Dohár Péter

Kis angol nyeltvan

-2-

Tartalom
Néhány fontos nyelvtani tézis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Present Perfect Continuous Tense Present Perfect Tense Present Continuous Tense Present Simple Tense Past Perfect Continuous Tense Past Perfect Tense Past Continuous Tense Past Simple Tense Future Perfect Continuous Tense Future Perfect Tense Future Continuous Tense Future Simple Tense Igeidők összefoglalása II. Szenvedő szerkezet (Passive Voice) III. Függő beszéd - Függő kérdés (Reported Speech, Reported Question) IV. Műveltetés (Causation) V. Feltételes mód (Conditional) VI. Célhatározói mellékmondat (Clause of Purpose) VII. Jelzői mellékmondatok (Relative Clauses) VIII. Segédigés szerkezetek (Auxiliaries) IX. The Verbal Phrase (Infinitive, Gerund, Participle) 79 (Hetvenkilenc) apróság 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Főnevek és azok többes száma Some, any, no Sok és kevés (many, much, a lot of, few, little) Összes; minden (all, every, each) Both, either, neither Birtokviszony (‘s; of) Melléknevek fokozása és összehasonlítása Névelõk (articles) Bárcsak (I wish, if only) Valaha (used to, would) Ugye-kérdés Inkább (would rather) Mintha, hogy (as if/as though) Mit gondolsz, ki vagy? Jellegű mondatok Azt hiszem, nincs igazad jellegű mondatok Nyak, -nyek, -nyuk, -nyük “képző” Azt akarom, hogy te csinálj valamit Ideje, hogy… (It is time) Kedvem van… (I feel like) Is, is...is, sem, sem...sem Amíg… (until) Időhatározói mellékmondatok Keményen, illetve alig (hard, hardly) Used to Történetesen… 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Nálunk, hozzánk Át, keresztül (across, through) Reggeli, ebéd, vacsora Udvariasság To be to szerkezet Készült valamiből (made of, made from) Jelzős szerkezetek Az oka valaminek (reason for, reason why) Sikerül - nem sikerül Szegények, gazdagok stb. Milyen...; Ilyen...; Olyan… Minél...annál Az, aki… Egyre csak (keep + ing) Make Tanácsadások Rászoktam, leszoktam Hiány Tell, illetve say Suggest Dátumok Thank you Hogy hívják? Házak és lakások Érzi magát Néhány prepozíció (arrive to, at, in) Több (several, more) Ma reggel, ma este stb. Érdemes – nem érdemes Would jelentései Like; illetve as…as Too és enough Jól áll (suit, fit, go with, match) Úton (road, illetve way) Kölcsönkér és kölcsönad There is/are/was/were/will be Since és for Alighogy…máris Jobb lenne, ha (had better) Láttuk; hallottuk (see és hear) Azon van, hogy (to be about to) Úgy tűnik, azt mondják róla… Meddig tart? Vagy fél órát (take) Kérdez vagy kér (ask) Az óra De jól táncolsz! (good at) Két éve nem láttalak Jobb szeret (prefer) Gonna, wanna stb. Rabol és lop (rob, steal) Az egyetlen (the only) Bárhová, akármit Fölvesz – levesz (ruhát) Remélem (I hope)

-3-

de a múlthoz is köze van.a jelen időben érvényes. nem tartalmaz befejezett szemléletet. Tudományos aprólékosság híján. tehát egyszerű (SIMPLE). olyan cselekvést képzelj el. minden nyelvben. méghozzá úgy. melyben a cselekvés a múltban kezdődött. Present Perfect az is. egy egyszerű matematikai művelettel (3 x 4) tehát megkapjuk a keresett 12 TENSE-et. jövő). de az idők folyamán az ún. és manapság a köznyelvben ugyanennyi igeidőt tartunk számon. Az igeidők felosztása és a TIME-mal való kapcsolata a következőképpen fest: Adott tehát a három TIME: Present (jelent). ha egy cselekvés folyamatos (CONTINUOUS). Pl. "Ede megevé ebédem". Az angol nyelvben azonban még a mai napig is több igeidőt tartanak számon. megkülönböztetnek ún. de a hatás . de a cselekvés a jövő egy pontján befejezett lesz.I. hogy mikor melyik igeidőt kell használni. múlt. ahol a múlt idő egy pontján egy korábban elkezdődött cselekvés befejeződik.ami a beszélő. mely alapvetően jelen idejű. Az így létrejött 6 TENSE-hez ismét hozzárendeltünk valamit: vagy folyamatos. elbeszélő múlt (pl. ezért a 3 TIME-nak csak az egyik oldalán lehet látni PERFECT-et. Láttuk tehát. a TENSE-ek száma 12. de a nyávogás momentán is hallható. a 3 TIME perfect. hogy a macska két órája nyávog. Ez utóbbi két magyarázat persze egymással összefügg. ha éppen most történik. Természetesen nem minden cselekvés befejezett. mint maga a cselekvés .így a magyarban is . P1. vagyis Past Perfect-ről van szó. vagy nem folyamatos. Jóska már órák óta gondolkozott. Ha Past Perfect-ről van szó. Holnap ilyenkorra az aratás már rég befejeződik (vagy befejeződött). így az angolban is. vagy nem folyamatos. és ez a tény a beszélő szempontjából legalább olyan fontos. megkapjuk a 12 angol igeidő nevét. a másik oldal. E három TIME mindegyikéhez egy különleges szemléletmód kapcsolható. mint maga a jövő idő. ha a cselekvés már lezajlott ugyan. hogy a 3 TIME-hoz az angol nyelv hozzárendel egy PERFECT szemléletmódot. Szabó Dezső) lassan kikopott a beszédből. (Pl. Magyarra történő lefordításával sokan próbálkoztak már. vagy hosszabb ideje játszódik. melynek neve PERFECT. A Future Perfect esetében jövő időről beszélünk ugyan. egyfajta múltas árnyalatot ad. past (múlt) és future (jövő). illetve nem rendeltünk hozzá semmit (----). amelyben a múlt időn belül még égy múlttal találkozhatsz. most azt vizsgáljuk meg. hogy esetünkben minden TIME-on belül 4 TENSE-et különböztetünk meg. Míg azonban számos nyelvben . de átütő sikert egy fordítás sem aratott. és a ma használatos múlt idő vette át a szerepét (pl. s végül megkaptuk a 12 TENSE-et. E felosztás és névadás után. A magyar nyelvben három logikai időt (jelen. illetve nem-perfect jelentéséről. ami az egyes TIMEoknak befejezettséget. mint amennyi "logikai időt". az angolban élesen el kell határolni ezeket egymástól. Így aztán érthető. melyek a szürke hétköznapok kommunikációjában elengedhetetlenül szükségesek. Ez a PERFECT valami olyasmi. logikai időket (TIME) és igeidőket (TENSE). Ede megette az ebédemet). Ha az ábrán látható szavakat a megfelelő vonalkák szerint összeolvassuk. a vonalak mentén egyre följebb haladva a következőt olvashatjuk le: PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE). esetleg a múltban folyamatosan történt. Ezen felül azonban az angol nyelv külön igeidővel fejezi ki azt is. Ilyen lehet például az. tehát előidejűségről. Pl. hogy noha 3 TIME-ról beszélünk. Nyilvánvalóan akkor folyamatos egy cselekvés. Régebben létezett két fajta múlt idő. tehát csak azokat az eseteket vizsgáljuk meg. de megfelelő igeidő hiányában a magyar nyelv a meglévő három idő valamelyikét használja. tehát nem tudok enni. TENSES Mint köztudott. amikor végre megtalálta a megoldást. A Present-ből kiindulva.e két idő nagyjából megegyezik. Ez a 12 TENSE természetesen a 3 TIME-ra épül. ha azt mondom. vagy hallgató szempontjából fontosabb. Ha tehát a jelenidejű perfect-ről beszélünk. vagy "múltas". Kihúzták a fogam. Ebben a mondatban Jóska gondolkodása megelőzte a megoldás megtalálását. vagy olyat. Tehát: A három TIME-hoz hozzárendeltünk PERFECT szemléletet. mely a felosztáson "----" jellel jelölt. olyan cselekvést kell elképzelni. tehát egyszerű szemléletmódot. Látszik. 4 . vagy a jövőben fog megszakítás nélkül lejátszódni. Eddig tehát 6 TENSE-ről beszéltünk. hogy a magyar nyelvben is bizonytalanság van az ilyen mondatoknál.

DE! I have been drinking beer for half an hour Már egy fél órája sörözöm. ilyenkor szerepét átveszi a Present Perfect Tense. A fenti ábrából egyértelműen kiderül. hogy összekeverik a Present Continuous-sal.) Példa az utóbbi esetre: A férj kissé pityókásan ér haza. (A felosztás a fent látható ábrán jelzett számok sorrendjében történik. hogy I have been being married. illetve for helyes használatát is. töretlenül tart egészen a jelenig. Ami teljesen hibás!! 5 . (Hat hónapja csinálja.Súlyos tévedés azt gondolni. hogy összeházasodnak? Összetett igéknél (to be married. Például: I have been married for 6 years. képzésük és elsősorban használatuk szempontjából. How long…? (mióta) és Since when…? (mióta) Például: How long have you been waiting for a higher standard of living? How long has he been trying to get it back? Since when have they been planning to get married? Mióta vársz magasabb életszínvonalra? Mióta próbálja visszaszerezni? Mióta tervezik. hogy ezt az igeidőt akkor használják. melyről részletesen a 79 apróságban olvashatsz. hogy: I am married for 2 years. stb. Például: He hasn’t been playing poker for 8 years. amikor az aktus a jelen előtti pillanatban már befejeződött. és valószínűleg folytatni is fogja. He has been a soldier for 27 years. vagy ismeretlen (for ages) pontjából elindul és hajthatatlanul. amikor az igeidők helytelen alkalmazása félreértést okoz. és dühösen felkiált: Béla. She has been happy for 5 minutes. Számtalan eset van ugyanis. you have been drinking again! (A férj az ivást a mondat elhangzása előtt már abbahagyta. Példa az előbbi esetre: She has been doing aerobics for 6 months. Már öt perce boldog. 1896 óta tanár. ha a cselekvés a múlt egy ismert (since 5 o’clock). bár számos példa van arra is. PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I have been playing the violin for five years. Have you been playing the violin for five years? He hasn’t been playing the violin for five years.) Lényeges.) I have been in love with you since we first met. és akkor születnek ilyen mondatok. 27 éve katona. (gyakori) Ezzel az igeidővel kapcsolatban kell megtanulni a since. valamint melléknevek használata esetén a Present Perfect Continuous Tense nem használható.).) 1. hogy ezt az igeidőt tagadás esetén csak ritkán használják. Magyar anyanyelvű és angolul beszélni igyekvők esetében leggyakoribb hiba a TENSE használatánál. Felesége meglátja. (ritka) He hasn’t played poker for 8 years. Például: I am drinking beer for half an hour Még fél óráig fogok sörözni. Már öt éve hegedülök. I’m speaking with him for half an hour stb. (Nem lehet azt mondani. 6 éve vagyok nős/férjnél. to be in love. Első találkozásunk óta szeretlek. A Present Perfect Continuous Tense -ben legyakrabban használt kérdőszó. helyette a present perfect használatos. hogy 3-4 igeidővel az ember elboldogul. A cselekvés valószínűleg folytatódni fog a jelen után is. Ugyanez vonatkozik foglalkozásokra is: Például: She has been a teacher since 1896. to be engaged. E rövid bevezető után a továbbiakban az egyes igeidőket részletesen megvizsgáljuk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve been working for three weeks. amikor a jelenlegi állapot fontosabb. hanem az. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The lonely swans have been floating in the bay Ősz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk. Órák óta azt az egy halat eszi. Például: I have opened the window. nyomó vagy egyéb mozdulatot végeztem az ablak kilincsével. Már öt perce szól a telefon. mióta kivették a manduláját. a magyar . mint a múltbeli cselekvés. Minden olyan esetben tehát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been travelling in a car since he became a minister. PRESENT PERFECT TENSE-t kell használni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been sleeping since noon. ezért esett ki a macska. Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I have seen this film. hogy az ablak most nyitva van. 2. Két napja nyüszög.JELEN idő. De nézzük először egy mondat felépítését és a rajzot. Ablakot nyitottam. ha nem a cselekvés maga a fontos a beszélő számára. Ennek a magyarázata pedig igen egyszerű: egy angol számára ugyanis ez az igeidő . hogy ennek milyen hatása. ezért van hideg. Tizennégy éves kora óta ír naplót. Nyár óta csak rád gondolok. jött be a csótány (cockroach) stb. Azóta horkol. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve been thinking of mum for a week. mint amit a beszélő kifejezni igyekezett: Például: How long are you staying in Budapest? How long have you been staying in Budapest? Meddig maradsz még Budapesten? Mióta vagy Budapesten? Példák Present Perfect Contiuous-ra: I’ve been thinking of you since summer. hogy egy megtörtént cselekvés annak minden hatásával a jelen időt ábrázoló NOW-t bombázza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s been eating that fish for hours. friss levegő.mint a neve is mutatja . Have you seen this film? I haven’t seen this film. since autumn/fall. Láttam már ezt a filmet A rajz azt próbálja bemutatni. 6 .megfelelő igeidő híján . húzó. Dél óta alszik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How long have you been teaching? Mióta tanítasz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s been whining for two days. Már három hete dolgozom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s been keeping a diary since she was fourteen. PRESENT PERFECT (SIMPLE) TENSE Az átlag magyar ember számára minden angol nyelvtani szabály közt ennek az igeidőnek a megértése és elsajátítása okozza a legnagyobb gondot. hanem az. milyen következménye van a jelenre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been smoking since last year. hogy a jobb kezemmel (bal kezesek balkézzel) csavaró. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The phone has been ringing for five minutes. Mióta miniszter lett.az ilyen mondatokat leggyakrabban MÚLT időben fordítja. Már egy hete csak a mamára gondolok. Vagyis olyan esetekben kell ezt az igeidőt használni. autóval jár.A hallgató számára időnként érthető a mondat így is. Tavaly óta cigarettázik. azonban sokszor teljesen mást jelent. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been snoring since his tonsils were removed. Itt tehát nem az a fontos.

: I have learnt it now.: c) Pl. He has broken his leg he can’t come with me to the disco. Végre már ezt is megtanultam. de még megtörténhet: I haven’t been to Tótkomlós yet. Háltam már lópokrócon. ebben a hónapban (this month). Még nem tanultam meg. I’ve never slept on a horse blanket. vagy already. talán csak annyi a különbség. úgy jegyezd meg. I have already learnt it. 2. I haven’t learnt it yet. I’ve already been to Tótkomlós. ha a cselekvés még nem történt meg. de nem kötelező 7 . E héten háltam lópokrócon. (Amennyiben e magyarázat nem világos.: e) Pl. így nem jöhet velem diszkózni. ha a cselekvés a múltban kezdődött és a jelenig tart: Pl. recently (nemrég) esetén a present perfect használata valószínű. Még mindig nem kérdeztem meg. ebben az évben (this year) stb. de a mai napon (today). Jártam már Tótkomlóson.: Pl. lately. 3. hogy I have been living here for two years. Lábát törte. f) Ha a cselekvés befejeződött ugyan. amennyiben persze nem huzamosabb tartózkodásról van szó. mondat érzelmileg dúsabb. hogy az “I HAVE BEEN LIVING”. (De az a mondat is jó. A még teljesebb megértéshez néhány pontban összefoglaltam a használati tudnivalókat. melyek egy cselekvés megtörténtét firtatják: Have you ever been to Tótkomlós? Have you slept on a horse blanket yet? Jártál te már Tótkomlóson? Háltál te már lópokrócon? Ha a cselekvés épp a beszéd előtt fejeződött be (JUST): I’ve just been to Tótkomlós. Még nem jártam Tótkomlóson. Olyankor. Olyan kérdéseknél. PRESENT PERFECT-et használj az alábbi esetekben: a) Pl. melyek megtörténtek már. azért mert a PRESENT PERFECT az odamenetelt és visszajövetelt hivatott kifejezni. melyeknél már szót használsz: I have already been to Tótkomlós.: I have lived here for two years. Hogy miért to és miért nem in. hogy ebben az igeidőben to-t használj. és nem az ott-tartózkodást. De hisz ezt már tanultam. Fentiek leglényegesebbjeit összefoglalva: PRESENT PERFECT-et használj az alábbi tótkomlósi esetekben: 1. vagy at? Nos.: d) Pl. Megcsókolta (és most várandós). még szavak kijelentő mondatban now. I’ve just sleep on a horse blanket. Még sosem háltam lópokrócon.: I’ve been to Tótkomlós this morning. Épp most jártam Tótkomlóson. Néhány fontos tudnivaló: Már.) g) A Present Perfect Continuous-hoz hasonlóan. míg az “I HAVE LIVED” kicsit töttyedt. Jártam én már Tótkomlóson. Épp most háltam lópokrócon. kérdő és tagadó mondatokban yet Például. ma reggel (this morning).: I still haven’t asked him. még mindig (nem) minden típusú mondatban still Például.: b) Pl. I’ve slept on a horse blanket this week. de a történésnél fontosabb a hatás: He has given her a kiss. Have you ever been to Tótkomlós? I’ve never been to Tótkomlós. ma délután (this afternoon). Jártál te már Tótkomlóson? Még nem jártam Tótkomlóson. Ma reggel jártam Tótkomlósan. I’ve already slept on a horse blanket.Ennek az alapgondolatnak a megértése talán kulcsot ad a helyes használathoz.: Olyan cselekvéseknél. Olyan múlt idejű kijelentéseknél. ezen a héten (this week).) A két mondat jelentése nagyjából hasonló.

Példák Present Perfect-re: She has just left home. s alkotnak olyan mondatokat. Is she sitting or standing? I am reading this fantastic explanation now. Én még ilyet nem láttam! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haven’t we met somewhere before? Nem találkoztunk mi már valahol? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you apologized to him yet? Bocsánatot kértél már tőle? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve already read it. szintén ez az igeidő használatos (természetesen a PRESENT SIMPLE TENSE-szel párba állítva). PRESENT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: She is smiling at me. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He hasn’t yet answered.A későbbiek folyamán a PAST TENSE tárgyalásakor még visszatérünk a PRESENT PERFECT TENSE-re. Épp most ment el hazulról.) Még mindig nem felelt. mellyel az angol nyelvet tanulók stúdiumaik folyamán először találkoznak.: Használjuk tehát akkor. Ez az az igeidő. but this evening she is drinking“kevert”. Egész mostanáig boldogok voltunk. 2. ha a beszéd. de még nem vette el. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’ve put a bit weight on. are szavakat. but he hasn’t married yet. Már olvastam. Pl. ami helyett szinonímaként használhatjuk az at the moment stb. is. Épp rám mosolyog. haven’t you? Kicsit meghíztál. Pl. de e héten 8-kor. He is watching TV now. Általában Camparit iszik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I haven’t seen anything like that. but this week he is getting up at 8. ami természetesen hibás). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve never been so scared. 1. vagy írás pillanatában történő cselekvést akarunk kifejezni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you gone to sleep yet? Elaludtál már? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s just hidden it. 8 . Épp most dugta el. A kezét már megkérte. (He still hasn’t answered. de ma este kevertet. vagy ül? E szituációban a mondat kulcsszava a now. Is she smiling at me? She isn’t smiling at me. Azért ugyanis. Amennyiben a szokásostól eltérő cselekvéseket akarjuk mondatba önteni. Ezen kívül azonban ez az igeidő néhány más esetben is használatos.: He usually gets up at 7. 3. Általában 7-kor kel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We have been very happy until recently. Épp TV-t név. Most áll. She generally drinks Campari. s használata is elsősorban egy bizonyos szituációra épül. kifejezéseket. mivel képzése viszonylag egyszerű (bár sokan hajlamosak arra. hogy a mondatból kifelejtsék az am. mint “She smiling at me”. Még sose féltem így. nem? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s already popped the question. vagyis amikor a beszéd pillanatában éppen történik valami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m sitting in a pink bathtub. Alszik a széken a kabát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am writing. I am going to the theatre tomorrow night. hogy láthatom a lányt és hallhatom a hangját. Írok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They’re always arguing. remember. most már emlékszem. Ez kezd bedilizni. A buszra várok. Állandóan vitatkoznak. too. plusz a want ige. hear. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m waiting for the bus. Ülök egy rózsaszínű kádban. Állandóan csapkodja az ajtót. Ha egy rendszeres cselekvést érzelmi töltéssel. Áh.: I can see the girl. Majd holnap kimegyek a piacra. forget stb. Most már tudom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sky is closing its blue eyes. 9 . see. Oh. 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m thinking. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m going to market tomorrow. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s cracking up. Példák Present Continuous-ra: What are you doing? Mit csinálsz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Where are you going? Hova mész? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Are you kidding? Most hülyéskedsz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The yellow leaves are falling.: Ez az igeidő jövő időt is kifejezhet. melyeket nem lehet a fenti igeidőbe tenni.: understand. Holnap este színházba megyek. Kati holnap jön át.3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The phone’s ringing. Lehúnyja kék szemét az ég. Csöng a telefon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m eating an apple. Hull az elsárgult levél. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The coat is sleeping on the chair. and I can hear her voice. Pl. Most épp nem írok.. Pl. Sírok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am crying. Ilyenkor két lehetőség van: a) a PRESENT CONTINUOUS helyett PRESENT SIMPLE-t használunk: Pl.: He is always listening to that stupid disco record! Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja! You are always telling me lies! Állandóan hazudsz! Az angol nyelvben vannak olyan igék. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m not writing or reading.: Now I know. szintén ezt az igeidőt használd! Pl. Gondolkodom. Vigyázz! Ezt a típusú mondatot tilos úgy fordítani. és a hangját is hallom. tehát az akaratunktól független cselekvéseket kifejező igék. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He is always slamming the door. nem olvasok. now I remember. Almát eszem. know. például dühösen akarsz kimondani. b) elsősorban a see és hear igék esetén betesszük a can szócskát a mondatba: Pl. A mondat helyes fordítása: Látom a kislányt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kate is coming round tomorrow.

generally. c) Pl.: Mondatkezdő kifejezéseknél: I think you are right. often. melyeket nem lehet Present Continuous-ba tenni: know. melyek a következők: every day. Fontos! Kérdezni és tagadni DO-val kell! Egyes szám harmadik személyben (she. I know you. (she eats. Néha nyolcig alszik. never. Úgy tudom ruhákat ad és vesz.. A NÉPSZABADSÁG-ot szoktam olvasni. he. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sometimes she sleeps until eight.: A here és there szavak mellett: Here comes the sun. Ennél az esetnél gyakran használunk időhatározó szókat. I believe you buy and sell clothes. hogy pénteken nem érek rá. every week stb. Példák Simple Present-re: I think about you night and day. want. Animals never kill each other for money. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do you like me? Tetszem neked? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 . sometimes. I hope you see through the book. rarely. Érted? Mindenre emlékszem. Do you understand? I remember everything. e) Pl. Pl. Remélem érted a könyvet. Szabad akarok lenni.: Ha tehát a cselekvés rendszeres. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I usually get up early.4. tehát például minden nap. Szeretlek. usually. once a day. Az állatok sosem ölnek pénzért. once a year stb. PRESENT SIMPLE TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I love you. I hate rain. viszonyokat kifejező esetben: The sun rises in the East. A következő esetekben használj PRESENT SIMPLE TENSE-t: a) Pl. (Beatles) There goes our dream. Korán szoktam kelni. Azt hiszem igazad van.: I want to break free. seldom. hogy a cselekvés rendszeresen. ismétlődően megy végbe. Ismerlek. A Nap keleten kel. I usually read NÉPSZABADSÁG. Itt jön a Nap. understand. d) Bizonyos szavaknál. he plays) A rajzon látható kis karikák azt próbálják érzékeltetni. b) Pl. Éjjel nappal rád gondolok. She usually goes to bed at midnight. Ott megy az álmunk. Do you love me? She doesen’t love me.: Általánosságokat. Szeretlek. I mean I’m busy on Friday. Éjfélkor szokott lefeküdni. minden reggel stb. szokásos: We often go to the cinema. remember stb. it) ne felejtsd el az s ragot az ige végén. Úgy értem. Gyakran megyünk moziba. I love you. Utálom az esőt.

ahol a cselekvés a régmúlttól a múltig tartott. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I never play golf. Mikor felébredtem. Minden este fest. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She paints every evening. Futni szoktam.I don’t like the soup.: at 5 yesterday) a) Ezt az igeidőt általában összetett mondatok esetén kell használni. When I got to the corner. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She never helps me. vagy pedig egy időhatározóval.: When I woke up. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Here he comes. már 10 perce ment a vonat. 5. There he sat down and poured some water into a glass and drank eagerly. the girl had been waiting for twenty minutes. Pl. (pl. PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: When we arrived. Mikor megjöttünk már két órája ivott. Lényeges. de úszni nem járok. ha egy történet elmesélése közben a beszélő a múlt egy pontjáról hirtelen visszatekint egy még korábbi eseményre: Pl. mikor újabb vendégek érkeztek. Még csak öt perce ettek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I usually go running but I never go swimming. 11 . Kérdő: Had he been drinking for a long time when we arrived? Ez az igeidő tulajdonképpen a PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatása a múltba. a kakas már fél órája kukorékolt. hogy nincs there was no sheet in the typewriter. kapcsolhatja össze. mikor látta. Utálom a birkahúst. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When he woke up. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sun rises every day. Minden nap felkel a Nap. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I hate mutton. Nem ízlik a leves. the cock had been crowing for half an hour. the train had been going for ten minutes. he had been drinking for two hours. A két tagmondatot by the time. Én nem golfozom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I hope you are fine. mikor verge kiment. You don’t know why? Because he had been drinking beer the whole evening. Remélem jól vagy. b) Akkor is használják. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They had only been eating for five minutes when more guests arrived. Then he took the jug and began to drink from it. Ritkán sír. vagyis a cselekvés a régebbi múlt egy pontján kezdődött és a múlt egy pontjáig tart folyamatosan. Soha nem segít. Itt jön. a lány már 20 perce ott várt. hogy a múltnak azt a bizonyos pontját vagy PAST SIMPLE-vel kell kifejezni. Mikor a sarokra értem. Már egy órája ugatott a kutya. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She seldom cries but often laughs. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The dog had been barking for an hour when at last he went out. Példák Past Perfect Continuous-ra: He had been typing for ten minutes when he saw Már tíz perce gépelt. Mikor felébredt. papír a gépben. de gyakran nevet.: He went to his room very slowly. when stb.

b) A szövegkörnyezetből is egyértelműen kiderülhet az előidejűség akkor is. mikor verge feltűnt egy nyuszi.: c) I was angry with him because he had forgotten to post the letter. ha nem használunk speciális kötőszavakat. A két mondatot összekötő szó lehet: by the time.: By the time he got to the station. Már rég megsavanyodott a túrórudi. rosszul lett. Nagy elánnal bontotta a csirkét.: He started to play football. when. Nem is gondoltam a halálra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had been sitting at the fox-hole for hours when at last a hare / rabbit / bunny showed up. a) Elsősorban összetett mondatoknál használjuk. after stb. Miután megette. hogy szélhámos. Mire rájöttem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Before she ran away she had put a carrot into the muzzle of the rifle. but in a few minutes he ran out of breath and collapsed. a nyuszi már elszaladt. When I realized she was a swindler. Mielőtt elszaladt. a vonat már elment. Mire a vadász megtöltötte a puskáját. Pl. 6. sárgarépát dugott a puska csövébe. Of course. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------After he had eaten it. míg nem találkoztam az ördöggel. because he had drunk liters of wine before. a lány már kiment a szobából. Példák Past Perfect-re: By the time the hunter had loaded his gun. he got sick. A PAST PERFECT esetében tehát arról van szó. mert elfelejtete föladni a levelet. PAST PERFECT TENSE Kijelentő: By the time I woke up the girl had already left the room. mielőtt beálltál a zenekarba? I hadn’t thought of death until I met the devil. Még tíz percet sem vezetett a forgalomban. Az 5/b-hez hasonló esetekben is használjuk. hanem már korábban véget ért. before. hogy cseréljenek helyet. Mire kiért az állomásra. she had already broken my heart. amikor rájött. mikor a vizsgabiztos megkérte. hogy megegye. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 .hogy nincs otthon zsír. már összetört a szívem.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She had been busily carving up the chicken when she realized there was no lard at home. Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats. Kérdő: Tagadó: Mire fölébredtem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it. the hare had already run away. mire rászánta magát. akárcsak az előbbi igeidőt. Dühös voltam rá. de itt a régebbi cselekvés nem tart folyamatosan a múlt pontjáig. Órák hosszat ült a rókalyuk előtt. Pl. the train had already left. ha tehát a mesélő visszatekint egy korábbi eseményre. hogy egy múltbeli cselekvés bekövetkezésekor egy annál korábbi cselekvés már végetért. Had you learnt singing before you joined the pop-group? Tanultál énekelni.

Ebben a mondatban a feleség azt igyekszik férje tudomására hozni. hanem több cselekvést állítok egymással párhuzamba. akiket lovászfiú korából ismert. egymástól függetlenül mentek végbe. Sz. Pl. az időpontot nem számmal. the sun was shining brigthly in the sky. hanem részenként szemléli. Pl. ha a cselekvés a múlt egy adott időpillanatában ment végbe. A lámpát szerelte. at six o’clock. Ha az 5. Férj. hogy világos legyen. vagy betűvel jelzett pontos időpillanattal (pl. a keze kérges lett. at 10 o’clock. hogy ő milyen sokat dolgozott. számmal. mikor a gyerekek betörték az ablakot. c) Ezt az igeidőt használhatjuk akkor is. the telephone was ringing. the dog was barking widly. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had chewed it well before he spat it out. just then . mely cselekvés PAST SIMPLE-ben van. miről van szó. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She went mad when she saw I hadn’t brought bread. Megőszültem. Mesélt a lovakról. Pl. Were you reading at 6 yesterday? I wasn’t writing anything just then. 7. hogy nem hoztam kenyeret.sz. birds were singing and of course.: What was he doing at 10:18 yesterday? At 10:18 yesterday he was pouring poison into the glass of the king. PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatását a múltba. amikor ezt az igeidőt a 3.: A szituáció: Feleség panaszkodik. mint rendesen.éppen akkor stb. mielőtt kiköpte. hogy rettenetesen elfáradt. ha a cselekvés nem egy adott pillanatban játszódott le. majd összeesett. Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet. PAST CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I was reading when she entered. Pipa volt.sz. mikor agyonvágta az áram. PRESENT CONTINUOUS tükörképének tekinthetjük múlt időben. PAST PERFECT CONTINUOUS-t úgy tekintettük. Épp egy dalt dúdoltam. b) Az a ponttal szoros összefüggésben van ez az eset is. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My hair had turned grey by the time I wrote this. Ilyen esetben PAST SIMPLE is használható.: While I was reading Népszabadság. He was repairing the electricity when a short circuit killed him. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He droned on about horses he had known when he was an ostler. A cselekvések tehát egyidőben.) 2. mint ez a rajzból is kiderül.: I was singing a song when the children broke the window. a PAST CONTINUOUS azonban a végbement cselekvést nem egészként. egyszóval gürizett. izzadt. csak itt nem adok meg konkrét időpontot. hanem hosszabb időn át tartott. Épp olvastam.) Pl. újságot olvas. a) Akkor használjuk elsősorban tehát. és így szól: 13 .Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow. Pistike was banging on the floor. mint az 1. You know darling. mely cselekvések mindegyike egy bizonyos időpontban ment végbe. hanem egy másik cselekvéssel fejezem ki. mikor látta. mikor bejött. the cat was mieuwing. Ez esetben nagy segítséget nyújt a while (miközben) szó használata. I was working very hard all day yesterday. mire ezt megírtam. Ezt az időpillanatot kétféleképpen lehet kifejezni: 1. Jól megrágta. (Tehát 10:18-kor éppen öntötte a mérget a pohárba. Itt egy példa.

but out of the sky turned up a hunter who killed the wolf. Például: Who went to see the doctor? Ki ment el az orvoshoz? Which doctor bought a Rolls Royce? What blew up? Melyik orvos vett R. Míg a nyuszi magyarázott. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While Rabbit was explaining. friss zsemle. meséknél. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On the way they were talking about girls. Példák Past Continuous-ra: We were eating pumpkin pie when he casually said… Épp sütőtököket ettünk. tehát meggátolja. Winnie-the-Pooh was thinking of honey. vagy essék. Épp krumpliért állt sorba. a száját harapdálta. you worked hard. opened its pot belly and the girl and her beloved Grandma climbed out safe and sound. hogy a cselekvés bármilyen aspektusa a jelen szférájába emelkedjék. too. üres a szemetes). Bagoly meg a haját tépte. Micimackó mézre gondolt. nincs mosatlan. Miközben golfozott. melyik kutya ette meg? stb. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears. elsősorban sz eredmény a fontos (tiszta ing.) a) Mindenfajta múltban történt esemény elmondásakor. ha egy komplex eseményt irunk le. did you? A férjet abszolute nem érdekli. Vigyázz! Kérdés és tagadás esetén használd a DID-et. egyszóval akkor használjuk. Malacka a földet nézte. who ate her. he was biting his lips. Végig a film alatt a hátát vakargatta. hanem fiát fürdette. hogy a munkának milyen apró mozzanatai voltak.Oh. A rajzon látható függőleges és ferde vonalak kompoziciója egy falat próbál ábrázolni.: Little Red Riding Hood (Piroska) decided to visit her Grandma. Fél nyolckor nem a hiradót nézte. mi ment el?. Pl. vicceknél. ő a lejátszódott cselekvést mint egészet nézi. But on the way to her house she met the evil wolf. nem kell DID (és PRESENT SIMPLE-ben nem kell DO). PAST SIMPLE TENSE Kijelentő: I went to the doctor’s yesterday. Még éjfélkor is a mesét nézte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She was scratching his back during the whole film. mikor lazán megszólalt:… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Were you sleeping during the show? Aludtál az előadás alatt? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While he was playing golf. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He was watching the tale even at midnight. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T.R. vagy mondunk el. and Owl was tearing his hair.-t? Mi robbant fel? Tegnap orvoshoz mentem. a jelenhez semmi köze. Útközben a lányokról beszélgettek. sztoriknál.M. swallowed the lovely old lady. mikor meglátta a karfiolfülüt. The wolf then went to Grandma’s house. tehát PAST SIMPLE-vel fejezi ki mondanivalóját. hogy a cselekvés lezárult. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. Piglet was staring at the ground. was holding the hay shaft for a long time. 14 . Tehát: ki jött?. mely a cselekvés és a jelen idő között van. Olyan kérdőmondatoknál. egyszóval jusson (ez azt jelenti. ahol az alanyra kérdezel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son. mely a múltban játszódott le. 8. Kérdő: Did you go to see him? Tagadó: I didn’t go anywhere yesterday.

Kelt a legény. Dopp’d the chamber door. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Who killed Norma Jane? Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------First he went to Csorvás. Legbiztosabb ismérve a kötődésnek egy múlt időt sugalmazó időhatározó (pl. Let in the maid. Én még sosem csókolóztam. then to Kardoskút. Ezt a céklát még júniusban raktam el. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He arrived ten minutes ago. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t see him last month. I’ve never kissed anybody. Pl. I haven’t seen him for 2 months. Példák Simple Past-ra: When did you last see her? Mikor láttad utoljára? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yesterday she came home late again. 1950-ben lépett be a pártba. in 1956. illetve a Present Perfect közötti különbséget próbálom megvilágítani számos szembeállított példamondat segítségével: SIMPLE PAST PRESENT PERFECT I was in Italy in 1978. Két hónapja nem láttam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Up he rose and donn’d his clothes. Egy éve még taxisofőr volt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A year ago he was still a cab driver. Never departed more. (Arany János) Az alábbiakban a Simple Past. (Shakespeare) Többé nem jöve ki. ha a mondat valamilyen módon a múlthoz kötődik. Még nem jártam Itáliában. Tiz perccel ezelőtt jött. I haven’t been to Italy yet. He has just arrived. felöltözött. Még sosem volt ilyen fejfájásom. Ajtót nyitott neki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He joined the party in 1950. Tegnap nem fájt a fejem. 1978-ban voltam Itáliában. Én nem jártam iskolába. yesterday. She married that big man 11 years ago. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I never went to school. Tegnap este megcsókoltam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t have a headache yesterday. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When did you eat the cheese straw? Have you eaten the cheese straw? Mikor etted meg a sajtos stanglit? Megetted már a sajtos stanglit? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I kissed her last night. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did you also grow up in the provinces. I’ve never had such a headache. Nem láttam őt a múlt hónapban.: He went to Vienna through Andau in 1956. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got a hamster for his birthday. ten minutes ago) használata.b) A PAST SIMPLE egyedülálló mondatoknál akkor használható bizonyosan. Először Csorvásra ment. de mint leány. Tegnap is későn jött haza. Hörcsögöt kapott a születésnapjára. aztán meg Kardoskútra. Épp az előbb jött. The cat caught a mouse ten minutes ago. Te is vidéken nőttél fel? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I pickeled this beetroot in June. that out a maid Bement a lány.

így hát a két mondat helyett kitalált egyet. esetleg present perfect-et. Magyarul egy ilyen mondatot csak két tagmondatból álló összetett mondattal lehet kifejezni. 5 éve). vagyis: I have killed the bear! Azaz: Birtokomban van holtan a medve. akár utána). Elmentél már? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A lot of people saw the film on TV Thursday evening. A fordításnál az az eljárás célszerű. hogy Megöltem a macit.) Vagyis: Jövő júniusban lesz 5 éve. 16 . Ezért aztán az ilyen mondatokban értelmetlen és lehetetlen is berakni múlt időre vonatkozó időhatározószókat. A PAST PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan az egyik időhatározót itt is kiválthatja másik cselekvés. Vagyis Past Simple-ben (mivel a cselekvés ez esetben fontosabb) mondta. a következőképpen fejezte ki magát. Ezért aztán az ilyen mondatokban általában 2 idő is szerepel. a másik pedig azt. mely valamikor elkezdődik. No one has ever seen this film. Next June I will have been (sitting) in prison for 5 years… Májusban már tíz éve fog focizni. az egyik azt mutatja. vagyis Birtokomban van a nyitott ablak. A PRESENT PERFECT és a PAST SIMPLE közötti különbség megvilágításának egy másik módja. Kérdő: Will he have been playing football for ten years? És a rajz: Ha az ember belegondol. és így kiáltott fel: I have the bear! Ezzel azt akarta mondani ős feleségének. hogy birtokában van a medve. ez a bizonyos mostohagyerek a FUTURE PERFECT CONTINUOUS. vagyis jelenleg birtokomban van. van valami abban. Még sose voltam szerelmes. amit a jeles nyelvészek állítanak. hogy fegyházban ülök. hogy az egyik időhatározót a mondat elejére teszem. Ebben a mondatban a killed szó past participle (vagyis múlt idejű melléknévi igenév).yesterday) Hiszen hogy is néz ki az a mondat. hogy jelenleg birtokában van az a valami. a megirt levél tegnap. hogy az a valami milyen. Igen ám. hogy a cselekvés folyamatát a jövő melyik pontjához viszonyítom (pl. hogy I have written the letter yesterday. hanem feltehetően még tovább folytatódik. és használata olyan erőltetett és bonyolult. lévén ilyen igeidő még nem is volt. I have opened the window. FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE A legújabban megjelenő angol nyelvtankönyvek csak 11 igeidőt tartanak számon. A nyelv némi megerőszakolásával tehát minden Present Perfect Tense-ben lévő mondatot úgy is le lehet fordítani. a másikat pedig a végére. Megvette már az ehetit? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Last summer I fell in love with a grey haired guy. Sok ember látta a csütörtöki filmet a TV-ben. Nos. Tavaly nyáron szerelmes lettem egy őszhajú férfiba. azt tartják ugyanis. hogy „Birtokomban van valamilyen valami” pl. 9. hogy a when-es tagmondatban ne használj jövő időt. vagyis hogy Megvan a medve. Have you left yet? Egy órával ezelőtt elment. de ott nem fejeződik be. Have you bought this week’s yet? Egy hete megvettem az ehetit. vagy elkezdődött (a nyil indulhat akár a NOW előttről. (Elnézést a sok „mondat”-ért. hogy olyan cselekvést használsz FUTURE PERFECT CONTINUOUS-ban. hogy az egyik TENSE olyan ritkán használt. hogy nem érdemes foglalkozni vele. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I bought this week’s a week ago.He left an hour ago. hogy a cselekvés mióta tart (pl. aki még nem ismerte a PRESENT PERFECT-et. Feleségével azonban azt is közölni akarta. Dárdájával elejtett mondjuk egy medvét. tehát újabb mondatot alkotott: I killed the bear. (pl. Ezt a filmet még senki nem látta. jövő júniusban). hanem jelent. Tagadás esetén ez az igeidő – a többi PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan – szintén nem használatos. ahol a beszélő számára elsődlegesen az fontos. és ez az aktus folyamatosan tart a jövő egy meghatározott pontjáig. hogy a medvét ő ejtette el. de ez így túl bonyolult volt. De nézzük a példákat: Kijelentő: In May he will be playing football for ten years. I’ve never been in love. amikor a következő helyzetet képzeljük el: Az angol ősember. és csak másodsorban érdeke. csak arra vigyázz nagyon. Arról van ugyanis szó itt.

Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt). mely a jövőbe tart. hogy építi a házát. Majd ha lemegy a nap. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year. I will have been going staedy with her for two years. Még egy perc. a többi már leég. Például: All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. hogy önmagát keresi. Mikor feljön a nap. Itt is lehet helyettesíteni az időhatározót mellékmondattal. Holnap ilyenkorra még nem fogja megirni a levelet. hogy Tengizben dolgozik. Jövőre lesz négy éve. Például: By the time you light a new candle. és pont félórája lesz. hogy napozik. Will you have completed your work by 5 this afternoon? Befejezed a munkád délután 5-re? By this time tomorrow she won’t have written the letter yet. FUTURE PERFECT TENSE Kijelentő: By this time next year I will have graduated from university. Tehát képzelj el egy léggömböt. Tehát: Amikor házasságot kötök majd Zsókával. Van egy cselekvés. The plane will have landed by 6 tomorrow. majd nekiütődve a falnak szétpukkan. Mint a példákból is látszik az időhatározóknál általában nem at használatos (tehát nem …kor). (jártunk együtt). 10. Mire új gyertyát gyújtasz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomorrow the tap will have been dripping for a year. egy napja lesz. hogy pontosan miről is van szó. hanem by (tehát …ra). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When the sun sets she will have been lying in the sun for a day. Egy óra múlva fél órája fog takarítani. melyről a cselekvés visszapattan. hogy itt ordibálsz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When the sun rises he will have been sleeping for half a day. Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállítják a piacra. Így hát elmondom. fél napja lesz. Példák Future Perfect Continuous-ra: Next year he’ll have been working in Tengiz for four years. the other ones will have burnt down. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year he will have been building his house for 2 years. Ez történik a cselekvéssel is: vagyis a jövő egy adott pontján a cselekvés biztosan befejeződik. már két éve fogunk együttjárni. és az időhatározói mellékmondatban továbbra sincs jövő idő. A jövőben van egy pont (rajzunkon a fal). hogy alszik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------One more minute and you’ll have been yelling here for here for half an hour. hogy csöpög a csap. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In an hour she will have been doing the rooms for half an hour. A rajz ez esetben sajnos nem fejezi ki világosan azt. 17 . Holnap lesz egy éve. Kérdő: Tagadó: Jövő ilyenkorra fejezem be az egyetemet.Például: When I marry Zsóka. amelyik halad a fal felé. Jövő ilyenkor lesz fél éve. vagy inkább elnyelődik benne. hogy tizóraizik. A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve. Tiz perc múlva tiz perce lesz. (leégett).

Példák Future Perfect-re: I’ll have written it by this afternoon. hogy FUTURE SIMPLE TENSE-es mondatokat. 18 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time you wake up. tehát at 5 yesterday játszódott le. Holnap egész nap festeni fogok. Most éppen játszom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the end of September the flowers in the garden virágok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll have typed it by eleven. ami a múlt egy adott pillanatában. we’ll have saved up enough money to buy a flat. FUTURE CONTINUOUS TENSE Kijelentő: I will be playing with my baby at 10 o’clock this evening. Végre megint valami szabályszerűség! Mert ha a PRESENT CONTINUOUS azt fejezte ki. Tizenegyre legépelem. FUTURE CONTINUOUS TENSE-be raknak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. I’ll have washed up all the glasses. tehát NOW-ban végbement. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time we get old. Például: I will be painting all day tomorrow. Például: I will see you tomorrow helyett I will be seeing you tomorrow. akkor a FUTURE CONTINUOUS akkor használatos. Will you be playing with her…? I won’t be playing with anybody at 10 this evening. Például: I was playing the guitar at 5 yesterday. Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipőmet. tehát at 5 tomorrow történik. I am playing the guitar now. Egyre erősebb tendencia angol nyelvterületen az. Mire megvénülünk. de nincs benne befejezettség. olyan cselekvésre is jó. ha a cselekvés a jövő egy általad ismert pontján éppen játszódni fog. A három time CONTINUOUS TENSE-e tehát szabályosan egymásba csúsztatható. megcsinálom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time you count up to three. 11. a PAST CONTINUOUS pedig azt. megspórolunk annyit. nem csoda. Majd délutánra megirom. ha a cselekvés a jövőben hosszabb ideig fog tartani. Akkor mégpedig. Szeptember végére kinyilnak a kerti will have blossomed. Tegnap ötkor épp játszottam. Holnap 9-kor éppen játszani fogok. az összes poharat elmosogatom. hogy legyen egy lakásunk. vagy ha az a jövőben hosszabb ideig tart. I’ll have done it. Mire hármat számolsz. amelyik a múltban hosszabb ideig tartott). Mire fölébredsz. Összefoglalva tehát: vagy akkor használd ezt az igeidőt. de azért ez még nem jellemző. ha a cselekvés a jövő egy adott pillanatában. hogy FUTURE CONTINUOUS is használható más esetben. I will be playing the guitar at 5 tomorrow. PAST CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS FUTURE CONTINUOUS Vagyis: Mivel azonban a PAST CONTINUOUS-nak is van más jelentése (ha még emlékszel. Kérdő: Tagadó: Ma este 10-kor épp a baby-vel fogok játszani. ami a beszéd pillanatában.

Vasalás közben TV-t fogok nézni. A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba. mert a fényképeket fogom előhivni. pontok valamelyikébe. ebben az igeidőben kell használni. Voltaképp minden igeidők közül ez a legegyszerűbb az átlag magyar embernek. Kopogj. Találkozol vele holnap? Nem bántalak. Holnap találkozom vele. A vége az lesz. Példák Simple Future-re: I’ll wash it tomorrow. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While I’m ironing. és melyek nem skatulyázhatók be a 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knock when you come. TV nézés közben vasalni fogok. Egész délután próbálni fognak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They’ll be rehearsing all afternoon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters. Jövő ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Will you go to the party tomorrow? Mész holnap a bálba? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Will you have a drink with me? Iszol velem egyet? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We’ll have a drink at Pista’s place.Példák Future Continuous-ra: It has just been on the news that it will be raining all next week. Amig én vasalok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How will you come out of the cage? Hogy fogsz kijönni a ketrecből? 19 . hogy egész jövő héten esni fog. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year she will be pushing her baby carriage. Most volt a hirekben. Majd holnap lemosom. Mari néni foltozni fogja a farmeremet. amikor belép a polgármester. a többi esetben általában WILL-t. hogy bedilizel. 11. Will you meet him tomorrow? I won’t/shan’t do you any harm. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house. 12. a kórus épp a refrént fogja énekelni. ha jössz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll be watching TV while ironing. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi. HE’LL. Azért ugyanis.. Jövő ilyenkor nem a Lenin körúton. 10. melyek a jövőben fognak lejátszódni. because I’ll be developing the photos. ha összevonsz: I’LL. THEY’LL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When will it end? Mikor lesz már vége? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’ll end up cracking.. A legegyszerűbb azonban. mivel mindama cselekvéseket.Egy formai dologra szeretném csupán felhivni a figyelmedet: I és WE után használhatsz SHALL vagy WILL segédigét. FUTURE SIMPLE TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I will meet him tomorrow. Majd iszunk a Pistáéknál. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll be ironing while watching TV. Mari néni will be sewing a patch on my jeans. hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit. A tervek szerint. Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni.

már 20 perce banánt fog enni. A kettő közti különbség az. már 20 perce banánt evett. Én mindenképpen tűzoltó leszek.Itt kell megbeszélnünk a going to szerkezet használatát is. ez mindjárt leveszi a cipőjét. amikor bejöttem. Hát ezt én orrbaverem. Past Simple Tense Yesterday he ate a banana. I’m going to be a fireman. Future Perfect Tense By the time I get there. Még nem ettem meg a banánt. If he is smaller than me. Present Continuous Tense He is eating a banana now. Future Perfect Continuous Tense When I enter he will have been eating a banana for 20 minutes. he’s going to take off his shoes. I’ll punch him. Mire megjöttem. már megette a banánt. too. Present Perfect Continuous Tense He has been eating a banana for 5 minutes. I haven’t eaten the banana yet. it’s going to rain. Yes. Mire odaérek. vagy olyan cselekvésre utal. Megetted már a banánt? Már megettem a banánt. Épp banánt eszik. Az aktus mindig ugyanaz lesz. There is big fat cloud. Past Perfect Continuous Tense When I entered he had been eating a banana for 20 minutes. vagyis He (Ő) eat (eszik) a banana (egy banánt). Mikor bemegyek. Mikor bementem. Igen. He has benn eating a banana since 8 o’clock this morning. biztos eső lesz. Te ezt tényleg megiszod? Iszol egy kis tejet? Nagyon fogsz hiányozni. A példákból majd világos lesz: Például: I’m going to punch him. I think. Reggel 8 óra óta banánt eszik. Minden nap eszik egy banánt. Past Perfect Tense By the time I arrived. Tűzoltó leszel. hogy a going to erős szándékot fejez ki. vagy katona. mivel a will-hez hasonlóan ez is jövő időt fejez ki. Ott az a nagy kövér felhő. Épp banánt evett. Are you going to drink it? Will you drink some milk? I’m going to miss you. Aigner Szilárd has just said it will rain. mely bizonyosan be fog következni. Majd jövőre feleségül veszlek. he had eaten the banana. AZ IGEIDŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Az alábbiakban az általam legjellemzőbbnek tartott szituációkban próbálom bemutatni az igeidők használatát. hogy eső lesz. Present Perfect Tense Have you eaten the banana yet? I have already eaten the banana. orrbaverem. azt hiszem. Tegnap evett egy banánt. You’ll be a fireman or a soldier. I’ll miss you. Majd a konyhában leveszem a cipőmet. Ha kisebb mint én. he will have eaten the banana. Azértse megyek hozzád. te is fogsz hiányozni nekem. Present Simple Tense He eats a banana every day. Hey. when I entered. Te. I’m not going to marry you. I’ll marry you next year. Past Continuous Tense He was eating a banana. 20 . már rég megeszi/megette a banánt. I’ll take off my shoes in the kitchen. Aigner Szilárd most mondta. Már öt perce banánt eszik.

mikor odaérek. 21 .Future Continuous Tense He will be eating a banana when I get there. Future Simple Tense Tomorrow he will eat a banana. Holnap eszik majd egy banánt. Épp banánt fog enni.

és szinte szünet nélkül sorjáznak az olyan mondatok.” A mai magyar nyelv azonban a szenvedő szerkezet helyett inkább cselekvőt használ. és mikor kell használni: Arra jó. Elsősorban irodalmi alkotásokból ollózhatsz ki ilyen jellegű mondatokat: “Sorsod immáron bevégeztetett. mert nem fontos.lévén az alanyt nem ismerjük.” “Feje annak rendje és módja szerint testétől elválasztatott. vagy a téged hallgatónak nem fontos.”). hogy . az állítmány pedig úgy változik. tűzoltóság. alany: állítmány: has posted the letter. hogy mire jó ez. 22 . a kutyaólat lebontották (vagy lebontult). Sz. összehasonlító) módszerrel úgy tudsz könnyen ilyen szerkezeteket képezni. has been.” Vagyis röviden: nem én verem.főként régebben . mondatokat szó szerint angolra fordítod: Tehát: A ház The house A virágok The flowers van is(has been) lesznek will be felépítve. ha neked. Ez a be az igeidőknek megfelelően lehet will be. leveleit. is being. built. watered. mert nem fontos. vagyis: “A hűséges férj megcsalatott” helyett “A hűséges férjet megcsalták”. álművelt fogalmazásmód az angolban nagymértékben “el van terjedve”. vagy elsősorban az érdekel. netán nem is ismered a végrehajtót. “A ház felépíttetett. A magyar nyelv . ki lesz költöztetve.az igét többes szám harmadik személybe (ők) teszi.” “Ha nem fizeti a lakbért. illetve szenvedő mondatokat: Cselekvő: ahol: Someboby alany: tárgy: állítmány: The letter has been posted. hogy időt és helyet spórolj. Most hasonlítsuk össze angol cselekvő. mégpedig úgy. tehát készen van. are stb. és a cselekvő mondathoz képest a szenvedőben egy be-vel mindig több van. a magyarban mesterkélt.” Ugye milyen gyakoriak a hasonló mondatok? Bontsd fel e kerületi tanács. vagy egy hivatalos szerv roppant precíznek és hivatalosnak látszani akaró mondatai felett törünk pálcát. hogy a ház felépült. hogy a cselekvést ki vagy mi hajtotta végre. csakhogy azok másképpen néztek ki. vagy angolul passive voice. hanem engem vernek. SZENVEDŐ SZERKEZET (PASSIV VOICE) Amikor egy magyar ember idegenül hangzó mondatait akarjuk kigúnyolni. hogy az épületet a 43. Ennek a szerkezetnek a neve szenvedő. mint: “Ügyével kapcsolatos kérése ki lesz vizsgálva. és akkor használd. téged kizárólag. meglocsolva.” Ez. a kutyaól lebontattatott” helyett “A házat felépítették (vagy felépült). így kiáltunk fel: “A macska fel van mászva a fára.” “Az aljas bűnöző el lett végre fogva. a tárgy lesz a szenvedő mondat alanya.II. is. vagy nem fontos .szintén használt szenvedő szerkezeteket. somebody letter has posted ebből szenvedő: ahol: the letter has been posted vagyis a cselekvő mondat alanya eltűnik. was. rendőrség. Tehát azért mondod azt. alakba kerül. Képzése: Kontrasztív (szembeállító. és ott természetes is. hogy “A házat végre felépítették” (“The house has been built at last. hogy az ige 3. Most az következik. IKV stb. Állami Építőipari Vállalat brigádja húzta fel. “A virágok meg lesznek locsolva” stb. hogy a rondamagyar “A ház fel van építve”.

bár korántsem annyira. Az előző fejezetben láttad. hogy a mondatnak két object-je van (direct. mint az. a mondat végén van. mert négynek a képzése túl bonyolult és erőltetett lenne. a mondat további részének képzése a már ismert módon történik: She was given flowers. promise. ott a simple alakot használd: pl. másik oldalon a szenvedő mondatok: Ahol *-ot (nem használatos) látsz. hogy a munkásokat viszik. az igét pedig 3. és by prepozíció előzi meg. hanem a részeshatározót tesszük. (A her-ből . pay.szeretem a lányt.alany (subject) gave . Azért súlyos hiba a sajnos eléggé elterjedt: “What is happened?”. buy.) Több olyan ige van. illetve indirect). bring. Nézd a következő mondatot: Someone gave her flowers. hogy 12 igeidővel kell számolni. utálom a tökfőzeléket. világos. Passive voice-ban tulajdonképpen kétféle megoldással találkozhatsz. Az alábbi táblázatból mindent megértesz: Most szépen sorbamegyünk az igeidőkön. egyik oldalon a cselekvő. az állítmányt bővíted a be valamelyik alakjával. megjöttem. ezért használtunk passive voice-ot. has been being built helyett has been built-et.) b) az alany helyébe nem tárgyat. elolvastam a könyvet. gyakorlatban azonban csak nyolcat használnak. hogy elméletileg 12 igeidejű szenvedő mondat létezik. send. akkor kétféleképpen lehet szenvedő mondatot képezni a fenti mondatoból: a) az alany helyére. mint a cselekvő mondat tárgya. alakba teszed. melyekkel a fenti két szerkezet közül bármelyik használható: Például: give. ahol az ige tárgyas ige (transitive verb). hogy ki vagy mi végzi a cselekvést. tell. show. “What was happened?” típusú mondat. vagy maga a cselekcés. Ez utóbbiakhoz nem tudsz tárgyat rakni. Például: The workers are taken home every evening by bus. Az egyiket már tudud: a cselekvő mondat tárgyát előre viszed alanynak. DE elmentem. rohantam).Vigyázz! Csak olyan mondatokat tehetsz szenvedőbe. Ebben a mondatban lényegesebb volt az.tárgy (direct object) A mondatrészek angol nevét böngészve láthatod. teach stb. Van azonban egy másik lehetőség is. hogy mi viszi a munkásokat. ha az azért a mondat szempontjából lényeges. Miután a szenvedő szerkezetek a cselekvő mondatok átalakítással. Elemzés: someone .she lett.állítmány (predicate) her . hogy a munkásokat viszik és az. Tehát az. tehát nem teheted az ilyen mondatokat szenvedőbe. A szenvedő mondatba természetesen be lehet tenni a cselekvést végző alanyt.részeshatározó (indirect object) flowers .mivel alanyi helyzetbe került . Ha tehát 2 object van. tehát a mondat elejére a direct object-et tesszük a már ismert módon: Flowers were given to her. offer. vagyis ami után mindig tehetsz egy tárgyat (pl. (tehát valakinek valamit) 23 . (Itt tehát a give megfelelő alakja után to prepozíciót kell tenni.

