P. 1
Szabó László - Gyógynövényismeret (2005, 230 oldal)

Szabó László - Gyógynövényismeret (2005, 230 oldal)

|Views: 1,282|Likes:
Published by Viola09

More info:

Published by: Viola09 on Feb 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Forrás: http://www.doksi.

hu

Szabó László Gy.

GYÓGYNÖVÉNYISMERET
(speciális kollégiumhoz alapok)
biológus és biológia tanár szakos hallgatóknak (kiegészítő ajánlott ismeretek)

Tartalom
Általános rész 1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve 2. Etnobotanikai adatok, népi orvoslási tapasztalatok, herbáriumok 3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével a) Fotoszintézis b) Szénhidrátok c) Lipidek d) Polialkinek e) Speciális aminosavak és fehérjék f) Azotoidok g) Fenoloidok 4. Vadon termő, védendő és termesztett gyógynövények, gyógynövénynemesítés 5. Teadrogok primer feldolgozása, kivonatok készítése 6. Gyógynövények minősítése, fitokémiai értékelése 7. Gyógynövénykutatás, ipari gyógynövények 8. Fitoterápia, aromaterápia, homeopathia Gyógynövények (részletes rész) Addendum (fontosabb állati eredetű drogok) Függelék – Ph. Hg. VIII.-ban hivatalos drogok és készítményeik listája Szakirodalom (felhasznált és ajánlott forrásmunkák)

Forrás: http://www.doksi.hu

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve
A botanikában a binominális tudományos név használatos, vagyis a nemzetség (genus) neve után a faj (species) megnevezése következik. Ezt követheti az alfaj (subspecies) vagy a változat (varietas) neve. Pontosabb a névadás, ha feltüntetjük a rendszertani besorolásra alkalmas teljes növénynév szerzőjének (pl. L. = Linné) vagy szerzőinek (pl. W. et K. = Waldstein et Kitaibel) nevét, vagy nevük rövidítését. Így jobban eligazodunk az esetleges társnevek (szinonim nevek) között. Lehetőleg az aktuális, a tudomány legújabb eredményének megfelelő hivatalos nevet használjuk, ezáltal nem adunk alkalmat az összecserélésre és tévedésekre (PRISZTER 1998, SZABÓ 2004). Az érvényes flóraművekben, növényhatározókban használt magyar növénynevet érdemes még feltüntetni, ha egyáltalán az illető taxonnak van magyar neve. Csak akkor érdemes más, ismert magyar nevet is megadni, ha igen ismert és gyakran használatos (pl. orvosi székfű, kamilla). Érdemes megemlíteni, hogy sok népi vagy népies magyar név utalhat a gyógynövény hatására, ill. alkalmazási területére. Általában a farkas vagy ördög jelzős vagy összetételes szóhasználat mérgező vagy haszontalan tulajdonságra utal (a következő példákban az első név a hivatalos, az utána írt, dőlt betűs a népi): Achillea ptarmica – kenyérbél cickafark, bolhafű, tetűfű Aconitum napellus – kék sisakvirág, farkasfű, farkasgyökér, tetűfű Aegopodium podagraria – podagrafű (podagra = köszvény) Aethusa cynapium – ádáz, mérges ádáz, adázó bürög Agrimonia eupatoria – párlófű, patikai párlófű Agropyron repens – tarackbúza, ebgyógyítófű Alkanna tinctoria – homoki pirosító, báránypirosító, vörösgyökér Anthyllis vulneraria – nyúlszapuka, sebhere Aquilegia vulgaris – harangláb, gelesztafű Aristolochia clematitis – farkasalma, farkas hézaggyökér, farkasfül Atropa belladonna – nadragulya, álomhozófű, bolondfű, bolondbingó, farkasbogyó, farkascseresznye, ördögszőlő Betonica officinalis – orvosi tisztesfű, sebfű Bidens tripartitus – farkasfog, farkasnyílfű, ördögfog Borago officinalis – borágó, tetűvirág Capsella bursa-pastoris – pásztortáska, féregfű Carlina acaulis – szártalan bábakalács, ördögoldal Carthamus tinctorius – sáfrányos szeklice, olajözön, magyarpirosító Centaurium minus – kis ezerjófű, epefű, hideglelésfű, hideglelést gyógyító fű Chrysanthemum cinerariifolium – dalmátvirág, rovarölő aranyvirág, rovarporvirág Cichorium intybus – katángkóró, kávékatáng Cicuta virosa – csomorika, gyilkos csomorika, méregbürök Citrullus colocynthis – sártök, epetök, pugáló tök

Forrás: http://www.doksi.hu

Colchicum autumnale – őszi kikerics, kutyadöglesztőfű Consolida regalis – mezei szarkaláb, farkasfű Daphne mezereum – farkasboroszlán, farkashárs, farkasbors, méregpuszpáng, tetűfa Dictamnus albus – nagy ezerjófű, boszorkányfű Dryopteris filix-mas – erdei pajzsika, gilisztaűző, ördögborda Eryngium campestre – mezei iringó, boszorkánykerék, ördögcsokor, ördögkeringő, ördögrakolya Eupatorium cannabinum – sédkender, májgyógyítófű Euphrasia rostkoviana – orvosi szemvidítófű, szemvígasztalófű Galega officinalis – kecskeruta, pestisölőfű Geranium robertianum – nehézszagú gólyaorr, forrasztófű Glycyrrhiza glabra – igazi édesgyökér, cukorkóró, édesfa, mézgyökér Gratiola officinalis – csikorka, innyújtófű Herniaria glabra – kopasz porcika, szakadást gyógyító fű Hyoscyamus niger – beléndek, bolondítófű, boszorkányfű, csábítófű, csodamag Knautia arvensis – mezei varfű, kelésfű, vargyógyítófű, koszfű, rühfű, fekélyfű Leonurus cardiaca – szúrós gyöngyajak, szívfű, szíverősítőfű, torokgyíkfű Lysimachia nummularia – pénzlevelű lizinka, innyújtófű Melilotus officinalis – orvosi somkóró, molyfű Mentha pulegium – csombormenta, köszvénymenta Polygonatum officinale – salamonpecsét, farkascsengőfű Potentilla erecta – vérontófű, vérhasgyökér Primula veris – tavaszi kankalin, köszvényfű Prunella vulgaris – közönséges gyíkfű, toroköröme Pulsatilla nigricans – fekete kökörcsin, tikdöglesztő Ranunculus sceleratus – torzsikaboglárka, vízi méreg, sebesítőfű, libadöglesztő, farkasnevetőfű Reseda luteola – festő rezeda, sárga festőfű, boszorkányfű Rhamnus catharticus – varjútövis benge, festőkökény, hajtisztító kökény Sanguisorba minor – csabaírefű, vérállítófű Sempervivum tectorum – házi kövirózsa, fülfű, fülbecsavaró Senecio vulgaris – közönséges aggófű, rontófű Sisymbrium officinale – szapora zsombor, toroktisztítófű, patikai repcsény Solidago virgaurea – aranyvesszőfű, forrasztófű Tanacetum vulgare – gilisztaűző varádics, gilisztavirág Veratrum album – fehér zászpa, prüsszentőfű, tyúkbolondítófű Vincetoxicum hirundinaria – méreggyilok, ebfojtófű Az ingerterápiás (nem specifikus immunstimuláló) célra állatorvoslásban sokfelé használatos tályoggyökér lehet a tavaszi hérics (Adonis vernalis), az erdélyi hérics (Adonis transsylvanica), sőt Mongóliában az Adonis mongolica gyökere. A módszert a magyar pásztor vagy állattartó táragyozásnak nevezte, de Kárpát-Európában (Gunda Béla etnográfus nyomán így nevezhetjük a Kárpát-medencét és környékét) leginkább nem a héricset, hanem a hunyort (Helleborus) használták gyökérhúzásra. A lázas, kehes ló szügyébe, szarvasmarha nyaki testrészébe vagy a sertés fülébe a bőr alá éles tűvel belehelyezik a “tályoggyökeret”. A kezelt állat lokális gyulladása következtében az ellenállóképesség kedvezően alakul, többnyire gyógyuláshoz vezet. Neves gyógyszerész botanikus professzor, Sadler József “Magyarázat a magyar plánták szárított gyűjteményéhez” című művének 6. kötetében (1824) így ír a Helleborus purpurascens felhasználásáról: “Ennek a szép növénynek is a gyökerét szedik öszve minálunk, ahol az igazi hunyor (saját megjegyzés: H. niger = fekete hunyor a gyökere

Forrás: http://www.doksi.hu

miatt, virágja általában fehér!) majd seholsem terem. Ez egy ujjnyi vastagságú csaknem vizerányos gyökértőke, amely kívül barna, belül fejér és fás. Ebből igen sok függőleges alászálló barna hengeres vékony gyökerecskék származnak, melyek alól rostocskákkal vannak felkészítve. Az íze igen keserű, végtére csípős, égető. A mi hazafiaink ezt a gyökeret egészen úgy használják, mint a fekete hunyorét, és hihető, hogy orvosi tulajdonságaira nézve hozzá majd hasonló is. Buda, Szt. Endre, Pilis s. t. h. körül a pásztorok ezzel a növénnyel mint helybéli ösztönző szerrel úgy élnek, hogy az előre etzetben megáztatott gyökeret a tehenek nyakának a bőrébe csinált bévágásba beledugják, három nap után kiveszik, és az ösztön által oda csalogatott és öszve toldult vizes nedvességet kibocsátják. A pompás virága miatt az ékes kertekbe még pedig az árnyékon lévő virágos ágyakba megérdemli a felvételét.” A tályoggyökeret szolgáltató Helleborus jó példája annak is, hogy egy-egy faj népi neve tájegységek szerint milyen sokféle lehet (KÓCZIÁN et al. 1979): Somogyban H. dumetorum (nem honos, virágos kertben vagy szőlőben telepítik): farkasgyökér, humorgyökér, hunyadi gyökér, tálégyökér, tályagyökér, tályoggyökér Baranyában H. odorus: ökörérőfű, ökörérő gyökér Borsodban H. purpurascens: kecskepicsarózsa, lóhunyrózsa Kalotaszegen H. purpurascens: kígyófű, kígyóhagyma, kokasmondikó, papkalap, paptöki, spinz Kovásznán H. purpurascens: paffangyökér, pafmangyükér, papmanvirág, papszoknya, tyúkbolondító Hargitában H. purpurascens: Kászonban papmonya, paponya, zászpa, Csíkban paponya, Gyimesvölgyében ecenc, ecenz, eszpenc, eszpendz, eszpenz Máramarosban H. purpurascens: caile popului, kakukkvirág, penza, spinz Már a népi elnevezés is utal az orvoslásban használatos növényi részre, ez éppen az előbbi példákból is látszik. A gyógyszerészi, ill. orvosi drognév is kifejezi, ill. egyértelműen ki kell hogy fejezze a szárított növényi rész botanikai azonosságát. A tudományos drognevek többnyire a hagyományt követik, nincs mindig következetesség a gyógynövény (érvényes!) tudományos neve és a drog szaknyelvi elnevezése között. A drogok szinonimneveit is ismerni kell, mert a szakember sokféle javallattal vagy előírással találkozhat (SZABÓ 2004). A leggyakrabban használt drog elnevezések (zárójelben a magyar növénynév): Herba – talajfelszín feletti hajtásrendszer kifejlett (virágzó) állapotban, pl. Bursae pastoris herba (pásztortáska), Hederae terrestris herba (kerekrepkény) Radix – gyökér, pl. Bardanae radix (bojtorján), Althaeae radix (orvosi ziliz), Saponariae albae radix (fátyolvirág), Ginseng radix (ginszeng) Rhizoma – gyökértörzs vagy gyöktörzs, pl. Calami rhizoma (kálmos) Flos – virág, virágzat, pl. Carthami flos (sáfrányszeklice), Calendulae flos (körömvirág) Anthodium – virágzat, pl. Chamomillae (= Matricariae) anthodium (orvosi székfű, vagy kamilla, ennek “morzsaléka” a Cribratum) Folium – levél, pl. Farfarae folium (martilapu) Fructus – termés, pl. Foeniculi fructus (édeskömény) Pseudofructus – áltermés, pl. Cynosbati (= Rosae) pseudofructus (gyepű- vagy csipkerózsa), Juniperi bacca (boróka “tobozbogyó”) Strobulus - toboz, pl. Lupuli strobulus (komló) Caput – tok, pl. Papaveris somniferi caput (mák) Pericarpium – terméshéj, pl. Citri pericarpium (citrom), Juglandis pericarpium nucum (dió) Semen – mag, pl. Lini semen (len), Juglandis semen (dió) Stipes – kocsány, pl. Cerasi stipes (meggy és cseresznye)

Ázsiában. Vajkai Aurél. Aumüller István. Grynaeus Tamás. Babulka Péter. Hoppál Mihály. továbbá biológus-. Frangulae cortex (kutyabenge). kivonatok. Kóczián Géza. de a mai Magyarország . pl. Papp József.Forrás: http://www. Ausztráliában. Péntek János. pl. Értékes tapasztalatokat gyűjtenek össze ma is a kutatók a még meglévő ősi népcsoportok köréből. s a koordináló Magyar Orvostörténelmi Társaság Népi Orvoslási Szakosztálya néhai Antall József főigazgató hathatós támogatásával otthonra talált a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban és Könyvtárban. indiai és japán gyógynövénykincs és alkalmazási tapasztalat. növényeket termesztő. amarus (keserű). Halászné Zelnik Katalin. A folyamatos munkának gyümölcse bőséges adattár (szakcikkek. fluidus (folyékony). Economic Botany. kéziratok. Vasas Samu. Jung Károly. leveles ágvég. Gunda Béla. Populi gemma (nyárfa) Cortex – kéreg. pl.hu Stigma – bibe(szál). aetheroleum (illóolaj). Crataegi summitas (galagonya) Bulbus – hagyma. fontosabbnak tartotta meggyógyításukat. Kutatóink különösen Erdélyben. pulvis grossus (durva por). 2. Napjainkban a népi tudásanyag megmentésére irányuló kutatásról külföldi szakfolyóiratokból (pl. Ezért állíthatjuk. halászó és gyűjtögető.és gyógyszerészkutatók (Borbás Vince. hangfelvételek). Allii sativi bulbus (fokhagyma) Gemma – rügy. pl. a Felvidéken. pulvis scissus (durván vágott por). Dél-Amerikában. de ugyanígy megismerték azokat is. Rab János. Oláh Andor. pulvis subtilis (finom por). hogy a gyógyító növényeket először az állatorvoslásban alkalmazták. Miklóssy V. Az igényes felmérésben etnográfusok és nyelvészek (Diószegi Vilmos. Etnobotanikai adatok. Gémes Balázs és mások). népi orvoslási tapasztalatok. Rácz Gábor. orvos. Az elmúlt évtizedekben Kárpát-Európában is fellendültek az adatgyűjtő kutatások. Attila. Igen gazdag a kínai. Bálint Sándor. succus (nedv). lignum (fa). illetve állatokat tartó őseink minden valószínűség szerint megfigyelték azokat a növényeket. hiteles herbárium (préselt növények gyűjteménye) készítése. Alapvetően fontos az adatfelvételezés pontossága és az azonosításra alkalmas. Quercus cortex (tölgyfa) Külön nevet kapnak a gyógynövényből vagy drogjából előállított termékek. amelyek számukra hasznosak voltak. A féregűzés és a rovarriasztás a természeti népeknél ma is nagyon fontos. Gyakori jelző pl. Vilmos és mások) egyaránt részt vettek. Bosnyák Sándor. herbáriumok A vadászó. Karasszon Dénes. Croci stigma (jóféle sáfrány) Summitas – virágos. siccatus (szárított). amylum (keményítő). Szabó T. dulcis (édes).: totus (egész). amelyektől mérgező hatásuk miatt óvakodni kellett. Afrikában. pulvis conscissus (középfinom por). balsamum (balzsam). oleum (zsíros olaj). A gyógynövényekkel foglalkozó etnofarmakobotanikusok a néprajz és a gyógynövényismeret módszereit alkalmazzák kutatásaik során. J. resina (gyanta). pl. Ha valamelyikük megbetegedett. ami a könyvtárban és múzeumban nemzeti kultúránk része. Rácz-Kotilla Erzsébet. mint saját egészségének megóvását. pulpa (pép). A földművelő és az állattenyésztő magyar parasztság nagy becsben tartotta háziállatait. később pedig a növényeket és állatokat háziasító. Óceániában még napjainkban is számos értékes felfedezést tesznek az etnobotanikusok. pl. pix (kátrány). Ethnopharmacology) tájékozódhatunk.doksi. Márkus Mihály. pályamunkák.

Később. Nem maradhat szó nélkül az sem. ruta. nehézszagú boróka stb.Forrás: http://www. Európában az ősi. hazánkban is Nagyboldogasszony napján történt. A kolostori patikák medicináit ezekből főzték. póréhagyma. izsóp. így Szegeden. ilyen eksztázisban idézték meg a szellemeket. A virágszentelés még középkori hagyomány. mandragóra. menta. párolták.) is ismertté vált. kölcsönhatásaiban is értékes népi gyógyászati tudást. ezeket ábrázolták dobjaikon is. a nyugati részeken. századok múlva is megmaradt a keresztény vallás hatása a gyógyító növények felhasználási módjaiban. a magyar szakrális néprajz legjelesebb kutatóját érdemes idézni (1981): “A klasszikus népi bölcsesség szerint Isten fűben-fában hagyta az orvosságot. len. babérfa. A népi hagyományok európai és hazai terjedéséhez jelentősen hozzájárult a Biblia olvasása. Erre utalnak a ráolvasó imákban kimutatható pogány elemek (Egyedülállóan értékes Erdélyi Zsuzsanna kutatása a magyar népi imádságokról!). és ezzel nemcsak orvossággá. A gyógyító sámán (varázsló pap. a velük kapcsolatos szokásokban. krisztustövis. A középkori Európában a görög és római orvoslás klasszikusainak tanításai a szerzetesrendek révén terjedtek el. leander. BÁLINT Sándort. üröm. rózsa. liliom. lómenta. gránátalma. magasztos névvel is megtisztelték őket: Boldogasszony mentája. édeskömény. mint Libanon cédrusa. Az európai államok rendjébe való beilleszkedés teljesen más gyógynövény-használati szokásokat vont maga után. csombord. jó szagot árasztottam…»”. szentgyörgyvirág. . A magyar földön épített kolostorokhoz nagy területű gyümölcsösök és veteményes kertek csatlakoztak. koriander. A felhasznált légyölő galóca idegrendszerre ható anyaga rokona a “maszlagoló” nadragulyáénak és a többi “boszorkányos” növényének. Úgy nőttem. így az utolsó pillanatban talán sikerül megmenteni a viszonylag tiszta. hogy sok olyan. Felnőttem. Érdekes tény. A szerzetesi hivatáshoz hozzátartozott a gyógyítás. Ázsia sámánjai zajos dobszóval idézték a szellemeket. elszigetelten a mai napig sok ősi. a benne található ismeretek racionális vagy szakrális alkalmazása. hogy a moldvai és a bukovinai csángó magyarok elzártságukban. rozmaring. A szertartást a liturgiatörténeti kutatás joggal hozza Nagyboldogasszony ünnepének évaszázadokon át olvasott szentleckéjével (Sirák 24. Az egyház pedig liturgikus áldásban részesítette őket. ricinus stb. tömjén. mint a szép olajfa a mezőn és mint a platánfa a víz mellett a tereken. olajfa. eperfa. görögszéna. vöröshagyma. nem racionális elemnek nevezett szokás is megmaradt. Így jutottak isteneik közelébe. és mint Sion hegyén a ciprus. Moldvában. de másfelé is a hívek máig ragaszkodnak hozzá. mirha. légyölő galóca főzete) fogyasztása révén.hu szinte minden táján végeztek adatgyűjtést. sártök. istenfa és annyi sok más. sőt modern gyógyászatba is átkerült. Ezekből az idők folyamán akárhány hasonló rendeltetéssel paraszti virágoskertekbe. fekete mustár. Sok helyen. füge. a betegek ápolása. máriavirág. mint a cadesi pálma és mint a jerikói rózsatő. Baranyában. Ezért a középkori kolostorkertek bővelkedtek orvosi füvekben. pogány jelképek közül az életfa (világfa. sámánfa) állt már a honfoglaló őseink és a rokon népek hitvilágának középpontjában is. Az írásbeliség elterjedése szinte együtt járt a kereszténység felvételével. nehézszagú boróka. mák. jóféle sáfrány ciprus. gyógyító táltos) világfája többnyire az óriás nyárfa vagy lucfenyő volt. hanem szentelménnyé is váltak. 17-24) kapcsolatba «Magasra nőttem. mirtuszfa. mint amilyenek a St. Gallen-i kolostorban lehettek. fahéj. Ezekben a nagy kertekben külön helyet kaptak a gyógynövények: liliom. Mint fahéj és az illatozó balzsam illatoztam és mint a kiválogatott mirha. ami nemcsak az etnográfia. zsálya. miközben önkívületi állapotba vagy fokozott idegizgalomba kerültek gyakran hallucinációt előidéző szerek (pl. emellett a Bibliában szereplő számos gyógyító és illatos növény (pl. Szép. Szent László füve. fokhagyma. kapor. pogány elemet őriztek meg népgyógyászati szokásaikban. hanem az orvoslás szempontjából is értéket jelent.doksi.

moss meg engemet és fehérebb leszek a hónál…” (A zsidó hagyomány szerint Dávid azért tartott ily módon bűnbánatot.” “Tisztító” hatása tudományosan igazolható. hónalját.” Voltak a boszorkánynak szerei? Egy másik idézet: “Egy fiatalember megleste. mert azzal tehenet lehet rontani: a tehénnel megitatják vagy harmattal megmossák a tőgyit. és azt egy fasajtárba belefacsarta. az izsóp (Hyssopus officinalis) Mózes III. akkor megint átváltoztatta . illetve házat. legváltozatosabb alakjához.” Ebből az idézetből is kitűnik. így valóban igaz a taranyi parasztasszony véleménye: “…az a vizet hajtja. hogy az unokája: erre őt átváltoztatta macskává és eldugta egy bokorba. máig is egyedülálló és példaszerű folklór-monográfiájában egyik adatközlőjét így idézi: “Szavahihető ember mesélte. Kóczián Géza gyógyszerész etnobotanikus a taranyi vendek közt végzett gyűjtése során is a Bibliát tartja forrásnak. A fiatalember is elrepült éjfélkor egy helyre. okádást indít. tüzes ember. aki a lepedő sarkával harmatot szedett.doksi. az a székletet hajtja. A kísértetek (pl. illetve 51. a tündérek. hatóanyagok találhatók bennük. hogy az öreganyja mit csinál: az öregasszony a szerekkel a hátát.Forrás: http://www.). amikor az áldozati állat vérével meghinti a megtisztult embert. miszerint a nép humorális patológiai szemlélete megegyezik Hippokratésztől a 17.) Az izsóp az adatközlő szerint azért kellett. vízi lények. Bethsabéval vétkezett. s e bűnéért Nátán próféta megfeddte. majd így tisztulást veszek…”. századig terjedő orvostudományéval. a boszorkányos növényekről. még ma is a néphit legszínesebb. Az izsóp használatát Melius is ismerteti Herbáriumában (1578): “Ha pedig az Hysopot figével és tormával együtt szilvalévben főzed és iszod. vagy véres tejet ad. (Minden nemi betegséget vérbajnak neveztek. Mindezt gyakran átszövi a vallási hagyomány. és mikor eljött az éjfél. hasat indít.. Mikor vége volt a gyűlésüknek. mert szenteltvíz hintésekor ezt énekelték: “ Hints meg Uram izsópoddal. lidércfény. Az az asszony mindig olyan boszorkányos volt. haza kellett volna menni (az öregasszony volt az utolsó).hu Néhány bibliai növénynek ma is gyógyító erőt tulajdonítanak azon kívül. erdei lények. a boszorkányhoz kapcsolódik a legtöbb varázslással és rontással kapcsolatos népszokás. az a vért hajtja. zsoltár is erre a tisztulási szertartásra utal: “Tisztíts meg engem izsóppal. Mégis. mérgezésekről is. a varázslók (táltosok). Összefüggés van talán a boszorkányok és a gyógynövényhasználat között? A szemmel verés mellett a legelterjedtebb hiedelmek közé tartozott a tehén megrontása (tejelvitel. a házi és segítőszellemek mellett a népi mondák és mesék leggyakoribb lidérces alakjai az ördögök. hogy az ókor és a középkor fontos gyógynövénye. Szent Iván-harmatot szedett. Példaként hozza fel. ott volt a boszorkányok gyülekezőhelye. ahogy a példa is bizonyítja. Vajkai Aurél (1987) Szentgál népi szokásairól szóló. Dávid király bűnbánati imája. moss meg égi harmatoddal. sárkány stb. Oláh Andor véleménye valóban helytálló. főképpen pedig a boszorkányok és az ördöngös emberek. de az öregasszony is megismerte. hogy az öreganyja repül. teának elkészítve vérbaj kezelésére használták. hogy a neves természetgyógyász orvos. látta. lábát megkenegette. A hiedelmek kihalása felgyorsult modernnek tartott világunkban. mert Urias feleségével. hogy gyerekkorában éjfél felé (Szent Ivánkor lehetett) a Pétervölgyben egy meztelen öregasszonnyal találkozott. hogy valóban gyógyhatású vegyületek. részében szerepel az emberi poklosság és a ház megtisztulásával kapcsolatban. A sok boszorkány megérezte az idegen szagot. véres tej). Érdemes röviden írni a varázslásról. A pap mindkét esetben izsópot használ.) A taranyi vendek az izsópot vajszínű ördögszemmel (náluk sárgavirág) és fehér fagyönggyel (náluk bongyoró vagy tölgyfatakony) keverve. és így puculódnak a belek…azáltal fog meggyógyulni. és tiszta leszek. s akkor nem lehet fejni. könyvének 14. az 50. így rugóssá teszik.

hogy máskor ne csináljon ilyent. Kóczián Géza összehasonlító népgyógyászati elemzése (1979) bizonyítja. a nem kívánt csecsemőt mákteával altatták el örökre. mint a mák. De hát nem sikerült neki a halálozás. A mérgezett alma. mer szögény öreg kihányta azt a maszlanglevet. Kr. Egyik adatközlő a gyümölcs elfogyasztása után álomba merült. és az öregpapának adták. nem halt mög. Kalotaszegen a nadragulya volt a felhasznált növény. e. s amelyekben bőven találhatók orvosi növényekkel kapcsolatos ismeretek. Az ókori és középkori leírásokban gyakran olvashatunk gyógynövényekre vonatkozó felhasználásokról. s mikor meg vót száraztatva. Ezeket a növényeket ősidők óta bódítószerként bájitalok és boszorkánykenőcsök készítésére használták magyar nyelvterületen is. Ez az ismert alkaloid hallucinációs álmokat. viaszöntéssel meggyógyítja a beteget. ott ezt mondták: “Ki az urát nem szereti. Neves munkák vagy szerzők például: Shen-Nung (Pen Tsao Kang Mu) kínai császár. boszorkány ült rá. e.” Somogy megyében a taranyi vendek mérgező növénye viszont a csattanó maszlag volt. nagyobb adagban pedig halálos mérgezést okoz. a mérgezett hallucinációs élményeit visszaemlékezéseiben valóságnak tartja. nadragulyával (Atropa belladonna) és csattanó maszlaggal (Datura stramonium). Mindegyik atropint tartalmaz. A magyar füveskönyvek. és így nem sikerült neki a halál. megette a leánka. Ezsén kívül vót. 2700-as években: Materia Medica Egyiptomi kultúra. megfeketedett. hogy idős öregeket is megpróbáltak megmérgezni: “Hogy a maszlagmagot mögfőzték. Egy gyimesközéploki adatközlő így beszélt róla: “Magja étő. mert ha ő nem lett volna ott. Repültek haza. s zergett. például vízvetéssel. herbáriumok főként neves külhoni tudósok.hu legénnyé. Otthon aztán megpirongatta.” E növényekből készült pálinkakivonattal itatták meg a boszorkányok a házasságra kiszemelt legényt a leány házánál. akárcsak a mesékben. meg es halt volna. Megitatták vele. hogy Kárpát-Európában gyakori volt a hallucinációt.” A növény magját szándékos mérgezésre is használták. ahogy ők nevezik. Kicsi leánka vót a testvérem. maszlagmagot főzzön neki. hiszen népi neve farkascseresznye. gyakran kiegészítve a magyar népi orvoslásra vonatkozó adatokkal. Pálinkás kivonatát élvezeti szerként fogyasztották.doksi. a boszorkányok széttépték volna. Szomorú. matragunát főzzön neki. 1600 körül: Papirus Ebers Talmud és Biblia Főníciai kultúra: Assurbanipal ékírásos könyvei . A rontó boszorkány. belén. A gyimesi csángók “étő” növénye a beléndek. aki gyakran a javasasszonnyal azonos. amelyek kultúrtörténeti alapmunkák. kikopákodta a magot.Forrás: http://www. elsősorban a Solanaceae családba tartozó beléndekkel (Hyoscyamus niger). Így jöttek létre a “maszlagolt” házasságok.” Egy valkói asszony a következőket mondta: “Ki az urát nem szereti.” Más mérgező növényt is használtak régebben. nem lehetett átitatva éppen ezzel a méreggel. e növények főzetével? Kisebb adagban a pszichózisra jellemző tünetek egy idő múlva megszűntek. Vajkai által idézett cseresznye is azonos lehet a nadragulya bogyótermésével. elbetegedett. A népi tapasztalatokat az írástudók gyakran összegyűjtötték és lejegyezték. Tulajdonképpen azáltal gyógyítja meg. így kevesebb alkohol volt szükséges a mámoros állapot eléréséhez: “Matraguna…pálinkába teszik lakodalmakkor. hidegrázást kapott és folyt róla a víz. idegrendszeri mérgezést okozó növények használata. hogy a méreg adását megszünteti. látványosan. Kr. A forrásmunkák között meg kell említeni azokat a nevezetes feljegyzéseket.” Vajkai a cseresznyével vagy almával való “megétetést” is megemlíti. hogy haljon meg. hogy bolonduljanak meg. megmaradt. rendszerezők fordításai alapján készültek.

Bockra hivatkozik leggyakrabban. Kriterion. természetekről és hasznokról. például: Otto Brunfels (1488-1543) berni orvos: Herbarium. a népdalgyűjtésről is híres Kájoni János. akinek herbáriuma halála után. Fuchsra. Merodachbaladan. Az ókoriak közül Theophrasztoszra. fvveknec nevekről. 371-286): Historia Plantarum. Frankfurt) – hatása a magyar herbárium-szerzőkre igen jelentős! Pietro Andrea Mattiolo (1500-1577): Commentarii (1565. hogy megőrizték a régies magyar nyelvet. Pliniusból és Adámus Lonicerusból szedettéc ki”. Melius herbáriumának teljes címe: “Herbarium. barkások. ezer növény) Claudius Galenus (130. könyve (1583). Időrendben a második legnevesebb herbáriumíró a kálvini reformáció nagy alakja. az fáknac. gabonafélék) szerint tárgyalva Caius Plinius Secundus (23-79): Naturalis Historia (36 kötetben kb. e. sajátos kifejezéseket. rokonsági csoportok (pl. Ezekből 45 szakaszban 67 azon növények száma. Beythe fia.doksi. melyet a marosvásárhelyi Teleki Tékában ma is megtalálunk. aki a szerkesztett szöveget elsőként adta közre elektronikus formában. emiatt különösen értékesek. felhívja a figyelmet a hamisításra! Iben Sina Bohara. Velence) Johann Theodor Tabernaemontanus heidelbergi orvos (-1590): Kreutersbuch (1613. Basel) – már 3 ezernél több ó. aki művét 1656-ban alkotta “Hasznos orvoskönyv az fáknak és füveknek erejéről” címmel. ismertebb nevén Avicenna (978-1036) arab orvos: Canon Medicinae (5 kötet. 460-377) Theophrasztosz Ereziosz (Kr. babiloni) kultúra: II. A hazai szerzők közül jelentős még Carolus Clusius “Stirpium Nomenclator Pannonicus” c. 1554-ben az általa létrehozott drogmúzeumban már amerikai fajok is szerepelnek! Adamus Lonicerus (1527-1586): Historia naturalis opus novum (1555. a 2. Basel) – fametszetű növényképekkel Nicolaus Monardes (1493-1578) sevillai orvos: Historia Medicinae (1569. Teljes feldolgozását Szabó T. Veszprém. Sevilla). tobozosok. amelyeket állatokkal kapcsolatban használtak fel. Attila végezte el.-ban 780 növény. e. Strassburg) Hieronymus Tragus Bock (1498-1554): Kreuterbuch (1539. 1578-ban jelent meg Heltai Gáspár özvegyének kiadásában Kolozsvárott. Bukarest) szintén Szabó T. e. Vegetiusra és Pliniusra. András is írt füveskönyvet (1595). vivae eicones (1530. továbbá a kortársak közül Brunfelsre. Melius 233 szakaszban 403 magasabb rendű növényfaj és 43 termesztett növény. (A CD címe: Ars Medica Electronica. e. Pergamon): kiemeli a gyűjtés és azonosság fontosságát. főleg gyógynövény) A magyar herbáriumok forrásmunkái főként a neves európai iskolákból kerültek ki.hu Mezopotámiai (asszír.és újvilági növényt tárgyal! A magyar nyelvű herbáriumok a népi tudásra is hatással voltak. az írástudók közvetítették. 720-710: Babilonban létesül az első botanikus kert Hippokratész (Kr. 2000). Dioszkoridészre. Attilának köszönhetjük. Causis Plantarum Dioszkoridész Pedaniosz: Materia Medica (Kr. 1570 körül keletkezett Váradi Lencsés György (1530-1593) Ars Medica című kézirata. mindamellett. valamint 10 alacsonyabb rendű növényfaj leírását adja. melyben a magyar népi neveket Beythe István adta meg. Galenusból.Forrás: http://www. Kr. szaknyelvet. 78-77): 579 fajra tér ki. Különösen érdekes a csíksomlyói ferences barát. Pápai Páriz Ferenc “Pax . Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel ellátott új kiadását (1979. Strassburg) Leonhard Fuchs (1501-1566): De stirpium historia commentarii insignes (1542. Melius Juhász Péter. Gyakran az átvett forrásmunkákat magyarországi népi megfigyelésekkel egészítették ki. fészkesek. állatgyógyászati vonatkozásban Columellára. Ma is ismert újbóli kiadása miatt Lippay János “Posoni Kert”-je (1664).

Forrás: http://www.doksi.hu

Corporis”-a 1690-ben jelent meg először. Szinte különleges, hogy még 8 kiadás követte 1774-ig! Az 1764-ben Kolozsvárott megjelent kiadás utánnyomtatásban 1984-ben újra napvilágot látott (Magvető, Budapest). Gazdag tájékoztatása és élvezetes, olvasmányos stílusa valóban rendkívüli. Az 1775-ben Pozsonyban, a Landerer nyomda által megjelentetett “Új Füves és Virágos Magyar Kert” c. könyv Csapó József debreceni orvos műve (ennek utánnyomtatott kiadása 1987-ben jelent meg Budapesten). Meg kell még említeni a következőket: Benkő József (1778) Nomenclatura Botanica Flora Transsylvanica, Kitaibel Pál (1802-1812) Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae, Diószegi Sámuel (1813) Orvosi füveskönyv (Diószegi – Fazekas “Magyar Füveskönyv parcticai részeként”), Sadler József (1824-1830) Magyarázat a Magyar Plánták Szárított Gyűjteményéhez (I-XIV. kötet). Herbáriumainkra jellemző, hogy a kor tudományos színvonalán megadják a gyógynövények akkor érvényes latin, magyar, esetleg német, francia vagy olasz, sokszor érdekes népi magyar neveit, jellemzik a növény alakját és életfeltételeit, valamint leírják javallatait, hasznát, gyógyító hatásait, esetenként kitérve az állatgyógyászati alkalmazásokra. Csapó “Magyar Kert”-jéből érdemes példákat említeni és ezeket idézni. Annyira pontosak és hitelesek, hogy lényegükhöz ma sem lehetne sokkal többet hozzáfűzni. Farkasalma (hím farkasalma, farkashézaggyökér, hézaggyökér, likasír) – Aristolochia clematitis – “Ez a fű szőlőkben és kertekben önként terem, szív forma levelei vagynak, kiknek oly erős szagok és ízek mint a bors; a hosszú vékony gyökere szint ilyen ízű; a virágok sárgállók hosszúkások: Dunán túl a Rábtza nevű folyó víz mellett lévő kertekben elég terem magában. Belső hasznai: 1. Szülés után a megrekedt vért a méhből kitisztítja…2. Hószám rekedést megindítja…3. Fulladozó személyeknek…(Megjegyzem, hogy újabban mérgező hatóanyaga miatt belsőleg nem szabad használni, emiatt részletesebb leírását nem tartom indokoltnak). Külső hasznai: 1. A csüvös és kemény és büdös sebeket (fistulae) jó ezen porral hintegetni, mert hamarabb gyógyulnak. 2. Lábszáron lévő régi fekélyeket és sebeket ezen por meggyógyítja reájuk hintetettvén, vagy borban azt megfőzvén és pép formán a sebes lábakra rakván. 3. Vadhúst a sebekről elveszt az reájok hintetett gyökér pora. 4. Sebekre, melyek ütés és vágás által estek, a köznép is tudja micsoda hasznos a farkasalma leveleit reá rakni, akár zölden, akár elsőben borban megfőzvén ezeket. Közhasznai: Lovaknak fekélyei és sebjei melyek a nyeregtől estek, ezen reá hintett fű levelei vagy gyökere porával megtisztulnak és meggyógyulnak. A marhában is pedig hogy vadhús vagy nyűvek ne támadjanak, megakadályoztatja.” Fecskefű (nagy fecskefű, aranyfű, arannya versengőfű, cinadónia, veresellőfű, vérehullófű) – Chelidonium majus – “Ez plánta másfél réfni magasan nő, önként terem kertekben sövények és árkok mellett és mezőn; szép sárga virága vagyon…, ha a levelek vagy szárai megszakasztatnak, sárga nedvesség foly ki belőlük. Külső hasznai: 1. Szömölcsöt a kézről elveszt a fű sárga leve, csak gyakran cseppentsék reá. 2. Szemen lévő hályogot is elveszti, és egyéb külső sebhelyeit megtisztítja ezen sárga nedvesség, ha egy cseppet reá cseppentenek. Sőt csudálatos: a gólyák is az ő fiaiknak szemeiket ezen fűvel gyógyítják, és setét szemeik megvilágosodnak nékik.” Beléndfű (bolondítófű, disznóbab) – Hyoscyamus niger – “Ez kétféle nemű: egyik fekete, a másik fejér. A feketének hosszas, széles és csipkés levelei vagynak, nehéz szagúak, mint a bürök; a virágok tölcsér formájúak, setét sárgák. A magvai gömbölyűek, szürkék, olyan mint a mák magok, de két akkorák: árkok és gátok mellett terem. A fejér belénd levelei rövidebbek, de szélesek, fejérellők, puhák. Belső hasznairól semmit sem írhatok, hanem inkább sokféle ártalmairól írhatnék, de azokat itt mind elől számlálni nem tartom tanácsosnak. Külső hasznai: Kemén csomókat a testen

Forrás: http://www.doksi.hu

eloszlatnak az reá rakott levelei. 2. Fájdalmakat enyhít az olaja, mellyel kenetessék a fájós rész: ilyen olaj a patikában tartatik. Nota: 1. A belénd magokkal odvas fogaknak füstölését, mint a köznép fogfájásról javallja, és épen nem tanácsolom, a szomorú példák szerént, úgymint minémű füstölésektől, az emberek elméjekben megháborodtanak, és mint egy dühösségre jutottak…2. Méltó volna a belénd füvet városok és falvak körül kiirtatni, mivel a gonosz tudákos emberek, leveleivel, magvaival és gyökereivel sokféleképen kárt tesznek az emberekben.” Csalán (égető csallán, nagycsallán) – Urtica dioica – “Csallánt nem szükséges magyaráznom, mert a gyermekek is esmérik. Belső hasznai: 1. Fövényt a vesékből kitisztítja a főtt vize e fűnek. 2. Vérköpést megállat a kipréselt és bévett leve. Külső hasznai: szélütött embereknek tagjaikat hasznos a zöld csallánnal verni, mert érzékenységet és erőt okoz azokban.” Fülfű (fülben eresztő fű, fülben mászó fű, fülben facsaró, házi zöld, téli zöld, mindenkor élő, kövirózsa, menydörgőfű) – Sempervivum tectorum – “Házok tetején, sendelyen nevelkedik ez plánta és széles s vastag leveleit elszaporítja. Belső hasznai: Nyavalyás kis gyermeknek, azaz: kiket a nyavalya tör, add inni ez fűnek kinyomott levét, kis kanálkánként. Külső hasznai: 1. Dagadásokat eloszlatják a reá rakott levelek. 2. Szájban lévő apró kelevényeket s hólyagocskákat a zöld fű leve elveszti kenetettvén azok véle. 3. Égésről igen hasznos e fű leve, csak hájjal vagy irós vajjal főzzék meg s úgy kennyék a megégett tagokat. 4. Szemölcsöt a kezeken, a lábakon pedig a tyukszemeket elveszti az azokra kenetett zöldfű leve, vagy reájuk tétetett öszve zúzott levele. E végre javallom, először a lábakat meleg vízben meg kell áztatni, ezután a kemény clavusoknak tetejéket lemetszeni, s úgy osztán azokra a fülfű leveleit megzúzva felrakni.” Kakukkfű (mezei kakukkfű) – Thymus serpyllum – “Még a gyermekek is esmérik e füvecskét, mert úton, útfélen terem, jó illatja vagyon mint a citromnak. Belső hasznai: 1. Csuklást megszünte ez fű, a felkötéssel vagy róla való ivással. 2. Megállott vizeletet megindítja, ki bort iszik róla. 3. Régi köhögést megszünteti, a főtt s mézzel egyelített vize. Külső hasznai: 1. Elesett tagokat megépíti az e fűből készült ferdő. 2. Gyenge gyomrot hasznos véle kötözni." Pápai Páriz “Pax Corporis”-ában tárgyalt gyógynövényeket elsőként Halmai János budapesti farmakognózia professzor gyűjtötte ki. Így tudjuk, hogy közel 300 gyógynövényről és növényi eredetű szerről olvashatunk máig alkalmazható vagy elgondolkoztató ismereteket könyvéből. Betegségcsoportok szerint tárgyalja közölnivalóját. A gyógynövények rendszerint valamilyen keverék, készítmény vagy gyógymód részei. “A főnek nyavalyáiról” c. fejezetben a sokféle javallat és recept között például ezt írja: “ Legjobb a főfájásban a vadszőlő virága, akár nyersen, akár aszún, főzd meg ecetben, törd meg flastrom formán, rakd ruhára, kösd bé véle…Ha nagy hévséggel a főfájás: nyers rutalevelet, reszelt retket, lágy sót, savanyú kovászt, erős ecetet törj erősen öszve, mint a pépet, ruhára kenvén a talpait kösd bé véle, igen hasznosan szíjja aláfelé. Ha megszárad rajta, mindjárt újítsd.” A száj büdössége ellen bőven sorol fel gyógymódokat: “Tartsa tisztán az ember száját, fogait mindennap…ha rossz a fog és ürege vagyon, vonják ki onnan, mert semmi hasznot ott nem tészen. Ha a gyomortól vagyon, éljen illendő purgációval, aloéból készített pilulákkal, melyek mind a belső rothadást gyógyítják, mind jó illatot szereznek a szájnak. Igyék ürömről, mert az üröm is azon erejű az aloéval, igen el is veszi a szájnak dohát. Angelica gyökeret gyakran rágjon, cubebét, ánizst, fahéjat…Akinek egyéb nincsen, csak a citrom héja is jó, violagyökér, örménygyökér, ha rágja gyakorta. Jó egy-egy csepp fahéjolajat egy kalán vagy rózsavízben azon végre béinnya. Mikor ételét végzi, hogy a gyomor száját bészorítsa, sült birsalmát vagy körtvélyt egyék. Légcsőhurut esetén egész sor – mai

Forrás: http://www.doksi.hu

fogalommal élve – “gyógyterméket” ajánl, megadva készítésük módját: “A fejér liliom tövet és vereshagymát tüzes hamu alatt süsd meg, törd öszve vajjal erősen, mint pépet, kend ruhára, mint a flastromot, jó melegen, s kösd bé a mellyét véle.” A méz és vöröshagyma társítását különféle formában ajánlja, de a gyógyborokat is jónak véli, pl. az örménygyökeres bort vagy a fenyőmagos bort, ami még jobb, ha kakukkfűvel és izsóppal készül.

3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével
Akár gyógyszerészeti, akár ökológiai szempontból a másodlagos növényi anyagcserét ma helyesebb speciális metabolizmusnak nevezni, főleg azért, mert egyre több vegyületről vagy vegyületcsoportról derül ki, hogy élettani vagy ökológiai szerepük van a növény életében, vagyis a másodlagos jelző használata nem kifejező. Egy taxon fenotípusa a genomban megszabott öröklött tulajdonságok megnyilvánulása. Ilyen öröklött tulajdonság akkor a legszembetűnőbb, ha látni lehet. Például egy virág pártalevelei vagy lepellevelei nemcsak változatos alakúak, hanem jellegzetes színűek. Gyakran illatosak, de nem egyszer számunkra kellemetlen szagúak. A növény különféle szerveinek jellegzetes ízük is lehet, a legtöbb fogyasztó szervezetet a keserű íz taszít, az édes íz vonz. Vagyis érzékszerveink sokféle minőségi bélyeget képesek felfogni. Ma azonban a kémiai módszerek tökéletesedése következtében olyan anyagokra is bőséges információt kapunk, amelyeket érzékszervekkel nem tudunk megkülönböztetni. A fitokémiai analitika olyannyira fejlett, hogy endogén (természetes eredetű) vegyületek sokaságát tudjuk azonosítani, sőt mennyiségüket megmérni. Az ember, mint “csúcsfogyasztó”, sokféle növényi tápanyagot is fogyaszt, de a gazdasági állatok számára is igen fontosak a növényi takarmányok. Nem véletlen, hogy legjobban a haszonnövények kémiai összetételét ismerjük, hiszen az ezekre jellemző anyagok, vegyületek sokasága alakítja ki a kedvező (nutritív) vagy kedvezőtlen (antinutritív) tulajdonságokat. Speciális anyagokat különösen a gyógy- és fűszernövények tartalmaznak, ma már hazánkban 120-130 gyógynövény termesztése lehetséges (BERNÁTH 2000). A termesztés azért előnyös, mert közel azonos minőségű termést tudunk biztosítani, másrészt azért, mert sok, ritkuló vagy védelemre szoruló faj termesztésbe vonásását kell megoldanunk, mivel az ember rablógazdálkodása beláthatatlan biológiai és ökológiai következményekkel jár a természetes élőhelyek megváltozása miatt. Jelenleg a Földön 10-15 ezerre becsülhető a haszonnövények száma (WIERSEMA – LEÓN 1999, WICKENS 2001). Népi tapasztalatok, etnobotanikai adatok tették lehetővé a modern fitokémiai és élettani értékeléseket, s ez a feltáró, analizáló munka ma is intenzíven folyik, miközben azt tapasztaljuk, hogy a természetes edényes flóra egyre csak szegényedik. A biológiai (nemcsak növényi) sokféleség veszélyben van az emberi önzés, műveletlenség és szűklátókörűség miatt! A termesztett és vadon élő hasznonnövényeknek csak elenyésző részét használjuk fel a mindennapi életben. A legtöbb élelmiszer- és takarmánynövény azért fontos az ember és a háziállatok számára, mert értékes, energiát szolgáltató szénhidrátokat (pl. cukrokat, keményítőt), fehérjeépítő aminosavakat, nélkülözhetetlen zsíros olajokat, fontos makro- és mikroelemeket, valamint vitaminokat tartalmaznak. Ezekből a növényekből gyakran ipari úton kivonják a legértékesebb anyagokat (pl. a kukoricából nemcsak keményítőt, invertcukrot és alkoholt gyártanak, hanem elkülönített csírájából zsíros olajat extrahálnak, vagy a szójából tiszta, tripszininhibitor-

Forrás: http://www.doksi.hu

mentes fehérjét izolálnak akár élelmiszeripari felhasználás céljára alkalmas minőségben). Világviszonylatban igen fontosak az esszenciális zsírsavakban és természetes antioxidánsokban (tokoferolokban) gazdag növényi olajok, kb. 70 kultúrnövény alkalmas ipari olajkinyerésre (ROTH – KORMANN 2000). Megnőtt a kereslet a környezet- és emberkímélő természetes színanyagok iránt is, ezeket kb. 70-80 termesztett festéknövény szolgáltatja (ROTH et al. 1992). Nagyon fontosak még az ízesítő és illatos növények is. Az illóolajokat többféle ipari úton ki lehet nyerni, a hagyományos (vízgőzdesztillációval vagy préseléssel) előállított illóolajok száma egyre több, ma kb. 150-200 hivatalosan elismert és kémiai összetétel szempontjából pontosan ismert illóolajat használunk a világon (ROTH – KORMANN 1997). Ennél jóval több az illóolajat tartalmazó növények száma, azonban egyelőre alkalmatlanok ipari kivonásra vagy tisztításuk túl költséges. Az előbb említett illóolajok és ízanyagok már különleges összetételűek, egyes komponensei annyira sajátosak, hogy valóban speciálisnak tekinthetők. Azaz taxonómiai értékűek, ha jelenlétük mindig igazolható (közvetlenül genotípustól függő). Sokféle kémiai szerkezetű vegyületnek van kemotaxonómiai értéke (FROHNE – JENSEN 1992). Minden szerkezethez elvileg valamilyen hatás is tartozik. Ezért a kémiailag többé-kevésbé ismert szerkezetű vegyületeket hatóanyagoknak nevezzük, ha többé-kevésbé ismert hatásuk van és ez a hatás biológiai, mikrobiológiai vagy farmakológiai módszerekkel igazolható. Az erős hatású anyagokból (pl. idegrendszerre vagy keringési és érrendszerre ható vegyületekből) gyakran gyógyszereket állítanak elő, míg a nagyobb terápiás biztonsággal alkalmazható, viszonylag enyhébb hatású gyógynövényeket szárított formában, azaz drogként közvetlenül vagy kivonatok formájában használnak a fitoterápiában (BRUNETON 1995, WICHTL 1997, WAGNER 1999). A hatás nemcsak emberre vagy gazdasági állatra irányulhat, hanem kártevő állatokra (pl. rovarokra, rágcsálókra) vagy kórokozó mikroorganizmusokra (vírusokra, baktériumokra, gombákra) is. Sok növényi inszekticid, repellens, herbicid, fungicid, baktericid vagy rodenticid hatóanyagot ismerünk, ezek közül sokat (pl. piretroidokat, juvenoidokat, ekdizonokat) a mezőgazdasági gyakorlatban is alkalmaznak (GODFREY 1995). Figyelemre méltó, hogy az ismert hatóanyagokat tartalmazó gyógynövények nagy részére érvényes, hogy vizes közegben - igen gyakran természetes állományokban is - más növényfajok fejlődésére nem közömbösek, sőt többnyire az akceptor növény növekedését gátolják, ritkábban serkentik. Ezek az allelopátiás jelenségek gyakorlati szempontból is hasznosak lehetnek, elősegítve a “természetbarát” agrotechnikai törekvéseket (SZABÓ 1997). A sokféle különleges növényi metabolitot HARBORNE (1989) a következőképpen csoportosítja megbecsülve számukat is: Nitrogénvegyületek: alkaloidok (6500), aminok (100), nem fehérjeépítő aminosavak (400), cianogén glikozidok (30), a nitrogénen kívül még kénatomot is tartalmazó glikozinolátok, ill. izotiocianátok (75) Terpenoidok: monoterpének (1000), szeszkviterpén-laktonok (1500), diterpenoidok (2000), szaponinok (600), limonoidok (100), kukurbitacinok (50), kardenolidok (150), karotinoidok (500) Fenoloidok: egyszerű fenolok (200), flavonoidok (4000), kinonok (800) Poliacetilének (650) Látható az adatokból, hogy a legtöbb ismert vegyület az alkaloidok, diterpenoidok, szeszkviterpén-laktonok, monoterpének és flavonoidok köréből kerül ki, ezek közül többnyire toxikusak (és bizonyos biológiai tesztekben erősen aktívak) az alkaloidok, a diterpenoidok és a szeszkviterpén-laktonok. Nem vagy alig toxikusak az

főként a fotoszintézissel függ össze. virágzást) szabályozó fitohormonok.triterpének (6 izoprén = 30 szénatomosak) – szteroidok (pl. -észterek.és oxigénatom mellett már megjelenik a nitrogénatom is. továbbá a sokszor színes és antioxidáns vagy szabadgyök-scavenger tulajdonságú flavonoidok.és termésöregedést (szeneszcenciát) előidéző (hosszú ideig tartó stresszhatást kivédő) fitohormon. HEGNAUER – HEGNAUER 1994.tetraterpének (8 izoprén = 40 szénatomosak) – karotinoidok (karotinok. Fenoloidok (fenilalaninból. fenilpropanoidok .fenolsavak. a monoterpének. -laktonok (3 izoprén = 15 szénatomosak) . a hidrogén. e vegyületek izolálásával és szerkezetének megállapításával foglalkozó tudományterület.és rügynyugalmat. antrakinonok (ciklusos poliketidek) 4.monoterpének (2 izoprén = 10 szénatomosak) – illóolajok fő komponensei . antocianinok stb. ha ismert szerkezetű vegyületre (vagyis nem “anyagra”) vonatkoznak ismereteink.kinonok. ökológiai. alkének. Glikozinolátok (izotiocianát-glikozidok) – az előbbi atomokon kívül megjelenik a kénatom – csípős ízűek. A speciális anyagok sokfélesége. annál erősebb hatású a vizsgált (tesztelt) anyag.polifenolok. Terpenoidok (mevalonát-úton képződő izoprenoidok) .diterpének (4 izoprén = 20 szénatomosak) – ide tartoznak a növekedést és fejlődést (csírázást. a gibberellinek . az abszcizinsav (vagy más néven dormin) . annál több enzimreakció megy végbe a növényi sejtben vagy differenciálódott szövetben.Forrás: http://www. Igazán akkor konkrét a hatásigazolás.) . Minél bonyolultabb egy speciális vegyület szerkezete (pl.szeszkviterpén-alkoholok. flavonok. Azotoidok (ezekben a szén-. a morfiné). biokémiai szerepével. szúrós szagúak Mi a szerepük a növény életében? . hogy minél kisebb töménységben igazolható valamilyen fiziológiai változás. naftokinonok. vagyis aminosavakból keletkeznek) . többnyire erős hatásúak) . ide tartozik még a mag. valamint a levél.alkaloidok (keserűek. tanninok (kondenzált és hidrolizálható típusok) .hu illóolajok fő komponensei.cianogén glikozidok (keserűek) 5. poliinek (poliacetilének) – utóbbiak főleg a gyökérben található antimikrobiális vegyületek 2.rendszerint keserű ízű vegyületek. amíg a növényi nyersanyagból tiszta és ismert kémiai szerkezetű vegyületet nyerünk. Jól ismert. ennek megfelelően sokszorosan sokféle különleges vegyület jöhet létre (HEGNAUER 1962-1992. xantofillok) 3. hogy minden enzim szintézise adott gének expresszálódásának következménye. Hosszú az út.flavonoidok (flavanok. a növények által szintetizált vegyületek fitofiziológiai.doksi. acetil-koenzim-A-ból és cukrokból képződő aromás vegyületek) . szaponinok (utóbbiaknak szerepük van a betegségellenállóképességben) . Szükséges azonban hangsúlyozni. bioszintézisük összetettsége a primér anyagcserével. A speciális növényi metabolitokat a következőképpen lehet csoportosítani: 1. A fitokémia ma a növényélettan és az ökológiai biokémia egyik legfontosabb ága. HEGNAUER – HEGNAUER 1996). Alkánok. növényi ekdizonok). katechinek. Mivel sokféle növényfaj (taxon) van (a genotípusok változatossága felmérhetetlen!).

3. hidroxil) hatástalanító tulajdonság. Nem véletlen.és egyéb szabadgyököt. Ugyancsak kiemelkedő a többnyire sárga színű flavonoidok szuperoxid. Stressztényező: különösen a sóképző és fémkelátokat alkotó antocianinok nagyobb mennyiségben növelik a sejtek vízmegtartó sajátosságát. továbbá a citoprotektív tulajdonságú és fényenergiát továbbító karotinoidok előfordulása. Sok . 2. Fontos megemlíteni. régi népi megfigyelés. antibakteriális. A következmény: a növény szárazságtűrő képessége nő. Bonyolítja a hatásértelmezést. a kloroplasztisz tilakoidmembránjában teljesen általános (vagyis egyáltalán nem speciális!) az aszkorbát (a legfontosabb hidrofil antioxidáns. Például a héjképletekben. Néhány érdekes és fontosabb példa: 1. elnyeli a kloroplasztiszt károsító UV-sugárzást. A “bebalzsamozott”. nekünk “C-vitamin”!) és a tokoferolok (a legfontosabb lipofil antioxidánsok. A flavonoidok változatossága (taxonspecifikus előfordulása) már jóval nagyobb mértékű. Rhizobium) és a gyökérkapcsolt (mikorrhizás) gombák gazdanövényhez való kötődését. hanem fokozódik. Sokkal általánosabb az antioxidáns és a szabadgyök (főleg szuperoxid. Viráglevelek. peroxil.doksi.hu A növények ellenállóképessége a kórokozó mikroorganizmusokkal (vírusok. azaz repellens (pl. ibolya vagy piros színűek (pH-tól függően). gombák) és kártevő állatokkal (főleg rovarokkal) szemben nagyrészt éppen speciális metabolitok jelenlétének köszönhető. 5.Forrás: http://www. más rovarfajokat csalogat. baktériumok. antimikotikus vagy allelopátiás hatású. ezáltal “utat mutatva” nekik elősegítik a beporzást. 4. maghéjak színét határozzák meg: a flavonoidok többsége sárga. Emiatt ezeket az anyagokat (vegyületeket) kémiai rezisztencia. főleg bizonyos légyfajokat és bogarakat csalogatnak. Védelmi szerepükön kívül vonzzák a különböző hullámhosszúságú fényre érzékeny rovarokat. vagyis attraktáns. hogy a levendula vagy a bazsalikom ruha közé téve elriasztja a molyokat a szekrényből).és hidroxilszabadgyököket hatástalanító aktivitása. Különféle szerkezetű vegyületek és hatócsoportok (atomcsoportok vagy akár ciklusban lévő heteroatomok) lehetnek ilyenek. Rezisztencia. hogy makromolekulákká polimerizálódnak vagy vegyes étereket és észtereket képeznek egymással bonyolult szerkezetű “konjugátumokat” alkotva. hogy a méhszurok fő anyagai hasonlóak a nyárfarügyéhez. Különösen a bőrszövet legkülső sejtsorában (főleg az epidermiszsejtek vakuolumában) koncentrálódik. szelektív beporzás!). Az alkilaminok azonban inkább “szagos” illó vegyületek.vagy toleranciafaktoroknak szoktuk nevezni. rügypikkelyekben különösen sok flavonoid található. hatástalanítja többek között a képződő szuperoxid. idegen rovartetem így nem fertőzi be a kaptárt. Citoprotektív (sejtvédő): a káros UV-B sugárzás hatására a flavonoidok bioszintézise nem csökken. ezzel csökkentik a vízpotenciált (értéke negatívabb lesz). hogy az illó (többnyire “illatos”) monoterpének egy része bizonyos rovarokat elriaszt. Szignáltényező: sejtmembrán szinten szabályozzák a nitrogén-fixáló baktériumok (pl. mégis növényélettani szerepük sok vonatkozásban hasonló. terméshéjak. azonban az ide tartozó (ugyancsak benzpiran-vázas) antocianin-pigmentek kék. nekünk “E-vitamin”!). hiszen a háziméhek nálunk elsősorban a nyárfarügy ragadós pikkelyleveleiről gyűjtik a mikroorganizmusokat gátló propoliszt.vagy toleranciafaktor: közülük sok antivirális. s ezáltal elősegíti a beporzást és a megtermékenyülést a virágban (szelektív védekezés. hogy a fotoszintetikus elektrontranszport fő reakcióterében. hogy a növényekben található szervetlen elemek könnyen képezhetnek komplexeket a hatócsoportokkal. de az sem ritka. Mi a szerepük a fogyasztó szervezetek életében? Érdekes.

de bőven van kivétel is. majd legtöbb esetben innen az elektron tovább jut egy mozgékony és réztartalmú. A szag és íz gyakran kémiailag ugyanarra az anyagra (vegyületekre) vezethető vissza. Az ember számára – mint ahogyan a bevezető gondolataimban már többször utaltam rá – táplálkozásélettani szempontból egyáltalán nem mindegy. Az elektron fő donora tehát maga a vízmolekula. Részletes tárgyalása a növényélettan és a növényi biokémia tárgykörébe tartozik. ezek pedig a plasztokinon-rendszernek. tehát nemcsak az emberre jelentenek közvetlen veszélyt. Mindezek előtt vázlatosan áttekintést adok a primér anyagcsere fő jellemzőire.több résztvevő molekula segítségével . Legalapvetőbb összefüggéseit azonban röviden jellemezni szükséges. 2-szer 1011 tonna szerves anyag keletkezik évente.doksi. a) Fotoszintézis Minden növényi vegyület keletkezésének alapja a fotoszintézis. Az áttekinthetőség kedvéért a fitokémiai sokféleséget a továbbiakban kémiai szerkezet szerint történő osztályozás szerint érzékeltetem. az oxigén biztosítja az életet. egy mangán-tartalmú fehérjekomplex segítségével történik.Forrás: http://www. A kisebb hullámhosszú fénytartományok közül gyakorlati szempontból a legfontosabb az UV-B (280-320 nm). az elektrontranszport-lánc II. vagyis core complexben). néhol gránumokba tömörülő tilakoid membránban zajlik le a fotoszintetikus elektron-transzport. Elektronjait továbbítja a vastartalmú citokrómoknak (Cyt b/f). Az autotróf növények (primér producensek) a Földre jutó fényenergia egy részét (kb. a fénygyűjtő fehérjekomplexekben). . A keserű ízű szeszkviterpén-laktonok sok növényt távoltartanak a rágcsáló állatoktól. A keletkezett redukált szénhidrátok nemcsak a fogyasztó szervezetek (konzumensek) számára biztosítják az életet jelentő kémiai energiát és minden biokémiai folyamatot. hogy a hasznos napsugárzásból a fotoszintetizáló prokarióta és eukarióta szervezetek csak mintegy 0. hogy egy növény milyen ízű. Hogyan keletkezik az oxigén. miközben redukálódik (PQH-vá alakul). A fotoszintetikusan hasznosítható fény 400-700 nm. továbbításában és a felesleges fény elvezetésében a karotinoidoknak (β-karotin és xantofillok) is fontos szerepük van (pl. egyre negatívabb redoxpotenciálú akceptoroknak kell működniük. ami annyit jelent.hu trópusi növény virágja (nálunk a kontyvirág ilyen) nekünk kellemetlen szagú. A porfirin-vázas és Mg-ot tartalmazó klorofill gerjesztett állapotban (exciton állapot a reakciócentrumban.2%-ot hasznosítanak. hogy az elektron fokozatosan tovább juthasson. Ahhoz. Ebben a hálós. A kettős membránnal határolt kloroplasztisz állományában (sztróma) speciális membránrendszer található. Példák említésével bizonyítom a hatás sokféleségét vagy az esetleges speciális hatásokat. hogyan történik a szén-dioxid redukciója? Egész egyszerűen megfogalmazva: elektronok és protonok fokozatos szétválása során. A fotoszintézis során kb. Az elektron a víz fotolízise nyomán. hanem a fotoszintézis során keletkező és a légkörbe jutó “melléktermék”. de a fény összegyűjtésében. a CC-ben. Ez az energia már növeli a szabad oxigéngyökök membránkárosító hatását. Ez a PQ-nak rövidített rendszer a protont a tilakoid membrán sztróma felőli oldaláról a lumen felöli oldalára továbbítja. A legfontosabb elektronakceptor a klorofill-A és -B. A puhatestűek közül az éti csiga ügyet sem vet a legtöbb keserű anyagra. 15-ször 1023 J/év) tudják csak hasznosítani a CO2-redukció során.kinonoknak adja át. míg a virágporból és nektárból belakmározó rovarok számára csábító illatözön. miközben proton és oxigén jön létre (Hill-reakció). számú fotokémiai rendszerén belül (PS II = photosystem II) elektronját .

A PS I reakciócentrumából (tehát ez is “elektroncsapda”) különféle vas-kén komplexeken át (mindenhol a Fe3+ Fe2+-vé redukálódik) az elektron megérkezik a szintén redox hajlamú. ribulóz. ribóz. a kloroplasztisz sztróma-állományában lévő legjelentősebb bifunkcionális enzim (rövidítése: rubisco).5-biszfoszfát-karboxiláz/oxigenáz. Erre a primér ATP által foszforilált ribulóz-1. Ezek a C-4-es típusú növények. A ferredoxinról azonban .és szulfát-redukcióban. A további reakció csak akkor megy végbe. A CO2-fixálás és -redukció útját a Nobel-díjas Melvin Calvin és munkatársai tisztázták.hu redox tulajdonságú kromoproteidnek.3-biszfoszfátnak kell kialakulnia speciális kináz közreműködésével. pl. glükóz. de nem kötött helyzetű ferredoxinra. Kialakul a kémiai redukcióra alkalmas NADPH. Az összekötő fehérje az ATP-szintáz. éjjel nyitottak a sztómák és a kloroplasztiszt tartalmazó sejtek a felvett szén-dioxidot almasav formájában a vakuolumokban tárolják. Az ún. Ennek és izomérjének. Mi történik a lumenbe elkülönített protonnal? A tilakoid membrán két felületén kialakuló kemiozmotikus potenciál-különbség egy speciális szerkezetű. negatív töltésű fehérjekomplex már önmagában is képes kémiai redukálásra. kukorica. ha a primér ATP a molekulát foszforilálja. a keletkezett ATP pedig a fotoszintetikus eredetű. A PS I-ben éppen úgy. amely a sztróma felőli oldalon mozgékony. Calvin-ciklus első lépése a szén-dioxid megkötése. szedoheptulóz. Ilyenek a fruktóz. a plasztocianinnak. akkor a molekulából két 3 C-atomos glicerinsav-3-foszfát keletkezik.Forrás: http://www.5-biszfoszfát képes. hogy foszforilált állapotban a ciklus folytatódik). mint a PS II-ben. Erről a molekuláról a PS I-re kerül az elektron. a reakciócentrumban pedig ugyanúgy klorofill-A helyezkedik el. ezáltal elektrontöbblettel fog rendelkezni). Az katalizáló enzim ehhez az 5 C-atomos vegyülethez szén-dioxid vagy oxigén fixálását képes elősegíteni.egy flavin-adenin-dinukleotid (FAD) tartalmú flavoprotein katalizálásával (ez a NADP-reduktáz) a NADP-re kerül (a nikotinsavamid-adenin-dinukleotid-foszfát nikotinsavamid nukleotidja két elektront és egy protont vesz fel. vagyis glicerinsav-1. Tehát a redukciós szakaszban keletkezik az első trióz-foszfát. Ha a folyamat időben különül el (nappal zártak a sztómák és működik a Calvin-ciklus.doksi. A megkötésben a foszfo-enol-piruvát (PEP) tölt be kulcsfontosságú szerepet. Nagy jelentősége van a szén-dioxid redukció energiaigényének kielégítésében. a dihidroxi-aceton-foszfátnak a különféle aldoláz és transzketoláz enzimreakciók révén létrejövő származékai már fontos cukrok megjelenését teszik lehetővé (mindamellett. hüvelyparenchima-sejtekbe) jutva a Calvin-ciklusban értékesül nagyobb mennyiségű keményítőt képezve. pl. majd más szövetbe (pl. sötétszakaszban a megkötött szén-dioxid redukálását. Ez a sav az elektrontranszport során létrejövő NADPH közreműködésével. szerepe van a nitrát-nitrit. vagyis a gyorsan képződő fotoszintetikus keményítő már is energiatartalékot jelent a további folyamatok számára. xelulóz. malát) formájában tárolódik a megkötött szén-dioxid. primér ATP. Átmenetileg almasav (ill. Ez a redukáló tényező teszi lehetővé az ún. Vannak olyan növények is. A kloroplasztiszban a glükóz-1-foszfátból jön létre a primér keményítő. eritróz. Ez a különleges. cukorrépa. és a tilakoid membránban található integráns membránfehérje révén kiegyenlítődik és a felszabaduló energia elegendő ahhoz. amelyek kombinált úton kötik meg a szén-dioxidot. Ha a szén-dioxid fixálódása megy végbe. a glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz katalizálásával glicerinaldehid-3-foszfáttá redukálódik. Neve működésére utal: ribulóz-1. Az itt gerjesztett elektron helyére kerül a plasztocianinról leváló elektron. hogy a sztróma oldalon ADP-ből és szervetlen foszfátból ATP képződjön. emiatt . vasat tartalmazó. a fény összegyűjtésére alkalmas fehérjekomplexek (LHC = light harvesting complex) találhatók.

2-α-D-fruktóz). Ez az ipari cukor tisztítva alkalmas élelmiszeripari felhasználásra. Nem ágazik el. akár több ezer βglükózból áll.6-biszfoszfátot képez. Amylum oryzae rizsből). A fotoszintézis során képződő szénhidrátok legnagyobb része a sejtfal felépítésében vesz részt. Közülük a legismertebb a csicsóka (Helianthus tuberosus) gumója. hogy fruktóz-6-foszfáttal szaharóz-foszfát képződjön a szaharóz-foszfát-szintáz segítségével. Sárgásfehér állományú. A szaharóz tehát diszaharid (α-D-glükóz-1.4-glikozidkötéssel kapcsolódó.doksi. Amylum maydis kukoricából. Ezeket a maltodextrineket iparilag elkülönítik. Amylum tritici búzából.). ezáltal az UDPG már elég szabadenergiával rendelkezik ahhoz. nekünk pedig nélkülözhetetlen.és hintőporgyártáshoz használják a finomított keményítőket (Amylum solani burgonyából.6-kötés jellemző rájuk. Raktározott állapotban a legtöbb szaharózt a cukorrépából és a cukornádból nyerik ki.hu présnedvük savas kémhatású). általában az α1. Az α1.Forrás: http://www. A cukoralkoholok a monoszaharidok redukciójával keletkeznek. A kivont és tisztított inulin jó kötőanyag lehet a tablettázásban. a floemben transzportálódó szaharóz. Az invert cukrot szaharózból állítják elő invertáz alkalmazásával. A növények legfontosabb raktározott tartalékai. enyhe hashajtó. Méz hamisítására is kipróbálják. Az amilopektinek elágazó szerkezetű. A keményítő (amilóz) főként amiloplasztokban halmozódik fel és ATP-vel aktiválódott ADPG-ből keményítő-szintáz segítségével képződik. A cellulózmolekula β-1. de számos hidrogénkötés alakítja ki jellegzetes és hidrofil . Foszfatáz hatására tehát létrejön a magasabb rendű növények transzportcukra. Ezt mindig a nektár cukorösszetétele dönti el. A szintén Rosaceae családba tartozó csipkebogyó (Cynosbati = Rosae pseudofructus) áltermések különösen bővelkednek C-vitaminban. Fruktóz polimérek a fruktánok vagy polifruktánok. fontos vivő. hogy egyes cukorbetegségekben jobban tolerálható. energiagazdag tápanyagok. A mézfélék egy része fruktózban. Ilyen a legtöbb pozsgás növény (kaktuszok. fásodott sejtfal cellulózon kívül lignint is tartalmaz. de leggyakoribb a glükóz és fruktóz együttes jelenléte. akkor egy része foszfohexoizomeráz. A glükózból létrejövő D-szorbitolban gazdag a Malus. A gyógyszerészetben például tabletta. majd foszfoglükomutáz katalizálásával glükóz-l-foszfátot képez. A csipkeíz (pulpa) igen enyhe laxáns hatásához hozzájárul a pektintartalom is. A másodlagos. b) Szénhidrátok A dihidroxi-aceton-foszfát a trióz-foszfát-izomeráz hatására glicerinaldehid-3-foszfáttá alakul.és ízesítő vegyület. A D-mannitol a Fraxinus ornus (Oleaceae) Manna drogjának fő hatóanyaga.4-kötésű αglükózok a keményítőben helikális szerkezetet biztosítanak. Pyrus és Prunus gyümölcse. Ebből fruktóz-szirup készíthető. A szirupok alapanyaga. édes ízű. A két izomér aldoláz révén fruktóz-1. ezek is elfogyasztva elősegítik a perisztaltikát. A keményítő enzimatikus lebontása során először az egyenes és az elágazó oligoszaharidok hasadnak le. Euphorbiák) vagy a Crassulaceae családba tartozó kövirózsa és varjúháj is. Ha foszfatáz hatására fruktóz-6-foszfáttá hidrolizálódik. akkor CAM (Crassulaceae acid metabolism) típusúak. tea stb. D-szorbitból képződik az aszkorbinsav. de legtöbbször kisebb arányban. más részük glükózban gazdag. előnye. kevésbé egységes polimérek. A mézben (Mel depuratum) is előfordul. Legtöbbször jelentős mennyiségű amilopektinnel együtt fordulnak elő. finomítják és az élelmiszeriparban nagy mennyiségben felhasználják (instant kakaó. kávé. Ez uridin-trifoszfáttal (UTP) aktiválódik.

melyek bioszintézisét sajátos gének megnyilvánulása tesz lehetővé. Lini semen (Linum usitatissimum. galakturonsav. Mézgát (Gummi arabicum. szemészetben nélkülözhetetlen.Forrás: http://www. vagy a más értékes hatóanyagot is tartalmazó kasvirág fajok (Echinaceae radix) heteroglikánja. Parmeliaceae). kamillából. Althaeae radix et folium (Althaea officinalis. A lipidek közül a poláros csoportokat tartalmazó poláros lipidek (foszfolipidek. nhexán. Pl. pl. Lentinus edodes (shii-take) lentinan hatóanyaga vagy a Japánban termesztett és nálunk főként gyertyános erdőkben. xiloglukánok. hiszen számunkra és a növényt fogyasztó állatok részére fontos táplálékot szolgáltatnak. xilánok. Jóval kisebb molekulatömegűek azok a poli-β-glükánok (és vegyes szerkezetű heteroglikánok). Számos drog tartozik ebbe a csoportba. arabinán-pektin. galakturonán-pektin) a glükózon kívül más cukrok (pl. petroléter. részben enyhe aspecifikus immunstimulánsok is. mannánok. A legtöbb légúti és enterális hurutos betegség esetén használatosak. görögszénamagból. Lichen islandicus (Cetraria islandica.és hidrogénatomok száma nagyobb. tehát apoláros oldószerekben (pl. MINKER (1996) kutatásai szerint számos vízoldékony poliszacharid (pl. Ezek vízzel sűrű oldatot adnak. A cellulóz is aktivált glükóz-1-foszfátból polimerizálódik speciális szintáz közreműködésével. Heteropoliszaharidokat (főként glükomannánokat. A 2-5 cm hosszú maghéjszőr kutikulával fedett. glikolipidek) nagyon fontos szerkezeti és funkcionális szerepet töltenek be a citoszkeleton membránszerkezetének kialakításában és biokémiai folyamataiban. xilánokat és ramnogalakturonánokat) tartalmaznak a növényi nyálkaanyagok. A Lana gossypii a gyapot (pl. amelyek egy része aspecifikus immunstimuláns. Egy-egy kristályos mikrofibrillum 30-100 cellulóz makromolekulából áll. glukánok. de nem ragadósak. mikroszkóp segítségével jól felismerhető. agaropektint tartalmazó tisztított és szárított anyaga. A tartaléktápanyagként szolgáló lipidek (zsírok és zsíros olajok) különösen ismertek. mannóz. Vegyes polimérek. Főként a sebészetben. galaktóz.doksi. az agar. Rendszerint magvakban. neglecta). tökből) – főleg intraperitoniálisan adagolva – gyulladásgátló. . Plantaginaceae). fatörzseken gyakori Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba) hatóanyaga.hu láncszerkezetét. mint a szénhidrátokban. Salep tuber (a legtöbb országban védett Orchis fajok!). a vörösmoszatok (Gelidium. Cydoniae semen (Cydonia oblonga. Belsőleg vagy külsőleg bevonják a nyálkahártyát. Rosaceae). Tragacantha) szolgáltat az Acacia senegal (Mimosaceae) és az Astragalus gummifer. Malvaceae) maghéjszőréből készül. Gracilaria) agarózt. kloroform) jól oldódnak. Linaceae). A magon belül sziklevélben vagy endospermiumban lokalizálódnak és csírázás folyamán mindaddig energiát és szénvázat nyújtanak. xilóz). arabinsav) alkotják. Malvae folium et flos (Malva sylvestris és M. amíg el nem kezdődik a fejlődő csíranövény fotoszintetikus tevékenysége. glukomannánok. hársvirágból. dietiléter. jól sterilizálható. A hemicellulózokat (pl. Többségük hidrofób. c) Lipidek A lipidekben a szén. Gossypium hirsutum. ill. gasztroprotektív. és/vagy cukorsavak (pl. Emulgeáló szerek és stabilizátorok a gyógyszerkészítésben. galaktomannánokat. Farfarae folium et flos (Tussilago farfara). Malvaceae). termésekben találhatók. pl. agaróz. benzol. csavarodott. Kitűnő nedvszívó. Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata.

I. amelyek ugyancsak a membránok felépítésében nélkülözhetetlenek (pl.15c) Több más növényi zsírsav is van. majd az olajsav teszi ki a legnagyobb mennyiséget. Speciális. Így keletkeznek a foszfolipidek.és digalaktozildigliceridek.9c. emiatt könnyebben is avasodik.15c) γ-linolensav oktadekatriensav 18:3(6c. továbbá a már korábban említett terpenoidokat. így nyomokban sem marad benne ricin vagy más szennyező vegyület. ezek különlegesek és ritkán fordulnak elő. a fotoszintetikus membránok fontos összetevői. hogy átmenetileg – karboxiláz segítségével – malonilCoA-vá alakulnak. szerin. A növényi olajok többségére jellemző. c = cisz): Laurinsav dodekánsav 12:0 Mirisztinsav tetradekánsav 14:0 Palmitinsav hexadekánsav 16:0 Sztearinsav oktadekánsav 18:0 Olajsav cisz-9-oktadecensav 18:1(9c) Linolsav oktadekadiensav 18:2(9c. a ricin nevű toxalbumin nem oldódik.hu Szerkezeti lipidekhez sorolhatók a viaszok. Ezek az egységek transzacilázok révén az acil-carrier-proteinhez (ACP) kapcsolódva. Ha az egyik acil-csoport foszfát. kötet 656-658. ezekben a glicerin egyik OH-csopotjával cukor. Catomok és kettőskötések száma és helyzete.doksi. a másik kettőhöz zsírsavak észtereződnek. hogy a dihidroxi-aceton-foszfát NADH segítségével glicerin-3-foszfáttá redukálódik. majd acil-transzferázok közreműködésével jönnek létre a sejtmembránok foszfolipidjei és tároló olajtestek (oleoszómák) tartaléklipidjei. A zsírsavak bioszintézise jórészt már a kloroplasztiszban lezajlik.12c) α-linolensav oktadekatriensav 18:3(9c.vagy cukoralkohol-molekulák képeznek étert. A lipidek a glicerin és különböző. de szerepük van a szabadgyökképződésben is. Lipidekhez csoportosítjuk azokat a lipidanyagcserével szorosan összefüggő lipidszerű anyagokat (lipoidokat). hogy a linolsav. mert OH-csoportot és egy kettős kötést tartalmaz.Forrás: http://www. A viaszok is a citoplazmában képződnek.12c. hossszú szénláncú zsírsavak észterei. A ricinusmagban található zsírsav speciális. amiben a vízben oldódó halálos méreg. Emiatt kell különösen ügyelni az olajok helyes tárolására és állapotának ellenőrzésére (Olea herbaria. Zsírsavak speciális átalakulásával képződnek a polialkinek. fokozatosan redukálódva zsírsavakká alakulnak. alkanolamin. Gyakori glikolipidek a mono. Ph. Gyógyszerészeti szempontból fontos növényi zsírsavak (név. A szójaolaj előállításánál képződő melléktermék tisztításával állítják elő a szójalecitint. akkor a képződő foszfatidsav lehetővé teszi újabb poláros molekulák (pl. Például a gyógyászatban használt lecitinben a kolin (kvaterner etanolamin) kapcsolódik a foszforsavhoz. főként sztigmaszterol és β-szitoszterol). VIII. továbbá a kutin és a szuberin sokféle komponense. de több lánchosszabbító elongáz és telítetlenséget előidéző deszaturáz a citoplazmában működik. kémiai név. Iparilag a biztonság kedvéért alaposan tisztítják. erősen telítetlen zsírsava a földimogyoró magnak van. Az olajokban . oldal). Emiatt hashajtó a ricinusolaj. szterolok. Hg. inozitol) kapcsolódását. A telítetlen zsírsavak oxidálódása. peroxidszármazékok képződése okozza az avasodást. A bioszintézis lényege.12c.12c) Arachidonsav eikozatetraensav 20:4(6c.9c. A poláros lipidek másik nagy csoportját a glikolipidek alkotják. Biokémiai szempontból a zsírsavak acetil-CoA-ból képződnek úgy. Ez a ricinolsav közel 90%-a az összes zsírsavnak.

de engedélyezett antioxidánsokat is adnak hozzá az iparban. poliacetilének. Arctium . Általában oldószeres extrakcióval állítják elő. biotermékeknek nevezett bioolajok sajtolással és tisztítással készülnek kis. vagyis már UV-A sugárzás hatására is könnyen gerjesztett elektronállapotba kerülnek és ezáltal toxikussá válnak. Speciális deszaturázok katalizálásával a meglévő kettőskötések mentén újabb és újabb deszaturálódás következik be. Fő zsírsava a telített palmitinsav. A már kialakult poliének poliinekké alakulnak. baktériumfaj és vírus szaporodását.Forrás: http://www.vagy tiofén-származékokat (heterociklusos poliinek) alkotnak. Oleum ricini hydrogenatum Oleum sesami raffinatum Oleum simmondsiae (jojobaolaj. A bioszintézis közös forrása legtöbb esetben a linolsav. Az ún. 50% zsírt (szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú zsíros olajat) tartalmaz. számos kúp és kenőcs alkotórésze. Oleum amygdalae raffinatum Oleum arachidis. A tisztított kakaóvaj (Butyrum cacao) kiváló vivő. továbbá gátolják számos mikrogomba (pl. de ciklizálódhatnak és oxigén. Több gyógynövény hatóanyaga is polialkin-származék (pl.vagy középüzemekben. Oleum olivae virginum Oleum rapae raffinatum Oleum ricini. A gyökérzetben vagy a hajtásrendszerbe jutva férgeket.doksi. a tokoferolok gátolják az oxidációt. de az édességipar is felhasználja. Európában a következő. Polialkinek A zsírsavak speciális átalakulása révén keletkeznek az alkin-származékok. lárvákat pusztíthatnak. Oleum sojae raffinatum Oleum tritici aestivi raffinatum.hu előforduló természetes antioxidánsok. Ezért fontos rezisztenciafaktorok vagy szerepet töltenek be a toleranciában. gyógyszerkönyvi minőségű olajokat használjuk a gyógyászatban (eredeti. Sterculiaceae) magbele kb.vagy kénatommal jellegzetes spiroéter. vagyis a kettőskötésekből hármaskötések jönnek létre. vagyis poliinek. Candida).és hatóanyag. Legtöbb esetben a polialkinek és politieninek (főként tiofének) fototoxikusak. Oleum arachidis hydrogenatum Oleum avocado Oleum boraginis Oleum carthami Oleum cocois raffinatum Oleum cucurbitae Oleum gossypii hydrogenatum Oleum helianthi annui raffinatum Oleum hippophae Oleum jecoris aselli (csukamájolaj!) Oleum lini Oleum maydis raffinatum Oleum oenotherae Oleum olivae raffinatum. Oleum tritici aestivi virginale A kakaó (Theobroma cacao. tisztított vagy hidrogénezett formában): Oleum amygdalae. magas zsíralkohol-tartalma miatt viaszként használatos) Oleum sinapis Oleum sojae hydrogenatum. A polialkinek leggyakrabban lineárisak.

Valószínű. hogy nem képződik belőle átmenetileg malonil-CoA. Terpenoidok 5 szénatomos izoprén-egységekből állnak. a dimetil-allil-pirofoszfát) keletkezik.5dihidroxi-3-metil-valeriánsav). hogy tetraketid származékoknak tekinthetők az ún.Forrás: http://www. Ez az energiában gazdag vegyület reakcióképes. hogy főleg Asteraceae. az izopentenil-pirofoszfát (és ennek izomérje. növényi gumianyagok). de előfordulnak a Fabaceae és Solanaceae családokban is. taxontól vagy rendszertani csoporttól függően sokféle bioszintézisút termékei. Speciális poliketidek A növényi lipidek zsírsavai tulajdonképpen redukált. mint zsírsavak esetében. egyes részei metileződhetnek. Igen változatos szerkezetűek. amely redukciót katalizál: létrejön az izoprén prekurzora. de poliketidszármazékok egyes Aspergillus-fajok karcinogén toxinjai. Ez az összes terpenoid kiindulási vegyülete. Speciális poliketidek. akkor 40 szénatomos tetraterpének képződnek (ide tartoznak például a karotinoidok). mint a malonil-CoA. két farnezil-egységből pedig a 30 szénatomos triterpének. a mevalonsav (= 3. A speciális poliketidek esetében a kondenzációt nem vagy csak kisebb mértékben követi redukció. hogy a gombákban és bizonyos baktériumokban gyakoriak a speciális és gyakran antibiotikus poliketidek. ezért izoprenoidoknak is nevezhetők. Lényeges különbség azonban. A zsírsavakhoz képest lehetnek sokkal rövidebb vagy lényegesen hosszabb láncúak is. Bioszintézisük ugyanúgy acetil-CoA-ból indul ki. de teljesen általánosan elterjedt reduktáz az az enzim. hanem két acetil-CoA aceto-acetil-CoA-vá kondenzálódik acil-transzferáz segítségével. Echinacea-fajok). A felsorolt néhány példából is kitűnik.doksi. Ehhez egy újabb acetil-CoA kapcsolódik. Hedera helix). több mérgező növény pedig fotoaktivált vegyületei által okoz kontakt dermatitist vagy allergiát (pl. Apiaceae és Araliaceae családokra jellemzők. Megduplázódva jön létre a 10 szénatomos geranil-pirofoszfát (a monoterpének típusvegyülete). újabb izopentenil-pirofoszfáttal kiegészülve keletkezik a 15 szénatomos farnezil-pirofoszfát (a szeszkviterpének típusvegyülete). Heracleum. Cicuta. Vagyis 5 szénatomos és egyszer telítetlen egység. zuzmósavak. Sok izoprénből tevődnek össze a politerpének (pl. aciklusos poliketidek. Oenanthe. hogy az edényes növényekben általánosak és rezisztenciabiológiai szempontból jelentősek. . redukálódhatnak vagy ciklizálódhatnak. Megemlíthető. Két geranil-egység egyesülésével jönnek létre a 20 szénatomos diterpének. többnyire oktaketidek az antrakinon-származékok és sok más kinon is. de speciális helyen. ugyanis az első. így enzimes úton dekarboxilálódik és dehidratálódik. Létrejön a 6 szénatomos 3-hidroxi-3metil-glutaril-CoA. és a lánchosszabbító egység is lehet más. A folyamatot – erre a folyamatra specializálódott – szintetáz katalizálja. kiinduló egység nem mindig az acetilkoenzim A (továbbiakban: acetil-CoA). Ugyancsak “különleges”. Megjegyzésre érdemes. a penészes élelmiszerekben vagy takarmányokban előforduló aflatoxinok is. Ha négy geranil kapcsolódik egymáshoz. melynek hidroxi-csoportjai ATP hatására átmenetileg foszforilálódnak mevalonát-pirofoszfát-3-foszfátot képezve.hu lappa.

Citrus sinensis. préseléssel vagy szuperkritikus (folyékony) széndioxiddal történő extrakcióval lehet kivonni a növényekből. észterek (linalil-acetát. A hatás erősen függ a koncentrációtól is. a timol pedig 20-szor erősebb hatású. Antiszeptikus (mikrogombákra vagy baktériumokra gátló hatású) pédául a kakukkfű. Eucalyptus globulus. mások (pl. de bőrizgató vagy allergiát okozó illóolajokat is ismerünk. Mentha crispa. Juniperus spp. Thymus serpyllum Apiaceae: Pimpinella anisum. citronellal). Cinnamomum camphora Myristicaceae: Myristica fragrans Asteraceae: Matricaria recutita. pinének. Melissa officinalis. apiol vagy a fahéjra jellemző eugenol. ketonok (tageton. karvakrol). citronellil-acetát). Artemisia dracunculus Araceae: Acorus calamus Verbenaceae: Aloysia triphylla Poaceae: Cymbopogon nardus. Ezekre a vegyületekre ciklopenta-piranoid váz jellemző.. valamint sok illóolajban található vanillin. monociklusos (terpinenek. a geraniol 7-szer. illóolajok alkotórészei. Origanum majorana. ß-kariofillen). ocimen). Cedrus spp. A fő monoterpének közül a citral és linalool 5-ször. Artemisia absinthium. Petroselinum crispum Illiciaceae: Illicium verum Rutaceae: Citrus aurantium.. mircen. A rovarokra gyakorolt hatás legtöbbször speciális. Abies spp.. Az illóolaj-komponensek között előforduló aromás vegyületek közül fontosak például a fenilpropanoidok. Thymus vulgaris. Barosma spp. az Apiaceae családban az ánizsra. Többnyire görcsoldók és nyugtatók. menton. Nevük az Iridomirmex hangya nevéből . mentol. peroxidok (aszkaridol). Angelica archangelica. Sokféle hatásukat elsősorban az ember saját céljaira fordítja. Cinnamomum cassia. a fahéj vagy az eukaliptusz illóolaja. A monoterpének lehetnek aciklusos (pl. Nepeta cataria. éter (cineol. Hyssopus officinalis.doksi. linalool. kámfor) rovarűzők (repellensek). mircen. Lavandula spp.. mint a fenol. Ökológiai szempontból egyes illóolajok vagy monoterpének (pl. Citrus limon. geranial. szabinen) típusok. geraniol. Melaleuca spp. Anethum graveolens. például vízgőzdesztillációval. kamfen. dill-éter). Az illóolajokat a gyógyszer. fenolok (timol. Picea spp. Myrtaceae: Syzygium aromaticum.és illatszeriparban különböző műveletekkel.. Foeniculum vulgare.. p-cimen) vagy biciklusos (pinenek.hu Monoterpének és szeszkviterpének Főleg illó vegyületek.Forrás: http://www. Citrus reticulata. pulegon). pl. Cymbopogon citratus Pinaceae: Pinus spp. Funkciós csopotjuk szerint: alkoholok (pl. Myrtus communis Lauraceae: Cinnamomum zeylanicum. Fontosabb illóolaj-tartalmú növényfajok családok szerint: Lamiaceae: Ocimum basilicum. aldehidek (pl. cineol) vonzzák a beporzó rovarokat (feromonszerű attraktánsok). farnezol) és ketonok. karvon. Apium graveolens. Salvia spp. Carum carvi. 3-karen. édesköményre és petrezselyemre jellemző anetol. oldószerekkel. vagy oxigént tartalmazók. Mentha piperita. ßbizabolen. Origanum vulgare. így alkoholok (pl. citronellol). Coriandrum sativum. Ezeknek a vegyületeknek nagyobb a lehetőségük ciklusos származékok képződésére. a levendula.. neral. Tágabb értelemben monoterpénekhez sorolhatók az iridoidok is. Satureja hortensis. limonen. Mentha pulegium. A szeszkviterpének szintén lehetnek oxigénmentes szénhidrogének (pl. vagyis nem minden esetben bizonyítható hatásról van szó. Citrus paradisi.

főleg a Lamiales és az Asterales rendekben gyakoriak. először ebből különítették el a védelmi szerepet betöltő anyagokat. Különleges diterpén a Paraguayban honos Stevia rebaudiana (Asteraceae) leveléből izolált. rendszerint irreverzibilis alkilezőszerek. Ökológiai szerepük legtöbbször azzal kapcsolatos. bonyolult szerkezetű diterpénalkaloid. A mazotec indiánok a mexikói ÉKOaxacában kultikus jóslások alkalmával használták. Nem szabályos monoterpének a piretroidok. jelenlétük a hajtásrendszerre. Scrophularia spp. Ambrosia maritima. Tanacetum parthenium. Galium spp. A szeszkviterpének főleg laktonok formájában fordulnak elő. Asperula spp. Apiaceae. Lamiales és Scrophulariales rendekre jellemző előfordulásuk. esetleg lakton-gyűrűs szerkezetűek. Geraniales és Fabales rendekben. Közülük sok antibakteriális hatású. tri. A geraniol oxo-származékából jön létre az iridodial. Biológiai aktivitásuk soféle. Ritkábban fordulnak elő a Gentianales. Asteraceae. Több fontos gyógynövény tartalmaz iridoid hatóanyagot. ilyen például az aukubin (Aucuba japonica). mind hatásos kontakt rovarölők. Verbena officinalis. általában erősen keserű ízükről jellegzetesek. vagyis a rovarporvirágot használták rovarölőként. Rendszerint ciklopropánsavak észterei. végül többféle szerkezetű iridoid. Lauraceae és Menispermaceae családokra jellemzők. Artemisia annua.doksi.. pl.hu származik. A szeszkviterpén-laktonok gyakran enziminhibitorok (pl. Valeriana officinalis.. mely rovarokra. de rovarokra toxikusak. Különösen gazdag az Asteraceae család. Viszont intenzív hallucinogén a szalvinorin-A. az ÉAmerikában honos Taxus brevifolia kérgében előforduló. Veszélyes humántoxikus diterpének és diterpén-alkaloidok találhatók a Thymelaeaceae (pl. Menyanthes trifoliata. Euphorbiaceae (Euphorbia. Több származéknak allergiát előidéző hatása is van (dermatitist okozhatnak). Centaurium spp. sőt madarakra mérgező. Inula helenium. gyakrabban ciklusosak (bi-. számos inhibitor vagy mérgező hatású. Ritkán aciklusos vagy oxigén tartalmú. Gyakran mirigyszőrökben lokalizálódnak. Gentianales. Lauraceae több faja. Emlősökre nem. a Salvia divinorum levelében található diterpén. Gyakran epoxid-kötéseket is tartalmaznak.. Arnica montana. pl. . ez a növény szolgáltatta a pyrethrumot (innen származik a vegyületcsoport neve).Forrás: http://www. ezért nevezzük ezeket a vegyületeket szeszkviterpén-laktonoknak. Közel 3000 ismert szerkezetű vegyület tartozik ide.és tetraciklusos diterpének). Croton) és Ericaceae (Rhododendron) családokban. Először a Chrysanthemum cinerariifoliumot (Asteraceae). pl. rovarölő vagy emésztésre ható) gyógynövény fő hatóanyagai. Gombákban és mohákban is előfordulnak. Cnicus benedictus. Daphne). Gentiana spp. gátolhatják a DNSpolimerázt vagy a timidil-szintázt). Diterpének Közel 1500 diterpén szerkezetét ismerjük. Főként a konzumens fitofág állatokkal szemben kialakult védekezésben vesznek részt. Ma már számos szintetikus (vagy félig szintetikus) piretroidot ismerünk. erősen édes ízű szteviozid (természetes ízesítőként alkalmazható). a taxol és félszintetikus származékai rákellenes gyógyszerek hatóanyagai. ritkán a földben lévő szervekre jellemző. hogy bizonyos állatfajokra toxikusak. A Taxaceae családba tartozó tiszafafajok közül. Ismertek alkaloidszármazékai is. Glikozidok formájában fordulnak elő a növényekben. Különösen a Dipsacales. de főleg az Asteraceae. Számos (főleg parazitaellenes.

de a zárvatermők közül is viszonylag gyakori a Lamiaceae családban (pl. Különösen gazdag a Taxaceae. Növényekben való előfordulásuk alátámasztja azt a feltételezést. Urginea maritima. 500 ismert szerkezetű szaponinról van tudomásunk) lehetnek szteroid szaponinok (Monocotyledonopsida. Citrullus colocynthis. Saponaria officinalis. Tetraciklusos triterpének a kukurbitacinok.doksi. melyek a Cucurbitaceae család több fajában (pl. vagy mindkettő epoxidálódik vagy oxidálódik. Gypsophila paniculata. Fontos védelmi szerepet betöltő vegyületek. gipszogenin. Rendszerint glikozidok formájában vannak jelen a növényben. Triterpenoid szaponinokat tartalmazó fontosabb gyógynövények: Glycyrrhiza glabra. Ide tartoznak a Liliaceae és az Amaryllidaceae. Hedera helix. a Polypodaceae család. A szaponinok (kb.: Digitalis lanata. Ismeretes. Bryonia spp. akkor ßjonon-gyűrűt kialakítva létrejönnek az oxigént nem tartalmzó karotinok.hu Triterpének Mintegy 4000 növényi triterpént ismerünk. A virágpor sárga színét is főleg . A szteroid szaponinok aglikonja rendszerint 6 gyűrűből áll. Több mint 100 növényi ekdizon pontos szerkezetét állapították meg eddig. Primula veris. Tetraterpének Ha a nyílt szénláncú tetraterpének a molekulavégeken ciklizálódnak. Sok szaponin állatfajokra is toxikus lehet. Ha az egy vagy két végálló gyűrű valamelyike. valamint a Scrophulariaceae családokra jellemző szaponinok. pl. a dioszgenin (Dioscorea). Strophanthus gratus. hogy ezeknek a vegyületeknek is szerepük lehet a fitofág rovarok szelektív elterjedésében. szarzapagenin (Smilax). Scrophulariaceae) és triterpenoid szaponinok (főleg Dicotyledonopsida). Panax ginseng). erős hashajtó hatásúak. akkor létrejönnek a különféle xantofillok. Ajuga reptansban). kardenolidokat tartalmazó gyógynövények pl. oleanolsav. Eleutherococcus senticosus. Digitalis purpurea. de a fotoszintézisben is szerepet játszanak. Adonis vernalis. Quillaja saponaria. Ilyen. A lucerna szaponinja fitopatogén gombák ellen hat. Szteroid hormonok mikrobiológiai úton történő félszintéziséhez szolgálhatnak alapanyagot. A szaponinok antibiotikus hatása többnyire akkor nyilvánul meg a növényben. A triterpén szaponinok (nem szteroidok) aglikonja viszont pentaciklusos (pl. sztigmaszterolban és szitoszterolban gazdag a szója (Glycine max) vagy szteroid alkaloidokat. hogy a rovarok vedlési hormonja. amikor a fertőzés hatására az inaktív glikozidból aktív aglikon képződik. Helleborus spp. Fabaceae. ritkábban tetraciklikus. az Anagallis arvensis szaponinja vagy az édesgyökér glicirrhizin nevű szaponinja vírusellenes hatású.) fordulnak elő. hecogenin (Agave). Nerium oleander. Sok pártalevélre.Forrás: http://www. Polygala senega. Convallaria majalis. az ekdizon nélkülözhetetlen a metamorfózisban. Ecballium elaterium.). medikagensav). A karotinoidok többnyire sárga színűek és lipofil természetűek. Egyéb szteroidok közül különösen jelentősek az ekdizonszerű vegyületek. Aesculus hippocastanum. A fitoekdizonok száma egyre nő. ún. Szteroidok a humángyógyászatban használatos “szívglikozidok” is. Szteroid szaponin található például a nálunk védett szúrós csodabogyóban (Ruscus aculeatus) vagy az idegenföldi ginszeng fajokban (pl. hederagenin. szolaszodint és szolanidint tartalmaz több csucsorfaj (Solanum spp. lepellevélre jellemzők.

A takarmánynövények közül a lucerna. triptofán. Az aminosavak lebontása növényekben is dekarboxilálódással vagy dezaminálódással történik.hu xantofillok adják. lóbab. A xantinból (koffein stb. Legismertebb növényi ureid az allantoin (Symphyti radix hatóanyaga). Az aminosavak szénvázát a fotoszintézis és a légzés intermedierjei szolgáltatják. ebből glioxilsav és karbamid keletkezik. majd a nitrit-reduktázzal (vasat tartalmazó porfirin és kénben gazdag komplex) a nitritet ammóniává. aszparagin. az egyik legfontosabb prekurzor. mint minden mikroelemé. somkóró stb. sárgarépában. Fehérjeépítő aminosavak: alanin. speciális citokróm. glutaminsav. purinvázas hatóanyagok) ureid. mangoban stb. cisztein. valin.doksi. A legtöbb növény vastartalmú. hogy csak a fotoszintézisben résztvevő redoxi elemeket említsük. Az alkaloidok képződése szempontjából fontos aminosavak (aláhúzva) a következőképpen csoportosíthatók: Piruvát-eredetűek: alanin. A növények zöld szerveiben szinte minden aminosav a kloroplasztiszban szintetizálódik.) Rhizobium baktériumai képesek olyan gümőket képezni a gyökéren. A Ca és Mg szerepe éppen olyan fontos. metionin. aszparaginsav. de a floemtranszport révén mindenhová eljut. paradicsomban. de a szabad aminosavak mennyisége erősen függ a külső körülményektől. mivel a növényekben ez az alkáli elem a legfontosabb ionalkotó és felelős a sejtek megfelelő turgoráért. továbbá molibdén-kofaktor közreműködésével. s emiatt is előnyös a fogyasztásuk. lizin.) megtalálhatók. izoleucin. de nagyon fontos a kálium utánpótlás is. lencse. tirozin. valin. hogy a ketosavak reduktív transzaminázok katalizálásával aminosavakká alakulnak. leucin. glicin. Az Laminosavak aktívak biológiailag. NADHval (nitrát-reduktáz) redukálja a nitrátot nitritté. e) Speciális aminosavak és fehérjék Az aminosavak növényekben is szabadon és kötötten (fehérjékben. hisztidin. paprikában. glutamin. arginin. ami a nitrát. A nitrit-reduktáz a redukáláshoz szükséges elektronokat közvetlenül a fotoszintetikus eredetű ferredoxintól kapja. szerin. Gyógyszerészeti vonatkozásban fontos. A bioszintézis általános jellemzője. Ehhez hasonló módon redukálódik a talajból felvett szulfát is végül ciszteint képezve. fenilalanin. Utóbbi példák érzékeltetik. a vasat. lucerna. leucin .Forrás: http://www. rezet és mangánt. hogy a gyógyteák különösen káliumban bővelkednek. treonin. peptidekben) fordulnak elő.és nitrit-redukció vagy a légköri nitrogén redukálása révén keletkezik. A makroelemek közül a foszfor foszfátok formájában kerül felvételre. A nem fehérjeépítő aminosavak száma 100 fölött van. Sokféle gyümölcsben és zöldségfélében (pl. A fajokra jellemző fehérjék aminosav-összetétele végső soron a genotípustól függ. a gyógynövények közül a körömvirág és a bársonyvirág virágzatai különösen gazdagok karotinoidokban. hogy a szervetlen tápanyagok közül mennyire fontos a nitrát és szulfát éppen az aminosavak képződése szempontjából. A glutaminsav veszi fel glutaminná alakulva – glutamin-szintetáz közvetítésével – azt az ammóniát (ammónium-iont). hidroxi-prolin. A 2-oxo-glutársavból és a már kialakult glutaminból reduktív transzaminálás következtében keletkezik a glutaminsav. Különösen a pillagósvirágú fajok (bab. prolin. a gyökérben a bioszintézis nem annyira erőteljes. Legelterjedtebb bomlástermék a γ-aminovajsav. sütőtökben. amelyekben a légköri nitrogén fixálódik és nitrogén-reduktáz (Fe-protein) hatására ammóniává redukálódik.

homoszerin – homocisztein úton metionin. A . foszforibozil-pirofoszfátból hisztidin Speciális aminosavak Azért különlegesek.és terméshéjában fordul elő. Számuk több mint húszszor annyi. mert nem vesznek részt a fehérjék felépítésében. Aminosav-aktiválás: enzim-AMP-aminosav képződik. A vöröshagyma (Allium cepa) szaganyagai lényegében csak abban különböznek ezektől. A fokhagymában (Allium sativum) és a medvehagymában (Allium ursinum) előforduló. ß-cianoalanin). kártevő rovarainak lárvái azonban – ureáz aktivitásuk által – annyi szabad ammóniát produkálhatnak.doksi. 2-oxo-glutarát + glutamin = glutaminsav (glutarát). ornitin. ornitinből arginin Aromás aminosavak: szénhidrát-anyagcsere révén keletkeznek. Aktivált aminosav tRNS-hez kötődik az aktiváló enzimek katalizálásával. Lektinek. citoplazmában 80 S. A tRNS 5’-irányban áthelyeződik. jellegzetes szagú vegyületek (allicin és származékai) egy speciális aminosavból (allil-cisztein-származékból) enzim közreműködésével képződnek. izoleucin. hanem propenil-cisztein-származék. szerin és az O-acetilszerinből kialakuló cisztein Citrát-ciklus eredetűek: aszparaginsav (aszpartát). ezzel kapcsolódik a riboszómákhoz. 50%-a a kloroplasztiszban zajlik. 4. majd elongációs faktorok (proteinek) működnek. Termináció: a genetikailag determinált bázissorrendű. 3. antinutritív és proteolitikus fehérjék A növényi fehérjeszintézis fő jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze igen röviden. Növényi citoplazmában a bioszintézis jellemző lépései: 1. eritróz-4-foszfátból és foszfoenol-piruvátból (PEP) korizmát-úton triptofán. aszpartát-szemialdehid úton képződő homoszerin. Iniciáció és elongáció: amino-acilált tRNS első aminosava a metionin. a riboszóma a mRNSszálon mindig egy-egy kodonnyit a 3’-irányba halad transzpeptidáz és transzlokáz segítségével. Enzimatikus lebomlása révén fontos. aszpartátszemialdehid + piruvát révén lizin. prefenát-úton fenilalanin. hogy a prekurzor aminosav nem allil-. fehérjealkotó aminosavak képződését biztosítja. A legtöbb emlősre mérgező az L-dihidroxi-fenilalanin (L-dopa). Elsősorban a Liliaceae családba tartozó Allium-fajokra jellemző a cisztein alkilezett származékainak jelenléte. Fogyasztó. Amino-nitrogén tároló szerepe van a kanavaninnak (Canavalia ensiformis és a Fabaceae-Lotoideae több száz faja). tirozin. 2. Vagyis a kanavanin közvetve rovarellenes hatású a gazdanövényben. Nagyobb mennyiségben a lóbab (Vicia faba) mag. Iniciáló. ahol a szintén kapcsolódó mRNS szekvenciája szabja meg az aminosavak kapcsolódási sorrendjét. ebből prolin. szintetizálódott polipeptid a folyamat befejeződésekor leválik a mRNS-ről a meghatározott kodonhoz érve. Egy-egy ilyen atipikus aminosavat a rá jellemző taxon felhalmozza. A zöld növények fehérjeszintézisének kb. kloroplasztiszban és mitokondriumban 70 S típusúak. ami számukra már gátló. treonin. pipekolinsav.Forrás: http://www. mint a fehérjeépítő aminosavaké.hu Fotorespiráció és szulfát-redukció során képződők: glicin. Helye: riboszómákban (növényi sejt összes RNS-ének 30-40%-a). Általában a Fabaceae család különösen bővelkedik speciális aminosavakban és aminosavszármazékokban (pl.

Van remény arra. addig “válogatnak” (nevük emiatt lektin!). Néhány lektin mitogén. de ezek kisebb molekulatömegűek. Euphorbiaceae) magjában található toxalbumin.. ez a fehérje is hőérzékeny. a legtöbb glikoprotein és lektin is globulin.Forrás: http://www. szójalektin. Bromeliaceae). hogy emésztésgátló tripszin-inhibitor tulajdonságú fehérjék több hüvelyes növényre jellemzők még.). Caricaceae). A mérgező fehérjék közül a legfontosabb a ricinus (Ricinus communis. péksüteményekre alakul ki. Glycine max. hogy transzgénikus úton “gluténmentes” (módosított szerkezetű glutént tartalmazó). Az ilyen adottságú emberek csak glutenmentes lisztből készült élelmiszereket ehetnek. 45%) és prolamin található. Glutenallergia a “lisztérzékenység”. Szelektív felismerőképessége miatt az immunbiológiában és -terápiában számosat felhasználnak. Sokféle enzim. Moraceae). Vicia spp. ricinuslektin. fagyöngylektin. A riboszóma az eredeti két alegységre (60 S és 40 S) hasad és újra részt vesznek az iniciációban. a legtöbb hüvelyes vicilin nevű globulint tartalmaz. prolaminját pedig gliadinnak. Specifikusak. Nem mérgező albumin a hüvelyesek magjában lévő legumelin. továbbá Arachis hypogaea. raktározott fehérjék. Intenzív fehérjeszintézis esetén a növényi szövetek a riboszómák egy részét poliriboszómák formájában tartalmazzák. nem allergizáló búzát és rozst nemesítsenek. A glutenin és a gliadin együtt adja a glutent. f) Azotoidok . 3-4 nyers ricinusmag lenyelve egy felnőtt ember halálát okozhatja! (A ricin és hasonló toxikus lektinek monoklonális ellenanyagokhoz kötve szerepet kaphatnak a “célzott” rákterápiában). Szerepük van például a szimbióziskapcsolat kialakításában hüvelyesek és Rhizobium-baktériumok között. ilyenek például: búzacsíralektin. membránból kiágazó cukorláncot fel nem ismerik. A Phytolacca americana (Phytolaccaceae) lektinje antivirális. amely zsírban nem oldódik (tehát a tisztított ricinusolajban nincs). Különösen táplálkozásélettani szempontból jelentősek a tartaléktápanyagul szolgáló. Különösen a Fabaceae családra jellemző specifikus lektinek előfordulása (pl. mint a lektinek. globulin. de ez sokkal ritkább. A lektinek vagy fitohemagglutininek (hemoglobinnal csapadékot képeznek) olyan fehérjék.doksi. Érdemes megjegyezni. A babmagban albumin. E fontos jelfelfogó fehérjék az edényes növényekben gyakoriak.. azaz fehérjebontó növényi enzimek is. meg nem találják. Főleg magvakban raktározódnak és csírázás alatt metabolizálódnak. amelyek a sejtmembránra jellemző cukorkomponenseket felismerik és azokhoz kötődnek. A szója tripszin-inhibitora pankreasz-hipertrófiát és fokozott működést okoz. Érzékenység mutatkozhat kétszikűekre jellemző fehérjék hatására is. azaz serkenti a mitózist. ficin (Ficus spp. Az egyszikűekben főként glutelin (glutaminsav-tartalma kb. glutelin található. például: papain (Carica papaya. Lens culinaris. bablektin.hu terminális faktor hatására a polipeptidlánc leszakad az utolsó tRNS-ről. Phaseolus spp. így hőkezelés vagy főzés hatására elbomlik. A búza és a rozs glutelinjét gluteninnek nevezzük. kanavalin a Canavalia ensiformis-ban. főként magban (vagy termésben) található. bromelain (Ananas comosus. amíg a nekik megfelelő. de akárcsak a lektinek. Ezeket kivonják a növényekből és az élelmiszeriparban vagy gyógyászatban használják fel. ami búza vagy rozs lisztjéből készült tésztákra. Léteznek proteolitikus fehérjék.

