Dohár Péter

Kis angol nyeltvan

-2-

Tartalom
Néhány fontos nyelvtani tézis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Present Perfect Continuous Tense Present Perfect Tense Present Continuous Tense Present Simple Tense Past Perfect Continuous Tense Past Perfect Tense Past Continuous Tense Past Simple Tense Future Perfect Continuous Tense Future Perfect Tense Future Continuous Tense Future Simple Tense Igeidők összefoglalása II. Szenvedő szerkezet (Passive Voice) III. Függő beszéd - Függő kérdés (Reported Speech, Reported Question) IV. Műveltetés (Causation) V. Feltételes mód (Conditional) VI. Célhatározói mellékmondat (Clause of Purpose) VII. Jelzői mellékmondatok (Relative Clauses) VIII. Segédigés szerkezetek (Auxiliaries) IX. The Verbal Phrase (Infinitive, Gerund, Participle) 79 (Hetvenkilenc) apróság 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Főnevek és azok többes száma Some, any, no Sok és kevés (many, much, a lot of, few, little) Összes; minden (all, every, each) Both, either, neither Birtokviszony (‘s; of) Melléknevek fokozása és összehasonlítása Névelõk (articles) Bárcsak (I wish, if only) Valaha (used to, would) Ugye-kérdés Inkább (would rather) Mintha, hogy (as if/as though) Mit gondolsz, ki vagy? Jellegű mondatok Azt hiszem, nincs igazad jellegű mondatok Nyak, -nyek, -nyuk, -nyük “képző” Azt akarom, hogy te csinálj valamit Ideje, hogy… (It is time) Kedvem van… (I feel like) Is, is...is, sem, sem...sem Amíg… (until) Időhatározói mellékmondatok Keményen, illetve alig (hard, hardly) Used to Történetesen… 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Nálunk, hozzánk Át, keresztül (across, through) Reggeli, ebéd, vacsora Udvariasság To be to szerkezet Készült valamiből (made of, made from) Jelzős szerkezetek Az oka valaminek (reason for, reason why) Sikerül - nem sikerül Szegények, gazdagok stb. Milyen...; Ilyen...; Olyan… Minél...annál Az, aki… Egyre csak (keep + ing) Make Tanácsadások Rászoktam, leszoktam Hiány Tell, illetve say Suggest Dátumok Thank you Hogy hívják? Házak és lakások Érzi magát Néhány prepozíció (arrive to, at, in) Több (several, more) Ma reggel, ma este stb. Érdemes – nem érdemes Would jelentései Like; illetve as…as Too és enough Jól áll (suit, fit, go with, match) Úton (road, illetve way) Kölcsönkér és kölcsönad There is/are/was/were/will be Since és for Alighogy…máris Jobb lenne, ha (had better) Láttuk; hallottuk (see és hear) Azon van, hogy (to be about to) Úgy tűnik, azt mondják róla… Meddig tart? Vagy fél órát (take) Kérdez vagy kér (ask) Az óra De jól táncolsz! (good at) Két éve nem láttalak Jobb szeret (prefer) Gonna, wanna stb. Rabol és lop (rob, steal) Az egyetlen (the only) Bárhová, akármit Fölvesz – levesz (ruhát) Remélem (I hope)

-3-

megkapjuk a 12 angol igeidő nevét. mint amennyi "logikai időt". A magyar nyelvben három logikai időt (jelen. ami az egyes TIMEoknak befejezettséget. esetleg a múltban folyamatosan történt. E felosztás és névadás után. Régebben létezett két fajta múlt idő. Természetesen nem minden cselekvés befejezett. melyben a cselekvés a múltban kezdődött. jövő). hogy esetünkben minden TIME-on belül 4 TENSE-et különböztetünk meg. ahol a múlt idő egy pontján egy korábban elkezdődött cselekvés befejeződik. múlt. Az angol nyelvben azonban még a mai napig is több igeidőt tartanak számon. minden nyelvben. Eddig tehát 6 TENSE-ről beszéltünk. mint maga a cselekvés . illetve nem rendeltünk hozzá semmit (----). a 3 TIME perfect. "Ede megevé ebédem". de megfelelő igeidő hiányában a magyar nyelv a meglévő három idő valamelyikét használja. Ede megette az ebédemet). Ebben a mondatban Jóska gondolkodása megelőzte a megoldás megtalálását. Magyarra történő lefordításával sokan próbálkoztak már. TENSES Mint köztudott. Ha az ábrán látható szavakat a megfelelő vonalkák szerint összeolvassuk. melyek a szürke hétköznapok kommunikációjában elengedhetetlenül szükségesek. méghozzá úgy. a TENSE-ek száma 12. Kihúzták a fogam. hogy a 3 TIME-hoz az angol nyelv hozzárendel egy PERFECT szemléletmódot. és a ma használatos múlt idő vette át a szerepét (pl. hogy noha 3 TIME-ról beszélünk. s végül megkaptuk a 12 TENSE-et.e két idő nagyjából megegyezik. Az igeidők felosztása és a TIME-mal való kapcsolata a következőképpen fest: Adott tehát a három TIME: Present (jelent). tehát egyszerű szemléletmódot. Ez utóbbi két magyarázat persze egymással összefügg. Pl. mely a felosztáson "----" jellel jelölt. de az idők folyamán az ún. hogy mikor melyik igeidőt kell használni. de a cselekvés a jövő egy pontján befejezett lesz. Ha tehát a jelenidejű perfect-ről beszélünk. tehát előidejűségről. Jóska már órák óta gondolkozott. vagyis Past Perfect-ről van szó. Holnap ilyenkorra az aratás már rég befejeződik (vagy befejeződött). Látszik. illetve nem-perfect jelentéséről.a jelen időben érvényes. Nyilvánvalóan akkor folyamatos egy cselekvés. Míg azonban számos nyelvben . amikor végre megtalálta a megoldást. ha éppen most történik. egyfajta múltas árnyalatot ad. A Present-ből kiindulva. olyan cselekvést kell elképzelni. ha egy cselekvés folyamatos (CONTINUOUS). Ez a 12 TENSE természetesen a 3 TIME-ra épül. 4 . P1. nem tartalmaz befejezett szemléletet. és ez a tény a beszélő szempontjából legalább olyan fontos. Ha Past Perfect-ről van szó. most azt vizsgáljuk meg. tehát csak azokat az eseteket vizsgáljuk meg. olyan cselekvést képzelj el. de a hatás . past (múlt) és future (jövő). elbeszélő múlt (pl. Tudományos aprólékosság híján. ha a cselekvés már lezajlott ugyan.így a magyarban is . Szabó Dezső) lassan kikopott a beszédből. mely alapvetően jelen idejű. a másik oldal. vagy nem folyamatos.I. tehát nem tudok enni. de a múlthoz is köze van. melynek neve PERFECT. vagy "múltas".ami a beszélő. vagy olyat. (Pl. Így aztán érthető. megkülönböztetnek ún. mint maga a jövő idő. Ilyen lehet például az. Az így létrejött 6 TENSE-hez ismét hozzárendeltünk valamit: vagy folyamatos. az angolban élesen el kell határolni ezeket egymástól. Ez a PERFECT valami olyasmi. hogy a macska két órája nyávog. Láttuk tehát. tehát egyszerű (SIMPLE). vagy hosszabb ideje játszódik. és manapság a köznyelvben ugyanennyi igeidőt tartunk számon. egy egyszerű matematikai művelettel (3 x 4) tehát megkapjuk a keresett 12 TENSE-et. de átütő sikert egy fordítás sem aratott. de a nyávogás momentán is hallható. Present Perfect az is. vagy hallgató szempontjából fontosabb. hogy a magyar nyelvben is bizonytalanság van az ilyen mondatoknál. Ezen felül azonban az angol nyelv külön igeidővel fejezi ki azt is. E három TIME mindegyikéhez egy különleges szemléletmód kapcsolható. ha azt mondom. a vonalak mentén egyre följebb haladva a következőt olvashatjuk le: PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE). vagy a jövőben fog megszakítás nélkül lejátszódni. logikai időket (TIME) és igeidőket (TENSE). Pl. A Future Perfect esetében jövő időről beszélünk ugyan. ezért a 3 TIME-nak csak az egyik oldalán lehet látni PERFECT-et. amelyben a múlt időn belül még égy múlttal találkozhatsz. így az angolban is. vagy nem folyamatos. Tehát: A három TIME-hoz hozzárendeltünk PERFECT szemléletet.

) Példa az utóbbi esetre: A férj kissé pityókásan ér haza. (gyakori) Ezzel az igeidővel kapcsolatban kell megtanulni a since. to be in love. képzésük és elsősorban használatuk szempontjából. (ritka) He hasn’t played poker for 8 years. Például: I have been married for 6 years. illetve for helyes használatát is. Például: I am drinking beer for half an hour Még fél óráig fogok sörözni. amikor az igeidők helytelen alkalmazása félreértést okoz. hogy I have been being married. (Hat hónapja csinálja. amikor az aktus a jelen előtti pillanatban már befejeződött. bár számos példa van arra is. Példa az előbbi esetre: She has been doing aerobics for 6 months. hogy: I am married for 2 years.Súlyos tévedés azt gondolni.) I have been in love with you since we first met. helyette a present perfect használatos. stb. valamint melléknevek használata esetén a Present Perfect Continuous Tense nem használható. hogy ezt az igeidőt tagadás esetén csak ritkán használják. Have you been playing the violin for five years? He hasn’t been playing the violin for five years. hogy összeházasodnak? Összetett igéknél (to be married. 27 éve katona. és dühösen felkiált: Béla. to be engaged. Felesége meglátja. (Nem lehet azt mondani. hogy összekeverik a Present Continuous-sal. How long…? (mióta) és Since when…? (mióta) Például: How long have you been waiting for a higher standard of living? How long has he been trying to get it back? Since when have they been planning to get married? Mióta vársz magasabb életszínvonalra? Mióta próbálja visszaszerezni? Mióta tervezik. Első találkozásunk óta szeretlek. ha a cselekvés a múlt egy ismert (since 5 o’clock). hogy ezt az igeidőt akkor használják. She has been happy for 5 minutes. Ami teljesen hibás!! 5 . A cselekvés valószínűleg folytatódni fog a jelen után is. 1896 óta tanár. A Present Perfect Continuous Tense -ben legyakrabban használt kérdőszó. you have been drinking again! (A férj az ivást a mondat elhangzása előtt már abbahagyta. melyről részletesen a 79 apróságban olvashatsz. I’m speaking with him for half an hour stb. hogy 3-4 igeidővel az ember elboldogul. He has been a soldier for 27 years. Számtalan eset van ugyanis. ilyenkor szerepét átveszi a Present Perfect Tense. Magyar anyanyelvű és angolul beszélni igyekvők esetében leggyakoribb hiba a TENSE használatánál. és valószínűleg folytatni is fogja. A fenti ábrából egyértelműen kiderül. töretlenül tart egészen a jelenig. E rövid bevezető után a továbbiakban az egyes igeidőket részletesen megvizsgáljuk.). 6 éve vagyok nős/férjnél.) Lényeges.) 1. Ugyanez vonatkozik foglalkozásokra is: Például: She has been a teacher since 1896. PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I have been playing the violin for five years. Már öt perce boldog. és akkor születnek ilyen mondatok. DE! I have been drinking beer for half an hour Már egy fél órája sörözöm. vagy ismeretlen (for ages) pontjából elindul és hajthatatlanul. Például: He hasn’t been playing poker for 8 years. (A felosztás a fent látható ábrán jelzett számok sorrendjében történik. Már öt éve hegedülök.

hogy ennek milyen hatása. Vagyis olyan esetekben kell ezt az igeidőt használni. Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I have seen this film. jött be a csótány (cockroach) stb. húzó. hanem az. Ennek a magyarázata pedig igen egyszerű: egy angol számára ugyanis ez az igeidő . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s been keeping a diary since she was fourteen. amikor a jelenlegi állapot fontosabb. Például: I have opened the window. a magyar . hogy a jobb kezemmel (bal kezesek balkézzel) csavaró. 6 . since autumn/fall.JELEN idő. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been smoking since last year. Tizennégy éves kora óta ír naplót. ezért van hideg. ha nem a cselekvés maga a fontos a beszélő számára. 2. Ablakot nyitottam. hogy az ablak most nyitva van.mint a neve is mutatja . PRESENT PERFECT TENSE-t kell használni. Minden olyan esetben tehát. hanem az.megfelelő igeidő híján . PRESENT PERFECT (SIMPLE) TENSE Az átlag magyar ember számára minden angol nyelvtani szabály közt ennek az igeidőnek a megértése és elsajátítása okozza a legnagyobb gondot.az ilyen mondatokat leggyakrabban MÚLT időben fordítja. Have you seen this film? I haven’t seen this film. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s been eating that fish for hours. Már három hete dolgozom. mióta kivették a manduláját. mint a múltbeli cselekvés. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The phone has been ringing for five minutes. Tavaly óta cigarettázik. azonban sokszor teljesen mást jelent. mint amit a beszélő kifejezni igyekezett: Például: How long are you staying in Budapest? How long have you been staying in Budapest? Meddig maradsz még Budapesten? Mióta vagy Budapesten? Példák Present Perfect Contiuous-ra: I’ve been thinking of you since summer. ezért esett ki a macska. De nézzük először egy mondat felépítését és a rajzot. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been travelling in a car since he became a minister. Órák óta azt az egy halat eszi. autóval jár. Dél óta alszik. Láttam már ezt a filmet A rajz azt próbálja bemutatni. Már egy hete csak a mamára gondolok. Itt tehát nem az a fontos. nyomó vagy egyéb mozdulatot végeztem az ablak kilincsével. Két napja nyüszög. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve been working for three weeks. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How long have you been teaching? Mióta tanítasz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s been whining for two days. Már öt perce szól a telefon. Mióta miniszter lett. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve been thinking of mum for a week. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The lonely swans have been floating in the bay Ősz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been snoring since his tonsils were removed. Azóta horkol. Nyár óta csak rád gondolok. friss levegő. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been sleeping since noon. milyen következménye van a jelenre. hogy egy megtörtént cselekvés annak minden hatásával a jelen időt ábrázoló NOW-t bombázza.A hallgató számára időnként érthető a mondat így is.

Még mindig nem kérdeztem meg. Jártál te már Tótkomlóson? Még nem jártam Tótkomlóson. Háltam már lópokrócon. 3. He has broken his leg he can’t come with me to the disco. Have you ever been to Tótkomlós? I’ve never been to Tótkomlós. vagy already. kérdő és tagadó mondatokban yet Például. Olyan kérdéseknél.Ennek az alapgondolatnak a megértése talán kulcsot ad a helyes használathoz. Néhány fontos tudnivaló: Már. de a történésnél fontosabb a hatás: He has given her a kiss. ma reggel (this morning). Még nem jártam Tótkomlóson. Fentiek leglényegesebbjeit összefoglalva: PRESENT PERFECT-et használj az alábbi tótkomlósi esetekben: 1. de még megtörténhet: I haven’t been to Tótkomlós yet. I’ve never slept on a horse blanket. (Amennyiben e magyarázat nem világos. hogy I have been living here for two years. mondat érzelmileg dúsabb. Ma reggel jártam Tótkomlósan. ma délután (this afternoon). Olyankor. PRESENT PERFECT-et használj az alábbi esetekben: a) Pl. Jártam én már Tótkomlóson. I’ve just sleep on a horse blanket.: d) Pl. ezen a héten (this week). melyek egy cselekvés megtörténtét firtatják: Have you ever been to Tótkomlós? Have you slept on a horse blanket yet? Jártál te már Tótkomlóson? Háltál te már lópokrócon? Ha a cselekvés épp a beszéd előtt fejeződött be (JUST): I’ve just been to Tótkomlós. még mindig (nem) minden típusú mondatban still Például. Megcsókolta (és most várandós). melyeknél már szót használsz: I have already been to Tótkomlós. I haven’t learnt it yet. (De az a mondat is jó.: c) Pl. I’ve slept on a horse blanket this week.: Olyan cselekvéseknél. I’ve already slept on a horse blanket. amennyiben persze nem huzamosabb tartózkodásról van szó. Épp most jártam Tótkomlóson. f) Ha a cselekvés befejeződött ugyan. de a mai napon (today). míg az “I HAVE LIVED” kicsit töttyedt. De hisz ezt már tanultam. A még teljesebb megértéshez néhány pontban összefoglaltam a használati tudnivalókat. Jártam már Tótkomlóson. Épp most háltam lópokrócon. 2. talán csak annyi a különbség.: I still haven’t asked him. I have already learnt it.: I’ve been to Tótkomlós this morning. hogy ebben az igeidőben to-t használj. Még sosem háltam lópokrócon. azért mert a PRESENT PERFECT az odamenetelt és visszajövetelt hivatott kifejezni. ebben az évben (this year) stb. Lábát törte. I’ve already been to Tótkomlós. így nem jöhet velem diszkózni.: I have learnt it now. Hogy miért to és miért nem in.: b) Pl. lately. ha a cselekvés a múltban kezdődött és a jelenig tart: Pl.: I have lived here for two years. vagy at? Nos. úgy jegyezd meg. hogy az “I HAVE BEEN LIVING”. Végre már ezt is megtanultam. E héten háltam lópokrócon. Olyan múlt idejű kijelentéseknél. és nem az ott-tartózkodást. de nem kötelező 7 . ebben a hónapban (this month).) A két mondat jelentése nagyjából hasonló.: e) Pl.) g) A Present Perfect Continuous-hoz hasonlóan. még szavak kijelentő mondatban now. recently (nemrég) esetén a present perfect használata valószínű. Még nem tanultam meg. ha a cselekvés még nem történt meg. melyek megtörténtek már.: Pl.

ha a beszéd. but this evening she is drinking“kevert”. 2. de e héten 8-kor. Épp TV-t név. Már olvastam. are szavakat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I haven’t seen anything like that. mivel képzése viszonylag egyszerű (bár sokan hajlamosak arra. vagyis amikor a beszéd pillanatában éppen történik valami. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We have been very happy until recently. vagy ül? E szituációban a mondat kulcsszava a now. Is she sitting or standing? I am reading this fantastic explanation now. mellyel az angol nyelvet tanulók stúdiumaik folyamán először találkoznak. Pl. Épp most ment el hazulról. Általában 7-kor kel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He hasn’t yet answered. mint “She smiling at me”. 8 . but this week he is getting up at 8. de ma este kevertet. Most áll. 1. szintén ez az igeidő használatos (természetesen a PRESENT SIMPLE TENSE-szel párba állítva). s használata is elsősorban egy bizonyos szituációra épül. She generally drinks Campari. but he hasn’t married yet. Ez az az igeidő. Pl.A későbbiek folyamán a PAST TENSE tárgyalásakor még visszatérünk a PRESENT PERFECT TENSE-re. haven’t you? Kicsit meghíztál. Én még ilyet nem láttam! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haven’t we met somewhere before? Nem találkoztunk mi már valahol? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you apologized to him yet? Bocsánatot kértél már tőle? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve already read it. is. A kezét már megkérte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you gone to sleep yet? Elaludtál már? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s just hidden it. Amennyiben a szokásostól eltérő cselekvéseket akarjuk mondatba önteni. kifejezéseket. hogy a mondatból kifelejtsék az am. Is she smiling at me? She isn’t smiling at me.) Még mindig nem felelt. He is watching TV now. Még sose féltem így. Általában Camparit iszik. 3. ami természetesen hibás). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’ve put a bit weight on. Épp rám mosolyog. Egész mostanáig boldogok voltunk. Példák Present Perfect-re: She has just left home. s alkotnak olyan mondatokat. (He still hasn’t answered.: Használjuk tehát akkor. Épp most dugta el. vagy írás pillanatában történő cselekvést akarunk kifejezni. Ezen kívül azonban ez az igeidő néhány más esetben is használatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve never been so scared. ami helyett szinonímaként használhatjuk az at the moment stb. nem? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s already popped the question.: He usually gets up at 7. Azért ugyanis. de még nem vette el. PRESENT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: She is smiling at me.

Oh. Lehúnyja kék szemét az ég. Gondolkodom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The phone’s ringing. remember. Ilyenkor két lehetőség van: a) a PRESENT CONTINUOUS helyett PRESENT SIMPLE-t használunk: Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kate is coming round tomorrow. Hull az elsárgult levél. plusz a want ige. hogy láthatom a lányt és hallhatom a hangját. Holnap este színházba megyek.3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m not writing or reading. Majd holnap kimegyek a piacra. Ülök egy rózsaszínű kádban. például dühösen akarsz kimondani. Ha egy rendszeres cselekvést érzelmi töltéssel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m eating an apple. Vigyázz! Ezt a típusú mondatot tilos úgy fordítani. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m waiting for the bus. I am going to the theatre tomorrow night. A buszra várok. A mondat helyes fordítása: Látom a kislányt. Pl. Ez kezd bedilizni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m going to market tomorrow. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The coat is sleeping on the chair. Példák Present Continuous-ra: What are you doing? Mit csinálsz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Where are you going? Hova mész? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Are you kidding? Most hülyéskedsz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The yellow leaves are falling.: I can see the girl. és a hangját is hallom.: He is always listening to that stupid disco record! Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja! You are always telling me lies! Állandóan hazudsz! Az angol nyelvben vannak olyan igék. see. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sky is closing its blue eyes. Most épp nem írok. Állandóan csapkodja az ajtót. 9 . 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am crying. Írok. Áh. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m thinking. melyeket nem lehet a fenti igeidőbe tenni. szintén ezt az igeidőt használd! Pl.: understand. Csöng a telefon. nem olvasok. too. most már emlékszem. Állandóan vitatkoznak. Almát eszem.. Most már tudom. know. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They’re always arguing. now I remember. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He is always slamming the door.: Ez az igeidő jövő időt is kifejezhet. forget stb.: Now I know. hear. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s cracking up. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m sitting in a pink bathtub. Alszik a széken a kabát. b) elsősorban a see és hear igék esetén betesszük a can szócskát a mondatba: Pl. tehát az akaratunktól független cselekvéseket kifejező igék. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am writing. Sírok. Kati holnap jön át. and I can hear her voice. Pl.

e) Pl. Úgy tudom ruhákat ad és vesz. sometimes. Remélem érted a könyvet. rarely. Éjjel nappal rád gondolok. Szeretlek.: Mondatkezdő kifejezéseknél: I think you are right. I believe you buy and sell clothes. once a year stb.: A here és there szavak mellett: Here comes the sun. Ennél az esetnél gyakran használunk időhatározó szókat. viszonyokat kifejező esetben: The sun rises in the East. Pl. Ismerlek. I hate rain. Ott megy az álmunk. he.: Általánosságokat. PRESENT SIMPLE TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I love you. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I usually get up early. remember stb. (she eats. understand. b) Pl. often. A Nap keleten kel. Utálom az esőt. generally. Szeretlek. c) Pl. he plays) A rajzon látható kis karikák azt próbálják érzékeltetni. hogy a cselekvés rendszeresen. it) ne felejtsd el az s ragot az ige végén. Az állatok sosem ölnek pénzért. Itt jön a Nap. A következő esetekben használj PRESENT SIMPLE TENSE-t: a) Pl. d) Bizonyos szavaknál. Néha nyolcig alszik. Animals never kill each other for money. I mean I’m busy on Friday. seldom. I usually read NÉPSZABADSÁG. every week stb. minden reggel stb. (Beatles) There goes our dream. once a day. Korán szoktam kelni. Do you love me? She doesen’t love me. Do you understand? I remember everything.: Ha tehát a cselekvés rendszeres. Példák Simple Present-re: I think about you night and day. I love you. I know you. Gyakran megyünk moziba. melyek a következők: every day. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sometimes she sleeps until eight. Érted? Mindenre emlékszem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do you like me? Tetszem neked? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 . szokásos: We often go to the cinema. tehát például minden nap. never. usually. Fontos! Kérdezni és tagadni DO-val kell! Egyes szám harmadik személyben (she. Azt hiszem igazad van. melyeket nem lehet Present Continuous-ba tenni: know. Éjfélkor szokott lefeküdni. Szabad akarok lenni. I hope you see through the book. want..4. A NÉPSZABADSÁG-ot szoktam olvasni. Úgy értem. She usually goes to bed at midnight. ismétlődően megy végbe.: I want to break free. hogy pénteken nem érek rá.

mikor újabb vendégek érkeztek.: at 5 yesterday) a) Ezt az igeidőt általában összetett mondatok esetén kell használni.I don’t like the soup. Nem ízlik a leves. Én nem golfozom. the girl had been waiting for twenty minutes. Mikor a sarokra értem. mikor látta. There he sat down and poured some water into a glass and drank eagerly.: When I woke up. ahol a cselekvés a régmúlttól a múltig tartott. (pl. Utálom a birkahúst. Kérdő: Had he been drinking for a long time when we arrived? Ez az igeidő tulajdonképpen a PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatása a múltba. hogy a múltnak azt a bizonyos pontját vagy PAST SIMPLE-vel kell kifejezni. A két tagmondatot by the time. Pl. a lány már 20 perce ott várt. Then he took the jug and began to drink from it. Ritkán sír. Soha nem segít. de gyakran nevet. Mikor felébredt. Még csak öt perce ettek. Lényeges. Minden nap felkel a Nap. már 10 perce ment a vonat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She never helps me. Már egy órája ugatott a kutya.: He went to his room very slowly. You don’t know why? Because he had been drinking beer the whole evening. Mikor megjöttünk már két órája ivott. Futni szoktam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I hope you are fine. ha egy történet elmesélése közben a beszélő a múlt egy pontjáról hirtelen visszatekint egy még korábbi eseményre: Pl. hogy nincs there was no sheet in the typewriter. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I usually go running but I never go swimming. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I never play golf. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The dog had been barking for an hour when at last he went out. Mikor felébredtem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She paints every evening. a kakas már fél órája kukorékolt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I hate mutton. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Here he comes. Minden este fest. 5. kapcsolhatja össze. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When he woke up. PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: When we arrived. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She seldom cries but often laughs. mikor verge kiment. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sun rises every day. Itt jön. Remélem jól vagy. b) Akkor is használják. When I got to the corner. 11 . the cock had been crowing for half an hour. vagyis a cselekvés a régebbi múlt egy pontján kezdődött és a múlt egy pontjáig tart folyamatosan. Példák Past Perfect Continuous-ra: He had been typing for ten minutes when he saw Már tíz perce gépelt. vagy pedig egy időhatározóval. when stb. de úszni nem járok. papír a gépben. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They had only been eating for five minutes when more guests arrived. he had been drinking for two hours. the train had been going for ten minutes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it. mikor verge feltűnt egy nyuszi. after stb. Pl. hogy szélhámos. Of course. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 .: c) I was angry with him because he had forgotten to post the letter. Pl. mikor a vizsgabiztos megkérte. before. a vonat már elment. Mire kiért az állomásra. she had already broken my heart. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had been sitting at the fox-hole for hours when at last a hare / rabbit / bunny showed up. when. Mielőtt elszaladt. mert elfelejtete föladni a levelet. már összetört a szívem. a) Elsősorban összetett mondatoknál használjuk. a nyuszi már elszaladt. Még tíz percet sem vezetett a forgalomban. Nem is gondoltam a halálra. rosszul lett. amikor rájött. Mire a vadász megtöltötte a puskáját.: By the time he got to the station. Már rég megsavanyodott a túrórudi. Órák hosszat ült a rókalyuk előtt. míg nem találkoztam az ördöggel.: He started to play football. but in a few minutes he ran out of breath and collapsed. Dühös voltam rá.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She had been busily carving up the chicken when she realized there was no lard at home. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats. Az 5/b-hez hasonló esetekben is használjuk. Miután megette. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------After he had eaten it. sárgarépát dugott a puska csövébe. hanem már korábban véget ért. PAST PERFECT TENSE Kijelentő: By the time I woke up the girl had already left the room. Kérdő: Tagadó: Mire fölébredtem. he got sick. mielőtt beálltál a zenekarba? I hadn’t thought of death until I met the devil. b) A szövegkörnyezetből is egyértelműen kiderülhet az előidejűség akkor is. A két mondatot összekötő szó lehet: by the time. 6. the train had already left. Had you learnt singing before you joined the pop-group? Tanultál énekelni. mire rászánta magát. hogy egy múltbeli cselekvés bekövetkezésekor egy annál korábbi cselekvés már végetért. A PAST PERFECT esetében tehát arról van szó. akárcsak az előbbi igeidőt. When I realized she was a swindler. Nagy elánnal bontotta a csirkét. hogy megegye. Példák Past Perfect-re: By the time the hunter had loaded his gun. a lány már kiment a szobából. Pl. ha nem használunk speciális kötőszavakat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Before she ran away she had put a carrot into the muzzle of the rifle. ha tehát a mesélő visszatekint egy korábbi eseményre. because he had drunk liters of wine before.hogy nincs otthon zsír. de itt a régebbi cselekvés nem tart folyamatosan a múlt pontjáig. the hare had already run away. Mire rájöttem. hogy cseréljenek helyet.

Ezt az időpillanatot kétféleképpen lehet kifejezni: 1. Pistike was banging on the floor. Pl. miről van szó. Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet.) 2. vagy betűvel jelzett pontos időpillanattal (pl. egymástól függetlenül mentek végbe. (Tehát 10:18-kor éppen öntötte a mérget a pohárba. mire ezt megírtam. Itt egy példa. c) Ezt az igeidőt használhatjuk akkor is. mely cselekvés PAST SIMPLE-ben van. mikor bejött.éppen akkor stb. Mesélt a lovakról. hogy nem hoztam kenyeret. A cselekvések tehát egyidőben. újságot olvas. mielőtt kiköpte. számmal. PRESENT CONTINUOUS tükörképének tekinthetjük múlt időben. the telephone was ringing.sz. You know darling.: A szituáció: Feleség panaszkodik. Were you reading at 6 yesterday? I wasn’t writing anything just then. majd összeesett.: I was singing a song when the children broke the window. a keze kérges lett. hogy rettenetesen elfáradt.: What was he doing at 10:18 yesterday? At 10:18 yesterday he was pouring poison into the glass of the king. Épp egy dalt dúdoltam. just then . A lámpát szerelte. He was repairing the electricity when a short circuit killed him. PAST PERFECT CONTINUOUS-t úgy tekintettük.) Pl. Jól megrágta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had chewed it well before he spat it out. mely cselekvések mindegyike egy bizonyos időpontban ment végbe. hanem részenként szemléli.: While I was reading Népszabadság. Pl. egyszóval gürizett. Ha az 5. the sun was shining brigthly in the sky. at 10 o’clock. ha a cselekvés a múlt egy adott időpillanatában ment végbe. akiket lovászfiú korából ismert. Ilyen esetben PAST SIMPLE is használható. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He droned on about horses he had known when he was an ostler. csak itt nem adok meg konkrét időpontot. the dog was barking widly. 7. birds were singing and of course. amikor ezt az igeidőt a 3. Férj. az időpontot nem számmal. és így szól: 13 . Épp olvastam. mikor a gyerekek betörték az ablakot. hogy ő milyen sokat dolgozott. PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatását a múltba. hanem hosszabb időn át tartott. mint ez a rajzból is kiderül. Ez esetben nagy segítséget nyújt a while (miközben) szó használata. hanem egy másik cselekvéssel fejezem ki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She went mad when she saw I hadn’t brought bread. PAST CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I was reading when she entered.sz. mint az 1. Sz. Pl. ha a cselekvés nem egy adott pillanatban játszódott le. mikor látta. mint rendesen. at six o’clock. hanem több cselekvést állítok egymással párhuzamba. mikor agyonvágta az áram. a PAST CONTINUOUS azonban a végbement cselekvést nem egészként. I was working very hard all day yesterday. the cat was mieuwing.Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow. Ebben a mondatban a feleség azt igyekszik férje tudomására hozni. Pipa volt. b) Az a ponttal szoros összefüggésben van ez az eset is. hogy világos legyen. izzadt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My hair had turned grey by the time I wrote this. Megőszültem. a) Akkor használjuk elsősorban tehát.

Fél nyolckor nem a hiradót nézte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son. tehát PAST SIMPLE-vel fejezi ki mondanivalóját. Útközben a lányokról beszélgettek. 8. Malacka a földet nézte.) a) Mindenfajta múltban történt esemény elmondásakor. ha egy komplex eseményt irunk le. who ate her. Kérdő: Did you go to see him? Tagadó: I didn’t go anywhere yesterday. Például: Who went to see the doctor? Ki ment el az orvoshoz? Which doctor bought a Rolls Royce? What blew up? Melyik orvos vett R. Míg a nyuszi magyarázott. Tehát: ki jött?. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On the way they were talking about girls. Miközben golfozott. tehát meggátolja. and Owl was tearing his hair. melyik kutya ette meg? stb. a száját harapdálta. üres a szemetes). Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. Még éjfélkor is a mesét nézte. egyszóval jusson (ez azt jelenti. Winnie-the-Pooh was thinking of honey. too. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While Rabbit was explaining.: Little Red Riding Hood (Piroska) decided to visit her Grandma. mikor lazán megszólalt:… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Were you sleeping during the show? Aludtál az előadás alatt? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While he was playing golf. Bagoly meg a haját tépte. mely a múltban játszódott le. Vigyázz! Kérdés és tagadás esetén használd a DID-et. you worked hard.R. friss zsemle. hanem fiát fürdette. elsősorban sz eredmény a fontos (tiszta ing. meséknél. Pl. The wolf then went to Grandma’s house. mely a cselekvés és a jelen idő között van. nem kell DID (és PRESENT SIMPLE-ben nem kell DO). did you? A férjet abszolute nem érdekli. Piglet was staring at the ground. vagy essék. Olyan kérdőmondatoknál. was holding the hay shaft for a long time.-t? Mi robbant fel? Tegnap orvoshoz mentem. nincs mosatlan.Oh. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T. hogy a cselekvés lezárult. Példák Past Continuous-ra: We were eating pumpkin pie when he casually said… Épp sütőtököket ettünk. vicceknél. hogy a cselekvés bármilyen aspektusa a jelen szférájába emelkedjék. sztoriknál.M. egyszóval akkor használjuk. Micimackó mézre gondolt. he was biting his lips. vagy mondunk el. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He was watching the tale even at midnight. PAST SIMPLE TENSE Kijelentő: I went to the doctor’s yesterday. but out of the sky turned up a hunter who killed the wolf. Épp krumpliért állt sorba. But on the way to her house she met the evil wolf. A rajzon látható függőleges és ferde vonalak kompoziciója egy falat próbál ábrázolni. 14 . hogy a munkának milyen apró mozzanatai voltak. swallowed the lovely old lady. mi ment el?. ő a lejátszódott cselekvést mint egészet nézi. ahol az alanyra kérdezel. Végig a film alatt a hátát vakargatta. opened its pot belly and the girl and her beloved Grandma climbed out safe and sound. mikor meglátta a karfiolfülüt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She was scratching his back during the whole film. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears. a jelenhez semmi köze.

de mint leány. I’ve never kissed anybody. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A year ago he was still a cab driver. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He arrived ten minutes ago. Én nem jártam iskolába. Never departed more. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Up he rose and donn’d his clothes. I haven’t been to Italy yet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 . Tegnap is későn jött haza. 1978-ban voltam Itáliában. yesterday. ten minutes ago) használata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Who killed Norma Jane? Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------First he went to Csorvás. I’ve never had such a headache. Nem láttam őt a múlt hónapban. (Arany János) Az alábbiakban a Simple Past. that out a maid Bement a lány. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I never went to school. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got a hamster for his birthday. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t see him last month. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When did you eat the cheese straw? Have you eaten the cheese straw? Mikor etted meg a sajtos stanglit? Megetted már a sajtos stanglit? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I kissed her last night. felöltözött. (Shakespeare) Többé nem jöve ki. Példák Simple Past-ra: When did you last see her? Mikor láttad utoljára? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yesterday she came home late again. Még nem jártam Itáliában. ha a mondat valamilyen módon a múlthoz kötődik. Még sosem volt ilyen fejfájásom. Legbiztosabb ismérve a kötődésnek egy múlt időt sugalmazó időhatározó (pl. The cat caught a mouse ten minutes ago. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t have a headache yesterday. Kelt a legény. I haven’t seen him for 2 months. Dopp’d the chamber door. 1950-ben lépett be a pártba. Tegnap nem fájt a fejem. illetve a Present Perfect közötti különbséget próbálom megvilágítani számos szembeállított példamondat segítségével: SIMPLE PAST PRESENT PERFECT I was in Italy in 1978. Let in the maid. Tiz perccel ezelőtt jött. Pl. in 1956. Ezt a céklát még júniusban raktam el. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He joined the party in 1950.: He went to Vienna through Andau in 1956. Tegnap este megcsókoltam. aztán meg Kardoskútra. Hörcsögöt kapott a születésnapjára. Két hónapja nem láttam. He has just arrived. Te is vidéken nőttél fel? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I pickeled this beetroot in June. then to Kardoskút. Először Csorvásra ment. She married that big man 11 years ago. Épp az előbb jött. Egy éve még taxisofőr volt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did you also grow up in the provinces.b) A PAST SIMPLE egyedülálló mondatoknál akkor használható bizonyosan. Én még sosem csókolóztam. Ajtót nyitott neki.

amikor a következő helyzetet képzeljük el: Az angol ősember. FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE A legújabban megjelenő angol nyelvtankönyvek csak 11 igeidőt tartanak számon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I bought this week’s a week ago. vagyis Birtokomban van a nyitott ablak. a következőképpen fejezte ki magát. Have you bought this week’s yet? Egy hete megvettem az ehetit. ez a bizonyos mostohagyerek a FUTURE PERFECT CONTINUOUS.He left an hour ago. Tavaly nyáron szerelmes lettem egy őszhajú férfiba. hogy a cselekvés mióta tart (pl. hogy jelenleg birtokában van az a valami. hanem jelent. akár utána). tehát újabb mondatot alkotott: I killed the bear. hogy a medvét ő ejtette el. a megirt levél tegnap. I have opened the window. a másikat pedig a végére. Vagyis Past Simple-ben (mivel a cselekvés ez esetben fontosabb) mondta. mely valamikor elkezdődik. Nos. hogy fegyházban ülök. hogy az egyik TENSE olyan ritkán használt. A PAST PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan az egyik időhatározót itt is kiválthatja másik cselekvés. Ezért aztán az ilyen mondatokban általában 2 idő is szerepel. jövő júniusban). a másik pedig azt. A fordításnál az az eljárás célszerű. hogy az a valami milyen. Kérdő: Will he have been playing football for ten years? És a rajz: Ha az ember belegondol. Elmentél már? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A lot of people saw the film on TV Thursday evening. hogy nem érdemes foglalkozni vele. csak arra vigyázz nagyon. Tagadás esetén ez az igeidő – a többi PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan – szintén nem használatos. vagyis: I have killed the bear! Azaz: Birtokomban van holtan a medve. van valami abban. vagy elkezdődött (a nyil indulhat akár a NOW előttről. de ott nem fejeződik be. (pl. és csak másodsorban érdeke. aki még nem ismerte a PRESENT PERFECT-et. Arról van ugyanis szó itt. amit a jeles nyelvészek állítanak. hogy birtokában van a medve. vagyis hogy Megvan a medve. Sok ember látta a csütörtöki filmet a TV-ben. hogy Megöltem a macit. hogy a cselekvés folyamatát a jövő melyik pontjához viszonyítom (pl. Még sose voltam szerelmes. A PRESENT PERFECT és a PAST SIMPLE közötti különbség megvilágításának egy másik módja. Ezt a filmet még senki nem látta. Magyarul egy ilyen mondatot csak két tagmondatból álló összetett mondattal lehet kifejezni. hogy „Birtokomban van valamilyen valami” pl. Have you left yet? Egy órával ezelőtt elment. azt tartják ugyanis. esetleg present perfect-et. lévén ilyen igeidő még nem is volt. és ez az aktus folyamatosan tart a jövő egy meghatározott pontjáig. 16 .yesterday) Hiszen hogy is néz ki az a mondat. Next June I will have been (sitting) in prison for 5 years… Májusban már tíz éve fog focizni. (Elnézést a sok „mondat”-ért. és használata olyan erőltetett és bonyolult. I’ve never been in love. így hát a két mondat helyett kitalált egyet. és így kiáltott fel: I have the bear! Ezzel azt akarta mondani ős feleségének. Megvette már az ehetit? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Last summer I fell in love with a grey haired guy. Feleségével azonban azt is közölni akarta. hogy olyan cselekvést használsz FUTURE PERFECT CONTINUOUS-ban. ahol a beszélő számára elsődlegesen az fontos. Dárdájával elejtett mondjuk egy medvét.) Vagyis: Jövő júniusban lesz 5 éve. 9. de ez így túl bonyolult volt. A nyelv némi megerőszakolásával tehát minden Present Perfect Tense-ben lévő mondatot úgy is le lehet fordítani. De nézzük a példákat: Kijelentő: In May he will be playing football for ten years. Ezért aztán az ilyen mondatokban értelmetlen és lehetetlen is berakni múlt időre vonatkozó időhatározószókat. Ebben a mondatban a killed szó past participle (vagyis múlt idejű melléknévi igenév). hogy a when-es tagmondatban ne használj jövő időt. az egyik azt mutatja. No one has ever seen this film. vagyis jelenleg birtokomban van. hogy I have written the letter yesterday. hanem feltehetően még tovább folytatódik. hogy az egyik időhatározót a mondat elejére teszem. Igen ám. 5 éve).

majd nekiütődve a falnak szétpukkan. Will you have completed your work by 5 this afternoon? Befejezed a munkád délután 5-re? By this time tomorrow she won’t have written the letter yet. Jövő ilyenkor lesz fél éve. mely a jövőbe tart.Például: When I marry Zsóka. FUTURE PERFECT TENSE Kijelentő: By this time next year I will have graduated from university. Tiz perc múlva tiz perce lesz. Kérdő: Tagadó: Jövő ilyenkorra fejezem be az egyetemet. hogy csöpög a csap. Mint a példákból is látszik az időhatározóknál általában nem at használatos (tehát nem …kor). hogy építi a házát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomorrow the tap will have been dripping for a year. Tehát: Amikor házasságot kötök majd Zsókával. hogy alszik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year he will have been building his house for 2 years. (jártunk együtt). Így hát elmondom. Példák Future Perfect Continuous-ra: Next year he’ll have been working in Tengiz for four years. hogy tizóraizik. Például: All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. Például: By the time you light a new candle. Itt is lehet helyettesíteni az időhatározót mellékmondattal. Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt). Jövőre lesz négy éve. Mikor feljön a nap. hogy pontosan miről is van szó. The plane will have landed by 6 tomorrow. melyről a cselekvés visszapattan. egy napja lesz. Van egy cselekvés. 17 . the other ones will have burnt down. A jövőben van egy pont (rajzunkon a fal). hogy önmagát keresi. A rajz ez esetben sajnos nem fejezi ki világosan azt. hanem by (tehát …ra). és pont félórája lesz. (leégett). A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve. vagy inkább elnyelődik benne. hogy itt ordibálsz. és az időhatározói mellékmondatban továbbra sincs jövő idő. Még egy perc. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In an hour she will have been doing the rooms for half an hour. Holnap ilyenkorra még nem fogja megirni a levelet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes. Ez történik a cselekvéssel is: vagyis a jövő egy adott pontján a cselekvés biztosan befejeződik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When the sun sets she will have been lying in the sun for a day. hogy Tengizben dolgozik. már két éve fogunk együttjárni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When the sun rises he will have been sleeping for half a day. Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállítják a piacra. fél napja lesz. amelyik halad a fal felé. a többi már leég. Egy óra múlva fél órája fog takarítani. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------One more minute and you’ll have been yelling here for here for half an hour. hogy napozik. 10. Majd ha lemegy a nap. I will have been going staedy with her for two years. Holnap lesz egy éve. Mire új gyertyát gyújtasz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year. Tehát képzelj el egy léggömböt.

A három time CONTINUOUS TENSE-e tehát szabályosan egymásba csúsztatható. Például: I was playing the guitar at 5 yesterday. de nincs benne befejezettség. I’ll have washed up all the glasses. tehát at 5 tomorrow történik. Tizenegyre legépelem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. Will you be playing with her…? I won’t be playing with anybody at 10 this evening. vagy ha az a jövőben hosszabb ideig tart. Szeptember végére kinyilnak a kerti will have blossomed. Mire megvénülünk. Összefoglalva tehát: vagy akkor használd ezt az igeidőt. Például: I will see you tomorrow helyett I will be seeing you tomorrow. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time we get old. Most éppen játszom. FUTURE CONTINUOUS TENSE Kijelentő: I will be playing with my baby at 10 o’clock this evening. Végre megint valami szabályszerűség! Mert ha a PRESENT CONTINUOUS azt fejezte ki. tehát at 5 yesterday játszódott le. ha a cselekvés a jövő egy általad ismert pontján éppen játszódni fog. I will be playing the guitar at 5 tomorrow. Akkor mégpedig. az összes poharat elmosogatom. hogy FUTURE SIMPLE TENSE-es mondatokat. akkor a FUTURE CONTINUOUS akkor használatos. I am playing the guitar now. I’ll have done it.Példák Future Perfect-re: I’ll have written it by this afternoon. Majd délutánra megirom. megspórolunk annyit. a PAST CONTINUOUS pedig azt. Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipőmet. Holnap egész nap festeni fogok. de azért ez még nem jellemző. ami a múlt egy adott pillanatában. ha a cselekvés a jövőben hosszabb ideig fog tartani. nem csoda. PAST CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS FUTURE CONTINUOUS Vagyis: Mivel azonban a PAST CONTINUOUS-nak is van más jelentése (ha még emlékszel. Tegnap ötkor épp játszottam. Kérdő: Tagadó: Ma este 10-kor épp a baby-vel fogok játszani. ami a beszéd pillanatában. hogy FUTURE CONTINUOUS is használható más esetben. tehát NOW-ban végbement. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll have typed it by eleven. 18 . Mire hármat számolsz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the end of September the flowers in the garden virágok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time you count up to three. megcsinálom. amelyik a múltban hosszabb ideig tartott). we’ll have saved up enough money to buy a flat. Egyre erősebb tendencia angol nyelvterületen az. FUTURE CONTINUOUS TENSE-be raknak. olyan cselekvésre is jó. hogy legyen egy lakásunk. Például: I will be painting all day tomorrow. 11. ha a cselekvés a jövő egy adott pillanatában. Holnap 9-kor éppen játszani fogok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time you wake up. Mire fölébredsz.

A vége az lesz. ebben az igeidőben kell használni. ha összevonsz: I’LL. Voltaképp minden igeidők közül ez a legegyszerűbb az átlag magyar embernek.. Holnap találkozom vele. Mari néni foltozni fogja a farmeremet.Egy formai dologra szeretném csupán felhivni a figyelmedet: I és WE után használhatsz SHALL vagy WILL segédigét. FUTURE SIMPLE TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I will meet him tomorrow. hogy bedilizel. pontok valamelyikébe. mivel mindama cselekvéseket. Egész délután próbálni fognak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll be ironing while watching TV. hogy egész jövő héten esni fog. Most volt a hirekben. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house. THEY’LL. Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They’ll be rehearsing all afternoon.. TV nézés közben vasalni fogok. melyek a jövőben fognak lejátszódni. 12. Mari néni will be sewing a patch on my jeans. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How will you come out of the cage? Hogy fogsz kijönni a ketrecből? 19 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knock when you come. A tervek szerint. HE’LL. mert a fényképeket fogom előhivni. amikor belép a polgármester. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When will it end? Mikor lesz már vége? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’ll end up cracking. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll be watching TV while ironing. ha jössz. because I’ll be developing the photos. a többi esetben általában WILL-t. Kopogj. 10.Példák Future Continuous-ra: It has just been on the news that it will be raining all next week. Azért ugyanis. Jövő ilyenkor nem a Lenin körúton. Vasalás közben TV-t fogok nézni. A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year she will be pushing her baby carriage. és melyek nem skatulyázhatók be a 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi. Példák Simple Future-re: I’ll wash it tomorrow. Találkozol vele holnap? Nem bántalak. Majd holnap lemosom. a kórus épp a refrént fogja énekelni. Majd iszunk a Pistáéknál. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard. 11. Jövő ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni. A legegyszerűbb azonban. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While I’m ironing. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Will you go to the party tomorrow? Mész holnap a bálba? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Will you have a drink with me? Iszol velem egyet? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We’ll have a drink at Pista’s place. Will you meet him tomorrow? I won’t/shan’t do you any harm. Amig én vasalok. hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit.

mivel a will-hez hasonlóan ez is jövő időt fejez ki. Ha kisebb mint én. Igen. Aigner Szilárd has just said it will rain. I’ll marry you next year. Mikor bemegyek. Past Simple Tense Yesterday he ate a banana. You’ll be a fireman or a soldier. There is big fat cloud. vagy olyan cselekvésre utal. mely bizonyosan be fog következni. Past Continuous Tense He was eating a banana. Present Simple Tense He eats a banana every day. 20 . ez mindjárt leveszi a cipőjét. Mikor bementem. már 20 perce banánt fog enni. hogy a going to erős szándékot fejez ki. amikor bejöttem. Majd a konyhában leveszem a cipőmet. Az aktus mindig ugyanaz lesz. I’ll miss you. már megette a banánt. too. Future Perfect Tense By the time I get there. Mire megjöttem. Te. Már öt perce banánt eszik. I’ll take off my shoes in the kitchen. biztos eső lesz. Aigner Szilárd most mondta. Ott az a nagy kövér felhő. Én mindenképpen tűzoltó leszek.Itt kell megbeszélnünk a going to szerkezet használatát is. Még nem ettem meg a banánt. Hey. it’s going to rain. orrbaverem. Te ezt tényleg megiszod? Iszol egy kis tejet? Nagyon fogsz hiányozni. Are you going to drink it? Will you drink some milk? I’m going to miss you. I’m going to be a fireman. Present Perfect Tense Have you eaten the banana yet? I have already eaten the banana. te is fogsz hiányozni nekem. már rég megeszi/megette a banánt. Present Perfect Continuous Tense He has been eating a banana for 5 minutes. Reggel 8 óra óta banánt eszik. A példákból majd világos lesz: Például: I’m going to punch him. Future Perfect Continuous Tense When I enter he will have been eating a banana for 20 minutes. he will have eaten the banana. Majd jövőre feleségül veszlek. Tűzoltó leszel. A kettő közti különbség az. Tegnap evett egy banánt. Past Perfect Tense By the time I arrived. Épp banánt evett. vagy katona. Hát ezt én orrbaverem. he’s going to take off his shoes. AZ IGEIDŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Az alábbiakban az általam legjellemzőbbnek tartott szituációkban próbálom bemutatni az igeidők használatát. vagyis He (Ő) eat (eszik) a banana (egy banánt). I haven’t eaten the banana yet. Mire odaérek. I’ll punch him. Present Continuous Tense He is eating a banana now. when I entered. I think. Minden nap eszik egy banánt. He has benn eating a banana since 8 o’clock this morning. hogy eső lesz. I’m not going to marry you. Épp banánt eszik. Megetted már a banánt? Már megettem a banánt. he had eaten the banana. azt hiszem. már 20 perce banánt evett. If he is smaller than me. Yes. Past Perfect Continuous Tense When I entered he had been eating a banana for 20 minutes. Azértse megyek hozzád.

Holnap eszik majd egy banánt. mikor odaérek.Future Continuous Tense He will be eating a banana when I get there. Future Simple Tense Tomorrow he will eat a banana. 21 . Épp banánt fog enni.

illetve szenvedő mondatokat: Cselekvő: ahol: Someboby alany: tárgy: állítmány: The letter has been posted.”).főként régebben . A magyar nyelv . mert nem fontos. “A ház felépíttetett. és szinte szünet nélkül sorjáznak az olyan mondatok. vagy angolul passive voice. vagy nem fontos .” “Feje annak rendje és módja szerint testétől elválasztatott. mert nem fontos. mégpedig úgy. és mikor kell használni: Arra jó.” Ez. Most az következik. built. mint: “Ügyével kapcsolatos kérése ki lesz vizsgálva. was.szintén használt szenvedő szerkezeteket. IKV stb. leveleit. is. alakba kerül.lévén az alanyt nem ismerjük. hogy “A házat végre felépítették” (“The house has been built at last. alany: állítmány: has posted the letter. hogy mire jó ez. és a cselekvő mondathoz képest a szenvedőben egy be-vel mindig több van. 22 . hanem engem vernek. tűzoltóság.” Ugye milyen gyakoriak a hasonló mondatok? Bontsd fel e kerületi tanács. az állítmány pedig úgy változik. a magyarban mesterkélt. csakhogy azok másképpen néztek ki. Tehát azért mondod azt. has been.” “Ha nem fizeti a lakbért. SZENVEDŐ SZERKEZET (PASSIV VOICE) Amikor egy magyar ember idegenül hangzó mondatait akarjuk kigúnyolni. Ez a be az igeidőknek megfelelően lehet will be. téged kizárólag. is being. Sz. hogy időt és helyet spórolj. meglocsolva. a kutyaólat lebontották (vagy lebontult). hogy az épületet a 43. ki lesz költöztetve. somebody letter has posted ebből szenvedő: ahol: the letter has been posted vagyis a cselekvő mondat alanya eltűnik. álművelt fogalmazásmód az angolban nagymértékben “el van terjedve”. Elsősorban irodalmi alkotásokból ollózhatsz ki ilyen jellegű mondatokat: “Sorsod immáron bevégeztetett. hogy . összehasonlító) módszerrel úgy tudsz könnyen ilyen szerkezeteket képezni. hogy az ige 3. tehát készen van. és ott természetes is. mondatokat szó szerint angolra fordítod: Tehát: A ház The house A virágok The flowers van is(has been) lesznek will be felépítve.” Vagyis röviden: nem én verem. are stb.” A mai magyar nyelv azonban a szenvedő szerkezet helyett inkább cselekvőt használ.az igét többes szám harmadik személybe (ők) teszi. vagyis: “A hűséges férj megcsalatott” helyett “A hűséges férjet megcsalták”.II. a tárgy lesz a szenvedő mondat alanya. Ennek a szerkezetnek a neve szenvedő. vagy elsősorban az érdekel. netán nem is ismered a végrehajtót.” “Az aljas bűnöző el lett végre fogva. vagy egy hivatalos szerv roppant precíznek és hivatalosnak látszani akaró mondatai felett törünk pálcát. “A virágok meg lesznek locsolva” stb. hogy a cselekvést ki vagy mi hajtotta végre. Állami Építőipari Vállalat brigádja húzta fel. rendőrség. így kiáltunk fel: “A macska fel van mászva a fára. hogy a ház felépült. ha neked. és akkor használd. Képzése: Kontrasztív (szembeállító. vagy a téged hallgatónak nem fontos. a kutyaól lebontattatott” helyett “A házat felépítették (vagy felépült). Most hasonlítsuk össze angol cselekvő. watered. hogy a rondamagyar “A ház fel van építve”.

megjöttem. Nézd a következő mondatot: Someone gave her flowers.szeretem a lányt.alany (subject) gave . vagy maga a cselekcés.állítmány (predicate) her . a mondat végén van. (tehát valakinek valamit) 23 . DE elmentem. egyik oldalon a cselekvő. A szenvedő mondatba természetesen be lehet tenni a cselekvést végző alanyt. tehát nem teheted az ilyen mondatokat szenvedőbe. show.she lett. hogy ki vagy mi végzi a cselekvést. hogy a mondatnak két object-je van (direct. vagyis ami után mindig tehetsz egy tárgyat (pl. Például: The workers are taken home every evening by bus. hanem a részeshatározót tesszük. hogy a munkásokat viszik. alakba teszed. hogy 12 igeidővel kell számolni. mint az. Passive voice-ban tulajdonképpen kétféle megoldással találkozhatsz. offer. világos. melyekkel a fenti két szerkezet közül bármelyik használható: Például: give. Az előző fejezetben láttad.) b) az alany helyébe nem tárgyat.részeshatározó (indirect object) flowers . másik oldalon a szenvedő mondatok: Ahol *-ot (nem használatos) látsz. Azért súlyos hiba a sajnos eléggé elterjedt: “What is happened?”.) Több olyan ige van. pay. hogy mi viszi a munkásokat. Ebben a mondatban lényegesebb volt az. Az egyiket már tudud: a cselekvő mondat tárgyát előre viszed alanynak. Az alábbi táblázatból mindent megértesz: Most szépen sorbamegyünk az igeidőkön. Miután a szenvedő szerkezetek a cselekvő mondatok átalakítással.mivel alanyi helyzetbe került . send. ott a simple alakot használd: pl. mint a cselekvő mondat tárgya. hogy a munkásokat viszik és az. bring. elolvastam a könyvet. mert négynek a képzése túl bonyolult és erőltetett lenne. az igét pedig 3. Elemzés: someone . és by prepozíció előzi meg. bár korántsem annyira. Ez utóbbiakhoz nem tudsz tárgyat rakni. Van azonban egy másik lehetőség is. utálom a tökfőzeléket. illetve indirect). buy. has been being built helyett has been built-et. rohantam).tárgy (direct object) A mondatrészek angol nevét böngészve láthatod. tell. ezért használtunk passive voice-ot. teach stb. a mondat további részének képzése a már ismert módon történik: She was given flowers. gyakorlatban azonban csak nyolcat használnak. Ha tehát 2 object van. tehát a mondat elejére a direct object-et tesszük a már ismert módon: Flowers were given to her. ahol az ige tárgyas ige (transitive verb). Tehát az. (Itt tehát a give megfelelő alakja után to prepozíciót kell tenni. promise. (A her-ből .Vigyázz! Csak olyan mondatokat tehetsz szenvedőbe. akkor kétféleképpen lehet szenvedő mondatot képezni a fenti mondatoból: a) az alany helyére. hogy elméletileg 12 igeidejű szenvedő mondat létezik. az állítmányt bővíted a be valamelyik alakjával. ha az azért a mondat szempontjából lényeges. “What was happened?” típusú mondat.

should stb. A good job was offered to him. Someone offered him a good job. Another drink will be brought for you. pont amikor fényképezték.).) akkor értelemszerűen been kerül utána. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He was burried alive. Nekem cimezték a levelet. You will be brought another drink. majd a 3. He was bought a new car. They will bring you another drink. Good news has been told to us. It can be seen. azt a szenvedőbe is be kell építeni: úgy mégpedig. a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) A larger flat was given to him. Mostanra már meg kellett volna. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The table was being laid when the plate fell down. mikor leesett a tányér. We have been told good news. This should not be moved. Ki fogják üriteni a termet. Eddig még semmit nem mondtak róla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The crop will have been harvested by next fall.buy. They bought him a new car. alak. Látható. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The hall will be emptied.Példák: They gave him a larger flat. Jó híreket mondtak nekünk. He was offered a good job. His car should have been repaired by now. (Utóbbi két mondatban . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The letter had been burnt before it was found. bring igéknél a prepozíció nem to. Hoznak még egy pohárral. alakja. Sok sört küldtek a festőknek. A new car was bought for him. might have. hogy a segédige után teszed a be-t. még mielőtt megtalálták volna. Lots of beer was sent to the painters. Someone has told us good news. Épp terítettek. must. Elmozdult. Példák Passive Voice-ra: The letter has been addressed to me. Nem volna szabad megmozdítani. hogy csinálják a kocsiját. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Engels square is being swept. The wire mustn`t be touched. should have stb. 24 . Élve temették. Új kocsit vettek neki. Nagyobb lakást adtak neki. Jövő őszre learatják a termést. They sent the painters lots of beer. The painters were sent lots of beer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He moved just as the photo was being taken of him. A dróthoz nyúlni tilos. A levelet elégették. Például: This must be done. majd következik az ige 3. Ha a segédige összetett segédige (could have. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nothing has been said about it so far. Jó munkát ajánlottak neki. Ezt meg kell csinálni. hanem for. He was given a larger flat. Söprik az Engels teret.) Amennyiben a cselekvő mondatban valamilyen segédige van (can. could.

