Forrás: http://www.doksi.

hu

Szabó László Gy.

GYÓGYNÖVÉNYISMERET
(speciális kollégiumhoz alapok)
biológus és biológia tanár szakos hallgatóknak (kiegészítő ajánlott ismeretek)

Tartalom
Általános rész 1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve 2. Etnobotanikai adatok, népi orvoslási tapasztalatok, herbáriumok 3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével a) Fotoszintézis b) Szénhidrátok c) Lipidek d) Polialkinek e) Speciális aminosavak és fehérjék f) Azotoidok g) Fenoloidok 4. Vadon termő, védendő és termesztett gyógynövények, gyógynövénynemesítés 5. Teadrogok primer feldolgozása, kivonatok készítése 6. Gyógynövények minősítése, fitokémiai értékelése 7. Gyógynövénykutatás, ipari gyógynövények 8. Fitoterápia, aromaterápia, homeopathia Gyógynövények (részletes rész) Addendum (fontosabb állati eredetű drogok) Függelék – Ph. Hg. VIII.-ban hivatalos drogok és készítményeik listája Szakirodalom (felhasznált és ajánlott forrásmunkák)

Forrás: http://www.doksi.hu

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve
A botanikában a binominális tudományos név használatos, vagyis a nemzetség (genus) neve után a faj (species) megnevezése következik. Ezt követheti az alfaj (subspecies) vagy a változat (varietas) neve. Pontosabb a névadás, ha feltüntetjük a rendszertani besorolásra alkalmas teljes növénynév szerzőjének (pl. L. = Linné) vagy szerzőinek (pl. W. et K. = Waldstein et Kitaibel) nevét, vagy nevük rövidítését. Így jobban eligazodunk az esetleges társnevek (szinonim nevek) között. Lehetőleg az aktuális, a tudomány legújabb eredményének megfelelő hivatalos nevet használjuk, ezáltal nem adunk alkalmat az összecserélésre és tévedésekre (PRISZTER 1998, SZABÓ 2004). Az érvényes flóraművekben, növényhatározókban használt magyar növénynevet érdemes még feltüntetni, ha egyáltalán az illető taxonnak van magyar neve. Csak akkor érdemes más, ismert magyar nevet is megadni, ha igen ismert és gyakran használatos (pl. orvosi székfű, kamilla). Érdemes megemlíteni, hogy sok népi vagy népies magyar név utalhat a gyógynövény hatására, ill. alkalmazási területére. Általában a farkas vagy ördög jelzős vagy összetételes szóhasználat mérgező vagy haszontalan tulajdonságra utal (a következő példákban az első név a hivatalos, az utána írt, dőlt betűs a népi): Achillea ptarmica – kenyérbél cickafark, bolhafű, tetűfű Aconitum napellus – kék sisakvirág, farkasfű, farkasgyökér, tetűfű Aegopodium podagraria – podagrafű (podagra = köszvény) Aethusa cynapium – ádáz, mérges ádáz, adázó bürög Agrimonia eupatoria – párlófű, patikai párlófű Agropyron repens – tarackbúza, ebgyógyítófű Alkanna tinctoria – homoki pirosító, báránypirosító, vörösgyökér Anthyllis vulneraria – nyúlszapuka, sebhere Aquilegia vulgaris – harangláb, gelesztafű Aristolochia clematitis – farkasalma, farkas hézaggyökér, farkasfül Atropa belladonna – nadragulya, álomhozófű, bolondfű, bolondbingó, farkasbogyó, farkascseresznye, ördögszőlő Betonica officinalis – orvosi tisztesfű, sebfű Bidens tripartitus – farkasfog, farkasnyílfű, ördögfog Borago officinalis – borágó, tetűvirág Capsella bursa-pastoris – pásztortáska, féregfű Carlina acaulis – szártalan bábakalács, ördögoldal Carthamus tinctorius – sáfrányos szeklice, olajözön, magyarpirosító Centaurium minus – kis ezerjófű, epefű, hideglelésfű, hideglelést gyógyító fű Chrysanthemum cinerariifolium – dalmátvirág, rovarölő aranyvirág, rovarporvirág Cichorium intybus – katángkóró, kávékatáng Cicuta virosa – csomorika, gyilkos csomorika, méregbürök Citrullus colocynthis – sártök, epetök, pugáló tök

Forrás: http://www.doksi.hu

Colchicum autumnale – őszi kikerics, kutyadöglesztőfű Consolida regalis – mezei szarkaláb, farkasfű Daphne mezereum – farkasboroszlán, farkashárs, farkasbors, méregpuszpáng, tetűfa Dictamnus albus – nagy ezerjófű, boszorkányfű Dryopteris filix-mas – erdei pajzsika, gilisztaűző, ördögborda Eryngium campestre – mezei iringó, boszorkánykerék, ördögcsokor, ördögkeringő, ördögrakolya Eupatorium cannabinum – sédkender, májgyógyítófű Euphrasia rostkoviana – orvosi szemvidítófű, szemvígasztalófű Galega officinalis – kecskeruta, pestisölőfű Geranium robertianum – nehézszagú gólyaorr, forrasztófű Glycyrrhiza glabra – igazi édesgyökér, cukorkóró, édesfa, mézgyökér Gratiola officinalis – csikorka, innyújtófű Herniaria glabra – kopasz porcika, szakadást gyógyító fű Hyoscyamus niger – beléndek, bolondítófű, boszorkányfű, csábítófű, csodamag Knautia arvensis – mezei varfű, kelésfű, vargyógyítófű, koszfű, rühfű, fekélyfű Leonurus cardiaca – szúrós gyöngyajak, szívfű, szíverősítőfű, torokgyíkfű Lysimachia nummularia – pénzlevelű lizinka, innyújtófű Melilotus officinalis – orvosi somkóró, molyfű Mentha pulegium – csombormenta, köszvénymenta Polygonatum officinale – salamonpecsét, farkascsengőfű Potentilla erecta – vérontófű, vérhasgyökér Primula veris – tavaszi kankalin, köszvényfű Prunella vulgaris – közönséges gyíkfű, toroköröme Pulsatilla nigricans – fekete kökörcsin, tikdöglesztő Ranunculus sceleratus – torzsikaboglárka, vízi méreg, sebesítőfű, libadöglesztő, farkasnevetőfű Reseda luteola – festő rezeda, sárga festőfű, boszorkányfű Rhamnus catharticus – varjútövis benge, festőkökény, hajtisztító kökény Sanguisorba minor – csabaírefű, vérállítófű Sempervivum tectorum – házi kövirózsa, fülfű, fülbecsavaró Senecio vulgaris – közönséges aggófű, rontófű Sisymbrium officinale – szapora zsombor, toroktisztítófű, patikai repcsény Solidago virgaurea – aranyvesszőfű, forrasztófű Tanacetum vulgare – gilisztaűző varádics, gilisztavirág Veratrum album – fehér zászpa, prüsszentőfű, tyúkbolondítófű Vincetoxicum hirundinaria – méreggyilok, ebfojtófű Az ingerterápiás (nem specifikus immunstimuláló) célra állatorvoslásban sokfelé használatos tályoggyökér lehet a tavaszi hérics (Adonis vernalis), az erdélyi hérics (Adonis transsylvanica), sőt Mongóliában az Adonis mongolica gyökere. A módszert a magyar pásztor vagy állattartó táragyozásnak nevezte, de Kárpát-Európában (Gunda Béla etnográfus nyomán így nevezhetjük a Kárpát-medencét és környékét) leginkább nem a héricset, hanem a hunyort (Helleborus) használták gyökérhúzásra. A lázas, kehes ló szügyébe, szarvasmarha nyaki testrészébe vagy a sertés fülébe a bőr alá éles tűvel belehelyezik a “tályoggyökeret”. A kezelt állat lokális gyulladása következtében az ellenállóképesség kedvezően alakul, többnyire gyógyuláshoz vezet. Neves gyógyszerész botanikus professzor, Sadler József “Magyarázat a magyar plánták szárított gyűjteményéhez” című művének 6. kötetében (1824) így ír a Helleborus purpurascens felhasználásáról: “Ennek a szép növénynek is a gyökerét szedik öszve minálunk, ahol az igazi hunyor (saját megjegyzés: H. niger = fekete hunyor a gyökere

Forrás: http://www.doksi.hu

miatt, virágja általában fehér!) majd seholsem terem. Ez egy ujjnyi vastagságú csaknem vizerányos gyökértőke, amely kívül barna, belül fejér és fás. Ebből igen sok függőleges alászálló barna hengeres vékony gyökerecskék származnak, melyek alól rostocskákkal vannak felkészítve. Az íze igen keserű, végtére csípős, égető. A mi hazafiaink ezt a gyökeret egészen úgy használják, mint a fekete hunyorét, és hihető, hogy orvosi tulajdonságaira nézve hozzá majd hasonló is. Buda, Szt. Endre, Pilis s. t. h. körül a pásztorok ezzel a növénnyel mint helybéli ösztönző szerrel úgy élnek, hogy az előre etzetben megáztatott gyökeret a tehenek nyakának a bőrébe csinált bévágásba beledugják, három nap után kiveszik, és az ösztön által oda csalogatott és öszve toldult vizes nedvességet kibocsátják. A pompás virága miatt az ékes kertekbe még pedig az árnyékon lévő virágos ágyakba megérdemli a felvételét.” A tályoggyökeret szolgáltató Helleborus jó példája annak is, hogy egy-egy faj népi neve tájegységek szerint milyen sokféle lehet (KÓCZIÁN et al. 1979): Somogyban H. dumetorum (nem honos, virágos kertben vagy szőlőben telepítik): farkasgyökér, humorgyökér, hunyadi gyökér, tálégyökér, tályagyökér, tályoggyökér Baranyában H. odorus: ökörérőfű, ökörérő gyökér Borsodban H. purpurascens: kecskepicsarózsa, lóhunyrózsa Kalotaszegen H. purpurascens: kígyófű, kígyóhagyma, kokasmondikó, papkalap, paptöki, spinz Kovásznán H. purpurascens: paffangyökér, pafmangyükér, papmanvirág, papszoknya, tyúkbolondító Hargitában H. purpurascens: Kászonban papmonya, paponya, zászpa, Csíkban paponya, Gyimesvölgyében ecenc, ecenz, eszpenc, eszpendz, eszpenz Máramarosban H. purpurascens: caile popului, kakukkvirág, penza, spinz Már a népi elnevezés is utal az orvoslásban használatos növényi részre, ez éppen az előbbi példákból is látszik. A gyógyszerészi, ill. orvosi drognév is kifejezi, ill. egyértelműen ki kell hogy fejezze a szárított növényi rész botanikai azonosságát. A tudományos drognevek többnyire a hagyományt követik, nincs mindig következetesség a gyógynövény (érvényes!) tudományos neve és a drog szaknyelvi elnevezése között. A drogok szinonimneveit is ismerni kell, mert a szakember sokféle javallattal vagy előírással találkozhat (SZABÓ 2004). A leggyakrabban használt drog elnevezések (zárójelben a magyar növénynév): Herba – talajfelszín feletti hajtásrendszer kifejlett (virágzó) állapotban, pl. Bursae pastoris herba (pásztortáska), Hederae terrestris herba (kerekrepkény) Radix – gyökér, pl. Bardanae radix (bojtorján), Althaeae radix (orvosi ziliz), Saponariae albae radix (fátyolvirág), Ginseng radix (ginszeng) Rhizoma – gyökértörzs vagy gyöktörzs, pl. Calami rhizoma (kálmos) Flos – virág, virágzat, pl. Carthami flos (sáfrányszeklice), Calendulae flos (körömvirág) Anthodium – virágzat, pl. Chamomillae (= Matricariae) anthodium (orvosi székfű, vagy kamilla, ennek “morzsaléka” a Cribratum) Folium – levél, pl. Farfarae folium (martilapu) Fructus – termés, pl. Foeniculi fructus (édeskömény) Pseudofructus – áltermés, pl. Cynosbati (= Rosae) pseudofructus (gyepű- vagy csipkerózsa), Juniperi bacca (boróka “tobozbogyó”) Strobulus - toboz, pl. Lupuli strobulus (komló) Caput – tok, pl. Papaveris somniferi caput (mák) Pericarpium – terméshéj, pl. Citri pericarpium (citrom), Juglandis pericarpium nucum (dió) Semen – mag, pl. Lini semen (len), Juglandis semen (dió) Stipes – kocsány, pl. Cerasi stipes (meggy és cseresznye)

Ha valamelyikük megbetegedett. mint saját egészségének megóvását. Vilmos és mások) egyaránt részt vettek. illetve állatokat tartó őseink minden valószínűség szerint megfigyelték azokat a növényeket.Forrás: http://www. pl. pl. Allii sativi bulbus (fokhagyma) Gemma – rügy. Hoppál Mihály. Economic Botany.hu Stigma – bibe(szál). halászó és gyűjtögető. Papp József. dulcis (édes). Márkus Mihály. Értékes tapasztalatokat gyűjtenek össze ma is a kutatók a még meglévő ősi népcsoportok köréből. kivonatok. pulpa (pép). Bálint Sándor. Quercus cortex (tölgyfa) Külön nevet kapnak a gyógynövényből vagy drogjából előállított termékek. leveles ágvég. továbbá biológus-. siccatus (szárított). J. Péntek János. Ezért állíthatjuk. herbáriumok A vadászó. Gémes Balázs és mások). Az igényes felmérésben etnográfusok és nyelvészek (Diószegi Vilmos. Kutatóink különösen Erdélyben. Ethnopharmacology) tájékozódhatunk. Gyakori jelző pl. Dél-Amerikában.: totus (egész). 2. Oláh Andor. Rab János. később pedig a növényeket és állatokat háziasító. pályamunkák. aetheroleum (illóolaj). orvos. Napjainkban a népi tudásanyag megmentésére irányuló kutatásról külföldi szakfolyóiratokból (pl. Óceániában még napjainkban is számos értékes felfedezést tesznek az etnobotanikusok. Miklóssy V. növényeket termesztő. amelyek számukra hasznosak voltak.doksi. Ausztráliában. oleum (zsíros olaj). a Felvidéken. de a mai Magyarország . Afrikában. Szabó T. pl. hangfelvételek). Rácz Gábor. Vasas Samu. Aumüller István. pix (kátrány). Croci stigma (jóféle sáfrány) Summitas – virágos. népi orvoslási tapasztalatok. amelyektől mérgező hatásuk miatt óvakodni kellett. Frangulae cortex (kutyabenge). fontosabbnak tartotta meggyógyításukat. Halászné Zelnik Katalin. A féregűzés és a rovarriasztás a természeti népeknél ma is nagyon fontos. lignum (fa). de ugyanígy megismerték azokat is. Az elmúlt évtizedekben Kárpát-Európában is fellendültek az adatgyűjtő kutatások. s a koordináló Magyar Orvostörténelmi Társaság Népi Orvoslási Szakosztálya néhai Antall József főigazgató hathatós támogatásával otthonra talált a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban és Könyvtárban. Kóczián Géza. balsamum (balzsam). pulvis grossus (durva por). Gunda Béla. A gyógynövényekkel foglalkozó etnofarmakobotanikusok a néprajz és a gyógynövényismeret módszereit alkalmazzák kutatásaik során. Igen gazdag a kínai. pl.és gyógyszerészkutatók (Borbás Vince. ami a könyvtárban és múzeumban nemzeti kultúránk része. pulvis subtilis (finom por). amylum (keményítő). Rácz-Kotilla Erzsébet. Alapvetően fontos az adatfelvételezés pontossága és az azonosításra alkalmas. Grynaeus Tamás. Vajkai Aurél. Crataegi summitas (galagonya) Bulbus – hagyma. hiteles herbárium (préselt növények gyűjteménye) készítése. amarus (keserű). fluidus (folyékony). kéziratok. Bosnyák Sándor. pulvis conscissus (középfinom por). hogy a gyógyító növényeket először az állatorvoslásban alkalmazták. Etnobotanikai adatok. Attila. A folyamatos munkának gyümölcse bőséges adattár (szakcikkek. Babulka Péter. succus (nedv). resina (gyanta). pulvis scissus (durván vágott por). indiai és japán gyógynövénykincs és alkalmazási tapasztalat. Ázsiában. Populi gemma (nyárfa) Cortex – kéreg. pl. A földművelő és az állattenyésztő magyar parasztság nagy becsben tartotta háziállatait. pl. Karasszon Dénes. Jung Károly.

Az egyház pedig liturgikus áldásban részesítette őket. édeskömény. ricinus stb. és ezzel nemcsak orvossággá. Ezekben a nagy kertekben külön helyet kaptak a gyógynövények: liliom. és mint Sion hegyén a ciprus. Moldvában. mandragóra. menta. hogy a moldvai és a bukovinai csángó magyarok elzártságukban. rózsa. . hogy sok olyan. gyógyító táltos) világfája többnyire az óriás nyárfa vagy lucfenyő volt. ami nemcsak az etnográfia. pogány jelképek közül az életfa (világfa. a betegek ápolása. nem racionális elemnek nevezett szokás is megmaradt. Felnőttem. sőt modern gyógyászatba is átkerült. tömjén. lómenta. mint amilyenek a St. fekete mustár. Később. a magyar szakrális néprajz legjelesebb kutatóját érdemes idézni (1981): “A klasszikus népi bölcsesség szerint Isten fűben-fában hagyta az orvosságot. A szerzetesi hivatáshoz hozzátartozott a gyógyítás. így Szegeden. ilyen eksztázisban idézték meg a szellemeket. Sok helyen. magasztos névvel is megtisztelték őket: Boldogasszony mentája. A szertartást a liturgiatörténeti kutatás joggal hozza Nagyboldogasszony ünnepének évaszázadokon át olvasott szentleckéjével (Sirák 24. A gyógyító sámán (varázsló pap. Európában az ősi. A népi hagyományok európai és hazai terjedéséhez jelentősen hozzájárult a Biblia olvasása. mirtuszfa. mák. A kolostori patikák medicináit ezekből főzték. jó szagot árasztottam…»”. kapor. máriavirág. 17-24) kapcsolatba «Magasra nőttem. len. mint Libanon cédrusa. de másfelé is a hívek máig ragaszkodnak hozzá. Szép. Az európai államok rendjébe való beilleszkedés teljesen más gyógynövény-használati szokásokat vont maga után. Úgy nőttem. Ezekből az idők folyamán akárhány hasonló rendeltetéssel paraszti virágoskertekbe. izsóp. mint a szép olajfa a mezőn és mint a platánfa a víz mellett a tereken. ezeket ábrázolták dobjaikon is. Erre utalnak a ráolvasó imákban kimutatható pogány elemek (Egyedülállóan értékes Erdélyi Zsuzsanna kutatása a magyar népi imádságokról!). eperfa. a benne található ismeretek racionális vagy szakrális alkalmazása. századok múlva is megmaradt a keresztény vallás hatása a gyógyító növények felhasználási módjaiban. leander.) is ismertté vált. olajfa. füge.Forrás: http://www. elszigetelten a mai napig sok ősi. Baranyában. nehézszagú boróka. A felhasznált légyölő galóca idegrendszerre ható anyaga rokona a “maszlagoló” nadragulyáénak és a többi “boszorkányos” növényének. hanem az orvoslás szempontjából is értéket jelent. a nyugati részeken. szentgyörgyvirág. hanem szentelménnyé is váltak. koriander. nehézszagú boróka stb. pogány elemet őriztek meg népgyógyászati szokásaikban. Érdekes tény. A magyar földön épített kolostorokhoz nagy területű gyümölcsösök és veteményes kertek csatlakoztak. fokhagyma. babérfa. a velük kapcsolatos szokásokban. póréhagyma.hu szinte minden táján végeztek adatgyűjtést. üröm. liliom. Az írásbeliség elterjedése szinte együtt járt a kereszténység felvételével. krisztustövis. miközben önkívületi állapotba vagy fokozott idegizgalomba kerültek gyakran hallucinációt előidéző szerek (pl. Mint fahéj és az illatozó balzsam illatoztam és mint a kiválogatott mirha. Nem maradhat szó nélkül az sem. sámánfa) állt már a honfoglaló őseink és a rokon népek hitvilágának középpontjában is. emellett a Bibliában szereplő számos gyógyító és illatos növény (pl. ruta. légyölő galóca főzete) fogyasztása révén. A virágszentelés még középkori hagyomány. görögszéna. csombord. A középkori Európában a görög és római orvoslás klasszikusainak tanításai a szerzetesrendek révén terjedtek el. rozmaring. kölcsönhatásaiban is értékes népi gyógyászati tudást. hazánkban is Nagyboldogasszony napján történt. így az utolsó pillanatban talán sikerül megmenteni a viszonylag tiszta. jóféle sáfrány ciprus. BÁLINT Sándort. vöröshagyma. Ázsia sámánjai zajos dobszóval idézték a szellemeket. Szent László füve. istenfa és annyi sok más. párolták. mint a cadesi pálma és mint a jerikói rózsatő. mirha. fahéj. Gallen-i kolostorban lehettek. Így jutottak isteneik közelébe. gránátalma. Ezért a középkori kolostorkertek bővelkedtek orvosi füvekben. sártök.doksi. zsálya.

Mindezt gyakran átszövi a vallási hagyomány. hogy az öreganyja mit csinál: az öregasszony a szerekkel a hátát. mert azzal tehenet lehet rontani: a tehénnel megitatják vagy harmattal megmossák a tőgyit. hasat indít. s akkor nem lehet fejni. a boszorkányhoz kapcsolódik a legtöbb varázslással és rontással kapcsolatos népszokás. a házi és segítőszellemek mellett a népi mondák és mesék leggyakoribb lidérces alakjai az ördögök. a boszorkányos növényekről. akkor megint átváltoztatta . erdei lények. Mikor vége volt a gyűlésüknek. ahogy a példa is bizonyítja. Mégis. haza kellett volna menni (az öregasszony volt az utolsó). még ma is a néphit legszínesebb. okádást indít. Az az asszony mindig olyan boszorkányos volt. hatóanyagok találhatók bennük. vagy véres tejet ad. de az öregasszony is megismerte. a tündérek. mert Urias feleségével. Érdemes röviden írni a varázslásról. vízi lények. az a székletet hajtja. A sok boszorkány megérezte az idegen szagot. hónalját. zsoltár is erre a tisztulási szertartásra utal: “Tisztíts meg engem izsóppal. A kísértetek (pl.” Voltak a boszorkánynak szerei? Egy másik idézet: “Egy fiatalember megleste. Szent Iván-harmatot szedett. mert szenteltvíz hintésekor ezt énekelték: “ Hints meg Uram izsópoddal. moss meg égi harmatoddal. ott volt a boszorkányok gyülekezőhelye.” “Tisztító” hatása tudományosan igazolható. tüzes ember. hogy gyerekkorában éjfél felé (Szent Ivánkor lehetett) a Pétervölgyben egy meztelen öregasszonnyal találkozott.doksi.hu Néhány bibliai növénynek ma is gyógyító erőt tulajdonítanak azon kívül. teának elkészítve vérbaj kezelésére használták. Összefüggés van talán a boszorkányok és a gyógynövényhasználat között? A szemmel verés mellett a legelterjedtebb hiedelmek közé tartozott a tehén megrontása (tejelvitel. illetve 51. Oláh Andor véleménye valóban helytálló.). (Minden nemi betegséget vérbajnak neveztek. amikor az áldozati állat vérével meghinti a megtisztult embert. A fiatalember is elrepült éjfélkor egy helyre. mérgezésekről is. lábát megkenegette.) A taranyi vendek az izsópot vajszínű ördögszemmel (náluk sárgavirág) és fehér fagyönggyel (náluk bongyoró vagy tölgyfatakony) keverve. Bethsabéval vétkezett. s e bűnéért Nátán próféta megfeddte. Kóczián Géza gyógyszerész etnobotanikus a taranyi vendek közt végzett gyűjtése során is a Bibliát tartja forrásnak. és így puculódnak a belek…azáltal fog meggyógyulni. Példaként hozza fel. az izsóp (Hyssopus officinalis) Mózes III. majd így tisztulást veszek…”. hogy a neves természetgyógyász orvos.” Ebből az idézetből is kitűnik. és tiszta leszek.. moss meg engemet és fehérebb leszek a hónál…” (A zsidó hagyomány szerint Dávid azért tartott ily módon bűnbánatot. az 50.Forrás: http://www. főképpen pedig a boszorkányok és az ördöngös emberek. könyvének 14. részében szerepel az emberi poklosság és a ház megtisztulásával kapcsolatban. aki a lepedő sarkával harmatot szedett. sárkány stb.) Az izsóp az adatközlő szerint azért kellett. és mikor eljött az éjfél. hogy valóban gyógyhatású vegyületek. illetve házat. máig is egyedülálló és példaszerű folklór-monográfiájában egyik adatközlőjét így idézi: “Szavahihető ember mesélte. Dávid király bűnbánati imája. miszerint a nép humorális patológiai szemlélete megegyezik Hippokratésztől a 17. véres tej). hogy az öreganyja repül. és azt egy fasajtárba belefacsarta. így valóban igaz a taranyi parasztasszony véleménye: “…az a vizet hajtja. látta. így rugóssá teszik. Vajkai Aurél (1987) Szentgál népi szokásairól szóló. századig terjedő orvostudományéval. legváltozatosabb alakjához. hogy az ókor és a középkor fontos gyógynövénye. A hiedelmek kihalása felgyorsult modernnek tartott világunkban. lidércfény. a varázslók (táltosok). az a vért hajtja. hogy az unokája: erre őt átváltoztatta macskává és eldugta egy bokorba. Az izsóp használatát Melius is ismerteti Herbáriumában (1578): “Ha pedig az Hysopot figével és tormával együtt szilvalévben főzed és iszod. A pap mindkét esetben izsópot használ.

e. A forrásmunkák között meg kell említeni azokat a nevezetes feljegyzéseket. gyakran kiegészítve a magyar népi orvoslásra vonatkozó adatokkal. herbáriumok főként neves külhoni tudósok.” A növény magját szándékos mérgezésre is használták. A mérgezett alma. a boszorkányok széttépték volna. mert ha ő nem lett volna ott. belén. s zergett. Szomorú. Ez az ismert alkaloid hallucinációs álmokat. látványosan. Repültek haza. 2700-as években: Materia Medica Egyiptomi kultúra. elsősorban a Solanaceae családba tartozó beléndekkel (Hyoscyamus niger).” Somogy megyében a taranyi vendek mérgező növénye viszont a csattanó maszlag volt. elbetegedett. hogy Kárpát-Európában gyakori volt a hallucinációt. Otthon aztán megpirongatta. Mindegyik atropint tartalmaz.” Más mérgező növényt is használtak régebben. nem lehetett átitatva éppen ezzel a méreggel. Megitatták vele. A népi tapasztalatokat az írástudók gyakran összegyűjtötték és lejegyezték. Ezeket a növényeket ősidők óta bódítószerként bájitalok és boszorkánykenőcsök készítésére használták magyar nyelvterületen is. mint a mák. nadragulyával (Atropa belladonna) és csattanó maszlaggal (Datura stramonium). akárcsak a mesékben. rendszerezők fordításai alapján készültek. hogy haljon meg. 1600 körül: Papirus Ebers Talmud és Biblia Főníciai kultúra: Assurbanipal ékírásos könyvei . Ezsén kívül vót. így kevesebb alkohol volt szükséges a mámoros állapot eléréséhez: “Matraguna…pálinkába teszik lakodalmakkor. hogy bolonduljanak meg. s mikor meg vót száraztatva. mer szögény öreg kihányta azt a maszlanglevet. idegrendszeri mérgezést okozó növények használata. A gyimesi csángók “étő” növénye a beléndek.hu legénnyé. és az öregpapának adták. viaszöntéssel meggyógyítja a beteget. a mérgezett hallucinációs élményeit visszaemlékezéseiben valóságnak tartja. Vajkai által idézett cseresznye is azonos lehet a nadragulya bogyótermésével. nagyobb adagban pedig halálos mérgezést okoz. megmaradt. a nem kívánt csecsemőt mákteával altatták el örökre. s amelyekben bőven találhatók orvosi növényekkel kapcsolatos ismeretek. e. Egy gyimesközéploki adatközlő így beszélt róla: “Magja étő. ott ezt mondták: “Ki az urát nem szereti. maszlagmagot főzzön neki. kikopákodta a magot. Kóczián Géza összehasonlító népgyógyászati elemzése (1979) bizonyítja. Az ókori és középkori leírásokban gyakran olvashatunk gyógynövényekre vonatkozó felhasználásokról.” E növényekből készült pálinkakivonattal itatták meg a boszorkányok a házasságra kiszemelt legényt a leány házánál. aki gyakran a javasasszonnyal azonos. A magyar füveskönyvek.Forrás: http://www. boszorkány ült rá. hogy máskor ne csináljon ilyent. Kicsi leánka vót a testvérem. például vízvetéssel. Kr. ahogy ők nevezik. hiszen népi neve farkascseresznye. A rontó boszorkány. megfeketedett. hidegrázást kapott és folyt róla a víz. Kr. megette a leánka. Neves munkák vagy szerzők például: Shen-Nung (Pen Tsao Kang Mu) kínai császár. Egyik adatközlő a gyümölcs elfogyasztása után álomba merült. De hát nem sikerült neki a halálozás. nem halt mög. Tulajdonképpen azáltal gyógyítja meg. hogy idős öregeket is megpróbáltak megmérgezni: “Hogy a maszlagmagot mögfőzték. meg es halt volna. Pálinkás kivonatát élvezeti szerként fogyasztották. és így nem sikerült neki a halál. hogy a méreg adását megszünteti. amelyek kultúrtörténeti alapmunkák. matragunát főzzön neki. Így jöttek létre a “maszlagolt” házasságok.” Vajkai a cseresznyével vagy almával való “megétetést” is megemlíti. Kalotaszegen a nadragulya volt a felhasznált növény. e növények főzetével? Kisebb adagban a pszichózisra jellemző tünetek egy idő múlva megszűntek.” Egy valkói asszony a következőket mondta: “Ki az urát nem szereti.doksi.

A hazai szerzők közül jelentős még Carolus Clusius “Stirpium Nomenclator Pannonicus” c. (A CD címe: Ars Medica Electronica. emiatt különösen értékesek. felhívja a figyelmet a hamisításra! Iben Sina Bohara. hogy megőrizték a régies magyar nyelvet. Frankfurt) – hatása a magyar herbárium-szerzőkre igen jelentős! Pietro Andrea Mattiolo (1500-1577): Commentarii (1565. Dioszkoridészre.Forrás: http://www. 720-710: Babilonban létesül az első botanikus kert Hippokratész (Kr.doksi. babiloni) kultúra: II. Időrendben a második legnevesebb herbáriumíró a kálvini reformáció nagy alakja.-ban 780 növény. az írástudók közvetítették. Kr. akinek herbáriuma halála után. 1578-ban jelent meg Heltai Gáspár özvegyének kiadásában Kolozsvárott. Melius herbáriumának teljes címe: “Herbarium. gabonafélék) szerint tárgyalva Caius Plinius Secundus (23-79): Naturalis Historia (36 kötetben kb. aki művét 1656-ban alkotta “Hasznos orvoskönyv az fáknak és füveknek erejéről” címmel. amelyeket állatokkal kapcsolatban használtak fel. szaknyelvet. ezer növény) Claudius Galenus (130. rokonsági csoportok (pl.hu Mezopotámiai (asszír. vivae eicones (1530. Basel) – fametszetű növényképekkel Nicolaus Monardes (1493-1578) sevillai orvos: Historia Medicinae (1569. e. Attilának köszönhetjük. sajátos kifejezéseket. állatgyógyászati vonatkozásban Columellára. Ma is ismert újbóli kiadása miatt Lippay János “Posoni Kert”-je (1664). Bockra hivatkozik leggyakrabban. főleg gyógynövény) A magyar herbáriumok forrásmunkái főként a neves európai iskolákból kerültek ki. a 2. 2000). valamint 10 alacsonyabb rendű növényfaj leírását adja. az fáknac. aki a szerkesztett szöveget elsőként adta közre elektronikus formában. mindamellett. könyve (1583). fészkesek. 371-286): Historia Plantarum. Bukarest) szintén Szabó T. Melius 233 szakaszban 403 magasabb rendű növényfaj és 43 termesztett növény. Kriterion. Merodachbaladan. 460-377) Theophrasztosz Ereziosz (Kr. e. Strassburg) Leonhard Fuchs (1501-1566): De stirpium historia commentarii insignes (1542. Attila végezte el. Az ókoriak közül Theophrasztoszra. fvveknec nevekről. 1570 körül keletkezett Váradi Lencsés György (1530-1593) Ars Medica című kézirata. Vegetiusra és Pliniusra. Ezekből 45 szakaszban 67 azon növények száma. továbbá a kortársak közül Brunfelsre. Melius Juhász Péter. Sevilla). 78-77): 579 fajra tér ki. András is írt füveskönyvet (1595). Causis Plantarum Dioszkoridész Pedaniosz: Materia Medica (Kr. ismertebb nevén Avicenna (978-1036) arab orvos: Canon Medicinae (5 kötet.és újvilági növényt tárgyal! A magyar nyelvű herbáriumok a népi tudásra is hatással voltak. 1554-ben az általa létrehozott drogmúzeumban már amerikai fajok is szerepelnek! Adamus Lonicerus (1527-1586): Historia naturalis opus novum (1555. tobozosok. Gyakran az átvett forrásmunkákat magyarországi népi megfigyelésekkel egészítették ki. Veszprém. Galenusból. a népdalgyűjtésről is híres Kájoni János. Teljes feldolgozását Szabó T. melyben a magyar népi neveket Beythe István adta meg. Pergamon): kiemeli a gyűjtés és azonosság fontosságát. melyet a marosvásárhelyi Teleki Tékában ma is megtalálunk. Fuchsra. Pápai Páriz Ferenc “Pax . Pliniusból és Adámus Lonicerusból szedettéc ki”. Különösen érdekes a csíksomlyói ferences barát. e. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel ellátott új kiadását (1979. barkások. például: Otto Brunfels (1488-1543) berni orvos: Herbarium. e. természetekről és hasznokról. Basel) – már 3 ezernél több ó. Velence) Johann Theodor Tabernaemontanus heidelbergi orvos (-1590): Kreutersbuch (1613. Beythe fia. Strassburg) Hieronymus Tragus Bock (1498-1554): Kreuterbuch (1539.

Forrás: http://www.doksi.hu

Corporis”-a 1690-ben jelent meg először. Szinte különleges, hogy még 8 kiadás követte 1774-ig! Az 1764-ben Kolozsvárott megjelent kiadás utánnyomtatásban 1984-ben újra napvilágot látott (Magvető, Budapest). Gazdag tájékoztatása és élvezetes, olvasmányos stílusa valóban rendkívüli. Az 1775-ben Pozsonyban, a Landerer nyomda által megjelentetett “Új Füves és Virágos Magyar Kert” c. könyv Csapó József debreceni orvos műve (ennek utánnyomtatott kiadása 1987-ben jelent meg Budapesten). Meg kell még említeni a következőket: Benkő József (1778) Nomenclatura Botanica Flora Transsylvanica, Kitaibel Pál (1802-1812) Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae, Diószegi Sámuel (1813) Orvosi füveskönyv (Diószegi – Fazekas “Magyar Füveskönyv parcticai részeként”), Sadler József (1824-1830) Magyarázat a Magyar Plánták Szárított Gyűjteményéhez (I-XIV. kötet). Herbáriumainkra jellemző, hogy a kor tudományos színvonalán megadják a gyógynövények akkor érvényes latin, magyar, esetleg német, francia vagy olasz, sokszor érdekes népi magyar neveit, jellemzik a növény alakját és életfeltételeit, valamint leírják javallatait, hasznát, gyógyító hatásait, esetenként kitérve az állatgyógyászati alkalmazásokra. Csapó “Magyar Kert”-jéből érdemes példákat említeni és ezeket idézni. Annyira pontosak és hitelesek, hogy lényegükhöz ma sem lehetne sokkal többet hozzáfűzni. Farkasalma (hím farkasalma, farkashézaggyökér, hézaggyökér, likasír) – Aristolochia clematitis – “Ez a fű szőlőkben és kertekben önként terem, szív forma levelei vagynak, kiknek oly erős szagok és ízek mint a bors; a hosszú vékony gyökere szint ilyen ízű; a virágok sárgállók hosszúkások: Dunán túl a Rábtza nevű folyó víz mellett lévő kertekben elég terem magában. Belső hasznai: 1. Szülés után a megrekedt vért a méhből kitisztítja…2. Hószám rekedést megindítja…3. Fulladozó személyeknek…(Megjegyzem, hogy újabban mérgező hatóanyaga miatt belsőleg nem szabad használni, emiatt részletesebb leírását nem tartom indokoltnak). Külső hasznai: 1. A csüvös és kemény és büdös sebeket (fistulae) jó ezen porral hintegetni, mert hamarabb gyógyulnak. 2. Lábszáron lévő régi fekélyeket és sebeket ezen por meggyógyítja reájuk hintetettvén, vagy borban azt megfőzvén és pép formán a sebes lábakra rakván. 3. Vadhúst a sebekről elveszt az reájok hintetett gyökér pora. 4. Sebekre, melyek ütés és vágás által estek, a köznép is tudja micsoda hasznos a farkasalma leveleit reá rakni, akár zölden, akár elsőben borban megfőzvén ezeket. Közhasznai: Lovaknak fekélyei és sebjei melyek a nyeregtől estek, ezen reá hintett fű levelei vagy gyökere porával megtisztulnak és meggyógyulnak. A marhában is pedig hogy vadhús vagy nyűvek ne támadjanak, megakadályoztatja.” Fecskefű (nagy fecskefű, aranyfű, arannya versengőfű, cinadónia, veresellőfű, vérehullófű) – Chelidonium majus – “Ez plánta másfél réfni magasan nő, önként terem kertekben sövények és árkok mellett és mezőn; szép sárga virága vagyon…, ha a levelek vagy szárai megszakasztatnak, sárga nedvesség foly ki belőlük. Külső hasznai: 1. Szömölcsöt a kézről elveszt a fű sárga leve, csak gyakran cseppentsék reá. 2. Szemen lévő hályogot is elveszti, és egyéb külső sebhelyeit megtisztítja ezen sárga nedvesség, ha egy cseppet reá cseppentenek. Sőt csudálatos: a gólyák is az ő fiaiknak szemeiket ezen fűvel gyógyítják, és setét szemeik megvilágosodnak nékik.” Beléndfű (bolondítófű, disznóbab) – Hyoscyamus niger – “Ez kétféle nemű: egyik fekete, a másik fejér. A feketének hosszas, széles és csipkés levelei vagynak, nehéz szagúak, mint a bürök; a virágok tölcsér formájúak, setét sárgák. A magvai gömbölyűek, szürkék, olyan mint a mák magok, de két akkorák: árkok és gátok mellett terem. A fejér belénd levelei rövidebbek, de szélesek, fejérellők, puhák. Belső hasznairól semmit sem írhatok, hanem inkább sokféle ártalmairól írhatnék, de azokat itt mind elől számlálni nem tartom tanácsosnak. Külső hasznai: Kemén csomókat a testen

Forrás: http://www.doksi.hu

eloszlatnak az reá rakott levelei. 2. Fájdalmakat enyhít az olaja, mellyel kenetessék a fájós rész: ilyen olaj a patikában tartatik. Nota: 1. A belénd magokkal odvas fogaknak füstölését, mint a köznép fogfájásról javallja, és épen nem tanácsolom, a szomorú példák szerént, úgymint minémű füstölésektől, az emberek elméjekben megháborodtanak, és mint egy dühösségre jutottak…2. Méltó volna a belénd füvet városok és falvak körül kiirtatni, mivel a gonosz tudákos emberek, leveleivel, magvaival és gyökereivel sokféleképen kárt tesznek az emberekben.” Csalán (égető csallán, nagycsallán) – Urtica dioica – “Csallánt nem szükséges magyaráznom, mert a gyermekek is esmérik. Belső hasznai: 1. Fövényt a vesékből kitisztítja a főtt vize e fűnek. 2. Vérköpést megállat a kipréselt és bévett leve. Külső hasznai: szélütött embereknek tagjaikat hasznos a zöld csallánnal verni, mert érzékenységet és erőt okoz azokban.” Fülfű (fülben eresztő fű, fülben mászó fű, fülben facsaró, házi zöld, téli zöld, mindenkor élő, kövirózsa, menydörgőfű) – Sempervivum tectorum – “Házok tetején, sendelyen nevelkedik ez plánta és széles s vastag leveleit elszaporítja. Belső hasznai: Nyavalyás kis gyermeknek, azaz: kiket a nyavalya tör, add inni ez fűnek kinyomott levét, kis kanálkánként. Külső hasznai: 1. Dagadásokat eloszlatják a reá rakott levelek. 2. Szájban lévő apró kelevényeket s hólyagocskákat a zöld fű leve elveszti kenetettvén azok véle. 3. Égésről igen hasznos e fű leve, csak hájjal vagy irós vajjal főzzék meg s úgy kennyék a megégett tagokat. 4. Szemölcsöt a kezeken, a lábakon pedig a tyukszemeket elveszti az azokra kenetett zöldfű leve, vagy reájuk tétetett öszve zúzott levele. E végre javallom, először a lábakat meleg vízben meg kell áztatni, ezután a kemény clavusoknak tetejéket lemetszeni, s úgy osztán azokra a fülfű leveleit megzúzva felrakni.” Kakukkfű (mezei kakukkfű) – Thymus serpyllum – “Még a gyermekek is esmérik e füvecskét, mert úton, útfélen terem, jó illatja vagyon mint a citromnak. Belső hasznai: 1. Csuklást megszünte ez fű, a felkötéssel vagy róla való ivással. 2. Megállott vizeletet megindítja, ki bort iszik róla. 3. Régi köhögést megszünteti, a főtt s mézzel egyelített vize. Külső hasznai: 1. Elesett tagokat megépíti az e fűből készült ferdő. 2. Gyenge gyomrot hasznos véle kötözni." Pápai Páriz “Pax Corporis”-ában tárgyalt gyógynövényeket elsőként Halmai János budapesti farmakognózia professzor gyűjtötte ki. Így tudjuk, hogy közel 300 gyógynövényről és növényi eredetű szerről olvashatunk máig alkalmazható vagy elgondolkoztató ismereteket könyvéből. Betegségcsoportok szerint tárgyalja közölnivalóját. A gyógynövények rendszerint valamilyen keverék, készítmény vagy gyógymód részei. “A főnek nyavalyáiról” c. fejezetben a sokféle javallat és recept között például ezt írja: “ Legjobb a főfájásban a vadszőlő virága, akár nyersen, akár aszún, főzd meg ecetben, törd meg flastrom formán, rakd ruhára, kösd bé véle…Ha nagy hévséggel a főfájás: nyers rutalevelet, reszelt retket, lágy sót, savanyú kovászt, erős ecetet törj erősen öszve, mint a pépet, ruhára kenvén a talpait kösd bé véle, igen hasznosan szíjja aláfelé. Ha megszárad rajta, mindjárt újítsd.” A száj büdössége ellen bőven sorol fel gyógymódokat: “Tartsa tisztán az ember száját, fogait mindennap…ha rossz a fog és ürege vagyon, vonják ki onnan, mert semmi hasznot ott nem tészen. Ha a gyomortól vagyon, éljen illendő purgációval, aloéból készített pilulákkal, melyek mind a belső rothadást gyógyítják, mind jó illatot szereznek a szájnak. Igyék ürömről, mert az üröm is azon erejű az aloéval, igen el is veszi a szájnak dohát. Angelica gyökeret gyakran rágjon, cubebét, ánizst, fahéjat…Akinek egyéb nincsen, csak a citrom héja is jó, violagyökér, örménygyökér, ha rágja gyakorta. Jó egy-egy csepp fahéjolajat egy kalán vagy rózsavízben azon végre béinnya. Mikor ételét végzi, hogy a gyomor száját bészorítsa, sült birsalmát vagy körtvélyt egyék. Légcsőhurut esetén egész sor – mai

Forrás: http://www.doksi.hu

fogalommal élve – “gyógyterméket” ajánl, megadva készítésük módját: “A fejér liliom tövet és vereshagymát tüzes hamu alatt süsd meg, törd öszve vajjal erősen, mint pépet, kend ruhára, mint a flastromot, jó melegen, s kösd bé a mellyét véle.” A méz és vöröshagyma társítását különféle formában ajánlja, de a gyógyborokat is jónak véli, pl. az örménygyökeres bort vagy a fenyőmagos bort, ami még jobb, ha kakukkfűvel és izsóppal készül.

3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével
Akár gyógyszerészeti, akár ökológiai szempontból a másodlagos növényi anyagcserét ma helyesebb speciális metabolizmusnak nevezni, főleg azért, mert egyre több vegyületről vagy vegyületcsoportról derül ki, hogy élettani vagy ökológiai szerepük van a növény életében, vagyis a másodlagos jelző használata nem kifejező. Egy taxon fenotípusa a genomban megszabott öröklött tulajdonságok megnyilvánulása. Ilyen öröklött tulajdonság akkor a legszembetűnőbb, ha látni lehet. Például egy virág pártalevelei vagy lepellevelei nemcsak változatos alakúak, hanem jellegzetes színűek. Gyakran illatosak, de nem egyszer számunkra kellemetlen szagúak. A növény különféle szerveinek jellegzetes ízük is lehet, a legtöbb fogyasztó szervezetet a keserű íz taszít, az édes íz vonz. Vagyis érzékszerveink sokféle minőségi bélyeget képesek felfogni. Ma azonban a kémiai módszerek tökéletesedése következtében olyan anyagokra is bőséges információt kapunk, amelyeket érzékszervekkel nem tudunk megkülönböztetni. A fitokémiai analitika olyannyira fejlett, hogy endogén (természetes eredetű) vegyületek sokaságát tudjuk azonosítani, sőt mennyiségüket megmérni. Az ember, mint “csúcsfogyasztó”, sokféle növényi tápanyagot is fogyaszt, de a gazdasági állatok számára is igen fontosak a növényi takarmányok. Nem véletlen, hogy legjobban a haszonnövények kémiai összetételét ismerjük, hiszen az ezekre jellemző anyagok, vegyületek sokasága alakítja ki a kedvező (nutritív) vagy kedvezőtlen (antinutritív) tulajdonságokat. Speciális anyagokat különösen a gyógy- és fűszernövények tartalmaznak, ma már hazánkban 120-130 gyógynövény termesztése lehetséges (BERNÁTH 2000). A termesztés azért előnyös, mert közel azonos minőségű termést tudunk biztosítani, másrészt azért, mert sok, ritkuló vagy védelemre szoruló faj termesztésbe vonásását kell megoldanunk, mivel az ember rablógazdálkodása beláthatatlan biológiai és ökológiai következményekkel jár a természetes élőhelyek megváltozása miatt. Jelenleg a Földön 10-15 ezerre becsülhető a haszonnövények száma (WIERSEMA – LEÓN 1999, WICKENS 2001). Népi tapasztalatok, etnobotanikai adatok tették lehetővé a modern fitokémiai és élettani értékeléseket, s ez a feltáró, analizáló munka ma is intenzíven folyik, miközben azt tapasztaljuk, hogy a természetes edényes flóra egyre csak szegényedik. A biológiai (nemcsak növényi) sokféleség veszélyben van az emberi önzés, műveletlenség és szűklátókörűség miatt! A termesztett és vadon élő hasznonnövényeknek csak elenyésző részét használjuk fel a mindennapi életben. A legtöbb élelmiszer- és takarmánynövény azért fontos az ember és a háziállatok számára, mert értékes, energiát szolgáltató szénhidrátokat (pl. cukrokat, keményítőt), fehérjeépítő aminosavakat, nélkülözhetetlen zsíros olajokat, fontos makro- és mikroelemeket, valamint vitaminokat tartalmaznak. Ezekből a növényekből gyakran ipari úton kivonják a legértékesebb anyagokat (pl. a kukoricából nemcsak keményítőt, invertcukrot és alkoholt gyártanak, hanem elkülönített csírájából zsíros olajat extrahálnak, vagy a szójából tiszta, tripszininhibitor-

Forrás: http://www.doksi.hu

mentes fehérjét izolálnak akár élelmiszeripari felhasználás céljára alkalmas minőségben). Világviszonylatban igen fontosak az esszenciális zsírsavakban és természetes antioxidánsokban (tokoferolokban) gazdag növényi olajok, kb. 70 kultúrnövény alkalmas ipari olajkinyerésre (ROTH – KORMANN 2000). Megnőtt a kereslet a környezet- és emberkímélő természetes színanyagok iránt is, ezeket kb. 70-80 termesztett festéknövény szolgáltatja (ROTH et al. 1992). Nagyon fontosak még az ízesítő és illatos növények is. Az illóolajokat többféle ipari úton ki lehet nyerni, a hagyományos (vízgőzdesztillációval vagy préseléssel) előállított illóolajok száma egyre több, ma kb. 150-200 hivatalosan elismert és kémiai összetétel szempontjából pontosan ismert illóolajat használunk a világon (ROTH – KORMANN 1997). Ennél jóval több az illóolajat tartalmazó növények száma, azonban egyelőre alkalmatlanok ipari kivonásra vagy tisztításuk túl költséges. Az előbb említett illóolajok és ízanyagok már különleges összetételűek, egyes komponensei annyira sajátosak, hogy valóban speciálisnak tekinthetők. Azaz taxonómiai értékűek, ha jelenlétük mindig igazolható (közvetlenül genotípustól függő). Sokféle kémiai szerkezetű vegyületnek van kemotaxonómiai értéke (FROHNE – JENSEN 1992). Minden szerkezethez elvileg valamilyen hatás is tartozik. Ezért a kémiailag többé-kevésbé ismert szerkezetű vegyületeket hatóanyagoknak nevezzük, ha többé-kevésbé ismert hatásuk van és ez a hatás biológiai, mikrobiológiai vagy farmakológiai módszerekkel igazolható. Az erős hatású anyagokból (pl. idegrendszerre vagy keringési és érrendszerre ható vegyületekből) gyakran gyógyszereket állítanak elő, míg a nagyobb terápiás biztonsággal alkalmazható, viszonylag enyhébb hatású gyógynövényeket szárított formában, azaz drogként közvetlenül vagy kivonatok formájában használnak a fitoterápiában (BRUNETON 1995, WICHTL 1997, WAGNER 1999). A hatás nemcsak emberre vagy gazdasági állatra irányulhat, hanem kártevő állatokra (pl. rovarokra, rágcsálókra) vagy kórokozó mikroorganizmusokra (vírusokra, baktériumokra, gombákra) is. Sok növényi inszekticid, repellens, herbicid, fungicid, baktericid vagy rodenticid hatóanyagot ismerünk, ezek közül sokat (pl. piretroidokat, juvenoidokat, ekdizonokat) a mezőgazdasági gyakorlatban is alkalmaznak (GODFREY 1995). Figyelemre méltó, hogy az ismert hatóanyagokat tartalmazó gyógynövények nagy részére érvényes, hogy vizes közegben - igen gyakran természetes állományokban is - más növényfajok fejlődésére nem közömbösek, sőt többnyire az akceptor növény növekedését gátolják, ritkábban serkentik. Ezek az allelopátiás jelenségek gyakorlati szempontból is hasznosak lehetnek, elősegítve a “természetbarát” agrotechnikai törekvéseket (SZABÓ 1997). A sokféle különleges növényi metabolitot HARBORNE (1989) a következőképpen csoportosítja megbecsülve számukat is: Nitrogénvegyületek: alkaloidok (6500), aminok (100), nem fehérjeépítő aminosavak (400), cianogén glikozidok (30), a nitrogénen kívül még kénatomot is tartalmazó glikozinolátok, ill. izotiocianátok (75) Terpenoidok: monoterpének (1000), szeszkviterpén-laktonok (1500), diterpenoidok (2000), szaponinok (600), limonoidok (100), kukurbitacinok (50), kardenolidok (150), karotinoidok (500) Fenoloidok: egyszerű fenolok (200), flavonoidok (4000), kinonok (800) Poliacetilének (650) Látható az adatokból, hogy a legtöbb ismert vegyület az alkaloidok, diterpenoidok, szeszkviterpén-laktonok, monoterpének és flavonoidok köréből kerül ki, ezek közül többnyire toxikusak (és bizonyos biológiai tesztekben erősen aktívak) az alkaloidok, a diterpenoidok és a szeszkviterpén-laktonok. Nem vagy alig toxikusak az

továbbá a sokszor színes és antioxidáns vagy szabadgyök-scavenger tulajdonságú flavonoidok. a morfiné). Alkánok. a hidrogén. fenilpropanoidok . ha ismert szerkezetű vegyületre (vagyis nem “anyagra”) vonatkoznak ismereteink. Jól ismert. Azotoidok (ezekben a szén-. bioszintézisük összetettsége a primér anyagcserével. xantofillok) 3. valamint a levél. amíg a növényi nyersanyagból tiszta és ismert kémiai szerkezetű vegyületet nyerünk.cianogén glikozidok (keserűek) 5.alkaloidok (keserűek.szeszkviterpén-alkoholok.monoterpének (2 izoprén = 10 szénatomosak) – illóolajok fő komponensei . tanninok (kondenzált és hidrolizálható típusok) . antocianinok stb. HEGNAUER – HEGNAUER 1994.és rügynyugalmat. vagyis aminosavakból keletkeznek) . ökológiai. alkének. ennek megfelelően sokszorosan sokféle különleges vegyület jöhet létre (HEGNAUER 1962-1992. a monoterpének.tetraterpének (8 izoprén = 40 szénatomosak) – karotinoidok (karotinok. flavonok. annál több enzimreakció megy végbe a növényi sejtben vagy differenciálódott szövetben. A speciális anyagok sokfélesége. virágzást) szabályozó fitohormonok. főként a fotoszintézissel függ össze. növényi ekdizonok). a növények által szintetizált vegyületek fitofiziológiai. annál erősebb hatású a vizsgált (tesztelt) anyag. Hosszú az út.rendszerint keserű ízű vegyületek. e vegyületek izolálásával és szerkezetének megállapításával foglalkozó tudományterület. Fenoloidok (fenilalaninból.polifenolok. Igazán akkor konkrét a hatásigazolás. -észterek. poliinek (poliacetilének) – utóbbiak főleg a gyökérben található antimikrobiális vegyületek 2.Forrás: http://www. hogy minden enzim szintézise adott gének expresszálódásának következménye. szaponinok (utóbbiaknak szerepük van a betegségellenállóképességben) . Szükséges azonban hangsúlyozni. -laktonok (3 izoprén = 15 szénatomosak) . Minél bonyolultabb egy speciális vegyület szerkezete (pl.és termésöregedést (szeneszcenciát) előidéző (hosszú ideig tartó stresszhatást kivédő) fitohormon. A speciális növényi metabolitokat a következőképpen lehet csoportosítani: 1. Mivel sokféle növényfaj (taxon) van (a genotípusok változatossága felmérhetetlen!). acetil-koenzim-A-ból és cukrokból képződő aromás vegyületek) . HEGNAUER – HEGNAUER 1996).fenolsavak. Glikozinolátok (izotiocianát-glikozidok) – az előbbi atomokon kívül megjelenik a kénatom – csípős ízűek. Terpenoidok (mevalonát-úton képződő izoprenoidok) .flavonoidok (flavanok. többnyire erős hatásúak) .) . hogy minél kisebb töménységben igazolható valamilyen fiziológiai változás.és oxigénatom mellett már megjelenik a nitrogénatom is. naftokinonok. a gibberellinek .triterpének (6 izoprén = 30 szénatomosak) – szteroidok (pl. az abszcizinsav (vagy más néven dormin) . katechinek. ide tartozik még a mag.doksi. antrakinonok (ciklusos poliketidek) 4. A fitokémia ma a növényélettan és az ökológiai biokémia egyik legfontosabb ága.hu illóolajok fő komponensei.kinonok. szúrós szagúak Mi a szerepük a növény életében? . biokémiai szerepével.diterpének (4 izoprén = 20 szénatomosak) – ide tartoznak a növekedést és fejlődést (csírázást.

mégis növényélettani szerepük sok vonatkozásban hasonló. Citoprotektív (sejtvédő): a káros UV-B sugárzás hatására a flavonoidok bioszintézise nem csökken. A flavonoidok változatossága (taxonspecifikus előfordulása) már jóval nagyobb mértékű. antimikotikus vagy allelopátiás hatású.doksi.és hidroxilszabadgyököket hatástalanító aktivitása. peroxil. régi népi megfigyelés. A “bebalzsamozott”.hu A növények ellenállóképessége a kórokozó mikroorganizmusokkal (vírusok. nekünk “E-vitamin”!). Emiatt ezeket az anyagokat (vegyületeket) kémiai rezisztencia. nekünk “C-vitamin”!) és a tokoferolok (a legfontosabb lipofil antioxidánsok. hogy az illó (többnyire “illatos”) monoterpének egy része bizonyos rovarokat elriaszt. Védelmi szerepükön kívül vonzzák a különböző hullámhosszúságú fényre érzékeny rovarokat. gombák) és kártevő állatokkal (főleg rovarokkal) szemben nagyrészt éppen speciális metabolitok jelenlétének köszönhető. 3.vagy toleranciafaktoroknak szoktuk nevezni. vagyis attraktáns. 5. hogy a növényekben található szervetlen elemek könnyen képezhetnek komplexeket a hatócsoportokkal. Bonyolítja a hatásértelmezést.Forrás: http://www. terméshéjak. hogy a levendula vagy a bazsalikom ruha közé téve elriasztja a molyokat a szekrényből).vagy toleranciafaktor: közülük sok antivirális. más rovarfajokat csalogat. s ezáltal elősegíti a beporzást és a megtermékenyülést a virágban (szelektív védekezés. azaz repellens (pl. maghéjak színét határozzák meg: a flavonoidok többsége sárga. Fontos megemlíteni. A következmény: a növény szárazságtűrő képessége nő. Szignáltényező: sejtmembrán szinten szabályozzák a nitrogén-fixáló baktériumok (pl. hanem fokozódik. Különösen a bőrszövet legkülső sejtsorában (főleg az epidermiszsejtek vakuolumában) koncentrálódik. Ugyancsak kiemelkedő a többnyire sárga színű flavonoidok szuperoxid. idegen rovartetem így nem fertőzi be a kaptárt. Sok . baktériumok. Rhizobium) és a gyökérkapcsolt (mikorrhizás) gombák gazdanövényhez való kötődését. de az sem ritka. antibakteriális. Rezisztencia. ezáltal “utat mutatva” nekik elősegítik a beporzást. hogy a méhszurok fő anyagai hasonlóak a nyárfarügyéhez. Sokkal általánosabb az antioxidáns és a szabadgyök (főleg szuperoxid. Például a héjképletekben. 4. 2. hogy a fotoszintetikus elektrontranszport fő reakcióterében. hogy makromolekulákká polimerizálódnak vagy vegyes étereket és észtereket képeznek egymással bonyolult szerkezetű “konjugátumokat” alkotva. Az alkilaminok azonban inkább “szagos” illó vegyületek. Különféle szerkezetű vegyületek és hatócsoportok (atomcsoportok vagy akár ciklusban lévő heteroatomok) lehetnek ilyenek. szelektív beporzás!). továbbá a citoprotektív tulajdonságú és fényenergiát továbbító karotinoidok előfordulása. rügypikkelyekben különösen sok flavonoid található. a kloroplasztisz tilakoidmembránjában teljesen általános (vagyis egyáltalán nem speciális!) az aszkorbát (a legfontosabb hidrofil antioxidáns. azonban az ide tartozó (ugyancsak benzpiran-vázas) antocianin-pigmentek kék. hatástalanítja többek között a képződő szuperoxid. Stressztényező: különösen a sóképző és fémkelátokat alkotó antocianinok nagyobb mennyiségben növelik a sejtek vízmegtartó sajátosságát. Néhány érdekes és fontosabb példa: 1. ibolya vagy piros színűek (pH-tól függően). főleg bizonyos légyfajokat és bogarakat csalogatnak. elnyeli a kloroplasztiszt károsító UV-sugárzást. ezzel csökkentik a vízpotenciált (értéke negatívabb lesz). hiszen a háziméhek nálunk elsősorban a nyárfarügy ragadós pikkelyleveleiről gyűjtik a mikroorganizmusokat gátló propoliszt. hidroxil) hatástalanító tulajdonság. Mi a szerepük a fogyasztó szervezetek életében? Érdekes. Viráglevelek. Nem véletlen.és egyéb szabadgyököt.

ami annyit jelent. A legfontosabb elektronakceptor a klorofill-A és -B. A puhatestűek közül az éti csiga ügyet sem vet a legtöbb keserű anyagra. Az elektron fő donora tehát maga a vízmolekula. Az áttekinthetőség kedvéért a fitokémiai sokféleséget a továbbiakban kémiai szerkezet szerint történő osztályozás szerint érzékeltetem. ezek pedig a plasztokinon-rendszernek. Ez az energia már növeli a szabad oxigéngyökök membránkárosító hatását. 2-szer 1011 tonna szerves anyag keletkezik évente.doksi. majd legtöbb esetben innen az elektron tovább jut egy mozgékony és réztartalmú. a fénygyűjtő fehérjekomplexekben). hogy az elektron fokozatosan tovább juthasson. A kisebb hullámhosszú fénytartományok közül gyakorlati szempontból a legfontosabb az UV-B (280-320 nm). 15-ször 1023 J/év) tudják csak hasznosítani a CO2-redukció során. néhol gránumokba tömörülő tilakoid membránban zajlik le a fotoszintetikus elektron-transzport.Forrás: http://www. hogyan történik a szén-dioxid redukciója? Egész egyszerűen megfogalmazva: elektronok és protonok fokozatos szétválása során. A porfirin-vázas és Mg-ot tartalmazó klorofill gerjesztett állapotban (exciton állapot a reakciócentrumban. Ez a PQ-nak rövidített rendszer a protont a tilakoid membrán sztróma felőli oldaláról a lumen felöli oldalára továbbítja. Az ember számára – mint ahogyan a bevezető gondolataimban már többször utaltam rá – táplálkozásélettani szempontból egyáltalán nem mindegy. de bőven van kivétel is. Az autotróf növények (primér producensek) a Földre jutó fényenergia egy részét (kb. hogy a hasznos napsugárzásból a fotoszintetizáló prokarióta és eukarióta szervezetek csak mintegy 0. egyre negatívabb redoxpotenciálú akceptoroknak kell működniük.hu trópusi növény virágja (nálunk a kontyvirág ilyen) nekünk kellemetlen szagú. A fotoszintézis során kb. Példák említésével bizonyítom a hatás sokféleségét vagy az esetleges speciális hatásokat. A kettős membránnal határolt kloroplasztisz állományában (sztróma) speciális membránrendszer található. Az elektron a víz fotolízise nyomán. az oxigén biztosítja az életet. de a fény összegyűjtésében. Legalapvetőbb összefüggéseit azonban röviden jellemezni szükséges.kinonoknak adja át. vagyis core complexben). a CC-ben. A fotoszintetikusan hasznosítható fény 400-700 nm. A szag és íz gyakran kémiailag ugyanarra az anyagra (vegyületekre) vezethető vissza. tehát nemcsak az emberre jelentenek közvetlen veszélyt. Ebben a hálós. A keletkezett redukált szénhidrátok nemcsak a fogyasztó szervezetek (konzumensek) számára biztosítják az életet jelentő kémiai energiát és minden biokémiai folyamatot. A keserű ízű szeszkviterpén-laktonok sok növényt távoltartanak a rágcsáló állatoktól. a) Fotoszintézis Minden növényi vegyület keletkezésének alapja a fotoszintézis. egy mangán-tartalmú fehérjekomplex segítségével történik. az elektrontranszport-lánc II. Ahhoz. számú fotokémiai rendszerén belül (PS II = photosystem II) elektronját .2%-ot hasznosítanak. Hogyan keletkezik az oxigén. miközben proton és oxigén jön létre (Hill-reakció). . míg a virágporból és nektárból belakmározó rovarok számára csábító illatözön. Elektronjait továbbítja a vastartalmú citokrómoknak (Cyt b/f). Részletes tárgyalása a növényélettan és a növényi biokémia tárgykörébe tartozik. Mindezek előtt vázlatosan áttekintést adok a primér anyagcsere fő jellemzőire. miközben redukálódik (PQH-vá alakul).több résztvevő molekula segítségével . továbbításában és a felesleges fény elvezetésében a karotinoidoknak (β-karotin és xantofillok) is fontos szerepük van (pl. hanem a fotoszintézis során keletkező és a légkörbe jutó “melléktermék”. hogy egy növény milyen ízű.

Tehát a redukciós szakaszban keletkezik az első trióz-foszfát. vagyis a gyorsan képződő fotoszintetikus keményítő már is energiatartalékot jelent a további folyamatok számára. de nem kötött helyzetű ferredoxinra. Az ún. hogy foszforilált állapotban a ciklus folytatódik). ha a primér ATP a molekulát foszforilálja. A ferredoxinról azonban .és szulfát-redukcióban. a fény összegyűjtésére alkalmas fehérjekomplexek (LHC = light harvesting complex) találhatók. a dihidroxi-aceton-foszfátnak a különféle aldoláz és transzketoláz enzimreakciók révén létrejövő származékai már fontos cukrok megjelenését teszik lehetővé (mindamellett. ezáltal elektrontöbblettel fog rendelkezni). a plasztocianinnak. Ha a folyamat időben különül el (nappal zártak a sztómák és működik a Calvin-ciklus. A PS I reakciócentrumából (tehát ez is “elektroncsapda”) különféle vas-kén komplexeken át (mindenhol a Fe3+ Fe2+-vé redukálódik) az elektron megérkezik a szintén redox hajlamú. Erre a primér ATP által foszforilált ribulóz-1. A megkötésben a foszfo-enol-piruvát (PEP) tölt be kulcsfontosságú szerepet. Ez a különleges.5-biszfoszfát képes. kukorica.5-biszfoszfát-karboxiláz/oxigenáz. eritróz. glükóz.hu redox tulajdonságú kromoproteidnek.3-biszfoszfátnak kell kialakulnia speciális kináz közreműködésével.Forrás: http://www. cukorrépa. a kloroplasztisz sztróma-állományában lévő legjelentősebb bifunkcionális enzim (rövidítése: rubisco). Átmenetileg almasav (ill. Az itt gerjesztett elektron helyére kerül a plasztocianinról leváló elektron.doksi. szerepe van a nitrát-nitrit. amelyek kombinált úton kötik meg a szén-dioxidot. ribóz. A PS I-ben éppen úgy. Nagy jelentősége van a szén-dioxid redukció energiaigényének kielégítésében. Neve működésére utal: ribulóz-1. ribulóz. xelulóz. Kialakul a kémiai redukcióra alkalmas NADPH. pl. Ez a sav az elektrontranszport során létrejövő NADPH közreműködésével. a glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz katalizálásával glicerinaldehid-3-foszfáttá redukálódik. Az összekötő fehérje az ATP-szintáz. A kloroplasztiszban a glükóz-1-foszfátból jön létre a primér keményítő. akkor a molekulából két 3 C-atomos glicerinsav-3-foszfát keletkezik. pl. malát) formájában tárolódik a megkötött szén-dioxid. vagyis glicerinsav-1. emiatt .egy flavin-adenin-dinukleotid (FAD) tartalmú flavoprotein katalizálásával (ez a NADP-reduktáz) a NADP-re kerül (a nikotinsavamid-adenin-dinukleotid-foszfát nikotinsavamid nukleotidja két elektront és egy protont vesz fel. A CO2-fixálás és -redukció útját a Nobel-díjas Melvin Calvin és munkatársai tisztázták. Ha a szén-dioxid fixálódása megy végbe. A további reakció csak akkor megy végbe. Mi történik a lumenbe elkülönített protonnal? A tilakoid membrán két felületén kialakuló kemiozmotikus potenciál-különbség egy speciális szerkezetű. hogy a sztróma oldalon ADP-ből és szervetlen foszfátból ATP képződjön. Ilyenek a fruktóz. sötétszakaszban a megkötött szén-dioxid redukálását. amely a sztróma felőli oldalon mozgékony. Vannak olyan növények is. a reakciócentrumban pedig ugyanúgy klorofill-A helyezkedik el. majd más szövetbe (pl. primér ATP. és a tilakoid membránban található integráns membránfehérje révén kiegyenlítődik és a felszabaduló energia elegendő ahhoz. vasat tartalmazó. Ezek a C-4-es típusú növények. Az katalizáló enzim ehhez az 5 C-atomos vegyülethez szén-dioxid vagy oxigén fixálását képes elősegíteni. Ennek és izomérjének. éjjel nyitottak a sztómák és a kloroplasztiszt tartalmazó sejtek a felvett szén-dioxidot almasav formájában a vakuolumokban tárolják. Erről a molekuláról a PS I-re kerül az elektron. negatív töltésű fehérjekomplex már önmagában is képes kémiai redukálásra. Calvin-ciklus első lépése a szén-dioxid megkötése. Ez a redukáló tényező teszi lehetővé az ún. hüvelyparenchima-sejtekbe) jutva a Calvin-ciklusban értékesül nagyobb mennyiségű keményítőt képezve. szedoheptulóz. mint a PS II-ben. a keletkezett ATP pedig a fotoszintetikus eredetű.

Fruktóz polimérek a fruktánok vagy polifruktánok. A glükózból létrejövő D-szorbitolban gazdag a Malus. A kivont és tisztított inulin jó kötőanyag lehet a tablettázásban. enyhe hashajtó. Méz hamisítására is kipróbálják. de legtöbbször kisebb arányban. de leggyakoribb a glükóz és fruktóz együttes jelenléte.és ízesítő vegyület. finomítják és az élelmiszeriparban nagy mennyiségben felhasználják (instant kakaó.4-kötésű αglükózok a keményítőben helikális szerkezetet biztosítanak. Ebből fruktóz-szirup készíthető. Közülük a legismertebb a csicsóka (Helianthus tuberosus) gumója. A mézben (Mel depuratum) is előfordul. ezáltal az UDPG már elég szabadenergiával rendelkezik ahhoz. általában az α1. A fotoszintézis során képződő szénhidrátok legnagyobb része a sejtfal felépítésében vesz részt. A másodlagos. kevésbé egységes polimérek. A mézfélék egy része fruktózban. A növények legfontosabb raktározott tartalékai. Az invert cukrot szaharózból állítják elő invertáz alkalmazásával. ezek is elfogyasztva elősegítik a perisztaltikát.Forrás: http://www.6-biszfoszfátot képez. Az amilopektinek elágazó szerkezetű. hogy fruktóz-6-foszfáttal szaharóz-foszfát képződjön a szaharóz-foszfát-szintáz segítségével. Foszfatáz hatására tehát létrejön a magasabb rendű növények transzportcukra. fásodott sejtfal cellulózon kívül lignint is tartalmaz. A szaharóz tehát diszaharid (α-D-glükóz-1. Legtöbbször jelentős mennyiségű amilopektinnel együtt fordulnak elő. a floemben transzportálódó szaharóz.2-α-D-fruktóz). D-szorbitból képződik az aszkorbinsav.és hintőporgyártáshoz használják a finomított keményítőket (Amylum solani burgonyából. Raktározott állapotban a legtöbb szaharózt a cukorrépából és a cukornádból nyerik ki. A szintén Rosaceae családba tartozó csipkebogyó (Cynosbati = Rosae pseudofructus) áltermések különösen bővelkednek C-vitaminban. nekünk pedig nélkülözhetetlen. tea stb. Ilyen a legtöbb pozsgás növény (kaktuszok. A két izomér aldoláz révén fruktóz-1. Ez az ipari cukor tisztítva alkalmas élelmiszeripari felhasználásra. energiagazdag tápanyagok. A cellulózmolekula β-1. Nem ágazik el. akkor egy része foszfohexoizomeráz. akár több ezer βglükózból áll. Pyrus és Prunus gyümölcse. édes ízű. A gyógyszerészetben például tabletta.).6-kötés jellemző rájuk. más részük glükózban gazdag. kávé.4-glikozidkötéssel kapcsolódó. Euphorbiák) vagy a Crassulaceae családba tartozó kövirózsa és varjúháj is. fontos vivő. A keményítő enzimatikus lebontása során először az egyenes és az elágazó oligoszaharidok hasadnak le. de számos hidrogénkötés alakítja ki jellegzetes és hidrofil . hogy egyes cukorbetegségekben jobban tolerálható. A D-mannitol a Fraxinus ornus (Oleaceae) Manna drogjának fő hatóanyaga. A szirupok alapanyaga.doksi. Sárgásfehér állományú.hu présnedvük savas kémhatású). A cukoralkoholok a monoszaharidok redukciójával keletkeznek. Amylum maydis kukoricából. Amylum oryzae rizsből). akkor CAM (Crassulaceae acid metabolism) típusúak. Ha foszfatáz hatására fruktóz-6-foszfáttá hidrolizálódik. majd foszfoglükomutáz katalizálásával glükóz-l-foszfátot képez. Ezeket a maltodextrineket iparilag elkülönítik. Ezt mindig a nektár cukorösszetétele dönti el. előnye. A keményítő (amilóz) főként amiloplasztokban halmozódik fel és ATP-vel aktiválódott ADPG-ből keményítő-szintáz segítségével képződik. Az α1. A csipkeíz (pulpa) igen enyhe laxáns hatásához hozzájárul a pektintartalom is. Amylum tritici búzából. Ez uridin-trifoszfáttal (UTP) aktiválódik. b) Szénhidrátok A dihidroxi-aceton-foszfát a trióz-foszfát-izomeráz hatására glicerinaldehid-3-foszfáttá alakul.

A 2-5 cm hosszú maghéjszőr kutikulával fedett. glukomannánok. de nem ragadósak. xilánokat és ramnogalakturonánokat) tartalmaznak a növényi nyálkaanyagok. Lentinus edodes (shii-take) lentinan hatóanyaga vagy a Japánban termesztett és nálunk főként gyertyános erdőkben. petroléter. Tragacantha) szolgáltat az Acacia senegal (Mimosaceae) és az Astragalus gummifer. Malvaceae) maghéjszőréből készül. mint a szénhidrátokban. MINKER (1996) kutatásai szerint számos vízoldékony poliszacharid (pl. Főként a sebészetben. hársvirágból. galaktóz. termésekben találhatók. kamillából. Pl. Althaeae radix et folium (Althaea officinalis. dietiléter. pl.hu láncszerkezetét. amíg el nem kezdődik a fejlődő csíranövény fotoszintetikus tevékenysége. Kitűnő nedvszívó. Rosaceae). Emulgeáló szerek és stabilizátorok a gyógyszerkészítésben. Malvae folium et flos (Malva sylvestris és M. Jóval kisebb molekulatömegűek azok a poli-β-glükánok (és vegyes szerkezetű heteroglikánok). gasztroprotektív. galaktomannánokat. Vegyes polimérek. ill. Parmeliaceae). Gracilaria) agarózt. jól sterilizálható. neglecta). A cellulóz is aktivált glükóz-1-foszfátból polimerizálódik speciális szintáz közreműködésével. Malvaceae). Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata. pl. kloroform) jól oldódnak. agaróz. a vörösmoszatok (Gelidium. részben enyhe aspecifikus immunstimulánsok is. görögszénamagból. Farfarae folium et flos (Tussilago farfara). Gossypium hirsutum.és hidrogénatomok száma nagyobb. A lipidek közül a poláros csoportokat tartalmazó poláros lipidek (foszfolipidek. mikroszkóp segítségével jól felismerhető. amelyek egy része aspecifikus immunstimuláns. Mézgát (Gummi arabicum. arabinsav) alkotják. Ezek vízzel sűrű oldatot adnak. tökből) – főleg intraperitoniálisan adagolva – gyulladásgátló. Cydoniae semen (Cydonia oblonga. mannánok. Rendszerint magvakban. A Lana gossypii a gyapot (pl. Plantaginaceae). Egy-egy kristályos mikrofibrillum 30-100 cellulóz makromolekulából áll. A tartaléktápanyagként szolgáló lipidek (zsírok és zsíros olajok) különösen ismertek. az agar. A hemicellulózokat (pl. A magon belül sziklevélben vagy endospermiumban lokalizálódnak és csírázás folyamán mindaddig energiát és szénvázat nyújtanak. vagy a más értékes hatóanyagot is tartalmazó kasvirág fajok (Echinaceae radix) heteroglikánja. melyek bioszintézisét sajátos gének megnyilvánulása tesz lehetővé. c) Lipidek A lipidekben a szén. Heteropoliszaharidokat (főként glükomannánokat. . nhexán. xilánok. csavarodott. Salep tuber (a legtöbb országban védett Orchis fajok!). fatörzseken gyakori Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba) hatóanyaga. mannóz. tehát apoláros oldószerekben (pl. A legtöbb légúti és enterális hurutos betegség esetén használatosak. glikolipidek) nagyon fontos szerkezeti és funkcionális szerepet töltenek be a citoszkeleton membránszerkezetének kialakításában és biokémiai folyamataiban. Linaceae). hiszen számunkra és a növényt fogyasztó állatok részére fontos táplálékot szolgáltatnak. szemészetben nélkülözhetetlen. xiloglukánok. Belsőleg vagy külsőleg bevonják a nyálkahártyát. Lichen islandicus (Cetraria islandica.Forrás: http://www. galakturonsav. és/vagy cukorsavak (pl. agaropektint tartalmazó tisztított és szárított anyaga.doksi. arabinán-pektin. glukánok. benzol. Számos drog tartozik ebbe a csoportba. xilóz). Többségük hidrofób. galakturonán-pektin) a glükózon kívül más cukrok (pl. Lini semen (Linum usitatissimum.

A növényi olajok többségére jellemző. a ricin nevű toxalbumin nem oldódik. fokozatosan redukálódva zsírsavakká alakulnak. de szerepük van a szabadgyökképződésben is. Gyakori glikolipidek a mono. ezek különlegesek és ritkán fordulnak elő. főként sztigmaszterol és β-szitoszterol). Ph. A bioszintézis lényege. mert OH-csoportot és egy kettős kötést tartalmaz. továbbá a kutin és a szuberin sokféle komponense. Speciális. de több lánchosszabbító elongáz és telítetlenséget előidéző deszaturáz a citoplazmában működik. A ricinusmagban található zsírsav speciális. ezekben a glicerin egyik OH-csopotjával cukor. A lipidek a glicerin és különböző. hogy a linolsav. Iparilag a biztonság kedvéért alaposan tisztítják. Hg.Forrás: http://www.hu Szerkezeti lipidekhez sorolhatók a viaszok. VIII. peroxidszármazékok képződése okozza az avasodást. c = cisz): Laurinsav dodekánsav 12:0 Mirisztinsav tetradekánsav 14:0 Palmitinsav hexadekánsav 16:0 Sztearinsav oktadekánsav 18:0 Olajsav cisz-9-oktadecensav 18:1(9c) Linolsav oktadekadiensav 18:2(9c. majd acil-transzferázok közreműködésével jönnek létre a sejtmembránok foszfolipidjei és tároló olajtestek (oleoszómák) tartaléklipidjei. Ezek az egységek transzacilázok révén az acil-carrier-proteinhez (ACP) kapcsolódva.és digalaktozildigliceridek. majd az olajsav teszi ki a legnagyobb mennyiséget. Például a gyógyászatban használt lecitinben a kolin (kvaterner etanolamin) kapcsolódik a foszforsavhoz. I. akkor a képződő foszfatidsav lehetővé teszi újabb poláros molekulák (pl. Zsírsavak speciális átalakulásával képződnek a polialkinek. hossszú szénláncú zsírsavak észterei.12c) α-linolensav oktadekatriensav 18:3(9c. A zsírsavak bioszintézise jórészt már a kloroplasztiszban lezajlik. így nyomokban sem marad benne ricin vagy más szennyező vegyület.12c) Arachidonsav eikozatetraensav 20:4(6c. Így keletkeznek a foszfolipidek. Emiatt hashajtó a ricinusolaj. a fotoszintetikus membránok fontos összetevői. Emiatt kell különösen ügyelni az olajok helyes tárolására és állapotának ellenőrzésére (Olea herbaria. alkanolamin. hogy átmenetileg – karboxiláz segítségével – malonilCoA-vá alakulnak. szterolok. kémiai név. oldal). a másik kettőhöz zsírsavak észtereződnek. A viaszok is a citoplazmában képződnek. Ez a ricinolsav közel 90%-a az összes zsírsavnak. Az olajokban . A poláros lipidek másik nagy csoportját a glikolipidek alkotják.15c) Több más növényi zsírsav is van. A szójaolaj előállításánál képződő melléktermék tisztításával állítják elő a szójalecitint.9c. Biokémiai szempontból a zsírsavak acetil-CoA-ból képződnek úgy.15c) γ-linolensav oktadekatriensav 18:3(6c.doksi. Gyógyszerészeti szempontból fontos növényi zsírsavak (név. hogy a dihidroxi-aceton-foszfát NADH segítségével glicerin-3-foszfáttá redukálódik. Catomok és kettőskötések száma és helyzete. továbbá a már korábban említett terpenoidokat. Lipidekhez csoportosítjuk azokat a lipidanyagcserével szorosan összefüggő lipidszerű anyagokat (lipoidokat).9c. erősen telítetlen zsírsava a földimogyoró magnak van.vagy cukoralkohol-molekulák képeznek étert. kötet 656-658. Ha az egyik acil-csoport foszfát. amiben a vízben oldódó halálos méreg. szerin. A telítetlen zsírsavak oxidálódása.12c.12c. amelyek ugyancsak a membránok felépítésében nélkülözhetetlenek (pl. emiatt könnyebben is avasodik. inozitol) kapcsolódását.

Oleum olivae virginum Oleum rapae raffinatum Oleum ricini. A már kialakult poliének poliinekké alakulnak. Az ún. Speciális deszaturázok katalizálásával a meglévő kettőskötések mentén újabb és újabb deszaturálódás következik be. A bioszintézis közös forrása legtöbb esetben a linolsav. Több gyógynövény hatóanyaga is polialkin-származék (pl.hu előforduló természetes antioxidánsok. A gyökérzetben vagy a hajtásrendszerbe jutva férgeket. vagyis a kettőskötésekből hármaskötések jönnek létre. Oleum arachidis hydrogenatum Oleum avocado Oleum boraginis Oleum carthami Oleum cocois raffinatum Oleum cucurbitae Oleum gossypii hydrogenatum Oleum helianthi annui raffinatum Oleum hippophae Oleum jecoris aselli (csukamájolaj!) Oleum lini Oleum maydis raffinatum Oleum oenotherae Oleum olivae raffinatum. Legtöbb esetben a polialkinek és politieninek (főként tiofének) fototoxikusak.vagy tiofén-származékokat (heterociklusos poliinek) alkotnak. vagyis már UV-A sugárzás hatására is könnyen gerjesztett elektronállapotba kerülnek és ezáltal toxikussá válnak. Polialkinek A zsírsavak speciális átalakulása révén keletkeznek az alkin-származékok. poliacetilének. Candida). Oleum sojae raffinatum Oleum tritici aestivi raffinatum. de engedélyezett antioxidánsokat is adnak hozzá az iparban. lárvákat pusztíthatnak. Oleum tritici aestivi virginale A kakaó (Theobroma cacao.Forrás: http://www. Ezért fontos rezisztenciafaktorok vagy szerepet töltenek be a toleranciában. biotermékeknek nevezett bioolajok sajtolással és tisztítással készülnek kis. vagyis poliinek. Európában a következő. továbbá gátolják számos mikrogomba (pl. Fő zsírsava a telített palmitinsav. Oleum ricini hydrogenatum Oleum sesami raffinatum Oleum simmondsiae (jojobaolaj. de az édességipar is felhasználja. gyógyszerkönyvi minőségű olajokat használjuk a gyógyászatban (eredeti.és hatóanyag. magas zsíralkohol-tartalma miatt viaszként használatos) Oleum sinapis Oleum sojae hydrogenatum. Általában oldószeres extrakcióval állítják elő.doksi.vagy középüzemekben. baktériumfaj és vírus szaporodását. de ciklizálódhatnak és oxigén. a tokoferolok gátolják az oxidációt. Arctium . A tisztított kakaóvaj (Butyrum cacao) kiváló vivő. Oleum amygdalae raffinatum Oleum arachidis. tisztított vagy hidrogénezett formában): Oleum amygdalae. A polialkinek leggyakrabban lineárisak. számos kúp és kenőcs alkotórésze. Sterculiaceae) magbele kb. 50% zsírt (szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú zsíros olajat) tartalmaz.vagy kénatommal jellegzetes spiroéter.

mint a malonil-CoA. Cicuta. A zsírsavakhoz képest lehetnek sokkal rövidebb vagy lényegesen hosszabb láncúak is. a mevalonsav (= 3. melynek hidroxi-csoportjai ATP hatására átmenetileg foszforilálódnak mevalonát-pirofoszfát-3-foszfátot képezve. Sok izoprénből tevődnek össze a politerpének (pl. így enzimes úton dekarboxilálódik és dehidratálódik. kiinduló egység nem mindig az acetilkoenzim A (továbbiakban: acetil-CoA). Heracleum. Terpenoidok 5 szénatomos izoprén-egységekből állnak. növényi gumianyagok). amely redukciót katalizál: létrejön az izoprén prekurzora. Igen változatos szerkezetűek. Megjegyzésre érdemes.doksi. akkor 40 szénatomos tetraterpének képződnek (ide tartoznak például a karotinoidok). hanem két acetil-CoA aceto-acetil-CoA-vá kondenzálódik acil-transzferáz segítségével. Megemlíthető. és a lánchosszabbító egység is lehet más. Létrejön a 6 szénatomos 3-hidroxi-3metil-glutaril-CoA. Echinacea-fajok). Speciális poliketidek A növényi lipidek zsírsavai tulajdonképpen redukált. Ez az összes terpenoid kiindulási vegyülete. Ez az energiában gazdag vegyület reakcióképes. hogy a gombákban és bizonyos baktériumokban gyakoriak a speciális és gyakran antibiotikus poliketidek. többnyire oktaketidek az antrakinon-származékok és sok más kinon is. Valószínű. redukálódhatnak vagy ciklizálódhatnak. az izopentenil-pirofoszfát (és ennek izomérje. Lényeges különbség azonban. két farnezil-egységből pedig a 30 szénatomos triterpének. újabb izopentenil-pirofoszfáttal kiegészülve keletkezik a 15 szénatomos farnezil-pirofoszfát (a szeszkviterpének típusvegyülete). A folyamatot – erre a folyamatra specializálódott – szintetáz katalizálja. taxontól vagy rendszertani csoporttól függően sokféle bioszintézisút termékei. a penészes élelmiszerekben vagy takarmányokban előforduló aflatoxinok is. Hedera helix).5dihidroxi-3-metil-valeriánsav).Forrás: http://www. de speciális helyen. ezért izoprenoidoknak is nevezhetők. Ha négy geranil kapcsolódik egymáshoz. hogy nem képződik belőle átmenetileg malonil-CoA. a dimetil-allil-pirofoszfát) keletkezik. Ehhez egy újabb acetil-CoA kapcsolódik. aciklusos poliketidek. több mérgező növény pedig fotoaktivált vegyületei által okoz kontakt dermatitist vagy allergiát (pl. Ugyancsak “különleges”. hogy tetraketid származékoknak tekinthetők az ún. A felsorolt néhány példából is kitűnik. Vagyis 5 szénatomos és egyszer telítetlen egység. de előfordulnak a Fabaceae és Solanaceae családokban is. Két geranil-egység egyesülésével jönnek létre a 20 szénatomos diterpének. zuzmósavak. Megduplázódva jön létre a 10 szénatomos geranil-pirofoszfát (a monoterpének típusvegyülete). ugyanis az első. hogy főleg Asteraceae.hu lappa. . A speciális poliketidek esetében a kondenzációt nem vagy csak kisebb mértékben követi redukció. mint zsírsavak esetében. Apiaceae és Araliaceae családokra jellemzők. de poliketidszármazékok egyes Aspergillus-fajok karcinogén toxinjai. Bioszintézisük ugyanúgy acetil-CoA-ból indul ki. Speciális poliketidek. hogy az edényes növényekben általánosak és rezisztenciabiológiai szempontból jelentősek. Oenanthe. de teljesen általánosan elterjedt reduktáz az az enzim. egyes részei metileződhetnek.

. limonen. pulegon). apiol vagy a fahéjra jellemző eugenol. Picea spp. monociklusos (terpinenek. ßbizabolen. így alkoholok (pl.. éter (cineol. peroxidok (aszkaridol). menton.doksi. Az illóolajokat a gyógyszer. citronellol). 3-karen. de bőrizgató vagy allergiát okozó illóolajokat is ismerünk. citronellal). Melissa officinalis. farnezol) és ketonok. szabinen) típusok. illóolajok alkotórészei. kamfen. Antiszeptikus (mikrogombákra vagy baktériumokra gátló hatású) pédául a kakukkfű. Salvia spp.hu Monoterpének és szeszkviterpének Főleg illó vegyületek. Fontosabb illóolaj-tartalmú növényfajok családok szerint: Lamiaceae: Ocimum basilicum. Origanum vulgare. Többnyire görcsoldók és nyugtatók. A fő monoterpének közül a citral és linalool 5-ször.Forrás: http://www. Myrtus communis Lauraceae: Cinnamomum zeylanicum. Ezeknek a vegyületeknek nagyobb a lehetőségük ciklusos származékok képződésére. Mentha piperita. mentol. Hyssopus officinalis. Mentha crispa. Tágabb értelemben monoterpénekhez sorolhatók az iridoidok is. Funkciós csopotjuk szerint: alkoholok (pl. Cymbopogon citratus Pinaceae: Pinus spp. aldehidek (pl. karvakrol). préseléssel vagy szuperkritikus (folyékony) széndioxiddal történő extrakcióval lehet kivonni a növényekből. vagyis nem minden esetben bizonyítható hatásról van szó. Angelica archangelica. Citrus paradisi. cineol) vonzzák a beporzó rovarokat (feromonszerű attraktánsok). észterek (linalil-acetát. Eucalyptus globulus. pl.és illatszeriparban különböző műveletekkel. Cinnamomum cassia. Origanum majorana. Citrus limon.. az Apiaceae családban az ánizsra. Abies spp. ß-kariofillen). Juniperus spp. geraniol. karvon. Ökológiai szempontból egyes illóolajok vagy monoterpének (pl. ocimen). Melaleuca spp. Cinnamomum camphora Myristicaceae: Myristica fragrans Asteraceae: Matricaria recutita.. geranial. Thymus serpyllum Apiaceae: Pimpinella anisum. Barosma spp. Az illóolaj-komponensek között előforduló aromás vegyületek közül fontosak például a fenilpropanoidok. oldószerekkel. pinének. Anethum graveolens. Nepeta cataria. ketonok (tageton. kámfor) rovarűzők (repellensek). valamint sok illóolajban található vanillin. a fahéj vagy az eukaliptusz illóolaja. Ezekre a vegyületekre ciklopenta-piranoid váz jellemző. fenolok (timol. Artemisia dracunculus Araceae: Acorus calamus Verbenaceae: Aloysia triphylla Poaceae: Cymbopogon nardus. A szeszkviterpének szintén lehetnek oxigénmentes szénhidrogének (pl. linalool. a timol pedig 20-szor erősebb hatású. p-cimen) vagy biciklusos (pinenek. Carum carvi. A rovarokra gyakorolt hatás legtöbbször speciális. Citrus sinensis. Artemisia absinthium. mint a fenol. Myrtaceae: Syzygium aromaticum. mások (pl. például vízgőzdesztillációval. Nevük az Iridomirmex hangya nevéből . Coriandrum sativum. mircen. Foeniculum vulgare. citronellil-acetát). Apium graveolens. A hatás erősen függ a koncentrációtól is. neral... Mentha pulegium. Petroselinum crispum Illiciaceae: Illicium verum Rutaceae: Citrus aurantium. vagy oxigént tartalmazók. dill-éter). mircen.. Thymus vulgaris. a geraniol 7-szer. Citrus reticulata. Cedrus spp. édesköményre és petrezselyemre jellemző anetol. Lavandula spp. A monoterpének lehetnek aciklusos (pl. a levendula. Sokféle hatásukat elsősorban az ember saját céljaira fordítja. Satureja hortensis.

Centaurium spp. Galium spp. esetleg lakton-gyűrűs szerkezetűek. Lauraceae több faja. ilyen például az aukubin (Aucuba japonica). sőt madarakra mérgező. Főként a konzumens fitofág állatokkal szemben kialakult védekezésben vesznek részt. Euphorbiaceae (Euphorbia. ritkán a földben lévő szervekre jellemző. Valeriana officinalis. a Salvia divinorum levelében található diterpén. ez a növény szolgáltatta a pyrethrumot (innen származik a vegyületcsoport neve). pl.és tetraciklusos diterpének). mely rovarokra. Emlősökre nem. A Taxaceae családba tartozó tiszafafajok közül. tri. számos inhibitor vagy mérgező hatású. Ökológiai szerepük legtöbbször azzal kapcsolatos. gátolhatják a DNSpolimerázt vagy a timidil-szintázt). Gombákban és mohákban is előfordulnak. Diterpének Közel 1500 diterpén szerkezetét ismerjük. Tanacetum parthenium. rendszerint irreverzibilis alkilezőszerek. Először a Chrysanthemum cinerariifoliumot (Asteraceae). Gentianales. Inula helenium. Ismertek alkaloidszármazékai is. Közülük sok antibakteriális hatású. de főleg az Asteraceae. Közel 3000 ismert szerkezetű vegyület tartozik ide. Lamiales és Scrophulariales rendekre jellemző előfordulásuk. ezért nevezzük ezeket a vegyületeket szeszkviterpén-laktonoknak. Különösen gazdag az Asteraceae család. Ma már számos szintetikus (vagy félig szintetikus) piretroidot ismerünk. bonyolult szerkezetű diterpénalkaloid. Különleges diterpén a Paraguayban honos Stevia rebaudiana (Asteraceae) leveléből izolált. Különösen a Dipsacales. Artemisia annua. hogy bizonyos állatfajokra toxikusak. Viszont intenzív hallucinogén a szalvinorin-A... Croton) és Ericaceae (Rhododendron) családokban. jelenlétük a hajtásrendszerre. Gentiana spp. mind hatásos kontakt rovarölők. Asteraceae. A szeszkviterpének főleg laktonok formájában fordulnak elő. Ritkábban fordulnak elő a Gentianales. végül többféle szerkezetű iridoid. Scrophularia spp.doksi. vagyis a rovarporvirágot használták rovarölőként. Apiaceae. A geraniol oxo-származékából jön létre az iridodial. az ÉAmerikában honos Taxus brevifolia kérgében előforduló. Számos (főleg parazitaellenes. Ambrosia maritima. Geraniales és Fabales rendekben. Több származéknak allergiát előidéző hatása is van (dermatitist okozhatnak). Cnicus benedictus. Lauraceae és Menispermaceae családokra jellemzők. Veszélyes humántoxikus diterpének és diterpén-alkaloidok találhatók a Thymelaeaceae (pl.. főleg a Lamiales és az Asterales rendekben gyakoriak. rovarölő vagy emésztésre ható) gyógynövény fő hatóanyagai. Glikozidok formájában fordulnak elő a növényekben. Daphne). Gyakran epoxid-kötéseket is tartalmaznak. Arnica montana. Gyakran mirigyszőrökben lokalizálódnak. . de rovarokra toxikusak. A szeszkviterpén-laktonok gyakran enziminhibitorok (pl.hu származik. pl. Menyanthes trifoliata. pl. gyakrabban ciklusosak (bi-. erősen édes ízű szteviozid (természetes ízesítőként alkalmazható). általában erősen keserű ízükről jellegzetesek. A mazotec indiánok a mexikói ÉKOaxacában kultikus jóslások alkalmával használták. Nem szabályos monoterpének a piretroidok. a taxol és félszintetikus származékai rákellenes gyógyszerek hatóanyagai. Ritkán aciklusos vagy oxigén tartalmú.Forrás: http://www. Rendszerint ciklopropánsavak észterei. Több fontos gyógynövény tartalmaz iridoid hatóanyagot. Verbena officinalis. először ebből különítették el a védelmi szerepet betöltő anyagokat. Asperula spp. Biológiai aktivitásuk soféle.

Egyéb szteroidok közül különösen jelentősek az ekdizonszerű vegyületek. A fitoekdizonok száma egyre nő. ritkábban tetraciklikus.Forrás: http://www. Tetraterpének Ha a nyílt szénláncú tetraterpének a molekulavégeken ciklizálódnak. Sok pártalevélre. a Polypodaceae család. Triterpenoid szaponinokat tartalmazó fontosabb gyógynövények: Glycyrrhiza glabra.hu Triterpének Mintegy 4000 növényi triterpént ismerünk. medikagensav). valamint a Scrophulariaceae családokra jellemző szaponinok. hecogenin (Agave). Saponaria officinalis. szarzapagenin (Smilax). akkor létrejönnek a különféle xantofillok. hederagenin. Nerium oleander. Polygala senega. A lucerna szaponinja fitopatogén gombák ellen hat.: Digitalis lanata. az Anagallis arvensis szaponinja vagy az édesgyökér glicirrhizin nevű szaponinja vírusellenes hatású. akkor ßjonon-gyűrűt kialakítva létrejönnek az oxigént nem tartalmzó karotinok. Digitalis purpurea.) fordulnak elő. Scrophulariaceae) és triterpenoid szaponinok (főleg Dicotyledonopsida). Citrullus colocynthis. Adonis vernalis. 500 ismert szerkezetű szaponinról van tudomásunk) lehetnek szteroid szaponinok (Monocotyledonopsida. A szaponinok (kb. A szaponinok antibiotikus hatása többnyire akkor nyilvánul meg a növényben. A triterpén szaponinok (nem szteroidok) aglikonja viszont pentaciklusos (pl. A szteroid szaponinok aglikonja rendszerint 6 gyűrűből áll. Sok szaponin állatfajokra is toxikus lehet. Ajuga reptansban). A karotinoidok többnyire sárga színűek és lipofil természetűek. Urginea maritima. Panax ginseng). Fontos védelmi szerepet betöltő vegyületek. Ecballium elaterium. Gypsophila paniculata. oleanolsav. de a fotoszintézisben is szerepet játszanak. Fabaceae. Primula veris. Szteroid szaponin található például a nálunk védett szúrós csodabogyóban (Ruscus aculeatus) vagy az idegenföldi ginszeng fajokban (pl. lepellevélre jellemzők. hogy ezeknek a vegyületeknek is szerepük lehet a fitofág rovarok szelektív elterjedésében. Bryonia spp. Ilyen. az ekdizon nélkülözhetetlen a metamorfózisban. Helleborus spp. Aesculus hippocastanum. pl. A virágpor sárga színét is főleg . Hedera helix. kardenolidokat tartalmazó gyógynövények pl. de a zárvatermők közül is viszonylag gyakori a Lamiaceae családban (pl. Szteroidok a humángyógyászatban használatos “szívglikozidok” is. Különösen gazdag a Taxaceae. Ide tartoznak a Liliaceae és az Amaryllidaceae.). Szteroid hormonok mikrobiológiai úton történő félszintéziséhez szolgálhatnak alapanyagot. Convallaria majalis. Eleutherococcus senticosus. sztigmaszterolban és szitoszterolban gazdag a szója (Glycine max) vagy szteroid alkaloidokat. szolaszodint és szolanidint tartalmaz több csucsorfaj (Solanum spp. Ismeretes. Több mint 100 növényi ekdizon pontos szerkezetét állapították meg eddig. Tetraciklusos triterpének a kukurbitacinok. ún. Strophanthus gratus. hogy a rovarok vedlési hormonja. melyek a Cucurbitaceae család több fajában (pl. Ha az egy vagy két végálló gyűrű valamelyike. a dioszgenin (Dioscorea). amikor a fertőzés hatására az inaktív glikozidból aktív aglikon képződik. erős hashajtó hatásúak. Quillaja saponaria. Rendszerint glikozidok formájában vannak jelen a növényben.doksi. vagy mindkettő epoxidálódik vagy oxidálódik. Növényekben való előfordulásuk alátámasztja azt a feltételezést. gipszogenin.

sárgarépában. ami a nitrát. de nagyon fontos a kálium utánpótlás is. A makroelemek közül a foszfor foszfátok formájában kerül felvételre. A 2-oxo-glutársavból és a már kialakult glutaminból reduktív transzaminálás következtében keletkezik a glutaminsav.) Rhizobium baktériumai képesek olyan gümőket képezni a gyökéren. hogy a ketosavak reduktív transzaminázok katalizálásával aminosavakká alakulnak. lizin. amelyekben a légköri nitrogén fixálódik és nitrogén-reduktáz (Fe-protein) hatására ammóniává redukálódik. mivel a növényekben ez az alkáli elem a legfontosabb ionalkotó és felelős a sejtek megfelelő turgoráért. A nitrit-reduktáz a redukáláshoz szükséges elektronokat közvetlenül a fotoszintetikus eredetű ferredoxintól kapja. a gyökérben a bioszintézis nem annyira erőteljes. Utóbbi példák érzékeltetik. hisztidin. A növények zöld szerveiben szinte minden aminosav a kloroplasztiszban szintetizálódik. lóbab. hidroxi-prolin. Sokféle gyümölcsben és zöldségfélében (pl. a vasat. Legelterjedtebb bomlástermék a γ-aminovajsav. peptidekben) fordulnak elő. s emiatt is előnyös a fogyasztásuk. glicin. hogy a gyógyteák különösen káliumban bővelkednek. Az alkaloidok képződése szempontjából fontos aminosavak (aláhúzva) a következőképpen csoportosíthatók: Piruvát-eredetűek: alanin. rezet és mangánt. majd a nitrit-reduktázzal (vasat tartalmazó porfirin és kénben gazdag komplex) a nitritet ammóniává. lucerna. az egyik legfontosabb prekurzor. aszparagin. továbbá molibdén-kofaktor közreműködésével. sütőtökben. A takarmánynövények közül a lucerna. a gyógynövények közül a körömvirág és a bársonyvirág virágzatai különösen gazdagok karotinoidokban.és nitrit-redukció vagy a légköri nitrogén redukálása révén keletkezik. lencse. Az aminosavak lebontása növényekben is dekarboxilálódással vagy dezaminálódással történik. de a floemtranszport révén mindenhová eljut. Az Laminosavak aktívak biológiailag.doksi. arginin. mint minden mikroelemé. valin. purinvázas hatóanyagok) ureid. leucin.hu xantofillok adják. Gyógyszerészeti vonatkozásban fontos. metionin. ebből glioxilsav és karbamid keletkezik. izoleucin. mangoban stb. paprikában. A nem fehérjeépítő aminosavak száma 100 fölött van. A legtöbb növény vastartalmú. speciális citokróm. leucin . prolin. tirozin. szerin. Ehhez hasonló módon redukálódik a talajból felvett szulfát is végül ciszteint képezve. triptofán. glutamin.) megtalálhatók. e) Speciális aminosavak és fehérjék Az aminosavak növényekben is szabadon és kötötten (fehérjékben. hogy csak a fotoszintézisben résztvevő redoxi elemeket említsük. de a szabad aminosavak mennyisége erősen függ a külső körülményektől. Fehérjeépítő aminosavak: alanin.Forrás: http://www. valin. fenilalanin. glutaminsav. somkóró stb. A bioszintézis általános jellemzője. Különösen a pillagósvirágú fajok (bab. aszparaginsav. A fajokra jellemző fehérjék aminosav-összetétele végső soron a genotípustól függ. A glutaminsav veszi fel glutaminná alakulva – glutamin-szintetáz közvetítésével – azt az ammóniát (ammónium-iont). treonin. Legismertebb növényi ureid az allantoin (Symphyti radix hatóanyaga). Az aminosavak szénvázát a fotoszintézis és a légzés intermedierjei szolgáltatják. A xantinból (koffein stb. cisztein. NADHval (nitrát-reduktáz) redukálja a nitrátot nitritté. paradicsomban. A Ca és Mg szerepe éppen olyan fontos. hogy a szervetlen tápanyagok közül mennyire fontos a nitrát és szulfát éppen az aminosavak képződése szempontjából.

doksi. Iniciáló. Lektinek. A legtöbb emlősre mérgező az L-dihidroxi-fenilalanin (L-dopa). A vöröshagyma (Allium cepa) szaganyagai lényegében csak abban különböznek ezektől. aszpartát-szemialdehid úton képződő homoszerin. Aktivált aminosav tRNS-hez kötődik az aktiváló enzimek katalizálásával. ahol a szintén kapcsolódó mRNS szekvenciája szabja meg az aminosavak kapcsolódási sorrendjét. Enzimatikus lebomlása révén fontos. mint a fehérjeépítő aminosavaké. ami számukra már gátló.hu Fotorespiráció és szulfát-redukció során képződők: glicin. kártevő rovarainak lárvái azonban – ureáz aktivitásuk által – annyi szabad ammóniát produkálhatnak. Nagyobb mennyiségben a lóbab (Vicia faba) mag. Számuk több mint húszszor annyi. Egy-egy ilyen atipikus aminosavat a rá jellemző taxon felhalmozza. 50%-a a kloroplasztiszban zajlik. izoleucin. Helye: riboszómákban (növényi sejt összes RNS-ének 30-40%-a). kloroplasztiszban és mitokondriumban 70 S típusúak. majd elongációs faktorok (proteinek) működnek. jellegzetes szagú vegyületek (allicin és származékai) egy speciális aminosavból (allil-cisztein-származékból) enzim közreműködésével képződnek. Iniciáció és elongáció: amino-acilált tRNS első aminosava a metionin. a riboszóma a mRNSszálon mindig egy-egy kodonnyit a 3’-irányba halad transzpeptidáz és transzlokáz segítségével. 3. ornitin. ornitinből arginin Aromás aminosavak: szénhidrát-anyagcsere révén keletkeznek. Vagyis a kanavanin közvetve rovarellenes hatású a gazdanövényben. foszforibozil-pirofoszfátból hisztidin Speciális aminosavak Azért különlegesek. Aminosav-aktiválás: enzim-AMP-aminosav képződik. A zöld növények fehérjeszintézisének kb. Elsősorban a Liliaceae családba tartozó Allium-fajokra jellemző a cisztein alkilezett származékainak jelenléte. szintetizálódott polipeptid a folyamat befejeződésekor leválik a mRNS-ről a meghatározott kodonhoz érve. Termináció: a genetikailag determinált bázissorrendű. szerin és az O-acetilszerinből kialakuló cisztein Citrát-ciklus eredetűek: aszparaginsav (aszpartát). hanem propenil-cisztein-származék. Általában a Fabaceae család különösen bővelkedik speciális aminosavakban és aminosavszármazékokban (pl. tirozin.Forrás: http://www. ß-cianoalanin). mert nem vesznek részt a fehérjék felépítésében. homoszerin – homocisztein úton metionin. prefenát-úton fenilalanin. Amino-nitrogén tároló szerepe van a kanavaninnak (Canavalia ensiformis és a Fabaceae-Lotoideae több száz faja). aszpartátszemialdehid + piruvát révén lizin. Fogyasztó. A fokhagymában (Allium sativum) és a medvehagymában (Allium ursinum) előforduló. 2. 4. pipekolinsav. ebből prolin. antinutritív és proteolitikus fehérjék A növényi fehérjeszintézis fő jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze igen röviden. A tRNS 5’-irányban áthelyeződik. A .és terméshéjában fordul elő. Növényi citoplazmában a bioszintézis jellemző lépései: 1. ezzel kapcsolódik a riboszómákhoz. fehérjealkotó aminosavak képződését biztosítja. 2-oxo-glutarát + glutamin = glutaminsav (glutarát). eritróz-4-foszfátból és foszfoenol-piruvátból (PEP) korizmát-úton triptofán. hogy a prekurzor aminosav nem allil-. citoplazmában 80 S. treonin.

ficin (Ficus spp. Különösen táplálkozásélettani szempontból jelentősek a tartaléktápanyagul szolgáló. Moraceae). 3-4 nyers ricinusmag lenyelve egy felnőtt ember halálát okozhatja! (A ricin és hasonló toxikus lektinek monoklonális ellenanyagokhoz kötve szerepet kaphatnak a “célzott” rákterápiában). ami búza vagy rozs lisztjéből készült tésztákra. A búza és a rozs glutelinjét gluteninnek nevezzük. kanavalin a Canavalia ensiformis-ban. Ezeket kivonják a növényekből és az élelmiszeriparban vagy gyógyászatban használják fel. Szelektív felismerőképessége miatt az immunbiológiában és -terápiában számosat felhasználnak. Sokféle enzim.). amelyek a sejtmembránra jellemző cukorkomponenseket felismerik és azokhoz kötődnek. Lens culinaris. Phaseolus spp. Glutenallergia a “lisztérzékenység”. Nem mérgező albumin a hüvelyesek magjában lévő legumelin. hogy emésztésgátló tripszin-inhibitor tulajdonságú fehérjék több hüvelyes növényre jellemzők még. mint a lektinek. globulin. Vicia spp. Szerepük van például a szimbióziskapcsolat kialakításában hüvelyesek és Rhizobium-baktériumok között. ricinuslektin. Különösen a Fabaceae családra jellemző specifikus lektinek előfordulása (pl. de ezek kisebb molekulatömegűek. a legtöbb glikoprotein és lektin is globulin. például: papain (Carica papaya. A Phytolacca americana (Phytolaccaceae) lektinje antivirális. azaz fehérjebontó növényi enzimek is. A babmagban albumin. Léteznek proteolitikus fehérjék. glutelin található. bromelain (Ananas comosus.. meg nem találják. főként magban (vagy termésben) található. E fontos jelfelfogó fehérjék az edényes növényekben gyakoriak. A glutenin és a gliadin együtt adja a glutent. A riboszóma az eredeti két alegységre (60 S és 40 S) hasad és újra részt vesznek az iniciációban. péksüteményekre alakul ki. Bromeliaceae). amely zsírban nem oldódik (tehát a tisztított ricinusolajban nincs). Intenzív fehérjeszintézis esetén a növényi szövetek a riboszómák egy részét poliriboszómák formájában tartalmazzák. membránból kiágazó cukorláncot fel nem ismerik. azaz serkenti a mitózist. bablektin. ez a fehérje is hőérzékeny. Néhány lektin mitogén. f) Azotoidok . továbbá Arachis hypogaea. raktározott fehérjék. 45%) és prolamin található.doksi. Glycine max. Érzékenység mutatkozhat kétszikűekre jellemző fehérjék hatására is. Caricaceae). A szója tripszin-inhibitora pankreasz-hipertrófiát és fokozott működést okoz. nem allergizáló búzát és rozst nemesítsenek. A mérgező fehérjék közül a legfontosabb a ricinus (Ricinus communis. Az ilyen adottságú emberek csak glutenmentes lisztből készült élelmiszereket ehetnek. fagyöngylektin. szójalektin. amíg a nekik megfelelő. a legtöbb hüvelyes vicilin nevű globulint tartalmaz. Specifikusak. A lektinek vagy fitohemagglutininek (hemoglobinnal csapadékot képeznek) olyan fehérjék. így hőkezelés vagy főzés hatására elbomlik.. Van remény arra. de akárcsak a lektinek. ilyenek például: búzacsíralektin. Főleg magvakban raktározódnak és csírázás alatt metabolizálódnak. addig “válogatnak” (nevük emiatt lektin!). prolaminját pedig gliadinnak. hogy transzgénikus úton “gluténmentes” (módosított szerkezetű glutént tartalmazó). Érdemes megjegyezni. Euphorbiaceae) magjában található toxalbumin. de ez sokkal ritkább.hu terminális faktor hatására a polipeptidlánc leszakad az utolsó tRNS-ről. Az egyszikűekben főként glutelin (glutaminsav-tartalma kb.Forrás: http://www.

ezért már legtöbbször sejt. Különösen a következő családokban találhatók alkaloidok: Amaryllidaceae. a családok kb. Magnoliaceae. de ide sorolhatók a kvaterner nitrogénatomot tartalmazó pigmentek. Rutaceae. hogy távol tartsák a legelő állatokat (ízük rendszerint számukra is keserű) vagy a fitofág rovarokat. Solanaceae. Ez a demisszin (csak abban különbözik a szolanintól. hanem amid-nitrogént tartalmazó. hogy a nitrogénatomot nem heterociklusos gyűrűben.doksi. A toxikus arisztolochiasav (farkasalmában) pedig nitrát-nitrogént tartalmaz. sztrichnin és brucin (Strychnos nuxvomica). hogy ekdizon képződjön a burgonyabogárban. a betalainok (és glikozidjai a betaninok) is. A protoalkaloidokra jellemző. Rubiaceae. rustica). hogy nincs benne kettős kötés. Ranunculaceae. valamint xilóz kapcsolódik hozzá glikozidkötésben) elriasztja a burgonyabogarakat. a Chenopodiaceae családra jellemző kromoalkaloidok. meszkalin. Ez a vegyület nincs hatással a burgonyabogárra. hogy például a nem heterociklusos nitrogént. 20%-ára jellemző jelenlétük. E hatások nem mindig általánosak. Például a burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) főképpen a burgonya fogyasztója. Ezek a protoalkaloidok szerkezetüket tekintve kivételt képeznek. erős hatású kolchicin alkaloid-e vagy inkább protoalkaloid. hanem egyszerű aminocsoport formájában tartalmazzák (pl. Papaveraceae. kolchicin (Colchicum autumnale). Datura stramonium. Loganiaceae. Apocynaceae. ezek viszont táplálkozás alkalmával felhalmozhatják és ezáltal ragadozóikat riasztják el. melyek antioxidáns színanyagok és egyáltalán nem toxikusak. Vitatható. a Solanum demissum szolanin helyett egy nagyon hasonló szerkezetű szteroid alkaloidot tartalmaz. A pszeudoalkaloidok nem aminosavakból származnak. Tehát a deterrens (elriasztó) hatású demisszin nem teszi lehetővé. Általában erős élettani hatásuk miatt rendszerint állatokra és az emberre viszonylag kis töménységben is toxikusak.hu Alkaloidok Az alkaloidok nitrogéntartalmú heterociklusos (aromás) vegyületek. nevük emiatt alkaloid. Az alkaloidokat tartalmazó növények nagy része tehát bizonyos növényevő állatokat (főleg egyes rovarokat. efedrin). kokain (Erythroxylon coca).Forrás: http://www. a koniin. . A burgonya dél-amerikai vad rokona. szkopolamin (Atropa belladonna. Lauraceae. Egy-egy szerkezeti módosulás azonban elegendő lehet ahhoz. pedig a Solanum tuberosum zöld szervei mérgező szteroid alkaloidot (szolanint) tartalmaznak. Ide tartoznak a terpenoid alkaloidok (pl. a sisakvirág diterpenoid akonitinje vagy Solanumfajok szteroid alkaloidjai) vagy a foltos bürök (Conium maculatum) piperidinszármazéka. Menispermaceae. gyakran a mérgező növényeknek is megvannak a sajátos fogyasztói. aminosavakból jönnek létre. Legismertebb alkaloidok: nikotin (Nicotiana tabacum. Fumariaceae. Kristályosan először 1806-ban a morfint Sertürner izolálta a mákból. Mérgező hatásuk legtöbbször szerepet játszik abban. közülük is elsősorban lepkéket) távol tart. Alkaloid a hallucinogén meszkalin (Lophophora williamsii) is. Igen sok erős hatású (toxikus) gyógynövény tartalmaz alkaloidot. amelyek speciális anyagcsereúton.és szövettenyészetből kimutathatók a közvetlen prekurzorok vagy akár végtermékek. pl. Az alkaloidszintézis genotípusos sajátság. A nyitvatermők és az egyszikűek viszonylag kevés. a kétszikűek viszont sokféle alkaloidot tartalmaznak. Liliaceae. atropin. másokra nem hat. hogy a táplálkozó rovar ne fogyasszon tovább “megszokott” vegyületét tartalmazó eledeléből. N. Annonaceae. Hyoscyamus niger). Gyenge bázikus tulajdonságuk miatt “alkáli”szerűek. kinin (Cinchona pubescens). A valódi alkaloidokon kívül megkülönböztetünk pszeudoalkaloidokat és protoalkaloidokat.

benzoesav. Symphytum officinale. Szórványosan megtalálhatók még az Apocynaceae. mint rovarokban. Datura stramonium) és az ekgonin (pl.hu Mégis a kifejlett növény bizonyos szervei (pl. almasav. ebből homospermidin jön létre. Fabaceae. Általában májtoxikusak. de fontos alapvegyület még az antranilsav és a nikotinsav is. ezáltal szerepet játszik a nőstények vonzásában. Euphorbiaceae. pirrolidin. Datura stramonium. piridin.doksi. kéreg) többet tartalmazhatnak. Eupatorium cannabinum. Orchidaceae.Forrás: http://www. A martilapu néhány mg/kg (ppm) pirrolizidint. A Senecio (aggófű) eredetű pirrolizidin tehát feromonokká (danaidol. Erythroxylon coca). Az Erythroxylon-fajok többnyire Bolíviában és Venezuelában honosak. A növényben többnyire vízben oldódó sók formájában vagy fenolsavakhoz kötődve fordulnak elő sejtvakuólumban vagy kiválasztó szövetekben. indol. Santalaceae családokban. Anisodus tanguticus (Kínában honos). ültetvényekben termesztett növények. a Danais chrysippusban) azonban alig változik. azt azzal bizonyították. hogy az aggófű eredeti észteralkaloidjait is megtalálták a hímlepke szőrcsomóiban. a tirozin. danaidon) alakul. Kinolizidin-alkaloidok . A legfontosabb kiindulási aminosavak az ornitin. a triptofán és a hisztamin. (Ausztráliában honos). Petasites. Echium. Heliotropium. levél. Bizonyos molylepkékben (pl. Duboisia spp. a lizin. Pirrolizidin-alkaloidok Ornitinből putreszcin. Tussilago stb. Symphytum stb. Myosotis. mag) vagy szövetei (pl. Emlősök májában hidrolízis révén az észterkötés felbomlik és több lépésen át erősen májtoxikus aldehiddé alakul át. borkősav. izokinolin. mutagének vagy karcinogének. Tussilago farfara. Ezekből fenolsavakkal való észtereződéssel jön létre a hioszciamin (és racem párja az atropin) és a kokain. Poaceae. Hyoscyamus niger (az atropin paraszimpatolitikus hatású). Ugyancsak tropán-alkaloid a hallucinogén kokain. Gyakori sót képző szerves savak: citromsav. csupán – gyűrűszerkezetét megtartva – kissé oxidálódik és résztvesz a hímek feromonképződésében. Senecio. mint a növény többi részei. piperidin. Érdekes. kinolin. vagyis gyógyászatban csak korlátozott mértékben használnak egyes fajokat. egy bűzpillében. Szerkezetükre a következő nitrogéntartalmú heterociklusok a legjellemzőbbek: pirrol. a fenilalanin. pl. Ornitin és lizin eredetű alkaloidok Tropán-alkaloidok Ornitinből képződik a tropanol (pl. pontosan szenkirkint tartalmaz. hogy emlősökben egészen más a pirrolizidinek anyagcseréje. Hogy e feromonmolekulák valóban ebből a tápnövényből származnak. gyökér. Cynoglossum. Bioszintézisük sokféle és külön-külön is bonyolult.) és Boraginaceae (Anchusa. Scopolia carniolica. Az Asteraceae (Eupatorium. Gyűrűzáródással képződik a pirrolizidin.) családokra jellemzők leginkább. Tropán-alkaloidok a Solanaceae család következő fajaira jellemzők: Atropa belladonna. virág. hidroxi-danaidol.: Borago officinalis.