It can be seen. majd a 3. should stb. Söprik az Engels teret. must. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He was burried alive. might have. Hoznak még egy pohárral. He was offered a good job. 24 . alakja. majd következik az ige 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Engels square is being swept. A dróthoz nyúlni tilos. The painters were sent lots of beer.buy. Sok sört küldtek a festőknek. The wire mustn`t be touched. A levelet elégették. Példák Passive Voice-ra: The letter has been addressed to me. Someone offered him a good job. He was given a larger flat. Another drink will be brought for you. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nothing has been said about it so far. They bought him a new car. Eddig még semmit nem mondtak róla. Például: This must be done. Ezt meg kell csinálni. Új kocsit vettek neki. alak. Nem volna szabad megmozdítani. This should not be moved. His car should have been repaired by now. még mielőtt megtalálták volna. hogy csinálják a kocsiját. bring igéknél a prepozíció nem to. hanem for. azt a szenvedőbe is be kell építeni: úgy mégpedig. Good news has been told to us. We have been told good news. Nekem cimezték a levelet. Jövő őszre learatják a termést. hogy a segédige után teszed a be-t. You will be brought another drink. Lots of beer was sent to the painters. Jó munkát ajánlottak neki. Elmozdult.) Amennyiben a cselekvő mondatban valamilyen segédige van (can. Jó híreket mondtak nekünk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The crop will have been harvested by next fall. Ha a segédige összetett segédige (could have. A good job was offered to him. Someone has told us good news.Példák: They gave him a larger flat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The table was being laid when the plate fell down.).) akkor értelemszerűen been kerül utána. should have stb. mikor leesett a tányér. A new car was bought for him. pont amikor fényképezték. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The hall will be emptied. They sent the painters lots of beer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The letter had been burnt before it was found. He was bought a new car. Ki fogják üriteni a termet. Épp terítettek. could. a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) A larger flat was given to him. Mostanra már meg kellett volna. They will bring you another drink. (Utóbbi két mondatban . Látható. Élve temették. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He moved just as the photo was being taken of him. Nagyobb lakást adtak neki.

Kirúgták az igazgatót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It should be repaired. vagy meglökték? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The manager has been fired. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It will be given a new name. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been given a punch. (A new name will be given to it. Lehet látni a tetoválását. Kapott egy nagy pofont.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did he fall or was he pushed? Most elesett. Új nevet adnak majd neki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------His tattoo can be seen. Meg kéne csinálni.) 25 .

mondta Dobó István a török elleni küzdelem reggelén. amikor az XY azt mondta. a mellékmondat igeideje értelemszerűen ugyanaz marad. hogy a főmondat mindig JOE SAID. Tehát ami az egyenes beszédben jelen idő volt. Dobó István said the weather was fine.. A fenti magyar mondat egyenes beszédben igy hangzik angolul: Ugyanez függő beszédben: „Just watch.... . azt kérdezte.. csak a névmások...He went home. tehát 1987-ben szép az idő. Az angolban viszont nemcsak a személyes névmások és határozók változnak.She has been drinking. vagy future-ben van (pl.. .. . amit XY mondott.gondolatjel.-vel kezdjük a mondatot. Azt az eljárást. Ezért lett az is-ből was. Béla told Joe to watch.. A magyar nyelvben az egyenes és a függő beszéd között igeidőbeli különbség nincs (vagy legalábbis nagyon ritka).. Béla is asking. Időegyeztetésről akkor beszélünk.. Joe. . időegyeztetésnek hivjuk (sequnce of tenses). Ez a lépés teljesen logikus. mely a magyarban két gondolatjel között van. Ezt hivjuk függő beszédnek.. angol . Figyeld meg az írásjelek közti különbséget a magyarban és az angolban (magyar . . vagyis.. személyragok változnak.. mert mindjárt ad neki egy nagy pofont. amikor az egyenes (idézett) beszéd igeidejét a főmondat igeidejéhez igazítjuk.She will kiss you. .és ez a leglényegesebb az igeidő is.. vagy másnéven idézett beszéd.. . or else I am going to give you a huge slap”. hogy Dobó István 1552-ben azt mondta.. Ha a főmondat present-ben. Reported Speech . stb. a függő beszédben múlt idővé válik. . if he wants her to.. hogy a mellékmondat múlt idejét a főmondat jelenideje miatt szintén jelenbe teszed! Például: „Yesterday I was in Rome. Nehogy azt csináld.She will be working.. . feltéve persze.he had gone home. és hogy néz az ki. az ún. hogy a főmondat (Béla said) szintén múlt idejű volt.Béla says.he would have done it. . hogy szép az idő. ha a főmondat igeideje valamelyik past tense-ben van.. hanem ..III. A fenti mondatot úgy is mondhatom... . but now I am staying in London” Béla says to his friend. . hogy vigyázzon.she would kiss you. present perfect-ben. vagy Indirect Speech.) „The weather is fine today”. Tételezzük föl.he was smiling. kiváncsi volt. Béla says to his friend that yesterday he was in Rome but now he is staying in London.He has left.. hogy most. mert mindjár adok neked egy nagy pofont . A függő beszéd angol neve: Reprted Speech. .. Most sorba vesszük. mint az idézőjelben volt..she would have been living.she would been working. The girl is telling (saying to) Joe that she will sit on the floor.. Béla will say). . 26 . Például: Vigyázz Jóska. (Angolul direct speech.She will have been living.she had been drinking. Béla has wondered. Direct Speech . tudni akarta... mivelhogy a legelső mondat: the weather is fine része nyilvánvalóan a jelenre vonatkozik (is).idézőjel). egyenes.. hogy milyen igeidő milyenné válik időegyztetés során. és azután következik az. Dobó István said. Ez a mondat.. egyes határozószók.she loved you. .He will have done it. Béla said..Szép az idő ma! . . FÜGGŐ BESZÉD (REPORTED SPEECH) .She loves you. hogy: Avagy: Dobó István azt mondta..mondta Béla.He is smiling.. or else he was going to give him a huge slap. Béla azt mondta Jóskának.he had left. hogy a főmondat igeidejéhez igazodnak. mégpedig úgy.. „I will sit on the floor if you want me to” the girl is saying to Joe.

Joe said he could see the house. She said I ought to learn harder. could használata esetén: You ought to learn harder. ”You may come in”. d) Would. Jövő idejű segédigékből will/shall. ought to. He said he wished you were here. He said they should wait for him. a will/shall esetében ilyenkor is tanácsos b) Olyan összetett mondatnál. They should wait for me. elé azonban vesszőt sose rakj! Például: She said (that) she liked the film. A következő esetekben nem kell időt egyeztetni: a) Ha a mondatban elmondott helyzet ma is érvényes: He said (that) his wife is an awful chick. Joe said to (told) Judy (that) she might come in. szerepét inkább a would veszi át minden számban és személyben.ha a főmondat Joe said . A főmondat és a mellékmondat közé beteheted a that (hogy) szót.. c) Wish. I’d rather you went. ha tehát a főmondat múlt idejű. He said I must work hard. Joe said. de ugyanúgy el is hagyhatod. a mellékmondat igeideje a fentiek kivételével egyet . might. és az esetek többségében a past continuous (he was sitting). 2.. a) Must. Can illetve may segédigék . Néhány speciális eset: 1. would/should lesz. a past perfect continuous (he had been sitting).. He said she had better stay in bed. had better.csúszik hátrafelé. He said he would rather I went. (örök igazság) (Lehet. hogy ezt más mondta. illetve have to esetén a következőkre figyelj: a must maradhat változatlan: You must work hard.could.he had been sitting). Joe said to Judy. (szokás) Galilei said the earth is round. You had better stay in bed. ”I can see the house”. 27 . would rather. ahol past continuous és simple past együtt szerepel: Joe was smoking a joint when the policeman entered. (állandó tulajdonság) He said he never gets up early. He said (that) Joe was smoking a joint when the policeman entered. bár a should ilyen értelmű használata függő beszédben elég ritka.Változatlan marad a past perfect (he had done it). illetve might szavakká változnak. Egyszerűsítve a kérdést. bár időnként ez utóbbi past perfect continuous-zá válhat (he was sitting . They said they would come to see me tonight. it is time esetén: I wish you were here.) Megjegyzés: egyeztetni. should.

Reported Speech-ben az igeidőkön kívül az alábbiak változnak: a) b) személyes névmások értelemszerűen: ”I am hungry”. Joe said (that) he was hungry. Feltételes mondatok esetén. Mick Jagger suggested spending the night together. szint) igeideje nem változik. Joe told Judy to love him. A mondat: Look at this girl if you want to see something marvellous. ”Let’s go” típusú (többes szám első személyű) felszólításokat ”suggest” igével alakítsd át.b) lehet belőle had to. ha a cselekvés ideje a főmondat idejével azonos: I always have to be careful with you. ”Don’t be so cool”. Tehát a say igéből tell lesz. He said if I wanted to see something marvellous. 4. I was to/I should look at that girl. Ha a feltételes mondat egyik fele felszólító. 6. Joe said to Judy. vagy the previous year / month / week the following year / month / week that those there c) egyebek: this these here 28 . He said he always had to be careful with her. I would show you my new stamp-collection. Joe said. időhatározók: now today tomorrow the day after tomorrow yesterday the day before yesterday ago last year/month/week next year/month/week then that day the next / the following day in two days’ time the day before / the previous day two days before before the year / month / week before. És íme a két lehetőség: He told me to look at that girl if I wanted to see something marvellous. 5. he would show me his new stamp-collection. ha a feltétel a jövőre vonatkozik. másik fele if-es. He said if I went to his place. ha a főmondat idejéhez képest a jövőre vonatkozik: I must/have to write a newspaper article. 3. c) lehet belőle would have to. He said he would have to write a newspaper article. Mick Jagger said: ”Let’s spend the night together”. he would be grateful. I will be grateful. két lehetőség van. Jelen idejű feltétel (II. Vigyázz! Suggest ige után soha ne használj to + infinitive-et. I said to my sweetheart. If you came to my place. függő beszédben főnévi igeneves (to+infinitive) szerkezetet képezz: ”Love me”. He said if I helped him. I told my sweetheart not to be so cool. Amennyiben az idézett mellékmondat felszólító módban van. az igeidők egyet csúsznak: If you help me.

Példák Reported Speech-re:
Jani said he was ready. Jani szólt, hogy kész van. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annuska said she hadn’t told Jani a word. Annuska azt mondta, hogy még semmit nem mondott Janinak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he wouldn’t wait any longer. Azt mondta, hogy már nem vár tovább. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He told me to turn off the radio. Szólt, hogy kapcsoljam ki a rádiót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything. Azt mondta, hogy azért nem nyitott ajtót, mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said if I went to the shop I should bring him some oranges. Azt mondta, ha már úgyis megyek a boltba, hozzak neki narancsot. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he had been at home all day the day before. Azt mondta, hogy tegnap egész nap otthon volt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has just said that coffee is ready. Azt mondta, hogy kész a kávé. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day. Azt hitte, holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She thought I’d forgive her if she was crying. Azt hitte, ha sír, mindent megbocsájtok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine. Azt állította, hogy azért nem nő a narancsfája, mert nem kap elég napfényt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching. Most szólt a házmester, hogy jönnek az APEH-tól. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They thuoght they were late. Azt hitték, hogy elkésnek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My mother said she didn’t liked my hair. Azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I told her to try the green one. Mondtam neki, hogy próbálja meg a zöldet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She said she was bored. Azt mondta, hogy unatkozik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I told you we would have to be there by seven. Mondtam, hogy hétre ott kell lennünk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he didn’t like strawberries. Azt mondta, az epret nem szereti. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I thought you had already had lunch. Azt hittem már ebédeltél. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He thougth the fence was made of sausages. Azt hitte kolbászból van a kerítés. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said I might come in. Azt mondta bemehetek.

III/a. FÜGGŐ KÉRDÉS (REPORTED QUESTION)
A függő kérdés regulái lényegében minden ponton megegyeznek a függő beszéd szabályaival, vagyis itt is ugyanúgy változik az igeidő (ha a főmondat valamelyik past tense-ben van), a személyes névmások, az időhatározószók és egyebek. Mivel azonban a mellékmondatunk itt kérdő, egy-két újabb problémával állsz szemben. Ugyebár tudod, hogy kétfajta kérdés van, úgymint: a) b) kérdőszavas kérdés (Where are you?) kérdőszó nélküli (eldöntendő kérdés) (Do you love me?)

29

E kétfajta kérdés szem előtt tartásával kell a függő kérdés mondatait megalkotni. Tehát: a) Kérdőszavas kérdéseknél arra vigyázz, hogy a kérdő szórendfüggő kérdésnél egyenessé válik, ami teljesen logikus, hisz a függő kérdés végül is már nem kérdő, hanem kijelentő mondat.
„Where is my car?” - Joe asked. Joe asked where his car was. „When did you break the window?”, the girl asked me. The girl asked me when I had broken the window.

b) Kérdőszó nélküli kérdéseknél a szórend természetesen szintén egyenes lesz, ezenkívül azonban a két tagmondat közé if, vagy whether szó ékelődik be. Az estek többségében mindegy, hogy a kettő közül melyiket választod, néhány esetben azonban nem. Az erre vonatkozó ismertetőt néhány sorral lejjebb megtalálod. Tehát:
„Are you still here, Joe?, the girl asked. „Can you sing?”, the direktor asked me. „Do you know The Star Makers?”, Béla asked him. „Will you help me?”, the lady asked. The girl asked Joe if/whether he was still there. The director asked me if/whether I could sing. Béla asked him if/whether he knew The Star Makers. The lady asked me if/whether I would help her.

Vigyázz! A that szót soha ne használd a két tagmondat között függő kérdésnél. Speciális képzési mód lehetséges shall I / shall we jellegű függő kérdéseknél. Nézd: a) „Where shall I sit?”, the girl wondered. (Hova üljek?)
The girl wondered where she should sit, vagy The girl wondered where to sit.

b)

„Shall we help him?”, the boys asked. (Segítsünk neki?)
The boys asked if/whether they should help him, vagy The boys asked whether to help him.

Ez utóbbi esetben csak a whether + to szerkezet használható, if + to semmiképpen sem. Megjegyzés: A függő kérdésben szereplő if nem azonos a feltételes mód if-jével, utána tehát will/would bátran használható! Függő kérdésnél többek között az alábbi főmondatokkal találkozhatsz: He asked... She wanted to know... He wondered... (kíváncsi volt) I wonder... (vajon) I don`t / didn`t know... Do / did you know...stb. Példák Reported Question-re:
He asked what I had in my suitcase. Megkérdezte, hogy mi van a bőröndömben. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He wanted to know when they would arrive. Tudni akarta, hogy mikor érkeznek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know what to put on/what I should put on. Nem tudtam, hogy mit vegyek fel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know whether to put on something / if I should put on something. Nem tudtam, hogy vegyek-e fel valamit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know how she could tell. Nem tudtam, hogy honnan tudja.

30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I was wondering what it all meant. Azon tűnődtem, hogy mit jelent mindez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He asked why dinner was not ready. Megkérdezte, hogy miért nincs kész az ebéd. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The customs officer asked me if I had anything to declare. A vámos azt kérdezte, van-e elvámolni valóm. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He wanted to know where I had bought the shoe lace. Tudni akarta, hol vettem a cipőfűzőt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He asked if I had slept well. Azt kérdezte, jól aludtam-e. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t know whether there were any letters for me. Nem tudtam, hogy van-e levelem.

31

és a mondat főigéjét 3. was getting stb. b) Ez az az eset.minden egyéb esetben 32 . és úgy tudod képezni a magyar nyelvben. Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat.rábeszélés (I got him to do it. hogy az alany után a have. macska). Például: Levágattam a hajam. I had/got some butter brought from the shop. Lilára fogom festetni a hajam. Hogy mikor melyik segédigét kell használni. Ebben az esetben a műveltető mondat felépítése a következő: alany + műv. had. He’ll make Béla pay for the damage. rávesz valamire (I made her close her eyes. illetve DID használata kötelező. make. Ebből egyenesen következik.késztet. vagy nem fontos. Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. hogy az igeidőt a have vagy get különböző alakjai adják meg (is getting.) make . I had/got my hair cut.javíttat Az angolban ennél valamivel bonyolultabb a képzés. Most nézzük egy kicsit részletesebben e két formát: a) Itt tehát nem ismerjük a cselekvést végrehajtó személyt (vagy nem-személyt) Ki fogom festetni a nagyszobát. MŰVELTETÉS (CAUSATION) A műveltető szerkezetet úgy ismered föl.) . will have. get. vagy get igét használjuk.) have . I will have/get my hair dyed violet.IV. akivel a cselekvést végeztetjük.ige + a cselekvést elvégző + ige 1. tudjuk és fontosnak tarjuk. I must have/get my record-player repaired. hogy kivel végeztetjük a cselekvést. Például: fest . alakba (past participle) tesszük. a többiek erre nem képesek. -tat. Bélával fogja megfizettetni a kárt. és fontosnak is tartod megnevezni azt.foglakozási kötelesség (I got the plumber to repair the tap.) A szórend mindig a következő: alany + művelteő ige + amin a cselekvést végrehajtják + ige 3. úgymint: have. alak + amin a cselekvést végzik Az előző esettel ellentétben itt tehát három műveltető ige közül választhatsz. Kőművessel építtetett házat.ha más segédige nincs a mondatban – DO. hogy egy igéhez -at. Vigyázz! Kérdés vagy tagadás esetén . a következő legyen irányadó: get . He had the rookies wash the corridor. Például: Levágattad a szoknyád alját? Minden nap lemosatod a kocsidat? Tegnap nem hozattam sört.festet javít . -tet képzőt raksz. vagyis hogy ki végzi a cselekvést. -et. Nagyon vigyázz! Például: A get használata esetén az ige to -t vesz fel. hogy ki az. Új ruhát csináltattam az esküvőmre. vagy nemszemélyt (pl. ugyanis két alapvető műveltetési forma létezik: a) b) az egyikben nem ismerjük. Did you have/get your skirt shortened? Do you have your car washed every day? I didn’t have/get beer brought yesterday. He got the maison to build a house. amikor ismered a cselekvést végrehajtó személyt. Vajat hozattam a közértből. Például: A képzési szabály itt az.

What makes you think that? It makes you look so pretty. The sight of blood made her faint. mely angolban műveltetőnek számít. I will let you know the news. Úgy intézte. Épp most másoltatom. Éreztette befolyását. A szomszéddal hozatott cigarettát. Példák Causative-re: Would you make him repeat it? Megismételtetnéd vele? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He gets a black boy to clean his shoes. What caused him to do it? Miből gondolod? Jól áll neked. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got the barber to take out his tooth. 33 . A macskával etette meg a párizsit.Néhány speciális műveltető mondat: He couldn’t make his voice heard. Nem tudta hallatni a hangját. Miért tette ezt? Amerikában gyakori a have+somebody/something+ige+ing-féle műveltetés.-et -tel fordítjuk. Gépeltesd ezt le. magyarra azonban nem -at. A borbéllyal húzatta ki a fogát. Észre tudja magát vétetni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have it typed. She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow. hogy holnap kettőkor érkezem meg (kettőkor érkeztet meg) New York legnagyobb repülőterére. Tudatni fogom veled a híreket. Rávette. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m having it copied right now. Ahogy meglátta a vért. He made his influence felt. He forced her to join the police force. Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had a blind piano tuner tune the piano. Van néhány mondat. He can make himself noticed. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How many photos have you had taken? Hány fényképet csináltattál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When will you have the knives sharpened? Mikor fogod megéleztetni a késeket? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had his neighbour bring cigarettes. elájult. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He made the cat eat the párizsi. He had it coming. Egy néger fiúval pucoltatja a cipőjét. Csak magának köszönhette (Ő jövette el). hogy álljon be rendőrnek.

jövő idő (future simple) . Apróságok: 1. I. szinten van. 2. you would come to my place in the afternoon. Például: A tej megsavanyodik. Flowers die if you do not water them.szint If you had worked harder. eljössz délután. If you loved me.would have + ige 3. szinten. vagyis ami III. hogy a feltételes mondatoknak alapvetően három fajtája van. A magyar nyelvben sokszor előfordul.loved nem if-es tagmondat . III. hogy III. Ha szerettél volna. Ennek a három fajtának van neve is.szint II. Ha szeretnél. és III. A mondat első fele itt értelemszerűen III. de kezdhetsz a másikkal is. If you had loved me. melynek mind a két fele jelen időben van (tehát nincs benne will).would come III. hogy a feltétele mondatban jelen van egy if (ha) szócska. Például: If you gave me money.szintben lehet használni. ezeket később megtalálod. azt gyakorlatban is csak III. Például: Ha többet dolgoztál volna. II. eljönnél délután. Az angol erre nem képes. most több pénzt kapnál. hogy két szint (általában II. szintű feltételes mondatot az egyszerűsítés érdekében az ember I. if-es tagmondat . if-es tagmondat . Tudnod kell viszont.V.simple past .would + ige 1. mint I. nem kerültél volna kórházba. A magyarban és az angolban is elképzelhető az. 3.szintben van értelemszerűen. I would buy a coat. tulajdonságot akarsz kifejezni. you would get more money now.had loved nem if-es tagmondat . FELTÉTELES MÓD (CONDITIONAL) Azt bizonyára tudod.past perfect . Azt is tudod (vagy legalábbis érzed). ha nem öntözöd. you will come to my place in the afternoon.. illetve III. I always help her if she asks me to. Ha szeretsz. azaz kezdhetsz if-es tagmondattal. mégis az egyszerűség kedvéért I. Ezt többnyire akkor használd. a másik III. If you love me. ha néhány napra elöl hagyod. vagy állandó állapotot. hogy a két tagmondat közé csak akkor tehetsz vesszőt. Például: Ha akkor leszoksz a dohányzásról. vagyis a mondat egyik fele II. sőt kötelező. szintről.will come II. If you had given up smoking. III. Nézzük a szinteket: I. A virág elpusztul. hogy if-es tagmondatban ne használj will. valamint minimálisan két tagmondat. (Vannak bizonyos esetek.love nem if-es tagmondat . de az egyszerűség kedvéért most úgy fogok beszélni róluk. 34 . eljöttél volna délután. I would buy a coat if you gave me some money.) Természetesen a két tagmondatot tetszés szerint fölcserélheted. Azaz: I. Milk goes sour if you leave it outside for some days. ha megkér rá. ha törvényszerűségeket.) egymással keveredik. illetve would segédigét.alak . you wouldn’t have been taken to hospital. ha if -essel kezdesz. Mindig segítek neki.szintben gyakori az olyan feltételes mondat.szintbe tettük.szintbe tesz.would have come Nagyon fontos tehát az. Tehát az előző magyar mondat helyes fordítása így hangzik. if-es tagmondat .jelen idő (present simple) .. you would have come to my place in the afternoon. II. amikor erre lehetőség van. szinten van (vagyis „Ha akkor leszoktál volna a dohányzásról”).alak .

vagy provided vezeti be a tagmondatot. kimehetünk a Fradi meccsre. she wouldn’t have been so bad-tempered.szinten: If you could come in the afternoon. vagyis if . they would surely have starved. (Ha nem termesztettek volna zöldséget.) should If you should meet my friend. vagyis was/were. I would finish it sooner. Előfordulhat. régebben az volt az elv. tell him to give me a ring. II. hogy unless használata esetén a tagmondatban nem lehet még egyszer tagadni. ennek a szónak a jelentése: ha (csak) nem.. 5. We would (we’d) go on working if it stopped raining.) 8. amennyiben a mondat értelme úgy kívánja. vagy will/would segédigét használjunk-e. 10. Joe would be the secretary of the party...) If you can come in the afternoon. If-es tagmondatban időnként előfordul a were + for szerkezet. hogy egyszerű összevonást ‘ll. hogy éheztek volna.4. mely II. hogy minden számban és személyben were használatos.. If-es tagmondaton belül is elképzelhető should és would használata. a másikon hagyományos szerkezet. ahol ma is a régi elv a követendő. hogy if szó helyett in case. May. bár III.not. they would surely have starved. Should you meet him (if you should meet him). 35 .). Were it not for a few vegetables (if it were not for a few vegetables) they grew. mint a were. Például: If you can / could come. Vitatott kérdés a feltételes mondatok esetében az. Például: I will (I’ll) go on working if it stops raining.. (Ha hajlandó lenne ideadni. hacsak tényleg nincs rá szüksége. Léteznek azonban megszilárdult kifejezések. biztos. Unless. Joe would be the secretary of the party. vagy úgy is megoldhatod a kérdést. szintre egyaránt vonatkozhat. és az előbb említett if it were + for szerkezetben használatos. hogy minden esetben will/would-ot használj.szinten: If you had been able to come. hogy I... Miután a should jelentése ma már elsősorban „kellene”. és III.). és a szórend megfordul..) 6. Például: If I were you.szinten (if I had told .. (Abból következik egyenesen. szintű feltételnél. Ebből egyenesen következik.. Például: If I were the minister. we could go to the match. Manapság ez már nem így van. Például: If I was the minister. Segédigét if-es tagmondatba is bátran tehetsz. vagy could-ot használni. we would get there in time.) If it weren’t for a few vegetables they grew. illetve we után shall/should. (Ha lennél szíves segíteni. A mondat másik felében nincs ilyen kötöttség. vagyis I és he után a was is éppúgy használható. (Ha neked lennék. És III. Természetesen feltételes mondatoknál is használhatsz segédigéket.) If you would be so kind as to help me. (Ha nem lenne rossz a kocsi. netalántán találkoznál vele. mint más esetekben. mint fentebb már említettem volt. azt javaslom. vagy ‘d-ot választasz az alany után. Természetesen nem kötelező mindig mind a két oldalon can-t. értelemszerűen az egyik oldalon lehet can . (Nem adok neki pénzt. he will/could go to the match.. would If you would lend me your car. Például: (Ha el tudsz jönni délután. hogy az angolban nincs kétszeres (dupla) tagadás. hogy az if-es tagmondatban az if szót elhagyják.could. amennyiben az if-es tagmondat állítmánya létige (tehát a be múlt idejű változata.szintű should-os mondatban (if you should tell me . Például: If it weren’t for the bad car. időben odaérnénk. Ugyanez II. might szavakat azonban if-es tagmondatban ne használj..) Például: I won’t give her money unless she really needs it. Elég gyakran előfordul.. I would go to Püspökladány.) 7.... Ez leginkább III. II. Például: Had you been there (if you had you been there). we could have gone . we can go to the match. (Ha esetleg. ugyanúgy. tell him I want to see him. Ezek a segédigék valamilyen mellékjelentést kölcsönöznek az if-es tagmondatnak.szinten az if + could have helyett mindig az if + have been able to-t használd.) 9.

Feltéve ha nincs ellenvélemény. too. we’ll hold the meeting here. Vigyél kabátot arra az esetre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger? Elcserélnéd két 16 évesre. I’ll wipe my nose. we would have met. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Were it not for the Nips being so good at building ships. 36 . Megszámoltam volna. arra az esetre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If the dog hadn’t woken us. we wouldn’t have heard the burglars. Főzök egy csomó levest. Ha vártak volna. nem hallottuk volna a betörőket. feltéve ha te is mész. itt tartjuk a gyűlést. I’ll go provided you go. Lengyelország volna a csúcson. Példák Conditional-re: The two poor chaps would go ploughing if they had bread. Két szegény legény szántani menne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Had they waited. I’ll cook plenty of soup just in case they decide to stay for dinner. ha volna kenyere. Provided there is no opposition. Ha adsz egy zsebkendőt. Ha a kutya nem ébresztett volna fel. ha fiatalabb volnál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I would have counted it if I had been able to. ha úgy döntenek. találkoztunk volna. Poland would be on the top. ha tudtam volna. Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat. hogy itt maradnak vacsorára. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If you give me a tissue paper.Például: Take your coat in case it rains. megtörlöm az orrom. Elmegyek. ha esne.

A can/could-ot akkor célszerű használni. ha a mondat igéje -hat. -het jellegű ige van. hogy végre megvehessem a HI-FI tornyot. -hat. Ebből a két példából láthatod. hogy “b” típusú mondatot képeznek “a” módjára. Ez az eljárás nem ritka ilyen esetekben. Vagyis 3 féleképpen lehet ugyanazt kifejezni. Például: I switch on the television every evening so (that)/ in order that my neighbour will/can/may/shall watch Tudósklub. mégis képezhető a mondat az alábbi formában: I sent the children to the garden to be in the fresh air. úgymint: a) a két tagmondat alanya megegyezik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és én nézem a Tudósklubot). egyéb esetekben a will/would a leginkább használt segédige. mert így a mondatba becsempészhető a can/could segédige. de mivel elég gyakran használod te is. Például: (Kiküldtem a gyerekeket a kertbe. úgy véltem jobb.VI. hogy kiről. ha egyértelmű. ha külön fejezetben ismerkedsz meg vele. mint „b”-t. Ha a főmondat present-ben. Ha az „a” típusú mondatban (ahol a két alany megegyezik) a mondat második felében -hat. Ez utóbbi azért jó megoldás. A választható segédigék: will. illetve a can/could. vagy in order to kifejezésekkel.) Itt az alanyok különböznek (én küldtem ki őket és ők lesznek a friss levegőn). vagyis külön kell ragozni mind a kettőt. meg én is. amelyekben a mellékmondat a „mi célból?” kérdésre válaszol. de mindháromban közös a to+infinitive. szintén a stílustól függ. vagy miről is van szó. hogy friss levegőn legyenek. -het jellegű (hogy megvehessen. A kétfajta mondat megkülönböztetése alapvető kulcsa a helyes mondatalkotásnak. Bécsbe mentem. I switched on the television so as to watch Tudósklub. Például: Bekapcsoltam a TV-t. shall. vagy: Bekapcsoltam a TV-t. I switched on the television in order to watch Tudósklub. may. vagy: I went to Vienna so that I could buy the stereo. b) az alanyok különböznek: ekkor a két tagmondat önálló életet él. a leggyakrabban használt segádigék azonban a will/would. Hogy a négy segédige közül melyiket kell választani. míg az utóbbi esetben úgy képeztem a mondatot. mintha “b” típusú lenne (az alanyok nem egyeznek meg). can. vagy in order that. vagy future tense-ben van. 2 lehetőség kínálkozik. Először is azt tisztázzuk. Figyeld: I went to Vienna to be able to buy the stereo. CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT (CLASUE OF PURPOSE) Ezt a szerkezetet jellegéből adódóan az INFINITIVE részben is tárgyalhatnánk. 37 . -het). hogy alapvetően 2 fajta célhatározói mellékmondat létezik. Az olyan alárendelő összetett mondatokat (alárendelő összetett mondat= 1 db főmondat + legalább 1 db mellékmondat) hívják így. legfeljebb kiegészül a mondat so as. lévén máshogy kell képezni az „a” típusút. hogy mi az a célhatározói mellékmondat. de csak akkor. de előfordul. present perfect-ben. Ritkán. a mellékmondat jelenidejű segédigét vesz fel a „célhatározóság” kifejezésére. Menjünk sorba: a) tehát az alanyok megegyeznek: ilyenkor a két tagmondatot to+infinitive szerkezettel kapcsold össze: I switched on the television to watch Tudósklub. hogy el tudjon menni). b) a két tagmondat alanya különbözik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és a szomszéd nézi). kötőszavuk so (that). Természetesen hagyományos képzés is lehetséges: I sent the children to the garden so that/in order that they could/would be in the fresh air. hogy megnézzem a Tudósklubot. hogy a szomszédom megnézze a Tudósklubot. Az előbb tehát to be able to-t használtam (jelentése: képes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. nehogy a kéményseprő összemaszatolja. Korán kelt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’d better take a taxi so as not to be late again. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I came to bury Ceasar not to praise him. nehogy felébressze a gyerekeket. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got up early (so as) to reach the summit before sunset. Újságot tett a székre. hogy kimentse a gyereket. Fölvette a szemüvegét. 38 . hogy még napnyugta előtt elérje a hegy csúcsát. hogy jobban lásson. nehogy megint elkéss. Mindjárt ablakot nyitok. Például: He came in quietly so as not to wake the children. hogy kimenjen a füst. Kinyitotta az ajtót. Berohant az égő házba.) Példák Clause of Purpose-re: He spoke loudly so (that) everybody could hear him. Jobb ha taxival mész.“a” típusú mondatokban (tehát amikor a két alany megegyezik) tagadás esetén általában beteszik a so as-t. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He opened the door so that the kids could go out to the street. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. Kesztyűt húzott. nehogy ujjlenyomatot hagyjon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He rushed into the burning house to rescue the child. Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. Hangosan beszélt. hogy a gyerekek kimehessenek az utcára. hogy mindenki hallja. (Halkan jött be a szobába. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better. vagyis nem hagyják magára a to + infinitive-et.

A leggyakrabban használt kötőszavakat vesszük előbb sorra: who (helyette néha that) whom (beszédben igen ritka) what which (helyette lehet that) whose. Elmesélte azt. Ezeknél a mondatoknál több gond is van. hogy egy tagmondat beékelődik egy másik tagmondat kétfelé szabdalt részei közé. hogy mikor használunk which/that. hogy mikor lehet elhagyni ezeket a kötőszavakat. hogy kell-e vesszőt rakni a tagmondatok közé. vonatkozó névmást találsz. Az egyik az. ahol. He told me what he knew about the event. a másik. illetve what kötőszót. amely. melynek a motorja rossz. 39 . úgymint: I. This is the restaurant where we had lunch. I remember the story which/that you told me. Például: A legnagyobb gondot az okozza. Az alábbiakban 3 lépcsőben fogod elsajátítani a Relative Clause-ok helyes használatát. általában nem található angol mondatokban. Emlékszem arra a történetre. bőgve törte át a gátat. mivel a legtöbb bajt az okozza. aki a sarkon áll. Meglepődtem azon. Míg az előbbi mondatban tehát igére (remember) vonatkoztattunk. helyette a. ha igére utalsz. ha főnévre (tágabb értelemben névszóra) utalsz. mint a Duna. mikor kell vesszőt rakni a tagmondatok közé és mikor nem. Itt kell megjegyezni. de fontos róluk itt beszélni. mint olyan. aminek a…stb. A folyó. amit láttam. the névelő használatos.VII. nehéz gyermekkort élt. He touched the pussycat which/that was in her lap. Például: I sat on the chair which/that was in the corner. A következőket jegyezd meg: Mindig what-ot használj. az a könyv. melyekben a két tagmondat között ami. hogy mikor melyik kötőszót (vonatkozó névmást) kell használni. Például: I was surprised (at) what I saw. Utalószó = olyan ember. vagy nem. az utóbbi esetben főnévre (the story). hogy nyelvészetileg a what típusú mondatok nem ebbe a kategóriába tartoznak. Emlékszem arra. hogy a kötőszó mikor which és mikor what. Tuesday is the day when I generally meet you. ilyen király stb. Hasonlítsd össze az alábbi két mondatot és akkor világos lesz a különbség: Például: I remember what you told me. mely zúgva. hogy utalószó. when why The boy who loves you is my friend. rövidebb. akinek a…. amit tudott az esetről. mikor melyik kötőszót használd II. Mindig which/that-et használj. az út szélén áll. Ahogy a példából is láttad. The girl whose dress I tore off is my teacher. általában az a helyzet. aki. Még csak előljáróban annyit. Például: A lány. I don’t know the reason why you are so angry. mikor hagyhatod el a kötőszót III. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (RELATIVE CLAUSES) Az olyan típusú alárendelő mondatok soroltatnak ebbe a műfajba. amit elmeséltél. A kocsi. amit elmeséltél. where. Nézzük a lépcsőket részletesen: I. a harmadik.

akinek nincs múltja. melyet lebontottak … The house which / that has been destroyed … (a ház. A lány. II. hogy what kötőszót kell alkalmazni. The book I’m talking about. amelyről beszélek. akkor mindig ki kell tenni. He’s a man who has no past. de az elöljárószót mindenképpen ki kell tenni. A repülő. mely le lett lőve) itt is ki kell tenni az előbbiek miatt. Elhoztam azt a könyvet. Ha az I. akkor azt mindig ki kell tenni. The play I’m speaking about. És csak which használható a non-defining (vesszős) mondatokban. melyben a levelet találtam. … A szoba. akinek olyan szép az arca. The bag I found the letter in. 40 . mert alanyi helyzetben van (nem ragozott). különben a mondat igen furcsa lesz. Például: A fiú. de beszédben jobb.) A korábbi példákban láthattad. amit ígért. Mégpedig akkor hagyhatod el őket. Vagyis: He stole the bag of the lady who had been standing at the corner… (a mondat helyesen) He stole the lady’s bag who had… (Itt a táska állt a sarkon. Ha alanyi helyzetben van névmás. amiről beszélek. illetve that névmásokat szabadon választhatónak tüntettem fel. The girl to whom I am talking. akkor ezt of-os szerkezettel váltsd fel (the bag of the lady). amit kértél. A lány. tehát soha nem hagyhatod el.… The boy I saw … (itt az aki után tárgyrag következett. mégpedig mindig. Még csak annyit.: all. The girl I’m talking to. mait tegnap vettem. Ki kell tenni a whose névmást is. hogy a which. hogy ha birtokos szerkezet van a főmondat végén (the lady’s bag). hogy ki kell-e tenni a névmást. everything. A ház. Természetesen ezeket a vonatkozó névmásokat nem kötelező elhagyni. … The car you can see there … The room you painted … Vigyázz! ha a jelzői mellékmondat szenvedő szerkezetben van. akit. akihez beszélek. The record I bought yesterday. ha tetszik. A leggyakrabban elhagyható névmás tehát a who és which/that. a fordítást mindig ronda-magyar módon végezd el. The record that I bought yesterday. The girl I am talking to. Ez a két kötőszó általában egymással fölcserélhető. much.Például: I’ve brought the book that you asked for. melyet ott látsz. A színdarab. ha ragozott formában vannak. A lány. Ez az. The chair I want to sit on. This is what you musn’t forget. hogy elöljárószó (preposition) járul hozzá. A táska. most stb. Viszont kizárólag that használható a határozatlan névmások után. A szék. mégpedig a tagmondat végén. nothing. akivel beszélgetek. Az autó. bár a that a beszélt nyelvben jóval gyakoribb. lépcsőben egyszer már kiszámítottad. az én feleségem. hogy mikor hagyhatók el a vonatkozó névmások. Ha a vonatkozó névmás oly módon ragozott. ahol áll az idő. tehát ragozott). melyet lelőttek … The aircraft which / that was shot down … (a repülő. Például: I reminded him of what he had promised. Ebben a lépcsőben megvizsgáljuk. melyre rá akarok ülni. Például: The girl whose face is so pretty is my wife. ki is teheted őket. mint pl. mely le lett bontva …) itt ki kell tenni a névmást. és ezután mérlegeld. amit nem szabad elfelejtened. akit láttam. a kötőszó természetesen elhagyható miután ragozott helyzetbe került). tehát nem alanyesetben. ha nem használod. Olyan ember ő. The play about which I’m speaking. amikről később esik majd szó. This is the house where time has stopped existing. Például: A lemez. Emlékeztettem arra. melyet kifestettél. Például: A könyv. Ez az a ház.

That is the reason he likes to come here. illetve mikor nem szabad vesszőt rakni.Ez utóbbi mondatban about that használata about which helyett teljesen rossz. hogy: George Bush. mint ha nem használsz vesszőt. Nézd az alábbi szembeállított példákat. mert az alany elhangzásakor (George Bush) már pontosan tudtad. ami azt jelenti. ha a that-et kihagyod. hogy mikor kell vessző egy Relative Clause-ban. b) Westminster Abbey. Az első mondatban két vesszőt látsz. méghozzá kettő) mondat. 41 . hogy a világ 2 milliárd férfiúja közül kire gondoltam. Churchill híres volt arról. de that-tel (that … about). Hiszen mikor a mondatnak azt a részét mondtam ki. Margaret Thatcher középre és a végére is tesz (which … about). went to California. és ez a nővérem a Rózsadombon lakik. Nézd az alábbi példát. abban az értelemben. amikor megnősültem. elvileg négyféle módon mondhatod: Például: This is the question about which I don’t want to speak. sokan pedig csak a végére teszik ki (… about). hogy mindig mindent középen oldott meg (about which). I’ll go to any place you want me to. amiről nem akarok beszélni”. The moment he entered the room … Abban az évben találkoztam vele. vagyis definiáltam a “The man”-t. mert ez a két vessző időnként más jelentést adhat a mondatnak. who lives in Rózsadomb.) Hogy most végül is te hogy járj el. amikor hozzátettem a jelzői mellékmondatot. tehát a jelzői mellékmondat nem határozta meg jobban az alanyt. Azért tehetem ezt. Ez a legmagasabb lépcső. azt rádbízom. Hát azért. És hogy miképp határozza meg? Hát figyelj: Például: The man who is the president of the USA went to California. who is the president of the USA. sokan választják ugyanezt a megoldást. Időnként elhagyható a mondatból a where. I met him the year I got married. Azt a mondatot tehát. Mint a nevéből is kiderül. why vonatkozó névmás is: Például: Abban a pillanatban. amelyik definiál. This is the question that I don’t want to speak about. who works in the box office. Ha viszont azt mondod. This is the question which I don’t want to speak about. Figyelj! My sister. itt arról van szó. III. legfeljebb egy plusz információt közölt róla. is very rich. tehát meghatároz valamit. hogy kiről van szó. amiért szeret ide jönni. az “a” típusú mondat az. My sister who lives in Rózsadomb is very rich. is my sister-in-law. mint amennyire az már eleve meghatározott volt. Például: a) The woman who works in the box office is my sister-in-law. Nyelvészeti neve is van ennek a két mondattípusnak. b) Non-defining relative clause (itt kell vesszőt tenni). mégpedig: a) Defining reletive clause (itt nincs vessző a tagmondatok között). a) The church which stands near the river is the oldest one in our town. (Viszont egyszerűbb. who is 60 years old. which is one of the oldest churches in Britain. Ha még emlékszel. Oda megyek. tehát nekem egy darab nővérem van. b) My father. hogy minek akkora feneket keríteni két apró vesszőnek. ahova akarod. még fogalmad sem volt. a) The old lady who lives across the road has got married for the sixth time. hogy a legtöbben ezt rontják el. Hogy mit? A mondat alanyát. Ez azért definig mondat (tehát nincs vessző). és talán világos lesz. miről van itt szó. akkor ez nondefining (tehát van vessző. is a great tourist attraction. hogy kiről van szó. amikor belépett a szobába. Most azt gondolhatod. when. viszont van egy áthidaló megoldás. Ez az. Akkor tudtad meg. This is the question I don’t want to speak about. b) Jane. mert angol és angol közt is van különbség. hogy “Ez az a kérdés. mégpedig: Például: The play that I’m speaking about. hogy az alany eleve meghatározott. hogy “The man”. mert a jelzői mellékmondat (who is the president of the USA) határozta meg az alanyt. was born in the provinces.

) Például: Ronald Reagan. Kösz az ajándékot. which lots of tourists visit. vagy több darab nővérem van. Nem értettem a tréfát. which was very embarrassing. hanem az egész első tagmondat az. ami teljesen kimerítette. vagy non-defining mondattal van-e dolga. Ebben a mondatban nem egy szó. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve forgotten what you’ve told me. Remélem most már érted. amit mondott. Az ágy. amit csak neked írok… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The puddle he stepped in… A tócsa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Romeo. Ebben a mondatban ragozott volt a vonatkozó névmás (akit) mégis ki kellett tenni. amit mondott. climbed up to the balcony. That what is which and which is what?” Példák Relative Clause-ra: Thank you for the present you sent me. megtudhatjuk az ő általa írt egyik versikéből: On Monday. melyet sokan látogatnak. Vagy: He stole his boss’s pen. amelyik a Rózsadombon lakik. Vagy: Budapest. Természetesen ha beszélsz.) Sokszor előfordul olyan relative clause.A másik mondatban nincs vessző. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The song I’m writing only for you… A dal. Nem értettem. amin alszom. (Ellopta a főnöke tollát. (Ennél a típusnál that nem használható. ott nincs vessző. 42 . Például: Körbefutotta a Szigetet. és a relative clause-t mindig which vezesse be. Van azért még egy pont. ami kimerítette. hogy defining. mert a mondat vesszős. Elfelejtettem. vagyis nekem. (Budapest. akinek a bátyja nagyon erős… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t quite understand the joke he said. aki szerette Júliát. Ilyenkor az első tagmondat után tegyél egy vesszőt. felmászott az erkélyre. hogy a hallgató rájöjjön.) Hogy még Micimackónak is milyen nagy gondot okozott a relative clause-ok használata. hogy defining. amikor nem egy szóra. hogy a non-defining (tehát vesszős) mondatokban a vonatkozó névmást (who. ellenben a mondat hangsúlyozását kell úgy alakítani. is an embarrassment for the American people. tehát az alany nem maghatározott. when the sun is hot I wonder to myself a lot: “Now is it true or is it not. Rómeó. akik közül az a gazdag. gyönyörű. Ronald Reagan. 2. vagy non-defining mondatról van-e szó. amit küldtél. ahol könnyen el lehet dönteni. who used to be an actor. az ugyanis. miért fontos a vessző. He ran around the island. amibe belelépett… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The girl whose brother is very strong… A lány. aki valaha színész volt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The bed I sleep on is made of horse hair. nem nagy dicsősége az amerikai népnek. lószőrből van. hanem egy egész tagmondatra vonatkozik. amit mondtál. which) minden esetben ki kell tenni. which exhausted him. who loved Juliet. is beautiful. ami nagyon kínos volt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t understand what he said.

could helyett may. -het képes volt (tudott). ha egy kicsit is jártas vagy más nyelvekben. fog. Az ige elé bizonyos szavakat (segédigéket) teszel. nagyjából a következőképpen lehet meghatározni a segédigét: Van egy fő ige. might stb. valószínüleg kellene kellene (illene) feltételesség (-na. -het (megengedés). E három mód: I. A felsorolt összes segédige have to. I. lehet hogy… fog. nem szabad nem kell (nem szükséges) kell valaha mer. -hatott. miáltal a fő ige alapvető jelentése (olvas) némiképp módosul: Például: can read will read must read tud olvasni. Maguk a segédigék és azok alapvető jelentései A különböző helyzetek (képesség.) kifejezése segédigés szerkezetek segítségével. used to.VIII.a jövő idő segédigéje). -tetett -hat.) nem használható (pl. olvashat olvasni fog olvasnia kell stb. 43 .alak szerkezet következik. will be allowed to stb. pontosabban a segédigék segítségével kialakított szerkezetekről lesz szó az alábbiakban. -hat. -ne). Például: could have done might have done ought to have done stb. III. merészel can.: jövő idő: will be able to. hogy segédige. II. lehetőség stb. Nos hát ezekről a segédigékről. Miután ez igen sok problémát okoz a beszélni igyekvőknek.) miután azt nyilvánvalóan nem lehet mondani. az alábbiakban 3 különböző megközelítési mód segítségével próbálom megviágítani jelentésüket és használatukat. elég ritka a magyar nyelvben (pl. SEGÉDIGÉS SZERKEZETEK Az a nyelvtani kategória. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül. will may. múlt idejű rendszeresség kell (muszáj) tilos. -het (megengedés). mégis. hogy a segédige után have + 3. Ha nem. A segédigék (auxuliaries) a következők: (néhány nem kifejezetten segédigének számító szerkezet tárgyalását máshol találod): can could may might shall will should ought to would must mustn’t needn’t have to used to dare képes (tud). mondjuk “read”. hogy: will can. -jak. lehet hogy… -hat. hogy miről van szó. dare kivételével oly módon tehető múlt időbe. might helyett to be able to to be allowed to / to be permitted to minden olyan esetben. -jek fog. amikor az alap segédige (can. akkor figyelj. biztos tudod.

mert ennek a segédigének a segédigének jövő idejű alakja nincs.) II. (A would-nak legalább 4 különböző jelentése van. mint a can-could. could-dal is kifejezhető lenne.És itt válik az ügy bonyolulttá. hogy be able to-t. ha a képesség egyébként can. Nézd az alábbi példát: I could swim very well. vagy shouldn’t have. We could / were able to see them through the window. szellemi képesség fizikai képesség körülményektől függő képesség Joe told me I could sit next to him. a) Képesség Képesség kifejezésére a can segédige. “You can sit next to me”. hogy utánuk “not” tagadószócskát raksz.ahogy már korábban is említettem . Jövő idő: He won’t be able to read it because he doesn’t speak English. Fiatal koromban jól úsztam. (Past perfect) A be able to azonban használható akkor is. Például: I was able to / I managed to swim across the river. It was so difficult that he couldn’t do it. a can helyett could áll. and even in that storm I was able to reach the shore. smell) azonban mindegy. ugyanis az ilyen összetett segédigék az alapjelentésen túl speciális jelentéseket is hordoznak. hogy nem tudta megcsinálni. hear. csak az alapvetőekre koncentráltam. illetve could nem tudja kifejezni a képességet. I could swim very well when I was young. vagy can-could-ot használsz. ha a főmondat múlt idejű (JOE SAID).nem soroltam fel a segédigék összes jelentését. hogy miképp fejeznek ki különböző szituációkat. Olyan nehéz volt. 44 . Be able to minden olyan esetben használandó. Ilyen esetben a be able to-t célszerű „sikerül” szóval magyarra fordítani. míg a be able to egy bizonyos szituációbeli cselekvést jelölt. Például: The door was locked. ugyanis nincs ilyen alakja. Vagyis például jövő időben nem használhatsz can-t. (Jó úszó voltam. illetve a be able to használható. vagy can’t should have . Például: can .) Tagadó mondatnál és érzékelést kifejező igéknél (see. Joe said. és ennek múlt ideje (could). Múlt idő: Ebben az esetben can helyett mindig could áll.) A could tehát itt múltbeli állandó képességet jelentett. I haven’t been able to memorize these difficult words. és helyette a manage to is állhat. és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra. Reported Speech-ben. (Present perfect) He said he hadn’t been able to solve the problem. A fentiekben . Can you lift this box? I can’t do it with my eyes closed.can not. and I couldn’t / wasn’t able to open it. A segédigék tagadása értelemszerűen úgy történik.should not have. amikor a can. azt a “B” fejezetben “79 apróság” címszó alatt bizonyára megtalálod majd (ott lesz szó a used to-ról is. ilyenkor a be able to némiképp mást jelent. Ebben a részben a segédigéket és azok szerkezeteit abból a szempontból nézzük meg. Jelen idő: She speaks English. vagy cannot.) Ha egy segédige egyéb más fontos jelentésse is bír. (Sikerült átúsznom a folyót.

They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. Can I go out and play? You can’t go to Tótkomlós. illetve helyettük a be allowed to használatos. vagy: Vigyázz! A might segédige a közhiedelemmel ellentétben nem múlt. Nem gyújthatott rá abban a szobában. Megnézheted nálam a TV műsorát. Múlt idő: Ilyenkor . Kölcsönveheted a kocsimat. Ne sírj érettem Argentina. hogy megöljem magam. alak szerkezettel történik. past perfect-ben stb. azonban a mai angolban can-could is kifejezhet megengedést. Ne kényszeríts arra. esetenként a be permitted to használatos. You can watch TV at my place. ez ugyanis needn’t és nem mustn’t. Nem építhettek úszómedencét a kertben. Judy asked her parents if she might go out that night. mióta összetörte a papa kocsiját. hogy átlépd az országhatárt.) Például: You mustn’t disturb him at work. You may borrow my car. Judy asked her parents. mióta bárányhimlős. Nem szabad azt gondolnod. megengedés „Megengedési szituációban” alapvetően may-might segédige. Például: Don’t do things like that. mégpedig Reported Speech-ben a may helyett. Bemehetek? Nem mehetsz moziba. mind a might jelen időre vonatkozik . Azt mondta. jelentése tilos. nem szabad. 2. A might egyetlen esetben használható múlt idejű segédigeként. c) Tiltás 1. Ne tégy ilyet. hogy nem vezethet. Ha a must (”kell”) segédigét not szócska követi (mustn’t). You will never be allowed to cross the border. future-ben. Kimehetek játszani? Nem mehetsz Tótkomlósra. Fűre lépni tilos. Soha nem fogják megengedni. A tiltás legegyszerűbb és legismertebb formája az általad is jól ismert don’t + 1. Might I leave the door open? You might not enter the room. Főleg feliratokon találkozhatsz a NO + ing jellegű tiltással: Például: No smoking! No parking! 3. is. hogy valaha is elfeledlek.b) Engedély. You mustn’t think I’ll ever forget you. He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s. You mustn’t walk on the grass. Nyitva hagyhatom az ajtót? Nem jöhetsz be a szobába. Nem szabad zavarnod a munkájában. hanem jelen idejű. Don’t make me kill myself. Természetesen be allowed to áll present perfect-ben. (Tehát nem nem kell.mivel mind a may. Don’t cry for me Argentina. 45 .a be allowed to. He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox. You might dance with that man. Nem csókolhatom meg. „May I go out tonight?”. Táncolhatsz avval az úrral. Jelen idő: May I come? You may not go to the cinema.

hogy Barcelonába menj! 7. Az eddig felsoroltaknál némiképp enyhébb tiltás a shouldn’t/oughtn’t to. Nem kéne hazudnod. Nem találkozhatott a családjával a múlt évben. hogy a shouldn’t. Fordítása: „nem lett volna szabad”. „szükséges”. melynek egyik jelentése kell. 7/b És végül ez a harmadik szerkezet. Jelentése: „kell”. Például: He wasn’t allowed to meet his family last year. illetve oughtn’t to után have + 3. 4/b Ez a szerkezet „múlt idejű tiltásra” is használható (ha egyáltalán van ilyen). Például: You shouldn’t tell lies. I haven’t been allowed to meet my love for three months. mely múlt időben tilt. nem kellene”. hogy nem szabad sok kenyeret ennem. ha a must-hoz not szócskát ragasztasz (mustn’t) tiltó szót kapsz (tilos. Az első segédige ismét a must. 5. „nem kellett volna”. 5/b A may már korábban megismert helyettesítője. You oughtn’t to promise you’ll date me. Például: She wasn’t to go with them. 1/b Ahogy korábban már tisztáztuk. Elsősorban hivatalos jellegű közleményekben. 2. Ugyancsak „kell” a magyar jelentése a have/has got to segédigének. Most kell megtennünk. You needn’t put on your smartest dress for the party. Például: She needn’t take part in the conference. You must try it again.4. vagy jövőbeli kötelességre gondolsz. Ha ezt a szerkezetet tagadod (am/is/are not to). Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet! Nem focizhattok a kertemben. ha egy bizonyos esetre vonatkozó „kell”-t akarsz kifejezni. Fordítása: „nem volt szabad”. szükségesség 1. Nem kell részt vennie a konferencián. szintén tiltó szerkezetet kapsz („nem szabad”). Nem volt szabad velük mennie. Ez tehát a must ún. You oughtn’t to have crossed the road when the lights were red. Újra meg kell próbálnod. 6. Nyolcra ott kell lennie. formai tagadása. Esetenként a can’t is jelenthet erős tiltást. She doesn’t need to work all night. nem szükséges”) a needn’t (vagy don’t need to). Például: You shouldn’t have laughed at him. Méghozzá úgy. Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül. Nem kellett volna kinevetned. Nem lett volna szabad átmenned a piroson. Általában akkor használd. Például: People may not pick flowers in this park. Nemsokára találkozhatsz a to be to szerkezettel (am/is//are/to). alak következik. A kocsiba kutyát behozni tilos. Nem szabad kopogtatás nélkül belépni. Nem kell egész éjjel dolgoznia. Tartalmi tagadása („nem kell”. a „be allowed to” használatos múlt idejű esetekben. Nem volna szabad ígérgetned. Például: Stop! You can’t do that! You can’t play football in my garden. You can’t go to Barcelona. You aren’t to enter the room without knocking. Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel. when you have no intention of doing so. Például: He has got to be there at eight. feliratokon láthatsz may not típusú tiltó mondatokat. Nem engedem. A must tartalma ugyebár kell. Ez is használható egy bizonyos jövőbeli kötelesség kifejezésére. Például: You must be back in the office by nine. 46 . Például: The doctor says I am not to eat much bread. Nem kell (nem szükséges). ha egyszer nem áll szándékodban így tenni. Virágok szedése tilos! Dogs may not be taken into these carriages. We must do it now. Az orvos azt mondja. hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira. d) Kötelesség. nem szabad). You weren’t to leave the room without permission. Kilencre vissza kell érned az irodába. hogy randevúzol velem. Jelentése: „nem volna szabad.