(A new name will be given to it. Új nevet adnak majd neki. vagy meglökték? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The manager has been fired. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------His tattoo can be seen. Kapott egy nagy pofont.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did he fall or was he pushed? Most elesett. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It will be given a new name. Meg kéne csinálni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It should be repaired. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been given a punch.) 25 . Lehet látni a tetoválását. Kirúgták az igazgatót.

mely a magyarban két gondolatjel között van. hanem . Dobó István said.. A magyar nyelvben az egyenes és a függő beszéd között igeidőbeli különbség nincs (vagy legalábbis nagyon ritka). The girl is telling (saying to) Joe that she will sit on the floor. stb.she would kiss you... Ha a főmondat present-ben.. vagyis. or else I am going to give you a huge slap”. . . tudni akarta.she would have been living.He is smiling. Béla azt mondta Jóskának.. hogy milyen igeidő milyenné válik időegyztetés során. . személyragok változnak. or else he was going to give him a huge slap. a függő beszédben múlt idővé válik.... Tételezzük föl.. egyenes.és ez a leglényegesebb az igeidő is. és azután következik az. hogy a mellékmondat múlt idejét a főmondat jelenideje miatt szintén jelenbe teszed! Például: „Yesterday I was in Rome.gondolatjel. Béla is asking..he had left.She has been drinking.Béla says. Dobó István said the weather was fine..she had been drinking.He has left.idézőjel). kiváncsi volt.he had gone home. but now I am staying in London” Béla says to his friend. Nehogy azt csináld. A fenti mondatot úgy is mondhatom. csak a névmások.She will be working.she would been working. Joe. az ún. hogy a főmondat igeidejéhez igazodnak.. Ez a lépés teljesen logikus. . hogy most.. azt kérdezte. 26 . a mellékmondat igeideje értelemszerűen ugyanaz marad. vagy másnéven idézett beszéd.. tehát 1987-ben szép az idő.. egyes határozószók. Például: Vigyázz Jóska. hogy szép az idő.She loves you.. és hogy néz az ki. amikor az egyenes (idézett) beszéd igeidejét a főmondat igeidejéhez igazítjuk. Most sorba vesszük..mondta Béla.. ..III.. mivelhogy a legelső mondat: the weather is fine része nyilvánvalóan a jelenre vonatkozik (is).. feltéve persze. mégpedig úgy..he would have done it. hogy: Avagy: Dobó István azt mondta. Béla will say).. . if he wants her to.-vel kezdjük a mondatot. A függő beszéd angol neve: Reprted Speech. amikor az XY azt mondta. . ha a főmondat igeideje valamelyik past tense-ben van. Ez a mondat. Ezért lett az is-ből was. hogy Dobó István 1552-ben azt mondta. Időegyeztetésről akkor beszélünk. .. .She will kiss you. mert mindjárt ad neki egy nagy pofont.. vagy Indirect Speech.. . amit XY mondott. . .) „The weather is fine today”. mert mindjár adok neked egy nagy pofont .. Ezt hivjuk függő beszédnek. mint az idézőjelben volt. A fenti magyar mondat egyenes beszédben igy hangzik angolul: Ugyanez függő beszédben: „Just watch. Az angolban viszont nemcsak a személyes névmások és határozók változnak.She will have been living. Béla said... hogy a főmondat (Béla said) szintén múlt idejű volt. . present perfect-ben. Béla told Joe to watch. . . Figyeld meg az írásjelek közti különbséget a magyarban és az angolban (magyar . „I will sit on the floor if you want me to” the girl is saying to Joe.she loved you... Tehát ami az egyenes beszédben jelen idő volt. Béla says to his friend that yesterday he was in Rome but now he is staying in London.. hogy a főmondat mindig JOE SAID. időegyeztetésnek hivjuk (sequnce of tenses). angol .He went home...he was smiling. FÜGGŐ BESZÉD (REPORTED SPEECH) .. Direct Speech .mondta Dobó István a török elleni küzdelem reggelén. (Angolul direct speech. Azt az eljárást.. Reported Speech .Szép az idő ma! . hogy vigyázzon. . Béla has wondered.He will have done it. vagy future-ben van (pl.

hogy ezt más mondta.. should. Jövő idejű segédigékből will/shall. (állandó tulajdonság) He said he never gets up early. de ugyanúgy el is hagyhatod. 2. szerepét inkább a would veszi át minden számban és személyben. (örök igazság) (Lehet. ought to. illetve have to esetén a következőkre figyelj: a must maradhat változatlan: You must work hard. had better. c) Wish. a past perfect continuous (he had been sitting). Egyszerűsítve a kérdést.could. és az esetek többségében a past continuous (he was sitting). would/should lesz. ”You may come in”. Can illetve may segédigék . He said I must work hard.. Joe said he could see the house. They said they would come to see me tonight. bár időnként ez utóbbi past perfect continuous-zá válhat (he was sitting .ha a főmondat Joe said . Joe said. would rather.) Megjegyzés: egyeztetni. A következő esetekben nem kell időt egyeztetni: a) Ha a mondatban elmondott helyzet ma is érvényes: He said (that) his wife is an awful chick. I’d rather you went. elé azonban vesszőt sose rakj! Például: She said (that) she liked the film. a mellékmondat igeideje a fentiek kivételével egyet . 27 . Néhány speciális eset: 1. bár a should ilyen értelmű használata függő beszédben elég ritka.he had been sitting). d) Would. ”I can see the house”. could használata esetén: You ought to learn harder. it is time esetén: I wish you were here. ahol past continuous és simple past együtt szerepel: Joe was smoking a joint when the policeman entered. They should wait for me. You had better stay in bed.Változatlan marad a past perfect (he had done it).csúszik hátrafelé. He said she had better stay in bed. a will/shall esetében ilyenkor is tanácsos b) Olyan összetett mondatnál. Joe said to Judy.. A főmondat és a mellékmondat közé beteheted a that (hogy) szót. She said I ought to learn harder. He said (that) Joe was smoking a joint when the policeman entered. might. illetve might szavakká változnak. ha tehát a főmondat múlt idejű. Joe said to (told) Judy (that) she might come in. (szokás) Galilei said the earth is round. He said he would rather I went. He said they should wait for him. He said he wished you were here. a) Must.

A mondat: Look at this girl if you want to see something marvellous. I said to my sweetheart. Feltételes mondatok esetén. ha a feltétel a jövőre vonatkozik. az igeidők egyet csúsznak: If you help me. függő beszédben főnévi igeneves (to+infinitive) szerkezetet képezz: ”Love me”. 6. szint) igeideje nem változik.b) lehet belőle had to. I told my sweetheart not to be so cool. 5. c) lehet belőle would have to. időhatározók: now today tomorrow the day after tomorrow yesterday the day before yesterday ago last year/month/week next year/month/week then that day the next / the following day in two days’ time the day before / the previous day two days before before the year / month / week before. Tehát a say igéből tell lesz. Joe said to Judy. Ha a feltételes mondat egyik fele felszólító. Vigyázz! Suggest ige után soha ne használj to + infinitive-et. Mick Jagger said: ”Let’s spend the night together”. ha a főmondat idejéhez képest a jövőre vonatkozik: I must/have to write a newspaper article. 3. Amennyiben az idézett mellékmondat felszólító módban van. másik fele if-es. I would show you my new stamp-collection. He said he would have to write a newspaper article. Reported Speech-ben az igeidőkön kívül az alábbiak változnak: a) b) személyes névmások értelemszerűen: ”I am hungry”. vagy the previous year / month / week the following year / month / week that those there c) egyebek: this these here 28 . He said if I helped him. I was to/I should look at that girl. ”Let’s go” típusú (többes szám első személyű) felszólításokat ”suggest” igével alakítsd át. he would be grateful. He said if I went to his place. 4. Mick Jagger suggested spending the night together. He said he always had to be careful with her. I will be grateful. Joe told Judy to love him. If you came to my place. Joe said. he would show me his new stamp-collection. És íme a két lehetőség: He told me to look at that girl if I wanted to see something marvellous. két lehetőség van. He said if I wanted to see something marvellous. ”Don’t be so cool”. Joe said (that) he was hungry. ha a cselekvés ideje a főmondat idejével azonos: I always have to be careful with you. Jelen idejű feltétel (II.

Példák Reported Speech-re:
Jani said he was ready. Jani szólt, hogy kész van. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annuska said she hadn’t told Jani a word. Annuska azt mondta, hogy még semmit nem mondott Janinak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he wouldn’t wait any longer. Azt mondta, hogy már nem vár tovább. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He told me to turn off the radio. Szólt, hogy kapcsoljam ki a rádiót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything. Azt mondta, hogy azért nem nyitott ajtót, mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said if I went to the shop I should bring him some oranges. Azt mondta, ha már úgyis megyek a boltba, hozzak neki narancsot. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he had been at home all day the day before. Azt mondta, hogy tegnap egész nap otthon volt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has just said that coffee is ready. Azt mondta, hogy kész a kávé. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day. Azt hitte, holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She thought I’d forgive her if she was crying. Azt hitte, ha sír, mindent megbocsájtok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine. Azt állította, hogy azért nem nő a narancsfája, mert nem kap elég napfényt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching. Most szólt a házmester, hogy jönnek az APEH-tól. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They thuoght they were late. Azt hitték, hogy elkésnek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My mother said she didn’t liked my hair. Azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I told her to try the green one. Mondtam neki, hogy próbálja meg a zöldet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She said she was bored. Azt mondta, hogy unatkozik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I told you we would have to be there by seven. Mondtam, hogy hétre ott kell lennünk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he didn’t like strawberries. Azt mondta, az epret nem szereti. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I thought you had already had lunch. Azt hittem már ebédeltél. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He thougth the fence was made of sausages. Azt hitte kolbászból van a kerítés. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said I might come in. Azt mondta bemehetek.

III/a. FÜGGŐ KÉRDÉS (REPORTED QUESTION)
A függő kérdés regulái lényegében minden ponton megegyeznek a függő beszéd szabályaival, vagyis itt is ugyanúgy változik az igeidő (ha a főmondat valamelyik past tense-ben van), a személyes névmások, az időhatározószók és egyebek. Mivel azonban a mellékmondatunk itt kérdő, egy-két újabb problémával állsz szemben. Ugyebár tudod, hogy kétfajta kérdés van, úgymint: a) b) kérdőszavas kérdés (Where are you?) kérdőszó nélküli (eldöntendő kérdés) (Do you love me?)

29

E kétfajta kérdés szem előtt tartásával kell a függő kérdés mondatait megalkotni. Tehát: a) Kérdőszavas kérdéseknél arra vigyázz, hogy a kérdő szórendfüggő kérdésnél egyenessé válik, ami teljesen logikus, hisz a függő kérdés végül is már nem kérdő, hanem kijelentő mondat.
„Where is my car?” - Joe asked. Joe asked where his car was. „When did you break the window?”, the girl asked me. The girl asked me when I had broken the window.

b) Kérdőszó nélküli kérdéseknél a szórend természetesen szintén egyenes lesz, ezenkívül azonban a két tagmondat közé if, vagy whether szó ékelődik be. Az estek többségében mindegy, hogy a kettő közül melyiket választod, néhány esetben azonban nem. Az erre vonatkozó ismertetőt néhány sorral lejjebb megtalálod. Tehát:
„Are you still here, Joe?, the girl asked. „Can you sing?”, the direktor asked me. „Do you know The Star Makers?”, Béla asked him. „Will you help me?”, the lady asked. The girl asked Joe if/whether he was still there. The director asked me if/whether I could sing. Béla asked him if/whether he knew The Star Makers. The lady asked me if/whether I would help her.

Vigyázz! A that szót soha ne használd a két tagmondat között függő kérdésnél. Speciális képzési mód lehetséges shall I / shall we jellegű függő kérdéseknél. Nézd: a) „Where shall I sit?”, the girl wondered. (Hova üljek?)
The girl wondered where she should sit, vagy The girl wondered where to sit.

b)

„Shall we help him?”, the boys asked. (Segítsünk neki?)
The boys asked if/whether they should help him, vagy The boys asked whether to help him.

Ez utóbbi esetben csak a whether + to szerkezet használható, if + to semmiképpen sem. Megjegyzés: A függő kérdésben szereplő if nem azonos a feltételes mód if-jével, utána tehát will/would bátran használható! Függő kérdésnél többek között az alábbi főmondatokkal találkozhatsz: He asked... She wanted to know... He wondered... (kíváncsi volt) I wonder... (vajon) I don`t / didn`t know... Do / did you know...stb. Példák Reported Question-re:
He asked what I had in my suitcase. Megkérdezte, hogy mi van a bőröndömben. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He wanted to know when they would arrive. Tudni akarta, hogy mikor érkeznek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know what to put on/what I should put on. Nem tudtam, hogy mit vegyek fel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know whether to put on something / if I should put on something. Nem tudtam, hogy vegyek-e fel valamit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know how she could tell. Nem tudtam, hogy honnan tudja.

30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I was wondering what it all meant. Azon tűnődtem, hogy mit jelent mindez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He asked why dinner was not ready. Megkérdezte, hogy miért nincs kész az ebéd. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The customs officer asked me if I had anything to declare. A vámos azt kérdezte, van-e elvámolni valóm. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He wanted to know where I had bought the shoe lace. Tudni akarta, hol vettem a cipőfűzőt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He asked if I had slept well. Azt kérdezte, jól aludtam-e. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t know whether there were any letters for me. Nem tudtam, hogy van-e levelem.

31

foglakozási kötelesség (I got the plumber to repair the tap.) make . Új ruhát csináltattam az esküvőmre.) have .IV. had.késztet. Például: Levágattam a hajam. illetve DID használata kötelező. b) Ez az az eset. Lilára fogom festetni a hajam. will have. Vajat hozattam a közértből.) A szórend mindig a következő: alany + művelteő ige + amin a cselekvést végrehajtják + ige 3. vagy get igét használjuk. Például: A képzési szabály itt az.festet javít . Nagyon vigyázz! Például: A get használata esetén az ige to -t vesz fel. Kőművessel építtetett házat. Ebben az esetben a műveltető mondat felépítése a következő: alany + műv. macska). Az újoncokkal mosatta fel a folyosót.ha más segédige nincs a mondatban – DO. I will have/get my hair dyed violet. make. alak + amin a cselekvést végzik Az előző esettel ellentétben itt tehát három műveltető ige közül választhatsz. -et. I had/got my hair cut. hogy ki az. He got the maison to build a house. akivel a cselekvést végeztetjük. Vigyázz! Kérdés vagy tagadás esetén . ugyanis két alapvető műveltetési forma létezik: a) b) az egyikben nem ismerjük. alakba (past participle) tesszük. úgymint: have. hogy egy igéhez -at. was getting stb. tudjuk és fontosnak tarjuk. Például: fest . a következő legyen irányadó: get . hogy az igeidőt a have vagy get különböző alakjai adják meg (is getting.) . -tet képzőt raksz.minden egyéb esetben 32 . -tat. Did you have/get your skirt shortened? Do you have your car washed every day? I didn’t have/get beer brought yesterday. vagy nem fontos. rávesz valamire (I made her close her eyes. Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat. vagy nemszemélyt (pl. Hogy mikor melyik segédigét kell használni. hogy kivel végeztetjük a cselekvést. Ebből egyenesen következik. He had the rookies wash the corridor. a többiek erre nem képesek. amikor ismered a cselekvést végrehajtó személyt. Most nézzük egy kicsit részletesebben e két formát: a) Itt tehát nem ismerjük a cselekvést végrehajtó személyt (vagy nem-személyt) Ki fogom festetni a nagyszobát. és a mondat főigéjét 3. Bélával fogja megfizettetni a kárt. He’ll make Béla pay for the damage. MŰVELTETÉS (CAUSATION) A műveltető szerkezetet úgy ismered föl. és fontosnak is tartod megnevezni azt. I must have/get my record-player repaired. get.rábeszélés (I got him to do it.javíttat Az angolban ennél valamivel bonyolultabb a képzés. Például: Levágattad a szoknyád alját? Minden nap lemosatod a kocsidat? Tegnap nem hozattam sört. hogy az alany után a have. vagyis hogy ki végzi a cselekvést. I had/got some butter brought from the shop.ige + a cselekvést elvégző + ige 1. és úgy tudod képezni a magyar nyelvben.

What caused him to do it? Miből gondolod? Jól áll neked. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How many photos have you had taken? Hány fényképet csináltattál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When will you have the knives sharpened? Mikor fogod megéleztetni a késeket? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had his neighbour bring cigarettes. Épp most másoltatom. He made his influence felt. Nem tudta hallatni a hangját. Példák Causative-re: Would you make him repeat it? Megismételtetnéd vele? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He gets a black boy to clean his shoes. He forced her to join the police force.Néhány speciális műveltető mondat: He couldn’t make his voice heard. Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát. Gépeltesd ezt le. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have it typed. A szomszéddal hozatott cigarettát.-et -tel fordítjuk. Éreztette befolyását. He can make himself noticed. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had a blind piano tuner tune the piano. elájult. hogy álljon be rendőrnek. What makes you think that? It makes you look so pretty. The sight of blood made her faint. Egy néger fiúval pucoltatja a cipőjét. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He made the cat eat the párizsi. Úgy intézte. Észre tudja magát vétetni. Csak magának köszönhette (Ő jövette el). A borbéllyal húzatta ki a fogát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m having it copied right now. I will let you know the news. He had it coming. Van néhány mondat. Rávette. Ahogy meglátta a vért. Miért tette ezt? Amerikában gyakori a have+somebody/something+ige+ing-féle műveltetés. magyarra azonban nem -at. A macskával etette meg a párizsit. Tudatni fogom veled a híreket. 33 . hogy holnap kettőkor érkezem meg (kettőkor érkeztet meg) New York legnagyobb repülőterére. She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got the barber to take out his tooth. mely angolban műveltetőnek számít.

vagy állandó állapotot.alak . Ha szerettél volna. II. Például: Ha többet dolgoztál volna. hogy a feltételes mondatoknak alapvetően három fajtája van. if-es tagmondat . If you loved me. Az angol erre nem képes.szintben gyakori az olyan feltételes mondat. Például: If you gave me money.alak .) egymással keveredik. ha megkér rá. A mondat első fele itt értelemszerűen III. vagyis a mondat egyik fele II. Ha szeretnél. azaz kezdhetsz if-es tagmondattal. és III.would + ige 1. (Vannak bizonyos esetek. Például: A tej megsavanyodik. Tehát az előző magyar mondat helyes fordítása így hangzik.simple past . If you had given up smoking. you will come to my place in the afternoon. hogy a feltétele mondatban jelen van egy if (ha) szócska. if-es tagmondat . I would buy a coat. If you love me. ha nem öntözöd.V. A magyar nyelvben sokszor előfordul. hogy if-es tagmondatban ne használj will. Mindig segítek neki.love nem if-es tagmondat . a másik III.would come III. III.. A virág elpusztul.. if-es tagmondat . de kezdhetsz a másikkal is.szintbe tesz. 34 . ha néhány napra elöl hagyod.szint If you had worked harder.jövő idő (future simple) . A magyarban és az angolban is elképzelhető az. you wouldn’t have been taken to hospital. illetve would segédigét. ha törvényszerűségeket. Apróságok: 1. Ezt többnyire akkor használd. mégis az egyszerűség kedvéért I. Azaz: I. szinten. melynek mind a két fele jelen időben van (tehát nincs benne will). Nézzük a szinteket: I. valamint minimálisan két tagmondat. Például: Ha akkor leszoksz a dohányzásról. Ennek a három fajtának van neve is. szinten van. ha if -essel kezdesz. hogy III. 3. eljönnél délután. eljössz délután. Azt is tudod (vagy legalábbis érzed).had loved nem if-es tagmondat . szintről. Ha szeretsz. azt gyakorlatban is csak III. III. Tudnod kell viszont. Milk goes sour if you leave it outside for some days. illetve III. tulajdonságot akarsz kifejezni.szint II. II. you would have come to my place in the afternoon. szinten van (vagyis „Ha akkor leszoktál volna a dohányzásról”). nem kerültél volna kórházba. Flowers die if you do not water them. mint I. FELTÉTELES MÓD (CONDITIONAL) Azt bizonyára tudod.) Természetesen a két tagmondatot tetszés szerint fölcserélheted.loved nem if-es tagmondat .would have + ige 3. If you had loved me. vagyis ami III. szintű feltételes mondatot az egyszerűsítés érdekében az ember I.would have come Nagyon fontos tehát az.past perfect . I.will come II. you would get more money now.szintben lehet használni. hogy a két tagmondat közé csak akkor tehetsz vesszőt. most több pénzt kapnál.szintbe tettük. I would buy a coat if you gave me some money.szintben van értelemszerűen. hogy két szint (általában II. de az egyszerűség kedvéért most úgy fogok beszélni róluk. eljöttél volna délután.jelen idő (present simple) . I always help her if she asks me to. sőt kötelező. you would come to my place in the afternoon. amikor erre lehetőség van. 2. ezeket később megtalálod.

) 8. Például: If I were the minister. illetve we után shall/should. he will/could go to the match. I would finish it sooner. would If you would lend me your car. hogy minden esetben will/would-ot használj. (Ha nem termesztettek volna zöldséget. (Ha nem lenne rossz a kocsi. vagy will/would segédigét használjunk-e.. we could have gone .. hogy az if-es tagmondatban az if szót elhagyják. kimehetünk a Fradi meccsre. hogy éheztek volna..). szintű feltételnél.szinten: If you had been able to come. Természetesen feltételes mondatoknál is használhatsz segédigéket. May. (Ha esetleg. Manapság ez már nem így van. és az előbb említett if it were + for szerkezetben használatos. Joe would be the secretary of the party.) If you would be so kind as to help me.. Ebből egyenesen következik. Should you meet him (if you should meet him). amennyiben a mondat értelme úgy kívánja.) Például: I won’t give her money unless she really needs it. vagyis I és he után a was is éppúgy használható. szintre egyaránt vonatkozhat.could. she wouldn’t have been so bad-tempered. might szavakat azonban if-es tagmondatban ne használj. A mondat másik felében nincs ilyen kötöttség. hogy I... vagy úgy is megoldhatod a kérdést. 10. Joe would be the secretary of the party.. hogy if szó helyett in case. we could go to the match. If-es tagmondatban időnként előfordul a were + for szerkezet. amennyiben az if-es tagmondat állítmánya létige (tehát a be múlt idejű változata.. tell him I want to see him.. (Ha lennél szíves segíteni. Például: If I were you.. If-es tagmondaton belül is elképzelhető should és would használata.. vagy could-ot használni. Were it not for a few vegetables (if it were not for a few vegetables) they grew. mint a were. II. Például: I will (I’ll) go on working if it stops raining. vagyis if . (Abból következik egyenesen. Segédigét if-es tagmondatba is bátran tehetsz.).szinten: If you could come in the afternoon.4.not.szinten (if I had told . Unless. hogy egyszerű összevonást ‘ll. We would (we’d) go on working if it stopped raining. Előfordulhat. Természetesen nem kötelező mindig mind a két oldalon can-t. (Ha neked lennék.) If you can come in the afternoon. mint más esetekben.. vagy provided vezeti be a tagmondatot. biztos. (Ha hajlandó lenne ideadni. azt javaslom. Például: If it weren’t for the bad car. 5. értelemszerűen az egyik oldalon lehet can . vagy ‘d-ot választasz az alany után. időben odaérnénk. régebben az volt az elv. hogy minden számban és személyben were használatos. és a szórend megfordul. hogy az angolban nincs kétszeres (dupla) tagadás. II. mely II.szinten az if + could have helyett mindig az if + have been able to-t használd.) If it weren’t for a few vegetables they grew. they would surely have starved. we would get there in time. a másikon hagyományos szerkezet. hacsak tényleg nincs rá szüksége. Vitatott kérdés a feltételes mondatok esetében az.szintű should-os mondatban (if you should tell me . Ugyanez II. Elég gyakran előfordul. vagyis was/were. I would go to Püspökladány. Például: (Ha el tudsz jönni délután. Miután a should jelentése ma már elsősorban „kellene”. Például: If I was the minister. hogy unless használata esetén a tagmondatban nem lehet még egyszer tagadni..) should If you should meet my friend. tell him to give me a ring. És III. Például: Had you been there (if you had you been there). Ezek a segédigék valamilyen mellékjelentést kölcsönöznek az if-es tagmondatnak. netalántán találkoznál vele.) 7.. ennek a szónak a jelentése: ha (csak) nem. Léteznek azonban megszilárdult kifejezések.) 9. we can go to the match. és III.. 35 . they would surely have starved. (Nem adok neki pénzt. Ez leginkább III. bár III.. ugyanúgy. Például: If you can / could come. ahol ma is a régi elv a követendő.) 6. mint fentebb már említettem volt.

ha tudtam volna.Például: Take your coat in case it rains. Példák Conditional-re: The two poor chaps would go ploughing if they had bread. ha fiatalabb volnál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I would have counted it if I had been able to. hogy itt maradnak vacsorára. Feltéve ha nincs ellenvélemény. Lengyelország volna a csúcson. too. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If you give me a tissue paper. 36 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If the dog hadn’t woken us. Főzök egy csomó levest. itt tartjuk a gyűlést. I’ll cook plenty of soup just in case they decide to stay for dinner. arra az esetre. ha esne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger? Elcserélnéd két 16 évesre. we would have met. Vigyél kabátot arra az esetre. Provided there is no opposition. Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat. megtörlöm az orrom. nem hallottuk volna a betörőket. Megszámoltam volna. ha volna kenyere. I’ll go provided you go. Ha adsz egy zsebkendőt. Poland would be on the top. feltéve ha te is mész. ha úgy döntenek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Were it not for the Nips being so good at building ships. Elmegyek. I’ll wipe my nose. we wouldn’t have heard the burglars. Ha a kutya nem ébresztett volna fel. we’ll hold the meeting here. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Had they waited. Ha vártak volna. találkoztunk volna. Két szegény legény szántani menne.

shall. mégis képezhető a mondat az alábbi formában: I sent the children to the garden to be in the fresh air. mintha “b” típusú lenne (az alanyok nem egyeznek meg). hogy “b” típusú mondatot képeznek “a” módjára. a mellékmondat jelenidejű segédigét vesz fel a „célhatározóság” kifejezésére. vagy in order to kifejezésekkel. Ha az „a” típusú mondatban (ahol a két alany megegyezik) a mondat második felében -hat. I switched on the television so as to watch Tudósklub. úgy véltem jobb. Ez utóbbi azért jó megoldás. Az olyan alárendelő összetett mondatokat (alárendelő összetett mondat= 1 db főmondat + legalább 1 db mellékmondat) hívják így. vagy miről is van szó. illetve a can/could. amelyekben a mellékmondat a „mi célból?” kérdésre válaszol. Ha a főmondat present-ben. -hat. meg én is. hogy mi az a célhatározói mellékmondat. Először is azt tisztázzuk. vagy: I went to Vienna so that I could buy the stereo.VI. -het). Hogy a négy segédige közül melyiket kell választani. hogy megnézzem a Tudósklubot. A választható segédigék: will. hogy kiről. hogy a szomszédom megnézze a Tudósklubot. lévén máshogy kell képezni az „a” típusút. szintén a stílustól függ. Például: (Kiküldtem a gyerekeket a kertbe. -het jellegű ige van. hogy végre megvehessem a HI-FI tornyot. Figyeld: I went to Vienna to be able to buy the stereo. I switched on the television in order to watch Tudósklub. Ebből a két példából láthatod. mert így a mondatba becsempészhető a can/could segédige. Bécsbe mentem. Természetesen hagyományos képzés is lehetséges: I sent the children to the garden so that/in order that they could/would be in the fresh air. egyéb esetekben a will/would a leginkább használt segédige. ha a mondat igéje -hat. A can/could-ot akkor célszerű használni. 2 lehetőség kínálkozik. present perfect-ben. úgymint: a) a két tagmondat alanya megegyezik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és én nézem a Tudósklubot). vagy: Bekapcsoltam a TV-t. A kétfajta mondat megkülönböztetése alapvető kulcsa a helyes mondatalkotásnak. ha külön fejezetben ismerkedsz meg vele. Ritkán. Az előbb tehát to be able to-t használtam (jelentése: képes. b) az alanyok különböznek: ekkor a két tagmondat önálló életet él. mint „b”-t. a leggyakrabban használt segádigék azonban a will/would. kötőszavuk so (that). hogy el tudjon menni). Például: I switch on the television every evening so (that)/ in order that my neighbour will/can/may/shall watch Tudósklub. ha egyértelmű. Vagyis 3 féleképpen lehet ugyanazt kifejezni. Ez az eljárás nem ritka ilyen esetekben. de csak akkor. de mindháromban közös a to+infinitive. vagy in order that. Menjünk sorba: a) tehát az alanyok megegyeznek: ilyenkor a két tagmondatot to+infinitive szerkezettel kapcsold össze: I switched on the television to watch Tudósklub. vagyis külön kell ragozni mind a kettőt. míg az utóbbi esetben úgy képeztem a mondatot. can. -het jellegű (hogy megvehessen. hogy friss levegőn legyenek. b) a két tagmondat alanya különbözik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és a szomszéd nézi). de mivel elég gyakran használod te is. hogy alapvetően 2 fajta célhatározói mellékmondat létezik.) Itt az alanyok különböznek (én küldtem ki őket és ők lesznek a friss levegőn). vagy future tense-ben van. de előfordul. legfeljebb kiegészül a mondat so as. may. CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT (CLASUE OF PURPOSE) Ezt a szerkezetet jellegéből adódóan az INFINITIVE részben is tárgyalhatnánk. 37 . Például: Bekapcsoltam a TV-t.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got up early (so as) to reach the summit before sunset. nehogy ujjlenyomatot hagyjon. Berohant az égő házba. nehogy felébressze a gyerekeket. hogy mindenki hallja. Jobb ha taxival mész. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. Mindjárt ablakot nyitok. Például: He came in quietly so as not to wake the children. Újságot tett a székre. nehogy a kéményseprő összemaszatolja. nehogy megint elkéss. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it. hogy kimentse a gyereket. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I came to bury Ceasar not to praise him. Korán kelt.) Példák Clause of Purpose-re: He spoke loudly so (that) everybody could hear him. vagyis nem hagyják magára a to + infinitive-et. (Halkan jött be a szobába. Hangosan beszélt. Kesztyűt húzott. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He opened the door so that the kids could go out to the street. Kinyitotta az ajtót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He rushed into the burning house to rescue the child. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better. hogy jobban lásson. hogy a gyerekek kimehessenek az utcára.“a” típusú mondatokban (tehát amikor a két alany megegyezik) tagadás esetén általában beteszik a so as-t. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’d better take a taxi so as not to be late again. 38 . hogy kimenjen a füst. hogy még napnyugta előtt elérje a hegy csúcsát. Fölvette a szemüvegét.

de fontos róluk itt beszélni. A leggyakrabban használt kötőszavakat vesszük előbb sorra: who (helyette néha that) whom (beszédben igen ritka) what which (helyette lehet that) whose. általában az a helyzet. A kocsi. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (RELATIVE CLAUSES) Az olyan típusú alárendelő mondatok soroltatnak ebbe a műfajba. mint a Duna. Elmesélte azt. akinek a…. hogy kell-e vesszőt rakni a tagmondatok közé. a másik. mint olyan. hogy mikor melyik kötőszót (vonatkozó névmást) kell használni. mely zúgva. illetve what kötőszót. rövidebb. hogy egy tagmondat beékelődik egy másik tagmondat kétfelé szabdalt részei közé. hogy utalószó. az a könyv. Ahogy a példából is láttad. mivel a legtöbb bajt az okozza. ilyen király stb. He told me what he knew about the event.VII. mikor kell vesszőt rakni a tagmondatok közé és mikor nem. melynek a motorja rossz. ha igére utalsz. a harmadik. I don’t know the reason why you are so angry. He touched the pussycat which/that was in her lap. This is the restaurant where we had lunch. hogy mikor lehet elhagyni ezeket a kötőszavakat. Hasonlítsd össze az alábbi két mondatot és akkor világos lesz a különbség: Például: I remember what you told me. bőgve törte át a gátat. Például: I sat on the chair which/that was in the corner. hogy mikor használunk which/that. vagy nem. Míg az előbbi mondatban tehát igére (remember) vonatkoztattunk. aki. az út szélén áll. általában nem található angol mondatokban. amit elmeséltél. helyette a. A következőket jegyezd meg: Mindig what-ot használj. 39 . úgymint: I. ha főnévre (tágabb értelemben névszóra) utalsz. Emlékszem arra a történetre. Nézzük a lépcsőket részletesen: I. Még csak előljáróban annyit. amit tudott az esetről. Meglepődtem azon. aki a sarkon áll. hogy a kötőszó mikor which és mikor what. vonatkozó névmást találsz. Az alábbiakban 3 lépcsőben fogod elsajátítani a Relative Clause-ok helyes használatát. A folyó. amit láttam. mikor hagyhatod el a kötőszót III. nehéz gyermekkort élt. Itt kell megjegyezni. I remember the story which/that you told me. hogy nyelvészetileg a what típusú mondatok nem ebbe a kategóriába tartoznak. Tuesday is the day when I generally meet you. amely. ahol. az utóbbi esetben főnévre (the story). mikor melyik kötőszót használd II. melyekben a két tagmondat között ami. Utalószó = olyan ember. amit elmeséltél. the névelő használatos. where. Például: I was surprised (at) what I saw. Ezeknél a mondatoknál több gond is van. Például: A legnagyobb gondot az okozza. Például: A lány. when why The boy who loves you is my friend. aminek a…stb. The girl whose dress I tore off is my teacher. Az egyik az. Emlékszem arra. Mindig which/that-et használj.

A színdarab. a fordítást mindig ronda-magyar módon végezd el. Emlékeztettem arra. most stb. He’s a man who has no past. Mégpedig akkor hagyhatod el őket. The play about which I’m speaking. mely le lett lőve) itt is ki kell tenni az előbbiek miatt. akkor azt mindig ki kell tenni. Például: A könyv. Ha a vonatkozó névmás oly módon ragozott. az én feleségem. The book I’m talking about. tehát nem alanyesetben. … A szoba. Ki kell tenni a whose névmást is. everything. akkor ezt of-os szerkezettel váltsd fel (the bag of the lady). Természetesen ezeket a vonatkozó névmásokat nem kötelező elhagyni. melyet ott látsz. Például: A lemez. bár a that a beszélt nyelvben jóval gyakoribb. mert alanyi helyzetben van (nem ragozott). mait tegnap vettem. Ha alanyi helyzetben van névmás. akkor mindig ki kell tenni. És csak which használható a non-defining (vesszős) mondatokban. hogy ki kell-e tenni a névmást. The girl I am talking to. Például: A fiú. Ez az. A ház. ahol áll az idő.) A korábbi példákban láthattad. mégpedig mindig. hogy what kötőszót kell alkalmazni. A lány. hogy elöljárószó (preposition) járul hozzá. A repülő. Viszont kizárólag that használható a határozatlan névmások után. de beszédben jobb. A táska. A leggyakrabban elhagyható névmás tehát a who és which/that. Ebben a lépcsőben megvizsgáljuk. The record I bought yesterday. melyet kifestettél. tehát ragozott). akinek olyan szép az arca. The record that I bought yesterday. és ezután mérlegeld.… The boy I saw … (itt az aki után tárgyrag következett. hogy mikor hagyhatók el a vonatkozó névmások. ha nem használod. much. mint pl. melyet lelőttek … The aircraft which / that was shot down … (a repülő. különben a mondat igen furcsa lesz. ki is teheted őket. hogy ha birtokos szerkezet van a főmondat végén (the lady’s bag). Ha az I. A lány. Az autó. de az elöljárószót mindenképpen ki kell tenni. Olyan ember ő. Például: I reminded him of what he had promised. lépcsőben egyszer már kiszámítottad. Elhoztam azt a könyvet. Ez a két kötőszó általában egymással fölcserélhető. The girl to whom I am talking. 40 . ha ragozott formában vannak.: all. amiről beszélek. Például: The girl whose face is so pretty is my wife. akinek nincs múltja. amelyről beszélek. akit láttam. The chair I want to sit on. akihez beszélek. akit. Ez az a ház. … The car you can see there … The room you painted … Vigyázz! ha a jelzői mellékmondat szenvedő szerkezetben van. melyben a levelet találtam. hogy a which. melyet lebontottak … The house which / that has been destroyed … (a ház. The bag I found the letter in.Például: I’ve brought the book that you asked for. This is what you musn’t forget. melyre rá akarok ülni. nothing. The girl I’m talking to. A szék. tehát soha nem hagyhatod el. ha tetszik. amikről később esik majd szó. Még csak annyit. akivel beszélgetek. mégpedig a tagmondat végén. mely le lett bontva …) itt ki kell tenni a névmást. A lány. II. amit kértél. amit ígért. illetve that névmásokat szabadon választhatónak tüntettem fel. Vagyis: He stole the bag of the lady who had been standing at the corner… (a mondat helyesen) He stole the lady’s bag who had… (Itt a táska állt a sarkon. The play I’m speaking about. a kötőszó természetesen elhagyható miután ragozott helyzetbe került). amit nem szabad elfelejtened. This is the house where time has stopped existing.

sokan választják ugyanezt a megoldást. hogy a világ 2 milliárd férfiúja közül kire gondoltam. is very rich. hogy “Ez az a kérdés. ami azt jelenti. went to California. de that-tel (that … about). és ez a nővérem a Rózsadombon lakik. The moment he entered the room … Abban az évben találkoztam vele. Ez az. hogy kiről van szó. why vonatkozó névmás is: Például: Abban a pillanatban. itt arról van szó. mert angol és angol közt is van különbség. Azért tehetem ezt. mégpedig: Például: The play that I’m speaking about. És hogy miképp határozza meg? Hát figyelj: Például: The man who is the president of the USA went to California. Ez a legmagasabb lépcső. hogy mindig mindent középen oldott meg (about which). Nézd az alábbi példát. legfeljebb egy plusz információt közölt róla. hogy a legtöbben ezt rontják el. Nyelvészeti neve is van ennek a két mondattípusnak. tehát nekem egy darab nővérem van. méghozzá kettő) mondat. hogy az alany eleve meghatározott. was born in the provinces. Most azt gondolhatod. My sister who lives in Rózsadomb is very rich. hogy: George Bush. b) Jane. amikor belépett a szobába. hogy mikor kell vessző egy Relative Clause-ban. who works in the box office. is a great tourist attraction. is my sister-in-law. b) Westminster Abbey. ahova akarod. Az első mondatban két vesszőt látsz. az “a” típusú mondat az. amelyik definiál. Hiszen mikor a mondatnak azt a részét mondtam ki. Margaret Thatcher középre és a végére is tesz (which … about). mert az alany elhangzásakor (George Bush) már pontosan tudtad. This is the question that I don’t want to speak about. when. illetve mikor nem szabad vesszőt rakni. This is the question which I don’t want to speak about. mégpedig: a) Defining reletive clause (itt nincs vessző a tagmondatok között). b) My father. (Viszont egyszerűbb. which is one of the oldest churches in Britain. Figyelj! My sister. Hogy mit? A mondat alanyát. hogy minek akkora feneket keríteni két apró vesszőnek. Időnként elhagyható a mondatból a where. That is the reason he likes to come here. who lives in Rózsadomb. Ha még emlékszel. amiről nem akarok beszélni”. I’ll go to any place you want me to. ha a that-et kihagyod. a) The old lady who lives across the road has got married for the sixth time. III. azt rádbízom. elvileg négyféle módon mondhatod: Például: This is the question about which I don’t want to speak. Oda megyek. a) The church which stands near the river is the oldest one in our town. amikor megnősültem. sokan pedig csak a végére teszik ki (… about). mint amennyire az már eleve meghatározott volt. akkor ez nondefining (tehát van vessző. amikor hozzátettem a jelzői mellékmondatot. 41 . Churchill híres volt arról. Hát azért. Ha viszont azt mondod. és talán világos lesz. who is the president of the USA. This is the question I don’t want to speak about. hogy kiről van szó. I met him the year I got married. who is 60 years old. Nézd az alábbi szembeállított példákat. viszont van egy áthidaló megoldás. Azt a mondatot tehát. mert ez a két vessző időnként más jelentést adhat a mondatnak. Például: a) The woman who works in the box office is my sister-in-law. b) Non-defining relative clause (itt kell vesszőt tenni). amiért szeret ide jönni. Mint a nevéből is kiderül. még fogalmad sem volt. abban az értelemben. mert a jelzői mellékmondat (who is the president of the USA) határozta meg az alanyt. hogy “The man”. tehát meghatároz valamit. mint ha nem használsz vesszőt. Akkor tudtad meg. vagyis definiáltam a “The man”-t.Ez utóbbi mondatban about that használata about which helyett teljesen rossz.) Hogy most végül is te hogy járj el. tehát a jelzői mellékmondat nem határozta meg jobban az alanyt. miről van itt szó. Ez azért definig mondat (tehát nincs vessző).

which exhausted him. Ilyenkor az első tagmondat után tegyél egy vesszőt. who loved Juliet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The song I’m writing only for you… A dal. He ran around the island. hanem az egész első tagmondat az. 2. Ebben a mondatban nem egy szó. hanem egy egész tagmondatra vonatkozik. vagy több darab nővérem van. ellenben a mondat hangsúlyozását kell úgy alakítani. mert a mondat vesszős. amit mondott. ami kimerítette. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Romeo. miért fontos a vessző. Természetesen ha beszélsz. amit mondtál. vagy non-defining mondatról van-e szó. which) minden esetben ki kell tenni. is beautiful. és a relative clause-t mindig which vezesse be. amit küldtél. Remélem most már érted. ami nagyon kínos volt.) Sokszor előfordul olyan relative clause. Elfelejtettem. nem nagy dicsősége az amerikai népnek. which was very embarrassing. ami teljesen kimerítette. is an embarrassment for the American people. Kösz az ajándékot. melyet sokan látogatnak. 42 . vagyis nekem. amit mondott. amibe belelépett… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The girl whose brother is very strong… A lány. Nem értettem a tréfát. Az ágy. ott nincs vessző. hogy a non-defining (tehát vesszős) mondatokban a vonatkozó névmást (who. when the sun is hot I wonder to myself a lot: “Now is it true or is it not. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve forgotten what you’ve told me. hogy a hallgató rájöjjön. tehát az alany nem maghatározott. Vagy: Budapest. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The bed I sleep on is made of horse hair. akik közül az a gazdag. amit csak neked írok… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The puddle he stepped in… A tócsa. amin alszom. felmászott az erkélyre. lószőrből van. hogy defining. which lots of tourists visit. az ugyanis. vagy non-defining mondattal van-e dolga. Vagy: He stole his boss’s pen. Nem értettem. Van azért még egy pont. who used to be an actor. (Budapest. aki valaha színész volt.) Hogy még Micimackónak is milyen nagy gondot okozott a relative clause-ok használata. Rómeó. amikor nem egy szóra. aki szerette Júliát. gyönyörű.) Például: Ronald Reagan. amelyik a Rózsadombon lakik. (Ennél a típusnál that nem használható. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t understand what he said.A másik mondatban nincs vessző. Ebben a mondatban ragozott volt a vonatkozó névmás (akit) mégis ki kellett tenni. climbed up to the balcony. Ronald Reagan. megtudhatjuk az ő általa írt egyik versikéből: On Monday. akinek a bátyja nagyon erős… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t quite understand the joke he said. That what is which and which is what?” Példák Relative Clause-ra: Thank you for the present you sent me. ahol könnyen el lehet dönteni. (Ellopta a főnöke tollát. hogy defining. Például: Körbefutotta a Szigetet.

hogy a segédige után have + 3. pontosabban a segédigék segítségével kialakított szerkezetekről lesz szó az alábbiakban.a jövő idő segédigéje). A segédigék (auxuliaries) a következők: (néhány nem kifejezetten segédigének számító szerkezet tárgyalását máshol találod): can could may might shall will should ought to would must mustn’t needn’t have to used to dare képes (tud). Maguk a segédigék és azok alapvető jelentései A különböző helyzetek (képesség. could helyett may. hogy miről van szó. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül. used to. az alábbiakban 3 különböző megközelítési mód segítségével próbálom megviágítani jelentésüket és használatukat. -jak. amikor az alap segédige (can.: jövő idő: will be able to. -het (megengedés). -hat. lehet hogy… -hat. múlt idejű rendszeresség kell (muszáj) tilos. -tetett -hat. nagyjából a következőképpen lehet meghatározni a segédigét: Van egy fő ige.VIII. hogy segédige. lehet hogy… fog. valószínüleg kellene kellene (illene) feltételesség (-na.alak szerkezet következik. Nos hát ezekről a segédigékről. miáltal a fő ige alapvető jelentése (olvas) némiképp módosul: Például: can read will read must read tud olvasni. akkor figyelj. A felsorolt összes segédige have to. elég ritka a magyar nyelvben (pl. 43 . might stb. II. I. -hatott. hogy: will can. -het képes volt (tudott). biztos tudod. will be allowed to stb.) kifejezése segédigés szerkezetek segítségével. -ne). Ha nem. III. will may. E három mód: I. dare kivételével oly módon tehető múlt időbe. lehetőség stb. Az ige elé bizonyos szavakat (segédigéket) teszel. Miután ez igen sok problémát okoz a beszélni igyekvőknek. -jek fog. fog.) miután azt nyilvánvalóan nem lehet mondani. SEGÉDIGÉS SZERKEZETEK Az a nyelvtani kategória. merészel can. mondjuk “read”. mégis.) nem használható (pl. might helyett to be able to to be allowed to / to be permitted to minden olyan esetben. ha egy kicsit is jártas vagy más nyelvekben. -het (megengedés). olvashat olvasni fog olvasnia kell stb. Például: could have done might have done ought to have done stb. nem szabad nem kell (nem szükséges) kell valaha mer.

(Sikerült átúsznom a folyót.És itt válik az ügy bonyolulttá.) Tagadó mondatnál és érzékelést kifejező igéknél (see. mint a can-could. could-dal is kifejezhető lenne. míg a be able to egy bizonyos szituációbeli cselekvést jelölt. Múlt idő: Ebben az esetben can helyett mindig could áll. ha a képesség egyébként can.ahogy már korábban is említettem . vagy cannot. ha a főmondat múlt idejű (JOE SAID). smell) azonban mindegy. and I couldn’t / wasn’t able to open it. a can helyett could áll. szellemi képesség fizikai képesség körülményektől függő képesség Joe told me I could sit next to him. (Jó úszó voltam. hogy miképp fejeznek ki különböző szituációkat. “You can sit next to me”. (Past perfect) A be able to azonban használható akkor is. és helyette a manage to is állhat. vagy shouldn’t have. csak az alapvetőekre koncentráltam.) A could tehát itt múltbeli állandó képességet jelentett.) II. I haven’t been able to memorize these difficult words. vagy can’t should have .) Ha egy segédige egyéb más fontos jelentésse is bír. a) Képesség Képesség kifejezésére a can segédige. Olyan nehéz volt. Jövő idő: He won’t be able to read it because he doesn’t speak English. ugyanis az ilyen összetett segédigék az alapjelentésen túl speciális jelentéseket is hordoznak. és ennek múlt ideje (could). Reported Speech-ben. ugyanis nincs ilyen alakja. Nézd az alábbi példát: I could swim very well. Be able to minden olyan esetben használandó. Például: The door was locked. 44 .can not. hogy utánuk “not” tagadószócskát raksz. We could / were able to see them through the window. I could swim very well when I was young. mert ennek a segédigének a segédigének jövő idejű alakja nincs. ilyenkor a be able to némiképp mást jelent. It was so difficult that he couldn’t do it. vagy can-could-ot használsz. Ebben a részben a segédigéket és azok szerkezeteit abból a szempontból nézzük meg. Például: can . A fentiekben . és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra.nem soroltam fel a segédigék összes jelentését. A segédigék tagadása értelemszerűen úgy történik. (A would-nak legalább 4 különböző jelentése van. hogy be able to-t. Például: I was able to / I managed to swim across the river. (Present perfect) He said he hadn’t been able to solve the problem. hogy nem tudta megcsinálni. Fiatal koromban jól úsztam. amikor a can. Joe said. and even in that storm I was able to reach the shore. illetve a be able to használható. azt a “B” fejezetben “79 apróság” címszó alatt bizonyára megtalálod majd (ott lesz szó a used to-ról is. Can you lift this box? I can’t do it with my eyes closed.should not have. hear. Ilyen esetben a be able to-t célszerű „sikerül” szóval magyarra fordítani. Vagyis például jövő időben nem használhatsz can-t. illetve could nem tudja kifejezni a képességet. Jelen idő: She speaks English.

You may borrow my car. Nem szabad azt gondolnod.a be allowed to. You will never be allowed to cross the border. vagy: Vigyázz! A might segédige a közhiedelemmel ellentétben nem múlt.b) Engedély. A tiltás legegyszerűbb és legismertebb formája az általad is jól ismert don’t + 1. Kölcsönveheted a kocsimat. Múlt idő: Ilyenkor . They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden.) Például: You mustn’t disturb him at work. Judy asked her parents. Ne sírj érettem Argentina. 45 . You might dance with that man. is. hogy átlépd az országhatárt. (Tehát nem nem kell. illetve helyettük a be allowed to használatos. mind a might jelen időre vonatkozik . jelentése tilos. 2. Kimehetek játszani? Nem mehetsz Tótkomlósra. alak szerkezettel történik. hogy megöljem magam. Például: Don’t do things like that. Might I leave the door open? You might not enter the room. You mustn’t walk on the grass. Megnézheted nálam a TV műsorát. Nem építhettek úszómedencét a kertben. Ha a must (”kell”) segédigét not szócska követi (mustn’t). „May I go out tonight?”. He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. mégpedig Reported Speech-ben a may helyett. nem szabad. megengedés „Megengedési szituációban” alapvetően may-might segédige. Nyitva hagyhatom az ajtót? Nem jöhetsz be a szobába. Ne kényszeríts arra. Don’t cry for me Argentina. c) Tiltás 1.mivel mind a may. mióta összetörte a papa kocsiját. Jelen idő: May I come? You may not go to the cinema. Táncolhatsz avval az úrral. He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s. ez ugyanis needn’t és nem mustn’t. Can I go out and play? You can’t go to Tótkomlós. You can watch TV at my place. Természetesen be allowed to áll present perfect-ben. esetenként a be permitted to használatos. Bemehetek? Nem mehetsz moziba. Judy asked her parents if she might go out that night. I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox. Fűre lépni tilos. hogy nem vezethet. Nem csókolhatom meg. Nem gyújthatott rá abban a szobában. future-ben. mióta bárányhimlős. A might egyetlen esetben használható múlt idejű segédigeként. Soha nem fogják megengedni. Nem szabad zavarnod a munkájában. Don’t make me kill myself. hogy valaha is elfeledlek. You mustn’t think I’ll ever forget you. hanem jelen idejű. Ne tégy ilyet. Azt mondta. azonban a mai angolban can-could is kifejezhet megengedést. Főleg feliratokon találkozhatsz a NO + ing jellegű tiltással: Például: No smoking! No parking! 3. past perfect-ben stb.