Az Areca catechu (Palmae) termése a beteldió. hogy fő komponense piperin. Laburnum anagyroides. Emellett inszekticid is. Nikotinsav eredetű alkaloidok A piridinvázas nikotinsav alkotja a nikotin (Nicotiana spp. A csillagfürt magja a benne lévő lupanin és lupinin miatt keserű. az ornitin-eredetű pirrolidin-váz pedig a másik részét. A nikotin illékony.Forrás: http://www. gyógyszerként alkalmazva életmentő vegyület. Légzésközpont-izgató. Piper nigrum) jellemző.doksi. Jellemző rá. Fenetilaminok . A Piperaceae családra (pl. melynek fő hatóanyaga. A nálunk is termeszthető Punica granatum (Punicaceae) gyökérkérgéből izolálták a bélféregirtó pelletierint. a foltos bürök (Conium maculatum. Indolizidin-alkaloidok Lizinből létrejövő. hanem poliketid-úton – transzamidálódással . Apiaceae) érett termésének halálosan mérgező alkaloidja (közismert. A piperin a piperinsav és a piperidin amidja. az arekolin alkaloid paraszimpatomimetikus hatású. Solanaceae) egyik részét. Több Lupinus fajban ugyancsak kinolizidin-típusú anagirin alkaloid található. erősen bázikus alkaloid. emiatt az “édes” (alkaloidmentes) csillagfürt nemesítése fontos gyakorlati cél. Alkilés bisz-indolizidinek fordulnak elő a Dendrobium (Orchidaceae) nemzetségben.. ez a vegyület borjúra teratogén hatású. pl.képződik. Több piperidin-alkaloid nem lizinből. arilindolizidinek egyes Ipomoea-fajokban (Convolvulaceae). illetve tirozinból alakulnak ki. halálosan toxikus idegméreg. indolvázat is tartalmazó alkaloidok.: Cytisus scoparius. hogy fenilalaninból. Az arekolin könnyen teratogén vagy karcinogén nitrozoaminná bomlik le. Viszonylag ritkák. melynek neve ricinin (nem ricin!). de a szarvasmarhát ritkán betegíti meg. hogy illóolaja terpenoidokban gazdag. a huperzin javítja a memóriazavarral küszködő betegek állapotát. Bioszintézisükre közösen jellemző. A Ricinus communis (Euphorbiaceae) alkaloidja is nikotinsav-vázas méreg (cianogén piridon-származék).hu Lizinből indul ki bioszintézisük. Főleg a Fabaceae család néhány fajára jellemzők. Piperidin-alkaloidok Két molekula fenilalaninból és egy molekula lizinből képződik a lobelin. A Lycopodiaceae családba tartozó Lycopodium (Huperzia) serratum (Kína) kinolizidin-alkaloidja. az észak-amerikai (Appalach-hegység) indiánok füstölőszerének. a Lobelia inflatanak (Lobeliaceae) a hatóanyaga. Lupinus spp. hogy Szokratész “bürökpohár” kihörpintésével vetett véget életének). Tejjel kiválasztódva azonban humántoxikus. Fenilalanin és tirozin eredetű alkaloidok Izokinolin-alkaloidok képezik e vegyülettípus leggazdagabb csoportját. Legfontosabb képviselőjük az illékony természetű koniin.

Stephania. Chondrodendron. de tartalmaz még berberint és sztilopint is. Legismertebb képviselőjük a kurare. Ranunculaceae. Legismertebb a simaizomgörcsoldó papaverin. Magnoliaceae. . akkor keletkeznek az aporfinoidok. Lauraceae. amelyből epebetegségek elleni gyógyszer készül. Monimiaceae. Berberidaceae (Berberis. Újabb kapcsolódási variációt jelent. vagyis bisz-benzil-tetrahidro-izokinolinok gyakoribbak az edényes növényekben. Ha a fenilcsoport másként (közvetlenül) kapcsolódik a tetrahidro-izokinolin alapváz aromás gyűrűrészéhez. Popovia. számuk 400 körül van. Például a Hydrastis canadensis (Ranunculaceae) berberin hatóanyaga baktericid. vagyis itt már gyűrűzáródás is bekövetkezik. A következő családokra jellemzők: Berberidaceae. Annonaceae. Papaveraceae). A feniletilamin vagy a tiramin nem alakul át izokinolin heterociklussá. (Újabban “mintájára” szintetizálták az amphetamin-tartalmú és egyre több problémát okozó kábítószereket. fő hatóanyaga a protopin és a fumaricin. de főleg a gyökere alkaloidokat tartalmaz.) Tetrahidro-izokinolinok Az ide tartozó növények fenetilaminok mellett tetrahidro-izokinolinokat is tartalmaznak. kb. Uvaria).doksi. Néhány fontosabb család: Annonaceae. Menispermaceae. Curarea. Lauraceae. fő tetrahidro-izokinolin alkaloidpárja pedig az anhalonidin és az anhalamin. különleges alkaloidokat is tartalmaz. melyek végül izombénulást okoznak. Mahonia). Ugyancsak gyakori gyógynövény a vérehulló fecskefű (Chelidonium majus. Ranunculaceae. az efedrin. Fő fenetilamin protoalkaloidja a meszkalin (ugyancsak kábítószer). Enyhe altató. Papaveraceae. tulajdonképpen protoalkaloidok. nyugtató és görcsoldó gyógyszereket készítenek belőle ipari úton. a mák (Papaver somniferum. 500 alkaloid tartozik ehhez a csoporthoz. az aztékok hallucinogén kaktusza (“peyotl”). A nálunk is gyakori füstike (Fumaria officinalis. Fumariaceae).hu A legkezdetlegesebb szerkezetűek. 10 családban fordulnak elő. Albertisia. ha a bioszintézis útján a tetrahidroizokinolin nitrogén-tartalmú gyűrűrészéhez kapcsolódik a fenilcsoport. Papaveraceae) egyik legfontosabb hatóanyaga. a tubokurarint. hidrasztin hatóanyagát viszont a szemészetben és az érgyógyászatban használják fel. Az előbbieken kívül más. az indiánok által használt nyílméreg. Ide tartozik még a kerti dísznövényként is ismert Eschscholtzia californica (Papaveraceae). Menispermaceae. A “megkettőződött”. A Chondrodendron tomentosum tartalmazza a leghatásosabb kurare méreganyagot.Forrás: http://www. Legismertebb az Echinocactus = Lophophora williamsii (Cactaceae). Hernandiaceae. Annonaceae (Phaeanthus. Hatóanyagai neuromuszkuláris blokkolók. fungicid és protozoatoxikus. A pipacsra (Papaver rhoeas. Ezek a protoberberinek. Fő hatóanyagai a citotoxikus szangvinarin és kelidonin. Tiliacora). Cocculus. Legismertebb közülük a nálunk védett Ephedra distachya és más Ephedra-fajok (Ephedraceae) fő protoalkaloidja. Az egész növény. Kb. Több fontos gyógynövény tartozik ebbe a csoportba. Benzil-tetrahidro-izokinolinok Egyszerűbb formái tirozin részvételével képződnek. Papaveraceae) csak kis mennyiségű alkaloid (roeadin) jellemző. Főleg a következő családokra (ezeken belül nemzetségekre) jellemzők: Menispermaceae (Abuta. Ranunculaceae (Thalictrum). Pseudoxandra. Monimiaceae.

az így előállított tetraploid vöröshere levelei sokkal nagyobbak. A Zygophyllaceae családba tartozó. pl. terméshozama is kiemelkedő). A morfinánok bioszintézise a benzil-tetrahidro-izokinolin-vázas retikulinból indul ki. noradrenalin) szerkezeti hasonlósága rávilágít az élettani hatásmechanizmusok összefüggéseire. harminok. Virola calophylloides). Cephaëlis. Pogonopus) jellemző. A morfin mákszalmából való ipari előállítását Kabay János gyógyszerész (18961936) dolgozta ki az 1930-as évek elején. a pszilocibin és a pszilocin is ide tartoznak. Bioszintézisükben szeko-iridoid is részt vesz.hu A Papaveraceae család tehát különösen bővelkedik különleges izokinolinalkaloidokban. virocid. A növényfajok közül a következő két családra jellemző triptamin-származékok előfordulása: Myristicaceae (dél-amerikai Virola-nemzetség. ß-karbolinok (hallucinogén indol-alkaloidok) A hallucinogén növények (és gombák!) legnagyobb része indol-alkilamin származék: triptaminok. Monoterpenoid izokinolinok Előfordulásuk főként a Rubiaceae család néhány nemzetségére (pl. emellett kisebb adagban köptető. colubrina magvaiban). de sok hallucinogén vegyület is ide tartozik. végül morfin keletkezik. Fenetil-izokinolinok Fenilalaninból és tirozinból képződik a Colchicum-fajokra (Liliaceae) jellemző autumnalin. a morfináncsoport. karbolin. nagyobb dózisban hánytató) gyógyászati szempontból értékesek. Mimosaceae (dél-amerikai Anadenanthera peregrina. Triptofán eredetű alkaloidok Igen nagy csoportot alkotnak. tetrahidro-harminok. A neurotranszmitterek (szerotonin. Kelp Ilona vegyészmérnök aktív közreműködésével. Még egy nagyon fontos származéktípus jellemző rá. Kolchicinnel tetraploid növényeket lehet indukálni. az emetin és a cefaelin. Érdemes azt is megemlíteni. Ezek a hallucinogén alkaloidok ßkarbolin-származékok: harmanok. Psilocybe aztecorum. Hatásuk miatt (dizentériát okozó amőbát pusztít. Tiszavasváron ma is eszerint állítják elő a morfint. DélAmerika Amazonas menti indiánjai a Banisteriopsis-fajok (Malpighiaceae) levelét és kérgét használták vallási szokásaik alkalmával. A.Forrás: http://www. Panaeolus.doksi. Stropharia) méreganyagai. felesége. Triptaminok. de antimitotikus hatása (metafázisban gátolja a mitózist) miatt egyes származékait citosztatikumként használják. ezért monoterpenoid jellegűek.és ergolin-alkaloidok. dr. mely erős méreg. Így képződik az ipekakuana két fő alkaloidja. harmolok. Conocybe. Afrikától É-Indiáig és Mandzsúriáig . majd ebből a kolchicin. Világszabadalma ma is elismert. adrenalin. nem egy közülük gyógyszeralapanyag. vagyis a növénynemesítők sikeresen alkalmazzák a nemesítésben (pl. harmalinok. hogy az Agaricaceae családba tartozó hallucinogén gombák (pl. Ezeket a gombákat a közép-amerikai aztékok sámánjai fogyasztották kultikus szertartások alkalmával. miközben tebain és kodein jön létre. Indol-típusú szerkezetük sokféle állatélettani hatással járhat együtt.

melynek egyes lizergsav-származékait gyógyszeripari úton dolgozzák fel. A vinpocetin felfedezése pedig lehetővé tette a magyar Cavinton nevű. Antranilsav eredetű alkaloidok . Ebben az alkaloidcsoportban a legjelentősebbek a Convolvulaceae családba tartozó taxonok. A legismertebb faj a Strychnos nux-vomica. A lizergsavamid mesterséges etilezésével nyert lizergsav-dietil-amid (= LSD) azonban a legveszélyesebb kábítószerek egyike! Monoterpenoid indol-alkaloidok Triptamin és monoterpenoid (főként iridoid) kondenzációjából keletkeznek. Kevésbé mérgező származékait tumorgátló hatásuk miatt – bizonyos esetekben – eredményesen alkalmazzák a klinikumban. Kinolin alkaloidok Az előbb tárgyalt alkaloidtípus prekurzorának gyűrűfelbomlása és másképpen történő újrakapcsolódása révén keletkeznek a Rubiaceae családba tartozó Cinchonafajok fő hatóanyagai. a kinin. a szülészetben vérzéscsillapítóként alkalmazott orvosságok készülnek belőle. kinidin. Alkaloidjai gyakran gyógyszeripari feldolgozásra kerülnek. Loganiaceae. Változatos szerkezetűek. klavinok stb. bonyolultabb szerkezetű alkaloidok jellemzők: ergin. A kinin ma is a leghatásosabb maláriaellenes szer. Citosztatikumként a klinikumban ma is használatosak. a kinidin viszont fontos szívgyógyszert szolgáltat. de citosztatikus.hu terjedő Paganum harmala levelei központi idegrendszert stimuláló ß-karbolinokat tartalmaznak.Forrás: http://www. Lőrincz Csaba) érdeme. nálunk is ismert dísznövény. Az Apocynaceae család sok faja fontos gyógynövény. Kinolin alkaloidokat tartalmaz még a Cornales rend Nyssaceae családjába tartozó Camptotheca nemzetség. belőlük több mint 200 alkaloidot izoláltak. A Camptotheca acuminata kamptotecin alkaloidja toxikus. A Rubiaceae családba tartozó Pausinystalia yohimbe alkaloidjai a szimpatolitikus hatású yohimbin és korinantin. agyi vérkeringést javító hatású gyógyszer kifejlesztését. Ezekre a triptaminból származtatható. cinkonin és cinkonidin. lizergol. A szintén ide sorolható kis télizöld meténg (Vinca minor) fő alkalodja a vinkamin és a vinpocetin. A Loganiaceae családba tartozó Strychnos-fajok igen jelentősek. Életmentő. Ilyen például a rózsameténg (Catharanthus roseus). Érdekes. Ugyanerre alkalmazták még a nálunk dísznövényként meghonosodott Ipomoea tricolor (kékvirágú hajnalka) megőrölt magvait is. (Fajnevéről kapták nevüket a harmanok és az ehhez hasonló nevű alkaloidok). Dimer terpenoid indol-alkaloidjai a vinblasztin és a vinkrisztin. melynek fő alkaloidjai az idegrendszerre erősen mérgező sztrichinin és brucin. hogy a Convolvulaceae család említett taxonjai “biokémiai rokonságban” vannak az ergolin alkaloidokat tartalmazó gombával (Ascomycetes). Ezt a növényt is használták az aztékok kultikus ceremóniák alkalmával hallucinogén hatása miatt. elsősorban a Gentianales rend következő családjaira jellemző előfordulásuk: Apocynaceae. az anyarozzsal (Claviceps purpurea). Rubiaceae.doksi. A Rivea corymbosa mexikói fajban is megtalálhatók. A vinkamin ipari extrakciójának kidolgozása magyar kutatók (Szász Kálmán.

Forrás: http://www.doksi.hu

Kisebb jelentőségűek, mindegyik az antranilsav ciklusos származéka. A kinazolin-alkaloidok több családban fordulnak elő: Rutaceae, Acanthaceae, Zygophyllaceae, Scrophulariaceae, Fabaceae, Araliaceae stb. Antimaláriás lázcsillapítót szolgáltat a Dichroa febrifuga (Saxifragaceae) febrifugin alkaloidja.

Hisztidin eredetű alkaloidok Hisztidinből keletkeznek az imidazol-alkaloidok. Viszonylag ritkák, például a Rutaceae családba tartozó dél-amerikai Pilocarpus-fajokban található a gyógyászati jelentőségű, szemészetben alkalmazott, paraszimpatomimetikus hatású pilokarpin.

Terpenoid alkaloidok A terpenoidoknál már említésre kerültek. Szeszkviterpénoid alkaloidokat tartalmaz a Nymphaeaceae családba tartozó Nuphar luteum és a Nymphaea alba gyökértörzse. Néhányuk gátolja mikrogombák szaporodását. Diterpenoid és triterpenoid alkaloidok találhatók a Ranunculaceae, Rosaceae, Garryaceae és Escalloniaceae családokban. Ide tartoznak az Aconitum napellus (Ranunculaceae) igen toxikus akonitin és akonin alkaloidjai. Triterpenoid alkaloidok jellemzik az Euphorbiaceae és Daphniphyllaceae család néhány taxonját. A terpenoidoknál már szó volt a szteroid alkaloidokról, amelyeknek legismertebb képviselői a Solanum-fajokban előforduló szolaszodin és szolanidin.

Purin- és pirimidin-származékok Ismeretes, hogy a purin- és pirimidinbázisok aminosavakból keletkeznek. Akárcsak a nukleotidok, ugyanúgy az ide tartozó, alkaloidszerű, élettanilag aktív vegyületek (vagyis valójában nem alkaloidok) nem túl gyakoriak az edényes flórában. Oxidált és metilezett purinok, vagyis xantinok a koffein, a teofillin és a teobromin. Fontos gazdasági, ill. gyógynövények tartoznak ide. A Camellia sinensis (= Thea sinensis, Theaceae) fő hatóanyaga a teofillin és a koffein. A Coffea-fajok (Coffea arabica, C. liberica, C. canephora, Rubiaceae) koffeint, a Theobroma cacao (Sterculiaceae) leginkább teobromint, kisebb mennyiségben koffeint, a Cola-fajok (Cola nitida, C. acuminata, C. verticillata, Sterculiaceae) koffeint, az Ilex paraguariensis (maté tea, Aquifoliaceae) koffeint és teobromint, továbbá a Paullinia cupana var. sorbilis (guarana, Sapindaceae) pedig koffeint tartalmaz. A pirimidin-származékok még ritkábbak. Antinutritív sajátságú a lóbab (Vicia faba, Fabaceae) magjában található vicin és konvicin (táplálékként fogyasztva túlérzékeny embereknél akut hemolízist, favizmust okozhatnak). Különleges pirimidinaminosav a Lathyrus-fajokban (Fabaceae) előforduló latirin.

Cianogén glikozidok Bonyolult folyamat révén, sok enzim közreműködésével aminosavakból képződnek. Fontosabbak: linamarin, lotausztralin, prunazin, amigdalin, vicianin,

Forrás: http://www.doksi.hu

dhurrin. A glikozidok enzimes úton cukrokra, aglükonra és toxikus hidrogéncianidra bomlanak. Különösen rovarokat és csigákat tartanak távol a növénytől. Közel 1000 fajból mutattak ki cianogén glikozidokat. Legtöbb a következő családokban fordul elő: Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Araceae. Ismertebb nemzetségek: Taxus, Juniperus, Prunus (pl. keserűmandula), Cydonia, Malus, Sorbus, Eucalyptus, Hevea, Manihot, Sorghum, Linum, Linaria, Lotus, Phaseolus, Trifolium (főleg Trifolium repens egyes ökotípusai).

Glikozinolátok (izotiocianátok) Aminosav-származékok, mert – akárcsak a cianogének – aminosavakból képződnek kénatom beépülésével (cisztein közvetítésével). A glikozid formában előforduló vegyületek tioglikozidáz hatására izotiocianátot (“mustárolaj”) szolgáltatnak. Az izotiocianátok illó, jellegzetes szagú és csípős ízű vegyületek (mustár, torma).

g) Fenoloidok
Ökológiai és növénykórtani szempontból a fenoloidoknak igen nagy jelentőségük van. Biogenezisük túlnyomórészt aromás aminosavakból (fenilalanin, tirozin) indul ki. Először az aminocsoport eltávolítását katalizáló enzimek (ammónialiázok) aktivizálódnak. Hatásukat a fény sokszorosára fokozza. Így keletkeznek az első fenilpropánsavak, a fahéjsav-származékok (cinnamoidok): fahéjsav, p-kumársav, kávésav, ferulasav, klorogénsav. Általában az alkillánc telítetlensége, a gyakran számos fenolos hidroxi-csoport jelenléte óriási változatosságot tesz lehetővé. A fenoloidok polimerizálódhatnak, metileződhetnek, ezen felül sokféle glikozidjuk létezhet. Így jönnek létre a fehérjekicsapó sajátságú polifenolok, cserzőanyagok. Növénykórtani és allelopátiás szerepük jelentős. Sok gyógynövény hatóanyagai is fenoloidok közül kerülnek ki. A növényélettani szempontból annyira fontos kinonok, naftokinonok, plasztokinonok és ubikinonok kétféle úton is keletkezhetnek, egyrészt a fenilpropanoidokból láncrövidüléssel, másrészt tri- vagy poliketid (poli-acetil-lánc) ciklizáció révén (utóbbi a valószínűbb).

Fenolok, fenolsavak, fenilpropanoid származékok Alkilfenolok poliketid-anyagcsereúton (l. terpenoidok!) is keletkezhetnek, pl. a Thymus-fajokra jellemző fenol-monoterpének (timol, karvakrol stb.). Leggyakoribb egyszerű fenol a hidrokinon. Glikozidjai (pl. arbutin) és metiléterei az Ericaceae és Rosaceae családok néhány fajára jellemzők, pl.: Arctostaphylos uva-ursi, Erica cinerea, Calluna vulgaris (Ericaceae). A benzoesav eredetű fenolsavak (pl. protokatechusav, vanillinsav, galluszsav, sziringinsav) gyakrabban fordulnak elő. Különösen említésre méltó a szalicil-alkohol glikozidja, a szalicin. Főként Salix-fajok (Salicaceae) kérgében és Filipendula-fajokban

Forrás: http://www.doksi.hu

található nagyobb mennyiségben. A szalicin felfedezése vezetett a szalicilsav előállításához és a népszerű aszpirin sokféle terápiás alkalmazásához. Néhány fenolpropanoid karbonsavszármazék előfordulása általánosabb (pl. a klorogénsav héjképletekben gyakori, megtalálható a burgonyában, a napraforgókaszatban, az almában), másoké ritkább, pl. a rozmarinsav a Lamiaceae-re, a lithosperminsav a Boraginaceae-re jellemző. Fenilpropanoidok a stilbenoidok is, de ezekben már két benzolgyűrű van. Például a Pinaceae családra általában jellemző a pinoszilvin. Érdekes, hogy a Polygonaceae család néhány Rheum-fajában a hasonló szerkezetű raponticin található. Ezekhez hasonló bibenzolok és fenantrénné ciklizálódott származékaik edényes növényekben viszonylag ritkábbak. Egyes családokban azonban előfordulnak, pl.: Orchidaceae, Dioscoreaceae, Combretaceae.

Kumarinok Közel 1000 kumarint ismerünk. Az egyszerűbb szerkezetűek a Fabaceae és Asteraceae családokban gyakoriak, a bonyolultabbak pedig főleg az Apiaceae és a Rutaceae család fajaira jellemzők. Fahéjsavból képződnek sajátos ciklizációval. A növényekben leggyakrabban glikozidos formában vannak, pl. az eszkuletin glikozidja az eszkulin (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae). Néhány ismertebb kumarin még az eszkuletinen kívül az umbelliferon, a herniarin, a szkopoletin és a fraxetin. Egyszerű kumarinok találhatók még a következő ismert fajokban: orvosi és fehér somkóró (Melilotus officinalis, M. albus, Fabaceae), melyek a kumarinon kívül antikoaguláns dikumarolt is tartalmazhatnak, továbbá szagos müge (Galium odoratum, Rubiaceae), illatos borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum, Poaceae). A furanokumarinok olyan kumarinszármazékok, amelyek benzolgyűrűjéhez furángyűrű csatlakozik, ilyenek például: angelicin, imperatorin, pszoralen, bergapten, xantotoxin, khellin. Furokumarinok jellemzik az Apiaceae család sok faját (pl. orvosi angyalgyökér - Angelica archangelica, koriander – Coriandrum sativum, Ammi visnaga, Ammi majus, pasztinák – Pastinaca sativa, medvetalp – Heracleum sphondilium), valamint a Rutaceae családban a Ruta graveolens és a Citrus-fajok. Többségük fényérzékenyítő, azaz fototoxikus. A növényben felelősek az ellenállóképességért.

Lignánok, ligninek A lignánok fenilpropán-egységek kondenzációja révén jönnek létre. Fontosabb biológiailag aktív anyagok a Podophyllum peltatum (Berberidaceae) podofillotoxinja és α-peltatinja, mindkettő antitumor hatású. Különösen fontosak – gyakorlati felhasználásuk miatt – a flavanolignánok. A Silybum marianum (Asteraceae) fő hatóanyagai: szilibin, szilikrisztin és szilidianin. Gátolják a lipid-peroxidációt, ezáltal membránstabilizáló hatásúak. Emiatt fontos májvédő gyógyszerek készülnek belőle, például gyilkos galóca mérgezés esetén ezeket alkalmazhatják. A ligninek az edényes növényekre különösen jellemzők, de teljesen általános anyagok, amelyek a sejtfalvastagodás folyamán egyre inkább gyarapodnak. Sajátos szerkezetformáló tulajdonságaik azonban nagyrészt attól függenek, hogy milyen aromás alkoholból keletkeznek és milyen kapcsolódási variációban alkotnak

Forrás: http://www.doksi.hu

makromolekulákat. Általában háromféle aromás fenilpropanol vesz részt képződésükben, a koniferil-alkohol (fenyőfélékben), a szinapil-alkohol és a p-kumarilalkohol (két-és egyszikűekben). Meg kell jegyezni, hogy a lignin gyakran pkumársavval vagy más savas természetű szerves molekulákkal (pl. p-hidroxi-benzoesav, ferulasav, sziringinsav, vanillinsav, glukuronsav) észtereket képez. Ezek aránya egyes ligninekben 5-10 %-ot is elérhet.

Flavonoidok Flavonok, flavanok Többféle fontos szerepükről a bevezetőben már említést tettem. Igen elterjedt vegyületek, több mint 3000 flavonoidot ismerünk, beleszámítva a glikozidokat is. Az eddigi kutatások szerint bioszintézisére kettős út jellemző, az egyik benzolgyűrű (“B”: fenil) a fenilpropanoid típusú p-kumársavból képződik, a másik (“A”-gyűrű) viszont 3 malonil-CoA ciklussá kapcsolódása révén jön létre (ciklikus triketid = végeredményként 3 acetilcsoport gyűrűvé alakul 3 szén-dioxid szabaddá válása közben). Átmeneti termékként keletkezik a tetrahidro-kalkon, mely igen ritkán fordul elő önmagában, stabil formában. Ebből alakul ki a végleges flavonoidváz kalkonszintáz segítségével. Nagyon változatos szerkezetűek. A glikozidkötések kétféleképpen alakulhatnak ki: oxigénatomhoz vagy szénatomhoz kapcsolódva. Az aglikon különböző oxidált állapotai szerint különböztetünk meg flavonokat (pl. apigenin, luteolin), flavonolokat (pl. kvercetin, kempferol), flavanonokat (pl. naringenin, eriodiktiol), flavanonolokat (pl. taxifolin), flavan-3-olokat (pl. katechin), flavan-3,4-diolokat (pl. leukocianidin), de a teljesség kedvéért ide sorolhatjuk az antocianidineket (pl. pelargonidin, cianidin) is. Több, gyógyászati szempontból fontos flavonoidforrás ismeretes. Például rutint (= rutozid vagy “P-vitamin”) szolgáltat a Sophora japonica (Fabaceae) bimbós virágja (15-20% rutint), ipari módszerrel rutint vonnak ki a Fagopyrum esculentum és a Fagopyrum tataricum (Polygonaceae) virágzó hajtásából. A Ginkgo biloba (Ginkgoaceae) trombocita-aggregációt gátló diterpénjei (ginkgolidok) mellett élettanilag aktív biflavonoidokat és proantocianidineket tartalmaz.

Izoflavonoidok, neoflavonoidok A flavonoidoktól az izoflavonoidok abban térnek el, hogy a fenilcsoport a benzpiran (= kromon) váz 3. és nem a 2. szénatomjához kapcsolódik. Főleg a Fabaceae családra jellemző vegyületek, például a szójában különösen sok genisztein és daidzein található. Mintegy 700 izoflavonoidot és izoflavonoid-glikozidot ismerünk. Nagy részüknek – nagyobb mennyiségben és rendszeresen takarmányozva - ösztrogén hatásuk lehet. Az ösztrus-zavar például szarvasmarhák meddőségét idézheti elő. Az izoflavonoidok és a pterokarpanok (ciklizálódott származékaik) baktériumvagy gombafertőzés, esetleg abiogén stresszorok hatására felszaporodhat. Az ilyen anyagokat a növénykórtanban fitoalexineknek nevezzük. A szója és a borsó különösen gazdag pterokarpan-jellegű fitoalexinekben. A neoflavonoidok még ritkább vegyületek, ezeknél a 4. szénatom a fenilcsoport kapcsolódási helye. Jelenlétük Fabaceae, Clusiaceae és néhány Rubiaceae taxonra jellemző.

Geraniaceae. petunidin.. A fák kérgei is gazdagok különféle hidrolizálható tanninokban (pl. Kinonok Minden valószínűség szerint tri. nigra és a Malva silvestris subsp. szerepükről a bevezetőben már említést tettem. antimikotikus vagy antivirális. Viszonylag sok fenolos hidroxi-csoportja lehetővé teszi sokféle kapcsolódásukat (kondenzáció. cianidin. továbbá a Sambucus nigra (Caprifoliaceae) érett bogyói vagy a Centaurea cyanus (Asteraceae) virágai. Aceraceae. Kinonokká oxidálódva különösen jól kötődnek fehérjékhez. Emiatt bőrcserzők. V. ami együttjár funkcionális hatásuk változatosságával. A kondenzált tanninok vagy proantocianidinek flavan-3-ol polimerek. Potentilla.doksi.és poliketid szintézisúton jönnek létre a kinonok. Anacardiaceae. . ugyancsak nagy molekulájú és sok hidroxi-csoporttal rendelkező vegyületek. A legegyszerűbbek a dimer procianidinek.Forrás: http://www. Ezek a képességek teszik lehetővé. glikozidok kialakulása). Onagraceae. antrakinonok és a naftodiantronok. peonidin. a hibiszkusztea alapanyaga. A szőlőbogyóban található pigmentek különösen a vörösbort szolgáltató fajtákra jellemzők. Tanninok A tanninok olyan növényi polifenolok. Fagus sylvatica. Geraniaceae.: Myrsinaceae. Több mint 1200 kinont ismerünk. Az egyszerű benzokinonok viszonylag ritkábbak. Az aglikont antocianidinnek nevezzük. Corylus avellana stb. malvidin. Combretaceae. A hidrolizálható gallotanninok általában a galluszsav (vagy digalluszsav) és a glükóz észterei. A legfontosabb antocianin-tartalmú gazdasági növényünk a Vitis vinifera (Vitaceae). tetramer vagy polimer proantocianidinek. Agrimonia.vagy lepellevelekben bőven megtalálhatók. hogy a növények betegségellenálló-képességének mértékét megszabja a tanninok minősége és mennyisége. Gyógyászati értéke van a Vaccinium myrtillus. naftokinonok. delfinidin. A következő családokra különösen jellemzők: Ericaceae. pl. Biogenezisük szerint két nagy csoportra oszthatók: hidrolizálható és kondenzált tanninok. Lythraceae családokban fordulnak elő.hu Antocianinok A vízoldékony antocianinok – mint glikozidok – fontos pigmentek. Antocianinokban gazdag a Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) piros csészelevele.). Primulaceae. Quercus spp. Az edényes flóra zárvatermőire általában jellemző. Néhány fontosabb antocianidin: pelargonidin. Sok polifenol antibakteriális. A dimer galluszsavból álló ellagitanninok főleg a Rosaceae (pl. mauritiana sziromlevelei. hogy a párta. az edényes növényeken kívül jelen vannak a gombákban és a zuzmókban is. de gyakoribbak az edényes növényekben a trimer. corymbosum (Ericaceae) és a Ribes nigrum (Grossulariaceae) antocianinban gazdag gyümölcseinek. Rosa). Vízben jól oldódnak. észterképződés. amelyek a fehérjéket kicsapják. Festéket szolgáltatnak például a Malvaceae családba tartozó Althaea rosea var. és könnyen közlekednek az edényes növények szállítóelemeiben.

Juglandaceae.Forrás: http://www. de nem általánosak. 4. más. A talajból kiszedett vagy kitermelt gyökeret és gyökértörzset alaposan. a Cannabis sativa (Cannabaceae) hatóanyagai. hogy csak tiszta. ilyenek pl. Az Aloe-fajok (Liliaceae) és a Rheum-fajok (Polygonaceae) is bővelkednek különböző szerkezetű és hatású antron. Naftodiantron-vázas hatóanyagot. Verbenaceae. ugyanis gyakori hallucinogén hatóanyag. C. védendő és termesztett gyógynövények. A naftokinonok több családban előfordulnak. Az indiai változat gyantája 1 %-nál több THC-t tartalmazhat. Terpenofenolok A legfontosabb (ugyancsak összetett bioszintézissel létrejövő) terpenofenolok a kannabinoidok. Ma is sok gyógynövényt gyűjtenek hazánkban. Ebenaceae. a tetrahidro-kannabinol (THC) a legfontosabb. Sok a környezetvédelmi szempontból veszélyeztetett lelőhely. senna (Caesalpiniaceae). A szárított komlótoboz vagy a belőle készített gyógyszerek enyhe nyugtatóként használhatók. Plumbaginaceae.hu Boraginaceae családokban. melyet a rostkender csak nyomokban tartalmaz. tiszta ivóvízzel kell megtisztítani. Scrophulariaceae. Frangula alnus (Rhamnaceae). kellően ki nem szárított részek bepenészedhetnek. Különböző formákban és töménységekben terjesztik. Terpenofenol-származékok jellemzik a szintén Cannabaceae családba tartozó komlót (Humulus lupulus). szennyező vagy . Vadon termő.és antrakinon-glikozidokban. a hasis 5-20% THC-t tartalmaz. akár évtizedekig megmarad egy-egy régen használatban lévő szintetikus növényvédőszer vagy bomlástermék a talajban. A gyógynövény-biotermékek minőségi követelmény-rendszere még szigorúbb. kábítószereket állítanak elő belőle.: Cassia angustifolia. Rhamnaceae. A gyógynövények ezeket felvehetik és raktározhatják. A gyűjtött nyersanyag nem tartalmazhat vagy csak a megengedett mértékben tartalmazhat növényvédőszer-maradványt vagy nehézfémet. Droseraceae. A marihuana 2-6%. Polygonaceae. A legismertebb naftokinon az allelopátiás hatású juglon (Juglans spp. szegényednek az őshonos növényeket termő területek. Gyakran sok évig. Az alföldi szikeseken termő magyar orvosi székfű kiváló minősége miatt a 19. században világhírű volt.doksi. Antrakinon-glikozidok több hashajtó hatású gyógynövény hatóanyagai. a gombákon és a zuzmókon kívül az edényes flóra következő családjaira jellemzők: Rubiaceae. Liliaceae. A mikotoxinokat tartalmazó szárítmányok használata tilos. szemét.: Bignoniaceae. Kulcskérdés a begyűjtött növényi nyersanyag szakszerű szárítása. Általános szabály. és 20. Boraginaceae. gyógynövény-nemesítés Magyarországon régi hagyománya van a gyógynövény-gyűjtésnek. hipericint tartalmaz az enyhe antidepresszáns hatású Hypericum perforatum (Hypericaceae). Idegen anyagok. Az antrakinonok sokkal gyakoribbak. Fabaceae. Lythraceae. Egyre zsugorodnak a vizes élőhelyek. de a körülmények rosszabbak. A gyantában lévő keserű ízű anyagai a humulon és a lupulon. mert fotoszenzibilizáló.). Proteaceae. pl. Közülük a bioszintézis végén keletkező termék. A hipericin azonban érzékeny egyéneken allergiás tüneteket válthat ki erős fényen. pormentes helyről szabad gyógynövényeket gyűjteni. A nedves.

Potentilla erecta rhizoma et radix. Rumex spp.hu mérgező gyógynövényrészek nem fordulhatnak elő a nyersanyagban vagy a szárítmányban. flos. Herniaraia glabra herba. Tussilago farfara folium. Solidago canadensis. Galium verum herba. Glechoma hederacea herba. Tilia cordata. Solidaginis herba. Equisetum arvense herba. Fontosabb vadon termő gyógynövényeink (megjelölve a védett fajokat): Achillea collina (vagy A. Hyperici herba. Capsella bursa-pastoris herba. radicibus. Agropyron (Elymus) repens rhizoma et radix. pseudofructus. C. Sempervivum tectorum herba. Colchicum autumnale tuber. flos. Verbena officinalis herba. fructus. A legfontosabb. ez a követelmény szárításra éppen úgy érvényes. Magyarországon fontosabb. herba. jelenleg nagy mennyiségben szállítanak külföldi forgalmazóknak például a következő drogokból: Chamomillae (Matricariae) anthodium. Urticae folium. herba.. fructus. rhizoma. S. Equiseti herba. cortex. Sambuci flos.doksi. Galium (Asperula) odoratum herba. Agrimonia eupatoria herba. Urtica dioica folium. inkább importból való) spora. Cynosbati pseudofructus. folium. Aesculus hippocastanum semen. Veronica officinalis herba. Malva sylvestris flos. Arctium lappa radix. de termeszthető). tomentosa flos. A gyűjtést csak állami szervek által felhatalmazott tanfolyamokon képzett és eredményes vizsgát tett szakmunkások végezhetik. Leonurus cardiaca herba. de termeszthető) herba. herba. virga-aurea herba. Tiliae flos. Viola tricolor herba. Plantago lanceolata. Tanacetum vulgare herba. Bardanae radix. Equiseti herba. Dryopteris filix-mas rhizoma. herba c. hogy a gyűjtő teljesen biztos legyen abban. Galega officinalis herba. Sambuci fructus et flos. hogy mit gyűjt. Chelidonium majus herba. Menyanthes trifoliata (VÉDETT) folium. herba. Achilleae herba. Pulmonaria officinalis folium. flos. herba. fructus. Valeriana officinalis rhizoma et radix. Tudnia kell. radix. T. Viola odorata folium. Digitalis lanata (VÉDETT. Chelidonii herba. Pinus sylvestris turio. Lycopodium clavatum (VÉDETT. Hedera helix folium. Frangula alnus cortex. Alchemilla xanthochloa (vulgaris) (VÉDETT) herba. Acorus calamus (VÉDETT) rhizoma. Symphytum officinale rhizoma et radix. folium. Cynosbati (Rosae) pseudofructus. rhizoma et radix. Filipendula ulmaria herba. Artemisia absinthium folium. herba. Viscum album folium. Mindezekre szabványok. Adonis vernalis (VÉDETT. Epilobium parviflorum herba. Corylus avellana folium. Potentilla arenaria herba. hogy milyen időpontban és állapotban kell a gyűjtést végeznie. flos. Arnica montana (VÉDETT. millefolium) herba. l. flos. cortex. Sambucus nigra flos. rhizoma. Urticae folium. Geum urbanum rhizoma et radix. Crataegi summitas et fructus. radix. Tiliae flos. terebinthina. Calluna vulgaris herba. stipes. fructus. gemma. fructus. helyre és időre érvényes engedélyével szabad tevékenykedni. gyűjtésből származó drogok (gyűjtött mennyiség hozzávetőleges sorrendje szerint): Chamomillae anthodium. Juniperi galbulus. folium. flos. Visci stipes. Hazai gyűjtésből exportra is jut. Taraxaci radix. Verbascum phlomoides flos. Védett területen csak a természetvédelmi hatóság írásos.Forrás: http://www. más Rosa spp. radix. Betula pendula folium. Cychorium intybus radix. semen. chamissonis) flos. Hippophaë rhamnoides fructus (VÉDETT. Rosa canina s. S. Centaurium erythraea herba. Primula veris radix et rhizoma. Artemisia vulgaris herba. Fumaria officinalis herba. Convallaria majalis folium. Taraxaci herba et radix. T. Hypericum perforatum herba. Cotinus coggygria folium. herba. Vaccinium myrtillus folium. Lamium album flos. folium. platyphyllos. Crataegus monogyna. Populus nigra gemma. P. altissima folium. laevigata summitas. gyógyszerkönyvi előrások a mérvadók. helyette termeszthető az egyenértékű A. gigantea. de termeszthető) folium. Gypsophila paniculata radix. radix. Polygonum aviculare herba. Thymus serpyllum herba. Achilleae (Millefolii) herba (et flos). Taraxacum officinale radix. Ononis spinosa radix. Juniperus communis pseudofructus. . Euphrasia rostkoviana herba.

ezek is felhasználhatók a keresztezési kombináció megtervezésekor. Carthamus tinctorius flos.hu A hazánkban termeszthető. nigra flos. Satureja hortensis herba. Ismerni kell a rendelkezésre álló fajtákat. illóolajtartalom) szerint. Matricaria recutita anthodium. több fajtát vagy a célnak megfelelő. V. 28. Vázlatos példák: Valeriana officinalis (macskagyökér) nemesítése: A ploiditásfok (alapkromoszómaszám többszörösei) növekedésével általában erőteljesebb a hatóanyagok felhalmozódása. szárítás (természetes vagy mesterséges). Echinacea purpurea. collina: 2n = 28. szállítási gondosság. legfontosabb gyógynövények agrotechnikai tudnivalóit HORNOK (1990) és BERNÁTH (2000) alapos és gondos kézikönyvei tartalmazzák. primér feldolgozás (már akár a termőterületen). terméshozam fokozása) és kívánt hatóanyag vagy hatóanyagok legkedvezőbb minőségi összetétele és mennyisége. Brassica alba. herba. Lavandula angustifolia flos. styriaca semen. Plantago lanceolata folium. Mindezt egyidejűleg elérni igen bonyolult és nehéz feladat. Szempontjait és műveletét két példával érzékeltetem. Silybum marianum fructus. officinalis (tipustaxon): 2n = 14. ha lehetséges. érzékenységét. betakarítás. Melissa officinalis herba. semen. exaltata: 2n = 14. Külön megvannak a szabályai a vetőmagtermesztésnek. tataricum herba. hogy a jó és viszonylag állandó minőségű terméket (drogalapanyagot) gondos szabályok betartása nélkül nem lehet biztosítani akár a közvetlen felhasználás. Borago officinalis semen. víz-. flos (cribratum). akár az ipari feldolgozás szempontjait is vesszük figyelembe. Pimpinella anisum fructus. Salvia sclerea herba (recens). főként a valerensav vonatkozásában. Digitalis lanata. folium. Ezért a gyógynövények nemesítése az egész növénynemesítésen belül a legösszetettebb. produkció-biológiai szempontok (gyökértömeg. Papaver somniferum caput. Humulus lupulus strobulus. Linum usitatissimum semen.Forrás: http://www. V. Ezekből a mezőgazdasági szakemberek részletesen megtudják. Ismernünk kell a termesztendő növény ökológiai (talaj-. B. mauritiana flos. Illóolaj-tartalomban ellentétes a tendencia: legmagasabb érték a tetraploid “collina”típusban található. latifolia (Lengyelország): 2n = 14. officinalis ssp. Coriandrum sativum fructus. Ocimum basilicum herba. angustifolia. F. képződésüknek ökológiai függőségét. Malva sylvestris subsp. E. Fagopyrum esculentum. A fő cél mindig a termésbiztonság. Origanum majorana herba. Cnicus benedictus herba. tárolás.doksi. officinalis ssp. Oenothera erythrosepala semen. D. Artemisia dracunculus herba. Dracocephalum moldavica herba. Angelica archangelica radix. Calendula officinalis flos cum calycibus seu sine calycibus. B. legelőnyösebb hatóanyag-tartalmú fajtát használni. Fontosabb termesztett gyógynövényeink: Althaea rosea var. Mentha piperita folium. magról való vetés vagy palántázás. V. Salvia officinalis herba. herba. Anethum graveolens fructus. Cucurbita pepo var. Vannak oktoploid (2n = 56) populációk is. Levisticum officinale radix.és fény-) és agrotechnikai igényeit: elővetemény. flos. Chrysanthemum cinerariifolium flos. officinalis var. Anthemis nobilis flos. ill. E. hőmérséklet. Sinapis alba semen. A természetes populációk genetikai változékonyságát ismerni kell: V. Ginkgo biloba folium. Trigonella foenum graecum semen. Ruta graveolens herba. Foeniculum vulgare fructus. juncea semen. Valeriana officinalis radix. Carum carvi fructus. a területre vonatkoztatott hatóanyag-mennyiség növelése (biomassza. Hyssopus officinalis herba. Nemesítés szakaszai: Szelekció: morfológiai. herba. növényápolás. . A gyógynövény-nemesítés nehéz műveletsor. ismerve a hatóanyagok változékonyságát. Marrubium vulgare herba. pallida radix. Thymus vulgaris herba. officinalis var. nigra. tápanyagellátás. purpurea folium.

fajtafenntartás. transzgénikus paradicsom.vagy kodein-tartalomra. Komoly kérdés. alkaloid-mennyiség csökkentése (étkezési mák). Papaver somniferum (mák) nemesítése: Nemesítési cél fő szempontjai: termés (mag) mennyiség növelése. hogy a világ legnagyobb GM-növény előállítói olyan ipari növények (pl. alkaloidszegény típus) felhasználása. fajtaelismerés. Kombinációs nemesítés: kasztrálás. gyapot).). ami kizárólag gyógyszeripari feldolgozásra kerül. hogy valamilyen “melléktermék” nem kívánt hatást gyakorol a fogyasztó szervezetre. előnyt jelent az öntermékenyülés. akkor nincs ok tiltakozni. tájfajták egyedszelekciójával nagy hozamú fajták állíthatók elő. . Poliploidia. Ha sikerül biotechnológiai módszerrel olyan magas morfin-tartalmú és kórokozóknak ellenálló transzgénikus fajtát előállítani. Külön említésre méltó. rezisztencia tulajdonságok). keresztezés. pl. mutációs nemesítés. spontán mutációk (pl. keresztezés stb. Ilyenkor fel sem merülhet az a kétely. szója. nem annyira szelektív kivonással előállított készítményként kerül forgalmazásra egy transzgénikus gyógynövényfajta (pl. hűvös. betegségellenállóság.doksi. teaként vagy más. ill. akkor minden szempontból meg kell győződni az ártalmatlanságról (génmanipuláció nem várt hatásainak sejtbiológiai és állatélettani bizonyítása). Hatóanyag növelése: produkció-biológiai és ökostabilitási előnyök mellett a fő hatóanyag (ciklopentán-szeszkviterpén típusú valepotriát) mennyiségi növelése (módszerek: beltenyésztés. morfin vagy más hatóanyag növelése (“ópiummák”. Az említett GM-növények előállításában az USA jár élen. tiszta vegyületek izolálása. gyapot) rovarrezisztenciáját vagy gyomirtószer-rezisztenciáját tudták kialakítani. hogy a hatalmas területen termesztett transzgénikus ipari növények milyen helyrehozhatatlan károkat idézhetnek elő a genetikai sokféleség megőrzése terén. hogy a genetikailag módosított (manipulált) gyógynövények nem minősülhetnek GMO-termékeknek akkor. fényszegény körülmények között eredményesebben lehet szelektálni magasabb narkotin. Fajtakísérletek. Ha transzgénikus úton sikerül a hioszciamin-epoxidáz szintéziséért felelős gén expresszálódását jelentősen megnövelni. kevés mag (vetőmag-előállításra). akárcsak bármilyen GMO-élelmiszer esetében (pl. kukorica) vagy vattát gyártanak (pl.hu Populációanalízis: vegetatív szaporítással (hátrányt jelent). akkor sokkal nagyobb mennyiségben keletkezik a transzgénikus Daturában szkopolamin. több morfin. Nem véletlen. izocukrot. alkoholt és olajat állítanak elő (pl. Módszerek. szója). géntranszformáció: több tok. magas illóolajhozam. eredményes lehet a Papaver somniferum és a P. kukorica. ipari keményítőt. szőlő. alma. eredmények: Szelekciós nemesítés: szelekciós nyomás (pl. fajtaoltalom (vagy szabadalmaztatás).Forrás: http://www. továbbá betegség elleni rezisztenciára). heterózis. vagyis kizárólag meghatározott szerkezetű. előállítása a cél.). hímsteril-vonalak előállítása. szomatikus embriogenezis alkalmazása. Fajtakísérletben összehasonlítás. melynek kinyerése – más értékes farmakológiai tulajdonsága miatt – ipari szempontból gazdaságos. A közvetlenül. maghozam vagy morfintartalom. amelyekből tisztított proteint izolálnak (pl. transzgénikus fajták nemesítése. Ennek kifejtése azonban nem tartozik jelen könyv tárgyköréhez. Produkcióstabilizálás fő szempontjai: ökostabilitás. ezzel is biztosítva monopolhelyzetét az egész világon. tok-. ópium-. hibridtörzsek és hibridfajták előállítása (tulajdonságok fixálása. állami fajtaminősítés (szaporítóanyag forgalmazásának előfeltétele). búza stb. menta vagy édeskömény) terméke. gyógyszeripari cél). orientale reciprok keresztezése. ha a gyógyszeripar dolgozza fel.

jellemző szín. kötetében a “Gyógynövényteák – Plantae ad ptisanam” definíciója a következő (01/2002:1435): “A gyógynövényteák kizárólag egy vagy több növényi drogból álló gyógyszerkészítmények. folyamatos gyógyteázás is okozhat nem kívánt hatásokat (pl. kétszeres tömegének megfelelő felületre helyezik.fosztás. A primer feldolgozás általános szempontjai: 1.1. Erős hatású teadrog (pl. krónikus betegségek kezelésében.” Akármelyik teadrogról vagy teadrog-keverékről is legyen szó. nem mérgező.4. Ugyanez vonatkozik a szálas és filteres gyógyteakeverékekre is. 5. hámozással. Vanilla (külföldi nyersanyagokat a helyszínen) . pl. ritkán (kb. pl. ép. vagyis primer feldolgozása. Mikrobiológiai tisztasági osztály) figyelembe veszik az előírt elkészítési módot (forró víz vagy nem forró víz használata). 3. Camelia. 8 óránként) átforgatják (különösen érzékeny pl. A legtöbb drogból veszély nélkül készíthető tea. virágok). vastagabb gyökereket) . szag. levél. mert enyhe hatásuk ezt lehetővé teszi. drogot szolgáltató része legyen a növénynek. Ezek a teadrogok önmagukban (“monotea”) vagy teakeverékek (gyógyszerészi szaknyelven “species”) formájában használhatók. Alapanyag minősítési szempontjai átvétel előtt: faj azonos. gyűjtés módjának megválasztása: értékes. ha nyers. fehér szappangyökér) . Előkészítő műveletek szárítás előtt: . pl. amelyekből főzéssel. A VIII. pl. egyedi cikkelyeinek vagy ezek hiányában a Növényi drogok (1433) általános cikkely követelményeinek. ha száraz. adagolásuk meghatározott. de gyakran hirtelen fellépő betegségek gyógyítására is felhasználják. 6. A betakarítás optimális időpontjának megválasztása (“technológiai érettség”). a biztos diagnózis érdekében bármilyen betegség esetén meg kell kérdezni az orvos vagy a gyógyszerész véleményét. egészséges. ami már az alapanyag betakarításával elkezdődik. mosással. 2. a cserzőanyag-tartalom megterhelheti a májat). orvosi angyalgyökér. targonca szükséges). Betakarítás. betonpadozatú helyiségbe kerüljön. A gyógynövényteák mikrobiológiai tisztaságára vonatkozó ajánlások (5. 4. Az alapanyag kíméletes és gyors (3-5 óra) beszállítása a szárító helyiségbe. rostával. gyökér stb. ugyanígy elkülönítve: virág. tasakokban forgalmazzák. levél morzsolása (majoránna) .doksi.Forrás: http://www. Sokszor betegségek megelőzésére. forrázással vagy áztatással frissen fogyasztható vizes oldatok készíthetők. akkor pormentes. idegen anyagoktól mentes. ahol kb. Az ártalmatlannak tűnő. A gyógynövényteákat általában ömlesztve vagy adagolt formában.aprítás (pl. Mégis. akkor a szállító eszközről fedett.-4. tiszta felületre kerül és lefedik. Teadrogok primer feldolgozása. útifű. Magyar Gyógyszerkönyv I. a citromfű. A gyógynövényteáknak meg kell felelniük a Gyógyszerkönyv vonatkozó. herba. Chelidonii herba) alkalmazásához orvosi javallat szükséges. Feldolgozás előtti tárolás: elkülönítve a mérgező. alapvetően fontos az azonosított és ellenőrzött alapanyag megfelelő minőségű tisztítása és aprítása.erjesztés. macskagyökér. ill.tisztítás (kézzel. (A szállításhoz raklapok. kamilla. erős illatú nyersanyagokat.hu 5. kivonatok készítése A hivatalosan elismert gyógynövény-drogok egy része alkalmas tea (vizes kivonat) készítésére.

conscissus = aprított – II.0 mm): gyökér. magvak . Lavandulae flos) . kockavágás hasító késsel és szabályozható keresztkéssel . tobozbogyó).a szárítás időtartama A szárítás módja lehet: .doksi.és porelválasztás (kamilla szártalanítása is) . tabletta.semiconscissus = finoman aprított – III.2 kg-tól (pl.14%-ra). szita (rosta) finomságú (4. szártalanító rosta.IV. 1-10 m/perc sebességgel) .virág: 6-7 kg . Heinen EWK.rostagépek: frakcionálás.levél vagy herba: 5-6 kg .32 mm): az eredeti tömegnek legfeljebb 5%-a mehet át (különösen a filteres teák esetében fontos. részei: morzsolódob. szita (majoránna.3 mm): virágok . gépek: . kömény.. portalanító rosta. 200-10000C. Szárítás – kíméletes vízelvonás: a növényanyagból a mechanikailag kötött és az ozmotikus nedvesség eltávolítása (víztartalom 90-ről kb.morzsológépek: szárított herbából az értékes levél. herbák .természetes . Drogtisztítás és drogaprítás (tehát a szárított nyersanyagok további feldolgozása) Lehetőségek.0 mm): levelek. mustár. bazsalikom) . fás részek. ha minél alacsonyabb. szitafinomságú (2. virágok (pl.hu 7. vágva őrlő stb.és virágrész lemorzsolása. szitafinomságra porított anyag ipari feldolgozásra alkalmas (pl. szita (rosta) finomságú (6. mivel a finom papíron átjuthat a drogpor és a készült tea üledékessé válik). ánizs.aprítás nélkül: kisebb virágzatok. Kivonatok készítése .triőrök: fekvő. V. kéreg. homok.a szárító levegő hőmérséklete: előnyös. bőrnemű levelek.VI. Winicker WA): simavágás keresztkéssel. általában nem több 600C-nál . gyökér.scissus = durván aprított – I. termések. Chamomillae anthodium.vágógépek (pl. kéreg: 2-3 kg . gyakoribb eszközök.mag: 1. fizikai tényezők: .. a magdrogtól elválasztja az eltérő méretű részeket Drogaprítás mértéke (előírásonként a szálköz távolsága és a szita számozása eltérő lehet): . édeskömény) 8. csipkebogyó) 2 kg-ig (pl.a szárító levegő áramlási sebessége és iránya (lehet egyirányú vagy ellenáramú) . szitafinomságú frakció (0.termés (és álbogyó.Forrás: http://www. finomabb aprításra szolgál . forgóhenger üregekkel ellátva.őrlőgépek: kalapácsos.a szárító levegő nedvességtartalma (ellenárammal egyenletes a száradás) . hogy minél kevesebb legyen ez a szitafrakció. 4-12 óra c) forró levegős: főleg ipari drogok (2-5 perc.válogatószalagos tisztítás (kézi. kapszula gyártás) .mesterséges (szárítóberendezéssel) a) hideg levegős szárítás (8-12 nap. erős lebegtetéssel) 1 kg száraz droghoz általában a következő friss nyersanyag-mennyiségekre van szükség: . ventillátorral): nagyon érzékeny alapanyagoknál b) meleg levegős (leggyakoribb). gyökértörzs.

doksi. extraktum vagy párlat. A gutta (csepp-készítmény) legtöbbször alkoholos kivonat. medveszőlőlevél) Maceratio (áztatás): hosszabb ideig (akár 8-12 órán át) tartó áztatás szobahőmérsékleten (pl.Forrás: http://www. ülepítéssel vagy szűréssel (vékony vattarétegen kolálva: szűrlet = colatura). instant porok.sirupus (cukoroldatos galenikum): Sirupus aurantii. A gyógyborok is hasznosak lehetnek. kapszula. az Aqua aromatica . sz. porlasztva szárítás. gyakran esszenciát (tinktúrát) kell a javasolt arányban fehér. majd 10-15 percig lefedve állni hagyni.frissen préselt lé (pl. ciklodextrines por. sósavval kissé savanyított desztillált víz. . hashajtó lekvárfélék . Ezekért nem vállal felelősséget a szakember!) .) .hu A gyógyteaféléket a vizes kivonás (arány általában 2-5 g drog/100 ml víz) módja szerint osztályozhatjuk: Infusum (forrázat): leforrázni vagy áztatás után 20 percig gőztérben tartani.) . Egyéb folyékony kivonat.szuperkritikus fluid extrakció (SCFE) legtöbbször szén-dioxiddal . utóbbi kevésbé finomabb aprítású drogpor.a.solutio (oldat): speciális eljárással készül pl.tinctura (szeszes kivonat): többnyire 40-70%-os etilalkohollal áztatással vagy perkolációval.vagy vörösborral elegyíteni. bor vagy olaj (zsíros olajjal készül macerátum a fokhagymából. granulátumok) . préselmény. az orbáncfűből vagy az árnikavirágból stb.a. ecet. Sirupus laxans stb. pép lehet például: .: 15-50%) extractum subspissum (félsűrű.a. Ide tartoznak a homeopáthiás őstinktúrák is. kenőcs stb.gyümölcspép (pulpa). cékla) pasztőrözve vagy liofilizálva . Farina sinapis langyosan lumbago ellen) Ad fumigationem (füstölőként): pl.a. sz. borogatás céljából (pl.zsíros olaj kivonása oldószerrel vagy préseléssel . (A népi orvoslásban sok helyen gyógypálinkákat alkalmaznak. káposzta. Vízzel nedvesítve.: 94% körül) . Szárazanyag-% szerint lehetnek: extractum fluidum (sz. kutyabengekéreg.illóolaj kinyerése vízgőz-desztillációval vagy nyomással (sajtolással) . granulátum. ill.: 50-70%) extractum spissum (sűrű. Farina lini melegen. melegen szűrni Digestio (pállítás): hosszabb ideig (4-8 órán át) tartó áztatás 30-70 0C-on (pl. pl.hidrofil anyagok vizes kivonását követő liofilizálás.különleges macerátum. Sirupus rubi idaei. gyógycukorka. csipkebogyó) Ad fomentosum et ad cataplasma (borogatásra): előbbi finomabb. mivel a forrázat vagy főzet készítése a komponensek arányától függ. pépesen. vákuumbepárlás (pl. Általában a gyártó cég vagy az előállító gyógyszerész adja meg a teafolyadék készítésének módját. 1:5. kivonószer lehet pl. tabletta.egyéb formulázás gyógyszertechnológiai módszerekkel (pl. sz. alkoholos tinktúra. utána szűrni Decoctum (főzet): főzzük 10-15 percig vagy duzzasztás.: 70-85%) extractum siccum (száraz. áztatás után 40 percig gőztérben tartani. Drog és kivonószer aránya általában: 1:10.extractum (sűrű és száraz kivonat): általában etilalkoholos kivonatok töményítésével készíthető. orvosiziliz-gyökér. drazsé. asztmadohány cigarettázásra (Species antiasthmatica ad fumigationem) A teakeverékek vizes kivonására teljesen általános előírást nem lehet megadni.

kötetében megtalálhatók a drogok és illóolajok általános tudnivalói és vizsgálati módszerei. készítéséhez az 4. (2004) köteteinek megfelelően történik. akár hatósági – a Ph. Magyar Gyógyszerkönyv “Növényi drogok – Plantae medicinales” (1433. Hg. (2003) és II. Tájékoztatóként tudjuk. sztómaindex) . Például a VIII. A minősítés – akár belső. . Kifejezetten magas szintű műszeres analitikai munkát igényel. hogy milyen sokféle szempont szerint kell megvizsgálni a drogokat: 1.és 35 illóolajszabvány volt érvényben. de már Ph. A Magyar Szabvány (MSZ) gyakran még ma is hivatkozási alapul szolgálhat (ha nincs újabb és jobb).azonossági reakció . . kötet 71 növényi drog és 15 illóolaj minőségi követelményeit tartalmazza. a termelői és kereskedelmi érdekvédelmet egyszerre kell szolgálnia. egységessége a döntő kérdés. . Hg. A II. Gyógynövények minősítése. VIII. Ebben a szabványgyűjteményben 1992-ben 145 drog. folium esetén sztómák típusa. 30 aetheroleum.csomagolóanyag minősége.Forrás: http://www.mikroszkópos vizsgálat (pl. 20 tinktúra és 10 extraktum fog szerepelni.szerves oldószerek (kivonószerek) maradványa nem vagy csak a megengedett szint alatt lehet benne. a csomagolás módja az előírt követelményeknek megfelelő legyen. VIII. 30 oleum. A drogelőállításban érvényesülnie kell a “Szabályos Termesztési Eljárás”-nak (GAP = Good Agricultural Practice) és az ISO (International Organization for Standardisation) 9002:1994 szabványnak. vizsgálati módszerekre és növényvédőszer-maradványok kimutatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókra. A drogok minőségi követelményeit szigorú gyógyszerkönyvi és szabványelőírások rögzítik. fitokémiai értékelése Külön feladat az ipari gyógynövények minősítése. Európai Gyógyszerkönyv adja a példát. VII.mikrobiológiailag megfelelő tisztaságúnak kell lennie (stabilitás!). Eur. I. .hu 6.makroszkópos vizsgálat . Ezek: . a fogyasztói érdekvédelmet. Bármilyen gyógynövény vagy gyógynövény alapú készítmény előállítása során érvényesíteni kell a GMP (Good Manufacturing Practice) követelményeit a minőség garantálása érdekében. és a DAB korábbi és folyamatosan bővülő előiratai. A vonatkozó cikkelyek taglalása elárulja. Drog és anyanövényének tudományos és magyar neve 2. (1986) I. Azonosság .doksi. hiszen a hatóanyag-kivonás szelektív művelet. hogy új magyar gyógyszerkönyvünkben mintegy 200 növényi drog. és II. Probléma esetén segítséget nyújthatnak a Ph. A Ph. tisztasága.hatóanyag(ok) standardizálása (összes hatóanyag vagy egyes hatóanyagok mennyiségi megadása). számú általános cikkely) kiterjed az előállításra. Hg.nehézfém vagy peszticid maradvány nem lehet benne. ebben az esetben a hatóanyag szennyeződés-mentessége. Az említett Ph. a visszaélés megakadályozását. azonosításra. Hg. A drogminősítésnek az egészségvédelmet. VII. I. (1986) vonatkozó cikkelyeinek figyelembe vételével. osztályú minőségi kategóriát különböztet meg.

Tisztaságvizsgálat . antrakinon-glikozidok stb.illóolaj-tartalom meghatározás .sósavban nem oldódó hamu (= homok) tartalma (a drog hevítése.alkaloid-tartalom meghatározás (újabban műszeres analitikai mérésekkel kiegészítve) . Hg.organoleptikus vizsgálat . Alexander Tschirch (1856-1940) berni professzor nagyszabású monográfia-sorozata (1912. As) a megengedett szint alatt lehet 4.doksi. ipari gyógynövények A modern magyar gyógynövénykutatás gyökerei a 19. összes flavonoid. Pb.01 mg/kg) .peszticidmaradvány-vizsgálat (a jelenlegi gyakorlat szerint “biotermék” esetében a határ legtöbbször 0. Cd.keserűanyag-tartalom meghatározása (érzékszervi. gázkromatográfiás vizsgálat vagy spektroszkópiás azonosítási módszer 3. ami még teljes hemolízist idéz elő) .nehézfémek (pl. amikor főként olyan német példák váltak ismertté. szerint): aerob baktérium 107 penész. Gyógynövénykutatás. Tartalmi meghatározás (folyamatosan tökéletesedik. Fe.) mennyiségi értékelése általában spektrofotometriás módszer segítségével - 7.cserzőanyag-tartalom meghatározás (pl. század elejére nyúlnak vissza. Jakabházy Zsigmond és Issekutz Béla “A gyógyszerismeret tankönyve”. szobahőmérsékleten) nyálkaanyagokat tartalmazó drogoknál . első ilyen témájú magyar nyelvű szakkönyv.egyéb anyagcsoportok (pl. Ma a farmakognózia (a szó szoros értelmében gyógyszerismeret) eredeti jelentése megváltozott. 2.hu vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálat. amelyek megalapozták a gyógyszerismereti (farmakognóziai) ismereteinket.kivonatanyag-tartalom meghatározás (vízzel vagy alkohol-víz elegyével) .és élesztőgomba 104 Escherichia coli 102 más enterobaktérium 104 Salmonella 0 . 5 óra múlva.szárítási veszteség (1050C-os szárítószekrényben. idegen eredetű szennyezések (nem lehet több 2% m/m-nál) . előírt ideig végzett szárításra bekövetkező tömegveszteség) . a farmakológia (= gyógyszerhatástan. vízben.idegen anyagok: növény egyéb részei. Ugyanilyen szemléletformáló alapmunkának számít az 1913-ban megjelent. Akkor a gyógyszerek nagy része gyógynövény vagy gyógynövény-eredetű anyag volt. kiadás egy része 19281932) nagy hatással volt a hazai kutatásokra.mikrobiológiai tisztaság: 1 g drogban lehet (DAB 10.hemolitikus index meghatározása (az a hígítás. eszerint módosulhat) . bőrporos módszerrel) . gyógyszertan) tárgyalja a gyógyszerek hatását. majd 600 0 C-os izzítása után visszamaradó összes hamu koncentrált sósavban nem oldódó maradékának 100 g drogra vonatkoztatott mennyisége) . hígítással) .duzzadási érték meghatározása (1 g drog duzzadása ml-ben. a mai farmakognózia pedig a gyógynövényekkel kapcsolatos .Forrás: http://www.

hogy a magyar szarkalábvirág nem kék. világháború végéig. ami hamarosan. A szederlevélgyűjtő állomás csak katonai érdekeket szolgált. 1918-ban intézetté vált. s a háború végével működése véget ért. Ennek minőségi ellenőrzését a Gyógynövény Kutató Intézet végezte. amire méltán lehetünk büszkék. Amikor az intézet megkezdte működését. a mákszalmából történő morfin-előállítás. hanem bíborlila. A magyar gyógynövényügy fejlődésének újabb lendületet az I. amely a gyógynövények gyűjtését. Lencsés. akár pedig a leggazdagabb népi orvoslási tapasztalatok bölcsője Erdély volt. a nagy értékű tárolt készletekre felfigyeltek a kereskedők. Ekkor a hadsereg és a polgári lakosság ellátása érdekében gyógynövénygyűjtési akció indult. a gyűjtés megszervezése és a drogok tisztaságának megállapítása volt. a kolozsvári gazdasági akadémia igazgatója kezdett el foglalkozni. hogy a magyar drogot zömében nem a mezei szarkaláb (Consolida regalis). értékesítését szakszerűen irányíthatta volna. Az intézetnek több kiemelkedő gyakorlati eredménye is született. Kitűnt. Sikerült kidolgozni a borsmenta termesztési előírásait. Ahogy befejeződött a háború. A tenyészanyagból szigorú . Például a trianoni Magyarországról eleinte árnikavirág néven sok árut vittek ki. Utóda és munkatársa Kopp Elemér (1890-1964) pedig 1948-ban Marosvásárhelyen fektette le a gyógynövénykutatás és az oktatás alapjait. a hiányzó orosz tea pótlására a vad szederfajok levelét gyűjtötték. Páter Béla munkatársa volt. Pápai Páriz). Helyette a vele összetévesztett Inula fajok kerültek begyűjtésre. Első vezetője Irk Károly vegyész. A vadon termő gyógynövények közül – mint már említettem – a legnagyobb jelentősége a székfűvirágnak volt. sem az örménygyökér még nem volt védett.) részei is belekeveredtek a teadrogokba. feldolgozását. Ennek eredményeképpen fellendült a magyarországi drogok exportja. Melius. A külföldiek például azt tapasztalták. a külföldi kapcsolatok ezen a vonalon nem voltak kiépítve. Augustin Béla támogatásával indult el világútjára az intézetből az a nagy jelentőségű felfedezés. hogy sok olyan drogot importáltunk az I.) Az intézet fő feladata tehát a hazai drogok és az azokat szolgáltató növények alapos megismerése. hanem a lila virágú keleti szarkaláb (Consolida orientalis) szolgáltatta.és gyógyszerhiány adott. Gyakori eset volt ugyanis. világháború alatt bekövetkezett tea. mert gyűjtésük és értékesítésük nem volt megszervezve. holott a leszűkített ország területén vadon legfeljebb csak a Nyugat-Dunántúlon fordult elő szórványosan az Arnica montana. a már korábban említett eljárás. Páter és Kopp korukat megelőzve összekapcsolták a gyógynövények kísérleti termesztését a vegyelemzésükkel. elterjedésének feltérképezése. kémiai és hatástani ismereteket. Ebben az időben sok hamisított vagy összetévesztés miatt nem valódi drogáru került ki külföldre. ami a vadon termő gyógynövények alakjában nagyrészt elpusztult. Ekkor azonban nem volt olyan intézmény. (Akkor még sem a hegyi árnika. ami itthon is bőven termett vadon. hogy Magyarországon a gyógynövényekkel tudományos és gyakorlati alapon Páter Béla (1860-1938).hu botanikai. beléndek stb. Az akadémia kísérleti gazdaságából teremtette meg 1904-ben a világ első gyógynövénykísérleti intézetét. Augustin volt tehát a Gyógynövény Kutató Intézet alapítója és igazgatója 1938-ig. Ilyen farmakognóziai tankönyv volt Lipták Pál 1940-ben megjelent “Gyógyszerismeret” című könyve is. Mindezt csak rendszeres szakemberképzéssel és szigorú ellenőrzéssel tudta megvalósítani az intézet. azonban betegsége és korai halála miatt az intézet megszervezése és irányítása Augustin Béla feladata lett.Forrás: http://www. Minden igény nyomán 1915-ben kivált a szőlészeti intézetből az ország második gyógynövény-kísérleti állomása. a hazai drogok még részben ismeretlenek voltak.doksi. Akár a füveskönyvek (pl. ami Kabay János nevéhez fűződik. Ekkor terelődött a figyelem arra a kiaknázatlan értékre. hogy mérgező növények (csattanó maszlag. Akkor még nem tudták. Nem véletlen.

emiatt a figyelem a Solanum fajokra terelődött (pl. A kutatómunka másik nagyszabású eredménye volt az anyarozs termesztésének megoldása. Ammi majus. 1950-től a drogellenőrzési tevékenységet az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) gyógynövény-minősítő osztálya vette át Giovannini Rudolf vezetésével. amikor 1945-től az intézet élére Boros Ádám. Számos más ipari gyógynövényt dolgoznak még fel hazai gyárak vagy üzemek. májvédő szilimarint tartalmazó drazsét. Ezek itthon nem termeszthetők. laciniatum). a nálunk tömegesen ültetett díszfa. majd Lőrincz Csaba értek el kiemelkedő gyakorlati eredményeket a “Vinca-kutatásban”. A korábbi Kőbányai Gyógyszergyár Növénykémiai Kutató Laboratóriumában neves fitokémikus gyógyszerészek. ahol lendületes kutatás kezdődött. lestyán. Gubányi Emil úttörő munkát végzett a gyógyszeripari jelentőségű. Dioscorea-fajok). előbbi fontos a rákterápiában. Újabb alapanyagként pedig kiválónak bizonyult a japánakác (Sophora japonica). szappangyökér. kedvelt. kálmos. a magyar illóolajkutatás kiemelkedő egyénisége helyettesítette egészen az ostrom utáni időkig. Külön meg kell említeni. . Ez azért fontos. Ma is népszerű magyar gyógyszerek készülnek az anyarozsból (Claviceps purpurea) vagy a macskagyökérből (Valeriana officinalis). utóbbi egyik hatóanyag-származéka fontos az agyi vérkeringés javításában. Datura metel. koriander. levendula. Boros Ádám igazgatói irányítása alatt teljesedett ki az anyarozskutatás (gépesítés. Bimbója légszáraz állapotban rutozidban rendkívül gazdag. Ugyancsak jelentős eredmények születtek az illóolajat tartalmazó növények (borsosmenta. mivel ennek levele és illóolaja nem a célnak megfelelő összetételű. szaporítóanyagok előállítása). pl. értékes szteroidforrásnak bizonyult az idegenföldi. Az ostrom utáni években a legnehezebb körülmények között kezdte meg működését az intézet. mert számos nemi hormon és mellékvesekéreghormon gyártásához gazdaságosan előállítható alapanyagnak bizonyult néhány külföldi növény (pl. aki 1938-ban Augustin Bélától átvette az intézet vezetését is. Növénynemesítők közreműködésével sikerült termesztésbe vonni simatokú (nem tüskés) és alacsony növésű ricinusfajtákat. emiatt rontja a minőséget. hogy a pohánka (Fagopyrum esculentum) helyett a tatárka (Fagopyrum tataricum) sokkal jobban bírja a szárítást. aviculare és S. Csak 1953-ban készültek el a laboratóriumok. útmenti sorfa. ánizs. Békésy Miklós hosszú éveken át tartó kísérletezéssel eljárást dolgozott ki. Az Apocynaceae családba tartozó rózsamenténgről (Catharanthus roseus) és a kis télizöld meténgről (Vinca minor) a hatóanyagokról szóló fejezetben már említést tettem. rutin-tartalmú növények kutatásában. vidrafű) és külföldi gyógynövény (pl. Ezalatt Rom Pál. és így anyarozsot lehet termeszteni.hu ellenőrzés nyomán a Mentha rubra egyedeket kiszelektálták. fodormenta. nyersanyagként gyártásra alkalmas. Hyoscyamus muticus. A megtermelt ricinusmag fedezte az ország gyógyszerszükségletét és ipari ricinusolaj-igényét. A drogok hatóanyag-tartalmának vizsgálata terén úttörő eredményeket ért el Száhlender Károly.doksi. muskotályzsálya. de termeszthető S. orvosi székfű. de behívták katonának és a háború áldozatává vált. Szász Kálmán. kapor. kerti kakukkfű. Debrecenben készítik a tökmagolajat tartalmazó kapszulát vagy a máriatövisből kinyert. kutyabenge. édeskömény. angyalgyökér) agrotechnikájának kidolgozása és illóolaj-kutatása terén. orvosi zsálya. Ammi visnaga) kultúrába vételével kapcsolatos kísérleti tevékenység. a szívgyógyszer-alapanyagként felhasznált piros és gyapjas gyűszűvirág kémiai és nemesítési kutatása és Szathmáry Géza irányító tevékenységével számos vadon termő (pl. Eljárását hamarosan külföldön is alkalmazták. hogy ebben az időszakban kezdődtek a növényi szteroid-kutatások is. hatóanyagra történő nemesítés.Forrás: http://www. rutintartalma alig csökken. konyhakömény. Kiderült. a kiváló botanikus került. amellyel mesterségesen lehet fertőzni a rozsot.

doksi. férgek riasztása. Lentinus edodes. Több drogból készítenek antivirális vagy immunstimuláns gyógyszereket. főleg fehérjék (pl. vindezin hatóanyagait. pl. A mai gyógynövénykutatás szerteágazó. Ezúttal csak felsorolom a gyakoribb hallucinogén növényeket. szerkezetkutatása). mivel a növényi kábítószerek analitikai kutatásában korábban és ma is jeleskedik. a ricinus ricin toxalbuminja. A problémakörről összefoglaló monográfia (BAYER 2000) és cikksorozat (SZENDREI és NAGY 2003) nyújt teljes áttekintést. a rózsameténg vinblasztin.Forrás: http://www. sédkender stb. A gyógynövények sejt. hogy a fitoterápia ma már hazánkban is gyakorlattá válhatott. Ipari módszerekkel. A Corvinus Egyetem (korábban Kertészeti Egyetem) Gyógy. a Taxus brevifolia taxolját. a Camptotheca acuminata kamptotecinjét. A Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézete sokat tett azért. Figyelemre méltó a lignánok közül a Podophyllum peltatum podofillotoxinjának alkalmazása vagy az immunmoduláns gomba-poliszaharidok (pl. azaz shiitake lentinánjának) felhasználása a rákterápiában. A már említett ipari gyógynövények közül újra a mák hatóanyagai érdemelnek kiemelést. tuja. aki agráregyetemi rektorként és egyetemi tanárként adta át szemléletét tanítványainak és szerzett érdemeket külföldön. Néhány klasszikus példát sorolok még fel a citosztatikus alkaloidok közül. kasvirág. Reményt keltő a növényi toxinok. Hatáserősségben és veszélyességben a kábító növényi drogok foglalják el a csúcsot.hu A növényi biokémia előrehaladásában magyar tudósnak. 8. Lehet a farmakoterápia része (phytotherapeuticum forte és mite). citromfű (méhfű). Erős hatású növényi molekulák ígéretesek a súlyos betegségek leküzdésében. hiszen az így kialakított molekula-konjugátumok fokozhatják a célzott citosztatikus immuno-kemoterápiás kezelések eredményességét. de ipari alapanyagként példaként említhetők a szója feldolgozása során kinyerhető fitoszterolok. Számos növényi antivirális hatóanyag jellemzi a Rosaceae családba tartozó gyógynövényeket.és Aromanövények Tanszéke a gyógynövények nemesítésében és termesztésében ér el jelentős sikereket. Fitoterápia. drogokat vagy vegyületeket: Papaver somniferum . hogy a különféle molekulaszerkezetek hatásmechanizmusának sejtbiológiai vagy farmakológiai értelmezése a legtöbb esetben nem kellően tisztázott. fehér fagyöngy. A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetében magas szintű fitokémiai kutatás folyik (hatóanyagok izolálása. félszintézissel vagy mikrobiológiai úton értékes szteroidokká alakíthatók. de az alternatív orvoslásban és a természetgyógyászatban is helyet kap. leukokrisztin. a szója tripszin-inhibitora) alkalmazása monoklonális ellenanyagokhoz kötve. ha gazdasági állatok gyógyítása vagy rovarok. homeopathia Fitoterápia A fitoterápia akkor is az embert szolgálja. de hagyományos hírneve szinte állandó.és szövettenyésztése terén nemzetközileg elismert kutatóhely. körömvirág. aromaterápia. A régi hagyományokkal rendelkező kutatóhelyek közül a budakalászi Gyógynövény Kutató Intézet a növényi hatóanyagok analitikai kutatása mellett a máknemesítésben ér el kiemelkedő eredményeket. elűzése (repellensek). Például az őszi kikerics kolchicinjét. sőt elpusztítása (inszekticidek) a cél. a gyógyszerész Doby Gézának (1877-1968) voltak úttörő érdemei. de itt található az Európában is híres gyógynövény-génbank és kemotaxonómiai botanikus kert. A növényi hatóanyagok esetében is igaz.

violacea (ololiuqui). mustárolaj-származékok idézik elő. a narancs. továbbá orvosi vagy gyógyszerészi felelősséggel járna. caapi). epóna). drazsé. meszkalin). beteldió vagy arekadió). szerves savak észterei. marihuana. vitaminokban és vitaminszerű vegyületekben. hiszen antioxidáns hatás gyakran igazolható. polifenolok. Emiatt például a fekete és piros áfonya. hogy a szakszerűen szárított gyógynövények. A kezelő orvosok többségének nincs ideje arra. cukrok. a félszintetikus LSD. Nem utolsó szempont. colubrina (yop. Paganum harmala. Catha edulis (kath). Rivea corymbosa. A gyümölcsök sajátos zamatát. Ephedra sinica és egyéb Ephedra-fajok (Ephedrae herba. Gyakran csak általánosságokat tud említeni a szakember. Banisteriopsis-fajok (ayahuasca. cianogének adják. a feketeszeder. vajon egy-egy gyógyszer természetes vagy szintetikus eredetű-e. a málna. hogy megállapítsa. cukoralkoholok. A lédús. Cannabis sativa ssp. alkalmazása a diétában vagy a mindennapi táplálkozásban igen fontos nyersen vagy rostos. Datura-fajok. efedrin). novogranatense (Cocae folium. viaszok és illóolajok közvetlen felhasználása is népszerű és hasznos. Virola calophylloidea (yakée. Az orvosi praxisban legnagyobb segítséget PETRI (1999) könyve nyújtja. I. ami azt jelenti. Erythroxylum coca. Atropa belladonna. illatát legtöbbször szerves savak. Persze ez egyáltalán nem kevés. Sokkal több időbe kerülne.doksi. Pedig megérné. ha a gyógyszertárban a panaszos egyénre vagy a betegre sajátos összetételű teakeverékeket készítenének. a citrom. a szőlő. hiszen akkreditált minőségvizsgáló garantálja a komponensek alkalmazhatóságát. hanem az emberi hiszékenységet kihasználó üzletemberektől. a bő választék előnyt jelent a gyógynövényszaküzleteknek és a gyógyszertáraknak. húsos gyümölcsök egy része különösen gazdag antioxidánsokban. indica (kannabisz. mivel sok speciális gyógyszert és gyógynövényből készült terméket is értékel. hogy egy növény nyersen. kokain). alkilaminok. inkább “csodás” eseteket leíró Trebentől származik. Hyoscyamus niger.) készülnek. A baj nem a jóakaratú. Lophophora williamsii (peyotl. Általában érvényes. A különféle.hu (opium. nem kis problémát jelent a tudományos igényű magyarázat. kenőcs stb. Nem könnyű kielégítő farmakológiai adatokat találni a készítményekről. Magyarországon és külföldön előállított és az Országos Gyógyszerészeti Intézet által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyteakeverékek a panaszos számára hasznosak. P. italnak vagy teának elkészítve milyen ízű. és a megelőzés hangsúlyozása sem áltatás. tabletta. A fitofarmakonokról leginkább a gyógyszerész szerezhet bő információt hagyományos és elektronikus eszközök segítségével. . A gyógyszerész azonban fel kell hogy készüljön a korrekt tájékoztatásra (kitérve az esetleges mellékhatásokra is) az orvos vagy a panaszos kérdéseire. drogok. vagyis megfelel az érvényben lévő gyógyszerkönyv előírásainak. A természetgyógyászatban a gyógynövények iránti érdeklődést különösen Maria Treben írásainak magyar nyelvű kiadásai (pl. hanem teadrogokról. paricá. észterek. de egy célzott terápiában az ilyen tulajdonságok legfeljebb a kiegészítő kezelés szükségességét indokolják. Piptadenia peregrina. THC). továbbá kivont olajok. nem mutatható ki belőle peszticid-maradvány. nehézfém vagy radioaktivitás. hasis. Ipomoea tricolor. Areca catechu (Arecae semen. hogy egyáltalán nem közömbös. az eper. morfin. “Egészség Isten patikájából”) és az ehhez fűződő élelmes üzletpolitikai fogások nagy mértékben megnövelték. E. ill. a fekete és piros ribiszke. szűrt és pasztőrözött formában. Ha nem izolált és farmakológiai bizonyítékokkal jellemezhető hatóanyagról van szó. főzve. A fűszernövények változatos íz világát többnyire terpenoidok. hogy a drog a hatóanyagot vagy hatóanyag-csoportot elegendő mennyiségben tartalmazza. cohoba). de kellő mennyiségű tényen nem nyugvó. Közülük számosból specialitások (kapszula. az alma stb. illetve ezek vizes kivonatairól.Forrás: http://www. a félszintetikus heroin).

kálmos. így kikerülve a szakmai kritikát vagy az utólagos reklamációt. édeskömény. sárkányfőfű. cédrus-. bazsalikom. 5. orvosi zsálya. becsapása súlyos vétség. és kockázatos a racionális érvelés. a mustáré vagy a fokhagymáé. Ember. fahéj. borsosmenta.hu Sorban jelennek meg olyan forgalmazó láncok. 4. kapszulákat. Vizelethajtó: lestyán. ha nagy töménységben érik a szaglószervünket. kakukkfű. századtól kezdve nemcsak az európai. Vagy táplálék kiegészítőként. rajtuk kívül ugyanígy hat még a fahéj. Szélhajtó: ánizs. Népszerű a narancs. Közben hangsúlyozzák. narancs. Gyulladáscsökkentő. hogy a beteg gyógyulásáért nem vállalnak felelősséget. a mirtusz. kamilla. inhalálásra és szájüreg kezelésére alkalmas: kamilla. fahéj. pl. Gyulladáscsökkentő hatásuk is igazolható. édeskömény. édeskömény. az eukaliptusz és a fenyők illóolaja. orvosi székfű és a bodzavirág voltak ismertebbek. Köptető. (A gyulladáscsökkentő hatást prosztaglandin-szintézist gátló hatással igazolják. 7. levendula. Epehajtó: kálmos. borsosmenta. levendula. petrezselyem. fahéj. a jázmin vagy a citronella illóolaja is. 2. míg a magyar népi orvoslásban inkább a fokhagyma. koriander. vagy a szegfűszegé. a rózsafának nevezett Aniba rosaeodorata (Lauraceae) illóolaja vagy a Cananga odorata (Annonaceae) “ylangylang”-illóolaja. fenyő fajok. ebből pedig aromás vizeket és kenőcsöket készítettek. a Melaleuca viridiflora “niaouli”-illóolaja.és rózsaolaj. eukaliptusz. citrom. boróka (használatuk óvatosságot igényel. torma. pl. gyógycukorka is készül). rozmaring-. orvosi angyalgyökér. 6. kakukkfű. levendula. 3. Az “aromatárius” gyógyszerészek a 16. ha gyógyíthatatlan betegről van szó.és állatorvoslásunkban több mint 80 aromás növényt használtak. melyek áltudományos magyarázatokkal ellátott teákat. kakukkfűé. borsosmenta. a benne uralkodó timol miatt.Forrás: http://www. teaitalként ajánlják. narancs. fahéj-. A kinyert illóolajat közvetlenül használják gyógyításra vagy betegség megelőzésére.) Tehát a belső hatást kifejtő illóolajokat például a következő növények szolgáltatják: 1. hanem az amerikai aromás növényeket is megismerték. Aromaterápia Az aromaterápia céljait tekintve nem különbözik a fitoterápiától. mert a . édeskömény. borsosmenta. boróka. A legtöbb illóolaj gátolja a mikroorganizmusok fejlődését (pl. kamilla. cickafark. narancs. oldatokat és egyéb termékeket terjesztenek nem kis áron. csípős szagú illóolajok is. kömény. Görcsoldó: kamilla. Népszerű volt a kálmos-. Az illóolajat tartalmazó növények nagy része kellemes közérzetet idézhet elő. Gyógyászati értékük is van.doksi. Mindezek miatt a szakemberek véleménye egyre fontosabb. Ilyenkor a remény is segíthet. a citrom. antiszeptikus. a Melaleuca leucodendron “cajeputi”-illóolaja. fahéj. zsálya. vöröshagyma. a grapefruit. narancsvirág. Érvényes gyógyszerkönyveinkben hivatalos aetheroleumok hazánkban mind beszerezhetők és az aromaterápiában alkalmazhatók. a benne lévő eugenol miatt) és jól alkalmazható akut vagy krónikus felső légúti hurutok csillapítására. Ma sokféle trópusi illóolaj is beszerezheztő. a szintén Myrtaceae családba sorolható és ausztrál teafának nevezett Melaleuca alternifolia illóolaja. de főként az illatszeripar használja mindegyiket. a mandarin. hiszen a panaszosok és a súlyos betegségben szenvedők félrevezetése. borsosmenta. Vannak kellemetlen. légúti hurutok kezelésére alkalmas és antibakteriális: ánizs. Étvágygerjesztő: ánizs. A legvonzóbb illatúak is kellemetlenné válnak. Nehéz a felvilágosító gyógyszerész vagy orvos helyzete. konyhakömény. citromfű. kömény. a kamilla. eukaliptusz (utóbbiból pl. Vízgőz-desztillációval vagy préseléssel nyerték ki belőlük az illóolajat.

Korányi Frigyes és Jendrassik Jenő a homeopathiát nem tartották tudománynak. János nem más. istenfa. 13. Az “Organon” magyar fordításban 1830-ban. Fejfájás esetén borogatásra: citrom. fenyő. narancs. A “similis similibus curantur” megállapításon és a “nil nocere” elvén alapszik a homeopathia lényege: a szer annál erősebb. fenyő. sőt. 1872-ben először Hausmann Ferencet. Pollenallergia esetén száraz papír-zsebkendőre cseppentve: borsosmenta. Légtérillatosító: kerti izsóp. Némelyik illóolaj nemcsak az alkalmazás helyén. citronella. Masszázsolajokhoz (pl. levendula. 9. hanem más szövetekben. az “Organon der rationellen Heilkunde” (1810). Ennek ellenére 1870 körül Bakody Tivadar homeopata egyetemi orvostanár 120 ágyas kórházat vezetett. Argenti Döme (1809-1893). mint amelyeket a betegnél lehet észlelni. levendula. csak irányzatnak. levendula. 12. aki Deák Ferenc háziorvosa volt. borsosmenta. mely csökkentett. bazsalikom. majd 1904-ig Bakodyt tanárnak nevezték ki. Csak azért ismertettem hazai kialakulásának fő lépéseit. borsosmenta. édesmandula. oliva): az előbb felsorolt. Nyugtató: macskagyökér. ugyanis a kor neves orvosai. akinek egyik fia. majoránna. (fürdőbe csepegtetve még majoránna. 1864ben megjelent az első homeopathiás szaklap “Hasonszenvi Közlöny” néven. Lépésében nyomós érvekre támaszkodott. Emiatt az idegrendszeri betegségben szenvedőknek különösen óvakodniuk kell bármilyen illóolaj használatától. citrom. avokádó.doksi. hogy egyes illóolajokra vagy illatos növényekre allergiás reakció alakul ki. Követője. egy időben Széchenyi “Hitel”-ével. Emiatt a gyógymód “hasonszenvi”. célnak megfelelő. mandarin. századi hagyományait. A homeopathia az a kezelési elv. frissítő. mogyoró. frissítő vagy izomlazító illóolajok. minél kisebb a dózis. majd a “Reine Arzneimittellehre I-VI. kamilla. nyugtató. 11. 1848-ban a gyógymód oktatása szerepel az orvoskari tantervben. Érdekes példaként említem meg Schimert Gusztáv nevét. majd egy évtizedig (1866-1876) követte a “Hasonszenvi Lapok” sorozat. s kinyilvánítják. 10. sőt reflexes úton a központi idegrendszer egyes részein is hat. E gyógyszer nagy adagban egészséges személyeknél hasonló tüneteket vált ki. gyakran kémiai vagy fizikai módszekkel ki nem mutatható hatóanyagot tartalmazó készítményeket alkalmaz.” több kötetes könyvében (1811-1821) fejtette ki. Homeopathia A szervezet öngyógyító képességének gyógyszeres támogatására szolgálnak a homeopathiás gyógyszerek. borsosmenta. Tapasztalatai szerint a kinakéreg nagy adagban váltólázat okozott. Nem ritka. hogy a szerek forgalmazására okleveles gyógyszerész szükséges. levendula. Vérkeringést elősegítő. jojoba. Az alapelv kialakítása Samuel Hahnemann (Meissen 1755 – Párizs 1843) nevéhez fűződik. században elsősorban a német homeopathiás orvosok tapasztalatait vették át a hazaiak. A homepathia “fénykora” ezzel lezárult. könyvet írt “Hasonszenvi gyógymód és gyógyszertan” címmel. Erre érzékenyekben epileptiform görcsöket is előidézhet. fahéj). mint neves . 1865-ben létre jött a Magyar Hasonszenvi Orvosegyesület Almási Balogh Pál elnökletével.hu glomeruláris szűrésráta erősen növekedhet. a szer pedig hasonszer. A tényeket és elvi kérdéseket híres munkájában.Forrás: http://www. a kialakult tanszék 1906-ban hivatalosan megszűnt. emiatt vesefelhám-irritáció előfordulhat!). hogy érzékeltessem a sokat kritizált gyógymód 19. narancs. 8. Pesten jelent meg. fodormenta. felnőtteknek fürdővízbe csepegtethető (magas vérnyomás vagy szívbetegség esetén nem!): rozmaring. Az 1867-es kiegyezés után Eötvös József az önálló tanszék felállítását elutasította. A 20.

ebből közel 200 növényi eredetű. őstinktúra vagy glicerines macerátum). A gyakorlatban kb.0001%). esetleg növényi váladék minőségére. Ezért külön nevet is kap: potenciálás vagy dinamizálás. Magyar Gyógyszerkönyv (2003) . Gyógyszerformák általában: homeopathiás golyócska (sublingualis adagolásra). gyakran kórházi osztályokon is. de lehet kémiai. de főként az 1978-ban kiadott és 1987-ben hatályba került HAB 1 (Homeopathiás Gyógyszerkönyv) adta. 1990-ben az Egészségügyi Tudományos Tanács meghatározta: “a homeopata gyógymód magyarországi alkalmazásának tiltása nem indokolt”. LM = 1:50000. a por (trituratio) tejcukorral készül. Az említett gyógyszerkönyv külön kitér az előállításra szánt növényi drogok (Plantae medicinales ad praeparationes homoeopathicae) legfontosabb ismérveire is. vagyis az orvos a beteg emberrel foglalkozik és másodsorban a betegséggel. A csepp (dilutio) desztillált víz és alkohol különböző arányú elegyével. Tehát a homeopata gyógyszert a beteghez kell hozzárendelni. tartalmi meghatározására és eltartásának körülményeire (pl. A VIII. dörzsöléssel stb. Hosszú kényszerszünet következett a háború után. őstinktúra töménysége általában azonos a hagyományos tinktúrákéval.01%). őstinktúra. alkoholos oldat (csepp).) történik.1%). Külön művelet a hígítás. D3 = 1:1000 (0. így a friss vagy szárított növény (ide sorolható a moszaton kívül a gomba és zuzmó). mindig friss vagy szárított növényt vagy növényrészt használnak a kivonáshoz. rázogatással.Forrás: http://www. glicerin vagy laktóz. szennyeződés-mentességére. Fontos a szer alkalmazási módja (pl. A kiindulási nyersanyag főként növényi (friss vagy szárított). néhány fontosabb példa (első név a homeopathiás gyógyszer sajátos neve.hu idegkutatónk. E század első felének egyik legnevesebb homeopatha orvosa volt. ami előírás szerint. néhai Szentágothai János pécsi és budapesti anatómus professzor. C3 = 1:1000000 (0. hígítás fokának jelölése. tabletta. Az alapot az 1976ban megjelent Német Gyógyszerkönyv. A potenciáló vivőanyag főként víz. C2 = 1:10000 (0. Külön cikkelyben írja le a homeopathiás készítmények előállítására szánt őstinktúrák (Tincturae maternae ad praeparationes homoeopathicae) általános jellemzőit. D2 = 1:100 (1%). azonosítására (pontos tudományos név megadásával!). amikor a dr.teljes mértékig igazodva a 4. Európai Gyógyszerkönyvhöz . ősanyag latin neve. Orvosi tanulmányait Berlinben végezte. vagy centimálás (C = CH) 1:99 arányban. 300 szubsztancia van forgalomban. ami néha megegyezik az alapanyagot szolgáltató növény nevével. Peithner KG. Az ún. Zajta Erik. Schimert erdélyi szász családból származott.doksi. A jelenkori újraéledés az 1990-es évek elejére tehető. apja patikus volt. a második az anyanövény és családjának tudományos neve): Aconitum – Aconitum napellus (Ranunculaceae) Aethusa – Aethusa cynapium (Apiaceae) .: D1 = 1:10 (10%). Néhány gyakori jelölés pl. hazai képviselője. Újabban komplex készítmények is forgalomban vannak. Homeopathiás gyógyszerek készítéséhez erősen toxikus növényeket (néha gombát) is alkalmaznak. A hígítás lehet decimálás (jele: D = DH) 1:9 arányban. friss növényi drog mélyhűtve vagy 96%-os etanolban sötétben tárolandó). sublingualisan) és az étkezés szerepe (általában étkezéstől független vagy meghatározott időben). A gyógyítás elve holisztikus szemléletet tükröz. A gyógyítás ezen módját hazánkban 1944-ig gyakorolták. alkohol. C1 = 1:100 (1%). de a betegre szabott gyógyszert igazán csak speciális technológiával lehet elkészíteni. továbbá az Erdélyből átköltözött Rácz Gábor el nem kezdte a tudományos és gyakorlati továbbképzést közlemények és tanfolyamok formájában. meghatározott módon (pl. és már 1907-től foglalkozott homeopathiával.külön tárgyalja a homeopathiás készítményekkel (Praeparationes homoeopathicae) kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és fogalmakat (pl. ásványi vagy állati eredetű is.

ott fonetikus. ott a külföldi szakirodalomban írt módot követem. még akkor sem. de ezalól is van kivétel. ahol speciális.Forrás: http://www. Jáván. Trópusokon termesztik. Kb. így farmakoterápiához is. Egyiptomban. kiválasztása saját döntésem szerint történt. akár a kutatásra. A cél az alapvető tájékoztatás. ambretta Abelmoschi seminis aetheroleum Hibisci abelmoschi semen Honos Indiai-szubkontinensen. A Abelmoschus moschatus Medic. A helyes és pontos diagnózis felállítása az orvos feladata. ha semmiképpen nem ártanak. GYÓGYNÖVÉNYEK Megjegyzés: a hatóanyagok listája nem teljes. Az olvasó kiegészítheti. a kutatóban kételkedést vagy újabb kiváncsiságot indíthat a jobb megismerésre.doksi. Magyar Gyógyszerkönyvben szereplő kivonatokat (extractum. főleg a népi orvoslásban használt növények esetében.hu Agaricus muscaria – Amanita muscaria (Amanitaceae) Anhalonium – Lophophora williamsi (Cactaceae) Cicuta virosa – Cicuta virosa (Apiaceae) Colchicum – Colchicum autumnale (Liliaceae) Colocynthis – Citrullus colocynthis (Cucurbitaceae) Conium – Conium maculatum (Apiaceae) Croton tiglium – Croton tiglium (Euphorbiaceae) Ignatia – Strychnos ignatii (Loganiaceae) Mezereum – Daphne mezereum (Thymeleaceae) Nux vomica – Strychnos nux vomica (Loganiaceae) Rhus toxicodendron – Rhus toxicodendron (Anacardiaceae) Tabacum – Nicotiana tabacum (Solanaceae) A gyógymód sikeres alkalmazásához erre szakosított orvos szükséges. A legfontosabb érvényes gyógyszerkönyvekre utalok és a drogok mellett felsorolom a VIII. – MALVACEAE [syn. Utóbbinak előnye. 1 m magasra megnövő cserje. ahol igen gyakori a névhasználat. tinctura) is. vagyis homeopathiás gyógyszereket sem szabad öngyógyításra használni. Angolában és D-Amerikában.: Hibiscus abelmoschus L.] illatos ábelfű. A Magyarországon leggyakrabban gyűjtött és termesztett gyógynövényekről több speciális. Az igazi kórok kiderítését ez a fajta öngyógyszerezés ugyanúgy megnehezíti. aki indokolt esetben folyamodhat a hagyományos orvosi tevékenység (allopathia) bármelyik szakágához. gyakorlati tudnivalót is megemlítek. A vegyületek neve vegyes. mint a fitoterápiás készítmények indokolatlan alkalmazása. A betegségre vagy kórra vonatkozó szakkifejezések indokolt esetben az orvosi helyesírást követik. . hogy az internetes keresésben is általában az angolos (latinos) helyesírás az általános.

) Acaciae gummi (Ph. Acacia nilotica (L. Hg. Hatóanyag: arabin hemicellulóz (arabinsav Ca-. Alkalmazás: az abrin dosis letalis értéke 0.] egyiptomi akácia Acaciae arabicae cortex Honos Egyiptomban. gyanta.) Willd. Floridában és Brazíliában. Szenegálban. Acacia senegal (L.) Willd.. Hatóanyag: erősen mérgező alkaloid abrin. repedt felületű. Hatóanyag: illóolaj. trachoma) ritkán használják. Illóolaja illatszer. – FABACEAE olvasólián. 7-15% zsíros olaj. Ph. Hatóanyag: 2-12% catechin-cserzőanyag Alkalmazás: adstringens.Forrás: http://www. üvegszerű. VIII. 4. – PINACEAE balzsamfenyő Abietis balsameae aetheroleum Abietis balsameae resina Honos Kanada és USA keleti államaiban.6% illóolaj. Kínában antipyreticum. melynek fő alkotója farnezol. Mg-. Tanganyikában és Szudánban (verek a neve. f. Indiában aphrodisiacum. 35% gumianyag Alkalmazás: spasmolyticum. 4. carminativum. szigorúan ellenőrzött adagban. caren. gyanta.) Willd. így nyerik a “desensimata” gyógyszerészeti terméket Alkalmazás: gyógyszertechnológiában emulgeáló. Eur.doksi. korallmag Abri precatorii semen Honos Karib-tengeri szigeteken. Abies balsamea (L. Szudánban hashab). 50% abietinolsavakat tartalmaz. . 50-70 m magas fa.és likőripari alapanyag. Kelet-Indiában és Ausztráliában. ezen belül kb. orvosi felügyelettel. – MIMOSACEAE katechu akácia Catechu Honos Kelet-Afrikában.2-0. toxikus fehérje abrulin. Hg.és dél-európai hegyekben és Észak-Amerikában. lektinek. Szibériában. – PINACEAE szibériai jegenyefenyő Abietis sibiricum aetheroleum Honos Észak-Oroszországban. Kenyában. Abies sibirica Ledeb. tonicum. termesztik is. Ph. stabilizáló. A benne található oxidázokat.) Willd. Gyantában abienol biciklusos diterpénalkohol is található. Hatóanyag: illóolaj. Abies alba Mill. Afrikában anthelminticum.) Honos Ugandában. fertőtlenítő szappanfélék és illatszerek gyártása.) Mill. A díszes. Alkalmazás: illóolajat és gyantát állítanak elő. akáciamézga Gummi arabicum = Acaciae gummi Acaciae gummi dispersione desiccatum (Ph. Hatóanyag: 17-20% cserzőanyag és galluszsav Alkalmazás: főként technikai cserzőanyagként.VIII. limonen Alkalmazás: fürdőterápia (tabletta. Abrus precatorius L. Hatóanyag: a belőle (főként a fiatal hajtásvégekből) kinyert terpentin 8-10% amorf abietinsavat. peroxidázokat alkoholos melegítéssel inaktiválják. A drog borsó-dió formájú. Alkalmazás: illóolaját hasznosítják. fehéres-sárgás. korallpiros alapszínű mag erősen mérgező. K-sói). Eur. kb.hu Hatóanyag: magban 0. – FABACEAE [syn.01 mg/kg testtömeg. – PINACEAE közönséges jegenyefenyő Abietis piceae aetheroleum Templini aetheroleum Honos közép. 4-6 m magas fa. stomachicum. Illóolajban juvabion és dehidrojuvabion szeszkviterpének is vannak. Fontosabb illóolaj összetevők: pinen.. – MIMOSACEAE arabmézga. pektin. fürdősó).: Acacia arabica (Lam. Acacia catechu (L. Embergyógyászatban egyes szembetegségekben (pl. inkább az előbbi országokban.

