Újvidék, 2012. június 26.

, kedd
K Ö Z É L E T I N A P I L A P
LXIX. évf., 145. (22 317.) szám ! Ára 50 Din
w w w . m a g y a r s z o . c o m
Magvet!
MA
! Kinek adják a búzát?
Tanácstalanok a gazdák:
eladják vagy raktározzák?
! Aktuális növényvédelem
Kánikulában is támadnak
a betegségek
! Bizalom és a tudás a
termel!k szolgálatában
A Bayer CropScience ma-
gyarországi arzenálbemu-
tatójáról
Pásztor István-
nak, a Vajdasági
Magyar Szövetség
elnökének a Tarto-
mányi Képvisel!ház
élére történt pén-
teki megválasztását
követ!en tegnap az
új elnök formálisan
is átvette a megbí-
zatást Egeresi Sán-
dortól, a ház távozó
elnökét!l. Kettejük
megbeszélését köve-
t!en sajtótájékoztatót
tartottak, melyen el-
s!ként Egeresi érté-
kelte az elmúlt négy
év munkáját. Meg-
fogalmazása szerint
négy f! stratégiai
célra építette tevé-
kenységét: Vajdaság
decentralizálására,
egy biztonságosnak számító élettér ki-
alakítására, a tartomány nemzetközi
tekintélyének növelésére, valamint a
magyar közösség helyzetének a javítá-
sára törekedett. A közvélemény dolga
megítélni, mennyire volt sikeres ez a
munka – húzta alá Egeresi. Mint mond-
ta, felettébb büszke arra, hogy a topo-
lyai szavazópolgároknak köszönhet!en
immár hetedik mandátumát kezdhette
el a Tartományi Képvisel!házban, s ör-
vendetesnek tartja, hogy egy olyan sze-
mélynek adhatja át az elnöki funkciót,
mint Pásztor István.
A parlament új elnöke fontos gesz-
tusnak nevezte az elnöki megbízatás
átadását, még ha az csupán formali-
tásnak számít is, hiszen, mint mondta,
mindvégig együtt dolgoztak Vajdaság
problémáinak a rendezésén az elmúlt
id!szakban. Úgy értékelte, hogy mivel
minden ember különbözik a másiktól –
függetlenül attól, hogy folytatni kíván-
ja az Egeresi által megkezdett munkát
– bizonyára sok mindent másként csinál
majd. Pásztor kitért az Alkotmánybíró-
ság pénteki döntésére is, mely szerint
nem számít törvény- és alkotmányel-
lenesnek a vajdasági szimbólumokról
meghozott 2003-as képvisel!házi dön-
tés. A kétkedés periódusára ezzel volta-
képp pontot tehetünk – állapította meg
Pásztor.
Folytatása az 5. oldalon
Egeresi Sándor és Pásztor István
Ó
t
o
s

A
n
d
r
á
s
„Pontot tehetünk a kétkedés periódusára”
Az Alkotmánybíróság pénteki döntésére is kitért Pásztor István
a parlament elnöki megbízatásának tegnapi átvétele során
Csupán félpontnyira
a maximumtól
Ma és holnap írják meg kívánságlistájukat a tanulók,
kiderül, ki melyik iskola melyik szakára szeretne bejutni
Tegnap tették közzé a kisérettségi eredményeket. Mint ismeretes, az idén a mi-
nisztériumi rendelet értelmében mindenki csak a saját pontszámait nézheti meg az
iskolák erre kijelölt termében, valamint a www.upis.mpn.gov.rs honlapon a saját
kódjának beírásával. A személyiségi jogok védelme miatt az intézményekben többé
nem függeszthetik ki a bejáratra vagy a hirdet!táblára az eredményeket, és az
interneten sem láthatja bárki a diákok pontszámait.
A hajdújárási iskolában az el!z! évekéihez hasonlóan alakultak a kisérettségi
átlageredményei. A 41 diák átlageredménye magyar nyelvb!l 11, 8 pont, mate-
matikából pedig 7,99 pont. Az anyanyelvi teszten a legmagasabb pontszám 17, a
legalacsonyabb pedig 6 volt. Matematikából a legjobb eredmény csupán fél ponttal
maradt el a megszerezhet! legmagasabb pontszámtól: az egyik végz!s 19,5 pontot
szerzett, de született 1 pontos eredmény is, de ez is csak egyetlen tanuló esetében,
a többiek 3-nál több pontot szereztek. Mint megtudtuk, a hajdújárási diákok zöme
Szabadkán szeretné folytatni a tanulmányait, egy nyolcadikos pedig a zentai Bolyai
Tehetséggondozó Gimnáziumba készül.
Folytatása a 9. oldalon
A szelvényeink a 8. oldalon
Nincs többség
Nagybecskereken
Elhalasztották a városi képvisel!-testület
holnapra bejelentett ülését
Aleksandar Marton, a nagybecskereki városi képvisel!-testület elnöke teg-
nap elhalasztotta a helyi parlament holnapra bejelentett alakuló ülését, mivel a
parlamenti pártok városi bizottságainak elnökei eddig nem tájékoztatták arról,
hogy aláírták a koalíciós szerz!dést, illetve, hogy létrejött a hatalmi többség. Az
ülés megtartásának tervezett új id!pontja július 6-a.
Folytatása a 4. oldalon
! „Dinki" nélkül is lehet
kormányt alakítani”
Verica Kalanovi": Fogal-
mam sincsen, hogy mikor
alakul meg a parlamenti
többség (4. oldal)
! Figyeljünk egymásra!
Szendi Zsolt víziment!-ok-
tató: A fürdési kultúra ala-
csony szinten van (5. oldal)
! A belgrádi forgatókönyvön
múlik minden
Várnunk kell még az új
tartományi kormány felállá-
sára (5. oldal)
! Három és fél milliárd
euró a tét
Loup J. Brefort, a Világ-
bank szerbiai irodájának ve-
zet!je: Egyetlen ország sem
engedheti meg magának,
hogy lakosainak többsége
már 55 éves korában nyug-
díjba vonuljon (6. oldal)
! „Kitartóak ezek
a gyerekek”
Kishegyesen jártak a III.
Bácskai Lovastúra résztve-
v!i (14. oldal)
TÉMÁINK
Képes Ifjúság
és Jó Pajtás a
nyáron is!
A nyári szünet alatt sem
maradnak mellékletek nél-
kül fiatalabb olvasóink, a
Képes Ifjúság és a Jó Pajtás
ugyanis a Magyar Szóba
„költözik”. Holnaptól kezdve
egy-egy oldalon szerdán-
ként a Képes Ifjúság, csütör-
tökönként pedig a Jó Pajtás
jelenik meg. Lapunk szerdai
száma a nyár folyamán 40
dinárba kerül majd.
Az óbecsei Pet!fi Sándor Általános Iskolában 49 nyolcadikos diák tett záró-
vizsgát, közülük 38 kisérettségizett magyar nyelven
F
e
h
é
r

R
ó
z
s
a
Spanyolország
pénzügyi támoga-
tást kért az EU-tól
(2. oldal)
2012. június 26., kedd
Több mint harminc szíriai katona-
tiszt dezertált a hadseregből és mene-
kült családjával együtt Törökországba
vasárnap éjszaka – közölték tegnap török
hírforrások. A török állami hírügynök-
ség, az Anadolu jelentése szerint 33 szír
katona lépte át a török–szíriai határt
tegnapra virradóra, míg az állami tele-
vízió információi szerint összesen 38
dezertőr érkezett az országba, köztük
egy tábornok, két ezredes, két őrnagy és
egy hadnagy. A CNN Türk kereskedelmi
csatorna értesülései szerint a katonák-
kal és családjukkal együtt egy 224 fős
csoport menekült Törökországba, mene-
külttáborban szállásoltak el őket.
Törökország összesen 33 000 szíriai
menekültnek ad otthon a határ mentén
felállított táborokban.
A Szíriában 15 hónapja tartó erőszak
miatt már több ezer katona dezertált a
seregből, a felkelők nagyrészt belőlük
állnak. A dezertőrök döntő többsége
közkatona, és nem viselt tiszti rangot.
Volt egy másik légi incidens is Szíria
és Törökország között a Földközi-tenger
felett nem sokkal azt követően, hogy
Szíria pénteken lelőtt egy F–4-es török
harci repülőgépet – mondta el tegnap
egy európai diplomáciai forrás.
A török hadsereg egy CN–235-ös
típusú kutató és mentőrepülőgépét,
amely éppen a pénteken lelőtt F–4-es
két pilótájának felkutatására indított
(Damaszkusszal egyeztetett) akcióban
vett részt, célba vette egy szíriai légvé-
delmi rakéta – magyarázta az említett
diplomáciai forrás az AFP francia hírügy-
nökségnek.
„Ha egy repülőgépet célba vesz egy
légvédelmi rendszer, a gép pilótáját
figyelmeztetik a fedélzeti műszerek, s
(ebben az esetben is) ez történt” – tette
hozzá.
Az EU-országok külügyminiszterei
elfogadhatatlannak minősítették, hogy
Szíria a múlt pénteken lelőtt egy török
katonai repülőgépet. Tegnapi luxem-
bourgi tanácskozásukon elfogadott közös
állásfoglalásukban a miniszterek azt
kérték Ankarától, hogy mértéktartóan
és felelősségteljes módon reagáljon.
Az EU szerint a történteket alaposan
és gyorsan ki kell vizsgálni. A miniszterek
felszólították Szíriát, hogy teljes mérték-
ben működjön együtt Törökországgal a
vizsgálat érdekében, és adjon meg ahhoz
minden szükséges segítséget, illetve tegye
lehetővé a nemzetközi közösség támoga-
tását a vizsgálat lefolytatásához.
A külügyminiszterek emellett ismét
szigorították a damaszkuszi rezsimet
sújtó szankciós intézkedéseket, mert a
szíriai kormányerők továbbra is brutá-
lisan lépnek fel az ellenzékkel szemben.
(MTI)
B
e
t
a
/
A
P
Harcok nyomai Taftanaz észak-szíriai városban
 TEHERÁN
Italozás miatt ítéltek
halálra két iránit
Többszörös visszaesőként elkö-
vetett alkoholfogyasztásért halálra
ítéltek két iránit az ország északke-
leti részén – jelentette be tegnap az
iráni sajtóban egy helyi igazságügyi
illetékes. „A két ember már harmad-
szor fogyasztott alkoholt. Az előző két
esetben korbácsütésekre ítélték őket,
most pedig halálra” – mondta Haszan
Sariati, Horászán Razavi tartomány
igazságügyi elöljárója. Az ítéletet
megerősítette a legfelsőbb bíróság
is, de az iráni törvények szerint az
elítélt mentesülhet a kivégzés alól,
ha megbánást tanúsít. Az 1979-es
iszlám forradalom óta Iránban tilos
szeszes italok előállítása, kereskedel-
me és fogyasztása, csak a keresztény
vallási kisebbségek tagjai ihatnak
alkoholt. Hivatalos adatok szerint
60–80 millió liter szeszes italt csem-
pésznek be évente az országba, és a
rendőrség ebből csak 20 millió litert
tud elkobozni. A csempészet elleni
harc egyik illetékesének 2011 eleji
becslése szerint a szeszpiac forgalma
évi 730 millió dollár lehet. (MTI)
 ÚJDELHI
Elfogták
a feltételezett
mumbai merénylőt
Őrizetbe vették Újdelhiben a
2008-as mumbai (Bombay) merény-
letsorozat egyik fő gyanúsítottját
– adta hírül tegnap az NDTV indiai
hírtelevízió. Abu Hamzát – aki Szaj-
jad Zabiuddin néven vált ismertté
– az Indira Gandhi nemzetközi
repülőtéren fogták el június 21-én.
Egy öbölbeli országból érkezett az
indiai fővárosba. Előzetes infor-
mációk szerint Szajjad Zabiuddin
az Indiai Mudzsáhidek elnevezésű
iszlamista terrorcsoport tagja, aki
indiai állampolgárként Pakisztánban
vett részt terroristák kiképzésében és
terrortámadások megszervezésében.
Több mint 165 halálos áldozata és
csaknem 300 sérültje volt a 2008
novemberében Mumbaiban három
nap alatt végrehajtott merényletso-
rozatnak. Az Egyesült Államok idén
április elején tűzött ki tízmillió dollá-
ros nyomravezetői díjat a merénylet
megtervezésével gyanúsított pakisz-
táni radikális csoport vezetőjének a
fejére. (MTI)
 KIJEV
A katonák
tenyésszenek
szarvasmarhát!
Kidolgozta a katonai alakulatok
gazdasági tevékenységének reform-
tervét Dmitro Szalamatyin ukrán
védelmi miniszter, helyi lapértesü-
lések szerint a katonai alakulatok-
nak 78 új gazdasági tevékenységgel
kellene foglalkozniuk, köztük állat-
tartással. A védelmi tárca feje egyebek
mellett az javasolja, hogy a katonák
tenyésszenek szarvasmarhát, bivalyt
és baromfit, sertés-, juh- és kecs-
kelegeltetés, valamint dió, bogyók
és „más gyümölcsök” termesztése
mellett. Szalamatyin szerint a hadse-
regben megvalósítandó agrárpolitika
az első helyen áll. A katonai egységek
a marhatenyésztés, a gabona- és ipari-
növény-termesztés mellett díszkerté-
szettel is foglalkoznak majd. Ez azon-
ban nem minden. A laktanyákban
gabonaárusítás, dohányfeldolgozás,
élőállat-kereskedés is folyik majd
– írta a hét végén az Ukrajinszka
Pravda című hírportál. (MTI)
RÖVIDEN
2 KÜLFÖLD kulfold@magyarszo.com
Újabb szíriai tábornok dezertált
Az uniós külügyminiszterek elítélik Szíriát,
szigorítják a szankciókat
Spanyolország pénzügyi
támogatást kért az EU-tól
A madridi kormány tegnap hivatalosan is kérte, hogy az európai alapokból
100 milliárd euróig terjedő összeget bocsássanak rendelkezésre a spanyol bank-
rendszer feltőkésítésére – közölte a gazdasági minisztérium.
Luis De Guindos Jurado gazdasági miniszter Jean-Claude Juncker luxemburgi
pénzügyminiszternek, az euróövezeti pénzügyminiszterek tanácsa (Eurogroup)
elnökének küldött levelében azt írta, hogy a támogatás végső összegét később
állapítanák meg, de elegendőnek kell lennie a bankok tőkeigényének kielégítésére
és egy biztonsági tartalék képzésére. Jelezte, hogy július 9-éig kész szándéklevelet
aláírni, amely tartalmazza a csomagra vonatkozó összes részletet.
A spanyol bankágazat helyzetének értékelését célzó európai bizottsági munka
gyorsítását rendelte el Olli Rehn alelnök azt követően, hogy a spanyol kormány
tegnap bejelentette: hivatalosan is kérte, az európai alapokból 100 milliárd euróig
terjedő összeget bocsássanak rendelkezésre a bankrendszer feltőkésítésére.
Brüsszeli közleményében a pénzügyi biztos üdvözölte a spanyol kérést, és
reményét fejezte ki, hogy néhány héten belül eljuthatnak a hivatalos megállapo-
dás aláírásáig. Rehn emlékeztetett arra, hogy független szakértők nemrégiben
becsülték fel a spanyol bankágazat tőkeszükségletét. Ez kiváló alap az Európai
Bizottság munkájához – tette hozzá. A bankszektor helyzetének értékelése mellett
a bizottsági szakértők azon is dolgoznak, hogy meghatározzák a nemzetközi
támogatás feltételeit. Rehn megerősítette, hogy ez kizárólag a bankágazatra
vonatkozik. Egyúttal jelezte, hogy azt várja Spanyolországtól: az eddigi ütemben
folytatja a fenntartható növekedést és a munkahelyteremtést célzó reformokat,
miközben eleget tesz a túlzott államháztartási deficit miatti eljárás keretében
vállalt kötelezettségeknek is.
Rehn hangoztatta, hogy a bankágazat megerősítése a spanyol gazdaságba
vetett bizalom visszaállításának kulcstényezője.
Az IMF 40, a független szakértők 51–62 milliárd euróra becsülték a spanyol
bankszektor tőkeszükségletét. Az euróövezeti tagállamok pénzügyminiszterei
már jelezték, hogy Madrid 100 milliárd eurónyi támogatásra számíthat.
Spanyolország a negyedik euróövezeti ország lesz, amely nemzetközi támo-
gatást kap Görögország, Portugália és Írország után. (MTI)
Soros: Európának közösen kell
finanszíroznia adósságát
Soros György milliárdos befektetési szakember szerint Európának közös törlesztési
pénzalapot kell létrehoznia olasz és spanyol állampapírok vásárlására, ugyanakkor
arra figyelmeztetett, hogy ha elmaradnak az átütő erejű intézkedések az európai
vezetők e heti találkozóján, az előrevetítené az euró hanyatlását.
Soros György a Bloomberg hírügynökségnek Londonban adott interjúban elhibá-
zottnak nevezte Angela Merkel német kancellár politikáját. „Merkel erős vezetőnek
bizonyult, sajnálatos módon azonban rossz irányba viszi Európát” – fogalmazott
Soros György.
Merkel kancellár ellenzi a közös euróövezeti kötvények kibocsátását a fiskális
unió létrehozása előtt. A kancellár emellett kitart azon követelése mellett is, hogy
Görögországnak a segélycsomag ellenében, de más eladósodott euróövezeti orszá-
goknak is költségvetési megszorításokat kell végrehajtaniuk. Soros szerint Merkel
kancellár csak ront a helyzeten, mivel az adósság törlesztéséhez az érintett orszá-
goknak növekedésre lenne szükségük, nem pedig megszorításokra.
„Nézeteltérések vannak fiskális téren” – mondta Soros György. „Ha ezekre nem
sikerül megoldást találni az elkövetkező három napban, akkor sajnos attól tartok,
a találkozó kudarccal fog záródni, és az végzetes következményekkel járhat” – tette
hozzá.
Az összes egyiptomi elnökének
mondta magát vasárnapi tévébeszédében
Mohammed Murszi, az új egyiptomi
elnök, s egyben összefogásra, nemzeti
egységre szólította fel honfitársait. A
Muzulmán Testvériség jelöltje, Murszi
– akinek győzelmét néhány órával koráb-
ban jelentette be a választási bizottság – a
nemzethez intézett első tévébeszédében
azt állította, hogy a „béke üzenetével”
fordul a világhoz.
Egyben bejelentette: tiszteletben
fogja tartani az Egyiptom által koráb-
ban aláírt nemzetközi szerződéseket.
Bár erről nem közölt konkrétumokat,
megfigyelők emlékeztetnek rá, hogy az
Egyiptom által aláírt nemzetközi szerző-
dések között van az Izraellel 1979-ben
kötött békemegállapodás is.
Murszi személyében először kerül
iszlamista politikus az arab világ legné-
pesebb országának élére. Beszédében
tisztelettel adózott a Hoszni Mubarak
elnököt tavaly februárban megbuktató
felkelés „mártírjainak”, s közölte: a forra-
dalom folytatódni fog, míg csak el nem
éri összes célját. Mondandója egyébként
békülékeny hangvételű volt, így Murszi
még csak említést sem tett az országot
irányító katonai tanács elmúlt napokban
hozott döntéseiről, amelyek korlátozták
az elnöki jogköröket.
Mohammed Murszi megválasztott
egyiptomi elnök kijelentette a Fars
iráni hírügynökségnek adott és tegnap
megjelent interjújában, hogy a térségbe-
li stratégiai „egyensúly” megteremtésé-
hez szélesíteni akarja Kairó és Teherán
kapcsolatait. A jobb egyiptomi–iráni
kapcsolatok „kiegyenlítik a nyomást a
térségben, és ez része a programomnak”
– mondta Murszi az interjúban, amelyet
néhány órával azelőtt készített a hírügy-
nökség, hogy vasárnap ismertté vált a
választás eredménye.
Az Európai Unió külügyminiszterei
tegnapi luxembourgi tanácskozásukon
jókívánságaikat fejezték ki Mohamed
Murszi megválasztott egyiptomi elnök-
nek. Teljes támogatásukról biztosítot-
ták a demokratikus átmenet útját járó
Egyiptom törekvéseit, és történelmi
jelentőségű fejleménynek minősítették
a civil elnök megválasztását. Elsősorban
Murszinak azt a bejelentését üdvözölték,
hogy minden egyiptomi elnöke kíván
lenni, figyelembe kívánja venni vala-
mennyi politikai és társadalmi csoport
véleményét.
Az uniós fontosnak tartja, hogy
Egyiptomban most minden hatalmi
pozíció kerüljön át gyorsan a katonáktól
polgári kezekbe. Ezzel összefüggésben
a külügyminiszterek aggodalmuknak
adtak hangot amiatt, hogy az egyiptomi
katonai tanács feloszlatta a törvényhozást,
az új parlament megválasztásáig pedig
meg kívánja tartani a törvényalkotás, a
költségvetés és az alkotmányozás fölötti
ellenőrzést. (MTI)
Mohamed Murszi első tévébeszédét mondja
A béke üzenetével fordult a világhoz Egyiptom új elnöke
Szíriáról és Iránról
tárgyalt Putyin Izraelben
Tegnap Izraelbe érkezett Vlagyimir
Putyin orosz államfő, aki újabb elnöki
mandátumának kezdete óta először jár
a Közel-Keleten, azzal a fő céllal, hogy
megerősítse Moszkva álláspontját a
térségbeli válságokat illetően.
Az orosz elnök még tegnap a Tel-
Avivtól északra fekvő Netánjában
felavatta a Vörös Hadsereg katonáinak
emlékművét, akik jelentős mértékben
hozzájárultak a náci Németország fölötti
győzelemhez a második világháborúban.
Ezt követően tárgyalt Benjámin Netan-
jahu izraeli miniszterelnökkel és Simon
Peresz elnökkel.
Putyin ma Mahmúd Abbász palesztin
elnökkel találkozik Ciszjordániában, és
Betlehemben orosz kulturális központot
avat fel. Jordániába is ellátogat, ahol II.
Abdalláh király fogadja.
Elemzők szerint az orosz államfő útjá-
nak diplomáciai részét a szíriai válság
uralja majd. A látogatás kiemeli „a régió
fontosságát, és célja Oroszország ottani
pozícióinak erősítése” – mondta vasár-
nap Jurij Usakov, Putyin diplomáciai
főtanácsadója. Hozzátette, hogy „rész-
letesen megvitatják a szíriai kérdést és
az Irán körüli helyzetet”.
Moszkva éles vitában áll a nyugati
hatalmakkal Szíria ügyében: a Kreml
ellenzi a szankciókat Damaszkusz ellen
– amely a szovjet idők óta szövetségese
–, s ellene van minden külső beavatko-
zásnak az ottani válságba. (MTI)
B
e
t
a
/
A
P
2012. június 26., kedd kitekinto@magyarszo.com KITEKINTŐ 3
Péterfi Csaba, Gödöllő önkormány-
zatának kommunikációs igazgatója a ku-
ratórium döntésének indoklását idézve
elmondta, hogy Mádl Dalma munkássá-
gával segítette a határon túli magyarság
megmaradását, kultúrájának őrzését.
A köztársasági elnök feleségeként szá-
mos jószolgálati és jótékonysági kez-
deményezésben vett részt. Az elnöki
mandátum lejárta után munkásságát
folytatta. 2005-ben, amikor megkapta a
Polgári Magyarország kitüntetést, a ve-
le járó egymillió forintból megalapítot-
ta az „Istenadta Tehetség” Kistelepü-
lések Hátrányos Helyzetű Tehetséges
Gyerekeiért Alapítványt. Mádl Dalma a
Katolikus Caritas jószolgálati nagyköve-
te, emellett a Nemzeti Együvé Tartozás
Alapítvány elnöki tisztét is ellátja.
A Magyar Szabadságért díjat ünne-
pélyes keretek között Jókai Anna Kos-
suth-díjas író méltatását követően Gé-
mesi György, Gödöllő polgármestere
és Koltay Gábor Balázs Béla-díjas film-
rendező adta át a kitüntetettnek. Az
elismerést 2000 óta olyan személyi-
ségek kapják meg, akik tevékenységük-
kel nagyban hozzájárultak Magyaror-
szág függetlenségéhez, demokratikus
fejlődéséhez. Tavaly Markó Béla, az
RMDSZ volt elnöke vehette át a díjat.
A magyar szabadság napját minden
évben június utolsó hétvégéjének szom-
batján tartják, a szovjet csapatok 1990.
június 19-i, Magyarországról történő ki-
vonulásának, az ország függetlensége
visszanyerésének emlékére. Ebből az al-
kalomból – szintén évente – Gödöllőn,
a Világfa előtt láthatnak ünnepi műsort
az érdeklődők. Idén június 30-án Kol-
tay Gábor rendezésében A szeretet brevi-
áriuma című darabot mutatják majd be.
(MTI)
EFOTT 2012 – VELENCE
A Csík zenekarral indul a buli
Kevesebb mint két hét múlva, július 3-a és 8-a között kerül sor az
idei EFOTT fesztiválra, amelynek a helyszíne ezúttal a Velencei-tó
partja. A rendezvény zenei része a retró jegyében zajlik, fellépnek
többek között Dr. Alban, illetve a Brooklyn Bounce is. A fesztivált a
Csík zenekar koncertje indítja.
A nyitónapon fellépő Csík zenekar a fellépésére meglepetésvendégekkel ké-
szül. Az autentikus népzenét olykor alternatív rockkal, máskor popzenei elemekkel
mesterien ötvöző együttes szinte hazajár a legnagyobb hallgatói rendezvényre, ám
most először nyithatják meg ők a fesztivált. A régi slágerek és az új lemez dalai egy-
aránt megszólalnak a több mint kétórás koncerten, valamint meglepetésvendégek
is érkeznek.
A zenekar alapítója szerint egy fesztiválon fellépő együttes mindig számol az
óriási zenei kínálattal, ezzel egyetemben izgul amiatt, hogy a közönség éppen me-
lyik koncertet választja. Nyitózenekarként azonban más miatt drukkol. „Egy fesz-
tivál nyitónapja ünnep a szervezőknek és a közönségnek is. Így amellett, hogy
óriási megtiszteltetés nekünk ez a felkérés, hatalmas felelősség is. Minden évben
másfajta kihívást jelentett számunkra az EFOTT, ezúttal kettős a feladatunk: nyi-
tózenekarként jó hangulatot szeretnénk teremteni, egy vidám mulatságot jó mu-
zsikákkal, és célunk, hogy mindeközben értékeket is közvetítsünk” – árulta el Csík
János.
Hogy miért éppen a Csík zenekar nyitja meg július 3-án a 2012-es EFOTT-ot,
arról a fesztiváligazgató nyilatkozott: „A legrégebben működő hazai fesztiválra egy
kultikus együttest szerettünk volna elhívni. A Csík zenekar eddigi munkássága in-
dokolja, hogy az EFOTT nyitónapján lépjenek fel vendégművészeikkel együtt” –
mondta Maszlavér Gábor, aki egyelőre nem szeretne többet elárulni a velencei nyi-
tány meglepetéseiről.
bajk ░
Répás Zsuzsanna kiemelte: a külho-
ni magyar közösségek megmaradása és
gyarapodása szempontjából a legfonto-
sabb intézmények az oktatási intézmé-
nyek, ezért az úgynevezett reprodukciós
lánc fenntartása érdekében az idén Ma-
gyarország a külhoni magyar óvodákat
kívánja támogatni, megerősíteni. „Ennek
szellemében hirdette meg a Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság A külhoni magyar
óvodák éve programot. Hogy segítsé-
günk hathatós legyen, a Bethlen Gábor
Alapnál százmillió forintos keretet külö-
nítettünk el erre a célra. Célunk, hogy a
magyar tannyelvű óvodák minőségének
emelésével támogassuk azokat a szülő-
ket, akik velünk együtt tudják és vallják,
hogy a gyermekek fejlődését, tehetségük
kibontakozását csak az anyanyelven va-
ló tanulással lehet elérni” – hangsúlyozta
a helyettes államtitkár, majd hozzátette:
szerették volna a magyarországi jó óvo-
dapedagógiai gyakorlatokkal megismer-
tetni minél több külhoni óvoda pedagó-
gusait. A program megvalósítása során
külön hangsúlyt fektettek a tömbben és a
szórványban élők problémáira, és a Kár-
pát-medencei körút során nehéz hely-
zetben lévő közösségekhez látogattak el.
„A jó gyakorlatok Kárpát-medencei kör-
útján két jó gyakorlatot ismertettünk:
a hagyományokra épülő meseszövést,
valamint a világszerte ismert táncház-
módszert” – mondta Répás Zsuzsan-
na, hozzátéve, a meseszövést Fábián Éva
népzenész-pedagógus, az Óbudai Nép-
zenei Iskola tanára ismertette a meglá-
togatott óvodákban, míg Tímár Böske, a
programban közreműködő táncművész,
táncpedagógus, a Csillagszemű tánc-
együttes művészeti vezetője irányította a
táncházmódszer ismertetését.
„A körút során olyan helyekre is el-
látogattunk, ahová eddig kevés figyelem
irányult: Székelykevén például elmesél-
te az óvónő, hogy 34 éves munkája so-
rán, egy évvel nyugdíjba vonulása előtt
első ízben látogatott el valaki az óvodá-
jába” – mesélte Répás Zsuzsanna a sajtó-
tájékoztatón.
A helyettes államtitkár a program
folytatásáról elmondta: a külhoni magyar
óvónők igényeihez igazodó módszertani
csomagot dolgoztak ki, amelynek segít-
ségével erősíteni kívánják az anyanyelvi
oktatást. „A csomag mindent átható ele-
me a nemzeti identitás megőrzése már
az óvodai oktatásban, amivel segíthető az
óvodai oktatás, valamint az óvoda és is-
kola közötti átmenet” – emelte ki Répás
Zsuzsanna, majd hozzátette: a csomagot
az ősz folyamán valamennyi Kárpát-me-
dencei magyar vagy magyarul is nevelést
folytató óvodába eljuttatják.
A Nemzetpolitikai Államtitkárság lét-
rehozott egy, a programhoz kapcsolódó
honlapot is, amely az eddigi és a követ-
kező állomások mellett tájékoztató anya-
gokat, Kárpát-medencei híreket tartal-
maz. A honlapra várják a programhoz
kapcsolódó javaslatokat is. Emellett to-
vábbképzést tartanak július folyamán
száz külhoni magyar óvónő számára
Siófokon, ahol a Kárpát-medence vala-
mennyi régiójából érkező óvónők kicse-
rélhetik tapasztalataikat, és kapcsolato-
kat építhetnek.
Tímár Böske a sajtótájékoztatón a
Kárpát-medence bejárása során szerzett
személyes élményeiről szólva utalt arra,
hogy sok tehetséges gyerekkel találko-
zott, és a kicsik nagyon értékelték a fog-
lalkozásokat. Fábián Éva arról beszélt:
az általa elmesélt történet „életre kelt” a
körút során, és a nemzeti összetartozás
örömét élhette át a program valamennyi
állomásán.
s-K ░
A szövetségi elnök az RMDSZ Három-
széki Képviselők Tanácsának ülésén ar-
ra hívta fel a figyelmet, hogy a kampány
nem ért véget, az RMDSZ-nek ugyanis az
őszi parlamenti választásokon is jól kell
teljesítenie. Azzal kapcsolatosan, hogy ősz-
szel lesz-e magyar–magyar verseny, Kele-
men Hunor elmondta, ha az RMDSZ által
szerzett 86 százalékos támogatást nézi, il-
letve az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
és a Magyar Polgári Párt (MPP) társadal-
mi támogatottságát, akkor ebben a pilla-
natban nem tud „semmit ígérni”. „Ha azt
nézzük, hogy milyen negatív kampányt,
milyen mocskolódó hadjáratot indítottak
ellenünk az elmúlt kampányban minden-
hol, akkor nekem nagyon erős kétségeim
vannak. A kapukat ezzel együtt nem csuk-
tuk be, nem állítom, hogy nem áll szán-
dékunkban a széthúzást megszüntetni” –
hangsúlyozta. Hozzátette, az RMDSZ-nek
most az eredményeket kell kiértékelnie,
úgy, hogy két dolgot vesz figyelembe: a
magyar emberek és a szövetség érdekét.
Emlékeztetett, egyelőre nem tudni,
hogy az őszi parlamenti választásokat mi-
lyen választási rendszer szerint szervezik
meg. „Ha marad a 2008-as választási rend-
szer, akkor az önkormányzati választások
tükrében az RMDSZ jó eredményeket ér el.
Ha az új választási rendszert nézzük, amely
még az alkotmánybíróságon van, akkor az
előzetes számítások szerint a Szociálliberális
Unió megszerzi a mandátumok 80-85 szá-
zalékát, az RMDSZ 15 mandátumot, a De-
mokrata Párt 10-12 mandátumot tud vinni,
ehhez jön még a nemzeti kisebbségek frak-
ciója. A Szociálliberális Uniónak mindentől
függetlenül valószínűleg meglesz a kéthar-
mados többsége, az RMDSZ-nek pedig erős
parlamenti frakcióval kell biztosítania az ön-
kormányzatok munkájához szükséges felté-
teleket” – szögezte le a szövetségi elnök.
Kelemen Hunor az ülésen köszönetet
mondott minden jelöltnek, minden pol-
gármesternek és tanácsosnak azért, hogy
2004-hez és 2008-hoz képest sokkal jobb
eredményeket értek el, jelentős pozíci-
ókat szereztek vissza. „Megnyertük a vá-
lasztásokat, 2008-hoz képest több szava-
zatot kaptunk, több tanácsosunk és több
polgármesterünk van. Megnyertük a ma-
gyar–magyar versenyt is, mert amint Há-
romszéken a számok nagyon tisztán be-
szélnek, úgy van ez Hargita megyében,
egész Erdélyben” – mondta az önkor-
mányzati választásokat kiértékelő beszé-
dében Kelemen Hunor.
Rámutatott, az RMDSZ-nek úgy si-
került nyernie, hogy két magyar párt-
tal szemben indult, melyek jelentős hát-
tértámogatással rendelkeztek. „Mi nem
kívánunk polémiát folytatni sem Kövér
Lászlóval, sem más magyarországi poli-
tikussal, de a megtörtént eseményekről
nem feledkezünk meg. Amikor választá-
si eredményekről beszélünk, akkor azt is
el kell mondani, hogy ugyan az erdélyi
magyar emberek szeretik a Fideszt, a ma-
gyarországi politikusokat, de egy kicsivel
jobban szeretik a sajátjaikat, az RMDSZ-t”
– hangsúlyozta az RMDSZ elnöke.
Hozzátette, a magyarországi politi-
kusoknak meg kellene érteniük, hogy
az RMDSZ nem ellensége a magyar kor-
mánynak, ahogy azt is, hogy a Kárpát-
medencében ma nem lehet nemzetpoliti-
kát építeni és azt koherensen működtetni
az RMDSZ megkerülésével. (Krónika)
ROMÁNIAI MAGYAR ÉRDEKKÉPVISELET
Kétséges a magyar–magyar összefogás
„A kapukat nem csuktuk be, nem állítom, hogy nem áll szándékunkban a széthúzást megszüntetni” –
jelentette ki Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a parlamenti
választások előtti magyar–magyar összefogás kapcsán szombaton Kézdivásárhelyen.
Kelemen Hunor szövetségi elnök
A nyitónapon fellépő Csík zenekar meglepetésvendégekkel készül
KÜLHONI MAGYAR ÓVODÁK ÉVE
Sikeresen zárult az első szakasz
Budapesti tudósítónktól
Sikeresen zárult A külhoni magyar óvodák éve program első szakasza – szögezte le Répás Zsuzsanna nem-
zetpolitikáért felelős helyettes államtitkár tegnapi budapesti sajtótájékoztatóján. A program keretében
eddig a Kárpát-medencei jó óvodapedagógiai gyakorlatokat bemutató körút 23 külhoni állomásán csak-
nem 1500 gyermekkel, szüleikkel és pedagógusokkal találkoztak a szakemberek.
Mádl Dalma a gödöllői ünnepségen
Fábián Éva, Tímár Böske és Répás Zsuzsanna a sajtótájékoztatón
M
i
h
á
j
l
o
v
i
t
s

