Dohár Péter

Kis angol nyeltvan

-2-

Tartalom
Néhány fontos nyelvtani tézis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Present Perfect Continuous Tense Present Perfect Tense Present Continuous Tense Present Simple Tense Past Perfect Continuous Tense Past Perfect Tense Past Continuous Tense Past Simple Tense Future Perfect Continuous Tense Future Perfect Tense Future Continuous Tense Future Simple Tense Igeidők összefoglalása II. Szenvedő szerkezet (Passive Voice) III. Függő beszéd - Függő kérdés (Reported Speech, Reported Question) IV. Műveltetés (Causation) V. Feltételes mód (Conditional) VI. Célhatározói mellékmondat (Clause of Purpose) VII. Jelzői mellékmondatok (Relative Clauses) VIII. Segédigés szerkezetek (Auxiliaries) IX. The Verbal Phrase (Infinitive, Gerund, Participle) 79 (Hetvenkilenc) apróság 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Főnevek és azok többes száma Some, any, no Sok és kevés (many, much, a lot of, few, little) Összes; minden (all, every, each) Both, either, neither Birtokviszony (‘s; of) Melléknevek fokozása és összehasonlítása Névelõk (articles) Bárcsak (I wish, if only) Valaha (used to, would) Ugye-kérdés Inkább (would rather) Mintha, hogy (as if/as though) Mit gondolsz, ki vagy? Jellegű mondatok Azt hiszem, nincs igazad jellegű mondatok Nyak, -nyek, -nyuk, -nyük “képző” Azt akarom, hogy te csinálj valamit Ideje, hogy… (It is time) Kedvem van… (I feel like) Is, is...is, sem, sem...sem Amíg… (until) Időhatározói mellékmondatok Keményen, illetve alig (hard, hardly) Used to Történetesen… 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Nálunk, hozzánk Át, keresztül (across, through) Reggeli, ebéd, vacsora Udvariasság To be to szerkezet Készült valamiből (made of, made from) Jelzős szerkezetek Az oka valaminek (reason for, reason why) Sikerül - nem sikerül Szegények, gazdagok stb. Milyen...; Ilyen...; Olyan… Minél...annál Az, aki… Egyre csak (keep + ing) Make Tanácsadások Rászoktam, leszoktam Hiány Tell, illetve say Suggest Dátumok Thank you Hogy hívják? Házak és lakások Érzi magát Néhány prepozíció (arrive to, at, in) Több (several, more) Ma reggel, ma este stb. Érdemes – nem érdemes Would jelentései Like; illetve as…as Too és enough Jól áll (suit, fit, go with, match) Úton (road, illetve way) Kölcsönkér és kölcsönad There is/are/was/were/will be Since és for Alighogy…máris Jobb lenne, ha (had better) Láttuk; hallottuk (see és hear) Azon van, hogy (to be about to) Úgy tűnik, azt mondják róla… Meddig tart? Vagy fél órát (take) Kérdez vagy kér (ask) Az óra De jól táncolsz! (good at) Két éve nem láttalak Jobb szeret (prefer) Gonna, wanna stb. Rabol és lop (rob, steal) Az egyetlen (the only) Bárhová, akármit Fölvesz – levesz (ruhát) Remélem (I hope)

-3-

Ezen felül azonban az angol nyelv külön igeidővel fejezi ki azt is. Ez a PERFECT valami olyasmi. Holnap ilyenkorra az aratás már rég befejeződik (vagy befejeződött).e két idő nagyjából megegyezik. a vonalak mentén egyre följebb haladva a következőt olvashatjuk le: PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE). Természetesen nem minden cselekvés befejezett. Eddig tehát 6 TENSE-ről beszéltünk. E felosztás és névadás után. ami az egyes TIMEoknak befejezettséget. nem tartalmaz befejezett szemléletet. de az idők folyamán az ún. mint maga a jövő idő. s végül megkaptuk a 12 TENSE-et. olyan cselekvést kell elképzelni. most azt vizsgáljuk meg. Pl. Magyarra történő lefordításával sokan próbálkoztak már. Ha az ábrán látható szavakat a megfelelő vonalkák szerint összeolvassuk. Tehát: A három TIME-hoz hozzárendeltünk PERFECT szemléletet. Jóska már órák óta gondolkozott. TENSES Mint köztudott. 4 . melyek a szürke hétköznapok kommunikációjában elengedhetetlenül szükségesek. hogy esetünkben minden TIME-on belül 4 TENSE-et különböztetünk meg. Present Perfect az is. az angolban élesen el kell határolni ezeket egymástól. Láttuk tehát. Látszik. Ez utóbbi két magyarázat persze egymással összefügg. mely a felosztáson "----" jellel jelölt. így az angolban is. vagyis Past Perfect-ről van szó. a TENSE-ek száma 12. melynek neve PERFECT. Ilyen lehet például az. hogy a magyar nyelvben is bizonytalanság van az ilyen mondatoknál. Ha tehát a jelenidejű perfect-ről beszélünk. amikor végre megtalálta a megoldást. vagy a jövőben fog megszakítás nélkül lejátszódni. Nyilvánvalóan akkor folyamatos egy cselekvés. tehát nem tudok enni. hogy a 3 TIME-hoz az angol nyelv hozzárendel egy PERFECT szemléletmódot. ezért a 3 TIME-nak csak az egyik oldalán lehet látni PERFECT-et. ahol a múlt idő egy pontján egy korábban elkezdődött cselekvés befejeződik. P1. illetve nem rendeltünk hozzá semmit (----). A Future Perfect esetében jövő időről beszélünk ugyan. Az igeidők felosztása és a TIME-mal való kapcsolata a következőképpen fest: Adott tehát a három TIME: Present (jelent). megkapjuk a 12 angol igeidő nevét. tehát egyszerű szemléletmódot. és a ma használatos múlt idő vette át a szerepét (pl. múlt. de átütő sikert egy fordítás sem aratott. egy egyszerű matematikai művelettel (3 x 4) tehát megkapjuk a keresett 12 TENSE-et. amelyben a múlt időn belül még égy múlttal találkozhatsz. ha azt mondom. Az így létrejött 6 TENSE-hez ismét hozzárendeltünk valamit: vagy folyamatos.I. vagy nem folyamatos. Ez a 12 TENSE természetesen a 3 TIME-ra épül. illetve nem-perfect jelentéséről.így a magyarban is . vagy nem folyamatos. mint maga a cselekvés . tehát csak azokat az eseteket vizsgáljuk meg. esetleg a múltban folyamatosan történt. Ebben a mondatban Jóska gondolkodása megelőzte a megoldás megtalálását. hogy noha 3 TIME-ról beszélünk. mely alapvetően jelen idejű. ha egy cselekvés folyamatos (CONTINUOUS). vagy olyat. vagy hallgató szempontjából fontosabb. (Pl. Így aztán érthető. A Present-ből kiindulva. a 3 TIME perfect. de a nyávogás momentán is hallható. és manapság a köznyelvben ugyanennyi igeidőt tartunk számon. olyan cselekvést képzelj el. Kihúzták a fogam. de megfelelő igeidő hiányában a magyar nyelv a meglévő három idő valamelyikét használja. jövő).ami a beszélő. méghozzá úgy.a jelen időben érvényes. de a múlthoz is köze van. hogy a macska két órája nyávog. de a hatás . Ede megette az ebédemet). hogy mikor melyik igeidőt kell használni. ha éppen most történik. Az angol nyelvben azonban még a mai napig is több igeidőt tartanak számon. Pl. Tudományos aprólékosság híján. ha a cselekvés már lezajlott ugyan. és ez a tény a beszélő szempontjából legalább olyan fontos. tehát előidejűségről. elbeszélő múlt (pl. vagy hosszabb ideje játszódik. megkülönböztetnek ún. Míg azonban számos nyelvben . vagy "múltas". A magyar nyelvben három logikai időt (jelen. Régebben létezett két fajta múlt idő. Szabó Dezső) lassan kikopott a beszédből. Ha Past Perfect-ről van szó. minden nyelvben. past (múlt) és future (jövő). logikai időket (TIME) és igeidőket (TENSE). E három TIME mindegyikéhez egy különleges szemléletmód kapcsolható. "Ede megevé ebédem". de a cselekvés a jövő egy pontján befejezett lesz. a másik oldal. tehát egyszerű (SIMPLE). melyben a cselekvés a múltban kezdődött. egyfajta múltas árnyalatot ad. mint amennyi "logikai időt".

vagy ismeretlen (for ages) pontjából elindul és hajthatatlanul. amikor az aktus a jelen előtti pillanatban már befejeződött. bár számos példa van arra is.) 1. helyette a present perfect használatos. 6 éve vagyok nős/férjnél. és dühösen felkiált: Béla. ha a cselekvés a múlt egy ismert (since 5 o’clock). Már öt éve hegedülök. (A felosztás a fent látható ábrán jelzett számok sorrendjében történik.Súlyos tévedés azt gondolni. Számtalan eset van ugyanis. illetve for helyes használatát is. 1896 óta tanár. Például: I have been married for 6 years.). (Nem lehet azt mondani. 27 éve katona. Ugyanez vonatkozik foglalkozásokra is: Például: She has been a teacher since 1896. stb. amikor az igeidők helytelen alkalmazása félreértést okoz. és valószínűleg folytatni is fogja. Például: I am drinking beer for half an hour Még fél óráig fogok sörözni. (gyakori) Ezzel az igeidővel kapcsolatban kell megtanulni a since. A cselekvés valószínűleg folytatódni fog a jelen után is. (Hat hónapja csinálja. és akkor születnek ilyen mondatok. E rövid bevezető után a továbbiakban az egyes igeidőket részletesen megvizsgáljuk. Magyar anyanyelvű és angolul beszélni igyekvők esetében leggyakoribb hiba a TENSE használatánál. valamint melléknevek használata esetén a Present Perfect Continuous Tense nem használható. hogy ezt az igeidőt akkor használják. hogy: I am married for 2 years. (ritka) He hasn’t played poker for 8 years. Első találkozásunk óta szeretlek. PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I have been playing the violin for five years. She has been happy for 5 minutes. képzésük és elsősorban használatuk szempontjából. Ami teljesen hibás!! 5 . Felesége meglátja.) Lényeges.) Példa az utóbbi esetre: A férj kissé pityókásan ér haza. Már öt perce boldog. Have you been playing the violin for five years? He hasn’t been playing the violin for five years. hogy ezt az igeidőt tagadás esetén csak ritkán használják. hogy I have been being married. hogy összekeverik a Present Continuous-sal. ilyenkor szerepét átveszi a Present Perfect Tense. hogy 3-4 igeidővel az ember elboldogul. hogy összeházasodnak? Összetett igéknél (to be married. Például: He hasn’t been playing poker for 8 years. A fenti ábrából egyértelműen kiderül. you have been drinking again! (A férj az ivást a mondat elhangzása előtt már abbahagyta. Példa az előbbi esetre: She has been doing aerobics for 6 months. melyről részletesen a 79 apróságban olvashatsz. How long…? (mióta) és Since when…? (mióta) Például: How long have you been waiting for a higher standard of living? How long has he been trying to get it back? Since when have they been planning to get married? Mióta vársz magasabb életszínvonalra? Mióta próbálja visszaszerezni? Mióta tervezik. He has been a soldier for 27 years. töretlenül tart egészen a jelenig. I’m speaking with him for half an hour stb. A Present Perfect Continuous Tense -ben legyakrabban használt kérdőszó. to be engaged.) I have been in love with you since we first met. DE! I have been drinking beer for half an hour Már egy fél órája sörözöm. to be in love.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been sleeping since noon. Tavaly óta cigarettázik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been travelling in a car since he became a minister.A hallgató számára időnként érthető a mondat így is. mint amit a beszélő kifejezni igyekezett: Például: How long are you staying in Budapest? How long have you been staying in Budapest? Meddig maradsz még Budapesten? Mióta vagy Budapesten? Példák Present Perfect Contiuous-ra: I’ve been thinking of you since summer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s been eating that fish for hours. Have you seen this film? I haven’t seen this film. Mióta miniszter lett. Itt tehát nem az a fontos. ezért van hideg. milyen következménye van a jelenre. mint a múltbeli cselekvés. Például: I have opened the window. Már három hete dolgozom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been smoking since last year. ezért esett ki a macska. Már öt perce szól a telefon. autóval jár. PRESENT PERFECT TENSE-t kell használni. Órák óta azt az egy halat eszi. jött be a csótány (cockroach) stb. azonban sokszor teljesen mást jelent. hogy a jobb kezemmel (bal kezesek balkézzel) csavaró. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How long have you been teaching? Mióta tanítasz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s been whining for two days. Tizennégy éves kora óta ír naplót.az ilyen mondatokat leggyakrabban MÚLT időben fordítja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The lonely swans have been floating in the bay Ősz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk.mint a neve is mutatja . amikor a jelenlegi állapot fontosabb. friss levegő. mióta kivették a manduláját. hogy ennek milyen hatása. 2. a magyar . Minden olyan esetben tehát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been snoring since his tonsils were removed. ha nem a cselekvés maga a fontos a beszélő számára. hanem az. Már egy hete csak a mamára gondolok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The phone has been ringing for five minutes. Vagyis olyan esetekben kell ezt az igeidőt használni. 6 . Ennek a magyarázata pedig igen egyszerű: egy angol számára ugyanis ez az igeidő . hogy az ablak most nyitva van. húzó. since autumn/fall. Ablakot nyitottam. Azóta horkol.JELEN idő. hogy egy megtörtént cselekvés annak minden hatásával a jelen időt ábrázoló NOW-t bombázza. Két napja nyüszög. hanem az. PRESENT PERFECT (SIMPLE) TENSE Az átlag magyar ember számára minden angol nyelvtani szabály közt ennek az igeidőnek a megértése és elsajátítása okozza a legnagyobb gondot. nyomó vagy egyéb mozdulatot végeztem az ablak kilincsével. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s been keeping a diary since she was fourteen. Dél óta alszik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve been thinking of mum for a week.megfelelő igeidő híján . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve been working for three weeks. Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I have seen this film. Láttam már ezt a filmet A rajz azt próbálja bemutatni. Nyár óta csak rád gondolok. De nézzük először egy mondat felépítését és a rajzot.

amennyiben persze nem huzamosabb tartózkodásról van szó. hogy ebben az igeidőben to-t használj.: I have learnt it now. Ma reggel jártam Tótkomlósan. hogy az “I HAVE BEEN LIVING”. de még megtörténhet: I haven’t been to Tótkomlós yet.: c) Pl. Épp most jártam Tótkomlóson.: I’ve been to Tótkomlós this morning. talán csak annyi a különbség. vagy at? Nos. Olyan múlt idejű kijelentéseknél. ebben az évben (this year) stb.Ennek az alapgondolatnak a megértése talán kulcsot ad a helyes használathoz. Még sosem háltam lópokrócon. Olyankor. Még mindig nem kérdeztem meg. hogy I have been living here for two years. I’ve never slept on a horse blanket.: I still haven’t asked him. ebben a hónapban (this month). úgy jegyezd meg. Jártál te már Tótkomlóson? Még nem jártam Tótkomlóson. Have you ever been to Tótkomlós? I’ve never been to Tótkomlós. lately.: e) Pl. így nem jöhet velem diszkózni. melyek egy cselekvés megtörténtét firtatják: Have you ever been to Tótkomlós? Have you slept on a horse blanket yet? Jártál te már Tótkomlóson? Háltál te már lópokrócon? Ha a cselekvés épp a beszéd előtt fejeződött be (JUST): I’ve just been to Tótkomlós.: b) Pl. még szavak kijelentő mondatban now. Néhány fontos tudnivaló: Már. Jártam már Tótkomlóson.) g) A Present Perfect Continuous-hoz hasonlóan. ezen a héten (this week). Olyan kérdéseknél. He has broken his leg he can’t come with me to the disco.: d) Pl. I’ve slept on a horse blanket this week. Még nem tanultam meg. vagy already. de a történésnél fontosabb a hatás: He has given her a kiss. de a mai napon (today).: I have lived here for two years. 2. recently (nemrég) esetén a present perfect használata valószínű. Hogy miért to és miért nem in. f) Ha a cselekvés befejeződött ugyan. ma reggel (this morning). ha a cselekvés még nem történt meg. I’ve already been to Tótkomlós.: Pl. I’ve already slept on a horse blanket. PRESENT PERFECT-et használj az alábbi esetekben: a) Pl. ha a cselekvés a múltban kezdődött és a jelenig tart: Pl. kérdő és tagadó mondatokban yet Például. azért mert a PRESENT PERFECT az odamenetelt és visszajövetelt hivatott kifejezni.) A két mondat jelentése nagyjából hasonló. Még nem jártam Tótkomlóson. Háltam már lópokrócon. (Amennyiben e magyarázat nem világos. I haven’t learnt it yet. de nem kötelező 7 .: Olyan cselekvéseknél. még mindig (nem) minden típusú mondatban still Például. E héten háltam lópokrócon. Jártam én már Tótkomlóson. mondat érzelmileg dúsabb. Megcsókolta (és most várandós). melyek megtörténtek már. 3. és nem az ott-tartózkodást. Végre már ezt is megtanultam. A még teljesebb megértéshez néhány pontban összefoglaltam a használati tudnivalókat. míg az “I HAVE LIVED” kicsit töttyedt. I’ve just sleep on a horse blanket. I have already learnt it. Lábát törte. (De az a mondat is jó. ma délután (this afternoon). melyeknél már szót használsz: I have already been to Tótkomlós. Fentiek leglényegesebbjeit összefoglalva: PRESENT PERFECT-et használj az alábbi tótkomlósi esetekben: 1. De hisz ezt már tanultam. Épp most háltam lópokrócon.

ami természetesen hibás). Amennyiben a szokásostól eltérő cselekvéseket akarjuk mondatba önteni. is. but he hasn’t married yet. Pl. Most áll. kifejezéseket. ami helyett szinonímaként használhatjuk az at the moment stb. Épp most ment el hazulról. Egész mostanáig boldogok voltunk. 8 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I haven’t seen anything like that. Példák Present Perfect-re: She has just left home. Épp rám mosolyog. de ma este kevertet. hogy a mondatból kifelejtsék az am.A későbbiek folyamán a PAST TENSE tárgyalásakor még visszatérünk a PRESENT PERFECT TENSE-re. Általában 7-kor kel. Ez az az igeidő.) Még mindig nem felelt. 1. Már olvastam. Pl. s alkotnak olyan mondatokat.: He usually gets up at 7. A kezét már megkérte.: Használjuk tehát akkor. She generally drinks Campari. mivel képzése viszonylag egyszerű (bár sokan hajlamosak arra. Épp most dugta el. nem? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s already popped the question. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He hasn’t yet answered. 3. mellyel az angol nyelvet tanulók stúdiumaik folyamán először találkoznak. mint “She smiling at me”. de e héten 8-kor. haven’t you? Kicsit meghíztál. ha a beszéd. (He still hasn’t answered. Is she smiling at me? She isn’t smiling at me. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you gone to sleep yet? Elaludtál már? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She’s just hidden it. 2. vagy írás pillanatában történő cselekvést akarunk kifejezni. He is watching TV now. PRESENT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: She is smiling at me. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve never been so scared. are szavakat. Is she sitting or standing? I am reading this fantastic explanation now. Azért ugyanis. s használata is elsősorban egy bizonyos szituációra épül. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’ve put a bit weight on. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We have been very happy until recently. Épp TV-t név. szintén ez az igeidő használatos (természetesen a PRESENT SIMPLE TENSE-szel párba állítva). Én még ilyet nem láttam! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haven’t we met somewhere before? Nem találkoztunk mi már valahol? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you apologized to him yet? Bocsánatot kértél már tőle? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve already read it. vagy ül? E szituációban a mondat kulcsszava a now. Még sose féltem így. Általában Camparit iszik. but this evening she is drinking“kevert”. de még nem vette el. but this week he is getting up at 8. Ezen kívül azonban ez az igeidő néhány más esetben is használatos. vagyis amikor a beszéd pillanatában éppen történik valami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s cracking up. A mondat helyes fordítása: Látom a kislányt.: Now I know. too. tehát az akaratunktól független cselekvéseket kifejező igék. hear. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kate is coming round tomorrow. Ez kezd bedilizni. szintén ezt az igeidőt használd! Pl. Kati holnap jön át. Oh.. Most épp nem írok. és a hangját is hallom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The phone’s ringing. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am writing. and I can hear her voice. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They’re always arguing. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The coat is sleeping on the chair. see.3.: He is always listening to that stupid disco record! Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja! You are always telling me lies! Állandóan hazudsz! Az angol nyelvben vannak olyan igék. Ha egy rendszeres cselekvést érzelmi töltéssel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I am crying. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m not writing or reading. Most már tudom. Vigyázz! Ezt a típusú mondatot tilos úgy fordítani. hogy láthatom a lányt és hallhatom a hangját. Ilyenkor két lehetőség van: a) a PRESENT CONTINUOUS helyett PRESENT SIMPLE-t használunk: Pl. 4. Csöng a telefon. Állandóan vitatkoznak. remember. A buszra várok.: understand. Alszik a széken a kabát. nem olvasok.: Ez az igeidő jövő időt is kifejezhet. Pl. know. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m going to market tomorrow. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m thinking. melyeket nem lehet a fenti igeidőbe tenni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m sitting in a pink bathtub. forget stb. Hull az elsárgult levél. Holnap este színházba megyek. Lehúnyja kék szemét az ég. I am going to the theatre tomorrow night. b) elsősorban a see és hear igék esetén betesszük a can szócskát a mondatba: Pl. Almát eszem. now I remember. Ülök egy rózsaszínű kádban. Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He is always slamming the door. Gondolkodom. Majd holnap kimegyek a piacra. például dühösen akarsz kimondani. Áh. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m eating an apple. Sírok. plusz a want ige. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m waiting for the bus. Állandóan csapkodja az ajtót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sky is closing its blue eyes. 9 . Írok. most már emlékszem. Példák Present Continuous-ra: What are you doing? Mit csinálsz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Where are you going? Hova mész? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Are you kidding? Most hülyéskedsz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The yellow leaves are falling.: I can see the girl.

Úgy értem. it) ne felejtsd el az s ragot az ige végén. usually.: Mondatkezdő kifejezéseknél: I think you are right. generally. Ismerlek. understand. often.: I want to break free. Érted? Mindenre emlékszem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do you like me? Tetszem neked? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 . he. once a year stb. Itt jön a Nap. once a day. every week stb. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I usually get up early. PRESENT SIMPLE TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I love you. Néha nyolcig alszik. c) Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sometimes she sleeps until eight. She usually goes to bed at midnight. minden reggel stb. Szeretlek. Do you love me? She doesen’t love me. I usually read NÉPSZABADSÁG. rarely. b) Pl. I hope you see through the book. hogy pénteken nem érek rá. never. Ott megy az álmunk. Éjfélkor szokott lefeküdni. Úgy tudom ruhákat ad és vesz.: Általánosságokat. Fontos! Kérdezni és tagadni DO-val kell! Egyes szám harmadik személyben (she. I hate rain. I love you.4. szokásos: We often go to the cinema. Remélem érted a könyvet.. seldom. e) Pl. I know you. Korán szoktam kelni. (Beatles) There goes our dream. Do you understand? I remember everything. tehát például minden nap.: A here és there szavak mellett: Here comes the sun. ismétlődően megy végbe. he plays) A rajzon látható kis karikák azt próbálják érzékeltetni.: Ha tehát a cselekvés rendszeres. melyek a következők: every day. Az állatok sosem ölnek pénzért. Animals never kill each other for money. melyeket nem lehet Present Continuous-ba tenni: know. Példák Simple Present-re: I think about you night and day. Utálom az esőt. Éjjel nappal rád gondolok. hogy a cselekvés rendszeresen. Ennél az esetnél gyakran használunk időhatározó szókat. d) Bizonyos szavaknál. Gyakran megyünk moziba. want. Azt hiszem igazad van. Szeretlek. remember stb. A Nap keleten kel. A következő esetekben használj PRESENT SIMPLE TENSE-t: a) Pl. A NÉPSZABADSÁG-ot szoktam olvasni. sometimes. Szabad akarok lenni. I believe you buy and sell clothes. viszonyokat kifejező esetben: The sun rises in the East. I mean I’m busy on Friday. (she eats. Pl.

You don’t know why? Because he had been drinking beer the whole evening. kapcsolhatja össze. he had been drinking for two hours. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She paints every evening. Futni szoktam. Soha nem segít. There he sat down and poured some water into a glass and drank eagerly.I don’t like the soup. Minden nap felkel a Nap. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I usually go running but I never go swimming. the girl had been waiting for twenty minutes. mikor verge kiment.: at 5 yesterday) a) Ezt az igeidőt általában összetett mondatok esetén kell használni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They had only been eating for five minutes when more guests arrived. papír a gépben. Itt jön. hogy a múltnak azt a bizonyos pontját vagy PAST SIMPLE-vel kell kifejezni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She seldom cries but often laughs. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I hope you are fine. the cock had been crowing for half an hour. ha egy történet elmesélése közben a beszélő a múlt egy pontjáról hirtelen visszatekint egy még korábbi eseményre: Pl. 11 . b) Akkor is használják.: When I woke up. When I got to the corner. Remélem jól vagy. 5. már 10 perce ment a vonat. Már egy órája ugatott a kutya. the train had been going for ten minutes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She never helps me. when stb. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The dog had been barking for an hour when at last he went out. Mikor felébredt. Utálom a birkahúst. Mikor felébredtem. a kakas már fél órája kukorékolt. Példák Past Perfect Continuous-ra: He had been typing for ten minutes when he saw Már tíz perce gépelt. vagy pedig egy időhatározóval. a lány már 20 perce ott várt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Here he comes. Minden este fest. (pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When he woke up. Mikor a sarokra értem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The sun rises every day. Pl. Még csak öt perce ettek. de úszni nem járok. PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE Kijelentő: When we arrived. Mikor megjöttünk már két órája ivott. Kérdő: Had he been drinking for a long time when we arrived? Ez az igeidő tulajdonképpen a PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatása a múltba. mikor újabb vendégek érkeztek. Then he took the jug and began to drink from it. Én nem golfozom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I hate mutton. Lényeges. mikor látta. de gyakran nevet. Nem ízlik a leves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I never play golf. vagyis a cselekvés a régebbi múlt egy pontján kezdődött és a múlt egy pontjáig tart folyamatosan. ahol a cselekvés a régmúlttól a múltig tartott. A két tagmondatot by the time. hogy nincs there was no sheet in the typewriter. Ritkán sír.: He went to his room very slowly.

Kérdő: Tagadó: Mire fölébredtem. hogy szélhámos. amikor rájött. the hare had already run away. Nem is gondoltam a halálra.: He started to play football. A két mondatot összekötő szó lehet: by the time. a lány már kiment a szobából. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had been sitting at the fox-hole for hours when at last a hare / rabbit / bunny showed up. Mielőtt elszaladt. Dühös voltam rá. Órák hosszat ült a rókalyuk előtt.: c) I was angry with him because he had forgotten to post the letter. mire rászánta magát. the train had already left. sárgarépát dugott a puska csövébe. When I realized she was a swindler. PAST PERFECT TENSE Kijelentő: By the time I woke up the girl had already left the room. Még tíz percet sem vezetett a forgalomban. akárcsak az előbbi igeidőt. Pl. hanem már korábban véget ért. b) A szövegkörnyezetből is egyértelműen kiderülhet az előidejűség akkor is. mikor verge feltűnt egy nyuszi. mielőtt beálltál a zenekarba? I hadn’t thought of death until I met the devil. de itt a régebbi cselekvés nem tart folyamatosan a múlt pontjáig. Az 5/b-hez hasonló esetekben is használjuk. A PAST PERFECT esetében tehát arról van szó. Példák Past Perfect-re: By the time the hunter had loaded his gun.hogy nincs otthon zsír. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------After he had eaten it. mikor a vizsgabiztos megkérte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She had been busily carving up the chicken when she realized there was no lard at home. but in a few minutes he ran out of breath and collapsed. Miután megette. Pl. she had already broken my heart. because he had drunk liters of wine before. hogy egy múltbeli cselekvés bekövetkezésekor egy annál korábbi cselekvés már végetért. Mire rájöttem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 . Mire a vadász megtöltötte a puskáját. rosszul lett. 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Before she ran away she had put a carrot into the muzzle of the rifle. Of course. míg nem találkoztam az ördöggel. a) Elsősorban összetett mondatoknál használjuk. he got sick. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats. when. Pl. a nyuszi már elszaladt. hogy cseréljenek helyet. ha tehát a mesélő visszatekint egy korábbi eseményre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it.: By the time he got to the station. ha nem használunk speciális kötőszavakat. Mire kiért az állomásra. mert elfelejtete föladni a levelet. a vonat már elment. after stb. Had you learnt singing before you joined the pop-group? Tanultál énekelni. már összetört a szívem. Már rég megsavanyodott a túrórudi. before. hogy megegye. Nagy elánnal bontotta a csirkét.

Jól megrágta. az időpontot nem számmal. PRESENT PERFECT CONTINUOUS elcsúsztatását a múltba. the sun was shining brigthly in the sky. PAST CONTINUOUS TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I was reading when she entered. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She went mad when she saw I hadn’t brought bread.) Pl. számmal. Ebben a mondatban a feleség azt igyekszik férje tudomására hozni.sz. Pipa volt. Férj. Pistike was banging on the floor. the cat was mieuwing.) 2.: What was he doing at 10:18 yesterday? At 10:18 yesterday he was pouring poison into the glass of the king. mely cselekvés PAST SIMPLE-ben van. Sz. hanem hosszabb időn át tartott. Épp egy dalt dúdoltam. a keze kérges lett. b) Az a ponttal szoros összefüggésben van ez az eset is. A lámpát szerelte. Épp olvastam. at 10 o’clock. mikor látta. Ha az 5. a) Akkor használjuk elsősorban tehát. hogy ő milyen sokat dolgozott. és így szól: 13 .sz. PAST PERFECT CONTINUOUS-t úgy tekintettük. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He droned on about horses he had known when he was an ostler. mielőtt kiköpte. ha a cselekvés nem egy adott pillanatban játszódott le. I was working very hard all day yesterday. mikor bejött. the dog was barking widly.Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow. A cselekvések tehát egyidőben. hogy nem hoztam kenyeret. a PAST CONTINUOUS azonban a végbement cselekvést nem egészként. 7. You know darling. mely cselekvések mindegyike egy bizonyos időpontban ment végbe. majd összeesett. hogy világos legyen. He was repairing the electricity when a short circuit killed him. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had chewed it well before he spat it out. Ilyen esetben PAST SIMPLE is használható. Pl.: I was singing a song when the children broke the window. hanem több cselekvést állítok egymással párhuzamba. Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet. egyszóval gürizett. Were you reading at 6 yesterday? I wasn’t writing anything just then. vagy betűvel jelzett pontos időpillanattal (pl. Ezt az időpillanatot kétféleképpen lehet kifejezni: 1. at six o’clock.: While I was reading Népszabadság. c) Ezt az igeidőt használhatjuk akkor is. mint ez a rajzból is kiderül. hanem egy másik cselekvéssel fejezem ki. Itt egy példa. miről van szó. Mesélt a lovakról. izzadt.: A szituáció: Feleség panaszkodik. Pl. egymástól függetlenül mentek végbe. (Tehát 10:18-kor éppen öntötte a mérget a pohárba. mikor agyonvágta az áram. ha a cselekvés a múlt egy adott időpillanatában ment végbe. Megőszültem. Pl. hanem részenként szemléli. mint rendesen. mikor a gyerekek betörték az ablakot. PRESENT CONTINUOUS tükörképének tekinthetjük múlt időben. újságot olvas. the telephone was ringing. just then .éppen akkor stb. mint az 1. hogy rettenetesen elfáradt. akiket lovászfiú korából ismert. amikor ezt az igeidőt a 3. mire ezt megírtam. Ez esetben nagy segítséget nyújt a while (miközben) szó használata. csak itt nem adok meg konkrét időpontot. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My hair had turned grey by the time I wrote this. birds were singing and of course.

-t? Mi robbant fel? Tegnap orvoshoz mentem. too. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On the way they were talking about girls. who ate her.Oh. vagy essék. PAST SIMPLE TENSE Kijelentő: I went to the doctor’s yesterday.) a) Mindenfajta múltban történt esemény elmondásakor. Még éjfélkor is a mesét nézte. The wolf then went to Grandma’s house. you worked hard. tehát meggátolja. hanem fiát fürdette. vagy mondunk el. nincs mosatlan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She was scratching his back during the whole film. ha egy komplex eseményt irunk le. But on the way to her house she met the evil wolf. Vigyázz! Kérdés és tagadás esetén használd a DID-et. meséknél. mikor meglátta a karfiolfülüt. did you? A férjet abszolute nem érdekli. ő a lejátszódott cselekvést mint egészet nézi. mi ment el?. and Owl was tearing his hair. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He was watching the tale even at midnight. a jelenhez semmi köze. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. he was biting his lips. was holding the hay shaft for a long time. mikor lazán megszólalt:… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Were you sleeping during the show? Aludtál az előadás alatt? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While he was playing golf. sztoriknál. friss zsemle. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son. Pl. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T. Tehát: ki jött?. Miközben golfozott. Bagoly meg a haját tépte. vicceknél. Piglet was staring at the ground. hogy a cselekvés bármilyen aspektusa a jelen szférájába emelkedjék. A rajzon látható függőleges és ferde vonalak kompoziciója egy falat próbál ábrázolni. Épp krumpliért állt sorba. a száját harapdálta. üres a szemetes).M. 8. egyszóval akkor használjuk. Végig a film alatt a hátát vakargatta. hogy a cselekvés lezárult. swallowed the lovely old lady. Példák Past Continuous-ra: We were eating pumpkin pie when he casually said… Épp sütőtököket ettünk. Míg a nyuszi magyarázott. mely a cselekvés és a jelen idő között van. tehát PAST SIMPLE-vel fejezi ki mondanivalóját.R. egyszóval jusson (ez azt jelenti. Például: Who went to see the doctor? Ki ment el az orvoshoz? Which doctor bought a Rolls Royce? What blew up? Melyik orvos vett R. opened its pot belly and the girl and her beloved Grandma climbed out safe and sound. Kérdő: Did you go to see him? Tagadó: I didn’t go anywhere yesterday. hogy a munkának milyen apró mozzanatai voltak. elsősorban sz eredmény a fontos (tiszta ing. Malacka a földet nézte. Micimackó mézre gondolt. but out of the sky turned up a hunter who killed the wolf. melyik kutya ette meg? stb. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While Rabbit was explaining. mely a múltban játszódott le.: Little Red Riding Hood (Piroska) decided to visit her Grandma. 14 . Fél nyolckor nem a hiradót nézte. ahol az alanyra kérdezel. Útközben a lányokról beszélgettek. Winnie-the-Pooh was thinking of honey. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears. Olyan kérdőmondatoknál. nem kell DID (és PRESENT SIMPLE-ben nem kell DO).

I haven’t been to Italy yet. Tegnap is későn jött haza. 1978-ban voltam Itáliában. Dopp’d the chamber door. I’ve never had such a headache. ha a mondat valamilyen módon a múlthoz kötődik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did you also grow up in the provinces. felöltözött. 1950-ben lépett be a pártba. Épp az előbb jött. de mint leány. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When did you eat the cheese straw? Have you eaten the cheese straw? Mikor etted meg a sajtos stanglit? Megetted már a sajtos stanglit? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I kissed her last night. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Who killed Norma Jane? Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------First he went to Csorvás. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He joined the party in 1950. Te is vidéken nőttél fel? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I pickeled this beetroot in June. Let in the maid. I’ve never kissed anybody. Ajtót nyitott neki. ten minutes ago) használata. then to Kardoskút. Hörcsögöt kapott a születésnapjára. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Up he rose and donn’d his clothes. Tegnap este megcsókoltam. Egy éve még taxisofőr volt. The cat caught a mouse ten minutes ago. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I never went to school. He has just arrived. Még nem jártam Itáliában. yesterday. Legbiztosabb ismérve a kötődésnek egy múlt időt sugalmazó időhatározó (pl. Tiz perccel ezelőtt jött. Még sosem volt ilyen fejfájásom. Két hónapja nem láttam. Ezt a céklát még júniusban raktam el. aztán meg Kardoskútra. Nem láttam őt a múlt hónapban. Példák Simple Past-ra: When did you last see her? Mikor láttad utoljára? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yesterday she came home late again. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got a hamster for his birthday. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 .: He went to Vienna through Andau in 1956.b) A PAST SIMPLE egyedülálló mondatoknál akkor használható bizonyosan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t have a headache yesterday. Never departed more. Én még sosem csókolóztam. that out a maid Bement a lány. (Arany János) Az alábbiakban a Simple Past. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t see him last month. Kelt a legény. I haven’t seen him for 2 months. Pl. in 1956. illetve a Present Perfect közötti különbséget próbálom megvilágítani számos szembeállított példamondat segítségével: SIMPLE PAST PRESENT PERFECT I was in Italy in 1978. She married that big man 11 years ago. Tegnap nem fájt a fejem. Először Csorvásra ment. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A year ago he was still a cab driver. (Shakespeare) Többé nem jöve ki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He arrived ten minutes ago. Én nem jártam iskolába.

No one has ever seen this film. hogy nem érdemes foglalkozni vele. amikor a következő helyzetet képzeljük el: Az angol ősember.He left an hour ago. de ott nem fejeződik be. Feleségével azonban azt is közölni akarta. ahol a beszélő számára elsődlegesen az fontos. vagy elkezdődött (a nyil indulhat akár a NOW előttről. hanem jelent. Tavaly nyáron szerelmes lettem egy őszhajú férfiba. hogy olyan cselekvést használsz FUTURE PERFECT CONTINUOUS-ban. 16 . hogy „Birtokomban van valamilyen valami” pl. lévén ilyen igeidő még nem is volt. akár utána). csak arra vigyázz nagyon. esetleg present perfect-et. Next June I will have been (sitting) in prison for 5 years… Májusban már tíz éve fog focizni. hogy fegyházban ülök. a másikat pedig a végére. mely valamikor elkezdődik.) Vagyis: Jövő júniusban lesz 5 éve. (Elnézést a sok „mondat”-ért. vagyis: I have killed the bear! Azaz: Birtokomban van holtan a medve. Elmentél már? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A lot of people saw the film on TV Thursday evening. Dárdájával elejtett mondjuk egy medvét. Vagyis Past Simple-ben (mivel a cselekvés ez esetben fontosabb) mondta. van valami abban. Nos. 5 éve). Megvette már az ehetit? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Last summer I fell in love with a grey haired guy. de ez így túl bonyolult volt. Have you bought this week’s yet? Egy hete megvettem az ehetit. Ebben a mondatban a killed szó past participle (vagyis múlt idejű melléknévi igenév). Ezt a filmet még senki nem látta. így hát a két mondat helyett kitalált egyet. Ezért aztán az ilyen mondatokban értelmetlen és lehetetlen is berakni múlt időre vonatkozó időhatározószókat. hogy a medvét ő ejtette el. FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE A legújabban megjelenő angol nyelvtankönyvek csak 11 igeidőt tartanak számon. azt tartják ugyanis. hogy a cselekvés folyamatát a jövő melyik pontjához viszonyítom (pl. amit a jeles nyelvészek állítanak. vagyis Birtokomban van a nyitott ablak. hogy a when-es tagmondatban ne használj jövő időt.yesterday) Hiszen hogy is néz ki az a mondat. Have you left yet? Egy órával ezelőtt elment. hogy az egyik TENSE olyan ritkán használt. hogy Megöltem a macit. a megirt levél tegnap. hogy a cselekvés mióta tart (pl. vagyis jelenleg birtokomban van. és csak másodsorban érdeke. az egyik azt mutatja. hogy az a valami milyen. A nyelv némi megerőszakolásával tehát minden Present Perfect Tense-ben lévő mondatot úgy is le lehet fordítani. jövő júniusban). aki még nem ismerte a PRESENT PERFECT-et. hogy az egyik időhatározót a mondat elejére teszem. Arról van ugyanis szó itt. és így kiáltott fel: I have the bear! Ezzel azt akarta mondani ős feleségének. és ez az aktus folyamatosan tart a jövő egy meghatározott pontjáig. Kérdő: Will he have been playing football for ten years? És a rajz: Ha az ember belegondol. tehát újabb mondatot alkotott: I killed the bear. Magyarul egy ilyen mondatot csak két tagmondatból álló összetett mondattal lehet kifejezni. Igen ám. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I bought this week’s a week ago. Tagadás esetén ez az igeidő – a többi PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan – szintén nem használatos. (pl. A PRESENT PERFECT és a PAST SIMPLE közötti különbség megvilágításának egy másik módja. A PAST PERFECT CONTINUOUS-hoz hasonlóan az egyik időhatározót itt is kiválthatja másik cselekvés. Sok ember látta a csütörtöki filmet a TV-ben. Ezért aztán az ilyen mondatokban általában 2 idő is szerepel. hanem feltehetően még tovább folytatódik. A fordításnál az az eljárás célszerű. ez a bizonyos mostohagyerek a FUTURE PERFECT CONTINUOUS. I have opened the window. I’ve never been in love. vagyis hogy Megvan a medve. a másik pedig azt. Még sose voltam szerelmes. a következőképpen fejezte ki magát. 9. hogy jelenleg birtokában van az a valami. hogy birtokában van a medve. hogy I have written the letter yesterday. és használata olyan erőltetett és bonyolult. De nézzük a példákat: Kijelentő: In May he will be playing football for ten years.

Ez történik a cselekvéssel is: vagyis a jövő egy adott pontján a cselekvés biztosan befejeződik. hogy alszik. A rajz ez esetben sajnos nem fejezi ki világosan azt. hogy napozik. 17 . Tiz perc múlva tiz perce lesz. I will have been going staedy with her for two years. Kérdő: Tagadó: Jövő ilyenkorra fejezem be az egyetemet. hogy Tengizben dolgozik. hogy csöpög a csap. Itt is lehet helyettesíteni az időhatározót mellékmondattal. Mikor feljön a nap. A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When the sun sets she will have been lying in the sun for a day. Majd ha lemegy a nap. Mint a példákból is látszik az időhatározóknál általában nem at használatos (tehát nem …kor). fél napja lesz. hogy önmagát keresi. melyről a cselekvés visszapattan. Holnap lesz egy éve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year. The plane will have landed by 6 tomorrow. egy napja lesz. Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt). Példák Future Perfect Continuous-ra: Next year he’ll have been working in Tengiz for four years. Will you have completed your work by 5 this afternoon? Befejezed a munkád délután 5-re? By this time tomorrow she won’t have written the letter yet. hogy építi a házát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When the sun rises he will have been sleeping for half a day. amelyik halad a fal felé. hogy tizóraizik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------One more minute and you’ll have been yelling here for here for half an hour. már két éve fogunk együttjárni. Tehát képzelj el egy léggömböt. Van egy cselekvés. Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállítják a piacra. A jövőben van egy pont (rajzunkon a fal). Egy óra múlva fél órája fog takarítani. és pont félórája lesz. 10. vagy inkább elnyelődik benne. Mire új gyertyát gyújtasz. majd nekiütődve a falnak szétpukkan. hanem by (tehát …ra). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year he will have been building his house for 2 years. Tehát: Amikor házasságot kötök majd Zsókával. Például: By the time you light a new candle. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In an hour she will have been doing the rooms for half an hour. Például: All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomorrow the tap will have been dripping for a year. Holnap ilyenkorra még nem fogja megirni a levelet. Így hát elmondom. és az időhatározói mellékmondatban továbbra sincs jövő idő. a többi már leég. Jövőre lesz négy éve. Még egy perc. the other ones will have burnt down.Például: When I marry Zsóka. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes. (jártunk együtt). FUTURE PERFECT TENSE Kijelentő: By this time next year I will have graduated from university. mely a jövőbe tart. (leégett). Jövő ilyenkor lesz fél éve. hogy itt ordibálsz. hogy pontosan miről is van szó.

18 . Tizenegyre legépelem. Akkor mégpedig. hogy FUTURE SIMPLE TENSE-es mondatokat. Összefoglalva tehát: vagy akkor használd ezt az igeidőt. Mire fölébredsz. FUTURE CONTINUOUS TENSE Kijelentő: I will be playing with my baby at 10 o’clock this evening. hogy FUTURE CONTINUOUS is használható más esetben. olyan cselekvésre is jó. I’ll have done it. Tegnap ötkor épp játszottam. az összes poharat elmosogatom. Holnap 9-kor éppen játszani fogok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the end of September the flowers in the garden virágok. ha a cselekvés a jövő egy általad ismert pontján éppen játszódni fog. I am playing the guitar now. hogy legyen egy lakásunk. Will you be playing with her…? I won’t be playing with anybody at 10 this evening. I will be playing the guitar at 5 tomorrow. Szeptember végére kinyilnak a kerti will have blossomed. ami a múlt egy adott pillanatában. ami a beszéd pillanatában. ha a cselekvés a jövő egy adott pillanatában. 11. Mire megvénülünk. vagy ha az a jövőben hosszabb ideig tart.Példák Future Perfect-re: I’ll have written it by this afternoon. nem csoda. tehát NOW-ban végbement. a PAST CONTINUOUS pedig azt. Egyre erősebb tendencia angol nyelvterületen az. A három time CONTINUOUS TENSE-e tehát szabályosan egymásba csúsztatható. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. FUTURE CONTINUOUS TENSE-be raknak. PAST CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS FUTURE CONTINUOUS Vagyis: Mivel azonban a PAST CONTINUOUS-nak is van más jelentése (ha még emlékszel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time you wake up. ha a cselekvés a jövőben hosszabb ideig fog tartani. Például: I will see you tomorrow helyett I will be seeing you tomorrow. tehát at 5 yesterday játszódott le. de azért ez még nem jellemző. Végre megint valami szabályszerűség! Mert ha a PRESENT CONTINUOUS azt fejezte ki. Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipőmet. de nincs benne befejezettség. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time we get old. tehát at 5 tomorrow történik. Most éppen játszom. Kérdő: Tagadó: Ma este 10-kor épp a baby-vel fogok játszani. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------By the time you count up to three. I’ll have washed up all the glasses. megcsinálom. amelyik a múltban hosszabb ideig tartott). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll have typed it by eleven. akkor a FUTURE CONTINUOUS akkor használatos. megspórolunk annyit. Például: I will be painting all day tomorrow. Holnap egész nap festeni fogok. Például: I was playing the guitar at 5 yesterday. we’ll have saved up enough money to buy a flat. Majd délutánra megirom. Mire hármat számolsz.

Mari néni foltozni fogja a farmeremet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll be watching TV while ironing. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How will you come out of the cage? Hogy fogsz kijönni a ketrecből? 19 . és melyek nem skatulyázhatók be a 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------While I’m ironing. ha jössz. Vasalás közben TV-t fogok nézni. melyek a jövőben fognak lejátszódni.Példák Future Continuous-ra: It has just been on the news that it will be raining all next week. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When will it end? Mikor lesz már vége? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’ll end up cracking. Will you meet him tomorrow? I won’t/shan’t do you any harm. Mari néni will be sewing a patch on my jeans. hogy bedilizel. FUTURE SIMPLE TENSE Kijelentő: Kérdő: Tagadó: I will meet him tomorrow. Holnap találkozom vele. THEY’LL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year she will be pushing her baby carriage. Jövő ilyenkor nem a Lenin körúton. hogy egész jövő héten esni fog. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ll be ironing while watching TV. amikor belép a polgármester. ebben az igeidőben kell használni. Egész délután próbálni fognak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They’ll be rehearsing all afternoon. Majd holnap lemosom. Találkozol vele holnap? Nem bántalak. ha összevonsz: I’LL. Azért ugyanis.Egy formai dologra szeretném csupán felhivni a figyelmedet: I és WE után használhatsz SHALL vagy WILL segédigét.. HE’LL. Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni. A vége az lesz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Will you go to the party tomorrow? Mész holnap a bálba? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Will you have a drink with me? Iszol velem egyet? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We’ll have a drink at Pista’s place. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard. mert a fényképeket fogom előhivni. pontok valamelyikébe. A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba. Most volt a hirekben. Voltaképp minden igeidők közül ez a legegyszerűbb az átlag magyar embernek. 12. a többi esetben általában WILL-t. A tervek szerint. hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit. Példák Simple Future-re: I’ll wash it tomorrow. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knock when you come. Jövő ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni. because I’ll be developing the photos. a kórus épp a refrént fogja énekelni. TV nézés közben vasalni fogok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house.. 11. Majd iszunk a Pistáéknál. A legegyszerűbb azonban. mivel mindama cselekvéseket. 10. Kopogj. Amig én vasalok.

amikor bejöttem. vagy olyan cselekvésre utal. too. A példákból majd világos lesz: Például: I’m going to punch him. Past Perfect Continuous Tense When I entered he had been eating a banana for 20 minutes. már 20 perce banánt fog enni. I’m not going to marry you. I’ll punch him. Are you going to drink it? Will you drink some milk? I’m going to miss you. Future Perfect Tense By the time I get there. There is big fat cloud. már megette a banánt. I haven’t eaten the banana yet. Ott az a nagy kövér felhő. Minden nap eszik egy banánt. Present Perfect Continuous Tense He has been eating a banana for 5 minutes. Én mindenképpen tűzoltó leszek. Már öt perce banánt eszik. it’s going to rain. te is fogsz hiányozni nekem. Azértse megyek hozzád. Épp banánt eszik. hogy a going to erős szándékot fejez ki. Present Simple Tense He eats a banana every day. You’ll be a fireman or a soldier. he will have eaten the banana. már rég megeszi/megette a banánt. Present Continuous Tense He is eating a banana now. Yes. azt hiszem. I think. He has benn eating a banana since 8 o’clock this morning. Past Perfect Tense By the time I arrived. AZ IGEIDŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Az alábbiakban az általam legjellemzőbbnek tartott szituációkban próbálom bemutatni az igeidők használatát. Future Perfect Continuous Tense When I enter he will have been eating a banana for 20 minutes. Majd a konyhában leveszem a cipőmet. If he is smaller than me. I’ll miss you. Te. Reggel 8 óra óta banánt eszik. orrbaverem. ez mindjárt leveszi a cipőjét. Igen. Megetted már a banánt? Már megettem a banánt. A kettő közti különbség az. I’ll take off my shoes in the kitchen. biztos eső lesz.Itt kell megbeszélnünk a going to szerkezet használatát is. Ha kisebb mint én. when I entered. mivel a will-hez hasonlóan ez is jövő időt fejez ki. Tegnap evett egy banánt. 20 . vagy katona. Tűzoltó leszel. Aigner Szilárd most mondta. mely bizonyosan be fog következni. Épp banánt evett. Mire megjöttem. Past Continuous Tense He was eating a banana. Még nem ettem meg a banánt. már 20 perce banánt evett. Majd jövőre feleségül veszlek. Aigner Szilárd has just said it will rain. hogy eső lesz. Mikor bemegyek. he had eaten the banana. Te ezt tényleg megiszod? Iszol egy kis tejet? Nagyon fogsz hiányozni. I’m going to be a fireman. Hey. Past Simple Tense Yesterday he ate a banana. Mikor bementem. Hát ezt én orrbaverem. Present Perfect Tense Have you eaten the banana yet? I have already eaten the banana. Mire odaérek. he’s going to take off his shoes. Az aktus mindig ugyanaz lesz. I’ll marry you next year. vagyis He (Ő) eat (eszik) a banana (egy banánt).

Holnap eszik majd egy banánt. Épp banánt fog enni. mikor odaérek. 21 . Future Simple Tense Tomorrow he will eat a banana.Future Continuous Tense He will be eating a banana when I get there.

Most hasonlítsuk össze angol cselekvő. a tárgy lesz a szenvedő mondat alanya. Tehát azért mondod azt. Képzése: Kontrasztív (szembeállító. a magyarban mesterkélt. hogy “A házat végre felépítették” (“The house has been built at last. hogy . IKV stb. tűzoltóság. és ott természetes is. hogy a ház felépült. és a cselekvő mondathoz képest a szenvedőben egy be-vel mindig több van.főként régebben . hogy időt és helyet spórolj. vagy elsősorban az érdekel. és mikor kell használni: Arra jó. Elsősorban irodalmi alkotásokból ollózhatsz ki ilyen jellegű mondatokat: “Sorsod immáron bevégeztetett. has been. vagy nem fontos . Állami Építőipari Vállalat brigádja húzta fel. hogy a rondamagyar “A ház fel van építve”. mint: “Ügyével kapcsolatos kérése ki lesz vizsgálva. Most az következik. álművelt fogalmazásmód az angolban nagymértékben “el van terjedve”.szintén használt szenvedő szerkezeteket. “A ház felépíttetett. leveleit. somebody letter has posted ebből szenvedő: ahol: the letter has been posted vagyis a cselekvő mondat alanya eltűnik. vagyis: “A hűséges férj megcsalatott” helyett “A hűséges férjet megcsalták”. is being. vagy angolul passive voice. is.” Ez. téged kizárólag. hogy mire jó ez. az állítmány pedig úgy változik. hanem engem vernek. tehát készen van. illetve szenvedő mondatokat: Cselekvő: ahol: Someboby alany: tárgy: állítmány: The letter has been posted. mégpedig úgy.” “Az aljas bűnöző el lett végre fogva. A magyar nyelv . így kiáltunk fel: “A macska fel van mászva a fára.” Ugye milyen gyakoriak a hasonló mondatok? Bontsd fel e kerületi tanács.”). hogy a cselekvést ki vagy mi hajtotta végre. vagy a téged hallgatónak nem fontos.II. és akkor használd. összehasonlító) módszerrel úgy tudsz könnyen ilyen szerkezeteket képezni.” Vagyis röviden: nem én verem. was. Ennek a szerkezetnek a neve szenvedő. rendőrség. SZENVEDŐ SZERKEZET (PASSIV VOICE) Amikor egy magyar ember idegenül hangzó mondatait akarjuk kigúnyolni. vagy egy hivatalos szerv roppant precíznek és hivatalosnak látszani akaró mondatai felett törünk pálcát. netán nem is ismered a végrehajtót. 22 .az igét többes szám harmadik személybe (ők) teszi.” “Ha nem fizeti a lakbért. “A virágok meg lesznek locsolva” stb. hogy az ige 3. hogy az épületet a 43. built. meglocsolva. mert nem fontos.” A mai magyar nyelv azonban a szenvedő szerkezet helyett inkább cselekvőt használ. alakba kerül. csakhogy azok másképpen néztek ki. Sz. Ez a be az igeidőknek megfelelően lehet will be. ki lesz költöztetve. are stb. és szinte szünet nélkül sorjáznak az olyan mondatok.lévén az alanyt nem ismerjük. alany: állítmány: has posted the letter. a kutyaól lebontattatott” helyett “A házat felépítették (vagy felépült). mondatokat szó szerint angolra fordítod: Tehát: A ház The house A virágok The flowers van is(has been) lesznek will be felépítve. mert nem fontos.” “Feje annak rendje és módja szerint testétől elválasztatott. watered. ha neked. a kutyaólat lebontották (vagy lebontult).

hogy 12 igeidővel kell számolni.mivel alanyi helyzetbe került . hogy a mondatnak két object-je van (direct. hogy elméletileg 12 igeidejű szenvedő mondat létezik. Ha tehát 2 object van. promise. egyik oldalon a cselekvő. gyakorlatban azonban csak nyolcat használnak. pay. hogy mi viszi a munkásokat. rohantam). alakba teszed. Van azonban egy másik lehetőség is. Nézd a következő mondatot: Someone gave her flowers. bring. show. (Itt tehát a give megfelelő alakja után to prepozíciót kell tenni. teach stb. (tehát valakinek valamit) 23 . vagyis ami után mindig tehetsz egy tárgyat (pl. Ebben a mondatban lényegesebb volt az. és by prepozíció előzi meg. offer. hogy a munkásokat viszik. megjöttem.szeretem a lányt. send. a mondat további részének képzése a már ismert módon történik: She was given flowers. tell. has been being built helyett has been built-et. Passive voice-ban tulajdonképpen kétféle megoldással találkozhatsz. Miután a szenvedő szerkezetek a cselekvő mondatok átalakítással. melyekkel a fenti két szerkezet közül bármelyik használható: Például: give. ott a simple alakot használd: pl.állítmány (predicate) her . hanem a részeshatározót tesszük. buy. Azért súlyos hiba a sajnos eléggé elterjedt: “What is happened?”.) b) az alany helyébe nem tárgyat. ahol az ige tárgyas ige (transitive verb). mint a cselekvő mondat tárgya. Az alábbi táblázatból mindent megértesz: Most szépen sorbamegyünk az igeidőkön.Vigyázz! Csak olyan mondatokat tehetsz szenvedőbe. (A her-ből .tárgy (direct object) A mondatrészek angol nevét böngészve láthatod. a mondat végén van.she lett. világos. ha az azért a mondat szempontjából lényeges. illetve indirect). hogy a munkásokat viszik és az. tehát nem teheted az ilyen mondatokat szenvedőbe. az állítmányt bővíted a be valamelyik alakjával. Ez utóbbiakhoz nem tudsz tárgyat rakni. “What was happened?” típusú mondat. mint az. az igét pedig 3. ezért használtunk passive voice-ot. Tehát az. Elemzés: someone . bár korántsem annyira. vagy maga a cselekcés. utálom a tökfőzeléket. Az előző fejezetben láttad. A szenvedő mondatba természetesen be lehet tenni a cselekvést végző alanyt.) Több olyan ige van. Például: The workers are taken home every evening by bus.alany (subject) gave . mert négynek a képzése túl bonyolult és erőltetett lenne. Az egyiket már tudud: a cselekvő mondat tárgyát előre viszed alanynak. hogy ki vagy mi végzi a cselekvést. tehát a mondat elejére a direct object-et tesszük a már ismert módon: Flowers were given to her.részeshatározó (indirect object) flowers . DE elmentem. elolvastam a könyvet. akkor kétféleképpen lehet szenvedő mondatot képezni a fenti mondatoból: a) az alany helyére. másik oldalon a szenvedő mondatok: Ahol *-ot (nem használatos) látsz.