és Nyugat-Ázsiában. ahol gyakoriak. 4. enteritis. Égési sebekre. öblögetők. herba Honos D-Európában.és mocsárréteken. Nálunk parkokban és sorfának is ültetik. achillicin. – ACERACEAE vöröslevelű juhar Aceris rubri cortex Honos Észak-Amerikában.Forrás: http://www. nyálkatartalmú drogjait korábban használták. Hg. Teljes virágzáskor (július-augusztus) 1-5 cm-es kocsánnyal.: A. VIII.) = Achilleae herba (Ph. (közönséges) cickafark Millefolii herba (Ph. achimillinsav-A. Hatóanyag: magolajban lignánok. drogokban hidroxámsav-glikozidok találhatók. 4:1 herba). vagyis belsőleg használható gyulladáscsökkentőként.és gallotannin-tartalma jelentős Alkalmazás: adstringens. Szeszkviterpén-laktonok: achillin. Poliinek: matricariasav-észterek. -B és -C. sokfelé díszfának ültetik. Antiphlogisticum. spasmolyticum. ulcus cruris és ekcéma esetén hasznos. – ACERACEAE korai juhar Aceris platanoides cortex Honos Kaukázusban. magban közel 50% zsíros olaj Alkalmazás: terméshúsa ehető. az azulentartalmúban pedig főleg kamazulen. hogy az achimillinsavakat egér-leukémia sejtvonalakra citosztatikusnak találták. a virágzó hajtást 30-40 cm-es szárral gyűjtik (beszáradás 6:1 flos. amarum. mely tartalmazhat 30-60% azulent. β-pinen.(“acertannin”). Hatóanyag: 0. antibakteriális. Az illóolaj egyéb összetevői az azulenmentes típusban főleg camfer. Kísérleti adat. Hatóanyag: kéreg különösen gazdag ureidekben (kb.. Alkalmazás: hidroxámsav-származékai fungisztatikusak. s.) Rich. nálunk dísznövényként ismert. Achillea moschata Jacq.és végbélöblítésre vagy fogágygyulladás (paradontosis) kezelésére. visszeres bántalom. kb. tövises bokor. Flavonoidok: apigenin-. Hatóanyag: terméshéjban cucurbitacin B és C.5 m magas. ennek zöme allantoinsav. ellagitannin. Acanthus mollis L. – CUCURBITACEAE sivatagi tövistök.1-0. Illóolaját gyulladásgátló kenőcsök készítéséhez is használják. Acer platanoides L. de lehet azulenmentes. A közönséges cickafark legelőkön kívül kaszálóréteken. moschata (Wulf. – ACANTHACEAE nyugati medveköröm. – ASTERACEAE [syn. Ez a faj száraz sztyeppréteken. Külsőleg fertőtlenítő.4% (ritkán akár 1%) illóolaj. de alkalmas csecsemők fürösztésére. 1. A közönséges cickafark termeszthető. kumarin és 3-4% tannin fordulnak még elő a drogokban Alkalmazás: az orvosi székfű mellett a legkeresettebb teadrog hazánkban. láp. VII. 10%). matricin (proazulenek). Acer rubrum L. α-pinen. sabinen. aranyér elleni készítmények). l. millefolin. subsp. emiatt akár 25% kamazulent is. erba-rotta All. legelőkön gyakori. olaja hasonló a mandulaolajhoz. hüvely. Eur.doksi. ulcus duodeni esetén). hosszúlevelű akantusz Acanthi radix. inszekticidek. Nyálkapoliszaharidokban is gazdagok. kvercetinglikozidok. görcsoldóként (colitis.) Millefolii flos (= Achilleae anthodium) Millefolii folium Achilleae aetheroleum Honosak főleg a mérsékelt égövi országokban. Szaponintartalma és kondenzált cserzőanyag-. Közép.hu Acanthosicyos horridus Welw. Dús levélrózsából fejlődő szára kb. sótűrő növény. Hatóanyag és alkalmazás: mint előbb! Achillea collina Becker – ASTERACEAE mezei cickafark Achillea millefolium L.] illatos cickafark Ivae moschatae herba . árokszéleken gyakori. 40%-a allantoin. nara Honos DNy-Afrika homokdünés partvidékein. Triterpének. de hámosító is. de Magyarországon inkább a mezei cickafarkot találjuk. gyulladásgátló (fürdők. 1 m magas. Ph. Európában. Hg. ulcus ventriculi. gallitannin.8-cineol. caryophyllen. luteolin-. 1-1.

az amerikai var. A fenil-propán származék cisz-izoasaron (= β-asaron) potenciális cancerogén. vízparti vegetációkban) találhatók.6% illóolaj. emésztést elősegítő. Kárpátokban. calamus typ. a gyökér tüsszentést vált ki. a Himaláján és É-Amerikában. Norvégiában.és herbadrog tonicum. amarum (az “Ivabitter”. Ph. Svédországban).3-0.Forrás: http://www. americanus Wulff (diploid) var. calamus 2-6% illóolajának β-asaron tartalma 3-13%. az Alpokban. szakszerűen gyűjthető. Európában.) = Acori rhizoma = Ari rhizoma Calami aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában.hu Honos Közép-. mellette diészterei.] var. Lemosva és tisztítva szárítják (beszáradás 3. továbbá Szibériában. – RANUNCULACEAE fekete békabogyó Actaeae spicatae radix Honos Kaukázusban. orvosi felügyeletet igényel. Szibériában és É-Amerikában. Helv. Actaea spicata L. americanus 2-6% illóolajának csak 0-0. Achillea ptarmica L.és DNy-Európában. azaz étvágygerjesztő. szélhajtó. a Drávasíkon kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével. Főként keresett likőripari alapanyag. Adiantum capillus-veneris L. Phyllocladen diterpén is jellemző Alkalmazás: aconitin néhány mg-ban is halált okoz. angustata közel 7% illóolajának pedig akár 80%-át is elérheti. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: kékesfekete bogyójában és magjában protoanemoninszerű t-aconitsav található (erősen mérgező!).5:1 hámozatlanul. (triploid) var.5% sisakvirág-alkaloidok (a gumókban 0. – ADIANTACEAE . továbbá pontica-epoxid. Indiai-szubkontinensen. Iva-likőr előállítására használják). Hatóanyag: különösen a virágok illóolajára jellemző egy dehidromatricaria-észter származék.és É-Európában (hegyvidékeken. mészkerülő és ligeterdőkben fordul elő. fő alkaloid az aconitin. világszerte termesztik. transz-dehidromatricariasav-izobutilamid Alkalmazás: a virág. Évelő. carminativum. Hatóanyag: az európai var. A többi sisakvirág fajjal együtt homeopathiában. keserű ízét pedig a diketo-spiran mono. Gyökértörzse miatt könnyen felújul. angustata Engler (tetraploid) (orvosi) kálmos Calami rhizoma (Ph. Magyarországon adventív. az Alpokban. Acorus calamus L. Esetleges cisz-asaron tartalma miatt nagy mennyiségben gyógyteákban nem alkalmazható. pl. DK.és szeszkviterpének (acoron és acorenon) adják. Az ivain. VII. A gyökérdrog anemoninszerű anemolt tartalmaz Alkalmazás: erős hánytató és hashajtó. Hatóanyag: 0. USA). É-Amerikában (Kanada. achillein és moschetin hozzájárul keserű ízéhez Alkalmazás: aromaticum. A Tinctura Aconiti orvosi ellenőrzéssel használható trigeminus neuralgia esetében. Alkalmazás: stomachicum. 4. közel 1 m magasra megnő. Ny-Ázsiában. Magyarországon bükkés gyertyánelegyesekben. Igen erősen mérgezőek.3-1.5%-ot is elérhet). túladagolás veszélye miatt óvatosságot. Értékes hatóanyagai az illatos cisz-izoeugenol-metiléter. Hg.. természetes állományai mégis védettek. és más Aconitum fajok – RANUNCULACEAE kék (havasi) sisakvirág Aconiti tuber (= radix) Aconiti folium Aconiti herba A fő faj honos Közép. adstringens. Hatóanyag: 0.: Acorus vulgaris Simk. a kelet-ázsiai var. ÖAB. mert értékes élőhelyeken (mocsári. Aconitum napellus L. Pl. Termesztése – ökológiai igényeit figyelembe véve – megoldható. – ASTERACEAE kenyérbél cickafark Ptarmicae flos Ptarmicae herba Ptarmicae radix = Achilleae ptarmicae radix Honos Európában.5%. – ARACEAE [syn. aconinok fordulnak elő.doksi. melyre jellemző a cineol és valeraldehid.5:1 hámozottan). a bőrre vagy a nyálkahártyára kerülve is felszívódik.

acetiladenotoxigenin. fraxin) Alkalmazás: fényvédő esculint főleg a kéregből.50%-ban szteroid kardenolid glikozidok. de sokfelé elterjedt még. Ázsia mérsékelt égövi részein. a kivont hatóanyag rosszul szívódik fel. A kérget tavasszal gyűjtik. – RANUNCULACEAE tavaszi hérics Adonidis (vernalis) herba Adonidis rhizoma et radix Honos Európában. Aegopodium podagraria L. Hatóanyag: illóolaj Alkalmazás: köszvény és reuma esetén. erősen ritkul.6%).) Corr. Külsőleg főleg kenőcsök formájában alkalmas visszérgyulladás. hazai állományai emiatt veszélyben vannak. Dél-Ázsiában és Amerikában. Magyarországon a Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. esculin és fraxin kumarinok.doksi. triterpének. Afrikában. illóolaj Alkalmazás: bronchitisban köptető. nyálka-poliszaharid.4% furokumarin imperatorin (= marmelosin). Hatóanyag: 0. aranyeres bántalmak enyhítésére szolgál. Sztyepplejtőkön. tannin. szubmediterrán. szterolok. napolajok alkotórésze. kapillárisok falát erősíti. 30-féle). A Bakonyban néhol még gyakori. aprítják (beszáradás 3:1). 20% tannin Alkalmazás: különösen friss állapotban hatásos adstringens diarrhoea és dysentheria esetén.03-0. szaponin. Aknázómoly levélkártevője ellen rendszeresen kell védekezni. – APIACEAE podagrafű Aegopodii podagrariae herba = Podagrariae herba = Gerhardi herba Honos Európában. a leveleket virágzás végén és fénytől védve szárítják (beszáradás 6:1). Hyperthyreosis kezelésére vagy diureticumként is. lombos fa. 50% keményítőt tartalmazó magban 3-10% szaponin-glikozid (főleg escin-glikozidok. a népgyógyászatban aranyeres bántalmakra is. Természetes állományokban Magyarországon védett. főként angina pectorisban. emmenagog.és bükkelegyes erdőkben található. . – RUTACEAE bengálibirs Aegle marmelos (= Belae indicae) fructus Honos Nyugat-Himalájában. Glikozidok: adonitoxin. acetiladonitoxin. A kéreg gyulladásos.és homokpusztagyepekben található. scopolin. Aglikon: adonitoxigenin. Escintartalma miatt javítja a perifériás vérkeringést.Forrás: http://www. a magvakat a termés felnyílásakor (beszáradás 2:1). Kaukázusban. montán faj.] vénuszfodorka Capilli veneris herba = Adianti herba Capilli veneris folium = Adianti folium Honos Dél-Európában. Kéregben főleg kumarin-glikozidok (esculin 0. Kenőcsök. de gyorsabban bomlik le.25-0. évelő növény. Szibériában. Kisebb vagy közepes nagyságú. kumarinok (esculin. kb. megtalálható még Angliában.és sorfának ültetik. Melegkedvelő. – HIPPOCASTANACEAE bokrétafa. aranyeres bántalmak és visszeres ulcus cruris kezelésére. májusban virágzik. Levélben és virágban flavonoidok.6-1 m-re megnövő.: Adiantum cuneatum Langsdorf et Fisch. fraxin 1-2. Adonis vernalis L. tannin. kelet-mediterrán. Hatóanyag: 0. lösz. kb. szterolok. adstringens (inkább régebben használták).hu [syn. Aesculus hippocastanum L. Flavonoid C-glikozid: vitexin Alkalmazás: erős hatású. Főleg üde és völgyalji gyertyán. flavonoidok. Aegle marmelos (L. tannin. 0. a magból és a levélből vonják ki.7-7%. Park. strofantidin. A belőle készült gyógyszer orvosi felügyelettel használható coronaria-tágító hatása miatt. Hatóanyag: kb. nálunk üvegházakban termeszthető. vadgesztenye Hippocastani albi flos Hippocastani rubri flos Hippocastani folium Hippocastani cortex Hippocastani semen (DAB) = Castaneae equinae semen Honos DK-Európában. ha van rá gyógyszeripari igény. Áprilisban. évelő növény. a friss gyümölcsben cukrok. Termeszthető. nem kumulálódik. Indiai-szubkontinensen és ettől keletre több országban termesztik. catechin-tannin. cimarin. Hatóanyag: adiantoxid (triterpén-epoxid). hidroxi-adianton.

A magasabb subsp.) Rich. a kaurifenyő Új-Zélandban az “erdők királya”. levele ovális. Kenya) is. – AGAVACEAE szizál Honos Mexikóban.. Hatóanyag: gyantasavak. más Shorea fajok – DIPTEROCARPACEAE Hopea beccariana Burck. illóolaj Alkalmazás: ritkán emplastrum készítésére használják. nyálka. átmérőjük 4-5 m. 60 m.doksi. Hatóanyag: coniinszerű alkaloid (korábban “cynapin”).. Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag (szteroid-félszintézis). Hatóanyag: 0. ill. Hatóanyag: szaponin.4-3% hecogenin szterol. 8-mercapto-p-mentan-3-on.Forrás: http://www. egyéb szterolok a tigogenin és a gitogenin.] Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön. csípős likőr készül belőle. vetésekben él. K-Afrikában (Tanzánia. Évente kb. Kis bokros termetű. Magyarországon három alfaját lehet megkülönböztetni. kólika és hasmenés esetén homeopathiás gyógyszerként. főleg a szizálrost miatt termesztik. Agathis dammara (Lamb. pulegon). diureticum. ugyanitt termesztik is. Agave americana L. melyben diosfenolok találhatók. más Agathis fajok – ARAUCARIACEAE dammarafenyő Shorea robusta Gärtn. D-Afrikából importálják. flavonoidok (diosmin. flavonoid-összetétele is eltér az előbbi fajétól Alkalmazás: illóolajat szolgáltat. illatszeripari felhasználása is van. 1-2 éves. Hopea ferrea Laness. menton. Hatóanyag: illóolajában nem találtak diosfenolt. Alkalmazás: stimuláns. terpinen-4-ol. emmenagogum. Hatóanyag: kb. rutin) Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. az 1 m-nél alacsonyabb subsp. cynapioides ligeterdőkben. D-Afrikából importálják. termeszek ellen is használják. kevés zsíros olaj. keményítő. dísznövényként is termesztik. Aframomum melegueta K. – ASTERACEAE . 2% illóolaj. agrestis inkább útszéli gyomtársulásokban. antibakteriális. Ageratum conyzoides L. Hatóanyag: diosgeninhez hasonló szerkezetű hecogenin iparilag hasznosítható szteroid. Illóolajat is szolgáltat. emellett még monoterpén-ketonok (izomenton. csípős illóolaj. A Shorea és Hopea fajok trópusi Ázsiában.) Hook. – APIACEAE ádáz Cynapii herba = Aethusae herba Cynapii radix Honos Európában. prostata hypertrophia esetén készítmény formájában. diureticum. α-pinen. levele a nyírfáéra hasonlít. diosmetin-7-O-rutinozid. cserzőanyag. Agathosma crenulata (L. Agave sisalana Perr. . Kaukázusban.3-0. paradol (csípős ízt adja). 50 kg gyantatömeget adnak (“copal” gyanta). Agathosma betulina (Bergius) Pillans – RUTACEAE [syn.: Barosma betulina (Bergius) Bartl. malagétabors Paradisi semen = Aframomi meleguetae semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein és Sri Lankán. a maori istenek fája.hu Aethusa cynapium L. poliinek Alkalmazás: görcsoldó ideges gyomorbaj. cynapium és subsp. – ZINGIBERACEAE paradicsommag. limonen. 0. gyanta. illetve festékipari felhasználása jelentős.: Barosma crenulata (L. fűszer. nagyobb mennyiségben termesztik. illóolaj.75% illóolaj. lakk-. Az Agathis australis. et Wendl] illatosruta Barosmae folium = Bucco folium Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön. Ny-Ázsiában. gumianyag Alkalmazás: laxativum. pl.) Pillans .és gyantaanyagok. Schum.RUTACEAE [syn. mircen. Kis bokros növény. 1000 éves példányainak magassága kb.DIPTEROCARPACEAE Dammar resina Az Agathis dammara Malajziában honos. Malajziában és trópusi Afrikában honosak. – AGAVACEAE amerikai agávé Honos Mexikóban és az USA déli és középső részein.

agerátum Elterjedt trópusokon és szubtrópusokon. VIII.. tarackfű Graminis rhizoma (Ph.. virágainak közös neve!) Honos Európában.15% illóolaj.] bálványfa. légcsőhurut ellen is. E tarackos gyökértörzs a levélmaradványoktól és gyökerektől megtisztítva napon is szárítható (beszáradás 2. Eur. rendszerint gyomos területekről szántás után boronával. emiatt belsőleg gyomor. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag. asperulin. vanillosid. 4. inozitol). stimulans és diureticum. Hg. erdőterületek és szántók gyomtársulásainak tömegesen előforduló.: Alchemilla vulgaris L. vermifugum. A kalincaínfű vetési gyom. Júniustól augusztusig virágzik. Hg.és gallotannin. ekdiszteroidok Alkalmazás: szteroid-alapanyag. anthelminticum. – SIMAROUBACEAE [syn. Jó mézelő díszfa. Agrimonia eupatoria L. Népgyógyászatban köhögés. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. tonicum.] réti palástfű Alchemillae herba (Ph. Gyűjthető az A. – POACEAE [syn. É-Afrikában.. flavonoidok Alkalmazás: enyhe adstringens és antibakteriális.és bélhurut. társulás alkotó növénye. Száraz és félszáraz gyepekben.5:1). Ph. vékonyés vastagbélgyulladás kezelésére előnyös. Ph.) Sw. 4.doksi.Forrás: http://www.)( = radix) = Agropyri repentis rhizoma Graminis flos (= réti szénaalkotó Poaceae fajok virágzatainak. jellegzetes alkotója az ageratocromen. Ph.és delphinidin-glikozidok. Rokona. (ecetfa) Ailanthi altissimae cortex Honos Kínában. – LAMIACEAE kalincaínfű Ajugae chamaepiti folium Ajuga reptans L. is. Alchemilla xanthochlora Rothm. procera Wallr. Triticum repens L. agropyren poliin. Ailanthus altissima (Mill.hu kisfészkű bojtocska.) Nevski] tarackbúza. kovasav. VIII. árokszéleken. – LAMIACEAE indás ínfű Ajugae reptantis herba Kozmopolita. Magyarországon felhagyott kultúrák. VII. Indiai-szubkontinensen. Hg. főleg eurázsiai egyéves fajok. neoquassin. főleg pattanásos bőr kezelésére. 10% nyálka-poliszaharid. agresszív. Hatóanyag: 3-8% polifruktán (inulinszerű triticin). láz és reuma esetén hatékony.: Ailanthus glandulosa Desf. Beauv. A 30-40 cm-es virágos hajtásokat árnyékban szárítjuk (beszáradás 4:1).) Honos Európában.. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. 5-6% ellagi. Mérsékelt égövi területeken gyakori. az indás ínfű üde lomberdőkben elég gyakori. Hatóanyag: ailanthin (quassiin).: Agrimonia eupatoria L. Ausztráliában. réteken az egész országban gyakori.. Eur. É-Afrikában. továbbá etil-eugenol és az ebből oxidációval képződő etil-vanillin. szaponin. Külsőleg hámosító.) Schreb.és vesekő megbetegedések esetén. Ph. még kumarin és alkaloid Alkalmazás: a gyökérből vagy az egész növényből készült főzet emésztési zavarok. Könnyen elvadul.: Elymus repens (L. Hg. Eur. antidiarrhoeicum. Hatóanyag: 0. 0.) Gams] közönséges párlófű.. Elytrigia repens (L.05% illóolaj. a közép-amerikai eredetű A. VII. iridoid aucubin. ailanthon Alkalmazás: amarum. hólyag. apróbojtorján Agrimoniae herba (Ph. Toroköblögetésre is használható. – ROSACEAE [syn. epehólyag és epeútak gyulladása esetén. cyanidin. subsp. szaponin. Hatóanyag: 4-10% catechin-tannin. Agropyron repens (L. houstonianum. tannin.) P.) = Alchemillae vulgaris herba . Hg. amarolid. Ajuga chamaepitys (L. szilikátok Alkalmazás: diureticum hólyaghurut. VIII. fenilkarbonsavak. 4. officinalis (Lam.) Gould. kedvelt parkdíszítő növényünk. 2-3% cukoralkohol (mannitol. Több méter hosszú és elágazó tarackjait inkább virágzás idején (június-augusztus) gyűjtik. Teája különösen nyári hasmenések. quassin. – ROSACEAE [syn. Ph..01-0. sorfának is ültetik. triterpének (főleg ursolsav).

vitexinszerű glükoflavon alliarosid Alkalmazás: külsőleg sebekre. Eur. kozmetikai festéket szolgáltat (régen bárányokat jelöltek meg gyökerével. oligoszaharidok. antibakteriális. árnyas.) Allium sativum ad praeparationes homoeopathicas (Ph. egyéb flavonoid (pl. Alisma plantago-aquatica L. É-Afrikában. a piros szín jól feltűnt). belsőleg a népgyógyászatban megfázás esetén. kempferol-glikozid). 4. sekélyvízi hínárnövényzet évelő faja. meghűlés. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. keserű tonicum uterus-idegrendszeri panaszok kezelésére. ma csak termesztésben van.] kányazsombor Alliariae (officinalis) herba Honos Közép. nem szabad gyűjteni. Hg. antimutagén. Indiaiszubkontinensen. Allium sativum L. triszulfidok. egyéb hatóanyag jön létre (pl. meszes talajú homokpuszta gyepek védett növénye. anchusasav és alkannasav (többnyire észterek formájában) Alkalmazás: adstringens (belsőleg nem használható). 1% spiraeosid. gyanta Alkalmazás: ösztrogén. lecitin Alkalmazás: cukorbaj és vesebetegségek esetén. floroglucin.) Allii sativi aetheroleum Valószínű. protocatechusav-metilészter.01% körüli illóolaj. Alkanna tinctoria (L. – ALLIACEAE vöröshagyma Allii cepae bulbus = Cepaeae bulbus Honos Iránban. hogy közép-ázsiai eredetű.1-0. Ázsiában és É-Amerikában. A keletkező allicin a fő hatóanyag. VIII. 4% kvercetin (különösen a hagyma buroklevelében). É-Afrikában. továbbá Egyiptomban. a drogot importáljuk.: Alliaria officinalis Andrz. Mocsarak. Eur. B.doksi.) Cavara et Grande – BRASSICACEAE [syn. dimer ellagitannin agrimoniin és laevigatin. ebből sokféle. cikloalliin). vitaminok.és Dél-Európában. Hatóanyag: diosgenin-szaponin. magot hozó herbájában 0. Európában és Mexikóban. – ALLIACEAE fokhagyma Allii sativi bulbus (= radix) Allii sativi bulbi pulvis (Ph.hu Honos Európában. Hatóanyag: mustárolaj-glikozid sinigrin. Nálunk gyakori. kb. Hatóanyag: illékony. É-Amerikában. szaponarin. 4.Forrás: http://www. légcsőhurut esetén hatásos. Ph. A Ny-Dunántúlon lápréten és magaskórós társulásban ritka. Alliaria petiolata (M. Hatóanyag: 0. olajszerű anyag nyomokban. prekurzorok alliin-származékok (propilalliin. kolin. Védett. Aletris farinosa L. Allium cepa L. adstringens. Hatóanyag: 6-8% cserzőanyag. világszerte termesztik. pedunculagin.5% körüli illóolaj (allil-mustárolaj és diallil-diszulfid). Ázsiában. cukrok. (menorrhoea kezelésére főleg népgyógyászati tapasztalatok szerint). illóolaj.. veszettség ellen (hatásai kellőképpen nincsenek igazolva). Hatóanyag: 0. különösen grippe.) Tausch – BORAGINACEAE homoki pirosító Alkannae tinctoriae (rubrae = spuriae) radix = Anchusae rubrae radix Honos Európában. kb. Ny-Ázsiában. metilalliin. – ALISMATACEAE vízi hídőr Alismatis rhizoma Honos Európában. tetraszulfidok) . üde gyomtársulások növénye.. Ph. – MELANTHIACEAE Aletritis (Aletris) farinosae rhizoma Honos É-Amerikában. tölgyesek. oleanolsav-glikozid. diarrhoea esetén. 2% flavonoid Alkalmazás: antioxidáns. szelén Alkalmazás: kedvező étrendi hatása közismert. a hatóanyagok alliinből keletkeznek enzim (alliin-liáz) hatására. VIII. étvágyhozó. cepaenek. Magyarországon kiritkult. közel 1 m magas.4% illóolaj. eléggé elterjedt. Hg. ajoén. Hatóanyag: 5-6% pirosan festő alkannin. világszerte gyakori. mannan.

Eur. mérsékelt égövi Ázsiában (főként Szibériában). aloinok. anthelminticum. helyenként állományalkotó. VIII. 3-4% 7-hidroxi-aloin A és B. Eur. Gátolja a trombocita-aggregációt.. nagyobb adagban erősebb laxativum.07% szárazanyagra vonatkoztatva) és további kéntartalmú származékok teszik ki az illóolajat (kb. Indiai-szubkontinensen és ÉAmerikában. enyhe antibakteriális.: Allium sibiricum L.007%). folyók árterén. kap-aloé Aloë (Ph. gyulladáscsökkentő. gyantaszerű fenolszármazékok. csökkenti a vérszérum koleszterinszintjét. Ázsiában és É-Amerikában. Hg. Alnus glutinosa (L.. Homeopathia. lápokon gyakori. aloinosidok. protalnulin. aloinosidok. taraxerol. fokozza a fibrinolízist.és K-Afrikában. patakok mentén. alnulin. Aloë ferox Mill. lupeol.és bükkelegyes erdők növénye. emésztési zavarokra. Hatóanyag: antrakinonok. emiatt bél-. 5-hidroxi-aloin.: Aloë barbadensis Mill. Főleg a Dunántúl egyes részein tömegesen fordul elő. szerves savak Alkalmazás: étvágyjavító. VIII. Hatóanyag: alliinből keletkező allicin (0. széleskörűen elterjedt. Aloë arborescens Mill. Hg. Hg.) Aloes extractum siccum normatum (Ph. a termőhely védelme miatt mégis csak hatósági engedéllyel gyűjthető a levél (a hagyma nem).és garatfertőzések leküzdésére is használható. enyhe. gyantasav. Aloë vera (L. szájüreg. cardioprotectivum. barbadosi aloé Aloë barbadensis (Ph.Forrás: http://www. keserű glikozid az aloeinin A és B (6-fenil-2-piron-származékok) Alkalmazás: mint a következő. de mindenhol termeszthető cserepes vagy üvegházi növényként.doksi. B és F) . taraxeron. f. Allium ursinum L. 4. 0. – ALOËACEAE tövises aloé. Hatóanyag: 13-27% aloin A és B. Ph. Hg.. Eur. Termesztett fűszer-. nyomokban prosztaglandinok. Cérnagiliszta ellen.] orvosi aloé. gyomorvérzés esetén beöntésre használták régebben. phlobaphen. 20-30 m-re megnövő fa. VII. – ALLIACEAE [syn. termesztik. szemészetben is használható. – ALOËACEAE [syn. ezáltal kúraszerű alkalmazása hátráltatja az arteriosclerosist és jótékony hatású a magas vérnyomásos betegek állapotára is. Külsőleg hámosító. aloeresin A-pkumársav-észter. lektinek Alkalmazás: antibakteriális különösen gyomor. aszkorbinsav. Hatóanyag: népszerű ízesítő és vitaminpótló. Baktériumok szaporodását gátolja. Számos gyógyszerészeti termék készül belőle.] metélő hagyma Allii schoenoprasi herba Honos Európában.) Honos Makaronéziában. aloe-emodin. zöldségnövény. Ph. ulcus ventriculi és duodeni kezelésére is. antiarterioscleroticum. aloesin (aloeresin A. glutinon. – ALLIACEAE medvehagyma Allii ursini herba Allii ursini bulbus Honos Európában és É-Ázsiában. kéntartalmú illó vegyületekben is gazdag Alkalmazás: antibakteriális. VIII. flavonoidok. Allium schoenoprasum L. de jótékony colitis. 20% cserzőanyag. Hatóanyag: kb. hiperozid-típusú flavonglikozid. antihypertonicum. – BETULACEAE enyves éger Alni glutinosae cortex Honos Európában.) Gärtn. főleg D. 4.) Aloe capensis (Ph. oxyuriasis esetén hatékony. Ph.hu Alkalmazás: kedvező étrendi szerepe közismert.és bélfertőzések esetén. “égerliget”.) Honos Afrikában. Hatóanyag: 25-40% aloin (aloin A és B). 4. és más Aloë fajok – ALOËACEAE fás aloé Aloë Honos D-Afrikában. aloesin (aloeresin B). Üde gyertyán.) Burm. citrullin Alkalmazás: főzete öblögetőszer pharingitis esetén. carminativum. chrysophanol és glikozidjai. γ-glutamil-peptid.

Lippia triphylla (L’ Hér. Főleg arabinogalaktanok és galakturonorhamnanok. Főleg gél formájában külsőleg is hatékony bőrápoló. Alpinia officinarum Hance kínai gyömbér. Azonnal szellős helyen vagy 40-50 0 C-on. caryophyllen. Ph. letisztítás után hámozzák és 5 mm él hosszúságú kockákra vágják. fűszer. Eur. Aloysia citriodora Palau – VERBENACEAE [syn. Hg. Hg.és diarrhoea ellenes. trópusi Afrikában. Főleg ártéri mocsarakban. továbbá diterpén. myrcen. Kellemes illatú cserje. likőripari alapanyag. atropurpurea seu var. 4. Spanyolországban és D-Franciaországban termesztik. A júniustól szeptemberig virágzó növény gyökereit októbertől áprilisig gyűjtik. folyóvizek mentén. szájüregi vagy gyomor-. kis termetű fa vagy cserje. Peruban és Argentínában. Alkalmazás: légúti.hu Alkalmazás: laxans hatása a bélműködésre különösen előnyös. Althaea officinalis L. acetoxi-chavicol-acetát (utóbbi kísérleti szinten tumorgátló) Alkalmazás: stomachicum. – MALVACEAE orvosi ziliz.) Althaeae radix (Ph. 6% a levélben. Közép-Amerikában.5-3 cm mélyre történik. metilheptenon.. galangin). benne citral. Indiai-szubkontinensen.és szeszkviterpének.1-0. flavonoid (pl. – APOCYNACEAE keserűkéreg Alstoniae constrictae radix Honos Ausztráliában. Mono. Műszárítóban szárítják (beszáradás 4:1).Forrás: http://www. öblögetőszer (nem köptető). illatszeripari nyersanyag. anthocyaninok (főleg myrtillin) Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt élelmiszerek festésére engedélyezett. geraniol. VIII. Muell. K-Ázsiában. Felső légúti hurutos megbetegedésekben enyhíti a köhögést. Hg.) Kuntze] citromverbéna Verbenae aetheroleum Aloysiae (triphyllae) folium Honos Chilében. Hatóanyag: poliszaharidok. Helv. Eur. DAC) Galangae aetheroleum Hatóanyag: 0. . Hatóanyag: 2-2. trópusokon termesztik. 4. Hatóanyag: 12-20% nyálka-poliszaharid a gyökérben. malária. Galangae rhizoma (Ph. főleg Thaiföldön és Indiai-szubkontinensen termesztik. galangál Honos Kínában. fehérmályva Althaeae folium (Ph. dipenten.. cedrol. szikeseken. aloesin-tartalma miatt gyulladásgátló enteritis kezelésében. stimulans. Hg. reserpin Alkalmazás: lázcsillapító. pseudarmeniaca (ártéri ziliz) a Duna-völgy ligeterdőiben honos. Indokínában. galaktanok. Malajziában.. Ph. és Mediterráneumban. A subsp. VIII. bélhurut esetén nyálkahártya-gyulladás kezelésére bevonó. A virágokat elnyílásuk idején. Ph. 1.2% illóolaj. alstonilin. Vetése 70-80 cm sortávolságra. nigra hort. galangál Honos D-Kínában. VII... limonen. nerolidol. – MALVACEAE (fekete) mályvarózsa Malvae arboreae flos (cum calycibus seu sine calycibus) Keleti eredetű. Sokféle készítményt forgalmaznak.) Althaeae flos Althaeae herba Honos Eurázsiában. digestivum. terpineol. szterol. alstonidin. VII.) Britt. Magvai már a gyűjtés évében jól csíráznak. évelő kerti dísznövény. Alpinia galanga Willd.: Aloysia triphylla (L’ Hér. mannanok. műszárítón szárítják (beszáradás 5:1). összecsukódáskor szedik le csészelevelek nélkül.5-1% illóolaj.doksi.5% alstonin (chlorogenin) alkaloid. Alstonia constricta F. pirrol. yohimbin. Újabban egyéves fajtáit is termesztik. tetrahidroalstonin. – ZINGIBERACEAE sziámi gyömbér. nerol. melynek csípős szagát diarilheptanoid és fenilalkanon (8-gingerol) okozza. kb. var. verbenon. tannin. tonicum. izovaleriansav Alkalmazás: stomachicum. Ph. melegkedvelő. ) Cav. cineol. gyomtársulásokban elterjedt évelő növény.. Hatóanyag: 0. Althaea (Alcea) rosea (L.

0. pinen. Hatóanyag: szeszkviterpén-laktonok. fotodinámiás vitiligo (leucoderma) esetén belsőleg és külsőleg. terpinen. Európa mediterrán vidékein.] piros amaránt Amaranthi hypochondriaci herba Honos É-Amerikában. erőteljes egyéves lágyszárú. 0. Meghonosodása Magyarországon lehetséges. karvon. erythrostachys Moq. É-Afrikában. terpinen-4-ol. kertekben ültetik. bergapten.) D. Hatóanyag: muszkarin. – ZINGIBERACEAE bengáli álgyömbér Amomum Honos Nepálban.: Prunus amygdalus Batsch. – ROSACEAE [syn. de érzékenység esetén bőrgyulladást okozhat. mely hosszan tartó és ismételt virágzása miatt pollenallergiát okoz. – APIACEAE ammi Ammi majoris fructus (= semen) Honos Makaronéziában. Amaranthus hypochondriacus L. ugyancsak ilyen módon a khellin bronchitis. sabinen. Ammi visnaga (L. A visnadint kivonva koronária tágító. pcymen. bélkólika esetén spasmolytikus. Prunus dulcis (Mill. 1. visnagin. furokumarin (xanthotoxin). vese-.16% coronopilin. vadkender Ambrosiae artemisiifoliae herba Honos Kanadában. izorhamnetin-gükozid. muszkaridin Alkalmazás: homeopathia. gastroenterális. diureticum. szívkoszorúér-keringést fokozó (gyógyszerként).2-dihidroparthenin. Bengáliában. samidin. koronáriák görcse ellen. a pollenben kvercetin-3glükozid. 1 m magas. αterpineol.5% piranokumarin (visnadin. epe-. khellol. urogenitális szervek. Hatóanyag: kb. ibotensav. – APIACEAE fogpiszkálófű Ammeos (= Ammi) visnagae fructus (DAB 1996) Honos Mediterráneumban és Ny-Ázsiában. izoimperatorin. A. Hatóanyag: betain. Ny-Ázsiában.Forrás: http://www. epe-. roborans. Hatóanyag: xanthotoxin és más furokumarin (imperatorin. fehérjék Alkalmazás: homeopathia. Európában is elterjedt. norvisnagin. Amomum amarum Lour. – ZINGIBERACEAE keserű álgyömbér Amomi amari fructus Honos Japánban. kvercetin. amaranthin. néhol sárgarépa kísérő gyomnövénye.03% illóolaj (kámfor. var. nehezen kiirtható gyomnövény.vagy kétéves növény. khellenin. USA-ban. linalool.hu Amanita muscaria )L: Fr. muszkazon. 1% illóolaj (alkotói: cineol.: Amaranthus hybridus L. nerolidol) Alkalmazás: eupepticum.) Hooker – AMANITACEAE légyöló galóca Aga Lombos és tűlevelű erdőkben. 1. Amygdalus communis L. izopimpinellin) Alkalmazás: spasmolyticum. dihidrosamidin). – AMARANTHACEAE [syn.doksi. ammiol). Ammi majus L. de megtalálható Argentínában. izorhamnetin). Termésben 12-18% zsíros olaj és 12-14% fehérje is Alkalmazás: spasmolyticum: bronchus. flavonoidok (kempferol. limonen. Hatóanyag: 2-4% furanokromon (khellin. egy. amara (DC.02-0. Napozószerekben is alkotórész. Amomum aromaticum Roxb. myrcen. Chilében és Mexikóban is. aszkorbinsav. Ambrosia artemisiifolia L. diureticum. terpineol. khellinol. 1 m-nél magasabb.2-0.) Buchheim] (édes vagy keserű) mandula Amygdalae amarae semen = Amygdalae semen amarum . kvercetin-glikozidok Alkalmazás: adstingens. Kaukázusban. főleg savanyú homoktalajon előforduló gyakori kalapos gomba. Webb var. – ASTERACEAE parlagfű. Indiai-szubkontinensen.) Lam. 0.8-cineol.

spartein = pachycarpin) Alkalmazás: emeticum. sokfelé termesztik. 50% inulin Alkalmazás: antipyreticum. gingkol. Kis-Ázsiában.] piretrum. fájdalomenyhítő. 0. cardenol). pirítva csemege. antiparasiticum. polimer proanthocyanidin. 0. sztearin-. dehidroanacyclin (diin-dienek) és dekadien-2. egész Európába. egyéves.Forrás: http://www. szántókon gyakori. neuralgiás és reumás és egyéb fájdalmak esetén. Hatóanyag: alkaloidok (cytisin. – PRIMULACEAE tikszem Anagallidis herba Anagallidis semen Anagallidis radix Honos Eurázsiában. 1-1. akazsu Anacardiae occidentalis fructus (= Anacardiae fructus) Honos Brazíliában. Hatóanyag: csípős gyantájában anacyclin. Arábiában. továbbá aranyeres. – ANACARDIACEAE kesu(fa). szitoszterin. Ph. VIII.és polygalasav-glikozidok. Indokínában. Anamirta cocculus (L. cardol. 30 cm magas. Malajziában.: Anthemis pyrethrum L. lumbago és ischias kezelésére. Hatóanyag: quillaja.. Anagallis arvensis L. Hatóanyag: anacardsav (O-karboxi-fenol-származék) és dekarboxilált származékai (anacardol. metilcytisin. szőlőkben. squalen.4-savizobutilamid.8% illóolaj (benne kb. 4. palmitol-. anacardein globulin. purgans. apoplexia. innen tovább terjedt a Mediterráneumba. Anacardium occidentale L. Anacyclus pyrethrum (L. nyomokban illóolaj. Hatóanyag: gyanta. .) Wight et Arn. 5% HCN). sok aneurin Alkalmazás: olajtartalma miatt olajnövény.5-0. 35-60% zsíros olaj (zsírsavai: palmitin-. szaponinja antivirális. 4. Hatóanyag: a keserű mandulában 1-8% amygdalin és kevés prunasin (cianogén glikozidok). cserzőanyag Alkalmazás: diureticum.és linolsav) Alkalmazás: olajgyártás. Marokkóban. anagyrin.. kb. nyomokban illóolaj. 30% fehérje. cserzőanyagok. Szíriában. Trópusi vidékeken termesztik. epicatechin. sesamin. nux) Honos Indiában. majd egészen Kaliforniáig. – MENISPERMACEAE halméregcserje Cocculi fructus (= semen.hu Amygdalae semen dulce Amygdalae amarum aetheroleum Amygdalae oleum raffinatum (Ph. Hg. Ph. kertekben. leucopelargonidin. – FABACEAE bűzfa Anagyris herba Anagyris foetidae semen Honos Mediterráneumban. reumás panaszokban. 30-55% inulin. tonicum. Inszekticid. Eur. cserzőanyag Alkalmazás: nyálelválasztást fokoz.5% pyretrin. maghéjban catechin. Hg. kb.) Link – ASTERACEAE [syn. zsíros olaj (olajsavban igen gazdag). maghéja féregűző. külsőleg testápoló szerekben. édes mandula inkább édesiparban használatos.) Amygdalae farina = Amygdalae placentae farina Amygdalarum cortex Honos szubtrópusi Kínában és Elő-Ázsiában. inszekticid. római bertram Pyrethri (romani) radix = Anacycli pyrethri radix Honos Algériában. grana. quillajaszapotoxin. a magban kb. keserű mandula aromagyártás alapanyaga. egyéves lágyszárú. az olaj speciális. Anacyclus officinarum Hayne – ASTERACEAE német foggyökér Pyrethri germanici radix Honos a Mediterráneumban. VIII.5 m magas bokros cserje vagy fácska.) Amygdalae oleum virginale (Ph.doksi. leucocyanidin. olaj. Eur. Homeopathiában is reuma és neuralgia ellen. retamin. kb. Anagyris foetida L. átmeneti nyelvbénulás.

ararobinol. termésben még kumarinok (bergapten. consolidin glükoalkaloid (alkaloidkomponense conslicin). Anemone nemorosa L. Egyéves. ekcéma és herpes bizonyos stádiumaiban. Hatóanyag: toxikus butenolid protoanemonin. gyanta. hűsítő borogatásként. metil-n-propil-keton. szerves savakban és cukrokban gazdag. emodinmonometiléter Alkalmazás: bőrt és nyálkahártyát erősen izgatja. gyulladást okoz. 20 m magasra is megnövő fa. Virágban petunidin diglikozid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. A tőleveles. A herbából vagy termésből a betakarítást követően illóolajat nyernek. 2% a levélben). chrysophanol. emodinantron-monometiléter. Hatóanyag: cynoglossin alkaloid. n-valeriansav. ellenőrizve). 0. scopoletin. Andrographis paniculata Nees – ACANTHACEAE [syn. Sokfelé termesztik. a szárított herbából morzsolt drogot állítanak elő. kínasavdikumarát. Hatóanyag: herbában kb. paniculid A és B Alkalmazás: antibiotikus. sykosis. termésben 4-5% illóolaj (főleg carvon. vagyis izgatja a légző. esculin) . Anchusa officinalis L. gumianyag. umbelliprenin. hyperaemiát.és vasomotor központot.) Merr. 3-4% oldható kovasav. trychophytiasis. É-Amerikában. – RANUNCULACEAE berki szellőrózsa Anemones nemorosae herba Honos D. Külsőleg gombás megbetegedésekben. löszsztyeppeken. Kaukázusban.: Justicia paniculata Burm. izokapronsav. Kétéves vagy évelő. allantoin (cordianin). 11-18% zsíros olaj. Ázsiában. Arthritis. erythrasma. trópusokon termesztik. Ananas comosus (L. kb. pleuritis (kis adagban.] Andrographis herba Honos Karib-tengeri szigetektől Jáváig. magassága 0. Halmaszlagként használták a termést. sokféle szerves sav metilészterei Alkalmazás: friss gyümölcslé erősen fehérjeoldó. terméshéjban menispermin és paramenispermin alkaloid Alkalmazás: picrotoxin erősen mérgező. – BORAGINACEAE orvosi atracél Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) herba Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) flos Anchusae (= Buglossi) semen Anchusae (= Buglossi) radix Honos Európában. nyálka-poliszaharid. – BROMELIACEAE ananász Honos Brazíliában. Nálunk júniustól októberig virágzik.és Közép-Európában. pityriasis. analepticum. legelőkön és gyomtársulásokban gyakori az egész országban. Elő-Ázsiában. antidiarrhoeicum. Anethum graveolens L.hu Hatóanyag: szeszkviterpenoid picrotoxin (cocculin). bódító mérgek ellenszere. Sri Lankáig. kolin. psoriasis. bőrparazitákat pusztít. Andira araroba Aguiar – FABACEAE goa por Chrysarobinum Honos Brazília esőerdőiben. fehérjebontó bromelain enzimet tartalmaz. – APIACEAE kapor Anethi fructus Anethi herba Anethi aetheroleum e seminis Honos Mediterráneumban. 1 m magas. Hatóanyag: chrysophanolantron. cserzőanyag.3%. hólyagosodást okoz.3 m-től 1 m-ig terjed. Állatgyógyászatban is. akrilsav. virágzó hajtást általában 40-500C-os műszárítóba helyezik. Hatóanyag: termése vitaminokban. továbbá α-phellandren. égerligetekben szórványosan fordul elő. DK-Ázsiában. Vanillin. Az érett terméseket műszárítón szárítják. anemonin Alkalmazás: bőrizgató. kb. lichen ruber. Mediterráneumban. antipyreticum.doksi. carveol. Bükk. külsőleg lágyító. anthelminticum.és gyertyánelegyes erdőkben. Hatóanyag: diterpén-lakton andrographolid (kb.Forrás: http://www. carvacrol).

expectorans főleg a népgyógyászatban. Az első év őszén vagy a következő kora tavaszon szedett gyökeret.hu Alkalmazás: fűszer. VIII.Forrás: http://www. – APIACEAE [syn. a porított termés inszekticid. anethen. Hatóanyag: kumarin.: Archangelica officinalis Hoffm. rendszerint kettéhasítva.: Angelica officinalis Kit. Hatóanyag: furokumarin imperatorin.] erdei angyalgyökér Angelicae silvestris (= minoris) radix Angelicae silvestris fructus Honos Európában. A korábbi palántanevelés helyett jelenleg a szabadföldi. Hatóanyag: 0. Szibériában. jól szellőző helyen szárítják (beszáradás 4:1). angelol A-L). Angelica dahurica (Fisch. prenil-kumarin (osthenol. – APIACEAE szőrös angélika Angelicae pubescentis radix Honos K-Ázsiában. a herba vizes kivonata egyeseknél enyhe nyugtató. kis adagban izgató. Hatóanyag: 2-3. továbbá pinenek.) Diels – APIACEAE [syn. Július végétől gyűjtik a terméseket. makrociklusos laktonok. a byakangelicin fokozza a koronariacirkulációt. Ph. illóolaj Alkalmazás: antipyreticum. osthol). poliin falcarindiol Alkalmazás: rheumatoid arthritis.. carminativum. columbianetin. gerinc. Egy-két éves. izoimperatorin.) = Angelicae sativae (= majoris) radix = Syriaca radix Angelicae fructus Angelicae herba Angelicae aetheroleum e radice Angelicae aetheroleum e seminis Honos É-Európától Szibériáig. xanthotoxin. angesin.] . bergaptolszármazékok. furokumarin (imperatorin. étvágygerjesztő. konzervipar. bisabolangelon.) Bent.] orvosi angyalgyökér Angelicae radix (Ph. fagy alá vetést vagy előzetesen fagyasztott vetőmaggal kora tavaszi helybevetést alkalmaznak. izobyakangelicolsav Alkalmazás: spasmolyticum húgyúti görcsökben. Hatóanyag: gyökérben 0. archangelicin = kwannin). var. így Magyarországon is. szeszkviterpén (bisabolen. diureticum. angelicin. Angelica pubescens Maxim. byakangelicin). – APIACEAE [syn. analgeticum. Ny-Ázsiában. kumarinok. Likőralapanyag. Anethum sowa DC. ennek 80-90%-a monoterpén (főleg phellandren. sinensis Oliv. Termeszthető Közép-Európában.és fejfájás esetén. erőteljes növény. sabinen. phellopterin. caryophyllen). – APIACEAE indiai kapor Anethi aetheroleum e seminis Honos Bengáliában. Kétéves vagy évelő. enyhe görcsoldó. izoimperatorin. – APIACEAE Angelicae dahuricae radix Honos mérsékelt égövi Ázsiában. bisabolol. termésben zsíros olajok. Angelica polymorpha Maxim. limonen. furokumarinok. A termés carminativum. furokumarin (bergapten. Eur.35-1. carminativum. fenolkarbonsavszármazékok. Európában és a Kárpátokban. nagy adagban nyugtató. phellopterin.6% illóolaj (főleg limonen és pinenek). flavanon archangelenon Alkalmazás: serkenti a gyomorsav.és hasnyálmirigy-kiválasztást. magaskórós társulásokban hazánkban elég gyakori.5% illóolaj. dihidrocarvon. umbelliferon). 4. benne az európai kapor hatóanyagain kívül sajátos dillapiol. Angelica archangelica L. limonen). gyökértörzset mosás után. több helyen vadon él. et Hook. Angelica sinensis (Oliv. kumarin és furokumarin (oxipeucedanin. prenil-kumarin (osthol. Hg. caren. kumarin umbelliferon. A kifejlett leveleket is 30350C-on szárítják (beszáradás 6:1). nyomokban furfurol. myrcen. α-pinen Alkalmazás: mint előbb. térd-.doksi.3% illóolaj. f. a termésből nyert illóolaj antiszeptikus. Angelica sylvestris L.

fitoszterolok Alkalmazás: krónikus epeúti panaszok esetén (főzetét). gyanta.) Gärtn. népgyógyászatban légúti megbetegedésekben. Hatóanyag: illóolaj. Antennaria dioica (L. Annona muricata L. duckei Kosterm. az érett gyümölcs ízes. – ANNONACEAE gyömbéralma Honos Indiában. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakoribb. Erőteljes évelő növény. mésztelen hegyi réteken. antidiarrhoeicum is. antineuralgicum. ferulasav-származék coniferil-ferulát. cserzőanyag. gyökér. mérsékelt égövi Ázsiában. terpineol.: Nectandra coto Rusby] koto Coto cortex Honos Brazíliában. mag inszekticid. parostemin. Hatóanyag: bifenil-keton típusú vegyületek. metil-acetofenon. metil-hydrocotoin. féregűző. Már védelemre szorul. erdőssztyeppek nyíltabb részén él. ursolsav. Aniba rosaeodora Ducke – LAURACEAE [syn. anthelminticum. tionenek Alkalmazás: anthelminticum. nyálka-poliszaharid. 10-30 cm magas. D-Afrikában. savanyúalma Honos trópusi Amerikában. 1. parosteminin) Alkalmazás: diarrhoea esetén. Bolíviában. – ASTERACEAE [syn.5% cotoin.doksi. protocotoin. Hatóanyag: aporfin alkaloidok (muricin. a ligustilid spasmolyticus. Anthoxanthum odoratum L. nyíres fenyérekben. szőrfűgyepekben.és Dél-Európában. meghonosodott a trópusi Ny-Afrikában. ehető. metilprotocotoin. továbbá alkaloid (anibin. – POACEAE szagos borjúpázsit Anthoxanthi odorati herba Anthoxanthi odorati flos Honos Eurázsiában.: Gnaphalium dioicum L. Nálunk ritka. Hatóanyag: oxiantrakinon-származék.Forrás: http://www. – ASTERACEAE festő pipitér Anthemidis tinctoriae flos = Buphthalmi vulgaris flos Honos Közép. a Középhegységben és a Dunántúlon jobban megtalálható. Hatóanyag: kumarin-glikozid.] parlagi macskatalp Antennariae dioicae (= Gnaphalii = Pediscati) flos = Pilosellae albae flos Honos Európában. – LAURACEAE [syn.] rózsaillatúfa. Hatóanyag: monomer és dimer ftalidok (ligustilid. flavonoidok (luteolin-származékok). növényi festékanyag. továbbá cineol. poliin falcarindiol Alkalmazás: analgeticum menstruációs panaszok (menorrhagia. amenorrhoea) és reumás betegségek esetén. cserzőanyag Alkalmazás: levél. erős illatú fű. rózsafa Anibae rosaeodorae aetheroleum Honos Brazíliában. paracotoin. Anthemis tinctoria L. nyomokban illóolaj. Üde rétek társulás alkotó növénye.hu kínai angyalgyökér Angelicae sinensis radix Honos Kínában.: A. és szubarktikus Amerikában. spasmolyticum. muricinin). kb. 15-20 m magas fa. fürdőillatosító. – ANNONACEAE tüskés annóna. különösen gazdag linaloolban. Aniba coto (Rusby) Kosterm. Annona squamosa L. levistolid A). Hatóanyag: xanthofill. hydrocotoin. Hatóanyag: cianogén glikozidok magban és éretlen gyümölcsben Alkalmazás: inszekticid. főként Amazonas mentén. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar. levél analgeticum. 30-40% kovasav .

) Arc. cianogén glikozid Alkalmazás: népgyógyászatban krónikus bőrbetegségekben.] nagy ugarpalástfű Aphanes arvensis herba (= Alchemillae arvensis herba) Honos Európában. 0. hegyi réteken szórványos. cserzőanyag. diureticum húgyúti megbetegedésekben. diureticum. Hatóanyag: cymarin (strophantidin-D-cymarosid). – ROSACEAE [syn. indiánkender Apocyni cannabini radix Honos É-Amerikában. népgyógyászatban vértisztító.és Dél-Európában. n-butil-ftalid). flavonoid Alkalmazás: diureticum főleg népgyógyászatban. Ny-Ázsiától Indiai-szubkontinensig. továbbá antiemeticum. apigravin.. apiumosid). vörös anthocyanin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. celerin). továbbá szaponinok Alkalmazás: szteroid-glikozidjai a szívműködésre hatnak (cardialis insufficientia. főként limonenből (60%) és selinenből (10%) áll.] Cerefolii (germanici) herba Cerefolii fructus (semen) Honos D-Európában. anetol. időskori szívgyengeség). Apocynum cannabinum L. cynocannosid. mészkerülő szántók ritkább gyomfaja. üde akácosokban és gyomtársulásokban. ritkán fordul elő inkább az ország ÉK-i részein nyirkos. Európában. apocannosid. Termesztik. sziklás bükk. útszéli: subsp. Takarmánynövényként termesztik. A másik gyakori degradált erdőkben. Anthriscus cerefolium (L. Aquilegia vulgaris L.doksi. trichosperma (Schult. Elő-Ázsiában.9% termésben.03% illóolaj herbában. Évelő. Továbbá butil-ftalidok (sedanolid. Arachis hypogaea L. – APOCYNACEAE kendermeténg.) Scop. kaszálókon. máj. benne főleg metil-chavicol.) Hoffm. földimogyoró Arachidis semen . egyéves növény. sedanenolid.és epebajok esetén. továbbá apiin Alkalmazás: fűszer.hu Alkalmazás: értékes gyepnövény. furokumarin (apiumetin.és D-Afrikában. szénafürdők fontos alkotórésze. – RANUNCULACEAE harangláb Aquilegiae semen Aquilegiae herba Honos Közép. – APIACEAE zeller Apii (graveolentis) herba Apii (graveolentis) radix Apii (graveolentis) fructus (= semen) Apii aetheroleum e fructi Honos Európában. A termesztett alfaj elvadulhat. Illóolajat a termésből állítanak elő. C-prenil-kumarin (osthenol. – FABACEAE [syn. Apium graveolens L. cerefolium (L. Magyarországon kis termetű.) Hoffm. fájdalomcsillapító. Hatóanyag: 2-3% illóolaj. Kaukázusban. Ázsia mérsékelt égövi területein. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: szaponin. diureticum. Ny-Ázsiában. Aphanes arvensis L. Homeopathia. Hatóanyag: delfinidin-diglikozid.: Alchemilla arvensis (L.: Anthyllis communis Rouy] nyúlszapuka Anthyllidis vulnerariae flos Honos É-Afrikában. xanthofill. Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. – APIACEAE zamatos turbolya [kerti: subsp. – FABACEAE amerikaimogyoró. nálunk is fontos zöldségnövény. köszvényes és reumás betegségekben nyugtató. Védett. Anthyllis vulneraria L.Forrás: http://www.és gyertyánelegyes erdőkben. É. Erős hatású.

.) Honos az északi földtekén. VIII.hu Arachidis oleum hydrogenatum (Ph. arctinol.. Areca catechu L. Gyűjthető még a parlagokon. használata korlátozott ideig történhet magas tannintartalma miatt. arecaidin. butyrolaktonlignan arctigenin glikozidok.) Honos D-Amerikában. Eur. hajsampon stb. nemorosum Lej et C. dotriacontanol. Júliustól őszig virágoznak. metil-arbutin.) Bernh. – ERICACEAE medveszőlő Uvae ursi folium (Ph. Alkalmazás: diureticum. erőteljes növény Magyarországon gyom. őse nem ismert. karotinoidok Alkalmazás: húgyútakat fertőtlenít. Hatóanyag: kb. piceosid. kb. guvacolin. Malajziában. Afrikában. Arctium lappa L. Ph. Eur.) Arachidis oleum raffinatum (Ph.3-0. Hatóanyag: illóolaj. A kétéves. 0. nyálka-poliszaharid. diaphoreticum. – ERICACEAE nyugati szamócafa Arbuti (unedinis) folium Honos Európában. Ph. 2.). köszvény. továbbá metilarbutin.) Spreng. Hatóanyag: fenolheterosidok. 16% cserzőanyag. Ph. más kvercetin. Hg. Hg. Európában főleg Olaszország és Spanyolország hegyvidékein. Megmosás után feldarabolják és 500C-nál alacsonyabb hőmérsékleten szárítják (beszáradás 4-5:1). reumaellenes. 15-25% cserzőanyag. A húsos gyökereket az első év végén vagy a következő év tavaszán gyűjtik. triacontanol. triterpén-szaponin. Kb. VIII. diureticum. Európa más területein és Ázsiában. arbutoflavonol B. VIII. 14-18% zsíros olaj.. Arctostaphylos uva-ursi (L.18% illóolaj. Hatóanyag: zsíros olajat szolgáltat a mag (40-50%) Alkalmazás: magból étkezési csemegéket készítenek. mellékalkaloidok guvacin.Forrás: http://www. ártereken és üde gyomtársulásokban élő kis bojtorján (A. Aralia racemosa L. aretsav). Földre terülő. arékapálma Arecae semen (= nux) Honos Indiai szubkontinensen.7% arbutin. 4. ASTERACEAE bojtorján Bardanae radix (DAC) Bardanae folium Bardanae herba Bardanae fructus Honos Mediterráneumban. Ph. zsíros fejbőr kezelésére (hajszesz. leucocyanidin. A. pl.6% alkaloid. A. cukrok. – ARACEAE beteldió. catechin. – ARALIACEAE fürtös arália Araliae racemosae rhizoma et radix Honos É-Amerikában. tomentosum Mill. triterpén (ursolsav. hemicellulózok.doksi. szeszkviterpenoid costussav. Olajkinyerés után visszamaradt fehérje értékes takarmány.. összefoglaló néven arctiin.2% unedosid.. gyanta. enyhén antibiotikus. Külsőleg egyes ekcémákra. 2-3. arctinon. cystitis esetén. Hatóanyag: 0.. Utóbbi keserű vegyületcsoport a termésen kívül – kisebb mennyiségben – a levélre és a herbára is jellemző. minus (Hill. 4.. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton costuslakton és dehidrocostuslakton. minus (Hill) Bernh. pyelitis. tisztító (méregtelenítő).és miricetin-glikozidok). VII. 1-2% flavonoid (hiperozid.) is. É-Afrikában. húgykőhajtó. izoguvacin. Hg. A. a fő komponens hidrokinon-monoglükozid. az arbutin (eléri a 7%-ot).5% cserzőanyag. 4. arecolidin. diterpének Alkalmazás: expectorans. cholereticum. Indokínában. poliinek (köztük kéntartalmúak. arctinal. leucopelargonidin . 15-20% cserzőanyag (gallotannin és catechincsersav). hidrokinon. carminativum. Arbutus unedo L. pektin. Ny-Ázsiában. örökzöld cserje. 0. Hg. keményítő. fenolkarbonsavak. Zsíros olajat az élelmiszeripar mellett a gyógyszerészetben is használják. fő alkotója arecolin. uvaol). Hatóanyag: gyökérben 30-40% inulin. Amerikában és D-Európában sokfelé termesztik.és reumás panaszok esetén. gyanta Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. 10 m magas fa. Homeopathia.és ártéri társulásokban különösen gyakori.06-0. ugyanezeken a területeken termesztik is. gyanta. Kínában. Eur. Indiában. nonacosanol.

ASTERACEAE Honos É-Amerikában. Kenőcsök készülnek belőle. magasra kúszó díszcserje). C.. Különösen lovak külső lemosására használták. Kígyómarás gyógyítására is kipróbálták. a pipavirág. – ARISTOLOCHIACEAE virgíniai kígyógyökér Serpentariae radix = Viperinae virginianae radix Honos USA-ban.: Artemisia elatior Klokov. védett. gyakran elvadul. erős nyálfolyást és enyhe eufóriát okoz. A beteldiót a malájok rágcsálják. illóolaj. 4. melyekből feniletil. Alkalmazás: emésztést elősegíti.és toroköblögetésre. Gyűjteni tilos.02% aristolochiasavat tartalmaz. Magyarországon közel 1 m-re növő évelő növény. Közepesen savanyú.] torma Armoraciae rusticae (recens) radix = Cochleariae radix Honos K-Európában (talán őshazája Ukrajna). illóolaj (nyomokban timol. Hatóanyag: glikozinolátok. Arnica chamissonis Less. . Hatóanyag: aristolochiasav. állatkísérletek szerint karcinogén.doksi.Forrás: http://www. hegyvidéki talajokon magvetéssel vagy palántázással szaporítható. féreghajtó az állatgyógyászatban. triterpenoid alkoholok. Arnica montana L. Eur. macrophylla Lam. Aristolochia clematitis L. Artemisia abrotanum L. alhavasi évelő növénye.: A. Hatóanyag: illóolaj (eucalyptolban gazdag) Alkalmazás: illatszeripar. Termesztésével kísérletek folynak. fontos fűszernövény. mindenfelé termesztik. serkenti a hámképződést. Aristolochia fangchi Y. Hatóanyag: flavonoidok. évelő növény. ártereken. – ARISTOLOCHIACEAE farkasalma Aristolochiae herba seu folium = Clematitis herba seu folium Aristolochiae vulgaris (= tenuis. herbacea Ehrh. foliosa (Nutt. sokfelé termesztik.] istenfa Abrotani herba (= summitas) Honos Ny-Ázsiában. enyhe mioticum (pilocarpinszerű). keserű stimulánsként.és allil-mustárolaj képződik.hu Alkalmazás: az arecolin parasympathicomimeticum. serpentarin Alkalmazás: indiánok használták tonicumként. száraz időben igényli az öntözést. szőlőkben elég gyakori mindenhol. M. szeszkviterpén-laktonok. valamint magnoflorint Aristolochia serpentaria L. sebgyógyulást és hámképződést elősegíti. Hg. szegélynövényzetben. gyomorfájás esetén is. gyomorsav szekréciót növeli. kultúrákban. VIII.. ezért belsőleg nem szabad használni. Ph. hegyi árnika Arnicae flos (Ph. subsp. Kaukázusban. karotinoidok. A. Hatóanyag: gyökér 0.) = Arnicae (montanae) flos sine seu cum receptaculis = Alismae flos = Calendulae alpinae flos Arnicae folium Arnicae rhizoma (= radix) Arnicae aetheroleum Honos Európában. Emberre toxikus. Termeszthető Magyarországon is (egyenértékű a hegyi árnikával). gyógyszergyártás (aromaterápia). főleg külsőleg. clematitis) rhizoma (= radix) Honos Európában. Ny-Ázsiában. A. Sch. ennél több timol-származék) Alkalmazás: száj. Külsőleg reszelve reumás testrészekre téve csökkenti a fájdalmat. rusticana G. Wu – ARISTOLOCHIACEAE Honos Kínában. Hatóanyag: nitrofenantren aristolochiasav. mint élvezeti szert. polifenolok. Armoracia lapathifolia Usteri – BRASSICACEAE [syn. bár a phagocytosist fokozza.. nálunk hegyi rétek mészkerülő.) Maguire . – ASTERACEAE [syn. (Rokona az A. paniculata Lam. flavonoidok Alkalmazás: emberre és gazdasági állatokra nephrotoxikus. Állatgyógyászatban külső sebek fertőzését és fekélyesedését gátolja. durior = A. neuralgia esetén is jótékony lehet. borneol.

VIII. ennek kb. kivadul. poliin Alkalmazás: amarum (dyspepsia. Berg et C. Hatóanyag: 0. Artemisia annua L. Júliustól októberig virágzik.Forrás: http://www. terjed útszélek. arteannuin B. Hatóanyag: 0. Az aktív artemisinin mennyisége 0. Schmidt – ASTERACEAE cinaüröm Cinae flos (Cinae semen) Honos Kínában. flavonoidok Alkalmazás: étvágyjavító. Hg. Ph. szántóföldi gyomtársulásokban.hu Artemisia absinthium L. Tősarjakkal. sabinil-acetát. Artemisia cina C. érzékcsalódást okozhat!). inkább termesztett. . α-bisabolol). Előbbi a kedvelt. dús pollenhozama miatt gyakori allergén. 4. Ny. illóolaja illatszeripari alapanyag. sokfelé termesztik. cineol). poliinek. virágpora allergiát okozhat. Artemisia vulgaris L. legfeljebb 400C-on szárítják (beszáradás 4-5:1). santonicum (= subsp. Közép-Ázsiában.) Absinthii folium Absinthii aetheroleum Honos Európában. Augusztustól októberig virágzik. Indiában. Hatóanyag: illóolaj.és Közép-Ázsiában. mérsékelt égövi Ázsiában (valószínűleg Szibéria az őshazája). árnyékos helyen vagy műszárítón. Indiaiszubkontinensen. artemisiten)..és Ny-Ázsiában. Kínában termesztik. Alkalmazás: artemisinin tartalma miatt maláriaellenes (elpusztítja a kórokozót vagy gátolja a Plasmodium fajok szaporodását). Mint fűszernövénynek két fajtaköre ismert: francia vagy német és az orosz. fahéjsav-származékok. É-Amerikában. Hatóanyag: illóolaj (kínai kemotípusban 4% körül. de különösen gyakori a Mediterráneumban. F.4%. anorexia. Egyéves. parlagokon gyakori. továbbá flavonoidok. gastritis).5-2. a vietnami kemotípusban 1. Kedvelt fűszer. – ASTERACEAE tárkony Dracunculi folium = Artemisiae dracunculi folium Dracunculi herba = Artemisiae dracunculi herba Dracunculi aetheroleum Honos K-Európában. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). monogyna) és a majdnem kopasz. – ASTERACEAE sziki üröm Artemisiae maritimae herba Artemisiae maritimae flos Honos Európában. – ASTERACEAE fekete üröm Artemisiae (vulgaris) herba (= summitas) Artemisiae radix Elterjedt az egész Földön. Magyarországon útszéli. kumarinok. Könnyen kivadul. – ASTERACEAE egynyári üröm Honos Európában. 64%-a monoterpén artemisiaketon. Hg. chrysanthenil-acetát. gyomtársulásokban. Artemisia dracunculus L. Artemisia maritima (= santonicum) L. Virágzó hajtást a második évtől fejleszt. É-Afrikában. Közép. Kaukázusban. de nem túl gyakori. szeszkviterpén-laktonok. ebben kámfor és germacren D a jellemző komponensek). fásodó szárú évelő növény. népgyógyászatban magas vérnyomás és hurutok kezelésére. sokfelé meghonosodott. szegélyek mentén.doksi. gyógyszeripari növény is. átmeneti tudatzavart. Termeszthető. szeszkviterpén (spatulenol. szeszkviterpén-lakton: dimer. – ASTERACEAE fehér üröm Absinthii herba (Ph. flavonoid artemitin. guajanolid-típusú absinthin.01-1%. Eur.5-1. hazánkban az ürmös szikespuszták jellemzője a subsp. Hatóanyag: santonin Alkalmazás: féregűző. VII.. Nálunk félszáraz és üde gyomtársulásokban közönséges. linalool. tujol.5% illóolaj (α. majd szellős. C. patens. artabsin. cholereticum (szeszes kivonatban kioldódó tujon fejfájást. Ph. Szibériában.és β-tujon. proazulen matricin.0% illóolaj (fő alkotója estragol). santonin Alkalmazás: anthelminticum. Legfeljebb 50 cm-es szárral szedik. tőosztással szaporítják. Termeszthető. kisebb subsp. artemisinin (szeszkviterpén-lakton) és előanyagai (arteannuinsav.

Artocarpus heterophyllus Lam. Hatóanyag: kéregben. flavan artocarpanon. főleg a Dunántúl üde gyertyán. asclepiadin (asclepin) vincetoxinszerű mérgező. a rhizómában több illóolaj (0. prenilflavon-származék cikloartocarpin. Hánytató. borneol. flavonoid. korábban gyomorporokba keverték. Asarum canadense L. kámfor. Évelő. Asclepias tuberosa L. még metileugenol. antimikotikus. aristolon. Sri Lankán. aromaticum. Mézelő és dísznövény. Hatóanyag: friss gyökértörzsben kb. különösen a homokos talajokon képez állományokat. – ASCLEPIADACEAE gumós selyemkóró Asclepiadis tuberosae radix Honos Ontariotól Minnesotáig. artocarpin. Hatóanyag: előbbiekkel szemben nem tartalmaz kaucsukszerű tejnedvet. Hatóanyag: cianogén glikozid. poliin Alkalmazás: amarum. artocarpetin. metileugenol. felső 40 cm-es hajtásrészeit gyűjtik. psilostachin. ebben főleg cineol. Burmában.03-0. – ASCLEPIADACEAE selyemkóró Asclepiadis cornuti rhizoma Honos Kanadától É-Carolináig. asarilaldehid.doksi. – ARISTOLOCHIACEAE kapotnyak Asari rhizoma cum herba Asari herba Honos Európában. szaponin-glikozidok. – ASCLEPIADACEAE hússzínű selyemkóró Asclepiadis incarnati rhizoma et radix Honos É-Amerikában. főleg a Dunántúl nyirkos. Hatóanyag: 0. helyi izgató. anthelminticum. kérge és levele diarrhoea. egyéb szteroid szívglikozidok Alkalmazás: friss gyökérzetből homepathiás gyógyszereket készítenek. Asclepias incarnata L. spatulenol). – ARACEAE kontyvirág Ari maculati rhizoma (= radix) Honos Európában. kumarin. Hatóanyag: 0. szaponin arin Alkalmazás: mérgező. Homeopathia. Trópusokon termesztik. féregfertőzés esetén. uzarigenin-glikozidok) Alkalmazás: toxikussága miatt más. Kardenolid glikozidok. 3% asclepiadin. levélben flavon morin.3% illóolaj. áttelelő gyomnövény. Indokínában.7-4%) lehet. Kansasig. hazánkban is erősen invazív. linalool. melynek 90%-a t-izoasaron. Malajziában. aronin. – ARISTOLOCHIACEAE kanadai kapotnyak Asari canadensis aetheroleum Honos É-Amerika atlantikus részén. elemicin Alkalmazás: nincs hánytató hatása. kevésbé mérgező gyógynövényeket használnak szívgyógyszerek készítésére.hu Virágos. jákafa Honos Indiában. limonen. antibakteriális. Ny-Ázsiában. tüsszentőpornak való. bornilacetát. Szeszkviterpénlakton (vulgarin. Arum maculatum L. linalilacetát. Árnyékos helyen kell szárítani (beszáradás 4:1). jellegzetesek a coroglaucigenin aglikon és ennek glikozidjai . digitalisszerű szívglikozid. egyéb komponensek: diasaron. Hatóanyag: kb. évelő növény. Asarum europaeum L. fáját feldolgozzák. terpineol.Forrás: http://www. Szibériában. geraniol.és bükkelegyes erdőiben fordul elő. – MORACEAE kenyérfa. Asclepias syriaca L. Európában meghonosodott.8-1% illóolaj. 4% asaronmentes illóolaj. Illóolajat állítanak elő belőle. Kaukázusban. Gyökerét a vegetációs idő végén gyűjtik (beszáradás: 3:1). t-izoeugenol vagy t-izoelemicin. üde erdőiben nem ritka. cholagogum. Homeopathia. aroidin. bornilacetát. tujon. elterjedt Guayanában. cyanomaclurin Alkalmazás: gyümölcsét fogyasztják. egyéb kardenolidok (pl. linalool. szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: asaron-tartalma miatt már nem használják köhögéscsillapító gyógyszerek készítéséhez. Hatóanyag: szárban 1% körüli kaucsuk. Brazíliában. Homeopathia. pl. aroin.

mészhabarcsos falakon gyakori.: Borbonia pinifolia Marloth] vörös fokföldirekettye. Asparagus officinalis L. húgy. nálunk hegyvidéken. Hatóanyag: 35% zsíros olaj. mészkőszikla-gyepekben. Magyarországon is. rooibos Aspalathi folium Honos Dél-Afrikában. így C-glikozil-flavon (orientin. hasadékokban gyakori.és veseköves panaszosok számára. Ph.) R. Hg. kis fácska. Atractylodes macrocephala Koidz. Eur. izoorientin). homeopathia.hu Alkalmazás: emeticum. A spárgahajtás csemegezöldség. sprengeri Regel. továbbá aspidospermin. Homeopathia. különösen Törökországban.) Hatóanyag: aszparagin. akuammidin. Aspidosperma quebracho-blanco Schlech. Dahlgren – FABACEAE [syn. 4. dihidrochalkon (aspalathin. Nemesített változatait világszerte termesztik. 2 m-es bokros növény. cukrok és mannan. lipidszerű acetogeninek (tetrahidrofurán. kvercitrin.5% indol-alkaloid. kb. ami nem használható másra. mérsékelt égövi Ázsiában. apró növény. antitumor hatású és inszekticid asimicin Alkalmazás: emeticum. 5-20 m magas fa. tragantgumi csüdfű Tragacantha (Ph. szteroid szaponin-glikozidok. pl. Irakban és Iránban.Forrás: http://www. flavonoidok (pl. nothofagin). Hazánkban főleg a Dunántúlon sziklagyepekben és erdőkben.és bélpanaszosok számára előnyös. 4-5% hidrolizálható tannin Alkalmazás: gyomor. Homeopathia. quebrachamin. . Asplenium ruta-muraria L.doksi. – ASTERACEAE baizhu Atractylodei macrocephalae rhizoma Honos Kínában. egyéb aminosavak és aminok. és más Astragalus fajok – FABACEAE mézgás csüdfű. Hatóanyag: 1-2. Asplenium trichomanes L. (Szobai és üvegházi dísznövény az A. – APOCYNACEAE fehér kebracsófa Quebracho cortex (DAC) Honos D-Amerika déli és nyugati részén. keresett élvezeti tea. diaphoreticum.) Dun. Astragalus gummifer Labill. rutin) Alkalmazás: diureticum különösen arthritis.és lakton-gyűrűkkel). Hatóanyag: flavonoid. Hatóanyag: kempferitrin. tannin Alkalmazás: légúti analepticum asthma. VIII. bokorerdőkben fordul elő. geranilacetát. É-Afrikában.. – ASPARAGACEAE spárga Asparagi rhizoma (cum radicibus) Asparagi herba Honos Európában. – ASPLENIACEAE aranyos fodorka Adianti rubri herba Kozmopolita. Vadon száraz gyepekben. főleg yohimbin. illóolaj (guajakol. Aspalathus linearis (Burm. – ASPLENIACEAE kövi fodorka Rutae murariae herba = Adianti albi herba = Paronychiae herba Cirkumpoláris. Hatóanyag: mézga tragacanthin (főként polimer galakturonsav) Alkalmazás: gyógyszerészetben emulgeáló. ma már ritkán. bronchitis vagy légzőszervi bántalmak esetén. damascenon.) Honos Ny-Ázsiában. Frissítő hatású élvezeti teaként is használják. cystitis. catharticum. – ANNONACEAE papau Asiminae trilobae semen Honos É-Amerikában (Ohio). Asimina triloba (L. kempferol-diglikozid egyéb flavonoid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. flavonol-glikozid (izokvercitrin. stabilizátor. eriodiktiol-származék). feniletilalkohol). az aszparagusz.

inkább bükkös vágásterületeken szaporodik el. pentosan. Eur. fenil-etil-amin hordenin. a hajtásrendszer leveles.) Honos Európában.. Eur. Avena sativa L. szkopolamin. nimbin) Alkalmazás: anthelminticum. Juss.3%) szaponin (avenacosid A és B szteroid szaponinok). Levele főzelékként fogyasztható.) Belladonnae pulvis normatus (Ph. Indokínában. A cserje termetű évelő.. hallucinációs élményeket okoz. kisebb mennyiségben szaponinok. levélben 0. Ph. vese. Mellékhatása: szájszárazság. Hg. Hg. neurastheniában. Atropa belladonna (bella-donna) L. hyperaciditas. asthma bronchiale.. – MELIACEAE indiaiorgona Azadirachtae indicae cortex Azadirachtae indicae folium Azadirachtae indicae semen Honos Indiai-szubkontinensen. betain. neokesztoz. fehérje. Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: légzőszervi és emésztési megbetegedések esetén.) Belladonnae herba Belladonnae radix (Ph. Hg. lehetővé teszi a szem eredményesebb vizsgálatát. vese.. É-Afrikában. apigenin típusú vitexin. Ph. flavonoidok. sokfelé termesztik.3-1. termesztik trópusi Afrikában is. luteolin-típusú izoorientin.VIII. Atriplex hortensis L. nimbidinsav. Hatóanyag: gyökérben 0. rekedtség. B . azadiron. Zöldhályog esetén vagy erre hajlamos idősebb betegeknél használata tilos. gyógyszerek hatóanyaga.hu Hatóanyag: 0. görcsös menstruáció esetén fájdalomcsillapító. apoatropin. Fás növény. főként malária ellenes. Ph.35% illóolaj. triterpenoidok (azadiractin. Hatóanyag: diterpén abietan-származékok. lágyszárú növény Magyarországon főleg a Középhegységben gyakori. de túladagolása pszichomotoros nyugtalanságot. A szalmát és szemtermést érett zab szolgáltatja. Központi idegrendszerre hat: sedativum neurovegetativ dystoniában. Ulcus ventriculi. VIII. Gyűjthető. 4. bugás részét takarítják be drognak. izovitexin. VIII. kuszkhigrin) Alkalmazás: atropin antikolinerg. Azadirachta indica A. VII. szeszkviterpén és -lakton (atractylon. izgatottságot.6% tropán-alkaloid (L-hioszciamin. Ph. neurotrop spasmolyticum. főként inszekticid. Eur. enyhe nyugtató. – CHENOPODIACEAE kerti laboda Atriplicis sativae herba Atriplicis sativae semen Honos Közép-Ázsiában.1-0.35-1.Forrás: http://www. lázcsillapító. atractylenolid II és III) Alkalmazás: digestivum. Hg. nimbolid. A szemben zsíros olaj. 4.) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Ph. Mediterráneumban. orientin. népgyógyászatban vizelethajtó. belladonnin. az atractylon hepatoprotectiv. antiparasiticum.) Belladonnae folii tinctura normata (Ph. Közel-Keleten és Kínában. Eur. VIII. 4. aminok Alkalmazás: élelmiszer. Hg. diureticum.2% (levélben 0.. Máshol is termesztett.3-0. trigonellin. – POACEAE zab Avenae (excorticatus) fructus Avenae herba (recens) Avenae stramentum Honos Európában. atropin. A szemekből és szalmából készült tea köhögéscsillapító.és hólyagtisztító reuma és köszvény esetén. Kaukázusban. Hg.3-0. egyéves növény. – SOLANACEAE nadragulya Belladonnae folium (Ph. Hatóanyag: 0.és takarmánynövény. A szemészetben szemcseppek formájában pupillatágító. VII. Ny-Ázsiában. glukan.9%. Tavasszal vetik és virágzás végén.és epekőkólika. izoskoparin és tricinglikozidok). kesztoz. flavonoid (pl. látási zavarok. 4. antisepticum.doksi. Ph.

Bergenia crassifolia (L. Cserje. Indiai-szubkontinensen. termésben főleg berberin. kólikás nephrolithiasis. palmatin. Hatóanyag: flavon cosmosiin (apigenin-7-glükozid). berberrubin. Hatóanyag: glikozinolát. főleg a Dunántúlon üde réteken. legelőkön. 4. utak mentén inkább a Dunántúlon. szeszkviterpén.) Willd. Br. kávésav Alkalmazás: sedativum hisztéria. Hatóanyag: alkaloid. jól áttelel. Hg. – FABACEAE borsófürt Baptisiae radix (= rhizoma) Honos É-Amerikában. nagyobb adagban antidiarrhoeicum. erdőszéleken elég gyakori. Hatóanyag: alkaloid cytisin. jatrorrhizin. Ny-Ázsiában.] japán bambusz Arundinariae japonicae surculus Honos Kínában. Áttelelő lágyszárú.) Vent. inulin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Fiatal hajtása spárgaszerű. Áttelelő. gyanta. Arundinaria japonica L. Hatóanyag: cianogén glikozid taxifillin. cholereticum. útszéli gyomtársulásokban mindenütt gyakori.) Fritsch – SAXIFRAGACEAE bőrlevél Bergeniae radix Bergeniae folium Honos Közép-Ázsiában. – ASTERACEAE százszorszép Bellidis flos = Bellidis perennis (minoris) herba (= flos) Honos Európában. hypochondria esetén. fogyasztható. szabályozza a gyomornedv termelődést. – BRASSICACEAE borbálafű Barbareae herba Honos mérsékelt égövi Ázsiában. köszvény. Berberis vulgaris L. orvosi előírásra.doksi. Európában. erős hatású). nephritis. baptisin.) Voss – POACEAE [syn. flavonoid Alkalmazás: sebgyógyító balzsamokban. külsőleg köszvény ellen. Baptisia tinctoria (L. Eur. cholecystitis. É-Afrikában. lágyszárú. viasz. Indiai-szubkontinensen. izomer apomorfin alkaloid bervulcin. benzoesav Alkalmazás: fiatal hajtásrügye táplálék lehet. baptin Alkalmazás: laxativum. Kaukázusban. Indokínában.: Bambusa arundinacea (Retz. levélben. gyökérkéregben 1-3% berberin. izotetrandin.) Honos Európában. fásodó. Ny-Ázsiában. arthritis esetén fájdalomcsillapító és spasmolytikus (parenterálisan. . – LAMIACEAE fekete peszterce Ballotae nigrae herba (Ph. nyomokban keserű szeszkviterpén-lakton marrubiin.Forrás: http://www. Homeopathia. l méteres bokor. továbbá magnoflorin. Trópusi Ázsiában sokfelé termesztik. vulracin. Kaukázusban. Kaukázusban.hu Ballota nigra L. bőrnemű és talajra terülő levelekkel. chelidonsav Alkalmazás: cholelithiasis. Bellis perennis L. Ph. Barbarea vulgaris R. az USA keleti és Kanada északi részén. szaponin. Ny-Ázsiában. cserzőanyag. pseudobaptisin. spasmolyticum. Mint dísznövény kertekben gyakori.vagy többéves. É-Afrikában. – BERBERIDACEAE sóskaborbolya Berberidis radicis cortex Berberidis fructus Berberidis folium Honos Európában. reuma. Szibériában. Homeopathia. Tannin. Évelő széles. É-Afrikában. Mongóliában. nagy.. szerves savak. Bambusa bambos (L. Magas.. lumbago. gumianyag. VIII. két. erdők. columbamin. ártéri szegélytársulásokban. Hatóanyag: illóolaj.

kvercitrin. hajvizek). Beta vulgaris L. fokozza az ellenállóképességet. A szőrös nyír tőzegmohás. sárga vagy barna pigment. miricetin-galaktozid).. szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). antirheumaticum. B. Hatóanyag: 1. hasmenésre vagy teapótlóként. stachydrin.6% illóolaj (közel teljes mértékben metilszalicilát) Alkalmazás: aromaticum. Betula pendula Roth – BETULACEAE [syn. sedativum. a melaszra inkább fenolkarbonsavak jellemzők. Hatóanyag: répatestben sokféle vegyület található. antioxidáns. Áttelelő lágyszárú.5% kávésav és származékai. Betula lenta L. convar. a Dunántúlon gyakoribb. pépes formában. subsp. orvosi tisztesfű Betonicae officinalis herba Honos Mediterráneumban.hu Hatóanyag: 18-25% cserzőanyag (levélben kb. vulgaris – CHENOPODIACEAE cukorrépa Betae succus A kultúralak több fajból keletkezett Elő-Ázsiában. Ph. szőrös nyír(fa) Betulae folium (Ph. a 16. a szőrös nyír inkább Európán kívül a Kaukázusban és Szibériában. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adstringens. polimer proanthocyanidin Alkalmazás: adstringens. 0. betonicin. carminativum. de védett. diureticum. az illóolajat kozmetikában (pl.1% körül illóolaj (főként szeszkviterpén-oxid) mellett a levélben még . présleve vagy ennek liofilizált pora rákos betegeknek postoperativ stádiumban erősítő huzamosan fogyasztva.) Trev. bibircses nyír(fa) Betula pubescens Ehrh. metilezett lizin. Eur.] (közönséges) nyír. 0.] bakfű. században a Földközi-tenger partvidékén jöhetett létre.2-0. Hatóanyag: lila betacianin (betain). – CHENOPODIACEAE cékla Kultúralakja kb. továbbá 0. hólyag. a közönséges nyír a mérsékelt égövi Ázsiában és É-Afrikában. júniusban szedik az üde zöld leveleket. 15% cserzőanyag.Forrás: http://www. Magyarországon a közönséges nyír savanyú talajú lomberdőkben gyakran társulás alkotó.és arginin-származékok Alkalmazás: nyersen reszelt. főként a kontinentális területeken fontos termesztett kultúrnövény.04% rhododendrin (betulosid). a szaharóz gyógyszerészeti vivő-. szabadgyökfogó. levélben ősszel 12% arbutin.5% betain. lápos termőhelyeken fordul elő. 4.. a 18. ill. 22%).5-3% flavonoid (hiperozid. flavonoidok. sz. népgyógyászatban antidiarrhoeicum. Eurázsiában. szeszkviterpenoid lakton bergenin.: Stachys officinalis (L. rozmarinsav. var. Alkalmazás: ipari úton szaharózt nyernek ki a répából. crassa Alef. köszvény esetén. turicin. Sokfelé elterjedt mindkettő. Európában előbb zöldségnövény. 0. Betonica officinalis L. Hatóanyag: kéregben 3% monotropitosid (szalicilsav-primverosid). jellegzetes a “cukorrépa-szaponin” (oleanolsavglükozid és -glukuronid). klorogénsav. segédanyag. vulgaris Msf. kb. Mindenhol.: Betula alba L. árnyékban. – LAMIACEAE [syn. – BETULACEAE cukornyír Betulae lentae cortex Betulae lentae aetheroleum Honos Kanada és USA keleti részén. Főleg konyhakerti növényként termesztik. catechin-gallát. Májusban. Hg. Beta vulgaris L. termesztik is. Más országban erről is gyűjtenek levelet. légúti betegségekben is használható kiegészítőként. verrucosa Ehrh. 0.doksi. közepétől cukortermő kapásnövény. VIII. felső légúti panaszok. Hatóanyag: kb. conditiva Alef. erdős helyeken. rügyben még lipidoldékony flavonoid-metiléterek. majd Németországban honosodott meg.) Betulae cortex Betulae gemma Betulae aetheroleum empyreumaticum (= rusci) Betulae pix Betulae gemmae aetheroleum Honos Európában. subsp.és vesekőhajtóként is.

: Boswellia carteri Birdw. réparepce Vadon termő ősi típusából alakult ki. gumianyag. – BURSERACEAE [syn. Hatóanyag: poliin. Hg. A leveles hajtásokat virágzáskor gyűjtik és árnyékban szárítják (beszáradás 5:1). – ASTERACEAE farkasfog Bidentis tripartitae herba = Verbesinae herba = Cannabis aquaticae herba Honos Európában.] valódi (szomáliai) tömjénfa. 12% illóolajjal (thujen. gyógyszerészeti célra is használatos. Ártéri és mocsári társulásokban. 4.: Boswellia glabra Roxb. B. napus – BRASSICACEAE [syn. Bidens tripartitus L. A termést (magot) viaszéréskor gyűjtik. tavaszi méregtelenítő kúrára és vesekőhajtóként is használják népgyógyászati tapasztalatok szerint. nyomokban illóolaj. A levél. gyanta. Szibériában. olibanum(fa) Honos Szomáliában. júniusban. nyálka-poliszaharid. Brassica napus L. É-Afrikában. nyálka-poliszaharid. pinen.és epekő ellen. VIII. Nálunk meleg. napfényes területeken termeszthető egyéves növény.: Brassica oleifera Moench. triterpén boswelliasav-származékok.) Metzg. dipenten. gyógyszerkészítmény formájában adagolva. Külsőleg készítményei hajhullás gátlók.hu leucoanthocyanidinek. Egyiptomban.] indiai tömjénfa Honos Indiában. 6-7% cserzőanyag Alkalmazás: főzete vagy forrázata belsőleg aranyeres bántalmakra. Borago officinalis L. napus L. Ph. erukasavban szegény vagy mentes fajtáinak olaja élelmiszer. diaphoreticum. kb. gyomos helyeken gyakori egyéves faj. campestris. kéreg és rügy alkalmas illóolajelőállításra. 3% cserzőanyag. külsőleg sebkezelésre. savas tetraacetilen. Dél-Arábiában. oleracea) keresztezéséből jött létre. Eur. szaponin. terpénalkohol). oleifera (Moench) Delile] olajrepce. a termésben linolensavban gazdag zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok szerint enyhe nyugtató. 40-45% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított. Hatóanyag: a herbában nyálka-poligalakturonan. viszketést csillapító rühesség. keratolitikus. B. gyanta.) Hatóanyag: magban mustárolaj-származékok (glikozinolátok). füstölőként fertőtlenítő. Rapae semen Rapae oleum raffinatum (Ph. lehangoltságot oldó. Nyírfakátrányt a bőrgyógyászatban használják (antiparasitikus. reumás és idegfájdalmak csillapítására.) Koch – BRASSICACEAE . a makkocskából nyert olaj érelmeszesedés megelőzésére használható. [syn. var. Alkalmazás: diureticum. vese. – BORAGINACEAE (kerti) borágó Boraginis herba Boraginis flos Boraginis semen Boraginis oleum Honos Európában. catechin-cserzőanyag Alkalmazás: hazájában népi gyógyászatban diureticum. nyomokban illóolaj. Vetésideje április eleje. oleifera (DC. a kialakult kultúrnövényt különösen a Föld északi országaiban termesztik.doksi. subsp. Brassica rapa L. Boswellia serrata Roxb. Brassica nigra (L. köszvény. pruritus. subsp. gyantasavak. É-Afrikában. Boswellia sacra Flueck. káposztarepce Vad repcefajok (B.és reumaellenes. vese.és húgyúti fertőzésekben kiegészítő drog. fenolsavak (klorogénsav).. phellandren. júliusban virágzik. A herba uborkakonzerváló. Indiai-szubkontinensen. Szintén a kontinentális éghajlatú országokban termesztik. Ny-Ázsiában. psoriasis vagy krónikus ekcéma esetén).Forrás: http://www. a fából kátrányt állítanak elő. limonen. terpinol. illatszeriparban. diureticum. Olibanum Olibani aetheroleum Hatóanyag: illatos gumigyanta kb.

. zsírsavak. gyanta Alkalmazás: diureticum. keményítő Alkalmazás: antisyphiliticum. Bupleurum falcatum L.: Brunfelsia hopeana (Hook. bryonin) a feketében. – CUCURBITACEAE fekete gönye Bryonia dioica Jacq. Bupleurum scorzonerifolium Willd. száraz gyepekben az egész országban néhol gyakori. Ph. ubikinonban. antiphlogisticum. szappan). capitata L. arthritis kezelésére. 1. protocatechusav és anthocyanok (pl. diureticum. Hatóanyag: mustárolaj-glikozidok (glikozinolátok). Kaukázusban. piros gönye Bryoniae rhizoma et radix Előbbi eurázsiai. B-vitaminokban. Ny-Ázsiában. manacein. tetraciklusos triterpének (bryodulcosid triglikozid. f. cucurbitacinok). pszeudoalkaloid sinapin (cholinból és szinapinsavból képződik).hu fekete mustár Sinapis nigrae semen (ÖAB. Illóolaja hasonló célra. Bryonia alba L. Bupleurum chinense DC. így nálunk is termesztik. alba – BRASSICACEAE fejes káposzta Brassicae oleraceae succus Európai vad fajokból keletkezett. F. É-Afrikában. kevesebb bulnesol) Alkalmazás: balzsam. Kaukázusban. a fekete gönye ezen kívül sövényekben. E. Bulnesia sarmienti Lorentz. G) glikozidjai. továbbá hosszú szénláncú aldehidek (n-triacontanal. var. adaptogén. Világszerte. gyakoribb. zsíros olaj (30% körül) Alkalmazás: lisztjét külsőleg borogatásként reumás vagy légcsőhuruttal járó fájdalmak enyhítésére. B. 4% szinapinsav. Hatóanyag: triterpén bryogenin-glikozidok (bryonidin. ma mindenhol termesztik. DAC) Sinapis nigrae aetheroleum Honos Európában. Állatorvoslásban stomachicum.Forrás: http://www. latens hepatopathia és krónikus pancreas kiválasztási zavar esetén használják. Honos Kelet-Ázsiában. poliinek Alkalmazás: lázcsillapító. továbbá esculetin. Buxus sempervirens L. kínai buvákfű Honos Kínában. Don – SOLANACEAE [syn.doksi.APIACEAE sarlós buvákfű Honos Európában.. Helv. rubrobrassin-klorid = cyanidin-5-glükozid-3-sophorosid) Alkalmazás: préslevét gyomorfekély. C. utóbbi eurázsiai-mediterrán. . 40-60 m magas fa. Brassica oleracea L. illóolaj (illatszer. Évelő. Évelő lágyszárúak. diureticum. Vörös káposztában poliszulfid trithion és egyéb kénvegyület. Fontos vitaminforrás nyersen és savanyítva is.) Benth. Homeopathia. Bupleuri radix Hatóanyag: pentaciklikus triterpén-alkoholok (saikogenin A. Hatóanyag: alkaloid manacin. Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Indiai-szubkontinensen. Franciscea uniflora Pohl] Brunfels-cserje Brunfelsiae (hopeanae) radix Honos D-Amerikában. valamint kb. n-octacosanal). cyanidin-glikozidok. D. főként allil-izotiocianát glikozidja (sinigrin). A-vitaminban. drasztikus hashajtó főleg az állatgyógyászatban. kerítéseken is előfordul. Hatóanyag: a farészben 5-6 % illóolaj (40-70%-a guajol. – BUXACEAE puszpáng Buxi sempervirentis folium . bryonol a pirosban. Ny-Ázsiában. főleg Brazíliában. Hatóanyag: gazdag aszkorbinsavban.2 m-re növő cserje. Fontos zöldségnövény. a ritkább piros gönye csak ártéri szegélytársulásokban. – ZYGOPHYLLACEAE Bulnesiae aetheroleum Honos Dél-Amerika nyugati és déli részén. vagyis stressztűrést fokozó. purgans.

B. Afrikában is termesztik.4%-ot érhet el az illóolaj (főleg menton. ulcus cruris.7% karotinoid (főleg lutein. É-Afrikában. karvon). menthaefolia Host subsp. ökológiai tűrőképessége jó. Ny-Ázsiában. diureticum. továbbá 0.8% flavonoid (izorhamnetin. 0. gastritis esetén. – LAMIACEAE [syn. Homeopathia. a népgyógyászatban még diaphoreticum.és kvercetinglikozidok).: Calamintha officinalis Moench subsp. anthelminticum.35% illóolaj (főleg pulegon. 0. kb.02-4. telt virágú fajtái is vannak.12%-ot. Hatóanyag: alkaloid buxin. Ph. VIII. Hatóanyag: szalicilsav-származékok Alkalmazás: lázcsillapító. Calamintha sylvatica Bromf. Hatóanyag: kb. – CAESALPINIACEAE molukkabab Caesalpiniae bonducellae semen Honos trópusi Indiában. A-tól N-ig) így pl. Mediterráneumban. cholereticum. l cm-es kocsánnyal) vagy a kicsípett virágokat szedik.) O. 2-3 naponként a teljes virágzatot (kb. – ASTERACEAE kerti körömvirág Calendulae flos (Ph. 2-10% triterpénszaponin oleanolsav-glikozidok (saponozid A-F). tannin Alkalmazás: főleg mint neutrális nyálkaanyag technológiai célra. vizes élőhelyeken. 15% vízben oldódó rhamnoarabinogalaktan és arabinogalaktan. Caesalpinia spinosa (Mol. szeszkviterpén loliolid Alkalmazás: antibakteriális. pl. É-Amerikában. sylvatica typ. Calla palustris L. ascendens Jord. különösen temetőkben fordul elő. esculetin). Egyéves kerti dísznövény. aspecifikus immunstimulans. C Caesalpinia bonducella Flem. Gyorsan kell szárítani árnyékban vagy 35-400C-on. Nálunk is gyakori sövénynek való. Virágzata a halvány sárgától a sötét narancssárgáig változó. Ny-Ázsiában. áttelelő lágyszárú. bokros dísznövény. diureticum. tarak Caesalpiniae farina Honos D-Amerika északi részén (Peru).8% monool amyrin.doksi. Kuntze – CAESALPINIACEAE tövises pillangófa.. parabuxin. sylvatica typ.hu Honos Európában. Hg. taraxaszterol. poliinek. C.] erdei pereszlény Calaminthae (montanae seu ascendentis) herba Honos Közép. Laxativumként sem biztonságos. Calendula officinalis L. a hüvely pora cserző hatású. terpinen. . buxinidin. di. műszárítóban (beszáradás 8:1). néha áttelel. kb. Áttelelő lágyszárú. spasmolyticum.és D-Európában. de citotoxikusak. dermatitis. kumarin (scopoletin. cadinen. caryophyllen. reuma vagy maláriás betegség esetén óvatosan adagolandók készítményei. zeaxanthin). 4% diol faradilol-. továbbá más terpénketonok) Alkalmazás: stomachicum. termesztik. Kaukázusban. Számos gyógyszer komponense. emmenagogum.) = anthodium sine seu cum calycibus Calendulae herba Calendulae folium Honos Európában. parabuxinidin. antivirális. buxinamin (ma ezeket a szteroid alkaloidokat nagy betűjelekkel különböztetik meg (pl.3-0. nálunk nem fordul elő. umbelliferon. Áprilistól novemberig virágzik. antiphlogisticum. a fészekpikkelyekben 0. Pharyngitis. antimutagén. mérsékelt égövi Ázsiában. szterol. Kora tavasszal 50-60 cm sortávolságra. triterpénalkoholok (mono-. Hatóanyag: nyelves virágban 0. lupeol. 23 cm mélyre vetik. C.és triolok. – ARACEAE sárkánygyökér Callae palustris radix = Dracunculi palustris radix Honos Európában. 0. triol heliantriol A.Forrás: http://www. 4.. nálunk nem gyakori. Köszvény. Eur. subsp. száraz és félszáraz erdőkben. Hatóanyag: gumiszerű galaktomannan. ulcus duodeni. kb.: alkaloid A (= cyclobuxin D) Alkalmazás: az alkaloidok közül számos szívre ható. arnidiolészter. tonicum.

termesztett növény. 0. Hatóanyag: 30-35% száradó olaj.Forrás: http://www. kvercetin-glikozidok.: Ericodes vulgaris (L. É-Amerikában. kozmopolita. Ázsiában. taraxacaszterolok és észtereik Alkalmazás: kéregdrog emeticum. ökológiai igényének megfelelő helyeken sokfelé termesztik. Szibériában. 1-3 m hosszan felkapaszkodó. Egyéves. 2.és kempferol-glikozidok Alkalmazás: kisebb adagban laxativum. 37% catechin-tannin. diureticum.] sövényszulák Calystegiae sepii herba Calystegiae sepii radix Honos Európán kívül az egész Földön.doksi. A kéregben madaralban. 2 m magas cserje. főként mészkerülő nyíres-fenyérekben helyenként gyakori. Indiai-szubkontinensen. diaphoreticum.) R. Homeopathia. . továbbá leucoanthocyanidin Alkalmazás: népgyógyászatban belsőleg kígyómarás ellen (nem veszélytelen. a zöld tealevélben különösen jelentős epicatechin-gallát. szaponin Alkalmazás: homeopathia. uscharidin. calotropin. Camellia sinensis (L. egyéb szteroid-glikozidok.5-4. polifenolok (catechin-. kvercetin. 0. adstringens. Hatóanyag: 0. elvadul.) Merino] csarab Callunae (vulgaris) herba (cum floribus) = Ericae herba (cum floribus) Honos Európában. gyanta. sárgarepce Camelinae herba = Sesami vulgaris herba Camelinae semen = Myagri semen = Sesami vulgaris semen Honos Európában. mocsár. – BRASSICACEAE gomborka. Camelina sativa (L. gyanta (gyökérben 6-7%. Ázsia mérsékelt égövi részein. Indiai-szubkontinensen. – CONVOLVULACEAE [syn.] tea Theae (nigrae) folium Theae viridis folium Honos Kínában. Áttelelő lágyszárú. Kuntze – THEACEAE [syn. flavonoidok (kvercetin. Indokínában. Mocsarakban. Br. herbában 3 % körül). dimer anemonin).5% koffein. calactin. Ny-Afrikában. Calotropis procera (Ait) Dryand. Hatóanyag: tejnedvben kardenolid szteroidok (calotoxin. triterpén amyrinok.5% ursolsav. Kb. Indokínában. gyomtársulásokban szórványos. diureticum.: Thea sinensis L.02-0. Hatóanyag: protoanemonin (lakton) és polimer származékai (pl. fenolkarbonsavak. leucodelfinidin. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: jalapinhoz hasonló szívglikozidok. nálunk ritkul. madarfluavil. proanthocyanidinek. nádasokban mindenütt gyakori országunkban.hu Hatóanyag: Arumhoz hasonlóan csípős anyag. kaucsuk. fűzés égerligetek növénye.) O.6-0. Ny-Ázsiában. Calluna vulgaris (L. glikozinolát glükoamelinin Alkalmazás: lisztjét borogatásra. mérgező!).) Hull – ERICACEAE [syn. uscharin. Hatóanyag: 2. asclepiin. Kis termetű. Caltha palustris L.05% körül teobromin. Tejnedve szolgáltatja a madargumit.és láprétek. purgans. Calystegia sepium (L. voruscharin). bokros évelő növény. – ASCLEPIADACEAE szodomaialma Calotropidis procerae cortex Honos Ny-Ázsiában. – RANUNCULACEAE mocsári gólyahír Calthae palustridis herba (et flos) Honos Európában.8% arbutin. epicatechin-tanninok. nyomokban illóolaj Alkalmazás: sedativum álmatlanság esetén. cholagogum. epigallocatechin-gallát). miricetin). cserzőanyag elérheti a 10%-ot.) Cr.: Convolvulus sepium L.04% teofillin. a Dunántúl és a Középhegység egyes részein szőrfűgyepekben.

eugenol.) Hook. Hatóanyag: farészében. kérgében. kozmetika (szappangyártás). Az illóolaj fő komponensei: benzilbenzoát. concanavalin) Alkalmazás: lektineket biokémiai kutatásban. Sokféle ízesített teát is forgalmaznak. innen mindenhová elterjedt.vagy kétéves 0. 1% illóolaj (pinen.] kanella(fa). 8% gyanta (canellin) Alkalmazás: tonicum. termesztik. a mag élelmiszer. Hatóanyag: termésben 20-35% zsíros olaj (száradó). detoxikáló kúrára alkalmas. Magyarországon főleg textilnövénynek termesztik. f. likőrgyártás. – FABACEAE kardbab Honos Dél-Ázsiában. lágyszárú.) Gärtn. illóolaj (45-70% limonen. geraniol.doksi. Ez a vadkender szántók. Hatóanyag: kb. trigonellin). elemol. caryophyllen). a hüvely takarmány. 0. subsp. Ecuadorban. a herba vagy levél élvezeti teaként fogyasztható (nem mutatható ki belőle kábító hatású terpenofenol). fa. Trópusokon termesztik a kb.hu flavonoid. linalool. levelében (herbában) kevés gyanta. farnesol. ylang-ylang Canangae aetheroleum Annonae aetheroleum (= Ylang-Ylang) Honos Indokínában. dohányillatosítás. Az olajból készült emulzió használatos köszvény és reuma. Ausztráliában. trópusokon sokfelé termesztik. kávésav és származékai). a zöld levélben több komponenssel) Alkalmazás: stimuláns.5 m magas. sabinen.5-1. terpineol) Alkalmazás: illatszeripar.) DC. antidiarrhoeicum. a virágból az Annonae aetheroleumot. a zöld levél különösen antioxidáns. 20 m-re megnövő fát. parlagok gyomtársulásaiban fordul elő. Cannabis sativa L. kb. aminok (betanicin. terméséből olaj készül. metoxicamptothecin Alkalmazás: izolált hatóanyag és félszintetikus származékai citosztatikusak. elemicin. iparban használják. cineol. Cannabis sativa L. caryophyllen Alkalmazás: illatszeripar. gyógyszerek hatóanyagai. flavonoidok. fehérjetartalmú maradéka miatt takarmány. eugenol. hidroxi-camptothecin. szaponin. izoeugenol. 10-20% phellandren.3% gyanta. Camptotheca acuminata Decne.: Canella alba Murr. Hatóanyag: az egész növényből vonják ki a Canangae aetheroleumot. indica (Lam. cadinenek. Indokína stb. Canavalia ensiformis (L. Canella winteriana (L.Forrás: http://www. Hatóanyag: gyanta (oleoresina). benzilacetát. valamint gyomor. – CANNABACEAE (vetési) kender Cannabis fructus (= semen) Cannabis (sativae) herba Honos dél-közép-ázsiai területeken. 0. gumianyag. fehérje. – NYSSACEAE Honos Ny-Kínában. krezolmetilészer.és bélpanaszok esetén. a többi is távol-keleti trópusi faj (Kína. Venezuelában. Hatóanyag: speciális aminosav canavanin. aromaticum. geraniol. Malajziában. fehérfahéjfa Canellae albae cortex Honos DK-USA-ban.5-1% illóolaj (monoterpénalkoholok és -aldehidek. termésében alkaloid camptothecin. et Thoms. pinen.). Tibetben. linalool.) Small et Cronquist – CANNABACEAE indiai kender Cannabis indicae herba Cannabis indicae folium Cannabis indicae flos . fenolkarbonsavak Alkalmazás: szárából rost. pl. – ANNONACEAE kananga. Cananga odorata (Lam. – CANELLACEAE [syn. gyakran elvadul. Egy. Canarium luzonicum (Blume) Gray és más Canarium fajok – BURSERACEAE kanárifa Elemi resina Honos Malajziában. D-Amerikában. lektinek (canavalin. fenolkarbonsavak (pl. geranilacetát. Karib-szigeteken.

– BRASSICACEAE pásztortáska Bursae pastoris herba (DAC) Kozmopolita. de mai nemesített fajtáit sokfelé termesztik.és mocsárréteken fordulhat elő. . Hatóanyag: terpenofenol (THC = tetrahidrokannabinol. hisztamin. antioxidáns. hasis gyanta (THC 2-8%). Tömörebb habitusú. Az áttelelő lágyszárú. diosmin). Belsőleg növeli a perisztaltikát. főleg trópusokon. A magvakból zsíros olaj nyerhető. Sok kisebb fajra osztható. kábítószer: kannabiszfű. Capsicum frutescens L. marihuana (THC 0. szeszkviterpenoidok). nem tarackos. tyramin). szabadgyökfogó. acetilkolin. Indiában és Polinéziában sokfelé termesztik. színes fajták termésében sok karotinoid. diureticum reumás és köszvényes betegségekben. sötétzöld. Hatóanyag: glikozinolát (glucocochlearin.1% illóolaj (p-cimol.VIII. var. forráslápokban. Nálunk inkább cserepes növényként ismert. s. távol-keleti országokban.és menorrhagia) esetén vérzéscsillapító. tetrahidrokannabinolsav). glucoputranjivin) Alkalmazás: stomachicum.3-1% capsaicinoid (fő komponens 63-77% capsaicin. A terméses egyedek ágvégeit vagy gyantáját gyűjtik. rutin) Alkalmazás: zöldség. 40% oldható szilikát Alkalmazás: diaphoreticum. vérzéscsillapító peptid. flavonoid (rutin. fűszer. DAB. tapasz. cayenne bors Capsici fructus (Ph. – SOLANACEAE csilipaprika. kannabinolsav. Carex arenaria L.) Medic.. antineuralgicum. Magyarországon mindenhol gyakori. bár hivatalos engedély nélkül tilos. 4. majd szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1).doksi. Cardamine pratensis L. Áttelelő rhizómás. 4. Hg. vitaminban gazdag termése miatt roboráló. helyi gyulladás előidézésére. homeopathia. helyi gyulladást idéz elő. Ph. bokros. Hatóanyag: csípős fajtákban capsaicin. humulen. Hg. Capsicum annuum L.. – BRASSICACEAE réti kakukktorma Cardamine pratensis herba Cirkumpoláris. Hatóanyag: butil-mustárolaj-glikozid glucocochlearin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. friss termésben sok aszkorbinsav. Eur. 20-30% dihidrocapsaicin) Alkalmazás: külsőleg linimentum.hu Honos Indiai-szubkontinensen. továbbá flavonoidok (pl. Ph. Nálunk nedves láp. spasmolyticum (csak ideggyógyászatban orvosi ellenőrzéssel). bedörzsölő formájában hyperaemiát.: Carex repens Bell] homoki sás Caricis (arenariae) rhizoma (= radix) Honos Európában. Márciustól decemberig virágzik. Hatóanyag: biogén aminok (kolin.vagy kétéves. tarackos növény a Dunántúlon található. védelemre szorul. szaponin. egyéves vagy áttelelő. nyomokban illóolaj (metilszalicilát. de az egész Földön elterjedt. É-Amerikában. külsőleg kisebb sebekre téve szintén. kannabinol. csípős fajtáinak terméskivonatát külsőleg.. l. VII. Ph. szaponin. minimum (Mill. – BRASSICACEAE keserű kakukktorma Nasturtii majoris amari herba Honos Eurázsiában. Mexikóban. kannabidiol. nálunk hegyi. konzervipar. fenyőövi faj. előfordulása bizonytalan.Forrás: http://www. 0. de egyre ritkul. Hatóanyag: 8-10% illóolaj. termesztik.) Honos Közép-Amerikában. A virágos. fokozza a gyomornedv-kiválasztást. vadon nem fordul elő. Hatóanyag: 0. kb.) = Capsici fructus acer Honos D-Amerikában. cineol. Hg. Eur.) Heiser – SOLANACEAE paprika Capsici fructus (Ph. áttelelő lágyszárú. fájdalomcsillapítónak használják. igen ritka. izopropil-izotiocianát-glikozidok. Capsella bursa-pastoris (L. VIII.5-2%). kannabol) Alkalmazás: sedativum. fájdalomcsillapító reumás vagy idegfájdalmakkal járó betegségekben. Szibériában. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok alapján dismenorrhoea (metro. Cardamine amara L. – CYPERACEAE [syn. kb. egy. leveles hajtások legfeljebb 30 cm-es felső részét gyűjtik.

) Honos Kis-Ázsiától Indiáig.2-1.] dinnyefa. dihidrocarvon. DK-USA-ban. Hatóanyag: diantron.. Ph. Carlina acaulis L. de van tövistelen fajtája is. antimikotikus.és antron-glikozidok Alkalmazás: purgans. Érett gyümölcséből befőttet készítenek. – CAESALPINIACEAE mannakasszia. a kétévest a következő év júliusában aratják. termesztett növény. Eur.1-0. 2 cm mélyre vetik. kevesebb pseudocarparin.doksi.és Dél-Európában. carposid glikozid. D-Amerikában. vörös színt okozó carthamin (0. Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt engedélyezett élelmiszeripari adalék.3-0. stomachicum. – ASTERACEAE sáfrányos szeklice. az egyévest augusztusban..) Honos Eurázsiában.Forrás: http://www. – FAGACEAE [syn. áttelelő lágyszárú. Carthamus tinctorius L. vékony rétegben szárítják (beszáradás 4-5:1). 4-6 m magas bokorszerű fa. VII. – CARICACEAE [syn. emellett carilen.vagy kétévesek.5:1). cholereticum.] szelídgesztenye Castaneae folium .6%). Homeopathia. Májustól júniusig virágzik. Szúrós fészekpikkelyei vannak. laxativum. virágzás végén lángvörös. Kinyíláskor kézzel szedik a virágokat. 3-caren. Termesztésben egy. szaponin.: Castanea vulgaris Lam. továbbá limonen. 90%-ban carlinaoxid (benzil-2-furfuril-acetilén). sabinen. diaphoreticum. Érett kaszatokból rendszerint hidegen sajtolják a linolsavban gazdag olajat. peptidázok. Könnyen pergő ikerkaszat terméseit teljes érés előtt takarítják be. különösen a Balkánon és Dél-Oroszországban. elterjedt a trópusokon máshol is. carminativum. valamint a sárga. Fűszer és likőraroma. – APIACEAE (konyha)kömény Carvi fructus (Ph. Szellős helyen. Kora tavasszal 25-40 cm-es sortávolságra. pinen. cserzőanyag. Hg. ill. Hg. Magyarországon üde kaszálók.15% alkaloid carparin. Magolaj féregűző. VIII. A papainból különféle enzimeket (pl. laxans. purgans. mészmentes talajú hegyi rétek. Eur. sovány hegyi rétek kétéves növénye. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. poliszaharidázok) készítenek tisztítással. Cassia fistula L. antibakteriális. VII. 4. Hatóanyag: 3-7% illóolaj (főleg carvon. VIII. – ASTERACEAE szártalan bábakalács Carlinae radix Honos Közép. külsőleg pyodermás panaszokra. spasmolyticum gyomor. emésztésjavító. Az olajat érelmeszesedés megelőzésére vagy étkezési célra. Castanea sativa Mill. legelők védett növénye. A párta eleinte citrom. Tilos a gyűjtése.: Papaya carica Gärtn. ebben kb. Hatóanyag: levélben 0. mikolitikus és bakteriolitikus lizozimek.vagy narancssárga. olajözön Carthami flos Carthami fructus Carthami oleum raffinatum (Ph. antipyreticum. Papaint és chymopapaint különítenek el belőle. Carum carvi L. Hg. lactagogum. Alacsony termetű. 4.hu Carica papaya L. Júniusban. Hatóanyag: pártában 24-30% sárga pigment “szaflorsárga”. A kicsépelt terméseket műszárítóban szárítják vagy száraz helyen tartják gyakran forgatva (beszáradás 1. carveol) Alkalmazás: amarum. papája Caricae papayae folium Papainum crudum Honos Mexikóban. Ph.) Carvi aetheroleum (Ph. Hg. gyanta és 18-22% inulin Felhasználás: diureticum. különösen a termésben proteolitikus enzim papain Alkalmazás: szíverősítő. csőkasszia Cassiae fistulae fructus Honos trópusi Ázsiában. júliusban virágzik. Ph. Hazánkban egyéves.vagy bélgörcsben. mocsárrétek..