K
l
á
r
a
MAGYAR SZABADSÁGÉRT DÍJ
Mádl Dalma a kitüntetett
Mádl Dalma asszony, Mádl Ferencnek, Magyarország néhai államfő-
jének az özvegye vehette át idén a Magyar Szabadságért díjat, ame-
lyet a kitüntetést létrehozó alapítvány kuratóriuma immár tizen-
negyedik alkalommal ítélt oda. A díjat vasárnap délután adták át a
gödöllői királyi kastélyban tartott ünnepségen.
2012. június 26., kedd 4 BELFÖLD belfold@magyarszo.com
 LUČANI
Robbanás a vegyi
üzemben
A lučani Milan Blagojević Vegyi
Üzemben tegnap délelőtt robbanás
történt. Egy munkás vágási sérülése-
ket szerzett karján és lábain. Radoš
Milovanović, a gyár igazgatója el-
mondta, hogy a robbanás a kétfázi-
sú puskapor és a rakéta-üzemanyag
előállítására szolgáló présen történt.
Az igazgató kizárja az emberi hiba
lehetőségét. – Az üzem szóban forgó
részlegében a munkások tiszteletben
tartották a biztonsági előírásokat, tá-
volról felügyelték a prést, ezért nem
is volt komolyabb sérült. Egyetlen
munkásunk sérült meg, a szétrepülő
üvegszilánkok vágták meg a karját
és a lábát. Az illetékes felügyelőség
a helyszíni szemlét tart, és keresik a
baleset okát. Tudtuk, hogy ebben a
részlegben sajnos bármikor történ-
het hasonló baleset, ezért is távirá-
nyítású a gyártás – nyilatkozta Milo-
vanović. (B92)
 NIŠI FOGYASZTÓVÉDŐK
Nikolić törölje el a
TV-előfizetést!
A niši Forum Fogyasztóvédelmi
Központ nyílt levélben kérte egyik
választási ígéretének teljesítésére, a
TV-előfizetés eltörlésére Tomislav
Nikolić államfőt. – Az elnökválasztá-
si kampány során Nikolić azt ígérte
a polgároknak, hogy ha őt választják
meg köztársasági elnöknek, akkor
eltörli a TV-előfizetést. A polgárok
most arra számítanak, hogy az ál-
lamfő beváltja az ígéretét. Ez egy bi-
zalmi teszt. Remélem, az új államfő
nem okoz majd csalódást a polgárok-
nak. A kampány során Nikolić arra
hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak a
polgárok tartoznak az államnak, ha-
nem ez fordítva is így van: az állam is
adósa a polgároknak. Míg a polgárok
a rossz gazdasági helyzet miatt meg-
értőek, és türelmesen várják, hogy
egyszer megkapják a pénzt, amely-
lyel adó és járulékok címén tartozik
nekik az állam, addig az állam ma-
gánvégrehajtókkal, illetve vagyonuk
elkobzásával fenyegeti az embereket
– olvasható a nyílt levélben. (Beta)
 BELGRÁD
Felgyújtottak egy
Ferrarit
Tegnap hajnalban Belgrád köz-
pontjában egy lakóház mélygarázsá-
ban ismeretlen tettesek felgyújtottak
egy Ferrari típusú gépkocsit. A tűz-
oltók gyorsan eloltották a tüzet, ezért
sem az épületben, sem a garázsban
parkoló többi autóban nem keletke-
zett kár. A luxusgépjármű nem égett
ki teljesen, csak utasterében esett kár.
Az oltásban tizenegy tűzoltó vett részt
három tűzoltóautóval.
A Szerbiai Rádió és Televízió ér-
tesülései szerint a Ferrarit egy szür-
ke BMW-vel érkező két fiatalember
gyújtotta fel. Az azonnal riadóztatott
rendőrségnek sikerült az elkövetők
nyomára bukkannia, fel is vették az
üldözést, ám a fiatalemberek gyor-
sabbnak bizonyultak, és nem sikerült
őket elfogni. A mélygarázsban felsze-
relt biztonsági kamerák felvételein lát-
szik, ahogy a szürke BMW-ből kiszáll
a két fiatalember, majd valamilyen
folyadékkal – feltehetőleg benzinnel
– lelocsolják a Ferrarit, meggyújtják,
majd elmenekülnek a helyszínről. A
mélygarázs a közelben található Life
Design Hotelhez, valamint a luxusla-
kásokból álló lakóépülethez tartozik.
A Ferrari állítólag hosszabb ideje par-
kolt ott. (Tanjug)
RÖVIDEN
Nincs többség Nagybecskereken
Elhalasztották a városi képviselő-testület holnapra bejelentett ülését
Folytatás az 1. oldalról
A helyi parlament elnöke kifejezte
reményét, hogy az új határidő leteltéig
az érdekelt pártok mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy létrejöjjön
a hatalmi többség, mert – mint fogal-
mazott – „minden más Nagybecskerek
polgárainak érdeke ellen lesz”.
A múlt héten a DP városi bizottsága
bejelentette, hogy létrejött a hatalmi
többség, és kitűzték a koalíciós szerző-
dés nyilvános aláírását is, a DP, a VSZL,
az SZSZP és szövetségesei, valamint a
VMSZ között. Az említett pártoknak
összesen 38 képviselője van, ami vi-
szonylag kényelmes többséget jelent a
67 tagú képviselő-testületben. Az adott
időpontban azonban a városházán
nem jelent meg a szocialisták képvise-
lője, ami fordulatot sejtetett a koalíciós
egyezkedésben.
Minden párt a maga módján ma-
gyarázta a történteket. A demokraták
bocsánatot kértek a hivatalos szerző-
dés-aláírás elmaradása miatt, hangoz-
tatva, hogy a további tárgyalásokról
nem mondtak le. A szocialisták közöl-
ték, hogy távolmaradásuk hátterében
az egykori pártház (komitet) vagyon-
jogi helyzete körüli vita áll, az épületet
továbbra is magukénak tartják. Annak
ellenére is, hogy jogerős ítélet született
arról, hogy a Jugoszláv Kommunista
Szövetség egykori székháza az államé,
amely átruházta azt a helyi önkormány-
zatra. A helyi hatalom a négyemeletes
épületet fel akarja újítani, hogy oda
költöztesse a közép-bánáti körzet intéz-
ményeit. A ligások közben azt hangoz-
tatják, hogy számukra a polgárok érde-
ke a legfontosabb, a jogállam elveinek a
betartása, amelyben senki sem állhat a
törvény fölött.
Tegnap rendkívüli sajtótájékozta-
tót tartott Goran Knežević, az SZHP
városi bizottságának elnöke (korábbi
demokrata párti polgármester), aki az-
zal vádolta a demokratákat, hogy már
majdnem két hónapja félrevezetik a
közvéleményt, azt hangoztatva, hogy a
szocialisták csatlakozásának köszönve
lényegében nem változik majd a helyi
hatalom. Szerinte is a szocialistáktól
függ a helyi hatalom felállása, de tény,
hogy ez a párt még senkivel sem írt alá
koalíciós szerződést. A haladók nagy-
becskereki első embere emlékeztetett,
hogy egy hónappal ezelőtt nyílt levél-
ben fordult a szocialistákhoz, amelyben
arra kérte őket, hogy tartsák tisztelet-
ben a választók akaratát, és ne támo-
gassák a hatalmat, amelyet a helyiek
nem akarnak. Levelére azonban nem
kapott még választ, aminek szerinte az
az oka, hogy a szocialistákat megzsarol-
ta Bojan Pajtić tartományi kormányfő,
aki csak akkor veszi be őket a tartomá-
nyi hatalomba, ha Nagybecskereken a
demokratákkal lépnek koalícióra.
A nagybecskereki parlamentben az
SZHP-nek 25 mandátuma van, a DP-
nek 15, a VSZL-nek 13, az SZSZP-nek 8,
az SZRP-nek négy, a VMSZ-nek pedig
két képviselője van.
 K. I.
Bár a Szerbiai Egyesült Régiók
pártunió a május 6-i köztársasági
parlamenti választáson alig lépte át a
választási küszöböt, a belgrádi sajtó
az elmúlt néhány napban mégis úgy
emlegeti a pártcsoportosulást, mint az
opciót, amelytől a következő összetételű
kormány megalakítása függ. Köszönhe-
tő ez talán annak, hogy Ivica Dačić, a
Szerbiai Szocialista Párt elnöke nyíltan
kifejezte: a Demokrata Párttal alakí-
tandó parlamenti többségben inkább a
Mlađan Dinkić vezette pártuniót látná
szívesen, és nem a Liberális Demokrata
Párt köré tömörülő koalíciót.
Ezeket a sajtóállításokat cáfolta Ve-
rica Kalanović, a SZER elnökségének
tagja vasárnap a B92 RTV Utisak nedel-
je (A hét benyomása) című műsorában,
és kijelentette: a kormányalakítás nem
Dinkićtől függ. Kalanović azt is hozzá-
tette: fogalma sincsen, hogy mikor ala-
kul meg a kormány.
– Az új összetételű kormányt a SZER
nélkül is meg lehet alakítani. A korábbi
összetételű kormányok szintén megala-
kulhattak volna a G17 Plusz és Dinkić
nélkül, ugyanakkor mindig igényt tar-
tottak ránk. Azért vonták be Dinkićet a
kormánykoalíció megalakításába, mert
az egyik legtehetségesebb szerbiai politi-
kusról van szó, az általa vezetett G17 Plusz
pedig egyike a legalkalmasabb politikai
pártoknak. A Demokrata Párt képviselői
a velünk folytatott egyik beszélgetés al-
kalmával felajánlották, hogy lépjünk ve-
lük koalícióra, de Dinkić nélkül. Erre én
feltettem a kérdést: vajon a DP hajlandó
lenne-e kormányt alakítani Boris Tadić
kormányalakító nélkül? Hivatalosan ed-
dig csak az SZSZP köré tömörülő koalí-
ció képviselővel tárgyaltunk, a jövőbeni
kormány tárcáinak a felosztásáról azon-
ban még nem esett szó. A demokraták-
kal hivatalosan még nem beszélgettünk,
ezért feltételeinket sem ismertettük velük
– magyarázta Kalanović.
A SZER elnökségi tagja nem hiszi,
hogy Oroszország, valamint némelyik
szerbiai mágnás arra szólította volna fel
Dačićot, hogy inkább a Szerb Haladó
Párttal és a Dinkić vezette pártunióval
alakítson kormányt. A SZER nem lesz
bármilyen parlamenti többség része,
kész ellenzékbe vonulni, de soha sem
lesz az ország ellenzéke – hangsúlyozta
Kalanović.
– Nem leszünk tagja egy olyan kor-
mánynak, amelyben semmilyen módon
nem befolyásolhatnánk a pénzügy ve-
zetését. Ha a pénzügyeket a jövőben is
úgy fogják vezetni, mint ma, vagy mint
az elmúlt hat évben, akkor a kormány
biztosan sikertelen lesz. Az emberek
nagy része nosztalgikus érzésekkel
gondol vissza a 2004 és 2006 közötti
időszakra, amikor Dinkić töltötte be a
pénzügyminiszter tisztségét és rend-
szeressé tette a nyugdíjak kifizetését,
valamint bevezette az áfát. A SZER a
közelmúltban továbbította a DP-nek és
az SZSZP-nek az új összetételű kormány
programjával kapcsolatos meglátásait.
Egyebek mellett az áefa növelését és a
kis- és középvállalkozások támogatását
tartjuk szükségesnek. Tadić és Dačić
programunk több pontjával is egyetér-
tett – részletezte Kalanović.
A műsor másik vendége, Nebojša
Katić londoni pénzügyi tanácsadó nem
értett egyet azzal, hogy a SZER-nek
és Dinkićnek kellene vezetnie a pénz-
ügyeket. Dinkićnek tizenkét évig nagy
befolyása volt a pénzügyekre, fejtegette
Katić, hozzátéve, hogy ez a befolyás ne-
gatív jellegű volt.
– Nem ülhet senki sem hat évig a
kormányban, és mondogathatja végig,
hogy nem ért egyet annak a lépése-
ivel. Senki sem gondolhatja, hogy a
kormány részeként nem felelős annak
a munkájáért. Ez tipikus: ami tetszik,
azt saját számlánkra írjuk, ami nem,
azt pedig a máséra. Attól tatok, hogy
ha a következő parlamenti többséget
az előzőekhez hasonlóan alakítják meg,
akkor semmi sem fog megváltozni – fo-
galmazott Katić.
Miodrag Zec közgazdász, a műsor
harmadik vendége szerint az a legna-
gyobb probléma, hogy a szerbiai poli-
tikusok felületesen foglalkoznak a dol-
gokkal, és csak rövidtávon terveznek.
Aki Szerbiában becsületesen fizet, az
egyre többet fizet, és ez viszi csődbe az
országot – közölte Zec. (B92)
A VMSZ nem tárgyalt a haladókkal
– A Vajdasági Magyar Szövetség nagybecskereki városi szervezetének képvi-
selői kizárólag a Demokrata Párttal, a Vajdasági Szociáldemokrata Ligával és a
Szerbiai Szocialista Párt köré tömörülő koalícióval folytattak koalíciós tárgyalá-
sokat. Készen állunk a velük egyeztetett koalíciós szerződés aláírására. A VMSZ
el szeretne zárkózni a különféle spekulációktól, melyek szerint esetleg másokkal
is tárgyalna a városi hatalomról, ugyanis a mi stratégiai partnereink továbbra is
a Demokrata Párt és a köré tömörülő pártok. A Szerb Haladó Párt képviselőivel
nem folytattunk semmiféle tárgyalásokat.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy bennünket más többség részeseiként emle-
gessenek, ugyanis ennek semmilyen valós alapja nincs és nem is lesz – áll Puskás
Jánosnak, a VMSZ nagybecskereki városi szervezete elnökének tegnapi közle-
ményében.
„Dinkić nélkül is lehet kormányt alakítani”
Verica Kalanović: Fogalmam sincsen, hogy mikor alakul meg a parlamenti többség
A vártnál nehezebben alakul meg az önkormányzati hatalom
Verica Kalanović: Ha a pénzügyeket a jövőben is úgy fogják vezetni, mint ma,
vagy mint az elmúlt hat évben, akkor a kormány biztosan sikertelen lesz
2012. június 26., kedd kozelet@magyarszo.com KÖZÉLET 5
A nyár szinte még meg sem kezdődött,
a fürdőidényt is csak a napokban nyitot-
ták meg egyes helyeken, mégis számos
halálos áldozatot követelt az elmúlt két
hónap. Szerbiában áprilistól a mai napig
több mint 10 személy fulladt meg a kü-
lönböző tavakban, folyókban vagy éppen
medencében. Az áldozatok több mint fele
6–15 éves. Szinte mindennaposak a tra-
gikus hírek, ami a szakemberek szerint
a fürdőzők felkészületlenségére, fürdési
kultúrájára, illetve a fürdőhelyek felké-
születlenségére utal. Habár Szerbiában
is léteznek arra törvényes előírások, hogy
milyen feltételeknek kell eleget tenni ah-
hoz, hogy egy fürdőhely biztonságos le-
gyen, az előírások betartása még nagyobb
szigorúságot követel – emelte ki Szendi
Zsolt vízimentő-oktató.
– Az alapvető problémát abban a
láncolatban kell keresni, ami a fulladá-
sokhoz vezetett. Mindenekelőtt meg kell
vizsgálni a vízimentő felelősségét, hiszen
megtörténhet, hogy nincs kellőképpen a
mentésre felkészülve, vagy nincs kellő fel-
szerelése a mentéshez. Másrészt okozhatta
a mentőhelyek felkészületlensége is, ahol
nincsenek meg a tájékoztató jellegű táb-
lák. A harmadik probléma pedig a fürdő-
ző felkészületlensége. A fulladásos esetek
leggyakoribb okozója éppen az volt, hogy
a fürdőzők nem voltak kellőképpen felké-
szülve a fürdőzésre. Sajnos nálunk még
mindig alacsony szinten van a fürdési
kultúra. A kilencvenes évekig az iskolák-
ban megszervezték az úszásoktatást, azó-
ta viszont ez nincs jelen. Sok gyerek, aki
azóta fejezte be az iskolát, annak ellenére,
hogy tó vagy folyó mellett él, nem tanult
meg úszni, vagy legalábbis nem tanult
meg elég jól úszni. Másrészről pedig a
fürdőzők többsége nem tud viselkedni a
fürdőhelyen. Nem figyel oda másokra, de
saját magára sem ügyel, például arra, ne-
hogy megcsússzon. Ugyanakkor hiányoz-
nak a tájékoztató jellegű táblák, amelye-
ken fel van tüntetve, hogy például arra a
fürdőhelyre mik a jellemzők, vagy azon a
héten mire kell a fürdőzőknek ügyelniük,
hol találják a vízimentőket, illetve milyen
felszereléssel lehet bemenni a vízbe.
 Miért fontosak ezek a tájékoztató
jellegű táblák?
– Mindenekelőtt a fürdőhely működ-
tetőjének a tájékoztató jellegű táblákat
olyan helyre kell elhelyeznie, hogy a für-
dőhelyre megérkezve a polgár kénytelen
legyen elolvasni azokat. Ebben az esetben
nem a házirendre gondolok, hanem olyan
táblákra, amelyek olyan információkat
tartalmaznak, amelyek a fürdőzők bizton-
ságára vonatkoznak, ilyen például a víz
mélysége. De ehhez tartozik a vízimentő
felismerhetősége is. Nemzetközileg meg-
határozott, hogy a vízimentők színe a pi-
ros és a sárga. A vízimentő nem követhet
minden fürdőzőt, ebben a fürdőzők az
ő partnerei, akik pontosan tudják, hogy
ismerősükkel, hozzátartozójukkal éppen
mi van. És ha valami baj van, könnyen fel
tudják ismerni a vízimentőt, és segítségül
tudják hívni.
 Néhány évvel ezelőtt felmérést vé-
geztek a fürdőhelyek biztonságosságáról.
Akkor számos hiányosságot fedeztek fel.
Javult a helyzet?
– Ha Szabadkát nézzük, akkor válto-
zott a helyzet, és azt kell mondanom, hogy
amellett, hogy nyílt egy új fürdőhely, a
Palicsi-tóban pedig kevesen fürdenek,
a fürdőhelyek működtetői igyekeznek
eleget tenni bizonyos mércéknek, előírá-
soknak, amit a felügyelőszervek is figye-
lemmel kísérnek. Habár lehet, hogy ezek
az előírások a fürdőhely számára csupán
minimális biztonságot jelentenek, mégis
haladás, hogy ma már elvárások vannak
afelé, hogy egy-egy helyen biztonságos
legyen a fürdőzés. Ha viszont az országos
állapotokat nézem, akkor viszont azt kell
mondanom, hogy statisztikailag a helyzet
nem változott. Csak a múlt héten négy
személy fulladt meg Szerbia különböző
vizeiben. De ebben az esetben is meg kell
említenem, hogy ha a statisztikai adatokat
nézzük, jobbak az eredmények, hiszen a
korábbi években több volt a fulladásos
eset. Annyi a változás, hogy a médiumok
többet foglalkoznak ezekkel az esetekkel,
mint korábban. Külföldön, például Né-
metországban vagy Magyarországon is
egy információs központban foglalkoz-
nak a fulladásos esetekkel. Az egész or-
szág területéről ide futnak be az adatok.
Innen azt is meg lehet tudni, hogy mi
okozta a fulladást. Szerbiában a dr. Milan
Jovanović Batut Közegészségügyi Intézet
begyűjti az adatokat, de nagyon nehéz
megtudni a balesetek okait. Hozzánk
csak azok az adatok jutnak el, amelyeket a
médiumok leközölnek.
 A standardok betartatásába bele-
tartozik a vízimentő foglalkoztatása is a
fürdőhelyeken?
– Igen, és legtöbbször minden für-
dőhelyen jelen vannak a vízimentők. De
abba már nem szeretnék belemélyedni,
hogy egyes helyeken milyen vízimentők
dolgoznak. Mégis a fürdőhelyek mű-
ködtetői általában eleget szoktak tenni
annak az előírásnak, miszerint minden
300 négyzetméterre egy vízimentőt kell
foglalkoztatni, illetve nyílt víz esetén,
minden ötven méteren egy vízimentőnek
kell ügyelnie, és minden 200 méteren egy
mentőcsónaknak kell lennie.
Egyébként pedig az előírások szerint
csak akkor működhet egy szervezett für-
dőhely, ha megszervezik a vízimentő-szol-
gálatot.
 Országos szinten van elég vízi-
mentő?
– A Szerbiai Vöröskeresztnek két ki-
képzőközpontja van, egy Belgrádban és
egy Újvidéken, ahol a Vajdasági Vöröske-
reszten keresztül történik a vízimentő-ok-
tatás, amelynek az oktatói között vagyunk
mi szabadkaiak is. A Vöröskereszt kikép-
zői tagjai a Nemzetközi Életmentő Szövet-
ségnek, (ILS) és nemzetközi standardok
alapján tartják a kiképzéseket. De máshol
is végeznek képzéseket, például sport-
egyetemeken, különböző egyesületeken
keresztül. Az ő munkájuknak a minősé-
géről addig nem tudok mondani semmit,
amíg nem történik valami, ugyanis sajnos
ez adja meg az értékelést. Ugyanis nem
az a lényeg, hogy valaki a víz mellé áll-
jon. Ez már csak a végeredmény, számos
más dolgot tudni kell, az úszástól kezdve
az elsősegélynyújtáson át a folyamatos ké-
szenlétig.
 Mikor érezheti magát biztonságban
egy fürdőző?
– Mindenekelőtt fontos, hogy a be-
járatnál lássa azokat az információkat,
figyelmeztetéseket, amelyek a biztonságát
szolgálják. Illetve, ha látja, hogy a víz mel-
lett vannak vízimentők, és könnyen meg
tudja őket találni, és tudja, kinél tud baj
esetén jelentkezni. Emellett pedig sokkal
fontosabb, hogy a fürdőző tudja, hogyan
kell viselkednie egy fürdőhelyen. Vagyis,
amikor megérkeznek a fürdőhelyre, nem
szabad mindjárt a vízbe rohanni. Először
le kell tussolni, hogy lehűtsük a szerve-
zetünket. És ha már fürdünk, akkor ne
igyunk meg előtte három sört, meg ne
együnk nehéz ételeket, hanem vizet vagy
üdítőt fogyasszunk, és ha kell, többször
együnk, de könnyű ételeket! De minden-
nél fontosabb: figyeljünk egymásra!
 MIKLÓS Hajnalka
Figyeljünk egymásra!
Szendi Zsolt: A fürdési kultúra alacsony szinten van
Az óbecsei íjászklub vasár-
nap egész napos barátságos tor-
nát szervezett az Erdőtelepítők
Parkjában. A rendezvényen közel
nyolcvan szerbiai íjász vett részt,
céllövők érkeztek Szabadkáról,
Zentáról, Adáról, Kishegyesről,
Pirosról, Újvidékről, Temerinből,
Belgrádból is. A versenyprog-
ramon vadászszimuláció, azaz
háromdimenziós állatfigurák-
ra való célzás, valamint néhány
rendhagyó és érdekes céllövészeti
versenyszám is szerepelt. A tor-
nán több korosztály is összemérte
ügyességét. A nevezési díjból be-
folyt pénzt a bácsföldvári Adrija-
na Japundža Down-szindrómás
kislány gyógykezelésére fordítják
a szervezők.
 feró
Céllövő verseny volt Óbecsén
A belgrádi forgatókönyvön
múlik minden
Várnunk kell még az új tartományi kormány felállására
Eredetileg mára tervezték a Tartományi Képviselőház új összetételének má-
sodik ülését, melyen már a tartományi kormány tagjairól kellett volna dönteniük
a képviselőknek. Ehhez azonban arra lett volna szükség, hogy mára a kormány
létrehozását szavatoló parlamenti többség is definiálódjon. Tény az, hogy a De-
mokrata Pártnak nem lesz különösebben nehéz dolga a többség bebiztosításával
tartományi szinten, hiszen a választások során elnyerték a mandátumok csaknem
felét. Nem ez a helyzet viszont a köztársaság szintjén, ahol a politikai fordulat sem
kizárt. A Szerbiai Szocialista Párt, a jobbnál jobb ajánlatoknak köszönhetően, egy-
re közelebb kerül a Szerb Haladó Párt körüli koalícióhoz – nem lehetetlen, hogy
végül e két párt alakít majd kormányt a Mlađan Dinkić vezette Szerbiai Egye-
sült Régiók párttal. Ezekre a fejleményekre várnak voltaképp Újvidéken: Pásztor
István, a vajdasági parlament elnöke tegnap kijelentette, hogy habár törvényes
kötöttsége nincs a vajdasági kormány létrehozásának a köztársaságihoz, a politi-
kai helyzet változása miatt előbb bizonyára megvárják majd az itteni politikusok,
milyen megállapodás születik végül Belgrádban. Leegyszerűsítve tehát, a kérdés
tulajdonképpen az: ki mellett döntenek a szocialisták, s bekerülnek-e a vajdasági
kormányba. Amennyiben a haladókat választják, ennek az esélye minden bizony-
nyal minimálisra csökken.
Annyi bizonyos, hogy a héten már aligha számíthatunk egyeztetésekre a tarto-
mányi kormány összetételével kapcsolatban, valamennyi belgrádi pártközpontnál
ugyanis azt jósolták, hogy leghamarabb a hét végére kristályosodhat ki az új köz-
társaság kormánytöbbség képe. (v.ár)
A Vajdasági Magyar Szövetség tartományi képviselőcsoportja – a képről, igaz,
az elnöki székben ülő Pásztor István hiányzik – jobbról balra: Egeresi Sán-
dor frakcióvezető, Pelt Ilona frakcióvezető-helyettes, Kávai Szabolcs, Újhelyi
Ákos, Takács Zoltán és Juhász Attila képviselők
Ó
t
o
s

A
n
d
r
á
s
Már tudni vélik, hogy a következő vajdasági kormány vezetője is Bojan Pajtić
lesz, a kérdés továbbra is az, mikor és milyen összetételben alakul majd meg
a vajdasági vezetés – Pajtić gratulál Pásztornak a parlament elnöki funkciójá-
nak megszerzéséhez
Vannak olyan kormánytagok is, akik mostantól képviselőként végzik munká-
jukat: Anna Tomanová-Makanovát a parlament egyik alelnökévé választották,
Pásztor István köszönti őt
„Pontot tehetünk a kétkedés
periódusára”
Folytatás az 1. oldalról
– Még két eljárás van folyamatban az Alkotmánybíróság előtt. Az egyik a ha-
tásköri törvényre vonatkozik, a másik pedig a vajdasági statútumra. Ezek már
kevésbé szimbolikus, mondhatni húsba vágó, mozgásteret meghatározó kérdé-
sek. A szakértői véleményezések, tudtommal, már megtörténtek a szóban forgó
ügyekben, s nem hangzottak el olyan vélemények, amelyek megrengették volna a
statútum vagy hatásköri törvény alapjait. Remélem, hogy a szakmai vélemények
döntenek majd az Alkotmánybíróság ítéleteinek megfogalmazásakor, s az indítvá-
nyok elutasításáról szóló döntések hamarosan meg fognak születni – jelentette ki
a parlament új elnöke.
Köszönetet mondtak egymásnak az elmúlt években nyújtott támogatásért, s
hasonló baráti együttműködést harangoztak be az előttünk álló időszakra vonat-
kozólag is. (v.ár)
2012. június 26., kedd 6 GAZDASÁG gazdasag@magyarszo.com
Aki viszonylag folyamatosan figye-
lemmel kíséri egyes fontosabb energia-
hordozók világpiaci árának alakulását,
némi megelégedéssel, ugyanakkor
titkolt derűlátással vehette tudomá-
sul, hogy a kőolajpiacon irányadónak
számító Brent kőolaj hordónkénti
(158,98 liter, vagy 0,136 tonna) ára
folyamatosan csökken. Nemrég ára még
jóval 100 dollár felett volt, mostanában
azonban erősen környékezi a 95 dollárt.
Ebből sok gépjármű-tulajdonos arra a
következtetésre jutott, hogy hamarosan
– akárcsak több környékbeli országban
– nálunk is olcsóbban lehet tankolni.
Nos, a jelek szerint erről huzamo-
sabb időre lemondhatunk. A kőolaj-
származékok forgalmazásával foglal-
kozók, természetesen, örülnek ennek
a folyamatnak, ugyanakkor eszük
ágában sincs csökkenteni az árakat,
hiszen önmagukat fosztanák meg az
extra jövedelemtől. Másrészt az állam-
nak sem igazán érdeke, hogy olcsóbb
üzemanyaggal kedveskedjen az érintett
polgároknak, hiszen a fix összegben
meghatározott jövedéki adó mellett
bőven részesül a forgalmi adóból is.
A kiskereskedők ugyan ágálnak az
ár csökkenése mellett, de semmikép-
pen sem jószívűségből, hiszen ebben az
esetben a százalékban meghatározott
árrés összege is kisebb lenne. Viszont
azt is tudni kell, hogy az utóbbi néhány
hónapban, üzemanyagfajtától függően,
5–8 százalékkal kisebb a forgalom, s ha
az emberek vásárlóereje ilyen ütem-
ben csökken, hamarosan a „kishalak”
súlyos problémák elé néznek.
Az igazság kedvéért azt is el kell
mondani, hogy a környező országok
viszonylatában Szerbiában legkevés-
bé drágult meg az üzemanyag, hiszen
egy liter ólommentes benzinért 1,34,
a dízelért pedig 1,28 eurót kell fizetni.
Amikor európai valutában fejezzük ki
az árakat, szem előtt kell tartanunk az
árfolyam-ingadozást is. Ennek ellenére
olcsóbban csak Bosznia-Hercegoviná-
ban tankolhatunk. Akik viszont Görög-
országban nyaralnak, számolniuk kell
azzal, hogy az ősi kultúra földjén
1,74 eurót fizetnek majd a benzinért.
Az egykori jugoszláv köztársaság és
Macedónia az üzemanyag árából keve-
sebbet, ugyanakkor a görög és a magyar
kormány többet sajátít ki
magának, mint bármelyik
ország Európában.
Egyébként a hozzáér-
tők szerint az üzemanyag-
fogyasztás csökkenését
nálunk három tényező
idézte elő: a kiskereskedelmi
ár emelkedése, a vásárlóerő
apadása és a dinár euróhoz
mért árfolyamának gyen-
gülése.
Lévén, hogy a követke-
ző időszakban sem várható
javulás életszínvonalunk
terén, minden bizonnyal
tovább csökken az üzemanyag iránti
érdeklődés.
Mi pedig csak imádkozhatunk azért,
hogy drágább ne legyen!
 B.M.
Vonaglás
Aki azt állítja, hogy átlátja, vagy, hogy világos előtte a
jelenlegi szerbiai gazdasági helyzet, enyhén szólva nem
mond igazat, ugyanis helyzetünk és viszonyaink zavarosak
és átláthatatlanok. A szálakat nyilvánosan, de a háttérből
is sokan „húzogatják”, ennek nyomán a létrejövő mozgá-
sok vonaglásnak nevezhetők. A nyelvünkben használatos
szavak között válogatva talán ez a legtalálóbb meghatározás.
Vannak azonban egyértelműen beazonosítható gondok és
folyamatok. Különösebb szakértelem nélkül is megállapít-
hatók azok a fogyatékosságok, melyeknek a rendezését és
kiküszöbölését az új kormánytól várjuk. Egy-egy jelenség
önmagában nehezen vizsgálható és kezelhető. Ha például a
nagyarányú munkanélküliséget vesszük kiindulópontnak,
sok esetben még a szakemberek is vitába szállnak egymással,
hogy a kérdést probléma ként kell-e kezelni, vagy pedig úgy kell rá tekinteni mint
következményre.
AZ OK ÉS AZ OKOZAT
Valahogy ahhoz hasonlítható ez, mint amikor a szervezetben valami következtében
rosszindulatú daganatos betegség alakul ki – ami tehát valaminek a következménye –,
de a gyógyítás során úgy tekintenek rá, mint magára a problémára. A munkanélküliek
számának növekedése évtizedek óta tart. Elsődleges oka tehát nem a világgazdaságban
jelentkező problémákkal magyarázható, kétségtelen azonban, hogy a kedvezőtlen
világgazdasági körülmények is hozzájárultak a helyzet rosszabbodásához. A külön-
féle programok, például a közmunkaprogram, a gyakornokok alkalmazása esetén
nyújtott és egyéb kedvezmények csak tüneti kezelésként foghatóak fel, melyek a
probléma gyökereit biztosan nem érintik. Emlékezzünk csak, nemrég még azzal (is)
magyarázták a magánosítás fontosságát és szükségességét, hogy az új tulajdonosok
majd fejlesztenek, beruháznak a termelésbe, és ezáltal munkahelyek teremtődnek. A
cégek és a pénzintézetek nagy része – sokszor vitatható áron és körülmények között
– külföldiek kezébe került, akik még külön állami támogatást is kaptak minden új
munkahely után, ám a helyzet mégsem jobbra, inkább rosszabbra fordult. Pedig a
hazai körülményekhez képest valóban jelentős összegek folytak be, ugyanakkor az
állam és a polgárok is még jobban eladósodtak. Egyre csökkent a munkahelyek száma,
és ezen még az sem változtatott, hogy a hatalmi pozíciókban lévők párttársaikat,
rokonaikat, ismerőseiket, tömegesen helyezték el a közszférában, gyakran szükség-
telen, mondvacsinált, kitalált munkahelyeken. Ha a mostani kormányalakítási és
a más szinteken zajló huzavona annak érdekében zajlik, hogy kik kerülhetnek most
olyan pozíciókba, hogy párttársaikat, rokonaikat, ismerőseiket elhelyezzék, semmi
jóra nem számíthatunk. Sem a közelebbi, sem pedig a távolabbi jövőben.
BÍZUNK
Egykoron itt, ezeken a tájon is adomák keringtek azokról a pártalapon vagy roko-
ni, baráti segítséggel pozícióra került vállalati és önkormányzati vezetőkről, akik
évekig nem „mertek” szabadságra menni, attól tartván, akkor kiderülne, hogy a
dolgok nélkülük is működnek, esetenként sokkal jobban, mint velük. A mostani
helyzetben talán vonható némi párhuzam az adomában leírtakkal. A helyzet javu-
lása nem tapasztalható ugyan, a „viharfelhők” is közelegnek, mégis mintha olyan
érzésünk volna, hogy a rendszer így sem működik rosszabbul. Természetesen az
alkotmányban pontosan le van írva, hogy az átmeneti időszakokban kik töltik
be a felelős tisztségeket, mely szinteken ki milyen felhatalmazással bír. Közjogi
értelemben tehát nem lehet azt mondani például, hogy nincs kormányunk,
mégis szóhasználattá vált a köznyelvben és sajtóban egyaránt.
Az ilyen átmeneti időszakoknak is megvan egyébként a sajátos és diszkrét
bájuk. Bizonyos személyek, a leköszönőben lévő vagy leendő funkcionáriusok
viselkedése, sok mindent elárul. Egyrészt magáról az emberről, másrészt azokról
a begyöpesedett társadalmi normákról, melyek valószínűleg sokban gátolják a
további előrelépést. Sajátos formákban figyelhető meg pl. a hatalomvágy, a burkolt
vagy burkolatlan primitivizmus, a naivitás és egyebek. Sajnos az a helyzet, hogy
nehéz pozitív tulajdonságokat beazonosítani. Sokan feltehetik a kérdést, hogy
mi köze ennek a gazdasághoz, holott nagyon sok köze van. Ahogyan a világon
minden mindennel összefügg, úgy ezek a dolgok is. Nem mindegy, hogy milyen
jellemű, milyen alapbeállítottságú emberek veszik kezükbe sorsunk alakítását,
irányítását. Persze minden ember különbözik a másiktól. Nem ritkák az olyan
példák sem, hogy valaki halmozottan fel van ruházva negatív tulajdonságokkal,
de ennek ellenére is figyelemre méltóan sikeres lehet egy bizonyos területen.
Nem kell mindig szélsőségesen negatív tulajdonságokra gondolni, de vannak
például hanyag, szórakozott, zsémbes és kötekedő személyek, akik kiemelke-
dő tudományos eredményeket érnek el. Vannak például sikeres edzők, akik
emellett bogarasak, a magánéletben nehezen elviselhetők, gond van a személyi
higiéniájukkal is, számos, nem éppen pozitív tulajdonságuk van, egy bizonyos
területen azonban mégis sikereket érnek el. Talán nem bánnánk most – és máskor
sem –, ha olyanok kerülnének pozíciókra, akik akár számos rossz szokásuk és
tulajdonságuk ellenére az adott területhez nagyon értenek. Mert szakértelemre
lenne szükség – nem is kevésre. Az előttünk álló elengedhetetlen reformok
hatékony végrehajtásához komoly szakértők kellenének. A hatalomvágy lehet,
hogy nem zárja ki a szakértelmet, mégis kétségek merülhetnek fel, amikor valaki
vagy valakik puszta hatalomvágyból igyekeznek bizonyos pozíciók elfoglalására.
Persze – mondhatnák sokan – sikeresen kormányozni úgy is lehet, hogy vala-
ki nem ért hozzá, de belátva ezt olyan tanácsadókkal veszi magát körül, akik
tudják, mit kell tenni. Sajnos tájainkon a tanácsadók, a közvetlen munkatársak
megválogatásakor is inkább a nepotizmus jelensége figyelhető meg. Bízzunk
benne, hogy ezúttal másképp lesz? Vagy: bízzunk benne, hogy ezúttal másképp
lesz! Esetleg: bízunk benne, hogy ezúttal másképp lesz. A „z” betűk száma és
a mondatvégi írásjel a leírtakon kívül többféleképpen is variálható. Ahogyan a
leendő kormány személyi összetétele, vagy a szükséges intézkedések meghatáro-
zása, illetve bevezetésüknek módja és sorrendje is. Csak bízhatunk abban, hogy
jól kombinálnak. Bízzunk? Bízunk?
Csak drágább ne legyen
A világpiacon csökken a nyersolaj ára, nálunk pedig…
Loup J. Brefort, a Világbank szerbiai
irodájának vezetője arra figyelmeztetett,
hogy ha a leendő kormány nem fogana-
tosít komoly és fájdalmas intézkedéseket,
Szerbia az év végéig újabb három és fél
milliárd eurós kölcsönnel adósodhat el a
költségvetési hiány fedezése céljából.
Brefort vasárnap a Szerbiai RTV-nek
nyilatkozott arról, hogy a szerb gazdaság-
nak komoly nehézségei vannak az állam-
adósság veszélyesen magas szintje miatt,
és ezt a problémát, irodalmi hasonlattal
élve, a vér koleszterinszintjéhez hason-
lította.
– A koleszterin minden emberben
megtalálható, problémává, esetlege-
sen akár halállal is végződő komoly
betegséggé akkor válik, ha jelenléte
meghalad egy bizonyos szintet, amely
már veszélyes. Ezt követően a gyógyu-
lás érdekében már komoly és fájdalmas
intézkedéseket kell kilátásba helyezni
– mondta Brefort.
Arra a kérdésre, vajon lehetséges-e,
hogy Szerbia csődbe jut és adósságvál-
ságba kerül, ha hamarosan nem alakul
meg a kormány, azt válaszolta, hogy ő
nem nevezné államcsődnek, viszont igen
komoly gondokat okozhat a reformok
késlekedése a közszféra finanszírozása
terén. Emiatt Szerbia olyan helyzetbe
kerülhet, hogy a jelenleginél sokkal
többet kell majd fizetnie a költségvetés
hiányának fedezésére.
Brefort elmondta, hogy Szerbiának
mind a bevétel, mind a kiadás terén
sok a tennivalója. A bevételi részen
rendkívül gyors intézkedésekre van
szükség, amelyek az üzleti légkört javít-
va ösztönzőleg hatnának a beruházni
szándékozókra. A kiadási oldalon pedig
a legfontosabb feladatok egyikének ő is
a nyugdíjreformot tartja.
– Sokan a nyugdíjak befagyasztását
emlegetik. Ez is egy megoldás, de nem az
egyetlen, más opciók is szóba kerülhet-
nek, mert egyetlen ország sem engedheti
meg magának, hogy a lakosság többsége
már 55 éves korában nyugdíjba menjen.
Ha ilyen korán nyugállományba vonu-
lunk, akkor nem várhatjuk el, hogy a
nyugdíjalap fedezze a megélhetésünket
– jelentette ki a Világbank szerbiai iroda-
vezetője.
Brefort emlékeztetett a Pénzügyi Tanács
figyelmeztetésére, amely szerint Szerbia
2012. évi költségvetési hiánya a tervezett
4,25 százalék helyett elérheti a 6-7 százalé-
kot is. A 4,25 százalékos deficit azt jelenti,
hogy az államnak csaknem 2 milliárd eurós
hitelre lesz szüksége a büdzsé hiányának
befoltozásához, ha viszont a deficit valóban
7 százalékos lesz, akkor az országnak csak
ebben az évben nem kevesebb mint 3,5
milliárd euróval kell eladósodnia a hiány
fedezése miatt. (Beta)
Munkahelyekből mind kevesebb van. Ezen még az sem változta-
tott, hogy a hatalmi pozíciókban lévők párttársaikat, rokonaikat,
ismerőseiket, tömegesen helyezték el a közszférában, gyakran
szükségtelen, mondvacsinált, kitalált munkahelyeken. Három és fél milliárd euró a tét
Brefort: Egyetlen ország sem engedheti meg magának, hogy lakosainak többsége
már 55 éves korában nyugdíjba vonuljon
K
e
c
s
k
é
s