The wire mustn`t be touched. majd következik az ige 3. Új kocsit vettek neki. A new car was bought for him. Hoznak még egy pohárral. must. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He was burried alive. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The crop will have been harvested by next fall. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The hall will be emptied. Sok sört küldtek a festőknek. bring igéknél a prepozíció nem to. He was bought a new car. They sent the painters lots of beer. should stb. (Utóbbi két mondatban . majd a 3. Jó munkát ajánlottak neki. Épp terítettek. azt a szenvedőbe is be kell építeni: úgy mégpedig. A levelet elégették. Good news has been told to us. Elmozdult. We have been told good news. Például: This must be done. He was offered a good job. hanem for. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nothing has been said about it so far. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Engels square is being swept. Ki fogják üriteni a termet. Ezt meg kell csinálni. még mielőtt megtalálták volna. Nekem cimezték a levelet.buy.). Ha a segédige összetett segédige (could have. should have stb. Another drink will be brought for you. mikor leesett a tányér. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The table was being laid when the plate fell down. He was given a larger flat. hogy a segédige után teszed a be-t. Someone offered him a good job. 24 . hogy csinálják a kocsiját.) Amennyiben a cselekvő mondatban valamilyen segédige van (can. might have. Eddig még semmit nem mondtak róla. This should not be moved. Söprik az Engels teret. alakja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The letter had been burnt before it was found. a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) A larger flat was given to him. Nagyobb lakást adtak neki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He moved just as the photo was being taken of him. pont amikor fényképezték. His car should have been repaired by now. A dróthoz nyúlni tilos. Jó híreket mondtak nekünk.Példák: They gave him a larger flat. You will be brought another drink.) akkor értelemszerűen been kerül utána. A good job was offered to him. Mostanra már meg kellett volna. Példák Passive Voice-ra: The letter has been addressed to me. Jövő őszre learatják a termést. Élve temették. They bought him a new car. could. alak. Someone has told us good news. They will bring you another drink. The painters were sent lots of beer. Nem volna szabad megmozdítani. Lots of beer was sent to the painters. It can be seen. Látható.

Új nevet adnak majd neki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------His tattoo can be seen. (A new name will be given to it. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has been given a punch. Lehet látni a tetoválását.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did he fall or was he pushed? Most elesett. Kapott egy nagy pofont.) 25 . Meg kéne csinálni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It will be given a new name. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------It should be repaired. Kirúgták az igazgatót. vagy meglökték? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The manager has been fired.

.she would have been living. . hogy milyen igeidő milyenné válik időegyztetés során. mégpedig úgy.. A fenti magyar mondat egyenes beszédben igy hangzik angolul: Ugyanez függő beszédben: „Just watch. kiváncsi volt. present perfect-ben.He will have done it.she would kiss you. A függő beszéd angol neve: Reprted Speech. or else I am going to give you a huge slap”.he had gone home... or else he was going to give him a huge slap.. Béla will say).. azt kérdezte. .gondolatjel.. .... egyenes. A magyar nyelvben az egyenes és a függő beszéd között igeidőbeli különbség nincs (vagy legalábbis nagyon ritka). .. Figyeld meg az írásjelek közti különbséget a magyarban és az angolban (magyar . Béla says to his friend that yesterday he was in Rome but now he is staying in London. az ún... „I will sit on the floor if you want me to” the girl is saying to Joe. vagy Indirect Speech. Nehogy azt csináld. hanem ..Béla says. hogy most. Azt az eljárást..She will be working.he was smiling.. Béla has wondered. stb. amit XY mondott. .idézőjel). angol .. a függő beszédben múlt idővé válik. tudni akarta. vagy future-ben van (pl. Például: Vigyázz Jóska. Az angolban viszont nemcsak a személyes névmások és határozók változnak..She will kiss you.she loved you. but now I am staying in London” Béla says to his friend. 26 .. Dobó István said the weather was fine. Ez a lépés teljesen logikus. FÜGGŐ BESZÉD (REPORTED SPEECH) . Tehát ami az egyenes beszédben jelen idő volt.She loves you.She has been drinking. . .III..he would have done it... Ez a mondat. Direct Speech .) „The weather is fine today”. Béla said. . és hogy néz az ki. mert mindjárt ad neki egy nagy pofont. hogy szép az idő. vagyis. időegyeztetésnek hivjuk (sequnce of tenses).. hogy Dobó István 1552-ben azt mondta.He is smiling.. Dobó István said. Tételezzük föl..Szép az idő ma! . mely a magyarban két gondolatjel között van.mondta Béla. mert mindjár adok neked egy nagy pofont .mondta Dobó István a török elleni küzdelem reggelén. .. feltéve persze. Joe. Ezért lett az is-ből was. Béla azt mondta Jóskának.. egyes határozószók.she would been working. . és azután következik az. csak a névmások. . amikor az XY azt mondta. mivelhogy a legelső mondat: the weather is fine része nyilvánvalóan a jelenre vonatkozik (is). hogy a főmondat (Béla said) szintén múlt idejű volt... Ezt hivjuk függő beszédnek. Időegyeztetésről akkor beszélünk.. . Reported Speech . . Ha a főmondat present-ben.-vel kezdjük a mondatot. Béla is asking.. hogy vigyázzon. tehát 1987-ben szép az idő. . . amikor az egyenes (idézett) beszéd igeidejét a főmondat igeidejéhez igazítjuk.He has left.She will have been living.he had left. if he wants her to. mint az idézőjelben volt.He went home.. . A fenti mondatot úgy is mondhatom. hogy a főmondat igeidejéhez igazodnak.she had been drinking.. hogy: Avagy: Dobó István azt mondta. a mellékmondat igeideje értelemszerűen ugyanaz marad. The girl is telling (saying to) Joe that she will sit on the floor. (Angolul direct speech. vagy másnéven idézett beszéd. hogy a főmondat mindig JOE SAID. Béla told Joe to watch. ha a főmondat igeideje valamelyik past tense-ben van.és ez a leglényegesebb az igeidő is... hogy a mellékmondat múlt idejét a főmondat jelenideje miatt szintén jelenbe teszed! Például: „Yesterday I was in Rome. személyragok változnak.. Most sorba vesszük.

d) Would.) Megjegyzés: egyeztetni. Egyszerűsítve a kérdést. A következő esetekben nem kell időt egyeztetni: a) Ha a mondatban elmondott helyzet ma is érvényes: He said (that) his wife is an awful chick. elé azonban vesszőt sose rakj! Például: She said (that) she liked the film. szerepét inkább a would veszi át minden számban és személyben.csúszik hátrafelé. might.could. ahol past continuous és simple past együtt szerepel: Joe was smoking a joint when the policeman entered. would/should lesz.. 27 . Joe said. (szokás) Galilei said the earth is round. bár a should ilyen értelmű használata függő beszédben elég ritka.. ought to. He said he wished you were here. c) Wish. He said he would rather I went. illetve might szavakká változnak. ”I can see the house”. Can illetve may segédigék . Néhány speciális eset: 1. de ugyanúgy el is hagyhatod. You had better stay in bed.. Jövő idejű segédigékből will/shall. She said I ought to learn harder. would rather. He said I must work hard. They said they would come to see me tonight. illetve have to esetén a következőkre figyelj: a must maradhat változatlan: You must work hard. He said they should wait for him. a mellékmondat igeideje a fentiek kivételével egyet . I’d rather you went. They should wait for me. should. ”You may come in”.he had been sitting). hogy ezt más mondta. A főmondat és a mellékmondat közé beteheted a that (hogy) szót. (örök igazság) (Lehet. a) Must. (állandó tulajdonság) He said he never gets up early. had better. it is time esetén: I wish you were here. a past perfect continuous (he had been sitting). ha tehát a főmondat múlt idejű.Változatlan marad a past perfect (he had done it). és az esetek többségében a past continuous (he was sitting). a will/shall esetében ilyenkor is tanácsos b) Olyan összetett mondatnál. 2.ha a főmondat Joe said . Joe said to (told) Judy (that) she might come in. bár időnként ez utóbbi past perfect continuous-zá válhat (he was sitting . He said (that) Joe was smoking a joint when the policeman entered. could használata esetén: You ought to learn harder. He said she had better stay in bed. Joe said he could see the house. Joe said to Judy.

c) lehet belőle would have to. Mick Jagger suggested spending the night together. Reported Speech-ben az igeidőkön kívül az alábbiak változnak: a) b) személyes névmások értelemszerűen: ”I am hungry”. ”Let’s go” típusú (többes szám első személyű) felszólításokat ”suggest” igével alakítsd át. He said if I helped him. A mondat: Look at this girl if you want to see something marvellous. másik fele if-es. I would show you my new stamp-collection. 5. Joe said (that) he was hungry. If you came to my place. ”Don’t be so cool”.b) lehet belőle had to. az igeidők egyet csúsznak: If you help me. he would be grateful. függő beszédben főnévi igeneves (to+infinitive) szerkezetet képezz: ”Love me”. vagy the previous year / month / week the following year / month / week that those there c) egyebek: this these here 28 . ha a cselekvés ideje a főmondat idejével azonos: I always have to be careful with you. He said he always had to be careful with her. Vigyázz! Suggest ige után soha ne használj to + infinitive-et. Tehát a say igéből tell lesz. időhatározók: now today tomorrow the day after tomorrow yesterday the day before yesterday ago last year/month/week next year/month/week then that day the next / the following day in two days’ time the day before / the previous day two days before before the year / month / week before. 6. he would show me his new stamp-collection. Joe said. Mick Jagger said: ”Let’s spend the night together”. Ha a feltételes mondat egyik fele felszólító. szint) igeideje nem változik. I told my sweetheart not to be so cool. I will be grateful. I was to/I should look at that girl. ha a feltétel a jövőre vonatkozik. 3. Feltételes mondatok esetén. ha a főmondat idejéhez képest a jövőre vonatkozik: I must/have to write a newspaper article. I said to my sweetheart. És íme a két lehetőség: He told me to look at that girl if I wanted to see something marvellous. He said if I wanted to see something marvellous. Joe told Judy to love him. Jelen idejű feltétel (II. 4. két lehetőség van. Joe said to Judy. He said if I went to his place. He said he would have to write a newspaper article. Amennyiben az idézett mellékmondat felszólító módban van.

Példák Reported Speech-re:
Jani said he was ready. Jani szólt, hogy kész van. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annuska said she hadn’t told Jani a word. Annuska azt mondta, hogy még semmit nem mondott Janinak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he wouldn’t wait any longer. Azt mondta, hogy már nem vár tovább. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He told me to turn off the radio. Szólt, hogy kapcsoljam ki a rádiót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything. Azt mondta, hogy azért nem nyitott ajtót, mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said if I went to the shop I should bring him some oranges. Azt mondta, ha már úgyis megyek a boltba, hozzak neki narancsot. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he had been at home all day the day before. Azt mondta, hogy tegnap egész nap otthon volt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He has just said that coffee is ready. Azt mondta, hogy kész a kávé. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day. Azt hitte, holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She thought I’d forgive her if she was crying. Azt hitte, ha sír, mindent megbocsájtok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine. Azt állította, hogy azért nem nő a narancsfája, mert nem kap elég napfényt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching. Most szólt a házmester, hogy jönnek az APEH-tól. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They thuoght they were late. Azt hitték, hogy elkésnek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------My mother said she didn’t liked my hair. Azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I told her to try the green one. Mondtam neki, hogy próbálja meg a zöldet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She said she was bored. Azt mondta, hogy unatkozik. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I told you we would have to be there by seven. Mondtam, hogy hétre ott kell lennünk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said he didn’t like strawberries. Azt mondta, az epret nem szereti. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I thought you had already had lunch. Azt hittem már ebédeltél. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He thougth the fence was made of sausages. Azt hitte kolbászból van a kerítés. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He said I might come in. Azt mondta bemehetek.

III/a. FÜGGŐ KÉRDÉS (REPORTED QUESTION)
A függő kérdés regulái lényegében minden ponton megegyeznek a függő beszéd szabályaival, vagyis itt is ugyanúgy változik az igeidő (ha a főmondat valamelyik past tense-ben van), a személyes névmások, az időhatározószók és egyebek. Mivel azonban a mellékmondatunk itt kérdő, egy-két újabb problémával állsz szemben. Ugyebár tudod, hogy kétfajta kérdés van, úgymint: a) b) kérdőszavas kérdés (Where are you?) kérdőszó nélküli (eldöntendő kérdés) (Do you love me?)

29

E kétfajta kérdés szem előtt tartásával kell a függő kérdés mondatait megalkotni. Tehát: a) Kérdőszavas kérdéseknél arra vigyázz, hogy a kérdő szórendfüggő kérdésnél egyenessé válik, ami teljesen logikus, hisz a függő kérdés végül is már nem kérdő, hanem kijelentő mondat.
„Where is my car?” - Joe asked. Joe asked where his car was. „When did you break the window?”, the girl asked me. The girl asked me when I had broken the window.

b) Kérdőszó nélküli kérdéseknél a szórend természetesen szintén egyenes lesz, ezenkívül azonban a két tagmondat közé if, vagy whether szó ékelődik be. Az estek többségében mindegy, hogy a kettő közül melyiket választod, néhány esetben azonban nem. Az erre vonatkozó ismertetőt néhány sorral lejjebb megtalálod. Tehát:
„Are you still here, Joe?, the girl asked. „Can you sing?”, the direktor asked me. „Do you know The Star Makers?”, Béla asked him. „Will you help me?”, the lady asked. The girl asked Joe if/whether he was still there. The director asked me if/whether I could sing. Béla asked him if/whether he knew The Star Makers. The lady asked me if/whether I would help her.

Vigyázz! A that szót soha ne használd a két tagmondat között függő kérdésnél. Speciális képzési mód lehetséges shall I / shall we jellegű függő kérdéseknél. Nézd: a) „Where shall I sit?”, the girl wondered. (Hova üljek?)
The girl wondered where she should sit, vagy The girl wondered where to sit.

b)

„Shall we help him?”, the boys asked. (Segítsünk neki?)
The boys asked if/whether they should help him, vagy The boys asked whether to help him.

Ez utóbbi esetben csak a whether + to szerkezet használható, if + to semmiképpen sem. Megjegyzés: A függő kérdésben szereplő if nem azonos a feltételes mód if-jével, utána tehát will/would bátran használható! Függő kérdésnél többek között az alábbi főmondatokkal találkozhatsz: He asked... She wanted to know... He wondered... (kíváncsi volt) I wonder... (vajon) I don`t / didn`t know... Do / did you know...stb. Példák Reported Question-re:
He asked what I had in my suitcase. Megkérdezte, hogy mi van a bőröndömben. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He wanted to know when they would arrive. Tudni akarta, hogy mikor érkeznek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know what to put on/what I should put on. Nem tudtam, hogy mit vegyek fel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know whether to put on something / if I should put on something. Nem tudtam, hogy vegyek-e fel valamit. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn`t know how she could tell. Nem tudtam, hogy honnan tudja.

30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I was wondering what it all meant. Azon tűnődtem, hogy mit jelent mindez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He asked why dinner was not ready. Megkérdezte, hogy miért nincs kész az ebéd. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The customs officer asked me if I had anything to declare. A vámos azt kérdezte, van-e elvámolni valóm. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He wanted to know where I had bought the shoe lace. Tudni akarta, hol vettem a cipőfűzőt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He asked if I had slept well. Azt kérdezte, jól aludtam-e. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t know whether there were any letters for me. Nem tudtam, hogy van-e levelem.

31

Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. b) Ez az az eset. Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat. Például: A képzési szabály itt az. Például: fest .rábeszélés (I got him to do it. alakba (past participle) tesszük. amikor ismered a cselekvést végrehajtó személyt. vagy get igét használjuk. Hogy mikor melyik segédigét kell használni. -tat. hogy egy igéhez -at. Vigyázz! Kérdés vagy tagadás esetén . és úgy tudod képezni a magyar nyelvben. He’ll make Béla pay for the damage. I will have/get my hair dyed violet. Nagyon vigyázz! Például: A get használata esetén az ige to -t vesz fel. és a mondat főigéjét 3. was getting stb. ugyanis két alapvető műveltetési forma létezik: a) b) az egyikben nem ismerjük. tudjuk és fontosnak tarjuk.késztet. He had the rookies wash the corridor. had. vagy nemszemélyt (pl. Ebben az esetben a műveltető mondat felépítése a következő: alany + műv. -et.ha más segédige nincs a mondatban – DO. Most nézzük egy kicsit részletesebben e két formát: a) Itt tehát nem ismerjük a cselekvést végrehajtó személyt (vagy nem-személyt) Ki fogom festetni a nagyszobát. I had/got my hair cut.) A szórend mindig a következő: alany + művelteő ige + amin a cselekvést végrehajtják + ige 3. Bélával fogja megfizettetni a kárt. make. Például: Levágattad a szoknyád alját? Minden nap lemosatod a kocsidat? Tegnap nem hozattam sört.foglakozási kötelesség (I got the plumber to repair the tap. a következő legyen irányadó: get .) have . Például: Levágattam a hajam.javíttat Az angolban ennél valamivel bonyolultabb a képzés. úgymint: have. rávesz valamire (I made her close her eyes. illetve DID használata kötelező. akivel a cselekvést végeztetjük. Did you have/get your skirt shortened? Do you have your car washed every day? I didn’t have/get beer brought yesterday. hogy ki az. He got the maison to build a house. MŰVELTETÉS (CAUSATION) A műveltető szerkezetet úgy ismered föl. hogy az igeidőt a have vagy get különböző alakjai adják meg (is getting.minden egyéb esetben 32 . Kőművessel építtetett házat. will have.festet javít . I had/got some butter brought from the shop.) make . és fontosnak is tartod megnevezni azt.) . I must have/get my record-player repaired. get. Ebből egyenesen következik.IV. alak + amin a cselekvést végzik Az előző esettel ellentétben itt tehát három műveltető ige közül választhatsz. macska).ige + a cselekvést elvégző + ige 1. vagyis hogy ki végzi a cselekvést. hogy az alany után a have. hogy kivel végeztetjük a cselekvést. a többiek erre nem képesek. Vajat hozattam a közértből. Új ruhát csináltattam az esküvőmre. -tet képzőt raksz. vagy nem fontos. Lilára fogom festetni a hajam.

Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát. hogy álljon be rendőrnek.-et -tel fordítjuk. Éreztette befolyását. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He made the cat eat the párizsi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have it typed. A szomszéddal hozatott cigarettát. She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m having it copied right now. magyarra azonban nem -at. Van néhány mondat. I will let you know the news. He had it coming. Észre tudja magát vétetni. Példák Causative-re: Would you make him repeat it? Megismételtetnéd vele? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He gets a black boy to clean his shoes. He forced her to join the police force. Egy néger fiúval pucoltatja a cipőjét. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had a blind piano tuner tune the piano. A borbéllyal húzatta ki a fogát. What makes you think that? It makes you look so pretty. hogy holnap kettőkor érkezem meg (kettőkor érkeztet meg) New York legnagyobb repülőterére.Néhány speciális műveltető mondat: He couldn’t make his voice heard. What caused him to do it? Miből gondolod? Jól áll neked. Gépeltesd ezt le. He can make himself noticed. Tudatni fogom veled a híreket. The sight of blood made her faint. Rávette. A macskával etette meg a párizsit. Nem tudta hallatni a hangját. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got the barber to take out his tooth. elájult. He made his influence felt. Épp most másoltatom. Úgy intézte. Miért tette ezt? Amerikában gyakori a have+somebody/something+ige+ing-féle műveltetés. Ahogy meglátta a vért. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How many photos have you had taken? Hány fényképet csináltattál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------When will you have the knives sharpened? Mikor fogod megéleztetni a késeket? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He had his neighbour bring cigarettes. Csak magának köszönhette (Ő jövette el). 33 . mely angolban műveltetőnek számít.

you would come to my place in the afternoon. Mindig segítek neki. ha if -essel kezdesz. If you had loved me. de az egyszerűség kedvéért most úgy fogok beszélni róluk. de kezdhetsz a másikkal is. Azaz: I. Például: A tej megsavanyodik. most több pénzt kapnál. melynek mind a két fele jelen időben van (tehát nincs benne will). Az angol erre nem képes. sőt kötelező. mégis az egyszerűség kedvéért I. A magyarban és az angolban is elképzelhető az.would have come Nagyon fontos tehát az.szint II. eljöttél volna délután. hogy két szint (általában II. III.szintbe tesz.szintben lehet használni.jelen idő (present simple) . A virág elpusztul. FELTÉTELES MÓD (CONDITIONAL) Azt bizonyára tudod. szintről.would + ige 1. (Vannak bizonyos esetek. hogy a két tagmondat közé csak akkor tehetsz vesszőt. Tehát az előző magyar mondat helyes fordítása így hangzik. you would get more money now. 34 . eljönnél délután. II. nem kerültél volna kórházba. Apróságok: 1. Ha szeretsz. 3. a másik III. hogy III. Milk goes sour if you leave it outside for some days. II. I would buy a coat if you gave me some money. illetve III. Flowers die if you do not water them. vagyis ami III. If you love me. if-es tagmondat . ha néhány napra elöl hagyod. vagy állandó állapotot. 2.past perfect . szinten. hogy if-es tagmondatban ne használj will. Például: If you gave me money. és III. ha megkér rá.would come III. valamint minimálisan két tagmondat.) egymással keveredik. Ha szerettél volna.alak . if-es tagmondat . illetve would segédigét. ha törvényszerűségeket. Például: Ha többet dolgoztál volna.jövő idő (future simple) . Ha szeretnél. I always help her if she asks me to. tulajdonságot akarsz kifejezni. Nézzük a szinteket: I.loved nem if-es tagmondat . szinten van. If you loved me.simple past . A magyar nyelvben sokszor előfordul. if-es tagmondat . ha nem öntözöd. A mondat első fele itt értelemszerűen III. mint I.alak . hogy a feltétele mondatban jelen van egy if (ha) szócska. III. vagyis a mondat egyik fele II. I. hogy a feltételes mondatoknak alapvetően három fajtája van. azaz kezdhetsz if-es tagmondattal. Ezt többnyire akkor használd. Ennek a három fajtának van neve is.. Például: Ha akkor leszoksz a dohányzásról. Azt is tudod (vagy legalábbis érzed). ezeket később megtalálod. amikor erre lehetőség van. szinten van (vagyis „Ha akkor leszoktál volna a dohányzásról”).. you would have come to my place in the afternoon. Tudnod kell viszont. you will come to my place in the afternoon. If you had given up smoking. azt gyakorlatban is csak III.would have + ige 3.V. I would buy a coat.love nem if-es tagmondat .szintben gyakori az olyan feltételes mondat.) Természetesen a két tagmondatot tetszés szerint fölcserélheted. you wouldn’t have been taken to hospital.szintbe tettük. eljössz délután.will come II.had loved nem if-es tagmondat .szintben van értelemszerűen. szintű feltételes mondatot az egyszerűsítés érdekében az ember I.szint If you had worked harder.

mint a were. (Ha neked lennék.... (Ha esetleg. she wouldn’t have been so bad-tempered. szintű feltételnél..) If you can come in the afternoon.) 7. Ugyanez II. bár III. We would (we’d) go on working if it stopped raining. Például: Had you been there (if you had you been there). Például: If it weren’t for the bad car. (Ha nem lenne rossz a kocsi. és az előbb említett if it were + for szerkezetben használatos. értelemszerűen az egyik oldalon lehet can .szinten (if I had told .. mint fentebb már említettem volt. we could have gone . kimehetünk a Fradi meccsre. vagyis I és he után a was is éppúgy használható. hogy éheztek volna. (Ha lennél szíves segíteni. Természetesen feltételes mondatoknál is használhatsz segédigéket. 35 . hogy unless használata esetén a tagmondatban nem lehet még egyszer tagadni. Ezek a segédigék valamilyen mellékjelentést kölcsönöznek az if-es tagmondatnak.) If it weren’t for a few vegetables they grew.szinten az if + could have helyett mindig az if + have been able to-t használd. Ebből egyenesen következik. amennyiben a mondat értelme úgy kívánja. Természetesen nem kötelező mindig mind a két oldalon can-t. II. Joe would be the secretary of the party. illetve we után shall/should. vagy could-ot használni. Were it not for a few vegetables (if it were not for a few vegetables) they grew. És III.) should If you should meet my friend.) 8.) Például: I won’t give her money unless she really needs it..szinten: If you could come in the afternoon. ugyanúgy. mely II. we would get there in time. régebben az volt az elv. netalántán találkoznál vele. hogy minden esetben will/would-ot használj.) 6. hogy egyszerű összevonást ‘ll. (Nem adok neki pénzt.. we can go to the match. Unless. Segédigét if-es tagmondatba is bátran tehetsz. A mondat másik felében nincs ilyen kötöttség. hogy minden számban és személyben were használatos. vagy will/would segédigét használjunk-e. Például: If I were the minister. mint más esetekben. hogy I. és a szórend megfordul. (Ha hajlandó lenne ideadni. Például: If I was the minister.. vagy provided vezeti be a tagmondatot.. vagy úgy is megoldhatod a kérdést. May.szinten: If you had been able to come.4. he will/could go to the match. hogy az if-es tagmondatban az if szót elhagyják.could. 10. időben odaérnénk. (Ha nem termesztettek volna zöldséget.) If you would be so kind as to help me. Should you meet him (if you should meet him). Elég gyakran előfordul. I would go to Püspökladány. vagy ‘d-ot választasz az alany után. II. azt javaslom.).... hogy az angolban nincs kétszeres (dupla) tagadás. we could go to the match. (Abból következik egyenesen. 5.) 9. If-es tagmondaton belül is elképzelhető should és would használata. Előfordulhat. tell him to give me a ring. I would finish it sooner. a másikon hagyományos szerkezet. biztos.. If-es tagmondatban időnként előfordul a were + for szerkezet. Például: I will (I’ll) go on working if it stops raining. hacsak tényleg nincs rá szüksége. szintre egyaránt vonatkozhat. Vitatott kérdés a feltételes mondatok esetében az. ahol ma is a régi elv a követendő. tell him I want to see him. Például: (Ha el tudsz jönni délután. Például: If I were you. és III. Joe would be the secretary of the party.. they would surely have starved. ennek a szónak a jelentése: ha (csak) nem. would If you would lend me your car. amennyiben az if-es tagmondat állítmánya létige (tehát a be múlt idejű változata. they would surely have starved. hogy if szó helyett in case. Léteznek azonban megszilárdult kifejezések.). Ez leginkább III. Miután a should jelentése ma már elsősorban „kellene”. Például: If you can / could come. vagyis if . might szavakat azonban if-es tagmondatban ne használj.szintű should-os mondatban (if you should tell me . vagyis was/were..not. Manapság ez már nem így van..

itt tartjuk a gyűlést. ha volna kenyere. I’ll wipe my nose. Vigyél kabátot arra az esetre. Ha a kutya nem ébresztett volna fel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger? Elcserélnéd két 16 évesre.Például: Take your coat in case it rains. Két szegény legény szántani menne. Elmegyek. we would have met. arra az esetre. Főzök egy csomó levest. we wouldn’t have heard the burglars. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If you give me a tissue paper. Provided there is no opposition. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Had they waited. Poland would be on the top. Ha vártak volna. ha tudtam volna. Feltéve ha nincs ellenvélemény. ha esne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------If the dog hadn’t woken us. we’ll hold the meeting here. Megszámoltam volna. Ha adsz egy zsebkendőt. feltéve ha te is mész. megtörlöm az orrom. I’ll go provided you go. ha fiatalabb volnál? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I would have counted it if I had been able to. hogy itt maradnak vacsorára. I’ll cook plenty of soup just in case they decide to stay for dinner. Lengyelország volna a csúcson. találkoztunk volna. 36 . Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat. Példák Conditional-re: The two poor chaps would go ploughing if they had bread. ha úgy döntenek. nem hallottuk volna a betörőket. too. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Were it not for the Nips being so good at building ships.

I switched on the television in order to watch Tudósklub. Ha az „a” típusú mondatban (ahol a két alany megegyezik) a mondat második felében -hat. amelyekben a mellékmondat a „mi célból?” kérdésre válaszol. Figyeld: I went to Vienna to be able to buy the stereo. Ritkán. Természetesen hagyományos képzés is lehetséges: I sent the children to the garden so that/in order that they could/would be in the fresh air. Ha a főmondat present-ben. Ez utóbbi azért jó megoldás. mert így a mondatba becsempészhető a can/could segédige. szintén a stílustól függ. -het). míg az utóbbi esetben úgy képeztem a mondatot. -hat. A választható segédigék: will. illetve a can/could. Először is azt tisztázzuk. b) a két tagmondat alanya különbözik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és a szomszéd nézi). vagy in order that. 2 lehetőség kínálkozik. egyéb esetekben a will/would a leginkább használt segédige. Ez az eljárás nem ritka ilyen esetekben. ha egyértelmű. I switched on the television so as to watch Tudósklub. mégis képezhető a mondat az alábbi formában: I sent the children to the garden to be in the fresh air. b) az alanyok különböznek: ekkor a két tagmondat önálló életet él. -het jellegű ige van. kötőszavuk so (that). úgymint: a) a két tagmondat alanya megegyezik (tehát én kapcsoltam be a TV-t és én nézem a Tudósklubot). hogy “b” típusú mondatot képeznek “a” módjára. A kétfajta mondat megkülönböztetése alapvető kulcsa a helyes mondatalkotásnak. vagy future tense-ben van. can. de mindháromban közös a to+infinitive. lévén máshogy kell képezni az „a” típusút. shall. ha külön fejezetben ismerkedsz meg vele. may. vagy: Bekapcsoltam a TV-t. hogy kiről. vagy in order to kifejezésekkel.) Itt az alanyok különböznek (én küldtem ki őket és ők lesznek a friss levegőn). present perfect-ben. hogy el tudjon menni). Az olyan alárendelő összetett mondatokat (alárendelő összetett mondat= 1 db főmondat + legalább 1 db mellékmondat) hívják így. hogy a szomszédom megnézze a Tudósklubot. ha a mondat igéje -hat. vagy miről is van szó. Ebből a két példából láthatod. vagy: I went to Vienna so that I could buy the stereo. hogy friss levegőn legyenek. de mivel elég gyakran használod te is. hogy mi az a célhatározói mellékmondat. 37 . hogy alapvetően 2 fajta célhatározói mellékmondat létezik. de csak akkor. de előfordul.VI. Menjünk sorba: a) tehát az alanyok megegyeznek: ilyenkor a két tagmondatot to+infinitive szerkezettel kapcsold össze: I switched on the television to watch Tudósklub. mint „b”-t. Például: Bekapcsoltam a TV-t. meg én is. legfeljebb kiegészül a mondat so as. -het jellegű (hogy megvehessen. Például: (Kiküldtem a gyerekeket a kertbe. úgy véltem jobb. Az előbb tehát to be able to-t használtam (jelentése: képes. a leggyakrabban használt segádigék azonban a will/would. Bécsbe mentem. Hogy a négy segédige közül melyiket kell választani. mintha “b” típusú lenne (az alanyok nem egyeznek meg). CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT (CLASUE OF PURPOSE) Ezt a szerkezetet jellegéből adódóan az INFINITIVE részben is tárgyalhatnánk. Vagyis 3 féleképpen lehet ugyanazt kifejezni. hogy végre megvehessem a HI-FI tornyot. A can/could-ot akkor célszerű használni. a mellékmondat jelenidejű segédigét vesz fel a „célhatározóság” kifejezésére. Például: I switch on the television every evening so (that)/ in order that my neighbour will/can/may/shall watch Tudósklub. vagyis külön kell ragozni mind a kettőt. hogy megnézzem a Tudósklubot.

nehogy ujjlenyomatot hagyjon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He rushed into the burning house to rescue the child. hogy jobban lásson. Jobb ha taxival mész. nehogy a kéményseprő összemaszatolja. hogy a gyerekek kimehessenek az utcára. Berohant az égő házba. (Halkan jött be a szobába. Korán kelt. hogy kimenjen a füst. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You’d better take a taxi so as not to be late again. hogy még napnyugta előtt elérje a hegy csúcsát. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I came to bury Ceasar not to praise him. Fölvette a szemüvegét. hogy mindenki hallja.) Példák Clause of Purpose-re: He spoke loudly so (that) everybody could hear him.“a” típusú mondatokban (tehát amikor a két alany megegyezik) tagadás esetén általában beteszik a so as-t. hogy kimentse a gyereket. Hangosan beszélt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better. nehogy megint elkéss. 38 . Mindjárt ablakot nyitok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He got up early (so as) to reach the summit before sunset. Újságot tett a székre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. Például: He came in quietly so as not to wake the children. vagyis nem hagyják magára a to + infinitive-et. Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. Kinyitotta az ajtót. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He opened the door so that the kids could go out to the street. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it. nehogy felébressze a gyerekeket. Kesztyűt húzott.

The girl whose dress I tore off is my teacher. aki a sarkon áll. Például: A legnagyobb gondot az okozza. az utóbbi esetben főnévre (the story). This is the restaurant where we had lunch. amit láttam. melyekben a két tagmondat között ami. hogy egy tagmondat beékelődik egy másik tagmondat kétfelé szabdalt részei közé. hogy mikor melyik kötőszót (vonatkozó névmást) kell használni. a harmadik. mikor melyik kötőszót használd II. A folyó. helyette a. Például: I sat on the chair which/that was in the corner. A leggyakrabban használt kötőszavakat vesszük előbb sorra: who (helyette néha that) whom (beszédben igen ritka) what which (helyette lehet that) whose. Ahogy a példából is láttad. when why The boy who loves you is my friend. aminek a…stb. amit elmeséltél. amely. Mindig which/that-et használj. úgymint: I. rövidebb. az a könyv. He touched the pussycat which/that was in her lap. A következőket jegyezd meg: Mindig what-ot használj. Még csak előljáróban annyit. Emlékszem arra. de fontos róluk itt beszélni. hogy mikor használunk which/that. mint a Duna. Hasonlítsd össze az alábbi két mondatot és akkor világos lesz a különbség: Például: I remember what you told me. I remember the story which/that you told me. hogy utalószó. I don’t know the reason why you are so angry. ha igére utalsz. A kocsi. Míg az előbbi mondatban tehát igére (remember) vonatkoztattunk. Utalószó = olyan ember. mivel a legtöbb bajt az okozza. illetve what kötőszót. Az egyik az. általában az a helyzet.VII. hogy mikor lehet elhagyni ezeket a kötőszavakat. akinek a…. az út szélén áll. ilyen király stb. Például: I was surprised (at) what I saw. mikor hagyhatod el a kötőszót III. aki. amit tudott az esetről. mely zúgva. hogy a kötőszó mikor which és mikor what. mikor kell vesszőt rakni a tagmondatok közé és mikor nem. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (RELATIVE CLAUSES) Az olyan típusú alárendelő mondatok soroltatnak ebbe a műfajba. Elmesélte azt. Például: A lány. Tuesday is the day when I generally meet you. ha főnévre (tágabb értelemben névszóra) utalsz. mint olyan. Nézzük a lépcsőket részletesen: I. where. vonatkozó névmást találsz. Meglepődtem azon. Itt kell megjegyezni. amit elmeséltél. a másik. Emlékszem arra a történetre. the névelő használatos. hogy kell-e vesszőt rakni a tagmondatok közé. bőgve törte át a gátat. He told me what he knew about the event. ahol. Az alábbiakban 3 lépcsőben fogod elsajátítani a Relative Clause-ok helyes használatát. általában nem található angol mondatokban. vagy nem. nehéz gyermekkort élt. hogy nyelvészetileg a what típusú mondatok nem ebbe a kategóriába tartoznak. Ezeknél a mondatoknál több gond is van. melynek a motorja rossz. 39 .

melyet ott látsz.) A korábbi példákban láthattad. Még csak annyit. a kötőszó természetesen elhagyható miután ragozott helyzetbe került). much. Viszont kizárólag that használható a határozatlan névmások után. akinek nincs múltja. az én feleségem. akihez beszélek. A táska. mait tegnap vettem. This is the house where time has stopped existing. The bag I found the letter in. The play about which I’m speaking. II. melyet kifestettél. akkor mindig ki kell tenni. Elhoztam azt a könyvet.: all. Olyan ember ő. amit ígért. akkor azt mindig ki kell tenni. most stb. Ebben a lépcsőben megvizsgáljuk. The record that I bought yesterday. A lány. A színdarab. hogy ha birtokos szerkezet van a főmondat végén (the lady’s bag). Például: A könyv. ha tetszik. hogy what kötőszót kell alkalmazni. ha nem használod. Vagyis: He stole the bag of the lady who had been standing at the corner… (a mondat helyesen) He stole the lady’s bag who had… (Itt a táska állt a sarkon. hogy a which. melyet lebontottak … The house which / that has been destroyed … (a ház. mely le lett bontva …) itt ki kell tenni a névmást. ahol áll az idő. The play I’m speaking about. A repülő. A ház. Mégpedig akkor hagyhatod el őket. melyet lelőttek … The aircraft which / that was shot down … (a repülő. akivel beszélgetek. mert alanyi helyzetben van (nem ragozott). mely le lett lőve) itt is ki kell tenni az előbbiek miatt. amelyről beszélek. és ezután mérlegeld. Ez az. ki is teheted őket. The chair I want to sit on. akinek olyan szép az arca. Ki kell tenni a whose névmást is. tehát ragozott). hogy mikor hagyhatók el a vonatkozó névmások.Például: I’ve brought the book that you asked for.… The boy I saw … (itt az aki után tárgyrag következett. A leggyakrabban elhagyható névmás tehát a who és which/that. hogy ki kell-e tenni a névmást. Ha a vonatkozó névmás oly módon ragozott. tehát nem alanyesetben. akit láttam. The book I’m talking about. tehát soha nem hagyhatod el. The girl I’m talking to. Például: A fiú. This is what you musn’t forget. The record I bought yesterday. A lány. hogy elöljárószó (preposition) járul hozzá. illetve that névmásokat szabadon választhatónak tüntettem fel. Az autó. melyre rá akarok ülni. ha ragozott formában vannak. mégpedig a tagmondat végén. amiről beszélek. Ez az a ház. A lány. Például: I reminded him of what he had promised. amit kértél. különben a mondat igen furcsa lesz. nothing. Természetesen ezeket a vonatkozó névmásokat nem kötelező elhagyni. Ha alanyi helyzetben van névmás. Például: The girl whose face is so pretty is my wife. lépcsőben egyszer már kiszámítottad. 40 . melyben a levelet találtam. Például: A lemez. de beszédben jobb. The girl I am talking to. mégpedig mindig. akkor ezt of-os szerkezettel váltsd fel (the bag of the lady). A szék. a fordítást mindig ronda-magyar módon végezd el. amikről később esik majd szó. … The car you can see there … The room you painted … Vigyázz! ha a jelzői mellékmondat szenvedő szerkezetben van. akit. mint pl. bár a that a beszélt nyelvben jóval gyakoribb. És csak which használható a non-defining (vesszős) mondatokban. de az elöljárószót mindenképpen ki kell tenni. … A szoba. Ha az I. amit nem szabad elfelejtened. The girl to whom I am talking. Emlékeztettem arra. Ez a két kötőszó általában egymással fölcserélhető. He’s a man who has no past. everything.

amelyik definiál. Például: a) The woman who works in the box office is my sister-in-law. miről van itt szó. hogy az alany eleve meghatározott. Churchill híres volt arról. mert angol és angol közt is van különbség. is a great tourist attraction. Oda megyek. b) Jane. amiért szeret ide jönni. Mint a nevéből is kiderül. illetve mikor nem szabad vesszőt rakni. b) Westminster Abbey. ha a that-et kihagyod. which is one of the oldest churches in Britain. mégpedig: a) Defining reletive clause (itt nincs vessző a tagmondatok között). méghozzá kettő) mondat. sokan választják ugyanezt a megoldást. Ez azért definig mondat (tehát nincs vessző). amikor belépett a szobába. who is 60 years old. That is the reason he likes to come here. és talán világos lesz. why vonatkozó névmás is: Például: Abban a pillanatban. azt rádbízom. legfeljebb egy plusz információt közölt róla. hogy a világ 2 milliárd férfiúja közül kire gondoltam. Akkor tudtad meg. This is the question which I don’t want to speak about. went to California. My sister who lives in Rózsadomb is very rich. b) My father. mint amennyire az már eleve meghatározott volt. a) The church which stands near the river is the oldest one in our town. Ez a legmagasabb lépcső. Hogy mit? A mondat alanyát. hogy mikor kell vessző egy Relative Clause-ban. hogy minek akkora feneket keríteni két apró vesszőnek. when. Nézd az alábbi szembeállított példákat. Hát azért. b) Non-defining relative clause (itt kell vesszőt tenni). amiről nem akarok beszélni”. who is the president of the USA. I met him the year I got married. Figyelj! My sister. Ha még emlékszel. hogy mindig mindent középen oldott meg (about which). Ez az. hogy “Ez az a kérdés. This is the question I don’t want to speak about. I’ll go to any place you want me to. hogy: George Bush. itt arról van szó. akkor ez nondefining (tehát van vessző. vagyis definiáltam a “The man”-t. Az első mondatban két vesszőt látsz. Hiszen mikor a mondatnak azt a részét mondtam ki. is very rich.Ez utóbbi mondatban about that használata about which helyett teljesen rossz. tehát nekem egy darab nővérem van. hogy kiről van szó. tehát meghatároz valamit. III. (Viszont egyszerűbb. az “a” típusú mondat az. mert a jelzői mellékmondat (who is the president of the USA) határozta meg az alanyt. 41 . abban az értelemben. Nézd az alábbi példát. is my sister-in-law. És hogy miképp határozza meg? Hát figyelj: Például: The man who is the president of the USA went to California. amikor hozzátettem a jelzői mellékmondatot. hogy a legtöbben ezt rontják el. mint ha nem használsz vesszőt. mert az alany elhangzásakor (George Bush) már pontosan tudtad. még fogalmad sem volt. viszont van egy áthidaló megoldás. Ha viszont azt mondod. ami azt jelenti. de that-tel (that … about).) Hogy most végül is te hogy járj el. Azért tehetem ezt. Most azt gondolhatod. és ez a nővérem a Rózsadombon lakik. mert ez a két vessző időnként más jelentést adhat a mondatnak. hogy “The man”. who lives in Rózsadomb. elvileg négyféle módon mondhatod: Például: This is the question about which I don’t want to speak. amikor megnősültem. sokan pedig csak a végére teszik ki (… about). Margaret Thatcher középre és a végére is tesz (which … about). tehát a jelzői mellékmondat nem határozta meg jobban az alanyt. who works in the box office. mégpedig: Például: The play that I’m speaking about. Nyelvészeti neve is van ennek a két mondattípusnak. This is the question that I don’t want to speak about. Időnként elhagyható a mondatból a where. hogy kiről van szó. The moment he entered the room … Abban az évben találkoztam vele. Azt a mondatot tehát. was born in the provinces. ahova akarod. a) The old lady who lives across the road has got married for the sixth time.

és a relative clause-t mindig which vezesse be. hogy defining. Például: Körbefutotta a Szigetet. akik közül az a gazdag. mert a mondat vesszős. amit csak neked írok… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The puddle he stepped in… A tócsa. melyet sokan látogatnak. hanem egy egész tagmondatra vonatkozik. miért fontos a vessző. amit küldtél. nem nagy dicsősége az amerikai népnek. ami teljesen kimerítette. Az ágy. ellenben a mondat hangsúlyozását kell úgy alakítani. 42 . amit mondott. Ebben a mondatban nem egy szó. (Budapest. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Romeo. Ronald Reagan. amelyik a Rózsadombon lakik. (Ennél a típusnál that nem használható. Van azért még egy pont. aki valaha színész volt. vagy non-defining mondattal van-e dolga. which was very embarrassing. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The song I’m writing only for you… A dal. vagy non-defining mondatról van-e szó. who loved Juliet. Ebben a mondatban ragozott volt a vonatkozó névmás (akit) mégis ki kellett tenni. Ilyenkor az első tagmondat után tegyél egy vesszőt. Vagy: He stole his boss’s pen. hogy a non-defining (tehát vesszős) mondatokban a vonatkozó névmást (who. is an embarrassment for the American people. megtudhatjuk az ő általa írt egyik versikéből: On Monday. Rómeó. which) minden esetben ki kell tenni. which exhausted him. vagy több darab nővérem van. ahol könnyen el lehet dönteni. Vagy: Budapest. aki szerette Júliát. tehát az alany nem maghatározott. (Ellopta a főnöke tollát. akinek a bátyja nagyon erős… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t quite understand the joke he said.) Sokszor előfordul olyan relative clause. Természetesen ha beszélsz.) Például: Ronald Reagan. amikor nem egy szóra. climbed up to the balcony. That what is which and which is what?” Példák Relative Clause-ra: Thank you for the present you sent me. hanem az egész első tagmondat az. felmászott az erkélyre. He ran around the island. ott nincs vessző. Kösz az ajándékot.) Hogy még Micimackónak is milyen nagy gondot okozott a relative clause-ok használata. amibe belelépett… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The girl whose brother is very strong… A lány. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I’ve forgotten what you’ve told me. Remélem most már érted. vagyis nekem. who used to be an actor. lószőrből van. 2. gyönyörű. amit mondtál. is beautiful. ami kimerítette. which lots of tourists visit.A másik mondatban nincs vessző. az ugyanis. hogy defining. Nem értettem a tréfát. Nem értettem. ami nagyon kínos volt. amin alszom. when the sun is hot I wonder to myself a lot: “Now is it true or is it not. amit mondott. Elfelejtettem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t understand what he said. hogy a hallgató rájöjjön. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The bed I sleep on is made of horse hair.

could helyett may. -het (megengedés). -tetett -hat. lehet hogy… fog. hogy miről van szó. -jak. nem szabad nem kell (nem szükséges) kell valaha mer. A felsorolt összes segédige have to. nagyjából a következőképpen lehet meghatározni a segédigét: Van egy fő ige.) kifejezése segédigés szerkezetek segítségével. E három mód: I. az alábbiakban 3 különböző megközelítési mód segítségével próbálom megviágítani jelentésüket és használatukat. biztos tudod. mégis. might stb. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül. will be allowed to stb. hogy a segédige után have + 3. -jek fog. dare kivételével oly módon tehető múlt időbe. Miután ez igen sok problémát okoz a beszélni igyekvőknek. lehetőség stb. I. III.a jövő idő segédigéje).) nem használható (pl. akkor figyelj. hogy segédige. 43 . amikor az alap segédige (can. hogy: will can. pontosabban a segédigék segítségével kialakított szerkezetekről lesz szó az alábbiakban. A segédigék (auxuliaries) a következők: (néhány nem kifejezetten segédigének számító szerkezet tárgyalását máshol találod): can could may might shall will should ought to would must mustn’t needn’t have to used to dare képes (tud). lehet hogy… -hat. -ne). -het (megengedés). mondjuk “read”. Ha nem.) miután azt nyilvánvalóan nem lehet mondani.: jövő idő: will be able to. Nos hát ezekről a segédigékről. used to. -hatott. miáltal a fő ige alapvető jelentése (olvas) némiképp módosul: Például: can read will read must read tud olvasni. elég ritka a magyar nyelvben (pl. SEGÉDIGÉS SZERKEZETEK Az a nyelvtani kategória. II. múlt idejű rendszeresség kell (muszáj) tilos. Az ige elé bizonyos szavakat (segédigéket) teszel. might helyett to be able to to be allowed to / to be permitted to minden olyan esetben.alak szerkezet következik. -hat. olvashat olvasni fog olvasnia kell stb. Maguk a segédigék és azok alapvető jelentései A különböző helyzetek (képesség. Például: could have done might have done ought to have done stb.VIII. -het képes volt (tudott). valószínüleg kellene kellene (illene) feltételesség (-na. fog. ha egy kicsit is jártas vagy más nyelvekben. will may. merészel can.

a can helyett could áll. Nézd az alábbi példát: I could swim very well. hogy nem tudta megcsinálni. ugyanis az ilyen összetett segédigék az alapjelentésen túl speciális jelentéseket is hordoznak.) Ha egy segédige egyéb más fontos jelentésse is bír. ha a képesség egyébként can. I could swim very well when I was young.can not. ha a főmondat múlt idejű (JOE SAID). 44 . a) Képesség Képesség kifejezésére a can segédige. Ilyen esetben a be able to-t célszerű „sikerül” szóval magyarra fordítani. Múlt idő: Ebben az esetben can helyett mindig could áll. hogy miképp fejeznek ki különböző szituációkat. vagy shouldn’t have. (Past perfect) A be able to azonban használható akkor is.ahogy már korábban is említettem . csak az alapvetőekre koncentráltam. illetve could nem tudja kifejezni a képességet. ugyanis nincs ilyen alakja. és helyette a manage to is állhat.És itt válik az ügy bonyolulttá. (Present perfect) He said he hadn’t been able to solve the problem. mint a can-could. amikor a can. smell) azonban mindegy. (Jó úszó voltam. It was so difficult that he couldn’t do it. I haven’t been able to memorize these difficult words. Vagyis például jövő időben nem használhatsz can-t. vagy cannot.should not have. We could / were able to see them through the window. mert ennek a segédigének a segédigének jövő idejű alakja nincs. illetve a be able to használható. A fentiekben . Reported Speech-ben. hear. and even in that storm I was able to reach the shore. Például: The door was locked. Ebben a részben a segédigéket és azok szerkezeteit abból a szempontból nézzük meg. Fiatal koromban jól úsztam. Jövő idő: He won’t be able to read it because he doesn’t speak English. Például: I was able to / I managed to swim across the river. vagy can-could-ot használsz. Például: can . could-dal is kifejezhető lenne. Joe said. és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra. Olyan nehéz volt. hogy be able to-t. azt a “B” fejezetben “79 apróság” címszó alatt bizonyára megtalálod majd (ott lesz szó a used to-ról is.) II. ilyenkor a be able to némiképp mást jelent. (Sikerült átúsznom a folyót. (A would-nak legalább 4 különböző jelentése van. szellemi képesség fizikai képesség körülményektől függő képesség Joe told me I could sit next to him.) A could tehát itt múltbeli állandó képességet jelentett. vagy can’t should have . Be able to minden olyan esetben használandó. and I couldn’t / wasn’t able to open it. hogy utánuk “not” tagadószócskát raksz. “You can sit next to me”. A segédigék tagadása értelemszerűen úgy történik. és ennek múlt ideje (could). míg a be able to egy bizonyos szituációbeli cselekvést jelölt. Can you lift this box? I can’t do it with my eyes closed.) Tagadó mondatnál és érzékelést kifejező igéknél (see. Jelen idő: She speaks English.nem soroltam fel a segédigék összes jelentését.

Ne kényszeríts arra. He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s.a be allowed to. Might I leave the door open? You might not enter the room.b) Engedély. Múlt idő: Ilyenkor . Can I go out and play? You can’t go to Tótkomlós. Ne tégy ilyet. (Tehát nem nem kell. Például: Don’t do things like that. Táncolhatsz avval az úrral. Jelen idő: May I come? You may not go to the cinema. Nem gyújthatott rá abban a szobában. Soha nem fogják megengedni. A might egyetlen esetben használható múlt idejű segédigeként. Ha a must (”kell”) segédigét not szócska követi (mustn’t). esetenként a be permitted to használatos. Kimehetek játszani? Nem mehetsz Tótkomlósra. Bemehetek? Nem mehetsz moziba. Don’t cry for me Argentina. Nyitva hagyhatom az ajtót? Nem jöhetsz be a szobába. Nem építhettek úszómedencét a kertben. „May I go out tonight?”. You may borrow my car. megengedés „Megengedési szituációban” alapvetően may-might segédige. He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. jelentése tilos. future-ben. Judy asked her parents if she might go out that night. mind a might jelen időre vonatkozik . ez ugyanis needn’t és nem mustn’t. You mustn’t think I’ll ever forget you. Nem csókolhatom meg. A tiltás legegyszerűbb és legismertebb formája az általad is jól ismert don’t + 1. Főleg feliratokon találkozhatsz a NO + ing jellegű tiltással: Például: No smoking! No parking! 3. Megnézheted nálam a TV műsorát. Kölcsönveheted a kocsimat. illetve helyettük a be allowed to használatos. azonban a mai angolban can-could is kifejezhet megengedést. You will never be allowed to cross the border. You can watch TV at my place.) Például: You mustn’t disturb him at work. Természetesen be allowed to áll present perfect-ben. past perfect-ben stb. hogy valaha is elfeledlek. hogy átlépd az országhatárt.mivel mind a may. Azt mondta. You mustn’t walk on the grass. I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox. nem szabad. 2. 45 . Don’t make me kill myself. Fűre lépni tilos. hanem jelen idejű. They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. Ne sírj érettem Argentina. hogy nem vezethet. c) Tiltás 1. mióta összetörte a papa kocsiját. You might dance with that man. Nem szabad azt gondolnod. is. mióta bárányhimlős. vagy: Vigyázz! A might segédige a közhiedelemmel ellentétben nem múlt. Nem szabad zavarnod a munkájában. hogy megöljem magam. mégpedig Reported Speech-ben a may helyett. Judy asked her parents. alak szerkezettel történik.

hogy a shouldn’t. ha a must-hoz not szócskát ragasztasz (mustn’t) tiltó szót kapsz (tilos. Például: She wasn’t to go with them. A must tartalma ugyebár kell. Például: The doctor says I am not to eat much bread. Nem kell egész éjjel dolgoznia. Például: You shouldn’t have laughed at him. Nem engedem. szükségesség 1. Például: He wasn’t allowed to meet his family last year. when you have no intention of doing so. melynek egyik jelentése kell. illetve oughtn’t to után have + 3. Esetenként a can’t is jelenthet erős tiltást. Ez is használható egy bizonyos jövőbeli kötelesség kifejezésére. You oughtn’t to have crossed the road when the lights were red. 1/b Ahogy korábban már tisztáztuk. You weren’t to leave the room without permission. feliratokon láthatsz may not típusú tiltó mondatokat. Jelentése: „nem volna szabad. Nem találkozhatott a családjával a múlt évben. She doesn’t need to work all night. formai tagadása. Újra meg kell próbálnod. Nem kell (nem szükséges). Például: She needn’t take part in the conference. Például: People may not pick flowers in this park. Jelentése: „kell”. „szükséges”. Virágok szedése tilos! Dogs may not be taken into these carriages. Az első segédige ismét a must. alak következik. 5/b A may már korábban megismert helyettesítője. A kocsiba kutyát behozni tilos. I haven’t been allowed to meet my love for three months. Ez tehát a must ún. Ugyancsak „kell” a magyar jelentése a have/has got to segédigének. 7/b És végül ez a harmadik szerkezet. 6. szintén tiltó szerkezetet kapsz („nem szabad”). You can’t go to Barcelona. Fordítása: „nem volt szabad”. Nyolcra ott kell lennie. Kilencre vissza kell érned az irodába. nem szabad). Most kell megtennünk. a „be allowed to” használatos múlt idejű esetekben. You aren’t to enter the room without knocking. Nem kell részt vennie a konferencián. Például: Stop! You can’t do that! You can’t play football in my garden. vagy jövőbeli kötelességre gondolsz. Nem kéne hazudnod. We must do it now. Méghozzá úgy. 5. Elsősorban hivatalos jellegű közleményekben. Általában akkor használd. Például: He has got to be there at eight. ha egyszer nem áll szándékodban így tenni. You must try it again. Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel. hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira. Ha ezt a szerkezetet tagadod (am/is/are not to). Az orvos azt mondja. hogy Barcelonába menj! 7. Az eddig felsoroltaknál némiképp enyhébb tiltás a shouldn’t/oughtn’t to. 4/b Ez a szerkezet „múlt idejű tiltásra” is használható (ha egyáltalán van ilyen). Például: You shouldn’t tell lies. You oughtn’t to promise you’ll date me. 2. ha egy bizonyos esetre vonatkozó „kell”-t akarsz kifejezni. Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül. mely múlt időben tilt. „nem kellett volna”. d) Kötelesség. nem szükséges”) a needn’t (vagy don’t need to). Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet! Nem focizhattok a kertemben. Nem lett volna szabad átmenned a piroson. Nemsokára találkozhatsz a to be to szerkezettel (am/is//are/to). Fordítása: „nem lett volna szabad”. 46 . You needn’t put on your smartest dress for the party. Nem volt szabad velük mennie. hogy randevúzol velem. Nem kellett volna kinevetned. hogy nem szabad sok kenyeret ennem. Tartalmi tagadása („nem kell”.4. Nem volna szabad ígérgetned. Például: You must be back in the office by nine. Nem szabad kopogtatás nélkül belépni. nem kellene”.

már két lehetőség kínálkozik: a) didn’t have to b) didn’t need to. Felépítése a feltételes szerkezet alapján történik. because I didn’t have any. Egy szó mint száz. (A got használata múlt időben nem túl gyakori. jelentése szintén „kellett volna”. Tehát: ought to/should + ige 1. She didn’t need to send for a painter. I would have had to stay there. Például: I ought to help her. Új öltönyt kellett vennem. Például: If I had gone to his place. ott is kellett volna maradnom. Udvariasabbnak kellett volna lennem. ha valami állandó kötelességet akarsz kifejezni: Például: She has to take her daughter to school every morning. 4/b A would have to is használható múlt időben. Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet. vagy had got to. mert nálam már nem volt. Itt kell maradnod éjszakára You have (got) to stay here for the night. Viszont amennyiben a múlt időt tagadni akarod. ha a have to segédigét feltételes módba teszed (would have to). Például: You must stay here for the night. mégis az a tendencia. „nem volt szükséges”. Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni). You should keep your promise. vagy have (got) to. Taxival kellett volna menned. You ought to / should be more careful of what you say. Ugyancsak kellene jelentést kapsz akkor. Például: They didn’t have to answer that stupid question.) Kérdésnél és tagadásnál célszerű a DID segédigét igénybe venni. talán csak egy dologra figyelj: A must inkább belső. too. 4. Megértőbbnek kellett volna lennie velem szemben. 7/b). Kilenckor otthon kell lennem.De akkor is ezt használd. így megkapod a kellett volna angol megfelelőjét. He would have to take his car for an official test. Ha felmentem volna hozzá. Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod. a have (got) to inkább külső kényszert jelent. Mindkét alak nagyjából azonos jelentésű.alak = kellene. Itt kell megemlékeznünk a must. a magyar kell angol megfelelője must. akkor a should/ought to segédigékhez tégy have + 3. I have (got) to be at home at nine. mivel a must egyalakú segédige. Nem kellett (nem volt szükséges) festőt hívnia. (mert nem engedlek el). They had to give it back. ought to segédigéket (lásd c-7. 47 . vagyis would have had to. hogy would have had to-s kellett volnát inkább feltételes mondatokban használnak. vagyis „nem kellett”. 3/b Ha a kellene múlt idejét akarod megkapni. alak szerkezetet. Bár a fenti példamondatok úgy tűnnek nem támasztják alá. Vigyáznod kéne. mert a férje kifestette az egész lakást. El kéne vinnie a kocsiját műszaki vizsgára. I ought to have read these books. általában használhatod bármelyiket. Például: I would have had to be politer. Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába. Például: You should have taken a taxi. míg should have jellemző a mezitlábas mondatokra. Most az állító formájával ismerkedhetsz meg. 3. kvázi nincs múlt ideje. Vissza kellett adniuk. She had to buy some cigarettes. hogy mit beszélsz. You should have stayed there for at least half an hour. de ez sem mindig jön be. Például: I had to buy a new suit. Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre. Tagadó formában már említettük a should. She would have had to be more understandable to me. because her husband could paint the flat. Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom. Segítenem kéne neki. Például: They would have to be at school now. Úgyhogy a magyar kellett angolra a have (got) to múlt idejével fordítható. Már iskolában kellene lenniük. mely: had to. Cigarettát kellett vennie. illetve a have (got) to múlt idejéről. Ez viszonylag egyszerű kérdés.

b) nem lett volna szabad . He must be studying in his room now. hogy múlt héten jön. Holnap kellett volna indulnia Amerikába. Ennek alapján a következő angol szerkezetet építheted fel: a) nem lett volna szükséges . de összevesztek. ha olyan kellett volná-ról van szó. Ez utóbbi két mondatban a „nem kellett volna” tulajdonképpen „nem lett volna szabad” jelentést hordoz. hogy nem igaz a hír. ha be akarsz jönni hozzám. Bizonyára beteg. Nem kellett volna idejönnöd. Biztos megfáztál a folyón.Nem túl gyakori. alak/ oughtn’t to have + 3. She must have got divorced. This must be love. Például: You are always to knock before you enter my room.shouldn’t have + 3. bizonyára A valószínűséget határozószókon kívül (probably. A must ilyen értelmű tagadásakor can’t-ot használj. but they fell out. You needn’t have come here. bár jelentése lehet „úgy volt hogy”. A már korábban megismert must segédige segítségével: Például: He must be ill. erre több lehetőség is kínálkozik. Bizonyára a szobájában tanul. nemcsak „kellett”: Például: She was to arrive last week. így lőttek a lagzinak. Jövő szombaton kellett volna összeházasodniuk. 5. it wasn’t his fault. Erre két lehetőség kínálkozik. mely a jövőben kellett volna. likely) segédigés szerkezettel is kifejezheted. Végül is nem kellett volna annyira sietned. He was to have left for America tomorrow. Úgy volt. Biztos. Biztos Spanyolországba mentek. The news can’t be true. Például: He can’t be that bad. hogy nem olyan rossz ember. fejezetben.needn’t have + 3. 48 . Például: They were to have wedded next Saturday. A to be to szerkezet (am/is/are to) is hordoz kell jelentést. Biztos. Akkor használd. Múlt idejű állításnál a must have + 3. alak is (they were to have married). alak használatos: Például: You must have caught cold on the river. b) nem lett volna szabad. You shouldn’t have blamed him. alak Például: You oughtn’t to have stopped your work half way. They must have left for Spain. de szintén kellett volná-t fejez ki was/were to have + 3. Nem kellett volna hibáztatnod. Bizonyára elvált. Ki kellett rabolniuk a bankot. Nem kellett volna félbehagynod a munkát. ha egyszer nem az ő bűne volt. Ez utóbbi két példában „nem lett volna szükséges” jelentést láttál. 4/c Ha tagadó múlt időket akarsz képezni. de elvették az útlevelét. alak Például: You needn’t have been in such a hurry after all. but his passport was withdrawn. 1.) 5/b Az am/is/are to szerkezet múlt ideje értelemszerűen was/were to. They were to rob the bank. (A to be to egyéb jelentéseit lásd a „79 apróság” c. Mindig kopogj. vagyis: a) nem lett volna szükséges. e) Valószínüleg. Ez bizonyára szerelem. A „nem kellett volna” magyar kifejezés már eleve két értelmet hordoz.