She would have had to be more understandable to me. Például: You must stay here for the night. jelentése szintén „kellett volna”. too. I ought to have read these books. Viszont amennyiben a múlt időt tagadni akarod. Bár a fenti példamondatok úgy tűnnek nem támasztják alá. mert a férje kifestette az egész lakást. míg should have jellemző a mezitlábas mondatokra. így megkapod a kellett volna angol megfelelőjét. (mert nem engedlek el). „nem volt szükséges”. Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet. talán csak egy dologra figyelj: A must inkább belső. Például: You should have taken a taxi. a have (got) to inkább külső kényszert jelent.alak = kellene. Most az állító formájával ismerkedhetsz meg. már két lehetőség kínálkozik: a) didn’t have to b) didn’t need to. 4/b A would have to is használható múlt időben. Taxival kellett volna menned. Például: They didn’t have to answer that stupid question. 47 . vagy had got to. Például: I had to buy a new suit. Tagadó formában már említettük a should. Már iskolában kellene lenniük. Ha felmentem volna hozzá. Például: I ought to help her. általában használhatod bármelyiket.De akkor is ezt használd. illetve a have (got) to múlt idejéről. Felépítése a feltételes szerkezet alapján történik. mely: had to. Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni). Ez viszonylag egyszerű kérdés. Itt kell maradnod éjszakára You have (got) to stay here for the night. She had to buy some cigarettes. You ought to / should be more careful of what you say. Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre. Udvariasabbnak kellett volna lennem.) Kérdésnél és tagadásnál célszerű a DID segédigét igénybe venni. 4. vagyis „nem kellett”. alak szerkezetet. Tehát: ought to/should + ige 1. mert nálam már nem volt. vagyis would have had to. Vigyáznod kéne. hogy mit beszélsz. vagy have (got) to. mégis az a tendencia. Mindkét alak nagyjából azonos jelentésű. She didn’t need to send for a painter. Itt kell megemlékeznünk a must. (A got használata múlt időben nem túl gyakori. ha a have to segédigét feltételes módba teszed (would have to). 7/b). Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom. 3/b Ha a kellene múlt idejét akarod megkapni. He would have to take his car for an official test. akkor a should/ought to segédigékhez tégy have + 3. El kéne vinnie a kocsiját műszaki vizsgára. I have (got) to be at home at nine. hogy would have had to-s kellett volnát inkább feltételes mondatokban használnak. kvázi nincs múlt ideje. I would have had to stay there. Ugyancsak kellene jelentést kapsz akkor. Például: They would have to be at school now. Egy szó mint száz. Például: If I had gone to his place. They had to give it back. Kilenckor otthon kell lennem. Megértőbbnek kellett volna lennie velem szemben. ought to segédigéket (lásd c-7. because her husband could paint the flat. Vissza kellett adniuk. Például: I would have had to be politer. Segítenem kéne neki. Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába. Nem kellett (nem volt szükséges) festőt hívnia. mivel a must egyalakú segédige. Úgyhogy a magyar kellett angolra a have (got) to múlt idejével fordítható. de ez sem mindig jön be. You should keep your promise. 3. ha valami állandó kötelességet akarsz kifejezni: Például: She has to take her daughter to school every morning. ott is kellett volna maradnom. a magyar kell angol megfelelője must. Új öltönyt kellett vennem. because I didn’t have any. You should have stayed there for at least half an hour. Cigarettát kellett vennie. Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod.

(A to be to egyéb jelentéseit lásd a „79 apróság” c. Jövő szombaton kellett volna összeházasodniuk. Erre két lehetőség kínálkozik. Például: He can’t be that bad. alak Például: You needn’t have been in such a hurry after all. Bizonyára elvált. A már korábban megismert must segédige segítségével: Például: He must be ill. erre több lehetőség is kínálkozik. Ennek alapján a következő angol szerkezetet építheted fel: a) nem lett volna szükséges . Biztos Spanyolországba mentek. e) Valószínüleg. Akkor használd. ha be akarsz jönni hozzám. but his passport was withdrawn. They were to rob the bank. b) nem lett volna szabad . fejezetben.Nem túl gyakori. Mindig kopogj. alak Például: You oughtn’t to have stopped your work half way. hogy nem olyan rossz ember. Biztos megfáztál a folyón. ha egyszer nem az ő bűne volt. Bizonyára a szobájában tanul. Biztos. Holnap kellett volna indulnia Amerikába. alak használatos: Például: You must have caught cold on the river. hogy múlt héten jön. Ki kellett rabolniuk a bankot. vagyis: a) nem lett volna szükséges. bár jelentése lehet „úgy volt hogy”. A must ilyen értelmű tagadásakor can’t-ot használj. Nem kellett volna félbehagynod a munkát. de elvették az útlevelét.needn’t have + 3. Nem kellett volna hibáztatnod. mely a jövőben kellett volna. de összevesztek. 4/c Ha tagadó múlt időket akarsz képezni. alak/ oughtn’t to have + 3. Nem kellett volna idejönnöd. likely) segédigés szerkezettel is kifejezheted. This must be love. Múlt idejű állításnál a must have + 3. de szintén kellett volná-t fejez ki was/were to have + 3. Ez utóbbi két mondatban a „nem kellett volna” tulajdonképpen „nem lett volna szabad” jelentést hordoz. így lőttek a lagzinak. b) nem lett volna szabad. Biztos. Például: You are always to knock before you enter my room. alak is (they were to have married). Végül is nem kellett volna annyira sietned. 48 . She must have got divorced. They must have left for Spain. You needn’t have come here. You shouldn’t have blamed him. A to be to szerkezet (am/is/are to) is hordoz kell jelentést. bizonyára A valószínűséget határozószókon kívül (probably. He must be studying in his room now. it wasn’t his fault.) 5/b Az am/is/are to szerkezet múlt ideje értelemszerűen was/were to. Bizonyára beteg. He was to have left for America tomorrow.shouldn’t have + 3. Ez bizonyára szerelem. hogy nem igaz a hír. Úgy volt. A „nem kellett volna” magyar kifejezés már eleve két értelmet hordoz. 5. Ez utóbbi két példában „nem lett volna szükséges” jelentést láttál. ha olyan kellett volná-ról van szó. 1. nemcsak „kellett”: Például: She was to arrive last week. but they fell out. Például: They were to have wedded next Saturday. The news can’t be true.

hogy megette. They might have reported their plan. He shouldn’t have got married. Valószínűséget fejezhet ki a will segédige is: Például: This will be the place where the old school stood.. You can’t have seen her at Pipacs night club. Lehet. hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen.. Bizonyára hallottad a hírt. We might win a lot at the races. típusú mondatokat may/might have + 3. It must have been him. Például: She can’t have said that. Lehet. alakot. Múlt idő: He may have been ill. vagy couldn’t have + 3. He might have eaten it. Határozószóként többek között a „possible” fejezi ki.. (épp most) Biztosan ő az. Lehet. Lehet. Meg kellett volna házasodnod. hogy beteg volt. hogy. She may have arrived sooner. hogy nem ette meg. Biztos megette. lehet. a segédigés szerkezetek közül a may. Lehet. hisz az egy rendes nő.Múlt idejű tagadásnál a must have negatívjaként can’t have + 3. hogy korábban jött. illetve a might használatos. Biztosan ő volt az. hogy épp a férjével beszélget. She might be standing at the corner now. They might come by the night train. hogy elment.-nak fordítandó magyarra. It can’t be him. You mustn’t marry a girl like that. alakot használj: Például: You will have heard the news. El kell venned őt. He may have eaten it. alakot használj. (épp most) Bizonyára eszik. Vidd magaddal az esőkabátod. It must be him. Ne menj el. He didn’t need to marry her. megjött stb. Biztos.) He had to marry her.. Nem kellett volna megházasodnia. még megjöhetnek. Az ki van csukva. He can’t have eaten it. 2. That will be the postman. Ez biztosan a postás lesz. You should have got married. Nem kellett elvennie őt. hogy eszik. Biztos. hogy őt láttad a Pipacsban. mint a may. Lehet. they may come yet. He didn’t have to marry her. hogy nem ő okozta a balesetet. Jelen idő: Take your raincoat. He couldn’t have eaten it. Biztos. Lehet. III. Biztos. She might have been hurt. He may be eating. hogy nem mondott ilyet. Don’t go away. hogy nem kell elvennem. Lehet. She couldn’t have caused that accident. Lehet. Vagy Meg is sérülhetett volna. I expect. hogy. hogy az esti vonattal jönnek. Múlt időben will have + 3. Bizonyára ez az a hely. Például: 49 . hogy nem ő az. (Nem lett volna szabad értelemben. (ez bizonytalanabb) He must be eating. (ez bizonytalanabb) He must have eaten it. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül: Lehet. I should get married. (Nem lett volna szükséges értelemben. ahol a régi iskola állt. A might hasonlóképpen lehet. it may rain. f) Lehet. Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. hogy épp a sarkon áll. alakkal fordítsd angolra. He might be eating. hogy jelentették a tervüket. csak kicsit bizonytalanabb. she is a decent lady. You must marry her. hogy megsérült.) He needn’t have got married. hogy esni fog. I bet I don’t need to marry her. Na fogadjunk. El kellett vennie őt. Meg kéne házasodni. She may be talking now to her husband. Lehet.

He might have written. Valószínűleg szereti a knédlit. He would have had to write. Valaha nem írt. Lehetetlen./ Lehet. Írhatott is volna. He is sure to like dumplings. Valószínűleg szerette a knédlit. Lehetséges. Írni merészel. He was allowed to write. Tudott írni. VÉGÜL PEDIG EGY-EGY MONDAT MINDEN SEGÉDIGÉRE: He can write. He has to write. He ought to have written. hogy nem ír. Nem mert írni. Írnia kellett. He must be writing. hogy ír. Írhat. vagy kifejezés van. hogy írt. Lehet. He musn’t write. He might write./ Lehetetlen. He hasn’t got to write. hogy nem írt. Írnia kellett volna. He should have written. hogy szerette a knédlit. He may not have written./ Valószínüleg ír. He didn’t dare (to) write. He would have to write. Írhatott. Írni merészelt. He cannot have written it. Írnia kellett volna. mely ugyanazt a jelentést hordozza. He will write. He probably liked dumplings. hogy megírja. It is possible he liked dumplings. He may write. Írnia kellene. Nem kell írnia. He probably likes dumplings. He is likely to have liked dumplings. He shouldn’t have written. Lehetséges. Valaha írt. He must write. Írni fog. Nem szabad írnia.Természetesen a segédigés szerkezetek mellett jónéhány olyan szó./ Lehet. He didn’t need to write. Lehet. Írhatna. He needn’t write. Tudott volna írni. hogy ír. Nem kell írnia. Nem lett volna szükséges írnia. Biztosan szereti a knédlit. He may not write. He would have written. Például: He is likely to like dumplings. It is possible he likes dumplings. Írt volna. Nem lett volna szabad írnia. He had to write. hogy írt. Bizonyára írt. He must have written. He will have written. Például: likely valószínűleg sure probably possible biztosan valószínűleg lehetséges A velük való mondatszerkesztéssel az alábbi példákon keresztül ismerkedhetsz meg. mint a segédigés szerkezet. Nem tudja megírni./ Tudna írni. hogy megírta. He couldn’t have written it. He cannot write it. hogy megírta. He used to write. Nem volna szabad írnia. He could write. Nem írhat. Nem lett volna szabad írnia. He didn’t have to write. He ought not to write. He doesn’t have to write. He could have written. (nem szükséges) Nem kell írnia. Lehet. He dares (to) write./ Lehet. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia. hogy szereti a knédlit. Lehetetlen. Tud írni. He needn’t have written. Nem kellett írnia. He ought not to have written. He may have written. He ought to write. He may write. He didn’t use to write. He would write. He dared (to) write. Írnia kellett volna. Valószínűleg szereti a knédlit. Kellene (illene) írnia. Írnia kell. Írna. Írnia kell. Valószínűleg szerette a knédlit. 50 . Bizonyára írt. Bizonyára épp ír. Biztosan szerette a knédlit. He is sure to have liked dumplings.

Biztos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You must be the new teacher. Lehet. Meg kellett volna beszélniük az ügyet. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She might be sleeping. Senkinek nem szabad beszélni róla. hogy Mariska megjött már. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You must feel tired after your long walk. hogy főz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You musn’t talk to anyone about it. Nem valószínű. Biztos nem tudtak róla. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. hogy telefonált. Biztos te vagy az új tanár. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They all must have gone home. Ma reggel nem kellett korán kelnem. hogy elfeledkeztél a születésnapomról! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She may be cooking. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They can’t have known about it. Valószínű egy kicsit később jön. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You needn’t have brought me a present. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t need to get up early this morning. Lehet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You couldn’t have forgotten about my birthday! Az nem lehet. hogy Józsi lekéste a vonatot. Valószínű.Még néhány példa segédigékre: I must leave at six today. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s likely to have phoned. Hatkor el kell mennem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They should have discussed the matter. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s likely to arrive a bit later. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mary will have arrived already. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s unlikely to have phoned. Nem kellett volna ajándékot hoznod. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joe may / might have missed the train. Az is lehet. Biztos mind hazament. hogy alszik. 51 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You should give up smoking. hogy telefonált. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You shouldn’t have spat it out of the window. Abba kéne hagynod a dohányzást.

52 .

IX. THE VERBAL PHRASE (Infinitive, Gerund, Participle)
Ezeket a szerkezeteket az ember általában előbb használja, s csak utána kezd gondolkodni azon, hogy miért így mondta. Az a mondat, hogy: “I wanted to go there” a nyelvtanulás közben automatikusan rögződik a sok használat során, s nyilván csak unalmas perceidben gondolsz arra (ha egyáltalán gondolsz rá), hogy itt az Infinitive (to go) a mondat tárgyaként szerepel, következésképpen itt az “Infinitive as direct object” (“A főnévi igenév mint tárgy” fejezet egyik példáját mondtad el. Először azt nézzük meg, hogy mi is az az Infinitive, Gerund, illetve Participle. Magyarral összehasonlítva a következő eredményt kapod: a) Infinitive - angol: to write - magyar: írni b) Gerund - angol: writing - magyar: írás c) Participle - angol: writing - magyar: író, vagy írva vagy - angol: written; magyar: megírt, vagy írva. Bizonyára felmerül benned a kérdés, hogy mire jók ezek a szerkezetek. Nos, a válasz igen egyszerű: az Infinitive, Gerund, illetve Participle akkor használatos, ha egyrészt a magyar mondat is így kívánja: Pl.:
I want to go home. Running is useful. I can see a smiling girl. The written letter is in my bag. Haza akarok menni. A futás hasznos dolog. Mosolygó kislányt látok. Táskámban van a megírt levél.

Másrészt ezekkel az alakokkal - és ez a lényegesebb - összetett mondatokat egyszerűsíthetsz oly módon, hogy igeidőket váltasz ki. Pl.:
I advise you to start earlier. Azt tanácsolom, hogy indulj korábban.

A magyar mondatban két ragozott ige volt (tanácsolom, indulj, míg az angol mondatban az első ragozott ige még megvan (I advise), a másodikat azonban nem kell ragozni, vagy igeidőbe tenni, mert az Infinitive (to start) ezt a problémát áthidalja, miáltal a mondat egyszerűsödik. Ez persze a magyarban is sokszor így van: Pl.:
I went to the swimming pool to swim a bit. Elmentem az uszodába egy jót úszni.

Ilyen mondatoknál nem okoz problémát, a magyart angolba átültetni. A magyar ember számára akkor okoz gondot a használat, ha anyanyelvében nem úgy képzi a mondatot, mint a tanult nyelvben, vagyis a két mondat nem tükörfordítása egymásnak.
Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy.

(Még mielőtt felkérte volna a lányt, Jóska úgy döntött, hogy közelebbről is megnézi, hogy megbizonyosodjon, nem fiú-e az illető.) Ebben az angol mondatban találkozhattál egy Gerund-dal (asking), egy Infinitive-vel (to take), valamint még egy Infinitive-vel (to make). Tehát míg a magyarban négy ragozott ige volt (felkérte volna, döntött, megnézi, megbizonyosodjon), addig az angolban csak egy (decided) (a was-tól most eltekinthetünk, miután nem ennek a kérdésnek a része). Az angol mondatban tehát három igeidőt, illetve ragozást váltott ki megfelelő Verbal phrase. Fenti mondat persze úgy is mondható, hogy: A lány felkérése előtt Jóska elhatározta, közelebbről megnézi őt megbizonyosodni, hogy nem fiú-e, ami nagyjából megfelel az angol mondat felépítésének, de ilyen jellegű mondatokat mi nem szoktunk…

53

A Verbal Phrase leggyakoribb alkalmazásai magyar kapaszkodómondatokon keresztül: 1. HAZUDNI, LOPNI CSÚNYA DOLOG TO LIE AND TO STEAL ARE NASTY THINGS

Ebben az esetben az infinitive mondatkezdő alanyi helyzetben van, fordítása magyarra főnévi igenévvel történik (-ni). Pl.:
To err is human. To be or not to be was a question of Hamlet’s. To kill is a sin. Tévedni emberi dolog. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés. Ölni bűn.

2.

A HAZUDOZÁS ÉS A LOPÁS CSÚNYA DOLOG LYING AND STEALING ARE NASTY THINGS

Ilyenkor a gerund van mondatkezdő alanyi helyzetben, magyarra fordítás -ás, -és, vagy -ni. Pl.:
Running is useful. Swimming is easy. Seeing is believing. Singing in the rain is very interesting. Travelling by air is faster than riding a horse. Crying is a female trick. Studying is an important part of your life. A futás hasznos. (Futni hasznos dolog.) Úszni könnyű. Hiszem, ha látom. Érdekes dolog esőben énekelni. Repülővel gyorsabb menni mint lóháton. A sírás női praktika. A tanulás az élet fontos része.

3/a

KÖNNYŰ KATIT TÁNCBA VINNI IT IS EASY TO TAKE KATE TO DANCE

A mondat úgy kezdődik hogy It’s, követi őt egy melléknév (easy), majd infinitive (to take). Pl.:
It’s exciting to drive a car downtown. It was interesting to hear what he said. It will be lovely to meet you there. It’s hard to say goodbye to happiness. It would be very impolite not to invite him. It is important to believe in what you do. It is easy to translate sentences of the kind. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni. Érdekes volt végighallgatni, hogy mit mond. Jó lesz találkozni veled. Nehéz a boldogságtól búcsút venni. Udvariatlanság lenne nem meghívni. Fontos, hogy higgy abban amit csinálsz. Könnyű ilyen fajta mondatokat lefordítani.

3/b

ÖRÜLÖK, HOGY KATIT TÁNCBA VIHETEM I’M GLAD TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan itt is melléknév (glad) után áll az infinitive (to take), csak itt nem It vezeti be a mondatot, hanem valami más. Pl.: Jesus, I’m overjoyed to meet you face to face. (Superstar) Jézus, örülök, hogy személyesen találkozhatunk.
They are ready to help us. We were glad to hear the news. I’m sorry to disturb you. We were surprised to hear the news. I’m happy to give you a treat. You are fortunate to have a coat like that. She will be pleased to meet you. Hajlandók segíteni. Örömmel hallottuk a híreket. Bocs, hogy zavarlak. Meglepetéssel hallottuk a híreket. Boldog vagyok, hogy vendégül láthatlak. Szerencsés vagy, hogy ilyen kabátod van. Örömmel fog találkozni veled.

54

3/c

KÖNNYŰ JÓSKÁNAK KATIT TÁNCBA VINNI IT’S EASY FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE ÖRÜLÖK, HOGY JÓSKA TÁNCBA VISZI KATIT I’M GLAD FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz, illetve a 3/b-hez hasonlóan itt is melléknevet (easy, glad) követ főnévi igenév (to take), csak itt az alanyok különböznek (It - Joe; illetve I - Joe). A megoldás ilyenkor az, hogy Joe elé teszel egy for prepozíciót. Pl.:
It’s difficult for me to do that. I’m anxious for my friends to meet them. We were impatient for the bus to start. It’s inconvenient for him to visit us. It’s dangerous for an old man to run fast. We were sorry for them to leave so soon. I’m happy for you to be here. Nekem ez túl nehéz. Alig várom, hogy a barátaim találkozhassanak velük. Türelmetlenül vártuk, hogy a busz végre elinduljon. Derogál neki, hogy eljöjjön hozzánk. Veszélyes az, ha egy öreg ember gyorsan fut. Sajnáltuk, hogy olyan korán elmennek. Örülök, hogy itt vagy.

4/a

LEGFŐBB IDEJE KATIT TÁNCBA VINNI IT IS HIGH TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan a mondat itt is It-tel kezdődik, de nem melléknév, hanem főnév követi (time), majd következik az infinitive (to take). Pl.:
It’s a sin to behave like that. Bűn így viselkedni. It was a pity to leave it there. Kár volt otthagyni. It’s a shame not to enjoy a book like that. Szégyen, hogy nem élvezel egy ilyen könyvet. It’s a pleasant surprise to see you here. Milyen kellemes meglepetés, hogy itt vagy. It’s time to say our farewells. Ideje, hogy búcsúzzunk. It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. Tiszta időpocsékolás akkor beszélni vele, mikor ilyen hangulatban van. It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work. Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után. It was a shock to see the size of the bill. Döbbenetes volt meglátni a számlát.

4/b

NINCS IDŐM KATIT TÁNCBA VINNI I HAVE NO TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 4/a-hoz hasonlóan itt is infinitive (to take) áll a főnév (time) után, csak a mondatot nem It vezeti be, hanem valami más. Pl.: I’m not in the mood to talk to you now.
He made no attempt to escape. Chicago is a nice place to live. He is not a man to do such a thing. There is nothing to see here. There is nothing to worry about. What a question to ask! I have no money to waste. We are the ones to make a brighter day. I have a lot of work to do. I had no occasion to go to Paris. Nem vagyok olyan hangulatban, hogy beszélgessek veled. Nem tett kísérletet a szökésre. Chicagóban jó lakni. Ő nem olyan, aki ilyet tenne. Nincs itt kérem semmi látnivaló. Nincs miért aggódni. Micsoda kérdés! Nincs szórnivaló pénzem. Mi vagyunk azok, akik boldogságot hoznak. Sok a dolgom. Nem volt semmi ok arra, hogy Párizsba menjek.

55

Is there any room for me to sit down in here? There is no chance for him to survive it. bár a like taking inkább általánosságot fejez ki. Ilyen kor Joe elé mindig tegyél be egy for prepozíciót. Imád aludni. ha sötét van a teremben . Nem kell erről vitázni. I have no money for your to spend. It’s no good talking to him because he never listens. hogy itt nem infinitive (to take). Tehát: általában szeretem táncba vinni . meg gerund-ot is. begin – kezd like – szeret prefer . hogy túléli. SZERETEM KATIT TÁNCBA VINNI I LIKE TAKING KATE TO DANCE vagy I LIKE TO TAKE KATE TO DANCE Ennél a típusnál van egy ige (like). Engem tett felelőssé. míg a like to take egy bizonyos szituációra vonatkozik. Van hely. tired) egy gerund (taking) követ. hogy elveszett a pénz.jobban szeret start – kezd love – imád continue – folytat hate – gyűlöl 56 . a másik nem. She is very good at dancing. Pl.like to take Azon igék. Érdemes meghallgatni azt a lemezt. illetve a 3/b megfelelője azzal a nem elhanyagolható különbséggel. hogy rá várjak. Tele van a hócipőm azzal. úgyse figyel sose. Azzal volt elfoglalva. Ez a szerkezet a 3/a. Nincs számodra pénzem. illetve a 4/b-hez hasonlóan itt it főnevet (time) követ a főnévi igenév (to take). HOGY KATIT TÁNCBA VIGYEM I’M TIRED OF TAKING KATE TO DANCE Fentiekben az a közös. Tulajdonképpen mindegy.: I have no place for you to stay. There was no possibility for us to see the town. Az egyik típus It-tel kezdődik. There is no need for us to argue about this.Joe). 5. Nincs érteleme sírni miatta. That record is worth listening to. He is fond of sleeping. hogy megnézzük a várost. Elegem van. Nincs számodra helyem. She is very bad at singing. ahova leülhetek? Nincs esélye. Nagyon jól táncol. Nem érdemes várni rá. NINCS ÉRTELME KATIT TÁNCBA VINNI IT IS NO GOOD TAKING KATE TO DANCE ELEGEM VAN MÁR ABBÓL. Nem volt lehetőségünk. She made me responsible for losing the money. hogy játszotta a nagyfőnököt. Nincs sok értelme beszélni hozzá. It isn’t worth waiting for him. Pl. melyet követhet gerund (taking) vagy infinitive (to take).4/c MOST NINCS IDŐ ARRA.: It’s no good crying about it. melyek után bátran használhatsz infinitive-et is. Nagyon rosszul énekel. hogy egy melléknevet (good. a következők. hogy annyit járkálsz a nyakamra. I’m sick of you coming round here. hanem gerund (taking) követi a melléknevet. I’m fed up with waiting for him. 6. csak itt különböznek az alanyok (there . He was busy bossing around him. HOGY JÓSKA TÁNCBA VIGYE KATIT THERE IS NO TIME FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE A 4/a-hoz. hogy a kettő közül melyiket használod.like taking akkor szeretem táncba vinni.

vagy infinitive (to take). Ne felejtsd el elhozni a bőröndöket. mikor elmentem hazulról.: He tried kissing. hogy csináljon valamit Pl. melyet követhet gerund (taking). És amikor esni kezd… Imádok a kertben üldögélni. Sajnálom. He continued to stare at them. He tried to kiss the girl. EMLÉKSZEM. And when the rain begins to fall… I love sitting in the garden. hogy milyen dolog csókolózni.: I regret sitting on your dog. de jó mondani) Továbbra is bámulta őket. mint ha infinitive-et. hogy bezártam az ajtót.: I’ll never forget finding that old coin in my garden.Pl. I prefer reading to writing. b) forget + ing = elfelejti. Tovább folytatod a kertészkedést? Utál elkésni a munkából. hogy csinált valamit regret + to = sajnálja. c) regret + ing = sajnálja. Nem felejtettem el bezárni az ajtót. hogy csinált valamit forget + to = elfelejt majd csinálni valamit Pl. hogy tartozol egy ezressel. amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben. Megpróbálta megcsókolni a lányt. Emlékszem. hogy csinálnia kell valamit Pl. mint írni. HOGY TÁNCBA VITTEM KATIT I REMEMBER TAKING KATE TO DANCE DE !!! NEM FELEJTEM MAJD EL. hogy csinált valamit remember + to = nem felejt el csinálni valamit Pl. Imádok imádni. A következő igék tartoznak ebbe a csoportba: a) remember + ing = emlékszik. I love you. She hates being late for work.: They stopped talking. I love to love. Megálltak. She prefers to do it herself.: She began learning the piano five years ago. mint fenn. hogy ráültem a kutyádra. Don’t forget to bring the cases. most egész mást jelent a mondat akkor ha gerund-ot használsz. HOGY TÁNCBA VIGYEM KATIT I’LL REMEMBER TO TAKE KATE TO DANCE A 6-os ponthoz hasonlóan itt is van egy ige (remember). Abbahagyták a beszélgetést. d) stop + ing = abbahagy valamit stop + to = megáll. They stopped to talk. Soha nem fogom elfelejteni azt. I remembered to lock the door as I left the house. Sajnálattal kell közölnöm. Jobb szereti egyedül csinálni. Öt éve kezdett zongorázni tanulni. Kipróbálta.: I remember locking the door as I left the house.) Jobb szeretek olvasni. hogy beszélgessenek. (Ez sem nem -ing se nem to. I regret to inform you that you owe me a grand. Will you continue gardening? She hates to be late for work. 7. e) try + ing = kipróbál valamit try + to = megpróbál valamit Pl. 57 . de míg a 6-os esetben a kettő között jelentésbeli különbség nemigen volt. (ugyanaz. mikor elmentem hazulról.

nem sikerül forbid – megtilt manage – sikerül plan . Nem engedhetem meg magamnak. ne csináljam. A feleségem azt mondta.nagyra becsül delay – akadályoz don’t mind . Majd szólj. persuade) infinitive (to take) követi. He failed to pass the exam.akar. hogy hatkor ébressze. hogy velem maradj. hogy míg az első mondatban én vittem addig a másodikban én vettem rá.neheztel avoid – elkerül enjoy – élvez can’t help .: I can’t afford to ford the river in a Ford. mint aki nem hallja. míg a másodikban Jóska befurakodott az ige és a to take közé. A szülei nem fogják elengedni. hogy az igét (manage. melyek után csakis infinitive állhat. She refused to show him her nipple. mivel a cselekvést ő végzi. könyörög demand – követel command – parancsol encourage – biztat hope – remél invite – meghív offer – fölajánl propose – javasol permit – megenged refuse . SIKERÜLT KATIT TÁNCBA VINNEM I MANAGED TO TAKE KATE TO DANCE RÁVETTEM JÓSKÁT. hogy írjak neki. spórol tolerate . HOGY VIGYE TÁNCBA KATIT I PERSUADED JOE TO TAKE KATE TO DANCE Fenti két mondatban az a közös. tervez promise – megígér remind – emlékeztet tell – mond want – akar can’t afford .elvisel 58 . She asked him to wake her at six.8. (Adrian Mole) Könyörögtem. a következők: admit – bevall consider . hogy új dalt tanulnak. Nem akarok veled maradni.szívesen (nem bán) postpone – elhalaszt recall – visszaidéz suggest – javasol resent . My wife told me not to do it. 9. hogy a Fordommal gázoljak át a folyón. Ebbe a csoportba tehát azok az igék kerültek. hogy vigyen el egy magán orrászhoz.ki nem állhat resist – ellenkezik appreciate . Azt akarom. SZÍVESEN TÁNCBA VISZEM KATIT I DON’T MIND TAKING KATE TO DANCE Az igét (don’t mind) gerund (taking) követi. His parents won’t allow him to come. They decided to learn a new song. Megkérte. I want you to stay with me. Az első esetben tehát közvetlenül az ige után állt a to take. Remind me to write to him. (Adrian Mole) Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét. I don’t want to stay with you. She pretended not to hear it.megtagad tempt – kísért wish – óhajt Pl. de Jóska vitte. A különbség pedig az.tekint vminek excuse .nem engedheti meg magának beg .egyre csak csinál valamit save .elnézést kér imagine – elképzel prevent – megakadályoz can’t stand . I’ve begged her to take me to a private nose specialist. A következőkről van szó: agree – beleegyezik ask – kér claim – követel allow – megenged desire – kíván expect – vár help – segít long – vágyódik order – megparancsol pretend – tettet persuade – rávesz request – kér urge – sürget arrange – elintéz attempt – megkísérel decide – elhatároz advise – tanácsol endure – elvisel fail . Úgy tett.nem tehet róla keep . Úgy döntöttek. Nem sikerült levizsgáznia.kér.megment. Azon igék melyek után csak gerund állhat.

MIELŐTT ELMENTEM MÉG TÁNCBA VITTEM KATIT BEFORE LEAVING I TOOK KATE TO DANCE Itt két tagmondatból álló összetett mondatot látsz. Since leaving Paris. mely esetben a mondatnak mind a két felét külön igeidőbe tennéd. hogy Before I left I took/had taken Kate to dance. mostantól a participle jön. meg kell jegyezzem. 59 .: He kept saying: “You went screwing the milkman”. Nem emlékszem. She admitted stealing the bicycle.).: I usually take a bath before having breakfast. amennyiben a két alany (én mentem . Első tagmondat: mielőtt elmentem Második tagmondat: Táncba vittem Katit Ezt a mondatot úgy is mondhatnád. hogy: before – mielőtt since – amióta instead of . Olyan tagmondatokat tudsz rövidíteni. melyek úgy kezdődnek. hogy ő lopta el a biciklit. Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous. A rendőrségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt. Do you enjoy doing that? Élvezed.ahelyett. he also runs an icecream shop. You should be working instead of lying there in bed. She started the job soon after leaving the university. hogy valaha is találkoztam volna vele. Besides being a pro football player. Bevallotta. miután megérkeztem stb. we’ve visited Brussels and Amsterdam.Pl. magyarra fordítása menvén.én vittem) megegyezik. Mióta eljöttünk Párizsból. hogy after – miután besides – azonkívül on – ahogy without . munkába állt. hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel. hogy nászajándékuk nagyobb léptékű is lehetett volna. Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz. AZ ISKOLÁBA MENVÉN KATIT TÁNCBA VITTEM ÉN GOING TO SCHOOL I TOOK KATE TO DANCE Ez az első eset (de nem az utolsó). They delayed publishing the report. Muszáj volt egy-két célzást ejtenem. Ragaszkodik hozzá. Reggeli előtt szoktam fürödni. I couldn’t help dropping a hint or two. Ha elfelejtetted volna: present participle: past participle: singing broken éneklő énekelve törött törve A 11-es pontban tehát egy present participle vezeti be a mondatot (going). már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot. amikor a participle-vel találkozol. Az első tíz pont az infinitive-vel és a gerund-dal foglalkozott. Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago) I object to your using that kind of dirty tricks to get at me. vagy miközben mentem. hogy ezt csinálod? He tried to avoid answering my questions. Police have finally succeeded in solving the mystery. She insists on having a holiday abroad every year. 10. I don’t recall ever meeting her. még fagyizót is vezet. hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre. Ilyen jellegű mondatoknál azonban. Ez a bevezető mondat időhatározói mellékmondat (miközben mentem. Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát.anélkül hogy Pl. gerund segítségével rövidíthetsz. Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni. Tiltakozom. Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet. Azonkívül hogy profi focista. Megpróbálta kikerülni. hogy minden évben külföldön nyaraljon. 11.

kiment hogy hozzon. She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car. 60 . they couldn’t afford to buy a house. Mivel félt az esőtől. Ez a típus sokban hasonlít a 10-es pont after-es mondataihoz: After watering the flowers she began to dust = Having watered the flowers she began to dust. Finishing the wash up she started to cook. Mivel más már nem volt. Itt is megegyeznek az alanyok! (Én voltam szomorú. the butcher closed his shop.) Pl. hogy a participle-t perfect alakba rakod (having watered the flowers). miután meglocsolta a virágokat. Az üzletbe menvén balesetet láttunk.) Pl. Itt is arra vigyázz. she went out to get some. Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába With the elections approaching the government is running out of time to settle its views. mégpedig módhatározói mellékmondat (hogyan. hát az anyósához fordult. SZOROSAN MAGAMHOZ SZORÍTVA VITTEM KATIT TÁNCBA HOLDING HER TIGHT I TOOK KATE TO DANCE Itt is present participle (holding). A földön feküdt és levegő után kapkodott. ilyenkor az alanyok különböznek: Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him.A baleset látványától megdöbbenten ültünk ott. Miután zavarta a lányt a kukák látványa. s közben a kutyái ugattak körülötte. Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta. she turned to her mother-in-law. elkezdett port törülni) úgy tudsz kifejezni. Miután megette a csontot. Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window.: Being very poor. mi okból vittem Katit táncolni).Itt is arra vigyázz. mi módon vittem Katit táncba). hogy az alanyok megegyezzenek (én szorítottam. . He paused for a moment studying the boy.: The children came into the room laughing loudly. Having run out of ice. és én vittem Katit táncba). Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától. hát bezárta a boltot.: Having eaten the bone the dog asked for a cat. HÁT TÁNCBA VITTEM KATIT FEELING A BIT LOW I TOOK KATE TO DANCE Ez a fajta bevezető mondat okhatározói mellékmondat (miért. The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. (Mivel elfogyott a hentes húsa. hogy a két tagmondat alanya megegyezzen. alakot használj. The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him. hogy világossá tegye nézeteit. miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve. Going to the shop we saw an accident. 13. Módhatározó funkcióban szerepelhet a past participle is: We were sitting there shocked by the sight of the accident. Miután visszatért külföldről. (Napoleon kijött a házból. Being afraid of the rain. Finding no money in the house the burglar smashed the place. elhatározta. having + 3. hogy otthon marad. én vittem táncba. 12. hogy új életet kezd. Pl. Esetenként with prepozíció állhat a participle-s mellékmondat előtt. Mivel szegények volta. függönyt tett az ablakra. csak akkor tudsz rövidíteni (én mentem az iskolába. az első tagmondat. a kutya macskát kért. nem tudtak házat venni maguknak. és én vittem táncba). she decided to stay at home. Mivel elfogyott a jég. Having no one else to turn to. Mivel pénzt nem talált a betörő. miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá. Miután bejejezte a mosogatást főzni kezdett. Előidejűséget (pl. A férfi folytatta az ivást. Having run out of meat. úgy döntött.) Ha az ok időben megelőzi a fő aktust. hát mindent szétvert. He was lying on the floor gasping for breath. Nemcsak hogy hasonlít. MIVEL SZOMORÚ VOLTAM. de jelentésében pont ugyanaz. Az idős hölgy a rendőrség felé tartott. Having returned from abroad she decided to start a new life. A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra. be.

b) Most megismerkedsz azzal az esettel. A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen. Az éneklő kutya a kimeszelt házban vonyít. illetve a kislányt). síró. megtalált. OTT TÁNCOL AZ IZGATÓ LÁNNYAL. melyek közül az elsőben a WHO IS/ARE/WAS/WERE. megérdemelt): broken heart . 61 . aki azzal a férfival táncol? A könyvek.alvó oroszlán rising sun .megfoltozott farmer humiliated rabbit . A Participle tehát kétféleképpen érintkezhet a főnévvel: b) hátulról.füstölő Trabant splashing girl . hogy: Do you know the girl who is dancing with that man? The books which are lying on the table were very expensive. amikor a present participle.pancsoló kislány mieuwing cat . 1. The boiling meat soup is on the cleaned cooker. tanult. AKIT MEGCSÍPETT EGY MÉHECSKE. elveszett.képzett ápoló smoked bacon . A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja. míg a másodikban a WHICH IS/ARE/WAS/WERE hiányzik a főnév és a Present Participle között. vagy Past Participle hátulról támadja a főnevet. Ezek tulajdonképpen hiányos mondatok. oly formán.fenyegető levél 2. A mondat tulajdonképpen úgy is mondható. a) Tehát előlről járul a főnévhez (vagyis megelőzi azt). Ezt magyarul melléknévi igenévnek hívják. megalázott. égő.mosó medve (a maci. A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül. (A szerző) Fenti mondat azért sikerült ilyen monumentálisra. OVER THERE WITH THE EXCITING GIRL SMILING UNDER HER MOUSTACHE Megjegyzés: Kati táncba vitele ezen szerkezetek gyakorlásához nem tűnt megfelelőnek.elveszett és megtalált nyuszi Egyszerű példák előlről támadó present. a) előlről. Ismered azt a lányt.mosolygó hölgy falling star – hullócsillag fuming Trabant .füstölt szalonna sucked dumplings .nyávogó macska sleeping lion . togyogó): smiling lady . mert egy mondat segítségével szerettem volna bemutatni azt. Nézd az alábbi mondatokat: Pl. rívó. The patched jeans are hanging on the drying rope.éneklő kutya threatening letter . Present Participle (folyamatos melléknévi igenév: alvó. sokba kerültek. amikor a Present. hogy a Participle-s szerkezet mellékmondattá válik. melyek az asztalon vannak. hulló. illetve past participle-re: Pl. The mieuwing cat is sitting behind locked doors. A megpucolt tűzhelyen van a rotyogó húsleves. illetve hátulról támadja a főnevet (a sztárt.: The splashing girl is licking the smoked bacon. illatve a past participle előlről. The singing dog is whining in the whitewashed house.: Do you know the girl dancing with that man? The books lying on the desk were very expensive.törött szív trained nurse . amelyik épp mos) singing dog .felkelő nap galloping coroners .A JÓL ISMERT SZTÁR.megalázott nyuszi lost and found rabbit . AKI A BAJSZA ALATT MOSOLYOG THE WELL-KNOWN STAR STUNG BY A BEE IS DANCING. és eközben a főnév jelzőjévé válik.szopott gombóc patched jeans . Part Participle (befejezett melléknévi igenév: lehullott.vágtázó halottkémek washing bear .

amennyiben a főnév után szenvedő (passive) szerkezet következne. (“lett építve”) Olyan ember ő. Hozd ide a borral teli flaskát. Olyan ház ez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The man standing in front of the judge is charged with capital murder. A kígyó. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sausages made in Hungary are very famous. gyönyörű. aki az asztalnál ül. azonban a mellékmondat itt nem cselekvő. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The man repairing my car is very good at his job. mely rólad készült. Pl. (“becsülve van mindenki által”) Itt is WHO IS/ARE/WAS/WERE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The cockroaches ate all the food left in the kitchen. ha rálépsz. A férfit. He is a man trusted by everybody. A fenti mondatok teljes mondatként így hangzottak volna: This is a house which was built some hundred years ago. He is a man who is trusted by everybody. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The watch found in the garden belongs to me. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The photo taken of you is beautiful. A fénykép. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. illetve WHICH IS/ARE/WAS/WERE maradt ki a mondatból.: This is a house built some hundred years ago. rablógyilkossággal vádolják. hanem szenvedő lett volna. A lány. amelyik a ketrecében beszélget. Hozd ide a papagájt. 62 . mely a Soroksári úton száguldozik? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The girl sitting at the table is my sister. mely a fűben fekszik. ami a konyhában maradt. Példák: (Present Participle-vel): Who is the girl standing at the corner? Ki az a lány. javító iskolából szökött meg. akit mindenki becsül. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The boy running in the street escaped from a reform school. A férfi. Az utcán rohanó fiú. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak. aki az autómat javítja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The days spent in New York were amazing. A kertben talált óra az enyém. kiváló szakember. aki a bíró előtt áll.Past Participle-s mondatok is képezhetők ilyen szerkezetben. mely évszázadokkal ezelőtt épült. A Magyarországon készült kolbász világhírű. A csótányok megették az összes ennivalót. a nővérem. Példák: (Past participle-vel) Get me the flask filled with wine. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bring me the parrot speaking in its cage. megmar. aki a sarkon áll? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Whose is the Trabant racing on Soroksári road? Kié az a Trabant.

vagy es jelet biggyeszt. Adj néhány tanácsot. meat. happiness. hogy a főnév magánhangzó változással mutatja többes száma fordulását. amikor az s jelet fölveszi. Ennek épp az ellenkezője az a csoport. car stb. Például: datum . I bought two pieces of furniture. hogy a megszámlálható főnevek csoportjába tartozik az. ahol a főneveket nem tudod megszámlálni.bases (alap) phenomenon .beaux (szépség) Vigyázz! Van néhány olyan főnév. lamp. mert például anyagnév. 63 . b) megszámlálhatatlan. amit meg tudsz számolni. így ezek különbözőek lehetnek. love. Vettem két darab bútort. Például: advice (tanács) furniture (bútor) nonsense damage (kár) gossip (pletyka) news (hír) equipment (fölszerelés) homework (lecke) permission (engedély) fun (vidámság) information work (munka) Ha mégis úgy akarod közölni. mely szó már megszámlálható. FŐNEVEK ÉS AZOK TÖBBES SZÁMA A főneveket egy bizonyos szempontból két részre lehet osztani: a) megszámlálható.words Van azonban olyan eset is. gyűjtőnév stb. girl. Értékes információt adott. cockroach (csótány). air. music. Például: table. We don´t have much work to do. mint: water.oxen (ökör) Aztán előfordulhat az.termini (végállomás) basis . Ez két főnévre érvényes: child – children ox . a good one and a bad one. mely a magyarban megszámlálható. Ebből egyenesen következik. Ide tartoznak olyan főnevek. meg egy rossz. illetve fe végű főnevek közül jónéhány esetben az f v-vé válik. plate. Nyilvánvaló. Nincs sok dolgunk. hogy a főnév után s. A többes számot az angol általában úgy képezi. amikor a többes számot en jelképezi. hogy Például: Van két hírem.phenomena (jelenség) beauty .79 APRÓSÁG 1. weather stb.leaves (falevél) life . hogy többes száma kizárólag a megszámlálható főnevek tehetők.media (hírközlő szervek) terminus . beer. valamit nem veheti föl maga elé az a határozatlan névelőt.data (adat) medium . így hát nem kerülhet többes számba. Például: man – men tooth – teeth louse – lice woman – women goose – geese foot – feet mouse –mice az f.lives Van néhány olyan jövevényszó az angolban. az angolban azonban megszámlálhatatlan. Például: knife – knives wife – wives wolf – wolves half – halves leaf . beauty. Adtam neki egy jó tanácsot. mely magával hozta a többes számát is. Give me some good advice. iron. Például: He gave me a valuable piece of information. Például: car – cars table – tables glass – glasses girl – girls egg – eggs word . akkor azt a következőképpen tedd: I have two pieces of news. egy jó. I gave her a good piece of advice. így tehát többes számba is rakható. Vagyis a news szó elé a piece (darab) szót rakod be.

akkor egyrészt használhatsz szintén some-ot (ahogy néhány sorral feljebb látod). A példákból is láthattad. 64 . police. There aren’t any cigarettes on the table. valamennyi b) valami(lyen). SOME. ANY. Van valamennyi pénzem. ha a kérdésre igenlő választ vársz. Például: May I have some more coffee? Will you have some cake? Have you got some money? Some wine. Például: Are there any eggs in the basket? Can you see any money on the table? Are there any students in the classroom? Is there any wine in the flask? Van tojás a kosárban? Látsz pénzt az asztalon? Vannak diákok a teremben? Van bor a flaskában? Tagadó mondatok esetében some-ot soha ne használj. Any-t használj akkor.Más: Van néhány olyan főnév. akkor some helyett any-t használj. Például: He was talking to some woman. Sir? Kaphatok még kávét? Kérsz még sütit? Van egy kis pénzed? (Remélem. Semmit nem kérdezett. illetve nem kerül többes számba. ebben az esetben a megszámlálható főnév se kerül többes számba. I have some good books. vagy no szerepel. Some man telephoned this morning. ha pedig a feltételek nem adottak (vagyis nem tudod. hogy a válasz milyen lesz). (slang) I don’t think there is any milk in the jug. Nos. I ain’t got any money. hogy a some elsősorban kijelentő mondatokban fordul elő. méghozzá akkor. 2. amit csak többes számban használnak: pl. Van benne egy kis tej.) Egy kis bort. Nem hiszem. helyette any. Valamilyen nővel beszélt. Van egy kis (valamennyi) kenyerem. ha a kijelentő mondatot kérdőbe akarod tenni. I’ve read that story in some book. Például: The police are coming. I’ve got some money in my pocket. There is some milk in it. Visszatérve a some a) jelentésére. Jön a rendőrség. Például: fish sheep (birka) deer (szarvas) trout (pisztráng) Aztán van olyan. I have some bread. Néhány dalt énekeltek. Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. ha a mondat igéjét már tagadtad: Például: He didn’t ask me any questions. Valami férfi keresett ma reggel. Nincs pénzem. hogy valami(lyen). melynek egyes száma megegyezik a többes számmal. ha megszámlálhatatlan. bár indőnként kérdő mondatban is szerepelhet. uram? A some b) jelentése ugyebár az volt. Van néhány jó könyvem. Az a) esetben a some után következő főnév többes számba kerül. ha megszámlálható. Nincs cigaretta az asztalon. NO A some két alapvető jelentéssel bír: a) néhány. hogy van tej a kancsóban. Például: Some songs were sung. hogy van.

Például: somebody. vagy anything tagadó mondatban: anything. gondolj csak a something. I can’t see anything in the corner. Many-t használj megszámlálható főnevek előtt. There isn’t anybody under the bed. Valaki van az ágy alatt. akár megszámlálhatatlan főnév előtt. ami nem megengedett. Vigyázz! Ha egyszer a mondat igéjét tagadtad. Minden évben sokat költenek sörre. Has he got much leisure time? His son didn’t give him much trouble. Sok autója van. vagyis kijelentő mondatban: something kérdő mondatban: something. little) A következőt jól jegyezd meg! Ha kijelentő mondatban akarod azt mondani. nothing szavakra. anywhere. Nem látok semmit a sarokban. She’s got a lot of cars. Egy szó sem jön könnyen. no-t nem használhatsz. Nem látok semmit a sarokban. mint korábban volt. elsősorban Amerikából kiindulva. Nincsenek barátai. akkor az a lot of. Például: I can see something in the corner. I can see nothing in the corner. vagy lots of szavakat használd! E kettő bármelyike szerepelhet akár megszámlálható. Nincs még egy olyan lány. Például: I haven’t got no money. mégis egyre jobban terjed a dupla tagadás. (HAIR) (Ez mind szép. a dupla tagadást kerüld. somewhere. Megjegyzés: Noha szabálytalan.) Nincs pénzem. Sok autója van? 65 . Lots of money is spent on beer every year. és természetesen ez nem is tehető többes számba. A fia sok bajt okoz neki. There is somebody under the bed. nowhere stb. Did he make many mistakes? He hasn’t got much leisure time. I have got lots of leisure time. Is there anybody under the bed? There is nobody under the bed. úgy any helyett no-t használj tagadó mondatban. Például: He has no friends. a lot of. (Nem szabályos a dupla tagadás miatt. mint te. His son gives him a lot of trouble. vagy nothing Persze ilyen előtaggal egyéb szavak is léteznek. SOK és KEVÉS (many. Van valaki az ágy alatt? Senki nincs az ágy alatt. much. ha a főnév megszámlálhatatlan. few. 3. Senki nincs az ágy alatt. Much-ra akkor van szükség. I have no time. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. de az előbbi kettő a leggyakoribb. Ezekkel kapcsolatban ugyanaz a helyzet. Lots of és a lot of helyett használhatsz plenty of-ot is meg még másokat is. mert akkor dupla tagadás jönne létre. Például: He made a lot of mistakes. de ha lehet. hogy sok. illetve no összetétel előtagja is lehet. Sok hibát csinált. Has she got many cars? Nem vétett sok hibát. anything. Nincs időm. Például: Ain’t got no underwear. Sok szabadidőm van. any. nobody. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. No words come easy to me. Ha a mondat kérdő. There is no girl like you. Például: He didn’t make many mistakes. vagy tagadó. a many és a much használata javasolt.Amennyiben a mondat igéjét nem tagadtad. s a főnevet tedd többes számba. A some.) Nincs alsóneműm. Valamit látok a sarokban. anybody.

. Mindkét típusú főnév (megszámolható. ha valamilyen módosító szó áll a sok előtt. Did you eat all the bacon? All his dreams were turned into ashes. míg az (a) little megszámlálhatatlanokra. A sok ellentéte köztudomásúan a kevés. méghozzá kétféle formában: (a) few. illetve a little szerepel a mondatban. Az összes létező gyerek szereti a csokoládét. hogy valamiből az összes. A gyár összes dolgozója egyesüljön. every. Annyi mint két forintom van. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. There are too many people standing in front of the fire. Bizonyára fúrja az oldalad. ha azt mondod: Van egy kevés pénzem. He had a little trouble. Kevés időm van. He had little trouble. (egy bizonyos körben) I love all girls. ha a few. A világ minden dolgozója egyesüljön. Nincs azonban különbség kijelentő. de mindenkinek Nederlanden. Például: so. Például: All my money was gone. Ha a világ összes valamijéről akarsz beszélni. how. I wrote few letters. Kevés levelet írtam. Volt egy kis baja. Az összes lányt szeretem.. (that’s an ad) Kinek dollár. We saw few people there. hogy miért tettem zárójelbe az a határozatlan névelőt (magyar jelentése: egy) few. very. Nos azért. (a világon) Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden. ÖSSZES. hogy kevés. (a) little. ha egy bizonyos csoport összes tagjáról van szó. Az összes lányt szeretem. I’ve got little time. Például: He’s got so many problems with his car. vagy pedig Kevés pénzem van. kérdő és tagadó mondat között. All the people in the street were chanting. I’ve got a little time. mert magyarban is mást jelent. as. rather stb. vagyis az egyik (mégpedig az (a) few) vonatkozik vonatkozik megszámlálható főnevekre. too. b) egész. each) A három fent látható szó közül az all két jelentéssel bír: a) az összes. I love all the girls. akkor van egy kevés valamiből. 4. Do you want to drink all the beer? Az összes pénzem eltűnt. All the children in the class like chocolate. MINDEN (All. Láttunk ott néhány embert. nem megszámolható) elé teheted az all szót. All children like chocolate. vagy little. Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott. Van egy kis időm. All workers should unite.. Az összes sört meg akarod inni? Láttad. ha azt akarod kifejezi. Megírtam néhány levelet. vagyis mindháromban e két szó jelenti azt. Nézd az alábbi szembeállításokat: Például: All the workers of the factory should unite. Kevés baja volt.. ha pedig few. A helyzet ugyanaz. mint a many/much esetében. hogy az all szó előtt leginkább the határozott névelő szerepelt. Túl sok ember áll a tűz előtt. I’ve got as much as two forints. Nos ez a szó az angol nyelvben is létezik. kinek gulden. nem kell the. illetve little előtt. akkor kevés van valamiből. Például: I wrote a few letters. Annyi baja van a kocsijával. Az összes ember énekelt az utcán. Ezt akkor tedd ki.Kijelentő mondatban is many/much-ot kell használni abban az esetben. Nos. 66 . Kevés embert láttunk ott. We saw a few people there.