I
s
t
v
á
n
 RÁFORDÍTÁSOK 
1O1H Þéter
A kőolajszármazékok forgalmazásával foglal-
kozóknak eszük ágában sincs csökkenteni az
árakat
B
e
t
a
SZERBIA
Tovább csökkent
az átlagbér
A májusi nettó átlagkereset 40
422 dinárt (352 eurót) tett ki, tény-
legesen 5,5, névértékben pedig
4,2 százalékkal kevesebb az áprilisi
átlagjövedelemnél – közölte tegnap a
Köztársasági Statisztikai Hivatal.
Az említett hónapban a bruttó
átlagbér 56 206 dinár (490 euró)
volt.
Egyéves összehasonlításban a
statisztika kedvezőbb képet mutat: az
idei májusi átlagkereset reálisan 10,1,
nominálisan pedig 14,4 százalékkal
magasabb, mint az előző év azonos
időszakában. (Beta)
SMEDEREVÓI ACÉLMŰVEK
Az állam mégsem jó gazda?
A szerb állam januárban jelképes áron, 1 dollárért megvásárolta a Smederevói
Acélműveket. A Danas információi szerint a gyár valószínűleg szeptemberig bezárja
kapuját, ugyanis július 5-én leállítják a még működő, második nagyolvasztót is. A
napilap hétvégi internetes számában megjelent hírt a lap hétfői számában megerő-
sítette Predrag Umičević, a több mint 5000 munkást foglalkoztató nagyvállalat
egyik szakszervezetének elnöke.
Nebojša Ćirić gazdasági miniszter nem hallott az acélmű második nagyol-
vasztójának leállításáról. A tárcavezető a Beta hírügynökségnek a következőket
nyilatkozta:
– Nem engedjük meg, hogy az acélmű leálljon. Olyan partnert keresünk, amely
szavatolja a termelési költségek csökkentését, az olcsóbb nyersanyagbeszerzést és
a nyereségesebb értékesítést.
A jelek szerint eddig nem találhattak ilyen partnerre, legalábbis abból következ-
tethetünk erre, hogy a vállalat eladására áprilisban kiírt versenypályázat lejártának
határidejét 90 nappal ki kellett tolni. A második hosszabbítást követően az érdek-
lődők szeptember 10-éig nyújthatják be kötelező érvényű ajánlatukat.
 y-A
2012. június 26., kedd velemeny@magyarszo.com VÉLEMÉNY 7
Pillanatnyilag úgy áll a helyzet, hogy könnyebb
megjósolni: ki nyeri a foci-Eb-t, mint azt, hogy ki ala-
kít kormányt Szerbiában. Csaknem egy hónap telt el
a választások befejezése óta, és a pártvezérek azóta is
megállás nélkül, a kánikulával is dacolva egyeztetnek a
kormánytöbbség létrehozásáról. A titkárnők nem győzik
felszolgálni a rengeteg feketét meg üdítőt a verejtékező
politikusoknak, ám ők ma is ott tartanak, ahol az elején.
Vagyis hogy mindenféle kombináció lehetséges.
E sorok írásakor például két forgatókönyvet valószí-
nűsítenek, úgymint:
A) a demokraták (DS) a szocialistákkal (SPS), a libe-
rálisokkal (LDP) és a régiósokkal (URS) alkotnak koa-
líciót,
B) a haladók (SNS), a szocik és a régiósok képezik
majd a hatalmi tömböt, a demokraták pedig tizenkét év után ellenzékbe ke-
rülnek.
Vagyis – ha a nyugaton szokásos elnevezéseket alkalmazzuk – az eddigi bal-
közép kormányt egy fekete-vörös, kimondottan patrióta koalíció váltaná fel.
Igaz, Ivica Dačić – aki pártja jó választási eredményét meglovagolva fősze-
replővé lépett elő ebben a balkáni koalíciós rémdrámában – vasárnap még
azt bizonygatta, hogy kitartanak eddigi partnerük, a demokraták mellett, de
nyomban hozzáfűzte, hogy tárgyalásaik kudarca esetén más partnerek is szá-
mításba jöhetnek.
Ám ugyanakkor a belgrádi média a hétvégén már csaknem kész tényként
könyvelte el, hogy Dačićék titokban igent mondtak a haladók ajánlatára, és
Aleksandar Vučićtyal és Mlađan Dinkićtyel lépnek szövetségre. Az egyik lap
arról számolt be, hogy a haladók már elő is készítették az ünnepi bankettet
Tomislav Nikolić vidéki, bajčetinai kúriáján, ahol bejelentették volna a nagy
eseményt – természetesen csevapcsicsával, sljivovicával és népi rézfúvósok kísé-
retében –, ám az utolsó pillanatban lefújták a dáridót.
Pedig állítólag már a szerepeket is kiosztották: Dačić lenne a kormányfő,
Vučić a miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter, Dinkić a gazdasági tárcát
kapná és Jorgovanka Tabaković a nemzeti bank kormányzói tisztét.
Ivica Dačić, akár egy aranylábú csatár, aki mindenkit kicselez az ellenfél ka-
puja előtt (csak még a góllövés nem megy neki), egyre magasabb árat szab köz-
reműködéséért annak biztos tudatában, hogy nélküle sem a demokraták, sem a
haladók nem boldogulhatnak. Boris Tadićtól sikerült kizsarolnia, hogy az ere-
detileg tervezett DS–SPS–LDP koalícióba vegyék be Mlađan Dinkić Egyesült
Szerbiai Régiók nevű formációját. Nem mintha annyira odalenne Dinkić gitár-
játékáért, hanem azért, hogy vele szövetségben ellensúlyozni tudja a DS–LDP
párost, nehogy könnyelműen valamilyen nemzetellenes lépésre vetemedjenek
Koszovóval kapcsolatban.
A demokraták úgy örülnek Dinkić belépésének, mint üveges szlovák kisipa-
ros a hanyatt esésnek, de nem tehetnek semmit. Valahány kormányban szere-
pelt, mindegyiket megbuktatta, mesés ígéreteiből pedig nem lett semmi.
Dačić viszont nem minden alap nélkül ódzkodik Čedomir Jovanović li-
berálisaitól, hiszen új hozzáállást követelnek a koszovói témához, és nem
tartják ördögtől valónak a prishtinai kormány elismerését sem. Jovanović
másik nagy vétke a szoci vezér szerint, hogy ki nem állja Milorad Dodikot,
a Republika Srpska teljhatalmú elnökét, magáról az Erdei Köztársaságról
(ahogyan ironikusan nevezik a Radovan Karadžić alapította Srpskát) pedig
azt állítják, hogy népirtás nyomán jött létre, vérig sértve kvalifikációjukkal
az igaz szerb hazafiakat.
Legutóbbi sajtóértekezletén még egy vitás ügyet megszellőztetett az SPS-ve-
zető: állítólag titkos egyezség jött létre az EU-val, hogy Koszovó irodát nyithat
Belgrádban, Szerbia pedig Prishtinában, ami amolyan bevezetője lehet a köl-
csönös elismerésnek. Ezt azonban ő semmi szín alatt sem fogadná el, mondta
hazafias felháborodásában, azt üzenve a két nagy pártnak, a demokratáknak és
a haladóknak, hogy ha erre áldásukat adnák, akkor alakítsanak ők kormányt.
Ez lenne az a bizonyos nagykoalíció, amit szintén sokan emlegetnek, a de-
mokraták azonban egyelőre kemé-
nyen elzárkóznak előle. Úgy tűnik,
előbb választanák az ellenzékbe vo-
nulást, amit különben több volt DS-
vezető is ajánlgat nekik.
Ám bárki kerül is végül a minisz-
terelnöki bársonyszékbe, nem lesz könnyű dolga. Gondoljunk csak a súlyos
gazdasági helyzetre, a 24 százalékos munkanélküliségre, a dinár árfolyamának
zuhanására, a Prishtinával való tárgyalásokkal járó problémákra, a mind job-
ban elszabaduló észak-koszovói aktivistákra, az uniós csatlakozási tárgyalások
megkezdése elé támasztott követelésekre. Fele ennyi problémába beletörne
még egy sokkal szilárdabb kormány bicskája is.
Eddig Boris Tadić volt a megmondhatója minden fontos kérdésnek, vagy
ahogy bírálói csúfolták: ő volt a császár. Az elnöki posztról is úgy irányította a
kormányt, mintha az lenne a másodállása. A jámbor Mirko Cvetković igazán
nem sok vizet zavart. Ám ha most mégis DS-vezette koalíció jön létre, hiába ke-
rül Tadić a kormányfői székbe, keze-lába meg lesz kötve, miközben az eddiginél
is összetettebb problémák szakadnak a nyakába.
A DS–SPS–LDP–URS formációt ugyanis mintegy tizenöt párt alkotná, és
természetesen mindegyiknek vannak kikötései és követelései. A nyugdíjas párt
például hallani sem akar a nyugdíjak, a szocik pedig a bérek befagyasztásáról,
a régiósok több pénzt igényelnek vidéktámogatásra, és követelik az eddigi kor-
mány gazdasági szakembereinek a menesztését, a liberálisok pedig az uniós
felzárkózást és a reformokat sürgetik. Az SPS–URS kettős belső ellenzékként
működne, ellensúlyozandó a demokratákat és a liberálisokat.
Mindeközben Tomislav Nikolić az elnöki hivatalból igyekszik beleszólni az
ügyekbe, és nemzeti mederbe terelni a külpolitikát. Ráadásul az ellenzéki hala-
dók a parlamentben állandó tűz alatt tartják a kormányt…
Egyszóval izgalmas koalíciós időszakra van kilátásunk, ha majd egyszer vég-
re tényleg feláll az új kabinet.
 A szerző lapunk nyugalmazott újságírója
Egy múltban fontos dalmát isme-
rőse szerint, aki vénségében még sírni
tud, és akinek a gyomra elbírja mele-
gen a töpörtyűt, az boldog ember. Irma
mondja, miközben az öreg kosarából
egy egész tál frissen sült töpörtyűt
vesz elő. Gyorsan rakjam át a saját
edényembe, mert siet haza a magáét
elrendezni, üvegben, zsírral leöntve
tartósítja. Melegen nem jó lefedni,
azért hozta szabadon, és a tálban, és
mert újabban a zacskóba rakott ételtől
kiveri a víz. Nem vénasszonyos ri-
golya, inkább a ló túlsó oldala, mert
előtte évekig a magányos életére és az időhiányra fogva gyári
koszton élt. Zacskós levesek, konzervek, bolti fölvágott, előfő-
zött és fagyasztott ételek, gyári kekszek, sós ropogtatni
valók. Aztán jött az allergia és az undor a
zacskóktól. A zománcozott tál, amiben az
illatos és ropogós töpörtyű, ötvenéves,
de hibátlan és olyan, mint az új.
Ha az ember vigyázza a tárgyakat,
a múlás kevés kárt okoz bennük,
mondja gondolatomra. A gyengéd
tekintet, ami a hozzánk nőtt
eszközöket érinti, mint a védő-
burok. Pedig nem dísz a tál és a
kosár sem, utóbbival még Belgrádban is
megfordult, ahová fiatalon piacozni járt. Éj-
szakai vonatozások, vágott csirke és tojás, gyorsan
kialakuló, állandó vevőkör. Mentek a dolgok, mint
a karikacsapás, szemvillanás alatt elfogyott a garantáltan
hibátlan áru, alig érkezése után tele pénztárcával fordulhatott
vissza. Hazafelé a bevételt a blúza alatt egy nyakába akasztha-
tó táskában tartotta, ölében a kosarat, de aludni így sem mert.
Koppant a feje a kosár karján, ha váratlanul elbóbiskolt. Erő-
vel nehéz és fájó dolgokra gondolt, amik éjszaka is ébren tartot-
ták volna. Veszteségekre, csalódásokra, igazságtalanságokra,
akadt belőlük elég. Vagy a hosszú hunyásokat kívánó szemét
az út menti fákra fordítva boldog jövőt tervezett. Nem ilyent,
mint ami van, és nem itt! Olaszországot álmodott magának.
Tengerpartot-e, vagy inkább a hegyeket, az most már mindegy.
És örök tavaszt szeretett volna, vagy inkább örök őszt, mert a
nyár és a tél véglete mindig riasztotta. Mindegy, hogy mit és
hol képzelt, csak el innét és mást! Itteni betegség az elvágyódás,
mondta öregapja, ahová az ember születik, ott a dolga, és ne
meneküljön előle. Minden további okoskodása parancsba fúlt,
hogy indulás a henteshez fél kiló töpörtyűért, vagy a tyúktetves
ólba söprögetni, amit aztán hamuval terített, mert szagtalanít
és fölszívja a nedvességet, de állítólag a tetvek ellen is használ.
Ha azt hallja, hogy tetves világ, a szavakra orrában azonnal
föléled az ólszag, a por és szemet maró pernye emléke, a karjá-
ban a hóna aljáig mászó tyúktetűket leseprő önkéntelen moz-
dulat, a kakas karmolása most is égeti a lábát, és a tyúkürülék
alatt nyikorgó talicska hangja olyan bántás a fülének, mint
akkor. Évekkel később végre utolérte a hosszú vonatozások le-
hetősége, Lovran, Rijeka, Trieszt. Tengerből többet kapott itt
is, ott is, de Olaszországból csak piacot és boltot látott.
Olasz baba fodros ruhában és csigás hajjal, műse-
lyem ágytakaró és keményre tömött hengerpárna
azonos anyagból. Farmernadrágok, amiket
jó áron adott túl, bár felénk akkor
azt tartották, hogy rendes lány
nem veszi föl. Filctollak, rekeszes,
cipzáras tolltartók árkülönbözetén
megkapta az égbe merülő hegyeket,
vágyai elérhetetlen magasságát láthat-
ta. Zsebben hozott haza magjából alig
kihajtott pálmát. Gyökereztetni lopva tört
leánderhajtást. Egy gyorsan támadó és még
gyorsabban elmúló szerelem dalmát hősétől gránát-
virágot és gránátalmát kapott búcsúzóul, egymás mellett
és egy időben a kettőt. Nem értette, hogy egyszerre a virág és a
gyümölcs? A férfi mosolyogva mondta, hogy mert a szerelem és
a termékenység jelképei, és mert a gránátalmafa olyan, mint az
igazi nő: a már érett gyümölcsei mellett még illatos virágokat is
bont. No, de ez most már mindegy, adjam azt a tálat, indulna
haza. Nem kérdezte, hogy én bírom-e a friss töpörtyűt, és hogy
tudok-e még sírni. És egyáltalán, az csak egy régi mondás volt
és egy régi férfi: számít-e még?
 ÉRINTÉSEK 
Gránátalmavirág és friss töpörtyű
NAGY FARKAS
DUDÁS Erika
Nem szeretem a mókuskereket. Ro-
hanni kell benne, végtelenül szaladni,
miközben egy milliméternyit sem ha-
ladunk előre. Elég viszont egy rossz
lépés, egy botlás és egy gyomorforga-
tó bukfencezés után máris törött orral
bosszankodhatunk sorsunk fintorán.
Azonban a rácsok között vajmi kevés
mozgási lehetőség van, így nem marad
más zsírégetési lehetőség, mint a kerék.
Mókuskerék. De ki állítja, hogy a sza-
badban veszélytelenebb az élet.
Így vagyok valahogy az állatvédelem
kérdésével is. Szeretem az állatokat, né-
miképp én magam is állatvédő vagyok,
azonban – vagyis most jön az a híres
„de” – nem szeretem a szélsőségeket.
Akkor sem szeretem, ha bal, ha jobb,
ha közép vagy netalán sötétzöld lenne.
Igaz, talán szükségünk is van néha a
szélsőségekre, hogy fel tudjunk ébredni
téli álmunkból. Ez jutott eszembe mi-
nap, amikor a magyarországi médiát
böngészve ráakadtam a hírre, miszerint
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
a Bochkor Gábor, Boros Lajos és Voga
János által vezetett Bumeráng február
7-i adása miatt 250 ezer forintos bün-
tetést rót ki a NEO FM-re, ugyanis egy
állatvédő feljelentette őket, hogy a mű-
sorvezetők pandákon és teknősbékákon
viccelődtek.
Az ügy miatt (is) ízléshatóságnak
csúfolt Médiatanács szerint a műsorve-
zetők nem tanúsíthatnak olyan maga-
tartást, mely a gyermek számára nem
követendő. Az indoklás szerint mikor
a kifogásolt műsorszámban az került
szóba, hogy az állatkertben felnőtt
oroszlánokat hogyan kellene „visszava-
dítani”, hogy be tudjanak illeszkedni
a természetes közegükbe, a szavanna
élővilágába, a műsorvezetők erőszakot
is tartalmazó kijelentéseket tettek. Ar-
ról beszéltek, hogy a bébi oroszlánnak
néhány pofont kell adni, verni kell, és
meg kell dobni cumisüveggel, majd
hogy a teknőst baltával kell szétverni,
a teknőjéből pedig mosóteknőt kell csi-
nálni, hiszen éltek már eleget, a panda
pedig egy felesleges állat, mert egész
nap csak a hátsó fertályán ül.
Az adott műsor stílusa – mivel igyek-
szem kerülni a kommersz tartalmakat
– messze áll tőlem, a Sláger rádiós
időszakukban sem tudtam azonosulni
a két műsorvezető poénkodásával, így
a mostani vicceivel sem. Eltekintve a
magyar belpolitikától és az agyalástól,
hogy az okostelefonok korában reggel
vajon hány általános iskolába igyekvő
gyermek hallgathat egy ilyen rádiót
– inkább bömböltetik a memóriakár-
tyájukon lévő kedvenceiket, de ha va-
laki hallgatja is, csupán szülő mellett
a kocsiban –, valamint attól a ténytől
is, hogy a legdurvább vicceket elsősor-
ban otthon a szülőktől, a rokonoktól
hallják meg, felmerül a kérdés: az álla-
toknak lassan több joguk lesz, mint az
embereknek?
Ha nincs is több joguk, de mint-
ha sokkal komolyabban járnának el
a hatóságok az állatokkal kapcsolatos
ügyekben. Míg a jelen esetben állatok-
kal történő viccelés miatt szabtak ki
bírságot, ugyanez nem történik meg,
ha mondjuk a székelyek vagy valamely
más nemzet van a poéngyártó célpont-
jában. Ám akkor sincs más helyzet, ha
mondjuk egy kutya vagy egy ember
megveréséért büntetnek meg valakit.
Vagy kínzás miatt. Az állatok meggyil-
kolása, megkínzása miatt sokkal maga-
sabb börtönbüntetést és pénzbírságot
rónak ki manapság a bírák, mint az
ember ellen elkövetett bűncselekmé-
nyekért. Tévedésbe ne essünk, nem azt
mondom, hogy az állatkínzókat nem
kell megbüntetni. Sőt, helyeslem is az
ítéleteket. Azonban a legfélelmetesebb
az egészben, hogy az emberélet egyre
értéktelenebb.
Állatszeretetre lenne inkább szük-
ségünk, és nem a nyugatról importált
állatvédelemre. Ez utóbbi pedig egy
valamire jó, méghozzá hogy egyes gaz-
dasági tényezők ellehetetlenítsék egy
adott, még nem meghódított ország
tenyésztőit, és eltüntesse a falvakból
az ólakat. Akár megélhetési állatvé-
dőket bérbe véve, akik nem vetik meg
a megfélemlítés, a fenyegetés és az
erőszak eszközeit sem. Az extrémista
megnyilvánulások Nagy-Britanniában
és Amerikában odáig fajultak, hogy
törvényt kellett alkotni az állatvédel-
mi terrorizmus ellen. És mit tehetünk
ilyenkor, minthogy megvásároljuk a
legközelebbi hipermarketláncból a
Németországból származó holland
technológiával felfújt hússertés ada-
gunkat? Mert a külföldi disznó és csir-
ke méltóbb életkörülmények között élt
– talán még Beethovent is hallgatott –,
meg vegyszerekkel, gyógyszerekkel
tartották életben, és végül humánus
körülmények között vesztette életét.
Vagy legyünk egyszerűen vegetáriá-
nusok? Az sem megoldás, hiszen az év-
századok óta terjeszkedő ipari méretű
mezőgazdaság számos vadon élő állat,
vadnyulak, rókák, különböző madarak
életét és életterét vette el.
A hazai friss termékek helyett pedig
lassan szinte kizárólag külföldi, tar-
tósított élelmiszereket lehet kapni. A
gyümölcs fogalma ma a legtöbb ember-
nek szinte már csak a déligyümölccsel
azonos. A nagy bevásárlóközpontokban
már csak külföldi alma, körte, barack
kapható, ráadásul csak olyan, amely
növényvédő szerrel csávázva kerül
külföldről ízetlenül, kicsit büdösen, de
tartósan a polcokra. Egyedül még csak
a jó öreg piaci kofák tartják a frontot.
De meddig?
Gyökeres társadalmi változásra van
szükségünk, hiszen minket embereket,
saját magunktól nem véd meg senki.
 DIÓSI Árpád
Balközép vagy
fekete-vörös
VENDÉGSZÖVEG
J. GARAI
Béla
Embervédelem
KOMMENTÁR
2012. június 26., kedd 8 KÖZELKÉP kozelkep@magyarszo.com
A
Vajdasági Magyar Hagyomány-
őrző és Gasztronómiai Szövetség
szervezésében vasárnap tartották
meg Kispiacon a IV. Nemzetek Főzőver-
senyét és a II. Polgármesterek Főzőver-
senyét. A kirakodóvásár idején tartott
nagyszabású rendezvényre a hazaiak
mellett érkeztek csapatok Magyaror-
szágról, Felvidékről és Kárpátaljáról, sőt
még egy Amerikába elszármazott erdélyi
társaság is benevezett. Miközben a majd-
nem kétszáz bográcsban főttek nemzeti
ételeink, a kispiaci tájházban idegen-
forgalmi konferenciát tartottak. Nyilas
Mihály, Magyarkanizsa polgármestere a
falusi turizmus fejlődése szempontjából
hasznosnak nevezte a kispiaci rendez-
vényt. A tanácskozás témája is ez volt,
a vidék, a falu idegenforgalmi lehetősé-
geinek számbavétele, a főzőversenyek
és fesztiválok hogyan tudnának hozzá-
járulni az idegenforgalom és a vajdasági
falvak fejlődéséhez.
Varnyú Ernő, idegenforgalommal
megbízott tartományi gazdasági titkár-
helyettes hangsúlyozta, hogy regionális
összefogásra van szükség, megvizsgálni,
hogy melyik település mivel tudna hozzá-
járulni a falusi turizmus kínálatának
gazdagításához. A helyi adottságok alap-
ján milyen kínálatot tudnánk felmutatni,
milyen csomagolásban, és kinek tudnánk
azt eladni az idegenforgalmi piacon. A
fesztiválok, így a kispiaci rendezvény is,
már elértek egy bizonyos szintet, ideje
azon gondolkodnunk, hogyan lehetne
ezeket a dolgokat eladni, pénzt csinál-
ni, szélesebb körből ide vonzani a fizető-
vendégeket, akiket látványos tartalmakat
felkínálva akár több napra is itt tarthat-
nánk Magyarkanizsa községben – foglal-
ta össze röviden Varnyú Ernő.
Mencs András a kispiaci fesztivál elin-
dítása óta segédkezik a szervezésben:
– A turisztikai tanácskozás az Első
Magyar Fehérasztal Lovagrend vajda-
sági szekciójának megalakítása céljából
jött létre. Szeretnénk összefogni Vajdaság
idegenforgalmát, hogy részletes turisz-
tikai programokat tudjunk ajánlani.
Hamarosan az interneten is elérhető
lesz a kínálat, készül egy honlap, amely-
re mindazok, akiknek a falusi turizmus
terén bármilyen ajánlatuk van, ingyen
felrakhatják erre a honlapra. A falusi
turizmus beindítása a fő cél. Nagyon
sok segítséget kaptunk a magyarkani-
zsai önkormányzattól és a tartománytól
is – mondta többek között Mencs András,
az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend
lovagja.
A lovagrendből Mencs András
mellett még Bene Sándor és Varbai
András, a Vajdasági Magyar Hagyo-
mányőrző és Gasztronómiai Szövetség
elnöke vett részt az ínycsiklandóbbnál
ínycsiklandóbb étkek minősítésében. A
bírálóbizottság tagjai voltak még: Barác-
ki András népi sütő-hagyományőrző
mester, Csányi Sándor gulyáskirály,
Bene Sándor, Ketzenberger Eduárd,
Gombos Béla és Kőrősi Béla mester-
szakácsok. Az egyes főzőkategóriákban a
következő eredmények születtek: a legíz-
letesebb pörköltet a Csimasz néven indu-
ló csapat főzte, második lett a Nagymad
csapata Felvidékről, harmadik pedig
Békésszentandrás főzőcsapata Magyar-
országról. A levesek közül a martonosi
Dancsó Antal főztje vitte el a pálmát,
második Kovács Ágnes (Magyarkanizsa),
a harmadik pedig Szabó Imre levese. A
sültek mezőnyében első helyezett lett
Valdan Subotin (Szanád), második Nagy
Pál Nándor (Ada), a kategória harmadik
helyezését a Miskolci TV csapata érde-
melte ki. A polgármesterek mezőnyé-
ből első lett Adorján, második Orom, a
harmadik pedig Martonos helyi közös-
ség elnöke. Ifjúsági kategóriában Király-
halom csapata került az első helyre, őket
követte helybeli iskola VII. és VI. osztá-
lyos csapata.
Az egész napos rendezvényt művelő-
dési egyesületek, szólisták és zenekarok
fellépése tette színesebbé.
 Írta és fényképezte:
GERGELY József
A Kárpát-medence ízei Kispiacon
IV. Nemzetek Főzőversenye Határok Nélkül – A polgármesterek is
kavartak – A faluturizmus kínálatának népszerűsítése
Pontgyűjtő akció
Vágja ki és gyűjtse össze a hétfői, keddi, szerdai és pénteki Magyar Szóban
megjelenő Strandszépe-versenyünk logóját a benne levő pontszámmal együtt!
Azok között az olvasóink között, akik versenyünk végéig megfelelő mennyiségű
pontot gyűjtenek össze (és természetesen azt majd be is küldik szerkesztőségünk
címére – Magyar Szó Strandszépe-pontok, 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1.)
értékes ajándékokat sorsolunk ki.
 Azok között, akik legalább 50 pontot gyűjtöttek össze, kisorsolunk egy két
személyre szóló, 10 napos görögországi nyaralást.
 Azok között, akik legalább 40 pontot gyűjtöttek össze, kisorsolunk három
(férfi vagy női, választás szerint) bőrkabátot.
 Azok között, akik legalább 30 pontot gyűjtöttek össze, kisorsolunk 30 darab
családi belépőt a mórahalmi fürdőbe.
Szavazzanak SMS-ben, szelvénnyel!
Az Önök által legszebbnek ítélt jelöltekre folyamatosan lehet majd szavazni a
Magyar Szóban megjelentetett szavazószelvények segítségével, illetve SMS-ben
is. SMS-ben a következőképpen szavazhatnak: küldjék el a 3999-es számra az
Önök által kiválasztott jelölt neve mellett lévő kódot! A kód beírásánál ügyeljenek
arra, hogy a két betű (MA) és a sorszám közé tegyenek egy szóközt! Egy SMS
ára a következőképp alakul a szolgáltatótól függően: MTS-26,20 Din (áfával);
Telenor: 27,14 Din (áfával); Vip: 23,60 Din (áfával)! Azoknak, akik szelvénnyel
szavaznak, ki kell vágniuk a hétfői, keddi, szerdai vagy pénteki Magyar Szóban
található szavazószelvényt és elküldeniük az alábbi címre: Strandszépe, Magyar
Szó szerkesztősége, Vojvode Mišića 1., 21000 Novi Sad. Természetesen korlát-
lan mennyiségű szavazószelvényt, illetve SMS-t küldhet bárki.


SZAVAZÓSZELVÉNY

A(z) ........................... számú jelöltre szavazok!
A beküldő neve: .....................................................................................................
Lakcíme: .....................................................................................................................
....................................................................................................................
Telefonszáma: .........................................................................................................