Például: She wasn’t to go with them. alak következik. Nem találkozhatott a családjával a múlt évben. feliratokon láthatsz may not típusú tiltó mondatokat. Például: She needn’t take part in the conference. You needn’t put on your smartest dress for the party. Nem volt szabad velük mennie. 4/b Ez a szerkezet „múlt idejű tiltásra” is használható (ha egyáltalán van ilyen). ha egy bizonyos esetre vonatkozó „kell”-t akarsz kifejezni. nem szabad). A kocsiba kutyát behozni tilos. Az első segédige ismét a must. 5/b A may már korábban megismert helyettesítője. illetve oughtn’t to után have + 3. Nem kéne hazudnod. Elsősorban hivatalos jellegű közleményekben. Nem volna szabad ígérgetned. Nem kell részt vennie a konferencián. hogy randevúzol velem. Jelentése: „nem volna szabad. We must do it now. She doesn’t need to work all night. vagy jövőbeli kötelességre gondolsz. szintén tiltó szerkezetet kapsz („nem szabad”). nem kellene”. Most kell megtennünk. 1/b Ahogy korábban már tisztáztuk. Ez tehát a must ún. „nem kellett volna”. formai tagadása. You can’t go to Barcelona. 5. You weren’t to leave the room without permission. You must try it again. a „be allowed to” használatos múlt idejű esetekben. hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira. 6. Például: The doctor says I am not to eat much bread. Újra meg kell próbálnod. d) Kötelesség. Nem kell (nem szükséges). Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel. Ha ezt a szerkezetet tagadod (am/is/are not to). ha egyszer nem áll szándékodban így tenni. Nem engedem. A must tartalma ugyebár kell. Esetenként a can’t is jelenthet erős tiltást. Virágok szedése tilos! Dogs may not be taken into these carriages. Általában akkor használd. hogy nem szabad sok kenyeret ennem. Például: He has got to be there at eight. Például: You shouldn’t have laughed at him.4. 2. You oughtn’t to have crossed the road when the lights were red. Az orvos azt mondja. I haven’t been allowed to meet my love for three months. Nem lett volna szabad átmenned a piroson. 7/b És végül ez a harmadik szerkezet. melynek egyik jelentése kell. Fordítása: „nem lett volna szabad”. You oughtn’t to promise you’ll date me. Ugyancsak „kell” a magyar jelentése a have/has got to segédigének. hogy a shouldn’t. Nemsokára találkozhatsz a to be to szerkezettel (am/is//are/to). Például: You shouldn’t tell lies. Nem szabad kopogtatás nélkül belépni. szükségesség 1. Tartalmi tagadása („nem kell”. Például: Stop! You can’t do that! You can’t play football in my garden. Kilencre vissza kell érned az irodába. hogy Barcelonába menj! 7. Például: People may not pick flowers in this park. Ez is használható egy bizonyos jövőbeli kötelesség kifejezésére. You aren’t to enter the room without knocking. Például: He wasn’t allowed to meet his family last year. Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet! Nem focizhattok a kertemben. nem szükséges”) a needn’t (vagy don’t need to). Nem kellett volna kinevetned. mely múlt időben tilt. Jelentése: „kell”. Méghozzá úgy. Például: You must be back in the office by nine. Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül. Nem kell egész éjjel dolgoznia. ha a must-hoz not szócskát ragasztasz (mustn’t) tiltó szót kapsz (tilos. Fordítása: „nem volt szabad”. when you have no intention of doing so. „szükséges”. 46 . Az eddig felsoroltaknál némiképp enyhébb tiltás a shouldn’t/oughtn’t to. Nyolcra ott kell lennie.

hogy would have had to-s kellett volnát inkább feltételes mondatokban használnak. Bár a fenti példamondatok úgy tűnnek nem támasztják alá. de ez sem mindig jön be. vagyis would have had to. akkor a should/ought to segédigékhez tégy have + 3. Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni). She didn’t need to send for a painter. mely: had to. El kéne vinnie a kocsiját műszaki vizsgára. alak szerkezetet. Kilenckor otthon kell lennem. Mindkét alak nagyjából azonos jelentésű. Nem kellett (nem volt szükséges) festőt hívnia. Vissza kellett adniuk. mégis az a tendencia. 7/b). míg should have jellemző a mezitlábas mondatokra. mert a férje kifestette az egész lakást. a have (got) to inkább külső kényszert jelent. I have (got) to be at home at nine. általában használhatod bármelyiket. Például: I would have had to be politer. Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába. 3/b Ha a kellene múlt idejét akarod megkapni.alak = kellene. too. mivel a must egyalakú segédige. Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre. 4/b A would have to is használható múlt időben. ha valami állandó kötelességet akarsz kifejezni: Például: She has to take her daughter to school every morning. Egy szó mint száz. hogy mit beszélsz. Tagadó formában már említettük a should. 4. Cigarettát kellett vennie. Például: I had to buy a new suit. She would have had to be more understandable to me. Például: They would have to be at school now. You should keep your promise. (mert nem engedlek el). Például: They didn’t have to answer that stupid question. így megkapod a kellett volna angol megfelelőjét. They had to give it back. talán csak egy dologra figyelj: A must inkább belső. Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom. Tehát: ought to/should + ige 1. You should have stayed there for at least half an hour. 47 . She had to buy some cigarettes. Ez viszonylag egyszerű kérdés. Itt kell maradnod éjszakára You have (got) to stay here for the night. I would have had to stay there. vagy have (got) to. már két lehetőség kínálkozik: a) didn’t have to b) didn’t need to. ott is kellett volna maradnom. Új öltönyt kellett vennem. Segítenem kéne neki. 3.De akkor is ezt használd. Udvariasabbnak kellett volna lennem. Például: If I had gone to his place. ha a have to segédigét feltételes módba teszed (would have to). kvázi nincs múlt ideje. vagyis „nem kellett”. illetve a have (got) to múlt idejéről. vagy had got to. „nem volt szükséges”. ought to segédigéket (lásd c-7. Például: You must stay here for the night. Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod. Úgyhogy a magyar kellett angolra a have (got) to múlt idejével fordítható. Ugyancsak kellene jelentést kapsz akkor. because her husband could paint the flat.) Kérdésnél és tagadásnál célszerű a DID segédigét igénybe venni. because I didn’t have any. (A got használata múlt időben nem túl gyakori. Viszont amennyiben a múlt időt tagadni akarod. Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet. He would have to take his car for an official test. Például: You should have taken a taxi. jelentése szintén „kellett volna”. Például: I ought to help her. Ha felmentem volna hozzá. mert nálam már nem volt. Vigyáznod kéne. Taxival kellett volna menned. Most az állító formájával ismerkedhetsz meg. You ought to / should be more careful of what you say. a magyar kell angol megfelelője must. Felépítése a feltételes szerkezet alapján történik. Már iskolában kellene lenniük. Megértőbbnek kellett volna lennie velem szemben. Itt kell megemlékeznünk a must. I ought to have read these books.

He must be studying in his room now. de elvették az útlevelét. hogy nem olyan rossz ember. but they fell out. Biztos megfáztál a folyón. ha olyan kellett volná-ról van szó. Jövő szombaton kellett volna összeházasodniuk. Úgy volt. hogy múlt héten jön. Erre két lehetőség kínálkozik. mely a jövőben kellett volna. e) Valószínüleg. They were to rob the bank. Ez utóbbi két mondatban a „nem kellett volna” tulajdonképpen „nem lett volna szabad” jelentést hordoz. alak Például: You oughtn’t to have stopped your work half way. Például: You are always to knock before you enter my room. it wasn’t his fault. Biztos. but his passport was withdrawn. A must ilyen értelmű tagadásakor can’t-ot használj. hogy nem igaz a hír. Akkor használd.) 5/b Az am/is/are to szerkezet múlt ideje értelemszerűen was/were to. bizonyára A valószínűséget határozószókon kívül (probably. Mindig kopogj. erre több lehetőség is kínálkozik. de összevesztek. Bizonyára elvált. vagyis: a) nem lett volna szükséges. likely) segédigés szerkezettel is kifejezheted. Ez bizonyára szerelem. Holnap kellett volna indulnia Amerikába. 5. This must be love. Nem kellett volna hibáztatnod. Múlt idejű állításnál a must have + 3. alak Például: You needn’t have been in such a hurry after all. nemcsak „kellett”: Például: She was to arrive last week. 1. így lőttek a lagzinak. A „nem kellett volna” magyar kifejezés már eleve két értelmet hordoz. b) nem lett volna szabad. 4/c Ha tagadó múlt időket akarsz képezni. b) nem lett volna szabad . She must have got divorced. alak használatos: Például: You must have caught cold on the river. Ez utóbbi két példában „nem lett volna szükséges” jelentést láttál. Nem kellett volna félbehagynod a munkát. A már korábban megismert must segédige segítségével: Például: He must be ill. fejezetben. (A to be to egyéb jelentéseit lásd a „79 apróság” c.shouldn’t have + 3. bár jelentése lehet „úgy volt hogy”. 48 . de szintén kellett volná-t fejez ki was/were to have + 3. Végül is nem kellett volna annyira sietned. ha be akarsz jönni hozzám. Ki kellett rabolniuk a bankot. The news can’t be true. A to be to szerkezet (am/is/are to) is hordoz kell jelentést.Nem túl gyakori. Biztos Spanyolországba mentek. You needn’t have come here. alak/ oughtn’t to have + 3. Biztos.needn’t have + 3. Bizonyára beteg. Ennek alapján a következő angol szerkezetet építheted fel: a) nem lett volna szükséges . They must have left for Spain. Például: They were to have wedded next Saturday. Nem kellett volna idejönnöd. alak is (they were to have married). Például: He can’t be that bad. Bizonyára a szobájában tanul. You shouldn’t have blamed him. He was to have left for America tomorrow. ha egyszer nem az ő bűne volt.

She may be talking now to her husband. Don’t go away. típusú mondatokat may/might have + 3. He might be eating. Biztos. csak kicsit bizonytalanabb. hogy őt láttad a Pipacsban. (ez bizonytalanabb) He must be eating. They might come by the night train. Biztos. He couldn’t have eaten it. (épp most) Bizonyára eszik. Múlt idő: He may have been ill. hogy jelentették a tervüket. She may have arrived sooner. Bizonyára ez az a hely. He didn’t have to marry her. III. a segédigés szerkezetek közül a may.) He had to marry her. vagy couldn’t have + 3. alakot. hisz az egy rendes nő. Vidd magaddal az esőkabátod. hogy megette. 2. hogy beteg volt. Na fogadjunk. Például: 49 . Az ki van csukva. hogy nem ő okozta a balesetet. alakot használj: Például: You will have heard the news. she is a decent lady. Valószínűséget fejezhet ki a will segédige is: Például: This will be the place where the old school stood. Vagy Meg is sérülhetett volna. You can’t have seen her at Pipacs night club.. Biztos. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül: Lehet. It must be him. ahol a régi iskola állt. Biztos. She might be standing at the corner now. hogy. She might have been hurt. Lehet. Lehet. I bet I don’t need to marry her. hogy megsérült. Múlt időben will have + 3. hogy esni fog. Nem kellett volna megházasodnia. A might hasonlóképpen lehet. lehet. Lehet. We might win a lot at the races. hogy nem ette meg. Lehet. Nem kellett elvennie őt. Lehet. Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. He may be eating. He shouldn’t have got married. hogy az esti vonattal jönnek. illetve a might használatos. He might have eaten it. He didn’t need to marry her. még megjöhetnek. Ez biztosan a postás lesz. He can’t have eaten it.-nak fordítandó magyarra. Lehet. Lehet.. You should have got married. It must have been him. (Nem lett volna szükséges értelemben. Meg kellett volna házasodnod. You mustn’t marry a girl like that. hogy nem ő az. Bizonyára hallottad a hírt. Ne menj el. (Nem lett volna szabad értelemben. they may come yet.. mint a may. Lehet. I should get married. She couldn’t have caused that accident. Például: She can’t have said that. hogy épp a sarkon áll. They might have reported their plan. Meg kéne házasodni. f) Lehet. El kell venned őt. hogy. You must marry her. He may have eaten it. hogy nem kell elvennem. It can’t be him. Lehet. Lehet. hogy eszik. alakot használj. Határozószóként többek között a „possible” fejezi ki. That will be the postman.. megjött stb. (épp most) Biztosan ő az. hogy elment. hogy korábban jött. alakkal fordítsd angolra. Biztos megette. (ez bizonytalanabb) He must have eaten it. hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen. hogy nem mondott ilyet. I expect.Múlt idejű tagadásnál a must have negatívjaként can’t have + 3.) He needn’t have got married. it may rain. Jelen idő: Take your raincoat. El kellett vennie őt. hogy épp a férjével beszélget. Biztosan ő volt az.

He couldn’t have written it./ Tudna írni./ Valószínüleg ír. Írnia kellett volna. hogy megírta. Valószínűleg szerette a knédlit. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia. He used to write. Írni merészel. Írnia kell. He musn’t write. He probably liked dumplings.Természetesen a segédigés szerkezetek mellett jónéhány olyan szó. He may write. Írni merészelt. It is possible he likes dumplings. hogy ír. He is sure to have liked dumplings. He is likely to have liked dumplings. Írnia kellett volna. He ought not to write. Nem volna szabad írnia. Tud írni./ Lehet. Nem lett volna szükséges írnia. He would have written./ Lehet. He hasn’t got to write. He didn’t need to write. He ought not to have written. VÉGÜL PEDIG EGY-EGY MONDAT MINDEN SEGÉDIGÉRE: He can write. hogy írt. He would write. Lehetetlen. Valószínűleg szereti a knédlit. Kellene (illene) írnia. Tudott volna írni. He may not have written. He probably likes dumplings. Nem kell írnia. He may write. He would have had to write. mint a segédigés szerkezet. He doesn’t have to write. hogy megírta. Írnia kellett. (nem szükséges) Nem kell írnia. He needn’t have written. Írnia kellett volna. He might write. He may not write. Biztosan szereti a knédlit. Írhatott. He ought to have written. Valószínűleg szerette a knédlit. hogy megírja. Írnia kellene. He must have written. Valaha nem írt. hogy szereti a knédlit. mely ugyanazt a jelentést hordozza. hogy írt. Nem tudja megírni. Lehet. Írni fog. Lehet. It is possible he liked dumplings. Például: likely valószínűleg sure probably possible biztosan valószínűleg lehetséges A velük való mondatszerkesztéssel az alábbi példákon keresztül ismerkedhetsz meg. hogy nem írt. 50 . Nem mert írni. Valaha írt./ Lehetetlen. He could write. Biztosan szerette a knédlit. He might have written. Nem kellett írnia. He cannot write it. Írhat. Lehetetlen. He shouldn’t have written. He didn’t dare (to) write. Nem lett volna szabad írnia. He dares (to) write. Nem lett volna szabad írnia. vagy kifejezés van. Tudott írni. hogy nem ír. Lehet. He has to write. He was allowed to write. He should have written. He could have written. Bizonyára írt. Írnia kell. Bizonyára épp ír. He didn’t have to write. He needn’t write. Írhatott is volna. He will have written. He didn’t use to write. Bizonyára írt. Nem szabad írnia. Például: He is likely to like dumplings. He must write. He had to write. He cannot have written it. He would have to write. He will write./ Lehet. He dared (to) write. hogy ír. He must be writing. hogy szerette a knédlit. Nem írhat. Valószínűleg szereti a knédlit. Nem kell írnia. Lehetséges. He ought to write. Írna. Írt volna. He is sure to like dumplings. He may have written. Lehetséges. Írhatna.

Még néhány példa segédigékre: I must leave at six today. Az is lehet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You should give up smoking. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You needn’t have brought me a present. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t need to get up early this morning. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They all must have gone home. Lehet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You couldn’t have forgotten about my birthday! Az nem lehet. hogy telefonált. hogy Józsi lekéste a vonatot. 51 . Hatkor el kell mennem. Nem kellett volna ajándékot hoznod. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You musn’t talk to anyone about it. Lehet. Valószínű. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You shouldn’t have spat it out of the window. hogy telefonált. Valószínű egy kicsit később jön. Senkinek nem szabad beszélni róla. Biztos te vagy az új tanár. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They should have discussed the matter. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s likely to arrive a bit later. Meg kellett volna beszélniük az ügyet. hogy főz. Abba kéne hagynod a dohányzást. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joe may / might have missed the train. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You must feel tired after your long walk. hogy elfeledkeztél a születésnapomról! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She may be cooking. Nem valószínű. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They can’t have known about it. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s unlikely to have phoned. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She might be sleeping. Biztos mind hazament. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mary will have arrived already. hogy Mariska megjött már. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s likely to have phoned. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You must be the new teacher. Ma reggel nem kellett korán kelnem. Biztos nem tudtak róla. hogy alszik. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. Biztos.

52 .

IX. THE VERBAL PHRASE (Infinitive, Gerund, Participle)
Ezeket a szerkezeteket az ember általában előbb használja, s csak utána kezd gondolkodni azon, hogy miért így mondta. Az a mondat, hogy: “I wanted to go there” a nyelvtanulás közben automatikusan rögződik a sok használat során, s nyilván csak unalmas perceidben gondolsz arra (ha egyáltalán gondolsz rá), hogy itt az Infinitive (to go) a mondat tárgyaként szerepel, következésképpen itt az “Infinitive as direct object” (“A főnévi igenév mint tárgy” fejezet egyik példáját mondtad el. Először azt nézzük meg, hogy mi is az az Infinitive, Gerund, illetve Participle. Magyarral összehasonlítva a következő eredményt kapod: a) Infinitive - angol: to write - magyar: írni b) Gerund - angol: writing - magyar: írás c) Participle - angol: writing - magyar: író, vagy írva vagy - angol: written; magyar: megírt, vagy írva. Bizonyára felmerül benned a kérdés, hogy mire jók ezek a szerkezetek. Nos, a válasz igen egyszerű: az Infinitive, Gerund, illetve Participle akkor használatos, ha egyrészt a magyar mondat is így kívánja: Pl.:
I want to go home. Running is useful. I can see a smiling girl. The written letter is in my bag. Haza akarok menni. A futás hasznos dolog. Mosolygó kislányt látok. Táskámban van a megírt levél.

Másrészt ezekkel az alakokkal - és ez a lényegesebb - összetett mondatokat egyszerűsíthetsz oly módon, hogy igeidőket váltasz ki. Pl.:
I advise you to start earlier. Azt tanácsolom, hogy indulj korábban.

A magyar mondatban két ragozott ige volt (tanácsolom, indulj, míg az angol mondatban az első ragozott ige még megvan (I advise), a másodikat azonban nem kell ragozni, vagy igeidőbe tenni, mert az Infinitive (to start) ezt a problémát áthidalja, miáltal a mondat egyszerűsödik. Ez persze a magyarban is sokszor így van: Pl.:
I went to the swimming pool to swim a bit. Elmentem az uszodába egy jót úszni.

Ilyen mondatoknál nem okoz problémát, a magyart angolba átültetni. A magyar ember számára akkor okoz gondot a használat, ha anyanyelvében nem úgy képzi a mondatot, mint a tanult nyelvben, vagyis a két mondat nem tükörfordítása egymásnak.
Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy.

(Még mielőtt felkérte volna a lányt, Jóska úgy döntött, hogy közelebbről is megnézi, hogy megbizonyosodjon, nem fiú-e az illető.) Ebben az angol mondatban találkozhattál egy Gerund-dal (asking), egy Infinitive-vel (to take), valamint még egy Infinitive-vel (to make). Tehát míg a magyarban négy ragozott ige volt (felkérte volna, döntött, megnézi, megbizonyosodjon), addig az angolban csak egy (decided) (a was-tól most eltekinthetünk, miután nem ennek a kérdésnek a része). Az angol mondatban tehát három igeidőt, illetve ragozást váltott ki megfelelő Verbal phrase. Fenti mondat persze úgy is mondható, hogy: A lány felkérése előtt Jóska elhatározta, közelebbről megnézi őt megbizonyosodni, hogy nem fiú-e, ami nagyjából megfelel az angol mondat felépítésének, de ilyen jellegű mondatokat mi nem szoktunk…

53

A Verbal Phrase leggyakoribb alkalmazásai magyar kapaszkodómondatokon keresztül: 1. HAZUDNI, LOPNI CSÚNYA DOLOG TO LIE AND TO STEAL ARE NASTY THINGS

Ebben az esetben az infinitive mondatkezdő alanyi helyzetben van, fordítása magyarra főnévi igenévvel történik (-ni). Pl.:
To err is human. To be or not to be was a question of Hamlet’s. To kill is a sin. Tévedni emberi dolog. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés. Ölni bűn.

2.

A HAZUDOZÁS ÉS A LOPÁS CSÚNYA DOLOG LYING AND STEALING ARE NASTY THINGS

Ilyenkor a gerund van mondatkezdő alanyi helyzetben, magyarra fordítás -ás, -és, vagy -ni. Pl.:
Running is useful. Swimming is easy. Seeing is believing. Singing in the rain is very interesting. Travelling by air is faster than riding a horse. Crying is a female trick. Studying is an important part of your life. A futás hasznos. (Futni hasznos dolog.) Úszni könnyű. Hiszem, ha látom. Érdekes dolog esőben énekelni. Repülővel gyorsabb menni mint lóháton. A sírás női praktika. A tanulás az élet fontos része.

3/a

KÖNNYŰ KATIT TÁNCBA VINNI IT IS EASY TO TAKE KATE TO DANCE

A mondat úgy kezdődik hogy It’s, követi őt egy melléknév (easy), majd infinitive (to take). Pl.:
It’s exciting to drive a car downtown. It was interesting to hear what he said. It will be lovely to meet you there. It’s hard to say goodbye to happiness. It would be very impolite not to invite him. It is important to believe in what you do. It is easy to translate sentences of the kind. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni. Érdekes volt végighallgatni, hogy mit mond. Jó lesz találkozni veled. Nehéz a boldogságtól búcsút venni. Udvariatlanság lenne nem meghívni. Fontos, hogy higgy abban amit csinálsz. Könnyű ilyen fajta mondatokat lefordítani.

3/b

ÖRÜLÖK, HOGY KATIT TÁNCBA VIHETEM I’M GLAD TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan itt is melléknév (glad) után áll az infinitive (to take), csak itt nem It vezeti be a mondatot, hanem valami más. Pl.: Jesus, I’m overjoyed to meet you face to face. (Superstar) Jézus, örülök, hogy személyesen találkozhatunk.
They are ready to help us. We were glad to hear the news. I’m sorry to disturb you. We were surprised to hear the news. I’m happy to give you a treat. You are fortunate to have a coat like that. She will be pleased to meet you. Hajlandók segíteni. Örömmel hallottuk a híreket. Bocs, hogy zavarlak. Meglepetéssel hallottuk a híreket. Boldog vagyok, hogy vendégül láthatlak. Szerencsés vagy, hogy ilyen kabátod van. Örömmel fog találkozni veled.

54

3/c

KÖNNYŰ JÓSKÁNAK KATIT TÁNCBA VINNI IT’S EASY FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE ÖRÜLÖK, HOGY JÓSKA TÁNCBA VISZI KATIT I’M GLAD FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz, illetve a 3/b-hez hasonlóan itt is melléknevet (easy, glad) követ főnévi igenév (to take), csak itt az alanyok különböznek (It - Joe; illetve I - Joe). A megoldás ilyenkor az, hogy Joe elé teszel egy for prepozíciót. Pl.:
It’s difficult for me to do that. I’m anxious for my friends to meet them. We were impatient for the bus to start. It’s inconvenient for him to visit us. It’s dangerous for an old man to run fast. We were sorry for them to leave so soon. I’m happy for you to be here. Nekem ez túl nehéz. Alig várom, hogy a barátaim találkozhassanak velük. Türelmetlenül vártuk, hogy a busz végre elinduljon. Derogál neki, hogy eljöjjön hozzánk. Veszélyes az, ha egy öreg ember gyorsan fut. Sajnáltuk, hogy olyan korán elmennek. Örülök, hogy itt vagy.

4/a

LEGFŐBB IDEJE KATIT TÁNCBA VINNI IT IS HIGH TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan a mondat itt is It-tel kezdődik, de nem melléknév, hanem főnév követi (time), majd következik az infinitive (to take). Pl.:
It’s a sin to behave like that. Bűn így viselkedni. It was a pity to leave it there. Kár volt otthagyni. It’s a shame not to enjoy a book like that. Szégyen, hogy nem élvezel egy ilyen könyvet. It’s a pleasant surprise to see you here. Milyen kellemes meglepetés, hogy itt vagy. It’s time to say our farewells. Ideje, hogy búcsúzzunk. It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. Tiszta időpocsékolás akkor beszélni vele, mikor ilyen hangulatban van. It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work. Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után. It was a shock to see the size of the bill. Döbbenetes volt meglátni a számlát.

4/b

NINCS IDŐM KATIT TÁNCBA VINNI I HAVE NO TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 4/a-hoz hasonlóan itt is infinitive (to take) áll a főnév (time) után, csak a mondatot nem It vezeti be, hanem valami más. Pl.: I’m not in the mood to talk to you now.
He made no attempt to escape. Chicago is a nice place to live. He is not a man to do such a thing. There is nothing to see here. There is nothing to worry about. What a question to ask! I have no money to waste. We are the ones to make a brighter day. I have a lot of work to do. I had no occasion to go to Paris. Nem vagyok olyan hangulatban, hogy beszélgessek veled. Nem tett kísérletet a szökésre. Chicagóban jó lakni. Ő nem olyan, aki ilyet tenne. Nincs itt kérem semmi látnivaló. Nincs miért aggódni. Micsoda kérdés! Nincs szórnivaló pénzem. Mi vagyunk azok, akik boldogságot hoznak. Sok a dolgom. Nem volt semmi ok arra, hogy Párizsba menjek.

55

like to take Azon igék. Imád aludni. hanem gerund (taking) követi a melléknevet.: It’s no good crying about it. hogy rá várjak. hogy itt nem infinitive (to take). hogy a kettő közül melyiket használod. Nem érdemes várni rá. He was busy bossing around him. Pl. Pl. I’m sick of you coming round here. tired) egy gerund (taking) követ. Azzal volt elfoglalva. I’m fed up with waiting for him. Nagyon rosszul énekel. melyek után bátran használhatsz infinitive-et is. Nincs számodra pénzem. 6. Nincs számodra helyem. Engem tett felelőssé. hogy megnézzük a várost. Is there any room for me to sit down in here? There is no chance for him to survive it. Nem kell erről vitázni. There is no need for us to argue about this. csak itt különböznek az alanyok (there . meg gerund-ot is. She is very bad at singing. I have no money for your to spend. HOGY KATIT TÁNCBA VIGYEM I’M TIRED OF TAKING KATE TO DANCE Fentiekben az a közös. Tele van a hócipőm azzal. Tehát: általában szeretem táncba vinni . ahova leülhetek? Nincs esélye. She made me responsible for losing the money. ha sötét van a teremben . míg a like to take egy bizonyos szituációra vonatkozik. HOGY JÓSKA TÁNCBA VIGYE KATIT THERE IS NO TIME FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE A 4/a-hoz. He is fond of sleeping. Érdemes meghallgatni azt a lemezt. Nagyon jól táncol. 5. bár a like taking inkább általánosságot fejez ki. hogy annyit járkálsz a nyakamra. There was no possibility for us to see the town.4/c MOST NINCS IDŐ ARRA. SZERETEM KATIT TÁNCBA VINNI I LIKE TAKING KATE TO DANCE vagy I LIKE TO TAKE KATE TO DANCE Ennél a típusnál van egy ige (like). melyet követhet gerund (taking) vagy infinitive (to take). illetve a 3/b megfelelője azzal a nem elhanyagolható különbséggel. hogy játszotta a nagyfőnököt.jobban szeret start – kezd love – imád continue – folytat hate – gyűlöl 56 . hogy túléli. a másik nem. Nincs sok értelme beszélni hozzá.Joe). Ez a szerkezet a 3/a.: I have no place for you to stay. hogy egy melléknevet (good. Ilyen kor Joe elé mindig tegyél be egy for prepozíciót. It’s no good talking to him because he never listens. a következők. illetve a 4/b-hez hasonlóan itt it főnevet (time) követ a főnévi igenév (to take). Az egyik típus It-tel kezdődik. Van hely. hogy elveszett a pénz. úgyse figyel sose.like taking akkor szeretem táncba vinni. Nincs érteleme sírni miatta. Tulajdonképpen mindegy. That record is worth listening to. Nem volt lehetőségünk. Elegem van. begin – kezd like – szeret prefer . She is very good at dancing. NINCS ÉRTELME KATIT TÁNCBA VINNI IT IS NO GOOD TAKING KATE TO DANCE ELEGEM VAN MÁR ABBÓL. It isn’t worth waiting for him.

(Ez sem nem -ing se nem to. I regret to inform you that you owe me a grand. amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben. I remembered to lock the door as I left the house. hogy csinált valamit regret + to = sajnálja. He tried to kiss the girl. de jó mondani) Továbbra is bámulta őket. HOGY TÁNCBA VITTEM KATIT I REMEMBER TAKING KATE TO DANCE DE !!! NEM FELEJTEM MAJD EL. mikor elmentem hazulról. They stopped to talk.: I remember locking the door as I left the house. 7.: They stopped talking. Abbahagyták a beszélgetést. mint ha infinitive-et. hogy csináljon valamit Pl. She prefers to do it herself. Sajnálattal kell közölnöm. She hates being late for work. c) regret + ing = sajnálja. hogy beszélgessenek. melyet követhet gerund (taking). I love you. He continued to stare at them. mikor elmentem hazulról. Will you continue gardening? She hates to be late for work. hogy milyen dolog csókolózni. de míg a 6-os esetben a kettő között jelentésbeli különbség nemigen volt. b) forget + ing = elfelejti.Pl. mint írni. Tovább folytatod a kertészkedést? Utál elkésni a munkából. (ugyanaz. Megálltak. Megpróbálta megcsókolni a lányt. Kipróbálta. Soha nem fogom elfelejteni azt.: He tried kissing.: I regret sitting on your dog. Imádok imádni. Sajnálom. most egész mást jelent a mondat akkor ha gerund-ot használsz. Jobb szereti egyedül csinálni. Nem felejtettem el bezárni az ajtót. mint fenn. Don’t forget to bring the cases. hogy ráültem a kutyádra.: I’ll never forget finding that old coin in my garden. hogy csinált valamit remember + to = nem felejt el csinálni valamit Pl. I love to love. Öt éve kezdett zongorázni tanulni. I prefer reading to writing. Ne felejtsd el elhozni a bőröndöket. hogy csinált valamit forget + to = elfelejt majd csinálni valamit Pl. d) stop + ing = abbahagy valamit stop + to = megáll. vagy infinitive (to take).: She began learning the piano five years ago. And when the rain begins to fall… I love sitting in the garden. hogy csinálnia kell valamit Pl.) Jobb szeretek olvasni. hogy tartozol egy ezressel. 57 . És amikor esni kezd… Imádok a kertben üldögélni. hogy bezártam az ajtót. HOGY TÁNCBA VIGYEM KATIT I’LL REMEMBER TO TAKE KATE TO DANCE A 6-os ponthoz hasonlóan itt is van egy ige (remember). EMLÉKSZEM. A következő igék tartoznak ebbe a csoportba: a) remember + ing = emlékszik. e) try + ing = kipróbál valamit try + to = megpróbál valamit Pl. Emlékszem.

A szülei nem fogják elengedni.megment. Ebbe a csoportba tehát azok az igék kerültek. Remind me to write to him.nagyra becsül delay – akadályoz don’t mind . míg a másodikban Jóska befurakodott az ige és a to take közé. ne csináljam. She asked him to wake her at six.tekint vminek excuse .neheztel avoid – elkerül enjoy – élvez can’t help . hogy míg az első mondatban én vittem addig a másodikban én vettem rá. hogy velem maradj.elnézést kér imagine – elképzel prevent – megakadályoz can’t stand . könyörög demand – követel command – parancsol encourage – biztat hope – remél invite – meghív offer – fölajánl propose – javasol permit – megenged refuse . Az első esetben tehát közvetlenül az ige után állt a to take. mint aki nem hallja. hogy az igét (manage. She pretended not to hear it.nem tehet róla keep . Nem sikerült levizsgáznia. Úgy döntöttek.8. Nem akarok veled maradni.nem sikerül forbid – megtilt manage – sikerül plan . hogy a Fordommal gázoljak át a folyón. I want you to stay with me. I don’t want to stay with you. mivel a cselekvést ő végzi.ki nem állhat resist – ellenkezik appreciate . (Adrian Mole) Könyörögtem. melyek után csakis infinitive állhat. Nem engedhetem meg magamnak.elvisel 58 .szívesen (nem bán) postpone – elhalaszt recall – visszaidéz suggest – javasol resent . a következők: admit – bevall consider . Megkérte.egyre csak csinál valamit save . (Adrian Mole) Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét. A különbség pedig az.megtagad tempt – kísért wish – óhajt Pl.nem engedheti meg magának beg . Úgy tett. They decided to learn a new song. hogy írjak neki. His parents won’t allow him to come. I’ve begged her to take me to a private nose specialist. SZÍVESEN TÁNCBA VISZEM KATIT I DON’T MIND TAKING KATE TO DANCE Az igét (don’t mind) gerund (taking) követi. spórol tolerate . My wife told me not to do it.akar. persuade) infinitive (to take) követi. SIKERÜLT KATIT TÁNCBA VINNEM I MANAGED TO TAKE KATE TO DANCE RÁVETTEM JÓSKÁT. hogy hatkor ébressze. She refused to show him her nipple. hogy vigyen el egy magán orrászhoz. de Jóska vitte. HOGY VIGYE TÁNCBA KATIT I PERSUADED JOE TO TAKE KATE TO DANCE Fenti két mondatban az a közös.kér. Azon igék melyek után csak gerund állhat. Majd szólj. A következőkről van szó: agree – beleegyezik ask – kér claim – követel allow – megenged desire – kíván expect – vár help – segít long – vágyódik order – megparancsol pretend – tettet persuade – rávesz request – kér urge – sürget arrange – elintéz attempt – megkísérel decide – elhatároz advise – tanácsol endure – elvisel fail . Azt akarom. He failed to pass the exam. A feleségem azt mondta. 9.: I can’t afford to ford the river in a Ford. tervez promise – megígér remind – emlékeztet tell – mond want – akar can’t afford . hogy új dalt tanulnak.

Olyan tagmondatokat tudsz rövidíteni. They delayed publishing the report.ahelyett. hogy valaha is találkoztam volna vele. Since leaving Paris. meg kell jegyezzem. MIELŐTT ELMENTEM MÉG TÁNCBA VITTEM KATIT BEFORE LEAVING I TOOK KATE TO DANCE Itt két tagmondatból álló összetett mondatot látsz.Pl.anélkül hogy Pl. Muszáj volt egy-két célzást ejtenem. Megpróbálta kikerülni. Ilyen jellegű mondatoknál azonban. amikor a participle-vel találkozol. hogy ezt csinálod? He tried to avoid answering my questions. Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago) I object to your using that kind of dirty tricks to get at me. hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre. mostantól a participle jön. hogy after – miután besides – azonkívül on – ahogy without . magyarra fordítása menvén. Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát. hogy nászajándékuk nagyobb léptékű is lehetett volna. 10. hogy Before I left I took/had taken Kate to dance. Azonkívül hogy profi focista. 11. hogy ő lopta el a biciklit.).: I usually take a bath before having breakfast. még fagyizót is vezet. he also runs an icecream shop. Reggeli előtt szoktam fürödni. mely esetben a mondatnak mind a két felét külön igeidőbe tennéd. Bevallotta. AZ ISKOLÁBA MENVÉN KATIT TÁNCBA VITTEM ÉN GOING TO SCHOOL I TOOK KATE TO DANCE Ez az első eset (de nem az utolsó). 59 . már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot.: He kept saying: “You went screwing the milkman”. Nem emlékszem. Tiltakozom. Besides being a pro football player. amennyiben a két alany (én mentem . munkába állt. miután megérkeztem stb. we’ve visited Brussels and Amsterdam. Az első tíz pont az infinitive-vel és a gerund-dal foglalkozott. Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous. Ez a bevezető mondat időhatározói mellékmondat (miközben mentem. melyek úgy kezdődnek. hogy: before – mielőtt since – amióta instead of . Első tagmondat: mielőtt elmentem Második tagmondat: Táncba vittem Katit Ezt a mondatot úgy is mondhatnád. hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel. vagy miközben mentem. She started the job soon after leaving the university. You should be working instead of lying there in bed. Mióta eljöttünk Párizsból. Do you enjoy doing that? Élvezed. I don’t recall ever meeting her. I couldn’t help dropping a hint or two. Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz. She insists on having a holiday abroad every year. Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet. She admitted stealing the bicycle. Ha elfelejtetted volna: present participle: past participle: singing broken éneklő énekelve törött törve A 11-es pontban tehát egy present participle vezeti be a mondatot (going). gerund segítségével rövidíthetsz. A rendőrségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt. Police have finally succeeded in solving the mystery. hogy minden évben külföldön nyaraljon. Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni.én vittem) megegyezik. Ragaszkodik hozzá.

Itt is megegyeznek az alanyok! (Én voltam szomorú. csak akkor tudsz rövidíteni (én mentem az iskolába. mégpedig módhatározói mellékmondat (hogyan. Having no one else to turn to. 60 . alakot használj. mi módon vittem Katit táncba). én vittem táncba. elhatározta.) Pl.: The children came into the room laughing loudly. She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car. Mivel félt az esőtől.A baleset látványától megdöbbenten ültünk ott. The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him. hogy a két tagmondat alanya megegyezzen. Pl. miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve. He was lying on the floor gasping for breath. Miután megette a csontot.) Pl. The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. she turned to her mother-in-law. be. s közben a kutyái ugattak körülötte. Finishing the wash up she started to cook. a kutya macskát kért. (Mivel elfogyott a hentes húsa. A földön feküdt és levegő után kapkodott. Esetenként with prepozíció állhat a participle-s mellékmondat előtt. Mivel más már nem volt. He paused for a moment studying the boy. MIVEL SZOMORÚ VOLTAM. mi okból vittem Katit táncolni). Miután visszatért külföldről. A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra. Miután bejejezte a mosogatást főzni kezdett. 12. Mivel pénzt nem talált a betörő. hogy az alanyok megegyezzenek (én szorítottam.: Being very poor. nem tudtak házat venni maguknak. 13. the butcher closed his shop. (Napoleon kijött a házból. de jelentésében pont ugyanaz. Having returned from abroad she decided to start a new life. Being afraid of the rain. Ez a típus sokban hasonlít a 10-es pont after-es mondataihoz: After watering the flowers she began to dust = Having watered the flowers she began to dust. Mivel elfogyott a jég. SZOROSAN MAGAMHOZ SZORÍTVA VITTEM KATIT TÁNCBA HOLDING HER TIGHT I TOOK KATE TO DANCE Itt is present participle (holding). hogy világossá tegye nézeteit. kiment hogy hozzon. Finding no money in the house the burglar smashed the place. Az üzletbe menvén balesetet láttunk. Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta. Having run out of ice. Előidejűséget (pl. függönyt tett az ablakra. Having run out of meat. . úgy döntött. hát az anyósához fordult. Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window. és én vittem táncba). Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától. they couldn’t afford to buy a house. miután meglocsolta a virágokat. Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába With the elections approaching the government is running out of time to settle its views. she went out to get some. hát bezárta a boltot.Itt is arra vigyázz.) Ha az ok időben megelőzi a fő aktust. she decided to stay at home. az első tagmondat. having + 3. és én vittem Katit táncba). hogy a participle-t perfect alakba rakod (having watered the flowers).: Having eaten the bone the dog asked for a cat. Nemcsak hogy hasonlít. hogy otthon marad. elkezdett port törülni) úgy tudsz kifejezni. Az idős hölgy a rendőrség felé tartott. hát mindent szétvert. Itt is arra vigyázz. Going to the shop we saw an accident. Miután zavarta a lányt a kukák látványa. ilyenkor az alanyok különböznek: Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him. Módhatározó funkcióban szerepelhet a past participle is: We were sitting there shocked by the sight of the accident. miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá. HÁT TÁNCBA VITTEM KATIT FEELING A BIT LOW I TOOK KATE TO DANCE Ez a fajta bevezető mondat okhatározói mellékmondat (miért. hogy új életet kezd. A férfi folytatta az ivást. Mivel szegények volta.

61 . A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen. aki azzal a férfival táncol? A könyvek. The patched jeans are hanging on the drying rope. a) Tehát előlről járul a főnévhez (vagyis megelőzi azt). illatve a past participle előlről. Present Participle (folyamatos melléknévi igenév: alvó. Ezt magyarul melléknévi igenévnek hívják. Nézd az alábbi mondatokat: Pl.nyávogó macska sleeping lion .pancsoló kislány mieuwing cat .felkelő nap galloping coroners . tanult. illetve past participle-re: Pl. togyogó): smiling lady . melyek az asztalon vannak.képzett ápoló smoked bacon . Ezek tulajdonképpen hiányos mondatok.füstölő Trabant splashing girl . síró. AKIT MEGCSÍPETT EGY MÉHECSKE. A megpucolt tűzhelyen van a rotyogó húsleves. Ismered azt a lányt. amelyik épp mos) singing dog .törött szív trained nurse . sokba kerültek. The mieuwing cat is sitting behind locked doors. A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja.megalázott nyuszi lost and found rabbit . megtalált. megérdemelt): broken heart .alvó oroszlán rising sun .mosó medve (a maci. A Participle tehát kétféleképpen érintkezhet a főnévvel: b) hátulról. The boiling meat soup is on the cleaned cooker. hogy a Participle-s szerkezet mellékmondattá válik. OTT TÁNCOL AZ IZGATÓ LÁNNYAL. melyek közül az elsőben a WHO IS/ARE/WAS/WERE. míg a másodikban a WHICH IS/ARE/WAS/WERE hiányzik a főnév és a Present Participle között. OVER THERE WITH THE EXCITING GIRL SMILING UNDER HER MOUSTACHE Megjegyzés: Kati táncba vitele ezen szerkezetek gyakorlásához nem tűnt megfelelőnek. A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül.éneklő kutya threatening letter . hogy: Do you know the girl who is dancing with that man? The books which are lying on the table were very expensive. vagy Past Participle hátulról támadja a főnevet. Az éneklő kutya a kimeszelt házban vonyít. amikor a present participle. égő.szopott gombóc patched jeans . mert egy mondat segítségével szerettem volna bemutatni azt. 1.vágtázó halottkémek washing bear . rívó.fenyegető levél 2. elveszett. oly formán.megfoltozott farmer humiliated rabbit . illetve a kislányt). AKI A BAJSZA ALATT MOSOLYOG THE WELL-KNOWN STAR STUNG BY A BEE IS DANCING. megalázott.mosolygó hölgy falling star – hullócsillag fuming Trabant . és eközben a főnév jelzőjévé válik. A mondat tulajdonképpen úgy is mondható. (A szerző) Fenti mondat azért sikerült ilyen monumentálisra.: The splashing girl is licking the smoked bacon.: Do you know the girl dancing with that man? The books lying on the desk were very expensive. amikor a Present.elveszett és megtalált nyuszi Egyszerű példák előlről támadó present. illetve hátulról támadja a főnevet (a sztárt.füstölt szalonna sucked dumplings . Part Participle (befejezett melléknévi igenév: lehullott.A JÓL ISMERT SZTÁR. The singing dog is whining in the whitewashed house. a) előlről. hulló. b) Most megismerkedsz azzal az esettel.

A kígyó. A lány. azonban a mellékmondat itt nem cselekvő.: This is a house built some hundred years ago. rablógyilkossággal vádolják. gyönyörű. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The man repairing my car is very good at his job. He is a man trusted by everybody. hanem szenvedő lett volna. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The photo taken of you is beautiful. illetve WHICH IS/ARE/WAS/WERE maradt ki a mondatból. Az utcán rohanó fiú. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sausages made in Hungary are very famous. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak. Hozd ide a borral teli flaskát. A fénykép. akit mindenki becsül. aki a sarkon áll? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Whose is the Trabant racing on Soroksári road? Kié az a Trabant. A kertben talált óra az enyém. He is a man who is trusted by everybody. A Magyarországon készült kolbász világhírű. A csótányok megették az összes ennivalót. ha rálépsz. amelyik a ketrecében beszélget. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The watch found in the garden belongs to me. A férfit. Példák: (Past participle-vel) Get me the flask filled with wine. amennyiben a főnév után szenvedő (passive) szerkezet következne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The man standing in front of the judge is charged with capital murder. Pl. mely évszázadokkal ezelőtt épült. mely rólad készült. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The cockroaches ate all the food left in the kitchen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bring me the parrot speaking in its cage. A fenti mondatok teljes mondatként így hangzottak volna: This is a house which was built some hundred years ago. aki az asztalnál ül. kiváló szakember. A férfi. (“lett építve”) Olyan ember ő. Példák: (Present Participle-vel): Who is the girl standing at the corner? Ki az a lány. javító iskolából szökött meg. mely a Soroksári úton száguldozik? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The girl sitting at the table is my sister. aki az autómat javítja. ami a konyhában maradt. megmar. (“becsülve van mindenki által”) Itt is WHO IS/ARE/WAS/WERE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. Hozd ide a papagájt. a nővérem. aki a bíró előtt áll. mely a fűben fekszik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The days spent in New York were amazing. Olyan ház ez. 62 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The boy running in the street escaped from a reform school.Past Participle-s mondatok is képezhetők ilyen szerkezetben.

így tehát többes számba is rakható. mely a magyarban megszámlálható. hogy többes száma kizárólag a megszámlálható főnevek tehetők. A többes számot az angol általában úgy képezi. hogy Például: Van két hírem. Adj néhány tanácsot. Vettem két darab bútort. Például: knife – knives wife – wives wolf – wolves half – halves leaf . valamit nem veheti föl maga elé az a határozatlan névelőt. b) megszámlálhatatlan. Vagyis a news szó elé a piece (darab) szót rakod be. Nyilvánvaló. Például: man – men tooth – teeth louse – lice woman – women goose – geese foot – feet mouse –mice az f. plate.media (hírközlő szervek) terminus .lives Van néhány olyan jövevényszó az angolban. Ez két főnévre érvényes: child – children ox . We don´t have much work to do.bases (alap) phenomenon . music. Például: table. happiness. 63 . weather stb. mely magával hozta a többes számát is. mert például anyagnév. Give me some good advice.data (adat) medium . illetve fe végű főnevek közül jónéhány esetben az f v-vé válik. Adtam neki egy jó tanácsot. Ide tartoznak olyan főnevek. girl. a good one and a bad one. akkor azt a következőképpen tedd: I have two pieces of news. vagy es jelet biggyeszt.phenomena (jelenség) beauty . mint: water. Például: advice (tanács) furniture (bútor) nonsense damage (kár) gossip (pletyka) news (hír) equipment (fölszerelés) homework (lecke) permission (engedély) fun (vidámság) information work (munka) Ha mégis úgy akarod közölni. Értékes információt adott. I bought two pieces of furniture. mely szó már megszámlálható. Nincs sok dolgunk. meat.termini (végállomás) basis .words Van azonban olyan eset is. amikor az s jelet fölveszi. így ezek különbözőek lehetnek. egy jó. amit meg tudsz számolni. ahol a főneveket nem tudod megszámlálni. beauty. meg egy rossz. car stb. iron. Ennek épp az ellenkezője az a csoport. hogy a főnév magánhangzó változással mutatja többes száma fordulását. lamp. Például: He gave me a valuable piece of information. gyűjtőnév stb.beaux (szépség) Vigyázz! Van néhány olyan főnév. Például: car – cars table – tables glass – glasses girl – girls egg – eggs word . az angolban azonban megszámlálhatatlan. hogy a megszámlálható főnevek csoportjába tartozik az. hogy a főnév után s. beer.leaves (falevél) life . amikor a többes számot en jelképezi. cockroach (csótány). I gave her a good piece of advice. love. air.79 APRÓSÁG 1. így hát nem kerülhet többes számba.oxen (ökör) Aztán előfordulhat az. Például: datum . FŐNEVEK ÉS AZOK TÖBBES SZÁMA A főneveket egy bizonyos szempontból két részre lehet osztani: a) megszámlálható. Ebből egyenesen következik.

Van néhány jó könyvem. Például: Are there any eggs in the basket? Can you see any money on the table? Are there any students in the classroom? Is there any wine in the flask? Van tojás a kosárban? Látsz pénzt az asztalon? Vannak diákok a teremben? Van bor a flaskában? Tagadó mondatok esetében some-ot soha ne használj. ha megszámlálhatatlan. ANY. uram? A some b) jelentése ugyebár az volt. melynek egyes száma megegyezik a többes számmal. ha a kérdésre igenlő választ vársz.) Egy kis bort. A példákból is láthattad. Nincs pénzem. vagy no szerepel. ha a kijelentő mondatot kérdőbe akarod tenni. There aren’t any cigarettes on the table. ha megszámlálható. helyette any. akkor egyrészt használhatsz szintén some-ot (ahogy néhány sorral feljebb látod). hogy a some elsősorban kijelentő mondatokban fordul elő. Valami férfi keresett ma reggel. Some man telephoned this morning. SOME. valamennyi b) valami(lyen). Valamilyen nővel beszélt. ebben az esetben a megszámlálható főnév se kerül többes számba. Például: Some songs were sung. Visszatérve a some a) jelentésére. Néhány dalt énekeltek. Nos. I ain’t got any money. I’ve read that story in some book. Nem hiszem. Any-t használj akkor. Van benne egy kis tej. hogy van tej a kancsóban. bár indőnként kérdő mondatban is szerepelhet. Sir? Kaphatok még kávét? Kérsz még sütit? Van egy kis pénzed? (Remélem. 64 . Például: fish sheep (birka) deer (szarvas) trout (pisztráng) Aztán van olyan. akkor some helyett any-t használj. Semmit nem kérdezett. 2. hogy valami(lyen). amit csak többes számban használnak: pl.Más: Van néhány olyan főnév. ha a mondat igéjét már tagadtad: Például: He didn’t ask me any questions. NO A some két alapvető jelentéssel bír: a) néhány. I’ve got some money in my pocket. ha pedig a feltételek nem adottak (vagyis nem tudod. hogy a válasz milyen lesz). I have some bread. Például: He was talking to some woman. police. (slang) I don’t think there is any milk in the jug. hogy van. Van egy kis (valamennyi) kenyerem. méghozzá akkor. I have some good books. illetve nem kerül többes számba. Nincs cigaretta az asztalon. Jön a rendőrség. Az a) esetben a some után következő főnév többes számba kerül. Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. There is some milk in it. Van valamennyi pénzem. Például: The police are coming. Például: May I have some more coffee? Will you have some cake? Have you got some money? Some wine.

No words come easy to me. nothing szavakra. (Nem szabályos a dupla tagadás miatt. hogy sok. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. vagy lots of szavakat használd! E kettő bármelyike szerepelhet akár megszámlálható. Nincs időm. Sok autója van? 65 . mint korábban volt. Nincs még egy olyan lány. Much-ra akkor van szükség. somewhere. a dupla tagadást kerüld. mert akkor dupla tagadás jönne létre. Egy szó sem jön könnyen. akár megszámlálhatatlan főnév előtt. I can see nothing in the corner. There isn’t anybody under the bed. Például: He has no friends. Has he got much leisure time? His son didn’t give him much trouble. de ha lehet. Nem látok semmit a sarokban.) Nincs alsóneműm. Például: Ain’t got no underwear. Sok hibát csinált. Valamit látok a sarokban. Például: He made a lot of mistakes. Ezekkel kapcsolatban ugyanaz a helyzet. nowhere stb. (HAIR) (Ez mind szép. Did he make many mistakes? He hasn’t got much leisure time. mégis egyre jobban terjed a dupla tagadás. much. Many-t használj megszámlálható főnevek előtt. Lots of és a lot of helyett használhatsz plenty of-ot is meg még másokat is. Vigyázz! Ha egyszer a mondat igéjét tagadtad. Sok autója van. anywhere. vagy anything tagadó mondatban: anything. His son gives him a lot of trouble. There is no girl like you.) Nincs pénzem. Ha a mondat kérdő. gondolj csak a something. illetve no összetétel előtagja is lehet. Sok szabadidőm van. Lots of money is spent on beer every year. Valaki van az ágy alatt. I can’t see anything in the corner. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. anything. little) A következőt jól jegyezd meg! Ha kijelentő mondatban akarod azt mondani. I have got lots of leisure time. Minden évben sokat költenek sörre. de az előbbi kettő a leggyakoribb. úgy any helyett no-t használj tagadó mondatban. ami nem megengedett. anybody. Például: I haven’t got no money. A some. Például: He didn’t make many mistakes. Nincsenek barátai. nobody. ha a főnév megszámlálhatatlan. no-t nem használhatsz. There is somebody under the bed. Például: I can see something in the corner. Is there anybody under the bed? There is nobody under the bed. A fia sok bajt okoz neki. Senki nincs az ágy alatt. few. Például: somebody. a lot of. akkor az a lot of. Van valaki az ágy alatt? Senki nincs az ágy alatt. any. elsősorban Amerikából kiindulva. Has she got many cars? Nem vétett sok hibát. s a főnevet tedd többes számba. She’s got a lot of cars. és természetesen ez nem is tehető többes számba. Megjegyzés: Noha szabálytalan. 3. vagy nothing Persze ilyen előtaggal egyéb szavak is léteznek. SOK és KEVÉS (many. a many és a much használata javasolt. mint te. I have no time. vagyis kijelentő mondatban: something kérdő mondatban: something.Amennyiben a mondat igéjét nem tagadtad. Nem látok semmit a sarokban. vagy tagadó.

Annyi baja van a kocsijával. vagy little. ha egy bizonyos csoport összes tagjáról van szó. Kevés embert láttunk ott. Kevés levelet írtam.Kijelentő mondatban is many/much-ot kell használni abban az esetben. 4. Túl sok ember áll a tűz előtt. Nos. We saw a few people there. vagy pedig Kevés pénzem van. hogy kevés. each) A három fent látható szó közül az all két jelentéssel bír: a) az összes. kérdő és tagadó mondat között. A gyár összes dolgozója egyesüljön. mint a many/much esetében. as. b) egész. Az összes sört meg akarod inni? Láttad. ha azt mondod: Van egy kevés pénzem. ha pedig few. (a világon) Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden. ha a few. We saw few people there. akkor van egy kevés valamiből. Mindkét típusú főnév (megszámolható. illetve little előtt. Az összes ember énekelt az utcán. I love all the girls. I’ve got as much as two forints. Kevés időm van. All the people in the street were chanting. nem megszámolható) elé teheted az all szót. ÖSSZES. hogy miért tettem zárójelbe az a határozatlan névelőt (magyar jelentése: egy) few. hogy az all szó előtt leginkább the határozott névelő szerepelt. vagyis az egyik (mégpedig az (a) few) vonatkozik vonatkozik megszámlálható főnevekre. rather stb. (a) little. Ezt akkor tedd ki. All children like chocolate. MINDEN (All. Nézd az alábbi szembeállításokat: Például: All the workers of the factory should unite. I’ve got a little time. Például: I wrote a few letters. nem kell the. ha valamilyen módosító szó áll a sok előtt. Megírtam néhány levelet. Annyi mint két forintom van. I’ve got little time.. Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott. Van egy kis időm. A helyzet ugyanaz. There are too many people standing in front of the fire.. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. Láttunk ott néhány embert. hogy valamiből az összes. Az összes létező gyerek szereti a csokoládét. Ha a világ összes valamijéről akarsz beszélni. de mindenkinek Nederlanden. Például: so. Nos azért. míg az (a) little megszámlálhatatlanokra. Nos ez a szó az angol nyelvben is létezik.. too. ha azt akarod kifejezi. Do you want to drink all the beer? Az összes pénzem eltűnt. Bizonyára fúrja az oldalad. Nincs azonban különbség kijelentő. Az összes lányt szeretem. He had little trouble. Például: He’s got so many problems with his car. 66 . every. mert magyarban is mást jelent. Did you eat all the bacon? All his dreams were turned into ashes. A világ minden dolgozója egyesüljön. very. He had a little trouble. A sok ellentéte köztudomásúan a kevés. Kevés baja volt. All workers should unite. méghozzá kétféle formában: (a) few. vagyis mindháromban e két szó jelenti azt. Volt egy kis baja. akkor kevés van valamiből. I wrote few letters. Például: All my money was gone. how. kinek gulden. (egy bizonyos körben) I love all girls. illetve a little szerepel a mondatban. (that’s an ad) Kinek dollár. All the children in the class like chocolate. Az összes lányt szeretem..

