P. 1
Dohár Péter - Kis angol nyelvtan

Dohár Péter - Kis angol nyelvtan

|Views: 56|Likes:
Published by Reni Carrey
Angol tankönyv, nyelvtani magyarázattal
Angol tankönyv, nyelvtani magyarázattal

More info:

Published by: Reni Carrey on Mar 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

Dohár Péter

Kis angol nyeltvan

-2-

Tartalom
Néhány fontos nyelvtani tézis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Present Perfect Continuous Tense Present Perfect Tense Present Continuous Tense Present Simple Tense Past Perfect Continuous Tense Past Perfect Tense Past Continuous Tense Past Simple Tense Future Perfect Continuous Tense Future Perfect Tense Future Continuous Tense Future Simple Tense Igeidők összefoglalása II. Szenvedő szerkezet (Passive Voice) III. Függő beszéd - Függő kérdés (Reported Speech, Reported Question) IV. Műveltetés (Causation) V. Feltételes mód (Conditional) VI. Célhatározói mellékmondat (Clause of Purpose) VII. Jelzői mellékmondatok (Relative Clauses) VIII. Segédigés szerkezetek (Auxiliaries) IX. The Verbal Phrase (Infinitive, Gerund, Participle) 79 (Hetvenkilenc) apróság 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Főnevek és azok többes száma Some, any, no Sok és kevés (many, much, a lot of, few, little) Összes; minden (all, every, each) Both, either, neither Birtokviszony (‘s; of) Melléknevek fokozása és összehasonlítása Névelõk (articles) Bárcsak (I wish, if only) Valaha (used to, would) Ugye-kérdés Inkább (would rather) Mintha, hogy (as if/as though) Mit gondolsz, ki vagy? Jellegű mondatok Azt hiszem, nincs igazad jellegű mondatok Nyak, -nyek, -nyuk, -nyük “képző” Azt akarom, hogy te csinálj valamit Ideje, hogy… (It is time) Kedvem van… (I feel like) Is, is...is, sem, sem...sem Amíg… (until) Időhatározói mellékmondatok Keményen, illetve alig (hard, hardly) Used to Történetesen… 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Nálunk, hozzánk Át, keresztül (across, through) Reggeli, ebéd, vacsora Udvariasság To be to szerkezet Készült valamiből (made of, made from) Jelzős szerkezetek Az oka valaminek (reason for, reason why) Sikerül - nem sikerül Szegények, gazdagok stb. Milyen...; Ilyen...; Olyan… Minél...annál Az, aki… Egyre csak (keep + ing) Make Tanácsadások Rászoktam, leszoktam Hiány Tell, illetve say Suggest Dátumok Thank you Hogy hívják? Házak és lakások Érzi magát Néhány prepozíció (arrive to, at, in) Több (several, more) Ma reggel, ma este stb. Érdemes – nem érdemes Would jelentései Like; illetve as…as Too és enough Jól áll (suit, fit, go with, match) Úton (road, illetve way) Kölcsönkér és kölcsönad There is/are/was/were/will be Since és for Alighogy…máris Jobb lenne, ha (had better) Láttuk; hallottuk (see és hear) Azon van, hogy (to be about to) Úgy tűnik, azt mondják róla… Meddig tart? Vagy fél órát (take) Kérdez vagy kér (ask) Az óra De jól táncolsz! (good at) Két éve nem láttalak Jobb szeret (prefer) Gonna, wanna stb. Rabol és lop (rob, steal) Az egyetlen (the only) Bárhová, akármit Fölvesz – levesz (ruhát) Remélem (I hope)

-3-

amikor végre megtalálta a megoldást. A Present-ből kiindulva. P1. olyan cselekvést kell elképzelni. megkülönböztetnek ún. vagy nem folyamatos. Az igeidők felosztása és a TIME-mal való kapcsolata a következőképpen fest: Adott tehát a három TIME: Present (jelent). Természetesen nem minden cselekvés befejezett. de az idők folyamán az ún. Ez utóbbi két magyarázat persze egymással összefügg. E három TIME mindegyikéhez egy különleges szemléletmód kapcsolható. Ha Past Perfect-ről van szó. most azt vizsgáljuk meg. a másik oldal.e két idő nagyjából megegyezik. s végül megkaptuk a 12 TENSE-et. Szabó Dezső) lassan kikopott a beszédből.így a magyarban is . mint amennyi "logikai időt". melyben a cselekvés a múltban kezdődött. Míg azonban számos nyelvben . Jóska már órák óta gondolkozott.a jelen időben érvényes. Ha az ábrán látható szavakat a megfelelő vonalkák szerint összeolvassuk. Tehát: A három TIME-hoz hozzárendeltünk PERFECT szemléletet. logikai időket (TIME) és igeidőket (TENSE). A magyar nyelvben három logikai időt (jelen. tehát nem tudok enni. Ez a 12 TENSE természetesen a 3 TIME-ra épül. de átütő sikert egy fordítás sem aratott. mint maga a jövő idő. E felosztás és névadás után. tehát egyszerű szemléletmódot. és manapság a köznyelvben ugyanennyi igeidőt tartunk számon. méghozzá úgy. Present Perfect az is. hogy noha 3 TIME-ról beszélünk. mely alapvetően jelen idejű. ha éppen most történik. múlt.ami a beszélő. ha azt mondom. de a múlthoz is köze van. és ez a tény a beszélő szempontjából legalább olyan fontos. Az angol nyelvben azonban még a mai napig is több igeidőt tartanak számon. Így aztán érthető. megkapjuk a 12 angol igeidő nevét. Régebben létezett két fajta múlt idő. Ilyen lehet például az. hogy a macska két órája nyávog. vagyis Past Perfect-ről van szó. és a ma használatos múlt idő vette át a szerepét (pl. hogy a 3 TIME-hoz az angol nyelv hozzárendel egy PERFECT szemléletmódot. Nyilvánvalóan akkor folyamatos egy cselekvés. Magyarra történő lefordításával sokan próbálkoztak már. Ebben a mondatban Jóska gondolkodása megelőzte a megoldás megtalálását. ami az egyes TIMEoknak befejezettséget. 4 . vagy hosszabb ideje játszódik. a vonalak mentén egyre följebb haladva a következőt olvashatjuk le: PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE). mint maga a cselekvés . hogy mikor melyik igeidőt kell használni. (Pl. elbeszélő múlt (pl. Ez a PERFECT valami olyasmi. illetve nem-perfect jelentéséről. tehát egyszerű (SIMPLE). ha a cselekvés már lezajlott ugyan. Ezen felül azonban az angol nyelv külön igeidővel fejezi ki azt is. a TENSE-ek száma 12. vagy olyat. hogy esetünkben minden TIME-on belül 4 TENSE-et különböztetünk meg. nem tartalmaz befejezett szemléletet. tehát előidejűségről. amelyben a múlt időn belül még égy múlttal találkozhatsz. melyek a szürke hétköznapok kommunikációjában elengedhetetlenül szükségesek. ahol a múlt idő egy pontján egy korábban elkezdődött cselekvés befejeződik. A Future Perfect esetében jövő időről beszélünk ugyan. így az angolban is. az angolban élesen el kell határolni ezeket egymástól. minden nyelvben. vagy nem folyamatos. "Ede megevé ebédem". Eddig tehát 6 TENSE-ről beszéltünk. de a hatás . vagy "múltas". Kihúzták a fogam. vagy a jövőben fog megszakítás nélkül lejátszódni. egy egyszerű matematikai művelettel (3 x 4) tehát megkapjuk a keresett 12 TENSE-et.I. Tudományos aprólékosság híján. hogy a magyar nyelvben is bizonytalanság van az ilyen mondatoknál. Ede megette az ebédemet). past (múlt) és future (jövő). olyan cselekvést képzelj el. de a nyávogás momentán is hallható. Pl. illetve nem rendeltünk hozzá semmit (----). jövő). tehát csak azokat az eseteket vizsgáljuk meg. TENSES Mint köztudott. esetleg a múltban folyamatosan történt. Látszik. vagy hallgató szempontjából fontosabb. ha egy cselekvés folyamatos (CONTINUOUS). melynek neve PERFECT. Az így létrejött 6 TENSE-hez ismét hozzárendeltünk valamit: vagy folyamatos. Ha tehát a jelenidejű perfect-ről beszélünk. de megfelelő igeidő hiányában a magyar nyelv a meglévő három idő valamelyikét használja. Láttuk tehát. egyfajta múltas árnyalatot ad. a 3 TIME perfect. ezért a 3 TIME-nak csak az egyik oldalán lehet látni PERFECT-et. mely a felosztáson "----" jellel jelölt. de a cselekvés a jövő egy pontján befejezett lesz. Pl. Holnap ilyenkorra az aratás már rég befejeződik (vagy befejeződött).

) I have been in love with you since we first met. amikor az aktus a jelen előtti pillanatban már befejeződött. Have you been playing the violin for five years? He hasn’t been playing the violin for five years. 1896 óta tanár. vagy ismeretlen (for ages) pontjából elindul és hajthatatlanul. 6 éve vagyok nős/férjnél. Számtalan eset van ugyanis. hogy ezt az igeidőt tagadás esetén csak ritkán használják. 27 éve katona.Súlyos tévedés azt gondolni. (ritka) He hasn’t played poker for 8 years. valamint melléknevek használata esetén a Present Perfect Continuous Tense nem használható. to be engaged. (A felosztás a fent látható ábrán jelzett számok sorrendjében történik.) 1. hogy: I am married for 2 years. ilyenkor szerepét átveszi a Present Perfect Tense. Például: I am drinking beer for half an hour Még fél óráig fogok sörözni. és valószínűleg folytatni is fogja. Első találkozásunk óta szeretlek. Magyar anyanyelvű és angolul beszélni igyekvők esetében leggyakoribb hiba a TENSE használatánál. E rövid bevezető után a továbbiakban az egyes igeidőket részletesen megvizsgáljuk. bár számos példa van arra is. helyette a present perfect használatos. (gyakori) Ezzel az igeidővel kapcsolatban kell megtanulni a since. képzésük és elsősorban használatuk szempontjából.). Már öt perce boldog. (Hat hónapja csinálja. töretlenül tart egészen a jelenig. A cselekvés valószínűleg folytatódni fog a jelen után is. amikor az igeidők helytelen alkalmazása félreértést okoz. He has been a soldier for 27 years. A fenti ábrából egyértelműen kiderül. to be in love. Például: I have been married for 6 years. I’m speaking with him for half an hour stb.) Lényeges. hogy 3-4 igeidővel az ember elboldogul. Felesége meglátja.) Példa az utóbbi esetre: A férj kissé pityókásan ér haza. (Nem lehet azt mondani. How long…? (mióta) és Since when…? (mióta) Például: How long have you been waiting for a higher standard of living? How long has he been trying to get it back? Since when have they been planning to get married? Mióta vársz magasabb életszínvonalra? Mióta próbálja visszaszerezni? Mióta tervezik. PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I have been playing the violin for five years. She has been happy for 5 minutes. ha a cselekvés a múlt egy ismert (since 5 o’clock). és akkor születnek ilyen mondatok. you have been drinking again! (A férj az ivást a mondat elhangzása előtt már abbahagyta. Például: He hasn’t been playing poker for 8 years. hogy összeházasodnak? Összetett igéknél (to be married. hogy ezt az igeidőt akkor használják. Példa az előbbi esetre: She has been doing aerobics for 6 months. Már öt éve hegedülök. melyről részletesen a 79 apróságban olvashatsz. stb. és dühösen felkiált: Béla. hogy I have been being married. A Present Perfect Continuous Tense -ben legyakrabban használt kérdőszó. illetve for helyes használatát is. Ami teljesen hibás!! 5 . Ugyanez vonatkozik foglalkozásokra is: Például: She has been a teacher since 1896. DE! I have been drinking beer for half an hour Már egy fél órája sörözöm. hogy összekeverik a Present Continuous-sal.

A hallgató számára időnként érthető a mondat így is. Minden olyan esetben tehát. Két napja nyüszög. hogy ennek milyen hatása. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s been keeping a diary since she was fourteen. Dél óta alszik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The phone has been ringing for five minutes.mint a neve is mutatja . PRESENT PERFECT TENSE-t kell használni. Tavaly óta cigarettázik. Ablakot nyitottam.az ilyen mondatokat leggyakrabban MÚLT időben fordítja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been sleeping since noon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been travelling in a car since he became a minister. húzó. hogy a jobb kezemmel (bal kezesek balkézzel) csavaró. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve been thinking of mum for a week. ha nem a cselekvés maga a fontos a beszélő számára. De nézzük először egy mondat felépítését és a rajzot. ezért van hideg. Már öt perce szól a telefon. Mióta miniszter lett. nyomó vagy egyéb mozdulatot végeztem az ablak kilincsével. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s been eating that fish for hours. hogy egy megtörtént cselekvés annak minden hatásával a jelen időt ábrázoló NOW-t bombázza. mióta kivették a manduláját. a magyar . Például: I have opened the window. Vagyis olyan esetekben kell ezt az igeidőt használni. Már egy hete csak a mamára gondolok. Tizennégy éves kora óta ír naplót. 6 . 2. hogy az ablak most nyitva van. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been snoring since his tonsils were removed. since autumn/fall.megfelelő igeidő híján . azonban sokszor teljesen mást jelent. amikor a jelenlegi állapot fontosabb. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been smoking since last year. Órák óta azt az egy halat eszi. Azóta horkol. Itt tehát nem az a fontos. hanem az. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The lonely swans have been floating in the bay Ősz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk. friss levegő. Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I have seen this film. Nyár óta csak rád gondolok. ezért esett ki a macska. Ennek a magyarázata pedig igen egyszerű: egy angol számára ugyanis ez az igeidő . hanem az. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve been working for three weeks. mint a múltbeli cselekvés. PRESENT PERFECT (SIMPLE) TENSE Az átlag magyar ember számára minden angol nyelvtani szabály közt ennek az igeidőnek a megértése és elsajátítása okozza a legnagyobb gondot. Have you seen this film? I haven’t seen this film. autóval jár. Már három hete dolgozom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How long have you been teaching? Mióta tanítasz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s been whining for two days. jött be a csótány (cockroach) stb.JELEN idő. mint amit a beszélő kifejezni igyekezett: Például: How long are you staying in Budapest? How long have you been staying in Budapest? Meddig maradsz még Budapesten? Mióta vagy Budapesten? Példák Present Perfect Contiuous-ra: I’ve been thinking of you since summer. Láttam már ezt a filmet A rajz azt próbálja bemutatni. milyen következménye van a jelenre.

lately. melyeknél már szót használsz: I have already been to Tótkomlós. (Amennyiben e magyarázat nem világos. hogy az “I HAVE BEEN LIVING”. Olyan kérdéseknél. Még nem tanultam meg. ebben az évben (this year) stb.: b) Pl. ha a cselekvés a múltban kezdődött és a jelenig tart: Pl.) g) A Present Perfect Continuous-hoz hasonlóan. 2.: I have lived here for two years. de a történésnél fontosabb a hatás: He has given her a kiss. 3. Néhány fontos tudnivaló: Már. ma reggel (this morning). Hogy miért to és miért nem in. és nem az ott-tartózkodást. De hisz ezt már tanultam. I’ve slept on a horse blanket this week. Ma reggel jártam Tótkomlósan. (De az a mondat is jó. melyek megtörténtek már. mondat érzelmileg dúsabb. még szavak kijelentő mondatban now. Jártam én már Tótkomlóson. Épp most háltam lópokrócon. Még mindig nem kérdeztem meg. recently (nemrég) esetén a present perfect használata valószínű. míg az “I HAVE LIVED” kicsit töttyedt. Megcsókolta (és most várandós). E héten háltam lópokrócon. azért mert a PRESENT PERFECT az odamenetelt és visszajövetelt hivatott kifejezni. úgy jegyezd meg. ma délután (this afternoon).: c) Pl. Lábát törte. I’ve never slept on a horse blanket.: I have learnt it now. hogy I have been living here for two years.: I still haven’t asked him.: Olyan cselekvéseknél. I’ve already been to Tótkomlós. I haven’t learnt it yet. I have already learnt it. kérdő és tagadó mondatokban yet Például.: e) Pl. de nem kötelező 7 . Olyan múlt idejű kijelentéseknél. Jártál te már Tótkomlóson? Még nem jártam Tótkomlóson. Még nem jártam Tótkomlóson. Jártam már Tótkomlóson. A még teljesebb megértéshez néhány pontban összefoglaltam a használati tudnivalókat. amennyiben persze nem huzamosabb tartózkodásról van szó. I’ve just sleep on a horse blanket. hogy ebben az igeidőben to-t használj. Olyankor. Épp most jártam Tótkomlóson. ha a cselekvés még nem történt meg. vagy already. f) Ha a cselekvés befejeződött ugyan.: Pl. He has broken his leg he can’t come with me to the disco. melyek egy cselekvés megtörténtét firtatják: Have you ever been to Tótkomlós? Have you slept on a horse blanket yet? Jártál te már Tótkomlóson? Háltál te már lópokrócon? Ha a cselekvés épp a beszéd előtt fejeződött be (JUST): I’ve just been to Tótkomlós.) A két mondat jelentése nagyjából hasonló. Háltam már lópokrócon. PRESENT PERFECT-et használj az alábbi esetekben: a) Pl. de a mai napon (today). ebben a hónapban (this month). így nem jöhet velem diszkózni. ezen a héten (this week). Fentiek leglényegesebbjeit összefoglalva: PRESENT PERFECT-et használj az alábbi tótkomlósi esetekben: 1. még mindig (nem) minden típusú mondatban still Például. I’ve already slept on a horse blanket. Végre már ezt is megtanultam. Have you ever been to Tótkomlós? I’ve never been to Tótkomlós. de még megtörténhet: I haven’t been to Tótkomlós yet.: I’ve been to Tótkomlós this morning.Ennek az alapgondolatnak a megértése talán kulcsot ad a helyes használathoz.: d) Pl. Még sosem háltam lópokrócon. talán csak annyi a különbség. vagy at? Nos.

(He still hasn’t answered. Épp rám mosolyog. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I haven’t seen anything like that. Én még ilyet nem láttam! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haven’t we met somewhere before? Nem találkoztunk mi már valahol? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you apologized to him yet? Bocsánatot kértél már tőle? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve already read it. 2. vagy ül? E szituációban a mondat kulcsszava a now. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you gone to sleep yet? Elaludtál már? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s just hidden it. Amennyiben a szokásostól eltérő cselekvéseket akarjuk mondatba önteni. is. Ez az az igeidő. Egész mostanáig boldogok voltunk. hogy a mondatból kifelejtsék az am. He is watching TV now. s használata is elsősorban egy bizonyos szituációra épül. but this evening she is drinking“kevert”.: He usually gets up at 7. kifejezéseket. mivel képzése viszonylag egyszerű (bár sokan hajlamosak arra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He hasn’t yet answered. de e héten 8-kor. mint “She smiling at me”. 3. vagyis amikor a beszéd pillanatában éppen történik valami. Épp most dugta el. nem? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s already popped the question.: Használjuk tehát akkor. Épp most ment el hazulról. haven’t you? Kicsit meghíztál. but this week he is getting up at 8. ha a beszéd. PRESENT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: She is smiling at me. Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We have been very happy until recently. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’ve put a bit weight on.) Még mindig nem felelt. mellyel az angol nyelvet tanulók stúdiumaik folyamán először találkoznak. Épp TV-t név. 1. She generally drinks Campari. Azért ugyanis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve never been so scared. 8 . Ezen kívül azonban ez az igeidő néhány más esetben is használatos. ami természetesen hibás). Most áll. Általában Camparit iszik. Is she sitting or standing? I am reading this fantastic explanation now. Pl. de még nem vette el. vagy írás pillanatában történő cselekvést akarunk kifejezni. Általában 7-kor kel. A kezét már megkérte. Még sose féltem így. de ma este kevertet. are szavakat. ami helyett szinonímaként használhatjuk az at the moment stb. Is she smiling at me? She isn’t smiling at me. Példák Present Perfect-re: She has just left home. Már olvastam. s alkotnak olyan mondatokat.A későbbiek folyamán a PAST TENSE tárgyalásakor még visszatérünk a PRESENT PERFECT TENSE-re. szintén ez az igeidő használatos (természetesen a PRESENT SIMPLE TENSE-szel párba állítva). but he hasn’t married yet.

Kati holnap jön át. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m waiting for the bus. Ülök egy rózsaszínű kádban. nem olvasok. például dühösen akarsz kimondani. Csöng a telefon.: understand. melyeket nem lehet a fenti igeidőbe tenni. Állandóan vitatkoznak. Oh. hogy láthatom a lányt és hallhatom a hangját. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sky is closing its blue eyes. Ez kezd bedilizni. hear. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m going to market tomorrow. Ilyenkor két lehetőség van: a) a PRESENT CONTINUOUS helyett PRESENT SIMPLE-t használunk: Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am crying. plusz a want ige. b) elsősorban a see és hear igék esetén betesszük a can szócskát a mondatba: Pl. Írok. Alszik a széken a kabát. and I can hear her voice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m sitting in a pink bathtub. know. forget stb. szintén ezt az igeidőt használd! Pl.3. most már emlékszem. és a hangját is hallom. Most már tudom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m eating an apple. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They’re always arguing. Gondolkodom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kate is coming round tomorrow. 4. Példák Present Continuous-ra: What are you doing? Mit csinálsz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Where are you going? Hova mész? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Are you kidding? Most hülyéskedsz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The yellow leaves are falling. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He is always slamming the door.: He is always listening to that stupid disco record! Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja! You are always telling me lies! Állandóan hazudsz! Az angol nyelvben vannak olyan igék. A mondat helyes fordítása: Látom a kislányt. Ha egy rendszeres cselekvést érzelmi töltéssel. now I remember. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The coat is sleeping on the chair. Lehúnyja kék szemét az ég. too. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m thinking. 9 . Most épp nem írok. Vigyázz! Ezt a típusú mondatot tilos úgy fordítani. Áh. Pl. Sírok. Pl. remember. Holnap este színházba megyek. tehát az akaratunktól független cselekvéseket kifejező igék. Hull az elsárgult levél. Majd holnap kimegyek a piacra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The phone’s ringing. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m not writing or reading. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s cracking up. Állandóan csapkodja az ajtót.: I can see the girl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am writing. I am going to the theatre tomorrow night.: Ez az igeidő jövő időt is kifejezhet.: Now I know.. Almát eszem. A buszra várok. see.

usually. (she eats. once a year stb. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do you like me? Tetszem neked? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 . he plays) A rajzon látható kis karikák azt próbálják érzékeltetni. c) Pl. want. I believe you buy and sell clothes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sometimes she sleeps until eight. every week stb. it) ne felejtsd el az s ragot az ige végén.: Mondatkezdő kifejezéseknél: I think you are right. Gyakran megyünk moziba. A Nap keleten kel. hogy a cselekvés rendszeresen. PRESENT SIMPLE TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I love you. e) Pl. Ismerlek.: Általánosságokat. Úgy értem. A NÉPSZABADSÁG-ot szoktam olvasni. he. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I usually get up early. once a day. understand. viszonyokat kifejező esetben: The sun rises in the East. I hate rain. Korán szoktam kelni. ismétlődően megy végbe. often. I love you. minden reggel stb. I hope you see through the book. Éjjel nappal rád gondolok.: A here és there szavak mellett: Here comes the sun. Pl. I mean I’m busy on Friday. Animals never kill each other for money. Azt hiszem igazad van. Úgy tudom ruhákat ad és vesz. Éjfélkor szokott lefeküdni. szokásos: We often go to the cinema. remember stb. sometimes. Ott megy az álmunk. (Beatles) There goes our dream. A következő esetekben használj PRESENT SIMPLE TENSE-t: a) Pl. Példák Simple Present-re: I think about you night and day. d) Bizonyos szavaknál. b) Pl. Szeretlek. She usually goes to bed at midnight.: I want to break free. Utálom az esőt. rarely.4.. Do you understand? I remember everything. I usually read NÉPSZABADSÁG. Szabad akarok lenni. melyek a következők: every day. Érted? Mindenre emlékszem. tehát például minden nap. Ennél az esetnél gyakran használunk időhatározó szókat. seldom. hogy pénteken nem érek rá. Itt jön a Nap. Szeretlek. Remélem érted a könyvet. Do you love me? She doesen’t love me. generally. never. melyeket nem lehet Present Continuous-ba tenni: know. Fontos! Kérdezni és tagadni DO-val kell! Egyes szám harmadik személyben (she. Az állatok sosem ölnek pénzért.: Ha tehát a cselekvés rendszeres. Néha nyolcig alszik. I know you.

Minden este fest. Még csak öt perce ettek. de gyakran nevet. a lány már 20 perce ott várt. mikor újabb vendégek érkeztek. ha egy történet elmesélése közben a beszélő a múlt egy pontjáról hirtelen visszatekint egy még korábbi eseményre: Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I never play golf. 5. mikor verge kiment.: at 5 yesterday) a) Ezt az igeidőt általában összetett mondatok esetén kell használni. Mikor felébredtem. he had been drinking for two hours. Pl. hogy nincs there was no sheet in the typewriter. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They had only been eating for five minutes when more guests arrived. vagy pedig egy időhatározóval. kapcsolhatja össze. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She paints every evening. (pl. Utálom a birkahúst. Példák Past Perfect Continuous-ra: He had been typing for ten minutes when he saw Már tíz perce gépelt. Minden nap felkel a Nap. You don’t know why? Because he had been drinking beer the whole evening. Remélem jól vagy. mikor látta. Mikor megjöttünk már két órája ivott. hogy a múltnak azt a bizonyos pontját vagy PAST SIMPLE-vel kell kifejezni. A két tagmondatot by the time. a kakas már fél órája kukorékolt. de úszni nem járok. the train had been going for ten minutes. b) Akkor is használják. 11 . Soha nem segít. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I hope you are fine. When I got to the corner. Then he took the jug and began to drink from it. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The dog had been barking for an hour when at last he went out. the cock had been crowing for half an hour. Mikor felébredt. ahol a cselekvés a régmúlttól a múltig tartott. Futni szoktam. papír a gépben. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When he woke up. Én nem golfozom.: When I woke up. the girl had been waiting for twenty minutes.: He went to his room very slowly. Mikor a sarokra értem. Ritkán sír. Már egy órája ugatott a kutya. már 10 perce ment a vonat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Here he comes. Itt jön. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She seldom cries but often laughs.I don’t like the soup. Lényeges. vagyis a cselekvés a régebbi múlt egy pontján kezdődött és a múlt egy pontjáig tart folyamatosan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I usually go running but I never go swimming. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She never helps me. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I hate mutton. Nem ízlik a leves. There he sat down and poured some water into a glass and drank eagerly. when stb. Kérdő: Had he been drinking for a long time when we arrived? Ez az igeidő tulajdonképpen a PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatása a múltba. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sun rises every day. PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: When we arrived.

hogy cseréljenek helyet.: By the time he got to the station. Had you learnt singing before you joined the pop-group? Tanultál énekelni. Pl. Miután megette. a vonat már elment. hogy szélhámos. he got sick.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She had been busily carving up the chicken when she realized there was no lard at home. már összetört a szívem.: c) I was angry with him because he had forgotten to post the letter. Nem is gondoltam a halálra. Mire a vadász megtöltötte a puskáját. a lány már kiment a szobából. a nyuszi már elszaladt. de itt a régebbi cselekvés nem tart folyamatosan a múlt pontjáig. amikor rájött. Mielőtt elszaladt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Before she ran away she had put a carrot into the muzzle of the rifle. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------After he had eaten it. hogy megegye. akárcsak az előbbi igeidőt.: He started to play football. 6. Mire rájöttem. a) Elsősorban összetett mondatoknál használjuk. the hare had already run away. b) A szövegkörnyezetből is egyértelműen kiderülhet az előidejűség akkor is. because he had drunk liters of wine before. mert elfelejtete föladni a levelet. mikor a vizsgabiztos megkérte. mielőtt beálltál a zenekarba? I hadn’t thought of death until I met the devil. but in a few minutes he ran out of breath and collapsed. she had already broken my heart. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had been sitting at the fox-hole for hours when at last a hare / rabbit / bunny showed up. ha tehát a mesélő visszatekint egy korábbi eseményre. Mire kiért az állomásra. rosszul lett. Példák Past Perfect-re: By the time the hunter had loaded his gun. Kérdő: Tagadó: Mire fölébredtem. míg nem találkoztam az ördöggel. A két mondatot összekötő szó lehet: by the time. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it. Pl. Órák hosszat ült a rókalyuk előtt. PAST PERFECT TENSE Kijelentő: By the time I woke up the girl had already left the room. the train had already left. when. Az 5/b-hez hasonló esetekben is használjuk. Már rég megsavanyodott a túrórudi. Nagy elánnal bontotta a csirkét. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 . A PAST PERFECT esetében tehát arról van szó. sárgarépát dugott a puska csövébe. mikor verge feltűnt egy nyuszi.hogy nincs otthon zsír. Of course. after stb. When I realized she was a swindler. hanem már korábban véget ért. Pl. Még tíz percet sem vezetett a forgalomban. hogy egy múltbeli cselekvés bekövetkezésekor egy annál korábbi cselekvés már végetért. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats. Dühös voltam rá. before. mire rászánta magát. ha nem használunk speciális kötőszavakat.

Ezt az időpillanatot kétféleképpen lehet kifejezni: 1. b) Az a ponttal szoros összefüggésben van ez az eset is. a) Akkor használjuk elsősorban tehát. just then . hogy rettenetesen elfáradt. the dog was barking widly. vagy betűvel jelzett pontos időpillanattal (pl. He was repairing the electricity when a short circuit killed him. I was working very hard all day yesterday. PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatását a múltba. a keze kérges lett. mint ez a rajzból is kiderül. 7. mikor a gyerekek betörték az ablakot. egymástól függetlenül mentek végbe.sz. mely cselekvés PAST SIMPLE-ben van. újságot olvas. hanem hosszabb időn át tartott. mint az 1.) Pl. hogy nem hoztam kenyeret. Pl. amikor ezt az igeidőt a 3. Ha az 5. Jól megrágta. mikor látta. at 10 o’clock. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She went mad when she saw I hadn’t brought bread. hanem részenként szemléli. mely cselekvések mindegyike egy bizonyos időpontban ment végbe. az időpontot nem számmal.éppen akkor stb. You know darling. birds were singing and of course. Mesélt a lovakról. miről van szó. mint rendesen. hanem egy másik cselekvéssel fejezem ki. és így szól: 13 . hanem több cselekvést állítok egymással párhuzamba. mielőtt kiköpte. majd összeesett. Sz. Pl. PAST CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I was reading when she entered. akiket lovászfiú korából ismert. Ebben a mondatban a feleség azt igyekszik férje tudomására hozni. hogy világos legyen. Épp olvastam.: What was he doing at 10:18 yesterday? At 10:18 yesterday he was pouring poison into the glass of the king.sz. számmal.: A szituáció: Feleség panaszkodik. izzadt. PAST PERFECT CONTINUOUS-t úgy tekintettük. Ilyen esetben PAST SIMPLE is használható. mikor agyonvágta az áram.) 2. mikor bejött. Ez esetben nagy segítséget nyújt a while (miközben) szó használata. at six o’clock. Itt egy példa.: I was singing a song when the children broke the window.Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow.: While I was reading Népszabadság. ha a cselekvés a múlt egy adott időpillanatában ment végbe. A lámpát szerelte. a PAST CONTINUOUS azonban a végbement cselekvést nem egészként. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My hair had turned grey by the time I wrote this. the cat was mieuwing. (Tehát 10:18-kor éppen öntötte a mérget a pohárba. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had chewed it well before he spat it out. Épp egy dalt dúdoltam. Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet. Pl. PRESENT CONTINUOUS tükörképének tekinthetjük múlt időben. csak itt nem adok meg konkrét időpontot. c) Ezt az igeidőt használhatjuk akkor is. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He droned on about horses he had known when he was an ostler. Were you reading at 6 yesterday? I wasn’t writing anything just then. Férj. egyszóval gürizett. A cselekvések tehát egyidőben. hogy ő milyen sokat dolgozott. the telephone was ringing. the sun was shining brigthly in the sky. Megőszültem. ha a cselekvés nem egy adott pillanatban játszódott le. Pistike was banging on the floor. mire ezt megírtam. Pipa volt.

hogy a munkának milyen apró mozzanatai voltak. vagy mondunk el. tehát meggátolja. Malacka a földet nézte. Bagoly meg a haját tépte. meséknél. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He was watching the tale even at midnight. mikor lazán megszólalt:… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Were you sleeping during the show? Aludtál az előadás alatt? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While he was playing golf. egyszóval jusson (ez azt jelenti. üres a szemetes).M. friss zsemle. Winnie-the-Pooh was thinking of honey. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. mi ment el?. nem kell DID (és PRESENT SIMPLE-ben nem kell DO). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son. Épp krumpliért állt sorba. A rajzon látható függőleges és ferde vonalak kompoziciója egy falat próbál ábrázolni. Tehát: ki jött?. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While Rabbit was explaining. vagy essék. did you? A férjet abszolute nem érdekli. mikor meglátta a karfiolfülüt. Például: Who went to see the doctor? Ki ment el az orvoshoz? Which doctor bought a Rolls Royce? What blew up? Melyik orvos vett R. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T. Olyan kérdőmondatoknál. hogy a cselekvés lezárult. mely a cselekvés és a jelen idő között van.Oh. a száját harapdálta.) a) Mindenfajta múltban történt esemény elmondásakor. elsősorban sz eredmény a fontos (tiszta ing.-t? Mi robbant fel? Tegnap orvoshoz mentem. too. and Owl was tearing his hair. tehát PAST SIMPLE-vel fejezi ki mondanivalóját. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On the way they were talking about girls. swallowed the lovely old lady. Miközben golfozott. 14 . Útközben a lányokról beszélgettek. Végig a film alatt a hátát vakargatta. ha egy komplex eseményt irunk le. but out of the sky turned up a hunter who killed the wolf. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears. Példák Past Continuous-ra: We were eating pumpkin pie when he casually said… Épp sütőtököket ettünk. But on the way to her house she met the evil wolf. Piglet was staring at the ground. The wolf then went to Grandma’s house. Micimackó mézre gondolt. vicceknél. hogy a cselekvés bármilyen aspektusa a jelen szférájába emelkedjék. Még éjfélkor is a mesét nézte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She was scratching his back during the whole film. Míg a nyuszi magyarázott. ő a lejátszódott cselekvést mint egészet nézi. Pl. hanem fiát fürdette. mely a múltban játszódott le. who ate her.: Little Red Riding Hood (Piroska) decided to visit her Grandma. opened its pot belly and the girl and her beloved Grandma climbed out safe and sound. melyik kutya ette meg? stb. was holding the hay shaft for a long time. egyszóval akkor használjuk. you worked hard.R. Vigyázz! Kérdés és tagadás esetén használd a DID-et. Kérdő: Did you go to see him? Tagadó: I didn’t go anywhere yesterday. he was biting his lips. PAST SIMPLE TENSE Kijelentő: I went to the doctor’s yesterday. a jelenhez semmi köze. ahol az alanyra kérdezel. 8. Fél nyolckor nem a hiradót nézte. sztoriknál. nincs mosatlan.

in 1956. aztán meg Kardoskútra. Ezt a céklát még júniusban raktam el. Tiz perccel ezelőtt jött. Te is vidéken nőttél fel? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I pickeled this beetroot in June. Két hónapja nem láttam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got a hamster for his birthday. I haven’t seen him for 2 months. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He joined the party in 1950. Ajtót nyitott neki. Kelt a legény. Én nem jártam iskolába. Hörcsögöt kapott a születésnapjára. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I never went to school. He has just arrived. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did you also grow up in the provinces. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When did you eat the cheese straw? Have you eaten the cheese straw? Mikor etted meg a sajtos stanglit? Megetted már a sajtos stanglit? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I kissed her last night. I haven’t been to Italy yet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Up he rose and donn’d his clothes. Példák Simple Past-ra: When did you last see her? Mikor láttad utoljára? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yesterday she came home late again. Pl. I’ve never had such a headache. felöltözött. ten minutes ago) használata. The cat caught a mouse ten minutes ago. Never departed more. Épp az előbb jött.: He went to Vienna through Andau in 1956. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He arrived ten minutes ago. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t see him last month. yesterday. Tegnap is későn jött haza. Tegnap nem fájt a fejem. Én még sosem csókolóztam. (Shakespeare) Többé nem jöve ki. Még nem jártam Itáliában. Még sosem volt ilyen fejfájásom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A year ago he was still a cab driver. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t have a headache yesterday. 1950-ben lépett be a pártba. Legbiztosabb ismérve a kötődésnek egy múlt időt sugalmazó időhatározó (pl. She married that big man 11 years ago. de mint leány. I’ve never kissed anybody. (Arany János) Az alábbiakban a Simple Past. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Who killed Norma Jane? Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------First he went to Csorvás. Először Csorvásra ment. Dopp’d the chamber door. ha a mondat valamilyen módon a múlthoz kötődik. 1978-ban voltam Itáliában. illetve a Present Perfect közötti különbséget próbálom megvilágítani számos szembeállított példamondat segítségével: SIMPLE PAST PRESENT PERFECT I was in Italy in 1978.b) A PAST SIMPLE egyedülálló mondatoknál akkor használható bizonyosan. Let in the maid. that out a maid Bement a lány. Tegnap este megcsókoltam. Egy éve még taxisofőr volt. then to Kardoskút. Nem láttam őt a múlt hónapban.

hogy az a valami milyen. vagy elkezdődött (a nyil indulhat akár a NOW előttről. ez a bizonyos mostohagyerek a FUTURE PERFECT CONTINUOUS. hogy a medvét ő ejtette el. A nyelv némi megerőszakolásával tehát minden Present Perfect Tense-ben lévő mondatot úgy is le lehet fordítani. hogy nem érdemes foglalkozni vele. az egyik azt mutatja. és csak másodsorban érdeke. de ott nem fejeződik be. hogy a when-es tagmondatban ne használj jövő időt. vagyis Birtokomban van a nyitott ablak. vagyis hogy Megvan a medve. azt tartják ugyanis. Igen ám. tehát újabb mondatot alkotott: I killed the bear. A fordításnál az az eljárás célszerű. Ezért aztán az ilyen mondatokban értelmetlen és lehetetlen is berakni múlt időre vonatkozó időhatározószókat. amit a jeles nyelvészek állítanak. Vagyis Past Simple-ben (mivel a cselekvés ez esetben fontosabb) mondta. vagyis: I have killed the bear! Azaz: Birtokomban van holtan a medve. de ez így túl bonyolult volt. hanem feltehetően még tovább folytatódik. a megirt levél tegnap.yesterday) Hiszen hogy is néz ki az a mondat. jövő júniusban). Nos. hogy I have written the letter yesterday. és használata olyan erőltetett és bonyolult. 16 . akár utána). No one has ever seen this film. 5 éve). ahol a beszélő számára elsődlegesen az fontos. hogy az egyik időhatározót a mondat elejére teszem. Dárdájával elejtett mondjuk egy medvét. Magyarul egy ilyen mondatot csak két tagmondatból álló összetett mondattal lehet kifejezni. Megvette már az ehetit? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Last summer I fell in love with a grey haired guy. hogy olyan cselekvést használsz FUTURE PERFECT CONTINUOUS-ban. A PAST PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan az egyik időhatározót itt is kiválthatja másik cselekvés. Tagadás esetén ez az igeidő – a többi PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan – szintén nem használatos. mely valamikor elkezdődik. hogy fegyházban ülök. Feleségével azonban azt is közölni akarta. hogy az egyik TENSE olyan ritkán használt. A PRESENT PERFECT és a PAST SIMPLE közötti különbség megvilágításának egy másik módja. hogy birtokában van a medve. a másikat pedig a végére. Ebben a mondatban a killed szó past participle (vagyis múlt idejű melléknévi igenév). 9. van valami abban. a következőképpen fejezte ki magát. hogy Megöltem a macit. Have you bought this week’s yet? Egy hete megvettem az ehetit. (Elnézést a sok „mondat”-ért. Next June I will have been (sitting) in prison for 5 years… Májusban már tíz éve fog focizni. így hát a két mondat helyett kitalált egyet. vagyis jelenleg birtokomban van. Kérdő: Will he have been playing football for ten years? És a rajz: Ha az ember belegondol. a másik pedig azt.) Vagyis: Jövő júniusban lesz 5 éve. Elmentél már? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A lot of people saw the film on TV Thursday evening. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I bought this week’s a week ago. csak arra vigyázz nagyon. hogy a cselekvés folyamatát a jövő melyik pontjához viszonyítom (pl. Ezt a filmet még senki nem látta. hogy „Birtokomban van valamilyen valami” pl. De nézzük a példákat: Kijelentő: In May he will be playing football for ten years. és így kiáltott fel: I have the bear! Ezzel azt akarta mondani ős feleségének. (pl. Ezért aztán az ilyen mondatokban általában 2 idő is szerepel. hogy jelenleg birtokában van az a valami. lévén ilyen igeidő még nem is volt. aki még nem ismerte a PRESENT PERFECT-et.He left an hour ago. I have opened the window. hanem jelent. és ez az aktus folyamatosan tart a jövő egy meghatározott pontjáig. Tavaly nyáron szerelmes lettem egy őszhajú férfiba. Még sose voltam szerelmes. Arról van ugyanis szó itt. FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE A legújabban megjelenő angol nyelvtankönyvek csak 11 igeidőt tartanak számon. hogy a cselekvés mióta tart (pl. I’ve never been in love. esetleg present perfect-et. amikor a következő helyzetet képzeljük el: Az angol ősember. Sok ember látta a csütörtöki filmet a TV-ben. Have you left yet? Egy órával ezelőtt elment.

Példák Future Perfect Continuous-ra: Next year he’ll have been working in Tengiz for four years. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When the sun rises he will have been sleeping for half a day. A jövőben van egy pont (rajzunkon a fal). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomorrow the tap will have been dripping for a year. Mikor feljön a nap. hogy itt ordibálsz. Mint a példákból is látszik az időhatározóknál általában nem at használatos (tehát nem …kor). Tiz perc múlva tiz perce lesz. Jövőre lesz négy éve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When the sun sets she will have been lying in the sun for a day. amelyik halad a fal felé. Kérdő: Tagadó: Jövő ilyenkorra fejezem be az egyetemet. A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve. 17 . Tehát: Amikor házasságot kötök majd Zsókával. I will have been going staedy with her for two years. egy napja lesz. Holnap lesz egy éve. hogy önmagát keresi. hogy építi a házát. hogy napozik. Tehát képzelj el egy léggömböt. és pont félórája lesz. Így hát elmondom. The plane will have landed by 6 tomorrow. Ez történik a cselekvéssel is: vagyis a jövő egy adott pontján a cselekvés biztosan befejeződik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes. Van egy cselekvés. mely a jövőbe tart. (jártunk együtt). Jövő ilyenkor lesz fél éve. vagy inkább elnyelődik benne. Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt). és az időhatározói mellékmondatban továbbra sincs jövő idő. Itt is lehet helyettesíteni az időhatározót mellékmondattal. melyről a cselekvés visszapattan. hogy alszik. Például: All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállítják a piacra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------One more minute and you’ll have been yelling here for here for half an hour. a többi már leég. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In an hour she will have been doing the rooms for half an hour. hogy csöpög a csap.Például: When I marry Zsóka. fél napja lesz. the other ones will have burnt down. hanem by (tehát …ra). Mire új gyertyát gyújtasz. Majd ha lemegy a nap. FUTURE PERFECT TENSE Kijelentő: By this time next year I will have graduated from university. majd nekiütődve a falnak szétpukkan. hogy Tengizben dolgozik. Egy óra múlva fél órája fog takarítani. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year he will have been building his house for 2 years. már két éve fogunk együttjárni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year. hogy pontosan miről is van szó. Will you have completed your work by 5 this afternoon? Befejezed a munkád délután 5-re? By this time tomorrow she won’t have written the letter yet. hogy tizóraizik. Például: By the time you light a new candle. Holnap ilyenkorra még nem fogja megirni a levelet. Még egy perc. A rajz ez esetben sajnos nem fejezi ki világosan azt. (leégett). 10.

I’ll have done it. we’ll have saved up enough money to buy a flat. hogy legyen egy lakásunk. I will be playing the guitar at 5 tomorrow. ha a cselekvés a jövő egy általad ismert pontján éppen játszódni fog. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the end of September the flowers in the garden virágok. 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time you count up to three. ha a cselekvés a jövő egy adott pillanatában. Mire fölébredsz. Végre megint valami szabályszerűség! Mert ha a PRESENT CONTINUOUS azt fejezte ki. Tegnap ötkor épp játszottam. Kérdő: Tagadó: Ma este 10-kor épp a baby-vel fogok játszani. megcsinálom. Tizenegyre legépelem. I’ll have washed up all the glasses. tehát NOW-ban végbement. FUTURE CONTINUOUS TENSE Kijelentő: I will be playing with my baby at 10 o’clock this evening. ha a cselekvés a jövőben hosszabb ideig fog tartani. Szeptember végére kinyilnak a kerti will have blossomed. az összes poharat elmosogatom. olyan cselekvésre is jó. Például: I will see you tomorrow helyett I will be seeing you tomorrow. FUTURE CONTINUOUS TENSE-be raknak. Most éppen játszom. Egyre erősebb tendencia angol nyelvterületen az.Példák Future Perfect-re: I’ll have written it by this afternoon. Összefoglalva tehát: vagy akkor használd ezt az igeidőt. A három time CONTINUOUS TENSE-e tehát szabályosan egymásba csúsztatható. ami a beszéd pillanatában. Mire hármat számolsz. Holnap egész nap festeni fogok. hogy FUTURE SIMPLE TENSE-es mondatokat. 18 . nem csoda. Majd délutánra megirom. Akkor mégpedig. tehát at 5 tomorrow történik. Will you be playing with her…? I won’t be playing with anybody at 10 this evening. hogy FUTURE CONTINUOUS is használható más esetben. de nincs benne befejezettség. I am playing the guitar now. akkor a FUTURE CONTINUOUS akkor használatos. de azért ez még nem jellemző. Mire megvénülünk. Például: I will be painting all day tomorrow. Például: I was playing the guitar at 5 yesterday. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time we get old. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll have typed it by eleven. ami a múlt egy adott pillanatában. tehát at 5 yesterday játszódott le. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time you wake up. PAST CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS FUTURE CONTINUOUS Vagyis: Mivel azonban a PAST CONTINUOUS-nak is van más jelentése (ha még emlékszel. amelyik a múltban hosszabb ideig tartott). Holnap 9-kor éppen játszani fogok. vagy ha az a jövőben hosszabb ideig tart. a PAST CONTINUOUS pedig azt. Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipőmet. megspórolunk annyit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He will have soled my shoes by tomorrow afternoon.

Mari néni will be sewing a patch on my jeans. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi.. mivel mindama cselekvéseket. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Will you go to the party tomorrow? Mész holnap a bálba? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Will you have a drink with me? Iszol velem egyet? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We’ll have a drink at Pista’s place. melyek a jövőben fognak lejátszódni. A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While I’m ironing. A vége az lesz. Találkozol vele holnap? Nem bántalak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year she will be pushing her baby carriage. 10. Jövő ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni. ha összevonsz: I’LL.Példák Future Continuous-ra: It has just been on the news that it will be raining all next week. amikor belép a polgármester. ebben az igeidőben kell használni. Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni. Majd iszunk a Pistáéknál. A tervek szerint. THEY’LL. és melyek nem skatulyázhatók be a 9. TV nézés közben vasalni fogok.Egy formai dologra szeretném csupán felhivni a figyelmedet: I és WE után használhatsz SHALL vagy WILL segédigét. hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit. pontok valamelyikébe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard. because I’ll be developing the photos. Amig én vasalok. hogy bedilizel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How will you come out of the cage? Hogy fogsz kijönni a ketrecből? 19 . HE’LL. A legegyszerűbb azonban. Majd holnap lemosom. Voltaképp minden igeidők közül ez a legegyszerűbb az átlag magyar embernek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll be watching TV while ironing. Vasalás közben TV-t fogok nézni.. a kórus épp a refrént fogja énekelni. Példák Simple Future-re: I’ll wash it tomorrow. hogy egész jövő héten esni fog. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters. Egész délután próbálni fognak. Jövő ilyenkor nem a Lenin körúton. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They’ll be rehearsing all afternoon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house. 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll be ironing while watching TV. Azért ugyanis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knock when you come. Mari néni foltozni fogja a farmeremet. Will you meet him tomorrow? I won’t/shan’t do you any harm. 11. Kopogj. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When will it end? Mikor lesz már vége? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’ll end up cracking. Holnap találkozom vele. Most volt a hirekben. FUTURE SIMPLE TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I will meet him tomorrow. mert a fényképeket fogom előhivni. a többi esetben általában WILL-t. ha jössz.

mivel a will-hez hasonlóan ez is jövő időt fejez ki. Épp banánt eszik. már rég megeszi/megette a banánt. it’s going to rain. amikor bejöttem. Már öt perce banánt eszik. You’ll be a fireman or a soldier. Igen. vagy olyan cselekvésre utal. Present Perfect Continuous Tense He has been eating a banana for 5 minutes. Ott az a nagy kövér felhő. Future Perfect Continuous Tense When I enter he will have been eating a banana for 20 minutes. A kettő közti különbség az. Te. Past Perfect Continuous Tense When I entered he had been eating a banana for 20 minutes. There is big fat cloud. Hey. Are you going to drink it? Will you drink some milk? I’m going to miss you. when I entered. If he is smaller than me. Past Simple Tense Yesterday he ate a banana. Past Perfect Tense By the time I arrived. orrbaverem. Present Perfect Tense Have you eaten the banana yet? I have already eaten the banana. I’ll miss you. már 20 perce banánt evett. too. Megetted már a banánt? Már megettem a banánt. te is fogsz hiányozni nekem. már megette a banánt. Yes. ez mindjárt leveszi a cipőjét. Present Continuous Tense He is eating a banana now. Hát ezt én orrbaverem. már 20 perce banánt fog enni. he will have eaten the banana. vagy katona. he’s going to take off his shoes. Mire odaérek. hogy a going to erős szándékot fejez ki. AZ IGEIDŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Az alábbiakban az általam legjellemzőbbnek tartott szituációkban próbálom bemutatni az igeidők használatát. I’ll punch him. Aigner Szilárd has just said it will rain. Mikor bementem. Majd jövőre feleségül veszlek. Még nem ettem meg a banánt. vagyis He (Ő) eat (eszik) a banana (egy banánt). Az aktus mindig ugyanaz lesz. Ha kisebb mint én. 20 . I’m not going to marry you.Itt kell megbeszélnünk a going to szerkezet használatát is. Majd a konyhában leveszem a cipőmet. I’ll marry you next year. azt hiszem. I’ll take off my shoes in the kitchen. Te ezt tényleg megiszod? Iszol egy kis tejet? Nagyon fogsz hiányozni. I think. Azértse megyek hozzád. Present Simple Tense He eats a banana every day. Minden nap eszik egy banánt. I haven’t eaten the banana yet. He has benn eating a banana since 8 o’clock this morning. A példákból majd világos lesz: Például: I’m going to punch him. Aigner Szilárd most mondta. biztos eső lesz. Mikor bemegyek. Tűzoltó leszel. Reggel 8 óra óta banánt eszik. Future Perfect Tense By the time I get there. hogy eső lesz. Past Continuous Tense He was eating a banana. mely bizonyosan be fog következni. Mire megjöttem. Épp banánt evett. Én mindenképpen tűzoltó leszek. he had eaten the banana. I’m going to be a fireman. Tegnap evett egy banánt.

21 . Holnap eszik majd egy banánt. Future Simple Tense Tomorrow he will eat a banana. Épp banánt fog enni.Future Continuous Tense He will be eating a banana when I get there. mikor odaérek.

leveleit. is. hogy a ház felépült. Képzése: Kontrasztív (szembeállító. Sz. hogy időt és helyet spórolj. IKV stb. A magyar nyelv . mégpedig úgy. vagy angolul passive voice. mondatokat szó szerint angolra fordítod: Tehát: A ház The house A virágok The flowers van is(has been) lesznek will be felépítve. összehasonlító) módszerrel úgy tudsz könnyen ilyen szerkezeteket képezni. somebody letter has posted ebből szenvedő: ahol: the letter has been posted vagyis a cselekvő mondat alanya eltűnik. SZENVEDŐ SZERKEZET (PASSIV VOICE) Amikor egy magyar ember idegenül hangzó mondatait akarjuk kigúnyolni. hogy az épületet a 43. az állítmány pedig úgy változik. watered. vagyis: “A hűséges férj megcsalatott” helyett “A hűséges férjet megcsalták”. a magyarban mesterkélt. hogy . tűzoltóság. ha neked.” “Feje annak rendje és módja szerint testétől elválasztatott. hogy a rondamagyar “A ház fel van építve”. rendőrség. vagy egy hivatalos szerv roppant precíznek és hivatalosnak látszani akaró mondatai felett törünk pálcát. Most az következik. illetve szenvedő mondatokat: Cselekvő: ahol: Someboby alany: tárgy: állítmány: The letter has been posted. ki lesz költöztetve. és ott természetes is.lévén az alanyt nem ismerjük. built. has been. 22 . és szinte szünet nélkül sorjáznak az olyan mondatok. a kutyaól lebontattatott” helyett “A házat felépítették (vagy felépült). Ez a be az igeidőknek megfelelően lehet will be. csakhogy azok másképpen néztek ki. és a cselekvő mondathoz képest a szenvedőben egy be-vel mindig több van. vagy a téged hallgatónak nem fontos. téged kizárólag. was.” Ugye milyen gyakoriak a hasonló mondatok? Bontsd fel e kerületi tanács. mert nem fontos. hogy a cselekvést ki vagy mi hajtotta végre. netán nem is ismered a végrehajtót. hogy mire jó ez. a tárgy lesz a szenvedő mondat alanya.” A mai magyar nyelv azonban a szenvedő szerkezet helyett inkább cselekvőt használ. hanem engem vernek. meglocsolva. Most hasonlítsuk össze angol cselekvő.”). mert nem fontos.” “Az aljas bűnöző el lett végre fogva. és mikor kell használni: Arra jó. így kiáltunk fel: “A macska fel van mászva a fára.az igét többes szám harmadik személybe (ők) teszi.” Ez.” “Ha nem fizeti a lakbért. tehát készen van. alany: állítmány: has posted the letter.II. Elsősorban irodalmi alkotásokból ollózhatsz ki ilyen jellegű mondatokat: “Sorsod immáron bevégeztetett.főként régebben . Ennek a szerkezetnek a neve szenvedő. are stb.szintén használt szenvedő szerkezeteket. vagy elsősorban az érdekel. mint: “Ügyével kapcsolatos kérése ki lesz vizsgálva. alakba kerül. vagy nem fontos . a kutyaólat lebontották (vagy lebontult). “A virágok meg lesznek locsolva” stb. hogy az ige 3. is being. Állami Építőipari Vállalat brigádja húzta fel.” Vagyis röviden: nem én verem. és akkor használd. álművelt fogalmazásmód az angolban nagymértékben “el van terjedve”. “A ház felépíttetett. hogy “A házat végre felépítették” (“The house has been built at last. Tehát azért mondod azt.

részeshatározó (indirect object) flowers . offer.she lett. és by prepozíció előzi meg. (tehát valakinek valamit) 23 . show.mivel alanyi helyzetbe került . hogy a mondatnak két object-je van (direct. has been being built helyett has been built-et. ezért használtunk passive voice-ot. ott a simple alakot használd: pl.állítmány (predicate) her . Az előző fejezetben láttad. tehát nem teheted az ilyen mondatokat szenvedőbe. Elemzés: someone . hogy ki vagy mi végzi a cselekvést. Ebben a mondatban lényegesebb volt az. melyekkel a fenti két szerkezet közül bármelyik használható: Például: give. Passive voice-ban tulajdonképpen kétféle megoldással találkozhatsz.) Több olyan ige van. pay.tárgy (direct object) A mondatrészek angol nevét böngészve láthatod. DE elmentem. send. Miután a szenvedő szerkezetek a cselekvő mondatok átalakítással. “What was happened?” típusú mondat. Ha tehát 2 object van. a mondat további részének képzése a már ismert módon történik: She was given flowers. Nézd a következő mondatot: Someone gave her flowers. rohantam). másik oldalon a szenvedő mondatok: Ahol *-ot (nem használatos) látsz. promise. Ez utóbbiakhoz nem tudsz tárgyat rakni. A szenvedő mondatba természetesen be lehet tenni a cselekvést végző alanyt. (A her-ből . megjöttem. utálom a tökfőzeléket. világos. gyakorlatban azonban csak nyolcat használnak. Tehát az. hogy 12 igeidővel kell számolni. hogy mi viszi a munkásokat. hogy a munkásokat viszik. vagyis ami után mindig tehetsz egy tárgyat (pl. akkor kétféleképpen lehet szenvedő mondatot képezni a fenti mondatoból: a) az alany helyére.) b) az alany helyébe nem tárgyat. tehát a mondat elejére a direct object-et tesszük a már ismert módon: Flowers were given to her. hogy a munkásokat viszik és az. mint az. elolvastam a könyvet. Van azonban egy másik lehetőség is. mint a cselekvő mondat tárgya. egyik oldalon a cselekvő. Az egyiket már tudud: a cselekvő mondat tárgyát előre viszed alanynak. teach stb. buy. bring. Az alábbi táblázatból mindent megértesz: Most szépen sorbamegyünk az igeidőkön. mert négynek a képzése túl bonyolult és erőltetett lenne. a mondat végén van. ahol az ige tárgyas ige (transitive verb). ha az azért a mondat szempontjából lényeges. az állítmányt bővíted a be valamelyik alakjával. illetve indirect). alakba teszed.alany (subject) gave . bár korántsem annyira. (Itt tehát a give megfelelő alakja után to prepozíciót kell tenni. Például: The workers are taken home every evening by bus. Azért súlyos hiba a sajnos eléggé elterjedt: “What is happened?”. vagy maga a cselekcés. az igét pedig 3. hogy elméletileg 12 igeidejű szenvedő mondat létezik.Vigyázz! Csak olyan mondatokat tehetsz szenvedőbe. hanem a részeshatározót tesszük. tell.szeretem a lányt.

should have stb. Someone has told us good news. Például: This must be done. You will be brought another drink. He was bought a new car. He was offered a good job. Someone offered him a good job. A new car was bought for him. Jó híreket mondtak nekünk.). Mostanra már meg kellett volna.) Amennyiben a cselekvő mondatban valamilyen segédige van (can. It can be seen. A levelet elégették. Látható. még mielőtt megtalálták volna. Jó munkát ajánlottak neki. mikor leesett a tányér. pont amikor fényképezték. A dróthoz nyúlni tilos. We have been told good news. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The table was being laid when the plate fell down. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The hall will be emptied. Ha a segédige összetett segédige (could have. Nagyobb lakást adtak neki. Good news has been told to us. majd következik az ige 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The crop will have been harvested by next fall. majd a 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He moved just as the photo was being taken of him. Nekem cimezték a levelet. alakja. Elmozdult. Épp terítettek. Új kocsit vettek neki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Engels square is being swept. Sok sört küldtek a festőknek. (Utóbbi két mondatban . Nem volna szabad megmozdítani. bring igéknél a prepozíció nem to. azt a szenvedőbe is be kell építeni: úgy mégpedig. Példák Passive Voice-ra: The letter has been addressed to me. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He was burried alive. His car should have been repaired by now. Élve temették. Lots of beer was sent to the painters. They will bring you another drink. Another drink will be brought for you. a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) A larger flat was given to him. must. should stb. Eddig még semmit nem mondtak róla. Hoznak még egy pohárral. Söprik az Engels teret. This should not be moved. The painters were sent lots of beer. hogy a segédige után teszed a be-t. A good job was offered to him. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The letter had been burnt before it was found. hanem for. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nothing has been said about it so far. They bought him a new car. alak. could. might have. hogy csinálják a kocsiját. Jövő őszre learatják a termést.) akkor értelemszerűen been kerül utána. They sent the painters lots of beer. Ezt meg kell csinálni. 24 . Ki fogják üriteni a termet. The wire mustn`t be touched.Példák: They gave him a larger flat.buy. He was given a larger flat.

Meg kéne csinálni.) 25 . Kirúgták az igazgatót. vagy meglökték? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The manager has been fired. (A new name will be given to it. Új nevet adnak majd neki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------His tattoo can be seen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It should be repaired. Lehet látni a tetoválását. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been given a punch. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It will be given a new name. Kapott egy nagy pofont.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did he fall or was he pushed? Most elesett.

Ez a lépés teljesen logikus. hogy milyen igeidő milyenné válik időegyztetés során.He is smiling.. amikor az XY azt mondta.She will have been living.She will kiss you. hogy a főmondat mindig JOE SAID. kiváncsi volt. present perfect-ben. Tételezzük föl.He went home.. és azután következik az. FÜGGŐ BESZÉD (REPORTED SPEECH) .... hogy Dobó István 1552-ben azt mondta.. Például: Vigyázz Jóska. Most sorba vesszük.he was smiling. hogy a mellékmondat múlt idejét a főmondat jelenideje miatt szintén jelenbe teszed! Például: „Yesterday I was in Rome. csak a névmások. Béla is asking. egyenes. amit XY mondott..III. .. but now I am staying in London” Béla says to his friend. Ezért lett az is-ből was. a mellékmondat igeideje értelemszerűen ugyanaz marad. hogy a főmondat (Béla said) szintén múlt idejű volt. hanem . vagy Indirect Speech..he had left. . Dobó István said.. .gondolatjel...... mert mindjárt ad neki egy nagy pofont. Ha a főmondat present-ben.idézőjel).she would kiss you. „I will sit on the floor if you want me to” the girl is saying to Joe... Nehogy azt csináld. . azt kérdezte.. or else he was going to give him a huge slap. . angol . . Béla said. mégpedig úgy.. feltéve persze. az ún. a függő beszédben múlt idővé válik. vagy másnéven idézett beszéd. hogy most. Ez a mondat. .. or else I am going to give you a huge slap”. .Szép az idő ma! . A függő beszéd angol neve: Reprted Speech. The girl is telling (saying to) Joe that she will sit on the floor.. if he wants her to.She has been drinking. .... személyragok változnak. Ezt hivjuk függő beszédnek. .Béla says.she loved you. 26 . vagyis. hogy szép az idő. mert mindjár adok neked egy nagy pofont . Tehát ami az egyenes beszédben jelen idő volt. stb. Dobó István said the weather was fine. amikor az egyenes (idézett) beszéd igeidejét a főmondat igeidejéhez igazítjuk..She will be working. Reported Speech . Direct Speech . tudni akarta. A magyar nyelvben az egyenes és a függő beszéd között igeidőbeli különbség nincs (vagy legalábbis nagyon ritka). (Angolul direct speech. Azt az eljárást. . Béla told Joe to watch.he would have done it.she would have been living. ha a főmondat igeideje valamelyik past tense-ben van. . egyes határozószók. mint az idézőjelben volt. mely a magyarban két gondolatjel között van. Az angolban viszont nemcsak a személyes névmások és határozók változnak..-vel kezdjük a mondatot. Időegyeztetésről akkor beszélünk.she had been drinking.he had gone home.) „The weather is fine today”. tehát 1987-ben szép az idő..és ez a leglényegesebb az igeidő is.mondta Dobó István a török elleni küzdelem reggelén.. .She loves you. A fenti magyar mondat egyenes beszédben igy hangzik angolul: Ugyanez függő beszédben: „Just watch. Béla will say)...she would been working. és hogy néz az ki.. mivelhogy a legelső mondat: the weather is fine része nyilvánvalóan a jelenre vonatkozik (is). Figyeld meg az írásjelek közti különbséget a magyarban és az angolban (magyar ... vagy future-ben van (pl. .He will have done it.. Joe. . Béla has wondered. hogy vigyázzon. Béla azt mondta Jóskának. hogy a főmondat igeidejéhez igazodnak. hogy: Avagy: Dobó István azt mondta. időegyeztetésnek hivjuk (sequnce of tenses). Béla says to his friend that yesterday he was in Rome but now he is staying in London.He has left..mondta Béla.. . A fenti mondatot úgy is mondhatom.

) Megjegyzés: egyeztetni. a) Must. a past perfect continuous (he had been sitting).csúszik hátrafelé. Egyszerűsítve a kérdést. She said I ought to learn harder. would rather. Can illetve may segédigék . had better. a will/shall esetében ilyenkor is tanácsos b) Olyan összetett mondatnál. ahol past continuous és simple past együtt szerepel: Joe was smoking a joint when the policeman entered. ought to. (örök igazság) (Lehet. Joe said to (told) Judy (that) she might come in. He said I must work hard. Néhány speciális eset: 1. A következő esetekben nem kell időt egyeztetni: a) Ha a mondatban elmondott helyzet ma is érvényes: He said (that) his wife is an awful chick. bár a should ilyen értelmű használata függő beszédben elég ritka. 2. might. He said they should wait for him. szerepét inkább a would veszi át minden számban és személyben. illetve might szavakká változnak.could. Joe said he could see the house. ha tehát a főmondat múlt idejű. hogy ezt más mondta. bár időnként ez utóbbi past perfect continuous-zá válhat (he was sitting . és az esetek többségében a past continuous (he was sitting). it is time esetén: I wish you were here. should. You had better stay in bed. He said he would rather I went. He said (that) Joe was smoking a joint when the policeman entered. I’d rather you went. (szokás) Galilei said the earth is round.. could használata esetén: You ought to learn harder. de ugyanúgy el is hagyhatod. He said he wished you were here. d) Would. would/should lesz.. 27 .he had been sitting). c) Wish. They said they would come to see me tonight. elé azonban vesszőt sose rakj! Például: She said (that) she liked the film. Joe said. Jövő idejű segédigékből will/shall. ”I can see the house”. illetve have to esetén a következőkre figyelj: a must maradhat változatlan: You must work hard. They should wait for me.ha a főmondat Joe said . ”You may come in”. (állandó tulajdonság) He said he never gets up early. A főmondat és a mellékmondat közé beteheted a that (hogy) szót. Joe said to Judy. He said she had better stay in bed. a mellékmondat igeideje a fentiek kivételével egyet ..Változatlan marad a past perfect (he had done it).

b) lehet belőle had to. Vigyázz! Suggest ige után soha ne használj to + infinitive-et. másik fele if-es. vagy the previous year / month / week the following year / month / week that those there c) egyebek: this these here 28 . Joe said to Judy. he would be grateful. He said if I went to his place. 4. Jelen idejű feltétel (II. ha a főmondat idejéhez képest a jövőre vonatkozik: I must/have to write a newspaper article. ”Don’t be so cool”. He said he would have to write a newspaper article. He said he always had to be careful with her. I was to/I should look at that girl. ”Let’s go” típusú (többes szám első személyű) felszólításokat ”suggest” igével alakítsd át. függő beszédben főnévi igeneves (to+infinitive) szerkezetet képezz: ”Love me”. Mick Jagger suggested spending the night together. az igeidők egyet csúsznak: If you help me. Joe told Judy to love him. szint) igeideje nem változik. Tehát a say igéből tell lesz. ha a cselekvés ideje a főmondat idejével azonos: I always have to be careful with you. I told my sweetheart not to be so cool. he would show me his new stamp-collection. ha a feltétel a jövőre vonatkozik. Joe said (that) he was hungry. He said if I wanted to see something marvellous. időhatározók: now today tomorrow the day after tomorrow yesterday the day before yesterday ago last year/month/week next year/month/week then that day the next / the following day in two days’ time the day before / the previous day two days before before the year / month / week before. És íme a két lehetőség: He told me to look at that girl if I wanted to see something marvellous. If you came to my place. Amennyiben az idézett mellékmondat felszólító módban van. 5. He said if I helped him. I will be grateful. Reported Speech-ben az igeidőkön kívül az alábbiak változnak: a) b) személyes névmások értelemszerűen: ”I am hungry”. I said to my sweetheart. Joe said. két lehetőség van. Ha a feltételes mondat egyik fele felszólító. c) lehet belőle would have to. 6. A mondat: Look at this girl if you want to see something marvellous. I would show you my new stamp-collection. Mick Jagger said: ”Let’s spend the night together”. 3. Feltételes mondatok esetén.

Példák Reported Speech-re:
Jani said he was ready. Jani szólt, hogy kész van. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annuska said she hadn’t told Jani a word. Annuska azt mondta, hogy még semmit nem mondott Janinak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he wouldn’t wait any longer. Azt mondta, hogy már nem vár tovább. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He told me to turn off the radio. Szólt, hogy kapcsoljam ki a rádiót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything. Azt mondta, hogy azért nem nyitott ajtót, mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said if I went to the shop I should bring him some oranges. Azt mondta, ha már úgyis megyek a boltba, hozzak neki narancsot. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he had been at home all day the day before. Azt mondta, hogy tegnap egész nap otthon volt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has just said that coffee is ready. Azt mondta, hogy kész a kávé. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day. Azt hitte, holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She thought I’d forgive her if she was crying. Azt hitte, ha sír, mindent megbocsájtok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine. Azt állította, hogy azért nem nő a narancsfája, mert nem kap elég napfényt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching. Most szólt a házmester, hogy jönnek az APEH-tól. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They thuoght they were late. Azt hitték, hogy elkésnek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My mother said she didn’t liked my hair. Azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I told her to try the green one. Mondtam neki, hogy próbálja meg a zöldet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She said she was bored. Azt mondta, hogy unatkozik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I told you we would have to be there by seven. Mondtam, hogy hétre ott kell lennünk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he didn’t like strawberries. Azt mondta, az epret nem szereti. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I thought you had already had lunch. Azt hittem már ebédeltél. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He thougth the fence was made of sausages. Azt hitte kolbászból van a kerítés. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said I might come in. Azt mondta bemehetek.

III/a. FÜGGŐ KÉRDÉS (REPORTED QUESTION)
A függő kérdés regulái lényegében minden ponton megegyeznek a függő beszéd szabályaival, vagyis itt is ugyanúgy változik az igeidő (ha a főmondat valamelyik past tense-ben van), a személyes névmások, az időhatározószók és egyebek. Mivel azonban a mellékmondatunk itt kérdő, egy-két újabb problémával állsz szemben. Ugyebár tudod, hogy kétfajta kérdés van, úgymint: a) b) kérdőszavas kérdés (Where are you?) kérdőszó nélküli (eldöntendő kérdés) (Do you love me?)

29

E kétfajta kérdés szem előtt tartásával kell a függő kérdés mondatait megalkotni. Tehát: a) Kérdőszavas kérdéseknél arra vigyázz, hogy a kérdő szórendfüggő kérdésnél egyenessé válik, ami teljesen logikus, hisz a függő kérdés végül is már nem kérdő, hanem kijelentő mondat.
„Where is my car?” - Joe asked. Joe asked where his car was. „When did you break the window?”, the girl asked me. The girl asked me when I had broken the window.

b) Kérdőszó nélküli kérdéseknél a szórend természetesen szintén egyenes lesz, ezenkívül azonban a két tagmondat közé if, vagy whether szó ékelődik be. Az estek többségében mindegy, hogy a kettő közül melyiket választod, néhány esetben azonban nem. Az erre vonatkozó ismertetőt néhány sorral lejjebb megtalálod. Tehát:
„Are you still here, Joe?, the girl asked. „Can you sing?”, the direktor asked me. „Do you know The Star Makers?”, Béla asked him. „Will you help me?”, the lady asked. The girl asked Joe if/whether he was still there. The director asked me if/whether I could sing. Béla asked him if/whether he knew The Star Makers. The lady asked me if/whether I would help her.

Vigyázz! A that szót soha ne használd a két tagmondat között függő kérdésnél. Speciális képzési mód lehetséges shall I / shall we jellegű függő kérdéseknél. Nézd: a) „Where shall I sit?”, the girl wondered. (Hova üljek?)
The girl wondered where she should sit, vagy The girl wondered where to sit.

b)

„Shall we help him?”, the boys asked. (Segítsünk neki?)
The boys asked if/whether they should help him, vagy The boys asked whether to help him.

Ez utóbbi esetben csak a whether + to szerkezet használható, if + to semmiképpen sem. Megjegyzés: A függő kérdésben szereplő if nem azonos a feltételes mód if-jével, utána tehát will/would bátran használható! Függő kérdésnél többek között az alábbi főmondatokkal találkozhatsz: He asked... She wanted to know... He wondered... (kíváncsi volt) I wonder... (vajon) I don`t / didn`t know... Do / did you know...stb. Példák Reported Question-re:
He asked what I had in my suitcase. Megkérdezte, hogy mi van a bőröndömben. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He wanted to know when they would arrive. Tudni akarta, hogy mikor érkeznek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know what to put on/what I should put on. Nem tudtam, hogy mit vegyek fel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know whether to put on something / if I should put on something. Nem tudtam, hogy vegyek-e fel valamit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know how she could tell. Nem tudtam, hogy honnan tudja.

30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I was wondering what it all meant. Azon tűnődtem, hogy mit jelent mindez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He asked why dinner was not ready. Megkérdezte, hogy miért nincs kész az ebéd. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The customs officer asked me if I had anything to declare. A vámos azt kérdezte, van-e elvámolni valóm. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He wanted to know where I had bought the shoe lace. Tudni akarta, hol vettem a cipőfűzőt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He asked if I had slept well. Azt kérdezte, jól aludtam-e. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t know whether there were any letters for me. Nem tudtam, hogy van-e levelem.

31

alak + amin a cselekvést végzik Az előző esettel ellentétben itt tehát három műveltető ige közül választhatsz. és fontosnak is tartod megnevezni azt. I had/got some butter brought from the shop. had. Bélával fogja megfizettetni a kárt.) have .) make . alakba (past participle) tesszük. Vigyázz! Kérdés vagy tagadás esetén . úgymint: have. hogy az igeidőt a have vagy get különböző alakjai adják meg (is getting.festet javít . vagy nemszemélyt (pl. hogy kivel végeztetjük a cselekvést. Ebben az esetben a műveltető mondat felépítése a következő: alany + műv. will have.javíttat Az angolban ennél valamivel bonyolultabb a képzés. I had/got my hair cut. Hogy mikor melyik segédigét kell használni. illetve DID használata kötelező. He’ll make Béla pay for the damage.rábeszélés (I got him to do it. vagy get igét használjuk. -tet képzőt raksz. vagyis hogy ki végzi a cselekvést. Új ruhát csináltattam az esküvőmre.IV. I will have/get my hair dyed violet. I must have/get my record-player repaired. MŰVELTETÉS (CAUSATION) A műveltető szerkezetet úgy ismered föl.minden egyéb esetben 32 . -tat.késztet. a következő legyen irányadó: get .foglakozási kötelesség (I got the plumber to repair the tap. Did you have/get your skirt shortened? Do you have your car washed every day? I didn’t have/get beer brought yesterday. Például: Levágattam a hajam. a többiek erre nem képesek. Lilára fogom festetni a hajam. Vajat hozattam a közértből. akivel a cselekvést végeztetjük. b) Ez az az eset. He had the rookies wash the corridor. Például: Levágattad a szoknyád alját? Minden nap lemosatod a kocsidat? Tegnap nem hozattam sört. macska). hogy egy igéhez -at. ugyanis két alapvető műveltetési forma létezik: a) b) az egyikben nem ismerjük. tudjuk és fontosnak tarjuk. Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. make.) . Most nézzük egy kicsit részletesebben e két formát: a) Itt tehát nem ismerjük a cselekvést végrehajtó személyt (vagy nem-személyt) Ki fogom festetni a nagyszobát.) A szórend mindig a következő: alany + művelteő ige + amin a cselekvést végrehajtják + ige 3. rávesz valamire (I made her close her eyes. és a mondat főigéjét 3. Például: A képzési szabály itt az. hogy ki az.ige + a cselekvést elvégző + ige 1. és úgy tudod képezni a magyar nyelvben. Ebből egyenesen következik. Nagyon vigyázz! Például: A get használata esetén az ige to -t vesz fel. hogy az alany után a have.ha más segédige nincs a mondatban – DO. get. Például: fest . amikor ismered a cselekvést végrehajtó személyt. was getting stb. vagy nem fontos. -et. He got the maison to build a house. Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat. Kőművessel építtetett házat.

elájult. Épp most másoltatom. magyarra azonban nem -at. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had a blind piano tuner tune the piano. Éreztette befolyását. The sight of blood made her faint. Észre tudja magát vétetni. He made his influence felt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He made the cat eat the párizsi. What caused him to do it? Miből gondolod? Jól áll neked. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have it typed. Tudatni fogom veled a híreket. He can make himself noticed. Van néhány mondat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m having it copied right now. Rávette. Úgy intézte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got the barber to take out his tooth. Miért tette ezt? Amerikában gyakori a have+somebody/something+ige+ing-féle műveltetés. She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow. He had it coming. mely angolban műveltetőnek számít. Példák Causative-re: Would you make him repeat it? Megismételtetnéd vele? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He gets a black boy to clean his shoes.-et -tel fordítjuk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How many photos have you had taken? Hány fényképet csináltattál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When will you have the knives sharpened? Mikor fogod megéleztetni a késeket? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had his neighbour bring cigarettes. Nem tudta hallatni a hangját.Néhány speciális műveltető mondat: He couldn’t make his voice heard. hogy álljon be rendőrnek. Csak magának köszönhette (Ő jövette el). Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát. A borbéllyal húzatta ki a fogát. What makes you think that? It makes you look so pretty. A szomszéddal hozatott cigarettát. Gépeltesd ezt le. 33 . A macskával etette meg a párizsit. Egy néger fiúval pucoltatja a cipőjét. I will let you know the news. He forced her to join the police force. Ahogy meglátta a vért. hogy holnap kettőkor érkezem meg (kettőkor érkeztet meg) New York legnagyobb repülőterére.

alak .. you would come to my place in the afternoon. If you love me. illetve III. If you had given up smoking.would have + ige 3. mégis az egyszerűség kedvéért I. you would get more money now. ha megkér rá. amikor erre lehetőség van.jövő idő (future simple) . sőt kötelező. illetve would segédigét. you will come to my place in the afternoon. hogy a két tagmondat közé csak akkor tehetsz vesszőt.will come II. vagyis ami III. A virág elpusztul. I.V. A magyarban és az angolban is elképzelhető az. vagyis a mondat egyik fele II. szinten van. szintű feltételes mondatot az egyszerűsítés érdekében az ember I. valamint minimálisan két tagmondat.would + ige 1. if-es tagmondat .simple past . hogy III.past perfect .szintben van értelemszerűen. és III. If you had loved me. azaz kezdhetsz if-es tagmondattal. II. de az egyszerűség kedvéért most úgy fogok beszélni róluk. you wouldn’t have been taken to hospital. I always help her if she asks me to. eljössz délután. Azt is tudod (vagy legalábbis érzed). de kezdhetsz a másikkal is.alak . FELTÉTELES MÓD (CONDITIONAL) Azt bizonyára tudod. Ha szeretsz. hogy a feltétele mondatban jelen van egy if (ha) szócska. Tehát az előző magyar mondat helyes fordítása így hangzik. I would buy a coat if you gave me some money.would have come Nagyon fontos tehát az. (Vannak bizonyos esetek. 2. III. szintről. ha néhány napra elöl hagyod.would come III. Például: If you gave me money. a másik III. nem kerültél volna kórházba. Milk goes sour if you leave it outside for some days. III. ha if -essel kezdesz. tulajdonságot akarsz kifejezni. if-es tagmondat . ezeket később megtalálod. szinten.szint If you had worked harder. Flowers die if you do not water them.) Természetesen a két tagmondatot tetszés szerint fölcserélheted.szintbe tesz.szintben gyakori az olyan feltételes mondat.szintbe tettük.. Például: Ha többet dolgoztál volna. vagy állandó állapotot. Az angol erre nem képes. Mindig segítek neki. Ezt többnyire akkor használd. eljöttél volna délután. you would have come to my place in the afternoon. A mondat első fele itt értelemszerűen III. most több pénzt kapnál. Apróságok: 1. I would buy a coat. melynek mind a két fele jelen időben van (tehát nincs benne will).love nem if-es tagmondat .) egymással keveredik. ha törvényszerűségeket.had loved nem if-es tagmondat . Például: A tej megsavanyodik.szint II. 3. Tudnod kell viszont. A magyar nyelvben sokszor előfordul. Például: Ha akkor leszoksz a dohányzásról. hogy két szint (általában II. azt gyakorlatban is csak III. Ennek a három fajtának van neve is. szinten van (vagyis „Ha akkor leszoktál volna a dohányzásról”). mint I. eljönnél délután. hogy a feltételes mondatoknak alapvetően három fajtája van. II. ha nem öntözöd. If you loved me. if-es tagmondat . Nézzük a szinteket: I.szintben lehet használni.jelen idő (present simple) . Ha szerettél volna. hogy if-es tagmondatban ne használj will. Azaz: I. 34 .loved nem if-es tagmondat . Ha szeretnél.

vagyis if .) 6. vagy úgy is megoldhatod a kérdést.szinten az if + could have helyett mindig az if + have been able to-t használd.) 7. she wouldn’t have been so bad-tempered.. (Ha lennél szíves segíteni. A mondat másik felében nincs ilyen kötöttség. mely II.. We would (we’d) go on working if it stopped raining. a másikon hagyományos szerkezet.) If you can come in the afternoon. (Abból következik egyenesen. vagyis was/were. vagy could-ot használni. Például: If you can / could come. Például: I will (I’ll) go on working if it stops raining.) 8. Unless. would If you would lend me your car. II. vagy provided vezeti be a tagmondatot.could. netalántán találkoznál vele. amennyiben a mondat értelme úgy kívánja.) Például: I won’t give her money unless she really needs it. és az előbb említett if it were + for szerkezetben használatos.szinten (if I had told .not. illetve we után shall/should. 5.. I would go to Püspökladány. szintre egyaránt vonatkozhat. hogy minden számban és személyben were használatos. hogy minden esetben will/would-ot használj. 10. Például: If it weren’t for the bad car... Például: Had you been there (if you had you been there). hogy az angolban nincs kétszeres (dupla) tagadás. vagy ‘d-ot választasz az alany után. (Ha nem lenne rossz a kocsi. kimehetünk a Fradi meccsre. amennyiben az if-es tagmondat állítmánya létige (tehát a be múlt idejű változata. Ebből egyenesen következik. hacsak tényleg nincs rá szüksége. we would get there in time. azt javaslom. they would surely have starved. If-es tagmondatban időnként előfordul a were + for szerkezet. időben odaérnénk. értelemszerűen az egyik oldalon lehet can . mint a were. we could have gone .szinten: If you could come in the afternoon. (Ha nem termesztettek volna zöldséget. (Ha esetleg.szinten: If you had been able to come. 35 .) If it weren’t for a few vegetables they grew. Természetesen feltételes mondatoknál is használhatsz segédigéket. Természetesen nem kötelező mindig mind a két oldalon can-t. Were it not for a few vegetables (if it were not for a few vegetables) they grew. Segédigét if-es tagmondatba is bátran tehetsz.. hogy unless használata esetén a tagmondatban nem lehet még egyszer tagadni. vagy will/would segédigét használjunk-e.szintű should-os mondatban (if you should tell me . ahol ma is a régi elv a követendő. ugyanúgy.) should If you should meet my friend.. they would surely have starved. If-es tagmondaton belül is elképzelhető should és would használata. May. (Ha neked lennék. Elég gyakran előfordul.) 9.). Például: If I were the minister. (Ha hajlandó lenne ideadni. szintű feltételnél... Léteznek azonban megszilárdult kifejezések. hogy egyszerű összevonást ‘ll. tell him to give me a ring. might szavakat azonban if-es tagmondatban ne használj. ennek a szónak a jelentése: ha (csak) nem.) If you would be so kind as to help me.. Például: (Ha el tudsz jönni délután. Miután a should jelentése ma már elsősorban „kellene”. és III...4. II. Például: If I were you. (Nem adok neki pénzt. we could go to the match. bár III.. és a szórend megfordul. mint más esetekben. régebben az volt az elv. Például: If I was the minister. we can go to the match. Joe would be the secretary of the party. Előfordulhat. Ezek a segédigék valamilyen mellékjelentést kölcsönöznek az if-es tagmondatnak. hogy I. Joe would be the secretary of the party. vagyis I és he után a was is éppúgy használható. Ez leginkább III. hogy if szó helyett in case. tell him I want to see him. mint fentebb már említettem volt.. Vitatott kérdés a feltételes mondatok esetében az. Should you meet him (if you should meet him).. Manapság ez már nem így van. biztos. he will/could go to the match.. I would finish it sooner. Ugyanez II. hogy éheztek volna. hogy az if-es tagmondatban az if szót elhagyják.). És III.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Were it not for the Nips being so good at building ships. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If the dog hadn’t woken us. 36 . ha fiatalabb volnál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I would have counted it if I had been able to. we’ll hold the meeting here. találkoztunk volna. nem hallottuk volna a betörőket. Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat. itt tartjuk a gyűlést. Provided there is no opposition. Példák Conditional-re: The two poor chaps would go ploughing if they had bread. Vigyél kabátot arra az esetre. Megszámoltam volna. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If you give me a tissue paper. Főzök egy csomó levest. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Had they waited. Ha vártak volna. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger? Elcserélnéd két 16 évesre. too. I’ll cook plenty of soup just in case they decide to stay for dinner. Poland would be on the top. feltéve ha te is mész. we wouldn’t have heard the burglars. Két szegény legény szántani menne. I’ll wipe my nose. ha tudtam volna. hogy itt maradnak vacsorára. Ha adsz egy zsebkendőt. Ha a kutya nem ébresztett volna fel. ha volna kenyere. arra az esetre.Például: Take your coat in case it rains. ha úgy döntenek. we would have met. Lengyelország volna a csúcson. megtörlöm az orrom. Elmegyek. Feltéve ha nincs ellenvélemény. I’ll go provided you go. ha esne.

vagy in order that. hogy alapvetően 2 fajta célhatározói mellékmondat létezik. hogy megnézzem a Tudósklubot. Ez az eljárás nem ritka ilyen esetekben.) Itt az alanyok különböznek (én küldtem ki őket és ők lesznek a friss levegőn). amelyekben a mellékmondat a „mi célból?” kérdésre válaszol. hogy kiről. vagy in order to kifejezésekkel. mint „b”-t. may. de előfordul. kötőszavuk so (that). míg az utóbbi esetben úgy képeztem a mondatot. b) az alanyok különböznek: ekkor a két tagmondat önálló életet él. vagy miről is van szó. legfeljebb kiegészül a mondat so as. úgy véltem jobb. vagy future tense-ben van. Ritkán. de mindháromban közös a to+infinitive. Bécsbe mentem. A választható segédigék: will. szintén a stílustól függ. hogy végre megvehessem a HI-FI tornyot. egyéb esetekben a will/would a leginkább használt segédige. Menjünk sorba: a) tehát az alanyok megegyeznek: ilyenkor a két tagmondatot to+infinitive szerkezettel kapcsold össze: I switched on the television to watch Tudósklub. A kétfajta mondat megkülönböztetése alapvető kulcsa a helyes mondatalkotásnak. Hogy a négy segédige közül melyiket kell választani. ha egyértelmű. A can/could-ot akkor célszerű használni. meg én is. b) a két tagmondat alanya különbözik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és a szomszéd nézi). vagy: Bekapcsoltam a TV-t. ha külön fejezetben ismerkedsz meg vele. mintha “b” típusú lenne (az alanyok nem egyeznek meg). hogy el tudjon menni). hogy friss levegőn legyenek. de csak akkor. Figyeld: I went to Vienna to be able to buy the stereo. vagy: I went to Vienna so that I could buy the stereo. Először is azt tisztázzuk. present perfect-ben. mégis képezhető a mondat az alábbi formában: I sent the children to the garden to be in the fresh air. 37 . a leggyakrabban használt segádigék azonban a will/would. Például: Bekapcsoltam a TV-t. Az előbb tehát to be able to-t használtam (jelentése: képes. Vagyis 3 féleképpen lehet ugyanazt kifejezni. I switched on the television so as to watch Tudósklub. Ha a főmondat present-ben. Például: I switch on the television every evening so (that)/ in order that my neighbour will/can/may/shall watch Tudósklub. -hat. ha a mondat igéje -hat. úgymint: a) a két tagmondat alanya megegyezik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és én nézem a Tudósklubot). hogy “b” típusú mondatot képeznek “a” módjára. Például: (Kiküldtem a gyerekeket a kertbe. CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT (CLASUE OF PURPOSE) Ezt a szerkezetet jellegéből adódóan az INFINITIVE részben is tárgyalhatnánk. lévén máshogy kell képezni az „a” típusút. shall. Ez utóbbi azért jó megoldás. -het jellegű ige van. I switched on the television in order to watch Tudósklub. Ha az „a” típusú mondatban (ahol a két alany megegyezik) a mondat második felében -hat. hogy mi az a célhatározói mellékmondat. can. Az olyan alárendelő összetett mondatokat (alárendelő összetett mondat= 1 db főmondat + legalább 1 db mellékmondat) hívják így. hogy a szomszédom megnézze a Tudósklubot.VI. Természetesen hagyományos képzés is lehetséges: I sent the children to the garden so that/in order that they could/would be in the fresh air. mert így a mondatba becsempészhető a can/could segédige. 2 lehetőség kínálkozik. -het). Ebből a két példából láthatod. vagyis külön kell ragozni mind a kettőt. de mivel elég gyakran használod te is. -het jellegű (hogy megvehessen. illetve a can/could. a mellékmondat jelenidejű segédigét vesz fel a „célhatározóság” kifejezésére.

nehogy megint elkéss. nehogy a kéményseprő összemaszatolja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. Korán kelt. Hangosan beszélt. Jobb ha taxival mész. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got up early (so as) to reach the summit before sunset. nehogy ujjlenyomatot hagyjon. hogy kimentse a gyereket. hogy még napnyugta előtt elérje a hegy csúcsát. hogy a gyerekek kimehessenek az utcára. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it. hogy jobban lásson. Berohant az égő házba. (Halkan jött be a szobába. Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I came to bury Ceasar not to praise him. Fölvette a szemüvegét. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He opened the door so that the kids could go out to the street. Újságot tett a székre. Kinyitotta az ajtót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He rushed into the burning house to rescue the child. hogy kimenjen a füst. nehogy felébressze a gyerekeket. Például: He came in quietly so as not to wake the children. Kesztyűt húzott. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’d better take a taxi so as not to be late again. vagyis nem hagyják magára a to + infinitive-et. 38 . hogy mindenki hallja.“a” típusú mondatokban (tehát amikor a két alany megegyezik) tagadás esetén általában beteszik a so as-t. Mindjárt ablakot nyitok.) Példák Clause of Purpose-re: He spoke loudly so (that) everybody could hear him.

ha főnévre (tágabb értelemben névszóra) utalsz. hogy egy tagmondat beékelődik egy másik tagmondat kétfelé szabdalt részei közé. vonatkozó névmást találsz. This is the restaurant where we had lunch. melynek a motorja rossz. A leggyakrabban használt kötőszavakat vesszük előbb sorra: who (helyette néha that) whom (beszédben igen ritka) what which (helyette lehet that) whose. aki. Míg az előbbi mondatban tehát igére (remember) vonatkoztattunk. Emlékszem arra. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (RELATIVE CLAUSES) Az olyan típusú alárendelő mondatok soroltatnak ebbe a műfajba. melyekben a két tagmondat között ami. ilyen király stb. Például: A legnagyobb gondot az okozza. amit láttam. mely zúgva. helyette a. A kocsi. a másik. amit elmeséltél. ha igére utalsz. A következőket jegyezd meg: Mindig what-ot használj. He told me what he knew about the event. az a könyv. Itt kell megjegyezni. 39 . Emlékszem arra a történetre. amit tudott az esetről. Mindig which/that-et használj. amit elmeséltél. az út szélén áll. Tuesday is the day when I generally meet you. hogy utalószó. Még csak előljáróban annyit. Meglepődtem azon. Hasonlítsd össze az alábbi két mondatot és akkor világos lesz a különbség: Például: I remember what you told me. úgymint: I. Például: A lány. akinek a…. az utóbbi esetben főnévre (the story). ahol. nehéz gyermekkort élt. Az egyik az. mint olyan. Utalószó = olyan ember. amely. mikor hagyhatod el a kötőszót III.VII. Elmesélte azt. mint a Duna. általában az a helyzet. when why The boy who loves you is my friend. illetve what kötőszót. hogy mikor melyik kötőszót (vonatkozó névmást) kell használni. Például: I was surprised (at) what I saw. where. hogy mikor használunk which/that. the névelő használatos. Nézzük a lépcsőket részletesen: I. I remember the story which/that you told me. mikor melyik kötőszót használd II. Például: I sat on the chair which/that was in the corner. mikor kell vesszőt rakni a tagmondatok közé és mikor nem. vagy nem. Ahogy a példából is láttad. rövidebb. hogy mikor lehet elhagyni ezeket a kötőszavakat. a harmadik. The girl whose dress I tore off is my teacher. hogy nyelvészetileg a what típusú mondatok nem ebbe a kategóriába tartoznak. hogy kell-e vesszőt rakni a tagmondatok közé. de fontos róluk itt beszélni. He touched the pussycat which/that was in her lap. I don’t know the reason why you are so angry. Az alábbiakban 3 lépcsőben fogod elsajátítani a Relative Clause-ok helyes használatát. mivel a legtöbb bajt az okozza. általában nem található angol mondatokban. A folyó. aminek a…stb. aki a sarkon áll. bőgve törte át a gátat. hogy a kötőszó mikor which és mikor what. Ezeknél a mondatoknál több gond is van.

Például: A lemez. akkor mindig ki kell tenni. ha ragozott formában vannak. The girl I’m talking to. The girl to whom I am talking. amikről később esik majd szó. és ezután mérlegeld. Emlékeztettem arra. mint pl. Ez az a ház. hogy ki kell-e tenni a névmást. The chair I want to sit on. amit ígért. Természetesen ezeket a vonatkozó névmásokat nem kötelező elhagyni. lépcsőben egyszer már kiszámítottad. He’s a man who has no past. Például: I reminded him of what he had promised.… The boy I saw … (itt az aki után tárgyrag következett. amit nem szabad elfelejtened. much. tehát ragozott). Viszont kizárólag that használható a határozatlan névmások után. tehát nem alanyesetben. A repülő. akinek nincs múltja. This is what you musn’t forget. hogy ha birtokos szerkezet van a főmondat végén (the lady’s bag).: all. a fordítást mindig ronda-magyar módon végezd el. hogy a which. Az autó. melyet lelőttek … The aircraft which / that was shot down … (a repülő. Olyan ember ő. Ha alanyi helyzetben van névmás. … A szoba. The record that I bought yesterday. A lány. The play about which I’m speaking. The record I bought yesterday. Ki kell tenni a whose névmást is. everything. melyet ott látsz. hogy what kötőszót kell alkalmazni. És csak which használható a non-defining (vesszős) mondatokban. A lány. mait tegnap vettem. A leggyakrabban elhagyható névmás tehát a who és which/that. ahol áll az idő. akinek olyan szép az arca. A lány. mert alanyi helyzetben van (nem ragozott). különben a mondat igen furcsa lesz. hogy elöljárószó (preposition) járul hozzá. The book I’m talking about. Ez az. akit. de az elöljárószót mindenképpen ki kell tenni. The bag I found the letter in. melyben a levelet találtam. A szék. A táska. akkor ezt of-os szerkezettel váltsd fel (the bag of the lady). amiről beszélek. ha tetszik. mégpedig mindig. The girl I am talking to. II. mely le lett lőve) itt is ki kell tenni az előbbiek miatt. melyre rá akarok ülni.Például: I’ve brought the book that you asked for. mégpedig a tagmondat végén. amit kértél. … The car you can see there … The room you painted … Vigyázz! ha a jelzői mellékmondat szenvedő szerkezetben van. nothing. Mégpedig akkor hagyhatod el őket. Ez a két kötőszó általában egymással fölcserélhető. akkor azt mindig ki kell tenni. akihez beszélek. This is the house where time has stopped existing. Ha az I. az én feleségem. ha nem használod. Például: A fiú. amelyről beszélek. de beszédben jobb. akit láttam. melyet kifestettél. tehát soha nem hagyhatod el. Még csak annyit.) A korábbi példákban láthattad. most stb. Ha a vonatkozó névmás oly módon ragozott. Ebben a lépcsőben megvizsgáljuk. The play I’m speaking about. melyet lebontottak … The house which / that has been destroyed … (a ház. A színdarab. hogy mikor hagyhatók el a vonatkozó névmások. Elhoztam azt a könyvet. ki is teheted őket. illetve that névmásokat szabadon választhatónak tüntettem fel. Vagyis: He stole the bag of the lady who had been standing at the corner… (a mondat helyesen) He stole the lady’s bag who had… (Itt a táska állt a sarkon. Például: A könyv. bár a that a beszélt nyelvben jóval gyakoribb. Például: The girl whose face is so pretty is my wife. mely le lett bontva …) itt ki kell tenni a névmást. A ház. a kötőszó természetesen elhagyható miután ragozott helyzetbe került). 40 . akivel beszélgetek.

de that-tel (that … about). És hogy miképp határozza meg? Hát figyelj: Például: The man who is the president of the USA went to California. Ez az. Ez a legmagasabb lépcső. Például: a) The woman who works in the box office is my sister-in-law. méghozzá kettő) mondat. Margaret Thatcher középre és a végére is tesz (which … about). illetve mikor nem szabad vesszőt rakni. amikor belépett a szobába.Ez utóbbi mondatban about that használata about which helyett teljesen rossz. Oda megyek. Ha még emlékszel. mégpedig: a) Defining reletive clause (itt nincs vessző a tagmondatok között). az “a” típusú mondat az. amikor megnősültem. mert angol és angol közt is van különbség. Ez azért definig mondat (tehát nincs vessző). hogy a legtöbben ezt rontják el. amiről nem akarok beszélni”. My sister who lives in Rózsadomb is very rich. hogy a világ 2 milliárd férfiúja közül kire gondoltam. és ez a nővérem a Rózsadombon lakik. Nézd az alábbi példát. sokan pedig csak a végére teszik ki (… about). Akkor tudtad meg. Időnként elhagyható a mondatból a where. tehát a jelzői mellékmondat nem határozta meg jobban az alanyt. who lives in Rózsadomb. hogy kiről van szó. who is the president of the USA. mert a jelzői mellékmondat (who is the president of the USA) határozta meg az alanyt. was born in the provinces. hogy mindig mindent középen oldott meg (about which). b) Jane. még fogalmad sem volt. elvileg négyféle módon mondhatod: Például: This is the question about which I don’t want to speak. b) Westminster Abbey. ha a that-et kihagyod. hogy az alany eleve meghatározott. b) Non-defining relative clause (itt kell vesszőt tenni). Mint a nevéből is kiderül. itt arról van szó. Azt a mondatot tehát. mégpedig: Például: The play that I’m speaking about. hogy minek akkora feneket keríteni két apró vesszőnek. This is the question which I don’t want to speak about. miről van itt szó. mert ez a két vessző időnként más jelentést adhat a mondatnak. ahova akarod. b) My father. (Viszont egyszerűbb. Figyelj! My sister. who is 60 years old. is a great tourist attraction. tehát meghatároz valamit. a) The church which stands near the river is the oldest one in our town. hogy “The man”. amikor hozzátettem a jelzői mellékmondatot. Nyelvészeti neve is van ennek a két mondattípusnak. hogy “Ez az a kérdés. mint ha nem használsz vesszőt. mint amennyire az már eleve meghatározott volt. vagyis definiáltam a “The man”-t. a) The old lady who lives across the road has got married for the sixth time. why vonatkozó névmás is: Például: Abban a pillanatban. This is the question that I don’t want to speak about. who works in the box office. is my sister-in-law. Azért tehetem ezt. Hát azért. That is the reason he likes to come here. hogy kiről van szó. is very rich. akkor ez nondefining (tehát van vessző. 41 . Hogy mit? A mondat alanyát. abban az értelemben. ami azt jelenti. Nézd az alábbi szembeállított példákat. I’ll go to any place you want me to. viszont van egy áthidaló megoldás. The moment he entered the room … Abban az évben találkoztam vele. Ha viszont azt mondod. This is the question I don’t want to speak about. Az első mondatban két vesszőt látsz. Most azt gondolhatod. azt rádbízom. Churchill híres volt arról. went to California. és talán világos lesz. hogy mikor kell vessző egy Relative Clause-ban. tehát nekem egy darab nővérem van. mert az alany elhangzásakor (George Bush) már pontosan tudtad. III. amiért szeret ide jönni. when. legfeljebb egy plusz információt közölt róla. amelyik definiál. Hiszen mikor a mondatnak azt a részét mondtam ki. sokan választják ugyanezt a megoldást. which is one of the oldest churches in Britain. hogy: George Bush. I met him the year I got married.) Hogy most végül is te hogy járj el.

is an embarrassment for the American people. Ronald Reagan. tehát az alany nem maghatározott. miért fontos a vessző. 42 . ott nincs vessző.) Sokszor előfordul olyan relative clause. felmászott az erkélyre. Nem értettem a tréfát. hogy defining. ahol könnyen el lehet dönteni. megtudhatjuk az ő általa írt egyik versikéből: On Monday. which exhausted him. aki szerette Júliát. Kösz az ajándékot. amikor nem egy szóra. gyönyörű. Elfelejtettem. Például: Körbefutotta a Szigetet. when the sun is hot I wonder to myself a lot: “Now is it true or is it not. (Budapest. ami nagyon kínos volt. amit mondtál. Az ágy. mert a mondat vesszős. hanem egy egész tagmondatra vonatkozik. which) minden esetben ki kell tenni. is beautiful. lószőrből van. amelyik a Rózsadombon lakik. 2. Természetesen ha beszélsz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The bed I sleep on is made of horse hair. hogy a hallgató rájöjjön. vagyis nekem. ami teljesen kimerítette. amin alszom. ami kimerítette. hanem az egész első tagmondat az. who loved Juliet. az ugyanis. akinek a bátyja nagyon erős… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t quite understand the joke he said. Ilyenkor az első tagmondat után tegyél egy vesszőt. nem nagy dicsősége az amerikai népnek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t understand what he said. climbed up to the balcony. That what is which and which is what?” Példák Relative Clause-ra: Thank you for the present you sent me. amit mondott. amibe belelépett… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The girl whose brother is very strong… A lány. hogy a non-defining (tehát vesszős) mondatokban a vonatkozó névmást (who. vagy non-defining mondattal van-e dolga. Nem értettem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The song I’m writing only for you… A dal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve forgotten what you’ve told me.A másik mondatban nincs vessző. which was very embarrassing. amit mondott. Vagy: Budapest. hogy defining.) Például: Ronald Reagan. akik közül az a gazdag. who used to be an actor. és a relative clause-t mindig which vezesse be. Remélem most már érted. (Ennél a típusnál that nem használható. Van azért még egy pont. Vagy: He stole his boss’s pen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Romeo. ellenben a mondat hangsúlyozását kell úgy alakítani. aki valaha színész volt. vagy több darab nővérem van. which lots of tourists visit. vagy non-defining mondatról van-e szó. Rómeó. amit küldtél. Ebben a mondatban ragozott volt a vonatkozó névmás (akit) mégis ki kellett tenni. Ebben a mondatban nem egy szó. He ran around the island. melyet sokan látogatnak.) Hogy még Micimackónak is milyen nagy gondot okozott a relative clause-ok használata. amit csak neked írok… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The puddle he stepped in… A tócsa. (Ellopta a főnöke tollát.

-hat. Az ige elé bizonyos szavakat (segédigéket) teszel. amikor az alap segédige (can.) kifejezése segédigés szerkezetek segítségével. múlt idejű rendszeresség kell (muszáj) tilos. III. miáltal a fő ige alapvető jelentése (olvas) némiképp módosul: Például: can read will read must read tud olvasni. Ha nem. nagyjából a következőképpen lehet meghatározni a segédigét: Van egy fő ige. mégis. -het (megengedés). -het (megengedés). used to. fog. -het képes volt (tudott). A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül. -jak. az alábbiakban 3 különböző megközelítési mód segítségével próbálom megviágítani jelentésüket és használatukat. mondjuk “read”. hogy: will can. lehet hogy… -hat. could helyett may.VIII. lehet hogy… fog. E három mód: I. olvashat olvasni fog olvasnia kell stb. -ne).: jövő idő: will be able to. Miután ez igen sok problémát okoz a beszélni igyekvőknek. -tetett -hat. 43 . -hatott. pontosabban a segédigék segítségével kialakított szerkezetekről lesz szó az alábbiakban. lehetőség stb. elég ritka a magyar nyelvben (pl. valószínüleg kellene kellene (illene) feltételesség (-na. Maguk a segédigék és azok alapvető jelentései A különböző helyzetek (képesség. will be allowed to stb. Például: could have done might have done ought to have done stb. hogy miről van szó. I. merészel can. A felsorolt összes segédige have to. nem szabad nem kell (nem szükséges) kell valaha mer. A segédigék (auxuliaries) a következők: (néhány nem kifejezetten segédigének számító szerkezet tárgyalását máshol találod): can could may might shall will should ought to would must mustn’t needn’t have to used to dare képes (tud). SEGÉDIGÉS SZERKEZETEK Az a nyelvtani kategória. ha egy kicsit is jártas vagy más nyelvekben. dare kivételével oly módon tehető múlt időbe. akkor figyelj.a jövő idő segédigéje).) nem használható (pl.alak szerkezet következik. II. will may.) miután azt nyilvánvalóan nem lehet mondani. hogy segédige. Nos hát ezekről a segédigékről. might helyett to be able to to be allowed to / to be permitted to minden olyan esetben. hogy a segédige után have + 3. might stb. biztos tudod. -jek fog.

mint a can-could. Jövő idő: He won’t be able to read it because he doesn’t speak English. A segédigék tagadása értelemszerűen úgy történik. Például: The door was locked. Múlt idő: Ebben az esetben can helyett mindig could áll. vagy shouldn’t have.) Tagadó mondatnál és érzékelést kifejező igéknél (see. hogy miképp fejeznek ki különböző szituációkat. és helyette a manage to is állhat. hogy nem tudta megcsinálni. and I couldn’t / wasn’t able to open it. hear. “You can sit next to me”. I could swim very well when I was young. Jelen idő: She speaks English. (A would-nak legalább 4 különböző jelentése van. illetve could nem tudja kifejezni a képességet. illetve a be able to használható. Be able to minden olyan esetben használandó. vagy can-could-ot használsz. a) Képesség Képesség kifejezésére a can segédige.) Ha egy segédige egyéb más fontos jelentésse is bír. Például: can . Olyan nehéz volt. Ebben a részben a segédigéket és azok szerkezeteit abból a szempontból nézzük meg. ha a főmondat múlt idejű (JOE SAID). ugyanis nincs ilyen alakja.És itt válik az ügy bonyolulttá. I haven’t been able to memorize these difficult words. (Jó úszó voltam. and even in that storm I was able to reach the shore. could-dal is kifejezhető lenne. We could / were able to see them through the window. ilyenkor a be able to némiképp mást jelent. Vagyis például jövő időben nem használhatsz can-t. hogy be able to-t. mert ennek a segédigének a segédigének jövő idejű alakja nincs. Joe said. Can you lift this box? I can’t do it with my eyes closed. míg a be able to egy bizonyos szituációbeli cselekvést jelölt. vagy can’t should have . és ennek múlt ideje (could). ugyanis az ilyen összetett segédigék az alapjelentésen túl speciális jelentéseket is hordoznak. hogy utánuk “not” tagadószócskát raksz. (Present perfect) He said he hadn’t been able to solve the problem. A fentiekben .should not have. smell) azonban mindegy. amikor a can. Fiatal koromban jól úsztam. (Sikerült átúsznom a folyót. ha a képesség egyébként can. 44 . szellemi képesség fizikai képesség körülményektől függő képesség Joe told me I could sit next to him. vagy cannot. It was so difficult that he couldn’t do it. Ilyen esetben a be able to-t célszerű „sikerül” szóval magyarra fordítani.ahogy már korábban is említettem . csak az alapvetőekre koncentráltam. a can helyett could áll. (Past perfect) A be able to azonban használható akkor is. Például: I was able to / I managed to swim across the river. és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra. Reported Speech-ben.can not.) II. Nézd az alábbi példát: I could swim very well.nem soroltam fel a segédigék összes jelentését.) A could tehát itt múltbeli állandó képességet jelentett. azt a “B” fejezetben “79 apróság” címszó alatt bizonyára megtalálod majd (ott lesz szó a used to-ról is.

hogy valaha is elfeledlek. nem szabad. They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. Táncolhatsz avval az úrral. Fűre lépni tilos. Don’t cry for me Argentina. 45 .b) Engedély. „May I go out tonight?”. Nem szabad azt gondolnod. You mustn’t walk on the grass. Megnézheted nálam a TV műsorát. Nyitva hagyhatom az ajtót? Nem jöhetsz be a szobába.) Például: You mustn’t disturb him at work. esetenként a be permitted to használatos. A might egyetlen esetben használható múlt idejű segédigeként. vagy: Vigyázz! A might segédige a közhiedelemmel ellentétben nem múlt. You may borrow my car. Can I go out and play? You can’t go to Tótkomlós. You can watch TV at my place. (Tehát nem nem kell. jelentése tilos. hogy nem vezethet. 2. Judy asked her parents. You might dance with that man. Kölcsönveheted a kocsimat. mind a might jelen időre vonatkozik . is. Soha nem fogják megengedni. mégpedig Reported Speech-ben a may helyett. mióta bárányhimlős. past perfect-ben stb. azonban a mai angolban can-could is kifejezhet megengedést. Ne kényszeríts arra. Főleg feliratokon találkozhatsz a NO + ing jellegű tiltással: Például: No smoking! No parking! 3. hanem jelen idejű. Múlt idő: Ilyenkor . Might I leave the door open? You might not enter the room. c) Tiltás 1. Jelen idő: May I come? You may not go to the cinema. megengedés „Megengedési szituációban” alapvetően may-might segédige. Például: Don’t do things like that. mióta összetörte a papa kocsiját. A tiltás legegyszerűbb és legismertebb formája az általad is jól ismert don’t + 1. Azt mondta. Nem gyújthatott rá abban a szobában. Ne tégy ilyet. alak szerkezettel történik. Ha a must (”kell”) segédigét not szócska követi (mustn’t). ez ugyanis needn’t és nem mustn’t. He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s.mivel mind a may. Természetesen be allowed to áll present perfect-ben. illetve helyettük a be allowed to használatos. Nem építhettek úszómedencét a kertben. hogy megöljem magam. future-ben. Judy asked her parents if she might go out that night. You will never be allowed to cross the border. Don’t make me kill myself. You mustn’t think I’ll ever forget you.a be allowed to. Kimehetek játszani? Nem mehetsz Tótkomlósra. Bemehetek? Nem mehetsz moziba. Nem szabad zavarnod a munkájában. hogy átlépd az országhatárt. I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox. Nem csókolhatom meg. Ne sírj érettem Argentina.

Jelentése: „kell”. hogy Barcelonába menj! 7. when you have no intention of doing so. Újra meg kell próbálnod. Ugyancsak „kell” a magyar jelentése a have/has got to segédigének. Méghozzá úgy. Nyolcra ott kell lennie. I haven’t been allowed to meet my love for three months. Az eddig felsoroltaknál némiképp enyhébb tiltás a shouldn’t/oughtn’t to. „szükséges”. You oughtn’t to promise you’ll date me. melynek egyik jelentése kell. She doesn’t need to work all night. Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül. szintén tiltó szerkezetet kapsz („nem szabad”). Nem volna szabad ígérgetned. Például: She needn’t take part in the conference. Az orvos azt mondja. Ez is használható egy bizonyos jövőbeli kötelesség kifejezésére. 5/b A may már korábban megismert helyettesítője. You can’t go to Barcelona. We must do it now. You needn’t put on your smartest dress for the party. Nem kell (nem szükséges). hogy randevúzol velem. Nem kell egész éjjel dolgoznia. Például: You shouldn’t tell lies. Ha ezt a szerkezetet tagadod (am/is/are not to). Például: She wasn’t to go with them. Fordítása: „nem volt szabad”. Nem kell részt vennie a konferencián. hogy nem szabad sok kenyeret ennem. Fordítása: „nem lett volna szabad”. You oughtn’t to have crossed the road when the lights were red. Nem találkozhatott a családjával a múlt évben. Nemsokára találkozhatsz a to be to szerkezettel (am/is//are/to). Ez tehát a must ún. 6. 46 . 5. Például: You must be back in the office by nine. formai tagadása. Nem kellett volna kinevetned. Például: The doctor says I am not to eat much bread. Nem engedem. Általában akkor használd. Jelentése: „nem volna szabad. A must tartalma ugyebár kell. illetve oughtn’t to után have + 3. Például: You shouldn’t have laughed at him. You aren’t to enter the room without knocking. nem kellene”. hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira. Például: People may not pick flowers in this park. Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet! Nem focizhattok a kertemben. 4/b Ez a szerkezet „múlt idejű tiltásra” is használható (ha egyáltalán van ilyen). nem szabad). mely múlt időben tilt. Nem kéne hazudnod. Esetenként a can’t is jelenthet erős tiltást. ha egyszer nem áll szándékodban így tenni.4. 1/b Ahogy korábban már tisztáztuk. alak következik. ha egy bizonyos esetre vonatkozó „kell”-t akarsz kifejezni. Például: Stop! You can’t do that! You can’t play football in my garden. Kilencre vissza kell érned az irodába. Elsősorban hivatalos jellegű közleményekben. Nem volt szabad velük mennie. feliratokon láthatsz may not típusú tiltó mondatokat. A kocsiba kutyát behozni tilos. Virágok szedése tilos! Dogs may not be taken into these carriages. Nem szabad kopogtatás nélkül belépni. hogy a shouldn’t. szükségesség 1. You must try it again. 7/b És végül ez a harmadik szerkezet. „nem kellett volna”. Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel. vagy jövőbeli kötelességre gondolsz. Például: He wasn’t allowed to meet his family last year. Például: He has got to be there at eight. a „be allowed to” használatos múlt idejű esetekben. Az első segédige ismét a must. 2. Tartalmi tagadása („nem kell”. Most kell megtennünk. nem szükséges”) a needn’t (vagy don’t need to). Nem lett volna szabad átmenned a piroson. d) Kötelesség. ha a must-hoz not szócskát ragasztasz (mustn’t) tiltó szót kapsz (tilos. You weren’t to leave the room without permission.

Tehát: ought to/should + ige 1. hogy mit beszélsz. She had to buy some cigarettes. Felépítése a feltételes szerkezet alapján történik. mely: had to. alak szerkezetet. 3/b Ha a kellene múlt idejét akarod megkapni. 3. Például: I would have had to be politer. Segítenem kéne neki. vagyis „nem kellett”. because her husband could paint the flat. már két lehetőség kínálkozik: a) didn’t have to b) didn’t need to. I have (got) to be at home at nine. He would have to take his car for an official test. (A got használata múlt időben nem túl gyakori. Megértőbbnek kellett volna lennie velem szemben. Udvariasabbnak kellett volna lennem. Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni). Mindkét alak nagyjából azonos jelentésű. Például: You must stay here for the night. Kilenckor otthon kell lennem. 7/b). They had to give it back. Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod. Most az állító formájával ismerkedhetsz meg. Úgyhogy a magyar kellett angolra a have (got) to múlt idejével fordítható. Itt kell maradnod éjszakára You have (got) to stay here for the night. Például: I had to buy a new suit. a have (got) to inkább külső kényszert jelent. You should keep your promise. Bár a fenti példamondatok úgy tűnnek nem támasztják alá. ought to segédigéket (lásd c-7. You ought to / should be more careful of what you say. Ez viszonylag egyszerű kérdés.De akkor is ezt használd. too. mégis az a tendencia. El kéne vinnie a kocsiját műszaki vizsgára. Ugyancsak kellene jelentést kapsz akkor. You should have stayed there for at least half an hour. Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet. kvázi nincs múlt ideje. 4. míg should have jellemző a mezitlábas mondatokra. vagyis would have had to. Egy szó mint száz. ha a have to segédigét feltételes módba teszed (would have to). vagy had got to. mivel a must egyalakú segédige. Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába. mert nálam már nem volt. akkor a should/ought to segédigékhez tégy have + 3. Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom. Új öltönyt kellett vennem. (mert nem engedlek el). Például: If I had gone to his place. Például: They would have to be at school now. vagy have (got) to. ha valami állandó kötelességet akarsz kifejezni: Például: She has to take her daughter to school every morning.) Kérdésnél és tagadásnál célszerű a DID segédigét igénybe venni. de ez sem mindig jön be. Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre. Vissza kellett adniuk. Például: You should have taken a taxi. mert a férje kifestette az egész lakást. Itt kell megemlékeznünk a must. így megkapod a kellett volna angol megfelelőjét. because I didn’t have any. Cigarettát kellett vennie. „nem volt szükséges”. illetve a have (got) to múlt idejéről. I ought to have read these books. ott is kellett volna maradnom. Tagadó formában már említettük a should. 47 . 4/b A would have to is használható múlt időben. I would have had to stay there. Például: I ought to help her. She didn’t need to send for a painter. Például: They didn’t have to answer that stupid question. Nem kellett (nem volt szükséges) festőt hívnia. általában használhatod bármelyiket. Vigyáznod kéne. Ha felmentem volna hozzá. Taxival kellett volna menned. talán csak egy dologra figyelj: A must inkább belső. She would have had to be more understandable to me. jelentése szintén „kellett volna”.alak = kellene. hogy would have had to-s kellett volnát inkább feltételes mondatokban használnak. Viszont amennyiben a múlt időt tagadni akarod. Már iskolában kellene lenniük. a magyar kell angol megfelelője must.

likely) segédigés szerkezettel is kifejezheted. Biztos megfáztál a folyón. alak Például: You needn’t have been in such a hurry after all. e) Valószínüleg. Ki kellett rabolniuk a bankot. Ennek alapján a következő angol szerkezetet építheted fel: a) nem lett volna szükséges . ha egyszer nem az ő bűne volt. Például: You are always to knock before you enter my room. (A to be to egyéb jelentéseit lásd a „79 apróság” c. A to be to szerkezet (am/is/are to) is hordoz kell jelentést. erre több lehetőség is kínálkozik. Végül is nem kellett volna annyira sietned. 1. Erre két lehetőség kínálkozik. A már korábban megismert must segédige segítségével: Például: He must be ill. Mindig kopogj. Biztos.Nem túl gyakori. b) nem lett volna szabad. de szintén kellett volná-t fejez ki was/were to have + 3. mely a jövőben kellett volna. Bizonyára beteg. nemcsak „kellett”: Például: She was to arrive last week. de összevesztek. Múlt idejű állításnál a must have + 3. She must have got divorced. hogy nem igaz a hír. They were to rob the bank. You shouldn’t have blamed him. This must be love. fejezetben. Például: They were to have wedded next Saturday. The news can’t be true. vagyis: a) nem lett volna szükséges.shouldn’t have + 3. Akkor használd. Ez bizonyára szerelem.needn’t have + 3. Biztos Spanyolországba mentek. így lőttek a lagzinak. Biztos. alak Például: You oughtn’t to have stopped your work half way. alak használatos: Például: You must have caught cold on the river. Például: He can’t be that bad. Nem kellett volna félbehagynod a munkát. He was to have left for America tomorrow. Nem kellett volna hibáztatnod. but they fell out. A must ilyen értelmű tagadásakor can’t-ot használj. 48 . bizonyára A valószínűséget határozószókon kívül (probably. You needn’t have come here. bár jelentése lehet „úgy volt hogy”. de elvették az útlevelét. 5. Ez utóbbi két példában „nem lett volna szükséges” jelentést láttál. it wasn’t his fault. Ez utóbbi két mondatban a „nem kellett volna” tulajdonképpen „nem lett volna szabad” jelentést hordoz. Bizonyára a szobájában tanul. 4/c Ha tagadó múlt időket akarsz képezni. Holnap kellett volna indulnia Amerikába. b) nem lett volna szabad . alak/ oughtn’t to have + 3. hogy nem olyan rossz ember. Jövő szombaton kellett volna összeházasodniuk. ha be akarsz jönni hozzám. Bizonyára elvált. They must have left for Spain. He must be studying in his room now. but his passport was withdrawn. Úgy volt.) 5/b Az am/is/are to szerkezet múlt ideje értelemszerűen was/were to. alak is (they were to have married). Nem kellett volna idejönnöd. hogy múlt héten jön. ha olyan kellett volná-ról van szó. A „nem kellett volna” magyar kifejezés már eleve két értelmet hordoz.

Vidd magaddal az esőkabátod. Lehet. She couldn’t have caused that accident. alakot használj: Például: You will have heard the news. még megjöhetnek. Lehet. They might have reported their plan. f) Lehet. hogy nem kell elvennem. hogy eszik. hogy elment. hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen. Múlt időben will have + 3. alakot használj. Például: She can’t have said that. hogy épp a férjével beszélget. I bet I don’t need to marry her. Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. Biztos. We might win a lot at the races. hogy megette. hogy nem ő okozta a balesetet. Valószínűséget fejezhet ki a will segédige is: Például: This will be the place where the old school stood. You can’t have seen her at Pipacs night club. (Nem lett volna szükséges értelemben. hogy épp a sarkon áll. hogy. alakkal fordítsd angolra. Lehet. (Nem lett volna szabad értelemben. hisz az egy rendes nő. He may be eating. Múlt idő: He may have been ill. Meg kéne házasodni. it may rain. A might hasonlóképpen lehet. He didn’t have to marry her. hogy őt láttad a Pipacsban. El kellett vennie őt. hogy korábban jött.) He needn’t have got married. hogy nem ő az. It must be him. He shouldn’t have got married. típusú mondatokat may/might have + 3. vagy couldn’t have + 3. (ez bizonytalanabb) He must be eating. Bizonyára ez az a hely. Lehet. Bizonyára hallottad a hírt. Nem kellett volna megházasodnia. It can’t be him. Lehet. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül: Lehet. illetve a might használatos. She might be standing at the corner now. Lehet. She might have been hurt. csak kicsit bizonytalanabb. 2. hogy megsérült. Biztos. Az ki van csukva. (épp most) Bizonyára eszik. Lehet.) He had to marry her. You should have got married. Vagy Meg is sérülhetett volna. Meg kellett volna házasodnod. they may come yet. hogy nem mondott ilyet. Ez biztosan a postás lesz. Nem kellett elvennie őt. alakot. Például: 49 . They might come by the night train.Múlt idejű tagadásnál a must have negatívjaként can’t have + 3. ahol a régi iskola állt. hogy esni fog. Biztos megette. Határozószóként többek között a „possible” fejezi ki. hogy nem ette meg. She may be talking now to her husband. Biztosan ő volt az. It must have been him. That will be the postman. I should get married. Lehet.. He couldn’t have eaten it. He might be eating. She may have arrived sooner. Lehet. lehet. You must marry her. I expect. He might have eaten it. hogy. Don’t go away. He didn’t need to marry her. Ne menj el. He can’t have eaten it. a segédigés szerkezetek közül a may. hogy beteg volt. she is a decent lady. Jelen idő: Take your raincoat. (épp most) Biztosan ő az. Lehet. Biztos. He may have eaten it.. (ez bizonytalanabb) He must have eaten it. mint a may. El kell venned őt. Biztos.. III. Na fogadjunk..-nak fordítandó magyarra. You mustn’t marry a girl like that. hogy jelentették a tervüket. megjött stb. hogy az esti vonattal jönnek.

Nem lett volna szabad írnia. He was allowed to write. He ought not to have written. He probably likes dumplings. Nem írhat. He will write. He cannot write it. Lehetséges. He is likely to have liked dumplings. Valaha írt. Nem tudja megírni. hogy nem ír. Nem kellett írnia. He could write. Kellene (illene) írnia. He would have had to write. He may not have written. Tudott írni. hogy nem írt. Például: He is likely to like dumplings. He didn’t use to write. Biztosan szerette a knédlit. Például: likely valószínűleg sure probably possible biztosan valószínűleg lehetséges A velük való mondatszerkesztéssel az alábbi példákon keresztül ismerkedhetsz meg. Írhat. hogy megírta. He must be writing. mint a segédigés szerkezet. Írni fog. He may have written. Nem kell írnia. He didn’t need to write. Írni merészelt. Lehetetlen. He may not write. He cannot have written it./ Lehet. Írhatna. He used to write. hogy ír. He needn’t have written./ Valószínüleg ír. He might write. He must write. vagy kifejezés van. Lehet./ Lehet. Bizonyára írt. hogy szereti a knédlit. He had to write. mely ugyanazt a jelentést hordozza. Írt volna. Bizonyára írt. Írnia kellett volna. VÉGÜL PEDIG EGY-EGY MONDAT MINDEN SEGÉDIGÉRE: He can write. Írhatott. Írnia kell. Valószínűleg szerette a knédlit. He is sure to have liked dumplings. It is possible he liked dumplings./ Lehet. He doesn’t have to write. Nem szabad írnia. He probably liked dumplings. Írhatott is volna./ Lehetetlen. He is sure to like dumplings. Nem kell írnia. hogy ír. Lehet. He shouldn’t have written. hogy szerette a knédlit.Természetesen a segédigés szerkezetek mellett jónéhány olyan szó. hogy megírja. He dares (to) write. He will have written. He ought to have written. hogy megírta. Lehetséges. He must have written. He hasn’t got to write. He musn’t write. Nem mert írni. Nem lett volna szabad írnia. He should have written. hogy írt. Biztosan szereti a knédlit. Nem volna szabad írnia. hogy írt. Lehet. Valószínűleg szereti a knédlit. It is possible he likes dumplings. Írna. He may write. 50 . He ought to write. Írnia kell. He didn’t dare (to) write. He would have to write. He needn’t write. Írnia kellett. He may write. Lehetetlen. Írnia kellene. Írnia kellett volna. Tud írni. Valószínűleg szereti a knédlit. He dared (to) write. He has to write. Írnia kellett volna. Írni merészel. (nem szükséges) Nem kell írnia. Valószínűleg szerette a knédlit. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia. Nem lett volna szükséges írnia. He would have written. He couldn’t have written it. He would write. He could have written. He ought not to write. He didn’t have to write. Bizonyára épp ír. Tudott volna írni. Valaha nem írt. He might have written./ Tudna írni.

Biztos mind hazament. 51 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s unlikely to have phoned. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. hogy Józsi lekéste a vonatot. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They all must have gone home. Nem valószínű. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You must feel tired after your long walk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You needn’t have brought me a present. hogy elfeledkeztél a születésnapomról! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She may be cooking. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You couldn’t have forgotten about my birthday! Az nem lehet. Biztos te vagy az új tanár. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joe may / might have missed the train.Még néhány példa segédigékre: I must leave at six today. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You must be the new teacher. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She might be sleeping. Nem kellett volna ajándékot hoznod. hogy telefonált. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You should give up smoking. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You shouldn’t have spat it out of the window. Senkinek nem szabad beszélni róla. hogy főz. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. Meg kellett volna beszélniük az ügyet. hogy alszik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You musn’t talk to anyone about it. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t need to get up early this morning. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s likely to arrive a bit later. Valószínű. Valószínű egy kicsit később jön. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s likely to have phoned. Abba kéne hagynod a dohányzást. Lehet. Hatkor el kell mennem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They should have discussed the matter. Lehet. hogy telefonált. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They can’t have known about it. Ma reggel nem kellett korán kelnem. Biztos. Az is lehet. hogy Mariska megjött már. Biztos nem tudtak róla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mary will have arrived already.

52 .

IX. THE VERBAL PHRASE (Infinitive, Gerund, Participle)
Ezeket a szerkezeteket az ember általában előbb használja, s csak utána kezd gondolkodni azon, hogy miért így mondta. Az a mondat, hogy: “I wanted to go there” a nyelvtanulás közben automatikusan rögződik a sok használat során, s nyilván csak unalmas perceidben gondolsz arra (ha egyáltalán gondolsz rá), hogy itt az Infinitive (to go) a mondat tárgyaként szerepel, következésképpen itt az “Infinitive as direct object” (“A főnévi igenév mint tárgy” fejezet egyik példáját mondtad el. Először azt nézzük meg, hogy mi is az az Infinitive, Gerund, illetve Participle. Magyarral összehasonlítva a következő eredményt kapod: a) Infinitive - angol: to write - magyar: írni b) Gerund - angol: writing - magyar: írás c) Participle - angol: writing - magyar: író, vagy írva vagy - angol: written; magyar: megírt, vagy írva. Bizonyára felmerül benned a kérdés, hogy mire jók ezek a szerkezetek. Nos, a válasz igen egyszerű: az Infinitive, Gerund, illetve Participle akkor használatos, ha egyrészt a magyar mondat is így kívánja: Pl.:
I want to go home. Running is useful. I can see a smiling girl. The written letter is in my bag. Haza akarok menni. A futás hasznos dolog. Mosolygó kislányt látok. Táskámban van a megírt levél.

Másrészt ezekkel az alakokkal - és ez a lényegesebb - összetett mondatokat egyszerűsíthetsz oly módon, hogy igeidőket váltasz ki. Pl.:
I advise you to start earlier. Azt tanácsolom, hogy indulj korábban.

A magyar mondatban két ragozott ige volt (tanácsolom, indulj, míg az angol mondatban az első ragozott ige még megvan (I advise), a másodikat azonban nem kell ragozni, vagy igeidőbe tenni, mert az Infinitive (to start) ezt a problémát áthidalja, miáltal a mondat egyszerűsödik. Ez persze a magyarban is sokszor így van: Pl.:
I went to the swimming pool to swim a bit. Elmentem az uszodába egy jót úszni.

Ilyen mondatoknál nem okoz problémát, a magyart angolba átültetni. A magyar ember számára akkor okoz gondot a használat, ha anyanyelvében nem úgy képzi a mondatot, mint a tanult nyelvben, vagyis a két mondat nem tükörfordítása egymásnak.
Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy.

(Még mielőtt felkérte volna a lányt, Jóska úgy döntött, hogy közelebbről is megnézi, hogy megbizonyosodjon, nem fiú-e az illető.) Ebben az angol mondatban találkozhattál egy Gerund-dal (asking), egy Infinitive-vel (to take), valamint még egy Infinitive-vel (to make). Tehát míg a magyarban négy ragozott ige volt (felkérte volna, döntött, megnézi, megbizonyosodjon), addig az angolban csak egy (decided) (a was-tól most eltekinthetünk, miután nem ennek a kérdésnek a része). Az angol mondatban tehát három igeidőt, illetve ragozást váltott ki megfelelő Verbal phrase. Fenti mondat persze úgy is mondható, hogy: A lány felkérése előtt Jóska elhatározta, közelebbről megnézi őt megbizonyosodni, hogy nem fiú-e, ami nagyjából megfelel az angol mondat felépítésének, de ilyen jellegű mondatokat mi nem szoktunk…

53

A Verbal Phrase leggyakoribb alkalmazásai magyar kapaszkodómondatokon keresztül: 1. HAZUDNI, LOPNI CSÚNYA DOLOG TO LIE AND TO STEAL ARE NASTY THINGS

Ebben az esetben az infinitive mondatkezdő alanyi helyzetben van, fordítása magyarra főnévi igenévvel történik (-ni). Pl.:
To err is human. To be or not to be was a question of Hamlet’s. To kill is a sin. Tévedni emberi dolog. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés. Ölni bűn.

2.

A HAZUDOZÁS ÉS A LOPÁS CSÚNYA DOLOG LYING AND STEALING ARE NASTY THINGS

Ilyenkor a gerund van mondatkezdő alanyi helyzetben, magyarra fordítás -ás, -és, vagy -ni. Pl.:
Running is useful. Swimming is easy. Seeing is believing. Singing in the rain is very interesting. Travelling by air is faster than riding a horse. Crying is a female trick. Studying is an important part of your life. A futás hasznos. (Futni hasznos dolog.) Úszni könnyű. Hiszem, ha látom. Érdekes dolog esőben énekelni. Repülővel gyorsabb menni mint lóháton. A sírás női praktika. A tanulás az élet fontos része.

3/a

KÖNNYŰ KATIT TÁNCBA VINNI IT IS EASY TO TAKE KATE TO DANCE

A mondat úgy kezdődik hogy It’s, követi őt egy melléknév (easy), majd infinitive (to take). Pl.:
It’s exciting to drive a car downtown. It was interesting to hear what he said. It will be lovely to meet you there. It’s hard to say goodbye to happiness. It would be very impolite not to invite him. It is important to believe in what you do. It is easy to translate sentences of the kind. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni. Érdekes volt végighallgatni, hogy mit mond. Jó lesz találkozni veled. Nehéz a boldogságtól búcsút venni. Udvariatlanság lenne nem meghívni. Fontos, hogy higgy abban amit csinálsz. Könnyű ilyen fajta mondatokat lefordítani.

3/b

ÖRÜLÖK, HOGY KATIT TÁNCBA VIHETEM I’M GLAD TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan itt is melléknév (glad) után áll az infinitive (to take), csak itt nem It vezeti be a mondatot, hanem valami más. Pl.: Jesus, I’m overjoyed to meet you face to face. (Superstar) Jézus, örülök, hogy személyesen találkozhatunk.
They are ready to help us. We were glad to hear the news. I’m sorry to disturb you. We were surprised to hear the news. I’m happy to give you a treat. You are fortunate to have a coat like that. She will be pleased to meet you. Hajlandók segíteni. Örömmel hallottuk a híreket. Bocs, hogy zavarlak. Meglepetéssel hallottuk a híreket. Boldog vagyok, hogy vendégül láthatlak. Szerencsés vagy, hogy ilyen kabátod van. Örömmel fog találkozni veled.

54

3/c

KÖNNYŰ JÓSKÁNAK KATIT TÁNCBA VINNI IT’S EASY FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE ÖRÜLÖK, HOGY JÓSKA TÁNCBA VISZI KATIT I’M GLAD FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz, illetve a 3/b-hez hasonlóan itt is melléknevet (easy, glad) követ főnévi igenév (to take), csak itt az alanyok különböznek (It - Joe; illetve I - Joe). A megoldás ilyenkor az, hogy Joe elé teszel egy for prepozíciót. Pl.:
It’s difficult for me to do that. I’m anxious for my friends to meet them. We were impatient for the bus to start. It’s inconvenient for him to visit us. It’s dangerous for an old man to run fast. We were sorry for them to leave so soon. I’m happy for you to be here. Nekem ez túl nehéz. Alig várom, hogy a barátaim találkozhassanak velük. Türelmetlenül vártuk, hogy a busz végre elinduljon. Derogál neki, hogy eljöjjön hozzánk. Veszélyes az, ha egy öreg ember gyorsan fut. Sajnáltuk, hogy olyan korán elmennek. Örülök, hogy itt vagy.

4/a

LEGFŐBB IDEJE KATIT TÁNCBA VINNI IT IS HIGH TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan a mondat itt is It-tel kezdődik, de nem melléknév, hanem főnév követi (time), majd következik az infinitive (to take). Pl.:
It’s a sin to behave like that. Bűn így viselkedni. It was a pity to leave it there. Kár volt otthagyni. It’s a shame not to enjoy a book like that. Szégyen, hogy nem élvezel egy ilyen könyvet. It’s a pleasant surprise to see you here. Milyen kellemes meglepetés, hogy itt vagy. It’s time to say our farewells. Ideje, hogy búcsúzzunk. It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. Tiszta időpocsékolás akkor beszélni vele, mikor ilyen hangulatban van. It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work. Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után. It was a shock to see the size of the bill. Döbbenetes volt meglátni a számlát.

4/b

NINCS IDŐM KATIT TÁNCBA VINNI I HAVE NO TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 4/a-hoz hasonlóan itt is infinitive (to take) áll a főnév (time) után, csak a mondatot nem It vezeti be, hanem valami más. Pl.: I’m not in the mood to talk to you now.
He made no attempt to escape. Chicago is a nice place to live. He is not a man to do such a thing. There is nothing to see here. There is nothing to worry about. What a question to ask! I have no money to waste. We are the ones to make a brighter day. I have a lot of work to do. I had no occasion to go to Paris. Nem vagyok olyan hangulatban, hogy beszélgessek veled. Nem tett kísérletet a szökésre. Chicagóban jó lakni. Ő nem olyan, aki ilyet tenne. Nincs itt kérem semmi látnivaló. Nincs miért aggódni. Micsoda kérdés! Nincs szórnivaló pénzem. Mi vagyunk azok, akik boldogságot hoznak. Sok a dolgom. Nem volt semmi ok arra, hogy Párizsba menjek.

55

There is no need for us to argue about this. Is there any room for me to sit down in here? There is no chance for him to survive it.4/c MOST NINCS IDŐ ARRA. hogy rá várjak. illetve a 3/b megfelelője azzal a nem elhanyagolható különbséggel.like to take Azon igék.: I have no place for you to stay. Az egyik típus It-tel kezdődik. She is very good at dancing. Tele van a hócipőm azzal. Nagyon rosszul énekel. HOGY JÓSKA TÁNCBA VIGYE KATIT THERE IS NO TIME FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE A 4/a-hoz. 5. I’m sick of you coming round here. Van hely. illetve a 4/b-hez hasonlóan itt it főnevet (time) követ a főnévi igenév (to take). hogy túléli. a másik nem. SZERETEM KATIT TÁNCBA VINNI I LIKE TAKING KATE TO DANCE vagy I LIKE TO TAKE KATE TO DANCE Ennél a típusnál van egy ige (like). Nem volt lehetőségünk. There was no possibility for us to see the town. Tehát: általában szeretem táncba vinni . Azzal volt elfoglalva. HOGY KATIT TÁNCBA VIGYEM I’M TIRED OF TAKING KATE TO DANCE Fentiekben az a közös. I have no money for your to spend. Nincs számodra helyem. It’s no good talking to him because he never listens. She is very bad at singing. He was busy bossing around him. hogy játszotta a nagyfőnököt. hogy annyit járkálsz a nyakamra. Nincs érteleme sírni miatta. a következők. Nem érdemes várni rá. Nagyon jól táncol. Érdemes meghallgatni azt a lemezt. csak itt különböznek az alanyok (there . Elegem van. He is fond of sleeping. hanem gerund (taking) követi a melléknevet. Ez a szerkezet a 3/a. begin – kezd like – szeret prefer . Tulajdonképpen mindegy.like taking akkor szeretem táncba vinni. hogy elveszett a pénz. It isn’t worth waiting for him.jobban szeret start – kezd love – imád continue – folytat hate – gyűlöl 56 . Nincs sok értelme beszélni hozzá. Pl. melyek után bátran használhatsz infinitive-et is. úgyse figyel sose. Ilyen kor Joe elé mindig tegyél be egy for prepozíciót. That record is worth listening to. Engem tett felelőssé. melyet követhet gerund (taking) vagy infinitive (to take). Nincs számodra pénzem.: It’s no good crying about it. hogy itt nem infinitive (to take). Nem kell erről vitázni. hogy a kettő közül melyiket használod. NINCS ÉRTELME KATIT TÁNCBA VINNI IT IS NO GOOD TAKING KATE TO DANCE ELEGEM VAN MÁR ABBÓL. hogy megnézzük a várost. bár a like taking inkább általánosságot fejez ki. ahova leülhetek? Nincs esélye. Imád aludni.Joe). meg gerund-ot is. tired) egy gerund (taking) követ. 6. hogy egy melléknevet (good. míg a like to take egy bizonyos szituációra vonatkozik. She made me responsible for losing the money. I’m fed up with waiting for him. ha sötét van a teremben . Pl.

mint fenn. 57 . I remembered to lock the door as I left the house. c) regret + ing = sajnálja. hogy milyen dolog csókolózni. hogy csinált valamit regret + to = sajnálja. hogy beszélgessenek.: I remember locking the door as I left the house. Soha nem fogom elfelejteni azt. (Ez sem nem -ing se nem to. Emlékszem.: They stopped talking. HOGY TÁNCBA VITTEM KATIT I REMEMBER TAKING KATE TO DANCE DE !!! NEM FELEJTEM MAJD EL. hogy csinált valamit forget + to = elfelejt majd csinálni valamit Pl. Megpróbálta megcsókolni a lányt. (ugyanaz. b) forget + ing = elfelejti. amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben. 7. They stopped to talk. I prefer reading to writing. He tried to kiss the girl. mikor elmentem hazulról. Imádok imádni. Jobb szereti egyedül csinálni. She hates being late for work. hogy csinált valamit remember + to = nem felejt el csinálni valamit Pl. And when the rain begins to fall… I love sitting in the garden. HOGY TÁNCBA VIGYEM KATIT I’LL REMEMBER TO TAKE KATE TO DANCE A 6-os ponthoz hasonlóan itt is van egy ige (remember). de jó mondani) Továbbra is bámulta őket. hogy csináljon valamit Pl. Kipróbálta. I love you. Tovább folytatod a kertészkedést? Utál elkésni a munkából. A következő igék tartoznak ebbe a csoportba: a) remember + ing = emlékszik. És amikor esni kezd… Imádok a kertben üldögélni. hogy ráültem a kutyádra. d) stop + ing = abbahagy valamit stop + to = megáll. Sajnálattal kell közölnöm. I love to love. most egész mást jelent a mondat akkor ha gerund-ot használsz. melyet követhet gerund (taking).: I regret sitting on your dog. Öt éve kezdett zongorázni tanulni. vagy infinitive (to take).: He tried kissing.: She began learning the piano five years ago. hogy bezártam az ajtót. Will you continue gardening? She hates to be late for work. hogy tartozol egy ezressel. Sajnálom.) Jobb szeretek olvasni. He continued to stare at them. mikor elmentem hazulról. She prefers to do it herself. de míg a 6-os esetben a kettő között jelentésbeli különbség nemigen volt.Pl. Ne felejtsd el elhozni a bőröndöket. Nem felejtettem el bezárni az ajtót. EMLÉKSZEM. e) try + ing = kipróbál valamit try + to = megpróbál valamit Pl. I regret to inform you that you owe me a grand.: I’ll never forget finding that old coin in my garden. mint írni. mint ha infinitive-et. Megálltak. hogy csinálnia kell valamit Pl. Don’t forget to bring the cases. Abbahagyták a beszélgetést.

nem engedheti meg magának beg .megtagad tempt – kísért wish – óhajt Pl.megment. My wife told me not to do it. Ebbe a csoportba tehát azok az igék kerültek. 9.elnézést kér imagine – elképzel prevent – megakadályoz can’t stand . I don’t want to stay with you.neheztel avoid – elkerül enjoy – élvez can’t help . HOGY VIGYE TÁNCBA KATIT I PERSUADED JOE TO TAKE KATE TO DANCE Fenti két mondatban az a közös.egyre csak csinál valamit save . tervez promise – megígér remind – emlékeztet tell – mond want – akar can’t afford .szívesen (nem bán) postpone – elhalaszt recall – visszaidéz suggest – javasol resent . hogy a Fordommal gázoljak át a folyón. hogy írjak neki. (Adrian Mole) Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét. A feleségem azt mondta. She refused to show him her nipple.nem sikerül forbid – megtilt manage – sikerül plan . Azt akarom. melyek után csakis infinitive állhat. a következők: admit – bevall consider . SIKERÜLT KATIT TÁNCBA VINNEM I MANAGED TO TAKE KATE TO DANCE RÁVETTEM JÓSKÁT. spórol tolerate .nagyra becsül delay – akadályoz don’t mind .tekint vminek excuse .kér.ki nem állhat resist – ellenkezik appreciate . Úgy tett. Nem akarok veled maradni. I want you to stay with me. hogy új dalt tanulnak. Remind me to write to him. A különbség pedig az. Azon igék melyek után csak gerund állhat. Nem sikerült levizsgáznia.elvisel 58 . míg a másodikban Jóska befurakodott az ige és a to take közé. de Jóska vitte. hogy vigyen el egy magán orrászhoz. hogy az igét (manage. Az első esetben tehát közvetlenül az ige után állt a to take. ne csináljam. Majd szólj. hogy velem maradj. Nem engedhetem meg magamnak. hogy hatkor ébressze. She asked him to wake her at six. His parents won’t allow him to come. He failed to pass the exam. persuade) infinitive (to take) követi. They decided to learn a new song. mivel a cselekvést ő végzi.nem tehet róla keep . Megkérte. I’ve begged her to take me to a private nose specialist. Úgy döntöttek.akar. A következőkről van szó: agree – beleegyezik ask – kér claim – követel allow – megenged desire – kíván expect – vár help – segít long – vágyódik order – megparancsol pretend – tettet persuade – rávesz request – kér urge – sürget arrange – elintéz attempt – megkísérel decide – elhatároz advise – tanácsol endure – elvisel fail .: I can’t afford to ford the river in a Ford. (Adrian Mole) Könyörögtem. SZÍVESEN TÁNCBA VISZEM KATIT I DON’T MIND TAKING KATE TO DANCE Az igét (don’t mind) gerund (taking) követi. She pretended not to hear it. könyörög demand – követel command – parancsol encourage – biztat hope – remél invite – meghív offer – fölajánl propose – javasol permit – megenged refuse . hogy míg az első mondatban én vittem addig a másodikban én vettem rá.8. A szülei nem fogják elengedni. mint aki nem hallja.

Ilyen jellegű mondatoknál azonban. we’ve visited Brussels and Amsterdam. She started the job soon after leaving the university. Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát. vagy miközben mentem. Ez a bevezető mondat időhatározói mellékmondat (miközben mentem. Ragaszkodik hozzá. Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous. hogy nászajándékuk nagyobb léptékű is lehetett volna. gerund segítségével rövidíthetsz. amennyiben a két alany (én mentem . meg kell jegyezzem. Olyan tagmondatokat tudsz rövidíteni. I don’t recall ever meeting her. MIELŐTT ELMENTEM MÉG TÁNCBA VITTEM KATIT BEFORE LEAVING I TOOK KATE TO DANCE Itt két tagmondatból álló összetett mondatot látsz.én vittem) megegyezik. Tiltakozom. Bevallotta. Ha elfelejtetted volna: present participle: past participle: singing broken éneklő énekelve törött törve A 11-es pontban tehát egy present participle vezeti be a mondatot (going). már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot. he also runs an icecream shop. még fagyizót is vezet. miután megérkeztem stb. Since leaving Paris. Police have finally succeeded in solving the mystery. hogy minden évben külföldön nyaraljon. AZ ISKOLÁBA MENVÉN KATIT TÁNCBA VITTEM ÉN GOING TO SCHOOL I TOOK KATE TO DANCE Ez az első eset (de nem az utolsó). 11. Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz. Nem emlékszem. You should be working instead of lying there in bed. Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni.). Reggeli előtt szoktam fürödni. Az első tíz pont az infinitive-vel és a gerund-dal foglalkozott. She admitted stealing the bicycle. melyek úgy kezdődnek.: He kept saying: “You went screwing the milkman”. Első tagmondat: mielőtt elmentem Második tagmondat: Táncba vittem Katit Ezt a mondatot úgy is mondhatnád. A rendőrségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt.anélkül hogy Pl. hogy: before – mielőtt since – amióta instead of . hogy valaha is találkoztam volna vele. hogy ő lopta el a biciklit. mostantól a participle jön. mely esetben a mondatnak mind a két felét külön igeidőbe tennéd. Besides being a pro football player. Do you enjoy doing that? Élvezed. They delayed publishing the report. hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre. Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago) I object to your using that kind of dirty tricks to get at me. hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel. I couldn’t help dropping a hint or two. She insists on having a holiday abroad every year. 10. Megpróbálta kikerülni. 59 .ahelyett.: I usually take a bath before having breakfast. hogy ezt csinálod? He tried to avoid answering my questions. Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet. hogy after – miután besides – azonkívül on – ahogy without .Pl. amikor a participle-vel találkozol. magyarra fordítása menvén. Muszáj volt egy-két célzást ejtenem. munkába állt. hogy Before I left I took/had taken Kate to dance. Mióta eljöttünk Párizsból. Azonkívül hogy profi focista.

Miután visszatért külföldről. mi módon vittem Katit táncba). He paused for a moment studying the boy. Having no one else to turn to. Miután bejejezte a mosogatást főzni kezdett. Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window. csak akkor tudsz rövidíteni (én mentem az iskolába. The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him. miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve. be. miután meglocsolta a virágokat. elkezdett port törülni) úgy tudsz kifejezni. she went out to get some. az első tagmondat. hogy a participle-t perfect alakba rakod (having watered the flowers). HÁT TÁNCBA VITTEM KATIT FEELING A BIT LOW I TOOK KATE TO DANCE Ez a fajta bevezető mondat okhatározói mellékmondat (miért. Having returned from abroad she decided to start a new life. hát mindent szétvert. Esetenként with prepozíció állhat a participle-s mellékmondat előtt. Ez a típus sokban hasonlít a 10-es pont after-es mondataihoz: After watering the flowers she began to dust = Having watered the flowers she began to dust. Pl. Mivel szegények volta. (Napoleon kijött a házból. hogy otthon marad. 12. nem tudtak házat venni maguknak. elhatározta. A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra. hát az anyósához fordult. Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta. She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car. én vittem táncba. Nemcsak hogy hasonlít. she turned to her mother-in-law. He was lying on the floor gasping for breath. mégpedig módhatározói mellékmondat (hogyan. MIVEL SZOMORÚ VOLTAM.: Being very poor. Előidejűséget (pl. függönyt tett az ablakra. Being afraid of the rain. Finding no money in the house the burglar smashed the place. A férfi folytatta az ivást. A földön feküdt és levegő után kapkodott. Az idős hölgy a rendőrség felé tartott. hogy új életet kezd. Itt is megegyeznek az alanyok! (Én voltam szomorú. . és én vittem táncba). SZOROSAN MAGAMHOZ SZORÍTVA VITTEM KATIT TÁNCBA HOLDING HER TIGHT I TOOK KATE TO DANCE Itt is present participle (holding). Finishing the wash up she started to cook. Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába With the elections approaching the government is running out of time to settle its views. miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá.: Having eaten the bone the dog asked for a cat. alakot használj. Miután megette a csontot. hogy a két tagmondat alanya megegyezzen. Itt is arra vigyázz. úgy döntött. Having run out of meat. Mivel más már nem volt. 13. a kutya macskát kért. ilyenkor az alanyok különböznek: Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him. s közben a kutyái ugattak körülötte. hogy az alanyok megegyezzenek (én szorítottam. Miután zavarta a lányt a kukák látványa. Mivel elfogyott a jég. they couldn’t afford to buy a house. de jelentésében pont ugyanaz. és én vittem Katit táncba).: The children came into the room laughing loudly.A baleset látványától megdöbbenten ültünk ott. (Mivel elfogyott a hentes húsa. mi okból vittem Katit táncolni).Itt is arra vigyázz. Az üzletbe menvén balesetet láttunk. Mivel félt az esőtől. Módhatározó funkcióban szerepelhet a past participle is: We were sitting there shocked by the sight of the accident. the butcher closed his shop. The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától. hát bezárta a boltot. Having run out of ice. hogy világossá tegye nézeteit. kiment hogy hozzon. she decided to stay at home.) Ha az ok időben megelőzi a fő aktust. Mivel pénzt nem talált a betörő.) Pl. having + 3.) Pl. 60 . Going to the shop we saw an accident.

füstölt szalonna sucked dumplings . The boiling meat soup is on the cleaned cooker. A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja. égő. AKI A BAJSZA ALATT MOSOLYOG THE WELL-KNOWN STAR STUNG BY A BEE IS DANCING. melyek közül az elsőben a WHO IS/ARE/WAS/WERE.mosó medve (a maci.szopott gombóc patched jeans . sokba kerültek. tanult.mosolygó hölgy falling star – hullócsillag fuming Trabant .: Do you know the girl dancing with that man? The books lying on the desk were very expensive. 1.pancsoló kislány mieuwing cat . A mondat tulajdonképpen úgy is mondható. hulló. b) Most megismerkedsz azzal az esettel. aki azzal a férfival táncol? A könyvek. vagy Past Participle hátulról támadja a főnevet. OVER THERE WITH THE EXCITING GIRL SMILING UNDER HER MOUSTACHE Megjegyzés: Kati táncba vitele ezen szerkezetek gyakorlásához nem tűnt megfelelőnek. amikor a present participle.alvó oroszlán rising sun . AKIT MEGCSÍPETT EGY MÉHECSKE. illetve a kislányt). OTT TÁNCOL AZ IZGATÓ LÁNNYAL. oly formán. a) Tehát előlről járul a főnévhez (vagyis megelőzi azt). amelyik épp mos) singing dog .: The splashing girl is licking the smoked bacon. Present Participle (folyamatos melléknévi igenév: alvó.megfoltozott farmer humiliated rabbit . A Participle tehát kétféleképpen érintkezhet a főnévvel: b) hátulról. illatve a past participle előlről. Ismered azt a lányt.vágtázó halottkémek washing bear . Ezek tulajdonképpen hiányos mondatok. és eközben a főnév jelzőjévé válik. elveszett.füstölő Trabant splashing girl .felkelő nap galloping coroners . The mieuwing cat is sitting behind locked doors. A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen. 61 . togyogó): smiling lady . megalázott. (A szerző) Fenti mondat azért sikerült ilyen monumentálisra. hogy a Participle-s szerkezet mellékmondattá válik. síró. a) előlről. Nézd az alábbi mondatokat: Pl. rívó.megalázott nyuszi lost and found rabbit .fenyegető levél 2.képzett ápoló smoked bacon . illetve past participle-re: Pl.éneklő kutya threatening letter . Az éneklő kutya a kimeszelt házban vonyít. mert egy mondat segítségével szerettem volna bemutatni azt. The patched jeans are hanging on the drying rope.A JÓL ISMERT SZTÁR. illetve hátulról támadja a főnevet (a sztárt. The singing dog is whining in the whitewashed house. melyek az asztalon vannak. hogy: Do you know the girl who is dancing with that man? The books which are lying on the table were very expensive. Ezt magyarul melléknévi igenévnek hívják. míg a másodikban a WHICH IS/ARE/WAS/WERE hiányzik a főnév és a Present Participle között.elveszett és megtalált nyuszi Egyszerű példák előlről támadó present. A megpucolt tűzhelyen van a rotyogó húsleves. Part Participle (befejezett melléknévi igenév: lehullott. amikor a Present.törött szív trained nurse . A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül. megérdemelt): broken heart . megtalált.nyávogó macska sleeping lion .

mely évszázadokkal ezelőtt épült. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The man standing in front of the judge is charged with capital murder. Példák: (Past participle-vel) Get me the flask filled with wine.Past Participle-s mondatok is képezhetők ilyen szerkezetben. gyönyörű. Hozd ide a borral teli flaskát. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak. He is a man trusted by everybody. aki az autómat javítja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The man repairing my car is very good at his job. rablógyilkossággal vádolják. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The cockroaches ate all the food left in the kitchen. Pl. aki a sarkon áll? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Whose is the Trabant racing on Soroksári road? Kié az a Trabant. He is a man who is trusted by everybody. A kígyó. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The photo taken of you is beautiful. A kertben talált óra az enyém. aki a bíró előtt áll. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The boy running in the street escaped from a reform school. A Magyarországon készült kolbász világhírű. A csótányok megették az összes ennivalót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bring me the parrot speaking in its cage. 62 . aki az asztalnál ül. illetve WHICH IS/ARE/WAS/WERE maradt ki a mondatból. ha rálépsz. ami a konyhában maradt. Olyan ház ez. Példák: (Present Participle-vel): Who is the girl standing at the corner? Ki az a lány. mely rólad készült. A lány. javító iskolából szökött meg. megmar.: This is a house built some hundred years ago. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The watch found in the garden belongs to me. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. (“becsülve van mindenki által”) Itt is WHO IS/ARE/WAS/WERE. mely a Soroksári úton száguldozik? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The girl sitting at the table is my sister. azonban a mellékmondat itt nem cselekvő. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sausages made in Hungary are very famous. mely a fűben fekszik. amennyiben a főnév után szenvedő (passive) szerkezet következne. A fenti mondatok teljes mondatként így hangzottak volna: This is a house which was built some hundred years ago. Hozd ide a papagájt. akit mindenki becsül. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The days spent in New York were amazing. A férfit. Az utcán rohanó fiú. kiváló szakember. hanem szenvedő lett volna. a nővérem. (“lett építve”) Olyan ember ő. amelyik a ketrecében beszélget. A férfi. A fénykép.

b) megszámlálhatatlan. amikor a többes számot en jelképezi. Ennek épp az ellenkezője az a csoport. az angolban azonban megszámlálhatatlan. amikor az s jelet fölveszi.phenomena (jelenség) beauty . iron. hogy Például: Van két hírem. Például: knife – knives wife – wives wolf – wolves half – halves leaf . weather stb.words Van azonban olyan eset is.oxen (ökör) Aztán előfordulhat az.lives Van néhány olyan jövevényszó az angolban. így hát nem kerülhet többes számba. meg egy rossz. Nincs sok dolgunk. így tehát többes számba is rakható. ahol a főneveket nem tudod megszámlálni. meat. Például: man – men tooth – teeth louse – lice woman – women goose – geese foot – feet mouse –mice az f. car stb. love. hogy a főnév után s. Például: car – cars table – tables glass – glasses girl – girls egg – eggs word . akkor azt a következőképpen tedd: I have two pieces of news. Adtam neki egy jó tanácsot. I gave her a good piece of advice. hogy a főnév magánhangzó változással mutatja többes száma fordulását. gyűjtőnév stb. beer. lamp. amit meg tudsz számolni. I bought two pieces of furniture.termini (végállomás) basis . Give me some good advice. air.data (adat) medium . Például: datum .bases (alap) phenomenon .79 APRÓSÁG 1. így ezek különbözőek lehetnek. We don´t have much work to do. a good one and a bad one. Például: He gave me a valuable piece of information. illetve fe végű főnevek közül jónéhány esetben az f v-vé válik. mint: water. hogy többes száma kizárólag a megszámlálható főnevek tehetők. Például: table. Ebből egyenesen következik. plate. happiness. Adj néhány tanácsot. valamit nem veheti föl maga elé az a határozatlan névelőt. Nyilvánvaló. Ez két főnévre érvényes: child – children ox . mely a magyarban megszámlálható. 63 . mely magával hozta a többes számát is. egy jó. mely szó már megszámlálható. Ide tartoznak olyan főnevek. Például: advice (tanács) furniture (bútor) nonsense damage (kár) gossip (pletyka) news (hír) equipment (fölszerelés) homework (lecke) permission (engedély) fun (vidámság) information work (munka) Ha mégis úgy akarod közölni.beaux (szépség) Vigyázz! Van néhány olyan főnév. Értékes információt adott. beauty. vagy es jelet biggyeszt. cockroach (csótány).media (hírközlő szervek) terminus . Vagyis a news szó elé a piece (darab) szót rakod be. Vettem két darab bútort. music. mert például anyagnév. girl. hogy a megszámlálható főnevek csoportjába tartozik az.leaves (falevél) life . A többes számot az angol általában úgy képezi. FŐNEVEK ÉS AZOK TÖBBES SZÁMA A főneveket egy bizonyos szempontból két részre lehet osztani: a) megszámlálható.

I’ve read that story in some book. Valamilyen nővel beszélt. I ain’t got any money. Például: May I have some more coffee? Will you have some cake? Have you got some money? Some wine. Például: He was talking to some woman. police. Például: The police are coming. 2. ha a kijelentő mondatot kérdőbe akarod tenni. Jön a rendőrség. ha a mondat igéjét már tagadtad: Például: He didn’t ask me any questions. Van néhány jó könyvem. Néhány dalt énekeltek. Az a) esetben a some után következő főnév többes számba kerül. Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. Valami férfi keresett ma reggel.Más: Van néhány olyan főnév. Van valamennyi pénzem. ha a kérdésre igenlő választ vársz. hogy van. melynek egyes száma megegyezik a többes számmal. illetve nem kerül többes számba. méghozzá akkor. bár indőnként kérdő mondatban is szerepelhet. There is some milk in it. hogy a válasz milyen lesz). helyette any. Nem hiszem. Például: Are there any eggs in the basket? Can you see any money on the table? Are there any students in the classroom? Is there any wine in the flask? Van tojás a kosárban? Látsz pénzt az asztalon? Vannak diákok a teremben? Van bor a flaskában? Tagadó mondatok esetében some-ot soha ne használj. Van benne egy kis tej. Nos. Például: fish sheep (birka) deer (szarvas) trout (pisztráng) Aztán van olyan. Nincs cigaretta az asztalon. uram? A some b) jelentése ugyebár az volt. NO A some két alapvető jelentéssel bír: a) néhány. There aren’t any cigarettes on the table. Van egy kis (valamennyi) kenyerem. hogy van tej a kancsóban. akkor egyrészt használhatsz szintén some-ot (ahogy néhány sorral feljebb látod). Some man telephoned this morning. ebben az esetben a megszámlálható főnév se kerül többes számba. ha pedig a feltételek nem adottak (vagyis nem tudod. I’ve got some money in my pocket. amit csak többes számban használnak: pl. (slang) I don’t think there is any milk in the jug. 64 . Semmit nem kérdezett. valamennyi b) valami(lyen). Visszatérve a some a) jelentésére. A példákból is láthattad. ha megszámlálható. hogy a some elsősorban kijelentő mondatokban fordul elő.) Egy kis bort. ha megszámlálhatatlan. Például: Some songs were sung. SOME. akkor some helyett any-t használj. I have some good books. vagy no szerepel. I have some bread. ANY. Sir? Kaphatok még kávét? Kérsz még sütit? Van egy kis pénzed? (Remélem. Any-t használj akkor. Nincs pénzem. hogy valami(lyen).

She’s got a lot of cars. úgy any helyett no-t használj tagadó mondatban. Például: I haven’t got no money. Minden évben sokat költenek sörre. Például: He has no friends. vagy lots of szavakat használd! E kettő bármelyike szerepelhet akár megszámlálható. Nem látok semmit a sarokban. Nincsenek barátai. Például: I can see something in the corner. ha a főnév megszámlálhatatlan. Lots of és a lot of helyett használhatsz plenty of-ot is meg még másokat is. illetve no összetétel előtagja is lehet. gondolj csak a something. vagy tagadó. a dupla tagadást kerüld. anybody. little) A következőt jól jegyezd meg! Ha kijelentő mondatban akarod azt mondani. Sok szabadidőm van.) Nincs pénzem. de ha lehet. Much-ra akkor van szükség. There is no girl like you. I can’t see anything in the corner. 3. Valaki van az ágy alatt. Vigyázz! Ha egyszer a mondat igéjét tagadtad. No words come easy to me. mégis egyre jobban terjed a dupla tagadás. anything. Lots of money is spent on beer every year. Egy szó sem jön könnyen. I can see nothing in the corner. There isn’t anybody under the bed. much. hogy sok. anywhere. ami nem megengedett. SOK és KEVÉS (many. a many és a much használata javasolt. Valamit látok a sarokban. elsősorban Amerikából kiindulva. Is there anybody under the bed? There is nobody under the bed. Nincs még egy olyan lány. I have got lots of leisure time. akkor az a lot of. vagyis kijelentő mondatban: something kérdő mondatban: something. Sok autója van? 65 . Has she got many cars? Nem vétett sok hibát. mint te. Van valaki az ágy alatt? Senki nincs az ágy alatt. nowhere stb. no-t nem használhatsz. Például: Ain’t got no underwear. somewhere. Nincs időm. (HAIR) (Ez mind szép. I have no time. few. mert akkor dupla tagadás jönne létre. és természetesen ez nem is tehető többes számba.) Nincs alsóneműm. Sok autója van. vagy nothing Persze ilyen előtaggal egyéb szavak is léteznek. There is somebody under the bed. Például: somebody. A some. Ezekkel kapcsolatban ugyanaz a helyzet. de az előbbi kettő a leggyakoribb. (Nem szabályos a dupla tagadás miatt. nothing szavakra. Many-t használj megszámlálható főnevek előtt. Did he make many mistakes? He hasn’t got much leisure time. any. Megjegyzés: Noha szabálytalan. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. Például: He didn’t make many mistakes. Nem látok semmit a sarokban. s a főnevet tedd többes számba.Amennyiben a mondat igéjét nem tagadtad. A fia sok bajt okoz neki. nobody. akár megszámlálhatatlan főnév előtt. Has he got much leisure time? His son didn’t give him much trouble. Például: He made a lot of mistakes. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. mint korábban volt. Sok hibát csinált. Ha a mondat kérdő. His son gives him a lot of trouble. Senki nincs az ágy alatt. vagy anything tagadó mondatban: anything. a lot of.

hogy miért tettem zárójelbe az a határozatlan névelőt (magyar jelentése: egy) few. Annyi baja van a kocsijával. Annyi mint két forintom van. I love all the girls. ha egy bizonyos csoport összes tagjáról van szó. (a világon) Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden. All children like chocolate. Did you eat all the bacon? All his dreams were turned into ashes. each) A három fent látható szó közül az all két jelentéssel bír: a) az összes. I’ve got little time. MINDEN (All. Az összes ember énekelt az utcán. Van egy kis időm. Az összes lányt szeretem. nem kell the. Láttunk ott néhány embert. Az összes sört meg akarod inni? Láttad. He had little trouble. Kevés levelet írtam. I wrote few letters. Ezt akkor tedd ki. We saw a few people there. ÖSSZES. méghozzá kétféle formában: (a) few. Például: All my money was gone. ha valamilyen módosító szó áll a sok előtt. every. (a) little. Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott. vagy little. Bizonyára fúrja az oldalad. We saw few people there. akkor van egy kevés valamiből. nem megszámolható) elé teheted az all szót. mint a many/much esetében. rather stb. Ha a világ összes valamijéről akarsz beszélni. Túl sok ember áll a tűz előtt. Kevés időm van. 66 . illetve a little szerepel a mondatban. akkor kevés van valamiből. ha azt akarod kifejezi. (that’s an ad) Kinek dollár. Mindkét típusú főnév (megszámolható. kinek gulden. Az összes létező gyerek szereti a csokoládét. Kevés baja volt.Kijelentő mondatban is many/much-ot kell használni abban az esetben. A gyár összes dolgozója egyesüljön. Do you want to drink all the beer? Az összes pénzem eltűnt. hogy valamiből az összes. hogy az all szó előtt leginkább the határozott névelő szerepelt. All workers should unite. Nézd az alábbi szembeállításokat: Például: All the workers of the factory should unite. ha azt mondod: Van egy kevés pénzem. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. There are too many people standing in front of the fire. as. illetve little előtt. Nos ez a szó az angol nyelvben is létezik. Az összes lányt szeretem. Kevés embert láttunk ott. kérdő és tagadó mondat között. All the people in the street were chanting. ha a few. Például: so. Például: I wrote a few letters. I’ve got as much as two forints.. 4. mert magyarban is mást jelent. A világ minden dolgozója egyesüljön. All the children in the class like chocolate. A sok ellentéte köztudomásúan a kevés. b) egész.. Megírtam néhány levelet. how. (egy bizonyos körben) I love all girls. Nos azért. too. I’ve got a little time. vagyis az egyik (mégpedig az (a) few) vonatkozik vonatkozik megszámlálható főnevekre. míg az (a) little megszámlálhatatlanokra.. Nos. vagyis mindháromban e két szó jelenti azt. de mindenkinek Nederlanden.. A helyzet ugyanaz. Nincs azonban különbség kijelentő. ha pedig few. very. vagy pedig Kevés pénzem van. He had a little trouble. Például: He’s got so many problems with his car. hogy kevés. Volt egy kis baja.

Minden egyes macskával külön beszéltem. akkor a megszámlálható főnevet ne rakd többes számba. Összegezve tehát: all . hogy egész. A both jelentése: mindkettő. Egész éjjel rólad álmodtam. Kizárólag megszámlálható főnevek előtt használd. Did you like either of the novels? I did not see either film. Both the girls are pretty. erre meg arra. (Virágcsokrot természetesen. 5.minden egyes. I work all day. EITHER.. Mindkét lány csinos. Mindkét lány csinos. I was dreaming of you all night. Az either szó jelentése: a) ez. A neither tulajdonképpen az either negatív vetülete. Nem láttam sem ezt a filmet. Például: Neither sentence is correct. Most. következésképp ugyanazon regulák érvényesek rá. BOTH. I spent all the afternoon in the company of two camels. a főnév többes számba kerül. hogy csak megszámlálható főnév előtt használhatod. A téesz minden tagja jelen volt. Mindkét lány csinos. Például: Both girls are pretty. sem azt. illetve neither egyéb jelentéseivel később még találkozni fogsz. sem azt. meg az is? Nem láttam sem ezt a filmet.minden. illetve az each jelentése sokban hasonlít egymásra. sem az nem jó. Például: You can take either orange. Neither of the sentences is correct. I did not see either of the films. akár azt a narancsot elveheted. I enjoy each day of my freedom. vagy az b) ez és az. 67 . I spoke to each cat separately. Everybody was Kung-Fu fighting. A both állhat magában a főnév előtt. egész éjjel stb. Sem ez a mondat. Éjjel-nappal dolgozom. magyarra mindkettőt minden (egyes)-nek fordítsd. meg azon is. de tehetsz utána the-t is. Mindkét kocsi tetszik. a szabadság minden egyes napját élvezem. sem azt. Választhatod ezt a csokrot. Tehát összesen két dologra vonatkozik..az összes + egész every . Ha a kettő közé befurakszik az of the. You can choose either bunch.. Either road will take you to Rome.. Both of the girls are pretty.) Ez a regény is tetszett. Ezenkívül a the használata is igen ritka az all. Vagyis pl. Ez az út. Nyilvánvaló. There are big houses on either side of the road. Például: I was sleeping all day. Az every. I work all night. egész nap. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem. Egész nap aludtam.. Every member of the TSZ was present. I like both these cars. úgy a főnév többes számba kerül. Megjegyzés: Az either. sem az nem jó. hogy kint vagyok. de a főnevet ne tedd többes számba! Például: Now that I’m out of prison. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. Mindenki verekedett. Sem ezt a filmet nem láttam. vagy akár of the-t is. meg az is Rómába vezet. each .Az all másik jelentése az volt. Ha az all-t ilyen értelemben akarod használni. Sem ez a mondat. Akár ezt. úgy a főnév egyes számba kerül. Amennyiben az either és a megszámlálható főnév közvetlenül egymás mellett van. vagy azt is. A vén főmacska minden piaci napon a napon üldögél. Old Deutoronomy sits in the sun every market day. illetve a főnév között. I saw neither film. NEITHER Ez viszonylag egyszerű téma..

illetve valaminek a valamije. Például: The handle of the door of the room The lover of Joe’s wife a szobaajtó kilincse Joe feleségének szeretője 7. 10 minutes’ walk.higher . Ilyenkor a szórend a magyarhoz képest fordított.Pokol Angyalai Stone’s throw .6. okos . Father’s hat Cat’s eyes – macskaszemek 1 minute’s walk .A patkány kicsinyei 1 meter’s distance . mérték. mely fentebb nem szerepelt (vagyis tárgyakét stb.legokosabb stb.shorter – shortest 68 . A fokozás a magyarban annyi.A Halál Kapuja Láttad. mint valakinek a valamije. The tough guys’ guts. -est.egy percnyi séta Hell´s Angels . beszédben csak a szövegkörnyezetből derül ki (vagy nem derül ki).egy méternyi távolság Death’s Door . most… Az a) esetben tehát a melléknévhez -er. BIRTOKVISZONY (‘s. a) ha a birtokos (tehát akié) személy b) ha a birtokos (tehát akié) kis állat c) idő-. kifejezésekben. b) of segítségével. A fenti mondat fordítása: The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband. Fenti szerkezetet kétféleképp alkothatsz: a) ‘s segítségével.: egyszótagú mellékneveknél (a kiejtés számít!) nice – nicer – nicest high .szebb . MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A melléknév szófaját nem vizsgáljuk. esetleg valakinek a valakije. Of szerkezet segítségével képezz minden olyan birtokviszonyt. of) A birtokviszony annyit tesz.highest. Például: the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Amennyiben többszörös birtokviszony van. Például: The boys’ money. illetve -est képzőt kapcsolsz. Of-ból lehet annyi.kőhajítás Az első szerkezet a következő esetekben használható: Például: Joe’s girlfriend The boss’s secretary The rat’s babies . bizonyára hallottál már róla. mint bb. 10 percnyi séta. úgy az aposztrof(‘) a többes szám utáni s után jön írásban. sőt valaminek a valakije. A kemény legények bátorsága. d) megszilárdult kifejezésekben. hogy a sorrend a magyarral megegyezik. vagyis elől a bitokos utána a birtok.). hogy lehetőség szerint az ‘s csak egyszer szerepeljen a mondatban. amennyit akarsz. A fiúk pénze. illetve leg…bb.legszebb.stb.okosabb . vigyázz azonban arra. big . például: Mari néni férje sógorának pipájának karimája. (Szép . b) more…. Amennyiben a birtokos többes számban van.bigger – biggest short .) Az angolban két lehetőség van: a) -er. A következő mellékneveknél használd ezt a formát: a) pl. célszerű vegyes birtokviszonyt használni (s’ + of).

69 . véghangsúlyos mellékneveknél. mint gondoltam.luckier – luckiest merry . more….less . vagy a legolyanabb.more famous .worst much/many . hogy vannak olyan esetek.better .worse .farther . Pl.cleverest d) kétszótagú ow-re végződő mellékneveknél pl.latest (később) far . De hiszen ez a meccs nem olyan jó.politer . Tudnod kell még.more . mint a farkas.more beautiful .heavier . ez ügyben fordulj az instruktorodhoz. Nem olyan okos. melyek kivételnek számítanak.later . A fokozás után megnézzük az összehasonlítást. legutóbbi) Ennyit a fokozásról. mint gondolod. illetve most… módon fokozódnak. Angolban ez a következőképpen fest: a) Pl. melyek fenti csoportok egyikébe sem tartoznak.merrier – merriest heavy . Például: beautiful . De hisz nem olyan szép.furthest (további) late . mint vártam.: alapfokú összehasonlítás (as…as) I’m as hungry as a wolf.de csakis tagadó mondatban . He is not as clever as I’ve thought. hogy valami olyan. melyek rendhagyósága a fokozás módjából következik.: clever . pl.better . Az alábbiakban megpróbálok teljes listát adni: Például: good .best far .cleverer .most famous talented . But this match is not so good as I expected. mint egy öszvér. Itt arról van szó.politest Mindazon melléknevek. You are as obstinate as a mule.: kétszótagú y-ra végződő mellékneveknél happy .further .lattest (utóbbi.most talented E két kategórián kívül aztán vannak a rendhagyó melléknevek.farthest (messzebb) late .most little .b) pl.least well .more talented . vagy olyanabb mint.most beautiful famous .: polite .narrower – narrowest shallow .: narrow .heaviest c) kétszótagú er-re végződő mellékneveknél pl.best bad .happier – happiest lucky .latter . Vigyázz! Beszédben az as szócskát hangsúlyozatlanul mondd! Néha .: But she is not so pretty as you think. mint. Olyan makacs vagy.shallower – shallowest e) kétszótagú.elképzelhető a not so … as összehasonlítás (a mondat hangsúlya ilyenkor a not szócskán van). Olyan éhes vagyok.

úgymint: b) határozatlan névelő . amikor a megszámlálható főnévről valamilyen leírást közölsz. Horses are big animals. Ez a disco nem jobb. Pl. They walked along a road winding among rolling hills. mint Amandáé. I am a terrible English instructor. He is a car mechanic. Az a nagy fiú operaénekes. an) használj olyankor. Te vagy a legszebb lány. But there are more cockroaches in your house than in mine. Gold is a valuable kind of metal. Gus is the cleverest cat in the cat society. magyarban ilyenkor nem egy. Cigarettes may ruin your life. Milk is healthy. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. This disco is not better than Starlight. NÉVELŐK (Articles) A magyarhoz hasonlóan az angol is két fajta névelőt ismer. c) Felsőfokú “összehasonlítás” (the + a melléknév felső foka) You are the most beautiful girl I have ever met.: He is not a man to desert his friends. Borzalmas angol tanár vagyok. You are the laziest boy in the world. Határozatlan névelőt (a. an) használj foglalkozás nevek előtt. Olyan kérdést tett föl. Cats eat mice. 8.: That’s the best pop group I have ever heard. 70 . Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul.the. tanulsz stb. ha azon játszol. olyan szó előzi meg a főnevet. mint a tied.: Határozatlan névelőt (a.b) középfokú összehasonlítás (középfok + than) Domborúbb vagy. Isn’t she more beautiful than the sun? Nem szebb. mint a nap? My house is bigger than yours. Pl. most azonban csak azon eseteket vesszük sorra. A hangod mélyebb. She is a talented singer and a ballet dancer. Autószerelő. Az én kocsim jobb. De a te házadban több a csótány. A ló (általában a ló) nagy állat. mint bárki másé. Határozott névelőt (the) használj hangszerek neve előtt. mint a Csillagfény. akivel valaha találkoztam. mint Bo Derek. That big guy is an opera singer.a. A névelők használatáról tucatnyi oldalt lehetne megtölteni. 1. Az arany (általában az arany) értékes fém. Az én házam nagyobb. mint a magyarban. Do you study the guitar? 4. a) határozott névelő . amikor a magyar kifejezés fordításakor az angolban nem olyan névelőt kell használni.: You have a more beautiful figure than Bo Derek. I gave you the nicest flowers I could buy. illetve an.: A horse is a big animal. Ha egy dologról általában beszélsz. mint az enyémben. 2. aki cserbenhagyja a barátait. A cigaretta tönkreteheti az életed. He asked me a question which I could not answer. Nem olyan ember. Ilyenkor az angol vagy határozatlan névelőt használ (ha a főnév megszámolható). 3. amit csak kapni lehetett. hanem ilyen. A macska egeret eszik. mely hegyek között kanyarog. Ez a legjobb pop zenekar. Pl. Pl. A ló nagy állat. Tehetséges táncos és énekes. megszámlálhatatlanok esetében pedig nem használ névelőt. My car is better than any other car. Olyan úton mentek. Te vagy a világ leglustább kölyke. Pl. A tej egészséges. vagy többes számba teszi a főnevet. A legszebb virágot adtam neked. amit valaha hallottam. Tanulsz gitározni? Pl. amire nem tudtam válaszolni.: Can you play the piano? My daughter is studying the violin. Your voice is deeper than Amanda’s. soha ne használj határozott névelőt.

) Pl.ez utóbbi nem intézmény. Délután egészen más volt a világ. bed . 8. ha viszont valaminek a valamije az a fogalom. I always go to church on Sunday mornings. Life is a world of puppets.: school. és láttam. evening. Az ágynemű nem az ágyban van. (mint épületet) 71 . Pl.: What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you’ve made! What a pity! What a shame! What a surprise! Milyen hideg nap! Micsoda gyönyörű lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda idő! De: What weather! 6. Pl. Magyarország ipara fejlődik. A szerelem nehéz ügy.: Industry has been developing rapidly since the last century. The industry of Hungary is developing. At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. Reggel fölébredtem. Napszakok nevei előtt hol kell határozott névelőt (the) használni. hanem a tárgy mivoltára gondolsz. In the evening he always lies in bed thinking of escaping. A következők előtt kell: morning. Éjfélkor hang sem hallik a járda felől.the inflation in Hungary. akkor ne használj névelőt. afternoon. Bizonyos intézmények nevei előtt általában ne használj névelőt. hogy a világ a feje tetejére állt. Minden vasárnap templomba megyek. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik. prison. Egy rendőr élete teli van kalandokkal. Éjszakánként olyan magányos. Ha egy elvont főnévről általában beszélsz. A templom (mint épület) a múlt században épült. church. The world looked so different in the afternoon. The life of a policeman is full of adventures. A 30-as évek inflációja alapvető oka volt a második világháború kitörésének. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat. A gyerekek iskolában vannak. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years. Pl.5. Az ipar gyorsan fejlődik a múlt század óta. A fiú szerelme keserű csalódásba fordult. amennyiben nem az intézmény mivoltára. Everything was calm at dawn. Csótányok masíroznak az iskola épületében. The sick man is in bed.) Használj viszont előttük határozott névelőt (the). A példákból majd minden kiderül. hol nem. A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára. ha a főnév megszálmlálható + egykét kivételes esetben akkor is. Felkiáltásoknál (Micsoda nő!) határozatlan névelőt (a. There are cockroaches marching in the school. The church was built in the last century. The inflation of the 30s was a basic reason for World War II. (Pl.: I woke up in the morning and found the world turned upside down. At sunset the land turns into red. Napnyugtakor vörösbe borul a táj. 7. The love of the boy turned into bitter disappointment. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol. The bedclothes are not in the bed. Love is problematic. A többi előtt nem. hospital. akkor kell egy darab the. (Pl. an) használj. Bábszínház az élet. Inflation always turns up in cyclical periods. Hajnalban minden csendes volt. ha az megszámlálhatatlan. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg. At night she feels so lonely.: The pupils are at school. At midnight there are no sounds from the pavement.: inflation . A beteg ágyban van. mint régen a pestis volt. Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago.

ha a kívánságod puszta kívánság marad. (De az vagy) A második (2. Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat egyféleképpen képezhetsz: 1. (De tél van) Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen. (Tudom. I wish I could have helped you. (De nincs rá esélyem) Bárcsak itt lennél.: I wish you could come to see me.: I wish/if only + past perfect I wish you had come here. 1. vagyis annak megvalósulására nincs esély. If only we would start sooner. ha a kívánság megvalósulhat.) esetet akkor használd. b) Bárcsak írnál már. If only it was spring. Bárcsak mindent megtettem volna azért. Bárcsak eljöttél volna. Bárcsak szeretnél. hogy boldog légy. I wish he hadn’t drunk so much last night. could segédige használatával. hogy a kettő közül melyiket használod. (De reménytelen) Bárcsak tavasz lenne. alak I wish you would come sooner Bárcsak jönnél már. A feltételes mondatokhoz hasonlóan itt is meg lehet állapítani szinteket. Pl.: I wish you would write me a letter.9.) Bárcsak korábban indulnánk.: If only I had done my best to make you happy.: I wish/if only + simple past I wish I knew Bárcsak tudnám. Természetesen bárcsak típusú mondatokba -hat. Bárcsak csörögne már a telefon. mindegy. Az első (1. If only you didn’t behave like a stranger. a) Bárcsak eljönnél típusú mondatokat kétféleképpen alkothatsz. illetve if only vezet be. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. BÁRCSAK Bárcsak kezdetű mondatokat angolban I wish.(De úgy viselkedsz) Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. Használati utasításként csak annyit. Pl. Bárcsak tudtam volna segíteni.: I wish you loved me. I wish you weren’t so unhappy.) szerkezet használata akkor válik szükségessé. I wish/if only + would + ige 1. ha a cselekvés nem valósult meg. Pl. mégpedig kettőt: a) Bárcsak eljönnél. és te mintegy nosztalgiával gondolsz a múltra. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este. Pl. te csupán csak gyorsítani szeretnéd annak realizációját. Pl. I wish you could drive faster. b) Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni. csak siettetni akarom. Pl. -het is tehető. I wish you were here. hogy fogsz írni.: 2. hogy akkor válik szükségessé e szerkezet használata. I wish you would telephone me. Pl. 72 .

illetve would segédige használatos. jó? Példák mindenfajta ugye-kérdésre: Joe can see. UGYE KÉRDÉS A magyar nyelvben igen egyszerű dolga van annak. can’t you? Tudsz úszni. nem? Idejössz. nem? Ez a szabály egyetlen egy esetben változik meg. Vigyázz! Nehogy eszedbe jusson szoktam jellegű mondatokat use to-val fordítani. a you. didn’t he? Joe lát. nem? Semmit nem iszik. Például: Come with me. Gyerekkorában gyakran mászott fára. My husband used to take me to the disco every Saturday evening. és utána jön a főmondat alanya. Ilyenkor az ugyekérdés nem amn’t I. nem? Nem tud autót javítani. nem? 73 . nem? Felszólító mondat ugye-kérdése will you. vagyis példánkban a DO-t.szokott (manapság) Used to tagadása és kérdése did segédigével történik. ugye? A főmondat segédigéje can volt. can he? You like rats. Például: You can’t swim. s utána jön a főmondat alanya. Valaha 20 cigarettát szívott naponta. Nem dolgoztak itt. I love you).10. az ugye kérdésben az igeidőnek megfelelő segédigét kell használni. aki ilyen jellegű kérdéseket akar föltenni. Például: You can swim. és reggeli előtt sétált egyet. ugyanis a főmondatban szereplő segédigét a mondat végén ellenkezőjébe kell fordítani. Például: I am studid. úgy az ugye kérdésben állítóvá válik. won’t you? He can’t repair cars. hanem aren’t I lesz. will you? Gyere velem. Simple Past főmondat esetében (I loved you) nyilvánvalóan DID lesz az ugye-kérdés segédigéje. would) Amikor olyan cselekvéseket akarsz kifejezni. VALAHA (used to. ez az ugye kérdésben can’t-tá válik. Valaha lóversenyre jártam. és viszonyra is utal a múltban. aren’t I? Hülye vagyok. don’t you? Szeretsz. I used to go to this school. does she? He went to Spain. 11. ha ugyanis a főmondat I am-mel kezdődik. hisz a mondat után egyszerűen odateszi az ugye szócskát. shall we? Bújjunk ágyba. When he was a child he would climb up trees. nem? You loved me. ugye? Te szereted a patkányokat. ugye? Ha a főmondatban nem volt segédige (pl. melyek a múltban történtek. Mindig korán kelt. don’t you? She doesn’t drink anything. Angolban az ugye mindig a főmondattól függ. used to . ugye? Elment Spanyolországba. Did you use to live in this house? Ebben a házban éltél? He used to smoke twenty cigarettes a day. can’t he? You will come here. A férjem valaha minden szombat este discoba vitt. used to. Például: Let’s go to bed. A kettő között a különbség az. I used to go to the races. hogy a would múltbeli ismétlődő cselekvéseket fejez ki. They didn’t use to work here. jó? Többes szám első személyű felszólításoknál (Let’s go) az ugye-kérdés shall we.valaha (és ma már nem) usually . és ma már nincsenek úgy. Például: You love me. can you? Nem tudsz úszni. Ebbe az iskolába jártam. didn’t you? Szerettél. Amennyiben a főmondat segédigéje tagadó volt. míg a used to ezenkívül állapotra. Például: He would rise early and take a walk before breakfast.

Például: I would rather sleep. nem? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat. shall we? He must cross the river. igaz? Nézzük az emberi nemet. és utána jön az as if/as though + going to/will + present tense / present perfect / simple past Mindig a szituációnak megfelelő időt használj! A példákból majd magad is rájössz. nem? Nem vagyok valami eszes. jó? Fogd be a szád. ilyenkor általában look (úgy néz ki) ige után áll. 74 . Inkább aludj. didn’t he? She doesn’t like tearjerkers. hogy mindjárt rosszul lesz. Menj inkább villamossal. mustn’t he? Wait here.ezért present perfect) It looks as if the thieves got in through the window. alak) van.K. Úgy tűnik. did he? Sit down. hogy csináljon valamit. jó? Reméljük a legjobbakat.Inkább ennék. míg a b) típusú mondatban az ige elé tettük azt. jó? Hiszel nekem. Egyrészt hogy-nak lehet magyarra fordítani. will you? He lapped it up. jó? Át kell kelnie a folyón. alakja állt. will you? Let’s hope for the best. did they? There is something in the corner. isn’t there? We will enter in the era of infinite possibilities. will you? Shut up. I would rather take a bus. INKÁBB (would rather) Kétfajta inkább jellegű mondat létezik. It looks as if the car has hit a tree. jó? Ne bánts. b) inkább te csinálj valamit (vagy ő csináljon valamit.) a) I would rather eat . Úgy néz ki. és amit csináljon múlt időben (2.Inkább egyél. hogy mindjárt esik. mi? Oly sok a gonoszság a földön. akit inkábbok. I would rather you took a tram.The girls didn’t return. will you? A lányok nem jöttek vissza. will you? Don’t hurt me. I would rather you slept. He would rather die. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. nem? Belépünk a korlátlan lehetőségek korába. de: a) inkább én csinálnék valamit. ugye? Ülj le. don’t you? He didn’t understand it. ugye? Nem vagy vastag. úgymint: Mindkét típusú mondat would rather-rel képződik. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. isn’t there? Finish it. Most nézzük az első esetet. Vagyis az elsőben a would rather után az ige 1. az as if/as though egyszerre két jelentéssel is bír. Inkább meghalna. nem? Bolondnak nevezett. O. Úgy tűnik. Inkább ne fontoskodj! 13. nem? Judynak nem kéne így viselkednie. HOGY (As if/as though) Mint címéből is következtethetsz. She looks as if she is the most beautiful girl at the party. nem? Most már fejezd be. nem? Nagyon okos vagyok. Úgy néz ki. hogy ő a legszebb lány a partin. It looks as if he’s going to be sick. nem? Várj itt. Inkább aludnék. Inkább busszal mennék. Tehát a főmondatot It looks vezeti be. should she? He called you a fool. nem? Nem értette. ugye? Van valami a sarokban. It looks as if he’s going to give up his job. does she? You ain’t loaded.? 12. MINTHA. Például: It looks as if it’s going to rain. I would rather you didn’t make a fuss. b) I would rather you ate . jó? Bevette. are you? There is so much wickedness on earth. aren’t I? I am not very clever. am I? Let’s look at mankind. hogy az autó nekiment egy fának. didn’t he? I am very clever. won’t we? Judy shouldn’t behave like that. shall we? You believe me. (mert most össze van törve . Úgy néz ki. Úgy néz ki.

Olyanokra gondolok. hogy igazad van-ná kell alakítani. Például: I don’t think he loves women. Nem gondolkodom. mintha a világ a feje tetejére állt volna... mert meglehetős hibaforrás. tehát vagyok. mit mondtál? Azt gondolod. és a második tagmondat kérdőszava (tehát példánkban a hol) kerül a do you think elé. Úgy beszél.. kizárólag az elsőt. mintha megfenyegették volna. mint: Mit gondolsz? Hol a macska? . Azt hiszem nem is mondtam. s a mondat második fele egyenes szórendbe kerül. -NYUK. Például: It was as though the world had turned upside down. therefore I am. hanem Mit mondott. hogy én Róbert bácsi vagyok? 15. mi ez? Mit gondolsz. -NYEK. hol a macska? Az angolban az ilyen típusú mondatoknál arra vigyázz. hogy van az anyósom? Mit mondtál. és így lefordítani: I don’t think you are right. I don’t think I’ve heard that. mintha már napok óta nem ettél volna. KI VAGY? jellegű mondatok Számos olyan mondattal találkozhatsz. I don’t think I like you. -NYÜK “képző” Egyes és többes szám első személyben. nem voltál ott. vagyis “Elmenjek?”.. I don’t think I’ve said it. kivel találkoztál? Mit mondtál.Mit gondolsz.? stb. AZT HISZEM.? lehet. I don’t think I like this place. Azt hiszem ezt nem hallottam.. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely. “Elmenjünk” típusú mondatokat.. hogy a Mit gondolsz mit-je a mondatból kiesik. mikor beszélhetek veled? Mit gondolsz. tehát I. a második felét az angol mondatnak nem tagadhatod. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? 75 . A macskás mondat tehát így hangzik angolul: Where do you think the cat is? A mondat első fele természetesen nemcsak Mit gondolsz. ha ún. Olyan volt. hova dugta a whiskymet? Mit mondtál. amelyik tulajdonképpen két kérdő mondat egymásba keléséből keletkezett. Nem hiszem. “kérdő-felszólító” szerkezetet akarsz kapni. -NYAK. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. (Természtesen mintha értelmű szerkezeteket is bevezethet look. pontosabban előtt shall segédigét kell használni.) 14...Mintha értelemben az as if/as though után általában past perfect áll.? Mit mondasz. I don’t think. Például: When do you think I can talk to you? What do you think this is? How do you think my mother-in-law is? Where did you say she hid my whisky? Who did you say you had met? What did you say you said? Do you think I am Róbert bácsi? Mit gondolsz. hogy szereti a nőket.? Mit gondoltál. 16. illetve we után. Úgy nézel ki. Azt hittem. NINCS IGAZAD jellegű mondatok Erről azért érdemes néhány jó szót szólni. MIT GONDOLSZ. hogy a magyar mondattal ellentétben. Az ugyanis a helyzet. You look as if you hadn’t eaten for days. He speaks as if he had been threatened. Vagyis a címben szereplő mondatot már eleve magyarba Nem hiszem. I didn’t think you were there. Például: Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek.

and so did Joe. 76 . It’s time you married Judy. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is. A “szeretnék” (I would like) kifejezés mellett létezik egy másik. Szereti a telet és a nyarat is. hogy leülj”. It’s high time you posted the letter. IS. SEM. Legfőbb ideje. HOGY. Itt az ideje. ha megmutatnám? Azt akarom. Probléma akkor adódhat. Például: I was out to dance last night and so was my wife. Azt akarják. hogy föladd a levelet. s ezután következik a TO + Infinitive.” típusú mondatot is lehet kötőmóddal képezni.. HOGY TE CSINÁLJ VALAMIT “I want to sit down”. SEM. Lineáris szeretetnél tehát a too (is) szó kerül a mondat végére. Legfőbb ideje. Itt az ideje. képzése angolban némiképp bonyolultabb. Például: It’s time we began a new life. hogy te csinálj valamit. míg közrefogó szeretetnél a so + segédige + új alany alkotja a szerkezetet.. ami azt jelenti.. 19. majd az ige 2. AZT AKAROM. vagyis én akarom.. hogy új életet kezdjünk. hogy az It is time.17.. az “Ideje. He likes winter and summer.. mint “Azt akarom. Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him.IS. vagy It is high time (“legfőbb ideje”) után következik az alany. vagy “would like” (szeretném) kezdetű szerkezet után tedd be a második tagmondat alanyát (pl. ha olyan jellegű mondattal találkozol. hogy. Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? 20. too. másrészt pedig a patkány. KEDVEM VAN.SEM Az is magyar kifejezés kétféleképpen szerepelhet egy magyar mondatban (s így az angolban is). Az előbbi mondatban a macska lineárisan szerette egyszer a papagájt. 18. Do you really feel like hanging about in Manhattan? Kedvem van táncolni.. Do you feel like sitting on the cold floor? He feels like spending a night at a station. A kétféle szerkezet így néz ki: a) A macska szereti a papagájt és a patkányt is. b) A macska szereti a papagájt és a patkány is. melynek magyar fordítása körülbelül: “Kedve van csinálni valamit. IS. vagyis “Le akarok ülni” típusú mondatok képzése már nem okozhat gondot. hogy táncoljak. Ennek megfelelően kétfajta képzés létezik: a) Cats like parrots and rats. alakban. IDEJE.. Például: They want me to dance. It’s high time we sat down to lunch. és csókold meg. a feel like + ing. A másodikban a középen lévő papagájt két oldalról szerették. A feltételes mondatokhoz hasonlóan. hogy elvedd Judyt. Azt akarod. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette. Van kedved leülni a hideg padlóra? Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát. We drove home. YOU). azaz szerette egyrészt a macska. és egyszer a patkányt. vagyis a főnévi igenév (“to sit down”). too.. b) Cats like parrots and so do rats. hogy leüljünk ebédelni.. hogy menj közelebb.” Pl: I feel like dancing. Ilyenkor az “I want”. hogy ő menjen vásárolni? Szeretnéd. hasonló érzelmeket kifejező szerkezet.

. Ha a mondat a jövőre utal. sem a ködhöz. My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby. A két fenti példamondat tagadó alakban a következőképpen fest: Például: Cats don’t like parrots and rats.Amennyiben nem is. When I grow up. The private didn’t salute to the sergeant and the general. míg engedélyt nem kapott. either. You can take either this or that. He didn’t go in until he had been given permission.. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem. úgy leggyakrabban Past Perfect követi. Az ilyen szerkezetek jelen idővel.. hanem sem szerkezetet akarsz alkotni. Ua. Ua. mint az előbb. Tűzoltó leszel.amint. És még valami: az until-es tagmondatban soha nem tagadhatsz. meghálálom.is.. Pihennünk kell majd miután kocogunk. míg a so helyett a neither. megadom. IDŐHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK Az előző fejezetben már érintettem. míg el nem magyaráztam neki. Nem veheted el azt a nőt és a barátod sem. either..or. Az mégpedig. I don’t believe either you or your wife. We shall need a rest after we’ve been jogging.. Cats don’t like parrots and neither / nor do rats. I believe neither you nor your wife. Sem ő. he will try to kill you We will have to take our seats before the lights go out. megpróbál majd megölni. Például: You will either be a fireman or a soldier. hogy a bevezető kötőszó lehet: when . Azért kell külön szólni róla. A honvéd nem tisztelgett az őrmesternek és a tábornoknak sem. vagy Present Perfect-tel utalnak a jövőre. Nem volt hozzászokva sem a hideghez.mihelyst. míg meg nem mostad a kezed. melyek a jövőre vonatkoznak. He didn’t look worn out or unhappy. ugyanúgy kell eljárni. Egy szót sem szólok hozzád.mielőtt. ha a múltra vonatkozik. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem. 22. hogy időhatározói mellékmondatokban. hogy utána általában valamilyen perfect igeidő használatos. Nem hiszek se magának. sem az albérlője nem panaszkodott a körülményekre. de így is lehet képezni. mint az előbbiekben.ameddig stb. as soon as . until . Le kell ülnünk még mielőtt a lámpák kialszanak. akkor until után Present Perfect-et használj. He didn’t understand it until I had explained it to him. Nem szabad lőnöd.miután.. nem használhatsz jövő időt. as . Nem ehetsz. either. Ha nagy leszek. ami időhatározói mellékmondatokban nem alkalmazható. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem. Nem ment be. vagy azt is.. 21. Nem értette. mint az előző. You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. I’ll give it back. A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnője sem. vagy katona. Pl: When I have money. He didn’t look worn out and unhappy either. mert egy-két sajátos vonása van. csak a sem-et kifejező szó lesz más. Például: Amennyiben párosan jelentkezik az is. 77 . Például: I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed.sem pedig neither. a Future Perfect kivételével persze. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt. Vagyis a too helyet bejön az either. A címben szereplő magyar szó angol megfelelője az until. She didn’t take off her boots and her dress. úgy az either. Én nem rúgtam ki magát és a főnököm sem. As soon as we get into the tunnel. a sem. You can’t marry that woman and neither can your friend. I didn’t fire you and neither did my boss. after .. Ha lesz pénzem. mint ahogy a példákban is láttad.. amíg nem adod vissza a pénzem. Mihelyst beérünk az alagútba.amikor. AMÍG.nor segítségével fejezi ki önmagát. Elveheted ezt is. vagy nor. He was accustomed to neither cold nor fog. before . Az időhatározói mellékmondatot egyébiránt onnan ismered föl. Neither he nor his lodger complained of the circumstances. I’ll return your kindness. se a feleségének. Például: You may not eat until you have washed your hands. míg meg nem közelítetted a nyuszit.

hogy Elmentem hozzájuk. Alig dolgoztál ma.. ugyanis akkor nem azt a jelentést kapod.. hogy egy mondatot eképp kezdesz: “Történetesen épp arra sétáltam. hogy helikopteren utazzék. a) b) used to + Infinitive = valaha to get used to + Gerund = hozzászokik valamihez. He used to be used to using used cars. vagy b) with us. TÖRTÉNETESEN. El tudsz jönni holnap? Tényleg el akarsz menni hozzá? Nálunk az élet könnyű és boldog. Elmentem a nagymamáékhoz.. Ez igen súlyos hiba. Például: Did you happen to meet her? Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? I happened to be looking at her when her husband hit me on the head. hogy a fenti kifejezéseket ne pont szó szerint fordítsd angolra. Például: I went to grandmother’s. 24. mint amit szeretnél. You are hardly likely to change now. Az a) jelentésű used to a would-hoz hasonlít. hogy megkapják a keményen szót. 25. HOZZÁNK Arra vigyázz nagyon. Keményen dolgoztál ma. hogy örökölt néhány milliót. 78 . to be used to + Gerund = hozzászokik valamihez. amikor. A keményen szó angol megfelelője hard. illetve ALIG Sajnos igen sokan abba a hibába esnek. mégpedig úgy. hanem azt. ezután pedig TO + Infinitive-et használsz. hogy az alannyal kezdesz. hogy a lakásukra. ami azt jelenti. USED TO A used to használatával már találkoztál akkor azonban csak egyik jelentésével foglalkoztam. Mindennapi életed során gyakran előfordul. A nálunk kétféleképpen képezhető: a) at our place.” Nos. hogy a hard szót. hanem azt hogy alig. She is used to travelling by helicopter. hogy használt kocsit használjon. Ha azt akarod mondani. a történtesen szó leginkább a happened szóval fejezhető ki. Most találkozhatsz a másikkal is. egy ly képzővel egészítik ki. vagy kihez. Joe-éknál futballoztam. utána jön a happened szó. ahogy azt néhány oldallal korábban láttad. hogy kemény. hogy keményen. NÁLUNK.. You have worked hard today. Például: I played football at Joe’s. Hozzá van szokva. mert ez nem azt jelenti. Ne játsszatok olyan keményen. hogy éjszaka dolgozzam.. Hozzászoktam. lévén a hardly magyarul nem azt jelenti. 26. Can you come to my place tomorrow? Do you really want to go to his place? Life is easy and happy with us. hogy csak úgy hozzájuk (ha például az utcán állnak. He happened to inherit some million dollars. Alig valószínű. KEMÉNYEN.. Don’t play so hard. Vagyis a fenti mondat fordítása: I happened to be walking in the street when.23. amikor a férje fejbevágott. Például: You have hardly worked today. hogy kinél. Például: I’ve got used to working at night. Ha nem személyes névmással fejezed ki azt. hogy megváltozol. akkor ‘s-t használj a főnév után. akkor következőképpen cselekedj: I went to their place. és odamegyek hozzájuk). Történetesen őt bámultam. Valaha hozzá volt szokva. Úgy alakult. Vagyis nemcsak egyszerűen “to them”.

hanem az eat. és a legudvariasabb mondattal fejezzük be: Például: Come here. Szándék (“úgy van. Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? Semmi mást nem vacsorázott. please. számos szerkezet szolgál ezt alátámasztani. to have dinner stb. kérdése és tagadása DO. hogy hétfőn hazajönnek. Run in through the door. Across . kellene: I am to inform you. The old man was never to walk again. Átmentek az utcán. vagyis reggelizik. vagyis a főnév előtt használd ezt a szót: to have breakfast. Az ilyen igéket mindig a to have-vel képezd. Az öregember soha többé nem állhatott lábra. Végzetesség. REGGELI. Úgy van.2 dimenziós keresztül (tehát egy síkon) Through . drink stb. Pl: 3. hogy a legkevésbé udvarias felől indulunk. ige helyett áll. They were to come home on Monday. végzetszerűség: He was never to see his wife again. most példamondatokon keresztül megismerkedhetsz a teljes skálával: 1. Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. She didn’t have dinner for half a year. to have lunch. úgymint: across . EBÉD. csak levest. hogy májusban esküszünk. Gratulálnod kéne neki. Például: They went across the street. ebédel. Magyarázat helyett most csak példákat látsz. illetve DID segítségével történik.through a kettő közötti különbség roppant egyszerű.3 dimenziós keresztül (tehát a dologban van függőleges is). Miután a have itt nem birtoklást jelent. please? Would you come here. Tájékoztatnom kell Önöket. ÁT. will you? Come here. Fél évig nem vacsorázott. KERESZTÜL Leginkább két lehetőség kínálkozik a fenti kifejezésére. méghozzá oly formában. Pl: Kell. 79 . hogy”) We are to be married in May. TO BE TO szerkezet Egy-két jelentését korábban már láttad. VACSORA Nem is annyira a főnév a problematikus.27. please? Could you come here? Would you mind coming here? Will you be good enough to come here? Will you be so kind as to come here? Would you be so kind as to come here? 30. UDVARIASSÁG Miután az angol nép hagyományainak megfelelően alapvetően udvarias. You are to congratulate him. 29. Úgy volt. Pl: 2. vacsorázik. Fuss be az ajtón át! 28. Come here. Will you come here. mint inkább az ebből képzett ige. Át tudsz jönni az erdőn? Sikerült átmennie a jégen. Soha többé nem láthatta a feleségét. Például: Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner.

A Trabantom papírból készült. The cause of the pile up was bad weather. AZ OKA VALAMINEK Kétféleképpen fejezheted ki (többek között) a) the reason for / why b) the cause of A reason után akkor használj for-t. A távozásának az oka nem magyarázható. vagy Gerund követi. A tömegkarambol oka a rossz idő volt. 80 . Például: Beer is made from barley and hops. Például: The table is made of wood. three-eared girl. Év végére kellet volna felépíteni az új utat. hogy nem lesz kész) His plane was to have landed at six. ha azt főnév. The boy was not to enter the pub. 18 éves) semmiféle módon ne módosítsd. Például: I live in a ten-storey house. ha mellékmondat áll utána. The reason for his leaving can’t be explained. (de már most biztos.4. pontosabban leggyakrabban a made.ha az eredeti anyag nem ismerhető fel. félszemű. vagyis ne rakd többes számba. one-eyed. vagy from. Láttam. I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. lehet of. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak. mert éhezem. Wine is made from grapes. My Trabant is made of paper. 32. Az. Első szerelme egy 16 éves. félszemű Bill stb. Tízemeletes házban élek. Azért vagyok itt. Például: The reason for the accident was speeding. Egy dolgot esetleg tehetsz: a főnév után használhatsz -ed ragot. 18 éves szexbomba. A baleset oka gyorshajtás volt. háromfülű lány volt. Az asztal fából készült. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszerű. hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak. Pl: 5. de még mindig München-ben van. vagy egyébbe. 33. Made from . hogy miből készült. Kellett volna (a jövőben): Work on the new road was to have been completed by the end of the year. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. His first love was a 16-year-old. csak te meg én? Lehetőség: The book was not to be found. Pl: Kérdéseknél Shall I/we-hez hasonlóan “Nyak. -nyek” At what time am I to be there? Are we to live in a small island? Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk.ha az elkészült dolog eredeti anyaga vizuálisan felismerhető. Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family. Néhányan azt gondolják. A könyvet nem lehetett megtalálni. Made of . A sör komlóból és árpából készül. mint pl. és akkor why-t. A fiút nem engedték be a kocsmába. (most 5 óra van) 31. The cause of writing this book is simple. A bor szőlőből készül. ezeknél a szerkezeteknél az. egyszobás lakás. félszemű. A lényeg. Pl: 6. hogy a jelzős szerkezet főnevét (egyszobás. JELZŐS SZERKEZETEK A cím alatt olyan szerkezeteket értek. KÉSZÜLT VALAMIBŐL Az alapige a make. but it is still in Munich. The reason why I am here is that I’m starving.

A magányosok gyakran felidézik gyerekkori emlékeiket.a vakok the rich . This is such a difficult question. SZEGÉNYEK..fail to do sg.. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again. He succeeded in getting the data.a mozgássérültek Pl: The rich managed to save their wealth. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look. 35. The lonely often call up their childhood memories.a gazdagok the disabled .. He failed to cut the grass with that old lawn-mower. illetve How Az ilyen/olyan esetén ugyancsak két lehetőség van. illetve so.. Speciális TV műsor van a süketnémák számára. Például: What nonsense! What a stupid guy that sergeant is.34. Például: She managed to pass the exam. OLYAN. s lesz belőle: the poor . úgymint: such. How. Micsoda nő! Milyen gyönyörű nő! Olyan öröm dolgozni vele. mert a magyarhoz képes másképp kell kifejezni őket. Sikerül manage to do sg. illetve so akkor használandó. What és such használata akkor kötelező. ILYEN. ha főnévre. hogy határozatlan névelőt (a) tesznek ilyen szerkezetben olyan főnév elé is. illetve szerkezeteket használd. illetve a fentiek tagadó formában. I was able to repair the car. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal. Sikerült átmennie a vizsgán. SIKERÜL .. able to do sg.. There are more and more places of work for the disabled. vagy melléknévvel bővített főnévre vonatkozik. At last I managed to get out of this rut. 36. MILYEN. Azért érdemes külön foglalkozni e kategória képviselőivel. Sikerült megjavítanom a kocsit. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetéséből. GAZDAGOK stb.NEM SIKERÜL Fenti kifejezésre a következő angol szavakat.. mely pedig megszámlálhatatlan. A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat. ha kizárólag melléknév áll utána. Erről egyébként a névelők tárgyalásakor már olvashattál. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból. The poor can never keep up with the rich..a szegények the blind . Ez olyan nehéz kérdés. Például: How clever you are! You are so beautiful! Milyen okos vagy! Olyan gyönyörű vagy! Vigyázz! Gyakori hiba. Nem sikerül . Sikerült megszereznie az adatokat. Például: What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure. csupán egy the határozott névelő előzi meg. What weather! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az őrmester! Nyáron oly gyönörű voltál! Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda idő! 81 . succeed in doing sg. Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára. A milyen/micsoda kifejezésre (Micsoda nő!) felszólító módban két szó közül válogathatsz (természetesen nem tetszés szerint:) What. Ugyanis anyanyelveddel ellentétben nem szabad többesszámba tenni a melléknevet. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi fűnyíróval. There is a special program on TV for the deaf and the dumb.

The person who is green with envy is my brother-in-law. ugyanis a “Mire késztet egy tank meglátása” helyett a “Mit csinálsz. The one who. mégpedig elsősorban "Ha meglátom…". The sooner you arrive the more cakes you’ll get. míg a lámpához nem érsz. akit a sárga irigység emészt. 39. Ezt csak akkor teheted. Minél kopaszabb vagyok. He kept glancing over his shoulder.. The balder the more attractive I am. annál jobb. Egyre csak mondogatta/hajtogatta... ha a make szenvedő szerkezetben van: Például: He was made to leave. 40. Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztől a levegőbe ugrálok.. ha meglátsz egy tankot?) A make ige jelentése többek közt: késztet.37. Te voltál az. Aki nem lép egyszerre. Feltételesnek tűnő mondatokat is kiválthat make.. hogy KEEP SMILING? Ez azt jelenti. EGYRE CSAK (KEEP + ing) Ugye ismered azt a jelvényt. "Ha meghallom…" kezdetű mondatokat: Például: The sight of blood makes me sick. 82 . nem lehet olyan rossz ember.Mi késztette arra. adja át. hogy a make utáni igét to + infinitive-be teszed: What made him to do that? . The longer the better.. Az. You were the one I trusted above all. MINÉL. alak + ing-gel. Például: The more money you have the happier you live. 38. Minél hosszabb. Amit a magyar hasonló szerkezetekkel. annál vonzóbb vagyok. Menj addig. The child keeps pestering me to take him to the fun fair.. Leggyakoribb hiba e mondatok alkotásánál az. illetve the person who angol szerkezetek alkalmasak az aki kifejezésére. Pl: The one who likes animals can’t be that bad. azt az angol keep + ige 1. -get képzővel fejez ki. annál boldogabban élsz. vagy -gat.) The one who can hear it should transmit it. annál több sütit kapsz. hogy “ne hagyd abba a mosolygást”. a sógorom. Az alkohol elveszi az ember eszét. aki szereti az állatokat. MAKE (Mi tesz boldoggá? Mit csinálsz. holott a helyes mondat így hangzik: What made him do that? Ne használj tehát make-es mondatokban to + infinitive-et. Aki hallja. szívem büszkeséggel telik meg. Why do you keep bugging me? Miért nyaggatsz már? Keep going till you reach the traffic light. AZ. He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. Bocs. Például: She kept saying. rosszul leszek. hogy megvárakoztattalak. hogy ezt tegye? . Állandóan nyaggat a gyerek. (kb. hogy vigyem ki a Vidám Parkba. A make helyes használatához azonban nem árt tudni a ronda-magyar tükörfordítást. akiben mindenek fölött megbíztam. Minél több a pénzed. ha meglátsz egy tankot?” mondatok terjedtek el. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride.. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. A válla fölött nézegetett hátra. nem kap rétest estére. Ez persze így magyar mondatokban ritkán fordul elő. Alcohol makes people lose control. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy. Ha vért látok. I’m sorry to keep you waiting. hogy menjen el. Az.ANNÁL Következőképp kell képezni: The + középfok … the + középfok (melléknév középfoka természetesen). AKI. Rávették. “egyre csak mosolyogj” stb. esetleg he who. Minél hamarább jössz.

because the light bulb is missing. Az a szokásom. és ezért kéne valamit tenni stb. Be careful. Azt tanácsolom. a missing szóval. ha lekopnál? If you take my advice. I've got into the habit of driving very fast. There's no need to be rude. Why don't you ask him what's upsetting him? Miért nem kérded meg tőle. hogy kávét iszom reggelire. A széknek hiányzik az egyik lába. If I were you. az asztal nem áll meg. hogy gyorsan vezessek. ha meglátsz egy csótányt? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. I recommend you to make a comprehensive policy on your car. hogy sört ebédelek. ha nagyot hallasz. Izzadni kezdek.Egyéb pl. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. Vigyázz. It would be better if you kept your money in a bank. TANÁCSADÁSOK Minden kommentár helyett felsorolást kapsz azokról a szerkezetekről. Ha rám hallgatsz békén hagyod. mert a villanykörte hiányzik. I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown. ha valamiről leszokott. If the legs are missing. 42. ha abbahagyná az ivást. Ha neked lennék. ha fölállnánk és elmennénk. I think you should give up smoking. ha kiküldenéd a gyerekeket. Most hiányok különböző módozatait és az ehhez kapcsolódó logikai következményeket ismerheted meg. Rászoktam arra. The sound of the bells makes me remember my childhood. ha a pénzét bankban tartaná. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet. melyek tanácsadás céljaira kiválóan megfelelnek. hogy későn keljek. The car has got one of the bumpers missing. The chair's got a leg missing. Az a szokásom. itt hiányzik egy lépcső. Rászoktam. ha meghallod a zongora hangját? 41. hogy csak kevés van belőle. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. Nem kell mindjárt durváskodni. I've got into the habit of saying "good morning" to my neighbour. keresnék magamnak egy barátnőt. Jobb lenne. hogy köszönjek a szomszédomnak. Azt hiszem. Ha valami hiányzik. there's a stair missing. ha meglátok egy miniszoknyás lányt. Erősen köhögsz. hogy mi izgatja? Why not look it up in the dictionary? Miért nem nézed meg a szótárban? How about beating it? Mi lenne. a get out of the habit of-ot használd. Azt javaslom. I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing. míg ha valakinek valamilyen jelenleg meglévő szokását kívánod kifejezni. you'll leave him alone. LESZOKTAM Ha azt akarod kifejezni. It would be a good thing if we got up and left. RÁSZOKTAM. Pl: I've got out of the habit of getting up late. Lehet. 83 .: What does the sight of a cockroach make you do? Mit teszel. Leszoktam arról. You are getting a smoker's cough. hogy CASCO-t is kössön. You'd better send the children out. többek között be in the habit of használható. Nem megy a világítás. el kéne menned a fogorvoshoz. the table won't stand up. Jobban tennéd. get into the habit of használandó. hogy pihend ki magad. hogy vegyél hallókészüléket. I am in the habit of drinking beer for lunch. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. What does the sound of a piano make you do? Mit teszel. I'd find a girlfriend. illetve az ezzel alkotott szerkezetekkel operálhatsz. Leszoktam arról. Pl: The light doesn't work. hogy reggelenként fürödjek. It would be advisable for you to give up drinking. ha idegösszeroppanásod van. Azt javaslom. Pl: I think you ought to go to the dentist. Jó lenne. HIÁNY Ha valami hiányzik. I got out of the habit of having a bath in the morning. Ha hiányoznak a lábai. The transistors are missing from the pocket radio. 43. Tanácsos lenne. annak több módozata is lehetséges. hogy valaki fölvett valamilyen szokást. úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást.

Például: I'm sorry. úgy szükséges valamit tenni. tehát need. Flowers can't do without water. Nincs pénze. így kölcsön kellett kérni. Don't tell lies. csak épp kevés van belőle. Momentán abszolute nincs nálam gyufa. A házat ki kell takarítani. Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. Ha valami azért hiányzik. I could do with a shower. Az egész autót újra kell dukkózni. Hamarosan elfogyott az ital a bulin. vagy can't survive szerkezeteket használd. b) kinek mondta. nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. Ki kell hagyni száradni a fát. Az ablakokat meg kell javítani. The batteries want replacing. The whole car needs re-spraying. The boy told the girl to plight their troth (Ő) mondta (nekem). Sajnálom. Elfogyott a borunk. We soon ran out of drinks at the party. I could do with a short walk. so they had to borrow some.Amennyiben a hiányosságokat pótolni kívánod. hogy találkozunk éjfélkor. She can't survive without two cars. Amennyiben valami nem hiányzik teljesen. We've run out of wine. Ne hazudj! 84 . Pl: I've got such a headache. illetve SAY Tell-t akkor használj. Az elemeket ki kell cserélni. vagy épp fogyóban van. I'm right out of matches. Pl: Are you short of glasses? They were short of ashtrays. ha nem áll rendelkezésedre három információ (elsősorban persze kifejezésekről van szó). Nagyon fáj a fejem. TELL. A virágokat meg kell öntözni. A füvet le kell vágni. Nem tudok meglenni nélküled. melyet magyarra ráfér szóval célszerű fordítani. c) mit mondott. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. Jól esne egy zuhany. Egy-két kivételes esetben akkor is lehet tell-t használni. vagy (right) out of szerkezetet használd. Például: She told me to meet her at midnight. but I've run out of cigarettes. olyan kövér vagyok. I could do with a slimming course. The grass needs to be cut. Azt mondja. a run out of. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül. At the end of the month I'm always short of money. He told her the story of his life. Ha valami nélkül nem tudsz meglenni. I can't do without you. vagyis: a) ki mondta. Rámférne egy fogyókúra. a can't do without. The flowers need to be watered. The windows want reparing. I am so sticky. A virág nem tud meglenni víz nélkül. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. ragadok a kosztól. She is out of money. de elfogyott a cigarettám. Például: The wood needs drying out. 44. Fentiekhez hasonló jelentést hordoz a could do with szerkezet. Elmesélte neki élete történetét. Humans can't do without oxygen. rámférne (jól esne) egy kis séta. ha az ige kapcsán három információ áll rendelkezésedre. The house is in need of cleaning. I am so fat. mert elfogyott. Pl: He says he can't survive without ten hours' sleep. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem. vagy want + GERUND szerkezetet használj. short of a megfelelő szerkezet. A fiú mondta a lánynak.

SUGGEST Mint jól tudod.Say akkor használatos. He said that it was fun to make love in the sun. Ilyenkor általánosságban beszélsz (bár a mondatból többnyire kiderül. They suggested leaving early. amennyiben a mondatban nincs új alany. ain't it?". Suggest ige után használhatsz Gerund-ot.) A következőképpen írd le egy angolnak: 12th December. A menést javasolta. "You are a genius". hogy: Például: I advise you to stay here. A dátum mondjuk 1954. teljesen jó. hogy menjek el. december 12. "Nice day. Azt javaslom. 1954 És a következőképpen mondd neki: The twelfth of December. Például: She suggested that we go/should go/went. hanem egyenesen borzalmas is. addig az: I suggest you to stay here nemcsak hogy hibás. Béla said to Marci. mit mondott. hogy ne rúgj be. Szép időnk van. hogy itt maradj. Ninteen Fifty-four. hogy ha van rá mód… vagy: Például: a) ki mondta. Csak azt akarom mondani. csak ez pontosan nincs benne a mondatban) (Ki tudja?) Amennyiben a mondatba be akarod tenni az új alanyt. Azt mondja. hogy remek dolog a napon szerelmeskedni. (vagyis hogy feltehetően mi menjünk. ha csak két információ van az ige körül: a) b) Pl: ki mondta. Például: She suggested going. Azt javasolta. 45.) 46. He says he's busy. Juliska said. hogy ezt az igét nem használhatod olyan formában. (Amanda Lear) Azt mondta. úgy kizárólag mellékmondatot használhatsz. I suggest that you don't get drunk. Azt javasolta. a suggest ige jelentése: javasol. Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. az az. vagy December 12th. DÁTUMOK A dátumokat az angolban másképp kell írni és megint másképp kell olvasni. nemde? – mondta Juliska. Azt tanácsolom. I only want to say if there's a way (Superstar). hogy nem ér rá. vagy December the twelfth. 85 . vagyis nem követheti TO + Infinitive. mint mondjuk az advise-ot. b) kinek mondta (ilyenkor to prepozíciót rakj az elé. (Láthatod. He suggested that I should leave. hogy a mellékmondat többféleképpen építhető fel. (Az én születésnapom. akinek mondta). Nineteen Fifty-four. hogy menjünk el. Azt javasolta. hogy korán induljak/junk/janak. Amit viszont talán kevésbé tudsz. hogy miről van szó). 1954. Míg tehát az a mondat.

vagy rosszul magát: b) egészségileg. Például: We had a very good time at the party. Tehát választ nem kezdhetsz úgy. hogy nem tudod. vagy detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs subtenancy lodgings rented room co-tenancy családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet albérlet albérlet albérlet társbérlet Még csak annyit: olyan angol kifejezés. hogy family-house nincs. hogy a feel után sose használj visszaható névmást (pl.) Le akarsz ülni? Nem. és arra különösképpen vigyázz. Az alábbiakban – inkább csak ötletszerűen – néhány lakásfajta angol nevével ismerkedhetsz meg. thank you. please.és lakásfajták angolra fordításakor. (Ez ráadásul nem is thank you. myself). A hét végén már jobban fogja érezni magát. mely sajnos helytelen. Például: house. Köszönöm. tehát egyszerűen csak house-t mondj. ÉRZI MAGÁT Az ember két szituációban érezheti jól. hogy Thank you. THANK YOU Gyakori hiba. a) hangulatilag. Utóbbi esetben a feel well/feel unwell kifejezés helyes. Előbbi esetben a have a good/bad time. vagy félmondat végére. hogy a feni kérdést szó szerint fordítják angolra. hova is kell tenni egy mondatban a hála kifejezésére szolgáló Thank you szerkezetecskét. 50. Nagyon jól éreztük magunkat a bulin. HOGY HÍVJÁK? Gyakori hiba. Would you like to take a seat? No. nem vagyok fáradt. Például: How are you? Fine. mindig a mondat. s ennek következtében How do you call…? kérdés jön létre. Nos. At the end of the week you will feel well. I'm not tired. thank you. HÁZAK ÉS LAKÁSOK Meglehetős kuszaság tapasztalható a különböző ház. D'you wanna drink something? Yes.47. aki kihúzza a fogadat? Hogy hívják ezt a gépet? 49. 48. vagy a have fun kifejezést használd. Fenti kérdés helyesen így hangzik angolul: What do you call…? Pl: What do you call the person who takes out your tooth? What is this machine called? Hogy hívják azt az embert. 86 .

It is no use waiting any longer. Két narancs látható a festményen.51. Ha a több szó megfelel a számos szó értékének. míg a másodikban a more-t. MA REGGEL. at minden egyéb esetben használatos. Több. 87 . melyek után ing-es alakot. hogy valaminek a végén. Több órája várok rád. There are two oranges in the picture. Tegnap érkezett Maggie Budapestre. vagy nagyobb városba érkezik. mint – more than. vagy in. vagy in prepozíciót. Például: There is a nice married couple in the photo. mint 3 órája várok rád. míg az utóbbi azt. ha a by és a car szavak közt semmi egyéb nincs. NÉHÁNY PREPOZÍCIÓ Arrive (megérkezik) ige után sose használj to-t. Kocsival szó angol fordításakor használhatsz by. b) több. Például: They went to the zoo by car. hanem úgy.NEM ÉRDEMES E kifejezés angol megfelelője a worth.. Végre megérkeztünk az állomásra. hogy today evening. In the end nobody stayed on the stage. hogy végül. hogy more-t csak akkor használhatsz. Például: It is worth buying this Mercedes. Például: I have been waiting for you for several hours. Például: Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. ÉRDEMES . TÖBB E magyar szó kétfajta szövegkörnyezetben is használható: a) több órája várok. Kocsival mentek az állatkertbe. vagyis nem összehasonlításról van szó. At last we arrived at the station. MA ESTE stb. Ebből tehát az következik. Az első esetben angolul a several kifejezést használd. Érdemes megvenni azt a Mercit. vagy a use szó. Az előadás végén mind elmentek a kocsmába. mint három órája várok. Fenti kifejezéseket ne úgy fordítsd. Végül senki nem maradt a színpadon. Pl: At the end of the play they all went to the pub. At the end – in the end Az előbbi kifejezés azt jelenti. Előbbit akkor. Képen. a helyes prepozíció at. vagyis több. morning stb. ha valaki egy országba. 52. In-t használj akkor. We went to the zoo in my car. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. 53. vagy fényképen használata esetén. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. utóbbit pedig akkor. ne az on. hogy: this morning this afternoon this evening tonight 54. I have been waiting for you for more than 3 hours. ha összehasonlítasz. my car). hanem az in prepozíciót használd. Nem érdemes tovább várni. ha a car valamilyen szóval bővítve van (pl. vagy a mondattól függően főnevet kell használni. akkor csak a several szó alkalmazása helyes.

Úgy dolgozik. hogy a bébi aludni tudjon. It is too windy for us to sail now. The tea was too hot for the fly to beat the world record. Tagadó mondatokban didn't want to (nem akart) helyett: I wouldn't let her prick my nose. Például: You're just like my mother-in-law. hogy fölszúrja az orromat.) Az mégpedig. ha nem lenne zöld. Feltételes mondatokban: -na. (pl. That beer is too much for me to drink. 3. hogy megigyam. hogy most vitorlázzunk. 1. Az utca túl sáros ahhoz. mégpedig úgy hogy a második tagmondat hogy szóval kezdődik. (Pl. Pont olyan kedves vagy. hogy megértse.55. The train was not slow enough for him to jump on. hogy egy szót is kinyögjön. Túl részeg ahhoz. hogy fel tudjon ugrani rá. You're just as nice as my mother-in-law. 88 . míg az as azonosít. hogy…) a második tagmondat angolban mindig főnévi igenévvel kezdődik (to do). (Tehát nem as…as. mint az anyósom. 56. hogy a jövő héten majd meglátogat. mint az anyósom. hogy a like hasonlít. 2. illetve as között. egy gyarmaton) 57. hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra. 4. illetve AS…AS A két összehasonlítás közt a különbség az. Nem voltam hajlandó megengedni neki. Amennyiben a két tagmondat alanya különböző (vagyis a villa túl drága ahhoz. Túl hideg van ahhoz. Például: He works like a slave. Függő beszédben will helyett (amennyiben a főmondat múlt idejű): He said he would visit me the next week. Azt mondta. az AS…AS-nél egy melléknév is használatos. A tea túl forró volt ahhoz. mint egy rabszolga. A vonat nem ment elég lassan ahhoz. hogy én megvegyem). Pl: The street is too muddy for Pisti to cross (it). vagy eléggé (enough) található. Pont olyan vagy. Nem elég okos ahhoz. LIKE. -ne… I would eat it if it wasn't green. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. Múltban történt rendszeres. WOULD jelentései Itt-ott már volt róla szó. Túl nagy a szél ahhoz. hogy a légy világcsúcsot ússzon benne. Megenném. minden nap fociztam. Túl hangos a zene ahhoz. He works as a slave. (de nem rabszolga) Rabszolgaként dolgozik. Elég gazdag ahhoz. mégpedig like. He is too drunk to speak. a második tagmondat alanya elé for-t kell tenni. The music is too loud for the baby to sleep. hogy megvegye a villát. most összefoglaljuk a leggyakrabban használt jelentéseket. When I was a kid I would play football every day. TOO és ENOUGH Amennyiben olyan jellegű összetett mondattal hoz össze a sors. Például: He is rich enough to buy the villa. hogy… vagy Nincs elég meleg ahhoz. hogy a LIKE esetében nem melléknévvel hasonlítasz össze. Van egy másik különbség is. She is not clever enough to understand it. melynek első felében túlságosan (too). gyakori cselekvéseknél: Amikor én még kissrác voltam.

míg a way inkább elméleti. az út pedig zsúfolt. ha a mérete jó. JÓL ÁLL (suit. amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. Az út hosszú volt. Olyan blúzt vett. ha a függöny megy a tapétához. mint kölcsönadni. That hair style suits you. amelyik megy a fotelhez. Hű de jól áll az a mini szoknya! Igazán jól áll ez a frizura. a padlószőnyeg színe a fotelhez stb.kölcsönad Úgy jegyezd meg.58. Madam? I've got to buy a curtain that matches the armchair. match) Ha egy ruha oly módon áll jól valakin. hogy a road fizikai értelemben vett út. a stílusához stb. hogy kölcsönkérni mindig baróbb dolog. Vonzatok: borrow money from Joe lend money to Joe. ÚTON (road. akkor fit. hogy megy az egyéniségéhez. She's bought a blouse that goes with her pants-suit. Does that blouse fit you. Jó lesz méretileg az a blúz? Olyan függönyt kell vennem. KÖLCSÖNKÉR és KÖLCSÖNAD Ezt mindig összekeveritek! borrow . vagy match (Ez utóbbit használd akkor is. Sokszor azonban (elsősorban szóösszetételeknél) a way is lehet fizikai út: Például: motorway – autósztráda highway – főút railway – vasút (a sínek) 60. Jó a farmer mérete. That pair of jeans fits me. fit. vagy lend Joe some money Bankkölcsön: loan lakást kiad: let (rooms to let – kiadó szobák) rent out (She'll rent out her flat) Bérel valamit: rent (hosszabb időre) hire (rövidebb időre) Bérleti díj: rent 89 .) Pl: That mini skirt really suits you. ha pedig két ruhadarab egymáshoz (például a pulóvered a szoknyádhoz) akkor go with. Tehát: gravelled road – murvás út dirt road – földút on the way to the office – úton az irodába rutted road – földút asphalt road – aszfaltút Például: Can you tell me the way to Denton Cottage? Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? (Czobor – Horlai) The way was long and the road was busy. akkor a suit szót használd.. 59. go with.kölcsönkér lend . illeve way) Alapvető különbség az.

A második mondatban már tudtuk. hogy a zászló alatt álló úttörők énekelnek. azonban sokkal gyakoribb a fenti típusú mondatok There-rel történő kezdése. There is a truncheon in the policeman's hand. Tehát gyakoriak az olyan mondatok. The policemen are looking at the girl. A macska szereti a romantikus történeteket. úgy is mondhatod. vagy valamennyi ideig. Hű. hogy a magyar óta használatakor since-t mondasz. Egy kislány áll a sarkon. The pioneers are singing. A since időpont kezdetet: február óta. hogy van/volt/lesz (egy könyv van az asztalon. The cat likes romantic stories. A light was in her eyes stb. -e. Például: since morning for six months reggel óta hat hónapja Van. He was a soldier for two years. emiatt a mondat the-vel kezdődött. A for tehát időtartamot jelöl: két hete. az egy kaszáspók! Nyuszi ül a fűben. There are three pioneers standing… És ha ez a három úttörő énekel. A for jelentése: valamennyi ideje. mióta megnősült stb. esetén pedig for-t. Gumibot van a rendőr kezében. akkor there-rel kezdd a mondatot. tíz perce. négy éve. éjfél óta. There are two policemen sitting in a Zsiguli. Egy macska kacag a háztetőn. az előbb még volt kávé a kredencben. 62. ahol két there is van egy mondaton belül. és az a valaki nem the-vel kezdődik (a girl – the girl). így there-rel kezdtünk. de az esetek többségében számíthatsz rá. The girl is wearing a mini skirt. Elsősorban Present Perfect Continuous-os mondatokban használjuk: Például: She's been sleeping for 6 hours. mikor ez nem jön be (hetek óta – for weeks). Egy pók van a falon. Fény volt a szemében. Az úttörők énekelnek. A legegyszerűbben úgy tudod megkülönböztetni őket. Például: I studied the piano for two years. akkor is kezdhetsz there-rel. hogy –ig. akkor: The three pioneers are singing. Hat órája alszik. vagy amióta elköltözött. -a.61. Nézd a következő mondatpárt: Például: There are some pioneers standing under the flag. Természetesen ha három úttörő áll a zászló alatt. Két rendőr ül egy Zsiguliban. Lesz még szőlő. valaki csinál (csinált) valamit. Amikor olyan dolgokat akarsz közölni. hogy: A rabbit is sitting in the grass. 90 . ha veszel). hisz nem tudtuk melyik úttörőkről van szó. -je. lesz még lágy kenyér. Például: There is a girl standing on the corner. A rendőrök a lányt nézik. She's been sleeping since morning. ce. 1973 óta. it's (a) daddy longlegs. Ez a there csak formájában ugyanaz mint az ott jelentésű there. There is a photo there. Úttörők állnak a zászló alatt. There is a cat laughing on the roof. A kislányon mini szoknya van. Ha tehát valamiről szimplán megállapítod. Hey. A for ezenkívül jelenti még azt is. The truncheon is black. A gumibot fekete. -ca. vagy –et.. Két évig tanultam zongorázni. Két évet volt katona. megint lesz kávé. hogy: Az első mondatban nem az úttörők álltak a zászló alatt. SINCE és FOR A since jelentése: óta (eltekintve azon esetektől mikor mivel). -ja. THERE IS/ARE/WAS/WERE/WILL BE There is a spider on the wall. – Van ott egy fénykép. ami eleve kizárja a there használatát. Reggel óta alszik.

ha nem mondod meg neki. vagy hall igével. when the guests arrived. Alig indultunk el. aki jobban tenné: I. ha becsukod a szemed. I saw the train come. hogy: Alighogy befejezte a terítést már meg is jöttek a vendégek. 65. You'd better not have left. máris zuhogott. miáltal az első tagmondat szórendje megfordul (had she finished). ha nem mész el. Hallod. No sooner had we sat down than we found it was time to go. Jobban tetted volna. majd az ige első alakja to nélkül. de egyszerűbb. Alig ültünk le. ahogy ott áll. hogy elhagyta a házat. Még sosem láttam sírni. Jobb lenne. I'd better sleep.63. Hallottam. Hallom. alak. Tehát gyakran emelik ki a hardly. hogy: I saw that the train was coming. Még egyszer hangsúlyozom: to-t ne tégy a come elé. Ua. hogy a második tagmondat igéjét nem teszed külön igeidőbe. 64. mely mondat második felében szintén cselekvés van (Láttam. ha most hazamennénk. jön). Láttam. I've never seen her cry. Alig jött meg. (Tehát itt sincs to. no sooner esetén than van. hogy már mennünk kell. Alig kezdődött a meccs. jobban tetted volna. You'd better not tell him. Angolban úgy tudsz rövidíteni. illetve no sooner szavakat a mondat elejére. Alak (jobban tetted volna. ha aludnék. JOBB LENNE. Vigyázz! A hardly esetén középen when. hogy zörög a sárhányó). ALIGHOGY…MÁRIS Időnként használunk olyan jellegű mondatokat. hogy ott állank kéz a kézben. a mondatnak mind a két felét ragozod (láttam. vagy ige 1. máris mennie kellett. alakba. Például: You'd better have closed your eyes. hogy valaki kopog. LÁTTUK. Múlt idő: had better have + ige 3. Az a mondat sem rossz. ha had better-t használsz. HALLOTTUK (see és hear) Amikor magyarban két tagmondatból álló mondatot mondasz lát. Például: You'd better not put on your dress. I saw the train coming. Jobb lenne. Nobody heard him leaving the house. Tagadás esetén: had better not + ige 1. mint bármi mást (You'd better use had better). We'd better go home now. (Beatles) I can hear someone knocking. Hardly had she finished laying the table. Jobb lett volna. ha nem öltöznél fel. ha az egyszerűbbet használod. Jobb. Például: Nobody heard him leave the house. HA (HAD BETTER) Jobb lenne ha-.) Összevontan: 'd better. jobban tennéd ha…. máris defektet kaptunk. Láttam. hogy jön a vonat. No sooner had the game begun than it started raining. mikor láttuk. I saw them standing hand in hand. Pl: Hardly had we started when the car got a flat tyre. hogy dobog a szívem? 91 . Can you hear my heart beat? Senki nem hallotta. Azzal kezdd. hanem –ing-es alakba. ha…esetén jobban teszed. No sooner had she finished laying the table than the guests arrived. Jobban tenném. ha…) Rosszalló értelmű és ritkán használt. Joe. you. And I saw her standing there. Hardly had he arrived when he had to leave again. ezután had better (és nem would better).

seems to… is said to…stb. (épp most) A jelentések szerint K. hogy K. seems to be looking for a battlefield. K. Ezután az alábbi kifejezések jöhetnek: seems. AZT MONDJÁK RÓLA. is reported to have left for the castle. Tavaly még úgy tűnt. akkor: K. is thought. Azt mondták.-ról. Azt mondják K.66. is said. K. hogy K. Épp indulni készültem (azon voltam. csatamezőt keres. is thought to know the king. Nem akartam én megenni. seemed was believed stb. Úgy vélik. seems to have lost his horse. seemed to know the gate locking password. is supposed stb.). mikor rákezdett az eső. is believed. is said to have been a lady-killer when he was young. ismeri a királyt. Az ilyen jellegű mondatok első szava K. A jelentések szerint K. I was just about to taste it. K. stb. K. Úgy tűnik. gyáva. A JELENTÉSEK SZERINT… Válasszuk ki mondjuk Krisztofórót. Például: Were you about to leave? Épp menni készültél? Were you going to leave? Ua. a várba ment. K. elvesztette a lovát. hogy K. Azt mondják. lesz. when the rain began to fall. K. AZON VAN. was said to be a coward. épp csak azon voltam. to have known. hogy K. hogy milyennek tűnik. is reported. hogy K. csatamezőt keres.: Azt mondják. 92 . aki úgy tűnik. Pl: Last year K. gyáva. Ezt követi a főnévi igenév TO-ja. hogy elinduljak). vagy csinált valamit. most tűnik úgy stb. Amennyiben Krisztofóról egy hónappal ezelőtt mondták. is said to be a coward. Fenti mondat going to-val is mondható: I was going to start. Úgy tűnik. is reported to have a horse. Ha akkor volt olyan. Eddig tehát: K.. hogy K. nem is olyan gyáva. hogy K. egy gyáva.…aki a jelentések szerint…stb. Feltételezik. hogy…. a remek mesefigurát (a továbbiakban K. Attól függően. when the rain began to fall.-nak van egy lova. hogy. Pl. to have lost stb. was reported to have a horse. hogy fiatal korában nagy kujon volt. akkor infinitive-vel folytasd a mondatot. folytasd a mondatot: Például: K. K. Jelentették. tűnt úgy. hogy K. K. ÚGY TŰNIK. K.-nak van egy lova. mit mondanak róla stb. HOGY (to be about to) Ez csak egy egyszerű kifejezés. hogy megkóstoljam. akiről úgy tudják. 67. az infinitive perfect alakba kerül (to have been. – I was about to start. I wasn't going to eat it. ismeri a kapuzáró jelszót. csinált valamit stb. de korábban volt valamilyen. Amennyiben most mondják. Úgy tűnik. amikor mondták..) Pl: K.

elvesztette a lovát. One goose neck is said to be better than two hen necks. K. KÉRDEZ vagy KÉR (ask) Angolul mindkét szó ask. megszökött lovastul. Ha valamit kérsz. Pl: It took them two hours to take the smile off his face. 69. hogy levedd azt a szoknyát? Tehát: take + valaki + to (Top Secret) Egy hét is beletelt. akkor: K. How long will it take you to take off that skirt? Meddig tart már. 93 . He asked me for some raspberries. K. hány óra. Ez mind a négy fenti esetben előfordulhat: Például: Azt mondják. There seemed to be a few more left. Meddig tart már. was reported to be wanted by the police. Csak az tartott két órát. hogy K. és a mondást. Azt hiszik róla. Úgy tűnik.. hogy külföldi. míg a mosolyt levakarták az arcáról. She is believed to be a foreigner. Mindennek tetejébe a to + infinitive. Órát kérj tőle a születésnapodra. Megkérdeztem a címét.-t otthagyta a lova. vagy csinált valamit. Úgy tűnt. seemed to have known the gate opening password. hogy K. K. mikor elvesztette. hogy K. MEDDIG TART? VAGY FÉL ÓRÁT (take) Ez is csak egy kifejezés. She is said to have been less than fourteen when she lost it. hogy kicseréld azt a zárat? Két perc alatt ott voltam.-t minden gyerek szereti. becsukták az ajtót. This sentence is said to be the last one. Jelentették. bent volt a várban. hogy dolgozunk.-t körözi a rendőrség. Málnát kért tőlem. We were thought to be working. DE! Ha kérdezel: I asked Joe his name.-val csinálták. mondták róla stb. 68. It took Joe a week to paint my room. amit kérsz. Néhány egyéb (nem K.Ha a múltban tűnt úgy. Például: I asked him his address. Azt mondják. Azt hitték. Azt mondják. K. Például: K. K. hogy K. K. ez már az utolsó mondat. Úgy látszott. tehát úgy tűnt. Jelentették. Pl: It seems to be boiling. hogy K. tedd be a for-t az elé. hogy ismerte a kapunyitó jelszót: Azt mondták. Ask him the time. mire Józsi kifestette a szobámat. He is supposed to be hiding in the country. hogy K.-t legyőzték.-s) példa. hogy van még hátra egy pár. Ask him for a watch for your birthday. Ha kérsz: I asked Joe for some money. Azt mondják. csinálta. hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. Úgy tűnik. is said to have been deserted by his horse. A különbség tehát a for. 14 éves sem volt. vagy to + perfect infinitive még szenvedőbe is kerülhet ha a jelentések szerint nem K. tűnést megelőzően volt valamilyen. How long does it take you to change that lock? It took me two minutes to get there. was said to have lost his horse. hanem K. was reported to have run away with his horse. The door seemed to have been closed. Feltehetően vidéken bújkál. seems to be loved by every child. Úgy látszik forr. seemed to have been defeated. Kérdezd meg tőle.

KÉT ÉVE NEM LÁTTALAK A már tanult: I haven't seen you for two years mellett It is kiemelésével is lehet kezdeni. Ezer éve nem találkoztam velük. 73. használhatsz –ing-et (prefer singing). Helyette: prefer. Jobb szeretem a sört. mint a bort.) Hour – egy hatvan percből álló egység (2 hours – két óra [120 perc]). Például: It is 5 hours GMT. a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc. Jobb szeretnek futni. hogy: She dances well. He prefers getting up late. Nyelvekből jó. amikor a köznyelv o'clock-ot mond. one lesson is 45 minutes. He prefers to get up early. de talán gyakoribb a She is good at dancing. Hány óra van? Lesson: tanítási óra. Például: With us. ébresztőóra. Ha prefer után összehasonlítasz mindig –ing-et használj: I prefer singing to acting. Jobb szeret későn kelni.70. DE JÓL TÁNCOLSZ! (good at) Az ilyen jellegű mondatokat úgy is mondhatják. 94 . AZ ÓRA A watch és a clock tárgyak. Jobb szeret korán kelni. (Greenwich Mean Time) Greenwich-i idő szerint 5 óra van. He's very good at driving. Az o'clock akár el is hagyható: Let's meet at six. mint úszni. Például: I prefer beer to wine. mindig to kövesse: Például: I'd prefer to go to Greece. It's two years since I saw you. A prefer-es mondatokban a mint nem than. They prefer running to swimming. Inkább Görögországba mennék. és akkor némileg módosul a mondat. Nagyon jól vezet. O'clock: a köznyelv használja időpont megjelölésére. She is good at languages. It's two months since we talked. kakukkos óra stb. Nálunk. What' the time? What time is it? 71. Jól énekelnek. Hírközlő szervek (media) és a hivatalos nyelv akkor is használja. in Csepel Workers' Home. Két hónapja nem beszéltünk. Watch – karóra Clock – egyéb órafajta (falióra. Jobban szeretem a macskákat. Például: They are good at singing. JOBB SZERET (prefer) A gyakran használt like better nem jó. Ha would prefer-t használsz. hanem to. mint a kutyákat. 72. (Tehát since és simple past) Például: It's ages since I met them. Találkozzunk hatkor. ritkábban to-t (prefer to sing). Például: I prefer cats to dogs. Ha prefer után aktus jön (tehát nem tárgy). Például: Let's meet at 6 o'clock.

You're the only one who'll have me.ruhát levesz Például: She put on her coat. GONNA. Ez az egyetlen kijárat. Bárhová is mész. Levette a cipőjét. Kiraboltak egy bankot. gonna – going to wanna – want to gotta – have got to gimme – give me kinda – kind of 4U – for you U R – you are ain't – am not. 100 forintot raboltak el az idős hölgytől. vagy bankot lehet. They robbed a bank. I don't want to see him. They stole 100 forints from the old lady. mert rob-ni csak embert. Különösen a rock világában gyakori az ilyen típusú szóösszevonás. 78. én veled megyek. Ő az egyetlen ember az irodában. Whoever it is. aki dohányzik. Például: They stole 2 million forints. a Fradi itt a sztár. én ott leszek. (Susie) Bárhová is mész. He took off his shoes. WANNA stb. AKÁRMIT Például: Wherever you go. Wherever you go. 95 . Fradi is the first. Ua.ruhát fölvesz take off . AZ EGYETLEN (the only) Például: He's the only person in the office who smokes. Fölvette a kabátját. are not. This is the only way to convince him. I'll be there. bármit is csinálsz. BÁRHOVÁ. is not. However much it hurts.74. They robbed the old lady of 100 forints. FÖLVESZ – LEVESZ (ruhát) Ezt is mindig összekevered! Figyelj! put on . I'm coming with you. The only problem is that it's rather expensive. hogy meggyőzzük őt. hogy kicsit drága. This is the only exit. 76. have not (ez egy generális tagadószó) 75. Mindig csak a tiéd leszek. Akárhogy is fáj. Elraboltak 2 millió forintot. 77. Barki is az. Ez az egyetlen lehetőség. whatever you do. Az egyetlen probléma. nem akarok találkozni vele. RABOL és LOP Azért fontos. Ez angolul steal. pénzt rob-ni nem.

I haven't seen a moron like you. Minden jót. Te nem tudod mit beszélsz. is there? No. Búcsúzásképpen … I am as tough a guy as you are. Lehet. But she wasn't as selfish as you are. You are nothing like my first wife. I am as tough a girl as tough a guy you are. She may use make-up. 96 . That won't make her balder. Én még ilyen marhát nem láttam. Good-bye. A poros nyomába se léphetsz az első feleségemnek. Vagyok én olyan lány. You don't know what you're saying. Remélem. She was just like that. hogy megérte elolvasni Vigyázz magadra.79. Attól még nem lesz kopaszabb. Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. Control yourself. Elvigyelek valahová az este? És milyen jól néz ki meztelen. Vagyok én olyan legény. Nincs több. Sokkal jobban főzött mint te. Már csak ilyen volt. REMÉLEM (I hope) It was worth reading. De azért nem volt olyan önző. There's no more. She was much better at cooking than you and that's it. I know exactly what kind of a woman your first wife was. Most már viselkedjél. mint te. mint te. ugye? Nincs. hogy festi magát. hogy milyen nő volt az első feleséged. mint amilyen legény te vagy. és kész. Pontosan tudom. Good luck and take care. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni. She tried hard to please everyone. vagy goodbye.

pedig o már tegnap elkezdte. anyukám. Már 10 éve barátnok. mikor eloször láttalak meg a szénakazal tövibe'. Az összes húst bepaníroztad? Nem találkoztunk mi már valahol? Még soha nem volt ilyen fejfájásom. Jártam már Tótkomlóson. Még nem jártam Tótkomlóson. mint a Józsi. és most csuklok. Megkaptad már a pénzt? Kettokor jöttek meg. Mondtam már neked. vagy ül? Általában 7-kor kel. Kicsit meghíztál. Lábát törte. Mióta tanítasz? Két napja nyüszög. Ma reggel jártam Tótkomlósan. de a sodrófát már elovette. Már egy hete csak a mamára gondolok. Osz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk. De hisz ezt már tanultam. Majd szólok.FORDÍTÁSI GYAKORLAT (MAGYAR-ANGOL) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) Mióta vársz magasabb életszínvonalra? Mióta próbálja visszaszerezni? Mióta tervezik. A feleségemtol piros tojást még nem kaptam. Azóta horkol. Mióta megnosült. mikor kéz a kézben mentünk a Dózsa György úton május 1jén? Felfújta a lufit. de e héten 8-kor. mikor elváltak. Még sose féltem így. hogy ne szopd az ujjad! Megjavítottad már a csapot? Elfogyott a cigarettám. Már öt perce boldog. Mióta miniszter lett. Te csöngettél. Tizennégy éves kora óta ír naplót. Én még sose voltam férfivel. Még sosem volt ilyen szerencsém. de ma este kevertet. ha befejeztem. Ugye milyen sokat javult az életszínvonaluk? De idétlen vagy. Még mindig nem kérdeztem meg. mióta kivették a manduláját. Egy hete lakom a California szállodában. A mai napig nem felejtettem el azt a szeptemberi estét. Már öt perce szól a telefon. mint egy ház. Épp TV-t név. és az most akkora. de az elvarázsolt kastélyban még nem voltam. Mióta jár Jóska Gézával? Már egy hete csak a mamára gondolok. Tegnap mentem hozzá és kaptam tole piros tojást. Jártál te már Tótkomlóson? Háltál te már lópokrócon? Épp most jártam Tótkomlóson. Meddig maradsz még Budapesten? Mióta vagy Budapesten? Nyár óta csak rád gondolok. és még most sem fejezte be. Dél óta alszik. mert tavaly úgy kupán vágott. Most már befejeztem. 27 éve katona. Évek óta nem ettem ilyen jó véreshurkát. Mióta megérkezett a városba. Most áll. Te jó isten. de nagyon félek. Olvastad már? Amikor majd elolvasod. 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 97 . légyszives add ide. 1986 óta tanár. csak rólad álmodom. Végre már ezt is megtanultam. Ivott egy pohár vodkát és most itt kacsázik az utcán. hogy összeházasodnak? 6 éve vagyok nos/férjnél. Tasziló? A hullámvasúton már ültem. Háltam már lópokrócon. Elso találkozásunk óta szeretlek. Épp most háltam lópokrócon. de a barátnomet már igen. autóval jár. Tavaly óta cigarettázik. Három éve hordja azt a rongyos farmert. nem ittam többet. de a fülbevalóját még nem kattintotta ki. de azóta se láttuk oket. mikor véletlenül rossz buszra szálltam? Ugye még nem meséltem azokról az idokrol. de még nem vette el. Én még ilyet nem láttam! Nem találkoztunk mi már valahol? Bocsánatot kértél már tole? Már olvastam. Amikor befejezi. Már egy órája olvassa azt a kurta cikket. Úgyhogy most három napja táncol. Megcsókolta (és most várandós). a legdrágább szállodában lakik. Ittam egy kis kólát. Még nem tanultam meg. Egész nap úgy hiányoztál. Sokszor voltam már ideges. Befejezted már? Nem említettem még neked azt az esetet. Láttál te már felnott férfit meztelen? Megetted már amit tegnap foztem? A cipojét és a kabátját levette. így nem jöhet velem diszkózni. Épp most ment el hazulról. az ingét épp most gombolja. Már három hete dolgozom. mennyit ittál! Nyugi. Ablakot nyitottam. Én még sohasem utaztam a szellemvasúton. E héten háltam lópokrócon. soha sem láttam a nagy sárkányt. Meglocsoltad már a feleséged? Ot még nem locsoltam meg. Még nem csapott a fejemre. összesen hat napja fog táncolni. Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja! Állandóan hazudsz! Most már tudom. hogy még most sem ment le a púp a fejemrol. Szakítottam Józsival. Még fél évig sem éltek együtt. Általában Camparit iszik. egész másképp viselkedik. Órák óta azt az egy halat eszi. nem? 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) A kezét már megkérte. Még sosem háltam lópokrócon. Egész mostanáig boldogok voltunk. Láttál te már mackót málnásban? Sok kérdést már megoldottunk. Mióta megláttalak a bokrok alatt. Elaludtál már? Épp most dugta el. Még mindig nem felelt.

Korán szoktam kelni. Már vagy három órája nyomta a csengot. Kati holnap jön át. Hol lesz a hétvégi buli? Melyik horkol? Idáig vagyok az üzleti problémáiddal. mikor újabb vendégek érkeztek. hogy pénteken nem érek rá. völgyek között zakatol a vonat. Azt hiszem igazad van. Néha nyolcig alszik. Apu. Szereted a mézet? Szeretsz még. Csöng a telefon. Mielott elszaladt. Majd holnap kimegyek a piacra. Nem hallom. Éjjel nappal rád gondolok. Nincs hozzászokva ahhoz. Sose olvas. én értem. Írok. mert elfelejtete föladni a levelet. olvasta.108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) Áh. hogy szélhámos. Úgy tudom ruhákat ad és vesz. Most épp nem írok. a vonat már elment. mert csörög a lánc. Utálom az esot. Csak nem fáztál meg? Hegyek között. Mindig azt mondod. A buszra várok. mielott lebukott. mikor végre kiment. Alszik a széken a kabát. már 10 perce ment a vonat. Minden este étteremben vacsorázik. Állandóan csapkodja az ajtót. Perceg a szú. Szabad akarok lenni. Remélem jól vagy. Állandóan vitatkoznak. most már emlékszem. Minden nap felkel a Nap. Hé. Ezért megfizetsz! Hull az elsárgult levél. Ott megy az álmunk. mikor látta. Itt ül az ido a nyakamon. Ritkán sír. Mi? Csörög a lánc. mikor végre feltunt egy nyuszi. Csakazértis el fogom olvasni. mondd? Érted? Azt hiszem. Soha nem segít. Tegnap már két napja táncolt. Én nem golfozom. Még csak öt perce ettek. Az állatok sosem ölnek pénzért. már összetört a szívem. Sírok. Mire kiért az állomásra. mikor látta. hogy fejjel lefelé van. Már tíz perce gépelt. Csörög a lánc. Utálom a birkahúst. Mikor a sarokra értem. Mire rájöttem. Szeretlek. Mit csinálsz? Hova mész? Most hülyéskedsz? Hull az elsárgult levél. Futni szoktam. Lehúnyja kék szemét az ég. Most is olvas. mire rászánta magát. Itt jön a Nap. mikor rájött. Mire a vadász megtöltötte a pukáját. Mikor felébredt. Érted? Mindenre emlékszem. Londonban üzletel. Malacka minden nap meglátogatja Micimackót. Már két órája beszélt. mit csinál a kutya a fánál? Állandóan újságot olvas reggeli közben. Csak olvasta. hogy visszafogott vagyok. Szeretlek. Ez kezd bedilizni. de úszni nem járok. mit csinálsz te itt? Ezen a tavaszon fogok férjhez menni. mikor a vizsgabiztos megkérte. Itt jön. Dühös voltam rá. Hová mész te kisnyulacska? Ballag a katona. Egy fekete macska ül a fogason. Gyakran megyünk moziba. de gyakran nevet. mert reggel rohanok. 98 . nem olvasok. hogy senki nincs a szobában. sárgarépát dugott a puska csövébe. Milyen nap van ma? Minden kártya nálad van. süt a pék gezemice lángost. Hol élsz te? Te kinek drukkolsz? Mindig este zuhanyozok. Halálra untatsz. a lány már 20 perce ott várt. hogy cseréljenek helyet. Mit sütsz kis szucs? Sós húst sütsz kis szucs? Süt a pék. Ismerlek. mikor a házmester végre kinézett. Hu de köhögsz. Nagy elánnal bontotta a csirkét. Hányszor mosol naponta fogat? Józsi bácsi már nem dolgozik itt. a kakas már fél órája kukorékolt. Most épp nem alszik. Mikor felébredtem. Éjfélkor szokott lefeküdni. Órák hosszat ült a rókalyuk elott. Tetszem neked? Nem ízlik a leves. Holnap este színházba megyek. hogy megegye. 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) Úgy értem. Gondolkodom. hogy nincs otthon zsír. Néha olvas. hogy busszal járjon a piacra. a nyuszi már elszaladt. Remélem érted a könyvet. Már rég megsavanyodott a túró rudi. Magas lovon ült. Almát eszem. szájában csutora. Ülök egy rózsaszínu kádban. Minden este fest. hogy nincs papír a gépben. A Nap keleten kel. amikor rájött. Már egy órája ugatott a kutya. Még tíz percet sem vezetett a forgalomban. Ezt a sört most megiszom. Állandóan csapkodja az ajtót.

Ja. hogy alszik. Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? Eloször Csorvásra ment. 299) A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve. 285) Úgy megcsókolt. hogy tegnap nem fájt a fejem. 277) Hol születtél? 278) Lenin élt. Ajtót nyitott neki. 314) Megcsinálod mire visszajövök? 315) Holnap lesz egy hete. Ötkor? Nem. 99 . Meredten bámult a távolba. ez meglotte. Nem látott semmit. hogy táncol.R. a másik meg olvasott. mikor egy fiatal rendor lépett be a hátsó ajtón át. Épp egy dalt dúdoltam. 313) Jövore lesz 15 éve. felugrott egy székre. mire ezt megírtam. Útközben a lányokról beszélgettek. hogy felébresztett valakit az ordibálásával. hogy nem mos lábat. 317) Mire kisül a hús. Lenin élni fog. megcsinálom. akkor épp a fogát fogja borogatni. 284) Félt. 296) Jövo ilyenkor lesz két éve. hogy csöpög a csap. (leégett). 289) Tegnap robbant le. 274) Amikor én még kissrác voltam. Bagoly meg a haját tépte.-t? Mi robbant fel? Mikor láttad utoljára? Tegnap is késon jött haza. 280) Mire megtalálta az anyát. Hörcsögöt kapott a születésnapjára. de mint leány. mert elfelejtette elhozni a sípját. Nagyon esett. 322) TV nézés közben vasalni fogok. az összes poharat elmosogatom. 288) A bíró az ujjával fütyült. Kelt a legény. hogy épiti a házát. A bártündér a villanyokat oltogatta. 305) Mire új gyertyát gyújtasz. Az orvos elszúrt valamit és a lábujját varrta az arcára. búcsút intett neki. A nap is lement mire elolvastad. 309) Mire fölébredsz. 282) Hétkor találkoztunk a Nemzetinél. hogy egész jövo héten esni fog. mikor meglátta a karfiolfülüt. mikor a gyerekek betörték az ablakot. Az istálló hátsó részében tehenek aludtak szalmán. 281) Megitta a tejet. Lenin él. hogy hétkor? Nem. Még éjfélkor is a mesét nézte. addig a fiúk a bányában dolgoztak. 316) Mire a végére érsz. mikor egyszercsak megpillantotta Aljosát. hogy önmagát keresi. mielott kiköpte. akkor már aludni fog. Micimackó mézre gondolt. 307) Mire hármat számolsz. megköszönte a reggelit és bement a szobájába. rosszul lett. 298) Még egy perc. hogy olvassa. 306) Majd délutánra megirom. 304) Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt). pacsirta szólt a fán. eltunt a csavar. aztán belépett a liftaknába. és most azért reklamál. míg fel nem rakta a szemüvegét. Megoszültem. 318) Holnap lesz egy hete. 287) Olyan nehézségekkel találtam szembe magam. 319) Úgyis elfelejti az elso részét mire végigolvassa. 308) Mire megvénülünk. Többé nem jöve ki. az orrát meg a lábára. Malacka a földet nézte. Korán lefeküdt.223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) Miután megette. akkor vasalt. hogy tegnap hétkor? Nem. és pont félórája lesz. hogy sztrájkolnak. és néztem. Az egyikük a könyvet tartotta. hogy legyen egy lakásunk. 291) Jövore lesz négy éve. hogy tizóraizik. Belépett a szobába. Te is vidéken nottél fel? Ezt a céklát még júniusban raktam el. 302) Kedden lesz egy hete. a lány a fogasnál állt. hogy napozik. A rakodópart alsó kövén ültem. Aztán elejtette a borotvát és levágta a lába ujját. hogy itt ordibálsz. el fogod felejteni az elejét. De elotte lezuhanyozott. 321) Vasalás közben TV-t fogok nézni. megspórolunk annyit. mindig lerepül a cipoje. aztán meg kardoskútra. 286) Piroska karjára akasztotta a kosarat. hogy nos vagyok. Jól megrágta. Én nem jártam iskolába. mikor lazán megszólalt:… Aludtál az eloadás alatt? Miközben golfozott. hanem a fiát fürdette. ott kóborolt egy cigány. 294) Majd ha lemegy a nap. 312) Tizenegyre legépelem. (Arany János) Ránézett a lányra. minden nap elmentem meglesni a lányokat a munkásszállás fürdojében. mikor leszálltál a buszról? Egész este dünnyögött. felöltözött. Épp krumpliért állt sorba. Tegnapelott hétkor? Akkor meg mosott. Bement a lány. ez megsütötte. a többi már leég. Pipa volt. ez hazavitte. hogy nem hoztam kenyeret. Épp sütotököket ettünk. 303) Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállitják a piacra. Mesélt a lovakról. mikor látta. Fél nyolckor nem a hiradót nézte. Hogy most? Most itt ül mellettem és kuncog. 310) Szeptember végére kinyilnak a kerti virágok. soha senki azelott. Egész úton hazafelé azon gondolkodám… Amíg a lányok csevegtek. Szóval borotválkozott. Ki ment el az orvoshoz? Melyik orvos vett R. A lámpát szerelte. kacsintott. mikor a baleset történt. 300) Holnap háromkor? Nem. Épp az utcán sétáltam. 1950-ben lépett be a pártba. hogy úszik a dinnyehéj. 320) Most volt a hirekben. hogy Tengizben dolgozik. Úgy érted. Egy éve még taxisofor volt. 290) Tegnap se olvastad el. Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet. akiket lovászfiú korából ismert. 292) Tiz perc múlva tiz perce lesz. 295) Mikor feljön a nap. 311) Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipomet. akkor épp a fogorvosnál fog ülni. megette a kakaóscsigát. 301) Vasárnap már három napja lesz. egy napja lesz. így aztán hazaért nyolcra. 276) Mikor meglátta az egeret. 293) Egy óra múlva fél órája fog takaritani. fél napja lesz. amit a nagymamája font. 297) Holnap lesz egy éve. 279) Szerencse. megcsúszott és levágta az orrát. amilyeneket azelott nem tapasztaltam. ez az iciripiciri meg mind megette. ahogy. 275) Ez elment vadászni. Végig a film alatt a hátát vakargatta. mert amikor tüsszent. kihül a krumpli. Míg a nyuszi magyarázott. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. mikor agyonvágta az áram. a száját harapdálta. 283) Nyáreste volt.

mikor a fényképet csinálták. 335) A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba. 377) Mondd. Remélem. bíborban. 379) Most viszik. hogy kész a kávé. 347) Majd jövore feleségül veszlek. hogy azért nem nyitott ajtót.323) Amig én vasalok. Ötezerre értékelték a vadonatúj nercbundáját. 369) Jövo õszre learatják a termést. 373) Meg kéne csinálni. ha tudjuk. 353) Vissza fogom adni. 336) Mikor lesz már vége? 337) A vége az lesz. Jó állást ígértek neki. amikor belép a polgármester. 354) Hol fogsz dolgozni? 355) Senki nem fog egy könnycseppet sem hullatni érte. hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit. vajat. hogy akkor is olvasni fog. Annuska azt mondta. 375) Új nevet adnak majd neki. 329) A tervek szerint. Csak néhány bizsut hagytak az öltözködoasztalon. Már a múlt héten elküldték a levelet. 366) Elmozdult. hogy kimosták ezeket a pulóvereket? Ezt mind hibáltanul kellet vona lefordítani? Az összes pénzt elvitték. nem venném meg. Meg kéne mondani nekik. 346) Igen. Mari néni foltozni fogja a farmeremet. Ha nem Hong Kongban készült volna. 331) Majd holnap lemosom. 362) Élve temették. 374) Kapott egy nagy pofont. Azt mondta. 350) Ott az a nagy kövér felho. Azt mondta. Föl kéne már építeni ezt a házat. Kapsz tejet. 356) Holnap tizenegy jó lesz? 357) Mikor jössz vissza? 358) Az se segít. Épp most bontják az új felüljárót. A csónakot szem elol tévesztették a suru ködben. Azt mondta. Locsolják a Soroksári utat. 327) Egész délután próbálni fognak. mint tegnapság. Már egy csomószor megmondták neked. orrbaverem. hogy ne nyúlj hozzá. Összességében tehát jól paffra vágtak. A biztosító persze egy fillért nem adott. hogy eso lesz. Elesett. Manapság sokkal több pénzt költenek húsra. Vettek ujjlenyomatot. 370) Most elesett. ha néger gyerekek potyognak az égbol. 342) Én mindenképpen tuzoltó leszek. 365) A levelet elégették még mielott megtalálták volna. és biztos a diliházba visznek. pont amikor fényképezték. Látták. rojtosat. 364) Épp teritettek. A radványi sötét erdoben halva találták Bárci Benot. hogy bedilizel. Mire rendorség odaért. mikor leesett a tányér. 324) Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni. mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. Vettek nékem piros csizmát. úgyhogy nem lehetett titokban tartani. 338) Hogy fogsz kijönni a ketrecbol? 339) Hát ezt én orrbaverem. Szólt. Jövore talán majd kiadják. hozzak neki narancsot. 343) Te ezt tényleg megiszod? 344) Iszol egy kis tejet? 345) Nagyon fogsz hiányozni. 372) Lehet látni a tetoválását. Holnap ötre kell legépelni. nem lopták el. vagy katona. bársonyban… 380) Legújabb filmjét tartják a legjobbnak. 326) Jövo ilyenkor nem a Leninkörúton. 352) Majd a konyhában leveszem a cipomet. biztos eso lesz. Jani szólt. Most szerelik az új antennát. 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) Nemsoká fölszolgálják a jéghideg söröket. 376) Ezt a könyvet még semmilyen nyelvre nem fordították le. Azt mondta. A házat már jóval azelott felépítették. most viszik Danikáné lányát. Kiürítették a hamutartókat? Jövore talán majd elfogadják a jelentkezésedet. 325) Jövo ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni. te is fogsz hiányozni nekem. A Kangákat általában vadállatnak tekintik. hogy bemászik az ablakon. Nem létezik. Most már kell találni valakit. 349) Aigner Szilárd most mondta. hogy kész van. 348) Azértse megyek hozzád. A mai napig titkolják a baleset okait. mert a fényképeket fogom elohivni. a képeket már rég ellopták. hogy beköltöztek. de nem sok remény van. 100 . ha jössz. hogy kapcsoljam ki a rádiót. 340) Ha kisebb mint én. 363) Eddig még semmit nem mondtak róla. 330) Lefogadom. mihelyst megtalálom. ha már úgyis megyek a boltba. hogy tegnap egész nap otthon volt. El lehet vinni ezeket a könyveket? Bárcsak megtalálták volna. vagy meglökték? 371) Kirúgták az igazgatót. 328) Kopogj. Késobbre kell halasztani a találkozót. vagy ellökték? Elmozdította a fejét épp akkor. Egy csomó embert följelentettek adócsalásért. Hány embert visznek Amerikába a Sorosalapítvánnyal? Az önéletrajzot sajnos angolul kell megírni. ez mindjárt leveszi a cipojét. téged meghívtak? 378) Új iskolát építenek a falunkban. aki ért hozzá. hogy el fogja olvasni? 361) Nekem cimezték a levelet. A repülogép szerencsétlenség következtében 200 ember vesztette életét. 367) Ki fogják üriteni a termet. Két lövést hallottak. 341) Tuzoltó leszel. hogy már nem vár tovább. 368) Söprik az Engels teret. hogy még semmit nem mondott Janinak. 332) Mész holnap a bálba? 333) Iszol velem egyet? 334) Majd iszunk a Pistáéknál. 359) Majd én leviszem a kutyát. 360) Biztos. hogy ezt ne csinálják többé. Még tíz ilyen mondat. Azt mondta. 351) Te. azt hiszem. a kórus épp a refrént fogja énekelni.

hogy eldugta-e? 487) Nem tudta. Te tudtad mire akar kilyukadni? Mondtam már. 474) Azt mondta. 464) Nem tudtam fog-e rám emlékezni. hogy van lova. hogy mit vegyek fel. Vajat hozattam a közértbol. 470) Szerinte sáska volt. hogy vegyek-e fel valamit. hogy kilencre jössz. Kukorica Jancsi azt mondta. hogy hallgass! Azt mondta. 457) Nem tudtam. 450) Nem tudtam. 478) Azt mondtad. Nem tudtam miért takarja el az arcát. hogy mikor érkeznek. nem érdekel. Azt hitte nincs benne áram. 488) Vajon miért tette? 489) Vajon elvesztette? 490) Nem tudom lesz-e még idonk. 438) Azt hitték. Micimackó azt mondta. hogy hazudik. 465) Azt kérdezte. hogy elkésnek. 447) Megkérdezte. Tudatni fogom veled a híreket. Mondtam már. Levágattad a szoknyád alját? Minden nap lemosatod a kocsidat? Tegnap nem hozattam sört. Miért tette ezt? Csak magának köszönhette (Õ jövette el). hogy alig lépett be. Azon gondolkodott. ha éhes volna. Az orvos szerint egy-két napig még ágyban kell maradnia. Azt mondta. Azt hitte nem bolha. ha az megteszi amire kéri. Fogalmam se volt. hogy van-e levelem. 435) Azt hitte. tegyek-e egyáltalán valamit. Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat. van-e elvámolni valóm. 436) Azt állította. 493) Nem tudom vegyek-e kabátot. vigyek esernyot. holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. 443) Azt mondta. hogy így fáj. hogy értem-e amit mond. hogy nem tetszik a frizurám. hogy feleségül veszi a lányt. 471) Tudtam. Lilára fogom festetni a hajam. 491) Nem tudom mire gondol a katona orség idején. 459) Azon tunodtem. hogy három évet tanult lovagolni. Azt mondta. Úgy intézte. hogy levegye-e a nadrágját. 460) Azt mondta. mindent megbocsájtok. 486) Azt se tudta. hogy jártam-e már Tótkomlóson. hogy honnan tudja. 475) Fogalmam se volt mit tegyek. hogy kicsit ugyan parasztos a neve. azt mondta. Bélával fogja megfizettetni a kárt. Nem tudta hallatni a hangját. hogy három éve van lova. 461) Azt mondta. hogy miért nincs kész az ebéd. Rávette. Azt mondta. 444) Azt hittem már ebédeltél. a Nyuszi a családjáról beszélt. 440) Mondtam neki. az epret nem szereti. hogy megenné. vegyen-e egy fél disznót. 466) Azt javasolta. hogy nem akarsz mindenáron férjhez menni. 453) Megkérdezte. 492) Vajon adsz-e helyet magad mellett. hogy három éve tanul lovagolni. de nem szégyelli. rosszul hall. 456) Azt kérdezte. Éreztette befolyását. Megkérdezte. 480) Szólt. hogy o az. hogy holnap kettokor érkezem meg (kettokor érkeztet meg) New York legnagyobb repüloterére. 441) Azt mondta. jobb ha nem nézek oda. hogy hétre ott kell lennünk. hogy azért nem no a narancsfája. Mibol gondolod? Jól áll neked. 439) Azt mondta az anyukám. hol vettem a cipofuzot. vagy a barnát. ha sír. hogy mihelyt elkészül jön. 479) Azt hittem. hogy már haza kell mennie. Azt mondta. hogy nosülök? Azt mondtad. 449) Nem tudtam. hogy eldugja-e. 482) Nem tudom. hogy Piroska az. 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) Azt mondta. próbáljuk meg még egyszer. 476) Fogalmam se volt. 448) Tudni akarta. Azt mondta. 484) Vajon hova dugta? 485) Nem tudta hova dugta. mindent elmondtál. hány éves lehet. 442) Mondtam. 473) Szólt.434) Azt hitte. hogy jönnek az APEH-tól. hogy elhiszed-e még. hogy elmenjek-e vagy maradjak. 467) Nem tudtam hány poharat tegyek az asztalra. hogy megnézzem alszik-e a gyerek. o majd mindent elintéz. 452) Azon tunodtem. Azt hitte. hogy ne hozzon több sajtot. máris kilépett. Felrohantam. mert nem kap elég napfényt. Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. Mondd meg a tejesnek. hogy unatkozik. Nem tudtam. 463) Azt mondta. 451) Nem tudtam. hogy nincs értelme mégegyszer megpróbálni. 483) Azt se tudtam fiú vagyok-e vagy lány. 468) A fiú megígérte. hogy az anyósának ír. 477) Rögtön láttam. 472) Azt mondta. hogy ne csináljak semmit. Észre tudja magát vétetni. Azt mondta. hogy pöttyöset vegyem. 462) Azt mondta. melyik kólát kérjem. Vajon vége lesz-e valaha. Vajon mikor lesz már vége. 481) Nem tudom. Azt hitte nincs több. 437) Most szólt a házmester. Azt mondta csak 10 perce van. Azt mondtad. mert délre az irodában kell lennie. hogy mi van a borödömben. Ahogy meglátta a vért. 469) Többször is megkérdezte. a szokét. hogy azt hitte. Komuvessel építtetett házat. 455) Tudni akarta. hogy kilépett. 454) A vámos azt kérdezte. hogy nem fog tejelni. Megismételtetnéd vele? 101 . hanem elefánt. hogy próbálja meg a zöldet. 445) Azt hitte kolbászból van a kerítés. hogy belépett? Nem. elájult. Tudtam. 458) Nem tudtam. hogyan gyógyítsam meg a náthámat. A nagymama azt hitte. hogy ha esik. egész éjjel énelkelt. hogy álljon be rendornek. jól aludtam-e. nem lát semmit. hogy mit jelent mindez. Levágattam a hajam. 446) Azt mondta bemehetek. Azt mondtam.

631) Ha megvetted volna. 621) Ha a kutya nem ébresztett volna fel. A macskával etette meg a párizsit. 625) Ha vártak volna. Akkor se vetetem el. 643) El tudtam volna vágni. A tizedik felesége se tudta feledtetni vele a legelsot. ha tudtam volna. arra az esetre. Szörnyu szegénységemben lopni kezdtem. Az a sok szilva jól megszalasztott.550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) Egy néger fiúval pucoltatja a cipojét. 618) Feltéve ha nincs ellenvélemény. eljössz délután. 652) Megcsináltam volna. idoben odaérnénk. 610) Ha lennél szíves segíteni. most több pénzt kapnál. 642) Ha hajlandó lennél rámfigyelni. Jóska lenne a párttitkár. hozz egy fél kiló uborkát. hogy itt maradnak vacsorára. ha görbe. 638) Ha nem lettek volna téveszméi. 641) Ha esetleg megtalálod. Egyenesíttesd ki. ha nem öntözöd. most nem lenne pénzed. most én lennék a legokosabb. Érd el. ezt a szerencsétlent is jól megszivatták. Épp most másoltatom. ha volna kenyere. ha nem kéne nyakkendot kötnöm. ha nem szórakoznál annyit.… 608) Nem adok neki pénzt. Egy kis sírással mindent elérek nála. Ha szeretnél. elobb vagy utóbb épp oly zavart lennél szellemileg. 634) Ha tovább kerested volna. ha megkér rá. most nem jöhetnél velünk. eljönnél délután. te kivel csináltattad a futést? Mindig velem fordíttatja le az idétlen mondatait. 636) Ha már úgyis mész a zöldségeshez. ha nem fáj a fogam. netalántán találkoznál a barátommal. Portrét csináltattam a feleségemrol. Virágot küldettem a névnapjára. 635) Ha megfáztál volna. amit az anyósa mondott neki. el tudnék menni Püspökladányba. nem botlana meg. A virág elpusztul. hogy éheztek volna. amit eldobált. találkoztunk volna. Ha többet dolgoztál volna. Elhitettem vele. 607) Ha neked lennék. ha esne. 613) Ha nem termeszthettek volna zöldséget. 648) Ha csak azért jöttél. ha úgy döntenek. itt tartjuk a gyulést. Kicseréltettem a féltengelyt és a levegoszurot. megtörlöm az orrom. Le kell vágatnom a hajam. Az az idióta tanár mindig ilyen hülye mondatokat fordíttat velünk. ha tudtam volna. hacsak tényleg nincs rá szüksége. 646) Ha én lennék a téeszelnök. Piros palát fogok rakatni a házam tetejére. ha túl hosszú? Eloszedettem vele mindent. ha otthon maradsz. 617) Elmegyek. 637) Örülnék. 622) Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat. 629) Mit vennél. már túl lennénk rajta. ha fiatalabb volnál? 624) Megszámoltam volna. 614) Ha el tudsz jönni délután. 649) Ha örökké attól félnél. Egy rendorrel magyaráztatta el a helyes útirányt. biztos. hol. jobb lett volna. 647) Megszámoltam volna. amit eldugott. ha nem lenne olyan hideg. 616) Fozök egy csomó levest. még elkésünk. 615) Vigyél kabátot arra az esetre. Gépeltesd ezt le. hogy látni szeretném. 639) Ha a nyuszi medve volna. Szörnyu izgalmamban dadogni kezdtem. Miért nem a villanyszerelovel kötteted be a mosógépet? Mibol gondolod. a vadásznak is kisebb szája lenne. Rózsa Sándor a lovát ugratja. 619) Két szegény legény szántani menne. 645) Ha nem lett volna ez a sok új szó. mint a pszichiáter. feltéve ha te is mész. Hány fényképet csináltattál? Mikor fogod megéleztetni a késeket? A szomszéddal hozatott cigarettát. nem kerültél volna kórházba. hogy minden rendben van. ha kellett volna. 102 . 627) Táncoltam volan én veled. A tej megsavanyodik. Na. 644) Nem örülnék. Felköttetem a Lord Mayort! Az utolsó szemig felszedettem vele. Ne Technocol Rapidot szagoltass vele. 609) Ha hajlandó lenne ideadni a kocsidat. Mondd. Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát. A jókedvu tizedes fogkefével mosatta fel a folyosót. Miért nem vágatod le. 628) Majd meglátogatlak. 640) Elmennék. ha nem veszel el! Csak nem akarod velem elhitetni. ha máris elmennél. 650) Ha mégis elveszettnek érzed magad. mond meg neki. kivel. Hányszor építtetted át a házadat? Itasd meg vele az egészet. már rég elhagyta volna az országot. hogy megtedd? Szerinted nem szörnyu dolog kitömetni a kedvenc állataidat? Miért nem csinálataod már meg ezt a vacak magnót? Nem tudtam kiverni a fejébol. ha lesz elég idom. megtaláltad volna. 620) Ha adsz egy zsebkendot. hamarabb befejezném. add vissza neki. hogy nem tudsz hozzájutni elég nohöz. Mindenáron tükröt akar szereltetni a hálószoba plafonjára. A borbéllyal húzatta ki a fogát. Messzirol kell szállíttatnia a tejet. 611) Ha esetleg. ha jobb kést adtál volna. Mindig velem iratja a szerelmes leveleit. hogy van még idonk? Te is kertésszel gondoztatod a kertedet? A vacsorán egy fél disznót megetettek velem. 623) Elcserélnéd két 16 évesre. eljöttél volna délután. Ha szeretsz. nem hallottuk volna a betöroket. 633) A helyedben nem fogadnám el azt az állást. 651) Ha hajlandó lennél szép csendben elmenni. aki kezel. Ha akkor leszoksz a dohányzásról. Ha szerettél volna. minden egyszerubb lenne. hogy bevallja. hogy veszekedj. hányszor. hogy én voltam neked az elso? Ki kényszeríthet arra. kérj segítséget bárkitol. 606) Mindig segítek neki. 626) Ha a lónak hat lába volna. kimehetünk a Fradi meccsre. ha néhány napra elöl hagyod. Lengyelország volna a csúcson. hanem repülosót. ha lenne egy milliód? 630) Ha nem sietsz. 632) Meginnám. 612) Ha nem lenne rossz a kocsi.

660) Ha gondját viselnéd a családnak. 686) Felhúzta a szoknyáját. 742) Az ágy. hogy becsapja a rendorséget. 693) Lenyelte a gyémántot. 732) A lány. 720) Elhoztam azt a könyvet. … 727) Az autó. aki valaha színész volt. amit tudott az esetrol. 675) Ha hallgattál volna. 707) Adj neki egy nagy pofont. 710) Azért mondjuk. 719) Emlékszem arra a történetre. hogy mi tudjuk. az én feleségem. 668) Megcímezném a borítékot. 726) A fiú. meg is bocsájtanék neki. hogy jobban lásson. 669) Csiga-biga told ki szarvadat. 689) Jancsi elfordult. 676) Hangosan beszélt. sose fejeztük volna be. 708) Vett egy macskát. hogy a felesége ne tudja nézegetni magát. 688) Összetörte a tükröt. … 729) A könyv. amit láttam. hanem hozzád. 658) A helyedben nem hinném el. 681) Kesztyut húzott. nehogy elkéss. hogy kiszökhessen a börtönbol. hogy könnye kicsordul. hacsak meg nem hívnak. 733) Abban a pillanatban. hogy nehogy a seregélyek ellopják a szolot. 663) Ha nem a férjemhez mentem volna feleségül. gyönyöru. hogy gyorsabban tudjon futni. 712) Foztem szegény fiamnak egy kis mákostésztát. amiért szeret ide jönni. 734) Abban az évben találkoztam vele. 682) Mindjárt ablakot nyitok. 666) Ha nem lenne olyan önzo. hogy tudja merre mennyi. 725) A lány. 667) Ha esetleg megtalálod. 714) Ültetett egy kis spenótot. megsavanyodik. 741) Kösz az ajándékot. nehogy lelojön valakit. hadd egyen egy jót. 738) Budapest. 718) Emlékszem arra. 670) Ha nem teszed a tejet hutobe. 661) Ha véletlenül ült volna rá a kalapomra. 683) Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. ahol áll az ido. hogy mindenki hallja. hogy az extázis új magasságaiba vigyelek. nehogy a kéménysepro összemaszatolja. amin alszom. hogy rakja a lábát. 709) Felállított egy madárijesztot. hogy a kutya ne unatkozzon. 705) Korán indulj. 724) Ez az. amikor belépett a szobába. hogy mindenki láthassa. 671) Ha nem lettek volna olyan igézo szemei. 103 . ha volnál szíves adni egy tollat. 740) Ellopta a fonöke tollát. korábban hazajöttem volna. 684) Korán kelt. 704) Kolompot akasztottak a tehén nyakába. 659) Ha figyelted volna. most nem ölelhetnélek itt karjaimban. hogy szagolgathassa. hol van a Zsebibaba. 699) Odaadtam neki a kulcsot. 702) Kint hagyta a pisztolyát. 698) Nagyon halkan zongorázz. nem kellett volna megkérnem az ikreket. egybol válaszolnék is. nehogy a vámos megtalálja nála. hogy ne ázzon el a frizurája. akinek nincs múltja. 743) Elfelejtettem. melyre rá akarok ülni. hogy ne csapjak zajt. 730) A táska. nehogy ujjlenyomatot hagyjon. 679) Újságot tett a székre. amit nem szabad elfelejtened. akit láttam. hogy kimenjen a füst. 664) Ha idoben telefonáltál volna. most nem engedhetnénk meg magunknak. hogy legyen majd mit ennünk. amit mondtál. hogy ne zavarj senkit. 672) Itthon maradok. hogy Kanga tudja. bölcs maradtál volna. 680) Kinyitotta az ajtót. hogy vidáman kezdje a napot. hogy a gyerekek kimehessenek az utcára. akinek olyan szép az arca. aki szerette Júliát. hogy a bika mindig tudja merre jár. amint bemegyek. 678) Fölvette a szemüvegét. melyet kifestettél. 721) Olyan ember O. 703) Minden reggel iszik egy felest. most te is tudnád járni ezt a táncot. hacsak meg nem ütjük a fonyereményt. 731) A szék. elmehetnénk végre nyaralni. 685) Berohant az égo házba. 662) Nem tudunk elutazni. melyet sokan látogatnak. nehogy aztán csalódjon. 713) Tedd ki. 674) Ha nem segítettél volna. észre se vette volna. hogy ne hallja a nejem. 692) Megmutattam neki mim van. amit elmeséltél. hogy ne nézzem örökké az ajkad. 655) Ha el tudnám olvasni az írásodat. be kell zárni a színházat. hogy kimentse a gyereket. hogy hozzanak virágot. 673) Hacsak a kormány nem ad több pénzt. 700) Kikapcsolta a rádiót. 665) Ha nagyobb halat tudtam volna fogni. mondd meg neki. amikor megnosültem. 654) Ha nem huzod meg a farkát nem rúg meg. nem nagy dicsosége az amerikai népnek. 715) Kirúgta. felmászott az erkélyre. hogy ne lássa a leány. amit elmeséltél. amelyrõl beszélek. nekem is adna egy túró rudit. 687) Elkezdett reszketni. hogy együtt utazzunk Hawaiba. 737) Ronald Reagan. melyben a levelet találtam. hogy jobban sajnálják. amit küldtél. ha nem tolod összetöröm házadat. 697) Levettem a cipomet. ami nagyon kínos volt. 695) Elvált a nyolcadiktól. hogy hamarosan visszajövök. 694) Vettem neki virágot. amit kértél. 711) Beöltözött apácának. 716) Meglepodtem azon. 696) Levettem a cipomet. hogy 'AHA'. hogy be tudjon menni a szobába. nehogy felébredjen a szomszéd. 657) Ha a halálbüntetést nem törölték volna el. 735) Oda megyek. 701) Add ide a poharad.653) Ha netán felébredne. 722) Ez az a ház. 736) Ez az. lószorbol van. 717) Elmesélte azt. hogy berúghasson. nehogy megint elkéss. … 728) A szoba. hogy még napnyugta elott elérje a hegy csúcsát. akihez beszélek. hívj fel. 739) Körbefutotta a Szigetet. hogy mi is ihassunk. 691) Felemelte a szonyeget. 706) Örökké változtatta a címét. 744) Rómeo. hogy alásöpörhesse a szemetet. amit ígért. ahova akarod. 690) A fejére húzta a szoknyáját. ami teljesen kimerítette. 677) Jobb ha taxival mész. mit mond. hogy elvehesse a kilencediket. melyet ott látsz. soha nem kérnél meg. 656) Ha kibirnám. 723) Emlékeztettem arra.

A mento. 841) Fure lépni tilos. amire pályázik. akinek a tanítványa megnyerte a versenyt. Mindent adj oda neki. elég kicsi. amit tudok. amit mondasz. A számla. A hajó. 840) Nem szabad zavarnod a munkájában. Add oda neki. Az autó. Azt mondja. aki vidéken született. melynek zöldek az ablakai a Dunára néz. aki a ngymama ruháját vette föl. Az üzletvezeto. 809) Semmi mást nem tudtam enni. hogy nem szabad sok kenyeret ennem. ég a napmelegtol. akit már 20 éve ismerek. elfelejtettem. szereti a mézet. Aztán bementünk egy bárba. 807) Elmondtam neki mindent. A tanár. ami a Volga folyón ringott. A hölgy. nagyon fájt. aki úgy mozog. a Duna két partján terül el. töltve volt. mint a föld. Nem értettem. 842) Nem szabad azt gondolnod. a nagyszobában volt. 829) Nyitva hagyhatom az ajtót? 830) Nem jöhetsz be a szobába. 810) Csak egy ötös van nálam. amin a fiú feküdt. amit láttam. Te úristen. Felejtsd el amit láttál. a nagynéném. Egy könyvet akar elolvasni. A férfi. Az a fivérem. aki újságíró nem szereti a híradót. Lekéste a vonatot. 832) Nem gyújthatott rá abban a szobában. 831) Táncolhatsz avval az úrral. ez minden. csak egy kis húslevest. 816) Ne csináljon semmi mást. már nem üres. töltöttkáposztát. megsimogatta a homlokomat. 818) Akármi lehetsz. és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra. melyben lakom. Budapest. 828) Megnézheted nálam a TV musorát. Karcsi. A toll. ott feketéllik az út mentén. ami csak akarsz. 839) Ne kényszeríts arra. Meglepodtem azon. 834) Nem csókolhatom meg. Mindnyájunkat meghívott. amelyikben tavaly laktam. még teljesen új volt. úgy zötykölodött. 838) Ne sírj érettem Argentina. tele volt olvashatatlan számokkal. a volt férjemé. Az ápolóno. akit keres a rendorség. 813) Minden amit ott látsz. Te vagy a legnagyszerubb lány. tegnap meglátogatott. Az állás. 833) Nem építhettek úszómedencét a kertben. az enyém. hogy nem tudta megcsinálni. hogy lekéste a vonatot. 811) Csak annyit tudok róla. hogy van egy háza Sukorón. nagyon eros. mely Magyarország fovárosa. amit láttunk. mióta összetörte a papa kocsiját. akik ott legelésznek nagyon szomjasak. meg se mozdul. ami teljesen szokatlan tole. 800) A farkas. olyan koszos volt. ami az asztalon van. 820) Fiatal koromban jól úsztam. 825) Kölcsönveheted a kocsimat. akit az úttörok nagyon tiszteltek. aki a rendelést vette föl. amibe belelépett… A lány. akit mindnyájan szeretünk. hogy átlépd az országhatárt. amivel kórházba vittek. 817) Nem tudta mit csinál. nagyon súlyos volt. hogy megöljem magam. A ház. 823) Bemehetek? 824) Nem mehetsz moziba. egy mézeskalács házban lakott. akinek a keze selymes volt. amiért egy vagyont fizettem. amit mondott. 819) Azt mondta. a Nagy Októberi Szocialista forradalom atyja volt. ami teljesen üres volt. 806) Mindent megvesz. amit elvesztettél. Nem érted amit mondok? Talán ez az az ember. hogy valaha is elfeledlek. 796) A hó. elnézést kért. amit akar. amin tikkadt szöcskenyájak legelésznek. bedöglött. 836) Azt mondta. 799) A törpe. ami fölöttébb bosszantotta. szemérmesen mosolygott. amihez kedve volt. amit amott látsz. aki megkérte a kezemet! Emlékszel már arra. a sógoromé. 803) A puska. akivel valaha találkoztam. hogy nem vezethet. A tehenek. A labda. sokat dohányzik. 835) Soha nem fogják megengedni. Jóska. a forradalom szimbóluma volt. akit Jancsi elégetett. 826) Kimehetek játszani? 827) Nem mehetsz Tótkomlósra. Ez az a szálloda. meg egy sültcsirkét. A ház. vágja le. mint a higany. aki ebbe az iskolába jár. 801) Lenin. mint egy talicska. hogy megcsinálta. Félek. amit meglát. amit késve kaptunk. amit akar. 805) A hevero. 104 . csak sötétséget. ami nagyon kedves volt tole. 808) Semmi más nem kell nekem. tegnap még börtönben volt. amit a hókotró elkotort. amit adhatok. csak egy koszlott konyharuhát. A pincér. 844) Nem szabad kopogtatás nélkül belépni. amit csak neked írok… A tócsa.745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) A dal. izgatottan várta Piroskát. csak mossa meg. akinek a szülei vidéken élnek. 804) A kés. 802) Az Auróra. 812) Nem volt más rajta. 797) A kopár szik sarja. Megdöbbentett amit mondott. A pofon. amit a pincértol kaptam. 843) Az orvos azt mondja. ami igaz volt. csirketrancsírozó szerszám volt. mióta bárányhimlos. és szárítsa meg. 798) A vasorrú bába. Egy szót se értek abból. csak szerelem. 821) Olyan nehéz volt. a város KISZtitkára volt. Szeret Mariskával táncolni. Mindig azt tette. aki a fa alatt áll. csak a kalapja. 815) Nem láttam semmi mást. akinek a bátyja nagyon eros… Nem értettem a tréfát. akinek az ágyába Hófehérke belefeküdt. amit kértél. A baleset. akivel tegnap találkoztál. 814) Nem hagyott itt semmi mást. 837) Ne tégy ilyet. De hisz ez nem az a férfi. ami nem igaz. amivel írsz. amibe a fiú tízszer belerohant. amit a lány levett a falról. 822) Jó úszó voltam. amit mondott. A novérem. amit tegnap tettél velem? A rádió. Apukám.

896) Ez bizonyára szerelem. 869) Új öltönyt kellett vennem. 865) Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába. valószínuleg biztosan valószínuleg lehetséges Valószínuleg szereti a knédlit. hogy mit beszélsz. hogy Barcelonába menj! 854) Nem kéne hazudnod. még megjöhetnek. Lehet. hogy nem ette meg. 887) Végül is nem kellett volna annyira sietned. 894) Bizonyára beteg. Lehetséges. 891) Mindig kopogj. 879) Már iskolában kellene lenniük. 864) Nyolcra ott kell lennie. 849) Nem találkozhatott a családjával a múlt évben. 897) Biztos. hogy szerette a knédlit. Valószínuleg szereti a knédlit. Ne menj el. Lehet. 878) Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom. hogy múlt héten jön. 856) Nem kellett volna kinevetned. de összevesztek. Biztos. 866) Kilenckor otthon kell lennem. El kell venned ot. 892) Úgy volt. 883) Ha felmentem volna hozzá. 863) Nem kell egész éjjel dolgoznia. 873) Nem kellett (nem volt szükséges) festot hívnia. hogy épp a férjével beszélget. 867) Itt kell maradnod éjszakára (mert nem engedlek el). hogy megírja. 898) Biztos. Biztosan szerette a knédlit. 882) Megértobbnek kellett volna lennie velem szemben. ott is kellett volna maradnom. 884) Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod. Tud írni. 851) Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet! 852) Nem focizhattok a kertemben. Na fogadjunk. 880) El kéne vinnie a kocsiját muszaki vizsgára. hogy nem kell elvennem. (Nem lett volna szükséges értelemben. Lehet. Biztos. 871) Cigarettát kellett vennie. Lehetetlen. / Tudna írni. 859) Újra meg kell próbálnod. ha be akarsz jönni hozzám. 893) Ki kellett rabolniuk a bankot. (ez bizonytalanabb) Biztos megette. 860) Most kell megtennünk. Lehet. Lehet. 872) Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre. Biztos. ahol a régi iskola állt. hogy írt. de elvették az útlevelét. hogy megette. Biztos. hogy az esti vonattal jönnek. ha egyszer nem az o bune volt. Bizonyára ez az a hely. Nem kellett elvennie ot. 858) Kilencre vissza kell érned az irodába. Valószínuleg szerette a knédlit. Biztosan o volt az. Nem kellett volna megházasodnia. így lottek a lagzinak. Lehet. Lehet. hogy nem olyan rossz ember. Vidd magaddal az esokabátod. hogy nem mondott ilyet. 886) Holnap kellett volna indulnia Amerikába. hogy nem ette meg. 877) Taxival kellett volna menned. hogy eszik. 888) Nem kellett volna idejönnöd. hogy jelentették a tervüket. hogy nem o az. Írhat. Lehet. Nem kellett elvennie ot. 885) Jövo szombaton kellett volna összeházasodniuk. Lehetetlen. Biztos Spanyolországba mentek. hogy épp a sarkon áll. 875) Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet. Írhatna. Lehetséges. (Nem lett volna szabad értelemben. 874) Segítenem kéne neki. 862) Nem kell (nem szükséges). 853) Nem engedem. 861) Nem kell részt vennie a konferencián.) Nem kellett volna megházasodnia. hogy megírta. 899) Biztos megfáztál a folyón. hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen. 857) Nem lett volna szabad átmenned a piroson. Lehet. hogy nem igaz a hír. (épp most) Lehet. ha egyszer nem áll szándékodban így tenni. Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. Biztosan o az. hogy randevúzol velem. Ez biztosan a postás lesz. mert nálam már nem volt.) El kellett vennie ot. Írhatott. Nem tudja megírni. 876) Vigyáznod kéne. 889) Nem kellett volna félbehagynod a munkát. Biztosan szereti a knédlit. hogy eszik. Biztos. 847) Virágok szedése tilos! 848) A kocsiba kutyát behozni tilos. lehet. 846) Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül. 868) Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni). hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira. Lehet. hogy megette. Írhatott is volna. hogy ot láttad a Pipacsban. / Lehet. hisz az egy rendes no. mert a férje kifestette az egész lakást.845) Nem volt szabad velük mennie. Tudott volna írni. Valószínuleg szerette a knédlit. 895) Bizonyára a szobájában tanul. (ez bizonytalanabb) Bizonyára eszik (épp most). 855) Nem volna szabad ígérgetned. 850) Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel. 881) Udvariasabbnak kellett volna lennem. / Lehet. Bizonyára hallottad a hírt. hogy korábban jött. Meg kéne házasodni. hogy esni fog. 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) Bizonyára elvált. vagy meg is sérülhetett volna. Meg kellett volna házasodnod. hogy szereti a knédlit. Az ki van csukva. hogy beteg volt. hogy megírta. hogy nem o okozta a balesetet. 105 . hogy ír. 870) Vissza kellett adniuk. Tudott írni. 890) Nem kellett volna hibáztatnod. Lehet. hogy megsérült. / Lehetetlen.

Lehet. 1047) Be kellett volna olajoznod a bicikliláncot. 1070) Lehet. hogy nem száll le rólam. Valaha nem írt. 1048) Lehet. 1021) Lehet. Nem lett volna szabad írnia. hogy nincs pénzed. 1054) Eztet kell a szívedre tenni. 1035) Biztos krumplit hámoz. 1055) Lehet. 1028) Hamarább is szólhattál volna. Nem kell írnia. 1063) Nem kellett volna mindjárt az elso tánc után letépni a blúzát. Írnia kellett volna. Nem mert írni. hogy ma már nem jön. 1058) Nem kellett volna olyan korán jönnöd. 1029) Biztos épp a halakat etette. 1072) Nem kéne elmeorvoshoz fordulnod? 1073) Nem kellett volna úgy rohannod. Nem kellett volna ajándékot hoznod. Írnia kell. hogy ot láttad. Valószínu. 1032) Lehet. Biztos nem tudtak róla. 1064) Lehet. Biztos te vagy az új tanár. hogy Jóska írta. 1061) Nem valószínu. hogy Józsi lekéste a vonatot. 1022) Ha jó leszel. 1071) Bizonyára alszik. hogy foz. Biztos a fészekbol esett ki az a kismadár. 1050) Biztos. 1069) Alig valószínu. Írni merészel. hogy darázs volt. 1033) Valószínu lemerevedett. 1051) Ki van zárva. hogy megcsináltatom a horoszkópom. Bizonyára írt. Írnia kellett volna. Nem írhat. Írt volna. hogy telefonált. Lehet. 1042) Hála istennek nem kellett mind meginnom. 1038) Nem kellett volna hozzámenned ahhoz a részeg tengerészhez. 1043) Nem lett volna fontos kiszedni a mellébol a csontot.961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) 1014) 1015) 1016) 1017) 1018) 1019) 1020) Lehet. ha öntözöd. hogy nem vagyok egy lángész. Bizonyára épp ír. hogy megváltozol. A végállomásig kellet volna menned és ott átszállni egy buszra. egy levél is megtette volna. hogy alszik. hisz Baltimore-ban van. volt elég a kertben. Írnia kellett volna. Írnia kellett. 1049) Biztos borotválkozik. hisz nem is tud írni. hogy nem írt. 1077) Méhecske nem lehetett. Hatkor el kell mennem. nekem nem kell. Valaha írt. Attól még nem kellett volna lecsavarnod az orrát. Írni fog. hogy telefonált. Senkinek nem szabad beszélni róla. hogy elfeledkeztél a születésnapomról! Lehet. 1056) Lehet. 1025) Ne izgulj. Az ki van csukva. hogy írt. hogy elkapták a tolvajt. 1062) Már bizonyára hallottad az újságot. hogy nem ír. hogy összekevertelek valakivel. az hangosabban zümmög. hogy nem Mariskát láttad éjjel a körúton. 1066) Esetleg meglazulhat a gomb és leesik a szoknyád. Biztos. hogy megint elvált. / Valószínüleg ír. 106 . Az is lehet. amikor meglátta a húgát egy rendor karjaiban. 1039) Ehetek egy banánt? 1040) Akár fejbe is verhetett volna. de közben disszidált. mikor csöngettél. nem ér annyit az egész. hogy Jóska írta a falra azt a gusztustalan mondatot. Írna. vacsora után ehetsz egy banánt. az serceg így. Nem lett volna szükséges írnia. hogy ír. 1041) Biztos kikelt volna. Ma reggel nem kellett korán kelnem. Nem lett volna szabad írnia. 1057) Bizonyára nem vett észre minket. Abba kéne hagynod a dohányzást. 1037) Be kéne tenni a hutobe. Írni merészelt. Bizonyára írt. hogy annyi szív hiába onta vért… 1031) Biztos agyára ment a jólét. (nem szükséges) Nem kell írnia. mert hetek óta gyakrabban jön. hogy nyitva maradt az ajtó. 1034) Meg kellett volna élezned a kaszát. mert zöld a sapkája. Biztos mind hazament. csak nem voltam otthon. 1068) Már rég meg kellett volna mondanod neki. 1074) nem mondhatott ilyet! 1075) Azért ezt nem kellett volna… 1076) Rendor az nem lehet. biztos megjön holnap. 1059) Nem kellett zöldséget venni. Nem volna szabad írnia. 1023) Nem kellett volna fölizgatnod magad. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. 1046) Lehetetlen. 1026) Nem lehetsz ilyen érzéketlen! 1027) Esetleg kihullhat a hajad. Írnia kellene. Valószínu egy kicsit késobb jön. Nem kell írnia. ha annyit nézed a lábam. hogy otthon vannak. Lehet. Nem valószínu. 1053) Nem kell úgy a szívedre venni. hisz még nem volt ott. 1067) Biztos a taxiban felejtette a pénztárcáját. 1065) Nem valószínu. 1044) Holnapra kellett volna megírnia. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia. hogy Mariska megjött már. / Lehet. Írnia kell. Akár az egész dinnyét megehetted volna. ha annyit fogyókúrázol. 1036) Esetleg megvakulhatsz. 1078) Lehet. 1030) Az nem lehet. Nem szabad írnia. hogy mind megitta. 1052) Valószíno. 1024) Lehet. Valószínu. hogy ma este itt leszek. hogy tévedsz. Az nem lehet. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. 1045) Biztos a fejébe vette. Meg kellett volna beszélniük az ügyet. hogy elmentek paradicsomot szedni. 1060) Biztos. Lehet. Kellene (illene) írnia. hogy telefonált. Nem kellett írnia. hogy tévedtem. Nem kellett volna táviratot küldened.

Szerencsés vagy. Örülök. mint írni. hogy elveszett a pénz. Sajnáltuk. (Futni hasznos dolog. Utál elkésni a munkából. Táskámban van a megírt levél. Nem vagyok olyan hangulatban.1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) 1126) 1127) 1128) 1129) 1130) 1131) 1132) 1133) 1134) 1135) 1136) 1137) Esetleg az is lehet. hogy megnézzük a várost. nem fiú-e az illeto. aki ilyet tenne. Nagyon rosszul énekel. hogy rá várjak. 1138) 1139) 1140) 1141) 1142) 1143) 1144) 1145) 1146) 1147) 1148) 1149) 1150) 1151) 1152) 1153) 1154) 1155) 1156) 1157) 1158) 1159) 1160) 1161) 1162) 1163) 1164) 1165) 1166) 1167) 1168) 1169) 1170) 1171) 1172) 1173) 1174) 1175) 1176) 1177) 1178) 1179) 1180) 1181) 1182) 1183) 1184) 1185) 1186) 1187) 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) Mi vagyunk azok. Megpróbálta megcsókolni a lányt. hogy túléli. hogy közelebbrol is megnézi. Nincs miért aggódni.) Úszni könnyu. nem engedheti meg magának beleegyezik elintéz kér megkísérel kér. Veszélyes az. kezd kezd folytat szeret imád gyulöl jobban szeret Öt éve kezdett zongorázni tanulni. Meglepetéssel hallottuk a híreket. Nincs sok értelme beszélni hozzá úgyse figyel sose. Még mielott felkérte volna a lányt. Jézus. Udvariatlanság lenne nem meghívni. Érdekes volt végighallgatni. Jóska úgy döntött. Nincs itt kérem semmi látnivaló. És amikor esni kezd… Imádok a kertben üldögélni. hogy személyesen találkozhatunk. hogy nem élvezel egy ilyen könyvet. hogy annyit járkálsz a nyakamra. hogy vendégül láthatlak. Bocs. hogy bezártam az ajtót. hogy játszotta a nagyfonököt. Biztos a másikat húzta ki. ha látom. Jobb szereti egyedül csinálni. Jó lesz találkozni veled. amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben. hogy busz végre elinduljon. A sírás noi praktika. Bun így viselkedni. Repülovel gyorsabb menni mint lóháton. Fontos. Biztos notlen. Micsoda kérdés! Nincs szórnivaló pénzem. mert olyan simák az arcvonásai. Ne felejtsd el elhozni a boröndöket. hogy Párizsba menjek. Nem volt semmi ok arra. Alig várom. Soha nem fogom elfelejteni az. A futás hasznos dolog. Kár volt otthagyni. Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után. Szégyen. Nem érdemes várni rá. Imádok imádni. hogy higgy abban amit csinálsz. hogy mit mond. Sajnálom. Nincs számodra pénzem. Örömmel hallottuk a híreket. Nehéz a boldogságtól búcsút venni. hogy a barátaim találkozhassanak velük. Kipróbálta. Nekem ez túl nehéz. Emlékszem. Milyen kellemes meglepetés. Tovább folytatod a kertészkedést? Utál elkésni a munkából. Megálltak. hogy ráültem a kutyádra. Ideje. Engem tett felelossé. Tévedni emberi dolog. Nem tett kísérletet a szökésre. A futás hasznos. Nincs számodra helyem. hogy beszélgessenek. örülök. hogy milyen dolog csókolózni. mikor ilyen hangulatban van. Nincs érteleme sírni miatta. Továbbra is bámulta oket. Könnyu ilyen fajta mondatokat lefordítani. hogy olyan korán elmennek. Ölni bun. Nem felejtettem el bezárni az ajtót. hogy búcsúzzunk. Döbbenetes volt meglátni a számlát. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés. Abbahagyták a beszélgetést. A tanulás az élet fontos része. Nem kell errol vitázni. Hajlandók segíteni. Elegem van. Jobb szeretek olvasni. Tele van a hócipom azzal. Mosolygó kislányt látok. hogy indulj korábban. mikor elmentem hazulról. Nagyon jól táncol. könyörög követel elhatároz követel megenged tanácsol parancsol kíván elvisel 107 . hogy megbizonyosodjon. hogy szúnyog volt. Chicagóban jó lakni. Azzal volt elfoglalva. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni. akik boldogságot hoznak. ha egy öreg ember gyorsan fut. Érdekes dolog esoben énekelni. hogy ilyen kabátod van. hogy eljöjjön hozzánk. hogy itt vagy. Nem volt lehetoségünk. mikor elmentem hazulról. Derogál neki. hogy itt vagy. Érdemes meghallgatni azt a lemezt. Haza akarok menni. Hiszem. Sajnálattal kell közölnöm. nem olyan. Imád aludni. hogy zavarlak. Boldog vagyok. A jobb alsó hatost kellett volna kihúznia. Örömmel fog találkozni veled. Azt tanácsolom. Türelmetlenül vártuk. hogy tartozol egy ezressel. hogy beszélgessek veled. Elmentem az uszodába egy jót úszni. Van hely ahova leülhetek? Nincs esélye. Sok a dolgom. Tiszta idopocsékolás akkor beszélni vele.

1284) Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába be. 1291) Mivel elfogyott a hentes húsa. hogy vigyen el egy magán orrászhoz. 1277) Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni. 1279) Miután megette a csontot. 1265) Ragaszkodik hozzá. hogy új dalt tanulnak. hogy hatkor ébressze. 1282) Az üzletbe menvén balesetet láttunk. hát az anyósához fordult. hogy írjak neki. kiment hogy hozzon. (Adrian Mole) Úgy tett mint aki nem hallja. 1281) Miután visszatért külföldrol. 1264) Nem emlékszem. elhatározta. nem tudtak házat venni maguknak. 1274) Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet. Nem akarok veled maradni. még fagyizót is vezet. hogy o lopta el a biciklit. hogy a Fordommal gázoljak át a folyón. hát bezárta a boltot. hogy világossá tegye nézeteit. bevall nagyra becsül elkerül tekint valaminek akadályoz élvez elnézést kér szívesen (nem bán) nem tehet róla elképzel elhalaszt egyre csak csinál valamit megakadályoz visszaidéz megment. amelyik épp mos) 1303) füstölo Trabant 1304) pancsoló kislány 1305) éneklo kutya 1306) nyávogó macska 1307) fenyegeto levél 108 . függönyt tett az ablakra.1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) 1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) biztat vár nem sikerül remél segít megtilt meghív vágyódik sikerül fölajánl megparancsol akar. miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá. s közben a kutyái ugattak körülötte. hogy velem maradj. hogy otthon marad. 1283) Napoleon kijött a házból. spórol ki nem állhat javasol elvisel ellenkezik neheztel Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago) Tiltakozom. már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot. úgy döntött. 1287) A férfi folytatta az ivást. 1295) Mivel más már nem volt. 1298) mosolygó hölgy 1299) felkelo nap 1300) hullócsillag 1301) vágtázó halottkémek 1302) mosó medve (a maci. 1286) Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától. Azt akarom. Muszáj volt egy-két célzást ejtenem. hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel. 1280) Miután bejejezte a mosogatást fozni kezdett. 1263) A rendorségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt. A feleségem azt mondta. Megkérte. (Adrian Mole) Könyörögtem. 1262) Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát. a kutya macskát kért. 1294) Miután zavarta a lányt a kukák látványa. Majd szólj. hogy új életet kezd. hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre. 1293) Mivel félt az esotol. hát mindent szétvert. 1276) Azonkívül hogy profi focista. hogy minden évben külföldön nyaraljon. Úgy döntöttek. 1297) Mivel elfogyott a jég. hogy nászajándékuk nagyobb léptéku is lehetett volna. meg kell jegyezzem. munkába állt. 1278) Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz. 1285) A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra. Nem sikerült levizsgáznia. 1259) Élvezed. 1296) Mivel pénzt nem talált a betöro. 1292) Mivel szegények volta. hogy valaha is találkoztam volna vele. 1266) mielott 1267) miután 1268) ahogy 1269) amióta 1270) azonkívül 1271) anélkül hogy 1272) ahelyett. miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve. ne csináljam. 1289) A földön feküdt és levego után kapkodott. A szülei nem fogják elengedni. hogy 1273) Reggeli elott szoktam fürödni. 1290) Az idos hölgy a rendorség felé tartott. 1275) Mióta eljöttünk Párizsból. tervez javasol tettet megígér megenged rávesz emlékeztet megtagad kér mond kísért sürget akar óhajt Nem engedhetem meg magamnak. 1261) Bevallotta. Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét. hogy ezt csinálod? 1260) Megpróbálta kikerülni. 1288) Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta.

Megpróbálunk valami jó megoldást találni mindenki számára. Nem felejtettél el tököt hozni? Emlékszem. Szörnyu volt látni. aki az ablak alatt túráztatta a kocsiját. El tudod te képzelni Zsuzsit. Dühös volt a soforre. A csótányok megették az összes ennivalót. amint egy libafarmon él? Kétlem. Remélem. A tyúkok nehezményezték. 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) Kipróbálta milyen mezitláb futni. hogy minden reggel ötkor keljek. hogy hamarosan találkozunk. melyek az asztalon vannak. Abbahagyta a cipohúzást. A kertben talált óra az enyém. hogy az asztalra tettem. Fontos lesz majd. Tényleg akartam veled beszélni a dologról. Olyan ház ez. aki a bíró elott áll. Nem sikerült utolérnem. hogy volt dolgod vele. Nem tudta megállni. Abbahagytam az ivást meg dohányzást. hogy kifizetem a szállodát. Érdemes megvenni ezt a csinos kis olasz cipot. ha bámulják. hogy mindent szavazzunk le. Felajánlottam. Lejmolni a legegyszerubb. nem hagytam-e nálad a csipkés kombiném. menedék a szívednek. ami a konyhában maradt.1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) 1360) 1361) 1362) 1363) alvó oroszlán törött szív képzett ápoló füstölt szalonna szopott gombóc megfoltozott farmer megalázott nyuszi elveszett és megtalált nyuszi A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja. megmar. de nem gondoltam. Nem érdemes sírni elszalasztott lehetoségek miatt. Ez téged arra fog kötelezni. Nehéz bátornak lenni. hogy mindig én húzlak ki a csávából. amikor telefüstöli a szobát. hogy bármi ilyesmit tettem volna. Élvezte. A fénykép. Sikerült utolérnem. sokba kerültek. miután meglátott. aki a sarkon áll? Kié az a Trabant. Ki nem állhatom. mikor kint vagyunk a nyílt tengeren egy kis gumicsónakban. Nehezen tudta eldönteni melyiket vegye. Az utcán rohanó fiú javító iskolából szökött meg. hogy ma ilyen korán hazajössz. mielott meghívod. rablógyilkossággal vádolják. Megint kezdett pukkasztgatni. akihez szólhatnék. Elrohant. hogy ne csússzon egyre közelebb hozzá. hogy fölvegye a cipojét. Ismered azt a lányt. mely az istállóban kérodzött. Mikor eloször ránéztem. hogy itt fekszik a függoágyban és tíz szép lány kínálgatja itallal. Ne felejtsd el megnézni. A megpucolt tuzhelyen van a rotyogó húsleves. A Magyarországon készült kolbász világhíru. A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül. mely évszázadokkal ezelott épült. Muszáj kiszelloztetnem. Nem akarlak elveszíteni. mely a Soroksári úton száguldozik? A lány. aki közszemérem elleni vétséget követett el és úgy döntött. mely a fuben fekszik. Féltem közel menni hozzá. Unom már. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak. Szerintem könnyu volt megírni. hogy oszinte egy ügyben. Mindig iszik almalevet lefekvés elott. a novérem. mikor minden zsúfolt. Nekem hiányzik. Nincs senki. gyönyöru. A napozás olcsó. Megfogta a tehén farkát. Sosem említetted. Megpróbált fölkelni. Szeretni jó. aztán meg sírnom. Hozd ide a borral teli flaskát. Még egyszer nem kockáztatom meg. jó. A kígyó. Imádja. Nem bánom ha itt maradsz éjszakára. amikor elmegy. hogy kölcsönadjak neki. akit mindenki becsül. bár figyelmeztettem. de engem nem tudott átverni. amelyik a ketrecében beszélget. hogy ne találkozzam vele. mert nagyon drága mulatság. Hozd ide a papagájt. Én élvezem. 109 . Nem tudtam megúszni. aki azzal a férfival táncol? A könyvek. ahogy ott szenvednek a pályán. hogy hívjam fel az állatkertet. hogy ne tegye. hogy tudj angolul. és körülöttünk cápák. Nincs értelme veszekedni. mert a baba álomba tudja ringatni magát. jó. Tagadom. Az éneklo kutya a kimeszelt házban vonyít. Alig várom. A férfi. Könnyu másnak vermet ásni. Nagyon betegnek tettette magát. nevetnem kellett. hogy napi két tojást kelljen tojniuk. Adj valamit inni. Utálok csavarogni. ha nem kell venni napolajat. (“becsülve van mindenki által”) Ki az a lány. ha rálépsz. Nem akartalak megbántani. (“lett építve”) Olyan ember o. A lejmolás csúnya dolog. mely rólad készült. Lopni még könnyebb. hogy a hónap végére megcsinálom. A zsugori fazonja nem volt hajlandó kipengetni egy rongyot. A férfit. hogy minden kívánságát teljesítsd. hogy eltartóztatja. Érdemes venni ilyen bölcsot. hogy leköltözzön egy libafarmra. A futés borzasztó drága lett az idén. uram. de nem ment. Javaslom. Még csak tárgyalni se hajlandó arról. Megállt. hogy találkozhassunk. Gondold át. aki az asztalnál ül. A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen. Szólj. de légyszíves ne horkolj. Vállaltam. A rendor meglátott egy embert. de most nem találom sehol. kiváló szakember. aki az autómat javítja. Lepihenni melletted. mikor az ember csak egy nagyon kicsi állat.

1441) Neked most nem kéne itt lenned. 1467) Lepusztult egy fazon volt. amire fekhetünk. elbúcsúzott. ahogy egyre jobban feszíti belülrol a düh. 1471) A kutyák a kocsma elott álltak. hogy az oldalához szorítják a karját. verdeso szempilák. hogy teljesen üres az utca. akár nem. hogy megtalálta a nadrágját. miután Józsi olyan volt amilyen.1408) Megvigasztalta a lányt. 1450) Egy kocsi dübörgött végig az utcán. amint az a fák közt ólálkodott. 110 . a lány nem tiltakozott a leosztás ellen. akiket festeni küldtek! 1452) Még vagy tíz percig maradtak a szobában és közben dohányoztak. és a gazdájukat várták. 1455) Alig tudott beszélni. 1457) Jót fog tenni neked. 1425) Záróra! 1426) Bejött a szobába. hogy pénzsóvár. hogy elfelejtették lemondani a meghívást. 1435) Aztán továbbmentek. 1485) Oly nagy rössel civakodtak és szidták egymást. mint egy tébolyult. 1412) Nem vette meg a lovat. 1427) Az istállóban tárolt széna és gabona illatától nagyon jól érezte magát. rájött a csuklás. idonként meg a karjára teszi a kezét. 1437) Befejezted már a fésülködést? 1438) Meglepetten látta. és közben fel se nézett az újságból: 1479) És ha azt mondanám. 1436) Egy kutya kezdte követni oket. 1428) Sose csináltam még szakállassal. 1490) Muszáj volt egy-két célzást ejtenem róla. 1481) Abbahagynád ezt a témát? 1482) -Figyelj! . 1433) Ezt kapom azért. hogy bejelentik a lány és Józsi eljegyzését. 1421) Mivel három kituno darabban már látta színpadon. 1424) Miután kiitta a sörét. 1411) Kiszúrta azt az alakot. 1491) Felesége is volt valahol titokban. 1446) Érezte. 1463) Van valami ötleted. 1440) Ennek semmi köze az üzlethez. aztán tágra nyílt szempár. 1461) Nem volt hajlanó felpróbálni azt az ízléstelen pulóvert. így hát csöndben maradtam. mi? 1478) Beszélt. 1451) Te aztán jól elijesztetted a festoket. aki a számlát fizette volna. 1423) Felment a padlásra. amelyik ott nyerített a karám sarkában. 1453) A Józsi mellett álló lány így szólt… 1454) Érezte. enyhén szétnyílt ajkak. hogy úgy rendel ételt. 1415) "Karjába kapta a lányt. amelyik a lefolyó felé rohant? 1410) De szép az a medál. 1447) Nincs itt ma este senki. 1459) A kínos helyzetet feloldandó. ha arra gondolt. 1475) Micsoda megaláztatás. 1486) Nézd már. és olyan jó ránézni. hogy teszi magát. amelyik ott bégetett a lovon. hogy hogyan lehet gyorsan egymilliót szerezni? 1464) Tiszta ideg. 1492) Gondoltam kitesz magáért. 1462) Úgy vásárolt összevissza. biztos lehet benne." 1416) Piroska észrevette a farkast. hogy észrevetted a skorpiót. 1431) Suttogott. 1430) A lány holmija mellé tette a cipojét. amelyik az Astoria sarkánál pénzt váltott. hogy nyalókát kaptam a születésnapomra! 1476) Nem tudtam mit mondani. amelyik mindig böködte a lány fülcimpáját. soha nem titkolta. 1445) Úgy döntött. amiért téged szedtelek fel. 1434) Befagy a hátsó felem. 1443) Hangja halk és visszafogott volt. ha arra gondol. aki ott sóhajtozott a szoba sarkában. és felugrott. akár szereti. 1414) Levágta a bajszát. hogy két hetet kell eltöltenie nélküle. elment rendornek. ha vegyülsz egy kicsit a munkásosztállyal. és mikor meglátott. hogy szabadságra kell mennie. és a harisnyagumiját. 1488) Azt vártam. ahogy ott korzózott és dobozból szürcsölte a sört? 1469) Még 339 mondat. felhívta a nénikéjét. 1442) Az ablakon beszurodo holdvilág fényében látta meg ot. ha megszabadulhatnál tolem. 1460) Körülnézve láttam. ahogy feküdt mellett. hogy megálljon a pirosnál. hogy igazi úrihölgy.mondta. hogy nem sajnállak. hogy menjek el. 1456) Két csodás órát töltöttek a lány heverojén fekve. 1477) Örülnél. egy szó nélkül. 1470) A BKV úgy ünnepelt. 1448) A házból lépcsok vezettek az utcára. ahelyett. 1449) Az életemet mentetted meg azzal. 1487) Nos. úgy döntött vesz egy hozzávaló bundát. 1496) Olyan fiatal. 1494) Kénytelen vagyok azt mondani. aki a ""Júliá""-t énekelte. 1493) Ismertem azt a szokást. 1466) A lépcson álltak és órákon át csengettek. 1418) Minthogy kiválasztott egy pár kesztyut. hogy jónéhányan táncolnak. hogy az étlapon lévo legdrágább fogást választja. 1444) Az a szerencsénk. 1484) Mindent elrontasz azzal. 1483) Akár az igazat is megmondhatnád. a szonyeg szélét rugdosta. 1472) Ne nyüszögj már! 1473) Menj és foglald el magad! 1474) Valamit el kell mondanom. 1468) Láttad. hogy ez nekem nagyon sokat jelent? 1480) Miközben beszélt. neki szánta filmjének egyik foszerepét. amibe betuszkolta a zokniját. hogy a saját feje után megy. hogy örökre visszavonul. 1495) Javára legyen mondva. 1409) Te is láttad a csótányt. 1413) Viszont megvette a birkát. s nem is nézett énrám. 1439) Rá se rántott. hogy beszéltél vele. aki vigyázhatna a kicsire. 1432) Nagyon örült. elhatározta. miközben egy filmet néztek. 1429) Csak ez a takaró van. 1417) Minthogy húsz évig élt Olaszországban. 1489) Nem volt senki. tudta hogy kell spagettit fozni. 1465) Szenvedett. ami a nyakadban lóg. 1458) Az ember hajlamos elfeledkezni a kötelességeirol. ahelyett hogy megvártam volna azt. 1419) Miután már tíz éve o volt a legnagyobb sztár. 1420) Miután leszerelt a hadseregtol. 1422) Megkért. 1497) Ha egy lány hajnali kettokor egy taxiban huzakodik. hogy minden dolgozójának adott egy ingyen buszjegyet. hogy itt köntörfalazol. hogy így állsz hozzá. amelyiknek van vér a pucájában.

Egész éjjel rólad álmodtam. akik Symphoniát árulnak. Egész nap aludtam. 1547) Nincs még egy olyan lány. ha az ember 800 méteren át cipeli oket. kinek gulden. Valaki kopog. 1533) Egy kis bort. Láttunk ott néhány embert. 1521) Van néhány hírem. Az összes létezo gyerek szereti a csokoládét. Minden egyes macskával külön beszéltem. tulajdonképpen két hírem van. 1537) Van tojás a kosárban? 1538) Látsz pénzt az asztalon? 1539) Vannak diákok a teremben? 1540) Van bor a flaskában? 1541) Semmit nem kérdezett. Volt egy kis baja. (Holdkóros. hogy beáll rendornek. A téesz minden tagja jelen volt. Kinek dollár. 1520) Sok kárt okozot már a selejt. 1503) Nem lehet végigmenni az utcán anélkül. Ez már csak így van. a szarvasmarhák és az ökrök szemében. Megírtam néhány levelet. Nincs só a levesben. de mindenkinek Nederlanden. Az összes pénzem eltunt. 1528) Van valamennyi pénzem. 1502) Aztán horkolni kezdett. Van egy kis idom.1498) Mindenkivel lekezelo volt. aludt. Kevés itt a fény. Éjjel-nappal dolgozom. Az összes lányt szeretem (egy bizonyos körben). Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott. 1552) Nem látok semmit a sarokban. hogy van tej a kancsóban. Annyi mint két forintom van. 1510) Adtam neki egy jó tanácsot. hogy így csinálják. Sok autója van. van aki nem. 1508) Miközben aludt. 1526) Van néhány jó könyvem. a szabadság minden egyes napját élvezem. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. 1499) Ezeknek a muanyag zacskóknak csak ki kéne bírni. Sok szabadidom van. 111 . Kevés idom van. Ki van zárva. Néhányan megbetegedtek. 1505) Régi filmekben láttam. Kevés embert láttunk ott. hogy ne szakadjanak ki. 1501) Ültünk és fényképeket néztünk. Van otthon valaki? . 1511) Adj néhány tanácsot. 1515) Micsoda egy randa ido! 1516) Két tetu ring két egéren. hogy kint vagyok. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. Sok bába közt elvész a gyerek. A vén fomacska minden piaci napon a napon üldögél. Sok gyereket kiszolgált már ez a bölcso. hogy senki! Van még kávé a csészében? Sok hibát csinált. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. 1550) Valamit látok a sarokban. A világ minden dolgozója egyesüljön. Semmi sem hasonlítható hozzád. uram? 1534) Valamilyen novel beszélt. Vannak néhányan. 1554) Senki nincs az ágy alatt. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem. Van aki tud. hogy bele ne ütköznél seftesekbe. 1543) Nincs pénzem. 1544) Nem hiszem. Sok az eszkimó és kevés a fóka. Sokan voltak a boltban. 1535) Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. még velem is. Nem sokat tehet. 1536) Valami férfi keresett ma reggel. 1512) Nincs sok dolgunk. Mindenki verekedett. Az összes sört meg akarod inni? A gyár összes dolgozója egyesüljön. hogy van). 1518) Sok férfi van sok bútorban. Túl sok ember áll a tuz elott. felkelt. 1545) Nincsenek barátai. 1549) Nincs alsónemum. Sok autója van? Annyi baja van a kocsijával. Most. 1555) Van valaki az ágy alatt? 1556) 1557) 1558) 1559) 1560) 1561) 1562) 1563) 1564) 1565) 1566) 1567) 1568) 1569) 1570) 1571) 1572) 1573) 1574) 1575) 1576) 1577) 1578) 1579) 1580) 1581) 1582) 1583) 1584) 1585) 1586) 1587) 1588) 1589) 1590) 1591) 1592) 1593) 1594) 1595) 1596) 1597) 1598) 1599) 1600) 1601) 1602) 1603) 1604) 1605) 1606) 1607) 1608) 1609) 1610) 1611) 1612) 1613) 1614) 1615) Senki nincs az ágy alatt. 1507) Miután aludt. 1530) Kaphatok még kávét? 1531) Kérsz még sütit? 1532) Van egy kis pénzed? (Remélem.) 1509) Értékes információt adott. Minden évben sokat költenek sörre. akik nem szeretik a bablevest. 1553) Valaki van az ágy alatt. 1551) Nem látok semmit a sarokban.Senki. 1542) Nincs cigaretta az asztalon. 1519) Nézd azt az intelligens tekintetet a birkák. Kevés baja volt. 1546) Nincs idom. nem igaz? Néhány bab meg egy kis leves van a tányérjában. 1506) Mielott felkelt. Nem vétett sok hibát. 1514) Jön a rendorség. de egy bútorban csak egy férfi van. Az összes lányt szeretem (a világon). 1522) Mi újság? 1523) Küldje el adatait a társkereso ügynökséghez. A fia sok bajt okoz neki. 1513) Vettem két darab bútort. 1524) Kések és feleségek egyaránt jól meg tudnak vágni. 1527) Van egy kis (valamennyi) kenyerem. . Az összes ember énekelt az utcán. Kevés levelet írtam. 1517) A hírközlo szervek szerint a rendorség négy libát köröz. 1504) Eltökélt szándéka.De valaki csak mondta azt. 1525) Néhány dalt énekeltek. felkelt. 1529) Van benne egy kis tej. 1548) Egy szó sem jön könnyen. mint te. 1500) Egész este kenyértésztát dagasztottam.

Te sem vagy különb. mint gondolod. mind az anyja elismerte. A pupák pék pókja. A ló (általában a ló) nagy állat. sem azt. Nekem mind a ketto tetszik. Egy rendor élete teli van kalandokkal. A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára. Mind megette. amit csak kapni lehetett. Ez a legrosszabb bableves. Te vagy a legszebb lány a traktorgyárban. Ez a disco nem jobb. Nem láttam sem ezt a filmet. Te vagy a világ leglustább kölyke. szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Mari néni férje sógorának pipájának karimája. Olyan fehér. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. Az én kocsim jobb. A szobaajtó kilincse. Mindkét szüloje imádja. sem az nem jó. A 30-as évek inflációja alapveto oka volt a második világháború kitörésének. aki cserbenhagyja a barátait. Bábszínház az élet. Tom bisztrója. A szabadság vándorai. mint tegnap. Ez a legjobb pop zenekar. mint a farkas. Joe barátnõje Apa kalapja a fõnök titkárnõje macskaszemek A patkány kicsinyei egy percnyi séta egy méternyi távolság Pokol Angyalai A Halál Kapuja kõhajtás A fiúk pénze. Te vagy a legszebb lány. Sem ezt a filmet nem láttam. mint a nap? Az én házam nagyobb. Messzebb van. A ló nagy állat. Te betegebb vagy. Minden gyerek szereti a játékokat. Olyan makacs vagy.1616) 1617) 1618) 1619) 1620) 1621) 1622) 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) Minden nap mosok fogat. mint Bo Derek. meg azon is. mint a hó. Olyan úton mentek. A tej egészséges. mint egy öszvér. Az ipar gyorsan fejlodik a múlt század óta. Ez se tetszik. Egyszeruen te vagy a legjobb. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik. A ló patája. (Virágcsokrot természetesen. A cigaretta tönkreteheti az életed. sem azt. akár azt a narancsot elveheted.) Ez a regény is tetszett. A cigány lova. és láttam. Olyan éhes vagyok. Két hét múlva találkozunk. A fonök kocsija. 112 . meg az is Rómába vezet. Éjfélkor hang sem hallik a járda felol. mint Amandáé. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. meg az se. meg az is? Nem láttam sem ezt a filmet. Sem ez a mondat. hogy a világ a feje tetejére állt. Mind az apja. Délután egészen más volt a világ. A Csepeli Munkásotthon. Mindkét lány csinos. Borzalmas angol tanár vagyok. mint gondoltam. Tehetséges táncos és énekes. amit valaha ettem. Az a nagy fiú operaénekes. mely hegyek között kanyarog. Választhatod ezt a csokrot. Domborúbb vagy. mint az enyémben. 1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) 1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) De hiszen ez a meccs nem olyan jó. De a te házadban több a csótány. akivel valaha találkoztam. Joe feleségének szeretoje. Nem szebb. mint bárki másé. Olyan kérdést tett föl. mint gondoltam. vagy azt is. Napnyugtakor vörösbe borul a táj. Az arany (általában az arany) értékes fém. Mindenki más meg tudta volna csinálni. Mindkét lány csinos. hogy igaza volt. A macska egeret eszik. Mindkét lány csinos. amire nem tudtam válaszolni. Hajnalban minden csendes volt. 10 percnyi séta. Egyik se tetszik. Gizi novérének a lánya. Milyen hideg nap! Micsoda gyönyöru lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda ido! Reggel fölébredtem. mint régen a pestis volt. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg. sem az nem jó. mint a tied. Magyarország ipara fejlodik. Éjszakánként olyan magányos. Ez az út. Mindnek megvan a maga szobája. Tanulsz gitározni? Autószerelo. sem azt. Nem olyan okos. Nem olyan ember. A hangod mélyebb. Sem ez a mondat. Egész éjjel táncoltak. Akár ezt. Kettojük közül egyik se kéne. Mindkét kocsi tetszik. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol. De hisz nem olyan szép. mint a Csillagfény. A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. mint vártam. Minden kérdésre válaszolni kell. Hideg a kezed. A kemény legények bátorsága. A legszebb virágot adtam neked. Mindegyik gyerekem más-más iskolába jár. amit valaha hallottam.

hogy ne vidd be a szobába! Jó. Bárcsak tudtam volna segíteni. nem? A lányok nem jöttek vissza. nem? Nagyon okos vagyok. nem? Belépünk a korlátlan lehetoségek korába. jó? Szép a szemem. nem? Most már fejezd be. Úgy látszik kezd bedilizni. jó? Fogd be a szád. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. Nehéz a dolga a katonának. Csótányok masíroznak az iskola épületében. Inkább busszal mennék. Úgy néz ki. mi? Megszerzed nekem. amit senki nem hitt el. hogy boldog légy. O. nem? Nem értette. 113 . ugye? Te szereted a patkányokat. Bárcsak ne ettem volna meg. jó? Inkább focizna. és reggeli elott sétált egyet. hogy fogsz írni. Bárcsak mindent megtettem volna azért. jó? Joe lát. Olyan vagy. (de tél van) Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen. nem? Judynak nem kéne így viselkednie. Bárcsak tudtam volna. nem? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat (mint épületet). mint enne. Valaha lóversenyre jártam. ugye? Most utálsz. Szórakozz inkább a nénikéddel. ugye? Ülj le.? Ugye megmondtam. Úgy beszél. ugye? Nem vettél ki pénzt a fiókomból. Bárcsak szólna hozzám. ugye? Nem tudod megcsinálni. Olyan volt. hogy mindjárt esik. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. nem? Semmit nem iszik. nem? Nem tud autót javítani. jó? Át kell kelnie a folyón. Olyan mintha citromba harapott volna. jó? Kezdjük. Óh. Bárcsak meg tudnálak érteni.) Bárcsak korábban indulnánk. Bárcsak szeretnél. (Tudom. jó? Bújjunk ágyba. Az élet csodás. Inkább aludj. Úgy látszik mindjárt kiderül (az ég)! Úgy látszik mindjárt balra fordul. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este. A templom (mint épület) a múlt században épült. Úgy nézel ki. nem? Hülye vagyok. Olyan mesét mondott. (de reménytelen) Bárcsak tavasz lenne. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni. mi? Oly sok a gonoszság a földön. Úgy látszik bal lábbal kelt föl. nem? 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) 1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) Bolondnak nevezett. Inkább ne fontoskodj! Most inkább rádiót hallgatnék. ugye? Elment Spanyolországba. Minden vasárnap templomba megyek. A beteg ágyban van. Inkább inna. Olyan volt. Inkább ennék. Gyerekkorában gyakran mászott fára. Te most inkább ne figyelj ide. Bárcsak esne rám. nem? Szerettél. mintha megfenyegették volna. nem? Nem vagyok valami eszes. igaz? Nézzük az emberi nemet. (de az vagy) Bárcsak írnál már.1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) A szerelem nehéz ügy. ugyebár? Nem vagy finnyás. jó? Reméljük a legjobbakat. jó? Bevette. A foglalkozása? Mozdonyvezeto. nem? Gyere velem. Inkább igyál. hogy o a legszebb lány a partin. Úgy fölugrott. A pénz mozgatja a világot. nem? Idejössz. Az ágynemu nem az ágyban van. hogy az autó nekiment egy fának (mert most össze van törve . Mindig korán kelt. A gyerekek iskolában vannak. (de nincs rá esélyem) Bárcsak itt lennél. ha én is köztetek lehetnék. ugye? Ugye nem lesz ma órád? Jellemzo! Inkább aludnék. ugye? Nem vagy vastag. ugye? Ülj le. Inkább meghalna. Úgy tunik. jó? Hiszel nekem. ugye? Nem én vagyok a következo. Menj inkább villamossal. Ebben a házban éltél? Valaha 20 cigarettát szívott naponta. ugye? Én vagyok a te mucikád. mintha földbe gyökerezett volna a lábam. hogy mindjárt rosszul lesz. Úgy látszik az ablakon át jött be. Úgy néz ki. Ebbe az iskolába jártam. Nem szeret focizni.K.ezért present perfect). Úgy néz ki. Szeretsz. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. Az elefánt nagyon sokáig él. csak siettetni akarom. mintha már napok óta nem ettél volna. mintha a világ a feje tetejére állt volna. A fiú szerelme keseru csalódásba fordult. Bárcsak fiatalabb volnék húsz évvel. nem? Várj itt. (de úgy viselkedsz) Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. A férjem valaha minden szombat este discoba vitt. Úgy tunik. Menj inkább kocsival. ugye? Van valami a sarokban. Nem dolgoztak itt. de imád zongorázni. mintha a darázs csípte volna. Bárcsak csörögne már a telefon. Bárcsak itt lennél. jó? Ne bánts. mint aki kísértetet látott. jó? Úgy néz ki.

meg sötét is. sem a ködhöz. hogy elzárd. mintha a mennyben járnék. nem voltál ott. Azt hiszem nincs nálam pénz. Szerintem te nem figyelsz rám. Énekelek és táncolok is. Fogni akarom a kezedet. se anyám. A nyuszin van sapka és a farkason is. Legfobb ideje. Ua. Tuzoltó leszel. Szerintem nem elég hosszú. és csólold meg. hogy normális vagyok. amihez kedve volt. Ideje. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. hogy menj közelebb. Azt hiszem nincs cipopasztám. mint aki már napok óta nem evett. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem. hogy légy légy. Szeretném bejárni a földet. se a feleségének. Azt hittem. vagy azt is. Legfobb ideje. van benne kolbász? Mit gondolsz. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette. Nem hiszek se magának. Azt hiszem nem is mondtam. Úgy néz ki. Azt akarom. ki vagy? Szerinted mikor no már be a feje lágya? Mit gondolsz. hogy leüljünk ebédelni. Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? Van kedved táncolni? Mulatni volna kedvem. Azt hiszem nincs otthon senki. Szeretném. Legfobb ideje. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? Mozijegyet egyet vegyek? Szóljak neki? Játsszunk egy parti ultit? Melyik utcánál forduljak balra? Mit vegyek fel? Hová üljünk? Elmenjünk ma este valahova? Megmossam a hátad? Leoltsam a lámpát? Mikor hagyjuk már abba? Azt akarják. mi mozog a zöldleveles bokorban? Szerinted róka? Mit mondtál. tehát vagyok. Szabad akarok lenni. Azt akarod. Párizsit eszik és sajtot is. hány óra? Mit mondtál. Olyan volt. ha szeretnél. mintha a világ a feje tetejére állt volna. hogy lefeküdj. Csöpög a csap és a WC is. mi ez? Mit gondolsz. mit gondol. ha szabad lennél. Azt hiszem nincs több mondat. Nem veheted el azt a not és a barátod sem. Nem gondolkodom. Azt szeretném. mintha o lenne a legjobb horgász. Nem tetszik ez. Nincs rajtam pizsama éa papucs se. Nem volt hozzászokva sem a hideghez. Elveheted ezt is. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt. mint az elozo. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem. Azt hiszem nem jött össze nekik. hogy csinos légy. Nem akarlak megijeszteni. ha Józsi szántana. Olyan volt. Nem akarom. Nem hiszek se magának. hogy új életet kezdjünk. Szeretném. Úgy fut. Ideje hogy újra kihívják a vak zongorahangolót. melyik nap érkezik? Mit gondolsz. ha megmutatnám? Azt akarom. hogy legyen rám egy kis ideje. 114 . Kedvem volna lovagolni. de így is lehet képezni. Olyan volt. Sem o. hogy fölöltözz. hol született? Szerinted hány kacsájuk van? Mit gondolsz. Nincs kedvem vasalni. Napot akarok látni. Azt hiszem nem szeret. hat ökröt hajtani. Nem hiszem. 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) 1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) Szeretnék szántani. hogy szereti a noket. Van kedved leülni a hideg padlóra? Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát. hogy megijedj. mit mondtál? Azt gondolod. Nem szeretlek és a kutya sem. hogy disznóhús. Én nem rúgtam ki magát és a fonököm sem. mit mondott. hogy boldog légy. Van kedved egy csésze kávéhoz? A macska szereti a papagájt és a patkányt is. Ideje. Mit gondolsz. hogy levágasd a hajad! Ideje. Én nem hiszem. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is. se a feleségének. Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek. hova dugta a whiskymet? Mit mondtál. Itt az ideje. vagy katona. hogy elvedd Judyt. és nem tetszik az se. hogy föladd a levelet. hogy beköltözzünk. Szereti a telet és a nyarat is. mikor beszélhetek veled? Mit gondolsz. Nincsen apám. Kedvem van táncolni. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem. Azt akarom. A macska szereti a papagájt és a patkány is. mintha az életéért futna. Icereg a macska.1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) Úgy beszél. hogy én Róbert bácsi vagyok? Mit gondolsz. hogy o menjen vásárolni? Szeretnéd. Hideg van. A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnoje sem. mi van rajta? Nem hiszem. sem az albérloje nem panaszkodott a körülményekre. mintha egy fekete függönyt húztak volna közénk. hogy van az anyósom? Mit mondtál. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely. Itt az ideje. Ideje már. Csak azt akarom. hogy táncoljak. és a hörcsög is. Mindig azt tette. A honvéd nem tisztelgett az ormesternek és a tábornoknak sem. kivel találkoztál? Mit mondtál. Legfobb ideje. Azt hiszem ezt nem hallottam.

A magányosok gyakran felidézik gyerekkor emlékeiket. A bor szolobol készül. csak levest. Pihennünk kell majd miután kocogunk. Ha lesz pénzem. háromfülu lány volt. A tömegkarambol oka a rossz ido volt. A lányok régebben rövidebb szoknyát hordtak. Úgy volt. a szegények a gazdagok a vakok a mozgássérültek A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat. amikor a férje fejbevágott. mert éhezem. Emlékszem. megpróbál majd megölni. Néhányan azt gondolják. hogy megváltozol. hogy éjszaka dolgozzam. Keményen dolgoztál ma. hogy pénteken jönnek haza. Egy szót sem szólok hozzád. hogy hétfon hazajönnek. El tudsz jönni holnap? Tényleg el akarsz menni hozzá? Nálunk az élet könnyu és boldog. hogy örökölt néhány milliót. A fiút nem engedték be a kocsmába. minden nap felhívtál. Nem mehetsz be a szobába. Táncolt a menyasszony és a volegény is. Amikor visszajövök. Az elitélteknek 10-kor ágyban kell lenniük. hogy júniusban esküszünk. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszeru. Másnap kellett volna elmennünk. Nem indulunk. Az asztal fából készült. amíg le nem vetted a cipodet. Mihelyst beérünk az alagútba. Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? Történetesen ot bámultam. Én is. Nem értette. és a törpéknek sincs. Csiga-biga palota. ajtaja sincs. Valaha hozzá volt szokva. Úgy alakult. A Trabantom papírból készült. Sikerült megjavítanom a kocsit. Speciális TV musor van a süketnémák számára. A törpéknek van ágya és Hófehérkének is. és a hátizsákban is. Amikor még ifjú házasok voltunk. A dolgozók régen még kaptak jutalmat november 7én. amíg nem adod vissza a pénzem. hogy nem lesz kész. Micsoda no! Milyen gyönyöru no! Olyan öröm dolgozni vele. Amikor majd tél lesz elmegyünk szánkózni. Elso szerelme egy 16 éves. Nem ment be. Ez olyan nehéz kérdés. de most barátságos alak. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi funyíróval. 2039) 2040) 2041) 2042) 2043) 2044) 2045) 2046) 2047) 2048) 2049) 2050) 2051) 2052) 2053) 2054) 2055) 2056) 2057) 2058) 2059) 2060) 2061) 2062) 2063) 2064) 2065) 2066) 2067) 2068) 2069) 2070) 2071) 2072) 2073) 2074) 2075) 2076) 2077) 2078) 2079) 2080) 2081) 2082) 2083) 2084) 2085) 2086) 2087) 2088) 2089) 2090) 2091) 2092) 2093) 2094) 2095) Tájékoztatnom kell Önöket. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal. Gratulálnod kéne neki. de még mindig München-ben van (most 5 óra van). meghálálom. Itt valaha vár állott. míg engedélyt nem kapott. míg el nem magyaráztam neki. Úgy van. Milyen okos vagy! Olyan gyönyöru vagy! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az ormester! Nyáron oly gyönöru voltál! 115 . míg meg nem mostad a kezed. Fuss be az ajtón át! Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? -Semmi mást nem vacsorázott. Az öregember soha többé nem állhatott lábra. Visszaadom mihelyt megtalálom. hogy használt kocsit használjon. új életet kezdek. Láttam. Átmentek az utcán. Majd bemegyek. amíg Bob meg nem jön. míg föl nem hívott. Soha többé nem láthatta a feleségét. Nem ehetsz. Régen gazember volt. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból. Régen azért soványabb voltál. Sikerült átmennie a vizsgán. Azért vagyok itt. A szatyorban volt szalonna és kolbász is. Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk. hogy májusban esküszünk. aki valaha voltál. ablaka sincs. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak. Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára. Ne játsszatok olyan keményen.1983) 1984) 1985) 1986) 1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004) 2005) 2006) 2007) 2008) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) 2014) 2015) 2016) 2017) 2018) 2019) 2020) 2021) 2022) 2023) 2024) 2025) 2026) 2027) 2028) 2029) 2030) 2031) 2032) 2033) 2034) 2035) 2036) 2037) 2038) Remélem elkapják. Nem szabad lonöd. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetésébol. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. míg meg nem közelítetted a nyuszit. A sör komlóból és árpából készül. Hová is mehettem volna? Most mit tegyek? Úgy volt. Fél évig nem vacsorázott. Régen mosollyal az arcomon gitároztam. Nem az vagy. A távozásának az oka nem magyarázható. Sikerült megszereznie az adatokat. Alig valószínu. Hófehérkének nincs fehér ruhája. ha nem lesz benn az oroszlán. Hozzá van szokva. félszemu. Ha nagy leszek. Át tudsz jönni az erdon? Sikerült átmennie a jégen. hogy helikopteren utazzék. de megbetegedtem. Tízemeletes házban élek. Alig dolgoztál ma. csak te meg én? A könyvet nem lehetett megtalálni. Régen minden más volt. Hozzászoktam. Év végére kellet volna felépíteni az új utat (de már most biztos. Úgy van. Itt nem dohányozhatsz. A baleset oka gyorshajtás volt. Semmit nem tudtam róla. hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak. Le kell ülnünk még mielott a lámpák kialszanak. megadom. Joe-éknál futballoztam. hogyan öleltél át. Nem találta a helyét és a fejét sem.

Minél nagyobb Pistike feje. Jobban tennéd. az asztal nem áll meg. Vigyázz. Azt tanácsolom. 2152) 2153) 2154) 2155) 2156) 2157) 2158) 2159) 2160) 2161) 2162) 2163) 2164) 2165) 2166) 2167) 2168) 2169) 2170) 2171) 2172) 2173) 2174) 2175) 2176) 2177) 2178) 2179) 2180) 2181) 2182) 2183) 2184) 2185) 2186) 2187) 2188) 2189) 2190) 2191) 2192) 2193) 2194) 2195) 2196) 2197) 2198) 2199) 2200) 2201) 2202) 2203) 2204) 2205) 2206) 2207) 2208) 2209) 2210) 2211) Nem megy a világítás. nem vagyok fáradt. Bocs. Mit teszel. Mit teszel. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. Az a szokásom. Köszönöm. ha fölállnánk és elmennénk. Ki kell hagyni száradni a fát. hogy kávét iszom reggelire. Nem kell mindjárt durváskodni. ha meglátok egy miniszoknyás lányt. Csak azt akarom mondani. A virágokat meg kell öntözni. Az. Minél zöldebb. olyn kövér vagyok. itt hiányzik egy lépcso. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül. hogy megvárakoztattalak. míg a lámpához nem érsz. Azt javasolta. Rávették. Azt javasolta. hogy sört ebédelek. ha kiküldenéd a gyerekeket. Minél többet beszél. szívem büszkeséggel telik meg. hogy gyorsan vezessek. annál kevésbé látlak. Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztol a levegobe ugrálok. Ha hiányoznak a lábai. A széknek hiányzik az egyik lába. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. Aki nem lép egyszerre. rosszul leszek. (körülbelül) Aki hallja. Minél hosszabb. a sógorom. Leszoktam arról. (O) mondta (nekem). hogy ne rúgj be. Hamarosan elfogyott az ital a bulin. Az a szokásom. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. Azt javaslom. annál vékonyabb a dereka. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet. hogy vigyem ki a Vidám Parkba. hogy vegyél hallókészüléket. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. Az. Le akarsz ülni? Nem. hogy találkozunk éjfélkor. Szép idonk van. rámférne (jól esne) egy kis séta. Nincs pénze. el kéne menned a fogorvoshoz. Azt tanácsolom. annál boldogabban élsz. Egyre csak mondogatta/hajtogatta… Állandóan nyaggat a gyerek. ragadok a kosztól. ha idegösszeroppanásod van. így kölcsön kellett kérni. Azt javaslom. Jól esne egy zuhany. Miért nem kérded meg tole. ha nagyot hallasz. hogy ha van rá mód… Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. hogy a mellékmondat többféleképpen építheto fel. annál kevesebbet mond.2096) 2097) 2098) 2099) 2100) 2101) 2102) 2103) 2104) 2105) 2106) 2107) 2108) 2109) 2110) 2111) 2112) 2113) 2114) 2115) 2116) 2117) 2118) 2119) 2120) 2121) 2122) 2123) 2124) 2125) 2126) 2127) 2128) 2129) 2130) 2131) 2132) 2133) 2134) 2135) 2136) 2137) 2138) 2139) 2140) 2141) 2142) 2143) 2144) 2145) 2146) 2147) 2148) 2149) 2150) 2151) Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda ido! Minél több a pénzed. ha lekopnál? Ha rám hallgatsz békén hagyod. nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. annál jobban tetszel. keresnék magamnak egy barátnot. hogy menjünk el. annál jobb. hogy menjek el. Nem tudok meglenni nélküled. Ha vért látok. Az alkohol elveszi az ember eszét. Jobb lenne. Minél hamarább jössz. úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást. hogy reggelenként fürödjek. annál büdösebb. Minél vékonyabb a nyaka. Sajnálom. hogy mi izgatja? Miért nem nézed meg a szótárban? Mi lenne. A fiú mondta a lánynak. Minél kevésbé látlak. aki szereti az állatokat. aki kihúzza a fogadat? Hogy hívják ezt a gépet? családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet társbérlet Nagyon jól éreztük magunkat a bulin. annál több víz megyen bele. Az egész autót újra kell dukkózni. Elmesélte neki élete történetét. Te voltál az. annál vonzóbb vagyok. hogy menjen el. Leszoktam arról. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem. hogy pihend ki magad. Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. ha meghallod a zongora hangját? Azt hiszem. nem kap rétest estére.) Azt javaslom. Miért nyaggatsz már? Menj addig. Az elemeket ki kell cserélni. mert a villanykörte hiányzik. (Láthatod. Elfogyott a borunk. akiben mindenek fölött megbíztam. Ha neked lennék. ha abbahagyná az ivást. Minél kopaszabb vagyok. hogy remek dolog a napon szerelmeskedni. Nagyon fáj a fejem. Jó lenne. Azt mondja. annál több sütit kapsz. hogy CASCO-t is kössön. Azt mondja. nemde? – mondta Juliska. hogy köszönjek a szomszédomnak. Tanácsos lenne. hogy nem ér rá. Hogy hívják azt az embert. Momentán abszolute nincs nálam gyufa. Rámférne egy fogyókúra. A füvet le kell vágni. A válla fölött nézegetett hátra. A házat ki kell takarítani. ha a pénzét bankban tartaná. Rászoktam arra. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. hogy késon keljek. ha meglátsz egy csótányt? Izzadni kezdek. de elfogyott a cigarettám. A virág nem tud meglenni víz nélkül. Hogy vagy? -Jól köszönöm. Minél sötétebb van. nem lehet olyan rossz ember. Erosen köhögsz. Ne hazudj! Azt mondta. akit a sárga irigység emészt. Az ablakokat meg kell javítani. hogy itt maradj. 116 . adja át. Rászoktam.

hogy ott állank kéz a kézben. Jobb. Olyan blúzt vett. reggel óta hat hónapja hetek óta Két évig tanultam zongorázni. mint egy rossz álom. Jobb lett volna. Csak úgy. ha csöndben maradsz. ha becsukod a szemed. Egy légy csuszkált a kopasz fején. Jobban teszed. Rabszolgaként dolgozik. Hallom. Alig jött meg. ha aludnék. hogy elhagyta a házat. Csak egy ház van az utcában. mint a nap. Senki nem hallotta. Zengo hangú férfikórus énekelte a Bunkócska refrénjét. Jobban tenném. Aztán a légy a pitére szállt. hogy elhagyta a házat. hogy egy szót is kinyögjön. Tegnap érkezett Maggie Budapestre. mint egy gozmozdony. Két süto volt a konyhában. és a sáladhoz is megy. A sütoben is van pite. mint 3 órája várok rád. hogy már mennünk is kell. hogy megvegye a villát. az egy kaszáspók! Úttörok állnak a zászló alatt. Nem érdemes tovább várni. Jobban tetted volna. Nem elég okos ahhoz. Egy bolha egyensúlyozott a macska bajuszán. hogy fölszúrja az orromat. Egy macska kacag a házteton. Még sosem láttam sírni. A rendorök a lányt nézik. Amikor én még kissrác voltam. egy gyarmaton) Mint a mókus fenn a fán. Láttam. Az utca túl sáros ahhoz. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. Jobb. Több. Két évet volt katona. Megenném. Egy banán van a citromfán. Mint a filmeken. 2270) 2271) 2272) 2273) 2274) 2275) 2276) 2277) 2278) 2279) 2280) 2281) 2282) 2283) 2284) 2285) 2286) 2287) 2288) 2289) 2290) 2291) 2292) 2293) 2294) 2295) 2296) 2297) 2298) 2299) 2300) 2301) 2302) 2303) 2304) 2305) 2306) 2307) 2308) 2309) 2310) 2311) 2312) 2313) 2314) 2315) 2316) 2317) 2318) 2319) 2320) 2321) 2322) 2323) 2324) 2325) 2326) 2327) 2328) 2329) 2330) 2331) autósztráda foút vasút (a sínek) kölcsönkér kölcsönad Egy pók van a falon. Alig kezdodött a meccs. A tea túl forró volt ahhoz. ha alszik. Pont jó a cipo. Hu de jól áll az a mini szoknya! Igazán jól áll ez a frizura. Olyan kicsi vagy. Jobb lenne. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. Pont olyan kedves vagy. Az úttörok énekelnek. Pont olyan vagy. Végül senki nem maradt a színpadon. Több órája várok rád. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. A kislányon mini szoknya van. Jobb lett volna. Hu. A konyha a fürdoszoba mellett van. hogy most vitorlázzunk. Túl nagy a szél ahhoz. Egy csomó fürdoszoba van a házában. ha nem beszélek annyit. amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. Reggel óta alszik. Öreg vagy te már. Jobb. mint az anyósom. Érdemes megvenni azt a Mercit. Túl részeg ahhoz. hogy kéz a kézben sétálnak a kertben. murvás út földút földút aszfaltút úton az irodába Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? Az út hosszú volt. amelyik megy a fotelhez. hogy megértse. A vonat nem ment elég lassan ahhoz. hogy a légy világcsúcsot ússzon benne. A gumibot fekete. ha nem mondod meg neki. Két narancs látható a festményen. mint a mamája. Elég gazdag ahhoz. máris mennie kellett. Pont olyan csinos. Fecskék repültek Dél-Afrika felé. ha nem eszed meg. mikor láttuk. mint az anyósom. ha lifttel megyünk. Azt mondta. Hu. Túl hangos a zene ahhoz. minden nap fociztam. ha nem megyünk együtt. Az eloadás végén mind elmentek a kocsmába. hogy a bébi aludni tudjon. A pite az asztalon van. és pont jó. Heten vannak. Két rendor ül egy Zsiguliban. Láttam. Jó lesz méretileg az a blúz? Olyan függönyt kell vennem. Ez a könyv olyan. Hallod. hogy fel tudjon ugrani rá. mint egy kispárna. Hu de jól áll. Jobb lett volna. 117 . Jobban tennéd. hogy megigyam. A macska szereti a romantikus történeteket. ahogy ott áll. Kocsival mentek az állatkertba. Alig ültünk le. Végre megérkeztünk az állomásra. mint a gonoszok. Hu. az út pedig zsúfolt. Gumibot van a rendor kezében. Jó a farmer mérete. de jó kis sapka. ha most hazamennénk. Senki nem hallotta. Jobb lenne. máris defektet kaptunk. hogy valaki kopog. Nem voltam hajlandó megengedni neki. Elment. Olyan a szemed. Jobb. ha becsukod a szemed. Megy a függöny a tapétához? De jól áll az a pulóver. Te meg olyan vagy. hogy dobog a szívem? Láttam. Jobb. mint egy törpe. nem áll jól a láncos dzseki. Úgy dolgozik. Egy kislány áll a sarkon. hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra.2212) 2213) 2214) 2215) 2216) 2217) 2218) 2219) 2220) 2221) 2222) 2223) 2224) 2225) 2226) 2227) 2228) 2229) 2230) 2231) 2232) 2233) 2234) 2235) 2236) 2237) 2238) 2239) 2240) 2241) 2242) 2243) 2244) 2245) 2246) 2247) 2248) 2249) 2250) 2251) 2252) 2253) 2254) 2255) 2256) 2257) 2258) 2259) 2260) 2261) 2262) 2263) 2264) 2265) 2266) 2267) 2268) 2269) A hét végén már jobban fogja érezni magát. ha nem mész el. Olyan szép vagy. hogy a jövo héten majd meglátogat. Alig indultunk el. Bogarak voltak a fürdoszobában. ha felöltöznél. mint egy rabszolga (de nem rabszolga). (pl. máris zuhogott. ha nem lenne zöld. ha nem öltöznél fel. Hat órája alszik. Hu.

Azt hitték róla. pedig gazdag volt. Meddig tart már. Úgy tunt. Találkozzunk hatkor. Azt hiszik róla. Azt mondják. hogy K. hogy van még hátra egy pár. mint a kutyákat. Nálunk. én ott leszek. nem akarok találkozni vele. épp csak azon voltam. Akármelyiket veszi el. hülye oszt kész. hogy K. hogy nem szeret senkit. Úgy látszott. ismeri a kapuzáró jelszót. hogy külföldi. Jobb szeretem a sört. hogy el kellett utaznia. hogy K. A jelentések szerint K. Vagyok én olyan lány. Azt mondják K. Nyelvekbol jó. Azt mondják róla. Azt mondják. (épp most) A jelentések szerint K. hogy fiatal korában nagy kujon volt. Elvigyelek valahová az este? És milyen jól néz ki meztelen. Nincs több. (Top Secret) Egy hét is beletelt. amint tetorol tetore ugrál? Láttam. Lehet. Bármibe kerül. Azt mondják. rosszul leszel. minden nagymosásnál összemegy. Ezer éve nem találkoztam velük. bármit is csinálsz. hogy milyen no volt az elso feleséged. hogy kicseréld azt a zárat? Két perc alatt ott voltam. Inkább Görögországba mennék. hogy festi magát. Levette a cipojét. Akárki mondja. hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. mint amilyen legény te vagy. nem hallok semmit. Azt mondták. hogy K. Barki is az. hogy megkóstoljam. hogy ellopták a kocsiját. a Fradi itt a sztár. És láttam. Jobban szeretem a macskákat. megszökött lovastul. és kész. Tavaly még úgy tunt. hogy meggyozzük ot. 100 forintot raboltak el az idos hölgytol. Órát kérj tole a születésnapodra. Egy fél nap is lesz. hogy nyílik az ajtó. Elraboltak 2 millió forintot. míg a mosolyt levakarták az arcáról. Fölvette a kabátját. Bárhová is mész. az egyetlen ember az irodában. mindig ellenkezik. Most már viselkedjél. 14 éves sem volt. hogy forr. mire Józsi kifestette a szobámat. 30. Úgy tunik. én veled megyek. már csak ilyen volt. Azt hitték szegényrol. Mennyi ido alatt fognak Székesfehérvárról Moszkvába érni? 2387) 2388) 2389) 2390) 2391) 2392) 2393) 2394) 2395) 2396) 2397) 2398) 2399) 2400) 2401) 2402) 2403) 2404) 2405) 2406) 2407) 2408) 2409) 2410) 2411) 2412) 2413) 2414) 2415) 2416) 2417) 2418) 2419) 2420) 2421) 2422) 2423) 2424) 2425) 2426) 2427) 2428) 2429) 2430) 2431) 2432) 2433) 2434) 2435) 2436) 2437) 2438) 2439) 2440) 2441) 2442) 2443) 2444) 2445) 2446) Négy nap alatt értünk Hágába. mikor elvesztette. ismeri a királyt. ahogy ott állt.-t minden gyerek szereti. Attól még nem lesz kopaszabb. hogy okos. A jelentések szerint az ötödikrol zuhant ki. Jobb szeretnek futni. nem érdekli semmi. Te nem tudod mit beszélsz. a várba ment. Bármit iszol. hogy K. Ez az egyetlen lehetoség. hogy Magyarország olyan mint a gyapjú. mint te. Kiraboltak egy bankot. Úgy tartják. Én még ilyen marhát nem láttam. Jól énekelnek. hogy K. Azt mondják. Mennyi ido alatt érész Erzsébetrol Csepelre? Ha gyalog megyek 20 perc. Meddig tart már. hogy egész éjjel sírt. Pontosan tudom. csatamezot keres. hogy levedd azt a szoknyát? Csak az tartott két órát. én megveszem neked. hogy K. Úgy tunik. ugye? Nincs. Ez az egyetlen kijárat. gyáva. Jelentették. A poros nyomába se léphetsz az elso feleségemnek. hány óra. K. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni. aki dohányzik. hogy szegény. Azt hitték. hogy K. Úgy látszik Évi megette a zsömlét. Jelentették. elvesztette a lovát. Bárhová is mész. Hallottam. Épp menni készültél? Épp menni készültél? Nem akartam én megenni. hogy kicsit drága.-t körözi a rendorség. Jobb szeret késon kelni. hogy K. Málnát kért tolem. Feltehetoen vidéken bújkál. Azt mondják.2332) 2333) 2334) 2335) 2336) 2337) 2338) 2339) 2340) 2341) 2342) 2343) 2344) 2345) 2346) 2347) 2348) 2349) 2350) 2351) 2352) 2353) 2354) 2355) 2356) 2357) 2358) 2359) 2360) 2361) 2362) 2363) 2364) 2365) 2366) 2367) 2368) 2369) 2370) 2371) 2372) 2373) 2374) 2375) 2376) 2377) 2378) 2379) 2380) 2381) 2382) 2383) 2384) 2385) 2386) Hallottam. Akárhogy is fáj. Akármennyi pénze is van. becsukták az ajtót. mint te. Úgy tunik. 100 forintot raboltak el az idos hölgytol. ez már az utolsó mondat.-t otthagyta a lova. Hallod hogy ugat a Kriszti? Látod azt a kísértetet. hogy K. Úgy látszik forr. a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc. Két hónapja nem beszéltünk. Jelentették. hogy K. Greenwich-i ido szerint 5 óra van. Jobb szeret korán kelni. Nagyon jól vezet. Mindig csak a tiéd leszek. mint a bort. Úgy vélik. Bármekkora is a fülem. mint úszni. hogy Juliska énekel a fürdoszobában. 118 . Azt mondják. "Mennyi ido alatt olvastad el a ""Háború és Béké""-t?" Megkérdeztem a címét. Kérdezd meg tole. egy gyáva. míg kicserélik a fotengelyt. hogy mosolyog. hazudik. Bármit is javasolok. Úgy tunik. Az egyetlen probléma. Sokkal jobban fozött mint te. Látszott rajta.-ról. Kevesebb mint 10 perc alatt összeütötte a rántottát. Lopott kocsinak tunt. ha kocsival. Úgy látszott. hogy K. Azt hitték. Úgy látszik. Vagyok én olyan legény. Azt mondták. úgyis megbánja.-nak van egy lova.-t legyozték. hogy dolgozunk. De azért nem volt olyan önzo.-nak van egy lova. elvesztette a lovát.

He has broken his leg he can’t come with me to the disco. I went to her place yesterday and I got a red egg from her. She's been wearing that shabby pair if jeans for three years. He has been travelling in a car since he became a minister. I've already told you not to suck your finger! Have you repaired the tap yet? I've run out of cigarettes. She’s been eating that fish for hours. How long have you been teaching? He’s been whining for two days. I’ve never slept on a horse blanket. I'll tell you when I've finished. I have been in love with you since we first met. We have been very happy until recently. He has been sleeping since noon. but he hasn’t married yet. I have learnt it now. she's been behaving rather differently. She has just left home. They've been friends for ten years. my God. he started it yesterday and hasn't finished it yet. I’ve been to Tótkomlós this morning. How long are you staying in Budapest? How long have you been staying in Budapest? I’ve been thinking of you since summer. The lonely swans have been floating in the bay since autumn/fall. I have opened the window. you've been drinking a lot! Easy.) Have you gone to sleep yet? She’s just hidden it. Ha has been reading that short article for an hour already. I have already been to Tótkomlós. Since she got married. The phone has been ringing for five minutes. I’ve been thinking of mum for a week. but she hasn't unclipped her earrings yet. He has been smoking since last year. he has been living in the ritziest hotel. Oh. I haven't eaten such good blood pudding for years. He hasn’t yet answered. haven’t you? He’s already popped the question. but I've already sprinkled my girlfriend. Have you rung the bell. I’ve never been so scared. How long has Joe been dating Géza? I've been thinking of Mum for a week now. Have you coated all the meat with breadcrumbs? Haven't we met somewhere before? I've never had such a headache. I’ve slept on a horse blanket this week. Have you ever seen a brown man naked? Have you yet eaten what I cooked yesterday? She has taken off her shoes and coat. I haven’t seen anything like that. He has drunk a glass of vodka and now he's zigzagging in the street. She hasn't yet hit me on the head but I'm scared because last year she hit me on the head so hard that the lump hasn't gone down from my head yet. She has been a teacher since 1896. He has given her a kiss. I've finished it now. I've drunk some coke and now I'm hiccuping. She’s been keeping a diary since she was fourteen. (He still hasn’t answered. Have you ever been to Tótkomlós? Have you slept on a horse blanket yet? I’ve just been to Tótkomlós. have I? He has blown up the balloon and now it's as big as a house. I’ve been working for three weeks. I've been missing you all day. but she has already produced the rolling pin. I haven't got a red from my wife yet. She has been happy for 5 minutes. 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 119 . Have you finished yet? Haven't I mentioned to you the case when I accidentally took the wrong bus? I haven't told you about the days when we were walking hand in hand on Dózsa György road on May Day. Since he arrived in town. Have you ever seen a bear in raspberries? We have solved a lot of problems. mind you. I haven't drunk more than Joe. I've been living in the Hotel California for a week. I haven't forgotten the night in September when I first saw you in the shade of the haybale. I’ve already slept on a horse blanket. Have you sprinkled your wife? No. Tasziló? I've already traveled on the roller coaster but I haven't been to the haunted castle. Have you received the money yet? They arrived at two we haven't seen them ever since. He has been a soldier for 27 years. I've been dreaming about you since I saw you under the bushes. I have never ever seen the large dragon. Haven’t we met somewhere before? Have you apologized to him yet? I’ve already read it. So now she's been dancing for three days. I've never been with a man before. I’ve just sleep on a horse blanket. I haven't. You’ve put a bit weight on. I have never ever traveled on the ghost train. I haven’t been to Tótkomlós yet. I've never been so lucky. They had been living together for less than half a year when they got divorced. she's undoing her louse right now. 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) I haven’t learnt it yet.FORDÍTÁSI GYAKORLAT (ANGOL-MAGYAR) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) How long have you been waiting for a higher standard of living? How long has he been trying to get it back? Since when have they been planning to get married? I have been married for 6 years. I still haven’t asked him. I have already learnt it. mum. He has been snoring since his tonsils were removed.

I never play golf. hasn't it? How stupid can you get! He is watching TV now. What day is today? You hold every card. I’m not writing or reading.95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) I've been nervous lots of times. She generally drinks Campari. She seldom cries but often laughs. When I woke up. (Beatles) There goes our dream. The sky is closing its blue eyes. I know you. Sometimes she sleeps until eight. I’m going to market tomorrow. Animals never kill each other for money. the train had been going for ten minutes. I'm going to drink this beer now. I’m thinking. How many times a day do you clean your teeth? Józsi bácsi doesn't work here anymore. She is not used to going to the market by bus. She never helps me. The woodworm is ticking away. He had been typing for ten minutes when he saw there was no sheet in the typewriter. The phone’s ringing. Kate is coming round tomorrow. The chain is rattling! What? The chain is rattling! I can't hear you 'cause the chain is rattling. When I got to the corner. the baker is frying hotchpotch dough. Our living standard has improved greatly. I’m waiting for the bus. What are you frying little furrier? Are you frying salty meat. He’s cracking up. The train is rattling along between mountains and valleys. I love you. He is always slamming the door. now I remember. Where are you going bunny? The GI is trudging with a mouthpiece in his mouth. what are you doing here? I'm going to get married this spring. When he woke up. He never reads. She's not sleeping right now. We often go to the cinema. 120 . Here comes the sun. Me and Joe have had a bust up. He's reading right now. I’m eating an apple. She paints every evening. I hope you haven't caught a cold. I think you are right. I hate rain. what's the dog doing by the tree? He is always reading a paper during breakfast. He's doing some deal in London now. I want to break free. Do you like me? I don’t like the soup. They’re always arguing. I hope you see through the book. The sun rises in the East. I am going to the theatre tomorrow night. but this evening she is drinking “kevert”. Daddy. Have you read it yet? When you've read it. They had only been eating for five minutes when more guests arrived. do you still love me? Do you understand? I think I understand. I mean I’m busy on Friday. Piglet goes to see Winnie-the-Pooh every day. I usually go running but I never go swimming. I’m sitting in a pink bathtub. What are you doing? Where are you going? Are you kidding? The yellow leaves are falling. Hey. please give it to me. Do you understand? I remember everything. you are coughing a lot. Here he comes. Do you like honey? Tell me. She usually goes to bed at midnight. The sun rises every day. Hey. You're boring me stiff. the girl had been waiting for twenty minutes. I love you. I'm going to read it. When she has finished. Sometimes he reads. I believe you buy and sell clothes. Where's the party gonna be this weekend? 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) Which one is snoring? I'm having to here with your business problems. Is she sitting or standing? He usually gets up at 7. I am crying. He is always listening to that stupid disco record! You are always telling me lies! Now I know. Oh. she'll have been dancing for six days altogether. You're going to pay for this. I hope you are fine. I usually get up early. You always say I'm too reserved. Where do you live? Who do you support? I always take a shower in the evening because in the morning I'm in a hurry. furrier? The baker is frying. the cock had been crowing for half an hour. A black cat is sitting on the rack. The coat is sleeping on the chair. I think about you night and day. The yellow leaves are falling. I am writing. I hate mutton. but this week he is getting up at 8. He is always slamming the door. Time is sitting on my neck. He has dinner in a restaurant every evening.

260) He joined the party in 1950. 283) It was a summer night. I didn't have a headache yesterday. 239) On the way they were talking about girls. 240) She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears. this one shot it. 210) He had been sitting at the fox-hole for hours when at least a hare/rabbit/bunny showed up. that out a maid 271) Never departed more. 224) Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow. was holding the hay shaft for a long time. 279) Luckely enough. 289) It broke down yesterday. 216) He had been reading and reading when he saw it was upside down. Lenin will live. 290) You didn't read it yesterday. because he had forgotten to take his whistle. 231) The sun had set by the time you read it. 270) Let in the maid. But he had taken a shower before. 249) I was walking in the street when the accident happened. 262) He got a hamster for his birthday. 281) He drank the milk. the hare had already run away. she had already broken my heart. 237) At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son. 276) When she saw the mouse she jumped on a chair. 285) She kissed me in a way I had never been kissed before. 215) Yesterday she had been dancing for two days. 286) Little Red Riding Hood put the basket on her arm that her grandma had woven. 291) Next he’ll have been working in Tengiz for four years. 263) Who killed Norma Jane? 264) First he went to Csorvás. the boys were working in the colliery. 253) So. 233) He was repairing the electricity when a short circuit killed him. the girl was standing by the clothes tree. 232) I was singing a song when the children broke the window. when a young cop entered the back door. 250) She was staring into space when out of a sudden she caught sight of Aliosha. 227) My hair had turned grey by the time I wrote this. 229) He hadn't seen a thing until he put on his glasses. 242) He was watching the tale even at midnight. 225) He droned on about horses he had known when he was an ostler. 220) By the time the hunter had loaded his gun. 275) This one went hunting. 251) The bartender was putting out the lights. 211) She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats. the bolt had disappeared. 218) When I realized she was a swindler. there was a lark singing in the tree and a gypsy roaming about. 209) She had been easily carving up the chicken when she realized there was no lard at home. 280) By the time he found the nut. 212) He had been ringing the bell for three hours when the caretaker looked out at last. 246) I was sitting on the lower stone of the quay watching the melon rind foating. 244) All my way home I was wondering… 245) While the girls were chatting. he was biting his lips. 247) Was it pouring when you got off the bus? 248) He was mumbling all evening. Piglet was staring at ground. The doctor made a mistake and he sewed your toe onto your face and your nose onto your foot. 234) We were eating pumpkin pie when he casually said… 235) Were you sleeping during the show? 236) While he was playing golf. waved good bye and stepped into the lift shaft. 267) I never went to school. 277) Where were you born? 278) Lenin lived. 238) T. 282) We met at the National Theatre at seven. 219) I was angry with him because he had forgotten to post the letter. 287) I met with difficulties I had never met before. this one took it home. 269) Dopp’d the chamber door. 213) She had been talking for two hours when she realized there was nobody in the room. 265) Did you also grow up in the provinces. 266) I pickeled this beetroot in June. the other one was reading. Winnie-the-Pooh was thinking of honey. 252) At the far side of the barn cows were sleeping on straw. 214) He had been riding high before he had a fall. 255) Who went to see the doctor? 256) Which doctor bought a Rolls Royce? 257) What blew up? 258) When did you last see her? 259) Yesterday she came home late again. winked at her. you slipped and cut your nose off. 226) She went mad when she saw I hadn’t brought bread. 284) He was afraid he had awaked someone with his shout. then to Kardoskút. 288) The referee used his fingers to whistle. 243) Whlie Rabbit was explaining. 222) CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it. this one fried it and this teeny weenie one ate it. ate the cocoa snail. the train had already left. 241) She was scratching his back during the whole film. 261) A year ago he was still a cab driver. 223) After he had eaten it. he got sick. 254) One of them was holding the book. 230) She had gone to bed early. 121 . thanked for the breakfast and went into his room. Lenin lives.208) The dog had been barking for an hour when at least he went out. Then you dropped the razor and cut your off. 268) Up he rose and donn’d his clothes. (Shakespeare) 272) He looked at the girl. and Owl was tearing his hair. 274) When I was a little boy I used to go and see girls in the bath of the workers' hostel every day. 221) Before she run away she had put a carrot into the muzzle of the rifle. you were shaving. 273) He entered the room. 292) In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes. 228) He had chewed it well before he spat it out. and now you complain that every time you sneeze you blow your shoe off. so she got home by eight. 217) By the he got to the station.M.

293) In an hour she will have been doing the rooms for half an hour. 294) When the sun sets she will have been lying in the sun for a day. 295) When the sun rises he will have been sleeping for half a day. 296) This time next year he will have been building his house for 2 years. 297) Tomorrow the tap will have been dripping for a year. 298) One more minute and you’ll have been yelling here for half an hour. 299) On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year. 300) At three tomorrow? No, then he'll be sitting at the dentist's. At five? No, at that time he'll be having a cold compress on his tooth. You mean at seven? No, he'll be sleeping then. You mean at seven yesterday? No, he was ironing then. At seven the day before yesterday? He was washing then. You mean now? Now, he is sitting next to me and tittering. 301) On Sunday she'll have been dancing for three days. 302) On Tuesday he'll have been reading it for a week. 303) All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. 304) The plan will have landed by 6 tomorrow. 305) By the time you light a new candle, the other ones will have burnt down. 306) I’ll have written it by this afternoon. 307) By the time you count up to three, I’ll have done it. 308) By the time we get old, we’ll have saved up enough money to buy a flat. 309) By the time you wake up, I’ll have washed up all the glasses. 310) By the end of September the flowers in the garden will have blossomed. 311) He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. 312) I’ll have typed it by eleven. 313) Next year I'll have been married for 15 years. 314) Will you have done it by the time I return? 315) Tomorrow they'll have been on strike for a week. 316) By the time you get to the end, you'll have forgotten the beginning. 317) By the time the meat fries, the chips will have got cold. 318) Tomorrow he won't have washed his feet for a week. 319) He will have forgotten the first part by the time he reads it. 320) It has just been on the news that it will be raining all next week. 321) I’ll be watching TV while ironong. 322) I’ll be ironing while watching TV. 323) While I’m ironing, Mari néni will be sewing a patch on my jeans. 324) At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house. 325) This time next year she will be pushing her baby carriage. 326) This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard. 327) They’ll be rehearsing all afternoon. 328) Knock when you come, because I’ll be developing the photos. 329) According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters.

330) I bet he'll be reading even when black kids are falling from the sky. 331) I’ll wash it tomorrow. 332) Will you go to the party tomorrow? 333) Will you have a drink with me? 334) We’ll have a drink at Pista’s place. 335) At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi. 336) When will it end? 337) You’ll end up cracking. 338) How will you come out of the cage? 339) I’m going to punch him. 340) If he is smaller than me, I’ll punch him. 341) You’ll be a fireman or a soldier. 342) I’m going to be a fireman. 343) Are you going to drink it? 344) Will you drink some milk? 345) I’m going to miss you. 346) Yes, I think, I’ll miss you, too. 347) I’ll marry you next year. 348) I’m not going to marry you. 349) Aigner Szilárd has just said it will rain. 350) There is big fat cloud, it’s going to rain. 351) Hey, he’s going to take off his shoes. 352) I’ll take off my shoes in the kitchen. 353) I'll give it back as soon as possible. 354) Where will you work? 355) Not a tear will be shed for him. 356) Eleven tomorrow will do? 357) When will you be back? 358) It won't help knowing. 359) I'll walk the dog. 360) Are you sure he will read it? 361) The letter has been addressed to me. 362) He was buried alive. 363) Nothing has been said about it so far. 364) The table was beinnd laid when the plate fell down. 365) The letter had been burnt before it was found. 366) He moved just as the photo was being taken of him. 367) The hall will be emptied. 368) Engels square is being swept. 369) The crop will have been harvested by next fall. 370) Did he fall or was he pushed? 371) The manager has been fired. 372) His tattoo can be seen. 373) It should be repaired. 374) He has been given a punch. 375) It will be given a new name. 376) This book has not been translated into any language yet. 377) Say, have you been invited? 378) A new school is being built in our village. 379) Old Mrs. Danika's daughter is being taken, right now, in a fancy velvet garment. 380) His latest film is thought to be the best. 381) The ice-cold beer will be served up in no time. 382) The letter was posted last week. 383) Maybe it will be published next year. 384) The new flyover is being pulled down. 385) By the time the police got there, the pictures had been stolen. 386) He has been promised a good job. 387) Nowadays much more money is spent on meat than before.

122

388) Another ten sentences like this, and I'll surely be taken to hospital. 389) The boat was lost in the dense fog. 390) You've been told lots of times not to touch it. 391) This house should be built now. 392) Somebody has to be found who is good at it. 393) A lot of people were reported for tax evasion. 394) They should be told not to do this again. 395) It will have to be typed by five tomorrow. 396) Can these books be taken? 397) If only it had been found. 398) Her brand new mink has been valued at 5,000. 399) Two shots were heard. 400) If it hadn't been made in Hong Kong, I wouldn't buy it. 401) The meeting has to be put off. 402) The new aerial is being fixed. 403) Soroksári road is being sprinkled. 404) Have the ashtrays been emptied? 405) Maybe your application will be accepted next year. 406) I've been bought red boots with fringes. 407) How many people will be taken to the States by Soros fund? 408) Unfortunately the autobiography has to be written in English. 409) The house has been built long before they moved in. 410) 200 people were killed in the plane crash. 411) The causes of the accidents have been concealed so far. 412) These pullovers couldn't have been washed. 413) Should all this have been translated with no mistakes? 414) All the money was stolen. 415) Only some bijou was left on the dressing table. 416) Some fingerprints were taken but there is not much hope. 417) I wasn't given a penny by the insurance company. 418) All in all I was put out. 419) A Kanga is generally regarded as a fierce animal. 420) In the dark forest of Radvány Bárci Beno was found dead. 421) She was seen climbing through the window, so it couldn't be kept a secret. 422) You'll be given milk and butter. 423) Did he fall, or was he pushed? 424) She moved her head just as the photo was being taken. 425) I hope it hasn't been stolen. 426) Jani said he was ready. 427) Annuska said she hadn’t told Jani a word. 428) He said he wouldn’t wait any longer. 429) He told me to turn off the radio. 430) He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything. 431) He said if I went to the shop I should bring him some oranges. 432) He said he had been at home all day the day before. 433) He has just said that the coffee is ready. 434) She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day. 435) She thought I forgive her if she was crying. 436) He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine. 437) The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching. 438) They thought they were late.

439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495)

My mother said she didn’t liked my hair. I told her to try the green one. She said she was bored. I told you we would have to be there to seven. He said he didn’t like strawberries. I thought you had already have launch. He thought the fence was made of sausages. He said I might come in. He asked what I had in my suitcase. He wanted to know when they would arrive. I didn't know what to put on/what I should put on. I didn't know whether to put on something/if I should put on something. I didn't know how she could tell. I was wondering what it all meant. He asked why dinner was not ready. The customs officer asked me if I had anything to declare. He wanted to know where I had bought the shoe lace. He asked if I had slept well. I didn't know whether there were any letters for me. I didn't know which coke to ask for, the blond one, or the brown one. I was wondering whether to go or stay. He said he had have a horse for three years. He said he had a horse. He said he had learnt how to ride for three years. He said he had been learning how to ride for three years. I didn't know if she would remember me. She asked if I had ever been to Tótkomlós. She suggested I should buy the spotted one. I didn't know how many glasses to put on the table. The boy promised he would marry the girl is she did what he asked her to do. She asked me several times if I understood what she was saying. He thought it was a locust. I knew he was lying. He said he was writing to his mother-in-law. She told me to take an umbrella in case it rained. He said he had to go home. I had no idea what to do. I had no idea whether to do anything at all. I immediately saw she wouldn't milk. You said you didn't care. I thought you had told me everything. She told me not to do anything, she would arrange everything. I don't know how to cure my sniffle. I don't know whether you still believe it. I didn't know whether I was coming or going. I wonder where she has hidden it. She didn't know where she had hidden it. She didn't know if she had hidden it at all. She didn't know if she should hide it. I wonder why he did it. I wonder if she has lost it. I don't know if we'll have time. I don't know what the soldier on guard has in mind. I don't know if you'll give me room beside you. I don't know whether to put on a coat. She said she couldn't see anything. He asked whether he should take off his pants.

123

496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555)

He thought he heard wrong. He was wondering whether to buy half a hog. Grandmother thought it was Little Red Riding Hood. I ran up to see if the child was sleeping. Have I told you I'm going to get married? You said you didn't want to get married at any cost. I knew it was him. I didn't know it would be so painful. He thought there was no more. You said you would come by nine. She said she had only ten minutes left because she would have to be in the office at noon. I didn't know why she was hiding her face. He thought it was not a flea but an elephant. Did you know what she was driving at? I've told you to shut up! Did she say she had joined? No, she said she had left. She said hardly had she joined when she had left. I wonder when it will end. I wonder whether it will ever end. He thought there was no current in it. Tell the milkman to bring no more cheese. He said she singing all night. She said she would eat if she was hungry. She said she would come as soon as she was ready. I had no idea how old she could be. Pooh said he thought Rabbit had been talking about his family. Johnny Corn said his name was a bit peasant-like, but he wasn't ashamed of it. She said I had better not watch it. The doctor said she would have to stay in bed for another day or two. He suggested trying it again. I said it was no use trying it again. I had/got my hair cut. I will have/get my hair dyed violet. I must have/get my record-player repaired. I had/got some butter brought from the shop. Did you have/get your skirt shortened? Do you have your car washed every day? I didn’t have/get beer brought yesterday. He got the maison to build a house. He had the rookies wash the corridor. He’ll make Béla pay for the damage. He couldn’t make his voice heard. He made his influence felt. He can make himself noticed. I will let you know the news. What make you think that? It makes you look so pretty. The sight of blood made her faint. He forced her to join the police force. What caused him to do it? He had it coming. She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow. Would you make him repeat it? He gets a black boy to clean his shoes. Have it typed. How many photos have you had taken? When will you have the knives sharpened? He had his neighbour bring cigarettes. He had a blind piano tuner tune the piano.

556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602)

I’m having it copied right now. He got the barber to take out his tooth. He made the cat eat the párizsi. The cheerful corporal had the corridor washed with a toothbrush. I had lowers sent to her nameday. I'll get red slate put on the roof of my house. That lot of plums made me run. Don't make him smell Technocol Rapid, but smelling salts. Say, who did you get to install heating? She is always making me translate her stupid sentences. They got that unfortunate guy to suck. I had the half axle and the air filter replaced. She wants to get a mirror fixed onto the ceiling of the bedroom at any cost. She is always making me write her love letters. Why didn't you get the electrician to connect up your washing machine? What makes you think we still have time? Do you also get a gardener to look after your garden? They made me eat half a hog for dinner. She has had a policeman explain the right way. Have it straightened if it's crooked. I must get my hair cut. I made him believe that everything was alright. He's got to get the milk delivered from far away. I had a portrait made of my wife. Alex Rose is getting his horse to jump. I'll have the Lord Mayor hanged. I've made him pick up every scrap he's thrown. My terrible poverty made me start stealing. My terrible excitement made me sart stammering. I won't have it taken even if you don't marry me. I hope you don't want to make me believe I was the first for you! Who can get you to do it? Don't you think it's a horrible thing to have your pets stuffed? Why don't you have that shoddy tape recorder mended? I couldn't make him forget what his mother-in-law had told him. Even his tenth wife was unable to make him forget the first one. With some crying I can make him do anything I want. Why don't you have it cut if it's too long? I've had her produce everything she's hidden. How many times have you had your house rebuilt? Get him to drink it all. Get her to confess where, with whom, and how many times. That foolish teacher is always making us translate such stupid sentences. If you love me, you will come to my place in the afternoon. If you loved me, you will come to my place in the afternoon. If you had loved me, you would have come to my place in the afternoon. If you had worked harder, you would get more money now.

124

661) If she sat on my hat by accident. 659) Had you watched her putting her feet. 655) If I could read your writing. 623) Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger? 624) I would have counted it if I had been able to. we can go to the Fradi's match. 625) Had they waited. 681) He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. 674) If it hadn't been for your help. 604) Milk goes sour if you leave it outside for some days. tell him I'll be back in no time. you couldn't come with us now. 651) If you would leave in silence.. it wouldn't stumble. 669) Snaily snail. 606) I always help her if she asks me to.603) If you had given up smoking. 648) If you've come only to quarrel. we wouldn’t have heard the burglars. 680) He opened the door so that the kids could go out to the street. 642) If you would listen to me. we'd never have finished it. 627) I would have danced with you if I hadn't had a toothache. I'll break your house. 638) If he hadn't had delusions. too. I would finish it sooner. 644) I wouldn't be glad if you left right away. 619) The two poor chaps would go ploughing if they had bread. you would be able now to do this dance. 636) If you go to the greengrocer's anyway. 616) I’ll cook plenty of soap just in case they decide to stay for dinner. now you wouldn't have money. 626) If a horse had six legs. 633) If I were you I wouldn't take that job. he won't kick you. 620) If you give me a tissue paper.. we could have our holiday at last. we couldn't afford now to go together to Hawaii. 662) We can't go away unless we win the first prize. 630) If you don't hurry we'll be late. I would forgive her. 646) If I were the farm manager. 622) Were it not for the Nips being so good at building ships. give me a ring. too. 612) If it weren’t for the bad car. 615) Take your coat in case it rains. 678) He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better. everything would be more simple. 665) If I had been able to catch a bigger fish. Joe would be the secretary of the party. 125 . I wouldn't believe what he says. he would never have noticed her. 637) I'd be happy if you didn't keep fooling around. 635) If you had caught a cold. sooner or later you would be as confused as the psychiatrist who treated you. you would never ask me to take you to the new heights of ecstasy. 632) I would drink it if it wasn't so cold. push out your horn. tell him I want to see him. 621) If the dog hadn’t woken us. 671) Were it not for her eyes being so ravishing. 613) If it weren’t for a few vegetables they grew. 668) I'd address the envelope if you would give me a pen. we would have met. 649) If you were always afraid of not getting enough women. 628) I'll visit you if I have enough time. please bring me half a kilo of cucumber. 654) If you don't pull his tail. 666) If he wasn't so selfish. we would get it there in time. you'd better have stayed at home. the theatre will have to be closed. 664) If you had telephoned in time. 670) If you don't put milk in the fridge. I could certainly not be holding you in my arms. 658) If I were you. 631) If you had bought it. I would go to Püspökladány. 618) Provided there is no opposition. he would have left the country long ago. 684) He got up early (so as) to reach the summit before sunset. 640) I would go if I didn't need to put on a tie. you would have found it. 682) I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. you wouldn’t have been taking to hospital. 639) If a rabbit were a bear. I would have come home earlier. 673) Unless the government agrees to give extra money. 607) If I were you. 657) If capital punishment had not been cancelled. 683) I came to bury Caesar not to praise him. 676) He spoke loudly so (that) everybody could hear him. if you don't push it out. 647) I would have counted it if I had been able to. you would have stayed wise. 650) Should you feel lost. give it back to him. 663) Had I married you and not my husband. he would give a cottage cheese Rudolph to me. I wouldn't have had to ask the twins to bring glowers. 614) If you can come in the afternoon. 652) I would have done it if I had had it. they would surely have starved. 653) If he should wake up. 667) If you should find it. 611) If you should meet my friend. we would be over with it. 634) Had you kept on looking for it. 660) If you looked after the family. 677) You’d better take a taxi so as not to be late again. the hunter would be less boastful. 641) If you should find it. 675) Had you kept silent. 617) I’ll go provided you go. it goes sour. 643) I would have been able to cut it if you had given me a better knife. 629) What would you buy if you had a million. we’ll hold the meeting here. 679) He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it. 645) If there hadn't been so many new words. 608) I won’t give her money unless she really needs it.. you could ask anybody for help. I would answer immediately. I’ll wipe my nose. Poland would be on the top. I'd be the cleverest now. 672) I'll stay at home unless I'm invited. 609) If you would lend me your car. 605) Flowers die if you do not water them. 610) If you would be so kind as to help me. 656) If I could help keeping my eyes away from your lips.

Give us your glass so we can also drink. This is what you mustn't forget. He turned the radio off so the neighbor wouldn't wake up. The house whose windows are green overlooks the Danube. The chair I want to sit on. I'm afraid that's all I can give you. I cooked some noodles with poppy seeds for my poor son. Start early not to be late. which lots of tourists visit. visited me yesterday. The slap I got from the waiter was very painful. Jancsi turned away so that the girl couldn't see the tears roll down his cheeks. I was surprised what I saw. "She drinks a „feles"" every morning so as to start the day cheerfully. He swallowed the diamond so that the customs officer couldn't find it. He disguised himself as a nun so that he would be able to run away from prison. My father. That is the reason he likes to come here. is beautiful. I remember what you told me. who loved Juliet. I’ve brought the book that you asked for. I've given her the key so that she can go into the room. The house I live in is quite small. The teacher whose student won the competition likes honey. Romeo. whom I have known for twenty years. who moves like mercury. The nurse whose hand was silky caressed my fore head. which is quite unusual of him. I took off my shoes so as not to make any noise. He knocked her out so as to get drunk. He bought a cat so that the dog wouldn't be bored. I didn’t understand what he said. The accident we have seen has been very serious. The girl whose face is so pretty is my wife. The ambulance I was taken into hospital in was jolting like a barrow." A bell was hung in the neck of the cow so that the bull would always know which way she was going. who used to be an actor. The song I’m writing only for you… The puddle he stepped in… The girl whose brother is very strong… I didn’t quite understand the joke he said. I was surprised at what I had to see. is an embarrassment for the American people. lies on the banks of the Danube. This is the hotel I lived in last year. He stole his boss’s pen. The bed I sleep on is made of horse hair. I remember the story which/that you told me. The job he applies for is not vacant anymore. Karcsi. The bill we got late was full of illegible numbers. Play the piano very soft so as not to disturb anybody. so that he would have something good to eat. My sister. He wants to read a book. which exhausted him. I like dancing with Mary. She missed the train. I've forgotten what you've asked me for. which is the capital of Hungary. I’ll got to any place you want me to. is a very strong man. She started trembling to raise more sympathy. Then we went into a pub which was completely empty. Ronald Reagan. whom we all love. She pulled her skirt over her head so that her hairdo wouldn't get ruined. He told me what he knew about the event. used to be the secretary of the Young Communists of the town. The ball you've lost was absolutely new.685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) He rushed into the burning house to rescue the child. He divorced the eight one so as to marry the ninth one. 126 . I've bought her some flowers so that she can enjoy the fragrance. The waiter who took our order was as dirty as earth. apologized to me. He set up a scarecrow so that the starlings wouldn't steal the grapes. We say 'AHA' so that Kanga knows that we know where Baby Roo is. He broke the mirror into pieces so that his wife couldn't look at herself any more. I took off my shoes so that my wife couldn't hear me go in. He’s a man who has no past. which was very embarrassing. Give him a big slap so that he knows the limit. who is a journalist. who was born in the country. He always did what he felt like doing. The cows who are grazing there are very thirsty. 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) I met him the year I got married. I reminded him of what he had promised. limbed up to the balcony. She kept changing her address so as to fool the police. The moment he entered the room. The ship you can see over there belongs to my brotherin-law. Budapest. The pen you're writing with is mine. The lady you met yesterday is my aunt. He ran around the island. She pulled up her skirt so that she could run faster. This is the house where time has stopped existing. which really annoyed her. I showed her what I had so that she shouldn't be disappointed later on. Put it out so that everybody can see it. He left his gun outside so as not to shoot anyone. Thank you for the present you sent me. Joe. The girl I am talking to. The bag I found the letter in. She lifted the rug so as to sweep the garbage under it. The boy I saw … The car you can see there … The room you painted … The book I’m talking about. I’ve forgotten what you've told me. The landlord. Oh my God. whose parents live in the country. She planted some spinach so that we should have something to eat. Budapest. The man who is standing under the tree was in prison yesterday. doesn't like TV news. My brother who attends this school smokes a lot. The car I've paid an absolute fortune for doesn't even move.

871) She had to buy some cigarettes. All I have on me is a fiver. 843) The doctor says I am not to eat much bread. They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. 878) I ought to have read these books. 127 . 849) He wasn’t allowed to meet his family last year. The snow that was pushed off by a snow plough is blackening by the road side. Might I leave the door open? You might not enter the room. 853) You can’t go to Barcelona. because I didn’t have any. You may borrow my car. 836) He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s. 857) You oughtn't to have crossed the road when the lights were red. The off shoots of the barren wastelands that parched flocks of grasshoppers are grazing are toiling in the hot sun. which was very kind of her. who was burnt by Johnny. 861) She needn’t take part in the conference. 855) You oughtn’t to promise you’ll date me. which was true. 885) They were to have wedded next Saturday. and dry it. 859) You must try it again. 837) Don’t do things like that. 886) He was to have left for America tomorrow. 867) You must stay here for the night. because her husband could paint the flat. She invited us all. but they fell out. 866) I have (got) to be at home at nine. The iron nosed witch. You might dance with that man. All that I could see was darkness. All you have to do is wash it. I don't understand a word you say. Can I go out and play? You can’t go to Tótkomlós. 876) You ought to/should be more careful of what you say. 858) You must be back in the office by nine. 840) You mustn’t disturb him at work. 854) You shouldn’t tell lies. which is not true. All he's left here is a ragged dishcloth. who put on Grandmother's robe. 881) I would have had to be politer. 835) You will never be allowed to cross the border. cut it. too. 879) They would have to be at school now. stuffed cabbage and a fried chicken. You can watch TV at my place. 882) She would have had to be more understandable to me. 848) Dogs may not be taken into these carriages. Forget what you've seen. Don't you understand what I'm telling you? Maybe this is the guy the police want. I could swim very well. Aurora. 865) She has to take her daughter to school every morning. 850) I haven’t been allowed to meet my love for three months. when you have no intention of doing so. The dwarf whose bed Snow White lay in was smiling shyly. The wolf. All she had on was her hat. 877) You should have taken a taxi. 880) He would have to take his car for an official test. 872) They didn’t have to answer that stupid question. Lenin. All I know about her is that she has a house at Sukoró. 841) You mustn’t walk on the grass. You can be anything you want to be. She said she'd done it. I would have had to stay there. I could swim very well when I was young. 839) Don’t make me kill myself. which was floating on river Volga. Do you remember now what you did to me yesterday? The radio which is on the table has broken down. She buys everything she sees. and even in that storm I was able to reach the shore. Give him what he wants. 875) You should keep your promise. The knife the boy ran into ten minutes times was a chicken carving tool. All I could eat was some meat soup. 856) You shouldn’t have laughed at him. was the symbol of the revolution. All I need is love. 883) If I had gone to his place. was the father of the Great October Socialist Revolution. The couch the boy was lying on was in the living room. 874) I ought to help her. who was deeplyrespected by pioneers. 851) Stop! You can’ do that! 852) You can’t play football in my garden.783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) He says he's missed the train. but his passport was withdrawn. 873) She didn’t need to send for a painter. The shotgun the girl took off the wall was loaded. 863) She doesn't need to work all night. 862) You needn’t put on your smartest dress for the party. 844) You aren’t to enter the room without knocking. 870) They had to give it back. She didn't know what she was doing. I was shocked by what she'd said. 834) I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox. 846) You weren’t to leave the room without permission. 845) She wasn’t to go with them. May I come? You may not go to the cinema. You are the most fantastic girl I've ever met. used to live in gingerbread house. 887) You needn’t have been in such a hurry after all. I've told her everything I know. But this is not the man who popped the question. was expecting Little Red Riding Hood excitedly. Give him everything he wants. 884) You should have stayed there for at least half an hour. 868) You have (got) to stay here for the night. He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. 842) You mustn’t think I’ll ever forget you. 838) Don’t cry for me Argentina. 869) I had to buy a new suit. All that you can see there belongs to my ex-husband. 847) People may not pick flowers in this park. 860) We must do it now. 864) He has got to be there at eight. It was so difficult that he couldn’t do it.

He had to marry her. You must have caught cold on the river. they may come yet. He didn’t use to write. We might win a lot at the races. It is possible he likes dumplings. They must have left for Spain. He needn’t have got married. This will be the place where the old school stood. You mustn’t marry a girl like that. You shouldn’t have spat it out of the window. He shouldn’t have got married. This must be love. He can’t have eaten it. He couldn’t have eaten it. He probably likes dumplings. It must have been him. He’s likely to arrive a bit later. He would have to write. You will have heard the news. He could write. He may have written. I didn’t need to get up early this morning. He must be ill. He must be studying in his room now. Mary will have arrived already. I bet I don’t need to marry her. She may be talking now to her husband. You shouldn’t have blamed him. It is possible he liked dumplings. He might write. He may write.888) 889) 890) 891) 892) 893) 894) 895) 896) 897) 898) 899) 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) You needn’t have come here. He is sure to have liked dumplings. He is likely to have liked dumplings. He must be eating. The news can’t be true. She might be sleeping. He shouldn’t have written. He may have been ill. He may write. He might be eating. He should have written. He mustn't write. He must write. You must marry her. They can’t have known about it. He didn’t need to write. You couldn’t have forgotten about my birthday! She may be cooking. That will be the postman. He dared (to) write. He’s likely to have phoned. He would have had to write. She might be standing at the corner now. I expect. He had to write. it may rain. He didn’t have to write. I should get married. He could have written. They were to rob the bank. She can’t have said that. He doesn't have to write. You must feel tired after your long walk. He can’t be that bad. He ought not to have written. He used to write. You can’t have seen her at Pipacs night club. You needn’t have brought me a present. Joe may have written that disgusting sentence on the wall. He must have eaten it. You should have got married. Take your raincoat. I must leave at six today. He hasn’t got to write. He must have written. Joe may/might have missed the train. They should have discussed the matter. He couldn't have written it. He has to write. 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) 961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) He can write. He was allowed to write. You are always to knock before you enter my room. It must be him. 128 . He dares (to) write. He may be eating. They might come by the night train. it wasn’t his fault. She might have been hurt. He needn’t write. He cannot have written it. He’s unlikely to have phoned. He must be writing. She may have arrived sooner. He ought to write. He needn’t have written. He probably liked dumplings. likely sure probably possible He is likely to like dumplings. It can’t be him. She was to arrive last week. He didn’t have to marry her. He may not have written. He may eaten it. He might have eaten it. Don’t go away. He ought to have written. He ought not to write. He will have written. He cannot write it. He might have written. He would write. She couldn’t have caused that accident. He would have written. They all must have gone home. He may not write. They might have reported their plan. He didn’t dare (to) write. You mustn't talk to anyone about it. He will write. He didn’t need to marry her. You should give up smoking. she is a decent lady. She must have got divorced. You must be the new teacher. He is sure to like dumplings. You oughtn’t to have stopped your work half way.

1037) It should be put in the fridge. It’s a pleasant surprise to see you here. It’s hard to say goodbye to happiness. 1038) You shouldn't have married that drunken sailor. The written letter is in my bag. She will be pleased to meet you. I can see a smiling girl. 1057) He can1t have noticed us. 1039) May I eat a banana? 1040) He might as well have hit you on the head. Seeing is believing. 1046) He couldn1t have drunk it all.1014) Joe can't have written it. as he can't even write. a letter would also have done. It would be very impolite not to invite him. 1015) That little bird must have fallen out of the nest. Running is useful. I’m sorry to disturb you. It’s a shame not to enjoy a book like that. 1029) He must have been feeding the fish when you rang. 1035) She must be peeling potatoes. Crying is a female trick. It’s difficult for me to do that. I advise you to start earlier. 1032) I may have confused you with somebody else. To err is human. You shouldn't have… He can't be a cop since his cap is green. It couldn't have been a bee. It’s a sin to behave like that. 1024) I might have my horoscope made. It was a pity to leave it there. 1063) You shouldn't have torn off her blouse right after the first dance. We were impatient for the bus to start. 1033) He must have been transfixed seeing his sister in a cop's arms. I went to the swimming pool to swim a bit. 1061) The thief is unlikely to have been caught. It is easy to translate sentences of the kind. I’m happy for you to be here. 1052) He's unlikely to come today. Studying is an important part of your life. You should have told her long ago. She must be sleeping. Shouldn't you turn to a psychiatrist? You needn't have run so fast because there was nobody there. It might have been a mosquito. I’m overjoyed to meet you face to face. since he's in Baltimore now. The button might get loose and skirt will fall. 1048) The door may have been left open. 1054) That's what you must put on your heart. It is important to believe in what you do. but in the meantime he had defected. Singing in the rain is very interesting. I didn't need to drink it all. 1042) Thank God. We were surprised to hear the news. 1045) He must have put his mind on not leaving me alone. 1056) They may have gone to pick tomatoes. 1028) You could have told me earlier that you had no money. 1022) If you are good. I’m happy to give you a treat. You are fortunate to have a coat like that. She must have left her purse in the cab. 1065) 1066) 1067) 1068) 1069) 1070) 1071) 1072) 1073) 1074) 1075) 1076) 1077) 1078) 1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) I'm likely to be here tonight. 1019) You shouldn't have twisted his nose off! 1020) She may have given me a ring but I wasn't at home. It's exciting to drive a car downtown. 1026) You can't be so unfeeling! 1027) You might lose your hair if you're dieting so hard. Swimming is easy. 1064) I may not be a genius. 1051) You couldn't have seen him. We were glad to hear the news. 1060) You couldn't have seen Mary on the boulevard at night. It’s dangerous for an old man to run fast. 1058) You needn't have come so early. 1041) It would surely have sprouted if you had watered it. It may have been a wasp. 1044) He was to have written it by tomorrow. there was enough in the garden. 1018) You should have gone as far as the terminus and there change for a bus. He should have taken out the lower six on the right. it's not worth it. He can't have said anything like that. 1049) He must be shaving. I don't need any. He must have taken out the other one. Running is useful. 1016) You needn't have sent a telegram. that's what gives that crackling sound. 1050) You must be mistaken. 129 . 1055) They may be at home. 1030) So many hearts can't have shed that much blood in vain… 1031) Living in clover must have driven him crazy. 1023) You shouldn't have upset yourself. he'll surely come tomorrow. 1047) You should have oiled the bike chain. 1025) Don't worry. Travelling by air is faster than riding a horse. that buzzes more loudly. 1021) He may have got divorced again because he's been coming more and more often for weeks. (Superstar) They are ready to help us. It’s inconvenient for him to visit us. I’m anxious for my friends to meet them. 1036) You might go blind if you keep looking at my legs. To be or not to be was a question of Hamlet’s. 1059) We didn't need to buy vegetables. 1053) You shouldn't take it to your heart. It will be lovely to meet you there. 1017) You might as well have eaten all the melon. You're hardly likely to change now. To kill is a sin. you may eat a banana after dinner. Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy. He must be single as his face is not worn out at all. I want to go home. Jesus. We were sorry for them to leave so soon. It was interesting to hear what he said. 1043) You needn't have taken the bone out of its breast. I might have been wrong. 1062) You must have heard the news. 1034) You should have sharpened the scythe.

1130) I’m not in the mood to talk to you now. 1157) She made me responsible for losing the money. 1131) He made no attempt to escape. 1136) What a question to ask! 1137) I have no money to waste. 1148) It’s no good talking to him because he never listens. 1152) I’m fed up with waiting for him. 1149) It isn’t worth waiting for him. 1184) He tried to kiss the girl. 1181) They stopped talking. 1142) There is no need for us to argue about this. 1169) He continued to stare at them. 1151) That record is worth listening to. 1177) I’ll never forget finding that old coin in my garden. 1176) I remembered to lock the door as I left the house. 1170) Will you continue gardening? 1171) She hates to be late for work. 1153) I’m sick of you coming round here. 1144) I have no money for your to spend. 1154) She is very good at dancing. She refused to show him her nipple. 1138) We are the ones to make a brighter day. admit appreciate avoid consider delay enjoy excuse don’t mind can’t help imagine postpone keep prevent recall save can’t stand 130 . 1139) I have a lot of work to do. 1129) It was a shock to see the size of the bill. I want you to stay with me. 1134) There is nothing to see here. 1158) begin 1159) start 1160) continue 1161) like 1162) love 1163) hate 1164) prefer 1165) She began learning the piano five years ago. 1133) He is not a man to do such a thing. She asked him to wake her at six. 1127) It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. 1179) I regret sitting on your dog. 1180) I regret to inform you that you owe me a grand. 1183) He tried kissing. I’ve begged her to take me to a private nose specialist. 1166) And when the rain begins to fall… 1167) I love sitting in the garden. 1185) can’t afford 1186) agree 1187) arrange 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) 1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) ask attempt beg claim decide demand allow advise command desire endure encourage expect fail hope help forbid invite long manage offer order plan propose pretend promise permit persuade remind refuse request tell tempt urge want wish I can’t afford to ford the river in a Ford. 1178) Don’t forget to bring the cases. 1182) They stopped to talk. 1175) I remember locking the door as I left the house. 1172) She hates being late for work. 1132) Chicago is a nice place to live. 1141) I have no place for you to stay. 1156) He is fond of sleeping. His parents won’t allow him to come. They decided to learn a new song. 1128) It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work. 1150) He was busy bossing around him. 1155) She is very bad at singing. Remind me to write to him. 1147) It’s no good crying about it. She pretended not to hear it. 1145) Is there any room for me to sit down in here? 1146) There is no chance for him to survive it. He failed to pass the exam. 1140) I had no occasion to go to Paris. 1143) There was no possibility for us to see the town. 1168) I love to love. 1173) I prefer reading to writing. 1135) There is nothing to worry about. 1174) She prefers to do it herself. My wife told me not to do it.1126) It’s time to say our farewells. I don’t want to stay with you.

Having run out of ice. Do you know the girl dancing with that man? The books lying on the desk were very expensive. Sausages made in Hungary are very famous. Having eaten the bone the dog asked for a cat. Having returned from abroad she decided to start a new life. Do you enjoy doing that? He tried to avoid answering my questions. It's hard to be brave when you are only a very small animal. Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him. Going to the shop we saw an accident. Lying in the sun is cheap if you don't have to buy suntan lotion. She enjoys being stared at. she decided to stay at home. The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. After seeing me he ran away. I don’t recall ever meeting her. The boiling meat soup is on the cleaned cooker. she went out to get some. I object to your using that kind of dirty tricks to get at me. Leeching is a nasty thing. It was difficult for him to decide which one to buy. The man standing in front of the judge is charged with capital murder. The photo taken of you is beautiful. I couldn’t help dropping a thing or two. Having run out of meat. The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him. Who is the girl standing at the corner? Whose is the Trabant racing on Soroksári road? The girl sitting at the table is my sister. Think it over before inviting him. Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous. Police have finally succeeded in solving the mystery. Give me something to drink. The boy running in the street escaped from a reform school. She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car. With the elections approaching the government is running out of time to settle its views. they couldn’t afford to buy a house. The meowing cat is sitting behind locked doors. Finding no money in the house the burglar smashed the place. They delayed publishing the report. Besides being a pro football player. Being afraid of the rain. Finishing the wash up she started to cook. It was terrible to see them suffering in the field. Having no one else to turn to. I'm looking forward to seeing you. smiling lady rising sun falling star galloping coroners 1302) 1303) 1304) 1305) 1306) 1307) 1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) washing bear fuming Trabant splashing girl singing dog meowing cat threatening letter sleeping lion broken heart trained nurse smoked bacon sucked dumplings patched jeans humiliated rabbit lost and found rabbit The splashing girl is licking the smoked bacon. The singing dog is whining in the whitewashed house. It's easy to dig a pit for others. Heating has become very expensive this year. The watch found in the garden belongs to me. To love is good.1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) 1259) 1260) 1261) 1262) 1263) 1264) 1265) 1266) 1267) 1268) 1269) 1270) 1271) 1272) 1273) 1274) 1275) 1276) 1277) 1278) 1279) 1280) 1281) 1282) 1283) 1284) 1285) 1286) 1287) 1288) 1289) 1290) 1291) 1292) 1293) 1294) 1295) 1296) 1297) 1298) 1299) 1300) 1301) suggest tolerate resist resent He kept saying: “You went screwing the milkman”. The man repairing my car is very good at his job. The patched jeans are hanging on the drying rope. Get me the flask filled with wine. It's easier to steal. she turned to her mother-in-law. Bring me the parrot speaking in its cage. She started the job soon after leaving the university. the butcher closed his shop. I hate hanging about when everything is packed. To be a leech is the most simple solution. The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window. It's no use quarreling. The children came into the room laughing loudly. The cockroaches ate all the food left in the kitchen. Being very poor. it's good to love. She insists on having a holiday abroad every year. we’ve visited Brussels and Amsterdam. He was lying on the floor gasping for breath. She always drinks apple juice before going to bed. He paused for a moment studying the boy. She admitted stealing the bicycle. he also runs an ice-cream shop. This is a house built some hundred years ago. You should be working instead of lying there in bed. To lie down and rest beside you is a shelter for my heart. 131 . I think it was easy to write it. Since leaving Paris. before after on since besides without instead of I usually take a bath before having breakfast. The days spent in New York were amazing. He is a man trusted by everybody. There is nobody to talk to.

1443) His voice was low and impressed. It's worth buying that pretty little Italian pair of shoes. 1452) They stayed in the room smoking for another ten minutes. It's no use crying after missed opportunities. but then I couldn't help crying. When I first looked at her I couldn't help laughing. I didn't mean to hurt your feelings. I miss having to go to work at five every morning. I won't risk lending him any money once again. 1430) He placed his shoes stuffed with socks and garter next to her things. The policeman caught sight of a man committing a public nuisance. 1442) By the moonlight straining through the window he saw her. 1432) He was overjoyed to find his pants. I gave up smoking and drinking because they are very expensive habits. She stopped to put on her shoes. She stopped putting on her shoes. 1450) A car came roaring down the street. It's worth buying a cradle like that because the baby can rock itself into sleep. 1419) Having been the greatest star for ten years she decided to retire for good. 1423) She went up to the loft without even glancing at me. He was angry with the driver revving his car under the window. The main gift refused to fork out a grand. She wouldn't even consider moving to the goose farm. I don't want to lose you. 1440) That has nothing do with this deal. 1421) Having seen her on stage in three excellent plays. 1428) I've never done it with a bearded guy. 1429) I've got just blanket to lie on. 1418) Having chosen a pair of gloves she decided to but a matching fur-coat.1360) 1361) 1362) 1363) 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) 1408) 1409) I'm getting tired of saving your butt. he considered her for a leading part in his movie. He enjoyed lying in the hammock with ten girls offering him drinks. he knew how to cook spaghetti. 1425) Closing time! 1426) She came into the room and seeing me started hiccuping. I managed to catch up with him. I couldn't avoid meeting him. 1453) The girl standing beside Joe said… 1454) He felt his arms pinned to his sides. 1412) He didn't buy the horse neighing in the corner of the stock yard. I failed to catch up with him. 1448) The house had steps leading down into the street. but I didn't expect you to come home as early as that. Did you also see the cockroach running towards the plug-hole? 1410) Wow. I hope to see you as soon as possible. Don't forget to check if I have left my laced slip in your house. 1455) He had trouble talking. 1415) "He held the girl singing ""Júlia"". 1424) Having drained his beer glass. I undertook to do it by the end of the month. please. he decided to join the police force. He started popping again. The hens resented having to lay two eggs a day. 1444) We got lucky with you talking to her. 1456) They spent two brillo hours lying on her bed watching a film. I can't stand him filling the room with smoke. He tried to comfort the girl sighing in the corner of the room. That will oblige you to fulfil all her wishes. neither speaking. I can never help airing the room after she leaves. 1437) Have you finished combing your hair? 1438) He was surprised to see that the street was completely deserted. We're trying to find a proper solution for everybody. 1449) You saved my life by spotting the scorpion. 1435) Then they went on. I suggest voting against everything. 1445) He decided to use his own judgement. that's beautiful medal hanging round your neck. 1436) A dog began to follow them. 1414) He cut his moustache prickling the girl's earlobe all the time. so he decided to arrest him. I offered to pay for the hotel. I really enjoy being out there upon the high sea in a small rubber boat surrounded by sharks. It will be very important for you to speak English. He pretended to be very sick. 132 . but please don't snore." 1416) Little Red Riding Hood noticed the wolf lurking in the woods. I really meant to tell you about the situation very soon. 1439) He didn't bother to stop at the reed light. 1433) It's what I get for picking you instead of waiting for the one with guts. He couldn't help slipping closer and closer to her. he said goodbye. I was afraid to approach her. 1447) There is no one here tonight to look after the nipper. 1431) She whispered lying beside him. but he failed to fool me. 1420) Having been discharged from the army. 1446) He felt a furious anger rising in him. 1434) My ass is frozen. 1413) But he bought the sleep bleating on the horse. Did you remember to bring pumpkin? I remember putting it on the table but now I can't find it anywhere. 1441) You're not supposed to be here. 1411) He spotted the guy changing money at the corner of Astoria. He tried running barefoot. though I had warned him not to do it. Remind me to call the zoo. 1451) You scared off the painters sent to paint the flat. 1417) Having lived in Italy for twenty years. He caught the tail of the cow ruminating in the barn. Can you imagine Susie living on a goose farm? I doubt him being honest about it. He tried to get up but he failed. You never mentioned having had an affair with him. 1427) The smell of the hay and grain stored in the barn filled him with a sense of well-being. I deny doing anything like that. I don't mind you staying here for the night. sir. 1422) He asked me to leave.

I expected to see her engagement to Joe announced. 1519) Look at the intelligent eyes of those sheep. 1542) There aren’t any cigarettes on the table. You spoil everything by taking that attitude. One tends to forget one has obligations to meet. There was no one else to pay the bill. 1546) I have no time. The dogs stood outside the bar waiting for their masters. He had a wife tucked away somewhere. (He is a sleepwalker. and then her eyes opening wide and now and then a hand laid on his sleeve. I expected her to do herself well. 1559) Somebody is knocking. 1535) I’ve read that story in some book.) 1509) He gave me a valuable piece of information. 1547) There is no girl like you. To create a diversion she telephoned her aunt. eyelashes fluttering. 1548) No words come easy to me. 1549) Ain’t got no underwear. actually I've got two pieces of news. 1543) I ain’t got any money. The humiliation of being given a lollipop for my birthday. 1528) I’ve got some money in my pocket. Joe being what he was. You would be glad to get rid of me. 1555) Is there anybody under the bed? 1556) There is nobody under the bed. 1553) There is somebody under the bed. 1537) Are there any eggs in the basket? 1538) Can you see any money on the table? 1539) Are there any students in the classroom? 1540) Is there any wine in the flask? 1541) He didn’t ask me any questions. he said leaping to his feet. cattle. We sat around looking at photos. She went mad buying clothes. Did you see him walking along the promenade swigging out of a can of lager? Another 339 sentences to go. 1512) We don't have much work to do. I spent all evening bashing dough about. Fighting your way home in a taxi at two o'clock in the morning may help you to reassure that you're still a lady. (HAIR) 1550) I can see something in the corner. 1560) Nothing compares to you. 1552) I can see nothing in the corner. 1545) He has no friends. 1562) There isn't any salt in the soup. 1527) I have some bread. I couldn't think of anything to say so I kept quiet. Will you quit harping on that subject? "„Listen"". That's how it is. Supposing I said it meant a whole lot to me. 1513) I bought two pieces of furniture.1457) 1458) 1459) 1460) 1461) 1462) 1463) 1464) 1465) 1466) 1467) 1468) 1469) 1470) 1471) 1472) 1473) 1474) 1475) 1476) 1477) 1478) 1479) 1480) 1481) 1482) 1483) 1484) 1485) 1486) 1487) 1488) 1489) 1490) 1491) 1492) 1493) 1494) 1495) 1496) 1497) 1498) 1499) 1500) 1501) 1502) It'll do you good to mingle with the proletariat. 1558) Some got ill. I knew her habit of choosing a dinner by picking the highest prices on the menu. 1524) Knives and wives can be equally sharp. She patronized everyone including me. Can you think of a way to make a million in a hurry? He is getting neurotic about going on holiday. 1561) Some can. 1518) There are a lot of men in a lot of furniture. 1530) May I have some more coffee? 1531) Will you have some cake? 1532) Have you got some money? 1533) Some wine. And then he started snoring. 1522) What is the news? 1523) Send your personal data to the matchmaking agency. 1554) There isn’t anybody under the bed. She refused to try the tasteless pullover on. I'm bound to say I don't feel sorry for you. but in one piece of furniture there's only one man. she didn't object to the share out. 1520) A lot of damage has been caused by imperfect quality. Stop whining! Go and find something to do! I've got something to tell you. I couldn't help dropping a hint or two about him. 1517) According to the media the police want four geese. 1505) I've seen it done in old films. and oxen. 1511) Give me some good advice. Sir? 1534) He was talking to some woman. 1536) Some man telephoned this morning. (slang) 1544) I don’t think there is any milk in the jug. 1506) Before getting up he was sleeping. Looking around I could see quite a few people dancing. These carrier bags ought to stand up to being dragged half a mile without splitting. 1514) The police are coming. 1551) I can’t see anything in the corner. Look what an act she is putting on. He was in anguish at the prospect of being without her for two weeks. wouldn't you? He spoke without looking up from his paper. 1521) I've got some news. Well. parted lips. 1503) You can't walk down the street without bumping into wheeler dealers selling Symphonia cigarettes. 1515) What terrible weather! 1516) There are two lice rocking on two mice. some can't. 133 . To do her justice she never concealed she was a mercenary. 1507) After sleeping he got up. whether she liked the dish or not." You might as well tell me the truth instead of beating about the bush. 1508) While sleeping he got up. 1510) I gave her a good piece of advice. 1557) There are some who don't like bean soup. 1525) Some songs were sung. 1529) There is some milk in it. They stood on the steps ringing the bell for ages. 1504) It is his ambition to join the police force. She is so young and easy to look at. He talked kicking at the edge of the rug. He was a miserable-looking bloke. BPTC celebrated by giving every worker an extra bus ticket. They were so busy quarreling and calling each other names that they forgot to cancel the invitation. 1526) I have some good books.

The hoof of the horse. 1567) His son gives him a lot of trouble. 1589) This cradle has been used by a lot of children. 1579) There are too many people standing in front of the fire. See you in two weeks' time. 134 . He is not as clever as I’ve thought. I’m as hungry as a wolf. 1599) Do you want to drink all the beer? 1600) All the workers of the factory should unite. I don't like either. 1571) He didn’t make many mistakes. You have a more beautiful figure than Bo Derek. 1578) I’ve got as much as two forints. 1603) All children like chocolate. 1569) I have got lots of leisure time. 1621) All the questions must be answered. 1570) She’s got a lot of cars. 1596) All the people in the street were chanting. 1617) Each has his own room. 1587) We saw few people there. 1601) All workers should unite. I like both these cars.1563) No way. 1591) There are too many Eskimos and too few seals. But this match is not so good as I expected. Both of his parents love him. 1580) I wrote a few letters. Neither sentence is correct. 1595) All my money was gone. Both of the girls are pretty. 1590) Too many cooks spoil the broth. 1609) I work all night. The tough guys’ guts. 1582) He had a little trouble. 1592) There's little light here. 1610) I spent all the afternoon in the company of two camels. 1622) All children like toys. Everybody else could have done it. Joe’s girlfriend Father’s hat The boss’s secretary Cat’s eyes The rat’s babies 1 minute’s walk 1 meter's distance Hell´s Angels Death’s Door Stone’s throw The boys’ money. The cockerel's diamond penny. Isn’t she more beautiful than the sun? My house is bigger than yours. I wouldn't need either. 1619) He ate it all. The boss's car. I work all day. The wanderers of freedom. 1588) There were a lot of people in the shop. But there are more cockroaches in your house than in mine. 10 minutes’ walk. The daughter of Gizi's sister. 1597) Did you eat all the bacon? 1598) All his dreams were turned into ashes. 1611) Now that I’m out of prison. 1586) We saw a few people there. You are as obstinate as a mule. the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband. is there? 1594) There are a few beans and there's a little soup in his plate. 1620) They danced all night. 1583) He had little trouble. The lover of Joe’s wife. Tom's diner. 1581) I wrote few letters. 1614) I spoke to each cat separately. CSEPEL WORKERS' CLUB. 1602) All the children in the class like chocolate. 1612) Every member of the TSZ was present. 1576) Has she got many cars? 1577) He’s got so many problems with his car. Neither of the sentences is correct. 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) 1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) Both girls are pretty. I like both of them. There are big houses on either side of the road. 1605) I love all girls. I enjoy each day of my freedom. 1608) I was dreaming of you all night. 1584) I’ve got a little time. You can take either orange. 1615) Old Deutoronomy sits in the sun every market day. 1574) Has he got much leisure time? 1575) His son didn’t give him much trouble. The handle of the door of the room. 1613) Everybody was Kung-Fu fighting. Did you like either of the novels? I did not see either film."" „But somebody must have said 'nobody!""" 1565) Is there some coffee in the cup? 1566) He made a lot of mistakes. But she is not so pretty as you think. Both the girls are pretty. 1572) Did he make many mistakes? 1573) He hasn’t got much leisure time. My car is better than any other car. Both his father and mother admitted he was right. 1564) "„Is there anybody at home?"" „Nobody. I don't like either this or that. 1618) Each of my children goes to a different school. The gypsy's horse. 1606) Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden (that’s an ad) 1607) I was sleeping all day. Your voice is deeper than Amanda’s. 1585) I’ve got little time. This disco is not better than Starlight. Either road will take you to Rome. 1568) Lots of money is spent on beer every year. You can choose either bunch. 1593) There isn't much he can do. 1616) I clean my teeth every day. 1604) I love all the girls. I saw neither film. I did not see either of the films. The silly baker's spider.

There are cockroaches marching in the school. shall we? He must cross the river. I wish you weren’t so unhappy. If only you didn’t behave like a stranger. If only I hadn't eaten it. My husband used to take me to the disco every Saturday evening. It's farther than I can expected. The inflation of the 30s was a basic reason for World War II. I wish you could drive faster. The industry of Hungary is developing. If only it was spring. Milk is healthy. A horse is a big animal. You're the prettiest girl in the tractor factory. They didn’t use to work here. You're simply the best. I wish you would telephone me. I used to go to this school. should she? He called you a fool. The life of a policeman is full of adventures. Life is a world of puppets. did they? There is something in the corner. If only I had done my best to make you happy. aren’t I? I am not very clever. Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago. They walked along a road winding among rolling hills. If only we would start sooner. 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) The church was built in the last century. You are the most beautiful girl I have ever met. isn’t there? We will enter in the era of infinite possibilities. I wish it would rain down on me. didn’t you? I am stupid. I wish you could come to see me. I wish I was twenty years younger. shall we? Joe can see. I wish I could have helped you. At sunset the land turns into red. He would rise early and take a walk before breakfast. The sick man is in bed. will you? Let’s go to bed. I wish you were here. The world looked so different in the afternoon. If only I could be with you. I am a terrible English instructor. He asked me a question which I could not answer. He is not a man to desert his friends. Money makes the world go round. At night she feels so lonely. I wish you loved me. Industry has been developing rapidly since the last century. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years. You're not much better. He doesn't like to play football but he loves playing the piano. am I? Let’s look at mankind. Horses are big animals. Now you are worse than you were yesterday. I wish he hadn’t drunk so much last night. can he? You like rats. Your hand is cold. Did you use to live in this house? He used to smoke twenty cigarettes a day. The life of a soldier is very hard.1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) 1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) That’s the best pop group I have ever heard. You are the laziest boy in the world. His job? He's an engine driver. I wish I had known. I wish you were here. will you? 135 . Cats eat mice. I wish I could understand you. At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. don’t you? You loved me. aren’t I? Come with me. don’t you? She doesn’t drink anything. What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you’ve made! What a pity! What a shame! What a surprise! What weather! I woke up in the morning and found the world turned upside down. The love of the boy turned into bitter disappointment. That big guy is an opera singer. I used to go to the races. I gave you the nicest flowers I could buy. Love is problematic. At midnight there are no sounds from the pavement. does she? He went to Spain. Life is wonderful. The pupils are at school. An elephant can live for a very long time. Cigarettes may ruin your life. This is the worst bean soup I've ever eaten. In the evening he always lies in bed thinking of escaping. When he was a child he would climb up trees. won’t you? He can’t repair cars. didn’t he? I am very clever. You love me. won’t we? Judy shouldn’t behave like that. He told us a story that nobody believed. can’t he? You will come here. I always go to church on Sunday mornings. didn’t he? The girls didn’t return. I wish you would write me a letter. She is a talented singer and a ballet dancer. Do you study the guitar? He is a car mechanic. mustn’t he? Wait here. Inflation always turns up in cyclical periods. Can you play the piano? My daughter is studying the violin. Everything was calm at dawn. Gus is the cleverest cat in the cat society. If only he would talk to me. Gold is a valuable kind of metal. The bedclothes are not in the bed. It's as white as snow. will you? Don’t hurt me.

He looks as if he hasn't eaten for days. I don’t think I like you. I don't think it's long enough. I didn’t think you were there. I'd rather you fooled with your auntie. I'd rather eat. did you? You won't have a lesson today. I don't think I have any shoe paste. does she? You ain’t loaded. I'd like to travel around the world. will you? Let's start it. He looks as if he's going to turn left. shall we? You believe me. I want you to be pretty. I'd like you to love me. He runs as if he was running for his life. 136 . It looks as if the car has hit a tree. I would rather take a bus. He would rather drink than eat. I just want you to be happy. She looks as if she's cracking up. It was as if the world had turned upside down. will you? He lapped it up. aren't they? You aren't choosy. Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Shall I book one movie ticket? Shall I call him? Shall we play a game of ulti? Which turning shall I take to the left? What shall I put on? Where shall we sit? Shall we go out tonight? Shall I wash your back? Shall I turn off the light? When shall we stop it? They want me to dance. I don’t think I like this place. 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) When do you think I can talk to you? What do you think this is? How do you think my mother-in-law is? Where did you say she hid my whisky? Who did you say you had met? What did you say you said? Do you think I am Róbert bácsi? What do you think is moving in the bush with green leaves? Do you think it's a fox? Which day did you say he was going to arrive? Where do you think he was born? How many ducks do you think they have? Do you think there is any sausage in it? Who do you think you are? When do you think he'll grow up? What time do you think it is? What did you say she said she thought she was wearing? I don’t think he loves women. haven't I? It's good. I would rather you took a tram. will you? I've told you not take it into the room. I would rather you slept. He would rather die. will you? Shut up. I'd rather you didn't listen now. It looks as if he got in through the window. will you? Oh. It was as though my legs were stuck to the floor. I'd rather you went by car. I don't think there's anybody at home. don't you? I am your sweetie pie. I don't think they hit it off. isn't it? You'll get it for me. It looks as if the thieves got in through the window. don’t you? He didn’t understand it. I'd rather listen to the radio now. I don't think I'm in my right mind. will you? It looks as if it’s going to rain. It was as though a black curtain had been drawn between them and me. I don’t think.1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) 1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) Let’s hope for the best. I don't think you're listening to me. It was as though the world had turned upside down. didn’t he? She doesn’t like tearjerkers. are you? There is so much wickedness on earth. am I? You can't do it. You look as if you hadn’t eaten for days. I want to see the sun. I'd like Joe to plough. He looks as if he got out of bed the wrong side. I felt as though I was in heaven. I'd like to plough and drive six oxen. therefore I am. I don't think she loves me. He talks as if he was the best fisherman. I don't think there are any more sentences. I would rather you didn’t make a fuss. will you? How would rather play football. I don't want to frighten you. aren't I? I'm not the next one. It looks as if he’s going to give up his job. shall we? My eyes are beautiful. I'd rather you drank. I don't think I have any money on me. I don’t think I’ve heard that. you would. She looks as if she is the most beautiful girl at the party. I don't think it's pork. I don’t think I’ve said it. It looks as if he's swallowed a lemon. Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him. It looks as if he’s going to be sick. He speaks as if he had been threatened. are you? You hate me now. did he? Sit down. isn’t there? Finish it. can you? You didn't take money out of my drawer. won't you? Sit down. It looks as if it's going to clear up. You look as if you've seen a ghost. I don't want you to get frightened. He jumped up as though he had been stung by a wasp. would you? I would rather sleep.

1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004) 2005) 2006) 2007) 2008) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) 2014) 2015) 2016) 2017) 2018) 2019) 2020) 2021) 2022) 2023) 2024) 2025) 2026) 2027) 2028) 2029) 2030) 2031) 2032) 2033) 2034) 2035) 2036) 2037) 2038) 2039) 2040) 2041) 2042) 2043) She didn't find her place and her head. I’ve got used to working at night. He likes winter and summer. It’s high time we sat down to lunch. Cats like parrots and so do rats. It's about time you had your hair cut! It's time we moved in. The cat is fidgeting and so is the hamster. He used to be used to using used cars. either. I played football at Joe’s. They were to come home on Monday. He was accustomed to neither cold nor fog. too. You can take either this or that. He happened to inherit some million dollars. I sing and dance. It's high time you turned it off. too. Snow White has no whites and neither do the dwarfs. Neither he nor his lodger complained of the circumstances. It's cold and dark. nor door. I'll go in when there's no lion inside. I hope they'll catch him. It's time you had some time for me. Snaily snail castle. I'm going to start my life all over again. either. Don’t play so hard. I remember how you used to hold me. He didn’t understand it until I had explained it to him. I want to hold your hand. 137 . We shall need a rest after we’ve been jogging. It's time the blind piano turner called again. You may not eat until you have washed your hands. either. You will either be a fireman or a soldier. nor mother. Can you come to my place tomorrow? Do you really want to go to his place? Life is easy and happy with us. The private didn’t salute to the sergeant and the general. It’s time we began a new life. So do I. either. I’ll return your kindness. I'd like you to be free. The rabbit is wearing a cap and so is the wolf. I believe neither you nor your wife. I don't feel like ironing. I don't like this. When writer time comes. He was never to see his wife again. I feel like riding. The tap is dripping and so is the lavatory. either. He didn’t look worn out or unhappy. As soon as we get into the tunnel. Did you happen to meet her? I happened to be looking at her when her husband hit me on the head. we'll go sledding. I didn't know anything about it until he had called. The bag contained bacon and sausages. Do you feel like sitting on the cold floor? He feels like spending a night at a station. My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby. You are hardly likely to change now. We won't start until bob has come. I used to play my guitar with a smile on my face. When I have money. When we were just married you used to telephone me every day. I’ll give it back. and so did the rucksack. There used to be a castle here. It's time you went to bed. Things used to be different. You're not the man you used to be. I am to inform you. too. The bridge was dancing and so was the groom. She didn’t take off her boots and her dress. too. He is eating párizsi and cheese. He didn’t go in until he had been given permission. It's high time you put on your dress. You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. and I don1t like that. When I come back. I'll give it back as soon as I find it. Do you really feel like hanging about in Manhattan? Do you feel like dancing? I feel like having fun. I don't like you and neither does the dog. The workers used to get extra money on November 7th. I feel like dancing. Girls used to wear shorter skirts. You are to congratulate him. I was out to dance last night and so was my wife. Cats don’t like parrots and rats. It’s time you married Judy. Cats don’t like parrots and neither/nor do rats. Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. He used to be a jerk. Do you feel like a cup of tea? Cats like parrots and rats. He always did what he felt like doing. You may not go into the room until you have taken off your shoes. I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed.1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) 1983) 1984) 1985) 1986) I want you to be a fly. She didn’t have dinner for half a year. You have worked hard today. I'm not wearing pyjamas and slippers. he will try to kill you. You can’t marry that woman and neither can your friend. We drove home. I want to break free. I didn’t fire you and neither did my boss. too. You used to be thinner. She is used to travelling by helicopter. He didn’t look worn out and unhappy either. We will have to take our seats before the lights go out. too. When I grow up. I don’t believe either you or your wife. Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner. You have hardly worked today. They went across the street. but now he is a friendly guy. I've got neither father. either. Run in through the door. and so did Joe. The dwarfs have beds and so does Snow White. We are to be married in May. It’s high time you posted the letter. it's got neither window.

The one who likes animals can’t be that bad. Where was I to go? What am I to do now? They were to come home on Friday. the less I can see you. the more water goes in. one-eyed. The table is made of wood. She managed to pass the exam. Beer is made from barley and hops. The less I can see you. the thinner her waist. I live in a ten-storey house. It would be a good thing if we got up and left. This is such a difficult question. but it is still in Munich. The lonely often call up their childhood memories. If I were you. You'd better send the children out. The cause of the pile up was bad weather. I'd find a girlfriend. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride. At what time am I to be there? Are we to live in a small island? The book was not to be found. You are getting a smoker's cough. There's no need to be rude. The greener." I got out of the habit of having a bath in the morning. The reason for the accident was speeding. 2102) 2103) 2104) 2105) 2106) 2107) 2108) 2109) 2110) 2111) 2112) 2113) 2114) 2115) 2116) 2117) 2118) 2119) 2120) 2121) 2122) 2123) 2124) 2125) 2126) 2127) 2128) 2129) 2130) 2131) 2132) 2133) 2134) 2135) 2136) 2137) 2138) 2139) 2140) 2141) 2142) 2143) 2144) 2145) 2146) 2147) 2148) 2149) 2150) 2151) 2152) 2153) 2154) The longer the better. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy. I think you should give up smoking. There are more and more places of work for the disabled. What does the sound of a piano make you do? I think you ought to go to the dentist. The thinner her neck. but I was ill. Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family. My Trabant is made of paper. Wine is made from grapes. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. You were the one I trusted above all. Why do you keep bugging me? Keep going till you reach the traffic light. He kept glancing over his shoulder. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look. the more I like you. All prisoners are to be in bed by 10 o'clock. the more stinking. It would be better if you kept your money in a bank. The boy was not to enter the pub. The light doesn't work. The sound of the bells makes me remember my childhood. At last I managed to get out of this rut. I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown. The sooner you arrive the more cakes you’ll get. What does the sight of a cockroach make you do? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. The one who can hear it should transmit it. I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. The transistors are missing from the pocket radio. The darker. I've got out of the habit of getting up late. It would be advisable for you to give up drinking. You are not to smoke here. The reason why I am here is that I’m starving. His first love was a 16-year-old.2044) 2045) 2046) 2047) 2048) 2049) 2050) 2051) 2052) 2053) 2054) 2055) 2056) 2057) 2058) 2059) 2060) 2061) 2062) 2063) 2064) 2065) 2066) 2067) 2068) 2069) 2070) 2071) 2072) 2073) 2074) 2075) 2076) 2077) 2078) 2079) 2080) 2081) 2082) 2083) 2084) 2085) 2086) 2087) 2088) 2089) 2090) 2091) 2092) 2093) 2094) 2095) 2096) 2097) 2098) 2099) 2100) 2101) The old man was never to walk again. I've got into the habit of driving very fast. The sight of blood makes me sick. The cause of writing this book is simple. We were to have gone away the next day. He was made to leave. "I've got into the habit of saying ""good morning"" to my neighbor. The poor can never keep up with the rich. How clever you are! You are so beautiful! What nonsense! What a stupid guy that sergeant is. Work on the new road was to have been completed by the end of the year. three-eared girl. I recommend you to make a comprehensive policy on your car. Why don't you ask him what's upsetting him? Why not look it up in the dictionary? How about beating it? If you take my advice. She kept saying… The child keeps pestering me to take him to the fun fair. The reason for his leaving can’t be explained. The more he talks. you'll leave him alone. The bigger Pistike's head. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again. We are to be married in June. The car has got one of the bumpers missing. the poor the rich the blind the disabled The rich managed to save their wealth. because the light bulb is missing. I’m sorry to keep you waiting. What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure. He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. There is a special program on TV for the deaf and the dumb. Alcohol makes people lose control. the less he says. I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing. His plane was to have landed at six. The person who is green with envy is my brother-inlaw. I was able to repair the car. He succeeded in getting the data. I am in the habit of drinking beer for lunch. What weather! The more money you have the happier you live. He failed to cut the grass with that old lawn-mower. 138 . The balder the more attractive I am.

That mini skirt really suits you. there's a stair missing. It is too windy for us to sail now. gravelled road rutted road dirt road asphalt road on the way to the office Can you tell me the way to Denton Cottage? (Czobor – Horlai) The way was long and the road was busy. At the end of the play they all went to the pub. thank you. You're too old. The flowers need to be watered. At the end of the month I'm always short of money. ain't it?"". Would you like to take a seat? No. Like a movie scene. There are two oranges in the picture. She told me to meet her at midnight. I have been waiting for you for several hours. I'm sorry. Juliska said. I'm not tired. There are some pioneers standing under the flag. I am so sticky. (Amanda Lear). Does the curtain match the wallpaper? That pullover really suits you.2155) 2156) 2157) 2158) 2159) 2160) 2161) 2162) 2163) 2164) 2165) 2166) 2167) 2168) 2169) 2170) 2171) 2172) 2173) 2174) 2175) 2176) 2177) 2178) 2179) 2180) 2181) 2182) 2183) 2184) 2185) 2186) 2187) 2188) 2189) 2190) 2191) 2192) 2193) 2194) 2195) 2196) 2197) 2198) 2199) 2200) 2201) 2202) 2203) 2204) 2205) 2206) 2207) 2208) 2209) 2210) 2211) 2212) 2213) 2214) 2215) 2216) If the legs are missing. and it goes with your scarf. so they had to borrow some. I've got such a headache. Hmm. motorway highway railway borrow lend There is a spider on the wall. I suggest that you don't get drunk. It is worth buying this Mercedes. The batteries want replacing. I could do with a slimming course. The chair's got a leg missing. Hmm. Madam? I've got to buy a curtain that matches the armchair. Béla said to Marci. You're just like a steam engine. The train was not slow enough for him to jump on. Be careful. The whole car needs re-spraying. Humans can't do without oxygen. I could do with a shower. You're just as nice as my mother-in-law. The tea was too hot for the fly to beat the world record. He suggested that I should leave. She is not clever enough to understand it. We went to the zoo in my car. There is a nice married couple in the photo. They are seven like the evil. Off he went. When I was a kid I would play football every day. The music is too loud for the baby to sleep. 139 . What do you call the person who takes out your tooth? What is this machine called? house. He said that it was fun to make love in the sun. He told her the story of his life. Hmm. She's bought a blouse that goes with her pants-suit. He says he's busy. I can't do without you. He is rich enough to buy the villa. thank you. I only want to say if there's a way (Superstar). The house is in need of cleaning. Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. and it fits you. I wouldn't let her prick my nose. You're as small as a dwarf. We soon ran out of drinks at the party. 2217) 2218) 2219) 2220) 2221) 2222) 2223) 2224) 2225) 2226) 2227) 2228) 2229) 2230) 2231) 2232) 2233) 2234) 2235) 2236) 2237) 2238) 2239) 2240) 2241) 2242) 2243) 2244) 2245) 2246) 2247) 2248) 2249) 2250) 2251) 2252) 2253) 2254) 2255) 2256) 2257) 2258) 2259) 2260) 2261) 2262) 2263) 2264) 2265) 2266) 2267) 2268) 2269) 2270) 2271) 2272) 2273) 2274) 2275) 2276) They went to the zoo by car. and it suits you. He works like a slave. She can't survive without two cars. The windows want repairing. Are you short of glasses? They were short of ashtrays." """Nice day. Does that blouse fit you. Hey. He is too drunk to speak. I would eat it if it wasn't green. How are you? -Fine. I am so fat." I advise you to stay here. I have been waiting for you for more than 3 hours. That hair style suits you. That beer is too much for me to drink. This book is like a bad dream. That pair of jeans fits me. He says he can't survive without ten hours' sleep. The street is too muddy for Pisti to cross (it). """You are a genius"". detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs. rented room co-tenancy We had a very good time at the party. but I've run out of cigarettes. He works as a slave. I could do with a short walk. a chain jacket doesn't suit you. I'm right out of matches. that's a good cap. The wood needs drying out. Like a squirrel up in the tree… You're as beautiful as the sun. She suggested that we go/should go/went. Those shoes fit me. subtenancy. The grass needs to be cut. She's as pretty as her mother. Just like that. too. She is out of money. You're just like my mother-in-law. We've run out of wine. lodgings. At last we arrived at the station. Your eyes are like a little pillow. the table won't stand up. It is no use waiting any longer. The boy told the girl to plight their troth Don't tell lies. At the end of the week you will feel well. He said he would visit me the next week. it's (a) daddy longlegs. In the end nobody stayed on the stage. Hmm. Flowers can't do without water.

There was a sonorous voiced men's chorus singing the refrain of Coshlet. I saw them standing hand in hand. is reported to have left for the castle. She is said to have been less than fourteen when she lost it. K. There was a fly skidding on his bald head. The girl is wearing a mini skirt. I heard the door opening. One goose neck is said to be better than two hen necks. This sentence is said to be the last one. It will take them half a day to replace the crankshaft. Can you hear my heart beat? I saw them walking hand in hand in the garden. K. He is supposed to be hiding in the country. K. 2338) 2339) 2340) 2341) 2342) 2343) 2344) 2345) 2346) 2347) 2348) 2349) 2350) 2351) 2352) 2353) 2354) 2355) 2356) 2357) 2358) 2359) 2360) 2361) 2362) 2363) 2364) 2365) 2366) 2367) 2368) 2369) 2370) 2371) 2372) 2373) 2374) 2375) 2376) 2377) 2378) 2379) 2380) 2381) 2382) 2383) 2384) 2385) 2386) 2387) 2388) 2389) 2390) 2391) 2392) Were you about to leave? Were you going to leave? I wasn't going to eat it. He is said to love nobody. is said to be a coward. Can you hear Christie bark? Can you see that ghost jumping from rooftop to rooftop? I saw her smile. I was just about to taste it. Hoe long did it take you to read 'War and Peace'? I asked him his address. K. There are a lot of bathrooms in his house. was said to be a coward. is reported to have a horse. We'd better not go together. K. She's been sleeping since morning. I've never seen her cry. Hungary is believed to be similar to wool. There is a girl standing on the corner. The policemen are looking at the girl. was said to have lost his horse. There's some pie in the oven. You'd better not have left. He is reported to have fallen from the fifth floor. There is a cat laughing on the roof. She's been sleeping for 6 hours. And I saw her standing there. You'd better not eat it. The door seemed to have been closed. There's a banana on the lemon tree. You'd better not put on your dress. Eve seems to have eaten the roll. I'd better sleep. It seems to be boiling. He had better have slept. K. No sooner had we sat down than we found it was time to go. You'd better be quiet. And I saw her standing there. K. K. K. I heard Julia singing in the bathroom. K. Then the fly flew on the pie. is said to have been deserted by his horse. There was a flea balancing on the cat's moustache. It seemed to be boiling. How long will it take you to take off that skirt? It took them two hours to take the smile off his face. How long will it take them to get to Moscow from Székesfehérvár? It took us four days to get to the Hague. was reported to be wanted by the police. You'd better close your eyes. The truncheon is black. is thought to know the king. I'd better not talk so much. No sooner had the game begun than it started raining. 140 . Hardly had he arrived when he had to leave again. K. Nobody heard him leaving the house. too. The pie is on the table. was reported to have a horse. The kitchen is beside the bathroom. You'd better put on your dress. (Beatles) I can hear someone knocking. There were two ovens in the kitchen. The poor bloke was thought to be poor though he was rich. is said to have been a lady-killer when he was young. His car was thought to have been stolen. She is believed to be a foreigner. He asked me for some raspberries. There is a truncheon in the policeman's hand. Ask him the time. It took Joe a week to paint my room. Hardly had we started when the car got a flat tyre. There were beetles in the bathroom. It takes me 20 minutes on foot and 30 minutes by car. You'd better not tell him. We'd better have used the lift. The cat likes romantic stories. We'd better go home now. He doesn't seem to care about anything. He was a soldier for two years. K. We were thought to be working. seemed to know the gate locking password.2277) 2278) 2279) 2280) 2281) 2282) 2283) 2284) 2285) 2286) 2287) 2288) 2289) 2290) 2291) 2292) 2293) 2294) 2295) 2296) 2297) 2298) 2299) 2300) 2301) 2302) 2303) 2304) 2305) 2306) 2307) 2308) 2309) 2310) 2311) 2312) 2313) 2314) 2315) 2316) 2317) 2318) 2319) 2320) 2321) 2322) 2323) 2324) 2325) 2326) 2327) 2328) 2329) 2330) 2331) 2332) 2333) 2334) 2335) 2336) 2337) The pioneers are singing. seems to be looking for a battlefield. There's only one house in the street. It took her less than 10 minutes to make scrambled eggs. K. Last year K. was reported to have run away with his horse. seems to be loved by every child. K. Nobody heard him leave the house. seems to have lost his horse. since morning for six months for weeks I studied the piano for two years. You'd better have closed your eyes. seemed to have been defeated. It seemed to be a stolen car. He seemed to have been crying all night. She's said to have had to leave. There seemed to be a few more left. Hoe long does it take you to get to Csepel from Erzsébet. There are two policemen sitting in a Zsiguli. How long does it take you to change that lock? It took me two minutes to get there. she shrinks with every big wash. K. He was thought to be clever. There were swallows flying towards South-Africa.

It's ages since I met them. Whatever I suggest. This is the only exit. They robbed the old lady of 100 forints. He's very good at driving. Let's meet at 6 o'clock. is there? No. Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. She put on her coat. I know exactly what kind of a woman your first wife was. I'd prefer to go to Greece. I'll be there. Whoever says it is a liar. Wherever you go. in Csepel Workers' Home. Fradi is the first. he always disagrees. you'll get sick. Whatever it costs. She may use make-up. 141 . The only problem is that it's rather expensive. There's no more. She was just like that. However much money he has. 2420) 2421) 2422) 2423) 2424) 2425) 2426) 2427) 2428) 2429) 2430) 2431) 2432) 2433) 2434) 2435) 2436) 2437) 2438) 2439) 2440) 2441) 2442) 2443) 2444) 2445) 2446) However much it hurts. She is good at languages. I'm coming with you. he'll regret it. whatever you do. He prefers getting up late. She tried hard to please everyone. Whichever he marries.2393) 2394) 2395) 2396) 2397) 2398) 2399) 2400) 2401) 2402) 2403) 2404) 2405) 2406) 2407) 2408) 2409) 2410) 2411) 2412) 2413) 2414) 2415) 2416) 2417) 2418) 2419) Ask him for a watch for your birthday. one lesson is 45 minutes. I prefer cats to dogs. he's stupid and that's it. This is the only way to convince him. That won't make her balder. I'll buy it for you. They stole 2 million forints. Control yourself. She was much better at cooking than you and that's it. I don't want to see him. Whatever you drink. He's the only person in the office who smokes. He took off his shoes. I am as tough a guy as you are. It's two months since we talked. I haven't seen a moron like you. With us. You are nothing like my first wife. He prefers to get up early. I prefer beer to wine. You're the only one who'll have me. They robbed a bank. I can't hear a thing. I am as tough a girl as tough a guy you are. You don't know what you're saying. They stole 100 forints from the old lady. But she wasn't as selfish as you are. However big my ears. It is 5 hours GMT (Greenwich Mean Time). Wherever you go. (Susie) Whoever it is. They prefer running to swimming. They are good at singing.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->