Fehér Antal már elmúlt nyolcvanéves, és már félezer birkát megfőzött. Munkáját
nagyban könnyíti a mosógépmotorral meghajtott bográcsrázó szerkezet
Szárnyasok sora nyársra húzva
A magyarkanizsai Balkán vendéglő szakácsai félóránként raktak fel egy-egy
újabb bográcspörköltet, 300 dinárba került egy adag
A padéi asszonyok Kispiacon is kitettek magukért
Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend tagjai a turisztikai tanácskozáson
2012. június 26., kedd kult@magyarszo.com MŰVELŐDÉS 9
Mezei Zoltán, a Magyar Társulat mű-
vészeti vezetője olykor megszakította az
előadást, és hol a bakterházból, hol pedig
a kutyaólból előbújva, felolvasta az idei
évad díjazottjait. A közönség szavazatai
alapján az évad színésze Pálfi Ervin, szí-
nésznője pedig Kalmár Zsuzsa lett.
A szakmai zsűrit Olivera Đorđević,
a szabadkai Népszínház Szerb Társu-
latának művészeti vezetője, Gyarmati
Kata, az Újvidéki Színház dramaturgja
és Góli Kornélia dramaturg alkotta.
Döntésük alapján a legjobb színészek
G. Erdélyi Hermina és Pálfi Ervin,
mindketten A csúnyában nyújtott alakí-
tásukért. Az évad legjobb epizódszerep-
lőinek Ralbovszki Csabát és Körmöci
Petronellát választották meg, akik a
Cseresznyéskertben nyújtott alakításukért
kapták meg a díjat.
DÍJAK AZ ÉRTÉKES
TEVÉKENYSÉGEKÉRT
A Magyar Társulat ezúttal is kiosztotta
az ún. konstruktív munkatárs díját, ame-
lyet az a társulattag érdemli ki, aki nincs
feltétlenül reflektorfényben, mégis értékes,
építő jellegű munkát folytat. Ezt az idén
Engi Georgina kapta, mivel a szabadkai
iskolákban drámapedagógiai módszerek
segítségével népszerűsíti a színházat.
A társulat új kezdeményezésként kö-
zépiskolai tanárok és vidéki közönség-
szervezők körében is versenyt hirdetett.
Aki a legtöbb nézőt toborozta, ajándék-
csomagot kapott, valamint a következő
évadban elmehet a társulat bármelyik
vendégjátékára, akár az egyik külföldi-
re is. A nyertesek: Csávity Otília, a sza-
badkai Vegyészeti-Technológiai Iskola
és Tóth Ágota, a szabadkai Kosztolányi
Dezső Tehetséggondozó Gimnázium
tanára, valamint Crnkovity Gábor
Bácskossuthfalváról. Mezei Zoltán a
társulat nevében jutalomban részesí-
tette Péter Lászlót is, mint az egyetlen
olyan társulaton kívüli szereplőjét az
Indul a bakterháznak, aki mind a száz
előadáson jelen volt.
NYOLC NAP ÉS NYOLC ÓRA
A művészeti vezető visszatekintett az In-
dul a bakterház tíz évére és száz előadására:
– A bemutató 2002. október 25-én
volt, tizennyolc vendégjátékot tartot-
tunk Magyarországon, ugyanennyit
Vajdaságban, és kettőt Szlovákiában. Ez
idő alatt több szerepcsere történt, főleg
a zenekarban. Az eredeti felállás: Pálfi
Ervin, Katkó Ferenc és Szloboda
Tibor. A jelenlegi: Pálfi Ervin, ifj.
Kucsera Géza és Bakos Árpád.
Kovács Frigyes kilencvenhat elő-
adást játszott le Szabó bakterként,
2003-ban ezért az alakításáért
kapta meg a Pataki-gyűrű díjat.
Helyette Katkó Ferenc állt be. Ral-
bovszki Csabát váltotta egy időben
Kálló Béla, a banya szerepébe
pedig tíz előadás erejéig Vicei Na-
tália helyett Pálfi Ervin ugrott be
– mondta Mezei Zoltán, és kitért a
fogyókellékekre is.
– A száz előadás alkalmával
Szőke Attila és a zenekar ötven
doboz cigit szívott el; Mess Attila
húsz kiló szalonnát fogyasztott el;
a játszó színészek ötszáz liter vizet
ittak meg pálinkának vagy bornak
álcázva, harminc kiló tökmagot
törögettek el, és háromszáz szál
füstölt kolbászt ettek meg; ötven
kiló puliszka és háromezer gombóc
fogyott el, a fele szilvás, a fele sima.
Mindezektől az étkektől az előadásban
játszó színészek az elmúlt tíz év alatt (a
saját bevallásuk szerint) 125 kilót híz-
tak, Csernik Árpád 26-ot, Szőke Attila
pedig 25-öt. Másképp is gyarapodtunk:
az elmúlt tíz évben a társulattagoknak
tizennégy gyermeke született. A száz
előadás időtartama nyolc nap és nyolc
óra (szünetek nélkül), 26 ezren nézték
meg, és nyolc órányi folyamatos tapssal
jutalmazták – hallottuk a művészeti ve-
zetőtől.
 LUKÁCS Melinda
Pálfi Ervint a zsűri és
a közönség is jutalmazta
Az Indul a bakterház századik előadása jegyében zajlott le a szabadkai
Népszínház Magyar Társulatának évadzáró gálája, amelyen többek
között az évad legjobb színészeinek járó díjakat is kiosztották
A szabadkai Népszínház Magyar Társulatának évadzáró gáláján századszor játszották el az Indul
a bakterházat. Minden bizonnyal utoljára láthattuk Bendegúzként Szőke Attilát, aki átadta a szere-
pét Baráth Attilának. A gála végén színpadra álltak azok a társulattagok is, akik nem szerepelnek
az előadásban, és néhány pillanatra felidézték az évad többi produkcióját.
Csupán félpontnyira
a maximumtól
Ma és holnap írják meg kívánságlistájukat a tanulók,
kiderül, ki melyik iskola melyik szakára szeretne bejutni
Folytatás az 1. oldalról
Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolában 49 nyolcadikos tett záróvizsgát,
közülük 38 kisérettségizett magyar nyelvből és matematikából. Szűcs Budai En-
gelbert igazgató elmondta: maximális pontszámot ugyan senki sem ért el az iskolá-
ban, anyanyelvből mégis született 19,5, matematikából pedig 19 pontos eredmény.
Matematikából összességében gyengébben szerepeltek a diákok, ketten csupán 2
pontot értek el, anyanyelvből viszont egy 3 pontos eredmény született.
Az igazgató tavaly még magyartanárként záróvizsgáztatott, és azt mondja: ma-
gyarból az idén jobb eredmények születtek, igaz, a múlt évben nem voltak megle-
petést okozó ismeretlen feladatok. A matematikatesztet viszont ezúttal nehezebb-
nek ítélték a szaktanárok, mégis kielégítőnek tartják az elért eredményeket.
– Örülök, hogy a diákok többsége elérte a minimum 10-es pontszámot – akinek
ez nem sikerült, az nem készült fel kellőképpen. Sajnos sokan elbagatellizálják a
záróvizsga jelentőségét, ráadásul rengeteg a kisérettségi körüli formalitás is. Re-
mélem, minden diákunknak sikerül bejutnia abba az iskolába, ahová járni szeretne
– tette hozzá Szűcs Budai Engelbert.
Ma és holnap írják meg kívánságlistájukat a tanulók, vagyis kiderül, hogy ki melyik
iskola melyik szakára szeretne bejutni. A végleges lista arról, hogy melyik diák melyik
iskola melyik szakára jutott be, július 5-én lesz ismeretes, a középiskolákba való iratko-
zás első köre pedig 6-án és 7-én zajlik. A fennmaradó helyek listáját július 7-én teszik
közzé, a második iratkozási körben a fennmaradó helyekre vonatkozó kívánságlistát
9-én írják meg a tanulók, a szabad helyekre való iratkozás pedig 12-én lesz.
 feró, t.r.
K
o
v
á
c
s

A
t
t
i
l
a
Ritkán érzi az ember azt, hogy egy al-
kotás a számos dramaturgiai és technikai
melléfogás, sőt a középszerű játék ellenére
is impozáns mű. A Klip ugyanis társadal-
mi szükségszerűség. Ennek a filmnek meg
kellett születnie, és kész.
Sztori nincs. Van ez a Jasna nevű csaj,
aki éli a belgrádi tinik mindennapjait. Ösz-
szejön Đoléval, szexjelenet követ szexjele-
netet, a családja pedig az apa rákjával van
elfoglalva. Nincs poén. Nincsenek nagy
igazságok. Csak a mocskosul visszataszító
valóság. Maja Miloš, az elsőfilmes alkotó
Virginie Depent (Dugj meg!) és Catherine
Breillard (Románc X) nyomdokain halad-
va egy tipikusan szerb, de tipikusan női A
vonzás szabályait hoz létre.
A film több mint felét a bulik és az
explicit módon ábrázolt szexjelenetek
töltik ki. Itt semmi sem igazi. A szex a
szeretkezés dekonstrukciója, a vaginális
behatolás a múlté, az orális, anális és
egyéb extrém módozatok a nyerők. Az erő-
szak és az üvöltött politikai jelmondatok
érvénytelenek és motiválatlanok. A bulik
semmiről sem szólnak önmagukon kívül.
Az iskola az a helyszín, ahol meg lehet
beszélni, ki kit elégített ki a vécében. És
mindennek központi egyensúlytartója a
kamerás telefon, amely híven dokumen-
tál. De míg a tavalyi győztes film, a Tilva
Roš videózása az akció, az extrém helyzet
rögzítéséről szólt, itt a dokumentáció ref-
lexió nélküli, már nem tükör, már nem
film akar lenni, egyszerűen csak van. A
klipek az akció helyett a felszínre helyezik
a hangsúlyt. A videókat itt már senki sem
nézi vissza. Azzal, hogy fölvették őket,
már le is zártuk őket. Árva videók filmje
a Klip. És árva embereké.
Mögöttem a szabadtéri vetítés alatt
egy lány végig nevetett, a legszörnyűbb
jeleneteken is. A pasija közben morgott: ezt
a semmit jöttünk nézni. A lány egy pilla-
natban rá akart gyújtani. A pasi durván
megakadályozta, a lány pedig engedelme-
sen eltette a dobozt. Közben egy szót sem
értettek a filmből – hiszen róluk szólt. Na,
nekik ajánljuk leginkább a Klipet. Meg
azoknak, akik nem félnek a valóságtól.
 LÉNÁRD Róbert
JÚNIUSI TALÁLKOZÁSOK
Buda Ferenc köszöntése
a Zsebszínházban
A zombori Berta Ferenc Zsebszínház júniusi Találkozásainak vendége Buda Fe-
renc Kossuth-díjas költő, akadémikus lesz, akit 75. születésnapja kapcsán köszönthet
a közönség. A műsort a Magyar Művészeti Akadémia és a Zsebszínház együttműkö-
désének köszönhetően tartják meg, így a rendezvényen jelen lesz az Akadémia több
tagja: Ács Margit, Tamás Menyhért, Mezey Katalin, Oláh János, Vathy Zsuzsa, Kiss
Anna, Juhász György, Pécsi Györgyi (az MMA dokumentációs osztályának vezetője),
Sarnyai Andrea (az MMA sajtóreferense), Szunyi Barbara (az MMA szervezési refe-
rense), házigazdájuk pedig Fekete J. József akadémikustársuk lesz.
A műsorban Buda Ferenc megzenésített verseit Buda Ádám adja elő, közre-
működik a Zsebszínház Kisegyüttese. A 148. Találkozások keretében Fotóálmok
címmel kiállítás nyílik Virág István absztrakt fotográfiáiból. Az érdeklődőket a
Magyar Polgári Kaszinóba várják ma 18 órai kezdettel.
Kalmár Zsuzsa, az évad színésznője
Árva videók
Egyperces kritika a Cinema City győztes filmjéről
Klip (Klip, 2012.) Írta és rendezte: Maja Miloš. Fényképezte: Vladimir Simić. Zene: turbofolk-
slágerek. A főbb szerepekben: Isidora Simijonović, Vukašin Jasnić, Sanja Mikitišin, Jovo Mak-
sić. A film megkapta a Cinema City fesztivál legjobb filmnek járó díját.
Újvidéken elkezdődött az INFANT
Tegnap délelőtt avatták fel a
Katolikus porta szökőkútjánál álló
szobrot, amely Sinkovics Ede festő-
művész Tito-szkulptúra, szappankul-
túra című projektjének terméke. A
mű remekül tükrözi a demokrácia
működését: a képünkön látható ál-
lapotában már Cherokee-frizurát
viselő alak haja nem a művész, ha-
nem pár arra vetődő srác munkája.
A szobor az INFANT-nak, vagy-
is az Alternatív és Új Színházak
Nemzetközi Fesztiváljának egész
hete alatt látható. A fesztivált teg-
nap este az Ašhen Ataljanc című
produkcióval nyitotta meg a bolgár
illetőségű Derida Dance.
 Kép és szöveg: Lénárd Róbert
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS KÖZLEMÉNYE
A szabadkai gimnázium általános
szaka iránt érdeklődők figyelmébe!
Felhívjuk a nyolcadikosok és szüleik figyelmét, hogy akik a szabadkai Svetozar
Marković Gimnázium általános szakára szeretnének iratkozni, azok a kívánság-
lista kitöltésekor ezt írják be – áll az MNT lapunkhoz eljuttatott közleményében.
A Magyar Nemzeti Tanács 2012. június 7-én kérelemmel fordult az oktatá-
si miniszterhez, Žarko Obradovićhoz, hogy a középiskolai pályázatban állítsa
vissza az elsődlegesen feltüntetett iratkozási lehetőséget a szabadkai Svetozar
Marković Gimnázium általános szakára.
Mivel a minisztériummal való tárgyalás a jóváhagyásról még zajlik, arra kérjük a
nyolcadikosokat és szüleiket, hogy a szakok kívánságlistájának kitöltésekor éljenek a
lehetőséggel, és tüntessék fel igényüket az általános szakra vonatkozóan. Ezt oly mó-
don tehetik meg, hogy a nyomtatásban megjelent iratkozási pályázatban feltüntetett
kódszámot az általános szakról beírják a listára – olvasható a közleményben.
Az idén kiszivárgott, hogy milyen példák szerepelnek majd matematikából
a nyolcadikosok záróvizsgáján. Még a múlt héten jelentették egyes belgrádi is-
kolák diákjainak szülei, hogy a vizsga előtt az utcán 1000 dinárért megvásárol-
hatók voltak a feladatlapok, sőt egyes közösségi portálokon is hozzájuk lehetett
férni. Az ügyészség vizsgálatot rendelt el, hogy kiderüljön, ki miatt kerültek
nyilvánosságra a tesztek, illetve hogy ezek egyáltalán eredetiek voltak-e, vagy
pedig csak ügyes másolatok.
Pálfi Ervin két díjat kapott
2012. június 26., kedd
Az újvidéki önkormányzat egészség-
ügyi tanácsa és a Vajdasági Közegész-
ségügyi Intézet közös akciót indít azzal
a céllal, hogy felmérje, milyen hatással
van a zaj az újvidéki polgárok egészsé-
gére. A projektum keretében az Infor-
matika vállalat júliusi közműszámlájá-
val minden polgárnak eljuttatnak egy
kérdőívet, amelyet ki kell tölteni és a
mellékelt borítékban visszaküldeni az
intézet címére. Az adatok pontossága
miatt fontos, hogy a kérdőívet az adott
lakhely tulajdonosai töltsék ki saját
szubjektív megítélésük szerint. A Vajda-
sági Közegészségügyi Intézet illetékesei
kérik a polgárokat, hogy minél nagyobb
számban vegyenek részt az akcióban.
A zajszennyezés ugyanis egyre
nagyobb méreteket ölt, növekszik a
hatása következtében kialakuló betegsé-
gek száma. Mára mindennapossá vált a
nagyvárosokban élő, hétköznapi embe-
rek nagyothallása és a zajhatások miatt
kialakuló fizikai fájdalom is.
Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) európai regionális irodá-
ja szerint minden ötödik európai
polgár éjszaka olyan zajnak van kité-
ve, amilyen jelentős hatással lehet az
egészségére. Aki rendszeresen 40 deci-
belnél nagyobb zajban alszik, annál
alvászavar, álmatlanság jelentkezhet,
a gyakori, 55 decibel feletti zaj pedig
magas vérnyomást és szívinfarktust
okozhat.
Újvidék mozgalmas éjszakai életé-
nek nem minden polgár örül, hiszen
számos szórakozóhely, bár, klub hajna-
lig tart nyitva, sőt némelyik reggel zárja
kapuját. Ezek a létesítmények főként
a város központjában működnek, és
hétvégenként zsúfolásig megtelnek,
de hétköznap is telt ház van.
A zaj miatt a belvárosi lakástulajdo-
nosok évek óta hadakoznak a szóra-
kozóhelyek tulajdonosaival és az ille-
tékes szervekkel egyaránt. A kávézók,
klubok nyitva tartása, a hangos zene,
az ifjúság éjjeli randalírozása miatt
helyzetüket már életveszélyesnek tart-
ják. Elköltözni nem tudnak, jelenleg
nem akad vevő lakásukra, hiszen ki
lakna olyan helyen, ahol nincs nyuga-
lom. Az illetékes kommunális szervek
csupán felszólíthatják a szórakozóhe-
lyek tulajdonosait, illetve pénzbünte-
téssel sújthatják őket, de nem zárat-
hatják be a klubokat.
A zaj szintjét egy bizonyos egyenér-
tékhez képest mérik, számbeli értéke a
decibel. A zajterhelési határérték 65 deci-
bel, efelett már zajszennyezésről beszé-
lünk. Az emberi fájdalomküszöb 140
decibel, magasabb értékű zaj már hallás-
károsodást, valamint agyi és idegrend-
szeri károsodást is okozhat. Nemcsak
egyszeri magas szintű behatás idézhet
elő károkat, hanem a zajos környezet-
ben történő hosszú távú tartózkodás is.
Kutatások erősítik meg a feltételezést,
miszerint a tartós zajártalom felelős az
időskori halláskárosodásért, és a 8-10
évvel megrövidülő élettartamért.
A Vajdasági Közegészségügyi Intézet
rendszeresen végez zajszintmérő vizs-
gálatot Újvidék területén. A legutób-
bi felmérések adatai szerint a délutáni
órákban mért zajszint 6, az esti 4, míg az
éjjeli 9 értékkel magasabb a megenge-
dettnél. Napközben és este a legzajosabb
a Pirosi út (66,1–72,1 dB) és a Futaki
út ( 65,8–68,3 dB), a legzajmentesebb
pedig a vásártér (55,7–63,1 dB). Éjjel a
legzajosabb a Dušan cár utca (71,3 dB)
és a Rakpart (70,0 dB), a legkevesebb
zaj éri a vásártérieket (61,1 dB) és a
Telep (62,9 dB) városrészt. A kutatás
értelmében legnagyobb zajártalomnak
vannak kitéve a Pirosi úton lakó újvidé-
ki polgárok, legkisebb zaj éri viszont a
vásártér környékén élőket.
 (kma)
A zaj és az egészségünk
A Vajdasági Közegészségügyi Intézet
a polgárok bevonásával átfogó elemzést készít
10 GYÓGYKALAUZ gyogykalauz@magyarszo.com
Frontérzékenység
Hogyan hatnak szervezetünkre a frontok, és miként enyhíthetjük
panaszainkat?
Ma akár 10 fokkal is csökkenhet a
levegő hőmérséklete az elmúlt napok-
hoz viszonyítva, az előrejelzés szerint
azonban a hét végén ismét rekkenő
hőségre kell számítani. A hőmérsék-
letingadozás alaposan megviseli szer-
vezetünket, különösen azok
szenvednek, akik frontérzé-
kenyek.
A f ront l ényegében
hideg és meleg légtömegek
határán kialakult légköri
képződmény, melyet egyes
meteorológiai paraméterek
(hőmérséklet, légnyomás,
páratartalom, szélerősség,
ionizáció) egyidejű, hirte-
len változásai jellemeznek.
A frontérzékenység egyé-
nenként különböző formá-
ban jelentkezhet. Tudomá-
nyosan lehetetlen biztosan
megjósolni, hogy egy adott
egyénnél a fronthatás milyen panaszo-
kat fog kiváltani.
MELEG- ÉS HIDEGFRONT
Az ember, mint minden élőlény,
része a természetnek, így folyamatos
kölcsönhatásban áll vele. Érthető tehát,
ha környezetünk változásai szerveze-
tünket (leginkább idegi és hormonális)
alkalmazkodási mechanizmusok indítá-
sára kényszerítik (vegetatív reakciók).
Néhány ember esetében ezek komoly
szubjektív, sőt olykor objektív tüneteket
okozhatnak. Leginkább a túlhajszolt
életmódot folytató, instabil idegálla-
potú, gyengébb fizikumú, idős, vagy
egyes betegségekben (pl. reumatoló-
giai, idegrendszeri, szív- és érrendsze-
ri, immun- vagy hormonális krónikus
betegségben szenvedő felnőtteknél
kifejezett.
Melegfront esetén a tünetek már
néhány órával a front átvonulása előtt
jelentkezhetnek. Ilyenkor emelke-
dik a hőmérséklet, nő a páratartalom
és csökken a légnyomás; mindezek
vérnyomáscsökkenéshez, pulzusszám-
emelkedéshez, esetleg a depressziós
tünetek, zöldhályogos rohamok, illetve
a migrénes panaszok gyakoribb előfor-
dulásához vezethetnek.
Hidegfront esetén a tünetek inkább
a front átvonulása után jelentkeznek.
A csökkenő hőmérséklet és páratarta-
lom mellett nő a légnyomás. Ezt ízüle-
ti fájdalmakkal, reumás panaszokkal,
asztmás rohamokkal, gyomor-, epe-
és vesegörcsökkel, illetve mellkasi
panaszok, sőt a koraszülések számá-
nak emelkedésével, illetve a szívin-
farktusok gyakoribb előfordulásával
hozták összefüggésbe a rendelkezésre
álló megfigyelések alapján.
A kettős fronthatás, amikor hideg-
és melegfronti hatások egyidejűleg
tapasztalhatók, igen változatos tünet-
csoportok megjelenését idézheti elő.
Bizonyos általános idegrendszeri
tünetek mindkét fronthatás esetében
fellépnek, például levertség, ingerlé-
kenység, nyugtalanság, alvászavar, a
reflexek lassulása, a koncentrálóképes-
ség csökkenése és a fejfájás.
EGÉSZSÉGES ÉLETTEL
ENYHÍTHETŐK
A HATÁSOK
A fronthatások enyhíté-
se érdekében a legfontosabb
feladat a megelőzés. De hogyan
lehetséges ez? Amennyire csak
lehet, próbáljuk meg kiiktat-
ni a mindennapi életünkből a
stresszt, táplálkozzunk egész-
ségesen, együnk vitaminok-
ban (C-, B- vitaminok), ásványi
anyagokban (Zn, Mg) gazdag,
könnyen emészhető étele-
ket (sok zöldség, gyümölcs),
valamint ügyeljünk a megfe-
lelő mennyiségű (kb. napi 2-3 liter)
folyadékbevitelre!
Fontos a rendszeres testmozgás, ne
kíméljük magunkat, sétáljunk sokat
akár melegben, esőben, szélben is, hogy
hozzászoktassuk szervezetünket a szél-
sőséges időjárási viszonyokhoz!
Jó hatású lehet a naponta végzett
váltott zuhany (2 perc hideg vizes, majd
2 perc meleg vizes zuhanyozás váltogat-
va), vagy szaunázzunk, így formában
tarthatjuk keringési és hőszabályozó
rendszerünket.
A frontérzékenyek a felsoroltakon
kívül még számos más módszer közül
válogathatnak, melyekkel a szervezet
alkalmazkodóképessége javítható, illet-
ve a fronthatások kellemetlen tünetei
megelőzhetők, esetleg enyhíthetők. Ezek
közé több stresszoldó módszer tartozik,
így az aromaterápia, bizonyos gyógy-
növényekből készült kivonatok, teák
fogyasztása (citromfű, orbáncfű, leven-
dula, rozmaring, ginzeng), különböző
relaxációs és jógagyakorlatok, valamint
az akupresszúra és a talpmasszázs.
A lehetőségek tárháza, mint látjuk,
elég gazdag, csak az a kérdés, hogy a
rohanó hétköznapjaink során van-e né-
hány percünk megállni és saját egész-
ségünkkel foglalkozni.
 (e)
Málnatorta
HOZZÁVALÓK: 25 dkg babapiskóta, 2 nagy tejföl (2x450 g), 20 dkg
porcukor, 80 dkg málna.
Elkészítés: A tortaforma aljára egy sor babapiskótát teszünk. A
tejfölt összekeverjük a porcukorral és a málnával. Felét ráöntjük
a piskótára. Újabb babapiskótás réteget rakunk. (Ezzel el is fogy
a 25 dkg.) Ráöntjük a krém másik felét. Elsimítjuk, és két napra
hűtőbe tesszük. Tálalás előtt tetszés szerint díszítjük.
A Gyógykalauz havi mellékletével OMRON típusú vérnyomásmérőt nyerhet-
nek azok az olvasóink, akik részt vesznek játékunkban. Havonta felteszünk egy
kérdést és megadunk néhány lehetséges választ, majd a helyes megfejtést beküldők
között kisorsolunk egy vérnyomásmérőt. Tekintettel a nagy érdeklődésre, ezentúl
– vigaszdíjként – havonta 5 olvasónknak féléves előfizetést ajándékozunk a pénteki
Magyar Szóra.
Bővebben a Gyógykalauz soron következő mellékletében, amely a szokásos
időben, tehát a hónap első péntekjén, ezúttal július 6-án jelenik meg.
Az egészség védelméhez való jog biztosítása
A Szerbiai és a Tartományi Polgári Jogvédő Szolgálat képviselői Újvidéken érte-
kezletet tartottak, melyen tapasztalatot cseréltek az egészségvédelemmel kapcsolatos
gondok ürügyén. Az összejövetel alkalmat adott arra is, hogy kifejtsék vélemé-
nyüket a tartományi ombudsman közelmúltban végzett felmérése kapcsán, amely
során azt vizsgálták, hogy a Vajdaság területén lévő egészségügyi intézményekben
mennyire valósul meg a betegek jogainak védelme. Megvitatták a Szerbiai Polgári
Jogvédő által előterjesztett ajánlatot is, amely a börtönbüntetésüket töltő polgárok
egészségvédelmére vonatkozik.
A jelenlevők megállapították, hogy az egészségügyi intézményekben működő
betegjogi képviseleti rendszert hatékonyabbá kellene tenni. Ezenkívül a polgári
jogvédő irodának erőteljesebben kellene részt venni abban a folyamatban, amely
az egészségbiztosítási járulékok megfizettetésére vonatkozik, különösen azok
esetében, akiknek ennek elmulasztása miatt kérdésessé vált az egészségbiztosítá-
suk. A tanácskozáson megvitatott kérdések és megállapodások értelmében a két
intézmény közös erőfeszítéssel száll síkra a polgárok egészségvédelméért.
 (a)
Vérnyomásmérőt nyerhet
a Gyógykalauzzal
Vigaszdíjként havonta öt féléves előfizetést is kisorsolunk
a pénteki Magyar Szóra
Hemzsegnek
a baktériumok
Miután a Houston Egyetem kutatói
számos amerikai hotelszobát átvizsgáltak,
elkeserítő adatokat hoztak nyilvánosság-
ra: kiderült, hogy a távirányítókban és a
villanykapcsolókban csak úgy hemzseg-
nek a különféle baktériumok. Persze a
szennyezettségi listán a WC-ülőkék és
a fürdőszobai mosdók is előkelő helyet
foglalnak el, bár ezekre többnyire felké-
szíthetjük magunkat. A kutatók szerint
ráadásul a takarításhoz használt sziva-
csok is tele vannak baktériumokkal. Ez
azért aggasztó, mert a szobák kereszt-
szennyezéséhez vezethet.
A mintákat az egyetem szakemberei
három államban, Texasban, Indianá-
ban és Dél-Karolinában gyűjtötték be.
Meglepő módon a legalacsonyabb szeny-
nyezettségi szintet a fürdőszobai kilincse-
ken találták, valamint a karnisokon és
az ágytámlákon. A kutatók nem tudták
megmondani, hogy ezek a baktériumok
okozhatnak-e betegségeket, de szerintük
az eredmények tükrözik hotelek általá-
nos tisztasági fokát.
A szállodatulajdonosoknak kötelező
biztonságos és tiszta környezetet bizto-
sítaniuk a vendégek számára. Ugyan-
akkor a tisztítószerek márkáját maguk
határozzák meg, és a tisztítási módsze-
rek sem központosítottak. A tisztaságot
is csak vizuális módon ellenőrzik, ami
úgy tűnik, nem elegendő. A takarító-
nők egyébként átlagosan 14–16 szobát
takarítanak ki nyolc óra alatt, vagyis egy
szobára fél óra jut. (Medipress)
Egy átlagos, egészséges fül a 20 és 16 000 Hz közötti tartományban érzé-
keli a hangokat. A hétköznapi társalgás 500–2000 Hz intervallum közé esik.
A zaj hatása az átlagos emberi szervezetre:
 30 dB-től pszichés problémák
 65 dB-től vegetatív problémák
 90 dB-től károsodnak a hallószervek
 120 dB fizikai fájdalmat okoz
 160 dB-nél átszakad a dobhártya
 175 dB-t nem éljük túl
A front fogalmát Vilhelm Bjerknes norvég meteorológus alkotta meg
az 1920-as években. Megfigyelte, hogy az időjárás változásait nagy kiter-
jedésű, eltérő fizikai tulajdonságú légtömegek kicserélődése okozza. A
frontmentes, más néven anticiklonnak nevezett magasabb légnyomású
időszakot rendszeresen alacsonyabb légnyomású, jól körülhatárolt fron-
tokkal kísért légörvények, a ciklonok követik.
2012. június 26., kedd szabadka@magyarszo.com SZABADKA 11
 VÉRADÁS
Holnap Nagyfényen
A Szabadkai Közkórház vérellátó
szolgálata holnap a nagyfényi helyi
közösség helyiségeiben fogadja a
véradókat 8 és 10 óra között.
A múlt héten 161 jelentkezőtől
71,5 liter vér gyűlt össze a betegek
és a sérültek gyógyítására. Kedden
Magyarkanizsán 66-an 30 liter vért
adtak, csütörtökön a postán 9-en
4,5 litert. Hét közben a kórházi osz-
tályon 72-en 37 literrel pótolták a
vértartalékot. Ezen a héten is 7 új
véradót jegyeztek, Kospenda József
már a 143., Dongó Zoltán a 132., Pe-
lesić Nikola a 131., Rác Mariska pe-
dig a 68. alkalommal segített. (óZ)
 RENDŐRSÉGI HÍREK
Feljelentések és
pénzbírság
A szabadkai közlekedési rendőr-
ség munkatársai a hétvégén fokozott
ellenőrzéssel igyekeztek kiszúrni az
ittas vezetőket, ellenőrizve a sebes-
ségtúllépést, a biztonsági öv haszná-
latát és a helytelen parkolást. Az akció
során 1 személyt helyeztek őrizetbe,
11-et pedig kizártak a forgalomból.
12 szabálysértési feljelentést tettek, és
48 esetben pénzbírságot szabtak ki.
Összesen 202 autót állítottak le.
A múlt héten Szabadka területén
9 közúti baleset történt, amelyben
5-en komolyabb, 8-an pedig köny-
nyebb sérüléseket szenvedtek.
Ugyanebben az időszakban a
tűzoltóegységeket 11 alkalommal
riasztották. (ta.)
 CSÜTÖRTÖK
Suhajda Zita
kiállítása
Csütörtökön 19 órakor kerül sor
Suhajda Zita festőművész kiállítá-
sának megnyitójára a Magyar Ház
(Ago Mamužić utca 11.) földszinti ta-
nácstermében. A kiállítást dr. Franyó
Zsuzsánna dramaturg és színházkri-
tikus nyitja meg, a vendégeket pedig
Horvát Tímea, a Magyar Ház Ala-
pítvány igazgatónője köszönti. (ta.)
RÖVIDEN
M
i
k
l
ó
s