Ceanothus americanus L. Indiában. – PINACEAE libanoni cédrus Honos Ny-Ázsiában. Hatóanyag: triterpenoid pentaciklusos kinoid pigment. khataminok (aril-alil-aminok). indiánasszony-gyökér Caulophylli radix Honos É-Amerikában. Európában többnyire egyéves dísznövényként ismerik. . használják leucorrhoea. cadinen Alkalmazás: bronchitis. caulophylloszaponin Alkalmazás: diureticum. cserje. Rich. Cathinon homológok még: merucathin. Főleg a Dunántúlon vadon is előfordul mészkerülő. Cedri aetheroleum Hatóanyag: 3-5% illóolaj a farészben. Rich.) G. vindolin Alkalmazás: dimer alkaloidokat klinikumban. emmenagogum. merucathinon. expectorans. vadszőlőszerű. deodár cédrus Honos Ny-Ázsiában. Ammocallis rosea (L. anticancer kemoterápiában. triterpén szaponin Alkalmazás: adstringens. ami átalakul (+)-norpseudoefedrinné és (-)-norefedrinné.Forrás: http://www. ceanothensav. gyorsítja a véralvadást. blennorrhoea. sokfelé termesztik.: Vinca rosea L. betulin.) Batt. fásodó futónövény.) Rchb.hu Honos Mediterráneumban és DK-Európában. bőrbetegségekben. et Trab. subsp. Texasig). Don himalájai cédrus.0003%. betulinsav Alkalmazás: vérzéscsillapító. utóbbi drogban 0. Don – APOCYNACEAE [syn.: Cedrus libani A.) Manetti [syn. más triterpének (scandol: amyrin és lupeol). antibakteriális.] Atlasz-cédrusfa Honos É-Afrikában. lupeol. Cedrus libani A. pseudomerucathin Alkalmazás: friss levelet rágcsálják.doksi. flavonoid. üde lomberdőkben. fáradtságot. később hozzászokás alakul ki. évelő félcserje. – RHAMNACEAE fehér táskavirág Ceanothi americani radix Honos Kanadában. Celastrus scandens L. atlantica (Endl. ceanothsav (emmenolsav). Lochnera rosea (L.) Michx. casuarictin. – Celastraceae kat-cserje Cathae folium Honos Afrikában. csökkenti az étvágyat. Hatóanyag: cauloszaponin. Cedrus atlantica (Endl. Hatóanyag: indolalkaloid harman-származékok: dimer vinblastin (vincaleucoblatin). Cedrus deodara (Roxb. flavonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum. álmosságot. pl.. diaphoreticum. trópusokon termesztik. triterpén szaponinok (főleg oleanolsav-származékok). sokfelé termesztik. reuma és májbetegség esetén. a száraz levélben ezekből (-)-cathinon képződik. Kábítószer. – BERBERIDACEAE indiángyökér. levelét teapótlónak régebben használták.) Small. Hatóanyag: peptid-alkaloid ceanothinok. pedunculagin). illatszeripar. fő komponens trans-α− és γ-atlanton. potentillin.) G. továbbá catharanthin. évelő. Arab-félszigeten. Hatóanyag: cathedulinok (polihidroxi-dihidroagarofurán-poliészterek). – CELASTRACEAE kúszó fafojtó Celastri scandenti radix Celastri scandenti cortex Honos É-Amerikában. a mérgezési tünetek veszélyesek. USA-ban (ÉK-től Floridáig. Hatóanyag: 6-8% ellagitannin cserzőanyag (tellimagrandin I és II. az amfetaminokéhoz hasonló. Catharanthus roseus (L. Caulophyllum thalictroides (L. Catha edulis (Vahl) Forssk.] rózsameténg Vincae roseae herba Honos Madagaszkárban. dimer vincristin (leucocristin). antispasmoticum.

madecassosid) Alkalmazás: antibakteriális.és madasiatsav-glikozidok (asiaticosid. Eur. a csinos ezerjófű pedig iszapnövényzetben. 4. – PARMELIACEAE izlandi zuzmó Lichen islandicus (Ph. VIII.és gyógyszertechnológiában. ekcémák kezelésében. uliginosum Rothm.) Druce [syn. fenolkarbonsavak.) Ach. Ny-Ázsiában. VII. dyspepsia. Textil. zuzmósavak (2-3% fumárprotocetrarsav. egyéves. Ph. Magban kb. árnyékban.és 1. idült dyspepsia és hypoaciditas esetén.vagy kétéves.] kis ezerjófű Centaurium littorale (Turn. külsőleg antimikotikus..3. protocetrarsav. a hüvely jellegzetes szagát izovajsav okozza. továbbá hypertroph bőrbetegségek. et Sch. nyugtató gyógyszer készül belőle. licheszterinsav. É-Afrikában. [syn. swerosid. gastroenteritis esetén. emésztésjavító. Centranthus ruber (L..) Gilm. Koreában.és 1. madecassav. a mocsári európai-közép-ázsiai egy.és papíriparban.) Urban – APIACEAE [syn. usninsav.] keskenylevelű ezerjófű. Eur.: Erythraea pulchella Hornem. 50% nyálka-heteropoliszaharid lichenin (1. Centella asiatica (L. Az egész Földön sokfelé termesztik sorfának vagy szegélyként az 5-10 m magasra megnövő fát. A teljes virágzásban lévő herbát gyűjtik.hu Centaurea cyanus L.: Centaurium uliginosum Beck. metoxi-xanthon származékok (metilbellidifolin).) Honos Kínában. Hg. lápréteken él.doksi. flavonoidok. Hatóanyag: hüvelyfalban 30-70% szaharóz.4-α-glukan). 4. Hatóanyag: secoiridoid glikozidok (centapicrin.3. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponinok. Hg.: Centaurium erythraea Rafn.: Hydrocotyle asiatica L. – VALERIANACEAE piros sarkantyúvirág Centranthi radix (rhizoma) Honos Mediterráneumban. Erythraea centaurium Pers.. nedves gyomtársulásokban fordul elő. Japánban. Hg. Ph. Hatóanyag: anthocyanin (cyanin) Alkalmazás: diureticum. umbellatum Gilib. – CAESALPINIACEAE szentjánoskenyérfa Ceratoniae fructus Ceratoniae semen Honos Európa déli részein. néhol gyakori. régebben élelmiszer. VIII. triterpenoidok.. Hatóanyag: valepotriát (hiányzik az illóolaj.] ázsiai gázló Centellae asiaticae herba (Ph. már védelemre szorul. 4. C. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). Erythraea uliginosa R. tonicum. VIII. kaszálókon néhol gyakori. nálunk kedvelt évelő dísznövény. Centaurium minus Moench – GENTIANACEAE [syn.) (= summitas) Eurázsiai-mediterrán egyéves fajok. Alkalmazás: pylorus-spasmus.. mocsári ezerjófű Centaurium pulchellum (Sw. nálunk májustól szeptemberig virágzik. genciopicrosid. külsőleg toroköblögető. asiatsav-. roborans. Hg. 90% galaktomannan carubin. galaktomannan. – ASTERACEAE kék búzavirág Cyani (coerulei) flos Kozmopolita. Ceratonia siliqua L. 2-3% nyálka-poliszaharid.. Eur. cholagogum. centaurosid). Ph. swertiamarin. A másik kettő közül a kis ezerjófű üde réteken. Cetraria islandica (L. szterol Alkalmazás: étvágygerjesztő. 1-2% pektin.4-β-glukan) és izolichenin (1. alkaloid is).Forrás: http://www. Madagaszkáron. fumársav) .) DC. Ph. vetési gyom.) Honos az északi félteke szubarktikus területein. teaszépítő komponens. Hatóanyag: kb. subsp.] csinos ezerjófű Centaurii herba (Ph. máshol az intenzív herbicidek miatt kiritkult.

hu Alkalmazás: köhögéscsillapító és expectorans bronchitis. Hatóanyag: flavonoid (myricetin. Összetevői főleg karbonsavészterek. Eur.] erdei deréce Chamaenerionis folium Honos Eurázsiában. anthranilsav-metilészter. Ph. anthocyaninok.és izorhamnetin-glikozidok). flavonoidok (kvercetin. – EUPHORBIACEAE [syn. linalool. oleanolsav. ergostan-típusú szteroidok Alkalmazás: antiphlogisticum. carminativum. Egyéves lágyszárú. ketonok. pinocarveol.: Epilobium angustifolium L. 0. dysmenorrhoea esetén görcsoldó. triterpén-szaponinok (amyrinek.: Euphorbia hirta L. szeszkviterpén-laktonok (pl. kávésav-származékok Alkalmazás: orvosi székfűhöz hasonlóan antiphlogisticum. luteolin-glikozidok). Kétéves vagy évelő.: Anthemis nobilis L. kumarinok (scopoletin). 0. nálunk kerti dísznövény.2-0. Illóolaja üzemi méretekben előállítható.doksi.6 m magas félcserje. Leveleit virágzás előtt gyűjtik. máj. VIII. 4. szurdokvölgyekben. triterpén szaponinok (ursolsav.5% illóolaj száraz drogban. Ph. fenolkarbonsavak. Árnyékon vagy mesterségesen.] rómaikamilla. Eur. flavonoidok (apigenin-. de még gyomos parlagokon is helyenként tömegesen fordul elő. Chamaenerion angustifolium (L. Évelő. crategolsav). izokvercitrin).06% illóolaj (mustárolaj-származékok. VIII.Forrás: http://www. É-Afrikában és Ny-Ázsiában vadon és kultúrában fordul elő. patakok mentén. nálunk 3-5 éves kultúrában.) = Chamomillae romanae anthodium Chamomillae romanae aetheroleum Honos Mediterráneumban. – BRASSICACEAE [syn.és dombvidékeinken. Alkalmazás: flos népgyógyászatban spasmolyticum. a herbában is meglévő becőkben robinin (kempferol-glikozid) is. Hatóanyag: 0.2-0. zuzmósavak miatt antibakteriális. Áprilistól . emésztésjavító. Mediterráneum nagy részén is.4% virágzó hajtásban. Teljes virágzáskor gyűjtik a virágzatokat vagy lepárlás céljából géppel 5-6 cm-es tarlóra vágják. felső légúti hurutok esetén. szalicilsav.. geraniol. elterjedt É-Amerikában is. lupeol). aldehidek.] szőrös törpekutyatej Euphorbiae hirtae herba Honos trópusokon. 2 m magasra is megnő. nemes pipitér Chamomillae romanae flos (Ph. élvezeti teaként. évelő lágyszárú. Chamaesyce hirta (L.) Scop. antidiarrhoeicum. városi járdák fal menti szegélyén igen közönséges.. 400C-on szárítják (beszáradás 7-8:1). – ASTERACEAE [syn. erdőszéleken. 4. Hg. Hegy. Chelidonium majus L. nerol. továbbá antibakteriális.) Millsp.és szíverősítő. nyálka-poliszaharidok Alkalmazás: antibakteriális. útszéli árokpartokon. de előfordul szubtrópusokon is. szájöblögetésre aftás szájnyálkahártya megbetegedések esetén.) = Chelidonii (majoris) herba Chelidonii rhizoma et radix Honos Eurázsiában. Európában. erdővágásokban. carvon. kamazulén. antibakteriális. benzilalkohol). – PAPAVERACEAE vérehulló fecskefű Chelidonii herba (Ph. Chamaemelum nobile (L. egyes in vitro tesztekben antivirális. A virágzó növény kiváló mézelő. a magban zsíros olajon kívül glikozinolátok és kardenolid szteroid-glikozid (cheirotoxin). Hg. – ONAGRACEAE [syn. E. flavonoidok. Kíméletesen szárítandó (beszáradás 5:1).) Cranz] sárgaviola Cheiri (arabici) flos Cheiranthi (cheiri) semen Cheiranthi (cheiri) herba Mindenhol elterjedt.6-1. herba homeopathiában. Hatóanyag: 0. főleg a teltvirágzatú fajtáit termesztik. kertekben. Cheiranthus cheiri L.. Évelő. magban lévő kardenolidok lehetséges szívgyógyszer-alapanyagok. Az egész országban gyomtársulásokban. poliin (matricariasav-észterek).: Erysimum cheiri (L. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag (gallotannin és catechotannin). bisabolol). kvercitrin. spicatum Lam. felső légúti panaszokban is használható.) All.

a nyers nedv proteolitikus. Homeopathia. 4% cserzőanyag. Sokfelé termesztik.5% illóolaj (ascaridol. Adventív egyévesként főként ártéri gyomtársulásokban szórványosan az egész országban előfordulhat. főként (+)-tubocurarin. sokfelé termesztik. Cholagogum. vértisztítóként herpeszszerű bőrbajokban. Hatóanyag: 0. Chionanthus virginicus L. Hatóanyag: 2-10% bis-benzil-tetrahidroizokinolin alkaloidok. kvercetin-glikozidok (hyperosid. Chelone glabra L. (+)-chondrocurin Alkalmazás: a mozgató idegvégkészülékeket bénítva – megfelelő adagban.3%. de népgyógyászatban légúti. Chondrus crispus Stackh. Közép-Amerikában. Alkalmazás: adagolt gyógyszerként féreghajtó (pl. phillyrosid. Barton – PYROLACEAE [syn. továbbá májcirrhosis és icterus esetén. 0. kb. a friss tejnedvben proteázok. utóbbit szellős. sanguinarin. gyomor. szaponinok. avicularin) Alkalmazás: a fő hatóanyag chimaphilin miatt antiszeptikus. Apró félcserje. bakteriosztatikus főként húgyúti fertőzések esetén. Még flavonoidok. Gigartina mamillosa (Good.és idegpanaszok kezelésére is. Ascaris).] ernyőskörtike Chimaphilae folium Pyrolae umbellatae herba Honos É-Amerikában.. összetétele földrajzi származás szerint eltérő lehet. pinocarvon. var.és hepatopathiában ödémacsökkentő. Hatóanyag: 0. 3-10 m magasra megnövő bokrosodó fa. Hatóanyag: gyűrűs bifeniléterszerű phillyrin (chionanthin. Dél-Amerika nyugati részén. prostata-hypertrophiában is használható népgyógyászati tapasztalatok szerint. Európában termesztik. É-Amerikában Texasig.1-1% alkaloid. 30 féle alkaloid jellemző.) I. protopin. ambrosioides et var. berberin. a gyökérzetben 1-2%. spasmolyticum.: Pyrola umbellata L. Chenopodium ambrosioides L. ursolsav. antipyreticum.hu őszig virágzik. – RHODOPHYCEAE vörösmoszat. adagolása orvosi ellenőrzéssel szabályos. – SCROPHULARIACEAE kopasz gerlefej Chelones glabrae herba Honos Kanadában. Kb. anthelminticum (L.7-dimetil-naftokinon). enyhe analgeticum. ír moha Carrageen . forsythin). intravénásan – általános izomrelaxans. váltólázban narcoticum. A chelidonin antimitotikus. taraxaszterol.2-0.Forrás: http://www. chelerytrin. előfordul még Európában. csípős gyanta Alkalmazás: tonicum.2-0.doksi. Hatóanyag: keserű. Ázsiában. szaponin Alkalmazás: korábban tonicum.2% chimaphilin (2. a gyökérzetet késő ősszel vagy kora tavasszal gyűjtik. amyrin. et Woodw. Előbbit gyakori forgatással szárítják (beszáradás 5-6:1). – OLEACEAE amerikai hópehelyfa Chionanthi virginici radicis cortex Honos É-Amerikában. nagy műtéteknél használják. tubokuráre Pareirae bravae cortex Honos Brazíliában. Ag. főként izokinolin-vázas benzofenantridinek: chelidonin. fedett helyen (beszáradás 3-4:1). tehát a friss növény megtörve. szitoszterol. Chondrodendron tomentosum Ruiz et Pavon – MENISPERMACEAE pareira.) W. Cardio. emmenagogum. coptisin. Alkalmazás: erős hatású drog. dimer monoterpén aritason). külsőleg rendszeresen használva szemölcsirtó. ma főleg homeopathiában.) Gray – CHENOPODIACEAE mirhafű Chenopodii (ambrosioides) herba Chenopodii aetheroleum Honos trópusi Amerikában. a herbában 0. ma kozmopolita. Jellegezetes pyranon-dikarbonsava a chelidonsav. Tonicum. Hatóanyag: arbutin. állatgyógyászatban is bélférgesség esetén. szalicilsav-metilészter. májbetegségekben és bőrpanaszokban. (-)-curin. Chimaphila umbellata (L. (+)izochondrodendron. A herbát virágzó állapotban.

Virágzó hajtása vagy virágzata gyógyszeripari alapanyag.. továbbá kevés illóolaj Alkalmazás: hurutos megbetegedésekben.] boldogasszony tenyere Balsamitae herba = Balsamitae (Tanaceti) herba Honos Ny-Ázsiában. Évelő dísznövény. poliinek Alkalmazás: vasculáris fejfájás kezelésére. A subsp. heparinoid. tanacetoidesben főként carvon Alkalmazás: epehólyag bántalmak esetén. évelő. 4. A pótkávét szolgáltató fajtáit termesztik. Elvadulhat.5 cm mélyre vetik. Chrysanthemum leucanthemum L. 4-5 évig egy helyen élhet. de használják ízületi bántalmak esetén is. erdei tisztásokon. Balkán-félsziget déli részén. Bip. Chrysanthemum balsamita L. arterioszklerózis. Írországban). Kaukázusban. VIII. – ASTERACEAE [syn. lágyszárú kerti dísznövény. Eur. Mediterráneumban.) Sch. Kaukázusban. Hatóanyag: illóolaj. 2-4 éves kultúrában általában különböző fajtáit termesztik. Termeszthető.] őszi aranyvirág Tanaceti parthenii herba (Ph. Főleg az ország déli területein jól termeszthető.Forrás: http://www. Cichorium intybus L. Hatóanyag: jellemzők a spirociklikus poliin éterek.hu Honosak Atlanti-óceánban. Külsőleg leginkább rovarriasztóként. Júliustól szeptemberig virágzik. Évelő. Hatóanyag: terpén-észterek (piretrinek. Rokona a zöldséget és salátát szolgáltató C. A herbát virágzáskor.: Tanacetum balsamita L. gyógyszerekben is. endivia és C. Pyrethrum parthenium Sm. rendszerint mesterségesen szárítják (beszáradás: 4-5:1). Chrysanthemum parthenium (L. ezek meleg vérű állatokra nézve kevéssé mérgezőek.: Tanacetum parthenium (L. A porított virágzatot (pulvis insectorum) régebben használták. sylvestre sokkal ritkább.: Leucanthemum vulgare Lam. Ph. Évelő. – ASTERACEAE [syn. – ASTERACEAE katángkóró Cichorii radix Cichorii (intybi) herba (folium) Honos Eurázsiában. infarktus megelőzésében (gyógyszerek formájában). chrysantenil-észterek). – ASTERACEAE rovarporvirág Pyrethri flos = Chrysanthemi flos Honos DK-Európában. Hatóanyag: galaktóz-szulfát polimer carrageenin Alkalmazás: enyhe laxans. Teljes virágzáskor gyűjtik kaszálógéppel. var.) Vis. lágyszárú. majd ritkítják (60 egyed/méter). Hatóanyag: szeszkviterpén γ-laktonok (partenolid). a gyökeret késő ősszel vagy tavasszal gyűjtik. leucanthemum ártéri és hegyi kaszálókon néhol tömeges. gyomtársulásokban közönséges. napon szárítják. a subsp. migrénes panaszok megelőzésére. útszéli gyomtársulásokban is előfordul.) Bernh. balsamitában főként kámfor. szőrfűgyepekben él. de szárítás után lebomlanak a festékek. foliosum. édes vízzel alaposan kimossák. var.) = Matricariae herba = Matricariae vera aromatica herba = Parthenii herba Tanaceti parthenii folium = Chrysanthemi parthenii folium Honos Kis-Ázsiában. kevés illóolaj (kámfor.] réti margitvirág Bellidis majoris herba (flos) = Chrysanthemi leucanthemi herba (flos) Honos Európában. erdőszegélyekben. fiatal levele salátaként fogyasztható. Antibakteriális. Chrysanthemum cinerariifolium (Trev. majd napon szárítják. a telepek dagály idején partra sodródnak (pl. Kaukázusban. Ny-Ázsiában. A vetőmagot 60-70 cm sortávolságra. 0. thujon. A friss moszatok a fikoeritrin miatt vörösek. Utóbbit mosás után kettéhasítják és 500C-on szárítják (beszáradás 3:1). cinerinek). Bolygatott helyeken. majd apálykor összegyűjtik. A virágzatokat teljes kinyíláskor gyűjtik..doksi. Júniustól novemberig virágzik. Hg. – ASTERACEAE [syn. . melyek szerves oldószerben oldódnak (észterképző savak a krizantémsav és a piretrinsav) Alkalmazás: szelektív és gyorsan lebomló rovarölő szerek készülnek belőle és félszintetikus származékaiból.

homeopathia. tonicum. 4. a herbában még esculetinglikozid cichoriin) Alkalmazás: cholagogum (mellékhatása nincs. egyik leghatásosabb antimaláriás gyógyszermolekula. tonicum.] kámforfa Camphorae aetheroleum . antineuralgicum. fenolkarbonsav (cikóriasav = kávésav és borkősav észter. szubarktikus Amerikában. gyökérben még inulin. phellandren stb. más Cinchona fajok – RUBIACEAE [syn. külsőleg reuma kezelésére. 2-3% kinacsersav. Ph. 15-20 m magas fa.Forrás: http://www. cimigenol).) = Cinnamomi aetheroleum (Ph. triterpén (taraxaszterol). Áttelelő lágyszárú vizes élőhelyeken. VII. 2-3% cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum. metil-kumarilaldehid. főként keserű triterpenoid glikozidok (actein. cinchophyllin. kb. ennek nagy része fahéjaldehid. szerves savak Alkalmazás: vegetatív idegrendszerre hat. Hatóanyag: 5-15% alkaloid. chinovosid) Alkalmazás: az izolált fő hatóanyagokból gyógyszerek készülnek. Indiai-szubkontinensen. cuminaldehid. VII. klorogénsav). Mexikóban. Kanadában. így (-)-chinin/cinchonidin.. tartósan is használható máj. 8-12% nyálka-poliszaharid. benzaldehid. Cinnamomum aromaticum Nees – LAURACEAE [syn.hu Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton (lactucin. metil-szalicilaldehid. Szumátrán. Eur. 4. 2. szalicilsav. ánizsaldehid. succirubrin. oxitocinszerű hatása is van.2% nem mérgező illóolaj (p-cymol. Sri Lankán. szalicilsav.) = Chinae succirubrae cortex (Ph.doksi. VIII. chinamin. chinicin. ezen kívül antipyreticum.) Alkalmazás: idegrendszeri méreg. stomachicum. – LAURACEAE [syn. továbbá 5-8% kinasav (6-metoxi-cinchoninsav).és Közép-Európában. – APIACEAE csomorika Cicutae virosae herba Cicutae virosae folium Cicutae virosae rhizoma et radix Cicutae virosae fructus (= semen) Honos É. VII.: Cinchona succirubra Pavon] vörös kínafa Cinchonae cortex (Ph. továbbá szalicilaldehid. fűzlápok védett növénye.) Honos Kínában. cimicifugin. Ph.) Nutt. antirheumaticum. cinchophyllamin. metilsuccirubrin. továbbá cicutol és más poliinek. (+)chinidin/cinchonin. VIII. fahéjsav. Rokon fajai közül a C. benzoesav. et Presl.5 méter magas cserje.. Jáván.: Laurus camphora L. tannin.és epehólyag-bántalmakban). Örökzöld fa.) Honos Közép-Amerikában és Dél-Amerika északi és nyugati részein. Cicuta virosa L. Nálunk mocsarak. A kinin a malária plasmodiumot pusztítja. szaponin. Hatóanyag: keserű és toxikus poliinek. tonicum (üdítőitalként is igen nagy higításban). 8% catechin-tannin. ahol termesztik is. pinen. depurativum. Hg. Hg. Hg. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. paricin. évelő.) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Ph. – RANUNCULACEAE rövidágú poloskavész Cimicifugae (racemosae) rhizoma (= radix) Honos É-Amerikában. carminativum. extrasystole esetén antiarrhythmiás gyógyszer. termesztett növényként elterjedt Indokínában. izoferulasav. Eur. D-Amerikában és Japánban is. lactucopicrin). acetilacteol. mérsékelt égövi Ázsiában. Cinnamomum camphora (L. A chinidin (kinidin) tachycardia. Antiklimakteriális gyógynövény-termék is készül belőle. Hg. kumarin. Hg. triterpénglikozidok (chinovasav. Cimicifuga racemosa (L. főként cicutoxin (1-3%). ledgeriana (calisaya) 10% kinint is tartalmazhat. Hatóanyag: 15-20% gyanta.) Sieb.: Cinnamomum cassia Blume] kínai fahéjfa Cinnamomi cassiae cortex (Ph. Cinchona pubescens Vahl. főként kinolin alkaloidok. Gyökérben és termésben akár 1.

tonicum. 5-6 m magas örökzöld fa. Citrus aurantium L. fűszerként. Ph.. 4. antirheumaticum. Tahitiban). Cinnamomum verum Presl. kb. 50% 1.. illóolaj. 4. 5% eugenol. lábáztató folyadékokban). Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag. Hatóanyag: citrullol. a borneol-típusban: 0. Eur. használják dysmenorrhoeában.Forrás: http://www. Hatóanyag: monoterpén-alkoholok.: Cinnamomum zeylanicum (= ceylanicum) Nees.8% illóolaj. üde lápréteken helyenként gyakori.. valamint kb. vulgaris Risso] keserű narancs Aurantii (amari) pericarpium (Ph.. spinaszterin. VIII. . VIII. termesztik innen keletre pl. Cirsium oleraceum (L. kb. Hatóanyag: Kínában 5 kemotípust különböztetnek meg. Lágyszárú. – RUTACEAE [syn. Karib-tengeri szigetvilágban. A kámfor-típusban: 1% illóolaj kb. VIII.) Cinnamomi corticis tinctura (Ph.8-cineol. limonen (50-65%). kvercetin. flavonoidok Alkalmazás: limett-illóolaj alapanyaga. oligomer procyanidin Alkalmazás: digestivum.75% illóolaj. Eur.] (ceyloni) fahéjfa Cinnamomi cortex (Ph.: Citrus aurantium L. Hg. Ph.és likőriparban. Ph. – ASTERACEAE halovány aszat Cirsii herba Honos Eurázsiában.) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Ph.doksi. antineuralgicum. amara Engl. áttelelő lágyszárú. 80% kámforral. kb. édesség. kozmetikumok gyártása. Citrullus colocynthis (L.4% illóolaj izo-nerolidol kb.RUTACEAE savanyú citrom Citri aurantiifoliae fructus Honos valószínűleg trópusi Ázsiában. Eur. carminativum. külsőleg gombaellenes. de D-Amerikában is..) Honos Sri Lankán. illóolaj. fenolkarbonsavak. 10 m magas. sokfelé termesztik. Citrus aurantiifolia (Christm. pinen. fenolkarbonsavak. Hg.) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Ph. 3% bornilacetát és 2% linalool. kb.) = Cinnamomi zeylanici cortex Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Ph. VII. 4. Örökzöld. kámfor illóolajok kivonása. Hg. VIII. 4.VIII. 50 m magasra is megnő. terpineol és linalool Alkalmazás: kámfor-előállítás. flavan (pectolinaringenin) Alkalmazás: népgyógyászatban emésztést elősegítő. terpinen. Eur. a linalool-típusban: 0.: Colocynthis vulgaris Schrad. illatszeripar.] sártök Colocynthidis fructus Honos D-Afrikában. Eur..5-4% illóolaj.) . Ph. aromaticum.5 m magas. Hg.5-1. Hg. gyanta. Eur. szubtrópusi országban termesztik. 4. Ph. Magaskórós növényzetben.) Scop.hu Camphora Honos Kínában.3-0. sokfelé meghonosodott. Homeopathia. 4.) Sw.) Aurantii amari aetheroleum Aurantii amari floris aetheroleum (Ph. gyanta. 90% linaloollal és 2% caryophyllennel. szeszkviterpén. diterpén (inszekticid cinnzeylanol). Örökzöld. fő komponense (65-75%) a fahéjaldehid. Hg. – LAURACEAE [syn. – CUCURBITACEAE [syn. 14% terpineol. 60%. Ph..8% illóolaj. VIII.) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Ph. 0. az izo-nerolidol-típusban: 0. alkaloid. Hg. Szumátrán.) Schrad. 3% kámforral. Eur. aromaticum = subsp. VIII. 4. VIII. 4. Hg. K-Ázsiában. 80% borneollal. citral.) Aurantii (amari) folium Aurantii (amari) fructus immaturi Aurantii flos Aurantii amari flos (Ph. itt és más trópusi (pl. Hg. Hatóanyag: 0. Eur. a cineoltípusban: 0.. antibakteriális (lemosókban. Ph. inhalálva légzőszervi mikózisok esetén is. C.. kumarin. Jáván. szteroid szaponin cucurbitacin-glikozidok Alkalmazás: drasztikus hashajtó. Ph. 7% pinen. subsp. illatszeripar.

friss gyümölcse vitaminban gazdag. VII. az ezekből kivont illóolajokkal együtt aromaticumok. szerves savak Alkalmazás: aromaticum. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. dulcis L. főként limonenből és limonen-epoxidból tevődik ki. Citrus bergamia Risso et Poit. subsp. – RUTACEAE [syn. subsp. 40% linalool. limonum (Risso) Hook] citrom Citri pericarpium Limonis aetheroleum (Ph. USA-ban és más szubtrópusi országokban.. Citrus limon (L. Dél-Oroszországban. naringeninek. reticulata inkább DK-Ázsiában. Hg.) Merr.: Citrus sinensis (L.Forrás: http://www. termesztik Dél-Olaszországban (Kalibria). parfümök. 1% citral. termesztik Olaszországban. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin Mandarinae aetheroleum Honos K-Ázsiában. Hg. Alkalmazás: illatszeripar. – RUTACEAE bergamott(narancs) Bergamottae aetheroleum Honos DK-Ázsiában. illatszeripar. de az illóolajokat.6% illóolaj. termesztik Keleten és D-Európában. továbbá neral. Hatóanyag: 0. Eur. var. sinensis Engl. egyéb terpének (25-50%). illatszeripar. továbbá metilantranilsav-metil-észter Alkalmazás: likőr. Hatóanyag: 0. Törökországban. a keserű narancsolaj (pomeranzolaj) monoterpén-észterekben gazdagabb.5%. Citrus maxima (Burm.hu Petitgrain aetheroleum Honos ÉK-Indiában.) Osbeck. Dél-Kínában. mediterrán országokban. kb.doksi. a kínai virágolajban (neroliolajban) kb. rutin.8% illóolaj (pinen.. 4.2-0.) Neroli aetheroleum (= Naphae aetheroleum) – virágból Honos ÉK-Indiában. Ny-Indiában. aurantium L. limonen. flavonoidok . Flavonoidok közül hesperetinek. geranial. VIII. medica L. stomachicum. szappanok) dolgozzák fel. Hatóanyag: terméshéjban 1-2%. 10% limonen. 16% linalilanthranilát. Hg. 4. Mexikóban. amarumok. fototoxikus furokumarin bergapten (tisztított illóolajban csak nyomokban maradhat). sabinen. Eur. terpinen. C. 0. 12% flavonoid (pl. Fa vagy cserje.4-0. Izraelben. továbbá citral. – RUTACEAE óriás narancs. decil-aldehid. 0. nonil-aldehid.és illatszeripar. Éretlen termésben triterpénkeserűanyag limonin Alkalmazás: terméshéjfélék szárítva drogok.) = Citri sinensis pericarpium Aurantii dulcis aetheroleum (Ph. ebben 10% linalilacetát. 3-5 m magas. ízesítő. VIII. likőripar. Hatóanyag: illóolaj. Citrus aurantium L. D-Amerikában.9% illóolaj (nem keserű). 90%-a limonen.) Burm. Ph. Hatóanyag: kb. Ph. óriás citrancs Honos Malajziában.: Citrus limonum Risso.) Citri medicae (fructus) cortex Honos Kínában. – RUTACEAE édes mandarin Curacao cortex (pericarpium) Kelet-Ázsiában és sokfelé termesztik. amarum. Brazíliában. Izraelben.2-0. naringenin) Alkalmazás: aromaticum. Nálunk üvegházban termést hoz. sok aszkorbinsav. sinensal és alkilészterek. Citrus x nobilis Lour.5% illóolaj. Guineában. Hatóanyag: kb. a C.] édes narancs Aurantii (dulcis) pericarpium (Ph. a petitgrain olajban (Paraguay) több linalilacetát. Kínában. mircen. elterjedt és termesztik D-Európában. C. továbbá a különleges illóolajokat inkább illatszeriparban (kozmetikumok. – RUTACEAE [syn. octil-aldehid. Hg. ételízesítő. italalapanyag.) = Citri aetheroleum (Ph. linalool) Alkalmazás: élelmiszer. Hatóanyag: főleg limonen.. VII. virágban 0. termesztik Olaszországban és sok más szubtrópusi országban. Citrus deliciosa Ten..

psoralen) és kumarinszármazékok. Kaukázusban. VII. a gépi betakarítás után a szárított nyersanyag feldolgozható. kizárólag gyógyszerek készülnek a tiszta hatóanyagokból. Hatóanyag: protoanemonin.Forrás: http://www. ergoxinok és vízben jobban oldódó. DAC) Cardui benedicti fructus Honos Mediterráneumban. mircen. anemonol. Sok félszintetikus származéka ismeretes. caulosaponin-glikozid. Egyéves. Hatóanyag: 20-30% zsíros olaj (ettől mentesíteni kell). – ASTERACEAE benedekfű Cardui benedicti herba (Ph. Májusban. forgalmazása tiltott. erdőkben. Hatóanyag: zuzmósavak (barbatinsav. szaponin. ergokriptinek. clematidol. Ergotoxin (dihidro-származékai) antihypertensiv. 0. Hatóanyag: 0. perifériás vasoconstrictor (szülészetben vérzéscsillapító. Kaliforniában. Clematis recta L. – PYRENOMYCETES anyarozs Secale cornutum Mérsékelt éghajlatú országokban termeszthető rozs és tritikále kalászainak mesterséges befertőzésével biztosítják a szkleróciumok bőséges hozamát. fenolkarbonsavak. Ny-Ázsiában. – RUTACEAE grépfrút. Claviceps purpurea (Fr. clematidol. illatszeripar.05-1. magjából gyógytermék készül. Hatóanyag: illóolaj. sabinen. – RANUNCULACEAE erdei iszalag Clematidis vitalbae folium Honos Európában. metilszármazékait a szülészetben használják szülés utáni és más eredetű méhvérzések esetén. Citrus x paradisi Macfad. A félszintetikus lizergsav-dietilamid (LSD) erős kábítószer. régen uterotonicum. – RANUNCULACEAE felálló iszalag Clematidis rectae herba Honos Közép. termeszthető. D-Afrikában. – CLADONIACEAE Cladoniae pyxidatae scyphi Honos a sarkvidéki tundrákon. stigmasteringlikozid Alkalmazás: régen belsőleg krónikus ekcéma. illóolaja a likőr. Alkalmazás: tonicum. terpinen. Floridában. Cladonia pyxidata (L. Észak-Ázsiában. Cnicus benedictus L. Közvetlenül a virágzás előtt takarítják be. Hatóanyag: protoanemonin. ergotoxinok (ergokrisztin. diureticum.0%. továbbá furokumarinok (bergamottin. gyümölcse italt szolgáltat. savamid ergometrin (= ergonovin) Alkalmazás: ergotamin sympatholyticum. főként pinen. napfényre érzékeny (beszáradás 5:1).és Dél-Európában. A Dunántúlon száraz erdőkben. migrén ellenes). flavonoidok. . reuma esetén. köszvény. antisyphiliticum. É-Afrikában.hu Alkalmazás: fűszer. szterolok Alkalmazás: diureticum. Fásodó szárú lián.14% illóolaj a terméshéjban. limonen. gyulladáscsökkentő. 30 féle indolalkaloid lizergsavszármazékok: zsírban oldódó peptid ergotaminok. citrancs Honos és termesztik Spanyolországban. Magban keserű dezoxilimonin. kb. külsőleg ulcus cruris. trópusokon.és illatszeriparban használatos.) Tul. cserjésekben helyenként gyakori.doksi. cauloszaponin. akár évente kétszer is (még augusztusban). Izraelben. limettin. heteropoliszaharidok Alkalmazás: antibiotikus. italalapanyag. könnyen kivadul. anemonin. áttelelő lágyszárú. kifejezetten oxytocikus. Kora tavasszal 30-40 cm sortávolságra vetik. uterotonicus.) = Cnici benedicti herba (ÖAB. Ergometrin alig hat az ütőérrendszerre. aromaticum. júniusban virágzik. psoromsav). amarum. alkilaldehidek. flavonoid Alkalmazás: gyümölcs. cserjésekben az egész országban gyakori. Clematis vitalba L. bergapten. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin-narancs Honos DK-Ázsiában.) Hoffm. Hg. linalool. élelmiszer. Homeopathia. homeopathia. anemonin. fumarprotocetrarsav. szubtrópusokon sokfelé termesztik. ergokornin). Árnyékban vagy műszárító segítségével szárítják.

keserű italok alkotórésze. raphanol Alkalmazás: antibakteriális. előnyösen befolyásolja a gyomorsav szekréciót. kávésav). trópusokon sokfelé termesztik. triterpének (spinaszterol. izocnidilid).2-0. Codonopsis pilosula (Franch. Cochlearia officinalis L. 0. flavonoidok. stomachicum. így jutnak a kávészénhez. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: étvágygerjesztő. Ph. idegrendszeri tünetekben kínai orvoslásban. Hatóanyag: szterol. Távol-Keleten. kb.hu Hatóanyag: germacranolid-típusú szeszkviterpén-laktonok (főleg 0. karbolinalkaloid perlolyrin.. VIII. libériai kávé Coffeae (tostae) semen Coffeae carbo Honosak Afrikában. szeszkviterpén atractylenolid II. Hatóanyag: 0. – RUBIACEAE arab kávé Coffea liberica Bull. továbbá fenolkarbonsav (3-5% klorogénsav. – APIACEAE Cnidii rhizoma Honos Kínában. Hatóanyag: 0. főként butil. – STERCULIACEAE Cola nitida (Vent. Hg.és benzil-mustárolaj glikozidok.5% illóolaj. VIII. diureticum. antiulcerogén. limonen.) Honos és termesztik a trópusi vidékeken mindenhol.7% cnicin). Hg.3-2. Ph. amarum. Cola verticillata (Schumach. 1. élénkítő. rubefaciens. Cola ballayi Cornu. poliszaharid Alkalmazás: ginszenghez hasonlóan adaptogén. fenkon.Forrás: http://www. Cocos nucifera L. Kanada keleti és nyugati részein. – ARECACEAE kókusz(dió) Cocois oleum raffinatum (Ph. Hatóanyag: mint fent Alkalmazás: az előbbiekkel együtt ennek a fajnak a magját is elszenesedésig pörkölik. immunmoduláns. taraxerol.doksi. triterpének. lignan-lakton (trachelogenin). Hatóanyag: magban 30-35% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított olajat a gyógyszerészetben és élelmiszeriparban. Eur. tonicum.5% purin-vázas koffein.3% illóolaj.) Nannf. Kongóban. cnidilid. cnidiumlakton (ligustilid.) Stapf kóla(dió) Colae semen (Ph. Coffea arabica L. Szibériában. – CAMPANULACEAE harangfolyondár Codonopsidis pilosulae radix Honos Kínában. a népgyógyászatban vértisztító főleg köszvényes és reumás bántalmakban. Hatóanyag: kb. fokozza fájdalomcsillapítók hatását. epefunkciót. – BRASSICACEAE orvosi kanáltorma Cochleariae officinalis herba Honos főként É-Európában. Cola acuminata (Beauv. javítja az emésztést. 4. sztigmaszterol.2-0.. vérnyomást emelő. Linden] kongói kávé Coffeae carbo Honos Afrikában. Cnidium officinale Mak. fenolos syringin. szubarktikus vidékeken.) Schott et Endl.) Schott et Endl. továbbá poliin. formil-pterolil-glutamátszármazékok Alkalmazás: anticholinerg. Coffea canephora Pierre . fahéjaldehid). citral.) = Colae semen tostum . friedelin). sokfelé termesztik. vagyis antistressz hatású. a pirított kávé fő aromakomponense furfuril-markaptán Alkalmazás: központi idegrendszert izgató. Eur. et Thunn. Coffea robusta L.3% illóolaj (főleg cimen.RUBIACEAE [syn. 4.

hu Honos a trópusi Afrikában.6-3% purin-vázas koffein és kb. bokorerdőiben. pinen. több mint 1 m magas lágyszárú. illóolaj (izovajsav. ploidszintet növelhet). szubmediterrán vidékeken. Brazíliában. spasmolyticum. levelek és termés rubefaciens. igen ritka jégkorszaki reliktum. rhizómában sok keményítő Alkalmazás: gyökértörzse gazdag keményítőben. canavanin Alkalmazás: régebben laxans. vitexin. gyanta.és epebetegségekben. Combretum micranthum G. illóolaj. cystitisben használható.3% combretannin. italgyártás. 13-15% cserzőanyag. Hatóanyag: alkaloid. Coleus forskohlii (Willd. kolin. Collinsonia canadensis L. – LAMIACEAE sziklagyökér Collinsoniae canadensis rhizoma (radix) Honos É-Amerika üde vegyeserdőiben. Karib-szigeteken. Herba inszekticid. 0. szaponinglikozid Alkalmazás: alkaloid erősen diuretikus. polihidroxi-cikloalkanok Alkalmazás: cholereticum.) Alkalmazás: köszvény.) Brig. – COLCHICACEAE őszi kikerics Colchici (autumnalis) semen Colchici (autumnalis) tuber (= bulbus) Colchici flos Honos Közép-Európában. reuma ellen.doksi. hagymagumós évelő lágyszárú. izovaleriánsav. trópusokon (pl. Ízesítő. illóolaj (metilchavicol). cserzőanyag. orvosi ellenőrzéssel. Évelő. Cserje. diureticum. főként forskolin (= coleonol) Alkalmazás: a forskolin pozitív inotrop myocardium esetén csökkenti a perifériás ellenállást. reumaellenes. Hatóanyag: 0. stilbenoidok. terpineol. adstringens. de mérgező! Comarum palustre L.Forrás: http://www. Colutea arborescens L. Üde réteken különösen a Középhegységben. Hatóanyag: toxikus szaponinok. táplálék. analgeticum. nyálka-poliszaharid. catechin-tanninok Alkalmazás: stimuláns. – LAMIACEAE Honos Indiai-szubkontinensen.) Schott – ARACEAE Honos a trópusi Ázsiában. nyíltabb tölgyeseiben. Indiában sokfelé termesztik mindegyiket). catechinek. lápréteken. a Ny-Dunántúlon vagy máshol láperdőkben. demecolcin) Alkalmazás: cytostaticum (mitózisméreg. mindkét célra csak gyógyszerként. a Dunántúl meszes talajú. Hatóanyag: bis-benzilek.: Potentilla palustris Scop. Hatóanyag: 0. – FABACEAE pukkanó dudafürt Coluteae folium Honos Közép. Homeopathia. Don – COMBRETACEAE kisvirágú nyálkafa Combreti folium Honos trópusi Afrika nyugati részén. máj. az egész növény Brazíliában anthelminticum. Colocasia esculenta (L. keserűanyag. Hatóanyag: gyökérben labdenod-típusú diterpének. Áttelelő lágyszárú. antihypertensiv. védett. ezek szegélyein helyenként előfordul. . cserje. de nagy adagban erősen toxikus. diureticum. Trópusokon termesztik. zsombékosban élhet. szubtrópusi vidékein. – ROSACEAE [syn.és D-Európában. vértisztító. Burma és Thaiföld trópusi. Hatóanyag: coluteasav.] tőzegeper Pentaphylli aquatici herba Pentaphylli aquatici radix Honos Eurázsiában. É-Afrikában. Colchicum autumnale L. a Dunántúlon gyakori. évelő. citronellal stb. colchicin.1-0. a demecolcin köszvényes roham gátlására alkalmanként.1% teobromin. Hatóanyag: 8-11% gallocatechin.6% alkaloid (benzilizokinolin alkaloid autumnalin és protoalkaloid-típusú származékai. szaponaretin. 0.

delsolin.és fogpasztagyártásban. 10% gumiszerű. 30-40% gyanta (pl. F.: Delphinium consolida L. – CONVALLARIACEAE májusi gyöngyvirág Convallariae (majalis) herba (folium) Convallariae flos Convallariae rhizoma (= radix) Honos Európában. desinficiens.. Consolida regalis S. Alkalmazás: enyhe laxans. Homeopathia. VIII. féregűző. conhydrin. főként ödémával járó szívelégtelenség esetén diureticum. Mag ritkán használatos purgans. Convolvulus arvensis L. Mediterráneumban. commiphorsavak). magban kb. 50-60% nyálkapoliszaharid Alkalmazás: régebben légúti betegségekben. Más fajok is drogot szolgáltathatnak. convallatoxol. fenolkarbonsavak. teafestő. sokfelé kertekben ültetik. pseudoconhydrin). esculetin Alkalmazás: antihypertensiv. illatszer.1-0. eudesman. Conium maculatum L. 4. 6% cserzőanyag. a kerti DK-Európában. Hatóanyag: 6-7% illóolaj (főleg pinen). emiatt kissé mérgező. továbbá kevés calcatrippin alkaloid. Hatóanyag: virágban anthocyan-glikozid delphin. igen gyakori gyom.és guajan-típusúak). kb.és kempferol-glikozidok. ma csak homeopathiában. 4. convallosid és több más szteroid kardenolid. továbbá Arab-félszigeten. – APIACEAE foltos bürök Conii maculati herba = Cicutae herba = Cicutae (officinalis) herba Conii maculati fructus (= semen) = Cicutae fructus Honos Eurázsiában. szeszkviterpén-alkoholok. laxans. értágító. fenolkarbonsavak) Alkalmazás: enyhébb. Gray – RANUNCULACEAE [syn.hu Commiphora myrrha (Nees) Engl. kis adagban a drogkivonatok spasmolytikusak (sedativum.) Myrrhae aetheroleum Honos Afrika északkeleti. 2% alkaloid (coniin. a gyanta füstölőszer. 1% alkaloid (delcosin. Ph. a convallatoxin. Hatóanyag: kb. Ph. tarlókon régen gyakori volt. akár 1% illóolaj. K-Mediterráneumban. szántókon. Eur. külsőleg régebben szemborogatásra. Hg. eleman-. keleti részén. Hg.4% kardenolid strophantidin-glikozid. drognak a kertekben is termeszthető keleti szarkaláb virágjait használják. falcarinon) Alkalmazás: coniin különösen erős méreg (végül légzésbénulással járó halált okoz). kumarinok. Teaszépítő. gyantás anyag..). egy. keleti (kerti) szarkaláb Calcatrippae flos = Delphinii (consolidae) flos = Consolidae regalis flos Calcatrippae semen = Consolidae regalis semen Honos a mezei szarkaláb Eurázsiában. fenoloidok (flavonoid. Convallaria majalis L. útszéli gyomtársulásokban gyakori. 3-4% diosmin. VIII. csakis orvosi ellenőrzéssel. Egyévesek.vagy kétéves lágyszárú. delsonin. jalapin-glikozid. consolidin. falcarinol. Hatóanyag: kb. furanoszeszkviterpének (germacran-. – CONVOLVULACEAE apró szulák Convolvuli (arvensis) herba Kozmopolita.doksi.] szomáliai balzsamfa Myrrha (Ph. A mezei szántókon. analgeticum). ezen kívül még kvercetin. furostan-típusú szaponinok (convallariasav. lycoctonin stb. a népgyógyászatban cholagog. spasmolyticus.Forrás: http://www. adstringens. Hatóanyag: 0. Eur. illóolaja bronchitis esetén. poliinek (pl. desodorans.] mezei szarkaláb Consolida orientalis Schröd. évelő.) Myrrhae tinctura (Ph. üde lombos erdőinkben helyenként gyakori. országszerte. kertekben nehezen irtható. a herbicidek miatt nagyon kiritkult. tölgyeseinkben. mérsékelt éghajlatú Ázsiában. – BURSERACEAE [syn. diureticum.: Commiphora molmol Engl. convallarin). Convolvulus scammonia L. γ-conicein. – CONVOLVULACEAE kis-ázsiai szulák . Évelő lágyszárú.

VIII. flavonoidok. 4. muskotályos íze miatt felhasználják italkészítéshez. Kora tavasszal vethető 25-30 cm-es sortávolságra.doksi. Külsőleg kelésre. var.. Hatóanyag: 3-13% gyanta. Nagy termetű fák. külsőleg conjuctivitis. Coptis chinensis Franch. afroázsiai növény.Ph. Hatóanyag: berberin. Étvágyjavító.: Coptis groenlandica (Oeder) Fernald] alaszkai aranyfonál Coptidis trifoliae rhizoma Honos É-Európában. geraniol. majd utóérlelés után csépelhető (beszáradás 1. jatrorrhizin. scopoletin-származékok Alkalmazás: gyanta (scammonium) laxans. Hatóanyag: 40-90% illóolaj. Bokros. Coriandrum sativum L. pinen.hu Scammoniae resina Honos K-Mediterráneumban Kukázusig. Ph.és festékipar. 3-5 cm mélyre. illatszer. berberin. Kétmenetes betakarítás esetén a termések 30-40%-ának beérésekor rendre vágják.. Hatóanyag: kvaterner protoberberin-alkaloidok (coptisin. és más Copaifera fajok (balzsam) kopálfa Copaivae balsamum Honos Brazíliában. Egyéves.] karnaubapálma Cera carnauba (Ph.. Cornus florida L.Forrás: http://www. 1. macrocarpum DC.8-cineol. Hatóanyag: 1.) (= semen) Coriandri aetheroleum Honos Mediterráneumban. (= var. akkor kombájnnal aratható.) et var. 20-60% gyanta (gyantasavak) Alkalmazás: antiszeptikus. geranilacetát és a jellegzetes illatát adó transz-tridecen-2-al) Alkalmazás: carminativum. – RANUNCULACEAE [syn. verbenalinglikozid (cornin) . antiphlogisticum (gastroenteritis. Hatóanyag: gallotannin. kb. nedvességtartalma 14-16%-os. Coptis trifolia (L. külsőleg ekcéma kezelésére. Hatóanyag: viasz.) = Carnauba cera Honos ÉK-Brazíliában. limonen. coptin Alkalmazás: tonicum. kb.) Moore – ARECACEAE [syn. de akár 8 méterre megnövő fa. VIII. vulgare Alef.) Salisb. palmatin. 15% gumianyag. microcarpum DC. cserzőanyag. gyökérkéregben gyanta. – CORNACEAE virágos som Corni floridae cortex Corni floridae radicis cortex Honos É-Amerikában. Ha az ikerkaszat színe barnássárga.2:1). Eur. antipyreticum. Homeopathia. spasmolyticum. ursolsav). diarrhoea). emésztésjavító. néha kivadul. Hg. de mindenhol termesztik. Ph. stomatitis. worenin) Alkalmazás: antibakteriális. Hg. Eur. VII. ekcéma kezelésére. a többi is szeszkviterpén. de mérgező. Júniusban. általában dél-amerikaiak. Indokínában. és más Coptis fajok – RANUNCULACEAE kínai aranyfonál Coptidis chinensis rhizoma Honos Kínában. alifás alkoholok és savak észterei (fő komponens a cerotsav és a myricilalkohol észtere) Alkalmazás: segédanyag gyógyszerészetben. szaponin (pl. júliusban virágzik. kámfor. Copernicia prunifera (Mill. microcarpa) termesztik. – APIACEAE koriander Coriandri fructus (Ph.: Copernicia cerifera Mart. 15% cukor. adstringens (húgyúti és felső légúti betegségekben).5% illóolaj (főleg linalool. Hg. Az országban elsősorban a kistermetű változatot (var. Ázsiában és Amerikában. Fűszer. D-Amerika északi és nyugati részén. fele caryophyllen. Copaifera reticulata Ducke – CAESALPINIACEAE Copaifera langsdorffii Desf. Indiai-szubkontinensen. 4. illatszeripari alapanyag.5-2. Betakarítása történhet egy vagy két menetben.

szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). – CORYLACEAE (közönséges) mogyoró Coryli (avellanae) folium Coryli (avellanae) cortex Coryli (avellanae) gemma Honos Európában. Szeszes szájüregkezelő szerek készülnek belőle.) Schw. fogínygyulladásra). Hatóanyag: cserzőanyagok. leucocyanidin.: Crataegus oxyacantha L. C. corycavidin. parkokban is gyakori. Kaukázusban. Balatonkenesén. thalictricavin. terpineol) Alkalmazás: adstringens és fertőtlenítő hatása miatt szájöblögetőként vérzéscsillapító. Hatóanyag: 18-20% gallotannin cserzőanyag (galluszsav-. főleg üde lomberdők szegélytársulásaiban. júniusban virágzik. Illatos nyári leveleit gyűjtik. dysenteria kezelésére. Magas cserje. corydin. Változatait főként dísznövényként termesztik. linalool. Dunaföldvár mellett Bölcske határában). gyulladáscsökkentő (pl. – ANACARDIACEAE [syn. tuberosa DC. fogínygyulladás esetén. főként foghúzás után. hámosodást. védett növény. corybulbin. pinen.: Rhus cotinus L. Cotinus coggygria Scop. canadin.doksi. több komponens narkotikus. 3-5% cserzőanyag. – ROSACEAE [syn. Hatóanyag: 5-6% izokinolin-alkaloid (corydalin. Kis-Ázsiában. dyspepsia. bulbocapnin.] cseregalagonya . A Bükkben és a Dunántúlon karszt-bokorerdőkben helyenként gyakori. corytuberin. – CORNACEAE húsos som Corni folium Corni fructus Honos Európában. Mediterráneumban. szörpnek. Cornus mas L. fustin.és Közép-Európában. Ny-Ázsiában. löszpusztákon.és Dél-Európában.és bükkelegyes erdőkben. fisetin).és cyanidin-glikozidok.hu Alkalmazás: antiszeptikus. Szibériában. fa. Évelő gumós. Kínában.Forrás: http://www.1% illóolaj (limonen. myrcen. vékony rétegben. sokfelé termesztik. Hatóanyag: flavonoid (miricitrin). Kis-Ázsiában. szövetregenerációt elősegítő. aranyeres bántalmakban. – FUMARIACEAE [syn. flavonoidok. kvercetin. főleg a Dunántúlon gyakori. Honos DK-Európában. szitoszterol Alkalmazás: felületi visszérgyulladásban. protopin. Kultúrváltozatait termesztik. leucodelphinidin.) Pers.] cserszömörce Cotini (coggygriae) folium Honos Közép. Corydalis bulbosa (L. emiatt homeopathiában használják. anthocyaninok Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. gyomorbántalmak ellen a népgyógyászatban. K. továbbá aranyeres panaszok enyhítésére ülőfürdőnek. tehát erős hatású. Áttelelő lágyszárú.) DC. Ny-Ázsiában.] odvas keltike Aristolochiae cavae tuber (= radix seu rhizoma) = Corydalidis rhizoma = Corydalis tuber Honos Európában. Corylus avellana L. Főleg D-Európában termesztik is. ellagsav-észterek). tonicum. hydrohydrastinin stb. 0. Crambe tataria Sebeök – BRASSICACEAE tátorján Honos Kaukázusban.. adstringens. corypalmin. Kaukázusban.) Alkalmazás: spasmolytikus. a termés frissen antioxidáns hatású. kámfor. löszfalakon ritka (pl. scoulerin. A Dunántúlon száraz bokorerdőkben gyakori cserje. Ny-Ázsiában. Crataegus azarolus L. Crataegus laevigata (Poir. Kaukázusban. Indiaiszubkontinensen. flavonoidok (myricetin. et K. fogyasztható. delphinidin. befőttnek is készítik. catechin-cserzőanyag. Májusban. A Dunántúlon különösen gyakori üde gyertyán. Hatóanyag: glikozinolátok Alkalmazás: gyökere táplálék.: Corydalis cava (L. taraxaszterol.

főként élelmiszerfestőként. triterpenoidok (ursolsav.: Crataegus oxyacantha L. monogyna szolgáltatja) Hatóanyag: 1-4% oligomer procyanidin (di-. rutin. Népgyógyászatban sedativum. catechin. Ph.és dohányiparban. emésztésjavító. kempferol.4-1. Hg. Görögországban. – EUPHORBIACEAE (aranylevelű) kaszkarilla(cserje) Cascarillae cortex = Crotoni eluteriae cortex Cascarillae aetheroleum Honos Mexikóban. Ny-Ázsiában. – IRIDACEAE jóféle sáfrány Croci stigma (ÖAB. Ph. Ny-Ázsiában. VIII. továbbá pinenek. védett cserjéje. subsp. crataeosid. Ph. likőr. Crocus sativus L. Crataegus nigra W. Likőr. 4. Az egész országban. 4.5-3% illóolaj (cymol. Crataegus monogyna Jacq. ma csak génbankban található. laevigata és C.) Benn. Hg. furokumarin Alkalmazás: saláta. stomachicum. VIII. egyéb O-glikozidok. 0. cascarillasav). fejfájás-csillapító. Karib-szigeteken. Az Alföldön több helyen konyhakertekben ültették. Crithmum maritimum L. orientin. cserjésekben gyakori. Hatóanyag: 1. spasmolyticum. crataegolsav) Alkalmazás: pozitív inotrop.doksi.és kozmetikumgyártásban használják. továbbá C-glikozidok.3-2. 4.) = Crataegi herba Crataegi folii cum flore extractum siccum (Ph. A Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben gyakori. 1. a Duna-völgyben kőris-szil-ligetek ritka. a terméseket augusztustól gyűjtik (beszáradás 3:1). Hatóanyag: flavonol (kb. savelégtelenség esetén. – EUPHORBIACEAE (hashajtó) kroton(cserje) . Croton eluteria (L. dyspepsia. VIII. hexamer flavan-3-ol). tölgyes. tetra-. – APIACEAE tengerikömény Crithmi maritini herba Honos Európában. tölgyelegyes erdőkben. Az ágvégeket virágzás kezdetén gyűjtik és szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). enyhe vérnyomáscsökkentő). epicatechin. 6 m magas cserjeszerű fa.5% flavonoid (hyperozid. kb.) Crataegi flos Crataegi folium Crataegi fructus (Ph. tyramin). VII. VIII. monogyna Léveillé] egybibés galagonya Honos Európában. Közép-Amerikában. Homeopathia. 0. coronaria értágító. 2% karotinoid (crocinok. rhamnovitexin. Hg. Dél-Amerika nyugati részén. Hg. 15% gyanta Alkalmazás: amarum. 4. penta-.) = Oxyacanthae fructus = Spinae albae fructus (fructust csak a C. Eur. kb. Áprilistól május végéig virágoznak. fekete galagonya Pannóniai-balkán faj..hu Honos Közép-Európában. eugenol. DNy-Ázsiában. Eur. izovitexin. [syn. élelmiszer. de az egész országban megtalálható. Eur.8-cineol). sokféle készítménye ismert. Hg. Eur. vicenin). É-Afrikában. vitexin. tri-. aminok (fenetilamin. Crataegi folium cum flore (Ph. Termesztik D-Spanyolországban. oleanolsav. luteolin.. Az előbbivel együtt piros almácska áltermésük is gyűjthető. pl. Indiaiszubkontinensen és Iránban.) = Crataegi summitas (Ph..) Honos D-Európában. limonen. Hatóanyag: 0.1% diosmin). Kaukázusban. antiarrythmiás hatású coronaria-sclerosis esetén (fokozza a szív oxigénellátását. et K. aromaticum. fenolkarbonsavak. pl. Croton tiglium L. izoorientin.. Kaukázusban. crocetin). Mediterráneumban. Ph. ecetízesítő. kvercetin.3% illóolaj (fő komponens safranal. DAC) Croci flos Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Ph. szeszkviterpén-lakton cascarillin. spireosid.Forrás: http://www. heteropoliszaharidok Alkalmazás: állatkísérletekben a crocetin antitumor-aktivitású és véralvadás-gátló.

prostata-hypertrophia esetén. 1. gyanta. galactogogum. Cucurbita pepo L. Szíriában. p-menthenal. – CARYOPHYLLACEAE szegfűbogyó Cucubali herba = Viscaginis bacciferi herba Honos Közép. cymol. likőripar. – CUPRESSACEAE örökzöld ciprus Cupressi aetheroleum Honos DK-Európában. silvestren. cserzőanyag. aphrodisiacum.Forrás: http://www. nálunk nem él. eugenol. styriaca I. βpyrazolilalanin. Egyiptomban. diterpén izophyllocladen. terpineol-4. Cucumis sativus L. diterpénalkohol-poliészter phorbol. Cupressus sempervirens L. prostata-hypertrophia. szterolokban. Általában az olajat préseléssel nyerik. perilla-aldehid. Indokínában. diureticum. gyanta. bisabolen).és D-Európában. É-Afrikában. inszekticid. Malajziában. termesztik Európában és Afrikában. az olaj drasztikus hashajtó. Magját csak hártyás maghéj burkolja. limonen. Egyéves lágyszárú. Fűszer. D-Szibériában. üvegházakban. caryophyllen. pinen. 10% zsíros olaj. var. szaponin Alkalmazás: régebben enyhe adstringensként. crotonglobulin) Alkalmazás: igen erősen mérgező. – CUCURBITACEAE uborka Honos Kelet-India északi részén. cuminalkohol. terpineol. diureticum. a kozmetikában is használatos. sőt É-Amerikában. Kis mennyiségben cucurbitacin. levelekben cucurbitacin C és szterolok Alkalmazás: terméslé purgans. Cucurbita pepo L.hu Crotonis tiglii semen Crotonis tiglii oleum Honos Kínában. cadinen..2-1. kólikás görcsben. Greb. tokoferol. tiglinsav. kb. citrullina I. egyéb alifás alkoholok és aldehidek. Homeopathia. amino-karboxi-pirrolidin cucurbitin Alkalmazás: anthelminticum. Az olajat kapszulázzák. 1-3% izoguaninribozid. ülepítik és szűrik. diureticum.és É-Amerikában.2% illóolaj: furfurol. pinenek. Hatóanyag: 35-40% zsíros olaj. Ártereken egyre ritkulóban. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (cuminin. nonadienol. flavonoid (apigenin-glikozid. Hatóanyag: 40-60% zsíros olaj (45-50%-a linolsav). Ny-Ázsiában. Hatóanyag: tannin. luteolin) Alkalmazás: carminativum dyspepsiában. gazdag tokoferolban. Indiai-szubkontinensen. gumianyag. cedrol (= cipruskámfor). p-cymol.doksi. terpinenek. convar. 4-6 m magas cserje. Évelő lágyszárú. Kaukázusban. A Mediterráneum országaiban. Marokkóban. – CUCURBITACEAE stájer tök Cucurbitae semen (DAB) Cucurbitae oleum Honos É-Amerikában. camphen. Hatóanyag: 30-50% zsíros olaj. fa. phellandrenek. Greb. szterolok. Országszerte konyhakertekben. Cucubalus baccifer L. Különböző fajtákat az egész országban termesztenek. cuminaldehid. tokoferol. 40-500C-on. – APIACEAE rómaikömény Cumini (cymini) fructus Cumini (cymini) aetheroleum Honos valószínűleg közép-Ázsiában (Turkesztán) vagy Egyiptomban. aminosavak. Hatóanyag: hexanal. Mag anthelminticum. farnesen. A töktermést szeptemberben. myrcen. Egyévesek. Cuminum cyminum L. októberben takarítják be. biflavon . magban zsíros olaj.8-cineol. karotinoidok. stomachicum. Hatóanyag: 0. fitinsav. néhány napos utóérlelés után kimagozzák. más Cucurbita fajok – CUCURBITACEAE tök Cucurbitae peponis (= flavae) semen Honosak D. tisztítják. Chilében és Indiában is termesztik. Nálunk is egyéves termesztett “olajtök” több fajtával. emmenagogum. Alkalmazás: prostatitis. aminosavak. toxikus crotin (crotonalbumin. leginkább mesterséges úton szárítják.

Fűszer. Curcuma zedoaria (Christm. – CUSCUTACEAE kis aranka Cuscutae epithymi herba Honos Európában. Ph. antimikrobiális.és kozmetikai ipar. VIII. galipen. purgans és köszvény ellenes. aromaticum. DK-USA) termesztik. Védett. mészkerülő.. ahol termesztik is. Kína. germacron.: Angostura trifoliata (Willd. Cyclamen purpurascens Mill. trópusokon máshol is meghonosodott.) Elias] Angosturae cortex Honos trópusi D-Amerikában. illóolajban szeszkviterpenoidok szeszkviterpénalkohol. továbbá cholagogum. antimutagén (szerepe lehet a rákprevencióban).] csomósbab. 1% alkaloid cusparin. Curcuma xanthorrhiza (= zanthorrhiza) Roxb. szeszkviterpén cadinen. Eur. Curcuma domestica Val. dezmetoxi-curcumin). dezmetoxicurcumin. 4. antivirális. (kb. Indonézia. bidezmetoxi-curcumin).: Cyamopsis psoraleoides (Lam. É-Afrikában.. 50% Cuscuta epithymum L. antiphlogisticum. cholekineticum cholangitis.] kurkuma Curcumae longae rhizoma (DAC) Honos Indiai szubkontinensen. VIII. Hatóanyag: 3-5% curcuminoid (dicinnamoil-metán-származékok: diferuloil-metán curcumin. aromaticum.8-cineol) Alkalmazás: stomachicum. szaponin. Cusparia febrifuga Humb. gyanta. 2-7% illóolaj (szeszkviterpének: tumeron. a légzést fokozza. Ph. antibakteriális. A Dunántúl egyes részein szórványos üde gyertyánés bükkelegyes erdőkben. kumarinszerű vegyület Alkalmazás: diureticum. trópusokon (India. Száraz szikla. galipin. carminativum. guárbab Cyamopsidis seminis pulvis (Ph. – FABACEAE [syn.és Közép-Ázsiában. Afrika) termesztik. Hatóanyag: 1-2% curcuminoid (curcumin. Pakisztánban. carminativum. bisabolen). cserzőanyag. cholecystitis esetén. cholereticum. stomachicum. Kozmetikai iparban. Homeopathia. Hg. curcumen. Homeopathia. 10% zingiberen. . sokfelé (pl. diaril-pentan.) DC.) (= radix) Honos Indonéziában. 4. cyclamigenin).) Honos feltehetően Indiában. diaril-heptanoidok. – RUTACEAE [syn. különféle fajokon élősködik. Hg. cusparein. – ZINGIBERACEAE jávai kurkuma Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Ph. Hatóanyag: diaril-heptanoidok. kb.hu Alkalmazás: illatszer. – ZINGIBERACEAE [syn. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponin cyclamin (aglikonok: cyclamiretin.doksi. hepatoprotectiv. Ny. Hatóanyag: cuscutin (= bergenin). egyéb kinolinalkaloid Alkalmazás: amarum. a cusparin sympaticomimeticum. emmenagogum. diaril-heptan. 10% 1. 3-12% illóolaj (curcumenek) Alkalmazás: cholereticum. szeszkviphellandren.) Rosc. kb. oligo.és pusztagyepekben. arabinogalactan ukonan A Alkalmazás: dyspepsia esetén stomachicum. zingiberen. – ZINGIBERACEAE citvor Zedoariae rhizoma (= radix) Zedoariae aetheroleum Honos Indiai szubkontinensen. aril-alkanonok. 5 m magas fa. Hatóanyag: galactomannan guaran Alkalmazás: erős viszkozitása miatt csökkenti az étvágyat. galipolin. Eur. Cyamopsis tetragonolobus (L.és poliszaharidok Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. több szeszkviterpénje inszekticid. lágyszárú. Sri Lankán. egyes cukorbetegségekben adjuvánsként. ennek 14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol.) Taub. kb.Forrás: http://www. – PRIMULACEAE ciklámen Cyclaminis rhizoma Honos Közép-Európában. évelő gumós.: Curcuma longa L. Hatóanyag: 1-2% illóolaj.

spasmolyticum. carvotanaceton.) Alkalmazás: hűsítő. továbbá Ny-Ázsiában. diureticum. Cymbopogon citratus (DC. kenőcsben).hu Cydonia oblonga Mill. Cynodon dactylon (L. vadon nem fordul elő Magyarországon. 4. dipenten. 0. – ASTERACEAE articsóka Cynarae folium Cynarae radix Honos Európában. Kaukázusban.5% illóolaj (geraniol. perillaaldehid. Cymbopogon winterianus Jowitt – POACEAE jávai citronella Citronellae aetheroleum (Ph. geranilcapronát. 0.] indiai fűszercirok Palmarosae aetheroleum Honos É-Indiában.] citromos fűszercirok. Az egész országban kisebb mértékben termesztik. Eur. a magnyálka kivonva égési sebek. pektin. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton cynaropicrin Alkalmazás: cholereticum. 0. Iránban. savak. DK-Arábiában.) Wats. VIII. magban 20% pentosan-nyálka cynodin. farnesol) Alkalmazás: illatszeripar. diaphoreticum. Madagaszkáron. Sri Lankán. emmenagogum. egyéb monoterpének) Alkalmazás: csillapítja a fejfájást. Hatóanyag: kb.3-1.: Andropogon martinii Roxb. Haitiben. Termeszthető. stimulans. illatszer. citronellal. 70% citral. illóolaj. stomachicum. Vietnamban. hepatoprotectiv.Forrás: http://www. évelő.. kávésav-származékok. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar. évelő lágyszárú fű. Cynara scolymus L. phellandren. 15% zsíros olaj Alkalmazás: értékes rosttartalmú gyümölcs. citronellal). Malajziában.] citronella Citronellae ceylanicum aetheroleum Honos Sri Lankán.) Stapf . Cyanopicrin-tartalma miatt keserű ízű italokhoz használható.és bélhurutok esetén (colitisban). kb.5% flavonoid (főleg luteolinglikozidok: cynarosid. Hatóanyag: terméshúsban cukrok. Guineában stb.1-0. galactoaraban. főként mediterrán országokban.) Rendle – POACEAE [syn.doksi. Brazíliában.és likőripar. konyhakerti zöldség is. Hatóanyag: 0. Ph. farnesol stb. cserzőanyag.6% illóolaj (ebből 12-20% myrcen. Illatszeripar. néha akár 8 m magasra növő fa. Cymbopogon martinii (Roxb. leucoanthocyanidin. Hatóanyag: 1% fenolkarbonsav cynarin. Guatemalában.2% illóolaj (20% geraniol. scolymosid). Gyakrabban bokros.POACEAE [syn. – ROSACEAE birsalma Cydoniae (mala) fructus Cydoniae (mala) semen Honos Közép-Ázsiában. Afrikában. frissen ízesítő. Cymbopogon nardus (L. kb. csökkenti a koleszterin lerakódását.: Andropogon citratus DC. citronellol. diureticum (saluretikus). Hatóanyag: 0.: Andropogon nardus L.4% amygdalin. borneol. geranilacetát. antibiotikus gyomor. Nagytermetű. geranilacetát..) Pers. motia Burk – POACEAE [syn.) = Citronellae javanicum aetheroleum Honos Jáván. Francia-Guayanában. Hg. felfekvés esetén külsőleg (szuszpenzióban.3% illóolaj (főleg geraniol. citromfű Cymbopogon herba Cymbopogon aetheroleum Honos Ny-Indiában. lágyszárú. – POACEAE csillagpázsit Graminis italici rhizoma . Hatóanyag: 0. zöldség. var.

külsőleg a levelet nehezen gyógyuló sebek kezelésére. gyanta.) Wimm. cserzőanyag. scoparin).7% alkaloid (kb. Cynoglossum officinale L. Hatóanyag: illóolaj.és lomblevelű elegyes erdőkben. -ketonok.8% illóolaj (szeszkviterpének. tarackos. fenetilaminok (epinin. vértisztító a népgyógyászatban. Kétéves lágyszárú. Malajziában. Évelő lágyszárú. – BORAGINACEAE (közönséges) ebnyelvűfű Cynoglossi herba Cynoglossi radix Honos Európában. hidroxi-lupanin). Vénusz sarucska Cypripedii rhizoma (= radix) Honos atlantikus É-Amerikában. onnan is terjedhet. cserzőanyag Alkalmazás: sedativum (gyakorlatilag nem használják védettsége miatt). de elterjedt kelet felé Japánig. illóolaj. É-Amerikában.5-1. dracosen. elterjedt Mexikóban és D-Amerikában. Cypripedium calceolus L. Eurázsiában.) Link – FABACEAE [syn. – CYPERACEAE [syn. továbbá É-Amerikában. anthocyanidin dracocarmin. mészkedvelő tölgyesekben nagyon ritka. dopa. Hatóanyag: 1. Hatóanyag: 1. Szárazabb.: Cyperus corymbosus Rottb. Cytisus scoparius (L.] ízelt palka Cyperi articulati radix Honos Afrikában. gyomtársulásokban országszerte gyakori. lupanin. száraz gyepekben. tonicum.] seprőzanót Sarothamni scoparii herba (DAC) Scoparii herba = Spartii scoparii herba Spartii flos = Cytisi scoparii flos Spartii radix Spartii semen Honos atlantikus közép-Európában. Indiai szubkontinensen. fahéjsav.és hólyaghurut esetén. Hatóanyag: 0. abietinsav. évelő lágyszárú.5% kinolizidin alkaloid (spartein.ARECACEAE sárkányvérpálma Daemonoroptis draconis resina Honos Indiai szubkontinensen. scoparosid. Hatóanyag: gyanta (főleg dracoresinotannol és bezoesav-észterei). flavonoid-glikozid (spireosid. a Dunántúlon helyenként gyakori.Forrás: http://www. cyperenol. fenyéreken. – ORCHIDACEAE papucskosbor. oxospartein. cyperenon) Alkalmazás: illatszeripar. allantoin. dracoalban. metiloxityramin stb. fejfájás csillapító. Évelő lágyszárú. dysenteria. Homeopathia. 60%-a pirrolizidin heliosupin vagy cynoglossophin).) Alkalmazás: izolált spartein antiarrythmiás szer (orvosi ellenőrzéssel). Hatóanyag: keményítő.: Sarothamnus scoparius (L. 1-2 m magas cserje. továbbá sedativum. szeszkviterpén-alkoholok.doksi. Fokozottan védett. dyspepsiában. szaponin Alkalmazás: vizelethajtó. D Daemonorops draco (Willd. tű.) Blume . mérsékelt égövi Ázsiában. D-Afrikában. népgyógyászatban vese. mészmentes talajokon. homokos. nyálkaszerű heteropoliszaharid. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: antidiarrhoeicum. szikesedő talajon. Kanadában. hegyvidékeinken nyirkos erdőkben. töltéseken mindenhol az országban gyakori. dracorubin Alkalmazás: adstringens diarrhoea. pl. izoflavon-glikozid (genistosid). enterorrhagia esetén. . Néhol vadtápláléknak telepítik. Cyperus articulatus L.hu Kozmopolita. piridin alkaloid (ammodendrin).

hallucinációt okoz. korábban a népgyógyászatban köszvény és reuma esetén. Túladagolva psychomotoros nyugtalanságot. zöldség. gyomtársulásokban mindenütt gyakori országszerte. bükkelegyes erdőkben. két.5%. csípős gyanta és gumianyag.vagy kétéves lágyszárú.6% tropán alkaloid: L-hioszciamin. belladonnin. Hg. Hg. Kanadában. Kaukázusban. örökzöld cserje. legelőkön. poliszaharidok Alkalmazás: táplálék. karotinoidok (főleg a sárga karógyökerű étkezési fajtákban).3-1. limonen. sativus (Hoffm. Delphinium staphisagria L. Védett. sokfelé termesztik nemesített fajtáit. A szkopolamin psychomotoros izgatottság esetén nyugtató.) Stramonii herba Stramonii semen Kozmopolita. Ph. – RANUNCULACEAE magas szarkaláb Delphinii staphisagriae semen Honos Mediterráneumban. Gyógyszeripari növény más termeszthető fajokkal együtt. L-szkopolamin. A vadmurok egy-. Eur. füstölésre és belélegzésre. – APIACEAE sárgarépa. atropin. lágyszárú. néhol tömegesen.2-0. vese.5 m magas.. . Ph. trihidroxi-flavon. asthma bronchiale. egy. nyomokban nikotin Alkalmazás: a kivont. Hatóanyag: 0.) Arcang. Karib-szigeteken. Homeopathia. pektin.) Stramonii pulvis normatus (Ph.5 m magas. Homeopathia. antisyphiliticum. diureticum. hyperaciditas. szerves savak.Forrás: http://www. dipenten. többfelé termesztik. – SOLANACEAE csattanó maszlag Stramonii folium (Ph. Indiai szubkontinensen. Datura metel L. phytoen.vagy többéves lágyszárú. abortivum. továbbá anthocyan.. réteken. a levélben 0. 0. Hatóanyag: kb.01% illóolaj (cymol. tiszta hatóanyagok közül az atropin anticholinerg. a termésben akár 2% illóolaj. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. hesperidin. Eur. Hg. sedativum neurovegetatív dystonia. 4. Hatóanyag: oxikumarin daphnin-glikozid. szeszkviterpén-alkohol). Datura stramonium L. VIII. 1-1. umbelliferon. izgatottságot. Ny-Ázsiában. VII. É-Afrikában. subsp. geraniol. daphnetin. – SOLANACEAE indián maszlag Honos D-Amerikában. murok Dauci (sativi = silvestris) radix Dauci (sativi = silvestris) folium (= herba) Dauci (silvestris) fructus (= semen) Daucus carota L. neurotrop spasmolyticum (ulcus ventriculi. Daucus carota L. 1% alkaloid delphinin (= staphisagrin) és társalkaloidok Alkalmazás: mérgező. Daturae (metel) folium Daturae (metel) semen Hatóanyag: tropanoid alkaloidok Alkalmazás: hatóanyagok kivonása. Ph.és epekőkólika). apoatropin. mételmaszlag Honos trópusi és szubtrópusi Ázsiában. VIII.. 4. – THYMELEACEAE farkasboroszlán Mezerei cortex = Daphnes mezerei cortex Mezerei fructus Daphnes mezerei radix Daphnes mezerei radicis cortex Honos Európában. Mexikóban. Egyéves lágyszárú. neurasthenia esetén. 0. kuszkhigrin. umbelliferon. Főként a Dunántúlon helyenként. 1-2 m magas. vitaminforrás. Hatóanyag: gyökérben kb. a vadmurok anthelminticum.doksi. szaharidok. Régen a levéldrogot asthma kezelésére dohányként.hu Daphne mezereum L. Datura innoxia Mill. régebben antineuralgicum. Dauci aetheroleum (termésből) Honos Európában. bükkösökben. termésben mezerein (= daphnin) Alkalmazás: erősen mérgező. Egyéves lágyszárú. Ruderális és üde gyomtársulásokban gyakori. caryophyllen. Afrikában.5-1.

purgans is. diureticum. ferruginea honos Indiai-szubkontinensen. spasmolyticum. 1 m magas cserje. tubagyökér Derridis radix A D. Hatóanyag: izoflavanon-származékok.doksi. dichroidin. szaponin. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászatban főként légzőszervi panaszok esetén. bicucullin. diureticum. Hatóanyag: kb. Derris elliptica (Sweet) Benth. Középhegységben és a Dunántúlon néhol gyakori.és Közép-Európában.) Bernh. elliptica és D.és cyanidin-glikozidok. kumarin umbelliferon Alkalmazás: kininnél erősebb antimaláriás hatású (dichroinok miatt). Indiai-szubkontinensen.Forrás: http://www. – CARYOPHYLLACEAE kőszegfű Tunicae silvestris flos Honos Közép. toxicarol-izomérek Alkalmazás: inszekticid. kb. – CARYOPHYLLACEAE kerti szegfű Caryophyllorum flos Honos D. illóolaj Alkalmazás: teakeverékekbe téve illatjavító.FABACEAE Derris malaccensis Prain Derris ferruginea Benth. Indiai-szubkontinensen. a D. bergapten.2-0. Főleg a Dunántúl és a Középhegység bükköseiben. Digitalis grandiflora Mill. Hatóanyag: izokinolin alkaloidok (cularin. abortivum (mérgező!). 0. malaccol. erősen ritkul. áttelelő lágyszárú. Évelő lágyszárú.és D-Európában. Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe vizelethajtó. sokféle kerti változatát.hu Dentaria enneaphyllos L. Hatóanyag: benzopirimidin-piperidin-keton-típusú alkaloid febrifugin. malaccensis Malajziában. cularidin. szaponin. – BRASSICACEAE [syn. tonicum. néhol nagyobb állományokban. Kb. ellipton.: Digitalis ambigua Murr. cryptopin. DK-Ázsiában. dichroin (= izofebrifugin). 0.és D-Európában.) Crantz] bókoló fogasir Dentariae rhizoma = Saniculae (enneaphyllos) radix Honos Közép. Dianthus caryophyllus L.3 m magas. Indokínában. corlumin. Évelő. fraxinellon. – RUTACEAE nagy ezerjófű Dictamni (albi) radix Dictamni (albi) folium Dictamni (albi) herba Honos Európában. Lázcsillapító. – SAXIFRAGACEAE lázfű Dichroae febrifugae radix Honos Kínában. fajtáját termesztik dísznövényként. anthelminticum. gyertyános-tölgyeseiben. főleg rotenon (= derrin. Hatóanyag: illóolaj. anthelminticum. cularicin) Alkalmazás: bőrbetegségekben. . diaphoreticum. Dictamnus albus L. fagarin. Dichroa febrifuga Lour.3 m magas. 0. Dicentra cucullaria (L. illóolaj Alkalmazás: régebben antihystericum. népgyógyászatban malária ellen is. Dianthus carthusianorum L. Hatóanyag: pelargonidin.: Cardamine enneaphyllos (L. mérsékelt égövi Ázsiában. tubotoxin) 16%-ban. lágyszárú. – PAPAVERACEAE csuklyás szívvirág Dicentrae cucullariae radix Honos É-Amerikában.05% furokinolin alkaloid dictamnin. továbbá dictamnolakton.] sárga gyűszűvirág . Európában szobanövény. erősen hánytató. védett. – SCROPHULARIACEAE [syn.

5% szteroid kardenolid glikozid. VIII. D.B. digoxin.) Willd. É-Afrikában. szeptember elején vágják le a tőleveleket. Expectorans. 25% zsíros olaj. szterolok Alkalmazás: spasmolyticum. kb. kétéves lágyszárú. É-Afrikában. floribunda (Lour. izovitexin-glikozidok. dohányillatosítás.: Dipsacus sylvestris Huds. Ny-Ázsiában.C. több fajt termesztenek. Hg.E. diureticum. 2. digitoxin). lanata levelében: lanatosid A. tölgyesekre jellemző.. Szibériában. Dioscorea mexicana Scheidw. Továbbá pregnan glikozidok (diginin. hypertonia. deltoidea Wall. Ph. D. Eur. 1% diosgenin Alkalmazás: picrotoxinhoz hasonló hatása van a diosconinnak. termeszthető. Az állományból augusztus végén. 4. szteroid szaponin diosgenin és rokon vegyületek (a batátagumó gyakorlatilag szaponinmentes) Alkalmazás: táplálkozás. A hatóanyagok lassan szívódnak fel és kumulálódnak. Fontosabb aglikonok: digitoxigenin. digipurpurin. szaponarin Alkalmazás: homeopathia. Digitalis lanata Ehrh. kávésav. digifolein stb.5 m-re is megnő.. kb.5-2 m magas. Ny-Ázsiában. asthma cardiale.. Dipteryx odorata (Aubl.D. 0. és más Dioscorea fajok – DIOSCOREACEAE jamszgyökér Dioscoreae tuber Honosak többnyire trópusi földrészeken. Fokozottan védett. szteroid szaponinok. Glikozidok D. acetildigoxin.. D. digoxigenin. Áttelelő lágyszárú. keményítő.hu Digitalis grandiflorae folium Honos Európában. Dioscorea villosa L. Nálunk évelő dísznövény. Késő ősszel vetik 40-50 cm sortávolságra.). composita Hemsl. de inkább Európa északi országaiban. Nálunk száraz sztyeppréteken kétéves lágyszárú. lanatosid C. Homeopathia. – FABACEAE [syn. gitaloxigenin. Hatóanyag: keményítőben gazdag. gitoxigenin. majd árnyékban szárítják fonnyasztás után vagy mesterséges szárítóban (beszáradás 5:1). Digitalis purpurea L.) Burk. Hatóanyag: 0. Don – APIACEAE ammóniáknövény Ammoniacum resina Honos Ny-Ázsiában. Cardialis insufficientia pozitív inotrop hatása miatt. klorogénsav.Forrás: http://www. – DIPSACACEAE [syn.] tonkabab Faba tonca = Dipteryctis odoratae semen Honos Brazíliában. – DIOSCOREACEAE ideggyökér Dioscoreae villosae rhizoma et radix Honos atlantikus É-Amerikában. Dorema ammoniacum D. diginatigenin. D-Amerika nyugati és északi részén. gumianyag. Útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. arteriosclerosis.] erdei mácsonya Dipsaci silvestris radix Honos Európában. acetildigoxin. Termeszthető ipari célra. Hatóanyag: scabiosid glikozid. a Dunántúlon. Dipsacus fullonum L. diosgenin kivonása gyógyszeripari célra (szteroidok szintézise). analepticum.: Coumarouna odorata Aubl.1-0. digoxin. Homeopathia. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: gumigyanta . fenoloidok Alkalmazás: tiszta hatóanyagokból gyógyszergyártás (pl. 0. illatszeripar. kb. a Középhegységben és a Dunántúlon helyenként előfordul. Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloid dioscorin.doksi.5-1 cm mélyre. Fás növény.) Honos atlantikus Ny-Európában. Évelő. – SCROPHULARIACEAE gyapjas gyűszűvirág Digitalis lanatae folium Honos Balkán-félszigeten. Hatóanyag: 1-3% kumarin. – SCROPHULARIACEAE piros gyűszűvirág Digitalis purpureae folium (Ph.

Finnországban). más Drosera fajok – DROSERACEAE harmatfű Droserae herba Honos Európában. Br. Dracocephalum moldavica L. nyálka-poliszaharid. Évelő. 7-metil-juglon.5% naftokinon (pl. Eurázsiában sokfelé termesztik. Hatóanyag: floroglucin-származékok Alkalmazás: inkább régebben féregűző. továbbá spasmolyticum. caryophyllen. intermedia Hayne. a D. emmenagogum. mérsékelt égövi Ázsiában.. diureticum. É-Amerikában. továbbá flavonoidok (pl.doksi. Dryopteris filix-mas (L. Likőripar.] erdei pajzsika Filicis (maris) rhizoma Filicis (maris) herba Kozmopolita. – LAMIACEAE moldvai sárkányfő(fű) Dracocephali herba Dracocephali aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában. plumbagin. fa.és fenyőerdőkben gyakori. futronolid. harapásra.) Sw.8 m-re is megnő. A Drosera rotundifolia termesztése a gyakorlatban is megvalósítható (pl. Hatóanyag: kb. korábban skorbut ellen. – MORACEAE Dorstenia brasiliensis Lam. izoshinanolon). Hatóanyag: kb. gyantaszerű anyag Alkalmazás: diaphoreticum. droseron. 1% illóolaj (eugenol. Hatóanyag: hioszciamin. Hatóanyag: vörös gyanta Alkalmazás: gyógyszerészeti tapaszok készítése. Magyarországon is könnyen termeszthető egyéves lágyszárú. brasiliensis még Brazíliában. szkopolamin Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag. proteolitikus enzim Alkalmazás: broncholytikus. Dracaena draco L.3% illóolaj (főként citral-tartalma jelentős) Alkalmazás: enyhe sedativum. D. Csendes Óceániában. Hatóanyag: 0. külsőleg antivirális. Inkább a Dunántúlon. Drimys winteri Forst.. diarrhoea és malária kezelésében. fuegin. Drosera rotundifolia L. illatszeripar. valdiviolid. Hatóanyag: illóolaj. bezoárgyökér Dorsteniae contrajervae rhizoma Honos Mexikóban. cineol). Muell. állatgyógyászatban is (készítmények formájában). Peruban. E . Dorstenia contrajerva L. secretolytikus. Új-Zélandban. 0.. bakteriosztatikus. Duboisia myoperoides R. – WINTERACEAE chilei fahéjcserje Drimysii winterii cortex Honos D-Amerika déli részén. Polypodium filix-mas L. relaxáló. – DRACAENACEAE sárkányvérfa Draconis resina (= sanguis) Honos a Kanári-szigeteken.: Aspidium filix-mas (L. évelő páfrány. pinen. lázűző korongtányér.Forrás: http://www. szeszkviterpén-lakton winterin.hu Alkalmazás: diureticum. – SOLANACEAE Duboisiae folium Honos Ausztráliában. igen ritka tőzegmohás lápjainkban. fűszer. flavonoid.3-0. főként Chilében. spasmolyticum. évekig elvadulva szaporodik. külsőleg kígyómarásra. Duboisia leichhardtii F. gyanta.) Schott – DRYOPTERIDACEAE [syn. taxifolin) Alkalmazás: stomachicum. szigorúan védett rovarfogó növény. 0. üde talajú lomb. expectorans.

influenza) megbetegedések leküzdésében rendszerint szeszes kivonatok (cseppek) formájában. Echinacea angustifolia DC. parkokban is gyakori. száraz.) A. kétéves lágyszárú. vértisztítóként. kempferol. – ELAEAGNACEAE ezüstfa Elaeagni folium Honos K-Európában. Hatóanyag: ellagsav. nálunk dísznövényként ismert többéves. 0. metil-hexitol bornesit.és tőtávolságra vetik. Ny-Ázsiában. A lemosott és felhasogatott gyökérzetet kíméletesen szárítják (beszáradás 3-4:1). 1 m magasra is megnövő. Utak mentén. Elaeagnus angustifolia L. fűszer. gumós gyökerű lágyszárú. lágyszárú növények.01-0. fertőzéses (pl..] kardamomum Cardamomi fructus (Ph. hazánkban igen ritka. magjában pirazolil-alanin Alkalmazás: drasztikus hashajtó. gyomtársulásokban. mérsékelt égövi Ázsiában. kőtörmelékes talajon országszerte gyakori. Kaukázusban. Hatóanyag: gyökérben 1. fenolkarbonsavak. A herbát is így kell szárítani (beszáradás 5:1).8-cineol. aspecifikus immunstimuláns. 1. Homeopathia. Indiai-szubkontinensen.3-dicaffeoil-kinasav. földön kúszó. immunmoduláns glikoproteinpoliszaharidok (főleg a gyökérben) Alkalmazás: antivirális. Hatóanyag: gyökérben triterpén-glikozidok (cucurbitacinok). VII. terpenilacetát) Alkalmazás: aromaticum.) Cardamomi aetheroleum Honos DK-Ázsiában. kevés terpineol. elaterinid-glikozid. allantoin. Echium vulgare L. – ASTERACEAE keskenylevelű kasvirág Echinaceae angustifoliae radix (= rhizoma) Echinaceae angustifoliae herba Echinacea pallida (Nutt. gyanta.doksi. Üzemi termesztésre is alkalmasak. Hg.1% illóolaj. – CUCURBITACEAE uborkás magrugó Ecballii elaterii radix Ecballii (elaterii) fructus Honos Mediterráneumban.) Moench – ASTERACEAE piros kasvirág Echinaceae purpureae radix Echinaceae purpureae herba Honosak É-Amerikában.: Amomum cardamomum L. Elettaria cardamomum White et Maton – ZINGIBERACEAE [syn. herbában pirrolizidinalkaloidok. A termésben is cucurbitacinok. kvercetin. népgyógyászatban magas vérnyomás ellen.Forrás: http://www. gyökeret külsőleg lábszárfekély borogatására. Adventív. 0. – ASTERACEAE halvány kasvirág Echinaceae pallidae radix Echinaceae pallidae herba Echinacea purpurea (L.) Nutt. Igénytelensége miatt az Alföld fásítására is alkalmas bokor vagy fa. – BORAGINACEAE terjőke kígyószisz Echii herba = Viperini herba = Buglossi agrestis herba Echii radix = Viperini radix = Buglossi agrestis radix Honos Európában. főként echinacosid. Évelőágyakba 40 cm sor. szterolok. carminativum.hu Ecballium elaterium (L. alkannin. 1% kávésavészter-glikozidok. Rich.2% allantoin. . meghonosodott É-Amerikában. fruktán. grippe. mérsékelt égövi Ázsiában. majd a legszebb példányokat tőosztással szaporítják. antibakteriális. Trópusokon termesztik. Hatóanyag: 1-4% illóolaj (főleg 1. Indiai-szubkontinensen. Júliustól szeptemberig virágoznak. poliinek. Egyéves. Hatóanyag: kb. polifenolok Alkalmazás: népgyógyászatban herbáját bélhurut esetén. Cardamomum officinale Salisb.15% alkilamid (főként dodeca-tetraensav-izobutilamid). indol-harman típusú alkaloid elaeagnin csak nyomokban Alkalmazás: adstringens. illatszeripar.

) Honos Távol-Keleten. (+)ψ−efedrin. szántókon. homok. kevésbé oenothein A). 0.és löszpusztákon. Szibériában.2-0. de hozzászokható! Ephedra sinica Stapf. nedves réteken országszerte. Honosítása Magyarországon eddig nem járt sikerrel. Mediterráneumban. – ONAGRACEAE kisvirágú füzike Honos D-Eurázsiában. orrcsepp). helyenként tömegesen található. Ph. áttelelő lágyszárú. syringin).5-1. Epigaea repens L. Eur. erőteljes lágyszárú. csakis orvosi ellenőrzéssel. 2-6 m magasra megnövő cserje. Equisetum arvense L. helyenként.. rózsás füzike Honos Európában. Álmatlanságot is okoz. kábít. magaskórós növényzetben. 4. szórványosan.: Acanthopanax senticosus (Rupr. stimulans. Hg. Közel 1 m magasra is megnő. – EQUISETACEAE mezei zsurló Equiseti herba (Ph. – EPHEDRACEAE (közönséges) csikófark Ephedrae herba Ephedrae distachyae fructus Honos Közép. Évelő lágyszárú.hu Eleutherococcus senticosus (Rupr.5 m-re is megnövő félcserje. Eur. Hatóanyag: 0. Hg. fenilpropán-alkoholok és glikozidjaik (pl. Ephedra distachya L. Epilobium collinum Gmel. – EPHEDRACEAE Ephedrae sinicae herba Honos Kínában. érszűkítő (szemcsepp. tisztított efedrin adrenomimetikus. VIII. Különösen nedves réteken. – ERICACEAE amerikai földibabér Epigaeae repentis herba Honos atlantikus É-Amerikában. VIII..és DK-Eurázsiában. Hatóanyag: arbutin. et Maxim. védett.25% alkaloid (efedrinek) Alkalmazás: előbbivel megegyező. palustre) szárával.) Maxim. Mediterráneumban. steril hajtását gyűjtik. erdei füzike Honos Eurázsiában. É-Afrikában. Ph. szegélyeken. K-Ázsiában. É-Amerikában. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben. Epilobium parviflorum Schreb. cserzőanyag. vagyis sympathomimeticum. β-szitoszterol Alkalmazás: prostata-hyperplasia. 0. VII. dombi füzike Honos Európában.34% syringaresinol-glikozidok. Epilobium montanum L.12% pentaciklusos triterpén szaponin protoprimulagenin A és glikozidjai (eleutherozid I-től M-ig). Ph. – ARALIACEAE [syn. . 4. (+)nor-ψ-efedrin Alkalmazás: a kivont. gyulladásgátló is.) Harms] tajgagyökér Eleutherococci radix (Ph. Homeopathia.05-0.. Hatóanyag: protoalkaloid L-efedrin.02% lignan sesamin (= eleutherosid B-4). Hg. 0. főleg az efedron (L. K-Ázsiában. 0. mocsarakban. mészkerülő erőkben. szemben a selymes tapintású és mérgező mocsári zsurló (E. oldja a bronchus görcsöt (asthma bronchiale. áttelelő lágyszárú.6% glucan és glucuronoxylan Alkalmazás: tonicum. áttelelő. országosan igen ritka. bronchitis). Mediterráneumban. szterolok. galluszsavlaktonok. Egyes alföldi helyeken. Árnyékban jól szárítható (beszáradás:3-5:1). Hatóanyag: 0. galluszsav Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. még Catha edulis!).) Honos Európában. dolomit-sziklagyepekben igen szórványosan fordul elő. áttelelő lágyszárú.doksi. 1-2% flavonoid. et Maxim.Forrás: http://www. Kínában. Főleg a Dunántúlon üde és mészkerülő erdőkben gyakori. adaptogén (fokozza a stressztűrést). Epilobii herba Hatóanyag: 4-14% makrociklusos ellagitanninok (főleg oenothein B. kis termetű félcserje. Epilobium roseum Schreb. ursolsav. A szár felülete érdes tapintású. kumarin (umbelliferon).

Erodium cicutarium (L. geraniin. Homeopathia. ízesítő.doksi. 10%-a vízben oldódó szilikát).: Conyza canadensis L. Tonicum. Hatóanyag: glikozinolát (szinapin) Alkalmazás: népgyógyászatban mellhártyagyulladás esetén. szétterülő lágyszárú. Mediterráneumban. flavon. vesekőhajtó is. antidiarrhoeicum. egy. xanthoeriodiktiol). 0.2-0. Mediterráneumban. Cronquist] betyárkóró. Erica tetralix L. et Arn. Draba verna L.9% flavonoid (pl. szabad aminosavak és aminok (pl. asthma bronchiale esetén. kvercetin. húgyúti fertőzésekben. metil-di-heneikosil-metanol. kevés illóolaj. alken-lakton típusú cumulen Alkalmazás: népgyógyászatban régebben húgyúti betegségekben. Homeopathia. cserzőanyag. egyéves lágyszárú. ursolsav Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe expectorans.1% illóolaj (limonen. szaponinok Alkalmazás: diureticum (az elektrolit-egyensúlyt nem befolyásolja).. szaponin. szántókon. terpineol. Erigeron acer L. adstringens. matricaria-észter stb.5 m magas örökzöld cserje. linalool. melynek kb. onnan behurcolt gyomként Európában és világszerte (kozmopolita). sőt dysenteria esetén. Hatóanyag: flavon. putrescin. bronchitis. elvadulva vetések gyomtársulásaiban helyenként terem.7 m magas cserje. kapásokban igen elterjedt. Néhol termesztették. flavon. galluszsav. szterolok. – ASTERACEAE bóbitás küllőrojt Conyzae coeruleae (= minoris) herba Honos Európában.). anthelminticum. eriodiktionsav). 5% cserzőanyag (közte galluszsav).5 m-re is megnőhet. Hatóanyag: 3-6% tetrahidroxi-flavanonok (eriodiktiol. lázcsillapító.vagy kétéves lágyszárú.és kempferol-glikozidok). etilamin. lipidek Alkalmazás: antibakteriális. sok káliumsó. 30 szénatomos alifás equisetolsav). egy.) Chev. gyantagumi (pentatriacontan. eriodiktionin.: Erophila draba Spenn. mérsékeli az ödémás tüneteket. 10% ásványi vegyület (kovasav.3-1. – BRASSICACEAE borsmustár Honos D-Eurázsiában.és gyomtársulásokban közönséges. – BRASSICACEAE [syn. gyomorvérzés. 0. Erigeron canadensis L. seprence Erigeronis canadensis herba Honos Amerikában. illóolaj Alkalmazás: diureticum. Száraz gyep. triacontan. tetrahidroxiflavonok (chrysoeriodiktiol. helyenként gyakori. koffein. Eriodictyon californicum (Hook. egy. cserzőanyag. cerotinsav).vagy kétéves. kb.) Torr.vagy kétéves lágyszárú. népgyógyászatban még menstruációs vérzések csillapítására. 0. tyramin). kétéves vagy áttelelő. Hatóanyag: 0. Erophila verna (L. gyakran 1 méterre is megnő. 1-1.hu Hatóanyag: kb. dikarbonsavak (pl. cumulen (alken-lakton) Alkalmazás: gyulladásgátló.) L’Hérit – GERANIACEAE bürök gémorr Erodii cicutarii herba Cirkumpoláris. cserzőanyag. kolin. – ASTERACEAE [syn. cymol. poliensavak. enyhe húgyúti fertőtlenítő. Népgyógyászatban köszvényre. kolin. Hatóanyag: flavon. külsőleg vérzéscsillapító. benzil-benzoesav. – ERICACEAE keresztes erika Ericae tetralicis flos Honos É-Európában. megfázás esetén.Forrás: http://www. . Az egész országban száraz gyepekben. dipenten. Országunkban parlagokon. Eruca sativa Mill.] tavaszi daravirág Bursae pastoris minimae herba Honos Eurázsiában. Hatóanyag: illóolaj. – HYDROPHYLLACEAE hegyi balzsam Eriodictyonis herba (folium) Honos USA nyugati területein (Kaliforniától É-Mexikóig) és Brazíliában. népgyógyászatban húgyúti betegségekben.

száraz gyepekben néhol nem ritka. F).Forrás: http://www. Erythroxylum coca Lam. – PAPAVERACEAE kaliforniai-mák. hygrinek). Euphoriát. egy. hallucinációt idéz elő. Eryngium campestre L. hajtása diureticum. cuskhygrin.doksi. hygrin. helvetikosid) Alkalmazás: kivont hatóanyaga gyógyszerként cardiotonicum (mindkét drog esetében). Magyarországon száraz gyepekben igen ritka.. Erysimum diffusum Ehrh. flavonoidok. 1%). cserzőanyag. saniculagenin A. alkaloidhoz kötődő savak.5-2. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (strophantidin. C. tropeinek. terebélyes lágyszárú. 1.hu Hatóanyag: magban 16-33% félig száradó zsíros olaj (a zsírsavak közül legtöbb. D-Szibériában. régebben nyaki nyirokcsomók gümőkórjában. viasz. 0.5% triterpénszaponin-glikozidok (fő aglikonok: eryngiumgenin A. védett. Ausztráliában és máshol is termesztik.02-0. Európa és Szibéria sztyeppjein). 0. a fő alkaloid cocain (kb. kb. az Alföldön gyakoribb. herbában ugyanezek kisebb mennyiségben. továbbá klorogénsav és kávésav. szaponin. – APIACEAE mezei iringó Eryngii rhizoma et radix Eryngii herba Honos Európában. Hatóanyag: gyökérben kb. kb. diureticum. E. 0. Üdítő italokba a kokainmentes kivonatot használják. poliinek Alkalmazás: népgyógyászatban szamárköhögés és légcsőhurut esetén köptető. valamint légúti bántalmakban. D. glikozinolát (glükoerucin). Columbia) és Jáván. aphrodisiacum. Eschscholtzia californica Cham. nyílt. főleg ártéri réteken néhol gyakori. mellékalkaloidok: tropacocain. É-Afrikában. – BRASSICACEAE sziklai repcsény Erysimi herba Honos Közép. Erythronium americanum Ker Gawl. truxinsavak. Hatóanyag: metilenbutiro-lakton Alkalmazás: bakteriosztatikus. Alkalmazás: népgyógyászatban hurutoldó. néha eléri az 1 m magasságot is. mustárpótló. izgatottságot. degradált legelőkre jellemző. – APIACEAE kék iringó Eryngii plani herba Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein. Áttelelő lágyszárú. pl. expectorans.5% alkaloid (ecgoninok.és Kelet-Európában. továbbá vértisztító. Az Alföldön gyakoribb. száraz gyepekre. Homeopathia. Erysimum crepidifolium Rchb. Peru. Indiai szubkontinensen. emeticum.5% cserzőanyag. A Dunántúlon ritkább. hólyag. Áttelelő.vagy többéves lágyszárú. 2-3 m magas cserje. – LILIACEAE alacsony kakasmandikó Erythronii americani folium Honos É-Amerikában. fűszer. élénkséget okoz. erősen hat a központi idegrendszerre.13% illóolaj.és prostata-. egyéves vagy áttelelő lágyszárú. gyanta Alkalmazás: kokain helyi érzéstelenítő (nyálkahártyákra). Hatóanyag: 0. kipusztulóban. 46% az erukasav). novogranatense Morris és más Erythroxylum fajok – ERYTHROXYLACEAE koka(cserje) Cocae folium Honos Dél-Amerikában (Bolívia. emésztést elősegítő. B. – BRASSICACEAE szürke repcsény Erysimi canescentis herba Honos Eurázsiában (pl. sympathomimeticum.7-2.1% illóolaj. truxillsavak. Eryngium planum L.1% illóolaj. Országosan gyakori. kakukkmák Eschscholtziae herba . szterolok. menstruációt elősegítő. saláta. vizelethajtó. a levélben glikozinolátok mellett flavonoid (főként izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: porított magja antibakteriális. Hatóanyag: 0.

chekenin. ligeterdőkben. eucommiol. cserzőanyag Alkalmazás: tonicum. inkább a Dunántúlon és Középhegységben fordul elő. Hg. Eur.és K-Európában. adstringens.) = Eucalypti globuli folium Eucalypti cortex Eucalypti aetheroleum (Ph. – MYRTACEAE eukaliptusz Eucalypti folium (Ph. – CELASTRACEAE (közönséges) kecskerágó Honos Európában. evosin. 1% illóolaj (pinen. ajugosid. folyók mentén. Drogot és illóolajat szolgáltathat még: E. Júniustól szeptemberig virágzik. evobiosid).) Honos Ausztráliában. Kaukázusban. flavonoidok. sok más rokonfajával együtt világszerte termesztik szubtrópusi és mediterrán éghajlatú területeken.és húgyúti bántalmakban gyulladáscsökkentő. mocsári társulásokban. a lignanok közül bisbenzil-perhidro-furofurán-típusú vegyületek. terebélyesedő. – ASTERACEAE sédkender Eupatorii cannabini herba = Cannabis aquaticae herba Eupatorii cannabini rhizoma (= radix) = Cannabis aquaticae radix Honos Közép-Ázsiában. készítmények gyermekgyógyászati célra is. Hatóanyag: 0. evolin stb. antibakteriális.Forrás: http://www. Eupatorium cannabinum L. Eucalyptus globulus Labill. Ph. Baker. ártéri gyomtársulásokban. ulmosid. cineol). száraz helyen kiterítve szárítják (beszáradás 4:1). gyanta. evorin.1% izokinolin alkaloid (fő típusok: allocryptopin. népgyógyászatban gyomor-.. Ny-Ázsiában.2-3. Szellős. triterpén ursolsav és olenaolsav.hu Honos Kaliforniától Új-Mexikóig. Ph. antihypertensiv hatása igazolt.. továbbá ellagitannin.8-cineol. Euonymus europaeus L. protopin) Alkalmazás: enyhe fájdalomcsillapító és nyugtató. VIII. piridinalkaloid evonin. Hatóanyag: kb. diureticum. E. T. Országosan gyakori patakok. Euonymi fructus Euonymi folium Euonymi radix Euonymi semen Hatóanyag: magban digitoxigenin-glikozidok (evonosid. Hg. Évelő lágyszárú.doksi.] cseken-cseresznyemirtusz Eugeniae folium Honos Chilétől Új-Kaledóniáig. 0. kevés szeszkiviterpén. Mediterráneumban. zsíros olaj. Nálunk kertekben gyakori dísznövény.5% illóolaj (70-85%-a 1. smithii R. egyéves lágyszárú. . – MYRTACEAE [syn. VIII. T. VII.: Myrtus cheken Spreng. közülük a legfontosabb a pinoresinol-diglikozid Alkalmazás: tonicum. flavonoidok. expectorans. pinenek. geniposid. Levél enyhe laxans. sziklás. nyirkos erdőkben. Hatóanyag: kb. Kéregben cserzőanyag Alkalmazás: magból szívre ható glikozidokat lehet kivonni. geniposidsav. antioxidáns. kéreg adstringens. – EUCOMMIACEAE Eucommiae cortex. Eucommia ulmoides Oliv. diureticum. bél. chekenitin.1-4. keserű chekenon. egyéb kardenolidok. homeopathiában is használják. pl. egyén monoterpén. 4. Ph. p-cymen). 4. terpenoid-floroglucin macrocarpal A-J és eucalypton Alkalmazás: expectorans bronchitisben. Baker és más Eucalyptus fajok. Hatóanyag: 1. polybractea R. Az egész országban gyakori erdei cserje. reptosid. antivirális. Eur.. továbbá harpagidacetát. Termésben és levélben xanthofillok. kb. Eugenia chequen Mol. A növény felső. lignum Honos Kína középső részén. chekeninsav.0% iridoid-glikozid aucubin. bibircses kecskerágó Honos DK. Európában. Euonymus verrucosus Scop. proanthocyanidinek. Hg. 40 cm-es virágos hajtását a virágzás kezdetén gyűjtik.

Ny-Ázsiában. főként állatgyógyászati célra. Eupatorium perfoliatum L. amarum. diureticum. lecanorsav. 0. taraxerol.) Gärtn.doksi. kb. Enyhe laxans. – ASTERACEAE átnőttlevelű sédkender Eupatorii perfoliati herba Honos É-Amerikában (Kanadától Floridáig. izokvercitrin. hopenon Alkalmazás: antibakteriális. . 3-8% gallotannin. emeticum. A Dunántúl és a Középhegység rétjein néhol elég gyakori. Grippe. ixorosid. 18% gyanta. amyrin. diaphoreticum. 2-40% euphorbon (euphorbolok). divaricatsav stb. bokorszerűen szétterjed. F Fagopyrum esculentum Moench – POLYGONACEAE pohánka. Marokkóban. egyéves lágyszárú. 0. diureticum. 10% phorbinsav-lakton. légzőszervi hurutok esetén. sokfelé termesztik. flavonoidok (eupatorin. Texasig) Hatóanyag: dihidroxi-trimetoxi-flavon eupatorin. 3% kaucsuk. cserzőanyag Alkalmazás: grippe ellen. Fagopyrum tataricum (L. cycloartanol. Homeopathia. flavonoidok. cholagogum. eupatoriopicrin). É-Afrikában. evernsav. népgyógyászatban laxativum. kb. illatszeriparban fixáló.) Ach. Kis termetű. et Schmidt – EUPHORBIACEAE marokkói kutyatej Euphorbium Honos É-Afrikában. Hatóanyag: herbában kb. hajdina Honos Kínában. Homeopathia. szaponin. influenza. gastroenteritis.vagy polimetoxi-fenol everninsav. ezek kondenzált éterei (usninsav. külsőleg bőrizgató. diterpénészterek (ingenolok). catalpol. szterolok.). gyomor. metilflavonok).] orvosi szemvidító Honos Európában. citotoxikus tumoros sejtekre is (in vitro). kumarin umbrelliferon. rhisoninsav. É-Amerikában is). keményítő. É-Amerikában. 4% gumianyag.: Euphrasia officinalis L.15% illóolaj. kaucsuk Alkalmazás: külsőleg bőrizgató. felső légúti hurutok kezelésére jótékony hatású. a Dunántúli Középhegységben és északkeleten hegyi réteken elég gyakori. szterolok. triterpének. – EUPHORBIACEAE farkas kutyatej Euphorbiae cyparissiatis herba Euphorbiae cyparissiatis radix Honos Európában. atranorin.hu Hatóanyag: heteroglucanok. – PARMELIACEAE tölgyfazuzmó Lichen quercus Honos K-Európában. Euphrasia rostkoviana Hayne – SCROPHULARIACEAE [syn. 40% gyanta. cserzőanyag Alkalmazás: fokozza a szervezet nem specifikus immunválaszát. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban szemborogató enyhébb szemgyulladás esetén. orcin-karbonsavmetilészter) Alkalmazás: antibakteriális. euphol. Többéves lágyszárú. orcin. kb. szeszkviterpén-alkoholok (pl.Forrás: http://www. Euphorbia cyparissias L. 2 m magas kaktuszszerű évelő. resiniferol. Hatóanyag: kb. Euphrasia stricta Wolff (közönséges) szemvidító Honos Európában.7% illóolaj (orcin-monometilészter. euphol. Euphrasiae herba (DAC) Hatóanyag: iridoid aucubin (rhinanthin). Evernia prunastri (L. kvercetin. egyéves lágyszárú. Hatóanyag: 2-3% polioxi. Euphorbia resinifera Berg. egyes psoriatikus bőrbetegségek kezelésére szolgáló készítmények alkotórésze. külsőleg furunculusok kezelésére. világszerte meghonosodott (pl. Országszerte száraz gyepekben közönséges.és bélnyálkahártya-megbetegedések. rutin. Balkán-félszigeten.

– APIACEAE [syn. Homeopathia. Rokon fajai is előfordulnak.. erőteljes. guajazulen. Iránban. Ny-Ázsiában. linalool stb. gyökérben még antrakinonok Alkalmazás: adstringens (égési sebekre). caren. ferulasav. 60% gyanta.Forrás: http://www. ocimen. valeriansav. diantron fagopyrin. Galbani aetheroleum Galbanum = Ferulae gummosae resina Hatóanyag: kb. 60%-ban) asaresitannol ferulasavészterek. szaponin. ebből 27% galbaresensav. et Zucc. homeopathia. Homeopathia. kumarin umbelliferon. szterolok Alkalmazás: tonicum. Díszítő értékű. Ficaria ranunculoides Roth] . bélgörcs ellen. Ferula rubricaulis Boiss. K-Ázsiában. Hatóanyag: 1 % illóolaj. tannin. vanillin. 17% gyanta.: Ranunculus ficaria L. antidiarrhoeicum. 10% kondenzált catechin-tannin. Ferula sumbul Hook. limonen. fagopirizmust okoz. – APIACEAE büdösgyantagyökér Asa foetida Honos Ny-Ázsiában. anthelminticum. légúti és húgyúti tisztító. Hatóanyag: levélben fenolkarbonsavak. et Buhse] gyantás husáng Honos Ny. főként (kb. termés kávépótló (antidiarrhoeicum). flavonoidok. 30-50% galbanumsav.) Ronse Deer. erdőt alkotó fafajunk. Honos Afganisztánban. termesztik. mircen. terpineol. Kaukázusban. umbelliferon. Egyik legfontosabb. Homeopathia. továbbá cyanidin. 25-30% gumianyag (glukuronsav. Erősen terjed. Hatóanyag: 25-65% gyanta (asaresin). metilcrotonsav. sumbulsav. kéregben 3-4% cserzőanyag. – RANUNCULACEAE [syn. leggyakoribb ártéri fátyoltársulásokban. Fagopyri herba Hatóanyag: 1-5% rutin. évelő lágyszárú. 6-20% illóolaj (diszulfidok). – FAGACEAE (közönséges) bükk(fa) Fagi folium Fagi cortex Fagi lignum Fagi fructus Fagi pix Fagi aetheroleum empyreumaticum Honos Európában.doksi. – APIACEAE Sumbuli radix Honos Turkesztánban. vanillinsav. szitoszterol. arabinóz. stilbenek.: Reynoutria japonica Houtt. izoguajazulen és egyéb szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: antibakteriális. cadinen. diarrhoea esetén.: Ferula galbaniflua Boiss. – POLYGONACEAE [syn. Fagus sylvatica L. kámfor. fatest kátrányalapanyag (száraz desztillálással nyert párlat). rhamnóz polimerek). farészben fenol (syringa-resinol) Alkalmazás: levél dohánypótló. tannin Alkalmazás: gyógyszeripari feldolgozás (rutin). Ficaria verna Huds.hu tatárka Honos Szibériában. termésben 25-45% zsíros olaj. kéreg cserzőszer. Turkesztánban. flavonoidok.. Ferula asa-foetida L. Évelő. ún. dysmenorrhoea. eróziógátló. csersav. Fagopyrin fényérzékenyítő. fekélyekre. f.). betulin. talajkötő. Illatszeripar. nagy termetű. klorogénsav. bronchus-spasmus esetén. telepeket alkot.] japán keserűfű Polygoni cuspidati herba Polygoni cuspidati radix Honos Kínában.és Közép-Ázsiában. Polygonum cuspidatum Sieb. angelicasav. galaktóz. külsőleg reumára. 1-3 m magas. Hatóanyag: kb. fernasiferolok Alkalmazás: gyomor-. 10-20% illóolaj (pinen. Ferula gummosa Boiss. Fallopia japonica (Houtt. továbbá 30-40% gumianyag. lecuocyanidin. termése hántolva élelmiszer.

hu salátaboglárka Chelidonii minoris herba = Ranunculi ficariae herba Ficariae (minoris) radix = Chelidonii minoris radix Honos Európában. Élelmiszer. kvercetin-dipentosid. subsp.). Hg. de védett. – ROSACEAE [syn. sokfelé termesztik. napos. Főleg az ország délnyugati területein. váladékcsillapításra. Filipendula vulgaris Moench . 4. pinen. magas termetű. – APIACEAE édeskömény Foeniculi dulcis fructus (Ph. limonen). északi részein. Hg. Filipendula ulmaria (L. közepes termetű. 2-4 éves lágyszárú. antiphlogisticum. A kombájnnal betakarított termést műszárítón és tisztítógépeken dolgozzák fel. A Dunántúlon és a Középhegységben gyakoribb. még szubtrópusi területeken is elterjedt.) Maxim. Bokrosodó.) Spiraeae (ulmariae) herba Spiraeae flos (DAC) = Spiraeae ulmariae flos Spiraeae radix = Ulmariae radix Honos Mongóliában.3-0. avicularin. szalicilaldehid. meleg kertekben máshol is termést érlelhet. A betakarítást akkor kezdik. továbbá stomachicum. ánizsaldehid. 6-7:1).. Késő ősszel vagy kora tavasszal vetik 40-50 cm sortávolságra. ellagitannin Alkalmazás: diaphoreticum meghűléses betegségekben. immunmodulans. évelő (többéves) lágyszárú. Hatóanyag: termésben 2-6% illóolaj (50-70%-a t-anetol. Hg.) Thell. Félszáraz vagy üde réteken országszerte gyakori. VIII. Mediterráneumban. 4. VII. Ph. Hg.: Spiraea ulmaria L. metilchavicol. A kb. gyökérben tannin Alkalmazás: diureticum.ROSACEAE koloncos legyezőfű Filipendulae radix = Saxifragae rubrae radix Filipendulae herba = Saxifragae rubrae herba Honos Eurázsiában. felső légúti panaszokban.és húgyúti kőképződés ellen.. Magyarországon is két alfaját (subsp. Júniusban. a magban 2430% zsíros olaj (gazdag linolensavban). Hatóanyag: 50-70% invert cukor. Eur. Évelő lágyszárú. gyertyánostölgyesekben gyakori. virágokban különösen híperosid Alkalmazás: golyva kezelésre. ill.5-3% illóolaj. 2% triterpén-szaponin (aglikon hederagenin.Forrás: http://www. gyökérnedv népgyógyászatban aranyérre. melynek 80-95%-a t-anetol . Júniustól őszig virágzik.) Honos Eurázsiában. Hatóanyag: levélben kevés anemonin. vulgare (Mill. magaskórós patak menti növényzetben. Mediterráneumban. Ny-Ázsiában. Ph. diureticum főként reuma és köszvény esetén. Évelő lágyszárú.) = Foeniculi fructus (Ph. dulce (Mill. amikor a termések fele érett (első évben szeptember végén. Szibériában. cserzőanyag. Ph..) Thell. spiraeosid. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1.doksi. 2-4 cm mélyre. VII. vese. – MORACEAE füge(fa) Caricae fructus Honos Eurázsiában. Eur. Hatóanyag: gaultherin.. 2-4 éves állományban szeptember elején). feniletilalholollal. Eur. oleanolsav).] réti legyezőfű Filipendulae ulmariae herba (Ph. júliusban virágzik. elterjedt Európa keleti. vanillin.) Foeniculi herba Foeniculi radix Foeniculi aetheroleum (Ph. fűzlápok szegélyén. 5% pektin. Mediterráneumban. néha kivadul. Ficus carica L. a többi fenchon. Hatóanyag: 0. proteolitikus enzim ficin (egyéb enzimek is). Országszerte üde erdőkben.5% fenolglikozid monotropitin (szalicilaldehidek primverosidja) és spiracin (szalicilsav-metilészterek primverosidja).) Foeniculi amari fructus (Ph. Hg. lombhullató cserje vagy kisebb fa. benzilalkohollal) és 1-5% flavonoid (spiraeozid). Az édes típusú termésben 1. illóolaj (sok szalicilaldehiddel. 40 cm-es virágos hajtásvéget vagy a lefosztott virágot árnyékban. Foeniculum vulgare Mill. phellandren. demulcens. kaucsuk Alkalmazás: laxans. 4. VIII. kb. VIII.

cserzőanyag. Országszerte erdei tisztásokon. VIII.. évelő lágyszárú. emmenagogum. flavonoidok (kvercetinek) Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. mannit Alkalmazás: levél laxans. almasavsók. vörösfenyőn (Larix decidua). – RHAMNACEAE [syn. 1% a kivonható rutin). idősebb. vastagbélben gátolja a víz. Dél-Európában. Európában sokfelé telepítik. esculin. Fraxinus excelsior L. Hatóanyag: levélben rutin.Forrás: http://www. félig korhadó bükkfákon gyakori. telepítésre is alkalmas. főleg üdébb erdeinkben gyakori.) Fr. vérzéscsillapító. lactagogum. VIII. Gyökér és termés fő hatóanyagai nagyrészt hasonlóak. Fomes officinalis Faull – POLYPORACEAE orvosi tapló Laricis fungus Honos főleg Szibériában. kerti díszcserje. vágásokban könnyen elszaporodó elegyfa. diureticum. É-Afrikában. illóolaj. kéreg antipyreticum. mannakőris . 7% antrakinon-glikozid glukofrangulin (főként glukofrangulin A). 4. antiphlogisticum. carminativum (gyermekgyógyászatban is). Ázsia mérsékelt égövi részein. tonicum. triterpénsavak. Hg. Hatóanyag: metil-disztearil-borostyánkősav. Frangula vulgaris Borkh. Kéregben kumarin fraxinol. Bieb. Alkalmazás: laxans. chrysophanol). Eur. fraxetin. franganin). kvercitrin és egyéb flavonoid. Ph.. tonicum. bokros területeken gyakori. Frangula alnus Mill. diaphoreticum. poliinek Alkalmazás: régebben népgyógyászatban adstringens. expectorans (felső légúti hurutokban). amarum. Hatóanyag: kéregben kb. továbbá más anrakinon-glikozidok (glukofrangulin B. physcion.. Hg. növeli a perisztaltikát.hu Alkalmazás: antibakteriális. – POLYPORACEAE bükkfatapló Chirurgorum fungus Honos főleg közép-Európában. (Virág sziromlevelében kb. – OLEACEAE virágos kőris. mannoglukogalaktan. esculetin.) Vahl – OLEACEAE aranyfa Forsythiae suspensae fructus Honos K-Ázsiában (Kínában).] kutyabenge Frangulae cortex (Ph.) Frangulae fructus (= bacca) Honos Európában. ursolsav. VIII. gyanta. Közepes vagy magas cserje. VII.: Rhamnus frangula L. Hatóanyag: 1% szaponin oleanolsav Alkalmazás: laxans. Árnyékban jól szárítható (beszáradás 4:1). Középhegységünkben. glukuronoglukan Alkalmazás: régen népgyógyászatban kisebb sebek kezelésére. Ph. antirheumaticum. 4.) Fraxini cortex Honos Európában. oxyphylla M. Hg. Kaukázusban. Drogot szolgáltathat még a F. – ROSACEAE erdei szamóca Fragariae folium (DAC) Fragariae fructus Fragariae radix Honos Eurázsiában. Ph. ma cirkumpoláris. spasmolyticum (különösen epe.doksi. mannit. cserzőanyag. Áprilistól júniusig virágzik. – OLEACEAE magas kőris Fraxini folium (Ph. frangulaemodin-diantron. gyümölcséből szirup és élelmiszerek készülnek.és vesekőkólikában). Hatóanyag: 10-30% gombacellulóz. Hg. Hatóanyag: 5-10% ellagitannin (pedunculagin. (Algériában. fraxidin. gumianyag. Eur. A virágzó növények levelét gyűjtik kb. oligomer proanthocyanidinek. fraxin.. 3 cm-es nyéllel. B. diureticum. izofraxidin. Ph. frangulin A. nyomokban peptidalkaloid (frangulanin. kiválasztást fokozó. Fomes fomentarius (L. üde erdőkben.és elektrolit-resorpciót. kumarin. Forsythia suspensa (Thunb. 4. Eur. Fraxinus ornus L.. izoprenoidok. frangulaemodin. ÉNy-Ázsiában. Marokkóban honos). asthma bronchiale kezelésére. Fragaria vesca L. flavonoidok.) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Ph.

arteriosclerosis esetén. Hg. nyirkos sziklás erdőben elég gyakori. árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1). szőrös kenderkefű Honos Eurázsiában. Ny-Ázsiában. augusztusban virágzik.. galanthidin. bokorerdőkben.és D-Európában.: Galeopsis ochroleuca Lam.) Alkalmazás: galanthaminnak fizosztigminszerű hatása van. narwedin. Főleg a Dunántúl ligeterdőiben. nartazin. tazettin.. Kb. Galeopsis segetum Nekker – LAMIACEAE [syn. hidroxi-galegin). criptopin.) Honosak az Atlanti és a Csendes Óceánban. karotinok. Szántók. Júliusban.1% alkaloid (lycorin = narcissin. Inkább a Dunántúlon él. 4. Homeopathia. Fumaria officinalis L. haemanthamin stb. fukusz. Európában. corydalin. guanidin-származékok (galegin. kb.doksi. árterületeken. Kaukázusban. . útszélek gyomtársulásaiban néhol gyakori. nyomokban fraxin Alkalmazás: enyhe. 40 cm-es virágos hajtásvégeit forgatással. epegörcs csillapító). cserzőanyag. enyhe laxans. tarka kenderkefű Honos Európában. Hatóanyag: kb. Kaukázusban. 0. hippeastrin. főként nedves réteken. fukoxanthin. Könnyen termeszthető. Ny-Ázsiában. 1. schleicheri (közönséges füstike) előfordulása.05% jód Alkalmazás: adipositas. Galega officinalis L.Forrás: http://www. oligoszaharidok.hu Manna (canellata) Honos Európában. flavonoidok Alkalmazás: epebántalmak. criptocavin. epevezeték görcsös állapota esetén (gyógyszerként epekőhajtó. Eur. VIII. fukoszterin. Szibériában. szegély-gyomtársulásokban él. szaponin. Hagymás évelő. egyéves lágyszárú.. Galeopsis tetrahit L. Hatóanyag: eléri a 60% fukoidin-tartalmat (polifukánok). Hatóanyag: benzil-izokinolin alkaloid protopin. barnamoszat telep Fucus vel Ascophyllum (Ph. továbbá időskori. Hatóanyag: 70-90% mannit. nem súlyos diabetes esetén.FABACEAE kecskeruta Galegae (officinalis) herba = Rutae caprariae herba Galegae semen Honos DK-Európában. különösen gyermekgyógyászatban. Hatóanyag: alkaloid peganin. – PHAEOPHYCEAE tang. Hg. alginsav. ez is gyűjthető. Ny-Ázsiában.. Ph. zeaxanthin. Elő-Ázsiában. magban főleg galaktomannanok Alkalmazás: korábban bevált galactogog (újabban alkaloid tartalma miatt nem javasolják). . Országszerte előforduló cserje. cserzőanyag. magnarcin.] vetési kenderkefű Honos Közép.. flavonoidok (pl. lágyszárú. bulbocapnin stb. 0. gyomtársulásokban. védendő. Általánosabb a F. Fucus vesiculosus L. egyéves lágyszárú. sinactin. de pusztul.2% galein). Egyéves lágyszárú. száraz tölgyesekben. – AMARYLLIDACEAE hóvirág Honos Európában. stylopin. Ascophyllum nodosum Le Jol. diureticum. cukrok. G Galanthus nivalis L. emeticum. Szórványosan fordul elő vágásokban. Fucus serratulatus L. Galeopsis speciosa Mill. VII. galanthamin. mellékhatás nélküli laxans. Egyéves lágyszárú. ligeterdőkben. – FUMARIACEAE orvosi füstike Fumariae herba (Ph. DAB) Honos É-Afrikában. A Dunántúl és a Középhegység üde és nedves lomberdőiben elég gyakori. hyperthyreosis.

galipin. expectorans. májvédő. klorogénsav. diaphoreticum. Karst. illóolaj. Hatóanyag: 1-1. antipyreticum. A Dunántúl gyertyános és bükkelegyes erdőiben gyakori. alizarin Alkalmazás: kumarin dikumarollá alakulva véralvadás-gátló. évelő lágyszárú. diureticum. xilan. cusparein) Alkalmazás: amaro-aromaticum. ma diureticum ödémás panaszokban. – RUBIACEAE közönséges galaj Cirkumpoláris. Garcinia hanburyi Hook f. Hatóanyag: kumarin. illóolaj. Hatóanyag: antrakinon-glikozid galiosin. Galium verum L.8% kovasav. Hatóanyag: cserzőanyag. száraz gyepekben. galipolin. továbbá tonicum. Hatóanyag: gyanta (morellasav. É. 5 m magas fa.doksi. 0. izomorellasav. É. sympathicomimeticum. Országszerte degradált és gyomtársulásokban helyenként igen gyakori. Hatóanyag: asperulosid. spasmolyticum. Mediterráneumban. Galium odoratum (L. Homeopathia. Főleg a Dunántúlon. scopoletin. – RUBIACEAE tejoltó galaj Galii veri herba (DAC) = Galii lutei herba Honos Eurázsiában.] angosztura(fa) Angosturae vera cortex Honos trópusi D-Amerikában. ízjavító. Galium mollugo L.hu Galeopsidis herba Hatóanyag: kb.] szagos müge Asperulae (odoratae) herba = Galii odorati herba = Matrisylviae herba = Hepaticae stellatae herba = Cordialis herba Honos Eurázsiában. – HYPERICACEAE gummi-gutta Gutta gummi = Gutti Honos Indokínában. Galipea officinalis Hancock – RUTACEAE [syn. asperulosid. oligoszaharidok Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláns (hatóanyaga rákbetegségben adjuváns.9% illóolaj (14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol.: Angostura trifoliata (Willd. Homeopathia. asperulosid. galipen). Festékés lakkipar. gambogasav és egyéb xanthon-származék) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. Japánban üvegházakban termesztik. növeli a légzés erősségét. spasmolyticum. dezoximorellin. kisebb.és D-Amerikában (cirkumpoláris). asperulosid. gyomor.Forrás: http://www. dysenteria esetén.és Ny-Ázsiában. kinolin alkaloidok (cusparin. – RUBIACEAE [syn. Galium aparine L. roboráns.: Asperula odorata L.és bélhurut esetén. morellin. Dyspepsia. reishi Lombos és tűlevelű fákon élő. Ganoderma lucidum Fr. flavonoidok Alkalmazás: diureticum. diosmetin Alkalmazás: présnedv régen epilepszia ellen.) Elias. különösen intravénásan). évelő lágyszárú. Egyéves. izomorellin. Homeopathia. kinasav. Gaultheria procumbens L. Szibériában. Országszerte üde és félszáraz réteken. 5-10% cserzőanyag. alizarin-típusú piros pigment Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. erdőszegélyekben gyakori. Likőripar. – RUBIACEAE ragadós galaj Galii aparinis herba Honos Európában. kb. cserzőanyag. rubiadin-primverosid. – ERICACEAE kúszó fajdbogyó Gaultheriae folium Gaultheriae aetheroleum . hesperidin. antiphlogisticum. Hatóanyag: glucan. lágyszárú.) Scop. réteken gyakori.) Engl. évelő lágyszárú. igen kemény taplógomba. monotropein. továbbá szeszkviterpének (cadinen. szaponinok Alkalmazás: adstringens. Állatgyógyászat. – GANODERMATACEAE pecsétviaszgomba. Cusparia officinalis (Willd.

cholagogum.) Honosak távol-keleti tengerekben.3% kinolizidin alkaloid (anagyrin. gyanta. – LOGANIACEAE örökzöld harangjázmin Gelsemii rhizoma Honos Közép-Amerikában. USA déli részein. gelsedin.. VIII. Hg. sempervirin. genistin). migrén. Homeopathia. táplálékokban). főként metilszalicilát és glikozidja gaultherin (= monotropitosid). biotechnológiában tápközeg. ahol az adottságok megfelelőek. A nálunk nem található sárga tárnics adja a drogot. laxans. cytisin. Termesztésbe vonható. cserzőanyag Alkalmazás: erős hatású.. Ny-Ázsiában. aromaticum. Gyökértörzsben kb. továbbá kumarinok.) = Agar-agar (Ph. 16% tannin Alkalmazás: népi gyógyászatban (Bulgáriában) aphrodisiacum. Ahnfeltia plicata. – FABACEAE festő rekettye Genistae herba (DAC) = Genistae herba cum floribus Honos Európában. pleuritis. roborans. geraniol. Hg. Geranium robertianum L.1-0. 4. Likőripar.Forrás: http://www. gyógyszerek készülnek belőle neuralgia. Illatszeripar. emodinok. ericolin Alkalmazás: carminativum. 0.) Gentianae tinctura (Ph. elemen. – GERANIACEAE . genistein. 4. nyomokban piridin-alkaloid gentialutin Alkalmazás: amarum dyspepsia. lupanin. nyálka-poliszaharid.04% amarogentin (swerosid fenolkarbonsav-észtere). Tonicum.6 m magas félcserje. arthritis. VIII. arbutin. kondenzált cserzőanyag. gumianyag. Eur. Hatóanyag: poligalactan agaróz. vadon nem fordul elő Magyarországon. kondenzált tannin. cserje. flavonoid. tonicum. kb. dismenorrhoea esetén. vesekőhajtó. antisepticum. reuma. Virággal régen festettek. histeria és asthma kezelésére orvosi felügyelettel.) Honos Európában. gelsevirin. Hg. Eur. óceánokban. Hg. Gracillaria spp. Ph. Hatóanyag: hajtásban 0. hypoaciditas esetén.-Hill..03% illóolaj. – GERANIACEAE nehézszagú gólyaorr Geranii robertiani herba = Ruperti herba Kozmopolita.3-0. poligalacturonan agaropektin Alkalmazás: dieteticum (elhízás elleni szerekben. flavonoid (luteolin. Geranium sanguineum L. Ph. fenolkarbonsavak. Magyarországon élő fajok védettek. Gymnogongrus griffithiae.) St. curcumen. VII. 0. 0. elemenon. Genista tinctoria L. Gentiana lutea L. népgyógyászatban diureticum. Homeopathia. Mexikóban. Hatóanyag: friss növényben kellemetlen szagú illóolaj. Hatóanyag: indolalkaloid gelsemin. spartein. cserzőanyag Alkalmazás: mérgező.és Ny-Ázsiában. Geranium macrorrhizum L. kaszálókon fordul elő. szterol. 1% xanthon pigmentek (gentisin. évelő. egyéves vagy áttelelő lágyszárú. Cserje.5% illóolaj. Közép.. 5% cserzőanyag. Hatóanyag: 0.8% illóolaj. Eur. keserű geraniin Alkalmazás: adstringens diarrhoea. Kozmetikában. enteritis esetén. K-Ázsiában honosak is vannak.. Hatóanyag: 2-3% secoiridoid gentiopicrosid (= gentiopicrin). gelsemicin. köszvény kezelésében. Hatóanyag: kb. – GENTIANACEAE sárga tárnics Gentianae radix (Ph.) = Gentianae radix et rhizoma (Ph. gastritis.6% illóolaj (germacron. Ph. citronellol). továbbá kb. továbbá ischias. Dísznövényként termeszthető. Gelsemium sempervirens (L.6-0. gastralgia. Hg. tinctorin). – GERANIACEAE kandilla gólyaorr Geranii macrorrhizi folium Geranii macrorrhizi radix Honos Európában. agrotechnikája ismert.doksi. Eucheuma spinosum és más fajok – GELIDIACEAE agar Agar (Ph. Főleg hegyi réteken. 0. VIII. izogentisin. serkenti az epeműködést. gentiosid).hu Honos É-Amerikában. Gelidium spp. 4. VII. gyógyszerészeti segédanyag. de védettsége miatt ez sem gyűjthető. Szibériában. 0.

fenolkarbonsavak. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban diarrhoea. ginkgetin). lázas megbetegedésre. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: gillein Alkalmazás: enyhe hánytató. díszfa.és izomfájdalomban.1% illóolaj (eugenol. expectorans. Geum rivale L. hirtelen láz ellen.C. biflavon (bilobetin.02-0. Hatóanyag: 0. Ny-Ázsiában.) Curt.Forrás: http://www. antidiarrhoeicum. főként idősebbeknek vagy szédüléses. véráramlási elégtelenségben. Ph.) Trel.J. Amerikában. É-Afrikában. Per os és intravénásan adagolható gyógyszerek vannak forgalomban. Kaukázusban. Hg. mérsékelt égövi Ázsiában.5-2% flavonoid (kempferol. – PAPAVERACEAE veres szarumák Glaucii herba Glaucium flavum Crantz – PAPAVERACEAE sárga szarumák . tonicum. kelésre. procyanidinek Alkalmazás: kivonatok (tinctura. Geum urbanum L. az egész országban gyakori. Évelő lágyszárú. Újabban számos ültetvényben nevelik Magyarországon is.2% diterpén-lakton ginkgolid A. antiemeticum. Herbában is illóolaj. Homeopathia. Hatóanyag: hajtásban kb. Eur. Magyarországon nem fordul elő. kvercetin és izorhamnetin glikozidok).06% szeszkviterpén-lakton bilobalid. 0. Gillenia stipulata (Muhl. 0. – ROSACEAE közönséges gyömbérgyökér Gei urbani rhizoma et radix = Caryophyllatae rhizoma et radix Gei urbani herba = Caryophyllatae herba Honos Európában. főleg tölgyelegyes erdőkben. emlékezési zavarokban. Japánban. Gillenia trifoliata (L. akár 30% cserzőanyag (főként gallotannin). amentoflavon. – ROSACEAE amerikai-ipekakuána Gilleniae stipulatae radix Gilleniae stipulatae radicis cortex Honos É-Amerika keleti részén.02-0. sarjtelepes. cserzőanyag.02-0. Hatóanyag: fenol gein (=geosid).) = Ginkgo bilobae folium Honos Kínában. lázas megbetegedésben. Likőripar. Hatóanyag: 0. gein). benedictin. ideg. fejfájás esetén. extractum) formájában agyi és környéki keringési. benedictinolid.) Moench – ROSACEAE hármaslevelű indiánrózsa Gilleniae trifoliatae radicis cortex Honos USA keleti részén. Ázsiában. Zavartalan helyeken országszerte gyakori. Évelő lágyszárú. D-Afrikában. keserű germacranolid cnicinolid.doksi.hu piros gólyaorr Sanguinariae herba et radix Honos Európában.B. Glaucium corniculatum (L.. az Alföldön ritkábban. termeszthető Európában. gein. VIII. 4. – GINKGOACEAE páfrányfenyő Ginkgo folium (Ph. évelő. vérzés vagy húgyúti betegségek esetén. Hatóanyag: gillenin glikozid (gillein) Alkalmazás: emeticum. keserű geraniin. évelő. antidiarrhoeicum. Herba népgyógyászatban tonicum. É-Amerikában. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin). főleg déli részén. Ginkgo biloba L. triterpének. Visszeres és cukorbetegség eredetű érbántalmakban thrombocyta aggregatio gátlást előidéző hatása miatt. kb. külsőleg sebre. – ROSACEAE bókoló gyömbérgyökér Gei rivalis radix (= Caryophyllatae aquaticae radix seu rhizoma) Honos Európában. 3% cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban stomachicum. gyökérben 28-30% cserzőanyag. cnicin Alkalmazás: gyökértörzs és gyökér adstringens. antidiarrhoeicum. Homeopathia.

03-0. a sárga szarumákban jellemzőbbek: glaucin. Eur. É-Afrikában. corydin.06% aromaanyag (pl.) Liquiritiae succus Honos Eurázsiában.] igazi édesgyökér Liquiritiae radix (Ph. Hatóanyag: 1-1. az Alföldön gyakoribb. coptisin. elterjedt É-Amerikában is. továbbá kumarinok (licopyranokumarin.6-2% flavonoid: chalkon izoliquiritigenin. lektin.04-0. Glycine max (L. gyanta Alkalmazás: antidiarrhoeicum. 20 cm magas. Évelő. Ph. herniarin).: Glycyrrhiza hirsuta L. glauvin. az aglikon glycyrrhetinsav. – FABACEAE [syn. marrubiin. Gnaphalium uliginosum L. agrotechnikája ismert. tripszin-inhibitor Alkalmazás: olajat ipari módszerrel nyerik ki.) = Liquiritiae (= Glycyrrhizae) rhizoma et radix (Ph. enyhe expectorans. lágyszárú. p-cymen stb. hólyagkő panaszok ellen. 4. Hatóanyag: flavonok.doksi.és Ca-sói).. Hatóanyag: magban kb. A Dunántúlon nem ritka. flavanon liquiritigenin és glikozidja a liquiritin. anetol. 0. Liquiritia officinarum Medic. gyomtársulásokban. VIII.06% illóolaj (pinocamphon. . Hatóanyag: 2-15% triterpénszaponin glycyrrhizin (glycyrrhizinsav K. immunmoduláns savas poliszaharid GPI és GPII Alkalmazás: a 24-hidroxi-glycyrrhizin kb. Különösen az USA-ban termelik a legtöbbet (transzgénikus fajtákat is). Hg. kivonatai diabetes és neurasthenia kezelésére. tarackokkal terjed. Mediterráneumban. egyéves. A virágzáskor gyűjtött hajtást szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). elterjedt Kínában. Ph. izoliquiritigenin. gyakran 1 m-re is megnövő lágyszárúak. magnoflorin. chalkon. VIII. pulegon.Forrás: http://www. 20 szaponin. a kivont és tripszin-inhibitor mentes fehérjekoncentrátum élelmiszeradalék. pinenek. izoflavonok. glükózzal alkotott glikozidja az izoliquiritin.. Ázsia mérsékelt égövi részein.). Magyarországon termesztik. valamint szaponin. a szterolok félszintézissel szteroid hormonokká alakíthatók. estragol). 10% poliszaharid (glycyrrhizan GA). Eur. majd a Föld szójatermesztésre alkalmas minden részén. Termesztésük megoldható. immunmodulans. 0. secretolytikus. Különösen a sárga szarumák kerti dísznövény is.hu Glaucii lutei herba Honosak Eurázsiában.. iszapnövényzetben él. sanguinarin. Glycyrrhiza glabra L. oligoszaharidok. belőle készült gyógyszerek a köhögési ingert csökkentik.. asztma esetén.) Honos Mandzsúriában. glauflavin. VIII. 3-7% cserzőanyag. izoflavon (formononetin). prenil-flavanonol (glabrol). Hg. hispidol. ízesítő). Homeopathia. glycykumarin. Ph. görcsoldó.: Nepeta hederacea Trev. Hatóanyag: 0.5% aporfin alkaloid (izocorydin. izoboldin Alkalmazás: glaucin a légzőközpontot nyugtatja. licoricidin). a drog és vizes kivonata gyulladáscsökkentő és gyomorfekély kezelésére használatos (pl. 4. népgyógyászatban légzési és emésztőrendszeri elégtelenség. limonen. – LAMIACEAE [syn. enyhe laxans. chelidonin.] kerekrepkény Hederae terrestris herba = Glechomae hederaceae herba Honos Eurázsiában. lecitin. – FABACEAE szója(bab) Sojae semen Sojae oleum hydrogenatum Sojae (= Soiae) oleum raffinatum (Ph.) Merr. kb. A veres szarumák drogja nyugtató. Eur. Glechoma hederacea L. Évelő. – ASTERACEAE iszapgyopár Gnaphalii uliginosi herba Honos Európában. Hg. tarackkal és indával jól terjed. izoflavan (glabridin. a tisztított és hőkezelt liszt (dara) takarmány.medvecukor vagy gyógyszerek). Hg. geraniol. VII. Bőrbántalmakban lemosószer. továbbá diuretikus is. menton. Országszerte gyakori üde lomberdőkben. enoléterek Alkalmazás: antidiarrhoeicum. továbbá kb. keserű glechomin. prenil-flavanon (glabron). Homeopathia. Szterolok. berberin. 20% zsíros olaj és 40% fehérje. szaponinok. 4. protopin. Egyévesek vagy évelők. jól áttelel. 100-szor édesebb a cukornál (édesítőszer.) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Ph. chelerythrin). a tisztított szójalecitin roboráló. umbelliferon.

0. grindelol szterol-származékok. Kb. laza homoktalajon él. flavonoidok (pl.5:1). Eur. Kúszó tövű. VIII. kb. olajkivonás. száraz. akár 1 m-re is megnő. 20% gyanta (diterpén grindeliasav és származékai). Grindelia camporum Greene – ASTERACEAE [syn. főleg Peruban. Gossypium barbadense L. lehet anyagcsere javító. abortivum. A gyökereket általában a 3. vitexin) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. menorrhagia kezelésében. Homeopathia. – SCROPHULARIACEAE csikorka Gratiolae herba Gratiolae radix Honos Európában. laxans. üledékes talajon termeszthető. magyar szappangyökér Saponariae albae (= hungaricae) radix (Ph.és lápréteken helyenként még megtalálható. Magas. Guajacum officinale L. Évelő lágyszárú. augusztusban virágzik.: Grindelia robusta Nutt. bis-szeszkviterpén). Ázsia mérsékelt égövi részein. szaponin Alkalmazás: gyanta (Guajaci resina) előállítása. késő ősszel vagy tavasszal ássák ki. enyhe spasmolyticum (pl. – MALVACEAE hegyvidéki gyapot Honos É-Amerika déli részein és Közép-Amerikában. gumianyag. 20% gyanta. Gossypium herbaceum L. Hatóanyag: 15-20% triterpén-szaponin (főleg gypsogenin) .Forrás: http://www. Évelő cserje. a jól gyökeresedő példányokat kiemelik és ősszel végleges helyére kiültetik 50 cm sortávolságra. tannin. áttelelő vagy évelő lágyszárú. Júliusban. gyapotfa Honos Afrikában. – CARYOPHYLLACEAE fátyolvirág.] gyantásgyom Grindeliae herba Honos DNy-USA-ban.) Honos K-.és cellulózpor-gyártás. Hatóanyag: kb. guajazulen. Ph. purgans. 0. szalicilsav. Hatóanyag: 5-6% illóolaj (szeszkviterpén guajol. évelő lágyszárú. Nyílt homokpuszta gyepekben. poli-en-inek Alkalmazás: készítmények formájában expectorans.hu Gossypium arboreum L. Gypsophila paniculata L. apigenin. – ZYGOPHYLLACEAE guajakfa. gyökérkéregben 8-11% gyantaszerű anyag.. guajaguttin. D-Amerika északi és nyugati részein. DK. évelő félcserje. a magban 20-25% zsíros olaj. örökzöld fák. Mocsár. curcumen Alkalmazás: vatta.és Közép-Európában. Guajacum sanctum L. diureticum. gossypol (toxikus pigment. Hg. termesztik Ázsia sok részén.) Hatóanyag: cellulóz.doksi. év végén. VII. benzoesav. asztma kezelésében). Gossypii semen Gossypii radicis cortex Gossypium (= Gossypii lana depuratum) Gossypii oleum hydrogenatum (Ph. guajoxid). Homeopathia. levantei gyapot Honos Dél-Afrikában. perui gyapot Honos D-Amerika nyugati részén. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén gratiogenin és egyéb szaponin.3% illóolaj (borneol). gyökérkéreg metrorrhagia. 4. anthelminticum. töltéseken.5 cm vastag korongokat tovább szeletelik és szárítják (beszáradás 3. Hg. Gratiola officinalis L. Ázsia mérsékelt égövi részein. bisabolol. A magvakat szabadágyba 0. Homeopathia. trópusi Afrika déli részein. diureticum.5 cm mélyre vetik. keserű grindelin. Évelő cserje. csúzfa Guajaci lignum Honos Karib-szigeteken. korábban antisyphiliticum. szeszkviterpén-alkohol. A gyökértörzset elkülönítve jól megtisztítják és hámozzák. fenolkarbonsav. Gossypium hirsutum L. Nálunk helyenként dísznövényként ismert. Évelő félcserje.. Folyóvizek mentén. szaponin.

5% illóolaj. – CAESALPINIACEAE festő kékfa Campechianum lignum = Haematoxylonis campechiani lignum Honos Közép-Amerikában. Hg. physcion. madagascinantron. metilheptadienon.. Harpagophytum procumbens (Burch. madagascin. safrol. Országszerte gyakori. diarrhoea esetén). hisztológia) Hagenia abyssinica Gmel. ulcus cruris. friedelin. fenolglikozid (acteosid. örökzöld cserje. Ph. szterol. zeyheri Decne. Hatóanyag: kb. pseudohypericin. Karib-szigeteken. – HAMAMELIDACEAE nagylevelű csodamogyoró Hamamelidis folium (Ph. Kozmetikum. 3. VIII. Hatóanyag: 1-3% iridoid-glikozid (harpagosid. procumbid). Ph. szeszkviterpén Alkalmazás: tonicum.] madagaszkári ördögkarom Harunganae madagascariensis cortex Harunganae madagascariensis folium Honos trópusi Afrikában.) Honos D-Afrikában. 1. D-Amerika északi részén. – ARALIACEAE (közönséges) borostyán Hederae folium (DAC) = Hederae helicis folium Hederae helicis herba Honos Európában. Hatóanyag: floroglucin-származékok (kosotoxin. flavonoid Alkalmazás: antirheumaticum. állatgyógyászat. haronginantron). 20 m magasra is megnövő fa. 7 m magasra növő cserje.5 m-re is szétterjedő évelő. phlebitis kezelésére. Drogot szolgáltathat még a H. 4.hu Alkalmazás: expectorans bronchitisben. hamamelidin. kosin) Alkalmazás: anthelminticum. Harungana madagascariensis Chois. Hg. Homeopathia. 8% gallotannin típusú hamamelitannin (kéregben 1-3%). Kéregben betulinsav.doksi. – PEDALIACEAE ördögcsáklya. ízületi gyulladásokban analgeticum. izoacteosid). Parkokban díszváltozatait is telepítik. Ny-Ázsiában. flavonoidok. Kaukázusban. funkcionális pancreato-. is. Eur.és cholepathia. fára kúszó. lágyszárú.Forrás: http://www. harpagid.) DC. gumószerű raktározó gyökerekkel.: Haronga paniculata (Pers. Népgyógyászatban reumás panaszok és bőrbetegségek kezelésére is használatos. antrakinonok (chrysophanol. H Haematoxylum (= Hematoxylon) campechianum L. protokosin. 7% gyantaszerű hamamelin (kéregben 16%). VIII. .) Lodd. Hedera helix L. flavonoidok (kvercetin-származékok). trópusi Afrika déli részein. É-Afrikában. vérzéscsillapító (menorrhagia.. – ROSACEAE koszófa Koso flos Honos Abesszíniában. külsőleg visszérbetegségben. 0. euxanthon. harunganin. 4. 10% 4-aryl-chroman (hematoxylin) Alkalmazás: festék (textil. hepato. adstringens (dysenteria. Homeopathia. dysmenorrhoea). ördögkarom Harpagophyti radix (Ph. leginkább nyirkos erdőkben tömegesen gyűjthető. Hamamelis virginiana L. triterpén.5% cserzőanyag Alkalmazás: visszatérő. dyspepsia. Hatóanyag: kb. K-Ázsiában. Hatóanyag: levélben hypericin.) Hamamelidis cortex (DAC) Honos É-Amerikában. Madagaszkáron. meteorismus esetén kivonatok vagy gyógyszerek formájában. aranyér. – HYPERICACEAE [syn. Eur. antiphlogisticum gyógyszerek formájában is.

supinin) Alkalmazás: korábban szemölcsre.és D-Európában. Hatóanyag: levélben és virágban flavonoidok. Helyenként. Virág és levél főleg lázcsillapító. Az Alföldön gyakrabban fordul elő vetési gyomtársulásokban. umbelliferon. Belsőleg nem használható. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid-észterek (heliotrin. Kaukázusban. triterpénsav-glikozidok..) Moench – ASTERACEAE homoki szalmagyopár Helichrysi flos (Ph. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: cholereticum. illóolaj Alkalmazás: expectorans. kempferol-. olenaolsav-3-szulfát. lecitin Alkalmazás: olajipar. könnyen szaporodik és terjed. scabra változatát kerti dísznövénynek telepítik. D-I. K. Helichrysum arenarium (L. spasmolyticum.vagy dolomitgyepekben nem túl gyakori. Egyéves. szitoszterol. fruktánok Alkalmazás: gumó nyersen vagy szárítva dieteticum. Magyarországon var. leucocyanidin. fenolkarbonsavak. fehérje. DAC) = Stoechados (citrini) flos Honos Közép-. helianthoidin Alkalmazás: inszekticid. kontinentális éghajlatú területeken világszerte termesztik. továbbá dyspepsiában. Számos gyógyszer alkotórésze. Hatóanyag: gumóban inulin. kis cserje. a levélben scopolin. antimikotikus. E célból csicsókaszirup is. – ASTERACEAE csicsóka Honos atlantikus É-Amerikában. Évelő lágyszárú. ma már többnyire hibrideket. delphinidin. oleanolsav. többféle heteropoliszaharid. poliin falcarinol. anthelmintikus. A kaszat héj nélküli belső részében (magban) 40-50% zsíros olaj. B). Eur. kvercetin. Inulin előállítása. különösen helichrysin A.és kempferol-glikozidok.. szterolok.) Sweet .06% poliensav-izobutilamid heliopsin. Heliopsis helianthoides (L. homoarenol). – BORAGINACEAE európai kunkor Heliotropii herba Honos Európában. – ASTERACEAE napraforgó Helianthi semen (= fructus) Helianthi annui flos Helianthi annui folium Helianthi annui oleum raffinatum (Ph. a virágban még sokféle karotinoid. Hatóanyag: kb.doksi. kvercetin-. 10% cserzőanyag. Évelő gumós. fehérjében gazdag darája élelmiszer. spasmolyticum felső légúti hurutokban. fenolkarbonsavak (pl. sok klorogénsav). fenolkarbonsavak. Sok fenolos sava miatt kozmetikai alapanyag (kenőcsök).hu Hatóanyag: 2. lasiocarpin. Mexikóban. Hatóanyag: 0. . Hederaszaponinok (és részben a falcarinol) miatt antibakteriális. scopoletin).) Honos USA nyugati részein Mexikóig. különösen időskori. Egyéves lágyszárú. Néhol a kaszatok elszóródnak és gyomtársulásokban jelenik meg. Heliotropium europaeum L. szaponinok. scabrin.) Michx. VIII.6% flavonoid (naringenin-. europin. továbbá pektin. Hatóanyag: gyökérben 0. Ph. 0. É-Afrikában. Nálunk nyílt homokpuszta. bayogenin): hederaszaponin C (= hederacosid C). szterolok.Forrás: http://www.4% chalkon izosalipurposid. Néhol vadtakarmánynak telepítik.ASTERACEAE napszem Honos Mexikóban. heleurin. erőteljes növekedésű évelő. vérhas ellen. Helv. Helianthemum canadense (L. lágyszárú. antiprotozootikus. közel 1 m magasra nő. továbbá lignan helioxanthin. országszerte kisebb állományokat alkot. luteolin-glikozidok. echinatin. hederaszaponin B. Helianthus annuus L. 4. pyranon-származékok (arenol. heliotridin. elhízással együtt járó cukorbetegségben. heliosupin. Hg. továbbá kumarin (esculetin. diterpénsav Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenés. apigenin-. krónikus epehólyag-bántalmakban. – CISTACEAE kanadai napvirág Helianthemi canadensis herba Honos É-Amerika északi részein.5-6% bisdesmosid triterpénszaponin (aglikon: hederagenin. marásra. Ny-Ázsiában. Helianthus tuberosus L.

a Dél-Dunántúlon található főleg bükk. ÖAB. pl. továbbá szteroid szaponinok Alkalmazás: hatóanyagát kivonva orvosi ellenőrzéssel cardialis insufficientia esetén. A Pilisben és a Visegrádi-hegységben éri el elterjedése nyugati határát. anthelminticum. évelő lágyszárú. régen emeticum. Herniaria glabra L. levélben kevesebb.1-0. 0. Hellebori rhizoma et radix Helleborus viridis L.: Anemone hepatica L. Hepatica nobilis Mill. Évelő lágyszárú. urethritisben.és DK-Európában. É-Amerikában.2-1. szaponin Alkalmazás: homeopathia. számos díszfajtáját kertekben telepítik. illatos hunyor Honos DK-Európában. – APIACEAE medvetalp Heraclei folium Heraclei radix Honos Eurázsiában. gyertyánosaiban helyenként fordul elő.és izorhamnetin-származékok). Homeopathia. Hatóanyag: 3-9% triterpénszaponin (herniariaszaponin 1-7. DAC) = Multigranae herba = Millegranae herba Honosak Eurázsiában. homoki gyepekben. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (bufadienolidok. emmenagogum. Nálunk szórványosan fordul elő mészkerülő.és K-Ázsiában. – RANUNCULACEAE [syn. de védett. – RANUNCULACEAE pirosló hunyor Honos DK-Európában. kelet-balkáni faj. medicagensav és 16-hidroxi-medicagensav bisdesmosid-származékai). anemonol. 0. kertekben telepíthető. Állatgyógyászatban külsőleg aspecifikus immunstimuláns (ingerterápiaként). emmenagogum. Likőripar. izopimpinellin. tisztásokon fordul elő. elterjedt Ny. Heracleum sphondylium L.). abortivum. anthelminticum.] májvirág Hepaticae (nobilis) herba = Anemones hepaticae herba Honos Európában. lágyszárú. Vadon nem él Magyarországon. a legtöbb a Dunántúlon. ligeterdők szegélyén. umbelliferon) Alkalamzás: diureticum krónikus cystitisben. védett. – CARYOPHYLLACEAE kopasz porcika Herniaria hirsuta L. hellebrin. Helleborus odorus W. Balkánon.és gyertyánelegyes erdőkben. Hegyvidékeink bükkelegyes erdőiben néhol gyakori.hu Helleborus niger L. továbbá furokumarinok (pimpinellin. – RANUNCULACEAE zöld hunyor Hellebori viridis rhizoma (cum herba) Honos Európában. kisvirágú hunyor Honos Közép és D-Európában. Helleborus purpurascens W. VII. erőteljes. protoanemonin. drasztikus hashajtó.2% flavonoid (kvercetin. et K. hirsuta főleg a déli területeken. Több alfaja ismert Magyarországon. Évelő lágyszárú. Mediterráneumban.3-3% illóolaj. Évelő. Védelemre szorul. et K. orvosi ellenőrzéssel. évelő lágyszárú. évelő lágyszárú. erdők.4% kumarin (herniarin. Hg. gyökérben egyes hatóanyagokból többféle Alkalmazás: megfelelő adagban és formában fotodinámiás hatású vitiligo kezelésében. Nálunk vadon nem fordul elő. et K. Védelemre szorul. magasra növő.. – RANUNCULACEAE fekete hunyor Hellebori nigri rhizoma et radix Honos Közép. Üde bükkösökben él. a H. Népgyógyászatban antidiarrhoeicum. A borzas porcika kissé gyakoribb. a hellebrigenin glükorhamnozidja). bergapten stb. sphondin. Hatóanyag: hepatrilobin glikozid. évelő lágyszárú.Forrás: http://www. borzas porcika Herniariae herba (Ph. Homeopathia. Helleborus dumetorum W.doksi. . A Dunántúl bükköseiben. Hatóanyag: termésben 0.

ágtövises cserje vagy kisebb méretű fa. Hatóanyag: luteolin-glikozid.] kétsoros árpa. megfelelő adottságú helyeken sokfelé termesztik. Hatóanyag: 15-30% szerves sav (citromsav. glucomatronalin. – MALVACEAE hibiszkuszvirág Hibisci sabdariffae flos (Ph. akár 1 m magasra is megnő.: Hordeum distichon L. [syn. nyomokban illóolaj (benne eugenol) Alkalmazás: frissítő. Hieracium pilosella L. sör árpa Hordei distychi semen . továbbá kb. diureticum. erodált területek megkötésére is alkalmas. pyelitis. – BRASSICACEAE hölgyestike Hesperidis herba = Violae matronalis herba = Damascenae herba Hesperidis semen = Violae matronalis semen = Damascenae semen Honos Európában. bokorszerű lágyszárú. homokos partokon élő. üde bükkelegyes erdőkben. Két.5% anthocyan (delphinidin. diureticum. spasmolyticum.és sótűrő.doksi. VIII. 1% aszkorbinsav. erőteljes. húsos. Hibiscus trionum L. – ASTERACEAE ezüstös hölgymál Hieracii (pilosellae) herba Honos Eurázsiában. 4.Forrás: http://www. cholagogum. pektin. Hippophaë rhamnoides L. égési és sugársérülésekre különösen alkalmas. szterol.és cyanidin-glikozidok.és linolensav). Alkalmazás: terméshús présleve vagy kivonata roborans. stomachicum. a lédús. speciális sav a hibiscus-sav (allohidroxi-citromsavlakton). Hazánkban egyre több helyen telepítik. narancssárga álbogyó termések augusztusban érnek. egyéb (B-. de egyéb értékes hatóanyagai megmaradnak. szárítva C-vitamin tartalma csökken. Hideg. enyhe laxans. főleg a magban. Az Alföldön vetésekben. arabinogalactan.hu Hesperis matronalis L. anthelminticum. Homeopathia. umbelliferon. – POACEAE árpa Hordei decorticati fructus Hordeum vulgare L. Egyéves lágyszárú. cserzőanyag. diureticum (saluretikus). grippe és légúti hurutos megbetegedések esetén hatásos. Hatóanyag: magban zsíros olaj (főleg linol. heteropoliszaharidok (rhamnogalacturonan. Ph. homokos. Mélyhűtéssel lehet tárolni. Magban zsíros olaj jelentős mennyiségű tokoferollal. cystitis esetében. borkősav). karotinoidok. de a herbában is izotiocianátglikozidok (pl. arabinan). Folyóvizek mentén. Hibiscus sabdariffa L. Finnországtól Mongóliáig termesztik. kétlaki. a hibiscin delphinidin-3-xilozil-glükozid).. üdítő. Eur. nyálka-poliszaharid. Hg. fagyási. gyulladásgátló és antibakteriális. árnyas. fokozza az ellenállóképességet betegségekkel szemben. parlagokon viszonylag gyakori. almasav. flavonoidok. Egyéves. Mediterráneumban. – ELAEAGNACEAE homoktövis Hippophaë rhamnoides fructus Hippophaë oleum Honos Eurázsiában. 1. – MALVACEAE varjúmák Trioni herba Honos Eurázsiában. glucohespematrin) Alkalmazás: diaphoreticum. kavicsos. használható urolithiasis. É-Afrikában.vagy többéves lágyszárú. kaszálókon mindenütt előfordul. Hatóanyag: kb. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: diureticum. 4 m magasra is megnövő. hordalékos. gyanta. Hordeum vulgare L. Évelő lágyszárú. akár más drogokkal társítva. Hatóanyag: flavonoid. E-) vitaminok.) Honos trópusi Afrikában. Legtöbb hegységünkben megtalálható. A kivont zsíros olaj nehezen gyógyuló sebekre. A fagyokig gyűjthető. Áprilisban virágzik. Magyarországon bolygatatlan száraz gyepekben és üdébb réteken. mérsékelt égövi Ázsiában. nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: expectorans.

tobozban 2-4% oligomer proanthocyanidin. – HYDRASTIDACEAE kanadai aranygyökér Hydrastis rhizoma Honos É-Amerikában. albumin. humulen. delphinidin-3-gükozid.5-6% izokinolin alkaloid (hydrastin. caryophyllen). flavonoidok. Keményítőgyártás.: Taraktogenos kurzii King] bőrolajfa Chaulmoograe oleum = Hydnocarpi seminis oleum Honos Indokínában. cukrok). gyakori kultúrnövény. méhvérzést csökkentő érszűkítő. globulin. Houttuynia cordata Thunb. Hydrastis canadensis L. rutin. glutenin. aporfin-alkaloid (aristolactam) Alkalmazás: emmenagogum. más Hydnocarpus fajok – FLACOURTIACEAE [syn. – HYDROCOTYLACEAE vízi gázló Cotyledonis aquaticae herba . kerti dísznövényként nálunk is ismert. Söripar. Humulus lupulus L. antivirális. amarum. É-Amerikában. ketonok).és bélhurut. Hatóanyag: levélben kvercitrin. Ártéri erdőkben. Homeopathia. édesítőszer. 12% egyéb szénhidrát (glukan. méhösszehúzó hatása miatt (orvosi ellenőrzéssel. fenol phyllodulcin (dihidrochalkonhoz hasonló. Ázsia mérsékelt égövi területein.Forrás: http://www. kumarin (umbelliferon. canadin) Alkalmazás: vérzéscsillapító. 60% keményítő. Hydrocotyle vulgaris L. aldehidek. húgyúti és felső légúti fertőzésekben használatos. skimmin. Hydrangea macrophylla (Thunb. flavon-glikozid afzelin. Kelet-Ázsiában. dihidroizokumarin-származék). 2% zsíros olaj Alkalmazás: gyomor. berberin. xanthogalenol) Alkalmazás: sedativum. Hatóanyag: kb. enyhe antibakteriális. antibakteriális.és Elő-Ázsiában. camphen. – HYDRANGEACEAE cserjés hortenzia Hydrangeae arborescentis radix Honos USA keleti felén. mirigyekben 50-80% komlógyanta (terpenoid floroglucin-származékok: lupulon. humulon). 0. Eur. Hatóanyag: tobozban 15-30%. 0. Indiai-szubkontinensen. A phyllodulcin 400-szor édesebb a cukornál. rutin. Gyógyszerekben komponens. Évelő lágyszárú. gyanta. Indiai-szubkontinensen. Hydnocarpus kurzii (King) Warb. 10-16% prolamin hordein. zsíros olaj Alkalmazás: diureticum. Agrotechnikája ismert. liánszerűen felkapaszkodó. diarrhoea esetén. D-Afrikában. de termesztik Európában is. chaulmoograsav. 4. Hatóanyag: hydrangin. Malajziában. – SAURURACEAE dokudámi Houttuyniae herba Houttuyniae aetheroleum Honos Kínában.és fenolkarbonsav-glikozidok Alkalmazás: lázcsökkentő.és szeszkviterpének: pl. szaponin. Hg. speciális chalkon xanthohumol. VIII. Hatóanyag: a magban 30-50% zsíros olaj (különleges zsírsavakkal. söripar. hydnocarpussav) Alkalmazás: izolált speciális zsírsavait a lepra és a tuberculosis gyógyítására használják. Hatóanyag: febrifugin (chinazolon-származék). továbbá főként Etiópiában. myrcen. Ph. Évelő lágyszárú. A mai termesztett árpa világszerte ismert. illóolaj (pinenek. pótkávé-alapanyag.. malária ellenes. – HYDRANGEACEAE hortenzia Hydrangeae folium Honos DK-Ázsiában. Hatóanyag: 2. egyéb fenol. prenilchalkon (pl. lignan (sesamin).3-1% (mirigyben 1-3%) illóolaj (mono. gyógyszerek formájában).) Ser. 3 m magasra megnövő fa. hydrangetin). de elhagyott kerítések mentén is gyakori.. illóolaj. kempferol-3-galaktozid. stomachicum.doksi.hu Ősei honosak Kelet. gátolja a prostaglandin-szintézist. Homeopathia. D-Amerikában. É-Afrikában. Fajtáit termesztik.) = Lupuli strobuli Lupuli glandula (ÖAB) Lupuli aetheroleum Honos Európában. Hydrangea arborescens L. – CANNABACEAE komló Lupuli flos (Ph.15% 2-metil-3-buten-2-ol bomlástermék. fruktan. kb.

védendő. a beléndekében 0. Hypoxis rooperi L. kb. Hypoxis aurea Lour. Ph. a szitoszterolin (= szitoszterin-β-D-glükozid) Alkalmazás: kivonatai. indás lágyszárú. depressziós tünetek (klimaxos panasz. VII. közel 3% hiperforin. Arab-félszigeten. másodszor szeptemberben. évelő lágyszárú. Hatóanyag: gyökerében nagyobb mennyiségű a β-szitoszterol és ennek glikozidja.5-1% flavonoid (hiperozid. Indiai-szubkontinensen. cserzőanyag. Hatóanyag: az egyiptomi beléndek levelében 0. rutin. Homeopathia. A 40 cm-es. továbbá pinenek. Félszáraz gyepekben. Hatóanyag: 0.9-1.05-0. Enyhe bőrgyulladást okozhat egyeseknél. 10% cserzőanyag Alkalmazás: enyhe neurotikus. legfeljebb 40 cm-es végálló szárral.Forrás: http://www.. kimerültséggel járó idegesség. Ph. fekély.3-1% illóolaj (főleg monoterpén-keton pinocamphon. Elő-Ázsiában.. szorongás) enyhítésére.1% hioszciamin). A virágzó hajtást gyűjtik. Szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1).) Honos Európában.1% körüli (0.3% naftodiantron hypericin és hypericinhez hasonló származékok. I . mérsékelt égövi Ázsiában. Nemesített fajtáit elkezdték termeszteni. Fűszer. készítményei a prostaglandin-szintézis gátlása révén alkalmasak jóindulatú prostata hyperplasia és krónikus polyarthritis kezelésére. Hg. flavonoidok. enyhe spasmolyticum. Kora tavasszal 1-2 cm mélyre. enyhe vérnyomásnövelő. cserzőanyag Alkalmazás: expectorans felső légúti betegségekben. 50-70 cm-es sortávolságra vetik. 4. Hg. Hg. Eur. Külsőleg hámosító. Illóolajnak csak a teljes virágzásban lévők használhatók. szántókon helyenként megtalálható. VIII. a mérsékelt égövi Ázsiában. Népgyógyászatban máj.és epebántalmakra. – LAMIACEAE (kerti) izsóp Hyssopi herba Hyssopi aetheroleum Honos Mediterráneumban. – HYPERICACEAE (közönséges) orbáncfű Hyperici herba (Ph. 4. Apró termetű. Hyoscyamus muticus L. – SOLANACEAE beléndek Hyoscyami folium (Ph. terápiás felhasználása megegyezik a Datura stramoniumnál írtakkal.hu Honos Európában. illatszeripar. Hatóanyag: 0. biapigenin). Külsőleg fungisztatikus és izzadásgátló. trópusi Afrika nyugati és észak-keleti területein. külsőleg sebgyógyító. Indiai-szubkontinensen. Sziklás. Hatóanyag: csípős illóolaj. szaponinok Alkalmazás: régebben diureticum. köszvényre. – SOLANACEAE egyiptomi beléndek Hyoscyami mutici herba Honos É-Afrikában. Parlagokon. kaszálókon. erősen megritkult a gyomirtók miatt. lejtőkön is telepíthető törpecserje. aromaticum. Szellős helyen szárítható (beszáradás 4-5:1). – AMARYLLIDACEAE ormányliliom Hypoxidis tuber Honos Dél-Afrikában. Nálunk nem természetes.4% alkaloid (0. É-Afrikában. először júniusban.3% illóolaj.04% hioszciamin). a kiültetést követő évben júniustól szeptemberig virágzik. Egyéves vagy áttelelő lágyszárú. Eur.doksi. É-Afrikában. végálló hajtásokat virágzás kezdetén gyűjtik. Hyoscyamus niger L.. pinocampheol). Hypericum perforatum L. csak üvegházban. Szaporítása palántaneveléssel történik. továbbá 0. VIII. száraz.1-0.és sebgyógyító. mészkerülő tölgyesekben és irtásokban közönséges. Ny-Ázsiában. 0. Évelő lágyszárú. ritka. Üde lápréteken fordulhat elő. Szárazabb helyeken is sikerrel termeszthető. Szkopolamin-tartalma is jelentősebb az előbbinek.) Honos Európában. Hyssopus officinalis L.5-1. évelő.) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Ph. Alkalmazás: hatóanyagok kivonása. köves helyeken.

– BALSAMINACEAE erdei nenyúljhozzám Balsamitae luteae herba Honos Közép. VIII. fenolkarbonsavak és észtereik. terpineol. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. Kisebb termetű. száraz tölgyesekben. Homeopathia. neoanisatin) Alkalmazás: stomachicum. diaphoreticum. cholereticum.). Ny-Ázsiában. Ilex paraguariensis St. laxans. Hatóanyag: rutin. 20% zsíros olaj Alkalmazás: expectorans.. szeszkviterpén-lakton (anisatin. protocatechusav. aranyérre. – ILLICIACEAE (kínai) csillagánizs Anisi stellati fructus (Ph. 8-15 m magas.Forrás: http://www. egy. Hatóanyag: indolvázas indikan glikozid. – ILLICIACEAE japán csillagánizs Shikimi fructus Honos K-Ázsiában. kevés teobromin. Termesztik is. Illicium anisatum L. Ph. cserzőanyag. kávésav. cucurbitacinok Alkalmazás: amarum.és Ny-Európában. továbbá phellandren. 0. shikimisav.1-0.doksi. ursolsav. Ph. Hatóanyag: cserzőanyag. Impatiens noli-tangere L. shikimitoxin. stomachicum. Országszerte. szeszkviterpének. külsőleg sebre. Indokínában.és K-Ázsiában. kertjeinkben sok helyen dísznövény. 1. VIII. Hatóanyag: glikozinolátok. Eur. cadinen).hu Iberis amara L. – FABACEAE indigó(cserje) Indigo folium Honos a trópusokon.) Anisi stellati aetheroleum Anisi aetheroleum (Ph. szurdokerdőkben található. aglikonja az indoxil. Ilex aquifolium L. Hatóanyag: 17% shikimisav. szeszkviterpén (bisabolen. – AQUIFOLIACEAE magyal(fa) Ilicis aquifolii folium Ilicis aquifolii fructus Honos Európában. linalool. carminativum. Hg.3-2. Hg.és D-Európában. Hatóanyag: 5-8% illóolaj (zömében anetol. stimulans. Évelő lágyszárú. carminativum. ami indigóvá alakul át. safrol. – BRASSICACEAE kerti tatárvirág Iberidis herba Honos Ny-Európában.. Eur. kb. gyanta. fenolkarbonsavak (pl. phlobaphen. – AQUIFOLIACEAE matétea Mate folium (DAC) = Mate folium (tostum. metileugenol. anethol). örökzöld fa. Illicium verum Hook. É-Afrikában. limonen. Néhol kerti dísznövény.251% illóolaj (cineol. flavonoid. caren. fehér kérgű. A füstölt drog sajátos ízű. . 4. láperdőkben. tannin. 4.) Honos Kínában. Homeopathia. kb. viride) Honos Brazíliában. triterpén-szaponin (mate-szaponin: ursolsav. örökzöld cserje. É. Kis termetű. kb. virágban karotinoidok Alkalmazás: diureticum. D-Amerika déli területein. shikimin. É-Amerikában. – ASTERACEAE erdei peremizs Conyzae majoris (= vulgaris) herba Honos Közép. patak menti és ártéri ligetekben. Hill. 1 m magas. 28% zsíros olaj. Ny-Ázsiában.vagy kétéves lágyszárú. terpineolacetát.5 m magas cserje. Örökzöld cserje. Kb. nyomokban teofillin. egyéves lágyszárú. diureticum. ízjavító. örökzöld fa. külsőleg présnedve sérülésre. kinasav).4% koffein. Homeopathia. bokorerdőkben. 0.5% teobromin. Hatóanyag: 0. ánizsketon stb. ÉNy-Afrikában. protocatechusav. oleanolsav) Alkalmazás: stimulans a központi idegrendszerre. Alkalmazás: bronchitis. vágásokban. szterol. 10% gyanta Alkalmazás: diureticum. ilexsav. szemölcsre. cymol. ilicin. Indigofera tinctoria L. kolin. Inula conyza DC.

lösztölgyesekben. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (szeszkviterpén-lakton alantolacton. ritkán fordul elő löszgyepekben. sápadt nőszirom Honos Dalmáciában. izoalantolacton. szterol. Kétéves vagy évelő lágyszárú. szaponin. keserűanyag. Kis-Ázsiában. Jamaikán. lágyszárú. kiritkult. kisgyermekek fogzását könnyítő (kifaragott darabkák rágcsálásával). flavonoid (kvercetin. kempferol). Olaszországban.1-0.Forrás: http://www. száraz sziklagyepekben. de igen ritka. nyomokban illóolaj Alkalmazás: drasztikus hashajtó (bélparaziták eltávolítása). gyanta. Évelő lágyszárú. Magyarországon meghonosodhatott. – ASTERACEAE örvénygyökér Inulae radix = Helenii rhizoma et radix Honos K. belsőleg lépmegnagyobbodás esetén. 20-40% inulin. tonicum.: Exogonium purga (Wender. fekélyes sebre. keményítő. Isatis tinctoria L. szórványosan található sztyeppréteken. mucilaginosum. kerti dísznövény. Hatóanyag: 5-20% gyanta (Resina Jalapae). Kis-Ázsiában. termesztik Indiában. mérsékelt égövi Ázsiában. var. Iris germanica L. Évelő lágyszárú. dammaradienol Alkalmazás: antibiotikus (alantolacton). Iris pallida Lam. cukor. furfurol. É-Afrikában. anthelminticum.2% illóolaj (ironok. Hatóanyag: szeszkviterpen-lakton Alkalmazás: leromlott fizikai állapotban. Az egész országban szórványosan. diureticum. alantol. Termeszthető. Homeopathia. guajen.) Hayne – CONVOLVULACEAE [syn. galactanok. expectorans. cholagogum. önmagában nem fordul elő benne) Alkalmazás: régebben kelésre. irilon. Ipomoea purga (Wender. 4 m magas évelő lágyszárú nagy gumókkal. . Ázsia mérsékelt égövi területein.és DK-Európában. Főleg a Középhegységben. irisolon. kumarin (scopoletin). izoflavon-glikozid iridin. gumianyag. – BRASSICACEAE festő csülleng Isatidis folium = Glasti folium Isatidis herba = Glasti herba Honos Európában. Olaszországban. Iris germanica L. azulen).és D-Európában. Inula germanica L. D-Amerikában. Festőnövény. Inula helenium L. cserzőanyag Alkalmazás: korábban a népgyógyászatban stomachicum. – IRIDACEAE kék nőszirom Honos K-Mediterráneumban. sulfo-indolil-glikozinolát (az isatin 2. Hatóanyag: indolvázas isatan (indoxyl-5-ketogluconát). Homeopathia. továbbá alantolsav. florentina Dykes [syn. 20-50% keményítő Alkalmazás: expectorans. stomachicum. Iridis rhizoma (et radix) Iridis aetheroleum Hatóanyag: 0. ha van rá igény.doksi. illatszeripar.] jalapa(gyökér) Jalapae tuber Honos Mexikóban. diureticum. de máshol is szórványosan fordul elő.hu Hatóanyag: illóolaj. Likőrgyártás. – ASTERACEAE hengeres peremizs Inulae germanicae herba = Palatinae herba Honos Közép. Homeopathia. kedvelt évelő.] firenzei nőszirom Honos Macedóniában.: Iris florentina L. benzaldehid). Ártéri ligeterdők védett növénye. sokfelé telepítik. állatgyógyászatban is. felső légúti hurut esetén.) Benth.3-dioxo-indolin.

Hatóanyag: 1-2% izokinolin alkaloid (palmatin. jateorhizin). Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe diureticum.) Alkalmazás: hurutos hasmenést gátol. antibakteriális. Indiai-szubkontinensen. akne. ma nemesített fajtáit termesztik. Hg. kb. Hg. a közfalat a dióbél nyerésekor különítik el (beszáradás 5-6:1). Eur. caryophyllen. Hatóanyag: naftokinon juglon. K-Indiában. kvercetin. bőrgennyesedés kezelésére alkalmas. a Mediterráneumban. 0.hu J Jasminum officinale L. – CUPRESSACEAE (közönséges) boróka Juniperi pseudo-fructus (Ph. termesztik Brazíliában. meghagyva a levélgerincet. Homeopathia. gyanta.) = Juniperi galbulus (Ph. cserzőanyag. pinen. 4. jasmon. VII. 4.doksi. észterek) Alkalmazás: aphrodisiacum.) . Homeopathia. juglandinsav. 0. VII. – MENISPERMACEAE kolombógyökér Colombo radix Honos DK-Afrikában. antimikotikus.. Ph. Ph. – OLEACEAE jázmin Jasmini flos Jasmini aetheroleum Honos Kínában. jateorin. hidrojuglon és hidrojuglon-glükozid.. Közép. fenolkarbonsavak. levélben kb. Közép-Európában kertekben ültetik. Hg.l-1.5% illóolaj (pl. Jateorhiza (= Jatrorrhiza) palmata (Lam. 30-35% keményítő Alkalmazás: amarum. – JUNCACEAE békaszittyó. Indiai-szubkontinensen. Nálunk is mocsarakban. Juglans cinerea L. DAC) Juglandis nux Juglandis semen Juglandis fructus cortex = Juglandis pericarpium nucum Juglandis oleum Honos a Balkánon.2% illóolaj (linalool. VII.. évelő lágyszárú. Kaukázusban. Áprilisban. káka Junci radix Kozmopolita. VIII.. Hg.) Miers.03% illóolaj (germacren-D. 10% ellagitannin.) (= fructus. columbamin. juglon. Árnyékban szárítják (beszáradás 4-5:1). chrasmanthin.Forrás: http://www. Juncus effusus L. anthelmintikus.és bélbetegségekben hashajtó. limonen stb.és kempferol-glikozidok). Homeopathia. akkor szedik le a kifejlett levelekről a levélkéket. Juglans regia L. Ph. Madagaszkáron.01-0. 0. 5 m magasra megnövő cserje. benzilacetát. palmarin). tonicum dyspepsiában. illóolaj Alkalmazás: gyomor. továbbá flavonoidok (hiperozid. Juniperus communis L. Amikor az új termés apró és zöld. Eur. Illatszeripar. 25-30 m magas fa. antidiarrhoeicum bélhurutban. antispasmodicum. Hatóanyag: galactanok. Magyarországon a római kor óta ismerik. májusban virágzik. bacca) Juniperi herba (= summitas) Juniperi lignum Juniperi aetheroleum (Ph. nyálkapoliszaharid. Hatóanyag: 5-6% zsíros olaj.és Ny-Ázsiában. A húsos burkot diószüret idején. ocimen. Hg. szeszkviterpén-lakton származékok (columbin. Közép. Évelő kúszócserje. lápokban mindenütt közönséges. VIII. sokfelé ültetik a mérsékelt égövön. – JUGLANDACEAE (közönséges) dió(fa) Juglandis folium (Ph. timol). – JUGLANDACEAE fehér dió Juglandis cinereae cortex Honos atlantikus É-Amerikában. Népgyógyászatban vértisztító.és Ny-Ázsiában. külsőleg ekcémák. oligoszaharidok.

Áprilisban. a Balkánon. köszvény és reuma kezelésére. Hatóanyag: 2.5% illóolaj (főleg cedren). VII.és szeszkviterpén). cserzőanyag. – DIPSACACEAE mezei varfű Knautiae arvensis herba Knautiae arvensis radix . viasz. antiasthmaticum. száraz helyen. majd tisztítják (beszáradás 1. pygmaein).5-4. Az érett álterméseket az ágak enyhe ütögetésével ponyván fogják fel. húgyúti fertőtlenítő. K Kalmia latifolia L. A fában (lignum) csak 0. Juniperus oxycedrus L. – CUPRESSACEAE nehézszagú boróka Sabinae herba (= summitas) Honos Közép. oxivasicin.doksi. dísznek is ültetik. humulen. xanthoperol. – CUPRESSACEAE virgíniai boróka Ligni cedri aetheroleum (= Cedri ligni aetheroleum) Honos atlantikus É-Amerikában. Hatóanyag: 0. cserzőanyag (andromedotoxinszerű poliol és catechintannin) Alkalmazás: adstringens pl. 3-5% catechin-cserzőanyag. Örökzöld cserje. A tobozbogyó első évben zöld. heverő cserje. szobahőmérsékleten szárítják. továbbá diterpének (sugiol. Malajziában. limonen. májusban virágzik.és Közép-Ázsiában. Hatóanyag: pirimidin-típusú alkaloid vasicin (= peganin). terpinen-4-ol). Nálunk meszes vagy mészmentes talajokon. cadinen. diarrhoea esetén. Örökzöld cserje.hu Cirkumpoláris. communissav). Justicia adhatoda L. 20 mono. Hg. Hatóanyag: 3-5% illóolaj (fő komponens a sabinil-acetát és a sabinen. illóolajat állítanak elő. lignan podophyllotoxin Felhasználás: külsőleg bőrgyógyászatban. Homeopathia. Hatóanyag: fájában 1. myrcen. asebotin. Nálunk díszfának ültetik. Nálunk díszfa. a második évben sötétibolya. diaphoreticum. Állatorvoslásban. szeszkviterpén βcaryophyllen. sík helyen állományalkotó kétlaki cserje vagy kisebb fa. más Juniperus fajok – CUPRESSACEAE vörös boróka Juniperi pix (Ph. – ACANTHACEAE (syn. anthelminticum. diterpén-lakton savinin.8-2% illóolaj (főleg α-pinen. tuberculostaticum (orvosi ellenőrzéssel). p-cresol) Alkalmazás: kátrányt.) Juniperi aetheroleum empyreumaticum (= cadinum) Honos Földközi-tenger mentén és Balkánon.Forrás: http://www.5% dihidrochalkon phloridzin. Rovarűző. ezeken kívül kb. – ERICACEAE széleslevelű hegyihanga Kalmiae folium Honos É-Amerika keleti részén Kanadától Ohioig és Floridáig. flavonoidok. Homeopathia. Hatóanyag: fájában illóolaj (cadinen. vékony rétegben.: Adhatoda vasica Nees) Malabár-dió Adhatodae folium Honos K-Pakisztánban. Terhes nők és vesebetegek nem használhatják. szeszkviterpén-alkohol cedrol Alkalmazás: illóolaját főleg a kozmetikai iparban. Fűszer. Hegyvidéki. K-Indiában. É. illóolaját szesziparban.. Knautia arvensis (L. sabinen. Homeopathia.és D-Európában. vasicinon Alkalmazás: expectorans. Külsőleg ízületi bántalmakra.) Coult. Juniperus virginiana L. Juniperus sabina L. lignan (podophyllotoxin) Alkalmazás: erős diureticum. a Duna-Tisza-közén. alföldi homokterületeken. spasmolyticum. népi orvoslásban diaphoreticum.1% illóolaj van szeszkviterpénekkel (thujopsen.5-2:1).

urticaria).Forrás: http://www. Kaukázusban.) Ratanhiae tinctura (Ph. Cserje vagy akár 7 m magas fa. nyálka-poliszaharid. kávésav. fogínygyulladás.doksi. 4. VIII. Inkább a Dunántúlon található réteken. laburnamin. – BORAGINACEAE [syn. Hatóanyag: 5-15% catechintannin (proanthocyanidinek. Hatóanyag: virágban kolin. fogvérzés. 14% cserzőanyag. üde gyomtársulásokban elég gyakori.) Honos D-Amerika déli és nyugati területein. fehérfolyásban.] bojtorjános koldustetű Cynoglossi minoris herba . 1 m magas bokros évelő félcserje. catechin-cserzőanyag. – ASTERACEAE mérges saláta Lactucae virosae herba Lactucae virosae folium Honos Közép. Szibériában. Herbában kb.: Myosotis lappula L. flavonoid cytosid Alkalmazás: mérgező.és D-Európában. szájüreg. Lactuca virosa L. vérlipidszint-csökkentő. É-Afrikában.: Krameria triandra Ruiz et Pavon] ratanhia Ratanhiae radix (Ph. Hatóanyag: fehér tejnedvében szeszkviterpén-lakton lactucopicrin és lactucin Alkalmazás: homeopathia. laburnin... cserzőanyag (főleg gyökérben). kb. Homeopathia. saponosid) Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító krónikus bőrbajoknál (ekcéma. Hg. Gélek (alginátok) előállítása. Lappula squarrosa (Retz. kvercimetrin. virágban kevesebb alkaloid (cytisin. és más Laminaria fajok – PHAEOPHYCEAE Laminariae stipes = Laminaria Honos óceánokban. rutin. A népgyógyászatban prostata-megnagyobbodásban. pharyngitis (főleg tinctura formájában). Hg. adstringens. tyramin. Hatóanyag: pseudoindican dipsacan. mérsékelt égövi Ázsiában. neolignan. klorogénsav.) Lej. Eur. Ph. 45% laminarin (poliglukan) Alkalmazás: váralvadás gátló. Ültetik. Hatóanyag: magban több (akár 3%). Homeopathia.hu Honos Európában. Hatóanyag: alginsav (mannuron. szaponin. Kétéves lágyszárú. Ph. dineolignan Alkalmazás: adstringens. anagyrin). bélnyálkahártya-gyulladás esetén mucilaginosum. Évelő lágyszárú. kempferol-glikozid (lamiosid). L Laburnum anagyroides Medic. Vadon.és garatöblögetésre. szaponin Alkalmazás: felső légúti panaszok és gyomor-.és D-Európában.és guluronsav-polimerek). flavonolok).) Dum. Eur. Laminaria cloustoni (Edm. – FABACEAE aranyeső Cytisi laburni flos Honos Közép. hisztamin. tengerekben. – LAMIACEAE fehér árvacsalán Lamii albi flos Lamii albi herba (DAC) Honos Európában. triterpén-glikozid (knautiosid. iridoid-glikozid (lamalbid). Évelő lágyszárú. Az ország észak-keleti részén. Ph. metilamin. oxidált. sztrichninszerű hatása van. elvadulhat. stomatitis. Lamium album L. rendszertelen havivérzésben. cystitis kezelésére. VIII. norneolignan. nem oldódó phlobaphen (“ratanhiavörös”). karszt-bokor erdőkben ritkán fordul elő. Közép-Ázsiában. Nálunk csak rokonfajai gyakoriak. 4.. Krameria lappacea (Dombey) Burdet et Simpson – KRAMERIACEAE [syn. Hg. VII.

lipidek Alkalmazás: mérgező (lathyrismus). termesztik még Közép. geraniol. de takarmány szárítva. 25-55% zsíros olaj Alkalmazás: levél aromaticum. nálunk termesztett. VIII. caren. Larrea tridentata (Sessé et Moc. gyantájában 14-15% illóolaj (nagyrészt pinen. Hg.és bükkelegyes erdőkben. emmenagogum. a Vendvidéken és az Őrségben nálunk is. borneol). terpineol. Ph. Útszéli és vetési gyomtársulásokban elég gyakori. Egyéves lágyszárú. VIII.Forrás: http://www. Elő-Ázsiában. ragasztó) készítés. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj (főleg cineol. 4. Laurus nobilis L. – PINACEAE (közönséges) vörösfenyő Laricis cortex Terebinthina laricina = Terebonthina veneta Honos Európában. Ph. főleg Mexikóban. gyantasavak.: Larrea mexicana Moric. szaponin Alkalmazás: meghűléses betegségekben. antiparasiticum. leucocyanidin. L. Homeopathia. Hatóanyag: nyálka-poliszaharid.továbbá pyronen. gyertyán és mogyoró gyökerén élősködik. Lavandula angustifolia Mill. Hatóanyag: fájában lignanok (liovil. gyanta diureticum. kevés alkaloid (pirrolizidin) Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén (pirrolizidin-tartalma miatt ma már alig használják). – LAMIACEAE [syn. korábban főleg kólika esetén használták népgyógyászatban. – FABACEAE szeges (szegletes) lednek Lathyri semen Honos Mediterráneumban. Egyéves lágyszárú. – SCROPHULARIACEAE vicsorgó Squamariae radix = Anbati radix Honos D-Eurázsiában. Hatóanyag: iridoid aucubin (aucubosid. A Középhegységben elég gyakori. rutin. külsőleg antisepticum.5% neurotoxin N-oxalil-diaminopropionsav. Larrea resina Hatóanyag: lignan-típusú gyantasavak (nor-dihidro-guajakgyantasav). Ph. vera DC. 4.. amarum. taxifolin. fenol guajacol. Alkalmazás: kéreg expectorans krónikus bronchitisben. aceteugenol. kolin. Hatóanyag: kb. mérsékelt égövi Ázsiában. – ZYGOPHYLLACEAE pusztai kreozot(cserje) Honos D-Amerika nyugati és déli részén. más aminok.) Coville [syn. Eur. Lathraea squamaria L. termés carminativum. Termésben 1-4% illóolaj. diureticum. máshol – főleg hegyvidékeken – telepítik. kempferol. phellandren stb. fűszer. Ph. pimarsav stb.] (valódi) levendula Lavandulae flos (Ph. Larix decidua Mill. betain. – LAURACEAE babér(fa) Lauri folium Lauri fructus Lauri aetheroleum Honos Mediterráneumban. oxalilamino-aminopropionsav. linalool.doksi. secoisolariciresinol).. diterpen-glikol larixol. bükk.). pinen. metileugenol. reuma ellen.) . terpineol.] soronai kreozot(cserje) Honos É-Amerikában. abietinsav.) Lavandulae aetheroleum (Ph. maltol (larixinsav).. Festék (lakk. rhinantin) Alkalmazás: mérgező. Ny-Ázsiában. VII. fehérjék. Hg.hu Honos Európában. aromadendrin. L. Bokros vagy akár 8 m-re is megnövő fa örökzöld levelekkel. kvercetin. évelő. likőripar. 0. Eur. megfelelő adagban.. larixil-acetát. 8% cserzőanyag. aminonitrilek. Hg. kéregben kb. továbbá. fűszer. Lathyrus sativus L.: Lavandula officinalis Chaix. Hg. spica L.. limonen. Larrea divaricata Cav. üde gyertyán.és D-Amerikában. VII.

Eur. kámfor stb. Hatóanyag: flavon luteolin-glikozid.4-naftokinon. hajfesték. Lentinus edodes (Berk. Hatóanyag: 1.Forrás: http://www. 4. vitexin. külsőleg carbunculus kezelésére. A 8-10 cm-es ágcsúcsokat 5-6 cm sortávolságra. Illatszeripar. Helyenként gyomtársulásokban. palustrol. Japán). vitaminok. cineol. Indiai-szubkontinensen. erős helyi izgató ízületi bántalmak esetén. kb. 20-35% linalool. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (30-55% linalil-acetát. Évelő lágyszárú.és K-Európában. esculin) Alkalmazás: expectorans. mycosis kezelésére. viasz. cserzőanyag. Kumarin (fraxin.) Sing. lucenin.). Hatóanyag: festőanyag 1. izovitexin. vicenin. 40-500C-os műszárítón vagy szellős helyen szárítják. kámfor. orientin. illatszer. kálium. Szőrös alfaja (subsp.] henna(cserje) Hennae folium Henna Honos Mediterráneumban. félcserje. Homeopathia. félcserje vagy kisebb cserje. = L. kevés linalool és linalil-acetát) Alkalmazás: illóolaj-előállítás. – LYTHRACEAE [syn. fehérjék (pl. naftalin-származékok. szeszkviterpének (pl. kumarin. gyanta. diaphoreticum. 5-7 éves növényekről nyert dugványokkal vagy magról kelt palánták felnevelésével szaporítható. quinquelobatus Gilib. izoorientin. Leonurus cardiaca L. továbbá carvacrol. 2-6 m magas cserje. 3-4 cm tőtávolságra.hu Honos Mediterráneumban. kb. Illóolajnyeréshez a virágzás második felében vágják. Erősítő. júliusban virágzik. 1 m magas cserje. áttelelő vízi növény. Teljes virágzásban a virágzat alatt az első levél párral együtt vágják. majd szabadágyakba ültetik szét 20 cm sor. Termeszthető. borneol. főleg lawson (2-hidroxi-1. nemesített fajtáit telepítik. Repellens.VIII. lápok vizében gyakori. – LAMIACEAE szúrós gyöngyajak Leonuri cardiacae herba (Ph. timol. cink.5-2. kéntartalmú lentionin.) a Tiszántúlon szórványosan fordul elő. Külsőleg fürdőnek. – ERICACEAE mocsári molyűző Ledi palustris herba Honos É. majd géppel morzsolják (beszáradás 8-10:1). Lemna minor L. Lavandula latifolia Medic. parlagokon található. Lawsonia inermis L. spasmolyticum. Júniustól augusztusig virágzik. Hatóanyag: 0. helyenként tömeges. faélősködő vagy korhadt fák törzsén él. párologtatásra.5% illóolaj. diureticum. a virágzó hajtásokat gyűjtik. Magyarországon a védett. majd árnyékban vagy mesterségesen szárítják (beszáradás 4:1). caryophyllen-epoxid). Ledum palustre L. 5-10% Lamiaceae-cserzőanyag (főleg rozmarinsav-észterek). mikroelemek Alkalmazás: antitumor hatású. A magvetést fagy alá szabadágyba végzik. Közel-Keleten. déli oldalakon termeszthető. Júniusban. benne hidroxi-szeszkviterpének.4-naftokinon). Hg.doksi. ocimen. állóvizekben. Termeszthető. carminativum. mint ledol (= ledumkámfor). külsőleg ekcéma.: Lawsonia alba Lam. aspecifikus immunstimulans (lentinan intravénásan). – LAMIACEAE széleslevelű levendula Spicae aetheroleum Honos Mediterráneumban. villosus Desf. emeticum. Ph. 5-10% cserzőanyag Alkalmazás: adstringens. Trópusi Amerikában is elterjedt. nagyobb hozama miatt ez is gyűjthető és termeszthető. flavonoid Alkalmazás: enyhe sedativum. albumin) Alkalmazás: diureticum köszvény. diureticum. érelmeszesedés-gátló kivonatai is gyógyszerek. É-Ázsiában. . szterol.. ciklopentansav. – LEMNACEAE apró békalencse Lemnae minoris herba Kozmopolita. – POLYPORACEAE shii-take Honos K-Ázsiában (Kína. Élelmiszer.és 10 cm tőtávolságra.) Honos Eurázsiában. mocsarak.5-1% illóolaj (cineol. Mediterráneumban. 3 cm mélyre dugják. Hatóanyag: 0. reuma esetén. a következő év őszén ültetik állandó helyre. Magyarországon is ismert.3-poli-β-glucan lentinan. nyálka-poliszaharid.

októberben szedik ki. procyanidin Alkalmazás: diureticum veseelégtelenség. antihypertensivum.) Levistici herba Levistici folium Levistici fructus Levistici aetheroleum (gyökérből) . Elegendő terméshozama a 3. – FABACEAE bokorhere Lespedezae herba Honos USA és Kanada keleti partján. ajugosid. Hatóanyag: főleg a gyökérben jelentős mennyiségű ekdiszteroid (főleg hidroxi-ekdizon). Szibériában. Évelő lágyszárú. VIII. furano-labdan típusú diterpén leosibiricin és leosibirin. szívtáji. Legelőkön. Ny-Ázsiában. ízjavító (salátának. Nálunk termeszthető. galiridosid. évtől várható. magban még benzil-izotiocianát. A 3-4 éves gyökeres gyökértörzset szeptemberben. Nálunk nedvesebb termőhelyeken kultúrába vehető. – LAMIACEAE gyapjas gyöngyajak Leonuri lanati herba = Ballotae lanatae herba Honos Szibériában. Kaukázusban. Hatóanyag: glikozinolát. nephrosclerosis esetén. étvágyjavító. továbbá diterpén marrubiin. Lepidium campestre (L. 4. lespidin (kempferitrin). Májusban. Magját 60 cm sortávolságra. 1. illóolaj (diallildisulfid).. Hatóanyag: glikozinolát (glükotropeolin). Lepidium sativum L. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban étvágyjavító. Levisticum officinale Koch – APIACEAE (orvosi) lestyán Levistici radix (Ph. húgyúti betegségekben gyógyszerek formájában. galeopsinok. Kb. lágyszárú. egyéves lágyszárú. kisebb méretű ládákban. erősíti a stressztűrést. a magból olaj nyerhető. nyomokban illóolaj (mono. neurotikus panaszok. homoorientin.és mustárpótló. Ny-Ázsiában. Egy. Torma.vagy kétéves. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adaptogen. Indiai-szubkontinensen. vitexin. gyorsan szárítják (beszáradás 5:1). Leonurus lanatus (L. Lespedeza capitata Michx. szaponin. júniusban virágzik.doksi. saponaretin.hu Hatóanyag: iridoid ajugol (= leonurid). Hatóanyag: flavonol. cholagogum.) Pers.és flavon-C-glikozidok. 15% zsíros olaj. Letisztítás. Ph. – BRASSICACEAE kerti zsázsa Lepidii sativi herba = Nasturtii hortensis herba Nasturtii hortensis semen Honos É-Afrikában.: Rhaponticum carthamoides (Willd. kb. diterpén. fenolkarbonsav.5-3 cm mélyre vetjük. Európában termesztik. az anyagcserét élénkítve csökkenti a testi és szellemi fáradtságot.5 m magas félcserje. Eur. reuma ellenes. kvaterner amin szinapin. Hg. Leuzea carthamoides DC. – ASTERACEAE [syn. orientin. ízesítőnek).) R. flavonoid. cserepekben házi zöldségként is.Forrás: http://www. 1. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton. Br. vitaminpótló.) Iljin] szekliceimola Leuzeae rhizoma cum radicibus Honos Távol-Keleten. flavonoid. cserzőanyag. A leveleket vagy a hajtást bimbós állapotban gyűjtik és gyakran forgatva. a herba enyhe diureticum. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: frissen antibakteriális. emésztést elősegítő. Magyarországon termeszthető. spasmolyticum. alvászavar esetén különösen jótékony. – BRASSICACEAE mezei zsázsa Thlaspeos semen Honos Európában. szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori.és szeszkviterpének) Alkalmazás: enyhe sedativum. kempferol-glikozid. nyomokban illóolaj Alkalmazás: vizelethajtó. mosás és feldarabolás után szellős helyen szárítható (beszáradás 3:1).

emmenagogum. bergapten. Nálunk termeszthető. augusztusban virágzik. pectolinarin).) Lini seminis farina (Ph. illóolaját és levelét a konzerv. a magyarság régi. késő ősszel fagy alá vetik. VIII.doksi. kumarin. Linaria vulgaris Mill. száraz helyen szárítják (beszáradás 4:1). – ASTERACEAE fűzéres díszcsorba Liatris spicatae rhizoma Honos K-Kanadában. más flavonoid (pectolinarigenin. Hatóanyag: kb.) Willd. világszerte termesztett egyvagy kétéves lágyszárú kultúrnövény. – LILIACEAE fehér liliom Lilii (albi) flos Lilii (albi) petala Lilii (albi) bulbus Honos Ny-Ázsiában. Homeopathia. terpinen.) = Lini placentae farina Lini oleum (Ph. Egy. – LINACEAE béka len Lini cathartici herba Honos Európában. angina pectoris. myrcen). kevés illóolaj. árokpartokon országszerte gyakori. É-Afrikában.. stomachicum. szitoszterol.) Lini oleum virginale (Ph. külsőleg aranyér gyógyítására. 14% nyálka-glucomannan. 4. Homeopathia. auron aureusin. ligusticum-lakton. aranyeres csomóra.. Linum catharticum L. mérsékelt égövi Ázsiában. psoralen). poliin. Linariae herba Honos Európában. VII. Homeopathia.] szecsuáni medvegyökér Ligustici sinensis rhizoma Honos Kínában. pinen. igen régóta. Eur. kedvelt dísznövénye. pollenben flavonoid. senkiunolid). Hatóanyag: kumarin. antigonorrhoeicum. karotinoid Alkalmazás: népgyógyászatban külsőleg kelésre. 70%-a alkil-phthalid. ligustilid. ősi rokonfajokból jöhetett létre Európában. pirrolidinochinazolin alkaloid peganin. Hg.és likőripar is használja. Gyökérzetét 2-3 év múlva ősszel vagy tavasszal szedik ki. Ph. 4. diureticum. gumianyag Alkalmazás: népi gyógyászatban diureticum. Kaukázusban. carminativum. anthelminticum. így butil-phthalid. reumás bántalmak esetén. – SCROPHULARIACEAE (közönséges) gyujtoványfű. Hatóanyag: kb.. Ny-Ázsiában. – LINACEAE házi len Lini semen (Ph. VII. ritkán többéves lágyszárú. tyúkszemre teszik. epe. Hg. . phellandren. Hatóanyag: gyökérben 0. Hg. tetrametilpyrazin Alkalmazás: dismenorrhoea. Áttelelő vagy kétéves lágyszárú. Hg.vagy kétéves. K-USA-ban. D-Európában. cserzőanyag. máj.és epebántalmakban. Linum usitatissimum L. Készítményei mérsékelik a trombocita-aggregációt.: Ligusticum chuanxiong Qiu et al. Kertekben népszerű. kvercetin-glikozidok Alkalmazás: diureticum. Letisztítás és mosás után szellős.) Honossága vitatott.és húgykő oldódását elősegíti. Hatóanyag: monomer alkil-phthalidok (ligustilid. Fűszer.hu Honos Ny-Ázsiában (Iránban). Júliusban. Ph. fenolkarbonsavak. Homeopathia. akárcsak a virágzáskor gyűjtött levelet (beszáradás 5-6:1). camphen. laxans. fejfájás. pektin. 1% flavon-glikozid linarin. DK-Európában. furokumarinok (umbelliferon. mannit. VII. Ph. – APIACEAE [syn. értágítók. Hg. VIII. cnidilid. Ligusticum sinense Oliv. Évelő lágyszárú. Eur. cianogén glikozid Alkalmazás: laxans. poliin (falkarindiol) Alkalmazás: diureticum.Forrás: http://www. Lilium candidum L. Hatóanyag: lignan-lakton linin. Liatris spicata (L. görcsös menstruáció. butil-phthalid.6-1% illóolaj (kb. senkiunolid. Helybe vetéssel szaporítják. gyanta. Gyomtársulásokban. Európában dísznövény.és bracteatin-glikozid.

mérgező. viaszalkohol. 25% fehérje. Lobaria pulmonaria L. sztahióz Alkalmazás: külsőleg emolliens. évelő. Indiai-szubkontinensen. neolinustatin. Ázsia mérsékelt égövi tájain. mészkedvelő tölgyesekben található. (Ugyanerre használható az útszéli gyomtársulásokban gyakori mezei gyöngyköles.és hólyagbántalmakban. lignan secoizo-lariciresinol-diglükozid. kovasav. Litsea cubeba (Lour. – BORAGINACEAE kőmagvú gyöngyköles Lithospermi semen = Milii solis semen Honos Európában. csakis orvos adagolhatja. – HAMAMELIDACEAE keleti ámbrafa Liquidambaris orientalis balsamum (= Styrax depuratus) Honos Ny-Ázsiában (Kis-Ázsiától Szíriáig). limonen. enyhíti a reumás fájdalmat. emiatt bőrpuhító. hűsítő. epifiton. Hatóanyag: “storax” balzsam (gyanta sok szabad és kötött fahéjsavval. – BORAGINACEAE erdei gyöngyköles Lithospermi repentis herba Honos Közép-Európában. bokorerdőinkben elég gyakori évelő lágyszárú. Száraz. Hatóanyag: alifás alkohol. Hatóanyag: 0.és oktapeptid Alkalmazás: mag sok folyadékkal egészben lenyelve enyhe laxans. cserzőanyaggal) Alkalmazás: antisepticum. bronchodilatator. Lenlisztből készített. Hoffm. kis termetű. .) Lithospermum purpureo-coeruleum L. antiparasiticum. meso-lobelanidin és piperideinek) Alkalmazás: lobelin légzésizgató. koleszterin.5% piperidin alkaloid (főleg lobelin. szterolok és triterpének. szterolok. – LAURACEAE Aetheroleum Litseae cubebae Honos Kínában. gyanta. szaponin lupeol.hu Hatóanyag: 3-19% nyálka-poliszaharid (semleges és savas komponenesek). metilheptanon. Lithospermum arvense L. Száraz tölgyeseinkben. immunrendszer erősítésére (rákprevencióra). Hatóanyag: 17-20% zsíros olaj.doksi. fruktan. Illatszeripar. egyéves lágyszárú. ciklusos nona. később gazdagon indás.Forrás: http://www. polifenol. Homeopathia.) Pers. ezek aglükonjai a lotaustralin és linamarin). 3% zuzmósav (stictinsav. párakötésként enyhén fokozza a vérellátást. A Középhegységben viszonylag gyakori. sabinen Alkalmazás: illatszeripar. kenhető borogatószer (kataplazma) égési sebekre. továbbá meso-lobelanin. fruktan Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. szterolok Alkalmazás: tonicum. lignan pinoresinoldiglükozid. kalcium-karbonát. herbája. Hatóanyag: 0. telephorsav. Lobelia inflata L. Liquidambar orientalis Mill. – STICTACEAE tüdőzuzmó Lobariae pulmonariae lichen Honos szerte a Földön. gyógyszerként vegetatív ganglion-izgató hatása miatt megakadályozhatja a légzésbénulást intravénásan adagolva. – LOBELIACEAE lobélia Lobeliae (inflatae) herba Lobeliae semen Honos É-Amerikában. Indiai-szubkontinensen. 30-45% zsíros olaj. Kelet-Ázsiában.2-0. – OLACACEAE Muira-puama lignum Honos Brazíliában. Hatóanyag: citral. a Földközi-tenger környékén termesztett fa.1-1. nyálka-poliszaharid. Hatóanyag: kb. Egyes készítmények formájában dohányzást leszoktató.05% alkaloid muyrapuamin. aphrodisiacum.5% cianogén glikozid (linustatin. Liriosma ovata Miers. styrennel. shikimisavval. 0. kivont olaja száraz bőr ápolására. Indokínában. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén. Lithospermum officinale L. 25% nyersrost. érelmeszesedés lassítására. ekcéma és furunculus ellen. gyrophorsav).

szaponin (lupeolglikozidok) Alkalmazás: mag kávépótszer. Homeopathia. mescalin). Lonicera caprifolium L. peyonin. Hatóanyag: szaponin. néha elvadul.) Coult. drasztikus hashajtó. Luffa aegyptica Mill. Herbából vagy magból a spartein kinyerhető. 5% protoalkaloid mescalin. Ázsiában. Egyéves lágyszárú. Lophophora williamsii (Lem. de szórványosan. diaphoreticum. egyéb alkaloid (pl. bükkösökben. anhalonin. berteroin) Alkalmazás: mint mustár. orvosi felügyelettel szívelégtelenség kezelésében. temulin).] szivacstök. N-formil-mescalin stb. kovasav Alkalmazás: korábban fájdalomcsillapító húgyúti. gypsogenin-lakton. Egyéves. temulentin. – CAPRIFOLIACEAE jerikói lonc Lonicerae flos Lonicerae folium Honos DK-Európában. nemesített. 20% zsíros olaj.: Lycium halimifolium Mill. USA középső részének déli területein. alkaloidszegény fajtái takarmányt szolgáltatnak. numismin. főként szárazabb tölgyesekben. főleg szántók gyomtársulásaiban. az előbbi szaponinokon kívül gypsogenin. 5 m magasra is megnövő cserje. kozmopolita. hordenin. Roem.Forrás: http://www. – CACTACEAE pejotl. lophophorin. A fő alkaloidok (lupanin. zsíros olaj.hu Lolium temulentum L. – POACEAE szédítő vadóc Lolii temulenti fructus (= semen) Honos Mediterráneumban. luteolin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. 20-30% szénhidrát. – BRASSICACEAE kerti holdviola Violae lunariae semen Honos DK-Európában. Hatóanyag: kb. glücocochlearin. peyotin.vagy kétéves lágyszárú. továbbá alkil-izotiocianátglikozidok (pl. sokfelé elterjedt. Spartein ganglionbénító. egyéb triterpénszaponinok (oleanolsav-glikozidok). menstruációs panaszok esetén. matrin). Országosan elterjedt. Hatóanyag: kb. Magyarországon homokos területeken termesztik. vértisztító. sokfelé elterjedt. a magból olajat nyernek. Üvegházi telepítésre alkalmas kaktusz. lunaridin. anhalidin.8% kinolizidin és piperidin alkaloid (spartein. keményítő. Országosan elterjedt. peyoglutam) Alkalmazás: terápiás adagban. Kerti dísznövény. lágyszárú. – SOLANACEAE [syn. részben honos. Egy. Homeopathia. – CUCURBITACEAE [syn. meszkalinkaktusz Lophophorae williamsii stipes Honos Mexikóban. flavonoidok (pl. loliin. Lycium barbarum L.. lupanin. – FABACEAE sárga csillagfürt Lupini lutei herba Lupini lutei semen Honos Mediterráneumban. kábítószerként is használják (pl. N-metil-mescalin. Herbában lupanin-fenolkarbonsav-észterek. lágyszárú. Hatóanyag: cucurbitacin B.vagy kétéves. anhalamin. szterolok Alkalmazás: termés leve diureticum. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. cserzőanyag. bokorerdőkben szórványosan. Hatóanyag: magban 1-1. központi idegrendszeri hatása miatt hallucinogén. luteolin). pellostin. lophotin). 1% peptid-alkaloid. A D-Dunántúlon helyenként megtalálható szurdokerdőkben. Hatóanyag: alkaloid (perlolin. Ny-Ázsiában. főleg lunarin. luffatök Luffae cylindricae fructus Luffae cylindricae semen Honos trópusi Afrikában. gyógyszerek formájában adagolható. Európában sokfelé telepítik. spartein) inszekticidek.: Luffa cylindrica M. glücoputranjivin.] ördögcérna . Homeopathia. lupinin. magban kb. fenol-glikozid. Egy.doksi. Lupinus luteus L. peyophorin. Kaukázusban. továbbá izokinolin-típusú alkaloidok (pl. Lunaria annua L.

Európa többi részén is ritkul. Lycium chinense Mill. Homeopathia. aminosavak. Levél külsőleg ízületi fájdalmak esetén borogatásként. Antioxidáns. bergapten) Alkalmazás: nyers termés frissen vagy konzerválva vitamindús élelmiszer. fenolkarbonsavak és -depszidek (lithospermsav). tomatin.hu Lycii herba Honos K-Ázsiában. de sokszor kivadulva terjed. észterek. 3% gyanta. esculin. ursolsav Alkalmazás: hyperthyreosis enyhébb formáiban. aminok. Évelő lágyszárú. – LYCOPODIACEAE kapcsos korpafű Lycopodii herba Lycopodium (= Lycopodii spora) Cirkumpoláris. Mérgező hatása miatt belsőleges használata fokozott óvatosságot igényel. a spórában zsíros olaj. vízi lágyszárú. solanidin.) óriás pöfeteg Lycoperdonis fungus Honosak Közép-Európában. tölgyesekben. Hatóanyag: karotinoidok. világszerte termesztik. érelmeszesedésgátló.és húgyhólyag-betegségekben.2% illóolaj. gramiszterol) Alkalmazás: tonicum. magban zsíros olaj. – PRIMULACEAE pénzlevelű lizinka Lysimachiae nummulariae herba . telepítik. fenolkarbonsavak. Homeopathia. rákprevencióban is szerepe lehet. cycloeucalenol. szerves savak. adstringens.5% flavonoid. illóolaj (szeszkviterpén dihidrocyperon. fiatal lucosokban. karotinok. – SOLANACEAE kínai ördögcérna Lycii chinensis fructus Honos Kínában. nálunk különösen kerítéseket borít. Hatóanyag: karotinoidok (pl. Lycopersicon esculentum Mill.4% kinolizidin-vázas alkaloid lycopodin. Homeopathia. 5-6% cserzőanyag. clavatin. xanthofillok. solasodin).1% kumarin. Középhegységben több helyen. flavonoid. főleg lycopin). szaponin. – SOLANACEAE paradicsom Lycopersici herba Lycopersici fructus recens Honos D-Amerikában. – LAMIACEAE vízi peszterce Lycopi herba Honos Eurázsiában. emmenagogum. cholin. tonicum. ennek ellenére dohányzás leszoktatására és alkohol elvonókúrára is kipróbálják. Kínában nagyobb mennyiségben terem. Hatóanyag: 0. solavetivon). sok karotinoid) Alkalmazás: purgans. Calvacea fajok – LYCOPERDACEAE pöfeteg fajok Langermannia gigantea (Batsch: Pers. 2-3% cserzőanyag. fehérje. vitaminok. alkoholok). kb. Hatóanyag: szterolok. diureticum. kumarin és furokumarin (pl. szterolok.doksi. sárga pigment lycoperdin Alkalmazás: homeopathia. É-Amerikában. szőrfűgyepekben. A herbában szteroid alkaloid (tomatidin. Áttelelő. 0. 0. lycoclavanin). Mediterráneumban. más tropán-alkaloid.és chrysoeriol-származék). Földközi-tenger környékén. immunmodulans kivonatok. nyíres-fenyérekben. aminosavak és aminok. Hatóanyag: hioszciamin.1-0. flavonoid. Lysimachia nummularia L. a Dunántúlon szórványosan. lycodolin (és több más társalkaloid). mészkerülő bükkösökben. betain (érett termésben nyomokban alkaloid. 2-2. szterol Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese.Forrás: http://www. Hatóanyag: 0. triterpének (episerratriol. Rostk. herniarin. illatanyagok (aldehidek. Lycopus europaeus L. Mocsarakban országszerte elég gyakori.2% flavonoid (apigenin. A spóra különleges hintőpor. szterolok. Lycopodium clavatum L. Lycoperdon fajok. 1-3 m-re növő cserje. Bogyója tonicum (gyökérkérge is). gyógyszerek formájában. Védett. triterpén (cycloartenol.

Mocsaras helyeken. A toktermés ledörzsölt mirigyszőrei szolgáltatják a drogot (szitálás. benne főleg floroglucin-származékok (10-12% rottlerin. Eur.és Ny-Kanada. szaponinok Alkalmazás: diarrhoea. berbamin). cserzőanyag Alkalmazás: homeopathia. Nálunk rokonfajait ismerjük jobban (kertekben. isocorydin.] virginiai magnólia. 0.04% illóolaj Alkalmazás: homeopathia.-Arg. ÉNy-USA. Sri Lankán. illatos liliomfa Magnoliae (glaucae) flos Magnoliae (glaucae) cortex Honos USA keleti részein. Ph.és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: adstringens. főzve. cianogén glikozid proteacin (különösen a M.: Rottlera tinctoria Roxb. Magnolia virginiana L. így Magyarországon is gyakori. Ny-Ázsiában. bőrfertőzés ellen. vízpartokon. sózva). Hg. – LYTHRACEAE réti füzény Lythri herba (Ph. virágban malvidin. Több mint 1 m magasra is megnőhet. Hatóanyag: 5-12% cserzőanyag gallotannin. – MAGNOLIACEAE [syn.] kamala Kamala = Malloti philippinensis fructi pericarpium Honos Indiában. Mediterráneumban.: Magnolia glauca L. Kisebb fa. oxyacanthin. mosás és szárítás után). Szerte Európában. Homeopathia.doksi. parkokban). Évelő lágyszárú. D-Kínában és Malajziában.hu Honos K.) Muel. Mediterráneumban. Lysimachia vulgaris L. Muell. vérzéscsillapító. kerti díszcserje. Honosak Ausztráliában. hármaslevelű makadámdió Macadamia tetraphylla L. Hatóanyag: szár. apró növény.Forrás: http://www. flavon-glikozidok. procyanidinek. dysenteria.) = Salicariae herba Honos Eurázsiában. külsőleg borogatásként reumás fájdalmakban. országszerte gyakori mocsárréteken. virágban kb. Hatóanyag: 50-80% vörös vagy sárga gyanta. öblögetőként száj nyálkahártya-gyulladások esetén. M Macadamia integrifolia Maiden et Betche – PROTEACEAE makadámdió Macadamia ternifolia F. Évelő lágyszárú.és D-Európában sokfelé ültetik. Elterülő. Johns. Mallotus philippinensis (Lam. Évelő lágyszárú. – PRIMULACEAE közönséges lizinka Lysimachiae vulgaris herba Honos Eurázsiában. – EUPHORBIACEAE [syn. ternifolia-ban) Alkalmazás: élelmiszer (pirítva. Kaukázusban. Hatóanyag: kéregben főleg alkaloid izokinolin-származék magnolin. Meghonosodott Amerikában is. Homeopathia. antibakteriális és gyulladásgátló. a magból olajat nyernek. nedves réteken. cserzőanyag. izorottlerin.). Hatóanyag: cserzőanyag.és gyökérkérgében alkaloid (berberin. Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. nedves réteken országszerte gyakori. viasz. Macadamiae semen Macadamiae oleum Hatóanyag: magban kb. fenolkarbonsavak.. VIII. 4. – BERBERIDACEAE mahónia Mahoniae cortex Mahoniae aquifolii radix Honos K. 70% zsíros olaj. Közép. fehérje . mocsarakban és lápréteken aránylag gyakori. gumianyag. flavonoidok. antidiarrhoeicum. homorottlerin stb. Lythrum salicaria L. ÉK-Ausztráliában.és D-Európában.

Kábítószer. var. hashajtó. vitaminhiány esetén. országszerte gyakori. floridzin.) Malvae folium (Ph. A virágok csészével gyűjtendők és hasonlóképpen szárítandók (beszáradás 6:1). sieboldin). Ph. ÖAB. szellős helyen szárítandó (beszáradás 5:1). tápióka. mivel rozsdagombára igen érzékeny. Ha porosak. Világszerte sok fajtáját termesztik. – MALVACEAE mórmályva Malvae mauritii flos Honos É-Afrikában. atropin. de fajtáit inkább egyéves kultúrákban termesztik Magyarországon.3-0.vagy többéves lágyszárú. Gyorsan. Helv. kevés cserzőanyag. Eur. Egy. baccata Borkh. prunifolia (Willd. Hg. Magban kb. floridzin. Hg. Nálunk nem fordul elő. Hg. aminok és észterek. alkoholok. Hatóanyag: kb. Ősszel vagy kora tavasszal vetik 50 cm sortávolságra. lemosás szükséges.és Közép-Ázsiában (M. Hatóanyag: 0. kempferol-származékok. Malva sylvestris L.és bélhurut kezelésére.. torokfájás esetén hurutoldó. főként magházban dihidrochalkon-glikozidok (pl. nyálkahártya-gyulladást csillapító.). Hatóanyag: kb. A rozsdagombával fertőzött vagy rovarrágott leveleket ki kell válogatni. cukrok. Hg.] nemes alma(fa) Mali fructus = Pyri mali fructus Vadon termő ősi alakjai honosak Európában (pl. Egy.és hólyaghurutos betegségek esetén. leucoanthocyanidin-glikozidok). Az előbbivel együtt mindkét faj májustól késő őszig virágzik. M. Élelmiszer. Helv. Júniustól késő őszig virágzik.). anthocyanidin-glikozidok (főleg malvin) Alkalmazás: élelmiszer (ital) festésére engedélyezett festékdrog.) = Malvae (sylvestris = coeruleae) flos (Ph. domestica (Borkh. klorogénsav)..] manióka. törpe szárú.). gyomor-. Dyspepsia. VII. kasszáva . l cm mélyre.) Alkalmazás: régen sebészetben anaestheticum. antidysmenorrhoeicum.Forrás: http://www. cianogén glikozidok (pl.) Borkh. trilobatin. Pyrus malus L.. 8% nyálka-heteropoliszaharid (pl. Évelő lágyszárú. subsp. – SOLANACEAE mandragora Mandragorae radix Mandragorae folium Honos DK-Európában. főként gyomos helyeken. – MALVACEAE kereklevelű mályva Malvae folium (Ph. cyanidin-. italalapanyag. sylvestris (L. az egész termésben fenolkarbonsavak (pl. sárosak. 3 cm-es nyéllel gyűjtendők.. VII. arabinoglucan. flavonoid-szulfát. galactan stb. A virágokat folyamatosan gyűjtik.: Jatropha manihot L. antiasthmaticum.: Malus sylvestris Mill. É-Afrikában. virágban még cyanidin-glikozidok Alkalmazás: felső légútak meghűléses.) Mansf. főként gyomtársulásokban. A levelek a virágzás kezdetétől. arabinoglucan. kevés cserzőanyag. hurutos panaszai.) Mill. DAC) = Malvae (neglectae = grandifoliae = vulgaris = parvifoliae) folium Malvae flos (Ph. Megfázás. – ROSACEAE [syn. Ph. torokgyulladás esetén. bél. a szárítás árnyékban történik (beszáradás 7:1). rhamnogalactan.) Honos D-Közép-Eurázsiában. VII. Malus domestica Borkh. ÖAB. Malva sylvestris L..doksi. emésztési zavarok.. L-hioszciamin. Ny. Külsőleg felületi sérülésekre.. Évelő. 4. Vitaminok.4% tropán-alkaloid (szkopolamin. 10% nyálka-heteropoliszaharid (poligalacturonan. poligalacturonan). szerves savak. Malva neglecta Wallr. Ph.vagy többéves lágyszárú. Manihot esculenta Crantz – EUPHORBIACEAE [syn. VII. Hatóanyag: gyümölcshúsban 1-2% pektin. VIII. mindenhol közönséges. mauritiana Thell. amygdalin) Alkalmazás: nyersen vagy szárítva enyhe antidiarrhoeicum. Mandragora officinarum L. Hg. – MALVACEAE erdei mályva Malvae sylvestris flos (Ph. DAC) Cirkumpoláris. M. terméshéjban különösen sok és többféle flavonoid (kvercetin-. gyomor. dús levelű. 20% zsíros olaj. mandragorin stb. Mediterráneumban.hu Alkalmazás: féregűző. Homeopathia.

szántókon. marrubiin). 4.) Honos Európában. ÖAB. Matricaria recutita L. betonicin. É-Afrikában. Eur. továbbá akár 7% Lamiaceae-cserzőanyag. Ázsia mérsékelt égövi területein.. Hg.) = Chamomillae aetheroleum (Ph. Nemesített fajtáit termesztik.és luteolin-glucuronidok Alkalmazás: homeopathia. – ASTERACEAE [syn. nyomokban illóolaj Alkalmazás: nyálkaoldó.5% illóolaj. kb. marrubenol. digitanolhoz hasonló) condurango-glikozidok. VIII. Hg. 4. szterolok. szikes pusztákon gyakori. Ph.) = Chamomillae anthodium (Ph. Hatóanyag: gyökértörzs keményítőben gazdag Alkalmazás: kivont és tisztított keményítő élelmiszer és bevonószer. fenolkarbonsavak. a termesztetteket inkább speciális kombájnnal). Ph. VIII. Eur. VII. felső légúti panaszok esetén hurutoldó. cholagogum. Homeopathia. parlagokon. Júniusban.Forrás: http://www. Ph. vulgarol. anthocyanidinglikozidok. cukrok. Marrubium vulgare L. Ázsia mérsékelt égövi területein. 4. tisztított és cianogén vegyületektől mentes liszt és keményítő élelmiszer. . VII. de meleg helyen vagy műszárító igénybe vételével szárítják (beszáradás 5:1). Hatóanyag: kb. – MARANTACEAE (bermudai) maranta Marantae amylum Marantae rhizoma Honos D-Amerika északi és nyugati területein. Kelet-Afrikában is termesztik.] orvosiszékfű. akonitsav). VIII.hu Manihot amylum Honos trópusi területeken.: Marsdenia reichenbachii Triana] kondurángó(cserje) Condurango cortex (ÖAB. fenolkarbonsavak Alkalmazás: amarum..) (= flos) Chamomillae cribratum Matricariae aetheroleum (Ph. Hg. Hg. – MARCHANTIACEAE csillagos májmoha Hepaticae fontanae herba Cirkumpoláris.: Matricaria chamomilla L. A tisztított. 4% keményítő. kamilla Matricariae flos (Ph. Gyógycukorka készül belőle. Marchantia polymorpha L. Közvetlenül virágzás előtt gyűjtik. nyers drogot szellős... Egyéves vagy ősszel kelő. linamarin) Alkalmazás: kivont. napos déli órákban gyűjtik a vadon termő állományokról (kamillafésűvel. Hatóanyag: 1-3%-ban keserű szteroid (pregnan-típusú. egyéb diterpén (peregrinol. gyomtársulásokban. Maranta arundinacea L. szerves savak (pl. Helv. Indiai-szubkontinensen. DAC) = Marrubii albi herba Honos Európában. májustól júniusig virágzik. – LAMIACEAE orvosi pemetefű Marrubii herba (Ph. Eur. Hg. Hatóanyag: gumóban keményítő. apigenin. Hg. Virágzáskor. legelőkön felbukkan. különösen előnyös gyermekeknek. stomachicum (akut gastritis vagy krónikus gyomorhurut esetében). szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1) Hatóanyag: furanolabdan-típusú diterpén-lakton (premarrubiin. Marsdenia condurango Rchb.. A kórómentes hajtásokat árnyékban. legelőkön. Trópusi országokban sokfelé termesztik. Augusztus végén. cianogén glikozid (pl. Trópusokon sokfelé termesztik. Mészben szegény talajon. áttelelő lágyszárú. augusztusban virágzik.. más triterpének. nedves termőhelyeken gyakori. Termeszthető. expectorans. Ph. – ASCLEPIADACEAE [syn. DAC) Honos D-Amerika nyugati részén. szeptember elején vetik.doksi. Chamomilla recutita (L. néhol útszéleken.) Rausch.) Matricariae extractum fluidum (Ph. VII. 0. marrubiol). gyógyszeripari alapanyag. Magyarországon egyre jobban ritkuló évelő lágyszárú. étvágygerjesztő tonicum. Kúszó cserje. lábadozó betegeknek. kolin stachydrin. Amarum. taposott gyomtársulásokban. termesztett állományból akár 2-3-szor is.

egyéb szaponinok). 20% γterpinen. chamaviolin. Májustól késő őszig virágzik. thrombophlebitis. Eur. matricarin. carminativum. utak. VIII.) Honos Ausztráliában. Mediterráneumban. fenolkarbonsavak. viridifloren.) Melissae herba Melissae aetheroleum . expectorans. továbbá α-bisabolol és oxidációs származékai.és fülfájásra). terpenil-valerianal. glukuronoxilan Alkalmazás: antiphlogisticum.) L. Illatszeripar. Illatszer. szeszkviterpén-laktonok (matricin. Népgyógyászati tapasztalatok szerint visszeres. azulen Alkalmazás: antiszeptikus.) Lam. – LAMIACEAE orvosi citromfű. Hatóanyag: szaponin (szójaszapogenol-glikozidok. dissitiflora F. – FABACEAE kék lucerna.hu Hatóanyag: 0. pinenek. pinen. 5-6:1 flos).5% illóolaj (kék színű. Indiai-szubkontinensen. fürdő. quinquenervia (Cav.Forrás: http://www. fenol coumestrol. külsőleg reumás fájdalom csillapítására. egyik legfontosabb termesztett növényünk. 4. pinen. fungicid. Gyomtársulásokban. öblögetés formájában). világszerte termesztik. fruktan. kvercetin-glikozidok). dezacetilmatricarin). Ázsia mérsékelt égövi részein. Melaleuca leucadendra (L. valeraldehid Alkalmazás: szájüreg betegségek kezelése. aranyeres bántalmak kezelésére külsőleg borogatás formájában. benzilaldehid. flavonoidok (apigenin-. Ph. parlagokon. 10% α-terpinen. Illóolaj összetevői: kb. myrcen. Hg. linariifolia Smith. Malajziában. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1 herba.és bélhurut. Ph. hederagenin-glikozidok. Hatóanyag: 50-70% eucalyptol. kozmetikumként is. 3-6 m magas cserje vagy fa. Hasonló éghajlatú országokban termesztik. Hatóanyag: kb.3-1. Ausztráliában. kumarin (umbelliferon. – MYRTACEAE [syn. terpineol. Hg. Hatóanyag: 0. belsőleg diureticum. Eur.) Hatóanyag: levélben kb. szántóföldek szélén. ritkábban illatszeripar. külsőleg borogatás.és trans-en-in-dicycloéterek). L-canavanin (főleg magban) Alkalmazás: csökkenti a vér koleszterin szintjét. cadinen) Alkalmazás: baktericid. Hg. Melaleuca viridiflora Solan.1-0. valeraldehid. 7-18 m magasra nőhet. májbetegségek esetén is használatos. szájvizek alkotórésze (fog. VIII. kajeputfa Cajeputi aetheroleum Honos Malajziában. Illóolaj illatszeriparban. Melissa officinalis L. VII. végálló virágos hajtásait vagy a lefosztott virágzatokat gyűjtik. matricinből képződő chamazulen.doksi. spasmolyticum. érgyulladás esetén használják. fenolkarbonsavak. 60% eucalyptol. medicagensav-. Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel – MYRTACEAE ausztrál teafa Melaleucae aetheroleum (Ph. pl. luteolin-... szeszkviterpének. herniarin). spathulenol. (Illóolajat szogáltathat a M. széleslevelű teafa Niauli aetheroleum Honos É-Ausztráliában. stomachicum (gyomor. antiszeptikus. takarmánylucerna Medicaginis sativae herba Honos Ny-Ázsiában. Ph. Árnyékos. oleanolsav bidesmosidok. legelőkön. Medicago sativa L. Trópusokon termesztik. A 40 cm-nél nem hosszabb. – MYRTACEAE ezüstös hangamirtusz. Külsőleg bőrgyógyászatban.8% kumarin (kumarin.) Blake] niauli(fa). folyók mentén gyakori.. méhfű Melissae folium (Ph. flavonoid. Évelő lágyszárú. oleanolsav-típusú szaponin Alkalmazás: kivonatait készítmények formájában krónikus vénás elégtelenség. 40% terpinen-4-ol. felső légúti hurutok és megbetegedések esetén. fogyasztó szerek (készítmények) alkotója. szeszkviterpének (aromadendren. antibakteriális (külsőleg is). melilotin). 2% illóolaj. domboldalakon. melilotosid. Melilotus officinalis (L. 40 m magasra is megnő. főleg a mérsékelt égövi területeken. – FABACEAE orvosi somkóró Meliloti flos Meliloti herba (DAC) Honos Európában. terpineol. cis.és kozmetikai ipar. 4.: M. Mueller és más Melaleuca fajok is. Rendszerint kétéves lágyszárú. a M.

Ph. kevés illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban emésztő. Indokínában. 7% cserzőanyag. dihidrocarveol). flavonoid. pinen. Alkalmazás: mint borsmenta. Hatóanyag: kb. továbbá menthon. Alkalmazás: carminativum.3-0. Kínában. alig található mészkedvelő tölgyesekben. menthofuran. kumarin. Termeszthető. – LAMIACEAE mezei menta Menthae arvensis folium Cirkumpoláris. pulegon. β-caryophyllen-epoxid). Hatóanyag: 0. nálunk mediterrán reliktum. de elterjedt Ny-Ázsiában. santen. geraniol.. acacetin-. 4. Melittidis herba Hatóanyag: cserzőanyag. izomenthon. a szeszkviterpének közül főleg germacren D. Mediterráneumban. 4-7% Lamiaceae cserzőanyag. thujon. – LAMIACEAE [syn. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj. mecsekifű(tea) Honos Közép-Európában. 0. spasmolyticum. Malajziában. Hatóanyag: 0. luteolin-. Évelő lágyszárú. menthylacetát. hesperidin Alkalmazás: népgyógyászatban főleg carminativum.] kínai (japán) menta Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Ph. palántaneveléssel. nerol. diosmin) . tőosztással. illóolaj-előállítás (“japán borsmenta illóolaj”). Külsőleg fürdőbe.: M. Mentha arvensis L. mocsarakban. Évelő lágyszárú. de előfordulhat kultúrából kivadultan is. Szórványosan üde tölgyesekben található. triterpének. grandiflora Sm. thujen stb. 60% menthofuran. Kanadában. Melittis carpatica Klok. cholagogum. továbbá linalil-acetát.és bélpanaszokban. phellandren.doksi. melyben a mentol elérheti a 80%-ot.és légzőszervi bántalmak esetén. menton). var. Melittis melissophyllum L. mentol. 35% linalool. piperitonepoxid. – LAMIACEAE lómenta Menthae longifoliae herba Honos Eurázsiában. Évelő lágyszárú.05-0. Bimbós állapotban szedik le (lehetséges másodszori vágás is). Mentha aquatica L. – LAMIACEAE déli méhfű Honos szubmediterrán területeken. cineol. klorogénsav. piperitonoxid. főleg fenolkarbonsav-származékok. balzsamka Menthae aquaticae folium Menthae aquaticae herba = Balsami palustris herba Honos Európában. kb. diaphoreticum. Inkább az Alföldön fordul elő üde gyomtársulásokban. mentolt részben eltávolítva nyerik a hivatalos. Gyermekeknek felső légúti megbetegedésekben.3% illóolaj (30-40%-a citronellal. patak menti és ártéri társulások jellemző faja. teája üdítő italként is. piperiton.2% illóolaj (pulegon. piperascens Malinv. Évelő lágyszárú. terpineol. rozmarinsav. Mediterráneumban.) Nath. kávésav.Forrás: http://www. Áttelelő vagy évelő lágyszárú. készítmények formájában herpesvirus-fertőzés tüneteinek enyhítésére. limonen. majd szellős helyen vagy műszárítóval szárítják (beszáradás 5-6:1 folium. limonen.8% illóolaj (kb. pszichovegetativ szívpanaszok és dysmenorrhoea esetén. menthofurolakton). 4:1 herba). flavonoid (kvercitrin.) Honos K-Ázsiában. Forráslápok. továbbá geranial. “csökkentett mentoltartalmú mezei mentaolaj” nevű illóolajat. áttelelő vagy évelő lágyszárú. 1% illóolaj (carvon. apigenin-. – LAMIACEAE vízimenta. Mediterráneumban.VIII.] nagyvirágú méhfű. Mentha canadensis L. nedves mocsár. [syn. Hatóanyag: kb. Afrikában. szaporítható magvetéssel. neral. bujtással vagy dugványozással.: Mentha arvensis L. Júniustól szeptemberig virágzik. fejfájásra. a Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben helyenként előfordul. Hg. Kaukázusban. Eur. Amerikában. eriodiktiol-glikozidok. diaphoreticum. Mentha longifolia (L. hesperidin.hu Honos DNy-Ázsiában. USA-ban. mentol.és lápréteken gyakori. carvomenthon. továbbá flavonoidok Alkalmazás: neurovegetativ eredetű gyomor.

Hg.. Júliustól szeptemberig virágzik. Hg. Júliustól őszig virágzik. kevés monoterpén-alkaloid (gentianin. émelygés. – LAMIACEAE csombormenta Pulegii herba = Menthae pulegii herba Pulegii aetheroleum = Menthae pulegii aetheroleum Honos Eurázsiában. étvágytalanság esetén. étvágygerjesztő.Forrás: http://www. Vegetatív úton szaporítható. Hatóanyag: secoiridoid-glikozidok (dihidrofoliamenthin. továbbá carminativum. őseiből (M. VIII. Importdrog. – LAMIACEAE fodormenta Menthae crispae folium (Ph. Ph. – EUPHORBIACEAE egynyári szélfű Mercurialis (annuae) herba Honos Európában.hu Alkalmazás: antiseptikus. Mentha x piperita (L.5% illóolaj (kb. Mentzelia cordifolia Dombay – LOASACEAE anguraté. ételízesítő. flavonoid Alkalmazás: stomachicum anorexia esetén. 7-chlorodeutziol). Tőzeges lépréteken. üdítő.. Évelő. cholagogum. hogy Magyarországon szigorúan védett. izopulegon. annyira kiritkult. crispa(ta) (Benth. útszélek gyomtársulásaiban. közel fél m-re is megnő. lágyszárú. Mentha spicata L.. gentianidin. Régóta termesztett. vízi lágyszárú. kumarin (pl. fűszer.és epebetegségekben. piperiton. Vegetatív úton.és szagjavító. Ph. laza és középkötött talajú szántók. VII. október elején végzik. iridoid loganin. VII. Mercurialis annua L.) Huds. Szibériában. Kozmetikai és illatszeripar (fogkrém. egyéb menthil-észter) Alkalmazás: spasmolyticum. Kaukázusban. dihidrocarveol. borsmenta Menthae piperitae folium (Ph. élelmiszeripar (fűszer. Ph. Hg. Eur. gükozil-mentzefoliol. évelő lágyszárú. 50-60% carvon. . convar. rágógumi. Mediterráneumban. Hatóanyag: 1-2% illóolaj (kb. Hg. stomachicum. Illóolaj lepárlásra járva szecskázóval takarítják be.doksi. pallescens) mellett lilás árnyalatú változatai (f.) Bizonytalan eredetű hibrid. 0. pinen. Hg. illatszer). Mentha pulegium L.) Mansf. rozmarinsav. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. likőr. A hajtást. 80% pulegon. Menyanthes trifoliata L. Ph. VII. adstringens. metoxi-flavonok. továbbá limonen. évelő lágyszárú. spicata) alakulhatott ki. tarackjai révén vagy gyökeres sarjhajtásokkal szaporítható. Kozmetikai ipar (fogkrém). fajhibrid eredetű. szájvíz. – MENYANTHACEAE vidrafű Menyanthidis trifoliatae folium (Ph. A Dunántúlon és az Alföldön mocsárréteken elég gyakori. K-Kanadában. Hg. népgyógyászatban reuma és láz esetén.) Alkalmazás: népgyógyászatban máj.) = Trifolii fibrini folium (Ph. scopoletin). alkalmas akut és krónikus gastritis és enteritis kezelésére is. Üzemi szinten nem termeszthető. fél méteres félcserje. főleg Peruban. abortivumként is. Egyéves.) = Menthae spicatae folium Menthae crispae aetheroleum = Menthae spicatae aetheroleum Bizonytalan. gyomorégés. cserzőanyag Alkalmazás: levél főként aromaticum. carminativum. szívlevél Mentzeliae herba Honos D-Amerikában. aquatica X M.) Menthae piperitae aetheroleum (Ph. gentiatibetin). Első vágását a virágzás kezdetén. Nálunk szórványosan fordul elő. a másodikat szeptember végén. cukorka stb. gastritis és gyomor-bélhurut kezelésére akár kúraszerűen.. Kb.). 50% mentol. gentialutein. flavonoid. továbbá menthon.). Hg. íz. Illóolaj-gyártás. rubescens = Mitcham-típusúak) ismertek. menthan stb. világszerte termesztik. Zöldszárú változatai (f. mocsaras termőhelyeken él. menthil-acetát. illetve a szártól lefosztott leveleket szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1).. A virágos hajtást vagy a leszedett leveleket szellős helyen vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1). 4.és É-Európában. szubarktikus Amerikában. piperitenon stb. menthiafolin). 4. amarum.8-2. mentzefoliol. Ny-Ázsiában. hengeres gyökértörzzsel.) Honos Közép. rágógumi. VII. – LAMIACEAE borsosmenta. 20% menthon. VIII. Hatóanyag: kb. inhalálásra is. Hatóanyag: iridoid (mentzelosid. A jó állapotban lévő ültetvényeket 3-4 évig is termesztésben lehet tartani. 4. VIII. nyomokban illóolaj Alkalmazás: teltségérzés. Eur. Eur. Évelő lágyszárú. Ph.

Skóciában termesztik. ocimen. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: táplálék. aromaticum. – ARECACEAE [syn. limonen. virágban karotin Alkalmazás: stomachicum. Évelő lágyszárú. 1% szaponin. purgans epebaj. Kínában. carvacrol stb.3% illóolaj (linalool. termésben lycopin és lutein. flavonoid (pl.3% illóolaj. Hatóanyag: termésben momordicin. 30% keményítő. Meum athamanticum Jacq.1-0. 0. – CUCURBITACEAE pettyes méhbalzsam. 5-hidroxi-triptamin. izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: enyhe laxans és diureticum. levélben momordicin. Magban zsíros olaj. a levélben akár 1. Homeopathia. timol.3% illóolaj (carvacrol. pinen. stomachicum. Megtalálható DK-USA-tól Peruig.8% illóolaj.).) C. Malajziában. luteolin. Monarda didyma L. carminativum. levélkivonat antidiabeticum. Hatóanyag: alkaloid momordicin.doksi. Évelő lágyszárú. tonicum. Mediterráneumban. emmenagogum. gyanta. Gyomor. Homeopathia. amerikai lómenta Monardae punctatae folium . szaponin. 40% zsíros olaj. dysmenorrhoea esetén. Momordica balsamina L. kólika. kb. rumphii (Willd. Hatóanyag: mint az előbbi. 15% kovasav. – CUCURBITACEAE balzsamalma Papari folium Momordicae fructus Honos Afrikában. Ausztráliában. kertekben nálunk is megtalálható. karotin. Mercurialis perennis L. de főleg homeopathia. – EUPHORBIACEAE erdei szélfű Mercurialis perennis herba Honos Európában. kb. Metroxylon sagu Rottb. pektin. Mart. Momordica charantia L. cymen). vitaminok Alkalmazás: levél emeticum. valamint kumaroilpelargonidin monardein és más flavonoid-glikozidok. amenorrhoea. Ausztráliában. – CUCURBITACEAE balzsamuborka. Arab-félszigeten. Indiában. camphen. antipyreticum. hurut esetén. gyantasavak. linalilacetát. ursolsav. Hatóanyag: 0.Forrás: http://www. Európában több országban dísznövényként telepítik. szterol. diureticum. – CUCURBITACEAE vörös méhbalzsam Monardae didymae flos Monardae didymae herba Honos É-Amerika keleti részén (főleg USA-ban). népgyógyászatban külsőleg ekcémára. termés stomachicum. fructus Papari folium (= Pandipanae herba) Honos Afrikában. bevonó anyag.: M. flavonoidok Alkalmazás: Amerikában teapótszer. Európában ritkán aromaticum. Indiai-szubkontinensen.hu Hatóanyag: metil-amin (mercurialin). Évelő lágyszárú. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyán. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. gumianyag. mag anthelminticum. Homeopathia.és bélhurut. emeticum. – APIACEAE medvekapor Mei radix Honos DNy. antipyreticum. balzsamkörte Momordicae semen. magban kb. Homeopathia. Tönkjéből nyerik a keményítőt.] szágópálma Sagi amylum Honos Malajziában. Monarda punctata L. termés és levél anthelminticum. sokfelé megtalálható DK-Ázsiában. Indokínában. virágban 0. lycopin.és Közép-Európában. még kempferol-3-rutinozid Alkalmazás: mint előbbi.és bükkelegyes üde erdőkben. stimulans. Nálunk nem fordul elő. szterolok. termés drasztikus hashajtó.

terpinen. glükotropeolin). keményítő. cymen. viaszcserje Myricae ceriferae cortex Honos É-Amerikában. Nálunk is gyakori fa. Alacsonyabb bokor vagy fa.] bengáli bársonybab Mucunae prurientis pericarpii pili = Stizolobii setae Honos K. mérsékelt éghajlatú területeken sokfelé ültetik. camphen. csípős gyanta. Termésben kb. szerecsendió(fa) Myristicae semen Macis (= Macidis flos) . Homeopathia. rozmarinsav Alkalmazás: homeopathia. gumianyag. copaen. caryophyllen). lágyszárú futónövény. K-Ázsiában.7% illóolaj (pinen. Trópusokon termesztik. Országszerte réteken. utilis (Wall. – MORINGACEAE lóretekfa Moringae radix Moringae semen Honos K-Indiában. spasmolyticum. stomachicum. limonen. trópusokon termesztik. kb. – BORAGINACEAE parlagi nefelejcs Myosotidis arvensis herba Honos Európától É. Kisebb vagy közepes méretű fa.) Baker – FABACEAE [syn. Hazánkban is sokfelé megtalálható. szerves és aminosavak. továbbá pinen. Közép-Amerikában. myricinsav. 1 m-es illatos cserje. szterol. 10% szaharóz és invert cukor. maritima-ban 1-3% illóolaj (20% timol. a magolaj (Oleum Moringae = Oleum Behen) táplálék. színanyag.) DC. heptanal. cyanidin-3-glükozid Alkalmazás: levél antidiabeticum.4-0. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag. spasmolyticum.) Hill. Myrica cerifera L.és K-Ázsiáig. myricetin. phellandren.Forrás: http://www. Moringa oleifera Lam.és Ny-Indiában. 2% pektin. Kisebb termetű. Szintén kertekben néhol megtalálható. kb. kvercetin Alkalmazás: dysenteria ellen. p-kumársav. Myosotis arvensis (L. ellagsav. évelő lágyszárú. Myristica fragrans Houtt. ehető. Hatóanyag: gyökérkéregben cserzőanyag. – MYRICACEAE viaszbogyó. Morus alba L. É-Amerikában is megtalálható. Hatóanyag: levélben 0. gyökérkéregben 0. kozmetikum. diureticum. néha utak mentén telepítve. Hatóanyag: a hüvelyfal szőrében serotonin.. magban kb. limonen. Stizolobium pruriens (L. reuma ellenes. Karib-szigeteken.) Pers.1% alkaloid benzylamin (moringin). – MYRISTICACEAE (valódi) muskátdió(fa). myrcen. cymen) Alkalmazás: mint előbb. kolin Alkalmazás: bélféreghajtó cukorsziruppal vagy mézzel keverve. Egyéves. Homeopathia. antiparasiticum. Hatóanyag: gyökérben glikozinolátok (pterygospermin. Illóolaja toxikus. emeticum. Timol állítható elő belőle. Hatóanyag: var. – MORACEAE fekete eperfa Mori nigrae folium = Mori folium Mori nigrae fructus Honos DNy-Ázsiában. – MYRICACEAE illatos viaszbogyó Myricae galae herba Honos Európában. édes gyümölcse (mindkettőé) enyhe laxans. albumin. Mucuna pruriens (L. 36% zsíros olaj Alkalmazás: gyökér stimulans. keringésjavító tonicum. proteáz mucunain. legelőkön gyakori. calamenen. var. más flavonoidok. főként emmenagogum. Morus nigra L. carminativum. díszítő is. sokfelé telepítik. Hatóanyag: mindkét faj levelében 2-6% rutin. népgyógyászatban májerősítő. expectorans. – MORACEAE fehér eperfa Mori folium Honos Kínában. Kb. Kétéves lágyszárú. ugyanennyi cineol. cineol. Myrica gale L. kevés illóolaj Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. rutin.hu Honos É-Amerikában.doksi. Dolichos pruriens L. cadinen.

5-1. benzilalkohol. Hatóanyag: magban 5-16%. Ph. évelő lágyszárú. Eur. fejfájás stb. Hatóanyag: illóolaj (főként anetol. fagyás. fumársav Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító.) Harms var. Myrtus communis L. Benne monoterpének (pinenek. cukorka. neolignanok (bis-arilpropanoid myristicanolok. bronchitis kezelésére. 20 m magasra is megnövő. mono-.doksi. ritkán elvadulhat. illatszeripar (a virág illata nem annyira erős).. VIII. hypochondria. Hatóanyag: levélben 0. Ph.. rágógumi. Élelmiszer. – AMARYLLIDACEAE . expectorans. petroselinsav. kb. Balzsam és illóolaj haj. 0. továbbá ánizsaldehid.). limonen és pinen). Myroxylon balsamum (L. 4. Közép-Amerikában. Rágógumi-. benzofuranoid fragransol C) Alkalmazás: kis adagban neurosis (hisztéria.és benzoesavészterek) Alkalmazás: antiszeptikus külső sérülések (pl. Eur. szeszkvi. geraniol. Hatóanyag: illóolaj (linalool.és D-Európában. metilbenzoát. aranyér) kezelésében. ulcus cruris. Hatóanyag: 7-8% cinnamein (benzoesav-benzilészter és fahéjsav-benzilészter).és fahéjsavészterei).és likőripar. 4. eugenol.: Myroxylon toluifera Klotzsch] tolubalzsam Balsamum tolutanum (Ph.) = Peruvianum balsamum Balsami peruviani aetheroleum = Peruviani balsami aetheroleum Honos Mexikóban. külső paraziták ellen.Forrás: http://www. 5-7% elemicin.. Élelmiszeripar (pl.) = Tolutanum balsamum Honos Közép-Amerikában. örökzöld fa. adstringens.) – FABACEAE [syn. VIII. nerol. 15 m magas fa. továbbá 3-5% nerolidol.) Honos Malajziában. Myroxylon balsamum (L.hu Myristicae fragrantis aetheroleum (Ph. vanillin stb. Hg. fahéjaldehid. Ny-Ázsiában. Illatszeripar. genuinum Baill. – APIACEAE illatos mirhafű Myrrhis odoratae radix Myrrhis odoratae herba Honos Közép. 13% myristicin. D-Amerika nyugati és északi részein. 75-80% gyanta (toluresinotannol benzoesav. dipenten. vanillin.) Harms var. évelő lágyszárú.: Myroxylon pereirae Klotzsch. pereirae (Royle) Harms – FABACEAE [syn. fahéjsav. kb. továbbá fenol és aromás éterek. Narcissus pseudonarcissus L. továbbá benzoesav. gyanta (fahéjsav. Hg. dysmenorrhoea esetén.és fogápolókban. Ph.2 m magas. VIII.5% illóolaj (pinen. nagy adagban hallucinogén. safrol stb. dimetilantranilát. Eur. kozmetikai és illatszeripari anyag. indol. stomachicum.és triterpének Alkalmazás: expectorans bronchitis és köhögés esetén.). Hg. Toluifera pereirae Baillon] perubalzsam Balsamum peruvianum (Ph. Hg.) Scop. Örökzöld cserje. sabinen. 4. illatszeripar. VII. eucalyptol Alkalmazás: aromaticum.1-0. chavicol-metiléter. tériszony. 10-25% benzil-cinnamát. N Narcissus poëticus L. balsamum (= var. csokoládéízesítő). metilantranilát. lignanok (furanoid fragransinok. hasonló éghajlaton sokfelé termesztik. – MYRTACEAE (közönséges) mirtusz Myrti folium Myrti aetheroleum Honos Mediterráneumban. Hatóanyag: balzsamban 50-70% illóolaj (cinnamein: 25-40% benzil-benzoát.. benzilbenzoát) Alkalmazás: emeticum. nálunk nincs a természetes flórában. Myrrhis odorata (L. 20% myrtenol. Illatszeripari adalék. Kb. – AMARYLLIDACEAE fehér nárcisz Honos DK-Európában. Nálunk kerti dísznövény. Ph.. diaril-nonaoid malabaricon C). magköpenyben akár 15% illóolaj. metilcinnamát.

Hatóanyag: kb. Ny-Ázsiában. Br. abortivum. emmenagogum. rustica L. Malajziában.doksi. továbbá epinepetalakton. Indiai-szubkontinensen. diureticum. antidiarrhoeicum. 1-2% kardenolid szteroid glikozid (pl. Kaukázusban. kisebb cserje. caren.). laxans. pronuciferin. Ausztráliában. ismerünk.) is termesztik. de akár fává is megnőhet. lycorin. izoliensinin. szeszkviterpének: calarenol. karotinoidok (karotin. nepetalsav. izorhamnetin). carvacrol. repellens.hu csupros nárcisz Narcissi pseudonarcissi herba Honos Ny-Európában. Nardostachys grandiflora DC. flavonoidok Alkalmazás: több alkaloid antimitotikus (potenciálisan citotoxikus lehet egyes rákok esetében). caryophyllen. nuciferin. Nerium oleander L. Nelumbo nucifera Gaertn. metilcoclaurin. epilepszia. carminativum. digitoxigenin). sokfelé termesztik. Évelő. flavonoid. – BRASSICACEAE vízitorma Nasturtii (aquatici) herba (= folium) Kozmopolita. Hatóanyag: levélben izokinolin-típusú alkaloid “nelumbin” (roemerin. nornuciferin. gyomtársulásokban helyenként előfordul. dezacetil-oleandrin. Közép-Himalajában. neferin stb. Hatóanyag: glikozinolát glükonasturtiin. stomachicum. Homeopathia. liriodenin. diaphoreticum. továbbá raphanolid Alkalmazás: népgyógyászatban aphrodisiacum. Indokínában.). armepavin. pulegon) Alkalmazás: krónikus bronchitis esetén spasmolyticum. Hatóanyag: 0. krónikus bőrbajokban. homeopathia. szájüreg-betegségek tüneti kezelésére.4% illóolaj (pinen. Homeopathia. lotusin. Magas termetű. cserzőanyag. Kerti dísznövény nálunk is. maalien. liensinin. Heverő. adynerin. évelő lágyszárú. urechitoxin. Évelő vízi növény. Hatóanyag: 0. legyökerező szárú. vegetatív szívbántalom kezelésére) orvosi ellenőrzéssel. fás szárú. – SOLANACEAE közönséges dohány Nicotianae folium Honos D-Amerikában. hisztéria esetén). vízben vagy vizenyős helyen élő. – APOCYNACEAE leánder Oleandri folium = Nerii folium Honos Mediterráneumban. Évelő lágyszárú. Közép. . olendrigenin. tazettin stb. eudesmol. népgyógyászatban vérzéscsillapító. – LAMIACEAE macskamenta Nepetae catariae herba Honos Európában. narcissamin. Dunántúlon ritka.3-0.2-0. Nikotingyártáshoz a kapadohányt (N. szaponin (ursolsav. galanthin. Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloidok (pl. dihidronepetalakton. elemol. Nicotiana tabacum L. timol. szterol Alkalmazás: enyhe nyugtató (pl. sokfelé dísznövényként telepítik.7% illóolaj (80-95%-a nepetalakton. virágban flavonoidok (pl. angelicin). humulen. gyanta Alkalmazás: közepesen erős. Magyarországon számos dohányfajtát agrotechnikája kidolgozott. kámfor. Nepeta cataria L. astragalin. évelő lágyszárú. oxoushinsunin. neriantin. évelő lágyszárú.: Nardostachys jatamansi DC. valeranal. nardol. lutein) Alkalmazás: emeticum. jatamansisav. oleandrin.Forrás: http://www. oleanolsav). narciclasin. szívre ható glikozidjai gyógyszerként (öregedő szív.és Ny-Ázsiában. Nasturtium officinale R. Indiai-szubkontinensen. – NELUMBONACEAE indiai lótusz(virág) Nelumbonis nuciferae herba Honos K-Európában. Ázsia melegebb éghajlatú részein.] nárdus Nardostachys radix Honos K-Indiában. valeranon. – VALERIANACEAE [syn. Patak menti növényzetben néhol előfordul hazánkban is.

4-1. fekete kömény Nigellae semen = Melanthi semen = Cumini nigri semen Honos D-Európában. keményítő. nigellin. holtágakban. Beal] tavirózsa.4% illóolaj (timokinon. – RANUNCULACEAE török kandilla. sagittifolia (Walter) E. Homeopathia. Kaukázusban. kb.és gallotannin. Nigella damascena L.hu Hatóanyag: 2-10% nikotin (kapadohány levelében 15% körül). Hatóanyag: alkaloid nymphaein és nupharin. használják szexuális zavarok kezelésében. társalkaloidok (anabasin.és gallotannin. szterolok.doksi. 30% zsíros olaj. O. – NYMPHAEACEAE fehér tündérrózsa Nymphaeae albae flos Nymphaeae albae radix Honos Európában.és kvercetin-glikozidok. 0.Forrás: http://www.4 m magas. Termeszthető. holtágainkban szórványosan. – NYMPHAEACEAE illatos tündérrózsa Nymphaeae odoratae rhizoma Honos É-Amerikában. vízi lágyszárú. kb. Karib-tenger szigetein. Alkalmazás: nupharin állatkísérletben atropin. vízi lágyszárú. É-Amerikában. Nymphaea alba L. Népgyógyászatban adstringens. vízi növény. Dohányipar. anatabin). O Ocimum basilicum L. Virágban nupharin. galactogogum. Ny-Ázsiában. 0. szterol. Trichomonas ellenes gyógyszerek is készülhetnek belőle. Ny-Ázsiában. nicotyrin. mérsékelt égövi országokban sokfelé meghonosodott. nornikotin. Inkább az Alföldön található tavakban. népgyógyászatban gonorrhoea. 9% antranilsav-származék damascenin. Kb. metildamascenin. 0. fluor albus esetében.4-0. diureticum. hínárfaj. kevés szaponin Alkalmazás: gyomor.és bélhurut esetén. 15-20% szerves sav Alkalmazás: vegetatív ganglionokat és központi idegrendszert előbb izgatja. Egyéb alkalmazás azonos az előbbiével. A nikotin különösen erős méreg. carminativum. oldja a bronchusgörcsöt is. Nigella sativa L.1% nymphalin (digitalisszerű) Alkalmazás: régebben antaphrodisiacum. borzaskata Nigellae damascenae semen Honos Mediterráneumban. Évelő. spasmolyticum.5 m magas.4% kinolizidin-típusú alkaloid “nupharin” (S-tartalmú tiobinupharidin. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag (gallo.és hólyagpanaszokban. Évelő. Nymphaea odorata Ait. damascenin. Illóolaj antibakteriális. szaponin Alkalmazás: timokinon cholereticum. adstringens fluor albus. Közép-Amerikában. Hatóanyag: 0. anabasein. 40% szénhidrát. Évelő. Hatóanyag: 0. majd bénítja. – LAMIACEAE kerti bazsalikom Basilici herba (DAC) . myosmin. Homeopathia. É-Afrikában.: Nuphar lutea (L. vese. ellag. damascinin). sárgavirágú vízitök Nupharis lutei rhizoma Honos Eurázsiában. nem Startalmú dezoxinupharidin). subsp. Ny-Ázsiában. Homeopathia. – RANUNCULACEAE szőrös kandilla.5% kéken fluoreszkáló illóolaj (kb.) Sm. egyéves lágyszárú. Borsszerű fűszer. egyéves lágyszárú. Indiai-szubkontinensen. de toxikus. zsíros olaj. Tavainkban. kempferol. Kaukázusban. nuphlein. damascinin). Termeszthető. ellag. Virág adstringens.és papaverinszerű. Kb.és ellagtanninok) Alkalmazás: mint előbbi. Hatóanyag: 0. önmagában (készítmények formájában) inszekticid. 20% keményítő. nigellin. kb. Nuphar sagittifolia (Walter) Pursh – NYMPHAEACEAE [syn.

Évelő. Egyéves lágyszárú. f. diaphoreticum. fedett helyen szárítják. Legbiztosabb az október végi. – ONAGRACEAE parlagi ligetszépe Oenotherae biennis herba Honos É-Amerikában. mérsékelt égövi Ázsiában. 1 cm mélyre. carminativum. Oenothera suaveolens (Desf. A Dunántúlon a hegyvidékek szélein és az Alföldön nem ritka. szájvízként száj. mocsári lágyszárú. Oenothera biennis L. szeszkviterpének.Forrás: http://www.) Lindl. mételykóró Phellandrii fructus = Oenanthes aquaticae fructus Honos Európában. Külsőleg ekcémák. továbbá olajsav. – APIACEAE sáfrányos mételykóró Oenanthes crocatae radix Honos Algériában. Hatóanyag: mérgező poliin oenanthotoxin. két. Magvetéssel vagy palántázással szaporítható. Eur. Hg. árnyékban. nyálka-heteropoliszaharid. fenolkarbonsavak. Hatóanyag: magban 15-20% zsíros olaj (7-10%-a γ-linolensav. Hatóanyag: 0. fenilpropán metilcinnamát. vízparti lágyszárú. szellős. ebből sajtolják az olajat. Indiai-szubkontinensen. ocimen. részben magas magolaj-tartalmú típusokból alakulhatott ki.) . Hg. 85%-a linalool a “linalool” kemotípusban. kb. Hatóanyag: 1-2. Virágzó hajtásait kíméletesen.5% illóolaj (phellandren). Júniustól szeptemberig virágzik. Kis gazdaságokban kézi vágás és kúpokban utóérlelés után cséplik a magot.1-0. elterjedt Mediterráneumban.5% illóolaj (kb. 28-33%-a βlinolsav. oenantheton..vagy kétéves. szeptemberében érnek a termések. Oenanthe crocata L.: Oenanthe phellandrium L. Homeopathia. Egy. – ONAGRACEAE vöröslő ligetszépe Oenotherae oleum Honos az előbbi fajjal közel azonos területeken. Az Oe. Pirosas csészéjű alakja külön taxonként is besorolható (L. palmitinsav.és likőripar. 4. Érelmeszesedés megelőzésére gyógyszerek formájában. biennis nálunk meghonosodott. kb. Hatóanyag: szterol. fenolkarbonsav Alkalmazás: carminativum. helyenként tömegesen terem. sztearinsav) Alkalmazás: kivont zsíros olaj elősegíti a prosztaglandin-szintézist. ha a leveleket és virágokat a szárról lemorzsolják. novemberi vetés 45-70 cm sortávolságra. VIII. élelmiszer. bőrbetegségek kezelésére. erythrosepala Borb. 4% gyanta. galactan. elterjedt mérsékelt égövi és szubtrópusi területeken. Marokkóban és DNy-Európában. Fűszerként értékesíthető. gyakran igen vastag szárral. kb. vízparti. Eur. de szántóföldi termesztésre is alkalmas. Ph. Oenanthe aquatica (L. továbbá eugenol.vagy többéves lágyszárú. diureticum. A második év augusztusában. Nálunk főleg konyhakerti fűszernövény.5%. flavonoid. 11% cserzőanyag. diureticum. gyanta. homokos talajon. Homeopathia. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). apiol Alkalmazás: köhögéscsillapító és nyákoldó bronchitis és asthma esetén. VIII.doksi. myristicin. lactagogum. neurotikus szívpanaszok esetén. Fűszer.és toroköblögető.. 4. Több rokonfaját is próbálják termesztésbe vonni.] borgyökér. ligetekben. illatszeripar. 26-29%-a α-linolsav.) Olivae oleum virginale (Ph. flavonoidok Alkalmazás: homeopathia. A kombájnnal betakarított és kicsépelt magvakat kiterítve. myristicin Alkalmazás: mérgező. egyes nemesített fajtákban akár 1. oenanthetol. homeopathia. 20% zsíros olaj.hu Basilici aetheroleum Honos – feltehetően – Elő-Ázsiában és É-Afrikában (ősi fajok kereszteződése révén alakulhatott ki). Viszonylag melegigényes. – OLEACEAE (közönséges) olajfa Oleae fructus Oleae folium Olivarum oleum Olivae oleum raffinatum (Ph. Ph. Főleg vizek mentén. 2-3% viasz. továbbá apiol. alább!). stomachicum. mannan. 90%-a metilchavicol = estragol az “estragol” kemotípusban. termesztett. – APIACEAE [syn. cineol). Oleum europaea L.) Poir.

legelőkön gyakori. Ázsia mérsékelt égövi részein. Az ország legnagyobb részén réteken. cuspidata Will. arvensis. a subsp. a kivont zsíros olaj étolaj.és diterpénalkoholok. Hg.] indiai jalapa Turpethi tuber Turpethi resina Honos trópusokon (főként Afrika. legelőkön gyakori. carvon. keserű aril-piranoid lakton oleuropein-glikozid. külsőleg vérzéscsillapító. 50% zsíros olaj. de megnőhet akár 10 m-re is. O. Orchis fajok – ORCHIDACEAE kosbor Orchis morio L. sylvestris (Hiller) Rouy honos K-Mediterráneumban. Ny-Ázsiában termesztik elsősorban.Forrás: http://www. Parlagok. saldiureticum. Hatóanyag: levélben szeszkviterpén-lakton onopordopicrin. VII. arenarium Lamotte] homoki vértő Anchusae luteae radix = Onosmae radix Honos Ny-Mediterráneumban.8 m-re megnövő. Termés élelmiszer. Hg. Évelő lágyszárú. stachydrin. a mezei iglice (syn. levélben is még oleuropeinsav és egyéb észterek. Hatóanyag: trehalóz. Br. kb. 3-4 m magas fa. agárkosbor Orchis militaris L. Hatóanyag: termésben kb. továbbá genistein. pl. – OPHIOGLOSSACEAE egylevelű kígyónyelv Ophioglossi vulgati herba Honos Európában. Ph. 9% alkannin Alkalmazás: olaj.és kumarin-glikozidok. Ophioglossum vulgatum L. flavonoid. Indiai-szubkontinensen. emésztésjavító fűszer. termésben kb. Több alfaja található Magyarországon. érelmeszesedés megelőzésére is alkalmas.és DK-Európában.. – BORAGINACEAE [syn.. Ny-Ázsiában. Ononis spinosa L. kempferol). Akár 0. tisztítva gyógyászati célra. – ASTERACEAE szamárbogáncs Acanthii herba = Onopordi acanthii herba Acanthii radix Acanthii fructus Honos Európában. 4. Kétéves. flavonoid (apigenin. löszös lejtősztyeppeken szórványos. homokpusztákon. Ázsia. cukrok. Közép. Tövistelen az O. félcserje jellegű. nagy termetű (akár 2 m magas). Onosma arenaria W.) Alkalmazás: enyhe diureticum..hu Őse. az ononin. VIII. szaponin oleanolsav és maslinsav. hircina Jacq. Eur. É-Amerika keleti területein. fenolok. de az afrikai barna oliva (subsp. évelő. 25% zsíros olaj Alkalmazás: homeopathia. Levélben különösen e szaponinok. europaea. triterpén (α-onocerin = onocol és spinonin). útszélek. – FABACEAE tövises iglice Ononidis radix (Ph.). Hatóanyag: izoflavonoid formononetin és 7-O-glükozidja.4% kvercetin-3-metiléter-7-diglükozid-4’-glükozid) Alkalmazás: emeticum. kinonok. mentol stb. Ausztrália).: O. fenolkarbonsavak. üde réteken. pterocarpan medicarpin. ritkán tonicum.: Onosma echioides L. Onopordum acanthium L. termésben pektin. Hatóanyag: gyanta (glüko-resina) Alkalmazás: erős laxativum. biochanin A. et K. legelők gyomtársulásaiban gyakori. A subsp. Kultúrában van a subsp.: Ipomoea turpethum (L.doksi. népgyógyászatban köszvény és reuma esetén is. nyomokban illóolaj (anetol. továbbá tri. 3-4% cserzőanyag. . kevés alkaloid cinchonidin Alkalmazás: levél korábban maláriaellenes. anthocyanidin-glikozidok. Indiai-szubkontinensen.vagy ételfestés. gyökérben különösen sokféle poliin. Operculina turpethum (L.) Silva Manso – CONVOLVULACEAE [syn. europaea-t a Mediterráneumban. Hatóanyag: savas nyálka-poliszaharid.) is. lágyszárú. flavonoid (0. É-Afrikában. Ph. védett. Malajzia.) R. szúrós lágyszárú.) Honos Európában. Ez is gyűjthető. Ázsia mérsékelt égövi részein.

Főleg a Középhegységben és a Dunántúlon fordul elő. Origanum majorana L. ami Eurázsiában.5-1.).hu vitéz kosbor Orchis pupurea Huds. A drogot csak import útján lehet beszerezni. síksági-hegyvidéki faj. Helyenként palántákat nevelnek szabadágyakban. főként Cipruson. asthma bronchiale esetén. terpinen. Mediterráneumban. 3. stomachicum. Március végén. Hatóanyag: 0. a talajszint felett 46 cm-re. kevés oleanolsav) Alkalmazás: antiszeptikus bronchitis. fenolkarbonsavak (főleg rosmarinsav). cserjésekben. Hatóanyag: kb. 0. cymol. terpineol stb. pinen. árnyékos helyen vagy 400C-on.) House – PYROLACEAE [syn. terpinen stb. kultúrában Argentínában. szaponin (főleg ursolsav. Termesztett. p-cymol). Görögországban. neurastheniás tünetek ellen. Magyarországon különböző termőhelyeken élő.doksi.és bélhurut csökkentő. diureticum. enyhe sedativum. Ny-Ázsiában. nagy mértékű kiritkulásuk miatt mindegyik szigorúan védett. vulgare L. gyomor. évelő lágyszárúak. A vágást teljes virágzás idején végzik. görög szurokfű O. dipenten.). ha nem helyettesíthető. cavicol. illóolaja illatszeriparban is. Hatóanyag: 1. mészkerülő bükkösökben bukkan fel. Szórványos.5 cm mélyre vetik. onites L. Origanum creticum Sut. bíboros kosbor Salep tuber Honosak Közép-Európában. . Hg. Origanum vulgare L. Évelő lágyszárú. április elején 30-40 cm sortávolságra. Eur. Műszárítóval gyorsan kell szárítani (beszáradás 7-8:1). Teljes virágzáskor gyűjtött hajtásait szellős. thujon. Júliustól szeptemberig virágzik. Júliusban. flavonoid. népi festőnövény.) Briq. Inkább mészkedvelő. 50% glukomannan nyálkapoliszaharid Alkalmazás: gyermekgyógyászatban antidiarrhoeicum. – LAMIACEAE [syn. 10% Lamiaceae-cserzőanyag. illóolajgyártás. cedrol. A legtöbb helyen állandó helyre vetik. Orthilia secunda (L. kivéve a vitéz kosbort.és erdeifenyő-elegyes erdőkben. külsőleg reuma ellen bedörzsölő.: Pyrola secunda L. néhol luc.. kevesebb kámfor. mesterségesen szárítják (beszáradás 5:1). ciprusi szurokfű Origani herba (Ph. Az első faj évelő lágyszárú.5 mm-es rostán való áttöréssel állítható elő. Ph. cserjés legelőkön helyenként nem ritka. D-Európában.] gyöngyvirágkörtike Pyrolae secundae herba Cirkumpoláris. az O. Gyakran másodszor (szeptember végén) is vágható. Száraz tölgyesekben. Tőosztással és magvetéssel termeszthető. Szibériában is honos. A magról nevelt palántákat május végén 50-60 cm sor. hirtum (Link) Ietsw. subsp. kicsi.: Majorana hortensis Moench] (kerti) majoránna Majoranae herba Majoranae aetheroleum Honos Mediterráneumban. A morzsolt áru speciális morzsoló géppel.] krétai szurokfű Origani cretici herba Honos Krétán. – LAMIACEAE [syn. vulgare L. áttelelő lágyszárú.Forrás: http://www. Egyéves lágyszárú. carminativum. az Alföldön csak szórványosan.5-1% illóolaj (15-50% timol. onites L. linalool.5-3% illóolaj (carvacrol. fenolkarbonsav (főleg rozmarinsav) Alkalmazás: carminativum. erdőirtásokban. cserzőanyag Alkalmazás: aromaticum.) Honos Eurázsiában. kb. Hatóanyag: 0.és 25 cm tőtávolságra ültetik ki kettesével.: O. augusztusban virágzik.VIII. ritka faj. Az 5-6 cm magas növényeket (2-3 szálanként) 40-szer 15 cm-es fészkekbe ültetik szét. pinen. 4. var. – LAMIACEAE szurokfű O. charvacrol.3% illóolaj (sabinen. Fűszer. creticum (L. selinen. Fűszer. emellett carvacrol. diaphoreticum. Védett. Termesztésével nálunk is kísérleteznek.

egyes fajták termesztése az Alföldön (pl. továbbá 0.és D-Európában. Malajziában. köszvény vagy rheuma kezelésében. ahol a ma már nem élő vadrizsből (O. Hg. O. galluszsav). fenolkarbonsavak. Hg.5% illóolaj Alkalmazás: diureticum és antiphlogisticum krónikus vagy visszatérő cystitis. nephritis. Kelet-Ázsiában. Hatóanyag: 0. Ausztráliában. Oxalis acetosella L.: Senecio aureus L. gyanta Alkalmazás: vérzések ellen. gumós gyökérben monoterpén-glikozidok (paeonidanin. ma már cirkumpoláris. Szarvason) megoldható. élelmiszeripar.) Oryzae sativae semen Honos DK-Ázsiában. Kis termetű.Forrás: http://www.3% diterpén (staminol.. vesetea Orthosiphonis folium (Ph. orthosiphol A-E).2% K-oxalát Alkalmazás: homeopathia. – OXALIDACEAE erdei madársóska Acetosellae herba = Oxalidis herba = Lujulae herba Honos Európában. Indiai-szubkontinensen. Üde gyertyánosokban. 4. Évelő lágyszárú.és dextringyártás. p-hidroxi-benzoesav.20. A pünkösdi vagy bazsarózsát kertekben dísznövénynek telepítik. eupatorin. ahol az árasztás biztosítható.5-1% kávésav-származék (főleg rosmarinsav. tetraciklusos triterpének.) Bak. Homeopathia. metilarbutin.05% metoxiflavon sinensetin. 0. VIII. A tisztított keményítő gyógyszerészeti célra használható. fehérjéken kívül szterolok. – POACEAE rizs Oryzae amylum (Ph. Hatóanyag: sziromlevélben anthocyan paeonin. évelő lágyszárú. dicaffeoil-tartarát). az Alföldön ritka. 4.) Löve et D.. VIII. banatica Rochel) csak a Mecsek keleti részein található. P Packera aurea (L. Hatóanyag: senecionin (= aurein) és más alkaloid. acetofenon (a nem használatos levélben protoanemonin. scutellareintetrametiléter.) Honos Kínában.doksi. gyanta.: Orthosiphon stamineus Benth. Eur. Hatóanyag: 0. sokféle fenoloid) . Ph. bakteriális húgyúti gyulladások. Oryza sativa L. Eur. Különösen Indonéziában termesztik. neo-orthosiphol A és B. galluszsav Alkalmazás: sebgyógyító. flavonoidok és fitocerebrosidok (momilaktonok). Indokínában. Évelő lágyszárú. Paeonia officinalis L. Bvitaminok. 0. diterpenoid peregrinin. Hazai rokonfaja a bánáti bazsarózsa (P.] aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában.7% flavonoid. 0.hu Hatóanyag: arbutin. rhamnazin. spicatus (Thunb. Löve – ASTERACEAE [syn. keményítő. a mérsékelt égövi Ázsiában. Indokínában. fenolsavak (benzoesav. – PAEONIACEAE pünkösdi rózsa Paeoniae flos (DAC) = Paeoniae petala Paeoniae radix Paeoniae semen Honos Közép. Évelő lágyszárú.] jávai tea. szigorúan védett. perennis Moench) származtatható kereszteződések és mutációk révén. urolithiasis. főleg északkeleten. ericolin. Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. Országszerte előfordulhat. Hatóanyag: hántolatlan szemben 40-50% szénhidráton. Ph. Alkalmazás: élelem. paeoniflorin). salvigenin. bükkösökben található. ursolsav..5-0.– LAMIACEAE [syn. továbbá lipideken. magban zsíros olaj. pektin. Meleg égövi országok fő gabonanövénye. cyanin és cserzőanyag.3-1.

Távolkeleten. Hg. A tavaszi mákfajták június közepén. – POACEAE köles Milii semen Honos mérsékelt égövi Ázsiában. de világszerte elterjedt. lágyszárú. Eur. sok rokonfaja Indokínában főleg rovar ellenes szereket is szolgáltat. stimulans. a magból a mákhoz hasonlóan zsíros olaj nyerhető. néha tömeges.hu Alkalmazás: sziromlevelet homeopathiában. 4.) Honos Ny-Ázsiában.. – ARALIACEAE (koreai) ginszeng Ginseng radix (Ph. javítja a közérzetet. Alkalmazás: adaptogen. Vetésekben.. gumianyag Alkalmazás: bevonószer. parlagokon országszerte gyakori.: Isonandra gutta Hook. köztük magas morfin tartalmúakat is (“morfinmákok”). Hatóanyag: virágban 0. Hg. tonicum. K-Ázsiában. Eur. nem a fő hatásért felelős szaponinokat tartalmaz. VIII. Panax ginseng C. 60% szénhidrát. Hatóanyag: előbbitől eltérően egyéb. kanadai ginszeng Honos É-Amerikában. VII. Mindenfelé elterjedt kultúrnövény.] guttapercsa(fa) Gutta-percha Honos Malajziában. D-Európában. immunstimulans. Hg.) Baill. köztük a piros színt adó papaverrubinok. 4. Hg. Egyéves lágyszárú. Hg. Ez a hivatalos drog. kissé növelheti a vérnyomást. Hatóanyag: kb. Egyéves vagy ősszel elvethető. az ősziek pedig májusban virágoznak.05% illóolaj (limonen. aphrodisiacum. Eur. 10% fehérje. – PAPAVERACEAE mák Papaveris (immaturi) fructus (caput) Papaveris semen Papaveris folium Opii pulvis normatus (Ph. 0. VIII.06% izokinolin-típusú alkaloid rhoeadin. Ph. VIII. Termesztik is. citral). Eur.5-3% triterpén-szaponin (tetraciklusos dammaran-típusú és kisebb arányban pentaciklusos oleanan-típusú) ginsenosidok. 3-4% zsíros olaj. ma Palaquium gutta (Hook. Magban kb. távolkeleti Panax fajra is. Ph. Ma világszerte elterjedt. Évelő lágyszárú. Koreában termesztik legnagyobb mennyiségben. A kanadai ginszenget a népgyógyászatban és a homeopathiában használják. A. több társalkaloid. kb. Panax quinquefolius L. Egyéves lágyszárú.Forrás: http://www. csökkenti a klimaxos és neurastheniás panaszokat. keményítő). – SAPOTACEAE [syn. Ugyanez vonatkozik több más. panaxynol). VIII. Papaver somniferum L. Hatóanyag: gyanta. és gyökeret régen népgyógyászatban idegbetegségek ellen. Panicum miliaceum L. Kb. a gyökeret rendszerint 4-7 éves növények szolgáltatják.. 35% zsíros olaj Alkalmazás: sziromlevél népgyógyászatban enyhe nyugtató és köptető.) Opii pulvis (Ph. anthocyan-glikozid mecopelargonin. 4. dietetika). É-Afrikában.. ginsenosid nem mutatható ki. Hatóanyag: 1. Papaver rhoeas L. továbbá anthocyanidin-diglikozid mekocyanin.) Opium crudum (Ph.) Papaveris rhoeados flos (= petalum) = Rhoeados flos Papaveris rhoeados semen Honos Eurázsiában.doksi. peptidoglukanok (panaxan A-U). pentaciklusos triterpén szaponin miliacin (= germanicol-metiléter) Alkalmazás: táplálék (rostpótlás. Gyógyszerkönyvekben nem hivatalos. ahol szelekció útján vált kultúrnövénnyé. Évelő lágyszárú. Magyarországon kisebb mennyiségben termesztik. Ph. – PAPAVERACEAE pipacs Papaveris rhoeados flos (Ph.) Honos Kínában. 8-10 . szaponin. Ph. növeli a szervezet teherbíró képességét. Gyógyszerek is készülnek belőle. kisebb mennyiségben poliin (falcarinol. poliszaharidok (pl. sedativum. Mey. 4. Magyarországon több fajtáját termesztik.

A dísznövényként nálunk is ismert P. Passiflora incarnata L. Magmentes száraz tokban és leveles “mákszalmában” szintén benzil-izokinolin alkaloidok (kb. bracteatum Lindl.) Planch. máshol alig. ma cirkumpoláris. Európában kedvelt főként házakra.hu cm-es kocsánnyal aratják le az érett máktokokat. Áttelelő lágyszárú. 30 féle): 0. A mákszalma ipari feldolgozásának módszere világszabadalomként Kabay János büdszentmihályi gyógyszerész feltaláló nevéhez fűződik. Szikla. pektin Alkalmazás: régebben emeticum. falfű. Homeopathia. gyökérben nyomokban alkaloid Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. Évelő lágyszárú. gyanta. kodein és narkotin köhögéscsillapító. et K. – PARNASSIACEAE fehérmájvirág Parnassiae palustris herba Honos É-Európában. átmeneti lápréteken vagy sík lápokon található. Száraz állapotban külön választják a magokat és a termésfalat. kempferol. – TRILLIACEAE farkasszőlő Paridis herba Paridis radix Honos Európában. Parnassia palustris L.és linolensavban) Alkalmazás: morfin erős fájdalomcsillapító.: Parietaria officinalis Willd. paridin (szapogenin paridol). az opium 9-17%-a morfin. Ny-Ázsiában. Külsőleg sebgyógyító. a társalkaloidokon kívül szerves savak (pl. Magban 45-55% zsíros olaj (gazdag linol. továbbá kodein. Magból zsíros olaj nyerhető ki. még szórványosabban. Parietaria erecta M. inszekticid. – VITACEAE tapadó vadszőlő Parthenocissi quinquefoliae cortex Honos É-Amerika keleti részén és Mexikóban. a mag élelmiszer. Ny-Ázsiában. flavonoidok. Évelő lágyszárú. Dunántúlon néhány helyen. kőrontó fű Parietariae herba Honos Európában. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. diureticum. de árnyas és üde gyomtársulásokban is előfordul. Üde gyertyán. sterol. főként nephro. de gyomorfájásra. Homeopathia. Fájdalomcsillapító az Extractum opii és az Opium concentratum. flavonol-3-diglikozid. Kaukázusban. Hatóanyag: opiumban (éretlen máktokból nyert. aphrodisiacum. Évelő lágyszárú. egyes idegpanaszokra. anthocyaninok Alkalmazás: diureticum. Homeopathia. diaphoreticum. köhögéscsillapító a Pulvis opii et ipecacuanhae. cyanidinek. a diacetilmorfin heroint. további félszintézissel állítják elő az etilmorfint.2% morfin. hasmenés és fehérfolyás ellen is. Gyógyszeripari úton nyerik ki e fő hatóanyagokat. Parthenocissus quinquefolia (L. aminok Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe spasmolyticum. kábítószer. – CARYOPHYLLACEAE nagyvirágú ezüstvirág Sanguinariae minoris herba Honos Mediterraneumban. fumársav. narkotin. Hatóanyag: leucoanthocyanidinek. a “tebainmák”. szaponin. nyers vagy porított tejnedv) 25-30% alkaloid.és kvercetin-glikozidok.] falgyom. vese és húgyhólyag bántalmakban. mekonsav. anthocyan Alkalmazás: népgyógyászatban lázcsillapító grippe esetén. papaverin spasmolyticum. Hatóanyag: szaponin paristyphnin. diureticum reuma és köszvény kezelésében. megszáradt. tejsav). Hatóanyag: cserzőanyag. Tevékenysége révén jött létre a korábbi Alkaloida Vegyészeti Gyár Tiszavasváron.doksi. papaverin. Hatóanyag: szaponin. Kaukázusban. kerítésekre futó dísznövény. Tinctura opii. – URTICACEAE [syn. Paris quadrifolia L. leucoanthocyanidin. hidrokodint és a tilos kábítószert. Akut fertőzéses hasmenés esetén Pulvis opii. enyhe vércukor csökkentő.Forrás: http://www. Paronychia argentea Lam. kávésav és egyéb fenolkarbonsavak. É-Ázsiában. Védelemre szorul. Alacsony morfin tartalmú étkezési mákfajtákat is termesztenek. akár 1 m magasra is megnő. Szibériában.és bükkelegyes erdőkben szórványosan fordul elő.3-1.és urolithiasisban. Köptető.és szurdokerdőkben. – PASSIFLORACEAE észak-amerikai golgotavirág . az Alföldön szórványos. diureticum.

0.8% koffein.5-2. pratensis (Pers. D-Amerika nyugati és északi részein. – APIACEAE pasztinák Pastinacae (sativae seu silvestris) radix Pastinacae herba Pastinacae fructus Honos az ősi alakja Európában. aphrodisiacum (impotencia. Homeopathia. külsőleg helyi érzéstelenítő. üde réteken. Inszekticid. különösen gyermekeknek. továbbá periferiás vasodilator. 1-4% illóolaj (főleg szerves savak észterei). erős menstruáció esetén. kis dózisban hypertensiv. árokszéleken országszerte gyakori a subsp. száraz. alkaloid pastinacin Alkalmazás: népgyógyászatban gyomor-. 10-20 m magasra növő fa. zavartság ellen. de Európa enyhébb éghajlatú vidékein is.01 ppm-ben) Alkalmazás: sedativum neurastheniában.hu Passiflorae herba (Ph. prostatitis és hólyagpanaszok). szorongás. fajtáit (subsp. spasmolyticum. akár 10 m magasra is felkúszó növény.és hólyagpanaszok esetén diureticum. Ph. kb. Zöldség. izoorientin. xanthotoxol. schaftosid. akár 12% catechin-cserzőanyag. alvási zavarokban. gyökérben kb. Termesztik is. Hatóanyag: iridoid-glikozid aucubin Alkalmazás: diureticum. Hatóanyag: aucubin Alkalmazás: mint előbb. Hatóanyag: 1-6% yohimban-típusú monoterpenoid indolalkaloid (yohimbin. pastinacin.) Celak. Homeopathia. – SCROPHULARIACEAE erdei kakastaréj Pedicularis minoris herba Honos Európában. trópusi és szubtrópusi országokban. szénhidrát (főleg keményítő). kakaó ízű pasztában 3.Forrás: http://www. főleg C-glikozil-flavonok (izovitexin-2’’-glükozid. antioxidáns. guaraná(lián) Guaranae semen = Paulliniae semen Guaranae pasta Guarana Honos Brazíliában. Pausinystalia yohimbe (Schum. poliszaharid arabinoglucan (harman alkaloid nincs vagy csak alig mutatható ki. Szibériában.02-0. anxiolyticum. Paullinia cupana Kunth – SAPINDACEAE brazil ajzólián. 0. Hatóanyag: kemény. Hatóanyag: 1. 4. xanthotoxin.: Corynanthe yohimbe Schum.06% teofillin.doksi. termésben és levélben még kumarin. továbbá izovitexin. menstruációs zavarok. Kétéves vagy többéves lágyszárú. sötétbarna. sativa) szerte a világon termesztik.) Honos É-Amerikában. Pedicularis silvatica L. Évelő. É-Ázsiában és É-Amerikában. furokumarin (imperatorin. bélbetegségekben is. – SCROPHULARIACEAE posvány kakastaréj Pedicularis herba Honos Európában és É-Ázsiában. Pastinaca sativa L.. Pelargonium capitatum (L. Vadon. – GERANIACEAE fejecskés muskátli (rózsaillatú is lehet) . Hegyi és üde láprétek védett növénye. külsőleg kelésre. kevés illóolaj.17% teobromin és 0. Hatóanyag: termésben zsíros olaj. Eur.) Pierre – RUBIACEAE [syn. Országunkban erősen megritkult. Hg. Kaukázusban. nagyobb dózisban hypotensiv. VIII. nyugtalanság. elterjedt D-Amerikáig. kő. Évelő lágyszárú.5% flavonoid. vicenin-2). 2% magolaj (cianolipid izoprenoid-nitrilek). cserzőanyag Alkalmazás: kéregből kivont és tiszta yohimbin sympatholyticum.] johimbe Yohimbe(he) cortex Honos Ny-Afrikában. Állatgyógyászat. Főleg az USA-ban és Indiában szolgáltatják a drogot. 0. furokumarinok. Nálunk nem fordul elő. tonicum. fehérje Alkalmazás: psychostimulans. Pedicularis palustris L. bergapten. Kúszó cserje. corynanthin és ezek izomerjei).6-5.03-0. izopimpinellin).35% illóolaj. neurovegetativ dystoniában. swertisin.) L’ Hér. izoorientin-2’’glükozid.

továbbá egomaketon. elterjedt É-Amerikában. tranquillans neurodystoniás funkciózavarokban (fájdalmas gyomorgörcs. É. nyálkapoliszaharid. antiszeptikus. illóolaj (70%-a β-dehidroperillaketon. innen elterjedt Mexikóba. szeszkviterpén-laktonok (furanopetasin. Európában) termesztik. folium Honos Kínában. eremophilan-lakton).: Petasites officinalis Moench] közönséges (vörös) acsalapu Petasitidis rhizoma et radix Petasitidis folium Honos Európában. spasmolyticum.1-0. Sokfelé (pl. magról jól szaporodik.03 illóolaj (mono. roseum Willd. Indokínában. Nálunk díszfajtáit kertekben vagy parkokban szegélynek vetik. Ennek is vannak citromillatú fajtái. rózsaillatú muskátli Honos D-Afrikában. Egyéves lágyszárú. USA-ban. ahol termesztik. herba külsőleg főleg adstringens. – ASTERACEAE [syn.1% illóolaj (főleg dodecanal). jelentéktelen mennyiségben pirrolizidin alkaloidok Alkalmazás: kivonataiból készült gyógyszer spasmolyticum és fejfájás (migrén) csillapító. neopetasol. olajperilla Perillae oleum Perillae herba.28-0. bronchusgörcs. matsutakealkohol).: P. – LAURACEAE mexikói avokádó Avocado oleum Honos Közép-Amerikában.és festékiparban.és É-Afrikában. E. Évelő. herba sedativum. Hatóanyag: a 40-80% zsíros olajat tartalmazó termésből kivont olaj fő zsírsav-komponense olajsav (4580%). diaphoreticum. arguta Benth. citromillatú muskátli Honos Fokföldön. herbában 0. Pelargonium tomentosum Jacq. Rokonfajai is amerikaiak. A P. ezen kívül D-Európában is termesztik.Forrás: http://www. a herbát főként ez szolgáltatja. majd más trópusi és szubtrópusi területekre. továbbá neopetasin. P. Perilla frutescens (L. Alkalmazás: tisztított olajat élelmiszerként vagy gyógyszerészeti célra. főleg Fokföldön. Indiában. A fa 4-20 m magas.02-0. K-Ázsiában. dysmenorrhoea). flavonoid. aromaterápiában.) L’ Hér..36% petasin. Moore [syn. 0.és szeszkviterpének) Alkalmazás: kivont és tisztított olajat élelmiszer. Pelargonium radens H. radula L’Hér.: Perilla ocimoides L. terpineol. Védelemre érdemes. Hatóanyag: magban 35-45% zsíros olaj. patakok mentén néhol tömeges. Persea americana Mill. D-Franciaországban és Korzikán. Sch. P. graveolensen kívül más fajokkal is hibridizál. . A Középhegységben és a Dunántúlon helyenként nem ritka. Nálunk is dísznövény.2% illóolaj. Geranii aetheroleum Geranii herba Hatóanyag: levélben 0. M. cserzőanyag. Petasites hybridus (L.) Britton – LAMIACEAE [syn. népgyógyászatban levél emolliens. izopetasin). mentol) és feniletilalkohol Alkalmazás: illóolajok illatszer.és kozmetikai iparban.doksi. gyógyszerészetben (kenőcsillatosító). Illóolajban – kemotípustól függő mennyiségben – főleg monoterpének (geraniol. izopetasol) észterek (angelicasavval 0. rózsamuskátli Honos D-Afrikában.) G.] cifralevelű muskátli. molyhos muskátli (borsmenta-muskátli) Honos D-Afrikában. cserzőanyag. alig fásodó félcserjék vagy egyévesek (a következőkkel együtt). továbbá kisebb mennyiségben linalool. citronellol.hu Honos D-Afrikában. Pelargonium odoratissimum (L. Pelargonium graveolens L’ Hér. Hatóanyag: eremophilan típusú szeszkviterpénalkohol (petasol. egy részüket ugyancsak olajnyerésre használják hazájukban.és Ny-Ázsiában. termesztik K. Évelő lágyszárú nagy tőlevelekkel és magasra növő virágzatokkal.. herbában még szerves savak.] feketecsalán.

Forrás: http://www.doksi.hu

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. crispum – APIACEAE petrezselyem Petroselini radix Petroselini fructus Petroselini herba (= folium) Petroselini aetheroleum Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. tuberoseum (Bernh.) Mart. Crov. gumós petrezselyem Petroselini radix
Honos Mediterráneumban, az ősi alakokból jött létre a két legfontosabb, termesztett változat. Kétéves lágyszárú, kertjeinkben gyakori termesztett növény. Hatóanyag: 2-6% illóolaj (gumósnál 1-4%), benne főleg fenilpropánok (apiol, myristicin, alliltetrametoxi-benzol), mono- és szeszkviterpének (pinenek, limonen, myrcen, phellandren, carotol), kb. 2% flavonoid (pl. apiin), furokumarin (bergapten, oxipeucedanin), a gumósban (répában) még poliin (pl. falcarinol). Alkalmazás: termés és illóolaja erős diureticum, továbbá spasmolyticum, népgyógyászatban dysmenorrhoea esetében, továbbá emmenagogum, galactogogum, stomachicum. Ízesítő. A petrezselyemgyökér diureticum, népgyógyászati felhasználása azonos az előbbivel. Zöldség, élelmiszer.

Peucedanum officinale L. – APIACEAE orvosi kocsord Peucedani (officinalis) radix = Foeniculi porcini radix Peucedani semen (= fructus) = Foeniculi porcini semen
Honos D- és Közép-Európában, Ny-Szibériában. Évelő lágyszárú, 0,6-2 m magas. Az ÉszakiKözéphegység szélein és az Alföldön nem gyakori, szikesedő erdőtisztás réteken szórványos. Hatóanyag: kb. 0,2% kellemetlen szagú illóolaj, 2-2,5% furokumarin peucedanin, kevesebb oxipeucedanin, gumianyag, termésben több illóolaj és zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban malária és hurutos panaszok esetén, diureticum, emmenagogum, antigonorrhoeicum. Homeopathia.

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – APIACEAE citromkocsord Oreoselini herba = Apii montani herba Oreoselini radix = Apii montani radix Oreoselini semen (= fructus) = Apii montani semen (= fructus)
Honos Közép- és D-Európában, D-Oroszországban. Évelő lágyszárú, 0,3-1 m magas. Száraz és mészkerülő erdős-sztyeppeken országszerte elég gyakori. Hatóanyag: termésben kb. 3% illóolaj (pinenek, limonen, terpinen, cymen), furokumarin peucedanin. Gyökérben 1,7% illóolaj, peucedanin, peucedinin, athamantin. Herbában illóolaj, fenolkarbonsav, flavonoid (kempferol-, kvercentin-, apigenin- és luteolin-glikozidok) Alkalmazás: enyhe diureticum. Homeopathia.

Peucedanum ostruthium (L.) Koch – APIACEAE [syn.: Imperatoria ostruthium L.] mestergyökér Imperatoriae radix (= rhizoma)
Honos Balkánon, Közép- és É-Európában, Oroszországban. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: 0,2-1,4% illóolaj (főleg pinen, phellandren, limonen, dipenten), seneciosav, fenolkarbonsav (kávésav, klorogénsav), cserzőanyag, gyanta, zsíros olaj, kb. 1,4% kumarin és furokumarin (osthol, ostruthol, imperatorin, izoimperatorin, peucedanin, oxipeucedanin), hesperidin, alkilbenzpiranon peucenin Alkalmazás: stomachicum, enyhe sedativum, diaphoreticum, diureticum. Homeopathia.

Peumus boldus Mol. – MONIMIACEAE boldó(fa) Boldo folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos D-Amerika déli részén, főleg Chilében. Cserje vagy kisebb fa. Hatóanyag: 1,5-5% morfinan-típusú alkaloid, kb. 0,1% a fő alkaloid boldin, továbbá izocorydin, norizocorydin, laurolitsin, laurotetanin, N-metil-laurotetanin, továbbá 2-3% illóolaj (p-cymen, cineol, ascaridol), kevés triterpén és flavonoid

Forrás: http://www.doksi.hu

Alkalmazás: anthelminticum, stomachicum (dyspepsiában), enyhe sedativum, diureticum, cholagogum és hepatoprotectiv főként máj- és epepanaszokban (colitis), de reumás és köszvényes betegségekben, lázcsillapító, antioxidáns. Homeopathia.

Phalaris canariensis L. – POACEAE kanárifű, kanáriköles Canariense semen
Honos É-Afrikában, sokfelé elterjedt, termesztett, egyéves lágyszárú. Hatóanyag: kb. 5% zsíros olaj, szitoszterol, keményítő, fehérje, kovasav Alkalmazás: diureticum főleg hólyagkő esetén. Élelmiszer, takarmány.

Phaseolus vulgaris L. – FABACEAE bab, paszuly
Honos trópusi és szubtrópusi Amerikában, egyéves lágyszárú, kertekben és szántókon világszerte termesztik.

Phaseolus coccineus L. tűzbab
Honos Mexikóban, Közép-Amerikában. Egyéves, kúszó lágyszárú. Nálunk is sokfelé termesztik, főleg kertekben.

Phaseoli pericarpium (DAC) = fructus (legumen) sine seminibus
Hatóanyag: betain trigonellin, kolin, aminosavak (pl. viszonylag sok arginin), monoamino-zsírsavak, pterocarpan phaseolin, nyomokban cianogen glikozid, inozit, hemicellulózok, kovasav, króm Alkalmazás: enyhe antidiabeticum (idős korban), enyhe diureticum különösen vese- és szívbetegségekben, köszvényben vagy reumában.

Philadelphus coronarius L. – HYDRANGACEAE pompás jezsámen Philadelphi flos
Honos Közép- és DK-Európában. 1-3 m magas díszcserje, olykor elvadul. Hatóanyag: fenolsavak, fenolkarbonsavak, flavonoidok (izokvercitrin), szaponin, aminopentansavszármazék Alkalmazás: trichomonacid, antileucorrhoeicum. Homeopathia.

Phoenix dactylifera L. – ARECACEAE (nemes) datolyapálma, főnixpálma Phoenicis dactyliferae fructus
Honos DNy-Ázsia, Kanári-szigetektől É-Arikán át Arábiáig sokfelé termesztik. 20 m magasra is megnő. Hatóanyag: 60-80% szénhidrát (50% invertcukor és szaharóz), leucoanthocyanok, cserzőanyag, piperidin-származék baikianin, pipekolinsav, 5-oxipipekolinsav, magban kb. 10% zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban tüdőbetegség ellen. Gyümölcs, élelmiszer.

Phragmites communis Trin. – POACEAE [syn.: Phragmites australis (Cav.) Trin.] nád Phragmites communis herba Phragmites communis rhizoma
Kozmopolita, évelő vízi lágyszárú, töve fásodó. 1-4 m magas. Mocsarainkban gyakori, állományalkotó. Hatóanyag: triterpén szaponin (amyrin, taraxerol, taraxeron) Alkalmazás: diureticum, diaphoreticum.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. – ASPLENIACEAE [syn.: Scolopendrium vulgare Sm.] gímpáfrány Scolopendrii (vulgaris) folium = Cervinae linguae Scolopendrii (vulgaris) herba
Honos Európában, ma cirkumpoláris. Évelő lágyszárú, nálunk egyre ritkul, főként a Dunántúli Középhegység szurdokerdőiben, mészkövön él. Az Alföldön igen ritka, esetleg kutakban. Védeni szükséges. Hatóanyag: cserzőanyag, nyálka-poliszaharid, szabad aminosavak, glükóz, fruktóz, szaharóz, sporangiumban leucodelphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans tüdőbetegségben, diureticum, diaphoreticum, külsőleg sebre. Homeopathia.

Physalis alkekengi L. – SOLANACEAE

Forrás: http://www.doksi.hu

zsidócseresznye Alkekengi fructus
Honos Közép-, K- és DK-Európában, mérsékelt égövi Ázsiában, Indiai-szubkontinensen. Meghonosodott Amerikában is. A Középhegységben elég gyakori, máshol szórványos. Ártéri keményfaligetekben, aránylag száraz lomberdőkben fordul elő. Évelő lágyszárú, 0,3-0,6 m-re nő meg. Hatóanyag: kevés triterpén-lakton physalin, physalien, cryptoxanthin, szerves savak, pektin, gyanta, magvakban kb. 10% zsíros olaj Hatóanyag: korábban diureticum köszvény, reuma, májbetegség esetén, a friss termés ehető (kissé keserű). Homeopathia.

Physostigma venenosum Balf. – FABACEAE kalabárbab Physostigmae semen = Calabar semen
Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein. Akár 16 m magasra is megnövő fásodó kúszónövény. Hatóanyag: pirrolidino-indol-vázas alkaloid physostigmin és társalkaloid geneserin, eseramin, physovenin, eserolin, egyéb alkaloid (calabatin, calabacin) Alkalmazás: a kivont és tisztított physostigmin gyógyszer formájában indirekt parasympathomimeticum, a szemészetben mioticum glaukoma kezelésében. Atropin szerű mérgezések antidotuma. Állatgyógyászatban lovak bélkólikája ellen. Erősen mérgező. Homeopathia.

Phytolacca americana L. – PHYTOLACCACEAE [syn.: Phytolacca decandra L.] amerikai alkörmös Phytolaccae fructus Phytolaccae folium Phytolaccae decandrae radix
Honos É-Amerikában. Mindenhol a világon elterjedt, áttelelő lágyszárú. Nálunk is adventív, főleg a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén nyíltabb akácosokban, ültetett fenyvesekben, helyenként tömegesen. Dísznövényként is megtalálható, ami könnyíti elterjedését. 2-3 m magas, erőteljes növény. Hatóanyag: lila gyümölcsében, levelében és gyökerében szaponinok (pentaciklusos phytolaccageninsav glikozidok: phytolaccosid A-G), gyökérben mitogén lektin, magban antihepatotoxikus lignanok (americanin A-E), gyümölcs festékanyaga betanin phytolaccanin, levélben még flavonoidok Alkalmazás: lila festékanyaga miatt régen borfestő, gyökere, néha levele purgans, emeticum. Gyökérből homeopatha gyógyszer.

Picea abies (L.) Karst., más Picea fajok – PINACEAE (közönséges) lucfenyő Piceae aetheroleum Piceae turio recens
Honos K-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Nálunk csak Ny-Dunántúl határövezeteiben őshonos, de hegyvidékeinken sokfelé termesztik. 40-50 m magas fa, kedvelt díszfa is. Hatóanyag: illóolajában bornil-acetát, dipenten, pinenek, camphen, terpinen, limonen, mircen, phellandren, picein, cserzőanyagában piceatannol, piceatannol-mono- és -diglikozid, gyantában abietinsav és származékai Alkalmazás: fiatal ágvégeiből és tobozaiból köhögéscsillapító szirup készíthető, illóolaja reuma ellenes fürdőbe vagy légfrissítő, légzőszervi betegségek esetén légúti tisztító, hurutoldó. Kozmetikai ipar. Fenyőgyantának is használható.

Picrasma excelsa (Sw.) Planch. – SIMAROUBACEAE jamaikai keserűfa Quassiae jamaicense lignum
Honos Karib-szigeteken, Közép-Amerikában, D-Amerika északi részén. 20 m magas fa. Hatóanyag: 0,05% szeszkviterpén-lakton quassin, picrasin B-G, továbbá petroselinsav Alkalmazás: amarum, anthelminticum, inszekticid.

Pilocarpus jaborandi Holmes – RUTACEAE
Honos É-Brazíliában.

Pilocarpus microphyllus Stapf
Honos Brazíliában, D-Amerika északi részén.

Pilocarpus pennatifolius Lem. var. selloanus (Engl.) Hassler
Honos D-Brazíliában, Paraguayban.

Pilocarpus racemosus Vahl

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos Karib-szigeteken.

jaborándi(cserje) Jaborandi folium
Cserjék vagy kisebb fák. Hatóanyag: 0,5-7% lakton-gyűrüs imidazol-alkaloid pilocarpin és izopilocarpin, egyéb mellékalkaloid pilocarpidin, pilosin, izopilosin, továbbá illóolaj (pl. terpinen, dipenten), cserzőanyag Alkalmazás: kivont és tisztított pilocarpin direkt parasympathomimeticum, gyógyszer formájában szemészetben mioticum glaucoma esetén. Erős méreg. Homeopathia.

Pimenta dioica (L.) Merr. – MYRTACEAE [syn.: Pimenta officinalis Lindl.] szegfűbors(fa), jamaicaibors Pimentae fructus = Amomi fructus Pimentae folium Pimentae aetheroleum
Honos Mexikóban, Karib-szigeteken, Közép-Amerikában. Indiában termesztik. 10-13 m magas, örökzöld fa. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (kb. 75%, levélben 80-90% eugenol és eugenolmetiléter, továbbá caryophyllen, phellandren, cineol), zsíros olaj a termésben, gyanta, tannin Alkalmazás: aromaticum, stimulans, tonicum emésztési zavarok esetén. Illóolajat főleg a levélből nyernek. Fűszer, likőripar.

Pimenta racemosa (Mill.) Moore – MYRTACEAE [syn.: Pimenta acris (Sw.) Kostel.] szegfűbors(fa) Bay flos Bay folium Myriciae aetheroleum
Honos D-Amerika északi részén, Karib-szigeteken. Örökzöld fa. Hatóanyag: 0,7-1,3% illóolaj (főleg chavicol, metilchavicol, továbbá myrcen, eugenolmetiléter, eugenol) Alkalmazás: aromaticum, nem csípős. Kozmetikai (dezodoráns, fogpaszta, szájvíz, hajszesz) és likőripar, levélből “bay-rum”.

Pimpinella anisum L. – APIACEAE [syn.: Anisum vulgare Gärtn.] ánizs Anisi fructus (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) = Anisi vulgaris fructus (Ph. Hg. VII.) Anisi aetheroleum (Ph. Hg. VII., Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos K-Mediterráneumban, sokfelé termesztik. Egyéves lágyszárú. Kora tavasszal 40-45 cm sortávolságra, 2-3 cm mélyre vetik. Melegigényes. A főernyő terméseinek viaszérésekor késsel vagy géppel vágják 1 vagy 2 menetben. Maximálisan 400C-on szárítható, majd a cséplés és tisztítás következik. Hatóanyag: 1,5-5% illóolaj (80-90%-a t-anetol, továbbá metilchavicol = estragol, ánizssav, ánizsaldehid, idősebb drogban dimer anetol és dimer ánizsaldehid), szeszkviterpének (pl. hymachalen), propenilfenilészterek, flavonol-glikozidok Alkalmazás: expectorans és carminativum (főleg gyermekeknek), stomachicum, emmenagogum, aromaticum, spasmolyticum, antibakteriális. Fűszer, élelmiszer- és likőripar.

Pimpinella saxifraga L. – APIACEAE hasznos földitömjén
Honos D-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Áttelelő lágyszárú. Országszerte, száraz gyepekben, kaszálóréteken gyakori.

Pimpinella major (L.) Huds. nagy földitömjén
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, árnyas, üde, elegyes erdőkben.

Pimpinellae (albae) radix et rhizoma = Tragoselini rhizoma et radix
Hatóanyag: kb. 0,2% illóolaj (benne pl. izoeugenol-epoxidészter), 1% szaponin, cserzőanyag, gyanta, kumarin pimpinellin, furokumarin peucedanin, izopimpinellin, bergapten, umbelliferon, sphondin, alkilen-in-számazékok, szerves savak, fenolkarbonsavak

pimarsav. coniferil-alkohol. caren. szárazságtűrő. Balzsamban 20-25% terpentinolaj.) Makino – ARACEAE [Pinellia tuberifera Ten. halepensis Mill. fertőtlenítő. Hg. legfeljebb sziklakertekbe ültetik. taxifolin (dihidrokvercetin). P. kenőcs (főként reuma ellen). cadinen. cryptopimarsav. 60% phellandrenek. továbbá stomachicum.15-0. népgyógyászatban még gyomor és bél hurutos betegségeiben. továbbá zsírsavak. Honos DK. cadinen. emmenagogum. VII. festék. strobopinin. lektin pinellin Alkalmazás: antiemeticum. P. anthelminticum. strobobanksin).Forrás: http://www. – PINACEAE erdeifenyő Pini gemma (= turio) Pini sylvestris aetheroleum (Ph. pimarinsav. sokfelé telepítik. strobochrysin). abietinsav. Illóolajban α-pinen. és más Pinus fajok – PINACEAE Terebinthinae aetheroleum Terebinthinae balsamum = Terebinthina communis Pini summitas Pini folium Pini resina Pini resina burgundica Colophonium Más Pinus fajok közül számunkra a legfontosabb a Pinus nigra Arn. P. mészkedvelő. Cserjetermetű. protocatechusav. melynek alkotói: kb.) Honos Közép. cryptostrobin). P. Homeopathia. cymen Alkalmazás: szobaillatosító. cembra L. Kopárok és alföldi homokos területek fásítására használják. Kínában stb. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. terpineol Alkalmazás: illóolajat inhalációra felső légúti. bornil-acetát. laryngitis. mugo = subsp. D-Európában. szappan).55 illóolaj. bornil-acetát. Akár 40 m magasra is megnőhet. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. caren.4-dihidroxi-benzaldehid-glikozid. antiasthmaticum). melynek fő alkotói: pinenek. balzsamban (terpentin) 15-30% terpentinolaj. diureticum. aromadendrin (dihidrokempferol). sokfelé nálunk is telepítik. tumorellenes hatása nem kellően bizonyított.és É-Európa. pumilio (Haenke) Franco – PINACEAE [syn. flavanonol (pinobanksin. nyomokban efedrin. Balzsamból 65-70% gyanta (colophonium) marad vissza. linimentum. . flavon-C-glikozidok (vicenin-1. dehidrodiconiferil-alkohol. ideges szívpanaszokra. pimarolsavak. dihidropinosylvin). limonen. Alpok). terpinolen. lignan (lariciresinol.] japánkontyvirág. hurutos megbetegedésekre. banxia Pinelliae ternatae rhizoma = Pinelliae tuber Honos Malajziában. catechintípusú cserzőanyag. borneol.. benne diterpén gyantasavak (larikopinisav. larikopinonsav.és bútoripar stb. inhalációra (bronchitis).1-1% illóolaj. Pinus mugo Turra subsp.) Alkalmazás: tapasz. fában lignan. flavanon (pinocembrin. VII. rovarriasztó). Pinellia ternata (Thunb. bronchitis esetében. Egyedül vagy tölggyel együtt mészkerülő erdőtársulásokat alkot. sandaracopimarsav stb. pinea L. tectochrysin. É-Kínában és Japánban is elterjedt évelő lágyszárú. sekély talajon pionír. sibirica Du Tour Szibériában. flavon (chrysin. homoki erdősítésre is használják. fürdővízbe (só. Hatóanyag: balzsamban (terpentin) diterpénsavak diterpénalkoholok és észtereik. metilchavicol.és DNyEurópában. füstölő (szagtalanító. tinctura formájában pharyngitis. pinostrobin. szterol. Kopárfásításra. Homeopathia. Karbonátos kőzeten. Európában. pinoresinol). pinomyricetin. diaphoreticum. α-sylvestren. enyhe expectorans. fiatal hajtásából ugyanilyen céllal “fenyőméz” készíthető.hu Alkalmazás: bronchosecretolyticum. levelekben nyomokban piperidin-származék pinidin. pinobanksinmonometiléter. Hg. Hatóanyag: 3.] törpefenyő Pini pumilionis aetheroleum (Ph. Illatszeripar. expectorans (mucolyticum. stilbenek (pinosylvin. Pinus sylvestris L. a fekete fenyő. Dés K-Európában. corymbosid). nálunk nem élő Pinus faj (pl. É-Ázsia. Pinus sylvestris L. kozmetikai ipar. cymol.doksi. főleg pinoresinol. Vadon csak a Kőszegi-hegységben él. fában pinokvercetin.: Pinus montana Mill. P. Magyarországon nem fordul elő. teocote Schiede Mexikóban. pinenek. bornil-acetát. Ny-Dunántúlon néhol őshonos.) Honos Közép-Európa magas hegyvidékein (Kárpátok. Több más.) is drogot szolgáltat.

továbbá piperettin. piperolein A. trópusokon sokfelé termesztik (pl.doksi. A fa gyökérkérge a drog.Forrás: http://www. dihidromethysticin. Piper methysticum Forst. pirrolidin piperylin Alkalmazás: stomachicum. főleg ott is termesztik. 5% piperin. dezmetoxiyangonin. ezek alkoholos származékai. Homeopathia.) Sarg. kúszó félcserje. analgeticum (főleg fogfájásra). fűszer. Homeopathia. Hatóanyag: 1-3. spasmolyticus. illóolaj. Malajziában.: Piscidia erythrina L. metoxinoryangonin) Alkalmazás: stimulans. krónikus reuma és köszvény esetében. stomachicum. diureticum. limonen. cubebin. illóolajat szolgáltat.és aminszármazékok. pinenek. Brazíliában) sokfelé termesztik. safrol.5%-ig). Hatóanyag: 0. Indonéziában. benne főleg caryophyllen. fenolok. antioxidáns. zingiberen. továbbá analgeticum és antisepticum urogenitalis traktus megbetegedéseinél. – PIPERACEAE káva Kava-Kava rhizoma (DAC) Honos Ny-Csendes-Óceánia északi és déli területein. piperoxil.és piperinsav-származékok (90-95%-a t-piperin. cubeben. Piscidia piscipula (L. dihidrokawain = marindinin. feketében 3. szeszkviterpének. húgyúti desinficiens. – PIPERACEAE hosszú bors Piperis longi fructus Honos Indonéziában. Kúszó félcserje. chavibetol. Homeopathia. Hatóanyag: izoflavon jamaicin. stimulans. metoxiyangonin.5%-ig. – FABACEAE [syn. Fűszer. piscerythron. linalool. Hatóanyag: 1-1. Borneon. diureticum. ichthynon.5% illóolaj (általában fehérben 2. rotenon. copaen stb. diaphoreticum. Jáván. dipenten). DK-USA-ban. hypnoticum. terpenen. dienolid típusú yangonin. – PIPERACEAE bétel bors Piperis betlis folium Honos Malajziában. kevés piperidin. Sri Lankán. Indiában. phellandren. relaxans. – PIPERACEAE feketebors Piperis nigri fructus Piperis albi fructus Piperis aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen. pl. Alig 1 m magas. cubebol. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. szaponin. izomilletton. piperonal. Közép-Amerikában. milletton. eugenol. Hatóanyag: styril-α-lakton “kawapyronok” (enolid-típusú kawain. cadinen. beteldió (Areca catechu) rágáshoz használják DK-Ázsiában és K-Afrikában aromaticumként és helyi érzéstelenítést elősegítő hatása miatt. caren. Piper cubeba L. Hatóanyag: 7-20% illóolaj (monoterpének. – PIPERACEAE kubébabors Cubebae fructus Cubebae aetheroleum Honos Malajziában. szeszkviterpének). cserzőanyag Alkalmazás: többnyire tinctura formájában sedativum. Karib-tengeri szigeteken. 10 m-es kúszócserje. Kongóban). Kb. termesztik Fülöp-szigeteken. 2 m magas cserje. phellandren. tannin Alkalmazás: carminativum. methysticin. piperanin.) Alkalmazás: stomachicum. carminativum. Kb. Akár 6 m-es. – ANACARDIACEAE . elterjedt Indonéziában és trópusokon. chavicin. Pistacia lentiscus L. továbbá 2-5% csípős piperidin. egyéb trópusi területeken. Fűszer. Piper nigrum L. antiphlogisticum.2-1% illóolaj (chavicol. Sri Lankán.5% illóolaj (caryophyllen.] halméregfa Piscidiae radix Piscidiae radicis cortex Honos Mexikóban. lisetin. Karib-tenger szigetein. Piper longum L. illóolaj különösen antibakteriális. antineuralgicum. antibakteriális. B). sabinen. kúszó félcserje. trópusokon (pl.hu Piper betle L. carminativum.

4. hemicellulóz.és illatszeripar. szerves savak. fehérjék (pl. protein.. antimikotikus. Országszerte. Alkalmazás: mag laxans. termesztik Kaliforniában. lanceolata Alkalmazás: mint P. lanceolata. leucoanthocyanok. Plantago afra L. sebekre. mitogén lektinek). Hatóanyag: maghéjban kb. népgyógyászatban levél és gyökér gyulladáscsökkentő. Plantago arenaria W. szterolok. antibakteriális felső légúti panaszok esetén. bolhamag Psyllii semen (Ph. tengerparti útifű Coronopi herba Honos Európában. Hg. Levélben és gyökérben iridoidok. illóolaj (főleg pinen). Eur. Hg. továbbá szterolok.doksi. Kisebb fa. altissima (L. – PLANTAGINACEAE [syn. fenolkarbonsavak. Élelmiszer. Plantago altissima L.Forrás: http://www. Pistacia vera L. áttelelő lágyszárú. Ph. Plantago coronopus L. resen. pentaciklusos oleanolsav). Tuniszban. kevés iridoid-glikozid aucubin. meghonosodott É-Amerikában. szénhidrát (keményítő. Mediterráneumban. Eur. – PLANTAGINACEAE csókalábú útifű. 4. de csak szórványosan fordul elő. 1-3 m magas. flavonoidok. 10% nyálka-heteropoliszaharid (pl. 1 m magasra is megnő. pterocarpan pisatin Alkalmazás: népgyógyászatban kiütés..: Plantago psyllium L. VIII. Hatóanyag: maghéjban 10-12% nyálka-heteropoliszaharid (pl. Ph. zsíros olaj. takarmány. mucilaginosum enteritisben.) = Plantaginis arenariae semen Honos Eurázsiában. többnyire zavart állományokban. Szicíliában. – ANACARDIACEAE pisztácia Pistaciae semen Honos Közép. Hatóanyag: mint P.hu örökzöld pistácia. K-Európában (Dunántúlon).és Ny-Ázsiában. Franciaországban termesztik. stomachicum. É-Afrikában. plantagonin. indicain. koleszterinszint csökkentő. Elő-Ázsiában. et K. homokpuszta-gyepekben. VIII. Ausztráliában és ÚjZélandon is. örökzöld cserje vagy kisebb fa. aminok. galaktoarabinoxilan). Egyéves vagy áttelelő-egyéves lágyszárú. vicilin. masticodienonsav. triterpénalkohol tirucallol. terpénalkohol. Ny-Ázsiában. masticonsav. a mai termesztett változatok vad ősi alakokból jöttek létre.] nyálkás útifű.] Plantaginis arenariae folium Plantaginis arenariae radix Psyllii semen (Ph. subsp. iridoid aucubin. Egyéves lágyszárú. arabinoxilan). – PLANTAGINACEAE [syn. rhamnogalacturonan). Mediterráneumban. anthocyanidin. arabinoxilan.] magas útifű Plantaginis folium Honos Balkánon. bakteriosztatikus. Egyéves lágyszárú. Hatóanyag: a kinyert gyantában triterpénsavak (szterol-típusú tirucallol. É-Afrikában.: Plantago indica L. sütemény). – FABACEAE borsó Pisi semen Honos DNy-Ázsiában. masztix Mastix = Pistaciae lentisci resina Honos Dél-Európában. apró termetű lágyszárú. 54% zsíros olaj.) Arcang. Hatóanyag: kb. likőr. masticinsavak. Pisum sativum L. legtöbb benne az olajsav. flavonol Alkalmazás: pirítva vagy nyersen élelem (fagylalt. Hatóanyag: aminosavak. fenilpropan acteosid Alkalmazás: laxans (bő folyadékkal). . Egyéves. flavonoidok. bronchitisben. cyanidinek. indicamin. legumin. szemölcs ellen. étolajat is szolgáltathat.: Plantago lanceolata L. – PLANTAGINACEAE homoki útifű [syn. masticoresenek Alkalmazás: fogászat.) = Plantaginis psyllii semen = Pulicariae semen Honos Mediterráneumban.

a vér lipidszintjét csökkenti. főleg Pakisztánból és Indiából importáljuk. Sziklagyepektől a legelőkig. Valószínű. rhamnogalacturonan). [Platanus x acerifolia (Ait. betulonsav. Csak az Alföldön gyakori. Homeopathia. betulinsav. lanceolata (mucilaginosum). fenolkarbonsav.) Plantaginis ovatae seminis tegumentum Honos Iránban. Áprilistól augusztusig virágzik. Hg. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1). – PLANTAGINACEAE lándzsás útifű Plantaginis lanceolatae folium (Ph . Nálunk kerti dísznövény. protein. Mediterráneumban. 2-6.Forrás: http://www. utak mentén gyakori. Platanus orientalis L. kéregben pentaciklusos triterpén szaponin betulin. Hg.doksi. Platycodon grandiflorum (Jacq. 4. szintén tonicum. árnyékkedvelő. platansav. 6% cserzőanyag. valamint szaponin. Hatóanyag: maghéjban 20-30% nyálka-heteropoliszaharid (pl. zsíros olaj. hogy az előző kettő hibridje. 3-8% fenilpropanoid acteosid flavonoidok (apigenin. glükomannan). tőrózsás lágyszárú. aranyeres bántalmakra is használható. Tőleveleit virágzás idején gyűjtik.és Közép-Európában. Hatóanyag: levélben kb.05%) alkaloid plantagonin. mustárolaj-glikozid sulforaphen.5% nyálka-heteropoliszaharid (rhamnogalacturonan. 20% zsíros olaj (magjában) Alkalmazás: diureticum. Ny-Ázsiában. – CAMPANULACEAE léggömbvirág. Hg. polygalasav stb. Kisebb termetű.. máshol szórványos. Gyógyszerek is készülnek belőle. Ph. arabinogalactan. bolygatott helyeken.) Willd.Eur. felálló. – PLATANACEAE nyugati platán(fa) Honos É-Amerikában. Hatóanyag: iridoid-glikozidok (1-3% aucubin. kb. Ph. kevés iridoid (aucubin) Alkalmazás: laxans bő folyadékkal bevéve. Eur. szükség esetén lemossák. Évelő. fenolkarbonsavak. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén szaponin (platycodin.] közönséges platán(fa) Honos D. de termesztése is megoldható. Platanus hybrida Brot. platycodigenin.) Plantaginis (lanceolatae = angustifoliae) folium (Ph. luteolin. Plantago major L. Sokfelé telepítik. arabinoxilan. leucodelphinidin. főleg parkokban. tonicum. néha egyéves. arabinogalactan. Népgyógyászatban sebgyógyító. kovasav Alkalmazás: felső légúti hurutok esetén gyulladáscsökkentő. Plantago lanceolata L. DC. Egyéves lágyszárú.05% piridin alkaloid plantagonin és indicain. antibakteriális. catalpol. leucocyanidin.4-0. réteken.] egyiptomi útifű Plantaginis ovatae semen (Ph.2% illóolaj. kumarin (esculetin).) .hu Hatóanyag: kevés (0. 4. flavonoid Alkalmazás: mint P. Sokfelé telepítik. scutellarein). 1% catalpol). VIII.7 m magas.. néha taposott gyomtársulásokban él. Áttelelő lágyszárú. – PLANTAGINACEAE nagy útifű Plantaginis (majoris = latifoliae) folium (= herba) Plantaginis majoris semen Honos Eurázsiában. betulinaldehid. Üde. Ny-Ázsiában. Plantago ovata Forssk. Platanus occidentalis L. Indiában. külsőleg sebre. antibakteriális.) A. VIII. kéreg skorbut és reuma ellen. hírharang Platycodi radix Honos K-Ázsia mérsékelt égövi részein. keleti platán(fa) Honos DK-Európában. 0. 0. kb. – PLANTAGINACEAE [Plantago ispaghula Roxb. allantoin.) (= herba) Plantaginis lanceolatae herba (DAB) Honos Eurázsiában. Platani (occidentalis) folium Platani cortex Hatóanyag: levélben flavonoid-glikozidok.3% aucubin. köhögéscsillapító. 0. VII. 3-dehidroplatansav Alkalmazás: levél láz esetén. Kéreg homeopathiában. 0.

erős hatású cytotoxicum. Hatóanyag: 3-6% gyanta.3-1. 0. Indiai-szubkontinensen. Pogostemon cablin (Blanco) Benth.Forrás: http://www. Hatóanyag: 0. – LAMIACEAE [syn. virágban delphinidin (europinidin) Alkalmazás: plumbagin antibakteriális. anthelminticum.: Coleus forskohlii Benth. carminativum. Podophyllum hexandrum Royle – BERBERIDACEAE [syn. Indiában) is termesztik. 7% cserzőanyag. orvosi ellenőrzéssel adagolható cholagogum. Izolált podophyllotoxin citosztatikus. Plectranthus barbatus Andrews – LAMIACEAE [syn. trópusokon máshol (pl. benne 40-50% podophyllotoxin. rovarűző. továbbá más lignanok. a drog expectorans. Oroszországban. C. diureticum.5% naftokinon plumbagin. Plectranthus amboinicus (Lour. Kínában. podophyllotoxin Alkalmazás: drasztikus hashajtó krónikus obstipatio esetén.2 m magas.] fűszeres hárfacserje Colei folium Honos főleg Afrika trópusi területein. Plumbago europaea L.és β-peltatin. Homeopathia. gyulladásgátló. benne 30-40% patchoulol. α. analgeticum. peltatin. adstringens. féreghajtó. Indonéziában. flavonoidok Alkalmazás: mérgező. A keményítő-tartalmú hajtás élelem. antipyreticum. külsőleg ecsetelőként condyloma vagy granuloma inguinale eltávolítására. Évelő lágyszárú.hu Alkalmazás: platycodin sedativum. Évelő pozsgás. – POLEMONIACEAE kék csatavirág . Podophyllum peltatum L. továbbá norpatchoulenol Alkalmazás: antiszeptikus. – LAMIACEAE [Coleus amboinicus Lour. Ny-Ázsiában.] indiai hárfacserje. idegerősítő (adaptogén). Hatóanyag: illóolaj (43% carvacrol) Alkalmazás: malária és kolera ellen hatásos. emmenagogum. 1 m-es örökzöld cserje.5-4% illóolaj. fitoncid plumbagol. Homeopathia. Illatszeripar. myricetin-glikozidok (pl.doksi.] himalájai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli emodi rhizoma Podophylli emodi resina Honos Kínában. Gyanta előállítására. É-Afrikában.] valódi pacsuli Patchouli folium Patchouli aetheroleum Honos Indokínában.) Spreng. Podophyllotoxin cytostaticum. antiasthmaticum. illatos hárfacserje Colei radix Honos Indiai-szubkontinensen. Polemonium coeruleum L. Afrikában és DAmerikában. termesztik Fülöp-szigeteken. kb. Homeopathia. Hatóanyag: levélben 1.. diureticum. asztma esetén. Évelő félcserje.: Pogostemon patchouly Pellet. – PLUMBAGINACEAE európai ólomvirág Plumbaginis europaeae herba Honos D-Európában. europetin). Hatóanyag: 6-20% gyanta. Ny-Ázsiában. citotoxikus. Hatóanyag: diterpén plectrin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. erős laxans. anticholinerg. – BERBERIDACEAE amerikai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli (peltati) rhizoma Podophylli resina Honos atlantikus É-Amerikában.: Podophyllum emodi Wall. barbatus (Andrews) Benth. sedativum. bélkólika.

Középhegységben.) All. Nálunk kerti dísznövény. enteritis és dyspepsia esetén használatos. polygalitol.doksi.) = Senegae radix Honos É-Amerikában. és a Japánban termesztett P. kvercetin. – CONVALLARIACEAE [syn. Áttelelő lágyszárú. kb. adstringens. – POLYGALACEAE hegyi pacsirtafű Polygalae vulgaris herba Honos Európában. Évelő lágyszárú. Évelő lágyszárú. latifolia Torr.és kempferol-glikozidok. – POLYGALACEAE szenegafű Polygalae radix (Ph. Évelő lágyszárú. Évelő lágyszárú. keserű polygalin. Mediterráneumban. Középhegységben gyakori. máshol ritka. – AGAVACEAE tubarózsa Honos Mexikóban. Polygala senega L.és metilén-glutaminsav Alkalmazás: népgyógyászatban légúti és húgyúti betegségek esetén. Védendő. Áttelelő lágyszárú. vértisztító. – POLYGALACEAE kisvirágú pacsirtafű Polygalae amarellae herba Honos Európában. senegin). Polianthes tuberosa L.) Druce] Honos Eurázsiában. VIII. hypoglykaemiás hatású. tenuifolia Willd. Polygala amarella Cr. senega L. Hatóanyag: virágban kb. speciális metil. Hg. elterjedt É-Amerikában és Európában is. diaphoreticum. Mediterráneumban. metil-2-hidroxibenzoát.hu Polemonii coerulei herba Polemonii rhizoma cum radicibus Honos Kaukázusban. expectorans köhögés.05% illóolaj (benne szalicilsavmetilészter). amarum. Hatóanyag: 6-12% triterpén szaponin (sokféle. Ph.: Polygonatum odoratum (Mill. Homeopathia. nyílt bokorerdőkben. fontosabb a polygalasav. – POLYGALACEAE keserű pacsirtafű Polygalae amarae herba Polygalae amarae radix Honos D-Európában. Honos DK-Európában. amara. Polygonatum officinale (L. de szórványosan. fenolglikozid gaultherin. 0. népgyógyászatban fokozza a tejelválasztást. szegélyekben található. kevés cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. gyökérzetben kb. Szórványos és ritka üde lápréteken.Forrás: http://www. amara Alkalmazás: mint P.5 m-re nő. Helyettesítheti a P. Európába a drog Kanadán és az USA-án kívül főleg Indiából kerül. Szőrfűgyepek. var. Hatóanyag: mint P. et Gray. Országszerte sziklagyepekben fordul elő. száraz tölgyesekben. ferulasav. 4. Eur. átmeneti lápok. Polygonatum latifolium (Jacq. Évelő lágyszárú.08% illóolaj (metilbenzoát. Ny-Ázsiában. 5% szaponin Alkalmazás: expectorans.8-cineol. gastritis. Polygala vulgaris L. 0. adstringens. kaszálórétek értékes faja. 1.) Desf. Homeopathia. szinapinsav. lázas légúti megbetegedés esetén. máshol szórványos. Erdős-sztyepp faj. régen a népgyógyászatban antisyphiliticum. expectorans (krónikus bronchitis). kvercetin. Főleg a Középhegységben él szórványosan. Polygala amara L. nem nagy tömegben. Hatóanyag: szaponin.2-0. . flavonoid Alkalmazás: diaphoreticum. senegin és szapogeninje presenegin). Hatóanyag: gyökérben 1-2% szaponin (pl. Polemonium reptans L.és kempferol-glikozidok. Homeopathia. kozmetikai ipar. Hatóanyag: szalicilsav-metilészter. Dunántúlon elég gyakori üde lomberdőkben. kíméletre érdemes. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar. Hatóanyag: triterpén szaponin.. metilszalicilát Alkalmazás: secretolyticum. termesztik D-Európában és É-Afrikában. 0. Áttelelő lágyszárú. – POLEMONIACEAE indás csatavirág Polemonii reptantis rhizoma Honos az USA keleti részén. Szibériában.

emiatt védett.doksi. Egyéves vagy áttelelő lágyszárú. Áttelelő lágyszárú. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori üde gyertyán. antibakteriális. kb. fahéjsavmetilészter). Eur. allantoin Alkalmazás: vércukorszint-csökkentő erősebb alimentaris hyperglykaemiában. szeszkviterpén-lakton confertifolin. bizonyítottan csökkenti a thrombocyta-aggregációs hajlamot. Ph. kempferol. külsőleg száj. Országszerte megtalálható még zavartalan vízi és mocsári társulásokban. kvercetin-. nyálka-heteropoliszaharid. flavonoid (hiperozid. kb. myricetin-glikozidok. – POLYPODIACEAE . kb.és toroköblögetésre. expectorans. Polygonum amphibium L. Üde.és bükkelegyes erdőkben.5 % cserzőanyag Alkalmazás: antirheumaticum. 30% keményítő a gyökértörzsben Alkalmazás: antidiarrhoeicum és mucilaginosum (különösen rhizoma). Hg. Hatóanyag: 0. fenolkarbonsav (klorogénsav. galluszsav. – POLYGONACEAE borsos keserűfű. szilikát. flavonoid (persicarin. Hatóanyag: csípős illóolaj (szeszkviterpén-dialdehid tadeonal = polygodial. linalil-acetát. rhamnasin és szulfát-származéka.2-1% flavonoid (kempferol-. 18% cserzőanyag. nyálka-heteropoliszaharid. Mediterráneumban. hólyag. ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori. Homeopathia. Honos D-Eurázsiában. 1. egyre ritkul. poliszaharid.VIII.) All. salamonpecsét Polygonati rhizoma (= radix) = Sigilli Salamonis rhizoma Hatóanyag: szaponin (spirostan-típusú szapogeninnel).Forrás: http://www. vízi lágyszárú. népgyógyászatban vérzéscsillapító (menorrhagia esetén.POLYGONACEAE madár keserűfű Polygoni avicularis herba (Ph. Áttelelő lágyszárú. carvon. népgyógyászatban diureticum főleg reumás panaszokra. kámfor. fahéjaldehid. 1. lignan aviculin Alkalmazás: népgyógyászatban secretolyticum. l. p-cymol. fenolkarbonsavak. vízibors Polygoni hydropiperis herba Honos Eurázsiában.4-cineol. fenchon. Üde lápréteken előforduló montán faj. kvercimeritrin. kisebb taxonra bontható. – POLYGONACEAE kígyógyökerű keserűfű Polygoni bistortae herba Polygoni bistortae rhizoma = Bistortae rhizoma Cirkumpoláris. adstringens. egyéb).hu Polygonatum multiflorum (L. 4. hydropiper. évelő lágyszárú. Hatóanyag: kb.) = Centum nodii herba = Sanguinalis herba Kozmopolita mérsékelt égövi területeken. avicularin = kvercetin-3arabinozid). glucogallin. Évelő lágyszárú. 3. inkább melegebb éghajlatú területeken fordul elő. . catechin. avicularin. 5% pektin és nyálka-poliszaharid Alkalmazás: népgyógyászatban mint P. phellandren. aszparagin. Polygonum hydropiper L.05% illóolaj (benne kámforszerű persicariol). kumarin-származékok (umbelliferon. – POLYGONACEAE baracklevelű keserűfű Polygoni persicariae herba Honos Eurázsiában.5% cserzőanyag. továbbá külsőleg sebre és egyes ekcémák kezelésére. epicatechin. kávésav) Alkalmazás: anyagcsere fokozó. Homeopathia. Polygonum aviculare L. terpineol.és aranyérbántalmakban). diureticum.. luteolin). Üde gyomtársulásokban országszerte elég gyakori. Több. szterolok. flavonoid (pl. diureticum. cserzőanyag. Polypodium vulgare L. ellagsav. továbbá pinenek. Évelő. borneol. Polygonum bistorta L. Hatóanyag: oximetil-antrakinon. Polygonum persicaria L. 0. Mediterráneumban. s. – POLYGONACEAE vidrakeserűfű Polygoni amphibii radix Cirkumpoláris. persicarin). scopoletin). Hatóanyag: 15-35% hidrolizálható és kondenzált cserzőanyag. kvercetin. kb.

előfordul Földközi-tenger környékén. Portulaca oleracea L. antimikotikus. gumianyag. salicortin.és fenolkarbonsav-glikozidok. Kis mennyisége és a védelemre érdemes páfrány miatt nincs gyakorlati haszna. sativa (Haw. jól szellőző helyen történik (beszáradás 2:1) Hatóanyag: rügyben kb. linalil-acetát. fenol-glikozidok (salicortin. benzoesav. kb. tremulacin. Művelt területeken. fűz-. hajszesz. É-Amerikában. – SALICACEAE fehér nyár(fa) Populi albae folium Populi albae cortex Honos Európában. Keményítő. kb. A rügyeket február végétől kibomlásig gyűjtik.doksi. isalpinin. D-Ázsia mérsékelt égövi területein. pinostrobin. pinocembrin. viasz. kevés kaucsuk. 40% kovasav. 30 m magas.hu édesgyökerű páfrány Polypodii rhizoma et radix = Filiculae dulcis rhizoma et radix Polypodii herba Cirkumpoláris. linalool. Kozmetikai iparban (propolishoz hasonlóan). kb. 20-40 cm magas lombos moha. É-Afrikában. Polytrichum commune Hedw. egyéves. grandidentatin stb. ischias. salicin. szterol Alkalmazás: cholagogum (herba is a népgyógyászatban). – POLYTRICHACEAE óriás szőrmoha Adianti aurei herba = Capillaris major muscus = Polytrichi herba Honos Eurázsiában. szabad cukrok és szerves savak. máshol gyakori mohás sziklagyepekben. árnyékos. Gyakori. kempferol. Poncirus trifoliatus (L. acacetin. salireposid Alkalmazás: húgyúti megbetegedések.] tövisescitrom.és égerlápokban. nyár. salicin. átmeneti lápokban. populin. expectorans. hajolaj. Hatóanyag: termésben kb. – PORTULACACEAE kövér porcsin Portulacae herba Kozmopolita. mucilaginosum.) DC. krémek stb. egyéb szteroidok (szterolok). 0.és β-caryophyllen). Nálunk sem ritka tőzegmohás lápokban. kéregben illóolaj. Nálunk ártéri puhafaligetekben gyakori. erdőkben mohás fatörzseken.2% illóolaj (limonen. Hatóanyag: cserzőanyag. heverő lágyszárú. Rügy propolishoz hasonlóan belsőleg diureticum. Homeopathia. ericin. 20-35 m magas fa. talajon is. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar.: Citrus trifoliata L.).Forrás: http://www. Gyakorlatilag nem gyűjtik. láz esetén. . főleg az Alföld árterein. kapillárisok rugalmasságát fokozza. floroglucin-származékok. 0. Ázsia mérsékelt égövi részein. É-Afrikában. Populus alba L. 0. viasz Alkalmazás: gyulladáscsökkentő. enyhe purgans. expectorans. külsőleg kenőcs formájában sebekre. tremulacin. gyanta. hurutoldó. 2-4% catechin-cserzőanyag. Populus nigra L. chrysin. Hatóanyag: szteroid-szaponin osladin (3000-szer édesebb a szaharóznál). pinobansin). reumás és köszvényes testrészekre. kb.5% illóolaj (főleg α. Herbában szaharóz.] levesbe. Kb. meghűlés. enyhén antibakteriális. szalicilsav. zsíros olaj (zsírsavak között arachidonsav is) Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. tectochrysin. Az Alföldön ritka. 2% rovar vedlési hormon ekdizon és származékai. Márciusban. galangin. pl. 4 m magasra megnövő cserje. gyomtársulásokban közönséges. flavonoid (igen sokféle.) Raf. főzelékbe használják. 8% zsíros olaj. Termesztett változatát [var. vérzéscsillapító. gyanta. vadcitrom Honos Japánban. populin. Sorfának gyakran telepítik. A szárítás 200C-on. pl. – RUTACEAE [syn. reuma és láz esetén. salicin.5% illóolaj. – SALICACEAE fekete nyár(fa) Populi gemma Populi gemmae aetheroleum Honos Európában. apigenin. aranyérre. illóolaját krónikus polyarthritis esetén. évelő lágyszárú. áprilisban virágzik. egyéb fenol. rhamnetin. izorhamnetin. grippe. Hatóanyag: levélben monobenzoil-salicin.

népgyógyászatban vérzéscsillapító külsőleg sebre. Középhegységben. karotinoidok. cukrok.: Tormentilla erecta L. Kaukázusban. 3% flavonoid (összetételük a különböző fajokban más) . külsőleg garat. 1% káliumsó. leucoanthocyanidinek. Májustól októberig virágzik.doksi. fenolkarbonsavak.: Primula officinalis (L. hidrolizálható ellagitannin.. laevigatin B és F.] libapimpó Anserinae herba (DAC) = Anserinae potentillae herba = Potentillae anserinae herba Anserinae radix Kozmopolita. Primulae radix (Ph. A hajtást (ritkán külön a gyökeret) virágzáskor gyűjtik. szegélyein. antivirális. Bükkben. Évelő lágyszárú. aminosavak. enteritisben (gyermeknek is adható).] tavaszi kankalin Honos Európában. oldható phlobaphen is). ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori. egyéb szaponin aglikonok még anagalligenin. epicatechin. 4. dysenteria. Primula veris Huds. kúszó. szterol Alkalmazás: gyomorsav szekréciót fokozza. Hatóanyag: 15-20% kondenzált cserzőanyag (7% piros. catechin-trimer. de nem tömegesen. Évelő lágyszárú. lápréteken. tarackos lágyszárú. a szár hosszan kúszó.) Räuschel – ROSACEAE [syn. Ph. triterpénsavak (chinovasav. Hg. Hg. orrvérzésre. Ph. Eur.) Primulae flos Primulae flos sine calycibus Primulae flos cum calyce (DAC) Primulae herba Primulae folium Hatóanyag: gyökérben és gyökértörzsben 3-12% olean-típusú triterpén-szaponin. Ny-Európában.. szükség esetén lemossák. VIII. ursolsav stb. Primula elatior (L. -pentamer és -hexamer. Évelő lágyszárú. hegyi réteken. Dunántúlon gyakori. Hg. flavonoidok. szőrfűgyepekben. tormentillsav. aszkorbinsav. népgyógyászatban vértisztító. Ny-Ázsiában. évelő. pedunculagin. elatiorban a protoprimulagenin A hiányzik. Homeopathia.hu Hatóanyag: betacyanin. flavonoidok.) Hill. VII. Védett. VIII. kumarin (umbelliferon.Forrás: http://www. gyulladáscsökkentő gastritisben. Börzsönyben. triterpének Alkalmazás: antibakteriális. adstringens. májbetegség esetén. P. dimer agrimoniin. belsőleg antidiarrhoeicum acut és subacut gastroenteritis. antibakteriális.) Hill. máshol szórványos lomberdők tisztásain.) = Primulae radix et rhizoma (Ph. Potentilla reptans L.) = Tormentillae rhizoma (et radix) Honos Eurázsiában. Eur. kb. Kaszálókon. sebgyógyításra (állatgyógyászatban is).) Alkalmazás: adstringens. heverő szárú.] vérontófű Tormentillae rhizoma (Ph. szerves savak. bükkösökben ritka. diureticum. 4. Szibériában. Homeopathia. priverogenin B. Európában. Alföldön ritka. Hatóanyag: cserzőanyag (összetétel fő jellemzői az előzőekéhez hasonló) Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenésre. 2%. termesztése megoldható. Mediterráneumban. scopoletin). továbbá kevés cserzőanyag a gyökérzetben. – PRIMULACEAE [syn. virágdrogokban és herbában kb. Nálunk nedves réteken. enterocolitis. fő komponens a primulaszaponin 1 és 2. nyálka-poliszaharidok. Középhegységben elég gyakori.és szájöblögetésre. lipidek. évelő lágyszárú. – ROSACEAE [syn. Hatóanyag: 6-10% cserzőanyag (főleg ellagitannin).: Argentina anserina Rydb. A virágdrogban kb. Érdemes védelemre. ligetekben. majd árnyékos. Potentilla anserina L. Ma már védelemre szorul. szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). – ROSACEAE indás pimpó Potentillae reptantis herba Potentillae reptantis radix Kozmopolita. Mátrában. catechin. sudár kankalin Honos Kaukázusban. spasmolyticum (dysmenorrhoea esetében is). hegyvidéki faj. Potentilla erecta (L.

ROSACEAE [helytelen syn. Hatóanyag: cseresznye és meggy kocsányában és levelében leucoanthocyanok. likőripari aromát szolgáltat.doksi.hu Alkalmazás: secretomotoricus és secretolyticus hatása miatt expectorans bronchitisben. a fa magassága elérheti a 30 m-t is. crataegolsav. gyümölcsben cyanidin-glikozidok. kvercetin. szterol. taxifolin és heterosidjaik). évelő lágyszárú. felső légúti hurutokban. per os prostata adenoma esetén (készítmény. avium) gyertyános tölgyesekben.] szártalan kankalin Primulae vulgaris radix Honos Európában. nyirkos szurdokerdőkben előfordul.: Primula acaulis (L. – ROSACEAE [syn. triterpén-szaponin. Prunella vulgaris L. epimaslinsav). Prunus cerasus L. Hatóanyag: lényegében megegyező az előbbi két fajnál leírtakkal Alkalmazás: azonos az előbb jellemzett Primulae radix indikációs területével. mag olajat. gyanta. nincs androgén hatása.és bükkelegyes erdőkben. oleanolsav. Védett. antidiarrhoeicum. n-docosanol). Nálunk fajtáit termesztik. ferulasavészterek Alkalmazás: kivonata csökkenti a tesztoszteron plazmakoncentrációját. cianogen glikozid amygdalin Alkalmazás: kocsány diureticum. aromadendrin. Prunus domestica L. népgyógyászatban még asthmatikus. Prunus avium L. VIII. Hg. genistin. 50% cserzőanyag.és bélbetegségek kezelésére. Dunántúlon nem ritka üde gyertyán.) Scholler et Jacq. = Ph. – LAMIACEAE közönséges gyíkfű Cirkumpoláris. Kaukázusban. Homeopathia. levél homeopathiában. Ny-Ázsiában. catechin. nagyvirágú gyíkfű Honos Európában. klorogénsav. f. szterol (ekdizonoid). Eur. Primula vulgaris Huds.) Honos trópusi Afrikában. prunetin. polifenolok. – PRIMULACEAE [syn. oleanolsav. É-Afrikában. Mediterráneumban. köszvényes és neuralgikus panaszok esetében is.) Moench] cseresznye Cerasi stipes Cerasi folium Honos Kaukázusban. ezen kívül népgyógyászatban idegi eredetű fejfájás és szívgyengeség ellen. továbbá ursolsav. Kertekben telepítik. kocsányban még flavonoidok (flavanon dihidrowogonin-glikozidok. – ROSACEAE [syn. levélben verbaszkóz és szedoheptulóz Alkalmazás: népgyógyászatban toroköblögető.Forrás: http://www. 4. Prunellae herba Hatóanyag: kb. Hatóanyag: zsíros olaj (sokféle zsírsavval). Egyes alfajai elvadulhatnak. alkalmas benignus prostata hypertrophia kezelésére. . Európában. – ROSACEAE (besztercei) szilva Pruni (domesticae) fructus .] meggy Cerasi nigri fructus Cerasi stipes Cerasi folium Honos Eurázsiában. naringenin. orvosi felügyelettel). szerves savak. genistein. pentaciklusos triterpén-szaponin (ursolsav.: Cerasus vulgaris Mill. Fajtáit termesztik. A többi drog fő hatása is secretolyticus és expectorans.: Cerasus avium (L. Dunántúlon és a Középhegységben vad alfaja (subsp.: Pygeum africanum Hook.és anthocyanin-glikozidok. Ny-Ázsiában. termés értékes gyümölcsként. flavonoid. Prunella grandiflora (L. időskori szívgyengeség terápiájában (gyógyszerek formájában is).] afrikai szilva Pruni africanae cortex (Ph. magban 25-35% zsíros olaj. gyomor. alifás alkohol (n-tetracosanol. termesztése megoldható. Prunus africana Kalkm.) Hill.

cserzőanyag. magban kb. Homeopathia. izovaleriansav Alkalmazás: levél népgyógyászatban köhögési inger csillapító. scopoletin. nyomokban cianogén glikozid (amygdalin. oligoszaharidok. – ROSACEAE [syn.Forrás: http://www.. flavonoid (naringenin).) Sieb.hu Honos Eurázsiában. 1% amygdalin. étereik. 6% amygdalin. ahol termesztik is. magban zsíros olaj. prunasin). Ny-Ázsiában. anthocyanidinek. Európában. 1% ursolsav. – ROSACEAE [syn. Nálunk nem gyakori. serotonin. 45% zsíros olaj. Hatóanyag: 1.4% cianogén glikozid prunasin. Prunus persica (L. Elvadul és meghonosodik. Hatóanyag: levélben kb. és hibridek) együtt.. Kb. aromaticum.) Moench] zelnice(meggy) Pruni padi cortex Honos Kaukázusban. 15 m magas. Világszerte termesztik. légzésstimuláló. Hatóanyag: cukrok. aszalva. pálinka stb. ursolsav. – ROSACEAE [Persica vulgaris Mill. fenolkarbonsavak. kb. élelmiszer (nyersen. trimetoxibenzoesav eudesminsav. – ROSACEAE kései zelnice(meggy) Pruni serotinae cortex = Pruni virginianae cortex Honos É. Hatóanyag: 1% amygdalin és izoamygdalin. szterol. enyhe spasmolyticum. cserzőanyag. cukoralkohol. cserzőanyag. Fajtáit termesztik rokonfajaival (pl. triptamin. kb. Örökzöld díszcserjeként telepítik Magyarországon. szterol. DK-Európában.). termés értékes élelmiszer. mert könnyen megbarnul (beszáradás 5:1). insititia Jusl. purgativum. karotinoidok. Homeopathia.: Padus avium Mill. reumaellenes. Országszerte gyakori. cseresznyeszilva. et Zucc. Roem. pektin. kéreg népgyógyászatban orsóféreg és láz ellen. homeopathiában. gyökérkéregben prunetin. nálunk is sok fajtáját gyümölcse miatt.: Laurocerasus officinalis M. sedativum.doksi. sambunigrin. Prunus spinosa L. gumianyag.] babérmeggy Laurocerasi folium = Pruni laurocerasi folium Honos Kaukázusban. flavonoidok. pektin. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: prunasin. benzaldehid. P. szerves savak. 2% amygdalin Felhasználás: enyhe laxans. virágban kvercitrin. Prunus padus L. Ny-Ázsiában. kéregben kb. továbbá fenolkarbonsavak.] őszibarack Persicae flos Persicae folium Persicarum fructus Persicarum semen Persicarum cortex Honos Ny-Kínában. Cerasus avium (L. cerasifera Ehrh. Gyakran díszfának ültetik. hentriacontanol. A virágot lombfakadás előtt gyűjtik és napon vagy mesterséges szárítóban kíméletesen szárítják. prunitrin. Prunus laurocerasus L. néhol üde bükkösökben. kinasav. tyramin. flavonoidok. Európában. p-kumársav. gyümölcsben cyanidin-glikozidok. Hatóanyag: termésben cukrok. mag olajat és keserű aromát szolgáltat. kék prunicyanin. Márciusban. aromaanyag. Kaukázusban. ártéri gyertyános-tölgyesekben megtalálható. szerves savak. virág enyhe purgans. rutin. – ROSACEAE kökény Pruni spinosae flos (DAC) = Acaciae germanicae flos Pruni spinosae fructus (= bacca) = Acaciae germanicae fructus (= bacca) Pruni spinosae radicis cortex Honos Kaukázusban. gyanta Alkalmazás: tonicum. hiperozid . áprilisban virágzik. tannin Alkalmazás: készítmények formájában aromaticum. fenoloidok. Prunus serotina Ehrh. közel 1% tannin. szerves savak és észtereik. Homeopathia. arbutin. degradált erdős-sztyepp. erdőszéli bozótosok társulás alkotója. hentriacontan. virágban kevés amygdalin. monomer és polimer leucocyanidin Alkalmazás: szirupként tüdőbetegségben és köhögéscsillapítóként. továbbá catechin. ÉNy-Európában is megtalálható. P. 2% amygdalin. vértisztító.és Közép-Amerikában.

– RUTACEAE hármaslevelű alásfa Pteleae trifoliatae radicis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. Termesztik is. Ph. balfuorodin). diureticum. 1 méteres. VIII. népgyógyászatban a présnedv fogíny-.és sesquigaven-szeszkviterpen. maculosidin.doksi.) Medik. Közép-Amerikában.: Cullen corylifolium (L. D-Amerika nyugati részén. nálunk díszcserje (fa). bavachin. laxans. Hg. évelő. – FABACEAE [syn. guajaverin). Psidium guajava L. flavonoidok. friss virágot homeopathiában is. Eur.) Honos Brazíliában. virág enyhe laxans.és tűlevelű erdőkben gyakori.. ptelefolin. (costa-ricai ipekakuána) is. caryophyllen). 4. gyomor. továbbá kevés iridoid izokinolinglikozid ipecosid és származékai. D-Amerikában. Arab-félszigeten. Hg.] valódi hánytatógyökér. 30-40% keményítő Alkalmazás: expectorans.) Stokes és más Psychotria fajok – RUBIACEAE [syn. Ptelea trifoliata L. flavonoid (bavachinin. elágazó félcserje. Hatóanyag: kinolin alkaloid kokusaginin. diaphoreticum. állományalkotó páfrány. nagy termetű. pl. gyógyszerek formájában orvosi ellenőrzéssel. termésben cukrok. Indiai-szubkontinensen. 8 m magasra is megnövő fa vagy kisebb cserje. guajacolsav). ellagsav gentiobiosid amritosid.Forrás: http://www.) Kuhn – DENNSTAEDTIACEAE sasharaszt Pteridii aquilini radix (= rhizoma) Pteridii folium (= herba) Kozmopolita. Ph. limonen. ptelefructin stb. kéregben 11-15% tannin. mellékalkaloid pl. citotoxikus. 4. gyantaszerű guafin. dictamnin.) Ipecacuanhae tinctura normata (Ph. VIII. psychotrin. psoriasis ellen és lepra kezelésére. 40 cm magasra növő. chromenochalkon bavachromen) Alkalmazás: stomachicum. Homeopathia. Hg. vértisztító. Eur. szerves savak. Mészkerülő lomb.és bélmegbetegedések esetén). külsőleg leucoderma. ipekakuána Ipecacuanhae radix (Ph. kb. purgans.. hánytató. szirupként elkészítve purgans és anthelminticum. chalkon (izobavachalkon. Kb. aromaanyagok.8-4% izokinolin alkaloid emetin és cephaelin.. benne furokumarin psoralen. továbbá zsíros olaj. 8% pirogallol-cserzőanyag . vitaminok Alkalmazás: levél és kéreg adstringens (főleg hasmenés ellen. még hidroxilunin. Hg. amritosid. anthelminticum.. izobavachin). Ph. VIII. skimmianin. gyökérkéreg népgyógyászatban lázcsillapító. Ph. hasmenés és asztma ellen. termesztik is. Hatóanyag: kb. (levélben hasonlóan sokféle.) Ipecacuanhae pulvis normatus (Ph.5-5 m magas. cserzőanyag.4% illóolaj (eugenol. ptelein. Hatóanyag: 1. továbbá furokumarinok Alkalmazás: tonicum. psoralidin. gyanta.] malájtea Psoraleae fructus Honos ÉNy-trópusi Afrikában. antibakteriális..) = Ipecacuanhae radix et rhizoma (Ph.: Cephaëlis ipecacuanha (Brot. csak készítmények.hu Alkalmazás: termés adstringens. alkilfenol bakuchiol. aphrodisiacum. Eur.) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Ph. 4. Eur.. diureticum. Hg. kb. Nagy adagban mérgező. szaponin (pl. cadinil. tonicum. Psoralea corylifolia L. Psychotria ipecacuanha (Brot. – MYRTACEAE guáva Djamboe folium = Psidii folium Guajavae fructus = Psidii fructus Djamboe cortex Honos Mexikóban. Hatóanyag: levélben flavonoidok (kvercetin-glikozidok. Uragoga ipecacuanha (Brot.) Baill. izopsoralen (= angelicin). egyéves lágyszárú. száj. Pteridium aquilinum (L. az Alföldön ritkább. erősen secretolytikus. VII. 1. Kb. Kínában. ursolsav.) Rich. diureticum. 20% illóolaj. a sajátos ízű gyümölcs éretlen állapotban hasonlóan. leucocyanidin. 4. . Indokínában. VIII.és torokecsetelésre. Hivatalos drogot szolgáltat a Cephaëlis acuminata Karst. 0.

termesztik Távol-Keleten a Fülöp-szigetekig. szteroid ekdizon és származékai. Pulicaria dysenterica (L. Pterocarpus marsupium Roxb. – OLACACEAE Honos É-Brazíliában. gyantasavak. santal. K-Ázsiában. pterocarpin. 7% catechin-cserzőanyag. 0.) Gärtn. – ASTERACEAE [syn. fojtóbab. galluszsav. cardialis arrythmia és angina pectoris esetén. szaponin Alkalmazás: rhizoma gyomorhurut esetén antidiarrhoeicum. 7% tannin. Hatóanyag: gyantaszerű Kinoban 70-80% kinotannin. nedves réteken. Indiai-szubkontinensen. 7-8 m magas. timol-származékok Alkalmazás: korábban bőrbetegségekre. kb. É-Afrikában.5% flavonoid. szájvíz. füstölő. továbbá szeszkviterpének. Pterocarpus santalinus L. Malajziában. f.] parlagi bolhafű Pulicariae herba = Conyzae minoris herba . daidzin. farészben szeszkviterpén-alkohol pterocarpol. Indokínában. antipyreticum. eudesmol Alkalmazás: adstringens. oleanol-származék. továbbá szaponin (oleanan-típusú kudzusapogenol A. gegen Puerariae radix Hatóanyag: kb.: Inula pulicaria L. fenolkarbonsavak.] Honos Kínában. levél népgyógyászatban reuma esetén. – ASTERACEAE réti bolhafű Conyzae mediae herba = Suedensis herba = Arnicae suedensis herba Conyzae mediae radix Honos Európában. lobata (Willd. szterolok Alkalmazás: krónikus rheuma. stilben pterostilben.hu Hatóanyag: gyökértörzsben 0. Indokínában. évelő (nálunk inkább egyéves) lágyszárú. DNy Csendes Óceániában. illóolaj (50%-a cedrol) Alkalmazás: tapasz. – FABACEAE var. legelőkön. szterol.doksi. var. chinensis (Willd.Forrás: http://www. Homeopathia. teafestő. homopterocarpin. Guajanában. Dunántúlon szórványos. gyomtársulásokban.6 m-re is megnőhet.18% illóolaj. izomrelaxans. 2% izoflavon-glikozid puerarin. B. A fatest sötétbíbor.: Pueraria lobata Ohwi] Honos Kínában. B). Hatóanyag: piros festékanyag izoflavon és genistein-származékok santalin (santalin A. az Alföldön gyakoribb. ideges panaszok. antidysentericum. antidysentericum. C) Alkalmazás: antihypertensiv. muira-puama Ptychopetali lignum Hatóanyag: behensav-észterek.) Maesen et Almeida [syn. 0. levélben cianogén glikozidok. Elő-Ázsiában. eudesmol. izopterocarponol. keserű pteraquilin glikozid. Ptychopetalum uncinatum Anselmino Honos É-Brazíliában. gyökérben poliinek. – FABACEAE kelet-indiai kinofa Kino Honos Indiai-szubkontinensen. Pueraria montana (Lour. – FABACEAE vörös-szantálfa Santali lignum rubrum Honos Indiai-szubkontinensen. Ausztráliában.) Merr. Hatóanyag: herbában acetofenon brevifolin. aldehidek. lehet fejfájás csillapító. Pulicaria vulgaris Gärtn. pentosen-nyálkaanyag. cyptomeridiol.: Pueraria thomsonii Benth.14% illóolaj. kevés illóolaj. aphrodisiacum. keményítő. pterocarptriol. népgyógyászatban impotencia ellen tonicum. Ptychopetalum olacoides Benth. 0.) Maesen et Almeida [syn. fogpor. Malajziában. flavonoidok. dyspepsia esetén. antibakteriális.

ennek fele gallotannin. citromsav.és pelargonidin-glikozid. évelő lágyszárú. Pulsatilla grandis Wender. Cserje.hu Honos Európában. cukrok. Esetleges alkaloid-tartalma miatt huzamos használatát nem ajánlják.: Pulmonaria maculosa (Liebl. Ny. É-Afrikában. Ny-Ázsiában. a termésben delphinidindiglikozid. 4% cserzőanyag. fenyvesekben szórványosan. 15% tannin Alkalmazás: diureticum. É-Afrikában. Homeopathia. 25 % hidrolizálható cserzőanyag. anemonin és származékai. gyomtársulásokban gyakori. emmenagogum. flavonoidok. migrén esetén. egyéves lágyszárú. kb. rozmarinsav. Hatóanyag: alifás monoterpén cosmen Alkalmazás: inszekticid. kovasav. diaphoreticum (rheuma és köszvény kezelésében). védett.) Mill. kevés tannin. . de védelemre érdemes. féregűző is. nyomokban alkaloid pirrolizidinek Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans.5-0. klorogénsav). utóbbi még ritkább. kb. piros terméshús vitamindús. Mindkettő faj védelemre szorul.) Gams] pettyegetett tüdőfű Pulmonariae (maculosae) folium Pulmonariae herba (DAB) Honos főleg Közép-Európában. virág adstringens diarrhoeában. kb. 34% nyálka-poliszaharid. Szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). K. felső légúti megbetegedésekben hurutoldó. évelő lágyszárú. hasmenés elleni szer népi használatban. szaponin. – PYROLACEAE kereklevelű körtike Pyrolae rotundifoliae herba Cirkumpolárisak főként az északi féltekén. – PUNICACEAE gránátalma Punicae granati cortex = Granati cortex Granati fructus Granati flos Granati fructuum cortex = Punicae granati fructidis cortex Honos Kaukázusban. Pulmonaria officinalis L.] leánykökörcsin Honos Közép-. a herbát virágzáskor szedik. áprilisban virágzik. Ép tőleveleit 3 cm-es nyéllel elvirágzás után.: Pulsatilla vulgaris Mill. 28% cserzőanyag. szaponin.7% piperidin alkaloid pelletierin.és Közép-Ázsiában. szaponin (ursolsav. delphinidin. diureticum. vitaminok Alkalmazás: kéreg anthelminticum. Nálunk iszapos és szikes talajokon. évelő lágyszárú. homeopathia. Hatóanyag: 4-8% arbutin. neuralgia. előbbi a Dunántúlon adventív. védett. Gyertyános tölgyesekben és bükkelegyes üde erdőkben helyenként gyakori.doksi. Etiópiában. terméshéjban kb. adstringens. fenolkarbonsav (pl. Indiai-szubkontinensen. kb.Forrás: http://www. Pulsatillae herba Hatóanyag: protoanemonin.: Pulsatilla pratensis (L. Homeopathia. Hatóanyag: kéregben 0. – BORAGINACEAE [syn. 5% tannin Alkalmazás: régebben sedativum fájdalmas görcsök. Márciusban. Punica granatum L. ízletes. – PYROLACEAE zöldvirágú körtike Pyrolae chloranthae herba Pyrola rotundifolia L. virágban pelargonidin-glikozid. metilarbutin. mészkerülő elegyes erdőkben található. szitoszterol. dysenteria esetén.] fekete kökörcsin Honos Közép-Európában. egyéb szerves savak és észtereik. Pulsatilla nigricans Störck [syn. évelő lágyszárú fajok. betulinsav). – RANUNCULACEAE [syn. Köves hegylejtőkön. allantoin. Gyűjtéskor a termőhelyet kímélni kell! Hatóanyag: nyálka-poliszaharidok. nálunk védett helyeken és üvegházban termeszthető. kisebb termetű. neurosis. Pyrola chlorantha Sw. Sztyeppréteken szórványosan található.és É-Európában. nyílt homokpuszta gyepekben ritka. pseudo-pelletierin. terméskéreg adstringens a népgyógyászatban colitis.

15-18 m magas. leucodelphinidin. Peruban. leucocyanidin. Ny-Ázsiában. flavonoid. Quercus petraea (Matt. száj. Hg. – ROSACEAE panamakéreg Quillajae cortex (ÖAB. D-Amerikában.: Quercus pedunculata Ehrh. 2-5 m magas fa vagy cserje. – ROSACEAE körte(fa) Pyri communis fructus Honos ősei Eurázsiában vannak.és szájöblögető. Hg.hu Pyrus communis L. Magban (makkban) ciklusos cukoralkohol quercit.] kocsányos tölgy Honos Európában. Ny-Ázsiában. magban amygdalin Alkalmazás: diureticum. cukoralkohol. arbutin.) Quercus semen Quercus folium Quercus lignum Hatóanyag: kéregben 8-20% gallo.) Liebl. acetilarbutin (pyrosid). légyölőfa Quassiae lignum Quassiae cortex Honos Mexikóban. VII.Forrás: http://www. amarum. gyulladt íny. 7% tannin. catechin. örökzöld fa. DAC) Honos Chilében. pektin. más Quercus fajok – FAGACEAE kurdisztáni tölgy Quercus galla (= Galla. Bolíviában. alakköreit. 4. [syn. Dunántúlon és a Középhegységben száraz. depurativum (tincturaként is). obstipans (állatgyógyászatban is). Cserje habitusú. Quillaja saponaria Mol. Kéreg korábban egyes helyeken söriparban komló helyett. kb. szteroid-szaponin hidroxi-dammarenon. változatait széles körben termesztik. nedves lomberdőkben gyakori. phlobatannin. Kaukázusban.1-0. Galla turcica) Honos DK-Európában. kvercetin. – FAGACAE [syn. cyclit. (Gubacsdarázs: Cynips tinctoria Hartig) Hatóanyag: gubacsban 40-60% hexa-hepta-galloil-glükóz típusú gallotannin (kínaiban akár 75%) Alkalmazás: szájüregi sebek.doksi. castalin.. levélben 6-11% cserzőanyag. Homeopathia.és fejbőrápoló szerekben. Ny-Ázsiában. VIII. – SIMAROUBACEAE keserű kvasszia(fa). Helv. Quercus robur L. klorogénsav és származékai. Kaukázusban.és -triglikozid). kb. termesztik még Hindusztánban és D-Európában. Galla halepensis. neoquassin. Ph. vescalin) Alkalmazás: adstringens. Hatóanyag: kb.] kocsánytalan tölgy Honos Európában.és catechintannin. vescalagin. aphták ecsetelésére tincturaként. 15% cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben erdőalkotó. farészben kondenzált galluszsav-észter típusú cserzőanyag (castalagin. külsőleg toroköblögető krónikus bronchitisnél. 0. főleg pentaciklusos triterpén. Kaukázusban. fog-. Ph.15%). catechin. Ph. 15% zsíros olaj. pentaciklusos szaponin glutinol. Q Quassia amara L. 37% keményítő. táplálék. szaponin.. 18-hidroxiquassin Alkalmazás: tonicum. A makk pirítva (Quercus semen tostum) kávépótló. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-mono. homeopathiában. savas bisdesmosid-típusú quillajasavglikozidok. 0.. Quercus cortex (Ph. Eur.: Quercus sessiliflora Salisb. Quercus infectoria Olivier. . Homeopathia. vérzéscsillapító (főleg külsőleg).25% seco-triterpén quassin (= nigakilacton G. 10% szaponin. garat. laxans (szirupként is). Hatóanyag: kb. quercin. 6% fehérje.

pleuritis.. et Hook. Áttelelő lágyszárú. Raphanus raphanistrum L. heterophylla Roem. Mocsári és iszaplakó társulásokban gyakori. Homeopathia. Mediterráneumban. alstonin). Elterjedt Európában. Üde és nedves réteken. Kanadában. Malajziában. ajmalin (ajmalin. fél méter magasra is megnő. – BRASSICACEAE retek Raphani hortensis (= sativi) radix = Raphani nigri radix Honos Ázsiában. hirsuta Jacq. a Tiszántúlon ritka. Konyhakerti zöldségnövény. raphanol stb.hu R Ranunculus acris L. dyspepsia. izoanemoninsav. szintén termesztett. cholereticum. yohimbin).doksi. A fekete retek a subsp. virágban xantofillok Alkalmazás: mérgező mindegyik. Ranunculus bulbosus L. sedativ és neuroleptikus gyógyszereket gyártanak. Évelő lágyszárú. serpentinin. fő típusok: yohimbin (reserpin. – GESNERIACEAE enyves kuszagyűszű Rechmanniae glutinosae radix . Európában. 50-féle). USA-ban.Forrás: http://www. serpentin. R. Hatóanyag: glikozinolátok (glükobrassicin. népi használatban egyes krónikus bőrbajokban. vomitoria Afzel. köszvény és reuma esetén. piros gyökérben anthocyan (raphanusin) Alkalmazás: diureticum. É-Afrikában. raupin) Alkalmazás: kivont alkaloidokból antihypertensiv. bronchitis. melyek csak orvosi rendelvényre adhatók. Zavart gyepekben fordul elő.) DC. Hatóanyag: glikozinolát (pl. Indokínában. Szibériában.6 m. Elterjedt az egész országban. R. corynanthenin vagy raubasin (raubasin = ajmalicin. É-Afrikában. máj. Hatóanyag: protoanemonin származék ranunculin.) Steud. 0. Dunántúlon elég gyakori. egyéves lágyszárú. Ny-Ázsiában. tetraphylla L. vaskos. et Schult. rauwolfinin). deserpidin. R. Indiai-szubkontinensen. expectorans.) Hatóanyag: 1. Indiai-szubkontinensen. csöves lágyszárú. népgyógyászatban friss leve cholecystopathia. bomlástermékei anemonin. – APOCYNACEAE indiai vérnyomáscserje Rauwolfiae radix (DAB) Rauwolfiae folium Honos Kínában.5-1 m magas. Homeopathia.és epeutak betegsége és bronchitis esetén. niger (Mill. Rauvolfia (Rauwolfia) serpentina (L. Homeopathia..vagy kétéves lágyszárú. Nálunk gyomtársulásokban elég gyakori. glükoputranjivin) Alkalmazás: antibakteriális. Egy. – RANUNCULACEAE torzsika boglárka Ranunculi scelerati herba = Ranunculi palustris herba = Ranunculi aquatici herba Honos Ázsia mérsékelt égövi részein.5-3% indol-indolin-alkaloid yohimbanok (kb. Raphanus sativus L. bokrosodó cserje. szinapin. anemoninsav.) Benth. Kaukázusban. sarpagin (sarpagin. Kétéves.). – RANUNCULACEAE gumós boglárka Ranunculi bulbosi herba Ranunculi bulbosi radix Honos Európában. magassága kb. Ranunculus sceleratus L. – RANUNCULACEAE réti boglárka Ranunculi acris herba = Ranunculi pratensis herba Honos Európában. Kaukázusban. (Hatóanyag kinyerése szempontjából felhasználják még: R. Kaukázusban. – BRASSICACEAE repcsény retek Raphani raphanistri herba Honos Ny-Ázsiában. É-Afrikában. Rehmannia glutinosa (Gärtn. máshol szórványos. szaponin. 0.

évelő lágyszárú. Ph. antifungális. – RESEDACEAE festő rezeda Luteolae herba = Resedae luteolae herba Luteolae radix Honos DK. antirheumaticum. Erdeinkben helyenként gyakori.és DNy-Európában.) = Rhei rhizoma (= radix) (Ph. gingivitis esetén gyulladáscsökkentő gyógyszerekben.) Rhei pulvis Hatóanyag: 4-6% hidroxiantracén-származék rhein (60-80%-a antrakinon-monoglikozid. Hg. rehmanniosid A-D. Hatóanyag: flavonoid (luteolin. chromanonok Alkalmazás: főleg pora laxans.. melittosid. Cserje vagy fa. hibridnek tartják. cardiotonikus. J.: Rheum x hybridum Murray] . évelő lágyszárú. 4. Ny-Ázsiában. mint enyhe hashajtó. Külsőleg orrüreg fertőzéses betegség.. Rhamnus purshiana DC.Forrás: http://www. stomatitis. ajugol. sedativum. festőanyag. tonicum. termésben kb. 2% glükofrangulin. É-Afrikában.). – RHAMNACEAE varjútövis benge Rhamni catharticae cortex Rhamni catharticae fructus (DAB) Honos Európában. Magyarországon termeszthető. továbbá tannin (gallotanninok. Indokínában. diureticum. valamint fenilbutanonok (pl. Hatóanyag: iridoid-glikozid catalpol. évelő lágyszárú. a Középhegységben és a Dunántúlon nem gyakori. Rhei radix (Ph. erőteljes növekedésű. Homeopathia. Ázsia mérsékelt égövi részein. termés is. rehmanniosid D-nek enyhe hypoglykaemiás hatása van. az Alföldön szórványos. kempferolglikozid stb. 4. Homeopathia. 10-25%-a diantron-glikozid). lutea L. ez is felhasználható). évelő lágyszárú. flavonoidok. stomachicum.és ÉNy-Kínában. rhamnonigrin. a barbarin (a vadrezedában glikozinolát glükotropaeolin) Alkalmazás: népgyógyászatban diaphoreticum. kevés apigenin. VIII. luteolosid. É-Afrikában. Cooper] kaszkarabokor Rhamni purshianae cortex (Ph. Rheum rhabarbarum L. galloilglükóz).5% antrakinon-glikozid (emodinprimverosid. Ph. B. Hg. flavanok. aloin A. kínai rebarbara Honos É. glikozinolát glükobarbarin és fenil-oxazolidinthion bomlásterméke. Eur. számos gyógyszer hatóanyaga. B. Magas (kb. lindleyn). C. – RHAMNACEAE [syn. Rhamnus cathartica L. VII. Eur. 8% hidroxiantracén-származék (cascarosid A. emodinok. anthelminticum. aucubin. nagyobb adagban hashajtó. izorhamnetin. VIII. – POLYGONACEAE [syn. Reseda luteola L. gyulladáscsökkentő. extractumok formájában diureticum. Hatóanyag: kb.hu Honos É-Kínában. Útszéli gyomtársulásokban (közönséges mindenhol a vadrezeda. glükoluteolosid. Ny-USA északi és déli részein. vértisztító. Rheum officinale Baillon – POLYGONACEAE orvosi rebarbara Honos D-Kínában. G.: Rheum x hybridum Murray] hullámoslevelű rebarbara Rhei japonici rhizoma (= radix) Honos K-Ázsiában. dismenorrhoea esetén.) = Cascarae sagradae cortex Honos Ny-Kanadában.: Frangula purshiana DC. chrysophanolok. – POLYGONACEAE [syn. D. Hg. Nálunk is termeszthető. Rheum rhaponticum L. 11-dezoxialoin) Alkalmazás: laxans. frangulin). chromonok. éretlen termésben szaponin Alkalmazás: kéreg népgyógyászatban laxans. Többnyire 3 m magasra növő cserje. frangulin. physcionok.doksi. Magas. termés népgyógyászatban még diureticum.. flavonok. speciális iridoid rehmaglutin A és iononglikozid rehmaionosid A-C Alkalmazás: antipyreticum. a R. Kétéves lágyszárú. 2 m). Indiai-szubkontinensen. Rheum palmatum L. emodinanthranol-glikozidok. tannintartalma miatt kisebb dózisban antidiarrhoeicum. nálunk nem gyakori konyhakeri növény. oligomer procyanidinek. heterodiantronok. Hatóanyag: kéregben 2-2.

. Rhus aromatica Ait.: Sedum rosea (L. Kis termetű. hibrid változatait kertekben inkább termesztik (főzeléknek. évelő lágyszárú. rosiridin (aglikon rosiridol). menorrhagiában. szterol. Üde és nedves réteken országszerte gyakori. Hatóanyag: sok más rododendron fajjal együtt mérgezőek. Honosak Csendes.07% illóolaj. Áttelelő pozsgás. toxikus acetilandromedol. – ERICACEAE erdélyi havasszépe Rhododendri ferruginei folium Honos DK-Közép-Európában (Alpok. 20% cserzőanyag Alkalmazás: tinctura formájában orvosi javallatra ágybavizelés és hasmenés ellen.] illatos rózsásvarjúháj Rhodiae radix Honos Európában. VIII. Magyarországon nincs.és kávésav Alkalmazás: homeopathia. Azalea pontica L. Homeopathia.Forrás: http://www. Hg. kompótnak) Hatóanyag: mindkét gyökérdrogban antrakinonok. Ph. tabletta-. amyrin. Ázsia mérsékelt égövi részein. tyrosol. Kárpátok). sárga alpesirózsa Rhododendri folium Honos K-. 5% stilben-glikozid rhaponticosid.és hólyagpanaszokban. előbbiben arbutin (ericolin). agaropektin Alkalmazás: enyhe laxans. Hatóanyag: illóolaj. Hg. Hatóanyag: aucubin (aucubosid. klorogén. rhinanthin). VII. Hatóanyag: agaróz.hu közönséges rebarbara Rhapontici radix Honos Közép-Ázsiában. Nálunk ez sem található vadon.és Indiai-Óceánban. reumás panaszok esetén. 1-2 m magas cserje. gyógyszertechnológia (emulzió-. Kaukázusban. vese. 4. Gracillaria Gymnogongrus grifithiae.] csörgő kakascímer Cristae gallii herba Honos Európában. flavonoidok. Ny-Ázsiában. Dísznövényként telepíthető. ursolsav. laboratóriumi táptalaj készítéséhez.) lichenoides. népgyógyászatban tonicum. Hatóanyag: kb. 10-35 cm magas. bokros cserje. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum köszvényes.) L. Sok díszfajta ebből származtatható. továbbá rhododendrin (= betulosid). – SCROPHULARIACEAE [syn.és DK-Európában. Rhodiola rosea L. Ahnfeltia plicata. Rhodophyta – ALGAE vörösmoszatok: Gelidium fajok. több más faj homeopathiában. más szaponin-glikozid. 0. valamint kb. dezoxirhaponticosid Alkalmazás: enyhe hashajtó.: Rhinanthus crista-gallii L. salidrosid. Eucheuma spinosum és más fajok agar Agar (Ph. Közép. egyéves lágyszárú. 18% cserzőanyag Alkalmazás: fejfájás csillapító. – ANACARDIACEAE kanadai szömörce Rhois aromaticae radicis cortex Honos É-Amerikában.) = Agar-Agar (Ph. – CRASSULACEAE [syn. Ribes nigrum L. 1-2 m magas. kb.) Scop. magas oxalát tartalma miatt gyermekeknek és vesekőbetegeknek ártalmas lehet. utóbbiban még flavonoidok. Eur.doksi. kenőcselőállítás). Rhinanthus minor (Ehrh. Rhododendron luteum Sweet – ERICACEAE [syn.] sárga rododendron. Rhododendron ferrugineum L. – GROSSULARIACEAE fekete ribiszke . esetleges ösztrogén hatásukat is figyelembe kell venni.

benzilalkohol.) Rosae (= Cynosbati) pseudofructus (= fructus). robigenin). oligomer proanthocyanidinek (pl. kempferol-. cyanin és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: friss préslé antioxidáns. Hatóanyag: kb. A kérget kora tavasszal gyűjtik a fiatalabb ágakról (beszáradás 3:1).). Hatóanyag: virágban flavonoid-diglikozid robinin.. VIII. fontos mézelő fa. Hatóanyag: cukrok.. kb. Virágzás idején vagy közvetlenül utána szedik le leveleit. Rosa canina L. antioxidáns. forgatással szárítják (beszáradás 5:1).5% flavonoid (kvercetin-. VIII. terpineol). – ROSACEAE csipkerózsa. Ph. Eur. 0. Hg. Hg.) Ricini oleum hydrogenatum Ricini oleum virginale (Ph. Főleg áprilisban virágzik. vírusellenes. Tüskés cserje. Ny. Homeopathia (nyers mag!). szabadgyök-fogó. fenolkarbonsavak Alkalmazás: levele és rügye diureticum (előnyösen kálium-visszatartó). VII. É-Amerikában) termesztik. jó homokkötő. Májusban virágzik. pektin. illóolaj (anthranilsav-metilészter. enyhe antihypertensiv.) Honos Afrikában. Indiai-szubkontinensen. . Ázsia mérsékelt égövi részein. 0. Ricinus communis L. antiphlogistikus. ilyenkor szedik le a frissen kinyílt virágokat. fungisztatikus. Ph. vérszegénység ellen is hatásos. KisAlföldön Szigetköz) liget. Különösen mérsékelt égövi országokban Eurázsiában is elterjedt.és láperdőiben szórványosan található.01% illóolaj Alkalmazás: virág aromaticum. Robinia pseudacacia L. acacetin. Eur. gyepűrózsa Rosae pseudo-fructus (Ph. 1-2 m magas cserje vagy fa. szirup ízesítő gyógyszerészeti készítményekben. 4. levél aromaticum. majd szobahőmérsékleten. augusztusban érik. – EUPHORBIACEAE ricinus Ricini semen Ricini oleum (Ph. pseudofructus sine seminibus (Ph. szellős helyen szárítják (beszáradás 5-7:1). nyomokban illóolaj (mono. acaciin. karotinoidok. szerves savak. Hg. pseudofructus cum seminibus (Ph. – GROSSULARIACEAE piros ribiszke Ribis rubri fructus Honos Ny-Európában. olajos injekciók gyártásához) alkalmazható.Forrás: http://www. törpe fajtáit régebben Magyarországon is termesztették. egyéb flavonoid (pl acaciin. É-Afrikában. Ribes rubrum L.és szeszkviterpének). termése júliusban. nemesített fajtáit ültetvényekben telepítik. társulásközömbös.és izorhamnetin-glikozidok). erdőszéleken. cserjésekben állományképző. terméséből készült lé. Hg. 4. Magyarországon nemesített fajtáit sokfelé telepítik. VII. Hatóanyag: mag erősen mérgező toxalbumint. Egyes. termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. 2 m magasra is megnő. lekvár vagy bor ugyancsak antioxidáns. – FABACEAE fehér akác Robiniae pseudacaciae (= acaciae) flos Robiniae pseudacaciae cortex Robiniae pseudacaciae folium Honos USA keleti és középső részén. Vadon az Alföld (pl. VII. bozótosokban mindenhol gyakori. farnesol. antibakteriális. 3% ricint és kevésbé mérgező piridin alkaloidot. kéreg homeopathia. ricinint tartalmaz. kéregben erősen mérgező toxalbumin-lektin robin és phasin. a mérsékelt éghajlaton sokfelé (Ázsiában. prodelphinidin). a kb. levélben flavonoidok (acacetin. 40-70% ricinusolaj (előbbiektől mentesített zsíros olaj) különleges zsírsava a ricinolsav Alkalmazás: kivont és tisztított zsíros olaj erősen laxans. 1-2 magas cserje. nerol. Kaukázusban.hu Ribis nigri folium (DAC) Ribis nigri fructus Ribis nigri gemma Honos Európában. linalool. továbbá gyógyszertechnológiában (pl. inszekticid.doksi. myricetin. Hg. apigenin). védett.) Rosae (= Cynosbati) semen Honos Európában. emeticum. majd vékony rétegben. tüskementes tokkal rendelkező. Termeszthető. illatszeripar.és Közép-Ázsiában.

déli helyeken érdemes telepíteni. spasmolyticum. ún. – ROSACEAE százlevelű rózsa Honossága sokféle hibridformája miatt nagy vonalakban Eurázsiára tehető. likőriparban.2% (vagy több) aszkorbinsav.és kozmetikai ipar. pektin). citronellol. Évelő lágyszárú. ekcémára. torokés melltájéki panaszok esetén. Ph. Ny-Ázsiában. főként rozmarinsav.és ursolsav-származékok Alkalmazás: cholereticum. foszfolipid. Rosa x centifolia L. Nálunk az enyhébb teleket átvészeli. frissen és szárazon fűszer. továbbá borneol. pollenben karotinoidok Alkalmazás: adstringens. Rosa gallica L. kb.hu Több kisebb fajra bontható. geraniol. A csipkerózsa májusban.). Hatóanyag: 0. gallica L. a “bolgár rózsaolaj” fő összetevői: feniletilalkohol. Más fajok is hasznosak. kámfor.). bornil-acetát. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: meghűlés. laxans (szerves savak. p-cymen. x R. kb.5% illóolaj (15-30%-a 1. nerol. cyanin. carminativum. Rubia tinctorum L. 10% zsíros olaj. Kaukázusban. limonen. nálunk nem fordul elő. kb. Hg. terpineol. triterpén oleanolsav. Aszmagtól mentesítve (kézzel vagy erre szolgáló. luteolin.és hólyagbántalmak esetén. Hg. homeopathia. camphen. szem és garat öblögetésre. illóolaja illatszeriparban. pseudopurpurin. moschata Herrm) damaszkuszi rózsa Rosae aetheroleum Honossága hibrideredete miatt részben ismert. egyes illóolajokban 20-50% kámfor.2-1. Hatóanyag: levelekben 1-2. – LAMIACEAE rozmaring Rosmarini folium (Ph. citronellol. nerol Alkalmazás: illatszer. reumára. Rosae flos (= petalum) Hatóanyag: friss sziromlevélben kb. kvercitrin. 1 m magas cserjévé fejlődik. lepra ellenes. geranial.. gallotannin. 10-24% cserzőanyag. rovarűzőként. VIII. parlagi rózsa. 4. 0. külsőleg fürdőkbe.) Rosmarini aetheroleum (Ph. Kertekben sokfelé megtalálható. caryophyllen.35% diterpénfenol carnosolsav és oxidációs laktonszármazékai (carnosol = picrosalvin. purpuroxanthin. aromaticum. lekvár. fajtája ismert. bársonyrózsa Honos Európában. Különösen Bulgáriában nagy ültetvényekben termesztik. citral stb. Eur. flavonoidok). lycopin. Rosa x damascena – ROSACEAE (R.) Honos Mediterráneumban. enyhe diureticum. munjistin. mérsékelt égövi Ázsiában.Forrás: http://www. 3% Lamiaceae-cserzőanyag kávésavdepszid. sok díszfajtája kertekben kedvelt Magyarországon is. Aszmag népgyógyászatban diureticum vese. júniusban virágzik. menstruációs panaszokban. flavonoidok. mindegyik gyűjthető. 0. purpuringlikozid. 0..2 % illóolaj. csak védett. népgyógyászatban hasmenés. szörp készül belőle. β-karotin stb.8-cineol. gyümölcsíz. amíg kemény az áltermés fala. alpesi rózsa. aszmagoló géppel kettévágva és kitisztítva) vagy egészben hagyva szellős helyen kiterítve vagy műszárítón szárítják (beszáradás 2:1 egész csipkebogyó. eugenol.).03% illóolaj. mikroelemek. grippe esetén vitaminpótló (C-vitamin. 15% pektin. karotinoidok (rubixantin-izomérek. αpinen. stomachicum.2% illóolaj (geraniol. alizarin Alkalmazás: bakteriosztatikus (Staphylococcus aureusra). leginkább: R. Rubia cordifolia L.doksi. Hatóanyag: antrakinon purpurin. cukor. eucalyptol stb. Homeopathia. nyomokban illóolaj. Az álterméseket kocsány nélkül augusztus végétől az első deres napokig gyűjtik. Sok formája. Rosmarinus officinalis L. száj. Malajziában. Ny-Ázsiában. Festőanyag. Illatszeripar. 4:1 “csipkehús”). továbbá flavon (genkwanin. vérhas és tüdőhurut esetén. anthocyanok. cserzőanyag. aszmagban kb. Indiai-szubkontinensen. – RUBIACEAE festőbuzér Rubiae radix . – RUBIACEAE indiai buzér Rubiae cordifoliae radix et rhizoma Honos Afrikában. diosmetin) és flavonglikozidok. linalool. VII. pendulina L. Hatóanyag: virágban 0. örökzöld. spasmolyticus kólikában. Indokínában. szerves savak. rosmanol). kertekben telepített.

Mediterráneumban. pektin. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: kálium-oxalát. Gyökérben cserzőanyag. s. ruberythrinsav. Hatóanyag: 8-10% hidrolizálható gallotannin. Vágásterületeken. illóolaj. antidiarrhoeicum. Régen kozmetikai festék volt. kovasav. diureticum. Rubus fruticosus L. Nyár elejétől virágzik. galluszsav. diaphoreticum. Régen festőnövényként termesztették. elterjedt É-Amerikában is. szerves savak. munjistin.és Ny-Ázsiában.és DK-Európában. A herbát augusztustól szeptemberig gyűjtik. Ligeterdőkben.) Alkalmazás: népgyógyászatban féregűző.8% szaponin villosin Alkalmazás: adstringens. Homeopathia. szerves savak.doksi. klorogénsav. tarlókon országszerte gyakoriak. fodros lórom Rumex obtusifolius L. Rubus idaeus L. Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok. cserzőanyag. 0. pseudopurpurin. ma már elvadulva is ritka. továbbá diureticum arthritisben. Rumex crispus L. roborans. purpuroxanthin). Ilyenkor gyűjtik a leveleket. Nálunk vadon a Középhegységben és a Dunántúlon erdővágásokban különösen gyakori lehet. Homeopathia (gyökér is). Közép. stomachicum. alkoholok és észterek. Hatóanyag: 2-3. – ROSACEAE málna Rubi idaei folium (DAC) (= herba) Rubi idaei fructus Honos Európában. észterek. dimer ellagitannin. cukrok. cyanidinglikozidok. iridoidlakton asperulosid Alkalmazás: húgyúti és vesebetegségekben. erdőszéleken. tonicum. fenolkarbonsavak. júniusban virágoznak. és más Rumex fajok réti lórom Rumicis folium Rumicis fructus Rumicis radix = Lapathi (acuti) radix . pentaciklusos triterpénsavak. Termesztik. flavonoid. szellős helyen szárítják. továbbá aroma anyag (hexenol és hexenal származékok). A levelet árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1).és trioxiantrakinon-glikozidok (alizarin. Ázsia mérsékelt égövi részein. Számos fajtáját házi kertekben és nagyobb ültetvényekben termesztik. lekvár stb. pektin. galiosin. erdőszéleken találunk. Gyökér népgyógyászatban antidiarrhoeicum. aszkorbinsav. Nyers málna.5% di. üde ártéri és hegyi réteken országszerte gyakori. málnaíz. különösen elterjedt a Mediterráneumban. tüskés cserjék. fruticosus L. A hamvas szeder gyümölcsét gyűjtik. cukrok.8 m magas. – POLYGONACEAE lósóska. nagyobb állományokat főleg vágásterületeken.5-0. szegélybozótosokban mindenhol gyakori. antioxidánsokban gazdag. Rumex acetosa L. Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok. Májusban. A vad szeder (R. garatöblögető. l. antidiarrhoeicum. Évelő lágyszárú. depurativum. sok forma és hibrid tartozik ide. 0. szerves savak. szerves savak. – ROSACEAE vad szeder. Szükség esetén termeszthető. – POLYGONACEAE mezei sóska Rumicis acetosae herba Kozmopolita. nyomelemekben.) gyűjtőfaj. vitaminokban. szántóterületek szegélyén. vitexin stb.Forrás: http://www. feketeszeder Rubus caesius L. pektin Alkalmazás: mint szedernél. Élvezeti tea. flavonoid (kvercitrin. A terméseket hamvaskék állapotban szedik. ribiadin. cukrok. oxálsav. hamvasszeder Rubi fruticosi folium (DAC) Rubi fruticosi fructus Rubi fruticosi radix Honosak Eurázsiában. alkoholok. a gyümölcsből készült szirup kanalas gyógyszerek ízjavítójaként gyógyszerészeti előiratokban hivatalos. antioxidánsokban gazdag. különösen kőképződés esetén (gyógyszerek formájában). koffein tartalmú tea legjobb pótlója. Hatóanyag: mint szedernél. szeder. 7-15% cserzőanyag. Nyers gyümölcse vagy a szederlé és a szederlekvár vitaminokban. nemesített fajtáit telepítik.hu Honos K.

– SALICACEAE fehér fűz Salix daphnoides Vill. anthelminticum. termés főként antidiarrhoeicum. 50% fehérje. Általában nedves réteken vagy erdőkben. alkilalkoholok és észtereik). sebgyógyító. Homeopathia. mint a mezei sóskánál.7% illóolaj (metilketonok. carbinolacetát. thrombophlebitisben. de fogyatkozik. kb. nyálka-poliszaharid. Kaukázusban. görcsoldó és idegnyugtató hisztériában. A-vitamin. antidiarrhoeicum. 5% catechintannin. Elterjedt pl. daphnoretin). abortivum.) ritka. gyökér laxans. továbbá stomachicum. gyökérben antrakinonok (pl. más Saccharomyces fajok – SACCHAROMYCETACEAE élesztőgomba Faex medicinalis = Cerevisiae fermentum Hatóanyag: gazdag B-vitaminokban. főleg B-vitaminok pótlására bőrbetegségekben. Hatóanyag: levél fő összetevői hasonlóak. Ruscus aculeatus L.doksi. nodus haemorrhoidalis megbetegedésben. Erős szárú félcserje. rutamarin.és furostanol-típusú szteroid szaponin ruscosid.. – RUTACEAE kerti ruta Rutae folium Rutae herba Rutae aetheroleum Honos D. szterolok. carminativum.4% acridon típusú kinolin alkaloid (skimmianin. Áttelelő. orvosi javallatra venotonicum vénás és kapilláris insufficientia esetén. termésben kb. psoralen. Zavartalan mocsarakban. nagyobb adagban adstringens. . védett. nádasokban. ergoszterol stb. főleg áttelelő vagy évelő lágyszárúak.1% illóolaj (kb. Homeopathia. szárítva vagy porítva (különféle gyógyszerformákban) belsőleg. rutarin. Indiában és az USA területén is. 0. Homeopathia.. Az Alföldön gyakoribb. Többnyire az északi féltekén terjedtek el. ahogyan a többi lórom faj is Európában vagy Eurázsiában honos. triterpének. rutaretin. Termesztése megoldható. tannin. ulcus crurisban. Védett. Hatóanyag: akár 1. Salix alba L. spasmolyticum. 4. furokumarin (bergapten. neoruscogenin).5 m-re is megnő. – ASPARAGACEAE vagy RUSCACEAE szúrós csodabogyó Rusci rhizoma (Ph. pseudonatronatus Borb. szterol.és Közép-Európában. rutin. izoimperatorin. 25% szénhidrát.hu A lósóska kozmopolita. gravelliferon. 40 azonosított komponens) Alkalmazás: kivont hatóanyagaiból. antibakteriális (gyermeknek is). Hg. emmenagogum. aphrodisiacum. Eur. 10% tannin Alkalmazás: mint mezei sóskánál. A sziki lórom (R. vízi lágyszárú. levélben flavonoid. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: gyökérben keményítő. kumarin. szaponin Alkalmazás: adstringens. gyakran gyomtársulásokban gyakoriak. örökzöld cserje. graveolin). kokusaginin. furanobenzol graveolensav Alkalmazás: sudoriferum.és D-Európában.2-0.Forrás: http://www. chrysophansav. D-provitamin. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: 4-6% spirostanol. Ph. kb. akár 0. Ruta graveolens L. extractumból készült gyógyszerek formájában. kb.) Rusci aculeati rhizoma (= radix) Honos Közép. pangásban. VIII. Nálunk kerti dísznövény. Szibériában. a réti lórom inkább eurázsiai. 0. emodinok). É-Afrikában. ritkán elvadul. – ALISMATACEAE nyílfű Sagittariae radix Sagittariae herba Honos Európába. dictamnin. Sagittaria sagittifolia L. cholereticum. cukor. Kis termetű. γ-fagarin. vagyis vénás keringési elégtelenségben. S Saccharomyces cerevisiae Hansen. Alkalmazás: nyersen. ruscin (fő aglikonok és hatóanyagok: ruscogenin. Dunántúlon szórványosan fordul elő üde lomberdőkben. xanthotoxin.

Forrás: http://www.doksi.hu

boroszlánlevelű fűz Salix fragilis L. csörege-fűz Salix purpurea L. csigolyafűz Salix viminalis L. kosárfonó fűz, kenderfűz Salix cordata Mühlenbg. [syn.: Salix americana hort.] kanadai fűz, amerikai fűz Salicis cortex (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salicis folium
Honosak Európában, Ázsiában, kivéve a kanadai fűzet, de ezt is sokfelé termesztik Európában. Értékes drogot szolgáltat a S. alba L. subsp. vitellina (L.) Arcang., aranyfűz. Ártereken vagy nagyobb patakok, folyók mentén sokszor állományalkotók. A fehér fűznek és alfajának nemesített fajtáit, továbbá a kanadai fűzet telepítik. Néhány éves vesszőkről a kérget februárban, márciusban lehántják és feldarabolják. A kifejlett leveleket is gyűjtik. A szárítás meleg, szellős helyen vagy műszárítón történik (beszáradás 3:1 kéreg, 5-6:1 levél). Hatóanyag: 1,5-11% fenol-glikozid salicin, salicortin, tremulacin, populin, fragilin, triandrin, vimalin, picein stb.), aromás aldehidek és savak (salirosid, vanillin, syringaaldehid, syringin), szalicilalkohol (saligenin), flavonoidok, 8-10% cserzőanyag Alkalmazás: antiphlogistikus (gátolja a prostaglandin bioszintézisét), belsőleg prostatitis, arthritis kezelésében fájdalomcsillapító (készítmények formájában is), az enyhébb fejfájást is mérsékeli, grippe ellen, külsőleg hámlasztó, fekélytisztító, antimikotikus, lábfürdők komponense.

Salsola kali L. – CHENOPODIACEAE homoki ballagófű Tragi herba
Honos Eurázsiában, Mediterráneumban. Egyéves lágyszárú. Szántóföldi és útszéli gyomtársukásokban országszerte elég gyakori, kivéve Ny-Dunántúlt. Hatóanyag: tetrahidroizokinolin-alkaloid salsolin, salsolidin, betainszerű aminok Alkalmazás: anthelminticum, purgans, diureticum, javítja a vérkeringést.

Salvia fruticosa Mill. – LAMIACEAE [syn.: Salvia triloba L.] hármaslevelű zsálya Salviae trilobae folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos DK-Európában, É-Afrikában, Ny-Ázsiában. Félcserje. Hatóanyag: 2-3,5% illóolaj (kb. 70%-a cineol, továbbá thujon, kámfor, egyéb mono- és szeszkviterpén picrosalvin, caryophyllen), kb. 5% Lamiaceae-cserzőanyag (rozmarinsavészterek), kb. 2% flavonoid (pl. salvigenin), diterpén carnosol, triterpén ursolsav, oleanolsav, betulinsav Alkalmazás: antibakteriális, antivirális, antiphlogisticum, száj- és toroköblögetésre meghűlés, grippe, felső légúti hurutos megbetegedések esetén (hasonlóan a S. officinalishoz).

Salvia miltiorrhiza Bge. – LAMIACEAE vörösgyökerű zsálya Salviae miltiorrhizae radix
Honos Kínában. Hatóanyag: fenantrénkinon szerkezetű diterpén pigment (tanshinon és izotanshinon), protocatechualdehid danshensu és salvianolsav Alkalmazás: extractumai (gyógyszerkészítmények formájában is) javítja a microcirkulatio hatásfokát, antiischaemiás hatású.

Salvia officinalis L. – LAMIACEAE orvosi zsálya Salviae folium (Ph. Hg. VII.) = Salviae officinalis folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salviae radix Salviae flos Salviae semen Salviae officinalis aetheroleum Salviae tinctura (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos DK-Európában, félcserje. Nálunk kerti dísznövény, de üzemi termesztése is megoldott. Melegigényes. Közvetlen magvetéssel a tél beállta előtt vagy kora tavasszal szaporítható. A sortávolság 60 cm, a vetés mélysége 2-4 cm. Második évtől kezdve, júniusban, júliusban virágzik. A leveles hajtást vagy a lefosztott leveleket virágzás kezdete előtt gyűjtik és azonnal szárítják legfeljebb 400C-on (beszáradás 4:1). Illóolajnyeréshez teljes virágzásban lévő állományt takarítanak be. Hatóanyag: levélben 1-2,5% illóolaj (35-60%-a kétféle thujon, kevesebb kámfor, cineol, borneol, bornilacetát, a görög illóolajban eucalyptol, a spanyolban és dalmáciaiban kámfor az uralkodó), 6-15% szeszkviterpén (caryophyllen, viridiflorol), 2-6% Lamiaceae-cserzőanyag, (rozmarinsavészterek és kávésavészterek), diterpén carnosol (= picrosalvin), 1-3% flavonoid (luteolin- és apigenin-származék, mint a glikozilflavon vicenin-2), triterpén-szaponin oleanolsav. Gyökérben és virágban kinon szerkezetű szeszkviterpén pigment acetoxi- és dehidroroyleanon, magban zsíros olaj Alkalmazás: antimikrobiális, gyulladásgátló, gingivitis, stomatitis esetén száj- és toroköblögetésre, izzadásgátló, gyógyfürdőbe aranyérbántalmak kezelésére, belsőleg gyomor- és bélhurut, hasmenés, hurutos megfázás esetén. Homeopathia. Gyökér és virág a népi használatban kártevőirtó.

Salvia pratensis L. – LAMIACEAE mezei zsálya Salviae pratensis herba, (folium) = Horminii pratensis herba, (folium)
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. Sztyeppréteken, kaszálóréteken gyakori. Hatóanyag: nyomokban illóolaj, 0,4% ursolsav, 0,2% kávésav Alkalmazás: mint Salvia officinalis.

Salvia sclarea L. – LAMIACEAE muskotályzsálya Salviae sclareae herba, (folium) Salviae sclareae aetheroleum (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos Közép- és D-Európában, Ny- és Közép-Ázsiában, Kaukázusban, Indiai-szubkontinensen. Magas (kb. 1 m-es) két-, ritkán többéves lágyszárú. Magyarországon termesztik, kertekben dísznövény. Hatóanyag: 0,2-0,5% illóolaj (linalool, pinenek, phellandren, citronellol, limonen), diterpénalkohol sclareol Alkalmazás: száj- és toroköblögető, illóolaj illatszer- és kozmetikai iparban, fűszerborok ízesítésére.

Sambucus ebulus L. – CAPRIFOLIACEAE földi bodza Ebuli fructus Ebuli folium Ebuli radix (= rhizoma)
Honos Európában, Közép- és Ny-Ázsiában, É-Afrikában, Kaukázusban. Évelő, cserjeszerű. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban. Hatóanyag: termésben kb. 0,08% illóolaj, cianogén glikozidok, cserzőanyag, anthocyan sambucyaninglikozid, valeriánsav, magban zsíros olaj. Levélben cianogén glikozid, cukrok, nyomokban illóolaj, gyökérben ugyancsak cianogén glikozid, nyomokban illóolaj, gyanta, cserzőanyag, szterol, amyrin, szaharóz Alkalmazás: termés laxans, diureticum, diaphoreticum, homeopathia, levél népgyógyászatban meghűlés esetén, gyökér enyhe diureticum, diaphoreticum, laxans, népgyógyászatban purgans, emeticum.

Sambucus nigra L. – CAPRIFOLIACEAE fekete bodza Sambuci (nigrae) flos (Ph. Hg. VII.) = Sambuci flos (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Sambuci fructus Sambuci folium Sambuci cortex Sambuci radix
Honos Európában, Mediterráneumban, Kaukázusban, Ny-Ázsiában. Cserje vagy fa. Országszerte gyakori degradált erdőkben, cserjésekben. Nemesített fajtáiból ültetvényeket létesítenek. Májusban, júniusban virágzik. A virágzatokat száraz időben gyűjtik, napon vagy műszárítóban gyorsan szárítják, mert könnyen barnul. A lemorzsolt virág nedvszívó (beszáradás 6-7:1). Virágzáskor gyűjtik a levelet (beszáradás 45:1). Az érett, fekete vagy sötétlila terméseket terméságazat formájában szedik (beszáradás 5:1). Hatóanyag: virágban 0,03-0,14% illóolaj, nyomokban cianogén glikozid sambunigrin, kb. 1,6% flavonoid (rutin, hiperozid, kvercirtin, astragalin), kb. 3% fenolkarbonsav, triterpén szaponin (amyrin, ursolsav, olenaolsav), szterolok, termésben kb. 3% cserzőanyag, 0,2-1% anthocyan (sambucin, sambucianin, chrysanthemin), flavonoidok, kevés illóolaj, magban cianogén glikozid (sambunigrin,

Forrás: http://www.doksi.hu

prunasin, zierin), cukor, szerves savak, levélben és kéregben cianogéneken kívül cserzőanyag, szterolok, szaponinok, gyökérben gyanta Alkalmazás: virág laxans, diureticum, továbbá megfázásos betegségekben diaphoreticum, termés frissen lekvárnak, nagyobb adagban purgans, leve antioxidáns, nyers, éretlen termés présleve népgyógyászatban ischias és neuralgia esetén, friss virág, levél és kéreg homeopathiában, gyökér vagy gyökérkéreg népgyógyászatban laxans és vese-, hólyagbántalmakban jótékony.

Sambucus racemosa L. – CAPRIFOLIACEAE fürtös bodza Sambuci racemosae fructus
Honos Közép- és D-Európában, Kaukázusban, egyes alfajai É-Amerikában. Cserje vagy fa. Hatóanyag: gyümölcshúsban sok karotinoid, vitaminok, cukrok, szerves savak, pektin, cserzőanyag, 0,62% zsíros olaj, magban toxikus, szívre ható glikozid, emiatt mérgező (olaja nem használható) Alkalmazás: népgyógyászatban gyümölcslé diaphoretikus, megfőzve meghűlés eredetű láz, húgyúti és hólyagpanaszok esetén, gyümölcshús lekvárnak készíthető.

Sanguinaria canadensis L. – PAPAVERACEAE vérzőmák Sanguinariae (canadensis) rhizoma
Honos É-Amerikában, évelő lágyszárú. Nálunk dísznövényként kertekben néha megtalálható. Hatóanyag: 4-7% izokinolin alkaloid (chelerythrin, sanguinarin, oxisanguinarin, berberin, protopin, coptisin, allocryptopin), keményítő, gyanta Alkalmazás: hatóanyagai miatt részben hasonló, mint Chelidonium majusnál. Spasmolytikus, fájdalomcsillapító. Régebben expectorans krónikus bronchitisben, diureticum, emmenagogum, tonicum, stimulans, diaphoreticum emésztési zavarok esetén, továbbá nagyobb adagban hánytató. Antitumor hatása egyes esetekben, kísérleti szinten igazolható. Homeopathia.

Sanguisorba minor Scop. - ROSACEAE csabaírefű
Honos Európában, É-Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Kisebb termetű, 0,1-0,6 m-es, áttelelő lágyszárú. Magyarországon sziklagyepekben, száraz gyepekben elég gyakori.

Sanguisorba officinalis L. őszi vérfű
Honos Európában, Ázsia mérsékelt égövi területein, É-Amerikában. Akár 1 m-re megnövő, áttelelő lágyszárú. Nálunk a Középhegységben és a Dunántúlon lápréteken, láposodó kaszálóréteken elég gyakori, az Alföldön ritkább.

Sanguisorbae herba = Pimpinellae italicae herba Pimpinellae italicae radix
Hatóanyag: 10-17% catechin-cserzőanyag, catechin, gallocatechin, triterpén szaponin sangusorbigenin, sanguisorbin Alkalmazás: adstringens aranyérbetegségben, hasmenés ellen, használatos dysmenorrhoea és tüdőhurut esetén.

Sanicula europaea L. – APIACEAE gombernyő Saniculae folium, (herba) Saniculae radix
Honos Európában, Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Áttelelő lágyszárú, 0,2-0,5 m-es. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, az Alföldön ritka. Bükk- és gyertyánelegyes üde erdőkben fordul elő. Hatóanyag: kb. 1% pentaciklusos triterpén szaponin (aglikon saniculagenin A, B, C, D), gyökértörzsben akár 10%, továbbá 1-2 % fenolkarbonsav (klorogénsav, kávésav, rozmarinsav) Alkalmazás: antibakteriális, antimikotikus, gyomorfekély és bőrbetegségek (pl. ekcéma, furunculus) kezelésére, népgyógyászatban belsőleg vérzéscsillapító, szaponintartalma miatt expectorans. Homeopathia.

Santalum album L. – SANTALACEAE fehér szantálfa Santali albi lignum Santali aetheroleum
Honos Indiai-szubkontinensen, Malajziában. 10-12 m magas, örökzöld. Termesztik.

Forrás: http://www.doksi.hu

Hatóanyag: farészben 3-6% illóolaj (kelet-indiaiban kb. 90% szeszkviterpén santalol, a többi geraniol, citronellol, terpineol, metilacetofenon, fenol, kínaiban kevesebb santalol, nyugat-indiaiban szeszkviterpén elemol, endesmol, agarofurán), 5-8% gyanta, cserzőanyag Alkalmazás: illóolajat régen gonorrhoea, bőrbetegségek esetén és diaphoreticumként, ma illatszer- és kozmetikai iparban. Homeopathia.

Santolina chamaecyparissus L. – ASTERACEAE cipruska Santolinae herba
Honos D-Európában. Örökzöld, 0,3-0,7 m-es, bokros félcserje. Hatóanyag: 0,8-1% illóolaj, virágban thujon, pinenek, phellandren, phellandral, myrcen, limonen, pcymol, terpineol, levélben inkább artemisiaketon, santolinszerű szeszkviterpének (pl. longipinen) Alkalmazás: gyomor- és bélpanaszokban spasmolyticum, stomachicum, továbbá anthelminticum. Illóolaja kinyerhető, hasonló célra használható.

Saponaria officinalis L. – CARYOPHYLLACEAE orvosi szappanfű Saponariae rubrae radix Saponariae rubrae herba
Honos Európában, Ny-Ázsiában, Kaukázusban, Szibériában. Kínában és É-Amerikában is meghonosodott. 0,4-0,8 m magas, áttelelő lágyszárú. Országszerte előfordul főleg ártéri szegélytársulásokban, gyakran útszélen, szemétdombok közelében. Hatóanyag: gyökérben 2,5-8% triterpén szaponin (glikozid saponariosid A, B, kisebb mennyiségben CH, bisdesmosid quillajasav, aglikon gypsogenin), kevés szterol. Herbában szaponin (saporubrin, saporubrinsav), flavon-C-glikozid saponarin, vitexin Alkalmazás: gyökér expectorans bronchitisben, népgyógyászatban reumás panaszokban és bőrbetegségben, homeopathiában, herba ugyanígy, még diureticum, depurativum, mint detergens emulgeáló anyag.

Sarcopoterium spinosum Spach – ROSACEAE [syn.: Poterium spinosum L.] tövisesvérfű Poterii radix (= radicis cortex)
Honos Mediterráneumban, Közel-Keleten. Kb. 0,5 m-es cserje. Hatóanyag: kb. 6% cserzőanyag, hypoglykaemiás aktivitású triterpén, tormentosid, szitoszterol Alkalmazás: adstringens, antidiabeticum.

Sarracenia purpurea L. – SARRACENIACEAE bíbor kürtvirág Sarraceniae purpureae radix Sarraceniae purpureae folium
Honos É-Amerikában. Évelő. Hatóanyag: gyökérben és levélben secoiridoid sarracenin, cserzőanyag, gyanta, pigment, 0,5% acrylsav Alkalmazás: régebben stimulans, tonicum, diureticum, diaphoreticum, antidysentericum. Homeopathia.

Sassafras albidum (Nutt.) Nees – LAURACEAE [syn.: Sassafras officinale Nees et C. H. Eberm.] amerikai lázfa Sassafras lignum Sassafras cortex Sassafras folium Sassafras aetheroleum
Honos É-Amerikában. Kb. 30 m magas. Hatóanyag: farészben 1-2%, gyökérkéregben 6-9% illóolaj (80%-a safrol, egyéb fenilpropán, mono- és szeszkviterpén), dimer fenilpropán lignan (sesamin, dezmetoxiaschantin), cserzőanyag, szterolok Alkalmazás: diureticum, aromaticum, carminativum, vértisztító, izzasztó, nagy adagban safrol-tartalma miatt hepatotoxikus, illóolaj illatszeriparban. Homeopathia.

Satureja calamintha (L.) Scheele – LAMIACEAE [syn.: Calamintha clinopodium Spenn.] borsfű pereszlény Calaminthae herba
Honos Mediterráneumban, atlantikus Európában, elterjedt É-Amerikában. Évelő, cserjeszerű lágyszárú.

Schizophyllum commune Fries – SCHIZOPHYLLACEAE hasadtlemezűgomba Elhalt fákon.4-1. – DIPSACACEAE galamb ördögszem Scabiosae minoris herba Honos Európában.) is. rühösség ellen. Termeszthető. B. szitoszterol Alkalmazás: antidiarrhoeicum. Közép. szárítva kávépótszer.hu Hatóanyag: illóolaj (pulegon. Egyéves lágyszárú. Hatóanyag: heterosid-iridoid scabiosid (= scabiosin) Alkalmazás: külsőleg bőrbetegségek (pl. E. timol). stomachicum.3. frissen zöldség. továbbá antioxidáns. spanyol pozdor Scorzonerae radix Honos Európában. – SOLANACEAE (krajnai) farkasbogyó Scopoliae (carniolicae) folium Scopoliae (carniolicae) rhizoma Honos Közép-. tonicum.5-1 cm mélyre. anticonvulsiv. Áttelelő lágyszárú. gomisin D-T). egyéves. schisandrol A. sömör) kezelésére. emmenagogum.3-0. K-Ázsiában. meghűlés esetén diaphoreticum. stomachicum. szeszkviterpén (sesquicaren) Alkalmazás: kivonatok (gyógyszerek) formájában hepatoprotectiv. linalool. schisantherin A-E. kisebb-nagyobb csoportokban nő.doksi. – SCHISANDRACEAE kínai kúszómagnólia Schisandra sphenanthera Rehd. 0. – LAMIACEAE [syn. Kaukázusban. védelemre szorul. kaucsuk. Satureja hortensis L. montana L. mint különleges zöldségnövény. Termeszthető az évelő hegyi csombord (S. enyhe vérnyomásnövelő. Schisandra (= Schizandra) chinensis (Turcz. sedativum. adaptogén. stimulans. hioszciamin. főleg keleti részén.8% (levélben kevesebb) tropán alkaloid (atropin. Márciusban vetik 30-50 cm sortávolságra. továbbá p-cymol. Kaukázusban.] csombord Saturejae herba (= folium) Saturejae aetheroleum Honos Mediterráneumban. Nálunk száraz gyepekben fordulhat elő. Júniusban virágzik. A Dunántúlon szórványosan megtalálható meszes talajú sziklagyepekben. Szibériában. Évelő lágyszárú.és Ny-Ázsiában. Nem ehető. – ASTERACEAE feketegyökér. Homeopathia. (Levél antidepressiv). emésztésjavító. menthon. Távol-Keleten.: Clinopodium hortense Ktze. C. Hatóanyag: 0. diureticum. illóolajat szolgálat. Fűszer. 0. neuroleptikus. Hatóanyag: 1. antibakteriális. lehullott ágakon. carminativum. 4-8. oleanolsav). inulin. diaphoreticum. 1. Hatóanyag: coniferin glikozid.és epebántalmak esetén. Scabiosa columbaria L. köszvény és kólika kezelésére. kávésav és depszidjei Alkalmazás: népgyógyászatban aromaticum. továbbá gyermekek altatására használták. lactucerol. É-Afrikában. expectorans. máj. monoterpén (borneol.) Baill. Régen a népgyógyászatban reuma. főleg konyhakertekben termesztik fűszernek. taraxaszterol. DK. fadarabokon egész évben gyakori.. izomenthon). vese-.8-cineol). Áttelelő lágyszárú. Kaukázusban. Hatóanyag: 0. aminok. Scorzonera hispanica L. szkopolamin) Alkalmazás: szkopolamint és hioszciamint állítanak elő belőle. A virágos hajtást virágzás kezdetén gyűjtik. sztyeppréteken. nálunk az Északi-Középhegység bükköseiben fordul elő. Scopolia carniolica Jacq.és K-Európában.és 1. Országszerte megtalálható.6-poli-β-glükán schyzophyllan Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláló főleg intravénásan adagolva (rákterápiában). B.Forrás: http://www. cukor. trigonellin.3 m magas. Wilson Schisandrae fructus Honos Kínában. .3-2% illóolaj (40-60%-a carvacrol. szellős helyen szárítják (beszáradás 5-6:1). szaponin (ursolsav. kolin. lactucin Alkalmazás: hurutos tüdőbetegség. H.5% cserzőanyag. Hatóanyag: 7-19% dibenzo-cykloocten-lignánok (schisandrin A.

serkenti a szív összehúzó erejét. gyanta Alkalmazás: mint előbbiek. homeopathia.: Cactus grandiflorus L. A Középhegység és a Dunántúl egyes helyein. Homeopathia. Pozsgás kaktusz nagy virágokkal. Ohba] bablevelű varjúháj Crassulae majoris herba = Telephii herba Crassulae majoris radix = Telephii radix Honos Európában. – CRASSULACEAE borsos varjúháj Sedi acris herba Honos Európában.és K-Európa. acre. Mocsarakban. Kaukázus.1-0. sedocaulin. hesperidin. sedridin. kb. Scutellaria altissima L. tonicum. Közép-Ázsiában. flavonol-glikozidok (főleg izorhamnetin-glikozidok). Szibériában. telephiin glikozid Alkalmazás: mint S. áttelelő lágyszárú. – LAMIACEAE virginiai csukóka Scutellariae lateriflorae herba Honos É-Amerikában.6 m magas.N-dimetil-tyramin = hordenin). Ny-Ázsiában. N-metil-tyramin. Hatóanyag: cserzőanyag.. acre. Áttelelő lágyszárú. Hylotelephium telephium (L.) Hoffm. 0. Karib-szigeteken. Közép-Amerikában. Kaukázusban. fenolkarbonsavak (különösen a gyökérben és gyökértörzsben. Hatóanyag: aminok (tyramin. N.hu Scrophularia nodosa L. 1% baicalin. Ázsia mérsékelt égövi részein. sedocitrin). kb. viasz Alkalmazás: főleg frissen purgans.) Britton et Rose – CACTACEAE [syn. galerosid). Homeopathia. spasmolyticum. Áttelelő pozsgás.4-0. tőrózsás. Selenicereus grandiflorus (L. izopelletierin. – CRASSULACEAE . Homeopathia. 30% gumianyag. áttelelő lágyszárú. szikla. levélben flavonoid diosmin. – LAMIACEAE magas csukóka Scutellariae herba Honos DK. nem tömegesen.4-1 m magas.) H. – LAMIACEAE vízmelléki csukóka Tertianariae herba (= Scutellariae herba) Cirkumpoláris. sedinin. flavonoid (sedoflorin. tannin. Hatóanyag: flavonoid (dihidroxiflavon-glukuronid chrysin-7-glucuronid. É-Amerikában is elterjedt.és mocsárréteken az egész országban elég gyakori. sedinon. szaponin. száraz gyepekben. továbbá antipyreticum. – SCROPHULARIACEAE göcsös görvélyfű Scrophulariae (vulgaris = foetidae) herba Scrophulariae radix Honos Közép-Európában. Középhegységben és Dunántúlon gyakoribb. Nagyobb termetű. Homeopathia. illóolaj. 0. nyálka-poliszaharid. scutellarin. láp. Sempervivum tectorum L.] éjkirálynőkaktusz Cacti stipes = Selenicerei herba Selenicerei flos Honos Mexikóban. gyanta. É-Afrikában. zsíros olaj. Országszerte száraz gyepekben gyakori. Hatóanyag: piperidin alkaloid sedamin. Kertekben is ültetik. Nálunk üde lomberdőkben fordul elő. Hatóanyag: flavonoid scutellarin. mint a borsos varjúháj. cserzőanyag. malária és dysenteria ellenes. 0. de nem tömegesen. 2-15 cm magas pozsgás.: Sedum telephium L. Áttelelő lágyszárú. nyílt tölgyesekben. Sedum maximum (L. betacyanok Alkalmazás: alkoholos kivonat cardiotonicum. diureticum. anthelminticum.Forrás: http://www. 3% tannin Alkalmazás: népgyógyászatban malária ellenes.4 m magas. Áttelelő. 0. Scutellaria galericulata L. emeticum. csomók). Sedum acre L.és szurdokerdőkben fordul elő.5-1 m magas. – CRASSULACEAE [syn. amiben még aucubin) Alkalmazás: népgyógyászatban bőrbetegségekben (ekcéma. Scutellaria lateriflora L. Hatóanyag: mint S.doksi.

száraz levélben 5-10% izocitromsav.doksi. – alexandriai) Sennae angustifoliae fructus (Ph. S. VIII. Hatóanyag: almasav és kalcium sója. VIII. továbbá cserzőanyag. Ázsia mérsékelt égövi részein. senecin.1% illóolaj (szeszkviterpének). jaozin. szaracén aggófű Senecionis herba (= Consolidae sarracenicae herba) Honos Közép-Európától Kaukázusig. A drogot szolgáltató alfaj néhol. klorogénsav. kb. 2.) Willd. platyphyllin. de nem gyakori bükkösökben. elterjedt É-Amerikában is. kvercitrin stb. cystitis. senna L. 4. senecionin. Hg. diarrhoea esetén. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (pl. továbbá népgyógyászatban féregellenes és kólika esetén. VII.. Eur. seneciphyllin) Alkalmazás: homeopathia. otosenin. Ph. Hg. senecin). jacolin. Típusos alfaja országszerte előfordul. Senecio aureus L.) . inulin. Ázsia mérsékelt égövi részein. É-Amerikában is elterjedt. cynarin. alexandriai szenna.. VII. É-Afrikában. C. Hg. Homeopathia. 0. amenorrhoea esetén enyhíti a fájdalmat. kerítésekre sokfelé telepítik. Senna alexandrina Mill. jaconin. Alkaloidtartalma miatt csak olyan készítmények használhatók.) Sennae acutifoliae fructus (Ph. Áttelelő lágyszárú. amelyek pirrolizidin mentesek.01-0. Senecio jacobaea L. jacobin.) Celak – ASTERACEAE [syn. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban friss préslé fülbe csepegtetve antibakteriális. nyomokban alkaloid. illóolaj. rutin Alkalmazás: mint az előbbinél. kétvagy többéves lágyszárú. senecionin.: Cassia acutifolia Delile. É-Afrikában. Hg. 4. – ASTERACEAE aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában. gyanta és nyálka-poliszaharid. Ma toxikus alkaloid-tartalma miatt nem használják.5% illóolaj. mészkerülő bükkösökben gyakoribb.Forrás: http://www. Áttelelő lágyszárú. jacobin. anyalevél (= termés) Sennae folium (Ph. VIII. – CAESALPINIACEAE [syn. népgyógyászatban egyéb menstruációs zavarokban. fuchsii Gmel. – tinnevelly-i) Sennae fructus (Ph. Senecio nemorensis L. Hatóanyag: 0. ovatus (Gaertn.. antidiabeticum. 4.] szenna. kertekben. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (senecionin. subsp. Homeopathia.. Eur. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid senecionin és egyéb. Senecio cineraria DC. dísznövényként is ismert. VIII.: S. erdővágásokban elég gyakori.) Sennae folium extractum siccum normatum (Ph. 4. Évelő pozsgás. dysmenorrhoea. angustifolia Vahl. seneciphyllin). Eur. C. Ph. retrosin. kumarinok (aesculetin). – ASTERACEAE (közönséges) aggófű Senecionis (vulgaris) herba = Erigerontis herba Honos Európában. indiai szenna. Mey et Scherb. Ph.). sarracin. Hg. Hg. triangularin). flavonoidok. fuchsii (Gmel. Gyomtársulásokban országszerte előfordul. Áttelelő lágyszárú. furanoemerophylan-típusú szeszkviterpén-észter Alkalmazás: főleg a drog kivonata vérzéscsillapító elsősorban klimaxos vérzésekben vagy hypermenorrhoea esetén. Nálunk kaszálóréteken. flavonoidok (rutin. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid (senecionin. Senecio vulgaris L. – ASTERACEAE jakabnapi aggófű Senecionis jacobaeae herba = Jacobaeae herba Honos Európában. seneciphyllin. gyertyános-tölgyesekben. Eur. kivéve homeopathiát. a drog dysmenorrhoea.] kárpáti aggófű. továbbá gyanta Alkalmazás: vérzéscsillapító. – ASTERACEAE tengerparti aggófű Senecionis cinerariae succus Honos Mediterráneumban. poliinek Alkalmazás: fájdalomcsökkentő amenorrhoea.. Egy-. Ph. Ph.1% pirrolizidin alkaloid (fuchsisenecionin..hu házi kövirózsa Sempervivi majoris (= tectori) folium Honos D-Európában.. É-Afrikában.

Serenoa repens (Bartram) Small – ARECACEAE [syn. 4 m magas. gyökérben még inulin . 2-3% nyálka-poliszaharid. É-Afrikában. Silene vulgaris (Moench) Garcke – CARYOPHYLLACEAE [syn. Festőnövény. de más trópusi országokban is termesztik. kevés antrakinonglikozid (pl. Arab-félszigeten. Évelő lágyszárú. még kevesebb antrakinonglikozid. tennevelly-iben 2. Hatóanyag: terpének. Silphium laciniatum L.) = Sabal fructus (= semen) Honos DK-USA-ban. Hatóanyag: levélben kb.. arabinózból és uronsavakból álló heteropoliszaharid.. Ph. Hatóanyag: zsíros olaj. C.] szezám Sesami semen Sesami oleum raffinatum (Ph. hidroximusicinglikozid). szabadgyökfogó. világszerte termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. – ASTERACEAE festőzsoltina Serratulae herba Serratulae radix Honos Eurázsiában. a termés kevésbé erős hatású. termesztik Európában is. üde láp.: Sabal serratula (Michx. készítményei prostatahyperplasia stádiumaiban. D). poliol alexandriai szenna termésében 3. Ázsia mérsékelt égövi részein. Hg. Ph. VIII. gyanta. naphtalinglikozid (tinnevellinglükozid. diureticum. Homeopathia. Indiai-szubkontinensen. antirheumaticum. tapasz. mag és olaja régebben aphrodisiacum. tonicum. A1. Eur.2% (diantronglikozidok: sennosid A. aranyérre. 0. 1-1.doksi. kenőcs. 3% diantronglikozid (sennosid A. irtásréteken fordul elő. antioxidáns. Áttelelő lágyszárú. β-szitoszterol és glikozidjai. sesamolin Alkalmazás: olaj linimentum. rhein8-gükozid). inflata SM] habszegfű.és szeszkviterpének. – ASTERACEAE kompasznövény Silphii laciniati herba Silphii laciniati radix Honos É-Amerikában. Számos kivonat és gyógyszer készül belőlük. Hatóanyag: sárga serratulin. Áttelelő lágyszárú. flavonoid (kempferol. Egyéves. Ny-Ázsiában. Hg. silenosid) Alkalmazás: mint szappangyökér.hu Sennae acutifoliae folium Sennae angustifoliae folium Honos Afrikában. mint levélben Alkalmazás: laxativum. – PEDALIACEAE [syn. et Hook] fűrészpálma Sabalis serratulae fructus (Ph. valamint laurinsavval és mirisztinsavval alkotott észterei. S. fenilpropánok).és apigenin-glikozidok) Alkalmazás: ödéma. hólyagos habszegfű Behen albi (= albus) radix Silenis inflatae herba Honos Európában.) Honos K-Indiában. 4. galaktózból. a vastagbélre hat. diarilfuranofuran-lignan sesamin.és mocsárréteken.Forrás: http://www. kaszálóréteken. Mérsékelt égövön világszerte elterjedt. Száraz és mérsékelten száraz tölgyesekben. kb.és linolsav). B-F). szappan készítéshez és élelmiszeriparban.) Benth. mag lignánjai miatt inszekticid. anthranilsav.. Hatóanyag: 35-60% zsíros olaj (főleg olaj. Sesamum indicum L.5 m-es cserje. ekdiszteroid Alkalmazás: korábban kelésre. kivonatai. Különösen D-Indiában.: Sesamum orientale L. laxans. krónikus hólyaghurut kezelésére. Serratula tinctoria L. VIII. pl. Eur. továbbá népgyógyászatban herba hólyagbántalmakban. gyantasav. termesztik még Közép-Amerikában.05% illóolaj (mono.: Silene cucubalus Wib. 4. flavonoid. B. lágyszárú. tridecatetraindien.és gyulladáscsökkentő.4% hidroxiantracén-származékok. abortivum. Hatóanyag: herbában szaponin. Magyarországon helyenként fordul elő. gyökérben szintén (gypsogenin-glikozidok. Indiai-szubkontinensen.

emeticum. Utószárítást követően szelelő rostával tisztítható. de képlékeny változatát kozmetikai és gyógyszerészeti célra (kenőcs.hu Alkalmazás: expectorans. antioxidáns. – SIMAROUBACEAE [syn. – ASTERACEAE átnőttlevelű szilfium Silphii perfoliati rhizoma Honos É-Amerikában. herbában flavonoidok.. silychristin. Évelő lágyszárú.] keserűfa Simaroubae amarae cortex Honos D-Amerikába északi részén.) Czern. 20-30% zsíros olaj.: Simarouba officinalis DC. Homeopathia. arató-cséplő géppel takarítják be.5 cm mélyre vetik. 0. B. gyanta Alkalmazás: bélhurut esetén antidiarrhoeicum. 1-1. kvercetin. a fényes bóbita már látszik (általában július közepén). Homeopathia. Egy menetben. szappan. Hg. augusztus elején érik. valamint amarum. Cséplés és tisztítás után legfeljebb 600C-on szárítják (beszáradás 1. Hatóanyag: magban kb.) Gärtn. Márciusban 24-30 cm sortávolságra. Sisymbrium officinale (L. Áttelelő lágyszárú. Homeopathia. április elején.) Scop. 3-5 cm mélyre vetik március végén. Herbát magszár képződés előtt gyűjtik. júliusban virágzik. cholagogum. más szubtrópusi országokban.5-3% flavonolignan (silymarin.: Carduus marianus L..2:1). Hatóanyag: hasonló előbbihez Alkalmazás: tonicum.Forrás: http://www. 60% viaszészter (viaszalkoholok és zsírsavak észterei) Alkalmazás: tiszta olajat vagy hidrogénezett. melegigényes. de kevésbé szúrós szagú bomlástermék hidroxi-benzil-izotiocianát Alkalmazás: magból kivont olaja közel azonos összetételű a Brassica nigráéval. Közel-Keleten. Elő-Ázsiában. Hatóanyag: 1-1. szterolok. lázas és májbetegségekre népgyógyászatban. Közepes nagyságú fa. Simmondsia chinensis = sinensis (Link) Schneid. amikor az elsőrendű oldalhajtások virágzatainak zömén a fészekpikkelyek megszáradnak. amikor a virágzati tengely és a termésfal már sárgásfehér. néhol dísznövény nálunk is. elterjedt sokfelé. bőr. szilárd. 40-60 cm sortávolságra. Homeopathia. Termeszthető.és hajápoló szerek) Sinapis alba L. Egyéves lágyszárú.1-1. diureticum. – BRASSICACEAE fehér mustár.1-0. spasmolyticum.doksi. Júniusban. 4. Magot egészben lenyelve dyspepsiában. Silybum marianum (L. Hatóanyag: kaszatban 1. A fekete mustár mellett még a szareptai mustárt [Brassica x juncea (L. kb. Termését akkor takarítják be. B. sterolok. szabadgyökfogó. Élelmiszeripar. – ASTERACEAE [syn.2% illóolaj. Simarouba amara Aubl. silydianin). Eur. grippe ellen. ezáltal enyhíti az ízületi fájdalmat. dehidrodikoniferil-alkohol. silybin A. szinigrin és csípős. diaphoreticum. általában júniusban virágzik és július végén. Hatóanyag: 20-27% cserzőanyag. termesztik Kínában. Silphium perfoliatum L. Akkor aratják. gyantáját az indiánok rágógumiként használták.] máriatövis Silybi mariani fructus (Ph. – BRASSICACEAE .) = Cardui mariae fructus (DAB) = Cardui mariani fructus (= semen) Cardui mariae herba Honos Mediterráneumban. külsőleg széttörve borogatásként vérbőséget okoz. levél is cholagogum. naringin. apigenin. simarolid. – BUXACEAE (SIMMONDSIACEAE) jojoba Simmondsiae oleum = Simmondsiae cera liquida = Jojoba oleum Honos É-Mexikóban és DNy-USA-ban.2% glikozinolát szinalbin. crysoeriol). főleg Eurázsiában. VIII. nálunk is termeszthető. dihidroxichromon. izosilybin A. angol mustár Sinapis albae semen = Erucae semen Sinapis oleum Honos Mediterráneumban. 1% quassinoid triterpén-lakton simarubin. poliinek Alkalmazás: termés hepatoprotectiv (kivonatai gyógyszerek formájában). időnként és helyenként gyomosít. simarubidin. Világszerte elterjedt. Ph. asilybinin. flavonoid (taxifolin. Sinapis junceae semen] is termesztik. eriodiktiol. a virágzat közepe fehéredik.

Magyarországon mocsarakban mindenhol gyakori. Sium sisaroideum DC. csípős gyanta. Forst. Hatóanyag: flavonoidok. protocatechusav. Afrikában. 4-l8% keményítő. falcarinolon) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. ferulasav. és más Smilax fajok [syn. továbbá népgyógyászatban vértisztító. aphrodisiacum. Solanum aviculare G. Áttelelő lágyszárú. nálunk rendszerint egyéves lágyszárú. Nálunk ruderális gyomtársulásokban gyakori. keleti békaorsó Sii sisari radix Honos DK-Európában.] farkasalma-levelű szárcsalián. 0. alkil-izotiocianátok) Alkalmazás: népgyógyászatban gégepanaszokban. psoriasis.: Smilax utilis Hemsl. gyökérben poliinek. Ny. É-Afrikában. keményítő. – SMILACACEAE kínagyökér Chinae rhizoma (= tuber) Honos Kínában. keményítő.] vad békaorsó. Homeopathia. smilasaponin). – APIACEAE nagy békaorsó Sii palustris herba Sii palustris radix Honos Európában. szinapinsav Alkalmazás: diureticum.03% illóolaj Alkalmazás: bőrgyógyászatban ekcéma. pyoderma. Smilax-szaponin A.: Sium sisarum L. dextrin. p-hidroxibenzoesav. Berula erecta Coville] kis békaorsó Berulae herba Honos Európában. néhol gyakori tiszta vizű patakok. B. C (dioscin.6 m magas. Új-Zélandban. dermatitis egyes eseteiben. Hatóanyag: levélben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához.Forrás: http://www. Smilax china L. fenolkarbonsavak. Áttelelő lágyszárú. Elő-Ázsiában. Hatóanyag: kempferol-. húgyúti és vesekőpanaszok esetén. izorhamnetin-glikozid. Évelő.hu szapora zsombor Sisymbrii herba = Erysimi herba Honos Európában. Dunántúlon szórványosan. É-Amerikában és Mexikóban. mexikói szarszaparijja Sarsaparillae radix Honosak Közép-Mexikóban. Sium erectum Huds. forráslápok növényzetében. nyálfolyás ellen. Japánban. Egyéves vagy éttelelő egyéves. Hatóanyag: cserzőanyag.: Sium angustifolium L. Ausztráliában. hurutokban. lues és lepra kezelésében. illóolaj. pektin. mérgező. Közép-Amerikában. Sium latifolium L. Ázsia mérsékelt égövi részein. – SOLANACEAE madárcsucsor Honos Malajziában. gumianyag. Hatóanyag: 1-3% szaponin smilagenin-glikozidok (sarsaponin. Védendő. 0. . gyanta. diosgenin) Alkalmazás: mint Sarsaparillae radix.és kőképződés gátlására. gumianyag. Hatóanyag: 4-8% szaharóz. – APIACEAE [syn.és Közép-Ázsiában.3-0. mocsarakban. Honosításával Magyarországon is próbálkoztak.: Smilax medica Schltdl. Smilax regelii Killip et Morton – SMILACACEAE [syn. nyálka-heteropoliszaharid. poliin (falcarindion. Alföldön szórványosan. köszvény és krónikus reuma kezelésére. szabad és kötött kávésav.doksi. – APIACEAE [syn. félcserjék. Hatóanyag: illóolaj (glikozinolát. Kúszó cserje. régen használták.] hasznos szárcsalián Smilax aristolochiifolia Mill. Áttelelő lágyszárú. Homeopathia. gyanta Alkalmazás: antibakteriális. kvercetin-. húgyúti homok. gentisinsav.. Kúszó cserjék. et Cham.

kb. Termesztésével Magyarországon is próbálkoztak. Indiai-szubkontinensen.) Honos D-Amerikában (Andok).és szeszkviterpének). lázcsillapító. csúcsi hajtásokat. cserzőanyag. pl. VII. a fruktan antitumor aktivitású in vitro körülmények között egyes sejtvonalakra.: Solidago serotina Ait. Magyarországon meghonosodva erősen terjed főleg völgyekben.doksi. 0. Solanum nigrum L. Homeopathia.5% flavonoid (főleg kvercetin. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid soladulcidintetrosid. É-Afrikában.) = Solidaginis giganteae herba Hatóanyag: magas aranyvesszőben kb. 4.5% illóolaj (mono. 30 cm-es. izorhamnetin. Solanum tuberosum L.továbbá kempferol-. Solidago virgaurea (= virga-aurea) L. Fontos kultúrnövény Magyarországon is. antioxidáns. olean-12-en típusú triterpén-szaponinok (aglikon bayogenin). – ASTERACEAE .hu Solanum dulcamara L. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid solaninok. soladulcin (aglikon soladulcidin). Szaponinmentes kivonataiból készült gyógyszerek vérnyomáscsökkentők. magaskórós növényzetben meghonosodott. fajjal. ma kozmopolita. 0. ártereken. Hatóanyag: főleg éretlen termésben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához. erős hatású. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: gyógyszerkönyvi minőségű keményítő gyógyszergyártásban használatos.5 m magasra is megnő. VIII. nálunk általában egyéves. Ázsia mérsékelt égövi részein. – SOLANACEAE orvosi csucsor Honos Ausztráliában. 2. Eur. É-Afrikában. 4.8%.] magas aranyvessző Honos USA keleti és nyugati partvidékein. Ph. Mocsári és láperdei társulások szegélyén és gyomtársulásokban él. Útszéli gyomtársulásokban gyakori. külsőleg krónikus bőrbajokra. cystitis esetén. Évelő. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1). solamargin (aglikon solasodin).Ph. diureticum. Mexikóban. ma fajtáit sokfelé termesztik. expectorans. Évelő lágyszárú. 2-2. Eur. az előbbinél még magasabbra is megnő. cserzőanyag. régebben népi gyógyászatban vértisztító. Ph. Solanum laciniatum Ait. ekcémára. spasmolyticum. VIII. hajtása pelyhes szőrű. 1. reumás és ízületi bántalmak. hogy teljesen azonos-e az Európában kialakult típus az észak-amerikai S. antibakteriális. soladulcamarin (aglikon soladulcamaridin).Forrás: http://www.és rhamnetin-glikozidok).) Solidago gigantea Ait. Hg.és láperdőkben. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. Az előbbi fajjal együtt júliustól októberig tart a virágzási idő. Hg. kanadaiban kb. (solamarin in vitro tumorgátló). Nálunk behurcolt. t-clerodan. diureticum. fruktan Alkalmazás: antiphlogisticum.. gyakran dísznövényként is megtalálható. Ázsiában.. Egyéves lágyszárú. Hg. chaconinok (aglikon solanidin) Alkalmazás: mérgező. [syn.és labdan-típusú diterpének.3% fenolkarbonsav. repellens. különösen hatékony nephritis. szabadgyökfogó. hajtása kopasz. solasonin. (Nem eldöntött.9% pentaciklusos. – SOLANACEAE [syn. liget. magasra növő lágyszárú. Kanada). Solidaginis herba (Ph. – SOLANACEAE burgonya Solani amylum (Ph. altissima L.8-1. Közép-Amerikában. Évelő lágyszárú. lektin Alkalmazás: antibakteriális. mocsarakban.: Dulcamara flexuosa Moench] ebszőlő csucsor Dulcamarae stipes Honos Európában. – SOLANACEAE fekete csucsor Solani nigri herba Honos Európában.és bélhurut esetén. gyomor. Virágzatból készült kivonat rovartoxikus. korábban népgyógyászatban fájdalomcsillapító reumás panaszokban. Áttelelő lágyszárú vagy kapaszkodó félcserje. hólyag-. 3. Solidago canadensis L. – ASTERACEAE kanadai aranyvessző Honos É-Amerikában (USA. solamarinok (aglikon tomatidenol). Homeopathia. antimikotikus..

Forrás: http://www. galactogogum.4-0. Ny-Ázsiában.4% flavonoid (kvercetin-. sokfelé termesztik. fenolkarbonsavak (főleg kávésav-származékok). 30-35 cm-es csúcsi hajtásokat. Kaukázusban. 4.és szeszkviterpének). catechin-cserzőanyag Alkalmazás: diureticum. mono-. edulis Dieck – ROSACEAE madárberkenye Sorbi aucupariae fructus Sorbi folium Sorbi flos Honos Európában. népi használatban laxans.5% illóolaj (mono. utak mellé telepítik nálunk is. cianogén glikozid amygdalin. ízületi gyulladásban. tonicum.) = Virgaureae (= Virgae aureae) herba Virgaureae (= Virgae aureae) radix Honos Európában. köszvényben. Hatóanyag: flavonoidok. Sorbus domestica L. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. 0. É-Afrikában. savas poliszaharid. antiasthmaticum. oximatrin. lágyszárú. cystitis. Sonchus oleraceus L. emmenagogum.2-1% fenolglikozid (pl. Ázsia mérsékelt égövi területein. 30 m-re is megnő. anthocyanidin. szterolok (pl. szeszkviterpén-lakton solidagolaktonok. szalicilbenzoát leiocarposid. levélben amygdalin.és sorfa. Eur. Ázsia mérsékelt égövi részein. bis. 25% rutin (és egyéb flavonol-. Szántókon. az Alföldön ritkább.6% cserzőanyag (epigallocatechingallát. Hg. floroglucinol. parasorbinsav. vágásokban. kb. flavonoidok. Hatóanyag: termésben sorbitol. diterpének. É-Afrikában. 0. karotinoidok. szaponin Alkalmazás: antiarrythmiás. szerves savak. Japán. Júliustól októberig virágzik. antipyreticum. virág enyhe laxans. epicatechin). antiulcerogen.és tridesmosidok. antitussivum. flavonoidok. Sorbus aucuparia L. 1. Népgyógyászatban vértisztító reumában. virágban flavonoidok.) Schott] japánakác Sophorae flos (= gemma) Sophorae semen Honos Kínában. izoflavon-glikozid). Szibéria) részein. eléri a 16 m magasságot. Nálunk dísz. protocatechusav. Hatóanyag: virágbimbóban kb. sebre. – ASTERACEAE szelíd csorbóka Sonchi oleracei folium Honos Európában. Félcserjeszerű. sorbinsav. 2. 2% kinolizidinalkaloid matrin (= sophocarpidin). Egyéves lágyszárú. szaponin. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1) Hatóanyag: kb.. Ph. VIII. Japánban. pyelitis. pyelonephritis. magban kinolizidinalkaloid Alkalmazás: virágbimbó gyógyszeripari nyersanyag (rutin kivonása). galluszsav. trimetilamin Alkalmazás: termés enyhe laxans (nagyobb mennyiségben hasmenést okoz). Homeopathia. Enyhén savanyú talajú erdők nyíltabb részein. 0.: Styphnolobium japonicum (L. diureticum. – FABACEAE [syn. Sophora japonica L. 0. kaucsuk Alkalmazás: korábban. var. Hatóanyag: kb. spasmolyticum főleg acut és chronikus nephritis. továbbá flavonoid (kushenol A-O). sophocarpin. – ROSACEAE kerti berkenye Sorbi domesticae fructus . virgaureosid A). külsőleg ekcéma kezelésére. külsőleg bőrbajokra. – FABACEAE félcserjés japánakác Sophorae flavescentis radix Honos Ázsia mérsékelt égövi (Kína. 1% pektin. Cserje vagy fa. egyes tumor-sejtvonalakra gátló. kb.hu közönséges aranyvessző Solidaginis virgaureae herba (Ph. szaponin ursolsav. gyepekben helyenként tömegesen. cystolythiasis esetén.3-1 m-es. mag homeopathiában. taraxaszterol). Indiai-szubkontinensen. adstringens. szterolok. Indiai-szubkontinensen. Sophora flavescens Ait. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. levél élvezeti teapótló. nephrolythiasis. kempferol-glikozidok).12-0. diureticum. ehető változatának gyümölcse megfőzve fogyasztható. antiphlogisticum.doksi. gyomtársulásokban országszerte gyakori.4% pentaciklusos triterpén szaponin (polygalasav).

szaponin. fehérje. Hatóanyag: klorofill. É-Afrikában. Kaukázusban.Forrás: http://www. Egy. Ny-Ázsiában. cukor. szerves savak. továbbá flavonoidok. magcirok.vagy kétéves.) Presl. Sorbus torminalis (L. vitaminok Alkalmazás: cukorszirup alapanyag. Kaukázusban. DK-USA-ban. cserzőanyag Alkalmazás: laxans. hólyagkő betegségben. Hatóanyag: mint előbb Alkalmazás: mint előbb.hu Honos Európában. izokinolin alkaloid. – LOGANIACEAE tüzes szegfűgyökér Spigeliae marilandicae herba Spigeliae marilandicae rhizoma Honos USA-ban. Spigelia anthelmia L. 3. Spinacia oleracea L. főleg tészta festésére. Sorghum bicolor (L. Üzemi méretben is termeszthető. Kaukázusban. Termése megfőzve fogyasztható. – FABACEAE jeneszter. Hatóanyag: virágban piperidin alkaloid cytisin. több vad változata van országunkban. lágyszárú. diureticum. diureticum. Hatóanyag: cholin. élelmiszer. fagyérzékeny.és K-Ázsiában és Amerikában. emeticum. – CARYOPHYLLACEAE piros budavirág Arenariae herba = Spergulariae rubrae herba Honos Európában. Az Alföldet kivéve országszerte gyakori lomberdőkben. sokféle változatát (cukorcirok. Hatóanyag: termésben sorbitol.3-dimetil-acryoylcholin. – LAMIACEAE mocsári tisztesfű . szterol (spinaszterol). Hatóanyag: magban cianogén glikozid dhurrin. Száraz tölgyesekben a Dunántúlon és a Középhegységben helyenként gyakori.doksi. Stachys palustris L. szesziparban (cukorciroknál zöld hajtásból is). spigelin Alkalmazás: anthelminticum. Spigelia marilandica L. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban anthelminticum. pektin. seprűborsó Spartii juncei flos Honos Mediterráneumban. parasorbinsav. benzoylcholin. fenolkarbonsavak. D-Amerikában). illóolaj. Spergularia rubra (L. kis termetű lágyszárú. anthocyan Alkalmazás: cystitis. cukrok. – LOGANIACEAE szegfűgyökér. flavonoid. Ny-Ázsiában. féregfű Spigeliae herba Honos trópusi Amerikában (Mexikóban. Nálunk néha telepítik. Cserje vagy akár 5 m-es fácska. mérsékelt égövi Ázsiában.) Cr. – ROSACEAE barkóca(fa) Sorbi torminalis fructus Honos Európában. – CHENOPODIACEAE spenót. szterol. szudánifű. évelő lágyszárú. flavonoid (patuletin. Ny-Ázsiában. dysuria. szénhidrát. Közepes vagy nagyobb fa. egyéves lágyszárú. Afrikában. seprőcirok) és fajtáját termesztjük Magyarországon.) Moench – POACEAE cirok Sorghi vulgaris semen Honos Elő-Ázsiától Indiáig. karotinoid Alkalmazás: enyhe laxans. Hatóanyag: aromás gyanta. néhol termesztik. karotinoidok. szaponin. Spartium junceum L. Homeopathia. spinacetin). Egyéves lágyszárú. vas Alkalmazás: klorofill kivonása. világszerte konyhakerti főzeléknövény. paraj Spinaciae folium Spinaciae herba Honos DNy-Ázsiában. vitaminok. Elterjedt É-Amerikában. aminok. Indiában. É-Afrikában. É-Afrikában. elterjedt D. ma elterjedt Európában és Amerikában is. szerves savak. Hatóanyag: piridin alkaloid spigeliin.

Stachyos herba Hatóanyag: loganinszerű pseudoindican heterosid. Száraz. indiai tragakanta Tragacantha indica (= Karaya. Hatóanyag: iridoid. USA-ban. tetranda gyökerében bisbenzilizokinolin-típusú alkaloid tetrandrin (0.hu Honos Európában. Japánban. Homeopathia. Hatóanyag: rutin. epe. Akár 1m magas lehet. . – CARYOPHYLLACEAE tyúkhúr Stellariae (mediae) herba = Alsines herba = Morsus gallinae herba Honos Eurázsiában. – LAMIACEAE hasznos tisztesfű Sideritidis herba Honos Közép. Évelő lágyszárú.MENISPERMACEAE Stephania sinica Diels Stephania tetrandra Moore stefániagyökér Stephaniae tetrandae radix Honosak Kínában. évelő lágyszárú. palmatin. országszerte közönséges gyom. illóolaj. Indiában. alkaloid stillingin.és D-Európában. erdei tisztesfű Honos Eurázsiában. Mocsarakban. mesterséges édesítőszer. Áttelelő. Magas. columbanin stb. gyengén félcserjés lágyszárú.) Vill. bokrosodó. tannin. cerilcerotat. népgyógyászatban láz és dismenorrhoea esetén. – EUPHORBIACEAE Stillingiae sylvaticae radix Honos É-Amerikában. Kisebb. Sterculiae gummi) Honos Indiai-szubkontinensen. Stachys sylvatica L. antidiabeticum. az Alföldön ritkább. cholin. keményítő Alkalmazás: laxans. szilikózis és asthma kezelésében is hatásos. máj-. octadecatetraensav. Többéves kúszó növények. hentriacentanol Alkalmazás: homeopathia. Országszerte üde lomberdőkben elég gyakori. sztyepplejtőkön gyakori az egész országban. köves gyepekben. Kanadában. Egy. Hatóanyag: S. tetrahidropalmatin (= rotundin). Stillingia sylvatica Gard. Hatóanyag: levélben diterpénsav-glükozil-sophorosid steviosid (kb.6-1 m magas.. szaponinok Alkalmazás: izolált steviosid 150-300-szor édesebb a szaharóznál. Alkalmas klímájú területeken termesztik. gyanta. berbamin. Stellaria media (L. trigonellin. Stachys recta L.és bőrbajok esetén. terebélyes fa. lápokban fordulhat elő. Hatóanyag: nyálka-gumianyag glükanorhamnogalacturonan Alkalmazás: ártalmatlan és hatásos laxans különösen vastagbél-betegségekben. cserzőanyag Alkalmazás: hurutellenes.) Baill. más fajokban pl. Stephania glabra (Roxb. 7%). Hatóanyag: 3-4% illóolaj. antisyphiliticum. Strophanthus gratus (Wall. – APOCYNACEAE . pirrolidin kvaterner aminok (betonicin. Alkalmazás: gyökér analgeticum. diureticum. Ázsia mérsékelt égövi részein. emeticum. – ASTERACEAE édesfű Steviae rebaudianae folium Honos D-Amerika déli részén. A típusos alfaj megművelt területeken. továbbá tonicum. Áttelelő lágyszárú. Indiai-szubkontinensen.doksi. flavonoidok Alkalmazás: krónikus hurutos megbetegedésekre. kozmopolita. továbbá fangchinolin. antiarrhythmiás. használják a gyógyszertechnológiában és a kozmetikai iparban kolloidok stabilizálására. közvetlen ipari feldolgozással kinyert tetrandin gyógyszerként kalcium-antagonista myocardialis infarctus esetén.vagy kétéves lágyszárú. Stevia rebaudiana Bert. antihypertonicum.) Miers. et Hook. Homeopathia. Balkánon. Sterculia urens Roxb. 0.Forrás: http://www. turicin) allantoin. trigonellin.7%). Indokínában. – STERCULIACEAE csalánzó cukorhajfa. stachydrin.

Benzoë = Benzoe tonkinensis (Ph. – LOGANIACEAE sztrichninfa. k-strophanthosid. strychnin kis adagban tonicum. Succisa pratensis Moench – DIPSACACEAE [syn. elterjedt Kínában és Indiában. kis adagban tonicum.APOCYNACEAE kombé Strophanthi kombe semen Honos trópusi DK-Afrikában. 1-2% vanillin Alkalmazás: belsőleg tinktúraként expectorans. Columbiában. valamint coronaria insufficientia esetén főként intravénásan szívinfarktus megelőzésére. – LOGANIACEAE [syn. ganglionbénító. roborans. Futó cserje. külsőleg erős desinficiens. 2% cinnamil-benzoát. Indokínában. főleg hasműtétek során intravénásan.5% indolalkaloid strychnin és brucin (közel egyenlő arányban). acetilkolin-antagonista. majd tetanust okoz. VII. Mindegyiket termesztik is.) (= Nux vomica) Honos India trópusi részein. . Strychnin és brucin izolálása. Guayanában. Styrax benzoin Dryand. ebvészmag Strychni semen (Ph. colubrinok) Alkalmazás: erősen mérgező.) Alkalmazás: k-strophanthin intravénásan cardialis és coronaria insufficientia. Strychnos ignatii Berg.) Hatóanyag: 20-25% szabad és kötött benzoesav. Benzoe (resina) Sumatra Styrax tonkinensis (= tonkinense) (Pierre) Craib sziámi benzoéfa Honos Kínában. az Orinoco és az Amazonas vidékén. közöttük más dimer strychnin-származék. Homeopathia. Strophanthus kombe Oliv. Homeopathia. Trópusokon termesztik. a drogban 60-70% coniferil-benzoát (= lubanolbenzoát).Forrás: http://www. – LOGANIACEAE Kalabas-kuráre Strychnos castelnaeana Wedd. benzoé-sztóraxfa.: Ignatia amara L. benzoé-sztiraxfa Honos Indokínában. Trópusokon termesztik. kúszó fás növények. cymarin stb. Kisebb cserje vagy fa. és más Strychnos fajok Honosak D-Amerikában. Kúszó cserje. pl. Hatóanyag: magban 8-10% szteroid kardenolid glikozid (főleg k-strophanthin. Indokínában. Hatóanyag: magban 4-8% szteroid kardenolid glikozid (90-95%-a g-strophanthin. a strychnin nagyobb adagban a központi idegrendszert izgatja. Malajziában. termesztik Ny-Afrikában. továbbá számos társalkaloid. szájöblögetőként. Örökzöld fák. fokozza a reflexingerlékenységet. Hatóanyag: magban kb. Malajziában. Venezuelában. 10-20% szabad benzoesav. Strychnos toxifera Benth. továbbá strychnin.5-4% indolalkaloid (45-60%-a strychnin és brucin. Alacsony.] ignácbab Ignati semen = Strychni ignatii semen Honos Fülöp-szigeteken.hu hasznos sztrofantusz Strophanthi grati semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részén. kivonatok a gyomor motorikus funkcióját javítják. Peruban. Fő hatóanyaga terápiás dózisban perifériás izomrelaxans.és kisebb számú yohimbin-típusú alkaloid Alkalmazás: mérgező. egyéb glikozid) Alkalmazás: g-strophanthin cardialis insufficientia és bradycardia. továbbá társalkaloidok (pl. 2.: Scabiosa succisa L.doksi. Hatóanyag: dimer indolalkaloid C-toxiferin I (fő komponens). bradycardia esetén. Magasra kúszó lián. Illatszeripar. Strychnos nux-vomica L. Styrax benzoides Craib – STYRACACEAE Honos Kínában. továbbá k-strophanthidinés strophanthidol-. Ecuadorban. valamint periplogenin-glikozidok. VII. Hg.] ördögharaptafű Succisae (pratensis) herba = Scabiosae succisae herba = Morsus diaboli herba . É-Ausztráliában. Hg. továbbá számos társalkaloid) Alkalmazás: erősen mérgező. Hatóanyag: magban 2. Sri Lankán.

továbbá eugenolacetát. Ph. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban tonicum. symviridin stb. VIII. kertekben telepített díszcserje. mocsárréteken országszerte gyakori. Kaukázusban.) Clarke] indiai gyásztárnics Swertiae chiratae herba Honos Indiai-szubkontinensen. metileugenol. DNy-Ázsiában. Egyéves lágyszárú. terpénalkohol. Tavasszal gyűjtik. Trópusokon (Fülöp-szigetek. – GENTIANACEAE [syn. elterjedt É-Amerikában. cserzőanyag. illóolaj. Külsőleg száj.] szegfűszeg(fa) Caryophylli flos (Ph. kb. VIII.) Honos Malajziában.6-0. Hatóanyag: keményítő. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin.) Nied. – ARACEAE büdöskontyvirág Symplocarpi foetidi rhizoma et radix = Dracontii foetidi radix Dracontii foetidi herba Honos Kínában. alkanolok. rozmarinsav).doksi. Homeopathia. 20 m magas fa. Indonézia. Ph.. Symplocarpus foetidus (L.6-1. et Perry – MYRTACEAE [syn. A leveleket és a herbát teljes virágzás idején gyűjtik. Homeopathia. vízpartokon. Eur.. Ázsia mérsékelt égövi részein.2-0. triterpén izobauerenol.) Alkalmazás: illatszeripar. 10-15 cm-es darabokra vágva meleg helyen vagy műszárítón (500C-ig) szárítják (beszáradás 34:1). Hg. szterol. Homeopathia. – OLEACEAE orgona Honos DK-Európában. VII. gumianyag.) Karst. Swertia chirayita (Roxb. kalcium-oxalát. levélben még 5hidroxitriptamin Alkalmazás: herba spasmolyticum. lemossák. Évelő lágyszárú. Eugenia caryophyllata Thunb. szalicilsav. Sri Lanka. thrombophlebitis esetén vagy megelőzésükre (kenőcs formájában is). amarogentin. borogatószer ulcus cruris. – BORAGINACEAE fekete nadálytő Symphyti radix = Consolidae majoris radix = Consolidae radix Symphyti folium Symphyti herba Honos Európában.02-0. Évelő lágyszárú. zsíros olaj. anthelminticum. cserzőanyag. lázcsökkentő..: Caryophyllus aromaticus L.) Salisb. Madagaszkár. Hatóanyag: 15-20% illóolaj (85-95%-a eugenol. Hg. caryophyllen. féregűző. fenolkarbonsavak. K-Ázsiában. kb.) Merr.8% allantoin.. továbbá xanthon swerchirin. D-Amerika) termesztik.és koleraellenes. fenolkarbonsav (dehidrokávésav. Nálunk lápréteken fordul elő. 4-6% cserzőanyag. szaponin hederagenin-glikozidok.) = Caryophylli floris aetheroleum (Ph.. Ny-Ázsiában. 1-3% aszparagin. Hatóanyag: secoiridoid gentiopicrosid.) = Caryophylli alabastrum Caryophylli aetheroleum (Ph. Távol-Keleten. egyéb iridoid. Jambosa caryophyllus (Spreng. Hg. néha fa. Hg. Ph. elemicin. anizsaldehid stb. VII. vas.4% flavonoid (kvercetin.és bélhurut kezelésére. K-Afrikai szigetek. echimidin. alifás keton. 0. kb.5 m magas. malária. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Szibériában. mert könnyen barnul. expectorans. Syzygium aromaticum (L. Évelő lágyszárú.hu Morsus diaboli radix Honos Európában. 0. szterol. az Alföldön ritka. 0. linalool. monoterpének). Parkokban. friss herba és gyökér homeopathiában. gyulladásgátló glikopeptid Alkalmazás: belsőleg gyomor. Hatóanyag: virágban illatanyagok (szerves savak észterei. Nedves réteken.. Örökzöld. 4.). fenilpropán-alkoholok és észtereik.07% pirrolizidin alkaloid (intermedin. 4. Hatóanyag: iridoid glikozid dipsacan. scabiosid. kevés zsíros olaj .: Swertia chirata (Wall. 0. levegős helyen forgatják. symphytin. Májustól júliusig virágzik. ellagitannin).Forrás: http://www. Syringa vulgaris L. alkaloidtartalma miatt korlátozott ideig. chromon-C-glikozid. cukor. Hatóanyag: 0. nyálka-polifruktan. Symphytum officinale L. majd letisztítják.5 m magas. lycopsamin.és kempferol-származékok). Eur.és toroköblögető. triterpén.

friedelin. epebántalom. iridoid Alkalmazás: immunstimulans. emmenagogum. Hatóanyag: 0. – CAESALPINIACEAE tamarindusz(fa) Tamarindi fructus (pulpa) = Tamarindorum pulpa Tamarindi semen Honos Afrikában. nedves és üde lomberdőkben él. vérhas. kb. erecta poliintartalma miatt nematocid. zsíros olaj. linalil-acetát. kumarin. Évelő. É-Afrikában. az illóolajban gazdagabb (kb. ocimen. 25 m-es fa. külsőleg ekcémára. Tamarindus indica L. a T.és ellagtannin. antimikrobiális. helenien. Ny-Ázsiában. magban még kvercetin. magban tannin. patulitrin. tiofen-poliin terthienyl Alkalmazás: növeli a kapilláris erek rugalmasságát. furano-naftokinonok. Syzygium jambolanum DC. szitoszterol. Homeopathia.] lapacsofa. kis adagban belsőleg purgans.hu Alkalmazás: illóolaj antibakteriális.) Toledo. Argentína. Nálunk kertekben. 1% illóolaj. – ASTERACEAE bársonyvirág Tagetes flos Honos Mexikóban. tageton. örökzöld levelű fa. T. nematocid. dehidro-izo-α-lapachon. népgyógyászatban ízületi fájdalmak esetén külsőleg. T. nyomokban alkaloid. epifriedelanol. örökzöld fa. rubixanthin. Reliktum. Sokfelé termesztik.: T. Hatóanyag: gallo.doksi. Homeopathia. Malajziában. Tanacetum vulgare L. rubichrom). minuta repellens. kávésav. néhol sűrűbben. 2-3% pektin és szerves savak (10-12%-a borkősav). betulasav. belsőleg aromaticum. Indiai-szubkontinensen. stomachicum. lapacho. gyomorfájdalom csillapító. Fűszer. Tecoma avellanedae (Lorentz) Speg. lektin Alkalmazás: sokféleképpen elkészíthető laxativum.: Eugenia cumini (L. Kb. leucoxyla DC. Homeopathia. steroid szaponinok (aglikon pl. cukorbaj ellen.) együtt. kb. – DIOSCOREACEAE pirítógyökér Tami rhizoma (= radix) Honos Európában. fenolkarbonsavak és -aldehidek. Hatóanyag: fenantren-származékok. főleg parkokban gyakori. ulcus cruris kezelésére. virágos herba anthelminticum. bronchitis. antisepticum (leginkább fogászatban). tonicum. jambolin-glikozid.Forrás: http://www. a dél-amerikai T.) Skeels – MYRTACEAE [syn. Magas. flavonoid (kvercetagetin. Peru) esőerdőiben. 0. erecta L. – ASTERACEAE .4% illóolaj. Tagetes patula L. külsőleg még egyes vírusokra gátló hatású. Tamus communis L. A Dunántúlon több helyen.] dzsambu(fa) Syzygii jambolani (= cumini) cortex Syzygii jambolani (= cumini) fructus (= semen) Honos Kínában. nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: helyi izgató. Kaukázusban. repellens. benzofuran.15% illóolaj (limonen. carminativum. diosgenin is). védelemre érdemes. flavonoid. Egyéves lágyszárú. linalool. asthma gyógyítására. 1%) T. dehidro-α-lapachon. xantofill (lutein. antiphlogisticum. gyanta Alkalmazás: kéreg adstringens.. eugenin. ellagsav. Hatóanyag: termésben 25-40 % invert cukor. 15-30 m magas. – BIGNONIACEAE Tabebuia impetiginosa Standley [syn. stomachicum. minuta L. Főleg Európában kerti virágnak vetik más Tagetes fajokkal (pl. Hatóanyag: naftokinon lapachol. Syzygium cumini (L. avellanedae Lorentz. népgyógyászatban lázcsillapító. patuletin.) Druce. violaxanthin). kvercetagitrin. kúszó lágyszárú. diureticum. Karotinoid tartalma miatt A-vitamin hatású (gyógyszerek formájában látásjavító) és sárga festőanyag. gombás fertőzésekre. Mag adstringens. sokfelé termesztik. metilheptenol). T Tabebuia heptaphylla (Vell. inkatea Tabebuiae cortex Honos D-Amerika (Brazília.

hasonlóképpen szárítják (beszáradás 6:1). luteolin-. augusztusban virágzik. flavonoid (apigenin-. izorhamnetin-glikozidok). nedves szántókon.és tüdőrák. p-hidroxi-fenilecetsav butirolakton-glikozidja (taraxacosid). külsőleg dezinficiens. antibakteriális. 0.] gilisztaűző varádics Tanaceti herba = Athanasiae herba Tanaceti flos Tanaceti fructus (= semen) Tanaceti aetheroleum = Chrysanthemi aetheroleum Honos Európában. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton eudesmanolid tetrahidroridentin B és taraxacolid-β-D-glükozid. izotaxiresinol. kb. Évelő lágyszárú. örökzöld cserje vagy fa. A gyökereket kora tavasszal szedik. artemisiaketon. klorogénsav. cholecystopathiánál. germacranolid taraxinsav-β-D-glükozid és ainsliosid. továbbá diterpenoid taxanok (taxusinek. Taxus baccata L. réteken országszerte gyakori.: Chrysanthemum vulgare (L. syringin.Forrás: http://www. antiparasiticum. Kalifornia. gyermekláncfű Taraxaci radix Taraxaci radix cum herba (ÖAB. 1% nyálkaheteropoliszaharid. baccatin III és származékai). p-hidroxibenzoesav. köszvényes és rheumás fájdalmak esetén. adjuvans hepatopathiánál. 1-1. igen kevés taxol stb. É-Afrikában. Ázsia mérsékelt égövi részein. karotinoidok. Elterjedt É-Amerikában is. dyspepsia (gyomor.) Hatóanyag: 0. taxicinek. diureticum. Zömében márciusban.5% kálium Alkalmazás: enyhe cholereticum. kámfor.). Kaukázusban. A fészekvirágzatot a nyár második felében. A Bakonyban (Miklóspálhegyen) dolomitsziklai bükkösben gazdag populáció fordul elő. protocatechusav. chrysanthemumepoxid stb. p-kumársav.01-0. kb. fenolkarbonsavak (kávésav. összel kb.: Myrobalanus chebula Gärtn. megművelt területeken. valamint fenilpropanoid glikozid dihidroconiferin. dihidrosyringin. Brit-Kolumbia). Ny-Ázsiában. aesculetin. DAC) = Taraxaci herba cum radice Taraxaci folium Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein. egyébként máshol ritka. taxinok. Cserje vagy fa. 2. Számos gyógyszer készül belőle. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). amarum. mindenhol védendő. Homeopathia. tavasszal kb. cichoriasav. Júliusban.doksi. – TAXACEAE tiszafa Taxi baccatae folium Honos Európában.6-2% tetraciklusos diterpén pseudoalkaloid taxinok. Hatóanyag: száraz kéregben 0. parlagokon. taxagifin. – TAXACEAE oregoni tiszafa Honos É-Amerikában (Alaszka. bőrbajokra. poliinek. külsőleg ekcémára. továbbá ekdizon. áprilisban virágzik. útszéli gyomtársulásokban helyenként gyakori. továbbá más diterpenoidok (pl.03% taxol (= paclitaxel) fő komponens. kvercetin-.5 m magas. (Csak a magköpeny nem mérgező. a belőlük készült gyógyszereket petefészek-. Ártereken. liratil-acetát. mell. mocsárréteken. Telepíthető kertekben. taxiresinol.hu [syn. arnidiol. ferulasav. p-hidroxi-fenilecetsav. 1% 10-deacetilbaccatin III. népgyógyászatban korábban főzete féreghajtó. liratol. antimikotikus. amyrin. pentaciklusos triterpén taraxaszterolok (lectucerol és izolactucerol).és bélpanaszok) esetén. kumarin (scopoletin. 2% inulin. parthenolid szeszkviterpén-lakton (egyes kemovariánsok illóolaj-összetétele eltérő) Alkalmazás: anthelminticum (orvosi ellenőrzéssel). kb. reumaellenes. borneol. egyéb tetraciklusos diterpén pszeudoalkaloidok közül fontos még a docetaxel. Taxus brevifolia Nutt. Utak mentén. guaianolid dihidrolactucin és ixarin D. Termeszthető. monocaffeoil-borkősav. népgyógyászatban vértisztító. különösen illóolaja. napon vagy zárt. Hatóanyag: fiatal levélben 1%. hosszában vágják. citosztatikusak. diterpén taxanok. A leveleket virágzáskor gyűjtik. Évelő lágyszárú. baccatinok) Alkalmazás: kéregből vagy szövettenyészetéből kivont és tisztított taxol (paclitaxel) és docetaxel microtubulusok depolimerizációját serkenti. rövid kocsánnyal gyűjtik. 18% fruktóz. továbbá szterol (sztigmaszterol. valamint gyermekkori leukémia kemoterápiájában használják. 40% inulin.5-4. cianogén glikozidok Alkalmazás: mérgező. gyenge laxans. kinyíláskor. – COMBRETACEAE [syn. Kétlaki.. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). Taraxacum officinale Weber ex Wiggers – ASTERACEAE pongyola pitypang. faradiol. szitoszterol).5% illóolaj (izothujon. száraz virágzatokban kb.] mirobalánfa . cichoriin. cineol. Terminalia chebula Retz. umbelliferon).) Bernh. cephalomannin.

homokpuszta gyepekben. ekdizon). Hatóanyag: illóolaj. stomachicum.) Benth. Teucrium chamaedrys L. Áttelelő lágyszárú. teucvin. Nagy cserje vagy fa. galluszsav. szerves savak. emmenagogum. Hatóanyag: marrubiin. diureticum. triterpének. Hatóanyag: gyantasavak (pl. szaponinok Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans.: Euodia ruticarpa (Juss. főleg ÉNy-Afrikában. Homeopathia. máj-. teuflidin. izoteuflidin. flavonon (cirsimaritin). Dunántúlon szórványosan. Ny..és dolomit-sziklagyepekben. Hatóanyag: flavonoidok.3% illóolaj (pinenek. Homeopathia. Teucrium montanum L. Hatóanyag: illóolaj. vitaminok Alkalmazás: adstringens. menthofuran. thymokinon stb.] rozmaring-gamandor Polii erecti herba = Teucrii polii herba Honos Mediterráneumban. rutaecarpin. tonicum. kb. 9% cukor. picropolin). Közepes méretű fa.] hegyi gamandor Polii montani herba Honos D. T. – LAMIACEAE [syn. kinasav. marrubiin.1% illóolaj (myrcen. pinen. T. ocimen. pulegon). Tetradium ruticarpum (Juss. expectorans. Évelő. K-Ázsiában. triterpének. Indiai-szubkontinensen. flavonoidok. külsőleg krónikus sebekre vagy stomatitis kezelésére öblögetőként. Évelő. cserzőanyag . – RUTACEAE [syn. – LAMIACEAE sarlós gamandor Chamaedryos herba = Teucrii chamaedrys herba Honos Európában. diterpénlaktonok. neoclerodan diterpénlaktonok (teuflin.: Callitris quadrivalvis Vent. sandaracopimarsav). teucrin A-G. Teucrium polium L. szaponin Alkalmazás: mint előbb.] rutatermésű mézesfa Tetradii ruticarpi fructus = Evodiae fructus Honos Kínában. Evodia rutaecarpa (Juss. Hatóanyag: 20-45% cserzőanyag (hidrolizálható gallotannin típusú chebulinsav. epekőmegbetegedésekben). sarjtelepes. Elő-Ázsiában. külsőleg torok. aranyérre és sebkezelésre. termeszthető. (Más Terminalia fajok. cserjeszerű.: Polium erectum Mill. tomentosa kérgét adstringensként és szívtonizálónak használnak Indiában és Indokínában). difensavak. epe-. mészkő. Kis-Ázsiában. közel 0. arjuna. É-Afrikában. Védelemre érdemes. sokszárú erdős-sztyeppen élő évelő. Alacsony. dysenteria és epebetegségek esetén.és Közép-Ázsiában. húgyhólyag-. szterolok (pl. diterpenoid callitrisinsav. Kaukázusban. limonen. corilagin). Teucrium marum L. cserzőanyag.és Közép-Európában.] Atlasz-ciprus Sandaraca resina Honos Mediterráneumban. Indokínában. rutaevin. et Thoms. egyéb diterpénlakton (pl. spasmolyticum (gyomor-. belsőleg enyhe purgans diarrhoea. marrubiin) Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe antidiarrhoeicum. indolalkaloid evodiamin. anthelminticum. illóolaj. gyanta. az Alföldön ritkább. 1. – CUPRESSACEAE [syn.és festékipar. aminosavak. Indokínában.hu Myrobalani (chebulae) fructus Honos Kínában. sikimisav. – LAMIACEAE macskagamandor Mari (veri) herba Honos Ny-Mediterráneumban. Országszerte gyakori. pl. kb. f. Indiai-szubkontinensen. Tetraclinis articulata (Vahl) Mast.) Hook. testsúlycsökkentő adjuváns. füstölőszer.és szájöblögető. kb. kis termetű lágyszárú. fogászatban. Lakk.: Polium montanum Mill.) Hart. – LAMIACEAE [syn. fásodó lágyszárú. fertőtlenítő. chebulagsav.) Alkalmazás: enyhe stimuláns.doksi. Hatóanyag: diterpénlakton limonin (= evodol). ellagsav. 25% zsíros olaj Alkalmazás: antidiarrhoeicum.Forrás: http://www.

polimer procyanidin. Kertészeti formáit. – LAMIACEAE fenyérgamandor Teucrii scorodoniae herba Honos Európában. 2% kávésav. bevonószer) és csokoládégyártásban.hu Alkalmazás: népgyógyászatban digestivum. 8-10 m magas fa. fajtáit gyakran telepítik nálunk is örökzöld díszbokornak. – LAMIACEAE vízi gamandor Scordii vulgaris herba = Teucrii scordii herba Honos Európában. nyomokban teofillin. 0. Teucrium scordium L. Thlaspi arvense L. Közép-Amerikában.és aranyérbetegségben. (A svájci csokoládéfa [Th. É-Afrikában. trópusokon sokfelé (pl.Forrás: http://www. tonicum. felnőttekneknek és gyermekeknek álmatlanság esetén (enyhe hatású). Theobroma cacao L. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: kivont és tiszta peruvosid jól resorbeálódik. kenőcs.) Schum. Vendvidéken nyíres fenyéren található. Egyéves lágyszárú. egyéb fenolkarbonsav. Teucrium scorodonia L. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: magból nyert kakaóporból készül a szilárd.3% koffein. – STERCULIACEAE kakaó(fa) Cacao semen Cacao pulvis Cacao cortex (= Cacao testes) Theobromae butyrum (oleum) = Cacao oleum = Cacao butyrum Theobromae pasta Honos Közép-Mexikóban.15% illóolaj. gyógyszerként krónikus és látens cardialis insufficientia. védett. szaponin. szikeseken. diureticum.7% flavonoid (főleg kempferol-glikozidok) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. gyomor. Hatóanyag: glikozinolát szinigrin (allilglikozinolát).2-0. Védelemre érdemes. helvetica (Such. külsőleg antiszeptikus. Évelő törpecserje. Ny.és D-Amerikában) termesztik. 0. Indiai-szubkontinensen. Nálunk szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban gyakori. öregkori szívbajok és bradycardia esetén orvosi javallatra. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. kb.3% ursolsav.: Thevetia neriifolia Juss. kb. neurotonikus zavarokban. az Alföldön gyakrabban. 5% catechin-cserzőanyag. Hatóanyag: magban kb. aranyérbetegségben. cianogén allilcianát. Trópusokon sokfelé (főleg Ny-Afrikában) termesztik. Hatóanyag: fermentált magban 1-2% teobromin. diureticum főként reuma esetén. diaphoreticum.) Lindt] önálló megnevezése rendszertani szempontból nem indokolt). Maghéj aromaticum. Homeopathia. gombaellenes. – CUPRESSACEAE nyugati tuja Thujae summitas (= herba) Thujae aetheroleum Honos É-Amerikában. flavonoidok. Thuja occidentalis L. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban légzőszervi hurutos betegségekben. valamint anthelminticum. Hatóanyag: kb. 0. – APOCYNACEAE [syn. mérsékelt égövi Ázsiában. 1. Hatóanyag: kb. Közép. . Homeopathia. magból nyert kakaóvaj gyógyszerkészítésben (kúp. nedves réteken. törhető csokoládé. elterjedt É-Amerikában is. diterpénlaktonok. Áttelelő lágyszárú. – BRASSICACEAE tarsóka Thlaspeos semen Honos Európában. cserzőanyag. 0. továbbá diureticum.és Közép-Ázsiában. kb. A Középhegység és a Dunántúl szélein szórványosan. marrubiin.3% illóolaj. mocsarakban.doksi. hasmenés és bélféreg ellen.2% Lamiaceae-cserzőanyag.] (perui) sárgaleander Thevetiae semen Honos Mexikóban. díszfának. Keserű csokoládé antidiarrhoeicum. 10% szteroid kardenolid glikozid peruvosid (aglikon cannogenin). felső légúti és emésztőrendszeri hurutos betegségekben. Thevetia peruviana (Pers. 1.

] ezüsthárs. nem fásodó hajtásait gyűjtik akár szeptember elejéig. Homeopathia.és Közép-Európában. VIII. A tél beállta előtt 40-50 cm sortávolságra. Hg. anthelminticum. Hg.. ezüstlevelű hárs. É-Afrikában. népgyógyászatban reumás és neuralgiás panaszokra.és β-thujon. Májustól augusztusig virágzik. belsőleg régebben diaphoreticum. Eur. Nagyra növő fa. Számos egyéb faj. Ph.. inhalálásra vagy öblögetésre felső légúti panaszokban. az Alföldön szórványosan száraz vagy középszáraz tölgyesekben néhol gyakori. Virágzó. borneol. a D-Dunántúlon és a Kis-Alföldön mészkerülő homokpuszta gyepekben fordul elő. s. külsőleg párologtatásra. fürdőbe téve relaxáló. expectorans (akut bronchitis. Ph. elterjedt É-Amerikában is.hu Hatóanyag: hajtáscsúcsában 0. 70%-a timol vagy carvacrol. 5-6 éven át jó hozamot biztosít. sabinen. illóolaja illatszeriparban. thymolmetiléter. – TILIACEAE amerikai hárs(fa) Honos É-Amerikában. stomachicum (anorexia. Tiarella cordifolia L. Áttelelő lágyszárú félcserje.) is. Friss vagy szárított drogból nyerik az illóolajat..doksi. diureticum.és húgyúti homokképződés esetén. A virágzó hajtást gyűjtik. VIII. a többi geraniol. É-Afrikában. 4. DK. 4. Lamiaceae-cserzőanyag. VII. VII.. vékonyan kiterítve szárítják (beszáradás 4:1). a 3. továbbá p-cymol.és hólyagbántalmakban. Thymus serpyllum L.és flavanonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum főként vese. anthelminticum. Eur. 0. a D-Dunántúlon helyenként.) = Thymi hortensis herba Thymi aetheroleum (Ph.). belsőleg még vese. Fűszer. VII. de illóolaj-összetételük is sokféle. occidol. Thymus vulgaris L. Szibériában.: Tilia parvifolia Ehrh. Hatóanyag: 1-5% illóolaj (kemotípustól függően kb.2-1% illóolaj (kb. terpineol. Hg. emmenagogum. Hatóanyag: 0. fenolkarbonsavak. camphen. Illóolaj illatszeriparban. flavonoidok. triterpén Alkalmazás: antibakteriális. tonicum. Helyenként ültetik. néhol megtalálható parkokban. carminativum. p-cymen. flavonoidok. kb. Májustól augusztusig virágzik. Ph. – TILIACEAE [syn.4-1% illóolaj.. Tilia tomentosa Moench [syn. tonicum. pinen. expectorans. évelő lágyszárú. 30% timol. kb.) = Thymi vulgaris herba (Ph. Tilia americana L. Homeopathia. Hg. linalool stb. flavonoidok (utóbbi sajátos összetétele és anatómiai bélyegek alapján elkülöníthető a drog a következő fajok drogjaitól) Tilia cordata Mill. fenchon.: Tilia argentea Desf. Ph. terpinen stb. l-3% szeszkviterpén caryophyllen. Hg.) Honos D-Európában. – LAMIACEAE kerti kakukkfű Thymi herba (Ph. Homeopathia. eucalyptol. thujasav) Alkalmazás: mérgező. drogja és illóolaja gyógyászati szempontból egyenértékű a kerti kakukkfűével. indiai illóolajban timol helyett carvacrol). aromaticum. 60%-a α. krónikus gastritis esetén). Eur. szeszkviterpén occidentalol. Tiliae argenteae flos = Tiliae tomentosae flos Hatóanyag: a két fajból külön vagy keverve gyűjtött drogban nyálka-heteropoliszaharid. emésztésjavító. dyspepsia.. antiperoxidativ bifenil. – LAMIACEAE mezei kakukkfű Serpylli herba (Ph. expectorans (felső légúti gyulladások esetén antibakteriális). Számos gyógyszer alkotórésze. laryngitis). Ny-Ázsiában. zygis L.) Serpylli aetheroleum Honos Európában. 7% Lamiaceae-cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum. α-terpineol. 4. Magyarországon is termesztett évelő félcserje. VIII. likőripar. Fűszer. linalool. Hatóanyag: flavonol. árnyékban. Ismeretes a spanyol kakukkfű (Th. Nálunk a Dunántúli Középhegységben. – SAXIFRAGACEAE szívlevelű turbántok Tiarellae cordifoliae herba Honos USA-ban. Árnyékban szárítják (beszáradás 4:1). diureticum. spasmolyticum. Díszfának telepítik. (Kis gyermekeknek nem ajánlható). pl. molyhoslevelű hárs Honos K-. külsőleg reuma és köszvény ellen. Hg. t-4-thujanol. eudesmol (tropolon thujaplicin. hibridforma és kemotípus is gyűjthető. Ph.] .5-1 cm mélyre vetik vagy palántát nevelnek és nyár közepén ültetik ki biztosítva öntözését. l. tenyészévtől kezdve törpe bokor formájú.Forrás: http://www. illatszeripar. továbbá pinen.

1% flavonoid. kúszó cserje. leucoanthocyanidinek. Szibériában. Tilia platyphyllos Scop. továbbá kempferol-glikozidok.: T. Több mint 40 m magasra megnőhet. az Alföld homokpuszta-gyepeiben gyakrabban fordul elő. rutin. Fő virágzásuk júniusban van.és Ny-Ázsiában. A Dunántúlon ritkábban. száraz gyepekben.doksi. 2-fenilacetát. gyanta Alkalmazás: mérgező. Kéreg spasmolyticum. arabinogalactan). – ASTERACEAE [syn. kb. izokvercitrin). szeszkviterpén-alkohol farnesol). Hatóanyag: nyomokban alkaloid harmanok. Trifolium arvense L. Tiliae flos (Ph. Közép-Ázsiában. carvacrol. VIII. 25% cserzőanyag (gallotannin). benzilalkohol. főleg kvercetin-glikozidok (pl.] mérges szömörce Toxicodendri folium = Rhois toxicodendri folium Honos É-Amerikában (USA). Toxicodendron pubescens Mill. VII. telepített fákról szoktak gyűjteni. Két. aphrodisiacum.3-0. Egyéves lágyszárú. Hatóanyag: cserzőanyag. galactagogum. nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Tilia x vulgaris Hayne = T. Szibériában. felső légúti betegségekben. flavonoidok Alkalmazás: expectorans.Forrás: http://www. linalool. diureticum. Közép. – ANACARDIACEAE [syn. carvon.. olívaolajhoz hasonló összetételű. tilirosid (astragalin p-kumársav-észtere). Homeopathia.) (= flos cum bracteis) Tiliae flos sine bracteis Tiliae folium Tiliae fructus Tiliae cortex Tiliae lignum Tiliae ligni carbo Hatóanyag: kb.] réti bakszakáll Tragopogonis radix = Barbae hirci radix Honos Európában. zsíros olaj. cianogén glikozid sambunigrin. Eur. mérgezésekben.7 m magas. Tribulus terrestris L. 0. cordata] európai hárs Honos Európában. árnyékos helyen. Évelő. 0. Termésben kb. Parkokban néhol előfordul. Farészből készült szén bélfertőzésekben. Hg.: Rhus toxicodendron L. Tilia europaea L. kozmopolita. kb. Hg. cystitisben. illatszeripar. kb. Tragopogon orientalis L. köztük több ritka. orientalis (Kern. stomachicum. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: catechin-származék urushenol.) Celak. spasmolyticum. toxicodendrol. gyakori forgatással szárítják (beszáradás 4:1).: Tilia grandifolia Ehrh. kvercitrin.) Dostál elterjedtebb. talajon szétterülő. kőhársat. Ph.] nagylevelű hárs Honos Európában. [syn. cordata virágjában eucalyptol. subsp. 4. timol.. Szellős. platyphyllos x T.és toroköblögető. orientalis (L. – ZYGOPHYLLACEAE királydinnye Tribuli fructus Honos Mediterráneumban. [syn. Illóolaj aromaterápiában enyhe nyugtató. érintésre súlyos dermatitist. geraniol. Kaukázusban. kámfor. 60% zsíros olaj. útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. Kéregben taraxerol. Afrikában. Kaszálóréteken. tonicum. astragalin. flavonoidok.08% illóolaj (T. Akkor kell gyűjteni. fisetin). hiperozid. gyanta. A kislevelű és nagylevelű hárs adja az ún. Általában ligeterdőkben él. stomachicum. szádokfa Honos Európában. anetol. pratensis L. alkanok.02-0. – FABACEAE tarló-here . Alkalmazás: diaphoreticum lázas. emmenagogum. ha a virágzat középső bimbói kifeslettek. növeli az epeszekréciót. carvon. flavonok (pl. pyelitisben. Magyarországon a subsp. vagy toxicodendrin). Indiai-szubkontinensen. cholagogum. 2% cserzőanyag. gyulladást okoz. enyhe sedativum.vagy többéves lágyszárú. 25 m magasra is megnő. urushiol (= toxicodendronsav. reumában. fenolkarbonsavak. Ph.: Tilia officinarum Cr.. Száj. ÉK-Ázsiában. 10% nyálkaheteropoliszaharid (pl. ischiasban. nephritisben. taraxaszterol (lactucerolok). Ausztráliában. Magyarországon több alfaja található. különlegességnek számít.hu kislevelű hárs. illóolaj.

VIII. izorhamnetin). népgyógyászatban még vércukorszintet csökkentő.5 m magas. tonicum. Trillium erectum L. érelmeszesedés-gátló. Réteken. C. delphinidin.. 0. Eur. Inszekticid. parlagokon. Triticum aestivum L. sojasapogenol A. Évelő (kultúrában 2-3 éves) lágyszárú. gyanta Alkalmazás: adstringens. paeonidin.. kumarin umbelliferon. Ph. Ph. belsőleg és külsőleg antiphlogisticum. Hatóanyag: mag endospermiumában 20-45% nyálka-heteropoliszaharid (mannogalactan). Ph. feldolgozás nélkül) van forgalomban. trillarin. továbbá cserzőanyag. trifolin. Homeopathia. Kaukázusban.és furostan típusú sztreoidszaponin bisglikozidok (pl. több ősi fajból jött létre. Fűszer. 0. Eur. Egyéves lágyszárú. esetén. expectorans. nálunk is. gyomorgyengeségre. izoflavon-glikozidok. delphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe nyugtató szamárköhögés.. sérülésre. flavonoidok. Közép-Ázsiában.2-0. Trigonella foenum-graecum L.) = Foenugraeci (= Foeni-graeci) semen Honos K-Európában. trigofoenosid A).1-2. Hg. . Hatóanyag: steroidszaponin diosgenin-glikozid trillin. pratol = formononetin. 4. .. VIII. .hu Trifolii arvensis herba et flos = Lagopi herba et flos Honos Európában. hólyag. egyéb szterol (koleszterol. szitoszterol). továbbá gyulladások kezelésére. viochanin A.: Foenum-graecum officinale Moench] görögszéna Trigonellae foenugraeci semen (Ph. Sokfelé termesztik. izokvercetin). Eur. Eur.) Honos Kaukázusban. lotaustralin). VII. Évelő lágyszárú.4% N-metil-nikotinsav (metilbetain) trigonellin (= coffearin). Indiai-szubkontinensen. továbbá lactagogum. daidzein). nologenin. 5% cserzőanyag. chryptogenin. Trifolium repens L. fő illatanyaga 3-hidroxi-4. É. Sokfelé termesztik. É-Afrikában. Hg. Ázsia mérsékelt égövi részein. a szár kúszó. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban reuma és köszvény ellen. fekélyekre. Hatóanyag: kb. Ph.doksi. Több gyógykészítmény (köztük egész magvak. 6-10% zsíros olaj.és kaszálóréteken. borogatásként emolliens kelésre.) Tritici aestivi oleum virginale (Ph. – TRILLIACEAE vörösbarna hármasszirom.) Tritici aestivi oleum raffinatum (Ph. dohányillatosító.2% diosgenin és yamogenin többféle spirostanolglikozidja. 0. É-Afrikában. vérzéscsillapító. chlorogenin. Homeopathia. Homeopathia. – FABACEAE vörös here Trifolii rubri (= pratensis) flos Honos Európában. aromaticum. trillium Trillii erecti rhizoma Honos É-Amerikában.FABACEAE [syn. kb. 20-30% fehérje. legelőkön. cyanidin. VIII. carminativum. homokpusztákon országszerte gyakori. emeticum. Hatóanyag: flavonoidok (orobol-metiléter. É-Afrikában. diureticum köszvényben. Hg. Közép-Ázsiában. mérsékelt égövi Ázsiában. Kis-Ázsiában. továbbá expectorans. VIII. izotrifolin. üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. Áttelelő lágyszárú. Homeopathia. 1% diosgenin. izoflavonglikozidok (genistein. ekcémára. nemesített fajtáit nálunk is termesztik. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-. Ph. elterjedt az egész Földön. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú.és epepanaszok esetén. B.Forrás: http://www. Hg.015% illóolaj. Homeopathia. 4. pratoletin. Világszerte termesztik. elterjedt K-Ázsiában is. spasmolyticum. tonicum. ononin. diosgenin 3-peptidészter foenugraecin. cianogén glikozid (linamarin.és Ny-Ázsiában. főleg mérsékelt égövi országokban. Trifolium pratense L. Lehetséges szteroid nyersanyag. Vágásokban. 0. 4. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú. malvidin.5-dimetil-2(5H)-furanon (= sotolon) és 3hidroxi-4-metil-2(5H)-furanon Alkalmazás: roborans. Igen fontos gabonanövényünk. kávésav Alkalmazás: korábban népgyógyászatban hasmenés ellen. – POACEAE búza Tritici amylum (Ph. üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. furosten.. Hg. antisepticum. 4. Mocsár. trifolirhizin.FABACEAE fehér here Trifolii albi flos Honos Európában.

copaen. É-Afrikában. – PINACEAE kanadai hemlokfenyő Tsugae canadensis cortex Honos atlantikus É-Amerikában.: Turnera aphrodisiaca Ward. – ASTERACEAE martilapu Farfarae flos Farfarae folium Farfarae radix Honos Európában. Levél homeopathiában. – TROPAEOLACEAE sarkantyúka Tropaeoli herba Honos D-Amerikában. kb. száraz köhögés vagy krónikus bronchitis esetén. Hatóanyag: 6-10% savas nyálka-heteropoliszaharid. Hatóanyag: protoanemonin. – RANUNCULACEAE zergeboglár Trollii flos Honos Európában. var. lápréteken. pinenek. neoxanthin (trollixanthin) Alkalmazás: korábban skorbut ellen.8-cineol. étkezésben. 3. grippe vagy akut bronchitis kezelésében. Márciusban. calamenen). levele később fejlődik ki. inulin. Szibériában. lápvizekben országszerte gyakori.és linolensav) Alkalmazás: búzakeményítő gyógyszertechnológiában. cholin. karotinoidok Alkalmazás: antibakteriális. p-cymol. meddőhányókon. diureticum. Hatóanyag: kb. nyomokban pirrolizidin-alkaloid és N-oxidjai (senkirkin. Tsuga canadensis (L. A virágzatot a kinyílás kezdetén. . a levelet június végéig gyűjtik.doksi. magnoflorin. timol. nálunk is jól ismert. benzilmustárolaj. senecionin.03% illóolaj (glikozinolát pl. 5:1 levél). linol. Typha latifolia L.hu Hatóanyag: szemben kb. kevés benzilcianid). Virágzat is hasonló célra.) Carr. kozmetikában korpásodásra. 1-2. 10% cserzőanyag (dimer catechin hemlocktannin). kevés flavonoid (virágzatban többféle és nagyobb mennyiségben). Cserje. 70% szénhidrát (kb. több cserzőanyag. külsőleg bőrgyógyászatban. Mocsarakban. gumianyag. Magyarországon mindhárom alfaja ritka. 10 % zsíros olaj embrióban (főleg palmitin-. cystitisben. 8-10% piceatannol Alkalmazás: adstringens hurutos betegségekben.9% illóolaj (1. Kaukázusban. triterpének. Évelő lágyszárú pionír. Hatóanyag: kb. Évelő lágyszárú. napégésre.5-0. hibrid eredetű. Európában is elterjedt főleg parkokban. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 6:1 virágzat. állományalkotó. 5% cserzőanyag. bolygatott helyeken. áprilisban virágzik.5 m magas. elterjedt É-Amerika arktikus tájain is. Évelő lágyszárú. láperdőkben él. glükotropaeolin.] damiána Damianae folium = Turnerae diffusae folium Turnerae diffusae herba Honos Mexikóban. flavonoidok. omlásos löszfalakon. aphrodisiacum. 80%-a keményítő az endospermiumban). cadinen. Alkaloidtartalmuk miatt huzamos használatuk kerülendő. izotussilagin). Karib-tengeri szigeteken. Évelő lágyszárú. Tussilago farfara L. búzacsíra-olaj gyógyászatban.5 m-re is megnőhet. Homeopathia. Turnera diffusa Willd. – TYPHACEAE széleslevelű gyékény. húgyúti fertőzésekben. kb. 25-30 m magas fa. enyhe purgativum. keményítő. Homeopathia. védett. kb.7%) Alkalmazás: húgyúti desinficiens. 0. mint szubalpin növény reliktum. Közép-USA déli részén. tussilagin. kevés illóolaj Alkalmazás: felső légúti hurutos gyulladások. aphrodisiaca (Ward. antimikotikus.5% cserzőanyag.Forrás: http://www. bodnározó gyékény Typhae radix Cirkumpoláris. Közép-Amerikában. kúszó. Tropaeolum majus L. tonicum. szterol. pelargonidin-glikozidok. Indiai-szubkontinensen. akár 0.) Urban – TURNERACEAE [syn. gyökérben még kb. Trollius europaeus L. Mérsékelt éghajlaton sokfelé kerti dísznövény. xantofill-epoxid. stimulans. Gyökér népgyógyászatban hasonló célokra. Ázsia mérsékelt égövi részein. Hatóanyag: 0. olaj-. különösen levélben arbutin (0. Országszerte megtalálható. gyanta. 15% inulin.

) Bak.: Ulmus fulva Michx. gyanta. Kaukázusban.) DC. Kaukázusban.] tengerihagyma . vénicfa Honos Európában.] hegyi szil Honos Európában. 30% keményítő Alkalmazás: homeopathia. U Ulmus glabra Huds. az Alföldön ritkább. egyes esetekben citosztatikus. ursolsav. Esőerdőkben élő. – HYACINTHACEAE [syn. catechin Alkalmazás: enyhe adstringens. Hatóanyag: farészben szeszkviterpén naphthaldehid és naphthol. üde gyertyán. kb. oxogambirtannin. sokfelé elterjedt. 20 m magas. Ny-Ázsiában. nagyra növő lián. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. szterolok. – RUBIACEAE [syn. izomitraphyllin). gambirin. izorinchophyllin.. Ny-Ázsiában.) Roxb. rutin. mitraphyllin. kevés cserzőanyag Alkalmazás: hurutos légúti és enterális betegségekben emolliens.Forrás: http://www. montana With. Catechin-cserzőanyag előállítása. É-Afrikában. cortex Honos atlantikus É-Amerikában. Telepítik is. Ny-Ázsiában.] mezei szil Honos Európában. Dunántúlon és az Alföld egyes részein ártéri fűz. indolalkaloid gambirtannin. gambirdin Alkalmazás: adstringens.1-0. Ulmus laevis Pall. izogambirdin (mitraphyllin). 40 m magas. népgyógyászatban antidiarrhoeicum. antirheumaticum. nem ritka.és bükkelegyes erdőkben.: Urginea scilla Steinh.: Ulmus scabra Mill. nyálka-heteropoliszaharid. gyanta. vénic szil.hu Hatóanyag: leucoanthocyan.doksi. Homeopathia. Ulmus rubra Muhl.] vörös szil(fa) Ulmi fulvae lignum. dihidrocorynanthein. Főleg Indonéziában termesztik. Hatóanyag: 0. továbbá procyanidinek Alkalmazás: antiphlogisticum.. immunstimuláns. Kifejletten kb. nyálka-heteropoliszaharid. carpinifolia Gled. 9-35 m magas.: Ulmus campestris L. Gyógyszerek készülnek belőle. – ULMACEAE [syn. 11-metoxi-yohimbin. Kúszó cserje. antidiarrhoeicum. Hatóanyag: extractumban kb.és nyárligetekben helyenként gyakori.] gambir(cserje) Gambir Catechu Honos Malajziában.5% indolalkaloid (oxindol pteropodin. – RUBIACEAE macskakarom Uncariae tomentosae radix Honos D-Amerikában (Peru. diureticum. A Középhegységben. viaszalkohollal észterezett zsírsavak.. Urginea maritima (L. pentaciklusos szaponin chinovasav-glikozidok. oleanolsav. Ulmus minor Mill. 75% catechin.) Baill. [syn. Amazónia). antivirális. mucilaginosum. Uncaria tomentosa (Willd. lombos erdőkben élő elegyfa. Ourouparia gambir (Hunt. kéregben nyálka-heteropoliszaharid. U. U. Ulmi (interior = mundatus) cortex Ulmi minoris cortex Hatóanyag: 3% catechin-cserzőanyag (leucoanthocyanidin-típusú). Uncaria gambi(e)r (Hunt. – ULMACEAE [syn. ourouparin. rinchophyllin. Scilla maritima L. 30 m magasra is megnövő. izopteropodin.

emiatt a túlműtrágyázott vagy szerves anyagban dús talajon termő növényekből előállított drog toxikus nitrát-mennyiséget tartalmazhat. Ny-Ázsiában. serotonin.1% speciális lektin. magjának olaja tonicum. antibiotikusak. továbbá glücoscillirosid. V Vaccinium myrtillus L. U. Ph.) Myrtilli fructus recens (Ph. 1-4% vízben oldódó szilikát. piros hagymájú változat főleg Algírban. Nálunk cserépben. hatásosak hasmenés ellen.. scillaren-B-komplex. arabinogalactan). nitrátot halmozhatnak fel. zöld levél vagy a 30-40 cm-es végálló szárral rendelkező hajtás egész évben gyűjthető. plicata (L. továbbá diureticum. florida (L. Helv. Ph.2-0. egyenértékű Urticae foliummal) Kozmopolita. scopoletin.5 magasra is megnő.) Honos Európában.) Fries. külsőleg bőrbetegségekre. továbbá heteropoliszaharidok (glükogalacturonanok. Szardínián. Főleg az Északi-középhegység és Ny-Dunántúl erdei fenyves. diffractasav. Homeopathia. gyökere és gyökérkivonatai diuretikusak. scillicyanosid. U. szitoszterol. 4:1 hajtás). barbatolsav) Alkalmazás: többnyire antibakteriálisak.5-1 m-re nő meg. Eur. – URTICACEAE nagy csalán Urtica urens L. Nitrofil növények. thamnalsav.) Fries – PARMELIACEAE Usnea Honosak az egész Földön. gyomorbetegségek esetén. Az ép.doksi.. hangyasav. protocetrarsav. scilliphaeosid. gyomtársulásokban gyakoriak. Hatóanyag: bifenil-lignan usninsavak. kávésavészter. Ázsia mérsékelt égövi részein. proscillaridin A. VIII. fenilpropán-lignan. Bokros félcserje. zsírsav-származékok. Portugáliában. évelő lágyszárúak. karotinoidok. orvosi ellenőrzéssel adagolva cardialis insufficientia esetén.. Évelő hagymás. scillirubrosid és más. Hg. 0. prostatahyperplasia esetén hatásosak gyógyszerkészítmények formájában is. Hg.) Wigg. fagymentes helyen áttelel. Hg. A Kárpátokban bőven . 4. gyökérben kb. gyakran lázcsillapítók. árnyékban vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1 levél. Klorofill ipari kivonására is használható.. 4. Cipruson és Görögországban.Forrás: http://www. Usnea barbata (L. szőrökben kis mennyiségű acetilkolin. 30% zsíros olaj (linolsavban. Eur. stictinsav. 0. vízparti ligetekben. DAC) Urticae (majoris) herba Urticae radix (DAB) (= rhizoma) Urticae fructus (= semen) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Ph. erdei vágásokban. nem nagy tömegben. scopoletin. bizonyítottan antiphlogisticum.4% bufadienolid kardenolid-glikozid (scillarenin glikozidjai glükoscillaren A. többnyire az északi féltekén. Hatóanyag: levélben. glükánok. zuzmósavak (usnarsav. fehér változatban lévő származékok Felhasználás: standardizált extractumok és gyógyszerek formájában. herbában 1-2% flavonoid. továbbá scilliglaucosid glikozidok. VIII.. VIII. nyálka-poliszaharidok. mészkerülő bükköseiben és gyertyános tölgyeseiben fordul elő szórványosan. scillaren A. U. Fehér hagymájú változat főleg Spanyolországban. É-Amerikában.. – ERICACEAE fekete áfonya Myrtilli folium Myrtilli fructus siccus (Ph. nyomokban nikotin. Májustól őszig virágoznak.. érett termésben (magban) kb. szitoszterol. Urtica dioica L. apró csalán Urticae folium (DAB) = Urticae herba (Ph. cserzőanyag Alkalmazás: levél és herba népgyógyászatban antirheumaticum. roborans. Marokkóban. tisztítják. a magot ősszel gyűjtik. Ph. Piros változatban fő komponens scillirosid (aglükonja scillirosidin).hu Scillae bulbus Honos Mediterráneumban. Gyűjthető zuzmófajok. szárítják (beszáradás 3:1 gyökér. Hatóanyag: fehér változatban 0. továbbá diureticum. lobarsav. Máltán. Eur. barbatinsav. antirheumaticum. 4. A gyökérzetet ősszel vagy tavasszal. Homeopathia. 2:1 mag). tokoferolban gazdag). hirta (L.) Wigg. akár 0.

maaliol. Számos gyógyszer. izovaleroxididrovaltrat. karotinoidok. vajsavas. gyümölcsben catechin-cserzőanyag. kb. pyrosid (6-O-acetilarbutin). Termesztése megfelelő talajon lehetséges. avicularin. l. subsp. Gyümölcsben szerves savak (köztük benzoesav.B. kinasav. acetoxivalerensav. 0. 8% catechin-cserzőanyag. fenolkarbonsavak. epicatechin. edulis Nutt.. ecetsavas és izovaleriansavas észterei.doksi. (mexikói macskagyökér). 10% catechin-cserzőanyag. É-Ázsiában. hidrokinon és arbutin. Virágban arbutin. szerves savak Alkalmazás: kissé mérgező. Kárpátokban gyűjthető. Termés és kivonata adstringens (antidiarrhoeicum). flavonoidok. Gyümölcs (frissen) homeopathiában. kb. Vanilla planifolia L. antioxidáns.hu megtalálható. hidrokinon Alkalmazás: levél mint Uvae-ursi folium. szalicilsav). a subsp. VIII. [incl. kisebb tannintartalma miatt húgyúti fertőtlenítőként (pyelitis. cystitis) tartósabban használható. végül kevesebb mint 0. izokvercitrin).5-9% a valepotriat. gallocatechin.5 m magas. népi gyógyászatban antidiabeticum. Hatóanyag: levélben 0. homodidrovaltrat.) Nym. wallichii Decan-Dolle. nedves réteken. illatanyagok (alifás aldehidek. izovaltrat. É-Amerikában. Alacsony (0. antimikotikus (benzoesav!). jatamansii Jones (indiai macskagyökér). limonen. sokfelé elterjedt. β-bisaloben. epicatechin.5% (nem illó) valepotriat (= valeriana-epoxi-triészter) mono. ill. Ph. hidrokinon. Magvetéssel (45-50 cm sortávolságra. Eur. et Torr.] – VALERIANACEAE macskagyökér Valerianae radix (Ph.és dienek (didrovaltrat. Hg. Ázsia mérsékelt égövi részein. 4. Virág régebben reumás megbetegedések esetén belsőleg. iridoid. Hatóanyag: levélben hiperozid. V. psychostimulans-tranquillans.) Nym. izovaleriansav. továbbá epoxi-mentes iridoidészter-glikozid valerosidat. syn. iridoid. É-Amerikában. enyhe rosszullétet okozhat.K. flavonoidok. VII.: V. s. terpének). kinolizidin myrtin. 0. bár gyümölcse népgyógyászatban gyomor és bélhurut esetén használatos. cyanidin antocyanosid glikozidjai. catechin. salidrosid). thymolepticum.1-0. retinopathiában különösen fontos kapilláris erek rugalmasságát fokozó hatása. Ipari szempontból (valepotriát-kinyerésre) más fajok is drogot szolgáltatnak. Termésben kb. 1. kinasav. collina (Wallr. dimer epicatechin. pektin Alkalmazás: levél adstringens. 0.) Mey. Kb.01% actinidin monoterpén alkaloid. 0. amyrin. macskáktól védve szárítják (beszáradás 4-5:1). kaszálókon virágzik. szeszkviterpen caryophyllen.Forrás: http://www. Hatóanyag: levélben 4-9% arbutin.) Honos Európában. Valeriana officinalis L. szabadgyökfogó. fenil-glikozidok (pl. procera (H. paeonidin-glikozidok. időskori cukorbetegek kiegészítésként használhatják. Hg. catechin. catechin. Magyarországon több “kis faj” fordul elő.7% catechin-cserzőanyag. keton valeranon = jatamanson. gallocatechin. Vaccinium uliginosum L. Ázsia mérsékelt égövi részein. Tisztítás után elkülönítve. spasmolyticum. Évelő lágyszárú.5-1. alkohol valerol. szárazabb erdőkben májusban virágzik. collina (Wallr. Nálunk nem fordul elő. kb. Középhegységi lombos. malvidin. pl.8-6.) = Valerianae rhizoma et radix (Ph.5-l cm mélyre) vagy palántaneveléssel szaporítják. szitoszterin. pyrogallol-cserzőanyag. ősszel és tavasszal gyűjtik. dimer proanthocyanidinek. – ERICACEAE hamvas áfonya Vaccinii uliginosi folium Vaccinii uliginosi fructus Honos É-Európában. valerensav. ursolsav. 0. friedelin. antibakteriális. Vaccinium vitis-idaea L. Fajtáit termesztik. astragalin). delphinidin.4% pektin. Helyette sokfelé az É-Amerikából származó és nálunk is termeszthető fekete törpeberkenyét (Aronia melanocarpa) használják gyümölcséért. kondenzált tannin. 1 mg% króm. Gyümölcs antidiarrhoeicum enteritisben. – ORCHIDACEAE . Hatóanyag: kb. acevaltart. Köszvényes és reumás panaszokban is belsőleg. Homeopathia. proanthocyanidin. subsp. homovaltrat. Mészkerülő bükkösökben főleg Ny-Dunántúlon igen ritka.és catechin-proanthocyanidinek. cukrok. cyanidin-.5% illóolaj (monoterpén pinenek. vitaminok.8 m magas kis cserje. izovaleroxi-hidroxi-izovaleriansav Hatás: főleg valepotriat-tartalma miatt sedativum. flavonoid glikozidok (pl. melyekben 2. camphen. észterek. továbbá borneol. ursolsav. alkoholok. a subsp. myrtenol és cymol hangyasavas. fenilkarbonsav (klorogénsav). V. védett. kombinált gyári készítmény és kivonat készül belőle. valerenal). takarítják be. – ERICACEAE vörös áfonya Vitis-idaeae folium Vitis-idaeae fructus Vitis-idaeae flos Honos Európában. szabadon izocapronsav. p-cymol. közel 1% flavonoid (hiperozid.5-1. invert cukor. officinalis ritkább.3 m) félcserje. valtrat. epimyrtin. ursolsav.

Madagaszkár. VII. Eur. veramin. Ph. Kaukázusban. germitrin. Alaszkában. Indiai-szubkontinensen.5-4% flavonoid. B.5-1. 10% invert cukor. Erősen nedvszívó. Ázsia mérsékelt égövi részein. flavonoidok. Napon vagy műszárítón szárítják (beszáradás 7:1). gyanta.. Kétéves lágyszárú. Gyűjthető. Verbascum phlomoides L. fenolkarbonsav. Sri Lanka. Verbascum thapsus L.: Verbascum densiflorum Bert. gyanta. Tahiti. két. 0. Veratrum viride Ait. digiprolakton.5 m magas. savas arabinogalactan. mulleinsaponin I-VII). kb. 0. árkok mentén. meghűléses hurutok esetén. szaponin (verbascosaponin. Régen népgyógyászatban purgans. rubijervin. cukrok. keményítő. emeticum.. 1% szteroidszapogeninszerű alkaloid (protoveratrin A. lázcsillapító. catalpol. Gyomtársulásokban gyakori. Ny-Ázsiában. Verbascum thapsiforme Schrad. Egy-. Fűszer. feniletanoid-glikozid verbascosid (= acteosid). protocatechusav.vagy többéves. Pozsgás szárú.és féregirtó (pl. VII. . Hatóanyag: 1. Hatóanyag: kb. 3% nyálka-heteropoliszaharid (xiloglucan. lázcsillapító. Veratrum album L.) Verbasci folium Hatóanyag: virágban kb. Júliustól szeptemberig virágzik.] dúsvirágú ökörfarkkóró Honos Európában. Kétéves lágyszárú. Ekkor gyűjtik a 40 cm-es csúcsi hajtásokat. Homeopathia. mint előbbinél (még germin. csészével vagy anélkül gyűjtik. Ph. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) észak-amerikai zászpa Veratri viridis (seu americani) rhizoma Honos atlantikus É-Amerikában. külsőleg sebkezelésre. Gyűjthető. arabinogalactan. mérgező. cserzőanyag Alkalmazás: cholereticum. Zömmel júniusban és augusztusban virágzik. dezoxojervin. 2 m magas. balzsam.hu [syn. – VERBENACEAE közönséges vasfű Verbenae herba (DAC) = Columbariae herba Honos Európában. Verbasci flos (Ph. diureticum. Kivonata spasmolyticum. KAfrika) termesztik. antirheumaticum. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) fehérzászpa Veratri (albi) rhizoma et radix (Ph. Ázsia mérsékelt égövi részein. por. Verbena officinalis L. – SCROPHULARIACEAE szöszös ökörfarkkóró Honos Európában. Szórványosan. tinctura).5-3% vanillin. kis termetű lágyszárú. Utak. Mexikóban. Virágját kinyíláskor. terápiás dózisban régebben antihypertensivként. elég ritka száraz gyepekben. Indiai-szubkontinensen. germidin. külsőleg állatgyógyászatban tetű. Hg. ruderális társulásokban néha nagyobb mennyiségben található. inkább az Alföld láprétjein. parlagokon. Homeopathia. léggyökeres. 4. Ázsia mérsékelt égövi részein. triterpén szaponinok. kivonat vagy gyógyszerek (protoveratrin A. Homeopathia. hidroxi-rezveratrol Alkalmazás: mérgező. Dunántúli Középhegységben. illatszeriparban. VIII.) Ames] vanília Vanillae fructus Honos Közép. [syn. szántóföldek szélén országszerte gyakori. de nem tömegesen. dysmenorrhoea és histeria esetén. zsíros olaj.Forrás: http://www. szitoszterol. Jáva. rezveratrol. évelő. Alkalmazás: enyhe expectorans felső légúti. évelő lágyszárú. speciosid stb. sedativum. jervin. 0. Termeszthető. vanillinalkohol. B) formájában adagolva. Hg. Hg. réteken. veramarin).és Dél-Amerikában. izogermidin. vanilloidok (vanillin-β-glikozidok). Levélben szaponin. illóolaj.5% iridoid (aucubin. Védendő. cukor. szterol. molyhos ökörfarkkóró Honos Európában.) Honos Európa. népgyógyászatban diureticum.2-0. ízesítő. É-Afrikában. vanillinsav. sokfelé (pl. nyálka-heteropoliszaharid. veratramin.: Vanilla fragrans (Salisb. Nálunk szórványosan fordul elő. szerves savak. Évelő lágyszárú. szerves savak. Ázsia mérsékelt égövi részein.doksi. Levél asthma eredetű bronchitisben is. kúszó növény. Hatóanyag: hasonló.). emeticum. germbudin) Alkalmazás: antihypertensiv. Homeopathia. aucubin. protocatechualdehid.

Homeopathia. veronicosid.Forrás: http://www. fenolkarbonsav Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Trópusokon sokfelé termesztik. szénhidrátok Alkalmazás: diaphoreticum. valeriansav. viasz. még illatszeriparban is. nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. pektin. Júniusban.: Leptandra virginica (L. Homeopathia. Vetiveria zizanioides (L. emmenagogum.5% iridoid-glikozid (verbenalin = cornin. gyanta. fenolkarbonsavak (kávésavszármazékok.és β-vetivon. Viburnum opulus L. – SCROPHULARIACEAE deréce veronika Beccabungae herba = Veronicae beccabungae herba Honos Európában. emmenagogum. Hatóanyag: metoxi. khusimol stb. szitoszterol Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans bronchitisben és asthma bronchiale esetén.). mussaennosid). A Középhegységben és a Dunántúlon mészkerülő tölgyesekben elég gyakori. – CAPRIFOLIACEAE . laxans. laxans. sokszárú. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1). stimulans. vértisztító. Veronica virginica L. cserzőanyag.. Hatóanyag: 0. Veronica officinalis L. – SCROPHULARIACEAE [syn. Ny-Ázsiában.) Nutt. É-Afrikában. Hatóanyag: aucubin. Indiai-szubkontinensen. étvágyjavító. Indokínában. martynosid).) Nash – POACEAE [syn. pl. khusol. szellős helyen.5-1% iridoid-glikozid (catalpol. lodrosid. A talaj feletti virágos hajtást gyűjtik. 60% szeszkviterpen α. triterpén. külsőleg sebgyógyító. Homeopathia. Európában néhol dísznövény. szerves savak. friss patakokban vagy patak mentén elég gyakori. hatásos köszvény és reuma kezelésében is. Áttelelő lágyszárú. 1. Levél laxans. kb.és fájdalomcsökkentők főleg reumás betegségekben. júliusban virágzik. az Alföldön igen szórványos. egyéb kempferol.3 m-es magasra növő évelő.) Farw. sokféle bi. meddő convar. herbában viburnin. benzoesav. gumianyag.: Anatherum muricatum (Retz. Homeopathia. 6% gyanta Alkalmazás: cholereticum. galactagogum. Kb. hastatosid). Andropogon muricatus Retz. paeonisid. Homeopathia. emeticum. n-triacontan. flavonoid.és kvercetin-glikozid). – SCROPHULARIACEAE orvosi veronika Veronicae herba (DAC) = Veronicae officinalis herba Honos Európában..és dimetoxi-fahéjsav és észtereik. vékony rétegben kiterítve vagy műszárítón (40-500C-on) szárítják (beszáradás 4-5:1). lupeol.. erőteljes.és triciklusos primer. flavonoid (astragalin. cserzőanyag.] indiai szövőfű Vetiveriae radix = Ivarancusae radix Vetiveriae aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen. kevés illóolaj. ursolsav. cserzőanyag. sűrűn növő fű. kivonatai enyhe gyulladás. illóolaj (szerves savak észterei). 4 m-re is megnövő cserje. Ázsia mérsékelt égövi részein.) PB. Hatóanyag: 0.2-0. szitoszterol. gyanta. sarjtelepes. Veronicastrum virginicum (L. (Gömbös virágzatú. Liget.hu Árnyékos. roseum L. fahéjsav-származékok Alkalmazás: kéreg enyhe spasmolyticum dysmenorrhoea esetén. a kerti labdarózsa). szitoszterol. flavonoidok (főleg luteolin-glikozidok).és láperdőkben országszerte elég gyakori. Kaukázusban. verbascosid. Főleg a Középhegységben. fenolkarbonsavak. verprosid. stomachicum. Ázsia mérsékelt égövi részein. Viburnum prunifolium L. Veronica beccabunga L. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. – CAPRIFOLIACEAE kánya bangita Viburni opuli cortex Viburni opuli herba Honos Európában. nyomokban alkaloid.doksi. cserzőanyag. néha fa. Évelő lágyszárú. emeticum. Áttelelő lágyszárú. Homeopathia. szekunder és tercier szeszkviterpen-alkohol (vetiverol. Hatóanyag: gyantaszerű viburnin. szitoszterol.] virginiai veronika Leptandrae virginicae rhizoma et radix Honos É-Amerikában. Illóolaja is hasonlóan.

Homeopathia. herbája is tartalmaz hatóanyagot. világszerte termesztik. szterolok (szitoszterin. purgativum. – VIOLACEAE háromszínű árvácska . flavonoid. Kaukázusban. szalicilsav. amarum. vanillin).). csökkenti a fájdalmat dysmenorrhoea. iridoid-glikozidok Alkalmazás: uterusra spasmolytikus. sok egyéb. 2% cserzőanyag. szaponin. neurogén tachycardiát csillapít. – ASCLEPIADACEAE [syn. Hatóanyag: 0. Viola tricolor L. Népgyógyászatban korábban emeticum.és K-Európában. Homeopathia. Homeopathia. továbbá zingiberen. kumarin aesculetin. cyanoalanin. Kis-Ázsiában. diaphoreticum. piperonal (protocatechualdehid-metiléter).doksi. – APOCYNACEAE kis télizöldmeténg Vincae minoris herba Honos Közép. izoklorogénsav. Kávépótszer. antisepticum. Áttelelő lágyszárú. Kaukázusban. alkaloid odoratin. L-dopa kivonható. herbacea W. et K.25-1% indolalkaloid vincamin. ursolsav. diaphoreticum.Forrás: http://www. triterpen amyrinek. aglikonok hirundigenin. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyános-tölgyesekben. levélben. szaponin. Ny-Ázsiában. lathyrismus). Áttelelő. temetőkbe telepítik. több ősi fajból jött létre. alkoholok.és K-Európában. Kaukázusban. diureticum. sedativum. Hatóanyag: gyökérben metilszalicilát. fenolkarbonsav klorogénsav. Vincetoxicum hirundinaria Medic.5 m magasra megnő.és arilalkoholok és észtereik. nálunk főként takarmánynak. Kertekbe. expectorans. kisebb cserje vagy fa. Hatóanyag: biflavon amentoflavon. major L.] méreggyilok Vincetoxici rhizoma = Cynanchi vincetoxici rhizoma Cynanchi vincetoxici herba Honos D. örökzöld lágyszárú. Áttelelő lágyszárú.hu szilvalevelű bangita Viburni prunifolii cortex Honos É-Amerikában. továbbá tonicum. elvadulhat. Viola odorata L.3% ursolsav. herba és levél is expectorans. a drog migrénes fejfájást. scopoletin. Hatóanyag: fehérjék (legumin. 1. virág enyhe hashajtó. utóbbi kerti dísznövény vagy parkokban található.) Pers. viburnin. nagy adagban aconitinszerű. diureticum. és V. kisebb adagban enyhén szívre ható. iononok. kb. Vicia faba L. É-Afrikában. gyakran 1. népgyógyászatban tumorellenes. – VIOLACEAE illatos ibolya Violae odoratae flos = Violarum flos Violae odoratae folium Violae odoratae herba Violae odoratae rhizoma et radix Honos Európában. convicin. A V. kvercetin. menorrhagia. oleanolsav. scopolin. sedativum. pirimidin-származék vicin. kúszó. Lomberdőkben a Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. curcumen. Vinca minor L.: Cynanchum vincetoxicum (L. antisepticum. salicin. nyomokban illóolaj (alkil. herbában violin. Egyéves lágyszárú. emeticum. továbbá fenolkarbonsavak. amyrin) Alkalmazás: mérgező. Homeopathia. fitin Alkalmazás: nyersen mérgező lehet (favismus. friedelin. cyanin. szalicilsav és glikozidjai Alkalmazás: gyökér expectorans. szerves savak. flavonoidok Alkalmazás: kivont vincamin gyógyszer formájában antihypertonicum. klimaxos panaszok esetén. Mindkét drog homeopathiában. továbbá tylophorin. vérzések esetén vérzéscsillapító. vicilin. 3. kevésbé hatásos társalkaloid. virágban alkaloid violin. szitoszterol. Száraz gyepekben országszerte gyakori. előbbi főleg déldunántúli száraz gyepekben és réteken elég gyakori. É-Afrikában. cserzőanyag. anhidrohirundigenin.4-dioxi-fenilalanin (dopa). legumelin stb. Hatóanyag: gyökérben szteroid szaponinok keveréke (vincetoxin). – FABACEAE lóbab Viciae fabae semen Honos Mediterraneumban. antiscleroticum.

acne. hosszú bottal. enyhe diureticum.hu Honos Európában. kertekben. szerves savak. rendszerint kampós. – VITIDACEAE szőlő Vitis viniferae folium Vitis fructus Őse. kb. áprilisban virágzik. catechin. vékonyan elterítve. a lombos fákon élősködőben lektin I. Fontos kultúrnövény világszerte. pruritus) kezelésére. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). epóna). fenolkarbonsavak. pro-. 10% nyálka-heteropoliszaharid.06-0. hallucinogen (indiánoknál parica. rhamnazin). tricolor. vértisztító reuma. 0. Nálunk elvétve fordul elő parkokban. iridoid-glikozidok (agnusid. és más Virola fajok – MYRISTICACEAE yakée Honosak D-Amerikában. szerves savak. gallocatechin. gallocatechin. örökzöld évelő. apró árvácska. Nem permetezve ehető (káposztalevél helyettesítése egyes húsételekhez). A és B peptidlánccal. orientin. catechin. Hatóanyag: kéreg gyantájában N-metil. subsp. syringaresinol-glikozidok). továbbá kitinhez kötődő lektin. anthocyanidinek. Hatóanyag: kb.. Közép.5% illóolaj (cineol. kumarin (umbelliferon). subsp. -dimetiltriptamin-származékok Alkalmazás: psychotrop. továbbá galactogogumként. Kb. Hg. Hatóanyag: levélben 4-5% flavonoid. polychroma (Kern. dysmenorrhoea. Homeopathia. hemolitikus peptid. cyanidinek. gyertyán. megfázás esetén). Szibériában. cserzőanyag.) J.3% szalicilsav és származékai (pl. honos Európában. mert könnyen befülledhet (beszáradás 3:1). fenolkarbonsavak. fafajok. mezei árvácska Honos Európában. a Vitis sylvestris C. rutin stb. népgyógyászatban még szédülés ellen.5% cserzőanyag. fenolkarbonsavak. népgyógyászatban felső légúti panaszok enyhítésére (grippe.és Közép-Ázsiában. Viscum album L. Virola calophylloidea Mgf. Hatóanyag: lektin (fagyöngy-lektin I-III. subalpina Gaud. Vetési és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. impetigo. Árnyékban. Kaukázusban. epicatechingallát. Ny. Vitis vinifera L.Forrás: http://www. pinen).) szórványosan a Középhegység és a Dunántúl egyes helyein. Egy. 2-4. Murr. biogén aminok (tyramin). valamint 46 aminosavból álló oligopeptid viscotoxin. Kaukázusban. arabinogalactan) Alkalmazás: teadrogként antihypertonicum enyhébb hypertoniában (peptidek nem szívódnak fel). termésben flavonoidok. lignanok (syringenin-.). intravénás injekció) formájában tumorterápiában adjuvans. ősztől tavaszig gyűjtik a vékonyabb (ceruza vastagságú) ágakat. Viola arvensis Murr. Kínában. metilszalicilát). az Alföld szélein szórványos. flavonoidok (izorhamnetin. Mediterráneumban. Kivont lektinek gyógyszer (pl. – VERBENACEAE barátcserje Agni casti fructus (= semen) Honos D. – LORANTHACEAE fehér fagyöngy Visci herba (DAB) Visci stipes (= herba) Visci albi folium Honos D-Eurázsiában. nátha. rezveratrol és egyéb stilben- .doksi. A hajtást virágzáskor gyűjtik és árnyékos. ízületi bajok esetén. A Dunántúlon gyakori. Homeopathia. Ny-Ázsiában. ahol termeszthető. leucoanthocyanidinek. kávésav-származékok. Violae herba cum floris (Ph.) = Violae tricoloris (= trinitatis) herba = Jaceae herba Hatóanyag: 0. klimaxos panaszok esetén. nyálka-heteropoliszaharid (galacturonan. Lombos (kivéve bükk. kondenzált tanninok. Ny-Ázsiában.és Ny-Ázsiában. VIII. Vitex agnus-castus L.. Ph. amenorrhoea.és K-Európában. flavonoid (vitexin. immunmodulans. szil) és tűlevelű fákon félélősködő. violaxanthin Alkalmazás: külsőleg és belsőleg bőrbetegségek (ekcéma. Alfajai (subsp. Egyéves lágyszárú. Homeopathia. 4 m magas cserje vagy fa. flavon casticin Alkalmazás: kivonata mastalgia. C. szerepük lehet metastasis megelőzésében. Áprilistól júniusig virágzik. lehetőleg szobahőmérsékleten. fenilpropanok. É-Afrikában. gyakran forgatva szárítjuk. Gmel. aucubin). Szibériában. a B peptidlánc specifikusan kötődik galaktózhoz). a tölgyfán és fenyőkön lektin III. fásodó szárú. 4. Márciusban.vagy többéves lágyszárú. Eur. köszvény és érelmeszesedés ellen.

Forrás: http://www. viaszalkoholok. viaszok.31. készítményeit hasmenés ellen. xanthinin fungicid. Xysmalobium undulatum (L. resveratrol-tartalma miatt (főleg vörösborok) mai népgyógyászatban szívinfarktus megelőzésére. illóolaj (limonen. karotinoidok. 70% cserzőanyag Alkalmazás: levél adstringens. Gyümölcs frissen és feldolgozva enyhe laxans. cinarin (dicaffeoilkinasav). magból kivont zsíros olaj kozmetikum. Hatóanyag: mint előbb. – SOLANACEAE álombogyó Withaniae radix Withaniae folium Honos DK. 0. étolaj. diureticum. carveol. Br. p-cymen). érelmeszesedés ellen. ártereken. – ASTERACEAE szúrós szerbtövis Xanthii spinosi herba. Hatóanyag: illóolaj. Hatóanyag: levélben főleg ergostan-típusú szteroid (withanolid) alkaloid (lakton-típusú withaferin A. világszerte elterjedt.8 m magas. gyanta. tonicum. Évelő lágyszárú. laza talajokon gyakori gyom.8 m magas.(folium) Honos D-Amerikában.2-0. Zavart helyeken. Arab-félszigeten.) Dun. Egyéves lágyszárú.hu származékok. diaphoreticum. húgyúti fertőzésekben is hatásos (főleg kivonatok formájában) orvosi ellenőrzéssel. pyrazol alkaloid (withasomnin) Alkalmazás: gyökér sedativum. hidrokinon. Xanthium strumarium L. caryophyellen. xysmalogenin). Hatóanyag: “uzaron” extractum 40%-a kardenolid szteroid glikozid (aglikon uzarigenin = 5-αdigitoxigenin. szitoszterol Alkalmazás: diureticum. diarrhoea ellen). emmenagogum. pektin. aphrodisiacum. érett magban kb. hemicellulózok.és uterus-motilitas csökkentő és spasmolytikus. terpinolen. illékony észterek. kb. W Withania somnifera (L. sedativum.2-0. antipyreticum. Szántókon. xanthumin). dimetil-allil-apigenin. xanthatin). Homeopathia. inozit. 0. – ASCLEPIADACEAE Uzarae radix Honos D-Afrikában. visszamaradt anyag tanninforrás. 40% zsíros olaj (herbában kevesebb vagy alig) Alkalmazás: diureticum. szterolok. X Xanthium spinosum L. malária-ellenes. szeszkviterpén-lakton xanthanolid (xanthinin. – ASTERACEAE bojtorján szerbtövis Xanthii strumarii herba = Lappae minoris herba Honos Európában. Homeopathia. még xanthinin-izomerek (pl. bor számos gyógybor alkotórésze. Egyéves lágyszárú. xysmalorin Alkalmazás: strophanthinhoz hasonló. fontosabb glikozidok: uzarin. 0. de százszor gyengébb. világszerte elterjedt. oleanolsav.5 m magas cserje. Ny-Ázsiában.) R. vitaminok. withanolid D. Ny-Ázsiában. E). Indiai-szubkontinensen. antibakteriális. Y . parlagokon. levél antitumor aktivitású (citotoxikus withaferin A miatt). 3-15% fruktóz és glükóz. uzarosid. tokoferol.doksi.és DNy-Európában. továbbá kávésav. Afrikában. diaphoreticum. továbbá fungicid. dysmenorrhoea és enuresis esetén. magban 10-20% zsíros olaj. emiatt bél. urezin. antibakteriális (dysenteria. gyökérben még piperidin-pirrolidin alkaloidok (pl. anahygrin). cholin. gyomtársulásokban gyakori.

Előbbi homeopathiában.Forrás: http://www. diaphoreticum. köszvény. Zea mays L. pálmaliliom Yuccae filamentosae folium Honos DK-USA-ban. népgyógyászatban antidiabeticum idősebb korúaknak. Hatóanyag: bibében kb. fás szárú évelő... kálium.hu Yucca filamentosa L.és herbicid-rezisztens transzgénikus fajta) ismeretes. sűrű levélrózsával. Homeopathia.doksi. [syn. spasmolyticum. Hg. 0. Zingiber officinale Roscoe – ZINGIBERACEAE [syn.1% illóolaj (pl.) Alkalmazás: homeopathia. Hatóanyag: szteroid szaponinok (aglikon yuccagenin. Eur.) Zingiberis aetheroleum Honos trópusi DK-Ázsiában. – AGAVACEAE kerti jukka. Erőteljes. diureticum. kb. illóolaj. nyálka-heteropoliszaharid. – POACEAE kukorica Maydis stigma = Zeae mays flos Maydis amylum (Ph. Ph.. VIII.) Honos Mexikóban. 50-60% keményítő. jótékony cystitis.. reuma. fogfájás-csillapító. 3% gumianyag. berberin. Szemből gyógyszeripari célra is alkalmas keményítőt. gyógyászati és élelemiszer értékű olajat nyernek. Eur. Hg. VIII. Arizonában). – RUTACEAE [syn. fokozza az ellenállóképességet. Ph. a telet átvészeli. gyanta.] gyömbér Zingiberis rhizoma (Ph. cserjék vagy fák. Ph.: Amomum zingiber L. terpineol és más terpének). dús. Hatóanyag: cserzőanyag. 4-5% zsíros olaj (emrióban) Alkalmazás: diureticum.: Zanthoxylum (= Xanthoxylum) fraxineum Willd. készítményeit speciális tisztítókúra során is használják méregtelenítésre. VIII. 2% zsíros olaj. 12% cserzőanyagszerű polifenol. Világszerte termesztik. 23% szaponin. Szemben kb. 4.) Maydis oleum raffinatum (Ph. VII. yuccagenin) Alkalmazás: tonicum. 4. gyakran 2 m magas virágzattal. . számos fajta és hibrid (újabban rovar.] amerikai tüskéssárgafa Zanthoxylum clava-herculis L. Hg. 2-3% gyanta. Évelő lágyszárú. tigogenin stb. Nálunk is gyakori kerti dísznövény. Ph. gitogenin. kólika és diarrhoea esetén. pyranokumarin xanthoxyletin.] Herkules-fa Zanthoxyli americani cortex Honosak É-Amerikában. xantoxylin N-metilizicorydin Alkalmazás: stomachicum. főleg Indiában és Kínában termesztik. Egyéves lágyszárú. tonicum. kb. 20 cm hosszú levelekkel. fogyasztószer. flavon. kb. kb. carvacrol. Hatóanyag: szteroid szaponin (pl. vastagbél-fertőtlenítő. Eur. 4. betain. adaptogén. Hg. Yucca schidigera Roezl – AGAVACEAE Moháve-jukka Yacca Honos DNy-USA-ban (pl. Z Zanthoxylum americanum Mill.: Xanthoxylum carolianum Lam.

szerves savak. erős vizelethajtónak használták régen. farnesen. Főleg a Balkán. ADDENDUM (fontosabb állati eredetű drogok) Blatta orientalis – csótány: elpusztítva. az állatgyógyászatban aphrodisiacum.hu Hatóanyag: 1. stimulans (daganatmegelőzésben is használják). 40 0C-nál nem magasabb hőmérsékleten szárítják. mely főleg cetilalkohol zsírsavakkal képzett észtereiből áll (főleg palmitinsavas cetilészter. Szicília. egyes kemotípusokban citral stb. de a Földközi-tengertől Indiáig és Japánig sokfelé termesztik. 50% keményítő Alkalmazás: dyspepsia. csípős aralifás gingerol (főleg 6gingerol) és shogaol. lipidek. gyanta.5-3% illóolaj (30-40%-a szeszkviterpén zingiberen. tisztított kollagén-hidrolizátum Alkalmazás: kapszulák. mucilaginosum. továbbá carminativum. gyanta Alkalmazás: a porított drogból tinktúrát (Tinctura cantharidis). kb. Bőrvörösítő.doksi. továbbá kevés diaril-heptanoid gingeron A és B. expectorans.6-0. stomachicum. Cantharis – kőrisbogár: Lytta vesicatoria. kúpok készítéséhez Hirudo – orvosi pióca: Hirudo medicinalis hirudin és hirudonin Alkalmazás: véralvadásgátló. Hajszesz alkotórész. Cera flava – sárga viasz: Apis mellifera.9% kantaridin (izobenzofurándion-epoxid-származék). szaharóz. Hatóanyag: gyümölcsben 1-2% aszkorbinsav. kloroformmal. édességadalék. digestivum. Begyűjtve éterrel. tisztított viasz. gyanta.). kenőcsöt (Unguentum cantharidatum veterinarium) készítenek. hólyaghúzó.Forrás: http://www. bodzán különösen megtalálható májustól júliusig. likőr. Homeopathia. depurativum. – RHAMNACEAE jujuba(fa) Jujubae fructus (= bacca) = Ziziphi (= Zizyphi) fructus Jujubae semen = Ziziphi (= Zizyphi) semen Honos DK-Ázsiában. magban szaponin jujubosid A és B Alkalmazás: gyümölcs expectorans. 10% cserzőanyag. orgonán. legyengülés esetén. Kisebb cserje vagy akár 8 m magas fa. tonicum. Ziziphus (= Zizyphus) jujuba Mill. bőrre helyezve egy gyűrűsféreg akár 10 g vért szívhat ki. élelmiszer-. galaktóz. aperitivum. 18% ar-curcumen. megszárítva és aprítva forrázat vagy tinktúra készíthető belőle. zingiberol. nyálka-poliszaharid. Spanyolország és Kaukázia fedezi a szükségletet. Unguentum Stearini készítése Gelatina (purissima) – fehér zselatin: csontból és bőrhulladékból készülő enyvszerű. Alkalmazás: kenőcsök készítése Cetaceum – cetvelő: Physeter macrocephalus koponyájának és gerincoszlopának üreges részeiben lévő folyékony és könnyen megszilárduló zsiradék. . “cetin”) Alkalmazás: pl.és illatszeripar. glükóz. kumarin. fűszer (curry). fruktóz. szeszkviphellandren. benzinnel vagy forró gőzzel elpusztítják. Hatóanyag: 0. 2% zsíros olaj. illóolaj. mag népgyógyászatban álmatlanság. mézelő méh által készített lépfal forró vízzel történő megolvasztásával nyert. kb. flavonglikozidok. Túladagolva könnyen okozhat vesegyulladást. kb. szerves savak.

Forrás: http://www.. -ban hivatalos drogok és készítményeik listája (zárójelben a drogot vagy kivonatot szolgáltató növény neve) Absinthii herba (Artemisia absinthium) Acaciae gummi (Acacia senegal) Acaciae gummi dispersione desiccatum (Acacia senegal) Agar (Gelidium.és D-vitamin pótlására.hu Lacschadia indica Madihasan (Coccidae) [syn. Gracillaria. Ahnfeltia. Oleum iecoris (jecoris) morrhuae – csukamájolaj: Gadus morhua és más Gadus fajok (tőkehalak) friss májából előállított zsíros olaj. Gymnogongrus.és E-vitamin Alkalmazás: belsőleg A.). Illicium verum) Anisi fructus (Pimpinella anisum) Anisi stellati fructus (Illicium verum) Arachidis oleum hydrogenatum (Arachis hypogaea) Arachidis oleum raffinatum (Arachis hypogaea) . külsőleg kenőcsök készítésére Függelék . jekorinsav. telítetlen zsírsavak (palmitoleinsav. sztearinsav).): lakkpajzstetvek megtermékenyített nőstényeinek váladékából készített termék. A-.Ph. Hg.doksi. Lacca (in tabulis) (Ph.] sellak. Eucheuma) Agrimoniae herba (Agrimonia eupatoria) Alchemillae herba (Alchemilla xanthochlora) Allii sativi bulbi pulvis (Allium sativum) Allium sativum ad preparationes homoeopathicas (Allium sativum) Aloe capensis (Aloë ferox) Aloes extractum siccum normatum (Aloë ferox) Aloe barbadensis (Aloë vera) Althaeae folium (Althaea officinalis) Althaeae radix (Althaea officinalis) Amygdalae oleum raffinatum (Amygdalus communis) Amygdalae oleum virginale (Amygdalus communis) Angelicae radix (Angelica archangelica) Anisi aetheroleum (Pimpinella anisum. D3. V. VIII. mirisztinsav. Összetétele: telített zsírsavak (palmitinsav. egyik fő feldolgozó Dél-Norvégia. Laccifer lacca Kern.: Tachardia lacca Ker. gadoleinsav stb. Hg.

doksi. uliginosum. C. laevigata. C. frutescens) Carthami oleum raffinatum (Carthamus tinctorius) Carvi fructus (Carum carvi) Caryophylli flos (Syzygium aromaticum) Caryophylli floris aetheroleum (Syzygium aromaticum) Centaurii herba (Centaurium minus. laevigata. C.hu Arnicae flos (Arnica montana) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Citrus aurantium subsp. C. C. monogyna. monogyna. amara) Aurantii dulcis aetheroleum (Citrus aurantium subsp.Forrás: http://www. minimum. pereirae) Balsamum tolutanum (Myroxylon balsamum var. verticillata) Coriandri fructus (Coriandrum sativum) Crataegi folium cum flore (Crataegus azarolus. C. pendula. amara) Aurantii amari floris aetheroleum (Citrus aurantium subsp. genuinum) Belladonnae folium (Atropa belladonna) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Atropa belladonna) Belladonnae folii tinctura normata (Atropa belladonna) Belladonnae pulvis normatus (Atropa belladonna) Betulae folium (Betula lenta. C. littorale subsp. nitida. C. C. C. monogyna) Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Crocus sativus) Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Curcuma xanthorrhiza) Cyamopsidis seminis pulvis (Cyamopsis tetragonolobus) Digitalis purpureae folium (Digitalis purpurea) . nigra) Crataegi fructus (Crataegus laevigata. amara) Aurantii amari flos (Citrus aurantium subsp. C. C. nigra) Crataegi folii cum flore extractum siccum (Crataegus azarolus. pulchellum) Centellae asiaticae herba (Centella asiatica) Cera carnauba (Copernicia prunifera) Chamomillae romanae flos (Chamaemelum nobile) Chelidonii herba (Chelidonium majus) Cinchonae cortex (Cinchona pubescens) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Cinnamomum aromaticum) Cinnamomi cortex (Cinnamomum verum) Cinnamomi corticis tinctura (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Cinnamomum verum) Citronellae aetheroleum (Cymbopogon winterianus) Cocois oleum raffinatum (Cocos nucifera) Colae semen (Cola acuminata. ballayi. sinensis) Ballotae nigrae herba (Ballota nigra) Balsamum peruvianum (Myroxylon balsamum var. C. B. B. pubescens) Boldo folium (Peumus boldus) Calendulae flos (Calendula officinalis) Capsici fructus (Capsicum annuum var. amara) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Citrus aurantium subsp.

Ascophyllum nodosum) Gentianae radix (Gentiana lutea) Gentianae tinctura (Gentiana lutea) Ginkgo folium (Ginkgo biloba) Ginseng radix (Panax ginseng) Gossypii oleum hydrogenatum (Gossypium arboreum.doksi. G. hirsutum) Graminis rhizoma (Agropyron repens) Hamamelidis folium (Hamamelis virginiana) Harpagophyti radix (Harpagophytum procumbens) Helianthi annui oleum raffinatum (Helianthus annuus) Hibisci sabdariffae flos (Hibiscus sabdariffa) Hyperici herba (Hypericum perforatum) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Hypericum perforatum) Ipecacuanhae radix (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae pulvis normatus (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae tinctura normata (Psychotria ipecacuanha) Juniperi pseudo-fructus (Juniperus communis) Lavandulae flos (Lavandula angustifolia) Lavandulae aetheroleum (Lavandula angustifolia) Leonuri cardiacae herba (Leonurus cardiaca) Levistici radix (Levisticum officinale) Lichen islandicus (Cetraria islandica) Limonis aetheroleum (Citrus limon) Lini semen (Linum usitatissimum) Lini oleum virginale (Linum usitatissimum) Liquiritiae radix (Glycyrrhiza glabra) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Glycyrrhiza glabra) Lupuli flos (Humulus lupulus) Lythri herba (Lythrum salicaria) . F. barbadense. G.hu Eleutherococci radix (Eleutherococcus senticosus) Equiseti herba (Equisetum arvense) Eucalypti folium (Eucalyptus globulus) Eucalypti aetheroleum (Eucalyptus globulus) Filipendulae ulmariae herba (Filipendula ulmaria) Foeniculi amari fructus (Foeniculum vulgare) Foeniculi dulcis fructus (Foeniculum vulgare) Frangulae cortex (Frangula alnus) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Frangula alnus) Fraxini folium (Fraxinus excelsior) Fucus vel Ascophyllum (Fucus vesiculosus. herbaceum.Forrás: http://www. serratulatus. G.

arenaria) Quercus cortex (Quercus petraea.hu Malvae sylvestris flos (Malva sylvestris) Matricaria flos (Matricaria recutita) Matricariae aetheroleum (Matricaria recutita) Matricariae extractum fluidum (Matricaria recutita) Maydis amylum (Zea mays) Maydis oleum raffinatum (Zea mays) Melaleucae aetheroleum (Melaleuca alternifolia) Melissae folium (Melissa officinalis) Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Mentha canadensis) Menthae piperitae folium (Mentha x piperita) Menthae piperitae aetheroleum (Mentha x piperita) Menyanthidis trifoliatae folium (Menyanthes trifoliata) Millefolii herba (Achillea millefolium s.Forrás: http://www. rapa subsp. l. l. Qu.) Myristicae fragrantis aetheroleum (Myristica fragrans) Myrrha (Commiphora myrrha) Myrrhae tinctura (Commiphora myrrha) Myrtilli fructus recens (Vaccinium myrtillus) Myrtilli fructus siccus (Vaccinium myrtillus) Olivae oleum raffinatum (Oleum europaea) Olivae oleum virginale (Oleum europaea) Ononidis radix (Ononis spinosa) Opii pulvis normatus (Papaver somniferum) Opium crudum (Papaver somniferum) Origani herba (Origanum vulgare) Orthosiphonis folium (Orthosiphon aristatus) Oryzae amylum (Oryza sativa) Papaveris rhoeados flos (Papaver rhoeas) Passiflorae herba (Passiflora incarnata) Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata) Plantaginis ovatae semen (Plantago ovata) Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantago ovata) Polygalae radix (Polygala senega) Polygoni avicularis herba (Polygonum aviculare s. P. napus. palmatum) Ricini oleum hydrogenatum (Ricinus communis) Ricini oleum virginale (Ricinus communis) Rosae pseudo-fructus (Rosa canina) . P.doksi.) Primulae radix (Primula veris. robur) Rapae oleum raffinatum (Brassica napus subsp. elatior) Pruni africanae cortex (Prunus africanus) Psyllii semen (Plantago afra. oleifera) Ratanhiae radix (Krameria lappacea) Ratanhiae tinctura (Kremaria lappacea) Rhamni purshianae cortex (Rhamnus purshiana) Rhei radix (Rheum officinale. Rh. B.

S. platyphyllos) Tormentillae rhizoma (Potentilla erecta) Tormentillae tinctura (Potentilla erecta) Tragacantha (Astragalus gummifer) Trigonellae foenugraeci semen (Trigonella foenum-graecum) Tritici amylum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum raffinatum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum virginale (Triticum aestivum) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Urtica dioica. T. gigantea) Solidaginis virgaureae herba (Solidago virgaurea) Stramonii folium (Datura stramonium) Stramonii pulvis normatus (Datura stramonium) Tanaceti parthenii herba (Chrysanthemum parthenium) Thymi herba (Thymus vulgaris) Thymi aetheroleum (Thymus vulgaris) Tiliae flos (Tilia cordata.doksi. S. V.) Verbasci flos (Verbascum phlomoides. S. T. l. alexandriai (Senna alexandrina) Sennae angustifoliae fructus. thapsus) Violae herba cum floris (Viola arvensis. U.hu Rosmarini folium (Rosmarinus officinalis) Rusci rhizoma (Ruscus aculeatus) Sabalis serratulae fructus (Serenoa repens) Salicis cortex (Salix alba. V.) Sesami oleum raffinatum (Sesamum indicum) Silybi mariani fructus (Silybum marianum) Soiae oleum raffinatum (Glycine max) Solani amylum (Solanum tuberosum) Solidaginis herba (Solidago canadensis. S. V. europaea. tricolor) Zingiberis rhizoma (Zingiber officinale) . fragilis. purpurea. thapsiforme. cordata.Forrás: http://www. tinnevelly-i (Senna alexandrina) Sennae folium (Senna alexandrina) Sennae folium extractum siccum normatum (Senna alexandrina) Serpylli herba (Thymus serpyllum s. l. urens) Uvae ursi folium (Arctostaphylos uva-ursi) Valerianae radix (Valeriana officinalis s. S. S. alba) Salviae officinalis folium (Salvia officinalis) Salviae tinctura (Salvia officinalis) Salviae sclareae aetheroleum (Salvia sclarea) Salviae trilobae folium (Salvia fruticosa) Sambuci flos (Sambucus nigra) Sennae acutifoliae fructus. daphnoides.

1995. 400 BÁLINT S. Általános és leíró rész. 1991. Budapest. Mezőgazda Kiadó. Budapest. Magyar Gyógynövények I. 484 DÁNOS B. Budapest. Gyógy.. Kiadó. Budapest.és aromanövények. 1959. 2000. 655 DOMOKOS J. Handbook of Medicinal Herbs. Boca Raton. Földművelésügyi Minisztérium.és gyógynövények (Határozó kézikönyvek). 2000. JÁVORKA S. 99 (114 képpel) BAYER I. TecDoc Lavoisier. Budapest. Magyar növénynevek szótára. J. ROM P. L. Növényi Biokémia. A drogok történelme. Paris. 1991. Aranyhal. A. 915 CSAPODY V. 1998. 667 BREMNESS. Herbária. Képes gyógynövénykalauz. Londres. Medicinal Plants. Akadémiai Kiadó. Mezőgazda Kiadó. 1985. GIOVANNINI R..hu SZAKIRODALOM (FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT FORRÁSMUNKÁK) ANTAL J. Budapest. OLÁH A.) 2000. 1997. Mezőgazdasági Kiadó. 301 DÁNOS B. 328 DOBY G. Panemex és Grafo. (szerk. PRISZTER SZ. A hagyomány szolgálatában – összegyűjtött dolgozatok. Budapest. 243 BERNÁTH J. New York. 1966. Semmelweis Kiadó..és gyógynövényéről. Növénytermesztők zsebkönyve. 494 BABULKA P. Budapest. Phytochemistry. Képes ismertető a világ több mint 700 fűszer.doksi. 677 . Budapest. 189 DUKE.. 1998. Argumentum Kiadó. Magvető. Planétás Kft – Mezőgazd. Fűszer. Budapest. Budapest. 1948. 304 BRUNETON. Budapest. Gyógynövényismeret. Pharmacognosy. 1981. J. CRC Press. 391 AUGUSTIN B.Forrás: http://www. Gyógyítás illóolajos növényekkel – Aromaterápia. Farmakobotanika 3.. Farmakobotanika – a gyógynövénytan alapjai (Kemotaxonómia).

718 HÄNSEL.doksi. (Hrsg. 155 LIST. Fischer Verlag. NOVÁK I. G. Phytochemical Dictionary – a Handbook of Bioactive Compounds from Plants. 339 . 1963. LELLEY J. Plant Functional Genomics – Methods in Molecular Biology. Basel – Boston – Berlin HEGNAUER. G. New York. 94 HALMAI J. L. Kertészeti növények nemesítése táblázatokban. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis II-VI. Medicina Könyvkiadó. M. A magyar flóra képekben. H. Springer Verlag. Szántóföldi növények nemesítése táblázatokban. Academic Press. Artis Med. 9-10: 31-49. Taylor – Francis Int. Természettudományi Társulat és Studium Könyvkiadó Részvénytársaság. A Helleborus (hunyor) fajok népgyógyászati felhasználására vonatkozó adatok. Magyarország védett növényei. M. 449 GRYNAEUS T. 780 HEGNAUER.. 1403 HARBORNE. 1992. Pharmakognosie – Phytopharmazie. Systematik des Pflanzenreichs unter besonderer Berücksichtigung chemischer Merkmale und pflanzlicher Drogen. R.. Berlin. E. BAXTER. KELLER. Budapest. Birkhäuser Verlag. (szerk. Kossuth-csillag Vénusz-sarucska. Studium. 1962-1992. Leguminosae II. Inc. KÓCZIÁN G. 356 HARBORNE.. Basel – Boston – Berlin HORNOK L. 576 KÓCZIÁN G. Comm.hu FARKAS S. 1991. Egyes Solanaceae fajok pszichotomimetikumként való használata a népgyógyászatban.) 2003. 1999. B. Birkhäuser Verlag. Hist. Gyógynövények. Budapest.. PAPP J. D. 416 FROHNE. Budapest. Berlin. Introduction to Ecological Biochemistry... Heidelberg.) 1992-1994. RIMPLER. Kir. Comm. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. drogok magyar. növények.. KÓCZIÁN G. Springer Verlag. P. Iconographia Florae Hungaricae. – HEGNAUER. Basingstoke. 1995. HÖRHAMMER. (Drogen). Magyar Flóra (Flora Hungarica). Suppl. R. 1925.. 1996.. 1979. Heidelberg. Hist. M. HALMAI J. 1994. Farmakognózia. 418 GROTEWOLD. 1999. 1934. SZABÓ I. New York MÁNDY GY. Suppl. 1979. Suppl. (szerk. R. Agrochemicals from Natural Products.) 1990. Chemotaxonomie der Pflanzen XIa. 5. 1989. Vol. A népi orvoslás értékelési problémái. – HEGNAUER. E.) 1999. Berlin. Mezőgazd. 1112: 125-154. Mezőgazdasági Kiadó. Steinegger.. 344 GODFREY. SZABÓ L. (Ed. Stuttgart. Basel – Stuttgart HEGNAUER. Med. 1948. J. H. Hist. Magyar Gyógyszerészek Centenáris Bizottsága kiadása. Chemotaxonomie der Pflanzen I-X. Comm. Régi magyar (gyógy)növénynevek. Leguminosae I. Budapest.. Budapest. London. C. Aufl. Gyógynövények termesztése és feldolgozása. 1977. K. O. 283 MÁNDY GY. STICHER. Magy. Heidelberg. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis. (ed. R. Gyógyszerészet 35: 95-99. 331 JÁVORKA S. Mezőgazda. New York HÄNSEL. JENSEN.. Dekker. New York – Basel – Hong Kong.. GY. J. 236. Mezőgazda Kiadó. Humana. CSAPODY V. Budapest. Budapest. Budapest. Publ. R. Totowa. U. Springer Verlag.) 1969-1979. Birkhäuser Verlag. B. H. 11-12: 155-160. Artis Med. 1964. 1963. Kiadó. 1993. Jena.Forrás: http://www. SCHNEIDER. IV-VI. Chemotaxonomie der Pflanzen XIb-1. A gombák gyógyító ereje – mikoterápia az egészség szolgálatában. A.. R. népies és latin nevei. 1307 JÁVORKA S..

Dictionary of Economic Plants.. alga-. – KORMANN.) 2002. AG und Co. Baksa. CD – Ars Medica Electronica. Tankönyvkiadó. KORMANN. Plants of the Bible.. Microtrade Kft. Teáskönyv. K. GY. Verl. Pécs. Mezőgazda Kiadó. Ecomed Verlagsges. 98-109. 1999. Färbepflanzen – Pflanzenfarben. gomba-. KORMANN. 1992. 511 ROMEO. 2000. A. Pharmacognosy. THEISS. Harasztok – virágos növények. Növénytani Tanszék és Botanikus Kert. Budapest. SIMON T. Lencsés György Ars Medica. 587-592. Budapest.. Springer. Würzburg. 305 PRISZTER SZ. MOLDENKE. Landsberg. Pécs. 183 SZENDREI K.. CH. Duftpflanzen – Pflanzendüfte. Gyógynövényismeret – a fitoterápia alapjai. TH. (ed. Teadrogok a fitoterápiában. EVANS.-né 1988. zuzmó. 2000. Gyógyszertári Szinonimaszótár. Erdők. 812 UPHOF.. L.és mohahatározó. KG. Medicina Könyvkiadó Rt. Növényneveink. Fitoterápia az orvosi gyakorlatban. Ecomed. Lexicon Nominum Herbarum. 2000.. 1996. 224-234.. Aesculap. Tankönyvkiadó. Kételyek és problémák a fitoterápiában. THEISS.. Budapest. Gyógyszertári Központok Beszerzési és Szervezési Egyesülete. Kábítószerekről gyógyszerész szemmel (sorozat). Encyclopaedia.) 1991. 2003. JPTE TTK. KG. Allelopathy – Phytochemical Potential – Life Strategy.doksi. K. Integrative Phytochemistry: from Ethnobotany to Molecular Ecology. Budapest. 1995-1998. 2000. Landsberg. Gyógyszerészet 47: 159-167. E. (szerk. 1998. Sanitas... Gyógynövény és drogismeret (Farmakognózia). 1968. C... Budapest. I-IV. Acta Pharmaceutica Hungarica 74: 171-176. Veszprém SZEKERES I. Landsberg. A. Medicina Könyvkiadó. Debrecen.. 107 SZABÓ L. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszéke és Schmidt und Co. 329 ROTH. A magyarországi edényes flóra határozója. Budapest. Ecomed AG und Co. 892 STIRLING J. 1992. ROMVÁRY V. Gyógynövények korszerű terápiás alkalmazása. 391-403. mezők patikája. – SCHWEPPE. H. Arborum Fruticumqve Lingvae Latinae. 633-646. Cramer J. 544 ROTH. 591 . G. Bailliére Tindall. L. Debreceni Egyetem. 1989. NAGY G. Budapest SZABÓ L. H. Aromax Rt. J.. Edenscript. SZABÓ L. P. 2003. Budapest. NY. 1992. Pécs. Eger. 1999. 319 RÁPÓTI J. N. Aromaterápia mindenkinek. L. 1989. Gyógyító növények. Amsterdam. Növényi poliszacharidok citoprotektív hatásáról. Gyógyszerészet 40: 845-848. GY.hu MINKER E. 143 ROTH. K. Baktérium-. NYIREDY SZ. 793 SIMON T. 304 TÓTH L. Ölpflanzen – Pflanzenöle. DEIM Z. 323 TREASE. MIKITA K. RÁCZ G. J. 1952. 129 SZABÓ L. GY. New York.. 328 PETRI G. A magyar és a tudományos növénynevek szótára. Elsevier. SZABÓ T. RÁCZ-KOTILLA E. 1997. GY. B.. Ronald Press Co. 545 RÁCZ G.. L. Budapest.. 151 RÁCZ G. 2004. 2003. W. 259 PETRI G. 1997. – MOLDENKE. 402 RÁCZ-KOTILLA E. 1983. London. pp. RÁCZ-KOTILLA E.Forrás: http://www. Budapest.

M. Akadémiai Kiadó. FINTELMANN. (Hrsg. 328 VÁGÚJFALVI D. Stuttgart.Forrás: http://www. 1987. 2004) Pharmacopoea Europaea (Ph... 486 WICHTL. Budapest. D. Economic Botany – Principles and Practices.C.. WVG. 648 WEISS. 1995. VIII. Boca Raton. I. kötet. Hg. B. pp. F. 1986) Pharmacopoea Hungarica (Ph. E. G.) 1997. 2003. CRC Press. WVG. 4. ELTE. II. Arzneidrogen und ihre Inhaltsstoffe – Pharmazeutische Biologie II. Univerzális és speciális mövényi anyagcsere – a növényi anyagok biogenetikai rendszere. In LÁNG F. Hippokrates Verlag. WAGNER. VÁGÚJFALVI D. Szentgál – egy bakonyi falu folklórja. 179-239. J. Lehrbuch der Phytotherapie. Budapest. 1999. Hg.hu VAJKAI A. 1997.. Stuttgart. Publ. VII. Washington. 668 WICKENS. London. Dordrecht – Boston – London. H. LEÓN..: A növényi anyagcsere élettana I-II. 2001. Stuttgart.. 535 WIERSEMA. World Economic Plants – a Standard Reference. Teedrogen und Phytopharmaka. 749 Gyógyszerkönyvek Pharmacopoea Hungarica (Ph. H. 2000-2002) Deutsches Arzneibuch (DAB 2001) Deutscher Arzneimittel-Codex (DAC 1997-1999) Österreichisches Arzneibuch (ÖAB 1990-2000) Pharmacopoea Helvetica (Ph. New York. Eur. V. Kluwer Acad. kötet. R. Helv. 1999. 1997-2001) .doksi.

hu .doksi.Forrás: http://www.

hu .doksi.Forrás: http://www.