(ez bizonytalanabb) He must be eating. Lehet. (épp most) Biztosan ő az. He didn’t need to marry her. I bet I don’t need to marry her. hogy. Vidd magaddal az esőkabátod. Biztos. We might win a lot at the races. hogy elment. It must be him. Biztos. hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen. She might have been hurt. hogy jelentették a tervüket. That will be the postman.) He had to marry her. Lehet. Nem kellett elvennie őt. hogy épp a sarkon áll. hogy épp a férjével beszélget. Bizonyára hallottad a hírt. He might have eaten it. III. Ez biztosan a postás lesz. it may rain.) He needn’t have got married. Biztosan ő volt az. Meg kellett volna házasodnod. He didn’t have to marry her. megjött stb. (Nem lett volna szükséges értelemben.. (épp most) Bizonyára eszik. Lehet. You can’t have seen her at Pipacs night club. alakot használj: Például: You will have heard the news. Valószínűséget fejezhet ki a will segédige is: Például: This will be the place where the old school stood. Nem kellett volna megházasodnia. f) Lehet. hogy. Lehet. El kellett vennie őt. A might hasonlóképpen lehet. hogy nem ő az. A segédigés szerkezetek alapvető használata példamondatokon keresztül: Lehet. hogy nem ette meg. Biztos. hogy megette. lehet. (ez bizonytalanabb) He must have eaten it.. It must have been him. 2. It can’t be him. hogy megsérült. He may have eaten it. (Nem lett volna szabad értelemben. She may have arrived sooner. She couldn’t have caused that accident. You mustn’t marry a girl like that.. hogy eszik. hogy esni fog. mint a may. alakot használj. hogy nem mondott ilyet. csak kicsit bizonytalanabb. Például: She can’t have said that. He shouldn’t have got married. Bizonyára ez az a hely. hogy nem ő okozta a balesetet. She may be talking now to her husband. alakkal fordítsd angolra. Lehet. El kell venned őt. Lehet. Az ki van csukva. He might be eating. Múlt idő: He may have been ill. Lehet. hogy korábban jött. I expect.Múlt idejű tagadásnál a must have negatívjaként can’t have + 3. hisz az egy rendes nő. még megjöhetnek. Jelen idő: Take your raincoat. Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. Például: 49 . Vagy Meg is sérülhetett volna. hogy az esti vonattal jönnek. Határozószóként többek között a „possible” fejezi ki. Lehet.. hogy őt láttad a Pipacsban. hogy nem kell elvennem. They might have reported their plan. hogy beteg volt. Meg kéne házasodni. He can’t have eaten it. she is a decent lady. ahol a régi iskola állt. He couldn’t have eaten it. típusú mondatokat may/might have + 3. Biztos. illetve a might használatos.-nak fordítandó magyarra. they may come yet. Lehet. They might come by the night train. She might be standing at the corner now. Ne menj el. He may be eating. Múlt időben will have + 3. I should get married. vagy couldn’t have + 3. Don’t go away. You must marry her. a segédigés szerkezetek közül a may. Biztos megette. Na fogadjunk. You should have got married. Lehet. alakot.

He might have written. hogy nem ír./ Lehet. He couldn’t have written it. Írhatott. Bizonyára írt. He cannot have written it. Nem kell írnia. He would write. Valószínűleg szereti a knédlit. He ought to write. Lehetséges. Lehet. It is possible he likes dumplings. Írt volna. It is possible he liked dumplings. He must be writing. Írna. He must write. He would have written. Nem lett volna szabad írnia. hogy megírta./ Lehet. He didn’t use to write. Nem szabad írnia. hogy megírja. Írni merészel. He doesn’t have to write. Nem írhat. hogy szerette a knédlit. He hasn’t got to write. Nem kell írnia. Lehet. He ought to have written. Írhatott is volna. He would have to write. Például: He is likely to like dumplings. Írnia kellett volna. He was allowed to write. Bizonyára épp ír. hogy szereti a knédlit. Lehetséges. Nem volna szabad írnia. hogy nem írt. He must have written. He probably liked dumplings. He had to write. He will have written. He dared (to) write. He is likely to have liked dumplings. Biztosan szereti a knédlit. He is sure to like dumplings. vagy kifejezés van. Írnia kellett volna. Írnia kell. Tudott írni. He shouldn’t have written. He didn’t dare (to) write. Írnia kellett volna. Lehet. Nem mert írni. He dares (to) write. He didn’t need to write. Nem lett volna szabad írnia. Tudott volna írni. Például: likely valószínűleg sure probably possible biztosan valószínűleg lehetséges A velük való mondatszerkesztéssel az alábbi példákon keresztül ismerkedhetsz meg. He may not write. He should have written. He could have written. He may write. hogy ír. Lehetetlen. Írhat. He may write. (nem szükséges) Nem kell írnia. He needn’t have written./ Valószínüleg ír. VÉGÜL PEDIG EGY-EGY MONDAT MINDEN SEGÉDIGÉRE: He can write. He will write. He cannot write it. Írhatna. He may have written. Nem tudja megírni. hogy írt./ Lehetetlen. Bizonyára írt. mely ugyanazt a jelentést hordozza.Természetesen a segédigés szerkezetek mellett jónéhány olyan szó. Valószínűleg szereti a knédlit. He would have had to write. Írnia kellett. Valaha írt. He has to write. He ought not to have written. He needn’t write./ Tudna írni. Írni merészelt. He probably likes dumplings. He ought not to write. Írnia kellene. Nem lett volna szükséges írnia. Lehetetlen. He used to write. He musn’t write. hogy megírta. hogy ír. Kellene (illene) írnia. Biztosan szerette a knédlit./ Lehet. He could write. Nem kellett írnia. Valaha nem írt. He is sure to have liked dumplings. Írni fog. Írnia kell. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia. 50 . He might write. He may not have written. Tud írni. mint a segédigés szerkezet. hogy írt. He didn’t have to write. Valószínűleg szerette a knédlit. Valószínűleg szerette a knédlit.

hogy telefonált. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They can’t have known about it. Valószínű egy kicsit később jön. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joe may / might have missed the train. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You must feel tired after your long walk. hogy főz. Hatkor el kell mennem. Biztos te vagy az új tanár. 51 . hogy Mariska megjött már. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mary will have arrived already. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They should have discussed the matter. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You needn’t have brought me a present. Az is lehet. Valószínű. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She might be sleeping. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s likely to have phoned.Még néhány példa segédigékre: I must leave at six today. Meg kellett volna beszélniük az ügyet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I didn’t need to get up early this morning. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You shouldn’t have spat it out of the window. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s unlikely to have phoned. hogy elfeledkeztél a születésnapomról! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------She may be cooking. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. Senkinek nem szabad beszélni róla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You couldn’t have forgotten about my birthday! Az nem lehet. Lehet. Nem valószínű. Biztos mind hazament. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You must be the new teacher. Lehet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You should give up smoking. hogy alszik. Nem kellett volna ajándékot hoznod. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You musn’t talk to anyone about it. Biztos nem tudtak róla. Ma reggel nem kellett korán kelnem. hogy Józsi lekéste a vonatot. Abba kéne hagynod a dohányzást. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He’s likely to arrive a bit later. hogy telefonált. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------They all must have gone home. Biztos.

52 .

IX. THE VERBAL PHRASE (Infinitive, Gerund, Participle)
Ezeket a szerkezeteket az ember általában előbb használja, s csak utána kezd gondolkodni azon, hogy miért így mondta. Az a mondat, hogy: “I wanted to go there” a nyelvtanulás közben automatikusan rögződik a sok használat során, s nyilván csak unalmas perceidben gondolsz arra (ha egyáltalán gondolsz rá), hogy itt az Infinitive (to go) a mondat tárgyaként szerepel, következésképpen itt az “Infinitive as direct object” (“A főnévi igenév mint tárgy” fejezet egyik példáját mondtad el. Először azt nézzük meg, hogy mi is az az Infinitive, Gerund, illetve Participle. Magyarral összehasonlítva a következő eredményt kapod: a) Infinitive - angol: to write - magyar: írni b) Gerund - angol: writing - magyar: írás c) Participle - angol: writing - magyar: író, vagy írva vagy - angol: written; magyar: megírt, vagy írva. Bizonyára felmerül benned a kérdés, hogy mire jók ezek a szerkezetek. Nos, a válasz igen egyszerű: az Infinitive, Gerund, illetve Participle akkor használatos, ha egyrészt a magyar mondat is így kívánja: Pl.:
I want to go home. Running is useful. I can see a smiling girl. The written letter is in my bag. Haza akarok menni. A futás hasznos dolog. Mosolygó kislányt látok. Táskámban van a megírt levél.

Másrészt ezekkel az alakokkal - és ez a lényegesebb - összetett mondatokat egyszerűsíthetsz oly módon, hogy igeidőket váltasz ki. Pl.:
I advise you to start earlier. Azt tanácsolom, hogy indulj korábban.

A magyar mondatban két ragozott ige volt (tanácsolom, indulj, míg az angol mondatban az első ragozott ige még megvan (I advise), a másodikat azonban nem kell ragozni, vagy igeidőbe tenni, mert az Infinitive (to start) ezt a problémát áthidalja, miáltal a mondat egyszerűsödik. Ez persze a magyarban is sokszor így van: Pl.:
I went to the swimming pool to swim a bit. Elmentem az uszodába egy jót úszni.

Ilyen mondatoknál nem okoz problémát, a magyart angolba átültetni. A magyar ember számára akkor okoz gondot a használat, ha anyanyelvében nem úgy képzi a mondatot, mint a tanult nyelvben, vagyis a két mondat nem tükörfordítása egymásnak.
Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy.

(Még mielőtt felkérte volna a lányt, Jóska úgy döntött, hogy közelebbről is megnézi, hogy megbizonyosodjon, nem fiú-e az illető.) Ebben az angol mondatban találkozhattál egy Gerund-dal (asking), egy Infinitive-vel (to take), valamint még egy Infinitive-vel (to make). Tehát míg a magyarban négy ragozott ige volt (felkérte volna, döntött, megnézi, megbizonyosodjon), addig az angolban csak egy (decided) (a was-tól most eltekinthetünk, miután nem ennek a kérdésnek a része). Az angol mondatban tehát három igeidőt, illetve ragozást váltott ki megfelelő Verbal phrase. Fenti mondat persze úgy is mondható, hogy: A lány felkérése előtt Jóska elhatározta, közelebbről megnézi őt megbizonyosodni, hogy nem fiú-e, ami nagyjából megfelel az angol mondat felépítésének, de ilyen jellegű mondatokat mi nem szoktunk…

53

A Verbal Phrase leggyakoribb alkalmazásai magyar kapaszkodómondatokon keresztül: 1. HAZUDNI, LOPNI CSÚNYA DOLOG TO LIE AND TO STEAL ARE NASTY THINGS

Ebben az esetben az infinitive mondatkezdő alanyi helyzetben van, fordítása magyarra főnévi igenévvel történik (-ni). Pl.:
To err is human. To be or not to be was a question of Hamlet’s. To kill is a sin. Tévedni emberi dolog. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés. Ölni bűn.

2.

A HAZUDOZÁS ÉS A LOPÁS CSÚNYA DOLOG LYING AND STEALING ARE NASTY THINGS

Ilyenkor a gerund van mondatkezdő alanyi helyzetben, magyarra fordítás -ás, -és, vagy -ni. Pl.:
Running is useful. Swimming is easy. Seeing is believing. Singing in the rain is very interesting. Travelling by air is faster than riding a horse. Crying is a female trick. Studying is an important part of your life. A futás hasznos. (Futni hasznos dolog.) Úszni könnyű. Hiszem, ha látom. Érdekes dolog esőben énekelni. Repülővel gyorsabb menni mint lóháton. A sírás női praktika. A tanulás az élet fontos része.

3/a

KÖNNYŰ KATIT TÁNCBA VINNI IT IS EASY TO TAKE KATE TO DANCE

A mondat úgy kezdődik hogy It’s, követi őt egy melléknév (easy), majd infinitive (to take). Pl.:
It’s exciting to drive a car downtown. It was interesting to hear what he said. It will be lovely to meet you there. It’s hard to say goodbye to happiness. It would be very impolite not to invite him. It is important to believe in what you do. It is easy to translate sentences of the kind. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni. Érdekes volt végighallgatni, hogy mit mond. Jó lesz találkozni veled. Nehéz a boldogságtól búcsút venni. Udvariatlanság lenne nem meghívni. Fontos, hogy higgy abban amit csinálsz. Könnyű ilyen fajta mondatokat lefordítani.

3/b

ÖRÜLÖK, HOGY KATIT TÁNCBA VIHETEM I’M GLAD TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan itt is melléknév (glad) után áll az infinitive (to take), csak itt nem It vezeti be a mondatot, hanem valami más. Pl.: Jesus, I’m overjoyed to meet you face to face. (Superstar) Jézus, örülök, hogy személyesen találkozhatunk.
They are ready to help us. We were glad to hear the news. I’m sorry to disturb you. We were surprised to hear the news. I’m happy to give you a treat. You are fortunate to have a coat like that. She will be pleased to meet you. Hajlandók segíteni. Örömmel hallottuk a híreket. Bocs, hogy zavarlak. Meglepetéssel hallottuk a híreket. Boldog vagyok, hogy vendégül láthatlak. Szerencsés vagy, hogy ilyen kabátod van. Örömmel fog találkozni veled.

54

3/c

KÖNNYŰ JÓSKÁNAK KATIT TÁNCBA VINNI IT’S EASY FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE ÖRÜLÖK, HOGY JÓSKA TÁNCBA VISZI KATIT I’M GLAD FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz, illetve a 3/b-hez hasonlóan itt is melléknevet (easy, glad) követ főnévi igenév (to take), csak itt az alanyok különböznek (It - Joe; illetve I - Joe). A megoldás ilyenkor az, hogy Joe elé teszel egy for prepozíciót. Pl.:
It’s difficult for me to do that. I’m anxious for my friends to meet them. We were impatient for the bus to start. It’s inconvenient for him to visit us. It’s dangerous for an old man to run fast. We were sorry for them to leave so soon. I’m happy for you to be here. Nekem ez túl nehéz. Alig várom, hogy a barátaim találkozhassanak velük. Türelmetlenül vártuk, hogy a busz végre elinduljon. Derogál neki, hogy eljöjjön hozzánk. Veszélyes az, ha egy öreg ember gyorsan fut. Sajnáltuk, hogy olyan korán elmennek. Örülök, hogy itt vagy.

4/a

LEGFŐBB IDEJE KATIT TÁNCBA VINNI IT IS HIGH TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan a mondat itt is It-tel kezdődik, de nem melléknév, hanem főnév követi (time), majd következik az infinitive (to take). Pl.:
It’s a sin to behave like that. Bűn így viselkedni. It was a pity to leave it there. Kár volt otthagyni. It’s a shame not to enjoy a book like that. Szégyen, hogy nem élvezel egy ilyen könyvet. It’s a pleasant surprise to see you here. Milyen kellemes meglepetés, hogy itt vagy. It’s time to say our farewells. Ideje, hogy búcsúzzunk. It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. Tiszta időpocsékolás akkor beszélni vele, mikor ilyen hangulatban van. It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work. Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után. It was a shock to see the size of the bill. Döbbenetes volt meglátni a számlát.

4/b

NINCS IDŐM KATIT TÁNCBA VINNI I HAVE NO TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 4/a-hoz hasonlóan itt is infinitive (to take) áll a főnév (time) után, csak a mondatot nem It vezeti be, hanem valami más. Pl.: I’m not in the mood to talk to you now.
He made no attempt to escape. Chicago is a nice place to live. He is not a man to do such a thing. There is nothing to see here. There is nothing to worry about. What a question to ask! I have no money to waste. We are the ones to make a brighter day. I have a lot of work to do. I had no occasion to go to Paris. Nem vagyok olyan hangulatban, hogy beszélgessek veled. Nem tett kísérletet a szökésre. Chicagóban jó lakni. Ő nem olyan, aki ilyet tenne. Nincs itt kérem semmi látnivaló. Nincs miért aggódni. Micsoda kérdés! Nincs szórnivaló pénzem. Mi vagyunk azok, akik boldogságot hoznak. Sok a dolgom. Nem volt semmi ok arra, hogy Párizsba menjek.

55

SZERETEM KATIT TÁNCBA VINNI I LIKE TAKING KATE TO DANCE vagy I LIKE TO TAKE KATE TO DANCE Ennél a típusnál van egy ige (like). I’m fed up with waiting for him. úgyse figyel sose. Elegem van. Pl. HOGY JÓSKA TÁNCBA VIGYE KATIT THERE IS NO TIME FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE A 4/a-hoz. hogy játszotta a nagyfőnököt. Nincs érteleme sírni miatta. Nem érdemes várni rá. Nagyon jól táncol.like to take Azon igék. I have no money for your to spend. hanem gerund (taking) követi a melléknevet. hogy annyit járkálsz a nyakamra. He is fond of sleeping. She made me responsible for losing the money. Nem kell erről vitázni. Nagyon rosszul énekel. Nincs számodra pénzem.: I have no place for you to stay.: It’s no good crying about it. hogy itt nem infinitive (to take). hogy a kettő közül melyiket használod. Pl. Nincs számodra helyem. melyet követhet gerund (taking) vagy infinitive (to take). illetve a 3/b megfelelője azzal a nem elhanyagolható különbséggel. melyek után bátran használhatsz infinitive-et is. meg gerund-ot is. 6. bár a like taking inkább általánosságot fejez ki. He was busy bossing around him. a másik nem. hogy elveszett a pénz. Van hely. illetve a 4/b-hez hasonlóan itt it főnevet (time) követ a főnévi igenév (to take).4/c MOST NINCS IDŐ ARRA. Ez a szerkezet a 3/a. I’m sick of you coming round here. HOGY KATIT TÁNCBA VIGYEM I’M TIRED OF TAKING KATE TO DANCE Fentiekben az a közös. 5. Nem volt lehetőségünk. tired) egy gerund (taking) követ. She is very good at dancing. Az egyik típus It-tel kezdődik. NINCS ÉRTELME KATIT TÁNCBA VINNI IT IS NO GOOD TAKING KATE TO DANCE ELEGEM VAN MÁR ABBÓL. hogy rá várjak. That record is worth listening to. Tulajdonképpen mindegy. hogy túléli. Érdemes meghallgatni azt a lemezt.jobban szeret start – kezd love – imád continue – folytat hate – gyűlöl 56 . míg a like to take egy bizonyos szituációra vonatkozik. a következők. Ilyen kor Joe elé mindig tegyél be egy for prepozíciót. csak itt különböznek az alanyok (there . Nincs sok értelme beszélni hozzá. There is no need for us to argue about this. ahova leülhetek? Nincs esélye. Imád aludni. Is there any room for me to sit down in here? There is no chance for him to survive it.Joe). Tehát: általában szeretem táncba vinni . Tele van a hócipőm azzal. begin – kezd like – szeret prefer . It isn’t worth waiting for him. She is very bad at singing. It’s no good talking to him because he never listens. hogy egy melléknevet (good. hogy megnézzük a várost. Engem tett felelőssé. ha sötét van a teremben . There was no possibility for us to see the town.like taking akkor szeretem táncba vinni. Azzal volt elfoglalva.

mikor elmentem hazulról. He continued to stare at them. Öt éve kezdett zongorázni tanulni. Abbahagyták a beszélgetést. hogy bezártam az ajtót. hogy csinált valamit regret + to = sajnálja. She prefers to do it herself. Imádok imádni. c) regret + ing = sajnálja.: She began learning the piano five years ago. hogy milyen dolog csókolózni. mint írni. hogy beszélgessenek. Megpróbálta megcsókolni a lányt. most egész mást jelent a mondat akkor ha gerund-ot használsz. 7. de míg a 6-os esetben a kettő között jelentésbeli különbség nemigen volt. mint ha infinitive-et. I remembered to lock the door as I left the house. b) forget + ing = elfelejti. amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben.: He tried kissing. hogy csinálnia kell valamit Pl. mikor elmentem hazulról. hogy csinált valamit remember + to = nem felejt el csinálni valamit Pl. hogy csináljon valamit Pl. I regret to inform you that you owe me a grand.Pl. hogy ráültem a kutyádra.: They stopped talking. Jobb szereti egyedül csinálni. (ugyanaz. Will you continue gardening? She hates to be late for work. de jó mondani) Továbbra is bámulta őket. HOGY TÁNCBA VIGYEM KATIT I’LL REMEMBER TO TAKE KATE TO DANCE A 6-os ponthoz hasonlóan itt is van egy ige (remember). EMLÉKSZEM. I love to love. I prefer reading to writing. Sajnálattal kell közölnöm. Ne felejtsd el elhozni a bőröndöket. Nem felejtettem el bezárni az ajtót. Emlékszem. Sajnálom.: I remember locking the door as I left the house. hogy tartozol egy ezressel. 57 . melyet követhet gerund (taking). d) stop + ing = abbahagy valamit stop + to = megáll.) Jobb szeretek olvasni. e) try + ing = kipróbál valamit try + to = megpróbál valamit Pl.: I’ll never forget finding that old coin in my garden. Kipróbálta. Tovább folytatod a kertészkedést? Utál elkésni a munkából. (Ez sem nem -ing se nem to. mint fenn. I love you. He tried to kiss the girl. És amikor esni kezd… Imádok a kertben üldögélni. A következő igék tartoznak ebbe a csoportba: a) remember + ing = emlékszik. Soha nem fogom elfelejteni azt. Don’t forget to bring the cases. HOGY TÁNCBA VITTEM KATIT I REMEMBER TAKING KATE TO DANCE DE !!! NEM FELEJTEM MAJD EL. They stopped to talk. And when the rain begins to fall… I love sitting in the garden.: I regret sitting on your dog. Megálltak. She hates being late for work. hogy csinált valamit forget + to = elfelejt majd csinálni valamit Pl. vagy infinitive (to take).

megment. hogy új dalt tanulnak.nem tehet róla keep . Nem sikerült levizsgáznia. mint aki nem hallja. I don’t want to stay with you.nem engedheti meg magának beg . A szülei nem fogják elengedni. spórol tolerate . tervez promise – megígér remind – emlékeztet tell – mond want – akar can’t afford . persuade) infinitive (to take) követi.megtagad tempt – kísért wish – óhajt Pl. Nem akarok veled maradni. hogy vigyen el egy magán orrászhoz.akar.tekint vminek excuse . SIKERÜLT KATIT TÁNCBA VINNEM I MANAGED TO TAKE KATE TO DANCE RÁVETTEM JÓSKÁT. ne csináljam. I’ve begged her to take me to a private nose specialist. (Adrian Mole) Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét. de Jóska vitte. Ebbe a csoportba tehát azok az igék kerültek. Úgy tett.nagyra becsül delay – akadályoz don’t mind . 9.8.szívesen (nem bán) postpone – elhalaszt recall – visszaidéz suggest – javasol resent . She refused to show him her nipple. My wife told me not to do it. They decided to learn a new song. Nem engedhetem meg magamnak. hogy velem maradj. Remind me to write to him.ki nem állhat resist – ellenkezik appreciate . A következőkről van szó: agree – beleegyezik ask – kér claim – követel allow – megenged desire – kíván expect – vár help – segít long – vágyódik order – megparancsol pretend – tettet persuade – rávesz request – kér urge – sürget arrange – elintéz attempt – megkísérel decide – elhatároz advise – tanácsol endure – elvisel fail . She asked him to wake her at six. She pretended not to hear it. a következők: admit – bevall consider .kér. A különbség pedig az. Az első esetben tehát közvetlenül az ige után állt a to take. (Adrian Mole) Könyörögtem. A feleségem azt mondta.: I can’t afford to ford the river in a Ford. hogy írjak neki. Majd szólj. SZÍVESEN TÁNCBA VISZEM KATIT I DON’T MIND TAKING KATE TO DANCE Az igét (don’t mind) gerund (taking) követi. Úgy döntöttek. míg a másodikban Jóska befurakodott az ige és a to take közé. hogy míg az első mondatban én vittem addig a másodikban én vettem rá. His parents won’t allow him to come.nem sikerül forbid – megtilt manage – sikerül plan .neheztel avoid – elkerül enjoy – élvez can’t help . melyek után csakis infinitive állhat.elnézést kér imagine – elképzel prevent – megakadályoz can’t stand .elvisel 58 . HOGY VIGYE TÁNCBA KATIT I PERSUADED JOE TO TAKE KATE TO DANCE Fenti két mondatban az a közös. hogy az igét (manage. hogy hatkor ébressze. Azon igék melyek után csak gerund állhat. He failed to pass the exam. Azt akarom. I want you to stay with me. mivel a cselekvést ő végzi. könyörög demand – követel command – parancsol encourage – biztat hope – remél invite – meghív offer – fölajánl propose – javasol permit – megenged refuse .egyre csak csinál valamit save . Megkérte. hogy a Fordommal gázoljak át a folyón.

10.Pl. melyek úgy kezdődnek. vagy miközben mentem. hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel. mostantól a participle jön. Mióta eljöttünk Párizsból. A rendőrségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt.). Muszáj volt egy-két célzást ejtenem. 11. She started the job soon after leaving the university. Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz. Olyan tagmondatokat tudsz rövidíteni. Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni. Ilyen jellegű mondatoknál azonban. She insists on having a holiday abroad every year. Do you enjoy doing that? Élvezed. munkába állt. már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot.: He kept saying: “You went screwing the milkman”. Police have finally succeeded in solving the mystery. meg kell jegyezzem. AZ ISKOLÁBA MENVÉN KATIT TÁNCBA VITTEM ÉN GOING TO SCHOOL I TOOK KATE TO DANCE Ez az első eset (de nem az utolsó). hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre. Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát.: I usually take a bath before having breakfast. hogy valaha is találkoztam volna vele. hogy ezt csinálod? He tried to avoid answering my questions. hogy minden évben külföldön nyaraljon. hogy ő lopta el a biciklit. Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago) I object to your using that kind of dirty tricks to get at me. hogy after – miután besides – azonkívül on – ahogy without . I couldn’t help dropping a hint or two. Reggeli előtt szoktam fürödni. miután megérkeztem stb. még fagyizót is vezet. mely esetben a mondatnak mind a két felét külön igeidőbe tennéd. we’ve visited Brussels and Amsterdam. amikor a participle-vel találkozol. Ez a bevezető mondat időhatározói mellékmondat (miközben mentem. Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous. Az első tíz pont az infinitive-vel és a gerund-dal foglalkozott. She admitted stealing the bicycle. You should be working instead of lying there in bed. hogy nászajándékuk nagyobb léptékű is lehetett volna. Bevallotta.anélkül hogy Pl. Besides being a pro football player.ahelyett. Első tagmondat: mielőtt elmentem Második tagmondat: Táncba vittem Katit Ezt a mondatot úgy is mondhatnád. Nem emlékszem. he also runs an icecream shop. magyarra fordítása menvén. Tiltakozom. amennyiben a két alany (én mentem . gerund segítségével rövidíthetsz. hogy: before – mielőtt since – amióta instead of . Azonkívül hogy profi focista.én vittem) megegyezik. Ha elfelejtetted volna: present participle: past participle: singing broken éneklő énekelve törött törve A 11-es pontban tehát egy present participle vezeti be a mondatot (going). I don’t recall ever meeting her. Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet. Megpróbálta kikerülni. They delayed publishing the report. hogy Before I left I took/had taken Kate to dance. Since leaving Paris. Ragaszkodik hozzá. MIELŐTT ELMENTEM MÉG TÁNCBA VITTEM KATIT BEFORE LEAVING I TOOK KATE TO DANCE Itt két tagmondatból álló összetett mondatot látsz. 59 .

Being afraid of the rain. she turned to her mother-in-law. Miután bejejezte a mosogatást főzni kezdett. hogy az alanyok megegyezzenek (én szorítottam. hát bezárta a boltot. the butcher closed his shop. miután meglocsolta a virágokat. Mivel szegények volta. HÁT TÁNCBA VITTEM KATIT FEELING A BIT LOW I TOOK KATE TO DANCE Ez a fajta bevezető mondat okhatározói mellékmondat (miért. She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car. az első tagmondat. elhatározta.Itt is arra vigyázz. Miután megette a csontot. Mivel pénzt nem talált a betörő.) Ha az ok időben megelőzi a fő aktust. hogy új életet kezd. Finishing the wash up she started to cook. Ez a típus sokban hasonlít a 10-es pont after-es mondataihoz: After watering the flowers she began to dust = Having watered the flowers she began to dust. having + 3. hogy a két tagmondat alanya megegyezzen. Itt is megegyeznek az alanyok! (Én voltam szomorú. . Having no one else to turn to. The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him. Pl. Esetenként with prepozíció állhat a participle-s mellékmondat előtt. Going to the shop we saw an accident. He was lying on the floor gasping for breath.A baleset látványától megdöbbenten ültünk ott. Having run out of ice. elkezdett port törülni) úgy tudsz kifejezni. 60 . Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta. miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve. Having returned from abroad she decided to start a new life. A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra. 12. úgy döntött. Having run out of meat.) Pl. SZOROSAN MAGAMHOZ SZORÍTVA VITTEM KATIT TÁNCBA HOLDING HER TIGHT I TOOK KATE TO DANCE Itt is present participle (holding). (Mivel elfogyott a hentes húsa. she went out to get some. Módhatározó funkcióban szerepelhet a past participle is: We were sitting there shocked by the sight of the accident. Előidejűséget (pl. A férfi folytatta az ivást. függönyt tett az ablakra. they couldn’t afford to buy a house. és én vittem táncba). de jelentésében pont ugyanaz. hogy világossá tegye nézeteit. A földön feküdt és levegő után kapkodott. He paused for a moment studying the boy. én vittem táncba. Nemcsak hogy hasonlít. The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. hát az anyósához fordult.: Being very poor. Mivel elfogyott a jég. MIVEL SZOMORÚ VOLTAM. Mivel félt az esőtől. hát mindent szétvert. she decided to stay at home. (Napoleon kijött a házból. nem tudtak házat venni maguknak. Miután zavarta a lányt a kukák látványa. Az üzletbe menvén balesetet láttunk. Itt is arra vigyázz. Finding no money in the house the burglar smashed the place. kiment hogy hozzon. mégpedig módhatározói mellékmondat (hogyan. miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá. Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window. hogy otthon marad. be.: Having eaten the bone the dog asked for a cat. Mivel más már nem volt. s közben a kutyái ugattak körülötte. Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától. csak akkor tudsz rövidíteni (én mentem az iskolába. hogy a participle-t perfect alakba rakod (having watered the flowers). alakot használj. a kutya macskát kért. Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába With the elections approaching the government is running out of time to settle its views. mi módon vittem Katit táncba). mi okból vittem Katit táncolni). 13. Miután visszatért külföldről.: The children came into the room laughing loudly. Az idős hölgy a rendőrség felé tartott. és én vittem Katit táncba). ilyenkor az alanyok különböznek: Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him.) Pl.

megalázott. égő. a) Tehát előlről járul a főnévhez (vagyis megelőzi azt). Present Participle (folyamatos melléknévi igenév: alvó.képzett ápoló smoked bacon . A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja. megtalált.nyávogó macska sleeping lion . Ezt magyarul melléknévi igenévnek hívják. és eközben a főnév jelzőjévé válik.A JÓL ISMERT SZTÁR. Ezek tulajdonképpen hiányos mondatok. hogy: Do you know the girl who is dancing with that man? The books which are lying on the table were very expensive.füstölt szalonna sucked dumplings . 61 . tanult. vagy Past Participle hátulról támadja a főnevet. The mieuwing cat is sitting behind locked doors. AKIT MEGCSÍPETT EGY MÉHECSKE. AKI A BAJSZA ALATT MOSOLYOG THE WELL-KNOWN STAR STUNG BY A BEE IS DANCING. oly formán.felkelő nap galloping coroners .megfoltozott farmer humiliated rabbit . melyek az asztalon vannak. illetve past participle-re: Pl. OTT TÁNCOL AZ IZGATÓ LÁNNYAL. togyogó): smiling lady . A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen. The patched jeans are hanging on the drying rope.mosó medve (a maci. b) Most megismerkedsz azzal az esettel. míg a másodikban a WHICH IS/ARE/WAS/WERE hiányzik a főnév és a Present Participle között. elveszett. aki azzal a férfival táncol? A könyvek.törött szív trained nurse .szopott gombóc patched jeans . megérdemelt): broken heart . a) előlről. hogy a Participle-s szerkezet mellékmondattá válik. illetve a kislányt). (A szerző) Fenti mondat azért sikerült ilyen monumentálisra. hulló. A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül. Part Participle (befejezett melléknévi igenév: lehullott.alvó oroszlán rising sun . amikor a Present. 1. mert egy mondat segítségével szerettem volna bemutatni azt.: Do you know the girl dancing with that man? The books lying on the desk were very expensive. A mondat tulajdonképpen úgy is mondható.füstölő Trabant splashing girl . The singing dog is whining in the whitewashed house.vágtázó halottkémek washing bear . A Participle tehát kétféleképpen érintkezhet a főnévvel: b) hátulról.: The splashing girl is licking the smoked bacon. amikor a present participle. síró. Az éneklő kutya a kimeszelt házban vonyít. The boiling meat soup is on the cleaned cooker.elveszett és megtalált nyuszi Egyszerű példák előlről támadó present. Ismered azt a lányt. rívó.fenyegető levél 2.megalázott nyuszi lost and found rabbit . A megpucolt tűzhelyen van a rotyogó húsleves. amelyik épp mos) singing dog . illetve hátulról támadja a főnevet (a sztárt. Nézd az alábbi mondatokat: Pl. melyek közül az elsőben a WHO IS/ARE/WAS/WERE. sokba kerültek.éneklő kutya threatening letter . illatve a past participle előlről.mosolygó hölgy falling star – hullócsillag fuming Trabant . OVER THERE WITH THE EXCITING GIRL SMILING UNDER HER MOUSTACHE Megjegyzés: Kati táncba vitele ezen szerkezetek gyakorlásához nem tűnt megfelelőnek.pancsoló kislány mieuwing cat .

amelyik a ketrecében beszélget. javító iskolából szökött meg. Példák: (Present Participle-vel): Who is the girl standing at the corner? Ki az a lány. illetve WHICH IS/ARE/WAS/WERE maradt ki a mondatból. He is a man trusted by everybody. A lány. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The watch found in the garden belongs to me. Az utcán rohanó fiú.Past Participle-s mondatok is képezhetők ilyen szerkezetben. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sausages made in Hungary are very famous. hanem szenvedő lett volna. Pl. A férfi. A fénykép. aki a sarkon áll? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Whose is the Trabant racing on Soroksári road? Kié az a Trabant. A férfit. A fenti mondatok teljes mondatként így hangzottak volna: This is a house which was built some hundred years ago. Példák: (Past participle-vel) Get me the flask filled with wine. gyönyörű. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bring me the parrot speaking in its cage. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. aki a bíró előtt áll. mely a Soroksári úton száguldozik? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The girl sitting at the table is my sister. (“becsülve van mindenki által”) Itt is WHO IS/ARE/WAS/WERE. ha rálépsz.: This is a house built some hundred years ago. azonban a mellékmondat itt nem cselekvő. A kígyó. A kertben talált óra az enyém. A csótányok megették az összes ennivalót. He is a man who is trusted by everybody. Hozd ide a borral teli flaskát. aki az asztalnál ül. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The days spent in New York were amazing. akit mindenki becsül. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The man standing in front of the judge is charged with capital murder. amennyiben a főnév után szenvedő (passive) szerkezet következne. aki az autómat javítja. Olyan ház ez. mely rólad készült. mely évszázadokkal ezelőtt épült. megmar. a nővérem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The photo taken of you is beautiful. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The cockroaches ate all the food left in the kitchen. Hozd ide a papagájt. 62 . kiváló szakember. A Magyarországon készült kolbász világhírű. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The man repairing my car is very good at his job. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The boy running in the street escaped from a reform school. (“lett építve”) Olyan ember ő. ami a konyhában maradt. rablógyilkossággal vádolják. mely a fűben fekszik.

words Van azonban olyan eset is. Ez két főnévre érvényes: child – children ox . mint: water. illetve fe végű főnevek közül jónéhány esetben az f v-vé válik. We don´t have much work to do. I gave her a good piece of advice. mert például anyagnév. meat. hogy Például: Van két hírem. gyűjtőnév stb. air. Adtam neki egy jó tanácsot. egy jó. weather stb. meg egy rossz.media (hírközlő szervek) terminus . így hát nem kerülhet többes számba.bases (alap) phenomenon . akkor azt a következőképpen tedd: I have two pieces of news. az angolban azonban megszámlálhatatlan. vagy es jelet biggyeszt. Például: car – cars table – tables glass – glasses girl – girls egg – eggs word .beaux (szépség) Vigyázz! Van néhány olyan főnév. hogy a megszámlálható főnevek csoportjába tartozik az. 63 . iron. a good one and a bad one. Például: table. mely szó már megszámlálható. valamit nem veheti föl maga elé az a határozatlan névelőt.leaves (falevél) life . Például: knife – knives wife – wives wolf – wolves half – halves leaf . beer.oxen (ökör) Aztán előfordulhat az. car stb. happiness. mely a magyarban megszámlálható. Ennek épp az ellenkezője az a csoport.termini (végállomás) basis . hogy a főnév után s.79 APRÓSÁG 1. Nyilvánvaló. Vettem két darab bútort. plate. Give me some good advice. Ebből egyenesen következik. lamp.phenomena (jelenség) beauty . b) megszámlálhatatlan. Vagyis a news szó elé a piece (darab) szót rakod be. beauty. Például: advice (tanács) furniture (bútor) nonsense damage (kár) gossip (pletyka) news (hír) equipment (fölszerelés) homework (lecke) permission (engedély) fun (vidámság) information work (munka) Ha mégis úgy akarod közölni. Például: datum . ahol a főneveket nem tudod megszámlálni. hogy a főnév magánhangzó változással mutatja többes száma fordulását. hogy többes száma kizárólag a megszámlálható főnevek tehetők.lives Van néhány olyan jövevényszó az angolban. love. cockroach (csótány). Ide tartoznak olyan főnevek. Adj néhány tanácsot. music. így tehát többes számba is rakható. Például: man – men tooth – teeth louse – lice woman – women goose – geese foot – feet mouse –mice az f. A többes számot az angol általában úgy képezi. így ezek különbözőek lehetnek. Például: He gave me a valuable piece of information. FŐNEVEK ÉS AZOK TÖBBES SZÁMA A főneveket egy bizonyos szempontból két részre lehet osztani: a) megszámlálható. amikor az s jelet fölveszi. amikor a többes számot en jelképezi. mely magával hozta a többes számát is.data (adat) medium . Értékes információt adott. amit meg tudsz számolni. girl. Nincs sok dolgunk. I bought two pieces of furniture.

hogy van tej a kancsóban.Más: Van néhány olyan főnév. Visszatérve a some a) jelentésére. vagy no szerepel. hogy van. I’ve read that story in some book. Van egy kis (valamennyi) kenyerem. Jön a rendőrség.) Egy kis bort. uram? A some b) jelentése ugyebár az volt. Például: The police are coming. I have some bread. Például: Are there any eggs in the basket? Can you see any money on the table? Are there any students in the classroom? Is there any wine in the flask? Van tojás a kosárban? Látsz pénzt az asztalon? Vannak diákok a teremben? Van bor a flaskában? Tagadó mondatok esetében some-ot soha ne használj. Semmit nem kérdezett. Például: May I have some more coffee? Will you have some cake? Have you got some money? Some wine. Nincs cigaretta az asztalon. akkor some helyett any-t használj. SOME. Van néhány jó könyvem. ha megszámlálhatatlan. ha a mondat igéjét már tagadtad: Például: He didn’t ask me any questions. Például: He was talking to some woman. ha a kijelentő mondatot kérdőbe akarod tenni. Nos. I’ve got some money in my pocket. Néhány dalt énekeltek. police. A példákból is láthattad. ANY. amit csak többes számban használnak: pl. hogy a some elsősorban kijelentő mondatokban fordul elő. hogy valami(lyen). Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. ha megszámlálható. illetve nem kerül többes számba. Például: Some songs were sung. Sir? Kaphatok még kávét? Kérsz még sütit? Van egy kis pénzed? (Remélem. Nincs pénzem. hogy a válasz milyen lesz). helyette any. There is some milk in it. I have some good books. ebben az esetben a megszámlálható főnév se kerül többes számba. bár indőnként kérdő mondatban is szerepelhet. Van valamennyi pénzem. Some man telephoned this morning. ha a kérdésre igenlő választ vársz. There aren’t any cigarettes on the table. 2. (slang) I don’t think there is any milk in the jug. valamennyi b) valami(lyen). 64 . melynek egyes száma megegyezik a többes számmal. Van benne egy kis tej. ha pedig a feltételek nem adottak (vagyis nem tudod. I ain’t got any money. Valami férfi keresett ma reggel. Például: fish sheep (birka) deer (szarvas) trout (pisztráng) Aztán van olyan. Az a) esetben a some után következő főnév többes számba kerül. Valamilyen nővel beszélt. akkor egyrészt használhatsz szintén some-ot (ahogy néhány sorral feljebb látod). NO A some két alapvető jelentéssel bír: a) néhány. méghozzá akkor. Nem hiszem. Any-t használj akkor.

no-t nem használhatsz. A some. akkor az a lot of. There isn’t anybody under the bed. Much-ra akkor van szükség.Amennyiben a mondat igéjét nem tagadtad. Például: Ain’t got no underwear. (HAIR) (Ez mind szép. somewhere. any. Vigyázz! Ha egyszer a mondat igéjét tagadtad. I have got lots of leisure time. Megjegyzés: Noha szabálytalan. Nem látok semmit a sarokban. There is no girl like you. Sok hibát csinált. Sok autója van? 65 . illetve no összetétel előtagja is lehet. úgy any helyett no-t használj tagadó mondatban. Valamit látok a sarokban. Nem látok semmit a sarokban. SOK és KEVÉS (many. Has he got much leisure time? His son didn’t give him much trouble. Például: I can see something in the corner. de az előbbi kettő a leggyakoribb. a dupla tagadást kerüld. There is somebody under the bed. (Nem szabályos a dupla tagadás miatt. gondolj csak a something. mint korábban volt. I can’t see anything in the corner. Egy szó sem jön könnyen. Sok szabadidőm van. Nincs időm. Például: He made a lot of mistakes. anywhere. few. No words come easy to me. mégis egyre jobban terjed a dupla tagadás. ami nem megengedett. Many-t használj megszámlálható főnevek előtt. I have no time.) Nincs pénzem. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. nothing szavakra. Did he make many mistakes? He hasn’t got much leisure time. much. Minden évben sokat költenek sörre. Például: He has no friends. a many és a much használata javasolt. Ha a mondat kérdő. nobody. Has she got many cars? Nem vétett sok hibát. Senki nincs az ágy alatt. She’s got a lot of cars. akár megszámlálhatatlan főnév előtt. a lot of. Például: somebody. Például: I haven’t got no money. Sok autója van. anybody. Van valaki az ágy alatt? Senki nincs az ágy alatt. de ha lehet. Lots of és a lot of helyett használhatsz plenty of-ot is meg még másokat is. s a főnevet tedd többes számba. vagy anything tagadó mondatban: anything. Például: He didn’t make many mistakes. és természetesen ez nem is tehető többes számba. Ezekkel kapcsolatban ugyanaz a helyzet. anything. mert akkor dupla tagadás jönne létre. ha a főnév megszámlálhatatlan. 3. I can see nothing in the corner. vagy lots of szavakat használd! E kettő bármelyike szerepelhet akár megszámlálható. vagy tagadó. Nincsenek barátai. vagy nothing Persze ilyen előtaggal egyéb szavak is léteznek. vagyis kijelentő mondatban: something kérdő mondatban: something. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. A fia sok bajt okoz neki.) Nincs alsóneműm. nowhere stb. little) A következőt jól jegyezd meg! Ha kijelentő mondatban akarod azt mondani. Lots of money is spent on beer every year. Is there anybody under the bed? There is nobody under the bed. elsősorban Amerikából kiindulva. mint te. hogy sok. Nincs még egy olyan lány. Valaki van az ágy alatt. His son gives him a lot of trouble.

Túl sok ember áll a tűz előtt. ha valamilyen módosító szó áll a sok előtt. A gyár összes dolgozója egyesüljön. kérdő és tagadó mondat között. There are too many people standing in front of the fire. akkor kevés van valamiből. (a világon) Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden. I’ve got a little time. Az összes lányt szeretem. illetve a little szerepel a mondatban. ha azt akarod kifejezi. Ha a világ összes valamijéről akarsz beszélni. hogy kevés. Kevés levelet írtam. míg az (a) little megszámlálhatatlanokra. how. Do you want to drink all the beer? Az összes pénzem eltűnt. (a) little. Volt egy kis baja. 4. I wrote few letters. Nos azért. Az összes létező gyerek szereti a csokoládét. vagy little. too. He had little trouble. All workers should unite. Például: so.. Például: He’s got so many problems with his car. Ezt akkor tedd ki. Nincs azonban különbség kijelentő. each) A három fent látható szó közül az all két jelentéssel bír: a) az összes. Mindkét típusú főnév (megszámolható. Az összes lányt szeretem. méghozzá kétféle formában: (a) few. 66 .. Annyi mint két forintom van. We saw few people there. akkor van egy kevés valamiből. ha a few. ha egy bizonyos csoport összes tagjáról van szó. A helyzet ugyanaz. (that’s an ad) Kinek dollár. Kevés baja volt. A világ minden dolgozója egyesüljön. Annyi baja van a kocsijával. Az összes ember énekelt az utcán. Megírtam néhány levelet. I’ve got little time. ÖSSZES. MINDEN (All.. ha pedig few. illetve little előtt. hogy miért tettem zárójelbe az a határozatlan névelőt (magyar jelentése: egy) few. We saw a few people there. (egy bizonyos körben) I love all girls. vagyis mindháromban e két szó jelenti azt. A sok ellentéte köztudomásúan a kevés. Nos. hogy az all szó előtt leginkább the határozott névelő szerepelt. Az összes sört meg akarod inni? Láttad. mint a many/much esetében.Kijelentő mondatban is many/much-ot kell használni abban az esetben. hogy valamiből az összes. Did you eat all the bacon? All his dreams were turned into ashes. Kevés embert láttunk ott.. vagyis az egyik (mégpedig az (a) few) vonatkozik vonatkozik megszámlálható főnevekre. He had a little trouble. nem megszámolható) elé teheted az all szót. de mindenkinek Nederlanden. All the people in the street were chanting. Például: I wrote a few letters. mert magyarban is mást jelent. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. every. Láttunk ott néhány embert. rather stb. I’ve got as much as two forints. Nos ez a szó az angol nyelvben is létezik. vagy pedig Kevés pénzem van. Kevés időm van. Nézd az alábbi szembeállításokat: Például: All the workers of the factory should unite. b) egész. All children like chocolate. as. very. All the children in the class like chocolate. Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott. I love all the girls. nem kell the. Bizonyára fúrja az oldalad. kinek gulden. ha azt mondod: Van egy kevés pénzem. Például: All my money was gone. Van egy kis időm.

Összegezve tehát: all . Kizárólag megszámlálható főnevek előtt használd. sem azt. I enjoy each day of my freedom. sem azt. egész éjjel stb. sem az nem jó.az összes + egész every . Mindkét lány csinos. Megjegyzés: Az either. meg azon is. a szabadság minden egyes napját élvezem. de a főnevet ne tedd többes számba! Például: Now that I’m out of prison. Both the girls are pretty. illetve a főnév között. Old Deutoronomy sits in the sun every market day. I work all day.) Ez a regény is tetszett. meg az is? Nem láttam sem ezt a filmet.. Both of the girls are pretty. úgy a főnév egyes számba kerül. akár azt a narancsot elveheted. illetve neither egyéb jelentéseivel később még találkozni fogsz. I was dreaming of you all night. Éjjel-nappal dolgozom.. akkor a megszámlálható főnevet ne rakd többes számba. Például: I was sleeping all day. 5. meg az is Rómába vezet. Mindkét lány csinos. BOTH.. Az every. A neither tulajdonképpen az either negatív vetülete. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. de tehetsz utána the-t is. You can choose either bunch. vagy akár of the-t is. Az either szó jelentése: a) ez. Ez az út. Választhatod ezt a csokrot.. vagy az b) ez és az. (Virágcsokrot természetesen. A téesz minden tagja jelen volt. hogy kint vagyok. vagy azt is. sem az nem jó. A both jelentése: mindkettő. I did not see either of the films. Vagyis pl. Akár ezt. Either road will take you to Rome. I like both these cars. magyarra mindkettőt minden (egyes)-nek fordítsd. Every member of the TSZ was present. Mindkét lány csinos. Most. EITHER.minden egyes. Everybody was Kung-Fu fighting. egész nap. a főnév többes számba kerül. erre meg arra. következésképp ugyanazon regulák érvényesek rá. I work all night. NEITHER Ez viszonylag egyszerű téma. Sem ez a mondat. sem azt. A both állhat magában a főnév előtt. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem. I spoke to each cat separately. hogy csak megszámlálható főnév előtt használhatod. illetve az each jelentése sokban hasonlít egymásra. Nem láttam sem ezt a filmet. Mindenki verekedett. Minden egyes macskával külön beszéltem. Sem ez a mondat. Például: Neither sentence is correct. hogy egész. There are big houses on either side of the road. I saw neither film. Neither of the sentences is correct. Egész éjjel rólad álmodtam. Amennyiben az either és a megszámlálható főnév közvetlenül egymás mellett van. Ezenkívül a the használata is igen ritka az all. úgy a főnév többes számba kerül. Ha az all-t ilyen értelemben akarod használni. Egész nap aludtam. A vén főmacska minden piaci napon a napon üldögél. Mindkét kocsi tetszik. I spent all the afternoon in the company of two camels. Például: Both girls are pretty. Nyilvánvaló. Did you like either of the novels? I did not see either film. 67 ..Az all másik jelentése az volt. Sem ezt a filmet nem láttam. Például: You can take either orange.minden. Tehát összesen két dologra vonatkozik. each .. Ha a kettő közé befurakszik az of the.