H
a
j
n
a
l
k
a
A hiányzó láncszem
Tanácskozás a fogyatékkal élő gyerekek oktatásba
való bekapcsolásáról
Tegnap A hiányzó láncszem elnevezéssel tartottak kerekasztal-beszélgetést a Vá-
rosházán, ahol a pedagógusok arról tanácskoztak, hogyan lehet a fejlődési nehéz-
ségekkel küzdő és a fogyatékkal élő gyerekeket felkészíteni a következő oktatási
szintre, vagyis miként juthatnak el probléma nélkül az óvoda után az első osztály-
ba, illetve a negyedik után az ötödikbe.
– Az inkluzív oktatással foglalkozó szakmai csoport tagjaival ma a már két éve
folyó projektum eredményeit vitatjuk meg, s előtérbe kerül majd a gyerekek ma-
gasabb oktatási szintbe való bekapcsolásának problémája. Az oktató-nevelő intéz-
ményeknek különösen nagy a felelősségük, s elő kell készíteniük a környezetet,
hogy minden gyermek megtalálja ott a helyét. A projektumnak köszönhetően az
inkluzív oktatás minősége is javult. Új tevékenységek születtek, az iskolák nyitot-
tabbak lettek, s különféle megmozdulásokon keresztül igyekeznek közel kerülni a
családokhoz, hogy az óvodások könnyebben kapcsolódhassanak be az iskolai élet-
be. Különféle elemzések is születtek a fogyatékkal élő gyerekek bekapcsolásának
akadályairól és azok leküzdéséről – tudtuk meg Vesna Zlatarović pszichológustól,
programkoordinátortól. Mint elmondta, a gyerekek oktatásba való bekapcsolása
több fontos elemből épül fel, például le kell küzdeni az előítéleteket, az iskolát fi-
zikailag, felszereltségben is alkalmassá kell tenni, hogy igazodjon a gyerekek igé-
nyeihez, fel kell készíteni a pedagógusokat a fejlődési rendellenességgel küzdő és
fogyatékkal élő gyerekekkel való foglakozásra és bekapcsolásukra az iskolai életbe.
Ilyenek az órák közötti szünetek, a kirándulások, az ünnepségek, a fellépések stb.,
s ebben az óvónők tapasztalatai is nagyon sokat segítenek. A tanítók is rengeteg
értékes tapasztalatot gyűjtenek a négy év alatt, mellyel segíteni tudják a tanárokat,
akik ötödik osztálytól kezdenek foglalkozni ezekkel a gyerekekkel. Fontos a szülő-
ket is bekapcsolni ebbe a folyamatba, akik úgyszintén jó információforrások saját
csemetéjüket illetően.
A kerekasztal-beszélgetésen az előadók ismertették az iskoláskor előtti intézmé-
nyekben és az általános iskolákban végzett felmérés eredményeit a felkészítésről,
szó esett arról, hogy az átmeneti időszakban hogyan lehet támogatást nyújtani a
gyerekeknek és a családnak, az óvónőknek és a tanítóknak, hogy mik a feltételei a
sikeres tranzíciónak, s a szakemberek az eddigi tapasztalataikat is megoszthatták
egymással.
A tanácskozást az Interaktív Pedagógiai Központ és a Naša Radost Iskoláskor
Előtti Intézmény szervezte, s hamarosan Smederevón és Vranjén is sor kerül egy-
egy kerekasztal-beszélgetésre.
 s.l
Biztonságosan menteni
Az idén 21 fiatal vesz részt a vízimentő-képzésen
A Vajdasági és Szerbiai Vöröskereszt szervezésében az idén is megtartják Sza-
badkán a vízimentő-képzést. Ez iránt a foglalkozás iránt folyamatosan nő az ér-
deklődés, hiszen az uszodák működtetői a fürdőzők biztonsága érdekében egyre
nagyobb igényt tartanak a jól képzett szakemberekre.
A felmérő szombaton lesz, s mint Rencsényi Rudolf vízimentő-oktatótól meg-
tudtuk, számos elvárásnak kell eleget tennie annak, aki vízimentő szeretne lenni.
Mindenek előtt be kell töltenie a 18. életévét, meghatározott időn belül le kell úsz-
nia az 50 és a 300 méteres távot, illetve merülni is tudnia kell. Akik teljesítették a
feltételeket, tegnap már részt vehettek az elméleti és a gyakorlati képzésen.
– 21 indulónk van, akik közül 3-an Nagybecskerekről érkeztek, 1 fiú bajmoki, a
többiek pedig szabadkaiak. Ezúttal erős csapat jött össze, hiszen a jelentkezők között
úszók, vízilabdázók és önkéntes tűzoltók is akadnak. A tanfolyamunk egész napos,
hiszen az oktatás nagyobbik része gyakorlati tudnivalók elsajátításából áll. A jöven-
dőbeli vízimentők elsősegélynyújtást is tanulnak, hiszen munkájuk mindössze 20–30
százalékban áll életmentésből, általában a vízben és a parton szerzett sérüléseket kell
ellátniuk – magyarázta az oktató, aki szerint a legfontosabb a megelőzés.
– Sajnos az uszodai kultúra nálunk igen alacsony szinten van. Ha a fürdőzők is
betartanák a szabályokat, a vízimentők is jól ki lennének képezve, s a fürdőhelyek
működtetői is megtennének minden szükséges lépést, senki sem fulladna vízbe, sőt
csökkenne a balesetek száma is – mutatott rá Rencsényi Rudolf.
Ha a tanfolyam idei résztvevői sikeresen befejezik a tanfolyamot, egy évre szóló
gyakornoki szerződést kapnak, de természetesen csak gyakorlott vízi mentő mel-
lett dolgozhatnak. Egy esztendő után frissíteniük kell a tudásukat, és csak ezután
tehetik le a vízimentő-vizsgát.
– Ez nem egy életre szól. A vízimentőknek minden évben bizonyítaniuk kell,
s el kell végeztetniük az orvosi vizsgálatot, hogy lássuk, fizikailag is fel vannak-e
készülve – mutatott rá az oktató.
Látogatásunkkor a Sétaerdei medencében éppen az úszó- és az ugrástechniká-
kat gyakorolták a jövendőbeli vízimentők.
 mh
A hely, ahol csodák
történnek
Megszólaltak a Napló Kör tagjai
– Még meg sem szólaltunk, az alakulásunkat követően azonnal támadások ér-
tek bennünket, de mi állunk elébük – mondta vasárnap délután Bódis Gábor, a
Napló Kör felolvasó délutánján. A Bódis, Vajdaság legrégebbi cukrászdája zsúfo-
lásig megtelt emeletén Szerencsés Zsuzsanna újságíró, Radics Viktória publicista,
kritikus, Tolnai Ottó író, költő, Végel László író, esszéista, Pressburger Csaba új-
ságíró, a Magyar Szó egykori főszerkesztője, Gerold László nyugalmazott egyetemi
tanár, irodalomtörténész és Németh Árpád újságíró a legkülönbözőbb, de mégis
egymáshoz hasonlatos témákat érintették.
Tolnai Ottó – akit Bódis Gábor a cukrászda könyvtárosaként mutatott be – ol-
vasott fel elsőként. Előtte azonban kiemelte, egyike volt azoknak, akik a jó néhány
évnyi szünet után újrainduló cukrászdát megnyithatták.
– Volt egy álmom egy kis helyről, ahol csoda fog történni. De nem hittem, hogy
ez meg is valósul, abban a formában, ahogyan ma itt – mondta Tolnai, aki egyik
regényéből adott ízelítőt A két steril pohár, avagy a gyeplabdasportot illető erőfeszítéseim
címmel.
Radics Viktória az Atelje 212 nagy port kavart Zoran Đinđić-előadása kapcsán
született, A véres fehér ing című kritikáját ismertette meg a jelenlévőkkel. Kiemel-
te, hogy a darab az elmét és a testet is megmozgatja. A színészek a közönséghez
beszélnek, kiabálnak, az interakció egy percre sem szakad meg. A szerb zászlóval
mossák fel a véres padlót, majd a végén le is okádják a lobogót. Zsigerekig hatoló
előadás – mondta Radics, aki írását a következőképp fejezte be: „Az előadásról a
politikusok közül néhányan kivonultak. Menjenek!”
Pressburger Csaba, lapunk volt főszerkesztője, akit pontosan egy évvel ezelőtt
váltottak le, elmondta, néhány hónappal ezelőtt beszélgettek Tolnai Ottóval, aki
azt javasolta, írja meg dokumentumjellegűen a vele történteket.
– Úgy gondoltam, ideje megírni azokat a dolgokat, amelyek a nyilvánosság előtt,
illetve a kulisszák mögött zajlottak. Az a négy nap intenzív élményt jelentett, meg-
határozó időszaka volt az életemnek. Ezeket a szövegeket majd a blogomon teszem
közzé időről időre – mondta Pressburger. Ezúttal a készülő sorozat első részét, a
Whatever címűt osztotta meg az est közönségével. „– Az a helyzet, hogy nem élvezi
többé az alapító bizalmát. Akceptálni tudja ezt? – kérdezte az igazgatóbizottság
ülése előtt négyszemközti beszélgetésre félrehívó Józsa László, a taggyűlési jogokat
gyakorló testület elnöke. – Nem – vágtam rá gondolkodás nélkül. (…) – Az egész
folyamattól meg tudta volna kímélni magát, ha akceptálja a helyzetet – mondta
Józsa. Whatever. Jöjjön, aminek jönnie kell. Győzni akarni és nem gondolkodni
azon, hogy ez sikerülhet-e.”
Végel László önéletrajzi ihletésű berlini útikönyvéből, a Könyvhétre megjelent
Bűnhődésből olvasta fel a berlini fal ledöntése kapcsán született izgalmas, humoros
történetet.
Gerold László a hatalmasok és az alattvalók kapcsolatát taglalta Párbeszéd nélkül
címmel. Eljutott a párbeszéd elemzésétől a párbeszéd hiányáig, utalva a ma prob-
lémáira.
– Miért ódzkodik a politikai hatalom a párbeszédtől? Elsősorban azért, mert
a párbeszédben jelen van a konfliktus lehetősége. Ahol vélemények találkoznak,
ott drámai feszültség keletkezik. A hatalom ettől fél. Fél attól, hogy az érvek és az
ellenérvek harcában alul marad – jegyezte meg Gerold.
Németh Árpád egy hírhedt jaltai fényképet elemzett, amelyen „Bódis Gábor
szerepel” ismert történelmi személyiségek társaságában.
Reméljük, hamarosan lesz folytatása a Napló Kör-találkozónak.
 tm
|{jhul}lpur
Lány| Ernõ
Lányi Ernő (Budapest, 1861. július
19. – Szabadka, 1923. március 13.) ta-
nár, karnagy, zeneszerző, a miskolci és a
szabadkai Zeneiskola igazgatója, a Szent
Teréz-székesegyház karnagya, az iparos
dalárda vezetője, a városi zenekar és a
Szabadkai Filharmónia megalapítója.
Apját korán elvesztette, anyjával és an-
nak második férjével Párizsba költözött.
Anyjának a továbbtanulást illetően más
tervei voltak Ernővel, aki viszont zenél-
ni akart, ezért Bécsbe,
a világ akkori zenei
központjába szökött
zenét tanulni. Ezután
egyik helyről a másikra
került, többek között
Lipcsébe és Stockholm-
ba. Több hangszeren
is játszott, neves zene-
szerzőkkel találkozott.
Anyanyelvét még gyer-
mekkorában elfelejtet-
te, s amikor húszévesen
(németül) elolvasta Jó-
kai Mór Az arany ember
című regényét, tudato-
sodott benne, hogy ő
magyar. Elkezdett ma-
gyarul tanulni, és eredeti családi nevét
Langsfeldről Lányira változtatta, majd
visszaköltözött Magyarországra. 1885-
ben megnősült, s a 85/86-os idényben
színházi karmesterként Szabadkán
dolgozott. Fia, ifjabb Lányi Ernő már
Szabadkán született. Családjával együtt
szervesen beilleszkedett a szabadkai
közéletbe; kisebbik lánya, Hedvig ka-
maszkorában Kosztolányi Dezső sze-
relme volt. Nagyobbik lánya, Sarolta
később költő és munkásmozgalmi akti-
vista lett.
Kórusműveivel pedig mintegy har-
minc pályadíjat nyert. 1907-ben Mis-
kolcról került újra Szabadkára, a Zene-
iskola igazgatói székébe. A város zenei
életében ekkor pozitív változások követ-
keztek be. Megreformálta a zeneiskolai
oktatást, a tantervet összeegyeztette a
budapestivel, igyekezett zeneakadémi-
ai végzettségű tanárokat foglalkoztat-
ni. Európai rangúvá tette a szabadkai
zenedét, a növendékek száma pedig
egyre gyarapodott. A szabadkai Dalos
Egyesület vezetője lett, és az országos
versenyről kétszer is
első díjjal tértek haza.
A város hatásköré-
be helyezte az addig
egyházi fennhatóság
alatt álló zenekaro-
kat. Lányi lett tehát
a szabadkai városi
zenekar magalapítója,
ahogyan a Szabadkai
Filharmóniáé is. Sza-
badkai és vidéken fel-
kutatott zenészekből
sikerült egy szimfoni-
kus zenekart alakíta-
nia, amely Szabadkai
Filharmónia néven
1908. február 12-én
megtartotta első koncertjét.
Az első világháború kitöréséig húsz
koncertet adtak több mint százötven
zenekari művel, az ország leghíresebb
szólistáit kísérve. 1911-ben még Bartók
Béla is járt Szabadkán, aki közreműkö-
dött a Liszt-évfordulóra készített ünne-
pi hangversenyen. A háború kitörésével
megcsappantak a kulturális események.
Lányi ekkor már betegeskedett. 1919-
ben kérte nyugdíjaztatását, utána még
elment Erdélybe, ahol Szatmárnémeti-
ben a Filharmóniai Társaság egyik ala-
pítója és igazgatója volt. 1923-ban halt
meg Szabadkán.
 Összeállította: mag
Oldtimerek
a főtéren
Szabadkán és Szegeden is
felvonul a 100 régi
autócsoda
A szabadkai Oldtimer klub a hét-
végén szervezi meg a 14. Nemzetközi
Oldtimer Találkozót. Mint azt Tomislav
Vidakovićtól, a klub elnökétől megtud-
tuk, eddig 200-an jelezték, hogy részt
vesznek a rendezvényen. Hazánkból és
a környező országokból, Magyarország-
ról, Horvátországból, Macedóniából,
Szlovákiából, Szlovéniából, Bosznia-
Hercegovinából is várnak vendégeket,
akik mintegy 100 régi autócsodával
fognak érkezni.
Pénteken délután lesz a vendégfo-
gadás. Szombaton délelőtt a résztvevők
Szeged központjában is megmutatják
járgányaikat, ezt követően pedig 17
órakor a szabadkai Városháza előtti tér-
re parkolják őket, ahol 20 óráig lesznek
megtekinthetők. A rendezvényen két
kategóriában osztanak ki díjakat, így
a legrégibb, valamint a legszebb autó
és motorkerékpár is jutalomban fog
részesülni. Vasárnap a 8 órakor kezdő-
dő börzén a résztvevőknek lehetőségük
lesz feleslegessé vált autóalkatrészeik
elcserélésére. A vásárt követően az old-
timereket 12 és 15 óra között mutatják
be a palicsi Vigadónál.
 vas
Áramszünet
Tervezett hálózati munkála-
tok miatt ma reggel 9 órától délig
nem lesz áram a Sveta Kasapino-
vić, Hadži Ruvim, Ilija Birčanin és
a Stevan Mokranjac utca bizonyos
részein, a Temerini és a Tekelija
utca néhány épületében 8 óra és
9.30 között szakad meg a szolgálta-
tás. Futakon 8.30 és 13 óra között
dolgoznak az Elektrovojvodina
szerelőmunkásai.
Száraz csapok
Tervezett hálózati munkálato-
kat miatt ma délelőtt 8 és 16 óra
között csökken a nyomás a ledincei
vízvezeték-hálózatban. Csőrepedé-
sek bárhol megtörténhetnek, emiatt
is ivóvíz nélkül maradhatnak utcák,
lakónegyedek. A meghibásodások-
kal, javításokkal és vízkorlátozások-
kal kapcsolatban a 0800/333-021-es,
ingyenesen tárcsázható telefonszá-
mon szolgálnak bővebb informáci-
ókkal. (szb)
Fürdőzőktől lopott
A rendőrség bűnvádi feljelentést
tett a 27 éves, újvidéki illetőségű
Dražen D. ellen, mivel a fiatalember
lopásnak minősülő bűncselekményt
követett el. Szombaton délután a
SPENS keretében működő nyitott
medencéken kihasználta azt az
időt, ami alatt két 15 éves, futaki
fiú elment fürödni, ellopta táskáju-
kat, amelyben két mobiltelefon volt.
A medencénél szolgálatot teljesítő
rendőr nem sokkal később elkapta
a tettest. Hivatalból indítanak ellene
eljárást. (szb)
RÖVIDEN
2012. június 26., kedd 12 ÚJVIDÉK ujvidek@magyarszo.com
A megnevezett két szakcsoport lépett
színre a kultúrközpont nagytermében,
a június 23-án tartott évadzáró zenés-
irodalmi összeállítással. A vegyes kar
vidám, tréfás népdalcsokrokat adott elő,
majd megszólaltatta Liszt Ferenc, Várnai
Ferenc és Franz Schubert egy-egy szer-
zeményét. Az irodalomkedvelő csoport
húsz tagja közül hatan gazdagították a
műsort, az idei (márciusi) Petőfi Sándor
szavalóverseny díjnyertes versenymondói:
Csolák Anita (műsorvezető is), Ladisity
Nikola, Ladisity Nóra, Patarica Ildikó,
Patarica Tímea és Szennyes Tivadar.
Közülük többen tagjai voltak a művelő-
dési ház korábbi irodalmi körének is.
Az esti ünnepség keretében Márton
Bálind Teodóra, a központ elnöke
beszámolójában sikeresnek minősítet-
te a műkedvelők évadi teljesítményét.
Kiemelte a tavalyi, novemberi egyhetes
jubileumi rendezvénysorozatot (a telepi
magyarok önszerveződésének a 80. és a
Petőfi Sándor nevét viselő kultúrháznak
a 60. évfordulójára szervezett műsoro-
kat). Számba vette a nemzeti, a vallási és
a másféle jeles ünnepségeket, a műhely-
munkát (gyerekek részvételével), az
ismeretterjesztő előadásokat, az ifjúsági
esteket, a bulikat, a bálokat, a gyermek-
néptánccsoport megalakulását, a Dará-
nyitelepi Társalgó időszerű programját
is. Köszönetet mondott a közreműkö-
dőknek, a médiának és a védnököknek.
Megállapította: „A létjogosultságot nyert
Petőfi az újvidéki magyarságé. Annyi lesz
belőle és addig lesz, amennyit és amíg azt
az Újvidéken élők igénylik.”
Börcsök Anna, a 19 éve működő
PEART szakosztály mostani elnöke
értékelte a Petőfi húsz aktív képzőmű-
vészének (akadémiai és amatőr festők,
grafikusok, szobrászok, fényképészek,
iparművészek) az alkotómunkáját, akik
tizenegy alkalommal állították ki műve-
iket a székházban és más helybeli, vala-
mint vidéki rendezvényeken. Kilenc
csoporttag tizenkét díjat nyert az idei
MIRK-en (Bácskossuthfalván). Közülük
Sranc Edit nagymesteri díjat, Ivančević
Katarina nívódíjat kapott. Ezenkívül még
egy első, öt második és egy harmadik
díjat szereztek. Az utóbbi eredményes
évad jegyében a csoport tizenhét tagja
összesen tizenkilenc képet ajándékozott
a Petőfinek.
Monoki Julianna a 2003-ban alakult
kézimunka-szakcsoport mostani elnöke-
ként adott számvetést a szorgos 39 tag
tevékenységéről. Mindannyian elisme-
résre tettek szert az újvidéki székházban
és a vajdasági kézimunka-kedvelők közös
kiállításain, valamint a műsoros teadél-
utánokon. A csoport büszke a nyolc
lelkes, általános iskolás tagjára is.
A beszámolókkal társított ünnepi
műsor után a látogatók a ház egyik kister-
mében megtekintették a PEART szakosz-
tály 17 tagjának: Bunyik Erzsébetnek,
Egić Zsuzsannának, Sranc Editnek, Pulai
Máriának, K. Lénárd Bözsinek, Szabó
Valériának, Börcsök Annának, Ivanče-
vić Katarinának, Gordana Zaklannak,
Srbica Krstićnek, Milica Žunićnak, Pelva
Editnek, Janik Lászlónak, Szabó Mártá-
nak, Papp Juditnak, Ćirić Danicának és
Skorutyák Veronikának különböző tech-
nikával készített alkotásait (olajfestmény,
akvarell, pasztell, grafikák üvegen stb.)
Ki-ki megcsodálta a kultúrház szom-
szédos kistermében a Mimóza szakcso-
port hagyományos és másféle hímzésű
kézimunkáinak a kiállítását is.
 BERÉNYI Ilona
ÉVAD VÉGÉN A PETŐFI SÁNDOR MAGYAR MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
A számadás jegyében
Évadzáró műsor, rendezvények és sikerbeszámolók
A kórus elmaradhatatlan része az ünnepségeknek
J
únius 21-én tartották meg a középiskolások ballagását az újvidéki Petőfi Sándor
Magyar Művelődési Központban. Öt iskola összesen 79, magyar nyelven
tanuló diákja jelent meg, rajtuk kívül eljött 13, nem magyar tagozatos fiatal
is. A ballagókhoz az idén sajnos nem csatlakoztak a Bogdan Šuput Formatervező
Szakközépiskola tanulói. A műsorban négy iskola diákjai mutatkoztak be: a futaki
mezőgazdasági iskola, az Április 7-e egészségügyi iskola, a Svetozar Marković
Gimnázium és a Mihajlo Pupin Elektromossági Szakközépiskola tanulóinak fellé-
pését láthattuk. Köszöntőt mondott Márton Bálind Teodóra, a Petőfi Sándor MMK
elnöknője, Gimpel Ákos, a Jövő Fiataljai Ifjúsági Egyesület elnöke, valamint
Patarica Tímea főszervező. Ördög Róbert lelkész és Botos Elemér tiszteletes adta
áldását a ballagókra. A műsor után a nagyjából 300 fős, bulizni vágyó csapatot a
szenttamási Csillagfény együttes szórakoztatta hajnali fél 3-ig. (szb)
A kézimunka-szakcsoport alkalmi kiállítása
Az utóbbi, a 2011/12-es évadban az újvidéki Petőfi Sándor MMK egyik aktív és népszerű szakosztálya volt a felnőttek alkotta vegyes
kórus (Mándity Tamara karvezetővel). Az énekkar kitűnt a művelődési központ hagyományos és alkalmi rendezvényein, valamint
a vajdasági magyar kórusok őszi találkozóján és az idei Durindón. A kultúrházban gyakran szerepelt a közkedvelt irodalmi diák-
csoport is (önálló, színvonalas előadóesteken is) Ladisity Melinda szakvezető felkészítésével.
Ó
t
o
s

A
n
d
r
á
s
Margit:
A negyedik év
végén színkitű-
nő tanuló lettem,
mezőgazdaságit
fejeztem be, így
gyümölcsészetet
szeretnék tanulni
a továbbiakban.
Kicsit nehéz lesz
a szerb nyelv miatt, gondolom, hogy
küszködni fogunk. A Magyar Nemzeti
Tanács szervez kurzusokat, tanítanak
bennünket szerbül, kihasználjuk ezt a
lehetőséget. Nagyon szerettem a futaki
középiskolámat, szép emlékeim marad-
tak az osztálytársakról, az osztályfőnök-
ről. Az iskola egy erdőben volt, sokat
időztünk a természetben, sétáltunk.
Gyönyörű volt.
Újházi Kornél, újvidéki villamos-
sági szakközépiskola: Egy év szünet,
utána folytatom.
Itt, Újvidéken
szeretnék beirat-
kozni a Műszaki
Karra. A közép-
iskolai évekből
legszívesebben
az osztálytársa-
imra emlékszem
vissza.
Szilvia, futaki mezőgazdasá-
gi középiskola: Először is szeretnék
kihagyni egy évet, ez alatt az idő alatt
szerb nyelvi kurzusokra fogok járni.
Így megtanulok jobban szerbül, utána
pedig szeretnék gyümölcsészetet tanul-
ni itt, Újvidéken. Ez tetszik a legjobban
az összes mezőgazdasági iskola közül,
ezért választottam. A középiskola
nagyon tetszett, minden, a hülyülés
az órákon...
Pásztor Edina, Temerin: A Corvi-
nus egyetem zentai kihelyezett tagoza-
tára szeretnék beiratkozni, kertészet-
re. A mezőgazdasági ágazaton akarok
továbbtanulni, ezen az egyetemen talál-
tam meg a legjobb szaktantárgyakat. A
középiskolában szinte mindennap új
élményekben volt részünk, úgyhogy
az egész négyéves iskola egy csodálatos
emlék marad.
MEGKÉRDEZTÜK A KÖZÉPISKOLÁT VÉGZETT FIATALOKAT:
Merre, hogyan tovább, mik a terveik?
Papp Illés, újvidéki egész-
ségügyi középiskola: Ápolás-
tanra fogok beiratkozni itt, az
újvidéki egyetemen. Ezt főleg
azért választottam, mert ide
a legkönnyebb bejutni. A
középiskolai évekből legszíve-
sebben a barátokra, a hülyés-
kedésekre emlékszem vissza,
na meg a tanulásra.
Szép Albert, Szenttamás:
Úgy érzem, a tanulás nem
megy annyira jól, hogy foly-
tassam. Inkább a munkát
választom. Lehet, hogy majd
jövőre Szabadkán beiratko-
zok sportmenedzseri szakra.
A középiskolában jó társaság
volt, mindig összetartottunk,
soha nem volt semmilyen
nagyobb probléma.
 szb
Ó
t
o
s

A
n
d
r
á
s
Ó
t
o
s

A
n
d
r
á
s
Néhányan a fellépők közül
2012. június 26., kedd tisza@magyarszo.com TISZAVIDÉK 13
A házigazdák mellett a rendezvényen
felléptek a nagykikindai Egység ME Sirü-
lő néptánccsoportja és az adai Vadvirág
Hagyományápoló Kör Tarsóka néptánc-
együttese, valamint a helybeli Csodaszar-
vas és a bácsalmási barantacsapat tartott
közös barantabemutatót, amellyel a ba-
rantát, a magyar harcművészetet népsze-
rűsítették. A műsoron az Aranykapu Mű-
velődési Egyesületből bemutatkozott a
Pöttöm, az Aprókák, az Aranyvirág és a
Kopogtató néptánccsoport, valamint az
Aranyalma vonósegyüttes Kiskővágó Pat-
rik, Sóti Zsuzsanna és Györe Szabolcs
részvételével. Továbbá Kúti István me-
semondó, a felnőtt-citeraegyüttes Szirá-
ki Miklós, Sörös Róbert és Halápi Gábor
összetételben, valamint Lepár Krisztina
és Sóti Zsuzsanna énekes, illetve a Kisvi-
rág leánykórus, a Kócos zenekar Zombori
Péter vezetésével és a Rokolya népdalkó-
rus. Az adai Bognár Ivett és a nagykikin-
dai Kószó Andor páros tánccal lépett fel.
Az ünnepség tűzugrással és táncházzal zá-
rult.
Az Aranykapu ME sikeres évadot tud-
hat maga mögött, amelyet az elmúlt idő-
szakban megrendezett különféle népmű-
vészeti versenyeken és szemléken elért
eredmények és szereplések is bizonyíta-
nak. Sóti Éva, az Aranykapu művészeti
vezetője elmondta: az elmúlt évad sok új-
donságot hozott az egyesületnek, hiszen
szeptembertől megalakult a felnőtt-cite-
razenekara, az óvodásokból álló Pöttöm
tánccsoport és a felnőttnéptánccsoport is.
– Az újdonságok mellett azonban sok
örömet is hozott az elmúlt időszak. Az ál-
talános iskolások néptáncvetélkedőjén,
a Kőketáncon a Pöttöm tánccsoport el-
ső helyezést ért el, a Kopogtató néptánc-
csoport harmadik lett, az Aprókák tánc-
csoport pedig második helyen végzett.
A táncszóló versenyben az adai Bognár
Ivett és a nagykikinda Kószó Andor pá-
ros bronzérmes lett. Az Aranyalma vonós-
együttesünk a Szólj, síp, szólj! népzenei
vetélkedőn az első helyen végzett, és ez-
zel egyhetes zánkai nyaralást nyert – tud-
tuk meg Sóti Évától.
csin ░
Søren Aabye Kierkegaard 19. század-
beli dán filozófus és teológus szerint az
élet csak úgy érthető, ha visszatekintünk.
A múltba való visszatekintésnek egyik ki-
váló helye Zentán a Régi Mesterségek
Háza, amelyben – ahogyan az épület el-
nevezése is mutatja – elődeink mestersé-
geit ismerhetjük meg Pecze Árpád zen-
tai műgyűjtőnek köszönhetően. A Jovan
Jovanović Zmaj és a Kurta utca találko-
zásánál található házban régi bútorokat,
járműveket, mezőgazdasági gépeket és
természetesen a régi mesterségek kellé-
keit is megtekinthetik az érdeklődők, de
megismerkedhetnek a letűnt tanyai vi-
lág hagyatékával is. A látogatók nemcsak
a régi mesterségekhez szükséges szerszá-
mokat, berendezéseket figyelhetik meg,
hanem a műszaki ismeretek tanárának
vezetésével a különböző műhelyekben
megismerkedhetnek a termékek elkészí-
tésével is. Így például a kötelesműhelyben
mindenki kipróbálhatja a kötélkészítést, a
szabóműhelyben az antik varrógépeket,
mángorlókat, a kovácsműhelyben pedig
megismerkedhet a lópatkolással, a pré-
sekkel és egyéb eszközökkel is.
Külön érdekességnek számít a Tör-
ley pezsgő gyártásával elhíresült Törley
Dezső édesapjának, Bálintnak a szekré-
nye, amelyre Csantavéren bukkant rá a
műgyűjtő. A házban megtekinthető még
nagyanyáink több mint 150 éves tulipá-
nos ládája, amelybe már kislánykoruk-
ban elkezdték gyűjteni a kelengyét a lá-
nyok, az úgyszintén több mint százéves
lovas szán és még sok más érdekes tárgy,
amelyek mára már teljesen eltűntek az
idő sodrásában. A gyűjtemény egész év-
ben, a hét bármely napján megtekinthe-
tő. Jelentkezni Pecze Árpádnál lehet a
+381/24-814-261 vagy a +381/63-896-
4780 telefonszámokon.
Hhzs. ░
A találkozóra ugyanis több száz motor-
kerékpáros érkezett Szerbiából, Magyaror-
szágról és még néhány környező ország-
ból, ezenkívül a rendezvény első napján
rengetegen voltak kíváncsiak a magyar-
országi Road zenekar koncertjére, ezért a
szervezők elégedetten nyilatkoztak napi-
lapunknak. Árok Tamás, a Zynthrew Mo-
torosklub elnöke elmondta, hogy mindkét
napra igyekeztek különböző tarka progra-
mokat szervezni, de azért ők is meglepőd-
tek, amikor meglátták, hogy mennyien is
érdeklődnek a magyarországi zenekar kon-
certje iránt. A zentai motorosok egyébként
az idén is jótékonykodni fognak a bevétel
egy részéből. Tamás elmondta, hogy a vá-
ros irányában szeretnének valamilyen ma-
radandó, gyermekekkel kapcsolatos dolgot
alkotni, de egyelőre nem tudnak konkrétu-
mokat mondani.
– Az viszont már biztos, hogy Kéz a Kéz-
ben Alapítványt az idén is teljes mérték-
ben segíteni fogjuk egy doroszlói kirándu-
lással, amit néhány nap múlva szerveznek
meg, így ők mindenképpen számíthatnak
ránk – mondta beszélgetőtársunk. A zen-
tai szelíd motorosoknak a külföldi motorke-
rékpárklubok tagjaival is sikerült nagyon jó
kapcsolatot kialakítani, így a közelmúltban
öt klub tagjainak a társaságában vettek részt
egy nagy túrán. A zentai találkozóra egyéb-
ként 180 magyarországi motorkerékpáros is
ellátogatott. Közülük „Husi” és csapata már
visszatérő vendégeknek számítanak a zen-
tai találkozón. A társaság egyik tagja, Káli
Tivadar második alkalommal látogatott el
a bulira, s elmondta, hogy azért szeret Zen-
tára eljönni, mert „baromira barátságosak”
a zentai motorosklub tagjai. Tivadar azt is
megjegyezte, hogy a zentai találkozó sokkal
jobb, mint azok, amelyeket Magyarországon
rendeznek, s ha minden hétvégén megren-
deznék, akkor ő is itt lenne mindegyiken.
– Itt sokkal barátságosabb, s nem a le-
húzásról és a pénzről szól az egész, hanem
tényleg a barátságról és a motorozásról.
A magyarországi Road zenekaron kívül
egyébként fellépett még a szabadkai Sab-
batka, a zentai Prison és a Screamers együt-
tes, szombaton pedig az Osmi Dan, a Bijelo
Dugme Tribute Band és az O-ruk zenekar
pergő rockzenéjére bulizhattak a motorke-
rékpározás szerelmesei, de ezenkívül szá-
mos vetélkedőt, motoros felvonulást, street
fighter bemutatót is szerveztek.
Hhzs. ░
Ma (kedden) délután 3 órakor Martonoson leleplezik és megszentelik Werner Mihály
martonosi apátplébános emlékhelyét a helyi Szűz Mária szent neve plébániatemplom kert-
jében a Délvidéki Kutatóközpont, a Rákóczi Szövetség magyarkanizsai helyi szervezete és a
magyarkanizsai önkormányzat szervezésében.
A falu lelkészét 1944. október 21-én huszonegyedmagával a községházára vitték, ke-
gyetlenül kínozták, majd társaival együtt lemészárolták. Neki állítanak méltó emléket
Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese és Pásztor István, a Vajdasági Ma-
gyar Szövetség elnöke védnökségével. Megnyitóbeszédet Forró Lajos történész, a Dél-
vidéki Kutatóközpont képviselője és Kávai Szabolcs tartományi képviselő mond, majd
emlékező gondolatait Pásztor István és Semjén Zsolt osztja meg a jelenlévőkkel. Miután
Semjén Zsolt, Pásztor István, Forró Lajos és Simor Márton szegedi szobrász leleplezik az
emlékhelyet, Savelin Zoltán martonosi plébános fogja megáldani.
M.M. ░
A nyertes
A Turistakalauz című rovatunkban
a kérdésünkre helyes választ adó olva-
sóink között nyereményt sorsolunk ki.
E heti nyertesünk Kiss László Zentá-
ról. A nyereménye egy éjszakára szóló
félpanzió két személyre (vagy négy sze-
mélyre szóló vacsora) a Felsőhegy mel-
letti Gyümölcsök Királynője vendégfo-
gadóban.
A ma közölt nyereményszelvényt a
következő címre kell beküldeni (hogy
hétfőig megérkezzen): Magyar Szó
(Turistakalauz), 24400 Zenta, Pf. 54.
A feltett kérdésre a válasz az előző he-
ti Turistakalauzban található. Ezúttal
öt nyereményt sorsolunk ki: hajókirán-
dulást a zentai Anita hajóval. Minden
nyeremény négy személyre szól, tehát
összesen húszan hajókázhatnak. A ki-
rándulás július 14-én, szombaton dél-
után 5 órától lenne Zenta környékén
a Tiszán. A nyertesekkel a rovat támo-
gatója, Zenta Község Idegenforgalmi
Szervezete veszi föl a kapcsolatot.
ZENTAI TURISTAKALAUZ
Régi Mesterségek Háza
Tüzet is ugrottak
Az Aranykapu ME évadzáró népzenei gálával ünnepelte a nyári napfordulót
Szent Iván napját évadzáró ünnepséggel és tűzugrással ünnepelte meg az Aranykapu Művelődési Egyesület
péntek este az adai lóversenypályán, ahol színvonalas néptánc- és népzenei gálát tekinthetett meg a népes
közönség. A hagyományőrző egyesület már tizennegyedik alkalommal rendezte meg évadzáró műsorát,
amelyre mindig június 24-én, Szent Iván napján vagy annak környékén kerül sor, akárcsak ez alkalommal.
TÁDÉ A PIACON
Borsós napok
Ezen a hétvégén a következő árakat jegyeztük le a zentai zöldségpiacon: a bor-
só 100 Din/kg, a fejtett borsó 120 Din/kg, a vöröshagyma 30–40 Din/kg, a burgonya
15–30 Din/kg, a paradicsom 100 Din/kg, az újkrumpli 20–35 Din/kg, az uborka 40–
50 Din/kg, a paprika 15 Din/db, a karfiol 100 Din/kg, a kelkáposzta 60 Din/db, a ká-
poszta 30 Din/db, a csiperkegomba 180 Din/kg, a kínai kel 50 Din/db, a tök 40 Din/
kg, a zöldbab 80–230 Din/kg, a sárgarépa 80 Din/kg, a zöldség 20–50 Din/csomó, a
fokhagyma 250 Din/kg, a padlizsán 200 Din/kg, a brokkoli 100 Din/kg, az alma 40–
135 Din/kg, az őszibarack 80–250 Din/kg, a málna 270–300 Din/kg, a körte 250 Din/
kg, a nektarin 200 Din/kg, a sárgabarack 150–250 Din/kg, a kókuszdió 200 Din/kg, a
sárgadinnye 180 Din/kg, a görögdinnye 70 Din/kg, a citrom 198 Din/kg, a narancs
125 Din/kg, a mandarin 125–160 Din/kg áron volt megvásárolható.
KEGYELETADÁS MARTONOSON
Méltó emlékezés
NYEREMÉNYSZELVÉNY
Hány személyt tud fogadni nyáron a Gyümölcsök Királynője?
1. 20-at
2. 50-et
A beküldő neve: ............................................................................................
Cím: ..............................................................................................................
Telefonszám: ................................................................................................
Az Aranykapu Művelődési Egyesület tagjai
C
s
i
n
c
s
i
k