I spoke to each cat separately. sem azt. Az every.. Egész éjjel rólad álmodtam. sem az nem jó. EITHER. meg azon is. You can choose either bunch. következésképp ugyanazon regulák érvényesek rá. akár azt a narancsot elveheted. Mindenki verekedett. Every member of the TSZ was present. Ezenkívül a the használata is igen ritka az all. A neither tulajdonképpen az either negatív vetülete. akkor a megszámlálható főnevet ne rakd többes számba. Ha a kettő közé befurakszik az of the. úgy a főnév többes számba kerül. erre meg arra. meg az is? Nem láttam sem ezt a filmet. Akár ezt. I was dreaming of you all night. Sem ez a mondat. egész nap. meg az is Rómába vezet. de a főnevet ne tedd többes számba! Például: Now that I’m out of prison. I did not see either of the films.minden egyes. Sem ezt a filmet nem láttam.) Ez a regény is tetszett. Both the girls are pretty. Both of the girls are pretty. There are big houses on either side of the road. I enjoy each day of my freedom. de tehetsz utána the-t is. Sem ez a mondat. hogy csak megszámlálható főnév előtt használhatod. Az either szó jelentése: a) ez. egész éjjel stb. Nyilvánvaló. Ez az út. each . Például: Neither sentence is correct. (Virágcsokrot természetesen. Tehát összesen két dologra vonatkozik. A vén főmacska minden piaci napon a napon üldögél. illetve az each jelentése sokban hasonlít egymásra. hogy kint vagyok. Ha az all-t ilyen értelemben akarod használni. magyarra mindkettőt minden (egyes)-nek fordítsd. Vagyis pl. Most. a főnév többes számba kerül. 67 . Old Deutoronomy sits in the sun every market day. I spent all the afternoon in the company of two camels. I saw neither film. A téesz minden tagja jelen volt. NEITHER Ez viszonylag egyszerű téma. Everybody was Kung-Fu fighting. Például: I was sleeping all day. I like both these cars. 5. Mindkét lány csinos. Did you like either of the novels? I did not see either film. sem azt. Mindkét lány csinos. Minden egyes macskával külön beszéltem. Összegezve tehát: all ..Az all másik jelentése az volt. I work all day. Nem láttam sem ezt a filmet. BOTH. Például: Both girls are pretty. illetve a főnév között. Egész nap aludtam. Amennyiben az either és a megszámlálható főnév közvetlenül egymás mellett van.. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. Either road will take you to Rome. Mindkét lány csinos.. vagy azt is. Például: You can take either orange. illetve neither egyéb jelentéseivel később még találkozni fogsz.az összes + egész every . I work all night. A both jelentése: mindkettő. hogy egész. sem az nem jó. úgy a főnév egyes számba kerül. Megjegyzés: Az either. Mindkét kocsi tetszik.. Választhatod ezt a csokrot.. Éjjel-nappal dolgozom. vagy akár of the-t is. a szabadság minden egyes napját élvezem. Neither of the sentences is correct. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem.minden. vagy az b) ez és az. sem azt. A both állhat magában a főnév előtt. Kizárólag megszámlálható főnevek előtt használd.

mint bb. b) of segítségével.kőhajítás Az első szerkezet a következő esetekben használható: Például: Joe’s girlfriend The boss’s secretary The rat’s babies . a) ha a birtokos (tehát akié) személy b) ha a birtokos (tehát akié) kis állat c) idő-. of) A birtokviszony annyit tesz.stb. okos . beszédben csak a szövegkörnyezetből derül ki (vagy nem derül ki).A Halál Kapuja Láttad. Fenti szerkezetet kétféleképp alkothatsz: a) ‘s segítségével. hogy a sorrend a magyarral megegyezik. esetleg valakinek a valakije. A kemény legények bátorsága. A fenti mondat fordítása: The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband. Amennyiben a birtokos többes számban van.higher . 10 minutes’ walk.Pokol Angyalai Stone’s throw . hogy lehetőség szerint az ‘s csak egyszer szerepeljen a mondatban. Például: The handle of the door of the room The lover of Joe’s wife a szobaajtó kilincse Joe feleségének szeretője 7. Father’s hat Cat’s eyes – macskaszemek 1 minute’s walk . kifejezésekben. b) more…. bizonyára hallottál már róla.shorter – shortest 68 . MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A melléknév szófaját nem vizsgáljuk. sőt valaminek a valakije. Of szerkezet segítségével képezz minden olyan birtokviszonyt. vagyis elől a bitokos utána a birtok. Például: The boys’ money. big . Ilyenkor a szórend a magyarhoz képest fordított. mely fentebb nem szerepelt (vagyis tárgyakét stb. (Szép . vigyázz azonban arra. -est.) Az angolban két lehetőség van: a) -er.highest. 10 percnyi séta. amennyit akarsz. The tough guys’ guts. BIRTOKVISZONY (‘s. illetve -est képzőt kapcsolsz. illetve valaminek a valamije.egy percnyi séta Hell´s Angels . A fokozás a magyarban annyi.6. például: Mari néni férje sógorának pipájának karimája. A fiúk pénze.: egyszótagú mellékneveknél (a kiejtés számít!) nice – nicer – nicest high .A patkány kicsinyei 1 meter’s distance . most… Az a) esetben tehát a melléknévhez -er. célszerű vegyes birtokviszonyt használni (s’ + of).szebb . A következő mellékneveknél használd ezt a formát: a) pl. Of-ból lehet annyi. illetve leg…bb.legszebb. mérték.bigger – biggest short .okosabb .legokosabb stb. Például: the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Amennyiben többszörös birtokviszony van. d) megszilárdult kifejezésekben.egy méternyi távolság Death’s Door . úgy az aposztrof(‘) a többes szám utáni s után jön írásban.). mint valakinek a valamije.

later .worse .more talented .best bad . Olyan makacs vagy. Például: beautiful . melyek fenti csoportok egyikébe sem tartoznak.: alapfokú összehasonlítás (as…as) I’m as hungry as a wolf.elképzelhető a not so … as összehasonlítás (a mondat hangsúlya ilyenkor a not szócskán van).more .better .worst much/many . mint gondoltam.best far .narrower – narrowest shallow . more…. Angolban ez a következőképpen fest: a) Pl.more beautiful . vagy olyanabb mint. Vigyázz! Beszédben az as szócskát hangsúlyozatlanul mondd! Néha .b) pl.: polite .heavier . 69 . You are as obstinate as a mule.luckier – luckiest merry . Olyan éhes vagyok.further . mint gondolod. ez ügyben fordulj az instruktorodhoz. mint vártam.: narrow .merrier – merriest heavy . pl. illetve most… módon fokozódnak. Itt arról van szó.heaviest c) kétszótagú er-re végződő mellékneveknél pl.farther .cleverer . melyek rendhagyósága a fokozás módjából következik. De hisz nem olyan szép. Az alábbiakban megpróbálok teljes listát adni: Például: good .latter . De hiszen ez a meccs nem olyan jó. He is not as clever as I’ve thought. mint egy öszvér. Tudnod kell még.politer . A fokozás után megnézzük az összehasonlítást.: clever .most beautiful famous .: kétszótagú y-ra végződő mellékneveknél happy . hogy valami olyan.de csakis tagadó mondatban .: But she is not so pretty as you think. But this match is not so good as I expected.better . mint.least well .most talented E két kategórián kívül aztán vannak a rendhagyó melléknevek.happier – happiest lucky . véghangsúlyos mellékneveknél. melyek kivételnek számítanak. Nem olyan okos.latest (később) far . vagy a legolyanabb.furthest (további) late . Pl.shallower – shallowest e) kétszótagú.farthest (messzebb) late .less .lattest (utóbbi.more famous .most little . mint a farkas.most famous talented .politest Mindazon melléknevek.cleverest d) kétszótagú ow-re végződő mellékneveknél pl. legutóbbi) Ennyit a fokozásról. hogy vannak olyan esetek.

Pl. NÉVELŐK (Articles) A magyarhoz hasonlóan az angol is két fajta névelőt ismer. mint a nap? My house is bigger than yours. Az én házam nagyobb. mint bárki másé.: That’s the best pop group I have ever heard. Nem olyan ember. That big guy is an opera singer.: He is not a man to desert his friends. Határozott névelőt (the) használj hangszerek neve előtt. Autószerelő. soha ne használj határozott névelőt. akivel valaha találkoztam. Az én kocsim jobb. an) használj foglalkozás nevek előtt. Horses are big animals. Do you study the guitar? 4. Pl.: Határozatlan névelőt (a. Te vagy a legszebb lány. Isn’t she more beautiful than the sun? Nem szebb. I gave you the nicest flowers I could buy. mely hegyek között kanyarog. amit valaha hallottam. vagy többes számba teszi a főnevet. Az arany (általában az arany) értékes fém. A legszebb virágot adtam neked. A tej egészséges. 3. mint Amandáé. Your voice is deeper than Amanda’s. 1. mint az enyémben. Cats eat mice. Olyan úton mentek. A ló (általában a ló) nagy állat. amikor a megszámlálható főnévről valamilyen leírást közölsz. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. De a te házadban több a csótány. A névelők használatáról tucatnyi oldalt lehetne megtölteni. hanem ilyen. Ilyenkor az angol vagy határozatlan névelőt használ (ha a főnév megszámolható). Te vagy a világ leglustább kölyke. an) használj olyankor. most azonban csak azon eseteket vesszük sorra.the. Borzalmas angol tanár vagyok. She is a talented singer and a ballet dancer. Gus is the cleverest cat in the cat society. They walked along a road winding among rolling hills. úgymint: b) határozatlan névelő . Milk is healthy. c) Felsőfokú “összehasonlítás” (the + a melléknév felső foka) You are the most beautiful girl I have ever met. tanulsz stb. A macska egeret eszik. Tehetséges táncos és énekes.: You have a more beautiful figure than Bo Derek. Pl. 70 . amire nem tudtam válaszolni. Gold is a valuable kind of metal. He is a car mechanic. Pl. Ez a legjobb pop zenekar. Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. 8. Pl. This disco is not better than Starlight. ha azon játszol. illetve an. I am a terrible English instructor. amikor a magyar kifejezés fordításakor az angolban nem olyan névelőt kell használni. aki cserbenhagyja a barátait. a) határozott névelő . A ló nagy állat. mint a tied. Ez a disco nem jobb. olyan szó előzi meg a főnevet. Tanulsz gitározni? Pl. Határozatlan névelőt (a. He asked me a question which I could not answer. You are the laziest boy in the world. Olyan kérdést tett föl. mint a magyarban. magyarban ilyenkor nem egy. mint a Csillagfény. My car is better than any other car. amit csak kapni lehetett. megszámlálhatatlanok esetében pedig nem használ névelőt. 2.: Can you play the piano? My daughter is studying the violin. A hangod mélyebb.: A horse is a big animal. Az a nagy fiú operaénekes. A cigaretta tönkreteheti az életed. Ha egy dologról általában beszélsz.b) középfokú összehasonlítás (középfok + than) Domborúbb vagy. But there are more cockroaches in your house than in mine. mint Bo Derek. Cigarettes may ruin your life.a.

ha az megszámlálhatatlan. The bedclothes are not in the bed. hospital. hogy a világ a feje tetejére állt. At midnight there are no sounds from the pavement. hanem a tárgy mivoltára gondolsz.5. A következők előtt kell: morning. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years. Ha egy elvont főnévről általában beszélsz. church.: inflation . At night she feels so lonely. The love of the boy turned into bitter disappointment. Minden vasárnap templomba megyek. Egy rendőr élete teli van kalandokkal. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat. 7. The industry of Hungary is developing.: What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you’ve made! What a pity! What a shame! What a surprise! Milyen hideg nap! Micsoda gyönyörű lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda idő! De: What weather! 6. akkor kell egy darab the. I always go to church on Sunday mornings. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik. akkor ne használj névelőt. Inflation always turns up in cyclical periods. Éjfélkor hang sem hallik a járda felől. The life of a policeman is full of adventures. és láttam. A többi előtt nem. A beteg ágyban van. A fiú szerelme keserű csalódásba fordult. Pl. afternoon. (Pl. an) használj. Love is problematic. Hajnalban minden csendes volt. Éjszakánként olyan magányos. Csótányok masíroznak az iskola épületében. (mint épületet) 71 . ha viszont valaminek a valamije az a fogalom. prison. bed . (Pl. Magyarország ipara fejlődik. Bizonyos intézmények nevei előtt általában ne használj névelőt. Reggel fölébredtem.: school.the inflation in Hungary. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg. Felkiáltásoknál (Micsoda nő!) határozatlan névelőt (a. ha a főnév megszálmlálható + egykét kivételes esetben akkor is. The inflation of the 30s was a basic reason for World War II. A 30-as évek inflációja alapvető oka volt a második világháború kitörésének.: The pupils are at school. 8.) Pl.) Használj viszont előttük határozott névelőt (the). A gyerekek iskolában vannak. mint régen a pestis volt. Pl. In the evening he always lies in bed thinking of escaping.: I woke up in the morning and found the world turned upside down. Life is a world of puppets. At sunset the land turns into red. A szerelem nehéz ügy. amennyiben nem az intézmény mivoltára. Pl. The church was built in the last century. Everything was calm at dawn. hol nem. At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. The sick man is in bed. Délután egészen más volt a világ. Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago. The world looked so different in the afternoon. Bábszínház az élet. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol. There are cockroaches marching in the school. Napszakok nevei előtt hol kell határozott névelőt (the) használni. evening. Az ipar gyorsan fejlődik a múlt század óta. Napnyugtakor vörösbe borul a táj. A példákból majd minden kiderül. Az ágynemű nem az ágyban van.ez utóbbi nem intézmény.: Industry has been developing rapidly since the last century. A templom (mint épület) a múlt században épült. A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára.

: I wish you could come to see me. (De tél van) Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen. I wish you could drive faster. csak siettetni akarom. -het is tehető. (De nincs rá esélyem) Bárcsak itt lennél. If only it was spring. illetve if only vezet be.) szerkezet használata akkor válik szükségessé. ha a kívánságod puszta kívánság marad. If only we would start sooner. Bárcsak csörögne már a telefon. Természetesen bárcsak típusú mondatokba -hat.: I wish you loved me. BÁRCSAK Bárcsak kezdetű mondatokat angolban I wish. could segédige használatával. I wish I could have helped you. te csupán csak gyorsítani szeretnéd annak realizációját. Bárcsak tudtam volna segíteni. hogy fogsz írni.9. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni. a) Bárcsak eljönnél típusú mondatokat kétféleképpen alkothatsz. (De reménytelen) Bárcsak tavasz lenne. hogy a kettő közül melyiket használod.) esetet akkor használd. Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat egyféleképpen képezhetsz: 1. hogy boldog légy. Pl. mégpedig kettőt: a) Bárcsak eljönnél. alak I wish you would come sooner Bárcsak jönnél már. Pl. Az első (1.(De úgy viselkedsz) Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. (Tudom.: 2. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. (De az vagy) A második (2. Bárcsak szeretnél.: If only I had done my best to make you happy.: I wish you would write me a letter.) Bárcsak korábban indulnánk. hogy akkor válik szükségessé e szerkezet használata. I wish/if only + would + ige 1. Használati utasításként csak annyit. és te mintegy nosztalgiával gondolsz a múltra. Pl. ha a kívánság megvalósulhat. 72 . b) Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat. Pl. I wish you weren’t so unhappy. vagyis annak megvalósulására nincs esély. ha a cselekvés nem valósult meg. Bárcsak mindent megtettem volna azért. If only you didn’t behave like a stranger. I wish you would telephone me.: I wish/if only + past perfect I wish you had come here. Pl.: I wish/if only + simple past I wish I knew Bárcsak tudnám. Pl. Bárcsak eljöttél volna. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este. 1. I wish he hadn’t drunk so much last night. A feltételes mondatokhoz hasonlóan itt is meg lehet állapítani szinteket. I wish you were here. mindegy. Pl. b) Bárcsak írnál már.

VALAHA (used to. don’t you? Szeretsz. Mindig korán kelt. My husband used to take me to the disco every Saturday evening. When he was a child he would climb up trees. ez az ugye kérdésben can’t-tá válik. a you. I used to go to this school. ugye? A főmondat segédigéje can volt.10. didn’t you? Szerettél. Például: You can swim. vagyis példánkban a DO-t. nem? Felszólító mondat ugye-kérdése will you. Gyerekkorában gyakran mászott fára. Például: Let’s go to bed. és viszonyra is utal a múltban. Vigyázz! Nehogy eszedbe jusson szoktam jellegű mondatokat use to-val fordítani. hanem aren’t I lesz. hisz a mondat után egyszerűen odateszi az ugye szócskát. nem? Semmit nem iszik. Például: You love me. can he? You like rats. ugye? Ha a főmondatban nem volt segédige (pl. Valaha lóversenyre jártam. melyek a múltban történtek. ugye? Elment Spanyolországba. used to. az ugye kérdésben az igeidőnek megfelelő segédigét kell használni. A kettő között a különbség az. won’t you? He can’t repair cars. can’t he? You will come here. ugyanis a főmondatban szereplő segédigét a mondat végén ellenkezőjébe kell fordítani. UGYE KÉRDÉS A magyar nyelvben igen egyszerű dolga van annak. nem? Idejössz. They didn’t use to work here. Például: Come with me. jó? Többes szám első személyű felszólításoknál (Let’s go) az ugye-kérdés shall we. nem? You loved me. ha ugyanis a főmondat I am-mel kezdődik. úgy az ugye kérdésben állítóvá válik. I used to go to the races.valaha (és ma már nem) usually . míg a used to ezenkívül állapotra. hogy a would múltbeli ismétlődő cselekvéseket fejez ki. s utána jön a főmondat alanya. nem? 73 . és reggeli előtt sétált egyet. will you? Gyere velem. jó? Példák mindenfajta ugye-kérdésre: Joe can see. aki ilyen jellegű kérdéseket akar föltenni. Simple Past főmondat esetében (I loved you) nyilvánvalóan DID lesz az ugye-kérdés segédigéje. Ilyenkor az ugyekérdés nem amn’t I. don’t you? She doesn’t drink anything. Did you use to live in this house? Ebben a házban éltél? He used to smoke twenty cigarettes a day.szokott (manapság) Used to tagadása és kérdése did segédigével történik. Valaha 20 cigarettát szívott naponta. Például: I am studid. didn’t he? Joe lát. és ma már nincsenek úgy. does she? He went to Spain. ugye? Te szereted a patkányokat. Ebbe az iskolába jártam. 11. would) Amikor olyan cselekvéseket akarsz kifejezni. Nem dolgoztak itt. Angolban az ugye mindig a főmondattól függ. can’t you? Tudsz úszni. Amennyiben a főmondat segédigéje tagadó volt. nem? Nem tud autót javítani. shall we? Bújjunk ágyba. I love you). can you? Nem tudsz úszni. Például: He would rise early and take a walk before breakfast. used to . A férjem valaha minden szombat este discoba vitt. illetve would segédige használatos. aren’t I? Hülye vagyok. és utána jön a főmondat alanya. Például: You can’t swim. nem? Ez a szabály egyetlen egy esetben változik meg.

jó? Ne bánts. hogy mindjárt esik. ugye? Ülj le.The girls didn’t return. are you? There is so much wickedness on earth.ezért present perfect) It looks as if the thieves got in through the window. won’t we? Judy shouldn’t behave like that.? 12. jó? Át kell kelnie a folyón. Úgy tűnik. és utána jön az as if/as though + going to/will + present tense / present perfect / simple past Mindig a szituációnak megfelelő időt használj! A példákból majd magad is rájössz. az as if/as though egyszerre két jelentéssel is bír.) a) I would rather eat . didn’t he? I am very clever. ilyenkor általában look (úgy néz ki) ige után áll. ugye? Van valami a sarokban. b) I would rather you ate . nem? Bolondnak nevezett. did they? There is something in the corner. Tehát a főmondatot It looks vezeti be. She looks as if she is the most beautiful girl at the party. Például: I would rather sleep. míg a b) típusú mondatban az ige elé tettük azt. isn’t there? We will enter in the era of infinite possibilities. It looks as if the car has hit a tree. Úgy néz ki. will you? He lapped it up. nem? Nem vagyok valami eszes. I would rather you took a tram. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. should she? He called you a fool. Inkább aludnék. don’t you? He didn’t understand it. Inkább ne fontoskodj! 13.Inkább ennék. did he? Sit down. I would rather you slept. He would rather die. ugye? Nem vagy vastag. jó? Reméljük a legjobbakat. am I? Let’s look at mankind. de: a) inkább én csinálnék valamit. Úgy tűnik. I would rather you didn’t make a fuss. will you? Shut up. shall we? He must cross the river. I would rather take a bus. akit inkábbok. Most nézzük az első esetet. will you? Don’t hurt me. Inkább meghalna. nem? Várj itt. Inkább aludj. úgymint: Mindkét típusú mondat would rather-rel képződik. hogy csináljon valamit. jó? Fogd be a szád. jó? Hiszel nekem. és amit csináljon múlt időben (2. isn’t there? Finish it. hogy mindjárt rosszul lesz. igaz? Nézzük az emberi nemet. does she? You ain’t loaded. It looks as if he’s going to be sick.K. nem? Belépünk a korlátlan lehetőségek korába. Például: It looks as if it’s going to rain. HOGY (As if/as though) Mint címéből is következtethetsz. b) inkább te csinálj valamit (vagy ő csináljon valamit. O. INKÁBB (would rather) Kétfajta inkább jellegű mondat létezik. alak) van. nem? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat. nem? Nem értette. Úgy néz ki. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. Úgy néz ki. will you? Let’s hope for the best. nem? Most már fejezd be. It looks as if he’s going to give up his job. jó? Bevette. will you? A lányok nem jöttek vissza. mustn’t he? Wait here. shall we? You believe me. Menj inkább villamossal. alakja állt. Úgy néz ki. aren’t I? I am not very clever. nem? Judynak nem kéne így viselkednie. hogy ő a legszebb lány a partin. 74 . Egyrészt hogy-nak lehet magyarra fordítani. didn’t he? She doesn’t like tearjerkers. Inkább busszal mennék. nem? Nagyon okos vagyok. (mert most össze van törve . MINTHA. mi? Oly sok a gonoszság a földön. hogy az autó nekiment egy fának.Inkább egyél. Vagyis az elsőben a would rather után az ige 1.

Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. és így lefordítani: I don’t think you are right. hogy igazad van-ná kell alakítani. Nem gondolkodom. I don’t think I like you. tehát I.? Mit mondasz. -NYEK. hogy én Róbert bácsi vagyok? 15.) 14. vagyis “Elmenjek?”. Például: Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek.. mi ez? Mit gondolsz. I don’t think. (Természtesen mintha értelmű szerkezeteket is bevezethet look. I don’t think I’ve heard that. Vagyis a címben szereplő mondatot már eleve magyarba Nem hiszem. és a második tagmondat kérdőszava (tehát példánkban a hol) kerül a do you think elé. ha ún.Mit gondolsz. -NYAK. Például: When do you think I can talk to you? What do you think this is? How do you think my mother-in-law is? Where did you say she hid my whisky? Who did you say you had met? What did you say you said? Do you think I am Róbert bácsi? Mit gondolsz. nem voltál ott. Olyan volt. Az ugyanis a helyzet. mintha már napok óta nem ettél volna. mikor beszélhetek veled? Mit gondolsz. A macskás mondat tehát így hangzik angolul: Where do you think the cat is? A mondat első fele természetesen nemcsak Mit gondolsz. Úgy beszél. mit mondtál? Azt gondolod. Például: It was as though the world had turned upside down. mert meglehetős hibaforrás. hanem Mit mondott. mintha megfenyegették volna.. Azt hittem. Azt hiszem ezt nem hallottam. I didn’t think you were there. Olyanokra gondolok. therefore I am. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely. -NYUK. illetve we után. tehát vagyok. hova dugta a whiskymet? Mit mondtál. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? 75 . pontosabban előtt shall segédigét kell használni. MIT GONDOLSZ. You look as if you hadn’t eaten for days. AZT HISZEM... hogy van az anyósom? Mit mondtál. 16. Például: I don’t think he loves women. kizárólag az elsőt. NINCS IGAZAD jellegű mondatok Erről azért érdemes néhány jó szót szólni. mintha a világ a feje tetejére állt volna. s a mondat második fele egyenes szórendbe kerül.Mintha értelemben az as if/as though után általában past perfect áll... I don’t think I’ve said it. -NYÜK “képző” Egyes és többes szám első személyben.? lehet. I don’t think I like this place. hogy szereti a nőket. KI VAGY? jellegű mondatok Számos olyan mondattal találkozhatsz. “kérdő-felszólító” szerkezetet akarsz kapni.? stb. hogy a magyar mondattal ellentétben... He speaks as if he had been threatened. “Elmenjünk” típusú mondatokat. a második felét az angol mondatnak nem tagadhatod. Nem hiszem. hol a macska? Az angolban az ilyen típusú mondatoknál arra vigyázz. mint: Mit gondolsz? Hol a macska? . Úgy nézel ki. amelyik tulajdonképpen két kérdő mondat egymásba keléséből keletkezett. hogy a Mit gondolsz mit-je a mondatból kiesik. Azt hiszem nem is mondtam. kivel találkoztál? Mit mondtál.? Mit gondoltál.

and so did Joe. hogy te csinálj valamit. és csókold meg. hogy új életet kezdjünk. Szereti a telet és a nyarat is. HOGY TE CSINÁLJ VALAMIT “I want to sit down”. hogy az It is time.” Pl: I feel like dancing. vagy “would like” (szeretném) kezdetű szerkezet után tedd be a második tagmondat alanyát (pl. vagyis a főnévi igenév (“to sit down”).. hogy menj közelebb. hasonló érzelmeket kifejező szerkezet. hogy elvedd Judyt. It’s time you married Judy. s ezután következik a TO + Infinitive. a feel like + ing.” típusú mondatot is lehet kötőmóddal képezni.. Ennek megfelelően kétfajta képzés létezik: a) Cats like parrots and rats. míg közrefogó szeretetnél a so + segédige + új alany alkotja a szerkezetet. 19. hogy leüljünk ebédelni.17. hogy táncoljak.. A másodikban a középen lévő papagájt két oldalról szerették. az “Ideje.. SEM. melynek magyar fordítása körülbelül: “Kedve van csinálni valamit. It’s high time you posted the letter. hogy föladd a levelet. ha olyan jellegű mondattal találkozol. b) A macska szereti a papagájt és a patkány is. Van kedved leülni a hideg padlóra? Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát. és egyszer a patkányt. Ilyenkor az “I want”.SEM Az is magyar kifejezés kétféleképpen szerepelhet egy magyar mondatban (s így az angolban is). alakban... A kétféle szerkezet így néz ki: a) A macska szereti a papagájt és a patkányt is.. azaz szerette egyrészt a macska. vagy It is high time (“legfőbb ideje”) után következik az alany. Do you really feel like hanging about in Manhattan? Kedvem van táncolni. Do you feel like sitting on the cold floor? He feels like spending a night at a station. KEDVEM VAN. He likes winter and summer. másrészt pedig a patkány. képzése angolban némiképp bonyolultabb. Itt az ideje. mint “Azt akarom. HOGY. It’s high time we sat down to lunch. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is.. hogy leülj”.. IDEJE. 18. AZT AKAROM. IS. majd az ige 2. vagyis én akarom.. A feltételes mondatokhoz hasonlóan. hogy. SEM. Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him. vagyis “Le akarok ülni” típusú mondatok képzése már nem okozhat gondot. IS. Például: I was out to dance last night and so was my wife. Legfőbb ideje. hogy ő menjen vásárolni? Szeretnéd. Legfőbb ideje. too. Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? 20. Azt akarják. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette. ami azt jelenti. Az előbbi mondatban a macska lineárisan szerette egyszer a papagájt. A “szeretnék” (I would like) kifejezés mellett létezik egy másik. Itt az ideje. YOU). 76 . Lineáris szeretetnél tehát a too (is) szó kerül a mondat végére. b) Cats like parrots and so do rats. Azt akarod. We drove home. too. Probléma akkor adódhat. Például: They want me to dance. ha megmutatnám? Azt akarom. Például: It’s time we began a new life.IS.

vagy katona. Ha lesz pénzem. ha a múltra vonatkozik. vagy Present Perfect-tel utalnak a jövőre.ameddig stb. Nem veheted el azt a nőt és a barátod sem. either. You can’t marry that woman and neither can your friend. vagy nor. He didn’t look worn out and unhappy either. de így is lehet képezni. I’ll give it back. Például: You may not eat until you have washed your hands. Azért kell külön szólni róla.. as soon as . Elveheted ezt is. Egy szót sem szólok hozzád. He didn’t look worn out or unhappy. Ua. after . mert egy-két sajátos vonása van. The private didn’t salute to the sergeant and the general. He was accustomed to neither cold nor fog. either. hogy utána általában valamilyen perfect igeidő használatos. You can take either this or that. Tűzoltó leszel. úgy leggyakrabban Past Perfect követi. nem használhatsz jövő időt. ami időhatározói mellékmondatokban nem alkalmazható. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt. before . I didn’t fire you and neither did my boss.. úgy az either. As soon as we get into the tunnel. meghálálom.amint. A két fenti példamondat tagadó alakban a következőképpen fest: Például: Cats don’t like parrots and rats. 21. I believe neither you nor your wife. You mustn’t shoot until you’ve approached the hare...is. mint az előbb. Én nem rúgtam ki magát és a főnököm sem. Vagyis a too helyet bejön az either. A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnője sem. until . Ha a mondat a jövőre utal. She didn’t take off her boots and her dress. Le kell ülnünk még mielőtt a lámpák kialszanak. Az időhatározói mellékmondatot egyébiránt onnan ismered föl. megadom. míg a so helyett a neither. sem a ködhöz. as . mint ahogy a példákban is láttad. míg meg nem mostad a kezed. míg el nem magyaráztam neki. I don’t believe either you or your wife.. vagy azt is. hogy időhatározói mellékmondatokban. Nem értette. Nem volt hozzászokva sem a hideghez. AMÍG. He didn’t go in until he had been given permission.sem pedig neither. Az ilyen szerkezetek jelen idővel. My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby. csak a sem-et kifejező szó lesz más. mint az előző. A honvéd nem tisztelgett az őrmesternek és a tábornoknak sem.. Mihelyst beérünk az alagútba.nor segítségével fejezi ki önmagát. a Future Perfect kivételével persze. Neither he nor his lodger complained of the circumstances. Cats don’t like parrots and neither / nor do rats. ugyanúgy kell eljárni. hanem sem szerkezetet akarsz alkotni.or. Például: Amennyiben párosan jelentkezik az is. 77 . 22.amikor.. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem. melyek a jövőre vonatkoznak. Nem szabad lőnöd.Amennyiben nem is.. A címben szereplő magyar szó angol megfelelője az until. sem az albérlője nem panaszkodott a körülményekre.. Ua. Pihennünk kell majd miután kocogunk. When I grow up. He didn’t understand it until I had explained it to him. I’ll return your kindness.mielőtt. IDŐHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK Az előző fejezetben már érintettem. Az mégpedig. hogy a bevezető kötőszó lehet: when . a sem. mint az előbbiekben. míg meg nem közelítetted a nyuszit.. amíg nem adod vissza a pénzem. Sem ő. either. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem.mihelyst. És még valami: az until-es tagmondatban soha nem tagadhatsz. se a feleségének. míg engedélyt nem kapott. he will try to kill you We will have to take our seats before the lights go out. Pl: When I have money. Például: You will either be a fireman or a soldier.miután. Ha nagy leszek. Nem hiszek se magának. Például: I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed. akkor until után Present Perfect-et használj. Nem ehetsz. Nem ment be. megpróbál majd megölni. We shall need a rest after we’ve been jogging. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem.

hanem azt. hogy Elmentem hozzájuk. akkor következőképpen cselekedj: I went to their place. Például: I’ve got used to working at night. 25.. Az a) jelentésű used to a would-hoz hasonlít.. 78 . hogy örökölt néhány milliót. hogy helikopteren utazzék. Valaha hozzá volt szokva.23. akkor ‘s-t használj a főnév után. Most találkozhatsz a másikkal is. USED TO A used to használatával már találkoztál akkor azonban csak egyik jelentésével foglalkoztam. Keményen dolgoztál ma. NÁLUNK. Joe-éknál futballoztam. He happened to inherit some million dollars. Alig valószínű. Elmentem a nagymamáékhoz.. Alig dolgoztál ma. hogy használt kocsit használjon. mégpedig úgy. hogy a lakásukra. hogy éjszaka dolgozzam. hogy kemény. hanem azt hogy alig. utána jön a happened szó. 24. hogy csak úgy hozzájuk (ha például az utcán állnak. KEMÉNYEN. Ne játsszatok olyan keményen. He used to be used to using used cars.. a) b) used to + Infinitive = valaha to get used to + Gerund = hozzászokik valamihez. Vagyis nemcsak egyszerűen “to them”. 26. a történtesen szó leginkább a happened szóval fejezhető ki. hogy megváltozol. Ez igen súlyos hiba. Ha nem személyes névmással fejezed ki azt. She is used to travelling by helicopter. hogy az alannyal kezdesz. Can you come to my place tomorrow? Do you really want to go to his place? Life is easy and happy with us. hogy a fenti kifejezéseket ne pont szó szerint fordítsd angolra. amikor a férje fejbevágott. Történetesen őt bámultam. to be used to + Gerund = hozzászokik valamihez. El tudsz jönni holnap? Tényleg el akarsz menni hozzá? Nálunk az élet könnyű és boldog. mert ez nem azt jelenti. vagy b) with us. illetve ALIG Sajnos igen sokan abba a hibába esnek. lévén a hardly magyarul nem azt jelenti. Don’t play so hard. egy ly képzővel egészítik ki. Például: Did you happen to meet her? Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? I happened to be looking at her when her husband hit me on the head. hogy megkapják a keményen szót. amikor. mint amit szeretnél. TÖRTÉNETESEN. Hozzászoktam. ami azt jelenti. ugyanis akkor nem azt a jelentést kapod. hogy egy mondatot eképp kezdesz: “Történetesen épp arra sétáltam. Például: You have hardly worked today. HOZZÁNK Arra vigyázz nagyon. hogy keményen. ahogy azt néhány oldallal korábban láttad. Hozzá van szokva.. Úgy alakult. Mindennapi életed során gyakran előfordul. Vagyis a fenti mondat fordítása: I happened to be walking in the street when. A nálunk kétféleképpen képezhető: a) at our place. hogy a hard szót.. és odamegyek hozzájuk). You are hardly likely to change now. ezután pedig TO + Infinitive-et használsz. Például: I went to grandmother’s. Ha azt akarod mondani. hogy kinél. vagy kihez. You have worked hard today. Például: I played football at Joe’s.” Nos. A keményen szó angol megfelelője hard.

hanem az eat. Fuss be az ajtón át! 28. to have dinner stb. hogy”) We are to be married in May. You are to congratulate him. Magyarázat helyett most csak példákat látsz. Gratulálnod kéne neki. Úgy volt. please? Could you come here? Would you mind coming here? Will you be good enough to come here? Will you be so kind as to come here? Would you be so kind as to come here? 30. ebédel. Fél évig nem vacsorázott. úgymint: across . Come here. vagyis reggelizik. 79 . Át tudsz jönni az erdőn? Sikerült átmennie a jégen. Például: They went across the street. Szándék (“úgy van. számos szerkezet szolgál ezt alátámasztani. Miután a have itt nem birtoklást jelent. VACSORA Nem is annyira a főnév a problematikus.through a kettő közötti különbség roppant egyszerű. végzetszerűség: He was never to see his wife again. ige helyett áll. Soha többé nem láthatta a feleségét. Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? Semmi mást nem vacsorázott. Végzetesség. TO BE TO szerkezet Egy-két jelentését korábban már láttad. és a legudvariasabb mondattal fejezzük be: Például: Come here. please? Would you come here. Például: Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner. will you? Come here. hogy hétfőn hazajönnek. Will you come here. hogy a legkevésbé udvarias felől indulunk. most példamondatokon keresztül megismerkedhetsz a teljes skálával: 1. vagyis a főnév előtt használd ezt a szót: to have breakfast. kérdése és tagadása DO. UDVARIASSÁG Miután az angol nép hagyományainak megfelelően alapvetően udvarias. to have lunch. Pl: 2. vacsorázik. mint inkább az ebből képzett ige. The old man was never to walk again. Tájékoztatnom kell Önöket. Pl: 3.27. EBÉD.3 dimenziós keresztül (tehát a dologban van függőleges is). ÁT. illetve DID segítségével történik.2 dimenziós keresztül (tehát egy síkon) Through . They were to come home on Monday. please. Az ilyen igéket mindig a to have-vel képezd. Úgy van. REGGELI. Átmentek az utcán. Across . csak levest. 29. Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. Az öregember soha többé nem állhatott lábra. Run in through the door. Pl: Kell. drink stb. hogy májusban esküszünk. She didn’t have dinner for half a year. kellene: I am to inform you. méghozzá oly formában. KERESZTÜL Leginkább két lehetőség kínálkozik a fenti kifejezésére.

Pl: 5. és akkor why-t. A könyvet nem lehetett megtalálni. His first love was a 16-year-old. The boy was not to enter the pub. three-eared girl. A sör komlóból és árpából készül. Tízemeletes házban élek.ha az eredeti anyag nem ismerhető fel.4. A tömegkarambol oka a rossz idő volt. 32. Pl: 6. A távozásának az oka nem magyarázható. csak te meg én? Lehetőség: The book was not to be found. Pl: Kérdéseknél Shall I/we-hez hasonlóan “Nyak. Például: I live in a ten-storey house. hogy a jelzős szerkezet főnevét (egyszobás. félszemű. A Trabantom papírból készült. Első szerelme egy 16 éves. 18 éves) semmiféle módon ne módosítsd. vagy egyébbe. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. hogy nem lesz kész) His plane was to have landed at six. Például: The reason for the accident was speeding. Made from . Az. AZ OKA VALAMINEK Kétféleképpen fejezheted ki (többek között) a) the reason for / why b) the cause of A reason után akkor használj for-t. but it is still in Munich. Egy dolgot esetleg tehetsz: a főnév után használhatsz -ed ragot. egyszobás lakás. Az asztal fából készült. The cause of writing this book is simple. A lényeg. félszemű Bill stb. vagy Gerund követi. 18 éves szexbomba. (de már most biztos. vagy from. My Trabant is made of paper. Év végére kellet volna felépíteni az új utat. hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak. The reason for his leaving can’t be explained. Kellett volna (a jövőben): Work on the new road was to have been completed by the end of the year. ha azt főnév. one-eyed. The reason why I am here is that I’m starving. háromfülű lány volt. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszerű. Például: Beer is made from barley and hops. 33. Made of . -nyek” At what time am I to be there? Are we to live in a small island? Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk. 80 . The cause of the pile up was bad weather. ha mellékmondat áll utána. I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. Néhányan azt gondolják. hogy miből készült. ezeknél a szerkezeteknél az. lehet of. félszemű.ha az elkészült dolog eredeti anyaga vizuálisan felismerhető. A bor szőlőből készül. Wine is made from grapes. Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family. Láttam. pontosabban leggyakrabban a made. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak. mint pl. A fiút nem engedték be a kocsmába. mert éhezem. Például: The table is made of wood. (most 5 óra van) 31. de még mindig München-ben van. vagyis ne rakd többes számba. KÉSZÜLT VALAMIBŐL Az alapige a make. Azért vagyok itt. A baleset oka gyorshajtás volt. JELZŐS SZERKEZETEK A cím alatt olyan szerkezeteket értek.

Sikerül manage to do sg. Erről egyébként a névelők tárgyalásakor már olvashattál.a gazdagok the disabled .. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again. A milyen/micsoda kifejezésre (Micsoda nő!) felszólító módban két szó közül válogathatsz (természetesen nem tetszés szerint:) What. Ez olyan nehéz kérdés. There is a special program on TV for the deaf and the dumb. Például: How clever you are! You are so beautiful! Milyen okos vagy! Olyan gyönyörű vagy! Vigyázz! Gyakori hiba. What és such használata akkor kötelező. vagy melléknévvel bővített főnévre vonatkozik.. hogy határozatlan névelőt (a) tesznek ilyen szerkezetben olyan főnév elé is. ha kizárólag melléknév áll utána. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi fűnyíróval. able to do sg. GAZDAGOK stb. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból. Azért érdemes külön foglalkozni e kategória képviselőivel. illetve so akkor használandó.. OLYAN. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal. Speciális TV műsor van a süketnémák számára. succeed in doing sg. mely pedig megszámlálhatatlan. csupán egy the határozott névelő előzi meg. s lesz belőle: the poor . A magányosok gyakran felidézik gyerekkori emlékeiket. Micsoda nő! Milyen gyönyörű nő! Olyan öröm dolgozni vele. Például: What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure. úgymint: such.a szegények the blind . He succeeded in getting the data. A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look. illetve so. illetve szerkezeteket használd. Például: She managed to pass the exam. illetve How Az ilyen/olyan esetén ugyancsak két lehetőség van. ha főnévre. mert a magyarhoz képes másképp kell kifejezni őket. SZEGÉNYEK. There are more and more places of work for the disabled.. 35. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetéséből. I was able to repair the car. At last I managed to get out of this rut. Sikerült megjavítanom a kocsit. Sikerült megszereznie az adatokat. Ugyanis anyanyelveddel ellentétben nem szabad többesszámba tenni a melléknevet.a vakok the rich . The poor can never keep up with the rich. Sikerült átmennie a vizsgán. He failed to cut the grass with that old lawn-mower. Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára. What weather! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az őrmester! Nyáron oly gyönörű voltál! Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda idő! 81 .fail to do sg.a mozgássérültek Pl: The rich managed to save their wealth..NEM SIKERÜL Fenti kifejezésre a következő angol szavakat.34. Például: What nonsense! What a stupid guy that sergeant is.. This is such a difficult question. The lonely often call up their childhood memories. Nem sikerül . illetve a fentiek tagadó formában. 36.. MILYEN. How. SIKERÜL . ILYEN..

82 .37. Te voltál az. Egyre csak mondogatta/hajtogatta. He kept glancing over his shoulder..Mi késztette arra. holott a helyes mondat így hangzik: What made him do that? Ne használj tehát make-es mondatokban to + infinitive-et. akiben mindenek fölött megbíztam.. hogy megvárakoztattalak. Állandóan nyaggat a gyerek. hogy a make utáni igét to + infinitive-be teszed: What made him to do that? . Az. rosszul leszek. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride. mégpedig elsősorban "Ha meglátom…". -get képzővel fejez ki. hogy “ne hagyd abba a mosolygást”. vagy -gat. Bocs. You were the one I trusted above all. akit a sárga irigység emészt. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy.) The one who can hear it should transmit it. Menj addig. Minél több a pénzed. Ez persze így magyar mondatokban ritkán fordul elő. AKI. Pl: The one who likes animals can’t be that bad.. Minél hamarább jössz. 40. annál több sütit kapsz. ugyanis a “Mire késztet egy tank meglátása” helyett a “Mit csinálsz. adja át. Aki hallja. Alcohol makes people lose control. hogy menjen el. 38. "Ha meghallom…" kezdetű mondatokat: Például: The sight of blood makes me sick. míg a lámpához nem érsz. Az alkohol elveszi az ember eszét. nem kap rétest estére. aki szereti az állatokat. EGYRE CSAK (KEEP + ing) Ugye ismered azt a jelvényt. MINÉL.. annál vonzóbb vagyok. hogy KEEP SMILING? Ez azt jelenti. Why do you keep bugging me? Miért nyaggatsz már? Keep going till you reach the traffic light. alak + ing-gel. 39. Ha vért látok. Feltételesnek tűnő mondatokat is kiválthat make. The sooner you arrive the more cakes you’ll get. ha meglátsz egy tankot?” mondatok terjedtek el. annál jobb. azt az angol keep + ige 1. Amit a magyar hasonló szerkezetekkel. The person who is green with envy is my brother-in-law. A válla fölött nézegetett hátra.. a sógorom. Rávették. The balder the more attractive I am. illetve the person who angol szerkezetek alkalmasak az aki kifejezésére. ha a make szenvedő szerkezetben van: Például: He was made to leave. hogy ezt tegye? . “egyre csak mosolyogj” stb. He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. (kb. Az. Például: She kept saying. Például: The more money you have the happier you live.. esetleg he who. nem lehet olyan rossz ember. MAKE (Mi tesz boldoggá? Mit csinálsz. The child keeps pestering me to take him to the fun fair. Ezt csak akkor teheted.. Minél hosszabb. szívem büszkeséggel telik meg. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. The one who. Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztől a levegőbe ugrálok. A make helyes használatához azonban nem árt tudni a ronda-magyar tükörfordítást. annál boldogabban élsz. hogy vigyem ki a Vidám Parkba. Aki nem lép egyszerre. ha meglátsz egy tankot?) A make ige jelentése többek közt: késztet. The longer the better. Minél kopaszabb vagyok.. AZ.ANNÁL Következőképp kell képezni: The + középfok … the + középfok (melléknév középfoka természetesen). Leggyakoribb hiba e mondatok alkotásánál az. I’m sorry to keep you waiting.

mert a villanykörte hiányzik. The car has got one of the bumpers missing. Why don't you ask him what's upsetting him? Miért nem kérded meg tőle. ha kiküldenéd a gyerekeket. míg ha valakinek valamilyen jelenleg meglévő szokását kívánod kifejezni. Azt javaslom. If the legs are missing. Vigyázz. Ha hiányoznak a lábai. there's a stair missing. 42. If I were you. hogy köszönjek a szomszédomnak. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. itt hiányzik egy lépcső. You'd better send the children out. hogy csak kevés van belőle. ha lekopnál? If you take my advice. ha meglátok egy miniszoknyás lányt. Jobb lenne. Rászoktam arra. Ha valami hiányzik. Ha rám hallgatsz békén hagyod. LESZOKTAM Ha azt akarod kifejezni. hogy későn keljek. Nem kell mindjárt durváskodni. Pl: I've got out of the habit of getting up late. ha nagyot hallasz. Be careful. 83 . The sound of the bells makes me remember my childhood. illetve az ezzel alkotott szerkezetekkel operálhatsz. a get out of the habit of-ot használd. keresnék magamnak egy barátnőt. 43. melyek tanácsadás céljaira kiválóan megfelelnek. you'll leave him alone. TANÁCSADÁSOK Minden kommentár helyett felsorolást kapsz azokról a szerkezetekről. Most hiányok különböző módozatait és az ehhez kapcsolódó logikai következményeket ismerheted meg. I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown. Ha neked lennék. Azt hiszem. I'd find a girlfriend. Leszoktam arról. hogy gyorsan vezessek. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. Azt tanácsolom. és ezért kéne valamit tenni stb. get into the habit of használandó. Pl: The light doesn't work. ha fölállnánk és elmennénk. ha idegösszeroppanásod van. el kéne menned a fogorvoshoz. úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást.Egyéb pl. I am in the habit of drinking beer for lunch. the table won't stand up. Lehet. az asztal nem áll meg. It would be better if you kept your money in a bank. I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing. The chair's got a leg missing. I recommend you to make a comprehensive policy on your car. Nem megy a világítás. annak több módozata is lehetséges. I've got into the habit of saying "good morning" to my neighbour. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet. There's no need to be rude. HIÁNY Ha valami hiányzik. ha meglátsz egy csótányt? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. hogy CASCO-t is kössön. a missing szóval. It would be advisable for you to give up drinking. Erősen köhögsz. Rászoktam. Leszoktam arról. hogy pihend ki magad. Jobban tennéd. Az a szokásom. What does the sound of a piano make you do? Mit teszel. Az a szokásom. ha abbahagyná az ivást. It would be a good thing if we got up and left. hogy kávét iszom reggelire. Pl: I think you ought to go to the dentist. RÁSZOKTAM. ha a pénzét bankban tartaná. Jó lenne. hogy vegyél hallókészüléket. hogy mi izgatja? Why not look it up in the dictionary? Miért nem nézed meg a szótárban? How about beating it? Mi lenne. I got out of the habit of having a bath in the morning. A széknek hiányzik az egyik lába. hogy sört ebédelek. hogy valaki fölvett valamilyen szokást. I've got into the habit of driving very fast. You are getting a smoker's cough. hogy reggelenként fürödjek. I think you should give up smoking. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. ha valamiről leszokott. Azt javaslom.: What does the sight of a cockroach make you do? Mit teszel. The transistors are missing from the pocket radio. ha meghallod a zongora hangját? 41. Izzadni kezdek. because the light bulb is missing. többek között be in the habit of használható. Tanácsos lenne.

Nem tudok meglenni nélküled. I am so sticky. A füvet le kell vágni. rámférne (jól esne) egy kis séta. We've run out of wine. b) kinek mondta. Jól esne egy zuhany. úgy szükséges valamit tenni. I can't do without you. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem. Don't tell lies. Rámférne egy fogyókúra. Pl: I've got such a headache. Pl: Are you short of glasses? They were short of ashtrays. nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. a can't do without. She is out of money. A fiú mondta a lánynak. Pl: He says he can't survive without ten hours' sleep. I'm right out of matches. short of a megfelelő szerkezet. Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. I could do with a shower. He told her the story of his life. ragadok a kosztól. We soon ran out of drinks at the party. Nincs pénze. The flowers need to be watered. így kölcsön kellett kérni. Sajnálom. hogy találkozunk éjfélkor. Például: I'm sorry. TELL. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. mert elfogyott. 44. The house is in need of cleaning. Nagyon fáj a fejem. Humans can't do without oxygen. vagy épp fogyóban van. olyan kövér vagyok. vagy want + GERUND szerkezetet használj. Flowers can't do without water. Ne hazudj! 84 . The boy told the girl to plight their troth (Ő) mondta (nekem). At the end of the month I'm always short of money. She can't survive without two cars. The windows want reparing. vagy (right) out of szerkezetet használd. I could do with a slimming course. Például: She told me to meet her at midnight. a run out of. I could do with a short walk. Azt mondja. Az egész autót újra kell dukkózni. Egy-két kivételes esetben akkor is lehet tell-t használni. The batteries want replacing. Fentiekhez hasonló jelentést hordoz a could do with szerkezet. vagy can't survive szerkezeteket használd. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. csak épp kevés van belőle. Ha valami nélkül nem tudsz meglenni. Az elemeket ki kell cserélni. Elfogyott a borunk. tehát need. A házat ki kell takarítani. melyet magyarra ráfér szóval célszerű fordítani. Az ablakokat meg kell javítani. Ha valami azért hiányzik. The whole car needs re-spraying. illetve SAY Tell-t akkor használj. so they had to borrow some. but I've run out of cigarettes. Hamarosan elfogyott az ital a bulin. Ki kell hagyni száradni a fát. c) mit mondott. A virágokat meg kell öntözni. ha az ige kapcsán három információ áll rendelkezésedre. Amennyiben valami nem hiányzik teljesen. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül. Elmesélte neki élete történetét.Amennyiben a hiányosságokat pótolni kívánod. ha nem áll rendelkezésedre három információ (elsősorban persze kifejezésekről van szó). A virág nem tud meglenni víz nélkül. vagyis: a) ki mondta. de elfogyott a cigarettám. I am so fat. Például: The wood needs drying out. Momentán abszolute nincs nálam gyufa. The grass needs to be cut.

hogy korán induljak/junk/janak. nemde? – mondta Juliska. A dátum mondjuk 1954. csak ez pontosan nincs benne a mondatban) (Ki tudja?) Amennyiben a mondatba be akarod tenni az új alanyt. mit mondott. Ilyenkor általánosságban beszélsz (bár a mondatból többnyire kiderül. Például: She suggested going. Suggest ige után használhatsz Gerund-ot. vagyis nem követheti TO + Infinitive. akinek mondta). hogy: Például: I advise you to stay here. hogy ezt az igét nem használhatod olyan formában. 1954. Azt javasolta. They suggested leaving early. (Amanda Lear) Azt mondta. 1954 És a következőképpen mondd neki: The twelfth of December.) A következőképpen írd le egy angolnak: 12th December. hogy menjek el. teljesen jó. I only want to say if there's a way (Superstar). (Láthatod. Azt tanácsolom. ain't it?". hanem egyenesen borzalmas is. Csak azt akarom mondani. b) kinek mondta (ilyenkor to prepozíciót rakj az elé. Azt javasolta. 45. Juliska said.Say akkor használatos. hogy miről van szó). Azt javaslom. Nineteen Fifty-four. hogy a mellékmondat többféleképpen építhető fel. hogy remek dolog a napon szerelmeskedni. He said that it was fun to make love in the sun. Amit viszont talán kevésbé tudsz. december 12. mint mondjuk az advise-ot. (Az én születésnapom. Azt mondja. hogy ha van rá mód… vagy: Például: a) ki mondta. vagy December 12th. Szép időnk van. Például: She suggested that we go/should go/went. amennyiben a mondatban nincs új alany. "Nice day. "You are a genius". Ninteen Fifty-four.) 46. úgy kizárólag mellékmondatot használhatsz. He suggested that I should leave. hogy itt maradj. DÁTUMOK A dátumokat az angolban másképp kell írni és megint másképp kell olvasni. az az. I suggest that you don't get drunk. a suggest ige jelentése: javasol. addig az: I suggest you to stay here nemcsak hogy hibás. hogy nem ér rá. Azt javasolta. 85 . (vagyis hogy feltehetően mi menjünk. vagy December the twelfth. ha csak két információ van az ige körül: a) b) Pl: ki mondta. hogy menjünk el. SUGGEST Mint jól tudod. hogy ne rúgj be. Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. Béla said to Marci. He says he's busy. A menést javasolta. Míg tehát az a mondat.

Például: We had a very good time at the party. I'm not tired. please. thank you. vagy detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs subtenancy lodgings rented room co-tenancy családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet albérlet albérlet albérlet társbérlet Még csak annyit: olyan angol kifejezés. Fenti kérdés helyesen így hangzik angolul: What do you call…? Pl: What do you call the person who takes out your tooth? What is this machine called? Hogy hívják azt az embert. Nagyon jól éreztük magunkat a bulin.47.és lakásfajták angolra fordításakor. vagy a have fun kifejezést használd. Would you like to take a seat? No. 86 . hogy a feel után sose használj visszaható névmást (pl. THANK YOU Gyakori hiba. 48. HÁZAK ÉS LAKÁSOK Meglehetős kuszaság tapasztalható a különböző ház. a) hangulatilag. At the end of the week you will feel well. mely sajnos helytelen. vagy rosszul magát: b) egészségileg. Például: house. hogy a feni kérdést szó szerint fordítják angolra. s ennek következtében How do you call…? kérdés jön létre. hogy nem tudod. Nos. HOGY HÍVJÁK? Gyakori hiba. thank you. Köszönöm. Például: How are you? Fine. ÉRZI MAGÁT Az ember két szituációban érezheti jól. A hét végén már jobban fogja érezni magát. D'you wanna drink something? Yes. Az alábbiakban – inkább csak ötletszerűen – néhány lakásfajta angol nevével ismerkedhetsz meg. tehát egyszerűen csak house-t mondj. hova is kell tenni egy mondatban a hála kifejezésére szolgáló Thank you szerkezetecskét.) Le akarsz ülni? Nem. Előbbi esetben a have a good/bad time. vagy félmondat végére. mindig a mondat. hogy Thank you. és arra különösképpen vigyázz. Utóbbi esetben a feel well/feel unwell kifejezés helyes. Tehát választ nem kezdhetsz úgy. aki kihúzza a fogadat? Hogy hívják ezt a gépet? 49. 50. (Ez ráadásul nem is thank you. myself). hogy family-house nincs. nem vagyok fáradt.