úgy az aposztrof(‘) a többes szám utáni s után jön írásban. Of szerkezet segítségével képezz minden olyan birtokviszonyt. illetve valaminek a valamije. 10 minutes’ walk. (Szép . vagyis elől a bitokos utána a birtok. Például: the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Amennyiben többszörös birtokviszony van.Pokol Angyalai Stone’s throw . hogy a sorrend a magyarral megegyezik. hogy lehetőség szerint az ‘s csak egyszer szerepeljen a mondatban. Amennyiben a birtokos többes számban van. b) more….stb. a) ha a birtokos (tehát akié) személy b) ha a birtokos (tehát akié) kis állat c) idő-.: egyszótagú mellékneveknél (a kiejtés számít!) nice – nicer – nicest high . A fiúk pénze. Például: The handle of the door of the room The lover of Joe’s wife a szobaajtó kilincse Joe feleségének szeretője 7. mint bb. például: Mari néni férje sógorának pipájának karimája.bigger – biggest short .okosabb . A kemény legények bátorsága. Father’s hat Cat’s eyes – macskaszemek 1 minute’s walk . The tough guys’ guts. illetve leg…bb.) Az angolban két lehetőség van: a) -er.highest. big . A fokozás a magyarban annyi. beszédben csak a szövegkörnyezetből derül ki (vagy nem derül ki). mint valakinek a valamije.6. Például: The boys’ money. Fenti szerkezetet kétféleképp alkothatsz: a) ‘s segítségével. mely fentebb nem szerepelt (vagyis tárgyakét stb. A következő mellékneveknél használd ezt a formát: a) pl. bizonyára hallottál már róla.A Halál Kapuja Láttad. mérték. d) megszilárdult kifejezésekben.shorter – shortest 68 . most… Az a) esetben tehát a melléknévhez -er. Ilyenkor a szórend a magyarhoz képest fordított. BIRTOKVISZONY (‘s.higher .egy méternyi távolság Death’s Door .).szebb . 10 percnyi séta. okos . amennyit akarsz.kőhajítás Az első szerkezet a következő esetekben használható: Például: Joe’s girlfriend The boss’s secretary The rat’s babies .egy percnyi séta Hell´s Angels . b) of segítségével. sőt valaminek a valakije. of) A birtokviszony annyit tesz.A patkány kicsinyei 1 meter’s distance . A fenti mondat fordítása: The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband. MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A melléknév szófaját nem vizsgáljuk. célszerű vegyes birtokviszonyt használni (s’ + of). esetleg valakinek a valakije.legszebb.legokosabb stb. vigyázz azonban arra. illetve -est képzőt kapcsolsz. Of-ból lehet annyi. kifejezésekben. -est.

b) pl.later .farthest (messzebb) late .: narrow . melyek kivételnek számítanak.: alapfokú összehasonlítás (as…as) I’m as hungry as a wolf. vagy a legolyanabb. pl.politer .latest (később) far . mint vártam.latter . Például: beautiful .best far .best bad . mint egy öszvér. more….least well .further .heaviest c) kétszótagú er-re végződő mellékneveknél pl. véghangsúlyos mellékneveknél.more beautiful . Nem olyan okos. melyek fenti csoportok egyikébe sem tartoznak. 69 .heavier . Itt arról van szó. mint gondolod.luckier – luckiest merry .most talented E két kategórián kívül aztán vannak a rendhagyó melléknevek.narrower – narrowest shallow .most little . Pl.lattest (utóbbi. He is not as clever as I’ve thought. Olyan éhes vagyok.more talented .better .worse .elképzelhető a not so … as összehasonlítás (a mondat hangsúlya ilyenkor a not szócskán van). Tudnod kell még.: clever . ez ügyben fordulj az instruktorodhoz.most famous talented . Vigyázz! Beszédben az as szócskát hangsúlyozatlanul mondd! Néha . Angolban ez a következőképpen fest: a) Pl. mint gondoltam.less . melyek rendhagyósága a fokozás módjából következik.merrier – merriest heavy . De hiszen ez a meccs nem olyan jó.farther . But this match is not so good as I expected. You are as obstinate as a mule.worst much/many . Az alábbiakban megpróbálok teljes listát adni: Például: good .happier – happiest lucky .better . mint a farkas.: kétszótagú y-ra végződő mellékneveknél happy . vagy olyanabb mint.politest Mindazon melléknevek. legutóbbi) Ennyit a fokozásról. A fokozás után megnézzük az összehasonlítást.shallower – shallowest e) kétszótagú. mint.: polite .furthest (további) late . Olyan makacs vagy.more .cleverer . illetve most… módon fokozódnak.de csakis tagadó mondatban .most beautiful famous . hogy vannak olyan esetek.: But she is not so pretty as you think.more famous . hogy valami olyan. De hisz nem olyan szép.cleverest d) kétszótagú ow-re végződő mellékneveknél pl.

Határozatlan névelőt (a.the. Nem olyan ember. Az arany (általában az arany) értékes fém. Az én házam nagyobb.: You have a more beautiful figure than Bo Derek. That big guy is an opera singer. Milk is healthy. Your voice is deeper than Amanda’s. Autószerelő.: That’s the best pop group I have ever heard. úgymint: b) határozatlan névelő . amire nem tudtam válaszolni. an) használj foglalkozás nevek előtt. But there are more cockroaches in your house than in mine. De a te házadban több a csótány. He is a car mechanic. soha ne használj határozott névelőt. A legszebb virágot adtam neked. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. Horses are big animals. 8. vagy többes számba teszi a főnevet. Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. illetve an. mint bárki másé. mint Bo Derek. an) használj olyankor. 1. mint a nap? My house is bigger than yours.a. Ez a disco nem jobb. Határozott névelőt (the) használj hangszerek neve előtt. She is a talented singer and a ballet dancer. My car is better than any other car.: Can you play the piano? My daughter is studying the violin. magyarban ilyenkor nem egy. mint a tied. A tej egészséges. Tanulsz gitározni? Pl. He asked me a question which I could not answer. This disco is not better than Starlight. Te vagy a világ leglustább kölyke. Borzalmas angol tanár vagyok. Cats eat mice.b) középfokú összehasonlítás (középfok + than) Domborúbb vagy. amikor a megszámlálható főnévről valamilyen leírást közölsz. mint az enyémben. NÉVELŐK (Articles) A magyarhoz hasonlóan az angol is két fajta névelőt ismer.: He is not a man to desert his friends. Do you study the guitar? 4. Az a nagy fiú operaénekes. A ló (általában a ló) nagy állat. Ilyenkor az angol vagy határozatlan névelőt használ (ha a főnév megszámolható). Ez a legjobb pop zenekar. amikor a magyar kifejezés fordításakor az angolban nem olyan névelőt kell használni. Te vagy a legszebb lány. Pl. Ha egy dologról általában beszélsz. You are the laziest boy in the world. A cigaretta tönkreteheti az életed. mint a Csillagfény. megszámlálhatatlanok esetében pedig nem használ névelőt. mint a magyarban. A ló nagy állat. Pl. 70 . amit csak kapni lehetett. 2. A macska egeret eszik. Pl. aki cserbenhagyja a barátait. most azonban csak azon eseteket vesszük sorra. mely hegyek között kanyarog. a) határozott névelő . c) Felsőfokú “összehasonlítás” (the + a melléknév felső foka) You are the most beautiful girl I have ever met. Gus is the cleverest cat in the cat society. Az én kocsim jobb. tanulsz stb. olyan szó előzi meg a főnevet.: Határozatlan névelőt (a. mint Amandáé. Pl. Cigarettes may ruin your life. Tehetséges táncos és énekes. Pl. A névelők használatáról tucatnyi oldalt lehetne megtölteni. ha azon játszol. hanem ilyen. Olyan kérdést tett föl. amit valaha hallottam. Olyan úton mentek. I gave you the nicest flowers I could buy. Gold is a valuable kind of metal. A hangod mélyebb. They walked along a road winding among rolling hills. 3. Isn’t she more beautiful than the sun? Nem szebb.: A horse is a big animal. I am a terrible English instructor. akivel valaha találkoztam.

There are cockroaches marching in the school. prison. an) használj. The sick man is in bed. A beteg ágyban van.: inflation . Felkiáltásoknál (Micsoda nő!) határozatlan névelőt (a. Az ágynemű nem az ágyban van. 8. Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago.the inflation in Hungary.: school. At sunset the land turns into red. amennyiben nem az intézmény mivoltára. és láttam.: What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you’ve made! What a pity! What a shame! What a surprise! Milyen hideg nap! Micsoda gyönyörű lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda idő! De: What weather! 6. Éjszakánként olyan magányos.) Használj viszont előttük határozott névelőt (the). Napnyugtakor vörösbe borul a táj. Csótányok masíroznak az iskola épületében. A szerelem nehéz ügy. ha az megszámlálhatatlan. ha a főnév megszálmlálható + egykét kivételes esetben akkor is. Délután egészen más volt a világ. 7. hanem a tárgy mivoltára gondolsz. Egy rendőr élete teli van kalandokkal. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat. Az ipar gyorsan fejlődik a múlt század óta. The industry of Hungary is developing.ez utóbbi nem intézmény. Love is problematic. bed . Life is a world of puppets. The bedclothes are not in the bed. hol nem. Napszakok nevei előtt hol kell határozott névelőt (the) használni. Minden vasárnap templomba megyek. Everything was calm at dawn. Inflation always turns up in cyclical periods.: I woke up in the morning and found the world turned upside down. hospital. A gyerekek iskolában vannak. Bizonyos intézmények nevei előtt általában ne használj névelőt. Bábszínház az élet. A következők előtt kell: morning. afternoon.5. mint régen a pestis volt. A példákból majd minden kiderül.: Industry has been developing rapidly since the last century. A többi előtt nem. akkor ne használj névelőt. Hajnalban minden csendes volt. ha viszont valaminek a valamije az a fogalom. hogy a világ a feje tetejére állt. The inflation of the 30s was a basic reason for World War II. (Pl. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik. At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. Magyarország ipara fejlődik. Ha egy elvont főnévről általában beszélsz. (mint épületet) 71 . A templom (mint épület) a múlt században épült. In the evening he always lies in bed thinking of escaping. evening. (Pl. At midnight there are no sounds from the pavement. Éjfélkor hang sem hallik a járda felől.: The pupils are at school. akkor kell egy darab the. Pl. church. A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol. Reggel fölébredtem. The church was built in the last century. The love of the boy turned into bitter disappointment. The world looked so different in the afternoon. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg. Pl. The life of a policeman is full of adventures. A 30-as évek inflációja alapvető oka volt a második világháború kitörésének. Pl. At night she feels so lonely. A fiú szerelme keserű csalódásba fordult. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years.) Pl. I always go to church on Sunday mornings.

I wish/if only + would + ige 1. illetve if only vezet be.: I wish/if only + past perfect I wish you had come here. ha a cselekvés nem valósult meg. b) Bárcsak írnál már. Pl.9.) szerkezet használata akkor válik szükségessé. I wish you would telephone me. I wish you were here. I wish you could drive faster.: If only I had done my best to make you happy. mégpedig kettőt: a) Bárcsak eljönnél. mindegy. (De az vagy) A második (2. Pl. te csupán csak gyorsítani szeretnéd annak realizációját. Pl. Bárcsak tudtam volna segíteni. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. Pl. hogy akkor válik szükségessé e szerkezet használata.: I wish you would write me a letter. Pl. b) Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat. BÁRCSAK Bárcsak kezdetű mondatokat angolban I wish. csak siettetni akarom. A feltételes mondatokhoz hasonlóan itt is meg lehet állapítani szinteket. could segédige használatával. Az első (1. If only you didn’t behave like a stranger. If only we would start sooner. (Tudom. Bárcsak eljöttél volna típusú mondatokat egyféleképpen képezhetsz: 1. hogy fogsz írni. -het is tehető. hogy a kettő közül melyiket használod. ha a kívánság megvalósulhat. a) Bárcsak eljönnél típusú mondatokat kétféleképpen alkothatsz.) esetet akkor használd. I wish he hadn’t drunk so much last night. ha a kívánságod puszta kívánság marad. Pl. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este. alak I wish you would come sooner Bárcsak jönnél már. Bárcsak csörögne már a telefon. Bárcsak mindent megtettem volna azért. Pl. (De tél van) Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen. és te mintegy nosztalgiával gondolsz a múltra.: 2. (De nincs rá esélyem) Bárcsak itt lennél.) Bárcsak korábban indulnánk. 72 . Használati utasításként csak annyit.(De úgy viselkedsz) Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan.: I wish you loved me. vagyis annak megvalósulására nincs esély. I wish you weren’t so unhappy. hogy boldog légy. If only it was spring.: I wish you could come to see me. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni. 1. Bárcsak eljöttél volna. Bárcsak szeretnél. (De reménytelen) Bárcsak tavasz lenne.: I wish/if only + simple past I wish I knew Bárcsak tudnám. I wish I could have helped you. Természetesen bárcsak típusú mondatokba -hat.

can’t you? Tudsz úszni. UGYE KÉRDÉS A magyar nyelvben igen egyszerű dolga van annak. They didn’t use to work here. A férjem valaha minden szombat este discoba vitt.szokott (manapság) Used to tagadása és kérdése did segédigével történik. I love you). és viszonyra is utal a múltban. don’t you? Szeretsz. shall we? Bújjunk ágyba. melyek a múltban történtek. Ebbe az iskolába jártam. és reggeli előtt sétált egyet. hisz a mondat után egyszerűen odateszi az ugye szócskát. s utána jön a főmondat alanya. won’t you? He can’t repair cars. nem? You loved me. My husband used to take me to the disco every Saturday evening. Ilyenkor az ugyekérdés nem amn’t I.valaha (és ma már nem) usually . Did you use to live in this house? Ebben a házban éltél? He used to smoke twenty cigarettes a day. ez az ugye kérdésben can’t-tá válik. would) Amikor olyan cselekvéseket akarsz kifejezni. Amennyiben a főmondat segédigéje tagadó volt. ugye? Te szereted a patkányokat. Gyerekkorában gyakran mászott fára. míg a used to ezenkívül állapotra. nem? Nem tud autót javítani. jó? Példák mindenfajta ugye-kérdésre: Joe can see. hanem aren’t I lesz. 11. nem? Semmit nem iszik. ugye? A főmondat segédigéje can volt. can he? You like rats. Nem dolgoztak itt. nem? Idejössz. can you? Nem tudsz úszni. ugye? Elment Spanyolországba. Például: I am studid. nem? Felszólító mondat ugye-kérdése will you. VALAHA (used to. Például: Let’s go to bed. a you. nem? 73 . hogy a would múltbeli ismétlődő cselekvéseket fejez ki. aki ilyen jellegű kérdéseket akar föltenni. Például: Come with me. az ugye kérdésben az igeidőnek megfelelő segédigét kell használni. Simple Past főmondat esetében (I loved you) nyilvánvalóan DID lesz az ugye-kérdés segédigéje. Például: He would rise early and take a walk before breakfast. didn’t you? Szerettél. can’t he? You will come here. I used to go to the races. didn’t he? Joe lát. I used to go to this school. illetve would segédige használatos. Vigyázz! Nehogy eszedbe jusson szoktam jellegű mondatokat use to-val fordítani. és utána jön a főmondat alanya. A kettő között a különbség az. Valaha lóversenyre jártam. Valaha 20 cigarettát szívott naponta. used to . Mindig korán kelt.10. ugye? Ha a főmondatban nem volt segédige (pl. aren’t I? Hülye vagyok. ha ugyanis a főmondat I am-mel kezdődik. és ma már nincsenek úgy. don’t you? She doesn’t drink anything. jó? Többes szám első személyű felszólításoknál (Let’s go) az ugye-kérdés shall we. used to. does she? He went to Spain. will you? Gyere velem. ugyanis a főmondatban szereplő segédigét a mondat végén ellenkezőjébe kell fordítani. Például: You love me. Angolban az ugye mindig a főmondattól függ. When he was a child he would climb up trees. Például: You can swim. Például: You can’t swim. vagyis példánkban a DO-t. úgy az ugye kérdésben állítóvá válik. nem? Ez a szabály egyetlen egy esetben változik meg.

hogy mindjárt esik. did he? Sit down. nem? Nagyon okos vagyok. Inkább ne fontoskodj! 13. It looks as if he’s going to be sick. nem? Várj itt. nem? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat. She looks as if she is the most beautiful girl at the party. didn’t he? She doesn’t like tearjerkers. akit inkábbok. Úgy néz ki. I would rather you didn’t make a fuss. és amit csináljon múlt időben (2. mi? Oly sok a gonoszság a földön. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. Menj inkább villamossal. alakja állt. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. ugye? Van valami a sarokban. Úgy néz ki. isn’t there? Finish it. ilyenkor általában look (úgy néz ki) ige után áll. Inkább busszal mennék. Inkább aludnék.K. jó? Fogd be a szád. Most nézzük az első esetet. nem? Nem értette. jó? Hiszel nekem. Például: It looks as if it’s going to rain. am I? Let’s look at mankind. 74 . HOGY (As if/as though) Mint címéből is következtethetsz. Úgy néz ki. nem? Most már fejezd be. O. hogy ő a legszebb lány a partin. will you? Shut up. b) I would rather you ate . will you? He lapped it up. aren’t I? I am not very clever. I would rather you took a tram. He would rather die.Inkább ennék. Inkább aludj. hogy csináljon valamit. didn’t he? I am very clever. will you? Don’t hurt me. will you? Let’s hope for the best.Inkább egyél. I would rather you slept. nem? Judynak nem kéne így viselkednie. ugye? Nem vagy vastag. alak) van.? 12. are you? There is so much wickedness on earth. It looks as if the car has hit a tree. jó? Reméljük a legjobbakat. jó? Át kell kelnie a folyón. úgymint: Mindkét típusú mondat would rather-rel képződik. és utána jön az as if/as though + going to/will + present tense / present perfect / simple past Mindig a szituációnak megfelelő időt használj! A példákból majd magad is rájössz. shall we? You believe me. won’t we? Judy shouldn’t behave like that. INKÁBB (would rather) Kétfajta inkább jellegű mondat létezik. MINTHA. does she? You ain’t loaded. az as if/as though egyszerre két jelentéssel is bír. míg a b) típusú mondatban az ige elé tettük azt. Inkább meghalna. isn’t there? We will enter in the era of infinite possibilities. I would rather take a bus. (mert most össze van törve . should she? He called you a fool. de: a) inkább én csinálnék valamit. mustn’t he? Wait here. jó? Ne bánts.ezért present perfect) It looks as if the thieves got in through the window. nem? Bolondnak nevezett. hogy az autó nekiment egy fának. Úgy tűnik. did they? There is something in the corner. b) inkább te csinálj valamit (vagy ő csináljon valamit. ugye? Ülj le. nem? Belépünk a korlátlan lehetőségek korába. Egyrészt hogy-nak lehet magyarra fordítani. hogy mindjárt rosszul lesz. It looks as if he’s going to give up his job. will you? A lányok nem jöttek vissza. don’t you? He didn’t understand it.The girls didn’t return. Tehát a főmondatot It looks vezeti be. Vagyis az elsőben a would rather után az ige 1. shall we? He must cross the river.) a) I would rather eat . Úgy néz ki. Úgy tűnik. igaz? Nézzük az emberi nemet. jó? Bevette. nem? Nem vagyok valami eszes. Például: I would rather sleep.

“Elmenjünk” típusú mondatokat. hol a macska? Az angolban az ilyen típusú mondatoknál arra vigyázz. Az ugyanis a helyzet. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely. Azt hittem. mintha már napok óta nem ettél volna.. I don’t think I like this place. Úgy beszél. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? 75 . illetve we után. tehát vagyok. mint: Mit gondolsz? Hol a macska? . Olyanokra gondolok. Például: Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek. Úgy nézel ki. mintha a világ a feje tetejére állt volna. NINCS IGAZAD jellegű mondatok Erről azért érdemes néhány jó szót szólni.. -NYEK. AZT HISZEM.. I didn’t think you were there. Nem gondolkodom.) 14.. és a második tagmondat kérdőszava (tehát példánkban a hol) kerül a do you think elé. kivel találkoztál? Mit mondtál. hogy a Mit gondolsz mit-je a mondatból kiesik. hogy a magyar mondattal ellentétben. hogy én Róbert bácsi vagyok? 15. Nem hiszem. -NYUK. hogy igazad van-ná kell alakítani. 16.. hanem Mit mondott.. A macskás mondat tehát így hangzik angolul: Where do you think the cat is? A mondat első fele természetesen nemcsak Mit gondolsz.? stb. I don’t think I’ve said it. therefore I am. mit mondtál? Azt gondolod. MIT GONDOLSZ. tehát I. Például: When do you think I can talk to you? What do you think this is? How do you think my mother-in-law is? Where did you say she hid my whisky? Who did you say you had met? What did you say you said? Do you think I am Róbert bácsi? Mit gondolsz.Mit gondolsz... és így lefordítani: I don’t think you are right. hogy szereti a nőket.? lehet. pontosabban előtt shall segédigét kell használni. I don’t think I like you. ha ún. hogy van az anyósom? Mit mondtál. -NYÜK “képző” Egyes és többes szám első személyben. mi ez? Mit gondolsz. mikor beszélhetek veled? Mit gondolsz. He speaks as if he had been threatened. Vagyis a címben szereplő mondatot már eleve magyarba Nem hiszem. I don’t think. hova dugta a whiskymet? Mit mondtál. kizárólag az elsőt. (Természtesen mintha értelmű szerkezeteket is bevezethet look. You look as if you hadn’t eaten for days. a második felét az angol mondatnak nem tagadhatod. -NYAK.? Mit mondasz. Például: It was as though the world had turned upside down. Azt hiszem nem is mondtam. amelyik tulajdonképpen két kérdő mondat egymásba keléséből keletkezett.Mintha értelemben az as if/as though után általában past perfect áll. “kérdő-felszólító” szerkezetet akarsz kapni. Például: I don’t think he loves women. mert meglehetős hibaforrás. mintha megfenyegették volna. vagyis “Elmenjek?”.? Mit gondoltál. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. I don’t think I’ve heard that. Azt hiszem ezt nem hallottam. s a mondat második fele egyenes szórendbe kerül. nem voltál ott. Olyan volt. KI VAGY? jellegű mondatok Számos olyan mondattal találkozhatsz.

76 . Például: They want me to dance. mint “Azt akarom. AZT AKAROM. hogy ő menjen vásárolni? Szeretnéd. b) Cats like parrots and so do rats. HOGY TE CSINÁLJ VALAMIT “I want to sit down”. IS. IDEJE. vagy “would like” (szeretném) kezdetű szerkezet után tedd be a második tagmondat alanyát (pl. azaz szerette egyrészt a macska. hogy táncoljak. A feltételes mondatokhoz hasonlóan. hogy leülj”. We drove home.IS.. vagyis én akarom... Legfőbb ideje. It’s high time we sat down to lunch. és egyszer a patkányt.. Legfőbb ideje. He likes winter and summer. too.. ha megmutatnám? Azt akarom. 18.SEM Az is magyar kifejezés kétféleképpen szerepelhet egy magyar mondatban (s így az angolban is). melynek magyar fordítása körülbelül: “Kedve van csinálni valamit. HOGY. vagy It is high time (“legfőbb ideje”) után következik az alany. b) A macska szereti a papagájt és a patkány is. Azt akarod. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette. KEDVEM VAN. too. hogy az It is time.” Pl: I feel like dancing. SEM. és csókold meg. It’s high time you posted the letter. 19. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is. IS. másrészt pedig a patkány. vagyis “Le akarok ülni” típusú mondatok képzése már nem okozhat gondot.. Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him. Probléma akkor adódhat. Az előbbi mondatban a macska lineárisan szerette egyszer a papagájt. hogy menj közelebb. Do you really feel like hanging about in Manhattan? Kedvem van táncolni. Azt akarják.17. and so did Joe. míg közrefogó szeretetnél a so + segédige + új alany alkotja a szerkezetet. Ilyenkor az “I want”. Például: It’s time we began a new life.. Do you feel like sitting on the cold floor? He feels like spending a night at a station. ami azt jelenti. az “Ideje. hogy. Például: I was out to dance last night and so was my wife. hogy te csinálj valamit. s ezután következik a TO + Infinitive. SEM. majd az ige 2.. Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? 20. Szereti a telet és a nyarat is. hogy elvedd Judyt. vagyis a főnévi igenév (“to sit down”). A másodikban a középen lévő papagájt két oldalról szerették.” típusú mondatot is lehet kötőmóddal képezni. Ennek megfelelően kétfajta képzés létezik: a) Cats like parrots and rats. hogy föladd a levelet. Itt az ideje. hasonló érzelmeket kifejező szerkezet. képzése angolban némiképp bonyolultabb. hogy új életet kezdjünk. A kétféle szerkezet így néz ki: a) A macska szereti a papagájt és a patkányt is. Itt az ideje. hogy leüljünk ebédelni.. Lineáris szeretetnél tehát a too (is) szó kerül a mondat végére. It’s time you married Judy. Van kedved leülni a hideg padlóra? Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát. YOU). a feel like + ing. A “szeretnék” (I would like) kifejezés mellett létezik egy másik. ha olyan jellegű mondattal találkozol.. alakban.

Nem veheted el azt a nőt és a barátod sem. A honvéd nem tisztelgett az őrmesternek és a tábornoknak sem. We shall need a rest after we’ve been jogging. míg el nem magyaráztam neki. Például: You will either be a fireman or a soldier. Vagyis a too helyet bejön az either.. mint az előbb. vagy azt is.amikor. Az ilyen szerkezetek jelen idővel. You can take either this or that. míg a so helyett a neither. de így is lehet képezni. mert egy-két sajátos vonása van. A címben szereplő magyar szó angol megfelelője az until. Az időhatározói mellékmondatot egyébiránt onnan ismered föl.amint.. Pl: When I have money. vagy katona. after . A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt. A két fenti példamondat tagadó alakban a következőképpen fest: Például: Cats don’t like parrots and rats. a sem. either. As soon as we get into the tunnel. He was accustomed to neither cold nor fog. Például: Amennyiben párosan jelentkezik az is. mint az előző. either. I’ll give it back. My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby. mint ahogy a példákban is láttad. És még valami: az until-es tagmondatban soha nem tagadhatsz. a Future Perfect kivételével persze. 21. as . Egy szót sem szólok hozzád.. ami időhatározói mellékmondatokban nem alkalmazható. Mihelyst beérünk az alagútba. melyek a jövőre vonatkoznak. vagy nor. Ha nagy leszek. Én nem rúgtam ki magát és a főnököm sem. I’ll return your kindness. Le kell ülnünk még mielőtt a lámpák kialszanak. Nem értette. sem a ködhöz.. úgy az either. He didn’t look worn out and unhappy either. Pihennünk kell majd miután kocogunk. hogy időhatározói mellékmondatokban. Ua. míg meg nem mostad a kezed. nem használhatsz jövő időt. ha a múltra vonatkozik. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem. Cats don’t like parrots and neither / nor do rats.mielőtt. as soon as .. I don’t believe either you or your wife. Ha lesz pénzem. míg meg nem közelítetted a nyuszit. Neither he nor his lodger complained of the circumstances. I believe neither you nor your wife. Például: You may not eat until you have washed your hands.mihelyst. Nem ehetsz. hogy utána általában valamilyen perfect igeidő használatos.. meghálálom. mint az előbbiekben. ugyanúgy kell eljárni.or. IDŐHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK Az előző fejezetben már érintettem. Az mégpedig. Például: I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed. Ha a mondat a jövőre utal. She didn’t take off her boots and her dress.is. Tűzoltó leszel. Ua. amíg nem adod vissza a pénzem. When I grow up. before . sem az albérlője nem panaszkodott a körülményekre.. either. hanem sem szerkezetet akarsz alkotni. megpróbál majd megölni. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem. csak a sem-et kifejező szó lesz más. míg engedélyt nem kapott.miután. vagy Present Perfect-tel utalnak a jövőre. I didn’t fire you and neither did my boss. A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnője sem. he will try to kill you We will have to take our seats before the lights go out. hogy a bevezető kötőszó lehet: when . The private didn’t salute to the sergeant and the general. Elveheted ezt is.nor segítségével fejezi ki önmagát. He didn’t understand it until I had explained it to him. You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. Nem volt hozzászokva sem a hideghez. until .sem pedig neither.. Nem szabad lőnöd. úgy leggyakrabban Past Perfect követi.. You can’t marry that woman and neither can your friend. 22. Azért kell külön szólni róla. He didn’t go in until he had been given permission. Sem ő. AMÍG. He didn’t look worn out or unhappy. akkor until után Present Perfect-et használj.. se a feleségének. megadom.ameddig stb. Nem hiszek se magának. Nem ment be. 77 .Amennyiben nem is.

ami azt jelenti.. Ez igen súlyos hiba. lévén a hardly magyarul nem azt jelenti. Don’t play so hard. Hozzászoktam. ahogy azt néhány oldallal korábban láttad. ezután pedig TO + Infinitive-et használsz. Valaha hozzá volt szokva. akkor következőképpen cselekedj: I went to their place. Joe-éknál futballoztam.. He happened to inherit some million dollars. Keményen dolgoztál ma. a történtesen szó leginkább a happened szóval fejezhető ki... Vagyis a fenti mondat fordítása: I happened to be walking in the street when. 25. Például: I’ve got used to working at night. akkor ‘s-t használj a főnév után. Most találkozhatsz a másikkal is. Elmentem a nagymamáékhoz. 78 . hogy a lakásukra. Vagyis nemcsak egyszerűen “to them”. A keményen szó angol megfelelője hard. Történetesen őt bámultam. TÖRTÉNETESEN. illetve ALIG Sajnos igen sokan abba a hibába esnek. 24. hogy éjszaka dolgozzam. Hozzá van szokva. hogy kemény. Az a) jelentésű used to a would-hoz hasonlít. Például: You have hardly worked today. Úgy alakult. hogy a hard szót. You have worked hard today. hanem azt. hogy keményen. és odamegyek hozzájuk). vagy b) with us. mégpedig úgy. egy ly képzővel egészítik ki. hogy használt kocsit használjon. El tudsz jönni holnap? Tényleg el akarsz menni hozzá? Nálunk az élet könnyű és boldog.23. Például: I went to grandmother’s. hogy megkapják a keményen szót. mert ez nem azt jelenti. 26. hogy kinél. hanem azt hogy alig. He used to be used to using used cars. Ha azt akarod mondani. vagy kihez. utána jön a happened szó. hogy helikopteren utazzék. hogy csak úgy hozzájuk (ha például az utcán állnak. hogy a fenti kifejezéseket ne pont szó szerint fordítsd angolra. amikor a férje fejbevágott. ugyanis akkor nem azt a jelentést kapod. hogy egy mondatot eképp kezdesz: “Történetesen épp arra sétáltam. Can you come to my place tomorrow? Do you really want to go to his place? Life is easy and happy with us. hogy örökölt néhány milliót. KEMÉNYEN. hogy az alannyal kezdesz. You are hardly likely to change now. amikor.. Ne játsszatok olyan keményen.. Ha nem személyes névmással fejezed ki azt. Alig valószínű. Alig dolgoztál ma.” Nos. a) b) used to + Infinitive = valaha to get used to + Gerund = hozzászokik valamihez. Mindennapi életed során gyakran előfordul. NÁLUNK. hogy Elmentem hozzájuk. hogy megváltozol. mint amit szeretnél. HOZZÁNK Arra vigyázz nagyon. USED TO A used to használatával már találkoztál akkor azonban csak egyik jelentésével foglalkoztam. She is used to travelling by helicopter. Például: I played football at Joe’s. Például: Did you happen to meet her? Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? I happened to be looking at her when her husband hit me on the head. A nálunk kétféleképpen képezhető: a) at our place. to be used to + Gerund = hozzászokik valamihez.

illetve DID segítségével történik. végzetszerűség: He was never to see his wife again. Tájékoztatnom kell Önöket. és a legudvariasabb mondattal fejezzük be: Például: Come here. ebédel. They were to come home on Monday. kellene: I am to inform you. EBÉD.2 dimenziós keresztül (tehát egy síkon) Through . vagyis a főnév előtt használd ezt a szót: to have breakfast. Például: They went across the street. VACSORA Nem is annyira a főnév a problematikus. TO BE TO szerkezet Egy-két jelentését korábban már láttad. Át tudsz jönni az erdőn? Sikerült átmennie a jégen. Végzetesség. Miután a have itt nem birtoklást jelent. hogy hétfőn hazajönnek. Gratulálnod kéne neki. kérdése és tagadása DO. KERESZTÜL Leginkább két lehetőség kínálkozik a fenti kifejezésére. méghozzá oly formában. 29. Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? Semmi mást nem vacsorázott. hogy”) We are to be married in May. hanem az eat. Magyarázat helyett most csak példákat látsz. Fél évig nem vacsorázott. ige helyett áll. Például: Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner. will you? Come here. Soha többé nem láthatta a feleségét. Across . csak levest. Fuss be az ajtón át! 28. Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. please? Could you come here? Would you mind coming here? Will you be good enough to come here? Will you be so kind as to come here? Would you be so kind as to come here? 30. Run in through the door. számos szerkezet szolgál ezt alátámasztani. Átmentek az utcán. Will you come here. Szándék (“úgy van. Úgy volt. 79 . Az ilyen igéket mindig a to have-vel képezd. Pl: 3. vagyis reggelizik. Pl: 2. mint inkább az ebből képzett ige. vacsorázik. She didn’t have dinner for half a year. most példamondatokon keresztül megismerkedhetsz a teljes skálával: 1. REGGELI. drink stb. to have lunch. You are to congratulate him. please. The old man was never to walk again. UDVARIASSÁG Miután az angol nép hagyományainak megfelelően alapvetően udvarias. úgymint: across . ÁT. Az öregember soha többé nem állhatott lábra.3 dimenziós keresztül (tehát a dologban van függőleges is). hogy májusban esküszünk.through a kettő közötti különbség roppant egyszerű.27. hogy a legkevésbé udvarias felől indulunk. Úgy van. please? Would you come here. Come here. to have dinner stb. Pl: Kell.

80 . 33. AZ OKA VALAMINEK Kétféleképpen fejezheted ki (többek között) a) the reason for / why b) the cause of A reason után akkor használj for-t. The cause of the pile up was bad weather. KÉSZÜLT VALAMIBŐL Az alapige a make. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszerű. mint pl. ezeknél a szerkezeteknél az. A bor szőlőből készül. Néhányan azt gondolják. A távozásának az oka nem magyarázható. A fiút nem engedték be a kocsmába. 18 éves) semmiféle módon ne módosítsd. mert éhezem.4. ha mellékmondat áll utána. félszemű Bill stb. Például: Beer is made from barley and hops. Pl: Kérdéseknél Shall I/we-hez hasonlóan “Nyak. Láttam. Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family. vagy egyébbe. Tízemeletes házban élek. háromfülű lány volt. Az asztal fából készült. Wine is made from grapes. félszemű. félszemű. egyszobás lakás. Azért vagyok itt. A sör komlóból és árpából készül. Az. but it is still in Munich. A lényeg. Made of . (most 5 óra van) 31. A baleset oka gyorshajtás volt. hogy nem lesz kész) His plane was to have landed at six. The reason why I am here is that I’m starving. lehet of. Pl: 5. The cause of writing this book is simple. vagyis ne rakd többes számba. ha azt főnév. 32. Év végére kellet volna felépíteni az új utat. Például: I live in a ten-storey house. A Trabantom papírból készült. Első szerelme egy 16 éves. hogy a jelzős szerkezet főnevét (egyszobás. -nyek” At what time am I to be there? Are we to live in a small island? Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk. csak te meg én? Lehetőség: The book was not to be found. vagy from. My Trabant is made of paper. three-eared girl. His first love was a 16-year-old. hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak. (de már most biztos. A tömegkarambol oka a rossz idő volt. The boy was not to enter the pub. Pl: 6. The reason for his leaving can’t be explained. one-eyed. és akkor why-t. Egy dolgot esetleg tehetsz: a főnév után használhatsz -ed ragot. Kellett volna (a jövőben): Work on the new road was to have been completed by the end of the year. pontosabban leggyakrabban a made.ha az elkészült dolog eredeti anyaga vizuálisan felismerhető. Például: The reason for the accident was speeding. vagy Gerund követi.ha az eredeti anyag nem ismerhető fel. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak. A könyvet nem lehetett megtalálni. I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. Made from . hogy miből készült. 18 éves szexbomba. de még mindig München-ben van. JELZŐS SZERKEZETEK A cím alatt olyan szerkezeteket értek. Például: The table is made of wood.

hogy határozatlan névelőt (a) tesznek ilyen szerkezetben olyan főnév elé is. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetéséből. Például: She managed to pass the exam. illetve a fentiek tagadó formában.a vakok the rich . GAZDAGOK stb. Például: What nonsense! What a stupid guy that sergeant is. mely pedig megszámlálhatatlan. Erről egyébként a névelők tárgyalásakor már olvashattál.fail to do sg. The lonely often call up their childhood memories. There are more and more places of work for the disabled.. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look.34. Például: How clever you are! You are so beautiful! Milyen okos vagy! Olyan gyönyörű vagy! Vigyázz! Gyakori hiba. Speciális TV műsor van a süketnémák számára. illetve so. 35. illetve so akkor használandó. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again. mert a magyarhoz képes másképp kell kifejezni őket. A magányosok gyakran felidézik gyerekkori emlékeiket. 36. able to do sg. There is a special program on TV for the deaf and the dumb.. s lesz belőle: the poor . succeed in doing sg.. Ugyanis anyanyelveddel ellentétben nem szabad többesszámba tenni a melléknevet..a gazdagok the disabled . Sikerül manage to do sg. Sikerült megszereznie az adatokat. A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat. OLYAN. csupán egy the határozott névelő előzi meg. The poor can never keep up with the rich. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi fűnyíróval.NEM SIKERÜL Fenti kifejezésre a következő angol szavakat. A milyen/micsoda kifejezésre (Micsoda nő!) felszólító módban két szó közül válogathatsz (természetesen nem tetszés szerint:) What. MILYEN. What és such használata akkor kötelező. How.. Sikerült megjavítanom a kocsit. What weather! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az őrmester! Nyáron oly gyönörű voltál! Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda idő! 81 . SIKERÜL . illetve How Az ilyen/olyan esetén ugyancsak két lehetőség van. Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára. Nem sikerül . Azért érdemes külön foglalkozni e kategória képviselőivel. SZEGÉNYEK. ha főnévre. Ez olyan nehéz kérdés. úgymint: such.a mozgássérültek Pl: The rich managed to save their wealth. Micsoda nő! Milyen gyönyörű nő! Olyan öröm dolgozni vele. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal. At last I managed to get out of this rut. vagy melléknévvel bővített főnévre vonatkozik. ha kizárólag melléknév áll utána.. This is such a difficult question. Sikerült átmennie a vizsgán.a szegények the blind . Például: What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure. I was able to repair the car. He succeeded in getting the data.. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból.. illetve szerkezeteket használd. ILYEN. He failed to cut the grass with that old lawn-mower.

Minél hosszabb. Például: The more money you have the happier you live. aki szereti az állatokat. MINÉL. I’m sorry to keep you waiting. vagy -gat.Mi késztette arra. 38. (kb.) The one who can hear it should transmit it. akiben mindenek fölött megbíztam. Feltételesnek tűnő mondatokat is kiválthat make. AKI. nem kap rétest estére. Amit a magyar hasonló szerkezetekkel. Minél kopaszabb vagyok.. AZ. Az.. 82 . Az. annál vonzóbb vagyok. míg a lámpához nem érsz. The sooner you arrive the more cakes you’ll get. ha a make szenvedő szerkezetben van: Például: He was made to leave. “egyre csak mosolyogj” stb. Alcohol makes people lose control. The balder the more attractive I am. Aki nem lép egyszerre. Te voltál az. He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. annál boldogabban élsz. Egyre csak mondogatta/hajtogatta. hogy menjen el. Minél több a pénzed. Például: She kept saying. Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztől a levegőbe ugrálok. esetleg he who. The longer the better. Állandóan nyaggat a gyerek. illetve the person who angol szerkezetek alkalmasak az aki kifejezésére. -get képzővel fejez ki. "Ha meghallom…" kezdetű mondatokat: Például: The sight of blood makes me sick. annál jobb.. 39. Ez persze így magyar mondatokban ritkán fordul elő. Ezt csak akkor teheted.. The child keeps pestering me to take him to the fun fair. szívem büszkeséggel telik meg.. Aki hallja. akit a sárga irigység emészt. rosszul leszek. The one who. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy. A válla fölött nézegetett hátra. nem lehet olyan rossz ember. Az alkohol elveszi az ember eszét. Leggyakoribb hiba e mondatok alkotásánál az. The person who is green with envy is my brother-in-law. Ha vért látok. 40. MAKE (Mi tesz boldoggá? Mit csinálsz.37. holott a helyes mondat így hangzik: What made him do that? Ne használj tehát make-es mondatokban to + infinitive-et. ugyanis a “Mire késztet egy tank meglátása” helyett a “Mit csinálsz. A make helyes használatához azonban nem árt tudni a ronda-magyar tükörfordítást. adja át.. hogy “ne hagyd abba a mosolygást”. You were the one I trusted above all. ha meglátsz egy tankot?) A make ige jelentése többek közt: késztet. hogy vigyem ki a Vidám Parkba. hogy KEEP SMILING? Ez azt jelenti. EGYRE CSAK (KEEP + ing) Ugye ismered azt a jelvényt. alak + ing-gel. hogy ezt tegye? . ha meglátsz egy tankot?” mondatok terjedtek el. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride. Minél hamarább jössz. Menj addig.. Bocs. Rávették. azt az angol keep + ige 1. Why do you keep bugging me? Miért nyaggatsz már? Keep going till you reach the traffic light.ANNÁL Következőképp kell képezni: The + középfok … the + középfok (melléknév középfoka természetesen).. hogy a make utáni igét to + infinitive-be teszed: What made him to do that? . mégpedig elsősorban "Ha meglátom…". hogy megvárakoztattalak. a sógorom. He kept glancing over his shoulder. annál több sütit kapsz. Pl: The one who likes animals can’t be that bad.

a get out of the habit of-ot használd. If the legs are missing. I've got into the habit of saying "good morning" to my neighbour. Erősen köhögsz. hogy későn keljek. úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást. It would be advisable for you to give up drinking. ha valamiről leszokott. What does the sound of a piano make you do? Mit teszel. I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown. hogy CASCO-t is kössön. hogy valaki fölvett valamilyen szokást. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. I'd find a girlfriend. Jobban tennéd. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. míg ha valakinek valamilyen jelenleg meglévő szokását kívánod kifejezni. Pl: I've got out of the habit of getting up late. Leszoktam arról. Ha valami hiányzik. HIÁNY Ha valami hiányzik. Leszoktam arról. annak több módozata is lehetséges. Azt hiszem. többek között be in the habit of használható. hogy csak kevés van belőle. 43. TANÁCSADÁSOK Minden kommentár helyett felsorolást kapsz azokról a szerkezetekről. I think you should give up smoking. Pl: I think you ought to go to the dentist. és ezért kéne valamit tenni stb. itt hiányzik egy lépcső. ha lekopnál? If you take my advice. Pl: The light doesn't work. ha idegösszeroppanásod van. because the light bulb is missing. there's a stair missing. ha fölállnánk és elmennénk. It would be better if you kept your money in a bank. Azt javaslom. you'll leave him alone. ha meglátsz egy csótányt? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. Nem megy a világítás. hogy pihend ki magad. It would be a good thing if we got up and left. the table won't stand up. RÁSZOKTAM. Izzadni kezdek. I've got into the habit of driving very fast. Most hiányok különböző módozatait és az ehhez kapcsolódó logikai következményeket ismerheted meg. Nem kell mindjárt durváskodni. Rászoktam arra. ha meglátok egy miniszoknyás lányt. LESZOKTAM Ha azt akarod kifejezni. az asztal nem áll meg. el kéne menned a fogorvoshoz. Vigyázz. Lehet. Az a szokásom. Tanácsos lenne. hogy vegyél hallókészüléket. hogy kávét iszom reggelire. 42. Jó lenne. hogy köszönjek a szomszédomnak. Ha hiányoznak a lábai. hogy gyorsan vezessek. You are getting a smoker's cough. Ha rám hallgatsz békén hagyod. The transistors are missing from the pocket radio. If I were you. hogy sört ebédelek. Ha neked lennék. hogy mi izgatja? Why not look it up in the dictionary? Miért nem nézed meg a szótárban? How about beating it? Mi lenne. Be careful. Az a szokásom. A széknek hiányzik az egyik lába.Egyéb pl. Azt javaslom. 83 . mert a villanykörte hiányzik. Why don't you ask him what's upsetting him? Miért nem kérded meg tőle. You'd better send the children out. Azt tanácsolom. I recommend you to make a comprehensive policy on your car. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. Rászoktam. melyek tanácsadás céljaira kiválóan megfelelnek. get into the habit of használandó. The chair's got a leg missing. The sound of the bells makes me remember my childhood. ha meghallod a zongora hangját? 41. I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing. There's no need to be rude. The car has got one of the bumpers missing. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet. hogy reggelenként fürödjek. a missing szóval. illetve az ezzel alkotott szerkezetekkel operálhatsz. keresnék magamnak egy barátnőt.: What does the sight of a cockroach make you do? Mit teszel. ha kiküldenéd a gyerekeket. Jobb lenne. ha a pénzét bankban tartaná. I got out of the habit of having a bath in the morning. ha abbahagyná az ivást. I am in the habit of drinking beer for lunch. ha nagyot hallasz.

nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. The whole car needs re-spraying. csak épp kevés van belőle. Elfogyott a borunk. Pl: He says he can't survive without ten hours' sleep. Ha valami nélkül nem tudsz meglenni. Elmesélte neki élete történetét. She can't survive without two cars. Nagyon fáj a fejem. Egy-két kivételes esetben akkor is lehet tell-t használni. but I've run out of cigarettes. Ne hazudj! 84 . Ha valami azért hiányzik. b) kinek mondta.Amennyiben a hiányosságokat pótolni kívánod. ha nem áll rendelkezésedre három információ (elsősorban persze kifejezésekről van szó). de elfogyott a cigarettám. illetve SAY Tell-t akkor használj. Nincs pénze. The grass needs to be cut. c) mit mondott. I am so fat. I am so sticky. Például: She told me to meet her at midnight. Amennyiben valami nem hiányzik teljesen. I'm right out of matches. Az elemeket ki kell cserélni. ragadok a kosztól. I could do with a shower. Humans can't do without oxygen. vagy can't survive szerkezeteket használd. Hamarosan elfogyott az ital a bulin. vagyis: a) ki mondta. vagy (right) out of szerkezetet használd. Rámférne egy fogyókúra. Például: I'm sorry. vagy want + GERUND szerkezetet használj. Jól esne egy zuhany. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem. TELL. A virág nem tud meglenni víz nélkül. The windows want reparing. We've run out of wine. hogy találkozunk éjfélkor. így kölcsön kellett kérni. melyet magyarra ráfér szóval célszerű fordítani. I could do with a short walk. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. Don't tell lies. olyan kövér vagyok. mert elfogyott. A házat ki kell takarítani. The flowers need to be watered. 44. Fentiekhez hasonló jelentést hordoz a could do with szerkezet. The house is in need of cleaning. short of a megfelelő szerkezet. a run out of. Sajnálom. The boy told the girl to plight their troth (Ő) mondta (nekem). Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. tehát need. I can't do without you. Például: The wood needs drying out. a can't do without. Nem tudok meglenni nélküled. A fiú mondta a lánynak. A füvet le kell vágni. We soon ran out of drinks at the party. At the end of the month I'm always short of money. vagy épp fogyóban van. Az ablakokat meg kell javítani. so they had to borrow some. Ki kell hagyni száradni a fát. Azt mondja. The batteries want replacing. Az egész autót újra kell dukkózni. She is out of money. He told her the story of his life. Flowers can't do without water. I could do with a slimming course. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül. Pl: I've got such a headache. Momentán abszolute nincs nálam gyufa. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. rámférne (jól esne) egy kis séta. ha az ige kapcsán három információ áll rendelkezésedre. úgy szükséges valamit tenni. Pl: Are you short of glasses? They were short of ashtrays. A virágokat meg kell öntözni.

Suggest ige után használhatsz Gerund-ot. Azt javaslom. hogy a mellékmondat többféleképpen építhető fel. Például: She suggested that we go/should go/went. (vagyis hogy feltehetően mi menjünk. hogy: Például: I advise you to stay here. Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. (Láthatod. Nineteen Fifty-four. They suggested leaving early. hogy remek dolog a napon szerelmeskedni. 45. hogy menjek el. december 12. "Nice day. hogy menjünk el. ain't it?". b) kinek mondta (ilyenkor to prepozíciót rakj az elé. Juliska said. hogy itt maradj. teljesen jó. Csak azt akarom mondani. a suggest ige jelentése: javasol. Azt javasolta. Azt javasolta. vagy December the twelfth. A dátum mondjuk 1954. Azt javasolta. hogy ha van rá mód… vagy: Például: a) ki mondta. csak ez pontosan nincs benne a mondatban) (Ki tudja?) Amennyiben a mondatba be akarod tenni az új alanyt. Ninteen Fifty-four. hanem egyenesen borzalmas is. mit mondott. nemde? – mondta Juliska. Azt mondja.) 46. ha csak két információ van az ige körül: a) b) Pl: ki mondta. Míg tehát az a mondat.) A következőképpen írd le egy angolnak: 12th December. Azt tanácsolom. (Az én születésnapom. He suggested that I should leave. DÁTUMOK A dátumokat az angolban másképp kell írni és megint másképp kell olvasni. amennyiben a mondatban nincs új alany. He said that it was fun to make love in the sun. He says he's busy. 1954 És a következőképpen mondd neki: The twelfth of December. akinek mondta). (Amanda Lear) Azt mondta. "You are a genius". Amit viszont talán kevésbé tudsz. addig az: I suggest you to stay here nemcsak hogy hibás. A menést javasolta. Béla said to Marci. Ilyenkor általánosságban beszélsz (bár a mondatból többnyire kiderül. hogy ne rúgj be. hogy ezt az igét nem használhatod olyan formában. hogy korán induljak/junk/janak. I suggest that you don't get drunk. vagy December 12th. az az. hogy miről van szó). Szép időnk van. úgy kizárólag mellékmondatot használhatsz. I only want to say if there's a way (Superstar). 1954. SUGGEST Mint jól tudod. mint mondjuk az advise-ot. Például: She suggested going. vagyis nem követheti TO + Infinitive. hogy nem ér rá. 85 .Say akkor használatos.

thank you. vagy detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs subtenancy lodgings rented room co-tenancy családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet albérlet albérlet albérlet társbérlet Még csak annyit: olyan angol kifejezés. Utóbbi esetben a feel well/feel unwell kifejezés helyes. 48. Az alábbiakban – inkább csak ötletszerűen – néhány lakásfajta angol nevével ismerkedhetsz meg. a) hangulatilag. 50.47. please. vagy félmondat végére. hogy nem tudod. A hét végén már jobban fogja érezni magát. 86 . mindig a mondat. Tehát választ nem kezdhetsz úgy. vagy rosszul magát: b) egészségileg. I'm not tired. és arra különösképpen vigyázz. nem vagyok fáradt. tehát egyszerűen csak house-t mondj. HOGY HÍVJÁK? Gyakori hiba. hogy Thank you. hogy a feni kérdést szó szerint fordítják angolra. mely sajnos helytelen. Fenti kérdés helyesen így hangzik angolul: What do you call…? Pl: What do you call the person who takes out your tooth? What is this machine called? Hogy hívják azt az embert. Nos. At the end of the week you will feel well.és lakásfajták angolra fordításakor. hova is kell tenni egy mondatban a hála kifejezésére szolgáló Thank you szerkezetecskét. thank you. Nagyon jól éreztük magunkat a bulin. Köszönöm. s ennek következtében How do you call…? kérdés jön létre.) Le akarsz ülni? Nem. Például: house. D'you wanna drink something? Yes. hogy family-house nincs. aki kihúzza a fogadat? Hogy hívják ezt a gépet? 49. hogy a feel után sose használj visszaható névmást (pl. Would you like to take a seat? No. Például: How are you? Fine. vagy a have fun kifejezést használd. (Ez ráadásul nem is thank you. ÉRZI MAGÁT Az ember két szituációban érezheti jól. THANK YOU Gyakori hiba. Előbbi esetben a have a good/bad time. Például: We had a very good time at the party. HÁZAK ÉS LAKÁSOK Meglehetős kuszaság tapasztalható a különböző ház. myself).

hanem az in prepozíciót használd. Érdemes megvenni azt a Mercit. hogy more-t csak akkor használhatsz. vagyis több. Az első esetben angolul a several kifejezést használd. Az előadás végén mind elmentek a kocsmába. 52. hogy végül. Végül senki nem maradt a színpadon. Végre megérkeztünk az állomásra. Például: They went to the zoo by car. There are two oranges in the picture. míg a másodikban a more-t. ha a by és a car szavak közt semmi egyéb nincs. Például: Margaret Thatcher arrived in Budapest last night.. melyek után ing-es alakot. a helyes prepozíció at. MA REGGEL. hogy: this morning this afternoon this evening tonight 54. akkor csak a several szó alkalmazása helyes. utóbbit pedig akkor. In-t használj akkor. Például: I have been waiting for you for several hours. Pl: At the end of the play they all went to the pub. Tegnap érkezett Maggie Budapestre. It is no use waiting any longer. Fenti kifejezéseket ne úgy fordítsd. MA ESTE stb.NEM ÉRDEMES E kifejezés angol megfelelője a worth. In the end nobody stayed on the stage. Kocsival mentek az állatkertbe. Például: There is a nice married couple in the photo. hogy today evening. NÉHÁNY PREPOZÍCIÓ Arrive (megérkezik) ige után sose használj to-t. vagy a use szó. 53. I have been waiting for you for more than 3 hours. mint 3 órája várok rád. Ebből tehát az következik. 87 . Nem érdemes tovább várni. Ha a több szó megfelel a számos szó értékének. morning stb. ha valaki egy országba. b) több. mint – more than. Több. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. ha a car valamilyen szóval bővítve van (pl. Kocsival szó angol fordításakor használhatsz by. Két narancs látható a festményen. TÖBB E magyar szó kétfajta szövegkörnyezetben is használható: a) több órája várok. vagy in prepozíciót. vagy a mondattól függően főnevet kell használni. míg az utóbbi azt. Képen. vagy fényképen használata esetén. vagyis nem összehasonlításról van szó. ÉRDEMES . Több órája várok rád. At last we arrived at the station.51. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. at minden egyéb esetben használatos. Előbbit akkor. ne az on. At the end – in the end Az előbbi kifejezés azt jelenti. ha összehasonlítasz. my car). vagy in. hanem úgy. vagy nagyobb városba érkezik. mint három órája várok. hogy valaminek a végén. Például: It is worth buying this Mercedes. We went to the zoo in my car.

hogy megigyam. hogy a like hasonlít. gyakori cselekvéseknél: Amikor én még kissrác voltam. That beer is too much for me to drink. 1. (de nem rabszolga) Rabszolgaként dolgozik.) Az mégpedig. hogy megvegye a villát. hogy…) a második tagmondat angolban mindig főnévi igenévvel kezdődik (to do). He works as a slave. Túl nagy a szél ahhoz. hogy fel tudjon ugrani rá. WOULD jelentései Itt-ott már volt róla szó. hogy… vagy Nincs elég meleg ahhoz. A vonat nem ment elég lassan ahhoz. 88 . 2. (Pl. Elég gazdag ahhoz. a második tagmondat alanya elé for-t kell tenni. Nem voltam hajlandó megengedni neki. It is too windy for us to sail now. Például: You're just like my mother-in-law. She is not clever enough to understand it. Pont olyan vagy. hogy megértse. hogy a jövő héten majd meglátogat. egy gyarmaton) 57. illetve AS…AS A két összehasonlítás közt a különbség az. (Tehát nem as…as. hogy egy szót is kinyögjön. mint az anyósom. Múltban történt rendszeres. Feltételes mondatokban: -na. az AS…AS-nél egy melléknév is használatos. hogy a bébi aludni tudjon. hogy fölszúrja az orromat. Van egy másik különbség is. ha nem lenne zöld. hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra. mint az anyósom. illetve as között. The train was not slow enough for him to jump on. He is too drunk to speak. LIKE. mint egy rabszolga. Az utca túl sáros ahhoz. -ne… I would eat it if it wasn't green. minden nap fociztam. Túl részeg ahhoz. 56. (pl. mégpedig úgy hogy a második tagmondat hogy szóval kezdődik. hogy a LIKE esetében nem melléknévvel hasonlítasz össze. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. Pl: The street is too muddy for Pisti to cross (it).55. Amennyiben a két tagmondat alanya különböző (vagyis a villa túl drága ahhoz. hogy én megvegyem). Azt mondta. 4. Tagadó mondatokban didn't want to (nem akart) helyett: I wouldn't let her prick my nose. Például: He is rich enough to buy the villa. 3. Túl hangos a zene ahhoz. hogy most vitorlázzunk. míg az as azonosít. most összefoglaljuk a leggyakrabban használt jelentéseket. Függő beszédben will helyett (amennyiben a főmondat múlt idejű): He said he would visit me the next week. Megenném. hogy a légy világcsúcsot ússzon benne. When I was a kid I would play football every day. Pont olyan kedves vagy. A tea túl forró volt ahhoz. mégpedig like. Úgy dolgozik. The tea was too hot for the fly to beat the world record. TOO és ENOUGH Amennyiben olyan jellegű összetett mondattal hoz össze a sors. Nem elég okos ahhoz. vagy eléggé (enough) található. Például: He works like a slave. melynek első felében túlságosan (too). The music is too loud for the baby to sleep. Túl hideg van ahhoz. You're just as nice as my mother-in-law.

match) Ha egy ruha oly módon áll jól valakin. Jó a farmer mérete. amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. Vonzatok: borrow money from Joe lend money to Joe.) Pl: That mini skirt really suits you. akkor fit.kölcsönkér lend . Az út hosszú volt.. 59.58. ha pedig két ruhadarab egymáshoz (például a pulóvered a szoknyádhoz) akkor go with. Olyan blúzt vett. a stílusához stb. KÖLCSÖNKÉR és KÖLCSÖNAD Ezt mindig összekeveritek! borrow . akkor a suit szót használd. mint kölcsönadni. vagy match (Ez utóbbit használd akkor is. az út pedig zsúfolt. ha a mérete jó. míg a way inkább elméleti. ha a függöny megy a tapétához. Does that blouse fit you. hogy a road fizikai értelemben vett út. hogy megy az egyéniségéhez. She's bought a blouse that goes with her pants-suit. amelyik megy a fotelhez. ÚTON (road.kölcsönad Úgy jegyezd meg. a padlószőnyeg színe a fotelhez stb. Tehát: gravelled road – murvás út dirt road – földút on the way to the office – úton az irodába rutted road – földút asphalt road – aszfaltút Például: Can you tell me the way to Denton Cottage? Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? (Czobor – Horlai) The way was long and the road was busy. vagy lend Joe some money Bankkölcsön: loan lakást kiad: let (rooms to let – kiadó szobák) rent out (She'll rent out her flat) Bérel valamit: rent (hosszabb időre) hire (rövidebb időre) Bérleti díj: rent 89 . illeve way) Alapvető különbség az. Madam? I've got to buy a curtain that matches the armchair. go with. fit. Hű de jól áll az a mini szoknya! Igazán jól áll ez a frizura. That pair of jeans fits me. hogy kölcsönkérni mindig baróbb dolog. Sokszor azonban (elsősorban szóösszetételeknél) a way is lehet fizikai út: Például: motorway – autósztráda highway – főút railway – vasút (a sínek) 60. Jó lesz méretileg az a blúz? Olyan függönyt kell vennem. JÓL ÁLL (suit. That hair style suits you.