Z
s
o
l
t
Motorostalálkozó Zentán
Egy motorkerékpáros szállóige szerint egy motoros több száz kilo-
méterről megérzi, ha valahol buli van. Hogy mennyire is igaz e szó-
lás, jól bizonyította az idén ötödik alkalommal megszervezett zentai
motorostalálkozó is, amelyet az elmúlt hétvégén a zentai vásártéren
rendezett meg a helybéli Zyntharew Motorosklub.
A találkozóra több száz motorkerékpáros érkezett
A Régi Mesterségek Házában elődeink mesterségeit ismerhetjük meg
HORGOSI FELHÍVÁS
Aratógépek ellenőrzése
Horgos helyi közössége értesíti a mezőgazdasággal foglalkozó polgárokat, hogy az illetékes
községi bizottság június 28-án, csütörtökön délelőtt 8 és 10 óra között a helyi közösség udvará-
ban (Vasút utca 16.) végzi az aratócséplők, a gabonát szállító, valamint a szalmát és szénát szállí-
tó kombájnok-traktorok ellenőrzését. A kombájnok vizsgáztatásának díja 1200 dinár, a trakto-
roké 600 dinár, a pénzt a helyszínen kell kifizetni.
M.M. ░
 TOPOLYA
Kkt harmadszorra is
Csütörtökön harmadszor is össze
fog ülni a topolyai községi képvise-
lő-testület, hogy befejezze az eddig
két alkalommal elnapolt ülését. Jú-
nius 8-án az újonnan megválasztott
képviselők az eskü letételét követő
szünet után nem jöttek vissza a ta-
nácsterembe, 21-én pedig meg sem
jelentek. Talán a tartományi par-
lament sikeres alakuló ülése most
arra ösztönzi őket, hogy ez alkalom-
mal befejezzék az ülést, és döntse-
nek olyan dolgokban, hogy ki lesz
az új polgármester, az új kkt-elnök,
valamint milyen összetételű lesz a
községi tanács. (L.J.)
Kisérettségi
A topolyai községben 376 nyolca-
dikos tanulóból 372-en írták meg a
kisérettségit anyanyelvből és mate-
matikából. A sikeresen levizsgázott
nyolcadikosok ma és szerdán 8 és 15
óra között tölthetik ki a kívánságlis-
tájukat. A diákok rangsora, vagyis
hogy ki melyik iskola melyik sza-
kára jutott be, a tanulók anyaintéz-
ményében lesz megtekinthető július
5-én 8 órától. A középiskolákba való
iratkozás 6-án és 7-én zajlik majd 8
és 15 óra között.
Íjásztalálkozó
A Nagyapáti Kukac Péter Ma-
gyar Hagyományőrző és Néprajzku-
tató társulat szombaton 14 órai kez-
dettel íjász- és kézműves találkozót
szervez a vásártéren. Az egész dél-
utánt betöltő rendezvényen fellép-
nek táncosok, versmondók, kórusok
és színjátszók is. A régi mesterségek
képviselői bemutatják a szakmáju-
kat, a termékeiket, melyeket meg is
lehet majd vásárolni. A hazai íjászo-
kon és barantásokon kívül magyar-
országi és székelyföldi vendégek is
be fognak mutatkozni, s a közönség
is kipróbálhatja a fegyvereiket. Este
tűzzsonglőrők, szabadtéri zene és
tánc várja az érdeklőket.
Vízgondok
A Komgrad közvállalat felhívása
ellenére az elmúlt napokban sem
csökkent a túlzott ivóvízfogyasztás
Topolyán. A megnövekedett vízfo-
gyasztás az oka nemcsak a csökkenő
nyomásnak a lakótömbökben, ha-
nem a rendszer esetleges meghibá-
sodásainak is. A hiba javítását ma 5
és 11 óra között végzik, így ebben az
időszakban szünetelhet a vízellátás.
 KISHEGYES
Verstábor
A Vajdasági Magyar Versmon-
dók Egyesülete az idén is megszer-
vezi hagyományos tehetséggondo-
zó műhelyét, a Szép Szó tábort a
kishegyesi Kátai-tanyán augusztus
12-e és 19-e között. A Szép Szó a
pódiumművészetek iránt nyitott
fiatalok találkozóhelye. Délelőtt be-
szédtechnikai foglalkozások folynak
majd, délután egyéni versfelkészí-
tést tartanak ismert szakemberek,
esténként pedig vendégelőadókkal
ismerkedhetnek meg a résztvevők.
A táborban három csoportban fog
folyni a munka, minden szakcsoport
elkészít egy-egy produkciót, melyet
a gálán bemutatnak a szülőknek. A
szervezők 11 és 25 év közötti fiatalok
jelentkezését várják, a részvételi díj
65 euró dinár ellenértéke. Részletfi-
zetés is lehetséges. A jelentkezési ha-
táridő július 31-e, érdeklődni Barta
Júliánál (024/738-003) és Hajvert
Ákosnál (069/3050966) lehet. Az e-
mailes jelentkezéseket a vmve.vers-
mondo@gmail.com címre várják.
RÖVIDEN
2012. június 26., kedd 14 TOPOLYA–KISHEGYES topolya@magyarszo.com
A fenti gondolatokat Kisimre Szerda
Anna, a topolyai Kodály Zoltán Magyar
Művelődési Központ művészeti vezetője
fogalmazta meg a múlt héten, a topo-
lyai Művelődési Ház kiállítótermében
megnyitott kézimunka- és kézműves
kiállításon. Ez a tárlat a központ által
szervezett Közép-bácskai Népművészeti
Fesztivál keretében nyílt meg. A kiállítá-
son kívül a június 22-én, a Csáki Lajos
Általános Iskola sportcsarnokában meg-
tartott évadzáró gálaműsor is e fesztivál
szellemiségében zajlott le, a Kodály-ház
szakosztályainak bemutatkozása mellett
a gunarasi Rozmaring asszonykórus, a
zentagunarasi Gézengúz tánccsoport és
a bácskossuthfalvi Vadvirág táncegyüt-
tes nagy sikerű vendégszereplésével.
A Kodály-ház szakemberei termé-
szetesen nem csupán a fesztiválszerve-
zés terén tesznek sokat közösségünk
népművészeti értékeinek megismer-
tetéséért. Az értékmentési folyamat
részeként a Cirkalom együttes, mely-
nek vezetői Kisimre Árpád és Savelin
László, célul tűzte ki, hogy felkutassa
és továbbéltesse a vajdasági magyar
hagyományőrző falvak tánckincsét.
Így tette ezt a doroszlói táncokkal és
az al-dunai székelyek szellemi öröksé-
gével, amelyből a gálán koreográfiát
adott elő. A Cirkalom táncegyüttes,
amely az 2011/2012-es évadban nyol-
cadik alkalommal nyerte el a kiválóan
minősült táncegyüttes címet, vagyis
az 1997 óta kétévente megrendezésre
kerülő Néptáncosok Országos Bemu-
tató Színpadán minden alkalommal a
legmagasabb minősítést kapta, az est
folyamán bodrogközi összeállítással is
megajándékozta közönségét. Nemcsak
a központ legérettebb néptáncos szak-
osztályának volt nagy sikere a hétvégi
bemutatón, hanem az óvodásokból álló
csoport népi játékokból szerkesztett mű-
sorszámának előadását is vastaps kísér-
te. A Cickom táncegyüttes előadásában
Küküllő menti táncokkal ismerked-
hetett a közönség, a Szélszirom tánc-
együttes pedig mezőföldi játékokkal és
táncokkal mutatkozott be. Dudás Kata,
a központ szólistája egy másik vidékre
röpített bennünket, hiszen bogyiszlói
dalokat hallottunk tőle. Az alsós ének-
csoport tagjai bácskai, Duna menti da-
lokat énekeltek, a Hétmező énekcsoport
moholi dalokkal szerepelt, a Móricz Il-
dikó–Farkas Karina énekkettőstől szen-
tesi dalokat, a Kaláris asszonykórustól
pedig bácskai betyárdalokat hallhatott
a közönség. Az idei szemléken, valamint
a Durindón és a gálaműsor során is To-
polya környéki dalokkal mutatkozott be
a Csörgő citerazenekar. Vezetőjük Ke-
lemen Zsolt, aki Rózsa Tibor és Borsodi
Árpád mellett a Csalóka zenekar oszlo-
pos tagja. A gálaest folyamán minden
táncegyüttes fellépését ez a zenekar kí-
sérte. Két Fehér Ferenc-vers is elhang-
zott az évadzáró műsoron a Kodály Zol-
tán MMK beszédművészeti, irodalmi
és nyelvművelő szakosztálya, az Aurora
Studió fiatal versmondói, Nagy Viktó-
ria és Ozorák Zsaklina előadásában. Az
Aurora Stúdió tagja Gulyás Orsolya is,
aki Kovács István József Sámán-kerengő
című versét tolmácsolta.
A Közép-bácskai Népművészeti
Fesztivál befejeztével, június 23-án,
szombaton a Szélszirom táncegyüttes
tagjai Péterrévére utaztak a 6. Nem-
zetközi Gyermek Néptánc- és Népmű-
vészeti Fesztiválra. A Csörgő citeraze-
nekar aznap Palicson, a 9. Etnofesten
adott önálló koncertet. Június 29-én,
pénteken a topolyai Művelődési Ház
által szervezett Színes Vajdaság ren-
dezvénysorozat keretében a tájházban
lép majd fel a Cirkalom táncegyüttes, a
Kaláris asszonykórus, valamint a Csör-
gő citerazenekar, 30-án pedig a Cickom
táncegyüttest, az asszonykórust, a Hét-
mező énekcsoportot és az Aurora Stú-
dió tagjait láthatják a topolyai vásárté-
ren az V. Nemzetközi Íjász és Kézműves
Találkozón. Július végén Zentagunara-
son, a Batyu táborban lesz a kodályosok
apraja-nagyja, azt követően pedig Kis-
kunmajsán vendégszerepelnek.
 SZ. A.
P
a
p
p

I
m
r
e
P
a
p
p

I
m
r
e
S
z
a
b
ó

A
n
i
k
ó
Értékmentés és -közvetítés
Kiállítás és évadzáró gálaműsor a Közép-bácskai Népművészeti Fesztivál keretében –
Eseménydús nyári hónapok várnak a Kodályra
Lehetőséget szeretnének teremteni arra, hogy a környékünkön működő művelődési egyesületek csoportjainak több alkalmuk
legyen a bemutatkozásra, egymás munkájának és egymásnak a mind teljesebb megismerésére.
A szép idő és a kellemes víz ezen a hétvégén is óriási tömeget vonzott a
topolyai tó partjára. Szinte egész Vajdaság területéről érkeztek vendégek, akik
ingyen élvezhették a fürdőzés örömeit és a természet közelségét. A növekvő
népszerűségű topolyai strand lehetőségeivel és kínálatával a hétvégi számunk-
ban fogunk részletesebben foglalkozni. (L.J.)
„Kitartóak ezek a gyerekek”
Kishegyesen jártak a III. Bácskai Lovastúra résztvevői
Harmadszor vágtak neki a zömében adai lovasokból álló Bácskai Lovastúra
résztvevői, hogy Magyarkanizsa, Ludas, Györgyén, Pacsér, Bácskossuthfalva, Baj-
sa, Kishegyes, Szenttamás, Szőreg, Temerin és Bácsföldvár érintésével, mintegy
300 kilométer megtétele után, visszatérjenek a kiinduló pontjukra. A lovasok a
harmadik napon Kishegyesen szálltak meg Cékus Árpád családjánál, de előtte rö-
vid pihenőt tartottak a Welker-tanyán, ahol Tóth Attila, a tanyát birtokló Agriro-
magna cég igazgatója, valamint Szalma István íjász és a Dévics Imre, a Művésztelep
vezetője fogadták őket. Szalma István a túra szervezőjével, Illés Ferenccel tartott
terepszemlét, mert a jövő hónapban íjászbajnokságot szerveznek a területen. A lo-
vastúrának 11 résztvevője van, ahogyan Gyarmat István, a túra vezetője elmondta,
a legtöbben adaiak, de érkeztek Zentáról, Bácskossuthfalváról és Topolyáról is.
– Mivel már kiépültek a kapcsolatok, nem vett túl sok időt igénybe a szervezés. Az
első túrát csaknem fél évig szerveztük. Ma nem lesz túl nehéz napunk, de a tegnapi
elég kemény volt. Ludastól Bácskossuthfalváig közel hatvan kilométert tettünk meg,
ma viszont csak a felét. Az első alkalom nagyon nehéz volt, mert 4-5 napig esett az
eső. Igaz, most a rekkenő hőség viseli meg a lovasokat és az állatokat. Minden nap
korán indulunk, és 30–35 kilométert tervezünk be, de ezt rendszerint nem sikerül
betartani, mert a házigazdák rábeszélnek bennünket, hogy nézzük meg valamely
helyi nevezetességet, s ennek nemigen lehet ellenállni – mondta Gyarmat.
Észreveszem, hogy a fiatal lovasok egy része szőrén üli meg a lovat, ami ekkora
távon nem kis teljesítmény.
– Kitartóak ezek a gyerekek, ketten nem is tudnak másképpen lovagolni, csak
szőrén. Némelyikük könnyebben viseli ezeket a nehézségeket, mint mi felnőttek.
A következő állomásunk Temerin lesz, ahová Szenttamás és Szőreg érintésével ju-
tunk el, utána Bácsföldvárig megyünk, az utolsó napon pedig hazáig – mondta a
túra vezetője.
 pi
Véradók találkozója
A kishegyesi község leghumánusabb embereinek
hagyományos bácsfeketehegyi összejövetele
Több száz véradó
sereglett össze pénte-
ken este a kishegyesi
község önkéntes vér-
adóinak találkozóján,
amelyet a községi
Vöröskereszt szervez
meg minden évben.
A véradókat elsőként
Fehér Etelka, a Vörös-
kereszt községi szer-
vezetének elnöke üd-
vözölte, hangsúlyozva,
hogy kétségtelenül
ez a község legönzet-
lenebb embereinek
összejövetele. Üdvö-
zölte a község képvi-
seletében megjelent Pál Károlyt, a képviselő-testület elnökét, valamint a verbászi
vérátömlesztő intézet munkatársait, akikkel karöltve lebonyolítják az akciókat. Pál
Károly a maga részéről jó egészséget kívánt minden véradónak, és kiemelte, mi-
lyen fontos, hogy a három település véradói találkozzanak. A beszédeket követően
a véradók helyi elnökei kiosztották a diplomákat és az emlékérmeket azoknak, akik
először, valamint öt, tíz, harmincöt, ötven és száz alkalomnál többször adtak vért. A
találkozó közös vacsorával és társalgással zárult.
 pi
Megérkeznek a lovasok a Welker-tanyára
A legfiatalabb Kodály-tagokból, az óvodásokból álló csoport népi játékokból
szerkesztett műsorszámának előadását is vastaps kísérte
Az elismerések átadása
2012. június 26., kedd mozaik@magyarszo.com MOZAIK 15
NEM TELJESÜLT A KIVITELI TERV
A Tanjug jelentette, hogy „mivel félévi kiviteli tervünket nem
sikerül teljes egészében megvalósítani, valószínű, hogy az egész
évi kiviteli terv teljesítésében is komoly akadályok merülnek fel.
Az elmúlt években általános jelenség volt, hogy a kivitel első
félévi lemaradását sikerült behozni a második félévben. Az idén
ugyanis egyes kiviteli cikkek értékesítése, például a faipari és
hajóipari termékek kivitele, komoly akadályokba ütközik. Mind-
két ágazat ugyanis tavaly meglehetősen rendszertelenül lépett
fel a külföldi piacokon, s emiatt sok vevőt elveszítettek. Ha a két
említett ágazat nem tesz komoly lépéseket a kivitel megvalósítá-
sára, könnyen megtörténhet, hogy idei kiviteli tervünket nem
tudjuk teljesíteni.”
KÖZÖS SÍRBAN AZ ELESETT
SZOVJET KATONÁK SZABADKÁN
Szintén az állami távirati iroda adta hírül, hogy „vasárnap
délelőtt közös sírba helyezték azoknak a szovjet katonáknak és
tiszteknek a hamvait, akik 1944-ben a Jugoszláv Néphadsereg
tagjaival együtt harcoltak a népfelszabadító háborúban, és a
szuboticai járás területén estek el. A Sétaerdő melletti teme-
tőben a szovjet harcosok emlékműve mellett épült közös sírba
helyezték a szovjet harcosok hamvait. Miután lezárták a sírt, a
tömegszervezetek képviselői és a szovjet követség képviselői
megkoszorúzták a szovjet harcosok sírját. Az ünnepség a jugo-
szláv himnusszal fejeződött be. A jelenlevő vezető személyiségek
beírták nevüket az emlékkönyvbe.”
GYAKORIAK AZ INCIDENSEK BERLINBEN
Az AP jelentette, hogy „a három nyugati nagyhatalom közös
jegyzékben visszautasította a Szovjetuniónak azt a vádját, hogy
ők felelősek a nemrégi berlini incidensekért. Válaszukban java-
solják a Szovjetuniónak, hogy tartsanak Berlinben egy négyes
értekezletet, amelyen megtárgyalnák a jelenlegi feszültséget, és
olyan intézkedéseket fogadnának el, amelyek jelentősen javí-
tanák a mostani helyzetet. Ennek a megbeszélésnek az volna
a célja – állapítja meg a válaszjegyzék –, hogy megkönnyítse a
polgárok átjárását az egyik övezetből a másikba, és megkönnyítse
a kettéosztott város közötti áruforgalmat.
A három nyugati nagyhatalom válaszjegyzékében aggodal-
mát fejezi ki a Berlinben történő mind gyakoribb incidensek
fölött, és kiemelik, hogy utasították berlini képviselőiket, tegye-
nek intézkedéseket az elmérgesedő helyzet javítására.
ÚJVIDÉK
ARENA CINEPLEX: június 27-ig: Lorax (Dr
Seuss’ The Lorax), amerikai rajzfilm, r.: Chris
Renaud (14) * Hófehér és a vadász (Snow White
and the Huntsman), amerikai akciófilm, fsz.:
Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hems-
worth, r.: Rupert Sanders (16, 19.45, 22.10) *
LOL, amerikai romantikus vígjáték, fsz.: Miley
Cyrus, Ashley Greene, Demi Moore, Gina Ger-
shon, Douglas Booth, r.: Lisa Azuelos (18.20,
20.20, 22.15) * Madagaszkár 3 (Madagascar
3 – Europe’s Most Wanted), amerikai rajzfilm,
r.: Eric Darnell, Tom McGrath (12.15, 14.15,
16.15, 18; 3D-ben: 12.30, 14.30, 16.30 és 18.15)
* SeeFood, kínai–maláj rajzfilm, r.: Aun Hoe
Goh (13.15) * Sötét zsaruk 3 (Man In Black III),
amerikai akcióvígjáték, fsz.: Will Smith, Tommy
Lee Jones, Josh Brolin, r: Barry Sonnenfeld (15,
22.20) * Piranha 3DD, amerikai horrorparó-
dia, fsz.: Danielle Panabaker, David Hasselhoff,
Matt Bush, r.: John Gulager (17, 18.45) * Smrt
čoveka na Balkanu, hazai vígjáték, r.: Miroslav
Momčilović (20.30) * A kopasz osztag (21 Jump
Street), amerikai akcióvígjáték, fsz.: Jonah Hill,
Channing Tatum, Ice Cube, r.: Phil Lord, Chriss
Miller (15.45, 18.05, 20.15, 22.20) * Promethe-
us, amerikai horror, fsz.: Noomi Rapace, Logan
Marshall-Green, Michael Fassbender, Charlize
Theron, r.: Ridley Scott (17.45, 20 és 22.30) *
Csizmás, a kandúr (Puss in Boots), amerikai
rajzfilm, r.: Chris Miller (szerb szinkronnnal:
14) * A diktátor (The Dictator), amerikai vígjá-
ték, fsz.: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Ben
Kingsley, r.: Larry Charles (16.05, 20.10, 22) *.
A mozi telefonszáma: 447-690.
ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ: Telefonszámok: 657-2526
és 66-22-592; http://www.uvszinhaz.co.rs, e-mail:
szinhaz@eunet.rs, ujvidekiszinhaz@yahoo.com.
SZERB NEMZETI SZÍNHÁZ: A színház honlapja
a www.snp.org.rs címen látogatható meg. Telefon-
számok: 520-091 és 6613-957.
CK13 IFJÚSÁGI KÖZPONT: Bojović vajda utca
13., www.ck13.org. Telefonszámok: 47-37-600 és
47-37-601.
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Digitális művé-
szetek világa: Filmideo, az amerikai nemzet-
közi filmfesztivál bemutatója (20). Templom-
udvar 5.
ÖTVEN ÉVE ÍRTA A
A Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége vajdasági magyar pedagógu-
sokat is vár a Bolyai Nyári Akadémiára. A
részvétel, a szállás és az ellátás ingyenes.
A pályázatok beküldési határideje 2012.
július 1-je. Egy autóbusznyi jelentkező esetén
a VMPE megszervezi a csoportos utazást. A
programokkal kapcsolatos részletek a www.
bnya.rmpsz.ro weboldalon olvashatóak.
Jelentkezni lehet a VMPE e-mail címén:
nsvmpe@gmail.com. A jelentkezési lap a
www.vmpe.org.rs oldalról tölthető le.
A következő képzésekre jelentkez-
hetnek:
CSÍKSZEREDA, Apáczai Csere János
Pedagógusok Háza, Sapientia EMTE
Július 8–14.
– Tantárgyköri műveltség – (BaCuLit)
– Óvónők + tanítók
Július 15–21.
– Osztályfőnökök
– Multimédia és interaktív tábla az okta-
tás szolgálatában
– A kémia tanítása
– A matematika tanítása
– Testnevelés, szabadidő-szervezés
SZÉKELYUDVARHELY, Dr. Palló Imre
Művészeti Líceum
Július 15–21.
– Ének-zene, kórusvezetés, hangszer-
használat
– Képzőművészet
Július 22–26., Tamási Áron Gimná-
zium
– Római katolikus vallástanárok tovább-
képzése
SEPSISZENTGYÖRGY, Kós Károly
Szakközépiskola
Július 15–21.
– Műszaki szakterület
SZOVÁTA, Teleki Oktatási Központ
Július 1–7.
– Óvónők
– Tanítók
Július 15–21.
– Biológia, földrajz
– Táblagépek az oktatásban
VÁLASZÚT, Kallós Alapítvány Szórvány-
kollégium
Július 15–21.
– Népzene, néptánc, kézművesség
TEMESVÁR, Bartók Béla Líceum
Július 22–28.
– A magyar nyelv tanítása – nyelvi
erősítés
KOLOZSVÁR, Diakóniai Központ
Július 15–21.
– Református vallástanárok tovább-
képzése
Július 23–27.
Apáczai Csere János Gimnázium
– A magyar nyelv és irodalom tanítása
Esterházy Péter a Művelődési
Központban
Holnap este 7 órakor az újvidéki Műve-
lődési Központ Templomudvarban levő
épületében a Portrék ciklus keretében Ester-
házy Péter európai regény- és esszéírót,
előadót látják vendégül.
A szerző 1950-ben született Budapesten,
műveit a világnyelvek többségére lefordítot-
ták. 22 regénye jelent meg. Művei egyebek
mellett: A szív segédigéi, A szabadság nehéz
mámora, Utazás a tizenhatos mélyére, Semmi
művészet...
XII. APÁCZAI NYÁRI AKADÉMIA, ÚJVIDÉK 2012
Pedagógus-továbbképzés
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete idén is megszervezi az Apáczai
Nyári Akadémiát a következők szerint:
 2012. július 9–13.: Osztályfőnökök továbbképzése, tanároknak, tanítóknak
(Főszervező: Muhi Horváth Gabriella; Helyszín: Apáczai Diákotthon, Újvidék,
Ćirpanov u. 54.)
 2012. július 9–13.: Természetismereti terepi vezető – a terepi programok veze-
tőinek szakmai és módszertani továbbképzése a Környezet- és Természetvédelmi
Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) együttműködésével. A képzés
elsősorban osztálytanítók, óvónők és biológia szakos tanárok, illetve környezeti
neveléssel is foglalkozó pedagógusok részére ajánlott. (Főszervező: Lukács Zsolt;
Apáczai Diákotthon, Újvidék, Bogdan Šuput u. 16.)
 2012. július 16–20.: A természet egysége – fizika-, kémia-, biológiatanárok-
nak, tanítóknak. (Főszervező: Muhi Béla; Apáczai Diákotthon, Újvidék, Ćirpanov
u. 54.)
 2012. július 16–20.: Történelem és magyarság, tanároknak, tanítóknak. (Főszer-
vező: Dulka Andor; Apáczai Diákotthon, Újvidék, Bogdan Šuput u. 16.)
A továbbképzések helyszíne az újvidéki Apáczai Diákotthon: Címe: 21 000 Novi
Sad, Ćirpanova 54., Tel./fax: (+381) 021/548-259, drótposta címe: nsvmpe@gmail.
com
A továbbképzésekről bővebben a www.vmpe.org.rs honlapon olvashatnak. Jelent-
kezni a letölthető jelentkezési lapon lehet 2012. július 5-ei határidővel.
FELHÍVÁS
Szép Szó tábor 2012
A Vajdasági Magyar Versmondók Egye-
sülete idén nyáron is megszervezi hagyomá-
nyos tehetséggondozó műhelyét a kishegye-
si Kátai-tanyán augusztus 12-étől 19-éig. A
Magyar Nemzeti Tanács a Szép Szó Műhely
rendezvényt kiemelt jelentőségű vajdasági
magyar gyermek- és ifjúsági rendezvény-
ként határozta meg. A Szép Szó a költészet
és a próza továbbítását művelő, a pódium-
művészetek iránt nyitott vajdasági fiatalok
egyetlen közös műhelye.
Délelőtt beszédtechnikai foglalkozá-
sok folynak Pál Ágnes logopédus-gyógy-
pedagógus vezetésével, délután egyéni
versfelkészítés lesz Krekity Olga Radnó-
ti-díjas tanárral, Barta Júlia nyugalmazott
óvónővel, Magyar Életfa díjas, többszörös
díjazott felkészítő tanárral, Raffai Ágnes
színművésszel, Szatmári Melitta tanító-
val, esténként pedig vendégelőadókkal
ismerkedünk. Fő munkaidőben a táborban
három csoportban folyik a munka, minden
korcsoport elkészít egy-egy produkciót, ezt
a gálán bemutatják a szülőknek, az idősebb
korosztály pedig tájolni is fog vele.
A csoportvezetők hazai és anyaorszá-
gi előadók lesznek. Fekete Ágnes magyar
szakos hallgató, Kaleidoszkóp- és Illyés
Gyula-díjas versmondó foglalkozik majd
a legfiatalabbakkal, a középső csoporttal
Hajós Zsuzsa drámapedagógus, aki Buda-
pestről érkezik, a haladók csoportvezetője
pedig Kovács Frigyes Jászai Mari-díjas és
kétszeres Pataki-gyűrű díjas színművész. A
táborvezető Hajvert Ákos tanító, Radnóti-
díjas versmondó.
Várjuk a 11 és 25 év közötti fiatalok
jelentkezését Vajdaság minden területéről.
A résztvevők hozzanak magukkal verse-
ket, így a műhelyben felkészülhetnek az
őszi versenyekre.
A részvételi díj 65 euró dinárellen-
értéke. A részletlefizetési lehetőségünket
is igénybe vehetik a jelentkezők. Az első
részlet összegét, amely 4000 dinárt tesz
ki, kérjük a következő folyószámlára befi-
zetni: 160-928335-38 (Banca Intesa). A
fennmaradt összeget a tábor nyitónapján
készpénzben tudják átadni. Táborba érke-
zés: augusztus 12-én a délutáni órákban.
A jelentkezési határidő július 31.
Jelentkezni és érdeklődni lehet Barta
Júliánál (tel.: 024/738-003, cím: Lenin
u. 29., 24 323 Bácsfeketehegy) vagy
Hajvert Ákosnál (tel.: 069/3050966, e-mail:
hajverta@gmail.com;vmve.versmondo
@gmail.com).
UŠĆE PARK, JÚNIUS 27–29.
Nyolc nap múlva Belgrade Calling
A hazai fesztiválkeret egy igazán kiemelkedő programú rendezvénnyel bővül
2012-ben. A szervezők a már jól bevált Ušće park helyszínére hozzák el a különböző
világklasszis előadókat. Igényes nyárindító. Nézzük a felhozatalt!
Az első nap populárisabb keret szórakoztatja a nagyérdeműt. Élőben tombolha-
tunk az erős politikai tartalmú szövegeiről is híres amerikai hip-hop szupercsapat,
a Public Enemy produkciójára. Színpadra áll az egyre keresettebb, töretlen sikerű
angol popdíva, Jessi J. Fellép még az új elektrohullám fenegyereke, Example, illet-
ve az anglial Orbital formáció is. A hazaiak közül a S.A.R.S. csapata szórakoztatja
a közönséget.
A második nap egy igazán különleges produkciót kínál, színpadra lép ugyanis
Ozzy Osbourne barátaival, akiket, reméljük, nem kell bemutatni senkinek. Jelen
lesz Slash, Zakk Wylde és Geezer Buttler, hogy játékukkal még meghatározóbbá
tegyék az előadást. Találkozhatunk még a norvég Satyricon, az angol Paradise Lost
és amerikai Black Label Society legénységével is.
A harmadik nap sztárvendége a Faith No More. Mike Patton garantáltan beindítja
majd közönségét. Kiemelném a ritkán koncertező, ám új lemezzel előálló, angliai
new wave csodát, a Public Image Limitedet. Speciális produkcióval készül a The
Sisters of Mercy stábja is, hiszen ők egy éjfél utáni show-val állnak színre. Aznap
ott lesz még az Ugly Kid Joe és a The Horrors formáció is.
A szervezők egy ajándék nappal is kedveskednek közönségüknek. A szombati
Jelen Top 10 nevezetű levezető rendezvényen a szerbiai zenei élvonal képviselteti
magát.
Jegyekről, utazásról, részletes programról a www.belgrade-calling.com honlapon
megtalálsz mindent. Találkozzunk június végén az Ušće parkban! (h.t.)
Tanyasi vakáció
– TÓPARTI TÁBOR
Helyszín: Hajdújárás–Nosza,
Róka-tanya
Természetismereti gyermek-
tábor
• Növény- és állatismeret
• Kézműves foglalkozások
És ami nem maradhat el:
– a mindennapi lubickolás a
Ludasi-tóban,
– a tábortűz ( ...történetekkel),
– a játék (kiütőcske, sárkány-
eregetés),
– a kirándulás.
Időpontok: Július 15–21. (felső-
sök és középiskolások), valamint
július 22–28. (általános iskola 3–6.
osztályos tanulói).
A táborozás díja: 5000 dinár.
Érdeklődni, jelentkezni: 064/12
23 504, 060/ 33 15 776, 024/ 541
686, 024/ 596 064; e-mail: h.istvan@
open.telekom.rs vagy marticseke@
gmail.com.
VERSENYKIÍRÁS
Vajdasági szólótáncfesztivál
A horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület a Vajdasági Magyar Folk-
lórközpont szakmai védnöksége alatt 2012. október 27-én Horgoson szervezi meg az
V. Vajdasági Szólótáncfesztivált.
A fesztivál elsődleges célja hagyományaink megőrzése és széles körű népszerűsítése,
valamint a magyar néptánckincs minél több táncának improvizatív elsajátítása mellett a
hagyományos értékrend mélyebb megismerése és a tánc tiszteletére való nevelés.
Szóló: – Kötelező anyag: Füzesi ritka és sűrű fogásolás (magyar vagy román adatközlő
férfiak táncából történő improvizatív építkezés a megengedett).
– Szabadon választott anyag: Egy legényes, férfitánc vagy verbunk a Martin György
által meghatározott 3 táncdialektus bármelyik nyelvterületéről (max. 3 percben).
Páros: – Kötelező anyag: Nagyecsedi lassú és friss csárdás (max. 3 percben, magyar
adatközlők táncából történő improvizatív építkezés a megengedett.).
– Szabadon választott anyag: A Martin György által meghatározott 3 táncdialektus bárme-
lyik nyelvterületéről egy páros tánc, illetve lassú és friss csárdás (max. 3 percben).
Nevezési díj szólónál 1200 dinár, párosnál 1600 dinár (páronként).
A kötelező táncanyagot a fesztivál zenekara, a Juhász zenekar díjmentesen kísé-
ri. A szabadon választott táncanyag kíséretének anyagi biztosítását a szervezők nem
vállalják. A szabadon választott táncanyaggal kapcsolatban javasoljuk, vegyék fel a
kapcsolatot Juhász Gáborral, a Juhász zenekar vezetőjével (telefon: 00-36-63/88-57-
043). A versenyzők a kötelező táncanyag zenéjét a jelentkezés után e-mailban fogják
megkapni.
A zsűri mindkét kategóriában választ első, második és harmadik helyezettet. A zsűri a
versenyben egyenértékűen véleményez minden versenyzőt. A kísérő fogalma nem isme-
retes (páros kategória). A szakmai díjak mellett más ún. különdíjakat is kiosztanak.
Pénzdíjak: első helyezett 10 000 dinár, második helyezett 7 000 dinár, harmadik
helyezett 5 000 dinár
Jelentkezési határidő: október 1-je. Jelentkezés: 00-381-63-569-302 (Szécsi Zsolt)
vagy e-mail: szecsizs@stcable.rs.
Bolyai Nyári Akadémia
16 SPORT sport@magyarszo.com 2012. június 26., kedd
Nyonban hétfőn elkészítették a Bajnokok Ligája, valamint
az Európa-liga első és második selejtezőkörének sorsolását. Az
újvidéki Vojvodina az Európa-liga selejtezőjének második for-
dulójában a lett Daugava és a litván Suduva Marijampole pár-
harc győztesével találkozik.
Bajnokok Ligája, selejtező, 2. forduló: Skënderbeu Kor-
cë (albán)–Debrecen, FC Valletta (máltai)/Lusitanos (andor-
rai)–Partizan, Ludogorec (bolgár)–Dinamo Zagreb (horvát),
Maribor (szlovén)–Željezničar (bosnyák), BATE Boriszov (fe-
hérorosz)–Vardar Szkopje (macedón), Budućnoszt Podgorica
(montenegrói)–Śląsk Wrocław (lengyel).
Az első meccseket július 17–18-án, a visszavágókat egy hét-
tel később rendezik. Az elöl álló csapatok kezdik otthon a pár-
harcot.
Európa-liga, selejtező, 1. forduló: Bp. Honvéd–Flamur-
tari Vlorë (albán), Jagodina–Ordabaszi (kazah), MTK–Senica
(szlovák). 2. forduló: Vojvodina–Daugava (lett)/Suduva Mari-
jampole (litván), Videoton–Slovan Bratislava (szlovák), Crve-
na zvezda–Naftan Novopolock (fehérorosz).
Az első mérkőzéseket július 19-én, a visszavágókat egy hét-
tel később rendezik.
tj ░
BIRKÓZÁS, JUNIOR-EB, ZÁGRÁB
Magyar bronz a legvégén
Lám Bálint (120 kg) révén mégis sikerült érmet
szereznie a magyar kötöttfogású csapatnak a Zágráb-
ban megrendezett juniorbirkózó-Eb-n. A magyarok
nehézsúlyú versenyzője vasárnap este 2:0, 3:0-s ve-
zetésnél betusolta a bolgár Metodievet, s ezzel a do-
bogó harmadik fokára állhatott fel.
A horvát szervezők egyébként igen gyorsan tanultak (példaként előttük volt a
belgrádi felnőtt-Eb…), hiszen 66 kg-ban az egyetlen épkézláb versenyzőjüknek, Do-
minik Etlingernek „pont” olyan sorsolása volt, hogy elkerülte az ex-Szovjetunió te-
rületéről az összes valamirevaló versenyzőt (az ágára cseh, egy gyenge török és bol-
gár, olasz, finn, osztrák és lengyel került, s ott lehetett volna a szerbiai Nemes Máté
is, ha a selejtezőben nem kap ki a lengyel Koslától), s a döntőben a zentai magyar vá-
logatott Fehér Dávid (az ágán azeri, moldovai, norvég, szlovák, orosz, német és grúz
volt) által teljesen lehajtott azeri Alijev jutott neki, akit 3:0, 1:0-ra megvert.
Bajnokok, kötöttfogás, 55 kg: Gevorg Garibjan (örmény), … 18. Knipli Cson-
gor (magyar), … 24. Gazdag Krisztián (szerbiai). 66 kg: Dominik Etlinger (horvát),
… 9. Fehér Dávid (magyar), … 24. Nemes Máté (szerbiai). 84 kg: Sosruko Kodzokov
(orosz), … 16. Kéri Zoltán (magyar), … 20. Vladimir Stankić (szerbiai). 120 kg: Chris-
tian John (német), … 3. Lám Bálint (magyar), … 11. Varga Zoltán (szerbiai).
Csapatban: 1. Oroszország 61, 2. Azerbajdzsán 49, 3. Törökország 48, … 14. Ma-
gyarország 13, … 21. Szerbia (Nagy Tamás) 4 pont stb.
(li) ░
BÜKSZÁLLÁS: OMLADINAC–
OMLADINAC (D) 2:2 (2:2)
Omladinac-pálya, 70 néző, vezette:
Jeličić (Veprőd). Góllövők: Jovanović a
11., Sl. Đurđev a 18., ill. Tasić a 10., Sa-
vić a 22. percben.
Omladinac: Dubravac, Lerić, Ha-
lász M., Pačirski, Sl. Đurđev, Tripuno-
vić (Komušanac), Dujmovič, Halász R.,
Si. Đurđev (Vlaisavljević), Hocieslavski
(Mijić), Jovanović.
Omladinac (D): Kuzmanović, Tasić
(Medić), Szegedi, Lučar, Staisavljević
(Seljaković), Plazić (Živkov), Ognjeno-
vić, Savin, Vasić, Bojanić, Savić.
A névrokonok összecsapása izgalom-
ban bővelkedő, fordulatokkal fűszere-
zett mérkőzésként kezdődött, mindez
azonban kevesebb mint fél óráig tartott,
a továbbiak során említésre méltó ese-
mény nem történt.
D. J.
ZOMBOR: ŽAK–POLET 2:3 (1:3)
ŽAK-pálya, 50 néző, vezette: Desnica
(Apatin). Góllövők: Vukas a 22., az 51.,
ill. Cvetković a 21., a 31., B. Bogdanović
a 45. percben.
ŽAK: Vuković, Majić, Gajić, Savić,
Obradović, Vorkapić-Nastasić, Radu-
sin, Mazinjanin, Kovačević, Burgić,
Vukas.

Polet: Petrović, B. Bogdanović, Zla-
tanović, Cvetković, Tadijan, Jovanović,
Stanković, Popović, Lukić, D. Bogda-
nović (Veličković), Stanojković.
A vendégek az első játékrészben va-
lamivel jobbak voltak, helyzeteiket ki-
használták, ami nem is volt nehéz, mi-
vel a hazaiak kapusa komoly sérüléssel
bicegve védett, így a Polet biztos győzel-
met aratott.
D. J.
A 30. forduló: BSK–Hajduk 0:7,
ŽAK–Polet 2:3, Crvenka–Prigrevica
3:1, Graničar (G)–Zadrugar 1:2, Slo-
ga–Mladost 3:1, Kula–Kordun 2:1, Om-
ladinac (B)–Omladinac (D) 2:2, Borac–
Graničar (R) 0:0.
1. Crvenka 30 23 2 5 83:34 71
2. BSK 30 19 4 7 64:49 61
3. Hajduk 30 14 7 9 63:43 49
4. Prigrevica 30 14 4 12 47:44 46
5. Graničar (R) 30 13 4 13 52:46 43
6. Zadrugar 30 11 9 10 47:38 42
7. Kordun (–1) 30 14 1 15 54:47 42
8. Polet 30 13 3 14 60:54 42
9. Omladinac (D) 30 13 3 14 42:51 42
10. Sloga 30 12 4 14 50:58 40
11. Kula 30 11 6 13 43:50 39
12. Mladost 30 11 5 14 42:52 38
13. Omladinac (B) 30 9 7 14 46:58 34
14. Borac 30 10 4 16 43:68 34
15. Graničar (G) (–1) 30 10 4 16 44:75 33
16. ŽAK 30 6 7 17 38:50 25
A Crvenka a Vajdasági Liga nyugati
csoportjának új tagja; alacsonyabb ver-
senyfokozatba a zombori ŽAK került.

Szerbia női válogatottja 12 győzelem-
mel zárta az Európa-liga csoportját, és ve-
retlenül jutott el a cseh Karlovy Varyban
július 5-én és 6-án megrendezésre kerü-
lő zárótornára. A titulusért még Bulgária,
Franciaország és Csehország válogatottai
vetélkedhetnek.
Eredmények, A csoport, 4. fordu-
ló: Szerbia–Románia 3:0, Spanyolország–
Magyarország 3:1. A sorrend: Szerbia 35,
Románia 19, Spanyolország 18, Magyar-
ország 0. B csoport, 3. forduló: Bulgária–
Svájc 3:0, Franciaország–Törökország 3:0.
ISMERT A HATOS
Kína, az USA, Törökország, Thai-
föld, Brazília és Kuba válogatottai szere-
pelhetnek a női grand prix hatos döntő-
jén, amelynek versenyét holnaptól a kínai
Ningbóban tartják meg. Szerbia válogatott-
ja a 16-os mezőnyben a 11. helyen zárt.
Grand prix, 3. kör: Japán–Dél-Korea
3:0, USA–Thaiföld 3:0, Olaszország–Len-
gyelország 3:2, Dominikai Köztársaság–
Tajvan 3:1, Brazília–Kína 3:0, Kuba–Puer-
to Rico 3:0. A sorrend: USA 27, Kína 23,
Törökország 21, Thaiföld 20, Kuba 19,
Brazília 19, Németország 18, Lengyelor-
szág 16, Olaszország 13, Japán 13, Szer-
bia 11, Dominikai K. 7, Puerto Rico 5, Dél-
Korea 4, Argentína 0, Tajvan 0.
CSAK EGY TALÁNY
Már csak az kérdéses, hogy az USA
vagy pedig Franciaország jut-e el a Vi-
lágliga hatos döntőjére, amelyet júli-
us 4-e és 8-a között Szófiában tartanak
meg. A biztos résztvevők Bulgária, Ku-
ba, Lengyelország, Brazília és Németor-
szág. A csoportküzdelmek utolsó, immár
tét nélküli fordulójában Szerbia csütör-
töktől Újvidéken mérkőzik meg Kuba,
Oroszország és Japán válogatottaival.
Férfi-Világliga, A csoport, 3. fordu-
ló: Szerbia–Japán 3:2, Kuba–Oroszor-
szág 3:1. A sorrend: Kuba 23, Szerbia
15, Oroszország 13, Japán 3. C csoport,
3. forduló: USA–Dél-Korea 3:0, Fran-
ciaország–Olaszország 3:0. A sorrend:
USA 20, Franciaország 17, Olaszország
11, Dél-Korea 6. D csoport, 3. forduló:
Németország–Bulgária 3:1, Argentína–
Portugália 3:1. A sorrend: Németország
22, Bulgária 16, Argentína 16, Portugá-
lia 0.
ATLÉTIKA
Eaton világcsúcsa tízpróbában
Ashton Eaton 24 éves amerikai tízpróbázó 9039 ponttal a szám új világ-
csúcsát állította fel az Eugene-ben folyó olimpiai válogatón. A vb-ezüstérmes
Eaton új rekordja 13 ponttal erősebb az eddigi csúcsnál, amelyet 9026 ponttal
a cseh Roman Šebrle 2001. május 27-én a götzisi versenyen állított fel. Eaton
148 ponttal döntötte meg az USA-csúcsot is, amelyet az olimpiai bajnok Dan
O’Brien tartott 8891 ponttal.
LABDARÚGÁS – ZOMBORI LIGA
Alig fél óra foci Bükszálláson
Lám Bálint (felül) bronzérmes lett a junior-Eb-n
b
i
r
k
o
z
o
s
z
o
v
.
h
u
RÖPLABDA
Veretlenül a döntőbe
Szerbia csütörtöktől Újvidéken mérkőzik meg Kuba, Oroszország és Japán
válogatottaival
B
e
t
a
LABDARÚGÁS – EURÓPAI KUPAPOROND
Lett vagy litván ellenfél a Vojvodinának
Egyesek ugyan még tartják magu-
kat, de a veteránok számára alapjában
véve sikertelen volt a 126. wimbledoni
torna nyitónapja. A lelátóra került pél-
dául a volt világelső Juan Carlos Ferre-
ro, a ranglistán egykor harmadik David
Nalbandian, a pekingi olimpián még
elődöntős James Blake, a női mezőny
korábbi legjobbja, Venus Williams, va-
lamint a tapasztalt olasz Flavia Pennet-
ta is.
A fentiek közül kettő bukását szerb te-
niszező okozta. Ferrero a címvédő Novak
Đokovićtyal mérkőzött, s csak az első 4-5
játékban volt méltó rivális, míg Nalban-
dian erejét és idegeit Janko Tipsarević
őrölte fel. Novak alig 100 perces nyitá-
sa egészen jónak minősíthető. Az egykori
világelső nem késztette maximális erőbe-
vetésre, de komoly játékra azért a mos-
tani éllovasnak mindenképpen szüksége
volt, s így lesz ez a következő meccseken
is. Tipsarević egyre inkább bizonygatja,
hogy tényleg a legjobb tízben a helye.
Nem sok a 35 pont, amivel máris növelte
a mérlegét, de jó útmutató, ami pedig a
Nalbandian elleni játékot illeti, a leendő
riválisok gondban lehetnek, hisz a szerb
nem is adogatott jól, mégis magabizto-
san múlta felül a híres argentint. Viktor
Troicki megnyerte az első két játszmát a
spanyol Marcel Granollers ellen, utána
azonban két szettet is simán elveszített, s
az ötödikben végül nagy küzdelem után
8:6-ra győzött.
Bojana Jovanovski éppen belendült,
amikor a görög Eleni Danilidu bedobta
a törölközőt, Vesna Dolonc pedig megle-
pően jól ellenállt a füvön menőnek számí-
tó bolgár Cvetana Pironkovának. Érdekes
módon a volt női világelső Venus Williams
egy pillanatra sem veszélyeztette a klasszis-
nak nem mondható Jelena Vesznyinát,
míg Pennettát – nagyon nagy meglepetés-
re – honfitársnője ütötte ki.
Đoković a 2. fordulóban az amerikai
Ryan Harrison és a tajvani Lu meccsének
győztesével, Tipsarević az amerikai Ryan
Sweetinggel, Jovanovski pedig a 15. ki-
emelt német Sabine Lisickivel találkozik.
Eredmények, férfiak, 1. forduló: Đo-
ković–Ferrero 6:3, 6:3, 6:1, Tipsarević–
Nalbandian 6:4, 7:6, 6:2, Troicki–Granol-
lers 7:5, 7:6, 3:6, 2:6, 8:6, Verdasco–Vang
7:6, 6:4, 7:5, Žemlja–Goodall 6:4, 3:6, 7:6,
6:4, Russell–Menendez 6:3, 6:1, 7:6, Ben-
neteau–Müller 6:2, 7:5, 7:6, Sweeting–Sta-
race 6:2, 2:0 – feladás, Bemelmans–Ber-
locq 7:5, 6:7, 6:3, 7:6, Becker–Blake 6:7,
7:5, 6:0, 6:4, Gasquet–Kamke 6:2, 6:2, 6:2,
Juzsnyij–Young 4:6, 6:3, 6:2, 6:3, Simon–
Mathieu 6:3, 5:4 – feladás, Fognini–Llod-
ra 3:6, 6:3, 6:4, 7:5, Štepanek–Sztahovszkij
6:1, 1:0 – feladás, Cervantes–Cipolla 2:6,
6:7, 6:3, 6:2, 6:1, Petzschner–Kavcic 6:4,
6:4, 6:2. Nők, 1. forduló: Jovanovski–Da-
nilidu 5:7, 6:3, 2:0 – feladás, Pironkova–
Dolonc 5:7, 6:0, 7:5, Sarapova–Rodiono-
va 6:2, 6:3, Foretz–Niculescu 6:4, 3:6, 6:3,
A. Radwanska–Ribarikova 6:3, 6:3, Vesz-
nyina–V. Williams 6:1, 6:3, Stosur–Su-
árez 6:1, 6:3, Cirstea–Parmentier 6:4, 6:1,
Hlaváčková–Csang 6:1, 6:2, Hszie–Razza-
no 6:2, 6:4, Giorgi–Pennetta 6:4, 6:3, Na
Li–Pervak 6:3, 6:1, Morita–Gajdošova 6:4,
6:3, Lisicki–Martić 6:4, 6:2, Rus–Doi 7:5,
6:3, Tatisvili–Tanasugarn 6:4, 6:2.
Tornagyőzelmet aratott két szerbi-
ai lány a kisebb versenyeken. Aleksandra
Krunić lett a svájci Lenzerheide bajnoka,
amivel bejut a 200. legjobb közé, esetleg
felülmúlhatja eddigi legjobbját, a 192. he-
lyet is. Vojislava Lukić a második egymás
utáni héten is nyert. A listán jelenleg 935.
szabadkai lány ezzel máris a 800 legjobb
között van. Nem járt viszont sikerrel Milá-
nóban Filip Krajinović, aki nem jutott táb-
lára, míg Dušan Lajović az 1. fordulóban
bukott el. Nišben szerb–magyar döntőt ját-
szottak, és az előkelőbben helyezett Balázs
Attila diadalmaskodott.
MILÁNÓ. – A challenger selejtezőjé-
nek utolsó fordulójában: Devilder–Kraji-
nović 6:5 – feladás, 1. forduló: Mertens–
Lajović 7:6, 6:4.
LENZERHEIDE. – A 25 000 dolláros
női ITF-torna döntőjében: Krunić–Scholl
6:3, 6:3.
WILLIAMSBURG. – A 10 000 dolláros
női ITF-torna döntőjében: Lukić–Doyle
6:1, 6:3.
NIŠ. – A futures torna döntőjében: Ba-
lázs–Petrović 6:2, 6:2.
(cs.) ░
TENISZ, WIMBLEDON
A jelen legyőzte a múltat
Đoković Ferrerót, Tipsarević Nalbandiant, Troicki pedig Granollerst verte a rajton –
Jovanovski a 2. fordulóban, Dolonc kiesett, s búcsúzott a volt bajnok Venus Williams is
2012. június 26., kedd sport@magyarszo.com SPORT 17
A SZAKEMBER SZEMÉVEL
A csapatkapitányok arca
sokat elárult
Figyeltem az angol és az olasz csapatkapitányt, mert ők tényleg reprezentán-
sai országuknak. Gerrard feszült, görcsös és bizonytalan, míg Buffon nyugodt,
laza és szintén bizonytalan volt (csak rajta nem látszott).
Az összes angol játékos arcán tükröződött a bizonytalanság. Az olaszoknál
pedig azt éreztem, hogy lenyugodtak a nagy lázadók, és van valami érzelmi ka-
pocs – mint amikor a szerelem átalakul egy bizonyos idő után szeretetté – a já-
tékosok között, mert valószínűsítem, hogy ez a spontán játék, amely csak Pirlo
döntésein múlik, nem lenne elég egyetlen mérkőzés megnyeréséhez sem. And-
rea Pirlo viszont tényleg fantasztikus. Pont, mint Xavi, csak nem laposan, ha-
nem a levegőben osztja a lapokat. A büntetőjével is jelezte, hogy nagyon-nagyon
harmóniában van saját magával.
Mindenesetre mindkét válogatottnál óriási taktikai lemaradást vagy inkább
visszalépést látok. Mintha egy kb. tíz évvel ezelőtti meccset néztem volna. Annyi
volt a különbség, hogy az olaszok mentálisan nagyot léptek előre. Az angolok-
nál pedig, Capello távozása óta, mintha azon gondolkodnának, hogy mit is kel-
lene mondani a népnek a kiesésük után… Rooney valami olyasmit nyilatkozott,
hogy jól védekeztek, és várták a megfelelő alkalmat az ellentámadásra. Kérdés,
hogy erre mit fog reagálni az angol szurkoló, ha a spanyolok játékáról a festék
száradása jutott az eszébe. Kedvenceik 120 percig várták az alkalmat a kontrá-
ra, és nem jött… Az olaszokkal kapcsolatos valamennyi nyilatkozatban elhang-
zott, hogy kontroll alatt tartották a mérkőzést. Inkább úgy fogalmaznék, hogy
kontroll alatt tartották a 0:0-t. Ilyen és ehhez hasonló mérkőzést nézve mindig
eszembe jut a tiszavirág-életű aranygól. Sokkal jobban élveztem, mint ezt a plusz
harminc perc passzív untatást. Nem tudom, ki hogy van ezzel, de nekem tet-
szett nagyon az a sokkhatás, amikor megszületett az aranygól. Sokkal nagyobb
volt a feszültség a ráadásban, mert mindenki tudta, hogy egyetlen hiba, és vége.
Emlékeim szerint kihozta a csapatokból a maximumot ez a szabály, mivel har-
minc perc alatt véletlen is lehet gólt kapni, ezért inkább minden maradék ere-
jét összeszedte mindkét csapat – de az egyik biztosan –, és megpróbálta eldönte-
ni minél előbb a mérkőzést. Nem tudom, hogy az aranygólszabály segített volna
a tegnapi hosszabbításon, vagy nem, de az biztos, hogy több adrenalint mozgó-
sított volna mindkét tábor szurkolóiban és a játékosokban is… Mivel a szabály-
alkotók elvették tőlünk ezt az élvezetet, mármint az aranygól katarzisát, azért
én meghagytam az edzéseimben. Játék végén az eredménytől függetlenül be-
kiabálok, hogy: „Utolsó gólig… Aki rúgja, az nyert!” A játékosoknak sem válik
kárára, ha a végjátékot, mint külön kiemelt stresszhelyzetet, számtalanszor át-
élik és gyakorolják.
A továbbjutásról döntő tizenegyesek eredménye pedig rá volt írva a két
nemzeti válogatott csapatkapitányának az arcára, s le is olvashattuk már a mér-
kőzés kezdete előtt.
APRÓ Attila – a tóthfalusi Nyers István Akadémia alelnöke ░
A csoport: Lengyelország–Görögor-
szág 1:1, Oroszország–Csehország 4:1,
Csehország–Görögország 2:1, Lengyel-
ország–Oroszország 1:1, Görögország–
Oroszország 0:1, Csehország–Lengyel-
ország 1:0.
1. Csehország 3 2 0 1 4:5 6
2. Görögo. 3 1 1 1 3:3 4
3. Oroszor. 3 1 1 1 5:3 4
4. Lengyelo. 3 0 2 1 2:3 2
B csoport: Németország–Portugália
1:0, Dánia–Hollandia 1:0, Dánia–Portu-
gália 2:3, Hollandia–Németország 1:2,
Portugália–Hollandia 2:1, Dánia–Né-
metország 1:2.
1. Németo. 3 3 0 0 5:2 9
2. Portugália 3 2 0 1 5:4 6
3. Dánia 3 1 0 2 4:5 3
4. Hollandia 3 0 0 3 2:5 0
C csoport: Spanyolország–Olaszor-
szág 1:1, Írország–Horvátország 1:3,
Olaszország–Horvátország 1:1, Spa-
nyolország–Írország 4:0, Horvátország–
Spanyolország 0:1, Olaszország–Íror-
szág 2:0.
1. Spanyolo. 3 2 1 0 6:1 7
2. Olaszo. 3 1 2 0 4:2 5
3. Horváto. 3 1 1 1 4:3 4
4. Írország 3 0 0 3 1:9 0
D csoport: Anglia–Franciaország
1:1, Ukrajna–Svédország 2:1, Ukraj-
na–Franciaország 0:2, Svédország–Ang-
lia 2:3, Svédország–Franciaország 2:0,
Anglia–Ukrajna 1:0.
1. Anglia 3 2 1 0 5:3 7
2. Franciaország 3 1 1 1 3:3 4
3. Ukrajna 3 1 0 2 2:4 3
4. Svédország 3 1 0 2 5:5 3
NEGYEDDÖNTŐ
Csehország–Portugália 0:1, Német-
ország–Görögország 4:2, Spanyolor-
szág–Franciaország 2:0, Anglia–Olaszor-
szág 0:0 – 11-esekkel 2:4.
ELŐDÖNTŐ
Portugália–Spanyolország (júni-
us 27., 20.45, Donyeck), Németország–
Olaszország (június 28., 20.45, Varsó).
DÖNTŐ
Portugália/Spanyolország–Német-
ország/Olaszország (július 1., 20.45, Ki-
jev).
Góllövőlista
3 gólos: Gomez (német), Cristiano Ronaldo (portugál), Dzagojev (orosz),
Mandžukić (horvát)
2 gólos: Bendtner (dán), Sevcsenko (ukrán), Jiráček, Pilař (cseh), Xabi Alon-
so, Torres, Fàbregas (spanyol), Ibrahimović (svéd), Krohn-Dehli (dán), Szalpingi-
disz (görög)
1 gólos: Błaszczykowski, Lewandowski (lengyel), Pavljucsenko, Sirokov (orosz),
Szamarasz, Karagunisz, Gekasz (görög), Khedira, Klose, Lahm, Podolski, Bender,
Reus (német),Van Persie, Van der Vaart (holland), Pepe, Varela, Hélder Postiga
(portugál), Jesús Navas, David Silva (spanyol), Cassano, Balotelli, Pirlo, Di Natale
(olasz), Jelavić (horvát), St. Ledger (ír), Menez, Cabaye, Nasri (francia), Carroll, Les-
cott, Walcott, Welbeck, Rooney (angol), Mellberg, Larsson (svéd)
Öngól: Johnson (angol)
Az Európa-bajnokság utolsó elődön-
tős helyéért csapott össze Anglia és Olasz-
ország a kijevi Olimpiai Stadionban.
A csoportmérkőzések során az olaszok
valamivel meggyőzőbb teljesítményt
nyújtottak, ám ennek ellenére kiegyenlí-
tett csatára számított szinte mindenki, sőt
maguk a játékosok is könnyen elképzel-
hetőnek tartották, hogy tizenegyespár-
bajjal zárul majd az összecsapás.
Hatalmas olasz helyzettel kezdődött a
mérkőzés, a harmadik percben egy alap-
vonalig játszott beadás után De Rossi ér-
kezett középen, és 22 méterről lőtt kapu-
ra, a kifelé csavaradó labdát Hart nem
érhette el, ám az végül a jobb oldali ka-
pufán csattant. Másfél perccel később jött
az angolok válasza: Milner jobb olda-
li beadása valahogy eljutott Glen John-
sonhoz, aki egy körülményes labdaátvé-
tel után nagy nehezen csak kapura tette
a labdát, ám Buffon kiváló reflexszel véd-
te a közeli kísérletet. Az első negyedóra
során az angolok játszottak enyhe fölény-
ben, komolyabb gólszerzési lehetőségre
azonban egyik kapu előtt sem került sor.
A 25. percben maradt ki a következő
helyzet: Balotelli törhetett egyedül ka-
pura, azonban túl sokáig várt, így Terry
utolérte, és blokkolta lövését. Hét perc-
cel később ismét Balotelli veszélyeztetett,
ám Montolivo beadását már csak estében
tudta kapura tenni, így Hart könnyedén
védett. A következő lehetőség egy Wel-
beck–Rooney összjáték után maradt ki,
utóbbi lövése szállt a kapu fölé. A félidő
hajrájában Pirlo indította 30 méterről
remekül Cassanót, aki visszafejelte a lab-
dát Balotelli elé, a csatár azonban Terry
és Lescott szorításában a kapu fölé bom-
bázott.
Az első félidő gól nélküli döntetlen-
nel zárult, a várakozásoknak megfelelő-
en kiegyenlített játékot láthatott a kijevi
közönség.
A második játékrész, akárcsak az el-
ső, De Rossi-helyzettel kezdődött, ám a
középpályás Cassano beadása után senki-
től sem zavartatva nem találta el a labdát.
Néhány perccel később újabb olasz zic-
cer maradt ki, előbb Balotelli lőtt Hartba
hat méterről, majd a kipattanót Montoli-
vo emelte fölé. Megint jól kezdett az olasz
csapat, ám gólt ezúttal sem tudott szerezni
a félidő elején. A 60. percben Roy Hodg-
son megpróbálta felélénkíteni csapata
nem túl acélos támadójátékát, és pályá-
ra küldte Walcottot, valamint Carrollt.
Utóbbi gyorsan helyzetbe is került, ám kí-
sérletét blokkolták. A 81. percben a csere-
ként beállt Diamanti tesztelte Hartot, aki
simán fogta a bal alsóba tartó pattogós lö-
vést. A 93. percben az angolok hagytak ki
hatalmas gólhelyzetet: Young, majd Ash-
ley Cole volt a labda útja, a Chelsea hát-
védjének beadását Carroll fejelte közép-
re, ám Rooney ollózása a kapu fölé szállt.
Ezzel véget is ért a rendes játékidő, kö-
vetkezhetett a kétszer tizenöt perc hosz-
szabbítás, amely egy kapu fölött elsüvítő
Nocerino-lövéssel kezdődött, majd egy
elpuskázott angol lehetőséggel folytató-
dott. A 101. percben Diamanti adott be
„rosszul”, a váratlanul kapura tekeredő
lövést Hart és az egész angol védelem el-
nézte, végül a kapufa kisegítette Angliát.
A hosszabbítás első félideje ezzel véget is
ért, így már csak tizenöt perc választotta
el a csapatokat a tizenegyesektől.
Az utolsó negyedóra is olasz mezőny-
fölényt hozott, sőt a 115. percben Noce-
rino gólt is szerzett,
a játékvezető azon-
ban les címén (jogo-
san) érvénytelenítette
a találatot. Ezt köve-
tően már nem alakult
ki újabb gólhelyzet,
következhettek a büntetőrúgások!
Az idegek harcát végül az olaszok
nyerték 4:2-re (Balotelli, Pirlo, Noceri-
no, Diamanti, illetve Gerrard, Rooney
értékesítették a saját büntetőjüket, Mon-
tolivo mellélőtt, Ashley Young telibe lőt-
te a felső lécet, Ashley Cole lövését pedig
védte Buffon), így ők játszhatnak csütör-
tökön Németországgal a döntőbe jutá-
sért.
A statisztikai mutatók szinte kivé-
tel nélkül az olaszok fölényét mutatták
(64:36% volt a labdabirtoklási arány,
35:9 pedig a lövéseké), így jogosnak
mondható olasz siker született.
ifi ░
Cesare Prandelli (Olaszország):
– Nagyszerű meccsünk volt, a győzel-
münk megérdemelt. Türelmesen fut-
balloztunk, sok lehetőségünk adódott,
aztán a végén, a tizenegyeseknél termé-
szetesen a szerencse is kellett. Szívvel ját-
szottunk, de ötletesen is egy olyan csa-
pat ellen, amely mindent megtett, hogy
megnehezítse a dolgunkat. Dicséret ille-
ti a csapatunkat, kontrollálta a meccset,
megakadályozta az angol kontrákat. Az
elődöntőben Németország egyértelmű
favorit, de élvezzük előbb ezt a tovább-
jutást!
Andrea Pirlo: – Domináltunk a 90
perc során, csak sajnos nem éltünk a kí-
nálkozó lehetőségeinkkel. Legalább a
tizenegyesek által az a csapat jutott to-
vább, amelyik azt megérdemelte. Tud-
tuk, hogy mi fogjuk irányítani a mecs-
cset, mert az angolok eléggé defenzí-
ven játszottak eddig is a tornán. Azt lát-
tam, hogy a kapus különös mozdulato-
kat tesz, így megvártam, amíg elmozdul
valamelyik irányba, aztán lőttem csak el.
Abban a pillanatban egyszerűbbnek tűnt
alápörgetni a labdának. Talán a bünte-
tőmmel nyomást helyeztem az angolok-
ra, akik utána hibáztak is.
Gianluigi Buffon: – Természetesen
szomorú voltam, mert a tizenegyesrú-
gások esetén sohasem lehet tudni, kinek
lesz szerencséje. A 120 perc alatt töb-
bet tettünk a győzelemért, jobbak vol-
tunk az angoloknál. Montolivo hibája
után az járt a fejemben, hogy annyiszor
kell védenem, amennyiszer csak tudok.
Amikor kivédtem Ashley Cole lövését,
elképzeltem, hányan szurkolnak most
nekünk. Az Eb előtt azt mondtam, ha
bejutunk a négy közé, az már egy nagy
teljesítmény lenne, most meg kell pró-
bálnunk továbblépni, mert képesek va-
gyunk rá!
Roy Hodgson (Anglia): – Amikor ti-
zenegyesekre került sor, reméltem, ez a
mi tornánk lesz, de a gyakorlás nem se-
gített. Nem hibáztathatom a játékoso-
kat, jó néhányuk már teljesen kimerült
a mérkőzés végére. Természetesen bíz-
tam a továbbjutásban Montolivo hibáját
követően, mivel az öt tizenegyesrúgónk
nagyon jó játékos. A gyakorlások során
figyeltem Ashley Young és Ashley Cole
rúgásait, jók voltak, de nem tudod ezt
megismételni, ha fáradtak a lábaid, nagy
rajtad a nyomás, és ideges vagy. Az ola-
szok jobban álltak fel a tizenegyesekhez,
vegyük csak például Pirlót. Úgy gondo-
lom, mindkét csapatnak megvoltak a le-
hetőségei, de a második félidőben elfá-
radtunk, és ők csak jöttek újra meg újra.
Kiestünk, de vereség nélkül búcsúztunk
a tornától, emelt fővel.
Steven Gerrard: – Mindenki odatette
magát az edzéseken, és szerintem min-
den meccsünkön büszke lehetett ránk
az ország, de ismét csak összetört szív-
vel mehetünk haza, amit nehéz elviselni.
Sajnálom azokat a játékosokat, akik első
naptól kezdve a maximumot nyújtották.
Ezúttal azt hittük, meglesz a szükséges
szerencsénk a tizenegyesekkel, de nem
ez történt. Elismerés illeti az olaszokat,
fantasztikus csapat, és nekik megvolt a
végén a szükséges szerencséjük is.
Joe Hart: – Természetesen azt vár-
tam magamtól, hogy kivédjek néhány
büntetőt, mert úgy éreztem, senki nem
győzhet le. Balotellivel már többször
szemben álltam az edzések során, így
magabiztos voltam, de jól rúgta a tizen-
egyest. Bár a nap végén vereséget szen-
vedtünk, nem mondhatja senki, hogy
cserben hagytuk volna az országot, és
az új menedzserhez is sikerült alkalmaz-
kodnunk.
A mérkőzés jegyzőkönyve
ANGLIA–OLASZORSZÁG 0:0 – TIZENEGYESEKKEL 2:4
Kijev, Olimpiai Stadion, 56 500 néző, vezette: Proenca (portugál).
A tizenegyeseket értékesítették: Gerrard, Rooney, illetve Balotelli, Pirlo, Nocerino
és Diamanti. Kihagyták: A. Young, A. Cole, illetve Montolivo.
Anglia (4-4-2): Hart, G. Johnson, Terry, Lescott, A. Cole, Milner (Walcott, 60.),
Gerrard, Parker (Henderson, 94.), Young, Rooney, Welbeck (Caroll, 60.).
Olaszország (4-3-1-2): Buffon, Abate (Maggio, 90.), Bonucci, Barzagli, Balzaret-
ti, Marchisio, Pirlo, De Rossi (Nocerino, 80.), Montolivo, Balotelli, Cassano (Dia-
manti, 78.).
NYILATKOZATOK
„A büntetőmmel nyomást helyeztem az angolokra”
LABDARÚGÓ-EB – NEGYEDDÖNTŐ
Olaszország a legjobb négy között
A rendes játékidő során nem született gól, végül büntetőrúgások döntöttek
A tizenegyespárbaj egyik fontos pillanata: Buffon védi Ashley Cole gyatra lövését
Eredmények és menetrend
18 HORGÁSZAT-VADÁSZAT 2012. június 26., kedd
A minap Moholon megrendezett hor-
gászversenyről tartott magyarországi be-
számolóm egyik hallgatója úgy értelmezte
a kuttyogató verseny fogalmát, hogy a
versenyzők egy kuttyfával csapkodják a
vizet, és a zsűri eldönti, hogy melyik szól a
legszebben. Ez valóban így történt.
Csakhogy itt a zsűri valamennyi tagját
harcsák alkották, tetőtől talpig rendkívül
befolyásolhatóak, és döntésüket minden ol-
dalról más-más érdekek próbálják maguk
felé hajlítani. Ha úgy tetszik, megvesz-
tegethetőek. A harcsafogó verseny ideje
ugyanis egybeesett a Tisza virágzásával,
amikor milliárdnyi kérészlepke többéves
készülődést követően egyszerre szál a Tisza
fölé. Céljuk egyrészt párzani, és életet adni
a jövő nemzedéknek, másrészt önmaguk-
kal annyira jóllakatni a Tisza minden la-
kóját, hogy a számszerűen ki sem fejezhető
párzás sikeres legyen. És a versenyzsűri,
mármint a harcsák, kérészlepkével degesz-
re tömött hassal pihentek a mélyben. Ez
nem a kuttyogatók napja volt.
Magyarországon a tiszavirág védett,
eszmei értéke 2000 forint. És ez az összeg
nem tréfadolog, ugyanis az előidézett kár
összege összeadódik. A vízirendőrök elő-
re kitöltött 100 000 forintos (300 euró)
csekkel indultak szolgálatba, csak a név
hiányzott a céduláról. Elég volt motor-
csónakkal belehajtani a táncoló kérészek
közé ahhoz, hogy a természetkárosítás
tényállása bekövetkezzen. Ha valakit
lepkegyűjtésen kapnak, azt biztosan fal-
hoz állították volna. Mondhatjuk, hogy
túlzás, hogy nem reális. De a kérészek
szemszögéből biztosan nem túlzás és reá-
lis. A természet nem kalkulálta be az
ostoba embert a millióéves forgatóköny-
vébe. Túl fiatalok vagyunk még. A mi
dolgunk, hogy gyönyörködjünk az alko-
nyati fényben kavargó aranyló fergeteg-
ben, őrködjünk felette, és mutassuk meg
gyermekünknek, aki kisujjunkba kapasz-
kodva csodát lát a Tisza felett.
Kérlek, ne horgássz kérésszel!
▪ CSERNÁK Zoltán
Elméleti kuttyogató horgászverseny
F
o
t
ó
:

G
e
r
g
e
l
y

J
ó
z
s
e
f
Újból egy igencsak elterjett és évről
évre ismétlődő jelenségről kell beszá-
molnunk. Nem azért, mert ezzel meg-
változtathatnánk a dolgok menetét, és
egy csapásra megválthatnánk a világot.
Hanem csakis azért, mert a probléma
rendszeres emlegetése előbb-utóbb azt
eredményezheti, hogy az illetékesek kö-
zül is meghallja valaki, és lépéseket tesz
annak megoldása érdekében.
Az aratást követő időszakra jellem-
ző mezőgazdasági tevékenységről van
szó. Bár a törvény tiltja, a gátlástalan és
felelőtlen emberek, a nagyobb haszon
reményében mégis rendszeresen fel-
gyújtják a növendék vadnak élelmet és
búvóhelyet nyújtó tarlókat.
A kár meglétét mi, vadászok észlel-
jük, méreteit azonban csak feltételez-
hetjük, mivel soha senki nem vizsgálta
ki, nem mérte azt fel.
Volt időszak, amikor különösen a
nagybirtokokon divat volt, hogy trak-
torral vontatott égő gumiabronccsal
egyszerűen körbegyújtották a tarlót,
és ezáltal eleve elzárták a vad mene-
külési útját. Ám a tűzben megvakult,
kínhalállal elpusztuló, megperzselt
őzgidák és nyúlfiak a gyászos éremnek
csupán egyik oldala. A tűz ugyanis nem
válogat, nemcsak a már említettekben
tesz kárt, hanem megsemisíti a rova-
rokat is, de felperzseli a bokrosokat és
a nádfoltokat, amelyek nélkül a fiatal
fácánok búvóhely és táplálék nélkül
maradnak.
Az időjárás-előrejelzések június vé-
gére forró, száraz időt jósolnak. Tehát
még az időjárás is a gyújtogatók kezére
játszik az idén. Nem szeretnék jóslatok-
ba bocsátkozni, illetve nem szeretném
ha borúlátó, vészjósló, károgó hollónak
titulálnának. De félő, hogy a sokéves
gyakorlat az idén fokozottan megis-
métlődik. A gazdasági helyzet ugyanis
rákényszeríti a gazdákat arra, hogy a
lehető legolcsóbb módszerhez folya-
modjanak, a tűzgyújtáshoz pedig nem
kell néhány gyufaszálnál több.
A nem olyan régmúltból átörökí-
tett a nézet mely szerint a „természet
elleni harc” alapvető célja művelés alá
vonni minden talpalattnyi területet.
Ez az állásfoglalás továbbra is aktuális-
nak tűnik, hiszen az illetékesek nagy-
vonalúan elnézik, hogy a nádasok, a
csenderesek helyén búzatábla ring,
és a vad élőhelye lassan de biztosan
eltűnik.
A nyár további velejárója a kánikula
és a szárazság, amelyek szintén komoly
gondokat jelentenek a fenntartható
környezet megteremtése és a sikeres
vadgazdálkodás szempontjából. A tör-
vényhozóknak sokkal nagyobb hang-
súlyt kellene fektetniük a területjavító,
környezetkímélő gazdálkodás népsze-
rűsítésére és kötelezővé tételére.
▪ H-y
Aratás után
Ott, ahol zúg az a két folyó
Amerre csak a vizek és a halak járnak – Balinrobbanások
a Drina-torkolatnál – Ember, küzdj az izomlázzal!
Már vagy egy hete tart, és még leg-
alább egy hétig tartani fog. Ez idő tájt
évente ismétlődő jelenségnek számí-
tanak a balinrobbanások a Drina-tor-
kolatnál. Kívülálló számára szerfölött
barátságtalan ez a vidék. A szilajul szá-
guldó Drina itt találkozik a nyugtalan
Szávával, és összefonódó vizeik közösen
tépnek a Duna irányába. Régóta műve-
lik ezt, közben tetszőlegesen formálták,
és vándorlásra kényszerítették a med-
ret, évről évre átformálták a partot.
Semmiképpen sem kívánatos jelenség,
különösen nem egy hármashatár kü-
szöbén. Az ember ezért gátakat épített,
a vizek kavicszátonyokat raktak, és fák
dőltek a Szávába. Nem kívánkozik ide
senki, hacsak nincs a kezében horgász-
bot, zsebében pedig kisebb doboznyi
műcsali. Aki horgász, annak ezen a tere-
pen ennyi kell a boldogsághoz. A többit
hozzáadja a „kétfolyó”.
Az itteni horgászást nem pallón járó
horgászoknak találták ki. Igaz, amikor
már kiszúrtuk a balinok raját, és fel-
csaliztunk, akkor már jó. De addig, szó
szerint is, rögös az út. A szárazföld irá-
nyából a part szinte megközelíthetetlen,
az utak ezt a vidéket széles ívben elke-
rülik. A csónakkikötők is távol vannak,
tehát az ide érkezést hosszú csónakázás
előzi meg. De a járgány is csak arra jó,
hogy csendesebb szakaszon kikössünk,
és jöhet a vízjárás.
Mivel a terepjárás számottevő zajjal
jár – kavicsok gördülnek, kövek koccan-
nak össze, ágak reccsennek... – , amire a
balinrajok köztudomásúan érzékenyen
reagálnak, minden lépést előre ki kell
számítani. Mert ha a rajban egyetlen
túlóvatos ragadozó is akad, annak meg-
ugrása a többi halat is elriasztja.
Amikor már megékeztünk, becser-
kesztük a takarmányhalak állományát
vámoló balinokat, és távolra bevethető
wobblert kötöttünk fel, akkor kezdődik
a négermunka. Mert ha minden előze-
test hibátlanul hajtottunk végre, akkor
jön a munka neheze.
A műszakonkénti – akár délelőtti,
akár délutáni – balintermést legalább
egy-, olykor kéttucatnyi kétkilós hal
alkotja. Ezeknek finom szerelékkel való
fárasztása időt igényel. Közben arra
is ügyelni kell, hogy a horogra kapott
egyedek felesleges tornáztatásával ne
riasszuk el a rajt. Ha kesztyűs kézzel bá-
nunk a hallal, és mértani pontossággal
– botsuhogtatás nélkül – hajtjuk végre
a bevetést, a csalivezetést, a bevágást, a
fárasztást... gyakran előfordul, hogy a
horgászidő legjavát a horogra akadtak
fárasztásával töltjük el. Ez vitathatatla-
nul élvezetes, ugyanakkor tagadhatat-
lanul fárasztó.
Első nap még élvezzük a horgászás
minden pillanatát. Kellő figyelmet szen-
telünk minden egyes csalibevetésnek,
feszülten várjuk a kapást, indulatosan
vágunk be, és ínyenckedve fárasztunk.
Aztán a napok múlásával, és a futósza-
lagon történő kapások sokaságának
hatására az ismétlődések igencsak meg-
vámolják az élvezeteket. Jelentkezik az
izomláz; bosszantani kezd bennünket
a kavicszátonyok alantas bokaficamító
szándéka; a mindenre rohamozó bali-
nok falánksága megfoszt bennünket a
megfelelő csali kiválasztása feletti po-
énkodástól... Egy hét elmúltával már
keressük a kifogást, hogy miért ne
menjünk ide.
De jövőre visszajövünk. Mert amit
az idén fogtunk, azt egy szálig vissza-
engedtük, hogy egyszer – meg kétszer,
háromszor, és évről évre rendszeresen
– visszavárjon bennünket. A vízpartra
ugyanis az élvezetek miatt járunk, nem
pedig azért, hogy cipekedjünk. Jó fo-
gást!
▪ Nenad IVANIĆ Škene
A két folyó ölelkezésénél, a nagy semmi közepén
Olykor a takarmányhal gébeknek is
„tágra nyílik” az étvágya
Menjél, horgász, Kanizsára!
A július 7-én megrendezendő magyarkanizsai kuttyogatóversenyt szervező
Testvériség–Bratstvo Horgászegyesület értesíti a fellépni szándékozókat, hogy a
várható túljelentkezés miatt 75-ben állapította meg a résztvevő párosok számát.
Az ország legnagyobb ilyen jellegű rendezvényévé vált verseny immár nemcsak
tartalmával, hanem díjalapjával is kinőtt a mezőnyből. Erről most csak annyit,
hogy az egyéb nyeremények mellett a fődíj, amelyet sorsolással ítélnek oda,
2500 euró értékű csónak.
 VRT 1.
9.00 Dokumentumsorozat
9.30 Agromozaik
10.10 Madártávlatból, tudományos
sorozat
11.00 Mindent az állatokról
11.30 Konyhácska
12.00 Hírek
12.10 Tabloid
13.05 Zenés műsor
14.05 Dokumentumműsor
15.00 Hírek hallássérülteknek
15.05 Egészségügyi műsor
16.00 Madártávlatból, tudományos
sor.
17.00 Híradó, szerb
17.45 Képeslapok
19.00 Mindent az állatokról
19.30 Híradó
20.05 Sorozat
21.00 Tájékoztató műsor
22.00 Vajdasági híradó
22.35 Dokumentumfilm
23.00 Kémvadászok, ang. sor.
23.50 Sorozat
0.40 Tájékoztató műsor
 VRT 2.
6.30 Konyhácska, magyar
7.20 Egészségügyi műsor
8.30 TV-hagyaték
9.30 Zenés műsor
11.30 Környezetvédelem
12.00 Horgászműsor
12.30 Hírek, magyar
12.40 Horvát nyelvű műsor
13.10 Delta, magy. játékfilm
15.15 Napjaink, ism.
16.15 Magyar nyelvű műsor, ism.
16.45 Roma nyelvű műsor
17.45 Hírek, horvát
18.00 Hírek‚ szlovák
18.15 Hírek‚ ruszin
18.30 Hírek‚ román
18.45 Hírek‚ roma
19.00 Hírek‚ magyar
19.30 Konyhácska, magyar
20.00 Jó estét, Vajdaság!, roma
21.30 Kémvadászok, ang. sor.
22.20 Zenés műsor
23.10 TV-hagyaték
 SZRT 1.
9.05 Sorozat
10.05 A kör négyzetesítése
10.30 Útleírás
12.00 Híradó
12.35 FlashForward – A jövő emlé-
kei, sor.
13.20 Tévéfilm
15.00 Itt Szerbia!
16.00 ’68 szeszélyes nyara, hazai
vígjáték
17.45 Belgrádi krónika
19.00 Kirakójáték
19.30 Híradó, 2
20.05 ’68 szeszélyes nyara, hazai
vígjáték
20.55 Sleepers – Pokoli lecke, am.
filmdráma
23.45 FlashForward – A jövő emlé-
kei, sor.
0.35 Ki ez a lány?, sor.
1.20 Az üldöző, dél-koreai akció-
thriller
 SZRT 2.
8.20 Iskolatévé
10.00 Az élet színei
10.30 Ad libitum, zenés műsor
11.55 BEMUS
12.30 Tudományos műsor
13.00 Kincstár
14.00 Iskolatévé
15.35 Pozitív energia
16.05 Szórakoztató műsor
16.40 Környezetvédelem
17.10 Capri – Az álmok szigete,
sor.
18.15 Zenés műsor
19.15 Rajzfilmek
20.30 Zenés műsor
21.00 Capri – Az álmok szigete,
sor.
22.30 Tudományos műsor
22.35 Jó tudni
23.35 Koncert: Vampiri
 B92
8.50 Sorozat
12.30 Rajzfilmek
14.00 Részeges karatemester, hong-
kongi akcióvígjáték
16.00 Híradó
16.40 Sportműsor
17.05 Joey, am. sor.
17.30 Jó barátok, sor.
18.30 Hírek
19.10 Spongya Bob Kockanadrág
19.30 Hupikék törpikék
20.15 A Grace klinika, sor.
21.00 A gyűrűk ura – A gyűrű
szövetsége, új-zélandi–am.
fant. kalandfilm
1.00 Sportműsor
1.15 Tökéletes célpont, sor.
2.05 A Grace klinika, sor.
2.50 Az utolsó belövés, am. film-
dráma
 PANNON TV
7.00 Daruvonulás a Hortobágyon,
ismeretterjesztő film
8.00 Rádiós Híradó
8.30 Közel-kép – Ch-Art Csókán
9.00 Rádiós Hírek
9.05 A lélek állomásai – Félelem-
bátorság
9.30 Etno – ruhaviseletek, 12/1.
rész – Rábaközi viselet
10.00 Kárpát Expressz
10.30 Közel-kép
11.00 Talpalatnyi zöld – Csernobil
11.30 A lélek állomásai
12.00 Rádiós Híradó
12.20 Élő népzene – 20
éves a Háromszék Táncegyüt-
tes, 1. rész
12.50 Lovasi András és a Csík zene-
kar
14.00 Heuréka – Az innovációk
királya
14.30 Etno – ruhaviseletek, 12/1.
rész – Rábaközi viselet
15.00 Átjáró – 111 éve született
Szabó Lőrinc
15.30 Mesterek és a tanítványok
– Ragályi Elemér
16.00 Rádiós Híradó
16.30 Kultúr-tér – 6. Petőfi Művé-
szeti Liget
17.00 Közel-kép – Megalakult a
Tartományi Képviselőház
17.30 Híradó
18.00 Minoritates Mundi – Finnor-
szág, 3/2. rész
19.00 Közel-kép
19.30 Hírek
19.35 Pannon Gazda – Vajdaságban
megkezdődött az aratás
20.00 Híradó
20.30 Óceániai csavargások, 4/1.
rész
21.00 Életem Afrika, 17/1. rész –
Leányszöktetés
21.30 Temerini tájház
22.00 Híradó
22.25 Kárpát Expressz
23.00 Szalóki Ági koncertje
 MOZAIK TV
2.05 Hírmozaik
2.30 Kollázs
3.00 Éjjeli műsor
6.30 Pulzus – Hosana Kábítószer-
elvonó Intézmény
7.00 Kollázs
7.30 Hírmozaik
8.00–10.00 A Delta TV műsora
10.00 Műsorismertető
10.05 Mai nap, élő műsor
12.00–14.00 A Delta TV műsora
14.05 Mai nap
14.20 Kollázs
14.50 Pulzus – Hosana Kábítószer-
elvonó Intézmény
15.20 Magyar történelmi arckép-
csarnok – Darányi Ignác
15.35 Rajzfilm
15.50 InfoMozaik
16.00–18.00 A Delta TV műsora
18.05 Kollázs
18.30 Hírmozaik
19.00 Téma – Tűri Antal énekes
19.50 Rajzfilm
 M1
9.00 Balatoni nyár
11.05 Haction, magyar sor.
12.00 Híradó
12.25 Srpski ekran
12.55 Unser Bildschirm
13.30 Budapest természeti értékei
14.00 Kékfény
14.55 Marslakók, magyar sor.
15.25 Angyali érintés, am. sor.
16.15 Az álmok szigete, ol. sor.
17.15 Balatoni nyár
18.10 Everwood, am. sor.
18.55 Marslakók, magyar sor.
19.30 Híradó, sport, időjárás
20.15 Grace nélkül az élet, am. film-
dráma
21.40 Az este
22.15 Tudorok, ír–kanadai–am.
sor.
23.10 Barbarossa, olasz történelmi
dráma, 2. rész
0.45 A rejtélyes XX. század
1.15 Everwood, am. sor.
 TV2
7.00 Mokka
10.30 EZO TV
12.05 Vásott szülők, am. vígjáték
14.20 Marina, sor.
15.20 Doktor House, am. sor.
16.20 Csoda Manhattanben, sor.
17.25 Tiltott szerelem, török sor.
18.30 Tények
19.30 Aktív
20.30 Jóban Rosszban, magyar
sor.
21.15 A felejtés bére, am. sci-fi
23.30 TotalCar
0.00 Tények este
0.35 EZO TV
1.10 Kelj fel komám, ne aludjál!,
magyar filmszatíra
 RTL KLUB
7.40 Reggeli – Csak csajok
8.20 A szerelem rabjai, arg. sor.
9.25 Győzike
12.05 Astro Show
13.10 Az éden titkai, görög sor.
14.15 A merénylet árnyékában, am.
filmdráma
16.15 A szerelem diadala, mex.
sor.
17.20 Teresa, mex. sor.
18.30 Híradó
19.10 Castle, am. sor.
20.10 Fókusz
20.55 Barátok közt, magyar sor.
21.30 A mentalista, am. sor.
22.35 A Grace klinika, am. sor.
23.40 Reflektor
23.55 Emberrablás, am. sor.
 VIASAT 3
7.50 Gyilkos sorok, am. sor.
8.40 Nyomtalanul, am. sor.
9.30 Doktor House, am. sor.
10.20 Cangleford-i kisasszonyok,
ang. sor.
12.15 A nagy házalakítás
13.10 A médium, am. sor.
14.05 Nyomtalanul, am. sor.
15.00 Őrangyal, am. sor.
15.55 CSI: A helyszínelők, am.
sor.
16.50 Nyomtalanul, am. sor.
18.35 Vérmes négyes, am. sor.
19.35 Jó barátok, am. sor.
20.30 Doktor House, am. sor.
22.15 New York-i nyomozók, am.
sor.
23.10 CSI: A helyszínelők, am.
sor.
0.05 Esküdt ellenségek, am. sor.
1.00 Doktor House, am. sor.
 M2
9.00 Rajzfilmek
9.25 Enid Blyton kalandfilm-soro-
zata, ang. sor.
9.55 A nyereg klub, ausztrál sor.
10.20 Leopoldi nyár, magyar sor.
10.45 Az én Afrikám
11.00 Magyar pop
12.00 Híradó
12.25 Szép otthonok, remek házak
12.50 Vízitúra
13.15 1100 év Európa közepén
13.40 Különös házasság, magyar
sor.
15.00 Klipperek, magyar sor.
15.25 MacGyver, am. sor.
16.15 Enid Blyton kalandfilm-soro-
zata, ang. sor.
16.40 A nyereg klub, sor.
17.05 Leopoldi nyár, magyar sor.
17.35 Elit gimi, ol. sor.
18.30 Rajzfilmek
19.00 Az álmok szigete, olasz sor.
20.00 Híradó
20.35 Angyali érintés, am. sor.
21.20 2-es Retró
21.22 „Nincs másik”
22.15 Grace nélkül az élet, am. film-
dráma
23.40 Bűvölet, olasz sor.
0.30 Balatoni nyár
 DUNA
7.35 Tokaj szőlővesszein...
8.35 Közbeszéd
9.00 Kapcsoljuk az Országházat
16.00 Hazajáró
16.25 Jelfák
16.40 Zebrák
17.00 Linda, magyar sor.
18.35 Közbeszéd
19.05 Déva titka
20.00 Vivát Benyovszky!, magyar–
csehszl. sor.
21.15 Meghallgatás, csehszlovák
zenés film
22.40 Lamantin Jazz Fesztivál
23.15 Koncertek az A38 hajón
2012. június 26., kedd tv@magyarszo.com RTV 19
Vásott szülők
A főszereplő Steve Martin egy olyan apát alakít,
aki mindent túlzásba visz, hogy tökéletes apa
lehessen. A modern családi életben zajló kacagtató
gyermeknevelési jelenetekben fantasztikus szerep-
lőgárda csatlakozik hozzá. Az még nem lenne baj,
hogy a szülőknek meglehetősen magas elvárásaik
vannak magukkal és családjukkal szemben. A baj
csak az, hogy ezeket meg is akarják valósítani.
Így lehetséges az, hogy a Buckman család feje,
Gil olyan apává válik, aki mindent túlzásba visz.
Túlzásai kacagtatóak, ám ő halálosan komolyan
veszi célkitűzését: tökéletes szülő szeretne lenni,
akárcsak testvérei, akik a legkülönfélébb módsze-
rekkel próbálnak gyerekeiknél célt érni.
Főszerepben: Steve Martin (Gil Buckman), Keanu Reeves (Tod Hawkes), Tom
Hulce (Larry Buckman), Rick Moranis (Nathan Merrick)
(TV2, 12.05)
Grace nélkül az élet
Stanley Phillips magányosan, szomorúan
tölti mindennapjait – képtelen elmonda-
ni lányainak, hogy katona édesanyjuk
meghalt az iraki háborúban. Úgy dönt,
felkerekedik velük egy országjáró túrára,
nem sejtve, hogy az együtt töltött idő
a legjobb gyógyír fájdalmára. Lányai
ártatlan bája, életöröme láttán Stanley újra ráérez az élet ízére, a boldogságra,
melyről azt hitte, örökre elveszíti.
Főszerepben: John Cusack (Stanley Phillips), Gracie Bednarczyk (Dawn Phil-
lips), Doug Dearth (Riggs kapitány), Alessandro Nivola (John Phillips)
(m1, 20.15)
A felejtés bére
Michael Jenningsre vadásznak, de nem tudja,
miért. A világhíres zsenit csúcstechnológiá-
val foglalkozó nagyvállalatok szerződtetik
különleges, szupertitkos munkákra, majd a
feledat elvégzése után az agyából kitörlik az
emlékeit, nehogy elárulhassa a cégek titkait.
Munkáját jól megfizetik, a legutóbbi, hároméves küldetése után nyolc számjegyű
összegre számít, de a munka végeztével a fizetési csekk helyett egy borítékot
kap, tele különféle tárgyakkal, és azt mondják neki: beleegyezett abba, hogy
lemond a pénzéről. Mivel emlékeit a szerződése értelmében kitörölték, Jennings
nem tud védekezni, míg rá nem jön, hogy a borítékban talált tárgyak a kulcsok
a múltjához. Így most Rachel segítségével, aki a munkatársa és szerelme volt
az elmúlt három évben, Jennings az idővel versenyt futva próbálja összerakni
múltjának darabjait, mielőtt korábbi munkaadói meg nem öletik.
Főszerepben: Ben Affleck (Michael Jennings), Uma Thurman (Dr. Rachel
Porter), Aaron Eckhart (James Rethrick), Paul Giamatti (Shorty)
(TV2, 21.15)
A tévé- és rádióállomások fenntartják a műsorváltoztatás jogát.
Charlie Sheen lesz
az amerikai elnök
Robert Rodriguez, a Machete
folytatásának, a Machete Kills-
nek a rendezője úgy véli, hogy
jobb amerikai elnököt keresve
sem találhatott volna filmjébe
Charlie Sheennél. Már egy ideje
tart a Texas állambeli Austinban
a Machete második részének, a Machete Kills című Robert
Rodriguez-filmnek a forgatása, s a napokban megszapo-
rodtak a filmről szóló hírek, valamint vizuális anyagok
számai. Először is kiderült, hogy Charlie Sheen is csatla-
kozik a produkcióhoz, és nem mást fog alakítani, mint az
Egyesült Államok elnökét. De ez még nem minden, hiszen
felkerült a netre még egy kép Jessica Albáról is, valamint
Danny Trejóról és egy csupa nőből álló mariachi együt-
tesről. Végül pedig a WhoSay segítségével Sofia Vergara
is megosztott magáról egy fotót. Az már korábban kide-
rült, hogy a premierdátummal egyelőre nem rendelkező
Machete Killsben Sheen, Alba, Trejo és Vergara mellett
szerepel még Mel Gibson, Michelle Rodriguez, Demian
Bichir, Amber Heard és Zoe Saldana is.
7.00, 15.00, 18.30 és 21.30 Híradó
10.05–12.00 Heti gazdasági figyelő – Megmarad-e az euró? – Kisorosz: NIS és mezőgazdasági
kártérítés – Zenta: gondok a bérbeadott szántókkal – Pozitív gondolkodás: Kürti Sándor – Bank-
rovat: hitelfedezet – Turistarovat: magyarországi Cserkeszőlő – Tőzsdei hírek
15.35–16.30 Szempont – művelődési és művészeti heti szemle
AZ ÚJVIDÉKI RÁDIÓ AZ INTERNETEN IS HALLGATHATÓ: www.rtv.rs/hu
9.30 Riportermikrofon – Nemzetek főzőversenye, ism.
10.08 Női társalgó – Élet a tanyán a XXI. században. Beszélgetés az ópusztaszeri Nagy
házaspárral
13.00 Kívánságvonal – Piuković Norberttel
15.30 Magyar Horizont – Félidőben a Magyar Nemzeti Tanács. Beszélgetés ifj. dr. Korhecz
Tamás elnökkel
16.08 Golden Mix – A The Rolling Stones magazin által kiválasztott 500 legjobb zene
18.15 Music zone – DJ Norbee műsora
De Niro egyik legjobb filmjének
folytatása a színész nélkül készül
Nemsokára elkészül és 2013-ban bemutatásra
kerül Robert de Niro klasszikusának, a Dühön-
gő bikának a második része, természetesen az
eredeti szereplők nélkül. A napokban elkezdő-
dött a Dühöngő bika (Raging Bull) folytatásá-
nak forgatása, már a tervezett film plakátja is
feltűnt a neten, igaz akadtak, akik első látásra
hamisítványnak vélték. A folytatásban már nem De Niro alakítja
majd a kiöregedett bokszolót, Jake La Mottát, hanem William
Forsythe. S természetesen a rendező sem Martin Scorsese lesz,
hanem bizonyos Martin Guigui. Nem csak afféle hasracsapásként
megalkotott folytatásról van szó, hiszen a forgatókönyv alapjául
ezúttal is Jake La Motta önéletrajzi kötete szolgált. Forsythe mellett
a következőkkel találkozhatunk még a filmben: Natasha Henstrid-
ge, Alicia Witt, Penelope Ann Miller, James Russo, Joe Mantegna,
Ray Wise, Paul Sorvino és Robert Davi. Az eredeti Dühöngő bikát
egyébként 1980-ban mutatták be a mozik, és Amerikában 23
millió dollár bevételre tett szert. Az amerikai filmakadémia még
a közönségnél is jobban kedvelte a filmet, hiszen 6 Oscar-díjra is
jelölte, melyek közül kettőt megkapott – a legjobb férfi főszerep-
lőnek és a legjobb vágói teljesítménynek dukálót.
MA A KÉPERNYŐN
Minuonnaµ Pannon P1v!
Ma a tévében:
Megalakult a Tartományi Képviselőház. A vajdasági parlament
elnöki székébe Egeresi Sándor után a Vajdasági Magyar Szövetség
elnöke, Pásztor István került.
Mindenről bővebben 17 órától a Közel-képben!
Ma a rádióban:
10 tipp, hogy tartalmas legyen a nyár. A Pannon Reggeliben ötletekkel, progra-
mokkal, tanácsokkal látjuk el hallgatóinkat. A napköziben is ezt a vonalat folytat-
juk. Az épp zajló és a közeljövőben várható vajdasági eseményekről hallhatnak.
16 órától Hangár, majd a legfrissebb slágerekkel jön a Keddi Top.
Rólunk. Nekünk. Mindennap. Magyarul!
A jövő fényképeinek felbontását
gigapixelekben mérik
Minden korábbinál nagyobb felbontású, több gigapixel (ezer megapixel) méretű
felvételek készítésére alkalmas fényképezőgép prototípusát mutatták be amerikai
mérnökök a Nature című brit tudományos folyóiratban.
A pixel – magyarul képpont – a digitális fénykép felbontásának mértékegysége, egy
megapixel ezer pixelnek felel meg. Minél magasabb a pixelszám, annál jobb a kép felbon-
tása. A gigapixeles gép prototípusa 98 kisgép munkáját hangolja össze. Mindegyik kisgép
a látómező egy külön síkjáról kap információkat. Ezeket egy számítógépes processzor
egyesíti egyetlen nagyfelbontású felvételbe. A szupergép által készített kép felbontása
ötször jobb, mint a 20/20 látásélesség (100 százalékos látás) az embernél 120 fokos vízszin-
tes látómezőn. A David Brady, az észak-karolinai
Durham Duke Egyetemének munkatársa által
kidolgozott szuper-fényképezőgép „egy tized-
másodpercnél rövidebb idő alatt készít el egy
gigapixeles képet”. Ezt maga a mérnök mondta
el az AFP francia hírügynökségnek.
A kutatók szerint a gigapixeles fényképe-
zőgépek új nemzedéke öt év múlva kerülhet
forgalomba. (MTI)
2012. június 26., kedd 20 PANORÁMA panorama@magyarszo.com
Egy XI. századi sírból kiemelt koponyát tart a kezében az orosházi Szántó Kovács János, a Területi Múzeum
munkatársa Orosháza határában. Az ezeréves sírokat földmunkák közben találták munkások. Eddig 38 teljesen
épen maradt sírt tártak fel, de további sírok is felszínre kerülhetnek
KÖZÉLETI NAPILAP
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelője az
BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ
1084 Budapest, Auróra u 11.,
tel.: 303-4738; fax: 303-4744
e-mail: marketing@observer.hu
http://www.observer.hu
Június 26.
János napja
Bibliai név. A héber Johanan név görög
Johannesz változatából származik.
Jelentése: „Jahve megkegyelmezett”.
További névnapok: Pál, Dávid
Ezen a napon:
 1824-ben született Thomson Sir William; lord
Kelvin, skót matematikus, fizikus, termé-
szettudós, az anyagi minőségtől független
hőmérsékleti skála megalkotója.
 1925-ben Németh Marika színésznő. Legis-
mertebb filmje a Mágnás Miska.
 1956-ban Chris Isaak amerikai zenész, énekes
(Wicked Game).
 1970-ben Chris O’Donnell amerikai
színész.
 1960-ban meghalt gróf Esterházy Móric,
aki 1917-ben Magyarország miniszterel-
nöke volt.
 1941-ben bombatámadás érte Kassát, Munká-
csot és Rahót. Ezután Magyarország belé-
pett a II. világháborúba a tengelyhatalmak
oldalán.
 1966-ban a bázeli városi kantonban, Svájcban
a nők is választójogot kaptak.
 1987 óta kábítószer-ellenes világnap.
R
o
s
t
a

T
i
b
o
r

(
M
T
I
)
Jó dolog a szülinap, főleg ha egy kis
közösségen belül ünneplünk valakit. A
szülinapos egyszer csak megérkezik, hoz
némi üdítőt, kalácsot, rágcsálnivalót, s
igaz, hogy költségekbe veri magát, de kap
sok-sok mosolyt, ölelést, jókívánságot, és
mindenki örül. Ez így megy egész éven
át, mindenki sorra kerül, s aktuális szüli-
naposként meglepi a többieket. Hiszen
adni is meg kapni is jó, ráadásul egy
ilyen esemény megszakítja a monotóni-
át, és szebbé teszi a napot. Mindenkinek
van egy-két jó szava az ünnepelthez,
majd amikor már gratuláltunk minden-
féle frázist és poént elpuffogtatva, jöhet
az ünneplés legszebb része: hogy együtt
vagyunk. Mindenki otthagy csapot-
papot, körbeüljük és -álljuk a kis asztalt,
és belemerülünk a kötetlen beszélgetésbe,
nevetgélünk, mesélünk. Néhány percre
igazi kis közösséggé állunk össze, szóba
kerülnek régi emlékek és új hírek, s a
nagy csacsogás közepette termeszként
elpusztítunk mindent, ami ehető és iható.
De ez is hozzátartozik az ünnepléshez,
a romokat meg majd eltakarítja más.
Néhány perc csupán, de mégis értékes és
tartalmas. Jó dolog a szülinap!
 s.l
Az elmúlt években a farkasbo-
gyó, a búzafű és az acai bogyó adta
egymásnak a stafétát, most pedig
az aztékzsályamag (Salvia hispani-
ca L) van felfutóban. A mexikói és
dél-amerikai mentafélék családjába
tartozó növény vonzereje a tápanyag-
bombát jelentő parányi magjaiban
rejlik. A magok több omega–3 zsír-
savat tartalmaznak, mint a lazac.
Lenyűgöző tárházát kínálják az anti-
oxidánsoknak és az ásványi anyagok-
nak, gazdag fehérjeforrások, illetve
több rostot rejtenek, mint a lenmag.
Rajongóik valóságos „csodaként”,
illetve „szuperételként” emlegetik
– olvasható a BBC-n.
Nagy-Britanniában jelenleg csak
kenyérösszetevőként engedélyezik
a csodamag használatát, ám az új
élelmiszereket és eljárásokat vizs-
gáló brit tanácsadó-testület való-
színűleg a következő hetekben
fogja engedélyezni a kiterjedtebb
használatát.
Az aztékzsályamagot sokan kife-
jezetten ízetlennek tartják, mások
némi mogyorós beütést vélnek
felfedezni benne, habár az ára vala-
mivel drágább, mint a hagyomá-
nyos magvaké. Az új csodamagot
tartalmazó ételek népszerűsége
világszerte jelentősen megnőtt
az elmúlt években. 2011-ben 72
új terméket dobtak piacra, és
idén már újabb 28, aztékzsá-
lyamaggal megspékelt élelmiszer
került forgalomba.
A magot fogyasztók szerint
a szupermagok gyulladáscsök-
kentő hatással bírnak, javítják
a szívműködést, és stabilizálják
a vércukorszintet: gyakorlatilag egy
teáskanálnyi aztékzsályamag gyógyír
mindenre. Az aztékok annak idején
alapvető élelmiszerként használták a
magot, amit vallási szertartásoknál,
illetve orvosi célokra is használtak.
(MTI)
Kína sikerrel teljesítette 7000 méteres
mélységi rekordtervét Csiaolung (Jiaolong)
nevű merülőkabinjával, amelyben három-
fős kutatói legénység kapott helyet – jelen-
tette vasárnap a kínai média.
A merül és t a
Csendes-óceán –
illetve a földkéreg
– legmélyebb terüle-
tén, a Mariana-árok-
nál helyi idő szerint
reggel hét órakor
kezdt ék. Körül -
belül négy órával
később érték el a
7015 métert. A kínai
mitológia tengeri
sárkányáról elnevezett merülőkapszulának
június 15-e óta ez volt a negyedik merülése.
Anyahajójának fedélzetén csaknem százan
követték nyomon a csúcsjavítási kísérletet.
A Csiaolung tavaly júniusban 5188 méte-
ren járt, majd az idén 6671, 6965 és 6963
méterre javította korábbi merülési rekord-
ját. Minden alkalommal tesztelték a szer-
kezet működését, vízmintákat gyűjtöttek,
és jeleket helyeztek el a talapzaton. 2010
nyarán a Dél-kínai-tengeren 17 alkalommal
merült, akkor 3759 méterre jutott. Az akko-
ri híradások szerint a kapszula fénykép- és
videofelvételeket is küldött a bázisba, továb-
bá egy meg nem nevezett helyen robotkar
segítségével kitűzték a kínai nemzeti zászlót,
és elhelyezték a legendás sárkánypalota jelét
a tengerfenéken.
A kínai kísérletsorozat része annak a
központi elhatározásnak, amely a mély-
tengeri technoló-
giák és felszere-
l ések merül ésre
alkalmas eszközök
fejlesztését célozza.
A korábbi eredmé-
nyekkel már lehe-
tővé vált, hogy kínai
szakemberek a világ
tengerfenék-terüle-
teinek 70 százalékán
kutatásokat végez-
zenek. Kínának – más országok mellett –
már nemzetközi engedélye van arra, hogy
a tengerfenéken, korlátozott területeken
nyersanyag- és érckitermelést megalapo-
zó kutatást végezzen. Összehasonlításként
James Cameron kanadai filmrendező, kuta-
tó Deepsea Challenger nevű, 12 tonnás
tengeralattjárójával az idén márciusban a
Mariana-árok aljára, megközelítően 11 ezer
méter mélyre merült. A Föld legmélyebb
pontjára korábban egy alkalommal jutott le
egy páros, 1960-ban Jacques Piccard svájci
mérnök és Don Walsh amerikai tengerész-
tiszt. Útjuk csaknem öt órán át tartott, és
alig húsz percet töltöttek lent. (MTI)
Világszerte hódít az aztékzsályamag
Alapító: Magyar Nemzeti Tanács  Kiadja a Magyar Szó Lapkiadó Kft.  Megbízott igazgató: Bordás Győző  Megbízott főszerkesztő: Varjú Márta  Főszerkesztő-helyettes: Németh Zoltán  Deszk: Vígi Zoltán, Bajtai Kornél  Rovatvezetők: Sándor Zoltán
(Belföld), Vadócz Károly (Külföld), Máriás Endre (Kitekintő), Sáfrány Attila (Gazdaság), Mihályi Katalin (Művelődés), Tőke János (Sport), Erdősi Loc Valéria (Gyógykalauz), Szeli Miklós (Közelkép), Szerencsés Anna (Panoráma), Kovács János (Mozaik)
 A regionális oldalak szerkesztői: Tómó Margaréta (Szabadka), Halász Gyula (Újvidék), Fodor István (Tiszavidék), Herceg Elizabetta (Topolya–Kishegyes)  A szerkesztőség és kiadóhivatal címe: 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1.  Telefonok: központ
(021) 457-244, titkárság (021) 456-066, (021) 557-232; Rovatok: belföld (024) 555-530, külföld (021) 456-693, kitekintő (024) 814-550, gazdaság (021) 457-097, művelődés (024) 555-530, sport (024) 814-550; Újvidéki szerkesztőség: (021) 456-624,
fax: (021) 557-031; Szabadkai szerkesztőség: (024) 555-530, fax: (024) 553-851; Zentai szerkesztőség: (024) 814-550, fax: (024) 812-347; Topolyai szerkesztőség: (024) 711-336; Hirdetőosztály: Újvidék (021) 457-633, (021) 457-505, fax: (021) 456-832,
Szabadka (024) 552-458 (tel/fax)  Folyószámla: Erste Bank, 340-15329-18  Kéziratokat és képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.  Belföldi előfizetés egy hónapra: 1050 dinár,
negyedévre 3090, fél évre 5810, egy évre 10 620 dinár  Külföldre (Európa országaiba) egy hónapra 4430 dinár, negyedévre 14 600 dinár, fél évre 26 650 dinár, egész évre 51 180 dinár
 Terjeszti a Magyar Szó Lapkiadó Kft., Újvidék. Tel/fax: (021) 557-304. Folyószámla: Intesa Bank 160-920019-57  Készül a Magyar Szó Lapkiadó Kft. nyomdájában, Újvidéken.
WWW.MAGYARSZO.COM
WWW.MAGYARSZO.RS
WWW.MAGYARSZO.INFO
E-mail: DESZK@MAGYARSZO.COM
ISSN 0350-4182
COBISS.SR-ID 33966599
Idézünk...
Az a nap, amelyik
nevetés nélkül telik el,
elvesztegetett idő.
Charlie Chaplin
Sosem látott részleteket fednek fel
Olaszországi reneszánsz festmények sosem látott rész-
leteit fedi fel a visszatükröződő infravörös fény. Az
olasz kutatók által kifejlesztett új módszerről az Optics
Express című folyóiratban jelent meg tanulmány.
A restaurátorok gyakorta lézerberendezések és
más korszerű eszközök segítségével elemzik a festé-
keket, próbálják kideríteni a remekművek olyan apró
hibáit, amelyek szabad szemmel nem láthatóak. Az
Aquilai Egyetem, a Veronai Egyetem, valamint a firen-
zei Nemzeti Optikai Intézet kutatói olyan képalkotó
berendezést fejlesztettek ki, amely még a legkorszerűbb
eszközök számára is láthatatlan részleteket deríti fel – olvas-
ható a ScienceDaily (http://www.sciencedaily.com) tudomá-
nyos hírportálon, valamint a BBC hírei között (http://www.
bbc.co.uk).
A kutatók kis teljesítményű halogénlámpát és olyan
kamerát alkalmaztak, amely képes észlelni a közepes, 3–5
mikron (ezredmilliméter) hullámhosszú infravörös sugár-
zást. Az eljárás során a halogénlámpával megvilágították a
vizsgált freskók felszínét, a kamerával pedig a visszatükrö-
ződő fényt regisztrálták. A közepes hullámhosszú infravö-
rös fénynek több előnye is van az infravörös más tartomá-
nyaival szemben. Egyrészt élesebb képet szolgáltat, mint a
hosszú hullámhosszú infravörös sugárzás, másrészt olyan
részleteket képes észlelni, amelyek észrevétlenek maradnak
a közeli infravörös tartományban.
Az olasz tudósok két XV. századi freskót vizsgáltak – Pierro
della Francesca 1463–1465-ben festett Krisztus feltámadását
elemezték Sansepolcrban, valamint a monzai katedrálisban
Ambrogio és Gregorio Zavattari 1444-ben készült faliképét.
Az első teszt során a Zavattari-freskó kis részét elemezték a
dóm Thodelinda-kápolnájában, és a rendszer olyan részlete-
ket mutatott ki, amelyeket nem vettek észre a falikép korábbi
optikai és közeli infravörös tartományban végzett vizsgálatai
során. A rendszer könnyűszerrel kimutatta a korábbi restau-
rálások nyomát, amikor például a hiányzó aranyozást egysze-
rűen átfestették. A Krisztus feltámadása című falikép esetében
a legérdekesebb felfedezés, hogy a katona kardja körüli részt
kétféle freskótechnikával festették. (kultúrpart)
Hétezer méter mélyben a kínaiak