Az első esetben angolul a several kifejezést használd. ha a car valamilyen szóval bővítve van (pl. my car). Nem érdemes tovább várni. MA ESTE stb. vagy nagyobb városba érkezik. Képen. I have been waiting for you for more than 3 hours. At the end – in the end Az előbbi kifejezés azt jelenti. ne az on. ÉRDEMES . vagy a mondattól függően főnevet kell használni. míg az utóbbi azt. hogy more-t csak akkor használhatsz. melyek után ing-es alakot. 87 . Végül senki nem maradt a színpadon. NÉHÁNY PREPOZÍCIÓ Arrive (megérkezik) ige után sose használj to-t. ha a by és a car szavak közt semmi egyéb nincs. hanem úgy. míg a másodikban a more-t. ha összehasonlítasz. vagy in. It is no use waiting any longer.NEM ÉRDEMES E kifejezés angol megfelelője a worth. Ha a több szó megfelel a számos szó értékének. vagy a use szó. vagyis nem összehasonlításról van szó. hanem az in prepozíciót használd. TÖBB E magyar szó kétfajta szövegkörnyezetben is használható: a) több órája várok. Kocsival szó angol fordításakor használhatsz by. Például: Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. Fenti kifejezéseket ne úgy fordítsd. 53. Ebből tehát az következik. Pl: At the end of the play they all went to the pub. vagyis több. Érdemes megvenni azt a Mercit. b) több. mint három órája várok. We went to the zoo in my car. mint 3 órája várok rád. In the end nobody stayed on the stage. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. ha valaki egy országba. vagy fényképen használata esetén. hogy: this morning this afternoon this evening tonight 54. 52. Például: I have been waiting for you for several hours.51. Előbbit akkor. Több órája várok rád. at minden egyéb esetben használatos. akkor csak a several szó alkalmazása helyes. Tegnap érkezett Maggie Budapestre. There are two oranges in the picture. At last we arrived at the station. Például: There is a nice married couple in the photo. Végre megérkeztünk az állomásra. hogy végül. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. utóbbit pedig akkor. Az előadás végén mind elmentek a kocsmába. Például: They went to the zoo by car. hogy today evening. Két narancs látható a festményen. Kocsival mentek az állatkertbe.. vagy in prepozíciót. Például: It is worth buying this Mercedes. morning stb. MA REGGEL. Több. In-t használj akkor. a helyes prepozíció at. mint – more than. hogy valaminek a végén.

hogy a LIKE esetében nem melléknévvel hasonlítasz össze. illetve as között. mégpedig like. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. Tagadó mondatokban didn't want to (nem akart) helyett: I wouldn't let her prick my nose. It is too windy for us to sail now. You're just as nice as my mother-in-law.55. melynek első felében túlságosan (too). -ne… I would eat it if it wasn't green. hogy… vagy Nincs elég meleg ahhoz. Pont olyan kedves vagy. Függő beszédben will helyett (amennyiben a főmondat múlt idejű): He said he would visit me the next week. Például: He works like a slave. hogy a like hasonlít. Nem voltam hajlandó megengedni neki. hogy…) a második tagmondat angolban mindig főnévi igenévvel kezdődik (to do). Az utca túl sáros ahhoz. hogy a légy világcsúcsot ússzon benne. minden nap fociztam. egy gyarmaton) 57. hogy én megvegyem). Túl hideg van ahhoz. az AS…AS-nél egy melléknév is használatos. 1. The tea was too hot for the fly to beat the world record. Nem elég okos ahhoz. Pl: The street is too muddy for Pisti to cross (it). Pont olyan vagy. He works as a slave. He is too drunk to speak. 2. Amennyiben a két tagmondat alanya különböző (vagyis a villa túl drága ahhoz. (pl. mégpedig úgy hogy a második tagmondat hogy szóval kezdődik. a második tagmondat alanya elé for-t kell tenni. (Pl. hogy megvegye a villát. 56. Megenném. Például: He is rich enough to buy the villa. WOULD jelentései Itt-ott már volt róla szó. mint az anyósom. hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra. The train was not slow enough for him to jump on. 88 . illetve AS…AS A két összehasonlítás közt a különbség az. hogy egy szót is kinyögjön. (Tehát nem as…as. míg az as azonosít. mint az anyósom. Azt mondta. (de nem rabszolga) Rabszolgaként dolgozik. mint egy rabszolga. Túl hangos a zene ahhoz. When I was a kid I would play football every day. hogy most vitorlázzunk.) Az mégpedig. hogy megértse. Például: You're just like my mother-in-law. Túl nagy a szél ahhoz. Múltban történt rendszeres. Úgy dolgozik. most összefoglaljuk a leggyakrabban használt jelentéseket. Elég gazdag ahhoz. Feltételes mondatokban: -na. Túl részeg ahhoz. TOO és ENOUGH Amennyiben olyan jellegű összetett mondattal hoz össze a sors. A tea túl forró volt ahhoz. That beer is too much for me to drink. hogy a bébi aludni tudjon. hogy megigyam. 3. A vonat nem ment elég lassan ahhoz. hogy fel tudjon ugrani rá. She is not clever enough to understand it. The music is too loud for the baby to sleep. hogy fölszúrja az orromat. Van egy másik különbség is. ha nem lenne zöld. 4. gyakori cselekvéseknél: Amikor én még kissrác voltam. LIKE. vagy eléggé (enough) található. hogy a jövő héten majd meglátogat.

az út pedig zsúfolt. Madam? I've got to buy a curtain that matches the armchair. akkor a suit szót használd. a padlószőnyeg színe a fotelhez stb. akkor fit. Hű de jól áll az a mini szoknya! Igazán jól áll ez a frizura. ÚTON (road. match) Ha egy ruha oly módon áll jól valakin. Jó lesz méretileg az a blúz? Olyan függönyt kell vennem. That hair style suits you. Sokszor azonban (elsősorban szóösszetételeknél) a way is lehet fizikai út: Például: motorway – autósztráda highway – főút railway – vasút (a sínek) 60. That pair of jeans fits me. hogy megy az egyéniségéhez. JÓL ÁLL (suit.58. ha pedig két ruhadarab egymáshoz (például a pulóvered a szoknyádhoz) akkor go with.. Vonzatok: borrow money from Joe lend money to Joe.kölcsönkér lend . vagy match (Ez utóbbit használd akkor is. vagy lend Joe some money Bankkölcsön: loan lakást kiad: let (rooms to let – kiadó szobák) rent out (She'll rent out her flat) Bérel valamit: rent (hosszabb időre) hire (rövidebb időre) Bérleti díj: rent 89 .kölcsönad Úgy jegyezd meg. amelyik megy a fotelhez. amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. go with. hogy kölcsönkérni mindig baróbb dolog. mint kölcsönadni. Tehát: gravelled road – murvás út dirt road – földút on the way to the office – úton az irodába rutted road – földút asphalt road – aszfaltút Például: Can you tell me the way to Denton Cottage? Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? (Czobor – Horlai) The way was long and the road was busy. Olyan blúzt vett. She's bought a blouse that goes with her pants-suit. hogy a road fizikai értelemben vett út. Az út hosszú volt. Does that blouse fit you.) Pl: That mini skirt really suits you. Jó a farmer mérete. KÖLCSÖNKÉR és KÖLCSÖNAD Ezt mindig összekeveritek! borrow . ha a függöny megy a tapétához. ha a mérete jó. 59. míg a way inkább elméleti. a stílusához stb. fit. illeve way) Alapvető különbség az.

Egy macska kacag a háztetőn. úgy is mondhatod. He was a soldier for two years. A gumibot fekete. The girl is wearing a mini skirt. ahol két there is van egy mondaton belül. A kislányon mini szoknya van. Az úttörők énekelnek. ce. -je. There is a cat laughing on the roof. A light was in her eyes stb. hogy van/volt/lesz (egy könyv van az asztalon. Hat órája alszik. Például: I studied the piano for two years. Lesz még szőlő. ha veszel). A rendőrök a lányt nézik. négy éve. There are three pioneers standing… És ha ez a három úttörő énekel. valaki csinál (csinált) valamit. -e. A macska szereti a romantikus történeteket. mióta megnősült stb. hogy: A rabbit is sitting in the grass. mikor ez nem jön be (hetek óta – for weeks). Két évig tanultam zongorázni. The pioneers are singing. az egy kaszáspók! Nyuszi ül a fűben. éjfél óta. azonban sokkal gyakoribb a fenti típusú mondatok There-rel történő kezdése. Két évet volt katona. vagy –et. Úttörők állnak a zászló alatt. Például: There is a girl standing on the corner. Ez a there csak formájában ugyanaz mint az ott jelentésű there. akkor is kezdhetsz there-rel. 62. ami eleve kizárja a there használatát. -a. – Van ott egy fénykép. lesz még lágy kenyér. There is a photo there. Fény volt a szemében. Hű. Tehát gyakoriak az olyan mondatok. hogy: Az első mondatban nem az úttörők álltak a zászló alatt. és az a valaki nem the-vel kezdődik (a girl – the girl). SINCE és FOR A since jelentése: óta (eltekintve azon esetektől mikor mivel). vagy valamennyi ideig. THERE IS/ARE/WAS/WERE/WILL BE There is a spider on the wall. Elsősorban Present Perfect Continuous-os mondatokban használjuk: Például: She's been sleeping for 6 hours. The truncheon is black. tíz perce. Egy pók van a falon. A for tehát időtartamot jelöl: két hete. vagy amióta elköltözött. hogy –ig. 90 . it's (a) daddy longlegs. The cat likes romantic stories. A for ezenkívül jelenti még azt is. -ca. Természetesen ha három úttörő áll a zászló alatt. -ja. She's been sleeping since morning. Amikor olyan dolgokat akarsz közölni. akkor: The three pioneers are singing. 1973 óta. There is a truncheon in the policeman's hand. akkor there-rel kezdd a mondatot. Egy kislány áll a sarkon. így there-rel kezdtünk. Például: since morning for six months reggel óta hat hónapja Van. Nézd a következő mondatpárt: Például: There are some pioneers standing under the flag.. hogy a zászló alatt álló úttörők énekelnek. A for jelentése: valamennyi ideje. Két rendőr ül egy Zsiguliban. A második mondatban már tudtuk. A since időpont kezdetet: február óta.61. Hey. emiatt a mondat the-vel kezdődött. There are two policemen sitting in a Zsiguli. de az esetek többségében számíthatsz rá. Reggel óta alszik. hisz nem tudtuk melyik úttörőkről van szó. megint lesz kávé. az előbb még volt kávé a kredencben. esetén pedig for-t. hogy a magyar óta használatakor since-t mondasz. The policemen are looking at the girl. Gumibot van a rendőr kezében. A legegyszerűbben úgy tudod megkülönböztetni őket. Ha tehát valamiről szimplán megállapítod.

miáltal az első tagmondat szórendje megfordul (had she finished). ha az egyszerűbbet használod. ha nem mondod meg neki. ha nem mész el. Can you hear my heart beat? Senki nem hallotta. Alig indultunk el. hanem –ing-es alakba. Hardly had she finished laying the table. Láttam. hogy jön a vonat. a mondatnak mind a két felét ragozod (láttam. HA (HAD BETTER) Jobb lenne ha-. Nobody heard him leaving the house. jobban tetted volna.) Összevontan: 'd better. ha nem öltöznél fel. vagy hall igével. We'd better go home now. (Beatles) I can hear someone knocking. Például: Nobody heard him leave the house. illetve no sooner szavakat a mondat elejére. Például: You'd better have closed your eyes. Hardly had he arrived when he had to leave again. Alig ültünk le. hogy már mennünk kell. And I saw her standing there. Angolban úgy tudsz rövidíteni. Láttam. Jobb lett volna. I'd better sleep. I've never seen her cry. Hallottam. ahogy ott áll. no sooner esetén than van. 65. hogy: I saw that the train was coming. jobban tennéd ha…. Pl: Hardly had we started when the car got a flat tyre. No sooner had she finished laying the table than the guests arrived. Hallod. hogy valaki kopog. ha…esetén jobban teszed. Például: You'd better not put on your dress. Tehát gyakran emelik ki a hardly. Alak (jobban tetted volna.63. alakba. HALLOTTUK (see és hear) Amikor magyarban két tagmondatból álló mondatot mondasz lát. hogy: Alighogy befejezte a terítést már meg is jöttek a vendégek. Múlt idő: had better have + ige 3. hogy ott állank kéz a kézben. you. You'd better not have left. de egyszerűbb. Hallom. mikor láttuk. mely mondat második felében szintén cselekvés van (Láttam. Még sosem láttam sírni. Alig kezdődött a meccs. hogy zörög a sárhányó). Vigyázz! A hardly esetén középen when. jön). Jobban tetted volna. aki jobban tenné: I. Még egyszer hangsúlyozom: to-t ne tégy a come elé. hogy a második tagmondat igéjét nem teszed külön igeidőbe. You'd better not tell him. I saw them standing hand in hand. ha aludnék. Ua. when the guests arrived. ezután had better (és nem would better). Azzal kezdd. Alig jött meg. ALIGHOGY…MÁRIS Időnként használunk olyan jellegű mondatokat. Jobb lenne. (Tehát itt sincs to. Az a mondat sem rossz. Jobban tenném. vagy ige 1. Jobb lenne. I saw the train coming. Jobb. ha becsukod a szemed. máris mennie kellett. Joe. alak. majd az ige első alakja to nélkül. ha had better-t használsz. Tagadás esetén: had better not + ige 1. hogy dobog a szívem? 91 . mint bármi mást (You'd better use had better). LÁTTUK. ha most hazamennénk. No sooner had we sat down than we found it was time to go. I saw the train come. máris zuhogott. 64. hogy elhagyta a házat. No sooner had the game begun than it started raining. máris defektet kaptunk. JOBB LENNE. ha…) Rosszalló értelmű és ritkán használt.

-ról. A jelentések szerint K.66. I wasn't going to eat it. K.: Azt mondják. hogy K. vagy csinált valamit. is thought to know the king. Azt mondták. hogy milyennek tűnik. hogy K. AZT MONDJÁK RÓLA. ÚGY TŰNIK. az infinitive perfect alakba kerül (to have been. Azt mondják K. is said to be a coward. is supposed stb. AZON VAN. (épp most) A jelentések szerint K.-nak van egy lova. seems to… is said to…stb. hogy fiatal korában nagy kujon volt. seemed to know the gate locking password. most tűnik úgy stb. Úgy vélik. csatamezőt keres. Pl. K. is reported to have a horse. amikor mondták. was said to be a coward. aki úgy tűnik. Úgy tűnik. K. stb. folytasd a mondatot: Például: K.. a várba ment. hogy elinduljak). Feltételezik. hogy K. hogy. akkor infinitive-vel folytasd a mondatot. I was just about to taste it. when the rain began to fall. épp csak azon voltam. – I was about to start. elvesztette a lovát. is said to have been a lady-killer when he was young.) Pl: K. Tavaly még úgy tűnt. Úgy tűnik. hogy K. Nem akartam én megenni. a remek mesefigurát (a továbbiakban K. Jelentették. K. seems to have lost his horse. csatamezőt keres. K. Eddig tehát: K. Úgy tűnik. egy gyáva. tűnt úgy. Fenti mondat going to-val is mondható: I was going to start.-nak van egy lova. Ezt követi a főnévi igenév TO-ja. mit mondanak róla stb. K. akiről úgy tudják. ismeri a kapuzáró jelszót. Például: Were you about to leave? Épp menni készültél? Were you going to leave? Ua. is reported to have left for the castle. de korábban volt valamilyen. when the rain began to fall. lesz. akkor: K. Ezután az alábbi kifejezések jöhetnek: seems. K. ismeri a királyt. Amennyiben most mondják. is thought. is believed. Azt mondják. gyáva. to have known. hogy K. Pl: Last year K. gyáva. Az ilyen jellegű mondatok első szava K. A JELENTÉSEK SZERINT… Válasszuk ki mondjuk Krisztofórót. was reported to have a horse. Attól függően. hogy K.). Ha akkor volt olyan. Amennyiben Krisztofóról egy hónappal ezelőtt mondták. to have lost stb. hogy K. 92 . seems to be looking for a battlefield..…aki a jelentések szerint…stb. 67. mikor rákezdett az eső. is reported. HOGY (to be about to) Ez csak egy egyszerű kifejezés. K. Épp indulni készültem (azon voltam. is said. hogy…. csinált valamit stb. K. hogy megkóstoljam. hogy K. seemed was believed stb. nem is olyan gyáva.

Kérdezd meg tőle. K. Azt mondják. akkor: K. hanem K. Azt mondják. tűnést megelőzően volt valamilyen. Megkérdeztem a címét. Azt mondják. ez már az utolsó mondat.-t legyőzték. Ha kérsz: I asked Joe for some money. MEDDIG TART? VAGY FÉL ÓRÁT (take) Ez is csak egy kifejezés. was reported to be wanted by the police. Azt hitték. Néhány egyéb (nem K. mikor elvesztette.. Ha valamit kérsz. Azt hiszik róla. 14 éves sem volt.-t körözi a rendőrség.-t otthagyta a lova. Pl: It took them two hours to take the smile off his face. She is believed to be a foreigner. DE! Ha kérdezel: I asked Joe his name. vagy csinált valamit. és a mondást. How long does it take you to change that lock? It took me two minutes to get there. mire Józsi kifestette a szobámat. hogy dolgozunk. Mindennek tetejébe a to + infinitive. was said to have lost his horse.-t minden gyerek szereti. seemed to have been defeated. megszökött lovastul. Például: I asked him his address. vagy to + perfect infinitive még szenvedőbe is kerülhet ha a jelentések szerint nem K. elvesztette a lovát. Ez mind a négy fenti esetben előfordulhat: Például: Azt mondják. hogy K. Órát kérj tőle a születésnapodra. How long will it take you to take off that skirt? Meddig tart már. hogy K. Ask him the time. bent volt a várban. Ask him for a watch for your birthday. Pl: It seems to be boiling. The door seemed to have been closed. hogy van még hátra egy pár. He is supposed to be hiding in the country. is said to have been deserted by his horse. KÉRDEZ vagy KÉR (ask) Angolul mindkét szó ask. There seemed to be a few more left. hogy külföldi. Például: K. amit kérsz. csinálta. was reported to have run away with his horse. hogy K.-val csinálták. Meddig tart már. hogy K. Jelentették. hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. tedd be a for-t az elé.Ha a múltban tűnt úgy.-s) példa. hogy kicseréld azt a zárat? Két perc alatt ott voltam. She is said to have been less than fourteen when she lost it. 93 . K. K. tehát úgy tűnt. K. míg a mosolyt levakarták az arcáról. 68. Csak az tartott két órát. mondták róla stb. This sentence is said to be the last one. Úgy tűnik. K. 69. It took Joe a week to paint my room. hogy K. seemed to have known the gate opening password. Jelentették. Úgy látszott. Málnát kért tőlem. hogy levedd azt a szoknyát? Tehát: take + valaki + to (Top Secret) Egy hét is beletelt. hogy K. seems to be loved by every child. Úgy tűnt. Úgy tűnik. becsukták az ajtót. K. hány óra. A különbség tehát a for. Úgy látszik forr. We were thought to be working. hogy ismerte a kapunyitó jelszót: Azt mondták. Feltehetően vidéken bújkál. One goose neck is said to be better than two hen necks. He asked me for some raspberries.

(Tehát since és simple past) Például: It's ages since I met them. és akkor némileg módosul a mondat. (Greenwich Mean Time) Greenwich-i idő szerint 5 óra van. Hány óra van? Lesson: tanítási óra. hanem to. DE JÓL TÁNCOLSZ! (good at) Az ilyen jellegű mondatokat úgy is mondhatják. They prefer running to swimming. a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc. Például: I prefer beer to wine. Találkozzunk hatkor. Például: Let's meet at 6 o'clock. Helyette: prefer. Ha prefer után aktus jön (tehát nem tárgy). Jól énekelnek. Ha would prefer-t használsz. Jobb szeretem a sört. Két hónapja nem beszéltünk. 73. 72. A prefer-es mondatokban a mint nem than. Például: With us. hogy: She dances well. használhatsz –ing-et (prefer singing). AZ ÓRA A watch és a clock tárgyak. KÉT ÉVE NEM LÁTTALAK A már tanult: I haven't seen you for two years mellett It is kiemelésével is lehet kezdeni. Jobban szeretem a macskákat. de talán gyakoribb a She is good at dancing. Inkább Görögországba mennék. amikor a köznyelv o'clock-ot mond. Ha prefer után összehasonlítasz mindig –ing-et használj: I prefer singing to acting. Például: They are good at singing. She is good at languages. Ezer éve nem találkoztam velük. Nálunk. O'clock: a köznyelv használja időpont megjelölésére. JOBB SZERET (prefer) A gyakran használt like better nem jó. Például: It is 5 hours GMT. kakukkos óra stb. Az o'clock akár el is hagyható: Let's meet at six. mint úszni. It's two years since I saw you. ébresztőóra. in Csepel Workers' Home. mindig to kövesse: Például: I'd prefer to go to Greece. He's very good at driving. 94 . Watch – karóra Clock – egyéb órafajta (falióra. Jobb szeretnek futni. mint a kutyákat.) Hour – egy hatvan percből álló egység (2 hours – két óra [120 perc]). one lesson is 45 minutes. Jobb szeret korán kelni. He prefers to get up early. Nyelvekből jó. mint a bort. It's two months since we talked. Jobb szeret későn kelni. Hírközlő szervek (media) és a hivatalos nyelv akkor is használja. He prefers getting up late. What' the time? What time is it? 71. Nagyon jól vezet.70. ritkábban to-t (prefer to sing). Például: I prefer cats to dogs.

mert rob-ni csak embert. 100 forintot raboltak el az idős hölgytől. 95 . Ez az egyetlen kijárat. WANNA stb. Fölvette a kabátját. They robbed the old lady of 100 forints. are not. Mindig csak a tiéd leszek. én veled megyek. FÖLVESZ – LEVESZ (ruhát) Ezt is mindig összekevered! Figyelj! put on . (Susie) Bárhová is mész. gonna – going to wanna – want to gotta – have got to gimme – give me kinda – kind of 4U – for you U R – you are ain't – am not. have not (ez egy generális tagadószó) 75. AZ EGYETLEN (the only) Például: He's the only person in the office who smokes. Levette a cipőjét. Kiraboltak egy bankot. hogy kicsit drága. You're the only one who'll have me. pénzt rob-ni nem. vagy bankot lehet. nem akarok találkozni vele. Ő az egyetlen ember az irodában. 76. The only problem is that it's rather expensive. Az egyetlen probléma.ruhát fölvesz take off . I'll be there. He took off his shoes. This is the only way to convince him. Fradi is the first. AKÁRMIT Például: Wherever you go. 78. RABOL és LOP Azért fontos. BÁRHOVÁ. They robbed a bank. Whoever it is.74. They stole 100 forints from the old lady. én ott leszek. I'm coming with you. Bárhová is mész. Akárhogy is fáj.ruhát levesz Például: She put on her coat. Wherever you go. GONNA. Elraboltak 2 millió forintot. Ez az egyetlen lehetőség. I don't want to see him. However much it hurts. This is the only exit. a Fradi itt a sztár. Különösen a rock világában gyakori az ilyen típusú szóösszevonás. aki dohányzik. Ua. 77. Ez angolul steal. Barki is az. hogy meggyőzzük őt. is not. Például: They stole 2 million forints. whatever you do. bármit is csinálsz.

Control yourself. You are nothing like my first wife. Lehet. is there? No. Good luck and take care. Én még ilyen marhát nem láttam. mint te. Attól még nem lesz kopaszabb. ugye? Nincs. But she wasn't as selfish as you are. De azért nem volt olyan önző. There's no more. hogy megérte elolvasni Vigyázz magadra. I am as tough a girl as tough a guy you are. Elvigyelek valahová az este? És milyen jól néz ki meztelen. Minden jót. She may use make-up. Nincs több.79. Búcsúzásképpen … I am as tough a guy as you are. I haven't seen a moron like you. Sokkal jobban főzött mint te. hogy milyen nő volt az első feleséged. Te nem tudod mit beszélsz. Vagyok én olyan legény. és kész. mint te. Pontosan tudom. She was much better at cooking than you and that's it. vagy goodbye. She was just like that. Már csak ilyen volt. She tried hard to please everyone. I know exactly what kind of a woman your first wife was. Most már viselkedjél. That won't make her balder. Good-bye. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni. hogy festi magát. Vagyok én olyan lány. Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. mint amilyen legény te vagy. REMÉLEM (I hope) It was worth reading. You don't know what you're saying. Remélem. 96 . A poros nyomába se léphetsz az első feleségemnek.

Dél óta alszik. mikor kéz a kézben mentünk a Dózsa György úton május 1jén? Felfújta a lufit. 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 97 . Szakítottam Józsival. Még nem jártam Tótkomlóson. anyukám. Már három hete dolgozom. Ugye milyen sokat javult az életszínvonaluk? De idétlen vagy. Tasziló? A hullámvasúton már ültem. Általában Camparit iszik. Elso találkozásunk óta szeretlek. Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja! Állandóan hazudsz! Most már tudom. Épp most ment el hazulról. Megkaptad már a pénzt? Kettokor jöttek meg.FORDÍTÁSI GYAKORLAT (MAGYAR-ANGOL) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) Mióta vársz magasabb életszínvonalra? Mióta próbálja visszaszerezni? Mióta tervezik. mert tavaly úgy kupán vágott. Még mindig nem kérdeztem meg. a legdrágább szállodában lakik. Kicsit meghíztál. Még nem csapott a fejemre. és az most akkora. Azóta horkol. mikor véletlenül rossz buszra szálltam? Ugye még nem meséltem azokról az idokrol. Az összes húst bepaníroztad? Nem találkoztunk mi már valahol? Még soha nem volt ilyen fejfájásom. Tegnap mentem hozzá és kaptam tole piros tojást. és még most sem fejezte be. mennyit ittál! Nyugi. Ablakot nyitottam. Órák óta azt az egy halat eszi. nem ittam többet. de ma este kevertet. Olvastad már? Amikor majd elolvasod. Lábát törte. Te csöngettél. Még sosem volt ilyen szerencsém. Már öt perce boldog. Egész mostanáig boldogok voltunk. Még nem tanultam meg. Már egy hete csak a mamára gondolok. Jártál te már Tótkomlóson? Háltál te már lópokrócon? Épp most jártam Tótkomlóson. csak rólad álmodom. Ma reggel jártam Tótkomlósan. de azóta se láttuk oket. Mióta megláttalak a bokrok alatt. pedig o már tegnap elkezdte. légyszives add ide. de nagyon félek. összesen hat napja fog táncolni. Tizennégy éves kora óta ír naplót. Ittam egy kis kólát. Én még ilyet nem láttam! Nem találkoztunk mi már valahol? Bocsánatot kértél már tole? Már olvastam. Még fél évig sem éltek együtt. Elaludtál már? Épp most dugta el. vagy ül? Általában 7-kor kel. így nem jöhet velem diszkózni. Már 10 éve barátnok. Épp TV-t név. Befejezted már? Nem említettem még neked azt az esetet. Láttál te már felnott férfit meztelen? Megetted már amit tegnap foztem? A cipojét és a kabátját levette. Végre már ezt is megtanultam. mint egy ház. de még nem vette el. mióta kivették a manduláját. Amikor befejezi. Te jó isten. de a fülbevalóját még nem kattintotta ki. de az elvarázsolt kastélyban még nem voltam. Mióta miniszter lett. Tavaly óta cigarettázik. Ivott egy pohár vodkát és most itt kacsázik az utcán. Mondtam már neked. Most áll. mikor elváltak. Úgyhogy most három napja táncol. Még sosem háltam lópokrócon. De hisz ezt már tanultam. A mai napig nem felejtettem el azt a szeptemberi estét. Évek óta nem ettem ilyen jó véreshurkát. de a barátnomet már igen. 27 éve katona. az ingét épp most gombolja. Háltam már lópokrócon. Mióta megérkezett a városba. Még mindig nem felelt. Három éve hordja azt a rongyos farmert. Meglocsoltad már a feleséged? Ot még nem locsoltam meg. és most csuklok. Láttál te már mackót málnásban? Sok kérdést már megoldottunk. 1986 óta tanár. Mióta megnosült. soha sem láttam a nagy sárkányt. ha befejeztem. hogy még most sem ment le a púp a fejemrol. Jártam már Tótkomlóson. Mióta tanítasz? Két napja nyüszög. A feleségemtol piros tojást még nem kaptam. de a sodrófát már elovette. egész másképp viselkedik. Én még sose voltam férfivel. Osz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk. Egy hete lakom a California szállodában. Mióta jár Jóska Gézával? Már egy hete csak a mamára gondolok. Most már befejeztem. Sokszor voltam már ideges. mikor eloször láttalak meg a szénakazal tövibe'. Már egy órája olvassa azt a kurta cikket. nem? 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) A kezét már megkérte. mint a Józsi. E héten háltam lópokrócon. Egész nap úgy hiányoztál. Már öt perce szól a telefon. Még sose féltem így. hogy összeházasodnak? 6 éve vagyok nos/férjnél. de e héten 8-kor. autóval jár. Épp most háltam lópokrócon. hogy ne szopd az ujjad! Megjavítottad már a csapot? Elfogyott a cigarettám. Megcsókolta (és most várandós). Én még sohasem utaztam a szellemvasúton. Majd szólok. Meddig maradsz még Budapesten? Mióta vagy Budapesten? Nyár óta csak rád gondolok.

Mit sütsz kis szucs? Sós húst sütsz kis szucs? Süt a pék. Majd holnap kimegyek a piacra. Ez kezd bedilizni. Szeretlek. Minden nap felkel a Nap. Már rég megsavanyodott a túró rudi. már összetört a szívem. Halálra untatsz. Most is olvas. Mit csinálsz? Hova mész? Most hülyéskedsz? Hull az elsárgult levél. Hová mész te kisnyulacska? Ballag a katona. nem olvasok. Hol élsz te? Te kinek drukkolsz? Mindig este zuhanyozok. Gyakran megyünk moziba. hogy nincs papír a gépben. Érted? Mindenre emlékszem. Hol lesz a hétvégi buli? Melyik horkol? Idáig vagyok az üzleti problémáiddal. mit csinál a kutya a fánál? Állandóan újságot olvas reggeli közben. Utálom a birkahúst. Ott megy az álmunk. mondd? Érted? Azt hiszem. Azt hiszem igazad van. hogy cseréljenek helyet. Dühös voltam rá. Kati holnap jön át. völgyek között zakatol a vonat.108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) Áh. Állandóan csapkodja az ajtót. Mikor felébredtem. mikor rájött. hogy szélhámos. Milyen nap van ma? Minden kártya nálad van. Mire a vadász megtöltötte a pukáját. Írok. Szereted a mézet? Szeretsz még. Sose olvas. Minden este fest. Csak nem fáztál meg? Hegyek között. Szeretlek. Minden este étteremben vacsorázik. Futni szoktam. Hányszor mosol naponta fogat? Józsi bácsi már nem dolgozik itt. mikor látta. Korán szoktam kelni. Lehúnyja kék szemét az ég. Néha nyolcig alszik. Egy fekete macska ül a fogason. hogy senki nincs a szobában. Állandóan vitatkoznak. Csakazértis el fogom olvasni. Sírok. Ezért megfizetsz! Hull az elsárgult levél. a vonat már elment. olvasta. Ismerlek. Soha nem segít. mert reggel rohanok. de úszni nem járok. Az állatok sosem ölnek pénzért. mert elfelejtete föladni a levelet. Itt jön. hogy nincs otthon zsír. szájában csutora. Én nem golfozom. amikor rájött. Mikor felébredt. Londonban üzletel. a nyuszi már elszaladt. mikor végre feltunt egy nyuszi. Úgy tudom ruhákat ad és vesz. Most épp nem írok. Még csak öt perce ettek. sárgarépát dugott a puska csövébe. hogy pénteken nem érek rá. Magas lovon ült. Ezt a sört most megiszom. Nagy elánnal bontotta a csirkét. mert csörög a lánc. Szabad akarok lenni. Mikor a sarokra értem. Még tíz percet sem vezetett a forgalomban. A buszra várok. hogy visszafogott vagyok. Utálom az esot. hogy megegye. Már két órája beszélt. most már emlékszem. Néha olvas. mikor újabb vendégek érkeztek. mikor látta. Éjfélkor szokott lefeküdni. hogy busszal járjon a piacra. Már egy órája ugatott a kutya. Tegnap már két napja táncolt. én értem. Malacka minden nap meglátogatja Micimackót. Állandóan csapkodja az ajtót. mielott lebukott. Alszik a széken a kabát. Nem hallom. Itt jön a Nap. A Nap keleten kel. Perceg a szú. Remélem jól vagy. Mielott elszaladt. Mi? Csörög a lánc. Mire kiért az állomásra. a kakas már fél órája kukorékolt. hogy fejjel lefelé van. de gyakran nevet. Ülök egy rózsaszínu kádban. mire rászánta magát. Már vagy három órája nyomta a csengot. Éjjel nappal rád gondolok. Már tíz perce gépelt. Gondolkodom. Csöng a telefon. a lány már 20 perce ott várt. Csak olvasta. Almát eszem. mikor a vizsgabiztos megkérte. mikor végre kiment. Most épp nem alszik. Mire rájöttem. Órák hosszat ült a rókalyuk elott. mit csinálsz te itt? Ezen a tavaszon fogok férjhez menni. 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) Úgy értem. Nincs hozzászokva ahhoz. Ritkán sír. mikor a házmester végre kinézett. Tetszem neked? Nem ízlik a leves. Csörög a lánc. süt a pék gezemice lángost. Apu. Mindig azt mondod. Itt ül az ido a nyakamon. már 10 perce ment a vonat. Remélem érted a könyvet. 98 . Hu de köhögsz. Hé. Holnap este színházba megyek.

Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet. Az egyikük a könyvet tartotta. Hörcsögöt kapott a születésnapjára. mikor leszálltál a buszról? Egész este dünnyögött. megcsúszott és levágta az orrát. az orrát meg a lábára. 322) TV nézés közben vasalni fogok. 295) Mikor feljön a nap. Épp egy dalt dúdoltam. 317) Mire kisül a hús. Mesélt a lovakról. ez az iciripiciri meg mind megette. Én nem jártam iskolába. hogy önmagát keresi. Nem látott semmit. hogy olvassa. míg fel nem rakta a szemüvegét. 276) Mikor meglátta az egeret. és néztem. hogy nem hoztam kenyeret. 279) Szerencse. 292) Tiz perc múlva tiz perce lesz. kihül a krumpli. 277) Hol születtél? 278) Lenin élt. akkor vasalt. 314) Megcsinálod mire visszajövök? 315) Holnap lesz egy hete. Úgy érted. Belépett a szobába. 1950-ben lépett be a pártba. Épp sütotököket ettünk. amit a nagymamája font. 296) Jövo ilyenkor lesz két éve. 307) Mire hármat számolsz. Te is vidéken nottél fel? Ezt a céklát még júniusban raktam el. ez meglotte. De elotte lezuhanyozott. Meredten bámult a távolba. hogy csöpög a csap. rosszul lett. addig a fiúk a bányában dolgoztak. 281) Megitta a tejet. (Arany János) Ránézett a lányra. így aztán hazaért nyolcra. ahogy. Végig a film alatt a hátát vakargatta. Jól megrágta. 308) Mire megvénülünk.-t? Mi robbant fel? Mikor láttad utoljára? Tegnap is késon jött haza. 320) Most volt a hirekben. aztán meg kardoskútra. ez megsütötte. mikor lazán megszólalt:… Aludtál az eloadás alatt? Miközben golfozott. 287) Olyan nehézségekkel találtam szembe magam. de mint leány. Épp krumpliért állt sorba. hogy tegnap hétkor? Nem. 286) Piroska karjára akasztotta a kosarat. a többi már leég. hogy nos vagyok. Aztán elejtette a borotvát és levágta a lába ujját. fél napja lesz. Malacka a földet nézte. mert elfelejtette elhozni a sípját. ott kóborolt egy cigány. hogy napozik. 302) Kedden lesz egy hete. Micimackó mézre gondolt. Tegnapelott hétkor? Akkor meg mosott. 318) Holnap lesz egy hete. Egész úton hazafelé azon gondolkodám… Amíg a lányok csevegtek. megette a kakaóscsigát. Pipa volt. Ötkor? Nem. 283) Nyáreste volt. az összes poharat elmosogatom. 300) Holnap háromkor? Nem. mire ezt megírtam. A lámpát szerelte. 280) Mire megtalálta az anyát. Hogy most? Most itt ül mellettem és kuncog. 291) Jövore lesz négy éve.223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) Miután megette. akkor épp a fogorvosnál fog ülni. hogy legyen egy lakásunk. hogy tegnap nem fájt a fejem. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. 309) Mire fölébredsz. Az orvos elszúrt valamit és a lábujját varrta az arcára. felugrott egy székre. (leégett). Épp az utcán sétáltam. 298) Még egy perc. 312) Tizenegyre legépelem. 304) Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt). Ki ment el az orvoshoz? Melyik orvos vett R. Nagyon esett. 293) Egy óra múlva fél órája fog takaritani. Útközben a lányokról beszélgettek. Korán lefeküdt. A bártündér a villanyokat oltogatta. 282) Hétkor találkoztunk a Nemzetinél. mikor egyszercsak megpillantotta Aljosát. 297) Holnap lesz egy éve. hanem a fiát fürdette. Megoszültem. 313) Jövore lesz 15 éve. Lenin él. búcsút intett neki. mikor látta. 310) Szeptember végére kinyilnak a kerti virágok. 274) Amikor én még kissrác voltam. 301) Vasárnap már három napja lesz. 284) Félt. és pont félórája lesz. mikor egy fiatal rendor lépett be a hátsó ajtón át. a lány a fogasnál állt. 306) Majd délutánra megirom. 275) Ez elment vadászni. minden nap elmentem meglesni a lányokat a munkásszállás fürdojében. hogy sztrájkolnak. pacsirta szólt a fán. mikor meglátta a karfiolfülüt. amilyeneket azelott nem tapasztaltam. Az istálló hátsó részében tehenek aludtak szalmán. 319) Úgyis elfelejti az elso részét mire végigolvassa. akkor épp a fogát fogja borogatni. A rakodópart alsó kövén ültem. 321) Vasalás közben TV-t fogok nézni. Kelt a legény.R. és most azért reklamál. Fél nyolckor nem a hiradót nézte. ez hazavitte. mikor a baleset történt. hogy tizóraizik. hogy nem mos lábat. A nap is lement mire elolvastad. 311) Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipomet. aztán belépett a liftaknába. el fogod felejteni az elejét. megköszönte a reggelit és bement a szobájába. a száját harapdálta. 289) Tegnap robbant le. Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? Eloször Csorvásra ment. hogy hétkor? Nem. 294) Majd ha lemegy a nap. hogy Tengizben dolgozik. a másik meg olvasott. 290) Tegnap se olvastad el. Bement a lány. hogy úszik a dinnyehéj. Többé nem jöve ki. kacsintott. hogy egész jövo héten esni fog. hogy itt ordibálsz. Míg a nyuszi magyarázott. mikor agyonvágta az áram. mert amikor tüsszent. megspórolunk annyit. 305) Mire új gyertyát gyújtasz. 288) A bíró az ujjával fütyült. akiket lovászfiú korából ismert. mikor a gyerekek betörték az ablakot. mielott kiköpte. hogy felébresztett valakit az ordibálásával. hogy alszik. akkor már aludni fog. soha senki azelott. Szóval borotválkozott. hogy épiti a házát. felöltözött. mindig lerepül a cipoje. 99 . Lenin élni fog. egy napja lesz. eltunt a csavar. Ja. 316) Mire a végére érsz. hogy táncol. Még éjfélkor is a mesét nézte. Bagoly meg a haját tépte. 285) Úgy megcsókolt. 303) Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállitják a piacra. Egy éve még taxisofor volt. megcsinálom. 299) A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve. Ajtót nyitott neki.

325) Jövo ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni. Összességében tehát jól paffra vágtak. mikor a fényképet csinálták. 364) Épp teritettek. 352) Majd a konyhában leveszem a cipomet. biztos eso lesz. vajat. 347) Majd jövore feleségül veszlek. és biztos a diliházba visznek. 338) Hogy fogsz kijönni a ketrecbol? 339) Hát ezt én orrbaverem. orrbaverem. hogy ne nyúlj hozzá. 332) Mész holnap a bálba? 333) Iszol velem egyet? 334) Majd iszunk a Pistáéknál. Késobbre kell halasztani a találkozót. Ha nem Hong Kongban készült volna. 341) Tuzoltó leszel. mihelyst megtalálom. hogy el fogja olvasni? 361) Nekem cimezték a levelet. hogy beköltöztek. Épp most bontják az új felüljárót. 379) Most viszik. ha már úgyis megyek a boltba. 330) Lefogadom. Most már kell találni valakit.323) Amig én vasalok. A mai napig titkolják a baleset okait. Már egy csomószor megmondták neked. hogy kimosták ezeket a pulóvereket? Ezt mind hibáltanul kellet vona lefordítani? Az összes pénzt elvitték. Nem létezik. ez mindjárt leveszi a cipojét. Mire rendorség odaért. A Kangákat általában vadállatnak tekintik. 331) Majd holnap lemosom. ha néger gyerekek potyognak az égbol. téged meghívtak? 378) Új iskolát építenek a falunkban. 336) Mikor lesz már vége? 337) A vége az lesz. 359) Majd én leviszem a kutyát. 367) Ki fogják üriteni a termet. 351) Te. Csak néhány bizsut hagytak az öltözködoasztalon. A radványi sötét erdoben halva találták Bárci Benot. 374) Kapott egy nagy pofont. Ötezerre értékelték a vadonatúj nercbundáját. Szólt. 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) Nemsoká fölszolgálják a jéghideg söröket. 354) Hol fogsz dolgozni? 355) Senki nem fog egy könnycseppet sem hullatni érte. Föl kéne már építeni ezt a házat. a kórus épp a refrént fogja énekelni. Azt mondta. 370) Most elesett. Jani szólt. Két lövést hallottak. Most szerelik az új antennát. 360) Biztos. ha jössz. 369) Jövo õszre learatják a termést. mikor leesett a tányér. El lehet vinni ezeket a könyveket? Bárcsak megtalálták volna. 326) Jövo ilyenkor nem a Leninkörúton. Vettek ujjlenyomatot. 329) A tervek szerint. A biztosító persze egy fillért nem adott. 342) Én mindenképpen tuzoltó leszek. Jó állást ígértek neki. most viszik Danikáné lányát. Azt mondta. 328) Kopogj. hogy bedilizel. nem lopták el. Meg kéne mondani nekik. vagy katona. hogy bemászik az ablakon. 363) Eddig még semmit nem mondtak róla. 324) Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni. 100 . hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit. 366) Elmozdult. 348) Azértse megyek hozzád. 356) Holnap tizenegy jó lesz? 357) Mikor jössz vissza? 358) Az se segít. 373) Meg kéne csinálni. bársonyban… 380) Legújabb filmjét tartják a legjobbnak. vagy meglökték? 371) Kirúgták az igazgatót. 362) Élve temették. hogy tegnap egész nap otthon volt. Annuska azt mondta. a képeket már rég ellopták. bíborban. de nem sok remény van. nem venném meg. 335) A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba. mint tegnapság. 365) A levelet elégették még mielott megtalálták volna. 350) Ott az a nagy kövér felho. hogy kész a kávé. vagy ellökték? Elmozdította a fejét épp akkor. Mari néni foltozni fogja a farmeremet. 327) Egész délután próbálni fognak. 375) Új nevet adnak majd neki. 340) Ha kisebb mint én. hogy akkor is olvasni fog. 377) Mondd. amikor belép a polgármester. Azt mondta. úgyhogy nem lehetett titokban tartani. Azt mondta. A házat már jóval azelott felépítették. hogy azért nem nyitott ajtót. Egy csomó embert följelentettek adócsalásért. Vettek nékem piros csizmát. 349) Aigner Szilárd most mondta. A csónakot szem elol tévesztették a suru ködben. Még tíz ilyen mondat. Jövore talán majd kiadják. Látták. mert a fényképeket fogom elohivni. Holnap ötre kell legépelni. Elesett. rojtosat. 372) Lehet látni a tetoválását. mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. 353) Vissza fogom adni. Remélem. Hány embert visznek Amerikába a Sorosalapítvánnyal? Az önéletrajzot sajnos angolul kell megírni. 346) Igen. hogy kész van. 368) Söprik az Engels teret. hozzak neki narancsot. Kiürítették a hamutartókat? Jövore talán majd elfogadják a jelentkezésedet. 376) Ezt a könyvet még semmilyen nyelvre nem fordították le. Kapsz tejet. hogy kapcsoljam ki a rádiót. hogy még semmit nem mondott Janinak. Manapság sokkal több pénzt költenek húsra. te is fogsz hiányozni nekem. Már a múlt héten elküldték a levelet. hogy már nem vár tovább. aki ért hozzá. 343) Te ezt tényleg megiszod? 344) Iszol egy kis tejet? 345) Nagyon fogsz hiányozni. pont amikor fényképezték. hogy eso lesz. Locsolják a Soroksári utat. azt hiszem. Azt mondta. hogy ezt ne csinálják többé. ha tudjuk. A repülogép szerencsétlenség következtében 200 ember vesztette életét.

Azt mondta. a szokét. mert nem kap elég napfényt. Nem tudta hallatni a hangját. 454) A vámos azt kérdezte. Éreztette befolyását. Nem tudtam. Mibol gondolod? Jól áll neked. de nem szégyelli. 444) Azt hittem már ebédeltél. vagy a barnát. hogy alig lépett be. Mondd meg a tejesnek. hogy elhiszed-e még. Azt mondtad. 437) Most szólt a házmester. hogyan gyógyítsam meg a náthámat. 484) Vajon hova dugta? 485) Nem tudta hova dugta. 492) Vajon adsz-e helyet magad mellett. 470) Szerinte sáska volt. Azon gondolkodott. hogy megnézzem alszik-e a gyerek. holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. hogy belépett? Nem. Felrohantam. 449) Nem tudtam. hogy kicsit ugyan parasztos a neve. hogy unatkozik. hogy jönnek az APEH-tól. 446) Azt mondta bemehetek. 464) Nem tudtam fog-e rám emlékezni. 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) Azt mondta. hogy próbálja meg a zöldet. ha az megteszi amire kéri. jobb ha nem nézek oda. Azt mondtam. hogy ha esik. vigyek esernyot. Azt mondta. hogy van-e levelem. 493) Nem tudom vegyek-e kabátot. 453) Megkérdezte. 456) Azt kérdezte. hogy ne csináljak semmit. 450) Nem tudtam. 471) Tudtam. Bélával fogja megfizettetni a kárt. Micimackó azt mondta. 483) Azt se tudtam fiú vagyok-e vagy lány. Levágattam a hajam. 448) Tudni akarta. Tudatni fogom veled a híreket. Vajon mikor lesz már vége. hogy nem fog tejelni. 452) Azon tunodtem. hogy elmenjek-e vagy maradjak. Úgy intézte. 461) Azt mondta. hogy kilépett. 476) Fogalmam se volt. 491) Nem tudom mire gondol a katona orség idején. Rávette. 441) Azt mondta. mindent megbocsájtok. 479) Azt hittem. Kukorica Jancsi azt mondta. tegyek-e egyáltalán valamit. a Nyuszi a családjáról beszélt. egész éjjel énelkelt. próbáljuk meg még egyszer. 478) Azt mondtad. mindent elmondtál. Megkérdezte. Mondtam már. 458) Nem tudtam. 451) Nem tudtam. jól aludtam-e. Azt mondta. hogy kilencre jössz. hogy Piroska az. hogy álljon be rendornek. hogy van lova. hogy mikor érkeznek. 481) Nem tudom. 472) Azt mondta. hogy pöttyöset vegyem. 457) Nem tudtam. Azt mondta. hogy így fáj. hogy miért nincs kész az ebéd. hanem elefánt. 468) A fiú megígérte. nem lát semmit. 467) Nem tudtam hány poharat tegyek az asztalra. 466) Azt javasolta. hogy már haza kell mennie. Te tudtad mire akar kilyukadni? Mondtam már. 488) Vajon miért tette? 489) Vajon elvesztette? 490) Nem tudom lesz-e még idonk. Azt hitte nincs több. 460) Azt mondta. Ahogy meglátta a vért. Megismételtetnéd vele? 101 . hogy mihelyt elkészül jön. hogy azt hitte. 440) Mondtam neki. 443) Azt mondta. hogy holnap kettokor érkezem meg (kettokor érkeztet meg) New York legnagyobb repüloterére. hogy hétre ott kell lennünk. hogy három éve van lova. 474) Azt mondta. Nem tudtam miért takarja el az arcát. o majd mindent elintéz. Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat. elájult. 462) Azt mondta. 486) Azt se tudta. 465) Azt kérdezte. ha sír. hogy honnan tudja. hogy megenné. hogy nem tetszik a frizurám. Vajat hozattam a közértbol. hogy mi van a borödömben. máris kilépett. hogy feleségül veszi a lányt. hogy eldugja-e. Azt mondta csak 10 perce van. 447) Megkérdezte. 459) Azon tunodtem. hogy eldugta-e? 487) Nem tudta. Azt hitte nem bolha. rosszul hall. 477) Rögtön láttam. melyik kólát kérjem. 463) Azt mondta. 435) Azt hitte. Tudtam. hogy három éve tanul lovagolni. hogy nincs értelme mégegyszer megpróbálni. hogy o az. Észre tudja magát vétetni. Az orvos szerint egy-két napig még ágyban kell maradnia. vegyen-e egy fél disznót. hogy jártam-e már Tótkomlóson. hogy az anyósának ír. Azt hitte. Levágattad a szoknyád alját? Minden nap lemosatod a kocsidat? Tegnap nem hozattam sört. Komuvessel építtetett házat. van-e elvámolni valóm. 480) Szólt.434) Azt hitte. 442) Mondtam. 482) Nem tudom. 475) Fogalmam se volt mit tegyek. azt mondta. 436) Azt állította. hogy vegyek-e fel valamit. hogy azért nem no a narancsfája. Azt mondta. hogy elkésnek. hol vettem a cipofuzot. hogy mit vegyek fel. hogy nosülök? Azt mondtad. Miért tette ezt? Csak magának köszönhette (Õ jövette el). Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. hogy nem akarsz mindenáron férjhez menni. hogy levegye-e a nadrágját. hogy ne hozzon több sajtot. ha éhes volna. 439) Azt mondta az anyukám. Azt mondta. 438) Azt hitték. hogy értem-e amit mond. 455) Tudni akarta. A nagymama azt hitte. 473) Szólt. hogy hazudik. mert délre az irodában kell lennie. Lilára fogom festetni a hajam. az epret nem szereti. hogy három évet tanult lovagolni. hogy hallgass! Azt mondta. Azt hitte nincs benne áram. Vajon vége lesz-e valaha. nem érdekel. Fogalmam se volt. 445) Azt hitte kolbászból van a kerítés. 469) Többször is megkérdezte. hány éves lehet. hogy mit jelent mindez.

ha nem fáj a fogam. Ne Technocol Rapidot szagoltass vele. Mindenáron tükröt akar szereltetni a hálószoba plafonjára. nem hallottuk volna a betöroket. 645) Ha nem lett volna ez a sok új szó. kérj segítséget bárkitol. Piros palát fogok rakatni a házam tetejére. ha lenne egy milliód? 630) Ha nem sietsz. add vissza neki. találkoztunk volna. hol. elobb vagy utóbb épp oly zavart lennél szellemileg. most több pénzt kapnál. 607) Ha neked lennék. 652) Megcsináltam volna. el tudnék menni Püspökladányba. eljössz délután. Lengyelország volna a csúcson. 629) Mit vennél. 647) Megszámoltam volna. Gépeltesd ezt le. még elkésünk. 643) El tudtam volna vágni. netalántán találkoznál a barátommal. Egy kis sírással mindent elérek nála. Az az idióta tanár mindig ilyen hülye mondatokat fordíttat velünk. 633) A helyedben nem fogadnám el azt az állást. Felköttetem a Lord Mayort! Az utolsó szemig felszedettem vele. Miért nem a villanyszerelovel kötteted be a mosógépet? Mibol gondolod. nem botlana meg. 617) Elmegyek. hogy bevallja. 650) Ha mégis elveszettnek érzed magad. hogy minden rendben van. Ha szerettél volna. hogy éheztek volna. hogy én voltam neked az elso? Ki kényszeríthet arra. 622) Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat. ha fiatalabb volnál? 624) Megszámoltam volna. hogy veszekedj. Érd el. most nem jöhetnél velünk. Le kell vágatnom a hajam. A borbéllyal húzatta ki a fogát.550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) Egy néger fiúval pucoltatja a cipojét. 639) Ha a nyuszi medve volna. ha néhány napra elöl hagyod. Mindig velem iratja a szerelmes leveleit. 641) Ha esetleg megtalálod. kivel. feltéve ha te is mész. most én lennék a legokosabb. 623) Elcserélnéd két 16 évesre. hanem repülosót. 611) Ha esetleg. ha lesz elég idom. ha úgy döntenek. már túl lennénk rajta. 609) Ha hajlandó lenne ideadni a kocsidat. megtörlöm az orrom. 612) Ha nem lenne rossz a kocsi. ha túl hosszú? Eloszedettem vele mindent. 651) Ha hajlandó lennél szép csendben elmenni. Egy rendorrel magyaráztatta el a helyes útirányt. hányszor. ha tudtam volna. 102 . 606) Mindig segítek neki. mond meg neki. 625) Ha vártak volna. 610) Ha lennél szíves segíteni. hogy nem tudsz hozzájutni elég nohöz. ha nem öntözöd. ha megkér rá. hacsak tényleg nincs rá szüksége. ezt a szerencsétlent is jól megszivatták. amit eldugott. 619) Két szegény legény szántani menne. ha nem szórakoznál annyit. Épp most másoltatom. Miért nem vágatod le. megtaláltad volna. ha nem kéne nyakkendot kötnöm. ha esne. amit eldobált. már rég elhagyta volna az országot. Rózsa Sándor a lovát ugratja. 627) Táncoltam volan én veled. 614) Ha el tudsz jönni délután. ha máris elmennél. Hány fényképet csináltattál? Mikor fogod megéleztetni a késeket? A szomszéddal hozatott cigarettát. Mondd. eljönnél délután. Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát. A tizedik felesége se tudta feledtetni vele a legelsot. Egyenesíttesd ki. Jóska lenne a párttitkár. Szörnyu szegénységemben lopni kezdtem. Na. nem kerültél volna kórházba. ha nem veszel el! Csak nem akarod velem elhitetni. 626) Ha a lónak hat lába volna. arra az esetre. 642) Ha hajlandó lennél rámfigyelni. ha kellett volna. itt tartjuk a gyulést. ha otthon maradsz. Ha akkor leszoksz a dohányzásról. 644) Nem örülnék. A tej megsavanyodik. idoben odaérnénk. 637) Örülnék. aki kezel. Kicseréltettem a féltengelyt és a levegoszurot.… 608) Nem adok neki pénzt. ha tudtam volna. 640) Elmennék. eljöttél volna délután. jobb lett volna. hamarabb befejezném. Ha szeretsz. Ha szeretnél. mint a pszichiáter. Hányszor építtetted át a házadat? Itasd meg vele az egészet. 615) Vigyél kabátot arra az esetre. 621) Ha a kutya nem ébresztett volna fel. 620) Ha adsz egy zsebkendot. Ha többet dolgoztál volna. most nem lenne pénzed. A jókedvu tizedes fogkefével mosatta fel a folyosót. 613) Ha nem termeszthettek volna zöldséget. Elhitettem vele. Szörnyu izgalmamban dadogni kezdtem. 632) Meginnám. a vadásznak is kisebb szája lenne. ha nem lenne olyan hideg. 636) Ha már úgyis mész a zöldségeshez. Akkor se vetetem el. 618) Feltéve ha nincs ellenvélemény. 635) Ha megfáztál volna. 631) Ha megvetted volna. biztos. te kivel csináltattad a futést? Mindig velem fordíttatja le az idétlen mondatait. 646) Ha én lennék a téeszelnök. 638) Ha nem lettek volna téveszméi. 634) Ha tovább kerested volna. ha görbe. hozz egy fél kiló uborkát. 648) Ha csak azért jöttél. Virágot küldettem a névnapjára. amit az anyósa mondott neki. ha jobb kést adtál volna. hogy megtedd? Szerinted nem szörnyu dolog kitömetni a kedvenc állataidat? Miért nem csinálataod már meg ezt a vacak magnót? Nem tudtam kiverni a fejébol. Messzirol kell szállíttatnia a tejet. 628) Majd meglátogatlak. Az a sok szilva jól megszalasztott. hogy van még idonk? Te is kertésszel gondoztatod a kertedet? A vacsorán egy fél disznót megetettek velem. minden egyszerubb lenne. 649) Ha örökké attól félnél. kimehetünk a Fradi meccsre. 616) Fozök egy csomó levest. hogy itt maradnak vacsorára. A macskával etette meg a párizsit. hogy látni szeretném. ha volna kenyere. Portrét csináltattam a feleségemrol. A virág elpusztul.