-ja. A második mondatban már tudtuk. Úttörők állnak a zászló alatt. it's (a) daddy longlegs. hogy –ig. éjfél óta. Például: There is a girl standing on the corner. The cat likes romantic stories. lesz még lágy kenyér. mióta megnősült stb. Gumibot van a rendőr kezében. Elsősorban Present Perfect Continuous-os mondatokban használjuk: Például: She's been sleeping for 6 hours. ami eleve kizárja a there használatát. THERE IS/ARE/WAS/WERE/WILL BE There is a spider on the wall. Fény volt a szemében. Két rendőr ül egy Zsiguliban. Például: I studied the piano for two years. Két évet volt katona. tíz perce. Egy macska kacag a háztetőn. Két évig tanultam zongorázni. Hat órája alszik. Nézd a következő mondatpárt: Például: There are some pioneers standing under the flag. valaki csinál (csinált) valamit. ahol két there is van egy mondaton belül. Lesz még szőlő. Reggel óta alszik. She's been sleeping since morning. A kislányon mini szoknya van. SINCE és FOR A since jelentése: óta (eltekintve azon esetektől mikor mivel). There are three pioneers standing… És ha ez a három úttörő énekel. 1973 óta. akkor there-rel kezdd a mondatot. There is a cat laughing on the roof. Az úttörők énekelnek. négy éve. 62. -je. The pioneers are singing. A rendőrök a lányt nézik. az előbb még volt kávé a kredencben. emiatt a mondat the-vel kezdődött. A gumibot fekete. – Van ott egy fénykép. He was a soldier for two years. így there-rel kezdtünk. úgy is mondhatod. There are two policemen sitting in a Zsiguli. esetén pedig for-t. akkor: The three pioneers are singing. hogy a zászló alatt álló úttörők énekelnek. A for jelentése: valamennyi ideje. mikor ez nem jön be (hetek óta – for weeks). akkor is kezdhetsz there-rel. Egy kislány áll a sarkon. az egy kaszáspók! Nyuszi ül a fűben. megint lesz kávé.. A legegyszerűbben úgy tudod megkülönböztetni őket. Például: since morning for six months reggel óta hat hónapja Van. A for ezenkívül jelenti még azt is. Ez a there csak formájában ugyanaz mint az ott jelentésű there. vagy valamennyi ideig. Amikor olyan dolgokat akarsz közölni. The policemen are looking at the girl. Hű. There is a truncheon in the policeman's hand. Egy pók van a falon. A macska szereti a romantikus történeteket. hogy van/volt/lesz (egy könyv van az asztalon. 90 . The girl is wearing a mini skirt. Természetesen ha három úttörő áll a zászló alatt. A light was in her eyes stb. hogy: A rabbit is sitting in the grass. A for tehát időtartamot jelöl: két hete. ha veszel). vagy amióta elköltözött. ce. A since időpont kezdetet: február óta. There is a photo there. Hey. vagy –et. és az a valaki nem the-vel kezdődik (a girl – the girl).61. azonban sokkal gyakoribb a fenti típusú mondatok There-rel történő kezdése. -ca. -a. Ha tehát valamiről szimplán megállapítod. Tehát gyakoriak az olyan mondatok. The truncheon is black. de az esetek többségében számíthatsz rá. -e. hisz nem tudtuk melyik úttörőkről van szó. hogy a magyar óta használatakor since-t mondasz. hogy: Az első mondatban nem az úttörők álltak a zászló alatt.

hogy: I saw that the train was coming. máris defektet kaptunk. ha aludnék. miáltal az első tagmondat szórendje megfordul (had she finished). JOBB LENNE. Joe. hogy elhagyta a házat. You'd better not have left. majd az ige első alakja to nélkül. hogy zörög a sárhányó). hogy valaki kopog. LÁTTUK. máris mennie kellett. Például: Nobody heard him leave the house. ezután had better (és nem would better). ahogy ott áll. No sooner had we sat down than we found it was time to go. Hallod. ha…) Rosszalló értelmű és ritkán használt. And I saw her standing there. I'd better sleep. Jobban tenném. hogy dobog a szívem? 91 .63. Jobb lett volna. I saw the train come. ha had better-t használsz. vagy hall igével. Láttam. you. de egyszerűbb. Tehát gyakran emelik ki a hardly. Tagadás esetén: had better not + ige 1. Jobban tetted volna. aki jobban tenné: I. ha az egyszerűbbet használod. Jobb. ha nem mész el. 65. mely mondat második felében szintén cselekvés van (Láttam. ha…esetén jobban teszed. Az a mondat sem rossz.) Összevontan: 'd better. Hardly had she finished laying the table. You'd better not tell him. No sooner had she finished laying the table than the guests arrived. hogy jön a vonat. Jobb lenne. when the guests arrived. No sooner had the game begun than it started raining. Ua. ha most hazamennénk. Nobody heard him leaving the house. Láttam. vagy ige 1. 64. alak. a mondatnak mind a két felét ragozod (láttam. (Tehát itt sincs to. Múlt idő: had better have + ige 3. Hallottam. jobban tetted volna. Alig indultunk el. I saw them standing hand in hand. hanem –ing-es alakba. no sooner esetén than van. ha nem mondod meg neki. Alak (jobban tetted volna. ALIGHOGY…MÁRIS Időnként használunk olyan jellegű mondatokat. Jobb lenne. We'd better go home now. Hardly had he arrived when he had to leave again. I've never seen her cry. jobban tennéd ha…. Még sosem láttam sírni. hogy a második tagmondat igéjét nem teszed külön igeidőbe. Hallom. Pl: Hardly had we started when the car got a flat tyre. Vigyázz! A hardly esetén középen when. Can you hear my heart beat? Senki nem hallotta. mint bármi mást (You'd better use had better). Alig kezdődött a meccs. hogy már mennünk kell. máris zuhogott. hogy: Alighogy befejezte a terítést már meg is jöttek a vendégek. (Beatles) I can hear someone knocking. Például: You'd better have closed your eyes. HALLOTTUK (see és hear) Amikor magyarban két tagmondatból álló mondatot mondasz lát. jön). mikor láttuk. HA (HAD BETTER) Jobb lenne ha-. Angolban úgy tudsz rövidíteni. Például: You'd better not put on your dress. Alig ültünk le. I saw the train coming. Azzal kezdd. hogy ott állank kéz a kézben. Még egyszer hangsúlyozom: to-t ne tégy a come elé. alakba. Alig jött meg. ha becsukod a szemed. ha nem öltöznél fel. illetve no sooner szavakat a mondat elejére.

K.-nak van egy lova. 92 . is said to have been a lady-killer when he was young. amikor mondták. Amennyiben most mondják. Azt mondják K. Fenti mondat going to-val is mondható: I was going to start. is reported to have left for the castle. hogy K. K. K. when the rain began to fall. hogy. Ezt követi a főnévi igenév TO-ja. I wasn't going to eat it.-ról. vagy csinált valamit. to have lost stb. is said to be a coward. ismeri a királyt. is said. Azt mondták. Nem akartam én megenni. Feltételezik. a remek mesefigurát (a továbbiakban K. hogy milyennek tűnik. AZT MONDJÁK RÓLA. csatamezőt keres. hogy K. mit mondanak róla stb. was reported to have a horse. Úgy tűnik. K. seemed was believed stb. az infinitive perfect alakba kerül (to have been. Úgy tűnik.: Azt mondják.-nak van egy lova. hogy fiatal korában nagy kujon volt. Amennyiben Krisztofóról egy hónappal ezelőtt mondták. hogy K. hogy megkóstoljam. to have known. – I was about to start. Attól függően. Úgy vélik. hogy K. seems to have lost his horse. K. is supposed stb.). aki úgy tűnik. I was just about to taste it. hogy K. AZON VAN. 67. seemed to know the gate locking password.. K. hogy…. stb. Ezután az alábbi kifejezések jöhetnek: seems. when the rain began to fall. seems to… is said to…stb. elvesztette a lovát. Azt mondják. nem is olyan gyáva. Jelentették.. is reported. K. is believed. is thought. K. hogy K. HOGY (to be about to) Ez csak egy egyszerű kifejezés. a várba ment. is reported to have a horse. Például: Were you about to leave? Épp menni készültél? Were you going to leave? Ua. Pl. egy gyáva. hogy K. Úgy tűnik.66. is thought to know the king. akiről úgy tudják. K. Pl: Last year K. A JELENTÉSEK SZERINT… Válasszuk ki mondjuk Krisztofórót. akkor infinitive-vel folytasd a mondatot. Tavaly még úgy tűnt. lesz. gyáva.…aki a jelentések szerint…stb. folytasd a mondatot: Például: K. Az ilyen jellegű mondatok első szava K. gyáva. hogy K. A jelentések szerint K. akkor: K. hogy elinduljak). ÚGY TŰNIK. de korábban volt valamilyen. csatamezőt keres. was said to be a coward. (épp most) A jelentések szerint K.) Pl: K. Épp indulni készültem (azon voltam. Ha akkor volt olyan. ismeri a kapuzáró jelszót. csinált valamit stb. most tűnik úgy stb. tűnt úgy. Eddig tehát: K. seems to be looking for a battlefield. épp csak azon voltam. mikor rákezdett az eső.

This sentence is said to be the last one. Ask him for a watch for your birthday. DE! Ha kérdezel: I asked Joe his name. It took Joe a week to paint my room. Kérdezd meg tőle. K. Csak az tartott két órát. Mindennek tetejébe a to + infinitive. Megkérdeztem a címét. hogy dolgozunk. mire Józsi kifestette a szobámat. K. mondták róla stb. hogy levedd azt a szoknyát? Tehát: take + valaki + to (Top Secret) Egy hét is beletelt. Meddig tart már. hogy K. bent volt a várban. tehát úgy tűnt. A különbség tehát a for. was reported to have run away with his horse. ez már az utolsó mondat. hogy K. 69. seems to be loved by every child. Úgy tűnik. tűnést megelőzően volt valamilyen. hogy K. amit kérsz. tedd be a for-t az elé. Például: I asked him his address.-t minden gyerek szereti. Azt hiszik róla. megszökött lovastul. Málnát kért tőlem. vagy csinált valamit. hogy külföldi. hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. Jelentették. is said to have been deserted by his horse. Úgy tűnik. Úgy látszott. hány óra. Úgy látszik forr. és a mondást. elvesztette a lovát. hogy ismerte a kapunyitó jelszót: Azt mondták. míg a mosolyt levakarták az arcáról. He is supposed to be hiding in the country. How long does it take you to change that lock? It took me two minutes to get there. seemed to have known the gate opening password. The door seemed to have been closed. Ask him the time. was said to have lost his horse. seemed to have been defeated. She is believed to be a foreigner. 68. hogy van még hátra egy pár. hanem K.. Például: K. Azt mondják. MEDDIG TART? VAGY FÉL ÓRÁT (take) Ez is csak egy kifejezés. hogy K. hogy K.-t legyőzték. Úgy tűnt.-s) példa. K. akkor: K. Ez mind a négy fenti esetben előfordulhat: Például: Azt mondják. 14 éves sem volt. hogy K.-val csinálták. Azt mondják. hogy kicseréld azt a zárat? Két perc alatt ott voltam. Órát kérj tőle a születésnapodra. She is said to have been less than fourteen when she lost it. Pl: It seems to be boiling. was reported to be wanted by the police. Pl: It took them two hours to take the smile off his face. We were thought to be working. Ha kérsz: I asked Joe for some money. Jelentették.-t otthagyta a lova. csinálta. mikor elvesztette. K. KÉRDEZ vagy KÉR (ask) Angolul mindkét szó ask. He asked me for some raspberries. Feltehetően vidéken bújkál. Azt mondják. 93 . One goose neck is said to be better than two hen necks. How long will it take you to take off that skirt? Meddig tart már. vagy to + perfect infinitive még szenvedőbe is kerülhet ha a jelentések szerint nem K. K.-t körözi a rendőrség. Azt hitték. Néhány egyéb (nem K. There seemed to be a few more left. becsukták az ajtót. K.Ha a múltban tűnt úgy. Ha valamit kérsz.

és akkor némileg módosul a mondat. He prefers getting up late. Ha prefer után aktus jön (tehát nem tárgy). Jobb szeretem a sört. (Greenwich Mean Time) Greenwich-i idő szerint 5 óra van. Jobban szeretem a macskákat. Például: Let's meet at 6 o'clock. mint úszni. Nyelvekből jó. JOBB SZERET (prefer) A gyakran használt like better nem jó.) Hour – egy hatvan percből álló egység (2 hours – két óra [120 perc]). Inkább Görögországba mennék. Találkozzunk hatkor. Például: I prefer beer to wine. She is good at languages. Jobb szeret későn kelni. What' the time? What time is it? 71. AZ ÓRA A watch és a clock tárgyak. mindig to kövesse: Például: I'd prefer to go to Greece. 73. Jobb szeretnek futni. A prefer-es mondatokban a mint nem than. Watch – karóra Clock – egyéb órafajta (falióra. in Csepel Workers' Home. hanem to. Nagyon jól vezet.70. hogy: She dances well. Ha prefer után összehasonlítasz mindig –ing-et használj: I prefer singing to acting. mint a bort. a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc. O'clock: a köznyelv használja időpont megjelölésére. 72. ritkábban to-t (prefer to sing). It's two years since I saw you. használhatsz –ing-et (prefer singing). Hírközlő szervek (media) és a hivatalos nyelv akkor is használja. ébresztőóra. Két hónapja nem beszéltünk. mint a kutyákat. Például: With us. Például: It is 5 hours GMT. He prefers to get up early. (Tehát since és simple past) Például: It's ages since I met them. Nálunk. He's very good at driving. amikor a köznyelv o'clock-ot mond. Az o'clock akár el is hagyható: Let's meet at six. Hány óra van? Lesson: tanítási óra. one lesson is 45 minutes. Jobb szeret korán kelni. de talán gyakoribb a She is good at dancing. Jól énekelnek. Helyette: prefer. KÉT ÉVE NEM LÁTTALAK A már tanult: I haven't seen you for two years mellett It is kiemelésével is lehet kezdeni. Ha would prefer-t használsz. kakukkos óra stb. Ezer éve nem találkoztam velük. They prefer running to swimming. 94 . Például: I prefer cats to dogs. Például: They are good at singing. It's two months since we talked. DE JÓL TÁNCOLSZ! (good at) Az ilyen jellegű mondatokat úgy is mondhatják.

a Fradi itt a sztár. is not. nem akarok találkozni vele. pénzt rob-ni nem. Ez az egyetlen kijárat. Ua. Elraboltak 2 millió forintot. gonna – going to wanna – want to gotta – have got to gimme – give me kinda – kind of 4U – for you U R – you are ain't – am not. Különösen a rock világában gyakori az ilyen típusú szóösszevonás. have not (ez egy generális tagadószó) 75. bármit is csinálsz.ruhát fölvesz take off . WANNA stb. én veled megyek. 100 forintot raboltak el az idős hölgytől. 78. Például: They stole 2 million forints. This is the only exit. Akárhogy is fáj. RABOL és LOP Azért fontos. Bárhová is mész. The only problem is that it's rather expensive. This is the only way to convince him. (Susie) Bárhová is mész. 76. AZ EGYETLEN (the only) Például: He's the only person in the office who smokes. Fradi is the first. mert rob-ni csak embert. I'm coming with you.ruhát levesz Például: She put on her coat. whatever you do. vagy bankot lehet. Az egyetlen probléma. They stole 100 forints from the old lady. They robbed a bank. Kiraboltak egy bankot. BÁRHOVÁ. aki dohányzik. hogy kicsit drága. are not. Whoever it is. GONNA. Levette a cipőjét. I'll be there. Ő az egyetlen ember az irodában. Mindig csak a tiéd leszek. 77. én ott leszek. Wherever you go. 95 . Ez angolul steal. They robbed the old lady of 100 forints. hogy meggyőzzük őt. Fölvette a kabátját. FÖLVESZ – LEVESZ (ruhát) Ezt is mindig összekevered! Figyelj! put on .74. However much it hurts. AKÁRMIT Például: Wherever you go. I don't want to see him. You're the only one who'll have me. Barki is az. Ez az egyetlen lehetőség. He took off his shoes.

She was just like that. Good luck and take care. vagy goodbye. mint amilyen legény te vagy. But she wasn't as selfish as you are.79. Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. Vagyok én olyan lány. REMÉLEM (I hope) It was worth reading. Sokkal jobban főzött mint te. Minden jót. She was much better at cooking than you and that's it. Nincs több. Búcsúzásképpen … I am as tough a guy as you are. Te nem tudod mit beszélsz. I am as tough a girl as tough a guy you are. That won't make her balder. ugye? Nincs. She tried hard to please everyone. Én még ilyen marhát nem láttam. Lehet. 96 . You are nothing like my first wife. hogy megérte elolvasni Vigyázz magadra. De azért nem volt olyan önző. Vagyok én olyan legény. Good-bye. is there? No. I know exactly what kind of a woman your first wife was. Pontosan tudom. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni. I haven't seen a moron like you. You don't know what you're saying. mint te. és kész. Most már viselkedjél. There's no more. Attól még nem lesz kopaszabb. Már csak ilyen volt. Remélem. Control yourself. hogy festi magát. hogy milyen nő volt az első feleséged. A poros nyomába se léphetsz az első feleségemnek. She may use make-up. Elvigyelek valahová az este? És milyen jól néz ki meztelen. mint te.

mióta kivették a manduláját. hogy ne szopd az ujjad! Megjavítottad már a csapot? Elfogyott a cigarettám. Én még ilyet nem láttam! Nem találkoztunk mi már valahol? Bocsánatot kértél már tole? Már olvastam. de a barátnomet már igen. Befejezted már? Nem említettem még neked azt az esetet. ha befejeztem. Ittam egy kis kólát. Még nem csapott a fejemre. de azóta se láttuk oket. Elso találkozásunk óta szeretlek. Megkaptad már a pénzt? Kettokor jöttek meg. Órák óta azt az egy halat eszi. soha sem láttam a nagy sárkányt. Már egy órája olvassa azt a kurta cikket. hogy összeházasodnak? 6 éve vagyok nos/férjnél. Már 10 éve barátnok. Amikor befejezi. és most csuklok. Én még sose voltam férfivel. de a sodrófát már elovette. Megcsókolta (és most várandós). Tavaly óta cigarettázik. Elaludtál már? Épp most dugta el. Már öt perce boldog. Mióta miniszter lett. Épp TV-t név. E héten háltam lópokrócon. de a fülbevalóját még nem kattintotta ki. Jártál te már Tótkomlóson? Háltál te már lópokrócon? Épp most jártam Tótkomlóson. mert tavaly úgy kupán vágott. Én még sohasem utaztam a szellemvasúton. Évek óta nem ettem ilyen jó véreshurkát. a legdrágább szállodában lakik. nem? 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) A kezét már megkérte. Háltam már lópokrócon. A mai napig nem felejtettem el azt a szeptemberi estét. és még most sem fejezte be. Jártam már Tótkomlóson. de még nem vette el. Tizennégy éves kora óta ír naplót. Most már befejeztem. Három éve hordja azt a rongyos farmert. mikor véletlenül rossz buszra szálltam? Ugye még nem meséltem azokról az idokrol. autóval jár. Ma reggel jártam Tótkomlósan. pedig o már tegnap elkezdte. Dél óta alszik.FORDÍTÁSI GYAKORLAT (MAGYAR-ANGOL) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) Mióta vársz magasabb életszínvonalra? Mióta próbálja visszaszerezni? Mióta tervezik. vagy ül? Általában 7-kor kel. Még sose féltem így. Egész mostanáig boldogok voltunk. Már egy hete csak a mamára gondolok. 27 éve katona. mennyit ittál! Nyugi. Állandóan ezt a hülye disco-lemezt hallgatja! Állandóan hazudsz! Most már tudom. Még sosem volt ilyen szerencsém. összesen hat napja fog táncolni. mikor eloször láttalak meg a szénakazal tövibe'. csak rólad álmodom. Mióta megláttalak a bokrok alatt. de nagyon félek. Végre már ezt is megtanultam. és az most akkora. Ablakot nyitottam. Olvastad már? Amikor majd elolvasod. mint a Józsi. Tegnap mentem hozzá és kaptam tole piros tojást. Még sosem háltam lópokrócon. Úgyhogy most három napja táncol. mint egy ház. A feleségemtol piros tojást még nem kaptam. Kicsit meghíztál. Ugye milyen sokat javult az életszínvonaluk? De idétlen vagy. Meddig maradsz még Budapesten? Mióta vagy Budapesten? Nyár óta csak rád gondolok. Most áll. Mióta megnosült. Egy hete lakom a California szállodában. Majd szólok. Ivott egy pohár vodkát és most itt kacsázik az utcán. Osz óta az öbölben úsznak a magányos hattyúk. Te csöngettél. Te jó isten. mikor kéz a kézben mentünk a Dózsa György úton május 1jén? Felfújta a lufit. Még nem jártam Tótkomlóson. Általában Camparit iszik. Egész nap úgy hiányoztál. Még mindig nem kérdeztem meg. Már három hete dolgozom. 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 97 . De hisz ezt már tanultam. Mióta tanítasz? Két napja nyüszög. de ma este kevertet. Az összes húst bepaníroztad? Nem találkoztunk mi már valahol? Még soha nem volt ilyen fejfájásom. Épp most háltam lópokrócon. hogy még most sem ment le a púp a fejemrol. anyukám. Mióta megérkezett a városba. 1986 óta tanár. Szakítottam Józsival. így nem jöhet velem diszkózni. Lábát törte. Azóta horkol. Sokszor voltam már ideges. Meglocsoltad már a feleséged? Ot még nem locsoltam meg. de e héten 8-kor. Még mindig nem felelt. Mondtam már neked. Láttál te már mackót málnásban? Sok kérdést már megoldottunk. egész másképp viselkedik. Még nem tanultam meg. Mióta jár Jóska Gézával? Már egy hete csak a mamára gondolok. nem ittam többet. Még fél évig sem éltek együtt. az ingét épp most gombolja. mikor elváltak. de az elvarázsolt kastélyban még nem voltam. Épp most ment el hazulról. Láttál te már felnott férfit meztelen? Megetted már amit tegnap foztem? A cipojét és a kabátját levette. légyszives add ide. Már öt perce szól a telefon. Tasziló? A hullámvasúton már ültem.

Én nem golfozom. Perceg a szú. Úgy tudom ruhákat ad és vesz. Mit sütsz kis szucs? Sós húst sütsz kis szucs? Süt a pék. Gondolkodom. Mielott elszaladt. Már vagy három órája nyomta a csengot. Az állatok sosem ölnek pénzért. Mire a vadász megtöltötte a pukáját. Éjfélkor szokott lefeküdni. Remélem jól vagy. amikor rájött. Hányszor mosol naponta fogat? Józsi bácsi már nem dolgozik itt. Órák hosszat ült a rókalyuk elott. Tetszem neked? Nem ízlik a leves. Hová mész te kisnyulacska? Ballag a katona. Állandóan csapkodja az ajtót. Sírok. Most is olvas. Nincs hozzászokva ahhoz. Csak nem fáztál meg? Hegyek között. Állandóan vitatkoznak. Csörög a lánc. Itt jön. Remélem érted a könyvet. hogy senki nincs a szobában. Mikor felébredtem. Ott megy az álmunk. hogy visszafogott vagyok. hogy megegye. Szeretlek. Egy fekete macska ül a fogason. mikor végre feltunt egy nyuszi. Mikor a sarokra értem. völgyek között zakatol a vonat. mielott lebukott. a kakas már fél órája kukorékolt. én értem. 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) Úgy értem. szájában csutora. mikor a vizsgabiztos megkérte. hogy cseréljenek helyet. hogy fejjel lefelé van. hogy nincs otthon zsír. Hu de köhögsz. Mi? Csörög a lánc. Utálom az esot. Még tíz percet sem vezetett a forgalomban. Szabad akarok lenni. Gyakran megyünk moziba. Hé. mert csörög a lánc. Soha nem segít. Ritkán sír. Csakazértis el fogom olvasni. A buszra várok. Tegnap már két napja táncolt. A Nap keleten kel. Utálom a birkahúst. Hol élsz te? Te kinek drukkolsz? Mindig este zuhanyozok. Korán szoktam kelni. Itt jön a Nap. Még csak öt perce ettek. Mire kiért az állomásra. de úszni nem járok. Ismerlek. 98 . Milyen nap van ma? Minden kártya nálad van. Azt hiszem igazad van.108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) Áh. Lehúnyja kék szemét az ég. mikor látta. Néha nyolcig alszik. mikor rájött. mire rászánta magát. Futni szoktam. mit csinálsz te itt? Ezen a tavaszon fogok férjhez menni. Mit csinálsz? Hova mész? Most hülyéskedsz? Hull az elsárgult levél. Már rég megsavanyodott a túró rudi. Hol lesz a hétvégi buli? Melyik horkol? Idáig vagyok az üzleti problémáiddal. a vonat már elment. hogy busszal járjon a piacra. Már két órája beszélt. Mindig azt mondod. Nem hallom. Minden este étteremben vacsorázik. Londonban üzletel. mert elfelejtete föladni a levelet. Csak olvasta. Mikor felébredt. Dühös voltam rá. Minden este fest. Ezt a sört most megiszom. mikor újabb vendégek érkeztek. Szeretlek. sárgarépát dugott a puska csövébe. mikor látta. de gyakran nevet. Csöng a telefon. mikor végre kiment. Halálra untatsz. Nagy elánnal bontotta a csirkét. Most épp nem írok. Néha olvas. a nyuszi már elszaladt. Szereted a mézet? Szeretsz még. Írok. most már emlékszem. hogy nincs papír a gépben. olvasta. süt a pék gezemice lángost. Majd holnap kimegyek a piacra. mondd? Érted? Azt hiszem. Már tíz perce gépelt. Érted? Mindenre emlékszem. Ez kezd bedilizni. hogy szélhámos. már 10 perce ment a vonat. hogy pénteken nem érek rá. Ülök egy rózsaszínu kádban. Alszik a széken a kabát. Állandóan csapkodja az ajtót. Minden nap felkel a Nap. Malacka minden nap meglátogatja Micimackót. Éjjel nappal rád gondolok. mikor a házmester végre kinézett. már összetört a szívem. a lány már 20 perce ott várt. Kati holnap jön át. mit csinál a kutya a fánál? Állandóan újságot olvas reggeli közben. Magas lovon ült. Már egy órája ugatott a kutya. Apu. Ezért megfizetsz! Hull az elsárgult levél. nem olvasok. Almát eszem. Mire rájöttem. Holnap este színházba megyek. Itt ül az ido a nyakamon. Sose olvas. Most épp nem alszik. mert reggel rohanok.

R. Az egyikük a könyvet tartotta. 285) Úgy megcsókolt. Pipa volt. Bagoly meg a haját tépte. aztán belépett a liftaknába. 289) Tegnap robbant le. kihül a krumpli. Én nem jártam iskolába. Szóval borotválkozott. 322) TV nézés közben vasalni fogok. mikor a baleset történt. mire ezt megírtam. mikor látta. 280) Mire megtalálta az anyát. 302) Kedden lesz egy hete. 321) Vasalás közben TV-t fogok nézni. A nap is lement mire elolvastad. 306) Majd délutánra megirom. mielott kiköpte. megcsúszott és levágta az orrát. Ki ölte meg Marilyn Monroe-t? Eloször Csorvásra ment. 317) Mire kisül a hús. Bement a lány. megköszönte a reggelit és bement a szobájába. aztán meg kardoskútra. hogy úszik a dinnyehéj. 297) Holnap lesz egy éve. 305) Mire új gyertyát gyújtasz. A rakodópart alsó kövén ültem. 291) Jövore lesz négy éve. ahogy. az orrát meg a lábára. a többi már leég. míg fel nem rakta a szemüvegét. hogy itt ordibálsz. 286) Piroska karjára akasztotta a kosarat. el fogod felejteni az elejét. hogy napozik. hogy olvassa. pacsirta szólt a fán. 319) Úgyis elfelejti az elso részét mire végigolvassa. 316) Mire a végére érsz. addig a fiúk a bányában dolgoztak. a száját harapdálta. akkor épp a fogorvosnál fog ülni. hogy nos vagyok. ez hazavitte. hogy tegnap hétkor? Nem. hogy Tengizben dolgozik. hogy nem hoztam kenyeret. eltunt a csavar. hogy alszik. búcsút intett neki. Az istálló hátsó részében tehenek aludtak szalmán. felugrott egy székre. de mint leány. hogy legyen egy lakásunk. 279) Szerencse. felöltözött. (leégett). 307) Mire hármat számolsz. 292) Tiz perc múlva tiz perce lesz. Malacka a földet nézte. Az orvos elszúrt valamit és a lábujját varrta az arcára. Te is vidéken nottél fel? Ezt a céklát még júniusban raktam el. soha senki azelott. 295) Mikor feljön a nap. Meredten bámult a távolba. 294) Majd ha lemegy a nap. minden nap elmentem meglesni a lányokat a munkásszállás fürdojében. Egy éve még taxisofor volt. akkor épp a fogát fogja borogatni. Ki ment el az orvoshoz? Melyik orvos vett R. (Arany János) Ránézett a lányra. ez megsütötte. Épp sütotököket ettünk. Épp krumpliért állt sorba. hogy tegnap nem fájt a fejem. mert elfelejtette elhozni a sípját. amilyeneket azelott nem tapasztaltam. ez az iciripiciri meg mind megette. az összes poharat elmosogatom. 304) Holnap 6-ra a gép már leszáll (leszállt). Többé nem jöve ki. A lámpát szerelte. Sokáig tartotta Toldi Miklós a petrencét. 283) Nyáreste volt. Még éjfélkor is a mesét nézte. Korán lefeküdt. 296) Jövo ilyenkor lesz két éve. 313) Jövore lesz 15 éve. akkor vasalt. Kelt a legény.223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) Miután megette. fél napja lesz. hogy épiti a házát. Míg a nyuszi magyarázott. Megoszültem. 298) Még egy perc. mikor agyonvágta az áram. Épp az utcán sétáltam. Lenin élni fog. 309) Mire fölébredsz. és most azért reklamál. 288) A bíró az ujjával fütyült. Fél nyolckor nem a hiradót nézte. Nem látott semmit. amit a nagymamája font. és pont félórája lesz. Ja. 314) Megcsinálod mire visszajövök? 315) Holnap lesz egy hete. 312) Tizenegyre legépelem. és néztem. 290) Tegnap se olvastad el. hogy sztrájkolnak. megspórolunk annyit. 281) Megitta a tejet. mindig lerepül a cipoje. 99 . Végig a film alatt a hátát vakargatta. hogy nem mos lábat. akiket lovászfiú korából ismert. Ötkor? Nem. kacsintott. 318) Holnap lesz egy hete. Hogy most? Most itt ül mellettem és kuncog. egy napja lesz. rosszul lett. 287) Olyan nehézségekkel találtam szembe magam. 276) Mikor meglátta az egeret. mikor leszálltál a buszról? Egész este dünnyögött. 300) Holnap háromkor? Nem. 293) Egy óra múlva fél órája fog takaritani. Micimackó mézre gondolt. 282) Hétkor találkoztunk a Nemzetinél. mikor egyszercsak megpillantotta Aljosát. Tegnapelott hétkor? Akkor meg mosott. így aztán hazaért nyolcra. hogy tizóraizik. A bártündér a villanyokat oltogatta. hanem a fiát fürdette. mikor lazán megszólalt:… Aludtál az eloadás alatt? Miközben golfozott. Ajtót nyitott neki. akkor már aludni fog. hogy táncol. megcsinálom. ez meglotte. Lenin él. ott kóborolt egy cigány. 299) A hónap utolsó vasárnapján lesz egy éve. hogy egész jövo héten esni fog. Egész tavaly nyárig Mehemed nem is látott tehenet. 274) Amikor én még kissrác voltam.-t? Mi robbant fel? Mikor láttad utoljára? Tegnap is késon jött haza. Belépett a szobába. Útközben a lányokról beszélgettek. 1950-ben lépett be a pártba. De elotte lezuhanyozott. 301) Vasárnap már három napja lesz. hogy csöpög a csap. Épp egy dalt dúdoltam. Jól megrágta. 310) Szeptember végére kinyilnak a kerti virágok. hogy felébresztett valakit az ordibálásával. 275) Ez elment vadászni. Aztán elejtette a borotvát és levágta a lába ujját. mikor meglátta a karfiolfülüt. megette a kakaóscsigát. 303) Holnap reggel négyre az összes gyümölcsöt kiszállitják a piacra. 277) Hol születtél? 278) Lenin élt. a másik meg olvasott. 320) Most volt a hirekben. a lány a fogasnál állt. hogy önmagát keresi. 284) Félt. mert amikor tüsszent. mikor egy fiatal rendor lépett be a hátsó ajtón át. 308) Mire megvénülünk. Egész úton hazafelé azon gondolkodám… Amíg a lányok csevegtek. Mesélt a lovakról. Úgy érted. Hörcsögöt kapott a születésnapjára. 311) Holnap délutánra fogja megtalpalni a cipomet. mikor a gyerekek betörték az ablakot. Nagyon esett. hogy hétkor? Nem.

hogy bemászik az ablakon. Locsolják a Soroksári utat. Azt mondta. 374) Kapott egy nagy pofont. Csak néhány bizsut hagytak az öltözködoasztalon. 354) Hol fogsz dolgozni? 355) Senki nem fog egy könnycseppet sem hullatni érte. Most szerelik az új antennát. hogy kész van. Remélem. 368) Söprik az Engels teret. 324) Holnap este tizkor a házunk fölött fog elrepülni. 352) Majd a konyhában leveszem a cipomet. 356) Holnap tizenegy jó lesz? 357) Mikor jössz vissza? 358) Az se segít. A radványi sötét erdoben halva találták Bárci Benot. mint tegnapság. mikor a fényképet csinálták. 340) Ha kisebb mint én. hogy akkor is olvasni fog. úgyhogy nem lehetett titokban tartani. 360) Biztos. 335) A hét végén nem megyünk Nagyszakácsiba. A biztosító persze egy fillért nem adott. 348) Azértse megyek hozzád. ha tudjuk. vagy meglökték? 371) Kirúgták az igazgatót. hogy ne nyúlj hozzá. 330) Lefogadom. Annuska azt mondta. 347) Majd jövore feleségül veszlek. hogy ezt ne csinálják többé. 346) Igen. és biztos a diliházba visznek. biztos eso lesz. Kapsz tejet. 327) Egész délután próbálni fognak. hogy kimosták ezeket a pulóvereket? Ezt mind hibáltanul kellet vona lefordítani? Az összes pénzt elvitték. azt hiszem. pont amikor fényképezték. A házat már jóval azelott felépítették. a kórus épp a refrént fogja énekelni. te is fogsz hiányozni nekem. 362) Élve temették. 364) Épp teritettek. Azt mondta. hogy el fogja olvasni? 361) Nekem cimezték a levelet.323) Amig én vasalok. orrbaverem. 331) Majd holnap lemosom. hogy azért nem nyitott ajtót. aki ért hozzá. A repülogép szerencsétlenség következtében 200 ember vesztette életét. Késobbre kell halasztani a találkozót. Egy csomó embert följelentettek adócsalásért. A Kangákat általában vadállatnak tekintik. 359) Majd én leviszem a kutyát. bíborban. Épp most bontják az új felüljárót. 329) A tervek szerint. 328) Kopogj. hogy beköltöztek. ha már úgyis megyek a boltba. Látták. Manapság sokkal több pénzt költenek húsra. vagy katona. hogy tegnap egész nap otthon volt. Már egy csomószor megmondták neked. mikor leesett a tányér. hozzak neki narancsot. Most már kell találni valakit. 341) Tuzoltó leszel. Két lövést hallottak. 376) Ezt a könyvet még semmilyen nyelvre nem fordították le. 351) Te. ez mindjárt leveszi a cipojét. 377) Mondd. Jó állást ígértek neki. Kiürítették a hamutartókat? Jövore talán majd elfogadják a jelentkezésedet. 332) Mész holnap a bálba? 333) Iszol velem egyet? 334) Majd iszunk a Pistáéknál. amikor belép a polgármester. 367) Ki fogják üriteni a termet. téged meghívtak? 378) Új iskolát építenek a falunkban. Szólt. Összességében tehát jól paffra vágtak. Elesett. 373) Meg kéne csinálni. 343) Te ezt tényleg megiszod? 344) Iszol egy kis tejet? 345) Nagyon fogsz hiányozni. Ha nem Hong Kongban készült volna. mert épp a fülét mosta és nem hallott semmit. Ötezerre értékelték a vadonatúj nercbundáját. 372) Lehet látni a tetoválását. 100 . Jövore talán majd kiadják. Még tíz ilyen mondat. Vettek ujjlenyomatot. 370) Most elesett. Meg kéne mondani nekik. Föl kéne már építeni ezt a házat. mert a fényképeket fogom elohivni. vagy ellökték? Elmozdította a fejét épp akkor. nem lopták el. ha jössz. hogy eso lesz. de nem sok remény van. Mire rendorség odaért. hogy kész a kávé. Hány embert visznek Amerikába a Sorosalapítvánnyal? Az önéletrajzot sajnos angolul kell megírni. 336) Mikor lesz már vége? 337) A vége az lesz. hogy már nem vár tovább. 326) Jövo ilyenkor nem a Leninkörúton. Vettek nékem piros csizmát. hanem az Erzsébet körúton fogja tolni a babakocsit. bársonyban… 380) Legújabb filmjét tartják a legjobbnak. hogy még semmit nem mondott Janinak. Mari néni foltozni fogja a farmeremet. vajat. 349) Aigner Szilárd most mondta. 350) Ott az a nagy kövér felho. Nem létezik. Azt mondta. 338) Hogy fogsz kijönni a ketrecbol? 339) Hát ezt én orrbaverem. 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) Nemsoká fölszolgálják a jéghideg söröket. A mai napig titkolják a baleset okait. Már a múlt héten elküldték a levelet. ha néger gyerekek potyognak az égbol. 353) Vissza fogom adni. A csónakot szem elol tévesztették a suru ködben. a képeket már rég ellopták. rojtosat. nem venném meg. 369) Jövo õszre learatják a termést. Azt mondta. mihelyst megtalálom. 375) Új nevet adnak majd neki. 379) Most viszik. 363) Eddig még semmit nem mondtak róla. Holnap ötre kell legépelni. hogy bedilizel. 325) Jövo ilyenkor már a kisbabáját fogja tolni. 366) Elmozdult. 365) A levelet elégették még mielott megtalálták volna. Azt mondta. hogy kapcsoljam ki a rádiót. Jani szólt. 342) Én mindenképpen tuzoltó leszek. most viszik Danikáné lányát. El lehet vinni ezeket a könyveket? Bárcsak megtalálták volna.

rosszul hall. hogy megnézzem alszik-e a gyerek. Az újoncokkal mosatta fel a folyosót. azt mondta. vegyen-e egy fél disznót. Azt mondta. mindent megbocsájtok. hogy hazudik. hogy miért nincs kész az ebéd. hogy álljon be rendornek. 443) Azt mondta. 453) Megkérdezte. Tudtam. hogy unatkozik. Felrohantam. 469) Többször is megkérdezte. 493) Nem tudom vegyek-e kabátot. hogy jártam-e már Tótkomlóson. hogy honnan tudja. 451) Nem tudtam. hogy három évet tanult lovagolni. Észre tudja magát vétetni. Azt mondta. de nem szégyelli. Tudatni fogom veled a híreket. 452) Azon tunodtem. hogy vegyek-e fel valamit. 473) Szólt. Azt hitte nincs több. hogy ha esik. ha sír. jobb ha nem nézek oda. hogy jönnek az APEH-tól. 438) Azt hitték. 446) Azt mondta bemehetek. hanem elefánt. hogy van-e levelem. 461) Azt mondta. Az orvos szerint egy-két napig még ágyban kell maradnia. Mibol gondolod? Jól áll neked. Bélával fogja megfizettetni a kárt. hogy nincs értelme mégegyszer megpróbálni. 478) Azt mondtad. hogy ne csináljak semmit. Kukorica Jancsi azt mondta. hogy mihelyt elkészül jön. hogy nem fog tejelni. Azon gondolkodott. A nagymama azt hitte. Azt mondta. vagy a barnát.434) Azt hitte. hogy elmenjek-e vagy maradjak. 441) Azt mondta. a Nyuszi a családjáról beszélt. hogy o az. hogy feleségül veszi a lányt. Ahogy meglátta a vért. 457) Nem tudtam. hogy próbálja meg a zöldet. mert nem kap elég napfényt. 470) Szerinte sáska volt. Micimackó azt mondta. hogy ne hozzon több sajtot. máris kilépett. Megismételtetnéd vele? 101 . 459) Azon tunodtem. Azt hitte. hogy kicsit ugyan parasztos a neve. 435) Azt hitte. Nem tudta hallatni a hangját. 436) Azt állította. Azt mondta. 437) Most szólt a házmester. hogy pöttyöset vegyem. 466) Azt javasolta. vigyek esernyot. 448) Tudni akarta. 482) Nem tudom. Komuvessel építtetett házat. hol vettem a cipofuzot. 450) Nem tudtam. 474) Azt mondta. hogy van lova. 475) Fogalmam se volt mit tegyek. 456) Azt kérdezte. mindent elmondtál. hogyan gyógyítsam meg a náthámat. hogy elhiszed-e még. hogy az anyósának ír. 488) Vajon miért tette? 489) Vajon elvesztette? 490) Nem tudom lesz-e még idonk. hogy azt hitte. Levágattam a hajam. 480) Szólt. Azt mondta. Azt mondtad. 479) Azt hittem. Levágattad a szoknyád alját? Minden nap lemosatod a kocsidat? Tegnap nem hozattam sört. hogy hétre ott kell lennünk. hogy nosülök? Azt mondtad. hogy mit jelent mindez. van-e elvámolni valóm. Azt mondta. hogy három éve tanul lovagolni. hogy azért nem no a narancsfája. 476) Fogalmam se volt. Mondd meg a tejesnek. 447) Megkérdezte. hogy kilépett. 464) Nem tudtam fog-e rám emlékezni. Miért tette ezt? Csak magának köszönhette (Õ jövette el). 445) Azt hitte kolbászból van a kerítés. hogy hallgass! Azt mondta. 442) Mondtam. próbáljuk meg még egyszer. 468) A fiú megígérte. Rávette. hogy eldugta-e? 487) Nem tudta. hogy mikor érkeznek. hogy így fáj. hogy holnap kettokor érkezem meg (kettokor érkeztet meg) New York legnagyobb repüloterére. hogy mit vegyek fel. Vajat hozattam a közértbol. Meg kell csináltatnom a lemezjátszómat. Fogalmam se volt. 477) Rögtön láttam. 486) Azt se tudta. Úgy intézte. melyik kólát kérjem. 463) Azt mondta. 462) Azt mondta. hogy három éve van lova. 471) Tudtam. hány éves lehet. 483) Azt se tudtam fiú vagyok-e vagy lány. hogy eldugja-e. o majd mindent elintéz. 444) Azt hittem már ebédeltél. Éreztette befolyását. 484) Vajon hova dugta? 485) Nem tudta hova dugta. hogy megenné. Lilára fogom festetni a hajam. a szokét. 492) Vajon adsz-e helyet magad mellett. 465) Azt kérdezte. ha éhes volna. hogy belépett? Nem. 458) Nem tudtam. hogy nem tetszik a frizurám. egész éjjel énelkelt. 454) A vámos azt kérdezte. hogy alig lépett be. 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) Azt mondta. Vajon vége lesz-e valaha. hogy értem-e amit mond. Vajon mikor lesz már vége. holnap kell elhoznia a ruhát a patyolatból. 491) Nem tudom mire gondol a katona orség idején. 455) Tudni akarta. tegyek-e egyáltalán valamit. 467) Nem tudtam hány poharat tegyek az asztalra. 439) Azt mondta az anyukám. nem érdekel. hogy mi van a borödömben. 460) Azt mondta. hogy kilencre jössz. hogy levegye-e a nadrágját. elájult. Azt hitte nincs benne áram. 449) Nem tudtam. jól aludtam-e. Mondtam már. 472) Azt mondta. hogy nem akarsz mindenáron férjhez menni. Megkérdezte. Azt mondtam. Azt mondta csak 10 perce van. 481) Nem tudom. az epret nem szereti. hogy már haza kell mennie. 440) Mondtam neki. nem lát semmit. hogy Piroska az. mert délre az irodában kell lennie. ha az megteszi amire kéri. Azt hitte nem bolha. Nem tudtam miért takarja el az arcát. hogy elkésnek. Nem tudtam. Te tudtad mire akar kilyukadni? Mondtam már.

Na. ha máris elmennél. Mindenáron tükröt akar szereltetni a hálószoba plafonjára. A jókedvu tizedes fogkefével mosatta fel a folyosót. hogy bevallja. hogy minden rendben van. 102 . már túl lennénk rajta. ha megkér rá. ha nem lenne olyan hideg. hogy megtedd? Szerinted nem szörnyu dolog kitömetni a kedvenc állataidat? Miért nem csinálataod már meg ezt a vacak magnót? Nem tudtam kiverni a fejébol. 640) Elmennék. Ha szeretnél. Hány fényképet csináltattál? Mikor fogod megéleztetni a késeket? A szomszéddal hozatott cigarettát. aki kezel. hogy nem tudsz hozzájutni elég nohöz. jobb lett volna. 619) Két szegény legény szántani menne. 643) El tudtam volna vágni. hogy én voltam neked az elso? Ki kényszeríthet arra. 607) Ha neked lennék. Vak zongorahangolóval hangoltatta fel a zongorát. most én lennék a legokosabb. 627) Táncoltam volan én veled. Kicseréltettem a féltengelyt és a levegoszurot. hol. minden egyszerubb lenne. 638) Ha nem lettek volna téveszméi. nem botlana meg. Akkor se vetetem el. kérj segítséget bárkitol. 632) Meginnám. hogy veszekedj. 649) Ha örökké attól félnél. Le kell vágatnom a hajam. 611) Ha esetleg. amit az anyósa mondott neki. eljöttél volna délután. Ha szerettél volna. ha fiatalabb volnál? 624) Megszámoltam volna. eljössz délután. Miért nem vágatod le. 634) Ha tovább kerested volna. 628) Majd meglátogatlak. ha néhány napra elöl hagyod. 612) Ha nem lenne rossz a kocsi. Szörnyu szegénységemben lopni kezdtem. hogy látni szeretném. 615) Vigyél kabátot arra az esetre. Mondd. 641) Ha esetleg megtalálod. 613) Ha nem termeszthettek volna zöldséget. 606) Mindig segítek neki. kimehetünk a Fradi meccsre. Lengyelország volna a csúcson. ha otthon maradsz. te kivel csináltattad a futést? Mindig velem fordíttatja le az idétlen mondatait. Virágot küldettem a névnapjára. A virág elpusztul. 637) Örülnék. el tudnék menni Püspökladányba. 609) Ha hajlandó lenne ideadni a kocsidat. találkoztunk volna. Hányszor építtetted át a házadat? Itasd meg vele az egészet. ha kellett volna. a vadásznak is kisebb szája lenne. Portrét csináltattam a feleségemrol. mond meg neki. A tizedik felesége se tudta feledtetni vele a legelsot. Gépeltesd ezt le. ha nem fáj a fogam. hozz egy fél kiló uborkát. hacsak tényleg nincs rá szüksége. most nem jöhetnél velünk. mint a pszichiáter. nem hallottuk volna a betöroket. arra az esetre. amit eldobált. 635) Ha megfáztál volna. 614) Ha el tudsz jönni délután. Épp most másoltatom. 639) Ha a nyuszi medve volna. Ne Technocol Rapidot szagoltass vele. Szörnyu izgalmamban dadogni kezdtem. 621) Ha a kutya nem ébresztett volna fel. 650) Ha mégis elveszettnek érzed magad. hogy itt maradnak vacsorára. ha esne. már rég elhagyta volna az országot. Rózsa Sándor a lovát ugratja. ha tudtam volna. Egy rendorrel magyaráztatta el a helyes útirányt. 623) Elcserélnéd két 16 évesre. hogy éheztek volna. ha nem kéne nyakkendot kötnöm.… 608) Nem adok neki pénzt. Mindig velem iratja a szerelmes leveleit. feltéve ha te is mész. biztos. 616) Fozök egy csomó levest. ha volna kenyere. Felköttetem a Lord Mayort! Az utolsó szemig felszedettem vele.550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) Egy néger fiúval pucoltatja a cipojét. megtörlöm az orrom. 652) Megcsináltam volna. idoben odaérnénk. ha nem öntözöd. Ha többet dolgoztál volna. add vissza neki. ha görbe. még elkésünk. nem kerültél volna kórházba. A macskával etette meg a párizsit. ha túl hosszú? Eloszedettem vele mindent. ha lesz elég idom. hányszor. 622) Ha a japánok nem építenének olyan jó hajókat. ezt a szerencsétlent is jól megszivatták. 651) Ha hajlandó lennél szép csendben elmenni. Piros palát fogok rakatni a házam tetejére. Miért nem a villanyszerelovel kötteted be a mosógépet? Mibol gondolod. 647) Megszámoltam volna. ha tudtam volna. 631) Ha megvetted volna. Egyenesíttesd ki. 642) Ha hajlandó lennél rámfigyelni. 646) Ha én lennék a téeszelnök. Az a sok szilva jól megszalasztott. Jóska lenne a párttitkár. 629) Mit vennél. most nem lenne pénzed. itt tartjuk a gyulést. netalántán találkoznál a barátommal. megtaláltad volna. 626) Ha a lónak hat lába volna. Ha akkor leszoksz a dohányzásról. Az az idióta tanár mindig ilyen hülye mondatokat fordíttat velünk. eljönnél délután. Érd el. ha nem veszel el! Csak nem akarod velem elhitetni. 625) Ha vártak volna. 645) Ha nem lett volna ez a sok új szó. amit eldugott. most több pénzt kapnál. Elhitettem vele. elobb vagy utóbb épp oly zavart lennél szellemileg. 620) Ha adsz egy zsebkendot. ha lenne egy milliód? 630) Ha nem sietsz. ha nem szórakoznál annyit. 617) Elmegyek. Messzirol kell szállíttatnia a tejet. ha úgy döntenek. Egy kis sírással mindent elérek nála. hogy van még idonk? Te is kertésszel gondoztatod a kertedet? A vacsorán egy fél disznót megetettek velem. Ha szeretsz. 648) Ha csak azért jöttél. 633) A helyedben nem fogadnám el azt az állást. 610) Ha lennél szíves segíteni. ha jobb kést adtál volna. hamarabb befejezném. kivel. A tej megsavanyodik. hanem repülosót. 618) Feltéve ha nincs ellenvélemény. 644) Nem örülnék. 636) Ha már úgyis mész a zöldségeshez. A borbéllyal húzatta ki a fogát.