Either road will take you to Rome. 5. Old Deutoronomy sits in the sun every market day. There are big houses on either side of the road. I enjoy each day of my freedom. Például: Neither sentence is correct. A both állhat magában a főnév előtt. sem azt.minden egyes. Sem ez a mondat. hogy egész. 67 . Az every.. Minden egyes macskával külön beszéltem.minden. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem. Ha az all-t ilyen értelemben akarod használni. egész nap. sem azt.. I spoke to each cat separately. Például: Both girls are pretty. each . illetve az each jelentése sokban hasonlít egymásra. Egész éjjel rólad álmodtam. hogy csak megszámlálható főnév előtt használhatod. Éjjel-nappal dolgozom. úgy a főnév egyes számba kerül. Both the girls are pretty. erre meg arra. Választhatod ezt a csokrot.) Ez a regény is tetszett. Mindkét lány csinos. You can choose either bunch. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. I was dreaming of you all night. meg az is Rómába vezet. Sem ezt a filmet nem láttam. Every member of the TSZ was present. meg az is? Nem láttam sem ezt a filmet. I work all night. Vagyis pl. Amennyiben az either és a megszámlálható főnév közvetlenül egymás mellett van. Kizárólag megszámlálható főnevek előtt használd. Ezenkívül a the használata is igen ritka az all. I did not see either of the films. Ez az út. Mindkét lány csinos. akár azt a narancsot elveheted.. hogy kint vagyok. egész éjjel stb. A vén főmacska minden piaci napon a napon üldögél. vagy azt is. vagy az b) ez és az. A both jelentése: mindkettő. Sem ez a mondat. Egész nap aludtam. Both of the girls are pretty. Tehát összesen két dologra vonatkozik. Például: I was sleeping all day. de tehetsz utána the-t is. magyarra mindkettőt minden (egyes)-nek fordítsd. Nem láttam sem ezt a filmet.. A téesz minden tagja jelen volt. Did you like either of the novels? I did not see either film. I work all day. Például: You can take either orange. Most. vagy akár of the-t is. úgy a főnév többes számba kerül. (Virágcsokrot természetesen. Megjegyzés: Az either. Nyilvánvaló..az összes + egész every . illetve neither egyéb jelentéseivel később még találkozni fogsz. Mindkét kocsi tetszik. illetve a főnév között. I saw neither film. Akár ezt. Everybody was Kung-Fu fighting. Mindenki verekedett. BOTH. NEITHER Ez viszonylag egyszerű téma. de a főnevet ne tedd többes számba! Például: Now that I’m out of prison. A neither tulajdonképpen az either negatív vetülete. I spent all the afternoon in the company of two camels. sem az nem jó. a szabadság minden egyes napját élvezem. Összegezve tehát: all . I like both these cars. meg azon is. következésképp ugyanazon regulák érvényesek rá. Az either szó jelentése: a) ez. sem az nem jó. Mindkét lány csinos. sem azt. a főnév többes számba kerül. Neither of the sentences is correct.Az all másik jelentése az volt.. akkor a megszámlálható főnevet ne rakd többes számba. EITHER. Ha a kettő közé befurakszik az of the.

highest. beszédben csak a szövegkörnyezetből derül ki (vagy nem derül ki). mint valakinek a valamije.) Az angolban két lehetőség van: a) -er. A következő mellékneveknél használd ezt a formát: a) pl. big . d) megszilárdult kifejezésekben. úgy az aposztrof(‘) a többes szám utáni s után jön írásban.egy percnyi séta Hell´s Angels .legokosabb stb.szebb . -est. mérték. Amennyiben a birtokos többes számban van. Ilyenkor a szórend a magyarhoz képest fordított.higher . b) of segítségével. illetve valaminek a valamije. Of-ból lehet annyi. a) ha a birtokos (tehát akié) személy b) ha a birtokos (tehát akié) kis állat c) idő-. The tough guys’ guts.bigger – biggest short . sőt valaminek a valakije. bizonyára hallottál már róla. például: Mari néni férje sógorának pipájának karimája. kifejezésekben. most… Az a) esetben tehát a melléknévhez -er.okosabb . Fenti szerkezetet kétféleképp alkothatsz: a) ‘s segítségével. b) more…. Például: The boys’ money.stb.Pokol Angyalai Stone’s throw . vigyázz azonban arra. illetve -est képzőt kapcsolsz. mely fentebb nem szerepelt (vagyis tárgyakét stb. mint bb.A Halál Kapuja Láttad. (Szép .shorter – shortest 68 . hogy a sorrend a magyarral megegyezik. célszerű vegyes birtokviszonyt használni (s’ + of). amennyit akarsz. MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A melléknév szófaját nem vizsgáljuk.). A kemény legények bátorsága. A fiúk pénze. Például: The handle of the door of the room The lover of Joe’s wife a szobaajtó kilincse Joe feleségének szeretője 7.6. esetleg valakinek a valakije. Father’s hat Cat’s eyes – macskaszemek 1 minute’s walk . vagyis elől a bitokos utána a birtok. A fokozás a magyarban annyi. 10 minutes’ walk.egy méternyi távolság Death’s Door .legszebb.A patkány kicsinyei 1 meter’s distance . BIRTOKVISZONY (‘s. Például: the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Amennyiben többszörös birtokviszony van. illetve leg…bb. hogy lehetőség szerint az ‘s csak egyszer szerepeljen a mondatban.: egyszótagú mellékneveknél (a kiejtés számít!) nice – nicer – nicest high . of) A birtokviszony annyit tesz. Of szerkezet segítségével képezz minden olyan birtokviszonyt. okos .kőhajítás Az első szerkezet a következő esetekben használható: Például: Joe’s girlfriend The boss’s secretary The rat’s babies . A fenti mondat fordítása: The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband. 10 percnyi séta.

more talented .further .most famous talented . melyek rendhagyósága a fokozás módjából következik. mint vártam.lattest (utóbbi. vagy a legolyanabb.most beautiful famous .better . You are as obstinate as a mule. more….least well .less .later .de csakis tagadó mondatban . Tudnod kell még. mint.most little .best far .: But she is not so pretty as you think.luckier – luckiest merry . vagy olyanabb mint. De hiszen ez a meccs nem olyan jó. melyek fenti csoportok egyikébe sem tartoznak. hogy vannak olyan esetek. mint gondoltam. Itt arról van szó.b) pl. véghangsúlyos mellékneveknél.furthest (további) late .cleverer .more famous .more beautiful .worst much/many . De hisz nem olyan szép.elképzelhető a not so … as összehasonlítás (a mondat hangsúlya ilyenkor a not szócskán van). mint a farkas. A fokozás után megnézzük az összehasonlítást.farthest (messzebb) late . mint egy öszvér.merrier – merriest heavy .: clever .most talented E két kategórián kívül aztán vannak a rendhagyó melléknevek. Nem olyan okos.more .politest Mindazon melléknevek.shallower – shallowest e) kétszótagú. hogy valami olyan.heavier . Pl.: polite . ez ügyben fordulj az instruktorodhoz. legutóbbi) Ennyit a fokozásról.politer . Például: beautiful . Olyan makacs vagy. illetve most… módon fokozódnak. Olyan éhes vagyok.latest (később) far . Az alábbiakban megpróbálok teljes listát adni: Például: good .best bad .: alapfokú összehasonlítás (as…as) I’m as hungry as a wolf.farther . Vigyázz! Beszédben az as szócskát hangsúlyozatlanul mondd! Néha .latter .cleverest d) kétszótagú ow-re végződő mellékneveknél pl.better .narrower – narrowest shallow .happier – happiest lucky .: narrow . Angolban ez a következőképpen fest: a) Pl. But this match is not so good as I expected.heaviest c) kétszótagú er-re végződő mellékneveknél pl. He is not as clever as I’ve thought. mint gondolod. 69 . pl. melyek kivételnek számítanak.worse .: kétszótagú y-ra végződő mellékneveknél happy .

amit csak kapni lehetett. Olyan úton mentek. Nem olyan ember. Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. A tej egészséges. NÉVELŐK (Articles) A magyarhoz hasonlóan az angol is két fajta névelőt ismer.b) középfokú összehasonlítás (középfok + than) Domborúbb vagy.the.a. My car is better than any other car. Az én házam nagyobb. Az én kocsim jobb. Az arany (általában az arany) értékes fém. Gus is the cleverest cat in the cat society. magyarban ilyenkor nem egy. mely hegyek között kanyarog. Az a nagy fiú operaénekes. Do you study the guitar? 4. mint a Csillagfény. amikor a magyar kifejezés fordításakor az angolban nem olyan névelőt kell használni.: Határozatlan névelőt (a. amit valaha hallottam. illetve an. mint a nap? My house is bigger than yours. c) Felsőfokú “összehasonlítás” (the + a melléknév felső foka) You are the most beautiful girl I have ever met. soha ne használj határozott névelőt. mint Amandáé. A cigaretta tönkreteheti az életed. a) határozott névelő . They walked along a road winding among rolling hills.: He is not a man to desert his friends. This disco is not better than Starlight. A macska egeret eszik. ha azon játszol. Tanulsz gitározni? Pl. Olyan kérdést tett föl. De a te házadban több a csótány. 70 . most azonban csak azon eseteket vesszük sorra. amikor a megszámlálható főnévről valamilyen leírást közölsz. 3. Isn’t she more beautiful than the sun? Nem szebb. Ez a legjobb pop zenekar. A legszebb virágot adtam neked. an) használj foglalkozás nevek előtt. megszámlálhatatlanok esetében pedig nem használ névelőt. Cats eat mice.: A horse is a big animal. Borzalmas angol tanár vagyok. amire nem tudtam válaszolni. I am a terrible English instructor. Gold is a valuable kind of metal.: That’s the best pop group I have ever heard. Milk is healthy. A ló (általában a ló) nagy állat. tanulsz stb. You are the laziest boy in the world. I gave you the nicest flowers I could buy. Pl.: You have a more beautiful figure than Bo Derek. olyan szó előzi meg a főnevet. mint az enyémben. She is a talented singer and a ballet dancer. 2. hanem ilyen. Határozatlan névelőt (a. Pl. 8. But there are more cockroaches in your house than in mine. A hangod mélyebb. Ilyenkor az angol vagy határozatlan névelőt használ (ha a főnév megszámolható). Pl. Te vagy a legszebb lány. Te vagy a világ leglustább kölyke. Ez a disco nem jobb. úgymint: b) határozatlan névelő . mint Bo Derek. mint a tied. 1. an) használj olyankor. A ló nagy állat. mint a magyarban. Autószerelő. He asked me a question which I could not answer. mint bárki másé. That big guy is an opera singer. Határozott névelőt (the) használj hangszerek neve előtt. Cigarettes may ruin your life. akivel valaha találkoztam. Pl. Horses are big animals. aki cserbenhagyja a barátait. vagy többes számba teszi a főnevet. Pl. Ha egy dologról általában beszélsz. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. He is a car mechanic. A névelők használatáról tucatnyi oldalt lehetne megtölteni. Tehetséges táncos és énekes.: Can you play the piano? My daughter is studying the violin. Your voice is deeper than Amanda’s.

The world looked so different in the afternoon. At night she feels so lonely. prison. A gyerekek iskolában vannak. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg. At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. 8. an) használj. There are cockroaches marching in the school. és láttam.) Pl. Napszakok nevei előtt hol kell határozott névelőt (the) használni.the inflation in Hungary. A beteg ágyban van. bed . Az ipar gyorsan fejlődik a múlt század óta. Éjszakánként olyan magányos. church. At sunset the land turns into red. The church was built in the last century. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol. Éjfélkor hang sem hallik a járda felől. hol nem. The love of the boy turned into bitter disappointment. akkor kell egy darab the. Egy rendőr élete teli van kalandokkal. A fiú szerelme keserű csalódásba fordult. The inflation of the 30s was a basic reason for World War II. mint régen a pestis volt.: Industry has been developing rapidly since the last century. Délután egészen más volt a világ. Az ágynemű nem az ágyban van. afternoon. Inflation always turns up in cyclical periods. Life is a world of puppets. A példákból majd minden kiderül. A következők előtt kell: morning. Bábszínház az élet. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik. (Pl. 7. Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago. At midnight there are no sounds from the pavement. A 30-as évek inflációja alapvető oka volt a második világháború kitörésének.) Használj viszont előttük határozott névelőt (the). The industry of Hungary is developing. The bedclothes are not in the bed. ha a főnév megszálmlálható + egykét kivételes esetben akkor is. Felkiáltásoknál (Micsoda nő!) határozatlan névelőt (a. The sick man is in bed. Pl. Bizonyos intézmények nevei előtt általában ne használj névelőt. The life of a policeman is full of adventures. hanem a tárgy mivoltára gondolsz.: school.: I woke up in the morning and found the world turned upside down. A templom (mint épület) a múlt században épült. (Pl. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years.: inflation . Napnyugtakor vörösbe borul a táj.: What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you’ve made! What a pity! What a shame! What a surprise! Milyen hideg nap! Micsoda gyönyörű lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda idő! De: What weather! 6. Minden vasárnap templomba megyek. akkor ne használj névelőt. amennyiben nem az intézmény mivoltára.ez utóbbi nem intézmény.5. hogy a világ a feje tetejére állt. Magyarország ipara fejlődik. A többi előtt nem. ha viszont valaminek a valamije az a fogalom. A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára. hospital. Pl. evening. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat.: The pupils are at school. Ha egy elvont főnévről általában beszélsz. In the evening he always lies in bed thinking of escaping. ha az megszámlálhatatlan. Reggel fölébredtem. (mint épületet) 71 . Everything was calm at dawn. Pl. Csótányok masíroznak az iskola épületében. A szerelem nehéz ügy. Hajnalban minden csendes volt. Love is problematic. I always go to church on Sunday mornings.

If only you didn’t behave like a stranger. ha a cselekvés nem valósult meg. Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat egyféleképpen képezhetsz: 1.: 2.: If only I had done my best to make you happy. Természetesen bárcsak típusú mondatokba -hat. Pl. Pl.(De úgy viselkedsz) Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. I wish he hadn’t drunk so much last night. b) Bárcsak írnál már. ha a kívánság megvalósulhat. b) Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat. a) Bárcsak eljönnél típusú mondatokat kétféleképpen alkothatsz. If only we would start sooner.: I wish you would write me a letter. Pl. Pl. A feltételes mondatokhoz hasonlóan itt is meg lehet állapítani szinteket. Használati utasításként csak annyit. Az első (1.) Bárcsak korábban indulnánk. I wish you could drive faster. -het is tehető. I wish you would telephone me.: I wish you could come to see me. hogy fogsz írni. BÁRCSAK Bárcsak kezdetű mondatokat angolban I wish. Pl. hogy boldog légy.9. (De nincs rá esélyem) Bárcsak itt lennél.) esetet akkor használd. I wish I could have helped you. csak siettetni akarom. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. mindegy. (Tudom. Bárcsak tudtam volna segíteni. alak I wish you would come sooner Bárcsak jönnél már. 72 .: I wish/if only + past perfect I wish you had come here. I wish you weren’t so unhappy. Pl. (De reménytelen) Bárcsak tavasz lenne. could segédige használatával. I wish you were here. If only it was spring. mégpedig kettőt: a) Bárcsak eljönnél. hogy a kettő közül melyiket használod. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este. (De az vagy) A második (2. Bárcsak szeretnél. ha a kívánságod puszta kívánság marad. vagyis annak megvalósulására nincs esély. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni. I wish/if only + would + ige 1.) szerkezet használata akkor válik szükségessé. Bárcsak mindent megtettem volna azért.: I wish you loved me. és te mintegy nosztalgiával gondolsz a múltra. Bárcsak eljöttél volna. (De tél van) Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen. Pl. hogy akkor válik szükségessé e szerkezet használata. illetve if only vezet be. Bárcsak csörögne már a telefon.: I wish/if only + simple past I wish I knew Bárcsak tudnám. te csupán csak gyorsítani szeretnéd annak realizációját. 1.

Gyerekkorában gyakran mászott fára. hisz a mondat után egyszerűen odateszi az ugye szócskát. ez az ugye kérdésben can’t-tá válik. can’t you? Tudsz úszni. ha ugyanis a főmondat I am-mel kezdődik. ugye? Elment Spanyolországba. Például: Let’s go to bed. a you. would) Amikor olyan cselekvéseket akarsz kifejezni. nem? 73 . aren’t I? Hülye vagyok. Valaha 20 cigarettát szívott naponta. jó? Többes szám első személyű felszólításoknál (Let’s go) az ugye-kérdés shall we. Amennyiben a főmondat segédigéje tagadó volt. I used to go to this school. Például: Come with me. can he? You like rats. Például: You love me. Did you use to live in this house? Ebben a házban éltél? He used to smoke twenty cigarettes a day. does she? He went to Spain. When he was a child he would climb up trees. és viszonyra is utal a múltban. Például: I am studid. Mindig korán kelt. didn’t you? Szerettél. used to. és reggeli előtt sétált egyet. can’t he? You will come here. Például: You can swim. Például: You can’t swim. UGYE KÉRDÉS A magyar nyelvben igen egyszerű dolga van annak. nem? You loved me. és utána jön a főmondat alanya. didn’t he? Joe lát. Ilyenkor az ugyekérdés nem amn’t I. és ma már nincsenek úgy. I used to go to the races. jó? Példák mindenfajta ugye-kérdésre: Joe can see.szokott (manapság) Used to tagadása és kérdése did segédigével történik. míg a used to ezenkívül állapotra. melyek a múltban történtek. nem? Nem tud autót javítani. ugye? Te szereted a patkányokat. s utána jön a főmondat alanya. Vigyázz! Nehogy eszedbe jusson szoktam jellegű mondatokat use to-val fordítani. aki ilyen jellegű kérdéseket akar föltenni. nem? Felszólító mondat ugye-kérdése will you.valaha (és ma már nem) usually . hogy a would múltbeli ismétlődő cselekvéseket fejez ki. My husband used to take me to the disco every Saturday evening. I love you). nem? Semmit nem iszik. can you? Nem tudsz úszni. 11. used to . Ebbe az iskolába jártam. ugye? Ha a főmondatban nem volt segédige (pl. ugye? A főmondat segédigéje can volt. ugyanis a főmondatban szereplő segédigét a mondat végén ellenkezőjébe kell fordítani. They didn’t use to work here. Valaha lóversenyre jártam. A kettő között a különbség az. don’t you? Szeretsz. shall we? Bújjunk ágyba. Nem dolgoztak itt. illetve would segédige használatos.10. úgy az ugye kérdésben állítóvá válik. vagyis példánkban a DO-t. won’t you? He can’t repair cars. nem? Ez a szabály egyetlen egy esetben változik meg. az ugye kérdésben az igeidőnek megfelelő segédigét kell használni. Angolban az ugye mindig a főmondattól függ. A férjem valaha minden szombat este discoba vitt. Simple Past főmondat esetében (I loved you) nyilvánvalóan DID lesz az ugye-kérdés segédigéje. Például: He would rise early and take a walk before breakfast. nem? Idejössz. don’t you? She doesn’t drink anything. VALAHA (used to. hanem aren’t I lesz. will you? Gyere velem.

Egyrészt hogy-nak lehet magyarra fordítani.ezért present perfect) It looks as if the thieves got in through the window. alakja állt. nem? Nem vagyok valami eszes. és amit csináljon múlt időben (2. Inkább aludj. mustn’t he? Wait here. Úgy néz ki. Úgy néz ki. am I? Let’s look at mankind.K. Úgy néz ki. Menj inkább villamossal. Inkább aludnék. b) inkább te csinálj valamit (vagy ő csináljon valamit. Vagyis az elsőben a would rather után az ige 1. Inkább busszal mennék. He would rather die. alak) van. does she? You ain’t loaded. didn’t he? I am very clever. will you? He lapped it up. I would rather you took a tram. de: a) inkább én csinálnék valamit. hogy mindjárt esik. b) I would rather you ate . Inkább ne fontoskodj! 13. isn’t there? We will enter in the era of infinite possibilities. Úgy tűnik. HOGY (As if/as though) Mint címéből is következtethetsz. nem? Belépünk a korlátlan lehetőségek korába. mi? Oly sok a gonoszság a földön. Például: It looks as if it’s going to rain. I would rather take a bus. nem? Várj itt.) a) I would rather eat . MINTHA. nem? Judynak nem kéne így viselkednie. igaz? Nézzük az emberi nemet. don’t you? He didn’t understand it. hogy mindjárt rosszul lesz. did he? Sit down. jó? Ne bánts. It looks as if the car has hit a tree. jó? Fogd be a szád.? 12. Például: I would rather sleep. (mert most össze van törve . will you? A lányok nem jöttek vissza. didn’t he? She doesn’t like tearjerkers. shall we? He must cross the river. It looks as if he’s going to be sick. úgymint: Mindkét típusú mondat would rather-rel képződik. will you? Don’t hurt me. az as if/as though egyszerre két jelentéssel is bír. nem? Bolondnak nevezett. nem? Nem értette. hogy az autó nekiment egy fának. INKÁBB (would rather) Kétfajta inkább jellegű mondat létezik. Úgy tűnik. hogy csináljon valamit. hogy ő a legszebb lány a partin. Tehát a főmondatot It looks vezeti be. She looks as if she is the most beautiful girl at the party. Most nézzük az első esetet. jó? Bevette. Úgy néz ki. ugye? Van valami a sarokban. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. Inkább meghalna. won’t we? Judy shouldn’t behave like that. ugye? Nem vagy vastag. jó? Hiszel nekem. nem? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. nem? Most már fejezd be. nem? Nagyon okos vagyok. will you? Shut up. aren’t I? I am not very clever. shall we? You believe me. It looks as if he’s going to give up his job.The girls didn’t return. did they? There is something in the corner. are you? There is so much wickedness on earth. jó? Reméljük a legjobbakat.Inkább ennék. O. will you? Let’s hope for the best. I would rather you slept. ugye? Ülj le. I would rather you didn’t make a fuss. akit inkábbok. isn’t there? Finish it.Inkább egyél. should she? He called you a fool. míg a b) típusú mondatban az ige elé tettük azt. 74 . és utána jön az as if/as though + going to/will + present tense / present perfect / simple past Mindig a szituációnak megfelelő időt használj! A példákból majd magad is rájössz. ilyenkor általában look (úgy néz ki) ige után áll. jó? Át kell kelnie a folyón.

Azt hiszem nem is mondtam. Például: It was as though the world had turned upside down. NINCS IGAZAD jellegű mondatok Erről azért érdemes néhány jó szót szólni. és a második tagmondat kérdőszava (tehát példánkban a hol) kerül a do you think elé. I don’t think I like you. I don’t think. hogy igazad van-ná kell alakítani. Nem gondolkodom. Úgy beszél. Olyanokra gondolok.? Mit gondoltál. “Elmenjünk” típusú mondatokat. I don’t think I’ve heard that. mit mondtál? Azt gondolod.. I didn’t think you were there. “kérdő-felszólító” szerkezetet akarsz kapni. Úgy nézel ki. vagyis “Elmenjek?”. Azt hittem.? lehet. mintha megfenyegették volna. mi ez? Mit gondolsz.. KI VAGY? jellegű mondatok Számos olyan mondattal találkozhatsz. illetve we után. MIT GONDOLSZ. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? 75 . Például: I don’t think he loves women. (Természtesen mintha értelmű szerkezeteket is bevezethet look. -NYUK. AZT HISZEM.) 14. s a mondat második fele egyenes szórendbe kerül. Vagyis a címben szereplő mondatot már eleve magyarba Nem hiszem. I don’t think I’ve said it. Azt hiszem ezt nem hallottam. nem voltál ott. amelyik tulajdonképpen két kérdő mondat egymásba keléséből keletkezett. therefore I am. mint: Mit gondolsz? Hol a macska? . hanem Mit mondott. hogy én Róbert bácsi vagyok? 15.Mintha értelemben az as if/as though után általában past perfect áll. Olyan volt. 16. hogy a Mit gondolsz mit-je a mondatból kiesik. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. hogy van az anyósom? Mit mondtál.. I don’t think I like this place. hogy szereti a nőket. -NYAK. You look as if you hadn’t eaten for days. A macskás mondat tehát így hangzik angolul: Where do you think the cat is? A mondat első fele természetesen nemcsak Mit gondolsz. és így lefordítani: I don’t think you are right. -NYEK.. mikor beszélhetek veled? Mit gondolsz. hol a macska? Az angolban az ilyen típusú mondatoknál arra vigyázz.. Az ugyanis a helyzet. Például: When do you think I can talk to you? What do you think this is? How do you think my mother-in-law is? Where did you say she hid my whisky? Who did you say you had met? What did you say you said? Do you think I am Róbert bácsi? Mit gondolsz.Mit gondolsz. ha ún. Nem hiszem.. He speaks as if he had been threatened. a második felét az angol mondatnak nem tagadhatod. kizárólag az elsőt. tehát I.. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely. hova dugta a whiskymet? Mit mondtál. tehát vagyok. mintha a világ a feje tetejére állt volna.? stb. hogy a magyar mondattal ellentétben. -NYÜK “képző” Egyes és többes szám első személyben. Például: Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek. mintha már napok óta nem ettél volna.? Mit mondasz. pontosabban előtt shall segédigét kell használni.. kivel találkoztál? Mit mondtál. mert meglehetős hibaforrás.

és egyszer a patkányt. Ilyenkor az “I want”.. too. SEM. IS. Probléma akkor adódhat. Ennek megfelelően kétfajta képzés létezik: a) Cats like parrots and rats. vagyis én akarom. We drove home.. 76 . Lineáris szeretetnél tehát a too (is) szó kerül a mondat végére. He likes winter and summer. képzése angolban némiképp bonyolultabb. hogy föladd a levelet. mint “Azt akarom.SEM Az is magyar kifejezés kétféleképpen szerepelhet egy magyar mondatban (s így az angolban is). AZT AKAROM.. vagyis “Le akarok ülni” típusú mondatok képzése már nem okozhat gondot. Azt akarod. ami azt jelenti. 19. hogy ő menjen vásárolni? Szeretnéd. vagy “would like” (szeretném) kezdetű szerkezet után tedd be a második tagmondat alanyát (pl. hogy. A “szeretnék” (I would like) kifejezés mellett létezik egy másik. Szereti a telet és a nyarat is.. ha olyan jellegű mondattal találkozol. másrészt pedig a patkány. YOU). A feltételes mondatokhoz hasonlóan. hogy az It is time. Például: They want me to dance. SEM. Azt akarják. alakban. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette. hogy táncoljak. ha megmutatnám? Azt akarom. Van kedved leülni a hideg padlóra? Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát. Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? 20.IS. azaz szerette egyrészt a macska. too. It’s high time we sat down to lunch. melynek magyar fordítása körülbelül: “Kedve van csinálni valamit. s ezután következik a TO + Infinitive. hogy leüljünk ebédelni. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is. Itt az ideje. Például: It’s time we began a new life. Például: I was out to dance last night and so was my wife..” típusú mondatot is lehet kötőmóddal képezni. míg közrefogó szeretetnél a so + segédige + új alany alkotja a szerkezetet. HOGY TE CSINÁLJ VALAMIT “I want to sit down”.. HOGY. It’s high time you posted the letter. hasonló érzelmeket kifejező szerkezet. KEDVEM VAN. Legfőbb ideje.” Pl: I feel like dancing. Do you really feel like hanging about in Manhattan? Kedvem van táncolni. A kétféle szerkezet így néz ki: a) A macska szereti a papagájt és a patkányt is. Legfőbb ideje. vagy It is high time (“legfőbb ideje”) után következik az alany. hogy új életet kezdjünk. Az előbbi mondatban a macska lineárisan szerette egyszer a papagájt. IDEJE. b) Cats like parrots and so do rats. 18. b) A macska szereti a papagájt és a patkány is. hogy menj közelebb. and so did Joe. vagyis a főnévi igenév (“to sit down”). A másodikban a középen lévő papagájt két oldalról szerették. a feel like + ing.. hogy te csinálj valamit. majd az ige 2. It’s time you married Judy. az “Ideje. Do you feel like sitting on the cold floor? He feels like spending a night at a station.. és csókold meg. hogy leülj”. Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him.. hogy elvedd Judyt..17. Itt az ideje. IS.

míg meg nem közelítetted a nyuszit. A két fenti példamondat tagadó alakban a következőképpen fest: Például: Cats don’t like parrots and rats. He didn’t go in until he had been given permission. nem használhatsz jövő időt. Nem veheted el azt a nőt és a barátod sem. akkor until után Present Perfect-et használj. Nem szabad lőnöd. You can’t marry that woman and neither can your friend. Pihennünk kell majd miután kocogunk. hanem sem szerkezetet akarsz alkotni. either.amint.. He was accustomed to neither cold nor fog. vagy nor.amikor. úgy leggyakrabban Past Perfect követi. vagy azt is. He didn’t look worn out and unhappy either. Ua. Például: You may not eat until you have washed your hands. hogy a bevezető kötőszó lehet: when . míg el nem magyaráztam neki. melyek a jövőre vonatkoznak. When I grow up. Az időhatározói mellékmondatot egyébiránt onnan ismered föl.. Neither he nor his lodger complained of the circumstances. megadom. a Future Perfect kivételével persze. Mihelyst beérünk az alagútba. Ua. vagy Present Perfect-tel utalnak a jövőre. ami időhatározói mellékmondatokban nem alkalmazható. Azért kell külön szólni róla.is..sem pedig neither. either. either. hogy utána általában valamilyen perfect igeidő használatos. mint az előbb.. Nem hiszek se magának. És még valami: az until-es tagmondatban soha nem tagadhatsz.mihelyst.. mint az előző. míg a so helyett a neither. Tűzoltó leszel.nor segítségével fejezi ki önmagát. hogy időhatározói mellékmondatokban. I’ll return your kindness.. vagy katona. A honvéd nem tisztelgett az őrmesternek és a tábornoknak sem. She didn’t take off her boots and her dress. The private didn’t salute to the sergeant and the general. Én nem rúgtam ki magát és a főnököm sem. csak a sem-et kifejező szó lesz más. Nem ment be.miután. Pl: When I have money. sem a ködhöz. I’ll give it back.mielőtt. 21. Ha a mondat a jövőre utal. We shall need a rest after we’ve been jogging. Vagyis a too helyet bejön az either. Nem értette. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem. sem az albérlője nem panaszkodott a körülményekre. Le kell ülnünk még mielőtt a lámpák kialszanak. amíg nem adod vissza a pénzem. You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. I don’t believe either you or your wife. as soon as . Az mégpedig. Nem volt hozzászokva sem a hideghez.Amennyiben nem is. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem.or. he will try to kill you We will have to take our seats before the lights go out. de így is lehet képezni.. You can take either this or that. se a feleségének. 77 . Cats don’t like parrots and neither / nor do rats. until . He didn’t understand it until I had explained it to him.. Az ilyen szerkezetek jelen idővel. ugyanúgy kell eljárni. Ha nagy leszek. As soon as we get into the tunnel. IDŐHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK Az előző fejezetben már érintettem. míg engedélyt nem kapott. before . A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnője sem. A címben szereplő magyar szó angol megfelelője az until. a sem. He didn’t look worn out or unhappy. I didn’t fire you and neither did my boss. Nem ehetsz. Például: You will either be a fireman or a soldier. ha a múltra vonatkozik. 22. after . My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby. Például: Amennyiben párosan jelentkezik az is. úgy az either. megpróbál majd megölni. Sem ő. Egy szót sem szólok hozzád. Elveheted ezt is. Ha lesz pénzem. I believe neither you nor your wife. meghálálom. AMÍG.. mint az előbbiekben. mint ahogy a példákban is láttad. Például: I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt. míg meg nem mostad a kezed. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem.. as . mert egy-két sajátos vonása van.ameddig stb.

He happened to inherit some million dollars. Vagyis a fenti mondat fordítása: I happened to be walking in the street when... Például: I’ve got used to working at night. amikor. Például: You have hardly worked today. Mindennapi életed során gyakran előfordul. ami azt jelenti. HOZZÁNK Arra vigyázz nagyon. Keményen dolgoztál ma. Ez igen súlyos hiba. és odamegyek hozzájuk). vagy kihez. hogy Elmentem hozzájuk. Ha nem személyes névmással fejezed ki azt. a) b) used to + Infinitive = valaha to get used to + Gerund = hozzászokik valamihez.23. Joe-éknál futballoztam. akkor ‘s-t használj a főnév után. Can you come to my place tomorrow? Do you really want to go to his place? Life is easy and happy with us. USED TO A used to használatával már találkoztál akkor azonban csak egyik jelentésével foglalkoztam. hogy a hard szót. hogy megváltozol. El tudsz jönni holnap? Tényleg el akarsz menni hozzá? Nálunk az élet könnyű és boldog. 78 . KEMÉNYEN. lévén a hardly magyarul nem azt jelenti. You have worked hard today. illetve ALIG Sajnos igen sokan abba a hibába esnek. hogy megkapják a keményen szót. Az a) jelentésű used to a would-hoz hasonlít. egy ly képzővel egészítik ki. hogy a fenti kifejezéseket ne pont szó szerint fordítsd angolra. 26. Ne játsszatok olyan keményen. hogy helikopteren utazzék. TÖRTÉNETESEN. vagy b) with us. Don’t play so hard. hogy az alannyal kezdesz. Alig valószínű. Alig dolgoztál ma. Például: I played football at Joe’s... Elmentem a nagymamáékhoz. Most találkozhatsz a másikkal is. hogy örökölt néhány milliót. 24. Valaha hozzá volt szokva. hogy kemény. 25.. You are hardly likely to change now. A nálunk kétféleképpen képezhető: a) at our place. hanem azt. hogy használt kocsit használjon. Úgy alakult. hogy éjszaka dolgozzam. Hozzászoktam. mégpedig úgy. He used to be used to using used cars. NÁLUNK. ugyanis akkor nem azt a jelentést kapod. hogy csak úgy hozzájuk (ha például az utcán állnak. amikor a férje fejbevágott. hogy kinél. Hozzá van szokva. A keményen szó angol megfelelője hard. Történetesen őt bámultam. hanem azt hogy alig. Vagyis nemcsak egyszerűen “to them”. ahogy azt néhány oldallal korábban láttad. Például: I went to grandmother’s. a történtesen szó leginkább a happened szóval fejezhető ki. to be used to + Gerund = hozzászokik valamihez. utána jön a happened szó. hogy keményen. mint amit szeretnél. hogy egy mondatot eképp kezdesz: “Történetesen épp arra sétáltam.” Nos.. mert ez nem azt jelenti. ezután pedig TO + Infinitive-et használsz. She is used to travelling by helicopter. akkor következőképpen cselekedj: I went to their place. Ha azt akarod mondani. Például: Did you happen to meet her? Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? I happened to be looking at her when her husband hit me on the head. hogy a lakásukra.

méghozzá oly formában. Will you come here. Gratulálnod kéne neki. 79 . Úgy van. vacsorázik. Pl: Kell. most példamondatokon keresztül megismerkedhetsz a teljes skálával: 1. UDVARIASSÁG Miután az angol nép hagyományainak megfelelően alapvetően udvarias. please? Would you come here. Az ilyen igéket mindig a to have-vel képezd. vagyis reggelizik. TO BE TO szerkezet Egy-két jelentését korábban már láttad. úgymint: across .through a kettő közötti különbség roppant egyszerű. Come here. Run in through the door. Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. mint inkább az ebből képzett ige. to have dinner stb.3 dimenziós keresztül (tehát a dologban van függőleges is). drink stb. The old man was never to walk again. please. számos szerkezet szolgál ezt alátámasztani.27. Across . They were to come home on Monday. Például: They went across the street. to have lunch. Pl: 3. Például: Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner. ige helyett áll. ebédel. Miután a have itt nem birtoklást jelent. Az öregember soha többé nem állhatott lábra. Fuss be az ajtón át! 28. Soha többé nem láthatta a feleségét. ÁT. Végzetesség. hogy hétfőn hazajönnek. You are to congratulate him. vagyis a főnév előtt használd ezt a szót: to have breakfast. Át tudsz jönni az erdőn? Sikerült átmennie a jégen. please? Could you come here? Would you mind coming here? Will you be good enough to come here? Will you be so kind as to come here? Would you be so kind as to come here? 30. REGGELI.2 dimenziós keresztül (tehát egy síkon) Through . Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? Semmi mást nem vacsorázott. Tájékoztatnom kell Önöket. VACSORA Nem is annyira a főnév a problematikus. Úgy volt. és a legudvariasabb mondattal fejezzük be: Például: Come here. hogy a legkevésbé udvarias felől indulunk. Pl: 2. kellene: I am to inform you. hogy májusban esküszünk. Szándék (“úgy van. will you? Come here. illetve DID segítségével történik. hogy”) We are to be married in May. hanem az eat. Magyarázat helyett most csak példákat látsz. 29. EBÉD. She didn’t have dinner for half a year. KERESZTÜL Leginkább két lehetőség kínálkozik a fenti kifejezésére. kérdése és tagadása DO. végzetszerűség: He was never to see his wife again. Átmentek az utcán. csak levest. Fél évig nem vacsorázott.

ha az eredeti anyag nem ismerhető fel. vagy Gerund követi. (most 5 óra van) 31. Tízemeletes házban élek. Az asztal fából készült. hogy nem lesz kész) His plane was to have landed at six. one-eyed. hogy miből készült. Év végére kellet volna felépíteni az új utat. Például: Beer is made from barley and hops. A távozásának az oka nem magyarázható. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. The cause of writing this book is simple. Pl: 5. Wine is made from grapes. Made from .ha az elkészült dolog eredeti anyaga vizuálisan felismerhető.4. The reason for his leaving can’t be explained. Például: The table is made of wood. 80 . My Trabant is made of paper. de még mindig München-ben van. 18 éves szexbomba. ha azt főnév. háromfülű lány volt. A könyvet nem lehetett megtalálni. Egy dolgot esetleg tehetsz: a főnév után használhatsz -ed ragot. hogy a jelzős szerkezet főnevét (egyszobás. ezeknél a szerkezeteknél az. pontosabban leggyakrabban a made. -nyek” At what time am I to be there? Are we to live in a small island? Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak. egyszobás lakás. vagy from. (de már most biztos. Az. A lényeg. His first love was a 16-year-old. AZ OKA VALAMINEK Kétféleképpen fejezheted ki (többek között) a) the reason for / why b) the cause of A reason után akkor használj for-t. vagy egyébbe. félszemű Bill stb. lehet of. Első szerelme egy 16 éves. és akkor why-t. Láttam. csak te meg én? Lehetőség: The book was not to be found. 18 éves) semmiféle módon ne módosítsd. Néhányan azt gondolják. Például: The reason for the accident was speeding. but it is still in Munich. félszemű. three-eared girl. A sör komlóból és árpából készül. Made of . A fiút nem engedték be a kocsmába. A tömegkarambol oka a rossz idő volt. mint pl. Például: I live in a ten-storey house. The reason why I am here is that I’m starving. 33. Pl: 6. The boy was not to enter the pub. vagyis ne rakd többes számba. A bor szőlőből készül. hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak. 32. A Trabantom papírból készült. félszemű. A baleset oka gyorshajtás volt. ha mellékmondat áll utána. Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family. I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. mert éhezem. The cause of the pile up was bad weather. KÉSZÜLT VALAMIBŐL Az alapige a make. JELZŐS SZERKEZETEK A cím alatt olyan szerkezeteket értek. Kellett volna (a jövőben): Work on the new road was to have been completed by the end of the year. Pl: Kérdéseknél Shall I/we-hez hasonlóan “Nyak. Azért vagyok itt. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszerű.

SIKERÜL .34.. Például: What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure. illetve so akkor használandó. A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat. Micsoda nő! Milyen gyönyörű nő! Olyan öröm dolgozni vele. A milyen/micsoda kifejezésre (Micsoda nő!) felszólító módban két szó közül válogathatsz (természetesen nem tetszés szerint:) What.. úgymint: such. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again. illetve szerkezeteket használd. ha kizárólag melléknév áll utána. Ez olyan nehéz kérdés. able to do sg. What weather! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az őrmester! Nyáron oly gyönörű voltál! Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda idő! 81 . A magányosok gyakran felidézik gyerekkori emlékeiket. He failed to cut the grass with that old lawn-mower. s lesz belőle: the poor . OLYAN.NEM SIKERÜL Fenti kifejezésre a következő angol szavakat. Ugyanis anyanyelveddel ellentétben nem szabad többesszámba tenni a melléknevet. 36. Például: She managed to pass the exam. SZEGÉNYEK. Sikerült megjavítanom a kocsit. Sikerült megszereznie az adatokat.. Speciális TV műsor van a süketnémák számára. Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára. The poor can never keep up with the rich.a szegények the blind .fail to do sg. mert a magyarhoz képes másképp kell kifejezni őket.. mely pedig megszámlálhatatlan. ILYEN. Például: How clever you are! You are so beautiful! Milyen okos vagy! Olyan gyönyörű vagy! Vigyázz! Gyakori hiba. At last I managed to get out of this rut. succeed in doing sg. How. Nem sikerül . Sikerül manage to do sg.. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi fűnyíróval. What és such használata akkor kötelező. Erről egyébként a névelők tárgyalásakor már olvashattál. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetéséből.a vakok the rich . He succeeded in getting the data. This is such a difficult question.. There are more and more places of work for the disabled. illetve so. csupán egy the határozott névelő előzi meg. There is a special program on TV for the deaf and the dumb. Sikerült átmennie a vizsgán. illetve a fentiek tagadó formában. vagy melléknévvel bővített főnévre vonatkozik. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look. I was able to repair the car. hogy határozatlan névelőt (a) tesznek ilyen szerkezetben olyan főnév elé is. ha főnévre. Azért érdemes külön foglalkozni e kategória képviselőivel..a mozgássérültek Pl: The rich managed to save their wealth.a gazdagok the disabled . Például: What nonsense! What a stupid guy that sergeant is.. The lonely often call up their childhood memories. illetve How Az ilyen/olyan esetén ugyancsak két lehetőség van. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal. GAZDAGOK stb. 35. MILYEN.

Az. Te voltál az.ANNÁL Következőképp kell képezni: The + középfok … the + középfok (melléknév középfoka természetesen). Az. The longer the better. illetve the person who angol szerkezetek alkalmasak az aki kifejezésére. Például: She kept saying. I’m sorry to keep you waiting. mégpedig elsősorban "Ha meglátom…". MINÉL. A válla fölött nézegetett hátra. a sógorom. nem lehet olyan rossz ember. akit a sárga irigység emészt. nem kap rétest estére. míg a lámpához nem érsz. -get képzővel fejez ki. annál jobb. 40. The person who is green with envy is my brother-in-law. annál vonzóbb vagyok. "Ha meghallom…" kezdetű mondatokat: Például: The sight of blood makes me sick.) The one who can hear it should transmit it. The child keeps pestering me to take him to the fun fair. Feltételesnek tűnő mondatokat is kiválthat make. Például: The more money you have the happier you live. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride. The one who. Bocs. 39. 82 . vagy -gat. Állandóan nyaggat a gyerek. Leggyakoribb hiba e mondatok alkotásánál az. hogy menjen el.Mi késztette arra.. Minél hamarább jössz. Minél több a pénzed. Why do you keep bugging me? Miért nyaggatsz már? Keep going till you reach the traffic light. The balder the more attractive I am. “egyre csak mosolyogj” stb. Alcohol makes people lose control. Az alkohol elveszi az ember eszét. He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. Minél hosszabb. hogy vigyem ki a Vidám Parkba. ha meglátsz egy tankot?” mondatok terjedtek el. Menj addig.. esetleg he who. Rávették. hogy KEEP SMILING? Ez azt jelenti. hogy “ne hagyd abba a mosolygást”. akiben mindenek fölött megbíztam..37. AKI. hogy ezt tegye? .. Egyre csak mondogatta/hajtogatta. hogy megvárakoztattalak.. The sooner you arrive the more cakes you’ll get. alak + ing-gel. azt az angol keep + ige 1. AZ. aki szereti az állatokat. hogy a make utáni igét to + infinitive-be teszed: What made him to do that? . holott a helyes mondat így hangzik: What made him do that? Ne használj tehát make-es mondatokban to + infinitive-et. annál boldogabban élsz. (kb. szívem büszkeséggel telik meg. adja át. Ezt csak akkor teheted. Amit a magyar hasonló szerkezetekkel. Aki nem lép egyszerre. ha meglátsz egy tankot?) A make ige jelentése többek közt: késztet. Ez persze így magyar mondatokban ritkán fordul elő.. rosszul leszek. Ha vért látok. MAKE (Mi tesz boldoggá? Mit csinálsz. Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztől a levegőbe ugrálok. He kept glancing over his shoulder. 38.. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy. EGYRE CSAK (KEEP + ing) Ugye ismered azt a jelvényt. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. annál több sütit kapsz. You were the one I trusted above all. ugyanis a “Mire késztet egy tank meglátása” helyett a “Mit csinálsz. Aki hallja.. ha a make szenvedő szerkezetben van: Például: He was made to leave. Minél kopaszabb vagyok. A make helyes használatához azonban nem árt tudni a ronda-magyar tükörfordítást. Pl: The one who likes animals can’t be that bad.

I think you should give up smoking. illetve az ezzel alkotott szerkezetekkel operálhatsz. a get out of the habit of-ot használd. ha meglátsz egy csótányt? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. I am in the habit of drinking beer for lunch. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet. because the light bulb is missing. What does the sound of a piano make you do? Mit teszel. ha abbahagyná az ivást. hogy vegyél hallókészüléket. a missing szóval. Pl: The light doesn't work. Azt hiszem. az asztal nem áll meg. Erősen köhögsz. Rászoktam. LESZOKTAM Ha azt akarod kifejezni. I recommend you to make a comprehensive policy on your car. Izzadni kezdek. I'd find a girlfriend. hogy CASCO-t is kössön. hogy csak kevés van belőle. ha meglátok egy miniszoknyás lányt. itt hiányzik egy lépcső. hogy valaki fölvett valamilyen szokást. Jó lenne.Egyéb pl. The sound of the bells makes me remember my childhood. hogy későn keljek. Pl: I've got out of the habit of getting up late. I got out of the habit of having a bath in the morning. you'll leave him alone. ha valamiről leszokott. 42. ha nagyot hallasz. Ha valami hiányzik. If the legs are missing. It would be better if you kept your money in a bank. 43. Vigyázz. hogy sört ebédelek. Nem megy a világítás. keresnék magamnak egy barátnőt. ha meghallod a zongora hangját? 41. hogy reggelenként fürödjek. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. Az a szokásom. Be careful. ha fölállnánk és elmennénk. Azt tanácsolom. annak több módozata is lehetséges. It would be advisable for you to give up drinking. The transistors are missing from the pocket radio. Lehet. ha idegösszeroppanásod van. úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást. míg ha valakinek valamilyen jelenleg meglévő szokását kívánod kifejezni. There's no need to be rude. I've got into the habit of driving very fast. I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown. I've got into the habit of saying "good morning" to my neighbour. A széknek hiányzik az egyik lába. Jobban tennéd. ha lekopnál? If you take my advice. the table won't stand up. It would be a good thing if we got up and left. Ha hiányoznak a lábai. többek között be in the habit of használható. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. ha kiküldenéd a gyerekeket. ha a pénzét bankban tartaná. Jobb lenne. Tanácsos lenne. melyek tanácsadás céljaira kiválóan megfelelnek. Ha rám hallgatsz békén hagyod. there's a stair missing. Az a szokásom. és ezért kéne valamit tenni stb. hogy mi izgatja? Why not look it up in the dictionary? Miért nem nézed meg a szótárban? How about beating it? Mi lenne. The car has got one of the bumpers missing. Rászoktam arra. Why don't you ask him what's upsetting him? Miért nem kérded meg tőle. Ha neked lennék. Leszoktam arról. RÁSZOKTAM. Leszoktam arról.: What does the sight of a cockroach make you do? Mit teszel. Azt javaslom. HIÁNY Ha valami hiányzik. You'd better send the children out. hogy köszönjek a szomszédomnak. hogy gyorsan vezessek. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. If I were you. hogy pihend ki magad. Most hiányok különböző módozatait és az ehhez kapcsolódó logikai következményeket ismerheted meg. I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing. You are getting a smoker's cough. Azt javaslom. el kéne menned a fogorvoshoz. get into the habit of használandó. hogy kávét iszom reggelire. mert a villanykörte hiányzik. Nem kell mindjárt durváskodni. TANÁCSADÁSOK Minden kommentár helyett felsorolást kapsz azokról a szerkezetekről. Pl: I think you ought to go to the dentist. 83 . The chair's got a leg missing.

b) kinek mondta. Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. A fiú mondta a lánynak. A házat ki kell takarítani. úgy szükséges valamit tenni. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. Don't tell lies. Például: The wood needs drying out. nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. Például: She told me to meet her at midnight. The house is in need of cleaning. rámférne (jól esne) egy kis séta. I am so sticky. At the end of the month I'm always short of money. a can't do without. A virág nem tud meglenni víz nélkül. mert elfogyott. I could do with a short walk. so they had to borrow some. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül. de elfogyott a cigarettám. Nincs pénze. TELL. Nem tudok meglenni nélküled. ha nem áll rendelkezésedre három információ (elsősorban persze kifejezésekről van szó). I could do with a slimming course. Fentiekhez hasonló jelentést hordoz a could do with szerkezet. olyan kövér vagyok. Elfogyott a borunk. Pl: I've got such a headache. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. Például: I'm sorry. A füvet le kell vágni. Rámférne egy fogyókúra. 44. vagyis: a) ki mondta. Humans can't do without oxygen. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem. A virágokat meg kell öntözni. Ki kell hagyni száradni a fát. Amennyiben valami nem hiányzik teljesen. short of a megfelelő szerkezet. The whole car needs re-spraying. a run out of. but I've run out of cigarettes. Egy-két kivételes esetben akkor is lehet tell-t használni. Momentán abszolute nincs nálam gyufa. melyet magyarra ráfér szóval célszerű fordítani. Pl: He says he can't survive without ten hours' sleep. I'm right out of matches. Hamarosan elfogyott az ital a bulin. Sajnálom. vagy (right) out of szerkezetet használd. She is out of money. Azt mondja. ha az ige kapcsán három információ áll rendelkezésedre. Jól esne egy zuhany. He told her the story of his life. The boy told the girl to plight their troth (Ő) mondta (nekem). I am so fat. Ne hazudj! 84 . vagy can't survive szerkezeteket használd. The grass needs to be cut. Ha valami nélkül nem tudsz meglenni. I can't do without you. Az egész autót újra kell dukkózni. Ha valami azért hiányzik. Elmesélte neki élete történetét. tehát need. Nagyon fáj a fejem. The batteries want replacing. She can't survive without two cars. csak épp kevés van belőle. Flowers can't do without water. Az ablakokat meg kell javítani. Az elemeket ki kell cserélni.Amennyiben a hiányosságokat pótolni kívánod. így kölcsön kellett kérni. ragadok a kosztól. We soon ran out of drinks at the party. The flowers need to be watered. The windows want reparing. Pl: Are you short of glasses? They were short of ashtrays. vagy épp fogyóban van. hogy találkozunk éjfélkor. c) mit mondott. illetve SAY Tell-t akkor használj. I could do with a shower. vagy want + GERUND szerkezetet használj. We've run out of wine.

csak ez pontosan nincs benne a mondatban) (Ki tudja?) Amennyiben a mondatba be akarod tenni az új alanyt. hogy itt maradj. hogy korán induljak/junk/janak. Juliska said. az az. Például: She suggested going. "Nice day. hogy ha van rá mód… vagy: Például: a) ki mondta. DÁTUMOK A dátumokat az angolban másképp kell írni és megint másképp kell olvasni. vagy December the twelfth. Azt tanácsolom. A dátum mondjuk 1954.) A következőképpen írd le egy angolnak: 12th December. He suggested that I should leave. Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. december 12. 1954. hogy menjünk el. Azt javasolta. (Amanda Lear) Azt mondta. úgy kizárólag mellékmondatot használhatsz. 1954 És a következőképpen mondd neki: The twelfth of December. "You are a genius". vagyis nem követheti TO + Infinitive. hogy nem ér rá.) 46. ha csak két információ van az ige körül: a) b) Pl: ki mondta. Nineteen Fifty-four. hogy remek dolog a napon szerelmeskedni. hogy menjek el. (vagyis hogy feltehetően mi menjünk. (Láthatod. He says he's busy. Azt javasolta. hogy a mellékmondat többféleképpen építhető fel. Azt javasolta. SUGGEST Mint jól tudod. Azt mondja. Azt javaslom. Szép időnk van. Például: She suggested that we go/should go/went. Amit viszont talán kevésbé tudsz. hogy ne rúgj be. Ninteen Fifty-four. Míg tehát az a mondat. Csak azt akarom mondani. They suggested leaving early. Béla said to Marci. I only want to say if there's a way (Superstar). (Az én születésnapom. addig az: I suggest you to stay here nemcsak hogy hibás. nemde? – mondta Juliska. A menést javasolta.Say akkor használatos. a suggest ige jelentése: javasol. hogy ezt az igét nem használhatod olyan formában. hanem egyenesen borzalmas is. ain't it?". mint mondjuk az advise-ot. 45. vagy December 12th. He said that it was fun to make love in the sun. amennyiben a mondatban nincs új alany. teljesen jó. Suggest ige után használhatsz Gerund-ot. I suggest that you don't get drunk. akinek mondta). mit mondott. 85 . Ilyenkor általánosságban beszélsz (bár a mondatból többnyire kiderül. b) kinek mondta (ilyenkor to prepozíciót rakj az elé. hogy miről van szó). hogy: Például: I advise you to stay here.

Nos. hogy a feel után sose használj visszaható névmást (pl.és lakásfajták angolra fordításakor. vagy detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs subtenancy lodgings rented room co-tenancy családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet albérlet albérlet albérlet társbérlet Még csak annyit: olyan angol kifejezés. vagy rosszul magát: b) egészségileg. HOGY HÍVJÁK? Gyakori hiba. I'm not tired. myself). Fenti kérdés helyesen így hangzik angolul: What do you call…? Pl: What do you call the person who takes out your tooth? What is this machine called? Hogy hívják azt az embert. nem vagyok fáradt.) Le akarsz ülni? Nem. Előbbi esetben a have a good/bad time. tehát egyszerűen csak house-t mondj. HÁZAK ÉS LAKÁSOK Meglehetős kuszaság tapasztalható a különböző ház. hogy Thank you. Például: How are you? Fine. 50. hogy nem tudod. Például: We had a very good time at the party. Nagyon jól éreztük magunkat a bulin. vagy félmondat végére. hogy family-house nincs. ÉRZI MAGÁT Az ember két szituációban érezheti jól. 48. vagy a have fun kifejezést használd. Az alábbiakban – inkább csak ötletszerűen – néhány lakásfajta angol nevével ismerkedhetsz meg. aki kihúzza a fogadat? Hogy hívják ezt a gépet? 49. please. mely sajnos helytelen. D'you wanna drink something? Yes. mindig a mondat. és arra különösképpen vigyázz. 86 . Would you like to take a seat? No. hova is kell tenni egy mondatban a hála kifejezésére szolgáló Thank you szerkezetecskét. Köszönöm. (Ez ráadásul nem is thank you. thank you.47. THANK YOU Gyakori hiba. At the end of the week you will feel well. s ennek következtében How do you call…? kérdés jön létre. Utóbbi esetben a feel well/feel unwell kifejezés helyes. hogy a feni kérdést szó szerint fordítják angolra. Például: house. Tehát választ nem kezdhetsz úgy. A hét végén már jobban fogja érezni magát. a) hangulatilag. thank you.

mint 3 órája várok rád. Kocsival mentek az állatkertbe. akkor csak a several szó alkalmazása helyes. Az előadás végén mind elmentek a kocsmába. vagyis nem összehasonlításról van szó. b) több. NÉHÁNY PREPOZÍCIÓ Arrive (megérkezik) ige után sose használj to-t. ne az on.51. Például: There is a nice married couple in the photo. I have been waiting for you for more than 3 hours. Érdemes megvenni azt a Mercit. mint három órája várok. vagy in prepozíciót. hanem az in prepozíciót használd. Két narancs látható a festményen. Előbbit akkor. Ebből tehát az következik. Ha a több szó megfelel a számos szó értékének. hogy more-t csak akkor használhatsz. At last we arrived at the station.NEM ÉRDEMES E kifejezés angol megfelelője a worth. Végül senki nem maradt a színpadon. hogy végül. vagy in. TÖBB E magyar szó kétfajta szövegkörnyezetben is használható: a) több órája várok. hogy: this morning this afternoon this evening tonight 54. 52. vagyis több. vagy fényképen használata esetén. 87 . míg az utóbbi azt. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. In-t használj akkor. hogy today evening. Képen. a helyes prepozíció at. Például: They went to the zoo by car. Például: Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. ha a car valamilyen szóval bővítve van (pl. Tegnap érkezett Maggie Budapestre. vagy a mondattól függően főnevet kell használni. There are two oranges in the picture. míg a másodikban a more-t. ha valaki egy országba. at minden egyéb esetben használatos. 53. Az első esetben angolul a several kifejezést használd. Több. In the end nobody stayed on the stage. Több órája várok rád. It is no use waiting any longer. Például: I have been waiting for you for several hours. morning stb. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. ha összehasonlítasz. hanem úgy. ha a by és a car szavak közt semmi egyéb nincs. Kocsival szó angol fordításakor használhatsz by. Például: It is worth buying this Mercedes. ÉRDEMES . Nem érdemes tovább várni. Fenti kifejezéseket ne úgy fordítsd. utóbbit pedig akkor. vagy a use szó. MA ESTE stb. my car). Végre megérkeztünk az állomásra.. hogy valaminek a végén. vagy nagyobb városba érkezik. Pl: At the end of the play they all went to the pub. mint – more than. MA REGGEL. At the end – in the end Az előbbi kifejezés azt jelenti. melyek után ing-es alakot. We went to the zoo in my car.

Túl hideg van ahhoz. mégpedig úgy hogy a második tagmondat hogy szóval kezdődik. 4. Nem elég okos ahhoz. hogy most vitorlázzunk. ha nem lenne zöld. melynek első felében túlságosan (too). Amennyiben a két tagmondat alanya különböző (vagyis a villa túl drága ahhoz. illetve as között. 2.) Az mégpedig. hogy megigyam. hogy a bébi aludni tudjon. hogy megértse. míg az as azonosít. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. TOO és ENOUGH Amennyiben olyan jellegű összetett mondattal hoz össze a sors. Függő beszédben will helyett (amennyiben a főmondat múlt idejű): He said he would visit me the next week. It is too windy for us to sail now. hogy…) a második tagmondat angolban mindig főnévi igenévvel kezdődik (to do). (de nem rabszolga) Rabszolgaként dolgozik. (pl. hogy én megvegyem). Túl nagy a szél ahhoz. illetve AS…AS A két összehasonlítás közt a különbség az. Az utca túl sáros ahhoz. Feltételes mondatokban: -na. hogy megvegye a villát. Megenném. A tea túl forró volt ahhoz. Van egy másik különbség is. She is not clever enough to understand it. When I was a kid I would play football every day. Pl: The street is too muddy for Pisti to cross (it). minden nap fociztam. Pont olyan kedves vagy. Például: He works like a slave. egy gyarmaton) 57. hogy a légy világcsúcsot ússzon benne. -ne… I would eat it if it wasn't green. gyakori cselekvéseknél: Amikor én még kissrác voltam. mégpedig like. That beer is too much for me to drink. Túl hangos a zene ahhoz. The train was not slow enough for him to jump on. Pont olyan vagy. Tagadó mondatokban didn't want to (nem akart) helyett: I wouldn't let her prick my nose. LIKE. The music is too loud for the baby to sleep. az AS…AS-nél egy melléknév is használatos. hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra. hogy a LIKE esetében nem melléknévvel hasonlítasz össze. 3. hogy fel tudjon ugrani rá. mint egy rabszolga. hogy a like hasonlít. Például: He is rich enough to buy the villa. 56. mint az anyósom. a második tagmondat alanya elé for-t kell tenni. Nem voltam hajlandó megengedni neki. hogy egy szót is kinyögjön. He works as a slave. hogy a jövő héten majd meglátogat. 88 . You're just as nice as my mother-in-law. Azt mondta. (Pl. 1. He is too drunk to speak. Elég gazdag ahhoz. The tea was too hot for the fly to beat the world record. Például: You're just like my mother-in-law. vagy eléggé (enough) található. A vonat nem ment elég lassan ahhoz. hogy… vagy Nincs elég meleg ahhoz. most összefoglaljuk a leggyakrabban használt jelentéseket. (Tehát nem as…as. Túl részeg ahhoz. mint az anyósom.55. hogy fölszúrja az orromat. Múltban történt rendszeres. Úgy dolgozik. WOULD jelentései Itt-ott már volt róla szó.

kölcsönkér lend . vagy match (Ez utóbbit használd akkor is. ÚTON (road. Olyan blúzt vett. match) Ha egy ruha oly módon áll jól valakin.kölcsönad Úgy jegyezd meg. ha pedig két ruhadarab egymáshoz (például a pulóvered a szoknyádhoz) akkor go with. She's bought a blouse that goes with her pants-suit. Sokszor azonban (elsősorban szóösszetételeknél) a way is lehet fizikai út: Például: motorway – autósztráda highway – főút railway – vasút (a sínek) 60. Az út hosszú volt. a padlószőnyeg színe a fotelhez stb. akkor fit. hogy megy az egyéniségéhez. míg a way inkább elméleti. go with. That hair style suits you. amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. 59.58. mint kölcsönadni. akkor a suit szót használd. Does that blouse fit you. ha a mérete jó. hogy a road fizikai értelemben vett út. hogy kölcsönkérni mindig baróbb dolog. That pair of jeans fits me. Madam? I've got to buy a curtain that matches the armchair. amelyik megy a fotelhez.) Pl: That mini skirt really suits you. illeve way) Alapvető különbség az. Hű de jól áll az a mini szoknya! Igazán jól áll ez a frizura. Jó a farmer mérete. Tehát: gravelled road – murvás út dirt road – földút on the way to the office – úton az irodába rutted road – földút asphalt road – aszfaltút Például: Can you tell me the way to Denton Cottage? Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? (Czobor – Horlai) The way was long and the road was busy. Vonzatok: borrow money from Joe lend money to Joe. a stílusához stb.. KÖLCSÖNKÉR és KÖLCSÖNAD Ezt mindig összekeveritek! borrow . Jó lesz méretileg az a blúz? Olyan függönyt kell vennem. fit. az út pedig zsúfolt. JÓL ÁLL (suit. vagy lend Joe some money Bankkölcsön: loan lakást kiad: let (rooms to let – kiadó szobák) rent out (She'll rent out her flat) Bérel valamit: rent (hosszabb időre) hire (rövidebb időre) Bérleti díj: rent 89 . ha a függöny megy a tapétához.

vagy valamennyi ideig. megint lesz kávé. akkor is kezdhetsz there-rel. A második mondatban már tudtuk. A for tehát időtartamot jelöl: két hete. He was a soldier for two years. A light was in her eyes stb. She's been sleeping since morning. mióta megnősült stb. emiatt a mondat the-vel kezdődött. 90 . de az esetek többségében számíthatsz rá. 62. Egy pók van a falon. Egy macska kacag a háztetőn. hogy: Az első mondatban nem az úttörők álltak a zászló alatt. THERE IS/ARE/WAS/WERE/WILL BE There is a spider on the wall. Az úttörők énekelnek. Például: since morning for six months reggel óta hat hónapja Van. négy éve. ami eleve kizárja a there használatát. -je. Hű. There is a photo there. akkor: The three pioneers are singing. hogy a magyar óta használatakor since-t mondasz. Ha tehát valamiről szimplán megállapítod. -e.. – Van ott egy fénykép. Tehát gyakoriak az olyan mondatok. Két évet volt katona. Hat órája alszik. A since időpont kezdetet: február óta. Természetesen ha három úttörő áll a zászló alatt. The cat likes romantic stories. The girl is wearing a mini skirt. There are three pioneers standing… És ha ez a három úttörő énekel. Elsősorban Present Perfect Continuous-os mondatokban használjuk: Például: She's been sleeping for 6 hours. és az a valaki nem the-vel kezdődik (a girl – the girl). Például: There is a girl standing on the corner. Fény volt a szemében. A kislányon mini szoknya van. There is a truncheon in the policeman's hand. vagy amióta elköltözött. Amikor olyan dolgokat akarsz közölni. az egy kaszáspók! Nyuszi ül a fűben. tíz perce. az előbb még volt kávé a kredencben. A legegyszerűbben úgy tudod megkülönböztetni őket. hisz nem tudtuk melyik úttörőkről van szó. Például: I studied the piano for two years. lesz még lágy kenyér. ahol két there is van egy mondaton belül. Hey. hogy a zászló alatt álló úttörők énekelnek. A gumibot fekete. -ja. Nézd a következő mondatpárt: Például: There are some pioneers standing under the flag. Két évig tanultam zongorázni. Reggel óta alszik. hogy van/volt/lesz (egy könyv van az asztalon. Egy kislány áll a sarkon. -a. 1973 óta. így there-rel kezdtünk. úgy is mondhatod. mikor ez nem jön be (hetek óta – for weeks). hogy –ig. akkor there-rel kezdd a mondatot.61. azonban sokkal gyakoribb a fenti típusú mondatok There-rel történő kezdése. it's (a) daddy longlegs. -ca. valaki csinál (csinált) valamit. SINCE és FOR A since jelentése: óta (eltekintve azon esetektől mikor mivel). Két rendőr ül egy Zsiguliban. éjfél óta. Ez a there csak formájában ugyanaz mint az ott jelentésű there. Úttörők állnak a zászló alatt. The pioneers are singing. Lesz még szőlő. hogy: A rabbit is sitting in the grass. esetén pedig for-t. The truncheon is black. A rendőrök a lányt nézik. Gumibot van a rendőr kezében. ha veszel). There are two policemen sitting in a Zsiguli. The policemen are looking at the girl. A macska szereti a romantikus történeteket. ce. A for ezenkívül jelenti még azt is. vagy –et. There is a cat laughing on the roof. A for jelentése: valamennyi ideje.

I'd better sleep. vagy hall igével. jön). Jobb lenne. Jobban tetted volna. ahogy ott áll. You'd better not tell him. No sooner had the game begun than it started raining. Alig indultunk el. Például: Nobody heard him leave the house. We'd better go home now. alak. LÁTTUK. Hallom. Az a mondat sem rossz. jobban tetted volna. majd az ige első alakja to nélkül. (Tehát itt sincs to. Múlt idő: had better have + ige 3. I saw the train coming.) Összevontan: 'd better. máris mennie kellett. ha aludnék. no sooner esetén than van. máris zuhogott. Láttam. Alig ültünk le. hogy már mennünk kell. No sooner had we sat down than we found it was time to go. hogy ott állank kéz a kézben. vagy ige 1. ha nem öltöznél fel. ALIGHOGY…MÁRIS Időnként használunk olyan jellegű mondatokat. miáltal az első tagmondat szórendje megfordul (had she finished). a mondatnak mind a két felét ragozod (láttam.63. Hardly had she finished laying the table. Angolban úgy tudsz rövidíteni. de egyszerűbb. mely mondat második felében szintén cselekvés van (Láttam. You'd better not have left. Például: You'd better not put on your dress. alakba. aki jobban tenné: I. Jobb lenne. Ua. ha az egyszerűbbet használod. mint bármi mást (You'd better use had better). ha had better-t használsz. ha nem mész el. Pl: Hardly had we started when the car got a flat tyre. HALLOTTUK (see és hear) Amikor magyarban két tagmondatból álló mondatot mondasz lát. Láttam. I've never seen her cry. Nobody heard him leaving the house. No sooner had she finished laying the table than the guests arrived. And I saw her standing there. ha…esetén jobban teszed. hogy dobog a szívem? 91 . Például: You'd better have closed your eyes. Vigyázz! A hardly esetén középen when. jobban tennéd ha…. (Beatles) I can hear someone knocking. ha nem mondod meg neki. hogy valaki kopog. mikor láttuk. when the guests arrived. Jobb. Alig jött meg. I saw them standing hand in hand. Tagadás esetén: had better not + ige 1. Azzal kezdd. ezután had better (és nem would better). Alig kezdődött a meccs. Joe. hogy jön a vonat. ha…) Rosszalló értelmű és ritkán használt. JOBB LENNE. 65. Hardly had he arrived when he had to leave again. Tehát gyakran emelik ki a hardly. 64. ha most hazamennénk. hogy: Alighogy befejezte a terítést már meg is jöttek a vendégek. Alak (jobban tetted volna. hogy: I saw that the train was coming. hogy zörög a sárhányó). Hallottam. illetve no sooner szavakat a mondat elejére. Még sosem láttam sírni. Jobban tenném. hogy a második tagmondat igéjét nem teszed külön igeidőbe. Can you hear my heart beat? Senki nem hallotta. Jobb lett volna. hanem –ing-es alakba. Hallod. máris defektet kaptunk. Még egyszer hangsúlyozom: to-t ne tégy a come elé. hogy elhagyta a házat. you. ha becsukod a szemed. HA (HAD BETTER) Jobb lenne ha-. I saw the train come.

I wasn't going to eat it. is thought. Ezt követi a főnévi igenév TO-ja. is supposed stb. is reported. elvesztette a lovát. most tűnik úgy stb. is said. gyáva. folytasd a mondatot: Például: K.-nak van egy lova. hogy K. was reported to have a horse. aki úgy tűnik. a várba ment. Nem akartam én megenni. hogy elinduljak). nem is olyan gyáva. AZON VAN. is reported to have left for the castle. is believed. AZT MONDJÁK RÓLA. Eddig tehát: K. Fenti mondat going to-val is mondható: I was going to start. is thought to know the king. Azt mondták. K. Az ilyen jellegű mondatok első szava K. Feltételezik. akkor: K.. hogy K. K. Amennyiben Krisztofóról egy hónappal ezelőtt mondták. stb.. mit mondanak róla stb. I was just about to taste it. hogy K. Úgy vélik. Azt mondják. ismeri a kapuzáró jelszót. is reported to have a horse. when the rain began to fall. Úgy tűnik. 92 . seems to be looking for a battlefield.66.…aki a jelentések szerint…stb. tűnt úgy. was said to be a coward. K.) Pl: K. épp csak azon voltam. hogy K. A JELENTÉSEK SZERINT… Válasszuk ki mondjuk Krisztofórót. seemed to know the gate locking password. to have known. K. 67. csatamezőt keres. is said to have been a lady-killer when he was young. seems to have lost his horse. to have lost stb. Ha akkor volt olyan. HOGY (to be about to) Ez csak egy egyszerű kifejezés. Úgy tűnik. seems to… is said to…stb.-ról. Úgy tűnik. mikor rákezdett az eső. akkor infinitive-vel folytasd a mondatot. ÚGY TŰNIK. hogy…. a remek mesefigurát (a továbbiakban K.: Azt mondják. ismeri a királyt. Pl. de korábban volt valamilyen. hogy. Amennyiben most mondják. K. hogy milyennek tűnik. Jelentették. csatamezőt keres. Tavaly még úgy tűnt. hogy K. hogy megkóstoljam. Pl: Last year K. hogy fiatal korában nagy kujon volt. Azt mondják K. Attól függően.-nak van egy lova. when the rain began to fall. (épp most) A jelentések szerint K. Például: Were you about to leave? Épp menni készültél? Were you going to leave? Ua. az infinitive perfect alakba kerül (to have been. K. – I was about to start. seemed was believed stb. gyáva. Ezután az alábbi kifejezések jöhetnek: seems. akiről úgy tudják. hogy K. hogy K. amikor mondták. A jelentések szerint K.). K. lesz. is said to be a coward. Épp indulni készültem (azon voltam. csinált valamit stb. K. hogy K. vagy csinált valamit. egy gyáva. K.

was reported to have run away with his horse. The door seemed to have been closed. Pl: It took them two hours to take the smile off his face. elvesztette a lovát. amit kérsz. MEDDIG TART? VAGY FÉL ÓRÁT (take) Ez is csak egy kifejezés. hány óra. DE! Ha kérdezel: I asked Joe his name. hogy külföldi.Ha a múltban tűnt úgy. mikor elvesztette. Málnát kért tőlem. Néhány egyéb (nem K. She is said to have been less than fourteen when she lost it. akkor: K. mire Józsi kifestette a szobámat. hogy K.-t körözi a rendőrség.-s) példa. Pl: It seems to be boiling. Ez mind a négy fenti esetben előfordulhat: Például: Azt mondják. vagy to + perfect infinitive még szenvedőbe is kerülhet ha a jelentések szerint nem K. KÉRDEZ vagy KÉR (ask) Angolul mindkét szó ask. A különbség tehát a for. Ask him for a watch for your birthday. Jelentették. hogy K. K. How long will it take you to take off that skirt? Meddig tart már. hogy K. How long does it take you to change that lock? It took me two minutes to get there. It took Joe a week to paint my room. was reported to be wanted by the police. és a mondást. Úgy tűnt. Meddig tart már. hanem K. Azt mondják. hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. Úgy tűnik. Órát kérj tőle a születésnapodra.-t minden gyerek szereti. He is supposed to be hiding in the country. 93 . 69. was said to have lost his horse. seemed to have been defeated. hogy K. K. Például: K. Csak az tartott két órát. K. We were thought to be working. Kérdezd meg tőle. megszökött lovastul. Ask him the time. Azt hiszik róla. K. 68. hogy K. 14 éves sem volt. Feltehetően vidéken bújkál. is said to have been deserted by his horse. Megkérdeztem a címét. bent volt a várban. There seemed to be a few more left. Úgy tűnik. Jelentették.-t otthagyta a lova. One goose neck is said to be better than two hen necks. Ha kérsz: I asked Joe for some money.-t legyőzték. She is believed to be a foreigner. hogy K. míg a mosolyt levakarták az arcáról. hogy levedd azt a szoknyát? Tehát: take + valaki + to (Top Secret) Egy hét is beletelt. seemed to have known the gate opening password. hogy dolgozunk.-val csinálták. Például: I asked him his address.. Ha valamit kérsz. Úgy látszik forr. Azt mondják. tedd be a for-t az elé. hogy kicseréld azt a zárat? Két perc alatt ott voltam. This sentence is said to be the last one. He asked me for some raspberries. tehát úgy tűnt. vagy csinált valamit. csinálta. ez már az utolsó mondat. Azt mondják. mondták róla stb. Úgy látszott. Azt hitték. hogy ismerte a kapunyitó jelszót: Azt mondták. Mindennek tetejébe a to + infinitive. becsukták az ajtót. hogy van még hátra egy pár. seems to be loved by every child. K. tűnést megelőzően volt valamilyen. K.

használhatsz –ing-et (prefer singing). Két hónapja nem beszéltünk. Jobb szeretnek futni. It's two years since I saw you. Ha would prefer-t használsz. one lesson is 45 minutes. mint úszni. What' the time? What time is it? 71. ritkábban to-t (prefer to sing). Jobb szeret korán kelni. Találkozzunk hatkor. They prefer running to swimming. He prefers getting up late. Nálunk. a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc. Hírközlő szervek (media) és a hivatalos nyelv akkor is használja. Ezer éve nem találkoztam velük. kakukkos óra stb. de talán gyakoribb a She is good at dancing. (Tehát since és simple past) Például: It's ages since I met them. Az o'clock akár el is hagyható: Let's meet at six. mindig to kövesse: Például: I'd prefer to go to Greece. Ha prefer után aktus jön (tehát nem tárgy). Például: I prefer beer to wine. Például: I prefer cats to dogs. Például: Let's meet at 6 o'clock.) Hour – egy hatvan percből álló egység (2 hours – két óra [120 perc]). Inkább Görögországba mennék. ébresztőóra. AZ ÓRA A watch és a clock tárgyak. Nyelvekből jó. Watch – karóra Clock – egyéb órafajta (falióra. He prefers to get up early. Ha prefer után összehasonlítasz mindig –ing-et használj: I prefer singing to acting. 72. Jól énekelnek. mint a bort. Helyette: prefer. hogy: She dances well. 73. Jobb szeret későn kelni. Nagyon jól vezet. A prefer-es mondatokban a mint nem than. Például: They are good at singing. Jobb szeretem a sört. He's very good at driving. hanem to. amikor a köznyelv o'clock-ot mond. és akkor némileg módosul a mondat. Jobban szeretem a macskákat. KÉT ÉVE NEM LÁTTALAK A már tanult: I haven't seen you for two years mellett It is kiemelésével is lehet kezdeni.70. JOBB SZERET (prefer) A gyakran használt like better nem jó. Hány óra van? Lesson: tanítási óra. It's two months since we talked. She is good at languages. (Greenwich Mean Time) Greenwich-i idő szerint 5 óra van. in Csepel Workers' Home. 94 . DE JÓL TÁNCOLSZ! (good at) Az ilyen jellegű mondatokat úgy is mondhatják. Például: It is 5 hours GMT. O'clock: a köznyelv használja időpont megjelölésére. mint a kutyákat. Például: With us.

Ua. Ez angolul steal.74. I don't want to see him. FÖLVESZ – LEVESZ (ruhát) Ezt is mindig összekevered! Figyelj! put on . BÁRHOVÁ. He took off his shoes. I'll be there. They stole 100 forints from the old lady. WANNA stb. Bárhová is mész. aki dohányzik. gonna – going to wanna – want to gotta – have got to gimme – give me kinda – kind of 4U – for you U R – you are ain't – am not. 95 . én veled megyek.ruhát levesz Például: She put on her coat. whatever you do. én ott leszek. are not. RABOL és LOP Azért fontos. Levette a cipőjét. mert rob-ni csak embert. Elraboltak 2 millió forintot. You're the only one who'll have me. nem akarok találkozni vele. Barki is az. They robbed a bank. 77. They robbed the old lady of 100 forints. Különösen a rock világában gyakori az ilyen típusú szóösszevonás. I'm coming with you. AZ EGYETLEN (the only) Például: He's the only person in the office who smokes. is not. a Fradi itt a sztár. vagy bankot lehet. Fölvette a kabátját. hogy meggyőzzük őt. 100 forintot raboltak el az idős hölgytől. hogy kicsit drága. Fradi is the first. The only problem is that it's rather expensive. Ő az egyetlen ember az irodában. Wherever you go. Ez az egyetlen kijárat. Az egyetlen probléma. AKÁRMIT Például: Wherever you go. GONNA. Whoever it is. (Susie) Bárhová is mész. bármit is csinálsz. have not (ez egy generális tagadószó) 75. Kiraboltak egy bankot. 78. This is the only way to convince him. This is the only exit. Ez az egyetlen lehetőség. Akárhogy is fáj. 76. Mindig csak a tiéd leszek.ruhát fölvesz take off . However much it hurts. Például: They stole 2 million forints. pénzt rob-ni nem.

I know exactly what kind of a woman your first wife was. hogy festi magát. She was just like that. Control yourself. Pontosan tudom. hogy milyen nő volt az első feleséged. Vagyok én olyan legény. She was much better at cooking than you and that's it. She may use make-up. Good luck and take care. De azért nem volt olyan önző. A poros nyomába se léphetsz az első feleségemnek. is there? No. Sokkal jobban főzött mint te. But she wasn't as selfish as you are. Minden jót. Nincs több. Én még ilyen marhát nem láttam. Már csak ilyen volt. Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. és kész. Attól még nem lesz kopaszabb. There's no more. hogy megérte elolvasni Vigyázz magadra. Most már viselkedjél. Búcsúzásképpen … I am as tough a guy as you are. You are nothing like my first wife. Te nem tudod mit beszélsz. Lehet. She tried hard to please everyone. I haven't seen a moron like you. REMÉLEM (I hope) It was worth reading. That won't make her balder.79. Vagyok én olyan lány. Elvigyelek valahová az este? És milyen jól néz ki meztelen. Remélem. I am as tough a girl as tough a guy you are. mint te. You don't know what you're saying. ugye? Nincs. Good-bye. 96 . mint amilyen legény te vagy. mint te. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni. vagy goodbye.

Láttál te már mackót málnásban? Sok kérdést már megoldottunk. Lábát törte. Még fél évig sem éltek együtt. Jártam már Tótkomlóson. de a sodrófát már elovette. és még most sem fejezte be. Megcsókolta (és most várandós). mióta kivették a manduláját. Én még ilyet nem láttam! Nem találkoztunk mi már valahol? Bocsánatot kértél már tole? Már olvastam. Még nem csapott a fejemre. Mióta tanítasz? Két napja nyüszög. 27 éve katona. vagy ül? Általában 7-kor kel. mikor kéz a kézben mentünk a Dózsa György úton május 1jén? Felfújta a lufit. autóval jár. Szakítottam Józsival. Tegnap mentem hozzá és kaptam tole piros tojást. Háltam már lópokrócon. Tasziló? A hullámvasúton már ültem. Egész mostanáig boldogok voltunk. a legdrágább szállodában lakik. Már három hete dolgozom. Én még sose voltam férfivel. Sokszor voltam már ideges. E héten háltam lópokrócon. Már öt perce boldog. Tavaly óta cigarettázik. mikor véletlenül rossz buszra szálltam? Ugye még nem meséltem azokról az idokrol. Három éve hordja azt a rongyos farmert. de még nem vette el. de a fülbevalóját még nem kattintotta ki. Tizennégy éves kora óta ír naplót. Befejezted már? Nem említettem még neked azt az esetet. mint egy ház. Még sosem volt ilyen szerencsém. csak rólad álmodom. Én még sohasem utaztam a szellemvasúton. Mióta megnosült. soha sem láttam a nagy sárkányt. de e héten 8-kor. Még sose féltem így. Majd szólok. Ivott egy pohár vodkát és most itt kacsázik az utcán. Azóta horkol. Végre már ezt is megtanultam. Még mindig nem kérdeztem meg. Jártál te már Tótkomlóson? Háltál te már lópokrócon? Épp most jártam Tótkomlóson. mert tavaly úgy kupán vágott. mennyit ittál! Nyugi. pedig o már tegnap elkezdte. Osz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk. Elso találkozásunk óta szeretlek. az ingét épp most gombolja. de a barátnomet már igen. 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 97 . Úgyhogy most három napja táncol. Ittam egy kis kólát. és az most akkora. Ablakot nyitottam. így nem jöhet velem diszkózni. Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja! Állandóan hazudsz! Most már tudom. nem ittam többet. Mondtam már neked. Megkaptad már a pénzt? Kettokor jöttek meg. Még mindig nem felelt. Meddig maradsz még Budapesten? Mióta vagy Budapesten? Nyár óta csak rád gondolok. Mióta megláttalak a bokrok alatt. összesen hat napja fog táncolni. A mai napig nem felejtettem el azt a szeptemberi estét. Mióta miniszter lett. mint a Józsi. Amikor befejezi. Egész nap úgy hiányoztál. mikor eloször láttalak meg a szénakazal tövibe'. Már egy órája olvassa azt a kurta cikket. mikor elváltak. de azóta se láttuk oket. Már 10 éve barátnok. Mióta jár Jóska Gézával? Már egy hete csak a mamára gondolok. Az összes húst bepaníroztad? Nem találkoztunk mi már valahol? Még soha nem volt ilyen fejfájásom. Kicsit meghíztál. Ma reggel jártam Tótkomlósan. Már egy hete csak a mamára gondolok. Meglocsoltad már a feleséged? Ot még nem locsoltam meg. de az elvarázsolt kastélyban még nem voltam. Elaludtál már? Épp most dugta el. hogy összeházasodnak? 6 éve vagyok nos/férjnél. de nagyon félek. Még nem tanultam meg. Most már befejeztem. légyszives add ide. Épp most háltam lópokrócon. hogy még most sem ment le a púp a fejemrol. Épp TV-t név. Órák óta azt az egy halat eszi. és most csuklok. Általában Camparit iszik.FORDÍTÁSI GYAKORLAT (MAGYAR-ANGOL) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) Mióta vársz magasabb életszínvonalra? Mióta próbálja visszaszerezni? Mióta tervezik. A feleségemtol piros tojást még nem kaptam. De hisz ezt már tanultam. nem? 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) A kezét már megkérte. hogy ne szopd az ujjad! Megjavítottad már a csapot? Elfogyott a cigarettám. Még nem jártam Tótkomlóson. anyukám. de ma este kevertet. Évek óta nem ettem ilyen jó véreshurkát. Te jó isten. Mióta megérkezett a városba. Még sosem háltam lópokrócon. egész másképp viselkedik. Most áll. Egy hete lakom a California szállodában. Te csöngettél. ha befejeztem. Már öt perce szól a telefon. Láttál te már felnott férfit meztelen? Megetted már amit tegnap foztem? A cipojét és a kabátját levette. 1986 óta tanár. Ugye milyen sokat javult az életszínvonaluk? De idétlen vagy. Dél óta alszik. Épp most ment el hazulról. Olvastad már? Amikor majd elolvasod.

Néha nyolcig alszik. Apu. de úszni nem járok. Itt jön a Nap. süt a pék gezemice lángost. Lehúnyja kék szemét az ég. sárgarépát dugott a puska csövébe. Ezért megfizetsz! Hull az elsárgult levél. a kakas már fél órája kukorékolt. hogy cseréljenek helyet. Csakazértis el fogom olvasni. Ott megy az álmunk. mire rászánta magát. mikor végre feltunt egy nyuszi.108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) Áh. Majd holnap kimegyek a piacra. völgyek között zakatol a vonat. Magas lovon ült. mert reggel rohanok. Gyakran megyünk moziba. én értem. Érted? Mindenre emlékszem. Csörög a lánc. A buszra várok. Sírok. Hányszor mosol naponta fogat? Józsi bácsi már nem dolgozik itt. Futni szoktam. Éjjel nappal rád gondolok. Úgy tudom ruhákat ad és vesz. Itt jön. Milyen nap van ma? Minden kártya nálad van. Órák hosszat ült a rókalyuk elott. Utálom a birkahúst. Mire rájöttem. mert elfelejtete föladni a levelet. Már tíz perce gépelt. hogy pénteken nem érek rá. Mikor felébredt. mikor látta. hogy busszal járjon a piacra. Egy fekete macska ül a fogason. Állandóan csapkodja az ajtót. hogy senki nincs a szobában. amikor rájött. mikor a házmester végre kinézett. Alszik a széken a kabát. mikor a vizsgabiztos megkérte. Mi? Csörög a lánc. Már egy órája ugatott a kutya. Ezt a sört most megiszom. Azt hiszem igazad van. Éjfélkor szokott lefeküdni. Halálra untatsz. hogy megegye. most már emlékszem. Csak olvasta. Állandóan csapkodja az ajtót. A Nap keleten kel. Remélem érted a könyvet. Szereted a mézet? Szeretsz még. Gondolkodom. Itt ül az ido a nyakamon. hogy szélhámos. hogy visszafogott vagyok. már összetört a szívem. Minden nap felkel a Nap. Sose olvas. Néha olvas. Hová mész te kisnyulacska? Ballag a katona. Mire a vadász megtöltötte a pukáját. Soha nem segít. 98 . Mielott elszaladt. mondd? Érted? Azt hiszem. Most épp nem írok. mielott lebukott. Remélem jól vagy. nem olvasok. a lány már 20 perce ott várt. Most épp nem alszik. Kati holnap jön át. hogy nincs otthon zsír. Hol élsz te? Te kinek drukkolsz? Mindig este zuhanyozok. Minden este fest. Szabad akarok lenni. mert csörög a lánc. Ez kezd bedilizni. Holnap este színházba megyek. már 10 perce ment a vonat. Még tíz percet sem vezetett a forgalomban. mit csinál a kutya a fánál? Állandóan újságot olvas reggeli közben. Szeretlek. Most is olvas. Írok. mikor látta. Korán szoktam kelni. Minden este étteremben vacsorázik. Az állatok sosem ölnek pénzért. de gyakran nevet. a vonat már elment. Hé. Ritkán sír. Még csak öt perce ettek. Almát eszem. mikor rájött. Mindig azt mondod. Nem hallom. mikor végre kiment. mikor újabb vendégek érkeztek. Nagy elánnal bontotta a csirkét. Állandóan vitatkoznak. Nincs hozzászokva ahhoz. Tegnap már két napja táncolt. 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) Úgy értem. Perceg a szú. Utálom az esot. Hu de köhögsz. Én nem golfozom. Mit sütsz kis szucs? Sós húst sütsz kis szucs? Süt a pék. Ülök egy rózsaszínu kádban. Tetszem neked? Nem ízlik a leves. Ismerlek. a nyuszi már elszaladt. Malacka minden nap meglátogatja Micimackót. Mikor a sarokra értem. Hol lesz a hétvégi buli? Melyik horkol? Idáig vagyok az üzleti problémáiddal. Csak nem fáztál meg? Hegyek között. szájában csutora. Dühös voltam rá. mit csinálsz te itt? Ezen a tavaszon fogok férjhez menni. Már rég megsavanyodott a túró rudi. Már két órája beszélt. Londonban üzletel. Szeretlek. hogy fejjel lefelé van. Csöng a telefon. Mire kiért az állomásra. Mit csinálsz? Hova mész? Most hülyéskedsz? Hull az elsárgult levél. olvasta. Mikor felébredtem. Már vagy három órája nyomta a csengot. hogy nincs papír a gépben.

akkor épp a fogát fogja borogatni. amit a nagymamája font. 280) Mire megtalálta az anyát. a lány a fogasnál állt. Úgy érted. Jól megrágta. 277) Hol születtél? 278) Lenin élt. akkor épp a fogorvosnál fog ülni. 304) Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt). 308) Mire megvénülünk. mikor látta. 288) A bíró az ujjával fütyült. 284) Félt. Ja. hogy táncol. 320) Most volt a hirekben. amilyeneket azelott nem tapasztaltam. hogy tegnap hétkor? Nem. mielott kiköpte. 298) Még egy perc. Nagyon esett. Épp sütotököket ettünk. mikor leszálltál a buszról? Egész este dünnyögött. Épp krumpliért állt sorba. a többi már leég. hogy épiti a házát. 307) Mire hármat számolsz. hogy úszik a dinnyehéj. 282) Hétkor találkoztunk a Nemzetinél. hogy tegnap nem fájt a fejem. 302) Kedden lesz egy hete. (leégett). mikor lazán megszólalt:… Aludtál az eloadás alatt? Miközben golfozott. kihül a krumpli. hogy felébresztett valakit az ordibálásával. Aztán elejtette a borotvát és levágta a lába ujját. 297) Holnap lesz egy éve. addig a fiúk a bányában dolgoztak. 310) Szeptember végére kinyilnak a kerti virágok. megcsúszott és levágta az orrát. hogy hétkor? Nem. 274) Amikor én még kissrác voltam.223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) Miután megette. 306) Majd délutánra megirom. hogy csöpög a csap. 296) Jövo ilyenkor lesz két éve. ez hazavitte. Fél nyolckor nem a hiradót nézte. A bártündér a villanyokat oltogatta. 275) Ez elment vadászni. Végig a film alatt a hátát vakargatta. Az istálló hátsó részében tehenek aludtak szalmán. ez meglotte. mikor a gyerekek betörték az ablakot. és most azért reklamál. 286) Piroska karjára akasztotta a kosarat. Malacka a földet nézte. Hogy most? Most itt ül mellettem és kuncog. 99 . 283) Nyáreste volt. mikor egy fiatal rendor lépett be a hátsó ajtón át. hogy nem hoztam kenyeret. Mesélt a lovakról. és néztem. 276) Mikor meglátta az egeret. Bagoly meg a haját tépte. hanem a fiát fürdette. Ötkor? Nem. minden nap elmentem meglesni a lányokat a munkásszállás fürdojében. Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet. mikor a baleset történt. 311) Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipomet. Lenin élni fog.R. megspórolunk annyit. Az egyikük a könyvet tartotta. és pont félórája lesz. 293) Egy óra múlva fél órája fog takaritani. 303) Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállitják a piacra. mert amikor tüsszent. mikor meglátta a karfiolfülüt. míg fel nem rakta a szemüvegét. megette a kakaóscsigát. kacsintott. Szóval borotválkozott. ott kóborolt egy cigány. aztán meg kardoskútra. Még éjfélkor is a mesét nézte. Belépett a szobába.-t? Mi robbant fel? Mikor láttad utoljára? Tegnap is késon jött haza. Egész úton hazafelé azon gondolkodám… Amíg a lányok csevegtek. 299) A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve. megcsinálom. Ki ment el az orvoshoz? Melyik orvos vett R. az orrát meg a lábára. akkor vasalt. felugrott egy székre. ez megsütötte. mikor egyszercsak megpillantotta Aljosát. felöltözött. egy napja lesz. Többé nem jöve ki. a száját harapdálta. 285) Úgy megcsókolt. fél napja lesz. a másik meg olvasott. 319) Úgyis elfelejti az elso részét mire végigolvassa. hogy tizóraizik. hogy alszik. Micimackó mézre gondolt. hogy napozik. Tegnapelott hétkor? Akkor meg mosott. 294) Majd ha lemegy a nap. Épp az utcán sétáltam. mire ezt megírtam. hogy itt ordibálsz. 279) Szerencse. Meredten bámult a távolba. Bement a lány. 322) TV nézés közben vasalni fogok. Egy éve még taxisofor volt. Az orvos elszúrt valamit és a lábujját varrta az arcára. rosszul lett. hogy olvassa. 292) Tiz perc múlva tiz perce lesz. Én nem jártam iskolába. akkor már aludni fog. hogy Tengizben dolgozik. Nem látott semmit. akiket lovászfiú korából ismert. Míg a nyuszi magyarázott. pacsirta szólt a fán. mikor agyonvágta az áram. 291) Jövore lesz négy éve. aztán belépett a liftaknába. Hörcsögöt kapott a születésnapjára. hogy egész jövo héten esni fog. Épp egy dalt dúdoltam. Pipa volt. 313) Jövore lesz 15 éve. ez az iciripiciri meg mind megette. 301) Vasárnap már három napja lesz. De elotte lezuhanyozott. 312) Tizenegyre legépelem. 318) Holnap lesz egy hete. (Arany János) Ránézett a lányra. mert elfelejtette elhozni a sípját. 295) Mikor feljön a nap. eltunt a csavar. Útközben a lányokról beszélgettek. Kelt a legény. Ajtót nyitott neki. 314) Megcsinálod mire visszajövök? 315) Holnap lesz egy hete. 300) Holnap háromkor? Nem. mindig lerepül a cipoje. Lenin él. Korán lefeküdt. hogy nem mos lábat. A rakodópart alsó kövén ültem. soha senki azelott. el fogod felejteni az elejét. 1950-ben lépett be a pártba. így aztán hazaért nyolcra. 305) Mire új gyertyát gyújtasz. 317) Mire kisül a hús. 281) Megitta a tejet. hogy önmagát keresi. A nap is lement mire elolvastad. A lámpát szerelte. 321) Vasalás közben TV-t fogok nézni. hogy nos vagyok. 309) Mire fölébredsz. Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? Eloször Csorvásra ment. 289) Tegnap robbant le. Megoszültem. 316) Mire a végére érsz. ahogy. megköszönte a reggelit és bement a szobájába. búcsút intett neki. Te is vidéken nottél fel? Ezt a céklát még júniusban raktam el. de mint leány. hogy sztrájkolnak. az összes poharat elmosogatom. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. hogy legyen egy lakásunk. 287) Olyan nehézségekkel találtam szembe magam. 290) Tegnap se olvastad el.

377) Mondd. 367) Ki fogják üriteni a termet. Csak néhány bizsut hagytak az öltözködoasztalon. ha jössz. mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. 373) Meg kéne csinálni. 342) Én mindenképpen tuzoltó leszek. Azt mondta. 363) Eddig még semmit nem mondtak róla. hogy kész a kávé. 100 . bársonyban… 380) Legújabb filmjét tartják a legjobbnak. hogy bemászik az ablakon. hogy már nem vár tovább. 350) Ott az a nagy kövér felho. Egy csomó embert följelentettek adócsalásért. 346) Igen. Annuska azt mondta. vagy ellökték? Elmozdította a fejét épp akkor. orrbaverem. 365) A levelet elégették még mielott megtalálták volna. 369) Jövo õszre learatják a termést. ha már úgyis megyek a boltba. 352) Majd a konyhában leveszem a cipomet. 356) Holnap tizenegy jó lesz? 357) Mikor jössz vissza? 358) Az se segít. vagy katona. Holnap ötre kell legépelni. nem lopták el. A Kangákat általában vadállatnak tekintik. Locsolják a Soroksári utat. A biztosító persze egy fillért nem adott. biztos eso lesz. Késobbre kell halasztani a találkozót. mert a fényképeket fogom elohivni. 359) Majd én leviszem a kutyát. Elesett. de nem sok remény van. vajat. 327) Egész délután próbálni fognak. mikor a fényképet csinálták. mint tegnapság. Azt mondta. A repülogép szerencsétlenség következtében 200 ember vesztette életét. Most már kell találni valakit. hogy eso lesz. A házat már jóval azelott felépítették. hogy bedilizel. Ha nem Hong Kongban készült volna. 331) Majd holnap lemosom. pont amikor fényképezték. 348) Azértse megyek hozzád. hogy beköltöztek. bíborban. Két lövést hallottak. 325) Jövo ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni. ez mindjárt leveszi a cipojét. 335) A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba. 332) Mész holnap a bálba? 333) Iszol velem egyet? 334) Majd iszunk a Pistáéknál. 366) Elmozdult. 330) Lefogadom. Nem létezik. 353) Vissza fogom adni. 328) Kopogj. Azt mondta. A mai napig titkolják a baleset okait. 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) Nemsoká fölszolgálják a jéghideg söröket. Még tíz ilyen mondat. Jövore talán majd kiadják. aki ért hozzá. Vettek ujjlenyomatot. rojtosat. 375) Új nevet adnak majd neki. 354) Hol fogsz dolgozni? 355) Senki nem fog egy könnycseppet sem hullatni érte. úgyhogy nem lehetett titokban tartani. 347) Majd jövore feleségül veszlek. Jó állást ígértek neki. 336) Mikor lesz már vége? 337) A vége az lesz. nem venném meg. 360) Biztos. 326) Jövo ilyenkor nem a Leninkörúton. Látták. Azt mondta. 340) Ha kisebb mint én. hozzak neki narancsot. hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit. hogy kapcsoljam ki a rádiót. 349) Aigner Szilárd most mondta. a képeket már rég ellopták. Szólt. Vettek nékem piros csizmát. Mire rendorség odaért. 368) Söprik az Engels teret. A radványi sötét erdoben halva találták Bárci Benot. most viszik Danikáné lányát. hogy kész van. és biztos a diliházba visznek. Mari néni foltozni fogja a farmeremet. amikor belép a polgármester. a kórus épp a refrént fogja énekelni. 351) Te. A csónakot szem elol tévesztették a suru ködben. Épp most bontják az új felüljárót. 362) Élve temették. Most szerelik az új antennát. hogy azért nem nyitott ajtót. hogy ne nyúlj hozzá. El lehet vinni ezeket a könyveket? Bárcsak megtalálták volna. hogy még semmit nem mondott Janinak. 376) Ezt a könyvet még semmilyen nyelvre nem fordították le. Azt mondta. 329) A tervek szerint. ha tudjuk. Manapság sokkal több pénzt költenek húsra.323) Amig én vasalok. Meg kéne mondani nekik. hogy ezt ne csinálják többé. Ötezerre értékelték a vadonatúj nercbundáját. vagy meglökték? 371) Kirúgták az igazgatót. 364) Épp teritettek. Jani szólt. Összességében tehát jól paffra vágtak. 379) Most viszik. téged meghívtak? 378) Új iskolát építenek a falunkban. 370) Most elesett. hogy tegnap egész nap otthon volt. ha néger gyerekek potyognak az égbol. Remélem. Hány embert visznek Amerikába a Sorosalapítvánnyal? Az önéletrajzot sajnos angolul kell megírni. 341) Tuzoltó leszel. hogy kimosták ezeket a pulóvereket? Ezt mind hibáltanul kellet vona lefordítani? Az összes pénzt elvitték. 372) Lehet látni a tetoválását. Kiürítették a hamutartókat? Jövore talán majd elfogadják a jelentkezésedet. 343) Te ezt tényleg megiszod? 344) Iszol egy kis tejet? 345) Nagyon fogsz hiányozni. Kapsz tejet. Már a múlt héten elküldték a levelet. hogy el fogja olvasni? 361) Nekem cimezték a levelet. mikor leesett a tányér. 374) Kapott egy nagy pofont. mihelyst megtalálom. hogy akkor is olvasni fog. 324) Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni. 338) Hogy fogsz kijönni a ketrecbol? 339) Hát ezt én orrbaverem. azt hiszem. Föl kéne már építeni ezt a házat. Már egy csomószor megmondták neked. te is fogsz hiányozni nekem.

494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) Azt mondta. a szokét. Komuvessel építtetett házat. hogy pöttyöset vegyem. Azt mondta. hogy nem akarsz mindenáron férjhez menni. A nagymama azt hitte. hogy mihelyt elkészül jön. 435) Azt hitte. hogy elkésnek. hogy mit vegyek fel. 438) Azt hitték. Micimackó azt mondta. 451) Nem tudtam. 473) Szólt. 459) Azon tunodtem. Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. Rávette. Levágattam a hajam. jobb ha nem nézek oda. ha sír. 474) Azt mondta. hogy mikor érkeznek. Azt hitte. Ahogy meglátta a vért. Azt hitte nincs több. hanem elefánt. Megkérdezte. Éreztette befolyását. vegyen-e egy fél disznót. hogy nem fog tejelni. Lilára fogom festetni a hajam. hogy három évet tanult lovagolni. mindent elmondtál. Vajon vége lesz-e valaha. Azt mondta csak 10 perce van. 450) Nem tudtam. hogy ha esik. hogy ne hozzon több sajtot. 480) Szólt. Mondd meg a tejesnek. hogy jártam-e már Tótkomlóson. hogy vegyek-e fel valamit. hogy három éve tanul lovagolni. a Nyuszi a családjáról beszélt. 472) Azt mondta. holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. hogy nosülök? Azt mondtad. hol vettem a cipofuzot. Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat. hogy ne csináljak semmit. 440) Mondtam neki. 492) Vajon adsz-e helyet magad mellett. 443) Azt mondta. Mibol gondolod? Jól áll neked. Azt mondta. 470) Szerinte sáska volt. próbáljuk meg még egyszer. 477) Rögtön láttam. 445) Azt hitte kolbászból van a kerítés. 455) Tudni akarta. vigyek esernyot.434) Azt hitte. de nem szégyelli. hogy hazudik. mert délre az irodában kell lennie. máris kilépett. 453) Megkérdezte. ha éhes volna. hogy hétre ott kell lennünk. 482) Nem tudom. hogy jönnek az APEH-tól. hogy feleségül veszi a lányt. Vajon mikor lesz már vége. hogy elhiszed-e még. Kukorica Jancsi azt mondta. 446) Azt mondta bemehetek. hogy van-e levelem. 444) Azt hittem már ebédeltél. 464) Nem tudtam fog-e rám emlékezni. 463) Azt mondta. hogy belépett? Nem. hogy mi van a borödömben. Azt mondta. Nem tudtam miért takarja el az arcát. hogy három éve van lova. mindent megbocsájtok. hogy miért nincs kész az ebéd. Fogalmam se volt. hogy már haza kell mennie. 460) Azt mondta. hogy nem tetszik a frizurám. Mondtam már. mert nem kap elég napfényt. jól aludtam-e. hogy levegye-e a nadrágját. hogy kicsit ugyan parasztos a neve. ha az megteszi amire kéri. 471) Tudtam. 457) Nem tudtam. Észre tudja magát vétetni. hogy azt hitte. 467) Nem tudtam hány poharat tegyek az asztalra. 469) Többször is megkérdezte. hogy megnézzem alszik-e a gyerek. Miért tette ezt? Csak magának köszönhette (Õ jövette el). hogy mit jelent mindez. hogy van lova. o majd mindent elintéz. melyik kólát kérjem. 442) Mondtam. egész éjjel énelkelt. hogy eldugta-e? 487) Nem tudta. 437) Most szólt a házmester. 468) A fiú megígérte. hogy honnan tudja. Felrohantam. Azt mondta. 466) Azt javasolta. hogy elmenjek-e vagy maradjak. 478) Azt mondtad. 483) Azt se tudtam fiú vagyok-e vagy lány. elájult. Azon gondolkodott. hogy holnap kettokor érkezem meg (kettokor érkeztet meg) New York legnagyobb repüloterére. hogy Piroska az. Nem tudtam. van-e elvámolni valóm. Azt hitte nincs benne áram. hogy kilépett. Azt mondta. hogy kilencre jössz. 452) Azon tunodtem. Tudtam. 439) Azt mondta az anyukám. 465) Azt kérdezte. 481) Nem tudom. vagy a barnát. hogy hallgass! Azt mondta. 441) Azt mondta. hogy az anyósának ír. hogy nincs értelme mégegyszer megpróbálni. 479) Azt hittem. 493) Nem tudom vegyek-e kabátot. Nem tudta hallatni a hangját. 462) Azt mondta. Megismételtetnéd vele? 101 . azt mondta. hogy o az. Az orvos szerint egy-két napig még ágyban kell maradnia. Bélával fogja megfizettetni a kárt. 476) Fogalmam se volt. hogy azért nem no a narancsfája. 461) Azt mondta. 449) Nem tudtam. 456) Azt kérdezte. 475) Fogalmam se volt mit tegyek. az epret nem szereti. rosszul hall. tegyek-e egyáltalán valamit. Úgy intézte. hogy eldugja-e. nem lát semmit. Azt hitte nem bolha. 491) Nem tudom mire gondol a katona orség idején. nem érdekel. hogy unatkozik. Azt mondtad. Azt mondtam. 458) Nem tudtam. hogyan gyógyítsam meg a náthámat. hogy értem-e amit mond. hogy megenné. Tudatni fogom veled a híreket. 447) Megkérdezte. hogy próbálja meg a zöldet. 454) A vámos azt kérdezte. Vajat hozattam a közértbol. 484) Vajon hova dugta? 485) Nem tudta hova dugta. Te tudtad mire akar kilyukadni? Mondtam már. hogy álljon be rendornek. 488) Vajon miért tette? 489) Vajon elvesztette? 490) Nem tudom lesz-e még idonk. 448) Tudni akarta. Azt mondta. hogy így fáj. 436) Azt állította. hány éves lehet. 486) Azt se tudta. hogy alig lépett be. Levágattad a szoknyád alját? Minden nap lemosatod a kocsidat? Tegnap nem hozattam sört.

ha fiatalabb volnál? 624) Megszámoltam volna. hogy veszekedj. ha lenne egy milliód? 630) Ha nem sietsz. kérj segítséget bárkitol. Rózsa Sándor a lovát ugratja. 611) Ha esetleg. 638) Ha nem lettek volna téveszméi. Egy kis sírással mindent elérek nála. ha úgy döntenek. ha nem öntözöd. amit eldobált. hogy megtedd? Szerinted nem szörnyu dolog kitömetni a kedvenc állataidat? Miért nem csinálataod már meg ezt a vacak magnót? Nem tudtam kiverni a fejébol. 645) Ha nem lett volna ez a sok új szó. 612) Ha nem lenne rossz a kocsi. hogy van még idonk? Te is kertésszel gondoztatod a kertedet? A vacsorán egy fél disznót megetettek velem. Ha akkor leszoksz a dohányzásról. 636) Ha már úgyis mész a zöldségeshez. ha otthon maradsz. eljöttél volna délután. 609) Ha hajlandó lenne ideadni a kocsidat. itt tartjuk a gyulést. hanem repülosót. 610) Ha lennél szíves segíteni. Mindig velem iratja a szerelmes leveleit. 626) Ha a lónak hat lába volna. A tej megsavanyodik. 648) Ha csak azért jöttél. 616) Fozök egy csomó levest. Virágot küldettem a névnapjára. már rég elhagyta volna az országot. 621) Ha a kutya nem ébresztett volna fel. ha túl hosszú? Eloszedettem vele mindent. Ha szeretsz. 618) Feltéve ha nincs ellenvélemény. 643) El tudtam volna vágni. eljönnél délután.… 608) Nem adok neki pénzt. 633) A helyedben nem fogadnám el azt az állást. hogy bevallja. ha volna kenyere. Elhitettem vele. 619) Két szegény legény szántani menne. A jókedvu tizedes fogkefével mosatta fel a folyosót. hányszor. ha néhány napra elöl hagyod. kivel. hogy itt maradnak vacsorára. feltéve ha te is mész. Szörnyu izgalmamban dadogni kezdtem. 622) Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat. A virág elpusztul. hogy minden rendben van. te kivel csináltattad a futést? Mindig velem fordíttatja le az idétlen mondatait. 647) Megszámoltam volna.550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) Egy néger fiúval pucoltatja a cipojét. Egy rendorrel magyaráztatta el a helyes útirányt. ha nem kéne nyakkendot kötnöm. hacsak tényleg nincs rá szüksége. hogy éheztek volna. Hányszor építtetted át a házadat? Itasd meg vele az egészet. ha máris elmennél. ha nem szórakoznál annyit. 615) Vigyél kabátot arra az esetre. hogy látni szeretném. 637) Örülnék. amit eldugott. 606) Mindig segítek neki. 649) Ha örökké attól félnél. Messzirol kell szállíttatnia a tejet. most nem jöhetnél velünk. ha kellett volna. 623) Elcserélnéd két 16 évesre. A borbéllyal húzatta ki a fogát. megtaláltad volna. most én lennék a legokosabb. elobb vagy utóbb épp oly zavart lennél szellemileg. 627) Táncoltam volan én veled. amit az anyósa mondott neki. Piros palát fogok rakatni a házam tetejére. még elkésünk. idoben odaérnénk. ha lesz elég idom. találkoztunk volna. 650) Ha mégis elveszettnek érzed magad. biztos. Lengyelország volna a csúcson. 102 . 617) Elmegyek. most nem lenne pénzed. 607) Ha neked lennék. arra az esetre. 652) Megcsináltam volna. A macskával etette meg a párizsit. ha tudtam volna. nem kerültél volna kórházba. Ha szerettél volna. nem botlana meg. 629) Mit vennél. 635) Ha megfáztál volna. 613) Ha nem termeszthettek volna zöldséget. jobb lett volna. ha görbe. Miért nem a villanyszerelovel kötteted be a mosógépet? Mibol gondolod. hol. Egyenesíttesd ki. add vissza neki. 634) Ha tovább kerested volna. Érd el. 628) Majd meglátogatlak. ha jobb kést adtál volna. 631) Ha megvetted volna. Na. ha nem veszel el! Csak nem akarod velem elhitetni. hozz egy fél kiló uborkát. ha nem fáj a fogam. 651) Ha hajlandó lennél szép csendben elmenni. ha esne. Miért nem vágatod le. Jóska lenne a párttitkár. hogy nem tudsz hozzájutni elég nohöz. Kicseréltettem a féltengelyt és a levegoszurot. nem hallottuk volna a betöroket. most több pénzt kapnál. Le kell vágatnom a hajam. el tudnék menni Püspökladányba. netalántán találkoznál a barátommal. Az a sok szilva jól megszalasztott. Ha többet dolgoztál volna. Portrét csináltattam a feleségemrol. Hány fényképet csináltattál? Mikor fogod megéleztetni a késeket? A szomszéddal hozatott cigarettát. Mindenáron tükröt akar szereltetni a hálószoba plafonjára. mint a pszichiáter. 640) Elmennék. kimehetünk a Fradi meccsre. ha tudtam volna. Akkor se vetetem el. 641) Ha esetleg megtalálod. Az az idióta tanár mindig ilyen hülye mondatokat fordíttat velünk. megtörlöm az orrom. minden egyszerubb lenne. 644) Nem örülnék. Épp most másoltatom. Felköttetem a Lord Mayort! Az utolsó szemig felszedettem vele. 625) Ha vártak volna. Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát. ha nem lenne olyan hideg. 646) Ha én lennék a téeszelnök. 614) Ha el tudsz jönni délután. már túl lennénk rajta. ezt a szerencsétlent is jól megszivatták. hogy én voltam neked az elso? Ki kényszeríthet arra. eljössz délután. 632) Meginnám. 620) Ha adsz egy zsebkendot. hamarabb befejezném. Mondd. Ha szeretnél. Gépeltesd ezt le. Szörnyu szegénységemben lopni kezdtem. 642) Ha hajlandó lennél rámfigyelni. Ne Technocol Rapidot szagoltass vele. a vadásznak is kisebb szája lenne. mond meg neki. A tizedik felesége se tudta feledtetni vele a legelsot. ha megkér rá. 639) Ha a nyuszi medve volna. aki kezel.

hogy ne ázzon el a frizurája. 662) Nem tudunk elutazni. nehogy lelojön valakit. 690) A fejére húzta a szoknyáját. akinek olyan szép az arca. 686) Felhúzta a szoknyáját. amint bemegyek. akit láttam. 738) Budapest. 711) Beöltözött apácának. 693) Lenyelte a gyémántot. 722) Ez az a ház. nehogy a kéménysepro összemaszatolja. hogy Kanga tudja. hogy ne zavarj senkit. ahova akarod. 667) Ha esetleg megtalálod.653) Ha netán felébredne. hogy elvehesse a kilencediket. 695) Elvált a nyolcadiktól. soha nem kérnél meg. hogy a bika mindig tudja merre jár. hogy kimentse a gyereket. nehogy ujjlenyomatot hagyjon. hogy hozzanak virágot. 654) Ha nem huzod meg a farkát nem rúg meg. amit mondtál. lószorbol van. amit nem szabad elfelejtened. hogy becsapja a rendorséget. 726) A fiú. 737) Ronald Reagan. 680) Kinyitotta az ajtót. 679) Újságot tett a székre. 715) Kirúgta. 707) Adj neki egy nagy pofont. hogy kimenjen a füst. hogy az extázis új magasságaiba vigyelek. 661) Ha véletlenül ült volna rá a kalapomra. ahol áll az ido. hogy ne csapjak zajt. melyet sokan látogatnak. 697) Levettem a cipomet. amikor megnosültem. mit mond. 710) Azért mondjuk. ha nem tolod összetöröm házadat. sose fejeztük volna be. 664) Ha idoben telefonáltál volna. hogy legyen majd mit ennünk. … 728) A szoba. 671) Ha nem lettek volna olyan igézo szemei. hogy a felesége ne tudja nézegetni magát. 714) Ültetett egy kis spenótot. 713) Tedd ki. hogy könnye kicsordul. hogy nehogy a seregélyek ellopják a szolot. nekem is adna egy túró rudit. 681) Kesztyut húzott. 689) Jancsi elfordult. hogy mindenki láthassa. amit küldtél. amit kértél. 739) Körbefutotta a Szigetet. hanem hozzád. 732) A lány. az én feleségem. nehogy a vámos megtalálja nála. 704) Kolompot akasztottak a tehén nyakába. 688) Összetörte a tükröt. 685) Berohant az égo házba. hogy mindenki hallja. nem kellett volna megkérnem az ikreket. 721) Olyan ember O. 668) Megcímezném a borítékot. ha volnál szíves adni egy tollat. amelyrõl beszélek. 717) Elmesélte azt. nem nagy dicsosége az amerikai népnek. 712) Foztem szegény fiamnak egy kis mákostésztát. 669) Csiga-biga told ki szarvadat. 740) Ellopta a fonöke tollát. felmászott az erkélyre. 718) Emlékszem arra. 735) Oda megyek. amin alszom. hogy mi is ihassunk. 723) Emlékeztettem arra. most nem engedhetnénk meg magunknak. 692) Megmutattam neki mim van. 694) Vettem neki virágot. 703) Minden reggel iszik egy felest. hogy rakja a lábát. 683) Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. hogy alásöpörhesse a szemetet. hogy a kutya ne unatkozzon. 724) Ez az. észre se vette volna. 687) Elkezdett reszketni. 672) Itthon maradok. melyet ott látsz. 674) Ha nem segítettél volna. amiért szeret ide jönni. hogy jobban sajnálják. 741) Kösz az ajándékot. 656) Ha kibirnám. elmehetnénk végre nyaralni. hívj fel. 658) A helyedben nem hinném el. 736) Ez az. aki szerette Júliát. 708) Vett egy macskát. hogy tudja merre mennyi. 731) A szék. hol van a Zsebibaba. ami teljesen kimerítette. 730) A táska. amikor belépett a szobába. hogy kiszökhessen a börtönbol. melyre rá akarok ülni. 659) Ha figyelted volna. hogy hamarosan visszajövök. hogy be tudjon menni a szobába. hogy ne nézzem örökké az ajkad. 719) Emlékszem arra a történetre. 657) Ha a halálbüntetést nem törölték volna el. aki valaha színész volt. 701) Add ide a poharad. hogy még napnyugta elott elérje a hegy csúcsát. hogy vidáman kezdje a napot. most nem ölelhetnélek itt karjaimban. amit ígért. nehogy felébredjen a szomszéd. melyben a levelet találtam. hogy együtt utazzunk Hawaiba. 698) Nagyon halkan zongorázz. most te is tudnád járni ezt a táncot. hadd egyen egy jót. 733) Abban a pillanatban. 709) Felállított egy madárijesztot. hogy szagolgathassa. 670) Ha nem teszed a tejet hutobe. hacsak meg nem hívnak. 720) Elhoztam azt a könyvet. 675) Ha hallgattál volna. 682) Mindjárt ablakot nyitok. 743) Elfelejtettem. megsavanyodik. hogy gyorsabban tudjon futni. gyönyöru. 702) Kint hagyta a pisztolyát. nehogy megint elkéss. nehogy aztán csalódjon. akihez beszélek. 696) Levettem a cipomet. 663) Ha nem a férjemhez mentem volna feleségül. akinek nincs múltja. amit elmeséltél. amit láttam. hogy berúghasson. 666) Ha nem lenne olyan önzo. melyet kifestettél. hogy ne lássa a leány. 691) Felemelte a szonyeget. 742) Az ágy. 665) Ha nagyobb halat tudtam volna fogni. hacsak meg nem ütjük a fonyereményt. 660) Ha gondját viselnéd a családnak. 744) Rómeo. hogy a gyerekek kimehessenek az utcára. 716) Meglepodtem azon. 673) Hacsak a kormány nem ad több pénzt. korábban hazajöttem volna. amit tudott az esetrol. be kell zárni a színházat. hogy mi tudjuk. egybol válaszolnék is. 684) Korán kelt. 725) A lány. … 729) A könyv. hogy 'AHA'. 678) Fölvette a szemüvegét. ami nagyon kínos volt. 676) Hangosan beszélt. 655) Ha el tudnám olvasni az írásodat. 677) Jobb ha taxival mész. 706) Örökké változtatta a címét. 700) Kikapcsolta a rádiót. 705) Korán indulj. mondd meg neki. 734) Abban az évben találkoztam vele. amit elmeséltél. hogy jobban lásson. meg is bocsájtanék neki. 103 . bölcs maradtál volna. hogy ne hallja a nejem. 699) Odaadtam neki a kulcsot. … 727) Az autó. nehogy elkéss.

Egy szót se értek abból. A hajó. amit mondasz. a nagyszobában volt. a Nagy Októberi Szocialista forradalom atyja volt. 808) Semmi más nem kell nekem. 840) Nem szabad zavarnod a munkájában. akit Jancsi elégetett. Budapest. 807) Elmondtam neki mindent. aki úgy mozog. elfelejtettem. amit mondott. amit mondott. 821) Olyan nehéz volt. A baleset. 104 . 839) Ne kényszeríts arra. melyben lakom. 836) Azt mondta. csak sötétséget. szemérmesen mosolygott. csak egy koszlott konyharuhát. De hisz ez nem az a férfi. nagyon eros. 804) A kés. akinek a tanítványa megnyerte a versenyt. Félek. hogy nem szabad sok kenyeret ennem. úgy zötykölodött. ott feketéllik az út mentén. 809) Semmi mást nem tudtam enni. a város KISZtitkára volt. aki a rendelést vette föl. 833) Nem építhettek úszómedencét a kertben. amit akar. mint a higany. ami igaz volt. bedöglött. 813) Minden amit ott látsz. ami csak akarsz. tegnap még börtönben volt. Ez az a szálloda. Aztán bementünk egy bárba. ami a Volga folyón ringott. Nem érted amit mondok? Talán ez az az ember. amihez kedve volt. Egy könyvet akar elolvasni. hogy van egy háza Sukorón. hogy átlépd az országhatárt. 835) Soha nem fogják megengedni. amit csak neked írok… A tócsa. A toll. 800) A farkas. szereti a mézet. 829) Nyitva hagyhatom az ajtót? 830) Nem jöhetsz be a szobába. amibe belelépett… A lány. A ház. A számla. 810) Csak egy ötös van nálam. nagyon súlyos volt. csak mossa meg. sokat dohányzik. nagyon fájt. amin a fiú feküdt. Azt mondja. amire pályázik. 803) A puska. 826) Kimehetek játszani? 827) Nem mehetsz Tótkomlósra. akit az úttörok nagyon tiszteltek. A pincér. csak szerelem. mint egy talicska. Az állás. izgatottan várta Piroskát. 796) A hó. hogy valaha is elfeledlek. Karcsi. akinek az ágyába Hófehérke belefeküdt. Lekéste a vonatot. Szeret Mariskával táncolni. Mindent adj oda neki. akivel valaha találkoztam. 843) Az orvos azt mondja. amit kértél. akinek a keze selymes volt. csak a kalapja. meg egy sültcsirkét. amit a hókotró elkotort.745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) A dal. a forradalom szimbóluma volt. ez minden. amit tegnap tettél velem? A rádió. 798) A vasorrú bába. amit akar. 811) Csak annyit tudok róla. töltöttkáposztát. amit adhatok. 838) Ne sírj érettem Argentina. Az ápolóno. mióta bárányhimlos. amit késve kaptunk. Megdöbbentett amit mondott. Meglepodtem azon. és szárítsa meg. amit láttam. aki újságíró nem szereti a híradót. 802) Az Auróra. a volt férjemé. A tehenek. amivel írsz. amit amott látsz. Te úristen. amivel kórházba vittek. olyan koszos volt. amit meglát. 831) Táncolhatsz avval az úrral. 842) Nem szabad azt gondolnod. amit a lány levett a falról. amit tudok. akit keres a rendorség. amit a pincértol kaptam. Az autó. aki a fa alatt áll. csak egy kis húslevest. aki ebbe az iskolába jár. töltve volt. aki a ngymama ruháját vette föl. akik ott legelésznek nagyon szomjasak. ami az asztalon van. aki megkérte a kezemet! Emlékszel már arra. A pofon. elég kicsi. az enyém. 822) Jó úszó voltam. 806) Mindent megvesz. mint a föld. Add oda neki. amit láttunk. 817) Nem tudta mit csinál. 797) A kopár szik sarja. akivel tegnap találkoztál. ami teljesen szokatlan tole. a nagynéném. Az üzletvezeto. A ház. 828) Megnézheted nálam a TV musorát. amiért egy vagyont fizettem. Mindnyájunkat meghívott. már nem üres. 841) Fure lépni tilos. ég a napmelegtol. és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra. a Duna két partján terül el. 832) Nem gyújthatott rá abban a szobában. melynek zöldek az ablakai a Dunára néz. akit mindnyájan szeretünk. 799) A törpe. Jóska. amit elvesztettél. ami nem igaz. 816) Ne csináljon semmi mást. 814) Nem hagyott itt semmi mást. ami nagyon kedves volt tole. mióta összetörte a papa kocsiját. 818) Akármi lehetsz. ami fölöttébb bosszantotta. egy mézeskalács házban lakott. a sógoromé. 844) Nem szabad kopogtatás nélkül belépni. Nem értettem. A hölgy. Mindig azt tette. hogy lekéste a vonatot. elnézést kért. 837) Ne tégy ilyet. Az a fivérem. hogy nem tudta megcsinálni. 801) Lenin. ami teljesen üres volt. A labda. 823) Bemehetek? 824) Nem mehetsz moziba. 825) Kölcsönveheted a kocsimat. amelyikben tavaly laktam. 834) Nem csókolhatom meg. 820) Fiatal koromban jól úsztam. aki vidéken született. amin tikkadt szöcskenyájak legelésznek. megsimogatta a homlokomat. tele volt olvashatatlan számokkal. 819) Azt mondta. hogy megcsinálta. 815) Nem láttam semmi mást. A mento. amibe a fiú tízszer belerohant. vágja le. hogy megöljem magam. Te vagy a legnagyszerubb lány. hogy nem vezethet. csirketrancsírozó szerszám volt. akinek a bátyja nagyon eros… Nem értettem a tréfát. Apukám. 812) Nem volt más rajta. akit már 20 éve ismerek. 805) A hevero. még teljesen új volt. A tanár. meg se mozdul. mely Magyarország fovárosa. A novérem. akinek a szülei vidéken élnek. tegnap meglátogatott. Felejtsd el amit láttál. A férfi.

867) Itt kell maradnod éjszakára (mert nem engedlek el). Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. 892) Úgy volt. hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen. Biztos. Biztosan o volt az. Írhatna. 876) Vigyáznod kéne. 870) Vissza kellett adniuk. 849) Nem találkozhatott a családjával a múlt évben. hogy nem o az. 851) Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet! 852) Nem focizhattok a kertemben. Tudott írni. 863) Nem kell egész éjjel dolgoznia. 896) Ez bizonyára szerelem. ott is kellett volna maradnom. Lehet. Biztos. 846) Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül. Biztos. vagy meg is sérülhetett volna. hogy nem ette meg.) El kellett vennie ot. 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) Bizonyára elvált. 894) Bizonyára beteg. hogy megírta. 875) Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet. de elvették az útlevelét. 877) Taxival kellett volna menned. hisz az egy rendes no. hogy nem ette meg. 884) Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod. 893) Ki kellett rabolniuk a bankot. Lehet. mert a férje kifestette az egész lakást. hogy megsérült. 887) Végül is nem kellett volna annyira sietned. hogy mit beszélsz. 866) Kilenckor otthon kell lennem. 856) Nem kellett volna kinevetned. hogy nem mondott ilyet. Biztos. Valószínuleg szerette a knédlit. Valószínuleg szereti a knédlit. ha be akarsz jönni hozzám. 862) Nem kell (nem szükséges). Biztos Spanyolországba mentek. Ne menj el. Lehet. hogy megírja. Az ki van csukva. 871) Cigarettát kellett vennie. Írhatott is volna. hogy épp a sarkon áll. (épp most) Lehet. hogy randevúzol velem. 897) Biztos. / Lehetetlen. 869) Új öltönyt kellett vennem. hogy nem kell elvennem. lehet. 885) Jövo szombaton kellett volna összeházasodniuk. 883) Ha felmentem volna hozzá. / Lehet. hogy beteg volt. hogy jelentették a tervüket. hogy ír. 872) Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre.845) Nem volt szabad velük mennie. hogy szereti a knédlit. ha egyszer nem áll szándékodban így tenni. hogy nem olyan rossz ember. 886) Holnap kellett volna indulnia Amerikába. Lehet. Biztosan o az. így lottek a lagzinak. hogy korábban jött. Lehet. hogy szerette a knédlit. Lehetséges. hogy eszik. 890) Nem kellett volna hibáztatnod. mert nálam már nem volt. hogy eszik. hogy épp a férjével beszélget. Lehet. de összevesztek. Lehetetlen. 850) Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel. Meg kéne házasodni. hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira. hogy az esti vonattal jönnek. Lehet. 865) Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába. valószínuleg biztosan valószínuleg lehetséges Valószínuleg szereti a knédlit. 861) Nem kell részt vennie a konferencián. 105 . Valószínuleg szerette a knédlit. hogy megette. Na fogadjunk. ahol a régi iskola állt. (ez bizonytalanabb) Biztos megette. 882) Megértobbnek kellett volna lennie velem szemben. Lehet. Bizonyára ez az a hely. 847) Virágok szedése tilos! 848) A kocsiba kutyát behozni tilos. Írhat. 857) Nem lett volna szabad átmenned a piroson. Biztosan szerette a knédlit. Meg kellett volna házasodnod. 878) Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom. Vidd magaddal az esokabátod. Lehetetlen. 879) Már iskolában kellene lenniük. hogy nem igaz a hír. 864) Nyolcra ott kell lennie. Nem tudja megírni. 874) Segítenem kéne neki. Írhatott. 859) Újra meg kell próbálnod. 889) Nem kellett volna félbehagynod a munkát. Nem kellett volna megházasodnia. Biztos. hogy ot láttad a Pipacsban. Lehet. hogy nem o okozta a balesetet. 873) Nem kellett (nem volt szükséges) festot hívnia. hogy megette. 855) Nem volna szabad ígérgetned. / Tudna írni. 895) Bizonyára a szobájában tanul. Lehet. 891) Mindig kopogj. 858) Kilencre vissza kell érned az irodába. 898) Biztos. Bizonyára hallottad a hírt. hogy múlt héten jön. (Nem lett volna szükséges értelemben. (ez bizonytalanabb) Bizonyára eszik (épp most). Lehetséges. Tud írni. még megjöhetnek. 860) Most kell megtennünk. 881) Udvariasabbnak kellett volna lennem. Tudott volna írni. ha egyszer nem az o bune volt. Nem kellett elvennie ot. Ez biztosan a postás lesz. 899) Biztos megfáztál a folyón. / Lehet. El kell venned ot. (Nem lett volna szabad értelemben. 888) Nem kellett volna idejönnöd. hogy esni fog. 853) Nem engedem. 868) Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni). Lehet. Biztosan szereti a knédlit. hogy írt. Nem kellett elvennie ot. hogy megírta.) Nem kellett volna megházasodnia. 880) El kéne vinnie a kocsiját muszaki vizsgára. hogy Barcelonába menj! 854) Nem kéne hazudnod.

Írnia kellett volna. ha annyit nézed a lábam. 1063) Nem kellett volna mindjárt az elso tánc után letépni a blúzát. hogy mind megitta. Írna. 1055) Lehet. Nem kell írnia. Nem lett volna szabad írnia. 1035) Biztos krumplit hámoz. hisz Baltimore-ban van. hogy annyi szív hiába onta vért… 1031) Biztos agyára ment a jólét. hogy nem vagyok egy lángész. 1053) Nem kell úgy a szívedre venni. Hatkor el kell mennem. nem ér annyit az egész. 1048) Lehet. mert zöld a sapkája. 1056) Lehet. hogy nyitva maradt az ajtó. Ma reggel nem kellett korán kelnem. 1052) Valószíno. 1036) Esetleg megvakulhatsz. 1072) Nem kéne elmeorvoshoz fordulnod? 1073) Nem kellett volna úgy rohannod. Nem lett volna szabad írnia. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia. Az is lehet. 1058) Nem kellett volna olyan korán jönnöd. Nem szabad írnia. 1028) Hamarább is szólhattál volna. Írnia kell. 106 . amikor meglátta a húgát egy rendor karjaiban. ha annyit fogyókúrázol. hogy megcsináltatom a horoszkópom. hogy telefonált. Nem írhat. hogy Józsi lekéste a vonatot. 1021) Lehet. hogy nincs pénzed. 1039) Ehetek egy banánt? 1040) Akár fejbe is verhetett volna. 1062) Már bizonyára hallottad az újságot. hogy otthon vannak. Írnia kellene. mikor csöngettél. 1029) Biztos épp a halakat etette. Nem mert írni. hogy írt. hogy telefonált. Írt volna. hogy nem írt. hogy darázs volt. 1023) Nem kellett volna fölizgatnod magad. 1060) Biztos. 1034) Meg kellett volna élezned a kaszát. volt elég a kertben. 1074) nem mondhatott ilyet! 1075) Azért ezt nem kellett volna… 1076) Rendor az nem lehet. Az nem lehet. hogy ot láttad. 1025) Ne izgulj. hogy nem Mariskát láttad éjjel a körúton. Írni fog. Írnia kell. nekem nem kell. Nem lett volna szükséges írnia. 1046) Lehetetlen. 1057) Bizonyára nem vett észre minket. Akár az egész dinnyét megehetted volna. 1032) Lehet. hogy alszik. az hangosabban zümmög. 1049) Biztos borotválkozik. Biztos a fészekbol esett ki az a kismadár. 1033) Valószínu lemerevedett. Valószínu. hogy tévedsz. egy levél is megtette volna. hogy összekevertelek valakivel. Írnia kellett volna. Nem volna szabad írnia. Valószínu egy kicsit késobb jön. Nem kellett volna ajándékot hoznod. / Valószínüleg ír. hogy telefonált. 1050) Biztos. Írni merészel. 1078) Lehet. / Lehet. az serceg így. 1064) Lehet. (nem szükséges) Nem kell írnia. hogy ma már nem jön. hogy foz. hogy megint elvált. hisz még nem volt ott. Valószínu. 1067) Biztos a taxiban felejtette a pénztárcáját. Nem kell írnia. Az ki van csukva. Meg kellett volna beszélniük az ügyet. 1022) Ha jó leszel. Írnia kellett volna. 1045) Biztos a fejébe vette. hogy ír. Bizonyára írt. 1066) Esetleg meglazulhat a gomb és leesik a szoknyád. de közben disszidált. Attól még nem kellett volna lecsavarnod az orrát. hogy nem ír. 1059) Nem kellett zöldséget venni. Nem valószínu. Nem kellett írnia. 1043) Nem lett volna fontos kiszedni a mellébol a csontot. 1044) Holnapra kellett volna megírnia. ha öntözöd. hogy Mariska megjött már. 1070) Lehet. hogy elmentek paradicsomot szedni. Írnia kellett. hogy Jóska írta a falra azt a gusztustalan mondatot. 1038) Nem kellett volna hozzámenned ahhoz a részeg tengerészhez. 1042) Hála istennek nem kellett mind meginnom. vacsora után ehetsz egy banánt. Senkinek nem szabad beszélni róla. 1024) Lehet. Lehet. mert hetek óta gyakrabban jön. Bizonyára írt. biztos megjön holnap. Kellene (illene) írnia. hogy nem száll le rólam. 1041) Biztos kikelt volna. 1026) Nem lehetsz ilyen érzéketlen! 1027) Esetleg kihullhat a hajad. Biztos te vagy az új tanár. 1061) Nem valószínu. 1054) Eztet kell a szívedre tenni. Lehet. hogy ma este itt leszek. 1051) Ki van zárva. 1065) Nem valószínu. A végállomásig kellet volna menned és ott átszállni egy buszra. Biztos. Bizonyára épp ír. Valaha nem írt. Írni merészelt. csak nem voltam otthon. Nem kellett volna táviratot küldened. hogy megváltozol. hogy elfeledkeztél a születésnapomról! Lehet. 1069) Alig valószínu. Abba kéne hagynod a dohányzást. Lehet. 1077) Méhecske nem lehetett. hogy tévedtem. Valaha írt. 1037) Be kéne tenni a hutobe. Biztos mind hazament. hisz nem is tud írni. 1030) Az nem lehet. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. Biztos nem tudtak róla. hogy Jóska írta. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. 1068) Már rég meg kellett volna mondanod neki. 1071) Bizonyára alszik. 1047) Be kellett volna olajoznod a bicikliláncot.961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) 1014) 1015) 1016) 1017) 1018) 1019) 1020) Lehet. Lehet. hogy elkapták a tolvajt.

Elegem van. hogy higgy abban amit csinálsz. Elmentem az uszodába egy jót úszni. Derogál neki. Örülök. Mosolygó kislányt látok. Nem tett kísérletet a szökésre. Örömmel hallottuk a híreket. Megálltak. 1138) 1139) 1140) 1141) 1142) 1143) 1144) 1145) 1146) 1147) 1148) 1149) 1150) 1151) 1152) 1153) 1154) 1155) 1156) 1157) 1158) 1159) 1160) 1161) 1162) 1163) 1164) 1165) 1166) 1167) 1168) 1169) 1170) 1171) 1172) 1173) 1174) 1175) 1176) 1177) 1178) 1179) 1180) 1181) 1182) 1183) 1184) 1185) 1186) 1187) 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) Mi vagyunk azok. hogy közelebbrol is megnézi. Nincs itt kérem semmi látnivaló. mint írni. hogy ráültem a kutyádra. Engem tett felelossé. Azzal volt elfoglalva. Jobb szeretek olvasni. Nincs érteleme sírni miatta. Hiszem. hogy szúnyog volt. Nincs számodra helyem. Repülovel gyorsabb menni mint lóháton. hogy megnézzük a várost. Kipróbálta. Milyen kellemes meglepetés. Bun így viselkedni. Tele van a hócipom azzal. akik boldogságot hoznak. Táskámban van a megírt levél. Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után. Tiszta idopocsékolás akkor beszélni vele. mikor elmentem hazulról. Jobb szereti egyedül csinálni. Könnyu ilyen fajta mondatokat lefordítani. (Futni hasznos dolog. nem engedheti meg magának beleegyezik elintéz kér megkísérel kér. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni. Sajnálom. Fontos. hogy olyan korán elmennek. Nem érdemes várni rá. Tovább folytatod a kertészkedést? Utál elkésni a munkából. ha egy öreg ember gyorsan fut. Érdemes meghallgatni azt a lemezt. A jobb alsó hatost kellett volna kihúznia. mikor ilyen hangulatban van. hogy zavarlak. Kár volt otthagyni. Ideje. Nekem ez túl nehéz. Azt tanácsolom. hogy tartozol egy ezressel. A futás hasznos. kezd kezd folytat szeret imád gyulöl jobban szeret Öt éve kezdett zongorázni tanulni. Nem felejtettem el bezárni az ajtót. Hajlandók segíteni. hogy beszélgessenek. Tévedni emberi dolog. Nem kell errol vitázni. Nincs miért aggódni. Ne felejtsd el elhozni a boröndöket. hogy megbizonyosodjon. Érdekes dolog esoben énekelni. Nehéz a boldogságtól búcsút venni. hogy nem élvezel egy ilyen könyvet. Nagyon jól táncol. hogy túléli. hogy mit mond. Biztos a másikat húzta ki. Boldog vagyok. Biztos notlen. örülök. amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben. hogy búcsúzzunk. Alig várom. És amikor esni kezd… Imádok a kertben üldögélni. Sajnálattal kell közölnöm. Micsoda kérdés! Nincs szórnivaló pénzem. Soha nem fogom elfelejteni az. hogy annyit járkálsz a nyakamra. Bocs. Chicagóban jó lakni.) Úszni könnyu. nem fiú-e az illeto. nem olyan. hogy milyen dolog csókolózni. Továbbra is bámulta oket. hogy ilyen kabátod van. A tanulás az élet fontos része. Imád aludni. mert olyan simák az arcvonásai. hogy beszélgessek veled. hogy itt vagy. Imádok imádni. Haza akarok menni. Nagyon rosszul énekel. mikor elmentem hazulról. hogy a barátaim találkozhassanak velük. hogy rá várjak. Van hely ahova leülhetek? Nincs esélye. A futás hasznos dolog. Abbahagyták a beszélgetést. Örömmel fog találkozni veled. Utál elkésni a munkából. Nincs számodra pénzem. hogy bezártam az ajtót. Jóska úgy döntött. hogy indulj korábban. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés. hogy játszotta a nagyfonököt. Nincs sok értelme beszélni hozzá úgyse figyel sose. Emlékszem. Még mielott felkérte volna a lányt. hogy itt vagy. Jézus. hogy Párizsba menjek. A sírás noi praktika. Jó lesz találkozni veled. ha látom. Ölni bun. Szerencsés vagy. hogy személyesen találkozhatunk. Veszélyes az. Sajnáltuk. hogy vendégül láthatlak.1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) 1126) 1127) 1128) 1129) 1130) 1131) 1132) 1133) 1134) 1135) 1136) 1137) Esetleg az is lehet. Nem volt lehetoségünk. hogy eljöjjön hozzánk. Nem vagyok olyan hangulatban. Meglepetéssel hallottuk a híreket. Érdekes volt végighallgatni. Megpróbálta megcsókolni a lányt. Türelmetlenül vártuk. Nem volt semmi ok arra. Sok a dolgom. hogy busz végre elinduljon. hogy elveszett a pénz. könyörög követel elhatároz követel megenged tanácsol parancsol kíván elvisel 107 . Szégyen. Döbbenetes volt meglátni a számlát. aki ilyet tenne. Udvariatlanság lenne nem meghívni.

elhatározta. hát mindent szétvert. ne csináljam. miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá. hogy új dalt tanulnak. 1296) Mivel pénzt nem talált a betöro. s közben a kutyái ugattak körülötte. hogy a Fordommal gázoljak át a folyón. hogy nászajándékuk nagyobb léptéku is lehetett volna. hogy ezt csinálod? 1260) Megpróbálta kikerülni. 1294) Miután zavarta a lányt a kukák látványa. 1279) Miután megette a csontot. 1263) A rendorségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt. hogy velem maradj. hogy világossá tegye nézeteit. úgy döntött. (Adrian Mole) Könyörögtem. amelyik épp mos) 1303) füstölo Trabant 1304) pancsoló kislány 1305) éneklo kutya 1306) nyávogó macska 1307) fenyegeto levél 108 . 1266) mielott 1267) miután 1268) ahogy 1269) amióta 1270) azonkívül 1271) anélkül hogy 1272) ahelyett. miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve. 1274) Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet. Úgy döntöttek. bevall nagyra becsül elkerül tekint valaminek akadályoz élvez elnézést kér szívesen (nem bán) nem tehet róla elképzel elhalaszt egyre csak csinál valamit megakadályoz visszaidéz megment. A szülei nem fogják elengedni. hogy vigyen el egy magán orrászhoz. 1286) Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától. 1297) Mivel elfogyott a jég. A feleségem azt mondta. hogy 1273) Reggeli elott szoktam fürödni. 1275) Mióta eljöttünk Párizsból. Muszáj volt egy-két célzást ejtenem. 1298) mosolygó hölgy 1299) felkelo nap 1300) hullócsillag 1301) vágtázó halottkémek 1302) mosó medve (a maci. 1283) Napoleon kijött a házból. 1293) Mivel félt az esotol. meg kell jegyezzem. 1262) Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát. hogy valaha is találkoztam volna vele. 1292) Mivel szegények volta. még fagyizót is vezet. Azt akarom. hogy o lopta el a biciklit. (Adrian Mole) Úgy tett mint aki nem hallja. 1281) Miután visszatért külföldrol. a kutya macskát kért. spórol ki nem állhat javasol elvisel ellenkezik neheztel Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago) Tiltakozom. már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot. 1287) A férfi folytatta az ivást. Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét. 1276) Azonkívül hogy profi focista. 1291) Mivel elfogyott a hentes húsa. 1265) Ragaszkodik hozzá. hogy írjak neki. 1284) Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába be. hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel. kiment hogy hozzon. hogy otthon marad. 1280) Miután bejejezte a mosogatást fozni kezdett. hogy minden évben külföldön nyaraljon.1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) 1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) biztat vár nem sikerül remél segít megtilt meghív vágyódik sikerül fölajánl megparancsol akar. hogy hatkor ébressze. 1261) Bevallotta. 1290) Az idos hölgy a rendorség felé tartott. hát az anyósához fordult. függönyt tett az ablakra. hát bezárta a boltot. nem tudtak házat venni maguknak. 1264) Nem emlékszem. munkába állt. hogy új életet kezd. 1259) Élvezed. Nem akarok veled maradni. tervez javasol tettet megígér megenged rávesz emlékeztet megtagad kér mond kísért sürget akar óhajt Nem engedhetem meg magamnak. hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre. 1288) Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta. 1278) Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz. Nem sikerült levizsgáznia. 1282) Az üzletbe menvén balesetet láttunk. 1289) A földön feküdt és levego után kapkodott. 1285) A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra. Megkérte. 1295) Mivel más már nem volt. Majd szólj. 1277) Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni.

aki a sarkon áll? Kié az a Trabant. A kertben talált óra az enyém. Nincs értelme veszekedni. A kígyó. Fontos lesz majd. hogy hamarosan találkozunk. ha nem kell venni napolajat. Sosem említetted. 109 . Nehéz bátornak lenni. kiváló szakember. hogy minden reggel ötkor keljek. Vállaltam. ahogy ott szenvednek a pályán. mert a baba álomba tudja ringatni magát. aztán meg sírnom. aki azzal a férfival táncol? A könyvek. bár figyelmeztettem. de nem gondoltam. Megfogta a tehén farkát. A tyúkok nehezményezték. Tényleg akartam veled beszélni a dologról. Féltem közel menni hozzá. Még egyszer nem kockáztatom meg. hogy ne találkozzam vele. Lepihenni melletted. A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen. Sikerült utolérnem. Nagyon betegnek tettette magát. mely rólad készült. Utálok csavarogni. A napozás olcsó. mely a fuben fekszik. Alig várom. A rendor meglátott egy embert. aki az ablak alatt túráztatta a kocsiját. Szerintem könnyu volt megírni. aki az asztalnál ül. Nem akarlak elveszíteni. aki az autómat javítja. melyek az asztalon vannak. uram. hogy itt fekszik a függoágyban és tíz szép lány kínálgatja itallal. Nem tudta megállni. Nem sikerült utolérnem. ami a konyhában maradt. Abbahagytam az ivást meg dohányzást. Élvezte. Dühös volt a soforre. hogy ne tegye. Nem érdemes sírni elszalasztott lehetoségek miatt. Még csak tárgyalni se hajlandó arról. hogy ne csússzon egyre közelebb hozzá. mikor minden zsúfolt. hogy minden kívánságát teljesítsd. A Magyarországon készült kolbász világhíru. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak. mielott meghívod. Tagadom. Nekem hiányzik. Lejmolni a legegyszerubb. de engem nem tudott átverni. Gondold át. de nem ment. akit mindenki becsül. A csótányok megették az összes ennivalót. Adj valamit inni. hogy fölvegye a cipojét. Nem felejtettél el tököt hozni? Emlékszem. jó. amelyik a ketrecében beszélget. de most nem találom sehol. nem hagytam-e nálad a csipkés kombiném. Szörnyu volt látni. Elrohant. amint egy libafarmon él? Kétlem. mikor az ember csak egy nagyon kicsi állat. 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) Kipróbálta milyen mezitláb futni.1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) 1360) 1361) 1362) 1363) alvó oroszlán törött szív képzett ápoló füstölt szalonna szopott gombóc megfoltozott farmer megalázott nyuszi elveszett és megtalált nyuszi A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja. Hozd ide a borral teli flaskát. hogy volt dolgod vele. (“lett építve”) Olyan ember o. menedék a szívednek. mikor kint vagyunk a nyílt tengeren egy kis gumicsónakban. Ismered azt a lányt. hogy hívjam fel az állatkertet. megmar. El tudod te képzelni Zsuzsit. hogy bármi ilyesmit tettem volna. Imádja. Megpróbált fölkelni. Muszáj kiszelloztetnem. A zsugori fazonja nem volt hajlandó kipengetni egy rongyot. Megállt. hogy eltartóztatja. ha bámulják. rablógyilkossággal vádolják. ha rálépsz. A lejmolás csúnya dolog. mely az istállóban kérodzött. de légyszíves ne horkolj. Olyan ház ez. Hozd ide a papagájt. Felajánlottam. amikor elmegy. Megpróbálunk valami jó megoldást találni mindenki számára. Szeretni jó. Mikor eloször ránéztem. Könnyu másnak vermet ásni. A férfi. Javaslom. hogy kifizetem a szállodát. hogy az asztalra tettem. aki közszemérem elleni vétséget követett el és úgy döntött. mert nagyon drága mulatság. Ez téged arra fog kötelezni. Az utcán rohanó fiú javító iskolából szökött meg. hogy kölcsönadjak neki. Nehezen tudta eldönteni melyiket vegye. nevetnem kellett. amikor telefüstöli a szobát. gyönyöru. Nem tudtam megúszni. akihez szólhatnék. A futés borzasztó drága lett az idén. A megpucolt tuzhelyen van a rotyogó húsleves. Szólj. mely évszázadokkal ezelott épült. Érdemes venni ilyen bölcsot. jó. Unom már. Nincs senki. A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül. Abbahagyta a cipohúzást. hogy találkozhassunk. hogy tudj angolul. hogy ma ilyen korán hazajössz. miután meglátott. Mindig iszik almalevet lefekvés elott. A férfit. Ki nem állhatom. A fénykép. a novérem. hogy mindig én húzlak ki a csávából. és körülöttünk cápák. Lopni még könnyebb. Érdemes megvenni ezt a csinos kis olasz cipot. Nem akartalak megbántani. Az éneklo kutya a kimeszelt házban vonyít. hogy leköltözzön egy libafarmra. Ne felejtsd el megnézni. sokba kerültek. hogy napi két tojást kelljen tojniuk. aki a bíró elott áll. (“becsülve van mindenki által”) Ki az a lány. mely a Soroksári úton száguldozik? A lány. Én élvezem. Remélem. Nem bánom ha itt maradsz éjszakára. hogy a hónap végére megcsinálom. hogy mindent szavazzunk le. Megint kezdett pukkasztgatni. hogy oszinte egy ügyben.

hogy elfelejtették lemondani a meghívást. hogy nyalókát kaptam a születésnapomra! 1476) Nem tudtam mit mondani. 1484) Mindent elrontasz azzal. 1483) Akár az igazat is megmondhatnád. ha arra gondolt. 1459) A kínos helyzetet feloldandó. miután Józsi olyan volt amilyen. hogy itt köntörfalazol. hogy a saját feje után megy. ha arra gondol.1408) Megvigasztalta a lányt. úgy döntött vesz egy hozzávaló bundát. akár szereti. hogy így állsz hozzá. 1433) Ezt kapom azért. 1448) A házból lépcsok vezettek az utcára. amibe betuszkolta a zokniját. ha vegyülsz egy kicsit a munkásosztállyal. ha megszabadulhatnál tolem. hogy hogyan lehet gyorsan egymilliót szerezni? 1464) Tiszta ideg. s nem is nézett énrám. 1427) Az istállóban tárolt széna és gabona illatától nagyon jól érezte magát. 1462) Úgy vásárolt összevissza. aki vigyázhatna a kicsire. és a gazdájukat várták. 1443) Hangja halk és visszafogott volt. amint az a fák közt ólálkodott. felhívta a nénikéjét. 1417) Minthogy húsz évig élt Olaszországban. 1463) Van valami ötleted. 1431) Suttogott. 1429) Csak ez a takaró van. ami a nyakadban lóg. hogy ez nekem nagyon sokat jelent? 1480) Miközben beszélt. és olyan jó ránézni. 1495) Javára legyen mondva. amiért téged szedtelek fel. 1411) Kiszúrta azt az alakot. amelyik mindig böködte a lány fülcimpáját. aki a ""Júliá""-t énekelte. 1422) Megkért. 1440) Ennek semmi köze az üzlethez. mi? 1478) Beszélt. 1457) Jót fog tenni neked. biztos lehet benne. hogy úgy rendel ételt. 1420) Miután leszerelt a hadseregtol. ahogy egyre jobban feszíti belülrol a düh. ahogy ott korzózott és dobozból szürcsölte a sört? 1469) Még 339 mondat. 1477) Örülnél. enyhén szétnyílt ajkak. hogy minden dolgozójának adott egy ingyen buszjegyet. hogy észrevetted a skorpiót. akiket festeni küldtek! 1452) Még vagy tíz percig maradtak a szobában és közben dohányoztak. 1432) Nagyon örült. 1446) Érezte. amelyiknek van vér a pucájában. 110 . 1486) Nézd már. mint egy tébolyult. hogy két hetet kell eltöltenie nélküle. miközben egy filmet néztek. elment rendornek. és mikor meglátott. 1414) Levágta a bajszát. 1453) A Józsi mellett álló lány így szólt… 1454) Érezte. 1489) Nem volt senki. 1442) Az ablakon beszurodo holdvilág fényében látta meg ot. amelyik ott bégetett a lovon. 1458) Az ember hajlamos elfeledkezni a kötelességeirol. 1413) Viszont megvette a birkát. 1415) "Karjába kapta a lányt. 1492) Gondoltam kitesz magáért. 1423) Felment a padlásra. 1418) Minthogy kiválasztott egy pár kesztyut. 1455) Alig tudott beszélni. akár nem. 1468) Láttad. hogy igazi úrihölgy. hogy szabadságra kell mennie. 1424) Miután kiitta a sörét. 1435) Aztán továbbmentek. ahelyett hogy megvártam volna azt. hogy megtalálta a nadrágját. hogy teljesen üres az utca. 1447) Nincs itt ma este senki. 1494) Kénytelen vagyok azt mondani. idonként meg a karjára teszi a kezét. 1449) Az életemet mentetted meg azzal. egy szó nélkül. 1461) Nem volt hajlanó felpróbálni azt az ízléstelen pulóvert. a lány nem tiltakozott a leosztás ellen. tudta hogy kell spagettit fozni. soha nem titkolta. 1493) Ismertem azt a szokást. aki ott sóhajtozott a szoba sarkában.mondta. 1470) A BKV úgy ünnepelt. 1430) A lány holmija mellé tette a cipojét. amelyik a lefolyó felé rohant? 1410) De szép az a medál. 1419) Miután már tíz éve o volt a legnagyobb sztár. 1481) Abbahagynád ezt a témát? 1482) -Figyelj! . ahogy feküdt mellett. ahelyett." 1416) Piroska észrevette a farkast. 1451) Te aztán jól elijesztetted a festoket. amelyik ott nyerített a karám sarkában. 1434) Befagy a hátsó felem. 1450) Egy kocsi dübörgött végig az utcán. 1460) Körülnézve láttam. 1437) Befejezted már a fésülködést? 1438) Meglepetten látta. 1445) Úgy döntött. 1488) Azt vártam. 1475) Micsoda megaláztatás. 1487) Nos. hogy örökre visszavonul. 1421) Mivel három kituno darabban már látta színpadon. neki szánta filmjének egyik foszerepét. 1439) Rá se rántott. 1485) Oly nagy rössel civakodtak és szidták egymást. hogy beszéltél vele. hogy jónéhányan táncolnak. 1444) Az a szerencsénk. verdeso szempilák. hogy menjek el. így hát csöndben maradtam. 1428) Sose csináltam még szakállassal. hogy bejelentik a lány és Józsi eljegyzését. és közben fel se nézett az újságból: 1479) És ha azt mondanám. 1496) Olyan fiatal. 1441) Neked most nem kéne itt lenned. amelyik az Astoria sarkánál pénzt váltott. és a harisnyagumiját. 1491) Felesége is volt valahol titokban. 1456) Két csodás órát töltöttek a lány heverojén fekve. 1465) Szenvedett. 1466) A lépcson álltak és órákon át csengettek. hogy nem sajnállak. aztán tágra nyílt szempár. 1412) Nem vette meg a lovat. amire fekhetünk. rájött a csuklás. 1425) Záróra! 1426) Bejött a szobába. hogy az oldalához szorítják a karját. 1467) Lepusztult egy fazon volt. 1497) Ha egy lány hajnali kettokor egy taxiban huzakodik. hogy pénzsóvár. 1436) Egy kutya kezdte követni oket. hogy az étlapon lévo legdrágább fogást választja. 1471) A kutyák a kocsma elott álltak. hogy megálljon a pirosnál. 1472) Ne nyüszögj már! 1473) Menj és foglald el magad! 1474) Valamit el kell mondanom. és felugrott. 1409) Te is láttad a csótányt. a szonyeg szélét rugdosta. hogy teszi magát. 1490) Muszáj volt egy-két célzást ejtenem róla. elhatározta. elbúcsúzott. aki a számlát fizette volna.

Megírtam néhány levelet. Egész éjjel rólad álmodtam. van aki nem. 1536) Valami férfi keresett ma reggel. Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott. A világ minden dolgozója egyesüljön. hogy ne szakadjanak ki. 1510) Adtam neki egy jó tanácsot. 1506) Mielott felkelt.) 1509) Értékes információt adott. de mindenkinek Nederlanden. Vannak néhányan. 1551) Nem látok semmit a sarokban. 111 . Most. Az összes létezo gyerek szereti a csokoládét. 1517) A hírközlo szervek szerint a rendorség négy libát köröz. A téesz minden tagja jelen volt. 1501) Ültünk és fényképeket néztünk. Sok bába közt elvész a gyerek. 1535) Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. Volt egy kis baja. Kinek dollár. 1554) Senki nincs az ágy alatt. 1548) Egy szó sem jön könnyen. 1527) Van egy kis (valamennyi) kenyerem. Néhányan megbetegedtek. 1519) Nézd azt az intelligens tekintetet a birkák. Túl sok ember áll a tuz elott. 1528) Van valamennyi pénzem.Senki. 1552) Nem látok semmit a sarokban. 1502) Aztán horkolni kezdett. Az összes sört meg akarod inni? A gyár összes dolgozója egyesüljön.De valaki csak mondta azt. Éjjel-nappal dolgozom. Ki van zárva. 1515) Micsoda egy randa ido! 1516) Két tetu ring két egéren. 1511) Adj néhány tanácsot. 1547) Nincs még egy olyan lány. aludt. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. 1543) Nincs pénzem. Valaki kopog. Egész nap aludtam. 1522) Mi újság? 1523) Küldje el adatait a társkereso ügynökséghez. hogy bele ne ütköznél seftesekbe. uram? 1534) Valamilyen novel beszélt. Sok gyereket kiszolgált már ez a bölcso. tulajdonképpen két hírem van. Mindenki verekedett. hogy beáll rendornek. Kevés embert láttunk ott. Semmi sem hasonlítható hozzád. (Holdkóros. 1550) Valamit látok a sarokban. a szarvasmarhák és az ökrök szemében. 1537) Van tojás a kosárban? 1538) Látsz pénzt az asztalon? 1539) Vannak diákok a teremben? 1540) Van bor a flaskában? 1541) Semmit nem kérdezett. Minden évben sokat költenek sörre. még velem is. Sokan voltak a boltban. 1555) Van valaki az ágy alatt? 1556) 1557) 1558) 1559) 1560) 1561) 1562) 1563) 1564) 1565) 1566) 1567) 1568) 1569) 1570) 1571) 1572) 1573) 1574) 1575) 1576) 1577) 1578) 1579) 1580) 1581) 1582) 1583) 1584) 1585) 1586) 1587) 1588) 1589) 1590) 1591) 1592) 1593) 1594) 1595) 1596) 1597) 1598) 1599) 1600) 1601) 1602) 1603) 1604) 1605) 1606) 1607) 1608) 1609) 1610) 1611) 1612) 1613) 1614) 1615) Senki nincs az ágy alatt. 1504) Eltökélt szándéka. Nem vétett sok hibát. Sok autója van. 1520) Sok kárt okozot már a selejt. Sok autója van? Annyi baja van a kocsijával. Van otthon valaki? . akik nem szeretik a bablevest. de egy bútorban csak egy férfi van. A vén fomacska minden piaci napon a napon üldögél. 1533) Egy kis bort. 1524) Kések és feleségek egyaránt jól meg tudnak vágni. Az összes ember énekelt az utcán. Az összes pénzem eltunt. 1518) Sok férfi van sok bútorban. akik Symphoniát árulnak. mint te. 1529) Van benne egy kis tej. 1513) Vettem két darab bútort. hogy van tej a kancsóban. 1499) Ezeknek a muanyag zacskóknak csak ki kéne bírni. hogy kint vagyok. 1545) Nincsenek barátai. hogy senki! Van még kávé a csészében? Sok hibát csinált. Kevés baja volt. 1525) Néhány dalt énekeltek. . Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. 1542) Nincs cigaretta az asztalon. Van egy kis idom. Annyi mint két forintom van. 1508) Miközben aludt. Sok az eszkimó és kevés a fóka. Az összes lányt szeretem (egy bizonyos körben). 1500) Egész este kenyértésztát dagasztottam. Nincs só a levesben.1498) Mindenkivel lekezelo volt. Sok szabadidom van. nem igaz? Néhány bab meg egy kis leves van a tányérjában. hogy van). felkelt. hogy így csinálják. Minden egyes macskával külön beszéltem. Nem sokat tehet. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem. 1514) Jön a rendorség. Kevés itt a fény. a szabadság minden egyes napját élvezem. Ez már csak így van. 1503) Nem lehet végigmenni az utcán anélkül. Kevés levelet írtam. ha az ember 800 méteren át cipeli oket. 1546) Nincs idom. felkelt. Az összes lányt szeretem (a világon). A fia sok bajt okoz neki. 1507) Miután aludt. 1544) Nem hiszem. Van aki tud. Kevés idom van. 1549) Nincs alsónemum. 1505) Régi filmekben láttam. kinek gulden. 1530) Kaphatok még kávét? 1531) Kérsz még sütit? 1532) Van egy kis pénzed? (Remélem. 1521) Van néhány hírem. 1526) Van néhány jó könyvem. 1553) Valaki van az ágy alatt. 1512) Nincs sok dolgunk. Láttunk ott néhány embert. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje.

meg azon is. amire nem tudtam válaszolni. mint gondoltam. Egész éjjel táncoltak. Nem láttam sem ezt a filmet. Ez a disco nem jobb. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg. sem az nem jó. A ló (általában a ló) nagy állat. Egy rendor élete teli van kalandokkal. A kemény legények bátorsága. akár azt a narancsot elveheted. A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára. hogy a világ a feje tetejére állt. Te sem vagy különb. mind az anyja elismerte. Kettojük közül egyik se kéne. Te betegebb vagy. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik. Éjszakánként olyan magányos. sem az nem jó. Egyik se tetszik. Tanulsz gitározni? Autószerelo. mint a hó. Mindkét kocsi tetszik. Bábszínház az élet. szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Mari néni férje sógorának pipájának karimája. Éjfélkor hang sem hallik a járda felol. Az ipar gyorsan fejlodik a múlt század óta. Tehetséges táncos és énekes. Olyan kérdést tett föl. Magyarország ipara fejlodik. aki cserbenhagyja a barátait. mint a nap? Az én házam nagyobb. mint Bo Derek. Mindkét lány csinos. 112 . A ló nagy állat. Két hét múlva találkozunk. Gizi novérének a lánya. és láttam. Délután egészen más volt a világ. mint tegnap. Nem olyan okos. mint a tied. Nekem mind a ketto tetszik. mint a farkas. Mindegyik gyerekem más-más iskolába jár. Az a nagy fiú operaénekes. Mind megette. Mindnek megvan a maga szobája. meg az se. A hangod mélyebb. (Virágcsokrot természetesen. A cigány lova. Az arany (általában az arany) értékes fém. Ez se tetszik. sem azt. A cigaretta tönkreteheti az életed. Hideg a kezed. A macska egeret eszik. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. Hajnalban minden csendes volt. Ez az út. vagy azt is. amit valaha hallottam. Akár ezt. Mindkét lány csinos. mint bárki másé. Nem olyan ember. Napnyugtakor vörösbe borul a táj. A ló patája. mint gondoltam. amit csak kapni lehetett. mint gondolod. Te vagy a legszebb lány a traktorgyárban. A fonök kocsija. mint az enyémben. Az én kocsim jobb.) Ez a regény is tetszett. Választhatod ezt a csokrot. mint régen a pestis volt. akivel valaha találkoztam. Nem szebb. Te vagy a világ leglustább kölyke. Minden kérdésre válaszolni kell. Olyan fehér. A pupák pék pókja. Sem ezt a filmet nem láttam. A szobaajtó kilincse. Joe feleségének szeretoje. Ez a legrosszabb bableves. Mindkét szüloje imádja. Messzebb van. Mindkét lány csinos. Sem ez a mondat. Te vagy a legszebb lány. 10 percnyi séta. De a te házadban több a csótány. mint egy öszvér. Borzalmas angol tanár vagyok. Olyan éhes vagyok. De hisz nem olyan szép. Tom bisztrója. A szabadság vándorai. meg az is? Nem láttam sem ezt a filmet. Joe barátnõje Apa kalapja a fõnök titkárnõje macskaszemek A patkány kicsinyei egy percnyi séta egy méternyi távolság Pokol Angyalai A Halál Kapuja kõhajtás A fiúk pénze. mint Amandáé. meg az is Rómába vezet. mely hegyek között kanyarog. A kiskakas gyémánt félkrajcárja. A 30-as évek inflációja alapveto oka volt a második világháború kitörésének. mint a Csillagfény. Mindenki más meg tudta volna csinálni. amit valaha ettem. Olyan makacs vagy. Mind az apja.1616) 1617) 1618) 1619) 1620) 1621) 1622) 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) Minden nap mosok fogat. Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. hogy igaza volt. Milyen hideg nap! Micsoda gyönyöru lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda ido! Reggel fölébredtem. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol. Domborúbb vagy. mint vártam. sem azt. Ez a legjobb pop zenekar. 1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) 1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) De hiszen ez a meccs nem olyan jó. Egyszeruen te vagy a legjobb. A tej egészséges. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. Minden gyerek szereti a játékokat. Olyan úton mentek. Sem ez a mondat. A Csepeli Munkásotthon. A legszebb virágot adtam neked. sem azt.

) Bárcsak korábban indulnánk. 113 . ugye? Ülj le. (de úgy viselkedsz) Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. Inkább busszal mennék. Bárcsak tudtam volna segíteni. mintha a világ a feje tetejére állt volna. jó? Inkább focizna. Bárcsak ne ettem volna meg. nem? Szerettél. Úgy látszik bal lábbal kelt föl. jó? Fogd be a szád. jó? Szép a szemem. nem? Most már fejezd be. Inkább inna. Bárcsak csörögne már a telefon. nem? 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) 1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) Bolondnak nevezett. hogy mindjárt rosszul lesz. Nehéz a dolga a katonának. nem? Belépünk a korlátlan lehetoségek korába. Nem dolgoztak itt. (de reménytelen) Bárcsak tavasz lenne. hogy boldog légy. Úgy fölugrott. Úgy látszik kezd bedilizni. Bárcsak szólna hozzám. jó? Át kell kelnie a folyón. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni. O. ugye? Most utálsz. Inkább meghalna. Úgy néz ki. nem? Judynak nem kéne így viselkednie. Bárcsak esne rám. ugye? Ugye nem lesz ma órád? Jellemzo! Inkább aludnék. jó? Hiszel nekem. Bárcsak tudtam volna. Olyan mintha citromba harapott volna. mint aki kísértetet látott. Úgy látszik mindjárt kiderül (az ég)! Úgy látszik mindjárt balra fordul. Csótányok masíroznak az iskola épületében. nem? Semmit nem iszik. ugye? Te szereted a patkányokat. Gyerekkorában gyakran mászott fára. hogy az autó nekiment egy fának (mert most össze van törve . Olyan volt. (de tél van) Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen. ugyebár? Nem vagy finnyás. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. Az élet csodás. mintha már napok óta nem ettél volna. Valaha lóversenyre jártam. Az elefánt nagyon sokáig él. mint enne. Úgy beszél. A fiú szerelme keseru csalódásba fordult. nem? Nem értette. Inkább igyál. Bárcsak meg tudnálak érteni. A beteg ágyban van.? Ugye megmondtam.K. Olyan volt. jó? Reméljük a legjobbakat. Úgy látszik az ablakon át jött be. Szórakozz inkább a nénikéddel. hogy ne vidd be a szobába! Jó. de imád zongorázni. amit senki nem hitt el. nem? Nagyon okos vagyok. jó? Úgy néz ki. Bárcsak mindent megtettem volna azért. mintha a darázs csípte volna. A férjem valaha minden szombat este discoba vitt. Bárcsak szeretnél. nem? Idejössz. Te most inkább ne figyelj ide. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat (mint épületet). Bárcsak itt lennél. hogy o a legszebb lány a partin. Inkább aludj. Bárcsak fiatalabb volnék húsz évvel. jó? Ne bánts. nem? Várj itt. (Tudom. Olyan vagy. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este. Menj inkább villamossal.1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) A szerelem nehéz ügy. nem? A lányok nem jöttek vissza. A foglalkozása? Mozdonyvezeto. nem? Nem tud autót javítani. Olyan mesét mondott. igaz? Nézzük az emberi nemet. A pénz mozgatja a világot.ezért present perfect). ugye? Van valami a sarokban. Nem szeret focizni. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. ugye? Elment Spanyolországba. nem? Nem vagyok valami eszes. jó? Joe lát. ugye? Ülj le. hogy mindjárt esik. és reggeli elott sétált egyet. ha én is köztetek lehetnék. (de nincs rá esélyem) Bárcsak itt lennél. Úgy néz ki. nem? Gyere velem. ugye? Én vagyok a te mucikád. mintha földbe gyökerezett volna a lábam. Úgy nézel ki. A gyerekek iskolában vannak. Szeretsz. Inkább ne fontoskodj! Most inkább rádiót hallgatnék. (de az vagy) Bárcsak írnál már. Óh. Ebben a házban éltél? Valaha 20 cigarettát szívott naponta. csak siettetni akarom. A templom (mint épület) a múlt században épült. Úgy tunik. Menj inkább kocsival. Minden vasárnap templomba megyek. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. mi? Megszerzed nekem. jó? Bújjunk ágyba. mintha megfenyegették volna. Úgy néz ki. mi? Oly sok a gonoszság a földön. Az ágynemu nem az ágyban van. Ebbe az iskolába jártam. jó? Bevette. jó? Kezdjük. Mindig korán kelt. Úgy tunik. nem? Hülye vagyok. ugye? Nem én vagyok a következo. Inkább ennék. ugye? Nem tudod megcsinálni. nem? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat. ugye? Nem vettél ki pénzt a fiókomból. hogy fogsz írni. ugye? Nem vagy vastag.