696) Levettem a cipomet. 724) Ez az. amit láttam. hogy mi is ihassunk. 663) Ha nem a férjemhez mentem volna feleségül. melyet ott látsz. 688) Összetörte a tükröt. hogy nehogy a seregélyek ellopják a szolot. 671) Ha nem lettek volna olyan igézo szemei. amit ígért. 103 . nem nagy dicsosége az amerikai népnek. be kell zárni a színházat. 655) Ha el tudnám olvasni az írásodat. 708) Vett egy macskát. hadd egyen egy jót. hogy mi tudjuk. hogy jobban lásson. 707) Adj neki egy nagy pofont. 700) Kikapcsolta a rádiót. hacsak meg nem ütjük a fonyereményt. meg is bocsájtanék neki. elmehetnénk végre nyaralni. 703) Minden reggel iszik egy felest. amit küldtél. hogy gyorsabban tudjon futni. 664) Ha idoben telefonáltál volna. hol van a Zsebibaba. 743) Elfelejtettem. 687) Elkezdett reszketni. 686) Felhúzta a szoknyáját. 679) Újságot tett a székre. 735) Oda megyek. 731) A szék. hogy kimentse a gyereket. 739) Körbefutotta a Szigetet. 654) Ha nem huzod meg a farkát nem rúg meg. … 727) Az autó. 662) Nem tudunk elutazni. hogy ne nézzem örökké az ajkad. 657) Ha a halálbüntetést nem törölték volna el. 702) Kint hagyta a pisztolyát. hogy ne hallja a nejem. sose fejeztük volna be. mit mond. 730) A táska.653) Ha netán felébredne. nem kellett volna megkérnem az ikreket. amiért szeret ide jönni. 677) Jobb ha taxival mész. amikor belépett a szobába. amit nem szabad elfelejtened. 738) Budapest. 714) Ültetett egy kis spenótot. hogy 'AHA'. lószorbol van. hogy tudja merre mennyi. hogy mindenki hallja. nehogy elkéss. ami nagyon kínos volt. ha nem tolod összetöröm házadat. 660) Ha gondját viselnéd a családnak. 661) Ha véletlenül ült volna rá a kalapomra. felmászott az erkélyre. 685) Berohant az égo házba. 669) Csiga-biga told ki szarvadat. 658) A helyedben nem hinném el. mondd meg neki. 740) Ellopta a fonöke tollát. 670) Ha nem teszed a tejet hutobe. 736) Ez az. amint bemegyek. 683) Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. hogy kimenjen a füst. 718) Emlékszem arra. 694) Vettem neki virágot. 719) Emlékszem arra a történetre. ahova akarod. nekem is adna egy túró rudit. 690) A fejére húzta a szoknyáját. 705) Korán indulj. hogy még napnyugta elott elérje a hegy csúcsát. megsavanyodik. észre se vette volna. 713) Tedd ki. 744) Rómeo. aki szerette Júliát. 672) Itthon maradok. 681) Kesztyut húzott. amit elmeséltél. hogy ne zavarj senkit. 733) Abban a pillanatban. hogy együtt utazzunk Hawaiba. … 729) A könyv. 710) Azért mondjuk. hogy mindenki láthassa. melyet kifestettél. nehogy lelojön valakit. amelyrõl beszélek. 711) Beöltözött apácának. akinek nincs múltja. 682) Mindjárt ablakot nyitok. hogy ne ázzon el a frizurája. 675) Ha hallgattál volna. 667) Ha esetleg megtalálod. hogy ne lássa a leány. 666) Ha nem lenne olyan önzo. amin alszom. egybol válaszolnék is. 720) Elhoztam azt a könyvet. hogy szagolgathassa. 737) Ronald Reagan. nehogy aztán csalódjon. hogy hamarosan visszajövök. hogy be tudjon menni a szobába. amit kértél. 709) Felállított egy madárijesztot. 722) Ez az a ház. 716) Meglepodtem azon. nehogy ujjlenyomatot hagyjon. 732) A lány. hogy az extázis új magasságaiba vigyelek. 673) Hacsak a kormány nem ad több pénzt. 656) Ha kibirnám. hogy elvehesse a kilencediket. 723) Emlékeztettem arra. 684) Korán kelt. 741) Kösz az ajándékot. ha volnál szíves adni egy tollat. soha nem kérnél meg. hogy legyen majd mit ennünk. 693) Lenyelte a gyémántot. 676) Hangosan beszélt. melyben a levelet találtam. hogy becsapja a rendorséget. nehogy megint elkéss. 697) Levettem a cipomet. az én feleségem. akinek olyan szép az arca. amikor megnosültem. 678) Fölvette a szemüvegét. hogy jobban sajnálják. nehogy a kéménysepro összemaszatolja. hacsak meg nem hívnak. hogy Kanga tudja. 665) Ha nagyobb halat tudtam volna fogni. hogy vidáman kezdje a napot. 712) Foztem szegény fiamnak egy kis mákostésztát. hívj fel. korábban hazajöttem volna. ahol áll az ido. hogy a felesége ne tudja nézegetni magát. most nem engedhetnénk meg magunknak. hogy ne csapjak zajt. 689) Jancsi elfordult. … 728) A szoba. bölcs maradtál volna. akit láttam. akihez beszélek. 734) Abban az évben találkoztam vele. 699) Odaadtam neki a kulcsot. gyönyöru. 715) Kirúgta. amit elmeséltél. ami teljesen kimerítette. hogy kiszökhessen a börtönbol. aki valaha színész volt. nehogy felébredjen a szomszéd. hogy alásöpörhesse a szemetet. 659) Ha figyelted volna. 706) Örökké változtatta a címét. melyet sokan látogatnak. 674) Ha nem segítettél volna. amit tudott az esetrol. 742) Az ágy. hogy rakja a lábát. melyre rá akarok ülni. hogy berúghasson. 691) Felemelte a szonyeget. hogy hozzanak virágot. hanem hozzád. 680) Kinyitotta az ajtót. hogy a bika mindig tudja merre jár. 704) Kolompot akasztottak a tehén nyakába. most te is tudnád járni ezt a táncot. hogy könnye kicsordul. 668) Megcímezném a borítékot. 692) Megmutattam neki mim van. hogy a gyerekek kimehessenek az utcára. 717) Elmesélte azt. 721) Olyan ember O. hogy a kutya ne unatkozzon. 726) A fiú. nehogy a vámos megtalálja nála. 698) Nagyon halkan zongorázz. amit mondtál. 725) A lány. most nem ölelhetnélek itt karjaimban. 695) Elvált a nyolcadiktól. 701) Add ide a poharad.

amibe belelépett… A lány. 814) Nem hagyott itt semmi mást. a város KISZtitkára volt. 811) Csak annyit tudok róla. ami nagyon kedves volt tole. aki a ngymama ruháját vette föl. A pofon. a Nagy Októberi Szocialista forradalom atyja volt. hogy nem tudta megcsinálni. csak a kalapja. Meglepodtem azon. mint egy talicska. 805) A hevero. A pincér. aki ebbe az iskolába jár. tegnap meglátogatott. melynek zöldek az ablakai a Dunára néz. melyben lakom. a Duna két partján terül el. akinek az ágyába Hófehérke belefeküdt. 843) Az orvos azt mondja. Mindent adj oda neki. 838) Ne sírj érettem Argentina. 839) Ne kényszeríts arra. 833) Nem építhettek úszómedencét a kertben. és szárítsa meg. amit tudok. ami teljesen szokatlan tole. hogy nem vezethet. akinek a szülei vidéken élnek. A tanár. 807) Elmondtam neki mindent. 800) A farkas. Aztán bementünk egy bárba. amivel írsz. csak mossa meg. 828) Megnézheted nálam a TV musorát. 825) Kölcsönveheted a kocsimat. 819) Azt mondta. szereti a mézet. 826) Kimehetek játszani? 827) Nem mehetsz Tótkomlósra. Megdöbbentett amit mondott. Az üzletvezeto. elfelejtettem. ég a napmelegtol. a volt férjemé. akinek a keze selymes volt. Az állás. A hajó. 797) A kopár szik sarja. csak sötétséget. 821) Olyan nehéz volt. nagyon súlyos volt. amibe a fiú tízszer belerohant. amit kértél. A mento. Te vagy a legnagyszerubb lány. amit késve kaptunk. ott feketéllik az út mentén. amihez kedve volt. A tehenek. A hölgy. 823) Bemehetek? 824) Nem mehetsz moziba. A ház. 842) Nem szabad azt gondolnod. amit akar. ami az asztalon van. 832) Nem gyújthatott rá abban a szobában. csak egy kis húslevest. 841) Fure lépni tilos. tele volt olvashatatlan számokkal. amit elvesztettél. amit adhatok. izgatottan várta Piroskát. ami a Volga folyón ringott. akit Jancsi elégetett. Az a fivérem. nagyon fájt. amit a lány levett a falról. 822) Jó úszó voltam. Szeret Mariskával táncolni. amire pályázik. amin a fiú feküdt. Apukám. megsimogatta a homlokomat. A férfi. amin tikkadt szöcskenyájak legelésznek. Egy szót se értek abból. ami teljesen üres volt. 840) Nem szabad zavarnod a munkájában. aki vidéken született. amiért egy vagyont fizettem. amit mondott. Az autó. nagyon eros. Ez az a szálloda. vágja le. aki úgy mozog. akivel valaha találkoztam. amit tegnap tettél velem? A rádió. 812) Nem volt más rajta. akinek a tanítványa megnyerte a versenyt. ez minden. bedöglött. hogy lekéste a vonatot. Te úristen. 806) Mindent megvesz. csirketrancsírozó szerszám volt. Egy könyvet akar elolvasni. 798) A vasorrú bába. Azt mondja. 837) Ne tégy ilyet. még teljesen új volt. hogy megcsinálta. az enyém. 802) Az Auróra. amit láttam. 104 . elnézést kért. De hisz ez nem az a férfi. már nem üres. Budapest. 820) Fiatal koromban jól úsztam. 831) Táncolhatsz avval az úrral. amit mondott. hogy valaha is elfeledlek. 816) Ne csináljon semmi mást. Nem értettem. amit mondasz. töltöttkáposztát. hogy van egy háza Sukorón. töltve volt. meg se mozdul. 834) Nem csókolhatom meg. Felejtsd el amit láttál. 818) Akármi lehetsz. amit meglát. Lekéste a vonatot. 803) A puska. és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra. hogy nem szabad sok kenyeret ennem. a forradalom szimbóluma volt. csak egy koszlott konyharuhát. amit csak neked írok… A tócsa.745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) A dal. mint a higany. egy mézeskalács házban lakott. akit keres a rendorség. ami csak akarsz. hogy átlépd az országhatárt. akik ott legelésznek nagyon szomjasak. Jóska. tegnap még börtönben volt. 815) Nem láttam semmi mást. ami igaz volt. Nem érted amit mondok? Talán ez az az ember. mióta bárányhimlos. Add oda neki. 796) A hó. amit a hókotró elkotort. 844) Nem szabad kopogtatás nélkül belépni. 810) Csak egy ötös van nálam. 835) Soha nem fogják megengedni. Mindig azt tette. mely Magyarország fovárosa. amivel kórházba vittek. akivel tegnap találkoztál. amit amott látsz. mióta összetörte a papa kocsiját. A toll. meg egy sültcsirkét. akit mindnyájan szeretünk. amit akar. amit a pincértol kaptam. A novérem. szemérmesen mosolygott. a sógoromé. Mindnyájunkat meghívott. ami nem igaz. aki a rendelést vette föl. akit már 20 éve ismerek. A labda. 813) Minden amit ott látsz. amelyikben tavaly laktam. amit láttunk. Félek. A baleset. úgy zötykölodött. ami fölöttébb bosszantotta. aki újságíró nem szereti a híradót. 809) Semmi mást nem tudtam enni. A ház. elég kicsi. 836) Azt mondta. aki megkérte a kezemet! Emlékszel már arra. A számla. sokat dohányzik. olyan koszos volt. Karcsi. hogy megöljem magam. 804) A kés. a nagynéném. 829) Nyitva hagyhatom az ajtót? 830) Nem jöhetsz be a szobába. akinek a bátyja nagyon eros… Nem értettem a tréfát. 799) A törpe. Az ápolóno. 808) Semmi más nem kell nekem. 817) Nem tudta mit csinál. mint a föld. akit az úttörok nagyon tiszteltek. a nagyszobában volt. csak szerelem. aki a fa alatt áll. 801) Lenin.

865) Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába. hogy múlt héten jön. Valószínuleg szerette a knédlit. Lehetséges. 879) Már iskolában kellene lenniük. hogy nem o okozta a balesetet. 870) Vissza kellett adniuk. hogy ot láttad a Pipacsban. / Lehet. 871) Cigarettát kellett vennie. hogy beteg volt. hogy megírja. hogy esni fog. (Nem lett volna szükséges értelemben. 891) Mindig kopogj. hogy nem o az. hisz az egy rendes no. 882) Megértobbnek kellett volna lennie velem szemben. 861) Nem kell részt vennie a konferencián. ha egyszer nem az o bune volt. Valószínuleg szerette a knédlit. de elvették az útlevelét. 866) Kilenckor otthon kell lennem. 883) Ha felmentem volna hozzá. mert a férje kifestette az egész lakást. (ez bizonytalanabb) Bizonyára eszik (épp most). 895) Bizonyára a szobájában tanul. Bizonyára ez az a hely. hogy épp a sarkon áll. 875) Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet. Lehetséges. Írhatott. (ez bizonytalanabb) Biztos megette. 864) Nyolcra ott kell lennie. Lehet. 872) Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre. Na fogadjunk. 868) Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni). ott is kellett volna maradnom. Lehet. 877) Taxival kellett volna menned. 857) Nem lett volna szabad átmenned a piroson. Lehet. 858) Kilencre vissza kell érned az irodába. Biztosan szerette a knédlit. Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. 881) Udvariasabbnak kellett volna lennem. 890) Nem kellett volna hibáztatnod. 886) Holnap kellett volna indulnia Amerikába. Tud írni. 892) Úgy volt. hogy randevúzol velem. (Nem lett volna szabad értelemben. hogy az esti vonattal jönnek. 896) Ez bizonyára szerelem. Biztosan o volt az. 885) Jövo szombaton kellett volna összeházasodniuk. hogy korábban jött. El kell venned ot. Írhatott is volna.845) Nem volt szabad velük mennie. hogy megírta.) El kellett vennie ot. Ez biztosan a postás lesz.) Nem kellett volna megházasodnia. Nem kellett volna megházasodnia. 878) Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom. Tudott írni. 893) Ki kellett rabolniuk a bankot. / Lehetetlen. 855) Nem volna szabad ígérgetned. Biztos. 876) Vigyáznod kéne. hogy nem mondott ilyet. hogy megírta. ha be akarsz jönni hozzám. Biztos. hogy szerette a knédlit. Biztos. 880) El kéne vinnie a kocsiját muszaki vizsgára. hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira. Biztos Spanyolországba mentek. Tudott volna írni. 869) Új öltönyt kellett vennem. hogy Barcelonába menj! 854) Nem kéne hazudnod. 860) Most kell megtennünk. hogy szereti a knédlit. 899) Biztos megfáztál a folyón. hogy nem ette meg. de összevesztek. 850) Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel. 846) Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül. (épp most) Lehet. Bizonyára hallottad a hírt. mert nálam már nem volt. valószínuleg biztosan valószínuleg lehetséges Valószínuleg szereti a knédlit. Meg kéne házasodni. Lehet. 847) Virágok szedése tilos! 848) A kocsiba kutyát behozni tilos. lehet. hogy nem igaz a hír. 884) Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod. Lehet. 874) Segítenem kéne neki. ahol a régi iskola állt. hogy megette. 894) Bizonyára beteg. hogy megette. 898) Biztos. hogy nem olyan rossz ember. hogy eszik. / Tudna írni. hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen. Biztosan szereti a knédlit. Biztos. Írhatna. 856) Nem kellett volna kinevetned. 887) Végül is nem kellett volna annyira sietned. így lottek a lagzinak. Lehet. hogy írt. 851) Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet! 852) Nem focizhattok a kertemben. hogy nem ette meg. Írhat. 849) Nem találkozhatott a családjával a múlt évben. Meg kellett volna házasodnod. Vidd magaddal az esokabátod. hogy ír. Az ki van csukva. 873) Nem kellett (nem volt szükséges) festot hívnia. Biztos. Biztosan o az. Lehet. hogy megsérült. még megjöhetnek. Nem tudja megírni. ha egyszer nem áll szándékodban így tenni. vagy meg is sérülhetett volna. / Lehet. Lehet. Ne menj el. Lehetetlen. 863) Nem kell egész éjjel dolgoznia. Nem kellett elvennie ot. Lehet. 853) Nem engedem. 867) Itt kell maradnod éjszakára (mert nem engedlek el). 897) Biztos. 889) Nem kellett volna félbehagynod a munkát. Lehet. Nem kellett elvennie ot. Valószínuleg szereti a knédlit. 888) Nem kellett volna idejönnöd. hogy épp a férjével beszélget. 859) Újra meg kell próbálnod. hogy eszik. hogy mit beszélsz. 862) Nem kell (nem szükséges). Lehetetlen. hogy nem kell elvennem. 105 . 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) Bizonyára elvált. Lehet. hogy jelentették a tervüket.

Nem kellett írnia. nem ér annyit az egész. Írni fog. 1026) Nem lehetsz ilyen érzéketlen! 1027) Esetleg kihullhat a hajad. hogy Józsi lekéste a vonatot. Valaha nem írt. hogy ma már nem jön. mert zöld a sapkája. ha annyit fogyókúrázol. 1024) Lehet. 1049) Biztos borotválkozik. Nem kellett volna ajándékot hoznod. 1030) Az nem lehet. Lehet. Írnia kellene. 1057) Bizonyára nem vett észre minket. 1061) Nem valószínu. hogy darázs volt. 1038) Nem kellett volna hozzámenned ahhoz a részeg tengerészhez. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. hogy ma este itt leszek. Lehet. 1046) Lehetetlen. Biztos mind hazament. Írnia kellett volna. hogy megint elvált. hisz még nem volt ott. hogy megcsináltatom a horoszkópom. Lehet. az hangosabban zümmög. hogy tévedtem. 1063) Nem kellett volna mindjárt az elso tánc után letépni a blúzát. 1041) Biztos kikelt volna. 1070) Lehet. 1025) Ne izgulj. Valószínu. Az nem lehet. biztos megjön holnap. Írt volna. hogy telefonált. 1055) Lehet. 1058) Nem kellett volna olyan korán jönnöd. 1052) Valószíno. Bizonyára írt. Nem lett volna szabad írnia. Nem kellett volna táviratot küldened. 1045) Biztos a fejébe vette. Ma reggel nem kellett korán kelnem. hogy mind megitta. 1032) Lehet. 1077) Méhecske nem lehetett. hogy nem Mariskát láttad éjjel a körúton. 1043) Nem lett volna fontos kiszedni a mellébol a csontot. Írna. Meg kellett volna beszélniük az ügyet. Biztos nem tudtak róla. (nem szükséges) Nem kell írnia. Írnia kellett volna. hogy foz. egy levél is megtette volna. 1037) Be kéne tenni a hutobe. 1036) Esetleg megvakulhatsz. amikor meglátta a húgát egy rendor karjaiban. hogy megváltozol. nekem nem kell. hogy ot láttad. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia. Lehet. hogy elkapták a tolvajt. hogy összekevertelek valakivel. A végállomásig kellet volna menned és ott átszállni egy buszra. Nem kell írnia. Bizonyára épp ír. Nem mert írni. Bizonyára írt. 1029) Biztos épp a halakat etette. vacsora után ehetsz egy banánt. hogy nem ír. 1022) Ha jó leszel. ha annyit nézed a lábam. csak nem voltam otthon. 1021) Lehet. Írni merészel. hogy nyitva maradt az ajtó. Valószínu. Írnia kell. 1072) Nem kéne elmeorvoshoz fordulnod? 1073) Nem kellett volna úgy rohannod. 1039) Ehetek egy banánt? 1040) Akár fejbe is verhetett volna. hogy nincs pénzed. 1065) Nem valószínu. Nem írhat. 1053) Nem kell úgy a szívedre venni. mikor csöngettél. hogy Mariska megjött már. hogy írt. 1067) Biztos a taxiban felejtette a pénztárcáját. Nem lett volna szükséges írnia. 1059) Nem kellett zöldséget venni. Írnia kellett volna. Nem lett volna szabad írnia. hogy annyi szív hiába onta vért… 1031) Biztos agyára ment a jólét. Írnia kellett. Nem valószínu. 106 . 1042) Hála istennek nem kellett mind meginnom. 1056) Lehet. 1066) Esetleg meglazulhat a gomb és leesik a szoknyád. 1035) Biztos krumplit hámoz. Abba kéne hagynod a dohányzást. 1023) Nem kellett volna fölizgatnod magad. Írni merészelt. Kellene (illene) írnia. Hatkor el kell mennem. mert hetek óta gyakrabban jön. 1060) Biztos. hogy nem vagyok egy lángész. hogy telefonált. / Lehet. Biztos a fészekbol esett ki az a kismadár. Akár az egész dinnyét megehetted volna. 1050) Biztos. 1047) Be kellett volna olajoznod a bicikliláncot. Írnia kell. hogy telefonált. 1044) Holnapra kellett volna megírnia. hisz nem is tud írni. hogy otthon vannak. 1048) Lehet. 1062) Már bizonyára hallottad az újságot. 1071) Bizonyára alszik. hogy nem száll le rólam. Nem volna szabad írnia. hogy alszik. Nem kell írnia. Senkinek nem szabad beszélni róla. Biztos te vagy az új tanár. 1028) Hamarább is szólhattál volna. hogy Jóska írta. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. Valaha írt. 1074) nem mondhatott ilyet! 1075) Azért ezt nem kellett volna… 1076) Rendor az nem lehet. 1051) Ki van zárva. 1064) Lehet. hogy tévedsz. hogy elmentek paradicsomot szedni. Az is lehet. hogy elfeledkeztél a születésnapomról! Lehet. hogy Jóska írta a falra azt a gusztustalan mondatot. ha öntözöd. hisz Baltimore-ban van. 1068) Már rég meg kellett volna mondanod neki. / Valószínüleg ír. Valószínu egy kicsit késobb jön. hogy nem írt. 1054) Eztet kell a szívedre tenni. 1078) Lehet. az serceg így. Biztos. Nem szabad írnia. 1034) Meg kellett volna élezned a kaszát. Az ki van csukva. volt elég a kertben. de közben disszidált.961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) 1014) 1015) 1016) 1017) 1018) 1019) 1020) Lehet. 1033) Valószínu lemerevedett. hogy ír. 1069) Alig valószínu. Attól még nem kellett volna lecsavarnod az orrát.

Hiszem. Ne felejtsd el elhozni a boröndöket. Jó lesz találkozni veled. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés.1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) 1126) 1127) 1128) 1129) 1130) 1131) 1132) 1133) 1134) 1135) 1136) 1137) Esetleg az is lehet. hogy milyen dolog csókolózni. hogy nem élvezel egy ilyen könyvet. hogy személyesen találkozhatunk. Táskámban van a megírt levél. A futás hasznos dolog. hogy zavarlak. hogy ilyen kabátod van. Sajnálattal kell közölnöm. Még mielott felkérte volna a lányt. Nincs miért aggódni. Nincs sok értelme beszélni hozzá úgyse figyel sose. hogy elveszett a pénz. Tiszta idopocsékolás akkor beszélni vele. mint írni. hogy megbizonyosodjon. Imád aludni. mikor elmentem hazulról. Abbahagyták a beszélgetést. Haza akarok menni. hogy ráültem a kutyádra. A tanulás az élet fontos része. Nem tett kísérletet a szökésre. Jézus. A jobb alsó hatost kellett volna kihúznia.) Úszni könnyu. Sajnálom. Sok a dolgom. Továbbra is bámulta oket. mikor elmentem hazulról. Nincs érteleme sírni miatta. Tele van a hócipom azzal. Megpróbálta megcsókolni a lányt. Hajlandók segíteni. Nehéz a boldogságtól búcsút venni. Nagyon jól táncol. ha látom. Milyen kellemes meglepetés. hogy Párizsba menjek. Utál elkésni a munkából. Fontos. hogy közelebbrol is megnézi. Repülovel gyorsabb menni mint lóháton. Érdekes volt végighallgatni. Türelmetlenül vártuk. Jobb szeretek olvasni. ha egy öreg ember gyorsan fut. hogy beszélgessek veled. hogy vendégül láthatlak. hogy indulj korábban. Örömmel hallottuk a híreket. A sírás noi praktika. Szégyen. Elmentem az uszodába egy jót úszni. hogy megnézzük a várost. hogy tartozol egy ezressel. Nem felejtettem el bezárni az ajtót. könyörög követel elhatároz követel megenged tanácsol parancsol kíván elvisel 107 . Nincs számodra pénzem. Jobb szereti egyedül csinálni. Biztos notlen. Soha nem fogom elfelejteni az. Emlékszem. aki ilyet tenne. A futás hasznos. Kipróbálta. Nekem ez túl nehéz. mikor ilyen hangulatban van. Udvariatlanság lenne nem meghívni. Imádok imádni. hogy olyan korán elmennek. Kár volt otthagyni. Chicagóban jó lakni. hogy mit mond. hogy eljöjjön hozzánk. Nincs számodra helyem. Veszélyes az. Bocs. Ideje. És amikor esni kezd… Imádok a kertben üldögélni. Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után. Azt tanácsolom. hogy túléli. örülök. kezd kezd folytat szeret imád gyulöl jobban szeret Öt éve kezdett zongorázni tanulni. hogy busz végre elinduljon. Elegem van. Meglepetéssel hallottuk a híreket. Engem tett felelossé. hogy a barátaim találkozhassanak velük. hogy annyit járkálsz a nyakamra. Érdekes dolog esoben énekelni. hogy szúnyog volt. Nem volt semmi ok arra. Biztos a másikat húzta ki. Nem vagyok olyan hangulatban. hogy játszotta a nagyfonököt. Nem kell errol vitázni. mert olyan simák az arcvonásai. Ölni bun. hogy rá várjak. amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben. Döbbenetes volt meglátni a számlát. nem fiú-e az illeto. Nem volt lehetoségünk. Jóska úgy döntött. Micsoda kérdés! Nincs szórnivaló pénzem. Alig várom. hogy higgy abban amit csinálsz. Megálltak. hogy itt vagy. hogy búcsúzzunk. hogy itt vagy. Nem érdemes várni rá. nem engedheti meg magának beleegyezik elintéz kér megkísérel kér. nem olyan. Mosolygó kislányt látok. akik boldogságot hoznak. Örömmel fog találkozni veled. 1138) 1139) 1140) 1141) 1142) 1143) 1144) 1145) 1146) 1147) 1148) 1149) 1150) 1151) 1152) 1153) 1154) 1155) 1156) 1157) 1158) 1159) 1160) 1161) 1162) 1163) 1164) 1165) 1166) 1167) 1168) 1169) 1170) 1171) 1172) 1173) 1174) 1175) 1176) 1177) 1178) 1179) 1180) 1181) 1182) 1183) 1184) 1185) 1186) 1187) 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) Mi vagyunk azok. Derogál neki. Nincs itt kérem semmi látnivaló. Bun így viselkedni. hogy bezártam az ajtót. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni. Sajnáltuk. Tévedni emberi dolog. Van hely ahova leülhetek? Nincs esélye. Boldog vagyok. Nagyon rosszul énekel. Szerencsés vagy. (Futni hasznos dolog. Érdemes meghallgatni azt a lemezt. Tovább folytatod a kertészkedést? Utál elkésni a munkából. Azzal volt elfoglalva. Könnyu ilyen fajta mondatokat lefordítani. Örülök. hogy beszélgessenek.

1265) Ragaszkodik hozzá. 1277) Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni. nem tudtak házat venni maguknak. 1292) Mivel szegények volta. 1291) Mivel elfogyott a hentes húsa. miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve. hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel. úgy döntött. 1283) Napoleon kijött a házból. 1284) Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába be. 1263) A rendorségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt. munkába állt. Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét. 1290) Az idos hölgy a rendorség felé tartott. (Adrian Mole) Úgy tett mint aki nem hallja. hát mindent szétvert. 1261) Bevallotta. 1266) mielott 1267) miután 1268) ahogy 1269) amióta 1270) azonkívül 1271) anélkül hogy 1272) ahelyett. s közben a kutyái ugattak körülötte. hogy hatkor ébressze. 1274) Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet. A szülei nem fogják elengedni. 1276) Azonkívül hogy profi focista. 1282) Az üzletbe menvén balesetet láttunk. 1297) Mivel elfogyott a jég. 1262) Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát. A feleségem azt mondta. még fagyizót is vezet. hát az anyósához fordult. 1278) Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz. hogy nászajándékuk nagyobb léptéku is lehetett volna. Majd szólj. hogy velem maradj. hogy vigyen el egy magán orrászhoz. hogy a Fordommal gázoljak át a folyón. hogy 1273) Reggeli elott szoktam fürödni. 1296) Mivel pénzt nem talált a betöro. hogy új dalt tanulnak. bevall nagyra becsül elkerül tekint valaminek akadályoz élvez elnézést kér szívesen (nem bán) nem tehet róla elképzel elhalaszt egyre csak csinál valamit megakadályoz visszaidéz megment. kiment hogy hozzon. hogy otthon marad. 1285) A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra. Nem akarok veled maradni. elhatározta. Azt akarom. (Adrian Mole) Könyörögtem. 1295) Mivel más már nem volt. hogy o lopta el a biciklit. meg kell jegyezzem. hogy minden évben külföldön nyaraljon. 1286) Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától. 1293) Mivel félt az esotol. 1298) mosolygó hölgy 1299) felkelo nap 1300) hullócsillag 1301) vágtázó halottkémek 1302) mosó medve (a maci. ne csináljam. függönyt tett az ablakra. Megkérte. 1287) A férfi folytatta az ivást. 1279) Miután megette a csontot. 1264) Nem emlékszem. hát bezárta a boltot. 1289) A földön feküdt és levego után kapkodott. a kutya macskát kért.1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) 1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) biztat vár nem sikerül remél segít megtilt meghív vágyódik sikerül fölajánl megparancsol akar. spórol ki nem állhat javasol elvisel ellenkezik neheztel Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago) Tiltakozom. hogy írjak neki. 1288) Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta. miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá. 1281) Miután visszatért külföldrol. 1280) Miután bejejezte a mosogatást fozni kezdett. hogy ezt csinálod? 1260) Megpróbálta kikerülni. Muszáj volt egy-két célzást ejtenem. már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot. 1259) Élvezed. 1275) Mióta eljöttünk Párizsból. hogy világossá tegye nézeteit. tervez javasol tettet megígér megenged rávesz emlékeztet megtagad kér mond kísért sürget akar óhajt Nem engedhetem meg magamnak. Úgy döntöttek. Nem sikerült levizsgáznia. hogy valaha is találkoztam volna vele. amelyik épp mos) 1303) füstölo Trabant 1304) pancsoló kislány 1305) éneklo kutya 1306) nyávogó macska 1307) fenyegeto levél 108 . hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre. 1294) Miután zavarta a lányt a kukák látványa. hogy új életet kezd.

Könnyu másnak vermet ásni. Nem sikerült utolérnem. mikor az ember csak egy nagyon kicsi állat. amikor telefüstöli a szobát. Hozd ide a borral teli flaskát. A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül. A fénykép. sokba kerültek. mielott meghívod. Nincs senki. Abbahagytam az ivást meg dohányzást. A zsugori fazonja nem volt hajlandó kipengetni egy rongyot. amikor elmegy. mert nagyon drága mulatság. uram. hogy kölcsönadjak neki. hogy ne tegye. Felajánlottam. hogy minden reggel ötkor keljek. Megint kezdett pukkasztgatni. A napozás olcsó. ha nem kell venni napolajat. A tyúkok nehezményezték. ahogy ott szenvednek a pályán. hogy volt dolgod vele. de nem gondoltam. A megpucolt tuzhelyen van a rotyogó húsleves. hogy ne találkozzam vele. Szólj. Nekem hiányzik. aki az ablak alatt túráztatta a kocsiját. Abbahagyta a cipohúzást. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak. hogy eltartóztatja. ha rálépsz. Imádja. Nincs értelme veszekedni. amint egy libafarmon él? Kétlem. Dühös volt a soforre. Nem érdemes sírni elszalasztott lehetoségek miatt. Vállaltam. hogy ne csússzon egyre közelebb hozzá. hogy ma ilyen korán hazajössz. Még csak tárgyalni se hajlandó arról. hogy hívjam fel az állatkertet. rablógyilkossággal vádolják. ami a konyhában maradt. A Magyarországon készült kolbász világhíru. Utálok csavarogni. Lejmolni a legegyszerubb. Ez téged arra fog kötelezni. A kertben talált óra az enyém. Ismered azt a lányt. mikor minden zsúfolt. A rendor meglátott egy embert. Lopni még könnyebb. nem hagytam-e nálad a csipkés kombiném. Nem akarlak elveszíteni. A férfi. Megfogta a tehén farkát. mely az istállóban kérodzött. Elrohant. aki az autómat javítja. Megpróbálunk valami jó megoldást találni mindenki számára. mikor kint vagyunk a nyílt tengeren egy kis gumicsónakban. aki azzal a férfival táncol? A könyvek. Nehéz bátornak lenni. Nem felejtettél el tököt hozni? Emlékszem. nevetnem kellett. hogy kifizetem a szállodát. A csótányok megették az összes ennivalót. Nehezen tudta eldönteni melyiket vegye. és körülöttünk cápák. kiváló szakember. hogy az asztalra tettem. hogy minden kívánságát teljesítsd. Hozd ide a papagájt. hogy találkozhassunk. Remélem. aztán meg sírnom. Unom már. Szörnyu volt látni. hogy bármi ilyesmit tettem volna. A férfit. Olyan ház ez. mely évszázadokkal ezelott épült. Nem tudtam megúszni. Szerintem könnyu volt megírni. Féltem közel menni hozzá. 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) Kipróbálta milyen mezitláb futni. Mindig iszik almalevet lefekvés elott. (“lett építve”) Olyan ember o. Ne felejtsd el megnézni. A futés borzasztó drága lett az idén. jó. Lepihenni melletted. hogy itt fekszik a függoágyban és tíz szép lány kínálgatja itallal. El tudod te képzelni Zsuzsit. miután meglátott. Gondold át. gyönyöru. bár figyelmeztettem. hogy leköltözzön egy libafarmra. de légyszíves ne horkolj. hogy a hónap végére megcsinálom. aki a bíró elott áll. megmar. hogy napi két tojást kelljen tojniuk. de engem nem tudott átverni. a novérem. A kígyó. hogy mindent szavazzunk le. amelyik a ketrecében beszélget. A lejmolás csúnya dolog. aki közszemérem elleni vétséget követett el és úgy döntött. Megpróbált fölkelni. melyek az asztalon vannak. mely rólad készült. Érdemes venni ilyen bölcsot. Nem tudta megállni. ha bámulják. Muszáj kiszelloztetnem. akit mindenki becsül. Alig várom. Az éneklo kutya a kimeszelt házban vonyít. 109 . hogy mindig én húzlak ki a csávából. Tényleg akartam veled beszélni a dologról. Fontos lesz majd. de most nem találom sehol. mert a baba álomba tudja ringatni magát. hogy oszinte egy ügyben. Tagadom. Nagyon betegnek tettette magát. de nem ment. Nem bánom ha itt maradsz éjszakára. Javaslom. Érdemes megvenni ezt a csinos kis olasz cipot. Megállt. aki a sarkon áll? Kié az a Trabant. A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen. Ki nem állhatom. Az utcán rohanó fiú javító iskolából szökött meg. (“becsülve van mindenki által”) Ki az a lány. Még egyszer nem kockáztatom meg. Adj valamit inni. Nem akartalak megbántani. mely a Soroksári úton száguldozik? A lány. Mikor eloször ránéztem. jó. Szeretni jó. Sikerült utolérnem. hogy hamarosan találkozunk. Én élvezem. hogy fölvegye a cipojét. Élvezte. menedék a szívednek. mely a fuben fekszik.1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) 1360) 1361) 1362) 1363) alvó oroszlán törött szív képzett ápoló füstölt szalonna szopott gombóc megfoltozott farmer megalázott nyuszi elveszett és megtalált nyuszi A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja. akihez szólhatnék. aki az asztalnál ül. hogy tudj angolul. Sosem említetted.

1450) Egy kocsi dübörgött végig az utcán. 1445) Úgy döntött. 1443) Hangja halk és visszafogott volt. 1497) Ha egy lány hajnali kettokor egy taxiban huzakodik. 1437) Befejezted már a fésülködést? 1438) Meglepetten látta. és közben fel se nézett az újságból: 1479) És ha azt mondanám. rájött a csuklás. hogy nyalókát kaptam a születésnapomra! 1476) Nem tudtam mit mondani. felhívta a nénikéjét. 1434) Befagy a hátsó felem. mint egy tébolyult. 1441) Neked most nem kéne itt lenned. 1411) Kiszúrta azt az alakot. hogy elfelejtették lemondani a meghívást. amint az a fák közt ólálkodott. és felugrott. hogy két hetet kell eltöltenie nélküle. 1486) Nézd már. akár nem. ahogy ott korzózott és dobozból szürcsölte a sört? 1469) Még 339 mondat. 1493) Ismertem azt a szokást. 1462) Úgy vásárolt összevissza. ha arra gondol. aki ott sóhajtozott a szoba sarkában. hogy menjek el. hogy jónéhányan táncolnak." 1416) Piroska észrevette a farkast. amelyik ott bégetett a lovon. a szonyeg szélét rugdosta. 1459) A kínos helyzetet feloldandó. 1489) Nem volt senki. 1491) Felesége is volt valahol titokban. úgy döntött vesz egy hozzávaló bundát. 1424) Miután kiitta a sörét.1408) Megvigasztalta a lányt. soha nem titkolta. 1435) Aztán továbbmentek. hogy igazi úrihölgy. 110 . 1455) Alig tudott beszélni. s nem is nézett énrám. aztán tágra nyílt szempár. 1471) A kutyák a kocsma elott álltak. így hát csöndben maradtam. 1460) Körülnézve láttam. 1433) Ezt kapom azért. 1425) Záróra! 1426) Bejött a szobába. hogy az oldalához szorítják a karját. hogy ez nekem nagyon sokat jelent? 1480) Miközben beszélt. 1451) Te aztán jól elijesztetted a festoket. 1488) Azt vártam. hogy nem sajnállak. hogy a saját feje után megy. 1440) Ennek semmi köze az üzlethez. 1420) Miután leszerelt a hadseregtol. hogy pénzsóvár. 1457) Jót fog tenni neked. 1409) Te is láttad a csótányt. 1415) "Karjába kapta a lányt. egy szó nélkül. 1449) Az életemet mentetted meg azzal. 1470) A BKV úgy ünnepelt. 1429) Csak ez a takaró van. 1494) Kénytelen vagyok azt mondani. mi? 1478) Beszélt. ahogy egyre jobban feszíti belülrol a düh. 1412) Nem vette meg a lovat. akiket festeni küldtek! 1452) Még vagy tíz percig maradtak a szobában és közben dohányoztak. 1458) Az ember hajlamos elfeledkezni a kötelességeirol. idonként meg a karjára teszi a kezét. neki szánta filmjének egyik foszerepét. tudta hogy kell spagettit fozni. hogy örökre visszavonul. hogy bejelentik a lány és Józsi eljegyzését. hogy észrevetted a skorpiót. amelyik ott nyerített a karám sarkában. 1421) Mivel három kituno darabban már látta színpadon. 1448) A házból lépcsok vezettek az utcára. 1467) Lepusztult egy fazon volt. aki a ""Júliá""-t énekelte. 1468) Láttad. 1430) A lány holmija mellé tette a cipojét. 1414) Levágta a bajszát. 1418) Minthogy kiválasztott egy pár kesztyut. amelyik az Astoria sarkánál pénzt váltott. 1487) Nos. miután Józsi olyan volt amilyen. ahelyett. és a gazdájukat várták. hogy teszi magát. akár szereti. 1439) Rá se rántott. 1447) Nincs itt ma este senki. 1475) Micsoda megaláztatás. 1472) Ne nyüszögj már! 1473) Menj és foglald el magad! 1474) Valamit el kell mondanom. hogy megálljon a pirosnál. 1428) Sose csináltam még szakállassal. hogy szabadságra kell mennie. 1484) Mindent elrontasz azzal. 1417) Minthogy húsz évig élt Olaszországban. hogy megtalálta a nadrágját. 1483) Akár az igazat is megmondhatnád. 1413) Viszont megvette a birkát. ahelyett hogy megvártam volna azt. aki vigyázhatna a kicsire. ha vegyülsz egy kicsit a munkásosztállyal. 1436) Egy kutya kezdte követni oket. enyhén szétnyílt ajkak. miközben egy filmet néztek. 1495) Javára legyen mondva. ha megszabadulhatnál tolem. 1427) Az istállóban tárolt széna és gabona illatától nagyon jól érezte magát. ami a nyakadban lóg. ha arra gondolt. ahogy feküdt mellett. biztos lehet benne. aki a számlát fizette volna. 1422) Megkért. 1485) Oly nagy rössel civakodtak és szidták egymást. 1453) A Józsi mellett álló lány így szólt… 1454) Érezte. a lány nem tiltakozott a leosztás ellen. amibe betuszkolta a zokniját. amelyik a lefolyó felé rohant? 1410) De szép az a medál. hogy így állsz hozzá. 1465) Szenvedett. 1431) Suttogott. hogy beszéltél vele. 1419) Miután már tíz éve o volt a legnagyobb sztár. és olyan jó ránézni. 1444) Az a szerencsénk. 1496) Olyan fiatal. elbúcsúzott. hogy teljesen üres az utca. és a harisnyagumiját. hogy minden dolgozójának adott egy ingyen buszjegyet. 1446) Érezte. hogy hogyan lehet gyorsan egymilliót szerezni? 1464) Tiszta ideg. és mikor meglátott. elment rendornek. 1456) Két csodás órát töltöttek a lány heverojén fekve. amire fekhetünk. hogy úgy rendel ételt. 1477) Örülnél. amiért téged szedtelek fel. 1490) Muszáj volt egy-két célzást ejtenem róla. 1481) Abbahagynád ezt a témát? 1482) -Figyelj! . elhatározta. hogy az étlapon lévo legdrágább fogást választja. 1442) Az ablakon beszurodo holdvilág fényében látta meg ot. 1423) Felment a padlásra. 1466) A lépcson álltak és órákon át csengettek. amelyiknek van vér a pucájában.mondta. 1463) Van valami ötleted. hogy itt köntörfalazol. 1461) Nem volt hajlanó felpróbálni azt az ízléstelen pulóvert. 1492) Gondoltam kitesz magáért. verdeso szempilák. amelyik mindig böködte a lány fülcimpáját. 1432) Nagyon örült.

1521) Van néhány hírem. 1502) Aztán horkolni kezdett. 1545) Nincsenek barátai. Vannak néhányan. de egy bútorban csak egy férfi van. Az összes lányt szeretem (a világon). Annyi mint két forintom van. 1522) Mi újság? 1523) Küldje el adatait a társkereso ügynökséghez. 1535) Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. Semmi sem hasonlítható hozzád. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem. Sok szabadidom van. Sok bába közt elvész a gyerek. 1510) Adtam neki egy jó tanácsot. hogy van). Az összes létezo gyerek szereti a csokoládét. 1512) Nincs sok dolgunk. Megírtam néhány levelet. 1499) Ezeknek a muanyag zacskóknak csak ki kéne bírni. Minden évben sokat költenek sörre. 1543) Nincs pénzem. Most. Sok autója van? Annyi baja van a kocsijával. 1552) Nem látok semmit a sarokban. 1529) Van benne egy kis tej. kinek gulden. Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott. még velem is. hogy beáll rendornek. Kevés levelet írtam. nem igaz? Néhány bab meg egy kis leves van a tányérjában. Az összes lányt szeretem (egy bizonyos körben). hogy bele ne ütköznél seftesekbe. Kinek dollár. 1553) Valaki van az ágy alatt.1498) Mindenkivel lekezelo volt. 1550) Valamit látok a sarokban. Ez már csak így van. 1533) Egy kis bort. Van aki tud. 1542) Nincs cigaretta az asztalon. 1524) Kések és feleségek egyaránt jól meg tudnak vágni. akik Symphoniát árulnak. . 1546) Nincs idom. A világ minden dolgozója egyesüljön.Senki. Éjjel-nappal dolgozom. Kevés embert láttunk ott.De valaki csak mondta azt. van aki nem. Ki van zárva. felkelt. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. a szarvasmarhák és az ökrök szemében. 1530) Kaphatok még kávét? 1531) Kérsz még sütit? 1532) Van egy kis pénzed? (Remélem. Sok gyereket kiszolgált már ez a bölcso. 1517) A hírközlo szervek szerint a rendorség négy libát köröz. Nem sokat tehet. A fia sok bajt okoz neki. 1554) Senki nincs az ágy alatt. 1526) Van néhány jó könyvem. mint te. 1527) Van egy kis (valamennyi) kenyerem. 1555) Van valaki az ágy alatt? 1556) 1557) 1558) 1559) 1560) 1561) 1562) 1563) 1564) 1565) 1566) 1567) 1568) 1569) 1570) 1571) 1572) 1573) 1574) 1575) 1576) 1577) 1578) 1579) 1580) 1581) 1582) 1583) 1584) 1585) 1586) 1587) 1588) 1589) 1590) 1591) 1592) 1593) 1594) 1595) 1596) 1597) 1598) 1599) 1600) 1601) 1602) 1603) 1604) 1605) 1606) 1607) 1608) 1609) 1610) 1611) 1612) 1613) 1614) 1615) Senki nincs az ágy alatt. 1500) Egész este kenyértésztát dagasztottam. 1504) Eltökélt szándéka. 111 . 1514) Jön a rendorség. ha az ember 800 méteren át cipeli oket. 1513) Vettem két darab bútort. hogy ne szakadjanak ki. Van otthon valaki? . Sok az eszkimó és kevés a fóka. Sokan voltak a boltban.) 1509) Értékes információt adott. 1506) Mielott felkelt. Van egy kis idom. aludt. 1544) Nem hiszem. hogy így csinálják. 1508) Miközben aludt. Néhányan megbetegedtek. 1505) Régi filmekben láttam. 1519) Nézd azt az intelligens tekintetet a birkák. 1537) Van tojás a kosárban? 1538) Látsz pénzt az asztalon? 1539) Vannak diákok a teremben? 1540) Van bor a flaskában? 1541) Semmit nem kérdezett. Egész nap aludtam. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. 1528) Van valamennyi pénzem. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. Mindenki verekedett. hogy kint vagyok. hogy van tej a kancsóban. 1503) Nem lehet végigmenni az utcán anélkül. Egész éjjel rólad álmodtam. Az összes pénzem eltunt. uram? 1534) Valamilyen novel beszélt. Kevés itt a fény. 1515) Micsoda egy randa ido! 1516) Két tetu ring két egéren. Az összes sört meg akarod inni? A gyár összes dolgozója egyesüljön. 1501) Ültünk és fényképeket néztünk. 1520) Sok kárt okozot már a selejt. 1548) Egy szó sem jön könnyen. Sok autója van. (Holdkóros. Minden egyes macskával külön beszéltem. 1525) Néhány dalt énekeltek. hogy senki! Van még kávé a csészében? Sok hibát csinált. Az összes ember énekelt az utcán. 1547) Nincs még egy olyan lány. 1549) Nincs alsónemum. A téesz minden tagja jelen volt. Nem vétett sok hibát. felkelt. akik nem szeretik a bablevest. Nincs só a levesben. 1551) Nem látok semmit a sarokban. Túl sok ember áll a tuz elott. 1511) Adj néhány tanácsot. 1536) Valami férfi keresett ma reggel. de mindenkinek Nederlanden. a szabadság minden egyes napját élvezem. 1518) Sok férfi van sok bútorban. Kevés baja volt. Kevés idom van. Láttunk ott néhány embert. Volt egy kis baja. tulajdonképpen két hírem van. Valaki kopog. 1507) Miután aludt. A vén fomacska minden piaci napon a napon üldögél.

Az ipar gyorsan fejlodik a múlt század óta. mint bárki másé. mint Amandáé. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol. Olyan éhes vagyok. mint Bo Derek. Ez se tetszik. Kettojük közül egyik se kéne. A pupák pék pókja. aki cserbenhagyja a barátait. Sem ez a mondat. A 30-as évek inflációja alapveto oka volt a második világháború kitörésének. A szabadság vándorai. Az arany (általában az arany) értékes fém. (Virágcsokrot természetesen. Olyan kérdést tett föl. Nekem mind a ketto tetszik. Mindkét lány csinos. mint vártam. mint a Csillagfény. sem azt. A fonök kocsija. Délután egészen más volt a világ. Domborúbb vagy. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. meg az is Rómába vezet. 112 . meg az is? Nem láttam sem ezt a filmet. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik. Joe barátnõje Apa kalapja a fõnök titkárnõje macskaszemek A patkány kicsinyei egy percnyi séta egy méternyi távolság Pokol Angyalai A Halál Kapuja kõhajtás A fiúk pénze. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg. Egyik se tetszik. sem azt. Két hét múlva találkozunk. Mindnek megvan a maga szobája. Napnyugtakor vörösbe borul a táj. mely hegyek között kanyarog. mint a hó. Bábszínház az élet. Minden gyerek szereti a játékokat. A tej egészséges. Mindkét kocsi tetszik. Te vagy a legszebb lány a traktorgyárban. hogy a világ a feje tetejére állt. amire nem tudtam válaszolni. Mindegyik gyerekem más-más iskolába jár. A legszebb virágot adtam neked. Messzebb van. Mind az apja. Mindkét szüloje imádja. 1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) 1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) De hiszen ez a meccs nem olyan jó. amit valaha ettem. Ez az út. A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Mindkét lány csinos. Sem ezt a filmet nem láttam. Magyarország ipara fejlodik. Éjszakánként olyan magányos. meg azon is. Mindkét lány csinos. Egyszeruen te vagy a legjobb. Minden kérdésre válaszolni kell. Hideg a kezed. A cigány lova. Hajnalban minden csendes volt. Nem olyan okos. amit valaha hallottam. A ló nagy állat. Választhatod ezt a csokrot. sem azt. Mind megette. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. Olyan makacs vagy. mint régen a pestis volt.) Ez a regény is tetszett. Ez a legjobb pop zenekar. Egész éjjel táncoltak. Gizi novérének a lánya. Te vagy a világ leglustább kölyke. mint gondoltam. mint gondolod. amit csak kapni lehetett. Az a nagy fiú operaénekes. vagy azt is. akár azt a narancsot elveheted. mint a tied. A kemény legények bátorsága. szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Mari néni férje sógorának pipájának karimája. Olyan úton mentek. mind az anyja elismerte. Te betegebb vagy. Te sem vagy különb. Az én kocsim jobb.1616) 1617) 1618) 1619) 1620) 1621) 1622) 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) Minden nap mosok fogat. A szobaajtó kilincse. mint egy öszvér. Nem szebb. Ez a disco nem jobb. De a te házadban több a csótány. De hisz nem olyan szép. Tehetséges táncos és énekes. A ló patája. Borzalmas angol tanár vagyok. Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. A ló (általában a ló) nagy állat. Sem ez a mondat. akivel valaha találkoztam. Nem olyan ember. Tanulsz gitározni? Autószerelo. Milyen hideg nap! Micsoda gyönyöru lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda ido! Reggel fölébredtem. 10 percnyi séta. Olyan fehér. Nem láttam sem ezt a filmet. mint tegnap. A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára. Joe feleségének szeretoje. Mindenki más meg tudta volna csinálni. Ez a legrosszabb bableves. mint gondoltam. sem az nem jó. mint a nap? Az én házam nagyobb. A hangod mélyebb. mint a farkas. Tom bisztrója. hogy igaza volt. sem az nem jó. A Csepeli Munkásotthon. A cigaretta tönkreteheti az életed. és láttam. meg az se. mint az enyémben. Te vagy a legszebb lány. Egy rendor élete teli van kalandokkal. A macska egeret eszik. Éjfélkor hang sem hallik a járda felol. Akár ezt.

nem? Szerettél. (de reménytelen) Bárcsak tavasz lenne. Úgy fölugrott. mintha a darázs csípte volna. 113 . Te most inkább ne figyelj ide. nem? Hülye vagyok. ugyebár? Nem vagy finnyás. Úgy nézel ki. jó? Bevette. Bárcsak tudtam volna. Ebbe az iskolába jártam. Az ágynemu nem az ágyban van.) Bárcsak korábban indulnánk. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. Bárcsak szólna hozzám. Szórakozz inkább a nénikéddel. jó? Fogd be a szád. Inkább busszal mennék. Nem szeret focizni. Menj inkább kocsival. ugye? Nem tudod megcsinálni. nem? Semmit nem iszik. ugye? Most utálsz. nem? Nagyon okos vagyok. Az elefánt nagyon sokáig él. ugye? Elment Spanyolországba. ugye? Ülj le. nem? Idejössz. Inkább meghalna. Bárcsak esne rám. Úgy látszik az ablakon át jött be. nem? Nem vagyok valami eszes. Úgy látszik kezd bedilizni. ugye? Te szereted a patkányokat. nem? Judynak nem kéne így viselkednie. (de az vagy) Bárcsak írnál már. Az élet csodás. Menj inkább villamossal. Bárcsak fiatalabb volnék húsz évvel. nem? Most már fejezd be. Olyan volt.K. Úgy tunik. Óh. jó? Bújjunk ágyba. nem? Gyere velem. ugye? Nem én vagyok a következo. Inkább inna. mi? Oly sok a gonoszság a földön. mintha megfenyegették volna. nem? 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) 1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) Bolondnak nevezett. A férjem valaha minden szombat este discoba vitt. Úgy beszél. ugye? Nem vettél ki pénzt a fiókomból. ugye? Ugye nem lesz ma órád? Jellemzo! Inkább aludnék. hogy az autó nekiment egy fának (mert most össze van törve . Bárcsak mindent megtettem volna azért. jó? Úgy néz ki. Bárcsak szeretnél. ugye? Nem vagy vastag. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat (mint épületet). Bárcsak csörögne már a telefon. Olyan vagy. Bárcsak itt lennél. jó? Inkább focizna. A gyerekek iskolában vannak. és reggeli elott sétált egyet. ugye? Van valami a sarokban. nem? Várj itt. (de úgy viselkedsz) Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. Nehéz a dolga a katonának. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni. Mindig korán kelt. csak siettetni akarom. Nem dolgoztak itt. Olyan mintha citromba harapott volna.? Ugye megmondtam. mint aki kísértetet látott.ezért present perfect). mintha a világ a feje tetejére állt volna. hogy fogsz írni. hogy o a legszebb lány a partin. Gyerekkorában gyakran mászott fára. A pénz mozgatja a világot. jó? Hiszel nekem. A foglalkozása? Mozdonyvezeto. hogy mindjárt rosszul lesz. jó? Kezdjük. (Tudom. hogy mindjárt esik. Úgy néz ki. Bárcsak meg tudnálak érteni. Inkább ennék. ha én is köztetek lehetnék. jó? Reméljük a legjobbakat. Inkább ne fontoskodj! Most inkább rádiót hallgatnék. nem? A lányok nem jöttek vissza. Valaha lóversenyre jártam. Csótányok masíroznak az iskola épületében. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este. amit senki nem hitt el. igaz? Nézzük az emberi nemet. jó? Szép a szemem. nem? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat. ugye? Ülj le. Úgy néz ki. Úgy tunik.1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) A szerelem nehéz ügy. Bárcsak ne ettem volna meg. Bárcsak tudtam volna segíteni. Úgy látszik mindjárt kiderül (az ég)! Úgy látszik mindjárt balra fordul. Olyan mesét mondott. nem? Nem tud autót javítani. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. jó? Ne bánts. Úgy látszik bal lábbal kelt föl. Olyan volt. Inkább aludj. (de nincs rá esélyem) Bárcsak itt lennél. Inkább igyál. ugye? Én vagyok a te mucikád. mintha már napok óta nem ettél volna. hogy boldog légy. mint enne. nem? Belépünk a korlátlan lehetoségek korába. de imád zongorázni. Minden vasárnap templomba megyek. jó? Át kell kelnie a folyón. nem? Nem értette. A fiú szerelme keseru csalódásba fordult. A beteg ágyban van. hogy ne vidd be a szobába! Jó. mi? Megszerzed nekem. (de tél van) Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen. O. Ebben a házban éltél? Valaha 20 cigarettát szívott naponta. Szeretsz. Úgy néz ki. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. A templom (mint épület) a múlt században épült. mintha földbe gyökerezett volna a lábam. jó? Joe lát.