724) Ez az. melyben a levelet találtam. 708) Vett egy macskát. hanem hozzád. hogy tudja merre mennyi. 662) Nem tudunk elutazni. be kell zárni a színházat. 658) A helyedben nem hinném el. soha nem kérnél meg. hogy legyen majd mit ennünk. 726) A fiú. hogy jobban sajnálják. ha nem tolod összetöröm házadat. 672) Itthon maradok. hogy a bika mindig tudja merre jár. 732) A lány. amit mondtál. amit tudott az esetrol. nekem is adna egy túró rudit. az én feleségem. hogy alásöpörhesse a szemetet. hogy hamarosan visszajövök. 694) Vettem neki virágot. hogy berúghasson. meg is bocsájtanék neki. 684) Korán kelt. hogy még napnyugta elott elérje a hegy csúcsát. hogy vidáman kezdje a napot. hogy a felesége ne tudja nézegetni magát. 723) Emlékeztettem arra. hogy hozzanak virágot. nehogy megint elkéss. 736) Ez az. 701) Add ide a poharad. felmászott az erkélyre. akit láttam. 717) Elmesélte azt. most nem ölelhetnélek itt karjaimban. lószorbol van. 741) Kösz az ajándékot. hogy kimenjen a füst. melyet sokan látogatnak. észre se vette volna. 743) Elfelejtettem. hogy kiszökhessen a börtönbol. 661) Ha véletlenül ült volna rá a kalapomra. hacsak meg nem hívnak. most te is tudnád járni ezt a táncot. nehogy felébredjen a szomszéd. 693) Lenyelte a gyémántot. hogy a kutya ne unatkozzon. nehogy a kéménysepro összemaszatolja. hogy gyorsabban tudjon futni. 103 . 680) Kinyitotta az ajtót. 703) Minden reggel iszik egy felest. 673) Hacsak a kormány nem ad több pénzt. sose fejeztük volna be. 666) Ha nem lenne olyan önzo. aki valaha színész volt. ahol áll az ido. hogy ne csapjak zajt. hogy 'AHA'.653) Ha netán felébredne. hogy ne nézzem örökké az ajkad. gyönyöru. 681) Kesztyut húzott. ahova akarod. hogy jobban lásson. nem kellett volna megkérnem az ikreket. mondd meg neki. hogy Kanga tudja. 682) Mindjárt ablakot nyitok. 700) Kikapcsolta a rádiót. hadd egyen egy jót. 740) Ellopta a fonöke tollát. 731) A szék. 699) Odaadtam neki a kulcsot. 715) Kirúgta. ami teljesen kimerítette. hogy ne zavarj senkit. hacsak meg nem ütjük a fonyereményt. 656) Ha kibirnám. 725) A lány. 668) Megcímezném a borítékot. 671) Ha nem lettek volna olyan igézo szemei. 705) Korán indulj. elmehetnénk végre nyaralni. … 727) Az autó. hogy rakja a lábát. hogy ne hallja a nejem. hogy kimentse a gyereket. 702) Kint hagyta a pisztolyát. most nem engedhetnénk meg magunknak. akinek nincs múltja. hogy a gyerekek kimehessenek az utcára. … 728) A szoba. bölcs maradtál volna. 721) Olyan ember O. 730) A táska. 659) Ha figyelted volna. 678) Fölvette a szemüvegét. melyre rá akarok ülni. nehogy lelojön valakit. hol van a Zsebibaba. amikor megnosültem. amit láttam. 712) Foztem szegény fiamnak egy kis mákostésztát. akihez beszélek. 663) Ha nem a férjemhez mentem volna feleségül. egybol válaszolnék is. 719) Emlékszem arra a történetre. amint bemegyek. 714) Ültetett egy kis spenótot. 706) Örökké változtatta a címét. 664) Ha idoben telefonáltál volna. melyet kifestettél. 735) Oda megyek. 698) Nagyon halkan zongorázz. hogy ne lássa a leány. 697) Levettem a cipomet. 696) Levettem a cipomet. amiért szeret ide jönni. 711) Beöltözött apácának. amit nem szabad elfelejtened. 689) Jancsi elfordult. amit küldtél. 742) Az ágy. megsavanyodik. amit elmeséltél. hogy be tudjon menni a szobába. hogy elvehesse a kilencediket. nem nagy dicsosége az amerikai népnek. 670) Ha nem teszed a tejet hutobe. nehogy a vámos megtalálja nála. amin alszom. 665) Ha nagyobb halat tudtam volna fogni. korábban hazajöttem volna. 691) Felemelte a szonyeget. 737) Ronald Reagan. 713) Tedd ki. 686) Felhúzta a szoknyáját. 657) Ha a halálbüntetést nem törölték volna el. 679) Újságot tett a székre. nehogy elkéss. 695) Elvált a nyolcadiktól. hívj fel. 660) Ha gondját viselnéd a családnak. 675) Ha hallgattál volna. 744) Rómeo. 669) Csiga-biga told ki szarvadat. 709) Felállított egy madárijesztot. 677) Jobb ha taxival mész. 667) Ha esetleg megtalálod. hogy mindenki hallja. 704) Kolompot akasztottak a tehén nyakába. 734) Abban az évben találkoztam vele. amit ígért. amit elmeséltél. 687) Elkezdett reszketni. 738) Budapest. 685) Berohant az égo házba. aki szerette Júliát. 674) Ha nem segítettél volna. melyet ott látsz. 722) Ez az a ház. hogy ne ázzon el a frizurája. 739) Körbefutotta a Szigetet. 710) Azért mondjuk. hogy az extázis új magasságaiba vigyelek. hogy könnye kicsordul. amikor belépett a szobába. 690) A fejére húzta a szoknyáját. 720) Elhoztam azt a könyvet. hogy mindenki láthassa. 688) Összetörte a tükröt. amit kértél. 718) Emlékszem arra. amelyrõl beszélek. 655) Ha el tudnám olvasni az írásodat. hogy becsapja a rendorséget. 733) Abban a pillanatban. hogy együtt utazzunk Hawaiba. 654) Ha nem huzod meg a farkát nem rúg meg. 676) Hangosan beszélt. akinek olyan szép az arca. 716) Meglepodtem azon. 692) Megmutattam neki mim van. hogy mi is ihassunk. 683) Temetni jöttem Caesart nem dicsérni. … 729) A könyv. hogy mi tudjuk. nehogy aztán csalódjon. hogy szagolgathassa. hogy nehogy a seregélyek ellopják a szolot. mit mond. ha volnál szíves adni egy tollat. ami nagyon kínos volt. 707) Adj neki egy nagy pofont. nehogy ujjlenyomatot hagyjon.

nagyon fájt. csak szerelem. amit kértél. mióta összetörte a papa kocsiját. Az ápolóno.745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) A dal. csak egy kis húslevest. 825) Kölcsönveheted a kocsimat. amit elvesztettél. még teljesen új volt. Az autó. amin tikkadt szöcskenyájak legelésznek. csak sötétséget. akit mindnyájan szeretünk. amit tegnap tettél velem? A rádió. 838) Ne sírj érettem Argentina. amit amott látsz. ez minden. amit adhatok. töltve volt. akit keres a rendorség. hogy nem tudta megcsinálni. csak egy koszlott konyharuhát. amit mondott. töltöttkáposztát. 823) Bemehetek? 824) Nem mehetsz moziba. amit mondasz. aki a rendelést vette föl. amivel írsz. 806) Mindent megvesz. mint egy talicska. a nagyszobában volt. egy mézeskalács házban lakott. Szeret Mariskával táncolni. 834) Nem csókolhatom meg. ami csak akarsz. aki újságíró nem szereti a híradót. 837) Ne tégy ilyet. már nem üres. aki megkérte a kezemet! Emlékszel már arra. aki ebbe az iskolába jár. Add oda neki. De hisz ez nem az a férfi. mely Magyarország fovárosa. ami igaz volt. vágja le. Az üzletvezeto. az enyém. amit akar. hogy megcsinálta. Megdöbbentett amit mondott. Jóska. A labda. aki a ngymama ruháját vette föl. A mento. 811) Csak annyit tudok róla. 104 . Mindnyájunkat meghívott. 807) Elmondtam neki mindent. amin a fiú feküdt. 801) Lenin. 842) Nem szabad azt gondolnod. Te vagy a legnagyszerubb lány. 804) A kés. 810) Csak egy ötös van nálam. 803) A puska. elnézést kért. Mindent adj oda neki. Aztán bementünk egy bárba. aki úgy mozog. ami teljesen szokatlan tole. 820) Fiatal koromban jól úsztam. akinek a szülei vidéken élnek. 808) Semmi más nem kell nekem. A ház. nagyon súlyos volt. Félek. tele volt olvashatatlan számokkal. A tehenek. aki vidéken született. ott feketéllik az út mentén. 832) Nem gyújthatott rá abban a szobában. hogy valaha is elfeledlek. 798) A vasorrú bába. akinek a bátyja nagyon eros… Nem értettem a tréfát. amire pályázik. akinek a keze selymes volt. amelyikben tavaly laktam. 796) A hó. a sógoromé. ami nem igaz. amit késve kaptunk. A hölgy. hogy átlépd az országhatárt. a város KISZtitkára volt. csak mossa meg. amit a pincértol kaptam. Karcsi. akik ott legelésznek nagyon szomjasak. akinek az ágyába Hófehérke belefeküdt. és szárítsa meg. ami teljesen üres volt. amit a lány levett a falról. amibe a fiú tízszer belerohant. hogy lekéste a vonatot. 821) Olyan nehéz volt. melynek zöldek az ablakai a Dunára néz. 812) Nem volt más rajta. Felejtsd el amit láttál. 833) Nem építhettek úszómedencét a kertben. elég kicsi. szemérmesen mosolygott. A baleset. Az állás. hogy van egy háza Sukorón. akivel valaha találkoztam. amit láttam. akit Jancsi elégetett. 829) Nyitva hagyhatom az ajtót? 830) Nem jöhetsz be a szobába. Lekéste a vonatot. ami a Volga folyón ringott. 800) A farkas. akivel tegnap találkoztál. 831) Táncolhatsz avval az úrral. 817) Nem tudta mit csinál. aki a fa alatt áll. 815) Nem láttam semmi mást. 819) Azt mondta. A pofon. 814) Nem hagyott itt semmi mást. Meglepodtem azon. amit meglát. A ház. olyan koszos volt. sokat dohányzik. A tanár. Egy szót se értek abból. Az a fivérem. A számla. 836) Azt mondta. 844) Nem szabad kopogtatás nélkül belépni. hogy nem szabad sok kenyeret ennem. Apukám. a nagynéném. 805) A hevero. a volt férjemé. 822) Jó úszó voltam. A hajó. megsimogatta a homlokomat. A toll. mióta bárányhimlos. meg se mozdul. 802) Az Auróra. amit mondott. Mindig azt tette. 835) Soha nem fogják megengedni. ami az asztalon van. akinek a tanítványa megnyerte a versenyt. A férfi. 818) Akármi lehetsz. szereti a mézet. Ez az a szálloda. 797) A kopár szik sarja. Nem értettem. csirketrancsírozó szerszám volt. meg egy sültcsirkét. amit tudok. mint a higany. tegnap meglátogatott. 841) Fure lépni tilos. Egy könyvet akar elolvasni. 839) Ne kényszeríts arra. és még abban a viharban is sikerült kijutnom a partra. hogy megöljem magam. amit láttunk. Budapest. úgy zötykölodött. mint a föld. melyben lakom. 813) Minden amit ott látsz. amit a hókotró elkotort. a forradalom szimbóluma volt. amivel kórházba vittek. bedöglött. A pincér. Nem érted amit mondok? Talán ez az az ember. elfelejtettem. Te úristen. Azt mondja. amihez kedve volt. izgatottan várta Piroskát. hogy nem vezethet. 809) Semmi mást nem tudtam enni. amit csak neked írok… A tócsa. A novérem. amiért egy vagyont fizettem. csak a kalapja. akit az úttörok nagyon tiszteltek. 799) A törpe. 816) Ne csináljon semmi mást. akit már 20 éve ismerek. a Duna két partján terül el. nagyon eros. 843) Az orvos azt mondja. 826) Kimehetek játszani? 827) Nem mehetsz Tótkomlósra. 828) Megnézheted nálam a TV musorát. 840) Nem szabad zavarnod a munkájában. amit akar. ég a napmelegtol. ami nagyon kedves volt tole. amibe belelépett… A lány. ami fölöttébb bosszantotta. a Nagy Októberi Szocialista forradalom atyja volt. tegnap még börtönben volt.

861) Nem kell részt vennie a konferencián. 872) Nem kellett válaszolniuk arra a buta kérdésre. Biztosan o volt az. 860) Most kell megtennünk. (Nem lett volna szükséges értelemben. így lottek a lagzinak. 885) Jövo szombaton kellett volna összeházasodniuk. Valószínuleg szerette a knédlit. hogy megette. Írhatott is volna. 880) El kéne vinnie a kocsiját muszaki vizsgára. ha be akarsz jönni hozzám. 878) Ezeket a könyveket is el kellett volna olvasnom. hogy megírta. Az ki van csukva. hogy mit beszélsz. Lehetetlen. de összevesztek. Nem tudja megírni. / Lehet. Meg kellett volna házasodnod. (Nem lett volna szabad értelemben. 896) Ez bizonyára szerelem. hogy szereti a knédlit. még megjöhetnek. Lehet. hogy megírta. 893) Ki kellett rabolniuk a bankot. Tudott írni. hogy nem kell elvennem. Egy ilyen lányt nem szabad elvenni. 856) Nem kellett volna kinevetned. Biztos Spanyolországba mentek. Biztosan szereti a knédlit. 884) Legalább egy fél órát ott kellett volna maradnod. Tud írni. 897) Biztos. hogy nem ette meg. Lehet. 883) Ha felmentem volna hozzá. 869) Új öltönyt kellett vennem. 888) Nem kellett volna idejönnöd. Nem kellett elvennie ot. / Tudna írni. 859) Újra meg kell próbálnod. 894) Bizonyára beteg. hogy korábban jött. Vidd magaddal az esokabátod. hogy nem o az. de elvették az útlevelét. 887) Végül is nem kellett volna annyira sietned. 873) Nem kellett (nem volt szükséges) festot hívnia.) Nem kellett volna megházasodnia. hogy eszik. 868) Itt kell maradnod éjszakára (mert már sehogy sem tudsz hazamenni). hogy megette. 882) Megértobbnek kellett volna lennie velem szemben. 857) Nem lett volna szabad átmenned a piroson. ahol a régi iskola állt. 850) Három hónapja nem találkozhatom a szerelmemmel. 846) Nem volt szabad kimenned a szobából engedély nélkül. Bizonyára hallottad a hírt. Írhatna. Tudott volna írni. ha egyszer nem áll szándékodban így tenni. 877) Taxival kellett volna menned. 862) Nem kell (nem szükséges). 881) Udvariasabbnak kellett volna lennem. Nem kellett elvennie ot. 867) Itt kell maradnod éjszakára (mert nem engedlek el). hogy az esti vonattal jönnek. 863) Nem kell egész éjjel dolgoznia. Biztos. 866) Kilenckor otthon kell lennem. hogy szerette a knédlit. Lehet. hogy megsérült. El kell venned ot. Lehet. 899) Biztos megfáztál a folyón. Lehetséges. 892) Úgy volt. (épp most) Lehet. Biztos. ha egyszer nem az o bune volt. Biztos. 875) Meg kellene (illene) tartanod az ígéretedet. hogy esni fog. 889) Nem kellett volna félbehagynod a munkát.845) Nem volt szabad velük mennie. 886) Holnap kellett volna indulnia Amerikába. 849) Nem találkozhatott a családjával a múlt évben. Biztos. hogy Barcelonába menj! 854) Nem kéne hazudnod. 853) Nem engedem. vagy meg is sérülhetett volna. Lehet. hogy megírja. mert nálam már nem volt. 874) Segítenem kéne neki. valószínuleg biztosan valószínuleg lehetséges Valószínuleg szereti a knédlit. 105 . Bizonyára ez az a hely. Írhatott. 876) Vigyáznod kéne. Valószínuleg szerette a knédlit. hogy épp a sarkon áll. Lehet. hogy nem igaz a hír. Ez biztosan a postás lesz. hogy nem o okozta a balesetet. / Lehet. hogy jelentették a tervüket. Meg kéne házasodni. hogy a legszebb ruhádban gyere a bulira. Lehet. hogy nyerünk egy csomót a lóversenyen. hogy múlt héten jön. Lehet. hogy nem olyan rossz ember. Biztosan szerette a knédlit. 855) Nem volna szabad ígérgetned. Nem kellett volna megházasodnia. ott is kellett volna maradnom. Lehet. hisz az egy rendes no. 890) Nem kellett volna hibáztatnod. hogy ír. hogy eszik. hogy írt. / Lehetetlen. Biztosan o az. Biztos. 870) Vissza kellett adniuk. 895) Bizonyára a szobájában tanul. 851) Hagyd abba! Nem tehetsz ilyet! 852) Nem focizhattok a kertemben. hogy nem ette meg. 847) Virágok szedése tilos! 848) A kocsiba kutyát behozni tilos. lehet. Lehet. hogy beteg volt. (ez bizonytalanabb) Bizonyára eszik (épp most).) El kellett vennie ot. Lehetséges. 871) Cigarettát kellett vennie. Lehetetlen. hogy épp a férjével beszélget. hogy ot láttad a Pipacsban. (ez bizonytalanabb) Biztos megette. Írhat. 879) Már iskolában kellene lenniük. 891) Mindig kopogj. hogy randevúzol velem. 898) Biztos. 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) Bizonyára elvált. Na fogadjunk. Valószínuleg szereti a knédlit. hogy nem mondott ilyet. mert a férje kifestette az egész lakást. 864) Nyolcra ott kell lennie. Ne menj el. 865) Minden reggel el kell vinnie a kislányát iskolába. 858) Kilencre vissza kell érned az irodába. Lehet.

hogy ma este itt leszek. Attól még nem kellett volna lecsavarnod az orrát. hogy összekevertelek valakivel. 1071) Bizonyára alszik. Kellene (illene) írnia. Nem kell írnia. hogy Józsi lekéste a vonatot. Írnia kellett volna. Az nem lehet. 1055) Lehet. Írnia kellett volna. Abba kéne hagynod a dohányzást. 1051) Ki van zárva. Nem kellett volna táviratot küldened. hogy megcsináltatom a horoszkópom. hogy Mariska megjött már. az serceg így. az hangosabban zümmög. hogy mind megitta. nekem nem kell. 1060) Biztos. 1028) Hamarább is szólhattál volna. 1036) Esetleg megvakulhatsz. egy levél is megtette volna. hisz nem is tud írni. A végállomásig kellet volna menned és ott átszállni egy buszra. Biztos. hogy alszik. vacsora után ehetsz egy banánt. hogy nem vagyok egy lángész. Valaha nem írt. mert hetek óta gyakrabban jön. 1065) Nem valószínu. 1068) Már rég meg kellett volna mondanod neki. hogy nem száll le rólam. Nem lett volna szabad írnia. 1033) Valószínu lemerevedett. hogy nyitva maradt az ajtó. 1059) Nem kellett zöldséget venni. Nem írhat. Írnia kellett volna. Biztos mind hazament. Bizonyára írt. hisz még nem volt ott. Nem volna szabad írnia. 1034) Meg kellett volna élezned a kaszát. hisz Baltimore-ban van. Írnia kell. 1074) nem mondhatott ilyet! 1075) Azért ezt nem kellett volna… 1076) Rendor az nem lehet. 1046) Lehetetlen. Lehet. de közben disszidált. Senkinek nem szabad beszélni róla. Nem lett volna szabad írnia. 1049) Biztos borotválkozik. 1047) Be kellett volna olajoznod a bicikliláncot. ha öntözöd. Írna. hogy nincs pénzed. hogy elkapták a tolvajt. 1023) Nem kellett volna fölizgatnod magad. 1032) Lehet. ha annyit nézed a lábam. Hatkor el kell mennem. Biztos fáradt vagy a sok kutyagolás után. Nem kellett (nem volt szükséges) írnia. hogy megint elvált. Akár az egész dinnyét megehetted volna. Biztos nem tudtak róla. 1041) Biztos kikelt volna. hogy megváltozol. hogy nem írt. Ma reggel nem kellett korán kelnem. Valószínu egy kicsit késobb jön. amikor meglátta a húgát egy rendor karjaiban. 1037) Be kéne tenni a hutobe. 1042) Hála istennek nem kellett mind meginnom. 1067) Biztos a taxiban felejtette a pénztárcáját. 1061) Nem valószínu. 1052) Valószíno. mert zöld a sapkája. Írnia kell. Lehet. hogy nem ír. 1053) Nem kell úgy a szívedre venni. Nem szabad írnia. ha annyit fogyókúrázol. 1056) Lehet. / Lehet. 1054) Eztet kell a szívedre tenni. hogy Jóska írta. 1072) Nem kéne elmeorvoshoz fordulnod? 1073) Nem kellett volna úgy rohannod. Nem lett volna szükséges írnia. 1038) Nem kellett volna hozzámenned ahhoz a részeg tengerészhez. 1070) Lehet. 1026) Nem lehetsz ilyen érzéketlen! 1027) Esetleg kihullhat a hajad. hogy elfeledkeztél a születésnapomról! Lehet. 1035) Biztos krumplit hámoz. Meg kellett volna beszélniük az ügyet. hogy írt. Bizonyára épp ír. Nem kellett írnia. 1050) Biztos. Valószínu. Nem kellett volna ajándékot hoznod. biztos megjön holnap. hogy telefonált. Írni fog. hogy foz. nem ér annyit az egész. 1064) Lehet. 1048) Lehet. 1078) Lehet. Írnia kellene. 1069) Alig valószínu. 1030) Az nem lehet. hogy Jóska írta a falra azt a gusztustalan mondatot. Az is lehet.961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) 1014) 1015) 1016) 1017) 1018) 1019) 1020) Lehet. Nem valószínu. Valószínu. 1062) Már bizonyára hallottad az újságot. Nem lett volna szabad kiköpni az ablakon. 1025) Ne izgulj. Írni merészelt. 1057) Bizonyára nem vett észre minket. 1021) Lehet. hogy telefonált. Lehet. hogy otthon vannak. Írnia kellett. hogy tévedtem. 1043) Nem lett volna fontos kiszedni a mellébol a csontot. Nem mert írni. 1066) Esetleg meglazulhat a gomb és leesik a szoknyád. 1077) Méhecske nem lehetett. hogy elmentek paradicsomot szedni. Valaha írt. hogy ot láttad. Nem kell írnia. hogy darázs volt. 1039) Ehetek egy banánt? 1040) Akár fejbe is verhetett volna. Bizonyára írt. csak nem voltam otthon. Lehet. hogy ma már nem jön. 106 . 1044) Holnapra kellett volna megírnia. Az ki van csukva. Biztos a fészekbol esett ki az a kismadár. / Valószínüleg ír. hogy telefonált. Írt volna. (nem szükséges) Nem kell írnia. volt elég a kertben. hogy annyi szív hiába onta vért… 1031) Biztos agyára ment a jólét. 1045) Biztos a fejébe vette. Írni merészel. 1022) Ha jó leszel. Biztos te vagy az új tanár. hogy ír. 1024) Lehet. 1029) Biztos épp a halakat etette. 1063) Nem kellett volna mindjárt az elso tánc után letépni a blúzát. 1058) Nem kellett volna olyan korán jönnöd. mikor csöngettél. hogy nem Mariskát láttad éjjel a körúton. hogy tévedsz.

amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben.) Úszni könnyu. hogy annyit járkálsz a nyakamra. hogy túléli. Érdemes meghallgatni azt a lemezt. Mosolygó kislányt látok. Haza akarok menni. Nem felejtettem el bezárni az ajtót. Sajnáltuk. Engem tett felelossé.1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) 1126) 1127) 1128) 1129) 1130) 1131) 1132) 1133) 1134) 1135) 1136) 1137) Esetleg az is lehet. Ölni bun. hogy itt vagy. hogy busz végre elinduljon. Örömmel hallottuk a híreket. hogy a barátaim találkozhassanak velük. A futás hasznos. mint írni. Könnyu ilyen fajta mondatokat lefordítani. Tiszta idopocsékolás akkor beszélni vele. Jézus. 1138) 1139) 1140) 1141) 1142) 1143) 1144) 1145) 1146) 1147) 1148) 1149) 1150) 1151) 1152) 1153) 1154) 1155) 1156) 1157) 1158) 1159) 1160) 1161) 1162) 1163) 1164) 1165) 1166) 1167) 1168) 1169) 1170) 1171) 1172) 1173) 1174) 1175) 1176) 1177) 1178) 1179) 1180) 1181) 1182) 1183) 1184) 1185) 1186) 1187) 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) Mi vagyunk azok. hogy közelebbrol is megnézi. Nem vagyok olyan hangulatban. Tovább folytatod a kertészkedést? Utál elkésni a munkából. mert olyan simák az arcvonásai. Érdekes dolog esoben énekelni. Biztos notlen. nem engedheti meg magának beleegyezik elintéz kér megkísérel kér. aki ilyet tenne. Udvariatlanság lenne nem meghívni. hogy rá várjak. Soha nem fogom elfelejteni az. nem olyan. Nincs számodra pénzem. Türelmetlenül vártuk. Döbbenetes volt meglátni a számlát. hogy játszotta a nagyfonököt. Imádok imádni. kezd kezd folytat szeret imád gyulöl jobban szeret Öt éve kezdett zongorázni tanulni. Van hely ahova leülhetek? Nincs esélye. Kár volt otthagyni. A futás hasznos dolog. Nem volt lehetoségünk. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni. hogy megbizonyosodjon. Veszélyes az. Örülök. Jó lesz találkozni veled. Nincs sok értelme beszélni hozzá úgyse figyel sose. hogy higgy abban amit csinálsz. Hajlandók segíteni. Nincs itt kérem semmi látnivaló. Elmentem az uszodába egy jót úszni. hogy nem élvezel egy ilyen könyvet. Repülovel gyorsabb menni mint lóháton. Hiszem. Bun így viselkedni. Megálltak. nem fiú-e az illeto. Szerencsés vagy. Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után. ha egy öreg ember gyorsan fut. Nincs érteleme sírni miatta. Biztos a másikat húzta ki. hogy megnézzük a várost. Érdekes volt végighallgatni. akik boldogságot hoznak. Fontos. A jobb alsó hatost kellett volna kihúznia. Chicagóban jó lakni. Tévedni emberi dolog. Alig várom. Meglepetéssel hallottuk a híreket. Azzal volt elfoglalva. hogy olyan korán elmennek. Szégyen. Nem volt semmi ok arra. hogy milyen dolog csókolózni. Kipróbálta. Imád aludni. hogy bezártam az ajtót. hogy Párizsba menjek. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés. hogy beszélgessenek. Ne felejtsd el elhozni a boröndöket. Utál elkésni a munkából. Nagyon jól táncol. Nincs számodra helyem. könyörög követel elhatároz követel megenged tanácsol parancsol kíván elvisel 107 . A tanulás az élet fontos része. hogy személyesen találkozhatunk. Elegem van. örülök. Nem tett kísérletet a szökésre. Abbahagyták a beszélgetést. hogy ráültem a kutyádra. hogy mit mond. Nem érdemes várni rá. Sok a dolgom. hogy itt vagy. mikor elmentem hazulról. Boldog vagyok. Nem kell errol vitázni. Táskámban van a megírt levél. hogy vendégül láthatlak. hogy zavarlak. Nekem ez túl nehéz. Micsoda kérdés! Nincs szórnivaló pénzem. Megpróbálta megcsókolni a lányt. hogy eljöjjön hozzánk. Jobb szereti egyedül csinálni. hogy tartozol egy ezressel. Derogál neki. hogy indulj korábban. mikor ilyen hangulatban van. Sajnálattal kell közölnöm. A sírás noi praktika. Jóska úgy döntött. Ideje. Nagyon rosszul énekel. hogy ilyen kabátod van. Nincs miért aggódni. Örömmel fog találkozni veled. Sajnálom. És amikor esni kezd… Imádok a kertben üldögélni. Tele van a hócipom azzal. Jobb szeretek olvasni. Bocs. mikor elmentem hazulról. Még mielott felkérte volna a lányt. (Futni hasznos dolog. hogy szúnyog volt. Továbbra is bámulta oket. Milyen kellemes meglepetés. hogy beszélgessek veled. Azt tanácsolom. Emlékszem. hogy búcsúzzunk. ha látom. hogy elveszett a pénz. Nehéz a boldogságtól búcsút venni.

hogy ezt csinálod? 1260) Megpróbálta kikerülni. 1288) Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta. Majd szólj. 1261) Bevallotta. 1277) Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni. 1291) Mivel elfogyott a hentes húsa. 1274) Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet. 1259) Élvezed. ne csináljam. bevall nagyra becsül elkerül tekint valaminek akadályoz élvez elnézést kér szívesen (nem bán) nem tehet róla elképzel elhalaszt egyre csak csinál valamit megakadályoz visszaidéz megment. 1297) Mivel elfogyott a jég. hogy új dalt tanulnak. a kutya macskát kért. hát az anyósához fordult. már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot. hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel. hogy 1273) Reggeli elott szoktam fürödni. 1296) Mivel pénzt nem talált a betöro. nem tudtak házat venni maguknak. 1263) A rendorségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt. 1287) A férfi folytatta az ivást. 1265) Ragaszkodik hozzá. Azt akarom. hogy valaha is találkoztam volna vele. A feleségem azt mondta. miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve. Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét. 1280) Miután bejejezte a mosogatást fozni kezdett. amelyik épp mos) 1303) füstölo Trabant 1304) pancsoló kislány 1305) éneklo kutya 1306) nyávogó macska 1307) fenyegeto levél 108 . úgy döntött. hogy velem maradj. hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre. hát bezárta a boltot. elhatározta. 1284) Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába be. 1290) Az idos hölgy a rendorség felé tartott. 1282) Az üzletbe menvén balesetet láttunk. 1286) Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától. munkába állt.1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) 1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) biztat vár nem sikerül remél segít megtilt meghív vágyódik sikerül fölajánl megparancsol akar. 1295) Mivel más már nem volt. (Adrian Mole) Úgy tett mint aki nem hallja. hogy otthon marad. 1285) A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra. Úgy döntöttek. s közben a kutyái ugattak körülötte. hát mindent szétvert. 1298) mosolygó hölgy 1299) felkelo nap 1300) hullócsillag 1301) vágtázó halottkémek 1302) mosó medve (a maci. hogy írjak neki. hogy világossá tegye nézeteit. 1275) Mióta eljöttünk Párizsból. 1283) Napoleon kijött a házból. hogy új életet kezd. 1278) Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz. spórol ki nem állhat javasol elvisel ellenkezik neheztel Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago) Tiltakozom. miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá. hogy nászajándékuk nagyobb léptéku is lehetett volna. tervez javasol tettet megígér megenged rávesz emlékeztet megtagad kér mond kísért sürget akar óhajt Nem engedhetem meg magamnak. hogy vigyen el egy magán orrászhoz. Nem sikerült levizsgáznia. meg kell jegyezzem. 1293) Mivel félt az esotol. 1276) Azonkívül hogy profi focista. hogy hatkor ébressze. 1294) Miután zavarta a lányt a kukák látványa. hogy minden évben külföldön nyaraljon. függönyt tett az ablakra. még fagyizót is vezet. hogy a Fordommal gázoljak át a folyón. (Adrian Mole) Könyörögtem. Muszáj volt egy-két célzást ejtenem. 1281) Miután visszatért külföldrol. 1264) Nem emlékszem. Megkérte. 1289) A földön feküdt és levego után kapkodott. 1279) Miután megette a csontot. Nem akarok veled maradni. 1266) mielott 1267) miután 1268) ahogy 1269) amióta 1270) azonkívül 1271) anélkül hogy 1272) ahelyett. 1292) Mivel szegények volta. hogy o lopta el a biciklit. kiment hogy hozzon. A szülei nem fogják elengedni. 1262) Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát.

Szerintem könnyu volt megírni. hogy hamarosan találkozunk. mely rólad készült. Adj valamit inni. ha nem kell venni napolajat. Nem érdemes sírni elszalasztott lehetoségek miatt. Alig várom. Megfogta a tehén farkát. hogy a hónap végére megcsinálom. Abbahagyta a cipohúzást. Lepihenni melletted. hogy kölcsönadjak neki. amint egy libafarmon él? Kétlem. (“becsülve van mindenki által”) Ki az a lány. hogy ne találkozzam vele. hogy találkozhassunk. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak. Nem tudta megállni. Szeretni jó. A futés borzasztó drága lett az idén. Féltem közel menni hozzá. Mikor eloször ránéztem. Az éneklo kutya a kimeszelt házban vonyít. Olyan ház ez. uram. aki a sarkon áll? Kié az a Trabant.1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) 1360) 1361) 1362) 1363) alvó oroszlán törött szív képzett ápoló füstölt szalonna szopott gombóc megfoltozott farmer megalázott nyuszi elveszett és megtalált nyuszi A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja. mikor kint vagyunk a nyílt tengeren egy kis gumicsónakban. mert nagyon drága mulatság. Könnyu másnak vermet ásni. A fénykép. Elrohant. Nem felejtettél el tököt hozni? Emlékszem. mely évszázadokkal ezelott épült. de nem gondoltam. hogy leköltözzön egy libafarmra. A rendor meglátott egy embert. A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül. A megpucolt tuzhelyen van a rotyogó húsleves. hogy ne tegye. miután meglátott. Nem bánom ha itt maradsz éjszakára. aztán meg sírnom. hogy hívjam fel az állatkertet. megmar. Nehéz bátornak lenni. hogy az asztalra tettem. jó. Felajánlottam. Tagadom. akit mindenki becsül. hogy eltartóztatja. hogy itt fekszik a függoágyban és tíz szép lány kínálgatja itallal. Gondold át. aki az ablak alatt túráztatta a kocsiját. Tényleg akartam veled beszélni a dologról. Ne felejtsd el megnézni. A csótányok megették az összes ennivalót. mikor az ember csak egy nagyon kicsi állat. Megpróbált fölkelni. Sosem említetted. rablógyilkossággal vádolják. A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen. hogy minden reggel ötkor keljek. Nincs értelme veszekedni. 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) Kipróbálta milyen mezitláb futni. A tyúkok nehezményezték. kiváló szakember. Megállt. hogy oszinte egy ügyben. akihez szólhatnék. Nehezen tudta eldönteni melyiket vegye. amikor telefüstöli a szobát. mely a Soroksári úton száguldozik? A lány. nevetnem kellett. hogy kifizetem a szállodát. Nem akarlak elveszíteni. de most nem találom sehol. Nincs senki. hogy napi két tojást kelljen tojniuk. Sikerült utolérnem. és körülöttünk cápák. hogy ne csússzon egyre közelebb hozzá. mely a fuben fekszik. bár figyelmeztettem. gyönyöru. Érdemes venni ilyen bölcsot. Szólj. Érdemes megvenni ezt a csinos kis olasz cipot. aki közszemérem elleni vétséget követett el és úgy döntött. Az utcán rohanó fiú javító iskolából szökött meg. hogy fölvegye a cipojét. Hozd ide a borral teli flaskát. ami a konyhában maradt. de légyszíves ne horkolj. Dühös volt a soforre. a novérem. Még egyszer nem kockáztatom meg. hogy bármi ilyesmit tettem volna. hogy mindent szavazzunk le. Nem sikerült utolérnem. aki azzal a férfival táncol? A könyvek. Remélem. Utálok csavarogni. Abbahagytam az ivást meg dohányzást. A férfi. mikor minden zsúfolt. mielott meghívod. Ki nem állhatom. aki az asztalnál ül. Vállaltam. Muszáj kiszelloztetnem. sokba kerültek. ha bámulják. Ez téged arra fog kötelezni. hogy volt dolgod vele. hogy minden kívánságát teljesítsd. de nem ment. Megint kezdett pukkasztgatni. Fontos lesz majd. Lejmolni a legegyszerubb. El tudod te képzelni Zsuzsit. Én élvezem. A kertben talált óra az enyém. Javaslom. Nagyon betegnek tettette magát. mely az istállóban kérodzött. hogy tudj angolul. A férfit. A zsugori fazonja nem volt hajlandó kipengetni egy rongyot. Nem tudtam megúszni. mert a baba álomba tudja ringatni magát. aki az autómat javítja. Ismered azt a lányt. Még csak tárgyalni se hajlandó arról. de engem nem tudott átverni. amelyik a ketrecében beszélget. 109 . Nem akartalak megbántani. Élvezte. A kígyó. nem hagytam-e nálad a csipkés kombiném. Megpróbálunk valami jó megoldást találni mindenki számára. menedék a szívednek. Lopni még könnyebb. Unom már. A napozás olcsó. hogy ma ilyen korán hazajössz. ahogy ott szenvednek a pályán. (“lett építve”) Olyan ember o. melyek az asztalon vannak. Nekem hiányzik. Hozd ide a papagájt. A Magyarországon készült kolbász világhíru. amikor elmegy. hogy mindig én húzlak ki a csávából. jó. ha rálépsz. Szörnyu volt látni. Mindig iszik almalevet lefekvés elott. aki a bíró elott áll. A lejmolás csúnya dolog. Imádja.

miután Józsi olyan volt amilyen. hogy jónéhányan táncolnak. hogy menjek el.mondta. 1471) A kutyák a kocsma elott álltak. elhatározta. 1434) Befagy a hátsó felem. 1450) Egy kocsi dübörgött végig az utcán. 1432) Nagyon örült. biztos lehet benne. 1470) A BKV úgy ünnepelt. és a gazdájukat várták. ahogy egyre jobban feszíti belülrol a düh. 1430) A lány holmija mellé tette a cipojét. hogy teljesen üres az utca. hogy két hetet kell eltöltenie nélküle. akár nem. amelyik az Astoria sarkánál pénzt váltott. hogy szabadságra kell mennie. 1436) Egy kutya kezdte követni oket. idonként meg a karjára teszi a kezét. 1446) Érezte. 1439) Rá se rántott. rájött a csuklás. 1423) Felment a padlásra. ha vegyülsz egy kicsit a munkásosztállyal. 110 . aki a számlát fizette volna. 1449) Az életemet mentetted meg azzal. 1457) Jót fog tenni neked. hogy itt köntörfalazol. úgy döntött vesz egy hozzávaló bundát. 1487) Nos. tudta hogy kell spagettit fozni. 1414) Levágta a bajszát. 1443) Hangja halk és visszafogott volt. hogy az étlapon lévo legdrágább fogást választja. hogy nem sajnállak. enyhén szétnyílt ajkak. hogy igazi úrihölgy. 1417) Minthogy húsz évig élt Olaszországban. 1488) Azt vártam. így hát csöndben maradtam. ha arra gondolt. és mikor meglátott. és olyan jó ránézni. amelyiknek van vér a pucájában. 1461) Nem volt hajlanó felpróbálni azt az ízléstelen pulóvert. miközben egy filmet néztek. amibe betuszkolta a zokniját. ahogy ott korzózott és dobozból szürcsölte a sört? 1469) Még 339 mondat. hogy minden dolgozójának adott egy ingyen buszjegyet. hogy megtalálta a nadrágját. amire fekhetünk. 1418) Minthogy kiválasztott egy pár kesztyut. ahelyett hogy megvártam volna azt. hogy hogyan lehet gyorsan egymilliót szerezni? 1464) Tiszta ideg. 1458) Az ember hajlamos elfeledkezni a kötelességeirol. 1433) Ezt kapom azért. 1425) Záróra! 1426) Bejött a szobába. mi? 1478) Beszélt. 1465) Szenvedett. mint egy tébolyult. 1421) Mivel három kituno darabban már látta színpadon. amelyik ott bégetett a lovon. 1494) Kénytelen vagyok azt mondani. 1424) Miután kiitta a sörét. 1447) Nincs itt ma este senki. 1435) Aztán továbbmentek.1408) Megvigasztalta a lányt. amiért téged szedtelek fel." 1416) Piroska észrevette a farkast. 1431) Suttogott. 1472) Ne nyüszögj már! 1473) Menj és foglald el magad! 1474) Valamit el kell mondanom. elment rendornek. soha nem titkolta. 1459) A kínos helyzetet feloldandó. 1495) Javára legyen mondva. 1437) Befejezted már a fésülködést? 1438) Meglepetten látta. hogy ez nekem nagyon sokat jelent? 1480) Miközben beszélt. 1463) Van valami ötleted. 1460) Körülnézve láttam. és a harisnyagumiját. hogy megálljon a pirosnál. 1420) Miután leszerelt a hadseregtol. amelyik mindig böködte a lány fülcimpáját. ahogy feküdt mellett. 1477) Örülnél. hogy az oldalához szorítják a karját. 1483) Akár az igazat is megmondhatnád. a lány nem tiltakozott a leosztás ellen. a szonyeg szélét rugdosta. 1428) Sose csináltam még szakállassal. akár szereti. hogy észrevetted a skorpiót. hogy elfelejtették lemondani a meghívást. 1451) Te aztán jól elijesztetted a festoket. hogy örökre visszavonul. 1468) Láttad. 1475) Micsoda megaláztatás. 1496) Olyan fiatal. ami a nyakadban lóg. 1442) Az ablakon beszurodo holdvilág fényében látta meg ot. 1462) Úgy vásárolt összevissza. 1466) A lépcson álltak és órákon át csengettek. 1441) Neked most nem kéne itt lenned. 1440) Ennek semmi köze az üzlethez. 1484) Mindent elrontasz azzal. 1453) A Józsi mellett álló lány így szólt… 1454) Érezte. 1444) Az a szerencsénk. 1481) Abbahagynád ezt a témát? 1482) -Figyelj! . ha megszabadulhatnál tolem. neki szánta filmjének egyik foszerepét. felhívta a nénikéjét. ha arra gondol. s nem is nézett énrám. 1455) Alig tudott beszélni. 1415) "Karjába kapta a lányt. hogy így állsz hozzá. 1491) Felesége is volt valahol titokban. 1490) Muszáj volt egy-két célzást ejtenem róla. 1492) Gondoltam kitesz magáért. 1493) Ismertem azt a szokást. hogy teszi magát. ahelyett. 1489) Nem volt senki. 1419) Miután már tíz éve o volt a legnagyobb sztár. elbúcsúzott. aztán tágra nyílt szempár. 1422) Megkért. aki vigyázhatna a kicsire. 1412) Nem vette meg a lovat. hogy bejelentik a lány és Józsi eljegyzését. 1413) Viszont megvette a birkát. amint az a fák közt ólálkodott. 1486) Nézd már. 1456) Két csodás órát töltöttek a lány heverojén fekve. aki a ""Júliá""-t énekelte. és felugrott. amelyik a lefolyó felé rohant? 1410) De szép az a medál. aki ott sóhajtozott a szoba sarkában. verdeso szempilák. 1409) Te is láttad a csótányt. és közben fel se nézett az újságból: 1479) És ha azt mondanám. hogy nyalókát kaptam a születésnapomra! 1476) Nem tudtam mit mondani. 1411) Kiszúrta azt az alakot. hogy pénzsóvár. 1497) Ha egy lány hajnali kettokor egy taxiban huzakodik. 1448) A házból lépcsok vezettek az utcára. 1485) Oly nagy rössel civakodtak és szidták egymást. 1427) Az istállóban tárolt széna és gabona illatától nagyon jól érezte magát. hogy úgy rendel ételt. hogy beszéltél vele. 1429) Csak ez a takaró van. 1445) Úgy döntött. hogy a saját feje után megy. amelyik ott nyerített a karám sarkában. 1467) Lepusztult egy fazon volt. akiket festeni küldtek! 1452) Még vagy tíz percig maradtak a szobában és közben dohányoztak. egy szó nélkül.

van aki nem. akik nem szeretik a bablevest. Van aki tud. 1544) Nem hiszem. Volt egy kis baja. a szarvasmarhák és az ökrök szemében. Van egy kis idom. Néhányan megbetegedtek. 1507) Miután aludt. Sok szabadideje van? A fia nem okozott sok gondot neki. Nincs só a levesben. hogy így csinálják. A világ minden dolgozója egyesüljön. Az összes pénzem eltunt. hogy van). Az összes sört meg akarod inni? A gyár összes dolgozója egyesüljön. Sok autója van. Az összes gyerek az osztályban szereti a csokoládét. Az összes lányt szeretem (a világon). 1515) Micsoda egy randa ido! 1516) Két tetu ring két egéren. tulajdonképpen két hírem van. hogy senki! Van még kávé a csészében? Sok hibát csinált. 1510) Adtam neki egy jó tanácsot. Az összes létezo gyerek szereti a csokoládét. Kinek dollár. 1554) Senki nincs az ágy alatt. 1551) Nem látok semmit a sarokban. akik Symphoniát árulnak. Valaki kopog. még velem is. Az összes ember énekelt az utcán. 1548) Egy szó sem jön könnyen. Nem vétett sok hibát. hogy bele ne ütköznél seftesekbe. 1555) Van valaki az ágy alatt? 1556) 1557) 1558) 1559) 1560) 1561) 1562) 1563) 1564) 1565) 1566) 1567) 1568) 1569) 1570) 1571) 1572) 1573) 1574) 1575) 1576) 1577) 1578) 1579) 1580) 1581) 1582) 1583) 1584) 1585) 1586) 1587) 1588) 1589) 1590) 1591) 1592) 1593) 1594) 1595) 1596) 1597) 1598) 1599) 1600) 1601) 1602) 1603) 1604) 1605) 1606) 1607) 1608) 1609) 1610) 1611) 1612) 1613) 1614) 1615) Senki nincs az ágy alatt. 1552) Nem látok semmit a sarokban. 1503) Nem lehet végigmenni az utcán anélkül. hogy kint vagyok. 111 . felkelt. 1499) Ezeknek a muanyag zacskóknak csak ki kéne bírni. de egy bútorban csak egy férfi van. 1501) Ültünk és fényképeket néztünk. 1536) Valami férfi keresett ma reggel. Annyi mint két forintom van. Kevés itt a fény. 1526) Van néhány jó könyvem. 1506) Mielott felkelt. Kevés embert láttunk ott. 1504) Eltökélt szándéka. hogy ne szakadjanak ki.Senki. Minden egyes macskával külön beszéltem. Vannak néhányan. Az összes lányt szeretem (egy bizonyos körben). Láttunk ott néhány embert. 1546) Nincs idom. 1508) Miközben aludt. mint te. a szabadság minden egyes napját élvezem. Sokan voltak a boltban. Túl sok ember áll a tuz elott. 1511) Adj néhány tanácsot. Most. Minden évben sokat költenek sörre. Egész éjjel rólad álmodtam. aludt. Mindenki verekedett. Semmi sem hasonlítható hozzád. A vén fomacska minden piaci napon a napon üldögél. ha az ember 800 méteren át cipeli oket. 1522) Mi újság? 1523) Küldje el adatait a társkereso ügynökséghez. (Holdkóros. kinek gulden. A téesz minden tagja jelen volt. Kevés idom van. Az összes szalonnát megetted? Összes álma semmivé foszlott. Kevés levelet írtam. 1537) Van tojás a kosárban? 1538) Látsz pénzt az asztalon? 1539) Vannak diákok a teremben? 1540) Van bor a flaskában? 1541) Semmit nem kérdezett. 1519) Nézd azt az intelligens tekintetet a birkák. uram? 1534) Valamilyen novel beszélt. 1528) Van valamennyi pénzem. Az egész délután két kétpupú teve társaságában töltöttem. Sok autója van? Annyi baja van a kocsijával. Megírtam néhány levelet. Sok gyereket kiszolgált már ez a bölcso. Egész nap aludtam. 1543) Nincs pénzem. 1549) Nincs alsónemum. 1533) Egy kis bort. Ez már csak így van. 1553) Valaki van az ágy alatt. 1547) Nincs még egy olyan lány. 1513) Vettem két darab bútort.1498) Mindenkivel lekezelo volt. Kevés baja volt. Nem sokat tehet. 1524) Kések és feleségek egyaránt jól meg tudnak vágni. hogy beáll rendornek. 1512) Nincs sok dolgunk. 1529) Van benne egy kis tej. 1535) Valamilyen könyvben már olvastam ezt a történetet. felkelt.) 1509) Értékes információt adott. Van otthon valaki? . Sok szabadidom van. Sok hibát csinált? Nincs sok szabadideje. 1527) Van egy kis (valamennyi) kenyerem. 1502) Aztán horkolni kezdett. Éjjel-nappal dolgozom. hogy van tej a kancsóban. 1514) Jön a rendorség. 1542) Nincs cigaretta az asztalon. Ki van zárva. 1545) Nincsenek barátai. 1525) Néhány dalt énekeltek.De valaki csak mondta azt. 1520) Sok kárt okozot már a selejt. 1517) A hírközlo szervek szerint a rendorség négy libát köröz. Sok az eszkimó és kevés a fóka. Sok bába közt elvész a gyerek. 1505) Régi filmekben láttam. 1500) Egész este kenyértésztát dagasztottam. 1550) Valamit látok a sarokban. de mindenkinek Nederlanden. 1518) Sok férfi van sok bútorban. 1521) Van néhány hírem. A fia sok bajt okoz neki. nem igaz? Néhány bab meg egy kis leves van a tányérjában. 1530) Kaphatok még kávét? 1531) Kérsz még sütit? 1532) Van egy kis pénzed? (Remélem. .

meg az is? Nem láttam sem ezt a filmet. Olyan úton mentek. A kiskakas gyémánt félkrajcárja. A legszebb virágot adtam neked. Nem olyan okos.1616) 1617) 1618) 1619) 1620) 1621) 1622) 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) Minden nap mosok fogat. meg az se. meg azon is. mint az enyémben. Nem szebb. Gus a macskatársadalom legokosabb tagja. A 30-as évek inflációja alapveto oka volt a második világháború kitörésének. Tehetséges táncos és énekes. Két hét múlva találkozunk. A fonök kocsija. De hisz nem olyan szép. 1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) 1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) De hiszen ez a meccs nem olyan jó. Sem ez a mondat. Egész éjjel táncoltak. De a te házadban több a csótány. Mindkét lány csinos.) Ez a regény is tetszett. Hajnalban minden csendes volt. Ez a legrosszabb bableves. akár azt a narancsot elveheted. Domborúbb vagy. Te vagy a legszebb lány a traktorgyárban. mint gondolod. Az én kocsim jobb. mint régen a pestis volt. Magyarország ipara fejlodik. mint bárki másé. amire nem tudtam válaszolni. Olyan éhes vagyok. Éjszakánként olyan magányos. Délben a harangok Hunyadi János emlékét idézik. meg az is Rómába vezet. Te sem vagy különb. Nekem mind a ketto tetszik. Mindkét kocsi tetszik. A ló nagy állat. mint Bo Derek. Ez a legjobb pop zenekar. Mindnek megvan a maga szobája. Az infláció mindig ciklikus periódusokban jelenik meg. A szobaajtó kilincse. mind az anyja elismerte. Joe barátnõje Apa kalapja a fõnök titkárnõje macskaszemek A patkány kicsinyei egy percnyi séta egy méternyi távolság Pokol Angyalai A Halál Kapuja kõhajtás A fiúk pénze. Hideg a kezed. amit valaha hallottam. A szabadság vándorai. (Virágcsokrot természetesen. A Csepeli Munkásotthon. Napnyugtakor vörösbe borul a táj. Minden kérdésre válaszolni kell. mint gondoltam. amit valaha ettem. Minden gyerek szereti a játékokat. mint egy öszvér. mint vártam. Olyan fehér. A kemény legények bátorsága. Mindkét lány csinos. Az a nagy fiú operaénekes. sem azt. hogy a világ a feje tetejére állt. Olyan makacs vagy. Egyik se tetszik. mint tegnap. amit csak kapni lehetett. Tudsz zongorázni? A lányom hegedülni tanul. Esténként fekszik az ágyban és a szökésre gondol. Az arany (általában az arany) értékes fém. A ló (általában a ló) nagy állat. mint a hó. vagy azt is. A pupák pék pókja. mint a Csillagfény. Az ipar gyorsan fejlodik a múlt század óta. A ló patája. Választhatod ezt a csokrot. Mind megette. sem azt. mint Amandáé. mint a nap? Az én házam nagyobb. Kettojük közül egyik se kéne. Tom bisztrója. 112 . Egyszeruen te vagy a legjobb. Te vagy a világ leglustább kölyke. Te betegebb vagy. mint a farkas. Gizi novérének a lánya. Tanulsz gitározni? Autószerelo. Mindenki más meg tudta volna csinálni. Mind az apja. Egy rendor élete teli van kalandokkal. sem az nem jó. Sem ezt a filmet nem láttam. Nagy házak vannak az útnak ezen az oldalán is. A fegyverkezés pont olyan veszélyes a világ számára. Nem olyan ember. mint a tied. Joe feleségének szeretoje. Akár ezt. Ez az út. sem azt. szobaajtó a lónak a farka telefonzsinór Mari néni férje sógorának pipájának karimája. 10 percnyi séta. Te vagy a legszebb lány. Borzalmas angol tanár vagyok. Éjfélkor hang sem hallik a járda felol. A cigaretta tönkreteheti az életed. Délután egészen más volt a világ. sem az nem jó. és láttam. Sem ez a mondat. mely hegyek között kanyarog. Olyan kérdést tett föl. aki cserbenhagyja a barátait. akivel valaha találkoztam. A macska egeret eszik. Ez se tetszik. mint gondoltam. Ez a disco nem jobb. Bábszínház az élet. Milyen hideg nap! Micsoda gyönyöru lány! Milyen buta hibát csináltál! Milyen kár! (kivétel) Micsoda szégyen! (kivétel) Micsoda meglepetés! (kivétel) Micsoda ido! Reggel fölébredtem. Nem láttam sem ezt a filmet. Mindegyik gyerekem más-más iskolába jár. A tej egészséges. Mindkét szüloje imádja. A hangod mélyebb. Mindkét lány csinos. Messzebb van. A cigány lova. hogy igaza volt.

hogy mindjárt esik. Úgy látszik kezd bedilizni. Nagyon rossz volt a kórházban? Tizenhárom éve festik a kórházat (mint épületet). A fiú szerelme keseru csalódásba fordult. nem? Várj itt. mintha már napok óta nem ettél volna. jó? Reméljük a legjobbakat. Úgy látszik az ablakon át jött be. Bárcsak itt lennél. hogy o a legszebb lány a partin. ugye? Nem tudod megcsinálni. nem? Nem tud autót javítani.K. ugye? Én vagyok a te mucikád. Nehéz a dolga a katonának. hogy boldog légy. jó? Bújjunk ágyba. ugye? Nem én vagyok a következo. és reggeli elott sétált egyet. nem? Most már fejezd be. mint aki kísértetet látott. Inkább ennék. nem? 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) 1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) Bolondnak nevezett. O. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni. Bárcsak szólna hozzám. ugye? Nem vagy vastag. Menj inkább villamossal. Bárcsak meg tudnálak érteni. nem? Judynak nem kéne így viselkednie. Szeretsz. nem? Semmit nem iszik. Úgy néz ki. Úgy fölugrott. hogy hamarosan abbahagyja a munkát. A foglalkozása? Mozdonyvezeto. ugye? Te szereted a patkányokat. ugye? Elment Spanyolországba. nem? A lányok nem jöttek vissza. Olyan mintha citromba harapott volna.1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) A szerelem nehéz ügy. hogy a tolvajok az ablakon át jöttek be. ugye? Most utálsz. Ebbe az iskolába jártam. hogy ne vidd be a szobába! Jó. Valaha lóversenyre jártam. Úgy néz ki. Menj inkább kocsival.) Bárcsak korábban indulnánk. Bárcsak tudtam volna segíteni. Bárcsak mindent megtettem volna azért.ezért present perfect). nem? Belépünk a korlátlan lehetoségek korába. Úgy tunik. mi? Megszerzed nekem. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este. nem? Hülye vagyok. nem? Idejössz. A gyerekek iskolában vannak. Inkább meghalna. jó? Inkább focizna. mintha megfenyegették volna. A pénz mozgatja a világot. Óh. Mindig korán kelt. Csótányok masíroznak az iskola épületében. Bárcsak csörögne már a telefon. mintha a világ a feje tetejére állt volna. Bárcsak esne rám. Te most inkább ne figyelj ide. A templom (mint épület) a múlt században épült. nem? Nem vagyok valami eszes. Inkább ne fontoskodj! Most inkább rádiót hallgatnék. jó? Ne bánts. nem? Nem szereti a könnyfakasztó sztorikat. Nem szeret focizni. Inkább aludj. jó? Joe lát. (de az vagy) Bárcsak írnál már. Bárcsak tudtam volna. jó? Hiszel nekem. ha én is köztetek lehetnék. nem? Szerettél. Olyan mesét mondott. Minden vasárnap templomba megyek. ugye? Van valami a sarokban. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni. jó? Fogd be a szád. Úgy látszik mindjárt kiderül (az ég)! Úgy látszik mindjárt balra fordul. A beteg ágyban van. A férjem valaha minden szombat este discoba vitt. nem? Gyere velem. nem? Nem értette. Az elefánt nagyon sokáig él. mi? Oly sok a gonoszság a földön. igaz? Nézzük az emberi nemet. ugyebár? Nem vagy finnyás. jó? Át kell kelnie a folyón. de imád zongorázni. Ebben a házban éltél? Valaha 20 cigarettát szívott naponta. mintha a darázs csípte volna. 113 . (de úgy viselkedsz) Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. Az ágynemu nem az ágyban van. (de tél van) Bárcsak ne úgy viselkednél mint egy idegen. Olyan volt. Inkább igyál. hogy az autó nekiment egy fának (mert most össze van törve . Bárcsak fiatalabb volnék húsz évvel. Bárcsak szeretnél. ugye? Ülj le. Úgy tunik. ugye? Ülj le. Inkább inna. mintha földbe gyökerezett volna a lábam. jó? Szép a szemem. Olyan vagy. Olyan volt. hogy fogsz írni. mint enne. nem? Nagyon okos vagyok. Úgy beszél. Szórakozz inkább a nénikéddel. Úgy nézel ki. Az élet csodás. ugye? Ugye nem lesz ma órád? Jellemzo! Inkább aludnék.? Ugye megmondtam. Bárcsak ne ettem volna meg. (de reménytelen) Bárcsak tavasz lenne. ugye? Nem vettél ki pénzt a fiókomból. Nem dolgoztak itt. Úgy látszik bal lábbal kelt föl. jó? Kezdjük. jó? Bevette. amit senki nem hitt el. Inkább busszal mennék. (Tudom. Gyerekkorában gyakran mászott fára. (de nincs rá esélyem) Bárcsak itt lennél. hogy mindjárt rosszul lesz. csak siettetni akarom. Úgy néz ki. jó? Úgy néz ki.

Úgy fut. Kedvem volna lovagolni. ha szeretnél. ha szabad lennél. tehát vagyok. mintha a mennyben járnék. hogy normális vagyok. mi mozog a zöldleveles bokorban? Szerinted róka? Mit mondtál. hol született? Szerinted hány kacsájuk van? Mit gondolsz. Táncolni voltam tegnap este és a feleségem is. hány óra? Mit mondtál. Szeretném. vagy katona. meg sötét is. Azt akarom. Nem volt hozzászokva sem a hideghez. Azt hittem. Nem veheted el azt a not és a barátod sem. Nem akarom. ha megmutatnám? Azt akarom. hogy legyen rám egy kis ideje. és a hörcsög is. mintha egy fekete függönyt húztak volna közénk. Ideje már. Én nem hiszem. Nem tetszik ez. mikor beszélhetek veled? Mit gondolsz. Legfobb ideje. Nem szeretlek és a kutya sem. mint aki már napok óta nem evett. mit gondol. hogy o menjen vásárolni? Szeretnéd. Ua. Nem gondolkodom. Azt szeretném. Olyan volt. Szerintem te nem figyelsz rám. Azt hiszem nekem meg te nem tetszel. Azt hiszem nem szeret. Ideje hogy újra kihívják a vak zongorahangolót. 114 . Legfobb ideje. hogy leüljünk ebédelni. hogy fölöltözz. hova dugta a whiskymet? Mit mondtál. Szeretném bejárni a földet. Legfobb ideje. Tényleg van kedved csavarogni egyet Manhattanben? Van kedved táncolni? Mulatni volna kedvem. Itt az ideje. Van kedved egy csésze kávéhoz? A macska szereti a papagájt és a patkányt is. hogy elzárd. Mit gondolsz. Leüljünk? Mozijegyet egyet vegyek. Itt az ideje. Én nem rúgtam ki magát és a fonököm sem. mintha az életéért futna.1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) Úgy beszél. Szereti a telet és a nyarat is. Legfobb ideje. Azt hiszem nincs több mondat. hogy disznóhús. de így is lehet képezni. A macska nem szereti a papagájt és a patkány sem szereti a papagájt. hogy föladd a levelet. hogy légy légy. Ideje. és nem tetszik az se. se a feleségének. Elveheted ezt is. Azt hiszem nincs otthon senki. Hideg van. mintha o lenne a legjobb horgász. Hazahajtottunk és Józsi is ezt tette. melyik nap érkezik? Mit gondolsz. kivel találkoztál? Mit mondtál. se anyám. hat ökröt hajtani. Párizsit eszik és sajtot is. hogy menj közelebb. Nincsen apám. Azt hiszem nincs nálam pénz. vagy azt is. Szerintem nem elég hosszú. mit mondott. amihez kedve volt. mi ez? Mit gondolsz. Icereg a macska. hogy táncoljak. hogy én Róbert bácsi vagyok? Mit gondolsz. A cimborám nem reggelizett ágyban és a barátnoje sem. Mindig azt tette. Kedvem van táncolni. Napot akarok látni. ha Józsi szántana. Azt hiszem nem tetszik nekem ez a hely. Nem hiszek se magának. Azt hiszem nem is mondtam. 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) 1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) Szeretnék szántani. Olyan volt. Fogni akarom a kezedet. mit mondtál? Azt gondolod. Csak azt akarom. Együtt énekeljünk? Felhívjam az anyósod? Várjunk rá? Mozijegyet egyet vegyek? Szóljak neki? Játsszunk egy parti ultit? Melyik utcánál forduljak balra? Mit vegyek fel? Hová üljünk? Elmenjünk ma este valahova? Megmossam a hátad? Leoltsam a lámpát? Mikor hagyjuk már abba? Azt akarják. Énekelek és táncolok is. nem voltál ott. Csöpög a csap és a WC is. Úgy néz ki. Ideje. és csólold meg. Szeretném. Nem hiszem. A macska nem szereti a papagájt és a patkányt sem. Nem hiszek se magának. Nem látszott fáradtnak és boldogtalannak sem. Olyan volt. A honvéd nem tisztelgett az ormesternek és a tábornoknak sem. hogy lefeküdj. Azt akarod. A macska szereti a papagájt és a patkány is. mint az elozo. Sem o. Azt akarom. Azt hiszem nem jött össze nekik. Nem vette le a csizmáját és a ruháját sem. mi van rajta? Nem hiszem. hogy van az anyósom? Mit mondtál. mintha a világ a feje tetejére állt volna. Nincs rajtam pizsama éa papucs se. A nyuszin van sapka és a farkason is. Tuzoltó leszel. Azt hiszem nincs cipopasztám. hogy beköltözzünk. sem az albérloje nem panaszkodott a körülményekre. Van kedved leülni a hideg padlóra? Nagy kedve van a pályaudvaron tölteni egy éjszakát. sem a ködhöz. ki vagy? Szerinted mikor no már be a feje lágya? Mit gondolsz. hogy boldog légy. Azt hiszem ezt nem hallottam. hogy megijedj. Szabad akarok lenni. hogy szereti a noket. hogy csinos légy. hogy levágasd a hajad! Ideje. Nem akarlak megijeszteni. van benne kolbász? Mit gondolsz. se a feleségének. Nincs kedvem vasalni. hogy új életet kezdjünk. hogy elvedd Judyt.

Az öregember soha többé nem állhatott lábra. Emlékszem. Alig valószínu. Nem szabad lonöd. csak levest. A törpéknek van ágya és Hófehérkének is. Nem ehetsz. Nem találta a helyét és a fejét sem. Amikor visszajövök. Amikor még ifjú házasok voltunk. Soha többé nem láthatta a feleségét. Micsoda no! Milyen gyönyöru no! Olyan öröm dolgozni vele. Le kell ülnünk még mielott a lámpák kialszanak. hogy örökölt néhány milliót. Év végére kellet volna felépíteni az új utat (de már most biztos. Úgy volt. A magányosok gyakran felidézik gyerekkor emlékeiket. A baleset oka gyorshajtás volt. háromfülu lány volt. Mihelyst beérünk az alagútba. Egyre több és több munkahely létesült mozgássérültek számára. hogy pénteken jönnek haza. Nem mehetsz be a szobába. Speciális TV musor van a süketnémák számára. Sikerült megszereznie az adatokat. Majd bemegyek. Ha lesz pénzem. Itt nem dohányozhatsz. Végre sikerült kijutnom a megszokott kerékvágásból. Itt valaha vár állott. A szegények soha nem tudnak lépést tartani a gazdagokkal. Át tudsz jönni az erdon? Sikerült átmennie a jégen. Sikerült átmennie a vizsgán. Régen minden más volt. Amikor majd tél lesz elmegyünk szánkózni. csak te meg én? A könyvet nem lehetett megtalálni. Csiga-biga palota. Úgy van. A Trabantom papírból készült. Én is. a szegények a gazdagok a vakok a mozgássérültek A gazdagoknak sikerült megmenteniük a vagyonukat. A szatyorban volt szalonna és kolbász is. Hozzá van szokva. Úgy alakult. Hánykor legyek ott? Egy kis szigeten éljünk. hogy hétfon hazajönnek. meghálálom. Nem az vagy. Valaha hozzá volt szokva. Az elitélteknek 10-kor ágyban kell lenniük. megpróbál majd megölni. Úgy van. Nem értette. Elso szerelme egy 16 éves. hogy helikopteren utazzék. Milyen okos vagy! Olyan gyönyöru vagy! Micsoda képtelenség! Milyen hülye egy pali az az ormester! Nyáron oly gyönöru voltál! 115 . Ha nagy leszek. Ez olyan nehéz kérdés. Nem indulunk. Fél évig nem vacsorázott. ha nem lesz benn az oroszlán. A lányok régebben rövidebb szoknyát hordtak. amíg Bob meg nem jön. Semmit nem tudtam róla. Régen mosollyal az arcomon gitároztam. El tudsz jönni holnap? Tényleg el akarsz menni hozzá? Nálunk az élet könnyu és boldog. hogy júniusban esküszünk. mert éhezem. hogy nem lesz kész. hogy éjszaka dolgozzam. míg föl nem hívott. hogy megváltozol. új életet kezdek. míg meg nem közelítetted a nyuszit. amikor a férje fejbevágott. A fiút nem engedték be a kocsmába. Az asztal fából készült. A távozásának az oka nem magyarázható. E könyv megírásának a magyarázata igen egyszeru. Hozzászoktam. Azért vagyok itt. de most barátságos alak. míg meg nem mostad a kezed. A tömegkarambol oka a rossz ido volt. hogyan öleltél át. Tízemeletes házban élek. amíg le nem vetted a cipodet. hogy egy kétszobás lakás elég egy héttagú családnak. A bor szolobol készül. Hatkor kellet volna leszállnia a gépnek. Keményen dolgoztál ma. Gratulálnod kéne neki. Ne játsszatok olyan keményen. Sikerült megjavítanom a kocsit. 2039) 2040) 2041) 2042) 2043) 2044) 2045) 2046) 2047) 2048) 2049) 2050) 2051) 2052) 2053) 2054) 2055) 2056) 2057) 2058) 2059) 2060) 2061) 2062) 2063) 2064) 2065) 2066) 2067) 2068) 2069) 2070) 2071) 2072) 2073) 2074) 2075) 2076) 2077) 2078) 2079) 2080) 2081) 2082) 2083) 2084) 2085) 2086) 2087) 2088) 2089) 2090) 2091) 2092) 2093) 2094) 2095) Tájékoztatnom kell Önöket. hogy használt kocsit használjon. amint 16 éves fiúk ragasztót szagolnak. Régen gazember volt. Átmentek az utcán. Joe-éknál futballoztam. Nem sikerült levágni a füvet azzal a régi funyíróval. A sör komlóból és árpából készül. Néhányan azt gondolják. míg engedélyt nem kapott. megadom. és a törpéknek sincs. Másnap kellett volna elmennünk. és a hátizsákban is. Történtesen (véletlenül) nem találkoztál vele? Történetesen ot bámultam. hogy májusban esküszünk. A dolgozók régen még kaptak jutalmat november 7én. Alig dolgoztál ma. de megbetegedtem. ajtaja sincs. Egy szót sem szólok hozzád. Hová is mehettem volna? Most mit tegyek? Úgy volt. ablaka sincs. Visszaadom mihelyt megtalálom. míg el nem magyaráztam neki. Pihennünk kell majd miután kocogunk. Nem ment be. Fuss be az ajtón át! Reggeliztél már? Mindig 12-kor ebédelsz? -Semmi mást nem vacsorázott. minden nap felhívtál. Láttam. Hófehérkének nincs fehér ruhája. Táncolt a menyasszony és a volegény is. amíg nem adod vissza a pénzem. Sikerült kiszállni a buliból? Már megint nem sikerült kijönnie a fizetésébol. aki valaha voltál. Régen azért soványabb voltál. de még mindig München-ben van (most 5 óra van).1983) 1984) 1985) 1986) 1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004) 2005) 2006) 2007) 2008) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) 2014) 2015) 2016) 2017) 2018) 2019) 2020) 2021) 2022) 2023) 2024) 2025) 2026) 2027) 2028) 2029) 2030) 2031) 2032) 2033) 2034) 2035) 2036) 2037) 2038) Remélem elkapják. félszemu.

Ha hiányoznak a lábai. hogy köszönjek a szomszédomnak. hogy sört ebédelek. Minél vékonyabb a nyaka. Minél kevésbé látlak. A kocsiról hiányzik az egyik lökhárító. Azt javaslom. Erosen köhögsz. hogy nem ér rá. Az ember nem tud meglenni oxigén nélkül. hogy mi izgatja? Miért nem nézed meg a szótárban? Mi lenne. Ha neked lennék.) Azt javaslom. annál kevésbé látlak. Rávették. Te voltál az. annál boldogabban élsz. hogy menjen el. A válla fölött nézegetett hátra. míg a lámpához nem érsz. hogy ne rúgj be. annál büdösebb. Hamarosan elfogyott az ital a bulin. Azt mondja. hogy menjek el. Nem tudok meglenni nélküled. Ne hazudj! Azt mondta. A fiú mondta a lánynak. Nem kell mindjárt durváskodni. Mit teszel. hogy remek dolog a napon szerelmeskedni. hogy gyorsan vezessek. annál több sütit kapsz. nem lehet olyan rossz ember. hogy tartsák meg az eljegyzésüket. Az alkohol elveszi az ember eszét. annál több víz megyen bele. a sógorom. Azt tanácsolom. (Láthatod. Rászoktam arra. hogy kávét iszom reggelire. ha meglátok egy miniszoknyás lányt. Az ablakokat meg kell javítani. Minél sötétebb van. Egyre csak mondogatta/hajtogatta… Állandóan nyaggat a gyerek. Minél nagyobb Pistike feje. Jobb lenne. hogy megvárakoztattalak. ha kiküldenéd a gyerekeket. ha nagyot hallasz. Hogy vagy? -Jól köszönöm. el kéne menned a fogorvoshoz. Leszoktam arról. nem tud meglenni napi tíz óra alvás nélkül. ha a pénzét bankban tartaná. akiben mindenek fölött megbíztam. A harangok hangja gyermekkoromra emlékeztet. Minél hosszabb. ha idegösszeroppanásod van. annál jobban tetszel. Azt tanácsolom. olyn kövér vagyok. Minél zöldebb. Az. hogy a mellékmondat többféleképpen építheto fel. Azt javasolta. Kevés a poharad? Kevés volt a hamutartó. Tanácsos lenne. A füvet le kell vágni. hogy menjünk el. szívem büszkeséggel telik meg. Nagyon fáj a fejem. A virágokat meg kell öntözni. annál vékonyabb a dereka. hogy itt maradj. hogy vigyem ki a Vidám Parkba. Azt mondja. Az egész autót újra kell dukkózni. Momentán abszolute nincs nálam gyufa. aki kihúzza a fogadat? Hogy hívják ezt a gépet? családi ház ikerház bérház lakótelep sorház pontház öröklakás tanácsi lakás szövetkezeti lakás társasház albérlet társbérlet Nagyon jól éreztük magunkat a bulin. Ha meghallom a saját hangom a rádióban. Nincs pénze. A hónap vége felé mindig kevés a pénzem. Aki nem lép egyszerre. Ha vért látok. annál kevesebbet mond. hogy ha van rá mód… Zseni vagy – mondta Béla Marcinak. Miért nyaggatsz már? Menj addig. adja át. A házat ki kell takarítani. (körülbelül) Aki hallja. ha meghallod a zongora hangját? Azt hiszem. hogy találkozunk éjfélkor. az asztal nem áll meg. Elmesélte neki élete történetét. Le akarsz ülni? Nem. Köszönöm. Minél többet beszél. nem kap rétest estére. Hogy hívják azt az embert. annál vonzóbb vagyok. Bocs. Csak azt akarom mondani. Leszoktam arról. Jól esne egy zuhany. Minél hamarább jössz. Az a szokásom. Mit teszel. hogy pihend ki magad. Az elemeket ki kell cserélni. Jó lenne. Sajnálom. Minél kopaszabb vagyok. rosszul leszek. ha fölállnánk és elmennénk. úgy vélem abba kéne hagynod a dohányzást. Rászoktam. aki szereti az állatokat. Az. Jobban tennéd. Vigyázz. így kölcsön kellett kérni.2096) 2097) 2098) 2099) 2100) 2101) 2102) 2103) 2104) 2105) 2106) 2107) 2108) 2109) 2110) 2111) 2112) 2113) 2114) 2115) 2116) 2117) 2118) 2119) 2120) 2121) 2122) 2123) 2124) 2125) 2126) 2127) 2128) 2129) 2130) 2131) 2132) 2133) 2134) 2135) 2136) 2137) 2138) 2139) 2140) 2141) 2142) 2143) 2144) 2145) 2146) 2147) 2148) 2149) 2150) 2151) Micsoda élet! Milyen fáradtnak látszol! Micsoda ido! Minél több a pénzed. 2152) 2153) 2154) 2155) 2156) 2157) 2158) 2159) 2160) 2161) 2162) 2163) 2164) 2165) 2166) 2167) 2168) 2169) 2170) 2171) 2172) 2173) 2174) 2175) 2176) 2177) 2178) 2179) 2180) 2181) 2182) 2183) 2184) 2185) 2186) 2187) 2188) 2189) 2190) 2191) 2192) 2193) 2194) 2195) 2196) 2197) 2198) 2199) 2200) 2201) 2202) 2203) 2204) 2205) 2206) 2207) 2208) 2209) 2210) 2211) Nem megy a világítás. keresnék magamnak egy barátnot. hogy késon keljek. de elfogyott a cigarettám. ragadok a kosztól. annál jobb. Nem tud meglenni két kocsi nélkül. Szép idonk van. hogy reggelenként fürödjek. Rámférne egy fogyókúra. A tranzisztorok hiányoznak a zsebrádióból. mert a villanykörte hiányzik. Az a szokásom. Mi tesz boldoggá? Miért szaladt el? A nagy pénztol a levegobe ugrálok. Miért nem kérded meg tole. A széknek hiányzik az egyik lába. akit a sárga irigység emészt. Elfogyott a borunk. hogy CASCO-t is kössön. itt hiányzik egy lépcso. Azt javaslom. ha lekopnál? Ha rám hallgatsz békén hagyod. (O) mondta (nekem). rámférne (jól esne) egy kis séta. 116 . ha abbahagyná az ivást. ha meglátsz egy csótányt? Izzadni kezdek. hogy vegyél hallókészüléket. nemde? – mondta Juliska. Azt javasolta. nem vagyok fáradt. Ki kell hagyni száradni a fát. A virág nem tud meglenni víz nélkül.

hogy Pisti átmenjen a túlsó oldalra. Alig jött meg. hogy most vitorlázzunk. ha csöndben maradsz. Hat órája alszik. Hallom. Senki nem hallotta. ha nem mondod meg neki. Két rendor ül egy Zsiguliban. hogy megértse. mint a gonoszok. mint egy törpe. Egy csomó fürdoszoba van a házában. hogy fölszúrja az orromat. mint egy gozmozdony. Jobban tetted volna. A rendorök a lányt nézik.2212) 2213) 2214) 2215) 2216) 2217) 2218) 2219) 2220) 2221) 2222) 2223) 2224) 2225) 2226) 2227) 2228) 2229) 2230) 2231) 2232) 2233) 2234) 2235) 2236) 2237) 2238) 2239) 2240) 2241) 2242) 2243) 2244) 2245) 2246) 2247) 2248) 2249) 2250) 2251) 2252) 2253) 2254) 2255) 2256) 2257) 2258) 2259) 2260) 2261) 2262) 2263) 2264) 2265) 2266) 2267) 2268) 2269) A hét végén már jobban fogja érezni magát. máris mennie kellett. Túl sok nekem ez a sör ahhoz. Jobb lett volna. Egy bolha egyensúlyozott a macska bajuszán. ha nem beszélek annyit. mint az anyósom. amelyik megy a fotelhez. Elég gazdag ahhoz. Túl részeg ahhoz. Te meg olyan vagy. Több órája várok rád. ha most hazamennénk. mint a nap. Még sosem láttam sírni. mint egy rabszolga (de nem rabszolga). ha alszik. az egy kaszáspók! Úttörok állnak a zászló alatt. ha nem megyünk együtt. máris zuhogott. A sütoben is van pite. hogy elhagyta a házat. ahogy ott áll. Tegnap érkezett Maggie Budapestre. Végül senki nem maradt a színpadon. mint a mamája. A tea túl forró volt ahhoz. mint egy rossz álom. Hu. Túl nagy a szél ahhoz. Jobb lett volna. és pont jó. Aztán a légy a pitére szállt. Rabszolgaként dolgozik. hogy ott állank kéz a kézben. Egy macska kacag a házteton. A pite az asztalon van. Öreg vagy te már. Pont olyan kedves vagy. Jobb lenne. Hu. Jobban teszed. Jobb lett volna. Jó a farmer mérete. egy gyarmaton) Mint a mókus fenn a fán. hogy egy szót is kinyögjön. Heten vannak. Olyan blúzt vett. mint egy kispárna. hogy a légy világcsúcsot ússzon benne. nem áll jól a láncos dzseki. Senki nem hallotta. Bogarak voltak a fürdoszobában. A vonat nem ment elég lassan ahhoz. Azt mondta. A gumibot fekete. az út pedig zsúfolt. ha becsukod a szemed. A kislányon mini szoknya van. Ez a könyv olyan. Fecskék repültek Dél-Afrika felé. amelyik megy a nadrágkosztümjéhez. hogy dobog a szívem? Láttam. Pont olyan vagy. Alig kezdodött a meccs. Alig ültünk le. Jobb. Megy a függöny a tapétához? De jól áll az a pulóver. hogy a bébi aludni tudjon. ha aludnék. Két évet volt katona. Úgy dolgozik. hogy megigyam. Megenném. Csak egy ház van az utcában. ha lifttel megyünk. Nem érdemes tovább várni. hogy elhagyta a házat. Az eloadás végén mind elmentek a kocsmába. mint 3 órája várok rád. ha nem mész el. 2270) 2271) 2272) 2273) 2274) 2275) 2276) 2277) 2278) 2279) 2280) 2281) 2282) 2283) 2284) 2285) 2286) 2287) 2288) 2289) 2290) 2291) 2292) 2293) 2294) 2295) 2296) 2297) 2298) 2299) 2300) 2301) 2302) 2303) 2304) 2305) 2306) 2307) 2308) 2309) 2310) 2311) 2312) 2313) 2314) 2315) 2316) 2317) 2318) 2319) 2320) 2321) 2322) 2323) 2324) 2325) 2326) 2327) 2328) 2329) 2330) 2331) autósztráda foút vasút (a sínek) kölcsönkér kölcsönad Egy pók van a falon. Egy légy csuszkált a kopasz fején. Gumibot van a rendor kezében. Olyan a szemed. A konyha a fürdoszoba mellett van. hogy kéz a kézben sétálnak a kertben. Egy kedves ifjú pár látható a fényképen. Jobban tennéd. mint az anyósom. hogy a jövo héten majd meglátogat. Nem voltam hajlandó megengedni neki. murvás út földút földút aszfaltút úton az irodába Meg tudná mondani az utat Denton Cottage felé? Az út hosszú volt. Olyan szép vagy. Jobb. ha felöltöznél. Jobban tenném. reggel óta hat hónapja hetek óta Két évig tanultam zongorázni. hogy fel tudjon ugrani rá. Hu. Két narancs látható a festményen. Mint a filmeken. Alig indultunk el. Hu. Jobb. Jobb. ha nem eszed meg. Egy banán van a citromfán. (pl. Túl hangos a zene ahhoz. Amikor én még kissrác voltam. ha becsukod a szemed. ha nem lenne zöld. Két süto volt a konyhában. Az úttörok énekelnek. Láttam. hogy valaki kopog. Hallod. Csak úgy. 117 . Jó lesz méretileg az a blúz? Olyan függönyt kell vennem. hogy már mennünk is kell. Több. Zengo hangú férfikórus énekelte a Bunkócska refrénjét. Jobb lenne. mikor láttuk. Reggel óta alszik. Láttam. Az utca túl sáros ahhoz. de jó kis sapka. Egy kislány áll a sarkon. Végre megérkeztünk az állomásra. és a sáladhoz is megy. Kocsival mentek az állatkertba. Pont jó a cipo. hogy megvegye a villát. Az én kocsimmal mentünk az állatkertbe. minden nap fociztam. Nem elég okos ahhoz. Elment. Jobb. Olyan kicsi vagy. máris defektet kaptunk. Hu de jól áll. ha nem öltöznél fel. Érdemes megvenni azt a Mercit. A macska szereti a romantikus történeteket. Pont olyan csinos. Hu de jól áll az a mini szoknya! Igazán jól áll ez a frizura.

Úgy látszik Évi megette a zsömlét. mindig ellenkezik. Hallottam. Meddig tart már. hogy K. hogy szegény. Levette a cipojét. ismeri a királyt. amint tetorol tetore ugrál? Láttam. elvesztette a lovát. hogy K. míg a mosolyt levakarták az arcáról. Mennyi ido alatt érész Erzsébetrol Csepelre? Ha gyalog megyek 20 perc. Lopott kocsinak tunt. én veled megyek. hogy K. Az egyetlen probléma. én megveszem neked. Nálunk. Ez az egyetlen kijárat. Attól még nem lesz kopaszabb. ez már az utolsó mondat. De azért nem volt olyan önzo. Azt hitték. hogy K. Feltehetoen vidéken bújkál. a várba ment. bármit is csinálsz. Kevesebb mint 10 perc alatt összeütötte a rántottát. Jobb szeret korán kelni. hogy egész éjjel sírt. mikor elvesztette. Ezer éve nem találkoztam velük. Inkább Görögországba mennék. Azt hitték róla. Azt mondják. mint a bort. Úgy látszott. Két hónapja nem beszéltünk.-t legyozték. Jelentették. nem érdekli semmi. Bármibe kerül. És láttam. pedig gazdag volt. hány óra. Azt hitték. Akármennyi pénze is van. Akárki mondja. hogy milyen no volt az elso feleséged. Azt hiszik róla. hogy okos. aki dohányzik. hogy meggyozzük ot. Azt mondták. hogy kicsit drága. Úgy tartják. mire Józsi kifestette a szobámat. hogy K. Jobb szeret késon kelni. Ez az egyetlen lehetoség. hogy levedd azt a szoknyát? Csak az tartott két órát. hogy Magyarország olyan mint a gyapjú. minden nagymosásnál összemegy. Kérdezd meg tole. 118 . csatamezot keres. Egy fél nap is lesz. hogy K. mint te. hazudik. hogy K. Találkozzunk hatkor. gyáva. 14 éves sem volt. mint amilyen legény te vagy. míg kicserélik a fotengelyt. Úgy tunik. nem akarok találkozni vele. Málnát kért tolem. Fölvette a kabátját. mint te. Látszott rajta. Vagyok én olyan lány. Úgy látszott. Azt mondják. Úgy tunik. ismeri a kapuzáró jelszót. épp csak azon voltam.-nak van egy lova. 100 forintot raboltak el az idos hölgytol. "Mennyi ido alatt olvastad el a ""Háború és Béké""-t?" Megkérdeztem a címét. Jobb szeretem a sört. Tavaly még úgy tunt. Órát kérj tole a születésnapodra. Én még ilyen marhát nem láttam. Lehet. hülye oszt kész. Most már viselkedjél. Bármit is javasolok. Azt mondják. Úgy tunt. Úgy vélik. Azt hitték szegényrol. hogy megkóstoljam. Nincs több. Akármelyiket veszi el.-ról. Bármekkora is a fülem. A jelentések szerint az ötödikrol zuhant ki. Barki is az. Meddig tart már. Elvigyelek valahová az este? És milyen jól néz ki meztelen. Pontosan tudom. Kiraboltak egy bankot. Greenwich-i ido szerint 5 óra van. Azt mondják K. hogy van még hátra egy pár. Jelentették. Te nem tudod mit beszélsz. 100 forintot raboltak el az idos hölgytol. Akárhogy is fáj. és kész. hogy festi magát. Úgy látszik. hogy Juliska énekel a fürdoszobában. mint úszni. (épp most) A jelentések szerint K. Jól énekelnek. megszökött lovastul.-t körözi a rendorség. Jelentették.2332) 2333) 2334) 2335) 2336) 2337) 2338) 2339) 2340) 2341) 2342) 2343) 2344) 2345) 2346) 2347) 2348) 2349) 2350) 2351) 2352) 2353) 2354) 2355) 2356) 2357) 2358) 2359) 2360) 2361) 2362) 2363) 2364) 2365) 2366) 2367) 2368) 2369) 2370) 2371) 2372) 2373) 2374) 2375) 2376) 2377) 2378) 2379) 2380) 2381) 2382) 2383) 2384) 2385) 2386) Hallottam. az egyetlen ember az irodában. Azt mondják. hogy K. nem hallok semmit. Bárhová is mész. hogy el kellett utaznia. hogy kicseréld azt a zárat? Két perc alatt ott voltam. 30. ahogy ott állt. A poros nyomába se léphetsz az elso feleségemnek. (Top Secret) Egy hét is beletelt. Vagyok én olyan legény.-t minden gyerek szereti. hogy ellopták a kocsiját. Azt mondták. Jobban szeretem a macskákat. a Fradi itt a sztár. hogy K. hogy K. Úgy látszik forr. ha kocsival. Mindig csak a tiéd leszek. becsukták az ajtót. én ott leszek. Elraboltak 2 millió forintot. hogy dolgozunk. mint a kutyákat. rosszul leszel. Mennyi ido alatt fognak Székesfehérvárról Moszkvába érni? 2387) 2388) 2389) 2390) 2391) 2392) 2393) 2394) 2395) 2396) 2397) 2398) 2399) 2400) 2401) 2402) 2403) 2404) 2405) 2406) 2407) 2408) 2409) 2410) 2411) 2412) 2413) 2414) 2415) 2416) 2417) 2418) 2419) 2420) 2421) 2422) 2423) 2424) 2425) 2426) 2427) 2428) 2429) 2430) 2431) 2432) 2433) 2434) 2435) 2436) 2437) 2438) 2439) 2440) 2441) 2442) 2443) 2444) 2445) 2446) Négy nap alatt értünk Hágába. hogy nyílik az ajtó. hogy mosolyog. hogy külföldi. A jelentések szerint K. elvesztette a lovát. hogy nem szeret senkit. Bárhová is mész. úgyis megbánja. Nyelvekbol jó. a Csepeli Munkásotthonban egy tanítási óra 45 perc. Hallod hogy ugat a Kriszti? Látod azt a kísértetet. Épp menni készültél? Épp menni készültél? Nem akartam én megenni. Sokkal jobban fozött mint te. K. hogy jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. egy gyáva. hogy K. Azt mondják. Bármit iszol. hogy fiatal korában nagy kujon volt. ugye? Nincs. Úgy tunik. Azt mondják. hogy forr. hogy K. Jobb szeretnek futni.-t otthagyta a lova. Igyekezett mindenkinek örömet szerezni. Azt mondják róla. már csak ilyen volt. Úgy tunik. Nagyon jól vezet.-nak van egy lova.

Have you coated all the meat with breadcrumbs? Haven't we met somewhere before? I've never had such a headache. I’ve just sleep on a horse blanket. I haven't. Have you received the money yet? They arrived at two we haven't seen them ever since. Have you ever seen a brown man naked? Have you yet eaten what I cooked yesterday? She has taken off her shoes and coat. So now she's been dancing for three days. I’ve been thinking of mum for a week. I've never been with a man before. We have been very happy until recently. The phone has been ringing for five minutes. you've been drinking a lot! Easy. Ha has been reading that short article for an hour already. How long are you staying in Budapest? How long have you been staying in Budapest? I’ve been thinking of you since summer. but I've already sprinkled my girlfriend. my God. Have you ever been to Tótkomlós? Have you slept on a horse blanket yet? I’ve just been to Tótkomlós. She’s been eating that fish for hours. I haven’t been to Tótkomlós yet. I have opened the window. She has been a teacher since 1896. she's been behaving rather differently. How long has Joe been dating Géza? I've been thinking of Mum for a week now. I’ve been to Tótkomlós this morning. I've finished it now. I have already learnt it. He has been travelling in a car since he became a minister. She hasn't yet hit me on the head but I'm scared because last year she hit me on the head so hard that the lump hasn't gone down from my head yet. She has just left home. You’ve put a bit weight on. I’ve never been so scared. Oh. he started it yesterday and hasn't finished it yet. Since she got married. She's been wearing that shabby pair if jeans for three years. but she hasn't unclipped her earrings yet. I’ve never slept on a horse blanket. I have never ever seen the large dragon. He has drunk a glass of vodka and now he's zigzagging in the street. mind you. I still haven’t asked him. He has broken his leg he can’t come with me to the disco. Tasziló? I've already traveled on the roller coaster but I haven't been to the haunted castle. Have you ever seen a bear in raspberries? We have solved a lot of problems. she's undoing her louse right now. He has been snoring since his tonsils were removed. I've already told you not to suck your finger! Have you repaired the tap yet? I've run out of cigarettes. Have you sprinkled your wife? No. I've never been so lucky. Have you finished yet? Haven't I mentioned to you the case when I accidentally took the wrong bus? I haven't told you about the days when we were walking hand in hand on Dózsa György road on May Day. I haven't drunk more than Joe. He has been a soldier for 27 years. I’ve been working for three weeks. I haven't eaten such good blood pudding for years. haven’t you? He’s already popped the question. He has given her a kiss. Have you rung the bell. They've been friends for ten years. I've been dreaming about you since I saw you under the bushes. I have learnt it now.FORDÍTÁSI GYAKORLAT (ANGOL-MAGYAR) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) How long have you been waiting for a higher standard of living? How long has he been trying to get it back? Since when have they been planning to get married? I have been married for 6 years. She’s been keeping a diary since she was fourteen. but she has already produced the rolling pin.) Have you gone to sleep yet? She’s just hidden it. The lonely swans have been floating in the bay since autumn/fall. I've drunk some coke and now I'm hiccuping. I haven’t seen anything like that. I have never ever traveled on the ghost train. I haven't got a red from my wife yet. (He still hasn’t answered. He hasn’t yet answered. He has been smoking since last year. 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) I haven’t learnt it yet. They had been living together for less than half a year when they got divorced. I’ve slept on a horse blanket this week. How long have you been teaching? He’s been whining for two days. She has been happy for 5 minutes. I haven't forgotten the night in September when I first saw you in the shade of the haybale. I’ve already slept on a horse blanket. I have already been to Tótkomlós. mum. have I? He has blown up the balloon and now it's as big as a house. I have been in love with you since we first met. Haven’t we met somewhere before? Have you apologized to him yet? I’ve already read it. 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 119 . I'll tell you when I've finished. He has been sleeping since noon. he has been living in the ritziest hotel. I've been missing you all day. but he hasn’t married yet. I went to her place yesterday and I got a red egg from her. I've been living in the Hotel California for a week. Since he arrived in town.

When I woke up. She's not sleeping right now. They’re always arguing. the baker is frying hotchpotch dough. I’m eating an apple. I am writing. do you still love me? Do you understand? I think I understand. what's the dog doing by the tree? He is always reading a paper during breakfast. He never reads. He is always listening to that stupid disco record! You are always telling me lies! Now I know. The sun rises in the East. I never play golf. I’m going to market tomorrow. Our living standard has improved greatly. I’m sitting in a pink bathtub. She is not used to going to the market by bus. Do you like me? I don’t like the soup. I'm going to drink this beer now. I believe you buy and sell clothes. (Beatles) There goes our dream. I’m thinking. I hate rain. The woodworm is ticking away. I want to break free. I hope you see through the book. I think you are right. When he woke up. The coat is sleeping on the chair. Here comes the sun. please give it to me. She seldom cries but often laughs. You always say I'm too reserved. A black cat is sitting on the rack. I am crying. He had been typing for ten minutes when he saw there was no sheet in the typewriter. I hate mutton. I know you. She generally drinks Campari. I'm going to read it. hasn't it? How stupid can you get! He is watching TV now. Do you like honey? Tell me. but this evening she is drinking “kevert”. She usually goes to bed at midnight. Have you read it yet? When you've read it. He is always slamming the door. The yellow leaves are falling. Daddy. You're going to pay for this. He has dinner in a restaurant every evening. How many times a day do you clean your teeth? Józsi bácsi doesn't work here anymore. Time is sitting on my neck. the cock had been crowing for half an hour. Animals never kill each other for money. Hey. I’m not writing or reading. what are you doing here? I'm going to get married this spring. now I remember. We often go to the cinema. The sun rises every day. What are you frying little furrier? Are you frying salty meat. Hey. I usually go running but I never go swimming. Sometimes he reads. the train had been going for ten minutes. Is she sitting or standing? He usually gets up at 7. Me and Joe have had a bust up. She never helps me. He is always slamming the door. He's reading right now. I think about you night and day. I hope you haven't caught a cold. Here he comes. 120 . Where's the party gonna be this weekend? 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) Which one is snoring? I'm having to here with your business problems. Do you understand? I remember everything. They had only been eating for five minutes when more guests arrived. The phone’s ringing. I love you. I mean I’m busy on Friday. I’m waiting for the bus. You're boring me stiff. I usually get up early. When she has finished. Oh. The chain is rattling! What? The chain is rattling! I can't hear you 'cause the chain is rattling.95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) I've been nervous lots of times. you are coughing a lot. When I got to the corner. He's doing some deal in London now. Piglet goes to see Winnie-the-Pooh every day. I am going to the theatre tomorrow night. What day is today? You hold every card. the girl had been waiting for twenty minutes. I hope you are fine. What are you doing? Where are you going? Are you kidding? The yellow leaves are falling. The train is rattling along between mountains and valleys. I love you. Where do you live? Who do you support? I always take a shower in the evening because in the morning I'm in a hurry. she'll have been dancing for six days altogether. The sky is closing its blue eyes. She paints every evening. but this week he is getting up at 8. He’s cracking up. Kate is coming round tomorrow. Sometimes she sleeps until eight. furrier? The baker is frying. Where are you going bunny? The GI is trudging with a mouthpiece in his mouth.

ate the cocoa snail. she had already broken my heart. 233) He was repairing the electricity when a short circuit killed him.208) The dog had been barking for an hour when at least he went out. the bolt had disappeared. 260) He joined the party in 1950. Piglet was staring at ground. 231) The sun had set by the time you read it. the other one was reading. 230) She had gone to bed early. when a young cop entered the back door. 286) Little Red Riding Hood put the basket on her arm that her grandma had woven. 275) This one went hunting. 287) I met with difficulties I had never met before. the boys were working in the colliery. 220) By the time the hunter had loaded his gun. 250) She was staring into space when out of a sudden she caught sight of Aliosha. Lenin will live. 285) She kissed me in a way I had never been kissed before. 291) Next he’ll have been working in Tengiz for four years.M. this one fried it and this teeny weenie one ate it. 253) So. Lenin lives. 227) My hair had turned grey by the time I wrote this. 219) I was angry with him because he had forgotten to post the letter. 269) Dopp’d the chamber door. the hare had already run away. The doctor made a mistake and he sewed your toe onto your face and your nose onto your foot. 243) Whlie Rabbit was explaining. 276) When she saw the mouse she jumped on a chair. then to Kardoskút. 211) She had been driving in the traffic for less than 10 minutes when the examiner asked her to change seats. 210) He had been sitting at the fox-hole for hours when at least a hare/rabbit/bunny showed up. he got sick. 273) He entered the room. 221) Before she run away she had put a carrot into the muzzle of the rifle. waved good bye and stepped into the lift shaft. 237) At seven-thirty he was not watching the news but he was bathing his son. 238) T. 225) He droned on about horses he had known when he was an ostler. 267) I never went to school. 229) He hadn't seen a thing until he put on his glasses. 263) Who killed Norma Jane? 264) First he went to Csorvás. 214) He had been riding high before he had a fall. But he had taken a shower before. 292) In ten minutes he will have been eating his elevenses for ten minutes. 226) She went mad when she saw I hadn’t brought bread. 251) The bartender was putting out the lights. the train had already left. 284) He was afraid he had awaked someone with his shout. 277) Where were you born? 278) Lenin lived. 283) It was a summer night. 216) He had been reading and reading when he saw it was upside down. (Shakespeare) 272) He looked at the girl. that out a maid 271) Never departed more. 279) Luckely enough. this one shot it. 288) The referee used his fingers to whistle. 280) By the time he found the nut. he was biting his lips. Winnie-the-Pooh was thinking of honey. Then you dropped the razor and cut your off. 252) At the far side of the barn cows were sleeping on straw. 223) After he had eaten it. 212) He had been ringing the bell for three hours when the caretaker looked out at last. there was a lark singing in the tree and a gypsy roaming about. winked at her. I didn't have a headache yesterday. 246) I was sitting on the lower stone of the quay watching the melon rind foating. 254) One of them was holding the book. 241) She was scratching his back during the whole film. 268) Up he rose and donn’d his clothes. 261) A year ago he was still a cab driver. 239) On the way they were talking about girls. 262) He got a hamster for his birthday. 209) She had been easily carving up the chicken when she realized there was no lard at home. you were shaving. 228) He had chewed it well before he spat it out. thanked for the breakfast and went into his room. 224) Until the very last summer Mehemed hadn’t even seen a cow. you slipped and cut your nose off. this one took it home. 222) CCR (Cottage Cheese Rudolph) had gone sour long before he brought himself to eat it. 270) Let in the maid. 234) We were eating pumpkin pie when he casually said… 235) Were you sleeping during the show? 236) While he was playing golf. 281) He drank the milk. 274) When I was a little boy I used to go and see girls in the bath of the workers' hostel every day. 249) I was walking in the street when the accident happened. because he had forgotten to take his whistle. 218) When I realized she was a swindler. 232) I was singing a song when the children broke the window. 290) You didn't read it yesterday. and Owl was tearing his hair. 265) Did you also grow up in the provinces. 217) By the he got to the station. 215) Yesterday she had been dancing for two days. 244) All my way home I was wondering… 245) While the girls were chatting. 255) Who went to see the doctor? 256) Which doctor bought a Rolls Royce? 257) What blew up? 258) When did you last see her? 259) Yesterday she came home late again. 266) I pickeled this beetroot in June. 247) Was it pouring when you got off the bus? 248) He was mumbling all evening. 282) We met at the National Theatre at seven. 242) He was watching the tale even at midnight. so she got home by eight. and now you complain that every time you sneeze you blow your shoe off. 213) She had been talking for two hours when she realized there was nobody in the room. was holding the hay shaft for a long time. 289) It broke down yesterday. the girl was standing by the clothes tree. 240) She was queuing for potatoes when she saw the one with cauliflower ears. 121 .

293) In an hour she will have been doing the rooms for half an hour. 294) When the sun sets she will have been lying in the sun for a day. 295) When the sun rises he will have been sleeping for half a day. 296) This time next year he will have been building his house for 2 years. 297) Tomorrow the tap will have been dripping for a year. 298) One more minute and you’ll have been yelling here for half an hour. 299) On the last Sunday of the month he’ll have been looking for himself for a year. 300) At three tomorrow? No, then he'll be sitting at the dentist's. At five? No, at that time he'll be having a cold compress on his tooth. You mean at seven? No, he'll be sleeping then. You mean at seven yesterday? No, he was ironing then. At seven the day before yesterday? He was washing then. You mean now? Now, he is sitting next to me and tittering. 301) On Sunday she'll have been dancing for three days. 302) On Tuesday he'll have been reading it for a week. 303) All the fruit will have been delivered to the market by 4 next morning. 304) The plan will have landed by 6 tomorrow. 305) By the time you light a new candle, the other ones will have burnt down. 306) I’ll have written it by this afternoon. 307) By the time you count up to three, I’ll have done it. 308) By the time we get old, we’ll have saved up enough money to buy a flat. 309) By the time you wake up, I’ll have washed up all the glasses. 310) By the end of September the flowers in the garden will have blossomed. 311) He will have soled my shoes by tomorrow afternoon. 312) I’ll have typed it by eleven. 313) Next year I'll have been married for 15 years. 314) Will you have done it by the time I return? 315) Tomorrow they'll have been on strike for a week. 316) By the time you get to the end, you'll have forgotten the beginning. 317) By the time the meat fries, the chips will have got cold. 318) Tomorrow he won't have washed his feet for a week. 319) He will have forgotten the first part by the time he reads it. 320) It has just been on the news that it will be raining all next week. 321) I’ll be watching TV while ironong. 322) I’ll be ironing while watching TV. 323) While I’m ironing, Mari néni will be sewing a patch on my jeans. 324) At 10 tomorrow night she’ll be flying over our house. 325) This time next year she will be pushing her baby carriage. 326) This time next year she will be pushing the baby carriage on Erzsébet boulevard and not on Lenin Boulevard. 327) They’ll be rehearsing all afternoon. 328) Knock when you come, because I’ll be developing the photos. 329) According to the plans the chorus will be singing the refrain when the Mayor enters.

330) I bet he'll be reading even when black kids are falling from the sky. 331) I’ll wash it tomorrow. 332) Will you go to the party tomorrow? 333) Will you have a drink with me? 334) We’ll have a drink at Pista’s place. 335) At the weekend we won’t go to Nagyszakácsi. 336) When will it end? 337) You’ll end up cracking. 338) How will you come out of the cage? 339) I’m going to punch him. 340) If he is smaller than me, I’ll punch him. 341) You’ll be a fireman or a soldier. 342) I’m going to be a fireman. 343) Are you going to drink it? 344) Will you drink some milk? 345) I’m going to miss you. 346) Yes, I think, I’ll miss you, too. 347) I’ll marry you next year. 348) I’m not going to marry you. 349) Aigner Szilárd has just said it will rain. 350) There is big fat cloud, it’s going to rain. 351) Hey, he’s going to take off his shoes. 352) I’ll take off my shoes in the kitchen. 353) I'll give it back as soon as possible. 354) Where will you work? 355) Not a tear will be shed for him. 356) Eleven tomorrow will do? 357) When will you be back? 358) It won't help knowing. 359) I'll walk the dog. 360) Are you sure he will read it? 361) The letter has been addressed to me. 362) He was buried alive. 363) Nothing has been said about it so far. 364) The table was beinnd laid when the plate fell down. 365) The letter had been burnt before it was found. 366) He moved just as the photo was being taken of him. 367) The hall will be emptied. 368) Engels square is being swept. 369) The crop will have been harvested by next fall. 370) Did he fall or was he pushed? 371) The manager has been fired. 372) His tattoo can be seen. 373) It should be repaired. 374) He has been given a punch. 375) It will be given a new name. 376) This book has not been translated into any language yet. 377) Say, have you been invited? 378) A new school is being built in our village. 379) Old Mrs. Danika's daughter is being taken, right now, in a fancy velvet garment. 380) His latest film is thought to be the best. 381) The ice-cold beer will be served up in no time. 382) The letter was posted last week. 383) Maybe it will be published next year. 384) The new flyover is being pulled down. 385) By the time the police got there, the pictures had been stolen. 386) He has been promised a good job. 387) Nowadays much more money is spent on meat than before.

122

388) Another ten sentences like this, and I'll surely be taken to hospital. 389) The boat was lost in the dense fog. 390) You've been told lots of times not to touch it. 391) This house should be built now. 392) Somebody has to be found who is good at it. 393) A lot of people were reported for tax evasion. 394) They should be told not to do this again. 395) It will have to be typed by five tomorrow. 396) Can these books be taken? 397) If only it had been found. 398) Her brand new mink has been valued at 5,000. 399) Two shots were heard. 400) If it hadn't been made in Hong Kong, I wouldn't buy it. 401) The meeting has to be put off. 402) The new aerial is being fixed. 403) Soroksári road is being sprinkled. 404) Have the ashtrays been emptied? 405) Maybe your application will be accepted next year. 406) I've been bought red boots with fringes. 407) How many people will be taken to the States by Soros fund? 408) Unfortunately the autobiography has to be written in English. 409) The house has been built long before they moved in. 410) 200 people were killed in the plane crash. 411) The causes of the accidents have been concealed so far. 412) These pullovers couldn't have been washed. 413) Should all this have been translated with no mistakes? 414) All the money was stolen. 415) Only some bijou was left on the dressing table. 416) Some fingerprints were taken but there is not much hope. 417) I wasn't given a penny by the insurance company. 418) All in all I was put out. 419) A Kanga is generally regarded as a fierce animal. 420) In the dark forest of Radvány Bárci Beno was found dead. 421) She was seen climbing through the window, so it couldn't be kept a secret. 422) You'll be given milk and butter. 423) Did he fall, or was he pushed? 424) She moved her head just as the photo was being taken. 425) I hope it hasn't been stolen. 426) Jani said he was ready. 427) Annuska said she hadn’t told Jani a word. 428) He said he wouldn’t wait any longer. 429) He told me to turn off the radio. 430) He said he hadn’t open the door because he was cleaning (he had been cleaning) his ears and couldn’t hear anything. 431) He said if I went to the shop I should bring him some oranges. 432) He said he had been at home all day the day before. 433) He has just said that the coffee is ready. 434) She thought she would have to fetch the dress from the laundry the next day. 435) She thought I forgive her if she was crying. 436) He claimed his orange tree doesn’t grow because it doesn’t get any sunshine. 437) The caretaker has just said that the Tax Office guys are approaching. 438) They thought they were late.

439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495)

My mother said she didn’t liked my hair. I told her to try the green one. She said she was bored. I told you we would have to be there to seven. He said he didn’t like strawberries. I thought you had already have launch. He thought the fence was made of sausages. He said I might come in. He asked what I had in my suitcase. He wanted to know when they would arrive. I didn't know what to put on/what I should put on. I didn't know whether to put on something/if I should put on something. I didn't know how she could tell. I was wondering what it all meant. He asked why dinner was not ready. The customs officer asked me if I had anything to declare. He wanted to know where I had bought the shoe lace. He asked if I had slept well. I didn't know whether there were any letters for me. I didn't know which coke to ask for, the blond one, or the brown one. I was wondering whether to go or stay. He said he had have a horse for three years. He said he had a horse. He said he had learnt how to ride for three years. He said he had been learning how to ride for three years. I didn't know if she would remember me. She asked if I had ever been to Tótkomlós. She suggested I should buy the spotted one. I didn't know how many glasses to put on the table. The boy promised he would marry the girl is she did what he asked her to do. She asked me several times if I understood what she was saying. He thought it was a locust. I knew he was lying. He said he was writing to his mother-in-law. She told me to take an umbrella in case it rained. He said he had to go home. I had no idea what to do. I had no idea whether to do anything at all. I immediately saw she wouldn't milk. You said you didn't care. I thought you had told me everything. She told me not to do anything, she would arrange everything. I don't know how to cure my sniffle. I don't know whether you still believe it. I didn't know whether I was coming or going. I wonder where she has hidden it. She didn't know where she had hidden it. She didn't know if she had hidden it at all. She didn't know if she should hide it. I wonder why he did it. I wonder if she has lost it. I don't know if we'll have time. I don't know what the soldier on guard has in mind. I don't know if you'll give me room beside you. I don't know whether to put on a coat. She said she couldn't see anything. He asked whether he should take off his pants.

123

496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555)

He thought he heard wrong. He was wondering whether to buy half a hog. Grandmother thought it was Little Red Riding Hood. I ran up to see if the child was sleeping. Have I told you I'm going to get married? You said you didn't want to get married at any cost. I knew it was him. I didn't know it would be so painful. He thought there was no more. You said you would come by nine. She said she had only ten minutes left because she would have to be in the office at noon. I didn't know why she was hiding her face. He thought it was not a flea but an elephant. Did you know what she was driving at? I've told you to shut up! Did she say she had joined? No, she said she had left. She said hardly had she joined when she had left. I wonder when it will end. I wonder whether it will ever end. He thought there was no current in it. Tell the milkman to bring no more cheese. He said she singing all night. She said she would eat if she was hungry. She said she would come as soon as she was ready. I had no idea how old she could be. Pooh said he thought Rabbit had been talking about his family. Johnny Corn said his name was a bit peasant-like, but he wasn't ashamed of it. She said I had better not watch it. The doctor said she would have to stay in bed for another day or two. He suggested trying it again. I said it was no use trying it again. I had/got my hair cut. I will have/get my hair dyed violet. I must have/get my record-player repaired. I had/got some butter brought from the shop. Did you have/get your skirt shortened? Do you have your car washed every day? I didn’t have/get beer brought yesterday. He got the maison to build a house. He had the rookies wash the corridor. He’ll make Béla pay for the damage. He couldn’t make his voice heard. He made his influence felt. He can make himself noticed. I will let you know the news. What make you think that? It makes you look so pretty. The sight of blood made her faint. He forced her to join the police force. What caused him to do it? He had it coming. She’ll have me arriving at Kennedy at 2:00 tomorrow. Would you make him repeat it? He gets a black boy to clean his shoes. Have it typed. How many photos have you had taken? When will you have the knives sharpened? He had his neighbour bring cigarettes. He had a blind piano tuner tune the piano.

556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602)

I’m having it copied right now. He got the barber to take out his tooth. He made the cat eat the párizsi. The cheerful corporal had the corridor washed with a toothbrush. I had lowers sent to her nameday. I'll get red slate put on the roof of my house. That lot of plums made me run. Don't make him smell Technocol Rapid, but smelling salts. Say, who did you get to install heating? She is always making me translate her stupid sentences. They got that unfortunate guy to suck. I had the half axle and the air filter replaced. She wants to get a mirror fixed onto the ceiling of the bedroom at any cost. She is always making me write her love letters. Why didn't you get the electrician to connect up your washing machine? What makes you think we still have time? Do you also get a gardener to look after your garden? They made me eat half a hog for dinner. She has had a policeman explain the right way. Have it straightened if it's crooked. I must get my hair cut. I made him believe that everything was alright. He's got to get the milk delivered from far away. I had a portrait made of my wife. Alex Rose is getting his horse to jump. I'll have the Lord Mayor hanged. I've made him pick up every scrap he's thrown. My terrible poverty made me start stealing. My terrible excitement made me sart stammering. I won't have it taken even if you don't marry me. I hope you don't want to make me believe I was the first for you! Who can get you to do it? Don't you think it's a horrible thing to have your pets stuffed? Why don't you have that shoddy tape recorder mended? I couldn't make him forget what his mother-in-law had told him. Even his tenth wife was unable to make him forget the first one. With some crying I can make him do anything I want. Why don't you have it cut if it's too long? I've had her produce everything she's hidden. How many times have you had your house rebuilt? Get him to drink it all. Get her to confess where, with whom, and how many times. That foolish teacher is always making us translate such stupid sentences. If you love me, you will come to my place in the afternoon. If you loved me, you will come to my place in the afternoon. If you had loved me, you would have come to my place in the afternoon. If you had worked harder, you would get more money now.

124

673) Unless the government agrees to give extra money. 663) Had I married you and not my husband. 662) We can't go away unless we win the first prize. we would be over with it. 621) If the dog hadn’t woken us.. we'd never have finished it. I wouldn't believe what he says. 653) If he should wake up. 623) Would you change her for two 16-year old chicks if you were younger? 624) I would have counted it if I had been able to. sooner or later you would be as confused as the psychiatrist who treated you. 645) If there hadn't been so many new words. 664) If you had telephoned in time. 609) If you would lend me your car. 626) If a horse had six legs. Joe would be the secretary of the party. 665) If I had been able to catch a bigger fish. please bring me half a kilo of cucumber. push out your horn. 635) If you had caught a cold.. 619) The two poor chaps would go ploughing if they had bread. 638) If he hadn't had delusions. I would answer immediately. we would have met. they would surely have starved. he would give a cottage cheese Rudolph to me. 659) Had you watched her putting her feet. 636) If you go to the greengrocer's anyway. it wouldn't stumble. 605) Flowers die if you do not water them. 672) I'll stay at home unless I'm invited. we’ll hold the meeting here. tell him I'll be back in no time. 611) If you should meet my friend. 654) If you don't pull his tail. you would be able now to do this dance. 661) If she sat on my hat by accident. the hunter would be less boastful. 618) Provided there is no opposition. 613) If it weren’t for a few vegetables they grew. you could ask anybody for help. we wouldn’t have heard the burglars. 671) Were it not for her eyes being so ravishing. 682) I’m going to open the window so (that) the smoke will go out. 125 . 637) I'd be happy if you didn't keep fooling around. 676) He spoke loudly so (that) everybody could hear him. you would have stayed wise. I'd be the cleverest now. I would have come home earlier. 627) I would have danced with you if I hadn't had a toothache. 629) What would you buy if you had a million. 650) Should you feel lost. 608) I won’t give her money unless she really needs it. the theatre will have to be closed. 656) If I could help keeping my eyes away from your lips. 675) Had you kept silent. we can go to the Fradi's match. too. 634) Had you kept on looking for it. 658) If I were you. 631) If you had bought it. 625) Had they waited. 657) If capital punishment had not been cancelled. we would get it there in time. 615) Take your coat in case it rains. 616) I’ll cook plenty of soap just in case they decide to stay for dinner. he would have left the country long ago. you couldn't come with us now. 680) He opened the door so that the kids could go out to the street. he won't kick you. we could have our holiday at last. if you don't push it out. 620) If you give me a tissue paper. tell him I want to see him. 667) If you should find it. you would never ask me to take you to the new heights of ecstasy. I would go to Püspökladány. 681) He put on gloves so as not to leave his fingerprints there. you'd better have stayed at home. too. 674) If it hadn't been for your help. 648) If you've come only to quarrel. 614) If you can come in the afternoon. 642) If you would listen to me. 610) If you would be so kind as to help me. we couldn't afford now to go together to Hawaii. give me a ring. 679) He put a newspaper on the chair so (that) the chimney sweep wouldn’t stain it. 683) I came to bury Caesar not to praise him. I’ll wipe my nose. 660) If you looked after the family. now you wouldn't have money. 630) If you don't hurry we'll be late. I would forgive her. 646) If I were the farm manager. 641) If you should find it. 604) Milk goes sour if you leave it outside for some days. 666) If he wasn't so selfish. 652) I would have done it if I had had it. everything would be more simple. I wouldn't have had to ask the twins to bring glowers. you wouldn’t have been taking to hospital. 647) I would have counted it if I had been able to. 649) If you were always afraid of not getting enough women. 622) Were it not for the Nips being so good at building ships. 633) If I were you I wouldn't take that job. 669) Snaily snail. 678) He put on his glasses to be able to see better/so that he could see better. you would have found it. 684) He got up early (so as) to reach the summit before sunset. 632) I would drink it if it wasn't so cold.. 607) If I were you. I'll break your house. 606) I always help her if she asks me to. 651) If you would leave in silence. 617) I’ll go provided you go. I would finish it sooner. 644) I wouldn't be glad if you left right away. Poland would be on the top. 655) If I could read your writing. 677) You’d better take a taxi so as not to be late again.603) If you had given up smoking. 628) I'll visit you if I have enough time. give it back to him. 670) If you don't put milk in the fridge. 639) If a rabbit were a bear. 640) I would go if I didn't need to put on a tie. it goes sour. 643) I would have been able to cut it if you had given me a better knife. he would never have noticed her. 668) I'd address the envelope if you would give me a pen. I could certainly not be holding you in my arms. 612) If it weren’t for the bad car.

My father. Then we went into a pub which was completely empty. whom I have known for twenty years. She missed the train. 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) I met him the year I got married. He knocked her out so as to get drunk. is beautiful. I remember the story which/that you told me. Start early not to be late. The lady you met yesterday is my aunt. He swallowed the diamond so that the customs officer couldn't find it. We say 'AHA' so that Kanga knows that we know where Baby Roo is. Thank you for the present you sent me. That is the reason he likes to come here.685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) He rushed into the burning house to rescue the child. who used to be an actor. The waiter who took our order was as dirty as earth. doesn't like TV news. 126 . I like dancing with Mary. The ship you can see over there belongs to my brotherin-law. which was very embarrassing. Romeo. He turned the radio off so the neighbor wouldn't wake up. Ronald Reagan. so that he would have something good to eat. who loved Juliet. The girl whose face is so pretty is my wife. who was born in the country. The cows who are grazing there are very thirsty. Oh my God. I remember what you told me. The teacher whose student won the competition likes honey. I took off my shoes so that my wife couldn't hear me go in. He’s a man who has no past. who is a journalist. He set up a scarecrow so that the starlings wouldn't steal the grapes. is an embarrassment for the American people. I was surprised what I saw. Karcsi. The bed I sleep on is made of horse hair. Give us your glass so we can also drink. which really annoyed her. I'm afraid that's all I can give you. The landlord. Give him a big slap so that he knows the limit. I didn’t understand what he said. Budapest. She lifted the rug so as to sweep the garbage under it. The bill we got late was full of illegible numbers. which lots of tourists visit. He always did what he felt like doing. This is the hotel I lived in last year. The car I've paid an absolute fortune for doesn't even move. used to be the secretary of the Young Communists of the town. The nurse whose hand was silky caressed my fore head. whom we all love. She planted some spinach so that we should have something to eat. which is the capital of Hungary. She pulled up her skirt so that she could run faster. Joe. I’ve forgotten what you've told me. The house I live in is quite small. I’ll got to any place you want me to. "She drinks a „feles"" every morning so as to start the day cheerfully. The accident we have seen has been very serious. The slap I got from the waiter was very painful. He wants to read a book. He left his gun outside so as not to shoot anyone. The ambulance I was taken into hospital in was jolting like a barrow. I took off my shoes so as not to make any noise. The ball you've lost was absolutely new. This is the house where time has stopped existing. I've forgotten what you've asked me for. He bought a cat so that the dog wouldn't be bored. Budapest. He disguised himself as a nun so that he would be able to run away from prison. who moves like mercury. He divorced the eight one so as to marry the ninth one. She started trembling to raise more sympathy. apologized to me. whose parents live in the country. The bag I found the letter in. He stole his boss’s pen. The chair I want to sit on. She pulled her skirt over her head so that her hairdo wouldn't get ruined. I showed her what I had so that she shouldn't be disappointed later on. The moment he entered the room. limbed up to the balcony. This is what you mustn't forget. is a very strong man. I've bought her some flowers so that she can enjoy the fragrance. Jancsi turned away so that the girl couldn't see the tears roll down his cheeks. which exhausted him. which is quite unusual of him. I've given her the key so that she can go into the room. Play the piano very soft so as not to disturb anybody. My sister. visited me yesterday. Put it out so that everybody can see it. He broke the mirror into pieces so that his wife couldn't look at herself any more. The girl I am talking to. The man who is standing under the tree was in prison yesterday." A bell was hung in the neck of the cow so that the bull would always know which way she was going. I’ve brought the book that you asked for. The house whose windows are green overlooks the Danube. lies on the banks of the Danube. He ran around the island. The boy I saw … The car you can see there … The room you painted … The book I’m talking about. My brother who attends this school smokes a lot. The job he applies for is not vacant anymore. He told me what he knew about the event. The pen you're writing with is mine. I was surprised at what I had to see. I cooked some noodles with poppy seeds for my poor son. She kept changing her address so as to fool the police. I reminded him of what he had promised. The song I’m writing only for you… The puddle he stepped in… The girl whose brother is very strong… I didn’t quite understand the joke he said.