Tehát a deterrens (elriasztó) hatású demisszin nem teszi lehetővé. Liliaceae. Általában erős élettani hatásuk miatt rendszerint állatokra és az emberre viszonylag kis töménységben is toxikusak. Alkaloid a hallucinogén meszkalin (Lophophora williamsii) is. valamint xilóz kapcsolódik hozzá glikozidkötésben) elriasztja a burgonyabogarakat. A toxikus arisztolochiasav (farkasalmában) pedig nitrát-nitrogént tartalmaz. A valódi alkaloidokon kívül megkülönböztetünk pszeudoalkaloidokat és protoalkaloidokat. E hatások nem mindig általánosak. a kétszikűek viszont sokféle alkaloidot tartalmaznak. Ranunculaceae. de ide sorolhatók a kvaterner nitrogénatomot tartalmazó pigmentek. Rutaceae. gyakran a mérgező növényeknek is megvannak a sajátos fogyasztói. Például a burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) főképpen a burgonya fogyasztója. A burgonya dél-amerikai vad rokona. Rubiaceae. Különösen a következő családokban találhatók alkaloidok: Amaryllidaceae. Solanaceae.Forrás: http://www. meszkalin. Magnoliaceae. Ide tartoznak a terpenoid alkaloidok (pl. Hyoscyamus niger). Az alkaloidszintézis genotípusos sajátság.doksi. Lauraceae. hogy a nitrogénatomot nem heterociklusos gyűrűben. amelyek speciális anyagcsereúton. hogy ekdizon képződjön a burgonyabogárban. Papaveraceae. pl. A pszeudoalkaloidok nem aminosavakból származnak. Vitatható. kinin (Cinchona pubescens). 20%-ára jellemző jelenlétük. hogy például a nem heterociklusos nitrogént. Mérgező hatásuk legtöbbször szerepet játszik abban. másokra nem hat. kolchicin (Colchicum autumnale). Kristályosan először 1806-ban a morfint Sertürner izolálta a mákból. hanem egyszerű aminocsoport formájában tartalmazzák (pl. hogy távol tartsák a legelő állatokat (ízük rendszerint számukra is keserű) vagy a fitofág rovarokat. sztrichnin és brucin (Strychnos nuxvomica). hogy a táplálkozó rovar ne fogyasszon tovább “megszokott” vegyületét tartalmazó eledeléből. kokain (Erythroxylon coca). Ez a vegyület nincs hatással a burgonyabogárra. rustica). Datura stramonium.és szövettenyészetből kimutathatók a közvetlen prekurzorok vagy akár végtermékek. Igen sok erős hatású (toxikus) gyógynövény tartalmaz alkaloidot. Egy-egy szerkezeti módosulás azonban elegendő lehet ahhoz. hanem amid-nitrogént tartalmazó. a sisakvirág diterpenoid akonitinje vagy Solanumfajok szteroid alkaloidjai) vagy a foltos bürök (Conium maculatum) piperidinszármazéka. a koniin. Apocynaceae. a Chenopodiaceae családra jellemző kromoalkaloidok. Legismertebb alkaloidok: nikotin (Nicotiana tabacum. Az alkaloidokat tartalmazó növények nagy része tehát bizonyos növényevő állatokat (főleg egyes rovarokat. pedig a Solanum tuberosum zöld szervei mérgező szteroid alkaloidot (szolanint) tartalmaznak. Ezek a protoalkaloidok szerkezetüket tekintve kivételt képeznek. ezek viszont táplálkozás alkalmával felhalmozhatják és ezáltal ragadozóikat riasztják el. efedrin). erős hatású kolchicin alkaloid-e vagy inkább protoalkaloid. a betalainok (és glikozidjai a betaninok) is. Menispermaceae. a Solanum demissum szolanin helyett egy nagyon hasonló szerkezetű szteroid alkaloidot tartalmaz.hu Alkaloidok Az alkaloidok nitrogéntartalmú heterociklusos (aromás) vegyületek. szkopolamin (Atropa belladonna. Fumariaceae. Gyenge bázikus tulajdonságuk miatt “alkáli”szerűek. aminosavakból jönnek létre. ezért már legtöbbször sejt. közülük is elsősorban lepkéket) távol tart. Annonaceae. N. a családok kb. . Loganiaceae. Ez a demisszin (csak abban különbözik a szolanintól. nevük emiatt alkaloid. A protoalkaloidokra jellemző. A nyitvatermők és az egyszikűek viszonylag kevés. atropin. hogy nincs benne kettős kötés. melyek antioxidáns színanyagok és egyáltalán nem toxikusak.

Cynoglossum.Forrás: http://www. mag) vagy szövetei (pl. kéreg) többet tartalmazhatnak. pontosan szenkirkint tartalmaz. piridin. virág. a Danais chrysippusban) azonban alig változik. azt azzal bizonyították. kinolin. Ezekből fenolsavakkal való észtereződéssel jön létre a hioszciamin (és racem párja az atropin) és a kokain. Ornitin és lizin eredetű alkaloidok Tropán-alkaloidok Ornitinből képződik a tropanol (pl. Symphytum officinale. Datura stramonium. Bioszintézisük sokféle és külön-külön is bonyolult. ezáltal szerepet játszik a nőstények vonzásában. Euphorbiaceae. egy bűzpillében. hogy emlősökben egészen más a pirrolizidinek anyagcseréje. mint a növény többi részei. borkősav. (Ausztráliában honos). a tirozin. Erythroxylon coca). Hogy e feromonmolekulák valóban ebből a tápnövényből származnak. Heliotropium. Érdekes. Fabaceae. levél. piperidin. hidroxi-danaidol. A martilapu néhány mg/kg (ppm) pirrolizidint. csupán – gyűrűszerkezetét megtartva – kissé oxidálódik és résztvesz a hímek feromonképződésében. Petasites.: Borago officinalis. a fenilalanin. Gyakori sót képző szerves savak: citromsav. A Senecio (aggófű) eredetű pirrolizidin tehát feromonokká (danaidol. Hyoscyamus niger (az atropin paraszimpatolitikus hatású). Symphytum stb. pl. hogy az aggófű eredeti észteralkaloidjait is megtalálták a hímlepke szőrcsomóiban. izokinolin. almasav. Bizonyos molylepkékben (pl. Kinolizidin-alkaloidok . Ugyancsak tropán-alkaloid a hallucinogén kokain. Pirrolizidin-alkaloidok Ornitinből putreszcin. Emlősök májában hidrolízis révén az észterkötés felbomlik és több lépésen át erősen májtoxikus aldehiddé alakul át. Tropán-alkaloidok a Solanaceae család következő fajaira jellemzők: Atropa belladonna. danaidon) alakul.hu Mégis a kifejlett növény bizonyos szervei (pl. Tussilago farfara. Szórványosan megtalálhatók még az Apocynaceae.) és Boraginaceae (Anchusa. a triptofán és a hisztamin. a lizin. Általában májtoxikusak. Az Asteraceae (Eupatorium. Santalaceae családokban. de fontos alapvegyület még az antranilsav és a nikotinsav is.) családokra jellemzők leginkább. Gyűrűzáródással képződik a pirrolizidin. Szerkezetükre a következő nitrogéntartalmú heterociklusok a legjellemzőbbek: pirrol. Echium. gyökér. pirrolidin. Myosotis. indol. benzoesav. Poaceae. ültetvényekben termesztett növények. Scopolia carniolica. Senecio. mint rovarokban. A legfontosabb kiindulási aminosavak az ornitin. Orchidaceae. Anisodus tanguticus (Kínában honos).doksi. Duboisia spp. vagyis gyógyászatban csak korlátozott mértékben használnak egyes fajokat. Datura stramonium) és az ekgonin (pl. Tussilago stb. ebből homospermidin jön létre. Az Erythroxylon-fajok többnyire Bolíviában és Venezuelában honosak. A növényben többnyire vízben oldódó sók formájában vagy fenolsavakhoz kötődve fordulnak elő sejtvakuólumban vagy kiválasztó szövetekben. Eupatorium cannabinum. mutagének vagy karcinogének.

Több piperidin-alkaloid nem lizinből. A Piperaceae családra (pl. A nálunk is termeszthető Punica granatum (Punicaceae) gyökérkérgéből izolálták a bélféregirtó pelletierint. Indolizidin-alkaloidok Lizinből létrejövő. Alkilés bisz-indolizidinek fordulnak elő a Dendrobium (Orchidaceae) nemzetségben. gyógyszerként alkalmazva életmentő vegyület. a foltos bürök (Conium maculatum. halálosan toxikus idegméreg. Viszonylag ritkák. Az Areca catechu (Palmae) termése a beteldió. a huperzin javítja a memóriazavarral küszködő betegek állapotát. A csillagfürt magja a benne lévő lupanin és lupinin miatt keserű. hogy fenilalaninból. hogy fő komponense piperin.képződik.. hogy Szokratész “bürökpohár” kihörpintésével vetett véget életének). melynek fő hatóanyaga. de a szarvasmarhát ritkán betegíti meg. a Lobelia inflatanak (Lobeliaceae) a hatóanyaga. illetve tirozinból alakulnak ki. Emellett inszekticid is. arilindolizidinek egyes Ipomoea-fajokban (Convolvulaceae). melynek neve ricinin (nem ricin!). emiatt az “édes” (alkaloidmentes) csillagfürt nemesítése fontos gyakorlati cél. Legfontosabb képviselőjük az illékony természetű koniin. Laburnum anagyroides. Piperidin-alkaloidok Két molekula fenilalaninból és egy molekula lizinből képződik a lobelin.: Cytisus scoparius. ez a vegyület borjúra teratogén hatású. A piperin a piperinsav és a piperidin amidja. Solanaceae) egyik részét. az ornitin-eredetű pirrolidin-váz pedig a másik részét. indolvázat is tartalmazó alkaloidok. pl. A Ricinus communis (Euphorbiaceae) alkaloidja is nikotinsav-vázas méreg (cianogén piridon-származék). az arekolin alkaloid paraszimpatomimetikus hatású.doksi. Jellemző rá. Több Lupinus fajban ugyancsak kinolizidin-típusú anagirin alkaloid található. Az arekolin könnyen teratogén vagy karcinogén nitrozoaminná bomlik le. Nikotinsav eredetű alkaloidok A piridinvázas nikotinsav alkotja a nikotin (Nicotiana spp. Főleg a Fabaceae család néhány fajára jellemzők. Piper nigrum) jellemző. Fenetilaminok . Légzésközpont-izgató. A nikotin illékony. hogy illóolaja terpenoidokban gazdag. az észak-amerikai (Appalach-hegység) indiánok füstölőszerének. Bioszintézisükre közösen jellemző. Tejjel kiválasztódva azonban humántoxikus.hu Lizinből indul ki bioszintézisük.Forrás: http://www. hanem poliketid-úton – transzamidálódással . Apiaceae) érett termésének halálosan mérgező alkaloidja (közismert. Lupinus spp. erősen bázikus alkaloid. A Lycopodiaceae családba tartozó Lycopodium (Huperzia) serratum (Kína) kinolizidin-alkaloidja. Fenilalanin és tirozin eredetű alkaloidok Izokinolin-alkaloidok képezik e vegyülettípus leggazdagabb csoportját.

Lauraceae. . Fumariaceae). az indiánok által használt nyílméreg. a tubokurarint. hidrasztin hatóanyagát viszont a szemészetben és az érgyógyászatban használják fel. Az egész növény. Legismertebb közülük a nálunk védett Ephedra distachya és más Ephedra-fajok (Ephedraceae) fő protoalkaloidja. Kb. Papaveraceae. Annonaceae (Phaeanthus. az aztékok hallucinogén kaktusza (“peyotl”). Pseudoxandra.) Tetrahidro-izokinolinok Az ide tartozó növények fenetilaminok mellett tetrahidro-izokinolinokat is tartalmaznak. A “megkettőződött”. Például a Hydrastis canadensis (Ranunculaceae) berberin hatóanyaga baktericid. Fő fenetilamin protoalkaloidja a meszkalin (ugyancsak kábítószer). A következő családokra jellemzők: Berberidaceae. Popovia.hu A legkezdetlegesebb szerkezetűek. Ezek a protoberberinek. Papaveraceae) csak kis mennyiségű alkaloid (roeadin) jellemző. fungicid és protozoatoxikus.Forrás: http://www. Ranunculaceae. Több fontos gyógynövény tartozik ebbe a csoportba. a mák (Papaver somniferum. Lauraceae. Ide tartozik még a kerti dísznövényként is ismert Eschscholtzia californica (Papaveraceae). Papaveraceae) egyik legfontosabb hatóanyaga. (Újabban “mintájára” szintetizálták az amphetamin-tartalmú és egyre több problémát okozó kábítószereket. A nálunk is gyakori füstike (Fumaria officinalis.doksi. Menispermaceae. Hatóanyagai neuromuszkuláris blokkolók. Újabb kapcsolódási variációt jelent. Magnoliaceae. nyugtató és görcsoldó gyógyszereket készítenek belőle ipari úton. de tartalmaz még berberint és sztilopint is. Menispermaceae. Benzil-tetrahidro-izokinolinok Egyszerűbb formái tirozin részvételével képződnek. vagyis bisz-benzil-tetrahidro-izokinolinok gyakoribbak az edényes növényekben. Annonaceae. fő tetrahidro-izokinolin alkaloidpárja pedig az anhalonidin és az anhalamin. ha a bioszintézis útján a tetrahidroizokinolin nitrogén-tartalmú gyűrűrészéhez kapcsolódik a fenilcsoport. Ranunculaceae (Thalictrum). Chondrodendron. Cocculus. számuk 400 körül van. az efedrin. fő hatóanyaga a protopin és a fumaricin. A Chondrodendron tomentosum tartalmazza a leghatásosabb kurare méreganyagot. Enyhe altató. Néhány fontosabb család: Annonaceae. Albertisia. Mahonia). A feniletilamin vagy a tiramin nem alakul át izokinolin heterociklussá. A pipacsra (Papaver rhoeas. Az előbbieken kívül más. Stephania. vagyis itt már gyűrűzáródás is bekövetkezik. kb. melyek végül izombénulást okoznak. Berberidaceae (Berberis. Monimiaceae. Ha a fenilcsoport másként (közvetlenül) kapcsolódik a tetrahidro-izokinolin alapváz aromás gyűrűrészéhez. Ranunculaceae. Curarea. különleges alkaloidokat is tartalmaz. Főleg a következő családokra (ezeken belül nemzetségekre) jellemzők: Menispermaceae (Abuta. Hernandiaceae. Legismertebb képviselőjük a kurare. Papaveraceae). Legismertebb a simaizomgörcsoldó papaverin. Fő hatóanyagai a citotoxikus szangvinarin és kelidonin. Monimiaceae. de főleg a gyökere alkaloidokat tartalmaz. amelyből epebetegségek elleni gyógyszer készül. Uvaria). 500 alkaloid tartozik ehhez a csoporthoz. Ugyancsak gyakori gyógynövény a vérehulló fecskefű (Chelidonium majus. Legismertebb az Echinocactus = Lophophora williamsii (Cactaceae). 10 családban fordulnak elő. akkor keletkeznek az aporfinoidok. Tiliacora). tulajdonképpen protoalkaloidok.

pl. végül morfin keletkezik. A neurotranszmitterek (szerotonin. vagyis a növénynemesítők sikeresen alkalmazzák a nemesítésben (pl. Psilocybe aztecorum. Pogonopus) jellemző. Kelp Ilona vegyészmérnök aktív közreműködésével. Fenetil-izokinolinok Fenilalaninból és tirozinból képződik a Colchicum-fajokra (Liliaceae) jellemző autumnalin. noradrenalin) szerkezeti hasonlósága rávilágít az élettani hatásmechanizmusok összefüggéseire. Monoterpenoid izokinolinok Előfordulásuk főként a Rubiaceae család néhány nemzetségére (pl. Bioszintézisükben szeko-iridoid is részt vesz. de sok hallucinogén vegyület is ide tartozik. Még egy nagyon fontos származéktípus jellemző rá. Stropharia) méreganyagai. harmalinok. de antimitotikus hatása (metafázisban gátolja a mitózist) miatt egyes származékait citosztatikumként használják. tetrahidro-harminok. A Zygophyllaceae családba tartozó. a pszilocibin és a pszilocin is ide tartoznak. A. ß-karbolinok (hallucinogén indol-alkaloidok) A hallucinogén növények (és gombák!) legnagyobb része indol-alkilamin származék: triptaminok.doksi. emellett kisebb adagban köptető. Érdemes azt is megemlíteni. Világszabadalma ma is elismert. Így képződik az ipekakuana két fő alkaloidja. Virola calophylloides). adrenalin. colubrina magvaiban).hu A Papaveraceae család tehát különösen bővelkedik különleges izokinolinalkaloidokban. ezért monoterpenoid jellegűek. Triptofán eredetű alkaloidok Igen nagy csoportot alkotnak. hogy az Agaricaceae családba tartozó hallucinogén gombák (pl. Hatásuk miatt (dizentériát okozó amőbát pusztít. nagyobb dózisban hánytató) gyógyászati szempontból értékesek. A növényfajok közül a következő két családra jellemző triptamin-származékok előfordulása: Myristicaceae (dél-amerikai Virola-nemzetség. Conocybe. virocid. Tiszavasváron ma is eszerint állítják elő a morfint. Cephaëlis. A morfinánok bioszintézise a benzil-tetrahidro-izokinolin-vázas retikulinból indul ki. mely erős méreg. a morfináncsoport. Triptaminok. Indol-típusú szerkezetük sokféle állatélettani hatással járhat együtt. Afrikától É-Indiáig és Mandzsúriáig . terméshozama is kiemelkedő). DélAmerika Amazonas menti indiánjai a Banisteriopsis-fajok (Malpighiaceae) levelét és kérgét használták vallási szokásaik alkalmával. harminok. Panaeolus. majd ebből a kolchicin. dr. felesége. karbolin. nem egy közülük gyógyszeralapanyag. miközben tebain és kodein jön létre. Ezek a hallucinogén alkaloidok ßkarbolin-származékok: harmanok. az emetin és a cefaelin.és ergolin-alkaloidok. az így előállított tetraploid vöröshere levelei sokkal nagyobbak. Kolchicinnel tetraploid növényeket lehet indukálni.Forrás: http://www. Ezeket a gombákat a közép-amerikai aztékok sámánjai fogyasztották kultikus szertartások alkalmával. Mimosaceae (dél-amerikai Anadenanthera peregrina. A morfin mákszalmából való ipari előállítását Kabay János gyógyszerész (18961936) dolgozta ki az 1930-as évek elején. harmolok.

hu terjedő Paganum harmala levelei központi idegrendszert stimuláló ß-karbolinokat tartalmaznak. az anyarozzsal (Claviceps purpurea). A Camptotheca acuminata kamptotecin alkaloidja toxikus. Ebben az alkaloidcsoportban a legjelentősebbek a Convolvulaceae családba tartozó taxonok. Ugyanerre alkalmazták még a nálunk dísznövényként meghonosodott Ipomoea tricolor (kékvirágú hajnalka) megőrölt magvait is. Loganiaceae. A kinin ma is a leghatásosabb maláriaellenes szer. bonyolultabb szerkezetű alkaloidok jellemzők: ergin. Rubiaceae. a kinin. Az Apocynaceae család sok faja fontos gyógynövény. A Rivea corymbosa mexikói fajban is megtalálhatók. (Fajnevéről kapták nevüket a harmanok és az ehhez hasonló nevű alkaloidok). hogy a Convolvulaceae család említett taxonjai “biokémiai rokonságban” vannak az ergolin alkaloidokat tartalmazó gombával (Ascomycetes). Érdekes. elsősorban a Gentianales rend következő családjaira jellemző előfordulásuk: Apocynaceae. Életmentő. melynek egyes lizergsav-származékait gyógyszeripari úton dolgozzák fel. Lőrincz Csaba) érdeme. a szülészetben vérzéscsillapítóként alkalmazott orvosságok készülnek belőle. kinidin. Kinolin alkaloidokat tartalmaz még a Cornales rend Nyssaceae családjába tartozó Camptotheca nemzetség. A Loganiaceae családba tartozó Strychnos-fajok igen jelentősek. agyi vérkeringést javító hatású gyógyszer kifejlesztését. nálunk is ismert dísznövény.doksi. belőlük több mint 200 alkaloidot izoláltak. Változatos szerkezetűek. Citosztatikumként a klinikumban ma is használatosak. Antranilsav eredetű alkaloidok . Ezekre a triptaminból származtatható. lizergol. Alkaloidjai gyakran gyógyszeripari feldolgozásra kerülnek. A vinpocetin felfedezése pedig lehetővé tette a magyar Cavinton nevű. melynek fő alkaloidjai az idegrendszerre erősen mérgező sztrichinin és brucin. de citosztatikus. Kinolin alkaloidok Az előbb tárgyalt alkaloidtípus prekurzorának gyűrűfelbomlása és másképpen történő újrakapcsolódása révén keletkeznek a Rubiaceae családba tartozó Cinchonafajok fő hatóanyagai.Forrás: http://www. Ilyen például a rózsameténg (Catharanthus roseus). A legismertebb faj a Strychnos nux-vomica. klavinok stb. Dimer terpenoid indol-alkaloidjai a vinblasztin és a vinkrisztin. cinkonin és cinkonidin. A lizergsavamid mesterséges etilezésével nyert lizergsav-dietil-amid (= LSD) azonban a legveszélyesebb kábítószerek egyike! Monoterpenoid indol-alkaloidok Triptamin és monoterpenoid (főként iridoid) kondenzációjából keletkeznek. A vinkamin ipari extrakciójának kidolgozása magyar kutatók (Szász Kálmán. A Rubiaceae családba tartozó Pausinystalia yohimbe alkaloidjai a szimpatolitikus hatású yohimbin és korinantin. a kinidin viszont fontos szívgyógyszert szolgáltat. Ezt a növényt is használták az aztékok kultikus ceremóniák alkalmával hallucinogén hatása miatt. A szintén ide sorolható kis télizöld meténg (Vinca minor) fő alkalodja a vinkamin és a vinpocetin. Kevésbé mérgező származékait tumorgátló hatásuk miatt – bizonyos esetekben – eredményesen alkalmazzák a klinikumban.

Forrás: http://www.doksi.hu

Kisebb jelentőségűek, mindegyik az antranilsav ciklusos származéka. A kinazolin-alkaloidok több családban fordulnak elő: Rutaceae, Acanthaceae, Zygophyllaceae, Scrophulariaceae, Fabaceae, Araliaceae stb. Antimaláriás lázcsillapítót szolgáltat a Dichroa febrifuga (Saxifragaceae) febrifugin alkaloidja.

Hisztidin eredetű alkaloidok Hisztidinből keletkeznek az imidazol-alkaloidok. Viszonylag ritkák, például a Rutaceae családba tartozó dél-amerikai Pilocarpus-fajokban található a gyógyászati jelentőségű, szemészetben alkalmazott, paraszimpatomimetikus hatású pilokarpin.

Terpenoid alkaloidok A terpenoidoknál már említésre kerültek. Szeszkviterpénoid alkaloidokat tartalmaz a Nymphaeaceae családba tartozó Nuphar luteum és a Nymphaea alba gyökértörzse. Néhányuk gátolja mikrogombák szaporodását. Diterpenoid és triterpenoid alkaloidok találhatók a Ranunculaceae, Rosaceae, Garryaceae és Escalloniaceae családokban. Ide tartoznak az Aconitum napellus (Ranunculaceae) igen toxikus akonitin és akonin alkaloidjai. Triterpenoid alkaloidok jellemzik az Euphorbiaceae és Daphniphyllaceae család néhány taxonját. A terpenoidoknál már szó volt a szteroid alkaloidokról, amelyeknek legismertebb képviselői a Solanum-fajokban előforduló szolaszodin és szolanidin.

Purin- és pirimidin-származékok Ismeretes, hogy a purin- és pirimidinbázisok aminosavakból keletkeznek. Akárcsak a nukleotidok, ugyanúgy az ide tartozó, alkaloidszerű, élettanilag aktív vegyületek (vagyis valójában nem alkaloidok) nem túl gyakoriak az edényes flórában. Oxidált és metilezett purinok, vagyis xantinok a koffein, a teofillin és a teobromin. Fontos gazdasági, ill. gyógynövények tartoznak ide. A Camellia sinensis (= Thea sinensis, Theaceae) fő hatóanyaga a teofillin és a koffein. A Coffea-fajok (Coffea arabica, C. liberica, C. canephora, Rubiaceae) koffeint, a Theobroma cacao (Sterculiaceae) leginkább teobromint, kisebb mennyiségben koffeint, a Cola-fajok (Cola nitida, C. acuminata, C. verticillata, Sterculiaceae) koffeint, az Ilex paraguariensis (maté tea, Aquifoliaceae) koffeint és teobromint, továbbá a Paullinia cupana var. sorbilis (guarana, Sapindaceae) pedig koffeint tartalmaz. A pirimidin-származékok még ritkábbak. Antinutritív sajátságú a lóbab (Vicia faba, Fabaceae) magjában található vicin és konvicin (táplálékként fogyasztva túlérzékeny embereknél akut hemolízist, favizmust okozhatnak). Különleges pirimidinaminosav a Lathyrus-fajokban (Fabaceae) előforduló latirin.

Cianogén glikozidok Bonyolult folyamat révén, sok enzim közreműködésével aminosavakból képződnek. Fontosabbak: linamarin, lotausztralin, prunazin, amigdalin, vicianin,

Forrás: http://www.doksi.hu

dhurrin. A glikozidok enzimes úton cukrokra, aglükonra és toxikus hidrogéncianidra bomlanak. Különösen rovarokat és csigákat tartanak távol a növénytől. Közel 1000 fajból mutattak ki cianogén glikozidokat. Legtöbb a következő családokban fordul elő: Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Araceae. Ismertebb nemzetségek: Taxus, Juniperus, Prunus (pl. keserűmandula), Cydonia, Malus, Sorbus, Eucalyptus, Hevea, Manihot, Sorghum, Linum, Linaria, Lotus, Phaseolus, Trifolium (főleg Trifolium repens egyes ökotípusai).

Glikozinolátok (izotiocianátok) Aminosav-származékok, mert – akárcsak a cianogének – aminosavakból képződnek kénatom beépülésével (cisztein közvetítésével). A glikozid formában előforduló vegyületek tioglikozidáz hatására izotiocianátot (“mustárolaj”) szolgáltatnak. Az izotiocianátok illó, jellegzetes szagú és csípős ízű vegyületek (mustár, torma).

g) Fenoloidok
Ökológiai és növénykórtani szempontból a fenoloidoknak igen nagy jelentőségük van. Biogenezisük túlnyomórészt aromás aminosavakból (fenilalanin, tirozin) indul ki. Először az aminocsoport eltávolítását katalizáló enzimek (ammónialiázok) aktivizálódnak. Hatásukat a fény sokszorosára fokozza. Így keletkeznek az első fenilpropánsavak, a fahéjsav-származékok (cinnamoidok): fahéjsav, p-kumársav, kávésav, ferulasav, klorogénsav. Általában az alkillánc telítetlensége, a gyakran számos fenolos hidroxi-csoport jelenléte óriási változatosságot tesz lehetővé. A fenoloidok polimerizálódhatnak, metileződhetnek, ezen felül sokféle glikozidjuk létezhet. Így jönnek létre a fehérjekicsapó sajátságú polifenolok, cserzőanyagok. Növénykórtani és allelopátiás szerepük jelentős. Sok gyógynövény hatóanyagai is fenoloidok közül kerülnek ki. A növényélettani szempontból annyira fontos kinonok, naftokinonok, plasztokinonok és ubikinonok kétféle úton is keletkezhetnek, egyrészt a fenilpropanoidokból láncrövidüléssel, másrészt tri- vagy poliketid (poli-acetil-lánc) ciklizáció révén (utóbbi a valószínűbb).

Fenolok, fenolsavak, fenilpropanoid származékok Alkilfenolok poliketid-anyagcsereúton (l. terpenoidok!) is keletkezhetnek, pl. a Thymus-fajokra jellemző fenol-monoterpének (timol, karvakrol stb.). Leggyakoribb egyszerű fenol a hidrokinon. Glikozidjai (pl. arbutin) és metiléterei az Ericaceae és Rosaceae családok néhány fajára jellemzők, pl.: Arctostaphylos uva-ursi, Erica cinerea, Calluna vulgaris (Ericaceae). A benzoesav eredetű fenolsavak (pl. protokatechusav, vanillinsav, galluszsav, sziringinsav) gyakrabban fordulnak elő. Különösen említésre méltó a szalicil-alkohol glikozidja, a szalicin. Főként Salix-fajok (Salicaceae) kérgében és Filipendula-fajokban

Forrás: http://www.doksi.hu

található nagyobb mennyiségben. A szalicin felfedezése vezetett a szalicilsav előállításához és a népszerű aszpirin sokféle terápiás alkalmazásához. Néhány fenolpropanoid karbonsavszármazék előfordulása általánosabb (pl. a klorogénsav héjképletekben gyakori, megtalálható a burgonyában, a napraforgókaszatban, az almában), másoké ritkább, pl. a rozmarinsav a Lamiaceae-re, a lithosperminsav a Boraginaceae-re jellemző. Fenilpropanoidok a stilbenoidok is, de ezekben már két benzolgyűrű van. Például a Pinaceae családra általában jellemző a pinoszilvin. Érdekes, hogy a Polygonaceae család néhány Rheum-fajában a hasonló szerkezetű raponticin található. Ezekhez hasonló bibenzolok és fenantrénné ciklizálódott származékaik edényes növényekben viszonylag ritkábbak. Egyes családokban azonban előfordulnak, pl.: Orchidaceae, Dioscoreaceae, Combretaceae.

Kumarinok Közel 1000 kumarint ismerünk. Az egyszerűbb szerkezetűek a Fabaceae és Asteraceae családokban gyakoriak, a bonyolultabbak pedig főleg az Apiaceae és a Rutaceae család fajaira jellemzők. Fahéjsavból képződnek sajátos ciklizációval. A növényekben leggyakrabban glikozidos formában vannak, pl. az eszkuletin glikozidja az eszkulin (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae). Néhány ismertebb kumarin még az eszkuletinen kívül az umbelliferon, a herniarin, a szkopoletin és a fraxetin. Egyszerű kumarinok találhatók még a következő ismert fajokban: orvosi és fehér somkóró (Melilotus officinalis, M. albus, Fabaceae), melyek a kumarinon kívül antikoaguláns dikumarolt is tartalmazhatnak, továbbá szagos müge (Galium odoratum, Rubiaceae), illatos borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum, Poaceae). A furanokumarinok olyan kumarinszármazékok, amelyek benzolgyűrűjéhez furángyűrű csatlakozik, ilyenek például: angelicin, imperatorin, pszoralen, bergapten, xantotoxin, khellin. Furokumarinok jellemzik az Apiaceae család sok faját (pl. orvosi angyalgyökér - Angelica archangelica, koriander – Coriandrum sativum, Ammi visnaga, Ammi majus, pasztinák – Pastinaca sativa, medvetalp – Heracleum sphondilium), valamint a Rutaceae családban a Ruta graveolens és a Citrus-fajok. Többségük fényérzékenyítő, azaz fototoxikus. A növényben felelősek az ellenállóképességért.

Lignánok, ligninek A lignánok fenilpropán-egységek kondenzációja révén jönnek létre. Fontosabb biológiailag aktív anyagok a Podophyllum peltatum (Berberidaceae) podofillotoxinja és α-peltatinja, mindkettő antitumor hatású. Különösen fontosak – gyakorlati felhasználásuk miatt – a flavanolignánok. A Silybum marianum (Asteraceae) fő hatóanyagai: szilibin, szilikrisztin és szilidianin. Gátolják a lipid-peroxidációt, ezáltal membránstabilizáló hatásúak. Emiatt fontos májvédő gyógyszerek készülnek belőle, például gyilkos galóca mérgezés esetén ezeket alkalmazhatják. A ligninek az edényes növényekre különösen jellemzők, de teljesen általános anyagok, amelyek a sejtfalvastagodás folyamán egyre inkább gyarapodnak. Sajátos szerkezetformáló tulajdonságaik azonban nagyrészt attól függenek, hogy milyen aromás alkoholból keletkeznek és milyen kapcsolódási variációban alkotnak

Forrás: http://www.doksi.hu

makromolekulákat. Általában háromféle aromás fenilpropanol vesz részt képződésükben, a koniferil-alkohol (fenyőfélékben), a szinapil-alkohol és a p-kumarilalkohol (két-és egyszikűekben). Meg kell jegyezni, hogy a lignin gyakran pkumársavval vagy más savas természetű szerves molekulákkal (pl. p-hidroxi-benzoesav, ferulasav, sziringinsav, vanillinsav, glukuronsav) észtereket képez. Ezek aránya egyes ligninekben 5-10 %-ot is elérhet.

Flavonoidok Flavonok, flavanok Többféle fontos szerepükről a bevezetőben már említést tettem. Igen elterjedt vegyületek, több mint 3000 flavonoidot ismerünk, beleszámítva a glikozidokat is. Az eddigi kutatások szerint bioszintézisére kettős út jellemző, az egyik benzolgyűrű (“B”: fenil) a fenilpropanoid típusú p-kumársavból képződik, a másik (“A”-gyűrű) viszont 3 malonil-CoA ciklussá kapcsolódása révén jön létre (ciklikus triketid = végeredményként 3 acetilcsoport gyűrűvé alakul 3 szén-dioxid szabaddá válása közben). Átmeneti termékként keletkezik a tetrahidro-kalkon, mely igen ritkán fordul elő önmagában, stabil formában. Ebből alakul ki a végleges flavonoidváz kalkonszintáz segítségével. Nagyon változatos szerkezetűek. A glikozidkötések kétféleképpen alakulhatnak ki: oxigénatomhoz vagy szénatomhoz kapcsolódva. Az aglikon különböző oxidált állapotai szerint különböztetünk meg flavonokat (pl. apigenin, luteolin), flavonolokat (pl. kvercetin, kempferol), flavanonokat (pl. naringenin, eriodiktiol), flavanonolokat (pl. taxifolin), flavan-3-olokat (pl. katechin), flavan-3,4-diolokat (pl. leukocianidin), de a teljesség kedvéért ide sorolhatjuk az antocianidineket (pl. pelargonidin, cianidin) is. Több, gyógyászati szempontból fontos flavonoidforrás ismeretes. Például rutint (= rutozid vagy “P-vitamin”) szolgáltat a Sophora japonica (Fabaceae) bimbós virágja (15-20% rutint), ipari módszerrel rutint vonnak ki a Fagopyrum esculentum és a Fagopyrum tataricum (Polygonaceae) virágzó hajtásából. A Ginkgo biloba (Ginkgoaceae) trombocita-aggregációt gátló diterpénjei (ginkgolidok) mellett élettanilag aktív biflavonoidokat és proantocianidineket tartalmaz.

Izoflavonoidok, neoflavonoidok A flavonoidoktól az izoflavonoidok abban térnek el, hogy a fenilcsoport a benzpiran (= kromon) váz 3. és nem a 2. szénatomjához kapcsolódik. Főleg a Fabaceae családra jellemző vegyületek, például a szójában különösen sok genisztein és daidzein található. Mintegy 700 izoflavonoidot és izoflavonoid-glikozidot ismerünk. Nagy részüknek – nagyobb mennyiségben és rendszeresen takarmányozva - ösztrogén hatásuk lehet. Az ösztrus-zavar például szarvasmarhák meddőségét idézheti elő. Az izoflavonoidok és a pterokarpanok (ciklizálódott származékaik) baktériumvagy gombafertőzés, esetleg abiogén stresszorok hatására felszaporodhat. Az ilyen anyagokat a növénykórtanban fitoalexineknek nevezzük. A szója és a borsó különösen gazdag pterokarpan-jellegű fitoalexinekben. A neoflavonoidok még ritkább vegyületek, ezeknél a 4. szénatom a fenilcsoport kapcsolódási helye. Jelenlétük Fabaceae, Clusiaceae és néhány Rubiaceae taxonra jellemző.

pl. Az aglikont antocianidinnek nevezzük. Ezek a képességek teszik lehetővé. és könnyen közlekednek az edényes növények szállítóelemeiben. delfinidin. antrakinonok és a naftodiantronok. Az egyszerű benzokinonok viszonylag ritkábbak. az edényes növényeken kívül jelen vannak a gombákban és a zuzmókban is. Antocianinokban gazdag a Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) piros csészelevele. a hibiszkusztea alapanyaga.Forrás: http://www. A legegyszerűbbek a dimer procianidinek. Combretaceae. Sok polifenol antibakteriális. A szőlőbogyóban található pigmentek különösen a vörösbort szolgáltató fajtákra jellemzők. Emiatt bőrcserzők. Geraniaceae.vagy lepellevelekben bőven megtalálhatók. . cianidin. Viszonylag sok fenolos hidroxi-csoportja lehetővé teszi sokféle kapcsolódásukat (kondenzáció. A hidrolizálható gallotanninok általában a galluszsav (vagy digalluszsav) és a glükóz észterei. V. A fák kérgei is gazdagok különféle hidrolizálható tanninokban (pl. A következő családokra különösen jellemzők: Ericaceae. Vízben jól oldódnak. továbbá a Sambucus nigra (Caprifoliaceae) érett bogyói vagy a Centaurea cyanus (Asteraceae) virágai. Rosa). Agrimonia. hogy a párta. hogy a növények betegségellenálló-képességének mértékét megszabja a tanninok minősége és mennyisége. Quercus spp. Primulaceae. Gyógyászati értéke van a Vaccinium myrtillus. corymbosum (Ericaceae) és a Ribes nigrum (Grossulariaceae) antocianinban gazdag gyümölcseinek. A dimer galluszsavból álló ellagitanninok főleg a Rosaceae (pl. Biogenezisük szerint két nagy csoportra oszthatók: hidrolizálható és kondenzált tanninok. Anacardiaceae. Néhány fontosabb antocianidin: pelargonidin. amelyek a fehérjéket kicsapják. Geraniaceae. Több mint 1200 kinont ismerünk. Corylus avellana stb. Kinonok Minden valószínűség szerint tri. Festéket szolgáltatnak például a Malvaceae családba tartozó Althaea rosea var. Fagus sylvatica. Lythraceae családokban fordulnak elő. szerepükről a bevezetőben már említést tettem. mauritiana sziromlevelei. ami együttjár funkcionális hatásuk változatosságával. Aceraceae. Kinonokká oxidálódva különösen jól kötődnek fehérjékhez. de gyakoribbak az edényes növényekben a trimer. peonidin.. Onagraceae. észterképződés. naftokinonok. tetramer vagy polimer proantocianidinek.doksi. Potentilla. glikozidok kialakulása). ugyancsak nagy molekulájú és sok hidroxi-csoporttal rendelkező vegyületek.és poliketid szintézisúton jönnek létre a kinonok. antimikotikus vagy antivirális.). A kondenzált tanninok vagy proantocianidinek flavan-3-ol polimerek. Tanninok A tanninok olyan növényi polifenolok. Az edényes flóra zárvatermőire általában jellemző. malvidin. nigra és a Malva silvestris subsp.: Myrsinaceae. petunidin.hu Antocianinok A vízoldékony antocianinok – mint glikozidok – fontos pigmentek. A legfontosabb antocianin-tartalmú gazdasági növényünk a Vitis vinifera (Vitaceae).

A hipericin azonban érzékeny egyéneken allergiás tüneteket válthat ki erős fényen. melyet a rostkender csak nyomokban tartalmaz. Az Aloe-fajok (Liliaceae) és a Rheum-fajok (Polygonaceae) is bővelkednek különböző szerkezetű és hatású antron. Liliaceae. Ma is sok gyógynövényt gyűjtenek hazánkban. más. Kulcskérdés a begyűjtött növényi nyersanyag szakszerű szárítása. a tetrahidro-kannabinol (THC) a legfontosabb. a gombákon és a zuzmókon kívül az edényes flóra következő családjaira jellemzők: Rubiaceae. pl. Fabaceae. C.doksi. Általános szabály. Polygonaceae. A gyógynövény-biotermékek minőségi követelmény-rendszere még szigorúbb. Az alföldi szikeseken termő magyar orvosi székfű kiváló minősége miatt a 19.Forrás: http://www. Ebenaceae. gyógynövény-nemesítés Magyarországon régi hagyománya van a gyógynövény-gyűjtésnek. Frangula alnus (Rhamnaceae). a hasis 5-20% THC-t tartalmaz. A mikotoxinokat tartalmazó szárítmányok használata tilos. Juglandaceae. hogy csak tiszta. Az antrakinonok sokkal gyakoribbak. ugyanis gyakori hallucinogén hatóanyag. Terpenofenolok A legfontosabb (ugyancsak összetett bioszintézissel létrejövő) terpenofenolok a kannabinoidok. Vadon termő. században világhírű volt. A gyantában lévő keserű ízű anyagai a humulon és a lupulon. a Cannabis sativa (Cannabaceae) hatóanyagai. Verbenaceae.: Cassia angustifolia. de nem általánosak. senna (Caesalpiniaceae). kábítószereket állítanak elő belőle. Antrakinon-glikozidok több hashajtó hatású gyógynövény hatóanyagai. és 20. hipericint tartalmaz az enyhe antidepresszáns hatású Hypericum perforatum (Hypericaceae). A legismertebb naftokinon az allelopátiás hatású juglon (Juglans spp. ilyenek pl. szennyező vagy . Idegen anyagok.hu Boraginaceae családokban. Boraginaceae. Egyre zsugorodnak a vizes élőhelyek. A talajból kiszedett vagy kitermelt gyökeret és gyökértörzset alaposan. védendő és termesztett gyógynövények. Sok a környezetvédelmi szempontból veszélyeztetett lelőhely. Scrophulariaceae. 4. A naftokinonok több családban előfordulnak. Plumbaginaceae.). A marihuana 2-6%. Lythraceae. tiszta ivóvízzel kell megtisztítani. Gyakran sok évig. Különböző formákban és töménységekben terjesztik. A nedves. Közülük a bioszintézis végén keletkező termék. de a körülmények rosszabbak. Rhamnaceae. Terpenofenol-származékok jellemzik a szintén Cannabaceae családba tartozó komlót (Humulus lupulus).és antrakinon-glikozidokban. mert fotoszenzibilizáló. akár évtizedekig megmarad egy-egy régen használatban lévő szintetikus növényvédőszer vagy bomlástermék a talajban. szegényednek az őshonos növényeket termő területek. A gyűjtött nyersanyag nem tartalmazhat vagy csak a megengedett mértékben tartalmazhat növényvédőszer-maradványt vagy nehézfémet. Droseraceae. pormentes helyről szabad gyógynövényeket gyűjteni. Proteaceae. Naftodiantron-vázas hatóanyagot. szemét.: Bignoniaceae. kellően ki nem szárított részek bepenészedhetnek. A szárított komlótoboz vagy a belőle készített gyógyszerek enyhe nyugtatóként használhatók. Az indiai változat gyantája 1 %-nál több THC-t tartalmazhat. A gyógynövények ezeket felvehetik és raktározhatják.

jelenleg nagy mennyiségben szállítanak külföldi forgalmazóknak például a következő drogokból: Chamomillae (Matricariae) anthodium. herba. Hyperici herba. radix. Taraxaci radix. hogy mit gyűjt. P. Polygonum aviculare herba. de termeszthető). Cotinus coggygria folium. Sempervivum tectorum herba. herba. Viola odorata folium. Viola tricolor herba. Crataegi summitas et fructus. herba. Artemisia vulgaris herba. herba. más Rosa spp. Agropyron (Elymus) repens rhizoma et radix. rhizoma. Solidaginis herba. ez a követelmény szárításra éppen úgy érvényes. flos. Herniaraia glabra herba. fructus. herba. folium. rhizoma et radix. Agrimonia eupatoria herba. C. Achilleae (Millefolii) herba (et flos). fructus. gyűjtésből származó drogok (gyűjtött mennyiség hozzávetőleges sorrendje szerint): Chamomillae anthodium. Dryopteris filix-mas rhizoma. Cychorium intybus radix. de termeszthető) herba. Artemisia absinthium folium. T. hogy a gyűjtő teljesen biztos legyen abban. Urticae folium. Urticae folium. fructus. Tiliae flos. Lamium album flos. Tilia cordata. Alchemilla xanthochloa (vulgaris) (VÉDETT) herba. helyette termeszthető az egyenértékű A. Visci stipes. gigantea. radicibus. gyógyszerkönyvi előrások a mérvadók. inkább importból való) spora. folium. Euphrasia rostkoviana herba. fructus. Thymus serpyllum herba. Valeriana officinalis rhizoma et radix. fructus. S. Acorus calamus (VÉDETT) rhizoma. Védett területen csak a természetvédelmi hatóság írásos.Forrás: http://www. Digitalis lanata (VÉDETT. Epilobium parviflorum herba. Potentilla erecta rhizoma et radix. Leonurus cardiaca herba. Populus nigra gemma. Magyarországon fontosabb. Glechoma hederacea herba. Verbascum phlomoides flos. Galium (Asperula) odoratum herba. Chelidonium majus herba. Viscum album folium. l. Bardanae radix. Tussilago farfara folium. Plantago lanceolata. terebinthina. Pulmonaria officinalis folium. folium. rhizoma. Tanacetum vulgare herba. Chelidonii herba. Solidago canadensis. Cynosbati (Rosae) pseudofructus. radix. Tiliae flos. hogy milyen időpontban és állapotban kell a gyűjtést végeznie. Menyanthes trifoliata (VÉDETT) folium. Corylus avellana folium. flos. Pinus sylvestris turio. flos. Galega officinalis herba. Filipendula ulmaria herba. Centaurium erythraea herba. Geum urbanum rhizoma et radix. flos. Arnica montana (VÉDETT. S. cortex. A legfontosabb. Equiseti herba. flos. Hazai gyűjtésből exportra is jut. gemma. Symphytum officinale rhizoma et radix. Veronica officinalis herba. Achilleae herba. semen. platyphyllos. laevigata summitas. Sambuci fructus et flos. helyre és időre érvényes engedélyével szabad tevékenykedni. Equiseti herba. A gyűjtést csak állami szervek által felhatalmazott tanfolyamokon képzett és eredményes vizsgát tett szakmunkások végezhetik. Betula pendula folium. Juniperus communis pseudofructus. Sambucus nigra flos. Tudnia kell. Gypsophila paniculata radix. Fumaria officinalis herba. Convallaria majalis folium. herba. Crataegus monogyna. T. Taraxacum officinale radix. Arctium lappa radix. . Aesculus hippocastanum semen. altissima folium. Sambuci flos. Equisetum arvense herba. chamissonis) flos. Rosa canina s. Cynosbati pseudofructus. herba. Frangula alnus cortex. Rumex spp. Juniperi galbulus. Vaccinium myrtillus folium. Adonis vernalis (VÉDETT.hu mérgező gyógynövényrészek nem fordulhatnak elő a nyersanyagban vagy a szárítmányban. herba c. Capsella bursa-pastoris herba. cortex. Calluna vulgaris herba. Mindezekre szabványok.doksi. Primula veris radix et rhizoma. Galium verum herba. Fontosabb vadon termő gyógynövényeink (megjelölve a védett fajokat): Achillea collina (vagy A. Colchicum autumnale tuber. Ononis spinosa radix. millefolium) herba. Malva sylvestris flos. Potentilla arenaria herba. stipes. radix. folium. pseudofructus. radix. Verbena officinalis herba. Hedera helix folium. Hypericum perforatum herba. Hippophaë rhamnoides fructus (VÉDETT.. tomentosa flos. flos. Lycopodium clavatum (VÉDETT. Taraxaci herba et radix. de termeszthető) folium. virga-aurea herba. Urtica dioica folium.

angustifolia. tárolás. Salvia officinalis herba. folium. Calendula officinalis flos cum calycibus seu sine calycibus. tataricum herba. magról való vetés vagy palántázás. akár az ipari feldolgozás szempontjait is vesszük figyelembe. Vannak oktoploid (2n = 56) populációk is. legelőnyösebb hatóanyag-tartalmú fajtát használni. B. produkció-biológiai szempontok (gyökértömeg. Carthamus tinctorius flos. officinalis (tipustaxon): 2n = 14. Origanum majorana herba. Ezekből a mezőgazdasági szakemberek részletesen megtudják. Ginkgo biloba folium. Dracocephalum moldavica herba. flos. legfontosabb gyógynövények agrotechnikai tudnivalóit HORNOK (1990) és BERNÁTH (2000) alapos és gondos kézikönyvei tartalmazzák. Hyssopus officinalis herba. Melissa officinalis herba. 28. több fajtát vagy a célnak megfelelő. Plantago lanceolata folium. Thymus vulgaris herba. collina: 2n = 28. Lavandula angustifolia flos. hogy a jó és viszonylag állandó minőségű terméket (drogalapanyagot) gondos szabályok betartása nélkül nem lehet biztosítani akár a közvetlen felhasználás. officinalis ssp. officinalis var. ill. D. Mentha piperita folium. V. primér feldolgozás (már akár a termőterületen). E. Fagopyrum esculentum. Fontosabb termesztett gyógynövényeink: Althaea rosea var. B. víz-. Satureja hortensis herba. ha lehetséges. Cucurbita pepo var. Matricaria recutita anthodium. főként a valerensav vonatkozásában. szállítási gondosság. Trigonella foenum graecum semen. Humulus lupulus strobulus. illóolajtartalom) szerint. képződésüknek ökológiai függőségét. . officinalis var. Ocimum basilicum herba. pallida radix. betakarítás. Echinacea purpurea. Brassica alba. Külön megvannak a szabályai a vetőmagtermesztésnek. F. Angelica archangelica radix. mauritiana flos. Borago officinalis semen. Papaver somniferum caput. juncea semen. érzékenységét. terméshozam fokozása) és kívánt hatóanyag vagy hatóanyagok legkedvezőbb minőségi összetétele és mennyisége. officinalis ssp. Anethum graveolens fructus. Silybum marianum fructus. Artemisia dracunculus herba. növényápolás. Foeniculum vulgare fructus. Ezért a gyógynövények nemesítése az egész növénynemesítésen belül a legösszetettebb. herba. latifolia (Lengyelország): 2n = 14. a területre vonatkoztatott hatóanyag-mennyiség növelése (biomassza.hu A hazánkban termeszthető. ismerve a hatóanyagok változékonyságát. Ismerni kell a rendelkezésre álló fajtákat.doksi. ezek is felhasználhatók a keresztezési kombináció megtervezésekor. Salvia sclerea herba (recens). herba. Cnicus benedictus herba. purpurea folium. A gyógynövény-nemesítés nehéz műveletsor. Szempontjait és műveletét két példával érzékeltetem. nigra. Oenothera erythrosepala semen. exaltata: 2n = 14. Ismernünk kell a termesztendő növény ökológiai (talaj-. Linum usitatissimum semen. nigra flos. tápanyagellátás. Mindezt egyidejűleg elérni igen bonyolult és nehéz feladat. Vázlatos példák: Valeriana officinalis (macskagyökér) nemesítése: A ploiditásfok (alapkromoszómaszám többszörösei) növekedésével általában erőteljesebb a hatóanyagok felhalmozódása. semen. E. Coriandrum sativum fructus. styriaca semen. A természetes populációk genetikai változékonyságát ismerni kell: V. Malva sylvestris subsp. flos (cribratum). V. Digitalis lanata. Valeriana officinalis radix. A fő cél mindig a termésbiztonság. Ruta graveolens herba. Carum carvi fructus.és fény-) és agrotechnikai igényeit: elővetemény. hőmérséklet. Pimpinella anisum fructus. V. Chrysanthemum cinerariifolium flos. Nemesítés szakaszai: Szelekció: morfológiai. Anthemis nobilis flos. Sinapis alba semen. Illóolaj-tartalomban ellentétes a tendencia: legmagasabb érték a tetraploid “collina”típusban található. szárítás (természetes vagy mesterséges). herba. Marrubium vulgare herba. Levisticum officinale radix.Forrás: http://www.

akkor sokkal nagyobb mennyiségben keletkezik a transzgénikus Daturában szkopolamin. Külön említésre méltó. mutációs nemesítés. transzgénikus paradicsom.Forrás: http://www. spontán mutációk (pl. tiszta vegyületek izolálása. ezzel is biztosítva monopolhelyzetét az egész világon. nem annyira szelektív kivonással előállított készítményként kerül forgalmazásra egy transzgénikus gyógynövényfajta (pl. fajtaoltalom (vagy szabadalmaztatás). alma. előállítása a cél. akkor minden szempontból meg kell győződni az ártalmatlanságról (génmanipuláció nem várt hatásainak sejtbiológiai és állatélettani bizonyítása). gyapot).). alkoholt és olajat állítanak elő (pl. kukorica) vagy vattát gyártanak (pl. fajtafenntartás. állami fajtaminősítés (szaporítóanyag forgalmazásának előfeltétele). búza stb. kukorica. Módszerek. Ha sikerül biotechnológiai módszerrel olyan magas morfin-tartalmú és kórokozóknak ellenálló transzgénikus fajtát előállítani. hibridtörzsek és hibridfajták előállítása (tulajdonságok fixálása. Ennek kifejtése azonban nem tartozik jelen könyv tárgyköréhez. Az említett GM-növények előállításában az USA jár élen. A közvetlenül. transzgénikus fajták nemesítése. fényszegény körülmények között eredményesebben lehet szelektálni magasabb narkotin. géntranszformáció: több tok. alkaloid-mennyiség csökkentése (étkezési mák). akárcsak bármilyen GMO-élelmiszer esetében (pl. szőlő. ópium-. Kombinációs nemesítés: kasztrálás. hogy a hatalmas területen termesztett transzgénikus ipari növények milyen helyrehozhatatlan károkat idézhetnek elő a genetikai sokféleség megőrzése terén. hímsteril-vonalak előállítása. tok-. gyógyszeripari cél). vagyis kizárólag meghatározott szerkezetű. hogy a genetikailag módosított (manipulált) gyógynövények nem minősülhetnek GMO-termékeknek akkor. keresztezés. Fajtakísérletek. morfin vagy más hatóanyag növelése (“ópiummák”. ill. ha a gyógyszeripar dolgozza fel. maghozam vagy morfintartalom. Poliploidia. pl. szója. gyapot) rovarrezisztenciáját vagy gyomirtószer-rezisztenciáját tudták kialakítani. szója). izocukrot. előnyt jelent az öntermékenyülés.vagy kodein-tartalomra. hogy a világ legnagyobb GM-növény előállítói olyan ipari növények (pl. eredményes lehet a Papaver somniferum és a P. Ilyenkor fel sem merülhet az a kétely. tájfajták egyedszelekciójával nagy hozamú fajták állíthatók elő. ami kizárólag gyógyszeripari feldolgozásra kerül. keresztezés stb. Ha transzgénikus úton sikerül a hioszciamin-epoxidáz szintéziséért felelős gén expresszálódását jelentősen megnövelni. szomatikus embriogenezis alkalmazása.doksi. eredmények: Szelekciós nemesítés: szelekciós nyomás (pl. Papaver somniferum (mák) nemesítése: Nemesítési cél fő szempontjai: termés (mag) mennyiség növelése. . teaként vagy más. Produkcióstabilizálás fő szempontjai: ökostabilitás. kevés mag (vetőmag-előállításra). hogy valamilyen “melléktermék” nem kívánt hatást gyakorol a fogyasztó szervezetre. magas illóolajhozam. heterózis. melynek kinyerése – más értékes farmakológiai tulajdonsága miatt – ipari szempontból gazdaságos. több morfin. rezisztencia tulajdonságok). továbbá betegség elleni rezisztenciára). hűvös. Hatóanyag növelése: produkció-biológiai és ökostabilitási előnyök mellett a fő hatóanyag (ciklopentán-szeszkviterpén típusú valepotriát) mennyiségi növelése (módszerek: beltenyésztés.). amelyekből tisztított proteint izolálnak (pl. fajtaelismerés. orientale reciprok keresztezése. betegségellenállóság.hu Populációanalízis: vegetatív szaporítással (hátrányt jelent). Nem véletlen. Komoly kérdés. alkaloidszegény típus) felhasználása. menta vagy édeskömény) terméke. Fajtakísérletben összehasonlítás. akkor nincs ok tiltakozni. ipari keményítőt.

kétszeres tömegének megfelelő felületre helyezik. krónikus betegségek kezelésében. ha nyers. kötetében a “Gyógynövényteák – Plantae ad ptisanam” definíciója a következő (01/2002:1435): “A gyógynövényteák kizárólag egy vagy több növényi drogból álló gyógyszerkészítmények. a cserzőanyag-tartalom megterhelheti a májat). Erős hatású teadrog (pl. egyedi cikkelyeinek vagy ezek hiányában a Növényi drogok (1433) általános cikkely követelményeinek. betonpadozatú helyiségbe kerüljön. a citromfű. gyökér stb. 8 óránként) átforgatják (különösen érzékeny pl. A gyógynövényteákat általában ömlesztve vagy adagolt formában. forrázással vagy áztatással frissen fogyasztható vizes oldatok készíthetők. ritkán (kb. Mikrobiológiai tisztasági osztály) figyelembe veszik az előírt elkészítési módot (forró víz vagy nem forró víz használata). 6. akkor pormentes. A legtöbb drogból veszély nélkül készíthető tea. A VIII. ugyanígy elkülönítve: virág. levél morzsolása (majoránna) . (A szállításhoz raklapok.Forrás: http://www. 5. Alapanyag minősítési szempontjai átvétel előtt: faj azonos. ami már az alapanyag betakarításával elkezdődik. amelyekből főzéssel. Feldolgozás előtti tárolás: elkülönítve a mérgező. Magyar Gyógyszerkönyv I. virágok). kivonatok készítése A hivatalosan elismert gyógynövény-drogok egy része alkalmas tea (vizes kivonat) készítésére. 2. a biztos diagnózis érdekében bármilyen betegség esetén meg kell kérdezni az orvos vagy a gyógyszerész véleményét.doksi. idegen anyagoktól mentes.1.4. alapvetően fontos az azonosított és ellenőrzött alapanyag megfelelő minőségű tisztítása és aprítása.erjesztés. A betakarítás optimális időpontjának megválasztása (“technológiai érettség”). drogot szolgáltató része legyen a növénynek. 3. mert enyhe hatásuk ezt lehetővé teszi. szag. pl. pl.hu 5. mosással. nem mérgező.fosztás. kamilla. Az alapanyag kíméletes és gyors (3-5 óra) beszállítása a szárító helyiségbe. 4.tisztítás (kézzel. Sokszor betegségek megelőzésére. hámozással. A gyógynövényteáknak meg kell felelniük a Gyógyszerkönyv vonatkozó. A primer feldolgozás általános szempontjai: 1. adagolásuk meghatározott. A gyógynövényteák mikrobiológiai tisztaságára vonatkozó ajánlások (5. Chelidonii herba) alkalmazásához orvosi javallat szükséges. egészséges. levél. Ezek a teadrogok önmagukban (“monotea”) vagy teakeverékek (gyógyszerészi szaknyelven “species”) formájában használhatók. vastagabb gyökereket) . Teadrogok primer feldolgozása. gyűjtés módjának megválasztása: értékes. orvosi angyalgyökér. Mégis. Az ártalmatlannak tűnő. Camelia. pl. rostával. pl. folyamatos gyógyteázás is okozhat nem kívánt hatásokat (pl. tiszta felületre kerül és lefedik. akkor a szállító eszközről fedett. ill. Ugyanez vonatkozik a szálas és filteres gyógyteakeverékekre is. ahol kb.aprítás (pl. vagyis primer feldolgozása. de gyakran hirtelen fellépő betegségek gyógyítására is felhasználják.” Akármelyik teadrogról vagy teadrog-keverékről is legyen szó. útifű.-4. ha száraz. fehér szappangyökér) . erős illatú nyersanyagokat. jellemző szín. ép. tasakokban forgalmazzák. Betakarítás. macskagyökér. herba. targonca szükséges). Vanilla (külföldi nyersanyagokat a helyszínen) . Előkészítő műveletek szárítás előtt: .

0 mm): levelek. mustár. bazsalikom) . mivel a finom papíron átjuthat a drogpor és a készült tea üledékessé válik).32 mm): az eredeti tömegnek legfeljebb 5%-a mehet át (különösen a filteres teák esetében fontos. Kivonatok készítése .és virágrész lemorzsolása. szita (majoránna. Heinen EWK. részei: morzsolódob. portalanító rosta. gépek: .IV. Lavandulae flos) . tobozbogyó). forgóhenger üregekkel ellátva.levél vagy herba: 5-6 kg .2 kg-tól (pl. kéreg: 2-3 kg . ánizs. csipkebogyó) 2 kg-ig (pl. virágok (pl. Chamomillae anthodium. szártalanító rosta.triőrök: fekvő.a szárító levegő hőmérséklete: előnyös. Drogtisztítás és drogaprítás (tehát a szárított nyersanyagok további feldolgozása) Lehetőségek.Forrás: http://www. herbák . szita (rosta) finomságú (6. finomabb aprításra szolgál . fizikai tényezők: .morzsológépek: szárított herbából az értékes levél. a magdrogtól elválasztja az eltérő méretű részeket Drogaprítás mértéke (előírásonként a szálköz távolsága és a szita számozása eltérő lehet): . szitafinomságú (2. kapszula gyártás) . Szárítás – kíméletes vízelvonás: a növényanyagból a mechanikailag kötött és az ozmotikus nedvesség eltávolítása (víztartalom 90-ről kb. szitafinomságú frakció (0.válogatószalagos tisztítás (kézi.a szárító levegő nedvességtartalma (ellenárammal egyenletes a száradás) .3 mm): virágok . tabletta.aprítás nélkül: kisebb virágzatok.. V.természetes . vágva őrlő stb. Winicker WA): simavágás keresztkéssel. általában nem több 600C-nál ..conscissus = aprított – II.mesterséges (szárítóberendezéssel) a) hideg levegős szárítás (8-12 nap.doksi. bőrnemű levelek.scissus = durván aprított – I. homok. fás részek. 1-10 m/perc sebességgel) . hogy minél kevesebb legyen ez a szitafrakció.hu 7. erős lebegtetéssel) 1 kg száraz droghoz általában a következő friss nyersanyag-mennyiségekre van szükség: . kömény.termés (és álbogyó.és porelválasztás (kamilla szártalanítása is) .14%-ra). 200-10000C. ha minél alacsonyabb. gyökértörzs.őrlőgépek: kalapácsos. kéreg. kockavágás hasító késsel és szabályozható keresztkéssel . magvak . termések.rostagépek: frakcionálás. gyökér. szita (rosta) finomságú (4. ventillátorral): nagyon érzékeny alapanyagoknál b) meleg levegős (leggyakoribb).semiconscissus = finoman aprított – III. 4-12 óra c) forró levegős: főleg ipari drogok (2-5 perc. édeskömény) 8. gyakoribb eszközök.virág: 6-7 kg .0 mm): gyökér.VI. szitafinomságra porított anyag ipari feldolgozásra alkalmas (pl.vágógépek (pl.a szárítás időtartama A szárítás módja lehet: .a szárító levegő áramlási sebessége és iránya (lehet egyirányú vagy ellenáramú) .mag: 1.

hashajtó lekvárfélék .: 70-85%) extractum siccum (száraz.solutio (oldat): speciális eljárással készül pl.: 15-50%) extractum subspissum (félsűrű.) .Forrás: http://www.: 94% körül) . cékla) pasztőrözve vagy liofilizálva . gyakran esszenciát (tinktúrát) kell a javasolt arányban fehér. orvosiziliz-gyökér. melegen szűrni Digestio (pállítás): hosszabb ideig (4-8 órán át) tartó áztatás 30-70 0C-on (pl.hu A gyógyteaféléket a vizes kivonás (arány általában 2-5 g drog/100 ml víz) módja szerint osztályozhatjuk: Infusum (forrázat): leforrázni vagy áztatás után 20 percig gőztérben tartani.frissen préselt lé (pl. Farina lini melegen. A gyógyborok is hasznosak lehetnek. granulátum.szuperkritikus fluid extrakció (SCFE) legtöbbször szén-dioxiddal .zsíros olaj kivonása oldószerrel vagy préseléssel . utána szűrni Decoctum (főzet): főzzük 10-15 percig vagy duzzasztás. sz. pépesen. Farina sinapis langyosan lumbago ellen) Ad fumigationem (füstölőként): pl.a. Szárazanyag-% szerint lehetnek: extractum fluidum (sz. A gutta (csepp-készítmény) legtöbbször alkoholos kivonat. ecet. sz. 1:5. drazsé. Sirupus rubi idaei. Általában a gyártó cég vagy az előállító gyógyszerész adja meg a teafolyadék készítésének módját. granulátumok) .) .illóolaj kinyerése vízgőz-desztillációval vagy nyomással (sajtolással) . sz. mivel a forrázat vagy főzet készítése a komponensek arányától függ. csipkebogyó) Ad fomentosum et ad cataplasma (borogatásra): előbbi finomabb. pl. extraktum vagy párlat. az Aqua aromatica .extractum (sűrű és száraz kivonat): általában etilalkoholos kivonatok töményítésével készíthető.doksi. ciklodextrines por. Ide tartoznak a homeopáthiás őstinktúrák is. alkoholos tinktúra.gyümölcspép (pulpa). Egyéb folyékony kivonat. utóbbi kevésbé finomabb aprítású drogpor. bor vagy olaj (zsíros olajjal készül macerátum a fokhagymából. ill.sirupus (cukoroldatos galenikum): Sirupus aurantii.: 50-70%) extractum spissum (sűrű.hidrofil anyagok vizes kivonását követő liofilizálás. Ezekért nem vállal felelősséget a szakember!) . kapszula.a. vákuumbepárlás (pl. . kenőcs stb.egyéb formulázás gyógyszertechnológiai módszerekkel (pl. Drog és kivonószer aránya általában: 1:10.a. sósavval kissé savanyított desztillált víz. Sirupus laxans stb.a. káposzta. Vízzel nedvesítve. borogatás céljából (pl.vagy vörösborral elegyíteni.különleges macerátum. instant porok. áztatás után 40 percig gőztérben tartani. kivonószer lehet pl. az orbáncfűből vagy az árnikavirágból stb. kutyabengekéreg. medveszőlőlevél) Maceratio (áztatás): hosszabb ideig (akár 8-12 órán át) tartó áztatás szobahőmérsékleten (pl. (A népi orvoslásban sok helyen gyógypálinkákat alkalmaznak. préselmény. pép lehet például: . gyógycukorka.tinctura (szeszes kivonat): többnyire 40-70%-os etilalkohollal áztatással vagy perkolációval. asztmadohány cigarettázásra (Species antiasthmatica ad fumigationem) A teakeverékek vizes kivonására teljesen általános előírást nem lehet megadni. tabletta. ülepítéssel vagy szűréssel (vékony vattarétegen kolálva: szűrlet = colatura). porlasztva szárítás. majd 10-15 percig lefedve állni hagyni.

. VII.Forrás: http://www.makroszkópos vizsgálat . Gyógynövények minősítése. kötetében megtalálhatók a drogok és illóolajok általános tudnivalói és vizsgálati módszerei. VIII. kötet 71 növényi drog és 15 illóolaj minőségi követelményeit tartalmazza. A minősítés – akár belső. (2003) és II. Hg. a visszaélés megakadályozását. I. ebben az esetben a hatóanyag szennyeződés-mentessége. készítéséhez az 4. folium esetén sztómák típusa. A Magyar Szabvány (MSZ) gyakran még ma is hivatkozási alapul szolgálhat (ha nincs újabb és jobb). hiszen a hatóanyag-kivonás szelektív művelet. de már Ph. A II. Hg. A drogminősítésnek az egészségvédelmet. osztályú minőségi kategóriát különböztet meg.doksi. azonosításra. VIII. A drogok minőségi követelményeit szigorú gyógyszerkönyvi és szabványelőírások rögzítik. VII. Kifejezetten magas szintű műszeres analitikai munkát igényel. Ebben a szabványgyűjteményben 1992-ben 145 drog. akár hatósági – a Ph. A drogelőállításban érvényesülnie kell a “Szabályos Termesztési Eljárás”-nak (GAP = Good Agricultural Practice) és az ISO (International Organization for Standardisation) 9002:1994 szabványnak. Európai Gyógyszerkönyv adja a példát. Probléma esetén segítséget nyújthatnak a Ph. hogy milyen sokféle szempont szerint kell megvizsgálni a drogokat: 1.mikrobiológiailag megfelelő tisztaságúnak kell lennie (stabilitás!). (2004) köteteinek megfelelően történik. Magyar Gyógyszerkönyv “Növényi drogok – Plantae medicinales” (1433. a termelői és kereskedelmi érdekvédelmet egyszerre kell szolgálnia. 30 aetheroleum. Például a VIII. a csomagolás módja az előírt követelményeknek megfelelő legyen. hogy új magyar gyógyszerkönyvünkben mintegy 200 növényi drog. Eur. 30 oleum. Hg. Bármilyen gyógynövény vagy gyógynövény alapú készítmény előállítása során érvényesíteni kell a GMP (Good Manufacturing Practice) követelményeit a minőség garantálása érdekében. A vonatkozó cikkelyek taglalása elárulja. 20 tinktúra és 10 extraktum fog szerepelni. számú általános cikkely) kiterjed az előállításra. tisztasága. Azonosság .azonossági reakció . Tájékoztatóként tudjuk. I. (1986) vonatkozó cikkelyeinek figyelembe vételével. és a DAB korábbi és folyamatosan bővülő előiratai. . vizsgálati módszerekre és növényvédőszer-maradványok kimutatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókra.hatóanyag(ok) standardizálása (összes hatóanyag vagy egyes hatóanyagok mennyiségi megadása). Ezek: .hu 6.mikroszkópos vizsgálat (pl. egységessége a döntő kérdés. A Ph. (1986) I. Drog és anyanövényének tudományos és magyar neve 2.és 35 illóolajszabvány volt érvényben. . és II.szerves oldószerek (kivonószerek) maradványa nem vagy csak a megengedett szint alatt lehet benne. Hg. sztómaindex) .nehézfém vagy peszticid maradvány nem lehet benne. fitokémiai értékelése Külön feladat az ipari gyógynövények minősítése. a fogyasztói érdekvédelmet. . Az említett Ph.csomagolóanyag minősége.

peszticidmaradvány-vizsgálat (a jelenlegi gyakorlat szerint “biotermék” esetében a határ legtöbbször 0. Cd. a farmakológia (= gyógyszerhatástan. As) a megengedett szint alatt lehet 4. ipari gyógynövények A modern magyar gyógynövénykutatás gyökerei a 19.duzzadási érték meghatározása (1 g drog duzzadása ml-ben.) mennyiségi értékelése általában spektrofotometriás módszer segítségével - 7. hígítással) .nehézfémek (pl. eszerint módosulhat) .doksi.idegen anyagok: növény egyéb részei.alkaloid-tartalom meghatározás (újabban műszeres analitikai mérésekkel kiegészítve) .hemolitikus index meghatározása (az a hígítás. Pb. előírt ideig végzett szárításra bekövetkező tömegveszteség) .organoleptikus vizsgálat . idegen eredetű szennyezések (nem lehet több 2% m/m-nál) . Ugyanilyen szemléletformáló alapmunkának számít az 1913-ban megjelent. Tartalmi meghatározás (folyamatosan tökéletesedik. gyógyszertan) tárgyalja a gyógyszerek hatását. Hg.kivonatanyag-tartalom meghatározás (vízzel vagy alkohol-víz elegyével) . Jakabházy Zsigmond és Issekutz Béla “A gyógyszerismeret tankönyve”.01 mg/kg) .és élesztőgomba 104 Escherichia coli 102 más enterobaktérium 104 Salmonella 0 . amikor főként olyan német példák váltak ismertté. Ma a farmakognózia (a szó szoros értelmében gyógyszerismeret) eredeti jelentése megváltozott.mikrobiológiai tisztaság: 1 g drogban lehet (DAB 10. szobahőmérsékleten) nyálkaanyagokat tartalmazó drogoknál . Tisztaságvizsgálat . század elejére nyúlnak vissza. vízben. antrakinon-glikozidok stb. majd 600 0 C-os izzítása után visszamaradó összes hamu koncentrált sósavban nem oldódó maradékának 100 g drogra vonatkoztatott mennyisége) . Gyógynövénykutatás.hu vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálat. első ilyen témájú magyar nyelvű szakkönyv. ami még teljes hemolízist idéz elő) . kiadás egy része 19281932) nagy hatással volt a hazai kutatásokra.szárítási veszteség (1050C-os szárítószekrényben. amelyek megalapozták a gyógyszerismereti (farmakognóziai) ismereteinket. szerint): aerob baktérium 107 penész. gázkromatográfiás vizsgálat vagy spektroszkópiás azonosítási módszer 3. Alexander Tschirch (1856-1940) berni professzor nagyszabású monográfia-sorozata (1912.cserzőanyag-tartalom meghatározás (pl. 5 óra múlva.illóolaj-tartalom meghatározás . összes flavonoid.egyéb anyagcsoportok (pl.keserűanyag-tartalom meghatározása (érzékszervi. Fe. bőrporos módszerrel) .sósavban nem oldódó hamu (= homok) tartalma (a drog hevítése. 2. a mai farmakognózia pedig a gyógynövényekkel kapcsolatos . Akkor a gyógyszerek nagy része gyógynövény vagy gyógynövény-eredetű anyag volt.Forrás: http://www.

Utóda és munkatársa Kopp Elemér (1890-1964) pedig 1948-ban Marosvásárhelyen fektette le a gyógynövénykutatás és az oktatás alapjait. ami a vadon termő gyógynövények alakjában nagyrészt elpusztult. Ahogy befejeződött a háború. Ekkor a hadsereg és a polgári lakosság ellátása érdekében gyógynövénygyűjtési akció indult. Akár a füveskönyvek (pl. Például a trianoni Magyarországról eleinte árnikavirág néven sok árut vittek ki. hogy mérgező növények (csattanó maszlag. Pápai Páriz). Ilyen farmakognóziai tankönyv volt Lipták Pál 1940-ben megjelent “Gyógyszerismeret” című könyve is. a gyűjtés megszervezése és a drogok tisztaságának megállapítása volt. A tenyészanyagból szigorú . A magyar gyógynövényügy fejlődésének újabb lendületet az I. a hiányzó orosz tea pótlására a vad szederfajok levelét gyűjtötték. Az intézetnek több kiemelkedő gyakorlati eredménye is született. Páter és Kopp korukat megelőzve összekapcsolták a gyógynövények kísérleti termesztését a vegyelemzésükkel. értékesítését szakszerűen irányíthatta volna. azonban betegsége és korai halála miatt az intézet megszervezése és irányítása Augustin Béla feladata lett.doksi.) Az intézet fő feladata tehát a hazai drogok és az azokat szolgáltató növények alapos megismerése. A külföldiek például azt tapasztalták. ami Kabay János nevéhez fűződik. Helyette a vele összetévesztett Inula fajok kerültek begyűjtésre. Augustin Béla támogatásával indult el világútjára az intézetből az a nagy jelentőségű felfedezés. világháború alatt bekövetkezett tea. ami hamarosan. Minden igény nyomán 1915-ben kivált a szőlészeti intézetből az ország második gyógynövény-kísérleti állomása. Akkor még nem tudták. Első vezetője Irk Károly vegyész. 1918-ban intézetté vált. hanem bíborlila. hogy a magyar drogot zömében nem a mezei szarkaláb (Consolida regalis). Melius. Páter Béla munkatársa volt.) részei is belekeveredtek a teadrogokba. a mákszalmából történő morfin-előállítás. hogy sok olyan drogot importáltunk az I. hogy Magyarországon a gyógynövényekkel tudományos és gyakorlati alapon Páter Béla (1860-1938). ami itthon is bőven termett vadon. elterjedésének feltérképezése. Lencsés. Ekkor azonban nem volt olyan intézmény.Forrás: http://www. mert gyűjtésük és értékesítésük nem volt megszervezve. a hazai drogok még részben ismeretlenek voltak. Augustin volt tehát a Gyógynövény Kutató Intézet alapítója és igazgatója 1938-ig. akár pedig a leggazdagabb népi orvoslási tapasztalatok bölcsője Erdély volt. Ennek minőségi ellenőrzését a Gyógynövény Kutató Intézet végezte. (Akkor még sem a hegyi árnika. a külföldi kapcsolatok ezen a vonalon nem voltak kiépítve. Mindezt csak rendszeres szakemberképzéssel és szigorú ellenőrzéssel tudta megvalósítani az intézet. világháború végéig. sem az örménygyökér még nem volt védett. Nem véletlen. Ekkor terelődött a figyelem arra a kiaknázatlan értékre. hanem a lila virágú keleti szarkaláb (Consolida orientalis) szolgáltatta. a kolozsvári gazdasági akadémia igazgatója kezdett el foglalkozni. feldolgozását. A szederlevélgyűjtő állomás csak katonai érdekeket szolgált. A vadon termő gyógynövények közül – mint már említettem – a legnagyobb jelentősége a székfűvirágnak volt. kémiai és hatástani ismereteket. holott a leszűkített ország területén vadon legfeljebb csak a Nyugat-Dunántúlon fordult elő szórványosan az Arnica montana. Ennek eredményeképpen fellendült a magyarországi drogok exportja. amely a gyógynövények gyűjtését.és gyógyszerhiány adott. Kitűnt. Sikerült kidolgozni a borsmenta termesztési előírásait. a már korábban említett eljárás. hogy a magyar szarkalábvirág nem kék. Gyakori eset volt ugyanis. amire méltán lehetünk büszkék. beléndek stb.hu botanikai. Ebben az időben sok hamisított vagy összetévesztés miatt nem valódi drogáru került ki külföldre. a nagy értékű tárolt készletekre felfigyeltek a kereskedők. Amikor az intézet megkezdte működését. Az akadémia kísérleti gazdaságából teremtette meg 1904-ben a világ első gyógynövénykísérleti intézetét. s a háború végével működése véget ért.

A megtermelt ricinusmag fedezte az ország gyógyszerszükségletét és ipari ricinusolaj-igényét. Boros Ádám igazgatói irányítása alatt teljesedett ki az anyarozskutatás (gépesítés.hu ellenőrzés nyomán a Mentha rubra egyedeket kiszelektálták. aviculare és S. hatóanyagra történő nemesítés. Újabb alapanyagként pedig kiválónak bizonyult a japánakác (Sophora japonica).doksi. Számos más ipari gyógynövényt dolgoznak még fel hazai gyárak vagy üzemek. kapor. . Hyoscyamus muticus. emiatt rontja a minőséget. amellyel mesterségesen lehet fertőzni a rozsot. Növénynemesítők közreműködésével sikerült termesztésbe vonni simatokú (nem tüskés) és alacsony növésű ricinusfajtákat. Dioscorea-fajok).Forrás: http://www. de behívták katonának és a háború áldozatává vált. nyersanyagként gyártásra alkalmas. Eljárását hamarosan külföldön is alkalmazták. laciniatum). Az Apocynaceae családba tartozó rózsamenténgről (Catharanthus roseus) és a kis télizöld meténgről (Vinca minor) a hatóanyagokról szóló fejezetben már említést tettem. emiatt a figyelem a Solanum fajokra terelődött (pl. Debrecenben készítik a tökmagolajat tartalmazó kapszulát vagy a máriatövisből kinyert. Ma is népszerű magyar gyógyszerek készülnek az anyarozsból (Claviceps purpurea) vagy a macskagyökérből (Valeriana officinalis). ahol lendületes kutatás kezdődött. A korábbi Kőbányai Gyógyszergyár Növénykémiai Kutató Laboratóriumában neves fitokémikus gyógyszerészek. Gubányi Emil úttörő munkát végzett a gyógyszeripari jelentőségű. de termeszthető S. levendula. utóbbi egyik hatóanyag-származéka fontos az agyi vérkeringés javításában. rutintartalma alig csökken. Külön meg kell említeni. Ugyancsak jelentős eredmények születtek az illóolajat tartalmazó növények (borsosmenta. Ez azért fontos. koriander. Bimbója légszáraz állapotban rutozidban rendkívül gazdag. hogy ebben az időszakban kezdődtek a növényi szteroid-kutatások is. értékes szteroidforrásnak bizonyult az idegenföldi. a magyar illóolajkutatás kiemelkedő egyénisége helyettesítette egészen az ostrom utáni időkig. és így anyarozsot lehet termeszteni. majd Lőrincz Csaba értek el kiemelkedő gyakorlati eredményeket a “Vinca-kutatásban”. pl. fodormenta. vidrafű) és külföldi gyógynövény (pl. amikor 1945-től az intézet élére Boros Ádám. Datura metel. a szívgyógyszer-alapanyagként felhasznált piros és gyapjas gyűszűvirág kémiai és nemesítési kutatása és Szathmáry Géza irányító tevékenységével számos vadon termő (pl. májvédő szilimarint tartalmazó drazsét. angyalgyökér) agrotechnikájának kidolgozása és illóolaj-kutatása terén. Csak 1953-ban készültek el a laboratóriumok. szaporítóanyagok előállítása). konyhakömény. 1950-től a drogellenőrzési tevékenységet az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) gyógynövény-minősítő osztálya vette át Giovannini Rudolf vezetésével. A kutatómunka másik nagyszabású eredménye volt az anyarozs termesztésének megoldása. Az ostrom utáni években a legnehezebb körülmények között kezdte meg működését az intézet. a kiváló botanikus került. kálmos. kerti kakukkfű. rutin-tartalmú növények kutatásában. Kiderült. orvosi székfű. orvosi zsálya. kutyabenge. mivel ennek levele és illóolaja nem a célnak megfelelő összetételű. lestyán. kedvelt. mert számos nemi hormon és mellékvesekéreghormon gyártásához gazdaságosan előállítható alapanyagnak bizonyult néhány külföldi növény (pl. útmenti sorfa. Békésy Miklós hosszú éveken át tartó kísérletezéssel eljárást dolgozott ki. muskotályzsálya. Ammi majus. édeskömény. hogy a pohánka (Fagopyrum esculentum) helyett a tatárka (Fagopyrum tataricum) sokkal jobban bírja a szárítást. A drogok hatóanyag-tartalmának vizsgálata terén úttörő eredményeket ért el Száhlender Károly. szappangyökér. Ezalatt Rom Pál. Ezek itthon nem termeszthetők. aki 1938-ban Augustin Bélától átvette az intézet vezetését is. ánizs. Ammi visnaga) kultúrába vételével kapcsolatos kísérleti tevékenység. Szász Kálmán. a nálunk tömegesen ültetett díszfa. előbbi fontos a rákterápiában.

de ipari alapanyagként példaként említhetők a szója feldolgozása során kinyerhető fitoszterolok. drogokat vagy vegyületeket: Papaver somniferum . azaz shiitake lentinánjának) felhasználása a rákterápiában. Fitoterápia. aromaterápia. leukokrisztin. pl. A már említett ipari gyógynövények közül újra a mák hatóanyagai érdemelnek kiemelést. Számos növényi antivirális hatóanyag jellemzi a Rosaceae családba tartozó gyógynövényeket. kasvirág. Figyelemre méltó a lignánok közül a Podophyllum peltatum podofillotoxinjának alkalmazása vagy az immunmoduláns gomba-poliszaharidok (pl. A Corvinus Egyetem (korábban Kertészeti Egyetem) Gyógy.Forrás: http://www. Ezúttal csak felsorolom a gyakoribb hallucinogén növényeket. Néhány klasszikus példát sorolok még fel a citosztatikus alkaloidok közül. hiszen az így kialakított molekula-konjugátumok fokozhatják a célzott citosztatikus immuno-kemoterápiás kezelések eredményességét. Több drogból készítenek antivirális vagy immunstimuláns gyógyszereket. Hatáserősségben és veszélyességben a kábító növényi drogok foglalják el a csúcsot. sőt elpusztítása (inszekticidek) a cél. a szója tripszin-inhibitora) alkalmazása monoklonális ellenanyagokhoz kötve.és Aromanövények Tanszéke a gyógynövények nemesítésében és termesztésében ér el jelentős sikereket. Lentinus edodes. a ricinus ricin toxalbuminja. A gyógynövények sejt.hu A növényi biokémia előrehaladásában magyar tudósnak. Például az őszi kikerics kolchicinjét. A régi hagyományokkal rendelkező kutatóhelyek közül a budakalászi Gyógynövény Kutató Intézet a növényi hatóanyagok analitikai kutatása mellett a máknemesítésben ér el kiemelkedő eredményeket. ha gazdasági állatok gyógyítása vagy rovarok. hogy a fitoterápia ma már hazánkban is gyakorlattá válhatott. Lehet a farmakoterápia része (phytotherapeuticum forte és mite). de az alternatív orvoslásban és a természetgyógyászatban is helyet kap.és szövettenyésztése terén nemzetközileg elismert kutatóhely. hogy a különféle molekulaszerkezetek hatásmechanizmusának sejtbiológiai vagy farmakológiai értelmezése a legtöbb esetben nem kellően tisztázott. aki agráregyetemi rektorként és egyetemi tanárként adta át szemléletét tanítványainak és szerzett érdemeket külföldön. fehér fagyöngy. férgek riasztása. vindezin hatóanyagait. a rózsameténg vinblasztin. félszintézissel vagy mikrobiológiai úton értékes szteroidokká alakíthatók. a gyógyszerész Doby Gézának (1877-1968) voltak úttörő érdemei. A Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézete sokat tett azért. mivel a növényi kábítószerek analitikai kutatásában korábban és ma is jeleskedik. a Camptotheca acuminata kamptotecinjét.doksi. elűzése (repellensek). a Taxus brevifolia taxolját. Ipari módszerekkel. szerkezetkutatása). de itt található az Európában is híres gyógynövény-génbank és kemotaxonómiai botanikus kert. A problémakörről összefoglaló monográfia (BAYER 2000) és cikksorozat (SZENDREI és NAGY 2003) nyújt teljes áttekintést. tuja. A mai gyógynövénykutatás szerteágazó. 8. főleg fehérjék (pl. Erős hatású növényi molekulák ígéretesek a súlyos betegségek leküzdésében. A növényi hatóanyagok esetében is igaz. homeopathia Fitoterápia A fitoterápia akkor is az embert szolgálja. körömvirág. Reményt keltő a növényi toxinok. de hagyományos hírneve szinte állandó. citromfű (méhfű). sédkender stb. A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetében magas szintű fitokémiai kutatás folyik (hatóanyagok izolálása.

kokain). caapi). tabletta. Ipomoea tricolor. Erythroxylum coca. A kezelő orvosok többségének nincs ideje arra. novogranatense (Cocae folium. kenőcs stb. húsos gyümölcsök egy része különösen gazdag antioxidánsokban. THC). Nem utolsó szempont. epóna). az eper. violacea (ololiuqui). ha a gyógyszertárban a panaszos egyénre vagy a betegre sajátos összetételű teakeverékeket készítenének. . hogy a szakszerűen szárított gyógynövények. mivel sok speciális gyógyszert és gyógynövényből készült terméket is értékel.) készülnek. drogok. Pedig megérné. cukrok. drazsé. Emiatt például a fekete és piros áfonya. P. Virola calophylloidea (yakée. Cannabis sativa ssp. vajon egy-egy gyógyszer természetes vagy szintetikus eredetű-e. A lédús.hu (opium. szűrt és pasztőrözött formában. Általában érvényes. nem mutatható ki belőle peszticid-maradvány. Rivea corymbosa. Ha nem izolált és farmakológiai bizonyítékokkal jellemezhető hatóanyagról van szó. hogy megállapítsa.doksi. a fekete és piros ribiszke. illetve ezek vizes kivonatairól. indica (kannabisz. cohoba). Hyoscyamus niger. hogy a drog a hatóanyagot vagy hatóanyag-csoportot elegendő mennyiségben tartalmazza. A különféle. alkilaminok. Magyarországon és külföldön előállított és az Országos Gyógyszerészeti Intézet által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyteakeverékek a panaszos számára hasznosak. viaszok és illóolajok közvetlen felhasználása is népszerű és hasznos. hogy egy növény nyersen. morfin. Az orvosi praxisban legnagyobb segítséget PETRI (1999) könyve nyújtja. továbbá kivont olajok. inkább “csodás” eseteket leíró Trebentől származik. de kellő mennyiségű tényen nem nyugvó. hiszen antioxidáns hatás gyakran igazolható. Catha edulis (kath). A baj nem a jóakaratú.Forrás: http://www. Gyakran csak általánosságokat tud említeni a szakember. főzve. “Egészség Isten patikájából”) és az ehhez fűződő élelmes üzletpolitikai fogások nagy mértékben megnövelték. ami azt jelenti. meszkalin). alkalmazása a diétában vagy a mindennapi táplálkozásban igen fontos nyersen vagy rostos. Persze ez egyáltalán nem kevés. Ephedra sinica és egyéb Ephedra-fajok (Ephedrae herba. Banisteriopsis-fajok (ayahuasca. I. a félszintetikus LSD. hiszen akkreditált minőségvizsgáló garantálja a komponensek alkalmazhatóságát. nehézfém vagy radioaktivitás. E. beteldió vagy arekadió). A fitofarmakonokról leginkább a gyógyszerész szerezhet bő információt hagyományos és elektronikus eszközök segítségével. mustárolaj-származékok idézik elő. Datura-fajok. a bő választék előnyt jelent a gyógynövényszaküzleteknek és a gyógyszertáraknak. a félszintetikus heroin). nem kis problémát jelent a tudományos igényű magyarázat. illatát legtöbbször szerves savak. a feketeszeder. és a megelőzés hangsúlyozása sem áltatás. vagyis megfelel az érvényben lévő gyógyszerkönyv előírásainak. A gyógyszerész azonban fel kell hogy készüljön a korrekt tájékoztatásra (kitérve az esetleges mellékhatásokra is) az orvos vagy a panaszos kérdéseire. észterek. hogy egyáltalán nem közömbös. az alma stb. Areca catechu (Arecae semen. Lophophora williamsii (peyotl. italnak vagy teának elkészítve milyen ízű. efedrin). A fűszernövények változatos íz világát többnyire terpenoidok. Paganum harmala. hasis. polifenolok. hanem az emberi hiszékenységet kihasználó üzletemberektől. a citrom. ill. colubrina (yop. Piptadenia peregrina. paricá. a narancs. A gyümölcsök sajátos zamatát. A természetgyógyászatban a gyógynövények iránti érdeklődést különösen Maria Treben írásainak magyar nyelvű kiadásai (pl. de egy célzott terápiában az ilyen tulajdonságok legfeljebb a kiegészítő kezelés szükségességét indokolják. cianogének adják. a szőlő. Közülük számosból specialitások (kapszula. szerves savak észterei. vitaminokban és vitaminszerű vegyületekben. Nem könnyű kielégítő farmakológiai adatokat találni a készítményekről. Atropa belladonna. marihuana. Sokkal több időbe kerülne. cukoralkoholok. hanem teadrogokról. továbbá orvosi vagy gyógyszerészi felelősséggel járna. a málna.

hanem az amerikai aromás növényeket is megismerték. citrom. Ember. édeskömény. édeskömény. és kockázatos a racionális érvelés. kamilla. a jázmin vagy a citronella illóolaja is. narancsvirág. Az illóolajat tartalmazó növények nagy része kellemes közérzetet idézhet elő. bazsalikom. légúti hurutok kezelésére alkalmas és antibakteriális: ánizs. kamilla. Az “aromatárius” gyógyszerészek a 16. kakukkfűé. a rózsafának nevezett Aniba rosaeodorata (Lauraceae) illóolaja vagy a Cananga odorata (Annonaceae) “ylangylang”-illóolaja. a mandarin. Étvágygerjesztő: ánizs. cickafark. hiszen a panaszosok és a súlyos betegségben szenvedők félrevezetése. kakukkfű. Epehajtó: kálmos. Görcsoldó: kamilla. A legtöbb illóolaj gátolja a mikroorganizmusok fejlődését (pl. A kinyert illóolajat közvetlenül használják gyógyításra vagy betegség megelőzésére. gyógycukorka is készül). az eukaliptusz és a fenyők illóolaja. boróka. a benne lévő eugenol miatt) és jól alkalmazható akut vagy krónikus felső légúti hurutok csillapítására. kálmos. Népszerű volt a kálmos-. borsosmenta. konyhakömény. orvosi zsálya. míg a magyar népi orvoslásban inkább a fokhagyma. ha nagy töménységben érik a szaglószervünket. Aromaterápia Az aromaterápia céljait tekintve nem különbözik a fitoterápiától. a szintén Myrtaceae családba sorolható és ausztrál teafának nevezett Melaleuca alternifolia illóolaja. 3. kömény. Vagy táplálék kiegészítőként. (A gyulladáscsökkentő hatást prosztaglandin-szintézist gátló hatással igazolják. fahéj. Köptető. antiszeptikus. eukaliptusz. rozmaring-. becsapása súlyos vétség. levendula. fenyő fajok. oldatokat és egyéb termékeket terjesztenek nem kis áron. Érvényes gyógyszerkönyveinkben hivatalos aetheroleumok hazánkban mind beszerezhetők és az aromaterápiában alkalmazhatók. a benne uralkodó timol miatt. fahéj. Vannak kellemetlen. 5. melyek áltudományos magyarázatokkal ellátott teákat. édeskömény. 4.és rózsaolaj.hu Sorban jelennek meg olyan forgalmazó láncok. Népszerű a narancs. 6. narancs. Gyógyászati értékük is van. a Melaleuca leucodendron “cajeputi”-illóolaja. levendula. ha gyógyíthatatlan betegről van szó. Vízgőz-desztillációval vagy préseléssel nyerték ki belőlük az illóolajat. a citrom. pl. fahéj. Ilyenkor a remény is segíthet. a mustáré vagy a fokhagymáé. Ma sokféle trópusi illóolaj is beszerezheztő. Szélhajtó: ánizs. fahéj-. narancs. cédrus-. Közben hangsúlyozzák. petrezselyem. teaitalként ajánlják. fahéj.és állatorvoslásunkban több mint 80 aromás növényt használtak. a kamilla. levendula. de főként az illatszeripar használja mindegyiket. koriander. torma. Nehéz a felvilágosító gyógyszerész vagy orvos helyzete. pl. Mindezek miatt a szakemberek véleménye egyre fontosabb. csípős szagú illóolajok is.) Tehát a belső hatást kifejtő illóolajokat például a következő növények szolgáltatják: 1. rajtuk kívül ugyanígy hat még a fahéj. eukaliptusz (utóbbiból pl. hogy a beteg gyógyulásáért nem vállalnak felelősséget. Gyulladáscsökkentő hatásuk is igazolható. borsosmenta. édeskömény. A legvonzóbb illatúak is kellemetlenné válnak. vöröshagyma. századtól kezdve nemcsak az európai.Forrás: http://www. zsálya. kapszulákat. narancs. a grapefruit.doksi. citromfű. 7. így kikerülve a szakmai kritikát vagy az utólagos reklamációt. vagy a szegfűszegé. borsosmenta. 2. a mirtusz. boróka (használatuk óvatosságot igényel. orvosi székfű és a bodzavirág voltak ismertebbek. sárkányfőfű. ebből pedig aromás vizeket és kenőcsöket készítettek. kömény. orvosi angyalgyökér. mert a . Vizelethajtó: lestyán. borsosmenta. Gyulladáscsökkentő. inhalálásra és szájüreg kezelésére alkalmas: kamilla. borsosmenta. kakukkfű. a Melaleuca viridiflora “niaouli”-illóolaja.

fahéj). kamilla.hu glomeruláris szűrésráta erősen növekedhet. (fürdőbe csepegtetve még majoránna. istenfa. sőt. A 20. csak irányzatnak. levendula. citrom. 1864ben megjelent az első homeopathiás szaklap “Hasonszenvi Közlöny” néven. mint neves . jojoba. borsosmenta. citronella. frissítő vagy izomlazító illóolajok. Érdekes példaként említem meg Schimert Gusztáv nevét. Argenti Döme (1809-1893). Az 1867-es kiegyezés után Eötvös József az önálló tanszék felállítását elutasította. minél kisebb a dózis. 1872-ben először Hausmann Ferencet. a kialakult tanszék 1906-ban hivatalosan megszűnt. 13. Nem ritka. célnak megfelelő. Az “Organon” magyar fordításban 1830-ban. Emiatt a gyógymód “hasonszenvi”. majoránna. hogy a szerek forgalmazására okleveles gyógyszerész szükséges. bazsalikom. Masszázsolajokhoz (pl. majd a “Reine Arzneimittellehre I-VI. a szer pedig hasonszer. Vérkeringést elősegítő.doksi. Követője. mandarin. narancs. 1865-ben létre jött a Magyar Hasonszenvi Orvosegyesület Almási Balogh Pál elnökletével. az “Organon der rationellen Heilkunde” (1810). levendula. levendula. édesmandula. 12. borsosmenta. narancs. mely csökkentett. 10. majd egy évtizedig (1866-1876) követte a “Hasonszenvi Lapok” sorozat. aki Deák Ferenc háziorvosa volt. Ennek ellenére 1870 körül Bakody Tivadar homeopata egyetemi orvostanár 120 ágyas kórházat vezetett. fenyő. Pesten jelent meg. 9. hanem más szövetekben. emiatt vesefelhám-irritáció előfordulhat!). egy időben Széchenyi “Hitel”-ével. frissítő. levendula. A tényeket és elvi kérdéseket híres munkájában. Pollenallergia esetén száraz papír-zsebkendőre cseppentve: borsosmenta. gyakran kémiai vagy fizikai módszekkel ki nem mutatható hatóanyagot tartalmazó készítményeket alkalmaz. oliva): az előbb felsorolt. s kinyilvánítják. században elsősorban a német homeopathiás orvosok tapasztalatait vették át a hazaiak. majd 1904-ig Bakodyt tanárnak nevezték ki. A “similis similibus curantur” megállapításon és a “nil nocere” elvén alapszik a homeopathia lényege: a szer annál erősebb. századi hagyományait. Erre érzékenyekben epileptiform görcsöket is előidézhet. könyvet írt “Hasonszenvi gyógymód és gyógyszertan” címmel. A homepathia “fénykora” ezzel lezárult. A homeopathia az a kezelési elv. 1848-ban a gyógymód oktatása szerepel az orvoskari tantervben. Korányi Frigyes és Jendrassik Jenő a homeopathiát nem tartották tudománynak.” több kötetes könyvében (1811-1821) fejtette ki. mint amelyeket a betegnél lehet észlelni. avokádó. Fejfájás esetén borogatásra: citrom. Némelyik illóolaj nemcsak az alkalmazás helyén. Tapasztalatai szerint a kinakéreg nagy adagban váltólázat okozott. Légtérillatosító: kerti izsóp. Csak azért ismertettem hazai kialakulásának fő lépéseit. mogyoró. fodormenta. Az alapelv kialakítása Samuel Hahnemann (Meissen 1755 – Párizs 1843) nevéhez fűződik. Nyugtató: macskagyökér. akinek egyik fia. Lépésében nyomós érvekre támaszkodott. sőt reflexes úton a központi idegrendszer egyes részein is hat. felnőtteknek fürdővízbe csepegtethető (magas vérnyomás vagy szívbetegség esetén nem!): rozmaring. Emiatt az idegrendszeri betegségben szenvedőknek különösen óvakodniuk kell bármilyen illóolaj használatától. fenyő. hogy érzékeltessem a sokat kritizált gyógymód 19. hogy egyes illóolajokra vagy illatos növényekre allergiás reakció alakul ki. 8.Forrás: http://www. E gyógyszer nagy adagban egészséges személyeknél hasonló tüneteket vált ki. ugyanis a kor neves orvosai. 11. borsosmenta. János nem más. nyugtató. Homeopathia A szervezet öngyógyító képességének gyógyszeres támogatására szolgálnak a homeopathiás gyógyszerek.

C3 = 1:1000000 (0.1%). 300 szubsztancia van forgalomban. tabletta. sublingualisan) és az étkezés szerepe (általában étkezéstől független vagy meghatározott időben). friss növényi drog mélyhűtve vagy 96%-os etanolban sötétben tárolandó). Zajta Erik. Külön cikkelyben írja le a homeopathiás készítmények előállítására szánt őstinktúrák (Tincturae maternae ad praeparationes homoeopathicae) általános jellemzőit. D3 = 1:1000 (0. C2 = 1:10000 (0. A gyógyítás elve holisztikus szemléletet tükröz. A hígítás lehet decimálás (jele: D = DH) 1:9 arányban. ásványi vagy állati eredetű is. A gyógyítás ezen módját hazánkban 1944-ig gyakorolták. esetleg növényi váladék minőségére. őstinktúra. ami előírás szerint. tartalmi meghatározására és eltartásának körülményeire (pl. Európai Gyógyszerkönyvhöz .0001%). Újabban komplex készítmények is forgalomban vannak. és már 1907-től foglalkozott homeopathiával. A csepp (dilutio) desztillált víz és alkohol különböző arányú elegyével. Az ún.hu idegkutatónk. mindig friss vagy szárított növényt vagy növényrészt használnak a kivonáshoz.Forrás: http://www. néhány fontosabb példa (első név a homeopathiás gyógyszer sajátos neve. ami néha megegyezik az alapanyagot szolgáltató növény nevével. gyakran kórházi osztályokon is. Külön művelet a hígítás. Homeopathiás gyógyszerek készítéséhez erősen toxikus növényeket (néha gombát) is alkalmaznak. E század első felének egyik legnevesebb homeopatha orvosa volt. vagyis az orvos a beteg emberrel foglalkozik és másodsorban a betegséggel. a por (trituratio) tejcukorral készül. C1 = 1:100 (1%). a második az anyanövény és családjának tudományos neve): Aconitum – Aconitum napellus (Ranunculaceae) Aethusa – Aethusa cynapium (Apiaceae) . Az alapot az 1976ban megjelent Német Gyógyszerkönyv. Ezért külön nevet is kap: potenciálás vagy dinamizálás.teljes mértékig igazodva a 4. vagy centimálás (C = CH) 1:99 arányban.01%). Tehát a homeopata gyógyszert a beteghez kell hozzárendelni. de főként az 1978-ban kiadott és 1987-ben hatályba került HAB 1 (Homeopathiás Gyógyszerkönyv) adta. glicerin vagy laktóz. Néhány gyakori jelölés pl. így a friss vagy szárított növény (ide sorolható a moszaton kívül a gomba és zuzmó).: D1 = 1:10 (10%). amikor a dr. néhai Szentágothai János pécsi és budapesti anatómus professzor. szennyeződés-mentességére. Hosszú kényszerszünet következett a háború után. hígítás fokának jelölése.külön tárgyalja a homeopathiás készítményekkel (Praeparationes homoeopathicae) kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és fogalmakat (pl. Peithner KG.doksi. Magyar Gyógyszerkönyv (2003) . apja patikus volt. Orvosi tanulmányait Berlinben végezte. őstinktúra vagy glicerines macerátum). ősanyag latin neve. alkoholos oldat (csepp). dörzsöléssel stb. rázogatással. A potenciáló vivőanyag főként víz. de lehet kémiai. Gyógyszerformák általában: homeopathiás golyócska (sublingualis adagolásra). Az említett gyógyszerkönyv külön kitér az előállításra szánt növényi drogok (Plantae medicinales ad praeparationes homoeopathicae) legfontosabb ismérveire is. Fontos a szer alkalmazási módja (pl. de a betegre szabott gyógyszert igazán csak speciális technológiával lehet elkészíteni. 1990-ben az Egészségügyi Tudományos Tanács meghatározta: “a homeopata gyógymód magyarországi alkalmazásának tiltása nem indokolt”.) történik. meghatározott módon (pl. D2 = 1:100 (1%). Schimert erdélyi szász családból származott. A kiindulási nyersanyag főként növényi (friss vagy szárított). azonosítására (pontos tudományos név megadásával!). továbbá az Erdélyből átköltözött Rácz Gábor el nem kezdte a tudományos és gyakorlati továbbképzést közlemények és tanfolyamok formájában. A jelenkori újraéledés az 1990-es évek elejére tehető. alkohol. őstinktúra töménysége általában azonos a hagyományos tinktúrákéval. ebből közel 200 növényi eredetű. A gyakorlatban kb. LM = 1:50000. A VIII. hazai képviselője.

] illatos ábelfű. ahol igen gyakori a névhasználat. így farmakoterápiához is. Az olvasó kiegészítheti. hogy az internetes keresésben is általában az angolos (latinos) helyesírás az általános. A betegségre vagy kórra vonatkozó szakkifejezések indokolt esetben az orvosi helyesírást követik. gyakorlati tudnivalót is megemlítek.doksi. aki indokolt esetben folyamodhat a hagyományos orvosi tevékenység (allopathia) bármelyik szakágához. főleg a népi orvoslásban használt növények esetében. A helyes és pontos diagnózis felállítása az orvos feladata. Trópusokon termesztik. A vegyületek neve vegyes. – MALVACEAE [syn. vagyis homeopathiás gyógyszereket sem szabad öngyógyításra használni. a kutatóban kételkedést vagy újabb kiváncsiságot indíthat a jobb megismerésre. Utóbbinak előnye. ahol speciális. A Abelmoschus moschatus Medic. Magyar Gyógyszerkönyvben szereplő kivonatokat (extractum. A cél az alapvető tájékoztatás.hu Agaricus muscaria – Amanita muscaria (Amanitaceae) Anhalonium – Lophophora williamsi (Cactaceae) Cicuta virosa – Cicuta virosa (Apiaceae) Colchicum – Colchicum autumnale (Liliaceae) Colocynthis – Citrullus colocynthis (Cucurbitaceae) Conium – Conium maculatum (Apiaceae) Croton tiglium – Croton tiglium (Euphorbiaceae) Ignatia – Strychnos ignatii (Loganiaceae) Mezereum – Daphne mezereum (Thymeleaceae) Nux vomica – Strychnos nux vomica (Loganiaceae) Rhus toxicodendron – Rhus toxicodendron (Anacardiaceae) Tabacum – Nicotiana tabacum (Solanaceae) A gyógymód sikeres alkalmazásához erre szakosított orvos szükséges. . Kb. 1 m magasra megnövő cserje. A legfontosabb érvényes gyógyszerkönyvekre utalok és a drogok mellett felsorolom a VIII. mint a fitoterápiás készítmények indokolatlan alkalmazása. Angolában és D-Amerikában. tinctura) is. GYÓGYNÖVÉNYEK Megjegyzés: a hatóanyagok listája nem teljes. Jáván. Egyiptomban. ott a külföldi szakirodalomban írt módot követem. ha semmiképpen nem ártanak. még akkor sem. de ezalól is van kivétel. akár a kutatásra. Az igazi kórok kiderítését ez a fajta öngyógyszerezés ugyanúgy megnehezíti.: Hibiscus abelmoschus L. ott fonetikus. kiválasztása saját döntésem szerint történt.Forrás: http://www. ambretta Abelmoschi seminis aetheroleum Hibisci abelmoschi semen Honos Indiai-szubkontinensen. A Magyarországon leggyakrabban gyűjtött és termesztett gyógynövényekről több speciális.

doksi. Hatóanyag: arabin hemicellulóz (arabinsav Ca-. gyanta. – PINACEAE közönséges jegenyefenyő Abietis piceae aetheroleum Templini aetheroleum Honos közép. Alkalmazás: illóolajat és gyantát állítanak elő. 35% gumianyag Alkalmazás: spasmolyticum. – MIMOSACEAE arabmézga. A díszes. Mg-. Embergyógyászatban egyes szembetegségekben (pl. . akáciamézga Gummi arabicum = Acaciae gummi Acaciae gummi dispersione desiccatum (Ph.és likőripari alapanyag. Illóolajban juvabion és dehidrojuvabion szeszkviterpének is vannak. Abies alba Mill. Abies balsamea (L. Eur. így nyerik a “desensimata” gyógyszerészeti terméket Alkalmazás: gyógyszertechnológiában emulgeáló. 7-15% zsíros olaj. Hatóanyag: a belőle (főként a fiatal hajtásvégekből) kinyert terpentin 8-10% amorf abietinsavat. Hatóanyag: 2-12% catechin-cserzőanyag Alkalmazás: adstringens. Floridában és Brazíliában.) Willd. Indiában aphrodisiacum. caren. A drog borsó-dió formájú. Illóolaja illatszer. Abrus precatorius L. fehéres-sárgás. Hatóanyag: erősen mérgező alkaloid abrin. Ph.VIII. Abies sibirica Ledeb.) Acaciae gummi (Ph. fürdősó). Szudánban hashab).01 mg/kg testtömeg.) Honos Ugandában. fertőtlenítő szappanfélék és illatszerek gyártása. 4. toxikus fehérje abrulin. f. korallpiros alapszínű mag erősen mérgező. carminativum. Acacia senegal (L. üvegszerű. Eur. K-sói). – PINACEAE balzsamfenyő Abietis balsameae aetheroleum Abietis balsameae resina Honos Kanada és USA keleti államaiban. 50-70 m magas fa. Tanganyikában és Szudánban (verek a neve. 4-6 m magas fa.Forrás: http://www. gyanta.6% illóolaj. korallmag Abri precatorii semen Honos Karib-tengeri szigeteken. Ph.. VIII. Afrikában anthelminticum. lektinek. – PINACEAE szibériai jegenyefenyő Abietis sibiricum aetheroleum Honos Észak-Oroszországban. szigorúan ellenőrzött adagban. 50% abietinolsavakat tartalmaz. inkább az előbbi országokban. – FABACEAE olvasólián. melynek fő alkotója farnezol. Szibériában. Kenyában.hu Hatóanyag: magban 0.) Willd.2-0. A benne található oxidázokat. – FABACEAE [syn.) Willd. Hg.: Acacia arabica (Lam. – MIMOSACEAE katechu akácia Catechu Honos Kelet-Afrikában. tonicum.és dél-európai hegyekben és Észak-Amerikában. Alkalmazás: az abrin dosis letalis értéke 0.] egyiptomi akácia Acaciae arabicae cortex Honos Egyiptomban.. Hatóanyag: illóolaj. repedt felületű. trachoma) ritkán használják. Acacia nilotica (L. peroxidázokat alkoholos melegítéssel inaktiválják.) Mill. 4. Acacia catechu (L. Hatóanyag: illóolaj. kb. Hg. ezen belül kb. Fontosabb illóolaj összetevők: pinen. termesztik is. Hatóanyag: 17-20% cserzőanyag és galluszsav Alkalmazás: főként technikai cserzőanyagként. stabilizáló. Gyantában abienol biciklusos diterpénalkohol is található. Alkalmazás: illóolaját hasznosítják.) Willd. stomachicum. Kelet-Indiában és Ausztráliában. orvosi felügyelettel. Kínában antipyreticum. limonen Alkalmazás: fürdőterápia (tabletta. pektin. Szenegálban.

) Millefolii flos (= Achilleae anthodium) Millefolii folium Achilleae aetheroleum Honosak főleg a mérsékelt égövi országokban. Acanthus mollis L. millefolin. ahol gyakoriak.: A.(“acertannin”). antibakteriális. Poliinek: matricariasav-észterek. 4. gyulladásgátló (fürdők.és Nyugat-Ázsiában. s. öblögetők. kumarin és 3-4% tannin fordulnak még elő a drogokban Alkalmazás: az orvosi székfű mellett a legkeresettebb teadrog hazánkban.5 m magas.] illatos cickafark Ivae moschatae herba . láp. ennek zöme allantoinsav. sabinen.és mocsárréteken. Hg.. de Magyarországon inkább a mezei cickafarkot találjuk. achillicin. herba Honos D-Európában. enteritis. nálunk dísznövényként ismert. achimillinsav-A. legelőkön gyakori. 10%). ellagitannin.) = Achilleae herba (Ph. A közönséges cickafark legelőkön kívül kaszálóréteken. Szeszkviterpén-laktonok: achillin. ulcus duodeni esetén). Acer rubrum L. Teljes virágzáskor (július-augusztus) 1-5 cm-es kocsánnyal. spasmolyticum. – ACERACEAE korai juhar Aceris platanoides cortex Honos Kaukázusban. α-pinen. – ACANTHACEAE nyugati medveköröm. visszeres bántalom. 4:1 herba). Égési sebekre. sokfelé díszfának ültetik. l. nyálkatartalmú drogjait korábban használták. luteolin-. de lehet azulenmentes. görcsoldóként (colitis. 1. – ASTERACEAE [syn. 40%-a allantoin. a virágzó hajtást 30-40 cm-es szárral gyűjtik (beszáradás 6:1 flos. matricin (proazulenek). Kísérleti adat. Hatóanyag: 0. sótűrő növény. de alkalmas csecsemők fürösztésére. de hámosító is. erba-rotta All. nara Honos DNy-Afrika homokdünés partvidékein. subsp. inszekticidek. Hg. vagyis belsőleg használható gyulladáscsökkentőként. hosszúlevelű akantusz Acanthi radix. Dús levélrózsából fejlődő szára kb. olaja hasonló a mandulaolajhoz. mely tartalmazhat 30-60% azulent. 1-1. Antiphlogisticum. VII. Ph. amarum. – CUCURBITACEAE sivatagi tövistök. ulcus cruris és ekcéma esetén hasznos.4% (ritkán akár 1%) illóolaj. Hatóanyag: kéreg különösen gazdag ureidekben (kb. Hatóanyag és alkalmazás: mint előbb! Achillea collina Becker – ASTERACEAE mezei cickafark Achillea millefolium L. magban közel 50% zsíros olaj Alkalmazás: terméshúsa ehető. 1 m magas. Acer platanoides L.hu Acanthosicyos horridus Welw. Triterpének.doksi. Az illóolaj egyéb összetevői az azulenmentes típusban főleg camfer. β-pinen. Nyálkapoliszaharidokban is gazdagok. az azulentartalmúban pedig főleg kamazulen. gallitannin. (közönséges) cickafark Millefolii herba (Ph. hogy az achimillinsavakat egér-leukémia sejtvonalakra citosztatikusnak találták. Közép. kvercetinglikozidok. Flavonoidok: apigenin-. Ez a faj száraz sztyeppréteken. Hatóanyag: terméshéjban cucurbitacin B és C. hüvely. Illóolaját gyulladásgátló kenőcsök készítéséhez is használják. Nálunk parkokban és sorfának is ültetik.Forrás: http://www. Európában. aranyér elleni készítmények). Hatóanyag: magolajban lignánok. A közönséges cickafark termeszthető.8-cineol. Külsőleg fertőtlenítő. -B és -C. Achillea moschata Jacq.és gallotannin-tartalma jelentős Alkalmazás: adstringens. moschata (Wulf. tövises bokor. kb. VIII. Alkalmazás: hidroxámsav-származékai fungisztatikusak. caryophyllen. ulcus ventriculi. – ACERACEAE vöröslevelű juhar Aceris rubri cortex Honos Észak-Amerikában. drogokban hidroxámsav-glikozidok találhatók.és végbélöblítésre vagy fogágygyulladás (paradontosis) kezelésére. emiatt akár 25% kamazulent is.) Rich.1-0. Szaponintartalma és kondenzált cserzőanyag-. Eur. árokszéleken gyakori.