Azt hiszem nem is mondtam. hogy van az anyósom? Mit mondtál. Kedvem volna lovagolni. Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek. Azt akarod. Nincs rajtam pizsama éa papucs se. Azt hittem. Nem hiszek se magának. ha Józsi szántana. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. Szeretném. mit mondtál? Azt gondolod. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette. Napot akarok látni. Itt az ideje. Nem tetszik ez. A macska szereti a papagájt és a patkány is. Azt akarom. A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnoje sem. hogy beköltözzünk. Legfobb ideje. Azt hiszem nincs cipopasztám. ha megmutatnám? Azt akarom. Szabad akarok lenni. vagy azt is. hogy elvedd Judyt. Azt szeretném. vagy katona. hogy elzárd. Nem akarlak megijeszteni. hogy normális vagyok. Nincsen apám. Ua. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem. mi ez? Mit gondolsz. tehát vagyok. A nyuszin van sapka és a farkason is. Legfobb ideje. hogy táncoljak. Mit gondolsz. hogy levágasd a hajad! Ideje. Ideje. mintha az életéért futna. hogy légy légy. hogy boldog légy. Olyan volt. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely. Szerintem te nem figyelsz rám. Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? Van kedved táncolni? Mulatni volna kedvem. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem. mintha a világ a feje tetejére állt volna. hogy lefeküdj. mikor beszélhetek veled? Mit gondolsz. Tuzoltó leszel. kivel találkoztál? Mit mondtál. hat ökröt hajtani. hogy legyen rám egy kis ideje. és nem tetszik az se.1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) Úgy beszél. Olyan volt. Én nem rúgtam ki magát és a fonököm sem. hogy megijedj. Nem akarom. Úgy néz ki. hány óra? Mit mondtál. se anyám. Nem hiszem. mit mondott. hogy fölöltözz. Azt hiszem nem jött össze nekik. hogy leüljünk ebédelni. van benne kolbász? Mit gondolsz. Azt akarom. Csak azt akarom. Szeretném bejárni a földet. Fogni akarom a kezedet. hogy menj közelebb. Olyan volt. és csólold meg. Szereti a telet és a nyarat is. melyik nap érkezik? Mit gondolsz. hogy disznóhús. A honvéd nem tisztelgett az ormesternek és a tábornoknak sem. Nem volt hozzászokva sem a hideghez. mint az elozo. Mindig azt tette. Énekelek és táncolok is. Azt hiszem nincs otthon senki. Ideje már. és a hörcsög is. hogy o menjen vásárolni? Szeretnéd. hogy csinos légy. Legfobb ideje. nem voltál ott. Sem o. hol született? Szerinted hány kacsájuk van? Mit gondolsz. Csöpög a csap és a WC is. Nincs kedvem vasalni. Azt hiszem nincs nálam pénz. sem az albérloje nem panaszkodott a körülményekre. mi van rajta? Nem hiszem. ki vagy? Szerinted mikor no már be a feje lágya? Mit gondolsz. Azt hiszem nem szeret. mintha a mennyben járnék. Nem szeretlek és a kutya sem. hogy új életet kezdjünk. mi mozog a zöldleveles bokorban? Szerinted róka? Mit mondtál. hogy föladd a levelet. mit gondol. Párizsit eszik és sajtot is. se a feleségének. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is. de így is lehet képezni. meg sötét is. hogy én Róbert bácsi vagyok? Mit gondolsz. Itt az ideje. amihez kedve volt. ha szeretnél. Nem gondolkodom. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt. Nem veheted el azt a not és a barátod sem. Szeretném. ha szabad lennél. sem a ködhöz. mint aki már napok óta nem evett. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? Mozijegyet egyet vegyek? Szóljak neki? Játsszunk egy parti ultit? Melyik utcánál forduljak balra? Mit vegyek fel? Hová üljünk? Elmenjünk ma este valahova? Megmossam a hátad? Leoltsam a lámpát? Mikor hagyjuk már abba? Azt akarják. Icereg a macska. Én nem hiszem. Kedvem van táncolni. Szerintem nem elég hosszú. se a feleségének. 114 . Legfobb ideje. Úgy fut. Azt hiszem nincs több mondat. Elveheted ezt is. Nem hiszek se magának. hogy szereti a noket. mintha o lenne a legjobb horgász. hova dugta a whiskymet? Mit mondtál. Hideg van. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem. Ideje hogy újra kihívják a vak zongorahangolót. 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) 1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) Szeretnék szántani. Ideje. Van kedved egy csésze kávéhoz? A macska szereti a papagájt és a patkányt is. Azt hiszem ezt nem hallottam. Van kedved leülni a hideg padlóra? Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát. mintha egy fekete függönyt húztak volna közénk.

Tízemeletes házban élek. Úgy van. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból. Ne játsszatok olyan keményen. hogy nem lesz kész. A lányok régebben rövidebb szoknyát hordtak. ablaka sincs. hogy éjszaka dolgozzam. Nem mehetsz be a szobába. Egy szót sem szólok hozzád. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi funyíróval.1983) 1984) 1985) 1986) 1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004) 2005) 2006) 2007) 2008) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) 2014) 2015) 2016) 2017) 2018) 2019) 2020) 2021) 2022) 2023) 2024) 2025) 2026) 2027) 2028) 2029) 2030) 2031) 2032) 2033) 2034) 2035) 2036) 2037) 2038) Remélem elkapják. Az asztal fából készült. csak levest. új életet kezdek. míg meg nem közelítetted a nyuszit. Másnap kellett volna elmennünk. mert éhezem. Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? Történetesen ot bámultam. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal. A fiút nem engedték be a kocsmába. Átmentek az utcán. Csiga-biga palota. hogy használt kocsit használjon. Úgy van. míg engedélyt nem kapott. Valaha hozzá volt szokva. Régen minden más volt. Nem az vagy. Hozzá van szokva. hogyan öleltél át. hogy örökölt néhány milliót. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak. Soha többé nem láthatta a feleségét. Fél évig nem vacsorázott. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. Joe-éknál futballoztam. hogy megváltozol. amíg Bob meg nem jön. Speciális TV musor van a süketnémák számára. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetésébol. Néhányan azt gondolják. Ha lesz pénzem. Az elitélteknek 10-kor ágyban kell lenniük. Amikor visszajövök. A tömegkarambol oka a rossz ido volt. Év végére kellet volna felépíteni az új utat (de már most biztos. minden nap felhívtál. és a törpéknek sincs. amíg nem adod vissza a pénzem. Semmit nem tudtam róla. hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak. Itt nem dohányozhatsz. hogy májusban esküszünk. megpróbál majd megölni. félszemu. amíg le nem vetted a cipodet. Régen gazember volt. Ha nagy leszek. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszeru. Nem találta a helyét és a fejét sem. Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára. Régen mosollyal az arcomon gitároztam. de megbetegedtem. Amikor majd tél lesz elmegyünk szánkózni. de most barátságos alak. A Trabantom papírból készült. Pihennünk kell majd miután kocogunk. míg meg nem mostad a kezed. a szegények a gazdagok a vakok a mozgássérültek A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat. A dolgozók régen még kaptak jutalmat november 7én. Keményen dolgoztál ma. hogy pénteken jönnek haza. Nem ehetsz. megadom. El tudsz jönni holnap? Tényleg el akarsz menni hozzá? Nálunk az élet könnyu és boldog. A baleset oka gyorshajtás volt. Nem szabad lonöd. A sör komlóból és árpából készül. míg föl nem hívott. Sikerült megjavítanom a kocsit. Át tudsz jönni az erdon? Sikerült átmennie a jégen. ha nem lesz benn az oroszlán. Nem indulunk. Alig valószínu. Azért vagyok itt. Amikor még ifjú házasok voltunk. Milyen okos vagy! Olyan gyönyöru vagy! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az ormester! Nyáron oly gyönöru voltál! 115 . Emlékszem. A szatyorban volt szalonna és kolbász is. Nem ment be. Hová is mehettem volna? Most mit tegyek? Úgy volt. Az öregember soha többé nem állhatott lábra. de még mindig München-ben van (most 5 óra van). Alig dolgoztál ma. A távozásának az oka nem magyarázható. Sikerült átmennie a vizsgán. aki valaha voltál. amikor a férje fejbevágott. Hófehérkének nincs fehér ruhája. Gratulálnod kéne neki. és a hátizsákban is. Táncolt a menyasszony és a volegény is. Nem értette. meghálálom. hogy júniusban esküszünk. Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk. Visszaadom mihelyt megtalálom. csak te meg én? A könyvet nem lehetett megtalálni. hogy hétfon hazajönnek. Majd bemegyek. 2039) 2040) 2041) 2042) 2043) 2044) 2045) 2046) 2047) 2048) 2049) 2050) 2051) 2052) 2053) 2054) 2055) 2056) 2057) 2058) 2059) 2060) 2061) 2062) 2063) 2064) 2065) 2066) 2067) 2068) 2069) 2070) 2071) 2072) 2073) 2074) 2075) 2076) 2077) 2078) 2079) 2080) 2081) 2082) 2083) 2084) 2085) 2086) 2087) 2088) 2089) 2090) 2091) 2092) 2093) 2094) 2095) Tájékoztatnom kell Önöket. Hozzászoktam. hogy helikopteren utazzék. Fuss be az ajtón át! Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? -Semmi mást nem vacsorázott. A bor szolobol készül. Micsoda no! Milyen gyönyöru no! Olyan öröm dolgozni vele. háromfülu lány volt. Mihelyst beérünk az alagútba. Elso szerelme egy 16 éves. Én is. Úgy alakult. A törpéknek van ágya és Hófehérkének is. Sikerült megszereznie az adatokat. Úgy volt. Itt valaha vár állott. A magányosok gyakran felidézik gyerekkor emlékeiket. míg el nem magyaráztam neki. ajtaja sincs. Régen azért soványabb voltál. Ez olyan nehéz kérdés. Le kell ülnünk még mielott a lámpák kialszanak. Láttam.

Nincs pénze. Hogy vagy? -Jól köszönöm. hogy gyorsan vezessek. Leszoktam arról.2096) 2097) 2098) 2099) 2100) 2101) 2102) 2103) 2104) 2105) 2106) 2107) 2108) 2109) 2110) 2111) 2112) 2113) 2114) 2115) 2116) 2117) 2118) 2119) 2120) 2121) 2122) 2123) 2124) 2125) 2126) 2127) 2128) 2129) 2130) 2131) 2132) 2133) 2134) 2135) 2136) 2137) 2138) 2139) 2140) 2141) 2142) 2143) 2144) 2145) 2146) 2147) 2148) 2149) 2150) 2151) Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda ido! Minél több a pénzed. annál több víz megyen bele. Köszönöm. Minél hosszabb. Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. Te voltál az. Az ablakokat meg kell javítani. Mit teszel. hogy menjek el. Sajnálom. nem lehet olyan rossz ember. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. annál kevesebbet mond. ha a pénzét bankban tartaná.) Azt javaslom. Erosen köhögsz. A széknek hiányzik az egyik lába. Azt javasolta. Ne hazudj! Azt mondta. Jobban tennéd. Minél kopaszabb vagyok. akit a sárga irigység emészt. Az elemeket ki kell cserélni. Jobb lenne. Aki nem lép egyszerre. akiben mindenek fölött megbíztam. Rávették. 2152) 2153) 2154) 2155) 2156) 2157) 2158) 2159) 2160) 2161) 2162) 2163) 2164) 2165) 2166) 2167) 2168) 2169) 2170) 2171) 2172) 2173) 2174) 2175) 2176) 2177) 2178) 2179) 2180) 2181) 2182) 2183) 2184) 2185) 2186) 2187) 2188) 2189) 2190) 2191) 2192) 2193) 2194) 2195) 2196) 2197) 2198) 2199) 2200) 2201) 2202) 2203) 2204) 2205) 2206) 2207) 2208) 2209) 2210) 2211) Nem megy a világítás. ha meglátsz egy csótányt? Izzadni kezdek. Minél többet beszél. Egyre csak mondogatta/hajtogatta… Állandóan nyaggat a gyerek. Rámférne egy fogyókúra. hogy megvárakoztattalak. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül. Ha vért látok. annál vonzóbb vagyok. Vigyázz. keresnék magamnak egy barátnot. ha lekopnál? Ha rám hallgatsz békén hagyod. A virág nem tud meglenni víz nélkül. Szép idonk van. Azt mondja. Nagyon fáj a fejem. annál vékonyabb a dereka. Minél hamarább jössz. A fiú mondta a lánynak. el kéne menned a fogorvoshoz. szívem büszkeséggel telik meg. A válla fölött nézegetett hátra. úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást. Le akarsz ülni? Nem. hogy vegyél hallókészüléket. Minél sötétebb van. mert a villanykörte hiányzik. Azt tanácsolom. a sógorom. ha nagyot hallasz. hogy köszönjek a szomszédomnak. annál jobban tetszel. hogy pihend ki magad. annál jobb. nem kap rétest estére. Minél nagyobb Pistike feje. Hogy hívják azt az embert. ha fölállnánk és elmennénk. míg a lámpához nem érsz. ha meghallod a zongora hangját? Azt hiszem. Az a szokásom. ragadok a kosztól. annál boldogabban élsz. Jó lenne. Tanácsos lenne. Azt javaslom. Rászoktam arra. hogy menjünk el. Az. Elmesélte neki élete történetét. ha idegösszeroppanásod van. Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztol a levegobe ugrálok. A füvet le kell vágni. Nem tudok meglenni nélküled. olyn kövér vagyok. Bocs. Miért nem kérded meg tole. nemde? – mondta Juliska. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet. Az. rámférne (jól esne) egy kis séta. hogy a mellékmondat többféleképpen építheto fel. Jól esne egy zuhany. Leszoktam arról. Azt javaslom. hogy nem ér rá. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem. aki szereti az állatokat. Miért nyaggatsz már? Menj addig. annál büdösebb. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. aki kihúzza a fogadat? Hogy hívják ezt a gépet? családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet társbérlet Nagyon jól éreztük magunkat a bulin. Mit teszel. Hamarosan elfogyott az ital a bulin. Rászoktam. rosszul leszek. hogy sört ebédelek. hogy ne rúgj be. Az a szokásom. Azt tanácsolom. A házat ki kell takarítani. hogy menjen el. Momentán abszolute nincs nálam gyufa. hogy ha van rá mód… Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. hogy vigyem ki a Vidám Parkba. Azt javasolta. így kölcsön kellett kérni. ha meglátok egy miniszoknyás lányt. Ki kell hagyni száradni a fát. Minél vékonyabb a nyaka. az asztal nem áll meg. hogy késon keljek. (Láthatod. hogy CASCO-t is kössön. Elfogyott a borunk. hogy reggelenként fürödjek. Ha neked lennék. itt hiányzik egy lépcso. ha kiküldenéd a gyerekeket. de elfogyott a cigarettám. Az alkohol elveszi az ember eszét. hogy mi izgatja? Miért nem nézed meg a szótárban? Mi lenne. Csak azt akarom mondani. Az egész autót újra kell dukkózni. Nem kell mindjárt durváskodni. Azt mondja. hogy találkozunk éjfélkor. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. ha abbahagyná az ivást. nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. 116 . (körülbelül) Aki hallja. Minél zöldebb. (O) mondta (nekem). hogy kávét iszom reggelire. Ha hiányoznak a lábai. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. hogy remek dolog a napon szerelmeskedni. adja át. annál több sütit kapsz. annál kevésbé látlak. nem vagyok fáradt. A virágokat meg kell öntözni. Minél kevésbé látlak. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. hogy itt maradj.

Jobb. Nem elég okos ahhoz. hogy megértse. A kislányon mini szoknya van. hogy ott állank kéz a kézben. Egy csomó fürdoszoba van a házában. Alig ültünk le. hogy megvegye a villát. mint az anyósom. hogy kéz a kézben sétálnak a kertben. amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. Aztán a légy a pitére szállt. Zengo hangú férfikórus énekelte a Bunkócska refrénjét. Te meg olyan vagy. A pite az asztalon van. Olyan blúzt vett. hogy a jövo héten majd meglátogat. Hu. Azt mondta. Az eloadás végén mind elmentek a kocsmába. máris mennie kellett. Jobban tennéd. hogy megigyam. Hallom. Jobb lett volna. ha becsukod a szemed. Elment. Egy banán van a citromfán. Nem érdemes tovább várni. Gumibot van a rendor kezében. 117 . ha nem mondod meg neki. Kocsival mentek az állatkertba. Jobb lenne. Túl nagy a szél ahhoz. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. mint egy törpe. Láttam. ha nem mész el. máris defektet kaptunk. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. Reggel óta alszik. mint egy kispárna. murvás út földút földút aszfaltút úton az irodába Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? Az út hosszú volt. Túl hangos a zene ahhoz. Az úttörok énekelnek. mikor láttuk. hogy most vitorlázzunk. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. ha felöltöznél. Hu. Az utca túl sáros ahhoz. ha nem lenne zöld. Jobb lett volna.2212) 2213) 2214) 2215) 2216) 2217) 2218) 2219) 2220) 2221) 2222) 2223) 2224) 2225) 2226) 2227) 2228) 2229) 2230) 2231) 2232) 2233) 2234) 2235) 2236) 2237) 2238) 2239) 2240) 2241) 2242) 2243) 2244) 2245) 2246) 2247) 2248) 2249) 2250) 2251) 2252) 2253) 2254) 2255) 2256) 2257) 2258) 2259) 2260) 2261) 2262) 2263) 2264) 2265) 2266) 2267) 2268) 2269) A hét végén már jobban fogja érezni magát. Heten vannak. Nem voltam hajlandó megengedni neki. Alig indultunk el. ha nem öltöznél fel. mint a gonoszok. Egy kislány áll a sarkon. Jó lesz méretileg az a blúz? Olyan függönyt kell vennem. ha most hazamennénk. hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra. Csak egy ház van az utcában. ha alszik. hogy elhagyta a házat. Rabszolgaként dolgozik. minden nap fociztam. Két narancs látható a festményen. Megy a függöny a tapétához? De jól áll az a pulóver. Alig jött meg. az út pedig zsúfolt. mint egy rabszolga (de nem rabszolga). Több. de jó kis sapka. Hat órája alszik. Jobb. Egy légy csuszkált a kopasz fején. Hu. ha nem beszélek annyit. mint a mamája. ha csöndben maradsz. Amikor én még kissrác voltam. Csak úgy. ahogy ott áll. Hu de jól áll. mint az anyósom. ha aludnék. (pl. Senki nem hallotta. hogy elhagyta a házat. mint a nap. Pont olyan kedves vagy. mint egy gozmozdony. Egy macska kacag a házteton. egy gyarmaton) Mint a mókus fenn a fán. hogy már mennünk is kell. hogy fölszúrja az orromat. Olyan szép vagy. Túl részeg ahhoz. és a sáladhoz is megy. Végül senki nem maradt a színpadon. Fecskék repültek Dél-Afrika felé. amelyik megy a fotelhez. Két rendor ül egy Zsiguliban. Pont olyan csinos. Jó a farmer mérete. hogy valaki kopog. Hallod. Alig kezdodött a meccs. Olyan kicsi vagy. ha lifttel megyünk. A konyha a fürdoszoba mellett van. máris zuhogott. Jobban teszed. Jobb. Egy bolha egyensúlyozott a macska bajuszán. Olyan a szemed. Öreg vagy te már. hogy dobog a szívem? Láttam. mint 3 órája várok rád. Jobban tenném. hogy a bébi aludni tudjon. A gumibot fekete. hogy fel tudjon ugrani rá. Láttam. Elég gazdag ahhoz. Pont olyan vagy. Két süto volt a konyhában. A vonat nem ment elég lassan ahhoz. Végre megérkeztünk az állomásra. ha becsukod a szemed. Jobb. A rendorök a lányt nézik. Pont jó a cipo. Jobb lett volna. Még sosem láttam sírni. reggel óta hat hónapja hetek óta Két évig tanultam zongorázni. Ez a könyv olyan. Hu. Bogarak voltak a fürdoszobában. Jobb lenne. mint egy rossz álom. Jobban tetted volna. Hu de jól áll az a mini szoknya! Igazán jól áll ez a frizura. 2270) 2271) 2272) 2273) 2274) 2275) 2276) 2277) 2278) 2279) 2280) 2281) 2282) 2283) 2284) 2285) 2286) 2287) 2288) 2289) 2290) 2291) 2292) 2293) 2294) 2295) 2296) 2297) 2298) 2299) 2300) 2301) 2302) 2303) 2304) 2305) 2306) 2307) 2308) 2309) 2310) 2311) 2312) 2313) 2314) 2315) 2316) 2317) 2318) 2319) 2320) 2321) 2322) 2323) 2324) 2325) 2326) 2327) 2328) 2329) 2330) 2331) autósztráda foút vasút (a sínek) kölcsönkér kölcsönad Egy pók van a falon. és pont jó. Úgy dolgozik. A tea túl forró volt ahhoz. nem áll jól a láncos dzseki. Érdemes megvenni azt a Mercit. hogy egy szót is kinyögjön. hogy a légy világcsúcsot ússzon benne. Jobb. Senki nem hallotta. Megenném. A macska szereti a romantikus történeteket. ha nem megyünk együtt. Két évet volt katona. Mint a filmeken. Tegnap érkezett Maggie Budapestre. Több órája várok rád. A sütoben is van pite. az egy kaszáspók! Úttörok állnak a zászló alatt. ha nem eszed meg.

Te nem tudod mit beszélsz. Úgy látszik. hogy kicseréld azt a zárat? Két perc alatt ott voltam. K. (épp most) A jelentések szerint K. minden nagymosásnál összemegy. hülye oszt kész. Jobban szeretem a macskákat. csatamezot keres. Találkozzunk hatkor. Pontosan tudom. Úgy tartják. úgyis megbánja. Jelentették. Hallod hogy ugat a Kriszti? Látod azt a kísértetet. Nyelvekbol jó. épp csak azon voltam. hogy Juliska énekel a fürdoszobában. Jelentették.2332) 2333) 2334) 2335) 2336) 2337) 2338) 2339) 2340) 2341) 2342) 2343) 2344) 2345) 2346) 2347) 2348) 2349) 2350) 2351) 2352) 2353) 2354) 2355) 2356) 2357) 2358) 2359) 2360) 2361) 2362) 2363) 2364) 2365) 2366) 2367) 2368) 2369) 2370) 2371) 2372) 2373) 2374) 2375) 2376) 2377) 2378) 2379) 2380) 2381) 2382) 2383) 2384) 2385) 2386) Hallottam. Azt mondták. Greenwich-i ido szerint 5 óra van. hogy K. ahogy ott állt. mint a bort. Akármelyiket veszi el. Lehet. bármit is csinálsz. hogy K. Látszott rajta. amint tetorol tetore ugrál? Láttam. Azt mondták. hogy K. hogy K. A poros nyomába se léphetsz az elso feleségemnek. Akárki mondja. Jobb szeretem a sört. Azt mondják. Épp menni készültél? Épp menni készültél? Nem akartam én megenni. Ez az egyetlen lehetoség. Akárhogy is fáj. becsukták az ajtót. pedig gazdag volt. nem érdekli semmi. hogy K. Úgy tunik. hogy K. hogy okos. Kiraboltak egy bankot. Bármibe kerül. én megveszem neked. az egyetlen ember az irodában. mire Józsi kifestette a szobámat. hogy K. De azért nem volt olyan önzo. hogy milyen no volt az elso feleséged. Úgy tunik. Nincs több. Jobb szeret késon kelni. míg a mosolyt levakarták az arcáról. Tavaly még úgy tunt. hazudik. Feltehetoen vidéken bújkál. Bármit iszol. ez már az utolsó mondat.-t otthagyta a lova. Jobb szeretnek futni. Barki is az. Úgy tunik. mindig ellenkezik. 100 forintot raboltak el az idos hölgytol. hogy festi magát. Elraboltak 2 millió forintot. Az egyetlen probléma. hogy meggyozzük ot. hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. Vagyok én olyan lány. Hallottam. Bármit is javasolok. Azt hiszik róla. aki dohányzik. hogy dolgozunk. már csak ilyen volt. mint te. (Top Secret) Egy hét is beletelt. Attól még nem lesz kopaszabb. mint a kutyákat. a várba ment. Most már viselkedjél. A jelentések szerint K. hogy fiatal korában nagy kujon volt. Meddig tart már. Jelentették. Meddig tart már. hogy ellopták a kocsiját. míg kicserélik a fotengelyt.-ról. hogy K. a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc. elvesztette a lovát. Úgy vélik. Levette a cipojét. Órát kérj tole a születésnapodra. Úgy látszott. Málnát kért tolem. Úgy látszott. Vagyok én olyan legény. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni. Mindig csak a tiéd leszek. Bárhová is mész. Lopott kocsinak tunt. hogy Magyarország olyan mint a gyapjú. Jobb szeret korán kelni. Mennyi ido alatt fognak Székesfehérvárról Moszkvába érni? 2387) 2388) 2389) 2390) 2391) 2392) 2393) 2394) 2395) 2396) 2397) 2398) 2399) 2400) 2401) 2402) 2403) 2404) 2405) 2406) 2407) 2408) 2409) 2410) 2411) 2412) 2413) 2414) 2415) 2416) 2417) 2418) 2419) 2420) 2421) 2422) 2423) 2424) 2425) 2426) 2427) 2428) 2429) 2430) 2431) 2432) 2433) 2434) 2435) 2436) 2437) 2438) 2439) 2440) 2441) 2442) 2443) 2444) 2445) 2446) Négy nap alatt értünk Hágába. hogy kicsit drága. hány óra. hogy külföldi. Azt hitték róla. Nagyon jól vezet. Azt mondják. hogy K. mint te. Azt mondják K. ha kocsival. Én még ilyen marhát nem láttam. hogy egész éjjel sírt. hogy nyílik az ajtó. 118 . 14 éves sem volt. Kevesebb mint 10 perc alatt összeütötte a rántottát. 30. Ez az egyetlen kijárat. hogy van még hátra egy pár. ismeri a királyt. a Fradi itt a sztár. Két hónapja nem beszéltünk. én veled megyek. 100 forintot raboltak el az idos hölgytol.-t körözi a rendorség. Kérdezd meg tole. Akármennyi pénze is van. Azt mondják róla. ismeri a kapuzáró jelszót. Sokkal jobban fozött mint te. Jól énekelnek. hogy el kellett utaznia. nem akarok találkozni vele. A jelentések szerint az ötödikrol zuhant ki. Ezer éve nem találkoztam velük. hogy K. egy gyáva. Fölvette a kabátját. Úgy látszik forr. Egy fél nap is lesz. hogy szegény. gyáva. Azt mondják. hogy K. És láttam.-nak van egy lova. Azt hitték szegényrol. én ott leszek.-t minden gyerek szereti. "Mennyi ido alatt olvastad el a ""Háború és Béké""-t?" Megkérdeztem a címét. hogy levedd azt a szoknyát? Csak az tartott két órát. Azt mondják. Azt mondják. elvesztette a lovát. Elvigyelek valahová az este? És milyen jól néz ki meztelen. Bárhová is mész. Bármekkora is a fülem.-nak van egy lova. hogy forr. nem hallok semmit. mikor elvesztette. hogy megkóstoljam. Azt hitték. Mennyi ido alatt érész Erzsébetrol Csepelre? Ha gyalog megyek 20 perc. megszökött lovastul. Úgy tunik. Úgy látszik Évi megette a zsömlét. Inkább Görögországba mennék. hogy nem szeret senkit.-t legyozték. rosszul leszel. mint amilyen legény te vagy. és kész. Azt mondják. mint úszni. hogy K. hogy mosolyog. Azt hitték. Úgy tunt. Nálunk. ugye? Nincs.

mum. She's been wearing that shabby pair if jeans for three years. I’ve slept on a horse blanket this week. They had been living together for less than half a year when they got divorced. She has been a teacher since 1896. Have you ever been to Tótkomlós? Have you slept on a horse blanket yet? I’ve just been to Tótkomlós.FORDÍTÁSI GYAKORLAT (ANGOL-MAGYAR) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) How long have you been waiting for a higher standard of living? How long has he been trying to get it back? Since when have they been planning to get married? I have been married for 6 years. haven’t you? He’s already popped the question. I haven't eaten such good blood pudding for years. I'll tell you when I've finished. 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) I haven’t learnt it yet. he started it yesterday and hasn't finished it yet. How long are you staying in Budapest? How long have you been staying in Budapest? I’ve been thinking of you since summer. I’ve been to Tótkomlós this morning. I haven't forgotten the night in September when I first saw you in the shade of the haybale. I haven't. Have you sprinkled your wife? No. He has been smoking since last year. Ha has been reading that short article for an hour already. You’ve put a bit weight on. He hasn’t yet answered. They've been friends for ten years. Since she got married. We have been very happy until recently. but she hasn't unclipped her earrings yet. He has been snoring since his tonsils were removed. I've finished it now. She has been happy for 5 minutes. I’ve been working for three weeks. I've been missing you all day. I haven’t been to Tótkomlós yet. I have already been to Tótkomlós. Since he arrived in town. but she has already produced the rolling pin. I have never ever seen the large dragon. Have you rung the bell. Haven’t we met somewhere before? Have you apologized to him yet? I’ve already read it. She hasn't yet hit me on the head but I'm scared because last year she hit me on the head so hard that the lump hasn't gone down from my head yet. Have you coated all the meat with breadcrumbs? Haven't we met somewhere before? I've never had such a headache. Have you ever seen a bear in raspberries? We have solved a lot of problems. but he hasn’t married yet. Have you finished yet? Haven't I mentioned to you the case when I accidentally took the wrong bus? I haven't told you about the days when we were walking hand in hand on Dózsa György road on May Day. I have opened the window. I've been dreaming about you since I saw you under the bushes. Have you ever seen a brown man naked? Have you yet eaten what I cooked yesterday? She has taken off her shoes and coat. I have learnt it now. He has broken his leg he can’t come with me to the disco. The phone has been ringing for five minutes. She’s been keeping a diary since she was fourteen. I've never been so lucky. I’ve just sleep on a horse blanket. Tasziló? I've already traveled on the roller coaster but I haven't been to the haunted castle. have I? He has blown up the balloon and now it's as big as a house. I’ve never been so scared. Oh.) Have you gone to sleep yet? She’s just hidden it. my God. He has been a soldier for 27 years. (He still hasn’t answered. I’ve been thinking of mum for a week. mind you. She’s been eating that fish for hours. Have you received the money yet? They arrived at two we haven't seen them ever since. I have been in love with you since we first met. I have already learnt it. I’ve never slept on a horse blanket. I still haven’t asked him. I haven’t seen anything like that. I haven't got a red from my wife yet. 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 119 . He has been sleeping since noon. I've been living in the Hotel California for a week. How long have you been teaching? He’s been whining for two days. He has drunk a glass of vodka and now he's zigzagging in the street. I went to her place yesterday and I got a red egg from her. She has just left home. I have never ever traveled on the ghost train. He has been travelling in a car since he became a minister. she's undoing her louse right now. He has given her a kiss. So now she's been dancing for three days. The lonely swans have been floating in the bay since autumn/fall. she's been behaving rather differently. but I've already sprinkled my girlfriend. How long has Joe been dating Géza? I've been thinking of Mum for a week now. I've never been with a man before. I haven't drunk more than Joe. I've drunk some coke and now I'm hiccuping. you've been drinking a lot! Easy. I've already told you not to suck your finger! Have you repaired the tap yet? I've run out of cigarettes. he has been living in the ritziest hotel. I’ve already slept on a horse blanket.

When she has finished. The coat is sleeping on the chair. Do you understand? I remember everything. You're boring me stiff. she'll have been dancing for six days altogether. I am writing. I think you are right. I’m eating an apple. What are you doing? Where are you going? Are you kidding? The yellow leaves are falling. She seldom cries but often laughs.95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) I've been nervous lots of times. The chain is rattling! What? The chain is rattling! I can't hear you 'cause the chain is rattling. I hope you haven't caught a cold. I mean I’m busy on Friday. Kate is coming round tomorrow. Piglet goes to see Winnie-the-Pooh every day. I love you. They’re always arguing. Where's the party gonna be this weekend? 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) Which one is snoring? I'm having to here with your business problems. what's the dog doing by the tree? He is always reading a paper during breakfast. When I got to the corner. Here he comes. I usually get up early. I am going to the theatre tomorrow night. the girl had been waiting for twenty minutes. Do you like me? I don’t like the soup. I want to break free. I hope you see through the book. Hey. He’s cracking up. I believe you buy and sell clothes. You're going to pay for this. He's doing some deal in London now. Where are you going bunny? The GI is trudging with a mouthpiece in his mouth. 120 . When he woke up. Daddy. He never reads. I’m not writing or reading. She's not sleeping right now. I think about you night and day. How many times a day do you clean your teeth? Józsi bácsi doesn't work here anymore. The sun rises in the East. hasn't it? How stupid can you get! He is watching TV now. Animals never kill each other for money. I usually go running but I never go swimming. I’m going to market tomorrow. They had only been eating for five minutes when more guests arrived. I love you. The yellow leaves are falling. The train is rattling along between mountains and valleys. Time is sitting on my neck. Me and Joe have had a bust up. She never helps me. Where do you live? Who do you support? I always take a shower in the evening because in the morning I'm in a hurry. the baker is frying hotchpotch dough. I am crying. you are coughing a lot. I know you. What are you frying little furrier? Are you frying salty meat. Hey. When I woke up. He's reading right now. the cock had been crowing for half an hour. What day is today? You hold every card. Here comes the sun. please give it to me. Our living standard has improved greatly. Oh. I’m sitting in a pink bathtub. She paints every evening. He is always slamming the door. Do you like honey? Tell me. I hate mutton. We often go to the cinema. I hate rain. but this evening she is drinking “kevert”. A black cat is sitting on the rack. You always say I'm too reserved. now I remember. He is always slamming the door. The woodworm is ticking away. I hope you are fine. what are you doing here? I'm going to get married this spring. furrier? The baker is frying. She generally drinks Campari. I'm going to drink this beer now. He is always listening to that stupid disco record! You are always telling me lies! Now I know. The sun rises every day. The sky is closing its blue eyes. I’m thinking. He has dinner in a restaurant every evening. Have you read it yet? When you've read it. I’m waiting for the bus. Is she sitting or standing? He usually gets up at 7. Sometimes he reads. I'm going to read it. The phone’s ringing. (Beatles) There goes our dream. Sometimes she sleeps until eight. She is not used to going to the market by bus. the train had been going for ten minutes. She usually goes to bed at midnight. He had been typing for ten minutes when he saw there was no sheet in the typewriter. but this week he is getting up at 8. I never play golf. do you still love me? Do you understand? I think I understand.

228) He had chewed it well before he spat it out. 227) My hair had turned grey by the time I wrote this. 225) He droned on about horses he had known when he was an ostler. 289) It broke down yesterday. 268) Up he rose and donn’d his clothes. Lenin lives. the girl was standing by the clothes tree. 267) I never went to school. 209) She had been easily carving up the chicken when she realized there was no lard at home. 214) He had been riding high before he had a fall.208) The dog had been barking for an hour when at least he went out. 238) T. 218) When I realized she was a swindler. 287) I met with difficulties I had never met before. 241) She was scratching his back during the whole film. 269) Dopp’d the chamber door. 290) You didn't read it yesterday. Piglet was staring at ground. winked at her. 253) So. 237) At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son. he was biting his lips. this one took it home. The doctor made a mistake and he sewed your toe onto your face and your nose onto your foot. you slipped and cut your nose off. she had already broken my heart. 277) Where were you born? 278) Lenin lived. 275) This one went hunting. 273) He entered the room. 251) The bartender was putting out the lights. 223) After he had eaten it. 276) When she saw the mouse she jumped on a chair. 288) The referee used his fingers to whistle. 220) By the time the hunter had loaded his gun. ate the cocoa snail. 211) She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats. this one fried it and this teeny weenie one ate it. 281) He drank the milk. 233) He was repairing the electricity when a short circuit killed him. 239) On the way they were talking about girls. 219) I was angry with him because he had forgotten to post the letter. 250) She was staring into space when out of a sudden she caught sight of Aliosha. 242) He was watching the tale even at midnight. when a young cop entered the back door. there was a lark singing in the tree and a gypsy roaming about. that out a maid 271) Never departed more. 217) By the he got to the station. 243) Whlie Rabbit was explaining. 266) I pickeled this beetroot in June. (Shakespeare) 272) He looked at the girl. 265) Did you also grow up in the provinces. 231) The sun had set by the time you read it. so she got home by eight. 213) She had been talking for two hours when she realized there was nobody in the room. he got sick. 247) Was it pouring when you got off the bus? 248) He was mumbling all evening. 285) She kissed me in a way I had never been kissed before. 121 . 291) Next he’ll have been working in Tengiz for four years. 232) I was singing a song when the children broke the window. 210) He had been sitting at the fox-hole for hours when at least a hare/rabbit/bunny showed up. and now you complain that every time you sneeze you blow your shoe off. 263) Who killed Norma Jane? 264) First he went to Csorvás. 284) He was afraid he had awaked someone with his shout. the train had already left. you were shaving. the boys were working in the colliery. Then you dropped the razor and cut your off. Winnie-the-Pooh was thinking of honey. thanked for the breakfast and went into his room. 261) A year ago he was still a cab driver. 270) Let in the maid. 240) She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears. I didn't have a headache yesterday. 279) Luckely enough. the bolt had disappeared. then to Kardoskút. 234) We were eating pumpkin pie when he casually said… 235) Were you sleeping during the show? 236) While he was playing golf. 230) She had gone to bed early. 212) He had been ringing the bell for three hours when the caretaker looked out at last.M. the other one was reading. this one shot it. 274) When I was a little boy I used to go and see girls in the bath of the workers' hostel every day. 249) I was walking in the street when the accident happened. 221) Before she run away she had put a carrot into the muzzle of the rifle. 282) We met at the National Theatre at seven. the hare had already run away. 222) CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it. because he had forgotten to take his whistle. 246) I was sitting on the lower stone of the quay watching the melon rind foating. But he had taken a shower before. 216) He had been reading and reading when he saw it was upside down. waved good bye and stepped into the lift shaft. 260) He joined the party in 1950. 262) He got a hamster for his birthday. 252) At the far side of the barn cows were sleeping on straw. was holding the hay shaft for a long time. 215) Yesterday she had been dancing for two days. 226) She went mad when she saw I hadn’t brought bread. Lenin will live. 286) Little Red Riding Hood put the basket on her arm that her grandma had woven. 224) Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow. and Owl was tearing his hair. 244) All my way home I was wondering… 245) While the girls were chatting. 283) It was a summer night. 292) In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes. 254) One of them was holding the book. 255) Who went to see the doctor? 256) Which doctor bought a Rolls Royce? 257) What blew up? 258) When did you last see her? 259) Yesterday she came home late again. 229) He hadn't seen a thing until he put on his glasses. 280) By the time he found the nut.

293) In an hour she will have been doing the rooms for half an hour. 294) When the sun sets she will have been lying in the sun for a day. 295) When the sun rises he will have been sleeping for half a day. 296) This time next year he will have been building his house for 2 years. 297) Tomorrow the tap will have been dripping for a year. 298) One more minute and you’ll have been yelling here for half an hour. 299) On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year. 300) At three tomorrow? No, then he'll be sitting at the dentist's. At five? No, at that time he'll be having a cold compress on his tooth. You mean at seven? No, he'll be sleeping then. You mean at seven yesterday? No, he was ironing then. At seven the day before yesterday? He was washing then. You mean now? Now, he is sitting next to me and tittering. 301) On Sunday she'll have been dancing for three days. 302) On Tuesday he'll have been reading it for a week. 303) All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. 304) The plan will have landed by 6 tomorrow. 305) By the time you light a new candle, the other ones will have burnt down. 306) I’ll have written it by this afternoon. 307) By the time you count up to three, I’ll have done it. 308) By the time we get old, we’ll have saved up enough money to buy a flat. 309) By the time you wake up, I’ll have washed up all the glasses. 310) By the end of September the flowers in the garden will have blossomed. 311) He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. 312) I’ll have typed it by eleven. 313) Next year I'll have been married for 15 years. 314) Will you have done it by the time I return? 315) Tomorrow they'll have been on strike for a week. 316) By the time you get to the end, you'll have forgotten the beginning. 317) By the time the meat fries, the chips will have got cold. 318) Tomorrow he won't have washed his feet for a week. 319) He will have forgotten the first part by the time he reads it. 320) It has just been on the news that it will be raining all next week. 321) I’ll be watching TV while ironong. 322) I’ll be ironing while watching TV. 323) While I’m ironing, Mari néni will be sewing a patch on my jeans. 324) At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house. 325) This time next year she will be pushing her baby carriage. 326) This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard. 327) They’ll be rehearsing all afternoon. 328) Knock when you come, because I’ll be developing the photos. 329) According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters.

330) I bet he'll be reading even when black kids are falling from the sky. 331) I’ll wash it tomorrow. 332) Will you go to the party tomorrow? 333) Will you have a drink with me? 334) We’ll have a drink at Pista’s place. 335) At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi. 336) When will it end? 337) You’ll end up cracking. 338) How will you come out of the cage? 339) I’m going to punch him. 340) If he is smaller than me, I’ll punch him. 341) You’ll be a fireman or a soldier. 342) I’m going to be a fireman. 343) Are you going to drink it? 344) Will you drink some milk? 345) I’m going to miss you. 346) Yes, I think, I’ll miss you, too. 347) I’ll marry you next year. 348) I’m not going to marry you. 349) Aigner Szilárd has just said it will rain. 350) There is big fat cloud, it’s going to rain. 351) Hey, he’s going to take off his shoes. 352) I’ll take off my shoes in the kitchen. 353) I'll give it back as soon as possible. 354) Where will you work? 355) Not a tear will be shed for him. 356) Eleven tomorrow will do? 357) When will you be back? 358) It won't help knowing. 359) I'll walk the dog. 360) Are you sure he will read it? 361) The letter has been addressed to me. 362) He was buried alive. 363) Nothing has been said about it so far. 364) The table was beinnd laid when the plate fell down. 365) The letter had been burnt before it was found. 366) He moved just as the photo was being taken of him. 367) The hall will be emptied. 368) Engels square is being swept. 369) The crop will have been harvested by next fall. 370) Did he fall or was he pushed? 371) The manager has been fired. 372) His tattoo can be seen. 373) It should be repaired. 374) He has been given a punch. 375) It will be given a new name. 376) This book has not been translated into any language yet. 377) Say, have you been invited? 378) A new school is being built in our village. 379) Old Mrs. Danika's daughter is being taken, right now, in a fancy velvet garment. 380) His latest film is thought to be the best. 381) The ice-cold beer will be served up in no time. 382) The letter was posted last week. 383) Maybe it will be published next year. 384) The new flyover is being pulled down. 385) By the time the police got there, the pictures had been stolen. 386) He has been promised a good job. 387) Nowadays much more money is spent on meat than before.

122

388) Another ten sentences like this, and I'll surely be taken to hospital. 389) The boat was lost in the dense fog. 390) You've been told lots of times not to touch it. 391) This house should be built now. 392) Somebody has to be found who is good at it. 393) A lot of people were reported for tax evasion. 394) They should be told not to do this again. 395) It will have to be typed by five tomorrow. 396) Can these books be taken? 397) If only it had been found. 398) Her brand new mink has been valued at 5,000. 399) Two shots were heard. 400) If it hadn't been made in Hong Kong, I wouldn't buy it. 401) The meeting has to be put off. 402) The new aerial is being fixed. 403) Soroksári road is being sprinkled. 404) Have the ashtrays been emptied? 405) Maybe your application will be accepted next year. 406) I've been bought red boots with fringes. 407) How many people will be taken to the States by Soros fund? 408) Unfortunately the autobiography has to be written in English. 409) The house has been built long before they moved in. 410) 200 people were killed in the plane crash. 411) The causes of the accidents have been concealed so far. 412) These pullovers couldn't have been washed. 413) Should all this have been translated with no mistakes? 414) All the money was stolen. 415) Only some bijou was left on the dressing table. 416) Some fingerprints were taken but there is not much hope. 417) I wasn't given a penny by the insurance company. 418) All in all I was put out. 419) A Kanga is generally regarded as a fierce animal. 420) In the dark forest of Radvány Bárci Beno was found dead. 421) She was seen climbing through the window, so it couldn't be kept a secret. 422) You'll be given milk and butter. 423) Did he fall, or was he pushed? 424) She moved her head just as the photo was being taken. 425) I hope it hasn't been stolen. 426) Jani said he was ready. 427) Annuska said she hadn’t told Jani a word. 428) He said he wouldn’t wait any longer. 429) He told me to turn off the radio. 430) He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything. 431) He said if I went to the shop I should bring him some oranges. 432) He said he had been at home all day the day before. 433) He has just said that the coffee is ready. 434) She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day. 435) She thought I forgive her if she was crying. 436) He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine. 437) The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching. 438) They thought they were late.

439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495)

My mother said she didn’t liked my hair. I told her to try the green one. She said she was bored. I told you we would have to be there to seven. He said he didn’t like strawberries. I thought you had already have launch. He thought the fence was made of sausages. He said I might come in. He asked what I had in my suitcase. He wanted to know when they would arrive. I didn't know what to put on/what I should put on. I didn't know whether to put on something/if I should put on something. I didn't know how she could tell. I was wondering what it all meant. He asked why dinner was not ready. The customs officer asked me if I had anything to declare. He wanted to know where I had bought the shoe lace. He asked if I had slept well. I didn't know whether there were any letters for me. I didn't know which coke to ask for, the blond one, or the brown one. I was wondering whether to go or stay. He said he had have a horse for three years. He said he had a horse. He said he had learnt how to ride for three years. He said he had been learning how to ride for three years. I didn't know if she would remember me. She asked if I had ever been to Tótkomlós. She suggested I should buy the spotted one. I didn't know how many glasses to put on the table. The boy promised he would marry the girl is she did what he asked her to do. She asked me several times if I understood what she was saying. He thought it was a locust. I knew he was lying. He said he was writing to his mother-in-law. She told me to take an umbrella in case it rained. He said he had to go home. I had no idea what to do. I had no idea whether to do anything at all. I immediately saw she wouldn't milk. You said you didn't care. I thought you had told me everything. She told me not to do anything, she would arrange everything. I don't know how to cure my sniffle. I don't know whether you still believe it. I didn't know whether I was coming or going. I wonder where she has hidden it. She didn't know where she had hidden it. She didn't know if she had hidden it at all. She didn't know if she should hide it. I wonder why he did it. I wonder if she has lost it. I don't know if we'll have time. I don't know what the soldier on guard has in mind. I don't know if you'll give me room beside you. I don't know whether to put on a coat. She said she couldn't see anything. He asked whether he should take off his pants.

123

496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555)

He thought he heard wrong. He was wondering whether to buy half a hog. Grandmother thought it was Little Red Riding Hood. I ran up to see if the child was sleeping. Have I told you I'm going to get married? You said you didn't want to get married at any cost. I knew it was him. I didn't know it would be so painful. He thought there was no more. You said you would come by nine. She said she had only ten minutes left because she would have to be in the office at noon. I didn't know why she was hiding her face. He thought it was not a flea but an elephant. Did you know what she was driving at? I've told you to shut up! Did she say she had joined? No, she said she had left. She said hardly had she joined when she had left. I wonder when it will end. I wonder whether it will ever end. He thought there was no current in it. Tell the milkman to bring no more cheese. He said she singing all night. She said she would eat if she was hungry. She said she would come as soon as she was ready. I had no idea how old she could be. Pooh said he thought Rabbit had been talking about his family. Johnny Corn said his name was a bit peasant-like, but he wasn't ashamed of it. She said I had better not watch it. The doctor said she would have to stay in bed for another day or two. He suggested trying it again. I said it was no use trying it again. I had/got my hair cut. I will have/get my hair dyed violet. I must have/get my record-player repaired. I had/got some butter brought from the shop. Did you have/get your skirt shortened? Do you have your car washed every day? I didn’t have/get beer brought yesterday. He got the maison to build a house. He had the rookies wash the corridor. He’ll make Béla pay for the damage. He couldn’t make his voice heard. He made his influence felt. He can make himself noticed. I will let you know the news. What make you think that? It makes you look so pretty. The sight of blood made her faint. He forced her to join the police force. What caused him to do it? He had it coming. She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow. Would you make him repeat it? He gets a black boy to clean his shoes. Have it typed. How many photos have you had taken? When will you have the knives sharpened? He had his neighbour bring cigarettes. He had a blind piano tuner tune the piano.

556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602)

I’m having it copied right now. He got the barber to take out his tooth. He made the cat eat the párizsi. The cheerful corporal had the corridor washed with a toothbrush. I had lowers sent to her nameday. I'll get red slate put on the roof of my house. That lot of plums made me run. Don't make him smell Technocol Rapid, but smelling salts. Say, who did you get to install heating? She is always making me translate her stupid sentences. They got that unfortunate guy to suck. I had the half axle and the air filter replaced. She wants to get a mirror fixed onto the ceiling of the bedroom at any cost. She is always making me write her love letters. Why didn't you get the electrician to connect up your washing machine? What makes you think we still have time? Do you also get a gardener to look after your garden? They made me eat half a hog for dinner. She has had a policeman explain the right way. Have it straightened if it's crooked. I must get my hair cut. I made him believe that everything was alright. He's got to get the milk delivered from far away. I had a portrait made of my wife. Alex Rose is getting his horse to jump. I'll have the Lord Mayor hanged. I've made him pick up every scrap he's thrown. My terrible poverty made me start stealing. My terrible excitement made me sart stammering. I won't have it taken even if you don't marry me. I hope you don't want to make me believe I was the first for you! Who can get you to do it? Don't you think it's a horrible thing to have your pets stuffed? Why don't you have that shoddy tape recorder mended? I couldn't make him forget what his mother-in-law had told him. Even his tenth wife was unable to make him forget the first one. With some crying I can make him do anything I want. Why don't you have it cut if it's too long? I've had her produce everything she's hidden. How many times have you had your house rebuilt? Get him to drink it all. Get her to confess where, with whom, and how many times. That foolish teacher is always making us translate such stupid sentences. If you love me, you will come to my place in the afternoon. If you loved me, you will come to my place in the afternoon. If you had loved me, you would have come to my place in the afternoon. If you had worked harder, you would get more money now.

124

635) If you had caught a cold. you would never ask me to take you to the new heights of ecstasy. 656) If I could help keeping my eyes away from your lips. 649) If you were always afraid of not getting enough women. 643) I would have been able to cut it if you had given me a better knife. you would be able now to do this dance. I would finish it sooner. 650) Should you feel lost. 681) He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. please bring me half a kilo of cucumber. tell him I'll be back in no time. it wouldn't stumble. 680) He opened the door so that the kids could go out to the street. 623) Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger? 624) I would have counted it if I had been able to. 633) If I were you I wouldn't take that job. we would be over with it. 665) If I had been able to catch a bigger fish. it goes sour. Poland would be on the top. I would have come home earlier. they would surely have starved. I would answer immediately. 613) If it weren’t for a few vegetables they grew. I'll break your house. we can go to the Fradi's match. I would forgive her. 646) If I were the farm manager. 607) If I were you. 630) If you don't hurry we'll be late. 615) Take your coat in case it rains. 642) If you would listen to me. you wouldn’t have been taking to hospital. 614) If you can come in the afternoon. 629) What would you buy if you had a million. 626) If a horse had six legs. 618) Provided there is no opposition.. 608) I won’t give her money unless she really needs it. 641) If you should find it. 675) Had you kept silent. we could have our holiday at last. 125 . 683) I came to bury Caesar not to praise him. 620) If you give me a tissue paper. 676) He spoke loudly so (that) everybody could hear him. too. 684) He got up early (so as) to reach the summit before sunset. sooner or later you would be as confused as the psychiatrist who treated you. 644) I wouldn't be glad if you left right away. 605) Flowers die if you do not water them. give me a ring. 662) We can't go away unless we win the first prize. 661) If she sat on my hat by accident. 668) I'd address the envelope if you would give me a pen. 638) If he hadn't had delusions. 639) If a rabbit were a bear. we wouldn’t have heard the burglars. 627) I would have danced with you if I hadn't had a toothache. you would have stayed wise. we would get it there in time. 679) He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it. 660) If you looked after the family. 604) Milk goes sour if you leave it outside for some days. 670) If you don't put milk in the fridge. 619) The two poor chaps would go ploughing if they had bread. 621) If the dog hadn’t woken us. 632) I would drink it if it wasn't so cold. you couldn't come with us now. 640) I would go if I didn't need to put on a tie. he would never have noticed her. 663) Had I married you and not my husband. if you don't push it out. 671) Were it not for her eyes being so ravishing. 610) If you would be so kind as to help me. he would have left the country long ago. 631) If you had bought it. 673) Unless the government agrees to give extra money. 652) I would have done it if I had had it. the theatre will have to be closed. 636) If you go to the greengrocer's anyway. 655) If I could read your writing. 666) If he wasn't so selfish. we couldn't afford now to go together to Hawaii. 667) If you should find it. we’ll hold the meeting here. everything would be more simple. 628) I'll visit you if I have enough time. 677) You’d better take a taxi so as not to be late again. now you wouldn't have money. 637) I'd be happy if you didn't keep fooling around. 669) Snaily snail. 606) I always help her if she asks me to. I’ll wipe my nose. give it back to him. 625) Had they waited. 611) If you should meet my friend. the hunter would be less boastful. 682) I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. 672) I'll stay at home unless I'm invited. I could certainly not be holding you in my arms. 647) I would have counted it if I had been able to. 651) If you would leave in silence. 648) If you've come only to quarrel. 612) If it weren’t for the bad car. you'd better have stayed at home. push out your horn. I wouldn't believe what he says. 654) If you don't pull his tail. we'd never have finished it.. he won't kick you. he would give a cottage cheese Rudolph to me.603) If you had given up smoking. you would have found it. I would go to Püspökladány. I'd be the cleverest now. 634) Had you kept on looking for it. 609) If you would lend me your car. 658) If I were you. 678) He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better. 622) Were it not for the Nips being so good at building ships. 659) Had you watched her putting her feet. tell him I want to see him. 664) If you had telephoned in time. 657) If capital punishment had not been cancelled. you could ask anybody for help. 645) If there hadn't been so many new words. we would have met.. 617) I’ll go provided you go. 616) I’ll cook plenty of soap just in case they decide to stay for dinner. Joe would be the secretary of the party. 674) If it hadn't been for your help. too. 653) If he should wake up. I wouldn't have had to ask the twins to bring glowers.

She pulled up her skirt so that she could run faster. The ball you've lost was absolutely new. Budapest. I showed her what I had so that she shouldn't be disappointed later on. This is the house where time has stopped existing. He swallowed the diamond so that the customs officer couldn't find it. 126 . so that he would have something good to eat. He set up a scarecrow so that the starlings wouldn't steal the grapes. I like dancing with Mary. Jancsi turned away so that the girl couldn't see the tears roll down his cheeks. who moves like mercury. Start early not to be late. which really annoyed her. is a very strong man. Joe. I was surprised at what I had to see. Ronald Reagan. I've given her the key so that she can go into the room. who used to be an actor. The song I’m writing only for you… The puddle he stepped in… The girl whose brother is very strong… I didn’t quite understand the joke he said. I’ve forgotten what you've told me. My brother who attends this school smokes a lot. I took off my shoes so that my wife couldn't hear me go in. He turned the radio off so the neighbor wouldn't wake up. which exhausted him. visited me yesterday. The waiter who took our order was as dirty as earth. who loved Juliet. doesn't like TV news. The slap I got from the waiter was very painful. She missed the train. The moment he entered the room. The bag I found the letter in. whom we all love. The girl whose face is so pretty is my wife. Karcsi. The landlord. I’ve brought the book that you asked for. The house I live in is quite small. My sister. I've bought her some flowers so that she can enjoy the fragrance. which was very embarrassing. which is the capital of Hungary. who is a journalist. The man who is standing under the tree was in prison yesterday. We say 'AHA' so that Kanga knows that we know where Baby Roo is. The chair I want to sit on. The girl I am talking to. limbed up to the balcony. used to be the secretary of the Young Communists of the town. He divorced the eight one so as to marry the ninth one. The accident we have seen has been very serious. I was surprised what I saw. who was born in the country. I took off my shoes so as not to make any noise. He broke the mirror into pieces so that his wife couldn't look at herself any more. He wants to read a book. He disguised himself as a nun so that he would be able to run away from prison. apologized to me. which lots of tourists visit. I cooked some noodles with poppy seeds for my poor son. The teacher whose student won the competition likes honey. This is what you mustn't forget. The bill we got late was full of illegible numbers. is beautiful. She kept changing her address so as to fool the police. Romeo. He left his gun outside so as not to shoot anyone.685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) He rushed into the burning house to rescue the child. He always did what he felt like doing. I remember what you told me. My father. Thank you for the present you sent me. This is the hotel I lived in last year. "She drinks a „feles"" every morning so as to start the day cheerfully. He ran around the island. That is the reason he likes to come here." A bell was hung in the neck of the cow so that the bull would always know which way she was going. The car I've paid an absolute fortune for doesn't even move. She planted some spinach so that we should have something to eat. I reminded him of what he had promised. She pulled her skirt over her head so that her hairdo wouldn't get ruined. Then we went into a pub which was completely empty. lies on the banks of the Danube. The boy I saw … The car you can see there … The room you painted … The book I’m talking about. He knocked her out so as to get drunk. is an embarrassment for the American people. The nurse whose hand was silky caressed my fore head. She started trembling to raise more sympathy. I'm afraid that's all I can give you. Give him a big slap so that he knows the limit. 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) I met him the year I got married. The ambulance I was taken into hospital in was jolting like a barrow. I’ll got to any place you want me to. The lady you met yesterday is my aunt. She lifted the rug so as to sweep the garbage under it. The house whose windows are green overlooks the Danube. I remember the story which/that you told me. The cows who are grazing there are very thirsty. He bought a cat so that the dog wouldn't be bored. I've forgotten what you've asked me for. He’s a man who has no past. The ship you can see over there belongs to my brotherin-law. Oh my God. The job he applies for is not vacant anymore. whose parents live in the country. I didn’t understand what he said. He stole his boss’s pen. which is quite unusual of him. Play the piano very soft so as not to disturb anybody. The bed I sleep on is made of horse hair. The pen you're writing with is mine. Give us your glass so we can also drink. Budapest. Put it out so that everybody can see it. He told me what he knew about the event. whom I have known for twenty years.