All she had on was her hat. I was shocked by what she'd said. 127 . stuffed cabbage and a fried chicken. I don't understand a word you say. 851) Stop! You can’ do that! 852) You can’t play football in my garden. Don't you understand what I'm telling you? Maybe this is the guy the police want. They weren’t allowed to build a swimming pool in the garden. but his passport was withdrawn. 870) They had to give it back. 842) You mustn’t think I’ll ever forget you. 873) She didn’t need to send for a painter. The shotgun the girl took off the wall was loaded. The couch the boy was lying on was in the living room. 866) I have (got) to be at home at nine. Give him what he wants. Can I go out and play? You can’t go to Tótkomlós. The off shoots of the barren wastelands that parched flocks of grasshoppers are grazing are toiling in the hot sun. was the father of the Great October Socialist Revolution. 869) I had to buy a new suit. which was very kind of her. You might dance with that man. 854) You shouldn’t tell lies. 878) I ought to have read these books. was the symbol of the revolution. It was so difficult that he couldn’t do it. 856) You shouldn’t have laughed at him. I could swim very well. 882) She would have had to be more understandable to me. 874) I ought to help her. 867) You must stay here for the night. All I have on me is a fiver. All that you can see there belongs to my ex-husband. 847) People may not pick flowers in this park. 858) You must be back in the office by nine. 846) You weren’t to leave the room without permission. cut it. Lenin. 871) She had to buy some cigarettes. 841) You mustn’t walk on the grass. because her husband could paint the flat. 876) You ought to/should be more careful of what you say. 883) If I had gone to his place. 837) Don’t do things like that. I would have had to stay there. 860) We must do it now. The knife the boy ran into ten minutes times was a chicken carving tool. Give him everything he wants. because I didn’t have any. All that I could see was darkness. was expecting Little Red Riding Hood excitedly. used to live in gingerbread house. 844) You aren’t to enter the room without knocking. He wasn’t allowed to light a cigarette in that room. 859) You must try it again. 872) They didn’t have to answer that stupid question. She buys everything she sees. 884) You should have stayed there for at least half an hour. May I come? You may not go to the cinema. too. and dry it. 835) You will never be allowed to cross the border. 855) You oughtn’t to promise you’ll date me. which was true. Forget what you've seen. 853) You can’t go to Barcelona. Do you remember now what you did to me yesterday? The radio which is on the table has broken down. 864) He has got to be there at eight. She invited us all. 845) She wasn’t to go with them. But this is not the man who popped the question. 850) I haven’t been allowed to meet my love for three months. 868) You have (got) to stay here for the night. 875) You should keep your promise. 839) Don’t make me kill myself. I've told her everything I know. 861) She needn’t take part in the conference. but they fell out. and even in that storm I was able to reach the shore. 880) He would have to take his car for an official test. 862) You needn’t put on your smartest dress for the party. 865) She has to take her daughter to school every morning. 863) She doesn't need to work all night. 857) You oughtn't to have crossed the road when the lights were red. She said she'd done it. You can watch TV at my place. All he's left here is a ragged dishcloth. 849) He wasn’t allowed to meet his family last year. 879) They would have to be at school now. 840) You mustn’t disturb him at work. She didn't know what she was doing. All I need is love. 885) They were to have wedded next Saturday. who put on Grandmother's robe. You are the most fantastic girl I've ever met. 848) Dogs may not be taken into these carriages. which was floating on river Volga. You may borrow my car. The dwarf whose bed Snow White lay in was smiling shyly. 834) I haven’t been allowed to give her a kiss since she has had chicken pox. The wolf. 838) Don’t cry for me Argentina. All I know about her is that she has a house at Sukoró. who was burnt by Johnny. All I could eat was some meat soup. The iron nosed witch.783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) He says he's missed the train. 877) You should have taken a taxi. 887) You needn’t have been in such a hurry after all. The snow that was pushed off by a snow plough is blackening by the road side. which is not true. 843) The doctor says I am not to eat much bread. Might I leave the door open? You might not enter the room. All you have to do is wash it. who was deeplyrespected by pioneers. 881) I would have had to be politer. Aurora. I could swim very well when I was young. 836) He said he hadn’t been allowed to drive a car since he had crashed his father’s. when you have no intention of doing so. 886) He was to have left for America tomorrow. You can be anything you want to be.

This must be love. It must be him. That will be the postman. You oughtn’t to have stopped your work half way. He would have to write. She can’t have said that. You must have caught cold on the river. They might have reported their plan. Don’t go away. He could write. You shouldn’t have blamed him. He had to marry her. I must leave at six today. He didn’t dare (to) write. He may be eating. You will have heard the news. He must be studying in his room now. I didn’t need to get up early this morning. He would have had to write. He shouldn’t have written. They were to rob the bank. It must have been him. He hasn’t got to write. She may have arrived sooner. it wasn’t his fault. it may rain. He is sure to have liked dumplings. You should have got married. They might come by the night train. The news can’t be true. Mary will have arrived already. He doesn't have to write. He needn’t have got married. She may be talking now to her husband.888) 889) 890) 891) 892) 893) 894) 895) 896) 897) 898) 899) 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) You needn’t have come here. She might be standing at the corner now. They should have discussed the matter. You must feel tired after your long walk. She was to arrive last week. He was allowed to write. He’s unlikely to have phoned. He will write. He must have eaten it. He probably liked dumplings. He must write. He didn’t have to write. He has to write. He might be eating. He is likely to have liked dumplings. He probably likes dumplings. I expect. He may have written. He will have written. They must have left for Spain. He didn’t need to marry her. He may write. He dared (to) write. He may not have written. He may eaten it. He didn’t use to write. He ought to write. He might write. He didn’t have to marry her. You shouldn’t have spat it out of the window. Take your raincoat. He should have written. You must marry her. He can’t have eaten it. likely sure probably possible He is likely to like dumplings. He might have written. He might have eaten it. He had to write. she is a decent lady. He cannot have written it. She might have been hurt. It is possible he liked dumplings. He would write. He ought not to have written. He couldn’t have eaten it. He ought not to write. I should get married. He couldn't have written it. You mustn’t marry a girl like that. You should give up smoking. He can’t be that bad. He may have been ill. He needn’t have written. He is sure to like dumplings. They can’t have known about it. He must have written. He may write. He would have written. You can’t have seen her at Pipacs night club. I bet I don’t need to marry her. You must be the new teacher. This will be the place where the old school stood. 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) 961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) He can write. He must be ill. You mustn't talk to anyone about it. Joe may have written that disgusting sentence on the wall. He could have written. You couldn’t have forgotten about my birthday! She may be cooking. They all must have gone home. He must be eating. You are always to knock before you enter my room. they may come yet. He may not write. We might win a lot at the races. He shouldn’t have got married. He used to write. He needn’t write. He dares (to) write. It is possible he likes dumplings. You needn’t have brought me a present. He didn’t need to write. He cannot write it. Joe may/might have missed the train. He’s likely to arrive a bit later. 128 . She might be sleeping. She couldn’t have caused that accident. He must be writing. He ought to have written. He mustn't write. It can’t be him. He’s likely to have phoned. She must have got divorced.

I can see a smiling girl. 1047) You should have oiled the bike chain. I’m happy for you to be here. 1025) Don't worry. She must be sleeping. it's not worth it. Shouldn't you turn to a psychiatrist? You needn't have run so fast because there was nobody there. I don't need any. 1021) He may have got divorced again because he's been coming more and more often for weeks. We were sorry for them to leave so soon. You should have told her long ago. 1056) They may have gone to pick tomatoes. 1060) You couldn't have seen Mary on the boulevard at night. Swimming is easy. You're hardly likely to change now. 1051) You couldn't have seen him. 1050) You must be mistaken. I might have been wrong. 1037) It should be put in the fridge. Seeing is believing. 1015) That little bird must have fallen out of the nest. 1032) I may have confused you with somebody else. 1024) I might have my horoscope made. Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy. It was a pity to leave it there. 1038) You shouldn't have married that drunken sailor. you may eat a banana after dinner. I’m overjoyed to meet you face to face. It’s inconvenient for him to visit us. 1026) You can't be so unfeeling! 1027) You might lose your hair if you're dieting so hard. 129 . 1055) They may be at home. Jesus. 1053) You shouldn't take it to your heart. I went to the swimming pool to swim a bit. It’s a pleasant surprise to see you here. 1019) You shouldn't have twisted his nose off! 1020) She may have given me a ring but I wasn't at home. 1063) You shouldn't have torn off her blouse right after the first dance. She must have left her purse in the cab. 1043) You needn't have taken the bone out of its breast. It couldn't have been a bee. 1059) We didn't need to buy vegetables. there was enough in the garden. Travelling by air is faster than riding a horse. It is important to believe in what you do. Running is useful. 1034) You should have sharpened the scythe. Running is useful. that's what gives that crackling sound. It was interesting to hear what he said. I’m sorry to disturb you. It’s hard to say goodbye to happiness. You shouldn't have… He can't be a cop since his cap is green. 1016) You needn't have sent a telegram. It’s a sin to behave like that. 1023) You shouldn't have upset yourself. To err is human. a letter would also have done. I’m happy to give you a treat. The button might get loose and skirt will fall. 1018) You should have gone as far as the terminus and there change for a bus. She will be pleased to meet you. 1035) She must be peeling potatoes. It may have been a wasp. We were impatient for the bus to start. It would be very impolite not to invite him. It’s dangerous for an old man to run fast. 1054) That's what you must put on your heart. 1045) He must have put his mind on not leaving me alone. 1048) The door may have been left open. He must have taken out the other one. 1033) He must have been transfixed seeing his sister in a cop's arms. 1064) I may not be a genius. I’m anxious for my friends to meet them. 1057) He can1t have noticed us. He can't have said anything like that. 1039) May I eat a banana? 1040) He might as well have hit you on the head. 1046) He couldn1t have drunk it all. I advise you to start earlier. 1042) Thank God. The written letter is in my bag.1014) Joe can't have written it. Singing in the rain is very interesting. I want to go home. 1029) He must have been feeding the fish when you rang. as he can't even write. 1049) He must be shaving. I didn't need to drink it all. since he's in Baltimore now. but in the meantime he had defected. To kill is a sin. Crying is a female trick. He should have taken out the lower six on the right. 1028) You could have told me earlier that you had no money. 1017) You might as well have eaten all the melon. 1061) The thief is unlikely to have been caught. It will be lovely to meet you there. Studying is an important part of your life. We were glad to hear the news. (Superstar) They are ready to help us. We were surprised to hear the news. 1065) 1066) 1067) 1068) 1069) 1070) 1071) 1072) 1073) 1074) 1075) 1076) 1077) 1078) 1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) I'm likely to be here tonight. It might have been a mosquito. It is easy to translate sentences of the kind. To be or not to be was a question of Hamlet’s. 1052) He's unlikely to come today. 1041) It would surely have sprouted if you had watered it. 1030) So many hearts can't have shed that much blood in vain… 1031) Living in clover must have driven him crazy. 1058) You needn't have come so early. 1044) He was to have written it by tomorrow. 1022) If you are good. he'll surely come tomorrow. It’s difficult for me to do that. It's exciting to drive a car downtown. You are fortunate to have a coat like that. that buzzes more loudly. 1062) You must have heard the news. He must be single as his face is not worn out at all. It’s a shame not to enjoy a book like that. 1036) You might go blind if you keep looking at my legs.

1130) I’m not in the mood to talk to you now. 1131) He made no attempt to escape. 1153) I’m sick of you coming round here. 1181) They stopped talking. 1169) He continued to stare at them. 1148) It’s no good talking to him because he never listens. 1182) They stopped to talk. 1154) She is very good at dancing. 1180) I regret to inform you that you owe me a grand. 1178) Don’t forget to bring the cases. 1155) She is very bad at singing. 1128) It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work. 1135) There is nothing to worry about. 1172) She hates being late for work. 1168) I love to love. 1134) There is nothing to see here. She refused to show him her nipple. 1129) It was a shock to see the size of the bill. I’ve begged her to take me to a private nose specialist. 1145) Is there any room for me to sit down in here? 1146) There is no chance for him to survive it. 1158) begin 1159) start 1160) continue 1161) like 1162) love 1163) hate 1164) prefer 1165) She began learning the piano five years ago. He failed to pass the exam. 1136) What a question to ask! 1137) I have no money to waste. 1177) I’ll never forget finding that old coin in my garden. 1152) I’m fed up with waiting for him. 1179) I regret sitting on your dog. 1173) I prefer reading to writing. 1132) Chicago is a nice place to live. 1139) I have a lot of work to do. 1151) That record is worth listening to. She asked him to wake her at six. 1174) She prefers to do it herself. 1157) She made me responsible for losing the money. His parents won’t allow him to come. I want you to stay with me. 1149) It isn’t worth waiting for him. 1184) He tried to kiss the girl. 1133) He is not a man to do such a thing. I don’t want to stay with you. 1166) And when the rain begins to fall… 1167) I love sitting in the garden.1126) It’s time to say our farewells. 1147) It’s no good crying about it. 1175) I remember locking the door as I left the house. My wife told me not to do it. 1140) I had no occasion to go to Paris. 1143) There was no possibility for us to see the town. They decided to learn a new song. 1138) We are the ones to make a brighter day. 1185) can’t afford 1186) agree 1187) arrange 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) 1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) ask attempt beg claim decide demand allow advise command desire endure encourage expect fail hope help forbid invite long manage offer order plan propose pretend promise permit persuade remind refuse request tell tempt urge want wish I can’t afford to ford the river in a Ford. 1176) I remembered to lock the door as I left the house. 1144) I have no money for your to spend. 1156) He is fond of sleeping. 1127) It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood. Remind me to write to him. 1150) He was busy bossing around him. 1183) He tried kissing. She pretended not to hear it. admit appreciate avoid consider delay enjoy excuse don’t mind can’t help imagine postpone keep prevent recall save can’t stand 130 . 1170) Will you continue gardening? 1171) She hates to be late for work. 1142) There is no need for us to argue about this. 1141) I have no place for you to stay.

Being very poor. Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him. Since leaving Paris. The meowing cat is sitting behind locked doors. She admitted stealing the bicycle. She always drinks apple juice before going to bed. Having no one else to turn to.1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) 1259) 1260) 1261) 1262) 1263) 1264) 1265) 1266) 1267) 1268) 1269) 1270) 1271) 1272) 1273) 1274) 1275) 1276) 1277) 1278) 1279) 1280) 1281) 1282) 1283) 1284) 1285) 1286) 1287) 1288) 1289) 1290) 1291) 1292) 1293) 1294) 1295) 1296) 1297) 1298) 1299) 1300) 1301) suggest tolerate resist resent He kept saying: “You went screwing the milkman”. The children came into the room laughing loudly. He paused for a moment studying the boy. Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous. Do you know the girl dancing with that man? The books lying on the desk were very expensive. 131 . Who is the girl standing at the corner? Whose is the Trabant racing on Soroksári road? The girl sitting at the table is my sister. Do you enjoy doing that? He tried to avoid answering my questions. Get me the flask filled with wine. Police have finally succeeded in solving the mystery. we’ve visited Brussels and Amsterdam. Having eaten the bone the dog asked for a cat. The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it. The patched jeans are hanging on the drying rope. Finishing the wash up she started to cook. You should be working instead of lying there in bed. I object to your using that kind of dirty tricks to get at me. It's no use quarreling. Lying in the sun is cheap if you don't have to buy suntan lotion. Having run out of meat. Heating has become very expensive this year. It was terrible to see them suffering in the field. Give me something to drink. she decided to stay at home. The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him. they couldn’t afford to buy a house. To lie down and rest beside you is a shelter for my heart. To be a leech is the most simple solution. I'm looking forward to seeing you. before after on since besides without instead of I usually take a bath before having breakfast. This is a house built some hundred years ago. I couldn’t help dropping a thing or two. I don’t recall ever meeting her. Going to the shop we saw an accident. To love is good. The boy running in the street escaped from a reform school. She enjoys being stared at. he also runs an ice-cream shop. It's hard to be brave when you are only a very small animal. The boiling meat soup is on the cleaned cooker. It's easy to dig a pit for others. It's easier to steal. Sausages made in Hungary are very famous. The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon. Having run out of ice. The photo taken of you is beautiful. Having returned from abroad she decided to start a new life. Think it over before inviting him. the butcher closed his shop. smiling lady rising sun falling star galloping coroners 1302) 1303) 1304) 1305) 1306) 1307) 1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) washing bear fuming Trabant splashing girl singing dog meowing cat threatening letter sleeping lion broken heart trained nurse smoked bacon sucked dumplings patched jeans humiliated rabbit lost and found rabbit The splashing girl is licking the smoked bacon. The days spent in New York were amazing. it's good to love. Besides being a pro football player. She insists on having a holiday abroad every year. I think it was easy to write it. she turned to her mother-in-law. He was lying on the floor gasping for breath. The singing dog is whining in the whitewashed house. Being afraid of the rain. The watch found in the garden belongs to me. There is nobody to talk to. Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window. I hate hanging about when everything is packed. Bring me the parrot speaking in its cage. He is a man trusted by everybody. The cockroaches ate all the food left in the kitchen. Leeching is a nasty thing. she went out to get some. She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car. After seeing me he ran away. She started the job soon after leaving the university. The man repairing my car is very good at his job. They delayed publishing the report. The man standing in front of the judge is charged with capital murder. It was difficult for him to decide which one to buy. With the elections approaching the government is running out of time to settle its views. Finding no money in the house the burglar smashed the place.

That will oblige you to fulfil all her wishes. I didn't mean to hurt your feelings. Don't forget to check if I have left my laced slip in your house. 132 . I really meant to tell you about the situation very soon. 1432) He was overjoyed to find his pants. You never mentioned having had an affair with him. He couldn't help slipping closer and closer to her. 1431) She whispered lying beside him. 1413) But he bought the sleep bleating on the horse. 1424) Having drained his beer glass. 1429) I've got just blanket to lie on. but then I couldn't help crying. The policeman caught sight of a man committing a public nuisance. 1418) Having chosen a pair of gloves she decided to but a matching fur-coat. 1456) They spent two brillo hours lying on her bed watching a film. 1455) He had trouble talking. Did you remember to bring pumpkin? I remember putting it on the table but now I can't find it anywhere. 1423) She went up to the loft without even glancing at me. 1419) Having been the greatest star for ten years she decided to retire for good. I offered to pay for the hotel. I undertook to do it by the end of the month. 1439) He didn't bother to stop at the reed light. please. He enjoyed lying in the hammock with ten girls offering him drinks. I hope to see you as soon as possible. though I had warned him not to do it. 1444) We got lucky with you talking to her. 1451) You scared off the painters sent to paint the flat. He tried running barefoot. he considered her for a leading part in his movie. I won't risk lending him any money once again. He tried to get up but he failed. 1435) Then they went on. 1436) A dog began to follow them. 1414) He cut his moustache prickling the girl's earlobe all the time. 1428) I've never done it with a bearded guy. She stopped putting on her shoes. I don't mind you staying here for the night. 1430) He placed his shoes stuffed with socks and garter next to her things. 1441) You're not supposed to be here. The hens resented having to lay two eggs a day. 1446) He felt a furious anger rising in him. He caught the tail of the cow ruminating in the barn. so he decided to arrest him. 1417) Having lived in Italy for twenty years. It will be very important for you to speak English. he decided to join the police force. I really enjoy being out there upon the high sea in a small rubber boat surrounded by sharks. He started popping again. 1422) He asked me to leave. but he failed to fool me. The main gift refused to fork out a grand. 1443) His voice was low and impressed. He pretended to be very sick. I suggest voting against everything. 1445) He decided to use his own judgement. that's beautiful medal hanging round your neck. I deny doing anything like that. 1412) He didn't buy the horse neighing in the corner of the stock yard. 1433) It's what I get for picking you instead of waiting for the one with guts. 1434) My ass is frozen. 1453) The girl standing beside Joe said… 1454) He felt his arms pinned to his sides. I gave up smoking and drinking because they are very expensive habits. It's worth buying a cradle like that because the baby can rock itself into sleep. 1452) They stayed in the room smoking for another ten minutes. When I first looked at her I couldn't help laughing. It's no use crying after missed opportunities. We're trying to find a proper solution for everybody. She stopped to put on her shoes. It's worth buying that pretty little Italian pair of shoes. I can't stand him filling the room with smoke. sir. 1437) Have you finished combing your hair? 1438) He was surprised to see that the street was completely deserted. 1420) Having been discharged from the army. I miss having to go to work at five every morning. but I didn't expect you to come home as early as that. I don't want to lose you. 1449) You saved my life by spotting the scorpion. 1440) That has nothing do with this deal. She wouldn't even consider moving to the goose farm. I managed to catch up with him. 1447) There is no one here tonight to look after the nipper. I failed to catch up with him. 1421) Having seen her on stage in three excellent plays.1360) 1361) 1362) 1363) 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) 1408) 1409) I'm getting tired of saving your butt. 1425) Closing time! 1426) She came into the room and seeing me started hiccuping. Did you also see the cockroach running towards the plug-hole? 1410) Wow. He tried to comfort the girl sighing in the corner of the room. I couldn't avoid meeting him. 1411) He spotted the guy changing money at the corner of Astoria. Can you imagine Susie living on a goose farm? I doubt him being honest about it. 1427) The smell of the hay and grain stored in the barn filled him with a sense of well-being. 1415) "He held the girl singing ""Júlia"". but please don't snore. neither speaking. he knew how to cook spaghetti. 1450) A car came roaring down the street. I was afraid to approach her. 1442) By the moonlight straining through the window he saw her. Remind me to call the zoo. 1448) The house had steps leading down into the street. I can never help airing the room after she leaves. he said goodbye. He was angry with the driver revving his car under the window." 1416) Little Red Riding Hood noticed the wolf lurking in the woods.

133 . 1537) Are there any eggs in the basket? 1538) Can you see any money on the table? 1539) Are there any students in the classroom? 1540) Is there any wine in the flask? 1541) He didn’t ask me any questions. 1535) I’ve read that story in some book. 1505) I've seen it done in old films. I expected to see her engagement to Joe announced. 1522) What is the news? 1523) Send your personal data to the matchmaking agency. parted lips. cattle. and then her eyes opening wide and now and then a hand laid on his sleeve. 1559) Somebody is knocking. To do her justice she never concealed she was a mercenary. And then he started snoring. 1528) I’ve got some money in my pocket. (slang) 1544) I don’t think there is any milk in the jug. 1513) I bought two pieces of furniture. 1520) A lot of damage has been caused by imperfect quality. he said leaping to his feet. Can you think of a way to make a million in a hurry? He is getting neurotic about going on holiday. 1507) After sleeping he got up. 1561) Some can. I couldn't think of anything to say so I kept quiet. 1554) There isn’t anybody under the bed. 1536) Some man telephoned this morning. He was in anguish at the prospect of being without her for two weeks. 1545) He has no friends. 1542) There aren’t any cigarettes on the table. 1555) Is there anybody under the bed? 1556) There is nobody under the bed. He had a wife tucked away somewhere. 1543) I ain’t got any money. We sat around looking at photos. 1530) May I have some more coffee? 1531) Will you have some cake? 1532) Have you got some money? 1533) Some wine. 1551) I can’t see anything in the corner. Did you see him walking along the promenade swigging out of a can of lager? Another 339 sentences to go. 1518) There are a lot of men in a lot of furniture. 1553) There is somebody under the bed. That's how it is. You would be glad to get rid of me. Sir? 1534) He was talking to some woman. she didn't object to the share out. I spent all evening bashing dough about. 1519) Look at the intelligent eyes of those sheep. BPTC celebrated by giving every worker an extra bus ticket. 1515) What terrible weather! 1516) There are two lice rocking on two mice. You spoil everything by taking that attitude. 1525) Some songs were sung. some can't. They stood on the steps ringing the bell for ages. Supposing I said it meant a whole lot to me. 1521) I've got some news. whether she liked the dish or not.1457) 1458) 1459) 1460) 1461) 1462) 1463) 1464) 1465) 1466) 1467) 1468) 1469) 1470) 1471) 1472) 1473) 1474) 1475) 1476) 1477) 1478) 1479) 1480) 1481) 1482) 1483) 1484) 1485) 1486) 1487) 1488) 1489) 1490) 1491) 1492) 1493) 1494) 1495) 1496) 1497) 1498) 1499) 1500) 1501) 1502) It'll do you good to mingle with the proletariat. I knew her habit of choosing a dinner by picking the highest prices on the menu. 1548) No words come easy to me. 1529) There is some milk in it. 1560) Nothing compares to you. 1524) Knives and wives can be equally sharp. eyelashes fluttering. To create a diversion she telephoned her aunt. 1558) Some got ill. 1504) It is his ambition to join the police force. The dogs stood outside the bar waiting for their masters. The humiliation of being given a lollipop for my birthday. (HAIR) 1550) I can see something in the corner. 1546) I have no time. and oxen. I couldn't help dropping a hint or two about him. She refused to try the tasteless pullover on. I expected her to do herself well. Stop whining! Go and find something to do! I've got something to tell you. 1517) According to the media the police want four geese. 1514) The police are coming. 1552) I can see nothing in the corner.) 1509) He gave me a valuable piece of information. I'm bound to say I don't feel sorry for you. (He is a sleepwalker. wouldn't you? He spoke without looking up from his paper. Joe being what he was. She went mad buying clothes. They were so busy quarreling and calling each other names that they forgot to cancel the invitation. 1512) We don't have much work to do." You might as well tell me the truth instead of beating about the bush. 1527) I have some bread. 1557) There are some who don't like bean soup. Look what an act she is putting on. These carrier bags ought to stand up to being dragged half a mile without splitting. He was a miserable-looking bloke. Fighting your way home in a taxi at two o'clock in the morning may help you to reassure that you're still a lady. 1562) There isn't any salt in the soup. 1503) You can't walk down the street without bumping into wheeler dealers selling Symphonia cigarettes. 1511) Give me some good advice. but in one piece of furniture there's only one man. 1510) I gave her a good piece of advice. He talked kicking at the edge of the rug. Looking around I could see quite a few people dancing. 1526) I have some good books. 1506) Before getting up he was sleeping. 1547) There is no girl like you. actually I've got two pieces of news. There was no one else to pay the bill. Well. She patronized everyone including me. She is so young and easy to look at. 1508) While sleeping he got up. One tends to forget one has obligations to meet. 1549) Ain’t got no underwear. Will you quit harping on that subject? "„Listen"".

Joe’s girlfriend Father’s hat The boss’s secretary Cat’s eyes The rat’s babies 1 minute’s walk 1 meter's distance Hell´s Angels Death’s Door Stone’s throw The boys’ money. 1586) We saw a few people there. 1620) They danced all night. This disco is not better than Starlight. 1590) Too many cooks spoil the broth. 1621) All the questions must be answered. Isn’t she more beautiful than the sun? My house is bigger than yours. 1570) She’s got a lot of cars. 1593) There isn't much he can do. You can take either orange. The lover of Joe’s wife. You have a more beautiful figure than Bo Derek. 1567) His son gives him a lot of trouble. 1612) Every member of the TSZ was present. But she is not so pretty as you think. 1583) He had little trouble. 1622) All children like toys. 1576) Has she got many cars? 1577) He’s got so many problems with his car. I wouldn't need either. The wanderers of freedom. You are as obstinate as a mule. 1611) Now that I’m out of prison. 1606) Some need dollar some need gulden but all of us need Nederlanden (that’s an ad) 1607) I was sleeping all day. There are big houses on either side of the road."" „But somebody must have said 'nobody!""" 1565) Is there some coffee in the cup? 1566) He made a lot of mistakes. 1605) I love all girls. I like both of them. The silly baker's spider. I enjoy each day of my freedom. He is not as clever as I’ve thought. 1596) All the people in the street were chanting. The hoof of the horse. 1610) I spent all the afternoon in the company of two camels. 1591) There are too many Eskimos and too few seals. 1619) He ate it all. 1613) Everybody was Kung-Fu fighting. The gypsy's horse. Neither sentence is correct. 1603) All children like chocolate. 1574) Has he got much leisure time? 1575) His son didn’t give him much trouble. 1589) This cradle has been used by a lot of children. 1599) Do you want to drink all the beer? 1600) All the workers of the factory should unite. Tom's diner. 1617) Each has his own room. I did not see either of the films. 1584) I’ve got a little time. Did you like either of the novels? I did not see either film. The tough guys’ guts. 1597) Did you eat all the bacon? 1598) All his dreams were turned into ashes. Both of his parents love him. 1582) He had a little trouble. CSEPEL WORKERS' CLUB. You can choose either bunch. Your voice is deeper than Amanda’s. 1581) I wrote few letters. 1580) I wrote a few letters. 1615) Old Deutoronomy sits in the sun every market day. 1601) All workers should unite. I don't like either this or that. 1579) There are too many people standing in front of the fire. 1602) All the children in the class like chocolate. 1618) Each of my children goes to a different school. But there are more cockroaches in your house than in mine. 1578) I’ve got as much as two forints. 1609) I work all night. 1571) He didn’t make many mistakes. Neither of the sentences is correct. 1587) We saw few people there. Both his father and mother admitted he was right. The daughter of Gizi's sister. 134 . 1595) All my money was gone. The handle of the door of the room.1563) No way. 1592) There's little light here. 1616) I clean my teeth every day. I’m as hungry as a wolf. 1564) "„Is there anybody at home?"" „Nobody. The boss's car. Both of the girls are pretty. Either road will take you to Rome. 10 minutes’ walk. the door of the room the tail of the horse the lead of the telephone The brim of the pipe of the brother-in-law of Aunt Mary’s husband. But this match is not so good as I expected. See you in two weeks' time. I like both these cars. Both the girls are pretty. My car is better than any other car. 1604) I love all the girls. 1569) I have got lots of leisure time. I saw neither film. 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) 1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) Both girls are pretty. 1614) I spoke to each cat separately. 1608) I was dreaming of you all night. 1572) Did he make many mistakes? 1573) He hasn’t got much leisure time. I work all day. The cockerel's diamond penny. 1568) Lots of money is spent on beer every year. Everybody else could have done it. 1585) I’ve got little time. 1588) There were a lot of people in the shop. I don't like either. is there? 1594) There are a few beans and there's a little soup in his plate.

There are cockroaches marching in the school. Did you use to live in this house? He used to smoke twenty cigarettes a day. He would rise early and take a walk before breakfast. The pupils are at school. I wish I had known. will you? Don’t hurt me. aren’t I? I am not very clever. I wish you were here. At noon the bells ring in the memory of Hunyadi János. My husband used to take me to the disco every Saturday evening. did they? There is something in the corner. didn’t you? I am stupid. A horse is a big animal. I wish you would telephone me. The world looked so different in the afternoon. Life is wonderful. Gus is the cleverest cat in the cat society. Cigarettes may ruin your life. He asked me a question which I could not answer. I always go to church on Sunday mornings. You are the laziest boy in the world. I wish he hadn’t drunk so much last night. I wish I could understand you. I used to go to the races. I wish you loved me. 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) The church was built in the last century. You are the most beautiful girl I have ever met. If only it was spring. Industry has been developing rapidly since the last century. don’t you? You loved me. The life of a policeman is full of adventures. You're the prettiest girl in the tractor factory. The sick man is in bed. They didn’t use to work here. I used to go to this school. I wish it would rain down on me. shall we? Joe can see.1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) 1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) That’s the best pop group I have ever heard. At night she feels so lonely. If only I hadn't eaten it. am I? Let’s look at mankind. I wish I was twenty years younger. didn’t he? I am very clever. An elephant can live for a very long time. If only we would start sooner. You're not much better. does she? He went to Spain. She is a talented singer and a ballet dancer. You love me. Money makes the world go round. Your hand is cold. Life is a world of puppets. didn’t he? The girls didn’t return. It's as white as snow. don’t you? She doesn’t drink anything. can he? You like rats. When he was a child he would climb up trees. won’t you? He can’t repair cars. It's farther than I can expected. Horses are big animals. If only I could be with you. They walked along a road winding among rolling hills. isn’t there? We will enter in the era of infinite possibilities. I wish you were here. I wish you would write me a letter. I wish I could have helped you. Everything was calm at dawn. shall we? He must cross the river. He told us a story that nobody believed. mustn’t he? Wait here. can’t he? You will come here. I am a terrible English instructor. You're simply the best. His job? He's an engine driver. Can you play the piano? My daughter is studying the violin. Milk is healthy. aren’t I? Come with me. Do you study the guitar? He is a car mechanic. I gave you the nicest flowers I could buy. Now you are worse than you were yesterday. This is the worst bean soup I've ever eaten. The inflation of the 30s was a basic reason for World War II. will you? 135 . If only I had done my best to make you happy. I wish you could drive faster. If only he would talk to me. Love is problematic. At sunset the land turns into red. won’t we? Judy shouldn’t behave like that. He doesn't like to play football but he loves playing the piano. The love of the boy turned into bitter disappointment. Cats eat mice. will you? Let’s go to bed. Inflation always turns up in cyclical periods. Was it very bad in hospital? The hospital has been painted for 13 years. That big guy is an opera singer. If only you didn’t behave like a stranger. He is not a man to desert his friends. The life of a soldier is very hard. The bedclothes are not in the bed. I wish you could come to see me. I wish you weren’t so unhappy. At midnight there are no sounds from the pavement. In the evening he always lies in bed thinking of escaping. Gold is a valuable kind of metal. should she? He called you a fool. The industry of Hungary is developing. Armament is as dangerous to the world nowadays as Black Death was some decades ago. What a cold day! What a beautiful girl! What a silly mistake you’ve made! What a pity! What a shame! What a surprise! What weather! I woke up in the morning and found the world turned upside down.

I just want you to be happy. It was as though a black curtain had been drawn between them and me. I don't think I have any shoe paste. He looks as if he's going to turn left. haven't I? It's good. It looks as if he’s going to give up his job. I don’t think I like this place. I want you to be pretty. He looks as if he hasn't eaten for days. She looks as if she's cracking up. will you? It looks as if it’s going to rain. will you? He lapped it up. I'd like Joe to plough. isn't it? You'll get it for me. will you? Let's start it. I would rather you didn’t make a fuss. I don’t think I like you. can you? You didn't take money out of my drawer. He speaks as if he had been threatened. Shall we take a seat? Shall I buy a ticket to the movie? Shall we sing together? Shall I telephone your mother-in-law? Shall we wait for him to come? Shall I book one movie ticket? Shall I call him? Shall we play a game of ulti? Which turning shall I take to the left? What shall I put on? Where shall we sit? Shall we go out tonight? Shall I wash your back? Shall I turn off the light? When shall we stop it? They want me to dance. shall we? My eyes are beautiful. will you? Shut up. are you? There is so much wickedness on earth. don’t you? He didn’t understand it. did you? You won't have a lesson today. I don't think I have any money on me. I don't think you're listening to me. are you? You hate me now. aren't they? You aren't choosy. It looks as if he got in through the window. I want to see the sun. I'd rather you drank. I don't want you to get frightened. am I? You can't do it. I'd like to travel around the world. It was as if the world had turned upside down. I don't think it's long enough. I would rather you took a tram. would you? I would rather sleep. I'd rather listen to the radio now. It looks as if the thieves got in through the window. It looks as if he’s going to be sick. You look as if you hadn’t eaten for days. He would rather drink than eat. I don’t think I’ve said it. It looks as if he's swallowed a lemon. He jumped up as though he had been stung by a wasp. does she? You ain’t loaded. 136 . It was as though my legs were stuck to the floor. will you? Oh. I'd like you to love me. I don't think they hit it off. I don’t think. I don’t think I’ve heard that. I don't want to frighten you. I don't think I'm in my right mind. therefore I am. I'd rather eat. shall we? You believe me.1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) 1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) Let’s hope for the best. He would rather die. I don't think she loves me. you would. I don't think it's pork. He talks as if he was the best fisherman. did he? Sit down. He looks as if he got out of bed the wrong side. will you? I've told you not take it into the room. I would rather take a bus. will you? How would rather play football. I'd rather you fooled with your auntie. It looks as if the car has hit a tree. He runs as if he was running for his life. I didn’t think you were there. I felt as though I was in heaven. You look as if you've seen a ghost. It was as though the world had turned upside down. I don't think there's anybody at home. isn’t there? Finish it. won't you? Sit down. Do you want him to go shopping? Would you like me to show you? I want you to go closer and kiss him. I don't think there are any more sentences. don't you? I am your sweetie pie. I'd rather you went by car. didn’t he? She doesn’t like tearjerkers. 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) When do you think I can talk to you? What do you think this is? How do you think my mother-in-law is? Where did you say she hid my whisky? Who did you say you had met? What did you say you said? Do you think I am Róbert bácsi? What do you think is moving in the bush with green leaves? Do you think it's a fox? Which day did you say he was going to arrive? Where do you think he was born? How many ducks do you think they have? Do you think there is any sausage in it? Who do you think you are? When do you think he'll grow up? What time do you think it is? What did you say she said she thought she was wearing? I don’t think he loves women. I would rather you slept. I'd like to plough and drive six oxen. I'd rather you didn't listen now. aren't I? I'm not the next one. She looks as if she is the most beautiful girl at the party. It looks as if it's going to clear up.

nor door. I’ve got used to working at night. You are hardly likely to change now. You have worked hard today. There used to be a castle here. As soon as we get into the tunnel. I played football at Joe’s. It's cold and dark. I won’t speak to you until you have given me the money you borrowed. She didn’t take off her boots and her dress. too. The tap is dripping and so is the lavatory. He used to be used to using used cars. It's about time you had your hair cut! It's time we moved in. The rabbit is wearing a cap and so is the wolf. Run in through the door. I feel like riding. He was never to see his wife again. He always did what he felt like doing. I'm not wearing pyjamas and slippers. It’s high time you posted the letter. Do you feel like a cup of tea? Cats like parrots and rats. When we were just married you used to telephone me every day. They were to come home on Monday. You have hardly worked today. He likes winter and summer. Snaily snail castle. You can take either this or that. He didn’t understand it until I had explained it to him. So do I. It's high time you put on your dress. either. Do you really feel like hanging about in Manhattan? Do you feel like dancing? I feel like having fun. We shall need a rest after we’ve been jogging. They went across the street. too. You're not the man you used to be. It’s time you married Judy. I want to break free. It’s high time we sat down to lunch. When I have money. Can you come to my place tomorrow? Do you really want to go to his place? Life is easy and happy with us. He used to be a jerk. He didn’t look worn out or unhappy. I didn’t fire you and neither did my boss. and I don1t like that. He didn’t look worn out and unhappy either. Girls used to wear shorter skirts. She didn’t have dinner for half a year. but now he is a friendly guy. He happened to inherit some million dollars. Neither he nor his lodger complained of the circumstances. too. 1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004) 2005) 2006) 2007) 2008) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) 2014) 2015) 2016) 2017) 2018) 2019) 2020) 2021) 2022) 2023) 2024) 2025) 2026) 2027) 2028) 2029) 2030) 2031) 2032) 2033) 2034) 2035) 2036) 2037) 2038) 2039) 2040) 2041) 2042) 2043) She didn't find her place and her head. Did you happen to meet her? I happened to be looking at her when her husband hit me on the head. I don't like you and neither does the dog. It's time you had some time for me. Do you feel like sitting on the cold floor? He feels like spending a night at a station. It's high time you turned it off. She is used to travelling by helicopter. I don’t believe either you or your wife. either.1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) 1983) 1984) 1985) 1986) I want you to be a fly. We drove home. I don't feel like ironing. My buddy didn’t have breakfast in bed and neither did his baby. I’ll return your kindness. Don’t play so hard. Cats don’t like parrots and rats. Have you had breakfast yet? Do you always have lunch at 12? He had nothing but soup for dinner. I feel like dancing. You will either be a fireman or a soldier. either. The private didn’t salute to the sergeant and the general. too. either. He was accustomed to neither cold nor fog. Things used to be different. I'm going to start my life all over again. It's time the blind piano turner called again. We will have to take our seats before the lights go out. it's got neither window. You mustn’t shoot until you’ve approached the hare. either. I've got neither father. He is eating párizsi and cheese. When writer time comes. We won't start until bob has come. You are to congratulate him. You may not go into the room until you have taken off your shoes. We are to be married in May. I don't like this. He didn’t go in until he had been given permission. I didn't know anything about it until he had called. The dwarfs have beds and so does Snow White. and so did Joe. I am to inform you. I want to hold your hand. It’s time we began a new life. and so did the rucksack. I hope they'll catch him. I'd like you to be free. I used to play my guitar with a smile on my face. too. I sing and dance. When I come back. Snow White has no whites and neither do the dwarfs. You may not eat until you have washed your hands. The bridge was dancing and so was the groom. It's time you went to bed. 137 . too. The cat is fidgeting and so is the hamster. we'll go sledding. I’ll give it back. I'll go in when there's no lion inside. The workers used to get extra money on November 7th. I was out to dance last night and so was my wife. You used to be thinner. I remember how you used to hold me. You can’t marry that woman and neither can your friend. I believe neither you nor your wife. When I grow up. Can you come through the forest? He managed to walk across the ice. The bag contained bacon and sausages. Cats like parrots and so do rats. he will try to kill you. nor mother. Cats don’t like parrots and neither/nor do rats. either. I'll give it back as soon as I find it.

I advise you to have a complete rest if you have a nervous breakdown. What does the sight of a cockroach make you do? The sight of a girl in mini skirt makes me sweat. He succeeded in getting the data. three-eared girl. We were to have gone away the next day. There's no need to be rude. He was made to leave. All prisoners are to be in bed by 10 o'clock. The one who likes animals can’t be that bad. He kept glancing over his shoulder. The light doesn't work. The sound of my own voice on the radio makes my heart swell with pride. The table is made of wood. I was able to repair the car. The balder the more attractive I am. He who doesn’t step in line won’t get strudel for supper. The sound of the bells makes me remember my childhood. Why don't you ask him what's upsetting him? Why not look it up in the dictionary? How about beating it? If you take my advice. I’m sorry to keep you waiting. The reason for the accident was speeding. The reason for his leaving can’t be explained. The more he talks. but I was ill. I live in a ten-storey house. The sooner you arrive the more cakes you’ll get." I got out of the habit of having a bath in the morning. It would be better if you kept your money in a bank. Some think that a two-room flat is enough for a seven membered family. Why do you keep bugging me? Keep going till you reach the traffic light. We are to be married in June. If I were you. the poor the rich the blind the disabled The rich managed to save their wealth. the more I like you. How clever you are! You are so beautiful! What nonsense! What a stupid guy that sergeant is. 2102) 2103) 2104) 2105) 2106) 2107) 2108) 2109) 2110) 2111) 2112) 2113) 2114) 2115) 2116) 2117) 2118) 2119) 2120) 2121) 2122) 2123) 2124) 2125) 2126) 2127) 2128) 2129) 2130) 2131) 2132) 2133) 2134) 2135) 2136) 2137) 2138) 2139) 2140) 2141) 2142) 2143) 2144) 2145) 2146) 2147) 2148) 2149) 2150) 2151) 2152) 2153) 2154) The longer the better. I've got out of the habit of getting up late. but it is still in Munich. I think you should give up smoking. It would be advisable for you to give up drinking. Where was I to go? What am I to do now? They were to come home on Friday. At what time am I to be there? Are we to live in a small island? The book was not to be found. I saw sixteen-year-old boys sniffing glue. I am in the habit of drinking coffee for breakfast. At last I managed to get out of this rut. Did you succeed in backing out? She failed to make ends meet again. The thinner her neck. The cause of the pile up was bad weather. "I've got into the habit of saying ""good morning"" to my neighbor. you'll leave him alone. I recommend you to make a comprehensive policy on your car. My Trabant is made of paper. Beer is made from barley and hops. He failed to cut the grass with that old lawn-mower. I suggest that you buy a hearing aid if you are hard of hearing. the thinner her waist. The lonely often call up their childhood memories. You'd better send the children out. I am in the habit of drinking beer for lunch. I've got into the habit of driving very fast. because the light bulb is missing. the more water goes in. The person who is green with envy is my brother-inlaw. What weather! The more money you have the happier you live. His first love was a 16-year-old. The bigger Pistike's head. She managed to pass the exam. The transistors are missing from the pocket radio. the more stinking. The greener. The reason why I am here is that I’m starving. Alcohol makes people lose control. The cause of writing this book is simple. You are not to smoke here. What does the sound of a piano make you do? I think you ought to go to the dentist. Wine is made from grapes. Work on the new road was to have been completed by the end of the year. You were the one I trusted above all. She kept saying… The child keeps pestering me to take him to the fun fair. The one who can hear it should transmit it. This is such a difficult question. It would be a good thing if we got up and left. 138 . His plane was to have landed at six. There are more and more places of work for the disabled. one-eyed. The car has got one of the bumpers missing. What a woman! What a beautiful woman! To work with him is such a pleasure. You are getting a smoker's cough. The boy was not to enter the pub. There is a special program on TV for the deaf and the dumb. What makes you happy? What made him run away? Big-big-big money makes me jump for joy. The less I can see you.2044) 2045) 2046) 2047) 2048) 2049) 2050) 2051) 2052) 2053) 2054) 2055) 2056) 2057) 2058) 2059) 2060) 2061) 2062) 2063) 2064) 2065) 2066) 2067) 2068) 2069) 2070) 2071) 2072) 2073) 2074) 2075) 2076) 2077) 2078) 2079) 2080) 2081) 2082) 2083) 2084) 2085) 2086) 2087) 2088) 2089) 2090) 2091) 2092) 2093) 2094) 2095) 2096) 2097) 2098) 2099) 2100) 2101) The old man was never to walk again. I'd find a girlfriend. The darker. In summer you were so beautiful! What a life to live! How worn you look. the less he says. the less I can see you. The sight of blood makes me sick. The poor can never keep up with the rich.

He works as a slave. What do you call the person who takes out your tooth? What is this machine called? house. Just like that. That mini skirt really suits you. We've run out of wine. too. This book is like a bad dream. It is worth buying this Mercedes. a chain jacket doesn't suit you. 139 . I'm sorry. You're too old. I suggest that you don't get drunk. Hmm. and it suits you. that's a good cap. so they had to borrow some. Are you short of glasses? They were short of ashtrays. The boy told the girl to plight their troth Don't tell lies. Would you like to take a seat? No." """Nice day. thank you. There are some pioneers standing under the flag. lodgings. How are you? -Fine. That beer is too much for me to drink. The tea was too hot for the fly to beat the world record. (Amanda Lear). The chair's got a leg missing. Béla said to Marci. Like a movie scene. Margaret Thatcher arrived in Budapest last night. ain't it?"". She's bought a blouse that goes with her pants-suit. I have been waiting for you for several hours. We went to the zoo in my car. There are two oranges in the picture. Madam? I've got to buy a curtain that matches the armchair. Be careful. thank you. At the end of the play they all went to the pub. gravelled road rutted road dirt road asphalt road on the way to the office Can you tell me the way to Denton Cottage? (Czobor – Horlai) The way was long and the road was busy. subtenancy. The house is in need of cleaning. detached house semi-detached house block of flats housing estate terraced house detached house free-hold flat council flat cooperative flat a small block of flats digs. She is out of money. He suggested that I should leave. The grass needs to be cut. I could do with a shower. That pair of jeans fits me. there's a stair missing. I could do with a slimming course. We soon ran out of drinks at the party. At the end of the month I'm always short of money. The street is too muddy for Pisti to cross (it). I'm not tired. When I was a kid I would play football every day. He said that it was fun to make love in the sun. 2217) 2218) 2219) 2220) 2221) 2222) 2223) 2224) 2225) 2226) 2227) 2228) 2229) 2230) 2231) 2232) 2233) 2234) 2235) 2236) 2237) 2238) 2239) 2240) 2241) 2242) 2243) 2244) 2245) 2246) 2247) 2248) 2249) 2250) 2251) 2252) 2253) 2254) 2255) 2256) 2257) 2258) 2259) 2260) 2261) 2262) 2263) 2264) 2265) 2266) 2267) 2268) 2269) 2270) 2271) 2272) 2273) 2274) 2275) 2276) They went to the zoo by car. I wouldn't let her prick my nose. You're just like a steam engine. rented room co-tenancy We had a very good time at the party. You're just as nice as my mother-in-law. It is no use waiting any longer. I only want to say if there's a way (Superstar). I can't do without you. He told her the story of his life. Humans can't do without oxygen. He said he would visit me the next week. He is rich enough to buy the villa. He says he's busy. She is not clever enough to understand it. She suggested that we go/should go/went. Your eyes are like a little pillow. The windows want repairing. The wood needs drying out. The train was not slow enough for him to jump on. They are seven like the evil. At the end of the week you will feel well. and it fits you. The whole car needs re-spraying. I could do with a short walk. Hmm. I'm right out of matches. At last we arrived at the station. In the end nobody stayed on the stage. it's (a) daddy longlegs. He works like a slave.2155) 2156) 2157) 2158) 2159) 2160) 2161) 2162) 2163) 2164) 2165) 2166) 2167) 2168) 2169) 2170) 2171) 2172) 2173) 2174) 2175) 2176) 2177) 2178) 2179) 2180) 2181) 2182) 2183) 2184) 2185) 2186) 2187) 2188) 2189) 2190) 2191) 2192) 2193) 2194) 2195) 2196) 2197) 2198) 2199) 2200) 2201) 2202) 2203) 2204) 2205) 2206) 2207) 2208) 2209) 2210) 2211) 2212) 2213) 2214) 2215) 2216) If the legs are missing. He says he can't survive without ten hours' sleep. Hmm. He is too drunk to speak. but I've run out of cigarettes. Does the curtain match the wallpaper? That pullover really suits you. It is too windy for us to sail now. Does that blouse fit you. I've got such a headache. motorway highway railway borrow lend There is a spider on the wall. She can't survive without two cars. Flowers can't do without water. You're just like my mother-in-law. Like a squirrel up in the tree… You're as beautiful as the sun. The flowers need to be watered. I have been waiting for you for more than 3 hours. """You are a genius"". There is a nice married couple in the photo. Hey. The music is too loud for the baby to sleep. Juliska said. That hair style suits you. the table won't stand up. Hmm. The batteries want replacing. She told me to meet her at midnight." I advise you to stay here. and it goes with your scarf. Those shoes fit me. She's as pretty as her mother. I would eat it if it wasn't green. You're as small as a dwarf. Off he went. I am so fat. I am so sticky.

I heard the door opening. seems to be loved by every child. The truncheon is black. You'd better be quiet. K. It took Joe a week to paint my room. She is believed to be a foreigner. The pie is on the table. (Beatles) I can hear someone knocking. He doesn't seem to care about anything. she shrinks with every big wash. And I saw her standing there. seemed to have been defeated. was reported to be wanted by the police. too. 140 . She's been sleeping for 6 hours. K. There is a truncheon in the policeman's hand. K. He is said to love nobody. One goose neck is said to be better than two hen necks. How long will it take you to take off that skirt? It took them two hours to take the smile off his face. We'd better have used the lift. It took her less than 10 minutes to make scrambled eggs. since morning for six months for weeks I studied the piano for two years. You'd better put on your dress. The cat likes romantic stories. is said to have been deserted by his horse. How long will it take them to get to Moscow from Székesfehérvár? It took us four days to get to the Hague. It seems to be boiling. K. She's been sleeping since morning. Nobody heard him leaving the house. It will take them half a day to replace the crankshaft. It takes me 20 minutes on foot and 30 minutes by car. I'd better not talk so much. is said to be a coward. There's some pie in the oven. No sooner had the game begun than it started raining. There are a lot of bathrooms in his house. Nobody heard him leave the house. Hungary is believed to be similar to wool. How long does it take you to change that lock? It took me two minutes to get there. is thought to know the king. I was just about to taste it. 2338) 2339) 2340) 2341) 2342) 2343) 2344) 2345) 2346) 2347) 2348) 2349) 2350) 2351) 2352) 2353) 2354) 2355) 2356) 2357) 2358) 2359) 2360) 2361) 2362) 2363) 2364) 2365) 2366) 2367) 2368) 2369) 2370) 2371) 2372) 2373) 2374) 2375) 2376) 2377) 2378) 2379) 2380) 2381) 2382) 2383) 2384) 2385) 2386) 2387) 2388) 2389) 2390) 2391) 2392) Were you about to leave? Were you going to leave? I wasn't going to eat it. You'd better not eat it. Ask him the time. You'd better not put on your dress. We were thought to be working. And I saw her standing there. You'd better not have left. He had better have slept. I saw them standing hand in hand. There's a banana on the lemon tree. She is said to have been less than fourteen when she lost it. I'd better sleep. was said to have lost his horse. Hardly had he arrived when he had to leave again. His car was thought to have been stolen. Last year K. seemed to know the gate locking password. was reported to have run away with his horse. She's said to have had to leave. He was a soldier for two years. K. Eve seems to have eaten the roll. Can you hear my heart beat? I saw them walking hand in hand in the garden. It seemed to be a stolen car. seems to be looking for a battlefield. There are two policemen sitting in a Zsiguli. seems to have lost his horse. He seemed to have been crying all night. He was thought to be clever. He is supposed to be hiding in the country. was reported to have a horse. K. K. K. Hoe long does it take you to get to Csepel from Erzsébet. Then the fly flew on the pie. There is a girl standing on the corner. There was a flea balancing on the cat's moustache. There were two ovens in the kitchen. K. K. The kitchen is beside the bathroom. There's only one house in the street. Hardly had we started when the car got a flat tyre. K. It seemed to be boiling. The door seemed to have been closed. There was a sonorous voiced men's chorus singing the refrain of Coshlet. We'd better go home now. K. We'd better not go together. The policemen are looking at the girl. You'd better have closed your eyes. K. There were beetles in the bathroom. This sentence is said to be the last one. I've never seen her cry. is reported to have left for the castle. You'd better not tell him. The girl is wearing a mini skirt. K. He is reported to have fallen from the fifth floor. There is a cat laughing on the roof. No sooner had we sat down than we found it was time to go. Can you hear Christie bark? Can you see that ghost jumping from rooftop to rooftop? I saw her smile. There were swallows flying towards South-Africa. The poor bloke was thought to be poor though he was rich. is reported to have a horse. was said to be a coward. There seemed to be a few more left.2277) 2278) 2279) 2280) 2281) 2282) 2283) 2284) 2285) 2286) 2287) 2288) 2289) 2290) 2291) 2292) 2293) 2294) 2295) 2296) 2297) 2298) 2299) 2300) 2301) 2302) 2303) 2304) 2305) 2306) 2307) 2308) 2309) 2310) 2311) 2312) 2313) 2314) 2315) 2316) 2317) 2318) 2319) 2320) 2321) 2322) 2323) 2324) 2325) 2326) 2327) 2328) 2329) 2330) 2331) 2332) 2333) 2334) 2335) 2336) 2337) The pioneers are singing. Hoe long did it take you to read 'War and Peace'? I asked him his address. You'd better close your eyes. He asked me for some raspberries. There was a fly skidding on his bald head. is said to have been a lady-killer when he was young. I heard Julia singing in the bathroom. K.

But she wasn't as selfish as you are. She may use make-up.2393) 2394) 2395) 2396) 2397) 2398) 2399) 2400) 2401) 2402) 2403) 2404) 2405) 2406) 2407) 2408) 2409) 2410) 2411) 2412) 2413) 2414) 2415) 2416) 2417) 2418) 2419) Ask him for a watch for your birthday. They robbed the old lady of 100 forints. She is good at languages. This is the only way to convince him. he's stupid and that's it. he'll regret it. Whatever it costs. They stole 100 forints from the old lady. I don't want to see him. I prefer beer to wine. It is 5 hours GMT (Greenwich Mean Time). Whatever you drink. He prefers to get up early. (Susie) Whoever it is. Wherever you go. You are nothing like my first wife. The only problem is that it's rather expensive. in Csepel Workers' Home. whatever you do. You don't know what you're saying. 2420) 2421) 2422) 2423) 2424) 2425) 2426) 2427) 2428) 2429) 2430) 2431) 2432) 2433) 2434) 2435) 2436) 2437) 2438) 2439) 2440) 2441) 2442) 2443) 2444) 2445) 2446) However much it hurts. There's no more. Whatever I suggest. However big my ears. I prefer cats to dogs. Whoever says it is a liar. I am as tough a girl as tough a guy you are. I can't hear a thing. Control yourself. I'm coming with you. It's ages since I met them. She was just like that. They prefer running to swimming. 141 . He took off his shoes. I haven't seen a moron like you. That won't make her balder. He's the only person in the office who smokes. Fradi is the first. They are good at singing. Shall I take you out tonight? And how good she looks naked. However much money he has. She put on her coat. You're the only one who'll have me. you'll get sick. Wherever you go. I'll buy it for you. he always disagrees. Whichever he marries. is there? No. I am as tough a guy as you are. I'll be there. Let's meet at 6 o'clock. He prefers getting up late. This is the only exit. I'd prefer to go to Greece. She tried hard to please everyone. With us. She was much better at cooking than you and that's it. They robbed a bank. one lesson is 45 minutes. They stole 2 million forints. I know exactly what kind of a woman your first wife was. He's very good at driving. It's two months since we talked.