Adiantum capillus-veneris L. Európában. Norvégiában. Actaea spicata L. americanus Wulff (diploid) var. túladagolás veszélye miatt óvatosságot. USA). – ADIANTACEAE . az amerikai var. szélhajtó. Lemosva és tisztítva szárítják (beszáradás 3. Indiai-szubkontinensen. és más Aconitum fajok – RANUNCULACEAE kék (havasi) sisakvirág Aconiti tuber (= radix) Aconiti folium Aconiti herba A fő faj honos Közép.5% sisakvirág-alkaloidok (a gumókban 0. Évelő. Ph. melyre jellemző a cineol és valeraldehid. DK. mellette diészterei. transz-dehidromatricariasav-izobutilamid Alkalmazás: a virág.] var. keserű ízét pedig a diketo-spiran mono. Alkalmazás: stomachicum. természetes állományai mégis védettek. fő alkaloid az aconitin. Indiai-szubkontinensen. Achillea ptarmica L. továbbá pontica-epoxid. Helv. Igen erősen mérgezőek. Az ivain.Forrás: http://www.hu Honos Közép-. amarum (az “Ivabitter”. Hatóanyag: 0. 4. calamus typ. Hatóanyag: 0.és herbadrog tonicum. azaz étvágygerjesztő. A fenil-propán származék cisz-izoasaron (= β-asaron) potenciális cancerogén.és szeszkviterpének (acoron és acorenon) adják. Szibériában és É-Amerikában.5%-ot is elérhet). Acorus calamus L. a Himaláján és É-Amerikában. szakszerűen gyűjthető. pl. Iva-likőr előállítására használják). ÖAB.és DNy-Európában. Hatóanyag: kékesfekete bogyójában és magjában protoanemoninszerű t-aconitsav található (erősen mérgező!). továbbá Szibériában. az Alpokban. (triploid) var. – ASTERACEAE kenyérbél cickafark Ptarmicae flos Ptarmicae herba Ptarmicae radix = Achilleae ptarmicae radix Honos Európában.és É-Európában (hegyvidékeken. – RANUNCULACEAE fekete békabogyó Actaeae spicatae radix Honos Kaukázusban. angustata Engler (tetraploid) (orvosi) kálmos Calami rhizoma (Ph. calamus 2-6% illóolajának β-asaron tartalma 3-13%.5%. orvosi felügyeletet igényel.) = Acori rhizoma = Ari rhizoma Calami aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában.5:1 hámozottan). Magyarországon adventív. Pl.6% illóolaj.: Acorus vulgaris Simk. Aconitum napellus L. Svédországban). É-Amerikában (Kanada. VII. Gyökértörzse miatt könnyen felújul. A Tinctura Aconiti orvosi ellenőrzéssel használható trigeminus neuralgia esetében. mert értékes élőhelyeken (mocsári. Kárpátokban. carminativum. a bőrre vagy a nyálkahártyára kerülve is felszívódik. Főként keresett likőripari alapanyag. achillein és moschetin hozzájárul keserű ízéhez Alkalmazás: aromaticum. Hatóanyag: különösen a virágok illóolajára jellemző egy dehidromatricaria-észter származék. Hatóanyag: az európai var. mészkerülő és ligeterdőkben fordul elő. – ARACEAE [syn.3-0. americanus 2-6% illóolajának csak 0-0. emésztést elősegítő. vízparti vegetációkban) találhatók. a kelet-ázsiai var.doksi. Hg. Termesztése – ökológiai igényeit figyelembe véve – megoldható.. Ny-Ázsiában. Phyllocladen diterpén is jellemző Alkalmazás: aconitin néhány mg-ban is halált okoz. Magyarországon bükkés gyertyánelegyesekben. a Drávasíkon kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével.3-1. az Alpokban. A többi sisakvirág fajjal együtt homeopathiában. közel 1 m magasra megnő. világszerte termesztik.5:1 hámozatlanul. adstringens. a gyökér tüsszentést vált ki. angustata közel 7% illóolajának pedig akár 80%-át is elérheti. Értékes hatóanyagai az illatos cisz-izoeugenol-metiléter. Esetleges cisz-asaron tartalma miatt nagy mennyiségben gyógyteákban nem alkalmazható. A gyökérdrog anemoninszerű anemolt tartalmaz Alkalmazás: erős hánytató és hashajtó. aconinok fordulnak elő.

tannin. kapillárisok falát erősíti. esculin és fraxin kumarinok. cimarin. hazai állományai emiatt veszélyben vannak. – RANUNCULACEAE tavaszi hérics Adonidis (vernalis) herba Adonidis rhizoma et radix Honos Európában. 30-féle). nálunk üvegházakban termeszthető. tannin. erősen ritkul.és bükkelegyes erdőkben található.6-1 m-re megnövő. fraxin 1-2. Flavonoid C-glikozid: vitexin Alkalmazás: erős hatású. triterpének.és homokpusztagyepekben található. Természetes állományokban Magyarországon védett. tannin.4% furokumarin imperatorin (= marmelosin). Kéregben főleg kumarin-glikozidok (esculin 0. hidroxi-adianton. aranyeres bántalmak enyhítésére szolgál. de gyorsabban bomlik le. Ázsia mérsékelt égövi részein. Főleg üde és völgyalji gyertyán. 50% keményítőt tartalmazó magban 3-10% szaponin-glikozid (főleg escin-glikozidok. nem kumulálódik. acetiladenotoxigenin. scopolin. emmenagog. – APIACEAE podagrafű Aegopodii podagrariae herba = Podagrariae herba = Gerhardi herba Honos Európában. fraxin) Alkalmazás: fényvédő esculint főleg a kéregből. a magból és a levélből vonják ki.03-0. Aesculus hippocastanum L.25-0.6%). szubmediterrán. A Bakonyban néhol még gyakori. Külsőleg főleg kenőcsök formájában alkalmas visszérgyulladás. Kenőcsök. kelet-mediterrán. de sokfelé elterjedt még. strofantidin. Aknázómoly levélkártevője ellen rendszeresen kell védekezni. szaponin. 20% tannin Alkalmazás: különösen friss állapotban hatásos adstringens diarrhoea és dysentheria esetén. – RUTACEAE bengálibirs Aegle marmelos (= Belae indicae) fructus Honos Nyugat-Himalájában. Aegopodium podagraria L. napolajok alkotórésze. a leveleket virágzás végén és fénytől védve szárítják (beszáradás 6:1). Hatóanyag: adiantoxid (triterpén-epoxid). Melegkedvelő. Áprilisban. Aglikon: adonitoxigenin. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: 0. szterolok. ha van rá gyógyszeripari igény. Levélben és virágban flavonoidok. kumarinok (esculin. májusban virágzik. évelő növény. A kéreg gyulladásos. Kaukázusban.50%-ban szteroid kardenolid glikozidok. Termeszthető. kb. A kérget tavasszal gyűjtik. Escintartalma miatt javítja a perifériás vérkeringést.] vénuszfodorka Capilli veneris herba = Adianti herba Capilli veneris folium = Adianti folium Honos Dél-Európában.hu [syn. aranyeres bántalmak és visszeres ulcus cruris kezelésére. megtalálható még Angliában. főként angina pectorisban.: Adiantum cuneatum Langsdorf et Fisch. vadgesztenye Hippocastani albi flos Hippocastani rubri flos Hippocastani folium Hippocastani cortex Hippocastani semen (DAB) = Castaneae equinae semen Honos DK-Európában. A belőle készült gyógyszer orvosi felügyelettel használható coronaria-tágító hatása miatt. Hatóanyag: kb. Sztyepplejtőkön. illóolaj Alkalmazás: bronchitisban köptető. aprítják (beszáradás 3:1). Dél-Ázsiában és Amerikában.doksi. – HIPPOCASTANACEAE bokrétafa. nyálka-poliszaharid. a kivont hatóanyag rosszul szívódik fel. Indiai-szubkontinensen és ettől keletre több országban termesztik.) Corr. montán faj. Hatóanyag: illóolaj Alkalmazás: köszvény és reuma esetén. Aegle marmelos (L.Forrás: http://www. Magyarországon a Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. Hyperthyreosis kezelésére vagy diureticumként is. . adstringens (inkább régebben használták). Szibériában. catechin-tannin. flavonoidok. a népgyógyászatban aranyeres bántalmakra is. a magvakat a termés felnyílásakor (beszáradás 2:1). Kisebb vagy közepes nagyságú. Glikozidok: adonitoxin. évelő növény.és sorfának ültetik. lombos fa. Park. Afrikában. Adonis vernalis L. acetiladonitoxin. szterolok.7-7%. lösz. kb. 0. a friss gyümölcsben cukrok.

2% illóolaj. Kis bokros növény. keményítő. Hatóanyag: gyantasavak. nyálka. 60 m. mircen. dísznövényként is termesztik. Ageratum conyzoides L. Agave americana L. vetésekben él. Az Agathis australis. gyanta. – AGAVACEAE szizál Honos Mexikóban. Hatóanyag: kb. 50 kg gyantatömeget adnak (“copal” gyanta). cynapioides ligeterdőkben.3-0. .) Pillans . melyben diosfenolok találhatók. Magyarországon három alfaját lehet megkülönböztetni. diureticum.75% illóolaj. rutin) Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. diureticum. Aframomum melegueta K. más Agathis fajok – ARAUCARIACEAE dammarafenyő Shorea robusta Gärtn. α-pinen. – ZINGIBERACEAE paradicsommag. – APIACEAE ádáz Cynapii herba = Aethusae herba Cynapii radix Honos Európában. agrestis inkább útszéli gyomtársulásokban. menton. illóolaj Alkalmazás: ritkán emplastrum készítésére használják. D-Afrikából importálják. lakk-. cserzőanyag. a maori istenek fája. pulegon). terpinen-4-ol. Hatóanyag: 0. termeszek ellen is használják.] Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön. malagétabors Paradisi semen = Aframomi meleguetae semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein és Sri Lankán. más Shorea fajok – DIPTEROCARPACEAE Hopea beccariana Burck. A Shorea és Hopea fajok trópusi Ázsiában. fűszer. Agathosma crenulata (L. az 1 m-nél alacsonyabb subsp. Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag (szteroid-félszintézis). kólika és hasmenés esetén homeopathiás gyógyszerként. illóolaj. Kenya) is. Évente kb.. 0.. levele a nyírfáéra hasonlít. Hatóanyag: illóolajában nem találtak diosfenolt. illatszeripari felhasználása is van. K-Afrikában (Tanzánia. illetve festékipari felhasználása jelentős. Agave sisalana Perr. ugyanitt termesztik is. – AGAVACEAE amerikai agávé Honos Mexikóban és az USA déli és középső részein. et Wendl] illatosruta Barosmae folium = Bucco folium Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön. Malajziában és trópusi Afrikában honosak. gumianyag Alkalmazás: laxativum. Hatóanyag: coniinszerű alkaloid (korábban “cynapin”). 1-2 éves. limonen. cynapium és subsp. főleg a szizálrost miatt termesztik. poliinek Alkalmazás: görcsoldó ideges gyomorbaj. nagyobb mennyiségben termesztik.: Barosma crenulata (L. D-Afrikából importálják. emmenagogum. csípős likőr készül belőle. flavonoid-összetétele is eltér az előbbi fajétól Alkalmazás: illóolajat szolgáltat. flavonoidok (diosmin. emellett még monoterpén-ketonok (izomenton. antibakteriális. ill. – ASTERACEAE . Agathosma betulina (Bergius) Pillans – RUTACEAE [syn. A magasabb subsp. pl. egyéb szterolok a tigogenin és a gitogenin.DIPTEROCARPACEAE Dammar resina Az Agathis dammara Malajziában honos. a kaurifenyő Új-Zélandban az “erdők királya”. prostata hypertrophia esetén készítmény formájában. Kis bokros termetű. diosmetin-7-O-rutinozid. Ny-Ázsiában. Agathis dammara (Lamb. levele ovális. kevés zsíros olaj.RUTACEAE [syn.doksi.: Barosma betulina (Bergius) Bartl. Hatóanyag: diosgeninhez hasonló szerkezetű hecogenin iparilag hasznosítható szteroid.4-3% hecogenin szterol. 1000 éves példányainak magassága kb.) Hook. Alkalmazás: stimuláns.) Rich. csípős illóolaj. Kaukázusban. 8-mercapto-p-mentan-3-on. Hatóanyag: szaponin.Forrás: http://www. átmérőjük 4-5 m.hu Aethusa cynapium L. Hopea ferrea Laness.és gyantaanyagok. paradol (csípős ízt adja). Schum. Illóolajat is szolgáltat.

fenilkarbonsavak... VIII. A kalincaínfű vetési gyom. vermifugum. Ph. tonicum. neoquassin.) P. cyanidin.doksi. asperulin. láz és reuma esetén hatékony. Hg. ekdiszteroidok Alkalmazás: szteroid-alapanyag. Hatóanyag: 4-10% catechin-tannin.. – SIMAROUBACEAE [syn. Hatóanyag: ailanthin (quassiin). Eur. amarolid. erdőterületek és szántók gyomtársulásainak tömegesen előforduló. Jó mézelő díszfa. szaponin.) Gould. anthelminticum. Ajuga chamaepitys (L. 10% nyálka-poliszaharid. Agropyron repens (L.5:1). Gyűjthető az A. főleg pattanásos bőr kezelésére.hu kisfészkű bojtocska. Triticum repens L. Népgyógyászatban köhögés.) = Alchemillae vulgaris herba .] réti palástfű Alchemillae herba (Ph. agropyren poliin. stimulans és diureticum. Ph.. apróbojtorján Agrimoniae herba (Ph. tannin. jellegzetes alkotója az ageratocromen. még kumarin és alkaloid Alkalmazás: a gyökérből vagy az egész növényből készült főzet emésztési zavarok. szaponin. Eur. szilikátok Alkalmazás: diureticum hólyaghurut.: Elymus repens (L.és delphinidin-glikozidok. ailanthon Alkalmazás: amarum. E tarackos gyökértörzs a levélmaradványoktól és gyökerektől megtisztítva napon is szárítható (beszáradás 2. triterpének (főleg ursolsav). Hg. Ausztráliában. kovasav.és vesekő megbetegedések esetén. Ph. Rokona.. Hg. a közép-amerikai eredetű A. Hg. Eur. virágainak közös neve!) Honos Európában. rendszerint gyomos területekről szántás után boronával. agerátum Elterjedt trópusokon és szubtrópusokon. Ailanthus altissima (Mill.és bélhurut.] bálványfa. epehólyag és epeútak gyulladása esetén. tarackfű Graminis rhizoma (Ph. Hatóanyag: 3-8% polifruktán (inulinszerű triticin). VII. Hg. emiatt belsőleg gyomor. Júniustól augusztusig virágzik. 5-6% ellagi. inozitol). társulás alkotó növénye. Ph. sorfának is ültetik. – POACEAE [syn. antidiarrhoeicum. Alchemilla xanthochlora Rothm. Teája különösen nyári hasmenések.)( = radix) = Agropyri repentis rhizoma Graminis flos (= réti szénaalkotó Poaceae fajok virágzatainak. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. – LAMIACEAE kalincaínfű Ajugae chamaepiti folium Ajuga reptans L. Agrimonia eupatoria L. 4. légcsőhurut ellen is. 4.05% illóolaj. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. VIII. – LAMIACEAE indás ínfű Ajugae reptantis herba Kozmopolita. réteken az egész országban gyakori. procera Wallr. É-Afrikában. árokszéleken. Toroköblögetésre is használható. VII. Elytrigia repens (L. vékonyés vastagbélgyulladás kezelésére előnyös. Mérsékelt égövi területeken gyakori. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag.: Alchemilla vulgaris L. É-Afrikában. Több méter hosszú és elágazó tarackjait inkább virágzás idején (június-augusztus) gyűjtik. továbbá etil-eugenol és az ebből oxidációval képződő etil-vanillin. – ROSACEAE [syn.) Nevski] tarackbúza. houstonianum. flavonoidok Alkalmazás: enyhe adstringens és antibakteriális. Magyarországon felhagyott kultúrák.: Agrimonia eupatoria L.) Gams] közönséges párlófű. az indás ínfű üde lomberdőkben elég gyakori..és gallotannin. A 30-40 cm-es virágos hajtásokat árnyékban szárítjuk (beszáradás 4:1). agresszív. hólyag.) Schreb. is. 2-3% cukoralkohol (mannitol. Külsőleg hámosító.. Beauv. Indiai-szubkontinensen. főleg eurázsiai egyéves fajok.01-0. (ecetfa) Ailanthi altissimae cortex Honos Kínában. quassin. kedvelt parkdíszítő növényünk. Ph. 4. VIII. officinalis (Lam.) Honos Európában. Hatóanyag: 0.) Sw. Száraz és félszáraz gyepekben. 0. iridoid aucubin.: Ailanthus glandulosa Desf. Könnyen elvadul.Forrás: http://www. – ROSACEAE [syn. vanillosid. subsp.15% illóolaj.

Forrás: http://www.hu Honos Európában. meghűlés.) Allium sativum ad praeparationes homoeopathicas (Ph. világszerte termesztik. antibakteriális.) Cavara et Grande – BRASSICACEAE [syn. prekurzorok alliin-származékok (propilalliin. Hatóanyag: 0. kb. Indiaiszubkontinensen. Alliaria petiolata (M. belsőleg a népgyógyászatban megfázás esetén. – MELANTHIACEAE Aletritis (Aletris) farinosae rhizoma Honos É-Amerikában. 4% kvercetin (különösen a hagyma buroklevelében). antimutagén. nem szabad gyűjteni. a piros szín jól feltűnt). légcsőhurut esetén hatásos. szaponarin. Hatóanyag: 5-6% pirosan festő alkannin. anchusasav és alkannasav (többnyire észterek formájában) Alkalmazás: adstringens (belsőleg nem használható). metilalliin. cikloalliin).5% körüli illóolaj (allil-mustárolaj és diallil-diszulfid). árnyas. 1% spiraeosid. Hatóanyag: illékony. Ázsiában és É-Amerikában.1-0. A keletkező allicin a fő hatóanyag. B.) Tausch – BORAGINACEAE homoki pirosító Alkannae tinctoriae (rubrae = spuriae) radix = Anchusae rubrae radix Honos Európában. É-Afrikában. Nálunk gyakori. Európában és Mexikóban. vitexinszerű glükoflavon alliarosid Alkalmazás: külsőleg sebekre. Allium sativum L. olajszerű anyag nyomokban. Mocsarak. vitaminok. (menorrhoea kezelésére főleg népgyógyászati tapasztalatok szerint). egyéb flavonoid (pl. szelén Alkalmazás: kedvező étrendi hatása közismert. Hatóanyag: 0. 2% flavonoid Alkalmazás: antioxidáns. ajoén. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. közel 1 m magas. üde gyomtársulások növénye. Ny-Ázsiában. – ALLIACEAE vöröshagyma Allii cepae bulbus = Cepaeae bulbus Honos Iránban. ebből sokféle. illóolaj. cukrok. hogy közép-ázsiai eredetű. étvágyhozó. magot hozó herbájában 0. világszerte gyakori. eléggé elterjedt.: Alliaria officinalis Andrz. kolin. a hatóanyagok alliinből keletkeznek enzim (alliin-liáz) hatására. Hg. keserű tonicum uterus-idegrendszeri panaszok kezelésére. 4. Aletris farinosa L. Eur. Hatóanyag: mustárolaj-glikozid sinigrin. Ph.doksi. tetraszulfidok) .és Dél-Európában. veszettség ellen (hatásai kellőképpen nincsenek igazolva). É-Amerikában. Eur. Ázsiában. kozmetikai festéket szolgáltat (régen bárányokat jelöltek meg gyökerével. mannan. – ALISMATACEAE vízi hídőr Alismatis rhizoma Honos Európában.) Allii sativi aetheroleum Valószínű. Hg. É-Afrikában.4% illóolaj.. diarrhoea esetén. ma csak termesztésben van. A Ny-Dunántúlon lápréten és magaskórós társulásban ritka. protocatechusav-metilészter. gyanta Alkalmazás: ösztrogén. különösen grippe. VIII. Alkanna tinctoria (L. – ALLIACEAE fokhagyma Allii sativi bulbus (= radix) Allii sativi bulbi pulvis (Ph. továbbá Egyiptomban. egyéb hatóanyag jön létre (pl. lecitin Alkalmazás: cukorbaj és vesebetegségek esetén. floroglucin. tölgyesek. Védett.. Alisma plantago-aquatica L. triszulfidok. Ph. oligoszaharidok. VIII. cepaenek.01% körüli illóolaj. adstringens. kempferol-glikozid). Hatóanyag: 6-8% cserzőanyag. 4. a drogot importáljuk. Hatóanyag: diosgenin-szaponin.] kányazsombor Alliariae (officinalis) herba Honos Közép. Allium cepa L. sekélyvízi hínárnövényzet évelő faja. dimer ellagitannin agrimoniin és laevigatin. Magyarországon kiritkult. oleanolsav-glikozid. kb. pedunculagin. meszes talajú homokpuszta gyepek védett növénye.

) Aloe capensis (Ph. kap-aloé Aloë (Ph. szerves savak Alkalmazás: étvágyjavító. Termesztett fűszer-. oxyuriasis esetén hatékony.) Honos Makaronéziában. aloesin (aloeresin B). gyulladáscsökkentő. Eur. antihypertonicum. citrullin Alkalmazás: főzete öblögetőszer pharingitis esetén. Hatóanyag: népszerű ízesítő és vitaminpótló. gyantaszerű fenolszármazékok. Gátolja a trombocita-aggregációt. Alnus glutinosa (L. szemészetben is használható. taraxeron.) Gärtn. ulcus ventriculi és duodeni kezelésére is. széleskörűen elterjedt. termesztik. aloesin (aloeresin A.Forrás: http://www. aszkorbinsav. Üde gyertyán. emiatt bél-. – ALOËACEAE [syn.07% szárazanyagra vonatkoztatva) és további kéntartalmú származékok teszik ki az illóolajat (kb. Aloë vera (L. gyomorvérzés esetén beöntésre használták régebben. Ph.) Aloes extractum siccum normatum (Ph. helyenként állományalkotó. csökkenti a vérszérum koleszterinszintjét. folyók árterén.. enyhe. carminativum. Hatóanyag: antrakinonok. 20% cserzőanyag. f. 4.és K-Afrikában. VII. Cérnagiliszta ellen. B és F) . “égerliget”. Hg.. barbadosi aloé Aloë barbadensis (Ph. gyantasav. aloinosidok. Aloë ferox Mill. – ALLIACEAE medvehagyma Allii ursini herba Allii ursini bulbus Honos Európában és É-Ázsiában. lápokon gyakori. aloinok. és más Aloë fajok – ALOËACEAE fás aloé Aloë Honos D-Afrikában. protalnulin. de jótékony colitis. Baktériumok szaporodását gátolja. Hg.hu Alkalmazás: kedvező étrendi szerepe közismert. taraxerol. a termőhely védelme miatt mégis csak hatósági engedéllyel gyűjthető a levél (a hagyma nem). alnulin. kéntartalmú illó vegyületekben is gazdag Alkalmazás: antibakteriális. keserű glikozid az aloeinin A és B (6-fenil-2-piron-származékok) Alkalmazás: mint a következő.: Allium sibiricum L. Hatóanyag: 13-27% aloin A és B. Ph.007%). aloinosidok. aloe-emodin.) Burm. Aloë arborescens Mill.és garatfertőzések leküzdésére is használható. 5-hidroxi-aloin. enyhe antibakteriális. – ALOËACEAE tövises aloé. 0. Hatóanyag: kb..) Honos Afrikában. γ-glutamil-peptid. antiarterioscleroticum. glutinon. 20-30 m-re megnövő fa. ezáltal kúraszerű alkalmazása hátráltatja az arteriosclerosist és jótékony hatású a magas vérnyomásos betegek állapotára is. Hatóanyag: alliinből keletkező allicin (0. Allium ursinum L. Főleg a Dunántúl egyes részein tömegesen fordul elő. – ALLIACEAE [syn. flavonoidok. Eur. Homeopathia. 4. szájüreg. 4. VIII. emésztési zavarokra. patakok mentén. lektinek Alkalmazás: antibakteriális különösen gyomor. mérsékelt égövi Ázsiában (főként Szibériában). VIII. fokozza a fibrinolízist.: Aloë barbadensis Mill. cardioprotectivum.] orvosi aloé. hiperozid-típusú flavonglikozid. Számos gyógyszerészeti termék készül belőle. Külsőleg hámosító. Hatóanyag: 25-40% aloin (aloin A és B). zöldségnövény. Indiai-szubkontinensen és ÉAmerikában. phlobaphen. Hg. lupeol. főleg D. – BETULACEAE enyves éger Alni glutinosae cortex Honos Európában.és bükkelegyes erdők növénye. Ázsiában és É-Amerikában. aloeresin A-pkumársav-észter.doksi. nyomokban prosztaglandinok. nagyobb adagban erősebb laxativum. VIII.és bélfertőzések esetén. anthelminticum. de mindenhol termeszthető cserepes vagy üvegházi növényként. Hg. chrysophanol és glikozidjai.] metélő hagyma Allii schoenoprasi herba Honos Európában. Allium schoenoprasum L. Eur. Ph. 3-4% 7-hidroxi-aloin A és B.

– MALVACEAE (fekete) mályvarózsa Malvae arboreae flos (cum calycibus seu sine calycibus) Keleti eredetű. flavonoid (pl. A subsp. nerolidol. Althaea (Alcea) rosea (L. Hatóanyag: poliszaharidok. fehérmályva Althaeae folium (Ph. Peruban és Argentínában. cineol. melynek csípős szagát diarilheptanoid és fenilalkanon (8-gingerol) okozza. szikeseken. Hatóanyag: 12-20% nyálka-poliszaharid a gyökérben. mannanok. nigra hort. K-Ázsiában. yohimbin. műszárítón szárítják (beszáradás 5:1). Sokféle készítményt forgalmaznak. . összecsukódáskor szedik le csészelevelek nélkül. dipenten.. VIII.: Aloysia triphylla (L’ Hér. Muell. Hatóanyag: 2-2. cedrol. verbenon.5% alstonin (chlorogenin) alkaloid.. Indiai-szubkontinensen. 4.5-3 cm mélyre történik. galangin). VII. – APOCYNACEAE keserűkéreg Alstoniae constrictae radix Honos Ausztráliában. myrcen. acetoxi-chavicol-acetát (utóbbi kísérleti szinten tumorgátló) Alkalmazás: stomachicum. melegkedvelő. Ph. digestivum. Galangae rhizoma (Ph. letisztítás után hámozzák és 5 mm él hosszúságú kockákra vágják. Eur. és Mediterráneumban. – ZINGIBERACEAE sziámi gyömbér. Hatóanyag: 0. galangál Honos Kínában. terpineol. Azonnal szellős helyen vagy 40-50 0 C-on. öblögetőszer (nem köptető). anthocyaninok (főleg myrtillin) Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt élelmiszerek festésére engedélyezett.5-1% illóolaj. Althaea officinalis L. Főleg ártéri mocsarakban. limonen. izovaleriansav Alkalmazás: stomachicum.) Kuntze] citromverbéna Verbenae aetheroleum Aloysiae (triphyllae) folium Honos Chilében.2% illóolaj. nerol. Főleg gél formájában külsőleg is hatékony bőrápoló. gyomtársulásokban elterjedt évelő növény. Mono. Aloysia citriodora Palau – VERBENACEAE [syn. Alpinia galanga Willd. malária..doksi. Hg. tonicum. Hg. 4.1-0. caryophyllen. A virágokat elnyílásuk idején. alstonidin.és szeszkviterpének. tetrahidroalstonin. pirrol.Forrás: http://www. galangál Honos D-Kínában. Spanyolországban és D-Franciaországban termesztik. stimulans. Felső légúti hurutos megbetegedésekben enyhíti a köhögést. VIII.) Althaeae flos Althaeae herba Honos Eurázsiában. likőripari alapanyag. reserpin Alkalmazás: lázcsillapító.) Althaeae radix (Ph. var. VII. geraniol. Ph. A júniustól szeptemberig virágzó növény gyökereit októbertől áprilisig gyűjtik. Újabban egyéves fajtáit is termesztik.) Britt. 1. Műszárítóban szárítják (beszáradás 4:1)... szterol. szájüregi vagy gyomor-. benne citral. Malajziában. továbbá diterpén. alstonilin. Hg. Alstonia constricta F. évelő kerti dísznövény. Ph. Lippia triphylla (L’ Hér. Hg. Helv. trópusokon termesztik. 6% a levélben. Alpinia officinarum Hance kínai gyömbér. atropurpurea seu var. fűszer.és diarrhoea ellenes. bélhurut esetén nyálkahártya-gyulladás kezelésére bevonó. Főleg arabinogalaktanok és galakturonorhamnanok. Ph. pseudarmeniaca (ártéri ziliz) a Duna-völgy ligeterdőiben honos. kb. Kellemes illatú cserje. tannin. metilheptenon. folyóvizek mentén. DAC) Galangae aetheroleum Hatóanyag: 0. Eur. kis termetű fa vagy cserje. főleg Thaiföldön és Indiai-szubkontinensen termesztik. Vetése 70-80 cm sortávolságra. Indokínában.hu Alkalmazás: laxans hatása a bélműködésre különösen előnyös. galaktanok. – MALVACEAE orvosi ziliz. aloesin-tartalma miatt gyulladásgátló enteritis kezelésében. trópusi Afrikában. ) Cav. illatszeripari nyersanyag.. Közép-Amerikában. Alkalmazás: légúti. Magvai már a gyűjtés évében jól csíráznak.

muszkazon. de érzékenység esetén bőrgyulladást okozhat. 0. amaranthin. USA-ban.Forrás: http://www. 1 m magas. norvisnagin. Bengáliában. gastroenterális. Meghonosodása Magyarországon lehetséges. urogenitális szervek. erythrostachys Moq. 1 m-nél magasabb. 1. néhol sárgarépa kísérő gyomnövénye. diureticum. terpinen-4-ol. terpineol. roborans. epe-. furokumarin (xanthotoxin).5% piranokumarin (visnadin. var.vagy kétéves növény. terpinen.) Lam. Termésben 12-18% zsíros olaj és 12-14% fehérje is Alkalmazás: spasmolyticum: bronchus. pinen.: Prunus amygdalus Batsch. egy. főleg savanyú homoktalajon előforduló gyakori kalapos gomba. kvercetin-glikozidok Alkalmazás: adstingens. 1% illóolaj (alkotói: cineol. Amomum aromaticum Roxb.doksi. Hatóanyag: 2-4% furanokromon (khellin.8-cineol. – APIACEAE fogpiszkálófű Ammeos (= Ammi) visnagae fructus (DAB 1996) Honos Mediterráneumban és Ny-Ázsiában. muszkaridin Alkalmazás: homeopathia. Hatóanyag: betain. kvercetin. pcymen. – ROSACEAE [syn. szívkoszorúér-keringést fokozó (gyógyszerként). – APIACEAE ammi Ammi majoris fructus (= semen) Honos Makaronéziában. αterpineol. Kaukázusban. fotodinámiás vitiligo (leucoderma) esetén belsőleg és külsőleg. kertekben ültetik. – ZINGIBERACEAE keserű álgyömbér Amomi amari fructus Honos Japánban. ugyancsak ilyen módon a khellin bronchitis.02-0. Amaranthus hypochondriacus L. Hatóanyag: szeszkviterpén-laktonok. a pollenben kvercetin-3glükozid. nehezen kiirtható gyomnövény. fehérjék Alkalmazás: homeopathia. epe-. linalool. diureticum. 1. Prunus dulcis (Mill.) Buchheim] (édes vagy keserű) mandula Amygdalae amarae semen = Amygdalae semen amarum . izopimpinellin) Alkalmazás: spasmolyticum. – ZINGIBERACEAE bengáli álgyömbér Amomum Honos Nepálban. É-Afrikában. Hatóanyag: muszkarin.] piros amaránt Amaranthi hypochondriaci herba Honos É-Amerikában. karvon.) D.hu Amanita muscaria )L: Fr.03% illóolaj (kámfor. Indiai-szubkontinensen.16% coronopilin. izorhamnetin). khellenin.2-dihidroparthenin. flavonoidok (kempferol. de megtalálható Argentínában. 0. Hatóanyag: xanthotoxin és más furokumarin (imperatorin. Amygdalus communis L. 0. vese-. samidin. Chilében és Mexikóban is. amara (DC.2-0. nerolidol) Alkalmazás: eupepticum. bergapten. aszkorbinsav. Európa mediterrán vidékein. Ny-Ázsiában. khellinol. vadkender Ambrosiae artemisiifoliae herba Honos Kanadában. izorhamnetin-gükozid. Európában is elterjedt.: Amaranthus hybridus L. dihidrosamidin). Napozószerekben is alkotórész. Ammi visnaga (L. limonen. Webb var. koronáriák görcse ellen. izoimperatorin. – ASTERACEAE parlagfű.) Hooker – AMANITACEAE légyöló galóca Aga Lombos és tűlevelű erdőkben. Ambrosia artemisiifolia L. visnagin. bélkólika esetén spasmolytikus. ammiol). myrcen. sabinen. – AMARANTHACEAE [syn. A. mely hosszan tartó és ismételt virágzása miatt pollenallergiát okoz. A visnadint kivonva koronária tágító. khellol. Amomum amarum Lour. ibotensav. Hatóanyag: kb. Ammi majus L. erőteljes egyéves lágyszárú.

– MENISPERMACEAE halméregcserje Cocculi fructus (= semen. Anacyclus pyrethrum (L.és polygalasav-glikozidok.) Amygdalae oleum virginale (Ph.5-0. Trópusi vidékeken termesztik. sokfelé termesztik. Eur. nyomokban illóolaj. antiparasiticum. spartein = pachycarpin) Alkalmazás: emeticum. 30-55% inulin. az olaj speciális. – FABACEAE bűzfa Anagyris herba Anagyris foetidae semen Honos Mediterráneumban. Anamirta cocculus (L. leucocyanidin. Inszekticid. külsőleg testápoló szerekben. sztearin-. Ph. 30 cm magas. Hg. – PRIMULACEAE tikszem Anagallidis herba Anagallidis semen Anagallidis radix Honos Eurázsiában. 50% inulin Alkalmazás: antipyreticum. polimer proanthocyanidin. palmitol-. leucopelargonidin.. keserű mandula aromagyártás alapanyaga. 4. édes mandula inkább édesiparban használatos. egyéves lágyszárú. Marokkóban. sok aneurin Alkalmazás: olajtartalma miatt olajnövény. Eur. fájdalomenyhítő. anagyrin. cserzőanyag Alkalmazás: diureticum. VIII. 1-1. Malajziában.8% illóolaj (benne kb. apoplexia. Hatóanyag: a keserű mandulában 1-8% amygdalin és kevés prunasin (cianogén glikozidok). reumás panaszokban. olaj. cserzőanyagok. Hatóanyag: quillaja.] piretrum. inszekticid. retamin. kb. Indokínában. egyéves. tonicum.4-savizobutilamid. 0. akazsu Anacardiae occidentalis fructus (= Anacardiae fructus) Honos Brazíliában. zsíros olaj (olajsavban igen gazdag).) Amygdalae farina = Amygdalae placentae farina Amygdalarum cortex Honos szubtrópusi Kínában és Elő-Ázsiában. Hatóanyag: alkaloidok (cytisin. maghéja féregűző. 0. epicatechin.Forrás: http://www. Arábiában. római bertram Pyrethri (romani) radix = Anacycli pyrethri radix Honos Algériában.. grana. a magban kb. anacardein globulin. Hatóanyag: gyanta.doksi.5 m magas bokros cserje vagy fácska.) Link – ASTERACEAE [syn. squalen. 30% fehérje. pirítva csemege.5% pyretrin.: Anthemis pyrethrum L. cserzőanyag Alkalmazás: nyálelválasztást fokoz. szántókon gyakori. kb. szitoszterin. dehidroanacyclin (diin-dienek) és dekadien-2. 4. neuralgiás és reumás és egyéb fájdalmak esetén. VIII. – ANACARDIACEAE kesu(fa). . sesamin. quillajaszapotoxin. Homeopathiában is reuma és neuralgia ellen. Anagallis arvensis L. nyomokban illóolaj. kertekben. továbbá aranyeres. Hg. gingkol. szőlőkben. cardenol). 35-60% zsíros olaj (zsírsavai: palmitin-. szaponinja antivirális. Hatóanyag: csípős gyantájában anacyclin. maghéjban catechin. Ph. cardol.és linolsav) Alkalmazás: olajgyártás. metilcytisin. átmeneti nyelvbénulás. Anacardium occidentale L. purgans. Szíriában. lumbago és ischias kezelésére. Kis-Ázsiában. 5% HCN). Anagyris foetida L.hu Amygdalae semen dulce Amygdalae amarum aetheroleum Amygdalae oleum raffinatum (Ph. Hatóanyag: anacardsav (O-karboxi-fenol-származék) és dekarboxilált származékai (anacardol. nux) Honos Indiában. kb. Anacyclus officinarum Hayne – ASTERACEAE német foggyökér Pyrethri germanici radix Honos a Mediterráneumban.) Wight et Arn. egész Európába. majd egészen Kaliforniáig. innen tovább terjedt a Mediterráneumba.

gyanta. termésben még kumarinok (bergapten. Nálunk júniustól októberig virágzik. 1 m magas. legelőkön és gyomtársulásokban gyakori az egész országban.doksi. anthelminticum. szerves savakban és cukrokban gazdag. allantoin (cordianin). Hatóanyag: toxikus butenolid protoanemonin. Állatgyógyászatban is. cserzőanyag. sykosis. akrilsav. termésben 4-5% illóolaj (főleg carvon. kolin. lichen ruber. esculin) . 0. Kétéves vagy évelő. 11-18% zsíros olaj. égerligetekben szórványosan fordul elő. umbelliprenin. antidiarrhoeicum.: Justicia paniculata Burm. hyperaemiát. nyálka-poliszaharid. Hatóanyag: diterpén-lakton andrographolid (kb. Ananas comosus (L. paniculid A és B Alkalmazás: antibiotikus.) Merr. Az érett terméseket műszárítón szárítják. külsőleg lágyító. Bükk.és gyertyánelegyes erdőkben.és Közép-Európában. trópusokon termesztik. n-valeriansav. hólyagosodást okoz. chrysophanol. kb. É-Amerikában. továbbá α-phellandren. Hatóanyag: chrysophanolantron. trychophytiasis. antipyreticum. Ázsiában. Egyéves.hu Hatóanyag: szeszkviterpenoid picrotoxin (cocculin). A tőleveles. ekcéma és herpes bizonyos stádiumaiban. sokféle szerves sav metilészterei Alkalmazás: friss gyümölcslé erősen fehérjeoldó. erythrasma. A herbából vagy termésből a betakarítást követően illóolajat nyernek. gumianyag.Forrás: http://www. virágzó hajtást általában 40-500C-os műszárítóba helyezik. izokapronsav. DK-Ázsiában. 20 m magasra is megnövő fa. Kaukázusban. Virágban petunidin diglikozid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. pityriasis. Halmaszlagként használták a termést. Anethum graveolens L. metil-n-propil-keton. löszsztyeppeken. 2% a levélben). – RANUNCULACEAE berki szellőrózsa Anemones nemorosae herba Honos D. Vanillin. analepticum. pleuritis (kis adagban. consolidin glükoalkaloid (alkaloidkomponense conslicin). Mediterráneumban. carveol. vagyis izgatja a légző. Andrographis paniculata Nees – ACANTHACEAE [syn. carvacrol). emodinantron-monometiléter. Elő-Ázsiában. scopoletin.és vasomotor központot. kb. ararobinol. Hatóanyag: termése vitaminokban. magassága 0.3%.3 m-től 1 m-ig terjed. Hatóanyag: cynoglossin alkaloid. Sri Lankáig. kínasavdikumarát. bőrparazitákat pusztít. emodinmonometiléter Alkalmazás: bőrt és nyálkahártyát erősen izgatja. – APIACEAE kapor Anethi fructus Anethi herba Anethi aetheroleum e seminis Honos Mediterráneumban. psoriasis. Anemone nemorosa L. Anchusa officinalis L. Arthritis. hűsítő borogatásként. a szárított herbából morzsolt drogot állítanak elő.] Andrographis herba Honos Karib-tengeri szigetektől Jáváig. anemonin Alkalmazás: bőrizgató. Andira araroba Aguiar – FABACEAE goa por Chrysarobinum Honos Brazília esőerdőiben. Hatóanyag: herbában kb. – BROMELIACEAE ananász Honos Brazíliában. Külsőleg gombás megbetegedésekben. fehérjebontó bromelain enzimet tartalmaz. ellenőrizve). – BORAGINACEAE orvosi atracél Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) herba Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) flos Anchusae (= Buglossi) semen Anchusae (= Buglossi) radix Honos Európában. gyulladást okoz. Sokfelé termesztik. 3-4% oldható kovasav. terméshéjban menispermin és paramenispermin alkaloid Alkalmazás: picrotoxin erősen mérgező. bódító mérgek ellenszere.

és fejfájás esetén.) Diels – APIACEAE [syn. kumarin umbelliferon. phellopterin. Angelica archangelica L. phellopterin. Likőralapanyag. angesin. bergaptolszármazékok. furokumarin (imperatorin. illóolaj Alkalmazás: antipyreticum. ennek 80-90%-a monoterpén (főleg phellandren. jól szellőző helyen szárítják (beszáradás 4:1). Angelica sylvestris L. izoimperatorin. caryophyllen). Szibériában. – APIACEAE indiai kapor Anethi aetheroleum e seminis Honos Bengáliában.6% illóolaj (főleg limonen és pinenek). makrociklusos laktonok. furokumarin (bergapten. több helyen vadon él. osthol). columbianetin. gerinc. limonen). VIII.3% illóolaj. Ny-Ázsiában. byakangelicin). caren. prenil-kumarin (osthenol. nagy adagban nyugtató. a byakangelicin fokozza a koronariacirkulációt. izobyakangelicolsav Alkalmazás: spasmolyticum húgyúti görcsökben.: Angelica officinalis Kit. Termeszthető Közép-Európában. – APIACEAE [syn. Angelica dahurica (Fisch. Július végétől gyűjtik a terméseket. Anethum sowa DC. diureticum. furokumarinok. így Magyarországon is. Hatóanyag: furokumarin imperatorin. étvágygerjesztő. kumarinok. anethen. Az első év őszén vagy a következő kora tavaszon szedett gyökeret. expectorans főleg a népgyógyászatban. carminativum. enyhe görcsoldó. Angelica polymorpha Maxim.] . poliin falcarindiol Alkalmazás: rheumatoid arthritis.) = Angelicae sativae (= majoris) radix = Syriaca radix Angelicae fructus Angelicae herba Angelicae aetheroleum e radice Angelicae aetheroleum e seminis Honos É-Európától Szibériáig. α-pinen Alkalmazás: mint előbb. – APIACEAE [syn. 4. Egy-két éves. et Hook. magaskórós társulásokban hazánkban elég gyakori. f. A termés carminativum. prenil-kumarin (osthol. kis adagban izgató. szeszkviterpén (bisabolen. – APIACEAE szőrös angélika Angelicae pubescentis radix Honos K-Ázsiában.5% illóolaj. bisabolangelon.. bisabolol. archangelicin = kwannin). Hatóanyag: gyökérben 0.: Archangelica officinalis Hoffm. myrcen. – APIACEAE Angelicae dahuricae radix Honos mérsékelt égövi Ázsiában. limonen.hu Alkalmazás: fűszer. A kifejlett leveleket is 30350C-on szárítják (beszáradás 6:1). a herba vizes kivonata egyeseknél enyhe nyugtató. erőteljes növény. rendszerint kettéhasítva. térd-. Angelica pubescens Maxim. flavanon archangelenon Alkalmazás: serkenti a gyomorsav.] erdei angyalgyökér Angelicae silvestris (= minoris) radix Angelicae silvestris fructus Honos Európában. umbelliferon). sabinen. termésben zsíros olajok. Eur.Forrás: http://www. Ph.doksi. konzervipar. A korábbi palántanevelés helyett jelenleg a szabadföldi. fenolkarbonsavszármazékok. Angelica sinensis (Oliv. izoimperatorin.35-1. analgeticum.és hasnyálmirigy-kiválasztást. angelicin. a porított termés inszekticid. sinensis Oliv. benne az európai kapor hatóanyagain kívül sajátos dillapiol. fagy alá vetést vagy előzetesen fagyasztott vetőmaggal kora tavaszi helybevetést alkalmaznak. var. xanthotoxin. kumarin és furokumarin (oxipeucedanin. gyökértörzset mosás után. a termésből nyert illóolaj antiszeptikus. Hatóanyag: 2-3. angelol A-L).) Bent. továbbá pinenek.] orvosi angyalgyökér Angelicae radix (Ph. Kétéves vagy évelő. Európában és a Kárpátokban. nyomokban furfurol. Hg. Hatóanyag: kumarin. dihidrocarvon. carminativum. Hatóanyag: 0.

hu kínai angyalgyökér Angelicae sinensis radix Honos Kínában. főként Amazonas mentén. Antennaria dioica (L. – ASTERACEAE [syn. cserzőanyag Alkalmazás: levél. – ANNONACEAE gyömbéralma Honos Indiában. az érett gyümölcs ízes. parosteminin) Alkalmazás: diarrhoea esetén. cserzőanyag. – LAURACEAE [syn. Anthemis tinctoria L. Annona muricata L. 10-30 cm magas. amenorrhoea) és reumás betegségek esetén. – POACEAE szagos borjúpázsit Anthoxanthi odorati herba Anthoxanthi odorati flos Honos Eurázsiában. anthelminticum. 30-40% kovasav .doksi. hydrocotoin. Hatóanyag: xanthofill. – ASTERACEAE festő pipitér Anthemidis tinctoriae flos = Buphthalmi vulgaris flos Honos Közép. mérsékelt égövi Ázsiában. levistolid A). Hatóanyag: cianogén glikozidok magban és éretlen gyümölcsben Alkalmazás: inszekticid.Forrás: http://www. levél analgeticum. Hatóanyag: illóolaj. metil-hydrocotoin. a Középhegységben és a Dunántúlon jobban megtalálható. Aniba rosaeodora Ducke – LAURACEAE [syn. gyanta. savanyúalma Honos trópusi Amerikában. Anthoxanthum odoratum L. 1. Hatóanyag: oxiantrakinon-származék. Üde rétek társulás alkotó növénye. parostemin. poliin falcarindiol Alkalmazás: analgeticum menstruációs panaszok (menorrhagia. gyökér. Erőteljes évelő növény. spasmolyticum.: A. népgyógyászatban légúti megbetegedésekben. meghonosodott a trópusi Ny-Afrikában. mag inszekticid. ehető.) Gärtn. Már védelemre szorul. és szubarktikus Amerikában. paracotoin. Hatóanyag: bifenil-keton típusú vegyületek. féregűző. különösen gazdag linaloolban. metilprotocotoin.: Gnaphalium dioicum L. fürdőillatosító. nyomokban illóolaj. erős illatú fű.5% cotoin. tionenek Alkalmazás: anthelminticum. továbbá cineol. erdőssztyeppek nyíltabb részén él. Annona squamosa L. nyálka-poliszaharid.és Dél-Európában. terpineol.] parlagi macskatalp Antennariae dioicae (= Gnaphalii = Pediscati) flos = Pilosellae albae flos Honos Európában. nyíres fenyérekben. Aniba coto (Rusby) Kosterm. a ligustilid spasmolyticus. flavonoidok (luteolin-származékok). továbbá alkaloid (anibin. szőrfűgyepekben. Hatóanyag: kumarin-glikozid.: Nectandra coto Rusby] koto Coto cortex Honos Brazíliában. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar. Hatóanyag: aporfin alkaloidok (muricin. fitoszterolok Alkalmazás: krónikus epeúti panaszok esetén (főzetét). muricinin). mésztelen hegyi réteken. kb. metil-acetofenon. Hatóanyag: monomer és dimer ftalidok (ligustilid. antidiarrhoeicum is. duckei Kosterm. Bolíviában. növényi festékanyag. Nálunk ritka. 15-20 m magas fa. ferulasav-származék coniferil-ferulát. rózsafa Anibae rosaeodorae aetheroleum Honos Brazíliában. antineuralgicum. – ANNONACEAE tüskés annóna. D-Afrikában. ursolsav.] rózsaillatúfa. protocotoin. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakoribb.

Ázsia mérsékelt égövi területein. Hatóanyag: 0. Homeopathia. C-prenil-kumarin (osthenol. Takarmánynövényként termesztik. Anthriscus cerefolium (L..hu Alkalmazás: értékes gyepnövény. vörös anthocyanin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító.) Scop. benne főleg metil-chavicol.03% illóolaj herbában. sziklás bükk. n-butil-ftalid).9% termésben. szénafürdők fontos alkotórésze. xanthofill. Termesztik. földimogyoró Arachidis semen .és D-Afrikában. továbbá szaponinok Alkalmazás: szteroid-glikozidjai a szívműködésre hatnak (cardialis insufficientia.) Hoffm. apocannosid. máj. főként limonenből (60%) és selinenből (10%) áll. Európában. Illóolajat a termésből állítanak elő. Védett. cynocannosid.és gyertyánelegyes erdőkben. üde akácosokban és gyomtársulásokban. Anthyllis vulneraria L. cianogén glikozid Alkalmazás: népgyógyászatban krónikus bőrbetegségekben. egyéves növény. Aphanes arvensis L. apiumosid). továbbá antiemeticum. Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. – APIACEAE zeller Apii (graveolentis) herba Apii (graveolentis) radix Apii (graveolentis) fructus (= semen) Apii aetheroleum e fructi Honos Európában. É. Hatóanyag: 2-3% illóolaj. apigravin. fájdalomcsillapító. útszéli: subsp. diureticum húgyúti megbetegedésekben. köszvényes és reumás betegségekben nyugtató.Forrás: http://www. Elő-Ázsiában. Apium graveolens L.és epebajok esetén. – RANUNCULACEAE harangláb Aquilegiae semen Aquilegiae herba Honos Közép.) Arc. Erős hatású.] Cerefolii (germanici) herba Cerefolii fructus (semen) Honos D-Európában.: Alchemilla arvensis (L. Ny-Ázsiától Indiai-szubkontinensig. cserzőanyag. kaszálókon. Magyarországon kis termetű. nálunk is fontos zöldségnövény. továbbá apiin Alkalmazás: fűszer. – FABACEAE [syn. Évelő. Aquilegia vulgaris L. Hatóanyag: delfinidin-diglikozid. – APIACEAE zamatos turbolya [kerti: subsp. furokumarin (apiumetin. diureticum. Apocynum cannabinum L. Ny-Ázsiában. sedanenolid.] nagy ugarpalástfű Aphanes arvensis herba (= Alchemillae arvensis herba) Honos Európában.doksi. időskori szívgyengeség). diureticum. Kaukázusban. trichosperma (Schult. Hatóanyag: szaponin. cerefolium (L.és Dél-Európában. mészkerülő szántók ritkább gyomfaja. Továbbá butil-ftalidok (sedanolid. – ROSACEAE [syn. A másik gyakori degradált erdőkben. indiánkender Apocyni cannabini radix Honos É-Amerikában. 0. celerin). népgyógyászatban vértisztító. hegyi réteken szórványos. A termesztett alfaj elvadulhat. – APOCYNACEAE kendermeténg. ritkán fordul elő inkább az ország ÉK-i részein nyirkos. Hatóanyag: cymarin (strophantidin-D-cymarosid). Arachis hypogaea L.: Anthyllis communis Rouy] nyúlszapuka Anthyllidis vulnerariae flos Honos É-Afrikában. – FABACEAE amerikaimogyoró. flavonoid Alkalmazás: diureticum főleg népgyógyászatban. anetol.) Hoffm.

) is. leucopelargonidin .. VIII. arctinol. guvacolin.és ártéri társulásokban különösen gyakori. Ph. Ny-Ázsiában.3-0. minus (Hill) Bernh.és miricetin-glikozidok). – ARALIACEAE fürtös arália Araliae racemosae rhizoma et radix Honos É-Amerikában. izoguvacin. 2. É-Afrikában. Hg. erőteljes növény Magyarországon gyom. diterpének Alkalmazás: expectorans. arecaidin. reumaellenes. Eur. piceosid. cystitis esetén. pl. – ARACEAE beteldió. VIII. aretsav). Eur. A. zsíros fejbőr kezelésére (hajszesz. nonacosanol. A.). triterpén-szaponin. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton costuslakton és dehidrocostuslakton. kb. Hatóanyag: illóolaj. 15-20% cserzőanyag (gallotannin és catechincsersav).) Spreng. triacontanol. 0. 16% cserzőanyag. Hg. A kétéves. Eur. Homeopathia. diaphoreticum. – ERICACEAE nyugati szamócafa Arbuti (unedinis) folium Honos Európában. VII.. használata korlátozott ideig történhet magas tannintartalma miatt. ASTERACEAE bojtorján Bardanae radix (DAC) Bardanae folium Bardanae herba Bardanae fructus Honos Mediterráneumban. gyanta. hajsampon stb. Ph.) Arachidis oleum raffinatum (Ph.és reumás panaszok esetén. Európa más területein és Ázsiában. Indokínában. triterpén (ursolsav. őse nem ismert.doksi. ártereken és üde gyomtársulásokban élő kis bojtorján (A. köszvény. örökzöld cserje. carminativum. Hatóanyag: zsíros olajat szolgáltat a mag (40-50%) Alkalmazás: magból étkezési csemegéket készítenek. Külsőleg egyes ekcémákra. más kvercetin. Afrikában. 10 m magas fa. hidrokinon. Hatóanyag: 0. Malajziában. Európában főleg Olaszország és Spanyolország hegyvidékein. Areca catechu L. diureticum. Megmosás után feldarabolják és 500C-nál alacsonyabb hőmérsékleten szárítják (beszáradás 4-5:1). Indiában. Hg. Földre terülő. arecolidin. arctinon.Forrás: http://www. Hatóanyag: fenolheterosidok. Arctostaphylos uva-ursi (L. tisztító (méregtelenítő). nyálka-poliszaharid. karotinoidok Alkalmazás: húgyútakat fertőtlenít. nemorosum Lej et C. Amerikában és D-Európában sokfelé termesztik.. poliinek (köztük kéntartalmúak.. továbbá metilarbutin. Olajkinyerés után visszamaradt fehérje értékes takarmány. szeszkviterpenoid costussav.) Honos az északi földtekén. – ERICACEAE medveszőlő Uvae ursi folium (Ph. leucocyanidin. A. összefoglaló néven arctiin. enyhén antibiotikus. cholereticum. Kínában. Utóbbi keserű vegyületcsoport a termésen kívül – kisebb mennyiségben – a levélre és a herbára is jellemző. Zsíros olajat az élelmiszeripar mellett a gyógyszerészetben is használják. Arbutus unedo L. Hatóanyag: kb. arbutoflavonol B. pyelitis. catechin. 1-2% flavonoid (hiperozid. Alkalmazás: diureticum. fenolkarbonsavak. VIII.. 4. húgykőhajtó. cukrok. 4. az arbutin (eléri a 7%-ot). 4. butyrolaktonlignan arctigenin glikozidok. 2-3..7% arbutin. metil-arbutin. Hatóanyag: gyökérben 30-40% inulin. Arctium lappa L..5% cserzőanyag. uvaol). Kb. ugyanezeken a területeken termesztik is. 14-18% zsíros olaj. fő alkotója arecolin. gyanta Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő.) Bernh.hu Arachidis oleum hydrogenatum (Ph. hemicellulózok. Ph. minus (Hill. A húsos gyökereket az első év végén vagy a következő év tavaszán gyűjtik. 0.6% alkaloid. Aralia racemosa L.18% illóolaj. arctinal. tomentosum Mill. mellékalkaloidok guvacin. keményítő. pektin. arékapálma Arecae semen (= nux) Honos Indiai szubkontinensen. a fő komponens hidrokinon-monoglükozid. dotriacontanol. Gyűjthető még a parlagokon.) Honos D-Amerikában. Hg. Ph. 15-25% cserzőanyag.2% unedosid. Júliustól őszig virágoznak.06-0. gyanta.

hegyi árnika Arnicae flos (Ph. keserű stimulánsként. Kaukázusban. Hatóanyag: flavonoidok. Aristolochia clematitis L. nálunk hegyi rétek mészkerülő. Sch. Armoracia lapathifolia Usteri – BRASSICACEAE [syn. Hg. száraz időben igényli az öntözést. paniculata Lam. Ph. Hatóanyag: glikozinolátok. M. Külsőleg reszelve reumás testrészekre téve csökkenti a fájdalmat. Kígyómarás gyógyítására is kipróbálták. (Rokona az A. valamint magnoflorint Aristolochia serpentaria L. Aristolochia fangchi Y.] torma Armoraciae rusticae (recens) radix = Cochleariae radix Honos K-Európában (talán őshazája Ukrajna). évelő növény. gyomorsav szekréciót növeli. ennél több timol-származék) Alkalmazás: száj. A. Közepesen savanyú. szegélynövényzetben. subsp. Eur. VIII. szőlőkben elég gyakori mindenhol. alhavasi évelő növénye. durior = A. rusticana G.] istenfa Abrotani herba (= summitas) Honos Ny-Ázsiában.. Kenőcsök készülnek belőle. ezért belsőleg nem szabad használni. Hatóanyag: aristolochiasav. macrophylla Lam.: Artemisia elatior Klokov. hegyvidéki talajokon magvetéssel vagy palántázással szaporítható. Arnica chamissonis Less. védett. Arnica montana L. Wu – ARISTOLOCHIACEAE Honos Kínában. Alkalmazás: emésztést elősegíti.. Hatóanyag: gyökér 0. állatkísérletek szerint karcinogén. A. karotinoidok. 4. sokfelé termesztik.doksi. borneol. sebgyógyulást és hámképződést elősegíti. Magyarországon közel 1 m-re növő évelő növény. triterpenoid alkoholok.: A. melyekből feniletil.és toroköblögetésre. Hatóanyag: illóolaj (eucalyptolban gazdag) Alkalmazás: illatszeripar.02% aristolochiasavat tartalmaz. – ARISTOLOCHIACEAE farkasalma Aristolochiae herba seu folium = Clematitis herba seu folium Aristolochiae vulgaris (= tenuis. neuralgia esetén is jótékony lehet. serkenti a hámképződést. C.hu Alkalmazás: az arecolin parasympathicomimeticum. gyakran elvadul. Gyűjteni tilos. a pipavirág. – ASTERACEAE [syn. enyhe mioticum (pilocarpinszerű). mint élvezeti szert. Állatgyógyászatban külső sebek fertőzését és fekélyesedését gátolja. Különösen lovak külső lemosására használták.) Maguire . bár a phagocytosist fokozza. Hatóanyag: nitrofenantren aristolochiasav. illóolaj. ártereken. Artemisia abrotanum L.Forrás: http://www. féreghajtó az állatgyógyászatban. foliosa (Nutt. magasra kúszó díszcserje). illóolaj (nyomokban timol. clematitis) rhizoma (= radix) Honos Európában. fontos fűszernövény. A beteldiót a malájok rágcsálják.) = Arnicae (montanae) flos sine seu cum receptaculis = Alismae flos = Calendulae alpinae flos Arnicae folium Arnicae rhizoma (= radix) Arnicae aetheroleum Honos Európában.és allil-mustárolaj képződik. erős nyálfolyást és enyhe eufóriát okoz. gyógyszergyártás (aromaterápia). flavonoidok Alkalmazás: emberre és gazdasági állatokra nephrotoxikus. mindenfelé termesztik. Termeszthető Magyarországon is (egyenértékű a hegyi árnikával). Ny-Ázsiában. gyomorfájás esetén is. kultúrákban. polifenolok.ASTERACEAE Honos É-Amerikában.. – ARISTOLOCHIACEAE virgíniai kígyógyökér Serpentariae radix = Viperinae virginianae radix Honos USA-ban. serpentarin Alkalmazás: indiánok használták tonicumként. herbacea Ehrh. Termesztésével kísérletek folynak. főleg külsőleg. Emberre toxikus. . szeszkviterpén-laktonok.

flavonoidok Alkalmazás: étvágyjavító. linalool. szeszkviterpén (spatulenol.5-2. sabinil-acetát. Közép. érzékcsalódást okozhat!).5-1. artemisiten). Egyéves. – ASTERACEAE egynyári üröm Honos Európában. hazánkban az ürmös szikespuszták jellemzője a subsp. Könnyen kivadul. Júliustól októberig virágzik. kivadul. gyógyszeripari növény is. legfeljebb 400C-on szárítják (beszáradás 4-5:1). Magyarországon útszéli. Előbbi a kedvelt. szántóföldi gyomtársulásokban. anorexia. gyomtársulásokban. terjed útszélek. monogyna) és a majdnem kopasz. Hatóanyag: illóolaj. mérsékelt égövi Ázsiában (valószínűleg Szibéria az őshazája). virágpora allergiát okozhat. de nem túl gyakori. Berg et C. F. Artemisia vulgaris L. Augusztustól októberig virágzik. tőosztással szaporítják. sokfelé meghonosodott. Tősarjakkal.. átmeneti tudatzavart. cholereticum (szeszes kivonatban kioldódó tujon fejfájást. Hg. inkább termesztett. a vietnami kemotípusban 1. Mint fűszernövénynek két fajtaköre ismert: francia vagy német és az orosz. Hg. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). Ny. dús pollenhozama miatt gyakori allergén. parlagokon gyakori. arteannuin B. – ASTERACEAE fehér üröm Absinthii herba (Ph. ebben kámfor és germacren D a jellemző komponensek). továbbá flavonoidok. ennek kb.) Absinthii folium Absinthii aetheroleum Honos Európában. Az aktív artemisinin mennyisége 0. Schmidt – ASTERACEAE cinaüröm Cinae flos (Cinae semen) Honos Kínában. népgyógyászatban magas vérnyomás és hurutok kezelésére. Eur. VIII. Virágzó hajtást a második évtől fejleszt. patens. Indiaiszubkontinensen. 64%-a monoterpén artemisiaketon.5% illóolaj (α. sokfelé termesztik. Ph. Artemisia cina C. poliinek. Hatóanyag: santonin Alkalmazás: féregűző. proazulen matricin. kumarinok. tujol.és Ny-Ázsiában. fásodó szárú évelő növény. majd szellős. – ASTERACEAE tárkony Dracunculi folium = Artemisiae dracunculi folium Dracunculi herba = Artemisiae dracunculi herba Dracunculi aetheroleum Honos K-Európában. cineol).doksi. É-Afrikában. Artemisia dracunculus L. Kedvelt fűszer. Legfeljebb 50 cm-es szárral szedik. VII. Hatóanyag: 0.és β-tujon. Termeszthető. illóolaja illatszeripari alapanyag. Artemisia annua L. . Kínában termesztik.. artemisinin (szeszkviterpén-lakton) és előanyagai (arteannuinsav. szegélyek mentén. Hatóanyag: 0. α-bisabolol). gastritis). santonicum (= subsp. Szibériában. flavonoid artemitin. Ph.01-1%. – ASTERACEAE fekete üröm Artemisiae (vulgaris) herba (= summitas) Artemisiae radix Elterjedt az egész Földön. C. guajanolid-típusú absinthin.4%.0% illóolaj (fő alkotója estragol). fahéjsav-származékok. Termeszthető. – ASTERACEAE sziki üröm Artemisiae maritimae herba Artemisiae maritimae flos Honos Európában. szeszkviterpén-laktonok.és Közép-Ázsiában. Közép-Ázsiában. kisebb subsp. Indiában. Alkalmazás: artemisinin tartalma miatt maláriaellenes (elpusztítja a kórokozót vagy gátolja a Plasmodium fajok szaporodását). santonin Alkalmazás: anthelminticum. É-Amerikában. artabsin. Nálunk félszáraz és üde gyomtársulásokban közönséges. Hatóanyag: illóolaj (kínai kemotípusban 4% körül. árnyékos helyen vagy műszárítón.hu Artemisia absinthium L. szeszkviterpén-lakton: dimer. 4. de különösen gyakori a Mediterráneumban. Kaukázusban. chrysanthenil-acetát. Artemisia maritima (= santonicum) L. poliin Alkalmazás: amarum (dyspepsia.Forrás: http://www.

kevésbé mérgező gyógynövényeket használnak szívgyógyszerek készítésére. bornilacetát. évelő növény. poliin Alkalmazás: amarum. szaponin-glikozidok. Brazíliában. főleg a Dunántúl üde gyertyán. Asclepias syriaca L. fáját feldolgozzák. Asclepias tuberosa L. 4% asaronmentes illóolaj. asclepiadin (asclepin) vincetoxinszerű mérgező. korábban gyomorporokba keverték.03-0. artocarpin. aroidin.7-4%) lehet. elterjedt Guayanában. áttelelő gyomnövény. Homeopathia. Sri Lankán. felső 40 cm-es hajtásrészeit gyűjtik. Hatóanyag: előbbiekkel szemben nem tartalmaz kaucsukszerű tejnedvet.Forrás: http://www. artocarpetin. kámfor. Trópusokon termesztik. tüsszentőpornak való. aromaticum. Artocarpus heterophyllus Lam. Asarum canadense L. Hánytató. Szeszkviterpénlakton (vulgarin. Európában meghonosodott. Hatóanyag: kb. kumarin.hu Virágos. levélben flavon morin. t-izoeugenol vagy t-izoelemicin. antimikotikus. Arum maculatum L.doksi. jákafa Honos Indiában. digitalisszerű szívglikozid. – ARACEAE kontyvirág Ari maculati rhizoma (= radix) Honos Európában. cyanomaclurin Alkalmazás: gyümölcsét fogyasztják. ebben főleg cineol. Kardenolid glikozidok. kérge és levele diarrhoea. Gyökerét a vegetációs idő végén gyűjtik (beszáradás: 3:1). elemicin Alkalmazás: nincs hánytató hatása. főleg a Dunántúl nyirkos. Hatóanyag: 0. egyéb szteroid szívglikozidok Alkalmazás: friss gyökérzetből homepathiás gyógyszereket készítenek. Homeopathia. Illóolajat állítanak elő belőle. helyi izgató. prenilflavon-származék cikloartocarpin. üde erdőiben nem ritka. Malajziában. – ASCLEPIADACEAE selyemkóró Asclepiadis cornuti rhizoma Honos Kanadától É-Carolináig. pl.3% illóolaj. jellegzetesek a coroglaucigenin aglikon és ennek glikozidjai . linalool. melynek 90%-a t-izoasaron. linalilacetát. aronin.és bükkelegyes erdőiben fordul elő. hazánkban is erősen invazív. különösen a homokos talajokon képez állományokat. Hatóanyag: szárban 1% körüli kaucsuk. – MORACEAE kenyérfa. Asarum europaeum L. Hatóanyag: friss gyökértörzsben kb. geraniol. aroin. Burmában. Homeopathia.8-1% illóolaj. asarilaldehid. flavonoid. spatulenol). Szibériában. cholagogum. még metileugenol. szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: asaron-tartalma miatt már nem használják köhögéscsillapító gyógyszerek készítéséhez. a rhizómában több illóolaj (0. uzarigenin-glikozidok) Alkalmazás: toxikussága miatt más. Asclepias incarnata L. borneol. – ASCLEPIADACEAE hússzínű selyemkóró Asclepiadis incarnati rhizoma et radix Honos É-Amerikában. Kaukázusban. psilostachin. limonen. Árnyékos helyen kell szárítani (beszáradás 4:1). 3% asclepiadin. Hatóanyag: kéregben. anthelminticum. egyéb komponensek: diasaron. Hatóanyag: cianogén glikozid. – ARISTOLOCHIACEAE kanadai kapotnyak Asari canadensis aetheroleum Honos É-Amerika atlantikus részén. féregfertőzés esetén. bornilacetát. szaponin arin Alkalmazás: mérgező. Ny-Ázsiában. metileugenol. terpineol. Hatóanyag: 0. Mézelő és dísznövény. tujon. Indokínában. egyéb kardenolidok (pl. flavan artocarpanon. aristolon. – ARISTOLOCHIACEAE kapotnyak Asari rhizoma cum herba Asari herba Honos Európában. antibakteriális. – ASCLEPIADACEAE gumós selyemkóró Asclepiadis tuberosae radix Honos Ontariotól Minnesotáig. Kansasig. Évelő. linalool.

és veseköves panaszosok számára. húgy. így C-glikozil-flavon (orientin. és más Astragalus fajok – FABACEAE mézgás csüdfű. É-Afrikában. apró növény. Hazánkban főleg a Dunántúlon sziklagyepekben és erdőkben. hasadékokban gyakori.) Honos Ny-Ázsiában. rutin) Alkalmazás: diureticum különösen arthritis. kvercitrin. catharticum. ma már ritkán. damascenon.. diaphoreticum. cystitis. Nemesített változatait világszerte termesztik. Asplenium trichomanes L. szteroid szaponin-glikozidok. – ANNONACEAE papau Asiminae trilobae semen Honos É-Amerikában (Ohio). – ASTERACEAE baizhu Atractylodei macrocephalae rhizoma Honos Kínában. feniletilalkohol). illóolaj (guajakol. (Szobai és üvegházi dísznövény az A.) Dun. Aspalathus linearis (Burm. A spárgahajtás csemegezöldség. mészhabarcsos falakon gyakori. Asimina triloba (L. Homeopathia. 4-5% hidrolizálható tannin Alkalmazás: gyomor. – APOCYNACEAE fehér kebracsófa Quebracho cortex (DAC) Honos D-Amerika déli és nyugati részén. Aspidosperma quebracho-blanco Schlech. keresett élvezeti tea. sprengeri Regel. Irakban és Iránban.5% indol-alkaloid. Astragalus gummifer Labill. Atractylodes macrocephala Koidz. Hatóanyag: kempferitrin. akuammidin. – ASPLENIACEAE kövi fodorka Rutae murariae herba = Adianti albi herba = Paronychiae herba Cirkumpoláris. Magyarországon is. VIII. rooibos Aspalathi folium Honos Dél-Afrikában. tannin Alkalmazás: légúti analepticum asthma.) R. továbbá aspidospermin. . Asparagus officinalis L. – ASPLENIACEAE aranyos fodorka Adianti rubri herba Kozmopolita. kb. Dahlgren – FABACEAE [syn.doksi. antitumor hatású és inszekticid asimicin Alkalmazás: emeticum. kempferol-diglikozid egyéb flavonoid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. az aszparagusz. bronchitis vagy légzőszervi bántalmak esetén. izoorientin). nálunk hegyvidéken. főleg yohimbin. Asplenium ruta-muraria L. eriodiktiol-származék). bokorerdőkben fordul elő. kis fácska. dihidrochalkon (aspalathin. Homeopathia.Forrás: http://www. quebrachamin.: Borbonia pinifolia Marloth] vörös fokföldirekettye.és bélpanaszosok számára előnyös. flavonoidok (pl. Hatóanyag: mézga tragacanthin (főként polimer galakturonsav) Alkalmazás: gyógyszerészetben emulgeáló. Eur. különösen Törökországban. stabilizátor. Frissítő hatású élvezeti teaként is használják. ami nem használható másra. – ASPARAGACEAE spárga Asparagi rhizoma (cum radicibus) Asparagi herba Honos Európában. 2 m-es bokros növény. Hatóanyag: 1-2. Hg. homeopathia. Hatóanyag: 35% zsíros olaj. egyéb aminosavak és aminok. mérsékelt égövi Ázsiában. 5-20 m magas fa. Ph. lipidszerű acetogeninek (tetrahidrofurán. Vadon száraz gyepekben. geranilacetát.hu Alkalmazás: emeticum. Hatóanyag: flavonoid. tragantgumi csüdfű Tragacantha (Ph. 4. flavonol-glikozid (izokvercitrin. nothofagin).) Hatóanyag: aszparagin. pl. cukrok és mannan.és lakton-gyűrűkkel). mészkőszikla-gyepekben.

Hatóanyag: diterpén abietan-származékok.35-1. kuszkhigrin) Alkalmazás: atropin antikolinerg. Ph..) Belladonnae folii tinctura normata (Ph. főként malária ellenes. Atriplex hortensis L.) Belladonnae herba Belladonnae radix (Ph. lágyszárú növény Magyarországon főleg a Középhegységben gyakori. Zöldhályog esetén vagy erre hajlamos idősebb betegeknél használata tilos. Máshol is termesztett. – SOLANACEAE nadragulya Belladonnae folium (Ph.. neokesztoz. Ph. Levele főzelékként fogyasztható. Hg. flavonoidok. orientin. Eur. a hajtásrendszer leveles. antiparasiticum. rekedtség. sokfelé termesztik. Hatóanyag: 0. Ph. Eur. diureticum. apigenin típusú vitexin. aminok Alkalmazás: élelmiszer. glukan. főként inszekticid. neurotrop spasmolyticum. hyperaciditas. kesztoz. szeszkviterpén és -lakton (atractylon. 4. – MELIACEAE indiaiorgona Azadirachtae indicae cortex Azadirachtae indicae folium Azadirachtae indicae semen Honos Indiai-szubkontinensen. enyhe nyugtató.hu Hatóanyag: 0. Avena sativa L. Hg. termesztik trópusi Afrikában is. A szemekből és szalmából készült tea köhögéscsillapító. asthma bronchiale. Tavasszal vetik és virágzás végén. Azadirachta indica A. Juss. Központi idegrendszerre hat: sedativum neurovegetativ dystoniában. Ph. Mellékhatása: szájszárazság.) Honos Európában. Hg. 4. az atractylon hepatoprotectiv. Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: légzőszervi és emésztési megbetegedések esetén.és hólyagtisztító reuma és köszvény esetén.35% illóolaj.) Belladonnae pulvis normatus (Ph. szkopolamin. vese. Hg. Hg. VIII. triterpenoidok (azadiractin. betain. 4. atropin.6% tropán-alkaloid (L-hioszciamin. VII.1-0. de túladagolása pszichomotoros nyugtalanságot. inkább bükkös vágásterületeken szaporodik el.VIII. Mediterráneumban. Hatóanyag: gyökérben 0.3-0. A szemészetben szemcseppek formájában pupillatágító. gyógyszerek hatóanyaga. görcsös menstruáció esetén fájdalomcsillapító. Ny-Ázsiában. – CHENOPODIACEAE kerti laboda Atriplicis sativae herba Atriplicis sativae semen Honos Közép-Ázsiában. Kaukázusban. fenil-etil-amin hordenin. VII. A szemben zsíros olaj. antisepticum. Eur. 4. Ph. izoskoparin és tricinglikozidok). Fás növény.3-1. neurastheniában. – POACEAE zab Avenae (excorticatus) fructus Avenae herba (recens) Avenae stramentum Honos Európában.doksi. B . VIII. vese.) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Ph. levélben 0. Atropa belladonna (bella-donna) L. lázcsillapító. VIII. luteolin-típusú izoorientin. nimbidinsav. É-Afrikában. bugás részét takarítják be drognak.és epekőkólika. izovitexin. fehérje. A cserje termetű évelő. pentosan. egyéves növény. Gyűjthető. nimbolid.3-0. hallucinációs élményeket okoz.és takarmánynövény. kisebb mennyiségben szaponinok. lehetővé teszi a szem eredményesebb vizsgálatát. izgatottságot. Közel-Keleten és Kínában. Ulcus ventriculi.3%) szaponin (avenacosid A és B szteroid szaponinok). Indokínában.Forrás: http://www.9%. flavonoid (pl. trigonellin. nimbin) Alkalmazás: anthelminticum. apoatropin. népgyógyászatban vizelethajtó. látási zavarok. Eur. atractylenolid II és III) Alkalmazás: digestivum. belladonnin. A szalmát és szemtermést érett zab szolgáltatja.. azadiron.. Hg.2% (levélben 0..

VIII. Berberis vulgaris L. É-Afrikában. Homeopathia. Tannin. columbamin. főleg a Dunántúlon üde réteken. Ny-Ázsiában. baptin Alkalmazás: laxativum. spasmolyticum. – BRASSICACEAE borbálafű Barbareae herba Honos mérsékelt égövi Ázsiában. izotetrandin. viasz. – ASTERACEAE százszorszép Bellidis flos = Bellidis perennis (minoris) herba (= flos) Honos Európában. lumbago. Áttelelő lágyszárú. erős hatású). Bellis perennis L. lágyszárú.vagy többéves. szeszkviterpén. chelidonsav Alkalmazás: cholelithiasis. legelőkön. flavonoid Alkalmazás: sebgyógyító balzsamokban. ártéri szegélytársulásokban. Szibériában. Európában. fogyasztható. Indokínában. Hg. Mint dísznövény kertekben gyakori. két.. benzoesav Alkalmazás: fiatal hajtásrügye táplálék lehet. Hatóanyag: alkaloid cytisin. Kaukázusban. továbbá magnoflorin. külsőleg köszvény ellen.Forrás: http://www.) Willd. gumianyag. gyanta. Trópusi Ázsiában sokfelé termesztik. l méteres bokor. bőrnemű és talajra terülő levelekkel. inulin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Hatóanyag: illóolaj. Hatóanyag: glikozinolát. gyökérkéregben 1-3% berberin. Barbarea vulgaris R. köszvény. Hatóanyag: flavon cosmosiin (apigenin-7-glükozid). É-Afrikában.) Vent. Ny-Ázsiában. Indiai-szubkontinensen. Áttelelő.) Honos Európában. 4. Ph. – BERBERIDACEAE sóskaborbolya Berberidis radicis cortex Berberidis fructus Berberidis folium Honos Európában. útszéli gyomtársulásokban mindenütt gyakori. Arundinaria japonica L. É-Afrikában. Br. levélben. cholecystitis.doksi. – FABACEAE borsófürt Baptisiae radix (= rhizoma) Honos É-Amerikában. cholereticum. Kaukázusban. Hatóanyag: alkaloid.) Fritsch – SAXIFRAGACEAE bőrlevél Bergeniae radix Bergeniae folium Honos Közép-Ázsiában. palmatin. Ny-Ázsiában. utak mentén inkább a Dunántúlon.) Voss – POACEAE [syn. Magas. arthritis esetén fájdalomcsillapító és spasmolytikus (parenterálisan. . kólikás nephrolithiasis. Fiatal hajtása spárgaszerű. kávésav Alkalmazás: sedativum hisztéria. Mongóliában. Homeopathia. erdőszéleken elég gyakori. vulracin. cserzőanyag. termésben főleg berberin. Bergenia crassifolia (L. Hatóanyag: cianogén glikozid taxifillin. Évelő széles. fásodó. pseudobaptisin. Baptisia tinctoria (L. szabályozza a gyomornedv termelődést. jatrorrhizin. Bambusa bambos (L. nagy. berberrubin. erdők. hypochondria esetén. baptisin. Kaukázusban.] japán bambusz Arundinariae japonicae surculus Honos Kínában. jól áttelel. orvosi előírásra. Indiai-szubkontinensen. Eur. Cserje. nagyobb adagban antidiarrhoeicum. nephritis. az USA keleti és Kanada északi részén. nyomokban keserű szeszkviterpén-lakton marrubiin.. izomer apomorfin alkaloid bervulcin. szaponin. – LAMIACEAE fekete peszterce Ballotae nigrae herba (Ph.hu Ballota nigra L. reuma. szerves savak.: Bambusa arundinacea (Retz.

Hatóanyag: kb. a szőrös nyír inkább Európán kívül a Kaukázusban és Szibériában. fokozza az ellenállóképességet.04% rhododendrin (betulosid). közepétől cukortermő kapásnövény.] bakfű. erdős helyeken.doksi.és arginin-származékok Alkalmazás: nyersen reszelt. Eur. orvosi tisztesfű Betonicae officinalis herba Honos Mediterráneumban. Beta vulgaris L. a közönséges nyír a mérsékelt égövi Ázsiában és É-Afrikában. VIII.5% kávésav és származékai. klorogénsav. diureticum. Magyarországon a közönséges nyír savanyú talajú lomberdőkben gyakran társulás alkotó. a 16.. továbbá 0. rozmarinsav.hu Hatóanyag: 18-25% cserzőanyag (levélben kb.1% körül illóolaj (főként szeszkviterpén-oxid) mellett a levélben még . 22%). turicin. rügyben még lipidoldékony flavonoid-metiléterek. árnyékban. köszvény esetén. Mindenhol. hasmenésre vagy teapótlóként. főként a kontinentális területeken fontos termesztett kultúrnövény. – BETULACEAE cukornyír Betulae lentae cortex Betulae lentae aetheroleum Honos Kanada és USA keleti részén. subsp. vulgaris – CHENOPODIACEAE cukorrépa Betae succus A kultúralak több fajból keletkezett Elő-Ázsiában. crassa Alef. a 18. Betula lenta L. Európában előbb zöldségnövény. pépes formában.Forrás: http://www. Alkalmazás: ipari úton szaharózt nyernek ki a répából. hajvizek). flavonoidok.) Trev. catechin-gallát. században a Földközi-tenger partvidékén jöhetett létre. betonicin. júniusban szedik az üde zöld leveleket. – CHENOPODIACEAE cékla Kultúralakja kb. – LAMIACEAE [syn. miricetin-galaktozid). népgyógyászatban antidiarrhoeicum. stachydrin. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adstringens. segédanyag. carminativum. szőrös nyír(fa) Betulae folium (Ph. Más országban erről is gyűjtenek levelet. 0. az illóolajat kozmetikában (pl. Áttelelő lágyszárú. Eurázsiában. Hatóanyag: lila betacianin (betain). Hatóanyag: kéregben 3% monotropitosid (szalicilsav-primverosid). szabadgyökfogó.: Betula alba L. var.2-0.5% betain. a Dunántúlon gyakoribb. 4. jellegzetes a “cukorrépa-szaponin” (oleanolsavglükozid és -glukuronid). polimer proanthocyanidin Alkalmazás: adstringens.és vesekőhajtóként is. B. ill. szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). Betonica officinalis L. de védett. termesztik is. Ph.: Stachys officinalis (L. sz. Főleg konyhakerti növényként termesztik. 0. Hg. 0. Beta vulgaris L.. verrucosa Ehrh. convar. levélben ősszel 12% arbutin. vulgaris Msf. sárga vagy barna pigment. majd Németországban honosodott meg. conditiva Alef.5-3% flavonoid (hiperozid.) Betulae cortex Betulae gemma Betulae aetheroleum empyreumaticum (= rusci) Betulae pix Betulae gemmae aetheroleum Honos Európában. bibircses nyír(fa) Betula pubescens Ehrh. subsp. kb. Betula pendula Roth – BETULACEAE [syn. kvercitrin. 15% cserzőanyag. lápos termőhelyeken fordul elő. Hatóanyag: 1. a melaszra inkább fenolkarbonsavak jellemzők. Hatóanyag: répatestben sokféle vegyület található. felső légúti panaszok. légúti betegségekben is használható kiegészítőként. sedativum. 0. a szaharóz gyógyszerészeti vivő-. metilezett lizin.6% illóolaj (közel teljes mértékben metilszalicilát) Alkalmazás: aromaticum. szeszkviterpenoid lakton bergenin. présleve vagy ennek liofilizált pora rákos betegeknek postoperativ stádiumban erősítő huzamosan fogyasztva. Sokfelé elterjedt mindkettő.] (közönséges) nyír. hólyag. antirheumaticum. antioxidáns. A szőrös nyír tőzegmohás. Májusban.

É-Afrikában. Boswellia serrata Roxb. Szibériában. napus L. Ph.: Boswellia carteri Birdw. savas tetraacetilen. – ASTERACEAE farkasfog Bidentis tripartitae herba = Verbesinae herba = Cannabis aquaticae herba Honos Európában. tavaszi méregtelenítő kúrára és vesekőhajtóként is használják népgyógyászati tapasztalatok szerint. Nyírfakátrányt a bőrgyógyászatban használják (antiparasitikus. Hg. reumás és idegfájdalmak csillapítására. A leveles hajtásokat virágzáskor gyűjtik és árnyékban szárítják (beszáradás 5:1). füstölőként fertőtlenítő. limonen. B. külsőleg sebkezelésre. oleifera (Moench) Delile] olajrepce.doksi. keratolitikus. Bidens tripartitus L. napus – BRASSICACEAE [syn.] valódi (szomáliai) tömjénfa. a termésben linolensavban gazdag zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok szerint enyhe nyugtató. Eur. nyálka-poliszaharid.és reumaellenes. nyomokban illóolaj. a kialakult kultúrnövényt különösen a Föld északi országaiban termesztik. káposztarepce Vad repcefajok (B. Dél-Arábiában. 12% illóolajjal (thujen. Boswellia sacra Flueck. gyógyszerészeti célra is használatos. illatszeriparban. VIII. Hatóanyag: poliin. a makkocskából nyert olaj érelmeszesedés megelőzésére használható. júniusban. campestris. réparepce Vadon termő ősi típusából alakult ki. oleifera (DC. gyanta. terpinol. gyomos helyeken gyakori egyéves faj.: Brassica oleifera Moench. – BURSERACEAE [syn. Hatóanyag: a herbában nyálka-poligalakturonan. 40-45% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított.és húgyúti fertőzésekben kiegészítő drog. 6-7% cserzőanyag Alkalmazás: főzete vagy forrázata belsőleg aranyeres bántalmakra. gyógyszerkészítmény formájában adagolva. A herba uborkakonzerváló. Ny-Ázsiában.) Metzg. Brassica rapa L. A termést (magot) viaszéréskor gyűjtik. Nálunk meleg. köszvény. B. olibanum(fa) Honos Szomáliában. Brassica nigra (L. A levél. Egyiptomban. júliusban virágzik. É-Afrikában. gyanta. subsp. Alkalmazás: diureticum. gyantasavak. pruritus. napfényes területeken termeszthető egyéves növény. subsp. Ártéri és mocsári társulásokban. vese. Brassica napus L. erukasavban szegény vagy mentes fajtáinak olaja élelmiszer. oleracea) keresztezéséből jött létre. Indiai-szubkontinensen.Forrás: http://www. catechin-cserzőanyag Alkalmazás: hazájában népi gyógyászatban diureticum.) Hatóanyag: magban mustárolaj-származékok (glikozinolátok). [syn. gumianyag. lehangoltságot oldó. Szintén a kontinentális éghajlatú országokban termesztik. var. szaponin.] indiai tömjénfa Honos Indiában. kéreg és rügy alkalmas illóolajelőállításra.. 4. phellandren. psoriasis vagy krónikus ekcéma esetén). vese. nyálka-poliszaharid. pinen. a fából kátrányt állítanak elő. diaphoreticum. nyomokban illóolaj. – BORAGINACEAE (kerti) borágó Boraginis herba Boraginis flos Boraginis semen Boraginis oleum Honos Európában. dipenten. fenolsavak (klorogénsav).: Boswellia glabra Roxb. Borago officinalis L. triterpén boswelliasav-származékok.) Koch – BRASSICACEAE . Külsőleg készítményei hajhullás gátlók. terpénalkohol). Vetésideje április eleje. 3% cserzőanyag.hu leucoanthocyanidinek. Olibanum Olibani aetheroleum Hatóanyag: illatos gumigyanta kb. kb. Rapae semen Rapae oleum raffinatum (Ph. viszketést csillapító rühesség. diureticum.és epekő ellen.

. szappan). Vörös káposztában poliszulfid trithion és egyéb kénvegyület. a ritkább piros gönye csak ártéri szegélytársulásokban. f. bryonin) a feketében. É-Afrikában. kevesebb bulnesol) Alkalmazás: balzsam.: Brunfelsia hopeana (Hook. protocatechusav és anthocyanok (pl. – BUXACEAE puszpáng Buxi sempervirentis folium . Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Honos Kelet-Ázsiában. Bryonia alba L. főként allil-izotiocianát glikozidja (sinigrin). alba – BRASSICACEAE fejes káposzta Brassicae oleraceae succus Európai vad fajokból keletkezett. arthritis kezelésére. Hatóanyag: a farészben 5-6 % illóolaj (40-70%-a guajol. var. DAC) Sinapis nigrae aetheroleum Honos Európában. Hatóanyag: gazdag aszkorbinsavban. C. Bupleurum chinense DC.Forrás: http://www. cyanidin-glikozidok. cucurbitacinok). Évelő. Buxus sempervirens L. Kaukázusban. B. A-vitaminban. latens hepatopathia és krónikus pancreas kiválasztási zavar esetén használják. Évelő lágyszárúak. gyakoribb. Homeopathia.. továbbá esculetin. Helv. Kaukázusban. tetraciklusos triterpének (bryodulcosid triglikozid. 1. Hatóanyag: alkaloid manacin. Fontos vitaminforrás nyersen és savanyítva is. főleg Brazíliában.APIACEAE sarlós buvákfű Honos Európában. Bupleurum scorzonerifolium Willd. továbbá hosszú szénláncú aldehidek (n-triacontanal. ma mindenhol termesztik. diureticum. Ny-Ázsiában. piros gönye Bryoniae rhizoma et radix Előbbi eurázsiai. Don – SOLANACEAE [syn. Bupleuri radix Hatóanyag: pentaciklikus triterpén-alkoholok (saikogenin A. – ZYGOPHYLLACEAE Bulnesiae aetheroleum Honos Dél-Amerika nyugati és déli részén. Ny-Ázsiában. a fekete gönye ezen kívül sövényekben. adaptogén. Brassica oleracea L. Bupleurum falcatum L. Világszerte. zsírsavak. bryonol a pirosban. G) glikozidjai. vagyis stressztűrést fokozó. 40-60 m magas fa. Hatóanyag: mustárolaj-glikozidok (glikozinolátok). F.) Benth. poliinek Alkalmazás: lázcsillapító. Fontos zöldségnövény.. 4% szinapinsav. purgans. illóolaj (illatszer. E. Indiai-szubkontinensen. gyanta Alkalmazás: diureticum. Ph. B-vitaminokban. manacein. capitata L. D. így nálunk is termesztik. – CUCURBITACEAE fekete gönye Bryonia dioica Jacq. zsíros olaj (30% körül) Alkalmazás: lisztjét külsőleg borogatásként reumás vagy légcsőhuruttal járó fájdalmak enyhítésére. Bulnesia sarmienti Lorentz.doksi. n-octacosanal). drasztikus hashajtó főleg az állatgyógyászatban. pszeudoalkaloid sinapin (cholinból és szinapinsavból képződik). kínai buvákfű Honos Kínában. keményítő Alkalmazás: antisyphiliticum.2 m-re növő cserje. rubrobrassin-klorid = cyanidin-5-glükozid-3-sophorosid) Alkalmazás: préslevét gyomorfekély. száraz gyepekben az egész országban néhol gyakori. Állatorvoslásban stomachicum. ubikinonban. utóbbi eurázsiai-mediterrán. valamint kb.hu fekete mustár Sinapis nigrae semen (ÖAB. diureticum. antiphlogisticum. Hatóanyag: triterpén bryogenin-glikozidok (bryonidin. Illóolaja hasonló célra. kerítéseken is előfordul. Franciscea uniflora Pohl] Brunfels-cserje Brunfelsiae (hopeanae) radix Honos D-Amerikában.

kb. Köszvény. di. Homeopathia. 23 cm mélyre vetik.. Afrikában is termesztik. de citotoxikusak. 4% diol faradilol-. 0. 0. Eur. É-Amerikában. lupeol. spasmolyticum. cholereticum. – ARACEAE sárkánygyökér Callae palustris radix = Dracunculi palustris radix Honos Európában.02-4.) = anthodium sine seu cum calycibus Calendulae herba Calendulae folium Honos Európában. C.doksi. 15% vízben oldódó rhamnoarabinogalaktan és arabinogalaktan.8% monool amyrin. Egyéves kerti dísznövény. – ASTERACEAE kerti körömvirág Calendulae flos (Ph. C. zeaxanthin). l cm-es kocsánnyal) vagy a kicsípett virágokat szedik. A-tól N-ig) így pl. Számos gyógyszer komponense. reuma vagy maláriás betegség esetén óvatosan adagolandók készítményei. nálunk nem gyakori. VIII.4%-ot érhet el az illóolaj (főleg menton.: alkaloid A (= cyclobuxin D) Alkalmazás: az alkaloidok közül számos szívre ható.7% karotinoid (főleg lutein. caryophyllen.35% illóolaj (főleg pulegon.] erdei pereszlény Calaminthae (montanae seu ascendentis) herba Honos Közép. tonicum. Calendula officinalis L. tarak Caesalpiniae farina Honos D-Amerika északi részén (Peru).8% flavonoid (izorhamnetin. Pharyngitis. dermatitis. anthelminticum. triterpénalkoholok (mono-. ökológiai tűrőképessége jó. Ny-Ázsiában.hu Honos Európában. termesztik. a hüvely pora cserző hatású. – LAMIACEAE [syn. kb. Kora tavasszal 50-60 cm sortávolságra. terpinen. . cadinen. Áttelelő lágyszárú. vizes élőhelyeken. Hatóanyag: szalicilsav-származékok Alkalmazás: lázcsillapító. antivirális. szeszkviterpén loliolid Alkalmazás: antibakteriális. tannin Alkalmazás: főleg mint neutrális nyálkaanyag technológiai célra. kumarin (scopoletin. Hatóanyag: kb. kb. C Caesalpinia bonducella Flem. aspecifikus immunstimulans.. néha áttelel. buxinamin (ma ezeket a szteroid alkaloidokat nagy betűjelekkel különböztetik meg (pl. szterol. ulcus duodeni. diureticum. Hatóanyag: alkaloid buxin. Kuntze – CAESALPINIACEAE tövises pillangófa. gastritis esetén. száraz és félszáraz erdőkben. 2-10% triterpénszaponin oleanolsav-glikozidok (saponozid A-F). Hg. antiphlogisticum. subsp. a fészekpikkelyekben 0. műszárítóban (beszáradás 8:1). umbelliferon. Virágzata a halvány sárgától a sötét narancssárgáig változó. 4. Nálunk is gyakori sövénynek való. Hatóanyag: gumiszerű galaktomannan.és kvercetinglikozidok). különösen temetőkben fordul elő. továbbá 0. sylvatica typ. 0. a népgyógyászatban még diaphoreticum. poliinek. pl. esculetin). – CAESALPINIACEAE molukkabab Caesalpiniae bonducellae semen Honos trópusi Indiában. parabuxinidin.) O. telt virágú fajtái is vannak. Calamintha sylvatica Bromf. Ny-Ázsiában. ascendens Jord. Kaukázusban.és D-Európában. É-Afrikában. mérsékelt égövi Ázsiában. Calla palustris L. B.3-0. áttelelő lágyszárú. antimutagén. továbbá más terpénketonok) Alkalmazás: stomachicum. nálunk nem fordul elő.: Calamintha officinalis Moench subsp. buxinidin. diureticum. triol heliantriol A. 2-3 naponként a teljes virágzatot (kb. Caesalpinia spinosa (Mol. Áprilistól novemberig virágzik. ulcus cruris.Forrás: http://www. emmenagogum. Laxativumként sem biztonságos. taraxaszterol.és triolok. bokros dísznövény. menthaefolia Host subsp. parabuxin. Ph. karvon). arnidiolészter. Hatóanyag: nyelves virágban 0.12%-ot. Mediterráneumban. sylvatica typ. Gyorsan kell szárítani árnyékban vagy 35-400C-on.

5% koffein.5-4.] tea Theae (nigrae) folium Theae viridis folium Honos Kínában. epicatechin-tanninok. asclepiin. nálunk ritkul. A kéregben madaralban.6-0. É-Amerikában. cholagogum. Hatóanyag: jalapinhoz hasonló szívglikozidok. leucodelfinidin. Calluna vulgaris (L. – BRASSICACEAE gomborka.: Thea sinensis L. diaphoreticum. Br. cserzőanyag elérheti a 10%-ot. polifenolok (catechin-. Hatóanyag: 30-35% száradó olaj. purgans.: Ericodes vulgaris (L.5% ursolsav. mérgező!).: Convolvulus sepium L. Egyéves.doksi. madarfluavil. nyomokban illóolaj Alkalmazás: sedativum álmatlanság esetén. Hatóanyag: 2. gyomtársulásokban szórványos. Hatóanyag: tejnedvben kardenolid szteroidok (calotoxin. – ASCLEPIADACEAE szodomaialma Calotropidis procerae cortex Honos Ny-Ázsiában. Kb. voruscharin). herbában 3 % körül).és kempferol-glikozidok Alkalmazás: kisebb adagban laxativum.) Hull – ERICACEAE [syn. 37% catechin-tannin.) Cr. Kuntze – THEACEAE [syn.04% teofillin.02-0. – CONVOLVULACEAE [syn. Indokínában. calotropin.) Merino] csarab Callunae (vulgaris) herba (cum floribus) = Ericae herba (cum floribus) Honos Európában. epigallocatechin-gallát). flavonoidok (kvercetin. triterpén amyrinok. ökológiai igényének megfelelő helyeken sokfelé termesztik. sárgarepce Camelinae herba = Sesami vulgaris herba Camelinae semen = Myagri semen = Sesami vulgaris semen Honos Európában. termesztett növény.hu Hatóanyag: Arumhoz hasonlóan csípős anyag. Áttelelő lágyszárú. fenolkarbonsavak. 2 m magas cserje. uscharidin. 0. kozmopolita. egyéb szteroid-glikozidok. 2. kvercetin.8% arbutin. Ny-Afrikában. bokros évelő növény. proanthocyanidinek. Szibériában. – RANUNCULACEAE mocsári gólyahír Calthae palustridis herba (et flos) Honos Európában. Indokínában. adstringens. főként mészkerülő nyíres-fenyérekben helyenként gyakori. Tejnedve szolgáltatja a madargumit. .Forrás: http://www. Camelina sativa (L.) R. Calystegia sepium (L. taraxacaszterolok és észtereik Alkalmazás: kéregdrog emeticum. a Dunántúl és a Középhegység egyes részein szőrfűgyepekben. szaponin Alkalmazás: homeopathia. Indiai-szubkontinensen. Calotropis procera (Ait) Dryand. Homeopathia. Ázsia mérsékelt égövi részein. a zöld tealevélben különösen jelentős epicatechin-gallát. Évelő lágyszárú. glikozinolát glükoamelinin Alkalmazás: lisztjét borogatásra. diureticum. Hatóanyag: protoanemonin (lakton) és polimer származékai (pl. Ny-Ázsiában. dimer anemonin). nádasokban mindenütt gyakori országunkban. továbbá leucoanthocyanidin Alkalmazás: népgyógyászatban belsőleg kígyómarás ellen (nem veszélytelen. fűzés égerligetek növénye. gyanta (gyökérben 6-7%. kaucsuk. miricetin). Camellia sinensis (L.05% körül teobromin. calactin. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: 0. Caltha palustris L.] sövényszulák Calystegiae sepii herba Calystegiae sepii radix Honos Európán kívül az egész Földön. 0. Ázsiában. Mocsarakban. mocsár.és láprétek. 1-3 m hosszan felkapaszkodó. elvadul. uscharin. Kis termetű.) O. kvercetin-glikozidok. gyanta. diureticum.

farnesol. a többi is távol-keleti trópusi faj (Kína. cineol. eugenol. Az olajból készült emulzió használatos köszvény és reuma. Camptotheca acuminata Decne. gyógyszerek hatóanyagai.] kanella(fa). terméséből olaj készül. ylang-ylang Canangae aetheroleum Annonae aetheroleum (= Ylang-Ylang) Honos Indokínában. termesztik.5 m magas.). linalool. izoeugenol. kávésav és származékai). geraniol. – FABACEAE kardbab Honos Dél-Ázsiában.: Canella alba Murr. pl. Trópusokon termesztik a kb. antidiarrhoeicum. a mag élelmiszer. Canarium luzonicum (Blume) Gray és más Canarium fajok – BURSERACEAE kanárifa Elemi resina Honos Malajziában. eugenol. et Thoms. terpineol) Alkalmazás: illatszeripar. Venezuelában. elemol. – CANELLACEAE [syn. fehérfahéjfa Canellae albae cortex Honos DK-USA-ban. Hatóanyag: kb. Cannabis sativa L. lektinek (canavalin. caryophyllen). 0. likőrgyártás. dohányillatosítás. Hatóanyag: termésben 20-35% zsíros olaj (száradó). – ANNONACEAE kananga. elemicin. 0. indica (Lam. Cannabis sativa L. aminok (betanicin. innen mindenhová elterjedt. szaponin. fenolkarbonsavak (pl. Malajziában. iparban használják. Ecuadorban. Ausztráliában. parlagok gyomtársulásaiban fordul elő. gyakran elvadul. valamint gyomor. Hatóanyag: az egész növényből vonják ki a Canangae aetheroleumot. Az illóolaj fő komponensei: benzilbenzoát. kozmetika (szappangyártás). 8% gyanta (canellin) Alkalmazás: tonicum.5-1. Egy. trigonellin). – CANNABACEAE (vetési) kender Cannabis fructus (= semen) Cannabis (sativae) herba Honos dél-közép-ázsiai területeken.) Gärtn. a zöld levél különösen antioxidáns. levelében (herbában) kevés gyanta. Canella winteriana (L. D-Amerikában. Cananga odorata (Lam. Hatóanyag: gyanta (oleoresina).és bélpanaszok esetén. metoxicamptothecin Alkalmazás: izolált hatóanyag és félszintetikus származékai citosztatikusak. Hatóanyag: speciális aminosav canavanin.Forrás: http://www. kérgében. a zöld levélben több komponenssel) Alkalmazás: stimuláns. hidroxi-camptothecin. benzilacetát. f. krezolmetilészer.) Hook. – NYSSACEAE Honos Ny-Kínában.) DC. lágyszárú. termésében alkaloid camptothecin. cadinenek. Karib-szigeteken.5-1% illóolaj (monoterpénalkoholok és -aldehidek. Hatóanyag: farészében. 20 m-re megnövő fát.3% gyanta. Canavalia ensiformis (L. subsp. Magyarországon főleg textilnövénynek termesztik. fenolkarbonsavak Alkalmazás: szárából rost. kb. flavonoidok. Sokféle ízesített teát is forgalmaznak. gumianyag. Tibetben. fehérje. 10-20% phellandren. linalool. fehérjetartalmú maradéka miatt takarmány. concanavalin) Alkalmazás: lektineket biokémiai kutatásban. trópusokon sokfelé termesztik. 1% illóolaj (pinen. a herba vagy levél élvezeti teaként fogyasztható (nem mutatható ki belőle kábító hatású terpenofenol). detoxikáló kúrára alkalmas. Indokína stb. geraniol.vagy kétéves 0. fa.) Small et Cronquist – CANNABACEAE indiai kender Cannabis indicae herba Cannabis indicae folium Cannabis indicae flos .doksi. Ez a vadkender szántók. caryophyllen Alkalmazás: illatszeripar. aromaticum. a virágból az Annonae aetheroleumot. illóolaj (45-70% limonen. geranilacetát. pinen.hu flavonoid. sabinen. a hüvely takarmány.

l. sötétzöld. antioxidáns. szabadgyökfogó. glucoputranjivin) Alkalmazás: stomachicum. s.5-2%). kannabol) Alkalmazás: sedativum. helyi gyulladást idéz elő. Capsella bursa-pastoris (L. egy. nyomokban illóolaj (metilszalicilát. szeszkviterpenoidok). nem tarackos. majd szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). – BRASSICACEAE keserű kakukktorma Nasturtii majoris amari herba Honos Eurázsiában. flavonoid (rutin. hisztamin. egyéves vagy áttelelő. Hg. Nálunk inkább cserepes növényként ismert. diureticum reumás és köszvényes betegségekben. nálunk hegyi. tetrahidrokannabinolsav). Eur. Indiában és Polinéziában sokfelé termesztik. – BRASSICACEAE pásztortáska Bursae pastoris herba (DAC) Kozmopolita. de az egész Földön elterjedt.) Honos Közép-Amerikában. Hatóanyag: 8-10% illóolaj. 4. fokozza a gyomornedv-kiválasztást. 20-30% dihidrocapsaicin) Alkalmazás: külsőleg linimentum. kannabidiol.) Medic.) Heiser – SOLANACEAE paprika Capsici fructus (Ph. spasmolyticum (csak ideggyógyászatban orvosi ellenőrzéssel). Szibériában. Ph. Carex arenaria L. fűszer. Cardamine pratensis L. vadon nem fordul elő. cayenne bors Capsici fructus (Ph. homeopathia. Áttelelő rhizómás. főleg trópusokon. rutin) Alkalmazás: zöldség. kannabinolsav. bokros. izopropil-izotiocianát-glikozidok. kb. 40% oldható szilikát Alkalmazás: diaphoreticum. DAB. szaponin. Hatóanyag: butil-mustárolaj-glikozid glucocochlearin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. tarackos növény a Dunántúlon található. konzervipar. kannabinol. cineol. áttelelő lágyszárú. minimum (Mill.hu Honos Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: biogén aminok (kolin. – CYPERACEAE [syn. külsőleg kisebb sebekre téve szintén. Hatóanyag: csípős fajtákban capsaicin. fenyőövi faj.vagy kétéves. Capsicum annuum L.Forrás: http://www. A magvakból zsíros olaj nyerhető. A terméses egyedek ágvégeit vagy gyantáját gyűjtik. Hg. Ph. friss termésben sok aszkorbinsav. színes fajták termésében sok karotinoid. Hg. É-Amerikában. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok alapján dismenorrhoea (metro. Tömörebb habitusú. tapasz. Az áttelelő lágyszárú. Belsőleg növeli a perisztaltikát. VII. előfordulása bizonytalan. vérzéscsillapító peptid. forráslápokban. kb. Márciustól decemberig virágzik. Cardamine amara L.. továbbá flavonoidok (pl.. termesztik. hasis gyanta (THC 2-8%). VIII.: Carex repens Bell] homoki sás Caricis (arenariae) rhizoma (= radix) Honos Európában. szaponin. fájdalomcsillapító reumás vagy idegfájdalmakkal járó betegségekben. Hatóanyag: terpenofenol (THC = tetrahidrokannabinol. helyi gyulladás előidézésére.és menorrhagia) esetén vérzéscsillapító. Ph. tyramin). de egyre ritkul. Hatóanyag: 0. var. leveles hajtások legfeljebb 30 cm-es felső részét gyűjtik. bár hivatalos engedély nélkül tilos. fájdalomcsillapítónak használják.. védelemre szorul. humulen.doksi. . – BRASSICACEAE réti kakukktorma Cardamine pratensis herba Cirkumpoláris. A virágos. acetilkolin.VIII. Hatóanyag: glikozinolát (glucocochlearin. igen ritka. távol-keleti országokban. 0. – SOLANACEAE csilipaprika. Sok kisebb fajra osztható. Mexikóban.1% illóolaj (p-cimol. antineuralgicum. Eur. vitaminban gazdag termése miatt roboráló. kábítószer: kannabiszfű. de mai nemesített fajtáit sokfelé termesztik.és mocsárréteken fordulhat elő. Magyarországon mindenhol gyakori.) = Capsici fructus acer Honos D-Amerikában. 4. Nálunk nedves láp. csípős fajtáinak terméskivonatát külsőleg. Capsicum frutescens L.3-1% capsaicinoid (fő komponens 63-77% capsaicin. diosmin). bedörzsölő formájában hyperaemiát. marihuana (THC 0.

Hazánkban egyéves.) Carvi aetheroleum (Ph. sovány hegyi rétek kétéves növénye. Alacsony termetű. antipyreticum. különösen a termésben proteolitikus enzim papain Alkalmazás: szíverősítő.. D-Amerikában. Homeopathia. cserzőanyag.és antron-glikozidok Alkalmazás: purgans. de van tövistelen fajtája is. 4. VII. Ph. Ph. DK-USA-ban. Érett kaszatokból rendszerint hidegen sajtolják a linolsavban gazdag olajat. Carlina acaulis L. csőkasszia Cassiae fistulae fructus Honos trópusi Ázsiában. Kora tavasszal 25-40 cm-es sortávolságra. 3-caren.: Castanea vulgaris Lam. vörös színt okozó carthamin (0. Hatóanyag: pártában 24-30% sárga pigment “szaflorsárga”. Tilos a gyűjtése. elterjedt a trópusokon máshol is. Könnyen pergő ikerkaszat terméseit teljes érés előtt takarítják be. Az olajat érelmeszesedés megelőzésére vagy étkezési célra. 4-6 m magas bokorszerű fa. Fűszer és likőraroma. Ph. antimikotikus. különösen a Balkánon és Dél-Oroszországban. Júniusban.) Honos Kis-Ázsiától Indiáig. laxans. a kétévest a következő év júliusában aratják. 4. lactagogum. dihidrocarvon. papája Caricae papayae folium Papainum crudum Honos Mexikóban. 90%-ban carlinaoxid (benzil-2-furfuril-acetilén). cholereticum. Kinyíláskor kézzel szedik a virágokat. antibakteriális. Hg. Hg.: Papaya carica Gärtn. – CARICACEAE [syn. Papaint és chymopapaint különítenek el belőle. kevesebb pseudocarparin. termesztett növény. mocsárrétek.vagy bélgörcsben.vagy kétévesek. poliszaharidázok) készítenek tisztítással. – FAGACEAE [syn. peptidázok. júliusban virágzik. purgans. carminativum. A papainból különféle enzimeket (pl. – ASTERACEAE sáfrányos szeklice.hu Carica papaya L. mészmentes talajú hegyi rétek. virágzás végén lángvörös. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. Májustól júniusig virágzik. szaponin. A párta eleinte citrom. VIII. diaphoreticum. Magolaj féregűző. spasmolyticum gyomor.15% alkaloid carparin. Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt engedélyezett élelmiszeripari adalék.doksi.1-0. Hg. ebben kb. stomachicum. Érett gyümölcséből befőttet készítenek.és Dél-Európában. Termesztésben egy. továbbá limonen. Magyarországon üde kaszálók.. – ASTERACEAE szártalan bábakalács Carlinae radix Honos Közép. emésztésjavító. A kicsépelt terméseket műszárítóban szárítják vagy száraz helyen tartják gyakran forgatva (beszáradás 1. carveol) Alkalmazás: amarum. – CAESALPINIACEAE mannakasszia. ill. 2 cm mélyre vetik.5:1).6%). külsőleg pyodermás panaszokra. Carum carvi L. Szellős helyen. Eur. Hatóanyag: 3-7% illóolaj (főleg carvon.) Honos Eurázsiában. – APIACEAE (konyha)kömény Carvi fructus (Ph.2-1. VIII. Hatóanyag: diantron. áttelelő lágyszárú. pinen. Castanea sativa Mill. Szúrós fészekpikkelyei vannak.vagy narancssárga. Carthamus tinctorius L.Forrás: http://www.. Hatóanyag: levélben 0. Cassia fistula L. sabinen.] dinnyefa. Hg.] szelídgesztenye Castaneae folium .3-0. valamint a sárga. carposid glikozid. mikolitikus és bakteriolitikus lizozimek. Eur. vékony rétegben szárítják (beszáradás 4-5:1). gyanta és 18-22% inulin Felhasználás: diureticum. VII. legelők védett növénye. az egyévest augusztusban. laxativum. emellett carilen. olajözön Carthami flos Carthami fructus Carthami oleum raffinatum (Ph.

cserje. Cedri aetheroleum Hatóanyag: 3-5% illóolaj a farészben. anticancer kemoterápiában. vindolin Alkalmazás: dimer alkaloidokat klinikumban. Ceanothus americanus L.) Rchb. Hatóanyag: peptid-alkaloid ceanothinok. Caulophyllum thalictroides (L.] Atlasz-cédrusfa Honos É-Afrikában. a mérgezési tünetek veszélyesek. Hatóanyag: cathedulinok (polihidroxi-dihidroagarofurán-poliészterek). Európában többnyire egyéves dísznövényként ismerik. emmenagogum. betulin. antispasmoticum. levelét teapótlónak régebben használták. et Trab. – CELASTRACEAE kúszó fafojtó Celastri scandenti radix Celastri scandenti cortex Honos É-Amerikában. diaphoreticum. antibakteriális.hu Honos Mediterráneumban és DK-Európában. Hatóanyag: 6-8% ellagitannin cserzőanyag (tellimagrandin I és II. Arab-félszigeten. potentillin.Forrás: http://www.) Manetti [syn. csökkenti az étvágyat. betulinsav Alkalmazás: vérzéscsillapító. pedunculagin). reuma és májbetegség esetén. pl. használják leucorrhoea. Cedrus deodara (Roxb. gyorsítja a véralvadást. Cathinon homológok még: merucathin.doksi. Catha edulis (Vahl) Forssk. utóbbi drogban 0. dimer vincristin (leucocristin). fő komponens trans-α− és γ-atlanton. Hatóanyag: indolalkaloid harman-származékok: dimer vinblastin (vincaleucoblatin). Kábítószer. Cedrus libani A.0003%. deodár cédrus Honos Ny-Ázsiában. cadinen Alkalmazás: bronchitis. továbbá catharanthin. ceanothsav (emmenolsav). Texasig). később hozzászokás alakul ki. évelő félcserje. – Celastraceae kat-cserje Cathae folium Honos Afrikában. sokfelé termesztik. ami átalakul (+)-norpseudoefedrinné és (-)-norefedrinné. triterpén szaponinok (főleg oleanolsav-származékok).. illatszeripar. Hatóanyag: triterpenoid pentaciklusos kinoid pigment. Cedrus atlantica (Endl. Lochnera rosea (L. Rich. bőrbetegségekben. merucathinon. a száraz levélben ezekből (-)-cathinon képződik. Rich. trópusokon termesztik. caulophylloszaponin Alkalmazás: diureticum. az amfetaminokéhoz hasonló. Indiában. Hatóanyag: cauloszaponin. vadszőlőszerű. évelő. flavonoid. Don – APOCYNACEAE [syn. Catharanthus roseus (L.) Small. Celastrus scandens L. üde lomberdőkben. – BERBERIDACEAE indiángyökér. pseudomerucathin Alkalmazás: friss levelet rágcsálják. casuarictin. Ammocallis rosea (L.) G.) G. ceanothensav. sokfelé termesztik. atlantica (Endl. USA-ban (ÉK-től Floridáig. álmosságot.) Batt.] rózsameténg Vincae roseae herba Honos Madagaszkárban. . indiánasszony-gyökér Caulophylli radix Honos É-Amerikában. – PINACEAE libanoni cédrus Honos Ny-Ázsiában. lupeol.: Vinca rosea L. – RHAMNACEAE fehér táskavirág Ceanothi americani radix Honos Kanadában. Don himalájai cédrus. khataminok (aril-alil-aminok). blennorrhoea.) Michx. fásodó futónövény. triterpén szaponin Alkalmazás: adstringens. subsp. Főleg a Dunántúlon vadon is előfordul mészkerülő. fáradtságot. más triterpének (scandol: amyrin és lupeol). flavonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum. expectorans.: Cedrus libani A.

Hg.: Hydrocotyle asiatica L. uliginosum Rothm.: Erythraea pulchella Hornem. galaktomannan. már védelemre szorul. 2-3% nyálka-poliszaharid.és papíriparban. a mocsári európai-közép-ázsiai egy. Hatóanyag: secoiridoid glikozidok (centapicrin. VIII. alkaloid is). máshol az intenzív herbicidek miatt kiritkult. genciopicrosid. ekcémák kezelésében. madecassosid) Alkalmazás: antibakteriális. roborans. Japánban. et Sch.) (= summitas) Eurázsiai-mediterrán egyéves fajok. szterol Alkalmazás: étvágygerjesztő.vagy kétéves. a hüvely jellegzetes szagát izovajsav okozza.: Centaurium uliginosum Beck. 4.) Druce [syn. nedves gyomtársulásokban fordul elő. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponinok. Koreában.. licheszterinsav.. Ceratonia siliqua L. Hg.) Gilm.) Urban – APIACEAE [syn. umbellatum Gilib. triterpenoidok. Textil. árnyékban. – VALERIANACEAE piros sarkantyúvirág Centranthi radix (rhizoma) Honos Mediterráneumban. Eur. 4.és gyógyszertechnológiában.: Centaurium erythraea Rafn. subsp. Magban kb. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). Hatóanyag: kb. emésztésjavító. Hg.Forrás: http://www. VII.és 1. Eur. Cetraria islandica (L. asiatsav-. dyspepsia.) DC. nálunk kedvelt évelő dísznövény. vetési gyom. Centella asiatica (L. lápréteken él. régebben élelmiszer. Hatóanyag: anthocyanin (cyanin) Alkalmazás: diureticum.) Ach. teaszépítő komponens.hu Centaurea cyanus L.] csinos ezerjófű Centaurii herba (Ph.doksi. A teljes virágzásban lévő herbát gyűjtik. mocsári ezerjófű Centaurium pulchellum (Sw.] ázsiai gázló Centellae asiaticae herba (Ph.3. külsőleg toroköblögető. Centranthus ruber (L. protocetrarsav. egyéves. Ph. 50% nyálka-heteropoliszaharid lichenin (1. továbbá hypertroph bőrbetegségek. – PARMELIACEAE izlandi zuzmó Lichen islandicus (Ph.és 1. – CAESALPINIACEAE szentjánoskenyérfa Ceratoniae fructus Ceratoniae semen Honos Európa déli részein. fumársav) . madecassav. Hatóanyag: valepotriát (hiányzik az illóolaj. Ny-Ázsiában. VIII. 1-2% pektin.3. nyugtató gyógyszer készül belőle. néhol gyakori. swertiamarin. Ph. fenolkarbonsavak.) Honos Kínában. kaszálókon néhol gyakori.. Madagaszkáron. gastroenteritis esetén.] kis ezerjófű Centaurium littorale (Turn. VIII. metoxi-xanthon származékok (metilbellidifolin). flavonoidok. Ph. A másik kettő közül a kis ezerjófű üde réteken. Az egész Földön sokfelé termesztik sorfának vagy szegélyként az 5-10 m magasra megnövő fát. a csinos ezerjófű pedig iszapnövényzetben. külsőleg antimikotikus. 4.. nálunk májustól szeptemberig virágzik..] keskenylevelű ezerjófű.4-β-glukan) és izolichenin (1.) Honos az északi félteke szubarktikus területein. Eur. cholagogum. zuzmósavak (2-3% fumárprotocetrarsav. Centaurium minus Moench – GENTIANACEAE [syn. Alkalmazás: pylorus-spasmus. Hatóanyag: hüvelyfalban 30-70% szaharóz. 90% galaktomannan carubin. É-Afrikában. Erythraea centaurium Pers. usninsav. C. swerosid. centaurosid). [syn. Erythraea uliginosa R. – ASTERACEAE kék búzavirág Cyani (coerulei) flos Kozmopolita. Hg.és madasiatsav-glikozidok (asiaticosid. tonicum. idült dyspepsia és hypoaciditas esetén.4-α-glukan). Ph..

erdőszéleken. 0. E. 4. – ONAGRACEAE [syn. kumarinok (scopoletin). patakok mentén.. Kétéves vagy évelő. Árnyékon vagy mesterségesen.) Scop.2-0. elterjedt É-Amerikában is. évelő lágyszárú. 4. kertekben.: Epilobium angustifolium L.doksi. Teljes virágzáskor gyűjtik a virágzatokat vagy lepárlás céljából géppel 5-6 cm-es tarlóra vágják. főleg a teltvirágzatú fajtáit termesztik. spicatum Lam. lupeol). luteolin-glikozidok). kvercitrin. aldehidek. Chamaesyce hirta (L. crategolsav). Mediterráneum nagy részén is. egyes in vitro tesztekben antivirális.Forrás: http://www. É-Afrikában és Ny-Ázsiában vadon és kultúrában fordul elő. bisabolol). 2 m magasra is megnő. triterpén-szaponinok (amyrinek.: Erysimum cheiri (L. – PAPAVERACEAE vérehulló fecskefű Chelidonii herba (Ph. erdővágásokban.: Euphorbia hirta L. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag (gallotannin és catechotannin). 0.és izorhamnetin-glikozidok). anthranilsav-metilészter.] szőrös törpekutyatej Euphorbiae hirtae herba Honos trópusokon. kamazulén. felső légúti hurutok esetén. Hatóanyag: flavonoid (myricetin. pinocarveol. felső légúti panaszokban is használható. Ph. Hatóanyag: 0. geraniol. de előfordul szubtrópusokon is.6 m magas félcserje. továbbá antibakteriális. Ph. nerol. Kíméletesen szárítandó (beszáradás 5:1). flavonoidok. – BRASSICACEAE [syn. ketonok. szeszkviterpén-laktonok (pl.) = Chamomillae romanae anthodium Chamomillae romanae aetheroleum Honos Mediterráneumban.) = Chelidonii (majoris) herba Chelidonii rhizoma et radix Honos Eurázsiában. carvon. antidiarrhoeicum. Chamaenerion angustifolium (L. zuzmósavak miatt antibakteriális. Cheiranthus cheiri L.: Anthemis nobilis L. fenolkarbonsavak. útszéli árokpartokon. Hg. emésztésjavító. Egyéves lágyszárú. linalool. Összetevői főleg karbonsavészterek. Alkalmazás: flos népgyógyászatban spasmolyticum. Leveleit virágzás előtt gyűjtik. A virágzó növény kiváló mézelő.) Cranz] sárgaviola Cheiri (arabici) flos Cheiranthi (cheiri) semen Cheiranthi (cheiri) herba Mindenhol elterjedt. VIII. benzilalkohol). Az egész országban gyomtársulásokban.és szíverősítő. nálunk kerti dísznövény.2-0. – ASTERACEAE [syn.) All. szalicilsav. flavonoidok (apigenin-. dysmenorrhoea esetén görcsoldó. Hegy. Hatóanyag: 0..6-1. Chelidonium majus L. triterpén szaponinok (ursolsav..és dombvidékeinken. kávésav-származékok Alkalmazás: orvosi székfűhöz hasonlóan antiphlogisticum. a magban zsíros olajon kívül glikozinolátok és kardenolid szteroid-glikozid (cheirotoxin). izokvercitrin). nemes pipitér Chamomillae romanae flos (Ph. Áprilistól . herba homeopathiában. Illóolaja üzemi méretekben előállítható. magban lévő kardenolidok lehetséges szívgyógyszer-alapanyagok. Európában. Eur. de még gyomos parlagokon is helyenként tömegesen fordul elő. szurdokvölgyekben. Eur. – EUPHORBIACEAE [syn.] erdei deréce Chamaenerionis folium Honos Eurázsiában. flavonoidok (kvercetin. városi járdák fal menti szegélyén igen közönséges.hu Alkalmazás: köhögéscsillapító és expectorans bronchitis. VIII. anthocyaninok.5% illóolaj száraz drogban. Évelő.] rómaikamilla. carminativum. Hg. nyálka-poliszaharidok Alkalmazás: antibakteriális. poliin (matricariasav-észterek). Évelő. 400C-on szárítják (beszáradás 7-8:1).4% virágzó hajtásban. oleanolsav. nálunk 3-5 éves kultúrában. Chamaemelum nobile (L. máj. ergostan-típusú szteroidok Alkalmazás: antiphlogisticum. antibakteriális. a herbában is meglévő becőkben robinin (kempferol-glikozid) is. szájöblögetésre aftás szájnyálkahártya megbetegedések esetén.06% illóolaj (mustárolaj-származékok. élvezeti teaként.) Millsp.

(+)-chondrocurin Alkalmazás: a mozgató idegvégkészülékeket bénítva – megfelelő adagban. 30 féle alkaloid jellemző. Cardio. tubokuráre Pareirae bravae cortex Honos Brazíliában. – RHODOPHYCEAE vörösmoszat. chelerytrin. Hatóanyag: arbutin. phillyrosid. szaponin Alkalmazás: korábban tonicum.hu őszig virágzik.2-0. Chondrodendron tomentosum Ruiz et Pavon – MENISPERMACEAE pareira. nagy műtéteknél használják. összetétele földrajzi származás szerint eltérő lehet.és idegpanaszok kezelésére is.3%. váltólázban narcoticum. pinocarvon. Jellegezetes pyranon-dikarbonsava a chelidonsav. Ázsiában. tehát a friss növény megtörve. Közép-Amerikában. A chelidonin antimitotikus. prostata-hypertrophiában is használható népgyógyászati tapasztalatok szerint. forsythin). szitoszterol. (-)-curin. adagolása orvosi ellenőrzéssel szabályos. kvercetin-glikozidok (hyperosid. coptisin. É-Amerikában Texasig. a nyers nedv proteolitikus. Hatóanyag: keserű. sokfelé termesztik. Még flavonoidok. protopin.) W. a friss tejnedvben proteázok. Chionanthus virginicus L. Homeopathia. Hatóanyag: 0. 0. antipyreticum. fedett helyen (beszáradás 3-4:1). Kb. szalicilsav-metilészter. főként (+)-tubocurarin. gyomor. továbbá májcirrhosis és icterus esetén. előfordul még Európában.5% illóolaj (ascaridol.és hepatopathiában ödémacsökkentő. Gigartina mamillosa (Good.doksi. anthelminticum (L. et Woodw. var. Barton – PYROLACEAE [syn. avicularin) Alkalmazás: a fő hatóanyag chimaphilin miatt antiszeptikus. Chenopodium ambrosioides L. a gyökérzetben 1-2%. Hatóanyag: 2-10% bis-benzil-tetrahidroizokinolin alkaloidok. taraxaszterol.: Pyrola umbellata L. májbetegségekben és bőrpanaszokban. kb.. emmenagogum. sanguinarin. Tonicum.1-1% alkaloid. Hatóanyag: gyűrűs bifeniléterszerű phillyrin (chionanthin. utóbbit szellős.) Gray – CHENOPODIACEAE mirhafű Chenopodii (ambrosioides) herba Chenopodii aetheroleum Honos trópusi Amerikában. Ascaris). 3-10 m magasra megnövő bokrosodó fa. amyrin.2% chimaphilin (2. Chimaphila umbellata (L. berberin. állatgyógyászatban is bélférgesség esetén. Chelone glabra L. ambrosioides et var. Apró félcserje.] ernyőskörtike Chimaphilae folium Pyrolae umbellatae herba Honos É-Amerikában. enyhe analgeticum. szaponinok. ma kozmopolita. ír moha Carrageen . csípős gyanta Alkalmazás: tonicum. vértisztítóként herpeszszerű bőrbajokban. de népgyógyászatban légúti. főként izokinolin-vázas benzofenantridinek: chelidonin. ursolsav.7-dimetil-naftokinon). Hatóanyag: 0. Alkalmazás: adagolt gyógyszerként féreghajtó (pl. 4% cserzőanyag. a gyökérzetet késő ősszel vagy kora tavasszal gyűjtik. Sokfelé termesztik. Alkalmazás: erős hatású drog. Ag. intravénásan – általános izomrelaxans.Forrás: http://www. spasmolyticum. külsőleg rendszeresen használva szemölcsirtó. Európában termesztik. A herbát virágzó állapotban. – OLEACEAE amerikai hópehelyfa Chionanthi virginici radicis cortex Honos É-Amerikában. Előbbit gyakori forgatással szárítják (beszáradás 5-6:1). Adventív egyévesként főként ártéri gyomtársulásokban szórványosan az egész országban előfordulhat.) I. a herbában 0. Cholagogum. bakteriosztatikus főként húgyúti fertőzések esetén. Dél-Amerika nyugati részén.2-0. dimer monoterpén aritason). Chondrus crispus Stackh. ma főleg homeopathiában. – SCROPHULARIACEAE kopasz gerlefej Chelones glabrae herba Honos Kanadában. (+)izochondrodendron.

4.. Balkán-félsziget déli részén. Hatóanyag: illóolaj.) = Matricariae herba = Matricariae vera aromatica herba = Parthenii herba Tanaceti parthenii folium = Chrysanthemi parthenii folium Honos Kis-Ázsiában. Chrysanthemum balsamita L. A subsp. endivia és C. Hatóanyag: terpén-észterek (piretrinek. Mediterráneumban. Chrysanthemum leucanthemum L. Évelő. Júniustól novemberig virágzik. arterioszklerózis. Rokona a zöldséget és salátát szolgáltató C. Hatóanyag: szeszkviterpén γ-laktonok (partenolid). Hg. Bip. erdőszegélyekben. Bolygatott helyeken.: Tanacetum parthenium (L. de szárítás után lebomlanak a festékek. cinerinek). . Írországban).] őszi aranyvirág Tanaceti parthenii herba (Ph. Külsőleg leginkább rovarriasztóként. fiatal levele salátaként fogyasztható. majd ritkítják (60 egyed/méter). balsamitában főként kámfor. – ASTERACEAE rovarporvirág Pyrethri flos = Chrysanthemi flos Honos DK-Európában. heparinoid. de használják ízületi bántalmak esetén is. gyomtársulásokban közönséges. Eur.hu Honosak Atlanti-óceánban. továbbá kevés illóolaj Alkalmazás: hurutos megbetegedésekben. szőrfűgyepekben él. majd napon szárítják. napon szárítják. Utóbbit mosás után kettéhasítják és 500C-on szárítják (beszáradás 3:1). Termeszthető. A porított virágzatot (pulvis insectorum) régebben használták. édes vízzel alaposan kimossák. Kaukázusban. thujon. Pyrethrum parthenium Sm. lágyszárú kerti dísznövény. rendszerint mesterségesen szárítják (beszáradás: 4-5:1).Forrás: http://www. Antibakteriális. Teljes virágzáskor gyűjtik kaszálógéppel. kevés illóolaj (kámfor. Kaukázusban. Ph. foliosum. Főleg az ország déli területein jól termeszthető. Évelő. A friss moszatok a fikoeritrin miatt vörösek. – ASTERACEAE [syn.: Leucanthemum vulgare Lam. Júliustól szeptemberig virágzik. a telepek dagály idején partra sodródnak (pl. A virágzatokat teljes kinyíláskor gyűjtik. évelő. Virágzó hajtása vagy virágzata gyógyszeripari alapanyag. poliinek Alkalmazás: vasculáris fejfájás kezelésére. a gyökeret késő ősszel vagy tavasszal gyűjtik.5 cm mélyre vetik. A pótkávét szolgáltató fajtáit termesztik. majd apálykor összegyűjtik. 4-5 évig egy helyen élhet. Hatóanyag: jellemzők a spirociklikus poliin éterek. VIII. lágyszárú. melyek szerves oldószerben oldódnak (észterképző savak a krizantémsav és a piretrinsav) Alkalmazás: szelektív és gyorsan lebomló rovarölő szerek készülnek belőle és félszintetikus származékaiból. Chrysanthemum cinerariifolium (Trev. A herbát virágzáskor. migrénes panaszok megelőzésére.] réti margitvirág Bellidis majoris herba (flos) = Chrysanthemi leucanthemi herba (flos) Honos Európában. var. – ASTERACEAE [syn. tanacetoidesben főként carvon Alkalmazás: epehólyag bántalmak esetén. Chrysanthemum parthenium (L.) Vis. Ny-Ázsiában. Elvadulhat. A vetőmagot 60-70 cm sortávolságra. leucanthemum ártéri és hegyi kaszálókon néhol tömeges. Hatóanyag: galaktóz-szulfát polimer carrageenin Alkalmazás: enyhe laxans. – ASTERACEAE [syn. 2-4 éves kultúrában általában különböző fajtáit termesztik. var. – ASTERACEAE katángkóró Cichorii radix Cichorii (intybi) herba (folium) Honos Eurázsiában. a subsp. chrysantenil-észterek). Évelő dísznövény. Cichorium intybus L.] boldogasszony tenyere Balsamitae herba = Balsamitae (Tanaceti) herba Honos Ny-Ázsiában.. 0.) Bernh.) Sch. ezek meleg vérű állatokra nézve kevéssé mérgezőek. gyógyszerekben is. erdei tisztásokon.: Tanacetum balsamita L.doksi. Kaukázusban. infarktus megelőzésében (gyógyszerek formájában). útszéli gyomtársulásokban is előfordul. sylvestre sokkal ritkább.

Hg. acetilacteol. Hg. Indiai-szubkontinensen. depurativum. Hatóanyag: 15-20% gyanta. cinchophyllin. Rokon fajai közül a C. VII. cuminaldehid. főként keserű triterpenoid glikozidok (actein. succirubrin. Cimicifuga racemosa (L. metil-kumarilaldehid.) = Cinnamomi aetheroleum (Ph. szalicilsav. Sri Lankán. tonicum. tartósan is használható máj. cinchophyllamin. Eur.Forrás: http://www. külsőleg reuma kezelésére.hu Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton (lactucin. kb. chinicin. ánizsaldehid. VIII. A chinidin (kinidin) tachycardia. 2. Áttelelő lágyszárú vizes élőhelyeken. fűzlápok védett növénye.és Közép-Európában. pinen. izoferulasav.doksi. stomachicum. ennek nagy része fahéjaldehid. Antiklimakteriális gyógynövény-termék is készül belőle. Hatóanyag: 5-15% alkaloid. Ph. 2-3% cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum.és epehólyag-bántalmakban). Kanadában. Cinnamomum camphora (L.) Sieb. főként kinolin alkaloidok. 2-3% kinacsersav. Eur.: Laurus camphora L. lactucopicrin). Hg. cimicifugin. egyik leghatásosabb antimaláriás gyógyszermolekula. fenolkarbonsav (cikóriasav = kávésav és borkősav észter. ahol termesztik is. triterpén (taraxaszterol). Hg. homeopathia.: Cinnamomum cassia Blume] kínai fahéjfa Cinnamomi cassiae cortex (Ph. mérsékelt égövi Ázsiában. VII. phellandren stb. extrasystole esetén antiarrhythmiás gyógyszer. tonicum (üdítőitalként is igen nagy higításban). metilsuccirubrin. 4. Jáván. metil-szalicilaldehid. chinamin. Nálunk mocsarak. Gyökérben és termésben akár 1. gyökérben még inulin. szerves savak Alkalmazás: vegetatív idegrendszerre hat. Ph. fahéjsav. (+)chinidin/cinchonin. továbbá cicutol és más poliinek. Hatóanyag: keserű és toxikus poliinek. főként cicutoxin (1-3%).: Cinchona succirubra Pavon] vörös kínafa Cinchonae cortex (Ph. Cicuta virosa L.5 méter magas cserje. kumarin. antirheumaticum.) Alkalmazás: idegrendszeri méreg. cimigenol).) Honos Közép-Amerikában és Dél-Amerika északi és nyugati részein. et Presl. más Cinchona fajok – RUBIACEAE [syn.] kámforfa Camphorae aetheroleum . – LAURACEAE [syn. a herbában még esculetinglikozid cichoriin) Alkalmazás: cholagogum (mellékhatása nincs. VII. 4. így (-)-chinin/cinchonidin. ledgeriana (calisaya) 10% kinint is tartalmazhat. 8% catechin-tannin. – APIACEAE csomorika Cicutae virosae herba Cicutae virosae folium Cicutae virosae rhizoma et radix Cicutae virosae fructus (= semen) Honos É. triterpénglikozidok (chinovasav. paricin. évelő. szaponin.2% nem mérgező illóolaj (p-cymol. tonicum. klorogénsav). Cinchona pubescens Vahl.. VIII.) = Chinae succirubrae cortex (Ph. termesztett növényként elterjedt Indokínában. A kinin a malária plasmodiumot pusztítja. benzaldehid. továbbá 5-8% kinasav (6-metoxi-cinchoninsav).) Nutt. benzoesav. Hg. szalicilsav. 8-12% nyálka-poliszaharid. oxitocinszerű hatása is van.) Honos Kínában. tannin. – RANUNCULACEAE rövidágú poloskavész Cimicifugae (racemosae) rhizoma (= radix) Honos É-Amerikában.) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Ph.. szubarktikus Amerikában. továbbá szalicilaldehid. carminativum. chinovosid) Alkalmazás: az izolált fő hatóanyagokból gyógyszerek készülnek. antineuralgicum. Örökzöld fa. 15-20 m magas fa. D-Amerikában és Japánban is. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. ezen kívül antipyreticum. Mexikóban. Szumátrán. Cinnamomum aromaticum Nees – LAURACEAE [syn.

Hatóanyag: monoterpén-alkoholok. fenolkarbonsavak.. kb. VIII.5 m magas. 4. VIII. antibakteriális (lemosókban. Ph.. VIII.és likőriparban. 5% eugenol. Ph. Homeopathia. lábáztató folyadékokban). VII.] sártök Colocynthidis fructus Honos D-Afrikában. 80% kámforral.) = Cinnamomi zeylanici cortex Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Ph. szubtrópusi országban termesztik. VIII. illatszeripar. – LAURACEAE [syn.) Cinnamomi corticis tinctura (Ph.) Scop. kámfor illóolajok kivonása. 50 m magasra is megnő. szeszkviterpén.3-0. terpineol és linalool Alkalmazás: kámfor-előállítás. szteroid szaponin cucurbitacin-glikozidok Alkalmazás: drasztikus hashajtó. 3% bornilacetát és 2% linalool. Eur. 60%. Citrus aurantiifolia (Christm. 4. A kámfor-típusban: 1% illóolaj kb. subsp.doksi.5-4% illóolaj. – CUCURBITACEAE [syn. Hatóanyag: 0. 7% pinen.hu Camphora Honos Kínában. sokfelé termesztik. de D-Amerikában is. 14% terpineol.) Aurantii (amari) folium Aurantii (amari) fructus immaturi Aurantii flos Aurantii amari flos (Ph. 0. a linalool-típusban: 0.. fő komponense (65-75%) a fahéjaldehid. – ASTERACEAE halovány aszat Cirsii herba Honos Eurázsiában. Hg. Szumátrán. VIII. – RUTACEAE [syn. a borneol-típusban: 0. 4.RUTACEAE savanyú citrom Citri aurantiifoliae fructus Honos valószínűleg trópusi Ázsiában. pinen.Forrás: http://www. oligomer procyanidin Alkalmazás: digestivum. kb.VIII. Hg.) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Ph. antirheumaticum. kumarin. amara Engl. Ph. carminativum. használják dysmenorrhoeában. fűszerként. 4. Lágyszárú.: Citrus aurantium L. Ph. VIII. 3% kámforral. gyanta. tonicum.8% illóolaj. a cineoltípusban: 0.. az izo-nerolidol-típusban: 0. Eur.) Honos Sri Lankán.) Sw. kvercetin.) Schrad. Eur.. kb. flavan (pectolinaringenin) Alkalmazás: népgyógyászatban emésztést elősegítő. Ph. illatszeripar. flavonoidok Alkalmazás: limett-illóolaj alapanyaga.8% illóolaj. Eur.: Cinnamomum zeylanicum (= ceylanicum) Nees.) Aurantii amari aetheroleum Aurantii amari floris aetheroleum (Ph. Eur. vulgaris Risso] keserű narancs Aurantii (amari) pericarpium (Ph. Örökzöld. Hg. . 4. antineuralgicum. alkaloid. Cinnamomum verum Presl. 90% linaloollal és 2% caryophyllennel. valamint kb. Hg. Örökzöld. Hg. Ph. Citrullus colocynthis (L. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag. Ph. inhalálva légzőszervi mikózisok esetén is. Eur. terpinen. kb. 4. Hatóanyag: citrullol. Hg. külsőleg gombaellenes. illóolaj.) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Ph. spinaszterin. K-Ázsiában.4% illóolaj izo-nerolidol kb.. Hg. C. Hg. aromaticum = subsp. citral. Karib-tengeri szigetvilágban.) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Ph. 10 m magas. itt és más trópusi (pl.: Colocynthis vulgaris Schrad. üde lápréteken helyenként gyakori. diterpén (inszekticid cinnzeylanol). Hg. 5-6 m magas örökzöld fa... fenolkarbonsavak. 80% borneollal.75% illóolaj. termesztik innen keletre pl. Hatóanyag: Kínában 5 kemotípust különböztetnek meg. Citrus aurantium L. 50% 1.8-cineol. áttelelő lágyszárú. kozmetikumok gyártása. gyanta. 4. 4. Magaskórós növényzetben. Tahitiban). Eur. aromaticum. sokfelé meghonosodott. VIII. Ph. illóolaj. Jáván. édesség.. Eur.5-1. limonen (50-65%).] (ceyloni) fahéjfa Cinnamomi cortex (Ph. Cirsium oleraceum (L.) .

– RUTACEAE [syn. továbbá a különleges illóolajokat inkább illatszeriparban (kozmetikumok. terpinen. Hatóanyag: főleg limonen. Hatóanyag: kb. 0. sok aszkorbinsav. Izraelben. illatszeripar. amarumok. medica L. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin Mandarinae aetheroleum Honos K-Ázsiában.és illatszeripar. parfümök. illatszeripar.2-0. 10% limonen. Eur. 4. stomachicum. Dél-Oroszországban.Forrás: http://www. rutin. VIII. VII. mircen. decil-aldehid. 16% linalilanthranilát. egyéb terpének (25-50%). ebben 10% linalilacetát. octil-aldehid. likőripar. sinensis Engl. Citrus aurantium L. flavonoidok .4-0. 12% flavonoid (pl. a keserű narancsolaj (pomeranzolaj) monoterpén-észterekben gazdagabb. Hatóanyag: 0. nonil-aldehid. termesztik Keleten és D-Európában. szappanok) dolgozzák fel. Flavonoidok közül hesperetinek. 4.) Burm. Citrus x nobilis Lour. Ph. – RUTACEAE óriás narancs. a petitgrain olajban (Paraguay) több linalilacetát. Dél-Kínában. óriás citrancs Honos Malajziában.) = Citri aetheroleum (Ph. Citrus maxima (Burm.] édes narancs Aurantii (dulcis) pericarpium (Ph. 1% citral. Fa vagy cserje. – RUTACEAE bergamott(narancs) Bergamottae aetheroleum Honos DK-Ázsiában.6% illóolaj. limonum (Risso) Hook] citrom Citri pericarpium Limonis aetheroleum (Ph.) Citri medicae (fructus) cortex Honos Kínában.9% illóolaj (nem keserű). a kínai virágolajban (neroliolajban) kb. továbbá citral. – RUTACEAE [syn. reticulata inkább DK-Ázsiában. Hatóanyag: terméshéjban 1-2%.) Neroli aetheroleum (= Naphae aetheroleum) – virágból Honos ÉK-Indiában. 0. sabinen.. Guineában. kb. mediterrán országokban. termesztik Olaszországban. dulcis L. szerves savak Alkalmazás: aromaticum. amarum.5%.) = Citri sinensis pericarpium Aurantii dulcis aetheroleum (Ph. 40% linalool.5% illóolaj. Alkalmazás: illatszeripar. az ezekből kivont illóolajokkal együtt aromaticumok. elterjedt és termesztik D-Európában. VII.: Citrus limonum Risso. geranial. Hatóanyag: kb. var. Ny-Indiában. naringeninek.. Eur. USA-ban és más szubtrópusi országokban. C.) Merr. Izraelben. főként limonenből és limonen-epoxidból tevődik ki. Törökországban.doksi. VIII. Nálunk üvegházban termést hoz. Ph.: Citrus sinensis (L. Kínában. Citrus limon (L. 90%-a limonen.hu Petitgrain aetheroleum Honos ÉK-Indiában. Hg. de az illóolajokat. ételízesítő. aurantium L. limonen. továbbá metilantranilsav-metil-észter Alkalmazás: likőr. – RUTACEAE édes mandarin Curacao cortex (pericarpium) Kelet-Ázsiában és sokfelé termesztik. C. Éretlen termésben triterpénkeserűanyag limonin Alkalmazás: terméshéjfélék szárítva drogok. subsp. termesztik Olaszországban és sok más szubtrópusi országban. továbbá neral.. Hg. sinensal és alkilészterek. virágban 0. a C. Hg.) Osbeck. Hg. fototoxikus furokumarin bergapten (tisztított illóolajban csak nyomokban maradhat). D-Amerikában. Brazíliában. Hatóanyag: illóolaj. subsp..8% illóolaj (pinen.2-0. Mexikóban. Citrus bergamia Risso et Poit. naringenin) Alkalmazás: aromaticum. 3-5 m magas. linalool) Alkalmazás: élelmiszer. Citrus deliciosa Ten. termesztik Dél-Olaszországban (Kalibria). italalapanyag. Hatóanyag: 0. friss gyümölcse vitaminban gazdag. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. ízesítő.

A félszintetikus lizergsav-dietilamid (LSD) erős kábítószer.05-1. Hg. Hatóanyag: zuzmósavak (barbatinsav. terpinen. anemonin.) Tul. trópusokon. ergotoxinok (ergokrisztin. D-Afrikában. diureticum. akár évente kétszer is (még augusztusban). szterolok Alkalmazás: diureticum. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin-narancs Honos DK-Ázsiában. Hatóanyag: illóolaj. Észak-Ázsiában. Közvetlenül a virágzás előtt takarítják be. köszvény. cserjésekben helyenként gyakori. gyümölcse italt szolgáltat. antisyphiliticum. fumarprotocetrarsav. ergokornin). VII.doksi. erdőkben. illatszeripar. homeopathia. – CLADONIACEAE Cladoniae pyxidatae scyphi Honos a sarkvidéki tundrákon. Clematis recta L. clematidol. clematidol. cauloszaponin. Alkalmazás: tonicum. anemonol. linalool. – ASTERACEAE benedekfű Cardui benedicti herba (Ph. migrén ellenes). Homeopathia. Sok félszintetikus származéka ismeretes. A Dunántúlon száraz erdőkben. Ergotoxin (dihidro-származékai) antihypertensiv. amarum. továbbá furokumarinok (bergamottin. – RANUNCULACEAE erdei iszalag Clematidis vitalbae folium Honos Európában. 30 féle indolalkaloid lizergsavszármazékok: zsírban oldódó peptid ergotaminok. Cladonia pyxidata (L. szubtrópusokon sokfelé termesztik. áttelelő lágyszárú. sabinen. psoromsav). alkilaldehidek. Kaukázusban. aromaticum. citrancs Honos és termesztik Spanyolországban. Claviceps purpurea (Fr.14% illóolaj a terméshéjban. Ergometrin alig hat az ütőérrendszerre. DAC) Cardui benedicti fructus Honos Mediterráneumban. szaponin. heteropoliszaharidok Alkalmazás: antibiotikus. Egyéves. – PYRENOMYCETES anyarozs Secale cornutum Mérsékelt éghajlatú országokban termeszthető rozs és tritikále kalászainak mesterséges befertőzésével biztosítják a szkleróciumok bőséges hozamát. Kaliforniában.és Dél-Európában. mircen. termeszthető. magjából gyógytermék készül. metilszármazékait a szülészetben használják szülés utáni és más eredetű méhvérzések esetén.hu Alkalmazás: fűszer. caulosaponin-glikozid. italalapanyag.Forrás: http://www. 0. főként pinen. stigmasteringlikozid Alkalmazás: régen belsőleg krónikus ekcéma. külsőleg ulcus cruris. savamid ergometrin (= ergonovin) Alkalmazás: ergotamin sympatholyticum. Hatóanyag: 20-30% zsíros olaj (ettől mentesíteni kell). júniusban virágzik. Magban keserű dezoxilimonin. psoralen) és kumarinszármazékok. reuma esetén. napfényre érzékeny (beszáradás 5:1). fenolkarbonsavak. kifejezetten oxytocikus. kizárólag gyógyszerek készülnek a tiszta hatóanyagokból. limonen. . ergoxinok és vízben jobban oldódó. Fásodó szárú lián. Clematis vitalba L.és illatszeriparban használatos. Izraelben. Floridában. Ny-Ázsiában. ergokriptinek. anemonin. gyulladáscsökkentő. régen uterotonicum.0%. Hatóanyag: 0. – RANUNCULACEAE felálló iszalag Clematidis rectae herba Honos Közép. forgalmazása tiltott. bergapten. cserjésekben az egész országban gyakori. Májusban. uterotonicus. illóolaja a likőr. limettin. Hatóanyag: protoanemonin. Kora tavasszal 30-40 cm sortávolságra vetik. Cnicus benedictus L. kb. perifériás vasoconstrictor (szülészetben vérzéscsillapító.) = Cnici benedicti herba (ÖAB.) Hoffm. Citrus x paradisi Macfad. flavonoidok. Hatóanyag: protoanemonin. – RUTACEAE grépfrút. É-Afrikában. könnyen kivadul. flavonoid Alkalmazás: gyümölcs. a gépi betakarítás után a szárított nyersanyag feldolgozható. élelmiszer. Árnyékban vagy műszárító segítségével szárítják.

– RUBIACEAE arab kávé Coffea liberica Bull. 1.3% illóolaj. Eur.5% purin-vázas koffein. Ph. Cola verticillata (Schumach.RUBIACEAE [syn. – BRASSICACEAE orvosi kanáltorma Cochleariae officinalis herba Honos főként É-Európában. tonicum. kávésav). friedelin). keserű italok alkotórésze. izocnidilid). Cola ballayi Cornu. immunmoduláns. vagyis antistressz hatású. cnidilid. limonen.2-0. taraxerol. Coffea robusta L. citral. Kongóban. trópusokon sokfelé termesztik. – CAMPANULACEAE harangfolyondár Codonopsidis pilosulae radix Honos Kínában. sokfelé termesztik. triterpének (spinaszterol. cnidiumlakton (ligustilid. fenkon. fokozza fájdalomcsillapítók hatását. főként butil. lignan-lakton (trachelogenin). et Thunn. Cnidium officinale Mak.. formil-pterolil-glutamátszármazékok Alkalmazás: anticholinerg.doksi. előnyösen befolyásolja a gyomorsav szekréciót.) = Colae semen tostum . rubefaciens. Hg. VIII. javítja az emésztést. továbbá fenolkarbonsav (3-5% klorogénsav. raphanol Alkalmazás: antibakteriális.3-2. Hatóanyag: magban 30-35% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított olajat a gyógyszerészetben és élelmiszeriparban. Cocos nucifera L. a pirított kávé fő aromakomponense furfuril-markaptán Alkalmazás: központi idegrendszert izgató.és benzil-mustárolaj glikozidok. vérnyomást emelő. – APIACEAE Cnidii rhizoma Honos Kínában. – STERCULIACEAE Cola nitida (Vent.) Nannf. diureticum. Hatóanyag: kb. így jutnak a kávészénhez. amarum. karbolinalkaloid perlolyrin. VIII. Hatóanyag: 0. kb. szubarktikus vidékeken. triterpének.5% illóolaj. Coffea canephora Pierre . Távol-Keleten. Ph. Coffea arabica L.. továbbá poliin. 4. 0. Hatóanyag: mint fent Alkalmazás: az előbbiekkel együtt ennek a fajnak a magját is elszenesedésig pörkölik. Hatóanyag: 0. Eur. – ARECACEAE kókusz(dió) Cocois oleum raffinatum (Ph. 4. Cola acuminata (Beauv.2-0.3% illóolaj (főleg cimen. fahéjaldehid). a népgyógyászatban vértisztító főleg köszvényes és reumás bántalmakban. epefunkciót. sztigmaszterol. fenolos syringin. Kanada keleti és nyugati részein.) Stapf kóla(dió) Colae semen (Ph. libériai kávé Coffeae (tostae) semen Coffeae carbo Honosak Afrikában. stomachicum. Hatóanyag: szterol. élénkítő.) Schott et Endl. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: étvágygerjesztő.hu Hatóanyag: germacranolid-típusú szeszkviterpén-laktonok (főleg 0. Hg. Codonopsis pilosula (Franch. antiulcerogén. idegrendszeri tünetekben kínai orvoslásban.) Schott et Endl. flavonoidok. Szibériában. poliszaharid Alkalmazás: ginszenghez hasonlóan adaptogén. szeszkviterpén atractylenolid II.7% cnicin). Cochlearia officinalis L.) Honos és termesztik a trópusi vidékeken mindenhol. Linden] kongói kávé Coffeae carbo Honos Afrikában.Forrás: http://www.

0. Cserje. vitexin. Trópusokon termesztik. – LAMIACEAE sziklagyökér Collinsoniae canadensis rhizoma (radix) Honos É-Amerika üde vegyeserdőiben. évelő. Brazíliában. diureticum. Karib-szigeteken. kolin. rhizómában sok keményítő Alkalmazás: gyökértörzse gazdag keményítőben. az egész növény Brazíliában anthelminticum. colchicin. Hatóanyag: alkaloid. canavanin Alkalmazás: régebben laxans.doksi. vértisztító. Évelő.Forrás: http://www. lápréteken. de nagy adagban erősen toxikus. Herba inszekticid.és epebetegségekben. máj. táplálék. Hatóanyag: gyökérben labdenod-típusú diterpének. catechinek. Colchicum autumnale L. Coleus forskohlii (Willd. . igen ritka jégkorszaki reliktum. Homeopathia. Áttelelő lágyszárú. illóolaj (izovajsav. polihidroxi-cikloalkanok Alkalmazás: cholereticum. diureticum. spasmolyticum. védett. trópusokon (pl. mindkét célra csak gyógyszerként. 0. cserzőanyag.) Brig. a Ny-Dunántúlon vagy máshol láperdőkben. orvosi ellenőrzéssel. Hatóanyag: coluteasav.hu Honos a trópusi Afrikában. Üde réteken különösen a Középhegységben. Hatóanyag: toxikus szaponinok. reumaellenes. a Dunántúl meszes talajú. Hatóanyag: 8-11% gallocatechin. 13-15% cserzőanyag. Combretum micranthum G. nyíltabb tölgyeseiben. szubtrópusi vidékein. Burma és Thaiföld trópusi.) Alkalmazás: köszvény.és D-Európában. stilbenoidok. cserje. szubmediterrán vidékeken. analgeticum.) Schott – ARACEAE Honos a trópusi Ázsiában. – ROSACEAE [syn. Hatóanyag: bis-benzilek. italgyártás. citronellal stb. a demecolcin köszvényes roham gátlására alkalmanként.1% teobromin. catechin-tanninok Alkalmazás: stimuláns. illóolaj (metilchavicol). szaponinglikozid Alkalmazás: alkaloid erősen diuretikus. demecolcin) Alkalmazás: cytostaticum (mitózisméreg. – COLCHICACEAE őszi kikerics Colchici (autumnalis) semen Colchici (autumnalis) tuber (= bulbus) Colchici flos Honos Közép-Európában. Colocasia esculenta (L.] tőzegeper Pentaphylli aquatici herba Pentaphylli aquatici radix Honos Eurázsiában. több mint 1 m magas lágyszárú.3% combretannin. illóolaj. Collinsonia canadensis L. pinen. szaponaretin. Don – COMBRETACEAE kisvirágú nyálkafa Combreti folium Honos trópusi Afrika nyugati részén. antihypertensiv. terpineol. ploidszintet növelhet). főként forskolin (= coleonol) Alkalmazás: a forskolin pozitív inotrop myocardium esetén csökkenti a perifériás ellenállást. cystitisben használható. Hatóanyag: 0. – FABACEAE pukkanó dudafürt Coluteae folium Honos Közép.6-3% purin-vázas koffein és kb. levelek és termés rubefaciens. adstringens. zsombékosban élhet. Ízesítő. hagymagumós évelő lágyszárú. reuma ellen. nyálka-poliszaharid. izovaleriánsav. Colutea arborescens L. É-Afrikában. Indiában sokfelé termesztik mindegyiket). a Dunántúlon gyakori.: Potentilla palustris Scop. bokorerdőiben. ezek szegélyein helyenként előfordul. de mérgező! Comarum palustre L. keserűanyag. gyanta.1-0.6% alkaloid (benzilizokinolin alkaloid autumnalin és protoalkaloid-típusú származékai. Hatóanyag: 0. – LAMIACEAE Honos Indiai-szubkontinensen.

furanoszeszkviterpének (germacran-. Consolida regalis S.] szomáliai balzsamfa Myrrha (Ph. desinficiens. delsonin. consolidin. VIII. commiphorsavak). – CONVOLVULACEAE apró szulák Convolvuli (arvensis) herba Kozmopolita. convallatoxol. illóolaja bronchitis esetén. Homeopathia. 10% gumiszerű. 6% cserzőanyag. fenoloidok (flavonoid. a gyanta füstölőszer. A mezei szántókon.).) Myrrhae aetheroleum Honos Afrika északkeleti. Hatóanyag: virágban anthocyan-glikozid delphin. poliinek (pl. diureticum. Hatóanyag: 0.. tarlókon régen gyakori volt. eleman-. csakis orvosi ellenőrzéssel. keleti (kerti) szarkaláb Calcatrippae flos = Delphinii (consolidae) flos = Consolidae regalis flos Calcatrippae semen = Consolidae regalis semen Honos a mezei szarkaláb Eurázsiában. F. falcarinon) Alkalmazás: coniin különösen erős méreg (végül légzésbénulással járó halált okoz). analgeticum).. Egyévesek. kumarinok. furostan-típusú szaponinok (convallariasav. évelő. 3-4% diosmin. féregűző.1-0. pseudoconhydrin). a herbicidek miatt nagyon kiritkult. fenolkarbonsavak. 30-40% gyanta (pl. mérsékelt éghajlatú Ázsiában. sokfelé kertekben ültetik. továbbá kevés calcatrippin alkaloid. γ-conicein. magban kb. a népgyógyászatban cholagog.) Myrrhae tinctura (Ph. Más fajok is drogot szolgáltathatnak. a kerti DK-Európában. Convolvulus scammonia L. 1% alkaloid (delcosin. Eur. Mag ritkán használatos purgans.és guajan-típusúak). – CONVALLARIACEAE májusi gyöngyvirág Convallariae (majalis) herba (folium) Convallariae flos Convallariae rhizoma (= radix) Honos Európában. egy. kertekben nehezen irtható. Ph. VIII. útszéli gyomtársulásokban gyakori. Convolvulus arvensis L. gyantás anyag. Hg. Hatóanyag: kb.4% kardenolid strophantidin-glikozid. ezen kívül még kvercetin. spasmolyticus. fenolkarbonsavak) Alkalmazás: enyhébb. laxans. 2% alkaloid (coniin. szántókon. értágító. Convallaria majalis L.hu Commiphora myrrha (Nees) Engl. országszerte.doksi. delsolin. convallarin). Évelő lágyszárú. K-Mediterráneumban. üde lombos erdőinkben helyenként gyakori. ma csak homeopathiában. Teaszépítő. convallosid és több más szteroid kardenolid. továbbá Arab-félszigeten. Conium maculatum L. lycoctonin stb. Gray – RANUNCULACEAE [syn.: Delphinium consolida L. desodorans.és fogpasztagyártásban.Forrás: http://www.: Commiphora molmol Engl. adstringens. 4. keleti részén. szeszkviterpén-alkoholok. eudesman. főként ödémával járó szívelégtelenség esetén diureticum. kis adagban a drogkivonatok spasmolytikusak (sedativum. Mediterráneumban. teafestő. – APIACEAE foltos bürök Conii maculati herba = Cicutae herba = Cicutae (officinalis) herba Conii maculati fructus (= semen) = Cicutae fructus Honos Eurázsiában. Hatóanyag: 6-7% illóolaj (főleg pinen). Ph.vagy kétéves lágyszárú. illatszer. emiatt kissé mérgező.és kempferol-glikozidok. akár 1% illóolaj. igen gyakori gyom. Hg. esculetin Alkalmazás: antihypertensiv. 4. Eur. kb. conhydrin. külsőleg régebben szemborogatásra. Hatóanyag: kb. – CONVOLVULACEAE kis-ázsiai szulák . tölgyeseinkben. falcarinol.] mezei szarkaláb Consolida orientalis Schröd. Alkalmazás: enyhe laxans. – BURSERACEAE [syn. 50-60% nyálkapoliszaharid Alkalmazás: régebben légúti betegségekben. a convallatoxin. jalapin-glikozid. drognak a kertekben is termeszthető keleti szarkaláb virágjait használják.

15% gumianyag.] karnaubapálma Cera carnauba (Ph. Coptis chinensis Franch. 3-5 cm mélyre. illatszeripari alapanyag. ekcéma kezelésére. Kora tavasszal vethető 25-30 cm-es sortávolságra. Fűszer. Júniusban. Nagy termetű fák. illatszer. muskotályos íze miatt felhasználják italkészítéshez. néha kivadul. Homeopathia.. Cornus florida L. emésztésjavító. Copaifera reticulata Ducke – CAESALPINIACEAE Copaifera langsdorffii Desf. fele caryophyllen. Kétmenetes betakarítás esetén a termések 30-40%-ának beérésekor rendre vágják.hu Scammoniae resina Honos K-Mediterráneumban Kukázusig. a többi is szeszkviterpén. palmatin. de akár 8 méterre megnövő fa. vulgare Alef. kb. microcarpum DC. nedvességtartalma 14-16%-os.5% illóolaj (főleg linalool. általában dél-amerikaiak. 4. Ha az ikerkaszat színe barnássárga. – APIACEAE koriander Coriandri fructus (Ph. berberin.doksi.) = Carnauba cera Honos ÉK-Brazíliában. flavonoidok. jatrorrhizin. Eur.) (= semen) Coriandri aetheroleum Honos Mediterráneumban. Hatóanyag: 1. Ázsiában és Amerikában. és más Coptis fajok – RANUNCULACEAE kínai aranyfonál Coptidis chinensis rhizoma Honos Kínában.) Moore – ARECACEAE [syn. Az országban elsősorban a kistermetű változatot (var. Betakarítása történhet egy vagy két menetben. Bokros. Ph. kámfor. coptin Alkalmazás: tonicum. verbenalinglikozid (cornin) . (= var. gyökérkéregben gyanta. Indokínában. Étvágyjavító. 15% cukor.és festékipar. macrocarpum DC. Hatóanyag: 3-13% gyanta.: Copernicia cerifera Mart.. Coriandrum sativum L. diarrhoea).Ph. szaponin (pl. worenin) Alkalmazás: antibakteriális. antiphlogisticum (gastroenteritis. var. afroázsiai növény. Hatóanyag: viasz. D-Amerika északi és nyugati részén. kb. Indiai-szubkontinensen. alifás alkoholok és savak észterei (fő komponens a cerotsav és a myricilalkohol észtere) Alkalmazás: segédanyag gyógyszerészetben. cserzőanyag.2:1). Külsőleg kelésre. limonen.: Coptis groenlandica (Oeder) Fernald] alaszkai aranyfonál Coptidis trifoliae rhizoma Honos É-Európában.5-2.Forrás: http://www.) Salisb. adstringens (húgyúti és felső légúti betegségekben). geranilacetát és a jellegzetes illatát adó transz-tridecen-2-al) Alkalmazás: carminativum. és más Copaifera fajok (balzsam) kopálfa Copaivae balsamum Honos Brazíliában. de mindenhol termesztik. Egyéves. geraniol. VII. akkor kombájnnal aratható. Hg. 1. – RANUNCULACEAE [syn. stomatitis. – CORNACEAE virágos som Corni floridae cortex Corni floridae radicis cortex Honos É-Amerikában. spasmolyticum. Eur. antipyreticum. Hatóanyag: berberin. Hg. Hatóanyag: gallotannin. külsőleg conjuctivitis. VIII. júliusban virágzik.8-cineol. majd utóérlelés után csépelhető (beszáradás 1. Hg. Copernicia prunifera (Mill. 20-60% gyanta (gyantasavak) Alkalmazás: antiszeptikus. Hatóanyag: kvaterner protoberberin-alkaloidok (coptisin. Hatóanyag: 40-90% illóolaj. scopoletin-származékok Alkalmazás: gyanta (scammonium) laxans. 4. pinen. de mérgező. Ph.) et var.. Coptis trifolia (L. VIII. ursolsav). microcarpa) termesztik. külsőleg ekcéma kezelésére.

scoulerin. Szibériában. aranyeres bántalmakban.1% illóolaj (limonen.] cseregalagonya . et K. protopin. dysenteria kezelésére. 0.és Közép-Európában.Forrás: http://www. parkokban is gyakori. Kis-Ázsiában. befőttnek is készítik. C. Hatóanyag: 5-6% izokinolin-alkaloid (corydalin. Balatonkenesén. myrcen. Corydalis bulbosa (L. Ny-Ázsiában.és bükkelegyes erdőkben. több komponens narkotikus. Kaukázusban. corycavidin. a termés frissen antioxidáns hatású. szövetregenerációt elősegítő. fogínygyulladás esetén. Áttelelő lágyszárú.) Schw. Szeszes szájüregkezelő szerek készülnek belőle. fa. fogínygyulladásra).hu Alkalmazás: antiszeptikus.doksi. hámosodást. A Bükkben és a Dunántúlon karszt-bokorerdőkben helyenként gyakori. – CORNACEAE húsos som Corni folium Corni fructus Honos Európában. Hatóanyag: flavonoid (miricitrin). Hatóanyag: glikozinolátok Alkalmazás: gyökere táplálék. taraxaszterol. – FUMARIACEAE [syn. terpineol) Alkalmazás: adstringens és fertőtlenítő hatása miatt szájöblögetőként vérzéscsillapító. Cornus mas L. delphinidin. thalictricavin. löszpusztákon. tonicum. Illatos nyári leveleit gyűjtik.és cyanidin-glikozidok.) Alkalmazás: spasmolytikus. Cotinus coggygria Scop. főként foghúzás után. Kultúrváltozatait termesztik. Kaukázusban. Hatóanyag: cserzőanyagok. Corylus avellana L. Ny-Ázsiában. kvercetin. adstringens. kámfor. corydin. Hatóanyag: 18-20% gallotannin cserzőanyag (galluszsav-.. Évelő gumós. flavonoidok (myricetin. Főleg D-Európában termesztik is. flavonoidok. Crataegus laevigata (Poir. Indiaiszubkontinensen. Kis-Ázsiában. szitoszterol Alkalmazás: felületi visszérgyulladásban. szörpnek. K. Kaukázusban. A Dunántúlon különösen gyakori üde gyertyán. védett növény. fustin. anthocyaninok Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. corypalmin. Mediterráneumban. Változatait főként dísznövényként termesztik. Magas cserje. leucodelphinidin.] cserszömörce Cotini (coggygriae) folium Honos Közép. Dunaföldvár mellett Bölcske határában).: Corydalis cava (L.és Dél-Európában. Crataegus azarolus L. linalool. corybulbin. ellagsav-észterek). Crambe tataria Sebeök – BRASSICACEAE tátorján Honos Kaukázusban. tehát erős hatású. A Dunántúlon száraz bokorerdőkben gyakori cserje.) Pers. – CORYLACEAE (közönséges) mogyoró Coryli (avellanae) folium Coryli (avellanae) cortex Coryli (avellanae) gemma Honos Európában. tuberosa DC. fogyasztható. emiatt homeopathiában használják. főleg a Dunántúlon gyakori. fisetin). – ROSACEAE [syn. dyspepsia. catechin-cserzőanyag. Májusban. canadin. sokfelé termesztik. löszfalakon ritka (pl. corytuberin. bulbocapnin.) DC. gyulladáscsökkentő (pl. hydrohydrastinin stb. 3-5% cserzőanyag.] odvas keltike Aristolochiae cavae tuber (= radix seu rhizoma) = Corydalidis rhizoma = Corydalis tuber Honos Európában.: Crataegus oxyacantha L. továbbá aranyeres panaszok enyhítésére ülőfürdőnek. Kínában. vékony rétegben. júniusban virágzik. gyomorbántalmak ellen a népgyógyászatban. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). főleg üde lomberdők szegélytársulásaiban. – ANACARDIACEAE [syn.: Rhus cotinus L. Ny-Ázsiában. leucocyanidin. pinen. Honos DK-Európában.

izovitexin. monogyna szolgáltatja) Hatóanyag: 1-4% oligomer procyanidin (di-. Crocus sativus L.3% illóolaj (fő komponens safranal. Kaukázusban. Az Alföldön több helyen konyhakertekben ültették. Crataegus monogyna Jacq.Forrás: http://www. Hg.) = Crataegi summitas (Ph.. pl. Közép-Amerikában. Termesztik D-Spanyolországban. Indiaiszubkontinensen és Iránban.és kozmetikumgyártásban használják. tri-. ma csak génbankban található.) = Crataegi herba Crataegi folii cum flore extractum siccum (Ph. VII.. 0.doksi. kempferol. védett cserjéje. Hatóanyag: 1. VIII. tyramin).5% flavonoid (hyperozid. Az egész országban.: Crataegus oxyacantha L. É-Afrikában. penta-. Croton tiglium L. rhamnovitexin. izoorientin. vitexin. VIII. hexamer flavan-3-ol). 4. VIII. triterpenoidok (ursolsav. továbbá C-glikozidok. Mediterráneumban. rutin. pl.) Benn. Görögországban. Ph. a terméseket augusztustól gyűjtik (beszáradás 3:1). Ny-Ázsiában. egyéb O-glikozidok. sokféle készítménye ismert. kvercetin. 1.) Crataegi flos Crataegi folium Crataegi fructus (Ph. – IRIDACEAE jóféle sáfrány Croci stigma (ÖAB. crocetin).5-3% illóolaj (cymol. élelmiszer.és dohányiparban. Croton eluteria (L. spireosid. Ph.. de az egész országban megtalálható. Kaukázusban. VIII. Hatóanyag: flavonol (kb.) = Oxyacanthae fructus = Spinae albae fructus (fructust csak a C. Az előbbivel együtt piros almácska áltermésük is gyűjthető. tetra-. catechin. Karib-szigeteken. Hg. enyhe vérnyomáscsökkentő). fenolkarbonsavak. – APIACEAE tengerikömény Crithmi maritini herba Honos Európában. 0. fekete galagonya Pannóniai-balkán faj.4-1. antiarrythmiás hatású coronaria-sclerosis esetén (fokozza a szív oxigénellátását. főként élelmiszerfestőként. likőr. oleanolsav. vicenin). laevigata és C. Hg.3-2. DAC) Croci flos Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Ph. szeszkviterpén-lakton cascarillin. 4. Likőr. Az ágvégeket virágzás kezdetén gyűjtik és szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). – EUPHORBIACEAE (hashajtó) kroton(cserje) . Eur. [syn.1% diosmin). Crataegus nigra W. fejfájás-csillapító. cascarillasav). kb. 6 m magas cserjeszerű fa. Homeopathia. Dél-Amerika nyugati részén. savelégtelenség esetén. Eur. emésztésjavító. stomachicum. Áprilistól május végéig virágoznak. továbbá pinenek. Népgyógyászatban sedativum. cserjésekben gyakori. eugenol. coronaria értágító. tölgyes. monogyna Léveillé] egybibés galagonya Honos Európában. crataegolsav) Alkalmazás: pozitív inotrop. Crataegi folium cum flore (Ph. 15% gyanta Alkalmazás: amarum. a Duna-völgyben kőris-szil-ligetek ritka. aminok (fenetilamin. Hg.hu Honos Közép-Európában. ecetízesítő.. Ph. A Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben gyakori. orientin. kb. DNy-Ázsiában.8-cineol). et K. 4. epicatechin. 2% karotinoid (crocinok. aromaticum. furokumarin Alkalmazás: saláta. luteolin. Eur. Ph. 4. limonen.) Honos D-Európában. tölgyelegyes erdőkben. Hg. heteropoliszaharidok Alkalmazás: állatkísérletekben a crocetin antitumor-aktivitású és véralvadás-gátló. subsp. spasmolyticum. dyspepsia. Hatóanyag: 0. Crithmum maritimum L. crataeosid. – EUPHORBIACEAE (aranylevelű) kaszkarilla(cserje) Cascarillae cortex = Crotoni eluteriae cortex Cascarillae aetheroleum Honos Mexikóban. Eur. Ny-Ázsiában.

és D-Európában. galactogogum. Chilében és Indiában is termesztik. biflavon . Hatóanyag: 2-5% illóolaj (cuminin. Cucurbita pepo L. gyanta. Hatóanyag: 40-60% zsíros olaj (45-50%-a linolsav). levelekben cucurbitacin C és szterolok Alkalmazás: terméslé purgans.8-cineol. magban zsíros olaj. 1-3% izoguaninribozid. var. Homeopathia. gumianyag. diterpénalkohol-poliészter phorbol. eugenol. üvegházakban. diureticum. amino-karboxi-pirrolidin cucurbitin Alkalmazás: anthelminticum. D-Szibériában. tiglinsav. kólikás görcsben. szaponin Alkalmazás: régebben enyhe adstringensként. cuminaldehid. – CUCURBITACEAE uborka Honos Kelet-India északi részén. flavonoid (apigenin-glikozid. terpinenek. toxikus crotin (crotonalbumin. Évelő lágyszárú. Kis mennyiségben cucurbitacin. gazdag tokoferolban. 10% zsíros olaj. crotonglobulin) Alkalmazás: igen erősen mérgező. emmenagogum. Általában az olajat préseléssel nyerik. – CUCURBITACEAE stájer tök Cucurbitae semen (DAB) Cucurbitae oleum Honos É-Amerikában.hu Crotonis tiglii semen Crotonis tiglii oleum Honos Kínában. Cucurbita pepo L. gyanta. nonadienol. 4-6 m magas cserje.2% illóolaj: furfurol. szterolok. Cupressus sempervirens L. diureticum. Indiai-szubkontinensen.2-1.és É-Amerikában. Greb. perilla-aldehid. caryophyllen. citrullina I. Alkalmazás: prostatitis. inszekticid. tokoferol. tokoferol. Cuminum cyminum L. Országszerte konyhakertekben. Mag anthelminticum. Indokínában. szterolokban. farnesen. aminosavak. egyéb alifás alkoholok és aldehidek. silvestren. stomachicum. cuminalkohol. októberben takarítják be. Kaukázusban. Hatóanyag: tannin. leginkább mesterséges úton szárítják. pinenek. cymol. p-cymol. aphrodisiacum. fa. Ártereken egyre ritkulóban. más Cucurbita fajok – CUCURBITACEAE tök Cucurbitae peponis (= flavae) semen Honosak D. camphen. Hatóanyag: 30-50% zsíros olaj. Különböző fajtákat az egész országban termesztenek. fitinsav. 40-500C-on. cserzőanyag. Greb. cadinen. likőripar. A töktermést szeptemberben. 1.Forrás: http://www. tisztítják. – CARYOPHYLLACEAE szegfűbogyó Cucubali herba = Viscaginis bacciferi herba Honos Közép. az olaj drasztikus hashajtó. Cucumis sativus L. βpyrazolilalanin. terpineol. p-menthenal. prostata-hypertrophia esetén. Szíriában. Egyéves lágyszárú. – APIACEAE rómaikömény Cumini (cymini) fructus Cumini (cymini) aetheroleum Honos valószínűleg közép-Ázsiában (Turkesztán) vagy Egyiptomban. A Mediterráneum országaiban. Ny-Ázsiában. myrcen. diterpén izophyllocladen. limonen. sőt É-Amerikában. nálunk nem él. phellandrenek.doksi. Malajziában. Marokkóban. – CUPRESSACEAE örökzöld ciprus Cupressi aetheroleum Honos DK-Európában. néhány napos utóérlelés után kimagozzák. Magját csak hártyás maghéj burkolja. É-Afrikában. convar. Hatóanyag: 35-40% zsíros olaj. kb. bisabolen). karotinoidok. cedrol (= cipruskámfor). Hatóanyag: hexanal. Fűszer. styriaca I. a kozmetikában is használatos. luteolin) Alkalmazás: carminativum dyspepsiában. terpineol-4. Cucubalus baccifer L. Egyiptomban. Hatóanyag: 0.. Az olajat kapszulázzák. aminosavak. Nálunk is egyéves termesztett “olajtök” több fajtával. diureticum. prostata-hypertrophia. pinen. Egyévesek. ülepítik és szűrik. termesztik Európában és Afrikában.

antibakteriális. Ph. VIII. – PRIMULACEAE ciklámen Cyclaminis rhizoma Honos Közép-Európában. gyanta. aromaticum. Kozmetikai iparban. kb. galipin. hepatoprotectiv.] csomósbab. ahol termesztik is. VIII. Eur. illóolajban szeszkviterpenoidok szeszkviterpénalkohol. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponin cyclamin (aglikonok: cyclamiretin. arabinogalactan ukonan A Alkalmazás: dyspepsia esetén stomachicum. cserzőanyag. – FABACEAE [syn. Curcuma zedoaria (Christm. cusparein. carminativum. trópusokon (India. Fűszer. Curcuma domestica Val. Curcuma xanthorrhiza (= zanthorrhiza) Roxb. Hatóanyag: cuscutin (= bergenin). a cusparin sympaticomimeticum. dezmetoxicurcumin. Cusparia febrifuga Humb. curcumen. 4. diaril-pentan. carminativum. diaril-heptanoidok. kb.) (= radix) Honos Indonéziában.) Rosc. egyéb kinolinalkaloid Alkalmazás: amarum. cholecystitis esetén. Cyamopsis tetragonolobus (L.: Curcuma longa L. kb.] kurkuma Curcumae longae rhizoma (DAC) Honos Indiai szubkontinensen. trópusokon máshol is meghonosodott. különféle fajokon élősködik. továbbá cholagogum. dezmetoxi-curcumin). cyclamigenin). Homeopathia. germacron.hu Alkalmazás: illatszer.) DC. Homeopathia. a légzést fokozza. lágyszárú. – ZINGIBERACEAE [syn. purgans és köszvény ellenes.. galipen. 10% 1. ennek 14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol.) Honos feltehetően Indiában. zingiberen.és poliszaharidok Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. cholekineticum cholangitis. (kb. Hatóanyag: galactomannan guaran Alkalmazás: erős viszkozitása miatt csökkenti az étvágyat. szaponin.) Elias] Angosturae cortex Honos trópusi D-Amerikában. antiphlogisticum. guárbab Cyamopsidis seminis pulvis (Ph. 5 m magas fa. Védett.Forrás: http://www. DK-USA) termesztik. mészkerülő. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. Eur.és pusztagyepekben. Hg. stomachicum. több szeszkviterpénje inszekticid. antimutagén (szerepe lehet a rákprevencióban). antimikrobiális.8-cineol) Alkalmazás: stomachicum. egyes cukorbetegségekben adjuvánsként.és kozmetikai ipar. – ZINGIBERACEAE jávai kurkuma Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Ph. aril-alkanonok. É-Afrikában. szeszkviphellandren. Ny. 1% alkaloid cusparin. cholereticum. Cyclamen purpurascens Mill. Száraz szikla. bidezmetoxi-curcumin). szeszkviterpén cadinen.: Angostura trifoliata (Willd.. Ph. antivirális. Hatóanyag: diaril-heptanoidok.és Közép-Ázsiában. Kína. A Dunántúl egyes részein szórványos üde gyertyánés bükkelegyes erdőkben. diaril-heptan. oligo. aromaticum.: Cyamopsis psoraleoides (Lam. Sri Lankán. . Hg. 2-7% illóolaj (szeszkviterpének: tumeron. emmenagogum. Hatóanyag: 1-2% curcuminoid (curcumin. Hatóanyag: 3-5% curcuminoid (dicinnamoil-metán-származékok: diferuloil-metán curcumin. 4. 10% zingiberen. évelő gumós. bisabolen). kumarinszerű vegyület Alkalmazás: diureticum. 50% Cuscuta epithymum L. Afrika) termesztik. – CUSCUTACEAE kis aranka Cuscutae epithymi herba Honos Európában. Indonézia. – ZINGIBERACEAE citvor Zedoariae rhizoma (= radix) Zedoariae aetheroleum Honos Indiai szubkontinensen. sokfelé (pl. Pakisztánban. – RUTACEAE [syn. galipolin. 3-12% illóolaj (curcumenek) Alkalmazás: cholereticum.doksi.) Taub.

Haitiben.1-0. Sri Lankán. geranilacetát. magban 20% pentosan-nyálka cynodin. Nagytermetű. 0. Cynara scolymus L. galactoaraban. hepatoprotectiv.3% illóolaj (főleg geraniol. kávésav-származékok.: Andropogon nardus L. Cymbopogon citratus (DC. 70% citral.: Andropogon citratus DC. perillaaldehid.4% amygdalin. csökkenti a koleszterin lerakódását. Francia-Guayanában. 0.és bélhurutok esetén (colitisban). DK-Arábiában.5% illóolaj (geraniol. diureticum. Madagaszkáron. Ph.3-1. borneol. egyéb monoterpének) Alkalmazás: csillapítja a fejfájást. zöldség. 4. Illatszeripar. Hatóanyag: 0. cserzőanyag. diaphoreticum.5% flavonoid (főleg luteolinglikozidok: cynarosid. citronellal.. Cymbopogon winterianus Jowitt – POACEAE jávai citronella Citronellae aetheroleum (Ph. stomachicum.és likőripar. kenőcsben). konyhakerti zöldség is. diureticum (saluretikus). Hatóanyag: kb. Hatóanyag: 0. scolymosid). kb.) Wats. 0. Hatóanyag: 0. spasmolyticum.2% illóolaj (20% geraniol. emmenagogum.6% illóolaj (ebből 12-20% myrcen. Gyakrabban bokros. – ASTERACEAE articsóka Cynarae folium Cynarae radix Honos Európában.doksi. Guatemalában. citronellol. Hg.] indiai fűszercirok Palmarosae aetheroleum Honos É-Indiában. kb. dipenten. citronellal). évelő lágyszárú fű. phellandren. savak.) Stapf . felfekvés esetén külsőleg (szuszpenzióban. antibiotikus gyomor.) Pers. leucoanthocyanidin.Forrás: http://www. továbbá Ny-Ázsiában. Cymbopogon martinii (Roxb.) Alkalmazás: hűsítő.POACEAE [syn. pektin. var. Malajziában. farnesol) Alkalmazás: illatszeripar. vadon nem fordul elő Magyarországon. a magnyálka kivonva égési sebek.: Andropogon martinii Roxb. VIII. motia Burk – POACEAE [syn. Cyanopicrin-tartalma miatt keserű ízű italokhoz használható. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar. frissen ízesítő. Brazíliában. 15% zsíros olaj Alkalmazás: értékes rosttartalmú gyümölcs.) = Citronellae javanicum aetheroleum Honos Jáván. Iránban.] citronella Citronellae ceylanicum aetheroleum Honos Sri Lankán. Kaukázusban. Az egész országban kisebb mértékben termesztik. Guineában stb.] citromos fűszercirok. Hatóanyag: 1% fenolkarbonsav cynarin.) Rendle – POACEAE [syn. geranilcapronát. geranilacetát. citromfű Cymbopogon herba Cymbopogon aetheroleum Honos Ny-Indiában. lágyszárú. Cymbopogon nardus (L. farnesol stb. illatszer. carvotanaceton.hu Cydonia oblonga Mill. Hatóanyag: terméshúsban cukrok. főként mediterrán országokban. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton cynaropicrin Alkalmazás: cholereticum. stimulans. Afrikában. Vietnamban. évelő.. Eur. – ROSACEAE birsalma Cydoniae (mala) fructus Cydoniae (mala) semen Honos Közép-Ázsiában. illóolaj. Termeszthető. néha akár 8 m magasra növő fa. – POACEAE csillagpázsit Graminis italici rhizoma . Cynodon dactylon (L.

Hatóanyag: illóolaj. Kétéves lágyszárú. dracoalban. gyomtársulásokban országszerte gyakori. szikesedő talajon. anthocyanidin dracocarmin. a Dunántúlon helyenként gyakori. mészmentes talajokon.] seprőzanót Sarothamni scoparii herba (DAC) Scoparii herba = Spartii scoparii herba Spartii flos = Cytisi scoparii flos Spartii radix Spartii semen Honos atlantikus közép-Európában. dracorubin Alkalmazás: adstringens diarrhoea. Eurázsiában. 60%-a pirrolizidin heliosupin vagy cynoglossophin). oxospartein.5-1. scoparosid. Cypripedium calceolus L. hegyvidékeinken nyirkos erdőkben. homokos. vértisztító a népgyógyászatban.) Blume . cyperenon) Alkalmazás: illatszeripar.ARECACEAE sárkányvérpálma Daemonoroptis draconis resina Honos Indiai szubkontinensen. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: keményítő. elterjedt Mexikóban és D-Amerikában. cserzőanyag Alkalmazás: sedativum (gyakorlatilag nem használják védettsége miatt). – BORAGINACEAE (közönséges) ebnyelvűfű Cynoglossi herba Cynoglossi radix Honos Európában. tarackos. D Daemonorops draco (Willd. mészkedvelő tölgyesekben nagyon ritka. fahéjsav. – ORCHIDACEAE papucskosbor. Malajziában. pl. allantoin. évelő lágyszárú. Hatóanyag: 1.és hólyaghurut esetén. cserzőanyag.: Cyperus corymbosus Rottb. Kanadában.5% kinolizidin alkaloid (spartein.) Alkalmazás: izolált spartein antiarrythmiás szer (orvosi ellenőrzéssel).doksi. fejfájás csillapító. scoparin). de elterjedt kelet felé Japánig. mérsékelt égövi Ázsiában. D-Afrikában. Cyperus articulatus L. Indiai szubkontinensen. fenetilaminok (epinin. tonicum. Évelő lágyszárú. külsőleg a levelet nehezen gyógyuló sebek kezelésére. – CYPERACEAE [syn. Cytisus scoparius (L.Forrás: http://www. Homeopathia. továbbá É-Amerikában. 1-2 m magas cserje. dracosen. dysenteria. abietinsav. népgyógyászatban vese. lupanin. -ketonok. Hatóanyag: 0. Cynoglossum officinale L. tű. szeszkviterpén-alkoholok. cyperenol. dyspepsiában. É-Amerikában.és lomblevelű elegyes erdőkben.] ízelt palka Cyperi articulati radix Honos Afrikában. Hatóanyag: gyanta (főleg dracoresinotannol és bezoesav-észterei). Néhol vadtápláléknak telepítik. metiloxityramin stb. piridin alkaloid (ammodendrin). illóolaj. izoflavon-glikozid (genistosid). gyanta. fenyéreken. Szárazabb. nyálkaszerű heteropoliszaharid. száraz gyepekben. dopa.8% illóolaj (szeszkviterpének. enterorrhagia esetén. onnan is terjedhet.7% alkaloid (kb.hu Kozmopolita. Hatóanyag: 1. Fokozottan védett. flavonoid-glikozid (spireosid. Vénusz sarucska Cypripedii rhizoma (= radix) Honos atlantikus É-Amerikában. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: antidiarrhoeicum.) Wimm.) Link – FABACEAE [syn. szaponin Alkalmazás: vizelethajtó. továbbá sedativum. töltéseken mindenhol az országban gyakori. hidroxi-lupanin). .: Sarothamnus scoparius (L.

A szkopolamin psychomotoros izgatottság esetén nyugtató.2-0.. továbbá anthocyan. hesperidin. egy. 0. umbelliferon. asthma bronchiale. Daturae (metel) folium Daturae (metel) semen Hatóanyag: tropanoid alkaloidok Alkalmazás: hatóanyagok kivonása. – THYMELEACEAE farkasboroszlán Mezerei cortex = Daphnes mezerei cortex Mezerei fructus Daphnes mezerei radix Daphnes mezerei radicis cortex Honos Európában. dipenten.5 m magas. Kanadában. neurotrop spasmolyticum (ulcus ventriculi. subsp. hallucinációt okoz. szeszkviterpén-alkohol). 1-1.3-1. Hatóanyag: 0. Ny-Ázsiában.doksi. geraniol. Delphinium staphisagria L. lágyszárú. Ph. Hg.5 m magas.5-1. vitaminforrás. gyomtársulásokban mindenütt gyakori országszerte.) Stramonii herba Stramonii semen Kozmopolita. Ph. A vadmurok egy-. Túladagolva psychomotoros nyugtalanságot. réteken. phytoen. a termésben akár 2% illóolaj.hu Daphne mezereum L. örökzöld cserje. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. korábban a népgyógyászatban köszvény és reuma esetén. Karib-szigeteken. nyomokban nikotin Alkalmazás: a kivont. belladonnin. bükkösökben.6% tropán alkaloid: L-hioszciamin. 4. pektin. Datura metel L. vese.Forrás: http://www. Egyéves lágyszárú. Daucus carota L. Afrikában. szerves savak. Hatóanyag: oxikumarin daphnin-glikozid.01% illóolaj (cymol.vagy kétéves lágyszárú. Védett. apoatropin. – SOLANACEAE csattanó maszlag Stramonii folium (Ph. daphnetin. karotinoidok (főleg a sárga karógyökerű étkezési fajtákban). bükkelegyes erdőkben. a vadmurok anthelminticum. füstölésre és belélegzésre. sedativum neurovegetatív dystonia. a levélben 0. VII. Kaukázusban. caryophyllen. Hg. poliszaharidok Alkalmazás: táplálék. sativus (Hoffm.) Arcang. – RANUNCULACEAE magas szarkaláb Delphinii staphisagriae semen Honos Mediterráneumban.) Stramonii pulvis normatus (Ph. antisyphiliticum. . Dauci aetheroleum (termésből) Honos Európában. legelőkön. 1% alkaloid delphinin (= staphisagrin) és társalkaloidok Alkalmazás: mérgező. sokfelé termesztik nemesített fajtáit. É-Afrikában. Ruderális és üde gyomtársulásokban gyakori. zöldség. Eur. Hg. neurasthenia esetén.5%. izgatottságot. többfelé termesztik. Datura innoxia Mill. 1-2 m magas. hyperaciditas. – APIACEAE sárgarépa. néhol tömegesen. Indiai szubkontinensen.. Hatóanyag: kb. Egyéves lágyszárú. VIII. umbelliferon. – SOLANACEAE indián maszlag Honos D-Amerikában. limonen. Gyógyszeripari növény más termeszthető fajokkal együtt. mételmaszlag Honos trópusi és szubtrópusi Ázsiában. Datura stramonium L. tiszta hatóanyagok közül az atropin anticholinerg. L-szkopolamin. abortivum.. termésben mezerein (= daphnin) Alkalmazás: erősen mérgező. 4. atropin. Mexikóban. kuszkhigrin.és epekőkólika).vagy többéves lágyszárú. Régen a levéldrogot asthma kezelésére dohányként. Ph. diureticum. Homeopathia. Homeopathia. régebben antineuralgicum. murok Dauci (sativi = silvestris) radix Dauci (sativi = silvestris) folium (= herba) Dauci (silvestris) fructus (= semen) Daucus carota L. Főként a Dunántúlon helyenként. szaharidok. Eur. két. 0. VIII. csípős gyanta és gumianyag. Hatóanyag: gyökérben kb. trihidroxi-flavon.

05% furokinolin alkaloid dictamnin. cularidin. diureticum. szaponin. 0. tubagyökér Derridis radix A D. Dichroa febrifuga Lour.Forrás: http://www. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászatban főként légzőszervi panaszok esetén. fajtáját termesztik dísznövényként. Derris elliptica (Sweet) Benth. bicucullin. cryptopin. 0. diureticum. fraxinellon. Dicentra cucullaria (L. Évelő. elliptica és D. kb. .: Cardamine enneaphyllos (L. malaccensis Malajziában. fagarin.és D-Európában. erősen hánytató.3 m magas. Hatóanyag: pelargonidin. illóolaj Alkalmazás: régebben antihystericum.: Digitalis ambigua Murr. – SCROPHULARIACEAE [syn. malaccol. Évelő lágyszárú. – CARYOPHYLLACEAE kőszegfű Tunicae silvestris flos Honos Közép. – BRASSICACEAE [syn. a D. tonicum. – RUTACEAE nagy ezerjófű Dictamni (albi) radix Dictamni (albi) folium Dictamni (albi) herba Honos Európában. szaponin. mérsékelt égövi Ázsiában. Lázcsillapító. diaphoreticum. Indiai-szubkontinensen. továbbá dictamnolakton. 0. Hatóanyag: izokinolin alkaloidok (cularin.és D-Európában. dichroin (= izofebrifugin). dichroidin. spasmolyticum. néhol nagyobb állományokban. Indokínában. Főleg a Dunántúl és a Középhegység bükköseiben. Európában szobanövény. Hatóanyag: benzopirimidin-piperidin-keton-típusú alkaloid febrifugin. áttelelő lágyszárú. – PAPAVERACEAE csuklyás szívvirág Dicentrae cucullariae radix Honos É-Amerikában. illóolaj Alkalmazás: teakeverékekbe téve illatjavító. lágyszárú. Indiai-szubkontinensen. anthelminticum. corlumin. 1 m magas cserje. ellipton.doksi.) Crantz] bókoló fogasir Dentariae rhizoma = Saniculae (enneaphyllos) radix Honos Közép. bergapten.) Bernh.] sárga gyűszűvirág . toxicarol-izomérek Alkalmazás: inszekticid. purgans is. abortivum (mérgező!). Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe vizelethajtó. Középhegységben és a Dunántúlon néhol gyakori. Dianthus caryophyllus L. – SAXIFRAGACEAE lázfű Dichroae febrifugae radix Honos Kínában. tubotoxin) 16%-ban. Dianthus carthusianorum L. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: illóolaj.és Közép-Európában. – CARYOPHYLLACEAE kerti szegfű Caryophyllorum flos Honos D.FABACEAE Derris malaccensis Prain Derris ferruginea Benth.2-0. népgyógyászatban malária ellen is. DK-Ázsiában. ferruginea honos Indiai-szubkontinensen. Digitalis grandiflora Mill. Kb. védett. cularicin) Alkalmazás: bőrbetegségekben. Dictamnus albus L. erősen ritkul. főleg rotenon (= derrin. kumarin umbelliferon Alkalmazás: kininnél erősebb antimaláriás hatású (dichroinok miatt). anthelminticum.hu Dentaria enneaphyllos L.és cyanidin-glikozidok. sokféle kerti változatát. gyertyános-tölgyeseiben.3 m magas. Hatóanyag: izoflavanon-származékok.

D-Amerika nyugati és északi részén.. – SCROPHULARIACEAE gyapjas gyűszűvirág Digitalis lanatae folium Honos Balkán-félszigeten. acetildigoxin. klorogénsav. 25% zsíros olaj. Hatóanyag: gumigyanta . Expectorans. Az állományból augusztus végén.: Coumarouna odorata Aubl. kávésav.) Burk. Cardialis insufficientia pozitív inotrop hatása miatt. digipurpurin. Továbbá pregnan glikozidok (diginin. – FABACEAE [syn. digifolein stb. szterolok Alkalmazás: spasmolyticum. hypertonia. Hatóanyag: scabiosid glikozid. deltoidea Wall. Termeszthető ipari célra. tölgyesekre jellemző.) Honos atlantikus Ny-Európában. Hatóanyag: 1-3% kumarin. kétéves lágyszárú. szteroid szaponin diosgenin és rokon vegyületek (a batátagumó gyakorlatilag szaponinmentes) Alkalmazás: táplálkozás. digoxin. lanata levelében: lanatosid A.: Dipsacus sylvestris Huds. 4. fenoloidok Alkalmazás: tiszta hatóanyagokból gyógyszergyártás (pl. 0..Forrás: http://www. É-Afrikában. – SCROPHULARIACEAE piros gyűszűvirág Digitalis purpureae folium (Ph. de inkább Európa északi országaiban. arteriosclerosis.5% szteroid kardenolid glikozid. Fokozottan védett. Fás növény. illatszeripar. acetildigoxin. a Dunántúlon. asthma cardiale.. Ph. A hatóanyagok lassan szívódnak fel és kumulálódnak.) Willd. majd árnyékban szárítják fonnyasztás után vagy mesterséges szárítóban (beszáradás 5:1). Nálunk évelő dísznövény. diosgenin kivonása gyógyszeripari célra (szteroidok szintézise). Digitalis lanata Ehrh. 1% diosgenin Alkalmazás: picrotoxinhoz hasonló hatása van a diosconinnak. Glikozidok D.). Dioscorea villosa L.5-2 m magas. É-Afrikában. gitaloxigenin. 2. – DIPSACACEAE [syn. Digitalis purpurea L. dohányillatosítás. Dioscorea mexicana Scheidw. Dorema ammoniacum D. 0. több fajt termesztenek.. composita Hemsl. Késő ősszel vetik 40-50 cm sortávolságra. Hatóanyag: keményítőben gazdag. – DIOSCOREACEAE ideggyökér Dioscoreae villosae rhizoma et radix Honos atlantikus É-Amerikában. szeptember elején vágják le a tőleveleket. digoxigenin. Eur. szteroid szaponinok. Dipteryx odorata (Aubl. Áttelelő lágyszárú. a Középhegységben és a Dunántúlon helyenként előfordul. Fontosabb aglikonok: digitoxigenin. lanatosid C. kb.] erdei mácsonya Dipsaci silvestris radix Honos Európában. Útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori.] tonkabab Faba tonca = Dipteryctis odoratae semen Honos Brazíliában. Évelő.1-0.B. D.D. Szibériában. termeszthető. diureticum. digitoxin). és más Dioscorea fajok – DIOSCOREACEAE jamszgyökér Dioscoreae tuber Honosak többnyire trópusi földrészeken. Nálunk száraz sztyeppréteken kétéves lágyszárú. D. Hg.doksi. kb. gitoxigenin. Homeopathia. floribunda (Lour. Ny-Ázsiában. D. analepticum.C.5-1 cm mélyre. Ny-Ázsiában. digoxin. gumianyag. Ny-Ázsiában. szaponarin Alkalmazás: homeopathia. Hatóanyag: 0.E. VIII.5 m-re is megnő. kb. izovitexin-glikozidok.hu Digitalis grandiflorae folium Honos Európában. diginatigenin. keményítő. Dipsacus fullonum L. Don – APIACEAE ammóniáknövény Ammoniacum resina Honos Ny-Ázsiában. Homeopathia. Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloid dioscorin.

Hatóanyag: kb. Évelő. a D. Eurázsiában sokfelé termesztik. más Drosera fajok – DROSERACEAE harmatfű Droserae herba Honos Európában. Drimys winteri Forst. bakteriosztatikus. – LAMIACEAE moldvai sárkányfő(fű) Dracocephali herba Dracocephali aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában.: Aspidium filix-mas (L. Magyarországon is könnyen termeszthető egyéves lágyszárú. továbbá spasmolyticum. Hatóanyag: 0.és fenyőerdőkben gyakori. taxifolin) Alkalmazás: stomachicum. – WINTERACEAE chilei fahéjcserje Drimysii winterii cortex Honos D-Amerika déli részén. szigorúan védett rovarfogó növény. fűszer. fa. Inkább a Dunántúlon. Dorstenia contrajerva L. igen ritka tőzegmohás lápjainkban.] erdei pajzsika Filicis (maris) rhizoma Filicis (maris) herba Kozmopolita. üde talajú lomb. szkopolamin Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag.5% naftokinon (pl. Likőripar. izoshinanolon).. nyálka-poliszaharid. 0. lázűző korongtányér.) Sw. 7-metil-juglon. Peruban.3-0.. évelő páfrány. E . flavonoid. külsőleg kígyómarásra. Hatóanyag: illóolaj. – MORACEAE Dorstenia brasiliensis Lam. – DRACAENACEAE sárkányvérfa Draconis resina (= sanguis) Honos a Kanári-szigeteken. továbbá flavonoidok (pl. droseron. Br. intermedia Hayne. A Drosera rotundifolia termesztése a gyakorlatban is megvalósítható (pl. szeszkviterpén-lakton winterin. Drosera rotundifolia L. Új-Zélandban. Duboisia myoperoides R.doksi. Muell.8 m-re is megnő. emmenagogum. relaxáló. secretolytikus. expectorans. harapásra. külsőleg antivirális. Hatóanyag: hioszciamin. diureticum. Csendes Óceániában. Duboisia leichhardtii F. Dracaena draco L. illatszeripar. Hatóanyag: kb. plumbagin. Finnországban). Dryopteris filix-mas (L. főként Chilében. 1% illóolaj (eugenol. Hatóanyag: vörös gyanta Alkalmazás: gyógyszerészeti tapaszok készítése. bezoárgyökér Dorsteniae contrajervae rhizoma Honos Mexikóban.Forrás: http://www. pinen. spasmolyticum. proteolitikus enzim Alkalmazás: broncholytikus.) Schott – DRYOPTERIDACEAE [syn. Hatóanyag: floroglucin-származékok Alkalmazás: inkább régebben féregűző. – SOLANACEAE Duboisiae folium Honos Ausztráliában.hu Alkalmazás: diureticum. caryophyllen. gyanta. fuegin. É-Amerikában. állatgyógyászatban is (készítmények formájában). Polypodium filix-mas L. brasiliensis még Brazíliában. D. valdiviolid.. diarrhoea és malária kezelésében. korábban skorbut ellen.3% illóolaj (főként citral-tartalma jelentős) Alkalmazás: enyhe sedativum. gyantaszerű anyag Alkalmazás: diaphoreticum. évekig elvadulva szaporodik. cineol). mérsékelt égövi Ázsiában. 0. Dracocephalum moldavica L. futronolid.

: Amomum cardamomum L. gumós gyökerű lágyszárú. fenolkarbonsavak. 1. parkokban is gyakori. Kaukázusban. fűszer. A lemosott és felhasogatott gyökérzetet kíméletesen szárítják (beszáradás 3-4:1). – CUCURBITACEAE uborkás magrugó Ecballii elaterii radix Ecballii (elaterii) fructus Honos Mediterráneumban.) Moench – ASTERACEAE piros kasvirág Echinaceae purpureae radix Echinaceae purpureae herba Honosak É-Amerikában. főként echinacosid. influenza) megbetegedések leküzdésében rendszerint szeszes kivonatok (cseppek) formájában. – ELAEAGNACEAE ezüstfa Elaeagni folium Honos K-Európában. kempferol.és tőtávolságra vetik. Egyéves. polifenolok Alkalmazás: népgyógyászatban herbáját bélhurut esetén. száraz.01-0. antibakteriális. VII. Júliustól szeptemberig virágoznak. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: 1-4% illóolaj (főleg 1. elaterinid-glikozid. poliinek. Hatóanyag: gyökérben triterpén-glikozidok (cucurbitacinok). Hatóanyag: ellagsav. 0. Üzemi termesztésre is alkalmasak. 1% kávésavészter-glikozidok. terpenilacetát) Alkalmazás: aromaticum. nálunk dísznövényként ismert többéves. szterolok. Hatóanyag: gyökérben 1. carminativum. herbában pirrolizidinalkaloidok. magjában pirazolil-alanin Alkalmazás: drasztikus hashajtó. gyomtársulásokban. aspecifikus immunstimuláns. Hg. fruktán. Echium vulgare L. – ASTERACEAE halvány kasvirág Echinaceae pallidae radix Echinaceae pallidae herba Echinacea purpurea (L. Rich. – ASTERACEAE keskenylevelű kasvirág Echinaceae angustifoliae radix (= rhizoma) Echinaceae angustifoliae herba Echinacea pallida (Nutt. allantoin. hazánkban igen ritka. kevés terpineol. Homeopathia. 0. Elaeagnus angustifolia L. immunmoduláns glikoproteinpoliszaharidok (főleg a gyökérben) Alkalmazás: antivirális. Indiai-szubkontinensen. Elettaria cardamomum White et Maton – ZINGIBERACEAE [syn. mérsékelt égövi Ázsiában. kétéves lágyszárú. Hatóanyag: kb.15% alkilamid (főként dodeca-tetraensav-izobutilamid). Utak mentén.hu Ecballium elaterium (L. Trópusokon termesztik. A termésben is cucurbitacinok. . – BORAGINACEAE terjőke kígyószisz Echii herba = Viperini herba = Buglossi agrestis herba Echii radix = Viperini radix = Buglossi agrestis radix Honos Európában. gyökeret külsőleg lábszárfekély borogatására.) Cardamomi aetheroleum Honos DK-Ázsiában. 1 m magasra is megnövő. Ny-Ázsiában. Igénytelensége miatt az Alföld fásítására is alkalmas bokor vagy fa.Forrás: http://www. illatszeripar. kőtörmelékes talajon országszerte gyakori. meghonosodott É-Amerikában.doksi. vértisztítóként.3-dicaffeoil-kinasav. népgyógyászatban magas vérnyomás ellen. indol-harman típusú alkaloid elaeagnin csak nyomokban Alkalmazás: adstringens. földön kúszó. metil-hexitol bornesit. fertőzéses (pl.) Nutt. grippe.8-cineol. Évelőágyakba 40 cm sor. kvercetin. lágyszárú növények.1% illóolaj.2% allantoin. alkannin.] kardamomum Cardamomi fructus (Ph. Adventív.. Cardamomum officinale Salisb. Echinacea angustifolia DC. A herbát is így kell szárítani (beszáradás 5:1).) A. mérsékelt égövi Ázsiában. majd a legszebb példányokat tőosztással szaporítják. gyanta.

kevésbé oenothein A). Eur. homok. steril hajtását gyűjtik. áttelelő lágyszárú. et Maxim.12% pentaciklusos triterpén szaponin protoprimulagenin A és glikozidjai (eleutherozid I-től M-ig). magaskórós növényzetben.és löszpusztákon. kumarin (umbelliferon). (+)nor-ψ-efedrin Alkalmazás: a kivont. Közel 1 m magasra is megnő. Ephedra distachya L.: Acanthopanax senticosus (Rupr. Mediterráneumban. – ERICACEAE amerikai földibabér Epigaeae repentis herba Honos atlantikus É-Amerikában. Eur. Epilobium parviflorum Schreb. VIII. syringin). rózsás füzike Honos Európában.) Maxim. Szibériában. Hatóanyag: arbutin. Évelő lágyszárú. – EQUISETACEAE mezei zsurló Equiseti herba (Ph. országosan igen ritka. Ph.25% alkaloid (efedrinek) Alkalmazás: előbbivel megegyező. 0. Álmatlanságot is okoz.34% syringaresinol-glikozidok. Egyes alföldi helyeken. Hg. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben. mészkerülő erőkben. (+)ψ−efedrin. de hozzászokható! Ephedra sinica Stapf.5 m-re is megnövő félcserje. A szár felülete érdes tapintású. főleg az efedron (L.hu Eleutherococcus senticosus (Rupr. Árnyékban jól szárítható (beszáradás:3-5:1). 1-2% flavonoid. Mediterráneumban. szántókon. 4.02% lignan sesamin (= eleutherosid B-4). . Különösen nedves réteken. VII. galluszsavlaktonok. még Catha edulis!). vagyis sympathomimeticum. orrcsepp). dolomit-sziklagyepekben igen szórványosan fordul elő. érszűkítő (szemcsepp. erdei füzike Honos Eurázsiában. tisztított efedrin adrenomimetikus. mocsarakban. csakis orvosi ellenőrzéssel. β-szitoszterol Alkalmazás: prostata-hyperplasia. K-Ázsiában.2-0. szterolok. K-Ázsiában. adaptogén (fokozza a stressztűrést). Epilobii herba Hatóanyag: 4-14% makrociklusos ellagitanninok (főleg oenothein B. stimulans. Epigaea repens L. Hg. – ARALIACEAE [syn. 0.05-0. áttelelő. helyenként. É-Afrikában. oldja a bronchus görcsöt (asthma bronchiale. Homeopathia.5-1.és DK-Eurázsiában. Epilobium collinum Gmel. – EPHEDRACEAE Ephedrae sinicae herba Honos Kínában. Ph.. 4. nedves réteken országszerte. szórványosan. Equisetum arvense L. Hatóanyag: protoalkaloid L-efedrin. Epilobium montanum L.. áttelelő lágyszárú. bronchitis). helyenként tömegesen található. gyulladásgátló is. É-Amerikában. 0. Kínában.Forrás: http://www. kis termetű félcserje. Hatóanyag: 0. dombi füzike Honos Európában. szegélyeken. szemben a selymes tapintású és mérgező mocsári zsurló (E. ursolsav.6% glucan és glucuronoxylan Alkalmazás: tonicum. Főleg a Dunántúlon üde és mészkerülő erdőkben gyakori. Honosítása Magyarországon eddig nem járt sikerrel. – ONAGRACEAE kisvirágú füzike Honos D-Eurázsiában. áttelelő lágyszárú. 2-6 m magasra megnövő cserje. palustre) szárával. védett. galluszsav Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. Epilobium roseum Schreb. Hg.doksi..) Harms] tajgagyökér Eleutherococci radix (Ph. fenilpropán-alkoholok és glikozidjaik (pl. 0. erőteljes lágyszárú. Hatóanyag: 0. Ph. VIII. cserzőanyag. – EPHEDRACEAE (közönséges) csikófark Ephedrae herba Ephedrae distachyae fructus Honos Közép.) Honos Távol-Keleten. kábít. et Maxim. Mediterráneumban.) Honos Európában.

Mediterráneumban. onnan behurcolt gyomként Európában és világszerte (kozmopolita). – BRASSICACEAE borsmustár Honos D-Eurázsiában. Homeopathia. Eruca sativa Mill. szaponin. cserzőanyag. mérsékeli az ödémás tüneteket. Erigeron acer L. kolin. seprence Erigeronis canadensis herba Honos Amerikában. metil-di-heneikosil-metanol. xanthoeriodiktiol). helyenként gyakori.9% flavonoid (pl. illóolaj Alkalmazás: diureticum. Erophila verna (L. sok káliumsó. egy. népgyógyászatban még menstruációs vérzések csillapítására. terpineol. triacontan. lipidek Alkalmazás: antibakteriális. et Arn.5 m-re is megnőhet. Tonicum. megfázás esetén. szterolok.7 m magas cserje.) L’Hérit – GERANIACEAE bürök gémorr Erodii cicutarii herba Cirkumpoláris. vesekőhajtó is. benzil-benzoesav. poliensavak. etilamin. matricaria-észter stb.és gyomtársulásokban közönséges. Népgyógyászatban köszvényre.doksi. kb. kapásokban igen elterjedt. Néhol termesztették. ízesítő. kvercetin. húgyúti fertőzésekben. szétterülő lágyszárú. lázcsillapító. flavon. 5% cserzőanyag (közte galluszsav). – ASTERACEAE [syn. 1-1. flavon. anthelminticum. koffein. 10%-a vízben oldódó szilikát). Az egész országban száraz gyepekben. Mediterráneumban.hu Hatóanyag: kb.) Torr. egyéves lágyszárú. – ASTERACEAE bóbitás küllőrojt Conyzae coeruleae (= minoris) herba Honos Európában. Hatóanyag: illóolaj.vagy kétéves lágyszárú.vagy kétéves lágyszárú. 0. Hatóanyag: 3-6% tetrahidroxi-flavanonok (eriodiktiol. Erigeron canadensis L. Száraz gyep.1% illóolaj (limonen. Homeopathia.) Chev. egy. egy. 30 szénatomos alifás equisetolsav). kolin. gyantagumi (pentatriacontan. tetrahidroxiflavonok (chrysoeriodiktiol. Cronquist] betyárkóró. ursolsav Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe expectorans.3-1. linalool. putrescin. cserzőanyag. tyramin). bronchitis. – BRASSICACEAE [syn. szabad aminosavak és aminok (pl. eriodiktionin. dipenten.] tavaszi daravirág Bursae pastoris minimae herba Honos Eurázsiában. külsőleg vérzéscsillapító. – ERICACEAE keresztes erika Ericae tetralicis flos Honos É-Európában.és kempferol-glikozidok). népgyógyászatban húgyúti betegségekben. 10% ásványi vegyület (kovasav. Draba verna L. Eriodictyon californicum (Hook. Hatóanyag: flavon. enyhe húgyúti fertőtlenítő.). kétéves vagy áttelelő.2-0. eriodiktionsav). Hatóanyag: flavon. dikarbonsavak (pl.: Erophila draba Spenn. melynek kb. asthma bronchiale esetén. Hatóanyag: glikozinolát (szinapin) Alkalmazás: népgyógyászatban mellhártyagyulladás esetén. adstringens. cserzőanyag. . cymol.Forrás: http://www. szántókon. 0. cumulen (alken-lakton) Alkalmazás: gyulladásgátló. – HYDROPHYLLACEAE hegyi balzsam Eriodictyonis herba (folium) Honos USA nyugati területein (Kaliforniától É-Mexikóig) és Brazíliában. cerotinsav). Erica tetralix L.5 m magas örökzöld cserje. sőt dysenteria esetén. antidiarrhoeicum.: Conyza canadensis L. gyakran 1 méterre is megnő. elvadulva vetések gyomtársulásaiban helyenként terem. 0. alken-lakton típusú cumulen Alkalmazás: népgyógyászatban régebben húgyúti betegségekben. Erodium cicutarium (L. gyomorvérzés. Országunkban parlagokon. galluszsav. szaponinok Alkalmazás: diureticum (az elektrolit-egyensúlyt nem befolyásolja). kevés illóolaj..vagy kétéves. geraniin. Hatóanyag: 0.

Európa és Szibéria sztyeppjein). C. egyéves vagy áttelelő lágyszárú. kipusztulóban. sympathomimeticum.és Kelet-Európában. az Alföldön gyakoribb. mellékalkaloidok: tropacocain. Columbia) és Jáván.hu Hatóanyag: magban 16-33% félig száradó zsíros olaj (a zsírsavak közül legtöbb. Peru. Hatóanyag: 0. truxillsavak.7-2. poliinek Alkalmazás: népgyógyászatban szamárköhögés és légcsőhurut esetén köptető. A Dunántúlon ritkább. a levélben glikozinolátok mellett flavonoid (főként izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: porított magja antibakteriális. – BRASSICACEAE szürke repcsény Erysimi canescentis herba Honos Eurázsiában (pl. hallucinációt idéz elő. Áttelelő. 1. Eryngium campestre L. Országosan gyakori. kb. élénkséget okoz. néha eléri az 1 m magasságot is.5% cserzőanyag. védett.. diureticum. saláta. Hatóanyag: 0.5% triterpénszaponin-glikozidok (fő aglikonok: eryngiumgenin A. 1%). 2-3 m magas cserje. D. – APIACEAE mezei iringó Eryngii rhizoma et radix Eryngii herba Honos Európában. 0.1% illóolaj. fűszer.5-2. saniculagenin A.és prostata-.5% alkaloid (ecgoninok. terebélyes lágyszárú.vagy többéves lágyszárú. 46% az erukasav). továbbá klorogénsav és kávésav.1% illóolaj. erősen hat a központi idegrendszerre. – LILIACEAE alacsony kakasmandikó Erythronii americani folium Honos É-Amerikában. cserzőanyag. – BRASSICACEAE sziklai repcsény Erysimi herba Honos Közép. valamint légúti bántalmakban. főleg ártéri réteken néhol gyakori. a fő alkaloid cocain (kb. Az Alföldön gyakoribb. kakukkmák Eschscholtziae herba . egy. emésztést elősegítő. Üdítő italokba a kokainmentes kivonatot használják. száraz gyepekben néhol nem ritka. – APIACEAE kék iringó Eryngii plani herba Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein. 0. flavonoidok. E.02-0. hygrinek). emeticum. – PAPAVERACEAE kaliforniai-mák. hajtása diureticum. gyanta Alkalmazás: kokain helyi érzéstelenítő (nyálkahártyákra). glikozinolát (glükoerucin). Indiai szubkontinensen. szaponin. száraz gyepekre. Euphoriát. tropeinek. É-Afrikában. 0. szterolok. pl.Forrás: http://www. novogranatense Morris és más Erythroxylum fajok – ERYTHROXYLACEAE koka(cserje) Cocae folium Honos Dél-Amerikában (Bolívia. kb. régebben nyaki nyirokcsomók gümőkórjában. továbbá vértisztító. degradált legelőkre jellemző. F). B. aphrodisiacum. vizelethajtó. Magyarországon száraz gyepekben igen ritka. helvetikosid) Alkalmazás: kivont hatóanyaga gyógyszerként cardiotonicum (mindkét drog esetében). cuskhygrin. truxinsavak. Alkalmazás: népgyógyászatban hurutoldó. Eryngium planum L. menstruációt elősegítő. nyílt. Hatóanyag: metilenbutiro-lakton Alkalmazás: bakteriosztatikus. expectorans. alkaloidhoz kötődő savak. Hatóanyag: gyökérben kb. Áttelelő lágyszárú. herbában ugyanezek kisebb mennyiségben. viasz. hólyag. Eschscholtzia californica Cham. Erysimum crepidifolium Rchb. Erythroxylum coca Lam. hygrin. D-Szibériában. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (strophantidin. mustárpótló.doksi. Ausztráliában és máshol is termesztik. izgatottságot. Erysimum diffusum Ehrh.13% illóolaj. Erythronium americanum Ker Gawl. Homeopathia.

Eucommia ulmoides Oliv. ártéri gyomtársulásokban. chekenin. kéreg adstringens. – MYRTACEAE eukaliptusz Eucalypti folium (Ph. adstringens. – MYRTACEAE [syn.) = Eucalypti globuli folium Eucalypti cortex Eucalypti aetheroleum (Ph. Nálunk kertekben gyakori dísznövény. pinenek. Ph. továbbá harpagidacetát. sok más rokonfajával együtt világszerte termesztik szubtrópusi és mediterrán éghajlatú területeken. lignum Honos Kína középső részén. proanthocyanidinek. Eupatorium cannabinum L. Hatóanyag: 1. továbbá ellagitannin. Euonymi fructus Euonymi folium Euonymi radix Euonymi semen Hatóanyag: magban digitoxigenin-glikozidok (evonosid. Levél enyhe laxans. geniposidsav. 4. antihypertensiv hatása igazolt. smithii R.0% iridoid-glikozid aucubin. kb. antivirális. gyanta. reptosid..1-4. flavonoidok. terpenoid-floroglucin macrocarpal A-J és eucalypton Alkalmazás: expectorans bronchitisben. polybractea R. Kaukázusban. T.8-cineol. inkább a Dunántúlon és Középhegységben fordul elő. Eur. Hatóanyag: kb. bél. antibakteriális. T. Ph. VIII. chekeninsav.: Myrtus cheken Spreng. protopin) Alkalmazás: enyhe fájdalomcsillapító és nyugtató. Termésben és levélben xanthofillok. cineol). A növény felső.Forrás: http://www. evosin. – EUCOMMIACEAE Eucommiae cortex. egyén monoterpén. Ph. keserű chekenon. evolin stb. Hg.és K-Európában. 0. geniposid. Júniustól szeptemberig virágzik.hu Honos Kaliforniától Új-Mexikóig. egyéves lágyszárú. Eugenia chequen Mol. VII.) Honos Ausztráliában. sziklás. diureticum. piridinalkaloid evonin. egyéb kardenolidok. triterpén ursolsav és olenaolsav. kevés szeszkiviterpén. Évelő lágyszárú. 4. flavonoidok. készítmények gyermekgyógyászati célra is.és húgyúti bántalmakban gyulladáscsökkentő. a lignanok közül bisbenzil-perhidro-furofurán-típusú vegyületek. Ny-Ázsiában. Hg. Euonymus verrucosus Scop. terebélyesedő. cserzőanyag Alkalmazás: tonicum. ligeterdőkben.doksi. nyirkos erdőkben. 1% illóolaj (pinen. Eucalyptus globulus Labill. p-cymen). diureticum.] cseken-cseresznyemirtusz Eugeniae folium Honos Chilétől Új-Kaledóniáig. Eur. VIII. ajugosid. evorin. mocsári társulásokban. evobiosid). Kéregben cserzőanyag Alkalmazás: magból szívre ható glikozidokat lehet kivonni.. Hatóanyag: 0. Euonymus europaeus L. pl.2-3. . Hatóanyag: kb. zsíros olaj. ulmosid.5% illóolaj (70-85%-a 1. közülük a legfontosabb a pinoresinol-diglikozid Alkalmazás: tonicum. Európában. Hg. bibircses kecskerágó Honos DK. Országosan gyakori patakok. Drogot és illóolajat szolgáltathat még: E.. chekenitin. Baker.1% izokinolin alkaloid (fő típusok: allocryptopin. eucommiol. népgyógyászatban gyomor-. homeopathiában is használják. antioxidáns. E. 40 cm-es virágos hajtását a virágzás kezdetén gyűjtik. – ASTERACEAE sédkender Eupatorii cannabini herba = Cannabis aquaticae herba Eupatorii cannabini rhizoma (= radix) = Cannabis aquaticae radix Honos Közép-Ázsiában. folyók mentén. Baker és más Eucalyptus fajok. száraz helyen kiterítve szárítják (beszáradás 4:1). Az egész országban gyakori erdei cserje. Mediterráneumban. – CELASTRACEAE (közönséges) kecskerágó Honos Európában. expectorans. Szellős.

világszerte meghonosodott (pl. Ny-Ázsiában. 3% kaucsuk. gastroenteritis. kb. kb. gyomor. É-Amerikában. et Schmidt – EUPHORBIACEAE marokkói kutyatej Euphorbium Honos É-Afrikában. amarum. euphol. kb. Homeopathia. szeszkviterpén-alkoholok (pl. rutin. kvercetin. Euphrasia rostkoviana Hayne – SCROPHULARIACEAE [syn. diterpénészterek (ingenolok). felső légúti hurutok kezelésére jótékony hatású. taraxerol.15% illóolaj. izokvercitrin. .] orvosi szemvidító Honos Európában. Balkán-félszigeten.: Euphrasia officinalis L. Marokkóban. Euphrasiae herba (DAC) Hatóanyag: iridoid aucubin (rhinanthin). F Fagopyrum esculentum Moench – POLYGONACEAE pohánka. evernsav. ezek kondenzált éterei (usninsav. Enyhe laxans. Fagopyrum tataricum (L. Grippe. egyéves lágyszárú. eupatoriopicrin). É-Amerikában is). keményítő. flavonoidok (eupatorin. kaucsuk Alkalmazás: külsőleg bőrizgató. illatszeriparban fixáló. népgyógyászatban laxativum. 0. lecanorsav. – ASTERACEAE átnőttlevelű sédkender Eupatorii perfoliati herba Honos É-Amerikában (Kanadától Floridáig. Euphrasia stricta Wolff (közönséges) szemvidító Honos Európában. divaricatsav stb. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban szemborogató enyhébb szemgyulladás esetén.7% illóolaj (orcin-monometilészter.hu Hatóanyag: heteroglucanok. a Dunántúli Középhegységben és északkeleten hegyi réteken elég gyakori. diureticum. flavonoidok. resiniferol. amyrin. hopenon Alkalmazás: antibakteriális.) Ach. cserzőanyag Alkalmazás: fokozza a szervezet nem specifikus immunválaszát.) Gärtn. egyéves lágyszárú. rhisoninsav. – EUPHORBIACEAE farkas kutyatej Euphorbiae cyparissiatis herba Euphorbiae cyparissiatis radix Honos Európában. ixorosid.Forrás: http://www. Hatóanyag: kb. metilflavonok). citotoxikus tumoros sejtekre is (in vitro). Evernia prunastri (L. kumarin umbrelliferon. 3-8% gallotannin. Euphorbia resinifera Berg. cycloartanol. 2 m magas kaktuszszerű évelő.vagy polimetoxi-fenol everninsav. – PARMELIACEAE tölgyfazuzmó Lichen quercus Honos K-Európában. 10% phorbinsav-lakton. bokorszerűen szétterjed. szterolok. triterpének. A Dunántúl és a Középhegység rétjein néhol elég gyakori. influenza. 18% gyanta. légzőszervi hurutok esetén. Texasig) Hatóanyag: dihidroxi-trimetoxi-flavon eupatorin. 0. diureticum. É-Afrikában. cholagogum. orcin.és bélnyálkahártya-megbetegedések. Többéves lágyszárú. atranorin. sokfelé termesztik. Euphorbia cyparissias L. hajdina Honos Kínában. Hatóanyag: herbában kb. Hatóanyag: 2-3% polioxi. diaphoreticum. Országszerte száraz gyepekben közönséges. külsőleg furunculusok kezelésére. főként állatgyógyászati célra. Eupatorium perfoliatum L. euphol. catalpol. cserzőanyag Alkalmazás: grippe ellen. 2-40% euphorbon (euphorbolok). emeticum. orcin-karbonsavmetilészter) Alkalmazás: antibakteriális. szterolok. Homeopathia. egyes psoriatikus bőrbetegségek kezelésére szolgáló készítmények alkotórésze. külsőleg bőrizgató.).doksi. Kis termetű. szaponin. 40% gyanta. 4% gumianyag.

et Zucc. 30-50% galbanumsav. Fagus sylvatica L. légúti és húgyúti tisztító. csersav. – POLYGONACEAE [syn. – FAGACEAE (közönséges) bükk(fa) Fagi folium Fagi cortex Fagi lignum Fagi fructus Fagi pix Fagi aetheroleum empyreumaticum Honos Európában. kumarin umbelliferon. Kaukázusban. umbelliferon. Erősen terjed. lecuocyanidin. linalool stb. Turkesztánban. Hatóanyag: levélben fenolkarbonsavak. valeriansav. caren. szterolok Alkalmazás: tonicum. rhamnóz polimerek). 17% gyanta. termés kávépótló (antidiarrhoeicum). 1-3 m magas. kámfor. Ficaria verna Huds. metilcrotonsav. terpineol. – APIACEAE Sumbuli radix Honos Turkesztánban. – APIACEAE [syn. telepeket alkot. ebből 27% galbaresensav. – RANUNCULACEAE [syn. tannin Alkalmazás: gyógyszeripari feldolgozás (rutin). talajkötő. diantron fagopyrin. galaktóz. főként (kb. dysmenorrhoea. Fagopyrin fényérzékenyítő. fekélyekre.: Ferula galbaniflua Boiss. ún. szitoszterol. 6-20% illóolaj (diszulfidok). évelő lágyszárú. Homeopathia. klorogénsav. Díszítő értékű.). 25-30% gumianyag (glukuronsav. diarrhoea esetén. homeopathia.) Ronse Deer. kéregben 3-4% cserzőanyag. Ferula rubricaulis Boiss.és Közép-Ázsiában. fatest kátrányalapanyag (száraz desztillálással nyert párlat).: Ranunculus ficaria L. Fagopyri herba Hatóanyag: 1-5% rutin.: Reynoutria japonica Houtt. vanillinsav. farészben fenol (syringa-resinol) Alkalmazás: levél dohánypótló. fagopirizmust okoz. ocimen. – APIACEAE büdösgyantagyökér Asa foetida Honos Ny-Ázsiában. gyökérben még antrakinonok Alkalmazás: adstringens (égési sebekre). sumbulsav. tannin. ferulasav.Forrás: http://www. K-Ázsiában. Galbani aetheroleum Galbanum = Ferulae gummosae resina Hatóanyag: kb. kéreg cserzőszer. angelicasav. Ficaria ranunculoides Roth] . anthelminticum. termése hántolva élelmiszer. 60% gyanta. termésben 25-45% zsíros olaj. izoguajazulen és egyéb szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: antibakteriális. Ny-Ázsiában. erdőt alkotó fafajunk. f. Homeopathia. bronchus-spasmus esetén. Iránban. Fallopia japonica (Houtt. antidiarrhoeicum. leggyakoribb ártéri fátyoltársulásokban.doksi. Hatóanyag: 25-65% gyanta (asaresin). flavonoidok. erőteljes. Hatóanyag: kb. továbbá cyanidin. Homeopathia. Egyik legfontosabb. betulin. Hatóanyag: 1 % illóolaj. Polygonum cuspidatum Sieb.] japán keserűfű Polygoni cuspidati herba Polygoni cuspidati radix Honos Kínában. fernasiferolok Alkalmazás: gyomor-. Illatszeripar. Rokon fajai is előfordulnak. cadinen. bélgörcs ellen. stilbenek. guajazulen. Honos Afganisztánban. 60%-ban) asaresitannol ferulasavészterek. Ferula gummosa Boiss.. termesztik.. arabinóz. továbbá 30-40% gumianyag. Ferula sumbul Hook.hu tatárka Honos Szibériában. flavonoidok. 10-20% illóolaj (pinen. külsőleg reumára. 10% kondenzált catechin-tannin. Ferula asa-foetida L. mircen. limonen. Évelő. nagy termetű. vanillin. szaponin. et Buhse] gyantás husáng Honos Ny. eróziógátló.

spiraeosid. gyökérnedv népgyógyászatban aranyérre. júliusban virágzik. magaskórós patak menti növényzetben. vese. kb. Filipendula vulgaris Moench . gyertyánostölgyesekben gyakori. diureticum főként reuma és köszvény esetén. 2-4 cm mélyre. Júniusban. meleg kertekben máshol is termést érlelhet. a többi fenchon.doksi. 6-7:1). metilchavicol.) Spiraeae (ulmariae) herba Spiraeae flos (DAC) = Spiraeae ulmariae flos Spiraeae radix = Ulmariae radix Honos Mongóliában.. Ficus carica L. 40 cm-es virágos hajtásvéget vagy a lefosztott virágot árnyékban. benzilalkohollal) és 1-5% flavonoid (spiraeozid). A betakarítást akkor kezdik.) Thell. napos. Júniustól őszig virágzik. Ph.) Foeniculi amari fructus (Ph. elterjedt Európa keleti. VIII. évelő (többéves) lágyszárú. antiphlogisticum. Bokrosodó. magas termetű. Eur. még szubtrópusi területeken is elterjedt. Hatóanyag: 0. Félszáraz vagy üde réteken országszerte gyakori. VII. Eur. Hg. limonen). 2-4 éves lágyszárú. kvercetin-dipentosid. immunmodulans. vulgare (Mill. gyökérben tannin Alkalmazás: diureticum.hu salátaboglárka Chelidonii minoris herba = Ranunculi ficariae herba Ficariae (minoris) radix = Chelidonii minoris radix Honos Európában. ill. közepes termetű. VIII. amikor a termések fele érett (első évben szeptember végén. Hatóanyag: 50-70% invert cukor. a magban 2430% zsíros olaj (gazdag linolensavban). 2-4 éves állományban szeptember elején). feniletilalholollal. dulce (Mill. A kb.és húgyúti kőképződés ellen. oleanolsav).. phellandren.) Thell. Az édes típusú termésben 1. Hg. subsp. pinen. Szibériában. – ROSACEAE [syn. Élelmiszer. melynek 80-95%-a t-anetol .) Foeniculi herba Foeniculi radix Foeniculi aetheroleum (Ph. 4. Késő ősszel vagy kora tavasszal vetik 40-50 cm sortávolságra. – MORACEAE füge(fa) Caricae fructus Honos Eurázsiában. A Dunántúlon és a Középhegységben gyakoribb. Hg. Magyarországon is két alfaját (subsp.) = Foeniculi fructus (Ph. Országszerte üde erdőkben. lombhullató cserje vagy kisebb fa. proteolitikus enzim ficin (egyéb enzimek is). Mediterráneumban.. ánizsaldehid. Évelő lágyszárú. néha kivadul. VIII. 4. Hatóanyag: levélben kevés anemonin. Ny-Ázsiában. vanillin. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1. fűzlápok szegélyén. Foeniculum vulgare Mill. Évelő lágyszárú. Mediterráneumban. Ph.) Maxim.Forrás: http://www.: Spiraea ulmaria L. 2% triterpén-szaponin (aglikon hederagenin. ellagitannin Alkalmazás: diaphoreticum meghűléses betegségekben. Főleg az ország délnyugati területein. Filipendula ulmaria (L.3-0. Mediterráneumban. de védett. virágokban különösen híperosid Alkalmazás: golyva kezelésre. 4.5-3% illóolaj.] réti legyezőfű Filipendulae ulmariae herba (Ph. Hg. A kombájnnal betakarított termést műszárítón és tisztítógépeken dolgozzák fel. 5% pektin. demulcens. – APIACEAE édeskömény Foeniculi dulcis fructus (Ph.5% fenolglikozid monotropitin (szalicilaldehidek primverosidja) és spiracin (szalicilsav-metilészterek primverosidja). északi részein. Hatóanyag: gaultherin.. Hatóanyag: termésben 2-6% illóolaj (50-70%-a t-anetol. Hg. továbbá stomachicum.). felső légúti panaszokban. sokfelé termesztik. illóolaj (sok szalicilaldehiddel. avicularin. VII. Eur. kaucsuk Alkalmazás: laxans.ROSACEAE koloncos legyezőfű Filipendulae radix = Saxifragae rubrae radix Filipendulae herba = Saxifragae rubrae herba Honos Eurázsiában.) Honos Eurázsiában. Ph. szalicilaldehid. cserzőanyag. váladékcsillapításra.

flavonoidok. Hg. növeli a perisztaltikát. Fomes officinalis Faull – POLYPORACEAE orvosi tapló Laricis fungus Honos főleg Szibériában. cserzőanyag. (Virág sziromlevelében kb.Forrás: http://www. 4. kumarin. Fraxinus excelsior L. tonicum. almasavsók. vérzéscsillapító. frangulin A. triterpénsavak. Hatóanyag: 10-30% gombacellulóz. Hg. – POLYPORACEAE bükkfatapló Chirurgorum fungus Honos főleg közép-Európában. ma cirkumpoláris. Hatóanyag: 5-10% ellagitannin (pedunculagin. illóolaj. Eur.. Dél-Európában.. Közepes vagy magas cserje. fraxetin.. idősebb. Hatóanyag: kéregben kb. Hatóanyag: metil-disztearil-borostyánkősav. továbbá más anrakinon-glikozidok (glukofrangulin B. glukuronoglukan Alkalmazás: régen népgyógyászatban kisebb sebek kezelésére.) Vahl – OLEACEAE aranyfa Forsythiae suspensae fructus Honos K-Ázsiában (Kínában). izofraxidin. Fomes fomentarius (L. mannoglukogalaktan. frangulaemodin-diantron. franganin). oxyphylla M. diureticum. poliinek Alkalmazás: régebben népgyógyászatban adstringens. ursolsav.) Fr. 3 cm-es nyéllel. Hg. Bieb. Hatóanyag: levélben rutin. Forsythia suspensa (Thunb. gyümölcséből szirup és élelmiszerek készülnek. Ázsia mérsékelt égövi részein. Fraxinus ornus L. B. spasmolyticum (különösen epe. oligomer proanthocyanidinek. üde erdőkben. frangulaemodin. Európában sokfelé telepítik. Ph. telepítésre is alkalmas. nyomokban peptidalkaloid (frangulanin. Ph. asthma bronchiale kezelésére. VIII. cserzőanyag. Drogot szolgáltathat még a F. kvercitrin és egyéb flavonoid. physcion. 1% a kivonható rutin). kiválasztást fokozó. antirheumaticum.) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Ph. VIII. diaphoreticum. esculetin. diureticum. Árnyékban jól szárítható (beszáradás 4:1). mannakőris . vágásokban könnyen elszaporodó elegyfa.és elektrolit-resorpciót. Gyökér és termés fő hatóanyagai nagyrészt hasonlóak. fraxin. évelő lágyszárú. Frangula vulgaris Borkh.] kutyabenge Frangulae cortex (Ph. Áprilistól júniusig virágzik. Kéregben kumarin fraxinol. – OLEACEAE virágos kőris. emmenagogum.: Rhamnus frangula L.hu Alkalmazás: antibakteriális. chrysophanol). Hg. mannit Alkalmazás: levél laxans. 4. Eur. 7% antrakinon-glikozid glukofrangulin (főként glukofrangulin A). antiphlogisticum. mannit. Kaukázusban. tonicum.) Frangulae fructus (= bacca) Honos Európában. Hatóanyag: 1% szaponin oleanolsav Alkalmazás: laxans. izoprenoidok. expectorans (felső légúti hurutokban). Eur. É-Afrikában. Ph. Frangula alnus Mill.és vesekőkólikában). fraxidin. carminativum (gyermekgyógyászatban is). gyanta. vastagbélben gátolja a víz. – ROSACEAE erdei szamóca Fragariae folium (DAC) Fragariae fructus Fragariae radix Honos Eurázsiában.) Fraxini cortex Honos Európában. Ph. Fragaria vesca L. flavonoidok (kvercetinek) Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. amarum. főleg üdébb erdeinkben gyakori.. 4. vörösfenyőn (Larix decidua). Középhegységünkben. Marokkóban honos). (Algériában. ÉNy-Ázsiában. – OLEACEAE magas kőris Fraxini folium (Ph. VIII. Alkalmazás: laxans. VII.doksi. gumianyag. – RHAMNACEAE [syn. esculin. Országszerte erdei tisztásokon. lactagogum. kerti díszcserje.. A virágzó növények levelét gyűjtik kb. kéreg antipyreticum. félig korhadó bükkfákon gyakori. bokros területeken gyakori.

diureticum.és D-Európában. cukrok.doksi. Hatóanyag: eléri a 60% fukoidin-tartalmat (polifukánok). Kaukázusban. Kaukázusban. gyomtársulásokban. guanidin-származékok (galegin. Kb. Galeopsis speciosa Mill.Forrás: http://www. DAB) Honos É-Afrikában. tazettin. Ny-Ázsiában. – PHAEOPHYCEAE tang. árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1). augusztusban virágzik. de pusztul. főként nedves réteken. Főleg a Dunántúl ligeterdőiben.05% jód Alkalmazás: adipositas. . 1. útszélek gyomtársulásaiban néhol gyakori. nartazin. Hatóanyag: alkaloid peganin. Fucus serratulatus L... Szántók. A Dunántúl és a Középhegység üde és nedves lomberdőiben elég gyakori. zeaxanthin. Szórványosan fordul elő vágásokban. criptopin. száraz tölgyesekben. magban főleg galaktomannanok Alkalmazás: korábban bevált galactogog (újabban alkaloid tartalma miatt nem javasolják). oligoszaharidok. emeticum.2% galein). Egyéves lágyszárú.. 0. Egyéves lágyszárú. flavonoidok (pl.FABACEAE kecskeruta Galegae (officinalis) herba = Rutae caprariae herba Galegae semen Honos DK-Európában. fukoszterin. stylopin. Szibériában. barnamoszat telep Fucus vel Ascophyllum (Ph. cserzőanyag. Homeopathia. schleicheri (közönséges füstike) előfordulása. szaponin. Hatóanyag: benzil-izokinolin alkaloid protopin. Hagymás évelő. Fucus vesiculosus L. epegörcs csillapító). arteriosclerosis esetén. nem súlyos diabetes esetén. G Galanthus nivalis L. fukoxanthin. . Eur.hu Manna (canellata) Honos Európában. Elő-Ázsiában. haemanthamin stb. különösen gyermekgyógyászatban. Európában. Könnyen termeszthető. Galeopsis segetum Nekker – LAMIACEAE [syn. flavonoidok Alkalmazás: epebántalmak. továbbá időskori. szegély-gyomtársulásokban él. – FUMARIACEAE orvosi füstike Fumariae herba (Ph. galanthamin. nyirkos sziklás erdőben elég gyakori. 0. tarka kenderkefű Honos Európában. nyomokban fraxin Alkalmazás: enyhe. sinactin. hippeastrin. Fumaria officinalis L. Ny-Ázsiában. cserzőanyag. Ascophyllum nodosum Le Jol.) Honosak az Atlanti és a Csendes Óceánban. alginsav. VIII. védendő. bokorerdőkben. ez is gyűjthető. Júliusban. magnarcin. Ny-Ázsiában. VII. Galega officinalis L. Országszerte előforduló cserje. szőrös kenderkefű Honos Eurázsiában. ligeterdőkben. narwedin. 4. criptocavin. Hg.] vetési kenderkefű Honos Közép. Ph. karotinok. galanthidin.. corydalin. lágyszárú. Inkább a Dunántúlon él. egyéves lágyszárú. mellékhatás nélküli laxans. egyéves lágyszárú. hyperthyreosis.) Alkalmazás: galanthaminnak fizosztigminszerű hatása van. árterületeken. bulbocapnin stb. kb. enyhe laxans. Általánosabb a F. Galeopsis tetrahit L.. – AMARYLLIDACEAE hóvirág Honos Európában. Hg.: Galeopsis ochroleuca Lam. Hatóanyag: 70-90% mannit. epevezeték görcsös állapota esetén (gyógyszerként epekőhajtó. hidroxi-galegin). fukusz. Hatóanyag: kb.1% alkaloid (lycorin = narcissin. 40 cm-es virágos hajtásvégeit forgatással.

Karst. antipyreticum. Főleg a Dunántúlon. Galium aparine L. – RUBIACEAE [syn. növeli a légzés erősségét.) Elias.) Engl.] szagos müge Asperulae (odoratae) herba = Galii odorati herba = Matrisylviae herba = Hepaticae stellatae herba = Cordialis herba Honos Eurázsiában. lágyszárú. É. Festékés lakkipar. évelő lágyszárú. hesperidin. xilan. 5-10% cserzőanyag. – ERICACEAE kúszó fajdbogyó Gaultheriae folium Gaultheriae aetheroleum . Dyspepsia. kisebb. flavonoidok Alkalmazás: diureticum. szaponinok Alkalmazás: adstringens. alizarin-típusú piros pigment Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Galium verum L. cusparein) Alkalmazás: amaro-aromaticum.és D-Amerikában (cirkumpoláris). Hatóanyag: antrakinon-glikozid galiosin. reishi Lombos és tűlevelű fákon élő. gambogasav és egyéb xanthon-származék) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. A Dunántúl gyertyános és bükkelegyes erdőiben gyakori. diosmetin Alkalmazás: présnedv régen epilepszia ellen. – HYPERICACEAE gummi-gutta Gutta gummi = Gutti Honos Indokínában.9% illóolaj (14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol. Likőripar. kinasav. Galium mollugo L. Egyéves. asperulosid. izomorellin.8% kovasav. Homeopathia. klorogénsav.hu Galeopsidis herba Hatóanyag: kb. Gaultheria procumbens L. asperulosid. Országszerte degradált és gyomtársulásokban helyenként igen gyakori. antiphlogisticum. cserzőanyag. gyomor.) Scop. rubiadin-primverosid. scopoletin. roboráns. száraz gyepekben.] angosztura(fa) Angosturae vera cortex Honos trópusi D-Amerikában. dysenteria esetén. Galium odoratum (L. kb. illóolaj. dezoximorellin. Hatóanyag: asperulosid. 0. – RUBIACEAE ragadós galaj Galii aparinis herba Honos Európában. Szibériában. Galipea officinalis Hancock – RUTACEAE [syn. galipen). Hatóanyag: glucan. monotropein. asperulosid. Garcinia hanburyi Hook f. 5 m magas fa. Mediterráneumban. expectorans. alizarin Alkalmazás: kumarin dikumarollá alakulva véralvadás-gátló. különösen intravénásan). évelő lágyszárú. igen kemény taplógomba. továbbá szeszkviterpének (cadinen. Homeopathia. spasmolyticum. izomorellasav.Forrás: http://www. Homeopathia. diaphoreticum. galipolin.és bélhurut esetén. diureticum. morellin. Cusparia officinalis (Willd. Hatóanyag: kumarin. kinolin alkaloidok (cusparin. ízjavító. oligoszaharidok Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláns (hatóanyaga rákbetegségben adjuváns. – RUBIACEAE tejoltó galaj Galii veri herba (DAC) = Galii lutei herba Honos Eurázsiában. Ganoderma lucidum Fr. réteken gyakori.: Asperula odorata L. sympathicomimeticum. Hatóanyag: 1-1. Japánban üvegházakban termesztik. Országszerte üde és félszáraz réteken. Hatóanyag: cserzőanyag. Állatgyógyászat. É. erdőszegélyekben gyakori. májvédő. galipin. spasmolyticum. Hatóanyag: gyanta (morellasav. ma diureticum ödémás panaszokban.és Ny-Ázsiában. továbbá tonicum. – RUBIACEAE közönséges galaj Cirkumpoláris. illóolaj. – GANODERMATACEAE pecsétviaszgomba.: Angostura trifoliata (Willd.doksi. évelő lágyszárú.

szterol. Magyarországon élő fajok védettek. cserje. 5% cserzőanyag.) Gentianae tinctura (Ph. Közép. genistin). főként metilszalicilát és glikozidja gaultherin (= monotropitosid). Hatóanyag: 0. Hg. antisepticum. cserzőanyag Alkalmazás: mérgező.doksi. továbbá kumarinok. Ph.04% amarogentin (swerosid fenolkarbonsav-észtere). Gyökértörzsben kb. gastralgia. Geranium robertianum L.3% kinolizidin alkaloid (anagyrin. arbutin. tonicum. évelő. továbbá kb. 0. 4. 1% xanthon pigmentek (gentisin. Virággal régen festettek.) = Gentianae radix et rhizoma (Ph. Gelidium spp. fenolkarbonsavak. – LOGANIACEAE örökzöld harangjázmin Gelsemii rhizoma Honos Közép-Amerikában. VII. elemenon. 4. spartein. Hg. VII.6 m magas félcserje. Termesztésbe vonható. sempervirin. vadon nem fordul elő Magyarországon. flavonoid (luteolin. 0. reuma. köszvény kezelésében.) Honos Európában. Homeopathia. VIII. Kozmetikában. Ph.5% illóolaj. VIII. geraniol.. Szibériában. Ny-Ázsiában. curcumen.) Honosak távol-keleti tengerekben. lupanin. Hatóanyag: kb. Homeopathia. cytisin. gelsevirin. – GENTIANACEAE sárga tárnics Gentianae radix (Ph. Eur.hu Honos É-Amerikában. kondenzált tannin. keserű geraniin Alkalmazás: adstringens diarrhoea. citronellol). népgyógyászatban diureticum.) St.6-0. 0. Dísznövényként termeszthető. dismenorrhoea esetén. ericolin Alkalmazás: carminativum. A nálunk nem található sárga tárnics adja a drogot. cserzőanyag Alkalmazás: erős hatású. poligalacturonan agaropektin Alkalmazás: dieteticum (elhízás elleni szerekben. Ph. kaszálókon fordul elő. K-Ázsiában honosak is vannak. Mexikóban. VIII. Hg.. histeria és asthma kezelésére orvosi felügyelettel.6% illóolaj (germacron. 0. táplálékokban). tinctorin).Forrás: http://www.. gelsemicin. Gentiana lutea L. migrén. izogentisin. Likőripar. laxans.-Hill. Hg. kb.. arthritis. gentiosid). – GERANIACEAE . Ahnfeltia plicata. cholagogum.8% illóolaj. Eur. biotechnológiában tápközeg. enteritis esetén. egyéves vagy áttelelő lágyszárú. Főleg hegyi réteken. kondenzált cserzőanyag. vesekőhajtó. Hatóanyag: 2-3% secoiridoid gentiopicrosid (= gentiopicrin). hypoaciditas esetén. Hatóanyag: hajtásban 0. Cserje. de védettsége miatt ez sem gyűjthető. 0.1-0. ahol az adottságok megfelelőek. Illatszeripar. Hatóanyag: poligalactan agaróz. USA déli részein. – GERANIACEAE kandilla gólyaorr Geranii macrorrhizi folium Geranii macrorrhizi radix Honos Európában.. roborans.3-0. Tonicum. agrotechnikája ismert. Hg.) = Agar-agar (Ph. nyálka-poliszaharid. gyógyszerészeti segédanyag. emodinok. – GERANIACEAE nehézszagú gólyaorr Geranii robertiani herba = Ruperti herba Kozmopolita. 4. gyógyszerek készülnek belőle neuralgia. aromaticum. gyanta. Gelsemium sempervirens (L. továbbá ischias. nyomokban piridin-alkaloid gentialutin Alkalmazás: amarum dyspepsia. genistein. pleuritis.03% illóolaj. Eucheuma spinosum és más fajok – GELIDIACEAE agar Agar (Ph. Gracillaria spp. gelsedin. Hatóanyag: indolalkaloid gelsemin. gumianyag. – FABACEAE festő rekettye Genistae herba (DAC) = Genistae herba cum floribus Honos Európában. óceánokban. Geranium sanguineum L. 16% tannin Alkalmazás: népi gyógyászatban (Bulgáriában) aphrodisiacum. Hatóanyag: friss növényben kellemetlen szagú illóolaj. serkenti az epeműködést. Genista tinctoria L. flavonoid. Eur. elemen. Gymnogongrus griffithiae. gastritis.és Ny-Ázsiában. Geranium macrorrhizum L.

Gillenia stipulata (Muhl. – PAPAVERACEAE veres szarumák Glaucii herba Glaucium flavum Crantz – PAPAVERACEAE sárga szarumák . Likőripar. évelő. Ph.) Moench – ROSACEAE hármaslevelű indiánrózsa Gilleniae trifoliatae radicis cortex Honos USA keleti részén. akár 30% cserzőanyag (főként gallotannin). VIII. keserű geraniin. – ROSACEAE amerikai-ipekakuána Gilleniae stipulatae radix Gilleniae stipulatae radicis cortex Honos É-Amerika keleti részén. Zavartalan helyeken országszerte gyakori.J.02-0.) Trel. Hatóanyag: 0. az Alföldön ritkábban. Homeopathia.és izomfájdalomban. díszfa. benedictin. gein. 3% cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban stomachicum. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin). Eur. Ázsiában. Évelő lágyszárú. É-Amerikában. kb. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban diarrhoea. Herbában is illóolaj. 4. főleg déli részén. antidiarrhoeicum. Homeopathia. fejfájás esetén. Geum rivale L. 0. termeszthető Európában.1% illóolaj (eugenol. expectorans. az egész országban gyakori. É-Afrikában. Ginkgo biloba L. Ny-Ázsiában.) Curt. Hatóanyag: gillein Alkalmazás: enyhe hánytató. Újabban számos ültetvényben nevelik Magyarországon is.C. cserzőanyag.2% diterpén-lakton ginkgolid A. – GINKGOACEAE páfrányfenyő Ginkgo folium (Ph. hirtelen láz ellen. 0.06% szeszkviterpén-lakton bilobalid. Hg. procyanidinek Alkalmazás: kivonatok (tinctura. Hatóanyag: gillenin glikozid (gillein) Alkalmazás: emeticum. gein). – ROSACEAE bókoló gyömbérgyökér Gei rivalis radix (= Caryophyllatae aquaticae radix seu rhizoma) Honos Európában.hu piros gólyaorr Sanguinariae herba et radix Honos Európában. Kaukázusban. lázas megbetegedésben. kvercetin és izorhamnetin glikozidok). vérzés vagy húgyúti betegségek esetén. Per os és intravénásan adagolható gyógyszerek vannak forgalomban. Japánban. főleg tölgyelegyes erdőkben.Forrás: http://www. évelő. Évelő lágyszárú. fenolkarbonsavak. D-Afrikában. gyökérben 28-30% cserzőanyag.5-2% flavonoid (kempferol. – ROSACEAE közönséges gyömbérgyökér Gei urbani rhizoma et radix = Caryophyllatae rhizoma et radix Gei urbani herba = Caryophyllatae herba Honos Európában. Hatóanyag: fenol gein (=geosid). főként idősebbeknek vagy szédüléses. antiemeticum. biflavon (bilobetin. emlékezési zavarokban. Magyarországon nem fordul elő. Glaucium corniculatum (L. véráramlási elégtelenségben. Amerikában. külsőleg sebre. amentoflavon. cnicin Alkalmazás: gyökértörzs és gyökér adstringens. keserű germacranolid cnicinolid. Évelő lágyszárú. Geum urbanum L. antidiarrhoeicum. kelésre..02-0. ideg. tonicum.B. sarjtelepes. Herba népgyógyászatban tonicum. extractum) formájában agyi és környéki keringési. Hatóanyag: 0. mérsékelt égövi Ázsiában. ginkgetin).02-0. triterpének. lázas megbetegedésre. benedictinolid.) = Ginkgo bilobae folium Honos Kínában. Gillenia trifoliata (L. Hatóanyag: hajtásban kb. Visszeres és cukorbetegség eredetű érbántalmakban thrombocyta aggregatio gátlást előidéző hatása miatt. antidiarrhoeicum.doksi.

04-0. továbbá kb. gyomtársulásokban. menton. protopin. 20 szaponin. Ázsia mérsékelt égövi részein. Hg. a szterolok félszintézissel szteroid hormonokká alakíthatók. gyanta Alkalmazás: antidiarrhoeicum. jól áttelel. Glycine max (L.6-2% flavonoid: chalkon izoliquiritigenin. Glechoma hederacea L. berberin.: Glycyrrhiza hirsuta L. Glycyrrhiza glabra L.: Nepeta hederacea Trev. Különösen a sárga szarumák kerti dísznövény is. – ASTERACEAE iszapgyopár Gnaphalii uliginosi herba Honos Európában. valamint szaponin.. Liquiritia officinarum Medic. A Dunántúlon nem ritka. limonen. a sárga szarumákban jellemzőbbek: glaucin. gyakran 1 m-re is megnövő lágyszárúak. glycykumarin. . belőle készült gyógyszerek a köhögési ingert csökkentik. prenil-flavanon (glabron). Egyévesek vagy évelők. elterjedt É-Amerikában is. VIII. estragol). a tisztított szójalecitin roboráló. izoflavonok. 100-szor édesebb a cukornál (édesítőszer.] kerekrepkény Hederae terrestris herba = Glechomae hederaceae herba Honos Eurázsiában. secretolytikus. Eur.] igazi édesgyökér Liquiritiae radix (Ph.5% aporfin alkaloid (izocorydin. 4. népgyógyászatban légzési és emésztőrendszeri elégtelenség.. asztma esetén. izoflavan (glabridin. anetol. prenil-flavanonol (glabrol). az Alföldön gyakoribb. flavanon liquiritigenin és glikozidja a liquiritin. egyéves. 4. elterjedt Kínában.). majd a Föld szójatermesztésre alkalmas minden részén. tarackokkal terjed. Ph. umbelliferon. a kivont és tripszin-inhibitor mentes fehérjekoncentrátum élelmiszeradalék. A virágzáskor gyűjtött hajtást szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). Hg. továbbá diuretikus is. keserű glechomin. Hatóanyag: 0. Évelő. Hg.Forrás: http://www. corydin. É-Afrikában. Hatóanyag: 1-1. Hatóanyag: 2-15% triterpénszaponin glycyrrhizin (glycyrrhizinsav K. a tisztított és hőkezelt liszt (dara) takarmány.hu Glaucii lutei herba Honosak Eurázsiában. Eur.) Honos Mandzsúriában.) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Ph. a drog és vizes kivonata gyulladáscsökkentő és gyomorfekély kezelésére használatos (pl. Hatóanyag: flavonok. – FABACEAE [syn. 0. Ph. görcsoldó. kivonatai diabetes és neurasthenia kezelésére.és Ca-sói). Hatóanyag: magban kb. agrotechnikája ismert. chalkon.06% illóolaj (pinocamphon. VIII. sanguinarin. tripszin-inhibitor Alkalmazás: olajat ipari módszerrel nyerik ki. – LAMIACEAE [syn. szaponinok. tarackkal és indával jól terjed. coptisin. p-cymen stb. geraniol. 10% poliszaharid (glycyrrhizan GA). glauflavin. Eur.06% aromaanyag (pl. 4.) = Liquiritiae (= Glycyrrhizae) rhizoma et radix (Ph. lecitin. glükózzal alkotott glikozidja az izoliquiritin. iszapnövényzetben él.) Merr. Ph. pinenek.medvecukor vagy gyógyszerek). VII. Homeopathia. chelidonin. Szterolok. 0. chelerythrin). Különösen az USA-ban termelik a legtöbbet (transzgénikus fajtákat is). immunmodulans. ízesítő). oligoszaharidok. izoboldin Alkalmazás: glaucin a légzőközpontot nyugtatja. VIII. A veres szarumák drogja nyugtató. Gnaphalium uliginosum L. hólyagkő panaszok ellen. Évelő. immunmoduláns savas poliszaharid GPI és GPII Alkalmazás: a 24-hidroxi-glycyrrhizin kb. 20% zsíros olaj és 40% fehérje. magnoflorin. Magyarországon termesztik. 20 cm magas. hispidol. Hg.doksi. izoliquiritigenin. az aglikon glycyrrhetinsav.. pulegon.) Liquiritiae succus Honos Eurázsiában. enyhe laxans. – FABACEAE szója(bab) Sojae semen Sojae oleum hydrogenatum Sojae (= Soiae) oleum raffinatum (Ph. lágyszárú. enyhe expectorans. Bőrbántalmakban lemosószer. lektin. izoflavon (formononetin). licoricidin).. glauvin. marrubiin. 3-7% cserzőanyag. Homeopathia. továbbá kumarinok (licopyranokumarin.03-0. enoléterek Alkalmazás: antidiarrhoeicum. Országszerte gyakori üde lomberdőkben. Termesztésük megoldható. herniarin). Mediterráneumban. kb.

– MALVACEAE hegyvidéki gyapot Honos É-Amerika déli részein és Közép-Amerikában. diureticum. Gypsophila paniculata L. szaponin Alkalmazás: gyanta (Guajaci resina) előállítása. bis-szeszkviterpén). perui gyapot Honos D-Amerika nyugati részén. trópusi Afrika déli részein.Forrás: http://www. gumianyag. 20% gyanta. csúzfa Guajaci lignum Honos Karib-szigeteken. tannin. Gossypium herbaceum L. Gossypii semen Gossypii radicis cortex Gossypium (= Gossypii lana depuratum) Gossypii oleum hydrogenatum (Ph. diureticum.) Hatóanyag: cellulóz.) Honos K-. Homeopathia. száraz. Nyílt homokpuszta gyepekben. Évelő cserje. 0. guajaguttin. Ázsia mérsékelt égövi részein. magyar szappangyökér Saponariae albae (= hungaricae) radix (Ph. töltéseken. főleg Peruban. Hatóanyag: 5-6% illóolaj (szeszkviterpén guajol. Folyóvizek mentén. gyökérkéregben 8-11% gyantaszerű anyag. A gyökértörzset elkülönítve jól megtisztítják és hámozzák. Hg. szalicilsav. év végén. gyapotfa Honos Afrikában. szeszkviterpén-alkohol.. gossypol (toxikus pigment. Ázsia mérsékelt égövi részein. Gratiola officinalis L.] gyantásgyom Grindeliae herba Honos DNy-USA-ban. a magban 20-25% zsíros olaj. augusztusban virágzik.hu Gossypium arboreum L. 20% gyanta (diterpén grindeliasav és származékai).5 cm mélyre vetik.5 cm vastag korongokat tovább szeletelik és szárítják (beszáradás 3. – ZYGOPHYLLACEAE guajakfa. Kúszó tövű. Hg. örökzöld fák. anthelminticum. a jól gyökeresedő példányokat kiemelik és ősszel végleges helyére kiültetik 50 cm sortávolságra. 0. VII. Hatóanyag: 15-20% triterpén-szaponin (főleg gypsogenin) . – SCROPHULARIACEAE csikorka Gratiolae herba Gratiolae radix Honos Európában. akár 1 m-re is megnő. curcumen Alkalmazás: vatta. Ph.és cellulózpor-gyártás. asztma kezelésében). 4. Hatóanyag: kb. olajkivonás. bisabolol..5:1). termesztik Ázsia sok részén. DK.és lápréteken helyenként még megtalálható. – CARYOPHYLLACEAE fátyolvirág. fenolkarbonsav. Nálunk helyenként dísznövényként ismert. szaponin. lehet anyagcsere javító. Júliusban. áttelelő vagy évelő lágyszárú. Eur. évelő lágyszárú. Homeopathia. Gossypium hirsutum L. késő ősszel vagy tavasszal ássák ki.doksi. VIII. Kb. Évelő félcserje. benzoesav. keserű grindelin. Évelő cserje. apigenin. grindelol szterol-származékok. Guajacum sanctum L. korábban antisyphiliticum. Magas. vitexin) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. guajoxid).és Közép-Európában.: Grindelia robusta Nutt. abortivum. Guajacum officinale L. levantei gyapot Honos Dél-Afrikában. enyhe spasmolyticum (pl. menorrhagia kezelésében. purgans. Grindelia camporum Greene – ASTERACEAE [syn. kb. poli-en-inek Alkalmazás: készítmények formájában expectorans. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén gratiogenin és egyéb szaponin. Mocsár. gyökérkéreg metrorrhagia. üledékes talajon termeszthető. Homeopathia. A magvakat szabadágyba 0. guajazulen. flavonoidok (pl. Évelő lágyszárú.3% illóolaj (borneol). D-Amerika északi és nyugati részein. laxans. évelő félcserje. laza homoktalajon él. Gossypium barbadense L. A gyökereket általában a 3.

friedelin. Eur. Parkokban díszváltozatait is telepítik. Ny-Ázsiában. állatgyógyászat. Eur. Harpagophytum procumbens (Burch. Kéregben betulinsav. physcion. hisztológia) Hagenia abyssinica Gmel.hu Alkalmazás: expectorans bronchitisben. – PEDALIACEAE ördögcsáklya. hamamelidin.doksi. Hatóanyag: floroglucin-származékok (kosotoxin. euxanthon. Ph. 7 m magasra növő cserje. phlebitis kezelésére. szeszkviterpén Alkalmazás: tonicum. Karib-szigeteken. Hamamelis virginiana L. safrol. 4. ulcus cruris. Kozmetikum. Homeopathia. Hatóanyag: kb. Országszerte gyakori. Hg. zeyheri Decne. VIII.) DC. 0. – HYPERICACEAE [syn. izoacteosid). procumbid). lágyszárú.] madagaszkári ördögkarom Harunganae madagascariensis cortex Harunganae madagascariensis folium Honos trópusi Afrikában. – ROSACEAE koszófa Koso flos Honos Abesszíniában.5% cserzőanyag Alkalmazás: visszatérő. kosin) Alkalmazás: anthelminticum. dysmenorrhoea).) Lodd. – HAMAMELIDACEAE nagylevelű csodamogyoró Hamamelidis folium (Ph. – CAESALPINIACEAE festő kékfa Campechianum lignum = Haematoxylonis campechiani lignum Honos Közép-Amerikában. Madagaszkáron.5 m-re is szétterjedő évelő. leginkább nyirkos erdőkben tömegesen gyűjthető. triterpén.5% illóolaj. VIII. Hatóanyag: levélben hypericin. pseudohypericin. gumószerű raktározó gyökerekkel. dyspepsia. funkcionális pancreato-..és cholepathia. ízületi gyulladásokban analgeticum. Ph.Forrás: http://www. örökzöld cserje. Kaukázusban. flavonoid Alkalmazás: antirheumaticum. 4. K-Ázsiában. fenolglikozid (acteosid. aranyér. Harungana madagascariensis Chois. – ARALIACEAE (közönséges) borostyán Hederae folium (DAC) = Hederae helicis folium Hederae helicis herba Honos Európában. metilheptadienon. 10% 4-aryl-chroman (hematoxylin) Alkalmazás: festék (textil. Hatóanyag: 1-3% iridoid-glikozid (harpagosid. Drogot szolgáltathat még a H. Hatóanyag: kb. ördögkarom Harpagophyti radix (Ph. harunganin. É-Afrikában. Hg. diarrhoea esetén). szterol. H Haematoxylum (= Hematoxylon) campechianum L. 7% gyantaszerű hamamelin (kéregben 16%). 8% gallotannin típusú hamamelitannin (kéregben 1-3%). antiphlogisticum gyógyszerek formájában is.) Hamamelidis cortex (DAC) Honos É-Amerikában. haronginantron). harpagid. Hedera helix L. Népgyógyászatban reumás panaszok és bőrbetegségek kezelésére is használatos. 20 m magasra is megnövő fa. madagascin. Homeopathia.) Honos D-Afrikában. protokosin. adstringens (dysenteria. fára kúszó. vérzéscsillapító (menorrhagia. flavonoidok (kvercetin-származékok). is. külsőleg visszérbetegségben.: Haronga paniculata (Pers. hepato.. antrakinonok (chrysophanol. madagascinantron. meteorismus esetén kivonatok vagy gyógyszerek formájában. . trópusi Afrika déli részein. 3. flavonoidok. D-Amerika északi részén. 1.

. Magyarországon var. fenolkarbonsavak. luteolin-glikozidok. scabra változatát kerti dísznövénynek telepítik. Évelő lágyszárú.és D-Európában. Néhol a kaszatok elszóródnak és gyomtársulásokban jelenik meg. heleurin.és kempferol-glikozidok. Ph. krónikus epehólyag-bántalmakban. – CISTACEAE kanadai napvirág Helianthemi canadensis herba Honos É-Amerika északi részein. umbelliferon. K. Néhol vadtakarmánynak telepítik. Belsőleg nem használható. közel 1 m magasra nő. Hatóanyag: 0. lasiocarpin. spasmolyticum. kis cserje. fruktánok Alkalmazás: gumó nyersen vagy szárítva dieteticum. továbbá pektin. 4. olenaolsav-3-szulfát. echinatin. E célból csicsókaszirup is. Az Alföldön gyakrabban fordul elő vetési gyomtársulásokban. fehérje. szterolok. Nálunk nyílt homokpuszta. hederaszaponin B. Ny-Ázsiában. kontinentális éghajlatú területeken világszerte termesztik. triterpénsav-glikozidok. 0. scabrin. továbbá kumarin (esculetin. delphinidin. europin. Helichrysum arenarium (L.doksi. heliosupin. vérhas ellen. scopoletin). B). Egyéves lágyszárú. Helianthemum canadense (L. lágyszárú. Hg. Helianthus tuberosus L. elhízással együtt járó cukorbetegségben. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid-észterek (heliotrin. erőteljes növekedésű évelő. antiprotozootikus. apigenin-. DAC) = Stoechados (citrini) flos Honos Közép-. – BORAGINACEAE európai kunkor Heliotropii herba Honos Európában. . homoarenol). VIII. szitoszterol. poliin falcarinol. Hatóanyag: kb. helianthoidin Alkalmazás: inszekticid. Kaukázusban. továbbá lignan helioxanthin. Mexikóban. Évelő gumós. fehérjében gazdag darája élelmiszer. könnyen szaporodik és terjed. 10% cserzőanyag. Egyéves. – ASTERACEAE napraforgó Helianthi semen (= fructus) Helianthi annui flos Helianthi annui folium Helianthi annui oleum raffinatum (Ph. Helianthus annuus L. diterpénsav Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenés.) Sweet . antimikotikus. A kaszat héj nélküli belső részében (magban) 40-50% zsíros olaj. bayogenin): hederaszaponin C (= hederacosid C). a levélben scopolin. Heliotropium europaeum L. különösen helichrysin A. Hatóanyag: gumóban inulin. Hatóanyag: gyökérben 0. Hatóanyag: levélben és virágban flavonoidok. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: cholereticum.) Honos USA nyugati részein Mexikóig.ASTERACEAE napszem Honos Mexikóban.) Moench – ASTERACEAE homoki szalmagyopár Helichrysi flos (Ph.. Heliopsis helianthoides (L. illóolaj Alkalmazás: expectorans. szaponinok. supinin) Alkalmazás: korábban szemölcsre. kvercetin-.) Michx. leucocyanidin.Forrás: http://www. Helv. ma már többnyire hibrideket.06% poliensav-izobutilamid heliopsin. marásra. kvercetin. különösen időskori. Inulin előállítása. a virágban még sokféle karotinoid. fenolkarbonsavak (pl. Számos gyógyszer alkotórésze. É-Afrikában. Helyenként.4% chalkon izosalipurposid. kempferol-. országszerte kisebb állományokat alkot. Eur.6% flavonoid (naringenin-. sok klorogénsav). továbbá dyspepsiában. oleanolsav. – ASTERACEAE csicsóka Honos atlantikus É-Amerikában. szterolok.vagy dolomitgyepekben nem túl gyakori. Virág és levél főleg lázcsillapító. pyranon-származékok (arenol. D-I. többféle heteropoliszaharid.5-6% bisdesmosid triterpénszaponin (aglikon: hederagenin. fenolkarbonsavak. lecitin Alkalmazás: olajipar.hu Hatóanyag: 2. heliotridin. spasmolyticum felső légúti hurutokban. anthelmintikus. Hederaszaponinok (és részben a falcarinol) miatt antibakteriális. Sok fenolos sava miatt kozmetikai alapanyag (kenőcsök).

protoanemonin.: Anemone hepatica L. . a Dél-Dunántúlon található főleg bükk. A Dunántúl bükköseiben. urethritisben. Hellebori rhizoma et radix Helleborus viridis L. et K. 0.4% kumarin (herniarin.doksi. DAC) = Multigranae herba = Millegranae herba Honosak Eurázsiában. Helleborus dumetorum W. Több alfaja ismert Magyarországon. sphondin. Üde bükkösökben él. Herniaria glabra L. drasztikus hashajtó.). izopimpinellin. évelő lágyszárú. évelő lágyszárú.Forrás: http://www. – CARYOPHYLLACEAE kopasz porcika Herniaria hirsuta L. Likőripar. erdők. elterjedt Ny. Évelő lágyszárú. emmenagogum. illatos hunyor Honos DK-Európában. kelet-balkáni faj. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (bufadienolidok. Mediterráneumban. Hatóanyag: hepatrilobin glikozid. Homeopathia. továbbá furokumarinok (pimpinellin. számos díszfajtáját kertekben telepítik. anthelminticum. homoki gyepekben. – RANUNCULACEAE pirosló hunyor Honos DK-Európában. hellebrin.3-3% illóolaj.1-0.2% flavonoid (kvercetin.és K-Ázsiában. Évelő. levélben kevesebb. évelő lágyszárú. VII. et K.2-1. gyertyánosaiban helyenként fordul elő. Hegyvidékeink bükkelegyes erdőiben néhol gyakori. magasra növő. anthelminticum. lágyszárú. gyökérben egyes hatóanyagokból többféle Alkalmazás: megfelelő adagban és formában fotodinámiás hatású vitiligo kezelésében. Állatgyógyászatban külsőleg aspecifikus immunstimuláns (ingerterápiaként). Védelemre szorul. a H. medicagensav és 16-hidroxi-medicagensav bisdesmosid-származékai). – RANUNCULACEAE zöld hunyor Hellebori viridis rhizoma (cum herba) Honos Európában. Helleborus purpurascens W. ligeterdők szegélyén. borzas porcika Herniariae herba (Ph. Vadon nem él Magyarországon. – RANUNCULACEAE [syn. A Pilisben és a Visegrádi-hegységben éri el elterjedése nyugati határát. erőteljes. É-Amerikában. bergapten stb. Homeopathia. Nálunk szórványosan fordul elő mészkerülő. kisvirágú hunyor Honos Közép és D-Európában. védett. Nálunk vadon nem fordul elő. Évelő lágyszárú. 0.és gyertyánelegyes erdőkben. szaponin Alkalmazás: homeopathia. – RANUNCULACEAE fekete hunyor Hellebori nigri rhizoma et radix Honos Közép. Védelemre szorul. évelő lágyszárú. abortivum. Népgyógyászatban antidiarrhoeicum. Balkánon. emmenagogum. kertekben telepíthető. Hatóanyag: termésben 0. a hellebrigenin glükorhamnozidja).és izorhamnetin-származékok). Hg.] májvirág Hepaticae (nobilis) herba = Anemones hepaticae herba Honos Európában. pl. régen emeticum. a legtöbb a Dunántúlon. Hatóanyag: 3-9% triterpénszaponin (herniariaszaponin 1-7. Hepatica nobilis Mill. tisztásokon fordul elő.és DK-Európában. hirsuta főleg a déli területeken. de védett. et K. Heracleum sphondylium L. Helleborus odorus W.hu Helleborus niger L.. anemonol. A borzas porcika kissé gyakoribb. továbbá szteroid szaponinok Alkalmazás: hatóanyagát kivonva orvosi ellenőrzéssel cardialis insufficientia esetén. umbelliferon) Alkalamzás: diureticum krónikus cystitisben. orvosi ellenőrzéssel. ÖAB. – APIACEAE medvetalp Heraclei folium Heraclei radix Honos Eurázsiában.

Hippophaë rhamnoides L. – POACEAE árpa Hordei decorticati fructus Hordeum vulgare L. A kivont zsíros olaj nehezen gyógyuló sebekre. parlagokon viszonylag gyakori. Magban zsíros olaj jelentős mennyiségű tokoferollal. Legtöbb hegységünkben megtalálható. főleg a magban. E-) vitaminok. Folyóvizek mentén. Hordeum vulgare L. fokozza az ellenállóképességet betegségekkel szemben. üde bükkelegyes erdőkben. Mediterráneumban.: Hordeum distichon L. szterol. Az Alföldön vetésekben. egyéb (B-. glucohespematrin) Alkalmazás: diaphoreticum. speciális sav a hibiscus-sav (allohidroxi-citromsavlakton). de a herbában is izotiocianátglikozidok (pl. megfelelő adottságú helyeken sokfelé termesztik. almasav.hu Hesperis matronalis L. kavicsos. kaszálókon mindenütt előfordul. Magyarországon bolygatatlan száraz gyepekben és üdébb réteken. umbelliferon. cystitis esetében. de egyéb értékes hatóanyagai megmaradnak. homokos partokon élő. Hatóanyag: luteolin-glikozid. diureticum (saluretikus). glucomatronalin. Finnországtól Mongóliáig termesztik.) Honos trópusi Afrikában. stomachicum. enyhe laxans. É-Afrikában.5% anthocyan (delphinidin.vagy többéves lágyszárú. üdítő. Homeopathia. cserzőanyag. 1.] kétsoros árpa. – BRASSICACEAE hölgyestike Hesperidis herba = Violae matronalis herba = Damascenae herba Hesperidis semen = Violae matronalis semen = Damascenae semen Honos Európában. Hibiscus trionum L. akár más drogokkal társítva. gyulladásgátló és antibakteriális. – ASTERACEAE ezüstös hölgymál Hieracii (pilosellae) herba Honos Eurázsiában. VIII. Hg. bokorszerű lágyszárú. a lédús.és cyanidin-glikozidok. használható urolithiasis. Hazánkban egyre több helyen telepítik. Hatóanyag: flavonoid. Hibiscus sabdariffa L. égési és sugársérülésekre különösen alkalmas. Hatóanyag: magban zsíros olaj (főleg linol.és sótűrő. ágtövises cserje vagy kisebb méretű fa. sör árpa Hordei distychi semen . Hieracium pilosella L.Forrás: http://www. akár 1 m magasra is megnő. grippe és légúti hurutos megbetegedések esetén hatásos. nyomokban illóolaj (benne eugenol) Alkalmazás: frissítő. A fagyokig gyűjthető.. heteropoliszaharidok (rhamnogalacturonan. erodált területek megkötésére is alkalmas.és linolensav). karotinoidok. mérsékelt égövi Ázsiában. hordalékos. Alkalmazás: terméshús présleve vagy kivonata roborans. anthelminticum. Évelő lágyszárú. Ph. Hatóanyag: 15-30% szerves sav (citromsav. flavonoidok. spasmolyticum. Hatóanyag: kb. Mélyhűtéssel lehet tárolni. Egyéves lágyszárú. árnyas. [syn. továbbá kb. Két. diureticum. Hideg. szárítva C-vitamin tartalma csökken. Eur. cholagogum. 4. homokos. pektin. Áprilisban virágzik. 4 m magasra is megnövő. – ELAEAGNACEAE homoktövis Hippophaë rhamnoides fructus Hippophaë oleum Honos Eurázsiában. arabinogalactan. pyelitis. fagyási. narancssárga álbogyó termések augusztusban érnek. Egyéves. diureticum. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: diureticum. a hibiscin delphinidin-3-xilozil-glükozid). gyanta. húsos. – MALVACEAE varjúmák Trioni herba Honos Eurázsiában. kétlaki. nyálka-poliszaharid. erőteljes.doksi. arabinan). nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: expectorans. – MALVACEAE hibiszkuszvirág Hibisci sabdariffae flos (Ph. borkősav). 1% aszkorbinsav.

: Taraktogenos kurzii King] bőrolajfa Chaulmoograe oleum = Hydnocarpi seminis oleum Honos Indokínában. cukrok). – CANNABACEAE komló Lupuli flos (Ph.) = Lupuli strobuli Lupuli glandula (ÖAB) Lupuli aetheroleum Honos Európában. Hydrocotyle vulgaris L. stomachicum. flavonoidok. A phyllodulcin 400-szor édesebb a cukornál. camphen. delphinidin-3-gükozid. D-Amerikában. húgyúti és felső légúti fertőzésekben használatos. 2% zsíros olaj Alkalmazás: gyomor. gátolja a prostaglandin-szintézist. albumin. prenilchalkon (pl. caryophyllen). de termesztik Európában is. méhösszehúzó hatása miatt (orvosi ellenőrzéssel. chaulmoograsav. de elhagyott kerítések mentén is gyakori. A mai termesztett árpa világszerte ismert. Ártéri erdőkben.doksi. rutin. hydrangetin).és szeszkviterpének: pl. xanthogalenol) Alkalmazás: sedativum. továbbá főként Etiópiában. – HYDRANGEACEAE hortenzia Hydrangeae folium Honos DK-Ázsiában. – HYDROCOTYLACEAE vízi gázló Cotyledonis aquaticae herba . 10-16% prolamin hordein. ketonok). aldehidek. – HYDRANGEACEAE cserjés hortenzia Hydrangeae arborescentis radix Honos USA keleti felén. más Hydnocarpus fajok – FLACOURTIACEAE [syn. malária ellenes. myrcen. Houttuynia cordata Thunb. globulin. Humulus lupulus L. tobozban 2-4% oligomer proanthocyanidin. söripar. Agrotechnikája ismert. illóolaj (pinenek. 3 m magasra megnövő fa. Évelő lágyszárú. Fajtáit termesztik. D-Afrikában. illóolaj. Homeopathia. glutenin. édesítőszer. VIII. Évelő lágyszárú. amarum. hydnocarpussav) Alkalmazás: izolált speciális zsírsavait a lepra és a tuberculosis gyógyítására használják. Hatóanyag: a magban 30-50% zsíros olaj (különleges zsírsavakkal.3-1% (mirigyben 1-3%) illóolaj (mono. egyéb fenol. humulen. Keményítőgyártás. 60% keményítő. speciális chalkon xanthohumol. aporfin-alkaloid (aristolactam) Alkalmazás: emmenagogum. skimmin. méhvérzést csökkentő érszűkítő. gyakori kultúrnövény. Hg. Hydrangea arborescens L. Ázsia mérsékelt égövi területein. Ph. canadin) Alkalmazás: vérzéscsillapító. enyhe antibakteriális. fruktan. antibakteriális. humulon). 12% egyéb szénhidrát (glukan. Indiai-szubkontinensen.Forrás: http://www. Söripar. kerti dísznövényként nálunk is ismert. kb.) Ser. Hatóanyag: febrifugin (chinazolon-származék).. Hatóanyag: kb. 0.és Elő-Ázsiában. Hydrangea macrophylla (Thunb. Hatóanyag: hydrangin.hu Ősei honosak Kelet. – HYDRASTIDACEAE kanadai aranygyökér Hydrastis rhizoma Honos É-Amerikában.5-6% izokinolin alkaloid (hydrastin.15% 2-metil-3-buten-2-ol bomlástermék. szaponin. Gyógyszerekben komponens. Hatóanyag: tobozban 15-30%. rutin. kumarin (umbelliferon. É-Afrikában. liánszerűen felkapaszkodó. pótkávé-alapanyag.és bélhurut. Malajziában. kempferol-3-galaktozid. gyanta. berberin. Hatóanyag: levélben kvercitrin. 4. dihidroizokumarin-származék).és fenolkarbonsav-glikozidok Alkalmazás: lázcsökkentő. Hatóanyag: 2. Kelet-Ázsiában. fenol phyllodulcin (dihidrochalkonhoz hasonló. gyógyszerek formájában). É-Amerikában. antivirális. diarrhoea esetén. Eur. Homeopathia. zsíros olaj Alkalmazás: diureticum. flavon-glikozid afzelin. mirigyekben 50-80% komlógyanta (terpenoid floroglucin-származékok: lupulon. – SAURURACEAE dokudámi Houttuyniae herba Houttuyniae aetheroleum Honos Kínában. Indiai-szubkontinensen. 0. Hydnocarpus kurzii (King) Warb.. lignan (sesamin). Hydrastis canadensis L.

. közel 3% hiperforin. Arab-félszigeten. Hatóanyag: az egyiptomi beléndek levelében 0. enyhe spasmolyticum. köszvényre. a beléndekében 0. végálló hajtásokat virágzás kezdetén gyűjtik.hu Honos Európában. Szkopolamin-tartalma is jelentősebb az előbbinek. Indiai-szubkontinensen. Hypericum perforatum L. Hg. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: gyökerében nagyobb mennyiségű a β-szitoszterol és ennek glikozidja. továbbá 0. Apró termetű. I .1% körüli (0. továbbá pinenek. Homeopathia. Hg. – AMARYLLIDACEAE ormányliliom Hypoxidis tuber Honos Dél-Afrikában. Hyoscyamus muticus L. É-Afrikában. Elő-Ázsiában.3% illóolaj. a kiültetést követő évben júniustól szeptemberig virágzik. Hatóanyag: csípős illóolaj. védendő. aromaticum. pinocampheol). Évelő lágyszárú.1-0. Szaporítása palántaneveléssel történik. száraz. – SOLANACEAE egyiptomi beléndek Hyoscyami mutici herba Honos É-Afrikában. A virágzó hajtást gyűjtik. A 40 cm-es. 10% cserzőanyag Alkalmazás: enyhe neurotikus. lejtőkön is telepíthető törpecserje. VIII. szántókon helyenként megtalálható.04% hioszciamin). Indiai-szubkontinensen. Hg. Szárazabb helyeken is sikerrel termeszthető.és epebántalmakra. mészkerülő tölgyesekben és irtásokban közönséges. külsőleg sebgyógyító. ritka. szaponinok Alkalmazás: régebben diureticum. készítményei a prostaglandin-szintézis gátlása révén alkalmasak jóindulatú prostata hyperplasia és krónikus polyarthritis kezelésére. Eur. a szitoszterolin (= szitoszterin-β-D-glükozid) Alkalmazás: kivonatai. VIII.és sebgyógyító. – LAMIACEAE (kerti) izsóp Hyssopi herba Hyssopi aetheroleum Honos Mediterráneumban. Üde lápréteken fordulhat elő. Eur. – HYPERICACEAE (közönséges) orbáncfű Hyperici herba (Ph.1% hioszciamin). Parlagokon. Alkalmazás: hatóanyagok kivonása.3-1% illóolaj (főleg monoterpén-keton pinocamphon. Hyoscyamus niger L. évelő. Félszáraz gyepekben. flavonoidok. kb. É-Afrikában.05-0. Külsőleg hámosító. Nálunk nem természetes. rutin. fekély. kaszálókon. köves helyeken. legfeljebb 40 cm-es végálló szárral. Szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1). cserzőanyag. Illóolajnak csak a teljes virágzásban lévők használhatók.4% alkaloid (0. kimerültséggel járó idegesség. Fűszer. mérsékelt égövi Ázsiában.Forrás: http://www. – SOLANACEAE beléndek Hyoscyami folium (Ph.5-1. 4. Hatóanyag: 0. Enyhe bőrgyulladást okozhat egyeseknél.. 4. erősen megritkult a gyomirtók miatt. először júniusban. indás lágyszárú. 0. Ph. trópusi Afrika nyugati és észak-keleti területein.) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Ph. illatszeripar. Ph. a mérsékelt égövi Ázsiában..3% naftodiantron hypericin és hypericinhez hasonló származékok. depressziós tünetek (klimaxos panasz. 50-70 cm-es sortávolságra vetik.5-1% flavonoid (hiperozid. biapigenin).9-1. évelő lágyszárú. cserzőanyag Alkalmazás: expectorans felső légúti betegségekben. enyhe vérnyomásnövelő. VII. másodszor szeptemberben. Szellős helyen szárítható (beszáradás 4-5:1). Külsőleg fungisztatikus és izzadásgátló. Népgyógyászatban máj. Sziklás. csak üvegházban. Hypoxis rooperi L.) Honos Európában. terápiás felhasználása megegyezik a Datura stramoniumnál írtakkal. Nemesített fajtáit elkezdték termeszteni. szorongás) enyhítésére. Hatóanyag: 0. Hypoxis aurea Lour. Egyéves vagy áttelelő lágyszárú. Hyssopus officinalis L.) Honos Európában. Kora tavasszal 1-2 cm mélyre.doksi.

– AQUIFOLIACEAE magyal(fa) Ilicis aquifolii folium Ilicis aquifolii fructus Honos Európában. tannin. metileugenol. továbbá phellandren.). D-Amerika déli területein. – ILLICIACEAE japán csillagánizs Shikimi fructus Honos K-Ázsiában. kb. ami indigóvá alakul át. virágban karotinoidok Alkalmazás: diureticum. terpineolacetát. Indigofera tinctoria L. fenolkarbonsavak és észtereik. Termesztik is. Impatiens noli-tangere L. . triterpén-szaponin (mate-szaponin: ursolsav. szurdokerdőkben található. viride) Honos Brazíliában. Hatóanyag: 17% shikimisav. oleanolsav) Alkalmazás: stimulans a központi idegrendszerre. 0. ursolsav. neoanisatin) Alkalmazás: stomachicum.) Honos Kínában. szeszkviterpének. phlobaphen. kinasav). Hatóanyag: 0.és D-Európában. Ny-Ázsiában. szemölcsre. diaphoreticum. ÉNy-Afrikában. Eur. anethol). stomachicum. kb. egy. Eur. külsőleg sebre. 1. Kisebb termetű. 4. Ph.3-2. 1 m magas. gyanta.. fehér kérgű. 28% zsíros olaj. carminativum.) Anisi stellati aetheroleum Anisi aetheroleum (Ph. cucurbitacinok Alkalmazás: amarum. Kb. É-Afrikában. – FABACEAE indigó(cserje) Indigo folium Honos a trópusokon. kávésav. örökzöld fa. kb. Hatóanyag: glikozinolátok. Hg. Évelő lágyszárú. kevés teobromin. aranyérre. VIII. Illicium verum Hook. flavonoid. kolin. külsőleg présnedve sérülésre. szterol. aglikonja az indoxil.hu Iberis amara L. fenolkarbonsavak (pl. kertjeinkben sok helyen dísznövény. Hatóanyag: cserzőanyag. 10% gyanta Alkalmazás: diureticum. carminativum. ilexsav. Ilex paraguariensis St. Homeopathia. Országszerte.Forrás: http://www. shikimitoxin. egyéves lágyszárú.5% teobromin. limonen. 8-15 m magas. Néhol kerti dísznövény. örökzöld cserje.1-0. diureticum.és K-Ázsiában. Örökzöld cserje. patak menti és ártéri ligetekben. É. cholereticum. Hg. terpineol. Kis termetű. Indokínában.doksi. safrol. Inula conyza DC. cymol. É-Amerikában. ánizsketon stb. örökzöld fa. Ny-Ázsiában. laxans. – AQUIFOLIACEAE matétea Mate folium (DAC) = Mate folium (tostum. – BRASSICACEAE kerti tatárvirág Iberidis herba Honos Ny-Európában. 0. Homeopathia.251% illóolaj (cineol. 4. Alkalmazás: bronchitis. Hatóanyag: indolvázas indikan glikozid. VIII. bokorerdőkben. protocatechusav. szeszkviterpén (bisabolen. ilicin. cadinen). caren.4% koffein. száraz tölgyesekben.. ízjavító. Ilex aquifolium L. shikimisav. – BALSAMINACEAE erdei nenyúljhozzám Balsamitae luteae herba Honos Közép. stimulans. A füstölt drog sajátos ízű. 20% zsíros olaj Alkalmazás: expectorans.vagy kétéves lágyszárú. linalool. Illicium anisatum L. Homeopathia. – ASTERACEAE erdei peremizs Conyzae majoris (= vulgaris) herba Honos Közép.és Ny-Európában. nyomokban teofillin. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. – ILLICIACEAE (kínai) csillagánizs Anisi stellati fructus (Ph. szeszkviterpén-lakton (anisatin. láperdőkben. Ph. protocatechusav. Hatóanyag: rutin. shikimin. Hatóanyag: 5-8% illóolaj (zömében anetol. Hill. vágásokban. cserzőanyag.5 m magas cserje.

Évelő lágyszárú. azulen). anthelminticum. száraz sziklagyepekben. Hatóanyag: 5-20% gyanta (Resina Jalapae).1-0. Kis-Ázsiában. szaponin. florentina Dykes [syn. Kétéves vagy évelő lágyszárú. . Iridis rhizoma (et radix) Iridis aetheroleum Hatóanyag: 0. de igen ritka. mérsékelt égövi Ázsiában. Iris germanica L. izoalantolacton. flavonoid (kvercetin. keserűanyag. illatszeripar.hu Hatóanyag: illóolaj. lágyszárú.és D-Európában. belsőleg lépmegnagyobbodás esetén. Hatóanyag: szeszkviterpen-lakton Alkalmazás: leromlott fizikai állapotban. alantol. Olaszországban. termesztik Indiában. de máshol is szórványosan fordul elő. Inula germanica L. fekélyes sebre. kisgyermekek fogzását könnyítő (kifaragott darabkák rágcsálásával). Hatóanyag: 1-3% illóolaj (szeszkviterpén-lakton alantolacton. furfurol. Magyarországon meghonosodhatott. Isatis tinctoria L. cholagogum. Likőrgyártás. ha van rá igény. Inula helenium L. irilon.) Hayne – CONVOLVULACEAE [syn. továbbá alantolsav. ritkán fordul elő löszgyepekben. felső légúti hurut esetén. Homeopathia. – IRIDACEAE kék nőszirom Honos K-Mediterráneumban. Jamaikán. 20-50% keményítő Alkalmazás: expectorans. cukor. Termeszthető. irisolon. gumianyag. Évelő lágyszárú. D-Amerikában. Homeopathia.] firenzei nőszirom Honos Macedóniában. diureticum. Iris pallida Lam.2% illóolaj (ironok.Forrás: http://www. önmagában nem fordul elő benne) Alkalmazás: régebben kelésre. Iris germanica L.] jalapa(gyökér) Jalapae tuber Honos Mexikóban. sulfo-indolil-glikozinolát (az isatin 2. sápadt nőszirom Honos Dalmáciában. expectorans.és DK-Európában. stomachicum. mucilaginosum. Az egész országban szórványosan. gyanta.) Benth. Főleg a Középhegységben. tonicum. kedvelt évelő. cserzőanyag Alkalmazás: korábban a népgyógyászatban stomachicum. keményítő. kumarin (scopoletin). Olaszországban. Hatóanyag: indolvázas isatan (indoxyl-5-ketogluconát). szterol.3-dioxo-indolin. – ASTERACEAE hengeres peremizs Inulae germanicae herba = Palatinae herba Honos Közép. galactanok. diureticum. guajen. 4 m magas évelő lágyszárú nagy gumókkal. var. – ASTERACEAE örvénygyökér Inulae radix = Helenii rhizoma et radix Honos K. Kis-Ázsiában.: Exogonium purga (Wender. benzaldehid).doksi. sokfelé telepítik. izoflavon-glikozid iridin. É-Afrikában. szórványosan található sztyeppréteken. 20-40% inulin. állatgyógyászatban is. kiritkult. Homeopathia. kerti dísznövény. Ártéri ligeterdők védett növénye. – BRASSICACEAE festő csülleng Isatidis folium = Glasti folium Isatidis herba = Glasti herba Honos Európában.: Iris florentina L. nyomokban illóolaj Alkalmazás: drasztikus hashajtó (bélparaziták eltávolítása). Ipomoea purga (Wender. lösztölgyesekben. Ázsia mérsékelt égövi területein. Festőnövény. kempferol). dammaradienol Alkalmazás: antibiotikus (alantolacton).

Illatszeripar.03% illóolaj (germacren-D. bőrgennyesedés kezelésére alkalmas. Kaukázusban. VII. Eur. Amikor az új termés apró és zöld. a közfalat a dióbél nyerésekor különítik el (beszáradás 5-6:1).hu J Jasminum officinale L. Indiai-szubkontinensen. Indiai-szubkontinensen. – JUNCACEAE békaszittyó.) . akkor szedik le a kifejlett levelekről a levélkéket. Hg. VII. Ph.és Ny-Ázsiában. palmarin). VIII.Forrás: http://www. 25-30 m magas fa. Közép.és Ny-Ázsiában. pinen. 5 m magasra megnövő cserje. A húsos burkot diószüret idején. bacca) Juniperi herba (= summitas) Juniperi lignum Juniperi aetheroleum (Ph. ma nemesített fajtáit termesztik. cserzőanyag. 10% ellagitannin. – CUPRESSACEAE (közönséges) boróka Juniperi pseudo-fructus (Ph. juglandinsav. chrasmanthin.) (= fructus. Népgyógyászatban vértisztító. sokfelé ültetik a mérsékelt égövön. Hatóanyag: galactanok. fenolkarbonsavak. timol).l-1. jasmon.01-0. anthelmintikus.5% illóolaj (pl. 4. antimikotikus. jateorhizin). VIII. 0. Nálunk is mocsarakban. Magyarországon a római kor óta ismerik.2% illóolaj (linalool. akne. meghagyva a levélgerincet. caryophyllen. K-Indiában.) Miers... Hatóanyag: naftokinon juglon. antispasmodicum. jateorin.és bélbetegségekben hashajtó. Madagaszkáron. kvercetin. észterek) Alkalmazás: aphrodisiacum. – JUGLANDACEAE (közönséges) dió(fa) Juglandis folium (Ph. külsőleg ekcémák. Homeopathia. Hg. columbamin. 0. Hg. Hatóanyag: 1-2% izokinolin alkaloid (palmatin. juglon. májusban virágzik. oligoszaharidok. levélben kb. tonicum dyspepsiában. Hatóanyag: 5-6% zsíros olaj. limonen stb. nyálkapoliszaharid. – OLEACEAE jázmin Jasmini flos Jasmini aetheroleum Honos Kínában. a Mediterráneumban. Áprilisban. illóolaj Alkalmazás: gyomor. szeszkviterpén-lakton származékok (columbin. DAC) Juglandis nux Juglandis semen Juglandis fructus cortex = Juglandis pericarpium nucum Juglandis oleum Honos a Balkánon. – JUGLANDACEAE fehér dió Juglandis cinereae cortex Honos atlantikus É-Amerikában. Eur. benzilacetát.) Alkalmazás: hurutos hasmenést gátol.. 4. Juglans cinerea L. Juniperus communis L. hidrojuglon és hidrojuglon-glükozid. termesztik Brazíliában. Jateorhiza (= Jatrorrhiza) palmata (Lam.. Évelő kúszócserje. Árnyékban szárítják (beszáradás 4-5:1). kb. 30-35% keményítő Alkalmazás: amarum. 0. évelő lágyszárú. Hg. Ph. VII. antibakteriális. Közép. – MENISPERMACEAE kolombógyökér Colombo radix Honos DK-Afrikában. gyanta. Ph. Juncus effusus L. Juglans regia L. lápokban mindenütt közönséges.doksi. Homeopathia. Homeopathia. antidiarrhoeicum bélhurutban.és kempferol-glikozidok). Közép-Európában kertekben ültetik. Hg. ocimen.) = Juniperi galbulus (Ph. káka Junci radix Kozmopolita. Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe diureticum. továbbá flavonoidok (hiperozid.

A tobozbogyó első évben zöld. cserzőanyag (andromedotoxinszerű poliol és catechintannin) Alkalmazás: adstringens pl. Juniperus virginiana L. pygmaein). dísznek is ültetik. májusban virágzik. illóolajat állítanak elő. köszvény és reuma kezelésére. Nálunk díszfa. Hatóanyag: fájában 1. sabinen. p-cresol) Alkalmazás: kátrányt. száraz helyen.) Coult. a Duna-Tisza-közén. húgyúti fertőtlenítő. 3-5% catechin-cserzőanyag. diterpén-lakton savinin. limonen. szeszkviterpén-alkohol cedrol Alkalmazás: illóolaját főleg a kozmetikai iparban. vékony rétegben. más Juniperus fajok – CUPRESSACEAE vörös boróka Juniperi pix (Ph. vasicinon Alkalmazás: expectorans. – CUPRESSACEAE nehézszagú boróka Sabinae herba (= summitas) Honos Közép. Áprilisban. Homeopathia. Nálunk meszes vagy mészmentes talajokon.: Adhatoda vasica Nees) Malabár-dió Adhatodae folium Honos K-Pakisztánban. Juniperus sabina L.5% illóolaj (főleg cedren). anthelminticum.5-2:1). Örökzöld cserje.Forrás: http://www. ezeken kívül kb. A fában (lignum) csak 0. Hegyvidéki. cserzőanyag. K-Indiában.hu Cirkumpoláris. továbbá diterpének (sugiol. Justicia adhatoda L. Homeopathia. humulen. népi orvoslásban diaphoreticum. Rovarűző. lignan podophyllotoxin Felhasználás: külsőleg bőrgyógyászatban. Állatorvoslásban. asebotin.1% illóolaj van szeszkviterpénekkel (thujopsen.8-2% illóolaj (főleg α-pinen. – ERICACEAE széleslevelű hegyihanga Kalmiae folium Honos É-Amerika keleti részén Kanadától Ohioig és Floridáig.5-4. flavonoidok.és D-Európában. sík helyen állományalkotó kétlaki cserje vagy kisebb fa.doksi. Terhes nők és vesebetegek nem használhatják. Hatóanyag: 2. É. – CUPRESSACEAE virgíniai boróka Ligni cedri aetheroleum (= Cedri ligni aetheroleum) Honos atlantikus É-Amerikában. cadinen. diarrhoea esetén. Juniperus oxycedrus L. szobahőmérsékleten szárítják. Az érett álterméseket az ágak enyhe ütögetésével ponyván fogják fel. Knautia arvensis (L. – DIPSACACEAE mezei varfű Knautiae arvensis herba Knautiae arvensis radix .5% dihidrochalkon phloridzin. spasmolyticum. Hg. Örökzöld cserje. tuberculostaticum (orvosi ellenőrzéssel). Nálunk díszfának ültetik. VII. viasz. antiasthmaticum. – ACANTHACEAE (syn. Hatóanyag: fájában illóolaj (cadinen. terpinen-4-ol). Hatóanyag: pirimidin-típusú alkaloid vasicin (= peganin). xanthoperol. alföldi homokterületeken. K Kalmia latifolia L. diaphoreticum. a Balkánon. Malajziában. heverő cserje.) Juniperi aetheroleum empyreumaticum (= cadinum) Honos Földközi-tenger mentén és Balkánon. a második évben sötétibolya. Hatóanyag: 3-5% illóolaj (fő komponens a sabinil-acetát és a sabinen.és Közép-Ázsiában.. Hatóanyag: 0. illóolaját szesziparban. Külsőleg ízületi bántalmakra. majd tisztítják (beszáradás 1. Homeopathia. oxivasicin. myrcen. Fűszer. szeszkviterpén βcaryophyllen. 20 mono.és szeszkviterpén). lignan (podophyllotoxin) Alkalmazás: erős diureticum. communissav).

klorogénsav.) Lej. Lappula squarrosa (Retz. Hatóanyag: magban több (akár 3%). Lactuca virosa L. kempferol-glikozid (lamiosid). VII. Inkább a Dunántúlon található réteken. dineolignan Alkalmazás: adstringens. cystitis kezelésére. Évelő lágyszárú. Ph. Ültetik. stomatitis. Hatóanyag: 5-15% catechintannin (proanthocyanidinek. Homeopathia.hu Honos Európában. Évelő lágyszárú. norneolignan.és garatöblögetésre. Vadon. metilamin. Eur. fogínygyulladás.) Honos D-Amerika déli és nyugati területein. 4. 4.) Dum. karszt-bokor erdőkben ritkán fordul elő. laburnamin. sztrichninszerű hatása van. catechin-cserzőanyag. – BORAGINACEAE [syn. Hg. és más Laminaria fajok – PHAEOPHYCEAE Laminariae stipes = Laminaria Honos óceánokban. Lamium album L.és D-Európában. – FABACEAE aranyeső Cytisi laburni flos Honos Közép. Eur. szaponin Alkalmazás: felső légúti panaszok és gyomor-. VIII. rendszertelen havivérzésben. É-Afrikában.. L Laburnum anagyroides Medic. iridoid-glikozid (lamalbid). kávésav. Hatóanyag: virágban kolin.) Ratanhiae tinctura (Ph. rutin. elvadulhat. urticaria). flavonoid cytosid Alkalmazás: mérgező. pharyngitis (főleg tinctura formájában). Közép-Ázsiában. fogvérzés. Hg. nem oldódó phlobaphen (“ratanhiavörös”).] bojtorjános koldustetű Cynoglossi minoris herba . Ph. Cserje vagy akár 7 m magas fa.és guluronsav-polimerek). kvercimetrin. Krameria lappacea (Dombey) Burdet et Simpson – KRAMERIACEAE [syn. hisztamin. vérlipidszint-csökkentő. Hatóanyag: alginsav (mannuron. virágban kevesebb alkaloid (cytisin. saponosid) Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító krónikus bőrbajoknál (ekcéma. szájüreg. Hg.: Krameria triandra Ruiz et Pavon] ratanhia Ratanhiae radix (Ph. 1 m magas bokros évelő félcserje. adstringens. oxidált.Forrás: http://www. Kétéves lágyszárú.. Laminaria cloustoni (Edm. bélnyálkahártya-gyulladás esetén mucilaginosum. neolignan. – ASTERACEAE mérges saláta Lactucae virosae herba Lactucae virosae folium Honos Közép. kb. tengerekben. laburnin. Ph. 45% laminarin (poliglukan) Alkalmazás: váralvadás gátló.. Kaukázusban. Homeopathia. Gélek (alginátok) előállítása. flavonolok).doksi. triterpén-glikozid (knautiosid. Nálunk csak rokonfajai gyakoriak. nyálka-poliszaharid. Az ország észak-keleti részén. mérsékelt égövi Ázsiában. üde gyomtársulásokban elég gyakori. – LAMIACEAE fehér árvacsalán Lamii albi flos Lamii albi herba (DAC) Honos Európában. cserzőanyag (főleg gyökérben). Hatóanyag: fehér tejnedvében szeszkviterpén-lakton lactucopicrin és lactucin Alkalmazás: homeopathia. tyramin. A népgyógyászatban prostata-megnagyobbodásban.: Myosotis lappula L. fehérfolyásban. VIII.és D-Európában. 14% cserzőanyag. Szibériában. Hatóanyag: pseudoindican dipsacan. anagyrin). szaponin. Herbában kb.

Hg. Ph. Hatóanyag: fájában lignanok (liovil. megfelelő adagban. szaponin Alkalmazás: meghűléses betegségekben.5% neurotoxin N-oxalil-diaminopropionsav.: Larrea mexicana Moric.. korábban főleg kólika esetén használták népgyógyászatban. – LAMIACEAE [syn. diureticum. továbbá. kéregben kb. Festék (lakk. geraniol. – FABACEAE szeges (szegletes) lednek Lathyri semen Honos Mediterráneumban. betain.hu Honos Európában. emmenagogum.. fűszer. abietinsav.) . évelő. aceteugenol. 25-55% zsíros olaj Alkalmazás: levél aromaticum. VIII. VII. gyanta diureticum. aminonitrilek. lipidek Alkalmazás: mérgező (lathyrismus). Larrea resina Hatóanyag: lignan-típusú gyantasavak (nor-dihidro-guajakgyantasav).. amarum. fűszer. Alkalmazás: kéreg expectorans krónikus bronchitisben. Larrea divaricata Cav. – PINACEAE (közönséges) vörösfenyő Laricis cortex Terebinthina laricina = Terebonthina veneta Honos Európában. leucocyanidin. aromadendrin.) Coville [syn. Egyéves lágyszárú. kempferol. caren. borneol). secoisolariciresinol). Eur. kolin.Forrás: http://www. terpineol. Ph. oxalilamino-aminopropionsav. Larrea tridentata (Sessé et Moc. Termésben 1-4% illóolaj.: Lavandula officinalis Chaix.. a Vendvidéken és az Őrségben nálunk is. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj (főleg cineol.és D-Amerikában.] soronai kreozot(cserje) Honos É-Amerikában. Ph. A Középhegységben elég gyakori. kevés alkaloid (pirrolizidin) Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén (pirrolizidin-tartalma miatt ma már alig használják). limonen. gyantájában 14-15% illóolaj (nagyrészt pinen. ragasztó) készítés.] (valódi) levendula Lavandulae flos (Ph. Hatóanyag: kb. pimarsav stb. VIII. phellandren stb.) Lavandulae aetheroleum (Ph. Ph. linalool. 0. Laurus nobilis L. mérsékelt égövi Ázsiában. terpineol. de takarmány szárítva. antiparasiticum. termesztik még Közép. likőripar. Lavandula angustifolia Mill.). gyantasavak.továbbá pyronen.doksi. diterpen-glikol larixol. Lathraea squamaria L. Hatóanyag: nyálka-poliszaharid. – LAURACEAE babér(fa) Lauri folium Lauri fructus Lauri aetheroleum Honos Mediterráneumban. reuma ellen. Lathyrus sativus L. külsőleg antisepticum. Egyéves lágyszárú. kvercetin. termés carminativum. vera DC. rhinantin) Alkalmazás: mérgező. L. nálunk termesztett. VII. bükk. – SCROPHULARIACEAE vicsorgó Squamariae radix = Anbati radix Honos D-Eurázsiában. Elő-Ázsiában. máshol – főleg hegyvidékeken – telepítik. spica L. más aminok. larixil-acetát. Larix decidua Mill. rutin. Bokros vagy akár 8 m-re is megnövő fa örökzöld levelekkel. L. maltol (larixinsav). Ny-Ázsiában.és bükkelegyes erdőkben. gyertyán és mogyoró gyökerén élősködik. metileugenol.. Hg. főleg Mexikóban. Útszéli és vetési gyomtársulásokban elég gyakori. Hg. Eur. – ZYGOPHYLLACEAE pusztai kreozot(cserje) Honos D-Amerika nyugati és déli részén. fehérjék. 4. Hatóanyag: iridoid aucubin (aucubosid. pinen. fenol guajacol. Hg. üde gyertyán. 4. taxifolin. 8% cserzőanyag. Homeopathia.

cserzőanyag. főleg lawson (2-hidroxi-1. Hatóanyag: flavon luteolin-glikozid. faélősködő vagy korhadt fák törzsén él. 3-4 cm tőtávolságra. Eur. mikroelemek Alkalmazás: antitumor hatású.VIII. Hatóanyag: 0. majd géppel morzsolják (beszáradás 8-10:1). benne hidroxi-szeszkviterpének. izovitexin. Termeszthető.hu Honos Mediterráneumban.). – LEMNACEAE apró békalencse Lemnae minoris herba Kozmopolita. Trópusi Amerikában is elterjedt. ocimen. Teljes virágzásban a virágzat alatt az első levél párral együtt vágják.5% illóolaj. 2-6 m magas cserje. 3 cm mélyre dugják. A 8-10 cm-es ágcsúcsokat 5-6 cm sortávolságra. Hatóanyag: festőanyag 1. Homeopathia. Repellens. vitexin. .Forrás: http://www. flavonoid Alkalmazás: enyhe sedativum. viasz. illatszer. 1 m magas cserje. kéntartalmú lentionin. Lemna minor L.5-1% illóolaj (cineol. – LYTHRACEAE [syn. kálium. Erősítő.) a Tiszántúlon szórványosan fordul elő. É-Ázsiában. kb. borneol. Élelmiszer. kámfor stb.és 10 cm tőtávolságra. állóvizekben. erős helyi izgató ízületi bántalmak esetén. vitaminok.doksi. Helyenként gyomtársulásokban. Illatszeripar. vicenin. – POLYPORACEAE shii-take Honos K-Ázsiában (Kína.és K-Európában. Külsőleg fürdőnek. mint ledol (= ledumkámfor). majd szabadágyakba ültetik szét 20 cm sor. nagyobb hozama miatt ez is gyűjthető és termeszthető. kevés linalool és linalil-acetát) Alkalmazás: illóolaj-előállítás. villosus Desf. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (30-55% linalil-acetát. Hg. szterol. a virágzó hajtásokat gyűjtik. félcserje. külsőleg carbunculus kezelésére. lápok vizében gyakori. kumarin. Ph. Szőrös alfaja (subsp. kb. hajfesték. cineol. diaphoreticum. áttelelő vízi növény. déli oldalakon termeszthető. 5-10% cserzőanyag Alkalmazás: adstringens. esculin) Alkalmazás: expectorans. mycosis kezelésére.3-poli-β-glucan lentinan. nyálka-poliszaharid. gyanta. orientin. albumin) Alkalmazás: diureticum köszvény. 20-35% linalool.] henna(cserje) Hennae folium Henna Honos Mediterráneumban. Hatóanyag: 1. nemesített fajtáit telepítik. Kumarin (fraxin. diureticum. Közel-Keleten. Japán). érelmeszesedés-gátló kivonatai is gyógyszerek. caryophyllen-epoxid).. diureticum. helyenként tömeges. majd árnyékban vagy mesterségesen szárítják (beszáradás 4:1). továbbá carvacrol. – ERICACEAE mocsári molyűző Ledi palustris herba Honos É. palustrol. = L. timol. carminativum. parlagokon található.) Sing. – LAMIACEAE szúrós gyöngyajak Leonuri cardiacae herba (Ph. spasmolyticum.4-naftokinon. Ledum palustre L. izoorientin. A magvetést fagy alá szabadágyba végzik. – LAMIACEAE széleslevelű levendula Spicae aetheroleum Honos Mediterráneumban. Magyarországon is ismert. Illóolajnyeréshez a virágzás második felében vágják. 4. félcserje vagy kisebb cserje. szeszkviterpének (pl. párologtatásra. lucenin. Magyarországon a védett. 40-500C-os műszárítón vagy szellős helyen szárítják. cink. a következő év őszén ültetik állandó helyre. Júniusban. ciklopentansav. Júniustól augusztusig virágzik. reuma esetén. aspecifikus immunstimulans (lentinan intravénásan). Mediterráneumban. 5-10% Lamiaceae-cserzőanyag (főleg rozmarinsav-észterek).5-2. Indiai-szubkontinensen. Lentinus edodes (Berk. Hatóanyag: 0. emeticum. Termeszthető. fehérjék (pl. quinquelobatus Gilib. 5-7 éves növényekről nyert dugványokkal vagy magról kelt palánták felnevelésével szaporítható. júliusban virágzik.: Lawsonia alba Lam.4-naftokinon).) Honos Eurázsiában. külsőleg ekcéma. mocsarak. kámfor. Lavandula latifolia Medic. Leonurus cardiaca L. naftalin-származékok. Lawsonia inermis L. Évelő lágyszárú.

Európában termesztik. kempferol-glikozid.) R. Leonurus lanatus (L. étvágyjavító.és szeszkviterpének) Alkalmazás: enyhe sedativum. Lespedeza capitata Michx.Forrás: http://www. A 3-4 éves gyökeres gyökértörzset szeptemberben. 4. kb. Indiai-szubkontinensen. az anyagcserét élénkítve csökkenti a testi és szellemi fáradtságot. Ph. Májusban. ízjavító (salátának. Lepidium sativum L. antihypertensivum. orientin. illóolaj (diallildisulfid). mosás és feldarabolás után szellős helyen szárítható (beszáradás 3:1). nyomokban illóolaj Alkalmazás: adaptogen. továbbá diterpén marrubiin. Legelőkön. procyanidin Alkalmazás: diureticum veseelégtelenség.és mustárpótló. Kb. szívtáji. Hatóanyag: flavonol. saponaretin. Nálunk nedvesebb termőhelyeken kultúrába vehető. Ny-Ázsiában. – BRASSICACEAE mezei zsázsa Thlaspeos semen Honos Európában.vagy kétéves. neurotikus panaszok. Ny-Ázsiában. Lepidium campestre (L. erősíti a stressztűrést. Magját 60 cm sortávolságra. kvaterner amin szinapin. 1. diterpén. októberben szedik ki. Hatóanyag: glikozinolát. galeopsinok. lespidin (kempferitrin). egyéves lágyszárú. Br. ízesítőnek). Hatóanyag: főleg a gyökérben jelentős mennyiségű ekdiszteroid (főleg hidroxi-ekdizon). VIII. – LAMIACEAE gyapjas gyöngyajak Leonuri lanati herba = Ballotae lanatae herba Honos Szibériában. Leuzea carthamoides DC. Levisticum officinale Koch – APIACEAE (orvosi) lestyán Levistici radix (Ph. alvászavar esetén különösen jótékony. ajugosid. kisebb méretű ládákban. galiridosid. – FABACEAE bokorhere Lespedezae herba Honos USA és Kanada keleti partján. 1. Egy. lágyszárú. Letisztítás. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton.) Pers. Kaukázusban.5-3 cm mélyre vetjük. szaponin. 15% zsíros olaj.hu Hatóanyag: iridoid ajugol (= leonurid). nyomokban illóolaj Alkalmazás: vizelethajtó. Eur. flavonoid. cholagogum. homoorientin. szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. a herba enyhe diureticum. júniusban virágzik. évtől várható. Elegendő terméshozama a 3. vitaminpótló. A leveleket vagy a hajtást bimbós állapotban gyűjtik és gyakran forgatva. emésztést elősegítő. Évelő lágyszárú. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban étvágyjavító. Torma. fenolkarbonsav. – ASTERACEAE [syn. nephrosclerosis esetén.doksi. cserepekben házi zöldségként is.: Rhaponticum carthamoides (Willd. reuma ellenes. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: frissen antibakteriális. Hatóanyag: glikozinolát (glükotropeolin).5 m magas félcserje. furano-labdan típusú diterpén leosibiricin és leosibirin. Hg. vitexin. a magból olaj nyerhető.) Iljin] szekliceimola Leuzeae rhizoma cum radicibus Honos Távol-Keleten.) Levistici herba Levistici folium Levistici fructus Levistici aetheroleum (gyökérből) . Nálunk termeszthető. húgyúti betegségekben gyógyszerek formájában.és flavon-C-glikozidok.. Magyarországon termeszthető. cserzőanyag. nyomokban illóolaj (mono. Szibériában. magban még benzil-izotiocianát. – BRASSICACEAE kerti zsázsa Lepidii sativi herba = Nasturtii hortensis herba Nasturtii hortensis semen Honos É-Afrikában. spasmolyticum. gyorsan szárítják (beszáradás 5:1). flavonoid.

más flavonoid (pectolinarigenin.és bracteatin-glikozid. bergapten.és epebántalmakban. értágítók. Hatóanyag: kb. 4. pinen. psoralen). – LINACEAE házi len Lini semen (Ph. phellandren.: Ligusticum chuanxiong Qiu et al. emmenagogum. – LINACEAE béka len Lini cathartici herba Honos Európában. pirrolidinochinazolin alkaloid peganin. Kertekben népszerű. mérsékelt égövi Ázsiában. Linum catharticum L. Homeopathia. – LILIACEAE fehér liliom Lilii (albi) flos Lilii (albi) petala Lilii (albi) bulbus Honos Ny-Ázsiában.) Honossága vitatott.vagy kétéves. carminativum.és húgykő oldódását elősegíti. késő ősszel fagy alá vetik. augusztusban virágzik. Homeopathia. camphen. Európában dísznövény. Gyomtársulásokban.hu Honos Ny-Ázsiában (Iránban). Homeopathia. Egy. D-Európában. VII. Hg. epe.. gumianyag Alkalmazás: népi gyógyászatban diureticum. árokpartokon országszerte gyakori. Hg. Linariae herba Honos Európában. poliin.] szecsuáni medvegyökér Ligustici sinensis rhizoma Honos Kínában. 70%-a alkil-phthalid. Eur. Ph.doksi. fenolkarbonsavak. K-USA-ban. anthelminticum. Ph. furokumarinok (umbelliferon. Linum usitatissimum L. kvercetin-glikozidok Alkalmazás: diureticum.. ligusticum-lakton. száraz helyen szárítják (beszáradás 4:1). VIII. külsőleg aranyér gyógyítására. Áttelelő vagy kétéves lágyszárú. Hatóanyag: monomer alkil-phthalidok (ligustilid. senkiunolid. görcsös menstruáció. Ligusticum sinense Oliv. laxans. VII. Eur. . kumarin.) Lini seminis farina (Ph. mannit. antigonorrhoeicum. máj. pectolinarin). terpinen. É-Afrikában.6-1% illóolaj (kb. akárcsak a virágzáskor gyűjtött levelet (beszáradás 5-6:1). ritkán többéves lágyszárú. 14% nyálka-glucomannan.) Willd.. ősi rokonfajokból jöhetett létre Európában. világszerte termesztett egyvagy kétéves lágyszárú kultúrnövény. – SCROPHULARIACEAE (közönséges) gyujtoványfű. szitoszterol. butil-phthalid. Linaria vulgaris Mill. karotinoid Alkalmazás: népgyógyászatban külsőleg kelésre. Ph. senkiunolid). Ny-Ázsiában. Hatóanyag: gyökérben 0. cianogén glikozid Alkalmazás: laxans. Hatóanyag: kumarin. Készítményei mérsékelik a trombocita-aggregációt.) Lini oleum virginale (Ph. Lilium candidum L. kevés illóolaj. Letisztítás és mosás után szellős. Júliusban. Hatóanyag: lignan-lakton linin. fejfájás. pollenben flavonoid. cserzőanyag. Nálunk termeszthető. auron aureusin. reumás bántalmak esetén. tyúkszemre teszik. igen régóta. VIII. VII. kedvelt dísznövénye. – ASTERACEAE fűzéres díszcsorba Liatris spicatae rhizoma Honos K-Kanadában. a magyarság régi. myrcen). – APIACEAE [syn. illóolaját és levelét a konzerv. Hatóanyag: kb. Hg. Homeopathia. 1% flavon-glikozid linarin. tetrametilpyrazin Alkalmazás: dismenorrhoea. Kaukázusban. Helybe vetéssel szaporítják. poliin (falkarindiol) Alkalmazás: diureticum. DK-Európában. Gyökérzetét 2-3 év múlva ősszel vagy tavasszal szedik ki. ligustilid. aranyeres csomóra. így butil-phthalid. cnidilid. angina pectoris. Fűszer. pektin. stomachicum. 4. Liatris spicata (L. Hg. gyanta.Forrás: http://www.és likőripar is használja. Évelő lágyszárú. diureticum. Hg.) = Lini placentae farina Lini oleum (Ph.

Lobaria pulmonaria L. viaszalkohol. szterolok és triterpének. nyálka-poliszaharid. enyhíti a reumás fájdalmat. szterolok Alkalmazás: tonicum. ciklusos nona.és hólyagbántalmakban. mérgező. herbája. a Földközi-tenger környékén termesztett fa. Lenlisztből készített. Lobelia inflata L. Liquidambar orientalis Mill.) Lithospermum purpureo-coeruleum L. évelő. antiparasiticum. limonen. neolinustatin. ezek aglükonjai a lotaustralin és linamarin). fruktan Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. Hatóanyag: 0. – STICTACEAE tüdőzuzmó Lobariae pulmonariae lichen Honos szerte a Földön. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: 17-20% zsíros olaj. ekcéma és furunculus ellen. . csakis orvos adagolhatja. cserzőanyaggal) Alkalmazás: antisepticum. Hatóanyag: citral. gyrophorsav). Száraz tölgyeseinkben. sztahióz Alkalmazás: külsőleg emolliens. gyógyszerként vegetatív ganglion-izgató hatása miatt megakadályozhatja a légzésbénulást intravénásan adagolva. mészkedvelő tölgyesekben található. párakötésként enyhén fokozza a vérellátást. kivont olaja száraz bőr ápolására.1-1. bronchodilatator. 3% zuzmósav (stictinsav. Illatszeripar. kenhető borogatószer (kataplazma) égési sebekre. 0. lignan pinoresinoldiglükozid. egyéves lágyszárú. lignan secoizo-lariciresinol-diglükozid.05% alkaloid muyrapuamin. (Ugyanerre használható az útszéli gyomtársulásokban gyakori mezei gyöngyköles. 25% fehérje. továbbá meso-lobelanin. – BORAGINACEAE erdei gyöngyköles Lithospermi repentis herba Honos Közép-Európában. epifiton. meso-lobelanidin és piperideinek) Alkalmazás: lobelin légzésizgató. emiatt bőrpuhító.5% piperidin alkaloid (főleg lobelin.Forrás: http://www.5% cianogén glikozid (linustatin. – BORAGINACEAE kőmagvú gyöngyköles Lithospermi semen = Milii solis semen Honos Európában. kis termetű.2-0. styrennel. gyanta. A Középhegységben viszonylag gyakori. – OLACACEAE Muira-puama lignum Honos Brazíliában. shikimisavval. Hoffm. Hatóanyag: alifás alkohol. kalcium-karbonát. Litsea cubeba (Lour. Indiai-szubkontinensen. polifenol. Egyes készítmények formájában dohányzást leszoktató. Kelet-Ázsiában. szaponin lupeol. Indokínában. Hatóanyag: 0. Lithospermum officinale L. Liriosma ovata Miers. aphrodisiacum. kovasav. koleszterin. szterolok. később gazdagon indás. Száraz. hűsítő. 25% nyersrost.hu Hatóanyag: 3-19% nyálka-poliszaharid (semleges és savas komponenesek). bokorerdőinkben elég gyakori évelő lágyszárú. 30-45% zsíros olaj. Lithospermum arvense L. immunrendszer erősítésére (rákprevencióra). metilheptanon.és oktapeptid Alkalmazás: mag sok folyadékkal egészben lenyelve enyhe laxans. sabinen Alkalmazás: illatszeripar. Hatóanyag: “storax” balzsam (gyanta sok szabad és kötött fahéjsavval. Indiai-szubkontinensen. telephorsav. – LOBELIACEAE lobélia Lobeliae (inflatae) herba Lobeliae semen Honos É-Amerikában. Homeopathia. – LAURACEAE Aetheroleum Litseae cubebae Honos Kínában. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén. – HAMAMELIDACEAE keleti ámbrafa Liquidambaris orientalis balsamum (= Styrax depuratus) Honos Ny-Ázsiában (Kis-Ázsiától Szíriáig). érelmeszesedés lassítására. Ázsia mérsékelt égövi tájain. fruktan.) Pers.doksi.

peyoglutam) Alkalmazás: terápiás adagban. Homeopathia. – FABACEAE sárga csillagfürt Lupini lutei herba Lupini lutei semen Honos Mediterráneumban. bokorerdőkben szórványosan. 20-30% szénhidrát. Lophophora williamsii (Lem. zsíros olaj. Herbában lupanin-fenolkarbonsav-észterek. Lunaria annua L. numismin. N-metil-mescalin. magban kb. temulentin. pellostin. luffatök Luffae cylindricae fructus Luffae cylindricae semen Honos trópusi Afrikában. luteolin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Egy. 5% protoalkaloid mescalin. lágyszárú. cserzőanyag. továbbá alkil-izotiocianátglikozidok (pl. Lonicera caprifolium L. 5 m magasra is megnövő cserje.doksi.hu Lolium temulentum L. USA középső részének déli területein. központi idegrendszeri hatása miatt hallucinogén. sokfelé elterjedt. az előbbi szaponinokon kívül gypsogenin. – CUCURBITACEAE [syn.vagy kétéves lágyszárú. 20% zsíros olaj. temulin). Hatóanyag: szaponin. bükkösökben. Lupinus luteus L. továbbá izokinolin-típusú alkaloidok (pl. anhalonin.Forrás: http://www. Kerti dísznövény. kovasav Alkalmazás: korábban fájdalomcsillapító húgyúti. – POACEAE szédítő vadóc Lolii temulenti fructus (= semen) Honos Mediterráneumban. Homeopathia. lupanin. anhalidin. gyógyszerek formájában adagolható. lophotin). A fő alkaloidok (lupanin. egyéb alkaloid (pl. 1% peptid-alkaloid. luteolin). sokfelé elterjedt. néha elvadul. Ny-Ázsiában. kozmopolita.. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. mescalin). Ázsiában. Homeopathia.vagy kétéves. Hatóanyag: magban 1-1. Herbából vagy magból a spartein kinyerhető.: Luffa cylindrica M. Hatóanyag: kb. lágyszárú. Spartein ganglionbénító. főleg lunarin. részben honos. – CAPRIFOLIACEAE jerikói lonc Lonicerae flos Lonicerae folium Honos DK-Európában. peyonin. diaphoreticum. lupinin. Lycium barbarum L. A D-Dunántúlon helyenként megtalálható szurdokerdőkben. Egyéves. nemesített. anhalamin. peyophorin. lunaridin. szterolok Alkalmazás: termés leve diureticum. főleg szántók gyomtársulásaiban. Kaukázusban. vértisztító. drasztikus hashajtó. fenol-glikozid. hordenin. spartein) inszekticidek. Országosan elterjedt. berteroin) Alkalmazás: mint mustár. Roem. orvosi felügyelettel szívelégtelenség kezelésében. kábítószerként is használják (pl. Európában sokfelé telepítik. – SOLANACEAE [syn.] szivacstök. Luffa aegyptica Mill. N-formil-mescalin stb. Hatóanyag: alkaloid (perlolin. Magyarországon homokos területeken termesztik. főként szárazabb tölgyesekben. peyotin. glücocochlearin. Üvegházi telepítésre alkalmas kaktusz. lophophorin. keményítő. meszkalinkaktusz Lophophorae williamsii stipes Honos Mexikóban. – CACTACEAE pejotl. menstruációs panaszok esetén. Hatóanyag: kb.) Coult. alkaloidszegény fajtái takarmányt szolgáltatnak. a magból olajat nyernek.: Lycium halimifolium Mill.8% kinolizidin és piperidin alkaloid (spartein. de szórványosan. Egyéves lágyszárú. glücoputranjivin. Egy. szaponin (lupeolglikozidok) Alkalmazás: mag kávépótszer. matrin). flavonoidok (pl.] ördögcérna . gypsogenin-lakton. egyéb triterpénszaponinok (oleanolsav-glikozidok). – BRASSICACEAE kerti holdviola Violae lunariae semen Honos DK-Európában. Hatóanyag: cucurbitacin B. Országosan elterjedt. loliin.

Homeopathia. Levél külsőleg ízületi fájdalmak esetén borogatásként. diureticum. tölgyesekben.hu Lycii herba Honos K-Ázsiában. Lysimachia nummularia L. Hatóanyag: 0. herniarin. – LAMIACEAE vízi peszterce Lycopi herba Honos Eurázsiában. Calvacea fajok – LYCOPERDACEAE pöfeteg fajok Langermannia gigantea (Batsch: Pers. Mocsarakban országszerte elég gyakori. bergapten) Alkalmazás: nyers termés frissen vagy konzerválva vitamindús élelmiszer. triterpén (cycloartenol. ennek ellenére dohányzás leszoktatására és alkohol elvonókúrára is kipróbálják. Lycopersicon esculentum Mill. flavonoid. Homeopathia. gramiszterol) Alkalmazás: tonicum. a spórában zsíros olaj.Forrás: http://www. solavetivon). clavatin. lycoclavanin). érelmeszesedésgátló. Európa többi részén is ritkul. Mérgező hatása miatt belsőleges használata fokozott óvatosságot igényel. Lycium chinense Mill.doksi. Hatóanyag: 0. Áttelelő. solanidin. A spóra különleges hintőpor. Középhegységben több helyen. kumarin és furokumarin (pl. A herbában szteroid alkaloid (tomatidin.4% kinolizidin-vázas alkaloid lycopodin. szerves savak.1% kumarin. Bogyója tonicum (gyökérkérge is). 5-6% cserzőanyag. szőrfűgyepekben. Hatóanyag: karotinoidok. immunmodulans kivonatok. gyógyszerek formájában. aminok. betain (érett termésben nyomokban alkaloid. – LYCOPODIACEAE kapcsos korpafű Lycopodii herba Lycopodium (= Lycopodii spora) Cirkumpoláris. solasodin). más tropán-alkaloid. szterolok.1-0. lycodolin (és több más társalkaloid). flavonoid. de sokszor kivadulva terjed. szaponin. Évelő lágyszárú. fiatal lucosokban.és húgyhólyag-betegségekben. 0. Hatóanyag: szterolok. vitaminok. xanthofillok. Hatóanyag: karotinoidok (pl. Rostk. adstringens. emmenagogum. ursolsav Alkalmazás: hyperthyreosis enyhébb formáiban. szterolok. világszerte termesztik. a Dunántúlon szórványosan. cycloeucalenol. Lycoperdon fajok. nálunk különösen kerítéseket borít.) óriás pöfeteg Lycoperdonis fungus Honosak Közép-Európában. illatanyagok (aldehidek. tonicum. fenolkarbonsavak és -depszidek (lithospermsav). 3% gyanta. 2-2. tomatin. esculin. Védett. aminosavak és aminok. vízi lágyszárú. észterek. főleg lycopin). Kínában nagyobb mennyiségben terem. 2-3% cserzőanyag. Lycopodium clavatum L. cholin. Hatóanyag: hioszciamin. Homeopathia. – PRIMULACEAE pénzlevelű lizinka Lysimachiae nummulariae herba . nyíres-fenyérekben. telepítik. sok karotinoid) Alkalmazás: purgans. kb. – SOLANACEAE paradicsom Lycopersici herba Lycopersici fructus recens Honos D-Amerikában. illóolaj (szeszkviterpén dihidrocyperon. sárga pigment lycoperdin Alkalmazás: homeopathia. rákprevencióban is szerepe lehet. É-Amerikában. 1-3 m-re növő cserje. karotinok. Antioxidáns. Lycopus europaeus L. mészkerülő bükkösökben. Mediterráneumban.2% illóolaj.2% flavonoid (apigenin.5% flavonoid. aminosavak. – SOLANACEAE kínai ördögcérna Lycii chinensis fructus Honos Kínában. magban zsíros olaj. 0.és chrysoeriol-származék). szterol Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. triterpének (episerratriol. fenolkarbonsavak. fehérje. alkoholok). Földközi-tenger környékén.

– MAGNOLIACEAE [syn. – LYTHRACEAE réti füzény Lythri herba (Ph. Mallotus philippinensis (Lam.és Ny-Kanada. fehérje . berbamin). Muell. Évelő lágyszárú. Évelő lágyszárú. Évelő lágyszárú.hu Honos K. viasz. szaponinok Alkalmazás: diarrhoea. nedves réteken országszerte gyakori. Magnolia virginiana L. ternifolia-ban) Alkalmazás: élelmiszer (pirítva. vízpartokon. virágban kb.04% illóolaj Alkalmazás: homeopathia. Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.Forrás: http://www. izorottlerin. benne főleg floroglucin-származékok (10-12% rottlerin. Lysimachia vulgaris L. Macadamiae semen Macadamiae oleum Hatóanyag: magban kb. Szerte Európában.) = Salicariae herba Honos Eurázsiában.). dysenteria. Ny-Ázsiában. öblögetőként száj nyálkahártya-gyulladások esetén. bőrfertőzés ellen. Hatóanyag: 50-80% vörös vagy sárga gyanta. – EUPHORBIACEAE [syn. sózva). Lythrum salicaria L. Homeopathia. apró növény.-Arg.és D-Európában sokfelé ültetik. VIII. flavonoidok.és D-Európában. Hatóanyag: kéregben főleg alkaloid izokinolin-származék magnolin. flavon-glikozidok. antibakteriális és gyulladásgátló.. ÉK-Ausztráliában.és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: adstringens. Ph. Mocsaras helyeken. Kisebb fa. mocsarakban és lápréteken aránylag gyakori. ÉNy-USA. fenolkarbonsavak. Mediterráneumban.] kamala Kamala = Malloti philippinensis fructi pericarpium Honos Indiában. 70% zsíros olaj.: Magnolia glauca L. Johns. Kaukázusban. oxyacanthin.és gyökérkérgében alkaloid (berberin. országszerte gyakori mocsárréteken. mosás és szárítás után). M Macadamia integrifolia Maiden et Betche – PROTEACEAE makadámdió Macadamia ternifolia F. Hatóanyag: szár. procyanidinek. hármaslevelű makadámdió Macadamia tetraphylla L. gumianyag. cianogén glikozid proteacin (különösen a M. cserzőanyag Alkalmazás: homeopathia. Hg. Nálunk rokonfajait ismerjük jobban (kertekben.: Rottlera tinctoria Roxb. Hatóanyag: cserzőanyag. Homeopathia. cserzőanyag. Honosak Ausztráliában. 0.] virginiai magnólia. a magból olajat nyernek. – BERBERIDACEAE mahónia Mahoniae cortex Mahoniae aquifolii radix Honos K. így Magyarországon is gyakori. nedves réteken.) Muel. Hatóanyag: 5-12% cserzőanyag gallotannin. homorottlerin stb. – PRIMULACEAE közönséges lizinka Lysimachiae vulgaris herba Honos Eurázsiában. A toktermés ledörzsölt mirigyszőrei szolgáltatják a drogot (szitálás. főzve. Több mint 1 m magasra is megnőhet. parkokban). Közép. illatos liliomfa Magnoliae (glaucae) flos Magnoliae (glaucae) cortex Honos USA keleti részein. Elterülő. Mediterráneumban. Sri Lankán. antidiarrhoeicum. virágban malvidin. külsőleg borogatásként reumás fájdalmakban. Meghonosodott Amerikában is. kerti díszcserje. 4.doksi. isocorydin. vérzéscsillapító. Eur. D-Kínában és Malajziában.

az egész termésben fenolkarbonsavak (pl. Ny. 20% zsíros olaj. nyálkahártya-gyulladást csillapító. a szárítás árnyékban történik (beszáradás 7:1). Ph. szerves savak. baccata Borkh. Hg.). Évelő lágyszárú. – MALVACEAE erdei mályva Malvae sylvestris flos (Ph.: Jatropha manihot L.) Alkalmazás: régen sebészetben anaestheticum. Egy. poligalacturonan).] manióka. lemosás szükséges.) = Malvae (sylvestris = coeruleae) flos (Ph.. mindenhol közönséges. kempferol-származékok. l cm mélyre. törpe szárú. gyomor. antidysmenorrhoeicum. Ph.4% tropán-alkaloid (szkopolamin. Malva neglecta Wallr.vagy többéves lágyszárú.] nemes alma(fa) Mali fructus = Pyri mali fructus Vadon termő ősi alakjai honosak Európában (pl. Hatóanyag: 0. Hg.) Borkh. amygdalin) Alkalmazás: nyersen vagy szárítva enyhe antidiarrhoeicum. VII. A rozsdagombával fertőzött vagy rovarrágott leveleket ki kell válogatni. kevés cserzőanyag. mandragorin stb. 8% nyálka-heteropoliszaharid (pl. A levelek a virágzás kezdetétől. arabinoglucan. Az előbbivel együtt mindkét faj májustól késő őszig virágzik. aminok és észterek. ÖAB. domestica (Borkh. Malva sylvestris L. vitaminhiány esetén. főként gyomos helyeken.Forrás: http://www. Júniustól késő őszig virágzik. Helv. tápióka. Hatóanyag: kb. terméshéjban különösen sok és többféle flavonoid (kvercetin-. 10% nyálka-heteropoliszaharid (poligalacturonan. alkoholok.és Közép-Ázsiában (M. torokgyulladás esetén. Magban kb. leucoanthocyanidin-glikozidok). Pyrus malus L. sárosak. flavonoid-szulfát. Ha porosak. hashajtó. floridzin. M.. de fajtáit inkább egyéves kultúrákban termesztik Magyarországon.3-0. – ROSACEAE [syn. VII. Külsőleg felületi sérülésekre. VII. VII. var. cukrok. rhamnogalactan. A virágok csészével gyűjtendők és hasonlóképpen szárítandók (beszáradás 6:1). bél. ÖAB. virágban még cyanidin-glikozidok Alkalmazás: felső légútak meghűléses. kasszáva .hu Alkalmazás: féregűző.. VIII. Hatóanyag: kb. Kábítószer. É-Afrikában. prunifolia (Willd. – SOLANACEAE mandragora Mandragorae radix Mandragorae folium Honos DK-Európában. trilobatin.).doksi.). M. floridzin.) Mansf. hurutos panaszai. gyomor-.. Manihot esculenta Crantz – EUPHORBIACEAE [syn.. Hg. A virágokat folyamatosan gyűjtik. Megfázás. 4. Helv. sieboldin). Dyspepsia. cianogén glikozidok (pl. Ősszel vagy kora tavasszal vetik 50 cm sortávolságra. főként magházban dihidrochalkon-glikozidok (pl. cyanidin-. atropin. emésztési zavarok. kevés cserzőanyag.. DAC) Cirkumpoláris.) Malvae folium (Ph. Malus domestica Borkh. subsp. arabinoglucan.vagy többéves lágyszárú. galactan stb. Mandragora officinarum L. Vitaminok. 3 cm-es nyéllel gyűjtendők. Mediterráneumban. Gyorsan.) Mill.és hólyaghurutos betegségek esetén. szellős helyen szárítandó (beszáradás 5:1). Nálunk nem fordul elő. L-hioszciamin. dús levelű.: Malus sylvestris Mill. Élelmiszer. – MALVACEAE mórmályva Malvae mauritii flos Honos É-Afrikában. – MALVACEAE kereklevelű mályva Malvae folium (Ph.) Honos D-Közép-Eurázsiában. antiasthmaticum.és bélhurut kezelésére. Homeopathia. sylvestris (L. klorogénsav). anthocyanidin-glikozidok (főleg malvin) Alkalmazás: élelmiszer (ital) festésére engedélyezett festékdrog. Hg. főként gyomtársulásokban. Ph. Világszerte sok fajtáját termesztik. Hg. Egy. Hatóanyag: gyümölcshúsban 1-2% pektin. mivel rozsdagombára igen érzékeny. torokfájás esetén hurutoldó. Évelő. Eur. Malva sylvestris L. italalapanyag. DAC) = Malvae (neglectae = grandifoliae = vulgaris = parvifoliae) folium Malvae flos (Ph. országszerte gyakori. mauritiana Thell..

. Hatóanyag: kb. Ázsia mérsékelt égövi területein. nyomokban illóolaj Alkalmazás: nyálkaoldó. 4. Trópusokon sokfelé termesztik. VII. Trópusi országokban sokfelé termesztik.hu Manihot amylum Honos trópusi területeken. Egyéves vagy ősszel kelő. taposott gyomtársulásokban. napos déli órákban gyűjtik a vadon termő állományokról (kamillafésűvel. Hg. más triterpének. Hg.) Matricariae extractum fluidum (Ph. de meleg helyen vagy műszárító igénybe vételével szárítják (beszáradás 5:1). tisztított és cianogén vegyületektől mentes liszt és keményítő élelmiszer. Amarum.doksi. . szikes pusztákon gyakori. Ph. cukrok. Marchantia polymorpha L. Augusztus végén. VIII. Helv. cholagogum. A kórómentes hajtásokat árnyékban. akonitsav). Kúszó cserje. Chamomilla recutita (L. 0. Ph.) = Chamomillae aetheroleum (Ph. É-Afrikában.: Matricaria chamomilla L. egyéb diterpén (peregrinol. termesztett állományból akár 2-3-szor is. Homeopathia. fenolkarbonsavak. ÖAB. fenolkarbonsavak Alkalmazás: amarum. Ph. kamilla Matricariae flos (Ph. DAC) = Marrubii albi herba Honos Európában.) Rausch. Hg. Marrubium vulgare L. – MARCHANTIACEAE csillagos májmoha Hepaticae fontanae herba Cirkumpoláris. gyógyszeripari alapanyag. Marsdenia condurango Rchb. stomachicum (akut gastritis vagy krónikus gyomorhurut esetében). legelőkön. Ph.Forrás: http://www. Eur. A tisztított. VII. a termesztetteket inkább speciális kombájnnal). Ázsia mérsékelt égövi területein. – LAMIACEAE orvosi pemetefű Marrubii herba (Ph. felső légúti panaszok esetén hurutoldó. 4. Hg. Eur. Közvetlenül virágzás előtt gyűjtik. Nemesített fajtáit termesztik. szeptember elején vetik. – ASTERACEAE [syn. legelőkön felbukkan. Hatóanyag: 1-3%-ban keserű szteroid (pregnan-típusú. különösen előnyös gyermekeknek. Matricaria recutita L. Termeszthető. Hatóanyag: gumóban keményítő.] orvosiszékfű. expectorans.) Honos Európában.: Marsdenia reichenbachii Triana] kondurángó(cserje) Condurango cortex (ÖAB. VIII. gyomtársulásokban. vulgarol. Maranta arundinacea L. kolin stachydrin. apigenin. augusztusban virágzik. Gyógycukorka készül belőle. májustól júniusig virágzik. Kelet-Afrikában is termesztik. kb. digitanolhoz hasonló) condurango-glikozidok. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1) Hatóanyag: furanolabdan-típusú diterpén-lakton (premarrubiin. továbbá akár 7% Lamiaceae-cserzőanyag. 4. VII.) = Chamomillae anthodium (Ph. Indiai-szubkontinensen. cianogén glikozid (pl. Eur. nedves termőhelyeken gyakori. Mészben szegény talajon.. nyers drogot szellős.. néhol útszéleken. étvágygerjesztő tonicum.) (= flos) Chamomillae cribratum Matricariae aetheroleum (Ph.és luteolin-glucuronidok Alkalmazás: homeopathia. Hg. Hatóanyag: gyökértörzs keményítőben gazdag Alkalmazás: kivont és tisztított keményítő élelmiszer és bevonószer. parlagokon. betonicin. szerves savak (pl. Júniusban. marrubiin). anthocyanidinglikozidok. marrubiol). szántókon. DAC) Honos D-Amerika nyugati részén.5% illóolaj. marrubenol.. áttelelő lágyszárú.. Virágzáskor. Hg. 4% keményítő. VIII. szterolok. Magyarországon egyre jobban ritkuló évelő lágyszárú.. – ASCLEPIADACEAE [syn. linamarin) Alkalmazás: kivont. – MARANTACEAE (bermudai) maranta Marantae amylum Marantae rhizoma Honos D-Amerika északi és nyugati területein. lábadozó betegeknek.

VII. Ph. dezacetilmatricarin). carminativum. fenolkarbonsavak. Eur. Hg. 40% terpinen-4-ol. Eur. VIII.és trans-en-in-dicycloéterek). Hatóanyag: 0. Hg.) Hatóanyag: levélben kb. expectorans. kajeputfa Cajeputi aetheroleum Honos Malajziában. 3-6 m magas cserje vagy fa.Forrás: http://www. májbetegségek esetén is használatos. pl. VIII. végálló virágos hajtásait vagy a lefosztott virágzatokat gyűjtik. luteolin-. 10% α-terpinen. egyéb szaponinok). benzilaldehid. Gyomtársulásokban. Népgyógyászati tapasztalatok szerint visszeres. flavonoidok (apigenin-. cis. Illatszeripar. antiszeptikus.. Ph. utak. hederagenin-glikozidok. linariifolia Smith. Malajziában. – MYRTACEAE [syn. medicagensav-. thrombophlebitis. – MYRTACEAE ezüstös hangamirtusz.) Lam. azulen Alkalmazás: antiszeptikus. felső légúti hurutok és megbetegedések esetén. szeszkviterpének (aromadendren.) L. terpineol. Hatóanyag: kb. melilotin). L-canavanin (főleg magban) Alkalmazás: csökkenti a vér koleszterin szintjét.8% kumarin (kumarin. egyik legfontosabb termesztett növényünk. 4.. Ph. terpineol. domboldalakon. legelőkön. – FABACEAE kék lucerna. Melilotus officinalis (L. a M. fruktan. 60% eucalyptol. matricarin. Ausztráliában. főleg a mérsékelt égövi területeken. továbbá α-bisabolol és oxidációs származékai. Hasonló éghajlatú országokban termesztik. Mueller és más Melaleuca fajok is. 5-6:1 flos). Hatóanyag: szaponin (szójaszapogenol-glikozidok. 4. antibakteriális (külsőleg is). 20% γterpinen. Melaleuca leucadendra (L.1-0. terpenil-valerianal. oleanolsav-típusú szaponin Alkalmazás: kivonatait készítmények formájában krónikus vénás elégtelenség.5% illóolaj (kék színű. Illóolaj illatszeriparban. Indiai-szubkontinensen. 2% illóolaj. 7-18 m magasra nőhet.és bélhurut. kozmetikumként is. Árnyékos. parlagokon. érgyulladás esetén használják. viridifloren. kvercetin-glikozidok). Évelő lágyszárú. szeszkviterpén-laktonok (matricin. fenol coumestrol. takarmánylucerna Medicaginis sativae herba Honos Ny-Ázsiában. Rendszerint kétéves lágyszárú. chamaviolin.hu Hatóanyag: 0. fenolkarbonsavak. matricinből képződő chamazulen. valeraldehid Alkalmazás: szájüreg betegségek kezelése.doksi. oleanolsav bidesmosidok. Illatszer. világszerte termesztik. Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel – MYRTACEAE ausztrál teafa Melaleucae aetheroleum (Ph.) Honos Ausztráliában. myrcen. Hg. ritkábban illatszeripar. quinquenervia (Cav.és fülfájásra). A 40 cm-nél nem hosszabb.3-1. – FABACEAE orvosi somkóró Meliloti flos Meliloti herba (DAC) Honos Európában. Medicago sativa L. cadinen) Alkalmazás: baktericid. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1 herba. folyók mentén gyakori. szeszkviterpének. fogyasztó szerek (készítmények) alkotója. stomachicum (gyomor. dissitiflora F. melilotosid. herniarin). szájvizek alkotórésze (fog. valeraldehid.. (Illóolajat szogáltathat a M. öblögetés formájában).és kozmetikai ipar. Melissa officinalis L. méhfű Melissae folium (Ph. fürdő. 40 m magasra is megnő. glukuronoxilan Alkalmazás: antiphlogisticum. Melaleuca viridiflora Solan. Trópusokon termesztik. spasmolyticum. – LAMIACEAE orvosi citromfű. pinen. fungicid. pinen. Külsőleg bőrgyógyászatban. aranyeres bántalmak kezelésére külsőleg borogatás formájában.) Blake] niauli(fa). spathulenol. flavonoid. Ázsia mérsékelt égövi részein. Mediterráneumban. Májustól késő őszig virágzik. pinenek.: M. Hatóanyag: 50-70% eucalyptol.) Melissae herba Melissae aetheroleum . széleslevelű teafa Niauli aetheroleum Honos É-Ausztráliában. Illóolaj összetevői: kb. szántóföldek szélén. külsőleg borogatás. belsőleg diureticum. külsőleg reumás fájdalom csillapítására. kumarin (umbelliferon.

kávésav. apigenin-. patak menti és ártéri társulások jellemző faja.és légzőszervi bántalmak esetén. továbbá geranial. “csökkentett mentoltartalmú mezei mentaolaj” nevű illóolajat.3% illóolaj (30-40%-a citronellal. cholagogum. Amerikában. Kaukázusban. Hatóanyag: kb. izomenthon.Forrás: http://www. Ph. Mentha arvensis L.) Honos K-Ázsiában. kevés illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban emésztő. 60% menthofuran. menthofuran. a szeszkviterpének közül főleg germacren D. piperascens Malinv. de elterjedt Ny-Ázsiában. 4-7% Lamiaceae cserzőanyag. készítmények formájában herpesvirus-fertőzés tüneteinek enyhítésére. Külsőleg fürdőbe. Júniustól szeptemberig virágzik. Szórványosan üde tölgyesekben található. Hatóanyag: 0. grandiflora Sm. továbbá menthon.hu Honos DNy-Ázsiában. mecsekifű(tea) Honos Közép-Európában. továbbá linalil-acetát. alig található mészkedvelő tölgyesekben. Hatóanyag: kb. Hg.: Mentha arvensis L. piperitonepoxid. – LAMIACEAE [syn.] kínai (japán) menta Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Ph. neral. teája üdítő italként is. áttelelő vagy évelő lágyszárú. mentolt részben eltávolítva nyerik a hivatalos. melyben a mentol elérheti a 80%-ot. dihidrocarveol). limonen. Áttelelő vagy évelő lágyszárú. Melittis carpatica Klok.05-0.doksi. cineol. illóolaj-előállítás (“japán borsmenta illóolaj”).és lápréteken gyakori. Hatóanyag: 0. spasmolyticum. [syn. Mediterráneumban. Évelő lágyszárú. Termeszthető. Kínában. 35% linalool. Kanadában.: M. Forráslápok. piperiton.3-0. továbbá flavonoidok Alkalmazás: neurovegetativ eredetű gyomor. Mentha aquatica L. diosmin) . piperitonoxid. triterpének. USA-ban. Bimbós állapotban szedik le (lehetséges másodszori vágás is). Alkalmazás: mint borsmenta. a Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben helyenként előfordul. nálunk mediterrán reliktum. flavonoid (kvercitrin. balzsamka Menthae aquaticae folium Menthae aquaticae herba = Balsami palustris herba Honos Európában.és bélpanaszokban. – LAMIACEAE vízimenta. – LAMIACEAE déli méhfű Honos szubmediterrán területeken. klorogénsav. Évelő lágyszárú. kumarin. Mentha longifolia (L. nerol. 4. diaphoreticum. mentol. thujon. geraniol. thujen stb. pszichovegetativ szívpanaszok és dysmenorrhoea esetén. kb. Melittis melissophyllum L. szaporítható magvetéssel. mocsarakban.. nedves mocsár. luteolin-. 4:1 herba). flavonoid.) Nath. pulegon. Mediterráneumban. Évelő lágyszárú. Eur. palántaneveléssel. – LAMIACEAE lómenta Menthae longifoliae herba Honos Eurázsiában. hesperidin Alkalmazás: népgyógyászatban főleg carminativum. Malajziában. Indokínában. Mediterráneumban. Inkább az Alföldön fordul elő üde gyomtársulásokban. terpineol. eriodiktiol-glikozidok. majd szellős helyen vagy műszárítóval szárítják (beszáradás 5-6:1 folium. mentol. diaphoreticum.VIII. hesperidin. de előfordulhat kultúrából kivadultan is. tőosztással. carvomenthon. Afrikában. β-caryophyllen-epoxid). rozmarinsav. menthylacetát. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj. var.2% illóolaj (pulegon. Gyermekeknek felső légúti megbetegedésekben. fejfájásra. bujtással vagy dugványozással. Melittidis herba Hatóanyag: cserzőanyag. főleg fenolkarbonsav-származékok. Évelő lágyszárú. – LAMIACEAE mezei menta Menthae arvensis folium Cirkumpoláris. menthofurolakton). 7% cserzőanyag.8% illóolaj (kb. limonen. pinen. santen. phellandren.] nagyvirágú méhfű. acacetin-. 1% illóolaj (carvon. Mentha canadensis L. Alkalmazás: carminativum. 0. menton).

Kaukázusban. mentzefoliol. annyira kiritkult. . Ny-Ázsiában. továbbá carminativum. VIII. népgyógyászatban reuma és láz esetén. étvágytalanság esetén. gükozil-mentzefoliol. Vegetatív úton.) = Trifolii fibrini folium (Ph. fűszer. – LAMIACEAE fodormenta Menthae crispae folium (Ph. Mentha x piperita (L. – EUPHORBIACEAE egynyári szélfű Mercurialis (annuae) herba Honos Európában. Évelő lágyszárú.) Menthae piperitae aetheroleum (Ph. tarackjai révén vagy gyökeres sarjhajtásokkal szaporítható. A Dunántúlon és az Alföldön mocsárréteken elég gyakori. émelygés. mocsaras termőhelyeken él. Hatóanyag: iridoid (mentzelosid. piperitenon stb.. Mentha pulegium L. egyéb menthil-észter) Alkalmazás: spasmolyticum.. – MENYANTHACEAE vidrafű Menyanthidis trifoliatae folium (Ph. hengeres gyökértörzzsel. 7-chlorodeutziol). VIII. 4. adstringens. Mediterráneumban. Hatóanyag: 1-2% illóolaj (kb. stomachicum. pinen.hu Alkalmazás: antiseptikus. kevés monoterpén-alkaloid (gentianin. Hg.) Honos Közép. Szibériában. cserzőanyag Alkalmazás: levél főként aromaticum. VII. Ph. 4. A hajtást. abortivumként is. VII. kumarin (pl. cukorka stb. Illóolaj-gyártás. gentianidin. likőr. Első vágását a virágzás kezdetén. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. közel fél m-re is megnő. szívlevél Mentzeliae herba Honos D-Amerikában. Zöldszárú változatai (f. aquatica X M. metoxi-flavonok. továbbá limonen. menthiafolin). üdítő. flavonoid Alkalmazás: stomachicum anorexia esetén. fél méteres félcserje. borsmenta Menthae piperitae folium (Ph. őseiből (M. Hg. rágógumi. 50% mentol. Illóolaj lepárlásra járva szecskázóval takarítják be. menthil-acetát. crispa(ta) (Benth. laza és középkötött talajú szántók.. VII.) Bizonytalan eredetű hibrid. fajhibrid eredetű. Júliustól őszig virágzik. A virágos hajtást vagy a leszedett leveleket szellős helyen vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1).) Huds. pallescens) mellett lilás árnyalatú változatai (f. Eur. iridoid loganin. convar. dihidrocarveol. Tőzeges lépréteken. 50-60% carvon. A jó állapotban lévő ültetvényeket 3-4 évig is termesztésben lehet tartani. Hg. Menyanthes trifoliata L.) Alkalmazás: népgyógyászatban máj. étvágygerjesztő. VIII. Üzemi szinten nem termeszthető. 0. flavonoid. Hg. Importdrog. Hg. spicata) alakulhatott ki. évelő lágyszárú. Ph. vízi lágyszárú. Eur. piperiton. Mercurialis annua L. Egyéves. Vegetatív úton szaporítható. nyomokban illóolaj Alkalmazás: teltségérzés. illatszer).doksi.Forrás: http://www. Eur. élelmiszeripar (fűszer.és epebetegségekben. október elején végzik. scopoletin). Ph. Hg. Hatóanyag: kb. amarum. inhalálásra is. Mentha spicata L. rágógumi. K-Kanadában. alkalmas akut és krónikus gastritis és enteritis kezelésére is. a másodikat szeptember végén.).és É-Európában. illetve a szártól lefosztott leveleket szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1). carminativum. izopulegon.).8-2. Kozmetikai ipar (fogkrém). továbbá menthon. – LAMIACEAE borsosmenta.) Mansf.. 20% menthon. gyomorégés. ételízesítő. Nálunk szórványosan fordul elő. szájvíz.és szagjavító.) = Menthae spicatae folium Menthae crispae aetheroleum = Menthae spicatae aetheroleum Bizonytalan. főleg Peruban. Hg. Kozmetikai és illatszeripar (fogkrém. íz. rozmarinsav. Ph. világszerte termesztik. cholagogum. gastritis és gyomor-bélhurut kezelésére akár kúraszerűen. évelő lágyszárú. menthan stb. útszélek gyomtársulásaiban.. Hatóanyag: secoiridoid-glikozidok (dihidrofoliamenthin. rubescens = Mitcham-típusúak) ismertek. – LAMIACEAE csombormenta Pulegii herba = Menthae pulegii herba Pulegii aetheroleum = Menthae pulegii aetheroleum Honos Eurázsiában. Júliustól szeptemberig virágzik. Évelő. Régóta termesztett. lágyszárú. gentialutein. gentiatibetin). szubarktikus Amerikában. 4. Ph. 80% pulegon. hogy Magyarországon szigorúan védett. VII.5% illóolaj (kb. Mentzelia cordifolia Dombay – LOASACEAE anguraté. Kb.

Malajziában. – CUCURBITACEAE vörös méhbalzsam Monardae didymae flos Monardae didymae herba Honos É-Amerika keleti részén (főleg USA-ban).Forrás: http://www. Európában több országban dísznövényként telepítik.hu Hatóanyag: metil-amin (mercurialin). levélkivonat antidiabeticum. Indokínában.1-0. 1% szaponin.: M. termésben lycopin és lutein. Skóciában termesztik. – ARECACEAE [syn. – EUPHORBIACEAE erdei szélfű Mercurialis perennis herba Honos Európában. 5-hidroxi-triptamin.doksi. flavonoid (pl. Homeopathia. stomachicum. kb.és bükkelegyes üde erdőkben. Évelő lágyszárú. timol. 30% keményítő. Évelő lágyszárú. sokfelé megtalálható DK-Ázsiában. kertekben nálunk is megtalálható.és Közép-Európában. szaponin. 15% kovasav. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyán. amerikai lómenta Monardae punctatae folium . dysmenorrhoea esetén. – APIACEAE medvekapor Mei radix Honos DNy. Indiai-szubkontinensen. pektin. amenorrhoea. még kempferol-3-rutinozid Alkalmazás: mint előbbi. szterol. pinen. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: táplálék. Ausztráliában. camphen. gumianyag. aromaticum. Gyomor. Momordica charantia L. gyanta. emmenagogum. Kínában. Monarda punctata L. Ausztráliában. hurut esetén.8% illóolaj. linalilacetát. balzsamkörte Momordicae semen. kólika. Magban zsíros olaj. valamint kumaroilpelargonidin monardein és más flavonoid-glikozidok. Nálunk nem fordul elő. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. termés drasztikus hashajtó.) C. virágban 0. Tönkjéből nyerik a keményítőt. 0. Momordica balsamina L. Metroxylon sagu Rottb. Megtalálható DK-USA-tól Peruig.és bélhurut. antipyreticum. Hatóanyag: alkaloid momordicin. 40% zsíros olaj. bevonó anyag. Hatóanyag: kb. Monarda didyma L. emeticum. Indiában. virágban karotin Alkalmazás: stomachicum. magban kb. levélben momordicin. vitaminok Alkalmazás: levél emeticum. termés és levél anthelminticum. ocimen. Mercurialis perennis L. kb.3% illóolaj (carvacrol. – CUCURBITACEAE balzsamalma Papari folium Momordicae fructus Honos Afrikában.). carminativum. lycopin. szterolok. termés stomachicum. Homeopathia.3% illóolaj. stimulans. ursolsav. limonen. népgyógyászatban külsőleg ekcémára. tonicum. cymen). – CUCURBITACEAE pettyes méhbalzsam. Homeopathia. Mediterráneumban. Homeopathia. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: termésben momordicin. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: mint az előbbi. carvacrol stb. – CUCURBITACEAE balzsamuborka. karotin. a levélben akár 1. Arab-félszigeten. Mart. luteolin. rumphii (Willd. mag anthelminticum. gyantasavak. purgans epebaj. Európában ritkán aromaticum. fructus Papari folium (= Pandipanae herba) Honos Afrikában.3% illóolaj (linalool. antipyreticum. flavonoidok Alkalmazás: Amerikában teapótszer.] szágópálma Sagi amylum Honos Malajziában. izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: enyhe laxans és diureticum. diureticum. Meum athamanticum Jacq. de főleg homeopathia.

camphen.1% alkaloid benzylamin (moringin). színanyag. Szintén kertekben néhol megtalálható.) DC. kozmetikum. Nálunk is gyakori fa. – MORACEAE fehér eperfa Mori folium Honos Kínában. Hatóanyag: gyökérkéregben cserzőanyag. Myrica gale L. édes gyümölcse (mindkettőé) enyhe laxans. 1 m-es illatos cserje. rozmarinsav Alkalmazás: homeopathia. reuma ellenes. Hatóanyag: mindkét faj levelében 2-6% rutin. Hatóanyag: a hüvelyfal szőrében serotonin. más flavonoidok. kevés illóolaj Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. copaen. legelőkön gyakori. Mucuna pruriens (L. gumianyag. Termésben kb. Kisebb termetű. szterol. továbbá pinen. albumin. rutin. viaszcserje Myricae ceriferae cortex Honos É-Amerikában. magban kb. Hatóanyag: gyökérben glikozinolátok (pterygospermin.Forrás: http://www. díszítő is. myricetin. Homeopathia. Közép-Amerikában. sokfelé telepítik.doksi. Karib-szigeteken. csípős gyanta. szerves és aminosavak.7% illóolaj (pinen. spasmolyticum. K-Ázsiában. keményítő. Országszerte réteken. heptanal. Homeopathia.) Hill. Trópusokon termesztik. 2% pektin. Illóolaja toxikus. cadinen. limonen. cymen. 36% zsíros olaj Alkalmazás: gyökér stimulans. cyanidin-3-glükozid Alkalmazás: levél antidiabeticum. keringésjavító tonicum. limonen. cymen) Alkalmazás: mint előbb. maritima-ban 1-3% illóolaj (20% timol. Hatóanyag: var.4-0. cineol.) Baker – FABACEAE [syn. Alacsonyabb bokor vagy fa. Egyéves. Morus nigra L. var. glükotropeolin). – MORINGACEAE lóretekfa Moringae radix Moringae semen Honos K-Indiában. ugyanennyi cineol. főként emmenagogum.) Pers. myricinsav. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag. kb. Myosotis arvensis (L. myrcen. caryophyllen). lágyszárú futónövény. Myristica fragrans Houtt.hu Honos É-Amerikában. Dolichos pruriens L.. É-Amerikában is megtalálható. Moringa oleifera Lam. a magolaj (Oleum Moringae = Oleum Behen) táplálék. népgyógyászatban májerősítő. – MYRISTICACEAE (valódi) muskátdió(fa). diureticum. Hazánkban is sokfelé megtalálható. carminativum. trópusokon termesztik. Kisebb vagy közepes méretű fa. szerecsendió(fa) Myristicae semen Macis (= Macidis flos) . kolin Alkalmazás: bélféreghajtó cukorsziruppal vagy mézzel keverve. Kb. ellagsav. – BORAGINACEAE parlagi nefelejcs Myosotidis arvensis herba Honos Európától É. Timol állítható elő belőle. ehető. spasmolyticum. Kétéves lágyszárú. calamenen. p-kumársav.és K-Ázsiáig. utilis (Wall. – MYRICACEAE viaszbogyó.] bengáli bársonybab Mucunae prurientis pericarpii pili = Stizolobii setae Honos K. terpinen. Morus alba L.és Ny-Indiában. Hatóanyag: levélben 0. kb. expectorans. – MYRICACEAE illatos viaszbogyó Myricae galae herba Honos Európában. proteáz mucunain. antiparasiticum. phellandren. kvercetin Alkalmazás: dysenteria ellen. Myrica cerifera L. 10% szaharóz és invert cukor. mérsékelt éghajlatú területeken sokfelé ültetik. évelő lágyszárú. Stizolobium pruriens (L. – MORACEAE fekete eperfa Mori nigrae folium = Mori folium Mori nigrae fructus Honos DNy-Ázsiában. stomachicum. emeticum. néha utak mentén telepítve. gyökérkéregben 0.

Hatóanyag: illóolaj (linalool... dimetilantranilát. Illatszeripar. fumársav Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító.hu Myristicae fragrantis aetheroleum (Ph.) = Peruvianum balsamum Balsami peruviani aetheroleum = Peruviani balsami aetheroleum Honos Mexikóban. Ph. balsamum (= var. safrol stb. illatszeripar (a virág illata nem annyira erős). illatszeripar. Élelmiszeripar (pl. továbbá fenol és aromás éterek. dipenten. fahéjaldehid. évelő lágyszárú.) Honos Malajziában.: Myroxylon toluifera Klotzsch] tolubalzsam Balsamum tolutanum (Ph. – AMARYLLIDACEAE fehér nárcisz Honos DK-Európában.és benzoesavészterek) Alkalmazás: antiszeptikus külső sérülések (pl. lignanok (furanoid fragransinok.) = Tolutanum balsamum Honos Közép-Amerikában. Narcissus pseudonarcissus L. rágógumi. eucalyptol Alkalmazás: aromaticum. metilbenzoát. N Narcissus poëticus L. nálunk nincs a természetes flórában. 75-80% gyanta (toluresinotannol benzoesav. benzilbenzoát) Alkalmazás: emeticum.) – FABACEAE [syn. Hg. Eur. Ph. Nálunk kerti dísznövény. metilcinnamát. VIII. Közép-Amerikában. VII. – MYRTACEAE (közönséges) mirtusz Myrti folium Myrti aetheroleum Honos Mediterráneumban. fagyás. dysmenorrhoea esetén. 20 m magasra is megnövő. kozmetikai és illatszeripari anyag. Hatóanyag: illóolaj (főként anetol. benzilalkohol. vanillin stb. mono-. limonen és pinen). Rágógumi-. fejfájás stb. Kb.és D-Európában. Örökzöld cserje. ulcus cruris.5-1. Myrrhis odorata (L. petroselinsav. Benne monoterpének (pinenek. 15 m magas fa. tériszony. 4. neolignanok (bis-arilpropanoid myristicanolok. Myroxylon balsamum (L. kb.) Harms var. vanillin. Hg. eugenol. – AMARYLLIDACEAE . Hg. Myroxylon balsamum (L. magköpenyben akár 15% illóolaj. diaril-nonaoid malabaricon C). stomachicum. Élelmiszer. 13% myristicin. D-Amerika nyugati és északi részein. továbbá benzoesav.). 5-7% elemicin. Hatóanyag: magban 5-16%.Forrás: http://www. chavicol-metiléter. Toluifera pereirae Baillon] perubalzsam Balsamum peruvianum (Ph.doksi. pereirae (Royle) Harms – FABACEAE [syn.és fahéjsavészterei). benzofuranoid fragransol C) Alkalmazás: kis adagban neurosis (hisztéria. külső paraziták ellen. Hatóanyag: levélben 0. cukorka. 0. Hatóanyag: 7-8% cinnamein (benzoesav-benzilészter és fahéjsav-benzilészter). metilantranilát. Balzsam és illóolaj haj.) Harms var.) Scop. 20% myrtenol. 10-25% benzil-cinnamát. Ph. szeszkvi. továbbá ánizsaldehid. Hatóanyag: balzsamban 50-70% illóolaj (cinnamein: 25-40% benzil-benzoát.. indol. évelő lágyszárú.1-0. Hg. expectorans. 4. VIII. Eur. Ph. VIII.: Myroxylon pereirae Klotzsch. – APIACEAE illatos mirhafű Myrrhis odoratae radix Myrrhis odoratae herba Honos Közép. nagy adagban hallucinogén.2 m magas. 4. hasonló éghajlaton sokfelé termesztik.és triterpének Alkalmazás: expectorans bronchitis és köhögés esetén..).és likőripar. Ny-Ázsiában. nerol. adstringens. ritkán elvadulhat. genuinum Baill.. geraniol. kb.5% illóolaj (pinen. Eur. Illatszeripari adalék. hypochondria.és fogápolókban. csokoládéízesítő). gyanta (fahéjsav. aranyér) kezelésében. Myrtus communis L. sabinen. bronchitis kezelésére. továbbá 3-5% nerolidol. fahéjsav. örökzöld fa.

narcissamin. sokfelé termesztik. évelő lágyszárú. caryophyllen.hu csupros nárcisz Narcissi pseudonarcissi herba Honos Ny-Európában. kámfor. ismerünk. gyomtársulásokban helyenként előfordul. digitoxigenin). diaphoreticum. – SOLANACEAE közönséges dohány Nicotianae folium Honos D-Amerikában. angelicin). szeszkviterpének: calarenol. oleandrin. caren. Magyarországon számos dohányfajtát agrotechnikája kidolgozott. neriantin. diureticum. továbbá raphanolid Alkalmazás: népgyógyászatban aphrodisiacum. jatamansisav. flavonoid. olendrigenin. Indiai-szubkontinensen. Évelő. Dunántúlon ritka.doksi. narciclasin. Ázsia melegebb éghajlatú részein. karotinoidok (karotin. Közép. vízben vagy vizenyős helyen élő. pulegon) Alkalmazás: krónikus bronchitis esetén spasmolyticum. Hatóanyag: glikozinolát glükonasturtiin. laxans. – VALERIANACEAE [syn. – APOCYNACEAE leánder Oleandri folium = Nerii folium Honos Mediterráneumban. Magas termetű. vegetatív szívbántalom kezelésére) orvosi ellenőrzéssel. homeopathia. lutein) Alkalmazás: emeticum. Évelő lágyszárú. Br. Kerti dísznövény nálunk is. Nelumbo nucifera Gaertn. lycorin.3-0. – LAMIACEAE macskamenta Nepetae catariae herba Honos Európában. népgyógyászatban vérzéscsillapító. Homeopathia. Indokínában. neferin stb. Patak menti növényzetben néhol előfordul hazánkban is. – NELUMBONACEAE indiai lótusz(virág) Nelumbonis nuciferae herba Honos K-Európában. Nepeta cataria L. galanthin. Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloidok (pl. humulen. liensinin. pronuciferin.2-0. carminativum. Malajziában. továbbá epinepetalakton. – BRASSICACEAE vízitorma Nasturtii (aquatici) herba (= folium) Kozmopolita. évelő lágyszárú. Homeopathia. Hatóanyag: 0. Nikotingyártáshoz a kapadohányt (N. . maalien. flavonoidok Alkalmazás: több alkaloid antimitotikus (potenciálisan citotoxikus lehet egyes rákok esetében). oxoushinsunin. oleanolsav). kisebb cserje. szaponin (ursolsav. sokfelé dísznövényként telepítik. emmenagogum. krónikus bőrbajokban. Évelő vízi növény. izoliensinin. timol. Indiai-szubkontinensen.) is termesztik. tazettin stb. Nardostachys grandiflora DC. cserzőanyag. virágban flavonoidok (pl. valeranon. adynerin. dezacetil-oleandrin. nornuciferin. Nasturtium officinale R. de akár fává is megnőhet. astragalin. epilepszia. elemol. Ny-Ázsiában. rustica L. valeranal.és Ny-Ázsiában.Forrás: http://www. armepavin. Hatóanyag: levélben izokinolin-típusú alkaloid “nelumbin” (roemerin. repellens.: Nardostachys jatamansi DC. fás szárú. évelő lágyszárú. szívre ható glikozidjai gyógyszerként (öregedő szív. nardol.).] nárdus Nardostachys radix Honos K-Indiában. izorhamnetin). Nicotiana tabacum L. szterol Alkalmazás: enyhe nyugtató (pl. urechitoxin.7% illóolaj (80-95%-a nepetalakton. Hatóanyag: 0.).4% illóolaj (pinen. metilcoclaurin. lotusin. legyökerező szárú. dihidronepetalakton. liriodenin. carvacrol. 1-2% kardenolid szteroid glikozid (pl. Hatóanyag: kb. Közép-Himalajában. Ausztráliában. szájüreg-betegségek tüneti kezelésére. abortivum. hisztéria esetén). Heverő. nepetalsav. Nerium oleander L. stomachicum. antidiarrhoeicum. gyanta Alkalmazás: közepesen erős. nuciferin. eudesmol. Kaukázusban.

vízi lágyszárú. ellag. Virág adstringens. 20% keményítő. 0.4% illóolaj (timokinon. Hatóanyag: alkaloid nymphaein és nupharin. zsíros olaj. sagittifolia (Walter) E. A nikotin különösen erős méreg. O Ocimum basilicum L. holtágainkban szórványosan. nicotyrin. Homeopathia. vese.és kvercetin-glikozidok. Ny-Ázsiában. kevés szaponin Alkalmazás: gyomor. Kaukázusban. 15-20% szerves sav Alkalmazás: vegetatív ganglionokat és központi idegrendszert előbb izgatja. kb. nem Startalmú dezoxinupharidin). Alkalmazás: nupharin állatkísérletben atropin. Hatóanyag: 0. nornikotin. metildamascenin.Forrás: http://www. kb.4 m magas. Karib-tenger szigetein. mérsékelt égövi országokban sokfelé meghonosodott. majd bénítja. kempferol. nuphlein. fluor albus esetében. Egyéb alkalmazás azonos az előbbiével. oldja a bronchusgörcsöt is.4-1. vízi növény. Ny-Ázsiában. nigellin. Homeopathia. 0. 30% zsíros olaj. hínárfaj. Termeszthető. nigellin.és papaverinszerű.5% kéken fluoreszkáló illóolaj (kb.és gallotannin. ellag. használják szexuális zavarok kezelésében. É-Amerikában. spasmolyticum. társalkaloidok (anabasin. adstringens fluor albus. Kb. vízi lágyszárú. Népgyógyászatban adstringens. fekete kömény Nigellae semen = Melanthi semen = Cumini nigri semen Honos D-Európában. egyéves lágyszárú. Hatóanyag: 0. Beal] tavirózsa. diureticum. borzaskata Nigellae damascenae semen Honos Mediterráneumban. Kb. Évelő.: Nuphar lutea (L. – RANUNCULACEAE szőrös kandilla. Termeszthető. O. anatabin). önmagában (készítmények formájában) inszekticid.és gallotannin.4% kinolizidin-típusú alkaloid “nupharin” (S-tartalmú tiobinupharidin. Közép-Amerikában. Inkább az Alföldön található tavakban. – NYMPHAEACEAE illatos tündérrózsa Nymphaeae odoratae rhizoma Honos É-Amerikában. Tavainkban. – RANUNCULACEAE török kandilla. subsp.5 m magas. Homeopathia. sárgavirágú vízitök Nupharis lutei rhizoma Honos Eurázsiában. carminativum. Dohányipar. Nymphaea odorata Ait. szterol.doksi. keményítő. kb. damascinin). damascenin. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag (gallo. Ny-Ázsiában. 0.hu Hatóanyag: 2-10% nikotin (kapadohány levelében 15% körül). Hatóanyag: 0. Trichomonas ellenes gyógyszerek is készülhetnek belőle. Nigella sativa L.1% nymphalin (digitalisszerű) Alkalmazás: régebben antaphrodisiacum.) Sm. Évelő. É-Afrikában.és ellagtanninok) Alkalmazás: mint előbbi. Indiai-szubkontinensen. damascinin). 40% szénhidrát. 9% antranilsav-származék damascenin. népgyógyászatban gonorrhoea. galactogogum. szaponin Alkalmazás: timokinon cholereticum. Nuphar sagittifolia (Walter) Pursh – NYMPHAEACEAE [syn. anabasein. Virágban nupharin. – NYMPHAEACEAE fehér tündérrózsa Nymphaeae albae flos Nymphaeae albae radix Honos Európában. – LAMIACEAE kerti bazsalikom Basilici herba (DAC) . myosmin. Illóolaj antibakteriális. egyéves lágyszárú.4-0. Nigella damascena L.és bélhurut esetén. Nymphaea alba L. Kaukázusban. de toxikus. holtágakban. Borsszerű fűszer. Évelő.és hólyagpanaszokban. szterolok.

Magvetéssel vagy palántázással szaporítható. 4. kb. két. szeptemberében érnek a termések.: Oenanthe phellandrium L. homeopathia. Indiai-szubkontinensen. 28-33%-a βlinolsav. továbbá apiol. diureticum. Érelmeszesedés megelőzésére gyógyszerek formájában. 4% gyanta. A második év augusztusában. Fűszerként értékesíthető. mérsékelt égövi Ázsiában. Hg. Eur. szellős. Homeopathia. A Dunántúlon a hegyvidékek szélein és az Alföldön nem ritka. homokos talajon.vagy többéves lágyszárú. 1 cm mélyre. mannan. Nálunk főleg konyhakerti fűszernövény. Legbiztosabb az október végi. Oenothera biennis L. gyanta. kb. mocsári lágyszárú. 20% zsíros olaj. fenolkarbonsavak. diureticum. Hatóanyag: szterol. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: 1-2.doksi. VIII. diaphoreticum. f.hu Basilici aetheroleum Honos – feltehetően – Elő-Ázsiában és É-Afrikában (ősi fajok kereszteződése révén alakulhatott ki). továbbá eugenol.vagy kétéves. flavonoid. Egyéves lágyszárú. Pirosas csészéjű alakja külön taxonként is besorolható (L. nyálka-heteropoliszaharid. sztearinsav) Alkalmazás: kivont zsíros olaj elősegíti a prosztaglandin-szintézist.Forrás: http://www.és toroköblögető. Több rokonfaját is próbálják termesztésbe vonni. mételykóró Phellandrii fructus = Oenanthes aquaticae fructus Honos Európában. Marokkóban és DNy-Európában. fedett helyen szárítják.) . ebből sajtolják az olajat. Évelő. vízparti lágyszárú. Oleum europaea L. Az Oe. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). Kis gazdaságokban kézi vágás és kúpokban utóérlelés után cséplik a magot. 85%-a linalool a “linalool” kemotípusban. fenilpropán metilcinnamát. Virágzó hajtásait kíméletesen. ocimen. apiol Alkalmazás: köhögéscsillapító és nyákoldó bronchitis és asthma esetén. A kombájnnal betakarított és kicsépelt magvakat kiterítve.) Lindl. elterjedt Mediterráneumban. helyenként tömegesen terem. élelmiszer.5% illóolaj (phellandren). Oenanthe crocata L. 2-3% viasz. lactagogum.) Olivae oleum virginale (Ph. oenantheton.1-0. Homeopathia. Viszonylag melegigényes. fenolkarbonsav Alkalmazás: carminativum. myristicin Alkalmazás: mérgező. Hatóanyag: mérgező poliin oenanthotoxin. továbbá olajsav. Hatóanyag: magban 15-20% zsíros olaj (7-10%-a γ-linolensav. myristicin. Oenothera suaveolens (Desf. biennis nálunk meghonosodott. palmitinsav. – APIACEAE sáfrányos mételykóró Oenanthes crocatae radix Honos Algériában. 4. novemberi vetés 45-70 cm sortávolságra. Júniustól szeptemberig virágzik.5%. flavonoidok Alkalmazás: homeopathia. bőrbetegségek kezelésére. – ONAGRACEAE parlagi ligetszépe Oenotherae biennis herba Honos É-Amerikában. részben magas magolaj-tartalmú típusokból alakulhatott ki. szeszkviterpének.) Poir. termesztett. alább!). – OLEACEAE (közönséges) olajfa Oleae fructus Oleae folium Olivarum oleum Olivae oleum raffinatum (Ph. egyes nemesített fajtákban akár 1. Fűszer. oenanthetol. – APIACEAE [syn. árnyékban.] borgyökér. ligetekben. szájvízként száj. Ph. VIII. Egy. Oenanthe aquatica (L. neurotikus szívpanaszok esetén. illatszeripar. – ONAGRACEAE vöröslő ligetszépe Oenotherae oleum Honos az előbbi fajjal közel azonos területeken. Hg. erythrosepala Borb. gyakran igen vastag szárral. elterjedt mérsékelt égövi és szubtrópusi területeken. kb.és likőripar. cineol). carminativum. vízparti. Eur. stomachicum.. Ph. 90%-a metilchavicol = estragol az “estragol” kemotípusban. 11% cserzőanyag.5% illóolaj (kb. ha a leveleket és virágokat a szárról lemorzsolják. 26-29%-a α-linolsav. de szántóföldi termesztésre is alkalmas.. galactan. Főleg vizek mentén. Külsőleg ekcémák.

a mezei iglice (syn. tisztítva gyógyászati célra. Évelő lágyszárú.Forrás: http://www. . É-Amerika keleti területein.és diterpénalkoholok. Ausztrália). Ázsia mérsékelt égövi részein.] indiai jalapa Turpethi tuber Turpethi resina Honos trópusokon (főként Afrika. Ázsia. népgyógyászatban köszvény és reuma esetén is. keserű aril-piranoid lakton oleuropein-glikozid. Levélben különösen e szaponinok. O. Ophioglossum vulgatum L. Ph. a subsp. továbbá genistein. Hatóanyag: savas nyálka-poliszaharid. Hatóanyag: trehalóz.8 m-re megnövő. pterocarpan medicarpin. gyökérben különösen sokféle poliin. Orchis fajok – ORCHIDACEAE kosbor Orchis morio L. Onosma arenaria W. félcserje jellegű. Ázsia mérsékelt égövi részein. legelőkön gyakori. carvon. stachydrin. arvensis. kb. VIII. Hatóanyag: izoflavonoid formononetin és 7-O-glükozidja. flavonoid. Hatóanyag: termésben kb.) Alkalmazás: enyhe diureticum. Termés élelmiszer. fenolkarbonsavak.: Onosma echioides L. sylvestris (Hiller) Rouy honos K-Mediterráneumban.4% kvercetin-3-metiléter-7-diglükozid-4’-glükozid) Alkalmazás: emeticum. Több alfaja található Magyarországon. Eur. et K. útszélek. hircina Jacq. Közép. 9% alkannin Alkalmazás: olaj. flavonoid (0.és DK-Európában. Kétéves. Ez is gyűjthető. szaponin oleanolsav és maslinsav. – BORAGINACEAE [syn. Az ország legnagyobb részén réteken. Onopordum acanthium L. biochanin A. legelők gyomtársulásaiban gyakori. europaea-t a Mediterráneumban. kevés alkaloid cinchonidin Alkalmazás: levél korábban maláriaellenes. kinonok.) Silva Manso – CONVOLVULACEAE [syn.. Operculina turpethum (L. europaea. mentol stb. ritkán tonicum. – FABACEAE tövises iglice Ononidis radix (Ph. kempferol). érelmeszesedés megelőzésére is alkalmas.. Ny-Ázsiában. Ny-Ázsiában termesztik elsősorban. flavonoid (apigenin. védett. termésben kb. nagy termetű (akár 2 m magas). löszös lejtősztyeppeken szórványos. – OPHIOGLOSSACEAE egylevelű kígyónyelv Ophioglossi vulgati herba Honos Európában. fenolok. – ASTERACEAE szamárbogáncs Acanthii herba = Onopordi acanthii herba Acanthii radix Acanthii fructus Honos Európában. Akár 0.és kumarin-glikozidok. cukrok.vagy ételfestés.) is.: O. a kivont zsíros olaj étolaj. 3-4 m magas fa. évelő. anthocyanidin-glikozidok. agárkosbor Orchis militaris L.) Honos Európában. 50% zsíros olaj. cuspidata Will. továbbá tri. Ph. Parlagok. de megnőhet akár 10 m-re is. Indiai-szubkontinensen. legelőkön gyakori. Tövistelen az O. É-Afrikában.: Ipomoea turpethum (L. Indiai-szubkontinensen. Kultúrában van a subsp. Hatóanyag: levélben szeszkviterpén-lakton onopordopicrin. A subsp. saldiureticum. 3-4% cserzőanyag. üde réteken. levélben is még oleuropeinsav és egyéb észterek. emésztésjavító fűszer.. 4. arenarium Lamotte] homoki vértő Anchusae luteae radix = Onosmae radix Honos Ny-Mediterráneumban. külsőleg vérzéscsillapító. 25% zsíros olaj Alkalmazás: homeopathia.). Malajzia. pl. termésben pektin. de az afrikai barna oliva (subsp. triterpén (α-onocerin = onocol és spinonin). Hatóanyag: gyanta (glüko-resina) Alkalmazás: erős laxativum. szúrós lágyszárú. nyomokban illóolaj (anetol. az ononin.) R. Hg. Hg. VII.doksi. lágyszárú.hu Őse. Br. homokpusztákon. Ononis spinosa L.

Szibériában is honos. onites L. évelő lágyszárúak. p-cymol). creticum (L. kb. Helyenként palántákat nevelnek szabadágyakban. Az első faj évelő lágyszárú. thujon. charvacrol. Magyarországon különböző termőhelyeken élő. pinen. ciprusi szurokfű Origani herba (Ph. terpinen. Szórványos. Termesztésével nálunk is kísérleteznek.és bélhurut csökkentő. áttelelő lágyszárú. Origanum vulgare L.5-1.) Briq. Origanum creticum Sut. Hatóanyag: 0. vulgare L. Görögországban. diaphoreticum. mesterségesen szárítják (beszáradás 5:1).: Pyrola secunda L. Júliustól szeptemberig virágzik. carminativum. népi festőnövény. Hatóanyag: 0.3% illóolaj (sabinen. linalool.) House – PYROLACEAE [syn. selinen. szaponin (főleg ursolsav. Tőosztással és magvetéssel termeszthető. cedrol. flavonoid. var. Főleg a Középhegységben és a Dunántúlon fordul elő. subsp. 3. fenolkarbonsavak (főleg rosmarinsav).. mészkerülő bükkösökben bukkan fel. néhol luc. vulgare L. Inkább mészkedvelő. főként Cipruson. Ny-Ázsiában. cserzőanyag Alkalmazás: aromaticum. Évelő lágyszárú.doksi. – LAMIACEAE [syn. Origanum majorana L. Fűszer.5-3% illóolaj (carvacrol. cavicol. stomachicum. neurastheniás tünetek ellen. Száraz tölgyesekben. Orthilia secunda (L. A legtöbb helyen állandó helyre vetik. cymol. április elején 30-40 cm sortávolságra.VIII. az O.: Majorana hortensis Moench] (kerti) majoránna Majoranae herba Majoranae aetheroleum Honos Mediterráneumban. Védett. 4. 10% Lamiaceae-cserzőanyag. dipenten.5 cm mélyre vetik. 0.) Honos Eurázsiában. – LAMIACEAE szurokfű O. kevesebb kámfor. görög szurokfű O.). terpinen stb.Forrás: http://www. cserjésekben. Hg.és 25 cm tőtávolságra ültetik ki kettesével. nagy mértékű kiritkulásuk miatt mindegyik szigorúan védett. Júliusban. terpineol stb. D-Európában. Gyakran másodszor (szeptember végén) is vágható.). emellett carvacrol. ami Eurázsiában.5-1% illóolaj (15-50% timol. kultúrában Argentínában. A magról nevelt palántákat május végén 50-60 cm sor. bíboros kosbor Salep tuber Honosak Közép-Európában. enyhe sedativum. hirtum (Link) Ietsw. Műszárítóval gyorsan kell szárítani (beszáradás 7-8:1). illóolajgyártás. Hatóanyag: kb. az Alföldön csak szórványosan. síksági-hegyvidéki faj. pinen. Teljes virágzáskor gyűjtött hajtásait szellős.hu vitéz kosbor Orchis pupurea Huds. Fűszer. cserjés legelőkön helyenként nem ritka. A vágást teljes virágzás idején végzik. ritka faj. kevés oleanolsav) Alkalmazás: antiszeptikus bronchitis. asthma bronchiale esetén. Egyéves lágyszárú.5 mm-es rostán való áttöréssel állítható elő.: O. ha nem helyettesíthető. kicsi. fenolkarbonsav (főleg rozmarinsav) Alkalmazás: carminativum. külsőleg reuma ellen bedörzsölő. . onites L. Mediterráneumban. Eur. Termesztett. augusztusban virágzik.] gyöngyvirágkörtike Pyrolae secundae herba Cirkumpoláris. kivéve a vitéz kosbort. a talajszint felett 46 cm-re. Ph. Március végén. illóolaja illatszeriparban is. Az 5-6 cm magas növényeket (2-3 szálanként) 40-szer 15 cm-es fészkekbe ültetik szét. gyomor. 50% glukomannan nyálkapoliszaharid Alkalmazás: gyermekgyógyászatban antidiarrhoeicum. – LAMIACEAE [syn. diureticum. A morzsolt áru speciális morzsoló géppel. A drogot csak import útján lehet beszerezni.és erdeifenyő-elegyes erdőkben. árnyékos helyen vagy 400C-on.] krétai szurokfű Origani cretici herba Honos Krétán. erdőirtásokban. Hatóanyag: 1.

Löve – ASTERACEAE [syn. 0. Paeonia officinalis L. Indokínában.: Orthosiphon stamineus Benth. Ph. ahol a ma már nem élő vadrizsből (O. 0. Eur. neo-orthosiphol A és B.3-1. pektin. – POACEAE rizs Oryzae amylum (Ph. továbbá 0. Hatóanyag: 0.7% flavonoid. Szarvason) megoldható. A tisztított keményítő gyógyszerészeti célra használható. 0. P Packera aurea (L. metilarbutin.. Évelő lágyszárú. bakteriális húgyúti gyulladások.) Löve et D. köszvény vagy rheuma kezelésében. VIII. perennis Moench) származtatható kereszteződések és mutációk révén. Üde gyertyánosokban. Indokínában.5% illóolaj Alkalmazás: diureticum és antiphlogisticum krónikus vagy visszatérő cystitis.Forrás: http://www. az Alföldön ritka. ahol az árasztás biztosítható. Hazai rokonfaja a bánáti bazsarózsa (P. scutellareintetrametiléter.. Hatóanyag: sziromlevélben anthocyan paeonin.) Bak. Alkalmazás: élelem. vesetea Orthosiphonis folium (Ph. Homeopathia. sokféle fenoloid) .hu Hatóanyag: arbutin. 4.doksi.és dextringyártás. Eur. Indiai-szubkontinensen. bükkösökben található. tetraciklusos triterpének. – OXALIDACEAE erdei madársóska Acetosellae herba = Oxalidis herba = Lujulae herba Honos Európában. p-hidroxi-benzoesav. 4. dicaffeoil-tartarát). ursolsav.és D-Európában. gyanta. keményítő. paeoniflorin). flavonoidok és fitocerebrosidok (momilaktonok). Meleg égövi országok fő gabonanövénye.: Senecio aureus L. spicatus (Thunb. eupatorin. Ph.2% K-oxalát Alkalmazás: homeopathia.) Oryzae sativae semen Honos DK-Ázsiában. Ausztráliában. Bvitaminok. banatica Rochel) csak a Mecsek keleti részein található. salvigenin. Hatóanyag: 0.– LAMIACEAE [syn. fehérjéken kívül szterolok. élelmiszeripar. továbbá lipideken.. Malajziában. szigorúan védett. orthosiphol A-E). Hatóanyag: senecionin (= aurein) és más alkaloid. a mérsékelt égövi Ázsiában. Hatóanyag: hántolatlan szemben 40-50% szénhidráton. fenolkarbonsavak. rhamnazin. főleg északkeleten. O.] aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában. urolithiasis. Különösen Indonéziában termesztik. Évelő lágyszárú. ma már cirkumpoláris. Oryza sativa L. évelő lágyszárú. magban zsíros olaj. Évelő lágyszárú.5-0. ericolin. cyanin és cserzőanyag. Kelet-Ázsiában. A pünkösdi vagy bazsarózsát kertekben dísznövénynek telepítik. diterpenoid peregrinin. Kis termetű. gyanta Alkalmazás: vérzések ellen. nephritis. galluszsav Alkalmazás: sebgyógyító. acetofenon (a nem használatos levélben protoanemonin. Hg.5-1% kávésav-származék (főleg rosmarinsav. egyes fajták termesztése az Alföldön (pl. galluszsav). Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. fenolsavak (benzoesav. VIII.3% diterpén (staminol.05% metoxiflavon sinensetin. gumós gyökérben monoterpén-glikozidok (paeonidanin.) Honos Kínában. Országszerte előfordulhat.] jávai tea.20. Oxalis acetosella L. – PAEONIACEAE pünkösdi rózsa Paeoniae flos (DAC) = Paeoniae petala Paeoniae radix Paeoniae semen Honos Közép. Hg.

A tavaszi mákfajták június közepén. Eur.Forrás: http://www. kisebb mennyiségben poliin (falcarinol. Papaver rhoeas L.. aphrodisiacum.) Honos Ny-Ázsiában. és gyökeret régen népgyógyászatban idegbetegségek ellen. a magból a mákhoz hasonlóan zsíros olaj nyerhető. a gyökeret rendszerint 4-7 éves növények szolgáltatják. Ph. Eur. Ph. gumianyag Alkalmazás: bevonószer. Ugyanez vonatkozik több más. Hg. É-Afrikában. ahol szelekció útján vált kultúrnövénnyé. Ez a hivatalos drog. Évelő lágyszárú. sok rokonfaja Indokínában főleg rovar ellenes szereket is szolgáltat.doksi.: Isonandra gutta Hook. Panicum miliaceum L. K-Ázsiában. Hatóanyag: 1. Mindenfelé elterjedt kultúrnövény. dietetika). VIII. Gyógyszerek is készülnek belőle. Kb.5-3% triterpén-szaponin (tetraciklusos dammaran-típusú és kisebb arányban pentaciklusos oleanan-típusú) ginsenosidok. szaponin. kanadai ginszeng Honos É-Amerikában.) Baill. Eur. távolkeleti Panax fajra is. az ősziek pedig májusban virágoznak. Gyógyszerkönyvekben nem hivatalos. növeli a szervezet teherbíró képességét. Papaver somniferum L. 60% szénhidrát. de világszerte elterjedt.. Hg. – PAPAVERACEAE mák Papaveris (immaturi) fructus (caput) Papaveris semen Papaveris folium Opii pulvis normatus (Ph. sedativum. – SAPOTACEAE [syn. – PAPAVERACEAE pipacs Papaveris rhoeados flos (Ph. lágyszárú. A. peptidoglukanok (panaxan A-U). Hg. stimulans. kb. Évelő lágyszárú. poliszaharidok (pl.) Opii pulvis (Ph. – ARALIACEAE (koreai) ginszeng Ginseng radix (Ph. immunstimulans. Panax ginseng C.] guttapercsa(fa) Gutta-percha Honos Malajziában. D-Európában. Ph. Hg. 8-10 . Ma világszerte elterjedt.) Opium crudum (Ph. VIII. Hatóanyag: gyanta. Egyéves vagy ősszel elvethető. Hg. Eur. Egyéves lágyszárú. VIII. Termesztik is. Ph. tonicum. Vetésekben. nem a fő hatásért felelős szaponinokat tartalmaz. 4. Hatóanyag: virágban 0. továbbá anthocyanidin-diglikozid mekocyanin. Hatóanyag: előbbitől eltérően egyéb. csökkenti a klimaxos és neurastheniás panaszokat. több társalkaloid. A kanadai ginszenget a népgyógyászatban és a homeopathiában használják. panaxynol). Koreában termesztik legnagyobb mennyiségben. javítja a közérzetet. 4.. Távolkeleten. ginsenosid nem mutatható ki. köztük magas morfin tartalmúakat is (“morfinmákok”). 0. Magyarországon több fajtáját termesztik. 4. Magyarországon kisebb mennyiségben termesztik. keményítő). citral). ma Palaquium gutta (Hook. VIII.05% illóolaj (limonen. néha tömeges. 35% zsíros olaj Alkalmazás: sziromlevél népgyógyászatban enyhe nyugtató és köptető. parlagokon országszerte gyakori. Panax quinquefolius L. pentaciklusos triterpén szaponin miliacin (= germanicol-metiléter) Alkalmazás: táplálék (rostpótlás..06% izokinolin-típusú alkaloid rhoeadin. Egyéves lágyszárú. – POACEAE köles Milii semen Honos mérsékelt égövi Ázsiában. köztük a piros színt adó papaverrubinok. Hatóanyag: kb.hu Alkalmazás: sziromlevelet homeopathiában.) Papaveris rhoeados flos (= petalum) = Rhoeados flos Papaveris rhoeados semen Honos Eurázsiában. 10% fehérje. Alkalmazás: adaptogen. 3-4% zsíros olaj.) Honos Kínában. 4. VII. kissé növelheti a vérnyomást. anthocyan-glikozid mecopelargonin. Magban kb. Mey.

A mákszalma ipari feldolgozásának módszere világszabadalomként Kabay János büdszentmihályi gyógyszerész feltaláló nevéhez fűződik. Paronychia argentea Lam. gyanta. diureticum. sterol. Üde gyertyán. kábítószer. leucoanthocyanidin. – TRILLIACEAE farkasszőlő Paridis herba Paridis radix Honos Európában. paridin (szapogenin paridol).] falgyom. a diacetilmorfin heroint. Hatóanyag: szaponin. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag. anthocyan Alkalmazás: népgyógyászatban lázcsillapító grippe esetén. fumársav. még szórványosabban. a “tebainmák”. inszekticid. Évelő lágyszárú. kőrontó fű Parietariae herba Honos Európában. Gyógyszeripari úton nyerik ki e fő hatóanyagokat. Parthenocissus quinquefolia (L. mekonsav. megszáradt. Évelő lágyszárú. Ny-Ázsiában. 30 féle): 0. diureticum reuma és köszvény kezelésében.) Planch. Szikla.és urolithiasisban. Áttelelő lágyszárú. – PASSIFLORACEAE észak-amerikai golgotavirág . Magban 45-55% zsíros olaj (gazdag linol. aphrodisiacum.hu cm-es kocsánnyal aratják le az érett máktokokat.és szurdokerdőkben. átmeneti lápréteken vagy sík lápokon található. Fájdalomcsillapító az Extractum opii és az Opium concentratum. Dunántúlon néhány helyen. az opium 9-17%-a morfin. pektin Alkalmazás: régebben emeticum. flavonol-3-diglikozid. Paris quadrifolia L.doksi.: Parietaria officinalis Willd. bracteatum Lindl. Hatóanyag: leucoanthocyanidinek. Tevékenysége révén jött létre a korábbi Alkaloida Vegyészeti Gyár Tiszavasváron. Alacsony morfin tartalmú étkezési mákfajtákat is termesztenek. nyers vagy porított tejnedv) 25-30% alkaloid. Külsőleg sebgyógyító. hidrokodint és a tilos kábítószert. a társalkaloidokon kívül szerves savak (pl. máshol alig. papaverin spasmolyticum. Kaukázusban. A dísznövényként nálunk is ismert P.2% morfin. enyhe vércukor csökkentő. Hatóanyag: szaponin paristyphnin.és linolensavban) Alkalmazás: morfin erős fájdalomcsillapító. kodein és narkotin köhögéscsillapító. Kaukázusban. narkotin. flavonoidok. tejsav). köhögéscsillapító a Pulvis opii et ipecacuanhae. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. Védelemre szorul. további félszintézissel állítják elő az etilmorfint. Ny-Ázsiában. Passiflora incarnata L. falfű. – URTICACEAE [syn.3-1.és kvercetin-glikozidok. hasmenés és fehérfolyás ellen is. Évelő lágyszárú. az Alföldön szórványos. továbbá kodein. Magból zsíros olaj nyerhető ki. – VITACEAE tapadó vadszőlő Parthenocissi quinquefoliae cortex Honos É-Amerika keleti részén és Mexikóban. Homeopathia. akár 1 m magasra is megnő. gyökérben nyomokban alkaloid Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. egyes idegpanaszokra. Parnassia palustris L. Európában kedvelt főként házakra. – CARYOPHYLLACEAE nagyvirágú ezüstvirág Sanguinariae minoris herba Honos Mediterraneumban. kávésav és egyéb fenolkarbonsavak. Száraz állapotban külön választják a magokat és a termésfalat. ma cirkumpoláris. vese és húgyhólyag bántalmakban. Homeopathia. – PARNASSIACEAE fehérmájvirág Parnassiae palustris herba Honos É-Európában. cyanidinek.Forrás: http://www. anthocyaninok Alkalmazás: diureticum.és bükkelegyes erdőkben szórványosan fordul elő. Akut fertőzéses hasmenés esetén Pulvis opii. Magmentes száraz tokban és leveles “mákszalmában” szintén benzil-izokinolin alkaloidok (kb. diureticum. et K. diaphoreticum. Homeopathia. de gyomorfájásra. a mag élelmiszer. papaverin. Hatóanyag: cserzőanyag. főként nephro. Köptető. Tinctura opii. Szibériában. szaponin. kerítésekre futó dísznövény. Parietaria erecta M. Hatóanyag: opiumban (éretlen máktokból nyert. de árnyas és üde gyomtársulásokban is előfordul. aminok Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe spasmolyticum. kempferol. É-Ázsiában.

Ph. bélbetegségekben is. gyökérben kb. VIII. Kétéves vagy többéves lágyszárú. Hegyi és üde láprétek védett növénye.] johimbe Yohimbe(he) cortex Honos Ny-Afrikában.Forrás: http://www.: Corynanthe yohimbe Schum. bergapten. vicenin-2). akár 12% catechin-cserzőanyag. Évelő.) Pierre – RUBIACEAE [syn.02-0. továbbá periferiás vasodilator. fajtáit (subsp. különösen gyermekeknek. Hg.35% illóolaj. Pastinaca sativa L. Hatóanyag: aucubin Alkalmazás: mint előbb. kis dózisban hypertensiv. szénhidrát (főleg keményítő). Kúszó cserje. Pelargonium capitatum (L. aphrodisiacum (impotencia. Hatóanyag: 1. izopimpinellin). továbbá izovitexin. spasmolyticum. poliszaharid arabinoglucan (harman alkaloid nincs vagy csak alig mutatható ki. Kaukázusban. pratensis (Pers. Hatóanyag: iridoid-glikozid aucubin Alkalmazás: diureticum. nyugtalanság. 10-20 m magasra növő fa.17% teobromin és 0. sötétbarna. Paullinia cupana Kunth – SAPINDACEAE brazil ajzólián. Országunkban erősen megritkult. izoorientin. szorongás. neurovegetativ dystoniában.) Celak. árokszéleken országszerte gyakori a subsp. 0. száraz. elterjedt D-Amerikáig. főleg C-glikozil-flavonok (izovitexin-2’’-glükozid. guaraná(lián) Guaranae semen = Paulliniae semen Guaranae pasta Guarana Honos Brazíliában. Pedicularis palustris L.) Honos É-Amerikában. de Európa enyhébb éghajlatú vidékein is. Homeopathia. Pausinystalia yohimbe (Schum. Inszekticid. 1-4% illóolaj (főleg szerves savak észterei).03-0. corynanthin és ezek izomerjei). – SCROPHULARIACEAE erdei kakastaréj Pedicularis minoris herba Honos Európában. 0. schaftosid. Nálunk nem fordul elő. Főleg az USA-ban és Indiában szolgáltatják a drogot. xanthotoxol. alkaloid pastinacin Alkalmazás: népgyógyászatban gyomor-. nagyobb dózisban hypotensiv. pastinacin. – SCROPHULARIACEAE posvány kakastaréj Pedicularis herba Honos Európában és É-Ázsiában. kevés illóolaj. Zöldség. kakaó ízű pasztában 3. Homeopathia. alvási zavarokban. furokumarinok. üde réteken. erős menstruáció esetén. D-Amerika nyugati és északi részein. anxiolyticum. sativa) szerte a világon termesztik. Termesztik is. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: 1-6% yohimban-típusú monoterpenoid indolalkaloid (yohimbin.5% flavonoid. kő..6-5.01 ppm-ben) Alkalmazás: sedativum neurastheniában. külsőleg helyi érzéstelenítő. Szibériában. trópusi és szubtrópusi országokban. prostatitis és hólyagpanaszok). 4. termésben és levélben még kumarin. izoorientin-2’’glükozid. Eur. Állatgyógyászat.és hólyagpanaszok esetén diureticum. Pedicularis silvatica L. fehérje Alkalmazás: psychostimulans. xanthotoxin.hu Passiflorae herba (Ph. cserzőanyag Alkalmazás: kéregből kivont és tiszta yohimbin sympatholyticum. akár 10 m magasra is felkúszó növény. swertisin. Hatóanyag: kemény. 0. furokumarin (imperatorin. kb. menstruációs zavarok.06% teofillin. Vadon. külsőleg kelésre. zavartság ellen. É-Ázsiában és É-Amerikában.) L’ Hér. 2% magolaj (cianolipid izoprenoid-nitrilek). tonicum. antioxidáns.8% koffein. Hatóanyag: termésben zsíros olaj. – GERANIACEAE fejecskés muskátli (rózsaillatú is lehet) .doksi.5-2. – APIACEAE pasztinák Pastinacae (sativae seu silvestris) radix Pastinacae herba Pastinacae fructus Honos az ősi alakja Európában.

.Forrás: http://www. cserzőanyag. roseum Willd.2% illóolaj. A P.doksi. – ASTERACEAE [syn. Pelargonium radens H. citronellol. egy részüket ugyancsak olajnyerésre használják hazájukban.és festékiparban.) G.és É-Afrikában. radula L’Hér. A fa 4-20 m magas. A Középhegységben és a Dunántúlon helyenként nem ritka. Perilla frutescens (L.: Petasites officinalis Moench] közönséges (vörös) acsalapu Petasitidis rhizoma et radix Petasitidis folium Honos Európában. herbában még szerves savak. továbbá egomaketon. USA-ban.: Perilla ocimoides L. Illóolajban – kemotípustól függő mennyiségben – főleg monoterpének (geraniol. Pelargonium graveolens L’ Hér. eremophilan-lakton). M. Hatóanyag: magban 35-45% zsíros olaj. Indiában. Évelő. É. Sokfelé (pl. dysmenorrhoea). a herbát főként ez szolgáltatja.] cifralevelű muskátli.1% illóolaj (főleg dodecanal). továbbá kisebb mennyiségben linalool. flavonoid. innen elterjedt Mexikóba. izopetasin).) Britton – LAMIACEAE [syn.hu Honos D-Afrikában. . patakok mentén néhol tömeges. majd más trópusi és szubtrópusi területekre. E. cserzőanyag. ahol termesztik. Geranii aetheroleum Geranii herba Hatóanyag: levélben 0. Egyéves lágyszárú.02-0.1-0.03 illóolaj (mono. Hatóanyag: a 40-80% zsíros olajat tartalmazó termésből kivont olaj fő zsírsav-komponense olajsav (4580%). olajperilla Perillae oleum Perillae herba. aromaterápiában. gyógyszerészetben (kenőcsillatosító). Rokonfajai is amerikaiak. továbbá neopetasin. bronchusgörcs. Pelargonium tomentosum Jacq.és Ny-Ázsiában. alig fásodó félcserjék vagy egyévesek (a következőkkel együtt). Nálunk díszfajtáit kertekben vagy parkokban szegélynek vetik. Ennek is vannak citromillatú fajtái. Petasites hybridus (L. Persea americana Mill. Pelargonium odoratissimum (L. Európában) termesztik. herbában 0. terpineol. elterjedt É-Amerikában.28-0. rózsaillatú muskátli Honos D-Afrikában. népgyógyászatban levél emolliens.36% petasin. termesztik K.) L’ Hér. Sch. izopetasol) észterek (angelicasavval 0. 0. spasmolyticum. Nálunk is dísznövény. D-Franciaországban és Korzikán. tranquillans neurodystoniás funkciózavarokban (fájdalmas gyomorgörcs. szeszkviterpén-laktonok (furanopetasin. neopetasol. herba sedativum. diaphoreticum.: P. molyhos muskátli (borsmenta-muskátli) Honos D-Afrikában. Hatóanyag: eremophilan típusú szeszkviterpénalkohol (petasol. mentol) és feniletilalkohol Alkalmazás: illóolajok illatszer. folium Honos Kínában. főleg Fokföldön. Évelő lágyszárú nagy tőlevelekkel és magasra növő virágzatokkal. K-Ázsiában. herba külsőleg főleg adstringens. – LAURACEAE mexikói avokádó Avocado oleum Honos Közép-Amerikában. Indokínában..és kozmetikai iparban. citromillatú muskátli Honos Fokföldön. ezen kívül D-Európában is termesztik.] feketecsalán. graveolensen kívül más fajokkal is hibridizál. matsutakealkohol). jelentéktelen mennyiségben pirrolizidin alkaloidok Alkalmazás: kivonataiból készült gyógyszer spasmolyticum és fejfájás (migrén) csillapító. illóolaj (70%-a β-dehidroperillaketon. Alkalmazás: tisztított olajat élelmiszerként vagy gyógyszerészeti célra. Moore [syn. nyálkapoliszaharid. antiszeptikus. magról jól szaporodik. Védelemre érdemes. arguta Benth.és szeszkviterpének) Alkalmazás: kivont és tisztított olajat élelmiszer. P. P. rózsamuskátli Honos D-Afrikában.

Forrás: http://www.doksi.hu

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. crispum – APIACEAE petrezselyem Petroselini radix Petroselini fructus Petroselini herba (= folium) Petroselini aetheroleum Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. tuberoseum (Bernh.) Mart. Crov. gumós petrezselyem Petroselini radix
Honos Mediterráneumban, az ősi alakokból jött létre a két legfontosabb, termesztett változat. Kétéves lágyszárú, kertjeinkben gyakori termesztett növény. Hatóanyag: 2-6% illóolaj (gumósnál 1-4%), benne főleg fenilpropánok (apiol, myristicin, alliltetrametoxi-benzol), mono- és szeszkviterpének (pinenek, limonen, myrcen, phellandren, carotol), kb. 2% flavonoid (pl. apiin), furokumarin (bergapten, oxipeucedanin), a gumósban (répában) még poliin (pl. falcarinol). Alkalmazás: termés és illóolaja erős diureticum, továbbá spasmolyticum, népgyógyászatban dysmenorrhoea esetében, továbbá emmenagogum, galactogogum, stomachicum. Ízesítő. A petrezselyemgyökér diureticum, népgyógyászati felhasználása azonos az előbbivel. Zöldség, élelmiszer.

Peucedanum officinale L. – APIACEAE orvosi kocsord Peucedani (officinalis) radix = Foeniculi porcini radix Peucedani semen (= fructus) = Foeniculi porcini semen
Honos D- és Közép-Európában, Ny-Szibériában. Évelő lágyszárú, 0,6-2 m magas. Az ÉszakiKözéphegység szélein és az Alföldön nem gyakori, szikesedő erdőtisztás réteken szórványos. Hatóanyag: kb. 0,2% kellemetlen szagú illóolaj, 2-2,5% furokumarin peucedanin, kevesebb oxipeucedanin, gumianyag, termésben több illóolaj és zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban malária és hurutos panaszok esetén, diureticum, emmenagogum, antigonorrhoeicum. Homeopathia.

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – APIACEAE citromkocsord Oreoselini herba = Apii montani herba Oreoselini radix = Apii montani radix Oreoselini semen (= fructus) = Apii montani semen (= fructus)
Honos Közép- és D-Európában, D-Oroszországban. Évelő lágyszárú, 0,3-1 m magas. Száraz és mészkerülő erdős-sztyeppeken országszerte elég gyakori. Hatóanyag: termésben kb. 3% illóolaj (pinenek, limonen, terpinen, cymen), furokumarin peucedanin. Gyökérben 1,7% illóolaj, peucedanin, peucedinin, athamantin. Herbában illóolaj, fenolkarbonsav, flavonoid (kempferol-, kvercentin-, apigenin- és luteolin-glikozidok) Alkalmazás: enyhe diureticum. Homeopathia.

Peucedanum ostruthium (L.) Koch – APIACEAE [syn.: Imperatoria ostruthium L.] mestergyökér Imperatoriae radix (= rhizoma)
Honos Balkánon, Közép- és É-Európában, Oroszországban. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: 0,2-1,4% illóolaj (főleg pinen, phellandren, limonen, dipenten), seneciosav, fenolkarbonsav (kávésav, klorogénsav), cserzőanyag, gyanta, zsíros olaj, kb. 1,4% kumarin és furokumarin (osthol, ostruthol, imperatorin, izoimperatorin, peucedanin, oxipeucedanin), hesperidin, alkilbenzpiranon peucenin Alkalmazás: stomachicum, enyhe sedativum, diaphoreticum, diureticum. Homeopathia.

Peumus boldus Mol. – MONIMIACEAE boldó(fa) Boldo folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos D-Amerika déli részén, főleg Chilében. Cserje vagy kisebb fa. Hatóanyag: 1,5-5% morfinan-típusú alkaloid, kb. 0,1% a fő alkaloid boldin, továbbá izocorydin, norizocorydin, laurolitsin, laurotetanin, N-metil-laurotetanin, továbbá 2-3% illóolaj (p-cymen, cineol, ascaridol), kevés triterpén és flavonoid

Forrás: http://www.doksi.hu

Alkalmazás: anthelminticum, stomachicum (dyspepsiában), enyhe sedativum, diureticum, cholagogum és hepatoprotectiv főként máj- és epepanaszokban (colitis), de reumás és köszvényes betegségekben, lázcsillapító, antioxidáns. Homeopathia.

Phalaris canariensis L. – POACEAE kanárifű, kanáriköles Canariense semen
Honos É-Afrikában, sokfelé elterjedt, termesztett, egyéves lágyszárú. Hatóanyag: kb. 5% zsíros olaj, szitoszterol, keményítő, fehérje, kovasav Alkalmazás: diureticum főleg hólyagkő esetén. Élelmiszer, takarmány.

Phaseolus vulgaris L. – FABACEAE bab, paszuly
Honos trópusi és szubtrópusi Amerikában, egyéves lágyszárú, kertekben és szántókon világszerte termesztik.

Phaseolus coccineus L. tűzbab
Honos Mexikóban, Közép-Amerikában. Egyéves, kúszó lágyszárú. Nálunk is sokfelé termesztik, főleg kertekben.

Phaseoli pericarpium (DAC) = fructus (legumen) sine seminibus
Hatóanyag: betain trigonellin, kolin, aminosavak (pl. viszonylag sok arginin), monoamino-zsírsavak, pterocarpan phaseolin, nyomokban cianogen glikozid, inozit, hemicellulózok, kovasav, króm Alkalmazás: enyhe antidiabeticum (idős korban), enyhe diureticum különösen vese- és szívbetegségekben, köszvényben vagy reumában.

Philadelphus coronarius L. – HYDRANGACEAE pompás jezsámen Philadelphi flos
Honos Közép- és DK-Európában. 1-3 m magas díszcserje, olykor elvadul. Hatóanyag: fenolsavak, fenolkarbonsavak, flavonoidok (izokvercitrin), szaponin, aminopentansavszármazék Alkalmazás: trichomonacid, antileucorrhoeicum. Homeopathia.

Phoenix dactylifera L. – ARECACEAE (nemes) datolyapálma, főnixpálma Phoenicis dactyliferae fructus
Honos DNy-Ázsia, Kanári-szigetektől É-Arikán át Arábiáig sokfelé termesztik. 20 m magasra is megnő. Hatóanyag: 60-80% szénhidrát (50% invertcukor és szaharóz), leucoanthocyanok, cserzőanyag, piperidin-származék baikianin, pipekolinsav, 5-oxipipekolinsav, magban kb. 10% zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban tüdőbetegség ellen. Gyümölcs, élelmiszer.

Phragmites communis Trin. – POACEAE [syn.: Phragmites australis (Cav.) Trin.] nád Phragmites communis herba Phragmites communis rhizoma
Kozmopolita, évelő vízi lágyszárú, töve fásodó. 1-4 m magas. Mocsarainkban gyakori, állományalkotó. Hatóanyag: triterpén szaponin (amyrin, taraxerol, taraxeron) Alkalmazás: diureticum, diaphoreticum.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. – ASPLENIACEAE [syn.: Scolopendrium vulgare Sm.] gímpáfrány Scolopendrii (vulgaris) folium = Cervinae linguae Scolopendrii (vulgaris) herba
Honos Európában, ma cirkumpoláris. Évelő lágyszárú, nálunk egyre ritkul, főként a Dunántúli Középhegység szurdokerdőiben, mészkövön él. Az Alföldön igen ritka, esetleg kutakban. Védeni szükséges. Hatóanyag: cserzőanyag, nyálka-poliszaharid, szabad aminosavak, glükóz, fruktóz, szaharóz, sporangiumban leucodelphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans tüdőbetegségben, diureticum, diaphoreticum, külsőleg sebre. Homeopathia.

Physalis alkekengi L. – SOLANACEAE

Forrás: http://www.doksi.hu

zsidócseresznye Alkekengi fructus
Honos Közép-, K- és DK-Európában, mérsékelt égövi Ázsiában, Indiai-szubkontinensen. Meghonosodott Amerikában is. A Középhegységben elég gyakori, máshol szórványos. Ártéri keményfaligetekben, aránylag száraz lomberdőkben fordul elő. Évelő lágyszárú, 0,3-0,6 m-re nő meg. Hatóanyag: kevés triterpén-lakton physalin, physalien, cryptoxanthin, szerves savak, pektin, gyanta, magvakban kb. 10% zsíros olaj Hatóanyag: korábban diureticum köszvény, reuma, májbetegség esetén, a friss termés ehető (kissé keserű). Homeopathia.

Physostigma venenosum Balf. – FABACEAE kalabárbab Physostigmae semen = Calabar semen
Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein. Akár 16 m magasra is megnövő fásodó kúszónövény. Hatóanyag: pirrolidino-indol-vázas alkaloid physostigmin és társalkaloid geneserin, eseramin, physovenin, eserolin, egyéb alkaloid (calabatin, calabacin) Alkalmazás: a kivont és tisztított physostigmin gyógyszer formájában indirekt parasympathomimeticum, a szemészetben mioticum glaukoma kezelésében. Atropin szerű mérgezések antidotuma. Állatgyógyászatban lovak bélkólikája ellen. Erősen mérgező. Homeopathia.

Phytolacca americana L. – PHYTOLACCACEAE [syn.: Phytolacca decandra L.] amerikai alkörmös Phytolaccae fructus Phytolaccae folium Phytolaccae decandrae radix
Honos É-Amerikában. Mindenhol a világon elterjedt, áttelelő lágyszárú. Nálunk is adventív, főleg a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén nyíltabb akácosokban, ültetett fenyvesekben, helyenként tömegesen. Dísznövényként is megtalálható, ami könnyíti elterjedését. 2-3 m magas, erőteljes növény. Hatóanyag: lila gyümölcsében, levelében és gyökerében szaponinok (pentaciklusos phytolaccageninsav glikozidok: phytolaccosid A-G), gyökérben mitogén lektin, magban antihepatotoxikus lignanok (americanin A-E), gyümölcs festékanyaga betanin phytolaccanin, levélben még flavonoidok Alkalmazás: lila festékanyaga miatt régen borfestő, gyökere, néha levele purgans, emeticum. Gyökérből homeopatha gyógyszer.

Picea abies (L.) Karst., más Picea fajok – PINACEAE (közönséges) lucfenyő Piceae aetheroleum Piceae turio recens
Honos K-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Nálunk csak Ny-Dunántúl határövezeteiben őshonos, de hegyvidékeinken sokfelé termesztik. 40-50 m magas fa, kedvelt díszfa is. Hatóanyag: illóolajában bornil-acetát, dipenten, pinenek, camphen, terpinen, limonen, mircen, phellandren, picein, cserzőanyagában piceatannol, piceatannol-mono- és -diglikozid, gyantában abietinsav és származékai Alkalmazás: fiatal ágvégeiből és tobozaiból köhögéscsillapító szirup készíthető, illóolaja reuma ellenes fürdőbe vagy légfrissítő, légzőszervi betegségek esetén légúti tisztító, hurutoldó. Kozmetikai ipar. Fenyőgyantának is használható.

Picrasma excelsa (Sw.) Planch. – SIMAROUBACEAE jamaikai keserűfa Quassiae jamaicense lignum
Honos Karib-szigeteken, Közép-Amerikában, D-Amerika északi részén. 20 m magas fa. Hatóanyag: 0,05% szeszkviterpén-lakton quassin, picrasin B-G, továbbá petroselinsav Alkalmazás: amarum, anthelminticum, inszekticid.

Pilocarpus jaborandi Holmes – RUTACEAE
Honos É-Brazíliában.

Pilocarpus microphyllus Stapf
Honos Brazíliában, D-Amerika északi részén.

Pilocarpus pennatifolius Lem. var. selloanus (Engl.) Hassler
Honos D-Brazíliában, Paraguayban.

Pilocarpus racemosus Vahl

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos Karib-szigeteken.

jaborándi(cserje) Jaborandi folium
Cserjék vagy kisebb fák. Hatóanyag: 0,5-7% lakton-gyűrüs imidazol-alkaloid pilocarpin és izopilocarpin, egyéb mellékalkaloid pilocarpidin, pilosin, izopilosin, továbbá illóolaj (pl. terpinen, dipenten), cserzőanyag Alkalmazás: kivont és tisztított pilocarpin direkt parasympathomimeticum, gyógyszer formájában szemészetben mioticum glaucoma esetén. Erős méreg. Homeopathia.

Pimenta dioica (L.) Merr. – MYRTACEAE [syn.: Pimenta officinalis Lindl.] szegfűbors(fa), jamaicaibors Pimentae fructus = Amomi fructus Pimentae folium Pimentae aetheroleum
Honos Mexikóban, Karib-szigeteken, Közép-Amerikában. Indiában termesztik. 10-13 m magas, örökzöld fa. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (kb. 75%, levélben 80-90% eugenol és eugenolmetiléter, továbbá caryophyllen, phellandren, cineol), zsíros olaj a termésben, gyanta, tannin Alkalmazás: aromaticum, stimulans, tonicum emésztési zavarok esetén. Illóolajat főleg a levélből nyernek. Fűszer, likőripar.

Pimenta racemosa (Mill.) Moore – MYRTACEAE [syn.: Pimenta acris (Sw.) Kostel.] szegfűbors(fa) Bay flos Bay folium Myriciae aetheroleum
Honos D-Amerika északi részén, Karib-szigeteken. Örökzöld fa. Hatóanyag: 0,7-1,3% illóolaj (főleg chavicol, metilchavicol, továbbá myrcen, eugenolmetiléter, eugenol) Alkalmazás: aromaticum, nem csípős. Kozmetikai (dezodoráns, fogpaszta, szájvíz, hajszesz) és likőripar, levélből “bay-rum”.

Pimpinella anisum L. – APIACEAE [syn.: Anisum vulgare Gärtn.] ánizs Anisi fructus (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) = Anisi vulgaris fructus (Ph. Hg. VII.) Anisi aetheroleum (Ph. Hg. VII., Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos K-Mediterráneumban, sokfelé termesztik. Egyéves lágyszárú. Kora tavasszal 40-45 cm sortávolságra, 2-3 cm mélyre vetik. Melegigényes. A főernyő terméseinek viaszérésekor késsel vagy géppel vágják 1 vagy 2 menetben. Maximálisan 400C-on szárítható, majd a cséplés és tisztítás következik. Hatóanyag: 1,5-5% illóolaj (80-90%-a t-anetol, továbbá metilchavicol = estragol, ánizssav, ánizsaldehid, idősebb drogban dimer anetol és dimer ánizsaldehid), szeszkviterpének (pl. hymachalen), propenilfenilészterek, flavonol-glikozidok Alkalmazás: expectorans és carminativum (főleg gyermekeknek), stomachicum, emmenagogum, aromaticum, spasmolyticum, antibakteriális. Fűszer, élelmiszer- és likőripar.

Pimpinella saxifraga L. – APIACEAE hasznos földitömjén
Honos D-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Áttelelő lágyszárú. Országszerte, száraz gyepekben, kaszálóréteken gyakori.

Pimpinella major (L.) Huds. nagy földitömjén
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, árnyas, üde, elegyes erdőkben.

Pimpinellae (albae) radix et rhizoma = Tragoselini rhizoma et radix
Hatóanyag: kb. 0,2% illóolaj (benne pl. izoeugenol-epoxidészter), 1% szaponin, cserzőanyag, gyanta, kumarin pimpinellin, furokumarin peucedanin, izopimpinellin, bergapten, umbelliferon, sphondin, alkilen-in-számazékok, szerves savak, fenolkarbonsavak

coniferil-alkohol.és bútoripar stb. legfeljebb sziklakertekbe ültetik. Pinus sylvestris L. pinoresinol). melynek alkotói: kb. cadinen. bornil-acetát. caren. hurutos megbetegedésekre. halepensis Mill. népgyógyászatban még gyomor és bél hurutos betegségeiben. festék. balzsamban (terpentin) 15-30% terpentinolaj. bornil-acetát. abietinsav. pumilio (Haenke) Franco – PINACEAE [syn. pinomyricetin. banxia Pinelliae ternatae rhizoma = Pinelliae tuber Honos Malajziában. fiatal hajtásából ugyanilyen céllal “fenyőméz” készíthető. α-sylvestren.4-dihidroxi-benzaldehid-glikozid. fertőtlenítő. cryptopimarsav. pimarsav. Dés K-Európában. Hatóanyag: balzsamban (terpentin) diterpénsavak diterpénalkoholok és észtereik.) Honos Közép-Európa magas hegyvidékein (Kárpátok. levelekben nyomokban piperidin-származék pinidin. Magyarországon nem fordul elő. cryptostrobin). kenőcs (főként reuma ellen). metilchavicol. pimarolsavak.] japánkontyvirág.55 illóolaj. bornil-acetát.) Makino – ARACEAE [Pinellia tuberifera Ten. Balzsamban 20-25% terpentinolaj. füstölő (szagtalanító. tumorellenes hatása nem kellően bizonyított. szappan). Pinellia ternata (Thunb. diaphoreticum. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. mugo = subsp. Vadon csak a Kőszegi-hegységben él. pimarinsav. továbbá stomachicum. Karbonátos kőzeten. Illatszeripar. dihidropinosylvin).1-1% illóolaj. továbbá zsírsavak. Balzsamból 65-70% gyanta (colophonium) marad vissza. P. emmenagogum. cembra L.) Alkalmazás: tapasz. a fekete fenyő. antiasthmaticum).és DNyEurópában. P.15-0. sandaracopimarsav stb. expectorans (mucolyticum. aromadendrin (dihidrokempferol). É-Ázsia.Forrás: http://www. rovarriasztó). É-Kínában és Japánban is elterjedt évelő lágyszárú. tinctura formájában pharyngitis.hu Alkalmazás: bronchosecretolyticum. sibirica Du Tour Szibériában. szárazságtűrő. laryngitis. mészkedvelő. . homoki erdősítésre is használják. sokfelé nálunk is telepítik. limonen. és más Pinus fajok – PINACEAE Terebinthinae aetheroleum Terebinthinae balsamum = Terebinthina communis Pini summitas Pini folium Pini resina Pini resina burgundica Colophonium Más Pinus fajok közül számunkra a legfontosabb a Pinus nigra Arn. pinostrobin. Akár 40 m magasra is megnőhet. dehidrodiconiferil-alkohol. pinenek.. kozmetikai ipar. Kopárfásításra.: Pinus montana Mill. strobochrysin). P. – PINACEAE erdeifenyő Pini gemma (= turio) Pini sylvestris aetheroleum (Ph. ideges szívpanaszokra. Egyedül vagy tölggyel együtt mészkerülő erdőtársulásokat alkot. larikopinonsav. strobobanksin). Ny-Dunántúlon néhol őshonos.) is drogot szolgáltat. Pinus sylvestris L. strobopinin. diureticum. flavanonol (pinobanksin. 60% phellandrenek. Hg. flavanon (pinocembrin. benne diterpén gyantasavak (larikopinisav. caren. taxifolin (dihidrokvercetin). D-Európában. Cserjetermetű. Kínában stb. corymbosid). stilbenek (pinosylvin. catechintípusú cserzőanyag. flavon-C-glikozidok (vicenin-1. Honos DK. Európában. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. bronchitis esetében. lektin pinellin Alkalmazás: antiemeticum. Pinus mugo Turra subsp. terpinolen. Alpok). VII. Kopárok és alföldi homokos területek fásítására használják. szterol. anthelminticum. Illóolajban α-pinen. nálunk nem élő Pinus faj (pl. linimentum. Homeopathia. borneol. melynek fő alkotói: pinenek. fában pinokvercetin. P.) Honos Közép. sekély talajon pionír.] törpefenyő Pini pumilionis aetheroleum (Ph. sokfelé telepítik.és É-Európa. VII. flavon (chrysin. Több más. Hatóanyag: 3. pinea L. lignan (lariciresinol. nyomokban efedrin. Hg. pinobanksinmonometiléter. inhalációra (bronchitis). cadinen. cymol. Homeopathia. fában lignan. teocote Schiede Mexikóban. fürdővízbe (só. terpineol Alkalmazás: illóolajat inhalációra felső légúti. főleg pinoresinol. cymen Alkalmazás: szobaillatosító. enyhe expectorans. tectochrysin.doksi. protocatechusav. P.

2 m magas cserje. Fűszer.2-1% illóolaj (chavicol. Piper methysticum Forst. antibakteriális. Sri Lankán. Brazíliában) sokfelé termesztik. Hatóanyag: 7-20% illóolaj (monoterpének. szeszkviterpének. továbbá analgeticum és antisepticum urogenitalis traktus megbetegedéseinél. Kúszó félcserje. Hatóanyag: 1-3. hypnoticum. dipenten). Karib-tengeri szigeteken.és piperinsav-származékok (90-95%-a t-piperin.5%-ig. cserzőanyag Alkalmazás: többnyire tinctura formájában sedativum. metoxinoryangonin) Alkalmazás: stimulans. piscerythron. Hatóanyag: izoflavon jamaicin. továbbá piperettin. cubebin. piperoxil. terpenen. trópusokon sokfelé termesztik (pl. milletton. lisetin. copaen stb. antiphlogisticum.) Sarg. A fa gyökérkérge a drog. cadinen. metoxiyangonin. stomachicum.5%-ig). Pistacia lentiscus L. carminativum. Homeopathia. Piper longum L. beteldió (Areca catechu) rágáshoz használják DK-Ázsiában és K-Afrikában aromaticumként és helyi érzéstelenítést elősegítő hatása miatt. feketében 3.] halméregfa Piscidiae radix Piscidiae radicis cortex Honos Mexikóban. Indiában. Homeopathia. fenolok. limonen. szaponin. 5% piperin. szeszkviterpének). Hatóanyag: 1-1. izomilletton. spasmolyticus. húgyúti desinficiens. phellandren. Fűszer. piperolein A. továbbá 2-5% csípős piperidin. dihidrokawain = marindinin. – PIPERACEAE hosszú bors Piperis longi fructus Honos Indonéziában.: Piscidia erythrina L.) Alkalmazás: stomachicum. cubeben. chavibetol. Sri Lankán. piperanin. illóolaj. 10 m-es kúszócserje. antineuralgicum. Kongóban). Borneon. Piper cubeba L. fűszer. pinenek. safrol.és aminszármazékok. Indonéziában. cubebol. benne főleg caryophyllen. DK-USA-ban. dezmetoxiyangonin. főleg ott is termesztik. Karib-tenger szigetein. caren. analgeticum (főleg fogfájásra). piperonal. Malajziában.doksi. kúszó félcserje.5% illóolaj (caryophyllen. – PIPERACEAE bétel bors Piperis betlis folium Honos Malajziában. pirrolidin piperylin Alkalmazás: stomachicum. termesztik Fülöp-szigeteken. stimulans. methysticin. Alig 1 m magas.hu Piper betle L. ichthynon. – PIPERACEAE kubébabors Cubebae fructus Cubebae aetheroleum Honos Malajziában. – PIPERACEAE káva Kava-Kava rhizoma (DAC) Honos Ny-Csendes-Óceánia északi és déli területein. Hatóanyag: styril-α-lakton “kawapyronok” (enolid-típusú kawain.Forrás: http://www. tannin Alkalmazás: carminativum. Kb.5% illóolaj (általában fehérben 2. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. Jáván. chavicin. Közép-Amerikában. B). illóolaj különösen antibakteriális. krónikus reuma és köszvény esetében. carminativum. sabinen. dihidromethysticin. linalool. antioxidáns. diureticum. egyéb trópusi területeken. ezek alkoholos származékai. Piper nigrum L. relaxans. illóolajat szolgáltat. phellandren. dienolid típusú yangonin. rotenon. eugenol. elterjedt Indonéziában és trópusokon. – FABACEAE [syn. – ANACARDIACEAE . diaphoreticum. diureticum. kúszó félcserje. Akár 6 m-es. Kb. Homeopathia. Piscidia piscipula (L. trópusokon (pl. Hatóanyag: 0. – PIPERACEAE feketebors Piperis nigri fructus Piperis albi fructus Piperis aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen. zingiberen. pl. kevés piperidin.

pterocarpan pisatin Alkalmazás: népgyógyászatban kiütés. áttelelő lágyszárú. masticoresenek Alkalmazás: fogászat. – PLANTAGINACEAE [syn. aminok. Plantago afra L. K-Európában (Dunántúlon). antibakteriális felső légúti panaszok esetén. étolajat is szolgáltathat. legtöbb benne az olajsav. subsp. terpénalkohol. zsíros olaj. flavonol Alkalmazás: pirítva vagy nyersen élelem (fagylalt. É-Afrikában. VIII. 1-3 m magas. Plantago arenaria W. Élelmiszer. hemicellulóz. továbbá szterolok. Pistacia vera L. kevés iridoid-glikozid aucubin. triterpénalkohol tirucallol. legumin. É-Afrikában. lanceolata. – PLANTAGINACEAE csókalábú útifű. Levélben és gyökérben iridoidok. illóolaj (főleg pinen).. – PLANTAGINACEAE [syn. Hatóanyag: mint P. – FABACEAE borsó Pisi semen Honos DNy-Ázsiában.] Plantaginis arenariae folium Plantaginis arenariae radix Psyllii semen (Ph. altissima (L.Forrás: http://www. szemölcs ellen. népgyógyászatban levél és gyökér gyulladáscsökkentő. Ph. Elő-Ázsiában. . apró termetű lágyszárú. cyanidinek. Ph. Alkalmazás: mag laxans. VIII. 54% zsíros olaj.hu örökzöld pistácia. vicilin. Eur. Franciaországban termesztik. Kisebb fa. flavonoidok. rhamnogalacturonan). örökzöld cserje vagy kisebb fa. Hg. szénhidrát (keményítő. Egyéves vagy áttelelő-egyéves lágyszárú.) = Plantaginis arenariae semen Honos Eurázsiában. tengerparti útifű Coronopi herba Honos Európában.) = Plantaginis psyllii semen = Pulicariae semen Honos Mediterráneumban.: Plantago indica L. flavonoidok. Mediterráneumban. plantagonin. Tuniszban. stomachicum.és Ny-Ázsiában. 1 m magasra is megnő.: Plantago lanceolata L. Hatóanyag: aminosavak. bolhamag Psyllii semen (Ph. antimikotikus. arabinoxilan. iridoid aucubin. indicain. bronchitisben. fehérjék (pl. resen. sütemény).és illatszeripar. Hg. szerves savak. fenolkarbonsavak. – ANACARDIACEAE pisztácia Pistaciae semen Honos Közép. szterolok. sebekre. masztix Mastix = Pistaciae lentisci resina Honos Dél-Európában. termesztik Kaliforniában. galaktoarabinoxilan). Hatóanyag: maghéjban 10-12% nyálka-heteropoliszaharid (pl.] magas útifű Plantaginis folium Honos Balkánon. indicamin. Hatóanyag: kb. Egyéves lágyszárú. Eur. 4.. Plantago altissima L. Ny-Ázsiában. protein. pentaciklusos oleanolsav). mitogén lektinek). Mediterráneumban. meghonosodott É-Amerikában. de csak szórványosan fordul elő. – PLANTAGINACEAE homoki útifű [syn.) Arcang.doksi.] nyálkás útifű. Plantago coronopus L. masticinsavak. fenilpropan acteosid Alkalmazás: laxans (bő folyadékkal). masticonsav. Szicíliában. Hatóanyag: maghéjban kb. 10% nyálka-heteropoliszaharid (pl. lanceolata Alkalmazás: mint P. Ausztráliában és ÚjZélandon is. mucilaginosum enteritisben. Egyéves. többnyire zavart állományokban. a mai termesztett változatok vad ősi alakokból jöttek létre. leucoanthocyanok. et K. 4. koleszterinszint csökkentő. Pisum sativum L. Országszerte. masticodienonsav. arabinoxilan). Hatóanyag: a kinyert gyantában triterpénsavak (szterol-típusú tirucallol. takarmány. anthocyanidin.: Plantago psyllium L. likőr. bakteriosztatikus. homokpuszta-gyepekben. Egyéves lágyszárú.

máshol szórványos. arabinogalactan. polygalasav stb. Sokfelé telepítik. de termesztése is megoldható. tonicum. 20% zsíros olaj (magjában) Alkalmazás: diureticum. luteolin. – PLANTAGINACEAE nagy útifű Plantaginis (majoris = latifoliae) folium (= herba) Plantaginis majoris semen Honos Eurázsiában. főleg parkokban.Forrás: http://www. glükomannan). Sziklagyepektől a legelőkig. Plantago major L. DC.] egyiptomi útifű Plantaginis ovatae semen (Ph. fenolkarbonsavak. hogy az előző kettő hibridje. zsíros olaj. szintén tonicum. réteken. néha taposott gyomtársulásokban él. Platanus occidentalis L. Kéreg homeopathiában. Csak az Alföldön gyakori. flavonoid Alkalmazás: mint P. betulonsav. Platycodon grandiflorum (Jacq. 3-dehidroplatansav Alkalmazás: levél láz esetén.05% piridin alkaloid plantagonin és indicain. 0. Homeopathia. antibakteriális. Hg. Hg. Valószínű. kéregben pentaciklusos triterpén szaponin betulin. Népgyógyászatban sebgyógyító. Üde. 0. árnyékkedvelő. 0. VII. Platani (occidentalis) folium Platani cortex Hatóanyag: levélben flavonoid-glikozidok. Hg. – PLATANACEAE nyugati platán(fa) Honos É-Amerikában.3% aucubin. kumarin (esculetin). főleg Pakisztánból és Indiából importáljuk. mustárolaj-glikozid sulforaphen. felálló. kevés iridoid (aucubin) Alkalmazás: laxans bő folyadékkal bevéve. Hatóanyag: maghéjban 20-30% nyálka-heteropoliszaharid (pl.) (= herba) Plantaginis lanceolatae herba (DAB) Honos Eurázsiában. kovasav Alkalmazás: felső légúti hurutok esetén gyulladáscsökkentő. 3-8% fenilpropanoid acteosid flavonoidok (apigenin. arabinogalactan. 4. szükség esetén lemossák. Ny-Ázsiában. scutellarein). Ny-Ázsiában.05%) alkaloid plantagonin. Ph. catalpol. [Platanus x acerifolia (Ait.. Tőleveleit virágzás idején gyűjtik. – PLANTAGINACEAE [Plantago ispaghula Roxb.4-0. köhögéscsillapító. a vér lipidszintjét csökkenti. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1).) A. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén szaponin (platycodin. bolygatott helyeken. platycodigenin. utak mentén gyakori. Eur. Egyéves lágyszárú.hu Hatóanyag: kevés (0.7 m magas. Mediterráneumban.2% illóolaj. Nálunk kerti dísznövény. hírharang Platycodi radix Honos K-Ázsia mérsékelt égövi részein. Platanus orientalis L. külsőleg sebre. VIII. Platanus hybrida Brot. kb. allantoin. platansav. 2-6. néha egyéves.) Plantaginis (lanceolatae = angustifoliae) folium (Ph. tőrózsás lágyszárú. VIII. Kisebb termetű. leucocyanidin. Évelő. 6% cserzőanyag.doksi. – CAMPANULACEAE léggömbvirág. Plantago ovata Forssk. kéreg skorbut és reuma ellen. Plantago lanceolata L. Indiában. Hatóanyag: levélben kb. arabinoxilan.) Willd.) Plantaginis ovatae seminis tegumentum Honos Iránban.Eur. 1% catalpol). Hatóanyag: iridoid-glikozidok (1-3% aucubin.) . keleti platán(fa) Honos DK-Európában. 4. betulinaldehid. betulinsav. Sokfelé telepítik.. Gyógyszerek is készülnek belőle. Áttelelő lágyszárú. protein.és Közép-Európában. valamint szaponin. Áprilistól augusztusig virágzik.] közönséges platán(fa) Honos D. 0. leucodelphinidin. antibakteriális.5% nyálka-heteropoliszaharid (rhamnogalacturonan. aranyeres bántalmakra is használható. lanceolata (mucilaginosum). fenolkarbonsav. rhamnogalacturonan). Ph. – PLANTAGINACEAE lándzsás útifű Plantaginis lanceolatae folium (Ph . kb.

5% naftokinon plumbagin. 7% cserzőanyag. – LAMIACEAE [Coleus amboinicus Lour. Plectranthus barbatus Andrews – LAMIACEAE [syn.5-4% illóolaj. α. asztma esetén. Évelő pozsgás. Podophyllotoxin cytostaticum. Hatóanyag: 3-6% gyanta. antipyreticum. kb. podophyllotoxin Alkalmazás: drasztikus hashajtó krónikus obstipatio esetén. emmenagogum. virágban delphinidin (europinidin) Alkalmazás: plumbagin antibakteriális. antiasthmaticum. – PLUMBAGINACEAE európai ólomvirág Plumbaginis europaeae herba Honos D-Európában. fitoncid plumbagol. Hatóanyag: levélben 1. Indiai-szubkontinensen.: Coleus forskohlii Benth. Afrikában és DAmerikában. Polemonium coeruleum L. myricetin-glikozidok (pl.] indiai hárfacserje. barbatus (Andrews) Benth. europetin). flavonoidok Alkalmazás: mérgező. adstringens. erős laxans.és β-peltatin. orvosi ellenőrzéssel adagolható cholagogum. Hatóanyag: 0. analgeticum. Homeopathia. Homeopathia. Hatóanyag: diterpén plectrin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. benne 40-50% podophyllotoxin.hu Alkalmazás: platycodin sedativum. Évelő lágyszárú. Évelő félcserje. Indonéziában..3-1. diureticum.2 m magas. Indiában) is termesztik. Illatszeripar. gyulladásgátló. carminativum. illatos hárfacserje Colei radix Honos Indiai-szubkontinensen. féreghajtó. – POLEMONIACEAE kék csatavirág . Izolált podophyllotoxin citosztatikus. Plumbago europaea L. erős hatású cytotoxicum. 1 m-es örökzöld cserje. a drog expectorans. külsőleg ecsetelőként condyloma vagy granuloma inguinale eltávolítására. sedativum. bélkólika. benne 30-40% patchoulol. Podophyllum hexandrum Royle – BERBERIDACEAE [syn. anthelminticum.doksi. Kínában.] himalájai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli emodi rhizoma Podophylli emodi resina Honos Kínában. A keményítő-tartalmú hajtás élelem. Oroszországban. Ny-Ázsiában. termesztik Fülöp-szigeteken.] valódi pacsuli Patchouli folium Patchouli aetheroleum Honos Indokínában. Gyanta előállítására. Podophyllum peltatum L. – BERBERIDACEAE amerikai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli (peltati) rhizoma Podophylli resina Honos atlantikus É-Amerikában.Forrás: http://www. peltatin. 0.] fűszeres hárfacserje Colei folium Honos főleg Afrika trópusi területein. Ny-Ázsiában. Plectranthus amboinicus (Lour. diureticum. anticholinerg. Hatóanyag: illóolaj (43% carvacrol) Alkalmazás: malária és kolera ellen hatásos. továbbá norpatchoulenol Alkalmazás: antiszeptikus. rovarűző.) Spreng. trópusokon máshol (pl. Homeopathia. Pogostemon cablin (Blanco) Benth.: Podophyllum emodi Wall. citotoxikus. É-Afrikában. Hatóanyag: 6-20% gyanta. C. idegerősítő (adaptogén). továbbá más lignanok.: Pogostemon patchouly Pellet. – LAMIACEAE [syn.

amara. Hatóanyag: szaponin. régen a népgyógyászatban antisyphiliticum. gyökérzetben kb. flavonoid Alkalmazás: diaphoreticum. termesztik D-Európában és É-Afrikában. keserű polygalin. Nálunk kerti dísznövény. 5% szaponin Alkalmazás: expectorans. Hatóanyag: triterpén szaponin. Áttelelő lágyszárú.Forrás: http://www. 0. – POLYGALACEAE keserű pacsirtafű Polygalae amarae herba Polygalae amarae radix Honos D-Európában. Mediterráneumban. Középhegységben. Homeopathia. Hatóanyag: virágban kb. kb.8-cineol. expectorans köhögés. Polygonatum officinale (L.) All. latifolia Torr. – POLEMONIACEAE indás csatavirág Polemonii reptantis rhizoma Honos az USA keleti részén. adstringens. Szórványos és ritka üde lápréteken. – POLYGALACEAE hegyi pacsirtafű Polygalae vulgaris herba Honos Európában. adstringens. Hatóanyag: mint P. Eur.08% illóolaj (metilbenzoát. metil-2-hidroxibenzoát. átmeneti lápok. Hg. fenolglikozid gaultherin. nem nagy tömegben. Áttelelő lágyszárú. expectorans (krónikus bronchitis). Évelő lágyszárú. Ph. száraz tölgyesekben.) Desf. kvercetin. VIII.. Homeopathia. Polianthes tuberosa L.) = Senegae radix Honos É-Amerikában. máshol szórványos. ferulasav. – AGAVACEAE tubarózsa Honos Mexikóban. szegélyekben található. Polygala vulgaris L. 0. Polemonium reptans L. Védendő. – CONVALLARIACEAE [syn. elterjedt É-Amerikában és Európában is. kaszálórétek értékes faja. máshol ritka. népgyógyászatban fokozza a tejelválasztást. polygalitol. Mediterráneumban. Helyettesítheti a P. lázas légúti megbetegedés esetén.5 m-re nő. Szibériában. Szőrfűgyepek. Főleg a Középhegységben él szórványosan. Polygala amara L. és a Japánban termesztett P.hu Polemonii coerulei herba Polemonii rhizoma cum radicibus Honos Kaukázusban. Polygala senega L. Évelő lágyszárú. gastritis. szinapinsav. tenuifolia Willd.05% illóolaj (benne szalicilsavmetilészter).és metilén-glutaminsav Alkalmazás: népgyógyászatban légúti és húgyúti betegségek esetén. Dunántúlon elég gyakori üde lomberdőkben. amarum. Európába a drog Kanadán és az USA-án kívül főleg Indiából kerül. senegin). kvercetin. . metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar. 1. Országszerte sziklagyepekben fordul elő. senegin és szapogeninje presenegin). var. Áttelelő lágyszárú.: Polygonatum odoratum (Mill. metilszalicilát Alkalmazás: secretolyticum. 4. Hatóanyag: 6-12% triterpén szaponin (sokféle. Hatóanyag: szalicilsav-metilészter. Honos DK-Európában.doksi. – POLYGALACEAE kisvirágú pacsirtafű Polygalae amarellae herba Honos Európában. kozmetikai ipar. Középhegységben gyakori. Homeopathia. Évelő lágyszárú.és kempferol-glikozidok. 0. enteritis és dyspepsia esetén használatos. – POLYGALACEAE szenegafű Polygalae radix (Ph.és kempferol-glikozidok. et Gray. Évelő lágyszárú. speciális metil. senega L.2-0. Ny-Ázsiában. diaphoreticum. nyílt bokorerdőkben. Erdős-sztyepp faj. vértisztító.) Druce] Honos Eurázsiában. hypoglykaemiás hatású. Hatóanyag: gyökérben 1-2% szaponin (pl. kíméletre érdemes. de szórványosan. kevés cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. fontosabb a polygalasav. Évelő lágyszárú. Polygonatum latifolium (Jacq. Polygala amarella Cr. amara Alkalmazás: mint P.

ellagsav.Forrás: http://www. Polygonum amphibium L. expectorans. kb. Polygonum hydropiper L. diureticum. emiatt védett. Több. bizonyítottan csökkenti a thrombocyta-aggregációs hajlamot. kb. antibakteriális. Homeopathia. galluszsav.2-1% flavonoid (kempferol-. – POLYGONACEAE baracklevelű keserűfű Polygoni persicariae herba Honos Eurázsiában. allantoin Alkalmazás: vércukorszint-csökkentő erősebb alimentaris hyperglykaemiában. kámfor. kvercetin. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban. kumarin-származékok (umbelliferon. borneol. Hg.POLYGONACEAE madár keserűfű Polygoni avicularis herba (Ph. ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori. Hatóanyag: 0. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori üde gyertyán.és toroköblögetésre. Hatóanyag: csípős illóolaj (szeszkviterpén-dialdehid tadeonal = polygodial. salamonpecsét Polygonati rhizoma (= radix) = Sigilli Salamonis rhizoma Hatóanyag: szaponin (spirostan-típusú szapogeninnel). – POLYGONACEAE borsos keserűfű. Üde. aszparagin. egyéb). Hatóanyag: kb. catechin. kb. terpineol. szeszkviterpén-lakton confertifolin. flavonoid (hiperozid. persicarin). Évelő. nyálka-heteropoliszaharid. Egyéves vagy áttelelő lágyszárú. Mediterráneumban. 5% pektin és nyálka-poliszaharid Alkalmazás: népgyógyászatban mint P. Áttelelő lágyszárú. kb. népgyógyászatban vérzéscsillapító (menorrhagia esetén. Homeopathia. egyre ritkul.és aranyérbántalmakban).doksi. luteolin). Országszerte megtalálható még zavartalan vízi és mocsári társulásokban. hydropiper.) All. myricetin-glikozidok. népgyógyászatban diureticum főleg reumás panaszokra. carvon. lignan aviculin Alkalmazás: népgyógyászatban secretolyticum. – POLYGONACEAE vidrakeserűfű Polygoni amphibii radix Cirkumpoláris. Polypodium vulgare L.5% cserzőanyag. cserzőanyag. Polygonum bistorta L. vízibors Polygoni hydropiperis herba Honos Eurázsiában. kisebb taxonra bontható.05% illóolaj (benne kámforszerű persicariol). fahéjaldehid. fahéjsavmetilészter). avicularin = kvercetin-3arabinozid). 3. avicularin. fenolkarbonsavak. linalil-acetát.4-cineol. scopoletin). flavonoid (pl. 0. Polygonum persicaria L. nyálka-heteropoliszaharid. inkább melegebb éghajlatú területeken fordul elő. Évelő lágyszárú. 1. 1. 4. fenchon. külsőleg száj. vízi lágyszárú. 18% cserzőanyag. .5 % cserzőanyag Alkalmazás: antirheumaticum. Hatóanyag: oximetil-antrakinon.hu Polygonatum multiflorum (L. Mediterráneumban. Polygonum aviculare L. flavonoid (persicarin. Ph. továbbá pinenek. diureticum. Üde lápréteken előforduló montán faj. kvercimeritrin. s. rhamnasin és szulfát-származéka. évelő lágyszárú. továbbá külsőleg sebre és egyes ekcémák kezelésére.VIII. Áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: 15-35% hidrolizálható és kondenzált cserzőanyag.) = Centum nodii herba = Sanguinalis herba Kozmopolita mérsékelt égövi területeken. kávésav) Alkalmazás: anyagcsere fokozó. glucogallin. 30% keményítő a gyökértörzsben Alkalmazás: antidiarrhoeicum és mucilaginosum (különösen rhizoma).. szterolok. Eur. – POLYGONACEAE kígyógyökerű keserűfű Polygoni bistortae herba Polygoni bistortae rhizoma = Bistortae rhizoma Cirkumpoláris. kvercetin-. – POLYPODIACEAE . hólyag. fenolkarbonsav (klorogénsav. szilikát. phellandren.és bükkelegyes erdőkben. epicatechin. Üde gyomtársulásokban országszerte elég gyakori. kempferol. adstringens. p-cymol. l. poliszaharid. Honos D-Eurázsiában.

É-Afrikában. Sorfának gyakran telepítik. pinostrobin. Portulaca oleracea L.] tövisescitrom. Keményítő. sativa (Haw. Művelt területeken. A szárítás 200C-on. – SALICACEAE fekete nyár(fa) Populi gemma Populi gemmae aetheroleum Honos Európában.). – SALICACEAE fehér nyár(fa) Populi albae folium Populi albae cortex Honos Európában. – POLYTRICHACEAE óriás szőrmoha Adianti aurei herba = Capillaris major muscus = Polytrichi herba Honos Eurázsiában. máshol gyakori mohás sziklagyepekben. Polytrichum commune Hedw. vadcitrom Honos Japánban. vérzéscsillapító. Hatóanyag: termésben kb. külsőleg kenőcs formájában sebekre. pinobansin). Poncirus trifoliatus (L. enyhén antibakteriális. 0. kb. Hatóanyag: cserzőanyag. Az Alföldön ritka. Populus alba L. expectorans. tectochrysin. linalool. flavonoid (igen sokféle.hu édesgyökerű páfrány Polypodii rhizoma et radix = Filiculae dulcis rhizoma et radix Polypodii herba Cirkumpoláris. átmeneti lápokban. salicin. zsíros olaj (zsírsavak között arachidonsav is) Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. grandidentatin stb.5% illóolaj. acacetin. chrysin. benzoesav. erdőkben mohás fatörzseken. 20-40 cm magas lombos moha. isalpinin. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar.) DC. pl. 4 m magasra megnövő cserje. pinocembrin. Kb. A rügyeket február végétől kibomlásig gyűjtik. apigenin. mucilaginosum. Rügy propolishoz hasonlóan belsőleg diureticum. Populus nigra L. fűz-. salicin. hajszesz.és β-caryophyllen). szterol Alkalmazás: cholagogum (herba is a népgyógyászatban). szalicilsav.és fenolkarbonsav-glikozidok. 2% rovar vedlési hormon ekdizon és származékai. viasz Alkalmazás: gyulladáscsökkentő. árnyékos. gyomtársulásokban közönséges. – RUTACEAE [syn.Forrás: http://www. kapillárisok rugalmasságát fokozza. tremulacin. Márciusban. kempferol. láz esetén. grippe.) Raf. kb.2% illóolaj (limonen. salicortin. tremulacin. illóolaját krónikus polyarthritis esetén. 2-4% catechin-cserzőanyag. gyanta. . Kozmetikai iparban (propolishoz hasonlóan). É-Afrikában. áprilisban virágzik. antimikotikus. évelő lágyszárú. 8% zsíros olaj. – PORTULACACEAE kövér porcsin Portulacae herba Kozmopolita. Hatóanyag: levélben monobenzoil-salicin. reuma és láz esetén.: Citrus trifoliata L. gyanta. Nálunk ártéri puhafaligetekben gyakori. populin. aranyérre. 40% kovasav. linalil-acetát. Ázsia mérsékelt égövi részein. jól szellőző helyen történik (beszáradás 2:1) Hatóanyag: rügyben kb. Gyakorlatilag nem gyűjtik. kéregben illóolaj. Nálunk sem ritka tőzegmohás lápokban.] levesbe. expectorans.5% illóolaj (főleg α. heverő lágyszárú. szabad cukrok és szerves savak. Herbában szaharóz. egyéb fenol. floroglucin-származékok. Gyakori. salireposid Alkalmazás: húgyúti megbetegedések. nyár. egyéb szteroidok (szterolok). 20-35 m magas fa. hajolaj.doksi. 0. 30 m magas. enyhe purgans. rhamnetin. fenol-glikozidok (salicortin. Hatóanyag: szteroid-szaponin osladin (3000-szer édesebb a szaharóznál). gumianyag. viasz. izorhamnetin. kevés kaucsuk. meghűlés. populin. D-Ázsia mérsékelt égövi területein. Homeopathia. kb. főzelékbe használják. egyéves. Kis mennyisége és a védelemre érdemes páfrány miatt nincs gyakorlati haszna. kb. pl. 0. hurutoldó. előfordul Földközi-tenger környékén. reumás és köszvényes testrészekre. Termesztett változatát [var. galangin. salicin. főleg az Alföld árterein. ischias.és égerlápokban. ericin. É-Amerikában. talajon is. krémek stb.

máshol szórványos lomberdők tisztásain. sudár kankalin Honos Kaukázusban. diureticum. catechin.] tavaszi kankalin Honos Európában. dysenteria.) = Primulae radix et rhizoma (Ph.] libapimpó Anserinae herba (DAC) = Anserinae potentillae herba = Potentillae anserinae herba Anserinae radix Kozmopolita. A hajtást (ritkán külön a gyökeret) virágzáskor gyűjtik. Potentilla reptans L. Évelő lágyszárú. Ph. Homeopathia. Szibériában. sebgyógyításra (állatgyógyászatban is). tarackos lágyszárú. elatiorban a protoprimulagenin A hiányzik.: Primula officinalis (L. belsőleg antidiarrhoeicum acut és subacut gastroenteritis.) Hill. Primulae radix (Ph. – ROSACEAE indás pimpó Potentillae reptantis herba Potentillae reptantis radix Kozmopolita. priverogenin B.doksi. Évelő lágyszárú. egyéb szaponin aglikonok még anagalligenin.hu Hatóanyag: betacyanin. VIII. -pentamer és -hexamer. Védett. Mátrában. ligetekben. Börzsönyben. fenolkarbonsavak. leucoanthocyanidinek. továbbá kevés cserzőanyag a gyökérzetben. Hg. Középhegységben elég gyakori. adstringens. évelő. de nem tömegesen. Ny-Európában. Kaukázusban. Kaszálókon.) Räuschel – ROSACEAE [syn. enteritisben (gyermeknek is adható). flavonoidok. Ph. kb. A virágdrogban kb. Ma már védelemre szorul. epicatechin.) Hill.. évelő lágyszárú.) = Tormentillae rhizoma (et radix) Honos Eurázsiában. 1% káliumsó. Ny-Ázsiában.. hidrolizálható ellagitannin. antibakteriális. Nálunk nedves réteken. Európában. 4. pedunculagin. dimer agrimoniin. Hg. P. Potentilla anserina L. kumarin (umbelliferon. népgyógyászatban vértisztító. Eur. spasmolyticum (dysmenorrhoea esetében is). Primula elatior (L. gyulladáscsökkentő gastritisben.: Argentina anserina Rydb. triterpénsavak (chinovasav. hegyvidéki faj. szerves savak. flavonoidok. aszkorbinsav. VII. oldható phlobaphen is). Potentilla erecta (L. Primula veris Huds. bükkösökben ritka.) Primulae flos Primulae flos sine calycibus Primulae flos cum calyce (DAC) Primulae herba Primulae folium Hatóanyag: gyökérben és gyökértörzsben 3-12% olean-típusú triterpén-szaponin. – ROSACEAE [syn. szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). Középhegységben. Hg. 3% flavonoid (összetételük a különböző fajokban más) . scopoletin). virágdrogokban és herbában kb. Mediterráneumban.Forrás: http://www. karotinoidok. Homeopathia.) Alkalmazás: adstringens. Eur. a szár hosszan kúszó. Hatóanyag: 15-20% kondenzált cserzőanyag (7% piros. szterol Alkalmazás: gyomorsav szekréciót fokozza. enterocolitis. 4. tormentillsav. laevigatin B és F. 2%. lipidek. majd árnyékos. szegélyein. Hatóanyag: cserzőanyag (összetétel fő jellemzői az előzőekéhez hasonló) Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenésre. májbetegség esetén. kúszó. VIII. lápréteken. heverő szárú.: Tormentilla erecta L. Hatóanyag: 6-10% cserzőanyag (főleg ellagitannin). szükség esetén lemossák. cukrok. Évelő lágyszárú. nyálka-poliszaharidok. Alföldön ritka.és szájöblögetésre. ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori. Dunántúlon gyakori. catechin-trimer. – PRIMULACEAE [syn. triterpének Alkalmazás: antibakteriális. termesztése megoldható. szőrfűgyepekben. népgyógyászatban vérzéscsillapító külsőleg sebre. külsőleg garat. ursolsav stb. aminosavak. antivirális. fő komponens a primulaszaponin 1 és 2. Májustól októberig virágzik. Bükkben.] vérontófű Tormentillae rhizoma (Ph. hegyi réteken. orrvérzésre. Érdemes védelemre.

] meggy Cerasi nigri fructus Cerasi stipes Cerasi folium Honos Eurázsiában. klorogénsav. Prunus domestica L. termés értékes gyümölcsként. szterol. – LAMIACEAE közönséges gyíkfű Cirkumpoláris. flavonoid. Primula vulgaris Huds.) Scholler et Jacq. avium) gyertyános tölgyesekben. szerves savak.hu Alkalmazás: secretomotoricus és secretolyticus hatása miatt expectorans bronchitisben. Nálunk fajtáit termesztik.: Primula acaulis (L. per os prostata adenoma esetén (készítmény.és bükkelegyes erdőkben. pentaciklusos triterpén-szaponin (ursolsav. Dunántúlon nem ritka üde gyertyán.: Cerasus avium (L. gyanta.: Pygeum africanum Hook. – ROSACEAE (besztercei) szilva Pruni (domesticae) fructus . Kertekben telepítik. naringenin. aromadendrin. ezen kívül népgyógyászatban idegi eredetű fejfájás és szívgyengeség ellen. triterpén-szaponin. kvercetin. magban 25-35% zsíros olaj.Forrás: http://www. nincs androgén hatása.: Cerasus vulgaris Mill.és bélbetegségek kezelésére. – PRIMULACEAE [syn. Hatóanyag: cseresznye és meggy kocsányában és levelében leucoanthocyanok. felső légúti hurutokban. Prunella grandiflora (L. VIII.doksi.ROSACEAE [helytelen syn. taxifolin és heterosidjaik).) Honos trópusi Afrikában. polifenolok. Prunus cerasus L. orvosi felügyelettel). szterol (ekdizonoid). időskori szívgyengeség terápiájában (gyógyszerek formájában is).) Hill. gyomor. – ROSACEAE [syn. gyümölcsben cyanidin-glikozidok. Hatóanyag: lényegében megegyező az előbbi két fajnál leírtakkal Alkalmazás: azonos az előbb jellemzett Primulae radix indikációs területével. továbbá ursolsav. Egyes alfajai elvadulhatnak. Kaukázusban. mag olajat. Védett. Ny-Ázsiában. A többi drog fő hatása is secretolyticus és expectorans. n-docosanol). crataegolsav. oleanolsav. a fa magassága elérheti a 30 m-t is. genistin. levél homeopathiában. = Ph. népgyógyászatban még asthmatikus. – ROSACEAE [syn. Prunella vulgaris L.és anthocyanin-glikozidok.] szártalan kankalin Primulae vulgaris radix Honos Európában. genistein. nagyvirágú gyíkfű Honos Európában. termesztése megoldható. ferulasavészterek Alkalmazás: kivonata csökkenti a tesztoszteron plazmakoncentrációját. likőripari aromát szolgáltat. Európában. Homeopathia. Eur. É-Afrikában. prunetin. oleanolsav. köszvényes és neuralgikus panaszok esetében is. Prunellae herba Hatóanyag: kb. cianogen glikozid amygdalin Alkalmazás: kocsány diureticum.) Moench] cseresznye Cerasi stipes Cerasi folium Honos Kaukázusban. catechin. 4. kocsányban még flavonoidok (flavanon dihidrowogonin-glikozidok.] afrikai szilva Pruni africanae cortex (Ph. Prunus avium L. nyirkos szurdokerdőkben előfordul. évelő lágyszárú. Fajtáit termesztik. f. Hg. alkalmas benignus prostata hypertrophia kezelésére. alifás alkohol (n-tetracosanol. Mediterráneumban. antidiarrhoeicum. Hatóanyag: zsíros olaj (sokféle zsírsavval). epimaslinsav). . Ny-Ázsiában. Prunus africana Kalkm. Dunántúlon és a Középhegységben vad alfaja (subsp. 50% cserzőanyag. levélben verbaszkóz és szedoheptulóz Alkalmazás: népgyógyászatban toroköblögető.

.: Laurocerasus officinalis M.] babérmeggy Laurocerasi folium = Pruni laurocerasi folium Honos Kaukázusban. – ROSACEAE kései zelnice(meggy) Pruni serotinae cortex = Pruni virginianae cortex Honos É. P. DK-Európában. ursolsav. Ny-Ázsiában. ártéri gyertyános-tölgyesekben megtalálható. Örökzöld díszcserjeként telepítik Magyarországon. cserzőanyag. pálinka stb. p-kumársav. néhol üde bükkösökben. et Zucc.: Padus avium Mill. szerves savak és észtereik. pektin. kb. magban zsíros olaj.. insititia Jusl.és Közép-Amerikában. sambunigrin. pektin. Hatóanyag: 1. virágban kevés amygdalin. cseresznyeszilva. Prunus laurocerasus L. közel 1% tannin. Hatóanyag: prunasin. Homeopathia. és hibridek) együtt. purgativum. – ROSACEAE kökény Pruni spinosae flos (DAC) = Acaciae germanicae flos Pruni spinosae fructus (= bacca) = Acaciae germanicae fructus (= bacca) Pruni spinosae radicis cortex Honos Kaukázusban. 2% amygdalin. arbutin. scopoletin. magban kb. Európában. nálunk is sok fajtáját gyümölcse miatt. szterol. Kaukázusban. – ROSACEAE [syn. szterol. ahol termesztik is. P. oligoszaharidok. Nálunk nem gyakori. cerasifera Ehrh. 6% amygdalin. gyümölcsben cyanidin-glikozidok. Homeopathia. Márciusban. Hatóanyag: levélben kb. továbbá fenolkarbonsavak. vértisztító.] őszibarack Persicae flos Persicae folium Persicarum fructus Persicarum semen Persicarum cortex Honos Ny-Kínában. Cerasus avium (L. 45% zsíros olaj. Prunus padus L. hentriacontanol. élelmiszer (nyersen. nyomokban cianogén glikozid (amygdalin. Hatóanyag: 1% amygdalin és izoamygdalin. hiperozid . étereik.).Forrás: http://www. Elvadul és meghonosodik. áprilisban virágzik. serotonin. reumaellenes. Roem. kéregben kb.4% cianogén glikozid prunasin. Homeopathia. kinasav. degradált erdős-sztyepp. Hatóanyag: cukrok. virág enyhe purgans. triptamin. prunitrin. kb.) Moench] zelnice(meggy) Pruni padi cortex Honos Kaukázusban. A virágot lombfakadás előtt gyűjtik és napon vagy mesterséges szárítóban kíméletesen szárítják.hu Honos Eurázsiában. fenoloidok. anthocyanidinek. – ROSACEAE [Persica vulgaris Mill. Világszerte termesztik. – ROSACEAE [syn. flavonoidok.) Sieb. Gyakran díszfának ültetik. aromaticum. tyramin. Kb. gyanta Alkalmazás: tonicum. gumianyag. Ny-Ázsiában. 15 m magas. szerves savak. flavonoid (naringenin). Prunus persica (L. szerves savak. virágban kvercitrin. flavonoidok. homeopathiában. monomer és polimer leucocyanidin Alkalmazás: szirupként tüdőbetegségben és köhögéscsillapítóként. Prunus spinosa L. aromaanyag. cserzőanyag. mag olajat és keserű aromát szolgáltat. Európában. kéreg népgyógyászatban orsóféreg és láz ellen. Országszerte gyakori.doksi. cserzőanyag. gyökérkéregben prunetin. termés értékes élelmiszer. sedativum. trimetoxibenzoesav eudesminsav. 1% ursolsav. kék prunicyanin. tannin Alkalmazás: készítmények formájában aromaticum. prunasin). benzaldehid. ÉNy-Európában is megtalálható. hentriacontan. aszalva. 1% amygdalin. Prunus serotina Ehrh. fenolkarbonsavak. izovaleriansav Alkalmazás: levél népgyógyászatban köhögési inger csillapító. cukoralkohol. légzésstimuláló. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: termésben cukrok. enyhe spasmolyticum. továbbá catechin. erdőszéli bozótosok társulás alkotója. mert könnyen megbarnul (beszáradás 5:1). karotinoidok. Fajtáit termesztik rokonfajaival (pl. rutin. 2% amygdalin Felhasználás: enyhe laxans.

cadinil. purgans. Indokínában. psoriasis ellen és lepra kezelésére. Ptelea trifoliata L. nagy termetű. a sajátos ízű gyümölcs éretlen állapotban hasonlóan. citotoxikus. Hatóanyag: 1. ellagsav gentiobiosid amritosid. 4. Kínában. Hatóanyag: levélben flavonoidok (kvercetin-glikozidok. 20% illóolaj.4% illóolaj (eugenol. bavachin. Hg. továbbá zsíros olaj.és tűlevelű erdőkben gyakori.) Medik. dictamnin. Hg. VIII.) Baill. erősen secretolytikus.hu Alkalmazás: termés adstringens. tonicum. cserzőanyag. hasmenés és asztma ellen.) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Ph.) Honos Brazíliában. ptelefolin.5-5 m magas. hánytató. Uragoga ipecacuanha (Brot. Eur. Hatóanyag: kinolin alkaloid kokusaginin. Hg. 4. termesztik is. (levélben hasonlóan sokféle.: Cephaëlis ipecacuanha (Brot. diureticum. szirupként elkészítve purgans és anthelminticum. psoralidin. izobavachin). D-Amerika nyugati részén. Ph. gyökérkéreg népgyógyászatban lázcsillapító. 1. VIII. egyéves lágyszárú. kéregben 11-15% tannin.és bélmegbetegedések esetén). szerves savak. guajaverin). ptelein. 8% pirogallol-cserzőanyag . még hidroxilunin. Kb. diureticum. diureticum.) Kuhn – DENNSTAEDTIACEAE sasharaszt Pteridii aquilini radix (= rhizoma) Pteridii folium (= herba) Kozmopolita. Eur.. 40 cm magasra növő. Pteridium aquilinum (L..] valódi hánytatógyökér. friss virágot homeopathiában is. . antibakteriális. limonen. alkilfenol bakuchiol. Eur. 4.doksi. maculosidin. aromaanyagok.. Indiai-szubkontinensen.és sesquigaven-szeszkviterpen. termésben cukrok. szaponin (pl. Közép-Amerikában.] malájtea Psoraleae fructus Honos ÉNy-trópusi Afrikában. gyógyszerek formájában orvosi ellenőrzéssel. gyomor. virág enyhe laxans. mellékalkaloid pl. ipekakuána Ipecacuanhae radix (Ph.és torokecsetelésre. 0. ptelefructin stb. Ph. 1 méteres. VIII. D-Amerikában. 30-40% keményítő Alkalmazás: expectorans. diaphoreticum. továbbá furokumarinok Alkalmazás: tonicum. VIII. psychotrin. anthelminticum. chromenochalkon bavachromen) Alkalmazás: stomachicum. vértisztító. csak készítmények. állományalkotó páfrány.) = Ipecacuanhae radix et rhizoma (Ph. évelő.) Ipecacuanhae pulvis normatus (Ph. aphrodisiacum. flavonoid (bavachinin. kb. Hatóanyag: kb.. Ph. Psoralea corylifolia L.) Rich. guajacolsav). laxans. 8 m magasra is megnövő fa vagy kisebb cserje. ursolsav. külsőleg leucoderma. kb. skimmianin.) Stokes és más Psychotria fajok – RUBIACEAE [syn. továbbá kevés iridoid izokinolinglikozid ipecosid és származékai. leucocyanidin. Hg. balfuorodin). Mészkerülő lomb.. Hg. caryophyllen).) Ipecacuanhae tinctura normata (Ph. pl.Forrás: http://www. chalkon (izobavachalkon. Termesztik is. – MYRTACEAE guáva Djamboe folium = Psidii folium Guajavae fructus = Psidii fructus Djamboe cortex Honos Mexikóban. gyanta. izopsoralen (= angelicin). (costa-ricai ipekakuána) is. Psidium guajava L. – FABACEAE [syn. Homeopathia. Ph. Kb. Arab-félszigeten. vitaminok Alkalmazás: levél és kéreg adstringens (főleg hasmenés ellen.. – RUTACEAE hármaslevelű alásfa Pteleae trifoliatae radicis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. flavonoidok.8-4% izokinolin alkaloid emetin és cephaelin. amritosid. 4. VII. Nagy adagban mérgező. népgyógyászatban a présnedv fogíny-. nálunk díszcserje (fa). száj.: Cullen corylifolium (L. az Alföldön ritkább. gyantaszerű guafin. elágazó félcserje. Psychotria ipecacuanha (Brot. benne furokumarin psoralen. Eur. Hivatalos drogot szolgáltat a Cephaëlis acuminata Karst.

Forrás: http://www. Pulicaria dysenterica (L.) Maesen et Almeida [syn. Hatóanyag: gyantaszerű Kinoban 70-80% kinotannin. pterocarptriol. antipyreticum. szteroid ekdizon és származékai. Pueraria montana (Lour. Guajanában. C) Alkalmazás: antihypertensiv. fenolkarbonsavak. lobata (Willd. levél népgyógyászatban reuma esetén. cyptomeridiol. termesztik Távol-Keleten a Fülöp-szigetekig. fojtóbab. B.hu Hatóanyag: gyökértörzsben 0. Ptychopetalum olacoides Benth. 7-8 m magas.] Honos Kínában. továbbá szaponin (oleanan-típusú kudzusapogenol A. 2% izoflavon-glikozid puerarin. timol-származékok Alkalmazás: korábban bőrbetegségekre. dyspepsia esetén. daidzin.) Gärtn. Elő-Ázsiában. gyantasavak. szterol. illóolaj (50%-a cedrol) Alkalmazás: tapasz. gegen Puerariae radix Hatóanyag: kb. lehet fejfájás csillapító. flavonoidok. levélben cianogén glikozidok. szterolok Alkalmazás: krónikus rheuma. Indiai-szubkontinensen.: Inula pulicaria L. Malajziában. 0.] parlagi bolhafű Pulicariae herba = Conyzae minoris herba . B).5% flavonoid. Ptychopetalum uncinatum Anselmino Honos É-Brazíliában. – OLACACEAE Honos É-Brazíliában. 0. Pterocarpus santalinus L. Homeopathia. pentosen-nyálkaanyag.) Merr.18% illóolaj. keserű pteraquilin glikozid. DNy Csendes Óceániában. – FABACEAE var. aphrodisiacum. legelőkön.: Pueraria lobata Ohwi] Honos Kínában. szájvíz. Hatóanyag: piros festékanyag izoflavon és genistein-származékok santalin (santalin A. Pulicaria vulgaris Gärtn. izopterocarponol. Dunántúlon szórványos. A fatest sötétbíbor.doksi.14% illóolaj.) Maesen et Almeida [syn. gyomtársulásokban. Pterocarpus marsupium Roxb.: Pueraria thomsonii Benth. szaponin Alkalmazás: rhizoma gyomorhurut esetén antidiarrhoeicum. az Alföldön gyakoribb. gyökérben poliinek. 0. évelő (nálunk inkább egyéves) lágyszárú. stilben pterostilben. – FABACEAE kelet-indiai kinofa Kino Honos Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: herbában acetofenon brevifolin. f. galluszsav. eudesmol Alkalmazás: adstringens. izomrelaxans. var. népgyógyászatban impotencia ellen tonicum. antidysentericum. nedves réteken. Malajziában. ideges panaszok. cardialis arrythmia és angina pectoris esetén. homopterocarpin. antidysentericum. Ausztráliában. kb. antibakteriális. teafestő. keményítő. kevés illóolaj. muira-puama Ptychopetali lignum Hatóanyag: behensav-észterek. füstölő. santal. fogpor.6 m-re is megnőhet. aldehidek. pterocarpin. Indokínában. 7% catechin-cserzőanyag. – ASTERACEAE [syn. É-Afrikában. K-Ázsiában. – FABACEAE vörös-szantálfa Santali lignum rubrum Honos Indiai-szubkontinensen. chinensis (Willd. továbbá szeszkviterpének. oleanol-származék. farészben szeszkviterpén-alkohol pterocarpol. Indokínában. 7% tannin. – ASTERACEAE réti bolhafű Conyzae mediae herba = Suedensis herba = Arnicae suedensis herba Conyzae mediae radix Honos Európában. eudesmol.

klorogénsav). ennek fele gallotannin. a termésben delphinidindiglikozid. – PYROLACEAE kereklevelű körtike Pyrolae rotundifoliae herba Cirkumpolárisak főként az északi féltekén. gyomtársulásokban gyakori. Homeopathia.és Közép-Ázsiában.hu Honos Európában. szitoszterol. ízletes. Hatóanyag: alifás monoterpén cosmen Alkalmazás: inszekticid. virágban pelargonidin-glikozid. Nálunk iszapos és szikes talajokon. nyomokban alkaloid pirrolizidinek Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. nálunk védett helyeken és üvegházban termeszthető. Esetleges alkaloid-tartalma miatt huzamos használatát nem ajánlják. Sztyeppréteken szórványosan található.) Mill. féregűző is. Gyűjtéskor a termőhelyet kímélni kell! Hatóanyag: nyálka-poliszaharidok. . Pyrola chlorantha Sw. Homeopathia. védett.és pelargonidin-glikozid. évelő lágyszárú. évelő lágyszárú. delphinidin. emmenagogum. Köves hegylejtőkön. Pulmonaria officinalis L. Ny-Ázsiában. neuralgia.) Gams] pettyegetett tüdőfű Pulmonariae (maculosae) folium Pulmonariae herba (DAB) Honos főleg Közép-Európában. felső légúti megbetegedésekben hurutoldó. szaponin (ursolsav. áprilisban virágzik. Hatóanyag: 4-8% arbutin. – PYROLACEAE zöldvirágú körtike Pyrolae chloranthae herba Pyrola rotundifolia L. hasmenés elleni szer népi használatban. előbbi a Dunántúlon adventív. kevés tannin.Forrás: http://www. rozmarinsav. Ny. homeopathia. virág adstringens diarrhoeában. Cserje. Pulsatilla nigricans Störck [syn. kisebb termetű. cukrok.: Pulsatilla vulgaris Mill. kb. fenolkarbonsav (pl. Mindkettő faj védelemre szorul. citromsav. betulinsav). évelő lágyszárú. neurosis. egyéb szerves savak és észtereik.7% piperidin alkaloid pelletierin. évelő lágyszárú fajok. diureticum. fenyvesekben szórványosan. 15% tannin Alkalmazás: diureticum. 28% cserzőanyag. 34% nyálka-poliszaharid. de védelemre érdemes. metilarbutin. – RANUNCULACEAE [syn. terméskéreg adstringens a népgyógyászatban colitis. Ép tőleveleit 3 cm-es nyéllel elvirágzás után. szaponin. diaphoreticum (rheuma és köszvény kezelésében). 25 % hidrolizálható cserzőanyag. piros terméshús vitamindús.doksi. vitaminok Alkalmazás: kéreg anthelminticum. mészkerülő elegyes erdőkben található. kb. Pulsatilla grandis Wender.és É-Európában. É-Afrikában. Etiópiában. Hatóanyag: kéregben 0. allantoin. Pulsatillae herba Hatóanyag: protoanemonin. Indiai-szubkontinensen. szaponin. K. É-Afrikában.] fekete kökörcsin Honos Közép-Európában.: Pulsatilla pratensis (L. flavonoidok. 4% cserzőanyag. anemonin és származékai. pseudo-pelletierin.] leánykökörcsin Honos Közép-.: Pulmonaria maculosa (Liebl. nyílt homokpuszta gyepekben ritka. kovasav. a herbát virágzáskor szedik. kb. egyéves lágyszárú. migrén esetén. 5% tannin Alkalmazás: régebben sedativum fájdalmas görcsök. Gyertyános tölgyesekben és bükkelegyes üde erdőkben helyenként gyakori. adstringens.5-0. Szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). védett. kb. terméshéjban kb. – BORAGINACEAE [syn. dysenteria esetén. Márciusban. Punica granatum L. – PUNICACEAE gránátalma Punicae granati cortex = Granati cortex Granati fructus Granati flos Granati fructuum cortex = Punicae granati fructidis cortex Honos Kaukázusban. utóbbi még ritkább.

neoquassin. [syn. 18-hidroxiquassin Alkalmazás: tonicum. légyölőfa Quassiae lignum Quassiae cortex Honos Mexikóban. farészben kondenzált galluszsav-észter típusú cserzőanyag (castalagin..) Liebl. 0. 6% fehérje. 37% keményítő. leucodelphinidin. Kaukázusban.hu Pyrus communis L. arbutin. . Kaukázusban.és szájöblögető. Ph. szaponin. magban amygdalin Alkalmazás: diureticum.: Quercus pedunculata Ehrh. DAC) Honos Chilében. (Gubacsdarázs: Cynips tinctoria Hartig) Hatóanyag: gubacsban 40-60% hexa-hepta-galloil-glükóz típusú gallotannin (kínaiban akár 75%) Alkalmazás: szájüregi sebek. 15% cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. fog-.: Quercus sessiliflora Salisb.és fejbőrápoló szerekben. flavonoid. – FAGACAE [syn. obstipans (állatgyógyászatban is). D-Amerikában. catechin. 10% szaponin.] kocsánytalan tölgy Honos Európában. Galla halepensis. kvercetin. Quillaja saponaria Mol. Hatóanyag: kb. 15-18 m magas. cukoralkohol. garat. külsőleg toroköblögető krónikus bronchitisnél. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-mono. vérzéscsillapító (főleg külsőleg). depurativum (tincturaként is).15%). főleg pentaciklusos triterpén.] kocsányos tölgy Honos Európában. Homeopathia. 2-5 m magas fa vagy cserje. Q Quassia amara L. phlobatannin. Kaukázusban. Cserje habitusú. vescalagin. kb.és catechintannin. cyclit. Hg. VII. Hatóanyag: kb.. amarum. száj. klorogénsav és származékai. leucocyanidin. Ny-Ázsiában. Helv.25% seco-triterpén quassin (= nigakilacton G. Eur. catechin. nedves lomberdőkben gyakori. Ny-Ázsiában. Galla turcica) Honos DK-Európában. 7% tannin. Ph. – ROSACEAE körte(fa) Pyri communis fructus Honos ősei Eurázsiában vannak. szteroid-szaponin hidroxi-dammarenon. táplálék. Peruban. 0. Bolíviában. 15% zsíros olaj. Dunántúlon és a Középhegységben száraz. Homeopathia. Quercus infectoria Olivier. – ROSACEAE panamakéreg Quillajae cortex (ÖAB. Quercus petraea (Matt. pektin. változatait széles körben termesztik. Magban (makkban) ciklusos cukoralkohol quercit. acetilarbutin (pyrosid).1-0. castalin.Forrás: http://www. A makk pirítva (Quercus semen tostum) kávépótló. gyulladt íny. savas bisdesmosid-típusú quillajasavglikozidok. Hg. vescalin) Alkalmazás: adstringens. aphták ecsetelésére tincturaként. Ny-Ázsiában. kb.) Quercus semen Quercus folium Quercus lignum Hatóanyag: kéregben 8-20% gallo. termesztik még Hindusztánban és D-Európában.doksi. Kéreg korábban egyes helyeken söriparban komló helyett. homeopathiában. Quercus robur L. 4. pentaciklusos szaponin glutinol.. laxans (szirupként is). VIII. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben erdőalkotó. levélben 6-11% cserzőanyag. – SIMAROUBACEAE keserű kvasszia(fa). örökzöld fa. Ph. más Quercus fajok – FAGACEAE kurdisztáni tölgy Quercus galla (= Galla. alakköreit. quercin.és -triglikozid). Quercus cortex (Ph.

É-Afrikában. Ranunculus bulbosus L. Kanadában. – RANUNCULACEAE réti boglárka Ranunculi acris herba = Ranunculi pratensis herba Honos Európában.. Kaukázusban. heterophylla Roem. Elterjedt az egész országban.). népgyógyászatban friss leve cholecystopathia. rauwolfinin). Mocsári és iszaplakó társulásokban gyakori. 50-féle). alstonin). Homeopathia. raphanol stb. vaskos. máshol szórványos. expectorans.5-3% indol-indolin-alkaloid yohimbanok (kb. Nálunk gyomtársulásokban elég gyakori. Rauvolfia (Rauwolfia) serpentina (L.5-1 m magas. et Hook. Rehmannia glutinosa (Gärtn. Elterjedt Európában. Kétéves. virágban xantofillok Alkalmazás: mérgező mindegyik. Dunántúlon elég gyakori. csöves lágyszárú. Mediterráneumban. fő típusok: yohimbin (reserpin. Malajziában. Egy. bokrosodó cserje. yohimbin).vagy kétéves lágyszárú.. É-Afrikában.6 m. Szibériában. R. 0. Homeopathia. Hatóanyag: protoanemonin származék ranunculin. szinapin.hu R Ranunculus acris L. – RANUNCULACEAE gumós boglárka Ranunculi bulbosi herba Ranunculi bulbosi radix Honos Európában. népi használatban egyes krónikus bőrbajokban. vomitoria Afzel. Áttelelő lágyszárú. Üde és nedves réteken. sarpagin (sarpagin. szintén termesztett. et Schult. cholereticum. pleuritis. Hatóanyag: glikozinolátok (glükobrassicin. ajmalin (ajmalin. – BRASSICACEAE retek Raphani hortensis (= sativi) radix = Raphani nigri radix Honos Ázsiában. deserpidin. – GESNERIACEAE enyves kuszagyűszű Rechmanniae glutinosae radix . R.) Benth. a Tiszántúlon ritka. raupin) Alkalmazás: kivont alkaloidokból antihypertensiv. piros gyökérben anthocyan (raphanusin) Alkalmazás: diureticum.) Hatóanyag: 1. máj. Hatóanyag: glikozinolát (pl. izoanemoninsav. USA-ban. magassága kb. – APOCYNACEAE indiai vérnyomáscserje Rauwolfiae radix (DAB) Rauwolfiae folium Honos Kínában. Zavart gyepekben fordul elő. bronchitis. hirsuta Jacq. melyek csak orvosi rendelvényre adhatók. Konyhakerti zöldségnövény.) Steud. niger (Mill. É-Afrikában. egyéves lágyszárú. Európában. Évelő lágyszárú. Kaukázusban.és epeutak betegsége és bronchitis esetén. corynanthenin vagy raubasin (raubasin = ajmalicin. – BRASSICACEAE repcsény retek Raphani raphanistri herba Honos Ny-Ázsiában. Indiai-szubkontinensen. bomlástermékei anemonin. (Hatóanyag kinyerése szempontjából felhasználják még: R. sedativ és neuroleptikus gyógyszereket gyártanak.doksi. glükoputranjivin) Alkalmazás: antibakteriális. Indokínában. – RANUNCULACEAE torzsika boglárka Ranunculi scelerati herba = Ranunculi palustris herba = Ranunculi aquatici herba Honos Ázsia mérsékelt égövi részein. Kaukázusban. szaponin. Raphanus raphanistrum L. 0. Homeopathia. serpentinin. köszvény és reuma esetén.Forrás: http://www. dyspepsia. anemoninsav.) DC. tetraphylla L. A fekete retek a subsp. serpentin. Ranunculus sceleratus L. Indiai-szubkontinensen. Ny-Ázsiában. fél méter magasra is megnő. Raphanus sativus L. R.

Hg.: Rheum x hybridum Murray] hullámoslevelű rebarbara Rhei japonici rhizoma (= radix) Honos K-Ázsiában. Cserje vagy fa. Rheum rhabarbarum L. sedativum. Hatóanyag: kb. festőanyag. Hg. ez is felhasználható). – POLYGONACEAE [syn. emodinok. mint enyhe hashajtó. lutea L.) Rhei pulvis Hatóanyag: 4-6% hidroxiantracén-származék rhein (60-80%-a antrakinon-monoglikozid. Rhamnus purshiana DC. Rhei radix (Ph. melittosid. galloilglükóz). termés is. antifungális. – RHAMNACEAE [syn. chromanonok Alkalmazás: főleg pora laxans. évelő lágyszárú. Ázsia mérsékelt égövi részein. VII. nagyobb adagban hashajtó. számos gyógyszer hatóanyaga. É-Afrikában. Reseda luteola L. aloin A. Többnyire 3 m magasra növő cserje. chrysophanolok. 2% glükofrangulin. C. dismenorrhoea esetén.és ÉNy-Kínában. glikozinolát glükobarbarin és fenil-oxazolidinthion bomlásterméke. rehmanniosid A-D. Kétéves lágyszárú. ajugol. évelő lágyszárú. Indokínában. 8% hidroxiantracén-származék (cascarosid A. Erdeinkben helyenként gyakori. stomatitis. Indiai-szubkontinensen. tannintartalma miatt kisebb dózisban antidiarrhoeicum. lindleyn). J. gingivitis esetén gyulladáscsökkentő gyógyszerekben. antirheumaticum. tonicum. flavanok. rehmanniosid D-nek enyhe hypoglykaemiás hatása van. oligomer procyanidinek. anthelminticum. Hg. cardiotonikus. Magas.Forrás: http://www. évelő lágyszárú. Homeopathia. É-Afrikában. speciális iridoid rehmaglutin A és iononglikozid rehmaionosid A-C Alkalmazás: antipyreticum. VIII. Ny-Ázsiában. Magas (kb. frangulin). Nálunk is termeszthető. továbbá tannin (gallotanninok.5% antrakinon-glikozid (emodinprimverosid. B. 4. Magyarországon termeszthető. chromonok. Rheum rhaponticum L. kempferolglikozid stb. heterodiantronok. Hatóanyag: kéregben 2-2. a R. kínai rebarbara Honos É.: Rheum x hybridum Murray] . Rheum palmatum L. emodinanthranol-glikozidok. termés népgyógyászatban még diureticum. – RESEDACEAE festő rezeda Luteolae herba = Resedae luteolae herba Luteolae radix Honos DK. Eur. évelő lágyszárú.hu Honos É-Kínában. Ph. az Alföldön szórványos. kevés apigenin. flavonok. glükoluteolosid. rhamnonigrin. – POLYGONACEAE [syn. diureticum. hibridnek tartják. G. éretlen termésben szaponin Alkalmazás: kéreg népgyógyászatban laxans. 4. Homeopathia. a Középhegységben és a Dunántúlon nem gyakori. izorhamnetin. flavonoidok.) = Cascarae sagradae cortex Honos Ny-Kanadában. valamint fenilbutanonok (pl. termésben kb. erőteljes növekedésű. B. luteolosid.) = Rhei rhizoma (= radix) (Ph. 11-dezoxialoin) Alkalmazás: laxans. a barbarin (a vadrezedában glikozinolát glükotropaeolin) Alkalmazás: népgyógyászatban diaphoreticum.és DNy-Európában.. Külsőleg orrüreg fertőzéses betegség.: Frangula purshiana DC. D.doksi.. Rheum officinale Baillon – POLYGONACEAE orvosi rebarbara Honos D-Kínában. Ny-USA északi és déli részein.. Útszéli gyomtársulásokban (közönséges mindenhol a vadrezeda. Ph. Hatóanyag: flavonoid (luteolin. nálunk nem gyakori konyhakeri növény. frangulin. stomachicum. Cooper] kaszkarabokor Rhamni purshianae cortex (Ph. vértisztító.). 10-25%-a diantron-glikozid). 2 m). physcionok. VIII. extractumok formájában diureticum. Rhamnus cathartica L. Eur. – RHAMNACEAE varjútövis benge Rhamni catharticae cortex Rhamni catharticae fructus (DAB) Honos Európában. Hatóanyag: iridoid-glikozid catalpol. gyulladáscsökkentő. aucubin.

salidrosid. dezoxirhaponticosid Alkalmazás: enyhe hashajtó.Forrás: http://www. Rhododendron ferrugineum L. Hatóanyag: kb. Eucheuma spinosum és más fajok agar Agar (Ph. Rhododendron luteum Sweet – ERICACEAE [syn. VII. Ahnfeltia plicata. Kaukázusban. előbbiben arbutin (ericolin). flavonoidok. – SCROPHULARIACEAE [syn.és DK-Európában. utóbbiban még flavonoidok. laboratóriumi táptalaj készítéséhez. vese. Rhinanthus minor (Ehrh.: Rhinanthus crista-gallii L.) = Agar-Agar (Ph. VIII.] sárga rododendron. Eur. Kárpátok). – ANACARDIACEAE kanadai szömörce Rhois aromaticae radicis cortex Honos É-Amerikában. Ribes nigrum L. továbbá rhododendrin (= betulosid). Ph. 5% stilben-glikozid rhaponticosid. kompótnak) Hatóanyag: mindkét gyökérdrogban antrakinonok. Magyarországon nincs. 10-35 cm magas. rosiridin (aglikon rosiridol).és kávésav Alkalmazás: homeopathia. Homeopathia. 1-2 m magas. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum köszvényes.hu közönséges rebarbara Rhapontici radix Honos Közép-Ázsiában. Közép. Hatóanyag: aucubin (aucubosid. Ázsia mérsékelt égövi részein. – CRASSULACEAE [syn. sárga alpesirózsa Rhododendri folium Honos K-. Ny-Ázsiában.) lichenoides. – ERICACEAE erdélyi havasszépe Rhododendri ferruginei folium Honos DK-Közép-Európában (Alpok. esetleges ösztrogén hatásukat is figyelembe kell venni.) Scop. 0. Hg. egyéves lágyszárú. Honosak Csendes. 1-2 m magas cserje. bokros cserje. Hg.07% illóolaj. évelő lágyszárú. klorogén. Sok díszfajta ebből származtatható. Nálunk ez sem található vadon. ursolsav.] csörgő kakascímer Cristae gallii herba Honos Európában. reumás panaszok esetén. hibrid változatait kertekben inkább termesztik (főzeléknek. szterol. rhinanthin). agaropektin Alkalmazás: enyhe laxans. Dísznövényként telepíthető. Azalea pontica L. Rhodophyta – ALGAE vörösmoszatok: Gelidium fajok. Gracillaria Gymnogongrus grifithiae.) L. Üde és nedves réteken országszerte gyakori. népgyógyászatban tonicum. Hatóanyag: sok más rododendron fajjal együtt mérgezőek. kb. gyógyszertechnológia (emulzió-. több más faj homeopathiában.és Indiai-Óceánban. valamint kb. más szaponin-glikozid. Rhus aromatica Ait.] illatos rózsásvarjúháj Rhodiae radix Honos Európában. – GROSSULARIACEAE fekete ribiszke . 18% cserzőanyag Alkalmazás: fejfájás csillapító. Hatóanyag: illóolaj. 4.: Sedum rosea (L. 20% cserzőanyag Alkalmazás: tinctura formájában orvosi javallatra ágybavizelés és hasmenés ellen. Rhodiola rosea L. tyrosol.és hólyagpanaszokban. menorrhagiában.doksi. Áttelelő pozsgás. amyrin. kenőcselőállítás). toxikus acetilandromedol. tabletta-. magas oxalát tartalma miatt gyermekeknek és vesekőbetegeknek ártalmas lehet.. Kis termetű. Hatóanyag: agaróz.

doksi. inszekticid. Hg. Vadon az Alföld (pl.) Ricini oleum hydrogenatum Ricini oleum virginale (Ph.) Rosae (= Cynosbati) pseudofructus (= fructus). forgatással szárítják (beszáradás 5:1). Hg. levélben flavonoidok (acacetin. Különösen mérsékelt égövi országokban Eurázsiában is elterjedt. linalool. termése júliusban. cserjésekben állományképző. Virágzás idején vagy közvetlenül utána szedik le leveleit. VIII. lekvár vagy bor ugyancsak antioxidáns. jó homokkötő. pseudofructus sine seminibus (Ph. illóolaj (anthranilsav-metilészter. szellős helyen szárítják (beszáradás 5-7:1). Ny. egyéb flavonoid (pl acaciin. robigenin). acaciin. A kérget kora tavasszal gyűjtik a fiatalabb ágakról (beszáradás 3:1). antibakteriális. Ph. Tüskés cserje. 3% ricint és kevésbé mérgező piridin alkaloidot. Kaukázusban. levél aromaticum. Hatóanyag: virágban flavonoid-diglikozid robinin. olajos injekciók gyártásához) alkalmazható. termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. 1-2 magas cserje. Magyarországon nemesített fajtáit sokfelé telepítik. pektin. kéregben erősen mérgező toxalbumin-lektin robin és phasin. prodelphinidin). 0. vérszegénység ellen is hatásos. Ph. – GROSSULARIACEAE piros ribiszke Ribis rubri fructus Honos Ny-Európában. Hg. myricetin.és szeszkviterpének). VIII. – FABACEAE fehér akác Robiniae pseudacaciae (= acaciae) flos Robiniae pseudacaciae cortex Robiniae pseudacaciae folium Honos USA keleti és középső részén. pseudofructus cum seminibus (Ph. Homeopathia (nyers mag!). ricinint tartalmaz. ilyenkor szedik le a frissen kinyílt virágokat. tüskementes tokkal rendelkező. oligomer proanthocyanidinek (pl. majd vékony rétegben. augusztusban érik.) Honos Afrikában. illatszeripar. Eur. bozótosokban mindenhol gyakori. farnesol.és izorhamnetin-glikozidok). kb. É-Afrikában. Rosa canina L.) Rosae (= Cynosbati) semen Honos Európában. nyomokban illóolaj (mono. Hatóanyag: kb.Forrás: http://www. 1-2 m magas cserje vagy fa. vírusellenes. VII. acacetin. Ricinus communis L. fungisztatikus. kéreg homeopathia. enyhe antihypertensiv. cyanin és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: friss préslé antioxidáns. kempferol-.). majd szobahőmérsékleten. Ázsia mérsékelt égövi részein. antioxidáns. Robinia pseudacacia L. terméséből készült lé. – ROSACEAE csipkerózsa. KisAlföldön Szigetköz) liget. védett.. terpineol). Hg. Hatóanyag: cukrok. Egyes. – EUPHORBIACEAE ricinus Ricini semen Ricini oleum (Ph. társulásközömbös. erdőszéleken. nerol. 4. benzilalkohol. törpe fajtáit régebben Magyarországon is termesztették.hu Ribis nigri folium (DAC) Ribis nigri fructus Ribis nigri gemma Honos Európában. továbbá gyógyszertechnológiában (pl. Főleg áprilisban virágzik. Indiai-szubkontinensen. 4. szirup ízesítő gyógyszerészeti készítményekben. Termeszthető. szabadgyök-fogó.5% flavonoid (kvercetin-. 2 m magasra is megnő. apigenin).és Közép-Ázsiában. fenolkarbonsavak Alkalmazás: levele és rügye diureticum (előnyösen kálium-visszatartó). karotinoidok. a mérsékelt éghajlaton sokfelé (Ázsiában. szerves savak. a kb. fontos mézelő fa.01% illóolaj Alkalmazás: virág aromaticum. 0. 40-70% ricinusolaj (előbbiektől mentesített zsíros olaj) különleges zsírsava a ricinolsav Alkalmazás: kivont és tisztított zsíros olaj erősen laxans.. Ribes rubrum L. gyepűrózsa Rosae pseudo-fructus (Ph. VII. Eur. É-Amerikában) termesztik. VII. nemesített fajtáit ültetvényekben telepítik.és láperdőiben szórványosan található. emeticum. Hatóanyag: mag erősen mérgező toxalbumint. antiphlogistikus. Hg. . Májusban virágzik.

Rosmarinus officinalis L. geraniol.és hólyagbántalmak esetén. Festőanyag. nálunk nem fordul elő. gallica L. Rosa gallica L. cserzőanyag. sok díszfajtája kertekben kedvelt Magyarországon is. Az álterméseket kocsány nélkül augusztus végétől az első deres napokig gyűjtik. Homeopathia. pektin). szerves savak. Rosae flos (= petalum) Hatóanyag: friss sziromlevélben kb. flavonoidok). VIII. kertekben telepített.).) Rosmarini aetheroleum (Ph. száj. aszmagoló géppel kettévágva és kitisztítva) vagy egészben hagyva szellős helyen kiterítve vagy műszárítón szárítják (beszáradás 2:1 egész csipkebogyó. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: meghűlés. spasmolyticum. diosmetin) és flavonglikozidok. citronellol. Hatóanyag: virágban 0. szörp készül belőle. déli helyeken érdemes telepíteni. gyümölcsíz. népgyógyászatban hasmenés. Rubia cordifolia L. nerol Alkalmazás: illatszer. rovarűzőként. rosmanol). parlagi rózsa. citral stb.2-1. örökzöld. geranial. kb. vérhas és tüdőhurut esetén.2% illóolaj (geraniol. torokés melltájéki panaszok esetén. αpinen. – RUBIACEAE indiai buzér Rubiae cordifoliae radix et rhizoma Honos Afrikában. kvercitrin. cukor. mérsékelt égövi Ázsiában. Rubia tinctorum L.8-cineol. pseudopurpurin.). külsőleg fürdőkbe. egyes illóolajokban 20-50% kámfor. likőriparban.03% illóolaj.hu Több kisebb fajra bontható. triterpén oleanolsav. karotinoidok (rubixantin-izomérek. Hatóanyag: levelekben 1-2. 0. terpineol. Ny-Ázsiában. mikroelemek. stomachicum. eugenol. menstruációs panaszokban. VII. β-karotin stb. moschata Herrm) damaszkuszi rózsa Rosae aetheroleum Honossága hibrideredete miatt részben ismert. lycopin. grippe esetén vitaminpótló (C-vitamin.5% illóolaj (15-30%-a 1. – LAMIACEAE rozmaring Rosmarini folium (Ph. 4. foszfolipid. kb. Különösen Bulgáriában nagy ültetvényekben termesztik. reumára. 10-24% cserzőanyag. 0. főként rozmarinsav.és kozmetikai ipar. 4:1 “csipkehús”). Nálunk az enyhébb teleket átvészeli. – RUBIACEAE festőbuzér Rubiae radix . cyanin. mindegyik gyűjthető. csak védett. limonen.2% (vagy több) aszkorbinsav. purpuroxanthin. aromaticum. kámfor. illóolaja illatszeriparban. eucalyptol stb. 15% pektin. Ph.. Hg.Forrás: http://www. laxans (szerves savak.és ursolsav-származékok Alkalmazás: cholereticum. kb. 1 m magas cserjévé fejlődik. pendulina L. Aszmag népgyógyászatban diureticum vese. gallotannin. p-cymen. Kaukázusban. citronellol. nyomokban illóolaj. Aszmagtól mentesítve (kézzel vagy erre szolgáló. továbbá flavon (genkwanin. júniusban virágzik. x R. Indiai-szubkontinensen. bársonyrózsa Honos Európában. alpesi rózsa. Más fajok is hasznosak. a “bolgár rózsaolaj” fő összetevői: feniletilalkohol. Eur. spasmolyticus kólikában. Sok formája. leginkább: R. Rosa x damascena – ROSACEAE (R. 0.2 % illóolaj. flavonoidok. bornil-acetát. aszmagban kb. Malajziában. caryophyllen. frissen és szárazon fűszer.35% diterpénfenol carnosolsav és oxidációs laktonszármazékai (carnosol = picrosalvin. ún. Indokínában. 10% zsíros olaj. Hg. pollenben karotinoidok Alkalmazás: adstringens. enyhe diureticum. Kertekben sokfelé megtalálható. munjistin. purpuringlikozid. továbbá borneol. camphen. Hatóanyag: antrakinon purpurin. Ny-Ázsiában. anthocyanok. Évelő lágyszárú.doksi.) Honos Mediterráneumban. – ROSACEAE százlevelű rózsa Honossága sokféle hibridformája miatt nagy vonalakban Eurázsiára tehető. amíg kemény az áltermés fala. alizarin Alkalmazás: bakteriosztatikus (Staphylococcus aureusra). luteolin. Illatszeripar.. Rosa x centifolia L. nerol. linalool. lekvár. fajtája ismert. ekcémára.). lepra ellenes. carminativum. A csipkerózsa májusban. 3% Lamiaceae-cserzőanyag kávésavdepszid. szem és garat öblögetésre. homeopathia. Hatóanyag: 0.

A terméseket hamvaskék állapotban szedik. Termesztik. Hatóanyag: kálium-oxalát. tüskés cserjék. észterek. A levelet árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). – ROSACEAE málna Rubi idaei folium (DAC) (= herba) Rubi idaei fructus Honos Európában. Rumex crispus L. cukrok. Élvezeti tea. Hatóanyag: 2-3. Rubus idaeus L. erdőszéleken. klorogénsav.doksi. tonicum. Homeopathia. 7-15% cserzőanyag. júniusban virágoznak. Rubus fruticosus L.8% szaponin villosin Alkalmazás: adstringens. flavonoid. Homeopathia (gyökér is). pentaciklusos triterpénsavak. munjistin. l. Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok. stomachicum. – POLYGONACEAE lósóska. nemesített fajtáit telepítik. szerves savak. s. Nyár elejétől virágzik. cyanidinglikozidok. sok forma és hibrid tartozik ide. garatöblögető. antidiarrhoeicum. aszkorbinsav. Hatóanyag: mint szedernél. pektin. pektin.Forrás: http://www. diaphoreticum. diureticum. Mediterráneumban. málnaíz. – POLYGONACEAE mezei sóska Rumicis acetosae herba Kozmopolita. Májusban. szegélybozótosokban mindenhol gyakori. szellős helyen szárítják. fodros lórom Rumex obtusifolius L. illóolaj.5-0. A vad szeder (R. depurativum. szerves savak. vitexin stb. pseudopurpurin. koffein tartalmú tea legjobb pótlója. antioxidánsokban gazdag. Nyers málna. Számos fajtáját házi kertekben és nagyobb ültetvényekben termesztik. Gyökér népgyógyászatban antidiarrhoeicum. Évelő lágyszárú. Szükség esetén termeszthető. purpuroxanthin). – ROSACEAE vad szeder. különösen elterjedt a Mediterráneumban. A herbát augusztustól szeptemberig gyűjtik. ma már elvadulva is ritka.és trioxiantrakinon-glikozidok (alizarin. flavonoid (kvercitrin. alkoholok. ruberythrinsav. feketeszeder Rubus caesius L. Évelő lágyszárú. fruticosus L.és Ny-Ázsiában. vitaminokban. galiosin. továbbá diureticum arthritisben. roborans. továbbá aroma anyag (hexenol és hexenal származékok). Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok. Vágásterületeken. antidiarrhoeicum. iridoidlakton asperulosid Alkalmazás: húgyúti és vesebetegségekben. Ázsia mérsékelt égövi részein. dimer ellagitannin. Rumex acetosa L. tarlókon országszerte gyakoriak. szerves savak. A hamvas szeder gyümölcsét gyűjtik. Nyers gyümölcse vagy a szederlé és a szederlekvár vitaminokban. cukrok. 0. antioxidánsokban gazdag. alkoholok és észterek. kovasav.8 m magas.és DK-Európában. hamvasszeder Rubi fruticosi folium (DAC) Rubi fruticosi fructus Rubi fruticosi radix Honosak Eurázsiában.) gyűjtőfaj. Ligeterdőkben. különösen kőképződés esetén (gyógyszerek formájában).hu Honos K. fenolkarbonsavak. elterjedt É-Amerikában is. Hatóanyag: 8-10% hidrolizálható gallotannin. oxálsav. Nálunk vadon a Középhegységben és a Dunántúlon erdővágásokban különösen gyakori lehet. nagyobb állományokat főleg vágásterületeken. Régen kozmetikai festék volt. 0. szerves savak. Ilyenkor gyűjtik a leveleket.) Alkalmazás: népgyógyászatban féregűző. szeder. a gyümölcsből készült szirup kanalas gyógyszerek ízjavítójaként gyógyszerészeti előiratokban hivatalos. szántóterületek szegélyén. Régen festőnövényként termesztették. cserzőanyag. és más Rumex fajok réti lórom Rumicis folium Rumicis fructus Rumicis radix = Lapathi (acuti) radix . nyomelemekben. Közép. üde ártéri és hegyi réteken országszerte gyakori. cukrok. erdőszéleken találunk.5% di. galluszsav. ribiadin. pektin Alkalmazás: mint szedernél. Gyökérben cserzőanyag. lekvár stb.

doksi. – SALICACEAE fehér fűz Salix daphnoides Vill. spasmolyticum. görcsoldó és idegnyugtató hisztériában. 5% catechintannin. vízi lágyszárú. izoimperatorin. védett. graveolin). Homeopathia. Indiában és az USA területén is.2-0. A sziki lórom (R. Hatóanyag: levél fő összetevői hasonlóak. gyökér laxans. 50% fehérje. É-Afrikában. Többnyire az északi féltekén terjedtek el. Hg. Ruscus aculeatus L. Áttelelő. Eur. Ny-Ázsiában. termés főként antidiarrhoeicum. kumarin. a réti lórom inkább eurázsiai. emodinok). furokumarin (bergapten. kb. pangásban. szárítva vagy porítva (különféle gyógyszerformákban) belsőleg. 0. kb. nádasokban. gyakran gyomtársulásokban gyakoriak. alkilalkoholok és észtereik). cholereticum. vagyis vénás keringési elégtelenségben. extractumból készült gyógyszerek formájában. aphrodisiacum. Hatóanyag: akár 1.és furostanol-típusú szteroid szaponin ruscosid. emmenagogum.és Közép-Európában. szterolok. psoralen. Homeopathia. Ruta graveolens L. Hatóanyag: gyökérben keményítő. pseudonatronatus Borb. nyálka-poliszaharid. daphnoretin).. ulcus crurisban. akár 0. főleg B-vitaminok pótlására bőrbetegségekben. Dunántúlon szórványosan fordul elő üde lomberdőkben. antibakteriális (gyermeknek is). orvosi javallatra venotonicum vénás és kapilláris insufficientia esetén. . levélben flavonoid. rutin. rutamarin. de fogyatkozik. Elterjedt pl. tannin. – ALISMATACEAE nyílfű Sagittariae radix Sagittariae herba Honos Európába. thrombophlebitisben. Általában nedves réteken vagy erdőkben. szaponin Alkalmazás: adstringens. továbbá stomachicum. neoruscogenin). rutaretin.) ritka. carbinolacetát. Termesztése megoldható. termésben kb. Kis termetű.Forrás: http://www. 40 azonosított komponens) Alkalmazás: kivont hatóanyagaiból. VIII. furanobenzol graveolensav Alkalmazás: sudoriferum. nodus haemorrhoidalis megbetegedésben. Nálunk kerti dísznövény.1% illóolaj (kb. Ny-Ázsiában.5 m-re is megnő. Alkalmazás: nyersen.) Rusci aculeati rhizoma (= radix) Honos Közép. ritkán elvadul. Hatóanyag: 4-6% spirostanol. 0.4% acridon típusú kinolin alkaloid (skimmianin. – RUTACEAE kerti ruta Rutae folium Rutae herba Rutae aetheroleum Honos D. rutarin. nagyobb adagban adstringens. sebgyógyító. gravelliferon. Erős szárú félcserje. Sagittaria sagittifolia L. örökzöld cserje. gyökérben antrakinonok (pl. ruscin (fő aglikonok és hatóanyagok: ruscogenin. más Saccharomyces fajok – SACCHAROMYCETACEAE élesztőgomba Faex medicinalis = Cerevisiae fermentum Hatóanyag: gazdag B-vitaminokban. mint a mezei sóskánál. Az Alföldön gyakoribb. anthelminticum. Homeopathia. Ph. Salix alba L. A-vitamin. ahogyan a többi lórom faj is Európában vagy Eurázsiában honos. kokusaginin. ergoszterol stb. dictamnin. főleg áttelelő vagy évelő lágyszárúak.. xanthotoxin.és D-Európában. 4. antidiarrhoeicum. Védett. carminativum. cukor. 10% tannin Alkalmazás: mint mezei sóskánál. triterpének. Zavartalan mocsarakban. D-provitamin. chrysophansav. kb.7% illóolaj (metilketonok. γ-fagarin.hu A lósóska kozmopolita. 25% szénhidrát. abortivum. Kaukázusban. S Saccharomyces cerevisiae Hansen. – ASPARAGACEAE vagy RUSCACEAE szúrós csodabogyó Rusci rhizoma (Ph. Szibériában. szterol.

Forrás: http://www.doksi.hu

boroszlánlevelű fűz Salix fragilis L. csörege-fűz Salix purpurea L. csigolyafűz Salix viminalis L. kosárfonó fűz, kenderfűz Salix cordata Mühlenbg. [syn.: Salix americana hort.] kanadai fűz, amerikai fűz Salicis cortex (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salicis folium
Honosak Európában, Ázsiában, kivéve a kanadai fűzet, de ezt is sokfelé termesztik Európában. Értékes drogot szolgáltat a S. alba L. subsp. vitellina (L.) Arcang., aranyfűz. Ártereken vagy nagyobb patakok, folyók mentén sokszor állományalkotók. A fehér fűznek és alfajának nemesített fajtáit, továbbá a kanadai fűzet telepítik. Néhány éves vesszőkről a kérget februárban, márciusban lehántják és feldarabolják. A kifejlett leveleket is gyűjtik. A szárítás meleg, szellős helyen vagy műszárítón történik (beszáradás 3:1 kéreg, 5-6:1 levél). Hatóanyag: 1,5-11% fenol-glikozid salicin, salicortin, tremulacin, populin, fragilin, triandrin, vimalin, picein stb.), aromás aldehidek és savak (salirosid, vanillin, syringaaldehid, syringin), szalicilalkohol (saligenin), flavonoidok, 8-10% cserzőanyag Alkalmazás: antiphlogistikus (gátolja a prostaglandin bioszintézisét), belsőleg prostatitis, arthritis kezelésében fájdalomcsillapító (készítmények formájában is), az enyhébb fejfájást is mérsékeli, grippe ellen, külsőleg hámlasztó, fekélytisztító, antimikotikus, lábfürdők komponense.

Salsola kali L. – CHENOPODIACEAE homoki ballagófű Tragi herba
Honos Eurázsiában, Mediterráneumban. Egyéves lágyszárú. Szántóföldi és útszéli gyomtársukásokban országszerte elég gyakori, kivéve Ny-Dunántúlt. Hatóanyag: tetrahidroizokinolin-alkaloid salsolin, salsolidin, betainszerű aminok Alkalmazás: anthelminticum, purgans, diureticum, javítja a vérkeringést.

Salvia fruticosa Mill. – LAMIACEAE [syn.: Salvia triloba L.] hármaslevelű zsálya Salviae trilobae folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos DK-Európában, É-Afrikában, Ny-Ázsiában. Félcserje. Hatóanyag: 2-3,5% illóolaj (kb. 70%-a cineol, továbbá thujon, kámfor, egyéb mono- és szeszkviterpén picrosalvin, caryophyllen), kb. 5% Lamiaceae-cserzőanyag (rozmarinsavészterek), kb. 2% flavonoid (pl. salvigenin), diterpén carnosol, triterpén ursolsav, oleanolsav, betulinsav Alkalmazás: antibakteriális, antivirális, antiphlogisticum, száj- és toroköblögetésre meghűlés, grippe, felső légúti hurutos megbetegedések esetén (hasonlóan a S. officinalishoz).

Salvia miltiorrhiza Bge. – LAMIACEAE vörösgyökerű zsálya Salviae miltiorrhizae radix
Honos Kínában. Hatóanyag: fenantrénkinon szerkezetű diterpén pigment (tanshinon és izotanshinon), protocatechualdehid danshensu és salvianolsav Alkalmazás: extractumai (gyógyszerkészítmények formájában is) javítja a microcirkulatio hatásfokát, antiischaemiás hatású.

Salvia officinalis L. – LAMIACEAE orvosi zsálya Salviae folium (Ph. Hg. VII.) = Salviae officinalis folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salviae radix Salviae flos Salviae semen Salviae officinalis aetheroleum Salviae tinctura (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos DK-Európában, félcserje. Nálunk kerti dísznövény, de üzemi termesztése is megoldott. Melegigényes. Közvetlen magvetéssel a tél beállta előtt vagy kora tavasszal szaporítható. A sortávolság 60 cm, a vetés mélysége 2-4 cm. Második évtől kezdve, júniusban, júliusban virágzik. A leveles hajtást vagy a lefosztott leveleket virágzás kezdete előtt gyűjtik és azonnal szárítják legfeljebb 400C-on (beszáradás 4:1). Illóolajnyeréshez teljes virágzásban lévő állományt takarítanak be. Hatóanyag: levélben 1-2,5% illóolaj (35-60%-a kétféle thujon, kevesebb kámfor, cineol, borneol, bornilacetát, a görög illóolajban eucalyptol, a spanyolban és dalmáciaiban kámfor az uralkodó), 6-15% szeszkviterpén (caryophyllen, viridiflorol), 2-6% Lamiaceae-cserzőanyag, (rozmarinsavészterek és kávésavészterek), diterpén carnosol (= picrosalvin), 1-3% flavonoid (luteolin- és apigenin-származék, mint a glikozilflavon vicenin-2), triterpén-szaponin oleanolsav. Gyökérben és virágban kinon szerkezetű szeszkviterpén pigment acetoxi- és dehidroroyleanon, magban zsíros olaj Alkalmazás: antimikrobiális, gyulladásgátló, gingivitis, stomatitis esetén száj- és toroköblögetésre, izzadásgátló, gyógyfürdőbe aranyérbántalmak kezelésére, belsőleg gyomor- és bélhurut, hasmenés, hurutos megfázás esetén. Homeopathia. Gyökér és virág a népi használatban kártevőirtó.

Salvia pratensis L. – LAMIACEAE mezei zsálya Salviae pratensis herba, (folium) = Horminii pratensis herba, (folium)
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. Sztyeppréteken, kaszálóréteken gyakori. Hatóanyag: nyomokban illóolaj, 0,4% ursolsav, 0,2% kávésav Alkalmazás: mint Salvia officinalis.

Salvia sclarea L. – LAMIACEAE muskotályzsálya Salviae sclareae herba, (folium) Salviae sclareae aetheroleum (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos Közép- és D-Európában, Ny- és Közép-Ázsiában, Kaukázusban, Indiai-szubkontinensen. Magas (kb. 1 m-es) két-, ritkán többéves lágyszárú. Magyarországon termesztik, kertekben dísznövény. Hatóanyag: 0,2-0,5% illóolaj (linalool, pinenek, phellandren, citronellol, limonen), diterpénalkohol sclareol Alkalmazás: száj- és toroköblögető, illóolaj illatszer- és kozmetikai iparban, fűszerborok ízesítésére.

Sambucus ebulus L. – CAPRIFOLIACEAE földi bodza Ebuli fructus Ebuli folium Ebuli radix (= rhizoma)
Honos Európában, Közép- és Ny-Ázsiában, É-Afrikában, Kaukázusban. Évelő, cserjeszerű. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban. Hatóanyag: termésben kb. 0,08% illóolaj, cianogén glikozidok, cserzőanyag, anthocyan sambucyaninglikozid, valeriánsav, magban zsíros olaj. Levélben cianogén glikozid, cukrok, nyomokban illóolaj, gyökérben ugyancsak cianogén glikozid, nyomokban illóolaj, gyanta, cserzőanyag, szterol, amyrin, szaharóz Alkalmazás: termés laxans, diureticum, diaphoreticum, homeopathia, levél népgyógyászatban meghűlés esetén, gyökér enyhe diureticum, diaphoreticum, laxans, népgyógyászatban purgans, emeticum.

Sambucus nigra L. – CAPRIFOLIACEAE fekete bodza Sambuci (nigrae) flos (Ph. Hg. VII.) = Sambuci flos (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Sambuci fructus Sambuci folium Sambuci cortex Sambuci radix
Honos Európában, Mediterráneumban, Kaukázusban, Ny-Ázsiában. Cserje vagy fa. Országszerte gyakori degradált erdőkben, cserjésekben. Nemesített fajtáiból ültetvényeket létesítenek. Májusban, júniusban virágzik. A virágzatokat száraz időben gyűjtik, napon vagy műszárítóban gyorsan szárítják, mert könnyen barnul. A lemorzsolt virág nedvszívó (beszáradás 6-7:1). Virágzáskor gyűjtik a levelet (beszáradás 45:1). Az érett, fekete vagy sötétlila terméseket terméságazat formájában szedik (beszáradás 5:1). Hatóanyag: virágban 0,03-0,14% illóolaj, nyomokban cianogén glikozid sambunigrin, kb. 1,6% flavonoid (rutin, hiperozid, kvercirtin, astragalin), kb. 3% fenolkarbonsav, triterpén szaponin (amyrin, ursolsav, olenaolsav), szterolok, termésben kb. 3% cserzőanyag, 0,2-1% anthocyan (sambucin, sambucianin, chrysanthemin), flavonoidok, kevés illóolaj, magban cianogén glikozid (sambunigrin,

Forrás: http://www.doksi.hu

prunasin, zierin), cukor, szerves savak, levélben és kéregben cianogéneken kívül cserzőanyag, szterolok, szaponinok, gyökérben gyanta Alkalmazás: virág laxans, diureticum, továbbá megfázásos betegségekben diaphoreticum, termés frissen lekvárnak, nagyobb adagban purgans, leve antioxidáns, nyers, éretlen termés présleve népgyógyászatban ischias és neuralgia esetén, friss virág, levél és kéreg homeopathiában, gyökér vagy gyökérkéreg népgyógyászatban laxans és vese-, hólyagbántalmakban jótékony.

Sambucus racemosa L. – CAPRIFOLIACEAE fürtös bodza Sambuci racemosae fructus
Honos Közép- és D-Európában, Kaukázusban, egyes alfajai É-Amerikában. Cserje vagy fa. Hatóanyag: gyümölcshúsban sok karotinoid, vitaminok, cukrok, szerves savak, pektin, cserzőanyag, 0,62% zsíros olaj, magban toxikus, szívre ható glikozid, emiatt mérgező (olaja nem használható) Alkalmazás: népgyógyászatban gyümölcslé diaphoretikus, megfőzve meghűlés eredetű láz, húgyúti és hólyagpanaszok esetén, gyümölcshús lekvárnak készíthető.

Sanguinaria canadensis L. – PAPAVERACEAE vérzőmák Sanguinariae (canadensis) rhizoma
Honos É-Amerikában, évelő lágyszárú. Nálunk dísznövényként kertekben néha megtalálható. Hatóanyag: 4-7% izokinolin alkaloid (chelerythrin, sanguinarin, oxisanguinarin, berberin, protopin, coptisin, allocryptopin), keményítő, gyanta Alkalmazás: hatóanyagai miatt részben hasonló, mint Chelidonium majusnál. Spasmolytikus, fájdalomcsillapító. Régebben expectorans krónikus bronchitisben, diureticum, emmenagogum, tonicum, stimulans, diaphoreticum emésztési zavarok esetén, továbbá nagyobb adagban hánytató. Antitumor hatása egyes esetekben, kísérleti szinten igazolható. Homeopathia.

Sanguisorba minor Scop. - ROSACEAE csabaírefű
Honos Európában, É-Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Kisebb termetű, 0,1-0,6 m-es, áttelelő lágyszárú. Magyarországon sziklagyepekben, száraz gyepekben elég gyakori.

Sanguisorba officinalis L. őszi vérfű
Honos Európában, Ázsia mérsékelt égövi területein, É-Amerikában. Akár 1 m-re megnövő, áttelelő lágyszárú. Nálunk a Középhegységben és a Dunántúlon lápréteken, láposodó kaszálóréteken elég gyakori, az Alföldön ritkább.

Sanguisorbae herba = Pimpinellae italicae herba Pimpinellae italicae radix
Hatóanyag: 10-17% catechin-cserzőanyag, catechin, gallocatechin, triterpén szaponin sangusorbigenin, sanguisorbin Alkalmazás: adstringens aranyérbetegségben, hasmenés ellen, használatos dysmenorrhoea és tüdőhurut esetén.

Sanicula europaea L. – APIACEAE gombernyő Saniculae folium, (herba) Saniculae radix
Honos Európában, Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Áttelelő lágyszárú, 0,2-0,5 m-es. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, az Alföldön ritka. Bükk- és gyertyánelegyes üde erdőkben fordul elő. Hatóanyag: kb. 1% pentaciklusos triterpén szaponin (aglikon saniculagenin A, B, C, D), gyökértörzsben akár 10%, továbbá 1-2 % fenolkarbonsav (klorogénsav, kávésav, rozmarinsav) Alkalmazás: antibakteriális, antimikotikus, gyomorfekély és bőrbetegségek (pl. ekcéma, furunculus) kezelésére, népgyógyászatban belsőleg vérzéscsillapító, szaponintartalma miatt expectorans. Homeopathia.

Santalum album L. – SANTALACEAE fehér szantálfa Santali albi lignum Santali aetheroleum
Honos Indiai-szubkontinensen, Malajziában. 10-12 m magas, örökzöld. Termesztik.

Forrás: http://www.doksi.hu

Hatóanyag: farészben 3-6% illóolaj (kelet-indiaiban kb. 90% szeszkviterpén santalol, a többi geraniol, citronellol, terpineol, metilacetofenon, fenol, kínaiban kevesebb santalol, nyugat-indiaiban szeszkviterpén elemol, endesmol, agarofurán), 5-8% gyanta, cserzőanyag Alkalmazás: illóolajat régen gonorrhoea, bőrbetegségek esetén és diaphoreticumként, ma illatszer- és kozmetikai iparban. Homeopathia.

Santolina chamaecyparissus L. – ASTERACEAE cipruska Santolinae herba
Honos D-Európában. Örökzöld, 0,3-0,7 m-es, bokros félcserje. Hatóanyag: 0,8-1% illóolaj, virágban thujon, pinenek, phellandren, phellandral, myrcen, limonen, pcymol, terpineol, levélben inkább artemisiaketon, santolinszerű szeszkviterpének (pl. longipinen) Alkalmazás: gyomor- és bélpanaszokban spasmolyticum, stomachicum, továbbá anthelminticum. Illóolaja kinyerhető, hasonló célra használható.

Saponaria officinalis L. – CARYOPHYLLACEAE orvosi szappanfű Saponariae rubrae radix Saponariae rubrae herba
Honos Európában, Ny-Ázsiában, Kaukázusban, Szibériában. Kínában és É-Amerikában is meghonosodott. 0,4-0,8 m magas, áttelelő lágyszárú. Országszerte előfordul főleg ártéri szegélytársulásokban, gyakran útszélen, szemétdombok közelében. Hatóanyag: gyökérben 2,5-8% triterpén szaponin (glikozid saponariosid A, B, kisebb mennyiségben CH, bisdesmosid quillajasav, aglikon gypsogenin), kevés szterol. Herbában szaponin (saporubrin, saporubrinsav), flavon-C-glikozid saponarin, vitexin Alkalmazás: gyökér expectorans bronchitisben, népgyógyászatban reumás panaszokban és bőrbetegségben, homeopathiában, herba ugyanígy, még diureticum, depurativum, mint detergens emulgeáló anyag.

Sarcopoterium spinosum Spach – ROSACEAE [syn.: Poterium spinosum L.] tövisesvérfű Poterii radix (= radicis cortex)
Honos Mediterráneumban, Közel-Keleten. Kb. 0,5 m-es cserje. Hatóanyag: kb. 6% cserzőanyag, hypoglykaemiás aktivitású triterpén, tormentosid, szitoszterol Alkalmazás: adstringens, antidiabeticum.

Sarracenia purpurea L. – SARRACENIACEAE bíbor kürtvirág Sarraceniae purpureae radix Sarraceniae purpureae folium
Honos É-Amerikában. Évelő. Hatóanyag: gyökérben és levélben secoiridoid sarracenin, cserzőanyag, gyanta, pigment, 0,5% acrylsav Alkalmazás: régebben stimulans, tonicum, diureticum, diaphoreticum, antidysentericum. Homeopathia.

Sassafras albidum (Nutt.) Nees – LAURACEAE [syn.: Sassafras officinale Nees et C. H. Eberm.] amerikai lázfa Sassafras lignum Sassafras cortex Sassafras folium Sassafras aetheroleum
Honos É-Amerikában. Kb. 30 m magas. Hatóanyag: farészben 1-2%, gyökérkéregben 6-9% illóolaj (80%-a safrol, egyéb fenilpropán, mono- és szeszkviterpén), dimer fenilpropán lignan (sesamin, dezmetoxiaschantin), cserzőanyag, szterolok Alkalmazás: diureticum, aromaticum, carminativum, vértisztító, izzasztó, nagy adagban safrol-tartalma miatt hepatotoxikus, illóolaj illatszeriparban. Homeopathia.

Satureja calamintha (L.) Scheele – LAMIACEAE [syn.: Calamintha clinopodium Spenn.] borsfű pereszlény Calaminthae herba
Honos Mediterráneumban, atlantikus Európában, elterjedt É-Amerikában. Évelő, cserjeszerű lágyszárú.

sztyeppréteken. szaponin (ursolsav.] csombord Saturejae herba (= folium) Saturejae aetheroleum Honos Mediterráneumban. köszvény és kólika kezelésére. tonicum. K-Ázsiában. szkopolamin) Alkalmazás: szkopolamint és hioszciamint állítanak elő belőle. stimulans. izomenthon). sömör) kezelésére.6-poli-β-glükán schyzophyllan Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláló főleg intravénásan adagolva (rákterápiában). emmenagogum.és Ny-Ázsiában.doksi. szellős helyen szárítják (beszáradás 5-6:1). szárítva kávépótszer. timol). Schizophyllum commune Fries – SCHIZOPHYLLACEAE hasadtlemezűgomba Elhalt fákon. kávésav és depszidjei Alkalmazás: népgyógyászatban aromaticum. Termeszthető. Scabiosa columbaria L. Hatóanyag: 1. Egyéves lágyszárú. expectorans. diureticum. trigonellin. adaptogén. egyéves. Kaukázusban. monoterpén (borneol.) is. máj. Scopolia carniolica Jacq. – ASTERACEAE feketegyökér. Nálunk száraz gyepekben fordulhat elő.3-2% illóolaj (40-60%-a carvacrol. – DIPSACACEAE galamb ördögszem Scabiosae minoris herba Honos Európában. vese-. kaucsuk. lactucerol. aminok.4-1.és K-Európában. Kaukázusban.3-0. cukor. inulin. főleg konyhakertekben termesztik fűszernek. Hatóanyag: 0. spanyol pozdor Scorzonerae radix Honos Európában. linalool. szeszkviterpén (sesquicaren) Alkalmazás: kivonatok (gyógyszerek) formájában hepatoprotectiv. Hatóanyag: 0.hu Hatóanyag: illóolaj (pulegon. carminativum.8-cineol). schisantherin A-E. oleanolsav). stomachicum. Termeszthető az évelő hegyi csombord (S. Schisandra (= Schizandra) chinensis (Turcz. frissen zöldség.: Clinopodium hortense Ktze. meghűlés esetén diaphoreticum. Hatóanyag: heterosid-iridoid scabiosid (= scabiosin) Alkalmazás: külsőleg bőrbetegségek (pl. . Kaukázusban. 1. nálunk az Északi-Középhegység bükköseiben fordul elő. Hatóanyag: 7-19% dibenzo-cykloocten-lignánok (schisandrin A. Szibériában.és epebántalmak esetén. antibakteriális. gomisin D-T). Régen a népgyógyászatban reuma. kisebb-nagyobb csoportokban nő. Homeopathia. kolin. menthon. taraxaszterol.és 1. E. mint különleges zöldségnövény. B. továbbá gyermekek altatására használták. lehullott ágakon. enyhe vérnyomásnövelő. hioszciamin. DK. Országszerte megtalálható. Távol-Keleten. továbbá p-cymol. emésztésjavító. – SOLANACEAE (krajnai) farkasbogyó Scopoliae (carniolicae) folium Scopoliae (carniolicae) rhizoma Honos Közép-. schisandrol A. fadarabokon egész évben gyakori. 0. rühösség ellen. szitoszterol Alkalmazás: antidiarrhoeicum. (Levél antidepressiv). montana L. Áttelelő lágyszárú. É-Afrikában. stomachicum.Forrás: http://www. főleg keleti részén. Scorzonera hispanica L. Márciusban vetik 30-50 cm sortávolságra. továbbá antioxidáns. A virágos hajtást virágzás kezdetén gyűjtik.3. diaphoreticum. Nem ehető.) Baill. Közép. Wilson Schisandrae fructus Honos Kínában.3 m magas. illóolajat szolgálat. neuroleptikus. 4-8. Júniusban virágzik. Fűszer.8% (levélben kevesebb) tropán alkaloid (atropin. H. 0. – SCHISANDRACEAE kínai kúszómagnólia Schisandra sphenanthera Rehd. Satureja hortensis L.5% cserzőanyag. – LAMIACEAE [syn. Hatóanyag: coniferin glikozid. A Dunántúlon szórványosan megtalálható meszes talajú sziklagyepekben. Áttelelő lágyszárú. Évelő lágyszárú. anticonvulsiv. sedativum. védelemre szorul.5-1 cm mélyre. C.. B. lactucin Alkalmazás: hurutos tüdőbetegség.

áttelelő lágyszárú. Pozsgás kaktusz nagy virágokkal.hu Scrophularia nodosa L. Nálunk üde lomberdőkben fordul elő.és mocsárréteken az egész országban elég gyakori. scutellarin. É-Amerikában is elterjedt.és K-Európa.és szurdokerdőkben fordul elő. izopelletierin. Ohba] bablevelű varjúháj Crassulae majoris herba = Telephii herba Crassulae majoris radix = Telephii radix Honos Európában. gyanta. Hatóanyag: cserzőanyag. levélben flavonoid diosmin. Áttelelő lágyszárú. Mocsarakban. – CRASSULACEAE [syn. diureticum. Szibériában. acre. N-metil-tyramin. illóolaj.: Sedum telephium L. sedinin. Homeopathia. nyílt tölgyesekben. Középhegységben és Dunántúlon gyakoribb. 0. betacyanok Alkalmazás: alkoholos kivonat cardiotonicum. 1% baicalin. Hatóanyag: flavonoid (dihidroxiflavon-glukuronid chrysin-7-glucuronid. Kertekben is ültetik. – CRASSULACEAE borsos varjúháj Sedi acris herba Honos Európában. Hatóanyag: flavonoid scutellarin. sedinon.] éjkirálynőkaktusz Cacti stipes = Selenicerei herba Selenicerei flos Honos Mexikóban. Hylotelephium telephium (L. A Középhegység és a Dunántúl egyes helyein. amiben még aucubin) Alkalmazás: népgyógyászatban bőrbetegségekben (ekcéma.) H. szikla. 0. láp. hesperidin. gyanta Alkalmazás: mint előbbiek. spasmolyticum. Scutellaria altissima L. kb. 3% tannin Alkalmazás: népgyógyászatban malária ellenes. É-Afrikában.N-dimetil-tyramin = hordenin). sedocaulin.1-0. telephiin glikozid Alkalmazás: mint S. – LAMIACEAE virginiai csukóka Scutellariae lateriflorae herba Honos É-Amerikában. Kaukázus.4-1 m magas. Hatóanyag: aminok (tyramin. serkenti a szív összehúzó erejét. Áttelelő lágyszárú. Közép-Amerikában. zsíros olaj. nyálka-poliszaharid. Hatóanyag: piperidin alkaloid sedamin. flavonol-glikozidok (főleg izorhamnetin-glikozidok). – LAMIACEAE vízmelléki csukóka Tertianariae herba (= Scutellariae herba) Cirkumpoláris.: Cactus grandiflorus L. tőrózsás. Homeopathia. de nem tömegesen.) Britton et Rose – CACTACEAE [syn.6 m magas. 30% gumianyag. flavonoid (sedoflorin. tonicum.doksi..5-1 m magas. Ázsia mérsékelt égövi részein. Sedum maximum (L. száraz gyepekben. szaponin. homeopathia. Karib-szigeteken. Kaukázusban. továbbá antipyreticum.) Hoffm. sedridin. Áttelelő pozsgás. – SCROPHULARIACEAE göcsös görvélyfű Scrophulariae (vulgaris = foetidae) herba Scrophulariae radix Honos Közép-Európában. Közép-Ázsiában. csomók). Nagyobb termetű. tannin. Homeopathia. fenolkarbonsavak (különösen a gyökérben és gyökértörzsben. – LAMIACEAE magas csukóka Scutellariae herba Honos DK. malária és dysenteria ellenes. 0. Sedum acre L. Áttelelő. sedocitrin). Scutellaria lateriflora L. Selenicereus grandiflorus (L. acre. Homeopathia. Scutellaria galericulata L. mint a borsos varjúháj.4 m magas. Országszerte száraz gyepekben gyakori. Ny-Ázsiában. viasz Alkalmazás: főleg frissen purgans. emeticum. nem tömegesen. 0. galerosid). – CRASSULACEAE . áttelelő lágyszárú. kb.4-0. Hatóanyag: mint S. cserzőanyag. 2-15 cm magas pozsgás.Forrás: http://www. anthelminticum. Sempervivum tectorum L. N.

: S. szaracén aggófű Senecionis herba (= Consolidae sarracenicae herba) Honos Közép-Európától Kaukázusig.: Cassia acutifolia Delile. erdővágásokban elég gyakori. subsp. É-Amerikában is elterjedt. Ph. Eur. illóolaj. kétvagy többéves lágyszárú. 4. a drog dysmenorrhoea. Típusos alfaja országszerte előfordul. gyanta és nyálka-poliszaharid. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (pl. retrosin. A drogot szolgáltató alfaj néhol. jacobin. Homeopathia. É-Afrikában. Egy-. Hg. amenorrhoea esetén enyhíti a fájdalmat. VIII. Hg. cystitis. jacobin. de nem gyakori bükkösökben. furanoemerophylan-típusú szeszkviterpén-észter Alkalmazás: főleg a drog kivonata vérzéscsillapító elsősorban klimaxos vérzésekben vagy hypermenorrhoea esetén. C. Ph. otosenin. Ph. Hg. száraz levélben 5-10% izocitromsav. Hatóanyag: almasav és kalcium sója. jaconin. 4. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid senecionin és egyéb. kb.] szenna. 4. klorogénsav.Forrás: http://www. fuchsii Gmel. senecionin.hu házi kövirózsa Sempervivi majoris (= tectori) folium Honos D-Európában. seneciphyllin). seneciphyllin. VIII. – ASTERACEAE (közönséges) aggófű Senecionis (vulgaris) herba = Erigerontis herba Honos Európában. poliinek Alkalmazás: fájdalomcsökkentő amenorrhoea. rutin Alkalmazás: mint az előbbinél. népgyógyászatban egyéb menstruációs zavarokban. Ázsia mérsékelt égövi részein. amelyek pirrolizidin mentesek. indiai szenna. kvercitrin stb. ovatus (Gaertn. Eur.doksi. Évelő pozsgás. Áttelelő lágyszárú. Gyomtársulásokban országszerte előfordul. senecionin. Hg. továbbá népgyógyászatban féregellenes és kólika esetén. – ASTERACEAE aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában. Nálunk kaszálóréteken. 2. alexandriai szenna. senecin). Mey et Scherb. Senna alexandrina Mill. – tinnevelly-i) Sennae fructus (Ph. elterjedt É-Amerikában is. Senecio jacobaea L. jacolin. VII. továbbá gyanta Alkalmazás: vérzéscsillapító. – CAESALPINIACEAE [syn. Alkaloidtartalma miatt csak olyan készítmények használhatók. továbbá cserzőanyag. Senecio aureus L. kumarinok (aesculetin). sarracin.) Willd. inulin. dysmenorrhoea.5% illóolaj. nyomokban alkaloid. jaozin.. triangularin). Hatóanyag: 0. Ma toxikus alkaloid-tartalma miatt nem használják. Eur. Senecio vulgaris L. Eur. senecin. 0. – ASTERACEAE jakabnapi aggófű Senecionis jacobaeae herba = Jacobaeae herba Honos Európában. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid (senecionin.1% illóolaj (szeszkviterpének). Áttelelő lágyszárú.) Sennae acutifoliae fructus (Ph. kivéve homeopathiát. Ph. platyphyllin. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (senecionin..] kárpáti aggófű. Homeopathia. É-Afrikában. Senecio nemorensis L. – alexandriai) Sennae angustifoliae fructus (Ph. VIII. angustifolia Vahl. VII. diarrhoea esetén. kertekben.. mészkerülő bükkösökben gyakoribb. flavonoidok. Ázsia mérsékelt égövi részein. flavonoidok (rutin.) Celak – ASTERACEAE [syn. VIII. dísznövényként is ismert. fuchsii (Gmel..)... Ph. seneciphyllin) Alkalmazás: homeopathia. cynarin. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban friss préslé fülbe csepegtetve antibakteriális.) . Senecio cineraria DC. gyertyános-tölgyesekben. – ASTERACEAE tengerparti aggófű Senecionis cinerariae succus Honos Mediterráneumban. senna L. kerítésekre sokfelé telepítik. Hg. anyalevél (= termés) Sennae folium (Ph. Áttelelő lágyszárú. É-Afrikában. C. antidiabeticum. 4. Hg. S.) Sennae folium extractum siccum normatum (Ph..1% pirrolizidin alkaloid (fuchsisenecionin.01-0.

: Sabal serratula (Michx. gyantasav. Egyéves. még kevesebb antrakinonglikozid. termesztik még Közép-Amerikában. Magyarországon helyenként fordul elő.) = Sabal fructus (= semen) Honos DK-USA-ban. Száraz és mérsékelten száraz tölgyesekben. tennevelly-iben 2. Eur.és gyulladáscsökkentő. Számos kivonat és gyógyszer készül belőlük. 2-3% nyálka-poliszaharid. 1-1. kenőcs. mag és olaja régebben aphrodisiacum. et Hook] fűrészpálma Sabalis serratulae fructus (Ph.. készítményei prostatahyperplasia stádiumaiban. 3% diantronglikozid (sennosid A. É-Afrikában. tridecatetraindien.05% illóolaj (mono. Hatóanyag: terpének. diureticum. fenilpropánok). termesztik Európában is. krónikus hólyaghurut kezelésére. Különösen D-Indiában. Sesamum indicum L. – ASTERACEAE festőzsoltina Serratulae herba Serratulae radix Honos Eurázsiában. Serratula tinctoria L. Indiai-szubkontinensen. kivonatai. Mérsékelt égövön világszerte elterjedt. C. 4 m magas. Áttelelő lágyszárú. pl. hidroximusicinglikozid). Homeopathia. Áttelelő lágyszárú.és mocsárréteken. A1. galaktózból.és linolsav). Silene vulgaris (Moench) Garcke – CARYOPHYLLACEAE [syn. Évelő lágyszárú. de más trópusi országokban is termesztik. kevés antrakinonglikozid (pl. Festőnövény. B. Eur. Ny-Ázsiában.) Honos K-Indiában. 0. aranyérre.és apigenin-glikozidok) Alkalmazás: ödéma.2% (diantronglikozidok: sennosid A. irtásréteken fordul elő. D).doksi. Ph. továbbá népgyógyászatban herba hólyagbántalmakban. Ph.] szezám Sesami semen Sesami oleum raffinatum (Ph...hu Sennae acutifoliae folium Sennae angustifoliae folium Honos Afrikában.) Benth. antirheumaticum.: Silene cucubalus Wib. silenosid) Alkalmazás: mint szappangyökér. ekdiszteroid Alkalmazás: korábban kelésre. diarilfuranofuran-lignan sesamin. tonicum.és szeszkviterpének.4% hidroxiantracén-származékok. kb. 4. arabinózból és uronsavakból álló heteropoliszaharid. poliol alexandriai szenna termésében 3. 4. β-szitoszterol és glikozidjai. hólyagos habszegfű Behen albi (= albus) radix Silenis inflatae herba Honos Európában. anthranilsav. Ázsia mérsékelt égövi részein. Indiai-szubkontinensen. sesamolin Alkalmazás: olaj linimentum. – ASTERACEAE kompasznövény Silphii laciniati herba Silphii laciniati radix Honos É-Amerikában. – PEDALIACEAE [syn. gyanta. laxans. inflata SM] habszegfű. VIII. flavonoid (kempferol. üde láp. antioxidáns. valamint laurinsavval és mirisztinsavval alkotott észterei. Arab-félszigeten. VIII.: Sesamum orientale L. naphtalinglikozid (tinnevellinglükozid. a termés kevésbé erős hatású. Hatóanyag: levélben kb. mint levélben Alkalmazás: laxativum. kaszálóréteken. abortivum. szabadgyökfogó. gyökérben szintén (gypsogenin-glikozidok. Hatóanyag: herbában szaponin. világszerte termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. rhein8-gükozid). B-F). a vastagbélre hat.Forrás: http://www. S. Hg. Hatóanyag: zsíros olaj. lágyszárú. mag lignánjai miatt inszekticid. Hatóanyag: 35-60% zsíros olaj (főleg olaj. tapasz. Hg. Serenoa repens (Bartram) Small – ARECACEAE [syn. gyökérben még inulin . szappan készítéshez és élelmiszeriparban. Silphium laciniatum L. flavonoid. Hatóanyag: sárga serratulin.5 m-es cserje.

Termeszthető.] keserűfa Simaroubae amarae cortex Honos D-Amerikába északi részén.) Gärtn. 60% viaszészter (viaszalkoholok és zsírsavak észterei) Alkalmazás: tiszta olajat vagy hidrogénezett. Világszerte elterjedt.Forrás: http://www. kb. silychristin. Ph.: Carduus marianus L. Hatóanyag: 1-1. – BUXACEAE (SIMMONDSIACEAE) jojoba Simmondsiae oleum = Simmondsiae cera liquida = Jojoba oleum Honos É-Mexikóban és DNy-USA-ban. nálunk is termeszthető. asilybinin. Silybum marianum (L. időnként és helyenként gyomosít. Egyéves lágyszárú. szterolok.. Homeopathia. A fekete mustár mellett még a szareptai mustárt [Brassica x juncea (L. Hatóanyag: 20-27% cserzőanyag.5-3% flavonolignan (silymarin. Herbát magszár képződés előtt gyűjtik. cholagogum. 20-30% zsíros olaj. Sinapis junceae semen] is termesztik. 40-60 cm sortávolságra. de kevésbé szúrós szagú bomlástermék hidroxi-benzil-izotiocianát Alkalmazás: magból kivont olaja közel azonos összetételű a Brassica nigráéval. Élelmiszeripar. Évelő lágyszárú. angol mustár Sinapis albae semen = Erucae semen Sinapis oleum Honos Mediterráneumban. B. 0. 1% quassinoid triterpén-lakton simarubin. de képlékeny változatát kozmetikai és gyógyszerészeti célra (kenőcs. júliusban virágzik. Közepes nagyságú fa. néhol dísznövény nálunk is. Júniusban.: Simarouba officinalis DC. Márciusban 24-30 cm sortávolságra. Akkor aratják. – BRASSICACEAE . arató-cséplő géppel takarítják be. Homeopathia.1-0. melegigényes. más szubtrópusi országokban. – ASTERACEAE átnőttlevelű szilfium Silphii perfoliati rhizoma Honos É-Amerikában. a fényes bóbita már látszik (általában július közepén). kvercetin. izosilybin A. Eur. 1-1. lázas és májbetegségekre népgyógyászatban. Közel-Keleten.5 cm mélyre vetik. gyanta Alkalmazás: bélhurut esetén antidiarrhoeicum. 4. poliinek Alkalmazás: termés hepatoprotectiv (kivonatai gyógyszerek formájában). szabadgyökfogó.és hajápoló szerek) Sinapis alba L. gyantáját az indiánok rágógumiként használták.2% glikozinolát szinalbin. Egy menetben.2% illóolaj. a virágzat közepe fehéredik. crysoeriol). simarolid. külsőleg széttörve borogatásként vérbőséget okoz.) Scop. simarubidin. flavonoid (taxifolin. Homeopathia.) = Cardui mariae fructus (DAB) = Cardui mariani fructus (= semen) Cardui mariae herba Honos Mediterráneumban. Magot egészben lenyelve dyspepsiában. amikor az elsőrendű oldalhajtások virágzatainak zömén a fészekpikkelyek megszáradnak. ezáltal enyhíti az ízületi fájdalmat. levél is cholagogum. dehidrodikoniferil-alkohol. Silphium perfoliatum L. Simmondsia chinensis = sinensis (Link) Schneid.1-1. VIII. Áttelelő lágyszárú. április elején. elterjedt sokfelé. dihidroxichromon. B. Homeopathia. sterolok. herbában flavonoidok. szinigrin és csípős. Elő-Ázsiában. amikor a virágzati tengely és a termésfal már sárgásfehér. grippe ellen. Hatóanyag: magban kb. Hatóanyag: kaszatban 1. eriodiktiol. Hg. valamint amarum. antioxidáns.hu Alkalmazás: expectorans. apigenin.] máriatövis Silybi mariani fructus (Ph.. naringin. emeticum. bőr. Utószárítást követően szelelő rostával tisztítható. Sisymbrium officinale (L. – BRASSICACEAE fehér mustár. spasmolyticum. – SIMAROUBACEAE [syn. silydianin). általában júniusban virágzik és július végén. silybin A. 3-5 cm mélyre vetik március végén. szappan. szilárd. Hatóanyag: hasonló előbbihez Alkalmazás: tonicum.2:1). diaphoreticum. főleg Eurázsiában.doksi. Termését akkor takarítják be. diureticum. termesztik Kínában.) Czern. Cséplés és tisztítás után legfeljebb 600C-on szárítják (beszáradás 1. augusztus elején érik. Simarouba amara Aubl. – ASTERACEAE [syn.

Közép-Amerikában. továbbá népgyógyászatban vértisztító. Új-Zélandban.Forrás: http://www. gentisinsav.6 m magas. Sium erectum Huds. Védendő.: Smilax medica Schltdl. lues és lepra kezelésében. régen használták. szabad és kötött kávésav. – SOLANACEAE madárcsucsor Honos Malajziában. Hatóanyag: kempferol-.és kőképződés gátlására. Ausztráliában. Solanum aviculare G. Nálunk ruderális gyomtársulásokban gyakori. és más Smilax fajok [syn. néhol gyakori tiszta vizű patakok. Hatóanyag: illóolaj (glikozinolát. – APIACEAE [syn.] hasznos szárcsalián Smilax aristolochiifolia Mill.] farkasalma-levelű szárcsalián. pektin. aphrodisiacum. Ny. Elő-Ázsiában. Áttelelő lágyszárú. poliin (falcarindion. fenolkarbonsavak. Smilax china L. ferulasav. dermatitis egyes eseteiben. csípős gyanta.3-0. 0.] vad békaorsó. izorhamnetin-glikozid. psoriasis. keményítő. Hatóanyag: cserzőanyag. Hatóanyag: 1-3% szaponin smilagenin-glikozidok (sarsaponin. dextrin. Áttelelő lágyszárú. Sium sisaroideum DC. gumianyag. Smilax regelii Killip et Morton – SMILACACEAE [syn. Magyarországon mocsarakban mindenhol gyakori. Kúszó cserjék.03% illóolaj Alkalmazás: bőrgyógyászatban ekcéma. pyoderma. Dunántúlon szórványosan. húgyúti homok. gyökérben poliinek. gyanta. gumianyag. 4-l8% keményítő. mocsarakban. illóolaj. Hatóanyag: levélben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához. alkil-izotiocianátok) Alkalmazás: népgyógyászatban gégepanaszokban.és Közép-Ázsiában. p-hidroxibenzoesav. félcserjék. Évelő. falcarinolon) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. nálunk rendszerint egyéves lágyszárú. kvercetin-. Kúszó cserje. Homeopathia. húgyúti és vesekőpanaszok esetén. gyanta Alkalmazás: antibakteriális. – APIACEAE [syn. et Cham.: Smilax utilis Hemsl. nyálfolyás ellen. Honosításával Magyarországon is próbálkoztak. B. Alföldön szórványosan. keleti békaorsó Sii sisari radix Honos DK-Európában. Hatóanyag: flavonoidok. Egyéves vagy éttelelő egyéves. szinapinsav Alkalmazás: diureticum. Homeopathia. köszvény és krónikus reuma kezelésére. Sium latifolium L. Ázsia mérsékelt égövi részein.hu szapora zsombor Sisymbrii herba = Erysimi herba Honos Európában. Berula erecta Coville] kis békaorsó Berulae herba Honos Európában. smilasaponin). mexikói szarszaparijja Sarsaparillae radix Honosak Közép-Mexikóban. nyálka-heteropoliszaharid.. Forst. Smilax-szaponin A. 0.doksi. keményítő. É-Afrikában. Japánban. . É-Amerikában és Mexikóban. C (dioscin. Hatóanyag: 4-8% szaharóz. – SMILACACEAE kínagyökér Chinae rhizoma (= tuber) Honos Kínában. – APIACEAE nagy békaorsó Sii palustris herba Sii palustris radix Honos Európában. diosgenin) Alkalmazás: mint Sarsaparillae radix. Áttelelő lágyszárú. mérgező.: Sium sisarum L. protocatechusav. Afrikában.: Sium angustifolium L. forráslápok növényzetében. hurutokban.

Solidago virgaurea (= virga-aurea) L. 0. Hg. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1). Hg. Évelő. – SOLANACEAE orvosi csucsor Honos Ausztráliában. Ázsiában.és láperdőkben. hajtása kopasz.] magas aranyvessző Honos USA keleti és nyugati partvidékein.hu Solanum dulcamara L.8%. VIII. kanadaiban kb. Hatóanyag: főleg éretlen termésben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid solaninok. solamargin (aglikon solasodin). Homeopathia.és szeszkviterpének). lázcsillapító. Ph. VIII. VII. magasra növő lágyszárú. Kanada). ártereken. kb. 3. soladulcamarin (aglikon soladulcamaridin). chaconinok (aglikon solanidin) Alkalmazás: mérgező.) Honos D-Amerikában (Andok).: Dulcamara flexuosa Moench] ebszőlő csucsor Dulcamarae stipes Honos Európában. 4. Ázsia mérsékelt égövi részein.. Közép-Amerikában.3% fenolkarbonsav. cserzőanyag. olean-12-en típusú triterpén-szaponinok (aglikon bayogenin). az előbbinél még magasabbra is megnő. Mexikóban. Évelő lágyszárú. Fontos kultúrnövény Magyarországon is. repellens. solasonin. régebben népi gyógyászatban vértisztító. izorhamnetin. Solidago canadensis L. Ph.és rhamnetin-glikozidok). Solidaginis herba (Ph. Magyarországon meghonosodva erősen terjed főleg völgyekben. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. Indiai-szubkontinensen. 2-2. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid soladulcidintetrosid. É-Afrikában. diureticum. Szaponinmentes kivonataiból készült gyógyszerek vérnyomáscsökkentők.) = Solidaginis giganteae herba Hatóanyag: magas aranyvesszőben kb. – ASTERACEAE kanadai aranyvessző Honos É-Amerikában (USA. Egyéves lágyszárú. Eur. – SOLANACEAE burgonya Solani amylum (Ph.5 m magasra is megnő. spasmolyticum.5% illóolaj (mono. – ASTERACEAE . Homeopathia. mocsarakban. Nálunk behurcolt. – SOLANACEAE [syn. expectorans. ma fajtáit sokfelé termesztik.továbbá kempferol-. gyomor. 1. Mocsári és láperdei társulások szegélyén és gyomtársulásokban él. hogy teljesen azonos-e az Európában kialakult típus az észak-amerikai S. Solanum laciniatum Ait. külsőleg krónikus bőrbajokra.9% pentaciklusos. Évelő lágyszárú. Eur. gyakran dísznövényként is megtalálható.5% flavonoid (főleg kvercetin. szabadgyökfogó. a fruktan antitumor aktivitású in vitro körülmények között egyes sejtvonalakra. fajjal. Az előbbi fajjal együtt júliustól októberig tart a virágzási idő.és labdan-típusú diterpének. Áttelelő lágyszárú vagy kapaszkodó félcserje. 4. t-clerodan.és bélhurut esetén. liget. fruktan Alkalmazás: antiphlogisticum.Ph. hajtása pelyhes szőrű. (Nem eldöntött. (solamarin in vitro tumorgátló). Útszéli gyomtársulásokban gyakori.doksi. Hg. diureticum. Termesztésével Magyarországon is próbálkoztak. antimikotikus.. soladulcin (aglikon soladulcidin). altissima L. – SOLANACEAE fekete csucsor Solani nigri herba Honos Európában. Solanum tuberosum L.. erős hatású. pl. solamarinok (aglikon tomatidenol). 0. [syn. korábban népgyógyászatban fájdalomcsillapító reumás panaszokban. különösen hatékony nephritis. nálunk általában egyéves. ekcémára. antibakteriális. cystitis esetén. csúcsi hajtásokat. É-Afrikában. antioxidáns.) Solidago gigantea Ait.Forrás: http://www. magaskórós növényzetben meghonosodott. ma kozmopolita. cserzőanyag.8-1. hólyag-. reumás és ízületi bántalmak.: Solidago serotina Ait. Solanum nigrum L. 2. 30 cm-es. Virágzatból készült kivonat rovartoxikus. lektin Alkalmazás: antibakteriális. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: gyógyszerkönyvi minőségű keményítő gyógyszergyártásban használatos.

sophocarpin. Sophora japonica L. protocatechusav. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. 30-35 cm-es csúcsi hajtásokat. Egyéves lágyszárú.5% illóolaj (mono. 2. floroglucinol. antiulcerogen. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. diureticum. szaponin. Sorbus aucuparia L. – ASTERACEAE szelíd csorbóka Sonchi oleracei folium Honos Európában.hu közönséges aranyvessző Solidaginis virgaureae herba (Ph. parasorbinsav. virgaureosid A). Ázsia mérsékelt égövi területein. tonicum. vágásokban. népi használatban laxans.Forrás: http://www. Ázsia mérsékelt égövi részein. virág enyhe laxans. karotinoidok. 0. sebre. É-Afrikában. 1% pektin. – ROSACEAE kerti berkenye Sorbi domesticae fructus . gyepekben helyenként tömegesen. antiasthmaticum. sorbinsav. szterolok. szterolok (pl. Japánban. mag homeopathiában. pyelonephritis. ízületi gyulladásban. 0. Japán. Enyhén savanyú talajú erdők nyíltabb részein. antitussivum. adstringens. 2% kinolizidinalkaloid matrin (= sophocarpidin). Eur. Hatóanyag: kb.) Schott] japánakác Sophorae flos (= gemma) Sophorae semen Honos Kínában. cianogén glikozid amygdalin. cystolythiasis esetén.4-0.. – FABACEAE félcserjés japánakác Sophorae flavescentis radix Honos Ázsia mérsékelt égövi (Kína.2-1% fenolglikozid (pl. edulis Dieck – ROSACEAE madárberkenye Sorbi aucupariae fructus Sorbi folium Sorbi flos Honos Európában.6% cserzőanyag (epigallocatechingallát. Hatóanyag: virágbimbóban kb. külsőleg ekcéma kezelésére. epicatechin). kb. sokfelé termesztik. lágyszárú. köszvényben. szaponin ursolsav. anthocyanidin. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1) Hatóanyag: kb. Szántókon. antiphlogisticum. pyelitis. 4. bis. szalicilbenzoát leiocarposid. Hatóanyag: flavonoidok. antipyreticum. flavonoidok. kb. Júliustól októberig virágzik. virágban flavonoidok. spasmolyticum főleg acut és chronikus nephritis. diterpének.) = Virgaureae (= Virgae aureae) herba Virgaureae (= Virgae aureae) radix Honos Európában.4% pentaciklusos triterpén szaponin (polygalasav). diureticum. Sonchus oleraceus L. Ny-Ázsiában. kaucsuk Alkalmazás: korábban. taraxaszterol).és sorfa. szaponin Alkalmazás: antiarrythmiás. Sorbus domestica L. továbbá flavonoid (kushenol A-O). Indiai-szubkontinensen.12-0. savas poliszaharid. flavonoidok. Félcserjeszerű. mono-. eléri a 16 m magasságot. Sophora flavescens Ait. Cserje vagy fa. catechin-cserzőanyag Alkalmazás: diureticum.doksi. 30 m-re is megnő. levél élvezeti teapótló. cystitis. Kaukázusban. gyomtársulásokban országszerte gyakori. 1. kempferol-glikozidok).és tridesmosidok. 25% rutin (és egyéb flavonol-. Ph. az Alföldön ritkább. Indiai-szubkontinensen. oximatrin. levélben amygdalin. ehető változatának gyümölcse megfőzve fogyasztható. Hg. Homeopathia. galluszsav.4% flavonoid (kvercetin-. 0. – FABACEAE [syn. szeszkviterpén-lakton solidagolaktonok. izoflavon-glikozid). É-Afrikában. var.: Styphnolobium japonicum (L. Nálunk dísz. Szibéria) részein. emmenagogum. magban kinolizidinalkaloid Alkalmazás: virágbimbó gyógyszeripari nyersanyag (rutin kivonása). külsőleg bőrbajokra. 0. galactogogum.és szeszkviterpének). szerves savak.3-1 m-es. nephrolythiasis. Hatóanyag: termésben sorbitol. trimetilamin Alkalmazás: termés enyhe laxans (nagyobb mennyiségben hasmenést okoz). Népgyógyászatban vértisztító reumában. fenolkarbonsavak (főleg kávésav-származékok). VIII. utak mellé telepítik nálunk is. egyes tumor-sejtvonalakra gátló.

– FABACEAE jeneszter. – ROSACEAE barkóca(fa) Sorbi torminalis fructus Honos Európában. emeticum. – CHENOPODIACEAE spenót. szesziparban (cukorciroknál zöld hajtásból is). Sorghum bicolor (L. cukor. Kaukázusban. továbbá flavonoidok. parasorbinsav. karotinoidok. Hatóanyag: cholin. fehérje. Száraz tölgyesekben a Dunántúlon és a Középhegységben helyenként gyakori. dysuria. Stachys palustris L. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban anthelminticum. kis termetű lágyszárú. DK-USA-ban. Ny-Ázsiában. elterjedt D. – LAMIACEAE mocsári tisztesfű . Hatóanyag: termésben sorbitol. seprőcirok) és fajtáját termesztjük Magyarországon. vas Alkalmazás: klorofill kivonása. féregfű Spigeliae herba Honos trópusi Amerikában (Mexikóban. – CARYOPHYLLACEAE piros budavirág Arenariae herba = Spergulariae rubrae herba Honos Európában. Hatóanyag: aromás gyanta. szudánifű. flavonoid (patuletin.vagy kétéves. Ny-Ázsiában. Üzemi méretben is termeszthető. Spergularia rubra (L. Spigelia marilandica L. fagyérzékeny. pektin. ma elterjedt Európában és Amerikában is. szaponin. Hatóanyag: mint előbb Alkalmazás: mint előbb. vitaminok Alkalmazás: cukorszirup alapanyag. spinacetin). főleg tészta festésére. D-Amerikában). Hatóanyag: klorofill. benzoylcholin. szerves savak. Nálunk néha telepítik.doksi. hólyagkő betegségben.) Moench – POACEAE cirok Sorghi vulgaris semen Honos Elő-Ázsiától Indiáig. seprűborsó Spartii juncei flos Honos Mediterráneumban. diureticum. É-Afrikában. néhol termesztik. aminok. cukrok. szaponin. Egy. paraj Spinaciae folium Spinaciae herba Honos DNy-Ázsiában. Spinacia oleracea L. Indiában. 3. – LOGANIACEAE tüzes szegfűgyökér Spigeliae marilandicae herba Spigeliae marilandicae rhizoma Honos USA-ban. szénhidrát. világszerte konyhakerti főzeléknövény. magcirok. spigelin Alkalmazás: anthelminticum. Ny-Ázsiában.hu Honos Európában. élelmiszer. Közepes vagy nagyobb fa. Termése megfőzve fogyasztható.és K-Ázsiában és Amerikában. karotinoid Alkalmazás: enyhe laxans. szterol (spinaszterol). Kaukázusban. egyéves lágyszárú. több vad változata van országunkban. izokinolin alkaloid. évelő lágyszárú.) Presl.) Cr.3-dimetil-acryoylcholin. Az Alföldet kivéve országszerte gyakori lomberdőkben.Forrás: http://www. Homeopathia. Cserje vagy akár 5 m-es fácska. diureticum. É-Afrikában. Elterjedt É-Amerikában. sokféle változatát (cukorcirok. szterol. Spartium junceum L. Hatóanyag: magban cianogén glikozid dhurrin. illóolaj. fenolkarbonsavak. lágyszárú. anthocyan Alkalmazás: cystitis. É-Afrikában. Sorbus torminalis (L. Egyéves lágyszárú. flavonoid. Hatóanyag: virágban piperidin alkaloid cytisin. Spigelia anthelmia L. mérsékelt égövi Ázsiában. szerves savak. Afrikában. Hatóanyag: piridin alkaloid spigeliin. cserzőanyag Alkalmazás: laxans. Kaukázusban. – LOGANIACEAE szegfűgyökér. vitaminok.

évelő lágyszárú. az Alföldön ritkább. Stillingia sylvatica Gard. bokrosodó. Strophanthus gratus (Wall.Forrás: http://www. Ázsia mérsékelt égövi részein. – STERCULIACEAE csalánzó cukorhajfa. Stephania glabra (Roxb. Sterculiae gummi) Honos Indiai-szubkontinensen. szaponinok Alkalmazás: izolált steviosid 150-300-szor édesebb a szaharóznál. tannin. 7%). Homeopathia. Magas. octadecatetraensav.) Miers. Stellaria media (L. stachydrin. Áttelelő lágyszárú. közvetlen ipari feldolgozással kinyert tetrandin gyógyszerként kalcium-antagonista myocardialis infarctus esetén. Hatóanyag: nyálka-gumianyag glükanorhamnogalacturonan Alkalmazás: ártalmatlan és hatásos laxans különösen vastagbél-betegségekben. továbbá fangchinolin. Homeopathia.MENISPERMACEAE Stephania sinica Diels Stephania tetrandra Moore stefániagyökér Stephaniae tetrandae radix Honosak Kínában.. cerilcerotat. et Hook. Mocsarakban. Hatóanyag: 3-4% illóolaj. Egy. Többéves kúszó növények. antiarrhythmiás. columbanin stb. – LAMIACEAE hasznos tisztesfű Sideritidis herba Honos Közép. hentriacentanol Alkalmazás: homeopathia. – ASTERACEAE édesfű Steviae rebaudianae folium Honos D-Amerika déli részén. – APOCYNACEAE . sztyepplejtőkön gyakori az egész országban. Indiai-szubkontinensen. Sterculia urens Roxb. Áttelelő.és bőrbajok esetén. Stevia rebaudiana Bert. Kisebb. Hatóanyag: iridoid. Stachyos herba Hatóanyag: loganinszerű pseudoindican heterosid. turicin) allantoin.) Vill. A típusos alfaj megművelt területeken. mesterséges édesítőszer. lápokban fordulhat elő. más fajokban pl. erdei tisztesfű Honos Eurázsiában. diureticum. antidiabeticum. indiai tragakanta Tragacantha indica (= Karaya. keményítő Alkalmazás: laxans. 0. Hatóanyag: rutin. gyanta. . tetrahidropalmatin (= rotundin). Alkalmazás: gyökér analgeticum. epe. országszerte közönséges gyom. alkaloid stillingin. Alkalmas klímájú területeken termesztik. trigonellin. Hatóanyag: S. kozmopolita. USA-ban.és D-Európában. emeticum. használják a gyógyszertechnológiában és a kozmetikai iparban kolloidok stabilizálására.6-1 m magas. továbbá tonicum. berbamin. illóolaj. flavonoidok Alkalmazás: krónikus hurutos megbetegedésekre. szilikózis és asthma kezelésében is hatásos. Hatóanyag: levélben diterpénsav-glükozil-sophorosid steviosid (kb. antihypertonicum. Indokínában. Évelő lágyszárú. tetranda gyökerében bisbenzilizokinolin-típusú alkaloid tetrandrin (0. – CARYOPHYLLACEAE tyúkhúr Stellariae (mediae) herba = Alsines herba = Morsus gallinae herba Honos Eurázsiában. Országszerte üde lomberdőkben elég gyakori.doksi.vagy kétéves lágyszárú. Száraz. terebélyes fa. köves gyepekben. Indiában.hu Honos Európában. cserzőanyag Alkalmazás: hurutellenes. pirrolidin kvaterner aminok (betonicin. cholin. gyengén félcserjés lágyszárú. trigonellin.) Baill. Stachys recta L. máj-. Kanadában. Balkánon. antisyphiliticum.7%). Akár 1m magas lehet. népgyógyászatban láz és dismenorrhoea esetén. palmatin. Japánban. – EUPHORBIACEAE Stillingiae sylvaticae radix Honos É-Amerikában. Stachys sylvatica L.

továbbá strychnin. Strychnos ignatii Berg. Benzoë = Benzoe tonkinensis (Ph. majd tetanust okoz. Örökzöld fák. Guayanában. acetilkolin-antagonista. Trópusokon termesztik. az Orinoco és az Amazonas vidékén.Forrás: http://www. Malajziában. Hg. továbbá társalkaloidok (pl. Strychnos toxifera Benth. ebvészmag Strychni semen (Ph. Columbiában.doksi. Styrax benzoin Dryand. Kúszó cserje. külsőleg erős desinficiens. termesztik Ny-Afrikában. valamint periplogenin-glikozidok. bradycardia esetén. Strychnin és brucin izolálása. főleg hasműtétek során intravénásan. benzoé-sztóraxfa. közöttük más dimer strychnin-származék. colubrinok) Alkalmazás: erősen mérgező. 10-20% szabad benzoesav. benzoé-sztiraxfa Honos Indokínában. É-Ausztráliában.] ignácbab Ignati semen = Strychni ignatii semen Honos Fülöp-szigeteken. Benzoe (resina) Sumatra Styrax tonkinensis (= tonkinense) (Pierre) Craib sziámi benzoéfa Honos Kínában. pl. kivonatok a gyomor motorikus funkcióját javítják. VII.és kisebb számú yohimbin-típusú alkaloid Alkalmazás: mérgező. Alacsony. Magasra kúszó lián.5% indolalkaloid strychnin és brucin (közel egyenlő arányban). Indokínában. Peruban. egyéb glikozid) Alkalmazás: g-strophanthin cardialis insufficientia és bradycardia. Fő hatóanyaga terápiás dózisban perifériás izomrelaxans. Hatóanyag: magban kb. Malajziában. kúszó fás növények. Ecuadorban. k-strophanthosid. továbbá számos társalkaloid. Hatóanyag: magban 8-10% szteroid kardenolid glikozid (főleg k-strophanthin. 1-2% vanillin Alkalmazás: belsőleg tinktúraként expectorans. Hatóanyag: magban 4-8% szteroid kardenolid glikozid (90-95%-a g-strophanthin. Strophanthus kombe Oliv. cymarin stb. a drogban 60-70% coniferil-benzoát (= lubanolbenzoát).5-4% indolalkaloid (45-60%-a strychnin és brucin. továbbá számos társalkaloid) Alkalmazás: erősen mérgező. Homeopathia.) Hatóanyag: 20-25% szabad és kötött benzoesav. . Succisa pratensis Moench – DIPSACACEAE [syn. – LOGANIACEAE sztrichninfa. valamint coronaria insufficientia esetén főként intravénásan szívinfarktus megelőzésére. Mindegyiket termesztik is. Homeopathia. fokozza a reflexingerlékenységet.] ördögharaptafű Succisae (pratensis) herba = Scabiosae succisae herba = Morsus diaboli herba . roborans.) Alkalmazás: k-strophanthin intravénásan cardialis és coronaria insufficientia. 2. Trópusokon termesztik. Indokínában. 2% cinnamil-benzoát. Styrax benzoides Craib – STYRACACEAE Honos Kínában.APOCYNACEAE kombé Strophanthi kombe semen Honos trópusi DK-Afrikában. a strychnin nagyobb adagban a központi idegrendszert izgatja. és más Strychnos fajok Honosak D-Amerikában.) (= Nux vomica) Honos India trópusi részein.: Scabiosa succisa L. Futó cserje.hu hasznos sztrofantusz Strophanthi grati semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részén. elterjedt Kínában és Indiában. Strychnos nux-vomica L. strychnin kis adagban tonicum. Hg. – LOGANIACEAE Kalabas-kuráre Strychnos castelnaeana Wedd.: Ignatia amara L. Venezuelában. kis adagban tonicum. VII. ganglionbénító. szájöblögetőként. továbbá k-strophanthidinés strophanthidol-. Hatóanyag: magban 2. Kisebb cserje vagy fa. Sri Lankán. Illatszeripar. – LOGANIACEAE [syn. Hatóanyag: dimer indolalkaloid C-toxiferin I (fő komponens).

gyulladásgátló glikopeptid Alkalmazás: belsőleg gyomor. Ph. 1-3% aszparagin.és koleraellenes. Távol-Keleten.Forrás: http://www. rozmarinsav). kertekben telepített díszcserje. szterol. továbbá xanthon swerchirin. alkaloidtartalma miatt korlátozott ideig. Swertia chirayita (Roxb. Ph. 4. anthelminticum. Sri Lanka. VII. linalool. szaponin hederagenin-glikozidok. et Perry – MYRTACEAE [syn. Syringa vulgaris L. echimidin.8% allantoin. alkanolok. alifás keton. zsíros olaj. Homeopathia. Hg. szalicilsav.07% pirrolizidin alkaloid (intermedin. VIII.5 m magas. fenolkarbonsavak.). nyálka-polifruktan. Hatóanyag: keményítő. thrombophlebitis esetén vagy megelőzésükre (kenőcs formájában is). Parkokban. Eugenia caryophyllata Thunb. szterol. cukor. – ARACEAE büdöskontyvirág Symplocarpi foetidi rhizoma et radix = Dracontii foetidi radix Dracontii foetidi herba Honos Kínában.és bélhurut kezelésére. Évelő lágyszárú.: Swertia chirata (Wall. gumianyag. elemicin. elterjedt É-Amerikában.és toroköblögető. D-Amerika) termesztik. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum.) Nied.) Honos Malajziában. DNy-Ázsiában. Hatóanyag: iridoid glikozid dipsacan.. symphytin. lázcsökkentő. Ázsia mérsékelt égövi részein. cserzőanyag. Egyéves lágyszárú. továbbá eugenolacetát. anizsaldehid stb. 0. 0. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin. Évelő lágyszárú. caryophyllen. kb. Évelő lágyszárú. 0. 4-6% cserzőanyag. Májustól júliusig virágzik.. symviridin stb. monoterpének). kb. Eur.) Alkalmazás: illatszeripar.hu Morsus diaboli radix Honos Európában. Hatóanyag: virágban illatanyagok (szerves savak észterei. metileugenol. Kaukázusban. Eur. Ph. kb. expectorans. néha fa. Hatóanyag: secoiridoid gentiopicrosid. féregűző. Homeopathia. kevés zsíros olaj . 10-15 cm-es darabokra vágva meleg helyen vagy műszárítón (500C-ig) szárítják (beszáradás 34:1). mocsárréteken országszerte gyakori. triterpén. VIII. triterpén izobauerenol. amarogentin.6-0. friss herba és gyökér homeopathiában.02-0. K-Afrikai szigetek. borogatószer ulcus cruris.) Clarke] indiai gyásztárnics Swertiae chiratae herba Honos Indiai-szubkontinensen. Örökzöld. cserzőanyag. Trópusokon (Fülöp-szigetek.5 m magas.. Tavasszal gyűjtik.: Caryophyllus aromaticus L.6-1.) Karst. lemossák. Symplocarpus foetidus (L. levegős helyen forgatják. Madagaszkár. Ny-Ázsiában.) Salisb. Jambosa caryophyllus (Spreng. malária. Hg. 20 m magas fa. – BORAGINACEAE fekete nadálytő Symphyti radix = Consolidae majoris radix = Consolidae radix Symphyti folium Symphyti herba Honos Európában. Hatóanyag: 15-20% illóolaj (85-95%-a eugenol.] szegfűszeg(fa) Caryophylli flos (Ph. Külsőleg száj. vas.. Homeopathia. majd letisztítják. Indonézia.doksi..2-0. fenilpropán-alkoholok és észtereik. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban tonicum.) = Caryophylli floris aetheroleum (Ph. chromon-C-glikozid. vízpartokon. A leveleket és a herbát teljes virágzás idején gyűjtik. 4. scabiosid. fenolkarbonsav (dehidrokávésav. ellagitannin). levélben még 5hidroxitriptamin Alkalmazás: herba spasmolyticum. Hg. Nedves réteken. – GENTIANACEAE [syn.4% flavonoid (kvercetin. Szibériában. Hg.és kempferol-származékok). 0.) Merr. illóolaj. Syzygium aromaticum (L. az Alföldön ritka.. egyéb iridoid. Nálunk lápréteken fordul elő. mert könnyen barnul. kalcium-oxalát. Symphytum officinale L. K-Ázsiában. Hatóanyag: 0. terpénalkohol. VII. – OLEACEAE orgona Honos DK-Európában. lycopsamin.) = Caryophylli alabastrum Caryophylli aetheroleum (Ph.

avellanedae Lorentz. Homeopathia. Hatóanyag: termésben 25-40 % invert cukor.: T. főleg parkokban gyakori. kis adagban belsőleg purgans. – BIGNONIACEAE Tabebuia impetiginosa Standley [syn.hu Alkalmazás: illóolaj antibakteriális.. örökzöld levelű fa. Homeopathia. külsőleg ekcémára. néhol sűrűbben. asthma gyógyítására. 25 m-es fa. leucoxyla DC. Tecoma avellanedae (Lorentz) Speg. A Dunántúlon több helyen. furano-naftokinonok. vérhas. diosgenin is). steroid szaponinok (aglikon pl. kb. inkatea Tabebuiae cortex Honos D-Amerika (Brazília. friedelin. kumarin. T. carminativum. Tanacetum vulgare L. rubixanthin. a T. kávésav.) Toledo. T. zsíros olaj. patuletin. diureticum. Magas. Tamarindus indica L. gyomorfájdalom csillapító. Syzygium cumini (L. stomachicum. sokfelé termesztik. kb. minuta L. ellagsav. örökzöld fa. iridoid Alkalmazás: immunstimulans. – CAESALPINIACEAE tamarindusz(fa) Tamarindi fructus (pulpa) = Tamarindorum pulpa Tamarindi semen Honos Afrikában. tiofen-poliin terthienyl Alkalmazás: növeli a kapilláris erek rugalmasságát. 1% illóolaj. tonicum. nyomokban alkaloid.: Eugenia cumini (L. az illóolajban gazdagabb (kb.) Skeels – MYRTACEAE [syn. gombás fertőzésekre. rubichrom). Főleg Európában kerti virágnak vetik más Tagetes fajokkal (pl. Sokfelé termesztik.4% illóolaj. Argentína. erecta L. ocimen. erecta poliintartalma miatt nematocid. jambolin-glikozid. népgyógyászatban ízületi fájdalmak esetén külsőleg. antisepticum (leginkább fogászatban). – ASTERACEAE bársonyvirág Tagetes flos Honos Mexikóban. kúszó lágyszárú. gyanta Alkalmazás: kéreg adstringens.Forrás: http://www.] lapacsofa. stomachicum. 1%) T. Kb.) Druce. violaxanthin). É-Afrikában. Karotinoid tartalma miatt A-vitamin hatású (gyógyszerek formájában látásjavító) és sárga festőanyag. nedves és üde lomberdőkben él. védelemre érdemes. Nálunk kertekben. repellens. antimikrobiális. magban még kvercetin. tageton. külsőleg még egyes vírusokra gátló hatású. 15-30 m magas. benzofuran.15% illóolaj (limonen. Mag adstringens. flavonoid. fenolkarbonsavak és -aldehidek. Syzygium jambolanum DC. virágos herba anthelminticum.) együtt. bronchitis. epifriedelanol. 2-3% pektin és szerves savak (10-12%-a borkősav). antiphlogisticum. dehidro-α-lapachon. Hatóanyag: fenantren-származékok. Fűszer. Hatóanyag: gallo. Reliktum. Hatóanyag: naftokinon lapachol. nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: helyi izgató. Tamus communis L. Homeopathia. Peru) esőerdőiben.] dzsambu(fa) Syzygii jambolani (= cumini) cortex Syzygii jambolani (= cumini) fructus (= semen) Honos Kínában. patulitrin. metilheptenol).doksi. helenien. népgyógyászatban lázcsillapító. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: 0. magban tannin. lektin Alkalmazás: sokféleképpen elkészíthető laxativum.és ellagtannin. xantofill (lutein. szitoszterol. a dél-amerikai T. linalil-acetát. Évelő. nematocid. linalool. – ASTERACEAE . epebántalom. 0. – DIOSCOREACEAE pirítógyökér Tami rhizoma (= radix) Honos Európában. T Tabebuia heptaphylla (Vell. Malajziában. belsőleg aromaticum. dehidro-izo-α-lapachon. betulasav. Egyéves lágyszárú. Kaukázusban. cukorbaj ellen. flavonoid (kvercetagetin. eugenin. ulcus cruris kezelésére. emmenagogum. Ny-Ázsiában. kvercetagitrin. lapacho. Tagetes patula L. minuta repellens.

Hatóanyag: fiatal levélben 1%. egyéb tetraciklusos diterpén pszeudoalkaloidok közül fontos még a docetaxel. artemisiaketon. hosszában vágják. útszéli gyomtársulásokban helyenként gyakori. cichoriasav. Elterjedt É-Amerikában is. hasonlóképpen szárítják (beszáradás 6:1). ferulasav. kvercetin-. antibakteriális. Homeopathia. 1% 10-deacetilbaccatin III. aesculetin. mindenhol védendő. A fészekvirágzatot a nyár második felében. (Csak a magköpeny nem mérgező.] mirobalánfa .és bélpanaszok) esetén. liratil-acetát. valamint fenilpropanoid glikozid dihidroconiferin. réteken országszerte gyakori. megművelt területeken. kámfor. antimikotikus. faradiol. 1% nyálkaheteropoliszaharid. Júliusban.doksi. a belőlük készült gyógyszereket petefészek-. parlagokon. Ártereken. Kétlaki. baccatinok) Alkalmazás: kéregből vagy szövettenyészetéből kivont és tisztított taxol (paclitaxel) és docetaxel microtubulusok depolimerizációját serkenti. kb. 0. különösen illóolaja. pentaciklusos triterpén taraxaszterolok (lectucerol és izolactucerol). bőrbajokra. Taxus baccata L. napon vagy zárt. valamint gyermekkori leukémia kemoterápiájában használják.) Bernh. cephalomannin. cholecystopathiánál. guaianolid dihidrolactucin és ixarin D.Forrás: http://www. Zömében márciusban. taxiresinol. A gyökereket kora tavasszal szedik. citosztatikusak. továbbá diterpenoid taxanok (taxusinek. monocaffeoil-borkősav. továbbá szterol (sztigmaszterol.5-4. – COMBRETACEAE [syn. igen kevés taxol stb. gyenge laxans. A leveleket virágzáskor gyűjtik. dyspepsia (gyomor. DAC) = Taraxaci herba cum radice Taraxaci folium Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein. Taxus brevifolia Nutt. Évelő lágyszárú. taxinok. izotaxiresinol. áprilisban virágzik.). népgyógyászatban vértisztító. izorhamnetin-glikozidok).5 m magas. reumaellenes. klorogénsav. Kaukázusban. mell. 18% fruktóz. É-Afrikában. Terminalia chebula Retz. Számos gyógyszer készül belőle. – TAXACEAE tiszafa Taxi baccatae folium Honos Európában. cichoriin. dihidrosyringin. kinyíláskor. karotinoidok.03% taxol (= paclitaxel) fő komponens. cianogén glikozidok Alkalmazás: mérgező. germacranolid taraxinsav-β-D-glükozid és ainsliosid. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1).5% illóolaj (izothujon. antiparasiticum. p-hidroxi-fenilecetsav. Cserje vagy fa. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). Termeszthető.. flavonoid (apigenin-. továbbá ekdizon. 2. népgyógyászatban korábban főzete féreghajtó.és tüdőrák. kb. örökzöld cserje vagy fa. baccatin III és származékai). külsőleg dezinficiens. Hatóanyag: száraz kéregben 0. Évelő lágyszárú. liratol. összel kb. p-hidroxibenzoesav. 40% inulin.) Hatóanyag: 0. fenolkarbonsavak (kávésav. Ny-Ázsiában.hu [syn. luteolin-. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton eudesmanolid tetrahidroridentin B és taraxacolid-β-D-glükozid. egyébként máshol ritka. továbbá más diterpenoidok (pl. taxicinek. diureticum. kumarin (scopoletin. Kalifornia. poliinek. umbelliferon). A Bakonyban (Miklóspálhegyen) dolomitsziklai bükkösben gazdag populáció fordul elő.5% kálium Alkalmazás: enyhe cholereticum. Brit-Kolumbia). taxagifin. p-hidroxi-fenilecetsav butirolakton-glikozidja (taraxacosid). amarum. parthenolid szeszkviterpén-lakton (egyes kemovariánsok illóolaj-összetétele eltérő) Alkalmazás: anthelminticum (orvosi ellenőrzéssel).: Chrysanthemum vulgare (L. augusztusban virágzik. syringin. száraz virágzatokban kb.: Myrobalanus chebula Gärtn. protocatechusav.01-0. borneol. mocsárréteken. cineol. Taraxacum officinale Weber ex Wiggers – ASTERACEAE pongyola pitypang.6-2% tetraciklusos diterpén pseudoalkaloid taxinok. tavasszal kb. adjuvans hepatopathiánál. gyermekláncfű Taraxaci radix Taraxaci radix cum herba (ÖAB. kb. 2% inulin. Ázsia mérsékelt égövi részein. Telepíthető kertekben. diterpén taxanok. külsőleg ekcémára. amyrin. Utak mentén. p-kumársav. nedves szántókon. köszvényes és rheumás fájdalmak esetén. – TAXACEAE oregoni tiszafa Honos É-Amerikában (Alaszka. arnidiol. szitoszterol). chrysanthemumepoxid stb.] gilisztaűző varádics Tanaceti herba = Athanasiae herba Tanaceti flos Tanaceti fructus (= semen) Tanaceti aetheroleum = Chrysanthemi aetheroleum Honos Európában. 1-1. rövid kocsánnyal gyűjtik.

Hatóanyag: gyantasavak (pl. – LAMIACEAE sarlós gamandor Chamaedryos herba = Teucrii chamaedrys herba Honos Európában. szterolok (pl.: Polium montanum Mill. epekőmegbetegedésekben). – RUTACEAE [syn. dysenteria és epebetegségek esetén. flavonoidok. fertőtlenítő.) Hook. külsőleg krónikus sebekre vagy stomatitis kezelésére öblögetőként. Hatóanyag: flavonoidok. kinasav. az Alföldön ritkább. flavonon (cirsimaritin). rutaecarpin. termeszthető. T. Teucrium marum L. arjuna. triterpének. sandaracopimarsav). K-Ázsiában.] rutatermésű mézesfa Tetradii ruticarpi fructus = Evodiae fructus Honos Kínában. fogászatban. Indokínában. anthelminticum. 9% cukor. f. Elő-Ázsiában. difensavak. Teucrium chamaedrys L.1% illóolaj (myrcen. mészkő. – LAMIACEAE [syn. diterpénlaktonok. diterpenoid callitrisinsav. aranyérre és sebkezelésre. stomachicum. – CUPRESSACEAE [syn. 25% zsíros olaj Alkalmazás: antidiarrhoeicum. Homeopathia. et Thoms. ellagsav. Indiai-szubkontinensen. 1. főleg ÉNy-Afrikában. húgyhólyag-.] hegyi gamandor Polii montani herba Honos D. ekdizon). tomentosa kérgét adstringensként és szívtonizálónak használnak Indiában és Indokínában). Teucrium montanum L. Hatóanyag: marrubiin. illóolaj. szaponinok Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans.) Hart. cserzőanyag. Nagy cserje vagy fa. Hatóanyag: diterpénlakton limonin (= evodol). neoclerodan diterpénlaktonok (teuflin. izoteuflidin.) Alkalmazás: enyhe stimuláns. Közepes méretű fa.és dolomit-sziklagyepekben.] Atlasz-ciprus Sandaraca resina Honos Mediterráneumban. marrubiin. Kis-Ázsiában.Forrás: http://www. tonicum. füstölőszer. teucvin. pinen. teucrin A-G. Teucrium polium L. – LAMIACEAE macskagamandor Mari (veri) herba Honos Ny-Mediterráneumban. T. (Más Terminalia fajok. Tetradium ruticarpum (Juss. Áttelelő lágyszárú. limonen. külsőleg torok. Evodia rutaecarpa (Juss.doksi.: Polium erectum Mill. chebulagsav.és festékipar. fásodó lágyszárú. diureticum..hu Myrobalani (chebulae) fructus Honos Kínában. rutaevin.) Benth. szaponin Alkalmazás: mint előbb. Hatóanyag: illóolaj. menthofuran. Évelő. máj-.: Callitris quadrivalvis Vent. cserjeszerű. galluszsav. homokpuszta gyepekben. kb. vitaminok Alkalmazás: adstringens. aminosavak. Homeopathia.és Közép-Európában. szerves savak. kb. spasmolyticum (gyomor-. Dunántúlon szórványosan. egyéb diterpénlakton (pl. pl. – LAMIACEAE [syn. Évelő. Védelemre érdemes. Hatóanyag: illóolaj. epe-. É-Afrikában. Kaukázusban. indolalkaloid evodiamin. expectorans. teuflidin. Ny.3% illóolaj (pinenek. thymokinon stb.: Euodia ruticarpa (Juss. corilagin). közel 0.és szájöblögető. pulegon). Indiai-szubkontinensen. kis termetű lágyszárú. sarjtelepes. marrubiin) Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe antidiarrhoeicum. Hatóanyag: 20-45% cserzőanyag (hidrolizálható gallotannin típusú chebulinsav. Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. ocimen. testsúlycsökkentő adjuváns. belsőleg enyhe purgans diarrhoea. Országszerte gyakori.és Közép-Ázsiában. cserzőanyag . sikimisav. sokszárú erdős-sztyeppen élő évelő. emmenagogum. triterpének. Lakk. kb. Indokínában.] rozmaring-gamandor Polii erecti herba = Teucrii polii herba Honos Mediterráneumban. Alacsony. gyanta. picropolin).

Ny. Nálunk szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban gyakori. bevonószer) és csokoládégyártásban. A Középhegység és a Dunántúl szélein szórványosan. – LAMIACEAE fenyérgamandor Teucrii scorodoniae herba Honos Európában. aranyérbetegségben. kenőcs. Hatóanyag: kb. polimer procyanidin. neurotonikus zavarokban. gyógyszerként krónikus és látens cardialis insufficientia.és aranyérbetegségben. mérsékelt égövi Ázsiában. gyomor. helvetica (Such. Thuja occidentalis L.: Thevetia neriifolia Juss.2% Lamiaceae-cserzőanyag. elterjedt É-Amerikában is. diterpénlaktonok. Védelemre érdemes. Közép-Amerikában. 0. (A svájci csokoládéfa [Th. felső légúti és emésztőrendszeri hurutos betegségekben. Hatóanyag: kb. Kertészeti formáit. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: kivont és tiszta peruvosid jól resorbeálódik. fajtáit gyakran telepítik nálunk is örökzöld díszbokornak. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. – APOCYNACEAE [syn. az Alföldön gyakrabban. diureticum főként reuma esetén. tonicum.doksi. kb. 1. diaphoreticum. Teucrium scordium L. – LAMIACEAE vízi gamandor Scordii vulgaris herba = Teucrii scordii herba Honos Európában. Hatóanyag: fermentált magban 1-2% teobromin. Egyéves lágyszárú. Homeopathia. magból nyert kakaóvaj gyógyszerkészítésben (kúp. 1. 5% catechin-cserzőanyag. flavonoidok. nyomokban teofillin. kb. . díszfának. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: magból nyert kakaóporból készül a szilárd. 2% kávésav.3% illóolaj. 0.3% ursolsav. diureticum. kb. 8-10 m magas fa. cserzőanyag. hasmenés és bélféreg ellen. öregkori szívbajok és bradycardia esetén orvosi javallatra.7% flavonoid (főleg kempferol-glikozidok) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. É-Afrikában. Keserű csokoládé antidiarrhoeicum. mocsarakban. Évelő törpecserje.) Schum. szaponin. egyéb fenolkarbonsav. törhető csokoládé. – CUPRESSACEAE nyugati tuja Thujae summitas (= herba) Thujae aetheroleum Honos É-Amerikában. továbbá diureticum. 10% szteroid kardenolid glikozid peruvosid (aglikon cannogenin). Áttelelő lágyszárú. – STERCULIACEAE kakaó(fa) Cacao semen Cacao pulvis Cacao cortex (= Cacao testes) Theobromae butyrum (oleum) = Cacao oleum = Cacao butyrum Theobromae pasta Honos Közép-Mexikóban. felnőttekneknek és gyermekeknek álmatlanság esetén (enyhe hatású).2-0.] (perui) sárgaleander Thevetiae semen Honos Mexikóban. szikeseken. trópusokon sokfelé (pl. Közép. 0. Teucrium scorodonia L.3% koffein. Homeopathia.és D-Amerikában) termesztik. Vendvidéken nyíres fenyéren található. – BRASSICACEAE tarsóka Thlaspeos semen Honos Európában. 0.hu Alkalmazás: népgyógyászatban digestivum. Trópusokon sokfelé (főleg Ny-Afrikában) termesztik. valamint anthelminticum.) Lindt] önálló megnevezése rendszertani szempontból nem indokolt). Thevetia peruviana (Pers. marrubiin.és Közép-Ázsiában. nedves réteken. Hatóanyag: glikozinolát szinigrin (allilglikozinolát). cianogén allilcianát. Hatóanyag: magban kb. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban légzőszervi hurutos betegségekben. Maghéj aromaticum. külsőleg antiszeptikus. védett.15% illóolaj. Theobroma cacao L.Forrás: http://www. Indiai-szubkontinensen. gombaellenes. Thlaspi arvense L.

occidol.. thujasav) Alkalmazás: mérgező.4-1% illóolaj. Ph.hu Hatóanyag: hajtáscsúcsában 0.] ezüsthárs. indiai illóolajban timol helyett carvacrol). eucalyptol. Ph.). Eur. flavonoidok. Májustól augusztusig virágzik. Eur. tonicum. A virágzó hajtást gyűjtik. pinen. inhalálásra vagy öblögetésre felső légúti panaszokban. a 3. DK. Tiliae argenteae flos = Tiliae tomentosae flos Hatóanyag: a két fajból külön vagy keverve gyűjtött drogban nyálka-heteropoliszaharid. emmenagogum. 0. Lamiaceae-cserzőanyag. – SAXIFRAGACEAE szívlevelű turbántok Tiarellae cordifoliae herba Honos USA-ban. expectorans (felső légúti gyulladások esetén antibakteriális). Szibériában. tonicum. spasmolyticum.. dyspepsia. α-terpineol. Thymus serpyllum L. Thymus vulgaris L. likőripar. VII. árnyékban. diureticum.) is. az Alföldön szórványosan száraz vagy középszáraz tölgyesekben néhol gyakori. linalool stb. Hg. Számos egyéb faj.. terpineol. Számos gyógyszer alkotórésze. Hg. Magyarországon is termesztett évelő félcserje. Ph. zygis L.: Tilia argentea Desf. belsőleg még vese.. molyhoslevelű hárs Honos K-. kb.doksi. 30% timol. Hg. stomachicum (anorexia.és flavanonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum főként vese. VII. néhol megtalálható parkokban. aromaticum. antiperoxidativ bifenil.. VIII.Forrás: http://www. diureticum. tenyészévtől kezdve törpe bokor formájú. Májustól augusztusig virágzik. a többi geraniol.) = Thymi vulgaris herba (Ph. Tiarella cordifolia L.) Honos D-Európában. triterpén Alkalmazás: antibakteriális. továbbá pinen. külsőleg párologtatásra. 4. Tilia tomentosa Moench [syn. 4. Virágzó. t-4-thujanol. terpinen stb. elterjedt É-Amerikában is. drogja és illóolaja gyógyászati szempontból egyenértékű a kerti kakukkfűével. laryngitis). linalool.és β-thujon. Ismeretes a spanyol kakukkfű (Th. de illóolaj-összetételük is sokféle. Illóolaj illatszeriparban. Tilia americana L. belsőleg régebben diaphoreticum. Eur. expectorans. flavonoidok. anthelminticum. Homeopathia. carminativum. VII. expectorans (akut bronchitis.és húgyúti homokképződés esetén.] . Nagyra növő fa. Hatóanyag: 1-5% illóolaj (kemotípustól függően kb. továbbá p-cymol. l-3% szeszkviterpén caryophyllen. Hg.2-1% illóolaj (kb. VIII. 70%-a timol vagy carvacrol. (Kis gyermekeknek nem ajánlható). illatszeripar. borneol.és hólyagbántalmakban.és Közép-Európában. thymolmetiléter. népgyógyászatban reumás és neuralgiás panaszokra. krónikus gastritis esetén). a D-Dunántúlon és a Kis-Alföldön mészkerülő homokpuszta gyepekben fordul elő.: Tilia parvifolia Ehrh. Áttelelő lágyszárú félcserje. nem fásodó hajtásait gyűjtik akár szeptember elejéig. fenchon. Ph. fürdőbe téve relaxáló.) Serpylli aetheroleum Honos Európában. Hatóanyag: 0. É-Afrikában. Helyenként ültetik.5-1 cm mélyre vetik vagy palántát nevelnek és nyár közepén ültetik ki biztosítva öntözését. 4. A tél beállta előtt 40-50 cm sortávolságra. emésztésjavító. 7% Lamiaceae-cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum. Hg. anthelminticum. Ny-Ázsiában. szeszkviterpén occidentalol. Árnyékban szárítják (beszáradás 4:1).) = Thymi hortensis herba Thymi aetheroleum (Ph. pl. Fűszer. – LAMIACEAE kerti kakukkfű Thymi herba (Ph. ezüstlevelű hárs. hibridforma és kemotípus is gyűjthető. külsőleg reuma és köszvény ellen. – LAMIACEAE mezei kakukkfű Serpylli herba (Ph. sabinen. vékonyan kiterítve szárítják (beszáradás 4:1). É-Afrikában. l. eudesmol (tropolon thujaplicin. 5-6 éven át jó hozamot biztosít. Homeopathia. flavonoidok (utóbbi sajátos összetétele és anatómiai bélyegek alapján elkülöníthető a drog a következő fajok drogjaitól) Tilia cordata Mill. a D-Dunántúlon helyenként. Friss vagy szárított drogból nyerik az illóolajat. camphen. fenolkarbonsavak.. VIII. Ph. Díszfának telepítik. 60%-a α. évelő lágyszárú. – TILIACEAE [syn. s. illóolaja illatszeriparban. Hg. – TILIACEAE amerikai hárs(fa) Honos É-Amerikában. p-cymen. Fűszer. Homeopathia. Nálunk a Dunántúli Középhegységben. kb. Hatóanyag: flavonol.

) (= flos cum bracteis) Tiliae flos sine bracteis Tiliae folium Tiliae fructus Tiliae cortex Tiliae lignum Tiliae ligni carbo Hatóanyag: kb. telepített fákról szoktak gyűjteni.: Rhus toxicodendron L. 2% cserzőanyag.Forrás: http://www. főleg kvercetin-glikozidok (pl. tonicum.: Tilia officinarum Cr. továbbá kempferol-glikozidok. Hatóanyag: nyomokban alkaloid harmanok. Szellős. Közép. Ph. – ANACARDIACEAE [syn.02-0. Tilia x vulgaris Hayne = T. Tilia platyphyllos Scop. 10% nyálkaheteropoliszaharid (pl. enyhe sedativum.: T. – ASTERACEAE [syn. cianogén glikozid sambunigrin. carvacrol. szádokfa Honos Európában. Akkor kell gyűjteni. ÉK-Ázsiában. 25 m magasra is megnő. carvon. Közép-Ázsiában. Kéreg spasmolyticum.és toroköblögető. szeszkviterpén-alkohol farnesol). [syn. geraniol. különlegességnek számít. galactagogum.doksi. rutin. gyanta Alkalmazás: mérgező. kvercitrin. flavonoidok Alkalmazás: expectorans. – FABACEAE tarló-here . flavonok (pl. izokvercitrin). A Dunántúlon ritkábban. Kaszálóréteken. kőhársat. arabinogalactan). illatszeripar. 25% cserzőanyag (gallotannin). Szibériában. linalool. gyanta. VIII.hu kislevelű hárs. talajon szétterülő. Kéregben taraxerol. benzilalkohol. anetol. toxicodendrol. cystitisben. 1% flavonoid.: Tilia grandifolia Ehrh. 0. kb. Évelő..] réti bakszakáll Tragopogonis radix = Barbae hirci radix Honos Európában. Magyarországon a subsp. Illóolaj aromaterápiában enyhe nyugtató. száraz gyepekben.08% illóolaj (T. subsp. Hg. spasmolyticum. Ph. Magyarországon több alfaja található..) Celak. Alkalmazás: diaphoreticum lázas. cholagogum. astragalin. gyulladást okoz. Tragopogon orientalis L. vagy toxicodendrin). ha a virágzat középső bimbói kifeslettek.3-0. Több mint 40 m magasra megnőhet. cordata] európai hárs Honos Európában. 0. mérgezésekben. Fő virágzásuk júniusban van. hiperozid. VII. Ausztráliában.] mérges szömörce Toxicodendri folium = Rhois toxicodendri folium Honos É-Amerikában (USA). köztük több ritka. Indiai-szubkontinensen. 4. Száj. ischiasban. kozmopolita. felső légúti betegségekben. Egyéves lágyszárú.] nagylevelű hárs Honos Európában. emmenagogum. diureticum. árnyékos helyen. Hatóanyag: cserzőanyag. Parkokban néhol előfordul.. cordata virágjában eucalyptol. kb. érintésre súlyos dermatitist. Afrikában. reumában. növeli az epeszekréciót. A kislevelű és nagylevelű hárs adja az ún. pratensis L. útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. zsíros olaj. olívaolajhoz hasonló összetételű. stomachicum. Ny-Ázsiában. Homeopathia. platyphyllos x T. Tilia europaea L. fenolkarbonsavak. az Alföld homokpuszta-gyepeiben gyakrabban fordul elő. 60% zsíros olaj. [syn. kúszó cserje. Általában ligeterdőkben él. Tiliae flos (Ph. Toxicodendron pubescens Mill. alkanok.7 m magas. kb. carvon. leucoanthocyanidinek. stomachicum. Szibériában. illóolaj. Hg. tilirosid (astragalin p-kumársav-észtere). Kaukázusban. Tribulus terrestris L. pyelitisben. kámfor. aphrodisiacum. Trifolium arvense L. orientalis (L. nephritisben. nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum.) Dostál elterjedtebb. Hatóanyag: catechin-származék urushenol. Termésben kb. 2-fenilacetát. fisetin). urushiol (= toxicodendronsav. flavonoidok. gyakori forgatással szárítják (beszáradás 4:1).vagy többéves lágyszárú. – ZYGOPHYLLACEAE királydinnye Tribuli fructus Honos Mediterráneumban. orientalis (Kern. Eur. Két. taraxaszterol (lactucerolok).és Ny-Ázsiában. timol. Farészből készült szén bélfertőzésekben.

Homeopathia. mérsékelt égövi Ázsiában. tonicum. 0.doksi. Hatóanyag: kb. legelőkön. aromaticum. 5% cserzőanyag. szitoszterol).: Foenum-graecum officinale Moench] görögszéna Trigonellae foenugraeci semen (Ph. esetén. Közép-Ázsiában. Homeopathia. pratol = formononetin. parlagokon. elterjedt K-Ázsiában is. É-Afrikában. . – FABACEAE vörös here Trifolii rubri (= pratensis) flos Honos Európában.. Trifolium pratense L. üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. feldolgozás nélkül) van forgalomban. furosten. Hg. Trillium erectum L.) Tritici aestivi oleum raffinatum (Ph. Trifolium repens L. dohányillatosító. fő illatanyaga 3-hidroxi-4. Sokfelé termesztik. VIII. antisepticum. Hg. VII. Eur..) = Foenugraeci (= Foeni-graeci) semen Honos K-Európában. Homeopathia.. B. chryptogenin. homokpusztákon országszerte gyakori. több ősi fajból jött létre.4% N-metil-nikotinsav (metilbetain) trigonellin (= coffearin). VIII. pratoletin. Homeopathia. 4. továbbá cserzőanyag. 0. fekélyekre.1-2. kumarin umbelliferon. elterjedt az egész Földön. daidzein). – TRILLIACEAE vörösbarna hármasszirom. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú.és furostan típusú sztreoidszaponin bisglikozidok (pl. borogatásként emolliens kelésre. Mocsár. izoflavon-glikozidok. Trigonella foenum-graecum L. paeonidin. spasmolyticum. diosgenin 3-peptidészter foenugraecin. Kaukázusban. 20-30% fehérje. érelmeszesedés-gátló. főleg mérsékelt égövi országokban. izorhamnetin). Réteken. üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. kb. 4. trillarin. Ph. izokvercetin). Sokfelé termesztik. Hatóanyag: mag endospermiumában 20-45% nyálka-heteropoliszaharid (mannogalactan). viochanin A. Több gyógykészítmény (köztük egész magvak. Hatóanyag: steroidszaponin diosgenin-glikozid trillin. É. hólyag. Igen fontos gabonanövényünk. C.5-dimetil-2(5H)-furanon (= sotolon) és 3hidroxi-4-metil-2(5H)-furanon Alkalmazás: roborans. tonicum.FABACEAE [syn.. carminativum. Eur. Homeopathia. Eur. Áttelelő lágyszárú. Évelő (kultúrában 2-3 éves) lágyszárú. expectorans.2-0. Ph. Lehetséges szteroid nyersanyag. sérülésre. VIII. nemesített fajtáit nálunk is termesztik. trillium Trillii erecti rhizoma Honos É-Amerikában.FABACEAE fehér here Trifolii albi flos Honos Európában. ononin. továbbá lactagogum. 4. gyomorgyengeségre. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú. Triticum aestivum L. gyanta Alkalmazás: adstringens. Inszekticid. 4. Vágásokban. Hg.5 m magas. sojasapogenol A. továbbá expectorans. népgyógyászatban még vércukorszintet csökkentő. Világszerte termesztik. nologenin. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban reuma és köszvény ellen. trifolirhizin. egyéb szterol (koleszterol. 0. Hg. trifolin. vérzéscsillapító. flavonoidok. delphinidin. Hatóanyag: flavonoidok (orobol-metiléter. É-Afrikában. 0.Forrás: http://www. Kis-Ázsiában. Ázsia mérsékelt égövi részein. É-Afrikában.és epepanaszok esetén. VIII. Ph. továbbá gyulladások kezelésére. cianogén glikozid (linamarin.015% illóolaj. belsőleg és külsőleg antiphlogisticum. trigofoenosid A). chlorogenin. Egyéves lágyszárú.) Tritici aestivi oleum virginale (Ph. . lotaustralin). cyanidin. Közép-Ázsiában.2% diosgenin és yamogenin többféle spirostanolglikozidja.és kaszálóréteken. delphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe nyugtató szamárköhögés. – POACEAE búza Tritici amylum (Ph. Eur. izotrifolin.hu Trifolii arvensis herba et flos = Lagopi herba et flos Honos Európában. 6-10% zsíros olaj. kávésav Alkalmazás: korábban népgyógyászatban hasmenés ellen.és Ny-Ázsiában. Indiai-szubkontinensen. Ph. nálunk is. malvidin. a szár kúszó.. Fűszer. Évelő lágyszárú. 1% diosgenin. diureticum köszvényben. Hg. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-. Ph. ekcémára. . emeticum.) Honos Kaukázusban. izoflavonglikozidok (genistein.

külsőleg bőrgyógyászatban. É-Afrikában. 70% szénhidrát (kb. bodnározó gyékény Typhae radix Cirkumpoláris. száraz köhögés vagy krónikus bronchitis esetén. levele később fejlődik ki. napégésre. 5:1 levél). étkezésben. 80%-a keményítő az endospermiumban). Karib-tengeri szigeteken. 8-10% piceatannol Alkalmazás: adstringens hurutos betegségekben. kevés illóolaj Alkalmazás: felső légúti hurutos gyulladások. gyanta. Turnera diffusa Willd. magnoflorin.7%) Alkalmazás: húgyúti desinficiens. lápréteken. cholin. védett. aphrodisiaca (Ward. Hatóanyag: protoanemonin. Ázsia mérsékelt égövi részein. – PINACEAE kanadai hemlokfenyő Tsugae canadensis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. kb. Évelő lágyszárú. mint szubalpin növény reliktum. Kaukázusban.5 m-re is megnőhet. senecionin. Évelő lágyszárú pionír. Homeopathia. Trollius europaeus L. láperdőkben él. . 10 % zsíros olaj embrióban (főleg palmitin-. kúszó. szterol. p-cymol. A virágzatot a kinyílás kezdetén. – RANUNCULACEAE zergeboglár Trollii flos Honos Európában. kb. Typha latifolia L. meddőhányókon.8-cineol. Szibériában. cystitisben. benzilmustárolaj. Hatóanyag: 6-10% savas nyálka-heteropoliszaharid.doksi. 1-2.és linolensav) Alkalmazás: búzakeményítő gyógyszertechnológiában. Indiai-szubkontinensen. grippe vagy akut bronchitis kezelésében.5-0. a levelet június végéig gyűjtik. Évelő lágyszárú. 10% cserzőanyag (dimer catechin hemlocktannin). triterpének. Gyökér népgyógyászatban hasonló célokra. Magyarországon mindhárom alfaja ritka. Tropaeolum majus L.) Urban – TURNERACEAE [syn. diureticum. Évelő lágyszárú. var. pinenek. – TROPAEOLACEAE sarkantyúka Tropaeoli herba Honos D-Amerikában. Tussilago farfara L. olaj-. Levél homeopathiában.5 m magas. hibrid eredetű. 3. áprilisban virágzik. stimulans. Mocsarakban. bolygatott helyeken. linol. Márciusban. neoxanthin (trollixanthin) Alkalmazás: korábban skorbut ellen. 15% inulin.03% illóolaj (glikozinolát pl. – ASTERACEAE martilapu Farfarae flos Farfarae folium Farfarae radix Honos Európában. Tsuga canadensis (L. Közép-Amerikában. cadinen. különösen levélben arbutin (0. tussilagin. kozmetikában korpásodásra. omlásos löszfalakon. Hatóanyag: kb. pelargonidin-glikozidok. nálunk is jól ismert. Európában is elterjedt főleg parkokban. kb. karotinoidok Alkalmazás: antibakteriális. kevés benzilcianid).] damiána Damianae folium = Turnerae diffusae folium Turnerae diffusae herba Honos Mexikóban. Hatóanyag: kb.: Turnera aphrodisiaca Ward. izotussilagin). keményítő. gumianyag. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 6:1 virágzat. glükotropaeolin. több cserzőanyag. copaen. elterjedt É-Amerika arktikus tájain is. calamenen). aphrodisiacum. 5% cserzőanyag. Közép-USA déli részén. timol. antimikotikus.hu Hatóanyag: szemben kb. 0. lápvizekben országszerte gyakori. – TYPHACEAE széleslevelű gyékény. xantofill-epoxid.5% cserzőanyag. 25-30 m magas fa. enyhe purgativum.Forrás: http://www. gyökérben még kb.) Carr. kevés flavonoid (virágzatban többféle és nagyobb mennyiségben). búzacsíra-olaj gyógyászatban. inulin. nyomokban pirrolizidin-alkaloid és N-oxidjai (senkirkin. akár 0.9% illóolaj (1. Hatóanyag: 0. Mérsékelt éghajlaton sokfelé kerti dísznövény. flavonoidok. állományalkotó. Cserje. Alkaloidtartalmuk miatt huzamos használatuk kerülendő. tonicum. Homeopathia. Virágzat is hasonló célra. Országszerte megtalálható. húgyúti fertőzésekben.

30 m magasra is megnövő. catechin Alkalmazás: enyhe adstringens. U. viaszalkohollal észterezett zsírsavak. Ny-Ázsiában. vénicfa Honos Európában.] gambir(cserje) Gambir Catechu Honos Malajziában. É-Afrikában. Hatóanyag: farészben szeszkviterpén naphthaldehid és naphthol.és bükkelegyes erdőkben. Uncaria tomentosa (Willd. – RUBIACEAE [syn. Kaukázusban. 20 m magas. vénic szil. nyálka-heteropoliszaharid. Amazónia). nem ritka. egyes esetekben citosztatikus. izomitraphyllin). az Alföldön ritkább. – RUBIACEAE macskakarom Uncariae tomentosae radix Honos D-Amerikában (Peru. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. Esőerdőkben élő. továbbá procyanidinek Alkalmazás: antiphlogisticum. Gyógyszerek készülnek belőle. sokfelé elterjedt. gyanta. Kaukázusban. Urginea maritima (L. carpinifolia Gled. izorinchophyllin. Ny-Ázsiában.] mezei szil Honos Európában. szterolok. – ULMACEAE [syn. gambirin. Dunántúlon és az Alföld egyes részein ártéri fűz. – HYACINTHACEAE [syn. Uncaria gambi(e)r (Hunt.. Telepítik is.) DC. 11-metoxi-yohimbin. izogambirdin (mitraphyllin).5% indolalkaloid (oxindol pteropodin. Ny-Ázsiában. ourouparin. Főleg Indonéziában termesztik. népgyógyászatban antidiarrhoeicum.) Baill. gambirdin Alkalmazás: adstringens. antivirális. mucilaginosum. immunstimuláns. antirheumaticum.. lombos erdőkben élő elegyfa. 30% keményítő Alkalmazás: homeopathia.) Roxb. izopteropodin.hu Hatóanyag: leucoanthocyan. Ulmus laevis Pall. gyanta.1-0. A Középhegységben. rinchophyllin. Ulmus rubra Muhl. indolalkaloid gambirtannin.: Ulmus campestris L. cortex Honos atlantikus É-Amerikában. dihidrocorynanthein.) Bak. 40 m magas. Hatóanyag: 0. montana With. üde gyertyán.] tengerihagyma . Scilla maritima L. U. Catechin-cserzőanyag előállítása. antidiarrhoeicum. 9-35 m magas. Homeopathia.] hegyi szil Honos Európában. kevés cserzőanyag Alkalmazás: hurutos légúti és enterális betegségekben emolliens. pentaciklusos szaponin chinovasav-glikozidok. diureticum.] vörös szil(fa) Ulmi fulvae lignum.és nyárligetekben helyenként gyakori. Ulmi (interior = mundatus) cortex Ulmi minoris cortex Hatóanyag: 3% catechin-cserzőanyag (leucoanthocyanidin-típusú). kéregben nyálka-heteropoliszaharid. oleanolsav. Ulmus minor Mill. mitraphyllin. Kifejletten kb. Hatóanyag: extractumban kb.: Ulmus fulva Michx. nagyra növő lián. ursolsav.: Urginea scilla Steinh. nyálka-heteropoliszaharid.Forrás: http://www.: Ulmus scabra Mill. Kúszó cserje.doksi. rutin.. U Ulmus glabra Huds. 75% catechin. [syn. – ULMACEAE [syn. oxogambirtannin. kb. Ourouparia gambir (Hunt.

hatásosak hasmenés ellen. Homeopathia. fagymentes helyen áttelel. antibiotikusak. Urtica dioica L. Eur. 4. fenilpropán-lignan. továbbá heteropoliszaharidok (glükogalacturonanok.. Ph. egyenértékű Urticae foliummal) Kozmopolita. U. gyökere és gyökérkivonatai diuretikusak. scillicyanosid. VIII. nyálka-poliszaharidok. továbbá scilliglaucosid glikozidok. Főleg az Északi-középhegység és Ny-Dunántúl erdei fenyves. Nálunk cserépben. Hg. Bokros félcserje.. U. É-Amerikában. nitrátot halmozhatnak fel. gyomtársulásokban gyakoriak. hirta (L. évelő lágyszárúak. Hg. Portugáliában. karotinoidok. Hatóanyag: bifenil-lignan usninsavak. emiatt a túlműtrágyázott vagy szerves anyagban dús talajon termő növényekből előállított drog toxikus nitrát-mennyiséget tartalmazhat. diffractasav. DAC) Urticae (majoris) herba Urticae radix (DAB) (= rhizoma) Urticae fructus (= semen) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Ph. piros hagymájú változat főleg Algírban.. Hg. 30% zsíros olaj (linolsavban.. szitoszterol. Fehér hagymájú változat főleg Spanyolországban. vízparti ligetekben. Usnea barbata (L. 2:1 mag). 4. lobarsav. thamnalsav. többnyire az északi féltekén. gyakran lázcsillapítók. zsírsav-származékok. scillaren-B-komplex. V Vaccinium myrtillus L. Homeopathia. barbatolsav) Alkalmazás: többnyire antibakteriálisak. Szardínián. Helv.2-0. Ph. prostatahyperplasia esetén hatásosak gyógyszerkészítmények formájában is. protocetrarsav. Eur. nyomokban nikotin.doksi.) Myrtilli fructus recens (Ph. Máltán. A gyökérzetet ősszel vagy tavasszal. szőrökben kis mennyiségű acetilkolin. – ERICACEAE fekete áfonya Myrtilli folium Myrtilli fructus siccus (Ph.1% speciális lektin. 4.) Fries. glükánok. barbatinsav. apró csalán Urticae folium (DAB) = Urticae herba (Ph. VIII. továbbá diureticum. külsőleg bőrbetegségekre. Ny-Ázsiában. roborans. bizonyítottan antiphlogisticum.5-1 m-re nő meg. 0. Nitrofil növények. zuzmósavak (usnarsav. scopoletin..hu Scillae bulbus Honos Mediterráneumban. cserzőanyag Alkalmazás: levél és herba népgyógyászatban antirheumaticum. serotonin. florida (L. tisztítják. szárítják (beszáradás 3:1 gyökér. – URTICACEAE nagy csalán Urtica urens L. antirheumaticum. Cipruson és Görögországban.) Wigg.4% bufadienolid kardenolid-glikozid (scillarenin glikozidjai glükoscillaren A. továbbá diureticum. A Kárpátokban bőven . scopoletin. tokoferolban gazdag). scillaren A. fehér változatban lévő származékok Felhasználás: standardizált extractumok és gyógyszerek formájában.) Fries – PARMELIACEAE Usnea Honosak az egész Földön. erdei vágásokban. kávésavészter. scillirubrosid és más. érett termésben (magban) kb. Hatóanyag: fehér változatban 0. Ph. scilliphaeosid. Hatóanyag: levélben. Eur. Májustól őszig virágoznak. Ázsia mérsékelt égövi részein. zöld levél vagy a 30-40 cm-es végálló szárral rendelkező hajtás egész évben gyűjthető. a magot ősszel gyűjtik. stictinsav. gyomorbetegségek esetén. árnyékban vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1 levél. 1-4% vízben oldódó szilikát. U. nem nagy tömegben.) Wigg. 0.Forrás: http://www. plicata (L. Évelő hagymás.5 magasra is megnő. arabinogalactan). orvosi ellenőrzéssel adagolva cardialis insufficientia esetén.. akár 0. Piros változatban fő komponens scillirosid (aglükonja scillirosidin). továbbá glücoscillirosid. Marokkóban. herbában 1-2% flavonoid. Az ép. mészkerülő bükköseiben és gyertyános tölgyeseiben fordul elő szórványosan.) Honos Európában. VIII. proscillaridin A. szitoszterol. magjának olaja tonicum. hangyasav. gyökérben kb. Gyűjthető zuzmófajok. Klorofill ipari kivonására is használható. 4:1 hajtás)..

valerenal). Ázsia mérsékelt égövi részein. dimer epicatechin. homovaltrat.5 m magas. Helyette sokfelé az É-Amerikából származó és nálunk is termeszthető fekete törpeberkenyét (Aronia melanocarpa) használják gyümölcséért. collina (Wallr. Nálunk nem fordul elő.) Mey. Homeopathia. antibakteriális. Magyarországon több “kis faj” fordul elő. paeonidin-glikozidok.5% (nem illó) valepotriat (= valeriana-epoxi-triészter) mono. invert cukor. ecetsavas és izovaleriansavas észterei. szerves savak Alkalmazás: kissé mérgező. Ipari szempontból (valepotriát-kinyerésre) más fajok is drogot szolgáltatnak. Termesztése megfelelő talajon lehetséges. – ORCHIDACEAE .és catechin-proanthocyanidinek. spasmolyticum. (mexikói macskagyökér). maaliol. [incl. catechin. 1 mg% króm. subsp. cyanidin antocyanosid glikozidjai. antimikotikus (benzoesav!). pyrogallol-cserzőanyag.) Honos Európában. keton valeranon = jatamanson. iridoid. Hatóanyag: levélben 4-9% arbutin. 0. Mészkerülő bükkösökben főleg Ny-Dunántúlon igen ritka. szabadgyökfogó. melyekben 2.5% illóolaj (monoterpén pinenek. valtrat. izovaleroxididrovaltrat. gallocatechin. psychostimulans-tranquillans. Virágban arbutin. alkoholok. terpének). kb. ursolsav.doksi. kombinált gyári készítmény és kivonat készül belőle. kinolizidin myrtin. szabadon izocapronsav. szitoszterin. izovaleriansav. Hg. Számos gyógyszer. 4. edulis Nutt.és dienek (didrovaltrat. sokfelé elterjedt. Középhegységi lombos. friedelin. l. Kárpátokban gyűjthető.8-6. É-Amerikában. Valeriana officinalis L. jatamansii Jones (indiai macskagyökér). 0.01% actinidin monoterpén alkaloid. alkohol valerol. továbbá epoxi-mentes iridoidészter-glikozid valerosidat.7% catechin-cserzőanyag. VII. – ERICACEAE hamvas áfonya Vaccinii uliginosi folium Vaccinii uliginosi fructus Honos É-Európában. pl. vajsavas. szeszkviterpen caryophyllen. kb. hidrokinon. cyanidin-. Tisztítás után elkülönítve. et Torr.. É-Amerikában. syn. gallocatechin. 8% catechin-cserzőanyag. delphinidin. Évelő lágyszárú.) Nym. collina (Wallr. védett. kisebb tannintartalma miatt húgyúti fertőtlenítőként (pyelitis. Virág régebben reumás megbetegedések esetén belsőleg. catechin.5-9% a valepotriat. iridoid. 0. kb. astragalin).3 m) félcserje. p-cymol. flavonoidok. ősszel és tavasszal gyűjtik. Köszvényes és reumás panaszokban is belsőleg. enyhe rosszullétet okozhat. a subsp. Vaccinium uliginosum L.K.8 m magas kis cserje.5-1. epicatechin. thymolepticum. hidrokinon és arbutin. fenil-glikozidok (pl. időskori cukorbetegek kiegészítésként használhatják. vitaminok. camphen. 10% catechin-cserzőanyag. ill. pyrosid (6-O-acetilarbutin). Vanilla planifolia L. Ph. Termés és kivonata adstringens (antidiarrhoeicum). 1. hidrokinon Alkalmazás: levél mint Uvae-ursi folium. bár gyümölcse népgyógyászatban gyomor és bélhurut esetén használatos. Gyümölcs (frissen) homeopathiában. subsp. 0. avicularin. macskáktól védve szárítják (beszáradás 4-5:1). népi gyógyászatban antidiabeticum. proanthocyanidin. Alacsony (0. ursolsav.5-1.) = Valerianae rhizoma et radix (Ph. közel 1% flavonoid (hiperozid. flavonoid glikozidok (pl. officinalis ritkább. Vaccinium vitis-idaea L.: V. pektin Alkalmazás: levél adstringens. malvidin. – ERICACEAE vörös áfonya Vitis-idaeae folium Vitis-idaeae fructus Vitis-idaeae flos Honos Európában. Magvetéssel (45-50 cm sortávolságra. V.1-0. Eur. Fajtáit termesztik. valerensav. β-bisaloben. acevaltart. ursolsav. epimyrtin. flavonoidok. izovaltrat. VIII.5-l cm mélyre) vagy palántaneveléssel szaporítják. fenilkarbonsav (klorogénsav). kondenzált tannin. Hatóanyag: kb. fenolkarbonsavak. myrtenol és cymol hangyasavas. Kb.) Nym. takarítják be. kinasav. catechin. kaszálókon virágzik. acetoxivalerensav. Ázsia mérsékelt égövi részein. s. a subsp. limonen. kinasav. É-Ázsiában. retinopathiában különösen fontos kapilláris erek rugalmasságát fokozó hatása. izokvercitrin). amyrin. nedves réteken.] – VALERIANACEAE macskagyökér Valerianae radix (Ph.hu megtalálható. wallichii Decan-Dolle.Forrás: http://www. szárazabb erdőkben májusban virágzik. antioxidáns. Hg. salidrosid). továbbá borneol. Gyümölcs antidiarrhoeicum enteritisben.4% pektin. Hatóanyag: levélben 0. V. 0. Gyümölcsben szerves savak (köztük benzoesav. gyümölcsben catechin-cserzőanyag. cukrok. illatanyagok (alifás aldehidek. karotinoidok. észterek. szalicilsav). végül kevesebb mint 0.B. Hatóanyag: levélben hiperozid. homodidrovaltrat. izovaleroxi-hidroxi-izovaleriansav Hatás: főleg valepotriat-tartalma miatt sedativum. dimer proanthocyanidinek. procera (H. Termésben kb. cystitis) tartósabban használható. epicatechin.

Verbascum thapsus L. cukor. jervin. Verbena officinalis L. Indiai-szubkontinensen. hidroxi-rezveratrol Alkalmazás: mérgező. kb. 0. de nem tömegesen. parlagokon. Hg. léggyökeres. Zömmel júniusban és augusztusban virágzik.: Vanilla fragrans (Salisb. Verbascum thapsiforme Schrad. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) fehérzászpa Veratri (albi) rhizoma et radix (Ph. cukrok. Kivonata spasmolyticum. izogermidin.doksi. molyhos ökörfarkkóró Honos Európában.. . Ázsia mérsékelt égövi részein.5 m magas. népgyógyászatban diureticum. inkább az Alföld láprétjein. Kétéves lágyszárú. Ny-Ázsiában. rubijervin. [syn. 10% invert cukor. terápiás dózisban régebben antihypertensivként. protocatechualdehid. Verbascum phlomoides L. dysmenorrhoea és histeria esetén. digiprolakton. elég ritka száraz gyepekben. kis termetű lágyszárú. speciosid stb. Hg. Hg. Napon vagy műszárítón szárítják (beszáradás 7:1). balzsam. vanilloidok (vanillin-β-glikozidok). Tahiti. cserzőanyag Alkalmazás: cholereticum. protocatechusav. Ekkor gyűjtik a 40 cm-es csúcsi hajtásokat. arabinogalactan. árkok mentén. Gyűjthető. antirheumaticum.. Hatóanyag: 1.: Verbascum densiflorum Bert. veratramin. Eur. évelő lágyszárú. ízesítő. Kaukázusban. sokfelé (pl. két. Ázsia mérsékelt égövi részein. Mexikóban. kivonat vagy gyógyszerek (protoveratrin A. Nálunk szórványosan fordul elő. Hatóanyag: hasonló. gyanta. lázcsillapító. 4. Ph.) Verbasci folium Hatóanyag: virágban kb. veramarin). KAfrika) termesztik.hu [syn. rezveratrol. Utak. Homeopathia. aucubin. emeticum. Virágját kinyíláskor. flavonoidok. feniletanoid-glikozid verbascosid (= acteosid). B) formájában adagolva.] dúsvirágú ökörfarkkóró Honos Európában.2-0. – SCROPHULARIACEAE szöszös ökörfarkkóró Honos Európában. 0. szántóföldek szélén országszerte gyakori.).vagy többéves. Pozsgás szárú. Ph. B. dezoxojervin. csészével vagy anélkül gyűjtik. lázcsillapító.5-4% flavonoid. illóolaj. Egy-. veramin. Levélben szaponin. VII. Levél asthma eredetű bronchitisben is. szerves savak. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) észak-amerikai zászpa Veratri viridis (seu americani) rhizoma Honos atlantikus É-Amerikában. mérgező. Alaszkában.és féregirtó (pl. Védendő. savas arabinogalactan. mulleinsaponin I-VII). fenolkarbonsav. triterpén szaponinok. Veratrum viride Ait. 0.Forrás: http://www. vanillinsav. tinctura). Fűszer. szaponin (verbascosaponin. gyanta. – VERBENACEAE közönséges vasfű Verbenae herba (DAC) = Columbariae herba Honos Európában. Veratrum album L. VIII. Régen népgyógyászatban purgans.5-3% vanillin. nyálka-heteropoliszaharid. Hatóanyag: kb.5% iridoid (aucubin. évelő. É-Afrikában. Gyomtársulásokban gyakori. Madagaszkár. sedativum. szerves savak. ruderális társulásokban néha nagyobb mennyiségben található. germitrin. Indiai-szubkontinensen.5-1. Szórványosan. Kétéves lágyszárú. por. réteken. catalpol. meghűléses hurutok esetén. 1% szteroidszapogeninszerű alkaloid (protoveratrin A. 2 m magas. Évelő lágyszárú. Verbasci flos (Ph. VII. Erősen nedvszívó. emeticum. Jáva. szitoszterol. külsőleg sebkezelésre. Ázsia mérsékelt égövi részein.) Ames] vanília Vanillae fructus Honos Közép. zsíros olaj. Júliustól szeptemberig virágzik. Homeopathia. kúszó növény. Sri Lanka. diureticum. Homeopathia. germidin. 3% nyálka-heteropoliszaharid (xiloglucan. szterol. vanillinalkohol.) Honos Európa. germbudin) Alkalmazás: antihypertensiv. illatszeriparban. keményítő. Termeszthető.és Dél-Amerikában. mint előbbinél (még germin. Dunántúli Középhegységben. Homeopathia. Alkalmazás: enyhe expectorans felső légúti. külsőleg állatgyógyászatban tetű. Gyűjthető. Ázsia mérsékelt égövi részein.

cserzőanyag. verbascosid. verprosid. Hatóanyag: metoxi. Veronica officinalis L. pektin. Indokínában. sokszárú. hatásos köszvény és reuma kezelésében is. – CAPRIFOLIACEAE .2-0. kb. Áttelelő lágyszárú.3 m-es magasra növő évelő. stimulans. veronicosid. sokféle bi. valeriansav.Forrás: http://www. fenolkarbonsav Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. friss patakokban vagy patak mentén elég gyakori. a kerti labdarózsa). emmenagogum. az Alföldön igen szórványos.és kvercetin-glikozid). Ázsia mérsékelt égövi részein. Homeopathia.. külsőleg sebgyógyító. emeticum. gyanta. Főleg a Középhegységben. sűrűn növő fű. emeticum. szitoszterol. szerves savak. benzoesav.] indiai szövőfű Vetiveriae radix = Ivarancusae radix Vetiveriae aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen. lupeol. herbában viburnin. É-Afrikában. szitoszterol. Évelő lágyszárú. fenolkarbonsavak. lodrosid. 4 m-re is megnövő cserje.) PB. Hatóanyag: 0. ursolsav. Ázsia mérsékelt égövi részein. A Középhegységben és a Dunántúlon mészkerülő tölgyesekben elég gyakori. Veronica beccabunga L. cserzőanyag.hu Árnyékos.) Nutt..] virginiai veronika Leptandrae virginicae rhizoma et radix Honos É-Amerikában.és láperdőkben országszerte elég gyakori. khusimol stb. nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum.: Leptandra virginica (L. Levél laxans. Illóolaja is hasonlóan. (Gömbös virágzatú. Liget. triterpén. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. cserzőanyag. szellős helyen. pl. egyéb kempferol. szitoszterol. Hatóanyag: gyantaszerű viburnin. khusol. mussaennosid). roseum L.5% iridoid-glikozid (verbenalin = cornin.és β-vetivon. étvágyjavító. laxans. emmenagogum.) Farw. Hatóanyag: 0. hastatosid). meddő convar. Indiai-szubkontinensen. Homeopathia. flavonoidok (főleg luteolin-glikozidok). szekunder és tercier szeszkviterpen-alkohol (vetiverol. Homeopathia. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1). Homeopathia. laxans. Kb. júliusban virágzik. Viburnum prunifolium L. Homeopathia. Andropogon muricatus Retz. sarjtelepes. flavonoid. viasz. 1. galactagogum. erőteljes. Trópusokon sokfelé termesztik. Európában néhol dísznövény. néha fa.) Nash – POACEAE [syn. Júniusban. gumianyag.5-1% iridoid-glikozid (catalpol.). gyanta. vékony rétegben kiterítve vagy műszárítón (40-500C-on) szárítják (beszáradás 4-5:1). Áttelelő lágyszárú. Homeopathia. A talaj feletti virágos hajtást gyűjtik.és triciklusos primer. fenolkarbonsavak (kávésavszármazékok.és dimetoxi-fahéjsav és észtereik. – SCROPHULARIACEAE orvosi veronika Veronicae herba (DAC) = Veronicae officinalis herba Honos Európában. 6% gyanta Alkalmazás: cholereticum. Viburnum opulus L. Veronica virginica L. paeonisid.. – SCROPHULARIACEAE [syn. illóolaj (szerves savak észterei). Hatóanyag: aucubin. 60% szeszkviterpen α. cserzőanyag. vértisztító. szénhidrátok Alkalmazás: diaphoreticum.és fájdalomcsökkentők főleg reumás betegségekben. még illatszeriparban is. flavonoid (astragalin. szitoszterol Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans bronchitisben és asthma bronchiale esetén. n-triacontan. Ny-Ázsiában.doksi. Veronicastrum virginicum (L. Kaukázusban. kevés illóolaj. fahéjsav-származékok Alkalmazás: kéreg enyhe spasmolyticum dysmenorrhoea esetén. – SCROPHULARIACEAE deréce veronika Beccabungae herba = Veronicae beccabungae herba Honos Európában. – CAPRIFOLIACEAE kánya bangita Viburni opuli cortex Viburni opuli herba Honos Európában. martynosid). Vetiveria zizanioides (L. kivonatai enyhe gyulladás. nyomokban alkaloid. stomachicum.: Anatherum muricatum (Retz.

szalicilsav. szaponin. Kaukázusban. kisebb adagban enyhén szívre ható. fenolkarbonsav klorogénsav. a drog migrénes fejfájást.) Pers. major L.25-1% indolalkaloid vincamin. népgyógyászatban tumorellenes. antiscleroticum. cyanin. 1. vicilin.hu szilvalevelű bangita Viburni prunifolii cortex Honos É-Amerikában. friedelin. kb. továbbá zingiberen. herbacea W. sok egyéb. antisepticum. Áttelelő. Áttelelő lágyszárú. sedativum.).Forrás: http://www.: Cynanchum vincetoxicum (L. cyanoalanin. elvadulhat. temetőkbe telepítik. oleanolsav.3% ursolsav.és K-Európában. diureticum. – ASCLEPIADACEAE [syn. Homeopathia. Hatóanyag: biflavon amentoflavon. Hatóanyag: 0. – APOCYNACEAE kis télizöldmeténg Vincae minoris herba Honos Közép.4-dioxi-fenilalanin (dopa). vanillin). viburnin. legumelin stb. világszerte termesztik. szalicilsav és glikozidjai Alkalmazás: gyökér expectorans. iononok. kvercetin. Mindkét drog homeopathiában. Lomberdőkben a Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. kisebb cserje vagy fa. továbbá tylophorin. Hatóanyag: fehérjék (legumin. curcumen. Homeopathia. szerves savak. expectorans. L-dopa kivonható. csökkenti a fájdalmat dysmenorrhoea. és V. convicin. szterolok (szitoszterin. A V. utóbbi kerti dísznövény vagy parkokban található. diureticum. É-Afrikában. Hatóanyag: gyökérben szteroid szaponinok keveréke (vincetoxin). – VIOLACEAE illatos ibolya Violae odoratae flos = Violarum flos Violae odoratae folium Violae odoratae herba Violae odoratae rhizoma et radix Honos Európában. lathyrismus). scopolin. herba és levél is expectorans. cserzőanyag. virágban alkaloid violin. gyakran 1. diaphoreticum.5 m magasra megnő. Viola tricolor L. nálunk főként takarmánynak. Népgyógyászatban korábban emeticum. Kaukázusban. herbája is tartalmaz hatóanyagot. flavonoidok Alkalmazás: kivont vincamin gyógyszer formájában antihypertonicum. Viola odorata L.és K-Európában. levélben. 2% cserzőanyag.doksi. továbbá tonicum. Vincetoxicum hirundinaria Medic. anhidrohirundigenin. Homeopathia. továbbá fenolkarbonsavak. kúszó. piperonal (protocatechualdehid-metiléter). herbában violin. menorrhagia. Hatóanyag: gyökérben metilszalicilát. flavonoid.és arilalkoholok és észtereik. diaphoreticum. Kaukázusban. szitoszterol. előbbi főleg déldunántúli száraz gyepekben és réteken elég gyakori. nyomokban illóolaj (alkil. salicin. több ősi fajból jött létre. 3. pirimidin-származék vicin. ursolsav. kumarin aesculetin. et K. szaponin. virág enyhe hashajtó. Kis-Ázsiában. örökzöld lágyszárú. vérzések esetén vérzéscsillapító. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyános-tölgyesekben. – VIOLACEAE háromszínű árvácska . Egyéves lágyszárú. Áttelelő lágyszárú. triterpen amyrinek. fitin Alkalmazás: nyersen mérgező lehet (favismus. purgativum. izoklorogénsav. kevésbé hatásos társalkaloid. Vicia faba L. iridoid-glikozidok Alkalmazás: uterusra spasmolytikus. aglikonok hirundigenin. Kertekbe. nagy adagban aconitinszerű.] méreggyilok Vincetoxici rhizoma = Cynanchi vincetoxici rhizoma Cynanchi vincetoxici herba Honos D. Homeopathia. alkoholok. antisepticum. Kávépótszer. alkaloid odoratin. neurogén tachycardiát csillapít. amarum. Vinca minor L. Ny-Ázsiában. emeticum. klimaxos panaszok esetén. Száraz gyepekben országszerte gyakori. scopoletin. – FABACEAE lóbab Viciae fabae semen Honos Mediterraneumban. É-Afrikában. sedativum. amyrin) Alkalmazás: mérgező.

kertekben. nyálka-heteropoliszaharid (galacturonan. hosszú bottal.). örökzöld évelő. Nem permetezve ehető (káposztalevél helyettesítése egyes húsételekhez). fafajok. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1).3% szalicilsav és származékai (pl. Viscum album L. ősztől tavaszig gyűjtik a vékonyabb (ceruza vastagságú) ágakat. subalpina Gaud. flavonoidok (izorhamnetin. Egy. Homeopathia. C. Ny. tricolor. köszvény és érelmeszesedés ellen. szerves savak. 0. Violae herba cum floris (Ph. Kb. mezei árvácska Honos Európában. pro-. immunmodulans.és K-Európában. nátha. Gmel.06-0. továbbá kitinhez kötődő lektin. aucubin). fenolkarbonsavak. subsp. gallocatechin. ahol termeszthető. leucoanthocyanidinek.Forrás: http://www. kumarin (umbelliferon). A és B peptidlánccal.. A Dunántúlon gyakori. vékonyan elterítve. Virola calophylloidea Mgf.vagy többéves lágyszárú. – VERBENACEAE barátcserje Agni casti fructus (= semen) Honos D. Homeopathia. kávésav-származékok. fásodó szárú. áprilisban virágzik. Kínában. dysmenorrhoea. Fontos kultúrnövény világszerte. flavon casticin Alkalmazás: kivonata mastalgia. – VITIDACEAE szőlő Vitis viniferae folium Vitis fructus Őse. Murr. Ph. anthocyanidinek. a lombos fákon élősködőben lektin I. vértisztító reuma. Kivont lektinek gyógyszer (pl. szerves savak. Hatóanyag: lektin (fagyöngy-lektin I-III. Kaukázusban. honos Európában. ízületi bajok esetén.5% cserzőanyag. lignanok (syringenin-. – LORANTHACEAE fehér fagyöngy Visci herba (DAB) Visci stipes (= herba) Visci albi folium Honos D-Eurázsiában. Ny-Ázsiában. epicatechingallát.és Közép-Ázsiában.) J. népgyógyászatban még szédülés ellen. fenilpropanok. a B peptidlánc specifikusan kötődik galaktózhoz). epóna). catechin. hemolitikus peptid. rhamnazin). acne. Ny-Ázsiában. rutin stb. Vitex agnus-castus L. cyanidinek.) = Violae tricoloris (= trinitatis) herba = Jaceae herba Hatóanyag: 0. rendszerint kampós. megfázás esetén). Márciusban. hallucinogen (indiánoknál parica. polychroma (Kern. szerepük lehet metastasis megelőzésében. 4. lehetőleg szobahőmérsékleten. Árnyékban. valamint 46 aminosavból álló oligopeptid viscotoxin. 10% nyálka-heteropoliszaharid. iridoid-glikozidok (agnusid. népgyógyászatban felső légúti panaszok enyhítésére (grippe.. Mediterráneumban. cserzőanyag. Homeopathia. gyertyán. Alfajai (subsp. syringaresinol-glikozidok). Hg. klimaxos panaszok esetén. 4 m magas cserje vagy fa. Vitis vinifera L. orientin. Áprilistól júniusig virágzik. arabinogalactan) Alkalmazás: teadrogként antihypertonicum enyhébb hypertoniában (peptidek nem szívódnak fel). VIII. apró árvácska. és más Virola fajok – MYRISTICACEAE yakée Honosak D-Amerikában. intravénás injekció) formájában tumorterápiában adjuvans. Közép.és Ny-Ázsiában.5% illóolaj (cineol. mert könnyen befülledhet (beszáradás 3:1). amenorrhoea. kondenzált tanninok. Szibériában. továbbá galactogogumként. Kaukázusban. az Alföld szélein szórványos. a tölgyfán és fenyőkön lektin III. subsp. pinen). kb. catechin. gyakran forgatva szárítjuk.hu Honos Európában. Egyéves lágyszárú. enyhe diureticum. gallocatechin. flavonoid (vitexin. fenolkarbonsavak. Szibériában. Hatóanyag: kb. violaxanthin Alkalmazás: külsőleg és belsőleg bőrbetegségek (ekcéma. -dimetiltriptamin-származékok Alkalmazás: psychotrop. Hatóanyag: kéreg gyantájában N-metil. Vetési és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. termésben flavonoidok. É-Afrikában. 2-4. Viola arvensis Murr. biogén aminok (tyramin). A hajtást virágzáskor gyűjtik és árnyékos. Lombos (kivéve bükk.doksi.) szórványosan a Középhegység és a Dunántúl egyes helyein. rezveratrol és egyéb stilben- . a Vitis sylvestris C. pruritus) kezelésére. Nálunk elvétve fordul elő parkokban. Eur. Hatóanyag: levélben 4-5% flavonoid. metilszalicilát). impetigo. szil) és tűlevelű fákon félélősködő. fenolkarbonsavak.

Egyéves lágyszárú. p-cymen). E). diaphoreticum.hu származékok.) Dun. xysmalogenin). urezin.(folium) Honos D-Amerikában. – ASTERACEAE szúrós szerbtövis Xanthii spinosi herba. magban 10-20% zsíros olaj. emiatt bél. Szántókon. de százszor gyengébb. Xysmalobium undulatum (L. dysmenorrhoea és enuresis esetén. Y . Xanthium strumarium L. Hatóanyag: “uzaron” extractum 40%-a kardenolid szteroid glikozid (aglikon uzarigenin = 5-αdigitoxigenin. vitaminok. antibakteriális. visszamaradt anyag tanninforrás. még xanthinin-izomerek (pl. gyökérben még piperidin-pirrolidin alkaloidok (pl.és DNy-Európában. oleanolsav. Indiai-szubkontinensen. – ASTERACEAE bojtorján szerbtövis Xanthii strumarii herba = Lappae minoris herba Honos Európában. antipyreticum. hidrokinon. malária-ellenes. antibakteriális (dysenteria.2-0. Homeopathia. diarrhoea ellen). 0. világszerte elterjedt. Arab-félszigeten. 0. diureticum. diaphoreticum. Ny-Ázsiában. Zavart helyeken. Hatóanyag: mint előbb. parlagokon. kb.Forrás: http://www. továbbá fungicid. anahygrin). tonicum.) R. Évelő lágyszárú. Afrikában. bor számos gyógybor alkotórésze.2-0. gyomtársulásokban gyakori. karotinoidok. érelmeszesedés ellen.és uterus-motilitas csökkentő és spasmolytikus. húgyúti fertőzésekben is hatásos (főleg kivonatok formájában) orvosi ellenőrzéssel. készítményeit hasmenés ellen. gyanta.31. 40% zsíros olaj (herbában kevesebb vagy alig) Alkalmazás: diureticum. világszerte elterjedt. Hatóanyag: levélben főleg ergostan-típusú szteroid (withanolid) alkaloid (lakton-típusú withaferin A. caryophyellen. uzarosid. viaszok. Hatóanyag: illóolaj. illóolaj (limonen. Egyéves lágyszárú. magból kivont zsíros olaj kozmetikum. illékony észterek. Gyümölcs frissen és feldolgozva enyhe laxans. 3-15% fruktóz és glükóz. étolaj. érett magban kb. – ASCLEPIADACEAE Uzarae radix Honos D-Afrikában. hemicellulózok. inozit.5 m magas cserje. dimetil-allil-apigenin. ártereken. 0. xysmalorin Alkalmazás: strophanthinhoz hasonló. Br. emmenagogum. szterolok. levél antitumor aktivitású (citotoxikus withaferin A miatt). fontosabb glikozidok: uzarin. továbbá kávésav. carveol. xanthumin). X Xanthium spinosum L. Ny-Ázsiában. pektin. szeszkviterpén-lakton xanthanolid (xanthinin. sedativum. aphrodisiacum. cholin. cinarin (dicaffeoilkinasav). resveratrol-tartalma miatt (főleg vörösborok) mai népgyógyászatban szívinfarktus megelőzésére.8 m magas. szitoszterol Alkalmazás: diureticum.8 m magas. xanthinin fungicid. xanthatin). W Withania somnifera (L. Homeopathia. withanolid D. pyrazol alkaloid (withasomnin) Alkalmazás: gyökér sedativum. viaszalkoholok. tokoferol. 70% cserzőanyag Alkalmazás: levél adstringens. terpinolen. laza talajokon gyakori gyom.doksi. – SOLANACEAE álombogyó Withaniae radix Withaniae folium Honos DK.

0. Eur. Ph.doksi. Évelő lágyszárú. gyanta.hu Yucca filamentosa L. Yucca schidigera Roezl – AGAVACEAE Moháve-jukka Yacca Honos DNy-USA-ban (pl. 4. készítményeit speciális tisztítókúra során is használják méregtelenítésre. fokozza az ellenállóképességet. diaphoreticum. 2-3% gyanta. 20 cm hosszú levelekkel. [syn. kólika és diarrhoea esetén. illóolaj. berberin. Ph.1% illóolaj (pl. tigogenin stb. Hatóanyag: bibében kb. Eur. yuccagenin) Alkalmazás: tonicum.. 3% gumianyag. VIII. sűrű levélrózsával. népgyógyászatban antidiabeticum idősebb korúaknak. kálium.] gyömbér Zingiberis rhizoma (Ph. Erőteljes. 4.] amerikai tüskéssárgafa Zanthoxylum clava-herculis L.Forrás: http://www. – RUTACEAE [syn. 2% zsíros olaj.: Xanthoxylum carolianum Lam. számos fajta és hibrid (újabban rovar. Nálunk is gyakori kerti dísznövény. cserjék vagy fák. fogfájás-csillapító. terpineol és más terpének). 4-5% zsíros olaj (emrióban) Alkalmazás: diureticum.) Honos Mexikóban. xantoxylin N-metilizicorydin Alkalmazás: stomachicum. 23% szaponin. tonicum.: Zanthoxylum (= Xanthoxylum) fraxineum Willd. Zea mays L. dús. Ph.: Amomum zingiber L. a telet átvészeli. nyálka-heteropoliszaharid.. köszvény. pálmaliliom Yuccae filamentosae folium Honos DK-USA-ban. Hg. kb. Ph. 4. . Előbbi homeopathiában. Z Zanthoxylum americanum Mill. fogyasztószer. 50-60% keményítő. gitogenin. pyranokumarin xanthoxyletin. Világszerte termesztik. VII. 12% cserzőanyagszerű polifenol. Hatóanyag: cserzőanyag. carvacrol. diureticum. Hg. spasmolyticum. gyógyászati és élelemiszer értékű olajat nyernek. Hg. kb. VIII. VIII. kb.) Alkalmazás: homeopathia. Szemben kb.és herbicid-rezisztens transzgénikus fajta) ismeretes. főleg Indiában és Kínában termesztik. Zingiber officinale Roscoe – ZINGIBERACEAE [syn.) Maydis oleum raffinatum (Ph. betain. Szemből gyógyszeripari célra is alkalmas keményítőt. Eur. Egyéves lágyszárú. vastagbél-fertőtlenítő. Arizonában). flavon.. fás szárú évelő. Hg..) Zingiberis aetheroleum Honos trópusi DK-Ázsiában. Hatóanyag: szteroid szaponin (pl.] Herkules-fa Zanthoxyli americani cortex Honosak É-Amerikában. – POACEAE kukorica Maydis stigma = Zeae mays flos Maydis amylum (Ph. Homeopathia. adaptogén. – AGAVACEAE kerti jukka. Hatóanyag: szteroid szaponinok (aglikon yuccagenin. gyakran 2 m magas virágzattal. jótékony cystitis. kb. reuma.

mag népgyógyászatban álmatlanság. kloroformmal. Bőrvörösítő. Unguentum Stearini készítése Gelatina (purissima) – fehér zselatin: csontból és bőrhulladékból készülő enyvszerű. likőr. . farnesen. Alkalmazás: kenőcsök készítése Cetaceum – cetvelő: Physeter macrocephalus koponyájának és gerincoszlopának üreges részeiben lévő folyékony és könnyen megszilárduló zsiradék. orgonán. 50% keményítő Alkalmazás: dyspepsia. kenőcsöt (Unguentum cantharidatum veterinarium) készítenek. Túladagolva könnyen okozhat vesegyulladást. tonicum. Cantharis – kőrisbogár: Lytta vesicatoria. Ziziphus (= Zizyphus) jujuba Mill.hu Hatóanyag: 1. mucilaginosum. továbbá carminativum. bodzán különösen megtalálható májustól júliusig. kb. kb. illóolaj. mézelő méh által készített lépfal forró vízzel történő megolvasztásával nyert. Cera flava – sárga viasz: Apis mellifera. Kisebb cserje vagy akár 8 m magas fa. 10% cserzőanyag. kb.6-0. “cetin”) Alkalmazás: pl.5-3% illóolaj (30-40%-a szeszkviterpén zingiberen. bőrre helyezve egy gyűrűsféreg akár 10 g vért szívhat ki. Főleg a Balkán. tisztított viasz. Hajszesz alkotórész. zingiberol. Begyűjtve éterrel.doksi. legyengülés esetén. továbbá kevés diaril-heptanoid gingeron A és B. Hatóanyag: 0. csípős aralifás gingerol (főleg 6gingerol) és shogaol. Spanyolország és Kaukázia fedezi a szükségletet. hólyaghúzó. mely főleg cetilalkohol zsírsavakkal képzett észtereiből áll (főleg palmitinsavas cetilészter. fűszer (curry). szerves savak.9% kantaridin (izobenzofurándion-epoxid-származék). expectorans. magban szaponin jujubosid A és B Alkalmazás: gyümölcs expectorans. gyanta. egyes kemotípusokban citral stb. szerves savak. digestivum. – RHAMNACEAE jujuba(fa) Jujubae fructus (= bacca) = Ziziphi (= Zizyphi) fructus Jujubae semen = Ziziphi (= Zizyphi) semen Honos DK-Ázsiában. gyanta. édességadalék. de a Földközi-tengertől Indiáig és Japánig sokfelé termesztik.). galaktóz. szeszkviphellandren. kumarin. benzinnel vagy forró gőzzel elpusztítják. kúpok készítéséhez Hirudo – orvosi pióca: Hirudo medicinalis hirudin és hirudonin Alkalmazás: véralvadásgátló. fruktóz. stimulans (daganatmegelőzésben is használják). szaharóz. nyálka-poliszaharid. az állatgyógyászatban aphrodisiacum. Homeopathia. ADDENDUM (fontosabb állati eredetű drogok) Blatta orientalis – csótány: elpusztítva. tisztított kollagén-hidrolizátum Alkalmazás: kapszulák.Forrás: http://www. stomachicum. gyanta Alkalmazás: a porított drogból tinktúrát (Tinctura cantharidis). Szicília. Hatóanyag: gyümölcsben 1-2% aszkorbinsav. megszárítva és aprítva forrázat vagy tinktúra készíthető belőle. flavonglikozidok. erős vizelethajtónak használták régen. 2% zsíros olaj. depurativum. lipidek. glükóz.és illatszeripar. 18% ar-curcumen. élelmiszer-. aperitivum. 40 0C-nál nem magasabb hőmérsékleten szárítják.

Eucheuma) Agrimoniae herba (Agrimonia eupatoria) Alchemillae herba (Alchemilla xanthochlora) Allii sativi bulbi pulvis (Allium sativum) Allium sativum ad preparationes homoeopathicas (Allium sativum) Aloe capensis (Aloë ferox) Aloes extractum siccum normatum (Aloë ferox) Aloe barbadensis (Aloë vera) Althaeae folium (Althaea officinalis) Althaeae radix (Althaea officinalis) Amygdalae oleum raffinatum (Amygdalus communis) Amygdalae oleum virginale (Amygdalus communis) Angelicae radix (Angelica archangelica) Anisi aetheroleum (Pimpinella anisum. sztearinsav).): lakkpajzstetvek megtermékenyített nőstényeinek váladékából készített termék.Ph. Hg. külsőleg kenőcsök készítésére Függelék . Gymnogongrus. VIII. V. Hg.Forrás: http://www. A-.: Tachardia lacca Ker.és D-vitamin pótlására. Laccifer lacca Kern. Összetétele: telített zsírsavak (palmitinsav.és E-vitamin Alkalmazás: belsőleg A.doksi. Illicium verum) Anisi fructus (Pimpinella anisum) Anisi stellati fructus (Illicium verum) Arachidis oleum hydrogenatum (Arachis hypogaea) Arachidis oleum raffinatum (Arachis hypogaea) . Lacca (in tabulis) (Ph.).] sellak. egyik fő feldolgozó Dél-Norvégia.. jekorinsav. telítetlen zsírsavak (palmitoleinsav. gadoleinsav stb. Gracillaria.hu Lacschadia indica Madihasan (Coccidae) [syn. Oleum iecoris (jecoris) morrhuae – csukamájolaj: Gadus morhua és más Gadus fajok (tőkehalak) friss májából előállított zsíros olaj. -ban hivatalos drogok és készítményeik listája (zárójelben a drogot vagy kivonatot szolgáltató növény neve) Absinthii herba (Artemisia absinthium) Acaciae gummi (Acacia senegal) Acaciae gummi dispersione desiccatum (Acacia senegal) Agar (Gelidium. mirisztinsav. Ahnfeltia. D3.

C. littorale subsp. C. amara) Aurantii amari floris aetheroleum (Citrus aurantium subsp. C. minimum. sinensis) Ballotae nigrae herba (Ballota nigra) Balsamum peruvianum (Myroxylon balsamum var. genuinum) Belladonnae folium (Atropa belladonna) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Atropa belladonna) Belladonnae folii tinctura normata (Atropa belladonna) Belladonnae pulvis normatus (Atropa belladonna) Betulae folium (Betula lenta. C. monogyna. B. laevigata. verticillata) Coriandri fructus (Coriandrum sativum) Crataegi folium cum flore (Crataegus azarolus. pubescens) Boldo folium (Peumus boldus) Calendulae flos (Calendula officinalis) Capsici fructus (Capsicum annuum var.doksi.Forrás: http://www. amara) Aurantii amari flos (Citrus aurantium subsp. C. uliginosum. C. C. pulchellum) Centellae asiaticae herba (Centella asiatica) Cera carnauba (Copernicia prunifera) Chamomillae romanae flos (Chamaemelum nobile) Chelidonii herba (Chelidonium majus) Cinchonae cortex (Cinchona pubescens) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Cinnamomum aromaticum) Cinnamomi cortex (Cinnamomum verum) Cinnamomi corticis tinctura (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Cinnamomum verum) Citronellae aetheroleum (Cymbopogon winterianus) Cocois oleum raffinatum (Cocos nucifera) Colae semen (Cola acuminata. C. monogyna. amara) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Citrus aurantium subsp. frutescens) Carthami oleum raffinatum (Carthamus tinctorius) Carvi fructus (Carum carvi) Caryophylli flos (Syzygium aromaticum) Caryophylli floris aetheroleum (Syzygium aromaticum) Centaurii herba (Centaurium minus. ballayi. C. C. C. monogyna) Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Crocus sativus) Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Curcuma xanthorrhiza) Cyamopsidis seminis pulvis (Cyamopsis tetragonolobus) Digitalis purpureae folium (Digitalis purpurea) . nitida. amara) Aurantii dulcis aetheroleum (Citrus aurantium subsp. pendula. nigra) Crataegi fructus (Crataegus laevigata. B. pereirae) Balsamum tolutanum (Myroxylon balsamum var. C.hu Arnicae flos (Arnica montana) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Citrus aurantium subsp. nigra) Crataegi folii cum flore extractum siccum (Crataegus azarolus. laevigata. C.

Forrás: http://www. Ascophyllum nodosum) Gentianae radix (Gentiana lutea) Gentianae tinctura (Gentiana lutea) Ginkgo folium (Ginkgo biloba) Ginseng radix (Panax ginseng) Gossypii oleum hydrogenatum (Gossypium arboreum. G. barbadense. herbaceum. G. G.doksi. serratulatus.hu Eleutherococci radix (Eleutherococcus senticosus) Equiseti herba (Equisetum arvense) Eucalypti folium (Eucalyptus globulus) Eucalypti aetheroleum (Eucalyptus globulus) Filipendulae ulmariae herba (Filipendula ulmaria) Foeniculi amari fructus (Foeniculum vulgare) Foeniculi dulcis fructus (Foeniculum vulgare) Frangulae cortex (Frangula alnus) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Frangula alnus) Fraxini folium (Fraxinus excelsior) Fucus vel Ascophyllum (Fucus vesiculosus. F. hirsutum) Graminis rhizoma (Agropyron repens) Hamamelidis folium (Hamamelis virginiana) Harpagophyti radix (Harpagophytum procumbens) Helianthi annui oleum raffinatum (Helianthus annuus) Hibisci sabdariffae flos (Hibiscus sabdariffa) Hyperici herba (Hypericum perforatum) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Hypericum perforatum) Ipecacuanhae radix (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae pulvis normatus (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae tinctura normata (Psychotria ipecacuanha) Juniperi pseudo-fructus (Juniperus communis) Lavandulae flos (Lavandula angustifolia) Lavandulae aetheroleum (Lavandula angustifolia) Leonuri cardiacae herba (Leonurus cardiaca) Levistici radix (Levisticum officinale) Lichen islandicus (Cetraria islandica) Limonis aetheroleum (Citrus limon) Lini semen (Linum usitatissimum) Lini oleum virginale (Linum usitatissimum) Liquiritiae radix (Glycyrrhiza glabra) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Glycyrrhiza glabra) Lupuli flos (Humulus lupulus) Lythri herba (Lythrum salicaria) .

palmatum) Ricini oleum hydrogenatum (Ricinus communis) Ricini oleum virginale (Ricinus communis) Rosae pseudo-fructus (Rosa canina) .) Primulae radix (Primula veris. P. Rh. napus. Qu.hu Malvae sylvestris flos (Malva sylvestris) Matricaria flos (Matricaria recutita) Matricariae aetheroleum (Matricaria recutita) Matricariae extractum fluidum (Matricaria recutita) Maydis amylum (Zea mays) Maydis oleum raffinatum (Zea mays) Melaleucae aetheroleum (Melaleuca alternifolia) Melissae folium (Melissa officinalis) Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Mentha canadensis) Menthae piperitae folium (Mentha x piperita) Menthae piperitae aetheroleum (Mentha x piperita) Menyanthidis trifoliatae folium (Menyanthes trifoliata) Millefolii herba (Achillea millefolium s. elatior) Pruni africanae cortex (Prunus africanus) Psyllii semen (Plantago afra. l. B.doksi.Forrás: http://www. rapa subsp. arenaria) Quercus cortex (Quercus petraea. robur) Rapae oleum raffinatum (Brassica napus subsp. oleifera) Ratanhiae radix (Krameria lappacea) Ratanhiae tinctura (Kremaria lappacea) Rhamni purshianae cortex (Rhamnus purshiana) Rhei radix (Rheum officinale. P. l.) Myristicae fragrantis aetheroleum (Myristica fragrans) Myrrha (Commiphora myrrha) Myrrhae tinctura (Commiphora myrrha) Myrtilli fructus recens (Vaccinium myrtillus) Myrtilli fructus siccus (Vaccinium myrtillus) Olivae oleum raffinatum (Oleum europaea) Olivae oleum virginale (Oleum europaea) Ononidis radix (Ononis spinosa) Opii pulvis normatus (Papaver somniferum) Opium crudum (Papaver somniferum) Origani herba (Origanum vulgare) Orthosiphonis folium (Orthosiphon aristatus) Oryzae amylum (Oryza sativa) Papaveris rhoeados flos (Papaver rhoeas) Passiflorae herba (Passiflora incarnata) Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata) Plantaginis ovatae semen (Plantago ovata) Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantago ovata) Polygalae radix (Polygala senega) Polygoni avicularis herba (Polygonum aviculare s.

S.) Verbasci flos (Verbascum phlomoides. T.) Sesami oleum raffinatum (Sesamum indicum) Silybi mariani fructus (Silybum marianum) Soiae oleum raffinatum (Glycine max) Solani amylum (Solanum tuberosum) Solidaginis herba (Solidago canadensis. l. alexandriai (Senna alexandrina) Sennae angustifoliae fructus. S. T. gigantea) Solidaginis virgaureae herba (Solidago virgaurea) Stramonii folium (Datura stramonium) Stramonii pulvis normatus (Datura stramonium) Tanaceti parthenii herba (Chrysanthemum parthenium) Thymi herba (Thymus vulgaris) Thymi aetheroleum (Thymus vulgaris) Tiliae flos (Tilia cordata. U. tinnevelly-i (Senna alexandrina) Sennae folium (Senna alexandrina) Sennae folium extractum siccum normatum (Senna alexandrina) Serpylli herba (Thymus serpyllum s.Forrás: http://www. V. S. V.doksi. S.hu Rosmarini folium (Rosmarinus officinalis) Rusci rhizoma (Ruscus aculeatus) Sabalis serratulae fructus (Serenoa repens) Salicis cortex (Salix alba. l. urens) Uvae ursi folium (Arctostaphylos uva-ursi) Valerianae radix (Valeriana officinalis s. thapsiforme. tricolor) Zingiberis rhizoma (Zingiber officinale) . europaea. alba) Salviae officinalis folium (Salvia officinalis) Salviae tinctura (Salvia officinalis) Salviae sclareae aetheroleum (Salvia sclarea) Salviae trilobae folium (Salvia fruticosa) Sambuci flos (Sambucus nigra) Sennae acutifoliae fructus. S. V. S. platyphyllos) Tormentillae rhizoma (Potentilla erecta) Tormentillae tinctura (Potentilla erecta) Tragacantha (Astragalus gummifer) Trigonellae foenugraeci semen (Trigonella foenum-graecum) Tritici amylum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum raffinatum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum virginale (Triticum aestivum) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Urtica dioica. cordata. daphnoides. purpurea. thapsus) Violae herba cum floris (Viola arvensis. fragilis.

Budapest. Boca Raton. L. 1991. 1981. Budapest. Gyógynövényismeret. J. Budapest. Semmelweis Kiadó. Képes ismertető a világ több mint 700 fűszer. Aranyhal.. OLÁH A. Magyar Gyógynövények I. Pharmacognosy. 2000. TecDoc Lavoisier. Budapest. New York. 1991. Londres. 400 BÁLINT S. Mezőgazda Kiadó. Gyógy.és aromanövények. 99 (114 képpel) BAYER I. (szerk.) 2000. 1966. Földművelésügyi Minisztérium. Budapest. Budapest. 2000. Panemex és Grafo. 304 BRUNETON. 655 DOMOKOS J. Budapest. Fűszer. Mezőgazdasági Kiadó. Növényi Biokémia. Kiadó.Forrás: http://www.. 391 AUGUSTIN B. Budapest. Herbária. JÁVORKA S. Magvető. 494 BABULKA P.. Budapest. Handbook of Medicinal Herbs. ROM P.. 677 . 1998. Növénytermesztők zsebkönyve.. Budapest.doksi. Magyar növénynevek szótára. 1998. GIOVANNINI R. CRC Press. 484 DÁNOS B. J. 1995. Paris. A. Budapest. 1985. A drogok történelme. Képes gyógynövénykalauz. Argumentum Kiadó. A hagyomány szolgálatában – összegyűjtött dolgozatok. 189 DUKE. Gyógyítás illóolajos növényekkel – Aromaterápia. Medicinal Plants.és gyógynövények (Határozó kézikönyvek).és gyógynövényéről. Akadémiai Kiadó. 328 DOBY G. Általános és leíró rész. 667 BREMNESS. 301 DÁNOS B. PRISZTER SZ. Mezőgazda Kiadó. Planétás Kft – Mezőgazd. 1997.hu SZAKIRODALOM (FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT FORRÁSMUNKÁK) ANTAL J. 915 CSAPODY V. Phytochemistry. 1948. Budapest. 1959. Farmakobotanika 3. Farmakobotanika – a gyógynövénytan alapjai (Kemotaxonómia). 243 BERNÁTH J.

Med. A Helleborus (hunyor) fajok népgyógyászati felhasználására vonatkozó adatok.) 2003. Mezőgazda. G. KÓCZIÁN G. 418 GROTEWOLD. Budapest. Vol. 1996. R. Springer Verlag. 1994.. J. Humana. Iconographia Florae Hungaricae. A. A magyar flóra képekben. Egyes Solanaceae fajok pszichotomimetikumként való használata a népgyógyászatban. Berlin.) 1990. Budapest. drogok magyar. Fischer Verlag. H. HÖRHAMMER. Magy. 1991. Hist. Comm. 1989. Budapest. Magyar Gyógyszerészek Centenáris Bizottsága kiadása. IV-VI. CSAPODY V. Birkhäuser Verlag. Magyarország védett növényei.. 1307 JÁVORKA S. J. 1993. NOVÁK I.) 1969-1979. Basingstoke. STICHER. Pharmakognosie – Phytopharmazie. 1112: 125-154. Inc. Academic Press. B. P. Jena.. Steinegger. Chemotaxonomie der Pflanzen I-X. Agrochemicals from Natural Products. Leguminosae II. KÓCZIÁN G. 1999. – HEGNAUER. népies és latin nevei. 1963. Mezőgazd. Régi magyar (gyógy)növénynevek. Artis Med. Taylor – Francis Int. Basel – Stuttgart HEGNAUER. GY. E. U. Farmakognózia. 416 FROHNE. Springer Verlag. A gombák gyógyító ereje – mikoterápia az egészség szolgálatában. Kiadó. Heidelberg. Totowa. Aufl. C. (Drogen). M. JENSEN. New York MÁNDY GY. RIMPLER. L. Szántóföldi növények nemesítése táblázatokban. 1995. (ed. 449 GRYNAEUS T..) 1992-1994. Introduction to Ecological Biochemistry. 718 HÄNSEL.. Birkhäuser Verlag. Budapest. Springer Verlag. New York. Basel – Boston – Berlin HORNOK L.. Publ. K. 1403 HARBORNE. 576 KÓCZIÁN G. Budapest. 1979. 1963.. London. 5.. 9-10: 31-49. 236. B..) 1999. Heidelberg. Phytochemical Dictionary – a Handbook of Bioactive Compounds from Plants. 11-12: 155-160. Budapest. 1992. Leguminosae I. 356 HARBORNE. Dekker.. 331 JÁVORKA S. R. R. New York HÄNSEL. 155 LIST. E. O. 1964.Forrás: http://www. PAPP J. (szerk. Systematik des Pflanzenreichs unter besonderer Berücksichtigung chemischer Merkmale und pflanzlicher Drogen. Budapest. R. G. Kir. (Ed. KELLER. Gyógyszerészet 35: 95-99. 283 MÁNDY GY. New York – Basel – Hong Kong.doksi. növények. Hist. 1999. Berlin. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis II-VI. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis. 94 HALMAI J. M. Heidelberg. Hist. 339 . Gyógynövények. H. Stuttgart. Plant Functional Genomics – Methods in Molecular Biology. 1934. Suppl. Mezőgazdasági Kiadó. Comm. Medicina Könyvkiadó. SCHNEIDER. Gyógynövények termesztése és feldolgozása. H. Basel – Boston – Berlin HEGNAUER. – HEGNAUER. SZABÓ L. SZABÓ I.hu FARKAS S. Mezőgazdasági Kiadó. HALMAI J. 1977. 344 GODFREY. Magyar Flóra (Flora Hungarica). 1979.. R. Kertészeti növények nemesítése táblázatokban. (Hrsg. Suppl. D.. Suppl. Budapest. R. Birkhäuser Verlag. (szerk. 1925.. Chemotaxonomie der Pflanzen XIa. Budapest. Chemotaxonomie der Pflanzen XIb-1.. Mezőgazda Kiadó. BAXTER. Artis Med. A népi orvoslás értékelési problémái. M. Természettudományi Társulat és Studium Könyvkiadó Részvénytársaság. LELLEY J. 1948. Studium.. 1962-1992. Kossuth-csillag Vénusz-sarucska. Berlin. 780 HEGNAUER. Comm.

GY. Gyógyszertári Központok Beszerzési és Szervezési Egyesülete. Sanitas. J. GY. Pharmacognosy. Teadrogok a fitoterápiában. 511 ROMEO. KORMANN. GY. Fitoterápia az orvosi gyakorlatban. Ronald Press Co. 304 TÓTH L. Eger. 1989. Allelopathy – Phytochemical Potential – Life Strategy. 1992. Harasztok – virágos növények. N. Duftpflanzen – Pflanzendüfte. zuzmó. London. 793 SIMON T. RÁCZ-KOTILLA E. 2000. 2003. CD – Ars Medica Electronica. Debrecen. 259 PETRI G. MIKITA K. – KORMANN. Medicina Könyvkiadó Rt. 1968. Tankönyvkiadó. 1999. L. Landsberg. 1997. Gyógyszertári Szinonimaszótár. CH.. H. Baksa. Budapest. 1999. 1952. 319 RÁPÓTI J. EVANS.. 129 SZABÓ L. K. Acta Pharmaceutica Hungarica 74: 171-176. RÁCZ G. – MOLDENKE. THEISS. Mezőgazda Kiadó. Gyógyszerészet 40: 845-848. A. Debreceni Egyetem. 2003.. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszéke és Schmidt und Co. 329 ROTH. 183 SZENDREI K. gomba-..doksi. C.. 107 SZABÓ L. 633-646. 1992. 812 UPHOF. THEISS. 323 TREASE. 591 .. 544 ROTH. 1997. Springer. Budapest. 545 RÁCZ G. Budapest.Forrás: http://www. Medicina Könyvkiadó. SIMON T. Budapest SZABÓ L. P. Pécs. Gyógyszerészet 47: 159-167. J. Budapest. 1992. B. Pécs.) 2002. 151 RÁCZ G. 1989. TH. 2004. 2003. Budapest. Integrative Phytochemistry: from Ethnobotany to Molecular Ecology. Dictionary of Economic Plants. Budapest. Ecomed. RÁCZ-KOTILLA E. 391-403. Növényneveink. 143 ROTH. Pécs. SZABÓ L. Gyógyító növények. Lexicon Nominum Herbarum. H. 1995-1998. A magyar és a tudományos növénynevek szótára. Bailliére Tindall. A magyarországi edényes flóra határozója. 2000. G. Microtrade Kft.. NAGY G. NY. 2000. Budapest. Edenscript. New York. K. Plants of the Bible. Gyógynövényismeret – a fitoterápia alapjai. Aromax Rt. Budapest. Teáskönyv. KORMANN. 402 RÁCZ-KOTILLA E. Kábítószerekről gyógyszerész szemmel (sorozat). Gyógynövény és drogismeret (Farmakognózia)... Landsberg. E. mezők patikája. Aromaterápia mindenkinek.. Kételyek és problémák a fitoterápiában. L.-né 1988..) 1991. 328 PETRI G. pp. MOLDENKE. A. Würzburg. (szerk. SZABÓ T. JPTE TTK. Erdők..és mohahatározó... 2000. Ecomed AG und Co. Elsevier. Ölpflanzen – Pflanzenöle. 98-109. 1998. Cramer J. (ed. Amsterdam. L. KG. 224-234. Baktérium-. Gyógynövények korszerű terápiás alkalmazása.. L. Färbepflanzen – Pflanzenfarben. AG und Co. Verl. 892 STIRLING J. Encyclopaedia. NYIREDY SZ. 1996. K. DEIM Z. Növényi poliszacharidok citoprotektív hatásáról. Arborum Fruticumqve Lingvae Latinae. GY. Tankönyvkiadó. 1983. alga-. Növénytani Tanszék és Botanikus Kert... W. 305 PRISZTER SZ. Landsberg. Lencsés György Ars Medica. Budapest. Aesculap. 587-592. Veszprém SZEKERES I. KG.hu MINKER E. I-IV. – SCHWEPPE. ROMVÁRY V. Ecomed Verlagsges..

535 WIERSEMA. (Hrsg. B. Budapest. G. 1995. Szentgál – egy bakonyi falu folklórja. Hg. VII.hu VAJKAI A. D. 2000-2002) Deutsches Arzneibuch (DAB 2001) Deutscher Arzneimittel-Codex (DAC 1997-1999) Österreichisches Arzneibuch (ÖAB 1990-2000) Pharmacopoea Helvetica (Ph. Lehrbuch der Phytotherapie.. 648 WEISS. H. 4. 749 Gyógyszerkönyvek Pharmacopoea Hungarica (Ph. Budapest. ELTE. London. Helv. 2001. Stuttgart. 328 VÁGÚJFALVI D. 2003. World Economic Plants – a Standard Reference..Forrás: http://www. 1986) Pharmacopoea Hungarica (Ph.: A növényi anyagcsere élettana I-II. WVG. Boca Raton. CRC Press. 1987.) 1997. 1999. 179-239. Eur. WVG... H. LEÓN... R. Dordrecht – Boston – London. 1997-2001) . Arzneidrogen und ihre Inhaltsstoffe – Pharmazeutische Biologie II. FINTELMANN.doksi. Hippokrates Verlag. 2004) Pharmacopoea Europaea (Ph. I. V. 1997. Kluwer Acad. Economic Botany – Principles and Practices. Teedrogen und Phytopharmaka. pp. kötet. E. Stuttgart. II. In LÁNG F. VIII. 668 WICKENS. Publ. J. 486 WICHTL. WAGNER. Stuttgart. Akadémiai Kiadó. Univerzális és speciális mövényi anyagcsere – a növényi anyagok biogenetikai rendszere.C. F. 1999. New York. kötet. VÁGÚJFALVI D. Hg. M. Washington.

Forrás: http://www.hu .doksi.

doksi.hu .Forrás: http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->