850) I haven’t been allowed to meet my love for three months. 837) Don’t do things like that. 840) You mustn’t disturb him at work. Do you remember now what you did to me yesterday? The radio which is on the table has broken down. 847) People may not pick flowers in this park. stuffed cabbage and a fried chicken. She invited us all. All that you can see there belongs to my ex-husband. Forget what you've seen. 863) She doesn't need to work all night. The shotgun the girl took off the wall was loaded. The iron nosed witch. The off shoots of the barren wastelands that parched flocks of grasshoppers are grazing are toiling in the hot sun. 865) She has to take her daughter to school every morning. but they fell out. 859) You must try it again. and dry it. because I didn’t have any. The dwarf whose bed Snow White lay in was smiling shyly. You can be anything you want to be. 882) She would have had to be more understandable to me. All I need is love. She didn't know what she was doing. You can watch TV at my place. 838) Don’t cry for me Argentina. used to live in gingerbread house. 860) We must do it now. 855) You oughtn’t to promise you’ll date me. All I could eat was some meat soup. which is not true. It was so difficult that he couldn’t do it. May I come? You may not go to the cinema. Give him everything he wants. I would have had to stay there. 861) She needn’t take part in the conference. 887) You needn’t have been in such a hurry after all. was the father of the Great October Socialist Revolution. 875) You should keep your promise. All I have on me is a fiver. All that I could see was darkness. 836) He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s. Can I go out and play? You can’t go to Tótkomlós. which was true. 851) Stop! You can’ do that! 852) You can’t play football in my garden. 885) They were to have wedded next Saturday. Might I leave the door open? You might not enter the room. but his passport was withdrawn. 881) I would have had to be politer. 873) She didn’t need to send for a painter. 839) Don’t make me kill myself. All she had on was her hat. The knife the boy ran into ten minutes times was a chicken carving tool. who was burnt by Johnny. 834) I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox. You may borrow my car. You are the most fantastic girl I've ever met. The snow that was pushed off by a snow plough is blackening by the road side. The couch the boy was lying on was in the living room. 876) You ought to/should be more careful of what you say. 856) You shouldn’t have laughed at him. who put on Grandmother's robe. 858) You must be back in the office by nine. All he's left here is a ragged dishcloth. 846) You weren’t to leave the room without permission. 886) He was to have left for America tomorrow. 867) You must stay here for the night. cut it. 883) If I had gone to his place. 877) You should have taken a taxi. too. when you have no intention of doing so. Don't you understand what I'm telling you? Maybe this is the guy the police want. 842) You mustn’t think I’ll ever forget you. 857) You oughtn't to have crossed the road when the lights were red. She said she'd done it. 872) They didn’t have to answer that stupid question. 871) She had to buy some cigarettes. 870) They had to give it back. 127 . 854) You shouldn’t tell lies. 845) She wasn’t to go with them. 841) You mustn’t walk on the grass. You might dance with that man. 880) He would have to take his car for an official test. But this is not the man who popped the question. who was deeplyrespected by pioneers. I've told her everything I know. He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. She buys everything she sees. They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. 849) He wasn’t allowed to meet his family last year. 874) I ought to help her. All I know about her is that she has a house at Sukoró. 848) Dogs may not be taken into these carriages. 878) I ought to have read these books. which was floating on river Volga. was expecting Little Red Riding Hood excitedly. 864) He has got to be there at eight. which was very kind of her. 884) You should have stayed there for at least half an hour. 844) You aren’t to enter the room without knocking. 843) The doctor says I am not to eat much bread. and even in that storm I was able to reach the shore. 868) You have (got) to stay here for the night. I could swim very well. Aurora. was the symbol of the revolution. 869) I had to buy a new suit. I was shocked by what she'd said. 862) You needn’t put on your smartest dress for the party. All you have to do is wash it. Give him what he wants. Lenin. 853) You can’t go to Barcelona. 866) I have (got) to be at home at nine.783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) He says he's missed the train. 835) You will never be allowed to cross the border. 879) They would have to be at school now. because her husband could paint the flat. The wolf. I could swim very well when I was young. I don't understand a word you say.

He hasn’t got to write. He may not write. likely sure probably possible He is likely to like dumplings. I bet I don’t need to marry her. He dared (to) write. You can’t have seen her at Pipacs night club. You must feel tired after your long walk. He must have eaten it. He can’t have eaten it. It can’t be him. I must leave at six today. You mustn't talk to anyone about it. He must write. The news can’t be true. He probably likes dumplings. He is likely to have liked dumplings. Take your raincoat. You should give up smoking. He would write. He might have eaten it. it wasn’t his fault. it may rain. He must be ill. He dares (to) write. She might be standing at the corner now. You oughtn’t to have stopped your work half way. He is sure to like dumplings. He’s unlikely to have phoned. You shouldn’t have blamed him. He’s likely to arrive a bit later. He cannot have written it. He didn’t have to write. You are always to knock before you enter my room. He shouldn’t have written. He didn’t need to write. He may be eating. You couldn’t have forgotten about my birthday! She may be cooking. They might come by the night train. He may have been ill. He would have had to write. He could write. You should have got married. He will have written. He must be studying in his room now. He may write. He cannot write it. He’s likely to have phoned. He shouldn’t have got married. You shouldn’t have spat it out of the window. He has to write. She might have been hurt. It must have been him. They were to rob the bank.888) 889) 890) 891) 892) 893) 894) 895) 896) 897) 898) 899) 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) You needn’t have come here. They all must have gone home. She was to arrive last week. He may have written. It must be him. He could have written. Joe may have written that disgusting sentence on the wall. He may write. You needn’t have brought me a present. He is sure to have liked dumplings. He couldn’t have eaten it. You must have caught cold on the river. He ought to write. He might be eating. You must be the new teacher. Don’t go away. 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) 961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) He can write. They must have left for Spain. I should get married. You must marry her. He needn’t have written. He was allowed to write. He didn’t use to write. He couldn't have written it. He should have written. He must be eating. He didn’t have to marry her. It is possible he liked dumplings. He had to write. We might win a lot at the races. He had to marry her. they may come yet. It is possible he likes dumplings. He mustn't write. He may not have written. He didn’t need to marry her. He would have to write. He will write. He doesn't have to write. He probably liked dumplings. He can’t be that bad. She may have arrived sooner. She may be talking now to her husband. I expect. She couldn’t have caused that accident. He ought to have written. 128 . You will have heard the news. She might be sleeping. He needn’t have got married. That will be the postman. He needn’t write. He might write. She must have got divorced. He used to write. He might have written. He ought not to write. They might have reported their plan. He must be writing. She can’t have said that. Mary will have arrived already. They can’t have known about it. Joe may/might have missed the train. I didn’t need to get up early this morning. He may eaten it. He must have written. He ought not to have written. she is a decent lady. He didn’t dare (to) write. They should have discussed the matter. This will be the place where the old school stood. You mustn’t marry a girl like that. This must be love. He would have written.

It’s a shame not to enjoy a book like that. 1060) You couldn't have seen Mary on the boulevard at night. 1058) You needn't have come so early. She must be sleeping. it's not worth it. It couldn't have been a bee. We were impatient for the bus to start. It might have been a mosquito. 1038) You shouldn't have married that drunken sailor. It was interesting to hear what he said. 1062) You must have heard the news. a letter would also have done. I’m happy to give you a treat. 1032) I may have confused you with somebody else. 1053) You shouldn't take it to your heart. 1035) She must be peeling potatoes. 1049) He must be shaving. I’m anxious for my friends to meet them. 1055) They may be at home. We were surprised to hear the news. Running is useful. Travelling by air is faster than riding a horse. It will be lovely to meet you there. Running is useful. She must have left her purse in the cab. 1028) You could have told me earlier that you had no money. The written letter is in my bag. To kill is a sin. I went to the swimming pool to swim a bit. 1061) The thief is unlikely to have been caught. 1022) If you are good. I want to go home. I advise you to start earlier. 1051) You couldn't have seen him. 1041) It would surely have sprouted if you had watered it. It’s dangerous for an old man to run fast. Crying is a female trick. I might have been wrong. I don't need any. She will be pleased to meet you. 1046) He couldn1t have drunk it all. I didn't need to drink it all. 1033) He must have been transfixed seeing his sister in a cop's arms. It’s hard to say goodbye to happiness. 1036) You might go blind if you keep looking at my legs. 1052) He's unlikely to come today. 1042) Thank God. 1023) You shouldn't have upset yourself. You're hardly likely to change now. He must have taken out the other one. 129 . that's what gives that crackling sound. since he's in Baltimore now. I’m sorry to disturb you.1014) Joe can't have written it. 1034) You should have sharpened the scythe. 1019) You shouldn't have twisted his nose off! 1020) She may have given me a ring but I wasn't at home. Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy. 1054) That's what you must put on your heart. 1043) You needn't have taken the bone out of its breast. It's exciting to drive a car downtown. It’s a sin to behave like that. 1024) I might have my horoscope made. It is easy to translate sentences of the kind. The button might get loose and skirt will fall. 1063) You shouldn't have torn off her blouse right after the first dance. that buzzes more loudly. We were glad to hear the news. You shouldn't have… He can't be a cop since his cap is green. He can't have said anything like that. 1065) 1066) 1067) 1068) 1069) 1070) 1071) 1072) 1073) 1074) 1075) 1076) 1077) 1078) 1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) I'm likely to be here tonight. Singing in the rain is very interesting. It’s inconvenient for him to visit us. 1017) You might as well have eaten all the melon. It is important to believe in what you do. 1059) We didn't need to buy vegetables. I can see a smiling girl. Swimming is easy. he'll surely come tomorrow. as he can't even write. 1029) He must have been feeding the fish when you rang. Studying is an important part of your life. To be or not to be was a question of Hamlet’s. Seeing is believing. To err is human. We were sorry for them to leave so soon. there was enough in the garden. He should have taken out the lower six on the right. 1016) You needn't have sent a telegram. 1050) You must be mistaken. I’m happy for you to be here. Jesus. It’s a pleasant surprise to see you here. 1056) They may have gone to pick tomatoes. 1026) You can't be so unfeeling! 1027) You might lose your hair if you're dieting so hard. 1057) He can1t have noticed us. 1044) He was to have written it by tomorrow. 1037) It should be put in the fridge. Shouldn't you turn to a psychiatrist? You needn't have run so fast because there was nobody there. 1021) He may have got divorced again because he's been coming more and more often for weeks. It may have been a wasp. but in the meantime he had defected. 1015) That little bird must have fallen out of the nest. It was a pity to leave it there. He must be single as his face is not worn out at all. 1030) So many hearts can't have shed that much blood in vain… 1031) Living in clover must have driven him crazy. I’m overjoyed to meet you face to face. 1045) He must have put his mind on not leaving me alone. 1025) Don't worry. 1018) You should have gone as far as the terminus and there change for a bus. 1064) I may not be a genius. 1047) You should have oiled the bike chain. It’s difficult for me to do that. (Superstar) They are ready to help us. 1039) May I eat a banana? 1040) He might as well have hit you on the head. You are fortunate to have a coat like that. It would be very impolite not to invite him. You should have told her long ago. 1048) The door may have been left open. you may eat a banana after dinner.

1153) I’m sick of you coming round here. 1184) He tried to kiss the girl. 1183) He tried kissing. 1169) He continued to stare at them. 1134) There is nothing to see here. She refused to show him her nipple. 1166) And when the rain begins to fall… 1167) I love sitting in the garden. 1127) It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. I’ve begged her to take me to a private nose specialist. 1140) I had no occasion to go to Paris. 1155) She is very bad at singing. 1170) Will you continue gardening? 1171) She hates to be late for work. 1136) What a question to ask! 1137) I have no money to waste. 1144) I have no money for your to spend. 1158) begin 1159) start 1160) continue 1161) like 1162) love 1163) hate 1164) prefer 1165) She began learning the piano five years ago. 1156) He is fond of sleeping. 1179) I regret sitting on your dog. 1175) I remember locking the door as I left the house. 1148) It’s no good talking to him because he never listens. 1185) can’t afford 1186) agree 1187) arrange 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) 1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) ask attempt beg claim decide demand allow advise command desire endure encourage expect fail hope help forbid invite long manage offer order plan propose pretend promise permit persuade remind refuse request tell tempt urge want wish I can’t afford to ford the river in a Ford. 1176) I remembered to lock the door as I left the house. 1178) Don’t forget to bring the cases. 1149) It isn’t worth waiting for him. 1130) I’m not in the mood to talk to you now.1126) It’s time to say our farewells. 1177) I’ll never forget finding that old coin in my garden. 1145) Is there any room for me to sit down in here? 1146) There is no chance for him to survive it. 1157) She made me responsible for losing the money. His parents won’t allow him to come. 1150) He was busy bossing around him. 1129) It was a shock to see the size of the bill. My wife told me not to do it. 1139) I have a lot of work to do. 1147) It’s no good crying about it. 1128) It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work. 1132) Chicago is a nice place to live. 1131) He made no attempt to escape. 1152) I’m fed up with waiting for him. 1180) I regret to inform you that you owe me a grand. I want you to stay with me. 1168) I love to love. 1133) He is not a man to do such a thing. They decided to learn a new song. 1174) She prefers to do it herself. She pretended not to hear it. 1182) They stopped to talk. I don’t want to stay with you. 1141) I have no place for you to stay. 1142) There is no need for us to argue about this. He failed to pass the exam. Remind me to write to him. 1135) There is nothing to worry about. 1173) I prefer reading to writing. 1138) We are the ones to make a brighter day. admit appreciate avoid consider delay enjoy excuse don’t mind can’t help imagine postpone keep prevent recall save can’t stand 130 . 1151) That record is worth listening to. 1143) There was no possibility for us to see the town. 1172) She hates being late for work. She asked him to wake her at six. 1154) She is very good at dancing. 1181) They stopped talking.

It was terrible to see them suffering in the field. Finishing the wash up she started to cook. I'm looking forward to seeing you. You should be working instead of lying there in bed. With the elections approaching the government is running out of time to settle its views. The cockroaches ate all the food left in the kitchen. She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car. He was lying on the floor gasping for breath. The photo taken of you is beautiful. I couldn’t help dropping a thing or two. Having eaten the bone the dog asked for a cat. She always drinks apple juice before going to bed. Do you enjoy doing that? He tried to avoid answering my questions. Being very poor. The children came into the room laughing loudly. Sausages made in Hungary are very famous. she turned to her mother-in-law. It's hard to be brave when you are only a very small animal. She enjoys being stared at. the butcher closed his shop. Who is the girl standing at the corner? Whose is the Trabant racing on Soroksári road? The girl sitting at the table is my sister. It was difficult for him to decide which one to buy. There is nobody to talk to. I think it was easy to write it. She insists on having a holiday abroad every year. Being afraid of the rain. He paused for a moment studying the boy. The boiling meat soup is on the cleaned cooker. Finding no money in the house the burglar smashed the place. The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him. Having returned from abroad she decided to start a new life. Going to the shop we saw an accident. I hate hanging about when everything is packed. he also runs an ice-cream shop. they couldn’t afford to buy a house. Police have finally succeeded in solving the mystery. Since leaving Paris. The singing dog is whining in the whitewashed house. Give me something to drink. Think it over before inviting him. it's good to love. The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. The meowing cat is sitting behind locked doors. smiling lady rising sun falling star galloping coroners 1302) 1303) 1304) 1305) 1306) 1307) 1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) washing bear fuming Trabant splashing girl singing dog meowing cat threatening letter sleeping lion broken heart trained nurse smoked bacon sucked dumplings patched jeans humiliated rabbit lost and found rabbit The splashing girl is licking the smoked bacon. The watch found in the garden belongs to me. The boy running in the street escaped from a reform school. To be a leech is the most simple solution. she went out to get some. Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him. 131 . Heating has become very expensive this year. He is a man trusted by everybody. This is a house built some hundred years ago. Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous. To lie down and rest beside you is a shelter for my heart. After seeing me he ran away. Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window. It's no use quarreling. They delayed publishing the report. Besides being a pro football player. To love is good. The man repairing my car is very good at his job. Having run out of ice. The patched jeans are hanging on the drying rope. Get me the flask filled with wine. Having no one else to turn to. The days spent in New York were amazing. Bring me the parrot speaking in its cage. Leeching is a nasty thing. Having run out of meat. Do you know the girl dancing with that man? The books lying on the desk were very expensive.1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) 1259) 1260) 1261) 1262) 1263) 1264) 1265) 1266) 1267) 1268) 1269) 1270) 1271) 1272) 1273) 1274) 1275) 1276) 1277) 1278) 1279) 1280) 1281) 1282) 1283) 1284) 1285) 1286) 1287) 1288) 1289) 1290) 1291) 1292) 1293) 1294) 1295) 1296) 1297) 1298) 1299) 1300) 1301) suggest tolerate resist resent He kept saying: “You went screwing the milkman”. The man standing in front of the judge is charged with capital murder. before after on since besides without instead of I usually take a bath before having breakfast. we’ve visited Brussels and Amsterdam. Lying in the sun is cheap if you don't have to buy suntan lotion. It's easy to dig a pit for others. she decided to stay at home. The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. She admitted stealing the bicycle. I object to your using that kind of dirty tricks to get at me. She started the job soon after leaving the university. It's easier to steal. I don’t recall ever meeting her.

The main gift refused to fork out a grand. but please don't snore.1360) 1361) 1362) 1363) 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) 1408) 1409) I'm getting tired of saving your butt. 1447) There is no one here tonight to look after the nipper. Remind me to call the zoo. 1450) A car came roaring down the street. he considered her for a leading part in his movie. Did you remember to bring pumpkin? I remember putting it on the table but now I can't find it anywhere. 1456) They spent two brillo hours lying on her bed watching a film. I really enjoy being out there upon the high sea in a small rubber boat surrounded by sharks. That will oblige you to fulfil all her wishes. 1439) He didn't bother to stop at the reed light. 1424) Having drained his beer glass. We're trying to find a proper solution for everybody. 1443) His voice was low and impressed. I was afraid to approach her. It's worth buying a cradle like that because the baby can rock itself into sleep. 132 . 1444) We got lucky with you talking to her. 1430) He placed his shoes stuffed with socks and garter next to her things. 1428) I've never done it with a bearded guy. Can you imagine Susie living on a goose farm? I doubt him being honest about it. 1455) He had trouble talking. 1437) Have you finished combing your hair? 1438) He was surprised to see that the street was completely deserted. 1446) He felt a furious anger rising in him. She stopped putting on her shoes. 1442) By the moonlight straining through the window he saw her. 1429) I've got just blanket to lie on. I really meant to tell you about the situation very soon. he decided to join the police force. I gave up smoking and drinking because they are very expensive habits. It will be very important for you to speak English. he said goodbye. The hens resented having to lay two eggs a day. I miss having to go to work at five every morning. She stopped to put on her shoes. 1413) But he bought the sleep bleating on the horse. sir. You never mentioned having had an affair with him. I can't stand him filling the room with smoke. He tried to get up but he failed. please. I don't mind you staying here for the night. I failed to catch up with him. neither speaking. 1421) Having seen her on stage in three excellent plays. He was angry with the driver revving his car under the window. 1414) He cut his moustache prickling the girl's earlobe all the time. He pretended to be very sick. I won't risk lending him any money once again. 1433) It's what I get for picking you instead of waiting for the one with guts. though I had warned him not to do it. I couldn't avoid meeting him. 1415) "He held the girl singing ""Júlia"". Don't forget to check if I have left my laced slip in your house. 1440) That has nothing do with this deal. that's beautiful medal hanging round your neck. When I first looked at her I couldn't help laughing. It's worth buying that pretty little Italian pair of shoes. 1425) Closing time! 1426) She came into the room and seeing me started hiccuping. 1432) He was overjoyed to find his pants. 1423) She went up to the loft without even glancing at me. 1452) They stayed in the room smoking for another ten minutes. 1448) The house had steps leading down into the street. It's no use crying after missed opportunities. 1431) She whispered lying beside him. but I didn't expect you to come home as early as that. 1453) The girl standing beside Joe said… 1454) He felt his arms pinned to his sides. He caught the tail of the cow ruminating in the barn. 1441) You're not supposed to be here. I deny doing anything like that. I managed to catch up with him. 1412) He didn't buy the horse neighing in the corner of the stock yard. so he decided to arrest him. 1417) Having lived in Italy for twenty years. 1427) The smell of the hay and grain stored in the barn filled him with a sense of well-being. 1419) Having been the greatest star for ten years she decided to retire for good. 1436) A dog began to follow them. 1422) He asked me to leave. He enjoyed lying in the hammock with ten girls offering him drinks. 1449) You saved my life by spotting the scorpion. I don't want to lose you. He couldn't help slipping closer and closer to her. 1420) Having been discharged from the army. I didn't mean to hurt your feelings. The policeman caught sight of a man committing a public nuisance. I suggest voting against everything. 1451) You scared off the painters sent to paint the flat. but then I couldn't help crying. I hope to see you as soon as possible. 1411) He spotted the guy changing money at the corner of Astoria. I offered to pay for the hotel. 1418) Having chosen a pair of gloves she decided to but a matching fur-coat. He started popping again. I can never help airing the room after she leaves. Did you also see the cockroach running towards the plug-hole? 1410) Wow. I undertook to do it by the end of the month. She wouldn't even consider moving to the goose farm. He tried running barefoot. 1435) Then they went on. 1434) My ass is frozen. but he failed to fool me." 1416) Little Red Riding Hood noticed the wolf lurking in the woods. 1445) He decided to use his own judgement. He tried to comfort the girl sighing in the corner of the room. he knew how to cook spaghetti.

(slang) 1544) I don’t think there is any milk in the jug. 1518) There are a lot of men in a lot of furniture. 1535) I’ve read that story in some book. They were so busy quarreling and calling each other names that they forgot to cancel the invitation. One tends to forget one has obligations to meet. 1511) Give me some good advice. 1522) What is the news? 1523) Send your personal data to the matchmaking agency. Sir? 1534) He was talking to some woman. whether she liked the dish or not. 133 . 1536) Some man telephoned this morning. 1508) While sleeping he got up. 1529) There is some milk in it. cattle. I expected to see her engagement to Joe announced. and then her eyes opening wide and now and then a hand laid on his sleeve. 1510) I gave her a good piece of advice.1457) 1458) 1459) 1460) 1461) 1462) 1463) 1464) 1465) 1466) 1467) 1468) 1469) 1470) 1471) 1472) 1473) 1474) 1475) 1476) 1477) 1478) 1479) 1480) 1481) 1482) 1483) 1484) 1485) 1486) 1487) 1488) 1489) 1490) 1491) 1492) 1493) 1494) 1495) 1496) 1497) 1498) 1499) 1500) 1501) 1502) It'll do you good to mingle with the proletariat. She refused to try the tasteless pullover on. I'm bound to say I don't feel sorry for you.) 1509) He gave me a valuable piece of information. 1514) The police are coming. he said leaping to his feet. 1547) There is no girl like you. but in one piece of furniture there's only one man. 1505) I've seen it done in old films. To create a diversion she telephoned her aunt. 1537) Are there any eggs in the basket? 1538) Can you see any money on the table? 1539) Are there any students in the classroom? 1540) Is there any wine in the flask? 1541) He didn’t ask me any questions. That's how it is. 1506) Before getting up he was sleeping. 1517) According to the media the police want four geese. eyelashes fluttering. 1555) Is there anybody under the bed? 1556) There is nobody under the bed. There was no one else to pay the bill. Fighting your way home in a taxi at two o'clock in the morning may help you to reassure that you're still a lady. Did you see him walking along the promenade swigging out of a can of lager? Another 339 sentences to go. Look what an act she is putting on. Stop whining! Go and find something to do! I've got something to tell you. Joe being what he was. 1530) May I have some more coffee? 1531) Will you have some cake? 1532) Have you got some money? 1533) Some wine. 1524) Knives and wives can be equally sharp. She patronized everyone including me. 1542) There aren’t any cigarettes on the table. 1546) I have no time. She is so young and easy to look at. 1545) He has no friends. 1552) I can see nothing in the corner. 1507) After sleeping he got up. And then he started snoring. 1551) I can’t see anything in the corner. Will you quit harping on that subject? "„Listen"". I spent all evening bashing dough about. 1543) I ain’t got any money. 1561) Some can. 1527) I have some bread. (He is a sleepwalker. and oxen. I knew her habit of choosing a dinner by picking the highest prices on the menu. I expected her to do herself well. 1558) Some got ill. (HAIR) 1550) I can see something in the corner. actually I've got two pieces of news. He talked kicking at the edge of the rug. Supposing I said it meant a whole lot to me. He was a miserable-looking bloke. The humiliation of being given a lollipop for my birthday. He was in anguish at the prospect of being without her for two weeks. 1549) Ain’t got no underwear. 1521) I've got some news. 1504) It is his ambition to join the police force. Looking around I could see quite a few people dancing. Well. she didn't object to the share out. 1559) Somebody is knocking. To do her justice she never concealed she was a mercenary. These carrier bags ought to stand up to being dragged half a mile without splitting. parted lips. He had a wife tucked away somewhere. 1554) There isn’t anybody under the bed. You would be glad to get rid of me. 1519) Look at the intelligent eyes of those sheep. 1515) What terrible weather! 1516) There are two lice rocking on two mice. They stood on the steps ringing the bell for ages. 1562) There isn't any salt in the soup. We sat around looking at photos. She went mad buying clothes. Can you think of a way to make a million in a hurry? He is getting neurotic about going on holiday. 1525) Some songs were sung." You might as well tell me the truth instead of beating about the bush. I couldn't help dropping a hint or two about him. 1553) There is somebody under the bed. 1528) I’ve got some money in my pocket. BPTC celebrated by giving every worker an extra bus ticket. 1512) We don't have much work to do. I couldn't think of anything to say so I kept quiet. 1503) You can't walk down the street without bumping into wheeler dealers selling Symphonia cigarettes. 1526) I have some good books. wouldn't you? He spoke without looking up from his paper. 1548) No words come easy to me. 1513) I bought two pieces of furniture. You spoil everything by taking that attitude. 1557) There are some who don't like bean soup. 1560) Nothing compares to you. some can't. The dogs stood outside the bar waiting for their masters. 1520) A lot of damage has been caused by imperfect quality.

1596) All the people in the street were chanting. 1564) "„Is there anybody at home?"" „Nobody. Both of his parents love him. I enjoy each day of my freedom. I like both these cars. 1572) Did he make many mistakes? 1573) He hasn’t got much leisure time. 1617) Each has his own room. But there are more cockroaches in your house than in mine. The tough guys’ guts. This disco is not better than Starlight."" „But somebody must have said 'nobody!""" 1565) Is there some coffee in the cup? 1566) He made a lot of mistakes. 1568) Lots of money is spent on beer every year. 1570) She’s got a lot of cars. See you in two weeks' time. I’m as hungry as a wolf. I work all day. Joe’s girlfriend Father’s hat The boss’s secretary Cat’s eyes The rat’s babies 1 minute’s walk 1 meter's distance Hell´s Angels Death’s Door Stone’s throw The boys’ money. Did you like either of the novels? I did not see either film. 1599) Do you want to drink all the beer? 1600) All the workers of the factory should unite. 1588) There were a lot of people in the shop. 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) 1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) Both girls are pretty. But this match is not so good as I expected. 1621) All the questions must be answered. 1622) All children like toys. 1574) Has he got much leisure time? 1575) His son didn’t give him much trouble. 1602) All the children in the class like chocolate. I wouldn't need either. I like both of them. 10 minutes’ walk. But she is not so pretty as you think. 1601) All workers should unite. 1595) All my money was gone. The cockerel's diamond penny. You can choose either bunch. 1567) His son gives him a lot of trouble. The daughter of Gizi's sister. CSEPEL WORKERS' CLUB. 1614) I spoke to each cat separately. 1604) I love all the girls. 1585) I’ve got little time. 1586) We saw a few people there. The lover of Joe’s wife. Either road will take you to Rome. 1611) Now that I’m out of prison. 1571) He didn’t make many mistakes. Your voice is deeper than Amanda’s. 1609) I work all night. 1582) He had a little trouble. 134 . The handle of the door of the room. The silly baker's spider. My car is better than any other car. 1584) I’ve got a little time. 1613) Everybody was Kung-Fu fighting. 1591) There are too many Eskimos and too few seals. 1569) I have got lots of leisure time.1563) No way. Isn’t she more beautiful than the sun? My house is bigger than yours. 1620) They danced all night. There are big houses on either side of the road. Tom's diner. 1597) Did you eat all the bacon? 1598) All his dreams were turned into ashes. 1610) I spent all the afternoon in the company of two camels. 1578) I’ve got as much as two forints. 1581) I wrote few letters. You can take either orange. 1583) He had little trouble. 1605) I love all girls. 1589) This cradle has been used by a lot of children. 1576) Has she got many cars? 1577) He’s got so many problems with his car. 1616) I clean my teeth every day. The wanderers of freedom. He is not as clever as I’ve thought. 1619) He ate it all. Both the girls are pretty. 1580) I wrote a few letters. 1608) I was dreaming of you all night. 1618) Each of my children goes to a different school. Both of the girls are pretty. 1592) There's little light here. 1579) There are too many people standing in front of the fire. 1603) All children like chocolate. Both his father and mother admitted he was right. 1606) Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden (that’s an ad) 1607) I was sleeping all day. 1590) Too many cooks spoil the broth. 1587) We saw few people there. the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband. I saw neither film. I don't like either. 1593) There isn't much he can do. 1615) Old Deutoronomy sits in the sun every market day. You are as obstinate as a mule. I did not see either of the films. The hoof of the horse. I don't like either this or that. The gypsy's horse. You have a more beautiful figure than Bo Derek. The boss's car. Neither sentence is correct. is there? 1594) There are a few beans and there's a little soup in his plate. Neither of the sentences is correct. 1612) Every member of the TSZ was present. Everybody else could have done it.

Gold is a valuable kind of metal. 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) The church was built in the last century. I wish you could come to see me. I wish it would rain down on me. It's farther than I can expected. The industry of Hungary is developing. Horses are big animals. I used to go to this school. will you? Let’s go to bed. You're simply the best. does she? He went to Spain. Your hand is cold. don’t you? She doesn’t drink anything. Gus is the cleverest cat in the cat society. If only I could be with you. did they? There is something in the corner. I wish he hadn’t drunk so much last night. At midnight there are no sounds from the pavement. won’t we? Judy shouldn’t behave like that. won’t you? He can’t repair cars. What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you’ve made! What a pity! What a shame! What a surprise! What weather! I woke up in the morning and found the world turned upside down. Now you are worse than you were yesterday. will you? Don’t hurt me. They walked along a road winding among rolling hills. It's as white as snow. If only you didn’t behave like a stranger. If only we would start sooner. Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago. don’t you? You loved me. I wish I had known. I wish you were here. The bedclothes are not in the bed. The life of a soldier is very hard. mustn’t he? Wait here. can he? You like rats. Inflation always turns up in cyclical periods. I used to go to the races. I wish you loved me.1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) 1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) That’s the best pop group I have ever heard. Can you play the piano? My daughter is studying the violin. His job? He's an engine driver. didn’t you? I am stupid. He told us a story that nobody believed. There are cockroaches marching in the school. A horse is a big animal. shall we? He must cross the river. I wish you would write me a letter. The world looked so different in the afternoon. Everything was calm at dawn. Cigarettes may ruin your life. didn’t he? The girls didn’t return. They didn’t use to work here. If only he would talk to me. The love of the boy turned into bitter disappointment. An elephant can live for a very long time. I am a terrible English instructor. You love me. My husband used to take me to the disco every Saturday evening. didn’t he? I am very clever. I wish you could drive faster. The inflation of the 30s was a basic reason for World War II. He doesn't like to play football but he loves playing the piano. At night she feels so lonely. I wish you weren’t so unhappy. I gave you the nicest flowers I could buy. You are the most beautiful girl I have ever met. can’t he? You will come here. I wish I was twenty years younger. You're the prettiest girl in the tractor factory. At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. If only I had done my best to make you happy. am I? Let’s look at mankind. isn’t there? We will enter in the era of infinite possibilities. aren’t I? Come with me. I wish you were here. Industry has been developing rapidly since the last century. should she? He called you a fool. In the evening he always lies in bed thinking of escaping. will you? 135 . If only it was spring. At sunset the land turns into red. I wish I could have helped you. Love is problematic. He is not a man to desert his friends. I wish you would telephone me. He asked me a question which I could not answer. Milk is healthy. This is the worst bean soup I've ever eaten. Cats eat mice. You are the laziest boy in the world. You're not much better. She is a talented singer and a ballet dancer. I wish I could understand you. Do you study the guitar? He is a car mechanic. The sick man is in bed. Did you use to live in this house? He used to smoke twenty cigarettes a day. shall we? Joe can see. The life of a policeman is full of adventures. Life is wonderful. I always go to church on Sunday mornings. When he was a child he would climb up trees. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years. Money makes the world go round. If only I hadn't eaten it. The pupils are at school. Life is a world of puppets. That big guy is an opera singer. aren’t I? I am not very clever. He would rise early and take a walk before breakfast.

I'd rather you went by car. I don't think there are any more sentences. will you? How would rather play football. did you? You won't have a lesson today. I'd like to plough and drive six oxen. I don't want you to get frightened. I don't think it's long enough. I don’t think I like you. I don’t think I’ve said it. It looks as if he’s going to be sick. isn’t there? Finish it. He jumped up as though he had been stung by a wasp. I didn’t think you were there. will you? I've told you not take it into the room. It was as though my legs were stuck to the floor. It looks as if it's going to clear up. He would rather drink than eat. It looks as if he got in through the window. don’t you? He didn’t understand it. I don't want to frighten you. therefore I am. It was as though the world had turned upside down. I don't think I have any money on me. am I? You can't do it. I'd rather listen to the radio now. can you? You didn't take money out of my drawer. I don’t think I like this place. will you? It looks as if it’s going to rain. aren't I? I'm not the next one. I don't think they hit it off.1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) 1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) Let’s hope for the best. don't you? I am your sweetie pie. She looks as if she's cracking up. would you? I would rather sleep. you would. won't you? Sit down. I want you to be pretty. I don't think it's pork. He looks as if he hasn't eaten for days. will you? Shut up. It was as if the world had turned upside down. He runs as if he was running for his life. It looks as if he's swallowed a lemon. I don't think she loves me. She looks as if she is the most beautiful girl at the party. I'd like to travel around the world. I just want you to be happy. It looks as if he’s going to give up his job. isn't it? You'll get it for me. I would rather you took a tram. He speaks as if he had been threatened. He looks as if he's going to turn left. did he? Sit down. I would rather you didn’t make a fuss. I'd rather you fooled with your auntie. I'd rather you drank. I don't think I have any shoe paste. I'd like Joe to plough. will you? Oh. 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) When do you think I can talk to you? What do you think this is? How do you think my mother-in-law is? Where did you say she hid my whisky? Who did you say you had met? What did you say you said? Do you think I am Róbert bácsi? What do you think is moving in the bush with green leaves? Do you think it's a fox? Which day did you say he was going to arrive? Where do you think he was born? How many ducks do you think they have? Do you think there is any sausage in it? Who do you think you are? When do you think he'll grow up? What time do you think it is? What did you say she said she thought she was wearing? I don’t think he loves women. shall we? You believe me. Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Shall I book one movie ticket? Shall I call him? Shall we play a game of ulti? Which turning shall I take to the left? What shall I put on? Where shall we sit? Shall we go out tonight? Shall I wash your back? Shall I turn off the light? When shall we stop it? They want me to dance. does she? You ain’t loaded. You look as if you hadn’t eaten for days. will you? He lapped it up. He talks as if he was the best fisherman. shall we? My eyes are beautiful. haven't I? It's good. aren't they? You aren't choosy. will you? Let's start it. I felt as though I was in heaven. are you? There is so much wickedness on earth. I would rather you slept. I don’t think. I would rather take a bus. I don't think you're listening to me. I don’t think I’ve heard that. didn’t he? She doesn’t like tearjerkers. are you? You hate me now. I'd rather you didn't listen now. I want to see the sun. It looks as if the thieves got in through the window. I don't think I'm in my right mind. 136 . Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him. It was as though a black curtain had been drawn between them and me. He would rather die. It looks as if the car has hit a tree. I'd rather eat. I'd like you to love me. I don't think there's anybody at home. He looks as if he got out of bed the wrong side. You look as if you've seen a ghost.

I’ll return your kindness. The workers used to get extra money on November 7th. It's cold and dark. I hope they'll catch him. You may not eat until you have washed your hands. It's time you went to bed. nor mother. we'll go sledding. Do you feel like a cup of tea? Cats like parrots and rats. I'm not wearing pyjamas and slippers. He was never to see his wife again. I don't feel like ironing. We will have to take our seats before the lights go out. Snaily snail castle. You are to congratulate him. He didn’t look worn out and unhappy either. She didn’t have dinner for half a year. He didn’t understand it until I had explained it to him. He is eating párizsi and cheese. Cats don’t like parrots and rats. either. but now he is a friendly guy. either. He was accustomed to neither cold nor fog. I'll go in when there's no lion inside. He always did what he felt like doing. Run in through the door. I feel like riding. and so did Joe. We shall need a rest after we’ve been jogging. I was out to dance last night and so was my wife. The dwarfs have beds and so does Snow White. I used to play my guitar with a smile on my face. Can you come to my place tomorrow? Do you really want to go to his place? Life is easy and happy with us. It’s time you married Judy. it's got neither window. and I don1t like that. I want to break free. Do you feel like sitting on the cold floor? He feels like spending a night at a station. I don't like this. Did you happen to meet her? I happened to be looking at her when her husband hit me on the head. It’s high time you posted the letter. he will try to kill you. So do I. I’ll give it back. too. I’ve got used to working at night.1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) 1983) 1984) 1985) 1986) I want you to be a fly. He used to be a jerk. Cats don’t like parrots and neither/nor do rats. too. I don’t believe either you or your wife. It's high time you put on your dress. either. I remember how you used to hold me. You have worked hard today. The bag contained bacon and sausages. Don’t play so hard. He likes winter and summer. It's time you had some time for me. 137 . I am to inform you. Snow White has no whites and neither do the dwarfs. The private didn’t salute to the sergeant and the general. She is used to travelling by helicopter. The rabbit is wearing a cap and so is the wolf. We won't start until bob has come. When we were just married you used to telephone me every day. I'm going to start my life all over again. You have hardly worked today. You're not the man you used to be. The tap is dripping and so is the lavatory. either. You can take either this or that. I'll give it back as soon as I find it. Things used to be different. I didn’t fire you and neither did my boss. too. Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner. You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. too. It's high time you turned it off. I played football at Joe’s. Do you really feel like hanging about in Manhattan? Do you feel like dancing? I feel like having fun. I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed. either. You may not go into the room until you have taken off your shoes. You can’t marry that woman and neither can your friend. It's about time you had your hair cut! It's time we moved in. You used to be thinner. When writer time comes. He happened to inherit some million dollars. I believe neither you nor your wife. Girls used to wear shorter skirts. too. I've got neither father. I want to hold your hand. He didn’t go in until he had been given permission. too. When I come back. I'd like you to be free. The bridge was dancing and so was the groom. It's time the blind piano turner called again. Neither he nor his lodger complained of the circumstances. nor door. and so did the rucksack. I didn't know anything about it until he had called. He used to be used to using used cars. You will either be a fireman or a soldier. Cats like parrots and so do rats. When I grow up. We drove home. I sing and dance. We are to be married in May. You are hardly likely to change now. It’s high time we sat down to lunch. I don't like you and neither does the dog. She didn’t take off her boots and her dress. I feel like dancing. Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. It’s time we began a new life. He didn’t look worn out or unhappy. When I have money. My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby. 1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004) 2005) 2006) 2007) 2008) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) 2014) 2015) 2016) 2017) 2018) 2019) 2020) 2021) 2022) 2023) 2024) 2025) 2026) 2027) 2028) 2029) 2030) 2031) 2032) 2033) 2034) 2035) 2036) 2037) 2038) 2039) 2040) 2041) 2042) 2043) She didn't find her place and her head. either. There used to be a castle here. They went across the street. As soon as we get into the tunnel. They were to come home on Monday. The cat is fidgeting and so is the hamster.

You were the one I trusted above all. but it is still in Munich. The thinner her neck. The greener. He kept glancing over his shoulder. At last I managed to get out of this rut. I was able to repair the car. What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure. I've got out of the habit of getting up late. because the light bulb is missing. The more he talks. I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing. the less he says. Work on the new road was to have been completed by the end of the year. 138 . It would be advisable for you to give up drinking. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again. How clever you are! You are so beautiful! What nonsense! What a stupid guy that sergeant is. Beer is made from barley and hops. The lonely often call up their childhood memories. The poor can never keep up with the rich. He failed to cut the grass with that old lawn-mower. Wine is made from grapes. He was made to leave. The boy was not to enter the pub. What does the sight of a cockroach make you do? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. The reason why I am here is that I’m starving. I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown. If I were you. The reason for the accident was speeding. Why don't you ask him what's upsetting him? Why not look it up in the dictionary? How about beating it? If you take my advice. The less I can see you. What weather! The more money you have the happier you live. His first love was a 16-year-old. At what time am I to be there? Are we to live in a small island? The book was not to be found. The balder the more attractive I am. It would be a good thing if we got up and left. She kept saying… The child keeps pestering me to take him to the fun fair. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride. There is a special program on TV for the deaf and the dumb. I'd find a girlfriend. You are getting a smoker's cough. you'll leave him alone. There are more and more places of work for the disabled. I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. It would be better if you kept your money in a bank. Why do you keep bugging me? Keep going till you reach the traffic light. The car has got one of the bumpers missing. but I was ill. He succeeded in getting the data. I’m sorry to keep you waiting. The sight of blood makes me sick. the more stinking. The sooner you arrive the more cakes you’ll get. What does the sound of a piano make you do? I think you ought to go to the dentist. The one who likes animals can’t be that bad. The darker. My Trabant is made of paper. The table is made of wood. the more water goes in. The bigger Pistike's head. The reason for his leaving can’t be explained. He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. I think you should give up smoking. I live in a ten-storey house. All prisoners are to be in bed by 10 o'clock. 2102) 2103) 2104) 2105) 2106) 2107) 2108) 2109) 2110) 2111) 2112) 2113) 2114) 2115) 2116) 2117) 2118) 2119) 2120) 2121) 2122) 2123) 2124) 2125) 2126) 2127) 2128) 2129) 2130) 2131) 2132) 2133) 2134) 2135) 2136) 2137) 2138) 2139) 2140) 2141) 2142) 2143) 2144) 2145) 2146) 2147) 2148) 2149) 2150) 2151) 2152) 2153) 2154) The longer the better. This is such a difficult question. I am in the habit of drinking beer for lunch. The cause of the pile up was bad weather. three-eared girl. The cause of writing this book is simple. The one who can hear it should transmit it. You'd better send the children out. I've got into the habit of driving very fast. Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family. The person who is green with envy is my brother-inlaw. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look. "I've got into the habit of saying ""good morning"" to my neighbor. She managed to pass the exam. the less I can see you. I recommend you to make a comprehensive policy on your car. one-eyed. You are not to smoke here. There's no need to be rude. The transistors are missing from the pocket radio. Alcohol makes people lose control. the poor the rich the blind the disabled The rich managed to save their wealth. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy. His plane was to have landed at six. We were to have gone away the next day. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. The light doesn't work. the thinner her waist. We are to be married in June. the more I like you." I got out of the habit of having a bath in the morning. Where was I to go? What am I to do now? They were to come home on Friday. The sound of the bells makes me remember my childhood.2044) 2045) 2046) 2047) 2048) 2049) 2050) 2051) 2052) 2053) 2054) 2055) 2056) 2057) 2058) 2059) 2060) 2061) 2062) 2063) 2064) 2065) 2066) 2067) 2068) 2069) 2070) 2071) 2072) 2073) 2074) 2075) 2076) 2077) 2078) 2079) 2080) 2081) 2082) 2083) 2084) 2085) 2086) 2087) 2088) 2089) 2090) 2091) 2092) 2093) 2094) 2095) 2096) 2097) 2098) 2099) 2100) 2101) The old man was never to walk again.

I am so fat. He works as a slave. I am so sticky. At the end of the play they all went to the pub. You're just like a steam engine. He told her the story of his life. Juliska said. rented room co-tenancy We had a very good time at the party. She told me to meet her at midnight. I can't do without you. You're too old. I've got such a headache. Off he went. I could do with a short walk. Hmm. She is not clever enough to understand it. Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. it's (a) daddy longlegs. You're just as nice as my mother-in-law. 139 . In the end nobody stayed on the stage. Hmm. What do you call the person who takes out your tooth? What is this machine called? house. that's a good cap. motorway highway railway borrow lend There is a spider on the wall. and it fits you. We went to the zoo in my car. The batteries want replacing. This book is like a bad dream. I have been waiting for you for more than 3 hours. I suggest that you don't get drunk. At the end of the month I'm always short of money. There is a nice married couple in the photo. Hmm. Like a squirrel up in the tree… You're as beautiful as the sun. and it goes with your scarf. Your eyes are like a little pillow. The music is too loud for the baby to sleep. I wouldn't let her prick my nose. a chain jacket doesn't suit you. The flowers need to be watered. How are you? -Fine. She's bought a blouse that goes with her pants-suit. We soon ran out of drinks at the party. Béla said to Marci. When I was a kid I would play football every day. lodgings. You're just like my mother-in-law. the table won't stand up. She is out of money. Flowers can't do without water. I'm not tired. I have been waiting for you for several hours. The street is too muddy for Pisti to cross (it). I could do with a shower. That beer is too much for me to drink. thank you.2155) 2156) 2157) 2158) 2159) 2160) 2161) 2162) 2163) 2164) 2165) 2166) 2167) 2168) 2169) 2170) 2171) 2172) 2173) 2174) 2175) 2176) 2177) 2178) 2179) 2180) 2181) 2182) 2183) 2184) 2185) 2186) 2187) 2188) 2189) 2190) 2191) 2192) 2193) 2194) 2195) 2196) 2197) 2198) 2199) 2200) 2201) 2202) 2203) 2204) 2205) 2206) 2207) 2208) 2209) 2210) 2211) 2212) 2213) 2214) 2215) 2216) If the legs are missing. We've run out of wine. """You are a genius"". subtenancy." """Nice day. She's as pretty as her mother. Humans can't do without oxygen. I would eat it if it wasn't green. There are two oranges in the picture. Like a movie scene. That hair style suits you. He says he's busy. 2217) 2218) 2219) 2220) 2221) 2222) 2223) 2224) 2225) 2226) 2227) 2228) 2229) 2230) 2231) 2232) 2233) 2234) 2235) 2236) 2237) 2238) 2239) 2240) 2241) 2242) 2243) 2244) 2245) 2246) 2247) 2248) 2249) 2250) 2251) 2252) 2253) 2254) 2255) 2256) 2257) 2258) 2259) 2260) 2261) 2262) 2263) 2264) 2265) 2266) 2267) 2268) 2269) 2270) 2271) 2272) 2273) 2274) 2275) 2276) They went to the zoo by car. The chair's got a leg missing. Does the curtain match the wallpaper? That pullover really suits you. gravelled road rutted road dirt road asphalt road on the way to the office Can you tell me the way to Denton Cottage? (Czobor – Horlai) The way was long and the road was busy. The boy told the girl to plight their troth Don't tell lies. That mini skirt really suits you. thank you. Be careful. but I've run out of cigarettes. He said that it was fun to make love in the sun. The tea was too hot for the fly to beat the world record. He works like a slave. so they had to borrow some. It is too windy for us to sail now. detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs. Madam? I've got to buy a curtain that matches the armchair. They are seven like the evil. He said he would visit me the next week. (Amanda Lear). The wood needs drying out. I'm sorry. I only want to say if there's a way (Superstar). He says he can't survive without ten hours' sleep. You're as small as a dwarf. ain't it?"". and it suits you. He is too drunk to speak. He is rich enough to buy the villa. Those shoes fit me. Just like that. At the end of the week you will feel well. The train was not slow enough for him to jump on. That pair of jeans fits me. The grass needs to be cut. The house is in need of cleaning. I'm right out of matches. Hmm. Would you like to take a seat? No. Does that blouse fit you. there's a stair missing. He suggested that I should leave." I advise you to stay here. At last we arrived at the station. Are you short of glasses? They were short of ashtrays. It is no use waiting any longer. The whole car needs re-spraying. She suggested that we go/should go/went. It is worth buying this Mercedes. I could do with a slimming course. Hey. The windows want repairing. There are some pioneers standing under the flag. too. She can't survive without two cars.

K. Hungary is believed to be similar to wool. The truncheon is black. You'd better not eat it. K. I saw them standing hand in hand. We were thought to be working. seems to be loved by every child. We'd better have used the lift. was reported to be wanted by the police. There was a fly skidding on his bald head. He was thought to be clever. since morning for six months for weeks I studied the piano for two years. Hardly had he arrived when he had to leave again. I'd better sleep. There was a flea balancing on the cat's moustache. Eve seems to have eaten the roll. seems to have lost his horse. K. It will take them half a day to replace the crankshaft. was said to have lost his horse. Hoe long does it take you to get to Csepel from Erzsébet. You'd better not put on your dress. I've never seen her cry. You'd better not have left. It takes me 20 minutes on foot and 30 minutes by car. She's said to have had to leave. And I saw her standing there. was reported to have run away with his horse. The cat likes romantic stories. was reported to have a horse. There's a banana on the lemon tree. You'd better close your eyes. K. K. You'd better be quiet. We'd better go home now. There are a lot of bathrooms in his house. There was a sonorous voiced men's chorus singing the refrain of Coshlet. K. K. Can you hear Christie bark? Can you see that ghost jumping from rooftop to rooftop? I saw her smile. He is supposed to be hiding in the country. There is a cat laughing on the roof. The kitchen is beside the bathroom. No sooner had the game begun than it started raining. The pie is on the table. He had better have slept. I was just about to taste it. She's been sleeping for 6 hours. is said to have been deserted by his horse. K. The door seemed to have been closed. 2338) 2339) 2340) 2341) 2342) 2343) 2344) 2345) 2346) 2347) 2348) 2349) 2350) 2351) 2352) 2353) 2354) 2355) 2356) 2357) 2358) 2359) 2360) 2361) 2362) 2363) 2364) 2365) 2366) 2367) 2368) 2369) 2370) 2371) 2372) 2373) 2374) 2375) 2376) 2377) 2378) 2379) 2380) 2381) 2382) 2383) 2384) 2385) 2386) 2387) 2388) 2389) 2390) 2391) 2392) Were you about to leave? Were you going to leave? I wasn't going to eat it. Nobody heard him leaving the house. K. Ask him the time. I'd better not talk so much. Hoe long did it take you to read 'War and Peace'? I asked him his address. She is said to have been less than fourteen when she lost it. He seemed to have been crying all night. I heard Julia singing in the bathroom. You'd better have closed your eyes. She's been sleeping since morning. He was a soldier for two years. seems to be looking for a battlefield. The poor bloke was thought to be poor though he was rich. He asked me for some raspberries. K. There is a girl standing on the corner. He is reported to have fallen from the fifth floor. Can you hear my heart beat? I saw them walking hand in hand in the garden. 140 . Hardly had we started when the car got a flat tyre. It took Joe a week to paint my room. K. is said to have been a lady-killer when he was young. We'd better not go together. How long does it take you to change that lock? It took me two minutes to get there. It seemed to be boiling. Then the fly flew on the pie. There were beetles in the bathroom. (Beatles) I can hear someone knocking. is said to be a coward. is reported to have a horse. she shrinks with every big wash. Last year K. You'd better not tell him. He doesn't seem to care about anything. How long will it take you to take off that skirt? It took them two hours to take the smile off his face. There's some pie in the oven. One goose neck is said to be better than two hen necks. K. His car was thought to have been stolen. You'd better put on your dress. It took her less than 10 minutes to make scrambled eggs. Nobody heard him leave the house. There's only one house in the street. was said to be a coward. The girl is wearing a mini skirt. She is believed to be a foreigner. This sentence is said to be the last one. seemed to have been defeated. There were two ovens in the kitchen. K. It seemed to be a stolen car. K. I heard the door opening. K. The policemen are looking at the girl. It seems to be boiling. is thought to know the king. No sooner had we sat down than we found it was time to go. is reported to have left for the castle. seemed to know the gate locking password. too. And I saw her standing there. There seemed to be a few more left. There is a truncheon in the policeman's hand. There are two policemen sitting in a Zsiguli.2277) 2278) 2279) 2280) 2281) 2282) 2283) 2284) 2285) 2286) 2287) 2288) 2289) 2290) 2291) 2292) 2293) 2294) 2295) 2296) 2297) 2298) 2299) 2300) 2301) 2302) 2303) 2304) 2305) 2306) 2307) 2308) 2309) 2310) 2311) 2312) 2313) 2314) 2315) 2316) 2317) 2318) 2319) 2320) 2321) 2322) 2323) 2324) 2325) 2326) 2327) 2328) 2329) 2330) 2331) 2332) 2333) 2334) 2335) 2336) 2337) The pioneers are singing. He is said to love nobody. How long will it take them to get to Moscow from Székesfehérvár? It took us four days to get to the Hague. There were swallows flying towards South-Africa.

That won't make her balder. I'll buy it for you. They stole 100 forints from the old lady. They robbed the old lady of 100 forints. She was just like that. 2420) 2421) 2422) 2423) 2424) 2425) 2426) 2427) 2428) 2429) 2430) 2431) 2432) 2433) 2434) 2435) 2436) 2437) 2438) 2439) 2440) 2441) 2442) 2443) 2444) 2445) 2446) However much it hurts. But she wasn't as selfish as you are. you'll get sick. Wherever you go. They are good at singing. He prefers to get up early. I'll be there. He prefers getting up late. With us. whatever you do. There's no more. He's very good at driving. They prefer running to swimming. 141 . Fradi is the first. Whatever it costs. The only problem is that it's rather expensive. he's stupid and that's it. (Susie) Whoever it is. He took off his shoes. She is good at languages. Wherever you go. She tried hard to please everyone. Whichever he marries. I am as tough a guy as you are. She may use make-up. Let's meet at 6 o'clock. This is the only exit. It's two months since we talked. They robbed a bank. You're the only one who'll have me. I'd prefer to go to Greece. he always disagrees. Whoever says it is a liar. I am as tough a girl as tough a guy you are. he'll regret it. Whatever I suggest. She was much better at cooking than you and that's it. I can't hear a thing. one lesson is 45 minutes. I prefer beer to wine. I know exactly what kind of a woman your first wife was.2393) 2394) 2395) 2396) 2397) 2398) 2399) 2400) 2401) 2402) 2403) 2404) 2405) 2406) 2407) 2408) 2409) 2410) 2411) 2412) 2413) 2414) 2415) 2416) 2417) 2418) 2419) Ask him for a watch for your birthday. I prefer cats to dogs. It's ages since I met them. in Csepel Workers' Home. Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. I don't want to see him. You don't know what you're saying. I haven't seen a moron like you. It is 5 hours GMT (Greenwich Mean Time). However big my ears. I'm coming with you. You are nothing like my first wife. This is the only way to convince him. Whatever you drink. They stole 2 million forints. She put on her coat. However much money he has. Control yourself. He's the only person in the office who smokes. is there? No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful