P. 1
Dohár Péter - Kis angol nyelvtan

Dohár Péter - Kis angol nyelvtan

|Views: 59|Likes:
Published by Reni Carrey
Angol tankönyv, nyelvtani magyarázattal
Angol tankönyv, nyelvtani magyarázattal

More info:

Published by: Reni Carrey on Mar 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

Dohár Péter

Kis angol nyeltvan

-2-

Tartalom
Néhány fontos nyelvtani tézis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Present Perfect Continuous Tense Present Perfect Tense Present Continuous Tense Present Simple Tense Past Perfect Continuous Tense Past Perfect Tense Past Continuous Tense Past Simple Tense Future Perfect Continuous Tense Future Perfect Tense Future Continuous Tense Future Simple Tense Igeidők összefoglalása II. Szenvedő szerkezet (Passive Voice) III. Függő beszéd - Függő kérdés (Reported Speech, Reported Question) IV. Műveltetés (Causation) V. Feltételes mód (Conditional) VI. Célhatározói mellékmondat (Clause of Purpose) VII. Jelzői mellékmondatok (Relative Clauses) VIII. Segédigés szerkezetek (Auxiliaries) IX. The Verbal Phrase (Infinitive, Gerund, Participle) 79 (Hetvenkilenc) apróság 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Főnevek és azok többes száma Some, any, no Sok és kevés (many, much, a lot of, few, little) Összes; minden (all, every, each) Both, either, neither Birtokviszony (‘s; of) Melléknevek fokozása és összehasonlítása Névelõk (articles) Bárcsak (I wish, if only) Valaha (used to, would) Ugye-kérdés Inkább (would rather) Mintha, hogy (as if/as though) Mit gondolsz, ki vagy? Jellegű mondatok Azt hiszem, nincs igazad jellegű mondatok Nyak, -nyek, -nyuk, -nyük “képző” Azt akarom, hogy te csinálj valamit Ideje, hogy… (It is time) Kedvem van… (I feel like) Is, is...is, sem, sem...sem Amíg… (until) Időhatározói mellékmondatok Keményen, illetve alig (hard, hardly) Used to Történetesen… 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Nálunk, hozzánk Át, keresztül (across, through) Reggeli, ebéd, vacsora Udvariasság To be to szerkezet Készült valamiből (made of, made from) Jelzős szerkezetek Az oka valaminek (reason for, reason why) Sikerül - nem sikerül Szegények, gazdagok stb. Milyen...; Ilyen...; Olyan… Minél...annál Az, aki… Egyre csak (keep + ing) Make Tanácsadások Rászoktam, leszoktam Hiány Tell, illetve say Suggest Dátumok Thank you Hogy hívják? Házak és lakások Érzi magát Néhány prepozíció (arrive to, at, in) Több (several, more) Ma reggel, ma este stb. Érdemes – nem érdemes Would jelentései Like; illetve as…as Too és enough Jól áll (suit, fit, go with, match) Úton (road, illetve way) Kölcsönkér és kölcsönad There is/are/was/were/will be Since és for Alighogy…máris Jobb lenne, ha (had better) Láttuk; hallottuk (see és hear) Azon van, hogy (to be about to) Úgy tűnik, azt mondják róla… Meddig tart? Vagy fél órát (take) Kérdez vagy kér (ask) Az óra De jól táncolsz! (good at) Két éve nem láttalak Jobb szeret (prefer) Gonna, wanna stb. Rabol és lop (rob, steal) Az egyetlen (the only) Bárhová, akármit Fölvesz – levesz (ruhát) Remélem (I hope)

-3-

egy egyszerű matematikai művelettel (3 x 4) tehát megkapjuk a keresett 12 TENSE-et. Az így létrejött 6 TENSE-hez ismét hozzárendeltünk valamit: vagy folyamatos. Jóska már órák óta gondolkozott. Míg azonban számos nyelvben . esetleg a múltban folyamatosan történt. megkapjuk a 12 angol igeidő nevét. tehát egyszerű szemléletmódot. vagy hallgató szempontjából fontosabb. Tehát: A három TIME-hoz hozzárendeltünk PERFECT szemléletet. mint amennyi "logikai időt". ami az egyes TIMEoknak befejezettséget. egyfajta múltas árnyalatot ad. jövő). Pl. illetve nem-perfect jelentéséről. vagy nem folyamatos. olyan cselekvést kell elképzelni. P1. méghozzá úgy. hogy a magyar nyelvben is bizonytalanság van az ilyen mondatoknál. Így aztán érthető.így a magyarban is . Szabó Dezső) lassan kikopott a beszédből. minden nyelvben. E három TIME mindegyikéhez egy különleges szemléletmód kapcsolható. vagy a jövőben fog megszakítás nélkül lejátszódni. a TENSE-ek száma 12. de az idők folyamán az ún. Holnap ilyenkorra az aratás már rég befejeződik (vagy befejeződött). Magyarra történő lefordításával sokan próbálkoztak már. az angolban élesen el kell határolni ezeket egymástól. nem tartalmaz befejezett szemléletet. elbeszélő múlt (pl. Present Perfect az is. A magyar nyelvben három logikai időt (jelen. most azt vizsgáljuk meg. mint maga a cselekvés . "Ede megevé ebédem". de a nyávogás momentán is hallható. s végül megkaptuk a 12 TENSE-et. tehát egyszerű (SIMPLE). hogy a macska két órája nyávog. Ez a PERFECT valami olyasmi.a jelen időben érvényes.I. Ezen felül azonban az angol nyelv külön igeidővel fejezi ki azt is. a 3 TIME perfect. vagy "múltas". de a hatás . és ez a tény a beszélő szempontjából legalább olyan fontos. logikai időket (TIME) és igeidőket (TENSE). Ede megette az ebédemet). Ha az ábrán látható szavakat a megfelelő vonalkák szerint összeolvassuk. Régebben létezett két fajta múlt idő. Kihúzták a fogam. (Pl. ha azt mondom. de megfelelő igeidő hiányában a magyar nyelv a meglévő három idő valamelyikét használja. E felosztás és névadás után. Eddig tehát 6 TENSE-ről beszéltünk. tehát csak azokat az eseteket vizsgáljuk meg. mint maga a jövő idő. Ha Past Perfect-ről van szó. Ha tehát a jelenidejű perfect-ről beszélünk. de a múlthoz is köze van. a vonalak mentén egyre följebb haladva a következőt olvashatjuk le: PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE). vagy hosszabb ideje játszódik. múlt. A Future Perfect esetében jövő időről beszélünk ugyan. hogy esetünkben minden TIME-on belül 4 TENSE-et különböztetünk meg. hogy noha 3 TIME-ról beszélünk. melynek neve PERFECT. de átütő sikert egy fordítás sem aratott. tehát nem tudok enni. és a ma használatos múlt idő vette át a szerepét (pl. vagyis Past Perfect-ről van szó. Pl. de a cselekvés a jövő egy pontján befejezett lesz. Láttuk tehát. 4 . Természetesen nem minden cselekvés befejezett. hogy mikor melyik igeidőt kell használni. vagy olyat. ha éppen most történik. past (múlt) és future (jövő). ha egy cselekvés folyamatos (CONTINUOUS). és manapság a köznyelvben ugyanennyi igeidőt tartunk számon. A Present-ből kiindulva. Ebben a mondatban Jóska gondolkodása megelőzte a megoldás megtalálását. Ez a 12 TENSE természetesen a 3 TIME-ra épül.e két idő nagyjából megegyezik. megkülönböztetnek ún.ami a beszélő. melyek a szürke hétköznapok kommunikációjában elengedhetetlenül szükségesek. Tudományos aprólékosság híján. Nyilvánvalóan akkor folyamatos egy cselekvés. ahol a múlt idő egy pontján egy korábban elkezdődött cselekvés befejeződik. a másik oldal. Az igeidők felosztása és a TIME-mal való kapcsolata a következőképpen fest: Adott tehát a három TIME: Present (jelent). amelyben a múlt időn belül még égy múlttal találkozhatsz. ezért a 3 TIME-nak csak az egyik oldalán lehet látni PERFECT-et. illetve nem rendeltünk hozzá semmit (----). tehát előidejűségről. mely a felosztáson "----" jellel jelölt. így az angolban is. melyben a cselekvés a múltban kezdődött. TENSES Mint köztudott. olyan cselekvést képzelj el. vagy nem folyamatos. Az angol nyelvben azonban még a mai napig is több igeidőt tartanak számon. mely alapvetően jelen idejű. hogy a 3 TIME-hoz az angol nyelv hozzárendel egy PERFECT szemléletmódot. Ez utóbbi két magyarázat persze egymással összefügg. Látszik. amikor végre megtalálta a megoldást. ha a cselekvés már lezajlott ugyan. Ilyen lehet például az.

Például: I am drinking beer for half an hour Még fél óráig fogok sörözni. stb. Első találkozásunk óta szeretlek. (ritka) He hasn’t played poker for 8 years. (gyakori) Ezzel az igeidővel kapcsolatban kell megtanulni a since. képzésük és elsősorban használatuk szempontjából. hogy ezt az igeidőt tagadás esetén csak ritkán használják. bár számos példa van arra is. és valószínűleg folytatni is fogja. (Nem lehet azt mondani. ha a cselekvés a múlt egy ismert (since 5 o’clock). ilyenkor szerepét átveszi a Present Perfect Tense. (Hat hónapja csinálja. és akkor születnek ilyen mondatok. PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I have been playing the violin for five years.) Lényeges. Például: He hasn’t been playing poker for 8 years.) 1. Ami teljesen hibás!! 5 . Magyar anyanyelvű és angolul beszélni igyekvők esetében leggyakoribb hiba a TENSE használatánál. to be engaged. to be in love. He has been a soldier for 27 years. Ugyanez vonatkozik foglalkozásokra is: Például: She has been a teacher since 1896.) Példa az utóbbi esetre: A férj kissé pityókásan ér haza. (A felosztás a fent látható ábrán jelzett számok sorrendjében történik. How long…? (mióta) és Since when…? (mióta) Például: How long have you been waiting for a higher standard of living? How long has he been trying to get it back? Since when have they been planning to get married? Mióta vársz magasabb életszínvonalra? Mióta próbálja visszaszerezni? Mióta tervezik. Számtalan eset van ugyanis.) I have been in love with you since we first met. Például: I have been married for 6 years. Példa az előbbi esetre: She has been doing aerobics for 6 months. you have been drinking again! (A férj az ivást a mondat elhangzása előtt már abbahagyta. A cselekvés valószínűleg folytatódni fog a jelen után is. hogy 3-4 igeidővel az ember elboldogul. és dühösen felkiált: Béla.). Már öt éve hegedülök. Már öt perce boldog.Súlyos tévedés azt gondolni. A Present Perfect Continuous Tense -ben legyakrabban használt kérdőszó. A fenti ábrából egyértelműen kiderül. amikor az aktus a jelen előtti pillanatban már befejeződött. illetve for helyes használatát is. töretlenül tart egészen a jelenig. hogy összeházasodnak? Összetett igéknél (to be married. valamint melléknevek használata esetén a Present Perfect Continuous Tense nem használható. 1896 óta tanár. vagy ismeretlen (for ages) pontjából elindul és hajthatatlanul. Felesége meglátja. 6 éve vagyok nős/férjnél. helyette a present perfect használatos. melyről részletesen a 79 apróságban olvashatsz. amikor az igeidők helytelen alkalmazása félreértést okoz. hogy összekeverik a Present Continuous-sal. hogy ezt az igeidőt akkor használják. E rövid bevezető után a továbbiakban az egyes igeidőket részletesen megvizsgáljuk. DE! I have been drinking beer for half an hour Már egy fél órája sörözöm. hogy I have been being married. She has been happy for 5 minutes. Have you been playing the violin for five years? He hasn’t been playing the violin for five years. I’m speaking with him for half an hour stb. hogy: I am married for 2 years. 27 éve katona.

Itt tehát nem az a fontos.az ilyen mondatokat leggyakrabban MÚLT időben fordítja. amikor a jelenlegi állapot fontosabb. PRESENT PERFECT TENSE-t kell használni. Mióta miniszter lett. mint a múltbeli cselekvés. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The lonely swans have been floating in the bay Ősz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk. ezért esett ki a macska. a magyar . hogy a jobb kezemmel (bal kezesek balkézzel) csavaró.megfelelő igeidő híján . autóval jár. Ennek a magyarázata pedig igen egyszerű: egy angol számára ugyanis ez az igeidő . hanem az. Órák óta azt az egy halat eszi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How long have you been teaching? Mióta tanítasz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s been whining for two days. húzó.mint a neve is mutatja . mint amit a beszélő kifejezni igyekezett: Például: How long are you staying in Budapest? How long have you been staying in Budapest? Meddig maradsz még Budapesten? Mióta vagy Budapesten? Példák Present Perfect Contiuous-ra: I’ve been thinking of you since summer. hogy egy megtörtént cselekvés annak minden hatásával a jelen időt ábrázoló NOW-t bombázza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve been thinking of mum for a week. hogy ennek milyen hatása. mióta kivették a manduláját. Have you seen this film? I haven’t seen this film. De nézzük először egy mondat felépítését és a rajzot.JELEN idő. Tizennégy éves kora óta ír naplót. hanem az. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s been keeping a diary since she was fourteen. ezért van hideg. Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I have seen this film. ha nem a cselekvés maga a fontos a beszélő számára. Láttam már ezt a filmet A rajz azt próbálja bemutatni. Már egy hete csak a mamára gondolok. azonban sokszor teljesen mást jelent. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been smoking since last year. Vagyis olyan esetekben kell ezt az igeidőt használni. 2. Dél óta alszik. 6 . since autumn/fall. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s been eating that fish for hours. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been sleeping since noon. PRESENT PERFECT (SIMPLE) TENSE Az átlag magyar ember számára minden angol nyelvtani szabály közt ennek az igeidőnek a megértése és elsajátítása okozza a legnagyobb gondot. jött be a csótány (cockroach) stb. Ablakot nyitottam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been travelling in a car since he became a minister. Tavaly óta cigarettázik. friss levegő. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been snoring since his tonsils were removed. Azóta horkol. milyen következménye van a jelenre. Minden olyan esetben tehát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve been working for three weeks. Például: I have opened the window.A hallgató számára időnként érthető a mondat így is. nyomó vagy egyéb mozdulatot végeztem az ablak kilincsével. Nyár óta csak rád gondolok. Már három hete dolgozom. Két napja nyüszög. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The phone has been ringing for five minutes. Már öt perce szól a telefon. hogy az ablak most nyitva van.

hogy I have been living here for two years. Még nem jártam Tótkomlóson. Még mindig nem kérdeztem meg. de a történésnél fontosabb a hatás: He has given her a kiss. ha a cselekvés a múltban kezdődött és a jelenig tart: Pl. recently (nemrég) esetén a present perfect használata valószínű. Jártam már Tótkomlóson. Háltam már lópokrócon. I’ve already slept on a horse blanket.: d) Pl. (De az a mondat is jó. f) Ha a cselekvés befejeződött ugyan. még szavak kijelentő mondatban now.: I still haven’t asked him. melyek megtörténtek már. de nem kötelező 7 . Hogy miért to és miért nem in. lately. Jártál te már Tótkomlóson? Még nem jártam Tótkomlóson. (Amennyiben e magyarázat nem világos. Ma reggel jártam Tótkomlósan. Végre már ezt is megtanultam. I’ve just sleep on a horse blanket. amennyiben persze nem huzamosabb tartózkodásról van szó.: e) Pl. úgy jegyezd meg. de még megtörténhet: I haven’t been to Tótkomlós yet.: Olyan cselekvéseknél. Megcsókolta (és most várandós). 3. Még nem tanultam meg. Olyan kérdéseknél.: b) Pl.) g) A Present Perfect Continuous-hoz hasonlóan.: Pl. kérdő és tagadó mondatokban yet Például. 2.: I have lived here for two years. Néhány fontos tudnivaló: Már. és nem az ott-tartózkodást. I’ve slept on a horse blanket this week. így nem jöhet velem diszkózni. I have already learnt it. Lábát törte. ebben a hónapban (this month). Fentiek leglényegesebbjeit összefoglalva: PRESENT PERFECT-et használj az alábbi tótkomlósi esetekben: 1. vagy at? Nos. ebben az évben (this year) stb. Olyan múlt idejű kijelentéseknél.: c) Pl. Olyankor. hogy az “I HAVE BEEN LIVING”.) A két mondat jelentése nagyjából hasonló. I haven’t learnt it yet. ezen a héten (this week). Még sosem háltam lópokrócon. míg az “I HAVE LIVED” kicsit töttyedt. ma délután (this afternoon). vagy already.Ennek az alapgondolatnak a megértése talán kulcsot ad a helyes használathoz. még mindig (nem) minden típusú mondatban still Például.: I’ve been to Tótkomlós this morning. mondat érzelmileg dúsabb. Have you ever been to Tótkomlós? I’ve never been to Tótkomlós. azért mert a PRESENT PERFECT az odamenetelt és visszajövetelt hivatott kifejezni. ma reggel (this morning). Épp most jártam Tótkomlóson. melyek egy cselekvés megtörténtét firtatják: Have you ever been to Tótkomlós? Have you slept on a horse blanket yet? Jártál te már Tótkomlóson? Háltál te már lópokrócon? Ha a cselekvés épp a beszéd előtt fejeződött be (JUST): I’ve just been to Tótkomlós. ha a cselekvés még nem történt meg. A még teljesebb megértéshez néhány pontban összefoglaltam a használati tudnivalókat. Jártam én már Tótkomlóson.: I have learnt it now. De hisz ezt már tanultam. melyeknél már szót használsz: I have already been to Tótkomlós. hogy ebben az igeidőben to-t használj. He has broken his leg he can’t come with me to the disco. I’ve already been to Tótkomlós. I’ve never slept on a horse blanket. Épp most háltam lópokrócon. PRESENT PERFECT-et használj az alábbi esetekben: a) Pl. E héten háltam lópokrócon. de a mai napon (today). talán csak annyi a különbség.

Már olvastam. but this week he is getting up at 8. A kezét már megkérte. (He still hasn’t answered. He is watching TV now. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He hasn’t yet answered. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We have been very happy until recently. Épp rám mosolyog. 8 . Épp most dugta el. Most áll. 1. Általában 7-kor kel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve never been so scared. s használata is elsősorban egy bizonyos szituációra épül. de még nem vette el. mivel képzése viszonylag egyszerű (bár sokan hajlamosak arra. Pl. hogy a mondatból kifelejtsék az am. ha a beszéd. but he hasn’t married yet.: Használjuk tehát akkor. Amennyiben a szokásostól eltérő cselekvéseket akarjuk mondatba önteni. kifejezéseket. is. mint “She smiling at me”. Még sose féltem így. szintén ez az igeidő használatos (természetesen a PRESENT SIMPLE TENSE-szel párba állítva). ami természetesen hibás). Ez az az igeidő. de e héten 8-kor. vagy ül? E szituációban a mondat kulcsszava a now. Is she sitting or standing? I am reading this fantastic explanation now. de ma este kevertet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you gone to sleep yet? Elaludtál már? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s just hidden it. ami helyett szinonímaként használhatjuk az at the moment stb. Épp most ment el hazulról. vagy írás pillanatában történő cselekvést akarunk kifejezni. 2. nem? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s already popped the question. Egész mostanáig boldogok voltunk. Épp TV-t név. mellyel az angol nyelvet tanulók stúdiumaik folyamán először találkoznak. PRESENT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: She is smiling at me. haven’t you? Kicsit meghíztál. Példák Present Perfect-re: She has just left home. Általában Camparit iszik. She generally drinks Campari. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I haven’t seen anything like that. s alkotnak olyan mondatokat. but this evening she is drinking“kevert”. Ezen kívül azonban ez az igeidő néhány más esetben is használatos. Pl. are szavakat. 3.) Még mindig nem felelt. Én még ilyet nem láttam! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haven’t we met somewhere before? Nem találkoztunk mi már valahol? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you apologized to him yet? Bocsánatot kértél már tőle? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve already read it. Is she smiling at me? She isn’t smiling at me. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’ve put a bit weight on. Azért ugyanis. vagyis amikor a beszéd pillanatában éppen történik valami.: He usually gets up at 7.A későbbiek folyamán a PAST TENSE tárgyalásakor még visszatérünk a PRESENT PERFECT TENSE-re.

hogy láthatom a lányt és hallhatom a hangját. and I can hear her voice. Sírok. 9 . Ez kezd bedilizni. Oh. A buszra várok. know. és a hangját is hallom. Csöng a telefon. Írok.: understand. Ülök egy rózsaszínű kádban. melyeket nem lehet a fenti igeidőbe tenni. Pl. Lehúnyja kék szemét az ég. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The coat is sleeping on the chair. például dühösen akarsz kimondani. see. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kate is coming round tomorrow.: Now I know. most már emlékszem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am crying. Holnap este színházba megyek. nem olvasok. I am going to the theatre tomorrow night.. szintén ezt az igeidőt használd! Pl. 4.: Ez az igeidő jövő időt is kifejezhet. A mondat helyes fordítása: Látom a kislányt. Hull az elsárgult levél.3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m sitting in a pink bathtub. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The phone’s ringing. Állandóan csapkodja az ajtót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They’re always arguing. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m thinking. remember. Ilyenkor két lehetőség van: a) a PRESENT CONTINUOUS helyett PRESENT SIMPLE-t használunk: Pl. tehát az akaratunktól független cselekvéseket kifejező igék. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m not writing or reading. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am writing.: He is always listening to that stupid disco record! Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja! You are always telling me lies! Állandóan hazudsz! Az angol nyelvben vannak olyan igék. Pl. Alszik a széken a kabát. Gondolkodom. Most épp nem írok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s cracking up. too. now I remember. Állandóan vitatkoznak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m going to market tomorrow. Áh. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m waiting for the bus. Példák Present Continuous-ra: What are you doing? Mit csinálsz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Where are you going? Hova mész? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Are you kidding? Most hülyéskedsz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The yellow leaves are falling. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m eating an apple. Most már tudom. Ha egy rendszeres cselekvést érzelmi töltéssel. Majd holnap kimegyek a piacra. b) elsősorban a see és hear igék esetén betesszük a can szócskát a mondatba: Pl. Almát eszem. hear. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He is always slamming the door.: I can see the girl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sky is closing its blue eyes. plusz a want ige. forget stb. Vigyázz! Ezt a típusú mondatot tilos úgy fordítani. Kati holnap jön át.

A NÉPSZABADSÁG-ot szoktam olvasni. (Beatles) There goes our dream. I usually read NÉPSZABADSÁG. usually. e) Pl. once a year stb. it) ne felejtsd el az s ragot az ige végén. hogy a cselekvés rendszeresen. A Nap keleten kel.: I want to break free. Néha nyolcig alszik.: Ha tehát a cselekvés rendszeres. Szabad akarok lenni. he plays) A rajzon látható kis karikák azt próbálják érzékeltetni. Azt hiszem igazad van. generally. b) Pl. remember stb. PRESENT SIMPLE TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I love you. I love you. never. Ismerlek. Szeretlek. ismétlődően megy végbe. viszonyokat kifejező esetben: The sun rises in the East.: Mondatkezdő kifejezéseknél: I think you are right. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do you like me? Tetszem neked? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 . seldom. Éjfélkor szokott lefeküdni. hogy pénteken nem érek rá..4. I hope you see through the book. Do you understand? I remember everything. sometimes. Ennél az esetnél gyakran használunk időhatározó szókat. Utálom az esőt. Úgy értem. Úgy tudom ruhákat ad és vesz. I believe you buy and sell clothes. Példák Simple Present-re: I think about you night and day.: A here és there szavak mellett: Here comes the sun. c) Pl. A következő esetekben használj PRESENT SIMPLE TENSE-t: a) Pl. d) Bizonyos szavaknál. (she eats.: Általánosságokat. Az állatok sosem ölnek pénzért. he. minden reggel stb. I mean I’m busy on Friday. Ott megy az álmunk. Fontos! Kérdezni és tagadni DO-val kell! Egyes szám harmadik személyben (she. melyek a következők: every day. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sometimes she sleeps until eight. I know you. Pl. often. once a day. Itt jön a Nap. rarely. Szeretlek. Érted? Mindenre emlékszem. understand. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I usually get up early. Gyakran megyünk moziba. Éjjel nappal rád gondolok. tehát például minden nap. melyeket nem lehet Present Continuous-ba tenni: know. Remélem érted a könyvet. every week stb. Korán szoktam kelni. Animals never kill each other for money. szokásos: We often go to the cinema. Do you love me? She doesen’t love me. She usually goes to bed at midnight. I hate rain. want.

Mikor a sarokra értem. When I got to the corner. b) Akkor is használják.: He went to his room very slowly. Kérdő: Had he been drinking for a long time when we arrived? Ez az igeidő tulajdonképpen a PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatása a múltba. a kakas már fél órája kukorékolt. the girl had been waiting for twenty minutes.I don’t like the soup. a lány már 20 perce ott várt. Én nem golfozom. Ritkán sír. Példák Past Perfect Continuous-ra: He had been typing for ten minutes when he saw Már tíz perce gépelt.: at 5 yesterday) a) Ezt az igeidőt általában összetett mondatok esetén kell használni. mikor újabb vendégek érkeztek. Még csak öt perce ettek. de úszni nem járok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She paints every evening. vagy pedig egy időhatározóval. már 10 perce ment a vonat. 11 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She never helps me. hogy a múltnak azt a bizonyos pontját vagy PAST SIMPLE-vel kell kifejezni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I never play golf. Futni szoktam. Minden nap felkel a Nap. Itt jön. 5.: When I woke up. Utálom a birkahúst. de gyakran nevet. Nem ízlik a leves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sun rises every day. the cock had been crowing for half an hour. Mikor megjöttünk már két órája ivott. hogy nincs there was no sheet in the typewriter. Remélem jól vagy. Pl. You don’t know why? Because he had been drinking beer the whole evening. papír a gépben. Minden este fest. mikor verge kiment. A két tagmondatot by the time. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When he woke up. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Here he comes. mikor látta. Mikor felébredt. Then he took the jug and began to drink from it. (pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She seldom cries but often laughs. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I hope you are fine. vagyis a cselekvés a régebbi múlt egy pontján kezdődött és a múlt egy pontjáig tart folyamatosan. he had been drinking for two hours. PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: When we arrived. the train had been going for ten minutes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I hate mutton. There he sat down and poured some water into a glass and drank eagerly. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The dog had been barking for an hour when at last he went out. Már egy órája ugatott a kutya. when stb. ha egy történet elmesélése közben a beszélő a múlt egy pontjáról hirtelen visszatekint egy még korábbi eseményre: Pl. Mikor felébredtem. kapcsolhatja össze. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I usually go running but I never go swimming. ahol a cselekvés a régmúlttól a múltig tartott. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They had only been eating for five minutes when more guests arrived. Soha nem segít. Lényeges.

Nem is gondoltam a halálra. PAST PERFECT TENSE Kijelentő: By the time I woke up the girl had already left the room. de itt a régebbi cselekvés nem tart folyamatosan a múlt pontjáig. hogy megegye. Még tíz percet sem vezetett a forgalomban. rosszul lett. Pl. amikor rájött.: c) I was angry with him because he had forgotten to post the letter. Mire rájöttem. Az 5/b-hez hasonló esetekben is használjuk. Mire a vadász megtöltötte a puskáját. A két mondatot összekötő szó lehet: by the time. Mielőtt elszaladt. hogy cseréljenek helyet. hanem már korábban véget ért. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------After he had eaten it.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She had been busily carving up the chicken when she realized there was no lard at home. Pl. sárgarépát dugott a puska csövébe. she had already broken my heart. mikor a vizsgabiztos megkérte. Had you learnt singing before you joined the pop-group? Tanultál énekelni.: He started to play football. akárcsak az előbbi igeidőt. Már rég megsavanyodott a túrórudi. because he had drunk liters of wine before. Kérdő: Tagadó: Mire fölébredtem. Miután megette. Dühös voltam rá. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 . the hare had already run away. 6. mikor verge feltűnt egy nyuszi. When I realized she was a swindler. Nagy elánnal bontotta a csirkét. b) A szövegkörnyezetből is egyértelműen kiderülhet az előidejűség akkor is. a lány már kiment a szobából. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats. Mire kiért az állomásra. ha nem használunk speciális kötőszavakat. ha tehát a mesélő visszatekint egy korábbi eseményre. a vonat már elment. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had been sitting at the fox-hole for hours when at last a hare / rabbit / bunny showed up. Órák hosszat ült a rókalyuk előtt. Of course.hogy nincs otthon zsír. hogy szélhámos. before. the train had already left. hogy egy múltbeli cselekvés bekövetkezésekor egy annál korábbi cselekvés már végetért. when. a nyuszi már elszaladt. míg nem találkoztam az ördöggel. a) Elsősorban összetett mondatoknál használjuk. after stb. Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it. mire rászánta magát. mielőtt beálltál a zenekarba? I hadn’t thought of death until I met the devil. A PAST PERFECT esetében tehát arról van szó. már összetört a szívem. Példák Past Perfect-re: By the time the hunter had loaded his gun.: By the time he got to the station. mert elfelejtete föladni a levelet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Before she ran away she had put a carrot into the muzzle of the rifle. he got sick. but in a few minutes he ran out of breath and collapsed.

amikor ezt az igeidőt a 3. PRESENT CONTINUOUS tükörképének tekinthetjük múlt időben. mikor a gyerekek betörték az ablakot. the dog was barking widly. egyszóval gürizett. mely cselekvések mindegyike egy bizonyos időpontban ment végbe. hanem részenként szemléli. He was repairing the electricity when a short circuit killed him.) Pl. birds were singing and of course. (Tehát 10:18-kor éppen öntötte a mérget a pohárba. a) Akkor használjuk elsősorban tehát. hogy világos legyen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had chewed it well before he spat it out. Pl. the telephone was ringing. just then . mikor bejött. az időpontot nem számmal. PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatását a múltba. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He droned on about horses he had known when he was an ostler. Épp egy dalt dúdoltam. hogy rettenetesen elfáradt. mire ezt megírtam. b) Az a ponttal szoros összefüggésben van ez az eset is. I was working very hard all day yesterday. A cselekvések tehát egyidőben.: While I was reading Népszabadság. mint rendesen.: I was singing a song when the children broke the window. Férj. Épp olvastam. Sz. the sun was shining brigthly in the sky.Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow. izzadt.sz. a PAST CONTINUOUS azonban a végbement cselekvést nem egészként. A lámpát szerelte. Ebben a mondatban a feleség azt igyekszik férje tudomására hozni. számmal. és így szól: 13 . mint ez a rajzból is kiderül. hanem hosszabb időn át tartott. Mesélt a lovakról. at 10 o’clock. 7. ha a cselekvés nem egy adott pillanatban játszódott le. Itt egy példa.: What was he doing at 10:18 yesterday? At 10:18 yesterday he was pouring poison into the glass of the king. csak itt nem adok meg konkrét időpontot.) 2. hanem több cselekvést állítok egymással párhuzamba. ha a cselekvés a múlt egy adott időpillanatában ment végbe. mikor látta. hogy nem hoztam kenyeret. mint az 1. Ha az 5. majd összeesett. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My hair had turned grey by the time I wrote this. Ilyen esetben PAST SIMPLE is használható. PAST PERFECT CONTINUOUS-t úgy tekintettük. c) Ezt az igeidőt használhatjuk akkor is. hanem egy másik cselekvéssel fejezem ki. Pistike was banging on the floor. Pl. akiket lovászfiú korából ismert. Were you reading at 6 yesterday? I wasn’t writing anything just then. PAST CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I was reading when she entered. the cat was mieuwing. You know darling. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She went mad when she saw I hadn’t brought bread. mely cselekvés PAST SIMPLE-ben van. vagy betűvel jelzett pontos időpillanattal (pl. Pipa volt. mikor agyonvágta az áram. a keze kérges lett. újságot olvas. egymástól függetlenül mentek végbe. Jól megrágta. Megőszültem.: A szituáció: Feleség panaszkodik. Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet. at six o’clock. mielőtt kiköpte.sz. hogy ő milyen sokat dolgozott. Ezt az időpillanatot kétféleképpen lehet kifejezni: 1.éppen akkor stb. Ez esetben nagy segítséget nyújt a while (miközben) szó használata. Pl. miről van szó.

meséknél.M. hogy a munkának milyen apró mozzanatai voltak. Épp krumpliért állt sorba. a száját harapdálta. mi ment el?.) a) Mindenfajta múltban történt esemény elmondásakor. and Owl was tearing his hair. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He was watching the tale even at midnight. egyszóval jusson (ez azt jelenti. he was biting his lips. mely a múltban játszódott le. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On the way they were talking about girls. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears. But on the way to her house she met the evil wolf. vagy essék. Olyan kérdőmondatoknál. A rajzon látható függőleges és ferde vonalak kompoziciója egy falat próbál ábrázolni. egyszóval akkor használjuk. PAST SIMPLE TENSE Kijelentő: I went to the doctor’s yesterday.: Little Red Riding Hood (Piroska) decided to visit her Grandma. The wolf then went to Grandma’s house. vagy mondunk el. üres a szemetes). too. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While Rabbit was explaining. Piglet was staring at the ground. nincs mosatlan. hanem fiát fürdette. who ate her. ha egy komplex eseményt irunk le. ő a lejátszódott cselekvést mint egészet nézi. Végig a film alatt a hátát vakargatta. Pl. Kérdő: Did you go to see him? Tagadó: I didn’t go anywhere yesterday. sztoriknál. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. ahol az alanyra kérdezel. Winnie-the-Pooh was thinking of honey. Még éjfélkor is a mesét nézte. Útközben a lányokról beszélgettek. mikor meglátta a karfiolfülüt. mely a cselekvés és a jelen idő között van. 14 .Oh.-t? Mi robbant fel? Tegnap orvoshoz mentem. Miközben golfozott. Példák Past Continuous-ra: We were eating pumpkin pie when he casually said… Épp sütőtököket ettünk.R. Például: Who went to see the doctor? Ki ment el az orvoshoz? Which doctor bought a Rolls Royce? What blew up? Melyik orvos vett R. you worked hard. Bagoly meg a haját tépte. was holding the hay shaft for a long time. Míg a nyuszi magyarázott. friss zsemle. did you? A férjet abszolute nem érdekli. Vigyázz! Kérdés és tagadás esetén használd a DID-et. swallowed the lovely old lady. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son. melyik kutya ette meg? stb. elsősorban sz eredmény a fontos (tiszta ing. Fél nyolckor nem a hiradót nézte. Micimackó mézre gondolt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She was scratching his back during the whole film. hogy a cselekvés lezárult. hogy a cselekvés bármilyen aspektusa a jelen szférájába emelkedjék. nem kell DID (és PRESENT SIMPLE-ben nem kell DO). Tehát: ki jött?. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T. but out of the sky turned up a hunter who killed the wolf. a jelenhez semmi köze. mikor lazán megszólalt:… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Were you sleeping during the show? Aludtál az előadás alatt? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While he was playing golf. vicceknél. tehát meggátolja. Malacka a földet nézte. tehát PAST SIMPLE-vel fejezi ki mondanivalóját. opened its pot belly and the girl and her beloved Grandma climbed out safe and sound. 8.

Én még sosem csókolóztam. in 1956. Ajtót nyitott neki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did you also grow up in the provinces. Nem láttam őt a múlt hónapban. Hörcsögöt kapott a születésnapjára. Ezt a céklát még júniusban raktam el.b) A PAST SIMPLE egyedülálló mondatoknál akkor használható bizonyosan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 . de mint leány. Még sosem volt ilyen fejfájásom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He arrived ten minutes ago. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I never went to school.: He went to Vienna through Andau in 1956. Legbiztosabb ismérve a kötődésnek egy múlt időt sugalmazó időhatározó (pl. Példák Simple Past-ra: When did you last see her? Mikor láttad utoljára? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yesterday she came home late again. illetve a Present Perfect közötti különbséget próbálom megvilágítani számos szembeállított példamondat segítségével: SIMPLE PAST PRESENT PERFECT I was in Italy in 1978. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Up he rose and donn’d his clothes. She married that big man 11 years ago. Tegnap este megcsókoltam. ten minutes ago) használata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t have a headache yesterday. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got a hamster for his birthday. Kelt a legény. Let in the maid. 1978-ban voltam Itáliában. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He joined the party in 1950. Te is vidéken nőttél fel? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I pickeled this beetroot in June. aztán meg Kardoskútra. Dopp’d the chamber door. Egy éve még taxisofőr volt. Tegnap nem fájt a fejem. Épp az előbb jött. I’ve never kissed anybody. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A year ago he was still a cab driver. Két hónapja nem láttam. Még nem jártam Itáliában. 1950-ben lépett be a pártba. yesterday. Tegnap is későn jött haza. I haven’t been to Italy yet. Pl. I haven’t seen him for 2 months. I’ve never had such a headache. Tiz perccel ezelőtt jött. (Arany János) Az alábbiakban a Simple Past. (Shakespeare) Többé nem jöve ki. The cat caught a mouse ten minutes ago. then to Kardoskút. that out a maid Bement a lány. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When did you eat the cheese straw? Have you eaten the cheese straw? Mikor etted meg a sajtos stanglit? Megetted már a sajtos stanglit? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I kissed her last night. Én nem jártam iskolába. ha a mondat valamilyen módon a múlthoz kötődik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t see him last month. Never departed more. Először Csorvásra ment. felöltözött. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Who killed Norma Jane? Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------First he went to Csorvás. He has just arrived.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I bought this week’s a week ago. vagyis: I have killed the bear! Azaz: Birtokomban van holtan a medve. Sok ember látta a csütörtöki filmet a TV-ben. Elmentél már? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A lot of people saw the film on TV Thursday evening. Nos. Ezért aztán az ilyen mondatokban értelmetlen és lehetetlen is berakni múlt időre vonatkozó időhatározószókat. hogy a medvét ő ejtette el. vagyis Birtokomban van a nyitott ablak. Vagyis Past Simple-ben (mivel a cselekvés ez esetben fontosabb) mondta. A PRESENT PERFECT és a PAST SIMPLE közötti különbség megvilágításának egy másik módja. 9. tehát újabb mondatot alkotott: I killed the bear. a másik pedig azt.yesterday) Hiszen hogy is néz ki az a mondat. I’ve never been in love. és használata olyan erőltetett és bonyolult. hogy birtokában van a medve. Feleségével azonban azt is közölni akarta. (pl. hogy fegyházban ülök. hanem feltehetően még tovább folytatódik. amikor a következő helyzetet képzeljük el: Az angol ősember. (Elnézést a sok „mondat”-ért. vagyis jelenleg birtokomban van. Dárdájával elejtett mondjuk egy medvét. Megvette már az ehetit? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Last summer I fell in love with a grey haired guy. Ezt a filmet még senki nem látta. hogy az a valami milyen. Arról van ugyanis szó itt.) Vagyis: Jövő júniusban lesz 5 éve. jövő júniusban). A nyelv némi megerőszakolásával tehát minden Present Perfect Tense-ben lévő mondatot úgy is le lehet fordítani. hogy Megöltem a macit. A fordításnál az az eljárás célszerű. esetleg present perfect-et. Ebben a mondatban a killed szó past participle (vagyis múlt idejű melléknévi igenév). hogy az egyik időhatározót a mondat elejére teszem. de ott nem fejeződik be. a másikat pedig a végére. aki még nem ismerte a PRESENT PERFECT-et. és csak másodsorban érdeke. ahol a beszélő számára elsődlegesen az fontos. hogy „Birtokomban van valamilyen valami” pl. hogy I have written the letter yesterday. Have you left yet? Egy órával ezelőtt elment. hogy jelenleg birtokában van az a valami. 16 . akár utána). hanem jelent. Igen ám. De nézzük a példákat: Kijelentő: In May he will be playing football for ten years. Még sose voltam szerelmes. ez a bizonyos mostohagyerek a FUTURE PERFECT CONTINUOUS.He left an hour ago. csak arra vigyázz nagyon. hogy a cselekvés folyamatát a jövő melyik pontjához viszonyítom (pl. a következőképpen fejezte ki magát. Next June I will have been (sitting) in prison for 5 years… Májusban már tíz éve fog focizni. amit a jeles nyelvészek állítanak. mely valamikor elkezdődik. Tavaly nyáron szerelmes lettem egy őszhajú férfiba. hogy olyan cselekvést használsz FUTURE PERFECT CONTINUOUS-ban. No one has ever seen this film. I have opened the window. így hát a két mondat helyett kitalált egyet. FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE A legújabban megjelenő angol nyelvtankönyvek csak 11 igeidőt tartanak számon. Tagadás esetén ez az igeidő – a többi PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan – szintén nem használatos. vagy elkezdődött (a nyil indulhat akár a NOW előttről. vagyis hogy Megvan a medve. a megirt levél tegnap. A PAST PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan az egyik időhatározót itt is kiválthatja másik cselekvés. hogy nem érdemes foglalkozni vele. hogy a when-es tagmondatban ne használj jövő időt. és így kiáltott fel: I have the bear! Ezzel azt akarta mondani ős feleségének. de ez így túl bonyolult volt. az egyik azt mutatja. van valami abban. és ez az aktus folyamatosan tart a jövő egy meghatározott pontjáig. Magyarul egy ilyen mondatot csak két tagmondatból álló összetett mondattal lehet kifejezni. azt tartják ugyanis. lévén ilyen igeidő még nem is volt. Kérdő: Will he have been playing football for ten years? És a rajz: Ha az ember belegondol. hogy az egyik TENSE olyan ritkán használt. hogy a cselekvés mióta tart (pl. 5 éve). Ezért aztán az ilyen mondatokban általában 2 idő is szerepel. Have you bought this week’s yet? Egy hete megvettem az ehetit.

(jártunk együtt). Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállítják a piacra. Majd ha lemegy a nap.Például: When I marry Zsóka. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In an hour she will have been doing the rooms for half an hour. Így hát elmondom. fél napja lesz. vagy inkább elnyelődik benne. 10. egy napja lesz. Jövőre lesz négy éve. Itt is lehet helyettesíteni az időhatározót mellékmondattal. Kérdő: Tagadó: Jövő ilyenkorra fejezem be az egyetemet. Például: By the time you light a new candle. hogy önmagát keresi. Ez történik a cselekvéssel is: vagyis a jövő egy adott pontján a cselekvés biztosan befejeződik. 17 . Példák Future Perfect Continuous-ra: Next year he’ll have been working in Tengiz for four years. melyről a cselekvés visszapattan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year he will have been building his house for 2 years. FUTURE PERFECT TENSE Kijelentő: By this time next year I will have graduated from university. amelyik halad a fal felé. hogy pontosan miről is van szó. majd nekiütődve a falnak szétpukkan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When the sun sets she will have been lying in the sun for a day. és az időhatározói mellékmondatban továbbra sincs jövő idő. I will have been going staedy with her for two years. Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomorrow the tap will have been dripping for a year. mely a jövőbe tart. már két éve fogunk együttjárni. Will you have completed your work by 5 this afternoon? Befejezed a munkád délután 5-re? By this time tomorrow she won’t have written the letter yet. The plane will have landed by 6 tomorrow. Egy óra múlva fél órája fog takarítani. Mint a példákból is látszik az időhatározóknál általában nem at használatos (tehát nem …kor). Jövő ilyenkor lesz fél éve. Van egy cselekvés. Még egy perc. Mire új gyertyát gyújtasz. a többi már leég. A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve. A rajz ez esetben sajnos nem fejezi ki világosan azt. hogy tizóraizik. hanem by (tehát …ra). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year. Tehát képzelj el egy léggömböt. Holnap lesz egy éve. hogy építi a házát. hogy napozik. hogy itt ordibálsz. hogy Tengizben dolgozik. hogy alszik. és pont félórája lesz. hogy csöpög a csap. the other ones will have burnt down. Holnap ilyenkorra még nem fogja megirni a levelet. A jövőben van egy pont (rajzunkon a fal). Mikor feljön a nap. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes. Tehát: Amikor házasságot kötök majd Zsókával. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When the sun rises he will have been sleeping for half a day. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------One more minute and you’ll have been yelling here for here for half an hour. Tiz perc múlva tiz perce lesz. Például: All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. (leégett).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time we get old. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll have typed it by eleven. Például: I will be painting all day tomorrow. Majd délutánra megirom. Holnap 9-kor éppen játszani fogok. olyan cselekvésre is jó. 18 . Például: I will see you tomorrow helyett I will be seeing you tomorrow. hogy FUTURE CONTINUOUS is használható más esetben. we’ll have saved up enough money to buy a flat. megspórolunk annyit. Mire fölébredsz. Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipőmet. Például: I was playing the guitar at 5 yesterday. Most éppen játszom. Mire hármat számolsz. Kérdő: Tagadó: Ma este 10-kor épp a baby-vel fogok játszani. Will you be playing with her…? I won’t be playing with anybody at 10 this evening. Tizenegyre legépelem. Akkor mégpedig. tehát at 5 yesterday játszódott le. I am playing the guitar now. a PAST CONTINUOUS pedig azt. ami a beszéd pillanatában. I’ll have washed up all the glasses. megcsinálom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time you count up to three. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the end of September the flowers in the garden virágok.Példák Future Perfect-re: I’ll have written it by this afternoon. vagy ha az a jövőben hosszabb ideig tart. Egyre erősebb tendencia angol nyelvterületen az. ha a cselekvés a jövőben hosszabb ideig fog tartani. FUTURE CONTINUOUS TENSE Kijelentő: I will be playing with my baby at 10 o’clock this evening. A három time CONTINUOUS TENSE-e tehát szabályosan egymásba csúsztatható. de nincs benne befejezettség. akkor a FUTURE CONTINUOUS akkor használatos. ha a cselekvés a jövő egy adott pillanatában. tehát at 5 tomorrow történik. I’ll have done it. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time you wake up. ha a cselekvés a jövő egy általad ismert pontján éppen játszódni fog. Végre megint valami szabályszerűség! Mert ha a PRESENT CONTINUOUS azt fejezte ki. 11. nem csoda. amelyik a múltban hosszabb ideig tartott). PAST CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS FUTURE CONTINUOUS Vagyis: Mivel azonban a PAST CONTINUOUS-nak is van más jelentése (ha még emlékszel. FUTURE CONTINUOUS TENSE-be raknak. Holnap egész nap festeni fogok. hogy FUTURE SIMPLE TENSE-es mondatokat. ami a múlt egy adott pillanatában. I will be playing the guitar at 5 tomorrow. Mire megvénülünk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. Összefoglalva tehát: vagy akkor használd ezt az igeidőt. de azért ez még nem jellemző. Szeptember végére kinyilnak a kerti will have blossomed. hogy legyen egy lakásunk. az összes poharat elmosogatom. tehát NOW-ban végbement. Tegnap ötkor épp játszottam.

Majd iszunk a Pistáéknál. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How will you come out of the cage? Hogy fogsz kijönni a ketrecből? 19 . hogy bedilizel. TV nézés közben vasalni fogok. Vasalás közben TV-t fogok nézni. Találkozol vele holnap? Nem bántalak. hogy egész jövő héten esni fog. because I’ll be developing the photos. ha jössz. Jövő ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni. Mari néni foltozni fogja a farmeremet. A tervek szerint. Will you meet him tomorrow? I won’t/shan’t do you any harm. ebben az igeidőben kell használni. Jövő ilyenkor nem a Lenin körúton. pontok valamelyikébe. Holnap találkozom vele. Voltaképp minden igeidők közül ez a legegyszerűbb az átlag magyar embernek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll be ironing while watching TV. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house. mivel mindama cselekvéseket. amikor belép a polgármester. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They’ll be rehearsing all afternoon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard. Majd holnap lemosom.Példák Future Continuous-ra: It has just been on the news that it will be raining all next week.. és melyek nem skatulyázhatók be a 9. a többi esetben általában WILL-t. melyek a jövőben fognak lejátszódni. Mari néni will be sewing a patch on my jeans. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year she will be pushing her baby carriage.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knock when you come.Egy formai dologra szeretném csupán felhivni a figyelmedet: I és WE után használhatsz SHALL vagy WILL segédigét. ha összevonsz: I’LL. hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit. A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba. 12. 11. Azért ugyanis. HE’LL. Kopogj. Egész délután próbálni fognak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While I’m ironing. Most volt a hirekben. FUTURE SIMPLE TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I will meet him tomorrow. Példák Simple Future-re: I’ll wash it tomorrow. mert a fényképeket fogom előhivni. THEY’LL. A legegyszerűbb azonban. 10. a kórus épp a refrént fogja énekelni. A vége az lesz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll be watching TV while ironing. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When will it end? Mikor lesz már vége? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’ll end up cracking. Amig én vasalok. Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Will you go to the party tomorrow? Mész holnap a bálba? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Will you have a drink with me? Iszol velem egyet? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We’ll have a drink at Pista’s place.

hogy eső lesz. már rég megeszi/megette a banánt. Yes. Hey. 20 . Past Simple Tense Yesterday he ate a banana. he had eaten the banana. he’s going to take off his shoes. I’ll miss you. Épp banánt evett. Present Perfect Continuous Tense He has been eating a banana for 5 minutes. Azértse megyek hozzád. There is big fat cloud. Future Perfect Tense By the time I get there. Majd a konyhában leveszem a cipőmet. már megette a banánt. A kettő közti különbség az. Az aktus mindig ugyanaz lesz. Tegnap evett egy banánt. AZ IGEIDŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Az alábbiakban az általam legjellemzőbbnek tartott szituációkban próbálom bemutatni az igeidők használatát. már 20 perce banánt fog enni. te is fogsz hiányozni nekem. vagy olyan cselekvésre utal. Mikor bemegyek. Minden nap eszik egy banánt. Are you going to drink it? Will you drink some milk? I’m going to miss you. Te. Még nem ettem meg a banánt. Épp banánt eszik. He has benn eating a banana since 8 o’clock this morning. Mire odaérek. Te ezt tényleg megiszod? Iszol egy kis tejet? Nagyon fogsz hiányozni. orrbaverem. Én mindenképpen tűzoltó leszek. azt hiszem. I’m going to be a fireman. I’ll marry you next year. vagyis He (Ő) eat (eszik) a banana (egy banánt). Mire megjöttem. If he is smaller than me. mivel a will-hez hasonlóan ez is jövő időt fejez ki. I’m not going to marry you. Reggel 8 óra óta banánt eszik. Ha kisebb mint én. Aigner Szilárd most mondta. I’ll take off my shoes in the kitchen. már 20 perce banánt evett. You’ll be a fireman or a soldier. Present Perfect Tense Have you eaten the banana yet? I have already eaten the banana. I haven’t eaten the banana yet. Mikor bementem. vagy katona. ez mindjárt leveszi a cipőjét. Aigner Szilárd has just said it will rain. Ott az a nagy kövér felhő. I think. Past Continuous Tense He was eating a banana. Past Perfect Tense By the time I arrived. Megetted már a banánt? Már megettem a banánt. Már öt perce banánt eszik. Future Perfect Continuous Tense When I enter he will have been eating a banana for 20 minutes. biztos eső lesz. Hát ezt én orrbaverem. Past Perfect Continuous Tense When I entered he had been eating a banana for 20 minutes.Itt kell megbeszélnünk a going to szerkezet használatát is. Present Simple Tense He eats a banana every day. it’s going to rain. I’ll punch him. he will have eaten the banana. when I entered. Tűzoltó leszel. A példákból majd világos lesz: Például: I’m going to punch him. Igen. Majd jövőre feleségül veszlek. Present Continuous Tense He is eating a banana now. too. hogy a going to erős szándékot fejez ki. amikor bejöttem. mely bizonyosan be fog következni.

mikor odaérek. Épp banánt fog enni.Future Continuous Tense He will be eating a banana when I get there. Holnap eszik majd egy banánt. 21 . Future Simple Tense Tomorrow he will eat a banana.

hanem engem vernek. is being. mondatokat szó szerint angolra fordítod: Tehát: A ház The house A virágok The flowers van is(has been) lesznek will be felépítve. és a cselekvő mondathoz képest a szenvedőben egy be-vel mindig több van.lévén az alanyt nem ismerjük. Képzése: Kontrasztív (szembeállító. a kutyaól lebontattatott” helyett “A házat felépítették (vagy felépült).”). hogy a cselekvést ki vagy mi hajtotta végre.szintén használt szenvedő szerkezeteket. és ott természetes is. hogy időt és helyet spórolj. mert nem fontos. vagy angolul passive voice. illetve szenvedő mondatokat: Cselekvő: ahol: Someboby alany: tárgy: állítmány: The letter has been posted. leveleit. vagyis: “A hűséges férj megcsalatott” helyett “A hűséges férjet megcsalták”. has been. A magyar nyelv . hogy az épületet a 43. csakhogy azok másképpen néztek ki. hogy mire jó ez. SZENVEDŐ SZERKEZET (PASSIV VOICE) Amikor egy magyar ember idegenül hangzó mondatait akarjuk kigúnyolni. álművelt fogalmazásmód az angolban nagymértékben “el van terjedve”. vagy a téged hallgatónak nem fontos. Most hasonlítsuk össze angol cselekvő. az állítmány pedig úgy változik.főként régebben . somebody letter has posted ebből szenvedő: ahol: the letter has been posted vagyis a cselekvő mondat alanya eltűnik. a kutyaólat lebontották (vagy lebontult). mert nem fontos. tűzoltóság. téged kizárólag. is. rendőrség. a tárgy lesz a szenvedő mondat alanya.” “Az aljas bűnöző el lett végre fogva. vagy elsősorban az érdekel.II. IKV stb. built. meglocsolva. “A virágok meg lesznek locsolva” stb. 22 . tehát készen van. így kiáltunk fel: “A macska fel van mászva a fára. Állami Építőipari Vállalat brigádja húzta fel. ki lesz költöztetve.” Ez. “A ház felépíttetett. alakba kerül. Elsősorban irodalmi alkotásokból ollózhatsz ki ilyen jellegű mondatokat: “Sorsod immáron bevégeztetett. vagy egy hivatalos szerv roppant precíznek és hivatalosnak látszani akaró mondatai felett törünk pálcát.” “Ha nem fizeti a lakbért. Ez a be az igeidőknek megfelelően lehet will be.” Vagyis röviden: nem én verem.” “Feje annak rendje és módja szerint testétől elválasztatott. vagy nem fontos . watered. összehasonlító) módszerrel úgy tudsz könnyen ilyen szerkezeteket képezni. hogy a rondamagyar “A ház fel van építve”. hogy az ige 3. a magyarban mesterkélt. ha neked. mint: “Ügyével kapcsolatos kérése ki lesz vizsgálva. alany: állítmány: has posted the letter. Tehát azért mondod azt. was.” A mai magyar nyelv azonban a szenvedő szerkezet helyett inkább cselekvőt használ. are stb. hogy . Sz. Most az következik. Ennek a szerkezetnek a neve szenvedő. hogy a ház felépült. netán nem is ismered a végrehajtót.az igét többes szám harmadik személybe (ők) teszi. és mikor kell használni: Arra jó. mégpedig úgy. és szinte szünet nélkül sorjáznak az olyan mondatok.” Ugye milyen gyakoriak a hasonló mondatok? Bontsd fel e kerületi tanács. és akkor használd. hogy “A házat végre felépítették” (“The house has been built at last.

A szenvedő mondatba természetesen be lehet tenni a cselekvést végző alanyt.) b) az alany helyébe nem tárgyat. alakba teszed. megjöttem. offer.tárgy (direct object) A mondatrészek angol nevét böngészve láthatod.szeretem a lányt. bring. Nézd a következő mondatot: Someone gave her flowers. illetve indirect). Miután a szenvedő szerkezetek a cselekvő mondatok átalakítással. ahol az ige tárgyas ige (transitive verb). akkor kétféleképpen lehet szenvedő mondatot képezni a fenti mondatoból: a) az alany helyére. hogy a mondatnak két object-je van (direct. Tehát az.állítmány (predicate) her . ha az azért a mondat szempontjából lényeges. világos. rohantam).mivel alanyi helyzetbe került . ott a simple alakot használd: pl. send.alany (subject) gave . és by prepozíció előzi meg. vagy maga a cselekcés. (Itt tehát a give megfelelő alakja után to prepozíciót kell tenni. Az egyiket már tudud: a cselekvő mondat tárgyát előre viszed alanynak. gyakorlatban azonban csak nyolcat használnak. (A her-ből . Van azonban egy másik lehetőség is. a mondat további részének képzése a már ismert módon történik: She was given flowers. tell. hanem a részeshatározót tesszük. Azért súlyos hiba a sajnos eléggé elterjedt: “What is happened?”.) Több olyan ige van. elolvastam a könyvet. Ez utóbbiakhoz nem tudsz tárgyat rakni. promise. tehát nem teheted az ilyen mondatokat szenvedőbe. Az alábbi táblázatból mindent megértesz: Most szépen sorbamegyünk az igeidőkön. buy. (tehát valakinek valamit) 23 . az állítmányt bővíted a be valamelyik alakjával. pay. Elemzés: someone . melyekkel a fenti két szerkezet közül bármelyik használható: Például: give. a mondat végén van. Például: The workers are taken home every evening by bus. vagyis ami után mindig tehetsz egy tárgyat (pl. hogy a munkásokat viszik és az. teach stb. Passive voice-ban tulajdonképpen kétféle megoldással találkozhatsz. has been being built helyett has been built-et. ezért használtunk passive voice-ot. show. hogy 12 igeidővel kell számolni. DE elmentem. másik oldalon a szenvedő mondatok: Ahol *-ot (nem használatos) látsz. mint a cselekvő mondat tárgya.she lett. Ha tehát 2 object van. tehát a mondat elejére a direct object-et tesszük a már ismert módon: Flowers were given to her. hogy a munkásokat viszik.Vigyázz! Csak olyan mondatokat tehetsz szenvedőbe. mert négynek a képzése túl bonyolult és erőltetett lenne. hogy ki vagy mi végzi a cselekvést. mint az. Az előző fejezetben láttad. az igét pedig 3. bár korántsem annyira. hogy mi viszi a munkásokat. hogy elméletileg 12 igeidejű szenvedő mondat létezik. “What was happened?” típusú mondat. Ebben a mondatban lényegesebb volt az.részeshatározó (indirect object) flowers . egyik oldalon a cselekvő. utálom a tökfőzeléket.

majd a 3. Sok sört küldtek a festőknek. Someone has told us good news. Mostanra már meg kellett volna. hanem for.) akkor értelemszerűen been kerül utána. pont amikor fényképezték. He was bought a new car. Ki fogják üriteni a termet. A levelet elégették. Például: This must be done. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He was burried alive. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The crop will have been harvested by next fall. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He moved just as the photo was being taken of him. még mielőtt megtalálták volna. Someone offered him a good job. alak. could.buy. They will bring you another drink. (Utóbbi két mondatban . Another drink will be brought for you. Ezt meg kell csinálni. They sent the painters lots of beer. Példák Passive Voice-ra: The letter has been addressed to me. His car should have been repaired by now. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The letter had been burnt before it was found. This should not be moved. alakja. Nagyobb lakást adtak neki. The wire mustn`t be touched. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Engels square is being swept. hogy a segédige után teszed a be-t. must. should stb. Élve temették.) Amennyiben a cselekvő mondatban valamilyen segédige van (can. should have stb. The painters were sent lots of beer. Ha a segédige összetett segédige (could have. A new car was bought for him. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nothing has been said about it so far. mikor leesett a tányér. It can be seen. Hoznak még egy pohárral. He was offered a good job. Lots of beer was sent to the painters. might have. He was given a larger flat. They bought him a new car. Új kocsit vettek neki. hogy csinálják a kocsiját. azt a szenvedőbe is be kell építeni: úgy mégpedig. Good news has been told to us. Jó híreket mondtak nekünk. A good job was offered to him. Látható. Eddig még semmit nem mondtak róla. Nem volna szabad megmozdítani. 24 . Elmozdult. Jó munkát ajánlottak neki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The table was being laid when the plate fell down. Jövő őszre learatják a termést. a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) A larger flat was given to him. You will be brought another drink. A dróthoz nyúlni tilos. Nekem cimezték a levelet. bring igéknél a prepozíció nem to.Példák: They gave him a larger flat. We have been told good news. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The hall will be emptied. majd következik az ige 3. Söprik az Engels teret.). Épp terítettek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been given a punch.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did he fall or was he pushed? Most elesett. Új nevet adnak majd neki. (A new name will be given to it.) 25 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It will be given a new name. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It should be repaired. Meg kéne csinálni. Kapott egy nagy pofont. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------His tattoo can be seen. Kirúgták az igazgatót. vagy meglökték? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The manager has been fired. Lehet látni a tetoválását.

Ha a főmondat present-ben.. Reported Speech .mondta Dobó István a török elleni küzdelem reggelén.. . Most sorba vesszük. . vagy future-ben van (pl. 26 . azt kérdezte. tudni akarta.he would have done it...he was smiling. Béla has wondered. tehát 1987-ben szép az idő. A magyar nyelvben az egyenes és a függő beszéd között igeidőbeli különbség nincs (vagy legalábbis nagyon ritka). amikor az egyenes (idézett) beszéd igeidejét a főmondat igeidejéhez igazítjuk. hogy szép az idő. . .He will have done it. csak a névmások.mondta Béla. „I will sit on the floor if you want me to” the girl is saying to Joe. Az angolban viszont nemcsak a személyes névmások és határozók változnak.. időegyeztetésnek hivjuk (sequnce of tenses)..) „The weather is fine today”.és ez a leglényegesebb az igeidő is... . mivelhogy a legelső mondat: the weather is fine része nyilvánvalóan a jelenre vonatkozik (is).She will kiss you. present perfect-ben. hogy a főmondat mindig JOE SAID.. but now I am staying in London” Béla says to his friend. A függő beszéd angol neve: Reprted Speech. feltéve persze. és azután következik az. amikor az XY azt mondta... mint az idézőjelben volt. hogy most. hogy Dobó István 1552-ben azt mondta.Béla says.She will be working. Ez a mondat. or else I am going to give you a huge slap”.she would kiss you.III.. . kiváncsi volt. Ez a lépés teljesen logikus. if he wants her to.. (Angolul direct speech. Dobó István said the weather was fine. The girl is telling (saying to) Joe that she will sit on the floor. .. Például: Vigyázz Jóska.She has been drinking.she would been working. mely a magyarban két gondolatjel között van.She loves you. a függő beszédben múlt idővé válik.he had gone home. Tételezzük föl. amit XY mondott.-vel kezdjük a mondatot. Nehogy azt csináld. ha a főmondat igeideje valamelyik past tense-ben van.he had left...idézőjel)... a mellékmondat igeideje értelemszerűen ugyanaz marad. hogy: Avagy: Dobó István azt mondta. hogy vigyázzon. hogy a mellékmondat múlt idejét a főmondat jelenideje miatt szintén jelenbe teszed! Például: „Yesterday I was in Rome. . mert mindjár adok neked egy nagy pofont .He has left. Dobó István said.. vagy Indirect Speech. és hogy néz az ki. .she had been drinking.. Azt az eljárást. Béla is asking. Tehát ami az egyenes beszédben jelen idő volt. ... vagyis. or else he was going to give him a huge slap. . hogy a főmondat (Béla said) szintén múlt idejű volt. . egyenes..He went home. Béla told Joe to watch. Béla says to his friend that yesterday he was in Rome but now he is staying in London. Időegyeztetésről akkor beszélünk. Ezért lett az is-ből was.. vagy másnéven idézett beszéd. Béla will say).He is smiling. . hanem . Direct Speech ...She will have been living. . Joe..she loved you.gondolatjel. FÜGGŐ BESZÉD (REPORTED SPEECH) .. mert mindjárt ad neki egy nagy pofont..she would have been living. személyragok változnak. angol . A fenti magyar mondat egyenes beszédben igy hangzik angolul: Ugyanez függő beszédben: „Just watch. . hogy a főmondat igeidejéhez igazodnak. Figyeld meg az írásjelek közti különbséget a magyarban és az angolban (magyar .Szép az idő ma! .... . Béla said. stb. hogy milyen igeidő milyenné válik időegyztetés során. Ezt hivjuk függő beszédnek. egyes határozószók.. az ún.. A fenti mondatot úgy is mondhatom. mégpedig úgy... Béla azt mondta Jóskának.

) Megjegyzés: egyeztetni. a past perfect continuous (he had been sitting).ha a főmondat Joe said . szerepét inkább a would veszi át minden számban és személyben. illetve might szavakká változnak. a will/shall esetében ilyenkor is tanácsos b) Olyan összetett mondatnál. 27 . could használata esetén: You ought to learn harder. Néhány speciális eset: 1. might. Jövő idejű segédigékből will/shall. would/should lesz. Joe said to Judy. They said they would come to see me tonight.csúszik hátrafelé. (szokás) Galilei said the earth is round. He said they should wait for him.he had been sitting). Joe said he could see the house. I’d rather you went. A következő esetekben nem kell időt egyeztetni: a) Ha a mondatban elmondott helyzet ma is érvényes: He said (that) his wife is an awful chick. would rather. He said she had better stay in bed. He said (that) Joe was smoking a joint when the policeman entered. You had better stay in bed. ”I can see the house”. (örök igazság) (Lehet.Változatlan marad a past perfect (he had done it). és az esetek többségében a past continuous (he was sitting). A főmondat és a mellékmondat közé beteheted a that (hogy) szót.. d) Would. de ugyanúgy el is hagyhatod. She said I ought to learn harder. had better. They should wait for me. ahol past continuous és simple past együtt szerepel: Joe was smoking a joint when the policeman entered. bár időnként ez utóbbi past perfect continuous-zá válhat (he was sitting . should. ha tehát a főmondat múlt idejű.could. illetve have to esetén a következőkre figyelj: a must maradhat változatlan: You must work hard. Egyszerűsítve a kérdést. Joe said to (told) Judy (that) she might come in. He said I must work hard. Can illetve may segédigék . a mellékmondat igeideje a fentiek kivételével egyet . (állandó tulajdonság) He said he never gets up early. elé azonban vesszőt sose rakj! Például: She said (that) she liked the film. He said he would rather I went. ”You may come in”. bár a should ilyen értelmű használata függő beszédben elég ritka.. 2. hogy ezt más mondta. ought to. Joe said.. a) Must. it is time esetén: I wish you were here. He said he wished you were here. c) Wish.

Jelen idejű feltétel (II. Mick Jagger suggested spending the night together. ha a cselekvés ideje a főmondat idejével azonos: I always have to be careful with you.b) lehet belőle had to. I would show you my new stamp-collection. I will be grateful. vagy the previous year / month / week the following year / month / week that those there c) egyebek: this these here 28 . Joe said to Judy. 3. Tehát a say igéből tell lesz. I said to my sweetheart. 6. Vigyázz! Suggest ige után soha ne használj to + infinitive-et. c) lehet belőle would have to. He said he would have to write a newspaper article. He said if I helped him. szint) igeideje nem változik. két lehetőség van. He said if I went to his place. Joe said (that) he was hungry. Feltételes mondatok esetén. Mick Jagger said: ”Let’s spend the night together”. az igeidők egyet csúsznak: If you help me. másik fele if-es. ”Don’t be so cool”. ”Let’s go” típusú (többes szám első személyű) felszólításokat ”suggest” igével alakítsd át. 5. Joe told Judy to love him. Joe said. függő beszédben főnévi igeneves (to+infinitive) szerkezetet képezz: ”Love me”. he would show me his new stamp-collection. If you came to my place. He said he always had to be careful with her. I told my sweetheart not to be so cool. És íme a két lehetőség: He told me to look at that girl if I wanted to see something marvellous. Reported Speech-ben az igeidőkön kívül az alábbiak változnak: a) b) személyes névmások értelemszerűen: ”I am hungry”. időhatározók: now today tomorrow the day after tomorrow yesterday the day before yesterday ago last year/month/week next year/month/week then that day the next / the following day in two days’ time the day before / the previous day two days before before the year / month / week before. ha a főmondat idejéhez képest a jövőre vonatkozik: I must/have to write a newspaper article. he would be grateful. I was to/I should look at that girl. ha a feltétel a jövőre vonatkozik. Amennyiben az idézett mellékmondat felszólító módban van. He said if I wanted to see something marvellous. A mondat: Look at this girl if you want to see something marvellous. 4. Ha a feltételes mondat egyik fele felszólító.

Példák Reported Speech-re:
Jani said he was ready. Jani szólt, hogy kész van. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annuska said she hadn’t told Jani a word. Annuska azt mondta, hogy még semmit nem mondott Janinak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he wouldn’t wait any longer. Azt mondta, hogy már nem vár tovább. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He told me to turn off the radio. Szólt, hogy kapcsoljam ki a rádiót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything. Azt mondta, hogy azért nem nyitott ajtót, mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said if I went to the shop I should bring him some oranges. Azt mondta, ha már úgyis megyek a boltba, hozzak neki narancsot. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he had been at home all day the day before. Azt mondta, hogy tegnap egész nap otthon volt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has just said that coffee is ready. Azt mondta, hogy kész a kávé. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day. Azt hitte, holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She thought I’d forgive her if she was crying. Azt hitte, ha sír, mindent megbocsájtok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine. Azt állította, hogy azért nem nő a narancsfája, mert nem kap elég napfényt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching. Most szólt a házmester, hogy jönnek az APEH-tól. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They thuoght they were late. Azt hitték, hogy elkésnek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My mother said she didn’t liked my hair. Azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I told her to try the green one. Mondtam neki, hogy próbálja meg a zöldet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She said she was bored. Azt mondta, hogy unatkozik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I told you we would have to be there by seven. Mondtam, hogy hétre ott kell lennünk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he didn’t like strawberries. Azt mondta, az epret nem szereti. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I thought you had already had lunch. Azt hittem már ebédeltél. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He thougth the fence was made of sausages. Azt hitte kolbászból van a kerítés. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said I might come in. Azt mondta bemehetek.

III/a. FÜGGŐ KÉRDÉS (REPORTED QUESTION)
A függő kérdés regulái lényegében minden ponton megegyeznek a függő beszéd szabályaival, vagyis itt is ugyanúgy változik az igeidő (ha a főmondat valamelyik past tense-ben van), a személyes névmások, az időhatározószók és egyebek. Mivel azonban a mellékmondatunk itt kérdő, egy-két újabb problémával állsz szemben. Ugyebár tudod, hogy kétfajta kérdés van, úgymint: a) b) kérdőszavas kérdés (Where are you?) kérdőszó nélküli (eldöntendő kérdés) (Do you love me?)

29

E kétfajta kérdés szem előtt tartásával kell a függő kérdés mondatait megalkotni. Tehát: a) Kérdőszavas kérdéseknél arra vigyázz, hogy a kérdő szórendfüggő kérdésnél egyenessé válik, ami teljesen logikus, hisz a függő kérdés végül is már nem kérdő, hanem kijelentő mondat.
„Where is my car?” - Joe asked. Joe asked where his car was. „When did you break the window?”, the girl asked me. The girl asked me when I had broken the window.

b) Kérdőszó nélküli kérdéseknél a szórend természetesen szintén egyenes lesz, ezenkívül azonban a két tagmondat közé if, vagy whether szó ékelődik be. Az estek többségében mindegy, hogy a kettő közül melyiket választod, néhány esetben azonban nem. Az erre vonatkozó ismertetőt néhány sorral lejjebb megtalálod. Tehát:
„Are you still here, Joe?, the girl asked. „Can you sing?”, the direktor asked me. „Do you know The Star Makers?”, Béla asked him. „Will you help me?”, the lady asked. The girl asked Joe if/whether he was still there. The director asked me if/whether I could sing. Béla asked him if/whether he knew The Star Makers. The lady asked me if/whether I would help her.

Vigyázz! A that szót soha ne használd a két tagmondat között függő kérdésnél. Speciális képzési mód lehetséges shall I / shall we jellegű függő kérdéseknél. Nézd: a) „Where shall I sit?”, the girl wondered. (Hova üljek?)
The girl wondered where she should sit, vagy The girl wondered where to sit.

b)

„Shall we help him?”, the boys asked. (Segítsünk neki?)
The boys asked if/whether they should help him, vagy The boys asked whether to help him.

Ez utóbbi esetben csak a whether + to szerkezet használható, if + to semmiképpen sem. Megjegyzés: A függő kérdésben szereplő if nem azonos a feltételes mód if-jével, utána tehát will/would bátran használható! Függő kérdésnél többek között az alábbi főmondatokkal találkozhatsz: He asked... She wanted to know... He wondered... (kíváncsi volt) I wonder... (vajon) I don`t / didn`t know... Do / did you know...stb. Példák Reported Question-re:
He asked what I had in my suitcase. Megkérdezte, hogy mi van a bőröndömben. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He wanted to know when they would arrive. Tudni akarta, hogy mikor érkeznek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know what to put on/what I should put on. Nem tudtam, hogy mit vegyek fel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know whether to put on something / if I should put on something. Nem tudtam, hogy vegyek-e fel valamit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know how she could tell. Nem tudtam, hogy honnan tudja.

30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I was wondering what it all meant. Azon tűnődtem, hogy mit jelent mindez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He asked why dinner was not ready. Megkérdezte, hogy miért nincs kész az ebéd. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The customs officer asked me if I had anything to declare. A vámos azt kérdezte, van-e elvámolni valóm. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He wanted to know where I had bought the shoe lace. Tudni akarta, hol vettem a cipőfűzőt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He asked if I had slept well. Azt kérdezte, jól aludtam-e. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t know whether there were any letters for me. Nem tudtam, hogy van-e levelem.

31

vagyis hogy ki végzi a cselekvést. He had the rookies wash the corridor. hogy egy igéhez -at.minden egyéb esetben 32 . Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. Például: fest . és a mondat főigéjét 3. was getting stb.) A szórend mindig a következő: alany + művelteő ige + amin a cselekvést végrehajtják + ige 3. alak + amin a cselekvést végzik Az előző esettel ellentétben itt tehát három műveltető ige közül választhatsz. vagy nem fontos. tudjuk és fontosnak tarjuk. hogy kivel végeztetjük a cselekvést. Vigyázz! Kérdés vagy tagadás esetén . get. alakba (past participle) tesszük. macska).) . Did you have/get your skirt shortened? Do you have your car washed every day? I didn’t have/get beer brought yesterday. He’ll make Béla pay for the damage. I must have/get my record-player repaired. vagy nemszemélyt (pl. Új ruhát csináltattam az esküvőmre. illetve DID használata kötelező. Lilára fogom festetni a hajam. I will have/get my hair dyed violet. hogy ki az.foglakozási kötelesség (I got the plumber to repair the tap.késztet. rávesz valamire (I made her close her eyes. Most nézzük egy kicsit részletesebben e két formát: a) Itt tehát nem ismerjük a cselekvést végrehajtó személyt (vagy nem-személyt) Ki fogom festetni a nagyszobát. amikor ismered a cselekvést végrehajtó személyt. -tet képzőt raksz. make.rábeszélés (I got him to do it. Ebben az esetben a műveltető mondat felépítése a következő: alany + műv. Például: Levágattam a hajam. had.festet javít . és úgy tudod képezni a magyar nyelvben.javíttat Az angolban ennél valamivel bonyolultabb a képzés. ugyanis két alapvető műveltetési forma létezik: a) b) az egyikben nem ismerjük.) have . I had/got some butter brought from the shop. -tat. Kőművessel építtetett házat. Ebből egyenesen következik.) make . Például: Levágattad a szoknyád alját? Minden nap lemosatod a kocsidat? Tegnap nem hozattam sört. He got the maison to build a house. b) Ez az az eset. és fontosnak is tartod megnevezni azt. a következő legyen irányadó: get . Például: A képzési szabály itt az. -et. vagy get igét használjuk. Vajat hozattam a közértből.ige + a cselekvést elvégző + ige 1. hogy az igeidőt a have vagy get különböző alakjai adják meg (is getting. Bélával fogja megfizettetni a kárt.ha más segédige nincs a mondatban – DO. MŰVELTETÉS (CAUSATION) A műveltető szerkezetet úgy ismered föl. Nagyon vigyázz! Például: A get használata esetén az ige to -t vesz fel. Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat. úgymint: have. akivel a cselekvést végeztetjük.IV. will have. Hogy mikor melyik segédigét kell használni. hogy az alany után a have. I had/got my hair cut. a többiek erre nem képesek.

Gépeltesd ezt le. A borbéllyal húzatta ki a fogát. A szomszéddal hozatott cigarettát. 33 . He had it coming. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He made the cat eat the párizsi. Éreztette befolyását. Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát. magyarra azonban nem -at. I will let you know the news. A macskával etette meg a párizsit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got the barber to take out his tooth. Példák Causative-re: Would you make him repeat it? Megismételtetnéd vele? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He gets a black boy to clean his shoes. He forced her to join the police force. Rávette. Csak magának köszönhette (Ő jövette el). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m having it copied right now. elájult. hogy álljon be rendőrnek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had a blind piano tuner tune the piano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How many photos have you had taken? Hány fényképet csináltattál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When will you have the knives sharpened? Mikor fogod megéleztetni a késeket? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had his neighbour bring cigarettes. Tudatni fogom veled a híreket. Egy néger fiúval pucoltatja a cipőjét. She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow. What makes you think that? It makes you look so pretty. Van néhány mondat. Nem tudta hallatni a hangját. hogy holnap kettőkor érkezem meg (kettőkor érkeztet meg) New York legnagyobb repülőterére. Észre tudja magát vétetni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have it typed. Miért tette ezt? Amerikában gyakori a have+somebody/something+ige+ing-féle műveltetés. Épp most másoltatom. The sight of blood made her faint. mely angolban műveltetőnek számít.-et -tel fordítjuk. He made his influence felt. What caused him to do it? Miből gondolod? Jól áll neked. He can make himself noticed. Úgy intézte.Néhány speciális műveltető mondat: He couldn’t make his voice heard. Ahogy meglátta a vért.

hogy a feltételes mondatoknak alapvetően három fajtája van.. Tudnod kell viszont. szinten.would have + ige 3. Például: Ha többet dolgoztál volna. ha néhány napra elöl hagyod. I would buy a coat. Ennek a három fajtának van neve is. II.szint If you had worked harder. you would have come to my place in the afternoon. I always help her if she asks me to.szintbe tesz.szint II. de az egyszerűség kedvéért most úgy fogok beszélni róluk. A virág elpusztul. sőt kötelező. Ezt többnyire akkor használd. If you had given up smoking. I would buy a coat if you gave me some money. Ha szeretnél. Ha szeretsz. If you had loved me. Tehát az előző magyar mondat helyes fordítása így hangzik. Azaz: I. azt gyakorlatban is csak III. hogy if-es tagmondatban ne használj will. tulajdonságot akarsz kifejezni. Milk goes sour if you leave it outside for some days. és III. szinten van (vagyis „Ha akkor leszoktál volna a dohányzásról”). III.would have come Nagyon fontos tehát az.szintbe tettük. ha if -essel kezdesz. II. I. de kezdhetsz a másikkal is. vagy állandó állapotot. (Vannak bizonyos esetek.) egymással keveredik. szintről. A mondat első fele itt értelemszerűen III. 2. if-es tagmondat . Mindig segítek neki. melynek mind a két fele jelen időben van (tehát nincs benne will).jövő idő (future simple) . mint I. Például: Ha akkor leszoksz a dohányzásról.) Természetesen a két tagmondatot tetszés szerint fölcserélheted. you will come to my place in the afternoon. ha nem öntözöd.would come III. Nézzük a szinteket: I. szintű feltételes mondatot az egyszerűsítés érdekében az ember I. valamint minimálisan két tagmondat. Apróságok: 1.szintben lehet használni. nem kerültél volna kórházba. Például: A tej megsavanyodik. If you loved me.jelen idő (present simple) . Flowers die if you do not water them.had loved nem if-es tagmondat . ha törvényszerűségeket. you would get more money now. illetve III. eljössz délután. eljöttél volna délután. 34 .alak . hogy két szint (általában II. hogy III.would + ige 1.simple past . vagyis ami III.will come II. mégis az egyszerűség kedvéért I. ha megkér rá. Ha szerettél volna. Az angol erre nem képes.. ezeket később megtalálod.alak . vagyis a mondat egyik fele II. if-es tagmondat .V. III. szinten van. 3. illetve would segédigét. hogy a feltétele mondatban jelen van egy if (ha) szócska. most több pénzt kapnál. A magyar nyelvben sokszor előfordul.szintben van értelemszerűen. A magyarban és az angolban is elképzelhető az. a másik III. Például: If you gave me money.past perfect . eljönnél délután.love nem if-es tagmondat . FELTÉTELES MÓD (CONDITIONAL) Azt bizonyára tudod. azaz kezdhetsz if-es tagmondattal.szintben gyakori az olyan feltételes mondat.loved nem if-es tagmondat . Azt is tudod (vagy legalábbis érzed). If you love me. you would come to my place in the afternoon. you wouldn’t have been taken to hospital. amikor erre lehetőség van. if-es tagmondat . hogy a két tagmondat közé csak akkor tehetsz vesszőt.

(Ha nem lenne rossz a kocsi. azt javaslom. illetve we után shall/should. hogy unless használata esetén a tagmondatban nem lehet még egyszer tagadni. a másikon hagyományos szerkezet. ennek a szónak a jelentése: ha (csak) nem. might szavakat azonban if-es tagmondatban ne használj. mint más esetekben.szinten: If you could come in the afternoon. vagy could-ot használni. Például: If I were the minister. Természetesen feltételes mondatoknál is használhatsz segédigéket. mely II. tell him I want to see him.) 7.4.szinten az if + could have helyett mindig az if + have been able to-t használd.) should If you should meet my friend. hogy egyszerű összevonást ‘ll.) Például: I won’t give her money unless she really needs it... Miután a should jelentése ma már elsősorban „kellene”. Were it not for a few vegetables (if it were not for a few vegetables) they grew.. hogy az if-es tagmondatban az if szót elhagyják.. they would surely have starved. Például: (Ha el tudsz jönni délután. hogy az angolban nincs kétszeres (dupla) tagadás.) 8. Joe would be the secretary of the party.) If it weren’t for a few vegetables they grew... II. vagy will/would segédigét használjunk-e. (Nem adok neki pénzt. bár III.. és III.). Joe would be the secretary of the party. amennyiben az if-es tagmondat állítmánya létige (tehát a be múlt idejű változata. If-es tagmondaton belül is elképzelhető should és would használata..not. (Ha esetleg. hogy minden számban és személyben were használatos. Should you meet him (if you should meet him). I would finish it sooner. és az előbb említett if it were + for szerkezetben használatos. 35 . Például: If it weren’t for the bad car. ugyanúgy. értelemszerűen az egyik oldalon lehet can . Természetesen nem kötelező mindig mind a két oldalon can-t. vagyis if . mint fentebb már említettem volt.. 10. kimehetünk a Fradi meccsre.. hogy I. Manapság ez már nem így van. we could have gone . amennyiben a mondat értelme úgy kívánja. Ez leginkább III. We would (we’d) go on working if it stopped raining. May. biztos.szinten: If you had been able to come. És III. időben odaérnénk. A mondat másik felében nincs ilyen kötöttség. she wouldn’t have been so bad-tempered. vagy úgy is megoldhatod a kérdést. régebben az volt az elv. we would get there in time. Elég gyakran előfordul..szinten (if I had told .. hacsak tényleg nincs rá szüksége. vagyis I és he után a was is éppúgy használható.. Például: If I was the minister. Például: If I were you. (Ha hajlandó lenne ideadni. (Ha lennél szíves segíteni.). If-es tagmondatban időnként előfordul a were + for szerkezet. netalántán találkoznál vele.) If you can come in the afternoon.) 6. hogy minden esetben will/would-ot használj. tell him to give me a ring.) If you would be so kind as to help me.) 9.could. vagy ‘d-ot választasz az alany után. ahol ma is a régi elv a követendő. Például: Had you been there (if you had you been there). hogy if szó helyett in case. (Ha neked lennék. would If you would lend me your car.. vagy provided vezeti be a tagmondatot. (Ha nem termesztettek volna zöldséget. hogy éheztek volna. mint a were. Például: If you can / could come.szintű should-os mondatban (if you should tell me . Ebből egyenesen következik. Léteznek azonban megszilárdult kifejezések. (Abból következik egyenesen. I would go to Püspökladány. Például: I will (I’ll) go on working if it stops raining. vagyis was/were.. Ugyanez II. Segédigét if-es tagmondatba is bátran tehetsz. Vitatott kérdés a feltételes mondatok esetében az. II. we can go to the match. Ezek a segédigék valamilyen mellékjelentést kölcsönöznek az if-es tagmondatnak. szintre egyaránt vonatkozhat. 5. he will/could go to the match. we could go to the match. Előfordulhat. Unless.. és a szórend megfordul. szintű feltételnél. they would surely have starved.

Ha adsz egy zsebkendőt. Két szegény legény szántani menne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger? Elcserélnéd két 16 évesre. ha volna kenyere. ha tudtam volna. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If the dog hadn’t woken us. arra az esetre. találkoztunk volna. Főzök egy csomó levest. Vigyél kabátot arra az esetre. Elmegyek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Had they waited. hogy itt maradnak vacsorára. ha úgy döntenek. too. ha fiatalabb volnál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I would have counted it if I had been able to. megtörlöm az orrom. Példák Conditional-re: The two poor chaps would go ploughing if they had bread. we wouldn’t have heard the burglars. Provided there is no opposition. I’ll cook plenty of soup just in case they decide to stay for dinner. we would have met. Ha vártak volna. Feltéve ha nincs ellenvélemény. Poland would be on the top.Például: Take your coat in case it rains. ha esne. I’ll go provided you go. Megszámoltam volna. Lengyelország volna a csúcson. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Were it not for the Nips being so good at building ships. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If you give me a tissue paper. Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat. 36 . itt tartjuk a gyűlést. I’ll wipe my nose. nem hallottuk volna a betörőket. feltéve ha te is mész. we’ll hold the meeting here. Ha a kutya nem ébresztett volna fel.

A választható segédigék: will. -hat. -het jellegű (hogy megvehessen. hogy alapvetően 2 fajta célhatározói mellékmondat létezik. present perfect-ben. vagy future tense-ben van. Bécsbe mentem. Ha az „a” típusú mondatban (ahol a két alany megegyezik) a mondat második felében -hat. Hogy a négy segédige közül melyiket kell választani. kötőszavuk so (that). vagy in order that. de előfordul. Ez utóbbi azért jó megoldás. hogy “b” típusú mondatot képeznek “a” módjára. -het jellegű ige van. vagyis külön kell ragozni mind a kettőt. ha egyértelmű. A can/could-ot akkor célszerű használni. illetve a can/could. legfeljebb kiegészül a mondat so as. CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT (CLASUE OF PURPOSE) Ezt a szerkezetet jellegéből adódóan az INFINITIVE részben is tárgyalhatnánk. Vagyis 3 féleképpen lehet ugyanazt kifejezni. vagy: I went to Vienna so that I could buy the stereo. Az olyan alárendelő összetett mondatokat (alárendelő összetett mondat= 1 db főmondat + legalább 1 db mellékmondat) hívják így. egyéb esetekben a will/would a leginkább használt segédige. ha a mondat igéje -hat. vagy miről is van szó. Természetesen hagyományos képzés is lehetséges: I sent the children to the garden so that/in order that they could/would be in the fresh air. Ebből a két példából láthatod. vagy: Bekapcsoltam a TV-t. mintha “b” típusú lenne (az alanyok nem egyeznek meg). amelyekben a mellékmondat a „mi célból?” kérdésre válaszol. Ha a főmondat present-ben. I switched on the television so as to watch Tudósklub. a leggyakrabban használt segádigék azonban a will/would. hogy el tudjon menni). míg az utóbbi esetben úgy képeztem a mondatot. mint „b”-t. shall. szintén a stílustól függ. hogy kiről. de mivel elég gyakran használod te is. -het). A kétfajta mondat megkülönböztetése alapvető kulcsa a helyes mondatalkotásnak. Menjünk sorba: a) tehát az alanyok megegyeznek: ilyenkor a két tagmondatot to+infinitive szerkezettel kapcsold össze: I switched on the television to watch Tudósklub. Először is azt tisztázzuk. hogy friss levegőn legyenek. úgy véltem jobb. b) az alanyok különböznek: ekkor a két tagmondat önálló életet él. ha külön fejezetben ismerkedsz meg vele. Ritkán. hogy végre megvehessem a HI-FI tornyot. lévén máshogy kell képezni az „a” típusút. Az előbb tehát to be able to-t használtam (jelentése: képes. Ez az eljárás nem ritka ilyen esetekben. hogy a szomszédom megnézze a Tudósklubot. úgymint: a) a két tagmondat alanya megegyezik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és én nézem a Tudósklubot). mert így a mondatba becsempészhető a can/could segédige.VI. b) a két tagmondat alanya különbözik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és a szomszéd nézi). meg én is. hogy mi az a célhatározói mellékmondat. Például: I switch on the television every evening so (that)/ in order that my neighbour will/can/may/shall watch Tudósklub. Például: (Kiküldtem a gyerekeket a kertbe. a mellékmondat jelenidejű segédigét vesz fel a „célhatározóság” kifejezésére. de csak akkor. can. Figyeld: I went to Vienna to be able to buy the stereo. I switched on the television in order to watch Tudósklub.) Itt az alanyok különböznek (én küldtem ki őket és ők lesznek a friss levegőn). hogy megnézzem a Tudósklubot. Például: Bekapcsoltam a TV-t. 37 . may. de mindháromban közös a to+infinitive. mégis képezhető a mondat az alábbi formában: I sent the children to the garden to be in the fresh air. 2 lehetőség kínálkozik. vagy in order to kifejezésekkel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put on gloves so as not to leave his fingerprints there.) Példák Clause of Purpose-re: He spoke loudly so (that) everybody could hear him. Jobb ha taxival mész. nehogy felébressze a gyerekeket. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got up early (so as) to reach the summit before sunset. hogy a gyerekek kimehessenek az utcára. hogy kimentse a gyereket. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I came to bury Ceasar not to praise him.“a” típusú mondatokban (tehát amikor a két alany megegyezik) tagadás esetén általában beteszik a so as-t. hogy még napnyugta előtt elérje a hegy csúcsát. (Halkan jött be a szobába. Újságot tett a székre. nehogy megint elkéss. 38 . vagyis nem hagyják magára a to + infinitive-et. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. nehogy a kéményseprő összemaszatolja. Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He opened the door so that the kids could go out to the street. nehogy ujjlenyomatot hagyjon. Kesztyűt húzott. Mindjárt ablakot nyitok. hogy kimenjen a füst. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better. Például: He came in quietly so as not to wake the children. Korán kelt. Kinyitotta az ajtót. Berohant az égő házba. Fölvette a szemüvegét. hogy jobban lásson. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He rushed into the burning house to rescue the child. hogy mindenki hallja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’d better take a taxi so as not to be late again. Hangosan beszélt.

az a könyv. Míg az előbbi mondatban tehát igére (remember) vonatkoztattunk. mivel a legtöbb bajt az okozza. A következőket jegyezd meg: Mindig what-ot használj. Például: A lány. helyette a. vagy nem. rövidebb. az út szélén áll. mely zúgva. hogy nyelvészetileg a what típusú mondatok nem ebbe a kategóriába tartoznak. Emlékszem arra. amely. amit láttam. hogy egy tagmondat beékelődik egy másik tagmondat kétfelé szabdalt részei közé. aki. I remember the story which/that you told me. A kocsi. melyekben a két tagmondat között ami. Elmesélte azt. hogy a kötőszó mikor which és mikor what. Például: I sat on the chair which/that was in the corner. hogy utalószó. amit elmeséltél. Itt kell megjegyezni. hogy mikor használunk which/that. az utóbbi esetben főnévre (the story). hogy kell-e vesszőt rakni a tagmondatok közé. amit elmeséltél. aminek a…stb. Például: A legnagyobb gondot az okozza. melynek a motorja rossz. ahol. Utalószó = olyan ember. mikor kell vesszőt rakni a tagmondatok közé és mikor nem. 39 . where. ha igére utalsz. illetve what kötőszót. A folyó. a másik. mint olyan. Mindig which/that-et használj. Az alábbiakban 3 lépcsőben fogod elsajátítani a Relative Clause-ok helyes használatát. when why The boy who loves you is my friend. He touched the pussycat which/that was in her lap. nehéz gyermekkort élt. amit tudott az esetről. Meglepődtem azon. általában az a helyzet. He told me what he knew about the event. de fontos róluk itt beszélni. ilyen király stb. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (RELATIVE CLAUSES) Az olyan típusú alárendelő mondatok soroltatnak ebbe a műfajba. I don’t know the reason why you are so angry. általában nem található angol mondatokban.VII. mikor melyik kötőszót használd II. mint a Duna. hogy mikor melyik kötőszót (vonatkozó névmást) kell használni. úgymint: I. Az egyik az. a harmadik. vonatkozó névmást találsz. bőgve törte át a gátat. the névelő használatos. akinek a…. mikor hagyhatod el a kötőszót III. The girl whose dress I tore off is my teacher. This is the restaurant where we had lunch. hogy mikor lehet elhagyni ezeket a kötőszavakat. Még csak előljáróban annyit. A leggyakrabban használt kötőszavakat vesszük előbb sorra: who (helyette néha that) whom (beszédben igen ritka) what which (helyette lehet that) whose. Például: I was surprised (at) what I saw. ha főnévre (tágabb értelemben névszóra) utalsz. Emlékszem arra a történetre. Ezeknél a mondatoknál több gond is van. Hasonlítsd össze az alábbi két mondatot és akkor világos lesz a különbség: Például: I remember what you told me. Nézzük a lépcsőket részletesen: I. Tuesday is the day when I generally meet you. Ahogy a példából is láttad. aki a sarkon áll.

Például: A lemez. 40 . The play about which I’m speaking. The bag I found the letter in. melyet lebontottak … The house which / that has been destroyed … (a ház. Ez a két kötőszó általában egymással fölcserélhető. This is the house where time has stopped existing. És csak which használható a non-defining (vesszős) mondatokban. … The car you can see there … The room you painted … Vigyázz! ha a jelzői mellékmondat szenvedő szerkezetben van. ha nem használod. melyre rá akarok ülni. Az autó. melyet kifestettél. ha ragozott formában vannak. A színdarab. ki is teheted őket. The play I’m speaking about. Ebben a lépcsőben megvizsgáljuk. akivel beszélgetek. amit ígért. az én feleségem. különben a mondat igen furcsa lesz. hogy ki kell-e tenni a névmást. mégpedig a tagmondat végén. Például: The girl whose face is so pretty is my wife. Olyan ember ő. A repülő. The record that I bought yesterday. much.) A korábbi példákban láthattad. amit nem szabad elfelejtened. hogy what kötőszót kell alkalmazni. The record I bought yesterday. Emlékeztettem arra. amikről később esik majd szó. A táska. hogy a which. A leggyakrabban elhagyható névmás tehát a who és which/that. lépcsőben egyszer már kiszámítottad. Természetesen ezeket a vonatkozó névmásokat nem kötelező elhagyni. Ki kell tenni a whose névmást is. akinek nincs múltja. The chair I want to sit on. Ha a vonatkozó névmás oly módon ragozott. He’s a man who has no past. mely le lett lőve) itt is ki kell tenni az előbbiek miatt. a fordítást mindig ronda-magyar módon végezd el. tehát ragozott). Ez az a ház. akihez beszélek. de beszédben jobb. A szék. Ha alanyi helyzetben van névmás. amit kértél. … A szoba. mint pl. mert alanyi helyzetben van (nem ragozott). A lány. akinek olyan szép az arca. Elhoztam azt a könyvet. The girl to whom I am talking. This is what you musn’t forget. II. amiről beszélek. mégpedig mindig. Például: A könyv. tehát soha nem hagyhatod el. melyben a levelet találtam. akkor azt mindig ki kell tenni. akkor mindig ki kell tenni. mely le lett bontva …) itt ki kell tenni a névmást. A ház. Mégpedig akkor hagyhatod el őket. most stb. hogy ha birtokos szerkezet van a főmondat végén (the lady’s bag). Ez az. The girl I am talking to. The book I’m talking about. melyet lelőttek … The aircraft which / that was shot down … (a repülő. amelyről beszélek. Még csak annyit. akkor ezt of-os szerkezettel váltsd fel (the bag of the lady).: all. hogy mikor hagyhatók el a vonatkozó névmások. és ezután mérlegeld. mait tegnap vettem. Viszont kizárólag that használható a határozatlan névmások után. akit. de az elöljárószót mindenképpen ki kell tenni. nothing. hogy elöljárószó (preposition) járul hozzá. The girl I’m talking to.… The boy I saw … (itt az aki után tárgyrag következett. Vagyis: He stole the bag of the lady who had been standing at the corner… (a mondat helyesen) He stole the lady’s bag who had… (Itt a táska állt a sarkon. Például: A fiú.Például: I’ve brought the book that you asked for. tehát nem alanyesetben. A lány. melyet ott látsz. Ha az I. Például: I reminded him of what he had promised. a kötőszó természetesen elhagyható miután ragozott helyzetbe került). ahol áll az idő. ha tetszik. A lány. illetve that névmásokat szabadon választhatónak tüntettem fel. everything. bár a that a beszélt nyelvben jóval gyakoribb. akit láttam.

hogy a világ 2 milliárd férfiúja közül kire gondoltam. Nézd az alábbi szembeállított példákat. hogy az alany eleve meghatározott. és talán világos lesz. miről van itt szó. Most azt gondolhatod. The moment he entered the room … Abban az évben találkoztam vele. This is the question I don’t want to speak about. Nézd az alábbi példát. mert angol és angol közt is van különbség. why vonatkozó névmás is: Például: Abban a pillanatban. Hát azért. Azért tehetem ezt. sokan választják ugyanezt a megoldást. elvileg négyféle módon mondhatod: Például: This is the question about which I don’t want to speak. 41 . illetve mikor nem szabad vesszőt rakni. Ez azért definig mondat (tehát nincs vessző). b) Non-defining relative clause (itt kell vesszőt tenni). when. itt arról van szó. is a great tourist attraction. This is the question which I don’t want to speak about. mert a jelzői mellékmondat (who is the president of the USA) határozta meg az alanyt. amiről nem akarok beszélni”. amikor megnősültem. mert ez a két vessző időnként más jelentést adhat a mondatnak. Hiszen mikor a mondatnak azt a részét mondtam ki. Ez az. Figyelj! My sister. abban az értelemben. hogy minek akkora feneket keríteni két apró vesszőnek. who lives in Rózsadomb. legfeljebb egy plusz információt közölt róla. Ez a legmagasabb lépcső. Időnként elhagyható a mondatból a where. I met him the year I got married. mégpedig: Például: The play that I’m speaking about. hogy: George Bush. sokan pedig csak a végére teszik ki (… about). mert az alany elhangzásakor (George Bush) már pontosan tudtad. és ez a nővérem a Rózsadombon lakik. (Viszont egyszerűbb. Nyelvészeti neve is van ennek a két mondattípusnak. who is the president of the USA. Margaret Thatcher középre és a végére is tesz (which … about). az “a” típusú mondat az. III. amiért szeret ide jönni. ahova akarod. Akkor tudtad meg. azt rádbízom. ami azt jelenti. Ha viszont azt mondod. went to California. viszont van egy áthidaló megoldás. Hogy mit? A mondat alanyát. Ha még emlékszel. tehát a jelzői mellékmondat nem határozta meg jobban az alanyt. tehát meghatároz valamit. b) Westminster Abbey. hogy kiről van szó. is my sister-in-law. tehát nekem egy darab nővérem van. ha a that-et kihagyod. amikor belépett a szobába. hogy mindig mindent középen oldott meg (about which). Oda megyek. That is the reason he likes to come here. vagyis definiáltam a “The man”-t. is very rich. a) The church which stands near the river is the oldest one in our town. még fogalmad sem volt. mint ha nem használsz vesszőt. who is 60 years old. hogy mikor kell vessző egy Relative Clause-ban. a) The old lady who lives across the road has got married for the sixth time. hogy kiről van szó. de that-tel (that … about). hogy “The man”. akkor ez nondefining (tehát van vessző. b) My father. méghozzá kettő) mondat. Mint a nevéből is kiderül. Például: a) The woman who works in the box office is my sister-in-law. Churchill híres volt arról. amikor hozzátettem a jelzői mellékmondatot. amelyik definiál. hogy “Ez az a kérdés. which is one of the oldest churches in Britain. My sister who lives in Rózsadomb is very rich.Ez utóbbi mondatban about that használata about which helyett teljesen rossz.) Hogy most végül is te hogy járj el. was born in the provinces. Az első mondatban két vesszőt látsz. És hogy miképp határozza meg? Hát figyelj: Például: The man who is the president of the USA went to California. b) Jane. who works in the box office. mint amennyire az már eleve meghatározott volt. Azt a mondatot tehát. hogy a legtöbben ezt rontják el. I’ll go to any place you want me to. This is the question that I don’t want to speak about. mégpedig: a) Defining reletive clause (itt nincs vessző a tagmondatok között).

He ran around the island. ellenben a mondat hangsúlyozását kell úgy alakítani. Ronald Reagan. (Ennél a típusnál that nem használható. mert a mondat vesszős. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The song I’m writing only for you… A dal. amin alszom. 42 . Kösz az ajándékot. ahol könnyen el lehet dönteni. és a relative clause-t mindig which vezesse be. Ebben a mondatban ragozott volt a vonatkozó névmás (akit) mégis ki kellett tenni. hanem az egész első tagmondat az. akik közül az a gazdag. Természetesen ha beszélsz. amit küldtél. Elfelejtettem. amelyik a Rózsadombon lakik. when the sun is hot I wonder to myself a lot: “Now is it true or is it not. vagy non-defining mondattal van-e dolga. amikor nem egy szóra. climbed up to the balcony. aki valaha színész volt. megtudhatjuk az ő általa írt egyik versikéből: On Monday. which exhausted him. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Romeo. Nem értettem.) Például: Ronald Reagan. melyet sokan látogatnak.) Sokszor előfordul olyan relative clause. ami kimerítette. vagy több darab nővérem van. lószőrből van. That what is which and which is what?” Példák Relative Clause-ra: Thank you for the present you sent me. Vagy: He stole his boss’s pen. akinek a bátyja nagyon erős… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t quite understand the joke he said. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The bed I sleep on is made of horse hair. hogy defining. az ugyanis. miért fontos a vessző. ami nagyon kínos volt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t understand what he said. who used to be an actor.) Hogy még Micimackónak is milyen nagy gondot okozott a relative clause-ok használata.A másik mondatban nincs vessző. is beautiful. who loved Juliet. hogy a hallgató rájöjjön. is an embarrassment for the American people. amibe belelépett… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The girl whose brother is very strong… A lány. Ilyenkor az első tagmondat után tegyél egy vesszőt. felmászott az erkélyre. 2. Nem értettem a tréfát. Remélem most már érted. Vagy: Budapest. hogy a non-defining (tehát vesszős) mondatokban a vonatkozó névmást (who. vagy non-defining mondatról van-e szó. vagyis nekem. amit mondott. Például: Körbefutotta a Szigetet. amit csak neked írok… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The puddle he stepped in… A tócsa. Az ágy. ott nincs vessző. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve forgotten what you’ve told me. hogy defining. (Budapest. which lots of tourists visit. amit mondtál. hanem egy egész tagmondatra vonatkozik. Ebben a mondatban nem egy szó. Van azért még egy pont. Rómeó. amit mondott. gyönyörű. (Ellopta a főnöke tollát. nem nagy dicsősége az amerikai népnek. which was very embarrassing. tehát az alany nem maghatározott. ami teljesen kimerítette. which) minden esetben ki kell tenni. aki szerette Júliát.

-jek fog. az alábbiakban 3 különböző megközelítési mód segítségével próbálom megviágítani jelentésüket és használatukat. ha egy kicsit is jártas vagy más nyelvekben.) nem használható (pl. mondjuk “read”. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül. -het képes volt (tudott). hogy: will can. could helyett may. hogy miről van szó. biztos tudod. Az ige elé bizonyos szavakat (segédigéket) teszel. amikor az alap segédige (can. II. lehet hogy… fog. 43 . valószínüleg kellene kellene (illene) feltételesség (-na. hogy a segédige után have + 3. olvashat olvasni fog olvasnia kell stb. nagyjából a következőképpen lehet meghatározni a segédigét: Van egy fő ige. Például: could have done might have done ought to have done stb. dare kivételével oly módon tehető múlt időbe. -hat. Maguk a segédigék és azok alapvető jelentései A különböző helyzetek (képesség.) miután azt nyilvánvalóan nem lehet mondani. akkor figyelj. miáltal a fő ige alapvető jelentése (olvas) némiképp módosul: Például: can read will read must read tud olvasni. A segédigék (auxuliaries) a következők: (néhány nem kifejezetten segédigének számító szerkezet tárgyalását máshol találod): can could may might shall will should ought to would must mustn’t needn’t have to used to dare képes (tud). -hatott.VIII.a jövő idő segédigéje). might stb. III. will be allowed to stb. mégis. used to. -het (megengedés). pontosabban a segédigék segítségével kialakított szerkezetekről lesz szó az alábbiakban.) kifejezése segédigés szerkezetek segítségével. E három mód: I. SEGÉDIGÉS SZERKEZETEK Az a nyelvtani kategória. might helyett to be able to to be allowed to / to be permitted to minden olyan esetben.: jövő idő: will be able to. -jak.alak szerkezet következik. merészel can. elég ritka a magyar nyelvben (pl. -tetett -hat. I. múlt idejű rendszeresség kell (muszáj) tilos. lehet hogy… -hat. will may. nem szabad nem kell (nem szükséges) kell valaha mer. Nos hát ezekről a segédigékről. -het (megengedés). Miután ez igen sok problémát okoz a beszélni igyekvőknek. Ha nem. -ne). fog. hogy segédige. A felsorolt összes segédige have to. lehetőség stb.

should not have. vagy shouldn’t have. Például: The door was locked. Ilyen esetben a be able to-t célszerű „sikerül” szóval magyarra fordítani. ugyanis nincs ilyen alakja.) A could tehát itt múltbeli állandó képességet jelentett. ha a főmondat múlt idejű (JOE SAID). A segédigék tagadása értelemszerűen úgy történik. szellemi képesség fizikai képesség körülményektől függő képesség Joe told me I could sit next to him. ilyenkor a be able to némiképp mást jelent. csak az alapvetőekre koncentráltam. (Jó úszó voltam. It was so difficult that he couldn’t do it. Például: can .És itt válik az ügy bonyolulttá. (A would-nak legalább 4 különböző jelentése van.can not. smell) azonban mindegy. Ebben a részben a segédigéket és azok szerkezeteit abból a szempontból nézzük meg. ugyanis az ilyen összetett segédigék az alapjelentésen túl speciális jelentéseket is hordoznak. 44 . I could swim very well when I was young.) Ha egy segédige egyéb más fontos jelentésse is bír. Fiatal koromban jól úsztam. vagy cannot. hogy miképp fejeznek ki különböző szituációkat. hear. Jelen idő: She speaks English. míg a be able to egy bizonyos szituációbeli cselekvést jelölt. and I couldn’t / wasn’t able to open it.nem soroltam fel a segédigék összes jelentését. a can helyett could áll. Jövő idő: He won’t be able to read it because he doesn’t speak English. illetve a be able to használható. mert ennek a segédigének a segédigének jövő idejű alakja nincs.) Tagadó mondatnál és érzékelést kifejező igéknél (see. hogy be able to-t. vagy can’t should have . vagy can-could-ot használsz. Joe said.) II. Reported Speech-ben. és helyette a manage to is állhat. (Past perfect) A be able to azonban használható akkor is. hogy nem tudta megcsinálni. Múlt idő: Ebben az esetben can helyett mindig could áll. azt a “B” fejezetben “79 apróság” címszó alatt bizonyára megtalálod majd (ott lesz szó a used to-ról is. (Present perfect) He said he hadn’t been able to solve the problem. Be able to minden olyan esetben használandó. Nézd az alábbi példát: I could swim very well. “You can sit next to me”. Vagyis például jövő időben nem használhatsz can-t. mint a can-could. could-dal is kifejezhető lenne. (Sikerült átúsznom a folyót. Olyan nehéz volt. amikor a can. Can you lift this box? I can’t do it with my eyes closed. Például: I was able to / I managed to swim across the river. hogy utánuk “not” tagadószócskát raksz. and even in that storm I was able to reach the shore. a) Képesség Képesség kifejezésére a can segédige. ha a képesség egyébként can.ahogy már korábban is említettem . I haven’t been able to memorize these difficult words. és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra. illetve could nem tudja kifejezni a képességet. és ennek múlt ideje (could). A fentiekben . We could / were able to see them through the window.

hogy megöljem magam. hogy nem vezethet. nem szabad. hanem jelen idejű. 2. hogy valaha is elfeledlek. is. Nem gyújthatott rá abban a szobában. Múlt idő: Ilyenkor . A might egyetlen esetben használható múlt idejű segédigeként. Nem építhettek úszómedencét a kertben.) Például: You mustn’t disturb him at work. jelentése tilos. Azt mondta. He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s. mind a might jelen időre vonatkozik . c) Tiltás 1. „May I go out tonight?”. Kölcsönveheted a kocsimat. mióta bárányhimlős. Például: Don’t do things like that.a be allowed to. megengedés „Megengedési szituációban” alapvetően may-might segédige. Főleg feliratokon találkozhatsz a NO + ing jellegű tiltással: Például: No smoking! No parking! 3.b) Engedély. alak szerkezettel történik. Nem szabad zavarnod a munkájában. hogy átlépd az országhatárt. A tiltás legegyszerűbb és legismertebb formája az általad is jól ismert don’t + 1. past perfect-ben stb. Nem csókolhatom meg. Bemehetek? Nem mehetsz moziba. You mustn’t walk on the grass. You mustn’t think I’ll ever forget you. I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox. Judy asked her parents if she might go out that night. Ne kényszeríts arra. Nem szabad azt gondolnod. mióta összetörte a papa kocsiját. vagy: Vigyázz! A might segédige a közhiedelemmel ellentétben nem múlt. Ne sírj érettem Argentina. esetenként a be permitted to használatos. Ne tégy ilyet. They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. mégpedig Reported Speech-ben a may helyett. You can watch TV at my place. Soha nem fogják megengedni. He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. Jelen idő: May I come? You may not go to the cinema. future-ben. Ha a must (”kell”) segédigét not szócska követi (mustn’t). Megnézheted nálam a TV műsorát. Táncolhatsz avval az úrral. ez ugyanis needn’t és nem mustn’t. Természetesen be allowed to áll present perfect-ben. 45 . azonban a mai angolban can-could is kifejezhet megengedést. (Tehát nem nem kell. Might I leave the door open? You might not enter the room. Nyitva hagyhatom az ajtót? Nem jöhetsz be a szobába. You might dance with that man. Don’t cry for me Argentina. You may borrow my car. Kimehetek játszani? Nem mehetsz Tótkomlósra. Don’t make me kill myself. Fűre lépni tilos. You will never be allowed to cross the border. Judy asked her parents. Can I go out and play? You can’t go to Tótkomlós. illetve helyettük a be allowed to használatos.mivel mind a may.

Nem szabad kopogtatás nélkül belépni. Az eddig felsoroltaknál némiképp enyhébb tiltás a shouldn’t/oughtn’t to. Újra meg kell próbálnod. 1/b Ahogy korábban már tisztáztuk. 2. 4/b Ez a szerkezet „múlt idejű tiltásra” is használható (ha egyáltalán van ilyen). Nem kellett volna kinevetned. Nem találkozhatott a családjával a múlt évben. You oughtn’t to promise you’ll date me. Általában akkor használd. Kilencre vissza kell érned az irodába. Például: You shouldn’t have laughed at him. melynek egyik jelentése kell. Jelentése: „nem volna szabad. Például: You shouldn’t tell lies. formai tagadása. Nem kell egész éjjel dolgoznia. a „be allowed to” használatos múlt idejű esetekben. Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül. Tartalmi tagadása („nem kell”. mely múlt időben tilt. Nem lett volna szabad átmenned a piroson. Esetenként a can’t is jelenthet erős tiltást. hogy randevúzol velem. You needn’t put on your smartest dress for the party. 46 . Például: She wasn’t to go with them. Fordítása: „nem lett volna szabad”. feliratokon láthatsz may not típusú tiltó mondatokat. Most kell megtennünk. Nemsokára találkozhatsz a to be to szerkezettel (am/is//are/to). Ez tehát a must ún. Például: He wasn’t allowed to meet his family last year. Például: The doctor says I am not to eat much bread. Nem volt szabad velük mennie. 7/b És végül ez a harmadik szerkezet. ha a must-hoz not szócskát ragasztasz (mustn’t) tiltó szót kapsz (tilos. Méghozzá úgy. illetve oughtn’t to után have + 3. Például: Stop! You can’t do that! You can’t play football in my garden. when you have no intention of doing so. Nem kéne hazudnod. hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira. You aren’t to enter the room without knocking. nem kellene”. Nem kell részt vennie a konferencián. You can’t go to Barcelona. Nem volna szabad ígérgetned. Virágok szedése tilos! Dogs may not be taken into these carriages. Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet! Nem focizhattok a kertemben. Fordítása: „nem volt szabad”. You must try it again. ha egy bizonyos esetre vonatkozó „kell”-t akarsz kifejezni. Például: She needn’t take part in the conference. Nem kell (nem szükséges). You weren’t to leave the room without permission. hogy a shouldn’t. A kocsiba kutyát behozni tilos. hogy Barcelonába menj! 7. alak következik. Például: He has got to be there at eight. szintén tiltó szerkezetet kapsz („nem szabad”). 6. I haven’t been allowed to meet my love for three months. Például: People may not pick flowers in this park. „nem kellett volna”. We must do it now. vagy jövőbeli kötelességre gondolsz. Jelentése: „kell”. d) Kötelesség. Elsősorban hivatalos jellegű közleményekben. nem szabad). She doesn’t need to work all night. Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel. szükségesség 1. 5. Ugyancsak „kell” a magyar jelentése a have/has got to segédigének. Ha ezt a szerkezetet tagadod (am/is/are not to). 5/b A may már korábban megismert helyettesítője. „szükséges”. Például: You must be back in the office by nine. nem szükséges”) a needn’t (vagy don’t need to).4. Az orvos azt mondja. You oughtn’t to have crossed the road when the lights were red. Ez is használható egy bizonyos jövőbeli kötelesség kifejezésére. ha egyszer nem áll szándékodban így tenni. Az első segédige ismét a must. hogy nem szabad sok kenyeret ennem. A must tartalma ugyebár kell. Nyolcra ott kell lennie. Nem engedem.

alak = kellene. Taxival kellett volna menned. Segítenem kéne neki. 47 . 3/b Ha a kellene múlt idejét akarod megkapni. (mert nem engedlek el). ought to segédigéket (lásd c-7. Megértőbbnek kellett volna lennie velem szemben. Például: If I had gone to his place. akkor a should/ought to segédigékhez tégy have + 3. Például: They would have to be at school now. a magyar kell angol megfelelője must. She didn’t need to send for a painter. általában használhatod bármelyiket. Nem kellett (nem volt szükséges) festőt hívnia. Ez viszonylag egyszerű kérdés. mely: had to. Például: I ought to help her. Tagadó formában már említettük a should. vagyis would have had to. Úgyhogy a magyar kellett angolra a have (got) to múlt idejével fordítható. jelentése szintén „kellett volna”. Kilenckor otthon kell lennem. You should have stayed there for at least half an hour. mégis az a tendencia. because her husband could paint the flat. de ez sem mindig jön be. She would have had to be more understandable to me. Ha felmentem volna hozzá. Például: I had to buy a new suit. She had to buy some cigarettes. Bár a fenti példamondatok úgy tűnnek nem támasztják alá. Például: You should have taken a taxi. illetve a have (got) to múlt idejéről.De akkor is ezt használd. Vigyáznod kéne. 4. vagy had got to. vagyis „nem kellett”. a have (got) to inkább külső kényszert jelent. „nem volt szükséges”. mivel a must egyalakú segédige. már két lehetőség kínálkozik: a) didn’t have to b) didn’t need to. Felépítése a feltételes szerkezet alapján történik. hogy mit beszélsz. így megkapod a kellett volna angol megfelelőjét. Már iskolában kellene lenniük. 7/b). vagy have (got) to. Egy szó mint száz. Most az állító formájával ismerkedhetsz meg. mert a férje kifestette az egész lakást. He would have to take his car for an official test. Például: I would have had to be politer. talán csak egy dologra figyelj: A must inkább belső. Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod. Ugyancsak kellene jelentést kapsz akkor. 3. mert nálam már nem volt. Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni). too. Itt kell maradnod éjszakára You have (got) to stay here for the night. Viszont amennyiben a múlt időt tagadni akarod. (A got használata múlt időben nem túl gyakori. kvázi nincs múlt ideje. ott is kellett volna maradnom. Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet. I ought to have read these books. Például: You must stay here for the night. 4/b A would have to is használható múlt időben. ha valami állandó kötelességet akarsz kifejezni: Például: She has to take her daughter to school every morning. Mindkét alak nagyjából azonos jelentésű. ha a have to segédigét feltételes módba teszed (would have to). You should keep your promise. I would have had to stay there. Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába. Cigarettát kellett vennie. Például: They didn’t have to answer that stupid question. El kéne vinnie a kocsiját műszaki vizsgára. Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom. hogy would have had to-s kellett volnát inkább feltételes mondatokban használnak. because I didn’t have any. Vissza kellett adniuk. alak szerkezetet. They had to give it back. Itt kell megemlékeznünk a must. míg should have jellemző a mezitlábas mondatokra.) Kérdésnél és tagadásnál célszerű a DID segédigét igénybe venni. You ought to / should be more careful of what you say. Tehát: ought to/should + ige 1. Udvariasabbnak kellett volna lennem. Új öltönyt kellett vennem. I have (got) to be at home at nine. Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre.

Nem kellett volna félbehagynod a munkát. hogy nem olyan rossz ember. vagyis: a) nem lett volna szükséges. You shouldn’t have blamed him. 5. de összevesztek. A már korábban megismert must segédige segítségével: Például: He must be ill. Például: He can’t be that bad. but they fell out. Például: You are always to knock before you enter my room. alak Például: You oughtn’t to have stopped your work half way. A to be to szerkezet (am/is/are to) is hordoz kell jelentést. Biztos Spanyolországba mentek. He was to have left for America tomorrow.Nem túl gyakori.shouldn’t have + 3. Bizonyára elvált. They must have left for Spain. Úgy volt. bár jelentése lehet „úgy volt hogy”. Nem kellett volna idejönnöd. likely) segédigés szerkezettel is kifejezheted. (A to be to egyéb jelentéseit lásd a „79 apróság” c. nemcsak „kellett”: Például: She was to arrive last week. bizonyára A valószínűséget határozószókon kívül (probably.needn’t have + 3. but his passport was withdrawn.) 5/b Az am/is/are to szerkezet múlt ideje értelemszerűen was/were to. Bizonyára a szobájában tanul. Mindig kopogj. Végül is nem kellett volna annyira sietned. Holnap kellett volna indulnia Amerikába. erre több lehetőség is kínálkozik. This must be love. fejezetben. b) nem lett volna szabad. hogy nem igaz a hír. Biztos megfáztál a folyón. 1. Biztos. Akkor használd. She must have got divorced. így lőttek a lagzinak. 48 . it wasn’t his fault. b) nem lett volna szabad . de szintén kellett volná-t fejez ki was/were to have + 3. alak Például: You needn’t have been in such a hurry after all. Nem kellett volna hibáztatnod. e) Valószínüleg. Biztos. hogy múlt héten jön. Ennek alapján a következő angol szerkezetet építheted fel: a) nem lett volna szükséges . alak is (they were to have married). alak/ oughtn’t to have + 3. They were to rob the bank. He must be studying in his room now. You needn’t have come here. mely a jövőben kellett volna. Erre két lehetőség kínálkozik. ha be akarsz jönni hozzám. A „nem kellett volna” magyar kifejezés már eleve két értelmet hordoz. Ez bizonyára szerelem. ha olyan kellett volná-ról van szó. de elvették az útlevelét. Ki kellett rabolniuk a bankot. Ez utóbbi két példában „nem lett volna szükséges” jelentést láttál. ha egyszer nem az ő bűne volt. Bizonyára beteg. 4/c Ha tagadó múlt időket akarsz képezni. Például: They were to have wedded next Saturday. alak használatos: Például: You must have caught cold on the river. Ez utóbbi két mondatban a „nem kellett volna” tulajdonképpen „nem lett volna szabad” jelentést hordoz. A must ilyen értelmű tagadásakor can’t-ot használj. The news can’t be true. Jövő szombaton kellett volna összeházasodniuk. Múlt idejű állításnál a must have + 3.

It must be him. alakot használj: Például: You will have heard the news. hogy őt láttad a Pipacsban. hogy nem ő az. Lehet. Az ki van csukva.Múlt idejű tagadásnál a must have negatívjaként can’t have + 3. Bizonyára ez az a hely. She may be talking now to her husband. He didn’t need to marry her.. Például: She can’t have said that. Biztos. Ez biztosan a postás lesz. She couldn’t have caused that accident. Nem kellett elvennie őt. He shouldn’t have got married. Biztos. I expect. Lehet. alakot használj. (ez bizonytalanabb) He must be eating. Don’t go away. hogy nem ette meg. She may have arrived sooner. 2. Lehet. Biztosan ő volt az. a segédigés szerkezetek közül a may. Határozószóként többek között a „possible” fejezi ki.) He had to marry her. lehet. alakot. It can’t be him. They might have reported their plan.-nak fordítandó magyarra. That will be the postman. hogy megette. She might be standing at the corner now. III. hogy. Biztos. Például: 49 . hogy épp a sarkon áll. f) Lehet. (ez bizonytalanabb) He must have eaten it. hogy elment. Jelen idő: Take your raincoat. He might be eating. Valószínűséget fejezhet ki a will segédige is: Például: This will be the place where the old school stood. Biztos megette. Lehet. He can’t have eaten it. I should get married. Meg kellett volna házasodnod. She might have been hurt. He didn’t have to marry her. hogy megsérült. hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen. Nem kellett volna megházasodnia.. they may come yet. El kell venned őt. Bizonyára hallottad a hírt. hogy jelentették a tervüket. még megjöhetnek. it may rain. hogy épp a férjével beszélget. He might have eaten it. she is a decent lady. hogy beteg volt. (épp most) Biztosan ő az.) He needn’t have got married. Lehet. Múlt idő: He may have been ill. típusú mondatokat may/might have + 3. Ne menj el. (Nem lett volna szükséges értelemben. Vagy Meg is sérülhetett volna. Meg kéne házasodni. He couldn’t have eaten it. I bet I don’t need to marry her. hogy az esti vonattal jönnek. You mustn’t marry a girl like that. You should have got married. El kellett vennie őt. Lehet. hogy nem kell elvennem. hogy eszik. Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. He may be eating. hogy nem ő okozta a balesetet. Lehet. You must marry her. Lehet. They might come by the night train. He may have eaten it. Lehet. hisz az egy rendes nő. vagy couldn’t have + 3. Múlt időben will have + 3. Biztos. illetve a might használatos. hogy korábban jött. (Nem lett volna szabad értelemben. Na fogadjunk. A might hasonlóképpen lehet. You can’t have seen her at Pipacs night club. alakkal fordítsd angolra. hogy nem mondott ilyet. megjött stb. hogy esni fog.. ahol a régi iskola állt. (épp most) Bizonyára eszik. mint a may. csak kicsit bizonytalanabb.. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül: Lehet. It must have been him. We might win a lot at the races. hogy. Vidd magaddal az esőkabátod. Lehet.

Írnia kell. He could write. Például: He is likely to like dumplings. He needn’t have written. VÉGÜL PEDIG EGY-EGY MONDAT MINDEN SEGÉDIGÉRE: He can write. He would have had to write. Írna. Nem szabad írnia. He will write./ Lehetetlen. Írnia kellett volna. He cannot have written it. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia. Például: likely valószínűleg sure probably possible biztosan valószínűleg lehetséges A velük való mondatszerkesztéssel az alábbi példákon keresztül ismerkedhetsz meg. Kellene (illene) írnia./ Lehet. Lehetséges. He ought to have written. He must be writing. Írhat. Valószínűleg szerette a knédlit. hogy megírja. He may write. Bizonyára írt. He cannot write it. He is sure to have liked dumplings. Nem lett volna szabad írnia. He dares (to) write. mely ugyanazt a jelentést hordozza. Lehetetlen. Írhatott. He may not have written. Valaha írt. Valószínűleg szereti a knédlit. He should have written. Tudott volna írni. Írt volna. 50 . Tud írni. Bizonyára írt. He is likely to have liked dumplings. Tudott írni. Írhatott is volna. He must have written./ Lehet. hogy írt. Biztosan szereti a knédlit. He probably liked dumplings. He ought to write. He may not write. Írnia kell. Valószínűleg szerette a knédlit. Nem volna szabad írnia. Valaha nem írt./ Valószínüleg ír. He was allowed to write. Biztosan szerette a knédlit. Valószínűleg szereti a knédlit. He would have written. hogy ír. Nem kell írnia. It is possible he liked dumplings. Nem kellett írnia. He couldn’t have written it. Nem lett volna szabad írnia./ Lehet. Nem írhat. He shouldn’t have written. hogy írt. Nem tudja megírni. He would have to write. He is sure to like dumplings. He dared (to) write. Írnia kellett volna. Írni fog. Lehet. He may have written. hogy ír. He might have written. He might write. mint a segédigés szerkezet. hogy nem ír. Írni merészelt. hogy szerette a knédlit. He didn’t dare (to) write. He musn’t write. Bizonyára épp ír.Természetesen a segédigés szerkezetek mellett jónéhány olyan szó. Lehetséges. It is possible he likes dumplings. He ought not to write. He didn’t use to write. Lehet. He could have written. He may write. hogy megírta. Lehetetlen. He ought not to have written. He will have written. He needn’t write. He didn’t need to write. He didn’t have to write. (nem szükséges) Nem kell írnia. hogy megírta. He has to write. Írni merészel. Nem mert írni. Lehet. He must write. He used to write. He doesn’t have to write. He probably likes dumplings. Nem kell írnia. He would write. He had to write. hogy nem írt. Írnia kellett. hogy szereti a knédlit. He hasn’t got to write. Írnia kellene. vagy kifejezés van. Írhatna. Írnia kellett volna./ Tudna írni. Nem lett volna szükséges írnia.

Biztos te vagy az új tanár. Valószínű. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t need to get up early this morning. Biztos nem tudtak róla. hogy főz. hogy telefonált. hogy elfeledkeztél a születésnapomról! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She may be cooking. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You musn’t talk to anyone about it. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They should have discussed the matter. Valószínű egy kicsit később jön. Lehet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They all must have gone home. 51 . Meg kellett volna beszélniük az ügyet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They can’t have known about it. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mary will have arrived already. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You shouldn’t have spat it out of the window. Az is lehet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joe may / might have missed the train. Nem kellett volna ajándékot hoznod. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s likely to have phoned. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She might be sleeping. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You should give up smoking. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You couldn’t have forgotten about my birthday! Az nem lehet. Senkinek nem szabad beszélni róla. hogy Józsi lekéste a vonatot. Lehet. hogy telefonált. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You must be the new teacher. hogy Mariska megjött már. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s unlikely to have phoned. Ma reggel nem kellett korán kelnem.Még néhány példa segédigékre: I must leave at six today. hogy alszik. Biztos. Biztos mind hazament. Nem valószínű. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s likely to arrive a bit later. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You must feel tired after your long walk. Hatkor el kell mennem. Abba kéne hagynod a dohányzást. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You needn’t have brought me a present.

52 .

IX. THE VERBAL PHRASE (Infinitive, Gerund, Participle)
Ezeket a szerkezeteket az ember általában előbb használja, s csak utána kezd gondolkodni azon, hogy miért így mondta. Az a mondat, hogy: “I wanted to go there” a nyelvtanulás közben automatikusan rögződik a sok használat során, s nyilván csak unalmas perceidben gondolsz arra (ha egyáltalán gondolsz rá), hogy itt az Infinitive (to go) a mondat tárgyaként szerepel, következésképpen itt az “Infinitive as direct object” (“A főnévi igenév mint tárgy” fejezet egyik példáját mondtad el. Először azt nézzük meg, hogy mi is az az Infinitive, Gerund, illetve Participle. Magyarral összehasonlítva a következő eredményt kapod: a) Infinitive - angol: to write - magyar: írni b) Gerund - angol: writing - magyar: írás c) Participle - angol: writing - magyar: író, vagy írva vagy - angol: written; magyar: megírt, vagy írva. Bizonyára felmerül benned a kérdés, hogy mire jók ezek a szerkezetek. Nos, a válasz igen egyszerű: az Infinitive, Gerund, illetve Participle akkor használatos, ha egyrészt a magyar mondat is így kívánja: Pl.:
I want to go home. Running is useful. I can see a smiling girl. The written letter is in my bag. Haza akarok menni. A futás hasznos dolog. Mosolygó kislányt látok. Táskámban van a megírt levél.

Másrészt ezekkel az alakokkal - és ez a lényegesebb - összetett mondatokat egyszerűsíthetsz oly módon, hogy igeidőket váltasz ki. Pl.:
I advise you to start earlier. Azt tanácsolom, hogy indulj korábban.

A magyar mondatban két ragozott ige volt (tanácsolom, indulj, míg az angol mondatban az első ragozott ige még megvan (I advise), a másodikat azonban nem kell ragozni, vagy igeidőbe tenni, mert az Infinitive (to start) ezt a problémát áthidalja, miáltal a mondat egyszerűsödik. Ez persze a magyarban is sokszor így van: Pl.:
I went to the swimming pool to swim a bit. Elmentem az uszodába egy jót úszni.

Ilyen mondatoknál nem okoz problémát, a magyart angolba átültetni. A magyar ember számára akkor okoz gondot a használat, ha anyanyelvében nem úgy képzi a mondatot, mint a tanult nyelvben, vagyis a két mondat nem tükörfordítása egymásnak.
Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy.

(Még mielőtt felkérte volna a lányt, Jóska úgy döntött, hogy közelebbről is megnézi, hogy megbizonyosodjon, nem fiú-e az illető.) Ebben az angol mondatban találkozhattál egy Gerund-dal (asking), egy Infinitive-vel (to take), valamint még egy Infinitive-vel (to make). Tehát míg a magyarban négy ragozott ige volt (felkérte volna, döntött, megnézi, megbizonyosodjon), addig az angolban csak egy (decided) (a was-tól most eltekinthetünk, miután nem ennek a kérdésnek a része). Az angol mondatban tehát három igeidőt, illetve ragozást váltott ki megfelelő Verbal phrase. Fenti mondat persze úgy is mondható, hogy: A lány felkérése előtt Jóska elhatározta, közelebbről megnézi őt megbizonyosodni, hogy nem fiú-e, ami nagyjából megfelel az angol mondat felépítésének, de ilyen jellegű mondatokat mi nem szoktunk…

53

A Verbal Phrase leggyakoribb alkalmazásai magyar kapaszkodómondatokon keresztül: 1. HAZUDNI, LOPNI CSÚNYA DOLOG TO LIE AND TO STEAL ARE NASTY THINGS

Ebben az esetben az infinitive mondatkezdő alanyi helyzetben van, fordítása magyarra főnévi igenévvel történik (-ni). Pl.:
To err is human. To be or not to be was a question of Hamlet’s. To kill is a sin. Tévedni emberi dolog. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés. Ölni bűn.

2.

A HAZUDOZÁS ÉS A LOPÁS CSÚNYA DOLOG LYING AND STEALING ARE NASTY THINGS

Ilyenkor a gerund van mondatkezdő alanyi helyzetben, magyarra fordítás -ás, -és, vagy -ni. Pl.:
Running is useful. Swimming is easy. Seeing is believing. Singing in the rain is very interesting. Travelling by air is faster than riding a horse. Crying is a female trick. Studying is an important part of your life. A futás hasznos. (Futni hasznos dolog.) Úszni könnyű. Hiszem, ha látom. Érdekes dolog esőben énekelni. Repülővel gyorsabb menni mint lóháton. A sírás női praktika. A tanulás az élet fontos része.

3/a

KÖNNYŰ KATIT TÁNCBA VINNI IT IS EASY TO TAKE KATE TO DANCE

A mondat úgy kezdődik hogy It’s, követi őt egy melléknév (easy), majd infinitive (to take). Pl.:
It’s exciting to drive a car downtown. It was interesting to hear what he said. It will be lovely to meet you there. It’s hard to say goodbye to happiness. It would be very impolite not to invite him. It is important to believe in what you do. It is easy to translate sentences of the kind. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni. Érdekes volt végighallgatni, hogy mit mond. Jó lesz találkozni veled. Nehéz a boldogságtól búcsút venni. Udvariatlanság lenne nem meghívni. Fontos, hogy higgy abban amit csinálsz. Könnyű ilyen fajta mondatokat lefordítani.

3/b

ÖRÜLÖK, HOGY KATIT TÁNCBA VIHETEM I’M GLAD TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan itt is melléknév (glad) után áll az infinitive (to take), csak itt nem It vezeti be a mondatot, hanem valami más. Pl.: Jesus, I’m overjoyed to meet you face to face. (Superstar) Jézus, örülök, hogy személyesen találkozhatunk.
They are ready to help us. We were glad to hear the news. I’m sorry to disturb you. We were surprised to hear the news. I’m happy to give you a treat. You are fortunate to have a coat like that. She will be pleased to meet you. Hajlandók segíteni. Örömmel hallottuk a híreket. Bocs, hogy zavarlak. Meglepetéssel hallottuk a híreket. Boldog vagyok, hogy vendégül láthatlak. Szerencsés vagy, hogy ilyen kabátod van. Örömmel fog találkozni veled.

54

3/c

KÖNNYŰ JÓSKÁNAK KATIT TÁNCBA VINNI IT’S EASY FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE ÖRÜLÖK, HOGY JÓSKA TÁNCBA VISZI KATIT I’M GLAD FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz, illetve a 3/b-hez hasonlóan itt is melléknevet (easy, glad) követ főnévi igenév (to take), csak itt az alanyok különböznek (It - Joe; illetve I - Joe). A megoldás ilyenkor az, hogy Joe elé teszel egy for prepozíciót. Pl.:
It’s difficult for me to do that. I’m anxious for my friends to meet them. We were impatient for the bus to start. It’s inconvenient for him to visit us. It’s dangerous for an old man to run fast. We were sorry for them to leave so soon. I’m happy for you to be here. Nekem ez túl nehéz. Alig várom, hogy a barátaim találkozhassanak velük. Türelmetlenül vártuk, hogy a busz végre elinduljon. Derogál neki, hogy eljöjjön hozzánk. Veszélyes az, ha egy öreg ember gyorsan fut. Sajnáltuk, hogy olyan korán elmennek. Örülök, hogy itt vagy.

4/a

LEGFŐBB IDEJE KATIT TÁNCBA VINNI IT IS HIGH TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan a mondat itt is It-tel kezdődik, de nem melléknév, hanem főnév követi (time), majd következik az infinitive (to take). Pl.:
It’s a sin to behave like that. Bűn így viselkedni. It was a pity to leave it there. Kár volt otthagyni. It’s a shame not to enjoy a book like that. Szégyen, hogy nem élvezel egy ilyen könyvet. It’s a pleasant surprise to see you here. Milyen kellemes meglepetés, hogy itt vagy. It’s time to say our farewells. Ideje, hogy búcsúzzunk. It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. Tiszta időpocsékolás akkor beszélni vele, mikor ilyen hangulatban van. It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work. Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után. It was a shock to see the size of the bill. Döbbenetes volt meglátni a számlát.

4/b

NINCS IDŐM KATIT TÁNCBA VINNI I HAVE NO TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 4/a-hoz hasonlóan itt is infinitive (to take) áll a főnév (time) után, csak a mondatot nem It vezeti be, hanem valami más. Pl.: I’m not in the mood to talk to you now.
He made no attempt to escape. Chicago is a nice place to live. He is not a man to do such a thing. There is nothing to see here. There is nothing to worry about. What a question to ask! I have no money to waste. We are the ones to make a brighter day. I have a lot of work to do. I had no occasion to go to Paris. Nem vagyok olyan hangulatban, hogy beszélgessek veled. Nem tett kísérletet a szökésre. Chicagóban jó lakni. Ő nem olyan, aki ilyet tenne. Nincs itt kérem semmi látnivaló. Nincs miért aggódni. Micsoda kérdés! Nincs szórnivaló pénzem. Mi vagyunk azok, akik boldogságot hoznak. Sok a dolgom. Nem volt semmi ok arra, hogy Párizsba menjek.

55

Imád aludni. Nem kell erről vitázni. melyek után bátran használhatsz infinitive-et is. Ilyen kor Joe elé mindig tegyél be egy for prepozíciót. hogy rá várjak. Tehát: általában szeretem táncba vinni . She made me responsible for losing the money. Érdemes meghallgatni azt a lemezt.4/c MOST NINCS IDŐ ARRA. hogy a kettő közül melyiket használod.Joe). It’s no good talking to him because he never listens. Azzal volt elfoglalva. Is there any room for me to sit down in here? There is no chance for him to survive it. Nagyon rosszul énekel. I’m sick of you coming round here. It isn’t worth waiting for him. melyet követhet gerund (taking) vagy infinitive (to take). meg gerund-ot is. a következők. There is no need for us to argue about this. illetve a 4/b-hez hasonlóan itt it főnevet (time) követ a főnévi igenév (to take). That record is worth listening to. Nem volt lehetőségünk. Tele van a hócipőm azzal. Nincs sok értelme beszélni hozzá. míg a like to take egy bizonyos szituációra vonatkozik. Pl. 5. hogy játszotta a nagyfőnököt. NINCS ÉRTELME KATIT TÁNCBA VINNI IT IS NO GOOD TAKING KATE TO DANCE ELEGEM VAN MÁR ABBÓL. Pl. úgyse figyel sose. bár a like taking inkább általánosságot fejez ki. hanem gerund (taking) követi a melléknevet. tired) egy gerund (taking) követ.: It’s no good crying about it. Nincs számodra helyem. hogy annyit járkálsz a nyakamra. He is fond of sleeping.jobban szeret start – kezd love – imád continue – folytat hate – gyűlöl 56 . HOGY KATIT TÁNCBA VIGYEM I’M TIRED OF TAKING KATE TO DANCE Fentiekben az a közös.like taking akkor szeretem táncba vinni. hogy egy melléknevet (good. Ez a szerkezet a 3/a. a másik nem. I’m fed up with waiting for him. Nincs érteleme sírni miatta. HOGY JÓSKA TÁNCBA VIGYE KATIT THERE IS NO TIME FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE A 4/a-hoz. ha sötét van a teremben . ahova leülhetek? Nincs esélye. hogy itt nem infinitive (to take). hogy túléli. Nem érdemes várni rá. Van hely. There was no possibility for us to see the town. 6. Nincs számodra pénzem. illetve a 3/b megfelelője azzal a nem elhanyagolható különbséggel. hogy elveszett a pénz. SZERETEM KATIT TÁNCBA VINNI I LIKE TAKING KATE TO DANCE vagy I LIKE TO TAKE KATE TO DANCE Ennél a típusnál van egy ige (like). begin – kezd like – szeret prefer . Nagyon jól táncol. She is very good at dancing. Tulajdonképpen mindegy. Engem tett felelőssé.like to take Azon igék. hogy megnézzük a várost. I have no money for your to spend.: I have no place for you to stay. csak itt különböznek az alanyok (there . He was busy bossing around him. Az egyik típus It-tel kezdődik. Elegem van. She is very bad at singing.

vagy infinitive (to take). d) stop + ing = abbahagy valamit stop + to = megáll. I prefer reading to writing. Nem felejtettem el bezárni az ajtót. mikor elmentem hazulról.: I’ll never forget finding that old coin in my garden. A következő igék tartoznak ebbe a csoportba: a) remember + ing = emlékszik. mint ha infinitive-et.Pl. de jó mondani) Továbbra is bámulta őket. Imádok imádni. hogy csinált valamit remember + to = nem felejt el csinálni valamit Pl. Soha nem fogom elfelejteni azt. És amikor esni kezd… Imádok a kertben üldögélni.: I remember locking the door as I left the house. amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben. And when the rain begins to fall… I love sitting in the garden. hogy milyen dolog csókolózni. 7. most egész mást jelent a mondat akkor ha gerund-ot használsz. EMLÉKSZEM. Will you continue gardening? She hates to be late for work. She prefers to do it herself.: They stopped talking.: I regret sitting on your dog. He tried to kiss the girl.: He tried kissing. Tovább folytatod a kertészkedést? Utál elkésni a munkából. They stopped to talk. Megálltak. (ugyanaz. hogy beszélgessenek. e) try + ing = kipróbál valamit try + to = megpróbál valamit Pl. Megpróbálta megcsókolni a lányt.) Jobb szeretek olvasni. hogy csinált valamit regret + to = sajnálja. I love to love. He continued to stare at them. c) regret + ing = sajnálja. mikor elmentem hazulról. mint írni. hogy tartozol egy ezressel. Don’t forget to bring the cases. hogy csinált valamit forget + to = elfelejt majd csinálni valamit Pl. I regret to inform you that you owe me a grand. I remembered to lock the door as I left the house. Öt éve kezdett zongorázni tanulni. Abbahagyták a beszélgetést. She hates being late for work. (Ez sem nem -ing se nem to. melyet követhet gerund (taking). Kipróbálta. hogy bezártam az ajtót. 57 . HOGY TÁNCBA VIGYEM KATIT I’LL REMEMBER TO TAKE KATE TO DANCE A 6-os ponthoz hasonlóan itt is van egy ige (remember). Jobb szereti egyedül csinálni. Sajnálattal kell közölnöm.: She began learning the piano five years ago. hogy ráültem a kutyádra. de míg a 6-os esetben a kettő között jelentésbeli különbség nemigen volt. Ne felejtsd el elhozni a bőröndöket. mint fenn. HOGY TÁNCBA VITTEM KATIT I REMEMBER TAKING KATE TO DANCE DE !!! NEM FELEJTEM MAJD EL. hogy csináljon valamit Pl. b) forget + ing = elfelejti. Emlékszem. Sajnálom. hogy csinálnia kell valamit Pl. I love you.

9. könyörög demand – követel command – parancsol encourage – biztat hope – remél invite – meghív offer – fölajánl propose – javasol permit – megenged refuse . Az első esetben tehát közvetlenül az ige után állt a to take. hogy míg az első mondatban én vittem addig a másodikban én vettem rá. She asked him to wake her at six.nem sikerül forbid – megtilt manage – sikerül plan . (Adrian Mole) Könyörögtem. de Jóska vitte. A következőkről van szó: agree – beleegyezik ask – kér claim – követel allow – megenged desire – kíván expect – vár help – segít long – vágyódik order – megparancsol pretend – tettet persuade – rávesz request – kér urge – sürget arrange – elintéz attempt – megkísérel decide – elhatároz advise – tanácsol endure – elvisel fail . Majd szólj. I want you to stay with me. hogy új dalt tanulnak.elnézést kér imagine – elképzel prevent – megakadályoz can’t stand . A feleségem azt mondta. Remind me to write to him. míg a másodikban Jóska befurakodott az ige és a to take közé. hogy vigyen el egy magán orrászhoz. Azon igék melyek után csak gerund állhat. hogy az igét (manage. mint aki nem hallja. mivel a cselekvést ő végzi. Nem akarok veled maradni.elvisel 58 . SZÍVESEN TÁNCBA VISZEM KATIT I DON’T MIND TAKING KATE TO DANCE Az igét (don’t mind) gerund (taking) követi.kér. ne csináljam. Megkérte. My wife told me not to do it. I don’t want to stay with you. A szülei nem fogják elengedni.: I can’t afford to ford the river in a Ford.nem tehet róla keep .ki nem állhat resist – ellenkezik appreciate .akar.nagyra becsül delay – akadályoz don’t mind . She pretended not to hear it. persuade) infinitive (to take) követi. HOGY VIGYE TÁNCBA KATIT I PERSUADED JOE TO TAKE KATE TO DANCE Fenti két mondatban az a közös. (Adrian Mole) Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét. Úgy döntöttek. A különbség pedig az. hogy velem maradj.8.szívesen (nem bán) postpone – elhalaszt recall – visszaidéz suggest – javasol resent . hogy a Fordommal gázoljak át a folyón.megment. hogy hatkor ébressze.egyre csak csinál valamit save . Ebbe a csoportba tehát azok az igék kerültek. He failed to pass the exam.nem engedheti meg magának beg . Nem sikerült levizsgáznia.neheztel avoid – elkerül enjoy – élvez can’t help . tervez promise – megígér remind – emlékeztet tell – mond want – akar can’t afford . spórol tolerate .megtagad tempt – kísért wish – óhajt Pl. I’ve begged her to take me to a private nose specialist. They decided to learn a new song. Nem engedhetem meg magamnak. SIKERÜLT KATIT TÁNCBA VINNEM I MANAGED TO TAKE KATE TO DANCE RÁVETTEM JÓSKÁT. Úgy tett. His parents won’t allow him to come. Azt akarom. hogy írjak neki. melyek után csakis infinitive állhat. a következők: admit – bevall consider . She refused to show him her nipple.tekint vminek excuse .

AZ ISKOLÁBA MENVÉN KATIT TÁNCBA VITTEM ÉN GOING TO SCHOOL I TOOK KATE TO DANCE Ez az első eset (de nem az utolsó). You should be working instead of lying there in bed. mostantól a participle jön. hogy ő lopta el a biciklit. She insists on having a holiday abroad every year. miután megérkeztem stb. Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát. he also runs an icecream shop. Első tagmondat: mielőtt elmentem Második tagmondat: Táncba vittem Katit Ezt a mondatot úgy is mondhatnád. munkába állt. Besides being a pro football player. Bevallotta. hogy valaha is találkoztam volna vele. A rendőrségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt. Ez a bevezető mondat időhatározói mellékmondat (miközben mentem. She started the job soon after leaving the university. hogy nászajándékuk nagyobb léptékű is lehetett volna. Ha elfelejtetted volna: present participle: past participle: singing broken éneklő énekelve törött törve A 11-es pontban tehát egy present participle vezeti be a mondatot (going). meg kell jegyezzem. hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel. hogy minden évben külföldön nyaraljon.). hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre. Olyan tagmondatokat tudsz rövidíteni. amikor a participle-vel találkozol. Ragaszkodik hozzá. Reggeli előtt szoktam fürödni. amennyiben a két alany (én mentem . 11. Tiltakozom. Mióta eljöttünk Párizsból. Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz. hogy Before I left I took/had taken Kate to dance. hogy after – miután besides – azonkívül on – ahogy without . Muszáj volt egy-két célzást ejtenem. Do you enjoy doing that? Élvezed. we’ve visited Brussels and Amsterdam.ahelyett. melyek úgy kezdődnek. vagy miközben mentem.: He kept saying: “You went screwing the milkman”. Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago) I object to your using that kind of dirty tricks to get at me. hogy ezt csinálod? He tried to avoid answering my questions. gerund segítségével rövidíthetsz. I don’t recall ever meeting her. They delayed publishing the report. Police have finally succeeded in solving the mystery. I couldn’t help dropping a hint or two. Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet. Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous. hogy: before – mielőtt since – amióta instead of . mely esetben a mondatnak mind a két felét külön igeidőbe tennéd. Az első tíz pont az infinitive-vel és a gerund-dal foglalkozott.: I usually take a bath before having breakfast. Azonkívül hogy profi focista. 10. már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot. Ilyen jellegű mondatoknál azonban. Since leaving Paris. MIELŐTT ELMENTEM MÉG TÁNCBA VITTEM KATIT BEFORE LEAVING I TOOK KATE TO DANCE Itt két tagmondatból álló összetett mondatot látsz. 59 . Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni.anélkül hogy Pl.én vittem) megegyezik. She admitted stealing the bicycle.Pl. Nem emlékszem. még fagyizót is vezet. Megpróbálta kikerülni. magyarra fordítása menvén.

hogy az alanyok megegyezzenek (én szorítottam. s közben a kutyái ugattak körülötte. HÁT TÁNCBA VITTEM KATIT FEELING A BIT LOW I TOOK KATE TO DANCE Ez a fajta bevezető mondat okhatározói mellékmondat (miért. Mivel szegények volta.A baleset látványától megdöbbenten ültünk ott. He paused for a moment studying the boy. Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window. függönyt tett az ablakra. The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him. Miután visszatért külföldről. ilyenkor az alanyok különböznek: Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him. 13. alakot használj. és én vittem Katit táncba). Finishing the wash up she started to cook. 12. mi okból vittem Katit táncolni). .) Pl. kiment hogy hozzon.: The children came into the room laughing loudly. Itt is megegyeznek az alanyok! (Én voltam szomorú. Mivel félt az esőtől. Ez a típus sokban hasonlít a 10-es pont after-es mondataihoz: After watering the flowers she began to dust = Having watered the flowers she began to dust. Having returned from abroad she decided to start a new life. hogy a participle-t perfect alakba rakod (having watered the flowers). Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta. Az üzletbe menvén balesetet láttunk. A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra. hát bezárta a boltot. Módhatározó funkcióban szerepelhet a past participle is: We were sitting there shocked by the sight of the accident. she decided to stay at home. úgy döntött. Esetenként with prepozíció állhat a participle-s mellékmondat előtt. MIVEL SZOMORÚ VOLTAM. én vittem táncba. miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá. Mivel elfogyott a jég. csak akkor tudsz rövidíteni (én mentem az iskolába. Előidejűséget (pl. 60 . és én vittem táncba). Mivel más már nem volt. hogy otthon marad. Going to the shop we saw an accident. hogy új életet kezd. mégpedig módhatározói mellékmondat (hogyan. az első tagmondat. The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. Az idős hölgy a rendőrség felé tartott. she turned to her mother-in-law. having + 3. the butcher closed his shop. Being afraid of the rain. a kutya macskát kért. elkezdett port törülni) úgy tudsz kifejezni. mi módon vittem Katit táncba). A földön feküdt és levegő után kapkodott. Nemcsak hogy hasonlít.) Pl. (Mivel elfogyott a hentes húsa. Finding no money in the house the burglar smashed the place. elhatározta. Having run out of ice. She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car.) Ha az ok időben megelőzi a fő aktust. miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve. Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába With the elections approaching the government is running out of time to settle its views. A férfi folytatta az ivást.: Being very poor. de jelentésében pont ugyanaz. be. she went out to get some. Pl. SZOROSAN MAGAMHOZ SZORÍTVA VITTEM KATIT TÁNCBA HOLDING HER TIGHT I TOOK KATE TO DANCE Itt is present participle (holding). Having run out of meat. (Napoleon kijött a házból. Mivel pénzt nem talált a betörő.Itt is arra vigyázz. Having no one else to turn to. Itt is arra vigyázz. He was lying on the floor gasping for breath. hogy a két tagmondat alanya megegyezzen. hogy világossá tegye nézeteit. hát az anyósához fordult. Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától. Miután megette a csontot. Miután bejejezte a mosogatást főzni kezdett.: Having eaten the bone the dog asked for a cat. nem tudtak házat venni maguknak. hát mindent szétvert. miután meglocsolta a virágokat. they couldn’t afford to buy a house. Miután zavarta a lányt a kukák látványa.

mosó medve (a maci. melyek közül az elsőben a WHO IS/ARE/WAS/WERE. AKI A BAJSZA ALATT MOSOLYOG THE WELL-KNOWN STAR STUNG BY A BEE IS DANCING. The boiling meat soup is on the cleaned cooker. A mondat tulajdonképpen úgy is mondható. illetve hátulról támadja a főnevet (a sztárt. Ezt magyarul melléknévi igenévnek hívják. A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül. b) Most megismerkedsz azzal az esettel. Nézd az alábbi mondatokat: Pl.szopott gombóc patched jeans . mert egy mondat segítségével szerettem volna bemutatni azt. míg a másodikban a WHICH IS/ARE/WAS/WERE hiányzik a főnév és a Present Participle között.vágtázó halottkémek washing bear .törött szív trained nurse . 61 . a) előlről. amelyik épp mos) singing dog . A Participle tehát kétféleképpen érintkezhet a főnévvel: b) hátulról. rívó. sokba kerültek.A JÓL ISMERT SZTÁR. aki azzal a férfival táncol? A könyvek. illetve a kislányt). és eközben a főnév jelzőjévé válik. Part Participle (befejezett melléknévi igenév: lehullott. 1. Ezek tulajdonképpen hiányos mondatok. vagy Past Participle hátulról támadja a főnevet. A megpucolt tűzhelyen van a rotyogó húsleves.mosolygó hölgy falling star – hullócsillag fuming Trabant . OVER THERE WITH THE EXCITING GIRL SMILING UNDER HER MOUSTACHE Megjegyzés: Kati táncba vitele ezen szerkezetek gyakorlásához nem tűnt megfelelőnek. illetve past participle-re: Pl. togyogó): smiling lady . megalázott.elveszett és megtalált nyuszi Egyszerű példák előlről támadó present.füstölt szalonna sucked dumplings .képzett ápoló smoked bacon .éneklő kutya threatening letter . megtalált. hogy a Participle-s szerkezet mellékmondattá válik.pancsoló kislány mieuwing cat . amikor a present participle.felkelő nap galloping coroners .fenyegető levél 2. amikor a Present.: The splashing girl is licking the smoked bacon. The mieuwing cat is sitting behind locked doors. Ismered azt a lányt.nyávogó macska sleeping lion . Az éneklő kutya a kimeszelt házban vonyít. a) Tehát előlről járul a főnévhez (vagyis megelőzi azt). elveszett. megérdemelt): broken heart . oly formán. (A szerző) Fenti mondat azért sikerült ilyen monumentálisra. hulló.: Do you know the girl dancing with that man? The books lying on the desk were very expensive.alvó oroszlán rising sun . OTT TÁNCOL AZ IZGATÓ LÁNNYAL. melyek az asztalon vannak. Present Participle (folyamatos melléknévi igenév: alvó. AKIT MEGCSÍPETT EGY MÉHECSKE. A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja. The singing dog is whining in the whitewashed house. síró. A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen. hogy: Do you know the girl who is dancing with that man? The books which are lying on the table were very expensive.megalázott nyuszi lost and found rabbit . illatve a past participle előlről. The patched jeans are hanging on the drying rope.megfoltozott farmer humiliated rabbit . tanult.füstölő Trabant splashing girl . égő.

Példák: (Past participle-vel) Get me the flask filled with wine. He is a man trusted by everybody. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The man standing in front of the judge is charged with capital murder. Pl. ami a konyhában maradt. megmar. A fenti mondatok teljes mondatként így hangzottak volna: This is a house which was built some hundred years ago. azonban a mellékmondat itt nem cselekvő. A fénykép. A férfi. He is a man who is trusted by everybody. aki az asztalnál ül. akit mindenki becsül. (“lett építve”) Olyan ember ő. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The photo taken of you is beautiful. mely a fűben fekszik. Az utcán rohanó fiú. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. (“becsülve van mindenki által”) Itt is WHO IS/ARE/WAS/WERE. aki a bíró előtt áll. A kígyó. A férfit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The days spent in New York were amazing. illetve WHICH IS/ARE/WAS/WERE maradt ki a mondatból. gyönyörű. A csótányok megették az összes ennivalót. aki a sarkon áll? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Whose is the Trabant racing on Soroksári road? Kié az a Trabant. Hozd ide a papagájt. aki az autómat javítja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sausages made in Hungary are very famous. Hozd ide a borral teli flaskát. Olyan ház ez.Past Participle-s mondatok is képezhetők ilyen szerkezetben. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The man repairing my car is very good at his job. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak. mely évszázadokkal ezelőtt épült. ha rálépsz. A lány. rablógyilkossággal vádolják. hanem szenvedő lett volna. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The cockroaches ate all the food left in the kitchen. javító iskolából szökött meg. A kertben talált óra az enyém.: This is a house built some hundred years ago. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The boy running in the street escaped from a reform school. amennyiben a főnév után szenvedő (passive) szerkezet következne. A Magyarországon készült kolbász világhírű. kiváló szakember. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The watch found in the garden belongs to me. a nővérem. mely a Soroksári úton száguldozik? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The girl sitting at the table is my sister. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bring me the parrot speaking in its cage. Példák: (Present Participle-vel): Who is the girl standing at the corner? Ki az a lány. mely rólad készült. amelyik a ketrecében beszélget. 62 .

oxen (ökör) Aztán előfordulhat az. Például: car – cars table – tables glass – glasses girl – girls egg – eggs word . amikor az s jelet fölveszi. We don´t have much work to do. I gave her a good piece of advice. amit meg tudsz számolni.lives Van néhány olyan jövevényszó az angolban. Például: table. weather stb. I bought two pieces of furniture. 63 . air. hogy a megszámlálható főnevek csoportjába tartozik az. a good one and a bad one.termini (végállomás) basis . music.79 APRÓSÁG 1. akkor azt a következőképpen tedd: I have two pieces of news. Például: knife – knives wife – wives wolf – wolves half – halves leaf . beauty. az angolban azonban megszámlálhatatlan. vagy es jelet biggyeszt. egy jó. Vagyis a news szó elé a piece (darab) szót rakod be. Vettem két darab bútort. car stb.bases (alap) phenomenon . hogy a főnév magánhangzó változással mutatja többes száma fordulását. Ide tartoznak olyan főnevek. amikor a többes számot en jelképezi. happiness. Adtam neki egy jó tanácsot. meat. meg egy rossz.leaves (falevél) life . ahol a főneveket nem tudod megszámlálni.beaux (szépség) Vigyázz! Van néhány olyan főnév. mely a magyarban megszámlálható. hogy többes száma kizárólag a megszámlálható főnevek tehetők.media (hírközlő szervek) terminus . Give me some good advice. Például: man – men tooth – teeth louse – lice woman – women goose – geese foot – feet mouse –mice az f.phenomena (jelenség) beauty . hogy a főnév után s. girl. Például: He gave me a valuable piece of information. Adj néhány tanácsot. Ennek épp az ellenkezője az a csoport. így ezek különbözőek lehetnek. Például: advice (tanács) furniture (bútor) nonsense damage (kár) gossip (pletyka) news (hír) equipment (fölszerelés) homework (lecke) permission (engedély) fun (vidámság) information work (munka) Ha mégis úgy akarod közölni. love. plate. b) megszámlálhatatlan. mert például anyagnév. iron. Értékes információt adott. Ebből egyenesen következik. lamp. cockroach (csótány). FŐNEVEK ÉS AZOK TÖBBES SZÁMA A főneveket egy bizonyos szempontból két részre lehet osztani: a) megszámlálható.words Van azonban olyan eset is. A többes számot az angol általában úgy képezi. Ez két főnévre érvényes: child – children ox . mely magával hozta a többes számát is. illetve fe végű főnevek közül jónéhány esetben az f v-vé válik. mint: water. így tehát többes számba is rakható. gyűjtőnév stb. beer. mely szó már megszámlálható.data (adat) medium . Nyilvánvaló. Nincs sok dolgunk. így hát nem kerülhet többes számba. valamit nem veheti föl maga elé az a határozatlan névelőt. Például: datum . hogy Például: Van két hírem.

uram? A some b) jelentése ugyebár az volt. Például: Some songs were sung. Néhány dalt énekeltek. akkor some helyett any-t használj. Semmit nem kérdezett. melynek egyes száma megegyezik a többes számmal. (slang) I don’t think there is any milk in the jug. ebben az esetben a megszámlálható főnév se kerül többes számba. 64 . 2. I’ve got some money in my pocket. hogy van. Az a) esetben a some után következő főnév többes számba kerül. Valami férfi keresett ma reggel. police. hogy van tej a kancsóban. Valamilyen nővel beszélt. Például: fish sheep (birka) deer (szarvas) trout (pisztráng) Aztán van olyan. There is some milk in it. ANY. Van valamennyi pénzem. Például: May I have some more coffee? Will you have some cake? Have you got some money? Some wine. Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. helyette any. I’ve read that story in some book. Any-t használj akkor. méghozzá akkor. A példákból is láthattad. akkor egyrészt használhatsz szintén some-ot (ahogy néhány sorral feljebb látod). hogy valami(lyen). Például: The police are coming. Nem hiszem. ha megszámlálhatatlan. Van benne egy kis tej. There aren’t any cigarettes on the table. NO A some két alapvető jelentéssel bír: a) néhány. hogy a some elsősorban kijelentő mondatokban fordul elő. Például: Are there any eggs in the basket? Can you see any money on the table? Are there any students in the classroom? Is there any wine in the flask? Van tojás a kosárban? Látsz pénzt az asztalon? Vannak diákok a teremben? Van bor a flaskában? Tagadó mondatok esetében some-ot soha ne használj. SOME. bár indőnként kérdő mondatban is szerepelhet. valamennyi b) valami(lyen). Nincs cigaretta az asztalon. ha a mondat igéjét már tagadtad: Például: He didn’t ask me any questions. illetve nem kerül többes számba. Jön a rendőrség. amit csak többes számban használnak: pl. Visszatérve a some a) jelentésére. Például: He was talking to some woman.) Egy kis bort. hogy a válasz milyen lesz). ha a kérdésre igenlő választ vársz. I ain’t got any money. Van egy kis (valamennyi) kenyerem. ha a kijelentő mondatot kérdőbe akarod tenni. Van néhány jó könyvem. I have some bread. Some man telephoned this morning. vagy no szerepel. ha pedig a feltételek nem adottak (vagyis nem tudod.Más: Van néhány olyan főnév. Sir? Kaphatok még kávét? Kérsz még sütit? Van egy kis pénzed? (Remélem. Nincs pénzem. ha megszámlálható. Nos. I have some good books.

Nincsenek barátai. Nem látok semmit a sarokban. anything. There isn’t anybody under the bed. A fia sok bajt okoz neki. vagy lots of szavakat használd! E kettő bármelyike szerepelhet akár megszámlálható. Did he make many mistakes? He hasn’t got much leisure time. Has she got many cars? Nem vétett sok hibát. There is somebody under the bed. Much-ra akkor van szükség. Many-t használj megszámlálható főnevek előtt. little) A következőt jól jegyezd meg! Ha kijelentő mondatban akarod azt mondani. illetve no összetétel előtagja is lehet.) Nincs alsóneműm. Sok szabadidőm van. Van valaki az ágy alatt? Senki nincs az ágy alatt. Lots of money is spent on beer every year. nowhere stb. gondolj csak a something. mert akkor dupla tagadás jönne létre. nobody. akkor az a lot of. vagy anything tagadó mondatban: anything. nothing szavakra. She’s got a lot of cars. No words come easy to me. úgy any helyett no-t használj tagadó mondatban. Ezekkel kapcsolatban ugyanaz a helyzet. a lot of. mint te. There is no girl like you.) Nincs pénzem. I have got lots of leisure time. A some. anybody. Valamit látok a sarokban. vagyis kijelentő mondatban: something kérdő mondatban: something. ha a főnév megszámlálhatatlan. Sok hibát csinált. Lots of és a lot of helyett használhatsz plenty of-ot is meg még másokat is. s a főnevet tedd többes számba. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. Ha a mondat kérdő. Sok autója van. His son gives him a lot of trouble. Például: I haven’t got no money. mint korábban volt. Senki nincs az ágy alatt. vagy tagadó. Minden évben sokat költenek sörre. Például: somebody. much. I can’t see anything in the corner. Egy szó sem jön könnyen. Nincs időm. Például: I can see something in the corner. Valaki van az ágy alatt. hogy sok. Például: He has no friends. és természetesen ez nem is tehető többes számba. Vigyázz! Ha egyszer a mondat igéjét tagadtad. few. no-t nem használhatsz. Megjegyzés: Noha szabálytalan. ami nem megengedett. somewhere. Például: Ain’t got no underwear. anywhere. any. Például: He made a lot of mistakes. Nincs még egy olyan lány. I have no time. Például: He didn’t make many mistakes. Has he got much leisure time? His son didn’t give him much trouble. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. 3. akár megszámlálhatatlan főnév előtt. a many és a much használata javasolt. vagy nothing Persze ilyen előtaggal egyéb szavak is léteznek.Amennyiben a mondat igéjét nem tagadtad. Sok autója van? 65 . de ha lehet. (Nem szabályos a dupla tagadás miatt. SOK és KEVÉS (many. a dupla tagadást kerüld. Is there anybody under the bed? There is nobody under the bed. (HAIR) (Ez mind szép. mégis egyre jobban terjed a dupla tagadás. I can see nothing in the corner. Nem látok semmit a sarokban. elsősorban Amerikából kiindulva. de az előbbi kettő a leggyakoribb.

Az összes sört meg akarod inni? Láttad. hogy miért tettem zárójelbe az a határozatlan névelőt (magyar jelentése: egy) few. Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott. de mindenkinek Nederlanden. rather stb. 4. (a világon) Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. Az összes lányt szeretem. Did you eat all the bacon? All his dreams were turned into ashes. vagyis mindháromban e két szó jelenti azt. Az összes létező gyerek szereti a csokoládét. ha egy bizonyos csoport összes tagjáról van szó. We saw few people there. hogy kevés. Túl sok ember áll a tűz előtt. Volt egy kis baja. Például: He’s got so many problems with his car. I’ve got as much as two forints. méghozzá kétféle formában: (a) few. All the children in the class like chocolate.. Az összes ember énekelt az utcán..Kijelentő mondatban is many/much-ot kell használni abban az esetben. as. every. (a) little. vagyis az egyik (mégpedig az (a) few) vonatkozik vonatkozik megszámlálható főnevekre. Van egy kis időm. akkor kevés van valamiből. (egy bizonyos körben) I love all girls. Kevés embert láttunk ott. ha valamilyen módosító szó áll a sok előtt. 66 . akkor van egy kevés valamiből. Láttunk ott néhány embert. kérdő és tagadó mondat között. All the people in the street were chanting. Például: All my money was gone. Az összes lányt szeretem. b) egész. illetve little előtt. (that’s an ad) Kinek dollár. Például: I wrote a few letters. Annyi baja van a kocsijával.. I wrote few letters. Ha a világ összes valamijéről akarsz beszélni. ha pedig few. how. Nos ez a szó az angol nyelvben is létezik. Kevés levelet írtam. Nincs azonban különbség kijelentő. ÖSSZES. Annyi mint két forintom van. Mindkét típusú főnév (megszámolható. He had a little trouble. nem kell the. vagy little. I’ve got little time. each) A három fent látható szó közül az all két jelentéssel bír: a) az összes. Nos. A helyzet ugyanaz. nem megszámolható) elé teheted az all szót. Például: so. A sok ellentéte köztudomásúan a kevés. Bizonyára fúrja az oldalad. He had little trouble. I’ve got a little time. mert magyarban is mást jelent. ha azt mondod: Van egy kevés pénzem. Ezt akkor tedd ki. mint a many/much esetében. All children like chocolate. hogy az all szó előtt leginkább the határozott névelő szerepelt.. A világ minden dolgozója egyesüljön. illetve a little szerepel a mondatban. All workers should unite. míg az (a) little megszámlálhatatlanokra. Nos azért. Nézd az alábbi szembeállításokat: Például: All the workers of the factory should unite. There are too many people standing in front of the fire. A gyár összes dolgozója egyesüljön. We saw a few people there. hogy valamiből az összes. Do you want to drink all the beer? Az összes pénzem eltűnt. Megírtam néhány levelet. Kevés időm van. Kevés baja volt. vagy pedig Kevés pénzem van. very. ha azt akarod kifejezi. MINDEN (All. kinek gulden. too. ha a few. I love all the girls.

Vagyis pl.minden egyes. I work all night. A téesz minden tagja jelen volt. (Virágcsokrot természetesen. vagy az b) ez és az. There are big houses on either side of the road. Egész éjjel rólad álmodtam. hogy kint vagyok. A both jelentése: mindkettő. Neither of the sentences is correct. Az every. I did not see either of the films. Every member of the TSZ was present.. Az either szó jelentése: a) ez. sem az nem jó. következésképp ugyanazon regulák érvényesek rá. a szabadság minden egyes napját élvezem. Ezenkívül a the használata is igen ritka az all. Both of the girls are pretty. egész éjjel stb. Ha az all-t ilyen értelemben akarod használni. Például: Both girls are pretty. illetve neither egyéb jelentéseivel később még találkozni fogsz. NEITHER Ez viszonylag egyszerű téma.az összes + egész every . Összegezve tehát: all . Sem ez a mondat. Old Deutoronomy sits in the sun every market day. A both állhat magában a főnév előtt. Minden egyes macskával külön beszéltem. sem azt. akkor a megszámlálható főnevet ne rakd többes számba. 67 . Például: I was sleeping all day.. akár azt a narancsot elveheted. Választhatod ezt a csokrot. Nyilvánvaló. hogy csak megszámlálható főnév előtt használhatod. vagy azt is. Sem ezt a filmet nem láttam. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem. de a főnevet ne tedd többes számba! Például: Now that I’m out of prison. Akár ezt. vagy akár of the-t is. Mindkét lány csinos. A neither tulajdonképpen az either negatív vetülete. Did you like either of the novels? I did not see either film.. Everybody was Kung-Fu fighting. Ez az út. sem az nem jó. illetve a főnév között. magyarra mindkettőt minden (egyes)-nek fordítsd. úgy a főnév egyes számba kerül. Megjegyzés: Az either.) Ez a regény is tetszett. A vén főmacska minden piaci napon a napon üldögél. I spent all the afternoon in the company of two camels.minden. I like both these cars. meg az is? Nem láttam sem ezt a filmet. úgy a főnév többes számba kerül. Mindkét lány csinos. Mindkét kocsi tetszik. Tehát összesen két dologra vonatkozik.Az all másik jelentése az volt. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. Kizárólag megszámlálható főnevek előtt használd. meg azon is. hogy egész. You can choose either bunch. Amennyiben az either és a megszámlálható főnév közvetlenül egymás mellett van. Most. Ha a kettő közé befurakszik az of the. Mindenki verekedett. I was dreaming of you all night. I enjoy each day of my freedom. Mindkét lány csinos. I work all day. each . illetve az each jelentése sokban hasonlít egymásra. BOTH. Sem ez a mondat. EITHER.. erre meg arra. meg az is Rómába vezet.. a főnév többes számba kerül.. de tehetsz utána the-t is. Both the girls are pretty. 5. Egész nap aludtam. Éjjel-nappal dolgozom. Például: Neither sentence is correct. sem azt. sem azt. I saw neither film. Either road will take you to Rome. Nem láttam sem ezt a filmet. I spoke to each cat separately. egész nap. Például: You can take either orange.

okosabb . (Szép . amennyit akarsz. illetve leg…bb. Fenti szerkezetet kétféleképp alkothatsz: a) ‘s segítségével. b) of segítségével. kifejezésekben. most… Az a) esetben tehát a melléknévhez -er. Father’s hat Cat’s eyes – macskaszemek 1 minute’s walk . A következő mellékneveknél használd ezt a formát: a) pl. sőt valaminek a valakije.bigger – biggest short . Például: The handle of the door of the room The lover of Joe’s wife a szobaajtó kilincse Joe feleségének szeretője 7. Például: The boys’ money. vagyis elől a bitokos utána a birtok. 10 minutes’ walk.shorter – shortest 68 . hogy lehetőség szerint az ‘s csak egyszer szerepeljen a mondatban.kőhajítás Az első szerkezet a következő esetekben használható: Például: Joe’s girlfriend The boss’s secretary The rat’s babies .stb. A kemény legények bátorsága. esetleg valakinek a valakije. big . of) A birtokviszony annyit tesz. úgy az aposztrof(‘) a többes szám utáni s után jön írásban. illetve valaminek a valamije. A fenti mondat fordítása: The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband. MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A melléknév szófaját nem vizsgáljuk. mint bb. mérték. Of-ból lehet annyi. célszerű vegyes birtokviszonyt használni (s’ + of).).6.Pokol Angyalai Stone’s throw . Of szerkezet segítségével képezz minden olyan birtokviszonyt. b) more…. mely fentebb nem szerepelt (vagyis tárgyakét stb. beszédben csak a szövegkörnyezetből derül ki (vagy nem derül ki). d) megszilárdult kifejezésekben.A patkány kicsinyei 1 meter’s distance .legszebb. The tough guys’ guts. A fokozás a magyarban annyi. hogy a sorrend a magyarral megegyezik.legokosabb stb. okos .egy percnyi séta Hell´s Angels .) Az angolban két lehetőség van: a) -er. a) ha a birtokos (tehát akié) személy b) ha a birtokos (tehát akié) kis állat c) idő-.: egyszótagú mellékneveknél (a kiejtés számít!) nice – nicer – nicest high . -est.highest. mint valakinek a valamije. illetve -est képzőt kapcsolsz. 10 percnyi séta.szebb . Amennyiben a birtokos többes számban van. vigyázz azonban arra. például: Mari néni férje sógorának pipájának karimája. A fiúk pénze. Például: the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Amennyiben többszörös birtokviszony van.A Halál Kapuja Láttad. bizonyára hallottál már róla. Ilyenkor a szórend a magyarhoz képest fordított.egy méternyi távolság Death’s Door .higher . BIRTOKVISZONY (‘s.

mint gondoltam. ez ügyben fordulj az instruktorodhoz. Az alábbiakban megpróbálok teljes listát adni: Például: good .latter . 69 . more…. mint vártam. Olyan éhes vagyok.heavier . De hisz nem olyan szép. But this match is not so good as I expected. vagy a legolyanabb.more .: polite .worst much/many . mint gondolod.more talented .least well .luckier – luckiest merry .: clever .most famous talented . melyek fenti csoportok egyikébe sem tartoznak.b) pl.more famous . Angolban ez a következőképpen fest: a) Pl. He is not as clever as I’ve thought. Például: beautiful . De hiszen ez a meccs nem olyan jó.farther .lattest (utóbbi.most little . mint. legutóbbi) Ennyit a fokozásról.better .shallower – shallowest e) kétszótagú.narrower – narrowest shallow . Tudnod kell még.politer .cleverer .most beautiful famous .merrier – merriest heavy . hogy vannak olyan esetek.later .furthest (további) late .more beautiful . melyek rendhagyósága a fokozás módjából következik. Vigyázz! Beszédben az as szócskát hangsúlyozatlanul mondd! Néha . véghangsúlyos mellékneveknél.: alapfokú összehasonlítás (as…as) I’m as hungry as a wolf.less .: kétszótagú y-ra végződő mellékneveknél happy .best bad . Olyan makacs vagy.best far . mint a farkas.better .farthest (messzebb) late . A fokozás után megnézzük az összehasonlítást. melyek kivételnek számítanak. You are as obstinate as a mule.heaviest c) kétszótagú er-re végződő mellékneveknél pl. Pl.happier – happiest lucky . pl.de csakis tagadó mondatban . Nem olyan okos.worse . vagy olyanabb mint.elképzelhető a not so … as összehasonlítás (a mondat hangsúlya ilyenkor a not szócskán van).politest Mindazon melléknevek. mint egy öszvér. Itt arról van szó. hogy valami olyan.cleverest d) kétszótagú ow-re végződő mellékneveknél pl.further .most talented E két kategórián kívül aztán vannak a rendhagyó melléknevek.: But she is not so pretty as you think. illetve most… módon fokozódnak.: narrow .latest (később) far .

Borzalmas angol tanár vagyok. Ez a legjobb pop zenekar. Az én házam nagyobb. amikor a magyar kifejezés fordításakor az angolban nem olyan névelőt kell használni. 1.: Határozatlan névelőt (a. Ha egy dologról általában beszélsz. megszámlálhatatlanok esetében pedig nem használ névelőt.: He is not a man to desert his friends. hanem ilyen. NÉVELŐK (Articles) A magyarhoz hasonlóan az angol is két fajta névelőt ismer. mint a nap? My house is bigger than yours. A cigaretta tönkreteheti az életed. Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. soha ne használj határozott névelőt. mint Amandáé.the. A névelők használatáról tucatnyi oldalt lehetne megtölteni. Cats eat mice. ha azon játszol. mint az enyémben. A legszebb virágot adtam neked. an) használj olyankor. Te vagy a világ leglustább kölyke. 70 . 2. Do you study the guitar? 4. vagy többes számba teszi a főnevet. illetve an. Az én kocsim jobb. Pl. mely hegyek között kanyarog. Olyan kérdést tett föl. I am a terrible English instructor. My car is better than any other car.b) középfokú összehasonlítás (középfok + than) Domborúbb vagy. akivel valaha találkoztam. Pl. a) határozott névelő . Cigarettes may ruin your life.: Can you play the piano? My daughter is studying the violin. Olyan úton mentek. an) használj foglalkozás nevek előtt. Isn’t she more beautiful than the sun? Nem szebb. most azonban csak azon eseteket vesszük sorra. Tehetséges táncos és énekes. You are the laziest boy in the world. amit csak kapni lehetett. mint a Csillagfény.: A horse is a big animal. amit valaha hallottam. c) Felsőfokú “összehasonlítás” (the + a melléknév felső foka) You are the most beautiful girl I have ever met. A ló (általában a ló) nagy állat. magyarban ilyenkor nem egy. De a te házadban több a csótány. mint a tied. mint Bo Derek. Határozott névelőt (the) használj hangszerek neve előtt. amikor a megszámlálható főnévről valamilyen leírást közölsz. tanulsz stb. amire nem tudtam válaszolni. Az a nagy fiú operaénekes. Your voice is deeper than Amanda’s. aki cserbenhagyja a barátait. A hangod mélyebb. Az arany (általában az arany) értékes fém. Ilyenkor az angol vagy határozatlan névelőt használ (ha a főnév megszámolható). olyan szó előzi meg a főnevet. Te vagy a legszebb lány. Gold is a valuable kind of metal.: That’s the best pop group I have ever heard. Milk is healthy. Ez a disco nem jobb. I gave you the nicest flowers I could buy. That big guy is an opera singer. Pl. Horses are big animals. This disco is not better than Starlight. mint bárki másé. Pl. Tanulsz gitározni? Pl.: You have a more beautiful figure than Bo Derek. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. 3. Gus is the cleverest cat in the cat society.a. Nem olyan ember. They walked along a road winding among rolling hills. She is a talented singer and a ballet dancer. Pl. He asked me a question which I could not answer. Határozatlan névelőt (a. A macska egeret eszik. A tej egészséges. mint a magyarban. úgymint: b) határozatlan névelő . 8. A ló nagy állat. But there are more cockroaches in your house than in mine. He is a car mechanic. Autószerelő.

akkor kell egy darab the. akkor ne használj névelőt. Inflation always turns up in cyclical periods. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg. The industry of Hungary is developing. Az ágynemű nem az ágyban van. amennyiben nem az intézmény mivoltára.: Industry has been developing rapidly since the last century. At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. bed . Éjfélkor hang sem hallik a járda felől. hogy a világ a feje tetejére állt. The sick man is in bed. The love of the boy turned into bitter disappointment. (Pl. hanem a tárgy mivoltára gondolsz. ha a főnév megszálmlálható + egykét kivételes esetben akkor is.) Pl. A példákból majd minden kiderül.5. The life of a policeman is full of adventures.: I woke up in the morning and found the world turned upside down. A következők előtt kell: morning. Reggel fölébredtem. Hajnalban minden csendes volt. ha az megszámlálhatatlan. Délután egészen más volt a világ.: inflation . és láttam.ez utóbbi nem intézmény. mint régen a pestis volt. Love is problematic. Minden vasárnap templomba megyek. Az ipar gyorsan fejlődik a múlt század óta. The church was built in the last century. I always go to church on Sunday mornings. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik. The bedclothes are not in the bed. A 30-as évek inflációja alapvető oka volt a második világháború kitörésének. Ha egy elvont főnévről általában beszélsz. There are cockroaches marching in the school. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat.: school. Pl. afternoon. 8. The inflation of the 30s was a basic reason for World War II. Napnyugtakor vörösbe borul a táj. Life is a world of puppets. hol nem. Pl. hospital. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol. Bizonyos intézmények nevei előtt általában ne használj névelőt. 7. Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago. At night she feels so lonely.: The pupils are at school. Pl. Everything was calm at dawn. A templom (mint épület) a múlt században épült. A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára. ha viszont valaminek a valamije az a fogalom. In the evening he always lies in bed thinking of escaping. At sunset the land turns into red. The world looked so different in the afternoon. A gyerekek iskolában vannak.the inflation in Hungary. (mint épületet) 71 . evening. At midnight there are no sounds from the pavement.) Használj viszont előttük határozott névelőt (the). (Pl. A fiú szerelme keserű csalódásba fordult. Felkiáltásoknál (Micsoda nő!) határozatlan névelőt (a. Csótányok masíroznak az iskola épületében. an) használj. Éjszakánként olyan magányos.: What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you’ve made! What a pity! What a shame! What a surprise! Milyen hideg nap! Micsoda gyönyörű lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda idő! De: What weather! 6. Bábszínház az élet. A többi előtt nem. church. A szerelem nehéz ügy. Egy rendőr élete teli van kalandokkal. Magyarország ipara fejlődik. Napszakok nevei előtt hol kell határozott névelőt (the) használni. A beteg ágyban van. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years. prison.

Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni.9. hogy a kettő közül melyiket használod. alak I wish you would come sooner Bárcsak jönnél már. mindegy. 1. -het is tehető. Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat egyféleképpen képezhetsz: 1. Pl. Természetesen bárcsak típusú mondatokba -hat. hogy boldog légy. Bárcsak szeretnél. vagyis annak megvalósulására nincs esély. csak siettetni akarom. could segédige használatával. Pl. Pl. Bárcsak csörögne már a telefon. ha a kívánság megvalósulhat. (De tél van) Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen.(De úgy viselkedsz) Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. I wish you would telephone me.: If only I had done my best to make you happy.) esetet akkor használd.: 2.: I wish you would write me a letter. I wish you could drive faster. b) Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat. A feltételes mondatokhoz hasonlóan itt is meg lehet állapítani szinteket. Pl. b) Bárcsak írnál már. Pl. I wish I could have helped you. te csupán csak gyorsítani szeretnéd annak realizációját.: I wish/if only + simple past I wish I knew Bárcsak tudnám. (De nincs rá esélyem) Bárcsak itt lennél.: I wish you loved me. 72 .: I wish/if only + past perfect I wish you had come here. (De reménytelen) Bárcsak tavasz lenne.) Bárcsak korábban indulnánk. Pl. Bárcsak tudtam volna segíteni. hogy akkor válik szükségessé e szerkezet használata. I wish he hadn’t drunk so much last night. (De az vagy) A második (2. I wish you were here. If only you didn’t behave like a stranger. Bárcsak eljöttél volna. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. és te mintegy nosztalgiával gondolsz a múltra. Bárcsak mindent megtettem volna azért. If only it was spring.: I wish you could come to see me. I wish/if only + would + ige 1. mégpedig kettőt: a) Bárcsak eljönnél. (Tudom. Pl.) szerkezet használata akkor válik szükségessé. If only we would start sooner. illetve if only vezet be. ha a kívánságod puszta kívánság marad. hogy fogsz írni. ha a cselekvés nem valósult meg. BÁRCSAK Bárcsak kezdetű mondatokat angolban I wish. a) Bárcsak eljönnél típusú mondatokat kétféleképpen alkothatsz. I wish you weren’t so unhappy. Használati utasításként csak annyit. Az első (1. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este.

won’t you? He can’t repair cars. I love you). Simple Past főmondat esetében (I loved you) nyilvánvalóan DID lesz az ugye-kérdés segédigéje. és reggeli előtt sétált egyet. UGYE KÉRDÉS A magyar nyelvben igen egyszerű dolga van annak. Például: He would rise early and take a walk before breakfast. vagyis példánkban a DO-t. az ugye kérdésben az igeidőnek megfelelő segédigét kell használni. shall we? Bújjunk ágyba. jó? Többes szám első személyű felszólításoknál (Let’s go) az ugye-kérdés shall we. nem? Ez a szabály egyetlen egy esetben változik meg. My husband used to take me to the disco every Saturday evening. 11. Gyerekkorában gyakran mászott fára.10. aki ilyen jellegű kérdéseket akar föltenni. A kettő között a különbség az. nem? You loved me. ugye? A főmondat segédigéje can volt.valaha (és ma már nem) usually . Például: You love me. melyek a múltban történtek. Did you use to live in this house? Ebben a házban éltél? He used to smoke twenty cigarettes a day. Ebbe az iskolába jártam. Például: Come with me. Például: You can swim. Ilyenkor az ugyekérdés nem amn’t I. When he was a child he would climb up trees. didn’t he? Joe lát. Valaha lóversenyre jártam. can’t he? You will come here. ugyanis a főmondatban szereplő segédigét a mondat végén ellenkezőjébe kell fordítani. don’t you? Szeretsz. don’t you? She doesn’t drink anything. ugye? Elment Spanyolországba. nem? Semmit nem iszik. Nem dolgoztak itt.szokott (manapság) Used to tagadása és kérdése did segédigével történik. does she? He went to Spain. didn’t you? Szerettél. Például: Let’s go to bed. will you? Gyere velem. jó? Példák mindenfajta ugye-kérdésre: Joe can see. hanem aren’t I lesz. can’t you? Tudsz úszni. I used to go to the races. ugye? Ha a főmondatban nem volt segédige (pl. nem? Felszólító mondat ugye-kérdése will you. a you. Angolban az ugye mindig a főmondattól függ. hogy a would múltbeli ismétlődő cselekvéseket fejez ki. Például: You can’t swim. used to. s utána jön a főmondat alanya. Valaha 20 cigarettát szívott naponta. A férjem valaha minden szombat este discoba vitt. illetve would segédige használatos. VALAHA (used to. Mindig korán kelt. és viszonyra is utal a múltban. ugye? Te szereted a patkányokat. Vigyázz! Nehogy eszedbe jusson szoktam jellegű mondatokat use to-val fordítani. ez az ugye kérdésben can’t-tá válik. ha ugyanis a főmondat I am-mel kezdődik. can he? You like rats. I used to go to this school. They didn’t use to work here. can you? Nem tudsz úszni. aren’t I? Hülye vagyok. nem? 73 . nem? Idejössz. Amennyiben a főmondat segédigéje tagadó volt. would) Amikor olyan cselekvéseket akarsz kifejezni. úgy az ugye kérdésben állítóvá válik. nem? Nem tud autót javítani. Például: I am studid. hisz a mondat után egyszerűen odateszi az ugye szócskát. míg a used to ezenkívül állapotra. és utána jön a főmondat alanya. és ma már nincsenek úgy. used to .

hogy mindjárt rosszul lesz. 74 . Úgy tűnik. nem? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat. Úgy néz ki. Inkább ne fontoskodj! 13. Tehát a főmondatot It looks vezeti be. Vagyis az elsőben a would rather után az ige 1. hogy mindjárt esik. Úgy néz ki. shall we? He must cross the river. ugye? Ülj le. nem? Várj itt. Inkább busszal mennék. I would rather you didn’t make a fuss. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. I would rather take a bus. won’t we? Judy shouldn’t behave like that. nem? Nagyon okos vagyok.) a) I would rather eat . isn’t there? We will enter in the era of infinite possibilities. Menj inkább villamossal. didn’t he? She doesn’t like tearjerkers. úgymint: Mindkét típusú mondat would rather-rel képződik. Például: I would rather sleep. alakja állt. nem? Nem vagyok valami eszes. am I? Let’s look at mankind. isn’t there? Finish it. Egyrészt hogy-nak lehet magyarra fordítani.? 12. aren’t I? I am not very clever.Inkább ennék. Inkább aludnék. (mert most össze van törve . jó? Bevette. az as if/as though egyszerre két jelentéssel is bír. It looks as if he’s going to give up his job. Inkább aludj. jó? Ne bánts. jó? Reméljük a legjobbakat. did they? There is something in the corner. didn’t he? I am very clever. shall we? You believe me.ezért present perfect) It looks as if the thieves got in through the window. She looks as if she is the most beautiful girl at the party. ilyenkor általában look (úgy néz ki) ige után áll. HOGY (As if/as though) Mint címéből is következtethetsz. will you? He lapped it up. He would rather die. mustn’t he? Wait here. és amit csináljon múlt időben (2. nem? Nem értette. igaz? Nézzük az emberi nemet. jó? Hiszel nekem. Úgy néz ki. will you? Let’s hope for the best. mi? Oly sok a gonoszság a földön. did he? Sit down. will you? A lányok nem jöttek vissza. It looks as if the car has hit a tree. akit inkábbok. jó? Fogd be a szád. de: a) inkább én csinálnék valamit. are you? There is so much wickedness on earth. Inkább meghalna. alak) van. nem? Bolondnak nevezett. nem? Judynak nem kéne így viselkednie. does she? You ain’t loaded. hogy az autó nekiment egy fának. Úgy néz ki. ugye? Van valami a sarokban. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. b) inkább te csinálj valamit (vagy ő csináljon valamit. should she? He called you a fool. nem? Belépünk a korlátlan lehetőségek korába.K. INKÁBB (would rather) Kétfajta inkább jellegű mondat létezik. jó? Át kell kelnie a folyón. ugye? Nem vagy vastag. I would rather you slept. Például: It looks as if it’s going to rain. O. will you? Shut up. I would rather you took a tram. nem? Most már fejezd be. It looks as if he’s going to be sick. will you? Don’t hurt me. MINTHA. Úgy tűnik.Inkább egyél. b) I would rather you ate . és utána jön az as if/as though + going to/will + present tense / present perfect / simple past Mindig a szituációnak megfelelő időt használj! A példákból majd magad is rájössz. míg a b) típusú mondatban az ige elé tettük azt. don’t you? He didn’t understand it. hogy csináljon valamit. hogy ő a legszebb lány a partin. Most nézzük az első esetet.The girls didn’t return.

I don’t think I’ve said it. s a mondat második fele egyenes szórendbe kerül. Például: I don’t think he loves women. MIT GONDOLSZ.) 14. I don’t think I like this place. illetve we után. és így lefordítani: I don’t think you are right. Vagyis a címben szereplő mondatot már eleve magyarba Nem hiszem. Például: It was as though the world had turned upside down.? Mit gondoltál. You look as if you hadn’t eaten for days.. Azt hittem. pontosabban előtt shall segédigét kell használni.? Mit mondasz.. Olyan volt. I don’t think I like you. mintha megfenyegették volna.. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. mi ez? Mit gondolsz. -NYEK. kizárólag az elsőt.Mit gondolsz. Például: Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek. A macskás mondat tehát így hangzik angolul: Where do you think the cat is? A mondat első fele természetesen nemcsak Mit gondolsz. Olyanokra gondolok. mintha már napok óta nem ettél volna. Úgy beszél. ha ún. hol a macska? Az angolban az ilyen típusú mondatoknál arra vigyázz. hogy van az anyósom? Mit mondtál. NINCS IGAZAD jellegű mondatok Erről azért érdemes néhány jó szót szólni. Azt hiszem ezt nem hallottam. hogy a magyar mondattal ellentétben.Mintha értelemben az as if/as though után általában past perfect áll. I didn’t think you were there. -NYAK. nem voltál ott. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? 75 . hanem Mit mondott. hogy én Róbert bácsi vagyok? 15. a második felét az angol mondatnak nem tagadhatod. mint: Mit gondolsz? Hol a macska? .. tehát I.? lehet. mintha a világ a feje tetejére állt volna. Az ugyanis a helyzet. Nem hiszem. I don’t think I’ve heard that. Nem gondolkodom.? stb... Úgy nézel ki. 16. mert meglehetős hibaforrás. amelyik tulajdonképpen két kérdő mondat egymásba keléséből keletkezett. Például: When do you think I can talk to you? What do you think this is? How do you think my mother-in-law is? Where did you say she hid my whisky? Who did you say you had met? What did you say you said? Do you think I am Róbert bácsi? Mit gondolsz. He speaks as if he had been threatened. kivel találkoztál? Mit mondtál. therefore I am. I don’t think. AZT HISZEM. hogy szereti a nőket.. “Elmenjünk” típusú mondatokat. mit mondtál? Azt gondolod. (Természtesen mintha értelmű szerkezeteket is bevezethet look. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely. mikor beszélhetek veled? Mit gondolsz. -NYÜK “képző” Egyes és többes szám első személyben. -NYUK. tehát vagyok. hova dugta a whiskymet? Mit mondtál. hogy a Mit gondolsz mit-je a mondatból kiesik. “kérdő-felszólító” szerkezetet akarsz kapni. és a második tagmondat kérdőszava (tehát példánkban a hol) kerül a do you think elé. Azt hiszem nem is mondtam.. hogy igazad van-ná kell alakítani. vagyis “Elmenjek?”. KI VAGY? jellegű mondatok Számos olyan mondattal találkozhatsz.

hogy. b) Cats like parrots and so do rats. hasonló érzelmeket kifejező szerkezet. hogy elvedd Judyt. Itt az ideje. A feltételes mondatokhoz hasonlóan. It’s high time we sat down to lunch. majd az ige 2. Például: It’s time we began a new life. hogy leüljünk ebédelni. Azt akarod. vagyis én akarom. Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? 20.. b) A macska szereti a papagájt és a patkány is. hogy föladd a levelet. vagyis “Le akarok ülni” típusú mondatok képzése már nem okozhat gondot. Azt akarják.. IS. Ilyenkor az “I want”. Van kedved leülni a hideg padlóra? Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát. HOGY. A kétféle szerkezet így néz ki: a) A macska szereti a papagájt és a patkányt is. ami azt jelenti. hogy táncoljak. ha olyan jellegű mondattal találkozol. másrészt pedig a patkány. HOGY TE CSINÁLJ VALAMIT “I want to sit down”. alakban. képzése angolban némiképp bonyolultabb. Probléma akkor adódhat. AZT AKAROM. Az előbbi mondatban a macska lineárisan szerette egyszer a papagájt. IDEJE. hogy az It is time. hogy ő menjen vásárolni? Szeretnéd. vagy It is high time (“legfőbb ideje”) után következik az alany. It’s time you married Judy.. A “szeretnék” (I would like) kifejezés mellett létezik egy másik. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette. hogy te csinálj valamit.. too. Lineáris szeretetnél tehát a too (is) szó kerül a mondat végére. KEDVEM VAN. YOU).. Legfőbb ideje. hogy új életet kezdjünk.” Pl: I feel like dancing. SEM.17. és egyszer a patkányt. Itt az ideje. Do you really feel like hanging about in Manhattan? Kedvem van táncolni. It’s high time you posted the letter. Például: I was out to dance last night and so was my wife. Do you feel like sitting on the cold floor? He feels like spending a night at a station. 19. A másodikban a középen lévő papagájt két oldalról szerették. mint “Azt akarom.. melynek magyar fordítása körülbelül: “Kedve van csinálni valamit.” típusú mondatot is lehet kötőmóddal képezni. IS. 76 . Legfőbb ideje. 18. azaz szerette egyrészt a macska. a feel like + ing. hogy leülj”. and so did Joe. s ezután következik a TO + Infinitive.. Ennek megfelelően kétfajta képzés létezik: a) Cats like parrots and rats. SEM. We drove home. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is.SEM Az is magyar kifejezés kétféleképpen szerepelhet egy magyar mondatban (s így az angolban is). Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him.. hogy menj közelebb. too. ha megmutatnám? Azt akarom. az “Ideje.. Szereti a telet és a nyarat is. He likes winter and summer. Például: They want me to dance.. vagyis a főnévi igenév (“to sit down”). míg közrefogó szeretetnél a so + segédige + új alany alkotja a szerkezetet. vagy “would like” (szeretném) kezdetű szerkezet után tedd be a második tagmondat alanyát (pl.IS. és csókold meg.

sem az albérlője nem panaszkodott a körülményekre. I believe neither you nor your wife. I don’t believe either you or your wife. Nem ehetsz. És még valami: az until-es tagmondatban soha nem tagadhatsz. míg el nem magyaráztam neki. megpróbál majd megölni. Az mégpedig. Ua. hanem sem szerkezetet akarsz alkotni. sem a ködhöz. You can take either this or that. úgy leggyakrabban Past Perfect követi. vagy katona. He didn’t look worn out and unhappy either. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt. The private didn’t salute to the sergeant and the general. Például: I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed. either. Nem hiszek se magának. He didn’t look worn out or unhappy. mint az előbb. Ha lesz pénzem. A két fenti példamondat tagadó alakban a következőképpen fest: Például: Cats don’t like parrots and rats. a Future Perfect kivételével persze. Ha nagy leszek.nor segítségével fejezi ki önmagát. either.. A honvéd nem tisztelgett az őrmesternek és a tábornoknak sem. 77 . A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnője sem. Ua. Nem veheted el azt a nőt és a barátod sem. Az időhatározói mellékmondatot egyébiránt onnan ismered föl. 22. after . mint az előző. meghálálom.mihelyst. vagy azt is. ha a múltra vonatkozik. My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby. a sem. míg meg nem mostad a kezed.mielőtt. hogy időhatározói mellékmondatokban. ami időhatározói mellékmondatokban nem alkalmazható. Nem szabad lőnöd. Például: Amennyiben párosan jelentkezik az is. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem. Az ilyen szerkezetek jelen idővel.. Például: You may not eat until you have washed your hands. You can’t marry that woman and neither can your friend... IDŐHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK Az előző fejezetben már érintettem. Elveheted ezt is. Nem értette. csak a sem-et kifejező szó lesz más. either. Pl: When I have money. Tűzoltó leszel. Mihelyst beérünk az alagútba.sem pedig neither. melyek a jövőre vonatkoznak. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem..miután. vagy nor. AMÍG.ameddig stb. He didn’t understand it until I had explained it to him. I’ll return your kindness. míg a so helyett a neither.amikor. mint az előbbiekben. úgy az either. 21. mert egy-két sajátos vonása van. ugyanúgy kell eljárni. When I grow up. Le kell ülnünk még mielőtt a lámpák kialszanak.. hogy a bevezető kötőszó lehet: when . Én nem rúgtam ki magát és a főnököm sem. Nem volt hozzászokva sem a hideghez. He was accustomed to neither cold nor fog. amíg nem adod vissza a pénzem. As soon as we get into the tunnel. Nem ment be. He didn’t go in until he had been given permission. You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. Cats don’t like parrots and neither / nor do rats. Sem ő..Amennyiben nem is. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem. vagy Present Perfect-tel utalnak a jövőre.is. We shall need a rest after we’ve been jogging. I didn’t fire you and neither did my boss. he will try to kill you We will have to take our seats before the lights go out. míg meg nem közelítetted a nyuszit. She didn’t take off her boots and her dress.. Pihennünk kell majd miután kocogunk.. Például: You will either be a fireman or a soldier. as . Azért kell külön szólni róla. megadom. Vagyis a too helyet bejön az either. until . míg engedélyt nem kapott. hogy utána általában valamilyen perfect igeidő használatos. mint ahogy a példákban is láttad. as soon as .amint. before .or. akkor until után Present Perfect-et használj. Ha a mondat a jövőre utal. de így is lehet képezni. se a feleségének. I’ll give it back. Neither he nor his lodger complained of the circumstances. nem használhatsz jövő időt. Egy szót sem szólok hozzád.. A címben szereplő magyar szó angol megfelelője az until.

Mindennapi életed során gyakran előfordul. ami azt jelenti. ezután pedig TO + Infinitive-et használsz. A keményen szó angol megfelelője hard. Például: I went to grandmother’s. hogy az alannyal kezdesz. vagy b) with us. 25. hogy keményen.. Most találkozhatsz a másikkal is. hogy örökölt néhány milliót.. hogy egy mondatot eképp kezdesz: “Történetesen épp arra sétáltam. Ha azt akarod mondani. Ha nem személyes névmással fejezed ki azt. ahogy azt néhány oldallal korábban láttad. Valaha hozzá volt szokva. Például: You have hardly worked today. Alig dolgoztál ma... hanem azt hogy alig. mint amit szeretnél. 78 . NÁLUNK. utána jön a happened szó. He happened to inherit some million dollars. vagy kihez. He used to be used to using used cars. Úgy alakult. Elmentem a nagymamáékhoz. a) b) used to + Infinitive = valaha to get used to + Gerund = hozzászokik valamihez. Hozzá van szokva. Ez igen súlyos hiba. amikor. You have worked hard today. Alig valószínű. ugyanis akkor nem azt a jelentést kapod. Can you come to my place tomorrow? Do you really want to go to his place? Life is easy and happy with us. akkor ‘s-t használj a főnév után. hogy Elmentem hozzájuk. mégpedig úgy. A nálunk kétféleképpen képezhető: a) at our place. egy ly képzővel egészítik ki. lévén a hardly magyarul nem azt jelenti. 26. Hozzászoktam. hogy éjszaka dolgozzam. Ne játsszatok olyan keményen. Keményen dolgoztál ma. Vagyis nemcsak egyszerűen “to them”. hogy a lakásukra. HOZZÁNK Arra vigyázz nagyon. mert ez nem azt jelenti.. Don’t play so hard. amikor a férje fejbevágott. hogy helikopteren utazzék. hogy megváltozol. a történtesen szó leginkább a happened szóval fejezhető ki.23. El tudsz jönni holnap? Tényleg el akarsz menni hozzá? Nálunk az élet könnyű és boldog. és odamegyek hozzájuk). hogy kinél. to be used to + Gerund = hozzászokik valamihez. Például: I played football at Joe’s. hanem azt. KEMÉNYEN. hogy megkapják a keményen szót. hogy csak úgy hozzájuk (ha például az utcán állnak. Például: I’ve got used to working at night. hogy a hard szót. Történetesen őt bámultam. Joe-éknál futballoztam. Például: Did you happen to meet her? Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? I happened to be looking at her when her husband hit me on the head. hogy a fenti kifejezéseket ne pont szó szerint fordítsd angolra. 24. She is used to travelling by helicopter.. hogy használt kocsit használjon. USED TO A used to használatával már találkoztál akkor azonban csak egyik jelentésével foglalkoztam. akkor következőképpen cselekedj: I went to their place. Vagyis a fenti mondat fordítása: I happened to be walking in the street when. You are hardly likely to change now. illetve ALIG Sajnos igen sokan abba a hibába esnek. hogy kemény.” Nos. TÖRTÉNETESEN. Az a) jelentésű used to a would-hoz hasonlít.

Az ilyen igéket mindig a to have-vel képezd. Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? Semmi mást nem vacsorázott. kérdése és tagadása DO. Átmentek az utcán. Miután a have itt nem birtoklást jelent. ÁT. They were to come home on Monday. The old man was never to walk again. végzetszerűség: He was never to see his wife again. számos szerkezet szolgál ezt alátámasztani. és a legudvariasabb mondattal fejezzük be: Például: Come here. 79 . Úgy van. ige helyett áll.27. most példamondatokon keresztül megismerkedhetsz a teljes skálával: 1. KERESZTÜL Leginkább két lehetőség kínálkozik a fenti kifejezésére. will you? Come here. hogy hétfőn hazajönnek. Végzetesség. 29. Úgy volt. VACSORA Nem is annyira a főnév a problematikus. hogy a legkevésbé udvarias felől indulunk.through a kettő közötti különbség roppant egyszerű. to have dinner stb. Will you come here. TO BE TO szerkezet Egy-két jelentését korábban már láttad. csak levest. Fuss be az ajtón át! 28. Például: They went across the street. You are to congratulate him. vagyis a főnév előtt használd ezt a szót: to have breakfast. Run in through the door. to have lunch. kellene: I am to inform you. Pl: 2. please. Come here. Magyarázat helyett most csak példákat látsz. UDVARIASSÁG Miután az angol nép hagyományainak megfelelően alapvetően udvarias. vagyis reggelizik. Across . Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. REGGELI. She didn’t have dinner for half a year. drink stb. Át tudsz jönni az erdőn? Sikerült átmennie a jégen. Pl: 3. EBÉD. ebédel. mint inkább az ebből képzett ige. please? Would you come here. Gratulálnod kéne neki.3 dimenziós keresztül (tehát a dologban van függőleges is). Soha többé nem láthatta a feleségét. Pl: Kell. Szándék (“úgy van. Tájékoztatnom kell Önöket. méghozzá oly formában. hanem az eat. vacsorázik. illetve DID segítségével történik. úgymint: across .2 dimenziós keresztül (tehát egy síkon) Through . please? Could you come here? Would you mind coming here? Will you be good enough to come here? Will you be so kind as to come here? Would you be so kind as to come here? 30. hogy”) We are to be married in May. Például: Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner. Az öregember soha többé nem állhatott lábra. Fél évig nem vacsorázott. hogy májusban esküszünk.

A Trabantom papírból készült. vagy Gerund követi. AZ OKA VALAMINEK Kétféleképpen fejezheted ki (többek között) a) the reason for / why b) the cause of A reason után akkor használj for-t. Kellett volna (a jövőben): Work on the new road was to have been completed by the end of the year. Első szerelme egy 16 éves. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak. -nyek” At what time am I to be there? Are we to live in a small island? Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk. hogy a jelzős szerkezet főnevét (egyszobás. three-eared girl. hogy miből készült. KÉSZÜLT VALAMIBŐL Az alapige a make. vagy egyébbe. My Trabant is made of paper. Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family. vagyis ne rakd többes számba. Néhányan azt gondolják. (de már most biztos. The boy was not to enter the pub.ha az elkészült dolog eredeti anyaga vizuálisan felismerhető. A könyvet nem lehetett megtalálni. egyszobás lakás. Pl: Kérdéseknél Shall I/we-hez hasonlóan “Nyak. 80 . de még mindig München-ben van. lehet of. Pl: 5. ezeknél a szerkezeteknél az. mint pl. Azért vagyok itt. háromfülű lány volt. 18 éves) semmiféle módon ne módosítsd. Tízemeletes házban élek. Év végére kellet volna felépíteni az új utat. félszemű. A bor szőlőből készül. A sör komlóból és árpából készül. ha mellékmondat áll utána. Made from . The reason for his leaving can’t be explained. The cause of the pile up was bad weather. hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak.ha az eredeti anyag nem ismerhető fel. Például: I live in a ten-storey house. His first love was a 16-year-old. A távozásának az oka nem magyarázható. ha azt főnév. hogy nem lesz kész) His plane was to have landed at six. Egy dolgot esetleg tehetsz: a főnév után használhatsz -ed ragot. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. pontosabban leggyakrabban a made. Wine is made from grapes. Például: Beer is made from barley and hops. Az. I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. mert éhezem. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszerű. vagy from. Például: The table is made of wood. The cause of writing this book is simple. 18 éves szexbomba. 33. (most 5 óra van) 31. félszemű Bill stb. A tömegkarambol oka a rossz idő volt. Az asztal fából készült. 32. one-eyed. félszemű. csak te meg én? Lehetőség: The book was not to be found. Made of . Láttam. A fiút nem engedték be a kocsmába. A baleset oka gyorshajtás volt. Pl: 6. és akkor why-t. Például: The reason for the accident was speeding.4. A lényeg. JELZŐS SZERKEZETEK A cím alatt olyan szerkezeteket értek. but it is still in Munich. The reason why I am here is that I’m starving.

Sikerül manage to do sg. úgymint: such. Ez olyan nehéz kérdés. The lonely often call up their childhood memories. This is such a difficult question. ILYEN. OLYAN. vagy melléknévvel bővített főnévre vonatkozik. At last I managed to get out of this rut. There are more and more places of work for the disabled. Például: How clever you are! You are so beautiful! Milyen okos vagy! Olyan gyönyörű vagy! Vigyázz! Gyakori hiba. Micsoda nő! Milyen gyönyörű nő! Olyan öröm dolgozni vele. A magányosok gyakran felidézik gyerekkori emlékeiket. able to do sg.. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look.. Sikerült megszereznie az adatokat. He succeeded in getting the data. Erről egyébként a névelők tárgyalásakor már olvashattál.fail to do sg.. Sikerült megjavítanom a kocsit. What weather! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az őrmester! Nyáron oly gyönörű voltál! Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda idő! 81 . SZEGÉNYEK. illetve so akkor használandó. hogy határozatlan névelőt (a) tesznek ilyen szerkezetben olyan főnév elé is. s lesz belőle: the poor . illetve so. Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára. succeed in doing sg. ha kizárólag melléknév áll utána. Ugyanis anyanyelveddel ellentétben nem szabad többesszámba tenni a melléknevet.. I was able to repair the car.a gazdagok the disabled . The poor can never keep up with the rich. Azért érdemes külön foglalkozni e kategória képviselőivel. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal. illetve szerkezeteket használd. MILYEN. He failed to cut the grass with that old lawn-mower. illetve a fentiek tagadó formában. csupán egy the határozott névelő előzi meg. ha főnévre. GAZDAGOK stb. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetéséből. mert a magyarhoz képes másképp kell kifejezni őket.. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi fűnyíróval.. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again. A milyen/micsoda kifejezésre (Micsoda nő!) felszólító módban két szó közül válogathatsz (természetesen nem tetszés szerint:) What. There is a special program on TV for the deaf and the dumb. mely pedig megszámlálhatatlan. Például: What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure.a vakok the rich .34. A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat. illetve How Az ilyen/olyan esetén ugyancsak két lehetőség van.. Nem sikerül . Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból. How. Sikerült átmennie a vizsgán. Speciális TV műsor van a süketnémák számára. What és such használata akkor kötelező..a szegények the blind .a mozgássérültek Pl: The rich managed to save their wealth.NEM SIKERÜL Fenti kifejezésre a következő angol szavakat. Például: What nonsense! What a stupid guy that sergeant is. Például: She managed to pass the exam. 35. SIKERÜL . 36.

AZ. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride. Why do you keep bugging me? Miért nyaggatsz már? Keep going till you reach the traffic light. szívem büszkeséggel telik meg. illetve the person who angol szerkezetek alkalmasak az aki kifejezésére.Mi késztette arra. Például: She kept saying.. Amit a magyar hasonló szerkezetekkel..) The one who can hear it should transmit it.. You were the one I trusted above all. annál vonzóbb vagyok. Aki hallja. Ez persze így magyar mondatokban ritkán fordul elő.ANNÁL Következőképp kell képezni: The + középfok … the + középfok (melléknév középfoka természetesen). He kept glancing over his shoulder. Az. Aki nem lép egyszerre. -get képzővel fejez ki. The longer the better..37. ha meglátsz egy tankot?” mondatok terjedtek el. Feltételesnek tűnő mondatokat is kiválthat make. Ha vért látok. alak + ing-gel. Bocs.. 82 . a sógorom. mégpedig elsősorban "Ha meglátom…". ha meglátsz egy tankot?) A make ige jelentése többek közt: késztet. Alcohol makes people lose control. He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. hogy menjen el. hogy vigyem ki a Vidám Parkba. A válla fölött nézegetett hátra. annál boldogabban élsz. Minél hamarább jössz. (kb. Ezt csak akkor teheted. adja át. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy. Egyre csak mondogatta/hajtogatta. nem lehet olyan rossz ember. hogy a make utáni igét to + infinitive-be teszed: What made him to do that? . Menj addig. Te voltál az. Rávették. Az. Pl: The one who likes animals can’t be that bad. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztől a levegőbe ugrálok. ugyanis a “Mire késztet egy tank meglátása” helyett a “Mit csinálsz. Minél hosszabb. vagy -gat. I’m sorry to keep you waiting. The child keeps pestering me to take him to the fun fair. EGYRE CSAK (KEEP + ing) Ugye ismered azt a jelvényt. The person who is green with envy is my brother-in-law. "Ha meghallom…" kezdetű mondatokat: Például: The sight of blood makes me sick. nem kap rétest estére.. ha a make szenvedő szerkezetben van: Például: He was made to leave. annál több sütit kapsz. akiben mindenek fölött megbíztam. Az alkohol elveszi az ember eszét. The balder the more attractive I am. Minél kopaszabb vagyok. “egyre csak mosolyogj” stb. AKI. rosszul leszek. Minél több a pénzed. 40. A make helyes használatához azonban nem árt tudni a ronda-magyar tükörfordítást. hogy megvárakoztattalak. Például: The more money you have the happier you live. akit a sárga irigység emészt. aki szereti az állatokat. holott a helyes mondat így hangzik: What made him do that? Ne használj tehát make-es mondatokban to + infinitive-et.. 38. The one who. hogy KEEP SMILING? Ez azt jelenti. hogy “ne hagyd abba a mosolygást”.. MAKE (Mi tesz boldoggá? Mit csinálsz. annál jobb. azt az angol keep + ige 1. esetleg he who. 39. Állandóan nyaggat a gyerek. The sooner you arrive the more cakes you’ll get. Leggyakoribb hiba e mondatok alkotásánál az. míg a lámpához nem érsz. MINÉL. hogy ezt tegye? .

Pl: I've got out of the habit of getting up late. Tanácsos lenne. hogy csak kevés van belőle. a get out of the habit of-ot használd.: What does the sight of a cockroach make you do? Mit teszel. Rászoktam arra. itt hiányzik egy lépcső. míg ha valakinek valamilyen jelenleg meglévő szokását kívánod kifejezni. RÁSZOKTAM.Egyéb pl. ha meglátsz egy csótányt? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. ha a pénzét bankban tartaná. ha meglátok egy miniszoknyás lányt. hogy CASCO-t is kössön. The sound of the bells makes me remember my childhood. I've got into the habit of saying "good morning" to my neighbour. I think you should give up smoking. ha abbahagyná az ivást. HIÁNY Ha valami hiányzik. Azt hiszem. It would be a good thing if we got up and left. Ha neked lennék. hogy gyorsan vezessek. I got out of the habit of having a bath in the morning. There's no need to be rude. there's a stair missing. Leszoktam arról. I'd find a girlfriend. illetve az ezzel alkotott szerkezetekkel operálhatsz. Lehet. a missing szóval. I recommend you to make a comprehensive policy on your car. Erősen köhögsz. Be careful. többek között be in the habit of használható. Azt javaslom. ha nagyot hallasz. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. ha valamiről leszokott. The chair's got a leg missing. ha kiküldenéd a gyerekeket. The car has got one of the bumpers missing. you'll leave him alone. What does the sound of a piano make you do? Mit teszel. 83 . TANÁCSADÁSOK Minden kommentár helyett felsorolást kapsz azokról a szerkezetekről. I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown. hogy köszönjek a szomszédomnak. hogy későn keljek. I've got into the habit of driving very fast. Ha hiányoznak a lábai. Why don't you ask him what's upsetting him? Miért nem kérded meg tőle. hogy vegyél hallókészüléket. A széknek hiányzik az egyik lába. Nem kell mindjárt durváskodni. Most hiányok különböző módozatait és az ehhez kapcsolódó logikai következményeket ismerheted meg. If the legs are missing. hogy reggelenként fürödjek. Leszoktam arról. It would be better if you kept your money in a bank. LESZOKTAM Ha azt akarod kifejezni. I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing. ha idegösszeroppanásod van. Nem megy a világítás. annak több módozata is lehetséges. the table won't stand up. ha fölállnánk és elmennénk. Pl: The light doesn't work. Vigyázz. el kéne menned a fogorvoshoz. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet. Az a szokásom. az asztal nem áll meg. Azt javaslom. ha meghallod a zongora hangját? 41. 43. Rászoktam. Azt tanácsolom. Pl: I think you ought to go to the dentist. You'd better send the children out. Jobban tennéd. keresnék magamnak egy barátnőt. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. Ha rám hallgatsz békén hagyod. because the light bulb is missing. mert a villanykörte hiányzik. úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást. melyek tanácsadás céljaira kiválóan megfelelnek. If I were you. ha lekopnál? If you take my advice. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. The transistors are missing from the pocket radio. I am in the habit of drinking beer for lunch. Izzadni kezdek. 42. It would be advisable for you to give up drinking. hogy valaki fölvett valamilyen szokást. You are getting a smoker's cough. hogy pihend ki magad. Jó lenne. Az a szokásom. és ezért kéne valamit tenni stb. hogy kávét iszom reggelire. hogy mi izgatja? Why not look it up in the dictionary? Miért nem nézed meg a szótárban? How about beating it? Mi lenne. hogy sört ebédelek. Ha valami hiányzik. Jobb lenne. get into the habit of használandó.

We've run out of wine.Amennyiben a hiányosságokat pótolni kívánod. b) kinek mondta. vagy can't survive szerkezeteket használd. I could do with a shower. Az egész autót újra kell dukkózni. Nincs pénze. I could do with a short walk. Hamarosan elfogyott az ital a bulin. A házat ki kell takarítani. The whole car needs re-spraying. The grass needs to be cut. Sajnálom. I'm right out of matches. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem. Ha valami nélkül nem tudsz meglenni. a run out of. vagyis: a) ki mondta. nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. The boy told the girl to plight their troth (Ő) mondta (nekem). ragadok a kosztól. Ki kell hagyni száradni a fát. Például: The wood needs drying out. I am so fat. így kölcsön kellett kérni. Például: I'm sorry. I could do with a slimming course. melyet magyarra ráfér szóval célszerű fordítani. TELL. Rámférne egy fogyókúra. We soon ran out of drinks at the party. Humans can't do without oxygen. The flowers need to be watered. She is out of money. Például: She told me to meet her at midnight. so they had to borrow some. Pl: He says he can't survive without ten hours' sleep. The house is in need of cleaning. csak épp kevés van belőle. The batteries want replacing. Azt mondja. Momentán abszolute nincs nálam gyufa. Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. Elfogyott a borunk. Nem tudok meglenni nélküled. Pl: I've got such a headache. olyan kövér vagyok. vagy (right) out of szerkezetet használd. A virágokat meg kell öntözni. tehát need. At the end of the month I'm always short of money. A füvet le kell vágni. He told her the story of his life. I am so sticky. Elmesélte neki élete történetét. Don't tell lies. mert elfogyott. de elfogyott a cigarettám. Flowers can't do without water. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. Ha valami azért hiányzik. A fiú mondta a lánynak. ha az ige kapcsán három információ áll rendelkezésedre. The windows want reparing. Az elemeket ki kell cserélni. Egy-két kivételes esetben akkor is lehet tell-t használni. I can't do without you. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. rámférne (jól esne) egy kis séta. Nagyon fáj a fejem. ha nem áll rendelkezésedre három információ (elsősorban persze kifejezésekről van szó). Fentiekhez hasonló jelentést hordoz a could do with szerkezet. short of a megfelelő szerkezet. illetve SAY Tell-t akkor használj. Pl: Are you short of glasses? They were short of ashtrays. She can't survive without two cars. Ne hazudj! 84 . 44. c) mit mondott. but I've run out of cigarettes. úgy szükséges valamit tenni. Amennyiben valami nem hiányzik teljesen. hogy találkozunk éjfélkor. a can't do without. Jól esne egy zuhany. A virág nem tud meglenni víz nélkül. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül. Az ablakokat meg kell javítani. vagy épp fogyóban van. vagy want + GERUND szerkezetet használj.

Ninteen Fifty-four. a suggest ige jelentése: javasol. Míg tehát az a mondat.) A következőképpen írd le egy angolnak: 12th December. (Láthatod. akinek mondta). A dátum mondjuk 1954. mint mondjuk az advise-ot. vagy December 12th. hogy remek dolog a napon szerelmeskedni. hogy nem ér rá. (vagyis hogy feltehetően mi menjünk. hogy korán induljak/junk/janak. They suggested leaving early. SUGGEST Mint jól tudod. A menést javasolta. Azt javasolta. He said that it was fun to make love in the sun. hogy: Például: I advise you to stay here. DÁTUMOK A dátumokat az angolban másképp kell írni és megint másképp kell olvasni. Suggest ige után használhatsz Gerund-ot. Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. (Az én születésnapom. Azt tanácsolom. Azt javasolta. b) kinek mondta (ilyenkor to prepozíciót rakj az elé. Például: She suggested going. "You are a genius". Azt javasolta. vagy December the twelfth. az az. I only want to say if there's a way (Superstar). csak ez pontosan nincs benne a mondatban) (Ki tudja?) Amennyiben a mondatba be akarod tenni az új alanyt. Juliska said. Amit viszont talán kevésbé tudsz. hogy ha van rá mód… vagy: Például: a) ki mondta. (Amanda Lear) Azt mondta. addig az: I suggest you to stay here nemcsak hogy hibás. 1954. hogy miről van szó). He says he's busy. ain't it?". Ilyenkor általánosságban beszélsz (bár a mondatból többnyire kiderül. ha csak két információ van az ige körül: a) b) Pl: ki mondta. teljesen jó. mit mondott. hogy ezt az igét nem használhatod olyan formában. Nineteen Fifty-four. hogy ne rúgj be. "Nice day. 1954 És a következőképpen mondd neki: The twelfth of December. Szép időnk van. hogy itt maradj. Például: She suggested that we go/should go/went. Azt javaslom. He suggested that I should leave. Csak azt akarom mondani. hogy menjek el. Béla said to Marci. 45. hogy a mellékmondat többféleképpen építhető fel. I suggest that you don't get drunk. hanem egyenesen borzalmas is. hogy menjünk el.) 46. december 12. vagyis nem követheti TO + Infinitive. Azt mondja. 85 . nemde? – mondta Juliska.Say akkor használatos. amennyiben a mondatban nincs új alany. úgy kizárólag mellékmondatot használhatsz.

hogy Thank you.47. hogy nem tudod. Például: We had a very good time at the party. Előbbi esetben a have a good/bad time. Például: How are you? Fine. Nagyon jól éreztük magunkat a bulin. (Ez ráadásul nem is thank you. Az alábbiakban – inkább csak ötletszerűen – néhány lakásfajta angol nevével ismerkedhetsz meg. At the end of the week you will feel well. 48. vagy a have fun kifejezést használd. Would you like to take a seat? No. Fenti kérdés helyesen így hangzik angolul: What do you call…? Pl: What do you call the person who takes out your tooth? What is this machine called? Hogy hívják azt az embert. s ennek következtében How do you call…? kérdés jön létre. myself). thank you. mely sajnos helytelen.) Le akarsz ülni? Nem. a) hangulatilag. hova is kell tenni egy mondatban a hála kifejezésére szolgáló Thank you szerkezetecskét. Utóbbi esetben a feel well/feel unwell kifejezés helyes. vagy detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs subtenancy lodgings rented room co-tenancy családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet albérlet albérlet albérlet társbérlet Még csak annyit: olyan angol kifejezés. Tehát választ nem kezdhetsz úgy. thank you. hogy a feni kérdést szó szerint fordítják angolra. HÁZAK ÉS LAKÁSOK Meglehetős kuszaság tapasztalható a különböző ház. I'm not tired. THANK YOU Gyakori hiba. 86 . mindig a mondat. hogy a feel után sose használj visszaható névmást (pl. A hét végén már jobban fogja érezni magát.és lakásfajták angolra fordításakor. és arra különösképpen vigyázz. nem vagyok fáradt. Nos. hogy family-house nincs. Köszönöm. please. vagy félmondat végére. HOGY HÍVJÁK? Gyakori hiba. 50. Például: house. ÉRZI MAGÁT Az ember két szituációban érezheti jól. D'you wanna drink something? Yes. vagy rosszul magát: b) egészségileg. tehát egyszerűen csak house-t mondj. aki kihúzza a fogadat? Hogy hívják ezt a gépet? 49.

morning stb. Több. Kocsival mentek az állatkertbe. Ebből tehát az következik. hogy today evening. In-t használj akkor. hogy végül. At the end – in the end Az előbbi kifejezés azt jelenti. vagyis nem összehasonlításról van szó. Nem érdemes tovább várni. akkor csak a several szó alkalmazása helyes.51. There are two oranges in the picture. At last we arrived at the station. TÖBB E magyar szó kétfajta szövegkörnyezetben is használható: a) több órája várok. ha valaki egy országba. hogy more-t csak akkor használhatsz. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. Két narancs látható a festményen. Az előadás végén mind elmentek a kocsmába. vagy in. ha a by és a car szavak közt semmi egyéb nincs. Például: It is worth buying this Mercedes. Például: Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. ne az on. It is no use waiting any longer.NEM ÉRDEMES E kifejezés angol megfelelője a worth. hogy: this morning this afternoon this evening tonight 54. ha a car valamilyen szóval bővítve van (pl. vagy fényképen használata esetén. mint 3 órája várok rád. ÉRDEMES . Végre megérkeztünk az állomásra. vagy in prepozíciót. MA ESTE stb. hanem úgy. 52. Fenti kifejezéseket ne úgy fordítsd. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. a helyes prepozíció at. at minden egyéb esetben használatos. b) több. Az első esetben angolul a several kifejezést használd. Több órája várok rád. Kocsival szó angol fordításakor használhatsz by.. míg a másodikban a more-t. utóbbit pedig akkor. Például: They went to the zoo by car. 53. mint három órája várok. 87 . hanem az in prepozíciót használd. vagy a use szó. In the end nobody stayed on the stage. mint – more than. Végül senki nem maradt a színpadon. NÉHÁNY PREPOZÍCIÓ Arrive (megérkezik) ige után sose használj to-t. Például: There is a nice married couple in the photo. vagyis több. Ha a több szó megfelel a számos szó értékének. hogy valaminek a végén. Előbbit akkor. vagy nagyobb városba érkezik. my car). Például: I have been waiting for you for several hours. vagy a mondattól függően főnevet kell használni. MA REGGEL. I have been waiting for you for more than 3 hours. ha összehasonlítasz. melyek után ing-es alakot. Képen. We went to the zoo in my car. Érdemes megvenni azt a Mercit. Pl: At the end of the play they all went to the pub. míg az utóbbi azt. Tegnap érkezett Maggie Budapestre.

hogy fölszúrja az orromat. a második tagmondat alanya elé for-t kell tenni. gyakori cselekvéseknél: Amikor én még kissrác voltam. Túl nagy a szél ahhoz. hogy most vitorlázzunk. Túl hangos a zene ahhoz. He works as a slave. 4. mint az anyósom. Túl hideg van ahhoz. 3. hogy a jövő héten majd meglátogat. Tagadó mondatokban didn't want to (nem akart) helyett: I wouldn't let her prick my nose. -ne… I would eat it if it wasn't green. Elég gazdag ahhoz. mint az anyósom. A tea túl forró volt ahhoz. A vonat nem ment elég lassan ahhoz. Azt mondta. Nem voltam hajlandó megengedni neki.55. hogy én megvegyem). 88 . Pont olyan kedves vagy. That beer is too much for me to drink. 2. hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra. (pl. TOO és ENOUGH Amennyiben olyan jellegű összetett mondattal hoz össze a sors.) Az mégpedig. The train was not slow enough for him to jump on. Pl: The street is too muddy for Pisti to cross (it). (Tehát nem as…as. hogy a bébi aludni tudjon. It is too windy for us to sail now. hogy… vagy Nincs elég meleg ahhoz. illetve AS…AS A két összehasonlítás közt a különbség az. Például: You're just like my mother-in-law. Függő beszédben will helyett (amennyiben a főmondat múlt idejű): He said he would visit me the next week. WOULD jelentései Itt-ott már volt róla szó. (de nem rabszolga) Rabszolgaként dolgozik. egy gyarmaton) 57. az AS…AS-nél egy melléknév is használatos. hogy a LIKE esetében nem melléknévvel hasonlítasz össze. Például: He works like a slave. Megenném. The tea was too hot for the fly to beat the world record. 56. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. Az utca túl sáros ahhoz. She is not clever enough to understand it. 1. hogy a légy világcsúcsot ússzon benne. Nem elég okos ahhoz. (Pl. míg az as azonosít. Feltételes mondatokban: -na. Úgy dolgozik. hogy egy szót is kinyögjön. mint egy rabszolga. Múltban történt rendszeres. Például: He is rich enough to buy the villa. minden nap fociztam. mégpedig úgy hogy a második tagmondat hogy szóval kezdődik. hogy…) a második tagmondat angolban mindig főnévi igenévvel kezdődik (to do). hogy megigyam. vagy eléggé (enough) található. You're just as nice as my mother-in-law. Van egy másik különbség is. melynek első felében túlságosan (too). hogy fel tudjon ugrani rá. Pont olyan vagy. Túl részeg ahhoz. illetve as között. hogy a like hasonlít. The music is too loud for the baby to sleep. Amennyiben a két tagmondat alanya különböző (vagyis a villa túl drága ahhoz. LIKE. hogy megértse. most összefoglaljuk a leggyakrabban használt jelentéseket. When I was a kid I would play football every day. hogy megvegye a villát. mégpedig like. He is too drunk to speak. ha nem lenne zöld.

ha a mérete jó. That hair style suits you. 59. ha pedig két ruhadarab egymáshoz (például a pulóvered a szoknyádhoz) akkor go with. Vonzatok: borrow money from Joe lend money to Joe. a padlószőnyeg színe a fotelhez stb. Hű de jól áll az a mini szoknya! Igazán jól áll ez a frizura.kölcsönad Úgy jegyezd meg. amelyik megy a fotelhez.kölcsönkér lend . Sokszor azonban (elsősorban szóösszetételeknél) a way is lehet fizikai út: Például: motorway – autósztráda highway – főút railway – vasút (a sínek) 60.) Pl: That mini skirt really suits you. JÓL ÁLL (suit. fit. Az út hosszú volt. Jó lesz méretileg az a blúz? Olyan függönyt kell vennem. a stílusához stb. Does that blouse fit you. Jó a farmer mérete.. míg a way inkább elméleti. hogy kölcsönkérni mindig baróbb dolog. az út pedig zsúfolt. match) Ha egy ruha oly módon áll jól valakin. amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. Madam? I've got to buy a curtain that matches the armchair. go with. mint kölcsönadni.58. vagy match (Ez utóbbit használd akkor is. hogy megy az egyéniségéhez. akkor fit. KÖLCSÖNKÉR és KÖLCSÖNAD Ezt mindig összekeveritek! borrow . ha a függöny megy a tapétához. illeve way) Alapvető különbség az. akkor a suit szót használd. vagy lend Joe some money Bankkölcsön: loan lakást kiad: let (rooms to let – kiadó szobák) rent out (She'll rent out her flat) Bérel valamit: rent (hosszabb időre) hire (rövidebb időre) Bérleti díj: rent 89 . hogy a road fizikai értelemben vett út. She's bought a blouse that goes with her pants-suit. ÚTON (road. That pair of jeans fits me. Olyan blúzt vett. Tehát: gravelled road – murvás út dirt road – földút on the way to the office – úton az irodába rutted road – földút asphalt road – aszfaltút Például: Can you tell me the way to Denton Cottage? Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? (Czobor – Horlai) The way was long and the road was busy.

esetén pedig for-t. Az úttörők énekelnek. A for jelentése: valamennyi ideje. mióta megnősült stb. Ez a there csak formájában ugyanaz mint az ott jelentésű there. úgy is mondhatod. A for ezenkívül jelenti még azt is. Gumibot van a rendőr kezében. akkor is kezdhetsz there-rel. THERE IS/ARE/WAS/WERE/WILL BE There is a spider on the wall. lesz még lágy kenyér. megint lesz kávé. The pioneers are singing. vagy amióta elköltözött. 62. Elsősorban Present Perfect Continuous-os mondatokban használjuk: Például: She's been sleeping for 6 hours. it's (a) daddy longlegs. The truncheon is black. A since időpont kezdetet: február óta. -ja. Hey. – Van ott egy fénykép. ce.. Egy pók van a falon. ahol két there is van egy mondaton belül. négy éve. Hű. Amikor olyan dolgokat akarsz közölni. Reggel óta alszik. SINCE és FOR A since jelentése: óta (eltekintve azon esetektől mikor mivel). Két évig tanultam zongorázni. akkor there-rel kezdd a mondatot. vagy –et. Hat órája alszik. és az a valaki nem the-vel kezdődik (a girl – the girl). There is a truncheon in the policeman's hand. Egy kislány áll a sarkon. -a. There are three pioneers standing… És ha ez a három úttörő énekel. de az esetek többségében számíthatsz rá. ami eleve kizárja a there használatát. így there-rel kezdtünk. valaki csinál (csinált) valamit. Például: I studied the piano for two years. hogy –ig. He was a soldier for two years. A rendőrök a lányt nézik. Nézd a következő mondatpárt: Például: There are some pioneers standing under the flag. Tehát gyakoriak az olyan mondatok. A kislányon mini szoknya van. hogy a zászló alatt álló úttörők énekelnek. The policemen are looking at the girl. Például: There is a girl standing on the corner. -je. A legegyszerűbben úgy tudod megkülönböztetni őket. She's been sleeping since morning. hogy: Az első mondatban nem az úttörők álltak a zászló alatt. azonban sokkal gyakoribb a fenti típusú mondatok There-rel történő kezdése. Ha tehát valamiről szimplán megállapítod. hogy: A rabbit is sitting in the grass. éjfél óta. -ca. Két rendőr ül egy Zsiguliban. There are two policemen sitting in a Zsiguli. A light was in her eyes stb. A gumibot fekete. akkor: The three pioneers are singing. 1973 óta. Lesz még szőlő. There is a cat laughing on the roof. tíz perce. There is a photo there. Egy macska kacag a háztetőn. Fény volt a szemében.61. hogy a magyar óta használatakor since-t mondasz. The cat likes romantic stories. hisz nem tudtuk melyik úttörőkről van szó. Természetesen ha három úttörő áll a zászló alatt. -e. 90 . ha veszel). A második mondatban már tudtuk. emiatt a mondat the-vel kezdődött. Például: since morning for six months reggel óta hat hónapja Van. az egy kaszáspók! Nyuszi ül a fűben. Úttörők állnak a zászló alatt. hogy van/volt/lesz (egy könyv van az asztalon. A macska szereti a romantikus történeteket. Két évet volt katona. mikor ez nem jön be (hetek óta – for weeks). vagy valamennyi ideig. az előbb még volt kávé a kredencben. A for tehát időtartamot jelöl: két hete. The girl is wearing a mini skirt.

Vigyázz! A hardly esetén középen when. JOBB LENNE. Alig indultunk el. mikor láttuk. (Tehát itt sincs to. Még egyszer hangsúlyozom: to-t ne tégy a come elé. ha most hazamennénk. Jobb lenne. hogy dobog a szívem? 91 . Jobb lett volna. Joe. vagy ige 1. Angolban úgy tudsz rövidíteni. I've never seen her cry. Can you hear my heart beat? Senki nem hallotta. I saw the train come. Hallod. ha…) Rosszalló értelmű és ritkán használt. aki jobban tenné: I. jön). HALLOTTUK (see és hear) Amikor magyarban két tagmondatból álló mondatot mondasz lát. no sooner esetén than van. Jobban tetted volna. hogy ott állank kéz a kézben. ha az egyszerűbbet használod. Hardly had she finished laying the table. I'd better sleep. Alig kezdődött a meccs. Hallottam. hogy zörög a sárhányó). You'd better not have left. Például: You'd better have closed your eyes. ha…esetén jobban teszed. hogy a második tagmondat igéjét nem teszed külön igeidőbe. Tagadás esetén: had better not + ige 1. ha had better-t használsz. ezután had better (és nem would better). ha aludnék. mint bármi mást (You'd better use had better). Alak (jobban tetted volna. Például: You'd better not put on your dress. miáltal az első tagmondat szórendje megfordul (had she finished). hogy: I saw that the train was coming. Pl: Hardly had we started when the car got a flat tyre. ha becsukod a szemed. No sooner had the game begun than it started raining. 64.) Összevontan: 'd better. illetve no sooner szavakat a mondat elejére. Még sosem láttam sírni. Ua. alak. máris mennie kellett. hogy valaki kopog. Jobb. ahogy ott áll. Nobody heard him leaving the house. We'd better go home now. Múlt idő: had better have + ige 3. Például: Nobody heard him leave the house. 65. de egyszerűbb. ha nem öltöznél fel. LÁTTUK. vagy hall igével. Tehát gyakran emelik ki a hardly. hogy: Alighogy befejezte a terítést már meg is jöttek a vendégek. Jobban tenném.63. Hallom. HA (HAD BETTER) Jobb lenne ha-. a mondatnak mind a két felét ragozod (láttam. Az a mondat sem rossz. hogy már mennünk kell. (Beatles) I can hear someone knocking. Alig ültünk le. hanem –ing-es alakba. ALIGHOGY…MÁRIS Időnként használunk olyan jellegű mondatokat. when the guests arrived. I saw them standing hand in hand. Alig jött meg. No sooner had we sat down than we found it was time to go. ha nem mondod meg neki. máris zuhogott. majd az ige első alakja to nélkül. ha nem mész el. you. jobban tetted volna. máris defektet kaptunk. jobban tennéd ha…. Hardly had he arrived when he had to leave again. I saw the train coming. Azzal kezdd. You'd better not tell him. Jobb lenne. And I saw her standing there. hogy jön a vonat. mely mondat második felében szintén cselekvés van (Láttam. No sooner had she finished laying the table than the guests arrived. Láttam. Láttam. hogy elhagyta a házat. alakba.

-ról. csatamezőt keres. mit mondanak róla stb. tűnt úgy. seemed was believed stb. K. K.-nak van egy lova. a remek mesefigurát (a továbbiakban K. csinált valamit stb. is thought to know the king. is said to have been a lady-killer when he was young. elvesztette a lovát. I wasn't going to eat it. Ha akkor volt olyan. Például: Were you about to leave? Épp menni készültél? Were you going to leave? Ua. – I was about to start. egy gyáva.. Azt mondták. Feltételezik. hogy K. Úgy tűnik. K. de korábban volt valamilyen.66. Úgy tűnik. csatamezőt keres. hogy milyennek tűnik. is believed. hogy K. AZON VAN. mikor rákezdett az eső. when the rain began to fall. when the rain began to fall. gyáva. Úgy vélik. Ezt követi a főnévi igenév TO-ja. Eddig tehát: K. az infinitive perfect alakba kerül (to have been. folytasd a mondatot: Például: K. ÚGY TŰNIK. hogy K. gyáva. is thought. K. Az ilyen jellegű mondatok első szava K. Épp indulni készültem (azon voltam. stb. K. Azt mondják. AZT MONDJÁK RÓLA. hogy fiatal korában nagy kujon volt. amikor mondták. Fenti mondat going to-val is mondható: I was going to start. lesz. is said. I was just about to taste it. aki úgy tűnik. Attól függően. was reported to have a horse. hogy megkóstoljam. akkor infinitive-vel folytasd a mondatot. to have lost stb. nem is olyan gyáva. K. Tavaly még úgy tűnt.) Pl: K. Ezután az alábbi kifejezések jöhetnek: seems. K. is supposed stb. seems to have lost his horse. A JELENTÉSEK SZERINT… Válasszuk ki mondjuk Krisztofórót. hogy K. Jelentették.: Azt mondják. seems to be looking for a battlefield. hogy…. hogy K. vagy csinált valamit. HOGY (to be about to) Ez csak egy egyszerű kifejezés. to have known. Pl. akkor: K. hogy K. Úgy tűnik. ismeri a kapuzáró jelszót. is said to be a coward. most tűnik úgy stb. hogy elinduljak). hogy.-nak van egy lova. seemed to know the gate locking password.…aki a jelentések szerint…stb. K. hogy K. Nem akartam én megenni.). épp csak azon voltam. is reported to have a horse. was said to be a coward. A jelentések szerint K. 92 . K. akiről úgy tudják. Amennyiben most mondják. hogy K. ismeri a királyt. Azt mondják K. seems to… is said to…stb. (épp most) A jelentések szerint K. is reported. 67.. is reported to have left for the castle. Pl: Last year K. a várba ment. Amennyiben Krisztofóról egy hónappal ezelőtt mondták.

Ask him for a watch for your birthday.-s) példa. The door seemed to have been closed. mire Józsi kifestette a szobámat. Azt mondják. Megkérdeztem a címét. K.-t körözi a rendőrség. hogy K. Például: I asked him his address. There seemed to be a few more left. A különbség tehát a for.-val csinálták. How long does it take you to change that lock? It took me two minutes to get there. hány óra. míg a mosolyt levakarták az arcáról.. csinálta. K. Azt hitték. seemed to have known the gate opening password. Pl: It seems to be boiling. seemed to have been defeated. Mindennek tetejébe a to + infinitive. hogy K. hogy kicseréld azt a zárat? Két perc alatt ott voltam. Azt hiszik róla. bent volt a várban. We were thought to be working. It took Joe a week to paint my room. Például: K. és a mondást. How long will it take you to take off that skirt? Meddig tart már. megszökött lovastul. tehát úgy tűnt. hogy külföldi. Azt mondják. Azt mondják. vagy csinált valamit. elvesztette a lovát. Csak az tartott két órát. Jelentették. hogy K.-t minden gyerek szereti. mikor elvesztette. K. hogy K. akkor: K. was reported to be wanted by the police. K. MEDDIG TART? VAGY FÉL ÓRÁT (take) Ez is csak egy kifejezés. Ez mind a négy fenti esetben előfordulhat: Például: Azt mondják. One goose neck is said to be better than two hen necks. hogy dolgozunk.-t otthagyta a lova. hogy ismerte a kapunyitó jelszót: Azt mondták. This sentence is said to be the last one. ez már az utolsó mondat. tedd be a for-t az elé. hogy van még hátra egy pár. becsukták az ajtót. Meddig tart már. She is said to have been less than fourteen when she lost it. Úgy látszott. K. tűnést megelőzően volt valamilyen. 93 . was reported to have run away with his horse. amit kérsz. DE! Ha kérdezel: I asked Joe his name. Úgy látszik forr. 69. Málnát kért tőlem. Jelentették. hanem K. seems to be loved by every child. was said to have lost his horse. 68. Néhány egyéb (nem K. Kérdezd meg tőle. He asked me for some raspberries. Ha kérsz: I asked Joe for some money. hogy levedd azt a szoknyát? Tehát: take + valaki + to (Top Secret) Egy hét is beletelt. K. Feltehetően vidéken bújkál. KÉRDEZ vagy KÉR (ask) Angolul mindkét szó ask. Úgy tűnik. mondták róla stb. hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. Pl: It took them two hours to take the smile off his face. 14 éves sem volt. He is supposed to be hiding in the country. Órát kérj tőle a születésnapodra. hogy K. vagy to + perfect infinitive még szenvedőbe is kerülhet ha a jelentések szerint nem K.Ha a múltban tűnt úgy. hogy K. Úgy tűnt. Ha valamit kérsz. is said to have been deserted by his horse.-t legyőzték. Ask him the time. She is believed to be a foreigner. Úgy tűnik.

94 . Például: Let's meet at 6 o'clock. Az o'clock akár el is hagyható: Let's meet at six. Jobb szeret későn kelni. It's two months since we talked. a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc. mint a bort. kakukkos óra stb. Ha would prefer-t használsz. Watch – karóra Clock – egyéb órafajta (falióra. KÉT ÉVE NEM LÁTTALAK A már tanult: I haven't seen you for two years mellett It is kiemelésével is lehet kezdeni. mint a kutyákat. Nyelvekből jó. Hírközlő szervek (media) és a hivatalos nyelv akkor is használja. JOBB SZERET (prefer) A gyakran használt like better nem jó. Jobb szeretnek futni. Jobb szeretem a sört. Ha prefer után összehasonlítasz mindig –ing-et használj: I prefer singing to acting. Például: They are good at singing. Ha prefer után aktus jön (tehát nem tárgy). Jobban szeretem a macskákat. Két hónapja nem beszéltünk. Például: It is 5 hours GMT. Jobb szeret korán kelni. one lesson is 45 minutes. (Tehát since és simple past) Például: It's ages since I met them. ritkábban to-t (prefer to sing). Nálunk. He prefers to get up early. DE JÓL TÁNCOLSZ! (good at) Az ilyen jellegű mondatokat úgy is mondhatják. AZ ÓRA A watch és a clock tárgyak. in Csepel Workers' Home. O'clock: a köznyelv használja időpont megjelölésére. használhatsz –ing-et (prefer singing). amikor a köznyelv o'clock-ot mond. She is good at languages. Ezer éve nem találkoztam velük. Például: I prefer beer to wine. (Greenwich Mean Time) Greenwich-i idő szerint 5 óra van. A prefer-es mondatokban a mint nem than. mindig to kövesse: Például: I'd prefer to go to Greece. Hány óra van? Lesson: tanítási óra. What' the time? What time is it? 71. mint úszni. Nagyon jól vezet. 72. Találkozzunk hatkor. Például: I prefer cats to dogs.) Hour – egy hatvan percből álló egység (2 hours – két óra [120 perc]). hanem to. hogy: She dances well. ébresztőóra. és akkor némileg módosul a mondat. It's two years since I saw you. Például: With us. He's very good at driving. They prefer running to swimming. Jól énekelnek. He prefers getting up late.70. Inkább Görögországba mennék. Helyette: prefer. de talán gyakoribb a She is good at dancing. 73.

WANNA stb. whatever you do. gonna – going to wanna – want to gotta – have got to gimme – give me kinda – kind of 4U – for you U R – you are ain't – am not. Mindig csak a tiéd leszek. You're the only one who'll have me. aki dohányzik. This is the only way to convince him. a Fradi itt a sztár. Ez az egyetlen kijárat. is not. én ott leszek. Barki is az. Wherever you go. 76. This is the only exit. pénzt rob-ni nem. én veled megyek. AKÁRMIT Például: Wherever you go. AZ EGYETLEN (the only) Például: He's the only person in the office who smokes.ruhát fölvesz take off . Levette a cipőjét. The only problem is that it's rather expensive. Az egyetlen probléma. Például: They stole 2 million forints. They stole 100 forints from the old lady. Akárhogy is fáj. hogy kicsit drága. are not. Kiraboltak egy bankot. (Susie) Bárhová is mész. They robbed a bank. 95 . nem akarok találkozni vele.74. Whoever it is. Bárhová is mész. FÖLVESZ – LEVESZ (ruhát) Ezt is mindig összekevered! Figyelj! put on . They robbed the old lady of 100 forints. Ez angolul steal. 100 forintot raboltak el az idős hölgytől. I'm coming with you. Elraboltak 2 millió forintot.ruhát levesz Például: She put on her coat. hogy meggyőzzük őt. have not (ez egy generális tagadószó) 75. BÁRHOVÁ. 77. bármit is csinálsz. I'll be there. Ő az egyetlen ember az irodában. Ez az egyetlen lehetőség. He took off his shoes. GONNA. Különösen a rock világában gyakori az ilyen típusú szóösszevonás. Fradi is the first. vagy bankot lehet. Ua. mert rob-ni csak embert. However much it hurts. 78. RABOL és LOP Azért fontos. I don't want to see him. Fölvette a kabátját.

Már csak ilyen volt. Control yourself. Attól még nem lesz kopaszabb.79. Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. She was just like that. Pontosan tudom. Vagyok én olyan lány. Vagyok én olyan legény. I know exactly what kind of a woman your first wife was. hogy festi magát. hogy milyen nő volt az első feleséged. mint te. Good-bye. Most már viselkedjél. is there? No. ugye? Nincs. A poros nyomába se léphetsz az első feleségemnek. De azért nem volt olyan önző. mint amilyen legény te vagy. You are nothing like my first wife. Minden jót. There's no more. REMÉLEM (I hope) It was worth reading. Búcsúzásképpen … I am as tough a guy as you are. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni. You don't know what you're saying. Lehet. vagy goodbye. But she wasn't as selfish as you are. Nincs több. That won't make her balder. Én még ilyen marhát nem láttam. She may use make-up. Good luck and take care. She tried hard to please everyone. hogy megérte elolvasni Vigyázz magadra. I haven't seen a moron like you. 96 . mint te. Sokkal jobban főzött mint te. I am as tough a girl as tough a guy you are. She was much better at cooking than you and that's it. Remélem. és kész. Elvigyelek valahová az este? És milyen jól néz ki meztelen. Te nem tudod mit beszélsz.

ha befejeztem. de még nem vette el. Már öt perce szól a telefon. Mióta jár Jóska Gézával? Már egy hete csak a mamára gondolok. hogy ne szopd az ujjad! Megjavítottad már a csapot? Elfogyott a cigarettám. Én még sohasem utaztam a szellemvasúton. A mai napig nem felejtettem el azt a szeptemberi estét. Amikor befejezi. Te csöngettél. és most csuklok. mióta kivették a manduláját. Évek óta nem ettem ilyen jó véreshurkát. Épp most háltam lópokrócon. Dél óta alszik. de nagyon félek. Azóta horkol. de e héten 8-kor. vagy ül? Általában 7-kor kel. Ma reggel jártam Tótkomlósan. 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 97 . Ablakot nyitottam. Mondtam már neked. Mióta tanítasz? Két napja nyüszög. Még sosem volt ilyen szerencsém. De hisz ezt már tanultam. Mióta megnosült. Mióta megérkezett a városba. Már 10 éve barátnok. de a barátnomet már igen. Megkaptad már a pénzt? Kettokor jöttek meg. Kicsit meghíztál. Még sose féltem így. mint a Józsi. Sokszor voltam már ideges. és még most sem fejezte be. légyszives add ide. de az elvarázsolt kastélyban még nem voltam. Végre már ezt is megtanultam. de ma este kevertet. mert tavaly úgy kupán vágott. mikor elváltak. Jártam már Tótkomlóson. Három éve hordja azt a rongyos farmert. Ittam egy kis kólát. Mióta megláttalak a bokrok alatt.FORDÍTÁSI GYAKORLAT (MAGYAR-ANGOL) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) Mióta vársz magasabb életszínvonalra? Mióta próbálja visszaszerezni? Mióta tervezik. hogy összeházasodnak? 6 éve vagyok nos/férjnél. Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja! Állandóan hazudsz! Most már tudom. Lábát törte. E héten háltam lópokrócon. Ivott egy pohár vodkát és most itt kacsázik az utcán. Befejezted már? Nem említettem még neked azt az esetet. Tizennégy éves kora óta ír naplót. nem? 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) A kezét már megkérte. Elaludtál már? Épp most dugta el. Meglocsoltad már a feleséged? Ot még nem locsoltam meg. csak rólad álmodom. soha sem láttam a nagy sárkányt. Még fél évig sem éltek együtt. Még nem jártam Tótkomlóson. Osz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk. Már öt perce boldog. Jártál te már Tótkomlóson? Háltál te már lópokrócon? Épp most jártam Tótkomlóson. Egész mostanáig boldogok voltunk. mikor eloször láttalak meg a szénakazal tövibe'. de azóta se láttuk oket. 27 éve katona. hogy még most sem ment le a púp a fejemrol. Láttál te már felnott férfit meztelen? Megetted már amit tegnap foztem? A cipojét és a kabátját levette. Már három hete dolgozom. Láttál te már mackót málnásban? Sok kérdést már megoldottunk. Még sosem háltam lópokrócon. mikor véletlenül rossz buszra szálltam? Ugye még nem meséltem azokról az idokrol. mikor kéz a kézben mentünk a Dózsa György úton május 1jén? Felfújta a lufit. Órák óta azt az egy halat eszi. Olvastad már? Amikor majd elolvasod. Már egy hete csak a mamára gondolok. Épp TV-t név. Majd szólok. Tegnap mentem hozzá és kaptam tole piros tojást. az ingét épp most gombolja. és az most akkora. Én még sose voltam férfivel. Tasziló? A hullámvasúton már ültem. a legdrágább szállodában lakik. Most áll. Egy hete lakom a California szállodában. Háltam már lópokrócon. összesen hat napja fog táncolni. Ugye milyen sokat javult az életszínvonaluk? De idétlen vagy. Én még ilyet nem láttam! Nem találkoztunk mi már valahol? Bocsánatot kértél már tole? Már olvastam. Még nem csapott a fejemre. Általában Camparit iszik. Te jó isten. Megcsókolta (és most várandós). Mióta miniszter lett. Egész nap úgy hiányoztál. Már egy órája olvassa azt a kurta cikket. nem ittam többet. mint egy ház. Úgyhogy most három napja táncol. Az összes húst bepaníroztad? Nem találkoztunk mi már valahol? Még soha nem volt ilyen fejfájásom. de a fülbevalóját még nem kattintotta ki. Szakítottam Józsival. Még nem tanultam meg. Most már befejeztem. egész másképp viselkedik. így nem jöhet velem diszkózni. Még mindig nem felelt. 1986 óta tanár. A feleségemtol piros tojást még nem kaptam. autóval jár. Még mindig nem kérdeztem meg. Meddig maradsz még Budapesten? Mióta vagy Budapesten? Nyár óta csak rád gondolok. Elso találkozásunk óta szeretlek. de a sodrófát már elovette. pedig o már tegnap elkezdte. mennyit ittál! Nyugi. Tavaly óta cigarettázik. anyukám. Épp most ment el hazulról.

Csak nem fáztál meg? Hegyek között. Mielott elszaladt. Hová mész te kisnyulacska? Ballag a katona. a vonat már elment. Hányszor mosol naponta fogat? Józsi bácsi már nem dolgozik itt. Tegnap már két napja táncolt. Hu de köhögsz. mire rászánta magát. Most is olvas. Éjjel nappal rád gondolok. Korán szoktam kelni. Néha olvas. 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) Úgy értem. hogy fejjel lefelé van. Remélem érted a könyvet. Gyakran megyünk moziba.108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) Áh. hogy busszal járjon a piacra. Gondolkodom. Most épp nem alszik. hogy nincs otthon zsír. Ezt a sört most megiszom. völgyek között zakatol a vonat. Azt hiszem igazad van. Szabad akarok lenni. Mire rájöttem. Mit sütsz kis szucs? Sós húst sütsz kis szucs? Süt a pék. Mikor felébredtem. nem olvasok. hogy pénteken nem érek rá. Már tíz perce gépelt. Futni szoktam. mikor a vizsgabiztos megkérte. mert reggel rohanok. Mi? Csörög a lánc. mert elfelejtete föladni a levelet. Nagy elánnal bontotta a csirkét. Éjfélkor szokott lefeküdni. mit csinálsz te itt? Ezen a tavaszon fogok férjhez menni. a nyuszi már elszaladt. már összetört a szívem. Almát eszem. Milyen nap van ma? Minden kártya nálad van. olvasta. Remélem jól vagy. Szeretlek. Kati holnap jön át. de gyakran nevet. Perceg a szú. én értem. Hol lesz a hétvégi buli? Melyik horkol? Idáig vagyok az üzleti problémáiddal. hogy nincs papír a gépben. hogy cseréljenek helyet. Állandóan vitatkoznak. a lány már 20 perce ott várt. Mikor a sarokra értem. Már rég megsavanyodott a túró rudi. A Nap keleten kel. Szereted a mézet? Szeretsz még. Most épp nem írok. Ott megy az álmunk. Alszik a széken a kabát. Én nem golfozom. Érted? Mindenre emlékszem. szájában csutora. Mikor felébredt. Londonban üzletel. Ezért megfizetsz! Hull az elsárgult levél. Soha nem segít. Állandóan csapkodja az ajtót. Magas lovon ült. mikor végre kiment. Utálom a birkahúst. Itt jön a Nap. most már emlékszem. a kakas már fél órája kukorékolt. Dühös voltam rá. Már vagy három órája nyomta a csengot. Csakazértis el fogom olvasni. Órák hosszat ült a rókalyuk elott. Szeretlek. Nem hallom. Hé. mikor látta. Minden nap felkel a Nap. Mindig azt mondod. Apu. Ez kezd bedilizni. Mire kiért az állomásra. Csak olvasta. Majd holnap kimegyek a piacra. Ülök egy rózsaszínu kádban. A buszra várok. Úgy tudom ruhákat ad és vesz. Halálra untatsz. sárgarépát dugott a puska csövébe. amikor rájött. Egy fekete macska ül a fogason. mikor újabb vendégek érkeztek. Már egy órája ugatott a kutya. Az állatok sosem ölnek pénzért. mikor látta. hogy megegye. Nincs hozzászokva ahhoz. Már két órája beszélt. Holnap este színházba megyek. Írok. Sose olvas. 98 . már 10 perce ment a vonat. Mit csinálsz? Hova mész? Most hülyéskedsz? Hull az elsárgult levél. mikor a házmester végre kinézett. mielott lebukott. Minden este fest. Állandóan csapkodja az ajtót. Még tíz percet sem vezetett a forgalomban. mert csörög a lánc. Csöng a telefon. hogy visszafogott vagyok. hogy senki nincs a szobában. Ritkán sír. Tetszem neked? Nem ízlik a leves. Hol élsz te? Te kinek drukkolsz? Mindig este zuhanyozok. Ismerlek. Itt ül az ido a nyakamon. Minden este étteremben vacsorázik. süt a pék gezemice lángost. hogy szélhámos. mikor rájött. Még csak öt perce ettek. mit csinál a kutya a fánál? Állandóan újságot olvas reggeli közben. mikor végre feltunt egy nyuszi. mondd? Érted? Azt hiszem. Sírok. Lehúnyja kék szemét az ég. Csörög a lánc. Itt jön. Néha nyolcig alszik. Mire a vadász megtöltötte a pukáját. Malacka minden nap meglátogatja Micimackót. de úszni nem járok. Utálom az esot.

hogy csöpög a csap. aztán belépett a liftaknába. 314) Megcsinálod mire visszajövök? 315) Holnap lesz egy hete. 309) Mire fölébredsz. pacsirta szólt a fán. rosszul lett. 305) Mire új gyertyát gyújtasz. 288) A bíró az ujjával fütyült. hogy tegnap hétkor? Nem. Az orvos elszúrt valamit és a lábujját varrta az arcára. akkor épp a fogát fogja borogatni. mert elfelejtette elhozni a sípját. 281) Megitta a tejet. Még éjfélkor is a mesét nézte. 298) Még egy perc. hogy itt ordibálsz. kacsintott. hogy úszik a dinnyehéj. Én nem jártam iskolába. 275) Ez elment vadászni. felöltözött. hogy nos vagyok. a többi már leég. 302) Kedden lesz egy hete. Egy éve még taxisofor volt. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. 307) Mire hármat számolsz. hogy hétkor? Nem. Nagyon esett. amilyeneket azelott nem tapasztaltam. amit a nagymamája font. 301) Vasárnap már három napja lesz. 319) Úgyis elfelejti az elso részét mire végigolvassa. Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? Eloször Csorvásra ment. mikor lazán megszólalt:… Aludtál az eloadás alatt? Miközben golfozott. akkor vasalt. hanem a fiát fürdette. Malacka a földet nézte. fél napja lesz. kihül a krumpli. 289) Tegnap robbant le. Kelt a legény. Úgy érted. addig a fiúk a bányában dolgoztak. mikor egyszercsak megpillantotta Aljosát. Egész úton hazafelé azon gondolkodám… Amíg a lányok csevegtek. mielott kiköpte.-t? Mi robbant fel? Mikor láttad utoljára? Tegnap is késon jött haza. Fél nyolckor nem a hiradót nézte. 295) Mikor feljön a nap. 316) Mire a végére érsz. hogy épiti a házát. a lány a fogasnál állt. Útközben a lányokról beszélgettek. Pipa volt. megcsúszott és levágta az orrát. ahogy. 292) Tiz perc múlva tiz perce lesz. 293) Egy óra múlva fél órája fog takaritani. Belépett a szobába. hogy tizóraizik. Lenin élni fog. A nap is lement mire elolvastad. megette a kakaóscsigát. A bártündér a villanyokat oltogatta. 312) Tizenegyre legépelem. megköszönte a reggelit és bement a szobájába. mikor a baleset történt. 297) Holnap lesz egy éve. el fogod felejteni az elejét. Hörcsögöt kapott a születésnapjára. Épp krumpliért állt sorba. hogy alszik. és most azért reklamál. mert amikor tüsszent. aztán meg kardoskútra. 280) Mire megtalálta az anyát. 276) Mikor meglátta az egeret. 284) Félt. De elotte lezuhanyozott. Nem látott semmit. hogy tegnap nem fájt a fejem. hogy táncol. Te is vidéken nottél fel? Ezt a céklát még júniusban raktam el. akkor épp a fogorvosnál fog ülni. Jól megrágta. soha senki azelott. 1950-ben lépett be a pártba. A rakodópart alsó kövén ültem. Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet. Az istálló hátsó részében tehenek aludtak szalmán. egy napja lesz. minden nap elmentem meglesni a lányokat a munkásszállás fürdojében. mire ezt megírtam. mikor leszálltál a buszról? Egész este dünnyögött. Megoszültem. mikor agyonvágta az áram. (leégett). hogy napozik. de mint leány. 282) Hétkor találkoztunk a Nemzetinél. Bement a lány. 306) Majd délutánra megirom. Micimackó mézre gondolt. Ötkor? Nem. Aztán elejtette a borotvát és levágta a lába ujját. és néztem. 286) Piroska karjára akasztotta a kosarat. 320) Most volt a hirekben. ez meglotte. 296) Jövo ilyenkor lesz két éve. felugrott egy székre. 310) Szeptember végére kinyilnak a kerti virágok. ez hazavitte. 304) Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt). 318) Holnap lesz egy hete.223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) Miután megette. 300) Holnap háromkor? Nem. 279) Szerencse.R. Hogy most? Most itt ül mellettem és kuncog. 283) Nyáreste volt. hogy Tengizben dolgozik. Meredten bámult a távolba. Lenin él. hogy olvassa. 290) Tegnap se olvastad el. 294) Majd ha lemegy a nap. ott kóborolt egy cigány. Az egyikük a könyvet tartotta. 322) TV nézés közben vasalni fogok. hogy felébresztett valakit az ordibálásával. hogy legyen egy lakásunk. A lámpát szerelte. 274) Amikor én még kissrác voltam. Korán lefeküdt. Ajtót nyitott neki. és pont félórája lesz. 285) Úgy megcsókolt. 291) Jövore lesz négy éve. 99 . Bagoly meg a haját tépte. az összes poharat elmosogatom. mikor meglátta a karfiolfülüt. Többé nem jöve ki. megspórolunk annyit. akkor már aludni fog. 311) Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipomet. Míg a nyuszi magyarázott. 317) Mire kisül a hús. ez az iciripiciri meg mind megette. a száját harapdálta. a másik meg olvasott. hogy egész jövo héten esni fog. Épp egy dalt dúdoltam. mikor egy fiatal rendor lépett be a hátsó ajtón át. az orrát meg a lábára. megcsinálom. 321) Vasalás közben TV-t fogok nézni. mindig lerepül a cipoje. 299) A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve. eltunt a csavar. Ja. 287) Olyan nehézségekkel találtam szembe magam. mikor a gyerekek betörték az ablakot. mikor látta. 308) Mire megvénülünk. Épp az utcán sétáltam. míg fel nem rakta a szemüvegét. hogy nem hoztam kenyeret. Ki ment el az orvoshoz? Melyik orvos vett R. Épp sütotököket ettünk. hogy önmagát keresi. 313) Jövore lesz 15 éve. Tegnapelott hétkor? Akkor meg mosott. Szóval borotválkozott. hogy nem mos lábat. akiket lovászfiú korából ismert. ez megsütötte. így aztán hazaért nyolcra. Végig a film alatt a hátát vakargatta. Mesélt a lovakról. 303) Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállitják a piacra. búcsút intett neki. (Arany János) Ránézett a lányra. hogy sztrájkolnak. 277) Hol születtél? 278) Lenin élt.

Jó állást ígértek neki. 354) Hol fogsz dolgozni? 355) Senki nem fog egy könnycseppet sem hullatni érte. aki ért hozzá. 335) A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba. 360) Biztos. Ha nem Hong Kongban készült volna. Most szerelik az új antennát. 367) Ki fogják üriteni a termet. most viszik Danikáné lányát. 341) Tuzoltó leszel. hogy kimosták ezeket a pulóvereket? Ezt mind hibáltanul kellet vona lefordítani? Az összes pénzt elvitték. Vettek nékem piros csizmát. 369) Jövo õszre learatják a termést. 370) Most elesett. Csak néhány bizsut hagytak az öltözködoasztalon. Jani szólt. 359) Majd én leviszem a kutyát. 377) Mondd. 374) Kapott egy nagy pofont. Összességében tehát jól paffra vágtak. Kapsz tejet. ha tudjuk. 331) Majd holnap lemosom. 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) Nemsoká fölszolgálják a jéghideg söröket. Holnap ötre kell legépelni. hogy el fogja olvasni? 361) Nekem cimezték a levelet. 324) Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni. orrbaverem. A biztosító persze egy fillért nem adott. Épp most bontják az új felüljárót. mert a fényképeket fogom elohivni. úgyhogy nem lehetett titokban tartani. Manapság sokkal több pénzt költenek húsra. mikor a fényképet csinálták. El lehet vinni ezeket a könyveket? Bárcsak megtalálták volna. Mire rendorség odaért. 368) Söprik az Engels teret. nem lopták el. Most már kell találni valakit. 332) Mész holnap a bálba? 333) Iszol velem egyet? 334) Majd iszunk a Pistáéknál. Vettek ujjlenyomatot. nem venném meg. hogy akkor is olvasni fog. 336) Mikor lesz már vége? 337) A vége az lesz. Már egy csomószor megmondták neked. A házat már jóval azelott felépítették. hozzak neki narancsot. 329) A tervek szerint. hogy kész van. 349) Aigner Szilárd most mondta. 372) Lehet látni a tetoválását. hogy beköltöztek. hogy azért nem nyitott ajtót. 363) Eddig még semmit nem mondtak róla. hogy már nem vár tovább. 350) Ott az a nagy kövér felho. 356) Holnap tizenegy jó lesz? 357) Mikor jössz vissza? 358) Az se segít. de nem sok remény van. hogy ne nyúlj hozzá. vagy meglökték? 371) Kirúgták az igazgatót. 366) Elmozdult. Azt mondta. 364) Épp teritettek. Egy csomó embert följelentettek adócsalásért. Késobbre kell halasztani a találkozót. ha már úgyis megyek a boltba. hogy eso lesz. 379) Most viszik. 330) Lefogadom. 353) Vissza fogom adni. téged meghívtak? 378) Új iskolát építenek a falunkban. 362) Élve temették. Annuska azt mondta. a kórus épp a refrént fogja énekelni. mihelyst megtalálom. 326) Jövo ilyenkor nem a Leninkörúton. rojtosat. és biztos a diliházba visznek. hogy még semmit nem mondott Janinak. 365) A levelet elégették még mielott megtalálták volna. vagy katona. ha néger gyerekek potyognak az égbol. hogy bedilizel. 327) Egész délután próbálni fognak. Meg kéne mondani nekik. Elesett. Kiürítették a hamutartókat? Jövore talán majd elfogadják a jelentkezésedet. Még tíz ilyen mondat. biztos eso lesz. mikor leesett a tányér. Jövore talán majd kiadják. te is fogsz hiányozni nekem. 343) Te ezt tényleg megiszod? 344) Iszol egy kis tejet? 345) Nagyon fogsz hiányozni. vagy ellökték? Elmozdította a fejét épp akkor. 346) Igen. mint tegnapság. A radványi sötét erdoben halva találták Bárci Benot. azt hiszem. A mai napig titkolják a baleset okait. Azt mondta. Föl kéne már építeni ezt a házat. 342) Én mindenképpen tuzoltó leszek. Két lövést hallottak. 100 . 338) Hogy fogsz kijönni a ketrecbol? 339) Hát ezt én orrbaverem. Hány embert visznek Amerikába a Sorosalapítvánnyal? Az önéletrajzot sajnos angolul kell megírni. hogy kész a kávé. bársonyban… 380) Legújabb filmjét tartják a legjobbnak. ez mindjárt leveszi a cipojét. A Kangákat általában vadállatnak tekintik.323) Amig én vasalok. Remélem. bíborban. amikor belép a polgármester. Látták. Mari néni foltozni fogja a farmeremet. Szólt. hogy bemászik az ablakon. 351) Te. pont amikor fényképezték. 348) Azértse megyek hozzád. hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit. Locsolják a Soroksári utat. 340) Ha kisebb mint én. Azt mondta. vajat. hogy tegnap egész nap otthon volt. Ötezerre értékelték a vadonatúj nercbundáját. A csónakot szem elol tévesztették a suru ködben. Azt mondta. 352) Majd a konyhában leveszem a cipomet. a képeket már rég ellopták. 328) Kopogj. hogy ezt ne csinálják többé. mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. ha jössz. hogy kapcsoljam ki a rádiót. 347) Majd jövore feleségül veszlek. Már a múlt héten elküldték a levelet. A repülogép szerencsétlenség következtében 200 ember vesztette életét. Nem létezik. 376) Ezt a könyvet még semmilyen nyelvre nem fordították le. Azt mondta. 373) Meg kéne csinálni. 375) Új nevet adnak majd neki. 325) Jövo ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni.

Azt hitte nincs benne áram. melyik kólát kérjem. hogy hallgass! Azt mondta. 452) Azon tunodtem. hogy az anyósának ír. hogy alig lépett be. Észre tudja magát vétetni. Tudtam. Azt hitte nem bolha. rosszul hall. 482) Nem tudom. a szokét. 466) Azt javasolta. Azt mondtad. Megismételtetnéd vele? 101 . 446) Azt mondta bemehetek. 451) Nem tudtam. hogy nem akarsz mindenáron férjhez menni. Nem tudta hallatni a hangját. 447) Megkérdezte. próbáljuk meg még egyszer. 457) Nem tudtam. hogy holnap kettokor érkezem meg (kettokor érkeztet meg) New York legnagyobb repüloterére. 443) Azt mondta. 454) A vámos azt kérdezte. 459) Azon tunodtem. hogy eldugta-e? 487) Nem tudta. ha sír. holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. Felrohantam. Tudatni fogom veled a híreket. Nem tudtam miért takarja el az arcát. Komuvessel építtetett házat. 473) Szólt. Azt mondta. hogy miért nincs kész az ebéd. 484) Vajon hova dugta? 485) Nem tudta hova dugta. A nagymama azt hitte. Azt hitte nincs több. hogy kilépett. 440) Mondtam neki. 445) Azt hitte kolbászból van a kerítés. 480) Szólt. egész éjjel énelkelt. hogy elmenjek-e vagy maradjak. Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat. jobb ha nem nézek oda. hogy van lova. hogy nosülök? Azt mondtad. 437) Most szólt a házmester. hogy elkésnek. 467) Nem tudtam hány poharat tegyek az asztalra. 461) Azt mondta. hogy o az. mindent elmondtál. hogy mit vegyek fel. Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. 471) Tudtam. hogy jönnek az APEH-tól. 491) Nem tudom mire gondol a katona orség idején. Azt mondtam. nem érdekel. Levágattad a szoknyád alját? Minden nap lemosatod a kocsidat? Tegnap nem hozattam sört. hogy nem fog tejelni. hogy kicsit ugyan parasztos a neve. 474) Azt mondta. de nem szégyelli. 458) Nem tudtam. 450) Nem tudtam. Azt mondta. Mondtam már. Azon gondolkodott. Te tudtad mire akar kilyukadni? Mondtam már. tegyek-e egyáltalán valamit. 469) Többször is megkérdezte. hogy unatkozik. ha éhes volna. hogy megnézzem alszik-e a gyerek. 493) Nem tudom vegyek-e kabátot. hogy belépett? Nem. hogy már haza kell mennie. hogy mikor érkeznek. 470) Szerinte sáska volt. Mondd meg a tejesnek. 475) Fogalmam se volt mit tegyek.434) Azt hitte. Rávette. Levágattam a hajam. 453) Megkérdezte. Ahogy meglátta a vért. hogy három éve tanul lovagolni. 455) Tudni akarta. hogy van-e levelem. nem lát semmit. vegyen-e egy fél disznót. Azt mondta. hanem elefánt. Az orvos szerint egy-két napig még ágyban kell maradnia. o majd mindent elintéz. hogy jártam-e már Tótkomlóson. hogy azért nem no a narancsfája. 468) A fiú megígérte. hogy hétre ott kell lennünk. 492) Vajon adsz-e helyet magad mellett. 442) Mondtam. Azt hitte. 476) Fogalmam se volt. Mibol gondolod? Jól áll neked. hogy eldugja-e. hogy azt hitte. hogy így fáj. hogy nincs értelme mégegyszer megpróbálni. Vajat hozattam a közértbol. a Nyuszi a családjáról beszélt. elájult. hogy feleségül veszi a lányt. 460) Azt mondta. Nem tudtam. Lilára fogom festetni a hajam. mindent megbocsájtok. hogy nem tetszik a frizurám. hogy három évet tanult lovagolni. 462) Azt mondta. Megkérdezte. Azt mondta. 481) Nem tudom. máris kilépett. hogy ne hozzon több sajtot. 463) Azt mondta. Bélával fogja megfizettetni a kárt. 478) Azt mondtad. Azt mondta. hogy vegyek-e fel valamit. Éreztette befolyását. az epret nem szereti. 448) Tudni akarta. 464) Nem tudtam fog-e rám emlékezni. Úgy intézte. hogy próbálja meg a zöldet. ha az megteszi amire kéri. Azt mondta. jól aludtam-e. 439) Azt mondta az anyukám. hány éves lehet. hogy kilencre jössz. Miért tette ezt? Csak magának köszönhette (Õ jövette el). 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) Azt mondta. 444) Azt hittem már ebédeltél. 465) Azt kérdezte. mert délre az irodában kell lennie. 456) Azt kérdezte. 435) Azt hitte. vigyek esernyot. hogy honnan tudja. hogy pöttyöset vegyem. hogy álljon be rendornek. hol vettem a cipofuzot. 486) Azt se tudta. 449) Nem tudtam. Vajon mikor lesz már vége. 441) Azt mondta. hogy megenné. hogy hazudik. 472) Azt mondta. 479) Azt hittem. 438) Azt hitték. hogy mihelyt elkészül jön. hogy három éve van lova. van-e elvámolni valóm. hogy mi van a borödömben. hogy elhiszed-e még. hogy értem-e amit mond. 436) Azt állította. vagy a barnát. Kukorica Jancsi azt mondta. hogyan gyógyítsam meg a náthámat. hogy mit jelent mindez. hogy Piroska az. 488) Vajon miért tette? 489) Vajon elvesztette? 490) Nem tudom lesz-e még idonk. hogy ha esik. Azt mondta csak 10 perce van. Fogalmam se volt. Vajon vége lesz-e valaha. Micimackó azt mondta. hogy ne csináljak semmit. mert nem kap elég napfényt. azt mondta. 477) Rögtön láttam. hogy levegye-e a nadrágját. 483) Azt se tudtam fiú vagyok-e vagy lány.

A macskával etette meg a párizsit. Akkor se vetetem el. hamarabb befejezném. ezt a szerencsétlent is jól megszivatták. ha lesz elég idom. Épp most másoltatom. 614) Ha el tudsz jönni délután. hányszor. ha volna kenyere. Mondd. nem botlana meg. Ha szeretnél. hogy veszekedj. 642) Ha hajlandó lennél rámfigyelni. hogy látni szeretném. 647) Megszámoltam volna. ha megkér rá. 617) Elmegyek. Ha szeretsz. Miért nem a villanyszerelovel kötteted be a mosógépet? Mibol gondolod. 645) Ha nem lett volna ez a sok új szó. Messzirol kell szállíttatnia a tejet. Egy kis sírással mindent elérek nála. 651) Ha hajlandó lennél szép csendben elmenni. Ha többet dolgoztál volna. már túl lennénk rajta. 610) Ha lennél szíves segíteni. nem hallottuk volna a betöroket. add vissza neki. ha nem kéne nyakkendot kötnöm. ha nem öntözöd. Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát. hogy nem tudsz hozzájutni elég nohöz. Hányszor építtetted át a házadat? Itasd meg vele az egészet. 618) Feltéve ha nincs ellenvélemény. 639) Ha a nyuszi medve volna. aki kezel. hol. feltéve ha te is mész. 634) Ha tovább kerested volna. minden egyszerubb lenne. Portrét csináltattam a feleségemrol. 102 . 611) Ha esetleg. ha fiatalabb volnál? 624) Megszámoltam volna. megtörlöm az orrom. ha néhány napra elöl hagyod. találkoztunk volna. Rózsa Sándor a lovát ugratja. 627) Táncoltam volan én veled. Ne Technocol Rapidot szagoltass vele. 628) Majd meglátogatlak. hogy éheztek volna. kivel. hogy én voltam neked az elso? Ki kényszeríthet arra. 646) Ha én lennék a téeszelnök. ha esne. megtaláltad volna. 622) Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat. már rég elhagyta volna az országot. eljönnél délután. ha nem lenne olyan hideg. arra az esetre. ha kellett volna. ha nem szórakoznál annyit. A tizedik felesége se tudta feledtetni vele a legelsot. hanem repülosót. Szörnyu izgalmamban dadogni kezdtem. 641) Ha esetleg megtalálod. 623) Elcserélnéd két 16 évesre. Jóska lenne a párttitkár. még elkésünk. 640) Elmennék. amit az anyósa mondott neki. mint a pszichiáter. Az a sok szilva jól megszalasztott. hogy bevallja. 650) Ha mégis elveszettnek érzed magad. hogy minden rendben van. A tej megsavanyodik. 633) A helyedben nem fogadnám el azt az állást. Érd el. amit eldobált. hozz egy fél kiló uborkát. a vadásznak is kisebb szája lenne. most nem lenne pénzed. most több pénzt kapnál. ha tudtam volna. hogy van még idonk? Te is kertésszel gondoztatod a kertedet? A vacsorán egy fél disznót megetettek velem. Lengyelország volna a csúcson. jobb lett volna. 631) Ha megvetted volna. 648) Ha csak azért jöttél. Ha akkor leszoksz a dohányzásról. 632) Meginnám. Az az idióta tanár mindig ilyen hülye mondatokat fordíttat velünk. Kicseréltettem a féltengelyt és a levegoszurot. 616) Fozök egy csomó levest. Le kell vágatnom a hajam. ha túl hosszú? Eloszedettem vele mindent. ha görbe. netalántán találkoznál a barátommal. 625) Ha vártak volna. Gépeltesd ezt le. 612) Ha nem lenne rossz a kocsi. Felköttetem a Lord Mayort! Az utolsó szemig felszedettem vele. 637) Örülnék. most én lennék a legokosabb. 636) Ha már úgyis mész a zöldségeshez. Miért nem vágatod le. el tudnék menni Püspökladányba. 649) Ha örökké attól félnél. hogy itt maradnak vacsorára. eljössz délután. 629) Mit vennél. ha tudtam volna. Elhitettem vele. 613) Ha nem termeszthettek volna zöldséget. Szörnyu szegénységemben lopni kezdtem. idoben odaérnénk. 609) Ha hajlandó lenne ideadni a kocsidat. mond meg neki. ha máris elmennél. Piros palát fogok rakatni a házam tetejére. amit eldugott. 620) Ha adsz egy zsebkendot. Hány fényképet csináltattál? Mikor fogod megéleztetni a késeket? A szomszéddal hozatott cigarettát. 638) Ha nem lettek volna téveszméi. 643) El tudtam volna vágni. eljöttél volna délután. Egyenesíttesd ki. kimehetünk a Fradi meccsre. kérj segítséget bárkitol. 635) Ha megfáztál volna. hogy megtedd? Szerinted nem szörnyu dolog kitömetni a kedvenc állataidat? Miért nem csinálataod már meg ezt a vacak magnót? Nem tudtam kiverni a fejébol. Mindig velem iratja a szerelmes leveleit. itt tartjuk a gyulést.550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) Egy néger fiúval pucoltatja a cipojét. Virágot küldettem a névnapjára. 644) Nem örülnék. 652) Megcsináltam volna. te kivel csináltattad a futést? Mindig velem fordíttatja le az idétlen mondatait. nem kerültél volna kórházba. Ha szerettél volna. Na. 626) Ha a lónak hat lába volna. biztos. hacsak tényleg nincs rá szüksége. ha jobb kést adtál volna. 606) Mindig segítek neki. Mindenáron tükröt akar szereltetni a hálószoba plafonjára. ha otthon maradsz. ha nem veszel el! Csak nem akarod velem elhitetni. ha úgy döntenek. ha lenne egy milliód? 630) Ha nem sietsz. 621) Ha a kutya nem ébresztett volna fel. 619) Két szegény legény szántani menne. Egy rendorrel magyaráztatta el a helyes útirányt. most nem jöhetnél velünk. elobb vagy utóbb épp oly zavart lennél szellemileg.… 608) Nem adok neki pénzt. 615) Vigyél kabátot arra az esetre. ha nem fáj a fogam. A jókedvu tizedes fogkefével mosatta fel a folyosót. 607) Ha neked lennék. A borbéllyal húzatta ki a fogát. A virág elpusztul.

hogy ne nézzem örökké az ajkad. 725) A lány. 669) Csiga-biga told ki szarvadat. amit kértél. hogy ne csapjak zajt. nehogy a vámos megtalálja nála. 715) Kirúgta. hogy mindenki hallja. 744) Rómeo. ami nagyon kínos volt. amelyrõl beszélek. 712) Foztem szegény fiamnak egy kis mákostésztát. meg is bocsájtanék neki. 693) Lenyelte a gyémántot. hacsak meg nem hívnak. ahova akarod. 698) Nagyon halkan zongorázz. 700) Kikapcsolta a rádiót. 666) Ha nem lenne olyan önzo. hogy alásöpörhesse a szemetet. aki valaha színész volt. 672) Itthon maradok. hogy be tudjon menni a szobába. hogy ne lássa a leány. 726) A fiú. korábban hazajöttem volna. 723) Emlékeztettem arra. 663) Ha nem a férjemhez mentem volna feleségül. most nem ölelhetnélek itt karjaimban. ha nem tolod összetöröm házadat. hogy ne ázzon el a frizurája. amiért szeret ide jönni. 711) Beöltözött apácának. 682) Mindjárt ablakot nyitok. 699) Odaadtam neki a kulcsot. az én feleségem. 704) Kolompot akasztottak a tehén nyakába. hogy jobban lásson. 722) Ez az a ház. gyönyöru. nekem is adna egy túró rudit. 733) Abban a pillanatban. nehogy ujjlenyomatot hagyjon. akinek nincs múltja. 688) Összetörte a tükröt. 743) Elfelejtettem. ha volnál szíves adni egy tollat. hogy az extázis új magasságaiba vigyelek. 657) Ha a halálbüntetést nem törölték volna el. most te is tudnád járni ezt a táncot. hogy tudja merre mennyi. megsavanyodik. 740) Ellopta a fonöke tollát. hogy gyorsabban tudjon futni. hogy a gyerekek kimehessenek az utcára. hogy hamarosan visszajövök. most nem engedhetnénk meg magunknak. amin alszom. felmászott az erkélyre.653) Ha netán felébredne. 738) Budapest. hanem hozzád. hogy könnye kicsordul. 724) Ez az. 656) Ha kibirnám. 720) Elhoztam azt a könyvet. 658) A helyedben nem hinném el. amikor megnosültem. 701) Add ide a poharad. amit küldtél. … 728) A szoba. 730) A táska. melyet kifestettél. mit mond. hívj fel. 692) Megmutattam neki mim van. 731) A szék. 673) Hacsak a kormány nem ad több pénzt. 691) Felemelte a szonyeget. lószorbol van. 732) A lány. hogy rakja a lábát. amint bemegyek. amit láttam. 668) Megcímezném a borítékot. 670) Ha nem teszed a tejet hutobe. hogy mi tudjuk. 695) Elvált a nyolcadiktól. hadd egyen egy jót. 684) Korán kelt. be kell zárni a színházat. 680) Kinyitotta az ajtót. 686) Felhúzta a szoknyáját. 742) Az ágy. hogy együtt utazzunk Hawaiba. amikor belépett a szobába. 714) Ültetett egy kis spenótot. 707) Adj neki egy nagy pofont. 677) Jobb ha taxival mész. hogy a felesége ne tudja nézegetni magát. 671) Ha nem lettek volna olyan igézo szemei. nehogy elkéss. hogy kiszökhessen a börtönbol. hogy a kutya ne unatkozzon. hogy mindenki láthassa. hogy szagolgathassa. 697) Levettem a cipomet. melyben a levelet találtam. 659) Ha figyelted volna. amit tudott az esetrol. hogy becsapja a rendorséget. 710) Azért mondjuk. hogy berúghasson. hogy elvehesse a kilencediket. 716) Meglepodtem azon. 675) Ha hallgattál volna. amit ígért. hogy Kanga tudja. 679) Újságot tett a székre. 717) Elmesélte azt. mondd meg neki. hol van a Zsebibaba. 741) Kösz az ajándékot. 719) Emlékszem arra a történetre. hogy mi is ihassunk. 708) Vett egy macskát. 103 . 654) Ha nem huzod meg a farkát nem rúg meg. hogy ne hallja a nejem. nem kellett volna megkérnem az ikreket. hogy a bika mindig tudja merre jár. ami teljesen kimerítette. egybol válaszolnék is. hogy kimentse a gyereket. 664) Ha idoben telefonáltál volna. 702) Kint hagyta a pisztolyát. akihez beszélek. 655) Ha el tudnám olvasni az írásodat. 737) Ronald Reagan. amit elmeséltél. 705) Korán indulj. 713) Tedd ki. hogy ne zavarj senkit. 735) Oda megyek. 690) A fejére húzta a szoknyáját. nem nagy dicsosége az amerikai népnek. nehogy lelojön valakit. aki szerette Júliát. 676) Hangosan beszélt. 696) Levettem a cipomet. amit nem szabad elfelejtened. 718) Emlékszem arra. hogy még napnyugta elott elérje a hegy csúcsát. 665) Ha nagyobb halat tudtam volna fogni. akit láttam. 662) Nem tudunk elutazni. 721) Olyan ember O. … 729) A könyv. nehogy megint elkéss. hogy 'AHA'. 706) Örökké változtatta a címét. 681) Kesztyut húzott. hogy vidáman kezdje a napot. hogy jobban sajnálják. 709) Felállított egy madárijesztot. sose fejeztük volna be. 667) Ha esetleg megtalálod. melyet sokan látogatnak. hogy kimenjen a füst. hogy nehogy a seregélyek ellopják a szolot. 660) Ha gondját viselnéd a családnak. 689) Jancsi elfordult. 736) Ez az. 674) Ha nem segítettél volna. 687) Elkezdett reszketni. ahol áll az ido. észre se vette volna. hogy legyen majd mit ennünk. 734) Abban az évben találkoztam vele. melyet ott látsz. 661) Ha véletlenül ült volna rá a kalapomra. 685) Berohant az égo házba. akinek olyan szép az arca. 739) Körbefutotta a Szigetet. melyre rá akarok ülni. … 727) Az autó. elmehetnénk végre nyaralni. bölcs maradtál volna. nehogy aztán csalódjon. hacsak meg nem ütjük a fonyereményt. 678) Fölvette a szemüvegét. amit mondtál. amit elmeséltél. nehogy a kéménysepro összemaszatolja. 683) Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. nehogy felébredjen a szomszéd. 694) Vettem neki virágot. 703) Minden reggel iszik egy felest. soha nem kérnél meg. hogy hozzanak virágot.

akit mindnyájan szeretünk. 818) Akármi lehetsz. hogy van egy háza Sukorón. amit csak neked írok… A tócsa. a volt férjemé. akit már 20 éve ismerek. 821) Olyan nehéz volt. Egy könyvet akar elolvasni. amit adhatok. amiért egy vagyont fizettem. Az ápolóno. 814) Nem hagyott itt semmi mást. Szeret Mariskával táncolni. A baleset. hogy nem szabad sok kenyeret ennem. a sógoromé. aki megkérte a kezemet! Emlékszel már arra. 811) Csak annyit tudok róla. hogy nem tudta megcsinálni. amit mondasz. a nagynéném. nagyon eros. Ez az a szálloda. 841) Fure lépni tilos. A férfi. amit láttam. Meglepodtem azon. Mindnyájunkat meghívott. akit keres a rendorség. amit a pincértol kaptam. szemérmesen mosolygott. a forradalom szimbóluma volt. 813) Minden amit ott látsz. a nagyszobában volt. 799) A törpe. ami nagyon kedves volt tole. ami teljesen üres volt. bedöglött. mióta összetörte a papa kocsiját. 798) A vasorrú bába. tele volt olvashatatlan számokkal. akivel tegnap találkoztál. olyan koszos volt. elég kicsi. ez minden. 104 . izgatottan várta Piroskát. 828) Megnézheted nálam a TV musorát. A ház. Te úristen. hogy átlépd az országhatárt. amit a hókotró elkotort. 812) Nem volt más rajta. amit tegnap tettél velem? A rádió. 806) Mindent megvesz. A számla. csirketrancsírozó szerszám volt. még teljesen új volt. amibe belelépett… A lány. mint a higany. Lekéste a vonatot. hogy megöljem magam. aki a fa alatt áll. 808) Semmi más nem kell nekem. meg se mozdul. 809) Semmi mást nem tudtam enni. 797) A kopár szik sarja. Egy szót se értek abból. és szárítsa meg. 796) A hó. Az üzletvezeto. 842) Nem szabad azt gondolnod. amibe a fiú tízszer belerohant. A hajó. 838) Ne sírj érettem Argentina. 833) Nem építhettek úszómedencét a kertben. ami igaz volt. akit az úttörok nagyon tiszteltek. amit mondott. egy mézeskalács házban lakott. megsimogatta a homlokomat. Azt mondja. töltve volt. amihez kedve volt. elfelejtettem. amin a fiú feküdt. Budapest. A tanár. mióta bárányhimlos. A hölgy. aki a rendelést vette föl. akik ott legelésznek nagyon szomjasak. Mindig azt tette. amit tudok. Félek. amit akar. amit mondott. úgy zötykölodött. már nem üres. amit elvesztettél. 800) A farkas. nagyon súlyos volt. Felejtsd el amit láttál. 817) Nem tudta mit csinál. Karcsi. a Duna két partján terül el. 835) Soha nem fogják megengedni. amivel kórházba vittek. 816) Ne csináljon semmi mást. szereti a mézet. A labda. A mento. akinek a szülei vidéken élnek. nagyon fájt. tegnap még börtönben volt. mely Magyarország fovárosa. csak szerelem. Az a fivérem. hogy megcsinálta. A toll. Apukám. akinek a keze selymes volt. amit késve kaptunk. 840) Nem szabad zavarnod a munkájában. ami a Volga folyón ringott. amit meglát. mint a föld. ott feketéllik az út mentén. A novérem. ami nem igaz. vágja le. ami fölöttébb bosszantotta. 801) Lenin. melynek zöldek az ablakai a Dunára néz. ami teljesen szokatlan tole. akinek a tanítványa megnyerte a versenyt. 823) Bemehetek? 824) Nem mehetsz moziba.745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) A dal. aki úgy mozog. töltöttkáposztát. Nem érted amit mondok? Talán ez az az ember. csak a kalapja. meg egy sültcsirkét. csak mossa meg. Az autó. 803) A puska. 844) Nem szabad kopogtatás nélkül belépni. amivel írsz. amin tikkadt szöcskenyájak legelésznek. amelyikben tavaly laktam. aki ebbe az iskolába jár. 836) Azt mondta. aki újságíró nem szereti a híradót. akivel valaha találkoztam. csak sötétséget. Add oda neki. akit Jancsi elégetett. 832) Nem gyújthatott rá abban a szobában. csak egy kis húslevest. és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra. Jóska. 810) Csak egy ötös van nálam. A ház. amire pályázik. 839) Ne kényszeríts arra. a Nagy Októberi Szocialista forradalom atyja volt. 831) Táncolhatsz avval az úrral. tegnap meglátogatott. 825) Kölcsönveheted a kocsimat. 834) Nem csókolhatom meg. Mindent adj oda neki. ami az asztalon van. Az állás. mint egy talicska. A pincér. 819) Azt mondta. aki a ngymama ruháját vette föl. amit láttunk. Megdöbbentett amit mondott. sokat dohányzik. 815) Nem láttam semmi mást. amit kértél. 826) Kimehetek játszani? 827) Nem mehetsz Tótkomlósra. 822) Jó úszó voltam. elnézést kért. 805) A hevero. hogy nem vezethet. ég a napmelegtol. 820) Fiatal koromban jól úsztam. A tehenek. De hisz ez nem az a férfi. ami csak akarsz. 807) Elmondtam neki mindent. A pofon. Aztán bementünk egy bárba. az enyém. hogy lekéste a vonatot. 837) Ne tégy ilyet. akinek az ágyába Hófehérke belefeküdt. 804) A kés. a város KISZtitkára volt. amit akar. melyben lakom. 802) Az Auróra. amit a lány levett a falról. csak egy koszlott konyharuhát. Te vagy a legnagyszerubb lány. akinek a bátyja nagyon eros… Nem értettem a tréfát. 829) Nyitva hagyhatom az ajtót? 830) Nem jöhetsz be a szobába. hogy valaha is elfeledlek. 843) Az orvos azt mondja. aki vidéken született. Nem értettem. amit amott látsz.

/ Lehetetlen. ahol a régi iskola állt. Biztosan o az. 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) Bizonyára elvált. hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen. hogy eszik. hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira. Biztos. / Tudna írni. 847) Virágok szedése tilos! 848) A kocsiba kutyát behozni tilos. 886) Holnap kellett volna indulnia Amerikába. de elvették az útlevelét. valószínuleg biztosan valószínuleg lehetséges Valószínuleg szereti a knédlit. Lehet. hogy megírja. 881) Udvariasabbnak kellett volna lennem. 867) Itt kell maradnod éjszakára (mert nem engedlek el). hogy jelentették a tervüket. hogy ot láttad a Pipacsban. Tud írni. Tudott írni. 893) Ki kellett rabolniuk a bankot. Lehet. El kell venned ot. hogy megette. hisz az egy rendes no. 868) Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni). Lehet. 898) Biztos. Írhatott.) Nem kellett volna megházasodnia. hogy nem o az. mert nálam már nem volt. Bizonyára hallottad a hírt. mert a férje kifestette az egész lakást. 873) Nem kellett (nem volt szükséges) festot hívnia. Tudott volna írni. vagy meg is sérülhetett volna. hogy ír. Biztos. Lehetséges. ha egyszer nem az o bune volt. ha be akarsz jönni hozzám. Lehet. / Lehet. hogy múlt héten jön. hogy nem kell elvennem. / Lehet. (ez bizonytalanabb) Bizonyára eszik (épp most). Írhatna. Lehetetlen. hogy épp a férjével beszélget. lehet. 872) Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre. hogy nem mondott ilyet. 877) Taxival kellett volna menned. 892) Úgy volt. 860) Most kell megtennünk. hogy eszik. 857) Nem lett volna szabad átmenned a piroson. 883) Ha felmentem volna hozzá. 859) Újra meg kell próbálnod. Lehet. 865) Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába. Lehetséges. 884) Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod. hogy megsérült. 888) Nem kellett volna idejönnöd. 879) Már iskolában kellene lenniük. 880) El kéne vinnie a kocsiját muszaki vizsgára. 858) Kilencre vissza kell érned az irodába. 850) Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel. 871) Cigarettát kellett vennie.) El kellett vennie ot. Vidd magaddal az esokabátod. 890) Nem kellett volna hibáztatnod. hogy nem igaz a hír. 856) Nem kellett volna kinevetned. 863) Nem kell egész éjjel dolgoznia. hogy Barcelonába menj! 854) Nem kéne hazudnod. 875) Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet. Nem tudja megírni. 869) Új öltönyt kellett vennem. 876) Vigyáznod kéne. Lehet. (épp most) Lehet. Lehet. hogy mit beszélsz. hogy esni fog. 885) Jövo szombaton kellett volna összeházasodniuk. 891) Mindig kopogj. de összevesztek. Biztosan szerette a knédlit. hogy nem ette meg. hogy épp a sarkon áll. Biztos Spanyolországba mentek. Lehetetlen. hogy korábban jött. 896) Ez bizonyára szerelem. 887) Végül is nem kellett volna annyira sietned. Valószínuleg szerette a knédlit. hogy beteg volt. hogy szereti a knédlit. 899) Biztos megfáztál a folyón. hogy megírta. Lehet. hogy megírta. még megjöhetnek. 855) Nem volna szabad ígérgetned. (Nem lett volna szabad értelemben. Valószínuleg szerette a knédlit. hogy megette. 864) Nyolcra ott kell lennie. Biztos. hogy nem olyan rossz ember. 874) Segítenem kéne neki. Nem kellett volna megházasodnia. Valószínuleg szereti a knédlit. 846) Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül. Ne menj el. Meg kéne házasodni. 878) Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom. 851) Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet! 852) Nem focizhattok a kertemben. (ez bizonytalanabb) Biztos megette. Bizonyára ez az a hely. 866) Kilenckor otthon kell lennem. 895) Bizonyára a szobájában tanul. Nem kellett elvennie ot. 862) Nem kell (nem szükséges). Biztosan o volt az. hogy írt. Biztos. 882) Megértobbnek kellett volna lennie velem szemben. Ez biztosan a postás lesz. (Nem lett volna szükséges értelemben. Nem kellett elvennie ot. ha egyszer nem áll szándékodban így tenni. 894) Bizonyára beteg. 870) Vissza kellett adniuk. hogy nem ette meg. 889) Nem kellett volna félbehagynod a munkát. hogy az esti vonattal jönnek. így lottek a lagzinak. Biztosan szereti a knédlit. Lehet. 105 . Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. Lehet. Írhat. 897) Biztos. 853) Nem engedem. Az ki van csukva. ott is kellett volna maradnom.845) Nem volt szabad velük mennie. Meg kellett volna házasodnod. hogy nem o okozta a balesetet. Írhatott is volna. Biztos. 849) Nem találkozhatott a családjával a múlt évben. Na fogadjunk. Lehet. 861) Nem kell részt vennie a konferencián. hogy randevúzol velem. hogy szerette a knédlit.

Valószínu. 1070) Lehet. hogy elkapták a tolvajt. Nem lett volna szabad írnia. 1048) Lehet. Biztos nem tudtak róla. 1046) Lehetetlen. hogy telefonált. hogy mind megitta. Írni fog. Írni merészel. csak nem voltam otthon. Nem lett volna szabad írnia. hogy elmentek paradicsomot szedni. Lehet. 1034) Meg kellett volna élezned a kaszát. Bizonyára írt. Írna. 1038) Nem kellett volna hozzámenned ahhoz a részeg tengerészhez. 1021) Lehet. Nem kell írnia.961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) 1014) 1015) 1016) 1017) 1018) 1019) 1020) Lehet. (nem szükséges) Nem kell írnia. Valószínu egy kicsit késobb jön. Írnia kellett. A végállomásig kellet volna menned és ott átszállni egy buszra. 1063) Nem kellett volna mindjárt az elso tánc után letépni a blúzát. 1058) Nem kellett volna olyan korán jönnöd. hogy nem írt. / Valószínüleg ír. 1066) Esetleg meglazulhat a gomb és leesik a szoknyád. 1064) Lehet. Írnia kellett volna. hogy megcsináltatom a horoszkópom. Biztos a fészekbol esett ki az a kismadár. hogy írt. Senkinek nem szabad beszélni róla. Írnia kellene. Írt volna. Írnia kellett volna. Kellene (illene) írnia. Hatkor el kell mennem. hogy összekevertelek valakivel. hogy tévedtem. hogy otthon vannak. Írni merészelt. hogy Józsi lekéste a vonatot. Nem írhat. 1047) Be kellett volna olajoznod a bicikliláncot. Írnia kell. amikor meglátta a húgát egy rendor karjaiban. 1041) Biztos kikelt volna. mert zöld a sapkája. 1042) Hála istennek nem kellett mind meginnom. 1057) Bizonyára nem vett észre minket. Írnia kellett volna. 1050) Biztos. az hangosabban zümmög. 1060) Biztos. 1035) Biztos krumplit hámoz. nem ér annyit az egész. Nem kell írnia. 1029) Biztos épp a halakat etette. / Lehet. Lehet. Nem kellett írnia. 1059) Nem kellett zöldséget venni. hogy alszik. 1055) Lehet. Biztos. 1056) Lehet. hogy nem ír. Biztos mind hazament. Nem kellett volna ajándékot hoznod. hogy nyitva maradt az ajtó. hogy Jóska írta. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia. Lehet. 1071) Bizonyára alszik. biztos megjön holnap. de közben disszidált. 1061) Nem valószínu. 1067) Biztos a taxiban felejtette a pénztárcáját. hogy foz. Nem szabad írnia. hisz még nem volt ott. 1043) Nem lett volna fontos kiszedni a mellébol a csontot. 1026) Nem lehetsz ilyen érzéketlen! 1027) Esetleg kihullhat a hajad. volt elég a kertben. hogy nem vagyok egy lángész. hogy ma már nem jön. hogy ot láttad. hogy telefonált. ha öntözöd. Nem kellett volna táviratot küldened. 1028) Hamarább is szólhattál volna. hogy ír. 1065) Nem valószínu. 1024) Lehet. 1023) Nem kellett volna fölizgatnod magad. hogy nem Mariskát láttad éjjel a körúton. az serceg így. 1033) Valószínu lemerevedett. 1062) Már bizonyára hallottad az újságot. 1054) Eztet kell a szívedre tenni. Bizonyára írt. hogy ma este itt leszek. 1036) Esetleg megvakulhatsz. 1068) Már rég meg kellett volna mondanod neki. hogy tévedsz. hogy Mariska megjött már. Lehet. ha annyit nézed a lábam. hogy megváltozol. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. 1078) Lehet. Az is lehet. Ma reggel nem kellett korán kelnem. 1045) Biztos a fejébe vette. 1053) Nem kell úgy a szívedre venni. hisz nem is tud írni. mert hetek óta gyakrabban jön. Abba kéne hagynod a dohányzást. Valaha nem írt. hisz Baltimore-ban van. 1049) Biztos borotválkozik. 106 . 1052) Valószíno. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. hogy Jóska írta a falra azt a gusztustalan mondatot. Nem lett volna szükséges írnia. 1044) Holnapra kellett volna megírnia. 1022) Ha jó leszel. hogy megint elvált. hogy nincs pénzed. 1039) Ehetek egy banánt? 1040) Akár fejbe is verhetett volna. nekem nem kell. hogy elfeledkeztél a születésnapomról! Lehet. 1037) Be kéne tenni a hutobe. ha annyit fogyókúrázol. 1030) Az nem lehet. hogy nem száll le rólam. Az ki van csukva. Valószínu. 1069) Alig valószínu. 1074) nem mondhatott ilyet! 1075) Azért ezt nem kellett volna… 1076) Rendor az nem lehet. hogy darázs volt. Nem valószínu. hogy annyi szív hiába onta vért… 1031) Biztos agyára ment a jólét. mikor csöngettél. Biztos te vagy az új tanár. Bizonyára épp ír. 1051) Ki van zárva. 1032) Lehet. 1077) Méhecske nem lehetett. Valaha írt. Nem mert írni. Akár az egész dinnyét megehetted volna. Az nem lehet. Nem volna szabad írnia. 1072) Nem kéne elmeorvoshoz fordulnod? 1073) Nem kellett volna úgy rohannod. egy levél is megtette volna. Írnia kell. vacsora után ehetsz egy banánt. 1025) Ne izgulj. Attól még nem kellett volna lecsavarnod az orrát. hogy telefonált. Meg kellett volna beszélniük az ügyet.

Tiszta idopocsékolás akkor beszélni vele. aki ilyet tenne. Sajnáltuk. nem olyan. hogy beszélgessek veled. Nehéz a boldogságtól búcsút venni. hogy bezártam az ajtót. Nem volt semmi ok arra. Örülök. Jóska úgy döntött. Fontos. Imád aludni. hogy játszotta a nagyfonököt. hogy ilyen kabátod van. hogy a barátaim találkozhassanak velük. Utál elkésni a munkából. Döbbenetes volt meglátni a számlát. hogy ráültem a kutyádra. hogy rá várjak. És amikor esni kezd… Imádok a kertben üldögélni. Bun így viselkedni. Örömmel fog találkozni veled. hogy személyesen találkozhatunk. hogy itt vagy. Még mielott felkérte volna a lányt. 1138) 1139) 1140) 1141) 1142) 1143) 1144) 1145) 1146) 1147) 1148) 1149) 1150) 1151) 1152) 1153) 1154) 1155) 1156) 1157) 1158) 1159) 1160) 1161) 1162) 1163) 1164) 1165) 1166) 1167) 1168) 1169) 1170) 1171) 1172) 1173) 1174) 1175) 1176) 1177) 1178) 1179) 1180) 1181) 1182) 1183) 1184) 1185) 1186) 1187) 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) Mi vagyunk azok. mikor elmentem hazulról. nem engedheti meg magának beleegyezik elintéz kér megkísérel kér. Nem felejtettem el bezárni az ajtót. Imádok imádni. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni. hogy zavarlak. Derogál neki. amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben. nem fiú-e az illeto. Érdekes dolog esoben énekelni. ha látom. mikor elmentem hazulról. Abbahagyták a beszélgetést. Soha nem fogom elfelejteni az. Tévedni emberi dolog. Nincs miért aggódni. A futás hasznos. Azzal volt elfoglalva. hogy túléli. Nagyon jól táncol. hogy busz végre elinduljon. Sok a dolgom.1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) 1126) 1127) 1128) 1129) 1130) 1131) 1132) 1133) 1134) 1135) 1136) 1137) Esetleg az is lehet. hogy megbizonyosodjon. akik boldogságot hoznak. könyörög követel elhatároz követel megenged tanácsol parancsol kíván elvisel 107 . hogy megnézzük a várost. Tovább folytatod a kertészkedést? Utál elkésni a munkából. Ölni bun. Megálltak. Nincs érteleme sírni miatta. Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után. Haza akarok menni. mikor ilyen hangulatban van. Érdemes meghallgatni azt a lemezt. hogy itt vagy. Boldog vagyok. Nem érdemes várni rá. Biztos notlen. hogy tartozol egy ezressel. hogy olyan korán elmennek. hogy búcsúzzunk. Nincs számodra helyem. Veszélyes az. hogy mit mond. hogy közelebbrol is megnézi. hogy nem élvezel egy ilyen könyvet. Érdekes volt végighallgatni. Elegem van. Emlékszem. A jobb alsó hatost kellett volna kihúznia. örülök. Ne felejtsd el elhozni a boröndöket. Nem tett kísérletet a szökésre. hogy higgy abban amit csinálsz. Engem tett felelossé. hogy vendégül láthatlak. Nincs itt kérem semmi látnivaló. Tele van a hócipom azzal. Ideje. Van hely ahova leülhetek? Nincs esélye. Jobb szereti egyedül csinálni. Sajnálattal kell közölnöm. Kipróbálta. Udvariatlanság lenne nem meghívni. (Futni hasznos dolog. kezd kezd folytat szeret imád gyulöl jobban szeret Öt éve kezdett zongorázni tanulni. Megpróbálta megcsókolni a lányt. Türelmetlenül vártuk. Hiszem. Micsoda kérdés! Nincs szórnivaló pénzem. Repülovel gyorsabb menni mint lóháton. Jézus. Jó lesz találkozni veled. Könnyu ilyen fajta mondatokat lefordítani. Hajlandók segíteni. Alig várom. A futás hasznos dolog. Sajnálom. Meglepetéssel hallottuk a híreket. Nincs számodra pénzem. Kár volt otthagyni. Táskámban van a megírt levél. Nincs sok értelme beszélni hozzá úgyse figyel sose.) Úszni könnyu. hogy annyit járkálsz a nyakamra. Bocs. Elmentem az uszodába egy jót úszni. Jobb szeretek olvasni. hogy milyen dolog csókolózni. Örömmel hallottuk a híreket. mint írni. Nagyon rosszul énekel. A tanulás az élet fontos része. Chicagóban jó lakni. hogy indulj korábban. Milyen kellemes meglepetés. mert olyan simák az arcvonásai. hogy Párizsba menjek. hogy szúnyog volt. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés. Nem volt lehetoségünk. Nem vagyok olyan hangulatban. ha egy öreg ember gyorsan fut. A sírás noi praktika. Nekem ez túl nehéz. Biztos a másikat húzta ki. Azt tanácsolom. Mosolygó kislányt látok. hogy eljöjjön hozzánk. hogy beszélgessenek. Továbbra is bámulta oket. Nem kell errol vitázni. Szégyen. hogy elveszett a pénz. Szerencsés vagy.

a kutya macskát kért. 1289) A földön feküdt és levego után kapkodott. úgy döntött. 1296) Mivel pénzt nem talált a betöro. Nem sikerült levizsgáznia. 1295) Mivel más már nem volt. ne csináljam. hogy új életet kezd. hát az anyósához fordult. hogy a Fordommal gázoljak át a folyón. miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve. 1279) Miután megette a csontot. Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét. 1288) Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta. elhatározta. bevall nagyra becsül elkerül tekint valaminek akadályoz élvez elnézést kér szívesen (nem bán) nem tehet róla elképzel elhalaszt egyre csak csinál valamit megakadályoz visszaidéz megment. 1285) A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra. hogy otthon marad. A szülei nem fogják elengedni. Nem akarok veled maradni. 1277) Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni. hogy o lopta el a biciklit. 1274) Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet. 1265) Ragaszkodik hozzá. meg kell jegyezzem. 1291) Mivel elfogyott a hentes húsa.1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) 1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) biztat vár nem sikerül remél segít megtilt meghív vágyódik sikerül fölajánl megparancsol akar. 1284) Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába be. hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre. spórol ki nem állhat javasol elvisel ellenkezik neheztel Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago) Tiltakozom. 1297) Mivel elfogyott a jég. 1293) Mivel félt az esotol. 1263) A rendorségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt. tervez javasol tettet megígér megenged rávesz emlékeztet megtagad kér mond kísért sürget akar óhajt Nem engedhetem meg magamnak. még fagyizót is vezet. hogy új dalt tanulnak. 1286) Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától. 1259) Élvezed. hogy nászajándékuk nagyobb léptéku is lehetett volna. (Adrian Mole) Úgy tett mint aki nem hallja. munkába állt. 1264) Nem emlékszem. s közben a kutyái ugattak körülötte. 1281) Miután visszatért külföldrol. 1261) Bevallotta. hogy valaha is találkoztam volna vele. 1283) Napoleon kijött a házból. Megkérte. 1275) Mióta eljöttünk Párizsból. 1278) Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz. 1298) mosolygó hölgy 1299) felkelo nap 1300) hullócsillag 1301) vágtázó halottkémek 1302) mosó medve (a maci. hogy minden évben külföldön nyaraljon. hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel. 1294) Miután zavarta a lányt a kukák látványa. A feleségem azt mondta. hogy írjak neki. hogy hatkor ébressze. 1262) Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát. 1276) Azonkívül hogy profi focista. Úgy döntöttek. kiment hogy hozzon. hogy vigyen el egy magán orrászhoz. 1290) Az idos hölgy a rendorség felé tartott. 1266) mielott 1267) miután 1268) ahogy 1269) amióta 1270) azonkívül 1271) anélkül hogy 1272) ahelyett. (Adrian Mole) Könyörögtem. hát bezárta a boltot. hogy velem maradj. Muszáj volt egy-két célzást ejtenem. 1280) Miután bejejezte a mosogatást fozni kezdett. Azt akarom. függönyt tett az ablakra. Majd szólj. amelyik épp mos) 1303) füstölo Trabant 1304) pancsoló kislány 1305) éneklo kutya 1306) nyávogó macska 1307) fenyegeto levél 108 . hogy 1273) Reggeli elott szoktam fürödni. hogy ezt csinálod? 1260) Megpróbálta kikerülni. már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot. 1292) Mivel szegények volta. hogy világossá tegye nézeteit. miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá. 1287) A férfi folytatta az ivást. hát mindent szétvert. 1282) Az üzletbe menvén balesetet láttunk. nem tudtak házat venni maguknak.

mikor minden zsúfolt. megmar. Muszáj kiszelloztetnem. de nem ment. jó. Nem sikerült utolérnem. mielott meghívod. hogy minden kívánságát teljesítsd. Könnyu másnak vermet ásni. mely a Soroksári úton száguldozik? A lány. Megpróbálunk valami jó megoldást találni mindenki számára. nem hagytam-e nálad a csipkés kombiném. hogy ne csússzon egyre közelebb hozzá. Unom már. A lejmolás csúnya dolog. hogy oszinte egy ügyben. Még egyszer nem kockáztatom meg. Megfogta a tehén farkát. A tyúkok nehezményezték. kiváló szakember. hogy volt dolgod vele. aki közszemérem elleni vétséget követett el és úgy döntött. melyek az asztalon vannak. mely a fuben fekszik. Ki nem állhatom. a novérem. hogy találkozhassunk. Lepihenni melletted. Nem bánom ha itt maradsz éjszakára. ha nem kell venni napolajat. (“becsülve van mindenki által”) Ki az a lány. aki az ablak alatt túráztatta a kocsiját. Ez téged arra fog kötelezni. amikor elmegy. Dühös volt a soforre. Remélem. hogy minden reggel ötkor keljek. Nincs senki. Szerintem könnyu volt megírni. Élvezte. Megpróbált fölkelni. Alig várom. A zsugori fazonja nem volt hajlandó kipengetni egy rongyot. hogy mindig én húzlak ki a csávából. menedék a szívednek. Sikerült utolérnem. Nem tudta megállni. uram. hogy hamarosan találkozunk. Mindig iszik almalevet lefekvés elott. Hozd ide a papagájt. hogy kifizetem a szállodát. Javaslom. Adj valamit inni. de most nem találom sehol. hogy hívjam fel az állatkertet. mikor az ember csak egy nagyon kicsi állat. bár figyelmeztettem. Féltem közel menni hozzá. ami a konyhában maradt. de engem nem tudott átverni. hogy ne találkozzam vele. amikor telefüstöli a szobát. Tagadom. hogy ma ilyen korán hazajössz. amint egy libafarmon él? Kétlem. hogy fölvegye a cipojét. A csótányok megették az összes ennivalót. Ne felejtsd el megnézni. A fénykép. hogy kölcsönadjak neki. akihez szólhatnék.1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) 1360) 1361) 1362) 1363) alvó oroszlán törött szív képzett ápoló füstölt szalonna szopott gombóc megfoltozott farmer megalázott nyuszi elveszett és megtalált nyuszi A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja. Nekem hiányzik. Nem akartalak megbántani. de légyszíves ne horkolj. akit mindenki becsül. aztán meg sírnom. gyönyöru. hogy ne tegye. Érdemes venni ilyen bölcsot. mely az istállóban kérodzött. Nincs értelme veszekedni. Lopni még könnyebb. hogy bármi ilyesmit tettem volna. Olyan ház ez. A megpucolt tuzhelyen van a rotyogó húsleves. Ismered azt a lányt. Érdemes megvenni ezt a csinos kis olasz cipot. sokba kerültek. Abbahagyta a cipohúzást. hogy itt fekszik a függoágyban és tíz szép lány kínálgatja itallal. Utálok csavarogni. A kertben talált óra az enyém. mert a baba álomba tudja ringatni magát. Nehéz bátornak lenni. Tényleg akartam veled beszélni a dologról. mely évszázadokkal ezelott épült. mert nagyon drága mulatság. Nem tudtam megúszni. 109 . Szeretni jó. A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen. Megállt. Fontos lesz majd. hogy leköltözzön egy libafarmra. ha rálépsz. A rendor meglátott egy embert. mely rólad készült. hogy mindent szavazzunk le. aki a bíró elott áll. A kígyó. Nem felejtettél el tököt hozni? Emlékszem. Elrohant. Nem érdemes sírni elszalasztott lehetoségek miatt. Felajánlottam. és körülöttünk cápák. miután meglátott. Még csak tárgyalni se hajlandó arról. A férfit. Nagyon betegnek tettette magát. Imádja. aki a sarkon áll? Kié az a Trabant. nevetnem kellett. Szólj. hogy tudj angolul. aki azzal a férfival táncol? A könyvek. A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak. hogy napi két tojást kelljen tojniuk. A napozás olcsó. hogy az asztalra tettem. de nem gondoltam. El tudod te képzelni Zsuzsit. aki az asztalnál ül. hogy a hónap végére megcsinálom. ha bámulják. A futés borzasztó drága lett az idén. Megint kezdett pukkasztgatni. Mikor eloször ránéztem. Lejmolni a legegyszerubb. Sosem említetted. aki az autómat javítja. Hozd ide a borral teli flaskát. Az éneklo kutya a kimeszelt házban vonyít. ahogy ott szenvednek a pályán. 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) Kipróbálta milyen mezitláb futni. A férfi. rablógyilkossággal vádolják. amelyik a ketrecében beszélget. mikor kint vagyunk a nyílt tengeren egy kis gumicsónakban. Nehezen tudta eldönteni melyiket vegye. Vállaltam. A Magyarországon készült kolbász világhíru. Nem akarlak elveszíteni. (“lett építve”) Olyan ember o. Én élvezem. Az utcán rohanó fiú javító iskolából szökött meg. Abbahagytam az ivást meg dohányzást. Szörnyu volt látni. jó. hogy eltartóztatja. Gondold át.

1497) Ha egy lány hajnali kettokor egy taxiban huzakodik. biztos lehet benne. amelyik az Astoria sarkánál pénzt váltott. hogy a saját feje után megy. 1442) Az ablakon beszurodo holdvilág fényében látta meg ot. 1492) Gondoltam kitesz magáért. 1440) Ennek semmi köze az üzlethez. elment rendornek. 1494) Kénytelen vagyok azt mondani. s nem is nézett énrám. 1425) Záróra! 1426) Bejött a szobába.1408) Megvigasztalta a lányt. aki vigyázhatna a kicsire. amelyik mindig böködte a lány fülcimpáját. 1427) Az istállóban tárolt széna és gabona illatától nagyon jól érezte magát. 1468) Láttad. amelyik ott nyerített a karám sarkában. 1475) Micsoda megaláztatás. 1422) Megkért. hogy minden dolgozójának adott egy ingyen buszjegyet. 1419) Miután már tíz éve o volt a legnagyobb sztár. és mikor meglátott. 1414) Levágta a bajszát. 1431) Suttogott. hogy elfelejtették lemondani a meghívást. 1428) Sose csináltam még szakállassal. 1491) Felesége is volt valahol titokban. amint az a fák közt ólálkodott. 1460) Körülnézve láttam. akár szereti. 1466) A lépcson álltak és órákon át csengettek. 1477) Örülnél. hogy az oldalához szorítják a karját. aztán tágra nyílt szempár. aki a számlát fizette volna. 1471) A kutyák a kocsma elott álltak. 1496) Olyan fiatal. hogy teszi magát. 1449) Az életemet mentetted meg azzal. hogy úgy rendel ételt. 1423) Felment a padlásra. amire fekhetünk. 1487) Nos. hogy pénzsóvár. ami a nyakadban lóg. 1415) "Karjába kapta a lányt. hogy bejelentik a lány és Józsi eljegyzését. 1495) Javára legyen mondva. hogy az étlapon lévo legdrágább fogást választja. 1418) Minthogy kiválasztott egy pár kesztyut. 1457) Jót fog tenni neked. hogy hogyan lehet gyorsan egymilliót szerezni? 1464) Tiszta ideg. hogy megtalálta a nadrágját. akár nem. 1470) A BKV úgy ünnepelt. 1429) Csak ez a takaró van. hogy nyalókát kaptam a születésnapomra! 1476) Nem tudtam mit mondani. ahelyett. amelyik ott bégetett a lovon. ha arra gondol. 1472) Ne nyüszögj már! 1473) Menj és foglald el magad! 1474) Valamit el kell mondanom. hogy nem sajnállak. amelyiknek van vér a pucájában. 1409) Te is láttad a csótányt. 1459) A kínos helyzetet feloldandó. 1484) Mindent elrontasz azzal. enyhén szétnyílt ajkak. miután Józsi olyan volt amilyen. amibe betuszkolta a zokniját. a lány nem tiltakozott a leosztás ellen. 1420) Miután leszerelt a hadseregtol. amelyik a lefolyó felé rohant? 1410) De szép az a medál. hogy két hetet kell eltöltenie nélküle. ha arra gondolt. 1488) Azt vártam.mondta. hogy megálljon a pirosnál. 1461) Nem volt hajlanó felpróbálni azt az ízléstelen pulóvert. hogy így állsz hozzá. így hát csöndben maradtam. 1456) Két csodás órát töltöttek a lány heverojén fekve. ha vegyülsz egy kicsit a munkásosztállyal." 1416) Piroska észrevette a farkast. és felugrott. 1417) Minthogy húsz évig élt Olaszországban. 1446) Érezte. 1465) Szenvedett. 1432) Nagyon örült. 1481) Abbahagynád ezt a témát? 1482) -Figyelj! . elhatározta. és olyan jó ránézni. mi? 1478) Beszélt. amiért téged szedtelek fel. hogy szabadságra kell mennie. úgy döntött vesz egy hozzávaló bundát. idonként meg a karjára teszi a kezét. aki a ""Júliá""-t énekelte. tudta hogy kell spagettit fozni. ahogy egyre jobban feszíti belülrol a düh. 1436) Egy kutya kezdte követni oket. 1441) Neked most nem kéne itt lenned. miközben egy filmet néztek. mint egy tébolyult. hogy igazi úrihölgy. akiket festeni küldtek! 1452) Még vagy tíz percig maradtak a szobában és közben dohányoztak. 1451) Te aztán jól elijesztetted a festoket. 1434) Befagy a hátsó felem. és közben fel se nézett az újságból: 1479) És ha azt mondanám. ahogy feküdt mellett. 1411) Kiszúrta azt az alakot. elbúcsúzott. 1485) Oly nagy rössel civakodtak és szidták egymást. 1463) Van valami ötleted. 1447) Nincs itt ma este senki. 1450) Egy kocsi dübörgött végig az utcán. 1424) Miután kiitta a sörét. és a harisnyagumiját. hogy észrevetted a skorpiót. 1445) Úgy döntött. hogy itt köntörfalazol. egy szó nélkül. 1486) Nézd már. aki ott sóhajtozott a szoba sarkában. 1489) Nem volt senki. neki szánta filmjének egyik foszerepét. 1444) Az a szerencsénk. rájött a csuklás. 1458) Az ember hajlamos elfeledkezni a kötelességeirol. 1455) Alig tudott beszélni. hogy beszéltél vele. hogy ez nekem nagyon sokat jelent? 1480) Miközben beszélt. ahogy ott korzózott és dobozból szürcsölte a sört? 1469) Még 339 mondat. 1430) A lány holmija mellé tette a cipojét. 1439) Rá se rántott. 1412) Nem vette meg a lovat. 1483) Akár az igazat is megmondhatnád. 1448) A házból lépcsok vezettek az utcára. 1453) A Józsi mellett álló lány így szólt… 1454) Érezte. 1433) Ezt kapom azért. verdeso szempilák. a szonyeg szélét rugdosta. ahelyett hogy megvártam volna azt. hogy teljesen üres az utca. soha nem titkolta. 1490) Muszáj volt egy-két célzást ejtenem róla. és a gazdájukat várták. hogy örökre visszavonul. 1437) Befejezted már a fésülködést? 1438) Meglepetten látta. 1435) Aztán továbbmentek. 1421) Mivel három kituno darabban már látta színpadon. hogy menjek el. 1443) Hangja halk és visszafogott volt. 1493) Ismertem azt a szokást. 1462) Úgy vásárolt összevissza. ha megszabadulhatnál tolem. 1413) Viszont megvette a birkát. 110 . hogy jónéhányan táncolnak. felhívta a nénikéjét. 1467) Lepusztult egy fazon volt.

A világ minden dolgozója egyesüljön. Láttunk ott néhány embert. 1512) Nincs sok dolgunk. 1525) Néhány dalt énekeltek. Minden évben sokat költenek sörre. 1501) Ültünk és fényképeket néztünk. 1543) Nincs pénzem. ha az ember 800 méteren át cipeli oket. Nem sokat tehet. felkelt. 1546) Nincs idom. akik nem szeretik a bablevest. 1553) Valaki van az ágy alatt. 1519) Nézd azt az intelligens tekintetet a birkák. 1506) Mielott felkelt. 1521) Van néhány hírem. 1551) Nem látok semmit a sarokban. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. Van aki tud. 111 . 1508) Miközben aludt. A vén fomacska minden piaci napon a napon üldögél. 1510) Adtam neki egy jó tanácsot. hogy beáll rendornek. 1514) Jön a rendorség. 1530) Kaphatok még kávét? 1531) Kérsz még sütit? 1532) Van egy kis pénzed? (Remélem. Kevés itt a fény. 1505) Régi filmekben láttam. Egész éjjel rólad álmodtam. Az összes ember énekelt az utcán. 1554) Senki nincs az ágy alatt. Éjjel-nappal dolgozom.Senki. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. 1527) Van egy kis (valamennyi) kenyerem. (Holdkóros. Nincs só a levesben. mint te.1498) Mindenkivel lekezelo volt. Sok szabadidom van. 1535) Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. hogy van tej a kancsóban. 1552) Nem látok semmit a sarokban. Sok autója van. hogy kint vagyok. Sok bába közt elvész a gyerek. Az összes sört meg akarod inni? A gyár összes dolgozója egyesüljön. felkelt. Sokan voltak a boltban. Kevés idom van. Kevés levelet írtam. Ki van zárva. 1549) Nincs alsónemum. 1511) Adj néhány tanácsot.De valaki csak mondta azt. Van egy kis idom.) 1509) Értékes információt adott. 1518) Sok férfi van sok bútorban. Semmi sem hasonlítható hozzád. a szarvasmarhák és az ökrök szemében. 1504) Eltökélt szándéka. 1515) Micsoda egy randa ido! 1516) Két tetu ring két egéren. 1555) Van valaki az ágy alatt? 1556) 1557) 1558) 1559) 1560) 1561) 1562) 1563) 1564) 1565) 1566) 1567) 1568) 1569) 1570) 1571) 1572) 1573) 1574) 1575) 1576) 1577) 1578) 1579) 1580) 1581) 1582) 1583) 1584) 1585) 1586) 1587) 1588) 1589) 1590) 1591) 1592) 1593) 1594) 1595) 1596) 1597) 1598) 1599) 1600) 1601) 1602) 1603) 1604) 1605) 1606) 1607) 1608) 1609) 1610) 1611) 1612) 1613) 1614) 1615) Senki nincs az ágy alatt. Most. a szabadság minden egyes napját élvezem. Néhányan megbetegedtek. 1502) Aztán horkolni kezdett. A fia sok bajt okoz neki. Annyi mint két forintom van. hogy senki! Van még kávé a csészében? Sok hibát csinált. 1529) Van benne egy kis tej. 1499) Ezeknek a muanyag zacskóknak csak ki kéne bírni. . 1536) Valami férfi keresett ma reggel. Túl sok ember áll a tuz elott. hogy ne szakadjanak ki. Sok az eszkimó és kevés a fóka. 1522) Mi újság? 1523) Küldje el adatait a társkereso ügynökséghez. Kevés baja volt. Az összes lányt szeretem (a világon). Az összes létezo gyerek szereti a csokoládét. 1547) Nincs még egy olyan lány. nem igaz? Néhány bab meg egy kis leves van a tányérjában. 1533) Egy kis bort. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. 1550) Valamit látok a sarokban. Mindenki verekedett. 1537) Van tojás a kosárban? 1538) Látsz pénzt az asztalon? 1539) Vannak diákok a teremben? 1540) Van bor a flaskában? 1541) Semmit nem kérdezett. kinek gulden. akik Symphoniát árulnak. Sok gyereket kiszolgált már ez a bölcso. van aki nem. Az összes lányt szeretem (egy bizonyos körben). 1542) Nincs cigaretta az asztalon. 1544) Nem hiszem. 1503) Nem lehet végigmenni az utcán anélkül. hogy bele ne ütköznél seftesekbe. uram? 1534) Valamilyen novel beszélt. Minden egyes macskával külön beszéltem. Vannak néhányan. tulajdonképpen két hírem van. de mindenkinek Nederlanden. 1507) Miután aludt. 1524) Kések és feleségek egyaránt jól meg tudnak vágni. Ez már csak így van. Kinek dollár. Kevés embert láttunk ott. aludt. Van otthon valaki? . Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem. 1548) Egy szó sem jön könnyen. de egy bútorban csak egy férfi van. Egész nap aludtam. 1526) Van néhány jó könyvem. Valaki kopog. 1500) Egész este kenyértésztát dagasztottam. 1513) Vettem két darab bútort. hogy így csinálják. 1545) Nincsenek barátai. 1520) Sok kárt okozot már a selejt. Megírtam néhány levelet. A téesz minden tagja jelen volt. Az összes pénzem eltunt. 1517) A hírközlo szervek szerint a rendorség négy libát köröz. Volt egy kis baja. hogy van). Sok autója van? Annyi baja van a kocsijával. 1528) Van valamennyi pénzem. még velem is. Nem vétett sok hibát.

1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) 1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) De hiszen ez a meccs nem olyan jó. Domborúbb vagy. Borzalmas angol tanár vagyok. A szobaajtó kilincse. mint a farkas. mint a Csillagfény. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg. sem azt. Minden kérdésre válaszolni kell. mint vártam. A kemény legények bátorsága. De hisz nem olyan szép. mint egy öszvér. Olyan úton mentek. Joe feleségének szeretoje. Sem ez a mondat. Mindkét lány csinos. Délután egészen más volt a világ. A cigány lova. Olyan éhes vagyok. Tom bisztrója. Mind az apja. vagy azt is. Tehetséges táncos és énekes. sem azt. Ez a legrosszabb bableves. Gizi novérének a lánya. Ez az út. Éjszakánként olyan magányos. Nem szebb. mint Amandáé. mint tegnap. Két hét múlva találkozunk. aki cserbenhagyja a barátait. Nem olyan ember. Sem ez a mondat. sem az nem jó. (Virágcsokrot természetesen. Hideg a kezed. mint bárki másé. Egész éjjel táncoltak. A legszebb virágot adtam neked. Magyarország ipara fejlodik. amit valaha hallottam. Mindkét lány csinos. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik. Olyan kérdést tett föl. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol. Mindegyik gyerekem más-más iskolába jár. Egyszeruen te vagy a legjobb. A kiskakas gyémánt félkrajcárja. A hangod mélyebb. A tej egészséges. meg azon is. sem azt. Egyik se tetszik. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. mint gondoltam. amire nem tudtam válaszolni. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. sem az nem jó. és láttam. meg az is Rómába vezet. Te vagy a legszebb lány. Mindenki más meg tudta volna csinálni. Olyan makacs vagy. mint a tied. szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Mari néni férje sógorának pipájának karimája. A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára. Sem ezt a filmet nem láttam. Messzebb van. Az a nagy fiú operaénekes. Az arany (általában az arany) értékes fém. Mindnek megvan a maga szobája. amit valaha ettem. Hajnalban minden csendes volt. A ló patája. Te betegebb vagy. Milyen hideg nap! Micsoda gyönyöru lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda ido! Reggel fölébredtem. mely hegyek között kanyarog. Joe barátnõje Apa kalapja a fõnök titkárnõje macskaszemek A patkány kicsinyei egy percnyi séta egy méternyi távolság Pokol Angyalai A Halál Kapuja kõhajtás A fiúk pénze. akár azt a narancsot elveheted. Mindkét kocsi tetszik. Napnyugtakor vörösbe borul a táj. A szabadság vándorai. Te vagy a legszebb lány a traktorgyárban. Kettojük közül egyik se kéne. Nekem mind a ketto tetszik.) Ez a regény is tetszett. 112 . Nem láttam sem ezt a filmet. Mindkét szüloje imádja. Választhatod ezt a csokrot. A ló nagy állat. Az ipar gyorsan fejlodik a múlt század óta. amit csak kapni lehetett. Te vagy a világ leglustább kölyke. Egy rendor élete teli van kalandokkal. Ez a legjobb pop zenekar. Az én kocsim jobb. mint a hó. hogy igaza volt. A cigaretta tönkreteheti az életed. Te sem vagy különb. A 30-as évek inflációja alapveto oka volt a második világháború kitörésének. Mindkét lány csinos. hogy a világ a feje tetejére állt. mint a nap? Az én házam nagyobb. Ez se tetszik. Tanulsz gitározni? Autószerelo. mint gondoltam. Nem olyan okos. Akár ezt. akivel valaha találkoztam. A pupák pék pókja. Bábszínház az élet. 10 percnyi séta. mint Bo Derek.1616) 1617) 1618) 1619) 1620) 1621) 1622) 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) Minden nap mosok fogat. Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. meg az is? Nem láttam sem ezt a filmet. meg az se. mind az anyja elismerte. A fonök kocsija. mint az enyémben. A macska egeret eszik. mint gondolod. A ló (általában a ló) nagy állat. mint régen a pestis volt. De a te házadban több a csótány. Éjfélkor hang sem hallik a járda felol. Mind megette. A Csepeli Munkásotthon. Olyan fehér. Ez a disco nem jobb. Minden gyerek szereti a játékokat.

Bárcsak ne ettem volna meg. mintha a világ a feje tetejére állt volna. nem? Nem vagyok valami eszes. Úgy néz ki. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. nem? Gyere velem. (de az vagy) Bárcsak írnál már. Inkább busszal mennék. Úgy tunik. hogy mindjárt rosszul lesz. jó? Kezdjük. Menj inkább kocsival. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. Úgy látszik bal lábbal kelt föl. Óh. hogy boldog légy. nem? 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) 1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) Bolondnak nevezett. (de nincs rá esélyem) Bárcsak itt lennél. nem? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat. nem? Nem értette. O. Olyan mesét mondott. (de reménytelen) Bárcsak tavasz lenne. mint aki kísértetet látott.) Bárcsak korábban indulnánk. Bárcsak fiatalabb volnék húsz évvel. ugye? Van valami a sarokban. Te most inkább ne figyelj ide. Az élet csodás. Ebbe az iskolába jártam. Szórakozz inkább a nénikéddel. ugye? Nem vettél ki pénzt a fiókomból. Bárcsak mindent megtettem volna azért. ugye? Ülj le. mintha megfenyegették volna. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat (mint épületet). ugye? Te szereted a patkányokat. (de úgy viselkedsz) Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. (de tél van) Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen. jó? Bújjunk ágyba. Valaha lóversenyre jártam. Inkább meghalna. jó? Joe lát. A fiú szerelme keseru csalódásba fordult. csak siettetni akarom. Nem dolgoztak itt. hogy az autó nekiment egy fának (mert most össze van törve . Inkább inna. Bárcsak tudtam volna. jó? Bevette. Minden vasárnap templomba megyek. nem? Szerettél. Bárcsak itt lennél. hogy ne vidd be a szobába! Jó. A templom (mint épület) a múlt században épült. igaz? Nézzük az emberi nemet. jó? Szép a szemem. mi? Megszerzed nekem. nem? Most már fejezd be. Menj inkább villamossal. ugye? Én vagyok a te mucikád. Mindig korán kelt. mi? Oly sok a gonoszság a földön. jó? Át kell kelnie a folyón. ugye? Ülj le. Inkább igyál. ugye? Nem vagy vastag. Bárcsak szólna hozzám. és reggeli elott sétált egyet. nem? A lányok nem jöttek vissza.? Ugye megmondtam. amit senki nem hitt el. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. ha én is köztetek lehetnék. Gyerekkorában gyakran mászott fára. mint enne. Olyan mintha citromba harapott volna. Olyan vagy. Úgy néz ki. Az elefánt nagyon sokáig él.K. mintha a darázs csípte volna. Ebben a házban éltél? Valaha 20 cigarettát szívott naponta. Szeretsz. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni. Úgy nézel ki. A beteg ágyban van. (Tudom. nem? Nem tud autót javítani. Bárcsak szeretnél. nem? Hülye vagyok. Olyan volt. 113 . nem? Belépünk a korlátlan lehetoségek korába. nem? Semmit nem iszik. Inkább ne fontoskodj! Most inkább rádiót hallgatnék. nem? Idejössz. Úgy fölugrott. hogy mindjárt esik. ugyebár? Nem vagy finnyás. A férjem valaha minden szombat este discoba vitt. ugye? Nem én vagyok a következo. Úgy beszél. A pénz mozgatja a világot. ugye? Elment Spanyolországba. Bárcsak csörögne már a telefon. Olyan volt. Úgy látszik az ablakon át jött be. Inkább aludj. Nem szeret focizni. nem? Várj itt.1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) A szerelem nehéz ügy. mintha földbe gyökerezett volna a lábam. Bárcsak tudtam volna segíteni. nem? Judynak nem kéne így viselkednie. jó? Ne bánts. Úgy néz ki. Az ágynemu nem az ágyban van. jó? Fogd be a szád. ugye? Nem tudod megcsinálni. Úgy látszik kezd bedilizni. A foglalkozása? Mozdonyvezeto. Inkább ennék. Bárcsak meg tudnálak érteni. Úgy tunik. ugye? Most utálsz. A gyerekek iskolában vannak. hogy fogsz írni. jó? Inkább focizna. nem? Nagyon okos vagyok. Nehéz a dolga a katonának. mintha már napok óta nem ettél volna. ugye? Ugye nem lesz ma órád? Jellemzo! Inkább aludnék. jó? Reméljük a legjobbakat. jó? Hiszel nekem. Úgy látszik mindjárt kiderül (az ég)! Úgy látszik mindjárt balra fordul.ezért present perfect). jó? Úgy néz ki. Csótányok masíroznak az iskola épületében. Bárcsak esne rám. de imád zongorázni. hogy o a legszebb lány a partin.

hogy o menjen vásárolni? Szeretnéd. Mit gondolsz. kivel találkoztál? Mit mondtál. Azt hiszem nem szeret. Szeretném. A honvéd nem tisztelgett az ormesternek és a tábornoknak sem. Legfobb ideje. hogy elvedd Judyt. hogy disznóhús. Nem volt hozzászokva sem a hideghez. Legfobb ideje. mit mondott. Szeretném. és a hörcsög is. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely. Azt hiszem nincs otthon senki. sem a ködhöz. mit gondol. mint aki már napok óta nem evett. Ua. Fogni akarom a kezedet. meg sötét is. hogy elzárd. hogy szereti a noket. Nincs kedvem vasalni. Szerintem te nem figyelsz rám. amihez kedve volt. Tuzoltó leszel. Nem gondolkodom. és csólold meg. hogy csinos légy. ha szeretnél. Csak azt akarom. Nem hiszek se magának. Azt hiszem nem is mondtam. de így is lehet képezni. Azt hiszem nincs cipopasztám. hogy táncoljak. ha megmutatnám? Azt akarom. hogy menj közelebb. Azt hittem. se anyám. tehát vagyok. mi ez? Mit gondolsz. melyik nap érkezik? Mit gondolsz. Szeretném bejárni a földet. Nem hiszem. Mindig azt tette. ha szabad lennél. Icereg a macska. és nem tetszik az se. hogy legyen rám egy kis ideje. 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) 1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) Szeretnék szántani. Olyan volt. A macska szereti a papagájt és a patkány is. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem. Azt szeretném. Itt az ideje. hogy új életet kezdjünk. sem az albérloje nem panaszkodott a körülményekre. Nem veheted el azt a not és a barátod sem. hogy levágasd a hajad! Ideje. vagy azt is. ki vagy? Szerinted mikor no már be a feje lágya? Mit gondolsz. Ideje. van benne kolbász? Mit gondolsz. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem. Itt az ideje. hogy boldog légy. hogy leüljünk ebédelni. Azt hiszem nincs nálam pénz. mintha a mennyben járnék. hova dugta a whiskymet? Mit mondtál. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette. Elveheted ezt is. Nincsen apám. Nem tetszik ez. hogy beköltözzünk. Azt hiszem nincs több mondat. Azt hiszem nem jött össze nekik. Szabad akarok lenni. hogy légy légy. Ideje hogy újra kihívják a vak zongorahangolót. Nem akarom. hat ökröt hajtani.1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) Úgy beszél. mintha o lenne a legjobb horgász. Napot akarok látni. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is. Hideg van. mit mondtál? Azt gondolod. Azt akarom. Van kedved leülni a hideg padlóra? Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát. Úgy fut. mintha egy fekete függönyt húztak volna közénk. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? Van kedved táncolni? Mulatni volna kedvem. Sem o. Én nem hiszem. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt. Kedvem volna lovagolni. 114 . Szereti a telet és a nyarat is. A nyuszin van sapka és a farkason is. A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnoje sem. hogy föladd a levelet. Kedvem van táncolni. Ideje már. se a feleségének. Olyan volt. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? Mozijegyet egyet vegyek? Szóljak neki? Játsszunk egy parti ultit? Melyik utcánál forduljak balra? Mit vegyek fel? Hová üljünk? Elmenjünk ma este valahova? Megmossam a hátad? Leoltsam a lámpát? Mikor hagyjuk már abba? Azt akarják. ha Józsi szántana. Párizsit eszik és sajtot is. Énekelek és táncolok is. mi van rajta? Nem hiszem. Csöpög a csap és a WC is. hogy van az anyósom? Mit mondtál. hogy lefeküdj. Úgy néz ki. hogy normális vagyok. hogy fölöltözz. Legfobb ideje. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem. Ideje. mint az elozo. Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek. Én nem rúgtam ki magát és a fonököm sem. hogy megijedj. Nincs rajtam pizsama éa papucs se. mintha az életéért futna. Nem szeretlek és a kutya sem. Azt hiszem ezt nem hallottam. hány óra? Mit mondtál. Van kedved egy csésze kávéhoz? A macska szereti a papagájt és a patkányt is. se a feleségének. mikor beszélhetek veled? Mit gondolsz. hol született? Szerinted hány kacsájuk van? Mit gondolsz. Legfobb ideje. Nem akarlak megijeszteni. vagy katona. Olyan volt. Nem hiszek se magának. nem voltál ott. mintha a világ a feje tetejére állt volna. hogy én Róbert bácsi vagyok? Mit gondolsz. Szerintem nem elég hosszú. Azt akarom. mi mozog a zöldleveles bokorban? Szerinted róka? Mit mondtál. Azt akarod.