Azt akarom. Olyan volt. mintha a mennyben járnék. Nem tetszik ez. és nem tetszik az se. hány óra? Mit mondtál. Nem hiszek se magának. vagy azt is. nem voltál ott. sem a ködhöz. 114 . vagy katona. meg sötét is. hogy beköltözzünk. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. ha Józsi szántana. Itt az ideje. Olyan volt. hogy légy légy. hogy disznóhús. hogy új életet kezdjünk. Azt hittem. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? Mozijegyet egyet vegyek? Szóljak neki? Játsszunk egy parti ultit? Melyik utcánál forduljak balra? Mit vegyek fel? Hová üljünk? Elmenjünk ma este valahova? Megmossam a hátad? Leoltsam a lámpát? Mikor hagyjuk már abba? Azt akarják. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem. mint az elozo. Legfobb ideje. hogy menj közelebb. Sem o. hogy o menjen vásárolni? Szeretnéd. Énekelek és táncolok is. mi van rajta? Nem hiszem. mikor beszélhetek veled? Mit gondolsz. mint aki már napok óta nem evett. Szabad akarok lenni. ha szabad lennél. se anyám. Párizsit eszik és sajtot is. hogy szereti a noket. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem. Kedvem van táncolni. mintha az életéért futna. hogy megijedj. Legfobb ideje. Nem veheted el azt a not és a barátod sem. Hideg van. mi ez? Mit gondolsz. Ideje. mit mondott. Azt hiszem nem is mondtam. Nem volt hozzászokva sem a hideghez. Szerintem nem elég hosszú. Mindig azt tette. Úgy fut. Azt hiszem nincs nálam pénz. Van kedved leülni a hideg padlóra? Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát. Csak azt akarom. mintha egy fekete függönyt húztak volna közénk. Szeretném bejárni a földet. Nem gondolkodom. hat ökröt hajtani. Tuzoltó leszel. Nincs rajtam pizsama éa papucs se. A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnoje sem. hogy normális vagyok. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is. van benne kolbász? Mit gondolsz. Nem akarom. tehát vagyok. Olyan volt. és csólold meg. Ua. Azt hiszem ezt nem hallottam. Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? Van kedved táncolni? Mulatni volna kedvem. Úgy néz ki. ha megmutatnám? Azt akarom. hogy föladd a levelet. Legfobb ideje. hogy van az anyósom? Mit mondtál. Elveheted ezt is. mit mondtál? Azt gondolod. ha szeretnél. Nem szeretlek és a kutya sem. Napot akarok látni. sem az albérloje nem panaszkodott a körülményekre. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt. A nyuszin van sapka és a farkason is. mintha a világ a feje tetejére állt volna. Ideje hogy újra kihívják a vak zongorahangolót. hogy leüljünk ebédelni. Ideje. hogy elvedd Judyt. hova dugta a whiskymet? Mit mondtál. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely. Nincs kedvem vasalni. Szereti a telet és a nyarat is. 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) 1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) Szeretnék szántani. Szeretném. mintha o lenne a legjobb horgász. Én nem hiszem. Nem hiszek se magának. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem. Azt hiszem nincs cipopasztám. Azt hiszem nem jött össze nekik. Szeretném. Azt hiszem nincs otthon senki. Azt akarod. Mit gondolsz. Nem hiszem. Azt akarom. Csöpög a csap és a WC is. Azt hiszem nincs több mondat. hogy én Róbert bácsi vagyok? Mit gondolsz. A honvéd nem tisztelgett az ormesternek és a tábornoknak sem. Legfobb ideje. melyik nap érkezik? Mit gondolsz. Van kedved egy csésze kávéhoz? A macska szereti a papagájt és a patkányt is. Én nem rúgtam ki magát és a fonököm sem. Itt az ideje. hogy legyen rám egy kis ideje.1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) Úgy beszél. Ideje már. Icereg a macska. hogy fölöltözz. ki vagy? Szerinted mikor no már be a feje lágya? Mit gondolsz. mit gondol. hogy elzárd. Fogni akarom a kezedet. Szerintem te nem figyelsz rám. Azt szeretném. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette. hogy csinos légy. mi mozog a zöldleveles bokorban? Szerinted róka? Mit mondtál. Nem akarlak megijeszteni. Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek. se a feleségének. hogy táncoljak. kivel találkoztál? Mit mondtál. amihez kedve volt. se a feleségének. Azt hiszem nem szeret. de így is lehet képezni. hogy lefeküdj. A macska szereti a papagájt és a patkány is. Nincsen apám. és a hörcsög is. Kedvem volna lovagolni. hogy boldog légy. hol született? Szerinted hány kacsájuk van? Mit gondolsz. hogy levágasd a hajad! Ideje.

minden nap felhívtál. A bor szolobol készül. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetésébol. amíg Bob meg nem jön. A baleset oka gyorshajtás volt. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból. Keményen dolgoztál ma. Gratulálnod kéne neki. hogy örökölt néhány milliót. hogy megváltozol. de még mindig München-ben van (most 5 óra van). Az öregember soha többé nem állhatott lábra. míg meg nem mostad a kezed. Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk. Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára. de most barátságos alak. hogyan öleltél át. Amikor majd tél lesz elmegyünk szánkózni. míg el nem magyaráztam neki. Ne játsszatok olyan keményen. Az asztal fából készült. amíg nem adod vissza a pénzem. Hozzászoktam. Fél évig nem vacsorázott. Speciális TV musor van a süketnémák számára. Ha lesz pénzem. Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? Történetesen ot bámultam. hogy májusban esküszünk. megpróbál majd megölni. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszeru. Ha nagy leszek. Nem találta a helyét és a fejét sem. míg föl nem hívott. Hozzá van szokva. Nem indulunk. félszemu. Amikor még ifjú házasok voltunk. hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak. Nem szabad lonöd. Régen gazember volt. Hová is mehettem volna? Most mit tegyek? Úgy volt. Egy szót sem szólok hozzád. Itt nem dohányozhatsz. és a hátizsákban is. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal. Milyen okos vagy! Olyan gyönyöru vagy! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az ormester! Nyáron oly gyönöru voltál! 115 . új életet kezdek. A távozásának az oka nem magyarázható. hogy használt kocsit használjon. Másnap kellett volna elmennünk. 2039) 2040) 2041) 2042) 2043) 2044) 2045) 2046) 2047) 2048) 2049) 2050) 2051) 2052) 2053) 2054) 2055) 2056) 2057) 2058) 2059) 2060) 2061) 2062) 2063) 2064) 2065) 2066) 2067) 2068) 2069) 2070) 2071) 2072) 2073) 2074) 2075) 2076) 2077) 2078) 2079) 2080) 2081) 2082) 2083) 2084) 2085) 2086) 2087) 2088) 2089) 2090) 2091) 2092) 2093) 2094) 2095) Tájékoztatnom kell Önöket. meghálálom. Mihelyst beérünk az alagútba. A sör komlóból és árpából készül. Joe-éknál futballoztam. Régen minden más volt. Én is. míg meg nem közelítetted a nyuszit. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. Régen azért soványabb voltál. Le kell ülnünk még mielott a lámpák kialszanak. Tízemeletes házban élek. Régen mosollyal az arcomon gitároztam. Alig valószínu. Úgy van. Átmentek az utcán. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak. Hófehérkének nincs fehér ruhája. Nem mehetsz be a szobába. és a törpéknek sincs. Úgy van. Úgy volt. Sikerült megjavítanom a kocsit. Csiga-biga palota. Ez olyan nehéz kérdés. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi funyíróval. hogy hétfon hazajönnek. Itt valaha vár állott. Fuss be az ajtón át! Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? -Semmi mást nem vacsorázott. A tömegkarambol oka a rossz ido volt. ha nem lesz benn az oroszlán. A dolgozók régen még kaptak jutalmat november 7én. Táncolt a menyasszony és a volegény is. csak te meg én? A könyvet nem lehetett megtalálni. hogy júniusban esküszünk. de megbetegedtem. Át tudsz jönni az erdon? Sikerült átmennie a jégen. Nem ehetsz. A lányok régebben rövidebb szoknyát hordtak. Elso szerelme egy 16 éves. ablaka sincs. A fiút nem engedték be a kocsmába.1983) 1984) 1985) 1986) 1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004) 2005) 2006) 2007) 2008) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) 2014) 2015) 2016) 2017) 2018) 2019) 2020) 2021) 2022) 2023) 2024) 2025) 2026) 2027) 2028) 2029) 2030) 2031) 2032) 2033) 2034) 2035) 2036) 2037) 2038) Remélem elkapják. Visszaadom mihelyt megtalálom. Soha többé nem láthatta a feleségét. csak levest. ajtaja sincs. Majd bemegyek. Nem értette. Sikerült átmennie a vizsgán. amíg le nem vetted a cipodet. Az elitélteknek 10-kor ágyban kell lenniük. Néhányan azt gondolják. Nem ment be. Azért vagyok itt. Micsoda no! Milyen gyönyöru no! Olyan öröm dolgozni vele. hogy helikopteren utazzék. megadom. Amikor visszajövök. A szatyorban volt szalonna és kolbász is. A magányosok gyakran felidézik gyerekkor emlékeiket. amikor a férje fejbevágott. hogy pénteken jönnek haza. A Trabantom papírból készült. aki valaha voltál. Semmit nem tudtam róla. Emlékszem. Úgy alakult. Alig dolgoztál ma. hogy éjszaka dolgozzam. Sikerült megszereznie az adatokat. Év végére kellet volna felépíteni az új utat (de már most biztos. El tudsz jönni holnap? Tényleg el akarsz menni hozzá? Nálunk az élet könnyu és boldog. hogy nem lesz kész. Pihennünk kell majd miután kocogunk. a szegények a gazdagok a vakok a mozgássérültek A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat. Nem az vagy. míg engedélyt nem kapott. háromfülu lány volt. Valaha hozzá volt szokva. mert éhezem. A törpéknek van ágya és Hófehérkének is. Láttam.

nemde? – mondta Juliska. Az elemeket ki kell cserélni. hogy reggelenként fürödjek. Minél zöldebb. Nincs pénze. ha fölállnánk és elmennénk. Rászoktam arra. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. Rávették. míg a lámpához nem érsz. Mit teszel. Minél többet beszél. a sógorom. A házat ki kell takarítani. A széknek hiányzik az egyik lába. annál vékonyabb a dereka. Jobban tennéd. ha nagyot hallasz. el kéne menned a fogorvoshoz. hogy találkozunk éjfélkor. Erosen köhögsz. A válla fölött nézegetett hátra. Leszoktam arról. Az egész autót újra kell dukkózni. nem vagyok fáradt. hogy megvárakoztattalak. Tanácsos lenne. Minél hamarább jössz. Rászoktam. ha kiküldenéd a gyerekeket. rámférne (jól esne) egy kis séta. ha a pénzét bankban tartaná. Minél hosszabb. Ki kell hagyni száradni a fát. hogy gyorsan vezessek. Ha vért látok. Le akarsz ülni? Nem. 2152) 2153) 2154) 2155) 2156) 2157) 2158) 2159) 2160) 2161) 2162) 2163) 2164) 2165) 2166) 2167) 2168) 2169) 2170) 2171) 2172) 2173) 2174) 2175) 2176) 2177) 2178) 2179) 2180) 2181) 2182) 2183) 2184) 2185) 2186) 2187) 2188) 2189) 2190) 2191) 2192) 2193) 2194) 2195) 2196) 2197) 2198) 2199) 2200) 2201) 2202) 2203) 2204) 2205) 2206) 2207) 2208) 2209) 2210) 2211) Nem megy a világítás. Miért nyaggatsz már? Menj addig. Az a szokásom. Azt mondja. Az a szokásom. akiben mindenek fölött megbíztam. annál büdösebb. hogy ha van rá mód… Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. aki kihúzza a fogadat? Hogy hívják ezt a gépet? családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet társbérlet Nagyon jól éreztük magunkat a bulin. Elmesélte neki élete történetét. szívem büszkeséggel telik meg. hogy késon keljek. Az alkohol elveszi az ember eszét. Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. hogy nem ér rá. Minél nagyobb Pistike feje. hogy remek dolog a napon szerelmeskedni. annál kevesebbet mond. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. annál boldogabban élsz. Az ablakokat meg kell javítani. Azt javasolta. annál jobb. ha abbahagyná az ivást. hogy kávét iszom reggelire. Jól esne egy zuhany. de elfogyott a cigarettám. keresnék magamnak egy barátnot. Azt tanácsolom. nem lehet olyan rossz ember. hogy vegyél hallókészüléket. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. Azt javasolta. Ha hiányoznak a lábai. hogy a mellékmondat többféleképpen építheto fel. Az. Momentán abszolute nincs nálam gyufa. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. Jó lenne. Ha neked lennék. Hogy vagy? -Jól köszönöm. ha lekopnál? Ha rám hallgatsz békén hagyod. (O) mondta (nekem). itt hiányzik egy lépcso. annál több sütit kapsz. hogy pihend ki magad. nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. mert a villanykörte hiányzik. Szép idonk van. Mit teszel. (körülbelül) Aki hallja. Minél kevésbé látlak. Minél kopaszabb vagyok. hogy sört ebédelek. Sajnálom. Azt mondja. annál több víz megyen bele. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem. Aki nem lép egyszerre. rosszul leszek. Hogy hívják azt az embert.2096) 2097) 2098) 2099) 2100) 2101) 2102) 2103) 2104) 2105) 2106) 2107) 2108) 2109) 2110) 2111) 2112) 2113) 2114) 2115) 2116) 2117) 2118) 2119) 2120) 2121) 2122) 2123) 2124) 2125) 2126) 2127) 2128) 2129) 2130) 2131) 2132) 2133) 2134) 2135) 2136) 2137) 2138) 2139) 2140) 2141) 2142) 2143) 2144) 2145) 2146) 2147) 2148) 2149) 2150) 2151) Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda ido! Minél több a pénzed. hogy vigyem ki a Vidám Parkba. Bocs. Nem tudok meglenni nélküled. Te voltál az. hogy ne rúgj be. Nagyon fáj a fejem. hogy köszönjek a szomszédomnak. Miért nem kérded meg tole. Hamarosan elfogyott az ital a bulin. adja át. olyn kövér vagyok.) Azt javaslom. A virág nem tud meglenni víz nélkül. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet. Az. Nem kell mindjárt durváskodni. Azt tanácsolom. Köszönöm. nem kap rétest estére. Egyre csak mondogatta/hajtogatta… Állandóan nyaggat a gyerek. annál jobban tetszel. Azt javaslom. Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztol a levegobe ugrálok. hogy itt maradj. 116 . Vigyázz. Minél vékonyabb a nyaka. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül. Rámférne egy fogyókúra. akit a sárga irigység emészt. Leszoktam arról. úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást. ragadok a kosztól. hogy menjek el. A virágokat meg kell öntözni. ha meghallod a zongora hangját? Azt hiszem. hogy menjen el. hogy menjünk el. az asztal nem áll meg. Elfogyott a borunk. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. Ne hazudj! Azt mondta. ha meglátok egy miniszoknyás lányt. A fiú mondta a lánynak. ha idegösszeroppanásod van. annál kevésbé látlak. ha meglátsz egy csótányt? Izzadni kezdek. Jobb lenne. aki szereti az állatokat. hogy mi izgatja? Miért nem nézed meg a szótárban? Mi lenne. (Láthatod. A füvet le kell vágni. hogy CASCO-t is kössön. Minél sötétebb van. így kölcsön kellett kérni. annál vonzóbb vagyok. Csak azt akarom mondani. Azt javaslom.

Rabszolgaként dolgozik. hogy megvegye a villát. reggel óta hat hónapja hetek óta Két évig tanultam zongorázni. mint egy kispárna. Egy légy csuszkált a kopasz fején. Mint a filmeken. hogy a légy világcsúcsot ússzon benne. hogy elhagyta a házat. ha most hazamennénk. A kislányon mini szoknya van. ha aludnék. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. Ez a könyv olyan. Láttam. Alig ültünk le. ha nem mész el. Fecskék repültek Dél-Afrika felé. az egy kaszáspók! Úttörok állnak a zászló alatt. A konyha a fürdoszoba mellett van. Jobb. Hallom. Egy bolha egyensúlyozott a macska bajuszán. Túl hangos a zene ahhoz. Jó a farmer mérete. Alig kezdodött a meccs. Öreg vagy te már. ha nem mondod meg neki. ha nem megyünk együtt. ha becsukod a szemed. hogy a jövo héten majd meglátogat. Hu. Olyan blúzt vett. Jobban tennéd. Csak egy ház van az utcában. hogy ott állank kéz a kézben. Zengo hangú férfikórus énekelte a Bunkócska refrénjét. mint a mamája. Hu de jól áll az a mini szoknya! Igazán jól áll ez a frizura. ha felöltöznél. és pont jó. 2270) 2271) 2272) 2273) 2274) 2275) 2276) 2277) 2278) 2279) 2280) 2281) 2282) 2283) 2284) 2285) 2286) 2287) 2288) 2289) 2290) 2291) 2292) 2293) 2294) 2295) 2296) 2297) 2298) 2299) 2300) 2301) 2302) 2303) 2304) 2305) 2306) 2307) 2308) 2309) 2310) 2311) 2312) 2313) 2314) 2315) 2316) 2317) 2318) 2319) 2320) 2321) 2322) 2323) 2324) 2325) 2326) 2327) 2328) 2329) 2330) 2331) autósztráda foút vasút (a sínek) kölcsönkér kölcsönad Egy pók van a falon. Két narancs látható a festményen. Csak úgy. hogy fel tudjon ugrani rá. ha csöndben maradsz. hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra. ha nem öltöznél fel. A gumibot fekete. Láttam. ha lifttel megyünk. az út pedig zsúfolt. Senki nem hallotta. Érdemes megvenni azt a Mercit. Hu. Jobb lett volna. Tegnap érkezett Maggie Budapestre. Megenném. Hu. Az eloadás végén mind elmentek a kocsmába. mint egy rabszolga (de nem rabszolga). nem áll jól a láncos dzseki. hogy már mennünk is kell. A sütoben is van pite. A pite az asztalon van. Hat órája alszik. Jobb lett volna. Két évet volt katona. Az úttörok énekelnek. hogy egy szót is kinyögjön. Elment. Heten vannak. de jó kis sapka. Egy banán van a citromfán. Azt mondta. mint egy törpe. Nem voltam hajlandó megengedni neki. mint az anyósom. Az utca túl sáros ahhoz. Hu de jól áll. mikor láttuk. Jobb lenne. hogy valaki kopog. ahogy ott áll. Bogarak voltak a fürdoszobában. ha nem lenne zöld. Reggel óta alszik. hogy elhagyta a házat. Te meg olyan vagy. murvás út földút földút aszfaltút úton az irodába Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? Az út hosszú volt. Alig jött meg. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. Egy csomó fürdoszoba van a házában. Elég gazdag ahhoz. (pl. mint egy rossz álom. hogy fölszúrja az orromat. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. hogy megértse. Végre megérkeztünk az állomásra. Gumibot van a rendor kezében. minden nap fociztam. mint a nap. Jobb. egy gyarmaton) Mint a mókus fenn a fán. Amikor én még kissrác voltam. Egy macska kacag a házteton. máris defektet kaptunk. mint 3 órája várok rád. ha alszik. máris zuhogott. Nem elég okos ahhoz. Kocsival mentek az állatkertba.2212) 2213) 2214) 2215) 2216) 2217) 2218) 2219) 2220) 2221) 2222) 2223) 2224) 2225) 2226) 2227) 2228) 2229) 2230) 2231) 2232) 2233) 2234) 2235) 2236) 2237) 2238) 2239) 2240) 2241) 2242) 2243) 2244) 2245) 2246) 2247) 2248) 2249) 2250) 2251) 2252) 2253) 2254) 2255) 2256) 2257) 2258) 2259) 2260) 2261) 2262) 2263) 2264) 2265) 2266) 2267) 2268) 2269) A hét végén már jobban fogja érezni magát. máris mennie kellett. A vonat nem ment elég lassan ahhoz. ha nem beszélek annyit. mint a gonoszok. hogy most vitorlázzunk. Pont jó a cipo. Hu. Olyan a szemed. Olyan szép vagy. 117 . amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. ha nem eszed meg. Túl nagy a szél ahhoz. hogy kéz a kézben sétálnak a kertben. A tea túl forró volt ahhoz. Két rendor ül egy Zsiguliban. mint az anyósom. Jobb lett volna. Jobb. Pont olyan vagy. Jobb. Egy kislány áll a sarkon. Úgy dolgozik. Több. Két süto volt a konyhában. hogy a bébi aludni tudjon. hogy megigyam. Több órája várok rád. hogy dobog a szívem? Láttam. amelyik megy a fotelhez. Még sosem láttam sírni. Jobban teszed. Jobb. Jó lesz méretileg az a blúz? Olyan függönyt kell vennem. Nem érdemes tovább várni. és a sáladhoz is megy. Pont olyan csinos. Hallod. mint egy gozmozdony. ha becsukod a szemed. Alig indultunk el. A rendorök a lányt nézik. Jobban tenném. Olyan kicsi vagy. Aztán a légy a pitére szállt. Megy a függöny a tapétához? De jól áll az a pulóver. Jobban tetted volna. Túl részeg ahhoz. Senki nem hallotta. Pont olyan kedves vagy. A macska szereti a romantikus történeteket. Végül senki nem maradt a színpadon. Jobb lenne.

becsukták az ajtót. Jobb szeretnek futni. én megveszem neked. hogy K. Greenwich-i ido szerint 5 óra van. Mindig csak a tiéd leszek. én veled megyek. Úgy vélik. ez már az utolsó mondat.-nak van egy lova.-t minden gyerek szereti. már csak ilyen volt. Azt hitték. Azt mondják K. 14 éves sem volt. Attól még nem lesz kopaszabb. De azért nem volt olyan önzo. Úgy tunik. 100 forintot raboltak el az idos hölgytol. A poros nyomába se léphetsz az elso feleségemnek.-t körözi a rendorség. hogy dolgozunk. Levette a cipojét. egy gyáva. hogy meggyozzük ot. hogy okos. amint tetorol tetore ugrál? Láttam. gyáva. Jobb szeret késon kelni. K. hülye oszt kész. hány óra. Azt mondják. Meddig tart már. én ott leszek. aki dohányzik. Azt hiszik róla. Úgy látszott. Nyelvekbol jó. Kiraboltak egy bankot. elvesztette a lovát. hogy milyen no volt az elso feleséged. Ez az egyetlen kijárat. Úgy tunt. Vagyok én olyan legény. Látszott rajta. hogy festi magát. Azt mondják róla.-t legyozték. Te nem tudod mit beszélsz. 118 . mint a kutyákat. mikor elvesztette. Pontosan tudom. hogy Juliska énekel a fürdoszobában. Azt mondták. Az egyetlen probléma. Hallottam. mint úszni. Épp menni készültél? Épp menni készültél? Nem akartam én megenni. (épp most) A jelentések szerint K. hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. Azt hitték. minden nagymosásnál összemegy. nem érdekli semmi. 100 forintot raboltak el az idos hölgytol. Bármit is javasolok. pedig gazdag volt. ha kocsival. elvesztette a lovát. hogy K. Jelentették. Úgy látszik. Úgy tartják. hogy kicsit drága. Bármekkora is a fülem. Úgy látszott. hogy K. Kevesebb mint 10 perc alatt összeütötte a rántottát. Úgy tunik.-ról. bármit is csinálsz. Nálunk. Inkább Görögországba mennék. Mennyi ido alatt fognak Székesfehérvárról Moszkvába érni? 2387) 2388) 2389) 2390) 2391) 2392) 2393) 2394) 2395) 2396) 2397) 2398) 2399) 2400) 2401) 2402) 2403) 2404) 2405) 2406) 2407) 2408) 2409) 2410) 2411) 2412) 2413) 2414) 2415) 2416) 2417) 2418) 2419) 2420) 2421) 2422) 2423) 2424) 2425) 2426) 2427) 2428) 2429) 2430) 2431) 2432) 2433) 2434) 2435) 2436) 2437) 2438) 2439) 2440) 2441) 2442) 2443) 2444) 2445) 2446) Négy nap alatt értünk Hágába. Lehet. Jelentették. Azt hitték szegényrol. Akárhogy is fáj. Akárki mondja. ismeri a királyt. hogy forr.2332) 2333) 2334) 2335) 2336) 2337) 2338) 2339) 2340) 2341) 2342) 2343) 2344) 2345) 2346) 2347) 2348) 2349) 2350) 2351) 2352) 2353) 2354) 2355) 2356) 2357) 2358) 2359) 2360) 2361) 2362) 2363) 2364) 2365) 2366) 2367) 2368) 2369) 2370) 2371) 2372) 2373) 2374) 2375) 2376) 2377) 2378) 2379) 2380) 2381) 2382) 2383) 2384) 2385) 2386) Hallottam. Bárhová is mész.-t otthagyta a lova. Bármit iszol. hogy K. Elvigyelek valahová az este? És milyen jól néz ki meztelen. hogy K. Nincs több. A jelentések szerint az ötödikrol zuhant ki. Úgy tunik. Azt mondják. hogy K. épp csak azon voltam. ugye? Nincs. a Fradi itt a sztár. (Top Secret) Egy hét is beletelt. hogy mosolyog. hogy K. Most már viselkedjél. Kérdezd meg tole. Azt mondják. hogy Magyarország olyan mint a gyapjú. hogy van még hátra egy pár. Mennyi ido alatt érész Erzsébetrol Csepelre? Ha gyalog megyek 20 perc. nem akarok találkozni vele. Lopott kocsinak tunt. míg a mosolyt levakarták az arcáról. Vagyok én olyan lány. Tavaly még úgy tunt. ismeri a kapuzáró jelszót. Azt mondták. hazudik. hogy ellopták a kocsiját. Azt mondják. Jobb szeretem a sört. hogy megkóstoljam. az egyetlen ember az irodában. mire Józsi kifestette a szobámat. mint te. hogy K. a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc. Azt mondják. hogy K. Két hónapja nem beszéltünk. csatamezot keres. Úgy látszik Évi megette a zsömlét. hogy külföldi. Bármibe kerül. megszökött lovastul. hogy levedd azt a szoknyát? Csak az tartott két órát. rosszul leszel. nem hallok semmit.-nak van egy lova. Hallod hogy ugat a Kriszti? Látod azt a kísértetet. hogy egész éjjel sírt. "Mennyi ido alatt olvastad el a ""Háború és Béké""-t?" Megkérdeztem a címét. Bárhová is mész. hogy K. Ez az egyetlen lehetoség. Nagyon jól vezet. Elraboltak 2 millió forintot. és kész. hogy nyílik az ajtó. hogy K. És láttam. Fölvette a kabátját. a várba ment. Egy fél nap is lesz. Jobb szeret korán kelni. 30. Találkozzunk hatkor. Én még ilyen marhát nem láttam. Ezer éve nem találkoztam velük. hogy K. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni. hogy nem szeret senkit. Akármelyiket veszi el. mint amilyen legény te vagy. hogy kicseréld azt a zárat? Két perc alatt ott voltam. Úgy tunik. mint a bort. Jobban szeretem a macskákat. Azt hitték róla. Jól énekelnek. hogy szegény. úgyis megbánja. Sokkal jobban fozött mint te. Azt mondják. Úgy látszik forr. ahogy ott állt. Meddig tart már. A jelentések szerint K. hogy el kellett utaznia. Órát kérj tole a születésnapodra. mint te. Málnát kért tolem. Feltehetoen vidéken bújkál. hogy fiatal korában nagy kujon volt. mindig ellenkezik. míg kicserélik a fotengelyt. Jelentették. Akármennyi pénze is van. Barki is az.

I have never ever seen the large dragon. He has been a soldier for 27 years. Have you sprinkled your wife? No. Have you finished yet? Haven't I mentioned to you the case when I accidentally took the wrong bus? I haven't told you about the days when we were walking hand in hand on Dózsa György road on May Day. I’ve already slept on a horse blanket. (He still hasn’t answered. I’ve been working for three weeks.) Have you gone to sleep yet? She’s just hidden it. How long are you staying in Budapest? How long have you been staying in Budapest? I’ve been thinking of you since summer. He has been snoring since his tonsils were removed. She has been a teacher since 1896. I haven't. but I've already sprinkled my girlfriend. He hasn’t yet answered. Haven’t we met somewhere before? Have you apologized to him yet? I’ve already read it. but she hasn't unclipped her earrings yet. I haven't forgotten the night in September when I first saw you in the shade of the haybale. How long have you been teaching? He’s been whining for two days. You’ve put a bit weight on. I haven’t been to Tótkomlós yet. I’ve slept on a horse blanket this week. So now she's been dancing for three days. She’s been eating that fish for hours. He has been travelling in a car since he became a minister. He has been smoking since last year. They've been friends for ten years. I haven't drunk more than Joe. mind you. I’ve been to Tótkomlós this morning. mum. I went to her place yesterday and I got a red egg from her. Tasziló? I've already traveled on the roller coaster but I haven't been to the haunted castle. I have been in love with you since we first met. I’ve been thinking of mum for a week. I've been living in the Hotel California for a week. I haven’t seen anything like that. my God. you've been drinking a lot! Easy. Have you ever seen a brown man naked? Have you yet eaten what I cooked yesterday? She has taken off her shoes and coat. He has been sleeping since noon. he has been living in the ritziest hotel. The lonely swans have been floating in the bay since autumn/fall.FORDÍTÁSI GYAKORLAT (ANGOL-MAGYAR) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) How long have you been waiting for a higher standard of living? How long has he been trying to get it back? Since when have they been planning to get married? I have been married for 6 years. I’ve just sleep on a horse blanket. 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) I haven’t learnt it yet. I've never been with a man before. I've drunk some coke and now I'm hiccuping. I’ve never been so scared. I’ve never slept on a horse blanket. I have never ever traveled on the ghost train. I've never been so lucky. She has been happy for 5 minutes. but he hasn’t married yet. I've been missing you all day. Oh. I've already told you not to suck your finger! Have you repaired the tap yet? I've run out of cigarettes. Ha has been reading that short article for an hour already. Have you ever seen a bear in raspberries? We have solved a lot of problems. How long has Joe been dating Géza? I've been thinking of Mum for a week now. She hasn't yet hit me on the head but I'm scared because last year she hit me on the head so hard that the lump hasn't gone down from my head yet. haven’t you? He’s already popped the question. She's been wearing that shabby pair if jeans for three years. I have already learnt it. She’s been keeping a diary since she was fourteen. she's undoing her louse right now. I have opened the window. Have you rung the bell. she's been behaving rather differently. I've been dreaming about you since I saw you under the bushes. We have been very happy until recently. Have you coated all the meat with breadcrumbs? Haven't we met somewhere before? I've never had such a headache. Have you received the money yet? They arrived at two we haven't seen them ever since. he started it yesterday and hasn't finished it yet. but she has already produced the rolling pin. He has given her a kiss. I haven't got a red from my wife yet. have I? He has blown up the balloon and now it's as big as a house. Since he arrived in town. Since she got married. He has broken his leg he can’t come with me to the disco. Have you ever been to Tótkomlós? Have you slept on a horse blanket yet? I’ve just been to Tótkomlós. I haven't eaten such good blood pudding for years. He has drunk a glass of vodka and now he's zigzagging in the street. They had been living together for less than half a year when they got divorced. 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 119 . I have already been to Tótkomlós. I've finished it now. The phone has been ringing for five minutes. She has just left home. I have learnt it now. I still haven’t asked him. I'll tell you when I've finished.

They’re always arguing. She seldom cries but often laughs. When she has finished. Here comes the sun. the cock had been crowing for half an hour. The coat is sleeping on the chair. I’m sitting in a pink bathtub. She never helps me. I am going to the theatre tomorrow night. She paints every evening. I’m not writing or reading. Time is sitting on my neck. He is always listening to that stupid disco record! You are always telling me lies! Now I know. now I remember. When he woke up. Where are you going bunny? The GI is trudging with a mouthpiece in his mouth. Here he comes. I'm going to read it. but this evening she is drinking “kevert”. I mean I’m busy on Friday. I hope you see through the book. I hope you are fine. How many times a day do you clean your teeth? Józsi bácsi doesn't work here anymore. do you still love me? Do you understand? I think I understand. The sun rises every day. You always say I'm too reserved. The chain is rattling! What? The chain is rattling! I can't hear you 'cause the chain is rattling. You're boring me stiff. furrier? The baker is frying. I never play golf. Me and Joe have had a bust up. He is always slamming the door. She is not used to going to the market by bus. I am writing. Piglet goes to see Winnie-the-Pooh every day. I hope you haven't caught a cold. she'll have been dancing for six days altogether. What are you doing? Where are you going? Are you kidding? The yellow leaves are falling. The sun rises in the East. She's not sleeping right now. He has dinner in a restaurant every evening. I usually go running but I never go swimming. the girl had been waiting for twenty minutes. Where do you live? Who do you support? I always take a shower in the evening because in the morning I'm in a hurry. He is always slamming the door. They had only been eating for five minutes when more guests arrived. A black cat is sitting on the rack. The phone’s ringing. He's reading right now. What are you frying little furrier? Are you frying salty meat. Daddy. Sometimes he reads. I think about you night and day. what are you doing here? I'm going to get married this spring. what's the dog doing by the tree? He is always reading a paper during breakfast. but this week he is getting up at 8. Our living standard has improved greatly. I think you are right. please give it to me. She usually goes to bed at midnight. He's doing some deal in London now. Have you read it yet? When you've read it. I’m waiting for the bus. When I woke up. He’s cracking up.95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) I've been nervous lots of times. Animals never kill each other for money. The yellow leaves are falling. Is she sitting or standing? He usually gets up at 7. He never reads. the train had been going for ten minutes. I’m eating an apple. She generally drinks Campari. hasn't it? How stupid can you get! He is watching TV now. I want to break free. 120 . I hate mutton. Where's the party gonna be this weekend? 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) Which one is snoring? I'm having to here with your business problems. I hate rain. Hey. I know you. What day is today? You hold every card. you are coughing a lot. the baker is frying hotchpotch dough. The woodworm is ticking away. Hey. We often go to the cinema. Oh. I’m thinking. Do you like honey? Tell me. I love you. When I got to the corner. He had been typing for ten minutes when he saw there was no sheet in the typewriter. I’m going to market tomorrow. I usually get up early. The sky is closing its blue eyes. You're going to pay for this. Sometimes she sleeps until eight. I'm going to drink this beer now. (Beatles) There goes our dream. I am crying. I love you. Do you like me? I don’t like the soup. I believe you buy and sell clothes. The train is rattling along between mountains and valleys. Kate is coming round tomorrow. Do you understand? I remember everything.

254) One of them was holding the book. 224) Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow. 282) We met at the National Theatre at seven. 223) After he had eaten it. 242) He was watching the tale even at midnight. 291) Next he’ll have been working in Tengiz for four years. 214) He had been riding high before he had a fall. 210) He had been sitting at the fox-hole for hours when at least a hare/rabbit/bunny showed up. this one took it home. 285) She kissed me in a way I had never been kissed before. 283) It was a summer night. and Owl was tearing his hair. 246) I was sitting on the lower stone of the quay watching the melon rind foating. 121 . 232) I was singing a song when the children broke the window. the girl was standing by the clothes tree. 247) Was it pouring when you got off the bus? 248) He was mumbling all evening. 249) I was walking in the street when the accident happened. 276) When she saw the mouse she jumped on a chair. when a young cop entered the back door. 238) T. Winnie-the-Pooh was thinking of honey. 289) It broke down yesterday.M. Then you dropped the razor and cut your off. 243) Whlie Rabbit was explaining. 230) She had gone to bed early. 229) He hadn't seen a thing until he put on his glasses. 211) She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats. then to Kardoskút. (Shakespeare) 272) He looked at the girl. 253) So. 244) All my way home I was wondering… 245) While the girls were chatting. But he had taken a shower before. waved good bye and stepped into the lift shaft. 288) The referee used his fingers to whistle. 212) He had been ringing the bell for three hours when the caretaker looked out at last. 227) My hair had turned grey by the time I wrote this. 222) CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it. 274) When I was a little boy I used to go and see girls in the bath of the workers' hostel every day. ate the cocoa snail. 252) At the far side of the barn cows were sleeping on straw. 231) The sun had set by the time you read it. she had already broken my heart. 260) He joined the party in 1950. 265) Did you also grow up in the provinces. 250) She was staring into space when out of a sudden she caught sight of Aliosha. 262) He got a hamster for his birthday. 263) Who killed Norma Jane? 264) First he went to Csorvás. 239) On the way they were talking about girls.208) The dog had been barking for an hour when at least he went out. 234) We were eating pumpkin pie when he casually said… 235) Were you sleeping during the show? 236) While he was playing golf. 220) By the time the hunter had loaded his gun. winked at her. 261) A year ago he was still a cab driver. 225) He droned on about horses he had known when he was an ostler. 251) The bartender was putting out the lights. 240) She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears. you slipped and cut your nose off. that out a maid 271) Never departed more. The doctor made a mistake and he sewed your toe onto your face and your nose onto your foot. this one fried it and this teeny weenie one ate it. 226) She went mad when she saw I hadn’t brought bread. the bolt had disappeared. Piglet was staring at ground. 218) When I realized she was a swindler. 209) She had been easily carving up the chicken when she realized there was no lard at home. 219) I was angry with him because he had forgotten to post the letter. 217) By the he got to the station. thanked for the breakfast and went into his room. was holding the hay shaft for a long time. 287) I met with difficulties I had never met before. 277) Where were you born? 278) Lenin lived. 275) This one went hunting. 266) I pickeled this beetroot in June. there was a lark singing in the tree and a gypsy roaming about. 215) Yesterday she had been dancing for two days. the hare had already run away. 270) Let in the maid. 268) Up he rose and donn’d his clothes. 286) Little Red Riding Hood put the basket on her arm that her grandma had woven. 292) In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes. this one shot it. 281) He drank the milk. 228) He had chewed it well before he spat it out. 237) At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son. 216) He had been reading and reading when he saw it was upside down. 213) She had been talking for two hours when she realized there was nobody in the room. 241) She was scratching his back during the whole film. the boys were working in the colliery. 255) Who went to see the doctor? 256) Which doctor bought a Rolls Royce? 257) What blew up? 258) When did you last see her? 259) Yesterday she came home late again. because he had forgotten to take his whistle. so she got home by eight. 279) Luckely enough. 280) By the time he found the nut. he was biting his lips. and now you complain that every time you sneeze you blow your shoe off. 273) He entered the room. he got sick. 267) I never went to school. 269) Dopp’d the chamber door. 221) Before she run away she had put a carrot into the muzzle of the rifle. the train had already left. Lenin lives. 290) You didn't read it yesterday. the other one was reading. Lenin will live. 233) He was repairing the electricity when a short circuit killed him. 284) He was afraid he had awaked someone with his shout. I didn't have a headache yesterday. you were shaving.

293) In an hour she will have been doing the rooms for half an hour. 294) When the sun sets she will have been lying in the sun for a day. 295) When the sun rises he will have been sleeping for half a day. 296) This time next year he will have been building his house for 2 years. 297) Tomorrow the tap will have been dripping for a year. 298) One more minute and you’ll have been yelling here for half an hour. 299) On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year. 300) At three tomorrow? No, then he'll be sitting at the dentist's. At five? No, at that time he'll be having a cold compress on his tooth. You mean at seven? No, he'll be sleeping then. You mean at seven yesterday? No, he was ironing then. At seven the day before yesterday? He was washing then. You mean now? Now, he is sitting next to me and tittering. 301) On Sunday she'll have been dancing for three days. 302) On Tuesday he'll have been reading it for a week. 303) All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. 304) The plan will have landed by 6 tomorrow. 305) By the time you light a new candle, the other ones will have burnt down. 306) I’ll have written it by this afternoon. 307) By the time you count up to three, I’ll have done it. 308) By the time we get old, we’ll have saved up enough money to buy a flat. 309) By the time you wake up, I’ll have washed up all the glasses. 310) By the end of September the flowers in the garden will have blossomed. 311) He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. 312) I’ll have typed it by eleven. 313) Next year I'll have been married for 15 years. 314) Will you have done it by the time I return? 315) Tomorrow they'll have been on strike for a week. 316) By the time you get to the end, you'll have forgotten the beginning. 317) By the time the meat fries, the chips will have got cold. 318) Tomorrow he won't have washed his feet for a week. 319) He will have forgotten the first part by the time he reads it. 320) It has just been on the news that it will be raining all next week. 321) I’ll be watching TV while ironong. 322) I’ll be ironing while watching TV. 323) While I’m ironing, Mari néni will be sewing a patch on my jeans. 324) At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house. 325) This time next year she will be pushing her baby carriage. 326) This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard. 327) They’ll be rehearsing all afternoon. 328) Knock when you come, because I’ll be developing the photos. 329) According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters.

330) I bet he'll be reading even when black kids are falling from the sky. 331) I’ll wash it tomorrow. 332) Will you go to the party tomorrow? 333) Will you have a drink with me? 334) We’ll have a drink at Pista’s place. 335) At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi. 336) When will it end? 337) You’ll end up cracking. 338) How will you come out of the cage? 339) I’m going to punch him. 340) If he is smaller than me, I’ll punch him. 341) You’ll be a fireman or a soldier. 342) I’m going to be a fireman. 343) Are you going to drink it? 344) Will you drink some milk? 345) I’m going to miss you. 346) Yes, I think, I’ll miss you, too. 347) I’ll marry you next year. 348) I’m not going to marry you. 349) Aigner Szilárd has just said it will rain. 350) There is big fat cloud, it’s going to rain. 351) Hey, he’s going to take off his shoes. 352) I’ll take off my shoes in the kitchen. 353) I'll give it back as soon as possible. 354) Where will you work? 355) Not a tear will be shed for him. 356) Eleven tomorrow will do? 357) When will you be back? 358) It won't help knowing. 359) I'll walk the dog. 360) Are you sure he will read it? 361) The letter has been addressed to me. 362) He was buried alive. 363) Nothing has been said about it so far. 364) The table was beinnd laid when the plate fell down. 365) The letter had been burnt before it was found. 366) He moved just as the photo was being taken of him. 367) The hall will be emptied. 368) Engels square is being swept. 369) The crop will have been harvested by next fall. 370) Did he fall or was he pushed? 371) The manager has been fired. 372) His tattoo can be seen. 373) It should be repaired. 374) He has been given a punch. 375) It will be given a new name. 376) This book has not been translated into any language yet. 377) Say, have you been invited? 378) A new school is being built in our village. 379) Old Mrs. Danika's daughter is being taken, right now, in a fancy velvet garment. 380) His latest film is thought to be the best. 381) The ice-cold beer will be served up in no time. 382) The letter was posted last week. 383) Maybe it will be published next year. 384) The new flyover is being pulled down. 385) By the time the police got there, the pictures had been stolen. 386) He has been promised a good job. 387) Nowadays much more money is spent on meat than before.

122

388) Another ten sentences like this, and I'll surely be taken to hospital. 389) The boat was lost in the dense fog. 390) You've been told lots of times not to touch it. 391) This house should be built now. 392) Somebody has to be found who is good at it. 393) A lot of people were reported for tax evasion. 394) They should be told not to do this again. 395) It will have to be typed by five tomorrow. 396) Can these books be taken? 397) If only it had been found. 398) Her brand new mink has been valued at 5,000. 399) Two shots were heard. 400) If it hadn't been made in Hong Kong, I wouldn't buy it. 401) The meeting has to be put off. 402) The new aerial is being fixed. 403) Soroksári road is being sprinkled. 404) Have the ashtrays been emptied? 405) Maybe your application will be accepted next year. 406) I've been bought red boots with fringes. 407) How many people will be taken to the States by Soros fund? 408) Unfortunately the autobiography has to be written in English. 409) The house has been built long before they moved in. 410) 200 people were killed in the plane crash. 411) The causes of the accidents have been concealed so far. 412) These pullovers couldn't have been washed. 413) Should all this have been translated with no mistakes? 414) All the money was stolen. 415) Only some bijou was left on the dressing table. 416) Some fingerprints were taken but there is not much hope. 417) I wasn't given a penny by the insurance company. 418) All in all I was put out. 419) A Kanga is generally regarded as a fierce animal. 420) In the dark forest of Radvány Bárci Beno was found dead. 421) She was seen climbing through the window, so it couldn't be kept a secret. 422) You'll be given milk and butter. 423) Did he fall, or was he pushed? 424) She moved her head just as the photo was being taken. 425) I hope it hasn't been stolen. 426) Jani said he was ready. 427) Annuska said she hadn’t told Jani a word. 428) He said he wouldn’t wait any longer. 429) He told me to turn off the radio. 430) He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything. 431) He said if I went to the shop I should bring him some oranges. 432) He said he had been at home all day the day before. 433) He has just said that the coffee is ready. 434) She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day. 435) She thought I forgive her if she was crying. 436) He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine. 437) The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching. 438) They thought they were late.

439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495)

My mother said she didn’t liked my hair. I told her to try the green one. She said she was bored. I told you we would have to be there to seven. He said he didn’t like strawberries. I thought you had already have launch. He thought the fence was made of sausages. He said I might come in. He asked what I had in my suitcase. He wanted to know when they would arrive. I didn't know what to put on/what I should put on. I didn't know whether to put on something/if I should put on something. I didn't know how she could tell. I was wondering what it all meant. He asked why dinner was not ready. The customs officer asked me if I had anything to declare. He wanted to know where I had bought the shoe lace. He asked if I had slept well. I didn't know whether there were any letters for me. I didn't know which coke to ask for, the blond one, or the brown one. I was wondering whether to go or stay. He said he had have a horse for three years. He said he had a horse. He said he had learnt how to ride for three years. He said he had been learning how to ride for three years. I didn't know if she would remember me. She asked if I had ever been to Tótkomlós. She suggested I should buy the spotted one. I didn't know how many glasses to put on the table. The boy promised he would marry the girl is she did what he asked her to do. She asked me several times if I understood what she was saying. He thought it was a locust. I knew he was lying. He said he was writing to his mother-in-law. She told me to take an umbrella in case it rained. He said he had to go home. I had no idea what to do. I had no idea whether to do anything at all. I immediately saw she wouldn't milk. You said you didn't care. I thought you had told me everything. She told me not to do anything, she would arrange everything. I don't know how to cure my sniffle. I don't know whether you still believe it. I didn't know whether I was coming or going. I wonder where she has hidden it. She didn't know where she had hidden it. She didn't know if she had hidden it at all. She didn't know if she should hide it. I wonder why he did it. I wonder if she has lost it. I don't know if we'll have time. I don't know what the soldier on guard has in mind. I don't know if you'll give me room beside you. I don't know whether to put on a coat. She said she couldn't see anything. He asked whether he should take off his pants.

123

496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555)

He thought he heard wrong. He was wondering whether to buy half a hog. Grandmother thought it was Little Red Riding Hood. I ran up to see if the child was sleeping. Have I told you I'm going to get married? You said you didn't want to get married at any cost. I knew it was him. I didn't know it would be so painful. He thought there was no more. You said you would come by nine. She said she had only ten minutes left because she would have to be in the office at noon. I didn't know why she was hiding her face. He thought it was not a flea but an elephant. Did you know what she was driving at? I've told you to shut up! Did she say she had joined? No, she said she had left. She said hardly had she joined when she had left. I wonder when it will end. I wonder whether it will ever end. He thought there was no current in it. Tell the milkman to bring no more cheese. He said she singing all night. She said she would eat if she was hungry. She said she would come as soon as she was ready. I had no idea how old she could be. Pooh said he thought Rabbit had been talking about his family. Johnny Corn said his name was a bit peasant-like, but he wasn't ashamed of it. She said I had better not watch it. The doctor said she would have to stay in bed for another day or two. He suggested trying it again. I said it was no use trying it again. I had/got my hair cut. I will have/get my hair dyed violet. I must have/get my record-player repaired. I had/got some butter brought from the shop. Did you have/get your skirt shortened? Do you have your car washed every day? I didn’t have/get beer brought yesterday. He got the maison to build a house. He had the rookies wash the corridor. He’ll make Béla pay for the damage. He couldn’t make his voice heard. He made his influence felt. He can make himself noticed. I will let you know the news. What make you think that? It makes you look so pretty. The sight of blood made her faint. He forced her to join the police force. What caused him to do it? He had it coming. She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow. Would you make him repeat it? He gets a black boy to clean his shoes. Have it typed. How many photos have you had taken? When will you have the knives sharpened? He had his neighbour bring cigarettes. He had a blind piano tuner tune the piano.

556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602)

I’m having it copied right now. He got the barber to take out his tooth. He made the cat eat the párizsi. The cheerful corporal had the corridor washed with a toothbrush. I had lowers sent to her nameday. I'll get red slate put on the roof of my house. That lot of plums made me run. Don't make him smell Technocol Rapid, but smelling salts. Say, who did you get to install heating? She is always making me translate her stupid sentences. They got that unfortunate guy to suck. I had the half axle and the air filter replaced. She wants to get a mirror fixed onto the ceiling of the bedroom at any cost. She is always making me write her love letters. Why didn't you get the electrician to connect up your washing machine? What makes you think we still have time? Do you also get a gardener to look after your garden? They made me eat half a hog for dinner. She has had a policeman explain the right way. Have it straightened if it's crooked. I must get my hair cut. I made him believe that everything was alright. He's got to get the milk delivered from far away. I had a portrait made of my wife. Alex Rose is getting his horse to jump. I'll have the Lord Mayor hanged. I've made him pick up every scrap he's thrown. My terrible poverty made me start stealing. My terrible excitement made me sart stammering. I won't have it taken even if you don't marry me. I hope you don't want to make me believe I was the first for you! Who can get you to do it? Don't you think it's a horrible thing to have your pets stuffed? Why don't you have that shoddy tape recorder mended? I couldn't make him forget what his mother-in-law had told him. Even his tenth wife was unable to make him forget the first one. With some crying I can make him do anything I want. Why don't you have it cut if it's too long? I've had her produce everything she's hidden. How many times have you had your house rebuilt? Get him to drink it all. Get her to confess where, with whom, and how many times. That foolish teacher is always making us translate such stupid sentences. If you love me, you will come to my place in the afternoon. If you loved me, you will come to my place in the afternoon. If you had loved me, you would have come to my place in the afternoon. If you had worked harder, you would get more money now.

124

666) If he wasn't so selfish. 681) He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. it goes sour. 629) What would you buy if you had a million. 632) I would drink it if it wasn't so cold. 678) He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better. 633) If I were you I wouldn't take that job. 653) If he should wake up. 654) If you don't pull his tail. 644) I wouldn't be glad if you left right away. 667) If you should find it. 605) Flowers die if you do not water them. 635) If you had caught a cold. 613) If it weren’t for a few vegetables they grew. you couldn't come with us now. 682) I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. you would never ask me to take you to the new heights of ecstasy. he won't kick you. we would get it there in time. 663) Had I married you and not my husband. you would be able now to do this dance. 651) If you would leave in silence. I'll break your house. Poland would be on the top. 665) If I had been able to catch a bigger fish. 640) I would go if I didn't need to put on a tie. please bring me half a kilo of cucumber. he would give a cottage cheese Rudolph to me. 675) Had you kept silent. 616) I’ll cook plenty of soap just in case they decide to stay for dinner. we would be over with it. 628) I'll visit you if I have enough time. I would finish it sooner. I would go to Püspökladány. 662) We can't go away unless we win the first prize. sooner or later you would be as confused as the psychiatrist who treated you. you could ask anybody for help. 609) If you would lend me your car. 606) I always help her if she asks me to. 668) I'd address the envelope if you would give me a pen. 612) If it weren’t for the bad car. 630) If you don't hurry we'll be late. 673) Unless the government agrees to give extra money. 658) If I were you. we can go to the Fradi's match. 627) I would have danced with you if I hadn't had a toothache. I'd be the cleverest now.. too. you would have found it. 661) If she sat on my hat by accident. 656) If I could help keeping my eyes away from your lips. 674) If it hadn't been for your help. 614) If you can come in the afternoon. 639) If a rabbit were a bear. we could have our holiday at last. 680) He opened the door so that the kids could go out to the street. the hunter would be less boastful. 660) If you looked after the family. give it back to him. 646) If I were the farm manager. tell him I'll be back in no time. if you don't push it out. 677) You’d better take a taxi so as not to be late again. 621) If the dog hadn’t woken us.603) If you had given up smoking. we'd never have finished it. 604) Milk goes sour if you leave it outside for some days. 607) If I were you. 645) If there hadn't been so many new words. 684) He got up early (so as) to reach the summit before sunset. 643) I would have been able to cut it if you had given me a better knife. you would have stayed wise. 125 . the theatre will have to be closed. he would have left the country long ago. I could certainly not be holding you in my arms. we would have met. 617) I’ll go provided you go. 634) Had you kept on looking for it. 625) Had they waited. 638) If he hadn't had delusions. 620) If you give me a tissue paper. I wouldn't have had to ask the twins to bring glowers. 631) If you had bought it. 683) I came to bury Caesar not to praise him. 649) If you were always afraid of not getting enough women. 637) I'd be happy if you didn't keep fooling around. 619) The two poor chaps would go ploughing if they had bread. 670) If you don't put milk in the fridge. 611) If you should meet my friend. I’ll wipe my nose. we couldn't afford now to go together to Hawaii. 610) If you would be so kind as to help me. 608) I won’t give her money unless she really needs it. 615) Take your coat in case it rains. push out your horn. too. 618) Provided there is no opposition. you wouldn’t have been taking to hospital. 655) If I could read your writing. 652) I would have done it if I had had it. 648) If you've come only to quarrel. it wouldn't stumble. 659) Had you watched her putting her feet. you'd better have stayed at home. I would forgive her. 647) I would have counted it if I had been able to.. I would have come home earlier. everything would be more simple. 641) If you should find it. I wouldn't believe what he says. I would answer immediately. 664) If you had telephoned in time. 623) Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger? 624) I would have counted it if I had been able to. 622) Were it not for the Nips being so good at building ships. Joe would be the secretary of the party. give me a ring. 636) If you go to the greengrocer's anyway. 626) If a horse had six legs. 642) If you would listen to me. we wouldn’t have heard the burglars.. 657) If capital punishment had not been cancelled. they would surely have starved. 672) I'll stay at home unless I'm invited. 669) Snaily snail. 671) Were it not for her eyes being so ravishing. he would never have noticed her. 679) He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it. tell him I want to see him. now you wouldn't have money. 650) Should you feel lost. we’ll hold the meeting here. 676) He spoke loudly so (that) everybody could hear him.