Nem ment be. Elso szerelme egy 16 éves. Semmit nem tudtam róla. Nem az vagy. Amikor még ifjú házasok voltunk. Gratulálnod kéne neki. Az asztal fából készült. Azért vagyok itt. aki valaha voltál. Hófehérkének nincs fehér ruhája. Amikor majd tél lesz elmegyünk szánkózni. Fuss be az ajtón át! Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? -Semmi mást nem vacsorázott. Úgy alakult. Sikerült megszereznie az adatokat. Majd bemegyek. csak levest. Régen mosollyal az arcomon gitároztam. hogy nem lesz kész.1983) 1984) 1985) 1986) 1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004) 2005) 2006) 2007) 2008) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) 2014) 2015) 2016) 2017) 2018) 2019) 2020) 2021) 2022) 2023) 2024) 2025) 2026) 2027) 2028) 2029) 2030) 2031) 2032) 2033) 2034) 2035) 2036) 2037) 2038) Remélem elkapják. Soha többé nem láthatta a feleségét. Másnap kellett volna elmennünk. és a törpéknek sincs. de most barátságos alak. hogy örökölt néhány milliót. 2039) 2040) 2041) 2042) 2043) 2044) 2045) 2046) 2047) 2048) 2049) 2050) 2051) 2052) 2053) 2054) 2055) 2056) 2057) 2058) 2059) 2060) 2061) 2062) 2063) 2064) 2065) 2066) 2067) 2068) 2069) 2070) 2071) 2072) 2073) 2074) 2075) 2076) 2077) 2078) 2079) 2080) 2081) 2082) 2083) 2084) 2085) 2086) 2087) 2088) 2089) 2090) 2091) 2092) 2093) 2094) 2095) Tájékoztatnom kell Önöket. Egy szót sem szólok hozzád. A sör komlóból és árpából készül. Átmentek az utcán. Az elitélteknek 10-kor ágyban kell lenniük. amíg Bob meg nem jön. Hozzá van szokva. hogy hétfon hazajönnek. Régen minden más volt. Valaha hozzá volt szokva. Milyen okos vagy! Olyan gyönyöru vagy! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az ormester! Nyáron oly gyönöru voltál! 115 . míg el nem magyaráztam neki. Sikerült átmennie a vizsgán. Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk. hogy éjszaka dolgozzam. meghálálom. és a hátizsákban is. Amikor visszajövök. míg meg nem közelítetted a nyuszit. Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára. Itt nem dohányozhatsz. hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak. hogy májusban esküszünk. Speciális TV musor van a süketnémák számára. Visszaadom mihelyt megtalálom. Pihennünk kell majd miután kocogunk. Nem mehetsz be a szobába. A szatyorban volt szalonna és kolbász is. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi funyíróval. Emlékszem. Néhányan azt gondolják. El tudsz jönni holnap? Tényleg el akarsz menni hozzá? Nálunk az élet könnyu és boldog. Táncolt a menyasszony és a volegény is. ha nem lesz benn az oroszlán. Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? Történetesen ot bámultam. Fél évig nem vacsorázott. Régen azért soványabb voltál. amikor a férje fejbevágott. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal. Át tudsz jönni az erdon? Sikerült átmennie a jégen. de még mindig München-ben van (most 5 óra van). Micsoda no! Milyen gyönyöru no! Olyan öröm dolgozni vele. hogy megváltozol. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. A baleset oka gyorshajtás volt. Mihelyst beérünk az alagútba. Nem értette. Láttam. hogy pénteken jönnek haza. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetésébol. A magányosok gyakran felidézik gyerekkor emlékeiket. Hozzászoktam. Le kell ülnünk még mielott a lámpák kialszanak. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból. mert éhezem. de megbetegedtem. Úgy volt. Sikerült megjavítanom a kocsit. Év végére kellet volna felépíteni az új utat (de már most biztos. Én is. hogy használt kocsit használjon. háromfülu lány volt. Alig dolgoztál ma. Nem találta a helyét és a fejét sem. míg meg nem mostad a kezed. A Trabantom papírból készült. amíg nem adod vissza a pénzem. Alig valószínu. Úgy van. míg engedélyt nem kapott. csak te meg én? A könyvet nem lehetett megtalálni. Ne játsszatok olyan keményen. amíg le nem vetted a cipodet. hogyan öleltél át. Régen gazember volt. megpróbál majd megölni. A tömegkarambol oka a rossz ido volt. ajtaja sincs. hogy júniusban esküszünk. Hová is mehettem volna? Most mit tegyek? Úgy volt. Itt valaha vár állott. Ha nagy leszek. a szegények a gazdagok a vakok a mozgássérültek A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat. megadom. Nem ehetsz. Ha lesz pénzem. Az öregember soha többé nem állhatott lábra. minden nap felhívtál. félszemu. Joe-éknál futballoztam. Úgy van. míg föl nem hívott. A fiút nem engedték be a kocsmába. hogy helikopteren utazzék. Tízemeletes házban élek. A távozásának az oka nem magyarázható. Csiga-biga palota. Ez olyan nehéz kérdés. A bor szolobol készül. új életet kezdek. Nem szabad lonöd. Nem indulunk. ablaka sincs. A dolgozók régen még kaptak jutalmat november 7én. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszeru. A törpéknek van ágya és Hófehérkének is. A lányok régebben rövidebb szoknyát hordtak. Keményen dolgoztál ma.

Mit teszel. Vigyázz. nem lehet olyan rossz ember. Bocs. annál kevésbé látlak. Minél kevésbé látlak. ha a pénzét bankban tartaná. szívem büszkeséggel telik meg. Tanácsos lenne. hogy menjen el. így kölcsön kellett kérni. Azt javasolta. Jó lenne. ha nagyot hallasz. Jól esne egy zuhany. mert a villanykörte hiányzik. aki szereti az állatokat. (Láthatod. Azt mondja. Elfogyott a borunk. Minél többet beszél. Hogy hívják azt az embert.2096) 2097) 2098) 2099) 2100) 2101) 2102) 2103) 2104) 2105) 2106) 2107) 2108) 2109) 2110) 2111) 2112) 2113) 2114) 2115) 2116) 2117) 2118) 2119) 2120) 2121) 2122) 2123) 2124) 2125) 2126) 2127) 2128) 2129) 2130) 2131) 2132) 2133) 2134) 2135) 2136) 2137) 2138) 2139) 2140) 2141) 2142) 2143) 2144) 2145) 2146) 2147) 2148) 2149) 2150) 2151) Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda ido! Minél több a pénzed. Azt javaslom. annál több sütit kapsz. el kéne menned a fogorvoshoz. Nem kell mindjárt durváskodni. Hamarosan elfogyott az ital a bulin. Köszönöm. A virágokat meg kell öntözni. Momentán abszolute nincs nálam gyufa. annál vonzóbb vagyok. hogy sört ebédelek. (O) mondta (nekem). hogy köszönjek a szomszédomnak. akit a sárga irigység emészt. Az. Az egész autót újra kell dukkózni. hogy késon keljek. a sógorom. hogy reggelenként fürödjek. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. Mit teszel. Minél zöldebb. Ha neked lennék. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül. 2152) 2153) 2154) 2155) 2156) 2157) 2158) 2159) 2160) 2161) 2162) 2163) 2164) 2165) 2166) 2167) 2168) 2169) 2170) 2171) 2172) 2173) 2174) 2175) 2176) 2177) 2178) 2179) 2180) 2181) 2182) 2183) 2184) 2185) 2186) 2187) 2188) 2189) 2190) 2191) 2192) 2193) 2194) 2195) 2196) 2197) 2198) 2199) 2200) 2201) 2202) 2203) 2204) 2205) 2206) 2207) 2208) 2209) 2210) 2211) Nem megy a világítás. Leszoktam arról. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. keresnék magamnak egy barátnot. Sajnálom. ha kiküldenéd a gyerekeket. Ha hiányoznak a lábai. olyn kövér vagyok. Azt mondja. Rámférne egy fogyókúra. Aki nem lép egyszerre. az asztal nem áll meg. Az elemeket ki kell cserélni. Ha vért látok. Te voltál az. Azt tanácsolom. Jobban tennéd. aki kihúzza a fogadat? Hogy hívják ezt a gépet? családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet társbérlet Nagyon jól éreztük magunkat a bulin. adja át. Rászoktam arra. Rászoktam. Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. Hogy vagy? -Jól köszönöm. annál büdösebb. úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást. annál boldogabban élsz. Az alkohol elveszi az ember eszét. nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. A válla fölött nézegetett hátra. Nagyon fáj a fejem. rosszul leszek. annál kevesebbet mond. Erosen köhögsz. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. ha meghallod a zongora hangját? Azt hiszem. hogy vegyél hallókészüléket. Csak azt akarom mondani. Miért nem kérded meg tole. Minél sötétebb van. Miért nyaggatsz már? Menj addig. ha meglátsz egy csótányt? Izzadni kezdek. A házat ki kell takarítani. hogy a mellékmondat többféleképpen építheto fel. hogy megvárakoztattalak. Minél kopaszabb vagyok. ha fölállnánk és elmennénk. Nincs pénze. Minél hamarább jössz. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. Minél nagyobb Pistike feje. Az. Szép idonk van. hogy gyorsan vezessek. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem. Elmesélte neki élete történetét.) Azt javaslom. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. hogy ha van rá mód… Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. Minél hosszabb. hogy vigyem ki a Vidám Parkba. annál jobb. Az a szokásom. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet. hogy találkozunk éjfélkor. hogy menjünk el. Azt javaslom. ha idegösszeroppanásod van. hogy kávét iszom reggelire. ha meglátok egy miniszoknyás lányt. hogy itt maradj. Nem tudok meglenni nélküled. Ki kell hagyni száradni a fát. Leszoktam arról. Jobb lenne. nem kap rétest estére. annál jobban tetszel. hogy nem ér rá. hogy mi izgatja? Miért nem nézed meg a szótárban? Mi lenne. Rávették. A füvet le kell vágni. ragadok a kosztól. Egyre csak mondogatta/hajtogatta… Állandóan nyaggat a gyerek. hogy ne rúgj be. A széknek hiányzik az egyik lába. hogy menjek el. rámférne (jól esne) egy kis séta. nemde? – mondta Juliska. hogy CASCO-t is kössön. Le akarsz ülni? Nem. nem vagyok fáradt. hogy pihend ki magad. Az a szokásom. itt hiányzik egy lépcso. annál vékonyabb a dereka. A virág nem tud meglenni víz nélkül. (körülbelül) Aki hallja. 116 . akiben mindenek fölött megbíztam. Az ablakokat meg kell javítani. ha lekopnál? Ha rám hallgatsz békén hagyod. de elfogyott a cigarettám. Minél vékonyabb a nyaka. Azt javasolta. hogy remek dolog a napon szerelmeskedni. míg a lámpához nem érsz. Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztol a levegobe ugrálok. Ne hazudj! Azt mondta. A fiú mondta a lánynak. ha abbahagyná az ivást. Azt tanácsolom. annál több víz megyen bele.

ha most hazamennénk. Nem elég okos ahhoz. ha nem mész el. A macska szereti a romantikus történeteket. mint a mamája. A pite az asztalon van. Jobb. murvás út földút földút aszfaltút úton az irodába Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? Az út hosszú volt. Csak úgy. mint a gonoszok. Egy csomó fürdoszoba van a házában. az út pedig zsúfolt. Az eloadás végén mind elmentek a kocsmába. (pl. Amikor én még kissrác voltam. Hu. Túl hangos a zene ahhoz. hogy fölszúrja az orromat. hogy ott állank kéz a kézben. Pont olyan kedves vagy. minden nap fociztam. Pont olyan csinos. Ez a könyv olyan. Egy kislány áll a sarkon. A tea túl forró volt ahhoz. Végül senki nem maradt a színpadon. Elég gazdag ahhoz. Jobb. Azt mondta. Egy bolha egyensúlyozott a macska bajuszán. 2270) 2271) 2272) 2273) 2274) 2275) 2276) 2277) 2278) 2279) 2280) 2281) 2282) 2283) 2284) 2285) 2286) 2287) 2288) 2289) 2290) 2291) 2292) 2293) 2294) 2295) 2296) 2297) 2298) 2299) 2300) 2301) 2302) 2303) 2304) 2305) 2306) 2307) 2308) 2309) 2310) 2311) 2312) 2313) 2314) 2315) 2316) 2317) 2318) 2319) 2320) 2321) 2322) 2323) 2324) 2325) 2326) 2327) 2328) 2329) 2330) 2331) autósztráda foút vasút (a sínek) kölcsönkér kölcsönad Egy pók van a falon. Több. ha nem megyünk együtt. hogy a jövo héten majd meglátogat. az egy kaszáspók! Úttörok állnak a zászló alatt. Pont olyan vagy. hogy elhagyta a házat. ahogy ott áll. Hu. mint egy gozmozdony. amelyik megy a fotelhez. de jó kis sapka. Érdemes megvenni azt a Mercit. mint az anyósom. máris defektet kaptunk. Jobb lett volna. Úgy dolgozik. Az úttörok énekelnek. Kocsival mentek az állatkertba. Jobban tetted volna. Olyan a szemed. hogy dobog a szívem? Láttam. Két narancs látható a festményen. hogy a bébi aludni tudjon. mint egy rabszolga (de nem rabszolga). ha nem beszélek annyit. ha aludnék. hogy megértse. mint egy törpe. Láttam. Nem érdemes tovább várni. hogy megvegye a villát. A vonat nem ment elég lassan ahhoz. mint a nap. Olyan szép vagy. ha nem öltöznél fel. Két süto volt a konyhában. és a sáladhoz is megy. Hu. Gumibot van a rendor kezében. Két rendor ül egy Zsiguliban. ha lifttel megyünk. hogy kéz a kézben sétálnak a kertben. Egy macska kacag a házteton. Alig kezdodött a meccs. Hat órája alszik. hogy egy szót is kinyögjön. ha csöndben maradsz. Senki nem hallotta. hogy megigyam. Jobban tennéd. Hallom. Te meg olyan vagy. Aztán a légy a pitére szállt. Egy banán van a citromfán. Mint a filmeken. Megenném. Jobb lett volna. Túl részeg ahhoz. ha nem lenne zöld. A sütoben is van pite. máris mennie kellett. Jó lesz méretileg az a blúz? Olyan függönyt kell vennem. ha nem mondod meg neki. Jobban tenném. hogy most vitorlázzunk. egy gyarmaton) Mint a mókus fenn a fán. hogy már mennünk is kell. A kislányon mini szoknya van. máris zuhogott. Még sosem láttam sírni. Végre megérkeztünk az állomásra. Pont jó a cipo. mikor láttuk. Alig indultunk el. Öreg vagy te már. Jobb lett volna. Nem voltam hajlandó megengedni neki. Egy légy csuszkált a kopasz fején. Jobb lenne. Alig jött meg. Olyan blúzt vett. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. Csak egy ház van az utcában.2212) 2213) 2214) 2215) 2216) 2217) 2218) 2219) 2220) 2221) 2222) 2223) 2224) 2225) 2226) 2227) 2228) 2229) 2230) 2231) 2232) 2233) 2234) 2235) 2236) 2237) 2238) 2239) 2240) 2241) 2242) 2243) 2244) 2245) 2246) 2247) 2248) 2249) 2250) 2251) 2252) 2253) 2254) 2255) 2256) 2257) 2258) 2259) 2260) 2261) 2262) 2263) 2264) 2265) 2266) 2267) 2268) 2269) A hét végén már jobban fogja érezni magát. mint 3 órája várok rád. Olyan kicsi vagy. és pont jó. mint az anyósom. Hu de jól áll. A konyha a fürdoszoba mellett van. 117 . hogy elhagyta a házat. A rendorök a lányt nézik. ha becsukod a szemed. Alig ültünk le. Több órája várok rád. Megy a függöny a tapétához? De jól áll az a pulóver. Fecskék repültek Dél-Afrika felé. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. Jó a farmer mérete. Heten vannak. Hallod. Jobb. ha nem eszed meg. Hu. Jobban teszed. hogy fel tudjon ugrani rá. Jobb. hogy valaki kopog. Rabszolgaként dolgozik. ha felöltöznél. Jobb lenne. Jobb. amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. reggel óta hat hónapja hetek óta Két évig tanultam zongorázni. A gumibot fekete. Zengo hangú férfikórus énekelte a Bunkócska refrénjét. Senki nem hallotta. hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. ha alszik. Bogarak voltak a fürdoszobában. Hu de jól áll az a mini szoknya! Igazán jól áll ez a frizura. mint egy kispárna. Az utca túl sáros ahhoz. hogy a légy világcsúcsot ússzon benne. Elment. nem áll jól a láncos dzseki. Túl nagy a szél ahhoz. Reggel óta alszik. Tegnap érkezett Maggie Budapestre. Két évet volt katona. mint egy rossz álom. ha becsukod a szemed. Láttam.

Épp menni készültél? Épp menni készültél? Nem akartam én megenni. míg kicserélik a fotengelyt. Azt mondják. Lopott kocsinak tunt. Vagyok én olyan lány. Greenwich-i ido szerint 5 óra van. egy gyáva. ha kocsival. Ez az egyetlen lehetoség. nem hallok semmit. Nincs több. Vagyok én olyan legény. Bárhová is mész. Mindig csak a tiéd leszek.-ról. Nálunk. Meddig tart már. mindig ellenkezik. megszökött lovastul. én ott leszek. Meddig tart már. elvesztette a lovát. hogy ellopták a kocsiját. Azt mondják. ugye? Nincs. Kevesebb mint 10 perc alatt összeütötte a rántottát. Én még ilyen marhát nem láttam. Úgy tunt. hogy Magyarország olyan mint a gyapjú. hogy szegény. Kiraboltak egy bankot. Azt mondták. Pontosan tudom. mire Józsi kifestette a szobámat. (épp most) A jelentések szerint K. Tavaly még úgy tunt. A jelentések szerint K. Nagyon jól vezet. Inkább Görögországba mennék.2332) 2333) 2334) 2335) 2336) 2337) 2338) 2339) 2340) 2341) 2342) 2343) 2344) 2345) 2346) 2347) 2348) 2349) 2350) 2351) 2352) 2353) 2354) 2355) 2356) 2357) 2358) 2359) 2360) 2361) 2362) 2363) 2364) 2365) 2366) 2367) 2368) 2369) 2370) 2371) 2372) 2373) 2374) 2375) 2376) 2377) 2378) 2379) 2380) 2381) 2382) 2383) 2384) 2385) 2386) Hallottam. hogy nyílik az ajtó. Két hónapja nem beszéltünk. hogy levedd azt a szoknyát? Csak az tartott két órát. (Top Secret) Egy hét is beletelt.-t körözi a rendorség. hogy kicseréld azt a zárat? Két perc alatt ott voltam. és kész. hogy K. Mennyi ido alatt érész Erzsébetrol Csepelre? Ha gyalog megyek 20 perc. Azt mondják. Azt mondják. a Fradi itt a sztár. Barki is az. az egyetlen ember az irodában. Bármekkora is a fülem. Úgy tunik. mint úszni. 100 forintot raboltak el az idos hölgytol. hogy nem szeret senkit. Mennyi ido alatt fognak Székesfehérvárról Moszkvába érni? 2387) 2388) 2389) 2390) 2391) 2392) 2393) 2394) 2395) 2396) 2397) 2398) 2399) 2400) 2401) 2402) 2403) 2404) 2405) 2406) 2407) 2408) 2409) 2410) 2411) 2412) 2413) 2414) 2415) 2416) 2417) 2418) 2419) 2420) 2421) 2422) 2423) 2424) 2425) 2426) 2427) 2428) 2429) 2430) 2431) 2432) 2433) 2434) 2435) 2436) 2437) 2438) 2439) 2440) 2441) 2442) 2443) 2444) 2445) 2446) Négy nap alatt értünk Hágába. rosszul leszel. Akárki mondja. Úgy látszott. ismeri a kapuzáró jelszót. Nyelvekbol jó. Az egyetlen probléma. Hallottam. míg a mosolyt levakarták az arcáról. Feltehetoen vidéken bújkál. hogy K.-t minden gyerek szereti. Úgy tunik. hogy okos. A jelentések szerint az ötödikrol zuhant ki. Akármennyi pénze is van. hogy megkóstoljam. Úgy látszik forr. hogy mosolyog. hülye oszt kész. becsukták az ajtót. mint a bort. Ezer éve nem találkoztam velük. aki dohányzik. mint te. 100 forintot raboltak el az idos hölgytol. elvesztette a lovát. Sokkal jobban fozött mint te. amint tetorol tetore ugrál? Láttam. Jobb szeretem a sört. nem érdekli semmi. hogy van még hátra egy pár. hogy forr. hogy K. mint a kutyákat. ez már az utolsó mondat. Levette a cipojét. Jól énekelnek. nem akarok találkozni vele. hogy külföldi. ahogy ott állt. 30. hogy K. "Mennyi ido alatt olvastad el a ""Háború és Béké""-t?" Megkérdeztem a címét. Azt hiszik róla. Úgy tartják. Úgy tunik. hogy milyen no volt az elso feleséged. Lehet. Azt hitték szegényrol. Jobb szeret korán kelni. Málnát kért tolem. pedig gazdag volt.-t otthagyta a lova. hogy K. Úgy tunik. Azt hitték. hogy festi magát. Azt hitték. Jelentették. Azt mondják. Te nem tudod mit beszélsz. hány óra. Azt mondják róla. Jobban szeretem a macskákat. 118 . Bármibe kerül. már csak ilyen volt. hogy el kellett utaznia. Jobb szeret késon kelni. Azt mondták. 14 éves sem volt. Jelentették. Azt mondják. Elraboltak 2 millió forintot. Jobb szeretnek futni. Akármelyiket veszi el. ismeri a királyt. De azért nem volt olyan önzo. K. én veled megyek. hogy K. hogy meggyozzük ot. bármit is csinálsz. hazudik. úgyis megbánja.-nak van egy lova. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni. én megveszem neked. Bármit iszol. Úgy látszik. Találkozzunk hatkor. gyáva. Bármit is javasolok. Úgy látszott. épp csak azon voltam. hogy Juliska énekel a fürdoszobában. minden nagymosásnál összemegy. mint amilyen legény te vagy. hogy K.-nak van egy lova. hogy K. Egy fél nap is lesz. Jelentették.-t legyozték. Most már viselkedjél. hogy dolgozunk. Órát kérj tole a születésnapodra. hogy K. És láttam. mikor elvesztette. hogy kicsit drága. Attól még nem lesz kopaszabb. Úgy látszik Évi megette a zsömlét. hogy K. Látszott rajta. csatamezot keres. mint te. hogy egész éjjel sírt. Azt mondják K. hogy fiatal korában nagy kujon volt. Bárhová is mész. hogy K. Hallod hogy ugat a Kriszti? Látod azt a kísértetet. A poros nyomába se léphetsz az elso feleségemnek. Akárhogy is fáj. Azt hitték róla. Ez az egyetlen kijárat. Kérdezd meg tole. a várba ment. hogy K. hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. Fölvette a kabátját. a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc. Elvigyelek valahová az este? És milyen jól néz ki meztelen. Úgy vélik.

He has broken his leg he can’t come with me to the disco. I haven't drunk more than Joe. They've been friends for ten years. I've been living in the Hotel California for a week. mind you. I haven't got a red from my wife yet. She hasn't yet hit me on the head but I'm scared because last year she hit me on the head so hard that the lump hasn't gone down from my head yet. She's been wearing that shabby pair if jeans for three years. but he hasn’t married yet.) Have you gone to sleep yet? She’s just hidden it. I have never ever traveled on the ghost train. but she has already produced the rolling pin. You’ve put a bit weight on. He has been sleeping since noon. but she hasn't unclipped her earrings yet. 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) I haven’t learnt it yet. I have opened the window. I'll tell you when I've finished. I have already been to Tótkomlós. I’ve slept on a horse blanket this week. I’ve already slept on a horse blanket. I haven’t seen anything like that. I've never been so lucky. I still haven’t asked him. Have you rung the bell. So now she's been dancing for three days. you've been drinking a lot! Easy. I haven't forgotten the night in September when I first saw you in the shade of the haybale. Have you ever seen a brown man naked? Have you yet eaten what I cooked yesterday? She has taken off her shoes and coat. She has been happy for 5 minutes. The phone has been ringing for five minutes. How long have you been teaching? He’s been whining for two days. I haven't. He has been travelling in a car since he became a minister. She’s been keeping a diary since she was fourteen. Have you ever seen a bear in raspberries? We have solved a lot of problems. I haven’t been to Tótkomlós yet. but I've already sprinkled my girlfriend. have I? He has blown up the balloon and now it's as big as a house. I went to her place yesterday and I got a red egg from her. she's been behaving rather differently. I’ve been to Tótkomlós this morning. I have never ever seen the large dragon. I've been dreaming about you since I saw you under the bushes. Haven’t we met somewhere before? Have you apologized to him yet? I’ve already read it. I’ve never been so scared. He has drunk a glass of vodka and now he's zigzagging in the street. Have you received the money yet? They arrived at two we haven't seen them ever since. 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 119 . I’ve been thinking of mum for a week. He has been snoring since his tonsils were removed. She has been a teacher since 1896. Have you ever been to Tótkomlós? Have you slept on a horse blanket yet? I’ve just been to Tótkomlós. She’s been eating that fish for hours. We have been very happy until recently. He has given her a kiss. my God. I've been missing you all day. Have you finished yet? Haven't I mentioned to you the case when I accidentally took the wrong bus? I haven't told you about the days when we were walking hand in hand on Dózsa György road on May Day. Since he arrived in town. She has just left home. I’ve just sleep on a horse blanket. They had been living together for less than half a year when they got divorced. Tasziló? I've already traveled on the roller coaster but I haven't been to the haunted castle. I've drunk some coke and now I'm hiccuping. Have you coated all the meat with breadcrumbs? Haven't we met somewhere before? I've never had such a headache. The lonely swans have been floating in the bay since autumn/fall. I've already told you not to suck your finger! Have you repaired the tap yet? I've run out of cigarettes. haven’t you? He’s already popped the question. I've never been with a man before. I’ve never slept on a horse blanket. she's undoing her louse right now. he started it yesterday and hasn't finished it yet.FORDÍTÁSI GYAKORLAT (ANGOL-MAGYAR) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) How long have you been waiting for a higher standard of living? How long has he been trying to get it back? Since when have they been planning to get married? I have been married for 6 years. Since she got married. Have you sprinkled your wife? No. How long has Joe been dating Géza? I've been thinking of Mum for a week now. mum. I have already learnt it. I've finished it now. He has been a soldier for 27 years. I’ve been working for three weeks. Oh. he has been living in the ritziest hotel. He has been smoking since last year. How long are you staying in Budapest? How long have you been staying in Budapest? I’ve been thinking of you since summer. Ha has been reading that short article for an hour already. I have learnt it now. I have been in love with you since we first met. I haven't eaten such good blood pudding for years. He hasn’t yet answered. (He still hasn’t answered.

but this evening she is drinking “kevert”. Have you read it yet? When you've read it. what are you doing here? I'm going to get married this spring. I believe you buy and sell clothes. Where are you going bunny? The GI is trudging with a mouthpiece in his mouth. I’m going to market tomorrow. Daddy. I love you. I hope you see through the book. I’m not writing or reading. The phone’s ringing. I hope you are fine. Here comes the sun. He’s cracking up. you are coughing a lot. How many times a day do you clean your teeth? Józsi bácsi doesn't work here anymore. You're boring me stiff. Where do you live? Who do you support? I always take a shower in the evening because in the morning I'm in a hurry. 120 . now I remember. I hope you haven't caught a cold. I know you. When she has finished. Kate is coming round tomorrow. I am going to the theatre tomorrow night. What are you frying little furrier? Are you frying salty meat. Hey. When I got to the corner. He is always listening to that stupid disco record! You are always telling me lies! Now I know. Here he comes. she'll have been dancing for six days altogether. They’re always arguing. Hey. but this week he is getting up at 8. I never play golf. What day is today? You hold every card. They had only been eating for five minutes when more guests arrived. I mean I’m busy on Friday. Sometimes she sleeps until eight. I usually get up early. He never reads. I’m sitting in a pink bathtub. She generally drinks Campari. Sometimes he reads. He has dinner in a restaurant every evening. When he woke up. He had been typing for ten minutes when he saw there was no sheet in the typewriter. Do you like honey? Tell me. The woodworm is ticking away. The sun rises every day. You're going to pay for this. I’m thinking. Do you understand? I remember everything. I think about you night and day. I think you are right. A black cat is sitting on the rack. please give it to me. do you still love me? Do you understand? I think I understand. She never helps me. She usually goes to bed at midnight. The train is rattling along between mountains and valleys. When I woke up. Is she sitting or standing? He usually gets up at 7. hasn't it? How stupid can you get! He is watching TV now. Do you like me? I don’t like the soup. She is not used to going to the market by bus. I usually go running but I never go swimming. Our living standard has improved greatly. The yellow leaves are falling. (Beatles) There goes our dream. She seldom cries but often laughs. I’m waiting for the bus. She paints every evening. We often go to the cinema. Where's the party gonna be this weekend? 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) Which one is snoring? I'm having to here with your business problems. what's the dog doing by the tree? He is always reading a paper during breakfast.95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) I've been nervous lots of times. What are you doing? Where are you going? Are you kidding? The yellow leaves are falling. I'm going to drink this beer now. He's doing some deal in London now. The sun rises in the East. He is always slamming the door. I'm going to read it. Oh. Time is sitting on my neck. I love you. I hate mutton. Piglet goes to see Winnie-the-Pooh every day. He's reading right now. You always say I'm too reserved. furrier? The baker is frying. Me and Joe have had a bust up. the girl had been waiting for twenty minutes. The coat is sleeping on the chair. The chain is rattling! What? The chain is rattling! I can't hear you 'cause the chain is rattling. Animals never kill each other for money. I want to break free. I am writing. The sky is closing its blue eyes. the baker is frying hotchpotch dough. I am crying. I’m eating an apple. the cock had been crowing for half an hour. the train had been going for ten minutes. She's not sleeping right now. He is always slamming the door. I hate rain.

210) He had been sitting at the fox-hole for hours when at least a hare/rabbit/bunny showed up. 288) The referee used his fingers to whistle. 286) Little Red Riding Hood put the basket on her arm that her grandma had woven. 219) I was angry with him because he had forgotten to post the letter. Lenin will live. 237) At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son. the hare had already run away. 262) He got a hamster for his birthday. 214) He had been riding high before he had a fall. the bolt had disappeared. 287) I met with difficulties I had never met before. 238) T. 252) At the far side of the barn cows were sleeping on straw. he was biting his lips. 121 . 265) Did you also grow up in the provinces. But he had taken a shower before. 263) Who killed Norma Jane? 264) First he went to Csorvás. 242) He was watching the tale even at midnight. the boys were working in the colliery. 267) I never went to school. Piglet was staring at ground. 249) I was walking in the street when the accident happened. waved good bye and stepped into the lift shaft. there was a lark singing in the tree and a gypsy roaming about. this one shot it. and now you complain that every time you sneeze you blow your shoe off. 275) This one went hunting. 226) She went mad when she saw I hadn’t brought bread.208) The dog had been barking for an hour when at least he went out. (Shakespeare) 272) He looked at the girl. I didn't have a headache yesterday. 209) She had been easily carving up the chicken when she realized there was no lard at home. he got sick. 227) My hair had turned grey by the time I wrote this. 276) When she saw the mouse she jumped on a chair. winked at her. you slipped and cut your nose off. Then you dropped the razor and cut your off. 211) She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats. 251) The bartender was putting out the lights. 268) Up he rose and donn’d his clothes. 260) He joined the party in 1950. then to Kardoskút. when a young cop entered the back door. 269) Dopp’d the chamber door.M. the train had already left. 230) She had gone to bed early. 281) He drank the milk. 224) Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow. 217) By the he got to the station. Winnie-the-Pooh was thinking of honey. 218) When I realized she was a swindler. 246) I was sitting on the lower stone of the quay watching the melon rind foating. 266) I pickeled this beetroot in June. the other one was reading. 261) A year ago he was still a cab driver. 250) She was staring into space when out of a sudden she caught sight of Aliosha. 232) I was singing a song when the children broke the window. 216) He had been reading and reading when he saw it was upside down. 274) When I was a little boy I used to go and see girls in the bath of the workers' hostel every day. was holding the hay shaft for a long time. ate the cocoa snail. 240) She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears. 229) He hadn't seen a thing until he put on his glasses. 253) So. she had already broken my heart. 233) He was repairing the electricity when a short circuit killed him. 220) By the time the hunter had loaded his gun. 291) Next he’ll have been working in Tengiz for four years. 289) It broke down yesterday. 254) One of them was holding the book. 285) She kissed me in a way I had never been kissed before. 234) We were eating pumpkin pie when he casually said… 235) Were you sleeping during the show? 236) While he was playing golf. 228) He had chewed it well before he spat it out. 239) On the way they were talking about girls. 231) The sun had set by the time you read it. the girl was standing by the clothes tree. 247) Was it pouring when you got off the bus? 248) He was mumbling all evening. 292) In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes. 221) Before she run away she had put a carrot into the muzzle of the rifle. because he had forgotten to take his whistle. The doctor made a mistake and he sewed your toe onto your face and your nose onto your foot. 282) We met at the National Theatre at seven. you were shaving. 290) You didn't read it yesterday. 244) All my way home I was wondering… 245) While the girls were chatting. 212) He had been ringing the bell for three hours when the caretaker looked out at last. 279) Luckely enough. so she got home by eight. 277) Where were you born? 278) Lenin lived. 270) Let in the maid. 213) She had been talking for two hours when she realized there was nobody in the room. 283) It was a summer night. 222) CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it. 215) Yesterday she had been dancing for two days. Lenin lives. 225) He droned on about horses he had known when he was an ostler. this one fried it and this teeny weenie one ate it. and Owl was tearing his hair. this one took it home. 223) After he had eaten it. 243) Whlie Rabbit was explaining. 284) He was afraid he had awaked someone with his shout. 241) She was scratching his back during the whole film. 280) By the time he found the nut. 273) He entered the room. that out a maid 271) Never departed more. thanked for the breakfast and went into his room. 255) Who went to see the doctor? 256) Which doctor bought a Rolls Royce? 257) What blew up? 258) When did you last see her? 259) Yesterday she came home late again.

293) In an hour she will have been doing the rooms for half an hour. 294) When the sun sets she will have been lying in the sun for a day. 295) When the sun rises he will have been sleeping for half a day. 296) This time next year he will have been building his house for 2 years. 297) Tomorrow the tap will have been dripping for a year. 298) One more minute and you’ll have been yelling here for half an hour. 299) On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year. 300) At three tomorrow? No, then he'll be sitting at the dentist's. At five? No, at that time he'll be having a cold compress on his tooth. You mean at seven? No, he'll be sleeping then. You mean at seven yesterday? No, he was ironing then. At seven the day before yesterday? He was washing then. You mean now? Now, he is sitting next to me and tittering. 301) On Sunday she'll have been dancing for three days. 302) On Tuesday he'll have been reading it for a week. 303) All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. 304) The plan will have landed by 6 tomorrow. 305) By the time you light a new candle, the other ones will have burnt down. 306) I’ll have written it by this afternoon. 307) By the time you count up to three, I’ll have done it. 308) By the time we get old, we’ll have saved up enough money to buy a flat. 309) By the time you wake up, I’ll have washed up all the glasses. 310) By the end of September the flowers in the garden will have blossomed. 311) He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. 312) I’ll have typed it by eleven. 313) Next year I'll have been married for 15 years. 314) Will you have done it by the time I return? 315) Tomorrow they'll have been on strike for a week. 316) By the time you get to the end, you'll have forgotten the beginning. 317) By the time the meat fries, the chips will have got cold. 318) Tomorrow he won't have washed his feet for a week. 319) He will have forgotten the first part by the time he reads it. 320) It has just been on the news that it will be raining all next week. 321) I’ll be watching TV while ironong. 322) I’ll be ironing while watching TV. 323) While I’m ironing, Mari néni will be sewing a patch on my jeans. 324) At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house. 325) This time next year she will be pushing her baby carriage. 326) This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard. 327) They’ll be rehearsing all afternoon. 328) Knock when you come, because I’ll be developing the photos. 329) According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters.

330) I bet he'll be reading even when black kids are falling from the sky. 331) I’ll wash it tomorrow. 332) Will you go to the party tomorrow? 333) Will you have a drink with me? 334) We’ll have a drink at Pista’s place. 335) At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi. 336) When will it end? 337) You’ll end up cracking. 338) How will you come out of the cage? 339) I’m going to punch him. 340) If he is smaller than me, I’ll punch him. 341) You’ll be a fireman or a soldier. 342) I’m going to be a fireman. 343) Are you going to drink it? 344) Will you drink some milk? 345) I’m going to miss you. 346) Yes, I think, I’ll miss you, too. 347) I’ll marry you next year. 348) I’m not going to marry you. 349) Aigner Szilárd has just said it will rain. 350) There is big fat cloud, it’s going to rain. 351) Hey, he’s going to take off his shoes. 352) I’ll take off my shoes in the kitchen. 353) I'll give it back as soon as possible. 354) Where will you work? 355) Not a tear will be shed for him. 356) Eleven tomorrow will do? 357) When will you be back? 358) It won't help knowing. 359) I'll walk the dog. 360) Are you sure he will read it? 361) The letter has been addressed to me. 362) He was buried alive. 363) Nothing has been said about it so far. 364) The table was beinnd laid when the plate fell down. 365) The letter had been burnt before it was found. 366) He moved just as the photo was being taken of him. 367) The hall will be emptied. 368) Engels square is being swept. 369) The crop will have been harvested by next fall. 370) Did he fall or was he pushed? 371) The manager has been fired. 372) His tattoo can be seen. 373) It should be repaired. 374) He has been given a punch. 375) It will be given a new name. 376) This book has not been translated into any language yet. 377) Say, have you been invited? 378) A new school is being built in our village. 379) Old Mrs. Danika's daughter is being taken, right now, in a fancy velvet garment. 380) His latest film is thought to be the best. 381) The ice-cold beer will be served up in no time. 382) The letter was posted last week. 383) Maybe it will be published next year. 384) The new flyover is being pulled down. 385) By the time the police got there, the pictures had been stolen. 386) He has been promised a good job. 387) Nowadays much more money is spent on meat than before.

122

388) Another ten sentences like this, and I'll surely be taken to hospital. 389) The boat was lost in the dense fog. 390) You've been told lots of times not to touch it. 391) This house should be built now. 392) Somebody has to be found who is good at it. 393) A lot of people were reported for tax evasion. 394) They should be told not to do this again. 395) It will have to be typed by five tomorrow. 396) Can these books be taken? 397) If only it had been found. 398) Her brand new mink has been valued at 5,000. 399) Two shots were heard. 400) If it hadn't been made in Hong Kong, I wouldn't buy it. 401) The meeting has to be put off. 402) The new aerial is being fixed. 403) Soroksári road is being sprinkled. 404) Have the ashtrays been emptied? 405) Maybe your application will be accepted next year. 406) I've been bought red boots with fringes. 407) How many people will be taken to the States by Soros fund? 408) Unfortunately the autobiography has to be written in English. 409) The house has been built long before they moved in. 410) 200 people were killed in the plane crash. 411) The causes of the accidents have been concealed so far. 412) These pullovers couldn't have been washed. 413) Should all this have been translated with no mistakes? 414) All the money was stolen. 415) Only some bijou was left on the dressing table. 416) Some fingerprints were taken but there is not much hope. 417) I wasn't given a penny by the insurance company. 418) All in all I was put out. 419) A Kanga is generally regarded as a fierce animal. 420) In the dark forest of Radvány Bárci Beno was found dead. 421) She was seen climbing through the window, so it couldn't be kept a secret. 422) You'll be given milk and butter. 423) Did he fall, or was he pushed? 424) She moved her head just as the photo was being taken. 425) I hope it hasn't been stolen. 426) Jani said he was ready. 427) Annuska said she hadn’t told Jani a word. 428) He said he wouldn’t wait any longer. 429) He told me to turn off the radio. 430) He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything. 431) He said if I went to the shop I should bring him some oranges. 432) He said he had been at home all day the day before. 433) He has just said that the coffee is ready. 434) She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day. 435) She thought I forgive her if she was crying. 436) He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine. 437) The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching. 438) They thought they were late.

439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495)

My mother said she didn’t liked my hair. I told her to try the green one. She said she was bored. I told you we would have to be there to seven. He said he didn’t like strawberries. I thought you had already have launch. He thought the fence was made of sausages. He said I might come in. He asked what I had in my suitcase. He wanted to know when they would arrive. I didn't know what to put on/what I should put on. I didn't know whether to put on something/if I should put on something. I didn't know how she could tell. I was wondering what it all meant. He asked why dinner was not ready. The customs officer asked me if I had anything to declare. He wanted to know where I had bought the shoe lace. He asked if I had slept well. I didn't know whether there were any letters for me. I didn't know which coke to ask for, the blond one, or the brown one. I was wondering whether to go or stay. He said he had have a horse for three years. He said he had a horse. He said he had learnt how to ride for three years. He said he had been learning how to ride for three years. I didn't know if she would remember me. She asked if I had ever been to Tótkomlós. She suggested I should buy the spotted one. I didn't know how many glasses to put on the table. The boy promised he would marry the girl is she did what he asked her to do. She asked me several times if I understood what she was saying. He thought it was a locust. I knew he was lying. He said he was writing to his mother-in-law. She told me to take an umbrella in case it rained. He said he had to go home. I had no idea what to do. I had no idea whether to do anything at all. I immediately saw she wouldn't milk. You said you didn't care. I thought you had told me everything. She told me not to do anything, she would arrange everything. I don't know how to cure my sniffle. I don't know whether you still believe it. I didn't know whether I was coming or going. I wonder where she has hidden it. She didn't know where she had hidden it. She didn't know if she had hidden it at all. She didn't know if she should hide it. I wonder why he did it. I wonder if she has lost it. I don't know if we'll have time. I don't know what the soldier on guard has in mind. I don't know if you'll give me room beside you. I don't know whether to put on a coat. She said she couldn't see anything. He asked whether he should take off his pants.

123

496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555)

He thought he heard wrong. He was wondering whether to buy half a hog. Grandmother thought it was Little Red Riding Hood. I ran up to see if the child was sleeping. Have I told you I'm going to get married? You said you didn't want to get married at any cost. I knew it was him. I didn't know it would be so painful. He thought there was no more. You said you would come by nine. She said she had only ten minutes left because she would have to be in the office at noon. I didn't know why she was hiding her face. He thought it was not a flea but an elephant. Did you know what she was driving at? I've told you to shut up! Did she say she had joined? No, she said she had left. She said hardly had she joined when she had left. I wonder when it will end. I wonder whether it will ever end. He thought there was no current in it. Tell the milkman to bring no more cheese. He said she singing all night. She said she would eat if she was hungry. She said she would come as soon as she was ready. I had no idea how old she could be. Pooh said he thought Rabbit had been talking about his family. Johnny Corn said his name was a bit peasant-like, but he wasn't ashamed of it. She said I had better not watch it. The doctor said she would have to stay in bed for another day or two. He suggested trying it again. I said it was no use trying it again. I had/got my hair cut. I will have/get my hair dyed violet. I must have/get my record-player repaired. I had/got some butter brought from the shop. Did you have/get your skirt shortened? Do you have your car washed every day? I didn’t have/get beer brought yesterday. He got the maison to build a house. He had the rookies wash the corridor. He’ll make Béla pay for the damage. He couldn’t make his voice heard. He made his influence felt. He can make himself noticed. I will let you know the news. What make you think that? It makes you look so pretty. The sight of blood made her faint. He forced her to join the police force. What caused him to do it? He had it coming. She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow. Would you make him repeat it? He gets a black boy to clean his shoes. Have it typed. How many photos have you had taken? When will you have the knives sharpened? He had his neighbour bring cigarettes. He had a blind piano tuner tune the piano.

556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602)

I’m having it copied right now. He got the barber to take out his tooth. He made the cat eat the párizsi. The cheerful corporal had the corridor washed with a toothbrush. I had lowers sent to her nameday. I'll get red slate put on the roof of my house. That lot of plums made me run. Don't make him smell Technocol Rapid, but smelling salts. Say, who did you get to install heating? She is always making me translate her stupid sentences. They got that unfortunate guy to suck. I had the half axle and the air filter replaced. She wants to get a mirror fixed onto the ceiling of the bedroom at any cost. She is always making me write her love letters. Why didn't you get the electrician to connect up your washing machine? What makes you think we still have time? Do you also get a gardener to look after your garden? They made me eat half a hog for dinner. She has had a policeman explain the right way. Have it straightened if it's crooked. I must get my hair cut. I made him believe that everything was alright. He's got to get the milk delivered from far away. I had a portrait made of my wife. Alex Rose is getting his horse to jump. I'll have the Lord Mayor hanged. I've made him pick up every scrap he's thrown. My terrible poverty made me start stealing. My terrible excitement made me sart stammering. I won't have it taken even if you don't marry me. I hope you don't want to make me believe I was the first for you! Who can get you to do it? Don't you think it's a horrible thing to have your pets stuffed? Why don't you have that shoddy tape recorder mended? I couldn't make him forget what his mother-in-law had told him. Even his tenth wife was unable to make him forget the first one. With some crying I can make him do anything I want. Why don't you have it cut if it's too long? I've had her produce everything she's hidden. How many times have you had your house rebuilt? Get him to drink it all. Get her to confess where, with whom, and how many times. That foolish teacher is always making us translate such stupid sentences. If you love me, you will come to my place in the afternoon. If you loved me, you will come to my place in the afternoon. If you had loved me, you would have come to my place in the afternoon. If you had worked harder, you would get more money now.

124

647) I would have counted it if I had been able to. 658) If I were you. he would never have noticed her. you would be able now to do this dance. please bring me half a kilo of cucumber. if you don't push it out. we couldn't afford now to go together to Hawaii. 618) Provided there is no opposition. 635) If you had caught a cold. 625) Had they waited. 653) If he should wake up. 664) If you had telephoned in time. 626) If a horse had six legs. 638) If he hadn't had delusions. they would surely have starved. 666) If he wasn't so selfish. 642) If you would listen to me. you would never ask me to take you to the new heights of ecstasy.. 673) Unless the government agrees to give extra money. 623) Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger? 624) I would have counted it if I had been able to. 622) Were it not for the Nips being so good at building ships. we’ll hold the meeting here. everything would be more simple. 672) I'll stay at home unless I'm invited. 640) I would go if I didn't need to put on a tie. you wouldn’t have been taking to hospital. 646) If I were the farm manager. 633) If I were you I wouldn't take that job. 611) If you should meet my friend. I would go to Püspökladány. 679) He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it. I could certainly not be holding you in my arms. we could have our holiday at last. too. 628) I'll visit you if I have enough time. 668) I'd address the envelope if you would give me a pen. 659) Had you watched her putting her feet. 676) He spoke loudly so (that) everybody could hear him. 636) If you go to the greengrocer's anyway. 648) If you've come only to quarrel. sooner or later you would be as confused as the psychiatrist who treated you. 670) If you don't put milk in the fridge. you couldn't come with us now. I wouldn't believe what he says. 125 . 615) Take your coat in case it rains. I’ll wipe my nose. give it back to him. 654) If you don't pull his tail. 617) I’ll go provided you go. 652) I would have done it if I had had it. 632) I would drink it if it wasn't so cold. we would get it there in time. 655) If I could read your writing. 644) I wouldn't be glad if you left right away. 681) He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. 608) I won’t give her money unless she really needs it. 639) If a rabbit were a bear. 613) If it weren’t for a few vegetables they grew. 660) If you looked after the family. I would have come home earlier. 634) Had you kept on looking for it. you would have stayed wise. 620) If you give me a tissue paper. 680) He opened the door so that the kids could go out to the street.603) If you had given up smoking. he won't kick you. 661) If she sat on my hat by accident. 656) If I could help keeping my eyes away from your lips. 678) He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better. it wouldn't stumble. 650) Should you feel lost. too. 614) If you can come in the afternoon. tell him I want to see him. 684) He got up early (so as) to reach the summit before sunset. 609) If you would lend me your car. now you wouldn't have money. it goes sour. 619) The two poor chaps would go ploughing if they had bread. he would give a cottage cheese Rudolph to me. the theatre will have to be closed. Poland would be on the top. we can go to the Fradi's match. 631) If you had bought it. 663) Had I married you and not my husband. we would be over with it. we'd never have finished it. 605) Flowers die if you do not water them. 645) If there hadn't been so many new words. 641) If you should find it. 651) If you would leave in silence. 627) I would have danced with you if I hadn't had a toothache. 630) If you don't hurry we'll be late. I'd be the cleverest now. 682) I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. you'd better have stayed at home. 621) If the dog hadn’t woken us. we would have met. 610) If you would be so kind as to help me. tell him I'll be back in no time. 604) Milk goes sour if you leave it outside for some days. I would answer immediately. 669) Snaily snail. 643) I would have been able to cut it if you had given me a better knife. you could ask anybody for help.. 674) If it hadn't been for your help. 677) You’d better take a taxi so as not to be late again. he would have left the country long ago. 629) What would you buy if you had a million. 649) If you were always afraid of not getting enough women. 657) If capital punishment had not been cancelled. 606) I always help her if she asks me to. Joe would be the secretary of the party.. 671) Were it not for her eyes being so ravishing. 637) I'd be happy if you didn't keep fooling around. the hunter would be less boastful. I would forgive her. 665) If I had been able to catch a bigger fish. 607) If I were you. 662) We can't go away unless we win the first prize. I would finish it sooner. 683) I came to bury Caesar not to praise him. push out your horn. 612) If it weren’t for the bad car. 667) If you should find it. I wouldn't have had to ask the twins to bring glowers. give me a ring. 675) Had you kept silent. 616) I’ll cook plenty of soap just in case they decide to stay for dinner. we wouldn’t have heard the burglars. I'll break your house. you would have found it.

The ambulance I was taken into hospital in was jolting like a barrow. He set up a scarecrow so that the starlings wouldn't steal the grapes. limbed up to the balcony. The man who is standing under the tree was in prison yesterday. Play the piano very soft so as not to disturb anybody. He left his gun outside so as not to shoot anyone. He swallowed the diamond so that the customs officer couldn't find it. Karcsi. 126 . The house I live in is quite small. The bed I sleep on is made of horse hair. He always did what he felt like doing. which was very embarrassing. who used to be an actor. The slap I got from the waiter was very painful. "She drinks a „feles"" every morning so as to start the day cheerfully. I was surprised what I saw. Budapest. who loved Juliet. apologized to me. He told me what he knew about the event. I was surprised at what I had to see. The ball you've lost was absolutely new. so that he would have something good to eat. The song I’m writing only for you… The puddle he stepped in… The girl whose brother is very strong… I didn’t quite understand the joke he said. Romeo. who was born in the country. This is the house where time has stopped existing. The teacher whose student won the competition likes honey. I've forgotten what you've asked me for. is beautiful. The bag I found the letter in. He’s a man who has no past. Give him a big slap so that he knows the limit." A bell was hung in the neck of the cow so that the bull would always know which way she was going. This is the hotel I lived in last year. He wants to read a book. The ship you can see over there belongs to my brotherin-law. Start early not to be late. That is the reason he likes to come here. I've bought her some flowers so that she can enjoy the fragrance. He knocked her out so as to get drunk. The girl whose face is so pretty is my wife. Oh my God. I remember the story which/that you told me. Joe. which is quite unusual of him. The boy I saw … The car you can see there … The room you painted … The book I’m talking about. Ronald Reagan. which lots of tourists visit. I like dancing with Mary. The moment he entered the room. She pulled her skirt over her head so that her hairdo wouldn't get ruined. My father. I’ve brought the book that you asked for. whose parents live in the country. She lifted the rug so as to sweep the garbage under it. 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) I met him the year I got married. I’ll got to any place you want me to. He ran around the island. The girl I am talking to. The cows who are grazing there are very thirsty. We say 'AHA' so that Kanga knows that we know where Baby Roo is. Thank you for the present you sent me. I'm afraid that's all I can give you. He divorced the eight one so as to marry the ninth one. whom I have known for twenty years. He turned the radio off so the neighbor wouldn't wake up. who moves like mercury. My sister. The lady you met yesterday is my aunt. which is the capital of Hungary. He disguised himself as a nun so that he would be able to run away from prison. The bill we got late was full of illegible numbers. Put it out so that everybody can see it. The accident we have seen has been very serious. I took off my shoes so as not to make any noise. I reminded him of what he had promised. I remember what you told me. The nurse whose hand was silky caressed my fore head. I took off my shoes so that my wife couldn't hear me go in. whom we all love. She pulled up her skirt so that she could run faster. The house whose windows are green overlooks the Danube. The job he applies for is not vacant anymore. who is a journalist. I didn’t understand what he said. The landlord. She missed the train. Then we went into a pub which was completely empty. She started trembling to raise more sympathy. He bought a cat so that the dog wouldn't be bored. used to be the secretary of the Young Communists of the town. which exhausted him. He stole his boss’s pen. Budapest. She planted some spinach so that we should have something to eat. The car I've paid an absolute fortune for doesn't even move.685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) He rushed into the burning house to rescue the child. I cooked some noodles with poppy seeds for my poor son. visited me yesterday. My brother who attends this school smokes a lot. lies on the banks of the Danube. I showed her what I had so that she shouldn't be disappointed later on. I’ve forgotten what you've told me. Give us your glass so we can also drink. The pen you're writing with is mine. She kept changing her address so as to fool the police. He broke the mirror into pieces so that his wife couldn't look at herself any more. The chair I want to sit on. is an embarrassment for the American people. Jancsi turned away so that the girl couldn't see the tears roll down his cheeks. which really annoyed her. I've given her the key so that she can go into the room. The waiter who took our order was as dirty as earth. This is what you mustn't forget. is a very strong man. doesn't like TV news.

The knife the boy ran into ten minutes times was a chicken carving tool. All I could eat was some meat soup. 877) You should have taken a taxi. 853) You can’t go to Barcelona. 884) You should have stayed there for at least half an hour. when you have no intention of doing so. All she had on was her hat. 879) They would have to be at school now. 835) You will never be allowed to cross the border. I would have had to stay there. Do you remember now what you did to me yesterday? The radio which is on the table has broken down. 859) You must try it again. because I didn’t have any. 881) I would have had to be politer. 886) He was to have left for America tomorrow. 868) You have (got) to stay here for the night. 875) You should keep your promise. 840) You mustn’t disturb him at work. which was very kind of her. He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. used to live in gingerbread house. Give him what he wants. 871) She had to buy some cigarettes. 855) You oughtn’t to promise you’ll date me. The couch the boy was lying on was in the living room. 858) You must be back in the office by nine. She said she'd done it. 865) She has to take her daughter to school every morning. Might I leave the door open? You might not enter the room. 836) He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s. 874) I ought to help her. 839) Don’t make me kill myself. 834) I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox. 863) She doesn't need to work all night. Give him everything he wants. You might dance with that man. You may borrow my car. 850) I haven’t been allowed to meet my love for three months. Forget what you've seen. 872) They didn’t have to answer that stupid question. who put on Grandmother's robe. 849) He wasn’t allowed to meet his family last year. Aurora. was the father of the Great October Socialist Revolution. which was floating on river Volga. 837) Don’t do things like that. 838) Don’t cry for me Argentina. I was shocked by what she'd said. and even in that storm I was able to reach the shore. 876) You ought to/should be more careful of what you say. 857) You oughtn't to have crossed the road when the lights were red. but they fell out. 878) I ought to have read these books. 882) She would have had to be more understandable to me. and dry it. because her husband could paint the flat.783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) He says he's missed the train. 847) People may not pick flowers in this park. Don't you understand what I'm telling you? Maybe this is the guy the police want. 845) She wasn’t to go with them. They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. 862) You needn’t put on your smartest dress for the party. too. The shotgun the girl took off the wall was loaded. 873) She didn’t need to send for a painter. You can watch TV at my place. 842) You mustn’t think I’ll ever forget you. was the symbol of the revolution. 843) The doctor says I am not to eat much bread. The snow that was pushed off by a snow plough is blackening by the road side. 867) You must stay here for the night. She invited us all. Lenin. I could swim very well when I was young. I don't understand a word you say. 885) They were to have wedded next Saturday. 870) They had to give it back. All I know about her is that she has a house at Sukoró. 854) You shouldn’t tell lies. stuffed cabbage and a fried chicken. 848) Dogs may not be taken into these carriages. 880) He would have to take his car for an official test. All I need is love. 860) We must do it now. 841) You mustn’t walk on the grass. All you have to do is wash it. The wolf. but his passport was withdrawn. All that you can see there belongs to my ex-husband. which was true. 887) You needn’t have been in such a hurry after all. It was so difficult that he couldn’t do it. She didn't know what she was doing. cut it. 883) If I had gone to his place. I could swim very well. 869) I had to buy a new suit. All that I could see was darkness. 844) You aren’t to enter the room without knocking. The iron nosed witch. which is not true. I've told her everything I know. 856) You shouldn’t have laughed at him. The dwarf whose bed Snow White lay in was smiling shyly. who was burnt by Johnny. 866) I have (got) to be at home at nine. May I come? You may not go to the cinema. All I have on me is a fiver. The off shoots of the barren wastelands that parched flocks of grasshoppers are grazing are toiling in the hot sun. Can I go out and play? You can’t go to Tótkomlós. You are the most fantastic girl I've ever met. 127 . 846) You weren’t to leave the room without permission. 864) He has got to be there at eight. 851) Stop! You can’ do that! 852) You can’t play football in my garden. All he's left here is a ragged dishcloth. She buys everything she sees. You can be anything you want to be. 861) She needn’t take part in the conference. who was deeplyrespected by pioneers. was expecting Little Red Riding Hood excitedly. But this is not the man who popped the question.

it may rain. He cannot have written it. She was to arrive last week. It must be him. You oughtn’t to have stopped your work half way. He didn’t use to write. I should get married. You shouldn’t have blamed him. We might win a lot at the races. He might have written. He must write. I expect. He will have written. He might be eating. Take your raincoat. This must be love. She can’t have said that. He had to write. They should have discussed the matter. He should have written. You should give up smoking. They must have left for Spain. He shouldn’t have got married. He will write. He didn’t dare (to) write. It must have been him. He probably likes dumplings. He shouldn’t have written. You mustn't talk to anyone about it. He may write. You can’t have seen her at Pipacs night club. She may have arrived sooner. You will have heard the news. They were to rob the bank. He may be eating. He hasn’t got to write. He mustn't write. He needn’t have written. They can’t have known about it. He needn’t have got married. He is likely to have liked dumplings. That will be the postman. He must have eaten it. He must be eating. The news can’t be true. She must have got divorced. He dared (to) write. He doesn't have to write. He may eaten it. He’s likely to have phoned. He is sure to have liked dumplings. He had to marry her. He couldn’t have eaten it. He couldn't have written it. He must be studying in his room now. 128 . 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) 961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) He can write. He would write. He didn’t have to write. He has to write. He’s unlikely to have phoned. Joe may have written that disgusting sentence on the wall. It is possible he likes dumplings. He probably liked dumplings. He must be writing. You should have got married.888) 889) 890) 891) 892) 893) 894) 895) 896) 897) 898) 899) 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) You needn’t have come here. He ought not to have written. He can’t have eaten it. They all must have gone home. He ought to have written. He can’t be that bad. He may have written. He could write. He didn’t need to write. You are always to knock before you enter my room. I must leave at six today. He needn’t write. He ought not to write. You mustn’t marry a girl like that. they may come yet. You needn’t have brought me a present. You must feel tired after your long walk. You couldn’t have forgotten about my birthday! She may be cooking. He used to write. They might have reported their plan. He ought to write. He is sure to like dumplings. Don’t go away. He must have written. It is possible he liked dumplings. Joe may/might have missed the train. I didn’t need to get up early this morning. He could have written. she is a decent lady. He must be ill. He would have had to write. likely sure probably possible He is likely to like dumplings. He would have written. He didn’t need to marry her. You must have caught cold on the river. It can’t be him. He didn’t have to marry her. Mary will have arrived already. They might come by the night train. You shouldn’t have spat it out of the window. You must marry her. He was allowed to write. He would have to write. She couldn’t have caused that accident. He may have been ill. He may write. He might have eaten it. He cannot write it. He may not write. You must be the new teacher. I bet I don’t need to marry her. She might be standing at the corner now. He dares (to) write. She might be sleeping. He might write. She may be talking now to her husband. She might have been hurt. He may not have written. it wasn’t his fault. He’s likely to arrive a bit later. This will be the place where the old school stood.

1047) You should have oiled the bike chain. a letter would also have done. 1056) They may have gone to pick tomatoes. you may eat a banana after dinner. To err is human. as he can't even write. It is important to believe in what you do. 1021) He may have got divorced again because he's been coming more and more often for weeks. 1048) The door may have been left open. It is easy to translate sentences of the kind. 1050) You must be mistaken. I’m overjoyed to meet you face to face. 1057) He can1t have noticed us. 1016) You needn't have sent a telegram. 1015) That little bird must have fallen out of the nest. Running is useful. Shouldn't you turn to a psychiatrist? You needn't have run so fast because there was nobody there. I went to the swimming pool to swim a bit. but in the meantime he had defected. 1038) You shouldn't have married that drunken sailor. It’s difficult for me to do that. there was enough in the garden. 129 . She must be sleeping. 1054) That's what you must put on your heart. I’m sorry to disturb you. it's not worth it. he'll surely come tomorrow. I don't need any. 1034) You should have sharpened the scythe. The button might get loose and skirt will fall. I can see a smiling girl. I’m happy to give you a treat. It will be lovely to meet you there. Singing in the rain is very interesting. It might have been a mosquito. It’s a sin to behave like that. 1053) You shouldn't take it to your heart. 1028) You could have told me earlier that you had no money. We were impatient for the bus to start. 1063) You shouldn't have torn off her blouse right after the first dance. 1065) 1066) 1067) 1068) 1069) 1070) 1071) 1072) 1073) 1074) 1075) 1076) 1077) 1078) 1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) I'm likely to be here tonight. You are fortunate to have a coat like that. It couldn't have been a bee. It’s a shame not to enjoy a book like that. 1022) If you are good. It’s a pleasant surprise to see you here. It’s inconvenient for him to visit us. 1037) It should be put in the fridge. 1043) You needn't have taken the bone out of its breast. Crying is a female trick. I’m anxious for my friends to meet them. It’s dangerous for an old man to run fast. 1061) The thief is unlikely to have been caught. 1059) We didn't need to buy vegetables. You're hardly likely to change now.1014) Joe can't have written it. 1033) He must have been transfixed seeing his sister in a cop's arms. 1041) It would surely have sprouted if you had watered it. He should have taken out the lower six on the right. 1045) He must have put his mind on not leaving me alone. It’s hard to say goodbye to happiness. 1029) He must have been feeding the fish when you rang. We were glad to hear the news. We were sorry for them to leave so soon. 1017) You might as well have eaten all the melon. 1051) You couldn't have seen him. 1058) You needn't have come so early. 1055) They may be at home. 1052) He's unlikely to come today. 1019) You shouldn't have twisted his nose off! 1020) She may have given me a ring but I wasn't at home. Studying is an important part of your life. He can't have said anything like that. 1018) You should have gone as far as the terminus and there change for a bus. 1049) He must be shaving. You should have told her long ago. 1026) You can't be so unfeeling! 1027) You might lose your hair if you're dieting so hard. 1024) I might have my horoscope made. He must be single as his face is not worn out at all. To kill is a sin. She must have left her purse in the cab. Travelling by air is faster than riding a horse. 1062) You must have heard the news. 1023) You shouldn't have upset yourself. I’m happy for you to be here. (Superstar) They are ready to help us. I didn't need to drink it all. that's what gives that crackling sound. 1025) Don't worry. It would be very impolite not to invite him. I want to go home. It may have been a wasp. 1039) May I eat a banana? 1040) He might as well have hit you on the head. 1042) Thank God. 1030) So many hearts can't have shed that much blood in vain… 1031) Living in clover must have driven him crazy. Running is useful. 1064) I may not be a genius. Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy. It's exciting to drive a car downtown. 1032) I may have confused you with somebody else. We were surprised to hear the news. 1035) She must be peeling potatoes. I might have been wrong. 1046) He couldn1t have drunk it all. since he's in Baltimore now. It was a pity to leave it there. It was interesting to hear what he said. He must have taken out the other one. 1036) You might go blind if you keep looking at my legs. She will be pleased to meet you. Jesus. I advise you to start earlier. 1060) You couldn't have seen Mary on the boulevard at night. The written letter is in my bag. You shouldn't have… He can't be a cop since his cap is green. Seeing is believing. Swimming is easy. that buzzes more loudly. 1044) He was to have written it by tomorrow. To be or not to be was a question of Hamlet’s.

1184) He tried to kiss the girl. 1173) I prefer reading to writing. She pretended not to hear it. 1140) I had no occasion to go to Paris. 1129) It was a shock to see the size of the bill. 1130) I’m not in the mood to talk to you now. 1131) He made no attempt to escape. 1127) It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. 1174) She prefers to do it herself. Remind me to write to him. She refused to show him her nipple. 1170) Will you continue gardening? 1171) She hates to be late for work.1126) It’s time to say our farewells. 1185) can’t afford 1186) agree 1187) arrange 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) 1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) ask attempt beg claim decide demand allow advise command desire endure encourage expect fail hope help forbid invite long manage offer order plan propose pretend promise permit persuade remind refuse request tell tempt urge want wish I can’t afford to ford the river in a Ford. 1175) I remember locking the door as I left the house. 1172) She hates being late for work. 1133) He is not a man to do such a thing. 1143) There was no possibility for us to see the town. 1177) I’ll never forget finding that old coin in my garden. 1132) Chicago is a nice place to live. 1136) What a question to ask! 1137) I have no money to waste. His parents won’t allow him to come. 1149) It isn’t worth waiting for him. He failed to pass the exam. 1152) I’m fed up with waiting for him. 1178) Don’t forget to bring the cases. 1145) Is there any room for me to sit down in here? 1146) There is no chance for him to survive it. 1183) He tried kissing. 1169) He continued to stare at them. 1139) I have a lot of work to do. 1156) He is fond of sleeping. 1150) He was busy bossing around him. 1151) That record is worth listening to. My wife told me not to do it. 1179) I regret sitting on your dog. 1176) I remembered to lock the door as I left the house. admit appreciate avoid consider delay enjoy excuse don’t mind can’t help imagine postpone keep prevent recall save can’t stand 130 . 1180) I regret to inform you that you owe me a grand. 1153) I’m sick of you coming round here. They decided to learn a new song. 1166) And when the rain begins to fall… 1167) I love sitting in the garden. 1135) There is nothing to worry about. 1141) I have no place for you to stay. 1168) I love to love. 1138) We are the ones to make a brighter day. 1142) There is no need for us to argue about this. 1155) She is very bad at singing. 1128) It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work. 1181) They stopped talking. 1147) It’s no good crying about it. 1144) I have no money for your to spend. 1157) She made me responsible for losing the money. 1154) She is very good at dancing. 1158) begin 1159) start 1160) continue 1161) like 1162) love 1163) hate 1164) prefer 1165) She began learning the piano five years ago. She asked him to wake her at six. 1134) There is nothing to see here. 1148) It’s no good talking to him because he never listens. I want you to stay with me. I’ve begged her to take me to a private nose specialist. 1182) They stopped to talk. I don’t want to stay with you.

Since leaving Paris. Leeching is a nasty thing. Lying in the sun is cheap if you don't have to buy suntan lotion. She always drinks apple juice before going to bed. we’ve visited Brussels and Amsterdam. Heating has become very expensive this year. he also runs an ice-cream shop. it's good to love. The boy running in the street escaped from a reform school. The cockroaches ate all the food left in the kitchen. Having returned from abroad she decided to start a new life. The boiling meat soup is on the cleaned cooker. It's hard to be brave when you are only a very small animal. before after on since besides without instead of I usually take a bath before having breakfast. They delayed publishing the report. The days spent in New York were amazing. She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car. Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window. She started the job soon after leaving the university. she went out to get some. The man standing in front of the judge is charged with capital murder. Bring me the parrot speaking in its cage. With the elections approaching the government is running out of time to settle its views. I hate hanging about when everything is packed. Do you enjoy doing that? He tried to avoid answering my questions. The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him. The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. The meowing cat is sitting behind locked doors. It was difficult for him to decide which one to buy. they couldn’t afford to buy a house. I'm looking forward to seeing you. It's no use quarreling. Finishing the wash up she started to cook. This is a house built some hundred years ago. He was lying on the floor gasping for breath. Do you know the girl dancing with that man? The books lying on the desk were very expensive. To be a leech is the most simple solution. Get me the flask filled with wine. Sausages made in Hungary are very famous. Going to the shop we saw an accident. To lie down and rest beside you is a shelter for my heart. Having eaten the bone the dog asked for a cat. Besides being a pro football player. It's easy to dig a pit for others. Finding no money in the house the burglar smashed the place. It was terrible to see them suffering in the field. There is nobody to talk to. the butcher closed his shop. She insists on having a holiday abroad every year. Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him. Having run out of ice. You should be working instead of lying there in bed. Give me something to drink. Being very poor. She admitted stealing the bicycle. I don’t recall ever meeting her. The watch found in the garden belongs to me.1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) 1259) 1260) 1261) 1262) 1263) 1264) 1265) 1266) 1267) 1268) 1269) 1270) 1271) 1272) 1273) 1274) 1275) 1276) 1277) 1278) 1279) 1280) 1281) 1282) 1283) 1284) 1285) 1286) 1287) 1288) 1289) 1290) 1291) 1292) 1293) 1294) 1295) 1296) 1297) 1298) 1299) 1300) 1301) suggest tolerate resist resent He kept saying: “You went screwing the milkman”. Think it over before inviting him. Having run out of meat. He is a man trusted by everybody. The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. she turned to her mother-in-law. I think it was easy to write it. After seeing me he ran away. The patched jeans are hanging on the drying rope. He paused for a moment studying the boy. Being afraid of the rain. Police have finally succeeded in solving the mystery. The photo taken of you is beautiful. It's easier to steal. she decided to stay at home. I couldn’t help dropping a thing or two. Having no one else to turn to. The man repairing my car is very good at his job. smiling lady rising sun falling star galloping coroners 1302) 1303) 1304) 1305) 1306) 1307) 1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) washing bear fuming Trabant splashing girl singing dog meowing cat threatening letter sleeping lion broken heart trained nurse smoked bacon sucked dumplings patched jeans humiliated rabbit lost and found rabbit The splashing girl is licking the smoked bacon. She enjoys being stared at. I object to your using that kind of dirty tricks to get at me. The children came into the room laughing loudly. 131 . Who is the girl standing at the corner? Whose is the Trabant racing on Soroksári road? The girl sitting at the table is my sister. The singing dog is whining in the whitewashed house. Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous. To love is good.

1425) Closing time! 1426) She came into the room and seeing me started hiccuping. It's no use crying after missed opportunities. I can never help airing the room after she leaves. I suggest voting against everything. 1453) The girl standing beside Joe said… 1454) He felt his arms pinned to his sides. I offered to pay for the hotel. The policeman caught sight of a man committing a public nuisance. he decided to join the police force. He tried to get up but he failed. 1421) Having seen her on stage in three excellent plays. but please don't snore. so he decided to arrest him. I won't risk lending him any money once again. It will be very important for you to speak English. 1423) She went up to the loft without even glancing at me. 1436) A dog began to follow them. I couldn't avoid meeting him. It's worth buying a cradle like that because the baby can rock itself into sleep. She wouldn't even consider moving to the goose farm. he considered her for a leading part in his movie. He enjoyed lying in the hammock with ten girls offering him drinks. The main gift refused to fork out a grand. I failed to catch up with him. he knew how to cook spaghetti. neither speaking. We're trying to find a proper solution for everybody. 1448) The house had steps leading down into the street. The hens resented having to lay two eggs a day. sir. I deny doing anything like that. I don't mind you staying here for the night. It's worth buying that pretty little Italian pair of shoes. Remind me to call the zoo. 1456) They spent two brillo hours lying on her bed watching a film. I hope to see you as soon as possible. That will oblige you to fulfil all her wishes. 1439) He didn't bother to stop at the reed light. 1422) He asked me to leave. 1429) I've got just blanket to lie on. Don't forget to check if I have left my laced slip in your house. 1441) You're not supposed to be here." 1416) Little Red Riding Hood noticed the wolf lurking in the woods. 1455) He had trouble talking. 1428) I've never done it with a bearded guy. 1433) It's what I get for picking you instead of waiting for the one with guts. 1440) That has nothing do with this deal. I gave up smoking and drinking because they are very expensive habits. though I had warned him not to do it. I undertook to do it by the end of the month. She stopped to put on her shoes. He started popping again. I managed to catch up with him. 1442) By the moonlight straining through the window he saw her. I don't want to lose you. I was afraid to approach her. please. 1411) He spotted the guy changing money at the corner of Astoria. I miss having to go to work at five every morning. 1420) Having been discharged from the army.1360) 1361) 1362) 1363) 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) 1408) 1409) I'm getting tired of saving your butt. 1414) He cut his moustache prickling the girl's earlobe all the time. When I first looked at her I couldn't help laughing. 1450) A car came roaring down the street. 1445) He decided to use his own judgement. 1437) Have you finished combing your hair? 1438) He was surprised to see that the street was completely deserted. He was angry with the driver revving his car under the window. but I didn't expect you to come home as early as that. Did you also see the cockroach running towards the plug-hole? 1410) Wow. 1427) The smell of the hay and grain stored in the barn filled him with a sense of well-being. 1435) Then they went on. She stopped putting on her shoes. 1424) Having drained his beer glass. 1419) Having been the greatest star for ten years she decided to retire for good. 1451) You scared off the painters sent to paint the flat. 1447) There is no one here tonight to look after the nipper. Can you imagine Susie living on a goose farm? I doubt him being honest about it. 1432) He was overjoyed to find his pants. 1417) Having lived in Italy for twenty years. I really enjoy being out there upon the high sea in a small rubber boat surrounded by sharks. that's beautiful medal hanging round your neck. He pretended to be very sick. 1434) My ass is frozen. You never mentioned having had an affair with him. 1452) They stayed in the room smoking for another ten minutes. but he failed to fool me. Did you remember to bring pumpkin? I remember putting it on the table but now I can't find it anywhere. I didn't mean to hurt your feelings. He couldn't help slipping closer and closer to her. I can't stand him filling the room with smoke. 1412) He didn't buy the horse neighing in the corner of the stock yard. 1431) She whispered lying beside him. 132 . I really meant to tell you about the situation very soon. 1413) But he bought the sleep bleating on the horse. 1443) His voice was low and impressed. He caught the tail of the cow ruminating in the barn. but then I couldn't help crying. 1444) We got lucky with you talking to her. 1446) He felt a furious anger rising in him. 1418) Having chosen a pair of gloves she decided to but a matching fur-coat. He tried running barefoot. he said goodbye. He tried to comfort the girl sighing in the corner of the room. 1449) You saved my life by spotting the scorpion. 1430) He placed his shoes stuffed with socks and garter next to her things. 1415) "He held the girl singing ""Júlia"".

1517) According to the media the police want four geese. Look what an act she is putting on. Fighting your way home in a taxi at two o'clock in the morning may help you to reassure that you're still a lady. 133 . He talked kicking at the edge of the rug. 1543) I ain’t got any money. I expected her to do herself well. 1561) Some can. 1530) May I have some more coffee? 1531) Will you have some cake? 1532) Have you got some money? 1533) Some wine. 1555) Is there anybody under the bed? 1556) There is nobody under the bed. 1537) Are there any eggs in the basket? 1538) Can you see any money on the table? 1539) Are there any students in the classroom? 1540) Is there any wine in the flask? 1541) He didn’t ask me any questions. BPTC celebrated by giving every worker an extra bus ticket. 1503) You can't walk down the street without bumping into wheeler dealers selling Symphonia cigarettes. She refused to try the tasteless pullover on. We sat around looking at photos. (slang) 1544) I don’t think there is any milk in the jug. 1529) There is some milk in it. The humiliation of being given a lollipop for my birthday. 1522) What is the news? 1523) Send your personal data to the matchmaking agency. 1526) I have some good books. They stood on the steps ringing the bell for ages. Will you quit harping on that subject? "„Listen"". I spent all evening bashing dough about. That's how it is. There was no one else to pay the bill. 1506) Before getting up he was sleeping. 1505) I've seen it done in old films. 1546) I have no time. 1518) There are a lot of men in a lot of furniture. He was in anguish at the prospect of being without her for two weeks. 1554) There isn’t anybody under the bed. he said leaping to his feet. These carrier bags ought to stand up to being dragged half a mile without splitting. Can you think of a way to make a million in a hurry? He is getting neurotic about going on holiday. 1547) There is no girl like you. She is so young and easy to look at. 1510) I gave her a good piece of advice. I expected to see her engagement to Joe announced. 1504) It is his ambition to join the police force. You would be glad to get rid of me. 1545) He has no friends. 1528) I’ve got some money in my pocket. The dogs stood outside the bar waiting for their masters. Well. You spoil everything by taking that attitude. 1557) There are some who don't like bean soup. Did you see him walking along the promenade swigging out of a can of lager? Another 339 sentences to go. 1549) Ain’t got no underwear. 1548) No words come easy to me. 1512) We don't have much work to do. 1558) Some got ill. wouldn't you? He spoke without looking up from his paper.1457) 1458) 1459) 1460) 1461) 1462) 1463) 1464) 1465) 1466) 1467) 1468) 1469) 1470) 1471) 1472) 1473) 1474) 1475) 1476) 1477) 1478) 1479) 1480) 1481) 1482) 1483) 1484) 1485) 1486) 1487) 1488) 1489) 1490) 1491) 1492) 1493) 1494) 1495) 1496) 1497) 1498) 1499) 1500) 1501) 1502) It'll do you good to mingle with the proletariat. 1520) A lot of damage has been caused by imperfect quality. 1560) Nothing compares to you. 1507) After sleeping he got up. I knew her habit of choosing a dinner by picking the highest prices on the menu. (HAIR) 1550) I can see something in the corner. One tends to forget one has obligations to meet. eyelashes fluttering. To do her justice she never concealed she was a mercenary. (He is a sleepwalker. He had a wife tucked away somewhere. but in one piece of furniture there's only one man. I'm bound to say I don't feel sorry for you. Joe being what he was. 1519) Look at the intelligent eyes of those sheep. 1515) What terrible weather! 1516) There are two lice rocking on two mice. 1527) I have some bread. She went mad buying clothes. 1514) The police are coming. 1552) I can see nothing in the corner. Looking around I could see quite a few people dancing. I couldn't help dropping a hint or two about him. and then her eyes opening wide and now and then a hand laid on his sleeve. 1511) Give me some good advice. Stop whining! Go and find something to do! I've got something to tell you. Sir? 1534) He was talking to some woman. 1513) I bought two pieces of furniture. They were so busy quarreling and calling each other names that they forgot to cancel the invitation. 1559) Somebody is knocking. 1524) Knives and wives can be equally sharp. 1535) I’ve read that story in some book. 1562) There isn't any salt in the soup. 1536) Some man telephoned this morning.) 1509) He gave me a valuable piece of information. parted lips. 1521) I've got some news. He was a miserable-looking bloke. I couldn't think of anything to say so I kept quiet. she didn't object to the share out. And then he started snoring. some can't." You might as well tell me the truth instead of beating about the bush. and oxen. whether she liked the dish or not. 1553) There is somebody under the bed. To create a diversion she telephoned her aunt. 1508) While sleeping he got up. cattle. 1525) Some songs were sung. She patronized everyone including me. actually I've got two pieces of news. 1551) I can’t see anything in the corner. 1542) There aren’t any cigarettes on the table. Supposing I said it meant a whole lot to me.

Both of the girls are pretty. Your voice is deeper than Amanda’s."" „But somebody must have said 'nobody!""" 1565) Is there some coffee in the cup? 1566) He made a lot of mistakes. I saw neither film. This disco is not better than Starlight. 1593) There isn't much he can do. 1584) I’ve got a little time. You can choose either bunch. The gypsy's horse. 1605) I love all girls. See you in two weeks' time. Isn’t she more beautiful than the sun? My house is bigger than yours. Everybody else could have done it. The handle of the door of the room. Tom's diner. 1614) I spoke to each cat separately. 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) 1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) Both girls are pretty. 1619) He ate it all. 10 minutes’ walk. The boss's car. I don't like either. Neither of the sentences is correct. The hoof of the horse. The lover of Joe’s wife. I enjoy each day of my freedom. 1571) He didn’t make many mistakes. 1586) We saw a few people there. I like both of them. 1588) There were a lot of people in the shop. 1581) I wrote few letters. Both the girls are pretty. 1601) All workers should unite. Both of his parents love him. 1572) Did he make many mistakes? 1573) He hasn’t got much leisure time. is there? 1594) There are a few beans and there's a little soup in his plate. 1578) I’ve got as much as two forints. 1570) She’s got a lot of cars. Joe’s girlfriend Father’s hat The boss’s secretary Cat’s eyes The rat’s babies 1 minute’s walk 1 meter's distance Hell´s Angels Death’s Door Stone’s throw The boys’ money. 1585) I’ve got little time. 1611) Now that I’m out of prison. I’m as hungry as a wolf. The tough guys’ guts. 1569) I have got lots of leisure time. But she is not so pretty as you think. 1609) I work all night. Did you like either of the novels? I did not see either film. You can take either orange. 1608) I was dreaming of you all night. 1618) Each of my children goes to a different school. 1606) Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden (that’s an ad) 1607) I was sleeping all day. 1599) Do you want to drink all the beer? 1600) All the workers of the factory should unite. My car is better than any other car. The silly baker's spider. But there are more cockroaches in your house than in mine. 1622) All children like toys. 1616) I clean my teeth every day. 1612) Every member of the TSZ was present. The cockerel's diamond penny. But this match is not so good as I expected. CSEPEL WORKERS' CLUB. 1603) All children like chocolate. You have a more beautiful figure than Bo Derek. the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband. The wanderers of freedom. You are as obstinate as a mule. 1587) We saw few people there. 1568) Lots of money is spent on beer every year. He is not as clever as I’ve thought. 1597) Did you eat all the bacon? 1598) All his dreams were turned into ashes. 134 . I like both these cars. There are big houses on either side of the road. Either road will take you to Rome. 1589) This cradle has been used by a lot of children. 1604) I love all the girls. 1610) I spent all the afternoon in the company of two camels. 1592) There's little light here. 1582) He had a little trouble. 1602) All the children in the class like chocolate. The daughter of Gizi's sister. I did not see either of the films.1563) No way. 1583) He had little trouble. 1580) I wrote a few letters. Neither sentence is correct. I wouldn't need either. 1576) Has she got many cars? 1577) He’s got so many problems with his car. 1621) All the questions must be answered. I work all day. I don't like either this or that. 1617) Each has his own room. 1615) Old Deutoronomy sits in the sun every market day. 1567) His son gives him a lot of trouble. Both his father and mother admitted he was right. 1620) They danced all night. 1596) All the people in the street were chanting. 1574) Has he got much leisure time? 1575) His son didn’t give him much trouble. 1591) There are too many Eskimos and too few seals. 1595) All my money was gone. 1579) There are too many people standing in front of the fire. 1590) Too many cooks spoil the broth. 1564) "„Is there anybody at home?"" „Nobody. 1613) Everybody was Kung-Fu fighting.

I wish I had known. The pupils are at school. Can you play the piano? My daughter is studying the violin. He told us a story that nobody believed. He is not a man to desert his friends. At night she feels so lonely. He doesn't like to play football but he loves playing the piano. You love me. can’t he? You will come here. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years. In the evening he always lies in bed thinking of escaping. will you? Let’s go to bed. Gus is the cleverest cat in the cat society. A horse is a big animal. mustn’t he? Wait here. You're simply the best. did they? There is something in the corner. If only you didn’t behave like a stranger. Your hand is cold. The bedclothes are not in the bed. I always go to church on Sunday mornings. I wish you loved me. At sunset the land turns into red. didn’t he? I am very clever. Cigarettes may ruin your life. This is the worst bean soup I've ever eaten. It's as white as snow. The life of a soldier is very hard. When he was a child he would climb up trees. At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. will you? 135 . Everything was calm at dawn. shall we? He must cross the river. isn’t there? We will enter in the era of infinite possibilities. Life is wonderful. can he? You like rats. If only I could be with you. don’t you? She doesn’t drink anything. Gold is a valuable kind of metal. Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago. Horses are big animals. He would rise early and take a walk before breakfast. Milk is healthy. Do you study the guitar? He is a car mechanic. I am a terrible English instructor. You are the most beautiful girl I have ever met. don’t you? You loved me. If only we would start sooner. Industry has been developing rapidly since the last century. The sick man is in bed. didn’t he? The girls didn’t return. The inflation of the 30s was a basic reason for World War II. I gave you the nicest flowers I could buy. I wish I could understand you. The world looked so different in the afternoon. I wish you could come to see me. What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you’ve made! What a pity! What a shame! What a surprise! What weather! I woke up in the morning and found the world turned upside down. He asked me a question which I could not answer. You are the laziest boy in the world. I wish you were here. An elephant can live for a very long time. Now you are worse than you were yesterday. I wish you would telephone me. I wish you would write me a letter. won’t we? Judy shouldn’t behave like that. should she? He called you a fool. My husband used to take me to the disco every Saturday evening.1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) 1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) That’s the best pop group I have ever heard. I wish you could drive faster. The love of the boy turned into bitter disappointment. didn’t you? I am stupid. They didn’t use to work here. At midnight there are no sounds from the pavement. I wish I could have helped you. aren’t I? I am not very clever. Cats eat mice. You're the prettiest girl in the tractor factory. I wish he hadn’t drunk so much last night. Money makes the world go round. That big guy is an opera singer. She is a talented singer and a ballet dancer. The life of a policeman is full of adventures. 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) The church was built in the last century. I wish I was twenty years younger. Love is problematic. The industry of Hungary is developing. I wish it would rain down on me. I used to go to the races. His job? He's an engine driver. It's farther than I can expected. am I? Let’s look at mankind. aren’t I? Come with me. will you? Don’t hurt me. I wish you weren’t so unhappy. won’t you? He can’t repair cars. Inflation always turns up in cyclical periods. I wish you were here. does she? He went to Spain. If only it was spring. If only I hadn't eaten it. You're not much better. Life is a world of puppets. If only I had done my best to make you happy. If only he would talk to me. I used to go to this school. They walked along a road winding among rolling hills. shall we? Joe can see. There are cockroaches marching in the school. Did you use to live in this house? He used to smoke twenty cigarettes a day.

I don’t think I like you. aren't they? You aren't choosy. I don't think I have any shoe paste. I would rather take a bus. are you? You hate me now. She looks as if she's cracking up. does she? You ain’t loaded. He looks as if he hasn't eaten for days. He jumped up as though he had been stung by a wasp. He runs as if he was running for his life. didn’t he? She doesn’t like tearjerkers. aren't I? I'm not the next one. It looks as if he got in through the window. I would rather you slept. I don't think there's anybody at home. I don't think it's pork. will you? How would rather play football. He talks as if he was the best fisherman. did he? Sit down. 136 . It looks as if the car has hit a tree. will you? Let's start it. Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him. It looks as if the thieves got in through the window. He looks as if he got out of bed the wrong side. I just want you to be happy. I felt as though I was in heaven. will you? It looks as if it’s going to rain. did you? You won't have a lesson today. I would rather you didn’t make a fuss. shall we? You believe me. I don’t think I’ve heard that. isn't it? You'll get it for me. haven't I? It's good. I'd like you to love me. I don’t think. I don't think they hit it off. will you? Oh.1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) 1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) Let’s hope for the best. don’t you? He didn’t understand it. It looks as if he’s going to give up his job. will you? Shut up. are you? There is so much wickedness on earth. I don’t think I’ve said it. I'd like to travel around the world. I'd rather listen to the radio now. I don't want to frighten you. will you? He lapped it up. It looks as if he's swallowed a lemon. I don’t think I like this place. will you? I've told you not take it into the room. He would rather die. I'd rather you drank. I'd rather you went by car. I don't think she loves me. It was as though a black curtain had been drawn between them and me. You look as if you hadn’t eaten for days. He would rather drink than eat. shall we? My eyes are beautiful. can you? You didn't take money out of my drawer. don't you? I am your sweetie pie. It was as though the world had turned upside down. I want to see the sun. He speaks as if he had been threatened. I want you to be pretty. would you? I would rather sleep. It looks as if it's going to clear up. I don't think it's long enough. I'd rather you fooled with your auntie. Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Shall I book one movie ticket? Shall I call him? Shall we play a game of ulti? Which turning shall I take to the left? What shall I put on? Where shall we sit? Shall we go out tonight? Shall I wash your back? Shall I turn off the light? When shall we stop it? They want me to dance. You look as if you've seen a ghost. I don't want you to get frightened. It was as if the world had turned upside down. I don't think I have any money on me. isn’t there? Finish it. I don't think you're listening to me. I'd like Joe to plough. It was as though my legs were stuck to the floor. am I? You can't do it. therefore I am. won't you? Sit down. He looks as if he's going to turn left. I didn’t think you were there. I don't think there are any more sentences. I would rather you took a tram. I don't think I'm in my right mind. I'd like to plough and drive six oxen. you would. I'd rather you didn't listen now. It looks as if he’s going to be sick. She looks as if she is the most beautiful girl at the party. 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) When do you think I can talk to you? What do you think this is? How do you think my mother-in-law is? Where did you say she hid my whisky? Who did you say you had met? What did you say you said? Do you think I am Róbert bácsi? What do you think is moving in the bush with green leaves? Do you think it's a fox? Which day did you say he was going to arrive? Where do you think he was born? How many ducks do you think they have? Do you think there is any sausage in it? Who do you think you are? When do you think he'll grow up? What time do you think it is? What did you say she said she thought she was wearing? I don’t think he loves women. I'd rather eat.

The tap is dripping and so is the lavatory. So do I. it's got neither window. Neither he nor his lodger complained of the circumstances. Do you feel like sitting on the cold floor? He feels like spending a night at a station. either. I hope they'll catch him. It's high time you put on your dress. My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby. He was never to see his wife again. They went across the street. We won't start until bob has come. Cats don’t like parrots and rats. I feel like riding. I was out to dance last night and so was my wife. I played football at Joe’s. too. He happened to inherit some million dollars. He was accustomed to neither cold nor fog. The dwarfs have beds and so does Snow White. I believe neither you nor your wife. You can take either this or that. They were to come home on Monday. The bridge was dancing and so was the groom. We will have to take our seats before the lights go out. It's time you had some time for me. Girls used to wear shorter skirts. I am to inform you. As soon as we get into the tunnel. We shall need a rest after we’ve been jogging. Cats like parrots and so do rats. Snow White has no whites and neither do the dwarfs. Don’t play so hard. You have hardly worked today. either. She is used to travelling by helicopter. Did you happen to meet her? I happened to be looking at her when her husband hit me on the head. He used to be used to using used cars. I didn’t fire you and neither did my boss. too. he will try to kill you. and so did Joe. nor mother. You may not eat until you have washed your hands. 1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004) 2005) 2006) 2007) 2008) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) 2014) 2015) 2016) 2017) 2018) 2019) 2020) 2021) 2022) 2023) 2024) 2025) 2026) 2027) 2028) 2029) 2030) 2031) 2032) 2033) 2034) 2035) 2036) 2037) 2038) 2039) 2040) 2041) 2042) 2043) She didn't find her place and her head. Can you come to my place tomorrow? Do you really want to go to his place? Life is easy and happy with us. I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed. The cat is fidgeting and so is the hamster. either. either. He likes winter and summer. too. You will either be a fireman or a soldier. I've got neither father. He didn’t look worn out and unhappy either. It’s time we began a new life. We are to be married in May. When I come back. You are hardly likely to change now. He is eating párizsi and cheese. too. I don't feel like ironing. The workers used to get extra money on November 7th. When I grow up. She didn’t take off her boots and her dress. Snaily snail castle. I remember how you used to hold me. It's time the blind piano turner called again. too. I'll go in when there's no lion inside. but now he is a friendly guy. I'm not wearing pyjamas and slippers. I’ll return your kindness. The private didn’t salute to the sergeant and the general. either. When writer time comes. There used to be a castle here. Things used to be different. I used to play my guitar with a smile on my face. You are to congratulate him. I'd like you to be free. I'm going to start my life all over again. He used to be a jerk. Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. I want to hold your hand. You may not go into the room until you have taken off your shoes. She didn’t have dinner for half a year. When we were just married you used to telephone me every day. When I have money. Cats don’t like parrots and neither/nor do rats. It's high time you turned it off. and so did the rucksack. nor door. It's time you went to bed. I’ve got used to working at night. We drove home. we'll go sledding. Do you really feel like hanging about in Manhattan? Do you feel like dancing? I feel like having fun. I want to break free. 137 . either. You used to be thinner. Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner. It’s high time you posted the letter. The bag contained bacon and sausages. and I don1t like that. You're not the man you used to be. I don't like this.1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) 1983) 1984) 1985) 1986) I want you to be a fly. You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. Do you feel like a cup of tea? Cats like parrots and rats. It’s high time we sat down to lunch. It's cold and dark. Run in through the door. I don’t believe either you or your wife. He didn’t understand it until I had explained it to him. I don't like you and neither does the dog. He didn’t look worn out or unhappy. You can’t marry that woman and neither can your friend. I feel like dancing. I’ll give it back. The rabbit is wearing a cap and so is the wolf. You have worked hard today. I sing and dance. It's about time you had your hair cut! It's time we moved in. too. I'll give it back as soon as I find it. It’s time you married Judy. He always did what he felt like doing. He didn’t go in until he had been given permission. I didn't know anything about it until he had called.

I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. the poor the rich the blind the disabled The rich managed to save their wealth. Where was I to go? What am I to do now? They were to come home on Friday. The reason for his leaving can’t be explained. He was made to leave. Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family. The less I can see you. the more water goes in. The lonely often call up their childhood memories. What does the sound of a piano make you do? I think you ought to go to the dentist. Wine is made from grapes. the less he says. The reason why I am here is that I’m starving. All prisoners are to be in bed by 10 o'clock. It would be a good thing if we got up and left. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look. The light doesn't work. The bigger Pistike's head. The darker. You were the one I trusted above all. Why don't you ask him what's upsetting him? Why not look it up in the dictionary? How about beating it? If you take my advice. I’m sorry to keep you waiting. I was able to repair the car. At what time am I to be there? Are we to live in a small island? The book was not to be found. The poor can never keep up with the rich. He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper.2044) 2045) 2046) 2047) 2048) 2049) 2050) 2051) 2052) 2053) 2054) 2055) 2056) 2057) 2058) 2059) 2060) 2061) 2062) 2063) 2064) 2065) 2066) 2067) 2068) 2069) 2070) 2071) 2072) 2073) 2074) 2075) 2076) 2077) 2078) 2079) 2080) 2081) 2082) 2083) 2084) 2085) 2086) 2087) 2088) 2089) 2090) 2091) 2092) 2093) 2094) 2095) 2096) 2097) 2098) 2099) 2100) 2101) The old man was never to walk again. He kept glancing over his shoulder. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again. We were to have gone away the next day. "I've got into the habit of saying ""good morning"" to my neighbor. What weather! The more money you have the happier you live. My Trabant is made of paper. I think you should give up smoking. The boy was not to enter the pub. We are to be married in June. three-eared girl. His plane was to have landed at six. The greener. Why do you keep bugging me? Keep going till you reach the traffic light. one-eyed. Work on the new road was to have been completed by the end of the year. The sound of the bells makes me remember my childhood. The table is made of wood. The car has got one of the bumpers missing. At last I managed to get out of this rut. He failed to cut the grass with that old lawn-mower. 138 . the thinner her waist. It would be advisable for you to give up drinking. His first love was a 16-year-old. There's no need to be rude. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy. The reason for the accident was speeding. The sooner you arrive the more cakes you’ll get. you'll leave him alone. I am in the habit of drinking beer for lunch. This is such a difficult question. I live in a ten-storey house. Beer is made from barley and hops. The balder the more attractive I am. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride. What does the sight of a cockroach make you do? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. the more stinking. 2102) 2103) 2104) 2105) 2106) 2107) 2108) 2109) 2110) 2111) 2112) 2113) 2114) 2115) 2116) 2117) 2118) 2119) 2120) 2121) 2122) 2123) 2124) 2125) 2126) 2127) 2128) 2129) 2130) 2131) 2132) 2133) 2134) 2135) 2136) 2137) 2138) 2139) 2140) 2141) 2142) 2143) 2144) 2145) 2146) 2147) 2148) 2149) 2150) 2151) 2152) 2153) 2154) The longer the better. The transistors are missing from the pocket radio. The person who is green with envy is my brother-inlaw. Alcohol makes people lose control. but it is still in Munich. the more I like you. because the light bulb is missing. There is a special program on TV for the deaf and the dumb. He succeeded in getting the data." I got out of the habit of having a bath in the morning. The one who likes animals can’t be that bad. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. The one who can hear it should transmit it. She managed to pass the exam. I'd find a girlfriend. How clever you are! You are so beautiful! What nonsense! What a stupid guy that sergeant is. You are not to smoke here. but I was ill. What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure. I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing. The thinner her neck. It would be better if you kept your money in a bank. She kept saying… The child keeps pestering me to take him to the fun fair. I've got into the habit of driving very fast. You'd better send the children out. the less I can see you. I recommend you to make a comprehensive policy on your car. The more he talks. The cause of the pile up was bad weather. The sight of blood makes me sick. If I were you. You are getting a smoker's cough. The cause of writing this book is simple. I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown. I've got out of the habit of getting up late. There are more and more places of work for the disabled.

At the end of the play they all went to the pub. and it fits you. At last we arrived at the station. The tea was too hot for the fly to beat the world record. You're just as nice as my mother-in-law. Hmm. I am so sticky. it's (a) daddy longlegs. It is no use waiting any longer. Your eyes are like a little pillow. I could do with a slimming course. What do you call the person who takes out your tooth? What is this machine called? house. I could do with a shower. The windows want repairing. lodgings. Those shoes fit me. Juliska said. He is too drunk to speak. Be careful. I can't do without you. Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. Madam? I've got to buy a curtain that matches the armchair. In the end nobody stayed on the stage. The chair's got a leg missing. and it goes with your scarf. Would you like to take a seat? No. and it suits you. This book is like a bad dream." """Nice day. Does the curtain match the wallpaper? That pullover really suits you. Like a squirrel up in the tree… You're as beautiful as the sun. When I was a kid I would play football every day. You're just like my mother-in-law. She is not clever enough to understand it. He is rich enough to buy the villa. The grass needs to be cut. (Amanda Lear). There is a nice married couple in the photo. The boy told the girl to plight their troth Don't tell lies. Does that blouse fit you. Humans can't do without oxygen. I'm not tired. The house is in need of cleaning. He told her the story of his life. so they had to borrow some. They are seven like the evil. She told me to meet her at midnight. That pair of jeans fits me. He says he can't survive without ten hours' sleep. thank you. too. rented room co-tenancy We had a very good time at the party. motorway highway railway borrow lend There is a spider on the wall. She is out of money. Hmm." I advise you to stay here. There are two oranges in the picture.2155) 2156) 2157) 2158) 2159) 2160) 2161) 2162) 2163) 2164) 2165) 2166) 2167) 2168) 2169) 2170) 2171) 2172) 2173) 2174) 2175) 2176) 2177) 2178) 2179) 2180) 2181) 2182) 2183) 2184) 2185) 2186) 2187) 2188) 2189) 2190) 2191) 2192) 2193) 2194) 2195) 2196) 2197) 2198) 2199) 2200) 2201) 2202) 2203) 2204) 2205) 2206) 2207) 2208) 2209) 2210) 2211) 2212) 2213) 2214) 2215) 2216) If the legs are missing. He says he's busy. The music is too loud for the baby to sleep. He said he would visit me the next week. It is too windy for us to sail now. You're as small as a dwarf. I'm right out of matches. I've got such a headache. """You are a genius"". I have been waiting for you for more than 3 hours. I would eat it if it wasn't green. That beer is too much for me to drink. detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs. She can't survive without two cars. We went to the zoo in my car. Hmm. That hair style suits you. Hey. The train was not slow enough for him to jump on. Just like that. Are you short of glasses? They were short of ashtrays. There are some pioneers standing under the flag. 2217) 2218) 2219) 2220) 2221) 2222) 2223) 2224) 2225) 2226) 2227) 2228) 2229) 2230) 2231) 2232) 2233) 2234) 2235) 2236) 2237) 2238) 2239) 2240) 2241) 2242) 2243) 2244) 2245) 2246) 2247) 2248) 2249) 2250) 2251) 2252) 2253) 2254) 2255) 2256) 2257) 2258) 2259) 2260) 2261) 2262) 2263) 2264) 2265) 2266) 2267) 2268) 2269) 2270) 2271) 2272) 2273) 2274) 2275) 2276) They went to the zoo by car. I suggest that you don't get drunk. That mini skirt really suits you. I am so fat. there's a stair missing. Béla said to Marci. 139 . You're just like a steam engine. At the end of the week you will feel well. You're too old. He suggested that I should leave. The whole car needs re-spraying. She suggested that we go/should go/went. Hmm. The street is too muddy for Pisti to cross (it). The flowers need to be watered. We soon ran out of drinks at the party. The wood needs drying out. He works like a slave. Off he went. It is worth buying this Mercedes. He works as a slave. gravelled road rutted road dirt road asphalt road on the way to the office Can you tell me the way to Denton Cottage? (Czobor – Horlai) The way was long and the road was busy. He said that it was fun to make love in the sun. that's a good cap. I only want to say if there's a way (Superstar). a chain jacket doesn't suit you. but I've run out of cigarettes. She's as pretty as her mother. How are you? -Fine. I'm sorry. I have been waiting for you for several hours. The batteries want replacing. ain't it?"". I wouldn't let her prick my nose. Like a movie scene. At the end of the month I'm always short of money. Flowers can't do without water. thank you. subtenancy. the table won't stand up. I could do with a short walk. We've run out of wine. She's bought a blouse that goes with her pants-suit.

It took her less than 10 minutes to make scrambled eggs. No sooner had we sat down than we found it was time to go. We'd better have used the lift. seemed to know the gate locking password. There seemed to be a few more left. Nobody heard him leave the house. He was a soldier for two years.2277) 2278) 2279) 2280) 2281) 2282) 2283) 2284) 2285) 2286) 2287) 2288) 2289) 2290) 2291) 2292) 2293) 2294) 2295) 2296) 2297) 2298) 2299) 2300) 2301) 2302) 2303) 2304) 2305) 2306) 2307) 2308) 2309) 2310) 2311) 2312) 2313) 2314) 2315) 2316) 2317) 2318) 2319) 2320) 2321) 2322) 2323) 2324) 2325) 2326) 2327) 2328) 2329) 2330) 2331) 2332) 2333) 2334) 2335) 2336) 2337) The pioneers are singing. He is supposed to be hiding in the country. K. K. And I saw her standing there. 140 . He seemed to have been crying all night. The kitchen is beside the bathroom. The cat likes romantic stories. It seemed to be a stolen car. I saw them standing hand in hand. It will take them half a day to replace the crankshaft. One goose neck is said to be better than two hen necks. He had better have slept. There were beetles in the bathroom. There are two policemen sitting in a Zsiguli. K. I heard Julia singing in the bathroom. She is said to have been less than fourteen when she lost it. No sooner had the game begun than it started raining. She's been sleeping since morning. (Beatles) I can hear someone knocking. seems to be looking for a battlefield. How long will it take you to take off that skirt? It took them two hours to take the smile off his face. K. She's been sleeping for 6 hours. Eve seems to have eaten the roll. There was a sonorous voiced men's chorus singing the refrain of Coshlet. is said to have been a lady-killer when he was young. The door seemed to have been closed. Then the fly flew on the pie. There is a cat laughing on the roof. I've never seen her cry. There is a truncheon in the policeman's hand. was reported to have a horse. Can you hear my heart beat? I saw them walking hand in hand in the garden. There was a fly skidding on his bald head. There's a banana on the lemon tree. You'd better not eat it. She is believed to be a foreigner. The truncheon is black. was said to have lost his horse. K. You'd better not have left. K. There's only one house in the street. K. You'd better close your eyes. I heard the door opening. It seemed to be boiling. seems to have lost his horse. He doesn't seem to care about anything. seems to be loved by every child. She's said to have had to leave. too. is reported to have a horse. The girl is wearing a mini skirt. K. was said to be a coward. K. The poor bloke was thought to be poor though he was rich. He was thought to be clever. I'd better not talk so much. And I saw her standing there. There's some pie in the oven. There is a girl standing on the corner. There were two ovens in the kitchen. How long does it take you to change that lock? It took me two minutes to get there. seemed to have been defeated. Ask him the time. is said to be a coward. Can you hear Christie bark? Can you see that ghost jumping from rooftop to rooftop? I saw her smile. Last year K. was reported to be wanted by the police. The policemen are looking at the girl. Hardly had he arrived when he had to leave again. His car was thought to have been stolen. since morning for six months for weeks I studied the piano for two years. There were swallows flying towards South-Africa. He is reported to have fallen from the fifth floor. Hoe long does it take you to get to Csepel from Erzsébet. You'd better have closed your eyes. Hungary is believed to be similar to wool. You'd better be quiet. 2338) 2339) 2340) 2341) 2342) 2343) 2344) 2345) 2346) 2347) 2348) 2349) 2350) 2351) 2352) 2353) 2354) 2355) 2356) 2357) 2358) 2359) 2360) 2361) 2362) 2363) 2364) 2365) 2366) 2367) 2368) 2369) 2370) 2371) 2372) 2373) 2374) 2375) 2376) 2377) 2378) 2379) 2380) 2381) 2382) 2383) 2384) 2385) 2386) 2387) 2388) 2389) 2390) 2391) 2392) Were you about to leave? Were you going to leave? I wasn't going to eat it. is thought to know the king. Hardly had we started when the car got a flat tyre. K. is reported to have left for the castle. I'd better sleep. We'd better not go together. K. This sentence is said to be the last one. Hoe long did it take you to read 'War and Peace'? I asked him his address. K. There are a lot of bathrooms in his house. was reported to have run away with his horse. Nobody heard him leaving the house. He is said to love nobody. We were thought to be working. It took Joe a week to paint my room. How long will it take them to get to Moscow from Székesfehérvár? It took us four days to get to the Hague. she shrinks with every big wash. It seems to be boiling. You'd better not put on your dress. There was a flea balancing on the cat's moustache. I was just about to taste it. K. You'd better put on your dress. We'd better go home now. It takes me 20 minutes on foot and 30 minutes by car. He asked me for some raspberries. K. The pie is on the table. You'd better not tell him. K. is said to have been deserted by his horse.

However much money he has. They stole 100 forints from the old lady. in Csepel Workers' Home. he always disagrees. He's very good at driving. They robbed a bank. I can't hear a thing. you'll get sick. However big my ears. Whoever says it is a liar. I'd prefer to go to Greece.2393) 2394) 2395) 2396) 2397) 2398) 2399) 2400) 2401) 2402) 2403) 2404) 2405) 2406) 2407) 2408) 2409) 2410) 2411) 2412) 2413) 2414) 2415) 2416) 2417) 2418) 2419) Ask him for a watch for your birthday. I am as tough a girl as tough a guy you are. This is the only exit. Whatever you drink. I prefer cats to dogs. He took off his shoes. It's two months since we talked. I'll be there. That won't make her balder. Whatever it costs. I don't want to see him. They prefer running to swimming. I know exactly what kind of a woman your first wife was. You are nothing like my first wife. Fradi is the first. whatever you do. He prefers getting up late. The only problem is that it's rather expensive. With us. She is good at languages. Control yourself. 2420) 2421) 2422) 2423) 2424) 2425) 2426) 2427) 2428) 2429) 2430) 2431) 2432) 2433) 2434) 2435) 2436) 2437) 2438) 2439) 2440) 2441) 2442) 2443) 2444) 2445) 2446) However much it hurts. He's the only person in the office who smokes. She tried hard to please everyone. She may use make-up. You're the only one who'll have me. he's stupid and that's it. It is 5 hours GMT (Greenwich Mean Time). Wherever you go. She was much better at cooking than you and that's it. This is the only way to convince him. I'm coming with you. There's no more. She put on her coat. 141 . one lesson is 45 minutes. I haven't seen a moron like you. He prefers to get up early. is there? No. She was just like that. I'll buy it for you. They robbed the old lady of 100 forints. But she wasn't as selfish as you are. They stole 2 million forints. Let's meet at 6 o'clock. They are good at singing. Wherever you go. he'll regret it. You don't know what you're saying. I prefer beer to wine. I am as tough a guy as you are. Whichever he marries. It's ages since I met them. Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. Whatever I suggest. (Susie) Whoever it is.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->