The accident we have seen has been very serious. Romeo.685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) He rushed into the burning house to rescue the child. The house I live in is quite small. The waiter who took our order was as dirty as earth. He turned the radio off so the neighbor wouldn't wake up. which is the capital of Hungary. He bought a cat so that the dog wouldn't be bored. is a very strong man. The bag I found the letter in. He ran around the island. which really annoyed her. is beautiful. She pulled up her skirt so that she could run faster. The car I've paid an absolute fortune for doesn't even move. which was very embarrassing. "She drinks a „feles"" every morning so as to start the day cheerfully. He always did what he felt like doing. who was born in the country. which exhausted him. The ambulance I was taken into hospital in was jolting like a barrow. lies on the banks of the Danube. The job he applies for is not vacant anymore. Budapest. Then we went into a pub which was completely empty. He stole his boss’s pen. used to be the secretary of the Young Communists of the town. The ship you can see over there belongs to my brotherin-law. The pen you're writing with is mine. She planted some spinach so that we should have something to eat. Start early not to be late. We say 'AHA' so that Kanga knows that we know where Baby Roo is. He wants to read a book. limbed up to the balcony. The bed I sleep on is made of horse hair. Ronald Reagan. She lifted the rug so as to sweep the garbage under it. I remember what you told me. I've given her the key so that she can go into the room. This is the house where time has stopped existing. which lots of tourists visit. She pulled her skirt over her head so that her hairdo wouldn't get ruined. The lady you met yesterday is my aunt. I cooked some noodles with poppy seeds for my poor son. The nurse whose hand was silky caressed my fore head. The song I’m writing only for you… The puddle he stepped in… The girl whose brother is very strong… I didn’t quite understand the joke he said. who is a journalist. Oh my God. The boy I saw … The car you can see there … The room you painted … The book I’m talking about. The chair I want to sit on. I’ve brought the book that you asked for. The bill we got late was full of illegible numbers. Joe. which is quite unusual of him. who used to be an actor. I've bought her some flowers so that she can enjoy the fragrance. She missed the train. who moves like mercury. My sister. He disguised himself as a nun so that he would be able to run away from prison. My father. The man who is standing under the tree was in prison yesterday. She started trembling to raise more sympathy. Thank you for the present you sent me. Jancsi turned away so that the girl couldn't see the tears roll down his cheeks. I took off my shoes so that my wife couldn't hear me go in. so that he would have something good to eat. This is what you mustn't forget. I showed her what I had so that she shouldn't be disappointed later on. whose parents live in the country. Play the piano very soft so as not to disturb anybody. whom I have known for twenty years. whom we all love. visited me yesterday. Put it out so that everybody can see it. He divorced the eight one so as to marry the ninth one. I've forgotten what you've asked me for. The girl whose face is so pretty is my wife. My brother who attends this school smokes a lot. The teacher whose student won the competition likes honey. She kept changing her address so as to fool the police. I was surprised at what I had to see. I took off my shoes so as not to make any noise. This is the hotel I lived in last year. The slap I got from the waiter was very painful. The girl I am talking to. He set up a scarecrow so that the starlings wouldn't steal the grapes. 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) I met him the year I got married. 126 . He told me what he knew about the event. I was surprised what I saw. I'm afraid that's all I can give you. The house whose windows are green overlooks the Danube. doesn't like TV news. Give him a big slap so that he knows the limit. I reminded him of what he had promised. apologized to me. He left his gun outside so as not to shoot anyone. He broke the mirror into pieces so that his wife couldn't look at herself any more. The landlord. is an embarrassment for the American people. who loved Juliet. That is the reason he likes to come here. Karcsi. The ball you've lost was absolutely new. He swallowed the diamond so that the customs officer couldn't find it. I didn’t understand what he said. He knocked her out so as to get drunk. He’s a man who has no past. The cows who are grazing there are very thirsty. Give us your glass so we can also drink. I remember the story which/that you told me." A bell was hung in the neck of the cow so that the bull would always know which way she was going. I like dancing with Mary. Budapest. I’ll got to any place you want me to. The moment he entered the room. I’ve forgotten what you've told me.

stuffed cabbage and a fried chicken. The off shoots of the barren wastelands that parched flocks of grasshoppers are grazing are toiling in the hot sun. 834) I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox. He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. 876) You ought to/should be more careful of what you say. which was very kind of her. She didn't know what she was doing. She invited us all. 865) She has to take her daughter to school every morning. I could swim very well when I was young. 837) Don’t do things like that. 874) I ought to help her. They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. 849) He wasn’t allowed to meet his family last year. Aurora. Might I leave the door open? You might not enter the room. 850) I haven’t been allowed to meet my love for three months. 835) You will never be allowed to cross the border. who was burnt by Johnny. Forget what you've seen. 856) You shouldn’t have laughed at him. 858) You must be back in the office by nine. It was so difficult that he couldn’t do it. Do you remember now what you did to me yesterday? The radio which is on the table has broken down. The dwarf whose bed Snow White lay in was smiling shyly. 877) You should have taken a taxi. 886) He was to have left for America tomorrow. All she had on was her hat. used to live in gingerbread house. All I need is love. 836) He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s. All that you can see there belongs to my ex-husband. All he's left here is a ragged dishcloth. 873) She didn’t need to send for a painter. The couch the boy was lying on was in the living room. 854) You shouldn’t tell lies. 883) If I had gone to his place. You can watch TV at my place. 861) She needn’t take part in the conference. 862) You needn’t put on your smartest dress for the party. I was shocked by what she'd said. 875) You should keep your promise. 860) We must do it now. 864) He has got to be there at eight. The wolf. 870) They had to give it back. 881) I would have had to be politer. which was true. I could swim very well. 887) You needn’t have been in such a hurry after all. cut it. 840) You mustn’t disturb him at work. 878) I ought to have read these books. 127 . which was floating on river Volga. 855) You oughtn’t to promise you’ll date me. 885) They were to have wedded next Saturday. 871) She had to buy some cigarettes. The shotgun the girl took off the wall was loaded. 842) You mustn’t think I’ll ever forget you. 845) She wasn’t to go with them. All you have to do is wash it. The iron nosed witch. 869) I had to buy a new suit. I don't understand a word you say. 848) Dogs may not be taken into these carriages. 863) She doesn't need to work all night. You can be anything you want to be. 867) You must stay here for the night. 847) People may not pick flowers in this park. who put on Grandmother's robe. The knife the boy ran into ten minutes times was a chicken carving tool. 880) He would have to take his car for an official test. 853) You can’t go to Barcelona. You may borrow my car. was the symbol of the revolution. 872) They didn’t have to answer that stupid question. because I didn’t have any. 859) You must try it again. You might dance with that man. Don't you understand what I'm telling you? Maybe this is the guy the police want. 839) Don’t make me kill myself. when you have no intention of doing so. 844) You aren’t to enter the room without knocking. All I have on me is a fiver. She said she'd done it. 879) They would have to be at school now. She buys everything she sees. You are the most fantastic girl I've ever met. but they fell out. which is not true. 851) Stop! You can’ do that! 852) You can’t play football in my garden. 868) You have (got) to stay here for the night. 884) You should have stayed there for at least half an hour. 846) You weren’t to leave the room without permission. but his passport was withdrawn. I would have had to stay there. All I know about her is that she has a house at Sukoró. Give him everything he wants. All that I could see was darkness. 857) You oughtn't to have crossed the road when the lights were red. 882) She would have had to be more understandable to me. and dry it. 838) Don’t cry for me Argentina. May I come? You may not go to the cinema. All I could eat was some meat soup. 866) I have (got) to be at home at nine. and even in that storm I was able to reach the shore. who was deeplyrespected by pioneers. because her husband could paint the flat. The snow that was pushed off by a snow plough is blackening by the road side. 843) The doctor says I am not to eat much bread. Give him what he wants.783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) He says he's missed the train. was the father of the Great October Socialist Revolution. Can I go out and play? You can’t go to Tótkomlós. Lenin. was expecting Little Red Riding Hood excitedly. too. 841) You mustn’t walk on the grass. I've told her everything I know. But this is not the man who popped the question.

You shouldn’t have blamed him. He cannot have written it. He might have eaten it. She must have got divorced. He must have eaten it. He has to write.888) 889) 890) 891) 892) 893) 894) 895) 896) 897) 898) 899) 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) You needn’t have come here. He is sure to have liked dumplings. You will have heard the news. He may eaten it. He needn’t have got married. He was allowed to write. That will be the postman. He doesn't have to write. 128 . He didn’t have to write. They all must have gone home. it may rain. He will write. He ought not to write. She might be sleeping. He couldn’t have eaten it. The news can’t be true. You must have caught cold on the river. He is likely to have liked dumplings. It can’t be him. He may be eating. He needn’t have written. They might come by the night train. Joe may/might have missed the train. He shouldn’t have got married. We might win a lot at the races. He shouldn’t have written. They might have reported their plan. He didn’t need to marry her. He will have written. You oughtn’t to have stopped your work half way. This must be love. He didn’t dare (to) write. It is possible he likes dumplings. He probably liked dumplings. 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) 961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) He can write. You can’t have seen her at Pipacs night club. He’s unlikely to have phoned. He must be ill. He didn’t need to write. He may have been ill. It is possible he liked dumplings. He can’t be that bad. He might write. He must write. I must leave at six today. Joe may have written that disgusting sentence on the wall. He must have written. He might have written. They were to rob the bank. He ought to write. He cannot write it. You must feel tired after your long walk. She was to arrive last week. He should have written. It must have been him. You are always to knock before you enter my room. She may be talking now to her husband. He used to write. He ought to have written. You must be the new teacher. He may write. You shouldn’t have spat it out of the window. Don’t go away. He may have written. He needn’t write. You couldn’t have forgotten about my birthday! She may be cooking. He didn’t use to write. He may write. I should get married. She can’t have said that. He dares (to) write. She couldn’t have caused that accident. He would have had to write. He might be eating. He had to write. Take your raincoat. He dared (to) write. They should have discussed the matter. He would have written. He could have written. He mustn't write. She may have arrived sooner. He could write. He may not write. He had to marry her. I didn’t need to get up early this morning. I expect. He hasn’t got to write. They must have left for Spain. they may come yet. You mustn't talk to anyone about it. I bet I don’t need to marry her. He’s likely to arrive a bit later. He didn’t have to marry her. He’s likely to have phoned. she is a decent lady. This will be the place where the old school stood. He probably likes dumplings. He ought not to have written. She might have been hurt. He must be writing. He is sure to like dumplings. likely sure probably possible He is likely to like dumplings. He couldn't have written it. It must be him. Mary will have arrived already. You must marry her. He can’t have eaten it. You needn’t have brought me a present. He may not have written. She might be standing at the corner now. You should give up smoking. He would write. You mustn’t marry a girl like that. it wasn’t his fault. They can’t have known about it. He would have to write. He must be eating. He must be studying in his room now. You should have got married.

The written letter is in my bag. It’s difficult for me to do that. 1017) You might as well have eaten all the melon. Running is useful. It couldn't have been a bee. Swimming is easy. We were sorry for them to leave so soon. It’s hard to say goodbye to happiness. She will be pleased to meet you. 1051) You couldn't have seen him. He should have taken out the lower six on the right. 1057) He can1t have noticed us. 1033) He must have been transfixed seeing his sister in a cop's arms. 1058) You needn't have come so early. 1022) If you are good. 1053) You shouldn't take it to your heart. You shouldn't have… He can't be a cop since his cap is green. He must have taken out the other one. It may have been a wasp. To err is human. 1018) You should have gone as far as the terminus and there change for a bus. 1042) Thank God. 1061) The thief is unlikely to have been caught. The button might get loose and skirt will fall. 1052) He's unlikely to come today. Shouldn't you turn to a psychiatrist? You needn't have run so fast because there was nobody there. I went to the swimming pool to swim a bit. 129 . He can't have said anything like that. She must have left her purse in the cab. 1019) You shouldn't have twisted his nose off! 1020) She may have given me a ring but I wasn't at home. She must be sleeping. I don't need any. It is important to believe in what you do. 1044) He was to have written it by tomorrow. You are fortunate to have a coat like that. you may eat a banana after dinner. I can see a smiling girl. Studying is an important part of your life. 1046) He couldn1t have drunk it all. 1026) You can't be so unfeeling! 1027) You might lose your hair if you're dieting so hard. 1029) He must have been feeding the fish when you rang. since he's in Baltimore now. I might have been wrong. (Superstar) They are ready to help us. 1016) You needn't have sent a telegram. 1038) You shouldn't have married that drunken sailor. 1064) I may not be a genius. 1037) It should be put in the fridge. 1034) You should have sharpened the scythe. It would be very impolite not to invite him. I advise you to start earlier. Seeing is believing. 1045) He must have put his mind on not leaving me alone. Crying is a female trick. 1036) You might go blind if you keep looking at my legs. I’m happy for you to be here. I didn't need to drink it all. 1059) We didn't need to buy vegetables. I want to go home. it's not worth it. 1041) It would surely have sprouted if you had watered it. that's what gives that crackling sound. To be or not to be was a question of Hamlet’s. but in the meantime he had defected. he'll surely come tomorrow. It is easy to translate sentences of the kind. 1063) You shouldn't have torn off her blouse right after the first dance.1014) Joe can't have written it. It’s a sin to behave like that. that buzzes more loudly. 1023) You shouldn't have upset yourself. 1054) That's what you must put on your heart. 1055) They may be at home. You're hardly likely to change now. 1062) You must have heard the news. It's exciting to drive a car downtown. 1030) So many hearts can't have shed that much blood in vain… 1031) Living in clover must have driven him crazy. It was a pity to leave it there. 1056) They may have gone to pick tomatoes. Singing in the rain is very interesting. Jesus. I’m overjoyed to meet you face to face. It will be lovely to meet you there. I’m sorry to disturb you. It’s a shame not to enjoy a book like that. 1028) You could have told me earlier that you had no money. It’s inconvenient for him to visit us. We were impatient for the bus to start. Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy. 1021) He may have got divorced again because he's been coming more and more often for weeks. We were glad to hear the news. 1065) 1066) 1067) 1068) 1069) 1070) 1071) 1072) 1073) 1074) 1075) 1076) 1077) 1078) 1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) I'm likely to be here tonight. We were surprised to hear the news. It might have been a mosquito. It’s a pleasant surprise to see you here. 1043) You needn't have taken the bone out of its breast. 1032) I may have confused you with somebody else. He must be single as his face is not worn out at all. 1047) You should have oiled the bike chain. 1049) He must be shaving. as he can't even write. It was interesting to hear what he said. I’m anxious for my friends to meet them. 1060) You couldn't have seen Mary on the boulevard at night. 1024) I might have my horoscope made. 1015) That little bird must have fallen out of the nest. Running is useful. there was enough in the garden. 1048) The door may have been left open. 1039) May I eat a banana? 1040) He might as well have hit you on the head. 1050) You must be mistaken. 1025) Don't worry. 1035) She must be peeling potatoes. Travelling by air is faster than riding a horse. You should have told her long ago. It’s dangerous for an old man to run fast. a letter would also have done. To kill is a sin. I’m happy to give you a treat.

1130) I’m not in the mood to talk to you now. 1158) begin 1159) start 1160) continue 1161) like 1162) love 1163) hate 1164) prefer 1165) She began learning the piano five years ago. 1141) I have no place for you to stay. 1133) He is not a man to do such a thing. 1132) Chicago is a nice place to live. 1170) Will you continue gardening? 1171) She hates to be late for work. 1166) And when the rain begins to fall… 1167) I love sitting in the garden. 1182) They stopped to talk. I’ve begged her to take me to a private nose specialist. 1128) It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work. 1150) He was busy bossing around him. 1173) I prefer reading to writing. She asked him to wake her at six. 1172) She hates being late for work. 1155) She is very bad at singing. 1175) I remember locking the door as I left the house. 1139) I have a lot of work to do. 1143) There was no possibility for us to see the town. 1169) He continued to stare at them. 1149) It isn’t worth waiting for him. 1184) He tried to kiss the girl. 1168) I love to love. 1154) She is very good at dancing. I don’t want to stay with you. They decided to learn a new song. 1181) They stopped talking. 1147) It’s no good crying about it. 1142) There is no need for us to argue about this. 1144) I have no money for your to spend. 1185) can’t afford 1186) agree 1187) arrange 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) 1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) ask attempt beg claim decide demand allow advise command desire endure encourage expect fail hope help forbid invite long manage offer order plan propose pretend promise permit persuade remind refuse request tell tempt urge want wish I can’t afford to ford the river in a Ford. I want you to stay with me. 1138) We are the ones to make a brighter day. His parents won’t allow him to come. 1178) Don’t forget to bring the cases.1126) It’s time to say our farewells. 1174) She prefers to do it herself. 1148) It’s no good talking to him because he never listens. 1129) It was a shock to see the size of the bill. 1157) She made me responsible for losing the money. Remind me to write to him. 1134) There is nothing to see here. 1176) I remembered to lock the door as I left the house. 1153) I’m sick of you coming round here. 1177) I’ll never forget finding that old coin in my garden. 1180) I regret to inform you that you owe me a grand. 1131) He made no attempt to escape. 1183) He tried kissing. He failed to pass the exam. She pretended not to hear it. She refused to show him her nipple. 1140) I had no occasion to go to Paris. 1135) There is nothing to worry about. 1179) I regret sitting on your dog. 1152) I’m fed up with waiting for him. 1145) Is there any room for me to sit down in here? 1146) There is no chance for him to survive it. 1156) He is fond of sleeping. 1136) What a question to ask! 1137) I have no money to waste. admit appreciate avoid consider delay enjoy excuse don’t mind can’t help imagine postpone keep prevent recall save can’t stand 130 . 1127) It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. My wife told me not to do it. 1151) That record is worth listening to.

131 . It was terrible to see them suffering in the field. Finishing the wash up she started to cook. we’ve visited Brussels and Amsterdam. Do you know the girl dancing with that man? The books lying on the desk were very expensive. Having run out of ice. The days spent in New York were amazing. I think it was easy to write it. Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him. she decided to stay at home. It's no use quarreling. Police have finally succeeded in solving the mystery. Who is the girl standing at the corner? Whose is the Trabant racing on Soroksári road? The girl sitting at the table is my sister. He was lying on the floor gasping for breath. Having eaten the bone the dog asked for a cat. he also runs an ice-cream shop. Since leaving Paris. I object to your using that kind of dirty tricks to get at me. You should be working instead of lying there in bed. He is a man trusted by everybody. The boy running in the street escaped from a reform school. Having run out of meat. Finding no money in the house the burglar smashed the place. To be a leech is the most simple solution.1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) 1259) 1260) 1261) 1262) 1263) 1264) 1265) 1266) 1267) 1268) 1269) 1270) 1271) 1272) 1273) 1274) 1275) 1276) 1277) 1278) 1279) 1280) 1281) 1282) 1283) 1284) 1285) 1286) 1287) 1288) 1289) 1290) 1291) 1292) 1293) 1294) 1295) 1296) 1297) 1298) 1299) 1300) 1301) suggest tolerate resist resent He kept saying: “You went screwing the milkman”. Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous. After seeing me he ran away. I hate hanging about when everything is packed. The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. Do you enjoy doing that? He tried to avoid answering my questions. the butcher closed his shop. Heating has become very expensive this year. It was difficult for him to decide which one to buy. To lie down and rest beside you is a shelter for my heart. she went out to get some. before after on since besides without instead of I usually take a bath before having breakfast. She started the job soon after leaving the university. Having returned from abroad she decided to start a new life. The cockroaches ate all the food left in the kitchen. To love is good. Going to the shop we saw an accident. Bring me the parrot speaking in its cage. it's good to love. He paused for a moment studying the boy. Get me the flask filled with wine. She admitted stealing the bicycle. The children came into the room laughing loudly. Sausages made in Hungary are very famous. It's easier to steal. It's easy to dig a pit for others. The man standing in front of the judge is charged with capital murder. She always drinks apple juice before going to bed. The boiling meat soup is on the cleaned cooker. They delayed publishing the report. She enjoys being stared at. I couldn’t help dropping a thing or two. The man repairing my car is very good at his job. She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car. she turned to her mother-in-law. The singing dog is whining in the whitewashed house. Being afraid of the rain. smiling lady rising sun falling star galloping coroners 1302) 1303) 1304) 1305) 1306) 1307) 1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) washing bear fuming Trabant splashing girl singing dog meowing cat threatening letter sleeping lion broken heart trained nurse smoked bacon sucked dumplings patched jeans humiliated rabbit lost and found rabbit The splashing girl is licking the smoked bacon. Besides being a pro football player. This is a house built some hundred years ago. I don’t recall ever meeting her. I'm looking forward to seeing you. With the elections approaching the government is running out of time to settle its views. There is nobody to talk to. The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him. Lying in the sun is cheap if you don't have to buy suntan lotion. Think it over before inviting him. Give me something to drink. The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. Having no one else to turn to. The patched jeans are hanging on the drying rope. It's hard to be brave when you are only a very small animal. Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window. She insists on having a holiday abroad every year. Being very poor. The watch found in the garden belongs to me. they couldn’t afford to buy a house. The photo taken of you is beautiful. Leeching is a nasty thing. The meowing cat is sitting behind locked doors.

We're trying to find a proper solution for everybody. 1423) She went up to the loft without even glancing at me. 1419) Having been the greatest star for ten years she decided to retire for good. 1442) By the moonlight straining through the window he saw her. but then I couldn't help crying. I don't mind you staying here for the night. 1446) He felt a furious anger rising in him. 1456) They spent two brillo hours lying on her bed watching a film. but I didn't expect you to come home as early as that. 1455) He had trouble talking. When I first looked at her I couldn't help laughing. I won't risk lending him any money once again. He couldn't help slipping closer and closer to her. he said goodbye. 1453) The girl standing beside Joe said… 1454) He felt his arms pinned to his sides. though I had warned him not to do it. but he failed to fool me. 1413) But he bought the sleep bleating on the horse. He enjoyed lying in the hammock with ten girls offering him drinks. Did you remember to bring pumpkin? I remember putting it on the table but now I can't find it anywhere. Don't forget to check if I have left my laced slip in your house. I gave up smoking and drinking because they are very expensive habits. It's worth buying that pretty little Italian pair of shoes. She stopped putting on her shoes. 1429) I've got just blanket to lie on. 1420) Having been discharged from the army. 1444) We got lucky with you talking to her. He started popping again. please. 1417) Having lived in Italy for twenty years. 1443) His voice was low and impressed. I was afraid to approach her. I undertook to do it by the end of the month. 1450) A car came roaring down the street. He tried to get up but he failed. She stopped to put on her shoes. The hens resented having to lay two eggs a day. 1415) "He held the girl singing ""Júlia"". The policeman caught sight of a man committing a public nuisance. 1452) They stayed in the room smoking for another ten minutes." 1416) Little Red Riding Hood noticed the wolf lurking in the woods. 1441) You're not supposed to be here. 1440) That has nothing do with this deal. 1437) Have you finished combing your hair? 1438) He was surprised to see that the street was completely deserted. I don't want to lose you. I suggest voting against everything. 1418) Having chosen a pair of gloves she decided to but a matching fur-coat. 1435) Then they went on. he decided to join the police force. 1432) He was overjoyed to find his pants. Remind me to call the zoo. It's no use crying after missed opportunities. I managed to catch up with him.1360) 1361) 1362) 1363) 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) 1408) 1409) I'm getting tired of saving your butt. he knew how to cook spaghetti. I can never help airing the room after she leaves. 1411) He spotted the guy changing money at the corner of Astoria. I miss having to go to work at five every morning. 1448) The house had steps leading down into the street. 1414) He cut his moustache prickling the girl's earlobe all the time. neither speaking. but please don't snore. 1447) There is no one here tonight to look after the nipper. I really enjoy being out there upon the high sea in a small rubber boat surrounded by sharks. 1451) You scared off the painters sent to paint the flat. It's worth buying a cradle like that because the baby can rock itself into sleep. He tried to comfort the girl sighing in the corner of the room. 1431) She whispered lying beside him. 1427) The smell of the hay and grain stored in the barn filled him with a sense of well-being. 1412) He didn't buy the horse neighing in the corner of the stock yard. I hope to see you as soon as possible. I didn't mean to hurt your feelings. 1425) Closing time! 1426) She came into the room and seeing me started hiccuping. It will be very important for you to speak English. I offered to pay for the hotel. 1421) Having seen her on stage in three excellent plays. 1434) My ass is frozen. 1424) Having drained his beer glass. I can't stand him filling the room with smoke. 1430) He placed his shoes stuffed with socks and garter next to her things. 1422) He asked me to leave. He was angry with the driver revving his car under the window. Did you also see the cockroach running towards the plug-hole? 1410) Wow. You never mentioned having had an affair with him. 1433) It's what I get for picking you instead of waiting for the one with guts. 1439) He didn't bother to stop at the reed light. The main gift refused to fork out a grand. Can you imagine Susie living on a goose farm? I doubt him being honest about it. She wouldn't even consider moving to the goose farm. He tried running barefoot. that's beautiful medal hanging round your neck. I deny doing anything like that. That will oblige you to fulfil all her wishes. He caught the tail of the cow ruminating in the barn. 132 . he considered her for a leading part in his movie. 1449) You saved my life by spotting the scorpion. sir. I failed to catch up with him. I couldn't avoid meeting him. 1436) A dog began to follow them. so he decided to arrest him. He pretended to be very sick. I really meant to tell you about the situation very soon. 1428) I've never done it with a bearded guy. 1445) He decided to use his own judgement.

1513) I bought two pieces of furniture. I knew her habit of choosing a dinner by picking the highest prices on the menu. 1522) What is the news? 1523) Send your personal data to the matchmaking agency. 1557) There are some who don't like bean soup. 1536) Some man telephoned this morning. She patronized everyone including me. You would be glad to get rid of me. 1525) Some songs were sung. The humiliation of being given a lollipop for my birthday. Well. Sir? 1534) He was talking to some woman. Look what an act she is putting on. 1528) I’ve got some money in my pocket. 1548) No words come easy to me. BPTC celebrated by giving every worker an extra bus ticket. Stop whining! Go and find something to do! I've got something to tell you. To create a diversion she telephoned her aunt. Supposing I said it meant a whole lot to me. and oxen. some can't. I expected to see her engagement to Joe announced. He talked kicking at the edge of the rug. 1546) I have no time. and then her eyes opening wide and now and then a hand laid on his sleeve. 1545) He has no friends." You might as well tell me the truth instead of beating about the bush. 1524) Knives and wives can be equally sharp. she didn't object to the share out.) 1509) He gave me a valuable piece of information. 1542) There aren’t any cigarettes on the table. (slang) 1544) I don’t think there is any milk in the jug. 1518) There are a lot of men in a lot of furniture. cattle. 1515) What terrible weather! 1516) There are two lice rocking on two mice. 1558) Some got ill. 1527) I have some bread. 1517) According to the media the police want four geese. He was a miserable-looking bloke. One tends to forget one has obligations to meet. They stood on the steps ringing the bell for ages. 1551) I can’t see anything in the corner. (He is a sleepwalker. 1554) There isn’t anybody under the bed. I couldn't help dropping a hint or two about him. 1504) It is his ambition to join the police force. We sat around looking at photos. To do her justice she never concealed she was a mercenary. I expected her to do herself well. actually I've got two pieces of news. Can you think of a way to make a million in a hurry? He is getting neurotic about going on holiday. 1559) Somebody is knocking. And then he started snoring. 1549) Ain’t got no underwear. They were so busy quarreling and calling each other names that they forgot to cancel the invitation. That's how it is. 1505) I've seen it done in old films. wouldn't you? He spoke without looking up from his paper. Looking around I could see quite a few people dancing. 1537) Are there any eggs in the basket? 1538) Can you see any money on the table? 1539) Are there any students in the classroom? 1540) Is there any wine in the flask? 1541) He didn’t ask me any questions. 1560) Nothing compares to you. She went mad buying clothes. She refused to try the tasteless pullover on. The dogs stood outside the bar waiting for their masters. I couldn't think of anything to say so I kept quiet. (HAIR) 1550) I can see something in the corner.1457) 1458) 1459) 1460) 1461) 1462) 1463) 1464) 1465) 1466) 1467) 1468) 1469) 1470) 1471) 1472) 1473) 1474) 1475) 1476) 1477) 1478) 1479) 1480) 1481) 1482) 1483) 1484) 1485) 1486) 1487) 1488) 1489) 1490) 1491) 1492) 1493) 1494) 1495) 1496) 1497) 1498) 1499) 1500) 1501) 1502) It'll do you good to mingle with the proletariat. whether she liked the dish or not. He was in anguish at the prospect of being without her for two weeks. 1511) Give me some good advice. eyelashes fluttering. 1519) Look at the intelligent eyes of those sheep. Fighting your way home in a taxi at two o'clock in the morning may help you to reassure that you're still a lady. 1520) A lot of damage has been caused by imperfect quality. He had a wife tucked away somewhere. 1508) While sleeping he got up. 1555) Is there anybody under the bed? 1556) There is nobody under the bed. but in one piece of furniture there's only one man. 133 . 1562) There isn't any salt in the soup. 1506) Before getting up he was sleeping. 1507) After sleeping he got up. 1529) There is some milk in it. 1535) I’ve read that story in some book. Did you see him walking along the promenade swigging out of a can of lager? Another 339 sentences to go. 1503) You can't walk down the street without bumping into wheeler dealers selling Symphonia cigarettes. 1543) I ain’t got any money. You spoil everything by taking that attitude. 1526) I have some good books. 1561) Some can. Will you quit harping on that subject? "„Listen"". 1521) I've got some news. She is so young and easy to look at. There was no one else to pay the bill. parted lips. he said leaping to his feet. 1530) May I have some more coffee? 1531) Will you have some cake? 1532) Have you got some money? 1533) Some wine. 1553) There is somebody under the bed. 1510) I gave her a good piece of advice. 1514) The police are coming. Joe being what he was. These carrier bags ought to stand up to being dragged half a mile without splitting. I'm bound to say I don't feel sorry for you. 1512) We don't have much work to do. 1547) There is no girl like you. 1552) I can see nothing in the corner. I spent all evening bashing dough about.

The hoof of the horse. 1584) I’ve got a little time. My car is better than any other car. 1595) All my money was gone. Both his father and mother admitted he was right. I don't like either this or that. 1606) Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden (that’s an ad) 1607) I was sleeping all day. The cockerel's diamond penny. 1570) She’s got a lot of cars. 1582) He had a little trouble. 1571) He didn’t make many mistakes. 1585) I’ve got little time. CSEPEL WORKERS' CLUB. Your voice is deeper than Amanda’s. 1583) He had little trouble. 1610) I spent all the afternoon in the company of two camels. I did not see either of the films. This disco is not better than Starlight. 1604) I love all the girls. 1590) Too many cooks spoil the broth. 10 minutes’ walk. I saw neither film. Neither of the sentences is correct. You have a more beautiful figure than Bo Derek.1563) No way. 1569) I have got lots of leisure time. Did you like either of the novels? I did not see either film. 1581) I wrote few letters. 1609) I work all night. 1564) "„Is there anybody at home?"" „Nobody. But there are more cockroaches in your house than in mine. 1593) There isn't much he can do. 1613) Everybody was Kung-Fu fighting. 1619) He ate it all. I work all day. 1568) Lots of money is spent on beer every year. 1612) Every member of the TSZ was present. You are as obstinate as a mule. 1596) All the people in the street were chanting. 1580) I wrote a few letters. is there? 1594) There are a few beans and there's a little soup in his plate. 1622) All children like toys. I like both these cars. 1618) Each of my children goes to a different school. The silly baker's spider. 1615) Old Deutoronomy sits in the sun every market day. 1592) There's little light here. I’m as hungry as a wolf. But she is not so pretty as you think. Both of his parents love him. The gypsy's horse. I like both of them. You can choose either bunch. The lover of Joe’s wife. Neither sentence is correct. The tough guys’ guts. But this match is not so good as I expected. 1617) Each has his own room. See you in two weeks' time. 1601) All workers should unite. 1588) There were a lot of people in the shop. 1614) I spoke to each cat separately. 1589) This cradle has been used by a lot of children. 1616) I clean my teeth every day. the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband. Either road will take you to Rome. 1578) I’ve got as much as two forints. 1599) Do you want to drink all the beer? 1600) All the workers of the factory should unite. 1605) I love all girls. 1567) His son gives him a lot of trouble. 1574) Has he got much leisure time? 1575) His son didn’t give him much trouble. 1591) There are too many Eskimos and too few seals. 1602) All the children in the class like chocolate. I enjoy each day of my freedom. 1586) We saw a few people there. 1597) Did you eat all the bacon? 1598) All his dreams were turned into ashes. 1579) There are too many people standing in front of the fire. There are big houses on either side of the road. The daughter of Gizi's sister. 1603) All children like chocolate. The boss's car. Isn’t she more beautiful than the sun? My house is bigger than yours. 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) 1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) Both girls are pretty. 1587) We saw few people there. I wouldn't need either. You can take either orange. The handle of the door of the room. 1576) Has she got many cars? 1577) He’s got so many problems with his car. Everybody else could have done it. 1608) I was dreaming of you all night. I don't like either. Joe’s girlfriend Father’s hat The boss’s secretary Cat’s eyes The rat’s babies 1 minute’s walk 1 meter's distance Hell´s Angels Death’s Door Stone’s throw The boys’ money. 134 ."" „But somebody must have said 'nobody!""" 1565) Is there some coffee in the cup? 1566) He made a lot of mistakes. 1620) They danced all night. 1611) Now that I’m out of prison. Both the girls are pretty. He is not as clever as I’ve thought. Tom's diner. 1621) All the questions must be answered. Both of the girls are pretty. 1572) Did he make many mistakes? 1573) He hasn’t got much leisure time. The wanderers of freedom.

1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) 1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) That’s the best pop group I have ever heard. You are the most beautiful girl I have ever met. He would rise early and take a walk before breakfast. He doesn't like to play football but he loves playing the piano. He asked me a question which I could not answer. I wish you could come to see me. will you? Let’s go to bed. That big guy is an opera singer. I wish you would telephone me. I wish I had known. It's farther than I can expected. If only we would start sooner. He told us a story that nobody believed. Can you play the piano? My daughter is studying the violin. Life is a world of puppets. didn’t he? The girls didn’t return. It's as white as snow. don’t you? She doesn’t drink anything. aren’t I? I am not very clever. You love me. They didn’t use to work here. If only I hadn't eaten it. did they? There is something in the corner. A horse is a big animal. shall we? Joe can see. Gold is a valuable kind of metal. I wish you were here. I am a terrible English instructor. can he? You like rats. I wish it would rain down on me. Cigarettes may ruin your life. I wish you were here. aren’t I? Come with me. didn’t you? I am stupid. won’t we? Judy shouldn’t behave like that. Your hand is cold. Love is problematic. If only you didn’t behave like a stranger. don’t you? You loved me. does she? He went to Spain. won’t you? He can’t repair cars. At midnight there are no sounds from the pavement. What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you’ve made! What a pity! What a shame! What a surprise! What weather! I woke up in the morning and found the world turned upside down. The inflation of the 30s was a basic reason for World War II. This is the worst bean soup I've ever eaten. If only he would talk to me. She is a talented singer and a ballet dancer. Inflation always turns up in cyclical periods. should she? He called you a fool. If only it was spring. Milk is healthy. The life of a soldier is very hard. can’t he? You will come here. Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago. Money makes the world go round. My husband used to take me to the disco every Saturday evening. At sunset the land turns into red. I always go to church on Sunday mornings. They walked along a road winding among rolling hills. The life of a policeman is full of adventures. will you? 135 . The love of the boy turned into bitter disappointment. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years. I wish I could understand you. Everything was calm at dawn. I used to go to this school. At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. The world looked so different in the afternoon. You are the laziest boy in the world. He is not a man to desert his friends. am I? Let’s look at mankind. I wish I was twenty years younger. I wish you loved me. I used to go to the races. If only I had done my best to make you happy. You're not much better. Did you use to live in this house? He used to smoke twenty cigarettes a day. You're the prettiest girl in the tractor factory. The pupils are at school. I wish I could have helped you. In the evening he always lies in bed thinking of escaping. 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) The church was built in the last century. Industry has been developing rapidly since the last century. Do you study the guitar? He is a car mechanic. The bedclothes are not in the bed. At night she feels so lonely. The sick man is in bed. isn’t there? We will enter in the era of infinite possibilities. Now you are worse than you were yesterday. shall we? He must cross the river. didn’t he? I am very clever. I wish you would write me a letter. The industry of Hungary is developing. I gave you the nicest flowers I could buy. will you? Don’t hurt me. If only I could be with you. I wish he hadn’t drunk so much last night. I wish you could drive faster. An elephant can live for a very long time. There are cockroaches marching in the school. Gus is the cleverest cat in the cat society. You're simply the best. Horses are big animals. mustn’t he? Wait here. I wish you weren’t so unhappy. Life is wonderful. His job? He's an engine driver. Cats eat mice. When he was a child he would climb up trees.

don’t you? He didn’t understand it. I would rather you slept. I want you to be pretty. I'd like to plough and drive six oxen. am I? You can't do it. He speaks as if he had been threatened. I don’t think I like this place. He talks as if he was the best fisherman. It looks as if the thieves got in through the window. therefore I am. It was as though a black curtain had been drawn between them and me. you would. 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) When do you think I can talk to you? What do you think this is? How do you think my mother-in-law is? Where did you say she hid my whisky? Who did you say you had met? What did you say you said? Do you think I am Róbert bácsi? What do you think is moving in the bush with green leaves? Do you think it's a fox? Which day did you say he was going to arrive? Where do you think he was born? How many ducks do you think they have? Do you think there is any sausage in it? Who do you think you are? When do you think he'll grow up? What time do you think it is? What did you say she said she thought she was wearing? I don’t think he loves women. I'd like Joe to plough. I'd like to travel around the world. It was as though the world had turned upside down. I don't think you're listening to me. I don't think it's pork. He looks as if he hasn't eaten for days. Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him. did you? You won't have a lesson today. will you? He lapped it up. would you? I would rather sleep. I don’t think. I'd rather eat. She looks as if she's cracking up. Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Shall I book one movie ticket? Shall I call him? Shall we play a game of ulti? Which turning shall I take to the left? What shall I put on? Where shall we sit? Shall we go out tonight? Shall I wash your back? Shall I turn off the light? When shall we stop it? They want me to dance. He jumped up as though he had been stung by a wasp. I don’t think I like you. I don't think I'm in my right mind. I didn’t think you were there. She looks as if she is the most beautiful girl at the party. It looks as if the car has hit a tree. I would rather take a bus. didn’t he? She doesn’t like tearjerkers. does she? You ain’t loaded. I don't think there's anybody at home. will you? Shut up. isn't it? You'll get it for me. aren't they? You aren't choosy. are you? There is so much wickedness on earth. It looks as if he’s going to be sick. It looks as if it's going to clear up. It was as though my legs were stuck to the floor. It looks as if he's swallowed a lemon. I don't think she loves me. You look as if you hadn’t eaten for days. will you? Oh. shall we? You believe me. will you? I've told you not take it into the room. You look as if you've seen a ghost. isn’t there? Finish it. I don’t think I’ve heard that. don't you? I am your sweetie pie. 136 . are you? You hate me now. I don't think it's long enough. I just want you to be happy. He looks as if he got out of bed the wrong side. I'd rather you fooled with your auntie. will you? Let's start it. I don't want to frighten you. I'd rather you drank. I'd like you to love me. He would rather die. I would rather you took a tram. will you? How would rather play football. I'd rather you went by car. won't you? Sit down. I want to see the sun. did he? Sit down. I don't think they hit it off. I felt as though I was in heaven. shall we? My eyes are beautiful.1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) 1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) Let’s hope for the best. can you? You didn't take money out of my drawer. He looks as if he's going to turn left. It looks as if he got in through the window. He runs as if he was running for his life. I don't think there are any more sentences. I would rather you didn’t make a fuss. He would rather drink than eat. I'd rather listen to the radio now. I don't think I have any shoe paste. It looks as if he’s going to give up his job. I don’t think I’ve said it. It was as if the world had turned upside down. I don't want you to get frightened. I'd rather you didn't listen now. will you? It looks as if it’s going to rain. haven't I? It's good. aren't I? I'm not the next one. I don't think I have any money on me.

Cats like parrots and so do rats. I don't like you and neither does the dog. You're not the man you used to be. either. Things used to be different. either. It’s time we began a new life. too. I remember how you used to hold me. He didn’t go in until he had been given permission. I'm not wearing pyjamas and slippers. It's high time you put on your dress. I’ll return your kindness. Run in through the door. So do I. I hope they'll catch him. Do you feel like a cup of tea? Cats like parrots and rats. I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed. Cats don’t like parrots and rats. It’s high time you posted the letter. it's got neither window. and I don1t like that. I was out to dance last night and so was my wife. Neither he nor his lodger complained of the circumstances. We won't start until bob has come. He didn’t understand it until I had explained it to him. We shall need a rest after we’ve been jogging. You used to be thinner. either. He always did what he felt like doing. I feel like dancing. We drove home. The workers used to get extra money on November 7th. too. either. When I grow up. He happened to inherit some million dollars. I’ve got used to working at night. You may not go into the room until you have taken off your shoes. They were to come home on Monday. I'm going to start my life all over again. You can’t marry that woman and neither can your friend. It's high time you turned it off. Girls used to wear shorter skirts. I didn’t fire you and neither did my boss. The tap is dripping and so is the lavatory. I didn't know anything about it until he had called. 137 . It's time the blind piano turner called again. nor door. The bridge was dancing and so was the groom. we'll go sledding. he will try to kill you. He was never to see his wife again. Do you really feel like hanging about in Manhattan? Do you feel like dancing? I feel like having fun. I'd like you to be free. I'll go in when there's no lion inside. I used to play my guitar with a smile on my face. The cat is fidgeting and so is the hamster. Can you come to my place tomorrow? Do you really want to go to his place? Life is easy and happy with us. I’ll give it back. It's time you had some time for me. Did you happen to meet her? I happened to be looking at her when her husband hit me on the head. and so did the rucksack. I am to inform you. The rabbit is wearing a cap and so is the wolf. You are hardly likely to change now. I've got neither father. My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby. He likes winter and summer. You will either be a fireman or a soldier. and so did Joe. Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner. too. I'll give it back as soon as I find it. It's time you went to bed. I played football at Joe’s. I sing and dance. I don't like this. but now he is a friendly guy. Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. When writer time comes. too. They went across the street. He used to be a jerk. I want to hold your hand. It’s time you married Judy. He didn’t look worn out or unhappy. It's cold and dark. She didn’t have dinner for half a year. Do you feel like sitting on the cold floor? He feels like spending a night at a station. The bag contained bacon and sausages. When I come back. You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. Snaily snail castle. either. You are to congratulate him. She didn’t take off her boots and her dress. I want to break free. The dwarfs have beds and so does Snow White. nor mother. too. I don't feel like ironing. You may not eat until you have washed your hands. It's about time you had your hair cut! It's time we moved in. He didn’t look worn out and unhappy either. either. Don’t play so hard. You have hardly worked today. As soon as we get into the tunnel. You can take either this or that. I feel like riding. too. He was accustomed to neither cold nor fog. When I have money.1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) 1983) 1984) 1985) 1986) I want you to be a fly. The private didn’t salute to the sergeant and the general. I believe neither you nor your wife. Cats don’t like parrots and neither/nor do rats. 1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004) 2005) 2006) 2007) 2008) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) 2014) 2015) 2016) 2017) 2018) 2019) 2020) 2021) 2022) 2023) 2024) 2025) 2026) 2027) 2028) 2029) 2030) 2031) 2032) 2033) 2034) 2035) 2036) 2037) 2038) 2039) 2040) 2041) 2042) 2043) She didn't find her place and her head. He used to be used to using used cars. You have worked hard today. She is used to travelling by helicopter. There used to be a castle here. We are to be married in May. It’s high time we sat down to lunch. When we were just married you used to telephone me every day. We will have to take our seats before the lights go out. Snow White has no whites and neither do the dwarfs. He is eating párizsi and cheese. I don’t believe either you or your wife.

At what time am I to be there? Are we to live in a small island? The book was not to be found. I was able to repair the car. There's no need to be rude. 2102) 2103) 2104) 2105) 2106) 2107) 2108) 2109) 2110) 2111) 2112) 2113) 2114) 2115) 2116) 2117) 2118) 2119) 2120) 2121) 2122) 2123) 2124) 2125) 2126) 2127) 2128) 2129) 2130) 2131) 2132) 2133) 2134) 2135) 2136) 2137) 2138) 2139) 2140) 2141) 2142) 2143) 2144) 2145) 2146) 2147) 2148) 2149) 2150) 2151) 2152) 2153) 2154) The longer the better. You are not to smoke here. What does the sight of a cockroach make you do? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. I recommend you to make a comprehensive policy on your car. The poor can never keep up with the rich. I live in a ten-storey house. She managed to pass the exam. I think you should give up smoking. The sight of blood makes me sick. His first love was a 16-year-old. The more he talks. Why do you keep bugging me? Keep going till you reach the traffic light. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride. He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. The boy was not to enter the pub. the thinner her waist. The cause of the pile up was bad weather. The one who likes animals can’t be that bad. The greener. His plane was to have landed at six. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look. Alcohol makes people lose control. The table is made of wood. you'll leave him alone. the more I like you. I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown. It would be better if you kept your money in a bank. The balder the more attractive I am. What weather! The more money you have the happier you live. We are to be married in June. The less I can see you. "I've got into the habit of saying ""good morning"" to my neighbor. The darker. At last I managed to get out of this rut. This is such a difficult question. one-eyed. You were the one I trusted above all. He succeeded in getting the data. but I was ill. the less I can see you. All prisoners are to be in bed by 10 o'clock. If I were you. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again. I've got into the habit of driving very fast. The cause of writing this book is simple. You'd better send the children out. three-eared girl. You are getting a smoker's cough. It would be advisable for you to give up drinking. The person who is green with envy is my brother-inlaw. She kept saying… The child keeps pestering me to take him to the fun fair. My Trabant is made of paper. I am in the habit of drinking beer for lunch. There are more and more places of work for the disabled. the poor the rich the blind the disabled The rich managed to save their wealth. Where was I to go? What am I to do now? They were to come home on Friday. The bigger Pistike's head. The reason for his leaving can’t be explained. Work on the new road was to have been completed by the end of the year. I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing. I’m sorry to keep you waiting. I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. What does the sound of a piano make you do? I think you ought to go to the dentist. The car has got one of the bumpers missing. The sooner you arrive the more cakes you’ll get. The transistors are missing from the pocket radio. The thinner her neck.2044) 2045) 2046) 2047) 2048) 2049) 2050) 2051) 2052) 2053) 2054) 2055) 2056) 2057) 2058) 2059) 2060) 2061) 2062) 2063) 2064) 2065) 2066) 2067) 2068) 2069) 2070) 2071) 2072) 2073) 2074) 2075) 2076) 2077) 2078) 2079) 2080) 2081) 2082) 2083) 2084) 2085) 2086) 2087) 2088) 2089) 2090) 2091) 2092) 2093) 2094) 2095) 2096) 2097) 2098) 2099) 2100) 2101) The old man was never to walk again. the more water goes in. I'd find a girlfriend. the less he says. the more stinking. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy. Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family. The lonely often call up their childhood memories. There is a special program on TV for the deaf and the dumb. because the light bulb is missing. 138 . How clever you are! You are so beautiful! What nonsense! What a stupid guy that sergeant is. He was made to leave. Why don't you ask him what's upsetting him? Why not look it up in the dictionary? How about beating it? If you take my advice. The one who can hear it should transmit it. It would be a good thing if we got up and left. but it is still in Munich. The reason why I am here is that I’m starving. Wine is made from grapes. The light doesn't work. We were to have gone away the next day. The reason for the accident was speeding. What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure. Beer is made from barley and hops. He failed to cut the grass with that old lawn-mower. I've got out of the habit of getting up late. He kept glancing over his shoulder." I got out of the habit of having a bath in the morning. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. The sound of the bells makes me remember my childhood.

How are you? -Fine. I've got such a headache. Hey. She's as pretty as her mother. She is out of money. 2217) 2218) 2219) 2220) 2221) 2222) 2223) 2224) 2225) 2226) 2227) 2228) 2229) 2230) 2231) 2232) 2233) 2234) 2235) 2236) 2237) 2238) 2239) 2240) 2241) 2242) 2243) 2244) 2245) 2246) 2247) 2248) 2249) 2250) 2251) 2252) 2253) 2254) 2255) 2256) 2257) 2258) 2259) 2260) 2261) 2262) 2263) 2264) 2265) 2266) 2267) 2268) 2269) 2270) 2271) 2272) 2273) 2274) 2275) 2276) They went to the zoo by car. He says he's busy. Béla said to Marci. When I was a kid I would play football every day. I have been waiting for you for more than 3 hours. and it fits you. The train was not slow enough for him to jump on. I am so fat. a chain jacket doesn't suit you. The windows want repairing. He is rich enough to buy the villa. 139 . The chair's got a leg missing. there's a stair missing. We went to the zoo in my car. I'm right out of matches. We soon ran out of drinks at the party. (Amanda Lear). Would you like to take a seat? No. Humans can't do without oxygen. motorway highway railway borrow lend There is a spider on the wall. so they had to borrow some. Just like that. I could do with a slimming course. I'm sorry. At the end of the week you will feel well. He is too drunk to speak. I have been waiting for you for several hours. The flowers need to be watered. In the end nobody stayed on the stage. Off he went. There is a nice married couple in the photo. I'm not tired. That hair style suits you. You're just like my mother-in-law. She is not clever enough to understand it. lodgings. You're just like a steam engine. the table won't stand up. Hmm. We've run out of wine. The music is too loud for the baby to sleep. He told her the story of his life. There are some pioneers standing under the flag. At the end of the month I'm always short of money. You're too old. He said that it was fun to make love in the sun. The tea was too hot for the fly to beat the world record. She told me to meet her at midnight. The grass needs to be cut. Are you short of glasses? They were short of ashtrays." I advise you to stay here. Flowers can't do without water. You're as small as a dwarf. That mini skirt really suits you. The street is too muddy for Pisti to cross (it). He works as a slave. I could do with a short walk. The wood needs drying out. He said he would visit me the next week. The house is in need of cleaning. thank you. I could do with a shower.2155) 2156) 2157) 2158) 2159) 2160) 2161) 2162) 2163) 2164) 2165) 2166) 2167) 2168) 2169) 2170) 2171) 2172) 2173) 2174) 2175) 2176) 2177) 2178) 2179) 2180) 2181) 2182) 2183) 2184) 2185) 2186) 2187) 2188) 2189) 2190) 2191) 2192) 2193) 2194) 2195) 2196) 2197) 2198) 2199) 2200) 2201) 2202) 2203) 2204) 2205) 2206) 2207) 2208) 2209) 2210) 2211) 2212) 2213) 2214) 2215) 2216) If the legs are missing. Hmm. Like a squirrel up in the tree… You're as beautiful as the sun. """You are a genius"". She's bought a blouse that goes with her pants-suit. At last we arrived at the station. At the end of the play they all went to the pub. I suggest that you don't get drunk. and it goes with your scarf. Hmm. Those shoes fit me. It is no use waiting any longer. detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs. She can't survive without two cars. Madam? I've got to buy a curtain that matches the armchair. I wouldn't let her prick my nose. thank you. Like a movie scene. The boy told the girl to plight their troth Don't tell lies. Does the curtain match the wallpaper? That pullover really suits you. He suggested that I should leave. Be careful. The whole car needs re-spraying. that's a good cap. ain't it?""." """Nice day. She suggested that we go/should go/went. too. He works like a slave. Does that blouse fit you. You're just as nice as my mother-in-law. Your eyes are like a little pillow. They are seven like the evil. I am so sticky. That pair of jeans fits me. I can't do without you. rented room co-tenancy We had a very good time at the party. subtenancy. There are two oranges in the picture. It is worth buying this Mercedes. The batteries want replacing. I only want to say if there's a way (Superstar). Hmm. This book is like a bad dream. Juliska said. I would eat it if it wasn't green. Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. That beer is too much for me to drink. but I've run out of cigarettes. gravelled road rutted road dirt road asphalt road on the way to the office Can you tell me the way to Denton Cottage? (Czobor – Horlai) The way was long and the road was busy. it's (a) daddy longlegs. What do you call the person who takes out your tooth? What is this machine called? house. and it suits you. It is too windy for us to sail now. He says he can't survive without ten hours' sleep.

And I saw her standing there. Last year K. He is supposed to be hiding in the country. You'd better not eat it. (Beatles) I can hear someone knocking. The truncheon is black.2277) 2278) 2279) 2280) 2281) 2282) 2283) 2284) 2285) 2286) 2287) 2288) 2289) 2290) 2291) 2292) 2293) 2294) 2295) 2296) 2297) 2298) 2299) 2300) 2301) 2302) 2303) 2304) 2305) 2306) 2307) 2308) 2309) 2310) 2311) 2312) 2313) 2314) 2315) 2316) 2317) 2318) 2319) 2320) 2321) 2322) 2323) 2324) 2325) 2326) 2327) 2328) 2329) 2330) 2331) 2332) 2333) 2334) 2335) 2336) 2337) The pioneers are singing. This sentence is said to be the last one. The poor bloke was thought to be poor though he was rich. Ask him the time. No sooner had we sat down than we found it was time to go. since morning for six months for weeks I studied the piano for two years. was reported to have run away with his horse. And I saw her standing there. K. There was a sonorous voiced men's chorus singing the refrain of Coshlet. There were two ovens in the kitchen. It took her less than 10 minutes to make scrambled eggs. seems to have lost his horse. K. was said to be a coward. too. There is a truncheon in the policeman's hand. she shrinks with every big wash. He doesn't seem to care about anything. was said to have lost his horse. You'd better not have left. The policemen are looking at the girl. is reported to have a horse. You'd better put on your dress. Nobody heard him leave the house. There is a cat laughing on the roof. She is believed to be a foreigner. Then the fly flew on the pie. He asked me for some raspberries. You'd better be quiet. K. I heard Julia singing in the bathroom. K. It seems to be boiling. K. The pie is on the table. K. I've never seen her cry. There was a fly skidding on his bald head. He had better have slept. There was a flea balancing on the cat's moustache. 2338) 2339) 2340) 2341) 2342) 2343) 2344) 2345) 2346) 2347) 2348) 2349) 2350) 2351) 2352) 2353) 2354) 2355) 2356) 2357) 2358) 2359) 2360) 2361) 2362) 2363) 2364) 2365) 2366) 2367) 2368) 2369) 2370) 2371) 2372) 2373) 2374) 2375) 2376) 2377) 2378) 2379) 2380) 2381) 2382) 2383) 2384) 2385) 2386) 2387) 2388) 2389) 2390) 2391) 2392) Were you about to leave? Were you going to leave? I wasn't going to eat it. I heard the door opening. There are a lot of bathrooms in his house. There were beetles in the bathroom. The cat likes romantic stories. is said to have been a lady-killer when he was young. You'd better have closed your eyes. Hoe long did it take you to read 'War and Peace'? I asked him his address. We'd better not go together. I was just about to taste it. It takes me 20 minutes on foot and 30 minutes by car. K. You'd better not put on your dress. It seemed to be boiling. How long will it take you to take off that skirt? It took them two hours to take the smile off his face. K. was reported to be wanted by the police. I saw them standing hand in hand. We'd better go home now. I'd better sleep. She's been sleeping since morning. He is reported to have fallen from the fifth floor. It will take them half a day to replace the crankshaft. One goose neck is said to be better than two hen necks. He was thought to be clever. K. K. Nobody heard him leaving the house. K. There's a banana on the lemon tree. You'd better close your eyes. There are two policemen sitting in a Zsiguli. There is a girl standing on the corner. He is said to love nobody. 140 . How long will it take them to get to Moscow from Székesfehérvár? It took us four days to get to the Hague. seems to be looking for a battlefield. Hungary is believed to be similar to wool. There seemed to be a few more left. seems to be loved by every child. How long does it take you to change that lock? It took me two minutes to get there. Can you hear my heart beat? I saw them walking hand in hand in the garden. seemed to know the gate locking password. Can you hear Christie bark? Can you see that ghost jumping from rooftop to rooftop? I saw her smile. There's only one house in the street. He was a soldier for two years. I'd better not talk so much. is reported to have left for the castle. He seemed to have been crying all night. is said to have been deserted by his horse. seemed to have been defeated. You'd better not tell him. K. We were thought to be working. Eve seems to have eaten the roll. She is said to have been less than fourteen when she lost it. K. It took Joe a week to paint my room. No sooner had the game begun than it started raining. Hoe long does it take you to get to Csepel from Erzsébet. K. The kitchen is beside the bathroom. K. Hardly had he arrived when he had to leave again. The door seemed to have been closed. It seemed to be a stolen car. The girl is wearing a mini skirt. is said to be a coward. There's some pie in the oven. We'd better have used the lift. His car was thought to have been stolen. There were swallows flying towards South-Africa. Hardly had we started when the car got a flat tyre. She's been sleeping for 6 hours. was reported to have a horse. is thought to know the king. She's said to have had to leave.

Let's meet at 6 o'clock. It's ages since I met them. Fradi is the first.2393) 2394) 2395) 2396) 2397) 2398) 2399) 2400) 2401) 2402) 2403) 2404) 2405) 2406) 2407) 2408) 2409) 2410) 2411) 2412) 2413) 2414) 2415) 2416) 2417) 2418) 2419) Ask him for a watch for your birthday. I am as tough a guy as you are. I can't hear a thing. They robbed a bank. Whichever he marries. They stole 100 forints from the old lady. I haven't seen a moron like you. She was much better at cooking than you and that's it. I'm coming with you. However much money he has. She put on her coat. The only problem is that it's rather expensive. They robbed the old lady of 100 forints. It's two months since we talked. he always disagrees. I'd prefer to go to Greece. She was just like that. (Susie) Whoever it is. He's the only person in the office who smokes. I prefer cats to dogs. He took off his shoes. However big my ears. Wherever you go. Wherever you go. I am as tough a girl as tough a guy you are. I don't want to see him. I'll buy it for you. You're the only one who'll have me. one lesson is 45 minutes. he'll regret it. whatever you do. There's no more. 2420) 2421) 2422) 2423) 2424) 2425) 2426) 2427) 2428) 2429) 2430) 2431) 2432) 2433) 2434) 2435) 2436) 2437) 2438) 2439) 2440) 2441) 2442) 2443) 2444) 2445) 2446) However much it hurts. They stole 2 million forints. Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. She is good at languages. It is 5 hours GMT (Greenwich Mean Time). You don't know what you're saying. 141 . Whatever it costs. He's very good at driving. Control yourself. That won't make her balder. he's stupid and that's it. With us. in Csepel Workers' Home. This is the only way to convince him. They prefer running to swimming. I prefer beer to wine. Whoever says it is a liar. He prefers to get up early. I know exactly what kind of a woman your first wife was. She tried hard to please everyone. Whatever you drink. This is the only exit. you'll get sick. But she wasn't as selfish as you are. She may use make-up. I'll be there. They are good at singing. He prefers getting up late. Whatever I suggest. You are nothing like my first wife. is there? No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful