Forrás: http://www.doksi.

hu

Szabó László Gy.

GYÓGYNÖVÉNYISMERET
(speciális kollégiumhoz alapok)
biológus és biológia tanár szakos hallgatóknak (kiegészítő ajánlott ismeretek)

Tartalom
Általános rész 1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve 2. Etnobotanikai adatok, népi orvoslási tapasztalatok, herbáriumok 3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével a) Fotoszintézis b) Szénhidrátok c) Lipidek d) Polialkinek e) Speciális aminosavak és fehérjék f) Azotoidok g) Fenoloidok 4. Vadon termő, védendő és termesztett gyógynövények, gyógynövénynemesítés 5. Teadrogok primer feldolgozása, kivonatok készítése 6. Gyógynövények minősítése, fitokémiai értékelése 7. Gyógynövénykutatás, ipari gyógynövények 8. Fitoterápia, aromaterápia, homeopathia Gyógynövények (részletes rész) Addendum (fontosabb állati eredetű drogok) Függelék – Ph. Hg. VIII.-ban hivatalos drogok és készítményeik listája Szakirodalom (felhasznált és ajánlott forrásmunkák)

Forrás: http://www.doksi.hu

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve
A botanikában a binominális tudományos név használatos, vagyis a nemzetség (genus) neve után a faj (species) megnevezése következik. Ezt követheti az alfaj (subspecies) vagy a változat (varietas) neve. Pontosabb a névadás, ha feltüntetjük a rendszertani besorolásra alkalmas teljes növénynév szerzőjének (pl. L. = Linné) vagy szerzőinek (pl. W. et K. = Waldstein et Kitaibel) nevét, vagy nevük rövidítését. Így jobban eligazodunk az esetleges társnevek (szinonim nevek) között. Lehetőleg az aktuális, a tudomány legújabb eredményének megfelelő hivatalos nevet használjuk, ezáltal nem adunk alkalmat az összecserélésre és tévedésekre (PRISZTER 1998, SZABÓ 2004). Az érvényes flóraművekben, növényhatározókban használt magyar növénynevet érdemes még feltüntetni, ha egyáltalán az illető taxonnak van magyar neve. Csak akkor érdemes más, ismert magyar nevet is megadni, ha igen ismert és gyakran használatos (pl. orvosi székfű, kamilla). Érdemes megemlíteni, hogy sok népi vagy népies magyar név utalhat a gyógynövény hatására, ill. alkalmazási területére. Általában a farkas vagy ördög jelzős vagy összetételes szóhasználat mérgező vagy haszontalan tulajdonságra utal (a következő példákban az első név a hivatalos, az utána írt, dőlt betűs a népi): Achillea ptarmica – kenyérbél cickafark, bolhafű, tetűfű Aconitum napellus – kék sisakvirág, farkasfű, farkasgyökér, tetűfű Aegopodium podagraria – podagrafű (podagra = köszvény) Aethusa cynapium – ádáz, mérges ádáz, adázó bürög Agrimonia eupatoria – párlófű, patikai párlófű Agropyron repens – tarackbúza, ebgyógyítófű Alkanna tinctoria – homoki pirosító, báránypirosító, vörösgyökér Anthyllis vulneraria – nyúlszapuka, sebhere Aquilegia vulgaris – harangláb, gelesztafű Aristolochia clematitis – farkasalma, farkas hézaggyökér, farkasfül Atropa belladonna – nadragulya, álomhozófű, bolondfű, bolondbingó, farkasbogyó, farkascseresznye, ördögszőlő Betonica officinalis – orvosi tisztesfű, sebfű Bidens tripartitus – farkasfog, farkasnyílfű, ördögfog Borago officinalis – borágó, tetűvirág Capsella bursa-pastoris – pásztortáska, féregfű Carlina acaulis – szártalan bábakalács, ördögoldal Carthamus tinctorius – sáfrányos szeklice, olajözön, magyarpirosító Centaurium minus – kis ezerjófű, epefű, hideglelésfű, hideglelést gyógyító fű Chrysanthemum cinerariifolium – dalmátvirág, rovarölő aranyvirág, rovarporvirág Cichorium intybus – katángkóró, kávékatáng Cicuta virosa – csomorika, gyilkos csomorika, méregbürök Citrullus colocynthis – sártök, epetök, pugáló tök

Forrás: http://www.doksi.hu

Colchicum autumnale – őszi kikerics, kutyadöglesztőfű Consolida regalis – mezei szarkaláb, farkasfű Daphne mezereum – farkasboroszlán, farkashárs, farkasbors, méregpuszpáng, tetűfa Dictamnus albus – nagy ezerjófű, boszorkányfű Dryopteris filix-mas – erdei pajzsika, gilisztaűző, ördögborda Eryngium campestre – mezei iringó, boszorkánykerék, ördögcsokor, ördögkeringő, ördögrakolya Eupatorium cannabinum – sédkender, májgyógyítófű Euphrasia rostkoviana – orvosi szemvidítófű, szemvígasztalófű Galega officinalis – kecskeruta, pestisölőfű Geranium robertianum – nehézszagú gólyaorr, forrasztófű Glycyrrhiza glabra – igazi édesgyökér, cukorkóró, édesfa, mézgyökér Gratiola officinalis – csikorka, innyújtófű Herniaria glabra – kopasz porcika, szakadást gyógyító fű Hyoscyamus niger – beléndek, bolondítófű, boszorkányfű, csábítófű, csodamag Knautia arvensis – mezei varfű, kelésfű, vargyógyítófű, koszfű, rühfű, fekélyfű Leonurus cardiaca – szúrós gyöngyajak, szívfű, szíverősítőfű, torokgyíkfű Lysimachia nummularia – pénzlevelű lizinka, innyújtófű Melilotus officinalis – orvosi somkóró, molyfű Mentha pulegium – csombormenta, köszvénymenta Polygonatum officinale – salamonpecsét, farkascsengőfű Potentilla erecta – vérontófű, vérhasgyökér Primula veris – tavaszi kankalin, köszvényfű Prunella vulgaris – közönséges gyíkfű, toroköröme Pulsatilla nigricans – fekete kökörcsin, tikdöglesztő Ranunculus sceleratus – torzsikaboglárka, vízi méreg, sebesítőfű, libadöglesztő, farkasnevetőfű Reseda luteola – festő rezeda, sárga festőfű, boszorkányfű Rhamnus catharticus – varjútövis benge, festőkökény, hajtisztító kökény Sanguisorba minor – csabaírefű, vérállítófű Sempervivum tectorum – házi kövirózsa, fülfű, fülbecsavaró Senecio vulgaris – közönséges aggófű, rontófű Sisymbrium officinale – szapora zsombor, toroktisztítófű, patikai repcsény Solidago virgaurea – aranyvesszőfű, forrasztófű Tanacetum vulgare – gilisztaűző varádics, gilisztavirág Veratrum album – fehér zászpa, prüsszentőfű, tyúkbolondítófű Vincetoxicum hirundinaria – méreggyilok, ebfojtófű Az ingerterápiás (nem specifikus immunstimuláló) célra állatorvoslásban sokfelé használatos tályoggyökér lehet a tavaszi hérics (Adonis vernalis), az erdélyi hérics (Adonis transsylvanica), sőt Mongóliában az Adonis mongolica gyökere. A módszert a magyar pásztor vagy állattartó táragyozásnak nevezte, de Kárpát-Európában (Gunda Béla etnográfus nyomán így nevezhetjük a Kárpát-medencét és környékét) leginkább nem a héricset, hanem a hunyort (Helleborus) használták gyökérhúzásra. A lázas, kehes ló szügyébe, szarvasmarha nyaki testrészébe vagy a sertés fülébe a bőr alá éles tűvel belehelyezik a “tályoggyökeret”. A kezelt állat lokális gyulladása következtében az ellenállóképesség kedvezően alakul, többnyire gyógyuláshoz vezet. Neves gyógyszerész botanikus professzor, Sadler József “Magyarázat a magyar plánták szárított gyűjteményéhez” című művének 6. kötetében (1824) így ír a Helleborus purpurascens felhasználásáról: “Ennek a szép növénynek is a gyökerét szedik öszve minálunk, ahol az igazi hunyor (saját megjegyzés: H. niger = fekete hunyor a gyökere

Forrás: http://www.doksi.hu

miatt, virágja általában fehér!) majd seholsem terem. Ez egy ujjnyi vastagságú csaknem vizerányos gyökértőke, amely kívül barna, belül fejér és fás. Ebből igen sok függőleges alászálló barna hengeres vékony gyökerecskék származnak, melyek alól rostocskákkal vannak felkészítve. Az íze igen keserű, végtére csípős, égető. A mi hazafiaink ezt a gyökeret egészen úgy használják, mint a fekete hunyorét, és hihető, hogy orvosi tulajdonságaira nézve hozzá majd hasonló is. Buda, Szt. Endre, Pilis s. t. h. körül a pásztorok ezzel a növénnyel mint helybéli ösztönző szerrel úgy élnek, hogy az előre etzetben megáztatott gyökeret a tehenek nyakának a bőrébe csinált bévágásba beledugják, három nap után kiveszik, és az ösztön által oda csalogatott és öszve toldult vizes nedvességet kibocsátják. A pompás virága miatt az ékes kertekbe még pedig az árnyékon lévő virágos ágyakba megérdemli a felvételét.” A tályoggyökeret szolgáltató Helleborus jó példája annak is, hogy egy-egy faj népi neve tájegységek szerint milyen sokféle lehet (KÓCZIÁN et al. 1979): Somogyban H. dumetorum (nem honos, virágos kertben vagy szőlőben telepítik): farkasgyökér, humorgyökér, hunyadi gyökér, tálégyökér, tályagyökér, tályoggyökér Baranyában H. odorus: ökörérőfű, ökörérő gyökér Borsodban H. purpurascens: kecskepicsarózsa, lóhunyrózsa Kalotaszegen H. purpurascens: kígyófű, kígyóhagyma, kokasmondikó, papkalap, paptöki, spinz Kovásznán H. purpurascens: paffangyökér, pafmangyükér, papmanvirág, papszoknya, tyúkbolondító Hargitában H. purpurascens: Kászonban papmonya, paponya, zászpa, Csíkban paponya, Gyimesvölgyében ecenc, ecenz, eszpenc, eszpendz, eszpenz Máramarosban H. purpurascens: caile popului, kakukkvirág, penza, spinz Már a népi elnevezés is utal az orvoslásban használatos növényi részre, ez éppen az előbbi példákból is látszik. A gyógyszerészi, ill. orvosi drognév is kifejezi, ill. egyértelműen ki kell hogy fejezze a szárított növényi rész botanikai azonosságát. A tudományos drognevek többnyire a hagyományt követik, nincs mindig következetesség a gyógynövény (érvényes!) tudományos neve és a drog szaknyelvi elnevezése között. A drogok szinonimneveit is ismerni kell, mert a szakember sokféle javallattal vagy előírással találkozhat (SZABÓ 2004). A leggyakrabban használt drog elnevezések (zárójelben a magyar növénynév): Herba – talajfelszín feletti hajtásrendszer kifejlett (virágzó) állapotban, pl. Bursae pastoris herba (pásztortáska), Hederae terrestris herba (kerekrepkény) Radix – gyökér, pl. Bardanae radix (bojtorján), Althaeae radix (orvosi ziliz), Saponariae albae radix (fátyolvirág), Ginseng radix (ginszeng) Rhizoma – gyökértörzs vagy gyöktörzs, pl. Calami rhizoma (kálmos) Flos – virág, virágzat, pl. Carthami flos (sáfrányszeklice), Calendulae flos (körömvirág) Anthodium – virágzat, pl. Chamomillae (= Matricariae) anthodium (orvosi székfű, vagy kamilla, ennek “morzsaléka” a Cribratum) Folium – levél, pl. Farfarae folium (martilapu) Fructus – termés, pl. Foeniculi fructus (édeskömény) Pseudofructus – áltermés, pl. Cynosbati (= Rosae) pseudofructus (gyepű- vagy csipkerózsa), Juniperi bacca (boróka “tobozbogyó”) Strobulus - toboz, pl. Lupuli strobulus (komló) Caput – tok, pl. Papaveris somniferi caput (mák) Pericarpium – terméshéj, pl. Citri pericarpium (citrom), Juglandis pericarpium nucum (dió) Semen – mag, pl. Lini semen (len), Juglandis semen (dió) Stipes – kocsány, pl. Cerasi stipes (meggy és cseresznye)

Gémes Balázs és mások).Forrás: http://www. hangfelvételek). Alapvetően fontos az adatfelvételezés pontossága és az azonosításra alkalmas. pulpa (pép). resina (gyanta). A folyamatos munkának gyümölcse bőséges adattár (szakcikkek. Crataegi summitas (galagonya) Bulbus – hagyma. aetheroleum (illóolaj). Halászné Zelnik Katalin. Márkus Mihály. Az elmúlt évtizedekben Kárpát-Európában is fellendültek az adatgyűjtő kutatások. amylum (keményítő). Babulka Péter. Ázsiában. leveles ágvég. Attila. mint saját egészségének megóvását. kivonatok. pulvis conscissus (középfinom por). Értékes tapasztalatokat gyűjtenek össze ma is a kutatók a még meglévő ősi népcsoportok köréből. Vilmos és mások) egyaránt részt vettek. de ugyanígy megismerték azokat is. Quercus cortex (tölgyfa) Külön nevet kapnak a gyógynövényből vagy drogjából előállított termékek. pl. a Felvidéken. hogy a gyógyító növényeket először az állatorvoslásban alkalmazták.: totus (egész). pl. Karasszon Dénes. Napjainkban a népi tudásanyag megmentésére irányuló kutatásról külföldi szakfolyóiratokból (pl. dulcis (édes). Kutatóink különösen Erdélyben. pályamunkák. pl. Aumüller István. pix (kátrány). Ausztráliában. Bálint Sándor. Gyakori jelző pl. ami a könyvtárban és múzeumban nemzeti kultúránk része. de a mai Magyarország . Ethnopharmacology) tájékozódhatunk. succus (nedv). növényeket termesztő. Populi gemma (nyárfa) Cortex – kéreg. népi orvoslási tapasztalatok. Vajkai Aurél. pulvis scissus (durván vágott por). Ha valamelyikük megbetegedett. Péntek János. oleum (zsíros olaj). fluidus (folyékony).doksi. Afrikában. Szabó T. siccatus (szárított). Igen gazdag a kínai. Papp József. Bosnyák Sándor. Rácz-Kotilla Erzsébet. Frangulae cortex (kutyabenge). továbbá biológus-. A földművelő és az állattenyésztő magyar parasztság nagy becsben tartotta háziállatait. lignum (fa). pl. Rab János. 2. Etnobotanikai adatok. Jung Károly. orvos. indiai és japán gyógynövénykincs és alkalmazási tapasztalat. fontosabbnak tartotta meggyógyításukat. később pedig a növényeket és állatokat háziasító. Dél-Amerikában. A gyógynövényekkel foglalkozó etnofarmakobotanikusok a néprajz és a gyógynövényismeret módszereit alkalmazzák kutatásaik során. s a koordináló Magyar Orvostörténelmi Társaság Népi Orvoslási Szakosztálya néhai Antall József főigazgató hathatós támogatásával otthonra talált a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban és Könyvtárban. halászó és gyűjtögető. Gunda Béla. Economic Botany. Allii sativi bulbus (fokhagyma) Gemma – rügy. amelyek számukra hasznosak voltak. pl. Miklóssy V. Grynaeus Tamás. Rácz Gábor. A féregűzés és a rovarriasztás a természeti népeknél ma is nagyon fontos. amarus (keserű). Ezért állíthatjuk. hiteles herbárium (préselt növények gyűjteménye) készítése. Óceániában még napjainkban is számos értékes felfedezést tesznek az etnobotanikusok. Hoppál Mihály.és gyógyszerészkutatók (Borbás Vince. Croci stigma (jóféle sáfrány) Summitas – virágos. J. herbáriumok A vadászó.hu Stigma – bibe(szál). illetve állatokat tartó őseink minden valószínűség szerint megfigyelték azokat a növényeket. amelyektől mérgező hatásuk miatt óvakodni kellett. pl. Az igényes felmérésben etnográfusok és nyelvészek (Diószegi Vilmos. Vasas Samu. balsamum (balzsam). pulvis grossus (durva por). kéziratok. Kóczián Géza. pulvis subtilis (finom por). Oláh Andor.

mint a szép olajfa a mezőn és mint a platánfa a víz mellett a tereken. A magyar földön épített kolostorokhoz nagy területű gyümölcsösök és veteményes kertek csatlakoztak. Ezért a középkori kolostorkertek bővelkedtek orvosi füvekben. mint Libanon cédrusa. és mint Sion hegyén a ciprus. Az európai államok rendjébe való beilleszkedés teljesen más gyógynövény-használati szokásokat vont maga után. Ázsia sámánjai zajos dobszóval idézték a szellemeket. jóféle sáfrány ciprus. Érdekes tény. A népi hagyományok európai és hazai terjedéséhez jelentősen hozzájárult a Biblia olvasása. a betegek ápolása. izsóp. eperfa. füge. A felhasznált légyölő galóca idegrendszerre ható anyaga rokona a “maszlagoló” nadragulyáénak és a többi “boszorkányos” növényének. Ezekben a nagy kertekben külön helyet kaptak a gyógynövények: liliom. így Szegeden.) is ismertté vált. Felnőttem. menta. A szerzetesi hivatáshoz hozzátartozott a gyógyítás. Nem maradhat szó nélkül az sem. nehézszagú boróka stb. Az egyház pedig liturgikus áldásban részesítette őket. üröm. sőt modern gyógyászatba is átkerült. Szent László füve. hogy sok olyan. leander. A gyógyító sámán (varázsló pap.hu szinte minden táján végeztek adatgyűjtést. édeskömény. Úgy nőttem. hazánkban is Nagyboldogasszony napján történt. a velük kapcsolatos szokásokban. kölcsönhatásaiban is értékes népi gyógyászati tudást. koriander. mandragóra. mint amilyenek a St. Ezekből az idők folyamán akárhány hasonló rendeltetéssel paraszti virágoskertekbe. ami nemcsak az etnográfia. ilyen eksztázisban idézték meg a szellemeket. Erre utalnak a ráolvasó imákban kimutatható pogány elemek (Egyedülállóan értékes Erdélyi Zsuzsanna kutatása a magyar népi imádságokról!). a magyar szakrális néprajz legjelesebb kutatóját érdemes idézni (1981): “A klasszikus népi bölcsesség szerint Isten fűben-fában hagyta az orvosságot. sártök. lómenta. zsálya. nehézszagú boróka.Forrás: http://www. olajfa. Gallen-i kolostorban lehettek. nem racionális elemnek nevezett szokás is megmaradt. hanem szentelménnyé is váltak. 17-24) kapcsolatba «Magasra nőttem. Moldvában. pogány jelképek közül az életfa (világfa. fokhagyma. a nyugati részeken. magasztos névvel is megtisztelték őket: Boldogasszony mentája. Szép. mirtuszfa. szentgyörgyvirág. liliom. ezeket ábrázolták dobjaikon is. századok múlva is megmaradt a keresztény vallás hatása a gyógyító növények felhasználási módjaiban. Az írásbeliség elterjedése szinte együtt járt a kereszténység felvételével. emellett a Bibliában szereplő számos gyógyító és illatos növény (pl. mirha. rózsa. ricinus stb. tömjén. vöröshagyma. máriavirág. mák. A középkori Európában a görög és római orvoslás klasszikusainak tanításai a szerzetesrendek révén terjedtek el. görögszéna. Európában az ősi. rozmaring. fahéj. így az utolsó pillanatban talán sikerül megmenteni a viszonylag tiszta. de másfelé is a hívek máig ragaszkodnak hozzá. Később. és ezzel nemcsak orvossággá. hanem az orvoslás szempontjából is értéket jelent. Így jutottak isteneik közelébe. miközben önkívületi állapotba vagy fokozott idegizgalomba kerültek gyakran hallucinációt előidéző szerek (pl. Mint fahéj és az illatozó balzsam illatoztam és mint a kiválogatott mirha. elszigetelten a mai napig sok ősi. kapor. légyölő galóca főzete) fogyasztása révén. ruta. istenfa és annyi sok más. babérfa. . A szertartást a liturgiatörténeti kutatás joggal hozza Nagyboldogasszony ünnepének évaszázadokon át olvasott szentleckéjével (Sirák 24. BÁLINT Sándort. fekete mustár.doksi. párolták. sámánfa) állt már a honfoglaló őseink és a rokon népek hitvilágának középpontjában is. csombord. krisztustövis. a benne található ismeretek racionális vagy szakrális alkalmazása. jó szagot árasztottam…»”. len. hogy a moldvai és a bukovinai csángó magyarok elzártságukban. gránátalma. Baranyában. mint a cadesi pálma és mint a jerikói rózsatő. pogány elemet őriztek meg népgyógyászati szokásaikban. gyógyító táltos) világfája többnyire az óriás nyárfa vagy lucfenyő volt. A virágszentelés még középkori hagyomány. Sok helyen. póréhagyma. A kolostori patikák medicináit ezekből főzték.

A sok boszorkány megérezte az idegen szagot. A kísértetek (pl. véres tej). az a székletet hajtja.) A taranyi vendek az izsópot vajszínű ördögszemmel (náluk sárgavirág) és fehér fagyönggyel (náluk bongyoró vagy tölgyfatakony) keverve. A pap mindkét esetben izsópot használ. Szent Iván-harmatot szedett. hogy az unokája: erre őt átváltoztatta macskává és eldugta egy bokorba.Forrás: http://www. ott volt a boszorkányok gyülekezőhelye. de az öregasszony is megismerte. okádást indít. Az izsóp használatát Melius is ismerteti Herbáriumában (1578): “Ha pedig az Hysopot figével és tormával együtt szilvalévben főzed és iszod. Mégis.).” “Tisztító” hatása tudományosan igazolható. illetve házat. sárkány stb. miszerint a nép humorális patológiai szemlélete megegyezik Hippokratésztől a 17. a boszorkányhoz kapcsolódik a legtöbb varázslással és rontással kapcsolatos népszokás. az izsóp (Hyssopus officinalis) Mózes III. könyvének 14.. az a vért hajtja. századig terjedő orvostudományéval. haza kellett volna menni (az öregasszony volt az utolsó). Bethsabéval vétkezett. vagy véres tejet ad. moss meg engemet és fehérebb leszek a hónál…” (A zsidó hagyomány szerint Dávid azért tartott ily módon bűnbánatot. tüzes ember. illetve 51. hogy gyerekkorában éjfél felé (Szent Ivánkor lehetett) a Pétervölgyben egy meztelen öregasszonnyal találkozott. látta. mert azzal tehenet lehet rontani: a tehénnel megitatják vagy harmattal megmossák a tőgyit. majd így tisztulást veszek…”. hogy az öreganyja repül. részében szerepel az emberi poklosság és a ház megtisztulásával kapcsolatban. lábát megkenegette. még ma is a néphit legszínesebb. Példaként hozza fel. főképpen pedig a boszorkányok és az ördöngös emberek. mérgezésekről is. és mikor eljött az éjfél. és így puculódnak a belek…azáltal fog meggyógyulni. s e bűnéért Nátán próféta megfeddte. így rugóssá teszik. hogy valóban gyógyhatású vegyületek. hónalját. Dávid király bűnbánati imája. így valóban igaz a taranyi parasztasszony véleménye: “…az a vizet hajtja. Összefüggés van talán a boszorkányok és a gyógynövényhasználat között? A szemmel verés mellett a legelterjedtebb hiedelmek közé tartozott a tehén megrontása (tejelvitel. hasat indít. Oláh Andor véleménye valóban helytálló. A fiatalember is elrepült éjfélkor egy helyre. teának elkészítve vérbaj kezelésére használták. vízi lények. Érdemes röviden írni a varázslásról. moss meg égi harmatoddal. hogy a neves természetgyógyász orvos. s akkor nem lehet fejni. lidércfény. mert szenteltvíz hintésekor ezt énekelték: “ Hints meg Uram izsópoddal. Mindezt gyakran átszövi a vallási hagyomány. akkor megint átváltoztatta . zsoltár is erre a tisztulási szertartásra utal: “Tisztíts meg engem izsóppal. a boszorkányos növényekről. (Minden nemi betegséget vérbajnak neveztek. hatóanyagok találhatók bennük. a varázslók (táltosok). ahogy a példa is bizonyítja. hogy az öreganyja mit csinál: az öregasszony a szerekkel a hátát. hogy az ókor és a középkor fontos gyógynövénye. Kóczián Géza gyógyszerész etnobotanikus a taranyi vendek közt végzett gyűjtése során is a Bibliát tartja forrásnak. Az az asszony mindig olyan boszorkányos volt. amikor az áldozati állat vérével meghinti a megtisztult embert.doksi. Vajkai Aurél (1987) Szentgál népi szokásairól szóló. és azt egy fasajtárba belefacsarta. máig is egyedülálló és példaszerű folklór-monográfiájában egyik adatközlőjét így idézi: “Szavahihető ember mesélte. az 50. mert Urias feleségével. A hiedelmek kihalása felgyorsult modernnek tartott világunkban. erdei lények. és tiszta leszek. legváltozatosabb alakjához.” Ebből az idézetből is kitűnik.) Az izsóp az adatközlő szerint azért kellett. a tündérek. Mikor vége volt a gyűlésüknek.” Voltak a boszorkánynak szerei? Egy másik idézet: “Egy fiatalember megleste. aki a lepedő sarkával harmatot szedett.hu Néhány bibliai növénynek ma is gyógyító erőt tulajdonítanak azon kívül. a házi és segítőszellemek mellett a népi mondák és mesék leggyakoribb lidérces alakjai az ördögök.

Kóczián Géza összehasonlító népgyógyászati elemzése (1979) bizonyítja. Kicsi leánka vót a testvérem. rendszerezők fordításai alapján készültek. gyakran kiegészítve a magyar népi orvoslásra vonatkozó adatokkal. Megitatták vele. a boszorkányok széttépték volna. belén. hogy bolonduljanak meg. Pálinkás kivonatát élvezeti szerként fogyasztották. Kalotaszegen a nadragulya volt a felhasznált növény. a mérgezett hallucinációs élményeit visszaemlékezéseiben valóságnak tartja. 2700-as években: Materia Medica Egyiptomi kultúra. boszorkány ült rá. Szomorú.” E növényekből készült pálinkakivonattal itatták meg a boszorkányok a házasságra kiszemelt legényt a leány házánál. s mikor meg vót száraztatva. 1600 körül: Papirus Ebers Talmud és Biblia Főníciai kultúra: Assurbanipal ékírásos könyvei . herbáriumok főként neves külhoni tudósok. hogy a méreg adását megszünteti. matragunát főzzön neki. meg es halt volna. Vajkai által idézett cseresznye is azonos lehet a nadragulya bogyótermésével. mert ha ő nem lett volna ott.” Somogy megyében a taranyi vendek mérgező növénye viszont a csattanó maszlag volt. Egyik adatközlő a gyümölcs elfogyasztása után álomba merült. A népi tapasztalatokat az írástudók gyakran összegyűjtötték és lejegyezték. Egy gyimesközéploki adatközlő így beszélt róla: “Magja étő. A rontó boszorkány. Neves munkák vagy szerzők például: Shen-Nung (Pen Tsao Kang Mu) kínai császár. Ezeket a növényeket ősidők óta bódítószerként bájitalok és boszorkánykenőcsök készítésére használták magyar nyelvterületen is. nagyobb adagban pedig halálos mérgezést okoz. Így jöttek létre a “maszlagolt” házasságok. hogy Kárpát-Európában gyakori volt a hallucinációt. Repültek haza. viaszöntéssel meggyógyítja a beteget. mer szögény öreg kihányta azt a maszlanglevet. Mindegyik atropint tartalmaz. megmaradt. elsősorban a Solanaceae családba tartozó beléndekkel (Hyoscyamus niger). e. ahogy ők nevezik. mint a mák. A forrásmunkák között meg kell említeni azokat a nevezetes feljegyzéseket. e növények főzetével? Kisebb adagban a pszichózisra jellemző tünetek egy idő múlva megszűntek. s amelyekben bőven találhatók orvosi növényekkel kapcsolatos ismeretek.” Egy valkói asszony a következőket mondta: “Ki az urát nem szereti. A mérgezett alma. például vízvetéssel. Tulajdonképpen azáltal gyógyítja meg.Forrás: http://www. maszlagmagot főzzön neki. amelyek kultúrtörténeti alapmunkák. nem halt mög.” A növény magját szándékos mérgezésre is használták.hu legénnyé. aki gyakran a javasasszonnyal azonos. elbetegedett. Ezsén kívül vót. s zergett. hogy idős öregeket is megpróbáltak megmérgezni: “Hogy a maszlagmagot mögfőzték.doksi.” Vajkai a cseresznyével vagy almával való “megétetést” is megemlíti. megette a leánka. De hát nem sikerült neki a halálozás. hiszen népi neve farkascseresznye. így kevesebb alkohol volt szükséges a mámoros állapot eléréséhez: “Matraguna…pálinkába teszik lakodalmakkor. nem lehetett átitatva éppen ezzel a méreggel. megfeketedett. Kr. és az öregpapának adták. hogy máskor ne csináljon ilyent. hogy haljon meg. Kr. A gyimesi csángók “étő” növénye a beléndek. a nem kívánt csecsemőt mákteával altatták el örökre. idegrendszeri mérgezést okozó növények használata.” Más mérgező növényt is használtak régebben. nadragulyával (Atropa belladonna) és csattanó maszlaggal (Datura stramonium). látványosan. Otthon aztán megpirongatta. és így nem sikerült neki a halál. Ez az ismert alkaloid hallucinációs álmokat. hidegrázást kapott és folyt róla a víz. e. kikopákodta a magot. akárcsak a mesékben. A magyar füveskönyvek. Az ókori és középkori leírásokban gyakran olvashatunk gyógynövényekre vonatkozó felhasználásokról. ott ezt mondták: “Ki az urát nem szereti.

vivae eicones (1530. Attilának köszönhetjük. akinek herbáriuma halála után. melyben a magyar népi neveket Beythe István adta meg.Forrás: http://www. barkások. e. emiatt különösen értékesek. fészkesek. a 2. főleg gyógynövény) A magyar herbáriumok forrásmunkái főként a neves európai iskolákból kerültek ki. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel ellátott új kiadását (1979. Beythe fia. Dioszkoridészre.hu Mezopotámiai (asszír. 2000). Strassburg) Hieronymus Tragus Bock (1498-1554): Kreuterbuch (1539. ismertebb nevén Avicenna (978-1036) arab orvos: Canon Medicinae (5 kötet. aki művét 1656-ban alkotta “Hasznos orvoskönyv az fáknak és füveknek erejéről” címmel. állatgyógyászati vonatkozásban Columellára. továbbá a kortársak közül Brunfelsre.-ban 780 növény. rokonsági csoportok (pl. az fáknac. 78-77): 579 fajra tér ki. Kr.doksi. Attila végezte el. Teljes feldolgozását Szabó T. (A CD címe: Ars Medica Electronica. Veszprém. Kriterion. fvveknec nevekről. mindamellett. Merodachbaladan. 1554-ben az általa létrehozott drogmúzeumban már amerikai fajok is szerepelnek! Adamus Lonicerus (1527-1586): Historia naturalis opus novum (1555. Fuchsra. Ma is ismert újbóli kiadása miatt Lippay János “Posoni Kert”-je (1664). Velence) Johann Theodor Tabernaemontanus heidelbergi orvos (-1590): Kreutersbuch (1613. tobozosok. amelyeket állatokkal kapcsolatban használtak fel. gabonafélék) szerint tárgyalva Caius Plinius Secundus (23-79): Naturalis Historia (36 kötetben kb. Bukarest) szintén Szabó T. Galenusból. Bockra hivatkozik leggyakrabban. Pliniusból és Adámus Lonicerusból szedettéc ki”. melyet a marosvásárhelyi Teleki Tékában ma is megtalálunk. András is írt füveskönyvet (1595). ezer növény) Claudius Galenus (130. e.és újvilági növényt tárgyal! A magyar nyelvű herbáriumok a népi tudásra is hatással voltak. 460-377) Theophrasztosz Ereziosz (Kr. valamint 10 alacsonyabb rendű növényfaj leírását adja. Gyakran az átvett forrásmunkákat magyarországi népi megfigyelésekkel egészítették ki. babiloni) kultúra: II. Basel) – már 3 ezernél több ó. például: Otto Brunfels (1488-1543) berni orvos: Herbarium. Causis Plantarum Dioszkoridész Pedaniosz: Materia Medica (Kr. 720-710: Babilonban létesül az első botanikus kert Hippokratész (Kr. 371-286): Historia Plantarum. aki a szerkesztett szöveget elsőként adta közre elektronikus formában. Vegetiusra és Pliniusra. a népdalgyűjtésről is híres Kájoni János. szaknyelvet. Ezekből 45 szakaszban 67 azon növények száma. Az ókoriak közül Theophrasztoszra. Melius herbáriumának teljes címe: “Herbarium. felhívja a figyelmet a hamisításra! Iben Sina Bohara. e. Melius Juhász Péter. 1578-ban jelent meg Heltai Gáspár özvegyének kiadásában Kolozsvárott. természetekről és hasznokról. hogy megőrizték a régies magyar nyelvet. e. Pápai Páriz Ferenc “Pax . Melius 233 szakaszban 403 magasabb rendű növényfaj és 43 termesztett növény. könyve (1583). Sevilla). Basel) – fametszetű növényképekkel Nicolaus Monardes (1493-1578) sevillai orvos: Historia Medicinae (1569. 1570 körül keletkezett Váradi Lencsés György (1530-1593) Ars Medica című kézirata. Időrendben a második legnevesebb herbáriumíró a kálvini reformáció nagy alakja. Frankfurt) – hatása a magyar herbárium-szerzőkre igen jelentős! Pietro Andrea Mattiolo (1500-1577): Commentarii (1565. az írástudók közvetítették. Pergamon): kiemeli a gyűjtés és azonosság fontosságát. A hazai szerzők közül jelentős még Carolus Clusius “Stirpium Nomenclator Pannonicus” c. Különösen érdekes a csíksomlyói ferences barát. sajátos kifejezéseket. Strassburg) Leonhard Fuchs (1501-1566): De stirpium historia commentarii insignes (1542.

Forrás: http://www.doksi.hu

Corporis”-a 1690-ben jelent meg először. Szinte különleges, hogy még 8 kiadás követte 1774-ig! Az 1764-ben Kolozsvárott megjelent kiadás utánnyomtatásban 1984-ben újra napvilágot látott (Magvető, Budapest). Gazdag tájékoztatása és élvezetes, olvasmányos stílusa valóban rendkívüli. Az 1775-ben Pozsonyban, a Landerer nyomda által megjelentetett “Új Füves és Virágos Magyar Kert” c. könyv Csapó József debreceni orvos műve (ennek utánnyomtatott kiadása 1987-ben jelent meg Budapesten). Meg kell még említeni a következőket: Benkő József (1778) Nomenclatura Botanica Flora Transsylvanica, Kitaibel Pál (1802-1812) Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae, Diószegi Sámuel (1813) Orvosi füveskönyv (Diószegi – Fazekas “Magyar Füveskönyv parcticai részeként”), Sadler József (1824-1830) Magyarázat a Magyar Plánták Szárított Gyűjteményéhez (I-XIV. kötet). Herbáriumainkra jellemző, hogy a kor tudományos színvonalán megadják a gyógynövények akkor érvényes latin, magyar, esetleg német, francia vagy olasz, sokszor érdekes népi magyar neveit, jellemzik a növény alakját és életfeltételeit, valamint leírják javallatait, hasznát, gyógyító hatásait, esetenként kitérve az állatgyógyászati alkalmazásokra. Csapó “Magyar Kert”-jéből érdemes példákat említeni és ezeket idézni. Annyira pontosak és hitelesek, hogy lényegükhöz ma sem lehetne sokkal többet hozzáfűzni. Farkasalma (hím farkasalma, farkashézaggyökér, hézaggyökér, likasír) – Aristolochia clematitis – “Ez a fű szőlőkben és kertekben önként terem, szív forma levelei vagynak, kiknek oly erős szagok és ízek mint a bors; a hosszú vékony gyökere szint ilyen ízű; a virágok sárgállók hosszúkások: Dunán túl a Rábtza nevű folyó víz mellett lévő kertekben elég terem magában. Belső hasznai: 1. Szülés után a megrekedt vért a méhből kitisztítja…2. Hószám rekedést megindítja…3. Fulladozó személyeknek…(Megjegyzem, hogy újabban mérgező hatóanyaga miatt belsőleg nem szabad használni, emiatt részletesebb leírását nem tartom indokoltnak). Külső hasznai: 1. A csüvös és kemény és büdös sebeket (fistulae) jó ezen porral hintegetni, mert hamarabb gyógyulnak. 2. Lábszáron lévő régi fekélyeket és sebeket ezen por meggyógyítja reájuk hintetettvén, vagy borban azt megfőzvén és pép formán a sebes lábakra rakván. 3. Vadhúst a sebekről elveszt az reájok hintetett gyökér pora. 4. Sebekre, melyek ütés és vágás által estek, a köznép is tudja micsoda hasznos a farkasalma leveleit reá rakni, akár zölden, akár elsőben borban megfőzvén ezeket. Közhasznai: Lovaknak fekélyei és sebjei melyek a nyeregtől estek, ezen reá hintett fű levelei vagy gyökere porával megtisztulnak és meggyógyulnak. A marhában is pedig hogy vadhús vagy nyűvek ne támadjanak, megakadályoztatja.” Fecskefű (nagy fecskefű, aranyfű, arannya versengőfű, cinadónia, veresellőfű, vérehullófű) – Chelidonium majus – “Ez plánta másfél réfni magasan nő, önként terem kertekben sövények és árkok mellett és mezőn; szép sárga virága vagyon…, ha a levelek vagy szárai megszakasztatnak, sárga nedvesség foly ki belőlük. Külső hasznai: 1. Szömölcsöt a kézről elveszt a fű sárga leve, csak gyakran cseppentsék reá. 2. Szemen lévő hályogot is elveszti, és egyéb külső sebhelyeit megtisztítja ezen sárga nedvesség, ha egy cseppet reá cseppentenek. Sőt csudálatos: a gólyák is az ő fiaiknak szemeiket ezen fűvel gyógyítják, és setét szemeik megvilágosodnak nékik.” Beléndfű (bolondítófű, disznóbab) – Hyoscyamus niger – “Ez kétféle nemű: egyik fekete, a másik fejér. A feketének hosszas, széles és csipkés levelei vagynak, nehéz szagúak, mint a bürök; a virágok tölcsér formájúak, setét sárgák. A magvai gömbölyűek, szürkék, olyan mint a mák magok, de két akkorák: árkok és gátok mellett terem. A fejér belénd levelei rövidebbek, de szélesek, fejérellők, puhák. Belső hasznairól semmit sem írhatok, hanem inkább sokféle ártalmairól írhatnék, de azokat itt mind elől számlálni nem tartom tanácsosnak. Külső hasznai: Kemén csomókat a testen

Forrás: http://www.doksi.hu

eloszlatnak az reá rakott levelei. 2. Fájdalmakat enyhít az olaja, mellyel kenetessék a fájós rész: ilyen olaj a patikában tartatik. Nota: 1. A belénd magokkal odvas fogaknak füstölését, mint a köznép fogfájásról javallja, és épen nem tanácsolom, a szomorú példák szerént, úgymint minémű füstölésektől, az emberek elméjekben megháborodtanak, és mint egy dühösségre jutottak…2. Méltó volna a belénd füvet városok és falvak körül kiirtatni, mivel a gonosz tudákos emberek, leveleivel, magvaival és gyökereivel sokféleképen kárt tesznek az emberekben.” Csalán (égető csallán, nagycsallán) – Urtica dioica – “Csallánt nem szükséges magyaráznom, mert a gyermekek is esmérik. Belső hasznai: 1. Fövényt a vesékből kitisztítja a főtt vize e fűnek. 2. Vérköpést megállat a kipréselt és bévett leve. Külső hasznai: szélütött embereknek tagjaikat hasznos a zöld csallánnal verni, mert érzékenységet és erőt okoz azokban.” Fülfű (fülben eresztő fű, fülben mászó fű, fülben facsaró, házi zöld, téli zöld, mindenkor élő, kövirózsa, menydörgőfű) – Sempervivum tectorum – “Házok tetején, sendelyen nevelkedik ez plánta és széles s vastag leveleit elszaporítja. Belső hasznai: Nyavalyás kis gyermeknek, azaz: kiket a nyavalya tör, add inni ez fűnek kinyomott levét, kis kanálkánként. Külső hasznai: 1. Dagadásokat eloszlatják a reá rakott levelek. 2. Szájban lévő apró kelevényeket s hólyagocskákat a zöld fű leve elveszti kenetettvén azok véle. 3. Égésről igen hasznos e fű leve, csak hájjal vagy irós vajjal főzzék meg s úgy kennyék a megégett tagokat. 4. Szemölcsöt a kezeken, a lábakon pedig a tyukszemeket elveszti az azokra kenetett zöldfű leve, vagy reájuk tétetett öszve zúzott levele. E végre javallom, először a lábakat meleg vízben meg kell áztatni, ezután a kemény clavusoknak tetejéket lemetszeni, s úgy osztán azokra a fülfű leveleit megzúzva felrakni.” Kakukkfű (mezei kakukkfű) – Thymus serpyllum – “Még a gyermekek is esmérik e füvecskét, mert úton, útfélen terem, jó illatja vagyon mint a citromnak. Belső hasznai: 1. Csuklást megszünte ez fű, a felkötéssel vagy róla való ivással. 2. Megállott vizeletet megindítja, ki bort iszik róla. 3. Régi köhögést megszünteti, a főtt s mézzel egyelített vize. Külső hasznai: 1. Elesett tagokat megépíti az e fűből készült ferdő. 2. Gyenge gyomrot hasznos véle kötözni." Pápai Páriz “Pax Corporis”-ában tárgyalt gyógynövényeket elsőként Halmai János budapesti farmakognózia professzor gyűjtötte ki. Így tudjuk, hogy közel 300 gyógynövényről és növényi eredetű szerről olvashatunk máig alkalmazható vagy elgondolkoztató ismereteket könyvéből. Betegségcsoportok szerint tárgyalja közölnivalóját. A gyógynövények rendszerint valamilyen keverék, készítmény vagy gyógymód részei. “A főnek nyavalyáiról” c. fejezetben a sokféle javallat és recept között például ezt írja: “ Legjobb a főfájásban a vadszőlő virága, akár nyersen, akár aszún, főzd meg ecetben, törd meg flastrom formán, rakd ruhára, kösd bé véle…Ha nagy hévséggel a főfájás: nyers rutalevelet, reszelt retket, lágy sót, savanyú kovászt, erős ecetet törj erősen öszve, mint a pépet, ruhára kenvén a talpait kösd bé véle, igen hasznosan szíjja aláfelé. Ha megszárad rajta, mindjárt újítsd.” A száj büdössége ellen bőven sorol fel gyógymódokat: “Tartsa tisztán az ember száját, fogait mindennap…ha rossz a fog és ürege vagyon, vonják ki onnan, mert semmi hasznot ott nem tészen. Ha a gyomortól vagyon, éljen illendő purgációval, aloéból készített pilulákkal, melyek mind a belső rothadást gyógyítják, mind jó illatot szereznek a szájnak. Igyék ürömről, mert az üröm is azon erejű az aloéval, igen el is veszi a szájnak dohát. Angelica gyökeret gyakran rágjon, cubebét, ánizst, fahéjat…Akinek egyéb nincsen, csak a citrom héja is jó, violagyökér, örménygyökér, ha rágja gyakorta. Jó egy-egy csepp fahéjolajat egy kalán vagy rózsavízben azon végre béinnya. Mikor ételét végzi, hogy a gyomor száját bészorítsa, sült birsalmát vagy körtvélyt egyék. Légcsőhurut esetén egész sor – mai

Forrás: http://www.doksi.hu

fogalommal élve – “gyógyterméket” ajánl, megadva készítésük módját: “A fejér liliom tövet és vereshagymát tüzes hamu alatt süsd meg, törd öszve vajjal erősen, mint pépet, kend ruhára, mint a flastromot, jó melegen, s kösd bé a mellyét véle.” A méz és vöröshagyma társítását különféle formában ajánlja, de a gyógyborokat is jónak véli, pl. az örménygyökeres bort vagy a fenyőmagos bort, ami még jobb, ha kakukkfűvel és izsóppal készül.

3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével
Akár gyógyszerészeti, akár ökológiai szempontból a másodlagos növényi anyagcserét ma helyesebb speciális metabolizmusnak nevezni, főleg azért, mert egyre több vegyületről vagy vegyületcsoportról derül ki, hogy élettani vagy ökológiai szerepük van a növény életében, vagyis a másodlagos jelző használata nem kifejező. Egy taxon fenotípusa a genomban megszabott öröklött tulajdonságok megnyilvánulása. Ilyen öröklött tulajdonság akkor a legszembetűnőbb, ha látni lehet. Például egy virág pártalevelei vagy lepellevelei nemcsak változatos alakúak, hanem jellegzetes színűek. Gyakran illatosak, de nem egyszer számunkra kellemetlen szagúak. A növény különféle szerveinek jellegzetes ízük is lehet, a legtöbb fogyasztó szervezetet a keserű íz taszít, az édes íz vonz. Vagyis érzékszerveink sokféle minőségi bélyeget képesek felfogni. Ma azonban a kémiai módszerek tökéletesedése következtében olyan anyagokra is bőséges információt kapunk, amelyeket érzékszervekkel nem tudunk megkülönböztetni. A fitokémiai analitika olyannyira fejlett, hogy endogén (természetes eredetű) vegyületek sokaságát tudjuk azonosítani, sőt mennyiségüket megmérni. Az ember, mint “csúcsfogyasztó”, sokféle növényi tápanyagot is fogyaszt, de a gazdasági állatok számára is igen fontosak a növényi takarmányok. Nem véletlen, hogy legjobban a haszonnövények kémiai összetételét ismerjük, hiszen az ezekre jellemző anyagok, vegyületek sokasága alakítja ki a kedvező (nutritív) vagy kedvezőtlen (antinutritív) tulajdonságokat. Speciális anyagokat különösen a gyógy- és fűszernövények tartalmaznak, ma már hazánkban 120-130 gyógynövény termesztése lehetséges (BERNÁTH 2000). A termesztés azért előnyös, mert közel azonos minőségű termést tudunk biztosítani, másrészt azért, mert sok, ritkuló vagy védelemre szoruló faj termesztésbe vonásását kell megoldanunk, mivel az ember rablógazdálkodása beláthatatlan biológiai és ökológiai következményekkel jár a természetes élőhelyek megváltozása miatt. Jelenleg a Földön 10-15 ezerre becsülhető a haszonnövények száma (WIERSEMA – LEÓN 1999, WICKENS 2001). Népi tapasztalatok, etnobotanikai adatok tették lehetővé a modern fitokémiai és élettani értékeléseket, s ez a feltáró, analizáló munka ma is intenzíven folyik, miközben azt tapasztaljuk, hogy a természetes edényes flóra egyre csak szegényedik. A biológiai (nemcsak növényi) sokféleség veszélyben van az emberi önzés, műveletlenség és szűklátókörűség miatt! A termesztett és vadon élő hasznonnövényeknek csak elenyésző részét használjuk fel a mindennapi életben. A legtöbb élelmiszer- és takarmánynövény azért fontos az ember és a háziállatok számára, mert értékes, energiát szolgáltató szénhidrátokat (pl. cukrokat, keményítőt), fehérjeépítő aminosavakat, nélkülözhetetlen zsíros olajokat, fontos makro- és mikroelemeket, valamint vitaminokat tartalmaznak. Ezekből a növényekből gyakran ipari úton kivonják a legértékesebb anyagokat (pl. a kukoricából nemcsak keményítőt, invertcukrot és alkoholt gyártanak, hanem elkülönített csírájából zsíros olajat extrahálnak, vagy a szójából tiszta, tripszininhibitor-

Forrás: http://www.doksi.hu

mentes fehérjét izolálnak akár élelmiszeripari felhasználás céljára alkalmas minőségben). Világviszonylatban igen fontosak az esszenciális zsírsavakban és természetes antioxidánsokban (tokoferolokban) gazdag növényi olajok, kb. 70 kultúrnövény alkalmas ipari olajkinyerésre (ROTH – KORMANN 2000). Megnőtt a kereslet a környezet- és emberkímélő természetes színanyagok iránt is, ezeket kb. 70-80 termesztett festéknövény szolgáltatja (ROTH et al. 1992). Nagyon fontosak még az ízesítő és illatos növények is. Az illóolajokat többféle ipari úton ki lehet nyerni, a hagyományos (vízgőzdesztillációval vagy préseléssel) előállított illóolajok száma egyre több, ma kb. 150-200 hivatalosan elismert és kémiai összetétel szempontjából pontosan ismert illóolajat használunk a világon (ROTH – KORMANN 1997). Ennél jóval több az illóolajat tartalmazó növények száma, azonban egyelőre alkalmatlanok ipari kivonásra vagy tisztításuk túl költséges. Az előbb említett illóolajok és ízanyagok már különleges összetételűek, egyes komponensei annyira sajátosak, hogy valóban speciálisnak tekinthetők. Azaz taxonómiai értékűek, ha jelenlétük mindig igazolható (közvetlenül genotípustól függő). Sokféle kémiai szerkezetű vegyületnek van kemotaxonómiai értéke (FROHNE – JENSEN 1992). Minden szerkezethez elvileg valamilyen hatás is tartozik. Ezért a kémiailag többé-kevésbé ismert szerkezetű vegyületeket hatóanyagoknak nevezzük, ha többé-kevésbé ismert hatásuk van és ez a hatás biológiai, mikrobiológiai vagy farmakológiai módszerekkel igazolható. Az erős hatású anyagokból (pl. idegrendszerre vagy keringési és érrendszerre ható vegyületekből) gyakran gyógyszereket állítanak elő, míg a nagyobb terápiás biztonsággal alkalmazható, viszonylag enyhébb hatású gyógynövényeket szárított formában, azaz drogként közvetlenül vagy kivonatok formájában használnak a fitoterápiában (BRUNETON 1995, WICHTL 1997, WAGNER 1999). A hatás nemcsak emberre vagy gazdasági állatra irányulhat, hanem kártevő állatokra (pl. rovarokra, rágcsálókra) vagy kórokozó mikroorganizmusokra (vírusokra, baktériumokra, gombákra) is. Sok növényi inszekticid, repellens, herbicid, fungicid, baktericid vagy rodenticid hatóanyagot ismerünk, ezek közül sokat (pl. piretroidokat, juvenoidokat, ekdizonokat) a mezőgazdasági gyakorlatban is alkalmaznak (GODFREY 1995). Figyelemre méltó, hogy az ismert hatóanyagokat tartalmazó gyógynövények nagy részére érvényes, hogy vizes közegben - igen gyakran természetes állományokban is - más növényfajok fejlődésére nem közömbösek, sőt többnyire az akceptor növény növekedését gátolják, ritkábban serkentik. Ezek az allelopátiás jelenségek gyakorlati szempontból is hasznosak lehetnek, elősegítve a “természetbarát” agrotechnikai törekvéseket (SZABÓ 1997). A sokféle különleges növényi metabolitot HARBORNE (1989) a következőképpen csoportosítja megbecsülve számukat is: Nitrogénvegyületek: alkaloidok (6500), aminok (100), nem fehérjeépítő aminosavak (400), cianogén glikozidok (30), a nitrogénen kívül még kénatomot is tartalmazó glikozinolátok, ill. izotiocianátok (75) Terpenoidok: monoterpének (1000), szeszkviterpén-laktonok (1500), diterpenoidok (2000), szaponinok (600), limonoidok (100), kukurbitacinok (50), kardenolidok (150), karotinoidok (500) Fenoloidok: egyszerű fenolok (200), flavonoidok (4000), kinonok (800) Poliacetilének (650) Látható az adatokból, hogy a legtöbb ismert vegyület az alkaloidok, diterpenoidok, szeszkviterpén-laktonok, monoterpének és flavonoidok köréből kerül ki, ezek közül többnyire toxikusak (és bizonyos biológiai tesztekben erősen aktívak) az alkaloidok, a diterpenoidok és a szeszkviterpén-laktonok. Nem vagy alig toxikusak az

polifenolok. Glikozinolátok (izotiocianát-glikozidok) – az előbbi atomokon kívül megjelenik a kénatom – csípős ízűek. szaponinok (utóbbiaknak szerepük van a betegségellenállóképességben) . a morfiné). naftokinonok. katechinek.doksi. Szükséges azonban hangsúlyozni. ökológiai. annál erősebb hatású a vizsgált (tesztelt) anyag.fenolsavak. e vegyületek izolálásával és szerkezetének megállapításával foglalkozó tudományterület.rendszerint keserű ízű vegyületek. virágzást) szabályozó fitohormonok. többnyire erős hatásúak) . HEGNAUER – HEGNAUER 1994. Azotoidok (ezekben a szén-.triterpének (6 izoprén = 30 szénatomosak) – szteroidok (pl. Alkánok.) . tanninok (kondenzált és hidrolizálható típusok) .kinonok. a hidrogén.alkaloidok (keserűek. -laktonok (3 izoprén = 15 szénatomosak) .és oxigénatom mellett már megjelenik a nitrogénatom is. vagyis aminosavakból keletkeznek) . hogy minél kisebb töménységben igazolható valamilyen fiziológiai változás.flavonoidok (flavanok. bioszintézisük összetettsége a primér anyagcserével.hu illóolajok fő komponensei. Jól ismert. Minél bonyolultabb egy speciális vegyület szerkezete (pl. A speciális növényi metabolitokat a következőképpen lehet csoportosítani: 1. Hosszú az út. főként a fotoszintézissel függ össze. HEGNAUER – HEGNAUER 1996). acetil-koenzim-A-ból és cukrokból képződő aromás vegyületek) . amíg a növényi nyersanyagból tiszta és ismert kémiai szerkezetű vegyületet nyerünk.diterpének (4 izoprén = 20 szénatomosak) – ide tartoznak a növekedést és fejlődést (csírázást. hogy minden enzim szintézise adott gének expresszálódásának következménye. valamint a levél. ha ismert szerkezetű vegyületre (vagyis nem “anyagra”) vonatkoznak ismereteink. a gibberellinek . ide tartozik még a mag. -észterek. annál több enzimreakció megy végbe a növényi sejtben vagy differenciálódott szövetben. xantofillok) 3. biokémiai szerepével.monoterpének (2 izoprén = 10 szénatomosak) – illóolajok fő komponensei .tetraterpének (8 izoprén = 40 szénatomosak) – karotinoidok (karotinok. A fitokémia ma a növényélettan és az ökológiai biokémia egyik legfontosabb ága. növényi ekdizonok). Fenoloidok (fenilalaninból. A speciális anyagok sokfélesége.és rügynyugalmat. a monoterpének. fenilpropanoidok . Mivel sokféle növényfaj (taxon) van (a genotípusok változatossága felmérhetetlen!). flavonok. Terpenoidok (mevalonát-úton képződő izoprenoidok) . a növények által szintetizált vegyületek fitofiziológiai. az abszcizinsav (vagy más néven dormin) .cianogén glikozidok (keserűek) 5. antrakinonok (ciklusos poliketidek) 4. poliinek (poliacetilének) – utóbbiak főleg a gyökérben található antimikrobiális vegyületek 2. ennek megfelelően sokszorosan sokféle különleges vegyület jöhet létre (HEGNAUER 1962-1992. továbbá a sokszor színes és antioxidáns vagy szabadgyök-scavenger tulajdonságú flavonoidok. szúrós szagúak Mi a szerepük a növény életében? .szeszkviterpén-alkoholok.és termésöregedést (szeneszcenciát) előidéző (hosszú ideig tartó stresszhatást kivédő) fitohormon. antocianinok stb. alkének. Igazán akkor konkrét a hatásigazolás.Forrás: http://www.

Szignáltényező: sejtmembrán szinten szabályozzák a nitrogén-fixáló baktériumok (pl. Rhizobium) és a gyökérkapcsolt (mikorrhizás) gombák gazdanövényhez való kötődését. hanem fokozódik. Mi a szerepük a fogyasztó szervezetek életében? Érdekes. Rezisztencia. hatástalanítja többek között a képződő szuperoxid. Például a héjképletekben. nekünk “C-vitamin”!) és a tokoferolok (a legfontosabb lipofil antioxidánsok. hogy az illó (többnyire “illatos”) monoterpének egy része bizonyos rovarokat elriaszt. 3. Ugyancsak kiemelkedő a többnyire sárga színű flavonoidok szuperoxid. hogy a fotoszintetikus elektrontranszport fő reakcióterében. hogy makromolekulákká polimerizálódnak vagy vegyes étereket és észtereket képeznek egymással bonyolult szerkezetű “konjugátumokat” alkotva. ezzel csökkentik a vízpotenciált (értéke negatívabb lesz). azaz repellens (pl.vagy toleranciafaktoroknak szoktuk nevezni.hu A növények ellenállóképessége a kórokozó mikroorganizmusokkal (vírusok. s ezáltal elősegíti a beporzást és a megtermékenyülést a virágban (szelektív védekezés. peroxil. A “bebalzsamozott”. hogy a levendula vagy a bazsalikom ruha közé téve elriasztja a molyokat a szekrényből). Különösen a bőrszövet legkülső sejtsorában (főleg az epidermiszsejtek vakuolumában) koncentrálódik. szelektív beporzás!). idegen rovartetem így nem fertőzi be a kaptárt.és egyéb szabadgyököt.Forrás: http://www. antimikotikus vagy allelopátiás hatású. ibolya vagy piros színűek (pH-tól függően). Emiatt ezeket az anyagokat (vegyületeket) kémiai rezisztencia.vagy toleranciafaktor: közülük sok antivirális. 5. hogy a növényekben található szervetlen elemek könnyen képezhetnek komplexeket a hatócsoportokkal. rügypikkelyekben különösen sok flavonoid található. gombák) és kártevő állatokkal (főleg rovarokkal) szemben nagyrészt éppen speciális metabolitok jelenlétének köszönhető. de az sem ritka. 4. terméshéjak. más rovarfajokat csalogat. Sok .és hidroxilszabadgyököket hatástalanító aktivitása. baktériumok. főleg bizonyos légyfajokat és bogarakat csalogatnak. Fontos megemlíteni. Az alkilaminok azonban inkább “szagos” illó vegyületek. a kloroplasztisz tilakoidmembránjában teljesen általános (vagyis egyáltalán nem speciális!) az aszkorbát (a legfontosabb hidrofil antioxidáns.doksi. Védelmi szerepükön kívül vonzzák a különböző hullámhosszúságú fényre érzékeny rovarokat. Néhány érdekes és fontosabb példa: 1. Citoprotektív (sejtvédő): a káros UV-B sugárzás hatására a flavonoidok bioszintézise nem csökken. Stressztényező: különösen a sóképző és fémkelátokat alkotó antocianinok nagyobb mennyiségben növelik a sejtek vízmegtartó sajátosságát. A következmény: a növény szárazságtűrő képessége nő. vagyis attraktáns. régi népi megfigyelés. hiszen a háziméhek nálunk elsősorban a nyárfarügy ragadós pikkelyleveleiről gyűjtik a mikroorganizmusokat gátló propoliszt. azonban az ide tartozó (ugyancsak benzpiran-vázas) antocianin-pigmentek kék. 2. Viráglevelek. Különféle szerkezetű vegyületek és hatócsoportok (atomcsoportok vagy akár ciklusban lévő heteroatomok) lehetnek ilyenek. hidroxil) hatástalanító tulajdonság. nekünk “E-vitamin”!). Sokkal általánosabb az antioxidáns és a szabadgyök (főleg szuperoxid. elnyeli a kloroplasztiszt károsító UV-sugárzást. ezáltal “utat mutatva” nekik elősegítik a beporzást. Nem véletlen. Bonyolítja a hatásértelmezést. mégis növényélettani szerepük sok vonatkozásban hasonló. hogy a méhszurok fő anyagai hasonlóak a nyárfarügyéhez. antibakteriális. maghéjak színét határozzák meg: a flavonoidok többsége sárga. A flavonoidok változatossága (taxonspecifikus előfordulása) már jóval nagyobb mértékű. továbbá a citoprotektív tulajdonságú és fényenergiát továbbító karotinoidok előfordulása.

Ez az energia már növeli a szabad oxigéngyökök membránkárosító hatását. egyre negatívabb redoxpotenciálú akceptoroknak kell működniük. Az elektron a víz fotolízise nyomán. egy mangán-tartalmú fehérjekomplex segítségével történik. az elektrontranszport-lánc II. Az autotróf növények (primér producensek) a Földre jutó fényenergia egy részét (kb. hogy a hasznos napsugárzásból a fotoszintetizáló prokarióta és eukarióta szervezetek csak mintegy 0. A porfirin-vázas és Mg-ot tartalmazó klorofill gerjesztett állapotban (exciton állapot a reakciócentrumban. számú fotokémiai rendszerén belül (PS II = photosystem II) elektronját . miközben redukálódik (PQH-vá alakul). . továbbításában és a felesleges fény elvezetésében a karotinoidoknak (β-karotin és xantofillok) is fontos szerepük van (pl. Elektronjait továbbítja a vastartalmú citokrómoknak (Cyt b/f). Ebben a hálós. vagyis core complexben). Részletes tárgyalása a növényélettan és a növényi biokémia tárgykörébe tartozik. tehát nemcsak az emberre jelentenek közvetlen veszélyt. Az elektron fő donora tehát maga a vízmolekula. A fotoszintetikusan hasznosítható fény 400-700 nm. hogyan történik a szén-dioxid redukciója? Egész egyszerűen megfogalmazva: elektronok és protonok fokozatos szétválása során. majd legtöbb esetben innen az elektron tovább jut egy mozgékony és réztartalmú.doksi. a CC-ben. A fotoszintézis során kb. Az áttekinthetőség kedvéért a fitokémiai sokféleséget a továbbiakban kémiai szerkezet szerint történő osztályozás szerint érzékeltetem. a) Fotoszintézis Minden növényi vegyület keletkezésének alapja a fotoszintézis.Forrás: http://www. miközben proton és oxigén jön létre (Hill-reakció). A szag és íz gyakran kémiailag ugyanarra az anyagra (vegyületekre) vezethető vissza. hanem a fotoszintézis során keletkező és a légkörbe jutó “melléktermék”. de a fény összegyűjtésében. 15-ször 1023 J/év) tudják csak hasznosítani a CO2-redukció során. A kettős membránnal határolt kloroplasztisz állományában (sztróma) speciális membránrendszer található.több résztvevő molekula segítségével .kinonoknak adja át. míg a virágporból és nektárból belakmározó rovarok számára csábító illatözön. Ahhoz. A legfontosabb elektronakceptor a klorofill-A és -B. de bőven van kivétel is. Mindezek előtt vázlatosan áttekintést adok a primér anyagcsere fő jellemzőire. Legalapvetőbb összefüggéseit azonban röviden jellemezni szükséges. Példák említésével bizonyítom a hatás sokféleségét vagy az esetleges speciális hatásokat. hogy egy növény milyen ízű. A keserű ízű szeszkviterpén-laktonok sok növényt távoltartanak a rágcsáló állatoktól. az oxigén biztosítja az életet. Ez a PQ-nak rövidített rendszer a protont a tilakoid membrán sztróma felőli oldaláról a lumen felöli oldalára továbbítja. 2-szer 1011 tonna szerves anyag keletkezik évente. ezek pedig a plasztokinon-rendszernek. A keletkezett redukált szénhidrátok nemcsak a fogyasztó szervezetek (konzumensek) számára biztosítják az életet jelentő kémiai energiát és minden biokémiai folyamatot. Hogyan keletkezik az oxigén. Az ember számára – mint ahogyan a bevezető gondolataimban már többször utaltam rá – táplálkozásélettani szempontból egyáltalán nem mindegy. hogy az elektron fokozatosan tovább juthasson. néhol gránumokba tömörülő tilakoid membránban zajlik le a fotoszintetikus elektron-transzport. A puhatestűek közül az éti csiga ügyet sem vet a legtöbb keserű anyagra. a fénygyűjtő fehérjekomplexekben).2%-ot hasznosítanak. ami annyit jelent. A kisebb hullámhosszú fénytartományok közül gyakorlati szempontból a legfontosabb az UV-B (280-320 nm).hu trópusi növény virágja (nálunk a kontyvirág ilyen) nekünk kellemetlen szagú.

Ha a szén-dioxid fixálódása megy végbe. a dihidroxi-aceton-foszfátnak a különféle aldoláz és transzketoláz enzimreakciók révén létrejövő származékai már fontos cukrok megjelenését teszik lehetővé (mindamellett. Nagy jelentősége van a szén-dioxid redukció energiaigényének kielégítésében. hüvelyparenchima-sejtekbe) jutva a Calvin-ciklusban értékesül nagyobb mennyiségű keményítőt képezve. de nem kötött helyzetű ferredoxinra. A CO2-fixálás és -redukció útját a Nobel-díjas Melvin Calvin és munkatársai tisztázták. hogy foszforilált állapotban a ciklus folytatódik). ha a primér ATP a molekulát foszforilálja.5-biszfoszfát képes. vagyis a gyorsan képződő fotoszintetikus keményítő már is energiatartalékot jelent a további folyamatok számára. szerepe van a nitrát-nitrit. vagyis glicerinsav-1. A további reakció csak akkor megy végbe. amely a sztróma felőli oldalon mozgékony. emiatt . Ezek a C-4-es típusú növények. Erről a molekuláról a PS I-re kerül az elektron. szedoheptulóz. amelyek kombinált úton kötik meg a szén-dioxidot. Neve működésére utal: ribulóz-1. primér ATP. majd más szövetbe (pl. a glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz katalizálásával glicerinaldehid-3-foszfáttá redukálódik. Ez a különleges. eritróz.Forrás: http://www. ribulóz. a reakciócentrumban pedig ugyanúgy klorofill-A helyezkedik el. Mi történik a lumenbe elkülönített protonnal? A tilakoid membrán két felületén kialakuló kemiozmotikus potenciál-különbség egy speciális szerkezetű. éjjel nyitottak a sztómák és a kloroplasztiszt tartalmazó sejtek a felvett szén-dioxidot almasav formájában a vakuolumokban tárolják. Tehát a redukciós szakaszban keletkezik az első trióz-foszfát.és szulfát-redukcióban. ezáltal elektrontöbblettel fog rendelkezni). ribóz. Az ún. kukorica. xelulóz. A megkötésben a foszfo-enol-piruvát (PEP) tölt be kulcsfontosságú szerepet. Vannak olyan növények is. vasat tartalmazó. hogy a sztróma oldalon ADP-ből és szervetlen foszfátból ATP képződjön.5-biszfoszfát-karboxiláz/oxigenáz. a keletkezett ATP pedig a fotoszintetikus eredetű. Az katalizáló enzim ehhez az 5 C-atomos vegyülethez szén-dioxid vagy oxigén fixálását képes elősegíteni. akkor a molekulából két 3 C-atomos glicerinsav-3-foszfát keletkezik. A ferredoxinról azonban .3-biszfoszfátnak kell kialakulnia speciális kináz közreműködésével. Kialakul a kémiai redukcióra alkalmas NADPH. malát) formájában tárolódik a megkötött szén-dioxid. a fény összegyűjtésére alkalmas fehérjekomplexek (LHC = light harvesting complex) találhatók. Átmenetileg almasav (ill. glükóz. Ha a folyamat időben különül el (nappal zártak a sztómák és működik a Calvin-ciklus. a plasztocianinnak.hu redox tulajdonságú kromoproteidnek. mint a PS II-ben. pl.doksi. Ennek és izomérjének.egy flavin-adenin-dinukleotid (FAD) tartalmú flavoprotein katalizálásával (ez a NADP-reduktáz) a NADP-re kerül (a nikotinsavamid-adenin-dinukleotid-foszfát nikotinsavamid nukleotidja két elektront és egy protont vesz fel. Calvin-ciklus első lépése a szén-dioxid megkötése. Ez a redukáló tényező teszi lehetővé az ún. a kloroplasztisz sztróma-állományában lévő legjelentősebb bifunkcionális enzim (rövidítése: rubisco). Az itt gerjesztett elektron helyére kerül a plasztocianinról leváló elektron. cukorrépa. Ez a sav az elektrontranszport során létrejövő NADPH közreműködésével. sötétszakaszban a megkötött szén-dioxid redukálását. Az összekötő fehérje az ATP-szintáz. A PS I reakciócentrumából (tehát ez is “elektroncsapda”) különféle vas-kén komplexeken át (mindenhol a Fe3+ Fe2+-vé redukálódik) az elektron megérkezik a szintén redox hajlamú. A kloroplasztiszban a glükóz-1-foszfátból jön létre a primér keményítő. Ilyenek a fruktóz. és a tilakoid membránban található integráns membránfehérje révén kiegyenlítődik és a felszabaduló energia elegendő ahhoz. A PS I-ben éppen úgy. negatív töltésű fehérjekomplex már önmagában is képes kémiai redukálásra. pl. Erre a primér ATP által foszforilált ribulóz-1.

Ebből fruktóz-szirup készíthető.és hintőporgyártáshoz használják a finomított keményítőket (Amylum solani burgonyából. A mézben (Mel depuratum) is előfordul. A keményítő (amilóz) főként amiloplasztokban halmozódik fel és ATP-vel aktiválódott ADPG-ből keményítő-szintáz segítségével képződik.doksi. A kivont és tisztított inulin jó kötőanyag lehet a tablettázásban.2-α-D-fruktóz). A két izomér aldoláz révén fruktóz-1. majd foszfoglükomutáz katalizálásával glükóz-l-foszfátot képez. ezek is elfogyasztva elősegítik a perisztaltikát. hogy fruktóz-6-foszfáttal szaharóz-foszfát képződjön a szaharóz-foszfát-szintáz segítségével. A szintén Rosaceae családba tartozó csipkebogyó (Cynosbati = Rosae pseudofructus) áltermések különösen bővelkednek C-vitaminban. kávé. de számos hidrogénkötés alakítja ki jellegzetes és hidrofil . A D-mannitol a Fraxinus ornus (Oleaceae) Manna drogjának fő hatóanyaga. Az amilopektinek elágazó szerkezetű. A szaharóz tehát diszaharid (α-D-glükóz-1. Pyrus és Prunus gyümölcse. Ha foszfatáz hatására fruktóz-6-foszfáttá hidrolizálódik. fásodott sejtfal cellulózon kívül lignint is tartalmaz. Ez az ipari cukor tisztítva alkalmas élelmiszeripari felhasználásra.). nekünk pedig nélkülözhetetlen. de leggyakoribb a glükóz és fruktóz együttes jelenléte. Ezt mindig a nektár cukorösszetétele dönti el. kevésbé egységes polimérek. Nem ágazik el. Euphorbiák) vagy a Crassulaceae családba tartozó kövirózsa és varjúháj is. b) Szénhidrátok A dihidroxi-aceton-foszfát a trióz-foszfát-izomeráz hatására glicerinaldehid-3-foszfáttá alakul. A keményítő enzimatikus lebontása során először az egyenes és az elágazó oligoszaharidok hasadnak le. Fruktóz polimérek a fruktánok vagy polifruktánok. Ilyen a legtöbb pozsgás növény (kaktuszok. Amylum tritici búzából. Ez uridin-trifoszfáttal (UTP) aktiválódik. tea stb. A szirupok alapanyaga. Foszfatáz hatására tehát létrejön a magasabb rendű növények transzportcukra. akkor CAM (Crassulaceae acid metabolism) típusúak. akár több ezer βglükózból áll. Az α1. A glükózból létrejövő D-szorbitolban gazdag a Malus. általában az α1. de legtöbbször kisebb arányban.hu présnedvük savas kémhatású). enyhe hashajtó. édes ízű.és ízesítő vegyület. A gyógyszerészetben például tabletta. finomítják és az élelmiszeriparban nagy mennyiségben felhasználják (instant kakaó. Méz hamisítására is kipróbálják. akkor egy része foszfohexoizomeráz.6-biszfoszfátot képez. Amylum oryzae rizsből). Közülük a legismertebb a csicsóka (Helianthus tuberosus) gumója. energiagazdag tápanyagok. Legtöbbször jelentős mennyiségű amilopektinnel együtt fordulnak elő. előnye. Raktározott állapotban a legtöbb szaharózt a cukorrépából és a cukornádból nyerik ki. A növények legfontosabb raktározott tartalékai. D-szorbitból képződik az aszkorbinsav.6-kötés jellemző rájuk. Ezeket a maltodextrineket iparilag elkülönítik. A fotoszintézis során képződő szénhidrátok legnagyobb része a sejtfal felépítésében vesz részt. hogy egyes cukorbetegségekben jobban tolerálható. ezáltal az UDPG már elég szabadenergiával rendelkezik ahhoz. a floemben transzportálódó szaharóz. A csipkeíz (pulpa) igen enyhe laxáns hatásához hozzájárul a pektintartalom is. A mézfélék egy része fruktózban. fontos vivő. A cukoralkoholok a monoszaharidok redukciójával keletkeznek.4-glikozidkötéssel kapcsolódó.Forrás: http://www. más részük glükózban gazdag. A cellulózmolekula β-1. Az invert cukrot szaharózból állítják elő invertáz alkalmazásával.4-kötésű αglükózok a keményítőben helikális szerkezetet biztosítanak. Sárgásfehér állományú. Amylum maydis kukoricából. A másodlagos.

hársvirágból. Parmeliaceae). A 2-5 cm hosszú maghéjszőr kutikulával fedett. galakturonsav. mannánok. dietiléter.Forrás: http://www. Emulgeáló szerek és stabilizátorok a gyógyszerkészítésben.doksi. xilánok. neglecta). ill. Egy-egy kristályos mikrofibrillum 30-100 cellulóz makromolekulából áll. nhexán. Salep tuber (a legtöbb országban védett Orchis fajok!). Gossypium hirsutum. A Lana gossypii a gyapot (pl. a vörösmoszatok (Gelidium. Belsőleg vagy külsőleg bevonják a nyálkahártyát. görögszénamagból. benzol. glukomannánok. arabinsav) alkotják. részben enyhe aspecifikus immunstimulánsok is. amíg el nem kezdődik a fejlődő csíranövény fotoszintetikus tevékenysége. kloroform) jól oldódnak. mint a szénhidrátokban. Farfarae folium et flos (Tussilago farfara). galaktomannánokat. agaropektint tartalmazó tisztított és szárított anyaga. Malvaceae). A magon belül sziklevélben vagy endospermiumban lokalizálódnak és csírázás folyamán mindaddig energiát és szénvázat nyújtanak.hu láncszerkezetét. kamillából. Többségük hidrofób. Mézgát (Gummi arabicum. hiszen számunkra és a növényt fogyasztó állatok részére fontos táplálékot szolgáltatnak. Tragacantha) szolgáltat az Acacia senegal (Mimosaceae) és az Astragalus gummifer. Malvaceae) maghéjszőréből készül. A legtöbb légúti és enterális hurutos betegség esetén használatosak. de nem ragadósak. Számos drog tartozik ebbe a csoportba. csavarodott. termésekben találhatók. vagy a más értékes hatóanyagot is tartalmazó kasvirág fajok (Echinaceae radix) heteroglikánja. Kitűnő nedvszívó. Vegyes polimérek. Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata. Malvae folium et flos (Malva sylvestris és M. A hemicellulózokat (pl. pl. petroléter. Rosaceae). az agar. agaróz. glukánok. tökből) – főleg intraperitoniálisan adagolva – gyulladásgátló. Lentinus edodes (shii-take) lentinan hatóanyaga vagy a Japánban termesztett és nálunk főként gyertyános erdőkben.és hidrogénatomok száma nagyobb. glikolipidek) nagyon fontos szerkezeti és funkcionális szerepet töltenek be a citoszkeleton membránszerkezetének kialakításában és biokémiai folyamataiban. Gracilaria) agarózt. xiloglukánok. Cydoniae semen (Cydonia oblonga. szemészetben nélkülözhetetlen. . xilóz). gasztroprotektív. Jóval kisebb molekulatömegűek azok a poli-β-glükánok (és vegyes szerkezetű heteroglikánok). galaktóz. jól sterilizálható. xilánokat és ramnogalakturonánokat) tartalmaznak a növényi nyálkaanyagok. amelyek egy része aspecifikus immunstimuláns. A cellulóz is aktivált glükóz-1-foszfátból polimerizálódik speciális szintáz közreműködésével. Főként a sebészetben. Althaeae radix et folium (Althaea officinalis. galakturonán-pektin) a glükózon kívül más cukrok (pl. Lichen islandicus (Cetraria islandica. mikroszkóp segítségével jól felismerhető. mannóz. Lini semen (Linum usitatissimum. MINKER (1996) kutatásai szerint számos vízoldékony poliszacharid (pl. Plantaginaceae). Ezek vízzel sűrű oldatot adnak. arabinán-pektin. Pl. melyek bioszintézisét sajátos gének megnyilvánulása tesz lehetővé. A lipidek közül a poláros csoportokat tartalmazó poláros lipidek (foszfolipidek. és/vagy cukorsavak (pl. fatörzseken gyakori Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba) hatóanyaga. A tartaléktápanyagként szolgáló lipidek (zsírok és zsíros olajok) különösen ismertek. Rendszerint magvakban. pl. Linaceae). Heteropoliszaharidokat (főként glükomannánokat. tehát apoláros oldószerekben (pl. c) Lipidek A lipidekben a szén.

fokozatosan redukálódva zsírsavakká alakulnak. c = cisz): Laurinsav dodekánsav 12:0 Mirisztinsav tetradekánsav 14:0 Palmitinsav hexadekánsav 16:0 Sztearinsav oktadekánsav 18:0 Olajsav cisz-9-oktadecensav 18:1(9c) Linolsav oktadekadiensav 18:2(9c. peroxidszármazékok képződése okozza az avasodást. Hg. Emiatt kell különösen ügyelni az olajok helyes tárolására és állapotának ellenőrzésére (Olea herbaria. akkor a képződő foszfatidsav lehetővé teszi újabb poláros molekulák (pl. majd az olajsav teszi ki a legnagyobb mennyiséget.és digalaktozildigliceridek. Gyógyszerészeti szempontból fontos növényi zsírsavak (név. hogy a dihidroxi-aceton-foszfát NADH segítségével glicerin-3-foszfáttá redukálódik. Emiatt hashajtó a ricinusolaj. Ha az egyik acil-csoport foszfát.hu Szerkezeti lipidekhez sorolhatók a viaszok. főként sztigmaszterol és β-szitoszterol). VIII. mert OH-csoportot és egy kettős kötést tartalmaz. Az olajokban . Például a gyógyászatban használt lecitinben a kolin (kvaterner etanolamin) kapcsolódik a foszforsavhoz. szterolok. A zsírsavak bioszintézise jórészt már a kloroplasztiszban lezajlik. A ricinusmagban található zsírsav speciális. a ricin nevű toxalbumin nem oldódik. így nyomokban sem marad benne ricin vagy más szennyező vegyület.15c) Több más növényi zsírsav is van.12c. inozitol) kapcsolódását. Zsírsavak speciális átalakulásával képződnek a polialkinek. alkanolamin. I. A növényi olajok többségére jellemző. Ezek az egységek transzacilázok révén az acil-carrier-proteinhez (ACP) kapcsolódva. Lipidekhez csoportosítjuk azokat a lipidanyagcserével szorosan összefüggő lipidszerű anyagokat (lipoidokat). továbbá a már korábban említett terpenoidokat. amelyek ugyancsak a membránok felépítésében nélkülözhetetlenek (pl.12c) α-linolensav oktadekatriensav 18:3(9c. A telítetlen zsírsavak oxidálódása. Speciális.Forrás: http://www. hogy a linolsav. A szójaolaj előállításánál képződő melléktermék tisztításával állítják elő a szójalecitint.vagy cukoralkohol-molekulák képeznek étert. de szerepük van a szabadgyökképződésben is.15c) γ-linolensav oktadekatriensav 18:3(6c. majd acil-transzferázok közreműködésével jönnek létre a sejtmembránok foszfolipidjei és tároló olajtestek (oleoszómák) tartaléklipidjei. ezekben a glicerin egyik OH-csopotjával cukor. amiben a vízben oldódó halálos méreg. de több lánchosszabbító elongáz és telítetlenséget előidéző deszaturáz a citoplazmában működik. oldal). hogy átmenetileg – karboxiláz segítségével – malonilCoA-vá alakulnak. továbbá a kutin és a szuberin sokféle komponense. A bioszintézis lényege. Biokémiai szempontból a zsírsavak acetil-CoA-ból képződnek úgy. Így keletkeznek a foszfolipidek. A poláros lipidek másik nagy csoportját a glikolipidek alkotják.12c. emiatt könnyebben is avasodik. a másik kettőhöz zsírsavak észtereződnek. Gyakori glikolipidek a mono. Ez a ricinolsav közel 90%-a az összes zsírsavnak. hossszú szénláncú zsírsavak észterei. Ph. erősen telítetlen zsírsava a földimogyoró magnak van. a fotoszintetikus membránok fontos összetevői. Iparilag a biztonság kedvéért alaposan tisztítják. kötet 656-658. A lipidek a glicerin és különböző.9c. szerin.9c. kémiai név. Catomok és kettőskötések száma és helyzete.doksi.12c) Arachidonsav eikozatetraensav 20:4(6c. ezek különlegesek és ritkán fordulnak elő. A viaszok is a citoplazmában képződnek.

Arctium . Európában a következő. biotermékeknek nevezett bioolajok sajtolással és tisztítással készülnek kis. de engedélyezett antioxidánsokat is adnak hozzá az iparban. Oleum arachidis hydrogenatum Oleum avocado Oleum boraginis Oleum carthami Oleum cocois raffinatum Oleum cucurbitae Oleum gossypii hydrogenatum Oleum helianthi annui raffinatum Oleum hippophae Oleum jecoris aselli (csukamájolaj!) Oleum lini Oleum maydis raffinatum Oleum oenotherae Oleum olivae raffinatum. A már kialakult poliének poliinekké alakulnak.vagy kénatommal jellegzetes spiroéter. A bioszintézis közös forrása legtöbb esetben a linolsav. Legtöbb esetben a polialkinek és politieninek (főként tiofének) fototoxikusak. Több gyógynövény hatóanyaga is polialkin-származék (pl.és hatóanyag. továbbá gátolják számos mikrogomba (pl. Polialkinek A zsírsavak speciális átalakulása révén keletkeznek az alkin-származékok. Oleum olivae virginum Oleum rapae raffinatum Oleum ricini. Oleum tritici aestivi virginale A kakaó (Theobroma cacao. Sterculiaceae) magbele kb. Oleum amygdalae raffinatum Oleum arachidis. számos kúp és kenőcs alkotórésze. lárvákat pusztíthatnak.Forrás: http://www. Általában oldószeres extrakcióval állítják elő. vagyis már UV-A sugárzás hatására is könnyen gerjesztett elektronállapotba kerülnek és ezáltal toxikussá válnak. A polialkinek leggyakrabban lineárisak. de az édességipar is felhasználja.vagy középüzemekben. tisztított vagy hidrogénezett formában): Oleum amygdalae. Speciális deszaturázok katalizálásával a meglévő kettőskötések mentén újabb és újabb deszaturálódás következik be. Oleum ricini hydrogenatum Oleum sesami raffinatum Oleum simmondsiae (jojobaolaj. vagyis a kettőskötésekből hármaskötések jönnek létre. Ezért fontos rezisztenciafaktorok vagy szerepet töltenek be a toleranciában. baktériumfaj és vírus szaporodását. magas zsíralkohol-tartalma miatt viaszként használatos) Oleum sinapis Oleum sojae hydrogenatum. Fő zsírsava a telített palmitinsav. de ciklizálódhatnak és oxigén. A gyökérzetben vagy a hajtásrendszerbe jutva férgeket.vagy tiofén-származékokat (heterociklusos poliinek) alkotnak. A tisztított kakaóvaj (Butyrum cacao) kiváló vivő. Candida). poliacetilének. Az ún. 50% zsírt (szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú zsíros olajat) tartalmaz. Oleum sojae raffinatum Oleum tritici aestivi raffinatum.doksi. gyógyszerkönyvi minőségű olajokat használjuk a gyógyászatban (eredeti. a tokoferolok gátolják az oxidációt.hu előforduló természetes antioxidánsok. vagyis poliinek.

doksi. Ez az energiában gazdag vegyület reakcióképes. A folyamatot – erre a folyamatra specializálódott – szintetáz katalizálja. Ehhez egy újabb acetil-CoA kapcsolódik. Hedera helix). Sok izoprénből tevődnek össze a politerpének (pl. az izopentenil-pirofoszfát (és ennek izomérje. Két geranil-egység egyesülésével jönnek létre a 20 szénatomos diterpének. amely redukciót katalizál: létrejön az izoprén prekurzora. Ugyancsak “különleges”. zuzmósavak. két farnezil-egységből pedig a 30 szénatomos triterpének. Oenanthe. a dimetil-allil-pirofoszfát) keletkezik. A felsorolt néhány példából is kitűnik. Terpenoidok 5 szénatomos izoprén-egységekből állnak. ezért izoprenoidoknak is nevezhetők. újabb izopentenil-pirofoszfáttal kiegészülve keletkezik a 15 szénatomos farnezil-pirofoszfát (a szeszkviterpének típusvegyülete).Forrás: http://www. akkor 40 szénatomos tetraterpének képződnek (ide tartoznak például a karotinoidok). hogy nem képződik belőle átmenetileg malonil-CoA. Cicuta. Létrejön a 6 szénatomos 3-hidroxi-3metil-glutaril-CoA. de teljesen általánosan elterjedt reduktáz az az enzim. Igen változatos szerkezetűek. kiinduló egység nem mindig az acetilkoenzim A (továbbiakban: acetil-CoA). Bioszintézisük ugyanúgy acetil-CoA-ból indul ki. több mérgező növény pedig fotoaktivált vegyületei által okoz kontakt dermatitist vagy allergiát (pl. Vagyis 5 szénatomos és egyszer telítetlen egység. de speciális helyen. Speciális poliketidek. hogy főleg Asteraceae. . melynek hidroxi-csoportjai ATP hatására átmenetileg foszforilálódnak mevalonát-pirofoszfát-3-foszfátot képezve. A zsírsavakhoz képest lehetnek sokkal rövidebb vagy lényegesen hosszabb láncúak is.5dihidroxi-3-metil-valeriánsav). mint a malonil-CoA. Lényeges különbség azonban. Heracleum. de előfordulnak a Fabaceae és Solanaceae családokban is. hogy az edényes növényekben általánosak és rezisztenciabiológiai szempontból jelentősek. egyes részei metileződhetnek. de poliketidszármazékok egyes Aspergillus-fajok karcinogén toxinjai. hogy a gombákban és bizonyos baktériumokban gyakoriak a speciális és gyakran antibiotikus poliketidek. Echinacea-fajok).hu lappa. Megemlíthető. így enzimes úton dekarboxilálódik és dehidratálódik. Apiaceae és Araliaceae családokra jellemzők. Megduplázódva jön létre a 10 szénatomos geranil-pirofoszfát (a monoterpének típusvegyülete). hogy tetraketid származékoknak tekinthetők az ún. aciklusos poliketidek. a penészes élelmiszerekben vagy takarmányokban előforduló aflatoxinok is. Megjegyzésre érdemes. Ha négy geranil kapcsolódik egymáshoz. növényi gumianyagok). a mevalonsav (= 3. mint zsírsavak esetében. többnyire oktaketidek az antrakinon-származékok és sok más kinon is. redukálódhatnak vagy ciklizálódhatnak. és a lánchosszabbító egység is lehet más. Ez az összes terpenoid kiindulási vegyülete. A speciális poliketidek esetében a kondenzációt nem vagy csak kisebb mértékben követi redukció. ugyanis az első. hanem két acetil-CoA aceto-acetil-CoA-vá kondenzálódik acil-transzferáz segítségével. Valószínű. Speciális poliketidek A növényi lipidek zsírsavai tulajdonképpen redukált. taxontól vagy rendszertani csoporttól függően sokféle bioszintézisút termékei.

Satureja hortensis. geranial. kamfen. Abies spp. Citrus limon.. ocimen). peroxidok (aszkaridol).. mentol. pinének. karvon. Citrus sinensis. édesköményre és petrezselyemre jellemző anetol. Mentha crispa. észterek (linalil-acetát. a levendula. Barosma spp. A fő monoterpének közül a citral és linalool 5-ször. Citrus reticulata. geraniol.. Coriandrum sativum. A hatás erősen függ a koncentrációtól is. citronellol). Mentha pulegium. Cymbopogon citratus Pinaceae: Pinus spp. Carum carvi. Cinnamomum camphora Myristicaceae: Myristica fragrans Asteraceae: Matricaria recutita. apiol vagy a fahéjra jellemző eugenol. Ökológiai szempontból egyes illóolajok vagy monoterpének (pl. Origanum majorana. citronellil-acetát). mint a fenol. Az illóolaj-komponensek között előforduló aromás vegyületek közül fontosak például a fenilpropanoidok.. de bőrizgató vagy allergiát okozó illóolajokat is ismerünk. monociklusos (terpinenek.Forrás: http://www. Cinnamomum cassia. mircen. Ezeknek a vegyületeknek nagyobb a lehetőségük ciklusos származékok képződésére. Thymus serpyllum Apiaceae: Pimpinella anisum. illóolajok alkotórészei. Salvia spp. vagy oxigént tartalmazók. Foeniculum vulgare. cineol) vonzzák a beporzó rovarokat (feromonszerű attraktánsok). Artemisia absinthium. Picea spp. menton. farnezol) és ketonok. A rovarokra gyakorolt hatás legtöbbször speciális. a geraniol 7-szer. citronellal). Antiszeptikus (mikrogombákra vagy baktériumokra gátló hatású) pédául a kakukkfű. így alkoholok (pl. vagyis nem minden esetben bizonyítható hatásról van szó. Myrtaceae: Syzygium aromaticum. Tágabb értelemben monoterpénekhez sorolhatók az iridoidok is. oldószerekkel.. Az illóolajokat a gyógyszer. Nepeta cataria. az Apiaceae családban az ánizsra. Funkciós csopotjuk szerint: alkoholok (pl. Myrtus communis Lauraceae: Cinnamomum zeylanicum. Mentha piperita. Melissa officinalis. Angelica archangelica. neral. szabinen) típusok. karvakrol). Origanum vulgare. aldehidek (pl. Ezekre a vegyületekre ciklopenta-piranoid váz jellemző. kámfor) rovarűzők (repellensek).hu Monoterpének és szeszkviterpének Főleg illó vegyületek. mircen. Artemisia dracunculus Araceae: Acorus calamus Verbenaceae: Aloysia triphylla Poaceae: Cymbopogon nardus. A monoterpének lehetnek aciklusos (pl. Sokféle hatásukat elsősorban az ember saját céljaira fordítja. valamint sok illóolajban található vanillin. Juniperus spp. például vízgőzdesztillációval. A szeszkviterpének szintén lehetnek oxigénmentes szénhidrogének (pl. 3-karen. préseléssel vagy szuperkritikus (folyékony) széndioxiddal történő extrakcióval lehet kivonni a növényekből. ßbizabolen. Citrus paradisi. Melaleuca spp. a timol pedig 20-szor erősebb hatású. pl. Anethum graveolens.doksi. Petroselinum crispum Illiciaceae: Illicium verum Rutaceae: Citrus aurantium.és illatszeriparban különböző műveletekkel. p-cimen) vagy biciklusos (pinenek. fenolok (timol. Eucalyptus globulus.. Fontosabb illóolaj-tartalmú növényfajok családok szerint: Lamiaceae: Ocimum basilicum. Hyssopus officinalis.. Cedrus spp. éter (cineol. dill-éter). a fahéj vagy az eukaliptusz illóolaja. limonen. Apium graveolens. ketonok (tageton. Többnyire görcsoldók és nyugtatók. pulegon). ß-kariofillen). Lavandula spp. linalool. mások (pl. Thymus vulgaris. Nevük az Iridomirmex hangya nevéből .

mely rovarokra.doksi. Ma már számos szintetikus (vagy félig szintetikus) piretroidot ismerünk. Artemisia annua. pl. Arnica montana. Ritkán aciklusos vagy oxigén tartalmú. A Taxaceae családba tartozó tiszafafajok közül. ez a növény szolgáltatta a pyrethrumot (innen származik a vegyületcsoport neve). Croton) és Ericaceae (Rhododendron) családokban. sőt madarakra mérgező. Lamiales és Scrophulariales rendekre jellemző előfordulásuk. Számos (főleg parazitaellenes. Különösen gazdag az Asteraceae család. Menyanthes trifoliata. Több származéknak allergiát előidéző hatása is van (dermatitist okozhatnak). Több fontos gyógynövény tartalmaz iridoid hatóanyagot. Gentiana spp. Ambrosia maritima. Euphorbiaceae (Euphorbia. tri. esetleg lakton-gyűrűs szerkezetűek. gátolhatják a DNSpolimerázt vagy a timidil-szintázt). Diterpének Közel 1500 diterpén szerkezetét ismerjük. Lauraceae és Menispermaceae családokra jellemzők. pl. de rovarokra toxikusak. számos inhibitor vagy mérgező hatású. Asteraceae. Cnicus benedictus. A szeszkviterpének főleg laktonok formájában fordulnak elő. a taxol és félszintetikus származékai rákellenes gyógyszerek hatóanyagai. először ebből különítették el a védelmi szerepet betöltő anyagokat. Viszont intenzív hallucinogén a szalvinorin-A. a Salvia divinorum levelében található diterpén. ilyen például az aukubin (Aucuba japonica). de főleg az Asteraceae. Gentianales.és tetraciklusos diterpének). Valeriana officinalis.. Először a Chrysanthemum cinerariifoliumot (Asteraceae). Ökológiai szerepük legtöbbször azzal kapcsolatos. Emlősökre nem. Apiaceae. vagyis a rovarporvirágot használták rovarölőként. ezért nevezzük ezeket a vegyületeket szeszkviterpén-laktonoknak.hu származik. gyakrabban ciklusosak (bi-. Gyakran epoxid-kötéseket is tartalmaznak. Ismertek alkaloidszármazékai is. Veszélyes humántoxikus diterpének és diterpén-alkaloidok találhatók a Thymelaeaceae (pl. végül többféle szerkezetű iridoid. Ritkábban fordulnak elő a Gentianales. Közülük sok antibakteriális hatású. Scrophularia spp. Verbena officinalis. mind hatásos kontakt rovarölők. hogy bizonyos állatfajokra toxikusak. jelenlétük a hajtásrendszerre. Különleges diterpén a Paraguayban honos Stevia rebaudiana (Asteraceae) leveléből izolált. Biológiai aktivitásuk soféle. Főként a konzumens fitofág állatokkal szemben kialakult védekezésben vesznek részt. Geraniales és Fabales rendekben.. A mazotec indiánok a mexikói ÉKOaxacában kultikus jóslások alkalmával használták. rovarölő vagy emésztésre ható) gyógynövény fő hatóanyagai. Tanacetum parthenium. Inula helenium. Gombákban és mohákban is előfordulnak. Centaurium spp.. erősen édes ízű szteviozid (természetes ízesítőként alkalmazható). Gyakran mirigyszőrökben lokalizálódnak. Daphne).Forrás: http://www. bonyolult szerkezetű diterpénalkaloid. ritkán a földben lévő szervekre jellemző. Közel 3000 ismert szerkezetű vegyület tartozik ide. Asperula spp. Különösen a Dipsacales. rendszerint irreverzibilis alkilezőszerek. Rendszerint ciklopropánsavak észterei. Glikozidok formájában fordulnak elő a növényekben. az ÉAmerikában honos Taxus brevifolia kérgében előforduló. A szeszkviterpén-laktonok gyakran enziminhibitorok (pl. Nem szabályos monoterpének a piretroidok. A geraniol oxo-származékából jön létre az iridodial. Galium spp. . pl. főleg a Lamiales és az Asterales rendekben gyakoriak. Lauraceae több faja. általában erősen keserű ízükről jellegzetesek.

Egyéb szteroidok közül különösen jelentősek az ekdizonszerű vegyületek. Gypsophila paniculata. Ilyen. akkor ßjonon-gyűrűt kialakítva létrejönnek az oxigént nem tartalmzó karotinok. 500 ismert szerkezetű szaponinról van tudomásunk) lehetnek szteroid szaponinok (Monocotyledonopsida. Saponaria officinalis. A fitoekdizonok száma egyre nő. Sok szaponin állatfajokra is toxikus lehet. Rendszerint glikozidok formájában vannak jelen a növényben. Tetraterpének Ha a nyílt szénláncú tetraterpének a molekulavégeken ciklizálódnak. Nerium oleander. oleanolsav. Ide tartoznak a Liliaceae és az Amaryllidaceae. medikagensav). Ha az egy vagy két végálló gyűrű valamelyike. Sok pártalevélre. Szteroidok a humángyógyászatban használatos “szívglikozidok” is. Citrullus colocynthis. akkor létrejönnek a különféle xantofillok. hecogenin (Agave).: Digitalis lanata. hederagenin. Több mint 100 növényi ekdizon pontos szerkezetét állapították meg eddig. Ajuga reptansban). Convallaria majalis. Ismeretes. a Polypodaceae család. Scrophulariaceae) és triterpenoid szaponinok (főleg Dicotyledonopsida). szarzapagenin (Smilax). A triterpén szaponinok (nem szteroidok) aglikonja viszont pentaciklusos (pl. Helleborus spp. Bryonia spp. Eleutherococcus senticosus. Triterpenoid szaponinokat tartalmazó fontosabb gyógynövények: Glycyrrhiza glabra. Fontos védelmi szerepet betöltő vegyületek. A szteroid szaponinok aglikonja rendszerint 6 gyűrűből áll. Primula veris. melyek a Cucurbitaceae család több fajában (pl. de a zárvatermők közül is viszonylag gyakori a Lamiaceae családban (pl. Strophanthus gratus. Quillaja saponaria. Különösen gazdag a Taxaceae. amikor a fertőzés hatására az inaktív glikozidból aktív aglikon képződik. Digitalis purpurea. szolaszodint és szolanidint tartalmaz több csucsorfaj (Solanum spp. A karotinoidok többnyire sárga színűek és lipofil természetűek. pl. erős hashajtó hatásúak. kardenolidokat tartalmazó gyógynövények pl.hu Triterpének Mintegy 4000 növényi triterpént ismerünk. valamint a Scrophulariaceae családokra jellemző szaponinok.) fordulnak elő. A szaponinok (kb. ún. Ecballium elaterium. az Anagallis arvensis szaponinja vagy az édesgyökér glicirrhizin nevű szaponinja vírusellenes hatású. lepellevélre jellemzők.doksi. A virágpor sárga színét is főleg . az ekdizon nélkülözhetetlen a metamorfózisban. Növényekben való előfordulásuk alátámasztja azt a feltételezést. Adonis vernalis. Urginea maritima. Fabaceae. sztigmaszterolban és szitoszterolban gazdag a szója (Glycine max) vagy szteroid alkaloidokat. ritkábban tetraciklikus. A lucerna szaponinja fitopatogén gombák ellen hat. Szteroid hormonok mikrobiológiai úton történő félszintéziséhez szolgálhatnak alapanyagot.Forrás: http://www. Aesculus hippocastanum. hogy ezeknek a vegyületeknek is szerepük lehet a fitofág rovarok szelektív elterjedésében. Tetraciklusos triterpének a kukurbitacinok. vagy mindkettő epoxidálódik vagy oxidálódik. A szaponinok antibiotikus hatása többnyire akkor nyilvánul meg a növényben. Panax ginseng). Szteroid szaponin található például a nálunk védett szúrós csodabogyóban (Ruscus aculeatus) vagy az idegenföldi ginszeng fajokban (pl.). gipszogenin. de a fotoszintézisben is szerepet játszanak. hogy a rovarok vedlési hormonja. Hedera helix. Polygala senega. a dioszgenin (Dioscorea).

A Ca és Mg szerepe éppen olyan fontos. peptidekben) fordulnak elő. A takarmánynövények közül a lucerna.Forrás: http://www. továbbá molibdén-kofaktor közreműködésével. majd a nitrit-reduktázzal (vasat tartalmazó porfirin és kénben gazdag komplex) a nitritet ammóniává. Legelterjedtebb bomlástermék a γ-aminovajsav. A glutaminsav veszi fel glutaminná alakulva – glutamin-szintetáz közvetítésével – azt az ammóniát (ammónium-iont). Gyógyszerészeti vonatkozásban fontos. ebből glioxilsav és karbamid keletkezik. mivel a növényekben ez az alkáli elem a legfontosabb ionalkotó és felelős a sejtek megfelelő turgoráért. A legtöbb növény vastartalmú. lucerna. speciális citokróm. glutamin.doksi. izoleucin. treonin. e) Speciális aminosavak és fehérjék Az aminosavak növényekben is szabadon és kötötten (fehérjékben. s emiatt is előnyös a fogyasztásuk. Az alkaloidok képződése szempontjából fontos aminosavak (aláhúzva) a következőképpen csoportosíthatók: Piruvát-eredetűek: alanin. de nagyon fontos a kálium utánpótlás is. hogy a gyógyteák különösen káliumban bővelkednek. a vasat. paprikában. Utóbbi példák érzékeltetik. A nitrit-reduktáz a redukáláshoz szükséges elektronokat közvetlenül a fotoszintetikus eredetű ferredoxintól kapja. A növények zöld szerveiben szinte minden aminosav a kloroplasztiszban szintetizálódik. rezet és mangánt. A nem fehérjeépítő aminosavak száma 100 fölött van. hidroxi-prolin. glutaminsav. Ehhez hasonló módon redukálódik a talajból felvett szulfát is végül ciszteint képezve. Az aminosavak lebontása növényekben is dekarboxilálódással vagy dezaminálódással történik. hisztidin. glicin. NADHval (nitrát-reduktáz) redukálja a nitrátot nitritté. A xantinból (koffein stb.) megtalálhatók. Legismertebb növényi ureid az allantoin (Symphyti radix hatóanyaga). lencse. sárgarépában. az egyik legfontosabb prekurzor. ami a nitrát. amelyekben a légköri nitrogén fixálódik és nitrogén-reduktáz (Fe-protein) hatására ammóniává redukálódik. A makroelemek közül a foszfor foszfátok formájában kerül felvételre. Az aminosavak szénvázát a fotoszintézis és a légzés intermedierjei szolgáltatják. Az Laminosavak aktívak biológiailag. cisztein.és nitrit-redukció vagy a légköri nitrogén redukálása révén keletkezik. valin. mangoban stb. triptofán. metionin. leucin. purinvázas hatóanyagok) ureid. de a szabad aminosavak mennyisége erősen függ a külső körülményektől. lóbab. aszparaginsav. A 2-oxo-glutársavból és a már kialakult glutaminból reduktív transzaminálás következtében keletkezik a glutaminsav. leucin . szerin. sütőtökben. arginin. aszparagin. lizin. valin. a gyógynövények közül a körömvirág és a bársonyvirág virágzatai különösen gazdagok karotinoidokban. Különösen a pillagósvirágú fajok (bab. prolin. fenilalanin. hogy a szervetlen tápanyagok közül mennyire fontos a nitrát és szulfát éppen az aminosavak képződése szempontjából. A bioszintézis általános jellemzője. hogy a ketosavak reduktív transzaminázok katalizálásával aminosavakká alakulnak. hogy csak a fotoszintézisben résztvevő redoxi elemeket említsük.) Rhizobium baktériumai képesek olyan gümőket képezni a gyökéren. mint minden mikroelemé. a gyökérben a bioszintézis nem annyira erőteljes.hu xantofillok adják. Fehérjeépítő aminosavak: alanin. paradicsomban. tirozin. de a floemtranszport révén mindenhová eljut. Sokféle gyümölcsben és zöldségfélében (pl. somkóró stb. A fajokra jellemző fehérjék aminosav-összetétele végső soron a genotípustól függ.

Elsősorban a Liliaceae családba tartozó Allium-fajokra jellemző a cisztein alkilezett származékainak jelenléte. A fokhagymában (Allium sativum) és a medvehagymában (Allium ursinum) előforduló. pipekolinsav. Lektinek.doksi. 2-oxo-glutarát + glutamin = glutaminsav (glutarát). prefenát-úton fenilalanin. hogy a prekurzor aminosav nem allil-. Aminosav-aktiválás: enzim-AMP-aminosav képződik. 3. A . ezzel kapcsolódik a riboszómákhoz. ebből prolin. A zöld növények fehérjeszintézisének kb. Termináció: a genetikailag determinált bázissorrendű. ami számukra már gátló. majd elongációs faktorok (proteinek) működnek. kloroplasztiszban és mitokondriumban 70 S típusúak. Amino-nitrogén tároló szerepe van a kanavaninnak (Canavalia ensiformis és a Fabaceae-Lotoideae több száz faja). jellegzetes szagú vegyületek (allicin és származékai) egy speciális aminosavból (allil-cisztein-származékból) enzim közreműködésével képződnek. 4. A vöröshagyma (Allium cepa) szaganyagai lényegében csak abban különböznek ezektől. aszpartát-szemialdehid úton képződő homoszerin. antinutritív és proteolitikus fehérjék A növényi fehérjeszintézis fő jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze igen röviden. szerin és az O-acetilszerinből kialakuló cisztein Citrát-ciklus eredetűek: aszparaginsav (aszpartát). Iniciáló. Iniciáció és elongáció: amino-acilált tRNS első aminosava a metionin.és terméshéjában fordul elő.hu Fotorespiráció és szulfát-redukció során képződők: glicin. ß-cianoalanin). ornitin. tirozin. 50%-a a kloroplasztiszban zajlik. Helye: riboszómákban (növényi sejt összes RNS-ének 30-40%-a). A legtöbb emlősre mérgező az L-dihidroxi-fenilalanin (L-dopa). treonin. Nagyobb mennyiségben a lóbab (Vicia faba) mag. foszforibozil-pirofoszfátból hisztidin Speciális aminosavak Azért különlegesek. kártevő rovarainak lárvái azonban – ureáz aktivitásuk által – annyi szabad ammóniát produkálhatnak. eritróz-4-foszfátból és foszfoenol-piruvátból (PEP) korizmát-úton triptofán. Egy-egy ilyen atipikus aminosavat a rá jellemző taxon felhalmozza. mint a fehérjeépítő aminosavaké. Fogyasztó. Növényi citoplazmában a bioszintézis jellemző lépései: 1. izoleucin. A tRNS 5’-irányban áthelyeződik.Forrás: http://www. aszpartátszemialdehid + piruvát révén lizin. Enzimatikus lebomlása révén fontos. Vagyis a kanavanin közvetve rovarellenes hatású a gazdanövényben. fehérjealkotó aminosavak képződését biztosítja. 2. ornitinből arginin Aromás aminosavak: szénhidrát-anyagcsere révén keletkeznek. szintetizálódott polipeptid a folyamat befejeződésekor leválik a mRNS-ről a meghatározott kodonhoz érve. Aktivált aminosav tRNS-hez kötődik az aktiváló enzimek katalizálásával. Általában a Fabaceae család különösen bővelkedik speciális aminosavakban és aminosavszármazékokban (pl. homoszerin – homocisztein úton metionin. citoplazmában 80 S. ahol a szintén kapcsolódó mRNS szekvenciája szabja meg az aminosavak kapcsolódási sorrendjét. hanem propenil-cisztein-származék. mert nem vesznek részt a fehérjék felépítésében. Számuk több mint húszszor annyi. a riboszóma a mRNSszálon mindig egy-egy kodonnyit a 3’-irányba halad transzpeptidáz és transzlokáz segítségével.

de akárcsak a lektinek. A glutenin és a gliadin együtt adja a glutent. glutelin található. E fontos jelfelfogó fehérjék az edényes növényekben gyakoriak. Phaseolus spp. prolaminját pedig gliadinnak. bablektin. A szója tripszin-inhibitora pankreasz-hipertrófiát és fokozott működést okoz. azaz serkenti a mitózist. például: papain (Carica papaya. főként magban (vagy termésben) található. A mérgező fehérjék közül a legfontosabb a ricinus (Ricinus communis. nem allergizáló búzát és rozst nemesítsenek. raktározott fehérjék. Specifikusak. továbbá Arachis hypogaea. a legtöbb glikoprotein és lektin is globulin. 3-4 nyers ricinusmag lenyelve egy felnőtt ember halálát okozhatja! (A ricin és hasonló toxikus lektinek monoklonális ellenanyagokhoz kötve szerepet kaphatnak a “célzott” rákterápiában)..doksi. 45%) és prolamin található. a legtöbb hüvelyes vicilin nevű globulint tartalmaz. A Phytolacca americana (Phytolaccaceae) lektinje antivirális. Euphorbiaceae) magjában található toxalbumin. hogy emésztésgátló tripszin-inhibitor tulajdonságú fehérjék több hüvelyes növényre jellemzők még. Néhány lektin mitogén.Forrás: http://www. Caricaceae). A babmagban albumin. szójalektin. mint a lektinek. ricinuslektin. amely zsírban nem oldódik (tehát a tisztított ricinusolajban nincs). ez a fehérje is hőérzékeny. A lektinek vagy fitohemagglutininek (hemoglobinnal csapadékot képeznek) olyan fehérjék. Léteznek proteolitikus fehérjék. de ez sokkal ritkább. Különösen táplálkozásélettani szempontból jelentősek a tartaléktápanyagul szolgáló. Ezeket kivonják a növényekből és az élelmiszeriparban vagy gyógyászatban használják fel. amelyek a sejtmembránra jellemző cukorkomponenseket felismerik és azokhoz kötődnek. Moraceae). Vicia spp. péksüteményekre alakul ki. globulin. ficin (Ficus spp. Van remény arra. Érzékenység mutatkozhat kétszikűekre jellemző fehérjék hatására is. A riboszóma az eredeti két alegységre (60 S és 40 S) hasad és újra részt vesznek az iniciációban. f) Azotoidok .). Glycine max. de ezek kisebb molekulatömegűek. bromelain (Ananas comosus. addig “válogatnak” (nevük emiatt lektin!).hu terminális faktor hatására a polipeptidlánc leszakad az utolsó tRNS-ről. ami búza vagy rozs lisztjéből készült tésztákra. amíg a nekik megfelelő.. meg nem találják. Szelektív felismerőképessége miatt az immunbiológiában és -terápiában számosat felhasználnak. Érdemes megjegyezni. A búza és a rozs glutelinjét gluteninnek nevezzük. Különösen a Fabaceae családra jellemző specifikus lektinek előfordulása (pl. ilyenek például: búzacsíralektin. Nem mérgező albumin a hüvelyesek magjában lévő legumelin. Glutenallergia a “lisztérzékenység”. Az egyszikűekben főként glutelin (glutaminsav-tartalma kb. membránból kiágazó cukorláncot fel nem ismerik. fagyöngylektin. Főleg magvakban raktározódnak és csírázás alatt metabolizálódnak. így hőkezelés vagy főzés hatására elbomlik. Az ilyen adottságú emberek csak glutenmentes lisztből készült élelmiszereket ehetnek. kanavalin a Canavalia ensiformis-ban. hogy transzgénikus úton “gluténmentes” (módosított szerkezetű glutént tartalmazó). azaz fehérjebontó növényi enzimek is. Lens culinaris. Szerepük van például a szimbióziskapcsolat kialakításában hüvelyesek és Rhizobium-baktériumok között. Sokféle enzim. Intenzív fehérjeszintézis esetén a növényi szövetek a riboszómák egy részét poliriboszómák formájában tartalmazzák. Bromeliaceae).

Rubiaceae. a kétszikűek viszont sokféle alkaloidot tartalmaznak. sztrichnin és brucin (Strychnos nuxvomica). A valódi alkaloidokon kívül megkülönböztetünk pszeudoalkaloidokat és protoalkaloidokat. Lauraceae. Legismertebb alkaloidok: nikotin (Nicotiana tabacum. hanem egyszerű aminocsoport formájában tartalmazzák (pl. kinin (Cinchona pubescens). valamint xilóz kapcsolódik hozzá glikozidkötésben) elriasztja a burgonyabogarakat. A pszeudoalkaloidok nem aminosavakból származnak. N. kokain (Erythroxylon coca). pl. E hatások nem mindig általánosak. A toxikus arisztolochiasav (farkasalmában) pedig nitrát-nitrogént tartalmaz. Hyoscyamus niger). Apocynaceae. Loganiaceae. hogy nincs benne kettős kötés. kolchicin (Colchicum autumnale). atropin. amelyek speciális anyagcsereúton. Solanaceae. A protoalkaloidokra jellemző. pedig a Solanum tuberosum zöld szervei mérgező szteroid alkaloidot (szolanint) tartalmaznak. Annonaceae. Általában erős élettani hatásuk miatt rendszerint állatokra és az emberre viszonylag kis töménységben is toxikusak. hanem amid-nitrogént tartalmazó. Fumariaceae. Tehát a deterrens (elriasztó) hatású demisszin nem teszi lehetővé. Például a burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) főképpen a burgonya fogyasztója. szkopolamin (Atropa belladonna. hogy távol tartsák a legelő állatokat (ízük rendszerint számukra is keserű) vagy a fitofág rovarokat. meszkalin. aminosavakból jönnek létre. Vitatható. Ezek a protoalkaloidok szerkezetüket tekintve kivételt képeznek. Kristályosan először 1806-ban a morfint Sertürner izolálta a mákból. a sisakvirág diterpenoid akonitinje vagy Solanumfajok szteroid alkaloidjai) vagy a foltos bürök (Conium maculatum) piperidinszármazéka. Egy-egy szerkezeti módosulás azonban elegendő lehet ahhoz. Az alkaloidszintézis genotípusos sajátság. hogy például a nem heterociklusos nitrogént. Menispermaceae. 20%-ára jellemző jelenlétük. hogy a táplálkozó rovar ne fogyasszon tovább “megszokott” vegyületét tartalmazó eledeléből. a koniin. Ranunculaceae. ezért már legtöbbször sejt. Gyenge bázikus tulajdonságuk miatt “alkáli”szerűek. a családok kb. Igen sok erős hatású (toxikus) gyógynövény tartalmaz alkaloidot. rustica). Ide tartoznak a terpenoid alkaloidok (pl. gyakran a mérgező növényeknek is megvannak a sajátos fogyasztói.hu Alkaloidok Az alkaloidok nitrogéntartalmú heterociklusos (aromás) vegyületek. Mérgező hatásuk legtöbbször szerepet játszik abban. A burgonya dél-amerikai vad rokona. hogy ekdizon képződjön a burgonyabogárban.és szövettenyészetből kimutathatók a közvetlen prekurzorok vagy akár végtermékek. a betalainok (és glikozidjai a betaninok) is. Datura stramonium. melyek antioxidáns színanyagok és egyáltalán nem toxikusak. Különösen a következő családokban találhatók alkaloidok: Amaryllidaceae. másokra nem hat. Ez a demisszin (csak abban különbözik a szolanintól. Magnoliaceae. hogy a nitrogénatomot nem heterociklusos gyűrűben. Liliaceae. de ide sorolhatók a kvaterner nitrogénatomot tartalmazó pigmentek. a Solanum demissum szolanin helyett egy nagyon hasonló szerkezetű szteroid alkaloidot tartalmaz. a Chenopodiaceae családra jellemző kromoalkaloidok. Alkaloid a hallucinogén meszkalin (Lophophora williamsii) is. efedrin). A nyitvatermők és az egyszikűek viszonylag kevés. Ez a vegyület nincs hatással a burgonyabogárra. . Rutaceae. ezek viszont táplálkozás alkalmával felhalmozhatják és ezáltal ragadozóikat riasztják el. nevük emiatt alkaloid.Forrás: http://www. erős hatású kolchicin alkaloid-e vagy inkább protoalkaloid. Papaveraceae. Az alkaloidokat tartalmazó növények nagy része tehát bizonyos növényevő állatokat (főleg egyes rovarokat. közülük is elsősorban lepkéket) távol tart.doksi.

hidroxi-danaidol. pirrolidin. Szerkezetükre a következő nitrogéntartalmú heterociklusok a legjellemzőbbek: pirrol. Ugyancsak tropán-alkaloid a hallucinogén kokain. a Danais chrysippusban) azonban alig változik. Ornitin és lizin eredetű alkaloidok Tropán-alkaloidok Ornitinből képződik a tropanol (pl. Fabaceae. Tussilago farfara. mint rovarokban. indol. de fontos alapvegyület még az antranilsav és a nikotinsav is. Echium. Pirrolizidin-alkaloidok Ornitinből putreszcin. Hyoscyamus niger (az atropin paraszimpatolitikus hatású). Kinolizidin-alkaloidok . ebből homospermidin jön létre. vagyis gyógyászatban csak korlátozott mértékben használnak egyes fajokat. piridin. ültetvényekben termesztett növények. Santalaceae családokban. Gyakori sót képző szerves savak: citromsav. kinolin. A martilapu néhány mg/kg (ppm) pirrolizidint. mag) vagy szövetei (pl. virág. gyökér. A legfontosabb kiindulási aminosavak az ornitin. piperidin. Symphytum stb. (Ausztráliában honos). egy bűzpillében. hogy az aggófű eredeti észteralkaloidjait is megtalálták a hímlepke szőrcsomóiban. Bizonyos molylepkékben (pl. Euphorbiaceae. Heliotropium. almasav.doksi. ezáltal szerepet játszik a nőstények vonzásában. Eupatorium cannabinum. a lizin. pontosan szenkirkint tartalmaz. Erythroxylon coca).Forrás: http://www. mutagének vagy karcinogének. Datura stramonium. Szórványosan megtalálhatók még az Apocynaceae. Cynoglossum. azt azzal bizonyították. Gyűrűzáródással képződik a pirrolizidin. a triptofán és a hisztamin. Myosotis. Senecio. Petasites. benzoesav. Scopolia carniolica.: Borago officinalis.) és Boraginaceae (Anchusa. Érdekes. Ezekből fenolsavakkal való észtereződéssel jön létre a hioszciamin (és racem párja az atropin) és a kokain. a fenilalanin. a tirozin. pl. borkősav. Tropán-alkaloidok a Solanaceae család következő fajaira jellemzők: Atropa belladonna. A Senecio (aggófű) eredetű pirrolizidin tehát feromonokká (danaidol. Tussilago stb. Poaceae. Általában májtoxikusak. Bioszintézisük sokféle és külön-külön is bonyolult. Emlősök májában hidrolízis révén az észterkötés felbomlik és több lépésen át erősen májtoxikus aldehiddé alakul át. Orchidaceae.) családokra jellemzők leginkább. Hogy e feromonmolekulák valóban ebből a tápnövényből származnak. A növényben többnyire vízben oldódó sók formájában vagy fenolsavakhoz kötődve fordulnak elő sejtvakuólumban vagy kiválasztó szövetekben. Symphytum officinale. mint a növény többi részei. levél. izokinolin. Datura stramonium) és az ekgonin (pl. Az Asteraceae (Eupatorium. Anisodus tanguticus (Kínában honos). csupán – gyűrűszerkezetét megtartva – kissé oxidálódik és résztvesz a hímek feromonképződésében.hu Mégis a kifejlett növény bizonyos szervei (pl. hogy emlősökben egészen más a pirrolizidinek anyagcseréje. danaidon) alakul. kéreg) többet tartalmazhatnak. Duboisia spp. Az Erythroxylon-fajok többnyire Bolíviában és Venezuelában honosak.

képződik. Apiaceae) érett termésének halálosan mérgező alkaloidja (közismert. Az Areca catechu (Palmae) termése a beteldió. Fenetilaminok . illetve tirozinból alakulnak ki. Jellemző rá. a foltos bürök (Conium maculatum. a huperzin javítja a memóriazavarral küszködő betegek állapotát. Több piperidin-alkaloid nem lizinből. gyógyszerként alkalmazva életmentő vegyület. emiatt az “édes” (alkaloidmentes) csillagfürt nemesítése fontos gyakorlati cél. melynek fő hatóanyaga. az ornitin-eredetű pirrolidin-váz pedig a másik részét. az arekolin alkaloid paraszimpatomimetikus hatású. Főleg a Fabaceae család néhány fajára jellemzők. erősen bázikus alkaloid. Fenilalanin és tirozin eredetű alkaloidok Izokinolin-alkaloidok képezik e vegyülettípus leggazdagabb csoportját. A Ricinus communis (Euphorbiaceae) alkaloidja is nikotinsav-vázas méreg (cianogén piridon-származék). Laburnum anagyroides. Solanaceae) egyik részét. Viszonylag ritkák.. Több Lupinus fajban ugyancsak kinolizidin-típusú anagirin alkaloid található. Piperidin-alkaloidok Két molekula fenilalaninból és egy molekula lizinből képződik a lobelin. hogy fő komponense piperin. A Lycopodiaceae családba tartozó Lycopodium (Huperzia) serratum (Kína) kinolizidin-alkaloidja. A csillagfürt magja a benne lévő lupanin és lupinin miatt keserű. Nikotinsav eredetű alkaloidok A piridinvázas nikotinsav alkotja a nikotin (Nicotiana spp. hanem poliketid-úton – transzamidálódással . Emellett inszekticid is. Az arekolin könnyen teratogén vagy karcinogén nitrozoaminná bomlik le.Forrás: http://www. A piperin a piperinsav és a piperidin amidja. melynek neve ricinin (nem ricin!). Lupinus spp. Legfontosabb képviselőjük az illékony természetű koniin. hogy Szokratész “bürökpohár” kihörpintésével vetett véget életének). arilindolizidinek egyes Ipomoea-fajokban (Convolvulaceae).: Cytisus scoparius.hu Lizinből indul ki bioszintézisük. A Piperaceae családra (pl. A nikotin illékony. Alkilés bisz-indolizidinek fordulnak elő a Dendrobium (Orchidaceae) nemzetségben. A nálunk is termeszthető Punica granatum (Punicaceae) gyökérkérgéből izolálták a bélféregirtó pelletierint. Légzésközpont-izgató. az észak-amerikai (Appalach-hegység) indiánok füstölőszerének. ez a vegyület borjúra teratogén hatású. hogy illóolaja terpenoidokban gazdag. Indolizidin-alkaloidok Lizinből létrejövő. a Lobelia inflatanak (Lobeliaceae) a hatóanyaga. hogy fenilalaninból. Piper nigrum) jellemző. halálosan toxikus idegméreg. Bioszintézisükre közösen jellemző. Tejjel kiválasztódva azonban humántoxikus. pl. indolvázat is tartalmazó alkaloidok. de a szarvasmarhát ritkán betegíti meg.doksi.

fungicid és protozoatoxikus. . nyugtató és görcsoldó gyógyszereket készítenek belőle ipari úton. A következő családokra jellemzők: Berberidaceae. Tiliacora). 500 alkaloid tartozik ehhez a csoporthoz. Cocculus. Ide tartozik még a kerti dísznövényként is ismert Eschscholtzia californica (Papaveraceae). Monimiaceae. Több fontos gyógynövény tartozik ebbe a csoportba. melyek végül izombénulást okoznak. A pipacsra (Papaver rhoeas. különleges alkaloidokat is tartalmaz. Ranunculaceae (Thalictrum). A nálunk is gyakori füstike (Fumaria officinalis. 10 családban fordulnak elő. fő tetrahidro-izokinolin alkaloidpárja pedig az anhalonidin és az anhalamin. az aztékok hallucinogén kaktusza (“peyotl”). a mák (Papaver somniferum. tulajdonképpen protoalkaloidok. Ugyancsak gyakori gyógynövény a vérehulló fecskefű (Chelidonium majus. Papaveraceae) csak kis mennyiségű alkaloid (roeadin) jellemző. Annonaceae. hidrasztin hatóanyagát viszont a szemészetben és az érgyógyászatban használják fel. Fő hatóanyagai a citotoxikus szangvinarin és kelidonin. kb. Menispermaceae. Chondrodendron.) Tetrahidro-izokinolinok Az ide tartozó növények fenetilaminok mellett tetrahidro-izokinolinokat is tartalmaznak. A feniletilamin vagy a tiramin nem alakul át izokinolin heterociklussá. Curarea. Ranunculaceae. vagyis itt már gyűrűzáródás is bekövetkezik. A “megkettőződött”. Magnoliaceae. Menispermaceae. Kb. Hatóanyagai neuromuszkuláris blokkolók. Papaveraceae. az efedrin.doksi. Uvaria). de főleg a gyökere alkaloidokat tartalmaz. Legismertebb közülük a nálunk védett Ephedra distachya és más Ephedra-fajok (Ephedraceae) fő protoalkaloidja. Fumariaceae). Papaveraceae) egyik legfontosabb hatóanyaga. Legismertebb a simaizomgörcsoldó papaverin. Újabb kapcsolódási variációt jelent. Hernandiaceae. számuk 400 körül van. A Chondrodendron tomentosum tartalmazza a leghatásosabb kurare méreganyagot. vagyis bisz-benzil-tetrahidro-izokinolinok gyakoribbak az edényes növényekben. Benzil-tetrahidro-izokinolinok Egyszerűbb formái tirozin részvételével képződnek. Fő fenetilamin protoalkaloidja a meszkalin (ugyancsak kábítószer). Ranunculaceae. Lauraceae. Például a Hydrastis canadensis (Ranunculaceae) berberin hatóanyaga baktericid. Annonaceae (Phaeanthus.Forrás: http://www. a tubokurarint. az indiánok által használt nyílméreg. Stephania. Ha a fenilcsoport másként (közvetlenül) kapcsolódik a tetrahidro-izokinolin alapváz aromás gyűrűrészéhez. akkor keletkeznek az aporfinoidok. Berberidaceae (Berberis. Albertisia. Popovia. Pseudoxandra. Monimiaceae. ha a bioszintézis útján a tetrahidroizokinolin nitrogén-tartalmú gyűrűrészéhez kapcsolódik a fenilcsoport. Legismertebb képviselőjük a kurare.hu A legkezdetlegesebb szerkezetűek. Enyhe altató. Az egész növény. Ezek a protoberberinek. Főleg a következő családokra (ezeken belül nemzetségekre) jellemzők: Menispermaceae (Abuta. (Újabban “mintájára” szintetizálták az amphetamin-tartalmú és egyre több problémát okozó kábítószereket. de tartalmaz még berberint és sztilopint is. Az előbbieken kívül más. Legismertebb az Echinocactus = Lophophora williamsii (Cactaceae). amelyből epebetegségek elleni gyógyszer készül. Néhány fontosabb család: Annonaceae. Mahonia). Papaveraceae). Lauraceae. fő hatóanyaga a protopin és a fumaricin.

Forrás: http://www. Ezek a hallucinogén alkaloidok ßkarbolin-származékok: harmanok. felesége. virocid. A neurotranszmitterek (szerotonin. emellett kisebb adagban köptető. terméshozama is kiemelkedő). ezért monoterpenoid jellegűek. végül morfin keletkezik. Panaeolus. adrenalin. A morfin mákszalmából való ipari előállítását Kabay János gyógyszerész (18961936) dolgozta ki az 1930-as évek elején. A Zygophyllaceae családba tartozó. A morfinánok bioszintézise a benzil-tetrahidro-izokinolin-vázas retikulinból indul ki. a pszilocibin és a pszilocin is ide tartoznak. tetrahidro-harminok. az emetin és a cefaelin. dr. harmolok. Indol-típusú szerkezetük sokféle állatélettani hatással járhat együtt. de sok hallucinogén vegyület is ide tartozik.és ergolin-alkaloidok. az így előállított tetraploid vöröshere levelei sokkal nagyobbak. nem egy közülük gyógyszeralapanyag. Pogonopus) jellemző. harmalinok. karbolin. hogy az Agaricaceae családba tartozó hallucinogén gombák (pl. DélAmerika Amazonas menti indiánjai a Banisteriopsis-fajok (Malpighiaceae) levelét és kérgét használták vallási szokásaik alkalmával. A növényfajok közül a következő két családra jellemző triptamin-származékok előfordulása: Myristicaceae (dél-amerikai Virola-nemzetség. Conocybe. Tiszavasváron ma is eszerint állítják elő a morfint. Psilocybe aztecorum. nagyobb dózisban hánytató) gyógyászati szempontból értékesek. Ezeket a gombákat a közép-amerikai aztékok sámánjai fogyasztották kultikus szertartások alkalmával. colubrina magvaiban). vagyis a növénynemesítők sikeresen alkalmazzák a nemesítésben (pl. de antimitotikus hatása (metafázisban gátolja a mitózist) miatt egyes származékait citosztatikumként használják. Triptaminok. Fenetil-izokinolinok Fenilalaninból és tirozinból képződik a Colchicum-fajokra (Liliaceae) jellemző autumnalin. Érdemes azt is megemlíteni. Cephaëlis. Kelp Ilona vegyészmérnök aktív közreműködésével. Hatásuk miatt (dizentériát okozó amőbát pusztít. ß-karbolinok (hallucinogén indol-alkaloidok) A hallucinogén növények (és gombák!) legnagyobb része indol-alkilamin származék: triptaminok. Bioszintézisükben szeko-iridoid is részt vesz. mely erős méreg. Így képződik az ipekakuana két fő alkaloidja. Stropharia) méreganyagai. miközben tebain és kodein jön létre. Triptofán eredetű alkaloidok Igen nagy csoportot alkotnak. Kolchicinnel tetraploid növényeket lehet indukálni. Világszabadalma ma is elismert.hu A Papaveraceae család tehát különösen bővelkedik különleges izokinolinalkaloidokban. A. noradrenalin) szerkezeti hasonlósága rávilágít az élettani hatásmechanizmusok összefüggéseire. Még egy nagyon fontos származéktípus jellemző rá. Monoterpenoid izokinolinok Előfordulásuk főként a Rubiaceae család néhány nemzetségére (pl. a morfináncsoport. Virola calophylloides). harminok. majd ebből a kolchicin. Afrikától É-Indiáig és Mandzsúriáig . Mimosaceae (dél-amerikai Anadenanthera peregrina.doksi. pl.

Ezt a növényt is használták az aztékok kultikus ceremóniák alkalmával hallucinogén hatása miatt. A vinpocetin felfedezése pedig lehetővé tette a magyar Cavinton nevű. Kevésbé mérgező származékait tumorgátló hatásuk miatt – bizonyos esetekben – eredményesen alkalmazzák a klinikumban. Ebben az alkaloidcsoportban a legjelentősebbek a Convolvulaceae családba tartozó taxonok. Az Apocynaceae család sok faja fontos gyógynövény. de citosztatikus. melynek egyes lizergsav-származékait gyógyszeripari úton dolgozzák fel. A legismertebb faj a Strychnos nux-vomica. A vinkamin ipari extrakciójának kidolgozása magyar kutatók (Szász Kálmán. Rubiaceae. klavinok stb. nálunk is ismert dísznövény. A kinin ma is a leghatásosabb maláriaellenes szer. Ilyen például a rózsameténg (Catharanthus roseus).hu terjedő Paganum harmala levelei központi idegrendszert stimuláló ß-karbolinokat tartalmaznak. kinidin. Lőrincz Csaba) érdeme. Változatos szerkezetűek. A Loganiaceae családba tartozó Strychnos-fajok igen jelentősek. Életmentő. a kinin. Ugyanerre alkalmazták még a nálunk dísznövényként meghonosodott Ipomoea tricolor (kékvirágú hajnalka) megőrölt magvait is. az anyarozzsal (Claviceps purpurea). A Rivea corymbosa mexikói fajban is megtalálhatók. a kinidin viszont fontos szívgyógyszert szolgáltat. A Rubiaceae családba tartozó Pausinystalia yohimbe alkaloidjai a szimpatolitikus hatású yohimbin és korinantin. Antranilsav eredetű alkaloidok . melynek fő alkaloidjai az idegrendszerre erősen mérgező sztrichinin és brucin. lizergol. A Camptotheca acuminata kamptotecin alkaloidja toxikus. Érdekes.doksi. elsősorban a Gentianales rend következő családjaira jellemző előfordulásuk: Apocynaceae. a szülészetben vérzéscsillapítóként alkalmazott orvosságok készülnek belőle. bonyolultabb szerkezetű alkaloidok jellemzők: ergin. Kinolin alkaloidok Az előbb tárgyalt alkaloidtípus prekurzorának gyűrűfelbomlása és másképpen történő újrakapcsolódása révén keletkeznek a Rubiaceae családba tartozó Cinchonafajok fő hatóanyagai. A lizergsavamid mesterséges etilezésével nyert lizergsav-dietil-amid (= LSD) azonban a legveszélyesebb kábítószerek egyike! Monoterpenoid indol-alkaloidok Triptamin és monoterpenoid (főként iridoid) kondenzációjából keletkeznek. (Fajnevéről kapták nevüket a harmanok és az ehhez hasonló nevű alkaloidok). Citosztatikumként a klinikumban ma is használatosak. Loganiaceae. Ezekre a triptaminból származtatható. Dimer terpenoid indol-alkaloidjai a vinblasztin és a vinkrisztin. Kinolin alkaloidokat tartalmaz még a Cornales rend Nyssaceae családjába tartozó Camptotheca nemzetség. hogy a Convolvulaceae család említett taxonjai “biokémiai rokonságban” vannak az ergolin alkaloidokat tartalmazó gombával (Ascomycetes). agyi vérkeringést javító hatású gyógyszer kifejlesztését. A szintén ide sorolható kis télizöld meténg (Vinca minor) fő alkalodja a vinkamin és a vinpocetin. cinkonin és cinkonidin. belőlük több mint 200 alkaloidot izoláltak. Alkaloidjai gyakran gyógyszeripari feldolgozásra kerülnek.Forrás: http://www.

Forrás: http://www.doksi.hu

Kisebb jelentőségűek, mindegyik az antranilsav ciklusos származéka. A kinazolin-alkaloidok több családban fordulnak elő: Rutaceae, Acanthaceae, Zygophyllaceae, Scrophulariaceae, Fabaceae, Araliaceae stb. Antimaláriás lázcsillapítót szolgáltat a Dichroa febrifuga (Saxifragaceae) febrifugin alkaloidja.

Hisztidin eredetű alkaloidok Hisztidinből keletkeznek az imidazol-alkaloidok. Viszonylag ritkák, például a Rutaceae családba tartozó dél-amerikai Pilocarpus-fajokban található a gyógyászati jelentőségű, szemészetben alkalmazott, paraszimpatomimetikus hatású pilokarpin.

Terpenoid alkaloidok A terpenoidoknál már említésre kerültek. Szeszkviterpénoid alkaloidokat tartalmaz a Nymphaeaceae családba tartozó Nuphar luteum és a Nymphaea alba gyökértörzse. Néhányuk gátolja mikrogombák szaporodását. Diterpenoid és triterpenoid alkaloidok találhatók a Ranunculaceae, Rosaceae, Garryaceae és Escalloniaceae családokban. Ide tartoznak az Aconitum napellus (Ranunculaceae) igen toxikus akonitin és akonin alkaloidjai. Triterpenoid alkaloidok jellemzik az Euphorbiaceae és Daphniphyllaceae család néhány taxonját. A terpenoidoknál már szó volt a szteroid alkaloidokról, amelyeknek legismertebb képviselői a Solanum-fajokban előforduló szolaszodin és szolanidin.

Purin- és pirimidin-származékok Ismeretes, hogy a purin- és pirimidinbázisok aminosavakból keletkeznek. Akárcsak a nukleotidok, ugyanúgy az ide tartozó, alkaloidszerű, élettanilag aktív vegyületek (vagyis valójában nem alkaloidok) nem túl gyakoriak az edényes flórában. Oxidált és metilezett purinok, vagyis xantinok a koffein, a teofillin és a teobromin. Fontos gazdasági, ill. gyógynövények tartoznak ide. A Camellia sinensis (= Thea sinensis, Theaceae) fő hatóanyaga a teofillin és a koffein. A Coffea-fajok (Coffea arabica, C. liberica, C. canephora, Rubiaceae) koffeint, a Theobroma cacao (Sterculiaceae) leginkább teobromint, kisebb mennyiségben koffeint, a Cola-fajok (Cola nitida, C. acuminata, C. verticillata, Sterculiaceae) koffeint, az Ilex paraguariensis (maté tea, Aquifoliaceae) koffeint és teobromint, továbbá a Paullinia cupana var. sorbilis (guarana, Sapindaceae) pedig koffeint tartalmaz. A pirimidin-származékok még ritkábbak. Antinutritív sajátságú a lóbab (Vicia faba, Fabaceae) magjában található vicin és konvicin (táplálékként fogyasztva túlérzékeny embereknél akut hemolízist, favizmust okozhatnak). Különleges pirimidinaminosav a Lathyrus-fajokban (Fabaceae) előforduló latirin.

Cianogén glikozidok Bonyolult folyamat révén, sok enzim közreműködésével aminosavakból képződnek. Fontosabbak: linamarin, lotausztralin, prunazin, amigdalin, vicianin,

Forrás: http://www.doksi.hu

dhurrin. A glikozidok enzimes úton cukrokra, aglükonra és toxikus hidrogéncianidra bomlanak. Különösen rovarokat és csigákat tartanak távol a növénytől. Közel 1000 fajból mutattak ki cianogén glikozidokat. Legtöbb a következő családokban fordul elő: Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Araceae. Ismertebb nemzetségek: Taxus, Juniperus, Prunus (pl. keserűmandula), Cydonia, Malus, Sorbus, Eucalyptus, Hevea, Manihot, Sorghum, Linum, Linaria, Lotus, Phaseolus, Trifolium (főleg Trifolium repens egyes ökotípusai).

Glikozinolátok (izotiocianátok) Aminosav-származékok, mert – akárcsak a cianogének – aminosavakból képződnek kénatom beépülésével (cisztein közvetítésével). A glikozid formában előforduló vegyületek tioglikozidáz hatására izotiocianátot (“mustárolaj”) szolgáltatnak. Az izotiocianátok illó, jellegzetes szagú és csípős ízű vegyületek (mustár, torma).

g) Fenoloidok
Ökológiai és növénykórtani szempontból a fenoloidoknak igen nagy jelentőségük van. Biogenezisük túlnyomórészt aromás aminosavakból (fenilalanin, tirozin) indul ki. Először az aminocsoport eltávolítását katalizáló enzimek (ammónialiázok) aktivizálódnak. Hatásukat a fény sokszorosára fokozza. Így keletkeznek az első fenilpropánsavak, a fahéjsav-származékok (cinnamoidok): fahéjsav, p-kumársav, kávésav, ferulasav, klorogénsav. Általában az alkillánc telítetlensége, a gyakran számos fenolos hidroxi-csoport jelenléte óriási változatosságot tesz lehetővé. A fenoloidok polimerizálódhatnak, metileződhetnek, ezen felül sokféle glikozidjuk létezhet. Így jönnek létre a fehérjekicsapó sajátságú polifenolok, cserzőanyagok. Növénykórtani és allelopátiás szerepük jelentős. Sok gyógynövény hatóanyagai is fenoloidok közül kerülnek ki. A növényélettani szempontból annyira fontos kinonok, naftokinonok, plasztokinonok és ubikinonok kétféle úton is keletkezhetnek, egyrészt a fenilpropanoidokból láncrövidüléssel, másrészt tri- vagy poliketid (poli-acetil-lánc) ciklizáció révén (utóbbi a valószínűbb).

Fenolok, fenolsavak, fenilpropanoid származékok Alkilfenolok poliketid-anyagcsereúton (l. terpenoidok!) is keletkezhetnek, pl. a Thymus-fajokra jellemző fenol-monoterpének (timol, karvakrol stb.). Leggyakoribb egyszerű fenol a hidrokinon. Glikozidjai (pl. arbutin) és metiléterei az Ericaceae és Rosaceae családok néhány fajára jellemzők, pl.: Arctostaphylos uva-ursi, Erica cinerea, Calluna vulgaris (Ericaceae). A benzoesav eredetű fenolsavak (pl. protokatechusav, vanillinsav, galluszsav, sziringinsav) gyakrabban fordulnak elő. Különösen említésre méltó a szalicil-alkohol glikozidja, a szalicin. Főként Salix-fajok (Salicaceae) kérgében és Filipendula-fajokban

Forrás: http://www.doksi.hu

található nagyobb mennyiségben. A szalicin felfedezése vezetett a szalicilsav előállításához és a népszerű aszpirin sokféle terápiás alkalmazásához. Néhány fenolpropanoid karbonsavszármazék előfordulása általánosabb (pl. a klorogénsav héjképletekben gyakori, megtalálható a burgonyában, a napraforgókaszatban, az almában), másoké ritkább, pl. a rozmarinsav a Lamiaceae-re, a lithosperminsav a Boraginaceae-re jellemző. Fenilpropanoidok a stilbenoidok is, de ezekben már két benzolgyűrű van. Például a Pinaceae családra általában jellemző a pinoszilvin. Érdekes, hogy a Polygonaceae család néhány Rheum-fajában a hasonló szerkezetű raponticin található. Ezekhez hasonló bibenzolok és fenantrénné ciklizálódott származékaik edényes növényekben viszonylag ritkábbak. Egyes családokban azonban előfordulnak, pl.: Orchidaceae, Dioscoreaceae, Combretaceae.

Kumarinok Közel 1000 kumarint ismerünk. Az egyszerűbb szerkezetűek a Fabaceae és Asteraceae családokban gyakoriak, a bonyolultabbak pedig főleg az Apiaceae és a Rutaceae család fajaira jellemzők. Fahéjsavból képződnek sajátos ciklizációval. A növényekben leggyakrabban glikozidos formában vannak, pl. az eszkuletin glikozidja az eszkulin (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae). Néhány ismertebb kumarin még az eszkuletinen kívül az umbelliferon, a herniarin, a szkopoletin és a fraxetin. Egyszerű kumarinok találhatók még a következő ismert fajokban: orvosi és fehér somkóró (Melilotus officinalis, M. albus, Fabaceae), melyek a kumarinon kívül antikoaguláns dikumarolt is tartalmazhatnak, továbbá szagos müge (Galium odoratum, Rubiaceae), illatos borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum, Poaceae). A furanokumarinok olyan kumarinszármazékok, amelyek benzolgyűrűjéhez furángyűrű csatlakozik, ilyenek például: angelicin, imperatorin, pszoralen, bergapten, xantotoxin, khellin. Furokumarinok jellemzik az Apiaceae család sok faját (pl. orvosi angyalgyökér - Angelica archangelica, koriander – Coriandrum sativum, Ammi visnaga, Ammi majus, pasztinák – Pastinaca sativa, medvetalp – Heracleum sphondilium), valamint a Rutaceae családban a Ruta graveolens és a Citrus-fajok. Többségük fényérzékenyítő, azaz fototoxikus. A növényben felelősek az ellenállóképességért.

Lignánok, ligninek A lignánok fenilpropán-egységek kondenzációja révén jönnek létre. Fontosabb biológiailag aktív anyagok a Podophyllum peltatum (Berberidaceae) podofillotoxinja és α-peltatinja, mindkettő antitumor hatású. Különösen fontosak – gyakorlati felhasználásuk miatt – a flavanolignánok. A Silybum marianum (Asteraceae) fő hatóanyagai: szilibin, szilikrisztin és szilidianin. Gátolják a lipid-peroxidációt, ezáltal membránstabilizáló hatásúak. Emiatt fontos májvédő gyógyszerek készülnek belőle, például gyilkos galóca mérgezés esetén ezeket alkalmazhatják. A ligninek az edényes növényekre különösen jellemzők, de teljesen általános anyagok, amelyek a sejtfalvastagodás folyamán egyre inkább gyarapodnak. Sajátos szerkezetformáló tulajdonságaik azonban nagyrészt attól függenek, hogy milyen aromás alkoholból keletkeznek és milyen kapcsolódási variációban alkotnak

Forrás: http://www.doksi.hu

makromolekulákat. Általában háromféle aromás fenilpropanol vesz részt képződésükben, a koniferil-alkohol (fenyőfélékben), a szinapil-alkohol és a p-kumarilalkohol (két-és egyszikűekben). Meg kell jegyezni, hogy a lignin gyakran pkumársavval vagy más savas természetű szerves molekulákkal (pl. p-hidroxi-benzoesav, ferulasav, sziringinsav, vanillinsav, glukuronsav) észtereket képez. Ezek aránya egyes ligninekben 5-10 %-ot is elérhet.

Flavonoidok Flavonok, flavanok Többféle fontos szerepükről a bevezetőben már említést tettem. Igen elterjedt vegyületek, több mint 3000 flavonoidot ismerünk, beleszámítva a glikozidokat is. Az eddigi kutatások szerint bioszintézisére kettős út jellemző, az egyik benzolgyűrű (“B”: fenil) a fenilpropanoid típusú p-kumársavból képződik, a másik (“A”-gyűrű) viszont 3 malonil-CoA ciklussá kapcsolódása révén jön létre (ciklikus triketid = végeredményként 3 acetilcsoport gyűrűvé alakul 3 szén-dioxid szabaddá válása közben). Átmeneti termékként keletkezik a tetrahidro-kalkon, mely igen ritkán fordul elő önmagában, stabil formában. Ebből alakul ki a végleges flavonoidváz kalkonszintáz segítségével. Nagyon változatos szerkezetűek. A glikozidkötések kétféleképpen alakulhatnak ki: oxigénatomhoz vagy szénatomhoz kapcsolódva. Az aglikon különböző oxidált állapotai szerint különböztetünk meg flavonokat (pl. apigenin, luteolin), flavonolokat (pl. kvercetin, kempferol), flavanonokat (pl. naringenin, eriodiktiol), flavanonolokat (pl. taxifolin), flavan-3-olokat (pl. katechin), flavan-3,4-diolokat (pl. leukocianidin), de a teljesség kedvéért ide sorolhatjuk az antocianidineket (pl. pelargonidin, cianidin) is. Több, gyógyászati szempontból fontos flavonoidforrás ismeretes. Például rutint (= rutozid vagy “P-vitamin”) szolgáltat a Sophora japonica (Fabaceae) bimbós virágja (15-20% rutint), ipari módszerrel rutint vonnak ki a Fagopyrum esculentum és a Fagopyrum tataricum (Polygonaceae) virágzó hajtásából. A Ginkgo biloba (Ginkgoaceae) trombocita-aggregációt gátló diterpénjei (ginkgolidok) mellett élettanilag aktív biflavonoidokat és proantocianidineket tartalmaz.

Izoflavonoidok, neoflavonoidok A flavonoidoktól az izoflavonoidok abban térnek el, hogy a fenilcsoport a benzpiran (= kromon) váz 3. és nem a 2. szénatomjához kapcsolódik. Főleg a Fabaceae családra jellemző vegyületek, például a szójában különösen sok genisztein és daidzein található. Mintegy 700 izoflavonoidot és izoflavonoid-glikozidot ismerünk. Nagy részüknek – nagyobb mennyiségben és rendszeresen takarmányozva - ösztrogén hatásuk lehet. Az ösztrus-zavar például szarvasmarhák meddőségét idézheti elő. Az izoflavonoidok és a pterokarpanok (ciklizálódott származékaik) baktériumvagy gombafertőzés, esetleg abiogén stresszorok hatására felszaporodhat. Az ilyen anyagokat a növénykórtanban fitoalexineknek nevezzük. A szója és a borsó különösen gazdag pterokarpan-jellegű fitoalexinekben. A neoflavonoidok még ritkább vegyületek, ezeknél a 4. szénatom a fenilcsoport kapcsolódási helye. Jelenlétük Fabaceae, Clusiaceae és néhány Rubiaceae taxonra jellemző.

Antocianinokban gazdag a Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) piros csészelevele. ami együttjár funkcionális hatásuk változatosságával.doksi. nigra és a Malva silvestris subsp. szerepükről a bevezetőben már említést tettem.vagy lepellevelekben bőven megtalálhatók. A legegyszerűbbek a dimer procianidinek. Az aglikont antocianidinnek nevezzük. és könnyen közlekednek az edényes növények szállítóelemeiben. észterképződés. a hibiszkusztea alapanyaga. de gyakoribbak az edényes növényekben a trimer. Onagraceae.és poliketid szintézisúton jönnek létre a kinonok.hu Antocianinok A vízoldékony antocianinok – mint glikozidok – fontos pigmentek. Az edényes flóra zárvatermőire általában jellemző. A szőlőbogyóban található pigmentek különösen a vörösbort szolgáltató fajtákra jellemzők. antrakinonok és a naftodiantronok. Anacardiaceae. A dimer galluszsavból álló ellagitanninok főleg a Rosaceae (pl. mauritiana sziromlevelei. Geraniaceae. A kondenzált tanninok vagy proantocianidinek flavan-3-ol polimerek. Quercus spp.: Myrsinaceae. Geraniaceae. Vízben jól oldódnak. Festéket szolgáltatnak például a Malvaceae családba tartozó Althaea rosea var. V. amelyek a fehérjéket kicsapják. Biogenezisük szerint két nagy csoportra oszthatók: hidrolizálható és kondenzált tanninok. malvidin. Emiatt bőrcserzők. . cianidin. A legfontosabb antocianin-tartalmú gazdasági növényünk a Vitis vinifera (Vitaceae). antimikotikus vagy antivirális. Kinonok Minden valószínűség szerint tri. Kinonokká oxidálódva különösen jól kötődnek fehérjékhez.Forrás: http://www. glikozidok kialakulása). Combretaceae. petunidin. naftokinonok. hogy a párta. Ezek a képességek teszik lehetővé. Potentilla. Lythraceae családokban fordulnak elő. A hidrolizálható gallotanninok általában a galluszsav (vagy digalluszsav) és a glükóz észterei. Gyógyászati értéke van a Vaccinium myrtillus.). A fák kérgei is gazdagok különféle hidrolizálható tanninokban (pl. ugyancsak nagy molekulájú és sok hidroxi-csoporttal rendelkező vegyületek. Az egyszerű benzokinonok viszonylag ritkábbak.. corymbosum (Ericaceae) és a Ribes nigrum (Grossulariaceae) antocianinban gazdag gyümölcseinek. hogy a növények betegségellenálló-képességének mértékét megszabja a tanninok minősége és mennyisége. az edényes növényeken kívül jelen vannak a gombákban és a zuzmókban is. pl. Viszonylag sok fenolos hidroxi-csoportja lehetővé teszi sokféle kapcsolódásukat (kondenzáció. Fagus sylvatica. Corylus avellana stb. tetramer vagy polimer proantocianidinek. A következő családokra különösen jellemzők: Ericaceae. Tanninok A tanninok olyan növényi polifenolok. peonidin. Aceraceae. Agrimonia. Primulaceae. továbbá a Sambucus nigra (Caprifoliaceae) érett bogyói vagy a Centaurea cyanus (Asteraceae) virágai. delfinidin. Több mint 1200 kinont ismerünk. Néhány fontosabb antocianidin: pelargonidin. Sok polifenol antibakteriális. Rosa).

doksi. a gombákon és a zuzmókon kívül az edényes flóra következő családjaira jellemzők: Rubiaceae.Forrás: http://www. Antrakinon-glikozidok több hashajtó hatású gyógynövény hatóanyagai. a hasis 5-20% THC-t tartalmaz. Liliaceae. más. században világhírű volt. Sok a környezetvédelmi szempontból veszélyeztetett lelőhely. kellően ki nem szárított részek bepenészedhetnek. Gyakran sok évig. C. Scrophulariaceae. a tetrahidro-kannabinol (THC) a legfontosabb. senna (Caesalpiniaceae). A naftokinonok több családban előfordulnak. kábítószereket állítanak elő belőle. szemét. Proteaceae. Plumbaginaceae.és antrakinon-glikozidokban. mert fotoszenzibilizáló. melyet a rostkender csak nyomokban tartalmaz. Különböző formákban és töménységekben terjesztik. pl. A marihuana 2-6%. Lythraceae. hipericint tartalmaz az enyhe antidepresszáns hatású Hypericum perforatum (Hypericaceae). és 20. Terpenofenol-származékok jellemzik a szintén Cannabaceae családba tartozó komlót (Humulus lupulus). Általános szabály. Az antrakinonok sokkal gyakoribbak. A nedves.: Bignoniaceae. pormentes helyről szabad gyógynövényeket gyűjteni. Frangula alnus (Rhamnaceae). a Cannabis sativa (Cannabaceae) hatóanyagai. ugyanis gyakori hallucinogén hatóanyag. Az alföldi szikeseken termő magyar orvosi székfű kiváló minősége miatt a 19. védendő és termesztett gyógynövények. Verbenaceae. Az indiai változat gyantája 1 %-nál több THC-t tartalmazhat. Boraginaceae. Az Aloe-fajok (Liliaceae) és a Rheum-fajok (Polygonaceae) is bővelkednek különböző szerkezetű és hatású antron. ilyenek pl. Vadon termő. A gyűjtött nyersanyag nem tartalmazhat vagy csak a megengedett mértékben tartalmazhat növényvédőszer-maradványt vagy nehézfémet. tiszta ivóvízzel kell megtisztítani. Naftodiantron-vázas hatóanyagot. Fabaceae. Droseraceae. Polygonaceae.). A gyógynövény-biotermékek minőségi követelmény-rendszere még szigorúbb.: Cassia angustifolia. Közülük a bioszintézis végén keletkező termék. A hipericin azonban érzékeny egyéneken allergiás tüneteket válthat ki erős fényen. gyógynövény-nemesítés Magyarországon régi hagyománya van a gyógynövény-gyűjtésnek. Egyre zsugorodnak a vizes élőhelyek. de nem általánosak. 4. Juglandaceae. szennyező vagy . Ebenaceae. A mikotoxinokat tartalmazó szárítmányok használata tilos. Terpenofenolok A legfontosabb (ugyancsak összetett bioszintézissel létrejövő) terpenofenolok a kannabinoidok. Kulcskérdés a begyűjtött növényi nyersanyag szakszerű szárítása. hogy csak tiszta. Idegen anyagok. A gyógynövények ezeket felvehetik és raktározhatják. Rhamnaceae. A szárított komlótoboz vagy a belőle készített gyógyszerek enyhe nyugtatóként használhatók. akár évtizedekig megmarad egy-egy régen használatban lévő szintetikus növényvédőszer vagy bomlástermék a talajban. A talajból kiszedett vagy kitermelt gyökeret és gyökértörzset alaposan. de a körülmények rosszabbak. szegényednek az őshonos növényeket termő területek. Ma is sok gyógynövényt gyűjtenek hazánkban. A gyantában lévő keserű ízű anyagai a humulon és a lupulon. A legismertebb naftokinon az allelopátiás hatású juglon (Juglans spp.hu Boraginaceae családokban.

Achilleae herba. Populus nigra gemma. Convallaria majalis folium. stipes. herba. Juniperi galbulus. Crataegus monogyna. Hedera helix folium. P. Solidago canadensis. cortex. flos. T. Tussilago farfara folium. Valeriana officinalis rhizoma et radix. Tudnia kell. terebinthina. millefolium) herba. herba. herba. inkább importból való) spora. gemma. Lamium album flos. Juniperus communis pseudofructus. Sambucus nigra flos. Adonis vernalis (VÉDETT. Corylus avellana folium. flos. flos. más Rosa spp. tomentosa flos. hogy mit gyűjt. Filipendula ulmaria herba. Urticae folium. radix. Aesculus hippocastanum semen. Hippophaë rhamnoides fructus (VÉDETT. Betula pendula folium. T. Primula veris radix et rhizoma. Plantago lanceolata. herba. Achilleae (Millefolii) herba (et flos). rhizoma. Cynosbati (Rosae) pseudofructus. fructus. Potentilla arenaria herba. gyógyszerkönyvi előrások a mérvadók. flos. Galium verum herba. de termeszthető) folium. Herniaraia glabra herba. Frangula alnus cortex. helyette termeszthető az egyenértékű A. Gypsophila paniculata radix. Potentilla erecta rhizoma et radix. Pinus sylvestris turio. Cychorium intybus radix. laevigata summitas. Symphytum officinale rhizoma et radix. Centaurium erythraea herba. jelenleg nagy mennyiségben szállítanak külföldi forgalmazóknak például a következő drogokból: Chamomillae (Matricariae) anthodium. Thymus serpyllum herba. Arnica montana (VÉDETT. Védett területen csak a természetvédelmi hatóság írásos. cortex. Agropyron (Elymus) repens rhizoma et radix. Urtica dioica folium. Viola tricolor herba. Dryopteris filix-mas rhizoma. rhizoma et radix. Solidaginis herba. Chelidonium majus herba. Verbascum phlomoides flos. platyphyllos. folium. Tiliae flos. rhizoma. A legfontosabb. Colchicum autumnale tuber. Fumaria officinalis herba. gyűjtésből származó drogok (gyűjtött mennyiség hozzávetőleges sorrendje szerint): Chamomillae anthodium. herba c. Sambuci fructus et flos. Menyanthes trifoliata (VÉDETT) folium. hogy milyen időpontban és állapotban kell a gyűjtést végeznie. Agrimonia eupatoria herba. de termeszthető). Viscum album folium. Urticae folium. Verbena officinalis herba. Rosa canina s. herba. S. Bardanae radix. helyre és időre érvényes engedélyével szabad tevékenykedni. folium. Artemisia vulgaris herba. herba. Hypericum perforatum herba.doksi. Alchemilla xanthochloa (vulgaris) (VÉDETT) herba. Glechoma hederacea herba. Acorus calamus (VÉDETT) rhizoma. Equisetum arvense herba. Cynosbati pseudofructus. Chelidonii herba. Fontosabb vadon termő gyógynövényeink (megjelölve a védett fajokat): Achillea collina (vagy A. Capsella bursa-pastoris herba. Viola odorata folium. virga-aurea herba. . folium. Polygonum aviculare herba. folium. radix. Euphrasia rostkoviana herba. Rumex spp. l. fructus. Tiliae flos. radix. radix. Taraxaci radix. Pulmonaria officinalis folium. ez a követelmény szárításra éppen úgy érvényes. Cotinus coggygria folium. Vaccinium myrtillus folium.hu mérgező gyógynövényrészek nem fordulhatnak elő a nyersanyagban vagy a szárítmányban. Arctium lappa radix. Lycopodium clavatum (VÉDETT. flos. A gyűjtést csak állami szervek által felhatalmazott tanfolyamokon képzett és eredményes vizsgát tett szakmunkások végezhetik. Crataegi summitas et fructus. Geum urbanum rhizoma et radix. Leonurus cardiaca herba. Galium (Asperula) odoratum herba. Magyarországon fontosabb. Visci stipes. Malva sylvestris flos. radicibus. Equiseti herba. Calluna vulgaris herba. fructus. chamissonis) flos. flos. Tilia cordata. Digitalis lanata (VÉDETT. Taraxacum officinale radix. semen. fructus. Artemisia absinthium folium. de termeszthető) herba. herba. Tanacetum vulgare herba. fructus. Equiseti herba. altissima folium. Ononis spinosa radix. Veronica officinalis herba. Galega officinalis herba. Epilobium parviflorum herba. S. hogy a gyűjtő teljesen biztos legyen abban.. Sempervivum tectorum herba. Hyperici herba. Sambuci flos. gigantea.Forrás: http://www. Taraxaci herba et radix. Mindezekre szabványok. C. Hazai gyűjtésből exportra is jut. pseudofructus.

tataricum herba. angustifolia. Plantago lanceolata folium. B. Fagopyrum esculentum. több fajtát vagy a célnak megfelelő. Matricaria recutita anthodium. Trigonella foenum graecum semen. Vázlatos példák: Valeriana officinalis (macskagyökér) nemesítése: A ploiditásfok (alapkromoszómaszám többszörösei) növekedésével általában erőteljesebb a hatóanyagok felhalmozódása. Ginkgo biloba folium. A gyógynövény-nemesítés nehéz műveletsor. Papaver somniferum caput. legfontosabb gyógynövények agrotechnikai tudnivalóit HORNOK (1990) és BERNÁTH (2000) alapos és gondos kézikönyvei tartalmazzák. Anethum graveolens fructus. V. mauritiana flos. folium. Illóolaj-tartalomban ellentétes a tendencia: legmagasabb érték a tetraploid “collina”típusban található. Coriandrum sativum fructus. 28.hu A hazánkban termeszthető. Valeriana officinalis radix. officinalis var. Calendula officinalis flos cum calycibus seu sine calycibus. Pimpinella anisum fructus.Forrás: http://www. Angelica archangelica radix. V. Cnicus benedictus herba. E. képződésüknek ökológiai függőségét. Carum carvi fructus. exaltata: 2n = 14. Mindezt egyidejűleg elérni igen bonyolult és nehéz feladat. pallida radix. A fő cél mindig a termésbiztonság. Chrysanthemum cinerariifolium flos. Thymus vulgaris herba. hogy a jó és viszonylag állandó minőségű terméket (drogalapanyagot) gondos szabályok betartása nélkül nem lehet biztosítani akár a közvetlen felhasználás. Melissa officinalis herba. Anthemis nobilis flos. officinalis (tipustaxon): 2n = 14. Linum usitatissimum semen. herba. Silybum marianum fructus. Echinacea purpurea. F. tápanyagellátás. hőmérséklet. . Oenothera erythrosepala semen. E. flos. magról való vetés vagy palántázás. Origanum majorana herba. Marrubium vulgare herba. Borago officinalis semen. primér feldolgozás (már akár a termőterületen). akár az ipari feldolgozás szempontjait is vesszük figyelembe. tárolás. Foeniculum vulgare fructus. Brassica alba. Malva sylvestris subsp. Ruta graveolens herba. nigra flos. Hyssopus officinalis herba.doksi. Salvia sclerea herba (recens). Nemesítés szakaszai: Szelekció: morfológiai. ismerve a hatóanyagok változékonyságát. szárítás (természetes vagy mesterséges). Lavandula angustifolia flos. Humulus lupulus strobulus. ha lehetséges. juncea semen. semen. érzékenységét. a területre vonatkoztatott hatóanyag-mennyiség növelése (biomassza. víz-. növényápolás. latifolia (Lengyelország): 2n = 14. D. Ismerni kell a rendelkezésre álló fajtákat. Sinapis alba semen. Ezért a gyógynövények nemesítése az egész növénynemesítésen belül a legösszetettebb. Fontosabb termesztett gyógynövényeink: Althaea rosea var. Ismernünk kell a termesztendő növény ökológiai (talaj-. Artemisia dracunculus herba. V. purpurea folium. Digitalis lanata. Carthamus tinctorius flos. Külön megvannak a szabályai a vetőmagtermesztésnek. Szempontjait és műveletét két példával érzékeltetem. ill. herba. ezek is felhasználhatók a keresztezési kombináció megtervezésekor. Cucurbita pepo var. terméshozam fokozása) és kívánt hatóanyag vagy hatóanyagok legkedvezőbb minőségi összetétele és mennyisége. illóolajtartalom) szerint. officinalis ssp. Mentha piperita folium. B. produkció-biológiai szempontok (gyökértömeg. Levisticum officinale radix. officinalis var. A természetes populációk genetikai változékonyságát ismerni kell: V.és fény-) és agrotechnikai igényeit: elővetemény. szállítási gondosság. főként a valerensav vonatkozásában. betakarítás. officinalis ssp. herba. Dracocephalum moldavica herba. Ezekből a mezőgazdasági szakemberek részletesen megtudják. collina: 2n = 28. nigra. Salvia officinalis herba. Satureja hortensis herba. Vannak oktoploid (2n = 56) populációk is. flos (cribratum). Ocimum basilicum herba. styriaca semen. legelőnyösebb hatóanyag-tartalmú fajtát használni.

maghozam vagy morfintartalom. vagyis kizárólag meghatározott szerkezetű. gyapot) rovarrezisztenciáját vagy gyomirtószer-rezisztenciáját tudták kialakítani. mutációs nemesítés. eredmények: Szelekciós nemesítés: szelekciós nyomás (pl. orientale reciprok keresztezése. alkaloidszegény típus) felhasználása. betegségellenállóság. szója). előállítása a cél. Fajtakísérletben összehasonlítás. kevés mag (vetőmag-előállításra). morfin vagy más hatóanyag növelése (“ópiummák”. Papaver somniferum (mák) nemesítése: Nemesítési cél fő szempontjai: termés (mag) mennyiség növelése.doksi. Módszerek. akkor minden szempontból meg kell győződni az ártalmatlanságról (génmanipuláció nem várt hatásainak sejtbiológiai és állatélettani bizonyítása). Nem véletlen.Forrás: http://www. ill.). tiszta vegyületek izolálása. transzgénikus paradicsom. eredményes lehet a Papaver somniferum és a P. heterózis. . hibridtörzsek és hibridfajták előállítása (tulajdonságok fixálása. ezzel is biztosítva monopolhelyzetét az egész világon. keresztezés. állami fajtaminősítés (szaporítóanyag forgalmazásának előfeltétele). Ha transzgénikus úton sikerül a hioszciamin-epoxidáz szintéziséért felelős gén expresszálódását jelentősen megnövelni. fajtafenntartás.). Ha sikerül biotechnológiai módszerrel olyan magas morfin-tartalmú és kórokozóknak ellenálló transzgénikus fajtát előállítani. több morfin. ami kizárólag gyógyszeripari feldolgozásra kerül. spontán mutációk (pl. izocukrot. menta vagy édeskömény) terméke. melynek kinyerése – más értékes farmakológiai tulajdonsága miatt – ipari szempontból gazdaságos. gyógyszeripari cél). hűvös. Külön említésre méltó. transzgénikus fajták nemesítése. ópium-. alkaloid-mennyiség csökkentése (étkezési mák). Kombinációs nemesítés: kasztrálás. pl. amelyekből tisztított proteint izolálnak (pl. géntranszformáció: több tok. alkoholt és olajat állítanak elő (pl. akkor sokkal nagyobb mennyiségben keletkezik a transzgénikus Daturában szkopolamin. akárcsak bármilyen GMO-élelmiszer esetében (pl. Hatóanyag növelése: produkció-biológiai és ökostabilitási előnyök mellett a fő hatóanyag (ciklopentán-szeszkviterpén típusú valepotriát) mennyiségi növelése (módszerek: beltenyésztés. Az említett GM-növények előállításában az USA jár élen. ipari keményítőt. Ilyenkor fel sem merülhet az a kétely. ha a gyógyszeripar dolgozza fel. hogy a világ legnagyobb GM-növény előállítói olyan ipari növények (pl. hogy valamilyen “melléktermék” nem kívánt hatást gyakorol a fogyasztó szervezetre.vagy kodein-tartalomra. Komoly kérdés. búza stb. alma. továbbá betegség elleni rezisztenciára). teaként vagy más. szőlő. nem annyira szelektív kivonással előállított készítményként kerül forgalmazásra egy transzgénikus gyógynövényfajta (pl. magas illóolajhozam. rezisztencia tulajdonságok). kukorica) vagy vattát gyártanak (pl. szója. akkor nincs ok tiltakozni. előnyt jelent az öntermékenyülés. szomatikus embriogenezis alkalmazása. Produkcióstabilizálás fő szempontjai: ökostabilitás.hu Populációanalízis: vegetatív szaporítással (hátrányt jelent). Ennek kifejtése azonban nem tartozik jelen könyv tárgyköréhez. hímsteril-vonalak előállítása. fajtaelismerés. gyapot). Poliploidia. keresztezés stb. fajtaoltalom (vagy szabadalmaztatás). A közvetlenül. fényszegény körülmények között eredményesebben lehet szelektálni magasabb narkotin. Fajtakísérletek. tok-. kukorica. hogy a genetikailag módosított (manipulált) gyógynövények nem minősülhetnek GMO-termékeknek akkor. hogy a hatalmas területen termesztett transzgénikus ipari növények milyen helyrehozhatatlan károkat idézhetnek elő a genetikai sokféleség megőrzése terén. tájfajták egyedszelekciójával nagy hozamú fajták állíthatók elő.

forrázással vagy áztatással frissen fogyasztható vizes oldatok készíthetők. kamilla. orvosi angyalgyökér. 8 óránként) átforgatják (különösen érzékeny pl. 2.doksi. folyamatos gyógyteázás is okozhat nem kívánt hatásokat (pl. ahol kb. herba. A primer feldolgozás általános szempontjai: 1. alapvetően fontos az azonosított és ellenőrzött alapanyag megfelelő minőségű tisztítása és aprítása. kivonatok készítése A hivatalosan elismert gyógynövény-drogok egy része alkalmas tea (vizes kivonat) készítésére. Teadrogok primer feldolgozása. levél morzsolása (majoránna) . pl. Erős hatású teadrog (pl. A gyógynövényteáknak meg kell felelniük a Gyógyszerkönyv vonatkozó. vastagabb gyökereket) . ritkán (kb. Alapanyag minősítési szempontjai átvétel előtt: faj azonos. kétszeres tömegének megfelelő felületre helyezik. macskagyökér. amelyekből főzéssel. targonca szükséges).Forrás: http://www. Magyar Gyógyszerkönyv I.4. egészséges. rostával. pl.1. pl. ha száraz. gyökér stb.tisztítás (kézzel. pl. Az alapanyag kíméletes és gyors (3-5 óra) beszállítása a szárító helyiségbe. krónikus betegségek kezelésében. ami már az alapanyag betakarításával elkezdődik. kötetében a “Gyógynövényteák – Plantae ad ptisanam” definíciója a következő (01/2002:1435): “A gyógynövényteák kizárólag egy vagy több növényi drogból álló gyógyszerkészítmények. 5. A legtöbb drogból veszély nélkül készíthető tea. 3. tasakokban forgalmazzák. gyűjtés módjának megválasztása: értékes. Vanilla (külföldi nyersanyagokat a helyszínen) . virágok). 6. Ugyanez vonatkozik a szálas és filteres gyógyteakeverékekre is. Chelidonii herba) alkalmazásához orvosi javallat szükséges. egyedi cikkelyeinek vagy ezek hiányában a Növényi drogok (1433) általános cikkely követelményeinek. nem mérgező. A gyógynövényteákat általában ömlesztve vagy adagolt formában. Betakarítás. levél. mert enyhe hatásuk ezt lehetővé teszi. a citromfű. Sokszor betegségek megelőzésére. (A szállításhoz raklapok. drogot szolgáltató része legyen a növénynek. betonpadozatú helyiségbe kerüljön. A VIII.-4. Feldolgozás előtti tárolás: elkülönítve a mérgező. ugyanígy elkülönítve: virág. fehér szappangyökér) . ill. erős illatú nyersanyagokat. a biztos diagnózis érdekében bármilyen betegség esetén meg kell kérdezni az orvos vagy a gyógyszerész véleményét. A gyógynövényteák mikrobiológiai tisztaságára vonatkozó ajánlások (5. Az ártalmatlannak tűnő. ép. tiszta felületre kerül és lefedik. útifű. Ezek a teadrogok önmagukban (“monotea”) vagy teakeverékek (gyógyszerészi szaknyelven “species”) formájában használhatók. Előkészítő műveletek szárítás előtt: . hámozással.fosztás. A betakarítás optimális időpontjának megválasztása (“technológiai érettség”).aprítás (pl. vagyis primer feldolgozása. jellemző szín. mosással.erjesztés.” Akármelyik teadrogról vagy teadrog-keverékről is legyen szó. Mikrobiológiai tisztasági osztály) figyelembe veszik az előírt elkészítési módot (forró víz vagy nem forró víz használata). Camelia. szag. akkor a szállító eszközről fedett. de gyakran hirtelen fellépő betegségek gyógyítására is felhasználják. akkor pormentes.hu 5. Mégis. adagolásuk meghatározott. 4. ha nyers. a cserzőanyag-tartalom megterhelheti a májat). idegen anyagoktól mentes.

aprítás nélkül: kisebb virágzatok.conscissus = aprított – II.termés (és álbogyó. kömény.hu 7.32 mm): az eredeti tömegnek legfeljebb 5%-a mehet át (különösen a filteres teák esetében fontos.morzsológépek: szárított herbából az értékes levél. szita (rosta) finomságú (6.VI. 4-12 óra c) forró levegős: főleg ipari drogok (2-5 perc. Kivonatok készítése . 200-10000C. Winicker WA): simavágás keresztkéssel. szártalanító rosta. kéreg. részei: morzsolódob.virág: 6-7 kg .természetes .Forrás: http://www.14%-ra).3 mm): virágok . szitafinomságú (2.és porelválasztás (kamilla szártalanítása is) . általában nem több 600C-nál . gépek: . bazsalikom) . bőrnemű levelek. ánizs. ventillátorral): nagyon érzékeny alapanyagoknál b) meleg levegős (leggyakoribb). fás részek. Drogtisztítás és drogaprítás (tehát a szárított nyersanyagok további feldolgozása) Lehetőségek.doksi.0 mm): levelek.semiconscissus = finoman aprított – III.0 mm): gyökér. tabletta.IV. finomabb aprításra szolgál . szitafinomságra porított anyag ipari feldolgozásra alkalmas (pl. kéreg: 2-3 kg .levél vagy herba: 5-6 kg .2 kg-tól (pl.a szárító levegő áramlási sebessége és iránya (lehet egyirányú vagy ellenáramú) .mag: 1.mesterséges (szárítóberendezéssel) a) hideg levegős szárítás (8-12 nap. V. szita (rosta) finomságú (4.a szárító levegő nedvességtartalma (ellenárammal egyenletes a száradás) .scissus = durván aprított – I. szita (majoránna. termések. fizikai tényezők: .válogatószalagos tisztítás (kézi. szitafinomságú frakció (0. portalanító rosta. a magdrogtól elválasztja az eltérő méretű részeket Drogaprítás mértéke (előírásonként a szálköz távolsága és a szita számozása eltérő lehet): . mivel a finom papíron átjuthat a drogpor és a készült tea üledékessé válik). Szárítás – kíméletes vízelvonás: a növényanyagból a mechanikailag kötött és az ozmotikus nedvesség eltávolítása (víztartalom 90-ről kb. csipkebogyó) 2 kg-ig (pl. herbák . mustár. virágok (pl. kapszula gyártás) .rostagépek: frakcionálás.a szárító levegő hőmérséklete: előnyös.vágógépek (pl. magvak . ha minél alacsonyabb.triőrök: fekvő. 1-10 m/perc sebességgel) .a szárítás időtartama A szárítás módja lehet: . homok. Lavandulae flos) .. forgóhenger üregekkel ellátva.. édeskömény) 8. Heinen EWK. Chamomillae anthodium. hogy minél kevesebb legyen ez a szitafrakció.és virágrész lemorzsolása. tobozbogyó).őrlőgépek: kalapácsos. gyakoribb eszközök. kockavágás hasító késsel és szabályozható keresztkéssel . gyökértörzs. gyökér. erős lebegtetéssel) 1 kg száraz droghoz általában a következő friss nyersanyag-mennyiségekre van szükség: . vágva őrlő stb.

hidrofil anyagok vizes kivonását követő liofilizálás.a. áztatás után 40 percig gőztérben tartani. kivonószer lehet pl. Szárazanyag-% szerint lehetnek: extractum fluidum (sz.: 70-85%) extractum siccum (száraz. ciklodextrines por. sz. A gyógyborok is hasznosak lehetnek. Vízzel nedvesítve. tabletta. sósavval kissé savanyított desztillált víz. pépesen.illóolaj kinyerése vízgőz-desztillációval vagy nyomással (sajtolással) .solutio (oldat): speciális eljárással készül pl.tinctura (szeszes kivonat): többnyire 40-70%-os etilalkohollal áztatással vagy perkolációval. Sirupus rubi idaei. gyógycukorka.egyéb formulázás gyógyszertechnológiai módszerekkel (pl.extractum (sűrű és száraz kivonat): általában etilalkoholos kivonatok töményítésével készíthető. vákuumbepárlás (pl. Farina lini melegen. Általában a gyártó cég vagy az előállító gyógyszerész adja meg a teafolyadék készítésének módját.a. granulátum.a. (A népi orvoslásban sok helyen gyógypálinkákat alkalmaznak. Ide tartoznak a homeopáthiás őstinktúrák is.: 15-50%) extractum subspissum (félsűrű.a. préselmény.doksi. granulátumok) .különleges macerátum. káposzta.gyümölcspép (pulpa). ecet.: 50-70%) extractum spissum (sűrű.) . pl.vagy vörösborral elegyíteni. ülepítéssel vagy szűréssel (vékony vattarétegen kolálva: szűrlet = colatura). ill. drazsé.Forrás: http://www. Ezekért nem vállal felelősséget a szakember!) . borogatás céljából (pl. hashajtó lekvárfélék .frissen préselt lé (pl.zsíros olaj kivonása oldószerrel vagy préseléssel . bor vagy olaj (zsíros olajjal készül macerátum a fokhagymából. csipkebogyó) Ad fomentosum et ad cataplasma (borogatásra): előbbi finomabb. az Aqua aromatica .szuperkritikus fluid extrakció (SCFE) legtöbbször szén-dioxiddal . Egyéb folyékony kivonat.) . utóbbi kevésbé finomabb aprítású drogpor. kapszula. sz. alkoholos tinktúra. porlasztva szárítás. mivel a forrázat vagy főzet készítése a komponensek arányától függ.sirupus (cukoroldatos galenikum): Sirupus aurantii.: 94% körül) . medveszőlőlevél) Maceratio (áztatás): hosszabb ideig (akár 8-12 órán át) tartó áztatás szobahőmérsékleten (pl. gyakran esszenciát (tinktúrát) kell a javasolt arányban fehér. az orbáncfűből vagy az árnikavirágból stb. 1:5. A gutta (csepp-készítmény) legtöbbször alkoholos kivonat. kutyabengekéreg. orvosiziliz-gyökér. asztmadohány cigarettázásra (Species antiasthmatica ad fumigationem) A teakeverékek vizes kivonására teljesen általános előírást nem lehet megadni. Sirupus laxans stb. sz. melegen szűrni Digestio (pállítás): hosszabb ideig (4-8 órán át) tartó áztatás 30-70 0C-on (pl. Drog és kivonószer aránya általában: 1:10. utána szűrni Decoctum (főzet): főzzük 10-15 percig vagy duzzasztás.hu A gyógyteaféléket a vizes kivonás (arány általában 2-5 g drog/100 ml víz) módja szerint osztályozhatjuk: Infusum (forrázat): leforrázni vagy áztatás után 20 percig gőztérben tartani. cékla) pasztőrözve vagy liofilizálva . . kenőcs stb. Farina sinapis langyosan lumbago ellen) Ad fumigationem (füstölőként): pl. extraktum vagy párlat. pép lehet például: . instant porok. majd 10-15 percig lefedve állni hagyni.

I. sztómaindex) . készítéséhez az 4.nehézfém vagy peszticid maradvány nem lehet benne. folium esetén sztómák típusa. Tájékoztatóként tudjuk. (1986) I. Drog és anyanövényének tudományos és magyar neve 2. egységessége a döntő kérdés.mikroszkópos vizsgálat (pl.és 35 illóolajszabvány volt érvényben. 30 aetheroleum. hogy milyen sokféle szempont szerint kell megvizsgálni a drogokat: 1. VIII. Hg. A Magyar Szabvány (MSZ) gyakran még ma is hivatkozási alapul szolgálhat (ha nincs újabb és jobb). Hg. Magyar Gyógyszerkönyv “Növényi drogok – Plantae medicinales” (1433. Ezek: . A vonatkozó cikkelyek taglalása elárulja. a csomagolás módja az előírt követelményeknek megfelelő legyen. hogy új magyar gyógyszerkönyvünkben mintegy 200 növényi drog. Probléma esetén segítséget nyújthatnak a Ph. ebben az esetben a hatóanyag szennyeződés-mentessége. . számú általános cikkely) kiterjed az előállításra. kötet 71 növényi drog és 15 illóolaj minőségi követelményeit tartalmazza. VIII. A drogminősítésnek az egészségvédelmet. Hg.makroszkópos vizsgálat . 30 oleum. hiszen a hatóanyag-kivonás szelektív művelet. A minősítés – akár belső.hatóanyag(ok) standardizálása (összes hatóanyag vagy egyes hatóanyagok mennyiségi megadása).szerves oldószerek (kivonószerek) maradványa nem vagy csak a megengedett szint alatt lehet benne. fitokémiai értékelése Külön feladat az ipari gyógynövények minősítése. a visszaélés megakadályozását. (2003) és II.Forrás: http://www. és II. akár hatósági – a Ph. Gyógynövények minősítése. és a DAB korábbi és folyamatosan bővülő előiratai. Az említett Ph. . (1986) vonatkozó cikkelyeinek figyelembe vételével. (2004) köteteinek megfelelően történik. Európai Gyógyszerkönyv adja a példát. 20 tinktúra és 10 extraktum fog szerepelni.csomagolóanyag minősége.hu 6. Ebben a szabványgyűjteményben 1992-ben 145 drog. Kifejezetten magas szintű műszeres analitikai munkát igényel.doksi.mikrobiológiailag megfelelő tisztaságúnak kell lennie (stabilitás!). Eur. a termelői és kereskedelmi érdekvédelmet egyszerre kell szolgálnia. I. Hg. A Ph. Például a VIII. de már Ph. azonosításra. vizsgálati módszerekre és növényvédőszer-maradványok kimutatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókra. .azonossági reakció . VII. A drogelőállításban érvényesülnie kell a “Szabályos Termesztési Eljárás”-nak (GAP = Good Agricultural Practice) és az ISO (International Organization for Standardisation) 9002:1994 szabványnak. tisztasága. . kötetében megtalálhatók a drogok és illóolajok általános tudnivalói és vizsgálati módszerei. A drogok minőségi követelményeit szigorú gyógyszerkönyvi és szabványelőírások rögzítik. VII. osztályú minőségi kategóriát különböztet meg. a fogyasztói érdekvédelmet. Azonosság . A II. Bármilyen gyógynövény vagy gyógynövény alapú készítmény előállítása során érvényesíteni kell a GMP (Good Manufacturing Practice) követelményeit a minőség garantálása érdekében.

sósavban nem oldódó hamu (= homok) tartalma (a drog hevítése. ipari gyógynövények A modern magyar gyógynövénykutatás gyökerei a 19. század elejére nyúlnak vissza.kivonatanyag-tartalom meghatározás (vízzel vagy alkohol-víz elegyével) .duzzadási érték meghatározása (1 g drog duzzadása ml-ben. As) a megengedett szint alatt lehet 4.és élesztőgomba 104 Escherichia coli 102 más enterobaktérium 104 Salmonella 0 .alkaloid-tartalom meghatározás (újabban műszeres analitikai mérésekkel kiegészítve) .egyéb anyagcsoportok (pl. gyógyszertan) tárgyalja a gyógyszerek hatását.organoleptikus vizsgálat .hu vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálat.Forrás: http://www. Tisztaságvizsgálat . Gyógynövénykutatás. 2. Hg. bőrporos módszerrel) . hígítással) . szerint): aerob baktérium 107 penész.01 mg/kg) . kiadás egy része 19281932) nagy hatással volt a hazai kutatásokra.peszticidmaradvány-vizsgálat (a jelenlegi gyakorlat szerint “biotermék” esetében a határ legtöbbször 0. majd 600 0 C-os izzítása után visszamaradó összes hamu koncentrált sósavban nem oldódó maradékának 100 g drogra vonatkoztatott mennyisége) .idegen anyagok: növény egyéb részei. antrakinon-glikozidok stb. amikor főként olyan német példák váltak ismertté. Ugyanilyen szemléletformáló alapmunkának számít az 1913-ban megjelent. Cd. vízben.) mennyiségi értékelése általában spektrofotometriás módszer segítségével - 7.doksi. előírt ideig végzett szárításra bekövetkező tömegveszteség) . a mai farmakognózia pedig a gyógynövényekkel kapcsolatos . 5 óra múlva.keserűanyag-tartalom meghatározása (érzékszervi. gázkromatográfiás vizsgálat vagy spektroszkópiás azonosítási módszer 3. Ma a farmakognózia (a szó szoros értelmében gyógyszerismeret) eredeti jelentése megváltozott. Akkor a gyógyszerek nagy része gyógynövény vagy gyógynövény-eredetű anyag volt. Tartalmi meghatározás (folyamatosan tökéletesedik. amelyek megalapozták a gyógyszerismereti (farmakognóziai) ismereteinket.illóolaj-tartalom meghatározás .szárítási veszteség (1050C-os szárítószekrényben. Pb.mikrobiológiai tisztaság: 1 g drogban lehet (DAB 10. összes flavonoid. Alexander Tschirch (1856-1940) berni professzor nagyszabású monográfia-sorozata (1912. szobahőmérsékleten) nyálkaanyagokat tartalmazó drogoknál .cserzőanyag-tartalom meghatározás (pl. eszerint módosulhat) . Fe. idegen eredetű szennyezések (nem lehet több 2% m/m-nál) . a farmakológia (= gyógyszerhatástan.nehézfémek (pl. első ilyen témájú magyar nyelvű szakkönyv. Jakabházy Zsigmond és Issekutz Béla “A gyógyszerismeret tankönyve”.hemolitikus index meghatározása (az a hígítás. ami még teljes hemolízist idéz elő) .

Páter és Kopp korukat megelőzve összekapcsolták a gyógynövények kísérleti termesztését a vegyelemzésükkel. a gyűjtés megszervezése és a drogok tisztaságának megállapítása volt. a külföldi kapcsolatok ezen a vonalon nem voltak kiépítve. Helyette a vele összetévesztett Inula fajok kerültek begyűjtésre. Lencsés. Az akadémia kísérleti gazdaságából teremtette meg 1904-ben a világ első gyógynövénykísérleti intézetét.) részei is belekeveredtek a teadrogokba. Ekkor terelődött a figyelem arra a kiaknázatlan értékre. A tenyészanyagból szigorú . Sikerült kidolgozni a borsmenta termesztési előírásait. ami itthon is bőven termett vadon. hogy Magyarországon a gyógynövényekkel tudományos és gyakorlati alapon Páter Béla (1860-1938). Augustin volt tehát a Gyógynövény Kutató Intézet alapítója és igazgatója 1938-ig. s a háború végével működése véget ért. amely a gyógynövények gyűjtését. ami a vadon termő gyógynövények alakjában nagyrészt elpusztult. a hazai drogok még részben ismeretlenek voltak. amire méltán lehetünk büszkék. sem az örménygyökér még nem volt védett. Ebben az időben sok hamisított vagy összetévesztés miatt nem valódi drogáru került ki külföldre. a már korábban említett eljárás. Az intézetnek több kiemelkedő gyakorlati eredménye is született. ami hamarosan. Ilyen farmakognóziai tankönyv volt Lipták Pál 1940-ben megjelent “Gyógyszerismeret” című könyve is. hogy a magyar drogot zömében nem a mezei szarkaláb (Consolida regalis). Akkor még nem tudták. értékesítését szakszerűen irányíthatta volna. a mákszalmából történő morfin-előállítás. Gyakori eset volt ugyanis. holott a leszűkített ország területén vadon legfeljebb csak a Nyugat-Dunántúlon fordult elő szórványosan az Arnica montana. A magyar gyógynövényügy fejlődésének újabb lendületet az I. hogy sok olyan drogot importáltunk az I. (Akkor még sem a hegyi árnika. ami Kabay János nevéhez fűződik. a hiányzó orosz tea pótlására a vad szederfajok levelét gyűjtötték.Forrás: http://www. Ahogy befejeződött a háború. Pápai Páriz). hogy mérgező növények (csattanó maszlag. elterjedésének feltérképezése. Melius. a kolozsvári gazdasági akadémia igazgatója kezdett el foglalkozni. hogy a magyar szarkalábvirág nem kék. Ekkor azonban nem volt olyan intézmény. Első vezetője Irk Károly vegyész. hanem a lila virágú keleti szarkaláb (Consolida orientalis) szolgáltatta. Kitűnt. A külföldiek például azt tapasztalták. mert gyűjtésük és értékesítésük nem volt megszervezve. világháború alatt bekövetkezett tea.) Az intézet fő feladata tehát a hazai drogok és az azokat szolgáltató növények alapos megismerése. Mindezt csak rendszeres szakemberképzéssel és szigorú ellenőrzéssel tudta megvalósítani az intézet. Páter Béla munkatársa volt.és gyógyszerhiány adott. Augustin Béla támogatásával indult el világútjára az intézetből az a nagy jelentőségű felfedezés. a nagy értékű tárolt készletekre felfigyeltek a kereskedők. Amikor az intézet megkezdte működését. akár pedig a leggazdagabb népi orvoslási tapasztalatok bölcsője Erdély volt. 1918-ban intézetté vált. azonban betegsége és korai halála miatt az intézet megszervezése és irányítása Augustin Béla feladata lett. A vadon termő gyógynövények közül – mint már említettem – a legnagyobb jelentősége a székfűvirágnak volt. Ennek eredményeképpen fellendült a magyarországi drogok exportja. Ekkor a hadsereg és a polgári lakosság ellátása érdekében gyógynövénygyűjtési akció indult. Utóda és munkatársa Kopp Elemér (1890-1964) pedig 1948-ban Marosvásárhelyen fektette le a gyógynövénykutatás és az oktatás alapjait. beléndek stb.doksi. Akár a füveskönyvek (pl. Nem véletlen. Például a trianoni Magyarországról eleinte árnikavirág néven sok árut vittek ki. világháború végéig. Minden igény nyomán 1915-ben kivált a szőlészeti intézetből az ország második gyógynövény-kísérleti állomása. feldolgozását. Ennek minőségi ellenőrzését a Gyógynövény Kutató Intézet végezte.hu botanikai. kémiai és hatástani ismereteket. A szederlevélgyűjtő állomás csak katonai érdekeket szolgált. hanem bíborlila.

Ezek itthon nem termeszthetők. kálmos.doksi. Debrecenben készítik a tökmagolajat tartalmazó kapszulát vagy a máriatövisből kinyert. előbbi fontos a rákterápiában. Ez azért fontos. amellyel mesterségesen lehet fertőzni a rozsot. hatóanyagra történő nemesítés. és így anyarozsot lehet termeszteni. Szász Kálmán. a nálunk tömegesen ültetett díszfa. kutyabenge. a magyar illóolajkutatás kiemelkedő egyénisége helyettesítette egészen az ostrom utáni időkig. A drogok hatóanyag-tartalmának vizsgálata terén úttörő eredményeket ért el Száhlender Károly.hu ellenőrzés nyomán a Mentha rubra egyedeket kiszelektálták. kedvelt. Külön meg kell említeni. A kutatómunka másik nagyszabású eredménye volt az anyarozs termesztésének megoldása. aviculare és S. Ma is népszerű magyar gyógyszerek készülnek az anyarozsból (Claviceps purpurea) vagy a macskagyökérből (Valeriana officinalis). muskotályzsálya. rutintartalma alig csökken. . szappangyökér. laciniatum). rutin-tartalmú növények kutatásában. Dioscorea-fajok). ahol lendületes kutatás kezdődött. fodormenta. 1950-től a drogellenőrzési tevékenységet az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) gyógynövény-minősítő osztálya vette át Giovannini Rudolf vezetésével. koriander. hogy a pohánka (Fagopyrum esculentum) helyett a tatárka (Fagopyrum tataricum) sokkal jobban bírja a szárítást. utóbbi egyik hatóanyag-származéka fontos az agyi vérkeringés javításában. Ammi majus. Gubányi Emil úttörő munkát végzett a gyógyszeripari jelentőségű. Békésy Miklós hosszú éveken át tartó kísérletezéssel eljárást dolgozott ki. Növénynemesítők közreműködésével sikerült termesztésbe vonni simatokú (nem tüskés) és alacsony növésű ricinusfajtákat. Ezalatt Rom Pál. a szívgyógyszer-alapanyagként felhasznált piros és gyapjas gyűszűvirág kémiai és nemesítési kutatása és Szathmáry Géza irányító tevékenységével számos vadon termő (pl.Forrás: http://www. angyalgyökér) agrotechnikájának kidolgozása és illóolaj-kutatása terén. majd Lőrincz Csaba értek el kiemelkedő gyakorlati eredményeket a “Vinca-kutatásban”. de termeszthető S. Hyoscyamus muticus. A megtermelt ricinusmag fedezte az ország gyógyszerszükségletét és ipari ricinusolaj-igényét. amikor 1945-től az intézet élére Boros Ádám. mert számos nemi hormon és mellékvesekéreghormon gyártásához gazdaságosan előállítható alapanyagnak bizonyult néhány külföldi növény (pl. konyhakömény. vidrafű) és külföldi gyógynövény (pl. hogy ebben az időszakban kezdődtek a növényi szteroid-kutatások is. orvosi zsálya. orvosi székfű. ánizs. Csak 1953-ban készültek el a laboratóriumok. Eljárását hamarosan külföldön is alkalmazták. szaporítóanyagok előállítása). A korábbi Kőbányai Gyógyszergyár Növénykémiai Kutató Laboratóriumában neves fitokémikus gyógyszerészek. kapor. mivel ennek levele és illóolaja nem a célnak megfelelő összetételű. emiatt a figyelem a Solanum fajokra terelődött (pl. Ammi visnaga) kultúrába vételével kapcsolatos kísérleti tevékenység. aki 1938-ban Augustin Bélától átvette az intézet vezetését is. Boros Ádám igazgatói irányítása alatt teljesedett ki az anyarozskutatás (gépesítés. Az Apocynaceae családba tartozó rózsamenténgről (Catharanthus roseus) és a kis télizöld meténgről (Vinca minor) a hatóanyagokról szóló fejezetben már említést tettem. de behívták katonának és a háború áldozatává vált. Újabb alapanyagként pedig kiválónak bizonyult a japánakác (Sophora japonica). értékes szteroidforrásnak bizonyult az idegenföldi. útmenti sorfa. Bimbója légszáraz állapotban rutozidban rendkívül gazdag. kerti kakukkfű. levendula. Ugyancsak jelentős eredmények születtek az illóolajat tartalmazó növények (borsosmenta. Kiderült. emiatt rontja a minőséget. nyersanyagként gyártásra alkalmas. Számos más ipari gyógynövényt dolgoznak még fel hazai gyárak vagy üzemek. májvédő szilimarint tartalmazó drazsét. a kiváló botanikus került. édeskömény. pl. Datura metel. lestyán. Az ostrom utáni években a legnehezebb körülmények között kezdte meg működését az intézet.

körömvirág. fehér fagyöngy. félszintézissel vagy mikrobiológiai úton értékes szteroidokká alakíthatók. azaz shiitake lentinánjának) felhasználása a rákterápiában. sőt elpusztítása (inszekticidek) a cél. de itt található az Európában is híres gyógynövény-génbank és kemotaxonómiai botanikus kert. a rózsameténg vinblasztin. Erős hatású növényi molekulák ígéretesek a súlyos betegségek leküzdésében. A már említett ipari gyógynövények közül újra a mák hatóanyagai érdemelnek kiemelést. hiszen az így kialakított molekula-konjugátumok fokozhatják a célzott citosztatikus immuno-kemoterápiás kezelések eredményességét. elűzése (repellensek). Lentinus edodes. Néhány klasszikus példát sorolok még fel a citosztatikus alkaloidok közül. mivel a növényi kábítószerek analitikai kutatásában korábban és ma is jeleskedik. aki agráregyetemi rektorként és egyetemi tanárként adta át szemléletét tanítványainak és szerzett érdemeket külföldön. tuja. A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetében magas szintű fitokémiai kutatás folyik (hatóanyagok izolálása. citromfű (méhfű).doksi. Lehet a farmakoterápia része (phytotherapeuticum forte és mite). kasvirág. a Taxus brevifolia taxolját. pl. Ezúttal csak felsorolom a gyakoribb hallucinogén növényeket. szerkezetkutatása). Fitoterápia. leukokrisztin. A növényi hatóanyagok esetében is igaz. vindezin hatóanyagait. sédkender stb. Több drogból készítenek antivirális vagy immunstimuláns gyógyszereket. A régi hagyományokkal rendelkező kutatóhelyek közül a budakalászi Gyógynövény Kutató Intézet a növényi hatóanyagok analitikai kutatása mellett a máknemesítésben ér el kiemelkedő eredményeket. aromaterápia. de ipari alapanyagként példaként említhetők a szója feldolgozása során kinyerhető fitoszterolok. 8. a Camptotheca acuminata kamptotecinjét. de az alternatív orvoslásban és a természetgyógyászatban is helyet kap. A problémakörről összefoglaló monográfia (BAYER 2000) és cikksorozat (SZENDREI és NAGY 2003) nyújt teljes áttekintést. drogokat vagy vegyületeket: Papaver somniferum . Számos növényi antivirális hatóanyag jellemzi a Rosaceae családba tartozó gyógynövényeket. A mai gyógynövénykutatás szerteágazó. Például az őszi kikerics kolchicinjét. férgek riasztása. hogy a különféle molekulaszerkezetek hatásmechanizmusának sejtbiológiai vagy farmakológiai értelmezése a legtöbb esetben nem kellően tisztázott. a szója tripszin-inhibitora) alkalmazása monoklonális ellenanyagokhoz kötve. Figyelemre méltó a lignánok közül a Podophyllum peltatum podofillotoxinjának alkalmazása vagy az immunmoduláns gomba-poliszaharidok (pl. főleg fehérjék (pl.Forrás: http://www. hogy a fitoterápia ma már hazánkban is gyakorlattá válhatott.hu A növényi biokémia előrehaladásában magyar tudósnak. homeopathia Fitoterápia A fitoterápia akkor is az embert szolgálja. ha gazdasági állatok gyógyítása vagy rovarok. A Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézete sokat tett azért. a ricinus ricin toxalbuminja.és szövettenyésztése terén nemzetközileg elismert kutatóhely.és Aromanövények Tanszéke a gyógynövények nemesítésében és termesztésében ér el jelentős sikereket. de hagyományos hírneve szinte állandó. Reményt keltő a növényi toxinok. a gyógyszerész Doby Gézának (1877-1968) voltak úttörő érdemei. Ipari módszerekkel. A gyógynövények sejt. A Corvinus Egyetem (korábban Kertészeti Egyetem) Gyógy. Hatáserősségben és veszélyességben a kábító növényi drogok foglalják el a csúcsot.

A kezelő orvosok többségének nincs ideje arra. Általában érvényes. hanem teadrogokról. észterek. Cannabis sativa ssp. vitaminokban és vitaminszerű vegyületekben. de egy célzott terápiában az ilyen tulajdonságok legfeljebb a kiegészítő kezelés szükségességét indokolják. illatát legtöbbször szerves savak. hogy egy növény nyersen. viaszok és illóolajok közvetlen felhasználása is népszerű és hasznos. de kellő mennyiségű tényen nem nyugvó.hu (opium. Banisteriopsis-fajok (ayahuasca. Sokkal több időbe kerülne. violacea (ololiuqui). caapi). mustárolaj-származékok idézik elő. A gyümölcsök sajátos zamatát. ha a gyógyszertárban a panaszos egyénre vagy a betegre sajátos összetételű teakeverékeket készítenének. a bő választék előnyt jelent a gyógynövényszaküzleteknek és a gyógyszertáraknak. Közülük számosból specialitások (kapszula. indica (kannabisz. hanem az emberi hiszékenységet kihasználó üzletemberektől. szerves savak észterei. Lophophora williamsii (peyotl. a feketeszeder. paricá. húsos gyümölcsök egy része különösen gazdag antioxidánsokban. a félszintetikus heroin). Datura-fajok. továbbá kivont olajok. Az orvosi praxisban legnagyobb segítséget PETRI (1999) könyve nyújtja. cukrok. kokain). a málna. Catha edulis (kath). Gyakran csak általánosságokat tud említeni a szakember. A különféle. alkilaminok. vagyis megfelel az érvényben lévő gyógyszerkönyv előírásainak. beteldió vagy arekadió). tabletta. Magyarországon és külföldön előállított és az Országos Gyógyszerészeti Intézet által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyteakeverékek a panaszos számára hasznosak. és a megelőzés hangsúlyozása sem áltatás. nem mutatható ki belőle peszticid-maradvány. E. szűrt és pasztőrözött formában. A lédús. a narancs. továbbá orvosi vagy gyógyszerészi felelősséggel járna. ill.doksi. marihuana. kenőcs stb. inkább “csodás” eseteket leíró Trebentől származik. alkalmazása a diétában vagy a mindennapi táplálkozásban igen fontos nyersen vagy rostos. hiszen antioxidáns hatás gyakran igazolható. Rivea corymbosa. epóna). ami azt jelenti. novogranatense (Cocae folium. hiszen akkreditált minőségvizsgáló garantálja a komponensek alkalmazhatóságát. nem kis problémát jelent a tudományos igényű magyarázat. efedrin).) készülnek. cianogének adják. Virola calophylloidea (yakée. a fekete és piros ribiszke. polifenolok. cohoba). nehézfém vagy radioaktivitás.Forrás: http://www. Emiatt például a fekete és piros áfonya. Piptadenia peregrina. colubrina (yop. P. az alma stb. A fűszernövények változatos íz világát többnyire terpenoidok. morfin. illetve ezek vizes kivonatairól. hogy egyáltalán nem közömbös. Pedig megérné. THC). I. A gyógyszerész azonban fel kell hogy készüljön a korrekt tájékoztatásra (kitérve az esetleges mellékhatásokra is) az orvos vagy a panaszos kérdéseire. A baj nem a jóakaratú. hogy a szakszerűen szárított gyógynövények. a citrom. vajon egy-egy gyógyszer természetes vagy szintetikus eredetű-e. Ipomoea tricolor. meszkalin). A fitofarmakonokról leginkább a gyógyszerész szerezhet bő információt hagyományos és elektronikus eszközök segítségével. az eper. Areca catechu (Arecae semen. Hyoscyamus niger. Erythroxylum coca. . cukoralkoholok. italnak vagy teának elkészítve milyen ízű. Nem könnyű kielégítő farmakológiai adatokat találni a készítményekről. A természetgyógyászatban a gyógynövények iránti érdeklődést különösen Maria Treben írásainak magyar nyelvű kiadásai (pl. a félszintetikus LSD. Ha nem izolált és farmakológiai bizonyítékokkal jellemezhető hatóanyagról van szó. Persze ez egyáltalán nem kevés. a szőlő. drazsé. hogy megállapítsa. Ephedra sinica és egyéb Ephedra-fajok (Ephedrae herba. “Egészség Isten patikájából”) és az ehhez fűződő élelmes üzletpolitikai fogások nagy mértékben megnövelték. mivel sok speciális gyógyszert és gyógynövényből készült terméket is értékel. Nem utolsó szempont. drogok. Paganum harmala. hasis. hogy a drog a hatóanyagot vagy hatóanyag-csoportot elegendő mennyiségben tartalmazza. főzve. Atropa belladonna.

A kinyert illóolajat közvetlenül használják gyógyításra vagy betegség megelőzésére. A legvonzóbb illatúak is kellemetlenné válnak. hogy a beteg gyógyulásáért nem vállalnak felelősséget. eukaliptusz. így kikerülve a szakmai kritikát vagy az utólagos reklamációt. cickafark. borsosmenta. ebből pedig aromás vizeket és kenőcsöket készítettek. boróka (használatuk óvatosságot igényel. a benne lévő eugenol miatt) és jól alkalmazható akut vagy krónikus felső légúti hurutok csillapítására. légúti hurutok kezelésére alkalmas és antibakteriális: ánizs.és rózsaolaj. citromfű. narancs. kömény. borsosmenta. Görcsoldó: kamilla. konyhakömény. kamilla. rajtuk kívül ugyanígy hat még a fahéj.doksi. Aromaterápia Az aromaterápia céljait tekintve nem különbözik a fitoterápiától. míg a magyar népi orvoslásban inkább a fokhagyma. kakukkfű. de főként az illatszeripar használja mindegyiket. zsálya. gyógycukorka is készül). teaitalként ajánlják. kömény. orvosi székfű és a bodzavirág voltak ismertebbek. vagy a szegfűszegé. a kamilla. Mindezek miatt a szakemberek véleménye egyre fontosabb. fahéj. édeskömény. a mandarin. Vizelethajtó: lestyán. fenyő fajok. cédrus-. Az “aromatárius” gyógyszerészek a 16. 7. Érvényes gyógyszerkönyveinkben hivatalos aetheroleumok hazánkban mind beszerezhetők és az aromaterápiában alkalmazhatók. Köptető. fahéj-. rozmaring-. Ma sokféle trópusi illóolaj is beszerezheztő. Szélhajtó: ánizs. fahéj. 3. kamilla. sárkányfőfű. 2. édeskömény. vöröshagyma. levendula. a citrom. antiszeptikus. torma. levendula. hiszen a panaszosok és a súlyos betegségben szenvedők félrevezetése. a mirtusz. 5. a mustáré vagy a fokhagymáé. Népszerű a narancs. századtól kezdve nemcsak az európai. Étvágygerjesztő: ánizs. orvosi angyalgyökér. a grapefruit. Az illóolajat tartalmazó növények nagy része kellemes közérzetet idézhet elő. Vízgőz-desztillációval vagy préseléssel nyerték ki belőlük az illóolajat. az eukaliptusz és a fenyők illóolaja.hu Sorban jelennek meg olyan forgalmazó láncok. boróka. Közben hangsúlyozzák.Forrás: http://www. A legtöbb illóolaj gátolja a mikroorganizmusok fejlődését (pl. inhalálásra és szájüreg kezelésére alkalmas: kamilla. Gyógyászati értékük is van. narancsvirág. levendula. narancs. Gyulladáscsökkentő hatásuk is igazolható. és kockázatos a racionális érvelés. ha gyógyíthatatlan betegről van szó. Ilyenkor a remény is segíthet. 4. 6. narancs. csípős szagú illóolajok is. ha nagy töménységben érik a szaglószervünket. oldatokat és egyéb termékeket terjesztenek nem kis áron.) Tehát a belső hatást kifejtő illóolajokat például a következő növények szolgáltatják: 1. borsosmenta. fahéj. Vagy táplálék kiegészítőként. melyek áltudományos magyarázatokkal ellátott teákat. (A gyulladáscsökkentő hatást prosztaglandin-szintézist gátló hatással igazolják. eukaliptusz (utóbbiból pl. becsapása súlyos vétség. citrom. a rózsafának nevezett Aniba rosaeodorata (Lauraceae) illóolaja vagy a Cananga odorata (Annonaceae) “ylangylang”-illóolaja. Vannak kellemetlen. fahéj. hanem az amerikai aromás növényeket is megismerték. a Melaleuca viridiflora “niaouli”-illóolaja. pl. Epehajtó: kálmos. kakukkfűé. borsosmenta. Nehéz a felvilágosító gyógyszerész vagy orvos helyzete. a Melaleuca leucodendron “cajeputi”-illóolaja.és állatorvoslásunkban több mint 80 aromás növényt használtak. pl. kakukkfű. kapszulákat. bazsalikom. a szintén Myrtaceae családba sorolható és ausztrál teafának nevezett Melaleuca alternifolia illóolaja. mert a . a benne uralkodó timol miatt. édeskömény. édeskömény. petrezselyem. koriander. borsosmenta. orvosi zsálya. Ember. Gyulladáscsökkentő. kálmos. a jázmin vagy a citronella illóolaja is. Népszerű volt a kálmos-.

mogyoró. E gyógyszer nagy adagban egészséges személyeknél hasonló tüneteket vált ki. 1865-ben létre jött a Magyar Hasonszenvi Orvosegyesület Almási Balogh Pál elnökletével. aki Deák Ferenc háziorvosa volt. mint amelyeket a betegnél lehet észlelni. Pollenallergia esetén száraz papír-zsebkendőre cseppentve: borsosmenta. A homeopathia az a kezelési elv. mandarin. könyvet írt “Hasonszenvi gyógymód és gyógyszertan” címmel. Emiatt az idegrendszeri betegségben szenvedőknek különösen óvakodniuk kell bármilyen illóolaj használatától. csak irányzatnak. emiatt vesefelhám-irritáció előfordulhat!). majd 1904-ig Bakodyt tanárnak nevezték ki. majd egy évtizedig (1866-1876) követte a “Hasonszenvi Lapok” sorozat. levendula. célnak megfelelő. 1864ben megjelent az első homeopathiás szaklap “Hasonszenvi Közlöny” néven. Az alapelv kialakítása Samuel Hahnemann (Meissen 1755 – Párizs 1843) nevéhez fűződik. majd a “Reine Arzneimittellehre I-VI. Tapasztalatai szerint a kinakéreg nagy adagban váltólázat okozott. hogy érzékeltessem a sokat kritizált gyógymód 19. (fürdőbe csepegtetve még majoránna. minél kisebb a dózis. sőt. kamilla. János nem más. Fejfájás esetén borogatásra: citrom. frissítő vagy izomlazító illóolajok. mely csökkentett. Légtérillatosító: kerti izsóp. A “similis similibus curantur” megállapításon és a “nil nocere” elvén alapszik a homeopathia lényege: a szer annál erősebb. 10. Nyugtató: macskagyökér. A homepathia “fénykora” ezzel lezárult. egy időben Széchenyi “Hitel”-ével. században elsősorban a német homeopathiás orvosok tapasztalatait vették át a hazaiak. s kinyilvánítják. hogy a szerek forgalmazására okleveles gyógyszerész szükséges. Érdekes példaként említem meg Schimert Gusztáv nevét. édesmandula. borsosmenta. hanem más szövetekben. A tényeket és elvi kérdéseket híres munkájában. majoránna. hogy egyes illóolajokra vagy illatos növényekre allergiás reakció alakul ki. Lépésében nyomós érvekre támaszkodott. akinek egyik fia. citronella. Nem ritka. Pesten jelent meg. Homeopathia A szervezet öngyógyító képességének gyógyszeres támogatására szolgálnak a homeopathiás gyógyszerek. gyakran kémiai vagy fizikai módszekkel ki nem mutatható hatóanyagot tartalmazó készítményeket alkalmaz. fahéj). 1872-ben először Hausmann Ferencet. Erre érzékenyekben epileptiform görcsöket is előidézhet. sőt reflexes úton a központi idegrendszer egyes részein is hat. Az “Organon” magyar fordításban 1830-ban. a kialakult tanszék 1906-ban hivatalosan megszűnt. borsosmenta. Az 1867-es kiegyezés után Eötvös József az önálló tanszék felállítását elutasította. frissítő.Forrás: http://www. levendula. narancs. Korányi Frigyes és Jendrassik Jenő a homeopathiát nem tartották tudománynak. jojoba. Követője. Némelyik illóolaj nemcsak az alkalmazás helyén. avokádó. fenyő. bazsalikom. századi hagyományait. 1848-ban a gyógymód oktatása szerepel az orvoskari tantervben. nyugtató. citrom. Argenti Döme (1809-1893). Masszázsolajokhoz (pl. 12.doksi. borsosmenta. fodormenta. a szer pedig hasonszer. 13.” több kötetes könyvében (1811-1821) fejtette ki. A 20. az “Organon der rationellen Heilkunde” (1810).hu glomeruláris szűrésráta erősen növekedhet. Ennek ellenére 1870 körül Bakody Tivadar homeopata egyetemi orvostanár 120 ágyas kórházat vezetett. ugyanis a kor neves orvosai. oliva): az előbb felsorolt. felnőtteknek fürdővízbe csepegtethető (magas vérnyomás vagy szívbetegség esetén nem!): rozmaring. levendula. 8. istenfa. Csak azért ismertettem hazai kialakulásának fő lépéseit. mint neves . narancs. levendula. fenyő. Vérkeringést elősegítő. Emiatt a gyógymód “hasonszenvi”. 11. 9.

Ezért külön nevet is kap: potenciálás vagy dinamizálás.01%). Külön cikkelyben írja le a homeopathiás készítmények előállítására szánt őstinktúrák (Tincturae maternae ad praeparationes homoeopathicae) általános jellemzőit. így a friss vagy szárított növény (ide sorolható a moszaton kívül a gomba és zuzmó). Fontos a szer alkalmazási módja (pl. Néhány gyakori jelölés pl.Forrás: http://www. hígítás fokának jelölése. A csepp (dilutio) desztillált víz és alkohol különböző arányú elegyével. őstinktúra töménysége általában azonos a hagyományos tinktúrákéval. Az ún. 1990-ben az Egészségügyi Tudományos Tanács meghatározta: “a homeopata gyógymód magyarországi alkalmazásának tiltása nem indokolt”. tartalmi meghatározására és eltartásának körülményeire (pl.teljes mértékig igazodva a 4. azonosítására (pontos tudományos név megadásával!). A kiindulási nyersanyag főként növényi (friss vagy szárított). 300 szubsztancia van forgalomban.0001%). őstinktúra vagy glicerines macerátum). C3 = 1:1000000 (0. a második az anyanövény és családjának tudományos neve): Aconitum – Aconitum napellus (Ranunculaceae) Aethusa – Aethusa cynapium (Apiaceae) . vagy centimálás (C = CH) 1:99 arányban. Újabban komplex készítmények is forgalomban vannak. alkoholos oldat (csepp). E század első felének egyik legnevesebb homeopatha orvosa volt. Az említett gyógyszerkönyv külön kitér az előállításra szánt növényi drogok (Plantae medicinales ad praeparationes homoeopathicae) legfontosabb ismérveire is. ebből közel 200 növényi eredetű. friss növényi drog mélyhűtve vagy 96%-os etanolban sötétben tárolandó).hu idegkutatónk.doksi. őstinktúra. de a betegre szabott gyógyszert igazán csak speciális technológiával lehet elkészíteni. A potenciáló vivőanyag főként víz. amikor a dr. hazai képviselője. A jelenkori újraéledés az 1990-es évek elejére tehető. néhány fontosabb példa (első név a homeopathiás gyógyszer sajátos neve. A gyógyítás ezen módját hazánkban 1944-ig gyakorolták. néhai Szentágothai János pécsi és budapesti anatómus professzor. Gyógyszerformák általában: homeopathiás golyócska (sublingualis adagolásra). Schimert erdélyi szász családból származott. de lehet kémiai. ami néha megegyezik az alapanyagot szolgáltató növény nevével. és már 1907-től foglalkozott homeopathiával. Zajta Erik. de főként az 1978-ban kiadott és 1987-ben hatályba került HAB 1 (Homeopathiás Gyógyszerkönyv) adta. Peithner KG. sublingualisan) és az étkezés szerepe (általában étkezéstől független vagy meghatározott időben).) történik. ami előírás szerint. Orvosi tanulmányait Berlinben végezte. ásványi vagy állati eredetű is. LM = 1:50000. alkohol. meghatározott módon (pl. ősanyag latin neve. A VIII.: D1 = 1:10 (10%). mindig friss vagy szárított növényt vagy növényrészt használnak a kivonáshoz. Hosszú kényszerszünet következett a háború után.külön tárgyalja a homeopathiás készítményekkel (Praeparationes homoeopathicae) kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és fogalmakat (pl. továbbá az Erdélyből átköltözött Rácz Gábor el nem kezdte a tudományos és gyakorlati továbbképzést közlemények és tanfolyamok formájában. rázogatással. glicerin vagy laktóz. apja patikus volt. Tehát a homeopata gyógyszert a beteghez kell hozzárendelni. esetleg növényi váladék minőségére. A gyakorlatban kb. tabletta. gyakran kórházi osztályokon is. Homeopathiás gyógyszerek készítéséhez erősen toxikus növényeket (néha gombát) is alkalmaznak. D3 = 1:1000 (0. Európai Gyógyszerkönyvhöz .1%). a por (trituratio) tejcukorral készül. dörzsöléssel stb. szennyeződés-mentességére. C1 = 1:100 (1%). C2 = 1:10000 (0. A hígítás lehet decimálás (jele: D = DH) 1:9 arányban. D2 = 1:100 (1%). Az alapot az 1976ban megjelent Német Gyógyszerkönyv. A gyógyítás elve holisztikus szemléletet tükröz. Magyar Gyógyszerkönyv (2003) . Külön művelet a hígítás. vagyis az orvos a beteg emberrel foglalkozik és másodsorban a betegséggel.

ahol speciális. gyakorlati tudnivalót is megemlítek. 1 m magasra megnövő cserje. A betegségre vagy kórra vonatkozó szakkifejezések indokolt esetben az orvosi helyesírást követik. kiválasztása saját döntésem szerint történt. – MALVACEAE [syn. ahol igen gyakori a névhasználat. hogy az internetes keresésben is általában az angolos (latinos) helyesírás az általános.: Hibiscus abelmoschus L. Egyiptomban. vagyis homeopathiás gyógyszereket sem szabad öngyógyításra használni. ambretta Abelmoschi seminis aetheroleum Hibisci abelmoschi semen Honos Indiai-szubkontinensen. Angolában és D-Amerikában. A helyes és pontos diagnózis felállítása az orvos feladata. a kutatóban kételkedést vagy újabb kiváncsiságot indíthat a jobb megismerésre. . A legfontosabb érvényes gyógyszerkönyvekre utalok és a drogok mellett felsorolom a VIII.hu Agaricus muscaria – Amanita muscaria (Amanitaceae) Anhalonium – Lophophora williamsi (Cactaceae) Cicuta virosa – Cicuta virosa (Apiaceae) Colchicum – Colchicum autumnale (Liliaceae) Colocynthis – Citrullus colocynthis (Cucurbitaceae) Conium – Conium maculatum (Apiaceae) Croton tiglium – Croton tiglium (Euphorbiaceae) Ignatia – Strychnos ignatii (Loganiaceae) Mezereum – Daphne mezereum (Thymeleaceae) Nux vomica – Strychnos nux vomica (Loganiaceae) Rhus toxicodendron – Rhus toxicodendron (Anacardiaceae) Tabacum – Nicotiana tabacum (Solanaceae) A gyógymód sikeres alkalmazásához erre szakosított orvos szükséges. de ezalól is van kivétel. A cél az alapvető tájékoztatás.] illatos ábelfű. akár a kutatásra. A vegyületek neve vegyes. ott a külföldi szakirodalomban írt módot követem. A Magyarországon leggyakrabban gyűjtött és termesztett gyógynövényekről több speciális. aki indokolt esetben folyamodhat a hagyományos orvosi tevékenység (allopathia) bármelyik szakágához. ott fonetikus. ha semmiképpen nem ártanak. Magyar Gyógyszerkönyvben szereplő kivonatokat (extractum.Forrás: http://www. GYÓGYNÖVÉNYEK Megjegyzés: a hatóanyagok listája nem teljes. Jáván.doksi. még akkor sem. Az igazi kórok kiderítését ez a fajta öngyógyszerezés ugyanúgy megnehezíti. tinctura) is. Trópusokon termesztik. főleg a népi orvoslásban használt növények esetében. A Abelmoschus moschatus Medic. Kb. így farmakoterápiához is. Az olvasó kiegészítheti. Utóbbinak előnye. mint a fitoterápiás készítmények indokolatlan alkalmazása.

Szibériában. orvosi felügyelettel. Eur. Alkalmazás: illóolajat és gyantát állítanak elő. Hatóanyag: illóolaj. A díszes.) Acaciae gummi (Ph. fehéres-sárgás. Szenegálban.és likőripari alapanyag. Floridában és Brazíliában. Hatóanyag: arabin hemicellulóz (arabinsav Ca-. Mg-. melynek fő alkotója farnezol. szigorúan ellenőrzött adagban. Alkalmazás: illóolaját hasznosítják. Fontosabb illóolaj összetevők: pinen.hu Hatóanyag: magban 0.doksi. Abrus precatorius L.. Hatóanyag: erősen mérgező alkaloid abrin.) Willd. Hatóanyag: a belőle (főként a fiatal hajtásvégekből) kinyert terpentin 8-10% amorf abietinsavat. korallmag Abri precatorii semen Honos Karib-tengeri szigeteken.: Acacia arabica (Lam.2-0. Alkalmazás: az abrin dosis letalis értéke 0. Hg. Kínában antipyreticum. korallpiros alapszínű mag erősen mérgező. 35% gumianyag Alkalmazás: spasmolyticum. inkább az előbbi országokban. lektinek. ezen belül kb. limonen Alkalmazás: fürdőterápia (tabletta. pektin. stomachicum. 4. A drog borsó-dió formájú. Hatóanyag: 2-12% catechin-cserzőanyag Alkalmazás: adstringens. carminativum.) Honos Ugandában. f. Kenyában. Acacia senegal (L. – FABACEAE olvasólián. tonicum. kb.] egyiptomi akácia Acaciae arabicae cortex Honos Egyiptomban. Eur. így nyerik a “desensimata” gyógyszerészeti terméket Alkalmazás: gyógyszertechnológiában emulgeáló. Abies balsamea (L. 50-70 m magas fa. VIII. Abies sibirica Ledeb. Afrikában anthelminticum.) Willd. Ph. 50% abietinolsavakat tartalmaz.) Mill. Hatóanyag: illóolaj. Embergyógyászatban egyes szembetegségekben (pl. Indiában aphrodisiacum. stabilizáló. Hatóanyag: 17-20% cserzőanyag és galluszsav Alkalmazás: főként technikai cserzőanyagként. Illóolaja illatszer.Forrás: http://www. Kelet-Indiában és Ausztráliában. caren. termesztik is. Illóolajban juvabion és dehidrojuvabion szeszkviterpének is vannak. – FABACEAE [syn. Ph. – PINACEAE balzsamfenyő Abietis balsameae aetheroleum Abietis balsameae resina Honos Kanada és USA keleti államaiban. – PINACEAE szibériai jegenyefenyő Abietis sibiricum aetheroleum Honos Észak-Oroszországban.VIII. A benne található oxidázokat. .és dél-európai hegyekben és Észak-Amerikában. Acacia catechu (L. 4-6 m magas fa. Acacia nilotica (L. Szudánban hashab). Hg.) Willd. trachoma) ritkán használják. gyanta.) Willd. K-sói). peroxidázokat alkoholos melegítéssel inaktiválják. 4. üvegszerű. Gyantában abienol biciklusos diterpénalkohol is található..01 mg/kg testtömeg. – MIMOSACEAE arabmézga. – PINACEAE közönséges jegenyefenyő Abietis piceae aetheroleum Templini aetheroleum Honos közép. gyanta. Tanganyikában és Szudánban (verek a neve. toxikus fehérje abrulin. akáciamézga Gummi arabicum = Acaciae gummi Acaciae gummi dispersione desiccatum (Ph. fertőtlenítő szappanfélék és illatszerek gyártása. – MIMOSACEAE katechu akácia Catechu Honos Kelet-Afrikában. repedt felületű. 7-15% zsíros olaj.6% illóolaj. fürdősó). Abies alba Mill.

antibakteriális. emiatt akár 25% kamazulent is. Acanthus mollis L. nálunk dísznövényként ismert. görcsoldóként (colitis. 10%). enteritis.hu Acanthosicyos horridus Welw. – CUCURBITACEAE sivatagi tövistök. erba-rotta All. α-pinen. ulcus ventriculi. Kísérleti adat.] illatos cickafark Ivae moschatae herba . inszekticidek. ulcus cruris és ekcéma esetén hasznos. drogokban hidroxámsav-glikozidok találhatók. sokfelé díszfának ültetik. Teljes virágzáskor (július-augusztus) 1-5 cm-es kocsánnyal. Hg. nyálkatartalmú drogjait korábban használták. A közönséges cickafark legelőkön kívül kaszálóréteken. de alkalmas csecsemők fürösztésére. 1. ulcus duodeni esetén). kb. Hatóanyag és alkalmazás: mint előbb! Achillea collina Becker – ASTERACEAE mezei cickafark Achillea millefolium L.. amarum. tövises bokor. árokszéleken gyakori. de hámosító is. Dús levélrózsából fejlődő szára kb. herba Honos D-Európában.) Millefolii flos (= Achilleae anthodium) Millefolii folium Achilleae aetheroleum Honosak főleg a mérsékelt égövi országokban. Nyálkapoliszaharidokban is gazdagok. spasmolyticum.4% (ritkán akár 1%) illóolaj.Forrás: http://www. – ACERACEAE korai juhar Aceris platanoides cortex Honos Kaukázusban. Ez a faj száraz sztyeppréteken. Achillea moschata Jacq. mely tartalmazhat 30-60% azulent. hüvely. 40%-a allantoin.és gallotannin-tartalma jelentős Alkalmazás: adstringens.5 m magas. Eur. Acer platanoides L. VII. Szaponintartalma és kondenzált cserzőanyag-. Európában.és Nyugat-Ázsiában. Hg. Hatóanyag: 0. luteolin-. 4:1 herba). visszeres bántalom. öblögetők. aranyér elleni készítmények). Égési sebekre. ellagitannin. olaja hasonló a mandulaolajhoz. hogy az achimillinsavakat egér-leukémia sejtvonalakra citosztatikusnak találták. (közönséges) cickafark Millefolii herba (Ph. s. – ACANTHACEAE nyugati medveköröm. a virágzó hajtást 30-40 cm-es szárral gyűjtik (beszáradás 6:1 flos. Külsőleg fertőtlenítő. 1-1. Szeszkviterpén-laktonok: achillin. caryophyllen. sótűrő növény.és mocsárréteken.doksi. Poliinek: matricariasav-észterek. Hatóanyag: kéreg különösen gazdag ureidekben (kb.) Rich. Antiphlogisticum. β-pinen. vagyis belsőleg használható gyulladáscsökkentőként. magban közel 50% zsíros olaj Alkalmazás: terméshúsa ehető. achillicin. – ASTERACEAE [syn. millefolin. 1 m magas. Az illóolaj egyéb összetevői az azulenmentes típusban főleg camfer. nara Honos DNy-Afrika homokdünés partvidékein.) = Achilleae herba (Ph. l.1-0. kumarin és 3-4% tannin fordulnak még elő a drogokban Alkalmazás: az orvosi székfű mellett a legkeresettebb teadrog hazánkban. az azulentartalmúban pedig főleg kamazulen. kvercetinglikozidok. Alkalmazás: hidroxámsav-származékai fungisztatikusak. – ACERACEAE vöröslevelű juhar Aceris rubri cortex Honos Észak-Amerikában. de lehet azulenmentes. hosszúlevelű akantusz Acanthi radix. A közönséges cickafark termeszthető. Hatóanyag: magolajban lignánok. achimillinsav-A. VIII. sabinen. Közép.: A. ahol gyakoriak. moschata (Wulf. de Magyarországon inkább a mezei cickafarkot találjuk. gallitannin. ennek zöme allantoinsav.és végbélöblítésre vagy fogágygyulladás (paradontosis) kezelésére. Triterpének. gyulladásgátló (fürdők. Ph. matricin (proazulenek).(“acertannin”). Acer rubrum L. Nálunk parkokban és sorfának is ültetik. legelőkön gyakori. láp.8-cineol. 4. subsp. Flavonoidok: apigenin-. Illóolaját gyulladásgátló kenőcsök készítéséhez is használják. -B és -C. Hatóanyag: terméshéjban cucurbitacin B és C.

Hatóanyag: különösen a virágok illóolajára jellemző egy dehidromatricaria-észter származék. adstringens.5:1 hámozatlanul. Kárpátokban. carminativum.5%-ot is elérhet). Helv. 4.5:1 hámozottan). Indiai-szubkontinensen. orvosi felügyeletet igényel. közel 1 m magasra megnő. mellette diészterei.) = Acori rhizoma = Ari rhizoma Calami aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában. melyre jellemző a cineol és valeraldehid. Magyarországon bükkés gyertyánelegyesekben. Főként keresett likőripari alapanyag. azaz étvágygerjesztő. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: kékesfekete bogyójában és magjában protoanemoninszerű t-aconitsav található (erősen mérgező!). Magyarországon adventív. A gyökérdrog anemoninszerű anemolt tartalmaz Alkalmazás: erős hánytató és hashajtó.] var. angustata Engler (tetraploid) (orvosi) kálmos Calami rhizoma (Ph. ÖAB.Forrás: http://www.6% illóolaj. Phyllocladen diterpén is jellemző Alkalmazás: aconitin néhány mg-ban is halált okoz. Acorus calamus L. Adiantum capillus-veneris L. Indiai-szubkontinensen. Esetleges cisz-asaron tartalma miatt nagy mennyiségben gyógyteákban nem alkalmazható. angustata közel 7% illóolajának pedig akár 80%-át is elérheti. Hatóanyag: 0. vízparti vegetációkban) találhatók. A többi sisakvirág fajjal együtt homeopathiában. calamus 2-6% illóolajának β-asaron tartalma 3-13%. a bőrre vagy a nyálkahártyára kerülve is felszívódik.3-0. DK. – ARACEAE [syn. Évelő. Aconitum napellus L. Termesztése – ökológiai igényeit figyelembe véve – megoldható. Ph. A Tinctura Aconiti orvosi ellenőrzéssel használható trigeminus neuralgia esetében. az amerikai var. Achillea ptarmica L. Svédországban). Az ivain. americanus Wulff (diploid) var. a gyökér tüsszentést vált ki.5%. achillein és moschetin hozzájárul keserű ízéhez Alkalmazás: aromaticum.és DNy-Európában. – RANUNCULACEAE fekete békabogyó Actaeae spicatae radix Honos Kaukázusban. fő alkaloid az aconitin. szakszerűen gyűjthető. Európában. az Alpokban. emésztést elősegítő. Alkalmazás: stomachicum.hu Honos Közép-. Lemosva és tisztítva szárítják (beszáradás 3. (triploid) var. a Himaláján és É-Amerikában. a kelet-ázsiai var. americanus 2-6% illóolajának csak 0-0.. a Drávasíkon kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével. É-Amerikában (Kanada. – ASTERACEAE kenyérbél cickafark Ptarmicae flos Ptarmicae herba Ptarmicae radix = Achilleae ptarmicae radix Honos Európában. szélhajtó.és herbadrog tonicum.3-1. és más Aconitum fajok – RANUNCULACEAE kék (havasi) sisakvirág Aconiti tuber (= radix) Aconiti folium Aconiti herba A fő faj honos Közép. Igen erősen mérgezőek. túladagolás veszélye miatt óvatosságot. Gyökértörzse miatt könnyen felújul. – ADIANTACEAE . Actaea spicata L. természetes állományai mégis védettek. világszerte termesztik. USA). Pl. transz-dehidromatricariasav-izobutilamid Alkalmazás: a virág. Hatóanyag: 0. mert értékes élőhelyeken (mocsári. továbbá Szibériában.5% sisakvirág-alkaloidok (a gumókban 0. Hatóanyag: az európai var.és szeszkviterpének (acoron és acorenon) adják. amarum (az “Ivabitter”. mészkerülő és ligeterdőkben fordul elő. calamus typ. Iva-likőr előállítására használják). pl. keserű ízét pedig a diketo-spiran mono. Szibériában és É-Amerikában. Hg. A fenil-propán származék cisz-izoasaron (= β-asaron) potenciális cancerogén. aconinok fordulnak elő.és É-Európában (hegyvidékeken. Norvégiában. Értékes hatóanyagai az illatos cisz-izoeugenol-metiléter. az Alpokban. VII.doksi.: Acorus vulgaris Simk. továbbá pontica-epoxid.

és sorfának ültetik. aranyeres bántalmak enyhítésére szolgál. de sokfelé elterjedt még. 50% keményítőt tartalmazó magban 3-10% szaponin-glikozid (főleg escin-glikozidok. Főleg üde és völgyalji gyertyán.doksi. kumarinok (esculin. a népgyógyászatban aranyeres bántalmakra is. kb. Aglikon: adonitoxigenin. a friss gyümölcsben cukrok. lösz. nálunk üvegházakban termeszthető. a magvakat a termés felnyílásakor (beszáradás 2:1). Termeszthető. illóolaj Alkalmazás: bronchitisban köptető. – RANUNCULACEAE tavaszi hérics Adonidis (vernalis) herba Adonidis rhizoma et radix Honos Európában. Adonis vernalis L. adstringens (inkább régebben használták). szaponin. A kéreg gyulladásos. Kenőcsök. Flavonoid C-glikozid: vitexin Alkalmazás: erős hatású. Ázsia mérsékelt égövi részein.50%-ban szteroid kardenolid glikozidok. vadgesztenye Hippocastani albi flos Hippocastani rubri flos Hippocastani folium Hippocastani cortex Hippocastani semen (DAB) = Castaneae equinae semen Honos DK-Európában. Aegle marmelos (L. Park. 0. – HIPPOCASTANACEAE bokrétafa.) Corr. a kivont hatóanyag rosszul szívódik fel. tannin. acetiladonitoxin. Kéregben főleg kumarin-glikozidok (esculin 0. májusban virágzik. Magyarországon a Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori.és bükkelegyes erdőkben található. nem kumulálódik.6%). fraxin 1-2. cimarin. hidroxi-adianton. megtalálható még Angliában. Indiai-szubkontinensen és ettől keletre több országban termesztik. a magból és a levélből vonják ki. A belőle készült gyógyszer orvosi felügyelettel használható coronaria-tágító hatása miatt. tannin. . catechin-tannin. Hatóanyag: kb. triterpének. Glikozidok: adonitoxin.03-0. napolajok alkotórésze.] vénuszfodorka Capilli veneris herba = Adianti herba Capilli veneris folium = Adianti folium Honos Dél-Európában. flavonoidok. scopolin. A kérget tavasszal gyűjtik. szterolok. acetiladenotoxigenin.hu [syn. 30-féle). Aknázómoly levélkártevője ellen rendszeresen kell védekezni. lombos fa. kelet-mediterrán. Hyperthyreosis kezelésére vagy diureticumként is. aprítják (beszáradás 3:1). Áprilisban. Dél-Ázsiában és Amerikában. Escintartalma miatt javítja a perifériás vérkeringést. Aegopodium podagraria L. szterolok.7-7%. Melegkedvelő. szubmediterrán. Külsőleg főleg kenőcsök formájában alkalmas visszérgyulladás. évelő növény. – RUTACEAE bengálibirs Aegle marmelos (= Belae indicae) fructus Honos Nyugat-Himalájában. Aesculus hippocastanum L. Szibériában.6-1 m-re megnövő. emmenagog. kb.Forrás: http://www. Levélben és virágban flavonoidok. Természetes állományokban Magyarországon védett.: Adiantum cuneatum Langsdorf et Fisch.és homokpusztagyepekben található. fraxin) Alkalmazás: fényvédő esculint főleg a kéregből. Afrikában. tannin.25-0. nyálka-poliszaharid. a leveleket virágzás végén és fénytől védve szárítják (beszáradás 6:1). Hatóanyag: illóolaj Alkalmazás: köszvény és reuma esetén. évelő növény. Kisebb vagy közepes nagyságú. montán faj. ha van rá gyógyszeripari igény. esculin és fraxin kumarinok. Hatóanyag: 0. kapillárisok falát erősíti. Hatóanyag: 0. A Bakonyban néhol még gyakori. Sztyepplejtőkön. de gyorsabban bomlik le. aranyeres bántalmak és visszeres ulcus cruris kezelésére. strofantidin. Kaukázusban. főként angina pectorisban. Hatóanyag: adiantoxid (triterpén-epoxid). 20% tannin Alkalmazás: különösen friss állapotban hatásos adstringens diarrhoea és dysentheria esetén. hazai állományai emiatt veszélyben vannak. – APIACEAE podagrafű Aegopodii podagrariae herba = Podagrariae herba = Gerhardi herba Honos Európában. erősen ritkul.4% furokumarin imperatorin (= marmelosin).

csípős likőr készül belőle. Agave sisalana Perr. Hopea ferrea Laness. Évente kb.) Hook. főleg a szizálrost miatt termesztik. Hatóanyag: 0. pulegon). – AGAVACEAE szizál Honos Mexikóban. 50 kg gyantatömeget adnak (“copal” gyanta). más Agathis fajok – ARAUCARIACEAE dammarafenyő Shorea robusta Gärtn. diureticum. levele a nyírfáéra hasonlít. Az Agathis australis. Kis bokros növény. Agave americana L. 0. emmenagogum. diureticum. flavonoid-összetétele is eltér az előbbi fajétól Alkalmazás: illóolajat szolgáltat. nyálka. diosmetin-7-O-rutinozid. Magyarországon három alfaját lehet megkülönböztetni. Agathosma crenulata (L. limonen. 1000 éves példányainak magassága kb. rutin) Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. terpinen-4-ol. illóolaj Alkalmazás: ritkán emplastrum készítésére használják.. vetésekben él. – ASTERACEAE . 1-2 éves. keményítő.RUTACEAE [syn.] Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön. antibakteriális. illatszeripari felhasználása is van. Hatóanyag: illóolajában nem találtak diosfenolt. A magasabb subsp. gyanta. ugyanitt termesztik is. Agathis dammara (Lamb. Kaukázusban. ill. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: gyantasavak. kólika és hasmenés esetén homeopathiás gyógyszerként. Illóolajat is szolgáltat. paradol (csípős ízt adja). D-Afrikából importálják. melyben diosfenolok találhatók. termeszek ellen is használják. D-Afrikából importálják.doksi.3-0. 2% illóolaj.) Rich. a kaurifenyő Új-Zélandban az “erdők királya”. – ZINGIBERACEAE paradicsommag.DIPTEROCARPACEAE Dammar resina Az Agathis dammara Malajziában honos. Ageratum conyzoides L.és gyantaanyagok. 60 m. gumianyag Alkalmazás: laxativum. agrestis inkább útszéli gyomtársulásokban. malagétabors Paradisi semen = Aframomi meleguetae semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein és Sri Lankán. az 1 m-nél alacsonyabb subsp. levele ovális. Kenya) is. Hatóanyag: kb. átmérőjük 4-5 m. fűszer.Forrás: http://www. egyéb szterolok a tigogenin és a gitogenin. kevés zsíros olaj. csípős illóolaj. K-Afrikában (Tanzánia. pl. menton.75% illóolaj. flavonoidok (diosmin. lakk-. Hatóanyag: diosgeninhez hasonló szerkezetű hecogenin iparilag hasznosítható szteroid. α-pinen. más Shorea fajok – DIPTEROCARPACEAE Hopea beccariana Burck. mircen.. Hatóanyag: coniinszerű alkaloid (korábban “cynapin”).: Barosma betulina (Bergius) Bartl. cynapium és subsp. illetve festékipari felhasználása jelentős. 8-mercapto-p-mentan-3-on. nagyobb mennyiségben termesztik.4-3% hecogenin szterol. Agathosma betulina (Bergius) Pillans – RUTACEAE [syn. Hatóanyag: szaponin. cynapioides ligeterdőkben. A Shorea és Hopea fajok trópusi Ázsiában. Schum. poliinek Alkalmazás: görcsoldó ideges gyomorbaj. cserzőanyag. emellett még monoterpén-ketonok (izomenton. . prostata hypertrophia esetén készítmény formájában. et Wendl] illatosruta Barosmae folium = Bucco folium Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön. Kis bokros termetű. – APIACEAE ádáz Cynapii herba = Aethusae herba Cynapii radix Honos Európában. Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag (szteroid-félszintézis). – AGAVACEAE amerikai agávé Honos Mexikóban és az USA déli és középső részein.: Barosma crenulata (L. Malajziában és trópusi Afrikában honosak. a maori istenek fája.hu Aethusa cynapium L. illóolaj. Aframomum melegueta K. dísznövényként is termesztik. Alkalmazás: stimuláns.) Pillans .

.05% illóolaj. houstonianum. VII. 5-6% ellagi.hu kisfészkű bojtocska. Könnyen elvadul.és delphinidin-glikozidok. Agropyron repens (L. – POACEAE [syn. asperulin. 2-3% cukoralkohol (mannitol. Népgyógyászatban köhögés. Ausztráliában. fenilkarbonsavak. – SIMAROUBACEAE [syn. A kalincaínfű vetési gyom. VIII. Magyarországon felhagyott kultúrák. procera Wallr. iridoid aucubin. vermifugum. neoquassin. főleg pattanásos bőr kezelésére. Külsőleg hámosító. 4..és gallotannin.: Alchemilla vulgaris L. Ph. Hg. Eur.5:1). vanillosid. flavonoidok Alkalmazás: enyhe adstringens és antibakteriális. Ph.és bélhurut. – LAMIACEAE indás ínfű Ajugae reptantis herba Kozmopolita. stimulans és diureticum. tonicum. Triticum repens L.) Schreb.. erdőterületek és szántók gyomtársulásainak tömegesen előforduló. Hg. apróbojtorján Agrimoniae herba (Ph. inozitol). anthelminticum.: Agrimonia eupatoria L. epehólyag és epeútak gyulladása esetén. sorfának is ültetik. VIII. – ROSACEAE [syn. VII..Forrás: http://www. – ROSACEAE [syn. (ecetfa) Ailanthi altissimae cortex Honos Kínában. kovasav. Jó mézelő díszfa. subsp. főleg eurázsiai egyéves fajok.. láz és reuma esetén hatékony.) Gould. 0. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: ailanthin (quassiin). 4. officinalis (Lam. agropyren poliin. Hg. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein.) Gams] közönséges párlófű. quassin.) P.és vesekő megbetegedések esetén. szaponin.doksi.) Nevski] tarackbúza. Hatóanyag: 3-8% polifruktán (inulinszerű triticin). Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag. Eur. árokszéleken. szaponin. szilikátok Alkalmazás: diureticum hólyaghurut. Hg. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. Száraz és félszáraz gyepekben.: Elymus repens (L. Ajuga chamaepitys (L. Ph. ailanthon Alkalmazás: amarum. Ph. Júniustól augusztusig virágzik. Rokona..] bálványfa. – LAMIACEAE kalincaínfű Ajugae chamaepiti folium Ajuga reptans L. agresszív. agerátum Elterjedt trópusokon és szubtrópusokon. tarackfű Graminis rhizoma (Ph. E tarackos gyökértörzs a levélmaradványoktól és gyökerektől megtisztítva napon is szárítható (beszáradás 2. É-Afrikában. antidiarrhoeicum. Ailanthus altissima (Mill.01-0. Teája különösen nyári hasmenések. emiatt belsőleg gyomor. társulás alkotó növénye. jellegzetes alkotója az ageratocromen. tannin. hólyag. Hg. Mérsékelt égövi területeken gyakori.: Ailanthus glandulosa Desf.) = Alchemillae vulgaris herba . virágainak közös neve!) Honos Európában. is.) Honos Európában. vékonyés vastagbélgyulladás kezelésére előnyös. még kumarin és alkaloid Alkalmazás: a gyökérből vagy az egész növényből készült főzet emésztési zavarok.. 10% nyálka-poliszaharid. A 30-40 cm-es virágos hajtásokat árnyékban szárítjuk (beszáradás 4:1). kedvelt parkdíszítő növényünk. 4. VIII. Alchemilla xanthochlora Rothm.)( = radix) = Agropyri repentis rhizoma Graminis flos (= réti szénaalkotó Poaceae fajok virágzatainak. Hatóanyag: 0. Több méter hosszú és elágazó tarackjait inkább virágzás idején (június-augusztus) gyűjtik. réteken az egész országban gyakori. Elytrigia repens (L.] réti palástfű Alchemillae herba (Ph. légcsőhurut ellen is. cyanidin. É-Afrikában. Beauv. Hatóanyag: 4-10% catechin-tannin. Eur. ekdiszteroidok Alkalmazás: szteroid-alapanyag. rendszerint gyomos területekről szántás után boronával. Ph. a közép-amerikai eredetű A. triterpének (főleg ursolsav).) Sw. továbbá etil-eugenol és az ebből oxidációval képződő etil-vanillin.15% illóolaj. amarolid. Gyűjthető az A. Toroköblögetésre is használható. Agrimonia eupatoria L. az indás ínfű üde lomberdőkben elég gyakori.

világszerte termesztik. ebből sokféle. Hg. A keletkező allicin a fő hatóanyag. egyéb hatóanyag jön létre (pl. É-Afrikában.1-0. szaponarin.doksi. Hatóanyag: 6-8% cserzőanyag. kb. É-Afrikában. – ALISMATACEAE vízi hídőr Alismatis rhizoma Honos Európában. keserű tonicum uterus-idegrendszeri panaszok kezelésére. Allium sativum L. B. tetraszulfidok) .) Cavara et Grande – BRASSICACEAE [syn. gyanta Alkalmazás: ösztrogén. Mocsarak. Eur. meszes talajú homokpuszta gyepek védett növénye. vitaminok. Hatóanyag: mustárolaj-glikozid sinigrin. kempferol-glikozid). – ALLIACEAE vöröshagyma Allii cepae bulbus = Cepaeae bulbus Honos Iránban.] kányazsombor Alliariae (officinalis) herba Honos Közép. Magyarországon kiritkult.5% körüli illóolaj (allil-mustárolaj és diallil-diszulfid). oleanolsav-glikozid. – ALLIACEAE fokhagyma Allii sativi bulbus (= radix) Allii sativi bulbi pulvis (Ph. – MELANTHIACEAE Aletritis (Aletris) farinosae rhizoma Honos É-Amerikában. világszerte gyakori.) Tausch – BORAGINACEAE homoki pirosító Alkannae tinctoriae (rubrae = spuriae) radix = Anchusae rubrae radix Honos Európában. anchusasav és alkannasav (többnyire észterek formájában) Alkalmazás: adstringens (belsőleg nem használható). nem szabad gyűjteni.Forrás: http://www. cikloalliin). cepaenek. a hatóanyagok alliinből keletkeznek enzim (alliin-liáz) hatására. ajoén. vitexinszerű glükoflavon alliarosid Alkalmazás: külsőleg sebekre. légcsőhurut esetén hatásos. Alkanna tinctoria (L. Ny-Ázsiában. prekurzorok alliin-származékok (propilalliin. meghűlés. Alliaria petiolata (M. Eur. 4. antibakteriális. triszulfidok. VIII. kozmetikai festéket szolgáltat (régen bárányokat jelöltek meg gyökerével.és Dél-Európában. belsőleg a népgyógyászatban megfázás esetén. Alisma plantago-aquatica L.) Allii sativi aetheroleum Valószínű. Ázsiában és É-Amerikában. tölgyesek. illóolaj. magot hozó herbájában 0. floroglucin. kb. A Ny-Dunántúlon lápréten és magaskórós társulásban ritka. diarrhoea esetén. egyéb flavonoid (pl. ma csak termesztésben van.: Alliaria officinalis Andrz. pedunculagin. árnyas. Allium cepa L. Hatóanyag: 5-6% pirosan festő alkannin. Európában és Mexikóban. 4. olajszerű anyag nyomokban. Hatóanyag: diosgenin-szaponin.. cukrok. sekélyvízi hínárnövényzet évelő faja. dimer ellagitannin agrimoniin és laevigatin. Hg. továbbá Egyiptomban. Ázsiában. É-Amerikában. 2% flavonoid Alkalmazás: antioxidáns. a drogot importáljuk. oligoszaharidok. Nálunk gyakori. Védett. eléggé elterjedt.) Allium sativum ad praeparationes homoeopathicas (Ph. VIII. közel 1 m magas. 1% spiraeosid. Hatóanyag: 0. mannan. Hatóanyag: 0. étvágyhozó. veszettség ellen (hatásai kellőképpen nincsenek igazolva). szelén Alkalmazás: kedvező étrendi hatása közismert. Hatóanyag: illékony. a piros szín jól feltűnt). lecitin Alkalmazás: cukorbaj és vesebetegségek esetén.01% körüli illóolaj. adstringens. metilalliin. (menorrhoea kezelésére főleg népgyógyászati tapasztalatok szerint). Ph.. kolin. hogy közép-ázsiai eredetű. különösen grippe. Indiaiszubkontinensen. 4% kvercetin (különösen a hagyma buroklevelében).hu Honos Európában. Aletris farinosa L. Ph. antimutagén. üde gyomtársulások növénye. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. protocatechusav-metilészter.4% illóolaj.

hiperozid-típusú flavonglikozid. Hatóanyag: 25-40% aloin (aloin A és B). Hatóanyag: 13-27% aloin A és B. zöldségnövény. aszkorbinsav. szemészetben is használható. “égerliget”. Hg. 4. 5-hidroxi-aloin. VIII. a termőhely védelme miatt mégis csak hatósági engedéllyel gyűjthető a levél (a hagyma nem). Alnus glutinosa (L. anthelminticum. Termesztett fűszer-. γ-glutamil-peptid. Hatóanyag: kb. de jótékony colitis. B és F) .és bükkelegyes erdők növénye. aloe-emodin. taraxeron.] metélő hagyma Allii schoenoprasi herba Honos Európában.Forrás: http://www. antiarterioscleroticum. gyantaszerű fenolszármazékok. emésztési zavarokra. Hg. – ALLIACEAE [syn. nyomokban prosztaglandinok. aloinosidok. Hatóanyag: alliinből keletkező allicin (0. széleskörűen elterjedt. szájüreg. Ph. gyomorvérzés esetén beöntésre használták régebben. kéntartalmú illó vegyületekben is gazdag Alkalmazás: antibakteriális. Ázsiában és É-Amerikában.. VII. 0. aloesin (aloeresin A. keserű glikozid az aloeinin A és B (6-fenil-2-piron-származékok) Alkalmazás: mint a következő. Számos gyógyszerészeti termék készül belőle. Aloë arborescens Mill. emiatt bél-.: Aloë barbadensis Mill. 20-30 m-re megnövő fa. 4.és bélfertőzések esetén. csökkenti a vérszérum koleszterinszintjét. ulcus ventriculi és duodeni kezelésére is.) Burm. Allium ursinum L. antihypertonicum. barbadosi aloé Aloë barbadensis (Ph. – BETULACEAE enyves éger Alni glutinosae cortex Honos Európában. szerves savak Alkalmazás: étvágyjavító. 4.07% szárazanyagra vonatkoztatva) és további kéntartalmú származékok teszik ki az illóolajat (kb. glutinon. flavonoidok. – ALLIACEAE medvehagyma Allii ursini herba Allii ursini bulbus Honos Európában és É-Ázsiában. főleg D. és más Aloë fajok – ALOËACEAE fás aloé Aloë Honos D-Afrikában. kap-aloé Aloë (Ph. cardioprotectivum. ezáltal kúraszerű alkalmazása hátráltatja az arteriosclerosist és jótékony hatású a magas vérnyomásos betegek állapotára is.és K-Afrikában. Főleg a Dunántúl egyes részein tömegesen fordul elő. 3-4% 7-hidroxi-aloin A és B. fokozza a fibrinolízist. Külsőleg hámosító. f. Eur. Gátolja a trombocita-aggregációt. taraxerol. protalnulin. aloesin (aloeresin B). Indiai-szubkontinensen és ÉAmerikában. Homeopathia. aloinok.) Aloes extractum siccum normatum (Ph. carminativum. nagyobb adagban erősebb laxativum.] orvosi aloé. lektinek Alkalmazás: antibakteriális különösen gyomor. Üde gyertyán.: Allium sibiricum L. Eur.) Gärtn. citrullin Alkalmazás: főzete öblögetőszer pharingitis esetén. patakok mentén. Hatóanyag: antrakinonok.) Aloe capensis (Ph. termesztik. enyhe antibakteriális. gyulladáscsökkentő.) Honos Afrikában. oxyuriasis esetén hatékony. VIII. Hg. folyók árterén. phlobaphen.hu Alkalmazás: kedvező étrendi szerepe közismert. VIII.) Honos Makaronéziában.007%). Allium schoenoprasum L. aloinosidok. – ALOËACEAE tövises aloé. 20% cserzőanyag. Aloë vera (L. Cérnagiliszta ellen.és garatfertőzések leküzdésére is használható. de mindenhol termeszthető cserepes vagy üvegházi növényként.. Hatóanyag: népszerű ízesítő és vitaminpótló. chrysophanol és glikozidjai. Aloë ferox Mill. Ph. Eur. alnulin. helyenként állományalkotó.. – ALOËACEAE [syn. gyantasav. Baktériumok szaporodását gátolja. Hg. aloeresin A-pkumársav-észter. mérsékelt égövi Ázsiában (főként Szibériában).doksi. Ph. lápokon gyakori. lupeol. enyhe.

) Althaeae flos Althaeae herba Honos Eurázsiában. Hg. Alpinia officinarum Hance kínai gyömbér.doksi. fehérmályva Althaeae folium (Ph. . szájüregi vagy gyomor-. nerol. Indokínában. Főleg arabinogalaktanok és galakturonorhamnanok. Hatóanyag: 12-20% nyálka-poliszaharid a gyökérben. Műszárítóban szárítják (beszáradás 4:1). aloesin-tartalma miatt gyulladásgátló enteritis kezelésében. A subsp. főleg Thaiföldön és Indiai-szubkontinensen termesztik. Mono. flavonoid (pl. Ph. Kellemes illatú cserje. 4. Aloysia citriodora Palau – VERBENACEAE [syn. K-Ázsiában. tannin. Ph. var. reserpin Alkalmazás: lázcsillapító. folyóvizek mentén.és diarrhoea ellenes. stimulans. öblögetőszer (nem köptető). terpineol. galangál Honos Kínában. VII. Lippia triphylla (L’ Hér. melegkedvelő. mannanok. kb. Sokféle készítményt forgalmaznak.2% illóolaj. 1. izovaleriansav Alkalmazás: stomachicum.. malária. dipenten. Malajziában. 4. – MALVACEAE orvosi ziliz. Hatóanyag: 2-2. VII. Spanyolországban és D-Franciaországban termesztik. A virágokat elnyílásuk idején. Vetése 70-80 cm sortávolságra. VIII. Közép-Amerikában. bélhurut esetén nyálkahártya-gyulladás kezelésére bevonó. továbbá diterpén. Hg. Alpinia galanga Willd. gyomtársulásokban elterjedt évelő növény. műszárítón szárítják (beszáradás 5:1). szikeseken. letisztítás után hámozzák és 5 mm él hosszúságú kockákra vágják. Újabban egyéves fajtáit is termesztik.és szeszkviterpének. galangin). Főleg gél formájában külsőleg is hatékony bőrápoló. A júniustól szeptemberig virágzó növény gyökereit októbertől áprilisig gyűjtik. tonicum. atropurpurea seu var.) Britt. trópusokon termesztik. melynek csípős szagát diarilheptanoid és fenilalkanon (8-gingerol) okozza. galangál Honos D-Kínában. alstonidin. Hatóanyag: poliszaharidok. Galangae rhizoma (Ph. VIII. Hg. Indiai-szubkontinensen. Főleg ártéri mocsarakban. – ZINGIBERACEAE sziámi gyömbér.. caryophyllen. galaktanok. verbenon. kis termetű fa vagy cserje. Helv. Alstonia constricta F. anthocyaninok (főleg myrtillin) Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt élelmiszerek festésére engedélyezett. Peruban és Argentínában. Muell.: Aloysia triphylla (L’ Hér. Althaea (Alcea) rosea (L. cineol.. évelő kerti dísznövény.. – MALVACEAE (fekete) mályvarózsa Malvae arboreae flos (cum calycibus seu sine calycibus) Keleti eredetű. cedrol. Azonnal szellős helyen vagy 40-50 0 C-on. trópusi Afrikában. Hatóanyag: 0. Hg. szterol. digestivum. és Mediterráneumban. fűszer. alstonilin. metilheptenon. illatszeripari nyersanyag. tetrahidroalstonin. Althaea officinalis L.) Althaeae radix (Ph. ) Cav. Ph. geraniol. pirrol. yohimbin.1-0. limonen. Alkalmazás: légúti. 6% a levélben.5-1% illóolaj. acetoxi-chavicol-acetát (utóbbi kísérleti szinten tumorgátló) Alkalmazás: stomachicum.. myrcen. likőripari alapanyag.Forrás: http://www. Ph. Magvai már a gyűjtés évében jól csíráznak.. nerolidol. Eur.hu Alkalmazás: laxans hatása a bélműködésre különösen előnyös. pseudarmeniaca (ártéri ziliz) a Duna-völgy ligeterdőiben honos. DAC) Galangae aetheroleum Hatóanyag: 0. Felső légúti hurutos megbetegedésekben enyhíti a köhögést.5% alstonin (chlorogenin) alkaloid.) Kuntze] citromverbéna Verbenae aetheroleum Aloysiae (triphyllae) folium Honos Chilében. nigra hort. Eur. összecsukódáskor szedik le csészelevelek nélkül. – APOCYNACEAE keserűkéreg Alstoniae constrictae radix Honos Ausztráliában.5-3 cm mélyre történik. benne citral.

erőteljes egyéves lágyszárú.) Hooker – AMANITACEAE légyöló galóca Aga Lombos és tűlevelű erdőkben.) Lam. Ny-Ázsiában. visnagin.] piros amaránt Amaranthi hypochondriaci herba Honos É-Amerikában. vese-. roborans. khellinol. kertekben ültetik. Prunus dulcis (Mill. terpineol. – ZINGIBERACEAE bengáli álgyömbér Amomum Honos Nepálban. khellol. furokumarin (xanthotoxin). dihidrosamidin). – ZINGIBERACEAE keserű álgyömbér Amomi amari fructus Honos Japánban.Forrás: http://www. – APIACEAE fogpiszkálófű Ammeos (= Ammi) visnagae fructus (DAB 1996) Honos Mediterráneumban és Ny-Ázsiában. szívkoszorúér-keringést fokozó (gyógyszerként). de érzékenység esetén bőrgyulladást okozhat. A visnadint kivonva koronária tágító. Amygdalus communis L.: Prunus amygdalus Batsch.03% illóolaj (kámfor. a pollenben kvercetin-3glükozid. kvercetin. – APIACEAE ammi Ammi majoris fructus (= semen) Honos Makaronéziában.2-0. fehérjék Alkalmazás: homeopathia. mely hosszan tartó és ismételt virágzása miatt pollenallergiát okoz. sabinen.vagy kétéves növény. Európa mediterrán vidékein. Amaranthus hypochondriacus L. Ammi majus L.2-dihidroparthenin. Amomum aromaticum Roxb. epe-. Amomum amarum Lour. myrcen. Termésben 12-18% zsíros olaj és 12-14% fehérje is Alkalmazás: spasmolyticum: bronchus.02-0. Európában is elterjedt. amara (DC. izorhamnetin-gükozid. Bengáliában. amaranthin. 1.16% coronopilin. ammiol). 0. Kaukázusban. pinen. Meghonosodása Magyarországon lehetséges. terpinen-4-ol. norvisnagin. bélkólika esetén spasmolytikus. Webb var. Indiai-szubkontinensen. izopimpinellin) Alkalmazás: spasmolyticum. αterpineol.doksi. diureticum.5% piranokumarin (visnadin. Napozószerekben is alkotórész. Hatóanyag: szeszkviterpén-laktonok. de megtalálható Argentínában. gastroenterális. epe-. 0.hu Amanita muscaria )L: Fr. flavonoidok (kempferol. kvercetin-glikozidok Alkalmazás: adstingens. 0. linalool. karvon. Ammi visnaga (L. samidin. Chilében és Mexikóban is. – AMARANTHACEAE [syn. – ASTERACEAE parlagfű. pcymen. Hatóanyag: betain. aszkorbinsav. urogenitális szervek. limonen. Hatóanyag: kb. É-Afrikában. Hatóanyag: xanthotoxin és más furokumarin (imperatorin. ibotensav. muszkazon. ugyancsak ilyen módon a khellin bronchitis. vadkender Ambrosiae artemisiifoliae herba Honos Kanadában. 1 m-nél magasabb. egy. diureticum. izorhamnetin). nerolidol) Alkalmazás: eupepticum. 1. USA-ban.8-cineol. főleg savanyú homoktalajon előforduló gyakori kalapos gomba. fotodinámiás vitiligo (leucoderma) esetén belsőleg és külsőleg. muszkaridin Alkalmazás: homeopathia. izoimperatorin. néhol sárgarépa kísérő gyomnövénye. erythrostachys Moq. terpinen.: Amaranthus hybridus L. Ambrosia artemisiifolia L. – ROSACEAE [syn. Hatóanyag: muszkarin. A. var. khellenin. 1 m magas. Hatóanyag: 2-4% furanokromon (khellin. bergapten. nehezen kiirtható gyomnövény. koronáriák görcse ellen. 1% illóolaj (alkotói: cineol.) Buchheim] (édes vagy keserű) mandula Amygdalae amarae semen = Amygdalae semen amarum .) D.

zsíros olaj (olajsavban igen gazdag). – ANACARDIACEAE kesu(fa). cserzőanyagok. tonicum. Inszekticid. olaj. egyéves. neuralgiás és reumás és egyéb fájdalmak esetén. sztearin-. Anagallis arvensis L. VIII. kb. Anacyclus pyrethrum (L.. Hatóanyag: alkaloidok (cytisin.) Link – ASTERACEAE [syn. epicatechin. szaponinja antivirális. az olaj speciális. – MENISPERMACEAE halméregcserje Cocculi fructus (= semen. szitoszterin. leucopelargonidin. Malajziában. szántókon gyakori. – PRIMULACEAE tikszem Anagallidis herba Anagallidis semen Anagallidis radix Honos Eurázsiában. továbbá aranyeres.Forrás: http://www. majd egészen Kaliforniáig.) Amygdalae farina = Amygdalae placentae farina Amygdalarum cortex Honos szubtrópusi Kínában és Elő-Ázsiában.] piretrum. sokfelé termesztik.és polygalasav-glikozidok.: Anthemis pyrethrum L. Trópusi vidékeken termesztik. Hatóanyag: a keserű mandulában 1-8% amygdalin és kevés prunasin (cianogén glikozidok).4-savizobutilamid. apoplexia. maghéjban catechin. .5 m magas bokros cserje vagy fácska. kertekben. inszekticid. Hatóanyag: gyanta. 1-1. a magban kb.és linolsav) Alkalmazás: olajgyártás. lumbago és ischias kezelésére. édes mandula inkább édesiparban használatos.) Amygdalae oleum virginale (Ph. Arábiában. Marokkóban. cserzőanyag Alkalmazás: nyálelválasztást fokoz. innen tovább terjedt a Mediterráneumba. Hatóanyag: quillaja. akazsu Anacardiae occidentalis fructus (= Anacardiae fructus) Honos Brazíliában. Ph. Eur. – FABACEAE bűzfa Anagyris herba Anagyris foetidae semen Honos Mediterráneumban. Homeopathiában is reuma és neuralgia ellen. nyomokban illóolaj. Indokínában. grana. 0. anacardein globulin. Anagyris foetida L.5-0. keserű mandula aromagyártás alapanyaga.. Szíriában. Anacardium occidentale L. spartein = pachycarpin) Alkalmazás: emeticum. cardenol). 30-55% inulin. Anamirta cocculus (L. anagyrin.) Wight et Arn. külsőleg testápoló szerekben. pirítva csemege. polimer proanthocyanidin. egyéves lágyszárú. átmeneti nyelvbénulás. quillajaszapotoxin. sesamin. metilcytisin. Ph. Kis-Ázsiában. nyomokban illóolaj. reumás panaszokban. antiparasiticum. palmitol-. purgans. squalen. VIII. 0. 30% fehérje. gingkol. cardol.hu Amygdalae semen dulce Amygdalae amarum aetheroleum Amygdalae oleum raffinatum (Ph. nux) Honos Indiában. 30 cm magas. kb. 5% HCN). 35-60% zsíros olaj (zsírsavai: palmitin-. retamin. római bertram Pyrethri (romani) radix = Anacycli pyrethri radix Honos Algériában. maghéja féregűző. 50% inulin Alkalmazás: antipyreticum. Eur. egész Európába. Anacyclus officinarum Hayne – ASTERACEAE német foggyökér Pyrethri germanici radix Honos a Mediterráneumban. Hg. Hatóanyag: anacardsav (O-karboxi-fenol-származék) és dekarboxilált származékai (anacardol.doksi. 4. szőlőkben. kb. dehidroanacyclin (diin-dienek) és dekadien-2. Hg.8% illóolaj (benne kb.5% pyretrin. sok aneurin Alkalmazás: olajtartalma miatt olajnövény. leucocyanidin. 4. cserzőanyag Alkalmazás: diureticum. Hatóanyag: csípős gyantájában anacyclin. fájdalomenyhítő.

lichen ruber. pityriasis. carveol. termésben még kumarinok (bergapten. bőrparazitákat pusztít. Kaukázusban. 11-18% zsíros olaj. ellenőrizve). akrilsav. izokapronsav. 1 m magas. gyulladást okoz. Állatgyógyászatban is. n-valeriansav. Anchusa officinalis L. kolin. Sokfelé termesztik. consolidin glükoalkaloid (alkaloidkomponense conslicin).doksi. bódító mérgek ellenszere. a szárított herbából morzsolt drogot állítanak elő. Hatóanyag: herbában kb.és vasomotor központot. – BROMELIACEAE ananász Honos Brazíliában.] Andrographis herba Honos Karib-tengeri szigetektől Jáváig. égerligetekben szórványosan fordul elő. Arthritis.és gyertyánelegyes erdőkben. A herbából vagy termésből a betakarítást követően illóolajat nyernek. anemonin Alkalmazás: bőrizgató. umbelliprenin. erythrasma. kb. 0. gumianyag. Hatóanyag: chrysophanolantron. Hatóanyag: toxikus butenolid protoanemonin. Andrographis paniculata Nees – ACANTHACEAE [syn. – RANUNCULACEAE berki szellőrózsa Anemones nemorosae herba Honos D. carvacrol). Halmaszlagként használták a termést. trópusokon termesztik. Hatóanyag: diterpén-lakton andrographolid (kb. – BORAGINACEAE orvosi atracél Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) herba Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) flos Anchusae (= Buglossi) semen Anchusae (= Buglossi) radix Honos Európában. ekcéma és herpes bizonyos stádiumaiban.3%. Az érett terméseket műszárítón szárítják. emodinmonometiléter Alkalmazás: bőrt és nyálkahártyát erősen izgatja. sykosis. hűsítő borogatásként. Egyéves. anthelminticum. Mediterráneumban. esculin) . sokféle szerves sav metilészterei Alkalmazás: friss gyümölcslé erősen fehérjeoldó. Anethum graveolens L.: Justicia paniculata Burm. metil-n-propil-keton. vagyis izgatja a légző. Nálunk júniustól októberig virágzik. Sri Lankáig. gyanta. legelőkön és gyomtársulásokban gyakori az egész országban. antidiarrhoeicum. Ananas comosus (L. allantoin (cordianin). É-Amerikában. – APIACEAE kapor Anethi fructus Anethi herba Anethi aetheroleum e seminis Honos Mediterráneumban. 2% a levélben). cserzőanyag.) Merr. psoriasis. Hatóanyag: cynoglossin alkaloid. termésben 4-5% illóolaj (főleg carvon. hyperaemiát. Elő-Ázsiában. pleuritis (kis adagban. hólyagosodást okoz. Bükk. külsőleg lágyító. kínasavdikumarát. Hatóanyag: termése vitaminokban. Virágban petunidin diglikozid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. DK-Ázsiában. Külsőleg gombás megbetegedésekben.Forrás: http://www. 20 m magasra is megnövő fa. nyálka-poliszaharid. A tőleveles. scopoletin. terméshéjban menispermin és paramenispermin alkaloid Alkalmazás: picrotoxin erősen mérgező. paniculid A és B Alkalmazás: antibiotikus. 3-4% oldható kovasav. fehérjebontó bromelain enzimet tartalmaz. virágzó hajtást általában 40-500C-os műszárítóba helyezik. magassága 0. Ázsiában. analepticum. továbbá α-phellandren. ararobinol. kb.3 m-től 1 m-ig terjed. chrysophanol. szerves savakban és cukrokban gazdag. Anemone nemorosa L. löszsztyeppeken. antipyreticum. Andira araroba Aguiar – FABACEAE goa por Chrysarobinum Honos Brazília esőerdőiben. emodinantron-monometiléter. Vanillin. Kétéves vagy évelő.hu Hatóanyag: szeszkviterpenoid picrotoxin (cocculin).és Közép-Európában. trychophytiasis.

osthol). Angelica polymorpha Maxim. izoimperatorin.doksi. magaskórós társulásokban hazánkban elég gyakori. gyökértörzset mosás után. több helyen vadon él. Angelica sinensis (Oliv. enyhe görcsoldó.és fejfájás esetén. α-pinen Alkalmazás: mint előbb.35-1.] orvosi angyalgyökér Angelicae radix (Ph. angelol A-L). dihidrocarvon. f. bergaptolszármazékok. sabinen. prenil-kumarin (osthenol. a byakangelicin fokozza a koronariacirkulációt. izoimperatorin. archangelicin = kwannin). erőteljes növény. Angelica dahurica (Fisch.Forrás: http://www.6% illóolaj (főleg limonen és pinenek). furokumarin (imperatorin. Kétéves vagy évelő. Július végétől gyűjtik a terméseket. Hatóanyag: 0. flavanon archangelenon Alkalmazás: serkenti a gyomorsav. fenolkarbonsavszármazékok. kumarinok. illóolaj Alkalmazás: antipyreticum..3% illóolaj. Hatóanyag: kumarin.] . Eur. – APIACEAE Angelicae dahuricae radix Honos mérsékelt égövi Ázsiában. Szibériában. A korábbi palántanevelés helyett jelenleg a szabadföldi. poliin falcarindiol Alkalmazás: rheumatoid arthritis. phellopterin. – APIACEAE [syn. xanthotoxin. így Magyarországon is. termésben zsíros olajok. szeszkviterpén (bisabolen. Az első év őszén vagy a következő kora tavaszon szedett gyökeret. továbbá pinenek. rendszerint kettéhasítva. kumarin és furokumarin (oxipeucedanin.: Angelica officinalis Kit. izobyakangelicolsav Alkalmazás: spasmolyticum húgyúti görcsökben. et Hook. benne az európai kapor hatóanyagain kívül sajátos dillapiol. fagy alá vetést vagy előzetesen fagyasztott vetőmaggal kora tavaszi helybevetést alkalmaznak.] erdei angyalgyökér Angelicae silvestris (= minoris) radix Angelicae silvestris fructus Honos Európában. columbianetin.és hasnyálmirigy-kiválasztást. Likőralapanyag. VIII. Ph. makrociklusos laktonok. Angelica pubescens Maxim. Anethum sowa DC.: Archangelica officinalis Hoffm. a herba vizes kivonata egyeseknél enyhe nyugtató. carminativum. umbelliferon). konzervipar. térd-. a termésből nyert illóolaj antiszeptikus. nagy adagban nyugtató. kis adagban izgató.5% illóolaj. – APIACEAE szőrös angélika Angelicae pubescentis radix Honos K-Ázsiában.) Diels – APIACEAE [syn. a porított termés inszekticid. ennek 80-90%-a monoterpén (főleg phellandren. – APIACEAE [syn. limonen). Európában és a Kárpátokban. étvágygerjesztő. Hatóanyag: 2-3. byakangelicin). 4. bisabolol. bisabolangelon. anethen. jól szellőző helyen szárítják (beszáradás 4:1). Egy-két éves. sinensis Oliv. limonen. furokumarinok.hu Alkalmazás: fűszer.) = Angelicae sativae (= majoris) radix = Syriaca radix Angelicae fructus Angelicae herba Angelicae aetheroleum e radice Angelicae aetheroleum e seminis Honos É-Európától Szibériáig. nyomokban furfurol. expectorans főleg a népgyógyászatban. Angelica sylvestris L. Hatóanyag: furokumarin imperatorin. – APIACEAE indiai kapor Anethi aetheroleum e seminis Honos Bengáliában. Hatóanyag: gyökérben 0. Angelica archangelica L. caryophyllen). prenil-kumarin (osthol. Termeszthető Közép-Európában. caren.) Bent. analgeticum. var. Hg. diureticum. angesin. Ny-Ázsiában. furokumarin (bergapten. carminativum. A termés carminativum. A kifejlett leveleket is 30350C-on szárítják (beszáradás 6:1). angelicin. phellopterin. kumarin umbelliferon. myrcen. gerinc.

Nálunk ritka. duckei Kosterm. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar. – ANNONACEAE gyömbéralma Honos Indiában. továbbá cineol. 1. főként Amazonas mentén. muricinin). cserzőanyag.] rózsaillatúfa. ehető. Hatóanyag: kumarin-glikozid. flavonoidok (luteolin-származékok). metil-hydrocotoin. savanyúalma Honos trópusi Amerikában. Antennaria dioica (L. spasmolyticum. Aniba rosaeodora Ducke – LAURACEAE [syn. metil-acetofenon. Üde rétek társulás alkotó növénye. a ligustilid spasmolyticus. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakoribb. Erőteljes évelő növény. Anthoxanthum odoratum L. Hatóanyag: xanthofill. szőrfűgyepekben. parostemin. nyálka-poliszaharid. erős illatú fű. metilprotocotoin. nyíres fenyérekben. paracotoin. és szubarktikus Amerikában. az érett gyümölcs ízes. Hatóanyag: illóolaj. amenorrhoea) és reumás betegségek esetén. protocotoin. nyomokban illóolaj. kb. Hatóanyag: oxiantrakinon-származék. Annona squamosa L. tionenek Alkalmazás: anthelminticum.: Gnaphalium dioicum L. növényi festékanyag. 10-30 cm magas. – LAURACEAE [syn. D-Afrikában. – POACEAE szagos borjúpázsit Anthoxanthi odorati herba Anthoxanthi odorati flos Honos Eurázsiában. erdőssztyeppek nyíltabb részén él. parosteminin) Alkalmazás: diarrhoea esetén.doksi. fürdőillatosító. Hatóanyag: bifenil-keton típusú vegyületek. levistolid A). Annona muricata L.] parlagi macskatalp Antennariae dioicae (= Gnaphalii = Pediscati) flos = Pilosellae albae flos Honos Európában. rózsafa Anibae rosaeodorae aetheroleum Honos Brazíliában. népgyógyászatban légúti megbetegedésekben. poliin falcarindiol Alkalmazás: analgeticum menstruációs panaszok (menorrhagia. levél analgeticum. mésztelen hegyi réteken.) Gärtn.és Dél-Európában. Már védelemre szorul. anthelminticum. – ASTERACEAE [syn. hydrocotoin. Bolíviában. mag inszekticid. Hatóanyag: cianogén glikozidok magban és éretlen gyümölcsben Alkalmazás: inszekticid. féregűző.Forrás: http://www. – ANNONACEAE tüskés annóna. 30-40% kovasav . fitoszterolok Alkalmazás: krónikus epeúti panaszok esetén (főzetét). Aniba coto (Rusby) Kosterm.: Nectandra coto Rusby] koto Coto cortex Honos Brazíliában. mérsékelt égövi Ázsiában.: A. antineuralgicum. a Középhegységben és a Dunántúlon jobban megtalálható.hu kínai angyalgyökér Angelicae sinensis radix Honos Kínában. Hatóanyag: monomer és dimer ftalidok (ligustilid. cserzőanyag Alkalmazás: levél. ursolsav. Anthemis tinctoria L. gyanta. – ASTERACEAE festő pipitér Anthemidis tinctoriae flos = Buphthalmi vulgaris flos Honos Közép. ferulasav-származék coniferil-ferulát. továbbá alkaloid (anibin. különösen gazdag linaloolban. 15-20 m magas fa.5% cotoin. Hatóanyag: aporfin alkaloidok (muricin. meghonosodott a trópusi Ny-Afrikában. antidiarrhoeicum is. gyökér. terpineol.

: Anthyllis communis Rouy] nyúlszapuka Anthyllidis vulnerariae flos Honos É-Afrikában. – FABACEAE [syn. Aphanes arvensis L. – APIACEAE zamatos turbolya [kerti: subsp. főként limonenből (60%) és selinenből (10%) áll. n-butil-ftalid). Továbbá butil-ftalidok (sedanolid.) Arc. cianogén glikozid Alkalmazás: népgyógyászatban krónikus bőrbetegségekben. sedanenolid. vörös anthocyanin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. – FABACEAE amerikaimogyoró. apiumosid). – RANUNCULACEAE harangláb Aquilegiae semen Aquilegiae herba Honos Közép. apocannosid. Védett. Aquilegia vulgaris L. apigravin. Homeopathia.és gyertyánelegyes erdőkben. A termesztett alfaj elvadulhat. Ázsia mérsékelt égövi területein. Anthriscus cerefolium (L. xanthofill. mészkerülő szántók ritkább gyomfaja. cynocannosid. Hatóanyag: 2-3% illóolaj. köszvényes és reumás betegségekben nyugtató.) Hoffm. sziklás bükk. É. diureticum húgyúti megbetegedésekben. Hatóanyag: cymarin (strophantidin-D-cymarosid). útszéli: subsp. Európában. továbbá apiin Alkalmazás: fűszer. benne főleg metil-chavicol. Apocynum cannabinum L. Hatóanyag: szaponin.és epebajok esetén. hegyi réteken szórványos. cerefolium (L. Elő-Ázsiában. Ny-Ázsiában..] Cerefolii (germanici) herba Cerefolii fructus (semen) Honos D-Európában. Ny-Ázsiától Indiai-szubkontinensig. anetol. kaszálókon. Apium graveolens L.doksi.] nagy ugarpalástfű Aphanes arvensis herba (= Alchemillae arvensis herba) Honos Európában. indiánkender Apocyni cannabini radix Honos É-Amerikában.és D-Afrikában.hu Alkalmazás: értékes gyepnövény. Kaukázusban.03% illóolaj herbában. Erős hatású. máj. C-prenil-kumarin (osthenol. Takarmánynövényként termesztik.: Alchemilla arvensis (L. Illóolajat a termésből állítanak elő. furokumarin (apiumetin.9% termésben. ritkán fordul elő inkább az ország ÉK-i részein nyirkos. Termesztik. népgyógyászatban vértisztító. Anthyllis vulneraria L. Hatóanyag: 0. fájdalomcsillapító. diureticum. cserzőanyag. celerin). Évelő. Arachis hypogaea L. 0. továbbá antiemeticum. földimogyoró Arachidis semen . flavonoid Alkalmazás: diureticum főleg népgyógyászatban. – APIACEAE zeller Apii (graveolentis) herba Apii (graveolentis) radix Apii (graveolentis) fructus (= semen) Apii aetheroleum e fructi Honos Európában.Forrás: http://www. Magyarországon kis termetű. szénafürdők fontos alkotórésze.) Hoffm. üde akácosokban és gyomtársulásokban.és Dél-Európában. nálunk is fontos zöldségnövény. egyéves növény. – APOCYNACEAE kendermeténg. Hatóanyag: delfinidin-diglikozid. – ROSACEAE [syn. időskori szívgyengeség). Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. A másik gyakori degradált erdőkben. továbbá szaponinok Alkalmazás: szteroid-glikozidjai a szívműködésre hatnak (cardialis insufficientia.) Scop. trichosperma (Schult. diureticum.

pl. gyanta. 4. Kínában. 2-3. hidrokinon. fenolkarbonsavak. ugyanezeken a területeken termesztik is. keményítő. tomentosum Mill. 4. diureticum. – ARALIACEAE fürtös arália Araliae racemosae rhizoma et radix Honos É-Amerikában. 14-18% zsíros olaj. A húsos gyökereket az első év végén vagy a következő év tavaszán gyűjtik. Homeopathia. VIII. 2. Ph. leucopelargonidin . – ARACEAE beteldió. mellékalkaloidok guvacin. erőteljes növény Magyarországon gyom.06-0. A. tisztító (méregtelenítő). Alkalmazás: diureticum. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton costuslakton és dehidrocostuslakton. A.2% unedosid. szeszkviterpenoid costussav. minus (Hill) Bernh. a fő komponens hidrokinon-monoglükozid. butyrolaktonlignan arctigenin glikozidok. hemicellulózok. cystitis esetén. Hatóanyag: illóolaj. catechin. zsíros fejbőr kezelésére (hajszesz. Amerikában és D-Európában sokfelé termesztik. gyanta Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. továbbá metilarbutin.7% arbutin. 1-2% flavonoid (hiperozid.és miricetin-glikozidok). Külsőleg egyes ekcémákra.doksi.) Honos D-Amerikában. Eur.) Spreng. használata korlátozott ideig történhet magas tannintartalma miatt. gyanta. Megmosás után feldarabolják és 500C-nál alacsonyabb hőmérsékleten szárítják (beszáradás 4-5:1). összefoglaló néven arctiin. 10 m magas fa. A.). triterpén-szaponin. Arbutus unedo L.. 4. izoguvacin.és ártéri társulásokban különösen gyakori. Hatóanyag: fenolheterosidok. Indokínában. őse nem ismert. más kvercetin. enyhén antibiotikus. triterpén (ursolsav. ASTERACEAE bojtorján Bardanae radix (DAC) Bardanae folium Bardanae herba Bardanae fructus Honos Mediterráneumban. nonacosanol.. arctinon. diaphoreticum. cholereticum. guvacolin.és reumás panaszok esetén. Ph.) Bernh. diterpének Alkalmazás: expectorans.) Honos az északi földtekén. Utóbbi keserű vegyületcsoport a termésen kívül – kisebb mennyiségben – a levélre és a herbára is jellemző. arbutoflavonol B. Ph. Arctostaphylos uva-ursi (L. nyálka-poliszaharid. pektin. Indiában. Földre terülő.5% cserzőanyag. Hg. reumaellenes. Hg. Eur. metil-arbutin. fő alkotója arecolin.. 16% cserzőanyag.18% illóolaj. – ERICACEAE nyugati szamócafa Arbuti (unedinis) folium Honos Európában. Európa más területein és Ázsiában. piceosid. arctinal. az arbutin (eléri a 7%-ot). Hatóanyag: kb. Eur.. Hatóanyag: zsíros olajat szolgáltat a mag (40-50%) Alkalmazás: magból étkezési csemegéket készítenek. örökzöld cserje.) Arachidis oleum raffinatum (Ph. pyelitis. nemorosum Lej et C. cukrok. Malajziában. 0.) is. Afrikában. hajsampon stb. VII. uvaol). carminativum. Hatóanyag: 0. Aralia racemosa L. Olajkinyerés után visszamaradt fehérje értékes takarmány. karotinoidok Alkalmazás: húgyútakat fertőtlenít. Európában főleg Olaszország és Spanyolország hegyvidékein. Ph. arctinol. Júliustól őszig virágoznak. poliinek (köztük kéntartalmúak. Hatóanyag: gyökérben 30-40% inulin. 15-20% cserzőanyag (gallotannin és catechincsersav). dotriacontanol. Hg. A kétéves. É-Afrikában. Arctium lappa L.. Kb. Hg. Zsíros olajat az élelmiszeripar mellett a gyógyszerészetben is használják. triacontanol.hu Arachidis oleum hydrogenatum (Ph. Areca catechu L. 0. arecolidin. húgykőhajtó. aretsav). kb. köszvény. 15-25% cserzőanyag.. leucocyanidin.Forrás: http://www. arecaidin. VIII. Ny-Ázsiában. VIII. ártereken és üde gyomtársulásokban élő kis bojtorján (A. minus (Hill. – ERICACEAE medveszőlő Uvae ursi folium (Ph. arékapálma Arecae semen (= nux) Honos Indiai szubkontinensen. Gyűjthető még a parlagokon.6% alkaloid..3-0.

ASTERACEAE Honos É-Amerikában. – ARISTOLOCHIACEAE virgíniai kígyógyökér Serpentariae radix = Viperinae virginianae radix Honos USA-ban. hegyi árnika Arnicae flos (Ph. Hatóanyag: glikozinolátok. Különösen lovak külső lemosására használták.. herbacea Ehrh. melyekből feniletil. – ARISTOLOCHIACEAE farkasalma Aristolochiae herba seu folium = Clematitis herba seu folium Aristolochiae vulgaris (= tenuis. Ph. rusticana G. nálunk hegyi rétek mészkerülő.] istenfa Abrotani herba (= summitas) Honos Ny-Ázsiában.. Hatóanyag: aristolochiasav.02% aristolochiasavat tartalmaz.) Maguire . . Alkalmazás: emésztést elősegíti. enyhe mioticum (pilocarpinszerű). a pipavirág. Sch.és toroköblögetésre. Hatóanyag: flavonoidok. Hatóanyag: nitrofenantren aristolochiasav. Hatóanyag: illóolaj (eucalyptolban gazdag) Alkalmazás: illatszeripar. Kígyómarás gyógyítására is kipróbálták. bár a phagocytosist fokozza. VIII. hegyvidéki talajokon magvetéssel vagy palántázással szaporítható. illóolaj. 4. Állatgyógyászatban külső sebek fertőzését és fekélyesedését gátolja. ennél több timol-származék) Alkalmazás: száj. serkenti a hámképződést. Arnica chamissonis Less. száraz időben igényli az öntözést. Kaukázusban. Magyarországon közel 1 m-re növő évelő növény.] torma Armoraciae rusticae (recens) radix = Cochleariae radix Honos K-Európában (talán őshazája Ukrajna). gyomorfájás esetén is. Hg. gyakran elvadul. ártereken. flavonoidok Alkalmazás: emberre és gazdasági állatokra nephrotoxikus. Aristolochia clematitis L. Külsőleg reszelve reumás testrészekre téve csökkenti a fájdalmat. borneol. magasra kúszó díszcserje). durior = A.: Artemisia elatior Klokov. ezért belsőleg nem szabad használni. polifenolok. Wu – ARISTOLOCHIACEAE Honos Kínában. szeszkviterpén-laktonok.hu Alkalmazás: az arecolin parasympathicomimeticum.) = Arnicae (montanae) flos sine seu cum receptaculis = Alismae flos = Calendulae alpinae flos Arnicae folium Arnicae rhizoma (= radix) Arnicae aetheroleum Honos Európában. serpentarin Alkalmazás: indiánok használták tonicumként. neuralgia esetén is jótékony lehet. clematitis) rhizoma (= radix) Honos Európában.doksi. erős nyálfolyást és enyhe eufóriát okoz. alhavasi évelő növénye. gyomorsav szekréciót növeli. illóolaj (nyomokban timol. Aristolochia fangchi Y. Eur. Hatóanyag: gyökér 0. Közepesen savanyú. állatkísérletek szerint karcinogén. főleg külsőleg. Ny-Ázsiában. szőlőkben elég gyakori mindenhol. (Rokona az A. C. sokfelé termesztik.. subsp. paniculata Lam. A. Emberre toxikus. foliosa (Nutt. keserű stimulánsként. fontos fűszernövény.: A. Gyűjteni tilos. Arnica montana L. karotinoidok. mint élvezeti szert. A beteldiót a malájok rágcsálják. Artemisia abrotanum L. sebgyógyulást és hámképződést elősegíti. Termeszthető Magyarországon is (egyenértékű a hegyi árnikával). Termesztésével kísérletek folynak. Kenőcsök készülnek belőle. Armoracia lapathifolia Usteri – BRASSICACEAE [syn.és allil-mustárolaj képződik. triterpenoid alkoholok. valamint magnoflorint Aristolochia serpentaria L. évelő növény. – ASTERACEAE [syn.Forrás: http://www. mindenfelé termesztik. kultúrákban. szegélynövényzetben. gyógyszergyártás (aromaterápia). M. védett. macrophylla Lam. féreghajtó az állatgyógyászatban. A.

szántóföldi gyomtársulásokban.. inkább termesztett. Termeszthető. Virágzó hajtást a második évtől fejleszt. parlagokon gyakori.és Ny-Ázsiában. É-Afrikában. ebben kámfor és germacren D a jellemző komponensek). Indiaiszubkontinensen. Hg. flavonoid artemitin. chrysanthenil-acetát. Hatóanyag: illóolaj (kínai kemotípusban 4% körül. – ASTERACEAE tárkony Dracunculi folium = Artemisiae dracunculi folium Dracunculi herba = Artemisiae dracunculi herba Dracunculi aetheroleum Honos K-Európában. Schmidt – ASTERACEAE cinaüröm Cinae flos (Cinae semen) Honos Kínában. artemisiten).5-2. linalool. Júliustól októberig virágzik. Kínában termesztik. arteannuin B.és Közép-Ázsiában. anorexia. Mint fűszernövénynek két fajtaköre ismert: francia vagy német és az orosz. Az aktív artemisinin mennyisége 0. de nem túl gyakori. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). 64%-a monoterpén artemisiaketon.Forrás: http://www. terjed útszélek. sabinil-acetát.4%. Artemisia vulgaris L. artemisinin (szeszkviterpén-lakton) és előanyagai (arteannuinsav. C..01-1%. Magyarországon útszéli. sokfelé meghonosodott. virágpora allergiát okozhat. Artemisia annua L. Hg. artabsin.doksi. F. ennek kb. kisebb subsp. . Nálunk félszáraz és üde gyomtársulásokban közönséges. Berg et C. árnyékos helyen vagy műszárítón. tőosztással szaporítják. Előbbi a kedvelt. sokfelé termesztik. – ASTERACEAE egynyári üröm Honos Európában. Hatóanyag: santonin Alkalmazás: féregűző. cholereticum (szeszes kivonatban kioldódó tujon fejfájást. Alkalmazás: artemisinin tartalma miatt maláriaellenes (elpusztítja a kórokozót vagy gátolja a Plasmodium fajok szaporodását).és β-tujon.5-1. Legfeljebb 50 cm-es szárral szedik. átmeneti tudatzavart. Indiában.5% illóolaj (α. hazánkban az ürmös szikespuszták jellemzője a subsp. Termeszthető. a vietnami kemotípusban 1. Egyéves. santonicum (= subsp. szeszkviterpén-laktonok. tujol. Hatóanyag: 0. Szibériában. kivadul. 4. továbbá flavonoidok. – ASTERACEAE fehér üröm Absinthii herba (Ph. guajanolid-típusú absinthin. dús pollenhozama miatt gyakori allergén. Artemisia cina C. de különösen gyakori a Mediterráneumban. mérsékelt égövi Ázsiában (valószínűleg Szibéria az őshazája). fásodó szárú évelő növény. VIII. poliinek. érzékcsalódást okozhat!).hu Artemisia absinthium L. monogyna) és a majdnem kopasz. α-bisabolol). gastritis). Könnyen kivadul. fahéjsav-származékok. Ph. legfeljebb 400C-on szárítják (beszáradás 4-5:1). santonin Alkalmazás: anthelminticum. Közép-Ázsiában. Ny. Eur. kumarinok. – ASTERACEAE sziki üröm Artemisiae maritimae herba Artemisiae maritimae flos Honos Európában. illóolaja illatszeripari alapanyag. Artemisia maritima (= santonicum) L. flavonoidok Alkalmazás: étvágyjavító. Augusztustól októberig virágzik. szeszkviterpén-lakton: dimer. Artemisia dracunculus L.) Absinthii folium Absinthii aetheroleum Honos Európában. Közép. poliin Alkalmazás: amarum (dyspepsia. gyógyszeripari növény is. Ph. gyomtársulásokban. É-Amerikában. Hatóanyag: illóolaj. Kedvelt fűszer. patens. VII. Kaukázusban. – ASTERACEAE fekete üröm Artemisiae (vulgaris) herba (= summitas) Artemisiae radix Elterjedt az egész Földön. szeszkviterpén (spatulenol. proazulen matricin. Hatóanyag: 0. majd szellős. szegélyek mentén.0% illóolaj (fő alkotója estragol). cineol). népgyógyászatban magas vérnyomás és hurutok kezelésére. Tősarjakkal.

uzarigenin-glikozidok) Alkalmazás: toxikussága miatt más. anthelminticum. metileugenol. felső 40 cm-es hajtásrészeit gyűjtik.03-0. egyéb szteroid szívglikozidok Alkalmazás: friss gyökérzetből homepathiás gyógyszereket készítenek. levélben flavon morin. asarilaldehid. 4% asaronmentes illóolaj. linalilacetát. aroidin. kámfor. hazánkban is erősen invazív. Asclepias syriaca L. prenilflavon-származék cikloartocarpin. Gyökerét a vegetációs idő végén gyűjtik (beszáradás: 3:1). féregfertőzés esetén. helyi izgató. Asclepias tuberosa L. aronin. t-izoeugenol vagy t-izoelemicin. Hatóanyag: 0.és bükkelegyes erdőiben fordul elő. Asclepias incarnata L.Forrás: http://www. egyéb komponensek: diasaron. Hatóanyag: cianogén glikozid. üde erdőiben nem ritka. Homeopathia. flavan artocarpanon. bornilacetát. Trópusokon termesztik. digitalisszerű szívglikozid. Asarum europaeum L. áttelelő gyomnövény. Kansasig. Malajziában. Hatóanyag: kéregben. 3% asclepiadin. borneol. elemicin Alkalmazás: nincs hánytató hatása. különösen a homokos talajokon képez állományokat. – ARISTOLOCHIACEAE kapotnyak Asari rhizoma cum herba Asari herba Honos Európában. spatulenol). Hatóanyag: előbbiekkel szemben nem tartalmaz kaucsukszerű tejnedvet. Kaukázusban. – ASCLEPIADACEAE hússzínű selyemkóró Asclepiadis incarnati rhizoma et radix Honos É-Amerikában. psilostachin. tüsszentőpornak való. Szeszkviterpénlakton (vulgarin. aristolon. – ARISTOLOCHIACEAE kanadai kapotnyak Asari canadensis aetheroleum Honos É-Amerika atlantikus részén.hu Virágos. pl. még metileugenol. kérge és levele diarrhoea. Indokínában. Árnyékos helyen kell szárítani (beszáradás 4:1). Sri Lankán. antibakteriális.3% illóolaj.doksi. aroin. fáját feldolgozzák. főleg a Dunántúl üde gyertyán. Arum maculatum L. Hatóanyag: 0. cyanomaclurin Alkalmazás: gyümölcsét fogyasztják. bornilacetát. Európában meghonosodott. linalool. jákafa Honos Indiában.8-1% illóolaj. geraniol. flavonoid. szaponin-glikozidok. Illóolajat állítanak elő belőle. asclepiadin (asclepin) vincetoxinszerű mérgező. Burmában. artocarpin. korábban gyomorporokba keverték. Mézelő és dísznövény. – ASCLEPIADACEAE gumós selyemkóró Asclepiadis tuberosae radix Honos Ontariotól Minnesotáig. szaponin arin Alkalmazás: mérgező. Kardenolid glikozidok. poliin Alkalmazás: amarum. linalool. évelő növény. artocarpetin. antimikotikus. Brazíliában. – ARACEAE kontyvirág Ari maculati rhizoma (= radix) Honos Európában. Homeopathia. jellegzetesek a coroglaucigenin aglikon és ennek glikozidjai . kumarin. főleg a Dunántúl nyirkos. Hatóanyag: szárban 1% körüli kaucsuk.7-4%) lehet. egyéb kardenolidok (pl. cholagogum. aromaticum. Hánytató. Szibériában. tujon. elterjedt Guayanában. Hatóanyag: kb. melynek 90%-a t-izoasaron. Asarum canadense L. Évelő. Hatóanyag: friss gyökértörzsben kb. – MORACEAE kenyérfa. szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: asaron-tartalma miatt már nem használják köhögéscsillapító gyógyszerek készítéséhez. terpineol. – ASCLEPIADACEAE selyemkóró Asclepiadis cornuti rhizoma Honos Kanadától É-Carolináig. Artocarpus heterophyllus Lam. ebben főleg cineol. a rhizómában több illóolaj (0. kevésbé mérgező gyógynövényeket használnak szívgyógyszerek készítésére. limonen. Homeopathia. Ny-Ázsiában.

5-20 m magas fa. sprengeri Regel. mészhabarcsos falakon gyakori. A spárgahajtás csemegezöldség. lipidszerű acetogeninek (tetrahidrofurán. geranilacetát. Nemesített változatait világszerte termesztik. catharticum.és lakton-gyűrűkkel). – APOCYNACEAE fehér kebracsófa Quebracho cortex (DAC) Honos D-Amerika déli és nyugati részén. rutin) Alkalmazás: diureticum különösen arthritis. nálunk hegyvidéken. ami nem használható másra. különösen Törökországban. pl. – ASPARAGACEAE spárga Asparagi rhizoma (cum radicibus) Asparagi herba Honos Európában. továbbá aspidospermin. quebrachamin. Frissítő hatású élvezeti teaként is használják. Hatóanyag: 35% zsíros olaj. homeopathia.: Borbonia pinifolia Marloth] vörös fokföldirekettye. mérsékelt égövi Ázsiában. húgy. eriodiktiol-származék).doksi. és más Astragalus fajok – FABACEAE mézgás csüdfű. főleg yohimbin. diaphoreticum. . cystitis.) Dun.és veseköves panaszosok számára. kis fácska. Homeopathia. Atractylodes macrocephala Koidz. flavonol-glikozid (izokvercitrin. kempferol-diglikozid egyéb flavonoid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Hg.és bélpanaszosok számára előnyös. VIII.) R. kvercitrin. cukrok és mannan. – ANNONACEAE papau Asiminae trilobae semen Honos É-Amerikában (Ohio). illóolaj (guajakol. 4. akuammidin. – ASTERACEAE baizhu Atractylodei macrocephalae rhizoma Honos Kínában. 4-5% hidrolizálható tannin Alkalmazás: gyomor. Aspalathus linearis (Burm. szteroid szaponin-glikozidok. dihidrochalkon (aspalathin. Ph.5% indol-alkaloid.. így C-glikozil-flavon (orientin. Asplenium ruta-muraria L. Hatóanyag: kempferitrin. – ASPLENIACEAE kövi fodorka Rutae murariae herba = Adianti albi herba = Paronychiae herba Cirkumpoláris. Dahlgren – FABACEAE [syn. Asplenium trichomanes L. az aszparagusz. Hazánkban főleg a Dunántúlon sziklagyepekben és erdőkben. feniletilalkohol). Hatóanyag: flavonoid. nothofagin). kb. Vadon száraz gyepekben. mészkőszikla-gyepekben. Hatóanyag: 1-2. Astragalus gummifer Labill.) Hatóanyag: aszparagin. Magyarországon is. egyéb aminosavak és aminok. flavonoidok (pl.hu Alkalmazás: emeticum. É-Afrikában. Eur. hasadékokban gyakori. Homeopathia. Hatóanyag: mézga tragacanthin (főként polimer galakturonsav) Alkalmazás: gyógyszerészetben emulgeáló. Irakban és Iránban. Asimina triloba (L. tragantgumi csüdfű Tragacantha (Ph. Asparagus officinalis L. apró növény. ma már ritkán.) Honos Ny-Ázsiában. (Szobai és üvegházi dísznövény az A. 2 m-es bokros növény. damascenon.Forrás: http://www. Aspidosperma quebracho-blanco Schlech. – ASPLENIACEAE aranyos fodorka Adianti rubri herba Kozmopolita. bronchitis vagy légzőszervi bántalmak esetén. antitumor hatású és inszekticid asimicin Alkalmazás: emeticum. rooibos Aspalathi folium Honos Dél-Afrikában. tannin Alkalmazás: légúti analepticum asthma. stabilizátor. izoorientin). bokorerdőkben fordul elő. keresett élvezeti tea.

3%) szaponin (avenacosid A és B szteroid szaponinok). antisepticum. Közel-Keleten és Kínában. VII. Máshol is termesztett. belladonnin. triterpenoidok (azadiractin. 4. diureticum. rekedtség. Tavasszal vetik és virágzás végén. Eur. görcsös menstruáció esetén fájdalomcsillapító. izoskoparin és tricinglikozidok). Zöldhályog esetén vagy erre hajlamos idősebb betegeknél használata tilos. termesztik trópusi Afrikában is. flavonoidok. apigenin típusú vitexin.. sokfelé termesztik.doksi. – SOLANACEAE nadragulya Belladonnae folium (Ph. VIII.. A szemészetben szemcseppek formájában pupillatágító. atractylenolid II és III) Alkalmazás: digestivum. betain. 4. – MELIACEAE indiaiorgona Azadirachtae indicae cortex Azadirachtae indicae folium Azadirachtae indicae semen Honos Indiai-szubkontinensen. Ulcus ventriculi. szeszkviterpén és -lakton (atractylon. gyógyszerek hatóanyaga. Juss. Ph. Eur. – POACEAE zab Avenae (excorticatus) fructus Avenae herba (recens) Avenae stramentum Honos Európában. bugás részét takarítják be drognak. Központi idegrendszerre hat: sedativum neurovegetativ dystoniában. Atropa belladonna (bella-donna) L. az atractylon hepatoprotectiv. hyperaciditas. lehetővé teszi a szem eredményesebb vizsgálatát. Ph. pentosan. vese. lázcsillapító. A szemben zsíros olaj. nimbidinsav. inkább bükkös vágásterületeken szaporodik el. Levele főzelékként fogyasztható. Hg. főként inszekticid. VIII. Mellékhatása: szájszárazság.Forrás: http://www. azadiron. lágyszárú növény Magyarországon főleg a Középhegységben gyakori. Ph. Hg. nimbin) Alkalmazás: anthelminticum. hallucinációs élményeket okoz. Avena sativa L. Hg. de túladagolása pszichomotoros nyugtalanságot. Hatóanyag: diterpén abietan-származékok. vese.. VIII. A szalmát és szemtermést érett zab szolgáltatja. Hg. É-Afrikában. – CHENOPODIACEAE kerti laboda Atriplicis sativae herba Atriplicis sativae semen Honos Közép-Ázsiában. népgyógyászatban vizelethajtó. flavonoid (pl. trigonellin. Gyűjthető. egyéves növény. neurastheniában. Eur. 4. kuszkhigrin) Alkalmazás: atropin antikolinerg.és epekőkólika. izovitexin. asthma bronchiale. Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: légzőszervi és emésztési megbetegedések esetén. luteolin-típusú izoorientin. Atriplex hortensis L. Eur. antiparasiticum.) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Ph.9%.) Honos Európában. Azadirachta indica A. nimbolid.35% illóolaj. B . látási zavarok. aminok Alkalmazás: élelmiszer.hu Hatóanyag: 0.3-1. fehérje. Hg. Indokínában. Ny-Ázsiában. Hg. Hatóanyag: gyökérben 0.3-0..2% (levélben 0. Ph. a hajtásrendszer leveles.) Belladonnae herba Belladonnae radix (Ph.és hólyagtisztító reuma és köszvény esetén. főként malária ellenes. neurotrop spasmolyticum. VII.35-1. kisebb mennyiségben szaponinok.) Belladonnae pulvis normatus (Ph. 4. A szemekből és szalmából készült tea köhögéscsillapító. orientin. Ph.) Belladonnae folii tinctura normata (Ph. szkopolamin.VIII. Kaukázusban. enyhe nyugtató. atropin.6% tropán-alkaloid (L-hioszciamin. fenil-etil-amin hordenin.1-0. apoatropin. izgatottságot. Fás növény.. Hatóanyag: 0.és takarmánynövény. glukan. A cserje termetű évelő. kesztoz. levélben 0.3-0. Mediterráneumban. neokesztoz.

erdők. berberrubin. bőrnemű és talajra terülő levelekkel. reuma. vulracin. – BRASSICACEAE borbálafű Barbareae herba Honos mérsékelt égövi Ázsiában. két. – FABACEAE borsófürt Baptisiae radix (= rhizoma) Honos É-Amerikában. jatrorrhizin. legelőkön. nephritis. ártéri szegélytársulásokban. Hatóanyag: alkaloid. Áttelelő. Arundinaria japonica L. Br. É-Afrikában. nagy.. Hatóanyag: cianogén glikozid taxifillin. Kaukázusban. fogyasztható. Ny-Ázsiában.doksi. utak mentén inkább a Dunántúlon. orvosi előírásra. Magas. lumbago. pseudobaptisin. Hatóanyag: glikozinolát. cserzőanyag. – LAMIACEAE fekete peszterce Ballotae nigrae herba (Ph.) Willd. köszvény. baptisin. Ph. É-Afrikában. továbbá magnoflorin. nyomokban keserű szeszkviterpén-lakton marrubiin.) Honos Európában. arthritis esetén fájdalomcsillapító és spasmolytikus (parenterálisan. főleg a Dunántúlon üde réteken. Mongóliában. chelidonsav Alkalmazás: cholelithiasis. Ny-Ázsiában. flavonoid Alkalmazás: sebgyógyító balzsamokban. Baptisia tinctoria (L. Indiai-szubkontinensen. szeszkviterpén. szerves savak. VIII. cholereticum. fásodó. Tannin.. Bambusa bambos (L. Fiatal hajtása spárgaszerű. izotetrandin. gumianyag. Eur. erős hatású). Indokínában. szabályozza a gyomornedv termelődést. útszéli gyomtársulásokban mindenütt gyakori. columbamin. Indiai-szubkontinensen. Cserje. Áttelelő lágyszárú. jól áttelel. Évelő széles. izomer apomorfin alkaloid bervulcin. gyanta. É-Afrikában. baptin Alkalmazás: laxativum.) Fritsch – SAXIFRAGACEAE bőrlevél Bergeniae radix Bergeniae folium Honos Közép-Ázsiában. inulin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. nagyobb adagban antidiarrhoeicum. Hatóanyag: alkaloid cytisin. kólikás nephrolithiasis. Szibériában. szaponin. . viasz. erdőszéleken elég gyakori. Bellis perennis L. cholecystitis.vagy többéves. kávésav Alkalmazás: sedativum hisztéria. gyökérkéregben 1-3% berberin.Forrás: http://www. l méteres bokor. 4.) Voss – POACEAE [syn. Trópusi Ázsiában sokfelé termesztik. termésben főleg berberin. levélben. külsőleg köszvény ellen. Hg. az USA keleti és Kanada északi részén. benzoesav Alkalmazás: fiatal hajtásrügye táplálék lehet. spasmolyticum. Homeopathia.: Bambusa arundinacea (Retz. – BERBERIDACEAE sóskaborbolya Berberidis radicis cortex Berberidis fructus Berberidis folium Honos Európában.hu Ballota nigra L. Hatóanyag: illóolaj. Bergenia crassifolia (L. Európában. Barbarea vulgaris R.) Vent. Kaukázusban. lágyszárú. Hatóanyag: flavon cosmosiin (apigenin-7-glükozid). Ny-Ázsiában. Homeopathia.] japán bambusz Arundinariae japonicae surculus Honos Kínában. – ASTERACEAE százszorszép Bellidis flos = Bellidis perennis (minoris) herba (= flos) Honos Európában. Kaukázusban. Berberis vulgaris L. hypochondria esetén. palmatin. Mint dísznövény kertekben gyakori.

5% kávésav és származékai. Hatóanyag: répatestben sokféle vegyület található. convar. segédanyag. 4. a 16. szőrös nyír(fa) Betulae folium (Ph. vulgaris – CHENOPODIACEAE cukorrépa Betae succus A kultúralak több fajból keletkezett Elő-Ázsiában. szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). – BETULACEAE cukornyír Betulae lentae cortex Betulae lentae aetheroleum Honos Kanada és USA keleti részén.04% rhododendrin (betulosid).. a Dunántúlon gyakoribb.doksi. Hatóanyag: kéregben 3% monotropitosid (szalicilsav-primverosid).. Alkalmazás: ipari úton szaharózt nyernek ki a répából. Hatóanyag: lila betacianin (betain). vulgaris Msf. subsp. orvosi tisztesfű Betonicae officinalis herba Honos Mediterráneumban. 15% cserzőanyag. a közönséges nyír a mérsékelt égövi Ázsiában és É-Afrikában. var. Főleg konyhakerti növényként termesztik. turicin.: Stachys officinalis (L. Mindenhol.5% betain. – CHENOPODIACEAE cékla Kultúralakja kb. hasmenésre vagy teapótlóként.és arginin-származékok Alkalmazás: nyersen reszelt. présleve vagy ennek liofilizált pora rákos betegeknek postoperativ stádiumban erősítő huzamosan fogyasztva. a 18. Európában előbb zöldségnövény. antioxidáns. 0. kvercitrin. betonicin. 0. A szőrös nyír tőzegmohás. stachydrin. században a Földközi-tenger partvidékén jöhetett létre. ill. szeszkviterpenoid lakton bergenin. felső légúti panaszok. antirheumaticum. Beta vulgaris L. subsp. fokozza az ellenállóképességet. Betonica officinalis L. metilezett lizin. Magyarországon a közönséges nyír savanyú talajú lomberdőkben gyakran társulás alkotó. rügyben még lipidoldékony flavonoid-metiléterek. Betula lenta L. 0. a szőrös nyír inkább Európán kívül a Kaukázusban és Szibériában. sedativum. Ph. júniusban szedik az üde zöld leveleket.) Betulae cortex Betulae gemma Betulae aetheroleum empyreumaticum (= rusci) Betulae pix Betulae gemmae aetheroleum Honos Európában. sárga vagy barna pigment.6% illóolaj (közel teljes mértékben metilszalicilát) Alkalmazás: aromaticum. miricetin-galaktozid).) Trev. crassa Alef. népgyógyászatban antidiarrhoeicum. Eurázsiában. majd Németországban honosodott meg. levélben ősszel 12% arbutin. diureticum.] (közönséges) nyír. Sokfelé elterjedt mindkettő.és vesekőhajtóként is. polimer proanthocyanidin Alkalmazás: adstringens. carminativum. flavonoidok. catechin-gallát. 22%). Májusban. sz. verrucosa Ehrh.5-3% flavonoid (hiperozid. a szaharóz gyógyszerészeti vivő-. de védett.] bakfű.1% körül illóolaj (főként szeszkviterpén-oxid) mellett a levélben még . kb. hajvizek). Áttelelő lágyszárú. továbbá 0. Hatóanyag: kb. jellegzetes a “cukorrépa-szaponin” (oleanolsavglükozid és -glukuronid). B.hu Hatóanyag: 18-25% cserzőanyag (levélben kb. pépes formában. Más országban erről is gyűjtenek levelet. erdős helyeken. köszvény esetén. szabadgyökfogó. főként a kontinentális területeken fontos termesztett kultúrnövény. rozmarinsav. közepétől cukortermő kapásnövény.Forrás: http://www. Hg. az illóolajat kozmetikában (pl. Hatóanyag: 1.2-0. árnyékban. légúti betegségekben is használható kiegészítőként. Eur. conditiva Alef. klorogénsav. 0. – LAMIACEAE [syn. bibircses nyír(fa) Betula pubescens Ehrh. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adstringens. a melaszra inkább fenolkarbonsavak jellemzők. termesztik is. Beta vulgaris L.: Betula alba L. lápos termőhelyeken fordul elő. VIII. hólyag. Betula pendula Roth – BETULACEAE [syn.

nyálka-poliszaharid. var. É-Afrikában. oleifera (DC.] valódi (szomáliai) tömjénfa. Boswellia serrata Roxb.) Koch – BRASSICACEAE . júniusban. Rapae semen Rapae oleum raffinatum (Ph.) Hatóanyag: magban mustárolaj-származékok (glikozinolátok). Boswellia sacra Flueck. Brassica nigra (L.és epekő ellen. limonen. füstölőként fertőtlenítő. réparepce Vadon termő ősi típusából alakult ki. subsp. gyógyszerészeti célra is használatos. B. 6-7% cserzőanyag Alkalmazás: főzete vagy forrázata belsőleg aranyeres bántalmakra. 3% cserzőanyag. A leveles hajtásokat virágzáskor gyűjtik és árnyékban szárítják (beszáradás 5:1). 12% illóolajjal (thujen. pruritus. napfényes területeken termeszthető egyéves növény. olibanum(fa) Honos Szomáliában. Ártéri és mocsári társulásokban. 40-45% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított. szaponin. triterpén boswelliasav-származékok. 4. catechin-cserzőanyag Alkalmazás: hazájában népi gyógyászatban diureticum. Ph. vese. diureticum.hu leucoanthocyanidinek. Nyírfakátrányt a bőrgyógyászatban használják (antiparasitikus. Hatóanyag: a herbában nyálka-poligalakturonan. Hg.és húgyúti fertőzésekben kiegészítő drog.] indiai tömjénfa Honos Indiában. terpénalkohol). Alkalmazás: diureticum. nyomokban illóolaj. nyálka-poliszaharid. Brassica napus L. tavaszi méregtelenítő kúrára és vesekőhajtóként is használják népgyógyászati tapasztalatok szerint. gyomos helyeken gyakori egyéves faj. köszvény. A herba uborkakonzerváló. keratolitikus. kb. Brassica rapa L. A levél. A termést (magot) viaszéréskor gyűjtik. a kialakult kultúrnövényt különösen a Föld északi országaiban termesztik. [syn. É-Afrikában.Forrás: http://www. viszketést csillapító rühesség. napus – BRASSICACEAE [syn. vese. napus L. savas tetraacetilen. Bidens tripartitus L. Ny-Ázsiában. gyógyszerkészítmény formájában adagolva. subsp. – BURSERACEAE [syn.: Brassica oleifera Moench. Hatóanyag: poliin. – BORAGINACEAE (kerti) borágó Boraginis herba Boraginis flos Boraginis semen Boraginis oleum Honos Európában. Nálunk meleg.. külsőleg sebkezelésre. gyantasavak. terpinol. Külsőleg készítményei hajhullás gátlók. diaphoreticum. Szibériában. gumianyag. káposztarepce Vad repcefajok (B. a termésben linolensavban gazdag zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok szerint enyhe nyugtató.: Boswellia carteri Birdw. júliusban virágzik. a makkocskából nyert olaj érelmeszesedés megelőzésére használható. oleracea) keresztezéséből jött létre. Eur. Egyiptomban. dipenten. kéreg és rügy alkalmas illóolajelőállításra. B. oleifera (Moench) Delile] olajrepce. nyomokban illóolaj. erukasavban szegény vagy mentes fajtáinak olaja élelmiszer. Szintén a kontinentális éghajlatú országokban termesztik.doksi. – ASTERACEAE farkasfog Bidentis tripartitae herba = Verbesinae herba = Cannabis aquaticae herba Honos Európában. gyanta. illatszeriparban. Olibanum Olibani aetheroleum Hatóanyag: illatos gumigyanta kb. gyanta. fenolsavak (klorogénsav).: Boswellia glabra Roxb. Indiai-szubkontinensen.és reumaellenes. campestris. Vetésideje április eleje. psoriasis vagy krónikus ekcéma esetén). lehangoltságot oldó. phellandren. pinen. VIII. reumás és idegfájdalmak csillapítására. Dél-Arábiában. Borago officinalis L.) Metzg. a fából kátrányt állítanak elő.

Hatóanyag: gazdag aszkorbinsavban. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: mustárolaj-glikozidok (glikozinolátok). zsírsavak. Hatóanyag: triterpén bryogenin-glikozidok (bryonidin. Bupleuri radix Hatóanyag: pentaciklikus triterpén-alkoholok (saikogenin A.2 m-re növő cserje. latens hepatopathia és krónikus pancreas kiválasztási zavar esetén használják. piros gönye Bryoniae rhizoma et radix Előbbi eurázsiai. gyakoribb. E. – BUXACEAE puszpáng Buxi sempervirentis folium . ubikinonban. Évelő.hu fekete mustár Sinapis nigrae semen (ÖAB.) Benth. Világszerte. protocatechusav és anthocyanok (pl. keményítő Alkalmazás: antisyphiliticum. A-vitaminban. . vagyis stressztűrést fokozó. f. capitata L.APIACEAE sarlós buvákfű Honos Európában. cyanidin-glikozidok. poliinek Alkalmazás: lázcsillapító. Bupleurum chinense DC. DAC) Sinapis nigrae aetheroleum Honos Európában. Brunfelsia uniflora (Pohl) D. alba – BRASSICACEAE fejes káposzta Brassicae oleraceae succus Európai vad fajokból keletkezett. adaptogén. így nálunk is termesztik. főként allil-izotiocianát glikozidja (sinigrin). Fontos zöldségnövény. szappan). F. Franciscea uniflora Pohl] Brunfels-cserje Brunfelsiae (hopeanae) radix Honos D-Amerikában. Vörös káposztában poliszulfid trithion és egyéb kénvegyület. drasztikus hashajtó főleg az állatgyógyászatban.doksi. kínai buvákfű Honos Kínában. valamint kb.. var. Illóolaja hasonló célra. diureticum. 40-60 m magas fa.. Bupleurum scorzonerifolium Willd. Évelő lágyszárúak. rubrobrassin-klorid = cyanidin-5-glükozid-3-sophorosid) Alkalmazás: préslevét gyomorfekély. C. zsíros olaj (30% körül) Alkalmazás: lisztjét külsőleg borogatásként reumás vagy légcsőhuruttal járó fájdalmak enyhítésére. G) glikozidjai. Kaukázusban. a ritkább piros gönye csak ártéri szegélytársulásokban.: Brunfelsia hopeana (Hook. Ny-Ázsiában. Bulnesia sarmienti Lorentz. cucurbitacinok). D. kerítéseken is előfordul. Buxus sempervirens L. főleg Brazíliában. manacein. É-Afrikában. Fontos vitaminforrás nyersen és savanyítva is. Helv. purgans. száraz gyepekben az egész országban néhol gyakori. Hatóanyag: a farészben 5-6 % illóolaj (40-70%-a guajol. antiphlogisticum. Állatorvoslásban stomachicum. a fekete gönye ezen kívül sövényekben. tetraciklusos triterpének (bryodulcosid triglikozid. gyanta Alkalmazás: diureticum. pszeudoalkaloid sinapin (cholinból és szinapinsavból képződik). továbbá esculetin. Don – SOLANACEAE [syn. utóbbi eurázsiai-mediterrán. B-vitaminokban. 4% szinapinsav. B. kevesebb bulnesol) Alkalmazás: balzsam. továbbá hosszú szénláncú aldehidek (n-triacontanal. Ny-Ázsiában. n-octacosanal). – CUCURBITACEAE fekete gönye Bryonia dioica Jacq. Homeopathia.Forrás: http://www. Brassica oleracea L. Bryonia alba L. bryonin) a feketében. diureticum. Bupleurum falcatum L. Honos Kelet-Ázsiában. illóolaj (illatszer. Ph. arthritis kezelésére. ma mindenhol termesztik. 1. bryonol a pirosban. – ZYGOPHYLLACEAE Bulnesiae aetheroleum Honos Dél-Amerika nyugati és déli részén. Kaukázusban. Hatóanyag: alkaloid manacin.

termesztik. Hatóanyag: szalicilsav-származékok Alkalmazás: lázcsillapító.. VIII. sylvatica typ. poliinek. parabuxin. umbelliferon. Laxativumként sem biztonságos. Nálunk is gyakori sövénynek való. cholereticum. ulcus cruris. triterpénalkoholok (mono-. Calamintha sylvatica Bromf. C Caesalpinia bonducella Flem. 2-10% triterpénszaponin oleanolsav-glikozidok (saponozid A-F). telt virágú fajtái is vannak.: Calamintha officinalis Moench subsp.12%-ot. esculetin). dermatitis. reuma vagy maláriás betegség esetén óvatosan adagolandók készítményei.4%-ot érhet el az illóolaj (főleg menton. ökológiai tűrőképessége jó. antimutagén. 4% diol faradilol-. a népgyógyászatban még diaphoreticum. 0.hu Honos Európában. Gyorsan kell szárítani árnyékban vagy 35-400C-on. továbbá 0.02-4. – LAMIACEAE [syn. l cm-es kocsánnyal) vagy a kicsípett virágokat szedik. terpinen. 15% vízben oldódó rhamnoarabinogalaktan és arabinogalaktan. nálunk nem gyakori. karvon). – ARACEAE sárkánygyökér Callae palustris radix = Dracunculi palustris radix Honos Európában. de citotoxikusak.) O. Eur. lupeol. Kora tavasszal 50-60 cm sortávolságra. Ph. menthaefolia Host subsp. antiphlogisticum. a fészekpikkelyekben 0. buxinidin. Calendula officinalis L. 23 cm mélyre vetik. arnidiolészter. Hatóanyag: kb. Hg. Pharyngitis.doksi.Forrás: http://www. különösen temetőkben fordul elő. Áttelelő lágyszárú. műszárítóban (beszáradás 8:1). 4. kb. diureticum. Egyéves kerti dísznövény. Számos gyógyszer komponense. szterol.. szeszkviterpén loliolid Alkalmazás: antibakteriális. 2-3 naponként a teljes virágzatot (kb. pl. kb. Virágzata a halvány sárgától a sötét narancssárgáig változó. A-tól N-ig) így pl. antivirális. – CAESALPINIACEAE molukkabab Caesalpiniae bonducellae semen Honos trópusi Indiában. É-Amerikában. subsp. száraz és félszáraz erdőkben. parabuxinidin. tonicum. B. Homeopathia. buxinamin (ma ezeket a szteroid alkaloidokat nagy betűjelekkel különböztetik meg (pl. Hatóanyag: nyelves virágban 0. a hüvely pora cserző hatású. ulcus duodeni.] erdei pereszlény Calaminthae (montanae seu ascendentis) herba Honos Közép. diureticum. di. kb. Hatóanyag: alkaloid buxin. anthelminticum.: alkaloid A (= cyclobuxin D) Alkalmazás: az alkaloidok közül számos szívre ható. Kaukázusban. gastritis esetén. aspecifikus immunstimulans. Áprilistól novemberig virágzik. sylvatica typ. – ASTERACEAE kerti körömvirág Calendulae flos (Ph. Ny-Ázsiában. cadinen. triol heliantriol A. Afrikában is termesztik. C. Kuntze – CAESALPINIACEAE tövises pillangófa. néha áttelel. mérsékelt égövi Ázsiában. Caesalpinia spinosa (Mol.8% flavonoid (izorhamnetin. vizes élőhelyeken.35% illóolaj (főleg pulegon. zeaxanthin). kumarin (scopoletin. Mediterráneumban.és triolok. nálunk nem fordul elő. spasmolyticum. emmenagogum.és kvercetinglikozidok). tarak Caesalpiniae farina Honos D-Amerika északi részén (Peru).) = anthodium sine seu cum calycibus Calendulae herba Calendulae folium Honos Európában. Hatóanyag: gumiszerű galaktomannan. továbbá más terpénketonok) Alkalmazás: stomachicum. caryophyllen.3-0.7% karotinoid (főleg lutein. bokros dísznövény. tannin Alkalmazás: főleg mint neutrális nyálkaanyag technológiai célra. ascendens Jord. . Köszvény. 0.és D-Európában. Calla palustris L. áttelelő lágyszárú. Ny-Ázsiában. C.8% monool amyrin. taraxaszterol. 0. É-Afrikában.

Kis termetű. Hatóanyag: 2. Hatóanyag: 30-35% száradó olaj. gyomtársulásokban szórványos. főként mészkerülő nyíres-fenyérekben helyenként gyakori. taraxacaszterolok és észtereik Alkalmazás: kéregdrog emeticum. Ny-Afrikában. Calluna vulgaris (L. Kb. 2. Indiai-szubkontinensen. Tejnedve szolgáltatja a madargumit. kozmopolita.5% ursolsav. Évelő lágyszárú. szaponin Alkalmazás: homeopathia. diaphoreticum.6-0. nádasokban mindenütt gyakori országunkban. fenolkarbonsavak. gyanta (gyökérben 6-7%. Homeopathia.5-4. 1-3 m hosszan felkapaszkodó. Hatóanyag: protoanemonin (lakton) és polimer származékai (pl. Br. Áttelelő lágyszárú. Calystegia sepium (L. Caltha palustris L. mocsár. kvercetin. É-Amerikában. Mocsarakban. Hatóanyag: tejnedvben kardenolid szteroidok (calotoxin. Hatóanyag: jalapinhoz hasonló szívglikozidok. Ny-Ázsiában. epigallocatechin-gallát). glikozinolát glükoamelinin Alkalmazás: lisztjét borogatásra. egyéb szteroid-glikozidok.04% teofillin. kaucsuk. proanthocyanidinek.) Cr. Camelina sativa (L. a zöld tealevélben különösen jelentős epicatechin-gallát.02-0. nyomokban illóolaj Alkalmazás: sedativum álmatlanság esetén. – CONVOLVULACEAE [syn. . triterpén amyrinok. Hatóanyag: 0. 37% catechin-tannin. – ASCLEPIADACEAE szodomaialma Calotropidis procerae cortex Honos Ny-Ázsiában. diureticum.) O. Indiai-szubkontinensen. gyanta. Indokínában. ökológiai igényének megfelelő helyeken sokfelé termesztik. uscharidin. 2 m magas cserje.] tea Theae (nigrae) folium Theae viridis folium Honos Kínában. herbában 3 % körül). calotropin. kvercetin-glikozidok. 0.] sövényszulák Calystegiae sepii herba Calystegiae sepii radix Honos Európán kívül az egész Földön. Calotropis procera (Ait) Dryand. madarfluavil. dimer anemonin).) R. Kuntze – THEACEAE [syn. cserzőanyag elérheti a 10%-ot. adstringens. továbbá leucoanthocyanidin Alkalmazás: népgyógyászatban belsőleg kígyómarás ellen (nem veszélytelen. elvadul.5% koffein. fűzés égerligetek növénye.05% körül teobromin. 0. diureticum. bokros évelő növény. voruscharin).hu Hatóanyag: Arumhoz hasonlóan csípős anyag. termesztett növény. Camellia sinensis (L. epicatechin-tanninok. – RANUNCULACEAE mocsári gólyahír Calthae palustridis herba (et flos) Honos Európában.8% arbutin. Ázsia mérsékelt égövi részein. asclepiin. – BRASSICACEAE gomborka.) Hull – ERICACEAE [syn.doksi. polifenolok (catechin-. flavonoidok (kvercetin. a Dunántúl és a Középhegység egyes részein szőrfűgyepekben. Szibériában. Egyéves.: Convolvulus sepium L. leucodelfinidin. miricetin). uscharin.) Merino] csarab Callunae (vulgaris) herba (cum floribus) = Ericae herba (cum floribus) Honos Európában. sárgarepce Camelinae herba = Sesami vulgaris herba Camelinae semen = Myagri semen = Sesami vulgaris semen Honos Európában.: Thea sinensis L. mérgező!). calactin. nálunk ritkul. Indokínában. purgans.és kempferol-glikozidok Alkalmazás: kisebb adagban laxativum.: Ericodes vulgaris (L. Ázsiában. cholagogum. A kéregben madaralban.Forrás: http://www.és láprétek.

Az olajból készült emulzió használatos köszvény és reuma. Hatóanyag: gyanta (oleoresina). – NYSSACEAE Honos Ny-Kínában. linalool. Canella winteriana (L. detoxikáló kúrára alkalmas. Egy. geranilacetát. D-Amerikában. cadinenek. iparban használják. aromaticum. 0. Cananga odorata (Lam. kérgében. fenolkarbonsavak Alkalmazás: szárából rost.5-1.5-1% illóolaj (monoterpénalkoholok és -aldehidek. a zöld levélben több komponenssel) Alkalmazás: stimuláns. Az illóolaj fő komponensei: benzilbenzoát. kb. terméséből olaj készül. aminok (betanicin. linalool. a herba vagy levél élvezeti teaként fogyasztható (nem mutatható ki belőle kábító hatású terpenofenol). 10-20% phellandren. fenolkarbonsavak (pl. a mag élelmiszer. terpineol) Alkalmazás: illatszeripar. Sokféle ízesített teát is forgalmaznak. Camptotheca acuminata Decne. Tibetben. valamint gyomor. Ez a vadkender szántók. a virágból az Annonae aetheroleumot. Magyarországon főleg textilnövénynek termesztik. fa. Ausztráliában. trópusokon sokfelé termesztik. gyakran elvadul. Indokína stb.). sabinen.és bélpanaszok esetén. elemol.] kanella(fa). f. Hatóanyag: farészében. Hatóanyag: speciális aminosav canavanin. gumianyag. a hüvely takarmány.) Gärtn. 8% gyanta (canellin) Alkalmazás: tonicum. fehérje. subsp. fehérjetartalmú maradéka miatt takarmány. eugenol. – CANELLACEAE [syn.: Canella alba Murr. Hatóanyag: az egész növényből vonják ki a Canangae aetheroleumot.Forrás: http://www. farnesol. Trópusokon termesztik a kb. pl. – ANNONACEAE kananga. parlagok gyomtársulásaiban fordul elő. Ecuadorban. szaponin. metoxicamptothecin Alkalmazás: izolált hatóanyag és félszintetikus származékai citosztatikusak. likőrgyártás. Hatóanyag: kb. et Thoms. geraniol. Canavalia ensiformis (L. krezolmetilészer. lágyszárú. termesztik. a zöld levél különösen antioxidáns. antidiarrhoeicum. 20 m-re megnövő fát. gyógyszerek hatóanyagai. caryophyllen Alkalmazás: illatszeripar. concanavalin) Alkalmazás: lektineket biokémiai kutatásban. indica (Lam. hidroxi-camptothecin. Venezuelában. geraniol. Karib-szigeteken. izoeugenol. Hatóanyag: termésben 20-35% zsíros olaj (száradó). benzilacetát. kávésav és származékai). eugenol. cineol. termésében alkaloid camptothecin.doksi. elemicin. kozmetika (szappangyártás). caryophyllen). flavonoidok. Cannabis sativa L. pinen. dohányillatosítás. 0.3% gyanta. ylang-ylang Canangae aetheroleum Annonae aetheroleum (= Ylang-Ylang) Honos Indokínában. levelében (herbában) kevés gyanta. – CANNABACEAE (vetési) kender Cannabis fructus (= semen) Cannabis (sativae) herba Honos dél-közép-ázsiai területeken. innen mindenhová elterjedt.5 m magas.hu flavonoid. – FABACEAE kardbab Honos Dél-Ázsiában. 1% illóolaj (pinen. Canarium luzonicum (Blume) Gray és más Canarium fajok – BURSERACEAE kanárifa Elemi resina Honos Malajziában. illóolaj (45-70% limonen.vagy kétéves 0. a többi is távol-keleti trópusi faj (Kína. Cannabis sativa L.) Hook. fehérfahéjfa Canellae albae cortex Honos DK-USA-ban. Malajziában. trigonellin). lektinek (canavalin.) DC.) Small et Cronquist – CANNABACEAE indiai kender Cannabis indicae herba Cannabis indicae folium Cannabis indicae flos .

antioxidáns. A terméses egyedek ágvégeit vagy gyantáját gyűjtik. Hatóanyag: glikozinolát (glucocochlearin. sötétzöld. – BRASSICACEAE réti kakukktorma Cardamine pratensis herba Cirkumpoláris. rutin) Alkalmazás: zöldség. DAB. . Hatóanyag: csípős fajtákban capsaicin. tapasz. izopropil-izotiocianát-glikozidok. Belsőleg növeli a perisztaltikát. fűszer.hu Honos Indiai-szubkontinensen. Tömörebb habitusú. antineuralgicum. Cardamine pratensis L. – BRASSICACEAE pásztortáska Bursae pastoris herba (DAC) Kozmopolita. kannabidiol. 4. Carex arenaria L. termesztik. acetilkolin.VIII. cineol. É-Amerikában. kábítószer: kannabiszfű. marihuana (THC 0. fájdalomcsillapítónak használják. homeopathia. tyramin). – SOLANACEAE csilipaprika. – CYPERACEAE [syn. fenyőövi faj. nyomokban illóolaj (metilszalicilát. Eur. távol-keleti országokban.5-2%). kannabol) Alkalmazás: sedativum. Hatóanyag: 0. de egyre ritkul. egyéves vagy áttelelő. vitaminban gazdag termése miatt roboráló. diureticum reumás és köszvényes betegségekben. majd szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). diosmin). Capsicum frutescens L. Márciustól decemberig virágzik. hasis gyanta (THC 2-8%). glucoputranjivin) Alkalmazás: stomachicum. Szibériában. de mai nemesített fajtáit sokfelé termesztik. Az áttelelő lágyszárú.vagy kétéves. minimum (Mill. Cardamine amara L. szabadgyökfogó. kb. Hatóanyag: butil-mustárolaj-glikozid glucocochlearin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. vadon nem fordul elő. Hatóanyag: terpenofenol (THC = tetrahidrokannabinol.. helyi gyulladás előidézésére. spasmolyticum (csak ideggyógyászatban orvosi ellenőrzéssel). Sok kisebb fajra osztható. Áttelelő rhizómás.és mocsárréteken fordulhat elő. A magvakból zsíros olaj nyerhető. igen ritka. szaponin. kb. fokozza a gyomornedv-kiválasztást.. humulen. VII. védelemre szorul. főleg trópusokon. egy. bedörzsölő formájában hyperaemiát. Indiában és Polinéziában sokfelé termesztik.3-1% capsaicinoid (fő komponens 63-77% capsaicin. de az egész Földön elterjedt. áttelelő lágyszárú. csípős fajtáinak terméskivonatát külsőleg. Ph. flavonoid (rutin. var.1% illóolaj (p-cimol. forráslápokban. Ph. A virágos. Eur. Hg. Ph. konzervipar. nálunk hegyi. Capsicum annuum L. fájdalomcsillapító reumás vagy idegfájdalmakkal járó betegségekben.: Carex repens Bell] homoki sás Caricis (arenariae) rhizoma (= radix) Honos Európában. l.és menorrhagia) esetén vérzéscsillapító. s. cayenne bors Capsici fructus (Ph. – BRASSICACEAE keserű kakukktorma Nasturtii majoris amari herba Honos Eurázsiában. 0. tetrahidrokannabinolsav).) Honos Közép-Amerikában. nem tarackos. 20-30% dihidrocapsaicin) Alkalmazás: külsőleg linimentum.) Heiser – SOLANACEAE paprika Capsici fructus (Ph. tarackos növény a Dunántúlon található. Nálunk inkább cserepes növényként ismert. friss termésben sok aszkorbinsav. helyi gyulladást idéz elő. 4. Hatóanyag: biogén aminok (kolin.. Hg.Forrás: http://www. Hg. bár hivatalos engedély nélkül tilos. bokros. hisztamin. Magyarországon mindenhol gyakori. Hatóanyag: 8-10% illóolaj. szaponin. Nálunk nedves láp. Capsella bursa-pastoris (L.doksi. külsőleg kisebb sebekre téve szintén. 40% oldható szilikát Alkalmazás: diaphoreticum. továbbá flavonoidok (pl. előfordulása bizonytalan. VIII. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok alapján dismenorrhoea (metro.) Medic. Mexikóban. szeszkviterpenoidok). színes fajták termésében sok karotinoid. vérzéscsillapító peptid. kannabinolsav. leveles hajtások legfeljebb 30 cm-es felső részét gyűjtik.) = Capsici fructus acer Honos D-Amerikában. kannabinol.

és antron-glikozidok Alkalmazás: purgans.vagy narancssárga. Tilos a gyűjtése. Ph. lactagogum.: Castanea vulgaris Lam. purgans.) Carvi aetheroleum (Ph. Szúrós fészekpikkelyei vannak. Júniusban.. A párta eleinte citrom. – ASTERACEAE sáfrányos szeklice. termesztett növény. külsőleg pyodermás panaszokra. D-Amerikában. peptidázok. Hatóanyag: pártában 24-30% sárga pigment “szaflorsárga”. antibakteriális. Érett gyümölcséből befőttet készítenek. 4. Hatóanyag: diantron. Papaint és chymopapaint különítenek el belőle. 3-caren. továbbá limonen. olajözön Carthami flos Carthami fructus Carthami oleum raffinatum (Ph. papája Caricae papayae folium Papainum crudum Honos Mexikóban. 4. 2 cm mélyre vetik. 4-6 m magas bokorszerű fa. stomachicum. Hatóanyag: 1-2% illóolaj.Forrás: http://www. cserzőanyag.15% alkaloid carparin.és Dél-Európában. Castanea sativa Mill. Hg. VIII. kevesebb pseudocarparin.vagy bélgörcsben. áttelelő lágyszárú. VII.. sovány hegyi rétek kétéves növénye. mészmentes talajú hegyi rétek. – CAESALPINIACEAE mannakasszia. antipyreticum. mocsárrétek. de van tövistelen fajtája is. vékony rétegben szárítják (beszáradás 4-5:1). júliusban virágzik. az egyévest augusztusban.) Honos Kis-Ázsiától Indiáig. cholereticum. Carthamus tinctorius L. 90%-ban carlinaoxid (benzil-2-furfuril-acetilén). Termesztésben egy..] dinnyefa. – ASTERACEAE szártalan bábakalács Carlinae radix Honos Közép. emésztésjavító. legelők védett növénye.] szelídgesztenye Castaneae folium . Eur. Cassia fistula L. Hatóanyag: levélben 0. Hg. – CARICACEAE [syn. A kicsépelt terméseket műszárítóban szárítják vagy száraz helyen tartják gyakran forgatva (beszáradás 1. csőkasszia Cassiae fistulae fructus Honos trópusi Ázsiában. Szellős helyen. Hatóanyag: 3-7% illóolaj (főleg carvon. mikolitikus és bakteriolitikus lizozimek. Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt engedélyezett élelmiszeripari adalék. A papainból különféle enzimeket (pl.1-0. antimikotikus. carveol) Alkalmazás: amarum. különösen a Balkánon és Dél-Oroszországban. Carum carvi L. pinen. spasmolyticum gyomor. Könnyen pergő ikerkaszat terméseit teljes érés előtt takarítják be. Kora tavasszal 25-40 cm-es sortávolságra. Hg.) Honos Eurázsiában. Az olajat érelmeszesedés megelőzésére vagy étkezési célra. Ph. gyanta és 18-22% inulin Felhasználás: diureticum. Hg. poliszaharidázok) készítenek tisztítással.vagy kétévesek. – FAGACEAE [syn. VII. Kinyíláskor kézzel szedik a virágokat. ill. a kétévest a következő év júliusában aratják. laxativum. carminativum. Magolaj féregűző. diaphoreticum.2-1. szaponin.5:1). Hazánkban egyéves. Magyarországon üde kaszálók. sabinen. Ph. különösen a termésben proteolitikus enzim papain Alkalmazás: szíverősítő. emellett carilen. Homeopathia. Májustól júniusig virágzik. ebben kb. DK-USA-ban. vörös színt okozó carthamin (0. Alacsony termetű. laxans.: Papaya carica Gärtn. Fűszer és likőraroma. carposid glikozid.hu Carica papaya L.3-0. valamint a sárga.6%). virágzás végén lángvörös. dihidrocarvon. Eur. – APIACEAE (konyha)kömény Carvi fructus (Ph. VIII. Carlina acaulis L. Érett kaszatokból rendszerint hidegen sajtolják a linolsavban gazdag olajat. elterjedt a trópusokon máshol is.doksi.

Hatóanyag: triterpenoid pentaciklusos kinoid pigment. – RHAMNACEAE fehér táskavirág Ceanothi americani radix Honos Kanadában. Cathinon homológok még: merucathin. Arab-félszigeten. – PINACEAE libanoni cédrus Honos Ny-Ázsiában. Texasig). cserje.Forrás: http://www. később hozzászokás alakul ki. indiánasszony-gyökér Caulophylli radix Honos É-Amerikában.) Rchb. potentillin. Catha edulis (Vahl) Forssk. triterpén szaponin Alkalmazás: adstringens. utóbbi drogban 0. antispasmoticum. vindolin Alkalmazás: dimer alkaloidokat klinikumban. caulophylloszaponin Alkalmazás: diureticum. trópusokon termesztik. Rich. Lochnera rosea (L. álmosságot. Ammocallis rosea (L. triterpén szaponinok (főleg oleanolsav-származékok). flavonoid. ami átalakul (+)-norpseudoefedrinné és (-)-norefedrinné. fő komponens trans-α− és γ-atlanton. Hatóanyag: indolalkaloid harman-származékok: dimer vinblastin (vincaleucoblatin).] rózsameténg Vincae roseae herba Honos Madagaszkárban. Cedrus deodara (Roxb.) G. üde lomberdőkben. – BERBERIDACEAE indiángyökér. atlantica (Endl. fásodó futónövény.0003%. pseudomerucathin Alkalmazás: friss levelet rágcsálják. lupeol. sokfelé termesztik. évelő. reuma és májbetegség esetén. flavonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum. Ceanothus americanus L. Kábítószer. Hatóanyag: cathedulinok (polihidroxi-dihidroagarofurán-poliészterek). – Celastraceae kat-cserje Cathae folium Honos Afrikában. et Trab. Don himalájai cédrus. . Főleg a Dunántúlon vadon is előfordul mészkerülő.) G.hu Honos Mediterráneumban és DK-Európában. Catharanthus roseus (L. merucathinon. vadszőlőszerű. illatszeripar. antibakteriális. bőrbetegségekben.: Vinca rosea L. diaphoreticum.) Small.. betulin. Indiában. pl. khataminok (aril-alil-aminok). Hatóanyag: peptid-alkaloid ceanothinok. Európában többnyire egyéves dísznövényként ismerik. subsp.) Batt. anticancer kemoterápiában. továbbá catharanthin. Rich. Celastrus scandens L.] Atlasz-cédrusfa Honos É-Afrikában.) Michx. ceanothsav (emmenolsav). fáradtságot. Cedrus atlantica (Endl.) Manetti [syn. blennorrhoea. sokfelé termesztik. használják leucorrhoea. ceanothensav.: Cedrus libani A. más triterpének (scandol: amyrin és lupeol). – CELASTRACEAE kúszó fafojtó Celastri scandenti radix Celastri scandenti cortex Honos É-Amerikában. dimer vincristin (leucocristin). betulinsav Alkalmazás: vérzéscsillapító. cadinen Alkalmazás: bronchitis. casuarictin. a mérgezési tünetek veszélyesek. Don – APOCYNACEAE [syn. az amfetaminokéhoz hasonló. Hatóanyag: 6-8% ellagitannin cserzőanyag (tellimagrandin I és II. csökkenti az étvágyat. Cedrus libani A. levelét teapótlónak régebben használták. a száraz levélben ezekből (-)-cathinon képződik.doksi. Caulophyllum thalictroides (L. USA-ban (ÉK-től Floridáig. emmenagogum. évelő félcserje. expectorans. Cedri aetheroleum Hatóanyag: 3-5% illóolaj a farészben. deodár cédrus Honos Ny-Ázsiában. gyorsítja a véralvadást. Hatóanyag: cauloszaponin. pedunculagin).

usninsav. 4. 2-3% nyálka-poliszaharid.) DC. metoxi-xanthon származékok (metilbellidifolin). É-Afrikában. nyugtató gyógyszer készül belőle. a csinos ezerjófű pedig iszapnövényzetben. madecassav. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). uliginosum Rothm. roborans. idült dyspepsia és hypoaciditas esetén. alkaloid is).) Honos Kínában. a mocsári európai-közép-ázsiai egy. kaszálókon néhol gyakori. ekcémák kezelésében. 4. Hg. Az egész Földön sokfelé termesztik sorfának vagy szegélyként az 5-10 m magasra megnövő fát. fumársav) . Madagaszkáron. Ph. galaktomannan. vetési gyom. – PARMELIACEAE izlandi zuzmó Lichen islandicus (Ph.] csinos ezerjófű Centaurii herba (Ph. Hatóanyag: valepotriát (hiányzik az illóolaj.] ázsiai gázló Centellae asiaticae herba (Ph. [syn. VIII. cholagogum.) Ach. nálunk kedvelt évelő dísznövény.] kis ezerjófű Centaurium littorale (Turn. VII.és gyógyszertechnológiában. A másik kettő közül a kis ezerjófű üde réteken. Ny-Ázsiában.: Centaurium uliginosum Beck. Ph..) Honos az északi félteke szubarktikus területein. külsőleg toroköblögető. régebben élelmiszer. licheszterinsav.) Druce [syn..Forrás: http://www. Centaurium minus Moench – GENTIANACEAE [syn. C.] keskenylevelű ezerjófű.és madasiatsav-glikozidok (asiaticosid. A teljes virágzásban lévő herbát gyűjtik. madecassosid) Alkalmazás: antibakteriális. – VALERIANACEAE piros sarkantyúvirág Centranthi radix (rhizoma) Honos Mediterráneumban. flavonoidok. 90% galaktomannan carubin. gastroenteritis esetén. nedves gyomtársulásokban fordul elő. Eur. Ceratonia siliqua L. Hg. triterpenoidok. umbellatum Gilib. tonicum.4-α-glukan). Hatóanyag: kb.vagy kétéves. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponinok.: Centaurium erythraea Rafn. teaszépítő komponens. VIII.és papíriparban. Hg. egyéves. Textil.. fenolkarbonsavak. máshol az intenzív herbicidek miatt kiritkult. swerosid. Alkalmazás: pylorus-spasmus. Centella asiatica (L. már védelemre szorul. nálunk májustól szeptemberig virágzik. lápréteken él. Koreában.. Magban kb. 4. Ph. külsőleg antimikotikus.3. Ph. subsp. swertiamarin. Centranthus ruber (L. árnyékban.) (= summitas) Eurázsiai-mediterrán egyéves fajok. emésztésjavító. Eur. – ASTERACEAE kék búzavirág Cyani (coerulei) flos Kozmopolita. Hatóanyag: anthocyanin (cyanin) Alkalmazás: diureticum. Cetraria islandica (L. a hüvely jellegzetes szagát izovajsav okozza. Eur. Hatóanyag: secoiridoid glikozidok (centapicrin. Hatóanyag: hüvelyfalban 30-70% szaharóz.) Gilm. et Sch.és 1. Hg.. genciopicrosid. mocsári ezerjófű Centaurium pulchellum (Sw. Erythraea uliginosa R.4-β-glukan) és izolichenin (1. – CAESALPINIACEAE szentjánoskenyérfa Ceratoniae fructus Ceratoniae semen Honos Európa déli részein.. asiatsav-. centaurosid). néhol gyakori. 1-2% pektin.doksi. zuzmósavak (2-3% fumárprotocetrarsav.: Erythraea pulchella Hornem. Erythraea centaurium Pers. 50% nyálka-heteropoliszaharid lichenin (1. dyspepsia.3.és 1.hu Centaurea cyanus L.: Hydrocotyle asiatica L. protocetrarsav. továbbá hypertroph bőrbetegségek. szterol Alkalmazás: étvágygerjesztő. Japánban. VIII.) Urban – APIACEAE [syn.

5% illóolaj száraz drogban. crategolsav). Egyéves lágyszárú. Hg. 2 m magasra is megnő. zuzmósavak miatt antibakteriális.) Scop. erdőszéleken. lupeol). – EUPHORBIACEAE [syn. izokvercitrin). – PAPAVERACEAE vérehulló fecskefű Chelidonii herba (Ph.] szőrös törpekutyatej Euphorbiae hirtae herba Honos trópusokon. triterpén-szaponinok (amyrinek. Chamaesyce hirta (L. felső légúti hurutok esetén. Chamaenerion angustifolium (L. anthocyaninok.. Alkalmazás: flos népgyógyászatban spasmolyticum. fenolkarbonsavak. kertekben.és szíverősítő.) All. szalicilsav. máj. herba homeopathiában. Teljes virágzáskor gyűjtik a virágzatokat vagy lepárlás céljából géppel 5-6 cm-es tarlóra vágják. szurdokvölgyekben. bisabolol).) Millsp. – BRASSICACEAE [syn. poliin (matricariasav-észterek). Áprilistól . oleanolsav. benzilalkohol). Hatóanyag: flavonoid (myricetin.hu Alkalmazás: köhögéscsillapító és expectorans bronchitis. Kétéves vagy évelő.] rómaikamilla.) = Chamomillae romanae anthodium Chamomillae romanae aetheroleum Honos Mediterráneumban. 400C-on szárítják (beszáradás 7-8:1).4% virágzó hajtásban.. ketonok. Évelő. 4. évelő lágyszárú. É-Afrikában és Ny-Ázsiában vadon és kultúrában fordul elő. A virágzó növény kiváló mézelő. élvezeti teaként. Hg. továbbá antibakteriális. nyálka-poliszaharidok Alkalmazás: antibakteriális. dysmenorrhoea esetén görcsoldó. kumarinok (scopoletin). nálunk 3-5 éves kultúrában. 4. spicatum Lam.: Erysimum cheiri (L.: Anthemis nobilis L. Hatóanyag: 0. triterpén szaponinok (ursolsav. Leveleit virágzás előtt gyűjtik. Ph. 0. főleg a teltvirágzatú fajtáit termesztik. pinocarveol. nerol. Mediterráneum nagy részén is. Kíméletesen szárítandó (beszáradás 5:1). anthranilsav-metilészter. Az egész országban gyomtársulásokban. antibakteriális. Hatóanyag: 0. Eur. a magban zsíros olajon kívül glikozinolátok és kardenolid szteroid-glikozid (cheirotoxin). Eur. Chelidonium majus L.2-0. Ph. magban lévő kardenolidok lehetséges szívgyógyszer-alapanyagok.és dombvidékeinken. linalool. – ONAGRACEAE [syn. patakok mentén. antidiarrhoeicum. 0. Évelő. flavonoidok (kvercetin. VIII. aldehidek. geraniol. szeszkviterpén-laktonok (pl. de előfordul szubtrópusokon is.2-0. a herbában is meglévő becőkben robinin (kempferol-glikozid) is. Illóolaja üzemi méretekben előállítható. nemes pipitér Chamomillae romanae flos (Ph. emésztésjavító. Összetevői főleg karbonsavészterek. városi járdák fal menti szegélyén igen közönséges.6 m magas félcserje. kamazulén.doksi. ergostan-típusú szteroidok Alkalmazás: antiphlogisticum. kvercitrin. carvon. szájöblögetésre aftás szájnyálkahártya megbetegedések esetén. de még gyomos parlagokon is helyenként tömegesen fordul elő.6-1. útszéli árokpartokon.. Chamaemelum nobile (L.06% illóolaj (mustárolaj-származékok.: Epilobium angustifolium L. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag (gallotannin és catechotannin). elterjedt É-Amerikában is. erdővágásokban.Forrás: http://www. nálunk kerti dísznövény. felső légúti panaszokban is használható. egyes in vitro tesztekben antivirális.: Euphorbia hirta L. Cheiranthus cheiri L.és izorhamnetin-glikozidok).) Cranz] sárgaviola Cheiri (arabici) flos Cheiranthi (cheiri) semen Cheiranthi (cheiri) herba Mindenhol elterjedt.] erdei deréce Chamaenerionis folium Honos Eurázsiában. flavonoidok (apigenin-. Hegy.) = Chelidonii (majoris) herba Chelidonii rhizoma et radix Honos Eurázsiában. Európában. VIII. luteolin-glikozidok). kávésav-származékok Alkalmazás: orvosi székfűhöz hasonlóan antiphlogisticum. – ASTERACEAE [syn. carminativum. Árnyékon vagy mesterségesen. E. flavonoidok.

Sokfelé termesztik. Cholagogum. (+)-chondrocurin Alkalmazás: a mozgató idegvégkészülékeket bénítva – megfelelő adagban. főként (+)-tubocurarin. Hatóanyag: arbutin. szalicilsav-metilészter. antipyreticum. emmenagogum. a herbában 0. Hatóanyag: 2-10% bis-benzil-tetrahidroizokinolin alkaloidok.doksi. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: keserű. A herbát virágzó állapotban. Ag.: Pyrola umbellata L. a nyers nedv proteolitikus. szaponin Alkalmazás: korábban tonicum. Tonicum. A chelidonin antimitotikus. phillyrosid. Homeopathia. (-)-curin. Chimaphila umbellata (L. a gyökérzetet késő ősszel vagy kora tavasszal gyűjtik.) Gray – CHENOPODIACEAE mirhafű Chenopodii (ambrosioides) herba Chenopodii aetheroleum Honos trópusi Amerikában. a friss tejnedvben proteázok. anthelminticum (L.2-0. sanguinarin. 3-10 m magasra megnövő bokrosodó fa.. Chionanthus virginicus L.Forrás: http://www. spasmolyticum. szitoszterol. bakteriosztatikus főként húgyúti fertőzések esetén. a gyökérzetben 1-2%. 0. Alkalmazás: adagolt gyógyszerként féreghajtó (pl. gyomor. de népgyógyászatban légúti. Gigartina mamillosa (Good. amyrin.) I.5% illóolaj (ascaridol. nagy műtéteknél használják. forsythin). vértisztítóként herpeszszerű bőrbajokban. tehát a friss növény megtörve. (+)izochondrodendron. ma kozmopolita.3%. Ascaris). váltólázban narcoticum. Cardio. var. adagolása orvosi ellenőrzéssel szabályos. intravénásan – általános izomrelaxans. utóbbit szellős. enyhe analgeticum. – SCROPHULARIACEAE kopasz gerlefej Chelones glabrae herba Honos Kanadában. Adventív egyévesként főként ártéri gyomtársulásokban szórványosan az egész országban előfordulhat. sokfelé termesztik. Dél-Amerika nyugati részén. Barton – PYROLACEAE [syn. et Woodw. protopin. Hatóanyag: gyűrűs bifeniléterszerű phillyrin (chionanthin. Előbbit gyakori forgatással szárítják (beszáradás 5-6:1). Jellegezetes pyranon-dikarbonsava a chelidonsav. berberin. előfordul még Európában.és idegpanaszok kezelésére is. Kb.] ernyőskörtike Chimaphilae folium Pyrolae umbellatae herba Honos É-Amerikában. Chondrodendron tomentosum Ruiz et Pavon – MENISPERMACEAE pareira. Európában termesztik. pinocarvon.) W. tubokuráre Pareirae bravae cortex Honos Brazíliában. ursolsav. 30 féle alkaloid jellemző. taraxaszterol. Chenopodium ambrosioides L. Ázsiában. prostata-hypertrophiában is használható népgyógyászati tapasztalatok szerint. összetétele földrajzi származás szerint eltérő lehet. továbbá májcirrhosis és icterus esetén. ambrosioides et var. É-Amerikában Texasig. fedett helyen (beszáradás 3-4:1). coptisin. chelerytrin. avicularin) Alkalmazás: a fő hatóanyag chimaphilin miatt antiszeptikus. Közép-Amerikában. Hatóanyag: 0. Chondrus crispus Stackh. szaponinok. Chelone glabra L. Apró félcserje. állatgyógyászatban is bélférgesség esetén.2-0. májbetegségekben és bőrpanaszokban. Még flavonoidok. főként izokinolin-vázas benzofenantridinek: chelidonin. 4% cserzőanyag.1-1% alkaloid.2% chimaphilin (2.és hepatopathiában ödémacsökkentő.hu őszig virágzik. külsőleg rendszeresen használva szemölcsirtó. kb. – RHODOPHYCEAE vörösmoszat. Alkalmazás: erős hatású drog.7-dimetil-naftokinon). kvercetin-glikozidok (hyperosid. – OLEACEAE amerikai hópehelyfa Chionanthi virginici radicis cortex Honos É-Amerikában. dimer monoterpén aritason). ma főleg homeopathiában. ír moha Carrageen . csípős gyanta Alkalmazás: tonicum.

melyek szerves oldószerben oldódnak (észterképző savak a krizantémsav és a piretrinsav) Alkalmazás: szelektív és gyorsan lebomló rovarölő szerek készülnek belőle és félszintetikus származékaiból. Külsőleg leginkább rovarriasztóként. Chrysanthemum leucanthemum L. Chrysanthemum parthenium (L.: Tanacetum parthenium (L.) Bernh. Virágzó hajtása vagy virágzata gyógyszeripari alapanyag. Kaukázusban. thujon. Teljes virágzáskor gyűjtik kaszálógéppel.5 cm mélyre vetik. A herbát virágzáskor. heparinoid. arterioszklerózis. Júliustól szeptemberig virágzik.) = Matricariae herba = Matricariae vera aromatica herba = Parthenii herba Tanaceti parthenii folium = Chrysanthemi parthenii folium Honos Kis-Ázsiában. . de szárítás után lebomlanak a festékek. Cichorium intybus L. napon szárítják. leucanthemum ártéri és hegyi kaszálókon néhol tömeges. A subsp. A friss moszatok a fikoeritrin miatt vörösek. Balkán-félsziget déli részén. Hatóanyag: terpén-észterek (piretrinek. a gyökeret késő ősszel vagy tavasszal gyűjtik. kevés illóolaj (kámfor. Főleg az ország déli területein jól termeszthető. A porított virágzatot (pulvis insectorum) régebben használták. 4-5 évig egy helyen élhet. Pyrethrum parthenium Sm. poliinek Alkalmazás: vasculáris fejfájás kezelésére. infarktus megelőzésében (gyógyszerek formájában). Júniustól novemberig virágzik. – ASTERACEAE [syn. évelő. szőrfűgyepekben él. erdőszegélyekben. Bolygatott helyeken. 2-4 éves kultúrában általában különböző fajtáit termesztik. Mediterráneumban. Kaukázusban. Eur. A vetőmagot 60-70 cm sortávolságra. gyógyszerekben is. rendszerint mesterségesen szárítják (beszáradás: 4-5:1). sylvestre sokkal ritkább. lágyszárú kerti dísznövény.. var. útszéli gyomtársulásokban is előfordul. Hatóanyag: illóolaj. Évelő dísznövény. Írországban). cinerinek).] réti margitvirág Bellidis majoris herba (flos) = Chrysanthemi leucanthemi herba (flos) Honos Európában.hu Honosak Atlanti-óceánban.] boldogasszony tenyere Balsamitae herba = Balsamitae (Tanaceti) herba Honos Ny-Ázsiában. Antibakteriális. Hatóanyag: szeszkviterpén γ-laktonok (partenolid). fiatal levele salátaként fogyasztható. édes vízzel alaposan kimossák. Évelő. Évelő. lágyszárú. migrénes panaszok megelőzésére. majd ritkítják (60 egyed/méter).] őszi aranyvirág Tanaceti parthenii herba (Ph.Forrás: http://www.: Leucanthemum vulgare Lam. A virágzatokat teljes kinyíláskor gyűjtik.doksi. Ph. balsamitában főként kámfor. – ASTERACEAE [syn. Chrysanthemum cinerariifolium (Trev. továbbá kevés illóolaj Alkalmazás: hurutos megbetegedésekben. chrysantenil-észterek).. a subsp. gyomtársulásokban közönséges. de használják ízületi bántalmak esetén is.) Vis. Bip. Termeszthető.: Tanacetum balsamita L. endivia és C. 4. Ny-Ázsiában. foliosum. ezek meleg vérű állatokra nézve kevéssé mérgezőek. Chrysanthemum balsamita L. – ASTERACEAE rovarporvirág Pyrethri flos = Chrysanthemi flos Honos DK-Európában. VIII. erdei tisztásokon. Hatóanyag: galaktóz-szulfát polimer carrageenin Alkalmazás: enyhe laxans.) Sch. tanacetoidesben főként carvon Alkalmazás: epehólyag bántalmak esetén. – ASTERACEAE [syn. A pótkávét szolgáltató fajtáit termesztik. Elvadulhat. var. 0. majd apálykor összegyűjtik. a telepek dagály idején partra sodródnak (pl. Hg. Rokona a zöldséget és salátát szolgáltató C. Utóbbit mosás után kettéhasítják és 500C-on szárítják (beszáradás 3:1). Kaukázusban. majd napon szárítják. Hatóanyag: jellemzők a spirociklikus poliin éterek. – ASTERACEAE katángkóró Cichorii radix Cichorii (intybi) herba (folium) Honos Eurázsiában.

2-3% kinacsersav. D-Amerikában és Japánban is.) Sieb. chinamin. 8% catechin-tannin. kb. más Cinchona fajok – RUBIACEAE [syn.) = Chinae succirubrae cortex (Ph. VII.. Ph. Hatóanyag: keserű és toxikus poliinek. szubarktikus Amerikában. 4.) Honos Közép-Amerikában és Dél-Amerika északi és nyugati részein. antirheumaticum. triterpénglikozidok (chinovasav. Szumátrán. tonicum. Hatóanyag: 1-2% illóolaj.) Honos Kínában.) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Ph. antineuralgicum. főként cicutoxin (1-3%). évelő.) Alkalmazás: idegrendszeri méreg. Hg. chinovosid) Alkalmazás: az izolált fő hatóanyagokból gyógyszerek készülnek. paricin. ahol termesztik is. ezen kívül antipyreticum. Antiklimakteriális gyógynövény-termék is készül belőle. Hatóanyag: 15-20% gyanta. homeopathia. Cimicifuga racemosa (L. ánizsaldehid. metil-kumarilaldehid.: Cinchona succirubra Pavon] vörös kínafa Cinchonae cortex (Ph. 2-3% cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum. külsőleg reuma kezelésére. VII. egyik leghatásosabb antimaláriás gyógyszermolekula. tannin. Cinnamomum aromaticum Nees – LAURACEAE [syn. gyökérben még inulin. fenolkarbonsav (cikóriasav = kávésav és borkősav észter. Hg. fahéjsav. – APIACEAE csomorika Cicutae virosae herba Cicutae virosae folium Cicutae virosae rhizoma et radix Cicutae virosae fructus (= semen) Honos É. ennek nagy része fahéjaldehid. klorogénsav). szalicilsav. extrasystole esetén antiarrhythmiás gyógyszer. Nálunk mocsarak. cuminaldehid.2% nem mérgező illóolaj (p-cymol. VIII. tonicum. Hg.: Laurus camphora L. – RANUNCULACEAE rövidágú poloskavész Cimicifugae (racemosae) rhizoma (= radix) Honos É-Amerikában. Cinchona pubescens Vahl. Mexikóban. carminativum. chinicin. izoferulasav.5 méter magas cserje. továbbá 5-8% kinasav (6-metoxi-cinchoninsav). 15-20 m magas fa. Örökzöld fa.és epehólyag-bántalmakban). szalicilsav.hu Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton (lactucin. főként keserű triterpenoid glikozidok (actein. – LAURACEAE [syn.és Közép-Európában. szaponin. fűzlápok védett növénye. Gyökérben és termésben akár 1.) Nutt. Ph. a herbában még esculetinglikozid cichoriin) Alkalmazás: cholagogum (mellékhatása nincs. benzaldehid. Hg. Eur. lactucopicrin). (+)chinidin/cinchonin. továbbá szalicilaldehid. Cinnamomum camphora (L.] kámforfa Camphorae aetheroleum . VIII. benzoesav. Cicuta virosa L. 4. pinen. A chinidin (kinidin) tachycardia.Forrás: http://www. Jáván. mérsékelt égövi Ázsiában. Eur. oxitocinszerű hatása is van. 8-12% nyálka-poliszaharid. Hatóanyag: 5-15% alkaloid. cimigenol). így (-)-chinin/cinchonidin. cinchophyllin.) = Cinnamomi aetheroleum (Ph. A kinin a malária plasmodiumot pusztítja. termesztett növényként elterjedt Indokínában. phellandren stb. Áttelelő lágyszárú vizes élőhelyeken. ledgeriana (calisaya) 10% kinint is tartalmazhat.doksi. tonicum (üdítőitalként is igen nagy higításban). VII. főként kinolin alkaloidok. cinchophyllamin. acetilacteol. kumarin. 2. stomachicum.. szerves savak Alkalmazás: vegetatív idegrendszerre hat. továbbá cicutol és más poliinek. metilsuccirubrin. metil-szalicilaldehid. Sri Lankán. tartósan is használható máj. cimicifugin. Hg. et Presl. triterpén (taraxaszterol). depurativum. Rokon fajai közül a C.: Cinnamomum cassia Blume] kínai fahéjfa Cinnamomi cassiae cortex (Ph. Kanadában. Indiai-szubkontinensen. succirubrin.

terpineol és linalool Alkalmazás: kámfor-előállítás. VIII.) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Ph.RUTACEAE savanyú citrom Citri aurantiifoliae fructus Honos valószínűleg trópusi Ázsiában. K-Ázsiában. Hg. termesztik innen keletre pl.] (ceyloni) fahéjfa Cinnamomi cortex (Ph. 10 m magas. Eur. sokfelé meghonosodott. A kámfor-típusban: 1% illóolaj kb. édesség. – LAURACEAE [syn. VIII. C. oligomer procyanidin Alkalmazás: digestivum. vulgaris Risso] keserű narancs Aurantii (amari) pericarpium (Ph. Magaskórós növényzetben. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag..8-cineol.Forrás: http://www.doksi. Eur. Citrullus colocynthis (L.: Cinnamomum zeylanicum (= ceylanicum) Nees.. citral. VIII. aromaticum.) Scop. 4. Eur. flavonoidok Alkalmazás: limett-illóolaj alapanyaga. 60%. üde lápréteken helyenként gyakori. szubtrópusi országban termesztik. terpinen. szteroid szaponin cucurbitacin-glikozidok Alkalmazás: drasztikus hashajtó.) = Cinnamomi zeylanici cortex Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Ph. subsp. 0. 90% linaloollal és 2% caryophyllennel. VIII. 5% eugenol. illóolaj. Hg. Ph. – CUCURBITACEAE [syn. Eur. Hatóanyag: 0. Hg.) Aurantii (amari) folium Aurantii (amari) fructus immaturi Aurantii flos Aurantii amari flos (Ph. a linalool-típusban: 0.) Aurantii amari aetheroleum Aurantii amari floris aetheroleum (Ph. Ph. Ph. Tahitiban). 4. Ph. diterpén (inszekticid cinnzeylanol). a cineoltípusban: 0. itt és más trópusi (pl.75% illóolaj. 3% kámforral. illóolaj.) Sw. Cirsium oleraceum (L... tonicum.. Cinnamomum verum Presl.) Schrad. Ph. VIII. kb.) Cinnamomi corticis tinctura (Ph. Citrus aurantium L.VIII. Hatóanyag: Kínában 5 kemotípust különböztetnek meg. flavan (pectolinaringenin) Alkalmazás: népgyógyászatban emésztést elősegítő.. kumarin. kvercetin. Ph.. Lágyszárú. inhalálva légzőszervi mikózisok esetén is. kozmetikumok gyártása. Eur. a borneol-típusban: 0. pinen. 4.] sártök Colocynthidis fructus Honos D-Afrikában. 50 m magasra is megnő. kb. szeszkviterpén. Hg.) Honos Sri Lankán.4% illóolaj izo-nerolidol kb. VIII. kb. .8% illóolaj. amara Engl. gyanta. Homeopathia. 4. Örökzöld.. Hg. 80% borneollal. antibakteriális (lemosókban.) .. – ASTERACEAE halovány aszat Cirsii herba Honos Eurázsiában. limonen (50-65%). áttelelő lágyszárú. illatszeripar. 5-6 m magas örökzöld fa.) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Ph. spinaszterin. sokfelé termesztik. Citrus aurantiifolia (Christm. gyanta. 14% terpineol. valamint kb. VII. Eur. külsőleg gombaellenes. Eur. alkaloid. használják dysmenorrhoeában. 80% kámforral.5 m magas. Hg. Ph. – RUTACEAE [syn. kb. fenolkarbonsavak.: Citrus aurantium L. VIII.3-0. Karib-tengeri szigetvilágban. Szumátrán. 4.8% illóolaj.) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Ph. Jáván. 4. lábáztató folyadékokban). Hg. fő komponense (65-75%) a fahéjaldehid.: Colocynthis vulgaris Schrad. 50% 1. Eur. 7% pinen.és likőriparban.5-4% illóolaj. fűszerként. antineuralgicum. antirheumaticum. 3% bornilacetát és 2% linalool. illatszeripar. Hg. Hg. kámfor illóolajok kivonása. Ph. Örökzöld. de D-Amerikában is. Hatóanyag: citrullol. carminativum. 4. Hatóanyag: monoterpén-alkoholok. fenolkarbonsavak.5-1. az izo-nerolidol-típusban: 0.hu Camphora Honos Kínában. aromaticum = subsp. 4.

4.9% illóolaj (nem keserű). Fa vagy cserje. sok aszkorbinsav.8% illóolaj (pinen. VII. 0. C.. termesztik Dél-Olaszországban (Kalibria). termesztik Keleten és D-Európában. illatszeripar. 16% linalilanthranilát. – RUTACEAE édes mandarin Curacao cortex (pericarpium) Kelet-Ázsiában és sokfelé termesztik. Hatóanyag: főleg limonen. VIII.és illatszeripar. Izraelben. Citrus bergamia Risso et Poit..) Merr. Dél-Oroszországban. 0. Guineában.: Citrus limonum Risso. subsp. Eur. Hatóanyag: terméshéjban 1-2%.doksi. Hg. dulcis L. Törökországban. VII. Mexikóban. USA-ban és más szubtrópusi országokban. 3-5 m magas. szappanok) dolgozzák fel. a petitgrain olajban (Paraguay) több linalilacetát. mediterrán országokban. 10% limonen. a kínai virágolajban (neroliolajban) kb.4-0. Kínában. illatszeripar. elterjedt és termesztik D-Európában. parfümök.6% illóolaj. flavonoidok .) Burm. de az illóolajokat. stomachicum. Alkalmazás: illatszeripar. Hg. ételízesítő. Hatóanyag: kb.) Neroli aetheroleum (= Naphae aetheroleum) – virágból Honos ÉK-Indiában. termesztik Olaszországban és sok más szubtrópusi országban. 1% citral.) = Citri sinensis pericarpium Aurantii dulcis aetheroleum (Ph. szerves savak Alkalmazás: aromaticum. a C. ízesítő.Forrás: http://www. – RUTACEAE óriás narancs. mircen.. likőripar. nonil-aldehid. Hg. friss gyümölcse vitaminban gazdag. Nálunk üvegházban termést hoz. aurantium L.) = Citri aetheroleum (Ph. 40% linalool.2-0. sinensis Engl. linalool) Alkalmazás: élelmiszer. ebben 10% linalilacetát. Hatóanyag: 0. Brazíliában. D-Amerikában. fototoxikus furokumarin bergapten (tisztított illóolajban csak nyomokban maradhat). trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. naringeninek. továbbá neral. sabinen. Citrus x nobilis Lour. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: illóolaj. Citrus aurantium L. Flavonoidok közül hesperetinek. var. óriás citrancs Honos Malajziában. Citrus limon (L. kb.hu Petitgrain aetheroleum Honos ÉK-Indiában. sinensal és alkilészterek. 4. rutin. Dél-Kínában. továbbá a különleges illóolajokat inkább illatszeriparban (kozmetikumok.: Citrus sinensis (L. termesztik Olaszországban. virágban 0. Citrus maxima (Burm. Eur. Hg. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin Mandarinae aetheroleum Honos K-Ázsiában. Izraelben. Ph. subsp. főként limonenből és limonen-epoxidból tevődik ki. medica L.) Citri medicae (fructus) cortex Honos Kínában. C. – RUTACEAE bergamott(narancs) Bergamottae aetheroleum Honos DK-Ázsiában.. reticulata inkább DK-Ázsiában.] édes narancs Aurantii (dulcis) pericarpium (Ph. VIII. – RUTACEAE [syn. naringenin) Alkalmazás: aromaticum. terpinen. amarum. amarumok. az ezekből kivont illóolajokkal együtt aromaticumok. italalapanyag. Éretlen termésben triterpénkeserűanyag limonin Alkalmazás: terméshéjfélék szárítva drogok. a keserű narancsolaj (pomeranzolaj) monoterpén-észterekben gazdagabb. 90%-a limonen.2-0.5% illóolaj. octil-aldehid.) Osbeck. egyéb terpének (25-50%). továbbá citral. decil-aldehid. geranial. Ph. – RUTACEAE [syn. limonum (Risso) Hook] citrom Citri pericarpium Limonis aetheroleum (Ph. Citrus deliciosa Ten. továbbá metilantranilsav-metil-észter Alkalmazás: likőr. Ny-Indiában.5%. Hatóanyag: kb. limonen. 12% flavonoid (pl.

0%. illóolaja a likőr. migrén ellenes). akár évente kétszer is (még augusztusban). anemonol. Közvetlenül a virágzás előtt takarítják be.) Hoffm. A félszintetikus lizergsav-dietilamid (LSD) erős kábítószer. fenolkarbonsavak. Hatóanyag: illóolaj. uterotonicus. reuma esetén. Claviceps purpurea (Fr. savamid ergometrin (= ergonovin) Alkalmazás: ergotamin sympatholyticum. Májusban. a gépi betakarítás után a szárított nyersanyag feldolgozható. Clematis recta L. kizárólag gyógyszerek készülnek a tiszta hatóanyagokból. napfényre érzékeny (beszáradás 5:1). termeszthető. áttelelő lágyszárú. köszvény. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin-narancs Honos DK-Ázsiában. Sok félszintetikus származéka ismeretes.és Dél-Európában. kb. flavonoid Alkalmazás: gyümölcs. 30 féle indolalkaloid lizergsavszármazékok: zsírban oldódó peptid ergotaminok. szterolok Alkalmazás: diureticum. külsőleg ulcus cruris. Árnyékban vagy műszárító segítségével szárítják. Észak-Ázsiában.) = Cnici benedicti herba (ÖAB. Hatóanyag: 0. erdőkben.Forrás: http://www. cauloszaponin.doksi. főként pinen. caulosaponin-glikozid. alkilaldehidek. ergokriptinek. 0. régen uterotonicum. kifejezetten oxytocikus. Hatóanyag: 20-30% zsíros olaj (ettől mentesíteni kell). psoralen) és kumarinszármazékok. Hatóanyag: protoanemonin. Floridában. Hg. Cnicus benedictus L. Kaliforniában. psoromsav). – RUTACEAE grépfrút. Kaukázusban. – PYRENOMYCETES anyarozs Secale cornutum Mérsékelt éghajlatú országokban termeszthető rozs és tritikále kalászainak mesterséges befertőzésével biztosítják a szkleróciumok bőséges hozamát. Magban keserű dezoxilimonin. cserjésekben az egész országban gyakori. mircen. júniusban virágzik. Ny-Ázsiában. ergokornin). Ergotoxin (dihidro-származékai) antihypertensiv. clematidol. – RANUNCULACEAE felálló iszalag Clematidis rectae herba Honos Közép. Homeopathia. gyümölcse italt szolgáltat. ergoxinok és vízben jobban oldódó. Clematis vitalba L. limettin. citrancs Honos és termesztik Spanyolországban. sabinen. linalool. forgalmazása tiltott. antisyphiliticum. szubtrópusokon sokfelé termesztik. clematidol. VII. bergapten. homeopathia. Alkalmazás: tonicum. Egyéves. flavonoidok. trópusokon. Cladonia pyxidata (L. könnyen kivadul. élelmiszer. továbbá furokumarinok (bergamottin. Izraelben. perifériás vasoconstrictor (szülészetben vérzéscsillapító. diureticum. stigmasteringlikozid Alkalmazás: régen belsőleg krónikus ekcéma. szaponin. gyulladáscsökkentő. Citrus x paradisi Macfad. illatszeripar. aromaticum. heteropoliszaharidok Alkalmazás: antibiotikus. metilszármazékait a szülészetben használják szülés utáni és más eredetű méhvérzések esetén. magjából gyógytermék készül. fumarprotocetrarsav. Hatóanyag: protoanemonin. D-Afrikában. amarum. .05-1. – RANUNCULACEAE erdei iszalag Clematidis vitalbae folium Honos Európában. terpinen. limonen.) Tul.hu Alkalmazás: fűszer. – ASTERACEAE benedekfű Cardui benedicti herba (Ph. Fásodó szárú lián. Ergometrin alig hat az ütőérrendszerre. É-Afrikában. Kora tavasszal 30-40 cm sortávolságra vetik.és illatszeriparban használatos. – CLADONIACEAE Cladoniae pyxidatae scyphi Honos a sarkvidéki tundrákon. cserjésekben helyenként gyakori. anemonin.14% illóolaj a terméshéjban. ergotoxinok (ergokrisztin. Hatóanyag: zuzmósavak (barbatinsav. anemonin. italalapanyag. DAC) Cardui benedicti fructus Honos Mediterráneumban. A Dunántúlon száraz erdőkben.

Hatóanyag: szterol. triterpének (spinaszterol. 0. rubefaciens. vagyis antistressz hatású.) Nannf. – CAMPANULACEAE harangfolyondár Codonopsidis pilosulae radix Honos Kínában. VIII. fenolos syringin. sokfelé termesztik.) Schott et Endl. szubarktikus vidékeken. Kongóban. taraxerol. – STERCULIACEAE Cola nitida (Vent. vérnyomást emelő. Ph. 4. előnyösen befolyásolja a gyomorsav szekréciót. Coffea arabica L. limonen. Hatóanyag: 0. így jutnak a kávészénhez. Eur. – APIACEAE Cnidii rhizoma Honos Kínában.5% illóolaj. élénkítő. Cochlearia officinalis L. szeszkviterpén atractylenolid II. fenkon.. továbbá poliin.RUBIACEAE [syn. lignan-lakton (trachelogenin). keserű italok alkotórésze.3% illóolaj (főleg cimen. cnidiumlakton (ligustilid.) Honos és termesztik a trópusi vidékeken mindenhol. Ph. – RUBIACEAE arab kávé Coffea liberica Bull. továbbá fenolkarbonsav (3-5% klorogénsav.5% purin-vázas koffein. javítja az emésztést. Cola ballayi Cornu. 4. Kanada keleti és nyugati részein. diureticum. VIII. et Thunn.7% cnicin). a pirított kávé fő aromakomponense furfuril-markaptán Alkalmazás: központi idegrendszert izgató. raphanol Alkalmazás: antibakteriális. cnidilid. karbolinalkaloid perlolyrin.3% illóolaj. libériai kávé Coffeae (tostae) semen Coffeae carbo Honosak Afrikában. Coffea canephora Pierre . trópusokon sokfelé termesztik. Távol-Keleten. kb. Cnidium officinale Mak. Coffea robusta L. Codonopsis pilosula (Franch. – ARECACEAE kókusz(dió) Cocois oleum raffinatum (Ph. izocnidilid). Hg. Linden] kongói kávé Coffeae carbo Honos Afrikában. Cocos nucifera L. Hatóanyag: kb.Forrás: http://www. tonicum. citral. stomachicum. fokozza fájdalomcsillapítók hatását.3-2.2-0. Eur. kávésav). Hatóanyag: 0.doksi. főként butil. triterpének. flavonoidok. Hatóanyag: magban 30-35% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított olajat a gyógyszerészetben és élelmiszeriparban. Hg. formil-pterolil-glutamátszármazékok Alkalmazás: anticholinerg.. poliszaharid Alkalmazás: ginszenghez hasonlóan adaptogén. idegrendszeri tünetekben kínai orvoslásban. 1. fahéjaldehid). Cola acuminata (Beauv.) Stapf kóla(dió) Colae semen (Ph. sztigmaszterol.2-0. antiulcerogén.) = Colae semen tostum . immunmoduláns. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: étvágygerjesztő. a népgyógyászatban vértisztító főleg köszvényes és reumás bántalmakban.) Schott et Endl. Szibériában. Hatóanyag: mint fent Alkalmazás: az előbbiekkel együtt ennek a fajnak a magját is elszenesedésig pörkölik. Cola verticillata (Schumach. – BRASSICACEAE orvosi kanáltorma Cochleariae officinalis herba Honos főként É-Európában.hu Hatóanyag: germacranolid-típusú szeszkviterpén-laktonok (főleg 0. friedelin). epefunkciót. amarum.és benzil-mustárolaj glikozidok.

igen ritka jégkorszaki reliktum. stilbenoidok. a Dunántúl meszes talajú.] tőzegeper Pentaphylli aquatici herba Pentaphylli aquatici radix Honos Eurázsiában.1-0. izovaleriánsav. reuma ellen.1% teobromin. Burma és Thaiföld trópusi.) Brig.3% combretannin. colchicin.doksi. diureticum. Áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: bis-benzilek. szubtrópusi vidékein. 0. rhizómában sok keményítő Alkalmazás: gyökértörzse gazdag keményítőben. az egész növény Brazíliában anthelminticum. – FABACEAE pukkanó dudafürt Coluteae folium Honos Közép. – LAMIACEAE sziklagyökér Collinsoniae canadensis rhizoma (radix) Honos É-Amerika üde vegyeserdőiben. spasmolyticum. ezek szegélyein helyenként előfordul. a Dunántúlon gyakori. Karib-szigeteken. lápréteken.hu Honos a trópusi Afrikában. nyálka-poliszaharid. Brazíliában.és D-Európában. orvosi ellenőrzéssel. . Hatóanyag: coluteasav. máj. 13-15% cserzőanyag. Hatóanyag: gyökérben labdenod-típusú diterpének. vértisztító. illóolaj (izovajsav. több mint 1 m magas lágyszárú.) Schott – ARACEAE Honos a trópusi Ázsiában.és epebetegségekben. a demecolcin köszvényes roham gátlására alkalmanként. vitexin. – LAMIACEAE Honos Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: 0. Collinsonia canadensis L. védett. szaponaretin. szubmediterrán vidékeken. Trópusokon termesztik. catechin-tanninok Alkalmazás: stimuláns. É-Afrikában. cserje. kolin. Coleus forskohlii (Willd. táplálék.Forrás: http://www.) Alkalmazás: köszvény. Colchicum autumnale L. citronellal stb. trópusokon (pl. Colutea arborescens L. évelő. Ízesítő.6% alkaloid (benzilizokinolin alkaloid autumnalin és protoalkaloid-típusú származékai. levelek és termés rubefaciens. Hatóanyag: 0. analgeticum. catechinek. illóolaj. terpineol. hagymagumós évelő lágyszárú. nyíltabb tölgyeseiben. Cserje. polihidroxi-cikloalkanok Alkalmazás: cholereticum. Homeopathia. Üde réteken különösen a Középhegységben. de mérgező! Comarum palustre L. italgyártás. Colocasia esculenta (L. cystitisben használható.6-3% purin-vázas koffein és kb. szaponinglikozid Alkalmazás: alkaloid erősen diuretikus. adstringens. zsombékosban élhet. bokorerdőiben. reumaellenes. Combretum micranthum G. 0.: Potentilla palustris Scop. cserzőanyag. Don – COMBRETACEAE kisvirágú nyálkafa Combreti folium Honos trópusi Afrika nyugati részén. Évelő. ploidszintet növelhet). demecolcin) Alkalmazás: cytostaticum (mitózisméreg. diureticum. Herba inszekticid. pinen. antihypertensiv. Indiában sokfelé termesztik mindegyiket). – ROSACEAE [syn. Hatóanyag: 8-11% gallocatechin. canavanin Alkalmazás: régebben laxans. Hatóanyag: alkaloid. a Ny-Dunántúlon vagy máshol láperdőkben. főként forskolin (= coleonol) Alkalmazás: a forskolin pozitív inotrop myocardium esetén csökkenti a perifériás ellenállást. Hatóanyag: toxikus szaponinok. – COLCHICACEAE őszi kikerics Colchici (autumnalis) semen Colchici (autumnalis) tuber (= bulbus) Colchici flos Honos Közép-Európában. illóolaj (metilchavicol). mindkét célra csak gyógyszerként. keserűanyag. de nagy adagban erősen toxikus. gyanta.

a népgyógyászatban cholagog. drognak a kertekben is termeszthető keleti szarkaláb virágjait használják. teafestő. főként ödémával járó szívelégtelenség esetén diureticum. keleti részén.: Delphinium consolida L. a herbicidek miatt nagyon kiritkult. 1% alkaloid (delcosin. 2% alkaloid (coniin. conhydrin. – CONVOLVULACEAE kis-ázsiai szulák .] szomáliai balzsamfa Myrrha (Ph. kis adagban a drogkivonatok spasmolytikusak (sedativum. Hg. delsonin.és kempferol-glikozidok. γ-conicein. eudesman. consolidin. mérsékelt éghajlatú Ázsiában. Hatóanyag: kb. falcarinol. igen gyakori gyom. furostan-típusú szaponinok (convallariasav. ma csak homeopathiában. magban kb. Hatóanyag: virágban anthocyan-glikozid delphin. Consolida regalis S. fenolkarbonsavak) Alkalmazás: enyhébb. kertekben nehezen irtható. F. Conium maculatum L. szeszkviterpén-alkoholok. Alkalmazás: enyhe laxans. laxans. Eur. commiphorsavak).és guajan-típusúak).. évelő. Teaszépítő.Forrás: http://www. VIII. szántókon. fenolkarbonsavak.) Myrrhae aetheroleum Honos Afrika északkeleti. 4. Hatóanyag: 0. a kerti DK-Európában. diureticum.4% kardenolid strophantidin-glikozid. Hatóanyag: 6-7% illóolaj (főleg pinen). Mag ritkán használatos purgans. lycoctonin stb. 3-4% diosmin. poliinek (pl. jalapin-glikozid. delsolin. Ph. 30-40% gyanta (pl. emiatt kissé mérgező. 10% gumiszerű. Eur.doksi. – CONVALLARIACEAE májusi gyöngyvirág Convallariae (majalis) herba (folium) Convallariae flos Convallariae rhizoma (= radix) Honos Európában. 50-60% nyálkapoliszaharid Alkalmazás: régebben légúti betegségekben.) Myrrhae tinctura (Ph. adstringens. – BURSERACEAE [syn. illatszer. convallatoxol. a convallatoxin.hu Commiphora myrrha (Nees) Engl. K-Mediterráneumban. továbbá kevés calcatrippin alkaloid. Gray – RANUNCULACEAE [syn. Convolvulus arvensis L. egy. Ph. a gyanta füstölőszer. Egyévesek.] mezei szarkaláb Consolida orientalis Schröd. illóolaja bronchitis esetén. spasmolyticus. féregűző.. desodorans. Mediterráneumban. furanoszeszkviterpének (germacran-. Hatóanyag: kb. értágító. Convallaria majalis L.és fogpasztagyártásban. akár 1% illóolaj. tarlókon régen gyakori volt. A mezei szántókon.: Commiphora molmol Engl. fenoloidok (flavonoid.vagy kétéves lágyszárú. külsőleg régebben szemborogatásra. 6% cserzőanyag. – APIACEAE foltos bürök Conii maculati herba = Cicutae herba = Cicutae (officinalis) herba Conii maculati fructus (= semen) = Cicutae fructus Honos Eurázsiában. országszerte. ezen kívül még kvercetin. csakis orvosi ellenőrzéssel. sokfelé kertekben ültetik. 4. Évelő lágyszárú. – CONVOLVULACEAE apró szulák Convolvuli (arvensis) herba Kozmopolita. esculetin Alkalmazás: antihypertensiv. Hg. Homeopathia. convallosid és több más szteroid kardenolid. kumarinok. gyantás anyag. eleman-. convallarin). desinficiens. továbbá Arab-félszigeten. keleti (kerti) szarkaláb Calcatrippae flos = Delphinii (consolidae) flos = Consolidae regalis flos Calcatrippae semen = Consolidae regalis semen Honos a mezei szarkaláb Eurázsiában. tölgyeseinkben.1-0. VIII. falcarinon) Alkalmazás: coniin különösen erős méreg (végül légzésbénulással járó halált okoz). útszéli gyomtársulásokban gyakori.). kb. pseudoconhydrin). analgeticum). Convolvulus scammonia L. Más fajok is drogot szolgáltathatnak. üde lombos erdőinkben helyenként gyakori.

3-5 cm mélyre. Külsőleg kelésre. Ph. Hatóanyag: gallotannin. Eur. nedvességtartalma 14-16%-os. ursolsav). microcarpa) termesztik. 4.hu Scammoniae resina Honos K-Mediterráneumban Kukázusig. külsőleg conjuctivitis. Homeopathia. verbenalinglikozid (cornin) . néha kivadul. geraniol. Ha az ikerkaszat színe barnássárga. VII. emésztésjavító.5% illóolaj (főleg linalool. Hatóanyag: 3-13% gyanta. általában dél-amerikaiak. Coriandrum sativum L. (= var.) Moore – ARECACEAE [syn. 15% gumianyag.. illatszer. – APIACEAE koriander Coriandri fructus (Ph. Júniusban. Copernicia prunifera (Mill. Hatóanyag: kvaterner protoberberin-alkaloidok (coptisin.és festékipar. cserzőanyag.Forrás: http://www. coptin Alkalmazás: tonicum.) (= semen) Coriandri aetheroleum Honos Mediterráneumban. microcarpum DC.] karnaubapálma Cera carnauba (Ph. muskotályos íze miatt felhasználják italkészítéshez. stomatitis. Hg. kámfor. diarrhoea). illatszeripari alapanyag. júliusban virágzik. spasmolyticum. szaponin (pl.. – RANUNCULACEAE [syn. VIII. antiphlogisticum (gastroenteritis. de akár 8 méterre megnövő fa. 20-60% gyanta (gyantasavak) Alkalmazás: antiszeptikus.: Copernicia cerifera Mart. de mindenhol termesztik.. – CORNACEAE virágos som Corni floridae cortex Corni floridae radicis cortex Honos É-Amerikában. limonen.2:1). palmatin. jatrorrhizin. Cornus florida L. Betakarítása történhet egy vagy két menetben. 15% cukor.doksi. ekcéma kezelésére. 4. scopoletin-származékok Alkalmazás: gyanta (scammonium) laxans. és más Copaifera fajok (balzsam) kopálfa Copaivae balsamum Honos Brazíliában. Ph. flavonoidok. geranilacetát és a jellegzetes illatát adó transz-tridecen-2-al) Alkalmazás: carminativum. afroázsiai növény.Ph. kb.: Coptis groenlandica (Oeder) Fernald] alaszkai aranyfonál Coptidis trifoliae rhizoma Honos É-Európában. var. VIII.8-cineol. Coptis trifolia (L. kb. pinen. Hg. adstringens (húgyúti és felső légúti betegségekben). Hatóanyag: 40-90% illóolaj.) = Carnauba cera Honos ÉK-Brazíliában. Egyéves. fele caryophyllen. berberin. gyökérkéregben gyanta. Indiai-szubkontinensen. antipyreticum. majd utóérlelés után csépelhető (beszáradás 1. külsőleg ekcéma kezelésére. Hatóanyag: berberin. vulgare Alef. worenin) Alkalmazás: antibakteriális. alifás alkoholok és savak észterei (fő komponens a cerotsav és a myricilalkohol észtere) Alkalmazás: segédanyag gyógyszerészetben. Kora tavasszal vethető 25-30 cm-es sortávolságra. Hg. Fűszer. 1. Eur. Az országban elsősorban a kistermetű változatot (var. Nagy termetű fák. Étvágyjavító. D-Amerika északi és nyugati részén. Coptis chinensis Franch. Copaifera reticulata Ducke – CAESALPINIACEAE Copaifera langsdorffii Desf. Kétmenetes betakarítás esetén a termések 30-40%-ának beérésekor rendre vágják. de mérgező.5-2.) Salisb. és más Coptis fajok – RANUNCULACEAE kínai aranyfonál Coptidis chinensis rhizoma Honos Kínában. Ázsiában és Amerikában. Indokínában. Hatóanyag: viasz. macrocarpum DC. akkor kombájnnal aratható.) et var. Bokros. a többi is szeszkviterpén. Hatóanyag: 1.

corycavidin. sokfelé termesztik. scoulerin. Változatait főként dísznövényként termesztik. hydrohydrastinin stb. Ny-Ázsiában. Szeszes szájüregkezelő szerek készülnek belőle. Kaukázusban. Főleg D-Európában termesztik is. főleg a Dunántúlon gyakori. tonicum. taraxaszterol. befőttnek is készítik. et K. Cornus mas L. fa. corytuberin. Mediterráneumban.: Rhus cotinus L. corybulbin. hámosodást. Szibériában. szövetregenerációt elősegítő. Hatóanyag: 5-6% izokinolin-alkaloid (corydalin. fustin. kvercetin. myrcen. Májusban. Hatóanyag: 18-20% gallotannin cserzőanyag (galluszsav-. 3-5% cserzőanyag. dyspepsia. Ny-Ázsiában.] cserszömörce Cotini (coggygriae) folium Honos Közép. Áttelelő lágyszárú. több komponens narkotikus. gyulladáscsökkentő (pl. canadin. védett növény. leucodelphinidin.és Közép-Európában. corypalmin. löszpusztákon. főként foghúzás után. Kis-Ázsiában. C. parkokban is gyakori. a termés frissen antioxidáns hatású. fisetin). Hatóanyag: cserzőanyagok. szitoszterol Alkalmazás: felületi visszérgyulladásban. A Dunántúlon száraz bokorerdőkben gyakori cserje. delphinidin. flavonoidok. corydin. Magas cserje. 0. adstringens. ellagsav-észterek). továbbá aranyeres panaszok enyhítésére ülőfürdőnek. Kínában. – ROSACEAE [syn. fogyasztható. K. bulbocapnin. – ANACARDIACEAE [syn. Ny-Ázsiában. Corylus avellana L. Crambe tataria Sebeök – BRASSICACEAE tátorján Honos Kaukázusban. Balatonkenesén. fogínygyulladás esetén. Kis-Ázsiában. A Dunántúlon különösen gyakori üde gyertyán. főleg üde lomberdők szegélytársulásaiban.hu Alkalmazás: antiszeptikus. anthocyaninok Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. aranyeres bántalmakban. Évelő gumós.) Alkalmazás: spasmolytikus. Kultúrváltozatait termesztik. tuberosa DC. dysenteria kezelésére. gyomorbántalmak ellen a népgyógyászatban.. – CORNACEAE húsos som Corni folium Corni fructus Honos Európában. pinen. thalictricavin. Kaukázusban. protopin. Crataegus azarolus L.1% illóolaj (limonen. leucocyanidin. kámfor. löszfalakon ritka (pl.] odvas keltike Aristolochiae cavae tuber (= radix seu rhizoma) = Corydalidis rhizoma = Corydalis tuber Honos Európában. catechin-cserzőanyag.Forrás: http://www. vékony rétegben. Indiaiszubkontinensen. linalool. Dunaföldvár mellett Bölcske határában). Hatóanyag: flavonoid (miricitrin).) Schw. szörpnek. tehát erős hatású. Hatóanyag: glikozinolátok Alkalmazás: gyökere táplálék. A Bükkben és a Dunántúlon karszt-bokorerdőkben helyenként gyakori.doksi. – FUMARIACEAE [syn. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1).és bükkelegyes erdőkben. emiatt homeopathiában használják. Honos DK-Európában. – CORYLACEAE (közönséges) mogyoró Coryli (avellanae) folium Coryli (avellanae) cortex Coryli (avellanae) gemma Honos Európában. flavonoidok (myricetin. fogínygyulladásra). Illatos nyári leveleit gyűjtik. Cotinus coggygria Scop. júniusban virágzik.) Pers. terpineol) Alkalmazás: adstringens és fertőtlenítő hatása miatt szájöblögetőként vérzéscsillapító.: Crataegus oxyacantha L.: Corydalis cava (L. Kaukázusban.és Dél-Európában. Corydalis bulbosa (L.és cyanidin-glikozidok.) DC. Crataegus laevigata (Poir.] cseregalagonya .

Eur. Crataegus nigra W. laevigata és C. Az Alföldön több helyen konyhakertekben ültették. 15% gyanta Alkalmazás: amarum. catechin. hexamer flavan-3-ol). sokféle készítménye ismert. Ph. penta-. 4. crataeosid. Ph. Az előbbivel együtt piros almácska áltermésük is gyűjthető. dyspepsia. [syn. 0. Crocus sativus L. aminok (fenetilamin.) = Oxyacanthae fructus = Spinae albae fructus (fructust csak a C. fekete galagonya Pannóniai-balkán faj.1% diosmin).3-2. eugenol. tetra-. A Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben gyakori. Hg. enyhe vérnyomáscsökkentő).4-1. limonen. továbbá pinenek. Hatóanyag: 0. Hg.3% illóolaj (fő komponens safranal. főként élelmiszerfestőként. savelégtelenség esetén. oleanolsav. – EUPHORBIACEAE (hashajtó) kroton(cserje) . orientin. Crithmum maritimum L. Kaukázusban.) Benn.. rhamnovitexin. VIII. 0. továbbá C-glikozidok. tölgyelegyes erdőkben.: Crataegus oxyacantha L. Áprilistól május végéig virágoznak. Hg. Eur. Ph.) = Crataegi herba Crataegi folii cum flore extractum siccum (Ph. Karib-szigeteken. cserjésekben gyakori.) Crataegi flos Crataegi folium Crataegi fructus (Ph. Indiaiszubkontinensen és Iránban.és dohányiparban. subsp. Homeopathia. vicenin). Az egész országban. Eur.8-cineol). 4.. ecetízesítő. Ny-Ázsiában. védett cserjéje. antiarrythmiás hatású coronaria-sclerosis esetén (fokozza a szív oxigénellátását. szeszkviterpén-lakton cascarillin. VII. rutin. Az ágvégeket virágzás kezdetén gyűjtik és szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). tri-. Közép-Amerikában.) Honos D-Európában. kempferol. Ph.. spireosid. crocetin). fenolkarbonsavak. fejfájás-csillapító. Kaukázusban. Dél-Amerika nyugati részén. 2% karotinoid (crocinok. Crataegi folium cum flore (Ph.5% flavonoid (hyperozid. luteolin. cascarillasav). a Duna-völgyben kőris-szil-ligetek ritka. crataegolsav) Alkalmazás: pozitív inotrop. vitexin.hu Honos Közép-Európában. furokumarin Alkalmazás: saláta. heteropoliszaharidok Alkalmazás: állatkísérletekben a crocetin antitumor-aktivitású és véralvadás-gátló. kb. Hatóanyag: 1. ma csak génbankban található. Mediterráneumban. Hg. izoorientin. – EUPHORBIACEAE (aranylevelű) kaszkarilla(cserje) Cascarillae cortex = Crotoni eluteriae cortex Cascarillae aetheroleum Honos Mexikóban. 4. tölgyes. Hatóanyag: flavonol (kb. élelmiszer. pl. pl. Ny-Ázsiában. triterpenoidok (ursolsav. kb. spasmolyticum. et K. coronaria értágító. a terméseket augusztustól gyűjtik (beszáradás 3:1). aromaticum. stomachicum. kvercetin. izovitexin.) = Crataegi summitas (Ph.doksi.és kozmetikumgyártásban használják. 1.. Termesztik D-Spanyolországban. DAC) Croci flos Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Ph. Crataegus monogyna Jacq. – IRIDACEAE jóféle sáfrány Croci stigma (ÖAB. VIII. likőr. Croton tiglium L. VIII. É-Afrikában. Népgyógyászatban sedativum. Hg. monogyna szolgáltatja) Hatóanyag: 1-4% oligomer procyanidin (di-. Görögországban. 6 m magas cserjeszerű fa. VIII. DNy-Ázsiában. epicatechin. Eur.Forrás: http://www. – APIACEAE tengerikömény Crithmi maritini herba Honos Európában. Croton eluteria (L.5-3% illóolaj (cymol. monogyna Léveillé] egybibés galagonya Honos Európában. 4. de az egész országban megtalálható. Likőr. tyramin). egyéb O-glikozidok. emésztésjavító.

Egyéves lágyszárú. Ny-Ázsiában. diureticum. Cucumis sativus L. Kaukázusban. cedrol (= cipruskámfor). Ártereken egyre ritkulóban. üvegházakban. Fűszer. Hatóanyag: hexanal. Egyiptomban. aminosavak. var. inszekticid. Cucurbita pepo L. Greb. gazdag tokoferolban. luteolin) Alkalmazás: carminativum dyspepsiában. Homeopathia. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (cuminin. Évelő lágyszárú. szterolok. eugenol. Különböző fajtákat az egész országban termesztenek. diureticum. diterpénalkohol-poliészter phorbol. Kis mennyiségben cucurbitacin. Hatóanyag: tannin. Cucubalus baccifer L. cymol. camphen. Magját csak hártyás maghéj burkolja. cadinen. a kozmetikában is használatos. stomachicum. Szíriában. kb. p-cymol. Országszerte konyhakertekben. tokoferol. bisabolen). egyéb alifás alkoholok és aldehidek. cuminaldehid. Nálunk is egyéves termesztett “olajtök” több fajtával. Alkalmazás: prostatitis. emmenagogum. aphrodisiacum.hu Crotonis tiglii semen Crotonis tiglii oleum Honos Kínában.8-cineol. Malajziában.2% illóolaj: furfurol. terpineol-4. βpyrazolilalanin. szterolokban.és É-Amerikában. – CUPRESSACEAE örökzöld ciprus Cupressi aetheroleum Honos DK-Európában. likőripar. D-Szibériában. – APIACEAE rómaikömény Cumini (cymini) fructus Cumini (cymini) aetheroleum Honos valószínűleg közép-Ázsiában (Turkesztán) vagy Egyiptomban. Általában az olajat préseléssel nyerik. – CUCURBITACEAE uborka Honos Kelet-India északi részén. Marokkóban.Forrás: http://www. amino-karboxi-pirrolidin cucurbitin Alkalmazás: anthelminticum. pinen. silvestren. Hatóanyag: 35-40% zsíros olaj. prostata-hypertrophia esetén. 10% zsíros olaj. styriaca I.doksi. sőt É-Amerikában. terpinenek. 40-500C-on. tisztítják. – CUCURBITACEAE stájer tök Cucurbitae semen (DAB) Cucurbitae oleum Honos É-Amerikában. A töktermést szeptemberben. néhány napos utóérlelés után kimagozzák. aminosavak. ülepítik és szűrik. perilla-aldehid. myrcen. Indokínában. fa. Hatóanyag: 0. diureticum. októberben takarítják be. biflavon . Hatóanyag: 30-50% zsíros olaj. Chilében és Indiában is termesztik. nonadienol. Hatóanyag: 40-60% zsíros olaj (45-50%-a linolsav). citrullina I. limonen. termesztik Európában és Afrikában. karotinoidok. phellandrenek. toxikus crotin (crotonalbumin. terpineol. pinenek. magban zsíros olaj. tiglinsav. szaponin Alkalmazás: régebben enyhe adstringensként.2-1. Greb. Mag anthelminticum. galactogogum. diterpén izophyllocladen. 1-3% izoguaninribozid.. crotonglobulin) Alkalmazás: igen erősen mérgező. az olaj drasztikus hashajtó. farnesen. leginkább mesterséges úton szárítják. caryophyllen. cuminalkohol. tokoferol. 1. p-menthenal. convar. prostata-hypertrophia.és D-Európában. flavonoid (apigenin-glikozid. Cupressus sempervirens L. kólikás görcsben. Indiai-szubkontinensen. cserzőanyag. fitinsav. É-Afrikában. gyanta. Az olajat kapszulázzák. Egyévesek. más Cucurbita fajok – CUCURBITACEAE tök Cucurbitae peponis (= flavae) semen Honosak D. – CARYOPHYLLACEAE szegfűbogyó Cucubali herba = Viscaginis bacciferi herba Honos Közép. Cuminum cyminum L. nálunk nem él. gyanta. 4-6 m magas cserje. Cucurbita pepo L. levelekben cucurbitacin C és szterolok Alkalmazás: terméslé purgans. gumianyag. A Mediterráneum országaiban.

Cusparia febrifuga Humb. DK-USA) termesztik. Száraz szikla. gyanta. É-Afrikában.és kozmetikai ipar. emmenagogum. oligo. Curcuma xanthorrhiza (= zanthorrhiza) Roxb.) Honos feltehetően Indiában. – PRIMULACEAE ciklámen Cyclaminis rhizoma Honos Közép-Európában. Afrika) termesztik. dezmetoxicurcumin.hu Alkalmazás: illatszer. trópusokon (India. Hatóanyag: 3-5% curcuminoid (dicinnamoil-metán-származékok: diferuloil-metán curcumin. Pakisztánban. Eur. galipin. antiphlogisticum. – ZINGIBERACEAE jávai kurkuma Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Ph. germacron. antimikrobiális. 4. VIII. hepatoprotectiv. Hg.: Cyamopsis psoraleoides (Lam. aromaticum. Homeopathia. curcumen.. Curcuma domestica Val. évelő gumós. 50% Cuscuta epithymum L. stomachicum. antivirális. – RUTACEAE [syn. – CUSCUTACEAE kis aranka Cuscutae epithymi herba Honos Európában.) Rosc.) (= radix) Honos Indonéziában. Indonézia. Ny. aromaticum. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. dezmetoxi-curcumin). Hg. carminativum. Cyclamen purpurascens Mill. 10% zingiberen.és poliszaharidok Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. szaponin. illóolajban szeszkviterpenoidok szeszkviterpénalkohol. bisabolen).8-cineol) Alkalmazás: stomachicum. a cusparin sympaticomimeticum. továbbá cholagogum. Ph. A Dunántúl egyes részein szórványos üde gyertyánés bükkelegyes erdőkben. 4. trópusokon máshol is meghonosodott. 2-7% illóolaj (szeszkviterpének: tumeron. Cyamopsis tetragonolobus (L. purgans és köszvény ellenes. Hatóanyag: galactomannan guaran Alkalmazás: erős viszkozitása miatt csökkenti az étvágyat. antimutagén (szerepe lehet a rákprevencióban). Fűszer. Ph. diaril-pentan. Hatóanyag: cuscutin (= bergenin).) Taub. – FABACEAE [syn. kb. diaril-heptan. több szeszkviterpénje inszekticid. (kb. kb. cserzőanyag. 3-12% illóolaj (curcumenek) Alkalmazás: cholereticum. sokfelé (pl. Homeopathia. cyclamigenin). cholecystitis esetén. guárbab Cyamopsidis seminis pulvis (Ph. galipolin. mészkerülő. cholereticum. Curcuma zedoaria (Christm. – ZINGIBERACEAE citvor Zedoariae rhizoma (= radix) Zedoariae aetheroleum Honos Indiai szubkontinensen. Hatóanyag: diaril-heptanoidok. . cusparein. bidezmetoxi-curcumin).: Angostura trifoliata (Willd. ahol termesztik is. galipen.) DC. ennek 14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol. 5 m magas fa. Sri Lankán. lágyszárú. 10% 1. a légzést fokozza. aril-alkanonok. különféle fajokon élősködik. szeszkviterpén cadinen. Hatóanyag: 1-2% curcuminoid (curcumin. egyes cukorbetegségekben adjuvánsként. Kína. Kozmetikai iparban.és Közép-Ázsiában. cholekineticum cholangitis. antibakteriális.] csomósbab. 1% alkaloid cusparin. egyéb kinolinalkaloid Alkalmazás: amarum. carminativum.Forrás: http://www. – ZINGIBERACEAE [syn. arabinogalactan ukonan A Alkalmazás: dyspepsia esetén stomachicum. kb. kumarinszerű vegyület Alkalmazás: diureticum.] kurkuma Curcumae longae rhizoma (DAC) Honos Indiai szubkontinensen. zingiberen.: Curcuma longa L. Eur. szeszkviphellandren. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponin cyclamin (aglikonok: cyclamiretin. diaril-heptanoidok. VIII.és pusztagyepekben. Védett.doksi..) Elias] Angosturae cortex Honos trópusi D-Amerikában.

0. néha akár 8 m magasra növő fa. Sri Lankán.) Wats. Hatóanyag: 1% fenolkarbonsav cynarin. diureticum (saluretikus). lágyszárú.hu Cydonia oblonga Mill. carvotanaceton. csökkenti a koleszterin lerakódását. Afrikában.: Andropogon nardus L. Malajziában. 70% citral. főként mediterrán országokban.. frissen ízesítő.. motia Burk – POACEAE [syn.5% flavonoid (főleg luteolinglikozidok: cynarosid.5% illóolaj (geraniol.) Alkalmazás: hűsítő. illatszer. cserzőanyag.3% illóolaj (főleg geraniol. 4. kb. 15% zsíros olaj Alkalmazás: értékes rosttartalmú gyümölcs. felfekvés esetén külsőleg (szuszpenzióban. scolymosid). – POACEAE csillagpázsit Graminis italici rhizoma . leucoanthocyanidin. Kaukázusban. antibiotikus gyomor. Cymbopogon nardus (L. citronellal. Cymbopogon martinii (Roxb. 0. geranilacetát. VIII. vadon nem fordul elő Magyarországon. stimulans. Eur. citromfű Cymbopogon herba Cymbopogon aetheroleum Honos Ny-Indiában. illóolaj. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton cynaropicrin Alkalmazás: cholereticum. Ph. Cymbopogon citratus (DC.] citronella Citronellae ceylanicum aetheroleum Honos Sri Lankán. Hatóanyag: kb. Cyanopicrin-tartalma miatt keserű ízű italokhoz használható. Hatóanyag: terméshúsban cukrok. Iránban. Guatemalában.) Stapf . évelő lágyszárú fű.doksi. var. egyéb monoterpének) Alkalmazás: csillapítja a fejfájást. phellandren.és bélhurutok esetén (colitisban). geranilacetát.] citromos fűszercirok. Gyakrabban bokros. diaphoreticum. – ROSACEAE birsalma Cydoniae (mala) fructus Cydoniae (mala) semen Honos Közép-Ázsiában. évelő.POACEAE [syn. hepatoprotectiv. Guineában stb. Az egész országban kisebb mértékben termesztik. Cynodon dactylon (L. Hatóanyag: 0.) = Citronellae javanicum aetheroleum Honos Jáván. Illatszeripar. Hatóanyag: 0. Cynara scolymus L. Nagytermetű. a magnyálka kivonva égési sebek. kb. perillaaldehid.: Andropogon citratus DC. dipenten. borneol. pektin. farnesol stb. Hatóanyag: 0. galactoaraban.3-1.és likőripar.: Andropogon martinii Roxb. Termeszthető. emmenagogum. Madagaszkáron. spasmolyticum. farnesol) Alkalmazás: illatszeripar. zöldség. citronellal). citronellol. – ASTERACEAE articsóka Cynarae folium Cynarae radix Honos Európában. Cymbopogon winterianus Jowitt – POACEAE jávai citronella Citronellae aetheroleum (Ph. Haitiben.1-0. kenőcsben). 0. savak.6% illóolaj (ebből 12-20% myrcen.2% illóolaj (20% geraniol. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar. magban 20% pentosan-nyálka cynodin. Vietnamban. kávésav-származékok. diureticum. Francia-Guayanában.) Pers. Hg. konyhakerti zöldség is.4% amygdalin.Forrás: http://www.] indiai fűszercirok Palmarosae aetheroleum Honos É-Indiában. DK-Arábiában. továbbá Ny-Ázsiában.) Rendle – POACEAE [syn. geranilcapronát. stomachicum. Brazíliában.

) Blume . népgyógyászatban vese. töltéseken mindenhol az országban gyakori. fahéjsav. fenetilaminok (epinin. allantoin. izoflavon-glikozid (genistosid). Cyperus articulatus L. Fokozottan védett. piridin alkaloid (ammodendrin). Hatóanyag: gyanta (főleg dracoresinotannol és bezoesav-észterei).) Wimm. szikesedő talajon. külsőleg a levelet nehezen gyógyuló sebek kezelésére. cyperenon) Alkalmazás: illatszeripar. dracorubin Alkalmazás: adstringens diarrhoea. szeszkviterpén-alkoholok.7% alkaloid (kb. száraz gyepekben. Hatóanyag: 1.doksi. D Daemonorops draco (Willd. fejfájás csillapító. Vénusz sarucska Cypripedii rhizoma (= radix) Honos atlantikus É-Amerikában. Homeopathia. dysenteria. dracosen. dracoalban.ARECACEAE sárkányvérpálma Daemonoroptis draconis resina Honos Indiai szubkontinensen. Hatóanyag: 0.Forrás: http://www. flavonoid-glikozid (spireosid. 1-2 m magas cserje.) Alkalmazás: izolált spartein antiarrythmiás szer (orvosi ellenőrzéssel). nyálka-poliszaharid Alkalmazás: antidiarrhoeicum. Cytisus scoparius (L. Évelő lágyszárú.8% illóolaj (szeszkviterpének. hegyvidékeinken nyirkos erdőkben. – ORCHIDACEAE papucskosbor. továbbá sedativum. lupanin. évelő lágyszárú. – BORAGINACEAE (közönséges) ebnyelvűfű Cynoglossi herba Cynoglossi radix Honos Európában. illóolaj. továbbá É-Amerikában.) Link – FABACEAE [syn. D-Afrikában. gyanta.5-1. mérsékelt égövi Ázsiában. Malajziában.és lomblevelű elegyes erdőkben. mészmentes talajokon. Évelő lágyszárú. cserzőanyag.hu Kozmopolita. hidroxi-lupanin). Hatóanyag: 1. elterjedt Mexikóban és D-Amerikában. . a Dunántúlon helyenként gyakori. fenyéreken. Cynoglossum officinale L. cserzőanyag Alkalmazás: sedativum (gyakorlatilag nem használják védettsége miatt). de elterjedt kelet felé Japánig. szaponin Alkalmazás: vizelethajtó.: Sarothamnus scoparius (L. oxospartein. Kétéves lágyszárú. pl. – CYPERACEAE [syn. Szárazabb. -ketonok. tű. dopa. vértisztító a népgyógyászatban. 60%-a pirrolizidin heliosupin vagy cynoglossophin). scoparosid. mészkedvelő tölgyesekben nagyon ritka.] seprőzanót Sarothamni scoparii herba (DAC) Scoparii herba = Spartii scoparii herba Spartii flos = Cytisi scoparii flos Spartii radix Spartii semen Honos atlantikus közép-Európában.és hólyaghurut esetén. Kanadában. Indiai szubkontinensen.: Cyperus corymbosus Rottb. É-Amerikában. scoparin). cyperenol. Cypripedium calceolus L. tonicum. abietinsav.5% kinolizidin alkaloid (spartein. tarackos. Néhol vadtápláléknak telepítik. onnan is terjedhet. Hatóanyag: keményítő. enterorrhagia esetén. gyomtársulásokban országszerte gyakori.] ízelt palka Cyperi articulati radix Honos Afrikában. metiloxityramin stb. anthocyanidin dracocarmin. Eurázsiában. homokos. Hatóanyag: illóolaj. nyálkaszerű heteropoliszaharid. dyspepsiában.

01% illóolaj (cymol. vese. csípős gyanta és gumianyag. gyomtársulásokban mindenütt gyakori országszerte. Hg. szeszkviterpén-alkohol). – RANUNCULACEAE magas szarkaláb Delphinii staphisagriae semen Honos Mediterráneumban. atropin. – SOLANACEAE csattanó maszlag Stramonii folium (Ph. Gyógyszeripari növény más termeszthető fajokkal együtt.Forrás: http://www. belladonnin. hallucinációt okoz. Ph. Hatóanyag: oxikumarin daphnin-glikozid. caryophyllen. régebben antineuralgicum. murok Dauci (sativi = silvestris) radix Dauci (sativi = silvestris) folium (= herba) Dauci (silvestris) fructus (= semen) Daucus carota L. füstölésre és belélegzésre. neurasthenia esetén. Túladagolva psychomotoros nyugtalanságot. a levélben 0. poliszaharidok Alkalmazás: táplálék. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. geraniol. izgatottságot. phytoen. dipenten. a termésben akár 2% illóolaj. örökzöld cserje. – THYMELEACEAE farkasboroszlán Mezerei cortex = Daphnes mezerei cortex Mezerei fructus Daphnes mezerei radix Daphnes mezerei radicis cortex Honos Európában. 0. neurotrop spasmolyticum (ulcus ventriculi. Ph. 4. L-szkopolamin. A vadmurok egy-. néhol tömegesen. sedativum neurovegetatív dystonia.5%. Ph. Homeopathia. szaharidok. 4. termésben mezerein (= daphnin) Alkalmazás: erősen mérgező. nyomokban nikotin Alkalmazás: a kivont. Datura metel L. Ruderális és üde gyomtársulásokban gyakori. kuszkhigrin. 1% alkaloid delphinin (= staphisagrin) és társalkaloidok Alkalmazás: mérgező. umbelliferon. Hg.2-0. Afrikában. vitaminforrás. korábban a népgyógyászatban köszvény és reuma esetén. VIII. VIII.hu Daphne mezereum L. Kanadában. A szkopolamin psychomotoros izgatottság esetén nyugtató. limonen. É-Afrikában. Eur. asthma bronchiale. subsp. többfelé termesztik. pektin. 1-2 m magas. – APIACEAE sárgarépa. Datura innoxia Mill. továbbá anthocyan. zöldség. 1-1.doksi..3-1. Delphinium staphisagria L. apoatropin. Hg. karotinoidok (főleg a sárga karógyökerű étkezési fajtákban). Indiai szubkontinensen. trihidroxi-flavon. – SOLANACEAE indián maszlag Honos D-Amerikában. réteken. Mexikóban. bükkösökben.. Dauci aetheroleum (termésből) Honos Európában. bükkelegyes erdőkben. sokfelé termesztik nemesített fajtáit. sativus (Hoffm. a vadmurok anthelminticum.6% tropán alkaloid: L-hioszciamin. Régen a levéldrogot asthma kezelésére dohányként. szerves savak. Daturae (metel) folium Daturae (metel) semen Hatóanyag: tropanoid alkaloidok Alkalmazás: hatóanyagok kivonása.5 m magas. 0. abortivum. Ny-Ázsiában. Karib-szigeteken. Homeopathia. tiszta hatóanyagok közül az atropin anticholinerg.) Arcang.5-1. diureticum. egy. mételmaszlag Honos trópusi és szubtrópusi Ázsiában.) Stramonii pulvis normatus (Ph. Hatóanyag: kb. Főként a Dunántúlon helyenként.. .vagy kétéves lágyszárú.és epekőkólika).vagy többéves lágyszárú.) Stramonii herba Stramonii semen Kozmopolita. daphnetin. Daucus carota L. hesperidin. lágyszárú. Védett. umbelliferon. Datura stramonium L. Egyéves lágyszárú. Kaukázusban. Hatóanyag: 0. Egyéves lágyszárú. hyperaciditas. Hatóanyag: gyökérben kb. két.5 m magas. Eur. VII. legelőkön. antisyphiliticum.

tubotoxin) 16%-ban. Dicentra cucullaria (L. malaccensis Malajziában. Dianthus caryophyllus L. cularidin. fajtáját termesztik dísznövényként.3 m magas. . Derris elliptica (Sweet) Benth. Indiai-szubkontinensen. – BRASSICACEAE [syn. a D. cularicin) Alkalmazás: bőrbetegségekben. anthelminticum. DK-Ázsiában. toxicarol-izomérek Alkalmazás: inszekticid.] sárga gyűszűvirág .és Közép-Európában.doksi. 1 m magas cserje. – CARYOPHYLLACEAE kerti szegfű Caryophyllorum flos Honos D.05% furokinolin alkaloid dictamnin.) Crantz] bókoló fogasir Dentariae rhizoma = Saniculae (enneaphyllos) radix Honos Közép. purgans is. Hatóanyag: kb. Évelő lágyszárú. diaphoreticum.) Bernh. Lázcsillapító. népgyógyászatban malária ellen is. Főleg a Dunántúl és a Középhegység bükköseiben. – CARYOPHYLLACEAE kőszegfű Tunicae silvestris flos Honos Közép. tonicum. – PAPAVERACEAE csuklyás szívvirág Dicentrae cucullariae radix Honos É-Amerikában. Hatóanyag: izokinolin alkaloidok (cularin. cryptopin.Forrás: http://www. diureticum. bergapten.hu Dentaria enneaphyllos L. továbbá dictamnolakton. mérsékelt égövi Ázsiában. 0. kumarin umbelliferon Alkalmazás: kininnél erősebb antimaláriás hatású (dichroinok miatt). erősen ritkul. 0.és D-Európában. Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe vizelethajtó. Indokínában. fraxinellon. dichroidin. Évelő. Hatóanyag: pelargonidin. szaponin. védett. – SAXIFRAGACEAE lázfű Dichroae febrifugae radix Honos Kínában. főleg rotenon (= derrin. áttelelő lágyszárú. – RUTACEAE nagy ezerjófű Dictamni (albi) radix Dictamni (albi) folium Dictamni (albi) herba Honos Európában. anthelminticum. Kb.FABACEAE Derris malaccensis Prain Derris ferruginea Benth.és cyanidin-glikozidok. fagarin. Dichroa febrifuga Lour. malaccol. Hatóanyag: izoflavanon-származékok.: Digitalis ambigua Murr. elliptica és D. ferruginea honos Indiai-szubkontinensen. diureticum.: Cardamine enneaphyllos (L. spasmolyticum. Dictamnus albus L. Európában szobanövény. sokféle kerti változatát. Középhegységben és a Dunántúlon néhol gyakori. Hatóanyag: illóolaj. ellipton. corlumin. abortivum (mérgező!). Digitalis grandiflora Mill. Indiai-szubkontinensen. bicucullin. lágyszárú.és D-Európában. szaponin. Hatóanyag: benzopirimidin-piperidin-keton-típusú alkaloid febrifugin.3 m magas. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászatban főként légzőszervi panaszok esetén. dichroin (= izofebrifugin). Dianthus carthusianorum L. tubagyökér Derridis radix A D. 0. gyertyános-tölgyeseiben.2-0. illóolaj Alkalmazás: régebben antihystericum. – SCROPHULARIACEAE [syn. kb. erősen hánytató. illóolaj Alkalmazás: teakeverékekbe téve illatjavító. néhol nagyobb állományokban.

Don – APIACEAE ammóniáknövény Ammoniacum resina Honos Ny-Ázsiában. digipurpurin. Nálunk száraz sztyeppréteken kétéves lágyszárú. composita Hemsl. Hatóanyag: gumigyanta .5-2 m magas.. Hg.5-1 cm mélyre. Eur. É-Afrikában. Szibériában. Digitalis purpurea L.). diureticum. szterolok Alkalmazás: spasmolyticum.] tonkabab Faba tonca = Dipteryctis odoratae semen Honos Brazíliában. több fajt termesztenek. – SCROPHULARIACEAE piros gyűszűvirág Digitalis purpureae folium (Ph. Dioscorea mexicana Scheidw.C. Hatóanyag: 1-3% kumarin. Hatóanyag: 0. szaponarin Alkalmazás: homeopathia.: Dipsacus sylvestris Huds. VIII. digoxigenin. É-Afrikában. a Középhegységben és a Dunántúlon helyenként előfordul. kb. digifolein stb. gumianyag. a Dunántúlon. Nálunk évelő dísznövény. Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloid dioscorin.: Coumarouna odorata Aubl. Fokozottan védett. de inkább Európa északi országaiban. 4. acetildigoxin. Homeopathia. Termeszthető ipari célra. acetildigoxin.) Willd. arteriosclerosis. Hatóanyag: keményítőben gazdag. Digitalis lanata Ehrh. diosgenin kivonása gyógyszeripari célra (szteroidok szintézise). Homeopathia. Ny-Ázsiában. Expectorans.B. D. digoxin. floribunda (Lour. Fás növény. kb. lanata levelében: lanatosid A. kétéves lágyszárú. lanatosid C. Évelő. Dioscorea villosa L. 25% zsíros olaj. gitaloxigenin.E.1-0. dohányillatosítás. analepticum.hu Digitalis grandiflorae folium Honos Európában. Útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. gitoxigenin. Ny-Ázsiában. deltoidea Wall.. keményítő. – SCROPHULARIACEAE gyapjas gyűszűvirág Digitalis lanatae folium Honos Balkán-félszigeten.) Honos atlantikus Ny-Európában. D-Amerika nyugati és északi részén. – FABACEAE [syn.) Burk. termeszthető. digitoxin). Glikozidok D. Késő ősszel vetik 40-50 cm sortávolságra. szteroid szaponin diosgenin és rokon vegyületek (a batátagumó gyakorlatilag szaponinmentes) Alkalmazás: táplálkozás. 0. A hatóanyagok lassan szívódnak fel és kumulálódnak. Ph. Dipteryx odorata (Aubl. 0. Ny-Ázsiában. Az állományból augusztus végén. Dorema ammoniacum D. majd árnyékban szárítják fonnyasztás után vagy mesterséges szárítóban (beszáradás 5:1). fenoloidok Alkalmazás: tiszta hatóanyagokból gyógyszergyártás (pl. digoxin. 1% diosgenin Alkalmazás: picrotoxinhoz hasonló hatása van a diosconinnak. Fontosabb aglikonok: digitoxigenin.5 m-re is megnő. tölgyesekre jellemző. Dipsacus fullonum L. Továbbá pregnan glikozidok (diginin.] erdei mácsonya Dipsaci silvestris radix Honos Európában. kb.. hypertonia. izovitexin-glikozidok.. klorogénsav. szteroid szaponinok. diginatigenin. 2. szeptember elején vágják le a tőleveleket. asthma cardiale. illatszeripar.doksi. és más Dioscorea fajok – DIOSCOREACEAE jamszgyökér Dioscoreae tuber Honosak többnyire trópusi földrészeken.Forrás: http://www.D. D. – DIPSACACEAE [syn. Cardialis insufficientia pozitív inotrop hatása miatt.5% szteroid kardenolid glikozid. D. – DIOSCOREACEAE ideggyökér Dioscoreae villosae rhizoma et radix Honos atlantikus É-Amerikában. Áttelelő lágyszárú. kávésav. Hatóanyag: scabiosid glikozid.

nyálka-poliszaharid. szigorúan védett rovarfogó növény. 0. Peruban. Likőripar.. Finnországban). Magyarországon is könnyen termeszthető egyéves lágyszárú. üde talajú lomb. Évelő.3-0. mérsékelt égövi Ázsiában. cineol). Duboisia myoperoides R. Csendes Óceániában. Drimys winteri Forst. lázűző korongtányér. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: illóolaj.és fenyőerdőkben gyakori. szeszkviterpén-lakton winterin. fűszer. bezoárgyökér Dorsteniae contrajervae rhizoma Honos Mexikóban. külsőleg antivirális. 0. Hatóanyag: floroglucin-származékok Alkalmazás: inkább régebben féregűző. Dracaena draco L. caryophyllen. plumbagin. más Drosera fajok – DROSERACEAE harmatfű Droserae herba Honos Európában. – MORACEAE Dorstenia brasiliensis Lam. E . Br. Inkább a Dunántúlon.) Schott – DRYOPTERIDACEAE [syn. Duboisia leichhardtii F. bakteriosztatikus. proteolitikus enzim Alkalmazás: broncholytikus.. taxifolin) Alkalmazás: stomachicum. továbbá spasmolyticum.. Drosera rotundifolia L. pinen. fuegin. gyanta. Dracocephalum moldavica L. főként Chilében. valdiviolid. D. spasmolyticum. – WINTERACEAE chilei fahéjcserje Drimysii winterii cortex Honos D-Amerika déli részén. É-Amerikában.) Sw. izoshinanolon). Muell. A Drosera rotundifolia termesztése a gyakorlatban is megvalósítható (pl. Polypodium filix-mas L. Hatóanyag: kb. harapásra. droseron. Új-Zélandban. fa. 1% illóolaj (eugenol. Hatóanyag: vörös gyanta Alkalmazás: gyógyszerészeti tapaszok készítése. Dryopteris filix-mas (L.: Aspidium filix-mas (L.5% naftokinon (pl.3% illóolaj (főként citral-tartalma jelentős) Alkalmazás: enyhe sedativum. évekig elvadulva szaporodik. secretolytikus.8 m-re is megnő. diarrhoea és malária kezelésében. illatszeripar.] erdei pajzsika Filicis (maris) rhizoma Filicis (maris) herba Kozmopolita. külsőleg kígyómarásra. – LAMIACEAE moldvai sárkányfő(fű) Dracocephali herba Dracocephali aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában. Hatóanyag: 0. a D. – DRACAENACEAE sárkányvérfa Draconis resina (= sanguis) Honos a Kanári-szigeteken. brasiliensis még Brazíliában. 7-metil-juglon.hu Alkalmazás: diureticum. – SOLANACEAE Duboisiae folium Honos Ausztráliában. flavonoid.doksi. igen ritka tőzegmohás lápjainkban.Forrás: http://www. korábban skorbut ellen. Eurázsiában sokfelé termesztik. intermedia Hayne. Hatóanyag: hioszciamin. szkopolamin Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag. Dorstenia contrajerva L. állatgyógyászatban is (készítmények formájában). gyantaszerű anyag Alkalmazás: diaphoreticum. emmenagogum. diureticum. futronolid. expectorans. továbbá flavonoidok (pl. relaxáló. évelő páfrány.

01-0. Hatóanyag: kb. gumós gyökerű lágyszárú. szterolok.) Nutt. 1% kávésavészter-glikozidok. A lemosott és felhasogatott gyökérzetet kíméletesen szárítják (beszáradás 3-4:1). vértisztítóként. – BORAGINACEAE terjőke kígyószisz Echii herba = Viperini herba = Buglossi agrestis herba Echii radix = Viperini radix = Buglossi agrestis radix Honos Európában. mérsékelt égövi Ázsiában.) A.2% allantoin. polifenolok Alkalmazás: népgyógyászatban herbáját bélhurut esetén. kétéves lágyszárú. mérsékelt égövi Ázsiában. Adventív.] kardamomum Cardamomi fructus (Ph. illatszeripar. influenza) megbetegedések leküzdésében rendszerint szeszes kivonatok (cseppek) formájában. hazánkban igen ritka. parkokban is gyakori.15% alkilamid (főként dodeca-tetraensav-izobutilamid). elaterinid-glikozid. kempferol. herbában pirrolizidinalkaloidok. népgyógyászatban magas vérnyomás ellen. 0. Igénytelensége miatt az Alföld fásítására is alkalmas bokor vagy fa. gyökeret külsőleg lábszárfekély borogatására.és tőtávolságra vetik. lágyszárú növények.. száraz. főként echinacosid. poliinek.) Cardamomi aetheroleum Honos DK-Ázsiában. fenolkarbonsavak. nálunk dísznövényként ismert többéves. Évelőágyakba 40 cm sor. Elettaria cardamomum White et Maton – ZINGIBERACEAE [syn. terpenilacetát) Alkalmazás: aromaticum. gyomtársulásokban. Cardamomum officinale Salisb. Indiai-szubkontinensen. antibakteriális. fruktán. fertőzéses (pl. A herbát is így kell szárítani (beszáradás 5:1). majd a legszebb példányokat tőosztással szaporítják. magjában pirazolil-alanin Alkalmazás: drasztikus hashajtó. fűszer. földön kúszó. kevés terpineol. – CUCURBITACEAE uborkás magrugó Ecballii elaterii radix Ecballii (elaterii) fructus Honos Mediterráneumban. meghonosodott É-Amerikában. 1 m magasra is megnövő.hu Ecballium elaterium (L. indol-harman típusú alkaloid elaeagnin csak nyomokban Alkalmazás: adstringens. – ASTERACEAE keskenylevelű kasvirág Echinaceae angustifoliae radix (= rhizoma) Echinaceae angustifoliae herba Echinacea pallida (Nutt. carminativum. . metil-hexitol bornesit. kvercetin. 1. Júliustól szeptemberig virágoznak. – ASTERACEAE halvány kasvirág Echinaceae pallidae radix Echinaceae pallidae herba Echinacea purpurea (L. Echium vulgare L. immunmoduláns glikoproteinpoliszaharidok (főleg a gyökérben) Alkalmazás: antivirális. aspecifikus immunstimuláns. Hatóanyag: gyökérben triterpén-glikozidok (cucurbitacinok). alkannin. Hatóanyag: ellagsav. gyanta. A termésben is cucurbitacinok. Üzemi termesztésre is alkalmasak. – ELAEAGNACEAE ezüstfa Elaeagni folium Honos K-Európában. Rich. Hg. Egyéves.Forrás: http://www. Utak mentén. allantoin.3-dicaffeoil-kinasav.: Amomum cardamomum L. Kaukázusban. kőtörmelékes talajon országszerte gyakori. Hatóanyag: gyökérben 1. Echinacea angustifolia DC.) Moench – ASTERACEAE piros kasvirág Echinaceae purpureae radix Echinaceae purpureae herba Honosak É-Amerikában. VII. Indiai-szubkontinensen. 0. Trópusokon termesztik. Elaeagnus angustifolia L.doksi.1% illóolaj. Homeopathia. grippe. Hatóanyag: 1-4% illóolaj (főleg 1. Ny-Ázsiában.8-cineol.

Forrás: http://www. 0.. Álmatlanságot is okoz. országosan igen ritka.hu Eleutherococcus senticosus (Rupr. helyenként tömegesen található. áttelelő lágyszárú.2-0. A szár felülete érdes tapintású. főleg az efedron (L.5 m-re is megnövő félcserje. Különösen nedves réteken. – EQUISETACEAE mezei zsurló Equiseti herba (Ph. – ERICACEAE amerikai földibabér Epigaeae repentis herba Honos atlantikus É-Amerikában. adaptogén (fokozza a stressztűrést). Epilobii herba Hatóanyag: 4-14% makrociklusos ellagitanninok (főleg oenothein B. mészkerülő erőkben. Epilobium parviflorum Schreb. Ph. É-Afrikában. Equisetum arvense L. – ARALIACEAE [syn. mocsarakban. et Maxim.: Acanthopanax senticosus (Rupr. magaskórós növényzetben. Homeopathia. Hg. áttelelő lágyszárú. szántókon. Epigaea repens L. VII. – ONAGRACEAE kisvirágú füzike Honos D-Eurázsiában. gyulladásgátló is. palustre) szárával. Epilobium montanum L. kevésbé oenothein A). Egyes alföldi helyeken.) Honos Távol-Keleten. csakis orvosi ellenőrzéssel. stimulans. Mediterráneumban. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben. VIII. Eur. Hatóanyag: protoalkaloid L-efedrin.. galluszsavlaktonok. É-Amerikában. Árnyékban jól szárítható (beszáradás:3-5:1). kis termetű félcserje. rózsás füzike Honos Európában.02% lignan sesamin (= eleutherosid B-4). fenilpropán-alkoholok és glikozidjaik (pl. homok. Epilobium roseum Schreb. bronchitis). érszűkítő (szemcsepp. szórványosan. (+)ψ−efedrin. Évelő lágyszárú. erdei füzike Honos Eurázsiában. kumarin (umbelliferon). ursolsav. β-szitoszterol Alkalmazás: prostata-hyperplasia. 1-2% flavonoid. cserzőanyag. Szibériában. áttelelő. tisztított efedrin adrenomimetikus. dombi füzike Honos Európában. galluszsav Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. – EPHEDRACEAE (közönséges) csikófark Ephedrae herba Ephedrae distachyae fructus Honos Közép. 4. . et Maxim. helyenként.és DK-Eurázsiában. Hatóanyag: arbutin. 0. Ph. nedves réteken országszerte. Hatóanyag: 0. Ephedra distachya L. Mediterráneumban. szemben a selymes tapintású és mérgező mocsári zsurló (E. K-Ázsiában. orrcsepp). szterolok. áttelelő lágyszárú. 4. Mediterráneumban. még Catha edulis!).) Honos Európában. Ph.25% alkaloid (efedrinek) Alkalmazás: előbbivel megegyező. K-Ázsiában.) Harms] tajgagyökér Eleutherococci radix (Ph. oldja a bronchus görcsöt (asthma bronchiale. 0. kábít. erőteljes lágyszárú.34% syringaresinol-glikozidok. Hatóanyag: 0..05-0. – EPHEDRACEAE Ephedrae sinicae herba Honos Kínában. Honosítása Magyarországon eddig nem járt sikerrel. Hg. Főleg a Dunántúlon üde és mészkerülő erdőkben gyakori. Közel 1 m magasra is megnő. (+)nor-ψ-efedrin Alkalmazás: a kivont. Kínában. steril hajtását gyűjtik. de hozzászokható! Ephedra sinica Stapf. syringin).12% pentaciklusos triterpén szaponin protoprimulagenin A és glikozidjai (eleutherozid I-től M-ig). VIII. dolomit-sziklagyepekben igen szórványosan fordul elő.és löszpusztákon. Hg. védett. szegélyeken.) Maxim.5-1. 0. Epilobium collinum Gmel.6% glucan és glucuronoxylan Alkalmazás: tonicum. 2-6 m magasra megnövő cserje.doksi. Eur. vagyis sympathomimeticum.

etilamin. benzil-benzoesav. cymol.hu Hatóanyag: kb. Hatóanyag: flavon. Eriodictyon californicum (Hook. Erigeron acer L. 0.) Chev. Száraz gyep. szabad aminosavak és aminok (pl. megfázás esetén. sok káliumsó. Cronquist] betyárkóró. Népgyógyászatban köszvényre. 1-1. . 0. enyhe húgyúti fertőtlenítő. 10%-a vízben oldódó szilikát).). Hatóanyag: illóolaj. et Arn. kb. 5% cserzőanyag (közte galluszsav).) L’Hérit – GERANIACEAE bürök gémorr Erodii cicutarii herba Cirkumpoláris. Hatóanyag: 3-6% tetrahidroxi-flavanonok (eriodiktiol. helyenként gyakori. cumulen (alken-lakton) Alkalmazás: gyulladásgátló. népgyógyászatban húgyúti betegségekben. lipidek Alkalmazás: antibakteriális. vesekőhajtó is. asthma bronchiale esetén. Draba verna L.7 m magas cserje. 30 szénatomos alifás equisetolsav). kétéves vagy áttelelő. onnan behurcolt gyomként Európában és világszerte (kozmopolita). Homeopathia. Erica tetralix L. egy. kevés illóolaj. cserzőanyag. Erigeron canadensis L. dikarbonsavak (pl. cserzőanyag.. – HYDROPHYLLACEAE hegyi balzsam Eriodictyonis herba (folium) Honos USA nyugati területein (Kaliforniától É-Mexikóig) és Brazíliában. cerotinsav). kolin. ízesítő. népgyógyászatban még menstruációs vérzések csillapítására.és kempferol-glikozidok). egy. terpineol.Forrás: http://www. cserzőanyag.1% illóolaj (limonen. Hatóanyag: flavon. Erophila verna (L. 0. lázcsillapító. Hatóanyag: glikozinolát (szinapin) Alkalmazás: népgyógyászatban mellhártyagyulladás esetén. Mediterráneumban. dipenten. szaponin. Az egész országban száraz gyepekben. ursolsav Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe expectorans.3-1. Mediterráneumban.doksi. Eruca sativa Mill. – ERICACEAE keresztes erika Ericae tetralicis flos Honos É-Európában. – ASTERACEAE [syn. koffein. metil-di-heneikosil-metanol.2-0. matricaria-észter stb.vagy kétéves lágyszárú. galluszsav. gyantagumi (pentatriacontan. Erodium cicutarium (L.5 m-re is megnőhet. szétterülő lágyszárú. flavon. Néhol termesztették. eriodiktionsav). gyakran 1 méterre is megnő. tetrahidroxiflavonok (chrysoeriodiktiol.és gyomtársulásokban közönséges. – ASTERACEAE bóbitás küllőrojt Conyzae coeruleae (= minoris) herba Honos Európában. kvercetin. alken-lakton típusú cumulen Alkalmazás: népgyógyászatban régebben húgyúti betegségekben. xanthoeriodiktiol). – BRASSICACEAE [syn. egyéves lágyszárú. Tonicum. húgyúti fertőzésekben. mérsékeli az ödémás tüneteket. gyomorvérzés. tyramin). anthelminticum. – BRASSICACEAE borsmustár Honos D-Eurázsiában.vagy kétéves lágyszárú. adstringens. kapásokban igen elterjedt. putrescin. kolin.) Torr. külsőleg vérzéscsillapító. sőt dysenteria esetén. seprence Erigeronis canadensis herba Honos Amerikában.: Conyza canadensis L. szaponinok Alkalmazás: diureticum (az elektrolit-egyensúlyt nem befolyásolja). elvadulva vetések gyomtársulásaiban helyenként terem. szterolok. Országunkban parlagokon. poliensavak.5 m magas örökzöld cserje.] tavaszi daravirág Bursae pastoris minimae herba Honos Eurázsiában. Homeopathia. linalool. egy. Hatóanyag: 0.vagy kétéves. eriodiktionin. triacontan. szántókon.: Erophila draba Spenn. melynek kb. antidiarrhoeicum. flavon. 10% ásványi vegyület (kovasav. geraniin. illóolaj Alkalmazás: diureticum.9% flavonoid (pl. bronchitis.

élénkséget okoz. szaponin. novogranatense Morris és más Erythroxylum fajok – ERYTHROXYLACEAE koka(cserje) Cocae folium Honos Dél-Amerikában (Bolívia. erősen hat a központi idegrendszerre.7-2. diureticum. Columbia) és Jáván. saniculagenin A. fűszer. főleg ártéri réteken néhol gyakori. 0. alkaloidhoz kötődő savak. menstruációt elősegítő. hygrin.vagy többéves lágyszárú. a levélben glikozinolátok mellett flavonoid (főként izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: porított magja antibakteriális. B. 1%). E. száraz gyepekben néhol nem ritka. Ausztráliában és máshol is termesztik.Forrás: http://www. Alkalmazás: népgyógyászatban hurutoldó. kipusztulóban. szterolok. Hatóanyag: 0. emeticum. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (strophantidin. a fő alkaloid cocain (kb. nyílt. Országosan gyakori. Erysimum crepidifolium Rchb. 2-3 m magas cserje. Indiai szubkontinensen. 1. hygrinek). viasz. flavonoidok. egy. truxillsavak. D-Szibériában. saláta. C. 0. – BRASSICACEAE sziklai repcsény Erysimi herba Honos Közép. Erythroxylum coca Lam. továbbá vértisztító. herbában ugyanezek kisebb mennyiségben. az Alföldön gyakoribb. – APIACEAE mezei iringó Eryngii rhizoma et radix Eryngii herba Honos Európában. – LILIACEAE alacsony kakasmandikó Erythronii americani folium Honos É-Amerikában. gyanta Alkalmazás: kokain helyi érzéstelenítő (nyálkahártyákra). Eschscholtzia californica Cham. É-Afrikában. Hatóanyag: gyökérben kb. mellékalkaloidok: tropacocain. – APIACEAE kék iringó Eryngii plani herba Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein. hajtása diureticum. Európa és Szibéria sztyeppjein). valamint légúti bántalmakban. cserzőanyag.és prostata-. Áttelelő. expectorans. 46% az erukasav). kakukkmák Eschscholtziae herba .02-0. sympathomimeticum. Hatóanyag: 0. – BRASSICACEAE szürke repcsény Erysimi canescentis herba Honos Eurázsiában (pl. Üdítő italokba a kokainmentes kivonatot használják. degradált legelőkre jellemző. hallucinációt idéz elő. izgatottságot. Eryngium planum L. Hatóanyag: metilenbutiro-lakton Alkalmazás: bakteriosztatikus. pl. védett.. kb. emésztést elősegítő. Az Alföldön gyakoribb. Áttelelő lágyszárú. Euphoriát. aphrodisiacum. vizelethajtó. cuskhygrin. Eryngium campestre L. truxinsavak.1% illóolaj. néha eléri az 1 m magasságot is.doksi. 0.5% alkaloid (ecgoninok. Peru.5% triterpénszaponin-glikozidok (fő aglikonok: eryngiumgenin A.1% illóolaj. továbbá klorogénsav és kávésav. Magyarországon száraz gyepekben igen ritka. egyéves vagy áttelelő lágyszárú. helvetikosid) Alkalmazás: kivont hatóanyaga gyógyszerként cardiotonicum (mindkét drog esetében). hólyag. Homeopathia. A Dunántúlon ritkább. poliinek Alkalmazás: népgyógyászatban szamárköhögés és légcsőhurut esetén köptető. kb.5-2. D. F). Erysimum diffusum Ehrh.hu Hatóanyag: magban 16-33% félig száradó zsíros olaj (a zsírsavak közül legtöbb.5% cserzőanyag. – PAPAVERACEAE kaliforniai-mák. glikozinolát (glükoerucin). mustárpótló. Erythronium americanum Ker Gawl.13% illóolaj.és Kelet-Európában. terebélyes lágyszárú. régebben nyaki nyirokcsomók gümőkórjában. száraz gyepekre. tropeinek.

Hatóanyag: 1.. sok más rokonfajával együtt világszerte termesztik szubtrópusi és mediterrán éghajlatú területeken. Eupatorium cannabinum L. lignum Honos Kína középső részén. geniposidsav. antioxidáns. triterpén ursolsav és olenaolsav. kéreg adstringens. inkább a Dunántúlon és Középhegységben fordul elő. Levél enyhe laxans. Hatóanyag: kb. Eucommia ulmoides Oliv. proanthocyanidinek. terpenoid-floroglucin macrocarpal A-J és eucalypton Alkalmazás: expectorans bronchitisben. zsíros olaj. terebélyesedő. pl. Kéregben cserzőanyag Alkalmazás: magból szívre ható glikozidokat lehet kivonni. sziklás. népgyógyászatban gyomor-.0% iridoid-glikozid aucubin. . flavonoidok. chekeninsav.] cseken-cseresznyemirtusz Eugeniae folium Honos Chilétől Új-Kaledóniáig. Európában. – MYRTACEAE [syn. Baker és más Eucalyptus fajok. evosin. a lignanok közül bisbenzil-perhidro-furofurán-típusú vegyületek. VII. Eur. A növény felső. továbbá ellagitannin.hu Honos Kaliforniától Új-Mexikóig. Euonymus europaeus L. Ny-Ázsiában. Ph. mocsári társulásokban. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: kb. Ph.2-3. Hg. flavonoidok. T. 4. egyén monoterpén. Hatóanyag: 0. evolin stb.: Myrtus cheken Spreng.1-4. gyanta. Hg. Kaukázusban. közülük a legfontosabb a pinoresinol-diglikozid Alkalmazás: tonicum. kb. smithii R. Eugenia chequen Mol. evobiosid). protopin) Alkalmazás: enyhe fájdalomcsillapító és nyugtató. chekenin. evorin. ulmosid.doksi. Hg. – ASTERACEAE sédkender Eupatorii cannabini herba = Cannabis aquaticae herba Eupatorii cannabini rhizoma (= radix) = Cannabis aquaticae radix Honos Közép-Ázsiában.8-cineol. VIII. diureticum.és K-Európában. egyéves lágyszárú. folyók mentén. adstringens. ajugosid.és húgyúti bántalmakban gyulladáscsökkentő. 0.) Honos Ausztráliában. továbbá harpagidacetát. – MYRTACEAE eukaliptusz Eucalypti folium (Ph. Nálunk kertekben gyakori dísznövény. reptosid. Szellős. Euonymi fructus Euonymi folium Euonymi radix Euonymi semen Hatóanyag: magban digitoxigenin-glikozidok (evonosid. geniposid. antihypertensiv hatása igazolt. Euonymus verrucosus Scop. keserű chekenon. diureticum. piridinalkaloid evonin.1% izokinolin alkaloid (fő típusok: allocryptopin. 40 cm-es virágos hajtását a virágzás kezdetén gyűjtik. Júniustól szeptemberig virágzik. nyirkos erdőkben. antibakteriális. polybractea R. Termésben és levélben xanthofillok. Eur.. p-cymen). Országosan gyakori patakok. cserzőanyag Alkalmazás: tonicum. bibircses kecskerágó Honos DK. VIII.. Az egész országban gyakori erdei cserje.Forrás: http://www. bél. expectorans. eucommiol.5% illóolaj (70-85%-a 1. ártéri gyomtársulásokban. 4. Eucalyptus globulus Labill. kevés szeszkiviterpén. E. Baker. ligeterdőkben. egyéb kardenolidok. Mediterráneumban. T. cineol). 1% illóolaj (pinen. pinenek. száraz helyen kiterítve szárítják (beszáradás 4:1). – CELASTRACEAE (közönséges) kecskerágó Honos Európában. Drogot és illóolajat szolgáltathat még: E. chekenitin. Ph. homeopathiában is használják.) = Eucalypti globuli folium Eucalypti cortex Eucalypti aetheroleum (Ph. készítmények gyermekgyógyászati célra is. – EUCOMMIACEAE Eucommiae cortex. antivirális.

taraxerol. 0. Homeopathia. egyéves lágyszárú. metilflavonok). 3-8% gallotannin. 4% gumianyag. kb. ezek kondenzált éterei (usninsav. Hatóanyag: 2-3% polioxi. Hatóanyag: kb. rutin. F Fagopyrum esculentum Moench – POLYGONACEAE pohánka. cholagogum. szterolok. diterpénészterek (ingenolok). Marokkóban. – EUPHORBIACEAE farkas kutyatej Euphorbiae cyparissiatis herba Euphorbiae cyparissiatis radix Honos Európában. diureticum. külsőleg furunculusok kezelésére. hopenon Alkalmazás: antibakteriális. Eupatorium perfoliatum L. sokfelé termesztik. atranorin. orcin-karbonsavmetilészter) Alkalmazás: antibakteriális. et Schmidt – EUPHORBIACEAE marokkói kutyatej Euphorbium Honos É-Afrikában. rhisoninsav. világszerte meghonosodott (pl. külsőleg bőrizgató. szeszkviterpén-alkoholok (pl. Enyhe laxans. Grippe. bokorszerűen szétterjed. lecanorsav. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban szemborogató enyhébb szemgyulladás esetén. emeticum. gyomor. kb. cycloartanol. . amyrin. illatszeriparban fixáló. kaucsuk Alkalmazás: külsőleg bőrizgató. cserzőanyag Alkalmazás: fokozza a szervezet nem specifikus immunválaszát. diaphoreticum. egyes psoriatikus bőrbetegségek kezelésére szolgáló készítmények alkotórésze. É-Afrikában.vagy polimetoxi-fenol everninsav. 2 m magas kaktuszszerű évelő.hu Hatóanyag: heteroglucanok. Euphrasia stricta Wolff (közönséges) szemvidító Honos Európában.) Gärtn. kb.7% illóolaj (orcin-monometilészter. főként állatgyógyászati célra.doksi. flavonoidok. flavonoidok (eupatorin. Euphorbia resinifera Berg. Hatóanyag: herbában kb. 18% gyanta. a Dunántúli Középhegységben és északkeleten hegyi réteken elég gyakori. 0. Balkán-félszigeten. catalpol. eupatoriopicrin). egyéves lágyszárú. cserzőanyag Alkalmazás: grippe ellen. 40% gyanta. 10% phorbinsav-lakton.és bélnyálkahártya-megbetegedések. felső légúti hurutok kezelésére jótékony hatású. 2-40% euphorbon (euphorbolok). – ASTERACEAE átnőttlevelű sédkender Eupatorii perfoliati herba Honos É-Amerikában (Kanadától Floridáig.: Euphrasia officinalis L.). diureticum. evernsav. hajdina Honos Kínában.) Ach. euphol. triterpének. Többéves lágyszárú. izokvercitrin. szterolok. A Dunántúl és a Középhegység rétjein néhol elég gyakori. keményítő. divaricatsav stb.15% illóolaj. kumarin umbrelliferon. ixorosid. Euphrasia rostkoviana Hayne – SCROPHULARIACEAE [syn. kvercetin. É-Amerikában. népgyógyászatban laxativum. – PARMELIACEAE tölgyfazuzmó Lichen quercus Honos K-Európában. resiniferol. Kis termetű. Euphorbia cyparissias L. Homeopathia. amarum. szaponin.] orvosi szemvidító Honos Európában. citotoxikus tumoros sejtekre is (in vitro). 3% kaucsuk. orcin. É-Amerikában is). Texasig) Hatóanyag: dihidroxi-trimetoxi-flavon eupatorin. légzőszervi hurutok esetén.Forrás: http://www. gastroenteritis. Evernia prunastri (L. euphol. influenza. Euphrasiae herba (DAC) Hatóanyag: iridoid aucubin (rhinanthin). Ny-Ázsiában. Országszerte száraz gyepekben közönséges. Fagopyrum tataricum (L.

guajazulen. angelicasav. kéreg cserzőszer. Honos Afganisztánban. izoguajazulen és egyéb szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: antibakteriális. termésben 25-45% zsíros olaj. Ferula gummosa Boiss. Fagopyrin fényérzékenyítő. tannin. galaktóz. továbbá cyanidin. 10% kondenzált catechin-tannin. – FAGACEAE (közönséges) bükk(fa) Fagi folium Fagi cortex Fagi lignum Fagi fructus Fagi pix Fagi aetheroleum empyreumaticum Honos Európában. betulin. umbelliferon.hu tatárka Honos Szibériában. kámfor. Fagopyri herba Hatóanyag: 1-5% rutin. talajkötő. flavonoidok. kumarin umbelliferon. Fagus sylvatica L.: Ranunculus ficaria L. Polygonum cuspidatum Sieb. homeopathia. légúti és húgyúti tisztító. fagopirizmust okoz. Hatóanyag: 1 % illóolaj.. 60% gyanta. nagy termetű. termesztik. metilcrotonsav. ocimen. klorogénsav. Iránban. linalool stb. erőteljes. csersav. Homeopathia. Ny-Ázsiában. f.és Közép-Ázsiában. termése hántolva élelmiszer. dysmenorrhoea. 10-20% illóolaj (pinen.doksi. szaponin. 17% gyanta. bronchus-spasmus esetén. kéregben 3-4% cserzőanyag. telepeket alkot. gyökérben még antrakinonok Alkalmazás: adstringens (égési sebekre). 1-3 m magas. – APIACEAE büdösgyantagyökér Asa foetida Honos Ny-Ázsiában. lecuocyanidin. vanillin. Egyik legfontosabb. leggyakoribb ártéri fátyoltársulásokban.Forrás: http://www. Ferula rubricaulis Boiss. Fallopia japonica (Houtt. anthelminticum. arabinóz. Hatóanyag: levélben fenolkarbonsavak. tannin Alkalmazás: gyógyszeripari feldolgozás (rutin). eróziógátló. Hatóanyag: 25-65% gyanta (asaresin). rhamnóz polimerek). Galbani aetheroleum Galbanum = Ferulae gummosae resina Hatóanyag: kb. ún. mircen.. et Zucc. K-Ázsiában. termés kávépótló (antidiarrhoeicum). fekélyekre. – RANUNCULACEAE [syn. ferulasav. Homeopathia. Homeopathia.) Ronse Deer. 30-50% galbanumsav. Ficaria verna Huds. szitoszterol. Turkesztánban. Hatóanyag: kb. bélgörcs ellen.: Reynoutria japonica Houtt. Ferula asa-foetida L. Ferula sumbul Hook. Ficaria ranunculoides Roth] . Illatszeripar. diarrhoea esetén. stilbenek. farészben fenol (syringa-resinol) Alkalmazás: levél dohánypótló. – POLYGONACEAE [syn. cadinen.). erdőt alkotó fafajunk. sumbulsav.: Ferula galbaniflua Boiss. diantron fagopyrin. Évelő. flavonoidok. fernasiferolok Alkalmazás: gyomor-. Kaukázusban. külsőleg reumára. caren. Rokon fajai is előfordulnak. 6-20% illóolaj (diszulfidok). antidiarrhoeicum. továbbá 30-40% gumianyag. fatest kátrányalapanyag (száraz desztillálással nyert párlat). Díszítő értékű. 25-30% gumianyag (glukuronsav. – APIACEAE [syn. valeriansav. főként (kb. et Buhse] gyantás husáng Honos Ny. vanillinsav. szterolok Alkalmazás: tonicum. évelő lágyszárú. ebből 27% galbaresensav. Erősen terjed. terpineol. – APIACEAE Sumbuli radix Honos Turkesztánban. limonen.] japán keserűfű Polygoni cuspidati herba Polygoni cuspidati radix Honos Kínában. 60%-ban) asaresitannol ferulasavészterek.

2-4 éves állományban szeptember elején). VII. virágokban különösen híperosid Alkalmazás: golyva kezelésre. Évelő lágyszárú. benzilalkohollal) és 1-5% flavonoid (spiraeozid). subsp. Eur.) Thell. 2-4 cm mélyre. Hg. 6-7:1). továbbá stomachicum.. felső légúti panaszokban. Hatóanyag: 0.. néha kivadul.ROSACEAE koloncos legyezőfű Filipendulae radix = Saxifragae rubrae radix Filipendulae herba = Saxifragae rubrae herba Honos Eurázsiában. A betakarítást akkor kezdik. Filipendula ulmaria (L. vese. magas termetű. júliusban virágzik. metilchavicol. limonen). VIII. 2% triterpén-szaponin (aglikon hederagenin. elterjedt Európa keleti. vulgare (Mill. gyökérnedv népgyógyászatban aranyérre. VIII. még szubtrópusi területeken is elterjedt. a magban 2430% zsíros olaj (gazdag linolensavban). phellandren. 4. – APIACEAE édeskömény Foeniculi dulcis fructus (Ph. Júniusban. illóolaj (sok szalicilaldehiddel. A kb. proteolitikus enzim ficin (egyéb enzimek is). Ph. pinen.) Foeniculi herba Foeniculi radix Foeniculi aetheroleum (Ph. lombhullató cserje vagy kisebb fa. avicularin. gyökérben tannin Alkalmazás: diureticum. napos. A Dunántúlon és a Középhegységben gyakoribb. Hatóanyag: 50-70% invert cukor. Mediterráneumban. dulce (Mill. Bokrosodó. váladékcsillapításra.) Maxim. Magyarországon is két alfaját (subsp.. A kombájnnal betakarított termést műszárítón és tisztítógépeken dolgozzák fel.). Ph. Ny-Ázsiában. de védett. Az édes típusú termésben 1. 2-4 éves lágyszárú. spiraeosid. 4. melynek 80-95%-a t-anetol . Késő ősszel vagy kora tavasszal vetik 40-50 cm sortávolságra. vanillin. Foeniculum vulgare Mill. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1. Ficus carica L. gyertyánostölgyesekben gyakori. Hg. Félszáraz vagy üde réteken országszerte gyakori. Ph. Júniustól őszig virágzik. kaucsuk Alkalmazás: laxans. VIII. VII. sokfelé termesztik. Szibériában. Hg. meleg kertekben máshol is termést érlelhet. Hatóanyag: gaultherin. magaskórós patak menti növényzetben. Évelő lágyszárú. ill. ánizsaldehid.Forrás: http://www. kvercetin-dipentosid. Hg. diureticum főként reuma és köszvény esetén. Országszerte üde erdőkben. északi részein. Filipendula vulgaris Moench . Mediterráneumban. Eur. 4.hu salátaboglárka Chelidonii minoris herba = Ranunculi ficariae herba Ficariae (minoris) radix = Chelidonii minoris radix Honos Európában. antiphlogisticum.) Honos Eurázsiában. – MORACEAE füge(fa) Caricae fructus Honos Eurázsiában. feniletilalholollal. – ROSACEAE [syn. immunmodulans. közepes termetű.3-0. 5% pektin. amikor a termések fele érett (első évben szeptember végén. Főleg az ország délnyugati területein.] réti legyezőfű Filipendulae ulmariae herba (Ph. cserzőanyag.) Spiraeae (ulmariae) herba Spiraeae flos (DAC) = Spiraeae ulmariae flos Spiraeae radix = Ulmariae radix Honos Mongóliában.) = Foeniculi fructus (Ph. Mediterráneumban.5% fenolglikozid monotropitin (szalicilaldehidek primverosidja) és spiracin (szalicilsav-metilészterek primverosidja). a többi fenchon. évelő (többéves) lágyszárú. demulcens. Eur. fűzlápok szegélyén.: Spiraea ulmaria L. oleanolsav).5-3% illóolaj.doksi. szalicilaldehid. 40 cm-es virágos hajtásvéget vagy a lefosztott virágot árnyékban. Hg..és húgyúti kőképződés ellen.) Thell. Élelmiszer. kb. ellagitannin Alkalmazás: diaphoreticum meghűléses betegségekben. Hatóanyag: levélben kevés anemonin. Hatóanyag: termésben 2-6% illóolaj (50-70%-a t-anetol.) Foeniculi amari fructus (Ph.

Közepes vagy magas cserje. – OLEACEAE virágos kőris.. főleg üdébb erdeinkben gyakori. Hg. VIII. Eur. diureticum. 7% antrakinon-glikozid glukofrangulin (főként glukofrangulin A).. diaphoreticum. VII. nyomokban peptidalkaloid (frangulanin. ÉNy-Ázsiában. Hg. VIII. gumianyag. antirheumaticum. (Virág sziromlevelében kb.] kutyabenge Frangulae cortex (Ph. oxyphylla M. emmenagogum. franganin). Ázsia mérsékelt égövi részein. Középhegységünkben. expectorans (felső légúti hurutokban). frangulaemodin-diantron. frangulin A. kerti díszcserje. Forsythia suspensa (Thunb. kiválasztást fokozó. Ph. ma cirkumpoláris. triterpénsavak.Forrás: http://www. vörösfenyőn (Larix decidua). physcion. Országszerte erdei tisztásokon. gyanta. cserzőanyag. A virágzó növények levelét gyűjtik kb. flavonoidok (kvercetinek) Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. vágásokban könnyen elszaporodó elegyfa.. növeli a perisztaltikát. Fomes officinalis Faull – POLYPORACEAE orvosi tapló Laricis fungus Honos főleg Szibériában. cserzőanyag. – POLYPORACEAE bükkfatapló Chirurgorum fungus Honos főleg közép-Európában. tonicum. Hatóanyag: 1% szaponin oleanolsav Alkalmazás: laxans. B. vérzéscsillapító. Hg. flavonoidok. idősebb. Ph. mannakőris . chrysophanol).és vesekőkólikában).) Fr. Árnyékban jól szárítható (beszáradás 4:1). 4. 3 cm-es nyéllel. esculetin. félig korhadó bükkfákon gyakori. amarum. – OLEACEAE magas kőris Fraxini folium (Ph. Hatóanyag: 10-30% gombacellulóz. izoprenoidok.) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Ph. Hatóanyag: kéregben kb. diureticum. Kéregben kumarin fraxinol. Frangula vulgaris Borkh. spasmolyticum (különösen epe. mannit Alkalmazás: levél laxans. Hatóanyag: metil-disztearil-borostyánkősav. Fragaria vesca L.) Vahl – OLEACEAE aranyfa Forsythiae suspensae fructus Honos K-Ázsiában (Kínában). Dél-Európában. ursolsav. illóolaj. – ROSACEAE erdei szamóca Fragariae folium (DAC) Fragariae fructus Fragariae radix Honos Eurázsiában. VIII. Hatóanyag: levélben rutin.) Fraxini cortex Honos Európában. carminativum (gyermekgyógyászatban is). Eur. mannoglukogalaktan. fraxetin. antiphlogisticum. üde erdőkben. oligomer proanthocyanidinek. Áprilistól júniusig virágzik. továbbá más anrakinon-glikozidok (glukofrangulin B. (Algériában.: Rhamnus frangula L. kéreg antipyreticum. Drogot szolgáltathat még a F. évelő lágyszárú. telepítésre is alkalmas. kumarin. Marokkóban honos).doksi. – RHAMNACEAE [syn. Ph. Fraxinus excelsior L.és elektrolit-resorpciót. fraxidin. gyümölcséből szirup és élelmiszerek készülnek. poliinek Alkalmazás: régebben népgyógyászatban adstringens. mannit. vastagbélben gátolja a víz. Hg. tonicum. Fraxinus ornus L.hu Alkalmazás: antibakteriális. kvercitrin és egyéb flavonoid. Kaukázusban. frangulaemodin. glukuronoglukan Alkalmazás: régen népgyógyászatban kisebb sebek kezelésére. 1% a kivonható rutin). É-Afrikában. Gyökér és termés fő hatóanyagai nagyrészt hasonlóak. izofraxidin. bokros területeken gyakori. esculin. asthma bronchiale kezelésére. Eur..) Frangulae fructus (= bacca) Honos Európában. fraxin. Ph. Alkalmazás: laxans. Európában sokfelé telepítik. 4. Frangula alnus Mill. almasavsók.. Bieb. 4. Fomes fomentarius (L. Hatóanyag: 5-10% ellagitannin (pedunculagin. lactagogum.

Júliusban. Fumaria officinalis L. DAB) Honos É-Afrikában. augusztusban virágzik. .hu Manna (canellata) Honos Európában. sinactin. Egyéves lágyszárú. flavonoidok (pl. Galega officinalis L. Ph. VIII. szaponin.2% galein). szőrös kenderkefű Honos Eurázsiában. bokorerdőkben. magban főleg galaktomannanok Alkalmazás: korábban bevált galactogog (újabban alkaloid tartalma miatt nem javasolják). barnamoszat telep Fucus vel Ascophyllum (Ph. ez is gyűjthető. 0. Szántók. különösen gyermekgyógyászatban. Hatóanyag: alkaloid peganin. Hatóanyag: benzil-izokinolin alkaloid protopin. egyéves lágyszárú. árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1). Szórványosan fordul elő vágásokban. Homeopathia. Hatóanyag: kb. fukoxanthin. gyomtársulásokban. de pusztul..1% alkaloid (lycorin = narcissin. epegörcs csillapító). Ascophyllum nodosum Le Jol. Hg. Fucus vesiculosus L. alginsav. criptopin. Országszerte előforduló cserje. 0. epevezeték görcsös állapota esetén (gyógyszerként epekőhajtó. szegély-gyomtársulásokban él. nem súlyos diabetes esetén. criptocavin. galanthidin. mellékhatás nélküli laxans.05% jód Alkalmazás: adipositas.) Honosak az Atlanti és a Csendes Óceánban. útszélek gyomtársulásaiban néhol gyakori. Eur. Kaukázusban..FABACEAE kecskeruta Galegae (officinalis) herba = Rutae caprariae herba Galegae semen Honos DK-Európában. . flavonoidok Alkalmazás: epebántalmak. nartazin. Kb. magnarcin. 1. Ny-Ázsiában. G Galanthus nivalis L. – AMARYLLIDACEAE hóvirág Honos Európában. cserzőanyag. A Dunántúl és a Középhegység üde és nedves lomberdőiben elég gyakori. 40 cm-es virágos hajtásvégeit forgatással. száraz tölgyesekben. nyirkos sziklás erdőben elég gyakori. Inkább a Dunántúlon él. Fucus serratulatus L.] vetési kenderkefű Honos Közép. oligoszaharidok. Elő-Ázsiában. ligeterdőkben. narwedin. Hg. nyomokban fraxin Alkalmazás: enyhe.: Galeopsis ochroleuca Lam. árterületeken. hippeastrin. stylopin. Egyéves lágyszárú. Szibériában. tarka kenderkefű Honos Európában. Kaukázusban..) Alkalmazás: galanthaminnak fizosztigminszerű hatása van.doksi. Galeopsis segetum Nekker – LAMIACEAE [syn.és D-Európában. Galeopsis speciosa Mill. bulbocapnin stb. – PHAEOPHYCEAE tang.. schleicheri (közönséges füstike) előfordulása.. lágyszárú. hidroxi-galegin). Könnyen termeszthető.Forrás: http://www. – FUMARIACEAE orvosi füstike Fumariae herba (Ph. haemanthamin stb. kb. Ny-Ázsiában. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: eléri a 60% fukoidin-tartalmat (polifukánok). egyéves lágyszárú. Hatóanyag: 70-90% mannit. Hagymás évelő. cserzőanyag. emeticum. védendő. hyperthyreosis. cukrok. Galeopsis tetrahit L. zeaxanthin. diureticum. Általánosabb a F. corydalin. tazettin. karotinok. fukusz. főként nedves réteken. Főleg a Dunántúl ligeterdőiben. enyhe laxans. guanidin-származékok (galegin. továbbá időskori. 4. Európában. VII. fukoszterin. galanthamin. arteriosclerosis esetén.

É.hu Galeopsidis herba Hatóanyag: kb. A Dunántúl gyertyános és bükkelegyes erdőiben gyakori. – ERICACEAE kúszó fajdbogyó Gaultheriae folium Gaultheriae aetheroleum . Gaultheria procumbens L. flavonoidok Alkalmazás: diureticum. morellin. Japánban üvegházakban termesztik.9% illóolaj (14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol.: Angostura trifoliata (Willd. scopoletin.) Elias. galipolin. Országszerte degradált és gyomtársulásokban helyenként igen gyakori. rubiadin-primverosid. továbbá szeszkviterpének (cadinen. lágyszárú.) Engl. – RUBIACEAE közönséges galaj Cirkumpoláris. Garcinia hanburyi Hook f. cusparein) Alkalmazás: amaro-aromaticum. Hatóanyag: asperulosid. Galium verum L. expectorans. Galipea officinalis Hancock – RUTACEAE [syn.és bélhurut esetén. klorogénsav. 5-10% cserzőanyag. Dyspepsia. kinasav. ma diureticum ödémás panaszokban. 5 m magas fa. 0. kinolin alkaloidok (cusparin. Festékés lakkipar. – HYPERICACEAE gummi-gutta Gutta gummi = Gutti Honos Indokínában. diosmetin Alkalmazás: présnedv régen epilepszia ellen. májvédő. Hatóanyag: 1-1. antipyreticum. különösen intravénásan). izomorellasav.] szagos müge Asperulae (odoratae) herba = Galii odorati herba = Matrisylviae herba = Hepaticae stellatae herba = Cordialis herba Honos Eurázsiában. Hatóanyag: glucan.: Asperula odorata L. Galium aparine L.és Ny-Ázsiában. izomorellin. – RUBIACEAE tejoltó galaj Galii veri herba (DAC) = Galii lutei herba Honos Eurázsiában. asperulosid. cserzőanyag. erdőszegélyekben gyakori. É. évelő lágyszárú. növeli a légzés erősségét. – RUBIACEAE [syn. Ganoderma lucidum Fr. Galium odoratum (L. Homeopathia. hesperidin. kb. Hatóanyag: cserzőanyag.doksi. továbbá tonicum. illóolaj. évelő lágyszárú. galipen). Hatóanyag: gyanta (morellasav. monotropein. alizarin Alkalmazás: kumarin dikumarollá alakulva véralvadás-gátló. antiphlogisticum. Mediterráneumban. asperulosid. dysenteria esetén. spasmolyticum. xilan. Főleg a Dunántúlon. – GANODERMATACEAE pecsétviaszgomba. dezoximorellin. Likőripar.Forrás: http://www. Galium mollugo L. kisebb. oligoszaharidok Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláns (hatóanyaga rákbetegségben adjuváns. Szibériában. – RUBIACEAE ragadós galaj Galii aparinis herba Honos Európában. Egyéves.] angosztura(fa) Angosturae vera cortex Honos trópusi D-Amerikában. Hatóanyag: kumarin. illóolaj.és D-Amerikában (cirkumpoláris).8% kovasav. galipin. Homeopathia.) Scop. gyomor. réteken gyakori. Állatgyógyászat. Hatóanyag: antrakinon-glikozid galiosin. roboráns. asperulosid. Cusparia officinalis (Willd. sympathicomimeticum. ízjavító. alizarin-típusú piros pigment Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. spasmolyticum. Karst. igen kemény taplógomba. évelő lágyszárú. gambogasav és egyéb xanthon-származék) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. Homeopathia. Országszerte üde és félszáraz réteken. száraz gyepekben. reishi Lombos és tűlevelű fákon élő. diaphoreticum. szaponinok Alkalmazás: adstringens. diureticum.

citronellol). – FABACEAE festő rekettye Genistae herba (DAC) = Genistae herba cum floribus Honos Európában. Ahnfeltia plicata. gelsemicin. genistein. Szibériában. lupanin. geraniol.3% kinolizidin alkaloid (anagyrin. 4.Forrás: http://www. cholagogum. de védettsége miatt ez sem gyűjthető.) Gentianae tinctura (Ph. Likőripar. dismenorrhoea esetén. 0..6-0. gastralgia.3-0.. gyanta. VIII. hypoaciditas esetén. gyógyszerek készülnek belőle neuralgia. A nálunk nem található sárga tárnics adja a drogot. Főleg hegyi réteken.6% illóolaj (germacron. gumianyag. izogentisin. antisepticum. továbbá ischias. laxans. Hatóanyag: kb. pleuritis.) Honos Európában. Homeopathia.) Honosak távol-keleti tengerekben. 0. Eur. Hg. nyálka-poliszaharid. aromaticum. Hg. tinctorin). Magyarországon élő fajok védettek. Eur. évelő. USA déli részein. roborans. cserzőanyag Alkalmazás: mérgező. Ph. VII. 4. 0. Geranium robertianum L. biotechnológiában tápközeg. Cserje. Genista tinctoria L.03% illóolaj. flavonoid (luteolin. 16% tannin Alkalmazás: népi gyógyászatban (Bulgáriában) aphrodisiacum. emodinok. Gentiana lutea L. 0. migrén. Homeopathia. Hatóanyag: friss növényben kellemetlen szagú illóolaj. cytisin.1-0. Dísznövényként termeszthető. Eucheuma spinosum és más fajok – GELIDIACEAE agar Agar (Ph. továbbá kb.és Ny-Ázsiában.) = Gentianae radix et rhizoma (Ph.hu Honos É-Amerikában. K-Ázsiában honosak is vannak. flavonoid. vesekőhajtó. Hatóanyag: indolalkaloid gelsemin. sempervirin. kaszálókon fordul elő. kb. Ny-Ázsiában. arthritis. Hg. kondenzált cserzőanyag. gyógyszerészeti segédanyag. fenolkarbonsavak. óceánokban. – GENTIANACEAE sárga tárnics Gentianae radix (Ph. Illatszeripar.) St. nyomokban piridin-alkaloid gentialutin Alkalmazás: amarum dyspepsia. elemenon.-Hill. elemen. tonicum. gelsedin. szterol. spartein. Virággal régen festettek. – GERANIACEAE kandilla gólyaorr Geranii macrorrhizi folium Geranii macrorrhizi radix Honos Európában. agrotechnikája ismert. Hg. 0. poligalacturonan agaropektin Alkalmazás: dieteticum (elhízás elleni szerekben. Tonicum. Gelidium spp. Mexikóban. VII. 1% xanthon pigmentek (gentisin. cserje. továbbá kumarinok. Gelsemium sempervirens (L. Hatóanyag: 2-3% secoiridoid gentiopicrosid (= gentiopicrin). 4. Gymnogongrus griffithiae. gelsevirin. Geranium sanguineum L. ahol az adottságok megfelelőek. arbutin..6 m magas félcserje. népgyógyászatban diureticum.04% amarogentin (swerosid fenolkarbonsav-észtere).5% illóolaj. VIII. köszvény kezelésében. keserű geraniin Alkalmazás: adstringens diarrhoea. Hatóanyag: hajtásban 0. 5% cserzőanyag. egyéves vagy áttelelő lágyszárú. gastritis. enteritis esetén.8% illóolaj. reuma.doksi. histeria és asthma kezelésére orvosi felügyelettel. Eur. – GERANIACEAE .. Közép. táplálékokban). Hatóanyag: 0. serkenti az epeműködést. curcumen. főként metilszalicilát és glikozidja gaultherin (= monotropitosid). gentiosid). Hatóanyag: poligalactan agaróz. genistin). Geranium macrorrhizum L. ericolin Alkalmazás: carminativum. Hg. Kozmetikában. Termesztésbe vonható. – LOGANIACEAE örökzöld harangjázmin Gelsemii rhizoma Honos Közép-Amerikában. Ph. VIII. Gracillaria spp.) = Agar-agar (Ph.. vadon nem fordul elő Magyarországon. Ph. Gyökértörzsben kb. – GERANIACEAE nehézszagú gólyaorr Geranii robertiani herba = Ruperti herba Kozmopolita. cserzőanyag Alkalmazás: erős hatású. kondenzált tannin.

antidiarrhoeicum. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin). extractum) formájában agyi és környéki keringési. Hatóanyag: gillenin glikozid (gillein) Alkalmazás: emeticum.B. termeszthető Európában. Homeopathia. Évelő lágyszárú. Homeopathia. Glaucium corniculatum (L.) Trel. 0. Újabban számos ültetvényben nevelik Magyarországon is. 4. az Alföldön ritkábban. főként idősebbeknek vagy szédüléses. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: gillein Alkalmazás: enyhe hánytató.06% szeszkviterpén-lakton bilobalid. 3% cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban stomachicum. Gillenia stipulata (Muhl. Per os és intravénásan adagolható gyógyszerek vannak forgalomban.) = Ginkgo bilobae folium Honos Kínában.2% diterpén-lakton ginkgolid A. Ny-Ázsiában. expectorans. D-Afrikában. Magyarországon nem fordul elő. főleg tölgyelegyes erdőkben. procyanidinek Alkalmazás: kivonatok (tinctura. emlékezési zavarokban. Zavartalan helyeken országszerte gyakori. antidiarrhoeicum. Herba népgyógyászatban tonicum. fenolkarbonsavak. külsőleg sebre. – ROSACEAE amerikai-ipekakuána Gilleniae stipulatae radix Gilleniae stipulatae radicis cortex Honos É-Amerika keleti részén. – ROSACEAE bókoló gyömbérgyökér Gei rivalis radix (= Caryophyllatae aquaticae radix seu rhizoma) Honos Európában.1% illóolaj (eugenol. lázas megbetegedésre. díszfa. Likőripar. benedictin. évelő. Ginkgo biloba L. Hatóanyag: hajtásban kb. hirtelen láz ellen.. ideg. kvercetin és izorhamnetin glikozidok). Eur. gyökérben 28-30% cserzőanyag.C. Ph. gein. benedictinolid.és izomfájdalomban. biflavon (bilobetin. akár 30% cserzőanyag (főként gallotannin). ginkgetin). Évelő lágyszárú.) Moench – ROSACEAE hármaslevelű indiánrózsa Gilleniae trifoliatae radicis cortex Honos USA keleti részén. – ROSACEAE közönséges gyömbérgyökér Gei urbani rhizoma et radix = Caryophyllatae rhizoma et radix Gei urbani herba = Caryophyllatae herba Honos Európában. VIII. Hatóanyag: 0.02-0. gein). Hatóanyag: 0.hu piros gólyaorr Sanguinariae herba et radix Honos Európában. antidiarrhoeicum. cnicin Alkalmazás: gyökértörzs és gyökér adstringens. Visszeres és cukorbetegség eredetű érbántalmakban thrombocyta aggregatio gátlást előidéző hatása miatt. tonicum. keserű germacranolid cnicinolid. Kaukázusban. mérsékelt égövi Ázsiában. kelésre.02-0. triterpének.doksi. fejfájás esetén. Geum rivale L.J. Geum urbanum L. Hatóanyag: fenol gein (=geosid). amentoflavon. lázas megbetegedésben. Herbában is illóolaj.5-2% flavonoid (kempferol. É-Afrikában. Amerikában.) Curt.Forrás: http://www. cserzőanyag.02-0. 0. Gillenia trifoliata (L. vérzés vagy húgyúti betegségek esetén. Ázsiában. – GINKGOACEAE páfrányfenyő Ginkgo folium (Ph. az egész országban gyakori. É-Amerikában. antiemeticum. kb. – PAPAVERACEAE veres szarumák Glaucii herba Glaucium flavum Crantz – PAPAVERACEAE sárga szarumák . évelő. Japánban. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban diarrhoea. keserű geraniin. főleg déli részén. sarjtelepes. véráramlási elégtelenségben. Hg.

VIII. Országszerte gyakori üde lomberdőkben. Hatóanyag: flavonok. 20 szaponin. a drog és vizes kivonata gyulladáscsökkentő és gyomorfekély kezelésére használatos (pl.hu Glaucii lutei herba Honosak Eurázsiában. prenil-flavanonol (glabrol). Homeopathia. glükózzal alkotott glikozidja az izoliquiritin. Hg. Évelő. .doksi. chelidonin.) Merr. VIII.). – FABACEAE [syn. gyanta Alkalmazás: antidiarrhoeicum. – ASTERACEAE iszapgyopár Gnaphalii uliginosi herba Honos Európában. elterjedt Kínában. a szterolok félszintézissel szteroid hormonokká alakíthatók. valamint szaponin. keserű glechomin. a tisztított szójalecitin roboráló.] kerekrepkény Hederae terrestris herba = Glechomae hederaceae herba Honos Eurázsiában. 3-7% cserzőanyag. továbbá kb. immunmoduláns savas poliszaharid GPI és GPII Alkalmazás: a 24-hidroxi-glycyrrhizin kb.] igazi édesgyökér Liquiritiae radix (Ph. a sárga szarumákban jellemzőbbek: glaucin. A virágzáskor gyűjtött hajtást szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). Hatóanyag: 2-15% triterpénszaponin glycyrrhizin (glycyrrhizinsav K. 0. Ph.: Nepeta hederacea Trev. secretolytikus. kb. Bőrbántalmakban lemosószer. Liquiritia officinarum Medic. Glechoma hederacea L.. geraniol. 10% poliszaharid (glycyrrhizan GA). chelerythrin). kivonatai diabetes és neurasthenia kezelésére. enyhe laxans. görcsoldó. az aglikon glycyrrhetinsav. Szterolok. menton. – LAMIACEAE [syn. tarackokkal terjed. sanguinarin. tarackkal és indával jól terjed. A Dunántúlon nem ritka. protopin. lektin. elterjedt É-Amerikában is. Különösen az USA-ban termelik a legtöbbet (transzgénikus fajtákat is). belőle készült gyógyszerek a köhögési ingert csökkentik. hispidol. 0. jól áttelel. 100-szor édesebb a cukornál (édesítőszer. Egyévesek vagy évelők. Hg. glycykumarin. coptisin. lecitin. agrotechnikája ismert. asztma esetén. flavanon liquiritigenin és glikozidja a liquiritin.. enoléterek Alkalmazás: antidiarrhoeicum. Ph. Glycyrrhiza glabra L. izoboldin Alkalmazás: glaucin a légzőközpontot nyugtatja. prenil-flavanon (glabron). szaponinok. immunmodulans. Eur. továbbá diuretikus is. a tisztított és hőkezelt liszt (dara) takarmány.03-0. glauflavin. izoflavonok. Ázsia mérsékelt égövi részein.és Ca-sói).6-2% flavonoid: chalkon izoliquiritigenin. gyakran 1 m-re is megnövő lágyszárúak. estragol).) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Ph. corydin. É-Afrikában. a kivont és tripszin-inhibitor mentes fehérjekoncentrátum élelmiszeradalék. majd a Föld szójatermesztésre alkalmas minden részén. Homeopathia. pinenek.) = Liquiritiae (= Glycyrrhizae) rhizoma et radix (Ph. p-cymen stb. egyéves. Mediterráneumban. 20% zsíros olaj és 40% fehérje.: Glycyrrhiza hirsuta L. VIII. 20 cm magas.Forrás: http://www. népgyógyászatban légzési és emésztőrendszeri elégtelenség. izoliquiritigenin. limonen. Magyarországon termesztik.5% aporfin alkaloid (izocorydin. magnoflorin. Évelő.. ízesítő).) Honos Mandzsúriában.medvecukor vagy gyógyszerek). izoflavan (glabridin. Termesztésük megoldható. glauvin. Hatóanyag: 1-1. iszapnövényzetben él. Eur. izoflavon (formononetin). anetol. umbelliferon. enyhe expectorans.06% aromaanyag (pl. A veres szarumák drogja nyugtató. 4. Különösen a sárga szarumák kerti dísznövény is. gyomtársulásokban. tripszin-inhibitor Alkalmazás: olajat ipari módszerrel nyerik ki. továbbá kumarinok (licopyranokumarin. Ph. marrubiin. 4. chalkon. Eur. – FABACEAE szója(bab) Sojae semen Sojae oleum hydrogenatum Sojae (= Soiae) oleum raffinatum (Ph. berberin. oligoszaharidok. hólyagkő panaszok ellen. az Alföldön gyakoribb. Hatóanyag: magban kb. Gnaphalium uliginosum L. Glycine max (L. licoricidin). VII. pulegon. Hg. herniarin). lágyszárú. Hg..04-0.06% illóolaj (pinocamphon.) Liquiritiae succus Honos Eurázsiában. 4. Hatóanyag: 0.

bis-szeszkviterpén). 20% gyanta. késő ősszel vagy tavasszal ássák ki. flavonoidok (pl. DK. Hg. évelő félcserje. – CARYOPHYLLACEAE fátyolvirág. benzoesav. Évelő cserje. gossypol (toxikus pigment.) Honos K-. a magban 20-25% zsíros olaj. szalicilsav.Forrás: http://www. korábban antisyphiliticum. lehet anyagcsere javító. szaponin Alkalmazás: gyanta (Guajaci resina) előállítása. abortivum. termesztik Ázsia sok részén. enyhe spasmolyticum (pl. Hatóanyag: 5-6% illóolaj (szeszkviterpén guajol. poli-en-inek Alkalmazás: készítmények formájában expectorans. augusztusban virágzik. örökzöld fák. bisabolol. Eur. 4. Homeopathia. 20% gyanta (diterpén grindeliasav és származékai). Gossypium herbaceum L. csúzfa Guajaci lignum Honos Karib-szigeteken. Gossypium barbadense L. kb. Mocsár. vitexin) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. Homeopathia.és Közép-Európában. évelő lágyszárú. akár 1 m-re is megnő. Hatóanyag: 15-20% triterpén-szaponin (főleg gypsogenin) . Gossypium hirsutum L. A gyökértörzset elkülönítve jól megtisztítják és hámozzák.5:1). olajkivonás. menorrhagia kezelésében. Nyílt homokpuszta gyepekben. Ázsia mérsékelt égövi részein. VII. Guajacum sanctum L. guajaguttin.) Hatóanyag: cellulóz. keserű grindelin. szeszkviterpén-alkohol. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén gratiogenin és egyéb szaponin. Gossypii semen Gossypii radicis cortex Gossypium (= Gossypii lana depuratum) Gossypii oleum hydrogenatum (Ph.. Magas. perui gyapot Honos D-Amerika nyugati részén. laxans.. Nálunk helyenként dísznövényként ismert. apigenin.hu Gossypium arboreum L. Évelő cserje. Kb.] gyantásgyom Grindeliae herba Honos DNy-USA-ban. Ázsia mérsékelt égövi részein. Évelő lágyszárú. grindelol szterol-származékok. év végén. diureticum.5 cm mélyre vetik. Kúszó tövű. tannin. főleg Peruban. Guajacum officinale L. A magvakat szabadágyba 0. Júliusban. laza homoktalajon él. 0. üledékes talajon termeszthető. asztma kezelésében). száraz. diureticum. Folyóvizek mentén.és cellulózpor-gyártás. curcumen Alkalmazás: vatta. gyökérkéregben 8-11% gyantaszerű anyag. Hatóanyag: kb. trópusi Afrika déli részein. gyapotfa Honos Afrikában.3% illóolaj (borneol). – SCROPHULARIACEAE csikorka Gratiolae herba Gratiolae radix Honos Európában. magyar szappangyökér Saponariae albae (= hungaricae) radix (Ph.: Grindelia robusta Nutt. gyökérkéreg metrorrhagia. Gypsophila paniculata L. Hg. Homeopathia. purgans.doksi. guajoxid). fenolkarbonsav. A gyökereket általában a 3. – ZYGOPHYLLACEAE guajakfa. a jól gyökeresedő példányokat kiemelik és ősszel végleges helyére kiültetik 50 cm sortávolságra. Grindelia camporum Greene – ASTERACEAE [syn. guajazulen. VIII. gumianyag. anthelminticum.5 cm vastag korongokat tovább szeletelik és szárítják (beszáradás 3. áttelelő vagy évelő lágyszárú. 0. Gratiola officinalis L. D-Amerika északi és nyugati részein. szaponin. Évelő félcserje. – MALVACEAE hegyvidéki gyapot Honos É-Amerika déli részein és Közép-Amerikában. Ph. levantei gyapot Honos Dél-Afrikában. töltéseken.és lápréteken helyenként még megtalálható.

Drogot szolgáltathat még a H. ördögkarom Harpagophyti radix (Ph. Homeopathia. flavonoidok. leginkább nyirkos erdőkben tömegesen gyűjthető.doksi.) DC. diarrhoea esetén). 10% 4-aryl-chroman (hematoxylin) Alkalmazás: festék (textil. antiphlogisticum gyógyszerek formájában is. Kaukázusban. 0. 20 m magasra is megnövő fa. Országszerte gyakori. Hamamelis virginiana L. Parkokban díszváltozatait is telepítik. harpagid. Eur. hepato. Hg. lágyszárú.és cholepathia. physcion. madagascin. Hedera helix L. Madagaszkáron. metilheptadienon. K-Ázsiában. 8% gallotannin típusú hamamelitannin (kéregben 1-3%). Ny-Ázsiában. Hatóanyag: kb. – CAESALPINIACEAE festő kékfa Campechianum lignum = Haematoxylonis campechiani lignum Honos Közép-Amerikában. Népgyógyászatban reumás panaszok és bőrbetegségek kezelésére is használatos.) Hamamelidis cortex (DAC) Honos É-Amerikában. izoacteosid). Homeopathia. flavonoid Alkalmazás: antirheumaticum. 3. zeyheri Decne. Kéregben betulinsav. VIII. Karib-szigeteken. flavonoidok (kvercetin-származékok). gumószerű raktározó gyökerekkel. triterpén. dysmenorrhoea). – ROSACEAE koszófa Koso flos Honos Abesszíniában.5% cserzőanyag Alkalmazás: visszatérő. harunganin. hisztológia) Hagenia abyssinica Gmel. safrol. – HYPERICACEAE [syn. külsőleg visszérbetegségben. meteorismus esetén kivonatok vagy gyógyszerek formájában. madagascinantron.) Lodd. – ARALIACEAE (közönséges) borostyán Hederae folium (DAC) = Hederae helicis folium Hederae helicis herba Honos Európában. fára kúszó. – PEDALIACEAE ördögcsáklya. friedelin. örökzöld cserje. 4. vérzéscsillapító (menorrhagia. 1. ízületi gyulladásokban analgeticum. Hatóanyag: floroglucin-származékok (kosotoxin. is. VIII.5 m-re is szétterjedő évelő. H Haematoxylum (= Hematoxylon) campechianum L.5% illóolaj.. Harungana madagascariensis Chois. – HAMAMELIDACEAE nagylevelű csodamogyoró Hamamelidis folium (Ph. funkcionális pancreato-. Hg. fenolglikozid (acteosid. 7% gyantaszerű hamamelin (kéregben 16%). euxanthon. haronginantron).] madagaszkári ördögkarom Harunganae madagascariensis cortex Harunganae madagascariensis folium Honos trópusi Afrikában.. Hatóanyag: kb. protokosin. . Hatóanyag: 1-3% iridoid-glikozid (harpagosid. dyspepsia. 7 m magasra növő cserje. aranyér. Ph. Kozmetikum.: Haronga paniculata (Pers. állatgyógyászat. D-Amerika északi részén. 4. ulcus cruris. Ph. hamamelidin. szeszkviterpén Alkalmazás: tonicum. Harpagophytum procumbens (Burch.Forrás: http://www.hu Alkalmazás: expectorans bronchitisben. É-Afrikában. szterol. procumbid). adstringens (dysenteria. antrakinonok (chrysophanol. Hatóanyag: levélben hypericin. trópusi Afrika déli részein.) Honos D-Afrikában. kosin) Alkalmazás: anthelminticum. Eur. phlebitis kezelésére. pseudohypericin.

Nálunk nyílt homokpuszta. 4. . fehérje. marásra. Hatóanyag: kb. heleurin. szaponinok. továbbá dyspepsiában. közel 1 m magasra nő.6% flavonoid (naringenin-. – ASTERACEAE csicsóka Honos atlantikus É-Amerikában. elhízással együtt járó cukorbetegségben. továbbá lignan helioxanthin. lecitin Alkalmazás: olajipar. fehérjében gazdag darája élelmiszer.. kempferol-. Heliopsis helianthoides (L. pyranon-származékok (arenol. kvercetin-.ASTERACEAE napszem Honos Mexikóban.4% chalkon izosalipurposid. Helianthus tuberosus L. DAC) = Stoechados (citrini) flos Honos Közép-. Ph. illóolaj Alkalmazás: expectorans. spasmolyticum.) Michx. szterolok. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid-észterek (heliotrin. Ny-Ázsiában. homoarenol). lágyszárú. országszerte kisebb állományokat alkot. Hederaszaponinok (és részben a falcarinol) miatt antibakteriális. K. – CISTACEAE kanadai napvirág Helianthemi canadensis herba Honos É-Amerika északi részein. VIII. kvercetin. krónikus epehólyag-bántalmakban.Forrás: http://www. Virág és levél főleg lázcsillapító. szterolok. Egyéves lágyszárú. delphinidin.és D-Európában. hederaszaponin B. Néhol a kaszatok elszóródnak és gyomtársulásokban jelenik meg. Mexikóban. Hatóanyag: levélben és virágban flavonoidok. anthelmintikus.) Sweet . antimikotikus. Hatóanyag: gyökérben 0. scabra változatát kerti dísznövénynek telepítik. Néhol vadtakarmánynak telepítik. D-I. Heliotropium europaeum L. E célból csicsókaszirup is. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: cholereticum. A kaszat héj nélküli belső részében (magban) 40-50% zsíros olaj. Évelő gumós. a virágban még sokféle karotinoid. többféle heteropoliszaharid. Helianthus annuus L. fruktánok Alkalmazás: gumó nyersen vagy szárítva dieteticum. Kaukázusban. fenolkarbonsavak (pl.doksi.hu Hatóanyag: 2. Helianthemum canadense (L. fenolkarbonsavak. É-Afrikában. antiprotozootikus. Belsőleg nem használható. 0. umbelliferon. erőteljes növekedésű évelő. B). Az Alföldön gyakrabban fordul elő vetési gyomtársulásokban. – BORAGINACEAE európai kunkor Heliotropii herba Honos Európában. scabrin. supinin) Alkalmazás: korábban szemölcsre. Hg.) Moench – ASTERACEAE homoki szalmagyopár Helichrysi flos (Ph. Hatóanyag: 0. poliin falcarinol. luteolin-glikozidok. továbbá pektin.. leucocyanidin. könnyen szaporodik és terjed. scopoletin). apigenin-. szitoszterol. kontinentális éghajlatú területeken világszerte termesztik. a levélben scopolin. – ASTERACEAE napraforgó Helianthi semen (= fructus) Helianthi annui flos Helianthi annui folium Helianthi annui oleum raffinatum (Ph. Inulin előállítása. Magyarországon var. fenolkarbonsavak. lasiocarpin. heliotridin. Évelő lágyszárú. spasmolyticum felső légúti hurutokban. ma már többnyire hibrideket. Helv. heliosupin. Helichrysum arenarium (L. 10% cserzőanyag. Helyenként. helianthoidin Alkalmazás: inszekticid. Egyéves. oleanolsav.5-6% bisdesmosid triterpénszaponin (aglikon: hederagenin. továbbá kumarin (esculetin. Sok fenolos sava miatt kozmetikai alapanyag (kenőcsök).vagy dolomitgyepekben nem túl gyakori. sok klorogénsav). különösen időskori. vérhas ellen. echinatin.és kempferol-glikozidok. europin. Eur. különösen helichrysin A. bayogenin): hederaszaponin C (= hederacosid C). kis cserje.06% poliensav-izobutilamid heliopsin. diterpénsav Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenés. Számos gyógyszer alkotórésze.) Honos USA nyugati részein Mexikóig. olenaolsav-3-szulfát. triterpénsav-glikozidok. Hatóanyag: gumóban inulin.

Évelő lágyszárú. 0. homoki gyepekben.] májvirág Hepaticae (nobilis) herba = Anemones hepaticae herba Honos Európában. pl. Védelemre szorul. a legtöbb a Dunántúlon. évelő lágyszárú. – RANUNCULACEAE [syn. Homeopathia. ligeterdők szegélyén. Hatóanyag: termésben 0. Vadon nem él Magyarországon. anthelminticum. Helleborus purpurascens W. – RANUNCULACEAE pirosló hunyor Honos DK-Európában. . szaponin Alkalmazás: homeopathia. Védelemre szorul. bergapten stb. kertekben telepíthető. védett. É-Amerikában. Hepatica nobilis Mill. et K. Állatgyógyászatban külsőleg aspecifikus immunstimuláns (ingerterápiaként). drasztikus hashajtó.1-0. DAC) = Multigranae herba = Millegranae herba Honosak Eurázsiában. Nálunk vadon nem fordul elő. Hg. – RANUNCULACEAE zöld hunyor Hellebori viridis rhizoma (cum herba) Honos Európában.doksi. gyökérben egyes hatóanyagokból többféle Alkalmazás: megfelelő adagban és formában fotodinámiás hatású vitiligo kezelésében. – CARYOPHYLLACEAE kopasz porcika Herniaria hirsuta L. levélben kevesebb. magasra növő. medicagensav és 16-hidroxi-medicagensav bisdesmosid-származékai).3-3% illóolaj. 0. Üde bükkösökben él. Helleborus odorus W. ÖAB. Népgyógyászatban antidiarrhoeicum. urethritisben. illatos hunyor Honos DK-Európában.és gyertyánelegyes erdőkben. umbelliferon) Alkalamzás: diureticum krónikus cystitisben.és K-Ázsiában.Forrás: http://www. erőteljes.hu Helleborus niger L. Balkánon. számos díszfajtáját kertekben telepítik. erdők. anemonol. Likőripar. Évelő. Hatóanyag: hepatrilobin glikozid. Nálunk szórványosan fordul elő mészkerülő. abortivum. lágyszárú. Évelő lágyszárú. tisztásokon fordul elő. sphondin. a Dél-Dunántúlon található főleg bükk. kisvirágú hunyor Honos Közép és D-Európában.2-1. Helleborus dumetorum W. A borzas porcika kissé gyakoribb. régen emeticum. elterjedt Ny. hirsuta főleg a déli területeken. évelő lágyszárú. Több alfaja ismert Magyarországon. protoanemonin. anthelminticum. A Pilisben és a Visegrádi-hegységben éri el elterjedése nyugati határát. Hellebori rhizoma et radix Helleborus viridis L.: Anemone hepatica L.). gyertyánosaiban helyenként fordul elő. Herniaria glabra L. a hellebrigenin glükorhamnozidja). emmenagogum.2% flavonoid (kvercetin. VII. et K. Homeopathia.és izorhamnetin-származékok). et K. de védett. izopimpinellin. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (bufadienolidok. Hatóanyag: 3-9% triterpénszaponin (herniariaszaponin 1-7. évelő lágyszárú. A Dunántúl bükköseiben. emmenagogum. – APIACEAE medvetalp Heraclei folium Heraclei radix Honos Eurázsiában.. hellebrin.és DK-Európában. – RANUNCULACEAE fekete hunyor Hellebori nigri rhizoma et radix Honos Közép. évelő lágyszárú. kelet-balkáni faj. Mediterráneumban. Heracleum sphondylium L. továbbá szteroid szaponinok Alkalmazás: hatóanyagát kivonva orvosi ellenőrzéssel cardialis insufficientia esetén. a H. borzas porcika Herniariae herba (Ph.4% kumarin (herniarin. Hegyvidékeink bükkelegyes erdőiben néhol gyakori. orvosi ellenőrzéssel. továbbá furokumarinok (pimpinellin.

A fagyokig gyűjthető. VIII. nyálka-poliszaharid. Alkalmazás: terméshús présleve vagy kivonata roborans. egyéb (B-. – MALVACEAE varjúmák Trioni herba Honos Eurázsiában. pyelitis. Folyóvizek mentén. ágtövises cserje vagy kisebb méretű fa. 4.5% anthocyan (delphinidin. fagyási. Évelő lágyszárú. kavicsos. mérsékelt égövi Ázsiában. Legtöbb hegységünkben megtalálható. grippe és légúti hurutos megbetegedések esetén hatásos. de a herbában is izotiocianátglikozidok (pl. heteropoliszaharidok (rhamnogalacturonan. glucohespematrin) Alkalmazás: diaphoreticum. Magyarországon bolygatatlan száraz gyepekben és üdébb réteken. szterol. húsos. umbelliferon. Az Alföldön vetésekben. nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: expectorans.] kétsoros árpa. Mélyhűtéssel lehet tárolni. Két. diureticum. Hordeum vulgare L. Hatóanyag: luteolin-glikozid.: Hordeum distichon L. cystitis esetében. Hideg. speciális sav a hibiscus-sav (allohidroxi-citromsavlakton). cserzőanyag. – BRASSICACEAE hölgyestike Hesperidis herba = Violae matronalis herba = Damascenae herba Hesperidis semen = Violae matronalis semen = Damascenae semen Honos Európában.doksi. nyomokban illóolaj (benne eugenol) Alkalmazás: frissítő. narancssárga álbogyó termések augusztusban érnek. Hg. kaszálókon mindenütt előfordul. homokos. almasav. gyulladásgátló és antibakteriális. – POACEAE árpa Hordei decorticati fructus Hordeum vulgare L. Hieracium pilosella L.vagy többéves lágyszárú. enyhe laxans. erőteljes. égési és sugársérülésekre különösen alkalmas. karotinoidok. Hibiscus trionum L.. fokozza az ellenállóképességet betegségekkel szemben. Eur. Hatóanyag: magban zsíros olaj (főleg linol. Hatóanyag: 15-30% szerves sav (citromsav. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: diureticum. Magban zsíros olaj jelentős mennyiségű tokoferollal. Finnországtól Mongóliáig termesztik. akár más drogokkal társítva. erodált területek megkötésére is alkalmas. kétlaki. flavonoidok. a lédús. Mediterráneumban. glucomatronalin. Egyéves lágyszárú. hordalékos. 1. É-Afrikában. Hazánkban egyre több helyen telepítik. – MALVACEAE hibiszkuszvirág Hibisci sabdariffae flos (Ph. üde bükkelegyes erdőkben. továbbá kb. – ELAEAGNACEAE homoktövis Hippophaë rhamnoides fructus Hippophaë oleum Honos Eurázsiában. a hibiscin delphinidin-3-xilozil-glükozid). [syn. homokos partokon élő. üdítő. gyanta.) Honos trópusi Afrikában. sör árpa Hordei distychi semen . diureticum. diureticum (saluretikus). pektin.és sótűrő. arabinogalactan.és linolensav). Hatóanyag: kb. szárítva C-vitamin tartalma csökken. főleg a magban. Hippophaë rhamnoides L. használható urolithiasis. bokorszerű lágyszárú. akár 1 m magasra is megnő. – ASTERACEAE ezüstös hölgymál Hieracii (pilosellae) herba Honos Eurázsiában. borkősav). E-) vitaminok.és cyanidin-glikozidok. 4 m magasra is megnövő. árnyas. Homeopathia. Ph. cholagogum. Hatóanyag: flavonoid. spasmolyticum. 1% aszkorbinsav.Forrás: http://www.hu Hesperis matronalis L. parlagokon viszonylag gyakori. megfelelő adottságú helyeken sokfelé termesztik. A kivont zsíros olaj nehezen gyógyuló sebekre. Áprilisban virágzik. stomachicum. Hibiscus sabdariffa L. anthelminticum. arabinan). de egyéb értékes hatóanyagai megmaradnak. Egyéves.

ketonok). Ázsia mérsékelt égövi területein. albumin. de termesztik Európában is. speciális chalkon xanthohumol. Évelő lágyszárú. 0. malária ellenes. kempferol-3-galaktozid. Eur. chaulmoograsav.. camphen.15% 2-metil-3-buten-2-ol bomlástermék. liánszerűen felkapaszkodó. stomachicum. D-Amerikában. aldehidek. VIII. illóolaj. Homeopathia. Hatóanyag: hydrangin. – CANNABACEAE komló Lupuli flos (Ph. – HYDRASTIDACEAE kanadai aranygyökér Hydrastis rhizoma Honos É-Amerikában. szaponin. kb. Hydrastis canadensis L. zsíros olaj Alkalmazás: diureticum. Hatóanyag: 2. egyéb fenol. 60% keményítő. Évelő lágyszárú. Ártéri erdőkben. Hydrangea macrophylla (Thunb.3-1% (mirigyben 1-3%) illóolaj (mono. Hatóanyag: a magban 30-50% zsíros olaj (különleges zsírsavakkal. É-Afrikában. Hatóanyag: tobozban 15-30%. méhösszehúzó hatása miatt (orvosi ellenőrzéssel.hu Ősei honosak Kelet. prenilchalkon (pl. enyhe antibakteriális. illóolaj (pinenek.és fenolkarbonsav-glikozidok Alkalmazás: lázcsökkentő.: Taraktogenos kurzii King] bőrolajfa Chaulmoograe oleum = Hydnocarpi seminis oleum Honos Indokínában. cukrok). glutenin. Gyógyszerekben komponens. delphinidin-3-gükozid. mirigyekben 50-80% komlógyanta (terpenoid floroglucin-származékok: lupulon. gyanta. Fajtáit termesztik. xanthogalenol) Alkalmazás: sedativum. Hydrocotyle vulgaris L. D-Afrikában. fruktan. É-Amerikában. 2% zsíros olaj Alkalmazás: gyomor. flavon-glikozid afzelin. rutin. myrcen. Agrotechnikája ismert. caryophyllen). 10-16% prolamin hordein. – HYDROCOTYLACEAE vízi gázló Cotyledonis aquaticae herba .és Elő-Ázsiában. Söripar.5-6% izokinolin alkaloid (hydrastin. 12% egyéb szénhidrát (glukan. antibakteriális. gyakori kultúrnövény. gátolja a prostaglandin-szintézist. Homeopathia. hydnocarpussav) Alkalmazás: izolált speciális zsírsavait a lepra és a tuberculosis gyógyítására használják. Hydrangea arborescens L. dihidroizokumarin-származék). Hatóanyag: kb. 3 m magasra megnövő fa. – HYDRANGEACEAE hortenzia Hydrangeae folium Honos DK-Ázsiában. humulon). fenol phyllodulcin (dihidrochalkonhoz hasonló. Ph. söripar. skimmin. flavonoidok. aporfin-alkaloid (aristolactam) Alkalmazás: emmenagogum. amarum. Keményítőgyártás. Kelet-Ázsiában. antivirális. gyógyszerek formájában). más Hydnocarpus fajok – FLACOURTIACEAE [syn. Humulus lupulus L. canadin) Alkalmazás: vérzéscsillapító. pótkávé-alapanyag. berberin. – HYDRANGEACEAE cserjés hortenzia Hydrangeae arborescentis radix Honos USA keleti felén. Indiai-szubkontinensen. Hg. húgyúti és felső légúti fertőzésekben használatos. tobozban 2-4% oligomer proanthocyanidin. de elhagyott kerítések mentén is gyakori.) Ser. méhvérzést csökkentő érszűkítő.és szeszkviterpének: pl. továbbá főként Etiópiában. Indiai-szubkontinensen. édesítőszer. A mai termesztett árpa világszerte ismert. Houttuynia cordata Thunb. Hatóanyag: febrifugin (chinazolon-származék). humulen. A phyllodulcin 400-szor édesebb a cukornál. Hatóanyag: levélben kvercitrin. – SAURURACEAE dokudámi Houttuyniae herba Houttuyniae aetheroleum Honos Kínában.) = Lupuli strobuli Lupuli glandula (ÖAB) Lupuli aetheroleum Honos Európában. kumarin (umbelliferon. kerti dísznövényként nálunk is ismert. Malajziában.doksi.Forrás: http://www. 4. globulin. Hydnocarpus kurzii (King) Warb. 0. lignan (sesamin).. rutin. hydrangetin). diarrhoea esetén.és bélhurut.

Hatóanyag: gyökerében nagyobb mennyiségű a β-szitoszterol és ennek glikozidja. a mérsékelt égövi Ázsiában.3% naftodiantron hypericin és hypericinhez hasonló származékok. illatszeripar. aromaticum. először júniusban. legfeljebb 40 cm-es végálló szárral. Hatóanyag: az egyiptomi beléndek levelében 0. Hyoscyamus niger L. VIII. közel 3% hiperforin. a kiültetést követő évben júniustól szeptemberig virágzik. Szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1).) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Ph. évelő. 0. védendő. továbbá 0. Sziklás.1-0. Indiai-szubkontinensen. kb. Eur. erősen megritkult a gyomirtók miatt. külsőleg sebgyógyító. Nálunk nem természetes. VIII. köszvényre. Hypericum perforatum L. Szellős helyen szárítható (beszáradás 4-5:1). Hg. pinocampheol). Parlagokon. Alkalmazás: hatóanyagok kivonása.1% hioszciamin).. száraz. Homeopathia. 4. évelő lágyszárú.1% körüli (0. Illóolajnak csak a teljes virágzásban lévők használhatók. csak üvegházban.9-1.5-1% flavonoid (hiperozid. szorongás) enyhítésére. Hatóanyag: csípős illóolaj. készítményei a prostaglandin-szintézis gátlása révén alkalmasak jóindulatú prostata hyperplasia és krónikus polyarthritis kezelésére. másodszor szeptemberben. a beléndekében 0.04% hioszciamin). Hyoscyamus muticus L.és sebgyógyító. É-Afrikában. A 40 cm-es. Ph. kimerültséggel járó idegesség. Arab-félszigeten. Fűszer. mészkerülő tölgyesekben és irtásokban közönséges.3-1% illóolaj (főleg monoterpén-keton pinocamphon. É-Afrikában. Hg.. 50-70 cm-es sortávolságra vetik. Indiai-szubkontinensen. – LAMIACEAE (kerti) izsóp Hyssopi herba Hyssopi aetheroleum Honos Mediterráneumban. cserzőanyag. Eur. Szárazabb helyeken is sikerrel termeszthető. Külsőleg hámosító. I .) Honos Európában. végálló hajtásokat virágzás kezdetén gyűjtik. Enyhe bőrgyulladást okozhat egyeseknél. depressziós tünetek (klimaxos panasz. Szkopolamin-tartalma is jelentősebb az előbbinek. Ph. lejtőkön is telepíthető törpecserje. fekély. enyhe vérnyomásnövelő. 4. A virágzó hajtást gyűjtik. Hypoxis aurea Lour. biapigenin). Nemesített fajtáit elkezdték termeszteni. Kora tavasszal 1-2 cm mélyre. cserzőanyag Alkalmazás: expectorans felső légúti betegségekben.4% alkaloid (0. Félszáraz gyepekben. – SOLANACEAE beléndek Hyoscyami folium (Ph. szaponinok Alkalmazás: régebben diureticum.5-1. mérsékelt égövi Ázsiában. Hatóanyag: 0. Hg.és epebántalmakra. indás lágyszárú. ritka. – HYPERICACEAE (közönséges) orbáncfű Hyperici herba (Ph. Évelő lágyszárú. Üde lápréteken fordulhat elő. rutin.3% illóolaj. enyhe spasmolyticum. Hatóanyag: 0.05-0. köves helyeken. trópusi Afrika nyugati és észak-keleti területein. Egyéves vagy áttelelő lágyszárú.Forrás: http://www. továbbá pinenek. flavonoidok. Ny-Ázsiában. terápiás felhasználása megegyezik a Datura stramoniumnál írtakkal. 10% cserzőanyag Alkalmazás: enyhe neurotikus.. Elő-Ázsiában. szántókon helyenként megtalálható. Apró termetű. Szaporítása palántaneveléssel történik.doksi. Külsőleg fungisztatikus és izzadásgátló. – SOLANACEAE egyiptomi beléndek Hyoscyami mutici herba Honos É-Afrikában. VII. – AMARYLLIDACEAE ormányliliom Hypoxidis tuber Honos Dél-Afrikában. a szitoszterolin (= szitoszterin-β-D-glükozid) Alkalmazás: kivonatai.) Honos Európában. Népgyógyászatban máj. kaszálókon. Hypoxis rooperi L. Hyssopus officinalis L.hu Honos Európában.

cucurbitacinok Alkalmazás: amarum. örökzöld fa. kolin. terpineol.Forrás: http://www. továbbá phellandren. – ASTERACEAE erdei peremizs Conyzae majoris (= vulgaris) herba Honos Közép.hu Iberis amara L. Ph. cymol. Hatóanyag: 0. Hg.. kevés teobromin.és K-Ázsiában. Impatiens noli-tangere L. – AQUIFOLIACEAE magyal(fa) Ilicis aquifolii folium Ilicis aquifolii fructus Honos Európában.5% teobromin. viride) Honos Brazíliában. Eur. kertjeinkben sok helyen dísznövény. egy. Homeopathia. laxans. ízjavító. Homeopathia.) Anisi stellati aetheroleum Anisi aetheroleum (Ph. patak menti és ártéri ligetekben.1-0. száraz tölgyesekben.) Honos Kínában. aranyérre. linalool. ami indigóvá alakul át. ilicin. kb. kávésav. fehér kérgű. Hatóanyag: cserzőanyag. kinasav). 10% gyanta Alkalmazás: diureticum. shikimitoxin. Indokínában. kb. neoanisatin) Alkalmazás: stomachicum. szeszkviterpén-lakton (anisatin. safrol. protocatechusav. Hatóanyag: rutin. 4. É-Afrikában. külsőleg présnedve sérülésre. tannin. nyomokban teofillin.és Ny-Európában.doksi.és D-Európában. Hatóanyag: 17% shikimisav. Hill. – BRASSICACEAE kerti tatárvirág Iberidis herba Honos Ny-Európában. kb. 20% zsíros olaj Alkalmazás: expectorans. Eur. Országszerte. Örökzöld cserje. ÉNy-Afrikában. Illicium verum Hook. D-Amerika déli területein. – BALSAMINACEAE erdei nenyúljhozzám Balsamitae luteae herba Honos Közép.251% illóolaj (cineol. Illicium anisatum L. limonen. shikimin. 0. stomachicum. szterol. shikimisav. Ilex paraguariensis St. Ilex aquifolium L. 0. – FABACEAE indigó(cserje) Indigo folium Honos a trópusokon. diaphoreticum. flavonoid. Alkalmazás: bronchitis. carminativum. egyéves lágyszárú. – AQUIFOLIACEAE matétea Mate folium (DAC) = Mate folium (tostum. 8-15 m magas. phlobaphen. szeszkviterpén (bisabolen. Hatóanyag: 5-8% illóolaj (zömében anetol. stimulans. – ILLICIACEAE japán csillagánizs Shikimi fructus Honos K-Ázsiában. 4. Néhol kerti dísznövény. örökzöld fa. vágásokban. gyanta. terpineolacetát. Kis termetű. cserzőanyag. caren. carminativum.. láperdőkben. Termesztik is. ilexsav. . anethol). É. szemölcsre. ánizsketon stb. bokorerdőkben.vagy kétéves lágyszárú. ursolsav.5 m magas cserje. fenolkarbonsavak és észtereik. triterpén-szaponin (mate-szaponin: ursolsav. aglikonja az indoxil. Évelő lágyszárú. Ny-Ázsiában. Hg. szurdokerdőkben található. örökzöld cserje.3-2. fenolkarbonsavak (pl. 28% zsíros olaj. Indigofera tinctoria L. cadinen). oleanolsav) Alkalmazás: stimulans a központi idegrendszerre. metileugenol. VIII. – ILLICIACEAE (kínai) csillagánizs Anisi stellati fructus (Ph. Hatóanyag: glikozinolátok. Kb. A füstölt drog sajátos ízű. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. szeszkviterpének. Hatóanyag: indolvázas indikan glikozid. cholereticum.4% koffein. Ny-Ázsiában. Ph. 1. külsőleg sebre. protocatechusav.). Homeopathia. É-Amerikában. VIII. Inula conyza DC. 1 m magas. Kisebb termetű. virágban karotinoidok Alkalmazás: diureticum. diureticum.

Hatóanyag: 1-3% illóolaj (szeszkviterpén-lakton alantolacton. stomachicum. Iris germanica L. kempferol). de igen ritka. Jamaikán. kerti dísznövény. termesztik Indiában. 20-40% inulin. izoflavon-glikozid iridin.2% illóolaj (ironok.) Hayne – CONVOLVULACEAE [syn. Hatóanyag: indolvázas isatan (indoxyl-5-ketogluconát). flavonoid (kvercetin. cholagogum. ritkán fordul elő löszgyepekben.1-0. kisgyermekek fogzását könnyítő (kifaragott darabkák rágcsálásával).] firenzei nőszirom Honos Macedóniában. var. Kis-Ázsiában. keserűanyag. sulfo-indolil-glikozinolát (az isatin 2. Festőnövény. keményítő. D-Amerikában.és D-Európában. kedvelt évelő. Termeszthető. Az egész országban szórványosan. belsőleg lépmegnagyobbodás esetén. anthelminticum. Olaszországban. Hatóanyag: 5-20% gyanta (Resina Jalapae). izoalantolacton. állatgyógyászatban is. cserzőanyag Alkalmazás: korábban a népgyógyászatban stomachicum. Isatis tinctoria L. mucilaginosum.és DK-Európában. szaponin. kiritkult. Ipomoea purga (Wender. Kis-Ázsiában. alantol. Iridis rhizoma (et radix) Iridis aetheroleum Hatóanyag: 0. benzaldehid). expectorans.3-dioxo-indolin.doksi. – BRASSICACEAE festő csülleng Isatidis folium = Glasti folium Isatidis herba = Glasti herba Honos Európában. 20-50% keményítő Alkalmazás: expectorans.hu Hatóanyag: illóolaj. de máshol is szórványosan fordul elő. Főleg a Középhegységben.Forrás: http://www. gyanta. – ASTERACEAE örvénygyökér Inulae radix = Helenii rhizoma et radix Honos K. fekélyes sebre. lösztölgyesekben. továbbá alantolsav. É-Afrikában. Ártéri ligeterdők védett növénye. Inula germanica L. florentina Dykes [syn. Magyarországon meghonosodhatott. sokfelé telepítik. önmagában nem fordul elő benne) Alkalmazás: régebben kelésre. azulen). Kétéves vagy évelő lágyszárú. Ázsia mérsékelt égövi területein. dammaradienol Alkalmazás: antibiotikus (alantolacton).: Exogonium purga (Wender. sápadt nőszirom Honos Dalmáciában. Likőrgyártás. kumarin (scopoletin). galactanok. Homeopathia. száraz sziklagyepekben. Homeopathia.) Benth. ha van rá igény. diureticum. – ASTERACEAE hengeres peremizs Inulae germanicae herba = Palatinae herba Honos Közép. cukor. Inula helenium L. gumianyag. irisolon. mérsékelt égövi Ázsiában. 4 m magas évelő lágyszárú nagy gumókkal. Iris pallida Lam. Olaszországban. – IRIDACEAE kék nőszirom Honos K-Mediterráneumban. diureticum. szórványosan található sztyeppréteken. illatszeripar. Homeopathia.: Iris florentina L. Hatóanyag: szeszkviterpen-lakton Alkalmazás: leromlott fizikai állapotban. Évelő lágyszárú. guajen. irilon. tonicum. szterol. Iris germanica L.] jalapa(gyökér) Jalapae tuber Honos Mexikóban. Évelő lágyszárú. nyomokban illóolaj Alkalmazás: drasztikus hashajtó (bélparaziták eltávolítása). furfurol. . felső légúti hurut esetén. lágyszárú.

jateorhizin). Hg. jasmon. antidiarrhoeicum bélhurutban.és kempferol-glikozidok).) = Juniperi galbulus (Ph. VIII. Jateorhiza (= Jatrorrhiza) palmata (Lam. illóolaj Alkalmazás: gyomor. a közfalat a dióbél nyerésekor különítik el (beszáradás 5-6:1). 4. 10% ellagitannin. caryophyllen.01-0. Eur. 5 m magasra megnövő cserje. tonicum dyspepsiában. – JUNCACEAE békaszittyó. sokfelé ültetik a mérsékelt égövön. ma nemesített fajtáit termesztik. levélben kb. termesztik Brazíliában. káka Junci radix Kozmopolita. – JUGLANDACEAE (közönséges) dió(fa) Juglandis folium (Ph. Hg. Hatóanyag: 1-2% izokinolin alkaloid (palmatin.és Ny-Ázsiában.) Miers. Hatóanyag: galactanok. 4. továbbá flavonoidok (hiperozid.03% illóolaj (germacren-D. Hatóanyag: 5-6% zsíros olaj. Ph. Juncus effusus L. Áprilisban. meghagyva a levélgerincet. Ph.. 25-30 m magas fa. Indiai-szubkontinensen. antimikotikus. K-Indiában. VII. limonen stb. a Mediterráneumban. benzilacetát. – JUGLANDACEAE fehér dió Juglandis cinereae cortex Honos atlantikus É-Amerikában. észterek) Alkalmazás: aphrodisiacum. Juniperus communis L. hidrojuglon és hidrojuglon-glükozid. kb. – MENISPERMACEAE kolombógyökér Colombo radix Honos DK-Afrikában. gyanta. Indiai-szubkontinensen. A húsos burkot diószüret idején. fenolkarbonsavak.) (= fructus. Madagaszkáron. Illatszeripar.és bélbetegségekben hashajtó. szeszkviterpén-lakton származékok (columbin. juglandinsav. VIII. anthelmintikus.l-1. – OLEACEAE jázmin Jasmini flos Jasmini aetheroleum Honos Kínában. Árnyékban szárítják (beszáradás 4-5:1). 0. Közép. Ph. Közép. Kaukázusban. kvercetin.2% illóolaj (linalool. jateorin. DAC) Juglandis nux Juglandis semen Juglandis fructus cortex = Juglandis pericarpium nucum Juglandis oleum Honos a Balkánon. palmarin). Közép-Európában kertekben ültetik. májusban virágzik. Évelő kúszócserje. külsőleg ekcémák. 0. columbamin. lápokban mindenütt közönséges. akne. Juglans regia L. ocimen. Homeopathia. Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe diureticum. bacca) Juniperi herba (= summitas) Juniperi lignum Juniperi aetheroleum (Ph. akkor szedik le a kifejlett levelekről a levélkéket. Eur.. nyálkapoliszaharid. pinen. Hatóanyag: naftokinon juglon. Hg. juglon.hu J Jasminum officinale L. Homeopathia.) . antibakteriális. VII. Hg. bőrgennyesedés kezelésére alkalmas. – CUPRESSACEAE (közönséges) boróka Juniperi pseudo-fructus (Ph. Magyarországon a római kor óta ismerik. antispasmodicum. VII. chrasmanthin. évelő lágyszárú. oligoszaharidok. Hg.) Alkalmazás: hurutos hasmenést gátol. Nálunk is mocsarakban.5% illóolaj (pl. timol). Amikor az új termés apró és zöld. cserzőanyag. Népgyógyászatban vértisztító.Forrás: http://www.és Ny-Ázsiában.. 0. Homeopathia..doksi. 30-35% keményítő Alkalmazás: amarum. Juglans cinerea L.

illóolajat állítanak elő. Hatóanyag: fájában illóolaj (cadinen. asebotin. szobahőmérsékleten szárítják. vékony rétegben. 20 mono. Rovarűző. sík helyen állományalkotó kétlaki cserje vagy kisebb fa. népi orvoslásban diaphoreticum.és szeszkviterpén). diterpén-lakton savinin. szeszkviterpén-alkohol cedrol Alkalmazás: illóolaját főleg a kozmetikai iparban. Juniperus virginiana L. VII. Hatóanyag: 2. – ERICACEAE széleslevelű hegyihanga Kalmiae folium Honos É-Amerika keleti részén Kanadától Ohioig és Floridáig.doksi. Az érett álterméseket az ágak enyhe ütögetésével ponyván fogják fel. anthelminticum. – ACANTHACEAE (syn.5-2:1).8-2% illóolaj (főleg α-pinen. Nálunk díszfa. Nálunk díszfának ültetik. myrcen. dísznek is ültetik. Hg. száraz helyen. terpinen-4-ol). Justicia adhatoda L. antiasthmaticum. xanthoperol. Juniperus sabina L. communissav). Knautia arvensis (L. heverő cserje. diaphoreticum. Fűszer. Hatóanyag: pirimidin-típusú alkaloid vasicin (= peganin). más Juniperus fajok – CUPRESSACEAE vörös boróka Juniperi pix (Ph. A tobozbogyó első évben zöld. Homeopathia. Hatóanyag: 3-5% illóolaj (fő komponens a sabinil-acetát és a sabinen. ezeken kívül kb. – CUPRESSACEAE virgíniai boróka Ligni cedri aetheroleum (= Cedri ligni aetheroleum) Honos atlantikus É-Amerikában. – CUPRESSACEAE nehézszagú boróka Sabinae herba (= summitas) Honos Közép. Homeopathia. diarrhoea esetén.és Közép-Ázsiában.hu Cirkumpoláris. cserzőanyag. májusban virágzik. Homeopathia. a Balkánon. A fában (lignum) csak 0. sabinen. lignan podophyllotoxin Felhasználás: külsőleg bőrgyógyászatban. cserzőanyag (andromedotoxinszerű poliol és catechintannin) Alkalmazás: adstringens pl.: Adhatoda vasica Nees) Malabár-dió Adhatodae folium Honos K-Pakisztánban. humulen. Örökzöld cserje. viasz. K-Indiában. Malajziában. É.Forrás: http://www. majd tisztítják (beszáradás 1. Állatorvoslásban. Hegyvidéki. spasmolyticum. oxivasicin. p-cresol) Alkalmazás: kátrányt.) Juniperi aetheroleum empyreumaticum (= cadinum) Honos Földközi-tenger mentén és Balkánon.5% dihidrochalkon phloridzin. K Kalmia latifolia L. továbbá diterpének (sugiol. illóolaját szesziparban.5% illóolaj (főleg cedren). Terhes nők és vesebetegek nem használhatják. flavonoidok.5-4. Hatóanyag: fájában 1. Áprilisban. – DIPSACACEAE mezei varfű Knautiae arvensis herba Knautiae arvensis radix . szeszkviterpén βcaryophyllen. 3-5% catechin-cserzőanyag. a Duna-Tisza-közén. cadinen. alföldi homokterületeken. tuberculostaticum (orvosi ellenőrzéssel).) Coult.és D-Európában. vasicinon Alkalmazás: expectorans. köszvény és reuma kezelésére. limonen. Hatóanyag: 0. Külsőleg ízületi bántalmakra.. pygmaein). Nálunk meszes vagy mészmentes talajokon.1% illóolaj van szeszkviterpénekkel (thujopsen. Örökzöld cserje. húgyúti fertőtlenítő. a második évben sötétibolya. lignan (podophyllotoxin) Alkalmazás: erős diureticum. Juniperus oxycedrus L.

) Ratanhiae tinctura (Ph.. Eur. A népgyógyászatban prostata-megnagyobbodásban. Laminaria cloustoni (Edm. Évelő lágyszárú.. urticaria). VII. 4. Nálunk csak rokonfajai gyakoriak.doksi. flavonolok). fogínygyulladás.) Honos D-Amerika déli és nyugati területein.és D-Európában.) Lej. Hatóanyag: alginsav (mannuron. nem oldódó phlobaphen (“ratanhiavörös”). szaponin Alkalmazás: felső légúti panaszok és gyomor-. 1 m magas bokros évelő félcserje.] bojtorjános koldustetű Cynoglossi minoris herba . metilamin. – FABACEAE aranyeső Cytisi laburni flos Honos Közép. VIII.és guluronsav-polimerek). kvercimetrin. Hatóanyag: fehér tejnedvében szeszkviterpén-lakton lactucopicrin és lactucin Alkalmazás: homeopathia.és garatöblögetésre. Krameria lappacea (Dombey) Burdet et Simpson – KRAMERIACEAE [syn. Ph. karszt-bokor erdőkben ritkán fordul elő. norneolignan. Vadon. flavonoid cytosid Alkalmazás: mérgező. vérlipidszint-csökkentő. É-Afrikában. Herbában kb. Hg. Hatóanyag: magban több (akár 3%). 14% cserzőanyag. Hatóanyag: pseudoindican dipsacan. Ültetik. Ph. Kétéves lágyszárú. tengerekben. kávésav. Ph. adstringens. kempferol-glikozid (lamiosid). dineolignan Alkalmazás: adstringens. tyramin. virágban kevesebb alkaloid (cytisin. Gélek (alginátok) előállítása. Hg. hisztamin. Inkább a Dunántúlon található réteken. sztrichninszerű hatása van. – LAMIACEAE fehér árvacsalán Lamii albi flos Lamii albi herba (DAC) Honos Európában.és D-Európában. rutin. Az ország észak-keleti részén. laburnin. iridoid-glikozid (lamalbid). laburnamin.. catechin-cserzőanyag. 4. Szibériában. fogvérzés.) Dum.: Myosotis lappula L. Hatóanyag: virágban kolin. cserzőanyag (főleg gyökérben). Cserje vagy akár 7 m magas fa. neolignan. és más Laminaria fajok – PHAEOPHYCEAE Laminariae stipes = Laminaria Honos óceánokban. triterpén-glikozid (knautiosid. rendszertelen havivérzésben. Kaukázusban. 45% laminarin (poliglukan) Alkalmazás: váralvadás gátló. Hatóanyag: 5-15% catechintannin (proanthocyanidinek. kb. klorogénsav. Lactuca virosa L. stomatitis.Forrás: http://www. bélnyálkahártya-gyulladás esetén mucilaginosum. Eur. elvadulhat. oxidált. anagyrin).: Krameria triandra Ruiz et Pavon] ratanhia Ratanhiae radix (Ph. Lamium album L. pharyngitis (főleg tinctura formájában). fehérfolyásban. Évelő lágyszárú. L Laburnum anagyroides Medic. – ASTERACEAE mérges saláta Lactucae virosae herba Lactucae virosae folium Honos Közép. Közép-Ázsiában. szaponin. szájüreg.hu Honos Európában. Homeopathia. cystitis kezelésére. üde gyomtársulásokban elég gyakori. mérsékelt égövi Ázsiában. – BORAGINACEAE [syn. saponosid) Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító krónikus bőrbajoknál (ekcéma. Lappula squarrosa (Retz. Hg. Homeopathia. VIII. nyálka-poliszaharid.

gyanta diureticum.. évelő. Elő-Ázsiában. – PINACEAE (közönséges) vörösfenyő Laricis cortex Terebinthina laricina = Terebonthina veneta Honos Európában. 8% cserzőanyag. Hg. 25-55% zsíros olaj Alkalmazás: levél aromaticum. Ph. továbbá. A Középhegységben elég gyakori.doksi. emmenagogum. ragasztó) készítés. betain.) . nálunk termesztett. Larrea divaricata Cav. szaponin Alkalmazás: meghűléses betegségekben. külsőleg antisepticum.) Coville [syn. Larrea tridentata (Sessé et Moc.). larixil-acetát. 4. gyantasavak. reuma ellen. Bokros vagy akár 8 m-re is megnövő fa örökzöld levelekkel. mérsékelt égövi Ázsiában. VII. likőripar. Larix decidua Mill. de takarmány szárítva. kolin. terpineol. taxifolin. aceteugenol. rutin. Hatóanyag: nyálka-poliszaharid. pimarsav stb. a Vendvidéken és az Őrségben nálunk is. rhinantin) Alkalmazás: mérgező. VII. Hatóanyag: iridoid aucubin (aucubosid. lipidek Alkalmazás: mérgező (lathyrismus). kvercetin. Eur. leucocyanidin. bükk. fenol guajacol. fűszer. Hg. más aminok. linalool. Hatóanyag: fájában lignanok (liovil. antiparasiticum.) Lavandulae aetheroleum (Ph. kempferol.: Lavandula officinalis Chaix. diureticum. Ny-Ázsiában. pinen. secoisolariciresinol). Ph. megfelelő adagban. aromadendrin.. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj (főleg cineol.5% neurotoxin N-oxalil-diaminopropionsav. limonen. termés carminativum. VIII. – SCROPHULARIACEAE vicsorgó Squamariae radix = Anbati radix Honos D-Eurázsiában. kevés alkaloid (pirrolizidin) Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén (pirrolizidin-tartalma miatt ma már alig használják). oxalilamino-aminopropionsav. – LAURACEAE babér(fa) Lauri folium Lauri fructus Lauri aetheroleum Honos Mediterráneumban. aminonitrilek. metileugenol. – LAMIACEAE [syn. maltol (larixinsav). – ZYGOPHYLLACEAE pusztai kreozot(cserje) Honos D-Amerika nyugati és déli részén. Hg. phellandren stb. Festék (lakk. Homeopathia. amarum. L.. termesztik még Közép. Eur.] soronai kreozot(cserje) Honos É-Amerikában. L. terpineol. Lathraea squamaria L. 4. gyertyán és mogyoró gyökerén élősködik. Hg. Egyéves lágyszárú. abietinsav.: Larrea mexicana Moric. spica L.hu Honos Európában. gyantájában 14-15% illóolaj (nagyrészt pinen. kéregben kb.Forrás: http://www. Ph. fűszer. vera DC.] (valódi) levendula Lavandulae flos (Ph. Lavandula angustifolia Mill.. diterpen-glikol larixol. geraniol. fehérjék. caren. Larrea resina Hatóanyag: lignan-típusú gyantasavak (nor-dihidro-guajakgyantasav).továbbá pyronen.. Lathyrus sativus L. Hatóanyag: kb. főleg Mexikóban. Útszéli és vetési gyomtársulásokban elég gyakori. Egyéves lágyszárú. Laurus nobilis L. VIII. üde gyertyán. máshol – főleg hegyvidékeken – telepítik. – FABACEAE szeges (szegletes) lednek Lathyri semen Honos Mediterráneumban. Alkalmazás: kéreg expectorans krónikus bronchitisben.és bükkelegyes erdőkben. borneol). 0. Ph. Termésben 1-4% illóolaj.és D-Amerikában. korábban főleg kólika esetén használták népgyógyászatban.

viasz. quinquelobatus Gilib. kumarin.). a következő év őszén ültetik állandó helyre. továbbá carvacrol. izoorientin. aspecifikus immunstimulans (lentinan intravénásan). Indiai-szubkontinensen. Magyarországon a védett. Leonurus cardiaca L. ocimen.5-2. 3 cm mélyre dugják. Trópusi Amerikában is elterjedt. orientin. gyanta. Ph. Mediterráneumban. cink. júliusban virágzik. lápok vizében gyakori.és K-Európában. 1 m magas cserje. esculin) Alkalmazás: expectorans. caryophyllen-epoxid). villosus Desf. diaphoreticum. = L.] henna(cserje) Hennae folium Henna Honos Mediterráneumban. Hg. 3-4 cm tőtávolságra. külsőleg ekcéma.4-naftokinon. faélősködő vagy korhadt fák törzsén él. É-Ázsiában. diureticum. vitaminok. flavonoid Alkalmazás: enyhe sedativum. Kumarin (fraxin. – POLYPORACEAE shii-take Honos K-Ázsiában (Kína. déli oldalakon termeszthető. majd szabadágyakba ültetik szét 20 cm sor. Lawsonia inermis L.Forrás: http://www. A 8-10 cm-es ágcsúcsokat 5-6 cm sortávolságra.) a Tiszántúlon szórványosan fordul elő. vicenin. Termeszthető. kálium. hajfesték. külsőleg carbunculus kezelésére. érelmeszesedés-gátló kivonatai is gyógyszerek. Élelmiszer. . majd árnyékban vagy mesterségesen szárítják (beszáradás 4:1). reuma esetén. Júniusban. Helyenként gyomtársulásokban. – LYTHRACEAE [syn. diureticum. spasmolyticum. Évelő lágyszárú. Szőrös alfaja (subsp. Teljes virágzásban a virágzat alatt az első levél párral együtt vágják. carminativum. mikroelemek Alkalmazás: antitumor hatású. ciklopentansav. nyálka-poliszaharid. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (30-55% linalil-acetát. lucenin. cineol. 20-35% linalool. nagyobb hozama miatt ez is gyűjthető és termeszthető. albumin) Alkalmazás: diureticum köszvény. palustrol.és 10 cm tőtávolságra. 5-10% Lamiaceae-cserzőanyag (főleg rozmarinsav-észterek). áttelelő vízi növény. félcserje..VIII.hu Honos Mediterráneumban.5% illóolaj. kb. kéntartalmú lentionin. kevés linalool és linalil-acetát) Alkalmazás: illóolaj-előállítás. Külsőleg fürdőnek. Hatóanyag: flavon luteolin-glikozid.) Sing. Eur. – ERICACEAE mocsári molyűző Ledi palustris herba Honos É. szterol.: Lawsonia alba Lam. 2-6 m magas cserje. félcserje vagy kisebb cserje. cserzőanyag. Repellens. Hatóanyag: 1. Lentinus edodes (Berk. 5-7 éves növényekről nyert dugványokkal vagy magról kelt palánták felnevelésével szaporítható. emeticum. illatszer. Erősítő. Illóolajnyeréshez a virágzás második felében vágják.doksi. timol. majd géppel morzsolják (beszáradás 8-10:1). naftalin-származékok. Ledum palustre L. 4. nemesített fajtáit telepítik. Lavandula latifolia Medic. Magyarországon is ismert. borneol. Illatszeripar. állóvizekben. 5-10% cserzőanyag Alkalmazás: adstringens.5-1% illóolaj (cineol. Júniustól augusztusig virágzik. a virágzó hajtásokat gyűjtik.) Honos Eurázsiában.4-naftokinon).3-poli-β-glucan lentinan. Hatóanyag: 0. Közel-Keleten. vitexin. – LAMIACEAE széleslevelű levendula Spicae aetheroleum Honos Mediterráneumban. kámfor stb. A magvetést fagy alá szabadágyba végzik. szeszkviterpének (pl. Termeszthető. kámfor. benne hidroxi-szeszkviterpének. mint ledol (= ledumkámfor). párologtatásra. – LAMIACEAE szúrós gyöngyajak Leonuri cardiacae herba (Ph. főleg lawson (2-hidroxi-1. Japán). izovitexin. kb. – LEMNACEAE apró békalencse Lemnae minoris herba Kozmopolita. Hatóanyag: 0. mocsarak. Homeopathia. Lemna minor L. Hatóanyag: festőanyag 1. mycosis kezelésére. erős helyi izgató ízületi bántalmak esetén. fehérjék (pl. 40-500C-os műszárítón vagy szellős helyen szárítják. helyenként tömeges. parlagokon található.

5 m magas félcserje. Eur. Levisticum officinale Koch – APIACEAE (orvosi) lestyán Levistici radix (Ph.és mustárpótló. reuma ellenes. mosás és feldarabolás után szellős helyen szárítható (beszáradás 3:1). nyomokban illóolaj Alkalmazás: vizelethajtó. Lepidium sativum L. nephrosclerosis esetén. galeopsinok. erősíti a stressztűrést. lágyszárú. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton. Ph. A 3-4 éves gyökeres gyökértörzset szeptemberben. fenolkarbonsav. emésztést elősegítő. júniusban virágzik. Elegendő terméshozama a 3. neurotikus panaszok. cserzőanyag. kempferol-glikozid. 1.és flavon-C-glikozidok. Torma. ízjavító (salátának.) Pers. homoorientin. Ny-Ázsiában. Lespedeza capitata Michx. Leonurus lanatus (L. Ny-Ázsiában. VIII.. továbbá diterpén marrubiin. cserepekben házi zöldségként is. a magból olaj nyerhető. 1. 4. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adaptogen. Szibériában. Lepidium campestre (L. húgyúti betegségekben gyógyszerek formájában. furano-labdan típusú diterpén leosibiricin és leosibirin. Br. alvászavar esetén különösen jótékony.Forrás: http://www. étvágyjavító.5-3 cm mélyre vetjük. flavonoid. Nálunk nedvesebb termőhelyeken kultúrába vehető. lespidin (kempferitrin). Magját 60 cm sortávolságra. kb. ajugosid. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban étvágyjavító. – BRASSICACEAE mezei zsázsa Thlaspeos semen Honos Európában. – ASTERACEAE [syn.: Rhaponticum carthamoides (Willd.hu Hatóanyag: iridoid ajugol (= leonurid). procyanidin Alkalmazás: diureticum veseelégtelenség. – FABACEAE bokorhere Lespedezae herba Honos USA és Kanada keleti partján. – BRASSICACEAE kerti zsázsa Lepidii sativi herba = Nasturtii hortensis herba Nasturtii hortensis semen Honos É-Afrikában. 15% zsíros olaj. ízesítőnek). szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. vitexin.vagy kétéves. Indiai-szubkontinensen. cholagogum. Hatóanyag: glikozinolát. szívtáji. Kb. Magyarországon termeszthető. kisebb méretű ládákban. flavonoid. szaponin. Kaukázusban. saponaretin. Évelő lágyszárú. Nálunk termeszthető. Legelőkön. nyomokban illóolaj (mono. illóolaj (diallildisulfid). galiridosid. Hatóanyag: flavonol.) Iljin] szekliceimola Leuzeae rhizoma cum radicibus Honos Távol-Keleten. Hg. Hatóanyag: glikozinolát (glükotropeolin). Leuzea carthamoides DC. orientin. A leveleket vagy a hajtást bimbós állapotban gyűjtik és gyakran forgatva. magban még benzil-izotiocianát. Letisztítás. az anyagcserét élénkítve csökkenti a testi és szellemi fáradtságot. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: frissen antibakteriális. vitaminpótló. évtől várható.doksi. – LAMIACEAE gyapjas gyöngyajak Leonuri lanati herba = Ballotae lanatae herba Honos Szibériában. Hatóanyag: főleg a gyökérben jelentős mennyiségű ekdiszteroid (főleg hidroxi-ekdizon). antihypertensivum. spasmolyticum.) R. októberben szedik ki. kvaterner amin szinapin. a herba enyhe diureticum. egyéves lágyszárú.) Levistici herba Levistici folium Levistici fructus Levistici aetheroleum (gyökérből) . diterpén. Európában termesztik.és szeszkviterpének) Alkalmazás: enyhe sedativum. Egy. Májusban. gyorsan szárítják (beszáradás 5:1).

É-Afrikában. – LINACEAE béka len Lini cathartici herba Honos Európában. görcsös menstruáció. értágítók. stomachicum. Ligusticum sinense Oliv. – SCROPHULARIACEAE (közönséges) gyujtoványfű. VII. epe. tyúkszemre teszik. Hg.doksi. máj. így butil-phthalid. Európában dísznövény. reumás bántalmak esetén. tetrametilpyrazin Alkalmazás: dismenorrhoea. kvercetin-glikozidok Alkalmazás: diureticum. Kaukázusban. ritkán többéves lágyszárú. Linum usitatissimum L. más flavonoid (pectolinarigenin. Homeopathia.hu Honos Ny-Ázsiában (Iránban). akárcsak a virágzáskor gyűjtött levelet (beszáradás 5-6:1). – LILIACEAE fehér liliom Lilii (albi) flos Lilii (albi) petala Lilii (albi) bulbus Honos Ny-Ázsiában. terpinen. pollenben flavonoid.) Honossága vitatott. pirrolidinochinazolin alkaloid peganin. Eur. Júliusban. pektin. fejfájás. Hg. VIII. Áttelelő vagy kétéves lágyszárú. Hg.) Lini oleum virginale (Ph. Egy. anthelminticum. Kertekben népszerű.. Gyökérzetét 2-3 év múlva ősszel vagy tavasszal szedik ki. senkiunolid). Hatóanyag: kb. pinen. Ph. Linariae herba Honos Európában. VII. karotinoid Alkalmazás: népgyógyászatban külsőleg kelésre.. myrcen). árokpartokon országszerte gyakori. Homeopathia. Liatris spicata (L. bergapten. mannit. Helybe vetéssel szaporítják. 1% flavon-glikozid linarin. aranyeres csomóra. cianogén glikozid Alkalmazás: laxans. igen régóta. 4. poliin (falkarindiol) Alkalmazás: diureticum. VII.) Lini seminis farina (Ph. szitoszterol. Hg.és epebántalmakban. antigonorrhoeicum.Forrás: http://www. száraz helyen szárítják (beszáradás 4:1). carminativum. butil-phthalid. illóolaját és levelét a konzerv. pectolinarin). Ph. . fenolkarbonsavak.. 4. – APIACEAE [syn. – LINACEAE házi len Lini semen (Ph. augusztusban virágzik. cserzőanyag. cnidilid. Homeopathia. Hg. Készítményei mérsékelik a trombocita-aggregációt. auron aureusin.: Ligusticum chuanxiong Qiu et al. Gyomtársulásokban. Letisztítás és mosás után szellős. K-USA-ban. Hatóanyag: gyökérben 0. laxans. a magyarság régi. gyanta.] szecsuáni medvegyökér Ligustici sinensis rhizoma Honos Kínában. angina pectoris.6-1% illóolaj (kb. ősi rokonfajokból jöhetett létre Európában. phellandren. Lilium candidum L. psoralen). késő ősszel fagy alá vetik. világszerte termesztett egyvagy kétéves lágyszárú kultúrnövény. VIII. 14% nyálka-glucomannan. mérsékelt égövi Ázsiában. ligustilid. ligusticum-lakton.és húgykő oldódását elősegíti.és bracteatin-glikozid. camphen. Nálunk termeszthető. senkiunolid. kedvelt dísznövénye. Ph. Fűszer. 70%-a alkil-phthalid. Linum catharticum L. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: lignan-lakton linin. diureticum. Hatóanyag: monomer alkil-phthalidok (ligustilid. Hatóanyag: kumarin. gumianyag Alkalmazás: népi gyógyászatban diureticum. poliin. DK-Európában. emmenagogum.) = Lini placentae farina Lini oleum (Ph. – ASTERACEAE fűzéres díszcsorba Liatris spicatae rhizoma Honos K-Kanadában. kevés illóolaj.vagy kétéves. Linaria vulgaris Mill. külsőleg aranyér gyógyítására.és likőripar is használja. kumarin. Ny-Ázsiában. D-Európában. Eur. Homeopathia. furokumarinok (umbelliferon.) Willd. Hatóanyag: kb.

– HAMAMELIDACEAE keleti ámbrafa Liquidambaris orientalis balsamum (= Styrax depuratus) Honos Ny-Ázsiában (Kis-Ázsiától Szíriáig). mészkedvelő tölgyesekben található. kenhető borogatószer (kataplazma) égési sebekre.) Pers. Hatóanyag: citral. – LAURACEAE Aetheroleum Litseae cubebae Honos Kínában. (Ugyanerre használható az útszéli gyomtársulásokban gyakori mezei gyöngyköles. Indiai-szubkontinensen.és hólyagbántalmakban. 3% zuzmósav (stictinsav. emiatt bőrpuhító. styrennel. aphrodisiacum.5% cianogén glikozid (linustatin. Lobaria pulmonaria L. shikimisavval. szterolok. ezek aglükonjai a lotaustralin és linamarin). enyhíti a reumás fájdalmat. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén. – OLACACEAE Muira-puama lignum Honos Brazíliában. epifiton. Hatóanyag: 0.doksi. hűsítő. 0. Homeopathia. gyanta. szterolok és triterpének. Lithospermum arvense L.) Lithospermum purpureo-coeruleum L. neolinustatin. antiparasiticum. Hatóanyag: kb.1-1. kalcium-karbonát. – STICTACEAE tüdőzuzmó Lobariae pulmonariae lichen Honos szerte a Földön. gyógyszerként vegetatív ganglion-izgató hatása miatt megakadályozhatja a légzésbénulást intravénásan adagolva. Indiai-szubkontinensen. metilheptanon. Liquidambar orientalis Mill. ekcéma és furunculus ellen. Száraz. limonen. sztahióz Alkalmazás: külsőleg emolliens. Hatóanyag: “storax” balzsam (gyanta sok szabad és kötött fahéjsavval. fruktan. Kelet-Ázsiában. viaszalkohol. kis termetű. 25% fehérje. Lobelia inflata L. A Középhegységben viszonylag gyakori. Egyes készítmények formájában dohányzást leszoktató. – BORAGINACEAE erdei gyöngyköles Lithospermi repentis herba Honos Közép-Európában.2-0. bokorerdőinkben elég gyakori évelő lágyszárú. kovasav.és oktapeptid Alkalmazás: mag sok folyadékkal egészben lenyelve enyhe laxans. lignan pinoresinoldiglükozid. 25% nyersrost. párakötésként enyhén fokozza a vérellátást. Száraz tölgyeseinkben. bronchodilatator. csakis orvos adagolhatja. Indokínában. később gazdagon indás. ciklusos nona. immunrendszer erősítésére (rákprevencióra). érelmeszesedés lassítására. lignan secoizo-lariciresinol-diglükozid. nyálka-poliszaharid. Hatóanyag: 0. Lithospermum officinale L. Litsea cubeba (Lour. Hoffm. a Földközi-tenger környékén termesztett fa. kivont olaja száraz bőr ápolására. 30-45% zsíros olaj.Forrás: http://www.05% alkaloid muyrapuamin. egyéves lágyszárú. – LOBELIACEAE lobélia Lobeliae (inflatae) herba Lobeliae semen Honos É-Amerikában. szterolok Alkalmazás: tonicum. telephorsav. Lenlisztből készített. gyrophorsav). továbbá meso-lobelanin. . cserzőanyaggal) Alkalmazás: antisepticum. szaponin lupeol. évelő. Hatóanyag: alifás alkohol. mérgező. – BORAGINACEAE kőmagvú gyöngyköles Lithospermi semen = Milii solis semen Honos Európában. sabinen Alkalmazás: illatszeripar. Illatszeripar. koleszterin. meso-lobelanidin és piperideinek) Alkalmazás: lobelin légzésizgató. Liriosma ovata Miers.hu Hatóanyag: 3-19% nyálka-poliszaharid (semleges és savas komponenesek).5% piperidin alkaloid (főleg lobelin. Ázsia mérsékelt égövi tájain. fruktan Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. Hatóanyag: 17-20% zsíros olaj. polifenol. herbája.

diaphoreticum. hordenin. keményítő. Kaukázusban. N-formil-mescalin stb. Luffa aegyptica Mill. a magból olajat nyernek. lophotin). peyonin. A fő alkaloidok (lupanin. peyophorin. USA középső részének déli területein. kábítószerként is használják (pl. luffatök Luffae cylindricae fructus Luffae cylindricae semen Honos trópusi Afrikában. luteolin). glücocochlearin. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: magban 1-1.: Lycium halimifolium Mill. flavonoidok (pl. főleg szántók gyomtársulásaiban. peyotin. 5% protoalkaloid mescalin. Hatóanyag: kb. 20-30% szénhidrát. drasztikus hashajtó. Hatóanyag: alkaloid (perlolin. Európában sokfelé telepítik. loliin. alkaloidszegény fajtái takarmányt szolgáltatnak.vagy kétéves lágyszárú. az előbbi szaponinokon kívül gypsogenin. központi idegrendszeri hatása miatt hallucinogén. 5 m magasra is megnövő cserje..) Coult.vagy kétéves. – SOLANACEAE [syn. Roem. Egyéves. numismin. lágyszárú. de szórványosan. lágyszárú. sokfelé elterjedt. anhalonin. orvosi felügyelettel szívelégtelenség kezelésében. bokorerdőkben szórványosan. peyoglutam) Alkalmazás: terápiás adagban. Egy. Lunaria annua L. Spartein ganglionbénító. Hatóanyag: cucurbitacin B. cserzőanyag. A D-Dunántúlon helyenként megtalálható szurdokerdőkben. néha elvadul. Üvegházi telepítésre alkalmas kaktusz. berteroin) Alkalmazás: mint mustár.] ördögcérna . Egy. lupinin. meszkalinkaktusz Lophophorae williamsii stipes Honos Mexikóban. Lonicera caprifolium L. lunaridin. részben honos. kozmopolita.Forrás: http://www. Herbából vagy magból a spartein kinyerhető. – CACTACEAE pejotl. főleg lunarin. – FABACEAE sárga csillagfürt Lupini lutei herba Lupini lutei semen Honos Mediterráneumban. anhalidin. Herbában lupanin-fenolkarbonsav-észterek. temulentin. Hatóanyag: kb. – BRASSICACEAE kerti holdviola Violae lunariae semen Honos DK-Európában. továbbá alkil-izotiocianátglikozidok (pl. 1% peptid-alkaloid. anhalamin. szaponin (lupeolglikozidok) Alkalmazás: mag kávépótszer. kovasav Alkalmazás: korábban fájdalomcsillapító húgyúti. Homeopathia. Homeopathia. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. gyógyszerek formájában adagolható. Kerti dísznövény. 20% zsíros olaj. spartein) inszekticidek. Magyarországon homokos területeken termesztik. mescalin). N-metil-mescalin.8% kinolizidin és piperidin alkaloid (spartein. vértisztító. Lycium barbarum L. menstruációs panaszok esetén. egyéb triterpénszaponinok (oleanolsav-glikozidok). – CAPRIFOLIACEAE jerikói lonc Lonicerae flos Lonicerae folium Honos DK-Európában. Országosan elterjedt. szterolok Alkalmazás: termés leve diureticum. zsíros olaj. Egyéves lágyszárú. továbbá izokinolin-típusú alkaloidok (pl. egyéb alkaloid (pl. glücoputranjivin.: Luffa cylindrica M. – POACEAE szédítő vadóc Lolii temulenti fructus (= semen) Honos Mediterráneumban. Lophophora williamsii (Lem. nemesített.] szivacstök. lophophorin. Ázsiában. Hatóanyag: szaponin.hu Lolium temulentum L. gypsogenin-lakton. bükkösökben. pellostin.doksi. matrin). főként szárazabb tölgyesekben. Lupinus luteus L. lupanin. Homeopathia. fenol-glikozid. Országosan elterjedt. temulin). luteolin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. – CUCURBITACEAE [syn. magban kb. sokfelé elterjedt.

lycodolin (és több más társalkaloid). Kínában nagyobb mennyiségben terem. érelmeszesedésgátló.Forrás: http://www. nálunk különösen kerítéseket borít. rákprevencióban is szerepe lehet.2% illóolaj. xanthofillok. világszerte termesztik. más tropán-alkaloid. aminosavak. Lycoperdon fajok. Mediterráneumban. 2-2. flavonoid. Európa többi részén is ritkul. triterpén (cycloartenol. A herbában szteroid alkaloid (tomatidin. fenolkarbonsavak. cycloeucalenol. Hatóanyag: karotinoidok. észterek. Calvacea fajok – LYCOPERDACEAE pöfeteg fajok Langermannia gigantea (Batsch: Pers. kumarin és furokumarin (pl. Mérgező hatása miatt belsőleges használata fokozott óvatosságot igényel. vitaminok. flavonoid. tonicum. 3% gyanta. immunmodulans kivonatok.doksi.) óriás pöfeteg Lycoperdonis fungus Honosak Közép-Európában. szterolok. Mocsarakban országszerte elég gyakori. 0. illóolaj (szeszkviterpén dihidrocyperon.1% kumarin. cholin. gyógyszerek formájában. Homeopathia.és chrysoeriol-származék). A spóra különleges hintőpor. mészkerülő bükkösökben. herniarin. betain (érett termésben nyomokban alkaloid. szterol Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. solasodin). Bogyója tonicum (gyökérkérge is). alkoholok). bergapten) Alkalmazás: nyers termés frissen vagy konzerválva vitamindús élelmiszer. Lycopodium clavatum L. Lycopersicon esculentum Mill. Antioxidáns. vízi lágyszárú. telepítik. szaponin. 1-3 m-re növő cserje. Hatóanyag: 0. a Dunántúlon szórványosan. – PRIMULACEAE pénzlevelű lizinka Lysimachiae nummulariae herba . Védett. emmenagogum. Lycium chinense Mill. fenolkarbonsavak és -depszidek (lithospermsav). Hatóanyag: hioszciamin. szerves savak.2% flavonoid (apigenin. esculin. Áttelelő. clavatin. illatanyagok (aldehidek. de sokszor kivadulva terjed. Lysimachia nummularia L. Hatóanyag: karotinoidok (pl. – LAMIACEAE vízi peszterce Lycopi herba Honos Eurázsiában. sok karotinoid) Alkalmazás: purgans. – SOLANACEAE kínai ördögcérna Lycii chinensis fructus Honos Kínában. Homeopathia.4% kinolizidin-vázas alkaloid lycopodin. lycoclavanin). nyíres-fenyérekben.és húgyhólyag-betegségekben. solanidin. Levél külsőleg ízületi fájdalmak esetén borogatásként. Középhegységben több helyen.hu Lycii herba Honos K-Ázsiában. ursolsav Alkalmazás: hyperthyreosis enyhébb formáiban. gramiszterol) Alkalmazás: tonicum. aminosavak és aminok. tölgyesekben. magban zsíros olaj. Földközi-tenger környékén. kb. tomatin.1-0. sárga pigment lycoperdin Alkalmazás: homeopathia. 2-3% cserzőanyag. adstringens. solavetivon). – SOLANACEAE paradicsom Lycopersici herba Lycopersici fructus recens Honos D-Amerikában. É-Amerikában. 5-6% cserzőanyag. Rostk. szterolok. ennek ellenére dohányzás leszoktatására és alkohol elvonókúrára is kipróbálják.5% flavonoid. Lycopus europaeus L. a spórában zsíros olaj. 0. Homeopathia. aminok. fehérje. karotinok. triterpének (episerratriol. – LYCOPODIACEAE kapcsos korpafű Lycopodii herba Lycopodium (= Lycopodii spora) Cirkumpoláris. fiatal lucosokban. Hatóanyag: szterolok. Hatóanyag: 0. Évelő lágyszárú. diureticum. szőrfűgyepekben. főleg lycopin).

Mallotus philippinensis (Lam. Hg. – LYTHRACEAE réti füzény Lythri herba (Ph. illatos liliomfa Magnoliae (glaucae) flos Magnoliae (glaucae) cortex Honos USA keleti részein. ternifolia-ban) Alkalmazás: élelmiszer (pirítva. cserzőanyag Alkalmazás: homeopathia. parkokban).: Rottlera tinctoria Roxb. Hatóanyag: 50-80% vörös vagy sárga gyanta. Muell. Évelő lágyszárú. flavon-glikozidok. oxyacanthin. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: kéregben főleg alkaloid izokinolin-származék magnolin. Mediterráneumban. VIII. flavonoidok. külsőleg borogatásként reumás fájdalmakban. Nálunk rokonfajait ismerjük jobban (kertekben. – MAGNOLIACEAE [syn. apró növény. nedves réteken országszerte gyakori. Kaukázusban. isocorydin. öblögetőként száj nyálkahártya-gyulladások esetén. benne főleg floroglucin-származékok (10-12% rottlerin.és Ny-Kanada. vízpartokon. Évelő lágyszárú. Johns. gumianyag. Kisebb fa. Szerte Európában. Hatóanyag: szár. kerti díszcserje. antibakteriális és gyulladásgátló.-Arg. Hatóanyag: 5-12% cserzőanyag gallotannin. mocsarakban és lápréteken aránylag gyakori. cserzőanyag. virágban kb. sózva). Lythrum salicaria L. nedves réteken. – BERBERIDACEAE mahónia Mahoniae cortex Mahoniae aquifolii radix Honos K.és D-Európában sokfelé ültetik. vérzéscsillapító. 4. D-Kínában és Malajziában. Mediterráneumban. viasz. hármaslevelű makadámdió Macadamia tetraphylla L. Közép. Hatóanyag: cserzőanyag. Sri Lankán. a magból olajat nyernek. berbamin). ÉNy-USA. bőrfertőzés ellen.: Magnolia glauca L. ÉK-Ausztráliában. izorottlerin. homorottlerin stb. fenolkarbonsavak. Macadamiae semen Macadamiae oleum Hatóanyag: magban kb.. Elterülő. Eur. Meghonosodott Amerikában is. országszerte gyakori mocsárréteken.) Muel. Homeopathia.).Forrás: http://www.04% illóolaj Alkalmazás: homeopathia.] kamala Kamala = Malloti philippinensis fructi pericarpium Honos Indiában. – EUPHORBIACEAE [syn. 0. főzve.és D-Európában. M Macadamia integrifolia Maiden et Betche – PROTEACEAE makadámdió Macadamia ternifolia F.és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: adstringens.hu Honos K. Lysimachia vulgaris L. 70% zsíros olaj. antidiarrhoeicum. szaponinok Alkalmazás: diarrhoea. Ph. – PRIMULACEAE közönséges lizinka Lysimachiae vulgaris herba Honos Eurázsiában. Mocsaras helyeken. procyanidinek.) = Salicariae herba Honos Eurázsiában. Több mint 1 m magasra is megnőhet. mosás és szárítás után).és gyökérkérgében alkaloid (berberin. így Magyarországon is gyakori. Ny-Ázsiában. A toktermés ledörzsölt mirigyszőrei szolgáltatják a drogot (szitálás.] virginiai magnólia. Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. virágban malvidin.doksi. Homeopathia. dysenteria. cianogén glikozid proteacin (különösen a M. Magnolia virginiana L. Honosak Ausztráliában. fehérje .

) Honos D-Közép-Eurázsiában. klorogénsav). Megfázás. mauritiana Thell.. sieboldin).] nemes alma(fa) Mali fructus = Pyri mali fructus Vadon termő ősi alakjai honosak Európában (pl. alkoholok. Malva sylvestris L. arabinoglucan.) Malvae folium (Ph. M.. galactan stb. mivel rozsdagombára igen érzékeny. trilobatin.4% tropán-alkaloid (szkopolamin. főként gyomtársulásokban. rhamnogalactan. Ph. – MALVACEAE erdei mályva Malvae sylvestris flos (Ph. Évelő. aminok és észterek. floridzin. törpe szárú.3-0. Dyspepsia.) Mansf. Hatóanyag: 0. mandragorin stb. ÖAB. Homeopathia. 3 cm-es nyéllel gyűjtendők.] manióka. DAC) Cirkumpoláris. Mandragora officinarum L. nyálkahártya-gyulladást csillapító. hurutos panaszai. Hatóanyag: kb. A rozsdagombával fertőzött vagy rovarrágott leveleket ki kell válogatni. A virágokat folyamatosan gyűjtik.) Borkh.. tápióka. sárosak. Vitaminok. Eur. – MALVACEAE kereklevelű mályva Malvae folium (Ph. Élelmiszer.). lemosás szükséges. kevés cserzőanyag. domestica (Borkh. DAC) = Malvae (neglectae = grandifoliae = vulgaris = parvifoliae) folium Malvae flos (Ph. Hatóanyag: gyümölcshúsban 1-2% pektin. Ny. subsp. 4. – MALVACEAE mórmályva Malvae mauritii flos Honos É-Afrikában. Az előbbivel együtt mindkét faj májustól késő őszig virágzik. VII.. vitaminhiány esetén. Malus domestica Borkh. cukrok. M. L-hioszciamin.és hólyaghurutos betegségek esetén. Malva sylvestris L. kasszáva . – ROSACEAE [syn.. anthocyanidin-glikozidok (főleg malvin) Alkalmazás: élelmiszer (ital) festésére engedélyezett festékdrog. – SOLANACEAE mandragora Mandragorae radix Mandragorae folium Honos DK-Európában. VIII.: Jatropha manihot L. A virágok csészével gyűjtendők és hasonlóképpen szárítandók (beszáradás 6:1). Magban kb. Hg. arabinoglucan. Malva neglecta Wallr. Gyorsan..) Mill. terméshéjban különösen sok és többféle flavonoid (kvercetin-.és Közép-Ázsiában (M. Manihot esculenta Crantz – EUPHORBIACEAE [syn. A levelek a virágzás kezdetétől.) = Malvae (sylvestris = coeruleae) flos (Ph. l cm mélyre. italalapanyag. országszerte gyakori. antidysmenorrhoeicum.doksi. főként magházban dihidrochalkon-glikozidok (pl. Hg. flavonoid-szulfát. Kábítószer. Egy. mindenhol közönséges. az egész termésben fenolkarbonsavak (pl. szerves savak. cianogén glikozidok (pl. Ph. Egy. 10% nyálka-heteropoliszaharid (poligalacturonan. atropin. Hg. Júniustól késő őszig virágzik. sylvestris (L. hashajtó. poligalacturonan). gyomor-. virágban még cyanidin-glikozidok Alkalmazás: felső légútak meghűléses. prunifolia (Willd. gyomor. Mediterráneumban. Ha porosak. a szárítás árnyékban történik (beszáradás 7:1). VII.és bélhurut kezelésére.Forrás: http://www. kevés cserzőanyag. VII. torokgyulladás esetén. Hg. kempferol-származékok. VII. Ősszel vagy kora tavasszal vetik 50 cm sortávolságra. baccata Borkh. szellős helyen szárítandó (beszáradás 5:1). É-Afrikában. Nálunk nem fordul elő. antiasthmaticum. dús levelű. Helv. torokfájás esetén hurutoldó. főként gyomos helyeken. floridzin. bél. emésztési zavarok. Külsőleg felületi sérülésekre. ÖAB. de fajtáit inkább egyéves kultúrákban termesztik Magyarországon. Ph.). cyanidin-.). var.vagy többéves lágyszárú. 8% nyálka-heteropoliszaharid (pl. Évelő lágyszárú. Pyrus malus L. leucoanthocyanidin-glikozidok). Világszerte sok fajtáját termesztik.vagy többéves lágyszárú.. 20% zsíros olaj. amygdalin) Alkalmazás: nyersen vagy szárítva enyhe antidiarrhoeicum. Hatóanyag: kb. Helv.hu Alkalmazás: féregűző.: Malus sylvestris Mill.) Alkalmazás: régen sebészetben anaestheticum. Hg.

Hg. nyomokban illóolaj Alkalmazás: nyálkaoldó. expectorans. legelőkön. Marrubium vulgare L. VII. Hg.. étvágygerjesztő tonicum. VII. lábadozó betegeknek. Eur. Homeopathia. Maranta arundinacea L. kb.. A tisztított. ÖAB. Egyéves vagy ősszel kelő... DAC) Honos D-Amerika nyugati részén. digitanolhoz hasonló) condurango-glikozidok. gyomtársulásokban. szerves savak (pl. más triterpének. napos déli órákban gyűjtik a vadon termő állományokról (kamillafésűvel. Virágzáskor. VIII. Ph.. cukrok. fenolkarbonsavak.: Marsdenia reichenbachii Triana] kondurángó(cserje) Condurango cortex (ÖAB. anthocyanidinglikozidok. Nemesített fajtáit termesztik. VIII. Indiai-szubkontinensen. vulgarol. – ASTERACEAE [syn. különösen előnyös gyermekeknek. Helv. szántókon. szikes pusztákon gyakori. Mészben szegény talajon.) (= flos) Chamomillae cribratum Matricariae aetheroleum (Ph. marrubiol). de meleg helyen vagy műszárító igénybe vételével szárítják (beszáradás 5:1). Ph. Trópusokon sokfelé termesztik. Magyarországon egyre jobban ritkuló évelő lágyszárú. Hg. A kórómentes hajtásokat árnyékban.) Rausch. Amarum. Ph. cianogén glikozid (pl. Augusztus végén. nyers drogot szellős. linamarin) Alkalmazás: kivont. Ázsia mérsékelt égövi területein. – MARANTACEAE (bermudai) maranta Marantae amylum Marantae rhizoma Honos D-Amerika északi és nyugati területein. Termeszthető. néhol útszéleken. apigenin. kamilla Matricariae flos (Ph. gyógyszeripari alapanyag. VII. legelőkön felbukkan. Júniusban. É-Afrikában.5% illóolaj.) Matricariae extractum fluidum (Ph. Eur. – LAMIACEAE orvosi pemetefű Marrubii herba (Ph.) = Chamomillae aetheroleum (Ph.: Matricaria chamomilla L. Hatóanyag: gyökértörzs keményítőben gazdag Alkalmazás: kivont és tisztított keményítő élelmiszer és bevonószer. a termesztetteket inkább speciális kombájnnal). Ph. – ASCLEPIADACEAE [syn. szeptember elején vetik. termesztett állományból akár 2-3-szor is. áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: kb.és luteolin-glucuronidok Alkalmazás: homeopathia. marrubenol. Eur. augusztusban virágzik. Kelet-Afrikában is termesztik. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1) Hatóanyag: furanolabdan-típusú diterpén-lakton (premarrubiin. Ázsia mérsékelt égövi területein. Hg. Hatóanyag: gumóban keményítő. szterolok. Hg. Hatóanyag: 1-3%-ban keserű szteroid (pregnan-típusú. továbbá akár 7% Lamiaceae-cserzőanyag. VIII. . tisztított és cianogén vegyületektől mentes liszt és keményítő élelmiszer. – MARCHANTIACEAE csillagos májmoha Hepaticae fontanae herba Cirkumpoláris. fenolkarbonsavak Alkalmazás: amarum. egyéb diterpén (peregrinol. kolin stachydrin. májustól júniusig virágzik. taposott gyomtársulásokban. Hg.doksi. 4% keményítő.hu Manihot amylum Honos trópusi területeken. cholagogum. Gyógycukorka készül belőle. Marchantia polymorpha L.] orvosiszékfű.) Honos Európában. 4. betonicin.. Chamomilla recutita (L. parlagokon. Marsdenia condurango Rchb. Kúszó cserje. nedves termőhelyeken gyakori. 4. 4. Matricaria recutita L. marrubiin). Közvetlenül virágzás előtt gyűjtik. akonitsav). 0. Trópusi országokban sokfelé termesztik.Forrás: http://www. felső légúti panaszok esetén hurutoldó. stomachicum (akut gastritis vagy krónikus gyomorhurut esetében). DAC) = Marrubii albi herba Honos Európában.) = Chamomillae anthodium (Ph.

kumarin (umbelliferon. pinen. májbetegségek esetén is használatos. dezacetilmatricarin). Hasonló éghajlatú országokban termesztik. cis. fenol coumestrol. Ph.5% illóolaj (kék színű. Hg. L-canavanin (főleg magban) Alkalmazás: csökkenti a vér koleszterin szintjét. – MYRTACEAE ezüstös hangamirtusz. Ázsia mérsékelt égövi részein. Mediterráneumban. belsőleg diureticum. – LAMIACEAE orvosi citromfű. matricinből képződő chamazulen.) Honos Ausztráliában. medicagensav-. Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel – MYRTACEAE ausztrál teafa Melaleucae aetheroleum (Ph. Ph. Hatóanyag: kb. parlagokon.és fülfájásra).doksi. aranyeres bántalmak kezelésére külsőleg borogatás formájában. 3-6 m magas cserje vagy fa. szájvizek alkotórésze (fog. kajeputfa Cajeputi aetheroleum Honos Malajziában. szántóföldek szélén. 20% γterpinen. Trópusokon termesztik. 7-18 m magasra nőhet. legelőkön. Hatóanyag: 50-70% eucalyptol. Illóolaj összetevői: kb. Melaleuca viridiflora Solan. Hg. luteolin-.) Melissae herba Melissae aetheroleum . Ph. Hg. 4. fogyasztó szerek (készítmények) alkotója. 2% illóolaj. szeszkviterpén-laktonok (matricin. egyéb szaponinok). takarmánylucerna Medicaginis sativae herba Honos Ny-Ázsiában. 60% eucalyptol. terpineol. főleg a mérsékelt égövi területeken. folyók mentén gyakori. Népgyógyászati tapasztalatok szerint visszeres. glukuronoxilan Alkalmazás: antiphlogisticum.Forrás: http://www. széleslevelű teafa Niauli aetheroleum Honos É-Ausztráliában. A 40 cm-nél nem hosszabb. külsőleg reumás fájdalom csillapítására. antiszeptikus. – MYRTACEAE [syn.és bélhurut.. valeraldehid.. külsőleg borogatás. Illatszeripar. VII. érgyulladás esetén használják. felső légúti hurutok és megbetegedések esetén. Melilotus officinalis (L. végálló virágos hajtásait vagy a lefosztott virágzatokat gyűjtik. világszerte termesztik.1-0. chamaviolin. spasmolyticum. kvercetin-glikozidok). Melissa officinalis L. 40% terpinen-4-ol. Melaleuca leucadendra (L. linariifolia Smith. Illóolaj illatszeriparban. Rendszerint kétéves lágyszárú. fenolkarbonsavak. domboldalakon. Medicago sativa L.) Hatóanyag: levélben kb. 10% α-terpinen.és trans-en-in-dicycloéterek). oleanolsav bidesmosidok. ritkábban illatszeripar. matricarin. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1 herba. szeszkviterpének (aromadendren. – FABACEAE orvosi somkóró Meliloti flos Meliloti herba (DAC) Honos Európában. quinquenervia (Cav. fruktan. a M. továbbá α-bisabolol és oxidációs származékai. valeraldehid Alkalmazás: szájüreg betegségek kezelése. Eur. myrcen. Évelő lágyszárú. herniarin). thrombophlebitis. melilotin). azulen Alkalmazás: antiszeptikus.hu Hatóanyag: 0. Hatóanyag: szaponin (szójaszapogenol-glikozidok. Árnyékos.és kozmetikai ipar. carminativum.3-1. 40 m magasra is megnő. Ausztráliában. Illatszer. egyik legfontosabb termesztett növényünk. szeszkviterpének. viridifloren. hederagenin-glikozidok. fenolkarbonsavak.: M. antibakteriális (külsőleg is). dissitiflora F. Malajziában.8% kumarin (kumarin. Májustól késő őszig virágzik. Eur. spathulenol. kozmetikumként is. cadinen) Alkalmazás: baktericid. Hatóanyag: 0. Mueller és más Melaleuca fajok is. utak. 4. – FABACEAE kék lucerna. benzilaldehid. méhfű Melissae folium (Ph. pinenek. flavonoidok (apigenin-. fürdő.) L. melilotosid. terpineol. Indiai-szubkontinensen. flavonoid. Külsőleg bőrgyógyászatban. oleanolsav-típusú szaponin Alkalmazás: kivonatait készítmények formájában krónikus vénás elégtelenség. pl. expectorans. stomachicum (gyomor. terpenil-valerianal.) Lam. Gyomtársulásokban. fungicid.) Blake] niauli(fa). VIII. 5-6:1 flos).. pinen. VIII. öblögetés formájában). (Illóolajat szogáltathat a M.

Évelő lágyszárú. Szórványosan üde tölgyesekben található. thujon. dihidrocarveol). Melittis melissophyllum L.8% illóolaj (kb. Kínában. továbbá linalil-acetát. Mentha canadensis L. Melittidis herba Hatóanyag: cserzőanyag.: Mentha arvensis L. Indokínában. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj. kb. Mediterráneumban. – LAMIACEAE mezei menta Menthae arvensis folium Cirkumpoláris. Malajziában. triterpének. Termeszthető. rozmarinsav. alig található mészkedvelő tölgyesekben. Évelő lágyszárú. Áttelelő vagy évelő lágyszárú. melyben a mentol elérheti a 80%-ot. limonen. Eur. thujen stb. pszichovegetativ szívpanaszok és dysmenorrhoea esetén. menthofuran. diaphoreticum. diosmin) . 7% cserzőanyag. – LAMIACEAE déli méhfű Honos szubmediterrán területeken. Külsőleg fürdőbe. phellandren. Mentha aquatica L.és bélpanaszokban. Évelő lágyszárú. limonen. piperascens Malinv. kumarin. eriodiktiol-glikozidok. Inkább az Alföldön fordul elő üde gyomtársulásokban. teája üdítő italként is. hesperidin. pinen. Alkalmazás: mint borsmenta.] kínai (japán) menta Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Ph. neral. geraniol. Ph. Mediterráneumban. főleg fenolkarbonsav-származékok.2% illóolaj (pulegon. 60% menthofuran. 4:1 herba). diaphoreticum. továbbá menthon.] nagyvirágú méhfű. Bimbós állapotban szedik le (lehetséges másodszori vágás is). 4-7% Lamiaceae cserzőanyag.3-0. a Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben helyenként előfordul. kevés illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban emésztő. Mentha arvensis L. apigenin-. 1% illóolaj (carvon. – LAMIACEAE lómenta Menthae longifoliae herba Honos Eurázsiában. spasmolyticum.és lápréteken gyakori. Mentha longifolia (L.hu Honos DNy-Ázsiában. majd szellős helyen vagy műszárítóval szárítják (beszáradás 5-6:1 folium. palántaneveléssel. Hatóanyag: kb.) Nath. Afrikában. mentol.3% illóolaj (30-40%-a citronellal. β-caryophyllen-epoxid). Hatóanyag: 0. flavonoid. santen. pulegon. hesperidin Alkalmazás: népgyógyászatban főleg carminativum. Hatóanyag: kb. Alkalmazás: carminativum. acacetin-. Mediterráneumban. 0. balzsamka Menthae aquaticae folium Menthae aquaticae herba = Balsami palustris herba Honos Európában. mocsarakban. illóolaj-előállítás (“japán borsmenta illóolaj”). Évelő lágyszárú. “csökkentett mentoltartalmú mezei mentaolaj” nevű illóolajat. 35% linalool. flavonoid (kvercitrin. 4. piperiton. fejfájásra.. nerol. Gyermekeknek felső légúti megbetegedésekben. tőosztással. nálunk mediterrán reliktum.és légzőszervi bántalmak esetén. Amerikában. piperitonoxid.Forrás: http://www. mentolt részben eltávolítva nyerik a hivatalos. mentol. Hg. – LAMIACEAE vízimenta. szaporítható magvetéssel. készítmények formájában herpesvirus-fertőzés tüneteinek enyhítésére. menthofurolakton). menthylacetát.) Honos K-Ázsiában. grandiflora Sm. mecsekifű(tea) Honos Közép-Európában. – LAMIACEAE [syn. [syn. Kanadában. továbbá geranial. klorogénsav. terpineol. izomenthon. patak menti és ártéri társulások jellemző faja. de elterjedt Ny-Ázsiában. kávésav. Kaukázusban. cineol.05-0. a szeszkviterpének közül főleg germacren D. piperitonepoxid. de előfordulhat kultúrából kivadultan is. Forráslápok. USA-ban. bujtással vagy dugványozással. továbbá flavonoidok Alkalmazás: neurovegetativ eredetű gyomor. Hatóanyag: 0. luteolin-. Melittis carpatica Klok. var. menton). Júniustól szeptemberig virágzik. nedves mocsár.doksi.VIII. cholagogum. áttelelő vagy évelő lágyszárú. carvomenthon.: M.

dihidrocarveol. hengeres gyökértörzzsel. Ph. őseiből (M. Első vágását a virágzás kezdetén. Mentha pulegium L. étvágytalanság esetén. A Dunántúlon és az Alföldön mocsárréteken elég gyakori. Vegetatív úton. scopoletin). VIII. Importdrog. 7-chlorodeutziol). Júliustól szeptemberig virágzik. Hg. Kozmetikai ipar (fogkrém).5% illóolaj (kb. Ph. VIII. továbbá carminativum. szívlevél Mentzeliae herba Honos D-Amerikában. metoxi-flavonok. menthil-acetát. cukorka stb. étvágygerjesztő.Forrás: http://www. Évelő. gyomorégés. tarackjai révén vagy gyökeres sarjhajtásokkal szaporítható. évelő lágyszárú. Illóolaj lepárlásra járva szecskázóval takarítják be. fajhibrid eredetű. . Egyéves. Eur.. rágógumi. a másodikat szeptember végén.és É-Európában. Tőzeges lépréteken. Mentha x piperita (L. Hatóanyag: kb. fűszer. alkalmas akut és krónikus gastritis és enteritis kezelésére is. hogy Magyarországon szigorúan védett. A hajtást. laza és középkötött talajú szántók. Hatóanyag: secoiridoid-glikozidok (dihidrofoliamenthin. illetve a szártól lefosztott leveleket szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1). – LAMIACEAE borsosmenta. likőr. íz. menthiafolin). aquatica X M. izopulegon. K-Kanadában. 4. Ph. Nálunk szórványosan fordul elő. iridoid loganin. convar. spicata) alakulhatott ki. mentzefoliol. Hg. Hatóanyag: 1-2% illóolaj (kb. – LAMIACEAE csombormenta Pulegii herba = Menthae pulegii herba Pulegii aetheroleum = Menthae pulegii aetheroleum Honos Eurázsiában.) Mansf. cholagogum. Zöldszárú változatai (f. népgyógyászatban reuma és láz esetén. Illóolaj-gyártás. flavonoid Alkalmazás: stomachicum anorexia esetén.) Huds. szubarktikus Amerikában. gastritis és gyomor-bélhurut kezelésére akár kúraszerűen.doksi. crispa(ta) (Benth. abortivumként is. útszélek gyomtársulásaiban. cserzőanyag Alkalmazás: levél főként aromaticum. flavonoid.) Bizonytalan eredetű hibrid. Szibériában. Júliustól őszig virágzik. közel fél m-re is megnő. Mentha spicata L. 0. gentiatibetin). Mercurialis annua L. Hg. Évelő lágyszárú. élelmiszeripar (fűszer.) = Menthae spicatae folium Menthae crispae aetheroleum = Menthae spicatae aetheroleum Bizonytalan.. lágyszárú. piperiton. Menyanthes trifoliata L. vízi lágyszárú. szájvíz.). – EUPHORBIACEAE egynyári szélfű Mercurialis (annuae) herba Honos Európában. Hatóanyag: iridoid (mentzelosid. stomachicum.) Honos Közép. VII. A jó állapotban lévő ültetvényeket 3-4 évig is termesztésben lehet tartani. Kb. 4.és szagjavító. Vegetatív úton szaporítható. Hg. VII. illatszer). rozmarinsav. 80% pulegon. továbbá limonen. rágógumi. gentianidin. piperitenon stb.).hu Alkalmazás: antiseptikus. borsmenta Menthae piperitae folium (Ph.) Alkalmazás: népgyógyászatban máj. Kaukázusban. émelygés. Ph. mocsaras termőhelyeken él. inhalálásra is. ételízesítő. gükozil-mentzefoliol. Hg. A virágos hajtást vagy a leszedett leveleket szellős helyen vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1). fél méteres félcserje.8-2. VIII. VII. Hg. kumarin (pl. pinen. 20% menthon. annyira kiritkult. főleg Peruban.) Menthae piperitae aetheroleum (Ph. 4. adstringens. továbbá menthon. évelő lágyszárú. Mediterráneumban. 50-60% carvon. menthan stb.. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. Ph.. világszerte termesztik. pallescens) mellett lilás árnyalatú változatai (f. üdítő. kevés monoterpén-alkaloid (gentianin.) = Trifolii fibrini folium (Ph. Ny-Ázsiában. Régóta termesztett. 50% mentol. gentialutein. – LAMIACEAE fodormenta Menthae crispae folium (Ph. VII. egyéb menthil-észter) Alkalmazás: spasmolyticum. – MENYANTHACEAE vidrafű Menyanthidis trifoliatae folium (Ph. amarum. carminativum. Hg. rubescens = Mitcham-típusúak) ismertek. október elején végzik.és epebetegségekben. Kozmetikai és illatszeripar (fogkrém.. nyomokban illóolaj Alkalmazás: teltségérzés. Eur. Eur. Üzemi szinten nem termeszthető. Mentzelia cordifolia Dombay – LOASACEAE anguraté.

termésben lycopin és lutein. valamint kumaroilpelargonidin monardein és más flavonoid-glikozidok. fructus Papari folium (= Pandipanae herba) Honos Afrikában.3% illóolaj (linalool. kb. levélkivonat antidiabeticum. Hatóanyag: 0. Ausztráliában.hu Hatóanyag: metil-amin (mercurialin). magban kb. emeticum. Mediterráneumban. ursolsav. balzsamkörte Momordicae semen. camphen. stomachicum.8% illóolaj. a levélben akár 1. izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: enyhe laxans és diureticum. karotin. lycopin.és bélhurut. Indiában. Skóciában termesztik. – APIACEAE medvekapor Mei radix Honos DNy. emmenagogum. 40% zsíros olaj.). Monarda didyma L. Metroxylon sagu Rottb. antipyreticum. Magban zsíros olaj. szterol. Évelő lágyszárú. kertekben nálunk is megtalálható. flavonoid (pl. Európában több országban dísznövényként telepítik. cymen). termés és levél anthelminticum.1-0. rumphii (Willd. még kempferol-3-rutinozid Alkalmazás: mint előbbi.Forrás: http://www. carvacrol stb. Nálunk nem fordul elő. – CUCURBITACEAE vörös méhbalzsam Monardae didymae flos Monardae didymae herba Honos É-Amerika keleti részén (főleg USA-ban). Arab-félszigeten. gumianyag. 1% szaponin. gyanta. stimulans. népgyógyászatban külsőleg ekcémára. dysmenorrhoea esetén. limonen. Homeopathia. amerikai lómenta Monardae punctatae folium . hurut esetén. Homeopathia. Mercurialis perennis L. Évelő lágyszárú. carminativum. bevonó anyag. aromaticum. Hatóanyag: termésben momordicin. – CUCURBITACEAE balzsamuborka. 30% keményítő. – CUCURBITACEAE pettyes méhbalzsam.) C.3% illóolaj. Hatóanyag: kb.doksi. levélben momordicin. gyantasavak. luteolin. flavonoidok Alkalmazás: Amerikában teapótszer. szaponin. Hatóanyag: alkaloid momordicin. ocimen. kólika. pinen. Homeopathia. 0. Malajziában. Momordica charantia L. Ausztráliában.és bükkelegyes üde erdőkben. virágban karotin Alkalmazás: stomachicum. mag anthelminticum. virágban 0. purgans epebaj. Indiai-szubkontinensen. kb. – ARECACEAE [syn. – CUCURBITACEAE balzsamalma Papari folium Momordicae fructus Honos Afrikában. de főleg homeopathia. szterolok. termés stomachicum. Európában ritkán aromaticum. Évelő lágyszárú. tonicum. Hatóanyag: mint az előbbi. vitaminok Alkalmazás: levél emeticum.3% illóolaj (carvacrol. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: táplálék. Tönkjéből nyerik a keményítőt.és Közép-Európában. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. Mart.: M. pektin. linalilacetát. Gyomor. Momordica balsamina L. Monarda punctata L. – EUPHORBIACEAE erdei szélfű Mercurialis perennis herba Honos Európában. sokfelé megtalálható DK-Ázsiában. Kínában. Megtalálható DK-USA-tól Peruig. timol. antipyreticum.] szágópálma Sagi amylum Honos Malajziában. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyán. Meum athamanticum Jacq. 15% kovasav. amenorrhoea. termés drasztikus hashajtó. Indokínában. diureticum. 5-hidroxi-triptamin. Homeopathia.

36% zsíros olaj Alkalmazás: gyökér stimulans. 2% pektin. – MORINGACEAE lóretekfa Moringae radix Moringae semen Honos K-Indiában. Homeopathia. édes gyümölcse (mindkettőé) enyhe laxans. trópusokon termesztik. ugyanennyi cineol. copaen. Kisebb termetű. – MORACEAE fehér eperfa Mori folium Honos Kínában. 10% szaharóz és invert cukor. antiparasiticum. Kétéves lágyszárú. néha utak mentén telepítve.) Hill. Timol állítható elő belőle. Morus nigra L. spasmolyticum.hu Honos É-Amerikában. Homeopathia. cymen. cadinen. Nálunk is gyakori fa. továbbá pinen. Morus alba L. utilis (Wall. Hazánkban is sokfelé megtalálható. viaszcserje Myricae ceriferae cortex Honos É-Amerikában. Alacsonyabb bokor vagy fa. p-kumársav.és Ny-Indiában. spasmolyticum. terpinen.) DC. camphen. reuma ellenes. kolin Alkalmazás: bélféreghajtó cukorsziruppal vagy mézzel keverve. Termésben kb. kb. Hatóanyag: var. Trópusokon termesztik. É-Amerikában is megtalálható. limonen. carminativum. – MORACEAE fekete eperfa Mori nigrae folium = Mori folium Mori nigrae fructus Honos DNy-Ázsiában. ellagsav. magban kb. Myosotis arvensis (L. Országszerte réteken. K-Ázsiában. a magolaj (Oleum Moringae = Oleum Behen) táplálék. díszítő is. cymen) Alkalmazás: mint előbb. kozmetikum. – MYRICACEAE illatos viaszbogyó Myricae galae herba Honos Európában. Hatóanyag: gyökérkéregben cserzőanyag.1% alkaloid benzylamin (moringin). Szintén kertekben néhol megtalálható. főként emmenagogum. Moringa oleifera Lam. Hatóanyag: a hüvelyfal szőrében serotonin.Forrás: http://www. Egyéves. stomachicum.és K-Ázsiáig. Hatóanyag: levélben 0.) Baker – FABACEAE [syn. rozmarinsav Alkalmazás: homeopathia. Myristica fragrans Houtt. Hatóanyag: mindkét faj levelében 2-6% rutin.) Pers. expectorans. glükotropeolin). mérsékelt éghajlatú területeken sokfelé ültetik. szterol. cyanidin-3-glükozid Alkalmazás: levél antidiabeticum. Kb. keményítő. Hatóanyag: gyökérben glikozinolátok (pterygospermin. myricinsav. kb. Myrica gale L. sokfelé telepítik. évelő lágyszárú. Stizolobium pruriens (L. diureticum. Mucuna pruriens (L.7% illóolaj (pinen. kvercetin Alkalmazás: dysenteria ellen. szerves és aminosavak. Illóolaja toxikus. var.. Közép-Amerikában. színanyag. calamenen.4-0. phellandren. lágyszárú futónövény. Kisebb vagy közepes méretű fa. myricetin. csípős gyanta. Myrica cerifera L. maritima-ban 1-3% illóolaj (20% timol. rutin. proteáz mucunain. gyökérkéregben 0. limonen. más flavonoidok. caryophyllen). heptanal. albumin. – MYRICACEAE viaszbogyó. szerecsendió(fa) Myristicae semen Macis (= Macidis flos) . keringésjavító tonicum. kevés illóolaj Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. emeticum.] bengáli bársonybab Mucunae prurientis pericarpii pili = Stizolobii setae Honos K. legelőkön gyakori. – BORAGINACEAE parlagi nefelejcs Myosotidis arvensis herba Honos Európától É. myrcen. cineol. 1 m-es illatos cserje.doksi. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag. Dolichos pruriens L. gumianyag. ehető. Karib-szigeteken. népgyógyászatban májerősítő. – MYRISTICACEAE (valódi) muskátdió(fa).

továbbá benzoesav. Eur. diaril-nonaoid malabaricon C).5-1. Ph. Nálunk kerti dísznövény. fahéjaldehid.) = Tolutanum balsamum Honos Közép-Amerikában.és likőripar. kb. stomachicum.) Scop.doksi. Illatszeripari adalék. pereirae (Royle) Harms – FABACEAE [syn. Kb. külső paraziták ellen. Toluifera pereirae Baillon] perubalzsam Balsamum peruvianum (Ph. Ph. Hatóanyag: magban 5-16%.5% illóolaj (pinen. évelő lágyszárú. magköpenyben akár 15% illóolaj. 20 m magasra is megnövő. Hatóanyag: illóolaj (linalool. genuinum Baill. 4.). 75-80% gyanta (toluresinotannol benzoesav.. Myroxylon balsamum (L. benzilbenzoát) Alkalmazás: emeticum. Hatóanyag: levélben 0. 15 m magas fa. Myrtus communis L. D-Amerika nyugati és északi részein. benzilalkohol.. dipenten. metilcinnamát. örökzöld fa. 0. bronchitis kezelésére. 5-7% elemicin. eugenol. ulcus cruris.: Myroxylon toluifera Klotzsch] tolubalzsam Balsamum tolutanum (Ph. szeszkvi.: Myroxylon pereirae Klotzsch. mono-. sabinen. 13% myristicin. hasonló éghajlaton sokfelé termesztik. VII. illatszeripar. kozmetikai és illatszeripari anyag. – AMARYLLIDACEAE . 20% myrtenol. továbbá ánizsaldehid. Myrrhis odorata (L.és D-Európában. Hatóanyag: balzsamban 50-70% illóolaj (cinnamein: 25-40% benzil-benzoát. indol. Hg. fagyás. Hg. Hatóanyag: 7-8% cinnamein (benzoesav-benzilészter és fahéjsav-benzilészter). metilbenzoát. illatszeripar (a virág illata nem annyira erős). 4. Benne monoterpének (pinenek. nerol.és triterpének Alkalmazás: expectorans bronchitis és köhögés esetén. nagy adagban hallucinogén. neolignanok (bis-arilpropanoid myristicanolok. VIII. fumársav Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. Élelmiszeripar (pl. nálunk nincs a természetes flórában. Hg. tériszony. Illatszeripar.) Harms var. adstringens.és benzoesavészterek) Alkalmazás: antiszeptikus külső sérülések (pl. ritkán elvadulhat. eucalyptol Alkalmazás: aromaticum. csokoládéízesítő).2 m magas. 10-25% benzil-cinnamát. fejfájás stb.és fahéjsavészterei). Hatóanyag: illóolaj (főként anetol. Eur. safrol stb. – AMARYLLIDACEAE fehér nárcisz Honos DK-Európában. Élelmiszer. – APIACEAE illatos mirhafű Myrrhis odoratae radix Myrrhis odoratae herba Honos Közép. VIII. továbbá 3-5% nerolidol.) Honos Malajziában. balsamum (= var.hu Myristicae fragrantis aetheroleum (Ph. Ny-Ázsiában. Közép-Amerikában. N Narcissus poëticus L. 4.) – FABACEAE [syn..). – MYRTACEAE (közönséges) mirtusz Myrti folium Myrti aetheroleum Honos Mediterráneumban. VIII. Hg.1-0. chavicol-metiléter.Forrás: http://www. limonen és pinen). fahéjsav. benzofuranoid fragransol C) Alkalmazás: kis adagban neurosis (hisztéria. petroselinsav. Myroxylon balsamum (L. metilantranilát. Ph. Rágógumi-. aranyér) kezelésében... Örökzöld cserje. expectorans. Eur. továbbá fenol és aromás éterek. évelő lágyszárú. Narcissus pseudonarcissus L. geraniol.és fogápolókban. dysmenorrhoea esetén.) = Peruvianum balsamum Balsami peruviani aetheroleum = Peruviani balsami aetheroleum Honos Mexikóban. hypochondria. cukorka. dimetilantranilát. kb. rágógumi.) Harms var. Ph. lignanok (furanoid fragransinok. vanillin stb. Balzsam és illóolaj haj. gyanta (fahéjsav. vanillin.

galanthin. Közép-Himalajában. Magyarországon számos dohányfajtát agrotechnikája kidolgozott. repellens. humulen. Hatóanyag: kb. szájüreg-betegségek tüneti kezelésére.4% illóolaj (pinen. liensinin. – NELUMBONACEAE indiai lótusz(virág) Nelumbonis nuciferae herba Honos K-Európában. sokfelé dísznövényként telepítik. vízben vagy vizenyős helyen élő. jatamansisav. Évelő lágyszárú. Nelumbo nucifera Gaertn. eudesmol. carminativum.). valeranon. Ausztráliában. stomachicum. flavonoid. évelő lágyszárú. cserzőanyag. krónikus bőrbajokban. vegetatív szívbántalom kezelésére) orvosi ellenőrzéssel. de akár fává is megnőhet. legyökerező szárú. szaponin (ursolsav. tazettin stb. sokfelé termesztik. oleanolsav). népgyógyászatban vérzéscsillapító. szívre ható glikozidjai gyógyszerként (öregedő szív.és Ny-Ázsiában. Br. nardol. caren. diaphoreticum. virágban flavonoidok (pl. narcissamin. adynerin. elemol. neferin stb. évelő lágyszárú. Hatóanyag: 0. Magas termetű. Ny-Ázsiában.] nárdus Nardostachys radix Honos K-Indiában. Nicotiana tabacum L. lutein) Alkalmazás: emeticum. izorhamnetin). emmenagogum. Nardostachys grandiflora DC. Indokínában. Ázsia melegebb éghajlatú részein. astragalin. fás szárú.doksi.3-0. Közép. 1-2% kardenolid szteroid glikozid (pl. Indiai-szubkontinensen. caryophyllen. dezacetil-oleandrin.: Nardostachys jatamansi DC. Malajziában. urechitoxin. Hatóanyag: levélben izokinolin-típusú alkaloid “nelumbin” (roemerin. homeopathia. Kerti dísznövény nálunk is. digitoxigenin). narciclasin. lotusin. – LAMIACEAE macskamenta Nepetae catariae herba Honos Európában. kámfor. valeranal. Nerium oleander L. epilepszia. Homeopathia. laxans. Nikotingyártáshoz a kapadohányt (N. – VALERIANACEAE [syn. flavonoidok Alkalmazás: több alkaloid antimitotikus (potenciálisan citotoxikus lehet egyes rákok esetében). dihidronepetalakton. maalien. Évelő vízi növény. Indiai-szubkontinensen. diureticum. szeszkviterpének: calarenol. Hatóanyag: 0. – BRASSICACEAE vízitorma Nasturtii (aquatici) herba (= folium) Kozmopolita.hu csupros nárcisz Narcissi pseudonarcissi herba Honos Ny-Európában. liriodenin. nuciferin. Évelő. antidiarrhoeicum. szterol Alkalmazás: enyhe nyugtató (pl. nepetalsav.7% illóolaj (80-95%-a nepetalakton. karotinoidok (karotin. gyanta Alkalmazás: közepesen erős. kisebb cserje. armepavin. Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloidok (pl.) is termesztik. oleandrin. olendrigenin. továbbá raphanolid Alkalmazás: népgyógyászatban aphrodisiacum. nornuciferin. Homeopathia. angelicin). Hatóanyag: glikozinolát glükonasturtiin. Nepeta cataria L. carvacrol. timol. – APOCYNACEAE leánder Oleandri folium = Nerii folium Honos Mediterráneumban. metilcoclaurin. Patak menti növényzetben néhol előfordul hazánkban is. neriantin. Nasturtium officinale R. Dunántúlon ritka. gyomtársulásokban helyenként előfordul. izoliensinin.Forrás: http://www. – SOLANACEAE közönséges dohány Nicotianae folium Honos D-Amerikában. Heverő.2-0.). évelő lágyszárú. lycorin. ismerünk. pronuciferin. pulegon) Alkalmazás: krónikus bronchitis esetén spasmolyticum. Kaukázusban. hisztéria esetén). rustica L. . abortivum. továbbá epinepetalakton. oxoushinsunin.

30% zsíros olaj. Termeszthető. Kb.4-0.) Sm. Karib-tenger szigetein. majd bénítja.Forrás: http://www. Homeopathia. Nymphaea alba L.4 m magas. kb. Homeopathia. Beal] tavirózsa. galactogogum. fluor albus esetében.és papaverinszerű. nuphlein. diureticum. Trichomonas ellenes gyógyszerek is készülhetnek belőle.és kvercetin-glikozidok. spasmolyticum. Hatóanyag: 0. É-Amerikában.és gallotannin. borzaskata Nigellae damascenae semen Honos Mediterráneumban.és hólyagpanaszokban. 40% szénhidrát. 15-20% szerves sav Alkalmazás: vegetatív ganglionokat és központi idegrendszert előbb izgatja. kevés szaponin Alkalmazás: gyomor. Nigella sativa L. Hatóanyag: alkaloid nymphaein és nupharin. fekete kömény Nigellae semen = Melanthi semen = Cumini nigri semen Honos D-Európában. kb.5% kéken fluoreszkáló illóolaj (kb. Évelő. Hatóanyag: 0. – RANUNCULACEAE szőrös kandilla.4% illóolaj (timokinon. Termeszthető. kb. – LAMIACEAE kerti bazsalikom Basilici herba (DAC) . keményítő. vese. Ny-Ázsiában. sárgavirágú vízitök Nupharis lutei rhizoma Honos Eurázsiában. nem Startalmú dezoxinupharidin). Kaukázusban. myosmin. mérsékelt égövi országokban sokfelé meghonosodott. Virág adstringens. szaponin Alkalmazás: timokinon cholereticum. egyéves lágyszárú. zsíros olaj. de toxikus.hu Hatóanyag: 2-10% nikotin (kapadohány levelében 15% körül). sagittifolia (Walter) E. nigellin. damascinin). anabasein. metildamascenin. egyéves lágyszárú. társalkaloidok (anabasin.és ellagtanninok) Alkalmazás: mint előbbi. Ny-Ázsiában. Nymphaea odorata Ait. subsp. használják szexuális zavarok kezelésében. vízi lágyszárú. önmagában (készítmények formájában) inszekticid. Népgyógyászatban adstringens. Homeopathia.és bélhurut esetén. Évelő. A nikotin különösen erős méreg. vízi lágyszárú. Közép-Amerikában. oldja a bronchusgörcsöt is. vízi növény. népgyógyászatban gonorrhoea. O. Kb. holtágainkban szórványosan. Hatóanyag: 0. nicotyrin. É-Afrikában.4-1. Nigella damascena L. holtágakban. Kaukázusban. Nuphar sagittifolia (Walter) Pursh – NYMPHAEACEAE [syn. hínárfaj.és gallotannin. – NYMPHAEACEAE fehér tündérrózsa Nymphaeae albae flos Nymphaeae albae radix Honos Európában. Illóolaj antibakteriális. Virágban nupharin. nigellin. szterolok. – RANUNCULACEAE török kandilla. Borsszerű fűszer.doksi.4% kinolizidin-típusú alkaloid “nupharin” (S-tartalmú tiobinupharidin. Alkalmazás: nupharin állatkísérletben atropin. anatabin). nornikotin. kempferol.: Nuphar lutea (L. carminativum.5 m magas. Indiai-szubkontinensen. 20% keményítő. Évelő. Inkább az Alföldön található tavakban. O Ocimum basilicum L. Ny-Ázsiában. 0. Tavainkban. – NYMPHAEACEAE illatos tündérrózsa Nymphaeae odoratae rhizoma Honos É-Amerikában. Dohányipar. 0. damascenin. 9% antranilsav-származék damascenin. ellag. ellag. damascinin). adstringens fluor albus. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag (gallo. szterol.1% nymphalin (digitalisszerű) Alkalmazás: régebben antaphrodisiacum. Egyéb alkalmazás azonos az előbbiével. 0.

ha a leveleket és virágokat a szárról lemorzsolják. fenilpropán metilcinnamát. gyakran igen vastag szárral. oenanthetol. Júniustól szeptemberig virágzik. 26-29%-a α-linolsav. Az Oe. Hatóanyag: mérgező poliin oenanthotoxin. myristicin Alkalmazás: mérgező. alább!). A kombájnnal betakarított és kicsépelt magvakat kiterítve. flavonoidok Alkalmazás: homeopathia. de szántóföldi termesztésre is alkalmas. szájvízként száj. myristicin. kb. két.vagy kétéves. Nálunk főleg konyhakerti fűszernövény. Eur. szellős. diureticum. VIII. ocimen. Érelmeszesedés megelőzésére gyógyszerek formájában. galactan. novemberi vetés 45-70 cm sortávolságra. Pirosas csészéjű alakja külön taxonként is besorolható (L.) Olivae oleum virginale (Ph.. – ONAGRACEAE vöröslő ligetszépe Oenotherae oleum Honos az előbbi fajjal közel azonos területeken. 2-3% viasz. mérsékelt égövi Ázsiában. 4. fedett helyen szárítják. Egy. Hatóanyag: szterol. részben magas magolaj-tartalmú típusokból alakulhatott ki. Oenanthe aquatica (L.) Poir.és toroköblögető. Kis gazdaságokban kézi vágás és kúpokban utóérlelés után cséplik a magot. Ph. Marokkóban és DNy-Európában. Legbiztosabb az október végi. ligetekben. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). Indiai-szubkontinensen. flavonoid. Homeopathia. biennis nálunk meghonosodott. élelmiszer. Oleum europaea L. elterjedt Mediterráneumban.5% illóolaj (phellandren). Oenothera suaveolens (Desf.5%. Hatóanyag: 1-2. 4% gyanta. Eur. sztearinsav) Alkalmazás: kivont zsíros olaj elősegíti a prosztaglandin-szintézist. Fűszerként értékesíthető. fenolkarbonsavak. cineol).vagy többéves lágyszárú. egyes nemesített fajtákban akár 1. gyanta. Fűszer. 1 cm mélyre. termesztett. fenolkarbonsav Alkalmazás: carminativum. 90%-a metilchavicol = estragol az “estragol” kemotípusban. mételykóró Phellandrii fructus = Oenanthes aquaticae fructus Honos Európában.) Lindl. vízparti. Oenothera biennis L.és likőripar.doksi. neurotikus szívpanaszok esetén. – OLEACEAE (közönséges) olajfa Oleae fructus Oleae folium Olivarum oleum Olivae oleum raffinatum (Ph. diaphoreticum. nyálka-heteropoliszaharid.hu Basilici aetheroleum Honos – feltehetően – Elő-Ázsiában és É-Afrikában (ősi fajok kereszteződése révén alakulhatott ki). apiol Alkalmazás: köhögéscsillapító és nyákoldó bronchitis és asthma esetén. Külsőleg ekcémák. Homeopathia. Hg. Magvetéssel vagy palántázással szaporítható. – ONAGRACEAE parlagi ligetszépe Oenotherae biennis herba Honos É-Amerikában.5% illóolaj (kb. VIII. – APIACEAE sáfrányos mételykóró Oenanthes crocatae radix Honos Algériában. 4. Virágzó hajtásait kíméletesen. carminativum. – APIACEAE [syn. stomachicum.1-0. kb. szeptemberében érnek a termések. árnyékban. A Dunántúlon a hegyvidékek szélein és az Alföldön nem ritka. A második év augusztusában. ebből sajtolják az olajat.) .] borgyökér. szeszkviterpének. 28-33%-a βlinolsav.. illatszeripar. erythrosepala Borb. palmitinsav. lactagogum. vízparti lágyszárú. homeopathia. bőrbetegségek kezelésére. Főleg vizek mentén. diureticum. Viszonylag melegigényes. oenantheton. 11% cserzőanyag. mocsári lágyszárú. homokos talajon. helyenként tömegesen terem. 85%-a linalool a “linalool” kemotípusban. mannan. Több rokonfaját is próbálják termesztésbe vonni. f. Hatóanyag: 0. elterjedt mérsékelt égövi és szubtrópusi területeken.Forrás: http://www. Egyéves lágyszárú. továbbá olajsav. Hg. Évelő. 20% zsíros olaj. Hatóanyag: magban 15-20% zsíros olaj (7-10%-a γ-linolensav. kb. továbbá eugenol. továbbá apiol. Ph. Oenanthe crocata L.: Oenanthe phellandrium L.

) Honos Európában. saldiureticum. VII. Kétéves. europaea. gyökérben különösen sokféle poliin. Ázsia mérsékelt égövi részein. szaponin oleanolsav és maslinsav. Parlagok. évelő. továbbá tri.vagy ételfestés. nagy termetű (akár 2 m magas). Évelő lágyszárú. flavonoid (apigenin.Forrás: http://www. pterocarpan medicarpin. tisztítva gyógyászati célra. Kultúrában van a subsp. a kivont zsíros olaj étolaj. Operculina turpethum (L. arvensis.: Onosma echioides L. Ázsia. legelőkön gyakori. Ophioglossum vulgatum L. flavonoid. Az ország legnagyobb részén réteken. Hg.. arenarium Lamotte] homoki vértő Anchusae luteae radix = Onosmae radix Honos Ny-Mediterráneumban. továbbá genistein. termésben kb. – ASTERACEAE szamárbogáncs Acanthii herba = Onopordi acanthii herba Acanthii radix Acanthii fructus Honos Európában.). cuspidata Will. Több alfaja található Magyarországon. népgyógyászatban köszvény és reuma esetén is.) is. 25% zsíros olaj Alkalmazás: homeopathia. kinonok. 9% alkannin Alkalmazás: olaj. a subsp. Hatóanyag: trehalóz. nyomokban illóolaj (anetol. kempferol). mentol stb. stachydrin. fenolok. emésztésjavító fűszer.és diterpénalkoholok. carvon. lágyszárú. Indiai-szubkontinensen.doksi. anthocyanidin-glikozidok. homokpusztákon. Onopordum acanthium L. ritkán tonicum. félcserje jellegű. 50% zsíros olaj. Malajzia. pl. 3-4% cserzőanyag. Termés élelmiszer. sylvestris (Hiller) Rouy honos K-Mediterráneumban.] indiai jalapa Turpethi tuber Turpethi resina Honos trópusokon (főként Afrika. legelőkön gyakori. kb.) R. Eur. útszélek. érelmeszesedés megelőzésére is alkalmas. Ázsia mérsékelt égövi részein. 3-4 m magas fa. Ny-Ázsiában termesztik elsősorban. de az afrikai barna oliva (subsp. O.: O. keserű aril-piranoid lakton oleuropein-glikozid. Ny-Ázsiában. Ausztrália). Hatóanyag: levélben szeszkviterpén-lakton onopordopicrin. . triterpén (α-onocerin = onocol és spinonin).. Akár 0. – FABACEAE tövises iglice Ononidis radix (Ph. üde réteken. É-Amerika keleti területein. Ononis spinosa L. termésben pektin. a mezei iglice (syn.8 m-re megnövő. Hatóanyag: izoflavonoid formononetin és 7-O-glükozidja. Hg. védett. levélben is még oleuropeinsav és egyéb észterek.: Ipomoea turpethum (L.és kumarin-glikozidok. et K. hircina Jacq. Levélben különösen e szaponinok. löszös lejtősztyeppeken szórványos. A subsp. Hatóanyag: savas nyálka-poliszaharid. É-Afrikában.és DK-Európában. Hatóanyag: termésben kb. Hatóanyag: gyanta (glüko-resina) Alkalmazás: erős laxativum. legelők gyomtársulásaiban gyakori. agárkosbor Orchis militaris L. az ononin. Ph. biochanin A. Br.hu Őse. Indiai-szubkontinensen. VIII. de megnőhet akár 10 m-re is. Orchis fajok – ORCHIDACEAE kosbor Orchis morio L. szúrós lágyszárú. külsőleg vérzéscsillapító. – BORAGINACEAE [syn. Közép.4% kvercetin-3-metiléter-7-diglükozid-4’-glükozid) Alkalmazás: emeticum. Ez is gyűjthető.. europaea-t a Mediterráneumban. 4.) Silva Manso – CONVOLVULACEAE [syn.) Alkalmazás: enyhe diureticum. kevés alkaloid cinchonidin Alkalmazás: levél korábban maláriaellenes. flavonoid (0. Tövistelen az O. Ph. – OPHIOGLOSSACEAE egylevelű kígyónyelv Ophioglossi vulgati herba Honos Európában. Onosma arenaria W. fenolkarbonsavak. cukrok.

kevés oleanolsav) Alkalmazás: antiszeptikus bronchitis.. vulgare L. enyhe sedativum.hu vitéz kosbor Orchis pupurea Huds. ha nem helyettesíthető. kivéve a vitéz kosbort. asthma bronchiale esetén.). charvacrol. Júliusban. Évelő lágyszárú. Orthilia secunda (L. Tőosztással és magvetéssel termeszthető.) House – PYROLACEAE [syn. bíboros kosbor Salep tuber Honosak Közép-Európában. subsp. linalool. Origanum majorana L. Az első faj évelő lágyszárú. stomachicum. Júliustól szeptemberig virágzik. dipenten. népi festőnövény. cserjés legelőkön helyenként nem ritka. Az 5-6 cm magas növényeket (2-3 szálanként) 40-szer 15 cm-es fészkekbe ültetik szét. árnyékos helyen vagy 400C-on. Hg. fenolkarbonsavak (főleg rosmarinsav). fenolkarbonsav (főleg rozmarinsav) Alkalmazás: carminativum. ritka faj. p-cymol).). Főleg a Középhegységben és a Dunántúlon fordul elő. néhol luc. Hatóanyag: 0. Helyenként palántákat nevelnek szabadágyakban. creticum (L. az O. pinen. Védett. kultúrában Argentínában. diureticum.] krétai szurokfű Origani cretici herba Honos Krétán. selinen. síksági-hegyvidéki faj. terpinen. – LAMIACEAE szurokfű O.5-1% illóolaj (15-50% timol. cedrol. 0.5-1. a talajszint felett 46 cm-re. hirtum (Link) Ietsw. A legtöbb helyen állandó helyre vetik. ami Eurázsiában. évelő lágyszárúak.: Pyrola secunda L. Termesztett. Szibériában is honos. – LAMIACEAE [syn.VIII. kicsi. Ph. A vágást teljes virágzás idején végzik. Hatóanyag: 1. Hatóanyag: kb. Március végén. külsőleg reuma ellen bedörzsölő. áttelelő lágyszárú.) Honos Eurázsiában. gyomor. thujon.5 cm mélyre vetik. diaphoreticum. A magról nevelt palántákat május végén 50-60 cm sor. Fűszer. var. Száraz tölgyesekben. nagy mértékű kiritkulásuk miatt mindegyik szigorúan védett. ciprusi szurokfű Origani herba (Ph.és 25 cm tőtávolságra ültetik ki kettesével. Fűszer. Eur. neurastheniás tünetek ellen. illóolaja illatszeriparban is. Egyéves lágyszárú. görög szurokfű O. főként Cipruson.és erdeifenyő-elegyes erdőkben.5-3% illóolaj (carvacrol. 50% glukomannan nyálkapoliszaharid Alkalmazás: gyermekgyógyászatban antidiarrhoeicum. szaponin (főleg ursolsav. kb. Görögországban. Ny-Ázsiában. Origanum creticum Sut. D-Európában. Inkább mészkedvelő.doksi.: Majorana hortensis Moench] (kerti) majoránna Majoranae herba Majoranae aetheroleum Honos Mediterráneumban. 3. onites L.és bélhurut csökkentő.) Briq. 4. cserjésekben. mesterségesen szárítják (beszáradás 5:1).3% illóolaj (sabinen. 10% Lamiaceae-cserzőanyag.] gyöngyvirágkörtike Pyrolae secundae herba Cirkumpoláris. . Szórványos. mészkerülő bükkösökben bukkan fel. terpinen stb.: O. cserzőanyag Alkalmazás: aromaticum. cymol. emellett carvacrol. Origanum vulgare L. illóolajgyártás. pinen. Magyarországon különböző termőhelyeken élő. vulgare L. A drogot csak import útján lehet beszerezni. flavonoid. Gyakran másodszor (szeptember végén) is vágható. – LAMIACEAE [syn. április elején 30-40 cm sortávolságra. augusztusban virágzik.5 mm-es rostán való áttöréssel állítható elő. erdőirtásokban. Műszárítóval gyorsan kell szárítani (beszáradás 7-8:1). cavicol.Forrás: http://www. Teljes virágzáskor gyűjtött hajtásait szellős. A morzsolt áru speciális morzsoló géppel. az Alföldön csak szórványosan. Mediterráneumban. Hatóanyag: 0. carminativum. onites L. kevesebb kámfor. terpineol stb. Termesztésével nálunk is kísérleteznek.

fenolsavak (benzoesav.) Oryzae sativae semen Honos DK-Ázsiában. VIII.] jávai tea. Országszerte előfordulhat. A pünkösdi vagy bazsarózsát kertekben dísznövénynek telepítik. gyanta. diterpenoid peregrinin. VIII. köszvény vagy rheuma kezelésében.. – PAEONIACEAE pünkösdi rózsa Paeoniae flos (DAC) = Paeoniae petala Paeoniae radix Paeoniae semen Honos Közép. Hg. gumós gyökérben monoterpén-glikozidok (paeonidanin. – POACEAE rizs Oryzae amylum (Ph. tetraciklusos triterpének. 0. p-hidroxi-benzoesav. Évelő lágyszárú. ursolsav. spicatus (Thunb. Kelet-Ázsiában.7% flavonoid. fehérjéken kívül szterolok. élelmiszeripar.3% diterpén (staminol.Forrás: http://www. Bvitaminok. rhamnazin.: Senecio aureus L. Meleg égövi országok fő gabonanövénye. Indokínában. cyanin és cserzőanyag. sokféle fenoloid) . pektin.05% metoxiflavon sinensetin. Ph. az Alföldön ritka.. Hatóanyag: senecionin (= aurein) és más alkaloid. Indiai-szubkontinensen.) Honos Kínában. Eur. Löve – ASTERACEAE [syn. flavonoidok és fitocerebrosidok (momilaktonok). magban zsíros olaj. 0. Ph.) Löve et D. ahol a ma már nem élő vadrizsből (O. 0. Üde gyertyánosokban.és dextringyártás. galluszsav Alkalmazás: sebgyógyító. Hatóanyag: sziromlevélben anthocyan paeonin. neo-orthosiphol A és B.. nephritis. A tisztított keményítő gyógyszerészeti célra használható.hu Hatóanyag: arbutin.2% K-oxalát Alkalmazás: homeopathia. Homeopathia. vesetea Orthosiphonis folium (Ph.doksi. ahol az árasztás biztosítható.] aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában. orthosiphol A-E). Hazai rokonfaja a bánáti bazsarózsa (P. Oryza sativa L. Ausztráliában. scutellareintetrametiléter. paeoniflorin).és D-Európában. keményítő. 4.3-1. egyes fajták termesztése az Alföldön (pl. Évelő lágyszárú. bükkösökben található. Hg. ma már cirkumpoláris. Indokínában. acetofenon (a nem használatos levélben protoanemonin. perennis Moench) származtatható kereszteződések és mutációk révén.) Bak. banatica Rochel) csak a Mecsek keleti részein található. Malajziában. Kis termetű. eupatorin.5% illóolaj Alkalmazás: diureticum és antiphlogisticum krónikus vagy visszatérő cystitis. Évelő lágyszárú. évelő lágyszárú. továbbá 0. továbbá lipideken. Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. gyanta Alkalmazás: vérzések ellen.20.– LAMIACEAE [syn. Eur. főleg északkeleten.: Orthosiphon stamineus Benth. Hatóanyag: 0. Alkalmazás: élelem. szigorúan védett. Hatóanyag: hántolatlan szemben 40-50% szénhidráton. P Packera aurea (L. O.5-0. bakteriális húgyúti gyulladások. Különösen Indonéziában termesztik. dicaffeoil-tartarát). salvigenin. galluszsav).5-1% kávésav-származék (főleg rosmarinsav. Oxalis acetosella L. Paeonia officinalis L. urolithiasis. Hatóanyag: 0. Szarvason) megoldható. 4. metilarbutin. a mérsékelt égövi Ázsiában. ericolin. – OXALIDACEAE erdei madársóska Acetosellae herba = Oxalidis herba = Lujulae herba Honos Európában. fenolkarbonsavak.

– PAPAVERACEAE pipacs Papaveris rhoeados flos (Ph. A. 4. néha tömeges. Magyarországon több fajtáját termesztik.) Opii pulvis (Ph.) Honos Ny-Ázsiában. Termesztik is.. – PAPAVERACEAE mák Papaveris (immaturi) fructus (caput) Papaveris semen Papaveris folium Opii pulvis normatus (Ph. stimulans. Évelő lágyszárú. 4. Távolkeleten. – POACEAE köles Milii semen Honos mérsékelt égövi Ázsiában. D-Európában. A tavaszi mákfajták június közepén. ahol szelekció útján vált kultúrnövénnyé. köztük magas morfin tartalmúakat is (“morfinmákok”). Eur.06% izokinolin-típusú alkaloid rhoeadin. VII. 0. Hg. Ma világszerte elterjedt. gumianyag Alkalmazás: bevonószer. VIII. Hatóanyag: előbbitől eltérően egyéb. Gyógyszerkönyvekben nem hivatalos. Hg. és gyökeret régen népgyógyászatban idegbetegségek ellen. Mey. a magból a mákhoz hasonlóan zsíros olaj nyerhető.05% illóolaj (limonen. Hatóanyag: 1. Egyéves lágyszárú. – SAPOTACEAE [syn. szaponin. Hg. Hg. Eur. Panax ginseng C. Magban kb. ma Palaquium gutta (Hook. immunstimulans. Egyéves vagy ősszel elvethető. VIII. de világszerte elterjedt.5-3% triterpén-szaponin (tetraciklusos dammaran-típusú és kisebb arányban pentaciklusos oleanan-típusú) ginsenosidok. Eur. Magyarországon kisebb mennyiségben termesztik. Ph. dietetika). VIII. 60% szénhidrát. Eur..) Baill. Egyéves lágyszárú. Papaver rhoeas L. 8-10 . parlagokon országszerte gyakori. 4. Ph. Ez a hivatalos drog. anthocyan-glikozid mecopelargonin. kb. aphrodisiacum.. 35% zsíros olaj Alkalmazás: sziromlevél népgyógyászatban enyhe nyugtató és köptető. 10% fehérje. poliszaharidok (pl. az ősziek pedig májusban virágoznak. lágyszárú. Ph. csökkenti a klimaxos és neurastheniás panaszokat. peptidoglukanok (panaxan A-U). Hatóanyag: kb. Ugyanez vonatkozik több más.) Papaveris rhoeados flos (= petalum) = Rhoeados flos Papaveris rhoeados semen Honos Eurázsiában. továbbá anthocyanidin-diglikozid mekocyanin.. sok rokonfaja Indokínában főleg rovar ellenes szereket is szolgáltat.doksi. növeli a szervezet teherbíró képességét. Ph. pentaciklusos triterpén szaponin miliacin (= germanicol-metiléter) Alkalmazás: táplálék (rostpótlás. a gyökeret rendszerint 4-7 éves növények szolgáltatják. É-Afrikában. Panicum miliaceum L. sedativum. Hatóanyag: gyanta. ginsenosid nem mutatható ki. Gyógyszerek is készülnek belőle. A kanadai ginszenget a népgyógyászatban és a homeopathiában használják. 3-4% zsíros olaj. Papaver somniferum L.hu Alkalmazás: sziromlevelet homeopathiában. citral). VIII. Évelő lágyszárú. Kb. 4.) Opium crudum (Ph. nem a fő hatásért felelős szaponinokat tartalmaz. Hg. panaxynol). keményítő). kisebb mennyiségben poliin (falcarinol. köztük a piros színt adó papaverrubinok. távolkeleti Panax fajra is. Alkalmazás: adaptogen. kissé növelheti a vérnyomást. Hatóanyag: virágban 0. Vetésekben. Mindenfelé elterjedt kultúrnövény. több társalkaloid. K-Ázsiában.] guttapercsa(fa) Gutta-percha Honos Malajziában. Koreában termesztik legnagyobb mennyiségben. – ARALIACEAE (koreai) ginszeng Ginseng radix (Ph. javítja a közérzetet. Panax quinquefolius L. tonicum.Forrás: http://www.: Isonandra gutta Hook. kanadai ginszeng Honos É-Amerikában.) Honos Kínában.

mekonsav. papaverin spasmolyticum. inszekticid. É-Ázsiában. aphrodisiacum. flavonoidok.Forrás: http://www. Hatóanyag: opiumban (éretlen máktokból nyert. anthocyan Alkalmazás: népgyógyászatban lázcsillapító grippe esetén. Évelő lágyszárú. Tevékenysége révén jött létre a korábbi Alkaloida Vegyészeti Gyár Tiszavasváron. Parietaria erecta M. a diacetilmorfin heroint. Dunántúlon néhány helyen.2% morfin. papaverin. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: szaponin paristyphnin.3-1. diureticum reuma és köszvény kezelésében. A dísznövényként nálunk is ismert P.) Planch. továbbá kodein. hasmenés és fehérfolyás ellen is. Akut fertőzéses hasmenés esetén Pulvis opii. Magból zsíros olaj nyerhető ki. bracteatum Lindl. Hatóanyag: leucoanthocyanidinek. a mag élelmiszer. – PASSIFLORACEAE észak-amerikai golgotavirág . enyhe vércukor csökkentő. akár 1 m magasra is megnő. – CARYOPHYLLACEAE nagyvirágú ezüstvirág Sanguinariae minoris herba Honos Mediterraneumban. fumársav. gyökérben nyomokban alkaloid Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. kávésav és egyéb fenolkarbonsavak. Száraz állapotban külön választják a magokat és a termésfalat. pektin Alkalmazás: régebben emeticum. narkotin. kábítószer. az opium 9-17%-a morfin. cyanidinek. főként nephro. paridin (szapogenin paridol). Évelő lágyszárú. 30 féle): 0. Külsőleg sebgyógyító. sterol. Paronychia argentea Lam. Parthenocissus quinquefolia (L. A mákszalma ipari feldolgozásának módszere világszabadalomként Kabay János büdszentmihályi gyógyszerész feltaláló nevéhez fűződik. máshol alig. de árnyas és üde gyomtársulásokban is előfordul. további félszintézissel állítják elő az etilmorfint. Kaukázusban. diaphoreticum. Paris quadrifolia L. – VITACEAE tapadó vadszőlő Parthenocissi quinquefoliae cortex Honos É-Amerika keleti részén és Mexikóban. Európában kedvelt főként házakra. ma cirkumpoláris. kodein és narkotin köhögéscsillapító. falfű. szaponin. Gyógyszeripari úton nyerik ki e fő hatóanyagokat. Évelő lágyszárú. átmeneti lápréteken vagy sík lápokon található. Hatóanyag: cserzőanyag. Kaukázusban.doksi. – URTICACEAE [syn.és szurdokerdőkben. Magban 45-55% zsíros olaj (gazdag linol. megszáradt. köhögéscsillapító a Pulvis opii et ipecacuanhae. Köptető. diureticum. anthocyaninok Alkalmazás: diureticum.és bükkelegyes erdőkben szórványosan fordul elő. de gyomorfájásra. Védelemre szorul. Szikla. leucoanthocyanidin. a társalkaloidokon kívül szerves savak (pl. Tinctura opii. gyanta. Ny-Ázsiában. az Alföldön szórványos. egyes idegpanaszokra.: Parietaria officinalis Willd. et K. nyers vagy porított tejnedv) 25-30% alkaloid. kőrontó fű Parietariae herba Honos Európában. Magmentes száraz tokban és leveles “mákszalmában” szintén benzil-izokinolin alkaloidok (kb. Hatóanyag: szaponin. aminok Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe spasmolyticum. vese és húgyhólyag bántalmakban. Szibériában. kerítésekre futó dísznövény.és urolithiasisban. Homeopathia.] falgyom. Fájdalomcsillapító az Extractum opii és az Opium concentratum.és kvercetin-glikozidok.és linolensavban) Alkalmazás: morfin erős fájdalomcsillapító. még szórványosabban. flavonol-3-diglikozid. Homeopathia. hidrokodint és a tilos kábítószert. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag. diureticum. Passiflora incarnata L. Parnassia palustris L. Homeopathia.hu cm-es kocsánnyal aratják le az érett máktokokat. Alacsony morfin tartalmú étkezési mákfajtákat is termesztenek. Áttelelő lágyszárú. a “tebainmák”. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. Üde gyertyán. tejsav). kempferol. – TRILLIACEAE farkasszőlő Paridis herba Paridis radix Honos Európában. – PARNASSIACEAE fehérmájvirág Parnassiae palustris herba Honos É-Európában.

neurovegetativ dystoniában. aphrodisiacum (impotencia. Főleg az USA-ban és Indiában szolgáltatják a drogot. – APIACEAE pasztinák Pastinacae (sativae seu silvestris) radix Pastinacae herba Pastinacae fructus Honos az ősi alakja Európában. vicenin-2).8% koffein. száraz.: Corynanthe yohimbe Schum.hu Passiflorae herba (Ph. Nálunk nem fordul elő. furokumarinok. Pastinaca sativa L. gyökérben kb. külsőleg helyi érzéstelenítő.) L’ Hér. É-Ázsiában és É-Amerikában. Hatóanyag: 1-6% yohimban-típusú monoterpenoid indolalkaloid (yohimbin. zavartság ellen. 2% magolaj (cianolipid izoprenoid-nitrilek). 10-20 m magasra növő fa.Forrás: http://www.. erős menstruáció esetén. fehérje Alkalmazás: psychostimulans. Ph. D-Amerika nyugati és északi részein. nyugtalanság. anxiolyticum. swertisin. sativa) szerte a világon termesztik. antioxidáns. 0. Paullinia cupana Kunth – SAPINDACEAE brazil ajzólián. kő. Inszekticid.5% flavonoid. Kaukázusban. – SCROPHULARIACEAE erdei kakastaréj Pedicularis minoris herba Honos Európában. de Európa enyhébb éghajlatú vidékein is. prostatitis és hólyagpanaszok). corynanthin és ezek izomerjei). Homeopathia. Országunkban erősen megritkult. árokszéleken országszerte gyakori a subsp. akár 12% catechin-cserzőanyag.és hólyagpanaszok esetén diureticum. cserzőanyag Alkalmazás: kéregből kivont és tiszta yohimbin sympatholyticum.) Celak. – GERANIACEAE fejecskés muskátli (rózsaillatú is lehet) . izoorientin-2’’glükozid.doksi. trópusi és szubtrópusi országokban. különösen gyermekeknek. menstruációs zavarok. schaftosid. furokumarin (imperatorin. 0. sötétbarna. xanthotoxol.5-2. 1-4% illóolaj (főleg szerves savak észterei). – SCROPHULARIACEAE posvány kakastaréj Pedicularis herba Honos Európában és É-Ázsiában. nagyobb dózisban hypotensiv. továbbá izovitexin. Hatóanyag: iridoid-glikozid aucubin Alkalmazás: diureticum.17% teobromin és 0. Kúszó cserje. guaraná(lián) Guaranae semen = Paulliniae semen Guaranae pasta Guarana Honos Brazíliában.03-0. elterjedt D-Amerikáig.) Pierre – RUBIACEAE [syn. Vadon. 0. izoorientin. tonicum. spasmolyticum. Szibériában. Állatgyógyászat. Hatóanyag: kemény. bergapten. továbbá periferiás vasodilator. szénhidrát (főleg keményítő).01 ppm-ben) Alkalmazás: sedativum neurastheniában. kb.35% illóolaj. Hatóanyag: 1. izopimpinellin). 4. Hegyi és üde láprétek védett növénye. külsőleg kelésre.) Honos É-Amerikában. Eur. Pedicularis silvatica L. Kétéves vagy többéves lágyszárú. Termesztik is. xanthotoxin. poliszaharid arabinoglucan (harman alkaloid nincs vagy csak alig mutatható ki.02-0. kevés illóolaj. termésben és levélben még kumarin. Évelő lágyszárú. szorongás. Hg.06% teofillin.] johimbe Yohimbe(he) cortex Honos Ny-Afrikában. bélbetegségekben is. Pedicularis palustris L.6-5. Zöldség. pratensis (Pers. Pelargonium capitatum (L. üde réteken. fajtáit (subsp. főleg C-glikozil-flavonok (izovitexin-2’’-glükozid. VIII. alvási zavarokban. Homeopathia. Évelő. Hatóanyag: termésben zsíros olaj. kis dózisban hypertensiv. Pausinystalia yohimbe (Schum. kakaó ízű pasztában 3. Hatóanyag: aucubin Alkalmazás: mint előbb. alkaloid pastinacin Alkalmazás: népgyógyászatban gyomor-. akár 10 m magasra is felkúszó növény. pastinacin.

innen elterjedt Mexikóba. Sch. továbbá kisebb mennyiségben linalool. P. cserzőanyag. olajperilla Perillae oleum Perillae herba. bronchusgörcs.Forrás: http://www. A Középhegységben és a Dunántúlon helyenként nem ritka. flavonoid. Nálunk díszfajtáit kertekben vagy parkokban szegélynek vetik. Védelemre érdemes. É. továbbá neopetasin. termesztik K. A P. rózsaillatú muskátli Honos D-Afrikában. A fa 4-20 m magas. 0. antiszeptikus. Petasites hybridus (L. herba külsőleg főleg adstringens. továbbá egomaketon. Sokfelé (pl.) Britton – LAMIACEAE [syn. herbában 0. . Indokínában. molyhos muskátli (borsmenta-muskátli) Honos D-Afrikában. herba sedativum. arguta Benth. magról jól szaporodik. USA-ban. Ennek is vannak citromillatú fajtái. citronellol. izopetasin). szeszkviterpén-laktonok (furanopetasin. illóolaj (70%-a β-dehidroperillaketon.) G. Pelargonium tomentosum Jacq.. Hatóanyag: a 40-80% zsíros olajat tartalmazó termésből kivont olaj fő zsírsav-komponense olajsav (4580%). Évelő. rózsamuskátli Honos D-Afrikában. neopetasol. Európában) termesztik. spasmolyticum. terpineol. patakok mentén néhol tömeges. a herbát főként ez szolgáltatja. nyálkapoliszaharid. elterjedt É-Amerikában.hu Honos D-Afrikában. graveolensen kívül más fajokkal is hibridizál. Évelő lágyszárú nagy tőlevelekkel és magasra növő virágzatokkal. E. alig fásodó félcserjék vagy egyévesek (a következőkkel együtt). D-Franciaországban és Korzikán. diaphoreticum. főleg Fokföldön.2% illóolaj. Rokonfajai is amerikaiak. tranquillans neurodystoniás funkciózavarokban (fájdalmas gyomorgörcs.28-0. roseum Willd. egy részüket ugyancsak olajnyerésre használják hazájukban. – LAURACEAE mexikói avokádó Avocado oleum Honos Közép-Amerikában. Pelargonium odoratissimum (L. Persea americana Mill.] feketecsalán.doksi. Indiában. Illóolajban – kemotípustól függő mennyiségben – főleg monoterpének (geraniol.. mentol) és feniletilalkohol Alkalmazás: illóolajok illatszer. dysmenorrhoea).és kozmetikai iparban.és szeszkviterpének) Alkalmazás: kivont és tisztított olajat élelmiszer.36% petasin. Hatóanyag: magban 35-45% zsíros olaj.: P. eremophilan-lakton).02-0. folium Honos Kínában. népgyógyászatban levél emolliens. izopetasol) észterek (angelicasavval 0. cserzőanyag. Geranii aetheroleum Geranii herba Hatóanyag: levélben 0.1% illóolaj (főleg dodecanal). radula L’Hér.és É-Afrikában. P. – ASTERACEAE [syn. Perilla frutescens (L. Moore [syn. ahol termesztik.) L’ Hér. citromillatú muskátli Honos Fokföldön.03 illóolaj (mono. K-Ázsiában. Hatóanyag: eremophilan típusú szeszkviterpénalkohol (petasol.] cifralevelű muskátli.1-0. majd más trópusi és szubtrópusi területekre. gyógyszerészetben (kenőcsillatosító).: Petasites officinalis Moench] közönséges (vörös) acsalapu Petasitidis rhizoma et radix Petasitidis folium Honos Európában. M.és Ny-Ázsiában. Alkalmazás: tisztított olajat élelmiszerként vagy gyógyszerészeti célra. Pelargonium radens H. Egyéves lágyszárú. jelentéktelen mennyiségben pirrolizidin alkaloidok Alkalmazás: kivonataiból készült gyógyszer spasmolyticum és fejfájás (migrén) csillapító.és festékiparban. Nálunk is dísznövény. aromaterápiában. herbában még szerves savak. Pelargonium graveolens L’ Hér. matsutakealkohol).: Perilla ocimoides L. ezen kívül D-Európában is termesztik.

Forrás: http://www.doksi.hu

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. crispum – APIACEAE petrezselyem Petroselini radix Petroselini fructus Petroselini herba (= folium) Petroselini aetheroleum Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. tuberoseum (Bernh.) Mart. Crov. gumós petrezselyem Petroselini radix
Honos Mediterráneumban, az ősi alakokból jött létre a két legfontosabb, termesztett változat. Kétéves lágyszárú, kertjeinkben gyakori termesztett növény. Hatóanyag: 2-6% illóolaj (gumósnál 1-4%), benne főleg fenilpropánok (apiol, myristicin, alliltetrametoxi-benzol), mono- és szeszkviterpének (pinenek, limonen, myrcen, phellandren, carotol), kb. 2% flavonoid (pl. apiin), furokumarin (bergapten, oxipeucedanin), a gumósban (répában) még poliin (pl. falcarinol). Alkalmazás: termés és illóolaja erős diureticum, továbbá spasmolyticum, népgyógyászatban dysmenorrhoea esetében, továbbá emmenagogum, galactogogum, stomachicum. Ízesítő. A petrezselyemgyökér diureticum, népgyógyászati felhasználása azonos az előbbivel. Zöldség, élelmiszer.

Peucedanum officinale L. – APIACEAE orvosi kocsord Peucedani (officinalis) radix = Foeniculi porcini radix Peucedani semen (= fructus) = Foeniculi porcini semen
Honos D- és Közép-Európában, Ny-Szibériában. Évelő lágyszárú, 0,6-2 m magas. Az ÉszakiKözéphegység szélein és az Alföldön nem gyakori, szikesedő erdőtisztás réteken szórványos. Hatóanyag: kb. 0,2% kellemetlen szagú illóolaj, 2-2,5% furokumarin peucedanin, kevesebb oxipeucedanin, gumianyag, termésben több illóolaj és zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban malária és hurutos panaszok esetén, diureticum, emmenagogum, antigonorrhoeicum. Homeopathia.

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – APIACEAE citromkocsord Oreoselini herba = Apii montani herba Oreoselini radix = Apii montani radix Oreoselini semen (= fructus) = Apii montani semen (= fructus)
Honos Közép- és D-Európában, D-Oroszországban. Évelő lágyszárú, 0,3-1 m magas. Száraz és mészkerülő erdős-sztyeppeken országszerte elég gyakori. Hatóanyag: termésben kb. 3% illóolaj (pinenek, limonen, terpinen, cymen), furokumarin peucedanin. Gyökérben 1,7% illóolaj, peucedanin, peucedinin, athamantin. Herbában illóolaj, fenolkarbonsav, flavonoid (kempferol-, kvercentin-, apigenin- és luteolin-glikozidok) Alkalmazás: enyhe diureticum. Homeopathia.

Peucedanum ostruthium (L.) Koch – APIACEAE [syn.: Imperatoria ostruthium L.] mestergyökér Imperatoriae radix (= rhizoma)
Honos Balkánon, Közép- és É-Európában, Oroszországban. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: 0,2-1,4% illóolaj (főleg pinen, phellandren, limonen, dipenten), seneciosav, fenolkarbonsav (kávésav, klorogénsav), cserzőanyag, gyanta, zsíros olaj, kb. 1,4% kumarin és furokumarin (osthol, ostruthol, imperatorin, izoimperatorin, peucedanin, oxipeucedanin), hesperidin, alkilbenzpiranon peucenin Alkalmazás: stomachicum, enyhe sedativum, diaphoreticum, diureticum. Homeopathia.

Peumus boldus Mol. – MONIMIACEAE boldó(fa) Boldo folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos D-Amerika déli részén, főleg Chilében. Cserje vagy kisebb fa. Hatóanyag: 1,5-5% morfinan-típusú alkaloid, kb. 0,1% a fő alkaloid boldin, továbbá izocorydin, norizocorydin, laurolitsin, laurotetanin, N-metil-laurotetanin, továbbá 2-3% illóolaj (p-cymen, cineol, ascaridol), kevés triterpén és flavonoid

Forrás: http://www.doksi.hu

Alkalmazás: anthelminticum, stomachicum (dyspepsiában), enyhe sedativum, diureticum, cholagogum és hepatoprotectiv főként máj- és epepanaszokban (colitis), de reumás és köszvényes betegségekben, lázcsillapító, antioxidáns. Homeopathia.

Phalaris canariensis L. – POACEAE kanárifű, kanáriköles Canariense semen
Honos É-Afrikában, sokfelé elterjedt, termesztett, egyéves lágyszárú. Hatóanyag: kb. 5% zsíros olaj, szitoszterol, keményítő, fehérje, kovasav Alkalmazás: diureticum főleg hólyagkő esetén. Élelmiszer, takarmány.

Phaseolus vulgaris L. – FABACEAE bab, paszuly
Honos trópusi és szubtrópusi Amerikában, egyéves lágyszárú, kertekben és szántókon világszerte termesztik.

Phaseolus coccineus L. tűzbab
Honos Mexikóban, Közép-Amerikában. Egyéves, kúszó lágyszárú. Nálunk is sokfelé termesztik, főleg kertekben.

Phaseoli pericarpium (DAC) = fructus (legumen) sine seminibus
Hatóanyag: betain trigonellin, kolin, aminosavak (pl. viszonylag sok arginin), monoamino-zsírsavak, pterocarpan phaseolin, nyomokban cianogen glikozid, inozit, hemicellulózok, kovasav, króm Alkalmazás: enyhe antidiabeticum (idős korban), enyhe diureticum különösen vese- és szívbetegségekben, köszvényben vagy reumában.

Philadelphus coronarius L. – HYDRANGACEAE pompás jezsámen Philadelphi flos
Honos Közép- és DK-Európában. 1-3 m magas díszcserje, olykor elvadul. Hatóanyag: fenolsavak, fenolkarbonsavak, flavonoidok (izokvercitrin), szaponin, aminopentansavszármazék Alkalmazás: trichomonacid, antileucorrhoeicum. Homeopathia.

Phoenix dactylifera L. – ARECACEAE (nemes) datolyapálma, főnixpálma Phoenicis dactyliferae fructus
Honos DNy-Ázsia, Kanári-szigetektől É-Arikán át Arábiáig sokfelé termesztik. 20 m magasra is megnő. Hatóanyag: 60-80% szénhidrát (50% invertcukor és szaharóz), leucoanthocyanok, cserzőanyag, piperidin-származék baikianin, pipekolinsav, 5-oxipipekolinsav, magban kb. 10% zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban tüdőbetegség ellen. Gyümölcs, élelmiszer.

Phragmites communis Trin. – POACEAE [syn.: Phragmites australis (Cav.) Trin.] nád Phragmites communis herba Phragmites communis rhizoma
Kozmopolita, évelő vízi lágyszárú, töve fásodó. 1-4 m magas. Mocsarainkban gyakori, állományalkotó. Hatóanyag: triterpén szaponin (amyrin, taraxerol, taraxeron) Alkalmazás: diureticum, diaphoreticum.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. – ASPLENIACEAE [syn.: Scolopendrium vulgare Sm.] gímpáfrány Scolopendrii (vulgaris) folium = Cervinae linguae Scolopendrii (vulgaris) herba
Honos Európában, ma cirkumpoláris. Évelő lágyszárú, nálunk egyre ritkul, főként a Dunántúli Középhegység szurdokerdőiben, mészkövön él. Az Alföldön igen ritka, esetleg kutakban. Védeni szükséges. Hatóanyag: cserzőanyag, nyálka-poliszaharid, szabad aminosavak, glükóz, fruktóz, szaharóz, sporangiumban leucodelphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans tüdőbetegségben, diureticum, diaphoreticum, külsőleg sebre. Homeopathia.

Physalis alkekengi L. – SOLANACEAE

Forrás: http://www.doksi.hu

zsidócseresznye Alkekengi fructus
Honos Közép-, K- és DK-Európában, mérsékelt égövi Ázsiában, Indiai-szubkontinensen. Meghonosodott Amerikában is. A Középhegységben elég gyakori, máshol szórványos. Ártéri keményfaligetekben, aránylag száraz lomberdőkben fordul elő. Évelő lágyszárú, 0,3-0,6 m-re nő meg. Hatóanyag: kevés triterpén-lakton physalin, physalien, cryptoxanthin, szerves savak, pektin, gyanta, magvakban kb. 10% zsíros olaj Hatóanyag: korábban diureticum köszvény, reuma, májbetegség esetén, a friss termés ehető (kissé keserű). Homeopathia.

Physostigma venenosum Balf. – FABACEAE kalabárbab Physostigmae semen = Calabar semen
Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein. Akár 16 m magasra is megnövő fásodó kúszónövény. Hatóanyag: pirrolidino-indol-vázas alkaloid physostigmin és társalkaloid geneserin, eseramin, physovenin, eserolin, egyéb alkaloid (calabatin, calabacin) Alkalmazás: a kivont és tisztított physostigmin gyógyszer formájában indirekt parasympathomimeticum, a szemészetben mioticum glaukoma kezelésében. Atropin szerű mérgezések antidotuma. Állatgyógyászatban lovak bélkólikája ellen. Erősen mérgező. Homeopathia.

Phytolacca americana L. – PHYTOLACCACEAE [syn.: Phytolacca decandra L.] amerikai alkörmös Phytolaccae fructus Phytolaccae folium Phytolaccae decandrae radix
Honos É-Amerikában. Mindenhol a világon elterjedt, áttelelő lágyszárú. Nálunk is adventív, főleg a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén nyíltabb akácosokban, ültetett fenyvesekben, helyenként tömegesen. Dísznövényként is megtalálható, ami könnyíti elterjedését. 2-3 m magas, erőteljes növény. Hatóanyag: lila gyümölcsében, levelében és gyökerében szaponinok (pentaciklusos phytolaccageninsav glikozidok: phytolaccosid A-G), gyökérben mitogén lektin, magban antihepatotoxikus lignanok (americanin A-E), gyümölcs festékanyaga betanin phytolaccanin, levélben még flavonoidok Alkalmazás: lila festékanyaga miatt régen borfestő, gyökere, néha levele purgans, emeticum. Gyökérből homeopatha gyógyszer.

Picea abies (L.) Karst., más Picea fajok – PINACEAE (közönséges) lucfenyő Piceae aetheroleum Piceae turio recens
Honos K-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Nálunk csak Ny-Dunántúl határövezeteiben őshonos, de hegyvidékeinken sokfelé termesztik. 40-50 m magas fa, kedvelt díszfa is. Hatóanyag: illóolajában bornil-acetát, dipenten, pinenek, camphen, terpinen, limonen, mircen, phellandren, picein, cserzőanyagában piceatannol, piceatannol-mono- és -diglikozid, gyantában abietinsav és származékai Alkalmazás: fiatal ágvégeiből és tobozaiból köhögéscsillapító szirup készíthető, illóolaja reuma ellenes fürdőbe vagy légfrissítő, légzőszervi betegségek esetén légúti tisztító, hurutoldó. Kozmetikai ipar. Fenyőgyantának is használható.

Picrasma excelsa (Sw.) Planch. – SIMAROUBACEAE jamaikai keserűfa Quassiae jamaicense lignum
Honos Karib-szigeteken, Közép-Amerikában, D-Amerika északi részén. 20 m magas fa. Hatóanyag: 0,05% szeszkviterpén-lakton quassin, picrasin B-G, továbbá petroselinsav Alkalmazás: amarum, anthelminticum, inszekticid.

Pilocarpus jaborandi Holmes – RUTACEAE
Honos É-Brazíliában.

Pilocarpus microphyllus Stapf
Honos Brazíliában, D-Amerika északi részén.

Pilocarpus pennatifolius Lem. var. selloanus (Engl.) Hassler
Honos D-Brazíliában, Paraguayban.

Pilocarpus racemosus Vahl

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos Karib-szigeteken.

jaborándi(cserje) Jaborandi folium
Cserjék vagy kisebb fák. Hatóanyag: 0,5-7% lakton-gyűrüs imidazol-alkaloid pilocarpin és izopilocarpin, egyéb mellékalkaloid pilocarpidin, pilosin, izopilosin, továbbá illóolaj (pl. terpinen, dipenten), cserzőanyag Alkalmazás: kivont és tisztított pilocarpin direkt parasympathomimeticum, gyógyszer formájában szemészetben mioticum glaucoma esetén. Erős méreg. Homeopathia.

Pimenta dioica (L.) Merr. – MYRTACEAE [syn.: Pimenta officinalis Lindl.] szegfűbors(fa), jamaicaibors Pimentae fructus = Amomi fructus Pimentae folium Pimentae aetheroleum
Honos Mexikóban, Karib-szigeteken, Közép-Amerikában. Indiában termesztik. 10-13 m magas, örökzöld fa. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (kb. 75%, levélben 80-90% eugenol és eugenolmetiléter, továbbá caryophyllen, phellandren, cineol), zsíros olaj a termésben, gyanta, tannin Alkalmazás: aromaticum, stimulans, tonicum emésztési zavarok esetén. Illóolajat főleg a levélből nyernek. Fűszer, likőripar.

Pimenta racemosa (Mill.) Moore – MYRTACEAE [syn.: Pimenta acris (Sw.) Kostel.] szegfűbors(fa) Bay flos Bay folium Myriciae aetheroleum
Honos D-Amerika északi részén, Karib-szigeteken. Örökzöld fa. Hatóanyag: 0,7-1,3% illóolaj (főleg chavicol, metilchavicol, továbbá myrcen, eugenolmetiléter, eugenol) Alkalmazás: aromaticum, nem csípős. Kozmetikai (dezodoráns, fogpaszta, szájvíz, hajszesz) és likőripar, levélből “bay-rum”.

Pimpinella anisum L. – APIACEAE [syn.: Anisum vulgare Gärtn.] ánizs Anisi fructus (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) = Anisi vulgaris fructus (Ph. Hg. VII.) Anisi aetheroleum (Ph. Hg. VII., Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos K-Mediterráneumban, sokfelé termesztik. Egyéves lágyszárú. Kora tavasszal 40-45 cm sortávolságra, 2-3 cm mélyre vetik. Melegigényes. A főernyő terméseinek viaszérésekor késsel vagy géppel vágják 1 vagy 2 menetben. Maximálisan 400C-on szárítható, majd a cséplés és tisztítás következik. Hatóanyag: 1,5-5% illóolaj (80-90%-a t-anetol, továbbá metilchavicol = estragol, ánizssav, ánizsaldehid, idősebb drogban dimer anetol és dimer ánizsaldehid), szeszkviterpének (pl. hymachalen), propenilfenilészterek, flavonol-glikozidok Alkalmazás: expectorans és carminativum (főleg gyermekeknek), stomachicum, emmenagogum, aromaticum, spasmolyticum, antibakteriális. Fűszer, élelmiszer- és likőripar.

Pimpinella saxifraga L. – APIACEAE hasznos földitömjén
Honos D-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Áttelelő lágyszárú. Országszerte, száraz gyepekben, kaszálóréteken gyakori.

Pimpinella major (L.) Huds. nagy földitömjén
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, árnyas, üde, elegyes erdőkben.

Pimpinellae (albae) radix et rhizoma = Tragoselini rhizoma et radix
Hatóanyag: kb. 0,2% illóolaj (benne pl. izoeugenol-epoxidészter), 1% szaponin, cserzőanyag, gyanta, kumarin pimpinellin, furokumarin peucedanin, izopimpinellin, bergapten, umbelliferon, sphondin, alkilen-in-számazékok, szerves savak, fenolkarbonsavak

pimarsav.55 illóolaj. stilbenek (pinosylvin. fertőtlenítő. továbbá zsírsavak.) Alkalmazás: tapasz.hu Alkalmazás: bronchosecretolyticum. fában lignan.15-0. rovarriasztó). D-Európában. mészkedvelő. P. Európában. taxifolin (dihidrokvercetin). pumilio (Haenke) Franco – PINACEAE [syn. enyhe expectorans. protocatechusav. Akár 40 m magasra is megnőhet. cembra L. pinobanksinmonometiléter. Hatóanyag: 3. homoki erdősítésre is használják. flavon (chrysin. főleg pinoresinol. Dés K-Európában. Több más. laryngitis. balzsamban (terpentin) 15-30% terpentinolaj. tectochrysin. Honos DK. Illatszeripar. pinea L. pinostrobin. szappan). VII. É-Ázsia. sokfelé nálunk is telepítik. diureticum. strobobanksin). coniferil-alkohol. VII. cadinen. pimarolsavak. Illóolajban α-pinen. caren. dehidrodiconiferil-alkohol. Hg. fürdővízbe (só. abietinsav. borneol. fiatal hajtásából ugyanilyen céllal “fenyőméz” készíthető. flavanonol (pinobanksin.: Pinus montana Mill. szárazságtűrő. sekély talajon pionír.. bornil-acetát. metilchavicol. festék. továbbá stomachicum. 60% phellandrenek. Cserjetermetű. benne diterpén gyantasavak (larikopinisav.] törpefenyő Pini pumilionis aetheroleum (Ph. P. bornil-acetát. kenőcs (főként reuma ellen). füstölő (szagtalanító. caren. pimarinsav. teocote Schiede Mexikóban. Ny-Dunántúlon néhol őshonos. cymen Alkalmazás: szobaillatosító. antiasthmaticum). Hatóanyag: balzsamban (terpentin) diterpénsavak diterpénalkoholok és észtereik. catechintípusú cserzőanyag. – PINACEAE erdeifenyő Pini gemma (= turio) Pini sylvestris aetheroleum (Ph. lektin pinellin Alkalmazás: antiemeticum. É-Kínában és Japánban is elterjedt évelő lágyszárú.és bútoripar stb. legfeljebb sziklakertekbe ültetik. mugo = subsp.Forrás: http://www. Karbonátos kőzeten. halepensis Mill. levelekben nyomokban piperidin-származék pinidin. kozmetikai ipar. fában pinokvercetin. dihidropinosylvin). tumorellenes hatása nem kellően bizonyított. strobopinin. pinomyricetin. aromadendrin (dihidrokempferol). pinenek. Homeopathia. P.] japánkontyvirág.) is drogot szolgáltat.és DNyEurópában. lignan (lariciresinol. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. szterol. Kopárfásításra.és É-Európa.) Makino – ARACEAE [Pinellia tuberifera Ten. és más Pinus fajok – PINACEAE Terebinthinae aetheroleum Terebinthinae balsamum = Terebinthina communis Pini summitas Pini folium Pini resina Pini resina burgundica Colophonium Más Pinus fajok közül számunkra a legfontosabb a Pinus nigra Arn. Kínában stb. Egyedül vagy tölggyel együtt mészkerülő erdőtársulásokat alkot. Pinus sylvestris L. Pinus mugo Turra subsp. cryptostrobin). a fekete fenyő. cymol. flavon-C-glikozidok (vicenin-1.doksi. Kopárok és alföldi homokos területek fásítására használják. anthelminticum. Hg. sandaracopimarsav stb. melynek alkotói: kb. terpineol Alkalmazás: illóolajat inhalációra felső légúti. Vadon csak a Kőszegi-hegységben él. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. α-sylvestren. sokfelé telepítik.4-dihidroxi-benzaldehid-glikozid. Homeopathia. pinoresinol). inhalációra (bronchitis). corymbosid). flavanon (pinocembrin.) Honos Közép. emmenagogum. cadinen. sibirica Du Tour Szibériában. tinctura formájában pharyngitis. nálunk nem élő Pinus faj (pl. cryptopimarsav. bornil-acetát. bronchitis esetében. terpinolen. Balzsamban 20-25% terpentinolaj. expectorans (mucolyticum. Magyarországon nem fordul elő. Pinellia ternata (Thunb. diaphoreticum. banxia Pinelliae ternatae rhizoma = Pinelliae tuber Honos Malajziában.) Honos Közép-Európa magas hegyvidékein (Kárpátok. . strobochrysin). limonen. P. larikopinonsav. linimentum. Balzsamból 65-70% gyanta (colophonium) marad vissza.1-1% illóolaj. Pinus sylvestris L. P. népgyógyászatban még gyomor és bél hurutos betegségeiben. Alpok). nyomokban efedrin. ideges szívpanaszokra. hurutos megbetegedésekre. melynek fő alkotói: pinenek.

Közép-Amerikában. analgeticum (főleg fogfájásra). benne főleg caryophyllen.] halméregfa Piscidiae radix Piscidiae radicis cortex Honos Mexikóban. – PIPERACEAE kubébabors Cubebae fructus Cubebae aetheroleum Honos Malajziában. antioxidáns. copaen stb. Borneon. chavibetol.és piperinsav-származékok (90-95%-a t-piperin. rotenon. – FABACEAE [syn. diureticum. spasmolyticus. szeszkviterpének). safrol. krónikus reuma és köszvény esetében. Piper cubeba L.és aminszármazékok. Brazíliában) sokfelé termesztik. stimulans. – PIPERACEAE feketebors Piperis nigri fructus Piperis albi fructus Piperis aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen. tannin Alkalmazás: carminativum. főleg ott is termesztik. beteldió (Areca catechu) rágáshoz használják DK-Ázsiában és K-Afrikában aromaticumként és helyi érzéstelenítést elősegítő hatása miatt. carminativum. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum.hu Piper betle L. diureticum.5%-ig.doksi. Sri Lankán. pirrolidin piperylin Alkalmazás: stomachicum.5%-ig). Hatóanyag: 1-1.) Alkalmazás: stomachicum. Fűszer. limonen. hypnoticum. stomachicum. egyéb trópusi területeken. izomilletton. Pistacia lentiscus L. Akár 6 m-es. pinenek. DK-USA-ban. diaphoreticum. milletton. Hatóanyag: 7-20% illóolaj (monoterpének.Forrás: http://www. dienolid típusú yangonin. illóolajat szolgáltat. Indiában. Homeopathia. Kb. zingiberen.: Piscidia erythrina L. cubebin. – PIPERACEAE káva Kava-Kava rhizoma (DAC) Honos Ny-Csendes-Óceánia északi és déli területein. Homeopathia. dihidromethysticin. trópusokon (pl. dihidrokawain = marindinin. phellandren. antibakteriális. piperonal. – PIPERACEAE bétel bors Piperis betlis folium Honos Malajziában. fenolok.5% illóolaj (általában fehérben 2. cadinen. Hatóanyag: 0. lisetin. elterjedt Indonéziában és trópusokon. relaxans. dezmetoxiyangonin. Jáván. carminativum. metoxiyangonin. Hatóanyag: 1-3. eugenol. methysticin. Karib-tenger szigetein. antiphlogisticum. piperoxil. Fűszer. trópusokon sokfelé termesztik (pl. továbbá piperettin. 2 m magas cserje. húgyúti desinficiens. feketében 3. ezek alkoholos származékai. illóolaj. cubeben. kúszó félcserje. Sri Lankán. Homeopathia.2-1% illóolaj (chavicol. Hatóanyag: styril-α-lakton “kawapyronok” (enolid-típusú kawain. fűszer. ichthynon. caren. Indonéziában. chavicin. metoxinoryangonin) Alkalmazás: stimulans. kevés piperidin. szeszkviterpének. Piper methysticum Forst. továbbá 2-5% csípős piperidin. Kongóban). piperanin. cubebol. sabinen. Karib-tengeri szigeteken. 10 m-es kúszócserje.5% illóolaj (caryophyllen. továbbá analgeticum és antisepticum urogenitalis traktus megbetegedéseinél. – ANACARDIACEAE . piscerythron.) Sarg. illóolaj különösen antibakteriális. Alig 1 m magas. antineuralgicum. Kúszó félcserje. A fa gyökérkérge a drog. Kb. pl. Piper nigrum L. Piscidia piscipula (L. dipenten). Hatóanyag: izoflavon jamaicin. 5% piperin. phellandren. Malajziában. linalool. cserzőanyag Alkalmazás: többnyire tinctura formájában sedativum. szaponin. kúszó félcserje. Piper longum L. B). piperolein A. – PIPERACEAE hosszú bors Piperis longi fructus Honos Indonéziában. terpenen. termesztik Fülöp-szigeteken.

Szicíliában. arabinoxilan.Forrás: http://www. apró termetű lágyszárú. galaktoarabinoxilan).: Plantago indica L. 1 m magasra is megnő.] Plantaginis arenariae folium Plantaginis arenariae radix Psyllii semen (Ph. tengerparti útifű Coronopi herba Honos Európában. fenolkarbonsavak. 54% zsíros olaj. Hatóanyag: mint P. termesztik Kaliforniában. legumin. arabinoxilan). Pistacia vera L.) = Plantaginis psyllii semen = Pulicariae semen Honos Mediterráneumban. a mai termesztett változatok vad ősi alakokból jöttek létre. Egyéves vagy áttelelő-egyéves lágyszárú. Elő-Ázsiában. mucilaginosum enteritisben. triterpénalkohol tirucallol.] magas útifű Plantaginis folium Honos Balkánon. masticonsav. masticodienonsav. terpénalkohol. Hatóanyag: a kinyert gyantában triterpénsavak (szterol-típusú tirucallol. Ph. leucoanthocyanok. szerves savak. resen. stomachicum. Országszerte. – PLANTAGINACEAE homoki útifű [syn. Eur. Alkalmazás: mag laxans. szénhidrát (keményítő. Plantago arenaria W. zsíros olaj. protein. Tuniszban. népgyógyászatban levél és gyökér gyulladáscsökkentő. Ny-Ázsiában. Eur.] nyálkás útifű. Hg. mitogén lektinek). aminok. Ph. antibakteriális felső légúti panaszok esetén. Franciaországban termesztik. pentaciklusos oleanolsav). rhamnogalacturonan). Hatóanyag: aminosavak.) = Plantaginis arenariae semen Honos Eurázsiában. flavonoidok.) Arcang. antimikotikus.: Plantago psyllium L. lanceolata Alkalmazás: mint P. Plantago afra L. Levélben és gyökérben iridoidok. sebekre.: Plantago lanceolata L. É-Afrikában. VIII.doksi.hu örökzöld pistácia. takarmány. iridoid aucubin. hemicellulóz. K-Európában (Dunántúlon).és Ny-Ázsiában. indicain. Ausztráliában és ÚjZélandon is. fenilpropan acteosid Alkalmazás: laxans (bő folyadékkal). meghonosodott É-Amerikában. örökzöld cserje vagy kisebb fa. 10% nyálka-heteropoliszaharid (pl. lanceolata. Plantago altissima L. 4. áttelelő lágyszárú. illóolaj (főleg pinen). – PLANTAGINACEAE csókalábú útifű. bakteriosztatikus. Egyéves lágyszárú. fehérjék (pl. flavonol Alkalmazás: pirítva vagy nyersen élelem (fagylalt. altissima (L. likőr. 1-3 m magas. – PLANTAGINACEAE [syn. sütemény). bronchitisben. de csak szórványosan fordul elő. többnyire zavart állományokban. pterocarpan pisatin Alkalmazás: népgyógyászatban kiütés. bolhamag Psyllii semen (Ph. Mediterráneumban. Hg. szemölcs ellen. – PLANTAGINACEAE [syn. szterolok. homokpuszta-gyepekben.. vicilin. Élelmiszer. koleszterinszint csökkentő. Egyéves. továbbá szterolok. masticinsavak. et K. masztix Mastix = Pistaciae lentisci resina Honos Dél-Európában. Kisebb fa. masticoresenek Alkalmazás: fogászat. étolajat is szolgáltathat. – ANACARDIACEAE pisztácia Pistaciae semen Honos Közép. 4. Plantago coronopus L. cyanidinek. kevés iridoid-glikozid aucubin. indicamin.. Hatóanyag: maghéjban kb. Hatóanyag: kb. plantagonin. Mediterráneumban. anthocyanidin. Hatóanyag: maghéjban 10-12% nyálka-heteropoliszaharid (pl. subsp. Pisum sativum L. legtöbb benne az olajsav. Egyéves lágyszárú. VIII. .és illatszeripar. É-Afrikában. – FABACEAE borsó Pisi semen Honos DNy-Ázsiában. flavonoidok.

Hatóanyag: iridoid-glikozidok (1-3% aucubin.) . platycodigenin. Platanus orientalis L. arabinogalactan. Platycodon grandiflorum (Jacq.és Közép-Európában. Ny-Ázsiában. máshol szórványos.5% nyálka-heteropoliszaharid (rhamnogalacturonan. néha taposott gyomtársulásokban él. betulinaldehid. tonicum. Tőleveleit virágzás idején gyűjtik. Plantago major L. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén szaponin (platycodin. rhamnogalacturonan). lanceolata (mucilaginosum). Mediterráneumban. utak mentén gyakori. árnyékkedvelő. Sokfelé telepítik.05% piridin alkaloid plantagonin és indicain. 20% zsíros olaj (magjában) Alkalmazás: diureticum. Gyógyszerek is készülnek belőle. kb.Forrás: http://www. kéregben pentaciklusos triterpén szaponin betulin. Platanus occidentalis L. Hg. Kisebb termetű. Sokfelé telepítik. Évelő. Platani (occidentalis) folium Platani cortex Hatóanyag: levélben flavonoid-glikozidok. flavonoid Alkalmazás: mint P. kevés iridoid (aucubin) Alkalmazás: laxans bő folyadékkal bevéve. Hg.Eur. Ph. fenolkarbonsav. Népgyógyászatban sebgyógyító. antibakteriális. 0. arabinogalactan.3% aucubin. felálló. Ny-Ázsiában. arabinoxilan. Hatóanyag: maghéjban 20-30% nyálka-heteropoliszaharid (pl. kumarin (esculetin). réteken. néha egyéves. – PLANTAGINACEAE lándzsás útifű Plantaginis lanceolatae folium (Ph . 3-dehidroplatansav Alkalmazás: levél láz esetén. [Platanus x acerifolia (Ait. főleg parkokban. platansav. catalpol. Eur. 6% cserzőanyag. zsíros olaj. Hg. 0. szükség esetén lemossák. 4. – PLATANACEAE nyugati platán(fa) Honos É-Amerikában. Hatóanyag: levélben kb. glükomannan). VIII.. Áprilistól augusztusig virágzik. mustárolaj-glikozid sulforaphen. 0. Valószínű. – PLANTAGINACEAE nagy útifű Plantaginis (majoris = latifoliae) folium (= herba) Plantaginis majoris semen Honos Eurázsiában. luteolin.doksi. 4.. – PLANTAGINACEAE [Plantago ispaghula Roxb. keleti platán(fa) Honos DK-Európában. Plantago lanceolata L. kovasav Alkalmazás: felső légúti hurutok esetén gyulladáscsökkentő. Üde. Kéreg homeopathiában. 1% catalpol). tőrózsás lágyszárú.) Plantaginis (lanceolatae = angustifoliae) folium (Ph. köhögéscsillapító. Platanus hybrida Brot. 2-6. allantoin.4-0. főleg Pakisztánból és Indiából importáljuk. 3-8% fenilpropanoid acteosid flavonoidok (apigenin.hu Hatóanyag: kevés (0. Homeopathia.) Willd. DC. fenolkarbonsavak. bolygatott helyeken. kéreg skorbut és reuma ellen. betulinsav. protein. Nálunk kerti dísznövény. Egyéves lágyszárú. hogy az előző kettő hibridje. Indiában. Ph.) (= herba) Plantaginis lanceolatae herba (DAB) Honos Eurázsiában. Sziklagyepektől a legelőkig. Csak az Alföldön gyakori. szintén tonicum.) A. 0. Plantago ovata Forssk. aranyeres bántalmakra is használható. polygalasav stb. VIII.2% illóolaj. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1).] közönséges platán(fa) Honos D. külsőleg sebre. a vér lipidszintjét csökkenti.7 m magas. kb. antibakteriális. valamint szaponin. de termesztése is megoldható. hírharang Platycodi radix Honos K-Ázsia mérsékelt égövi részein. – CAMPANULACEAE léggömbvirág. Áttelelő lágyszárú. leucocyanidin.) Plantaginis ovatae seminis tegumentum Honos Iránban.] egyiptomi útifű Plantaginis ovatae semen (Ph.05%) alkaloid plantagonin. VII. betulonsav. scutellarein). leucodelphinidin.

termesztik Fülöp-szigeteken. adstringens. A keményítő-tartalmú hajtás élelem. a drog expectorans. Illatszeripar. orvosi ellenőrzéssel adagolható cholagogum.) Spreng. továbbá más lignanok. barbatus (Andrews) Benth. É-Afrikában. 7% cserzőanyag. Hatóanyag: diterpén plectrin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Évelő lágyszárú. Indiában) is termesztik. – POLEMONIACEAE kék csatavirág .] indiai hárfacserje. Kínában. antipyreticum. Podophyllotoxin cytostaticum. α. Homeopathia.: Pogostemon patchouly Pellet. asztma esetén. Pogostemon cablin (Blanco) Benth. Izolált podophyllotoxin citosztatikus. europetin). Indiai-szubkontinensen. Oroszországban. Ny-Ázsiában. Plumbago europaea L.] fűszeres hárfacserje Colei folium Honos főleg Afrika trópusi területein. Hatóanyag: 0.hu Alkalmazás: platycodin sedativum. – PLUMBAGINACEAE európai ólomvirág Plumbaginis europaeae herba Honos D-Európában. – LAMIACEAE [Coleus amboinicus Lour.3-1. Podophyllum peltatum L. bélkólika. Gyanta előállítására. továbbá norpatchoulenol Alkalmazás: antiszeptikus. Hatóanyag: levélben 1. rovarűző. peltatin. myricetin-glikozidok (pl. emmenagogum. Ny-Ázsiában. trópusokon máshol (pl. diureticum. sedativum. Podophyllum hexandrum Royle – BERBERIDACEAE [syn.: Podophyllum emodi Wall. – LAMIACEAE [syn.2 m magas.] himalájai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli emodi rhizoma Podophylli emodi resina Honos Kínában.. 0.] valódi pacsuli Patchouli folium Patchouli aetheroleum Honos Indokínában. Plectranthus barbatus Andrews – LAMIACEAE [syn.5-4% illóolaj. flavonoidok Alkalmazás: mérgező.doksi.és β-peltatin. analgeticum. anticholinerg. citotoxikus. Hatóanyag: 6-20% gyanta. kb.5% naftokinon plumbagin. benne 40-50% podophyllotoxin. illatos hárfacserje Colei radix Honos Indiai-szubkontinensen. Homeopathia. diureticum. Polemonium coeruleum L.: Coleus forskohlii Benth. Hatóanyag: illóolaj (43% carvacrol) Alkalmazás: malária és kolera ellen hatásos. erős hatású cytotoxicum. féreghajtó. – BERBERIDACEAE amerikai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli (peltati) rhizoma Podophylli resina Honos atlantikus É-Amerikában. Évelő félcserje. Plectranthus amboinicus (Lour. Afrikában és DAmerikában. Évelő pozsgás. külsőleg ecsetelőként condyloma vagy granuloma inguinale eltávolítására. Homeopathia. anthelminticum. benne 30-40% patchoulol. podophyllotoxin Alkalmazás: drasztikus hashajtó krónikus obstipatio esetén. idegerősítő (adaptogén). 1 m-es örökzöld cserje.Forrás: http://www. gyulladásgátló. Indonéziában. fitoncid plumbagol. carminativum. antiasthmaticum. Hatóanyag: 3-6% gyanta. C. erős laxans. virágban delphinidin (europinidin) Alkalmazás: plumbagin antibakteriális.

Országszerte sziklagyepekben fordul elő. metil-2-hidroxibenzoát. gyökérzetben kb. Középhegységben.08% illóolaj (metilbenzoát. keserű polygalin. Európába a drog Kanadán és az USA-án kívül főleg Indiából kerül. fenolglikozid gaultherin. – CONVALLARIACEAE [syn. Homeopathia. senegin és szapogeninje presenegin). vértisztító. Polygala amara L. nyílt bokorerdőkben. nem nagy tömegben. Honos DK-Európában. szegélyekben található. flavonoid Alkalmazás: diaphoreticum. Polygala amarella Cr.és metilén-glutaminsav Alkalmazás: népgyógyászatban légúti és húgyúti betegségek esetén. Hatóanyag: szaponin. ferulasav. Hatóanyag: triterpén szaponin. 4. et Gray. latifolia Torr. száraz tölgyesekben.2-0.) = Senegae radix Honos É-Amerikában. átmeneti lápok. Hg. – POLYGALACEAE szenegafű Polygalae radix (Ph. polygalitol. Szőrfűgyepek. amarum. lázas légúti megbetegedés esetén. expectorans (krónikus bronchitis). – POLEMONIACEAE indás csatavirág Polemonii reptantis rhizoma Honos az USA keleti részén. Ph. VIII. adstringens.) Druce] Honos Eurázsiában. Hatóanyag: gyökérben 1-2% szaponin (pl. amara. fontosabb a polygalasav. Ny-Ázsiában.) Desf. enteritis és dyspepsia esetén használatos.. termesztik D-Európában és É-Afrikában. . Középhegységben gyakori.Forrás: http://www. Mediterráneumban. Polemonium reptans L. senegin). Főleg a Középhegységben él szórványosan. – AGAVACEAE tubarózsa Honos Mexikóban. Áttelelő lágyszárú.hu Polemonii coerulei herba Polemonii rhizoma cum radicibus Honos Kaukázusban. 1. diaphoreticum. – POLYGALACEAE kisvirágú pacsirtafű Polygalae amarellae herba Honos Európában. Helyettesítheti a P. Polygala senega L. Évelő lágyszárú. kaszálórétek értékes faja. kvercetin. Polianthes tuberosa L. szinapinsav. Áttelelő lágyszárú. Dunántúlon elég gyakori üde lomberdőkben. adstringens.5 m-re nő. Polygonatum officinale (L. 5% szaponin Alkalmazás: expectorans. de szórványosan. – POLYGALACEAE hegyi pacsirtafű Polygalae vulgaris herba Honos Európában. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar. népgyógyászatban fokozza a tejelválasztást. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: 6-12% triterpén szaponin (sokféle. Homeopathia. Évelő lágyszárú. tenuifolia Willd. 0. senega L. Évelő lágyszárú. 0. Erdős-sztyepp faj. kvercetin. Homeopathia. Szibériában. Nálunk kerti dísznövény. kevés cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. Polygonatum latifolium (Jacq. Eur. Hatóanyag: mint P. Hatóanyag: virágban kb.doksi. Mediterráneumban. Szórványos és ritka üde lápréteken.8-cineol. 0.és kempferol-glikozidok. var. speciális metil. Áttelelő lágyszárú.: Polygonatum odoratum (Mill. Évelő lágyszárú. – POLYGALACEAE keserű pacsirtafű Polygalae amarae herba Polygalae amarae radix Honos D-Európában. és a Japánban termesztett P. máshol szórványos. kb.és kempferol-glikozidok. régen a népgyógyászatban antisyphiliticum. Hatóanyag: szalicilsav-metilészter. metilszalicilát Alkalmazás: secretolyticum. Védendő. elterjedt É-Amerikában és Európában is. amara Alkalmazás: mint P.) All. hypoglykaemiás hatású. Polygala vulgaris L.05% illóolaj (benne szalicilsavmetilészter). kozmetikai ipar. expectorans köhögés. gastritis. kíméletre érdemes. máshol ritka.

kvercetin-. myricetin-glikozidok. glucogallin. catechin. 0.) All. Hatóanyag: 15-35% hidrolizálható és kondenzált cserzőanyag. kb. Évelő lágyszárú. persicarin).05% illóolaj (benne kámforszerű persicariol). avicularin. Országszerte megtalálható még zavartalan vízi és mocsári társulásokban. külsőleg száj. s. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban.5% cserzőanyag. emiatt védett. bizonyítottan csökkenti a thrombocyta-aggregációs hajlamot. terpineol. Áttelelő lágyszárú. borneol. luteolin). Hatóanyag: csípős illóolaj (szeszkviterpén-dialdehid tadeonal = polygodial. Homeopathia. kvercetin.doksi.2-1% flavonoid (kempferol-.Forrás: http://www. vízibors Polygoni hydropiperis herba Honos Eurázsiában.5 % cserzőanyag Alkalmazás: antirheumaticum. Hatóanyag: 0. szterolok. – POLYGONACEAE borsos keserűfű. Több.és bükkelegyes erdőkben. – POLYPODIACEAE . kvercimeritrin. szilikát. Homeopathia. lignan aviculin Alkalmazás: népgyógyászatban secretolyticum.és aranyérbántalmakban). hydropiper.) = Centum nodii herba = Sanguinalis herba Kozmopolita mérsékelt égövi területeken. . phellandren. scopoletin). aszparagin. ellagsav. linalil-acetát. 5% pektin és nyálka-poliszaharid Alkalmazás: népgyógyászatban mint P. kb. egyre ritkul. cserzőanyag. 3. antibakteriális.hu Polygonatum multiflorum (L. fahéjaldehid. 18% cserzőanyag. avicularin = kvercetin-3arabinozid). Polygonum amphibium L. hólyag. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori üde gyertyán. kámfor. kumarin-származékok (umbelliferon. Polygonum bistorta L. Polygonum persicaria L. kb. népgyógyászatban vérzéscsillapító (menorrhagia esetén. carvon. Üde gyomtársulásokban országszerte elég gyakori. Hatóanyag: oximetil-antrakinon. rhamnasin és szulfát-származéka. fenolkarbonsav (klorogénsav. fenolkarbonsavak.4-cineol. 1. poliszaharid. Mediterráneumban. 30% keményítő a gyökértörzsben Alkalmazás: antidiarrhoeicum és mucilaginosum (különösen rhizoma). Évelő. l. egyéb). Polygonum hydropiper L. kb. kempferol. Hatóanyag: kb. flavonoid (persicarin. népgyógyászatban diureticum főleg reumás panaszokra. diureticum. továbbá pinenek. nyálka-heteropoliszaharid. – POLYGONACEAE kígyógyökerű keserűfű Polygoni bistortae herba Polygoni bistortae rhizoma = Bistortae rhizoma Cirkumpoláris. 4. expectorans. Polypodium vulgare L. salamonpecsét Polygonati rhizoma (= radix) = Sigilli Salamonis rhizoma Hatóanyag: szaponin (spirostan-típusú szapogeninnel). továbbá külsőleg sebre és egyes ekcémák kezelésére.POLYGONACEAE madár keserűfű Polygoni avicularis herba (Ph.VIII. p-cymol.és toroköblögetésre. galluszsav. 1. ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori. Polygonum aviculare L. – POLYGONACEAE baracklevelű keserűfű Polygoni persicariae herba Honos Eurázsiában. diureticum. – POLYGONACEAE vidrakeserűfű Polygoni amphibii radix Cirkumpoláris. Egyéves vagy áttelelő lágyszárú. Ph. Hg. Áttelelő lágyszárú. fahéjsavmetilészter). adstringens. inkább melegebb éghajlatú területeken fordul elő. epicatechin. allantoin Alkalmazás: vércukorszint-csökkentő erősebb alimentaris hyperglykaemiában. évelő lágyszárú. vízi lágyszárú. Üde lápréteken előforduló montán faj. kisebb taxonra bontható. Eur. flavonoid (pl. Mediterráneumban. Üde. fenchon. Honos D-Eurázsiában. szeszkviterpén-lakton confertifolin.. flavonoid (hiperozid. kávésav) Alkalmazás: anyagcsere fokozó. nyálka-heteropoliszaharid.

láz esetén. Kb.] tövisescitrom. előfordul Földközi-tenger környékén. grippe. Ázsia mérsékelt égövi részein. viasz Alkalmazás: gyulladáscsökkentő. szalicilsav. erdőkben mohás fatörzseken. Keményítő. kb. heverő lágyszárú. gyanta. évelő lágyszárú. szabad cukrok és szerves savak. . Kis mennyisége és a védelemre érdemes páfrány miatt nincs gyakorlati haszna. illóolaját krónikus polyarthritis esetén. krémek stb. Márciusban. 8% zsíros olaj. 0. tremulacin. 2% rovar vedlési hormon ekdizon és származékai. – SALICACEAE fehér nyár(fa) Populi albae folium Populi albae cortex Honos Európában. expectorans. 0. ischias. Művelt területeken. Homeopathia. Hatóanyag: termésben kb. enyhén antibakteriális. aranyérre. külsőleg kenőcs formájában sebekre. kb. gyomtársulásokban közönséges. 0. expectorans. 30 m magas. 4 m magasra megnövő cserje. linalil-acetát. tectochrysin. floroglucin-származékok. sativa (Haw.2% illóolaj (limonen. antimikotikus. Gyakorlatilag nem gyűjtik. pl. É-Afrikában.) DC. átmeneti lápokban. 20-35 m magas fa. D-Ázsia mérsékelt égövi területein. gumianyag. Az Alföldön ritka. Hatóanyag: levélben monobenzoil-salicin. chrysin. galangin.doksi. főzelékbe használják. rhamnetin. Hatóanyag: szteroid-szaponin osladin (3000-szer édesebb a szaharóznál). Termesztett változatát [var. meghűlés. Populus nigra L. É-Amerikában. enyhe purgans. salicin.] levesbe. Kozmetikai iparban (propolishoz hasonlóan). kb. – RUTACEAE [syn. hajszesz. A szárítás 200C-on.hu édesgyökerű páfrány Polypodii rhizoma et radix = Filiculae dulcis rhizoma et radix Polypodii herba Cirkumpoláris.és β-caryophyllen). isalpinin.és égerlápokban. kevés kaucsuk. pinobansin). pinostrobin. Herbában szaharóz. salicin. vérzéscsillapító.). Populus alba L. salireposid Alkalmazás: húgyúti megbetegedések. Sorfának gyakran telepítik. A rügyeket február végétől kibomlásig gyűjtik. É-Afrikában. Portulaca oleracea L. zsíros olaj (zsírsavak között arachidonsav is) Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar. populin. apigenin. talajon is. Gyakori. Hatóanyag: cserzőanyag. 20-40 cm magas lombos moha. egyéb fenol.: Citrus trifoliata L. Polytrichum commune Hedw. egyéves. ericin. árnyékos.5% illóolaj (főleg α. salicin. grandidentatin stb. főleg az Alföld árterein. populin. kapillárisok rugalmasságát fokozza. nyár. Poncirus trifoliatus (L. acacetin. Rügy propolishoz hasonlóan belsőleg diureticum. fenol-glikozidok (salicortin. reuma és láz esetén. 40% kovasav. flavonoid (igen sokféle. hurutoldó. egyéb szteroidok (szterolok). gyanta.) Raf. máshol gyakori mohás sziklagyepekben. szterol Alkalmazás: cholagogum (herba is a népgyógyászatban). – POLYTRICHACEAE óriás szőrmoha Adianti aurei herba = Capillaris major muscus = Polytrichi herba Honos Eurázsiában.Forrás: http://www. benzoesav. reumás és köszvényes testrészekre.5% illóolaj. kb. kéregben illóolaj. salicortin. – SALICACEAE fekete nyár(fa) Populi gemma Populi gemmae aetheroleum Honos Európában. mucilaginosum. pinocembrin. fűz-. hajolaj. vadcitrom Honos Japánban. áprilisban virágzik. pl.és fenolkarbonsav-glikozidok. jól szellőző helyen történik (beszáradás 2:1) Hatóanyag: rügyben kb. – PORTULACACEAE kövér porcsin Portulacae herba Kozmopolita. Nálunk ártéri puhafaligetekben gyakori. kempferol. izorhamnetin. tremulacin. Nálunk sem ritka tőzegmohás lápokban. linalool. 2-4% catechin-cserzőanyag. viasz.

: Primula officinalis (L. Ny-Ázsiában.) Alkalmazás: adstringens. P. Nálunk nedves réteken.) Hill.] tavaszi kankalin Honos Európában. Primulae radix (Ph. Évelő lágyszárú. Mediterráneumban. VIII.) Hill. virágdrogokban és herbában kb. Ma már védelemre szorul. népgyógyászatban vérzéscsillapító külsőleg sebre. Hatóanyag: 15-20% kondenzált cserzőanyag (7% piros. sebgyógyításra (állatgyógyászatban is). priverogenin B. aszkorbinsav. kumarin (umbelliferon. nyálka-poliszaharidok. Potentilla reptans L. ligetekben. leucoanthocyanidinek. Bükkben. kb. hidrolizálható ellagitannin. hegyvidéki faj. enteritisben (gyermeknek is adható). lápréteken. továbbá kevés cserzőanyag a gyökérzetben. tormentillsav. enterocolitis. flavonoidok. Alföldön ritka. majd árnyékos. gyulladáscsökkentő gastritisben. Szibériában. Dunántúlon gyakori. Potentilla erecta (L. Hg. népgyógyászatban vértisztító. Primula veris Huds. szerves savak. VIII. szegélyein.] vérontófű Tormentillae rhizoma (Ph. Európában.doksi. Ph. laevigatin B és F. máshol szórványos lomberdők tisztásain. 2%.. Primula elatior (L. triterpénsavak (chinovasav. Érdemes védelemre.hu Hatóanyag: betacyanin. antibakteriális. antivirális.: Argentina anserina Rydb.) = Primulae radix et rhizoma (Ph. – ROSACEAE [syn.) Räuschel – ROSACEAE [syn. májbetegség esetén. Ph. termesztése megoldható.: Tormentilla erecta L. sudár kankalin Honos Kaukázusban. triterpének Alkalmazás: antibakteriális. ursolsav stb. Hg. elatiorban a protoprimulagenin A hiányzik. külsőleg garat. 3% flavonoid (összetételük a különböző fajokban más) . évelő. Potentilla anserina L. dysenteria. Mátrában. Hatóanyag: 6-10% cserzőanyag (főleg ellagitannin).és szájöblögetésre.) Primulae flos Primulae flos sine calycibus Primulae flos cum calyce (DAC) Primulae herba Primulae folium Hatóanyag: gyökérben és gyökértörzsben 3-12% olean-típusú triterpén-szaponin. tarackos lágyszárú. szterol Alkalmazás: gyomorsav szekréciót fokozza. Hatóanyag: cserzőanyag (összetétel fő jellemzői az előzőekéhez hasonló) Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenésre. aminosavak. adstringens. oldható phlobaphen is). 4. egyéb szaponin aglikonok még anagalligenin. Hg.Forrás: http://www. – ROSACEAE indás pimpó Potentillae reptantis herba Potentillae reptantis radix Kozmopolita. Eur. VII. Májustól októberig virágzik. scopoletin). 4. – PRIMULACEAE [syn. Védett. heverő szárú. belsőleg antidiarrhoeicum acut és subacut gastroenteritis. Évelő lágyszárú. Homeopathia. fő komponens a primulaszaponin 1 és 2. A virágdrogban kb. lipidek. fenolkarbonsavak. kúszó.. orrvérzésre. Kaukázusban. dimer agrimoniin. Börzsönyben. bükkösökben ritka. szőrfűgyepekben. Ny-Európában. a szár hosszan kúszó.] libapimpó Anserinae herba (DAC) = Anserinae potentillae herba = Potentillae anserinae herba Anserinae radix Kozmopolita. spasmolyticum (dysmenorrhoea esetében is). catechin. epicatechin. Középhegységben. Évelő lágyszárú. ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori. szükség esetén lemossák. diureticum. cukrok. -pentamer és -hexamer. Eur. flavonoidok. évelő lágyszárú. catechin-trimer.) = Tormentillae rhizoma (et radix) Honos Eurázsiában. szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). Kaszálókon. Középhegységben elég gyakori. hegyi réteken. de nem tömegesen. Homeopathia. A hajtást (ritkán külön a gyökeret) virágzáskor gyűjtik. karotinoidok. pedunculagin. 1% káliumsó.

Prunellae herba Hatóanyag: kb. É-Afrikában. – ROSACEAE [syn. Mediterráneumban. oleanolsav. Védett. Prunus africana Kalkm. Hatóanyag: cseresznye és meggy kocsányában és levelében leucoanthocyanok. gyomor.: Pygeum africanum Hook. genistein. kocsányban még flavonoidok (flavanon dihidrowogonin-glikozidok. ezen kívül népgyógyászatban idegi eredetű fejfájás és szívgyengeség ellen.] szártalan kankalin Primulae vulgaris radix Honos Európában. mag olajat. . Kertekben telepítik. = Ph.) Scholler et Jacq. epimaslinsav).) Moench] cseresznye Cerasi stipes Cerasi folium Honos Kaukázusban. a fa magassága elérheti a 30 m-t is. 4. ferulasavészterek Alkalmazás: kivonata csökkenti a tesztoszteron plazmakoncentrációját. felső légúti hurutokban. Prunella vulgaris L. Hatóanyag: zsíros olaj (sokféle zsírsavval). oleanolsav. – LAMIACEAE közönséges gyíkfű Cirkumpoláris. népgyógyászatban még asthmatikus.ROSACEAE [helytelen syn.doksi. Egyes alfajai elvadulhatnak. gyümölcsben cyanidin-glikozidok. catechin. levélben verbaszkóz és szedoheptulóz Alkalmazás: népgyógyászatban toroköblögető. termesztése megoldható. Dunántúlon nem ritka üde gyertyán. szerves savak.: Cerasus vulgaris Mill. pentaciklusos triterpén-szaponin (ursolsav.] afrikai szilva Pruni africanae cortex (Ph. nagyvirágú gyíkfű Honos Európában. avium) gyertyános tölgyesekben. likőripari aromát szolgáltat. Dunántúlon és a Középhegységben vad alfaja (subsp. polifenolok. Prunus avium L. – ROSACEAE (besztercei) szilva Pruni (domesticae) fructus . levél homeopathiában.) Hill. Prunus domestica L. n-docosanol).: Primula acaulis (L. nincs androgén hatása. – ROSACEAE [syn. Nálunk fajtáit termesztik. évelő lágyszárú. triterpén-szaponin. Prunus cerasus L. szterol (ekdizonoid). Kaukázusban. Fajtáit termesztik. Prunella grandiflora (L. taxifolin és heterosidjaik).) Honos trópusi Afrikában. A többi drog fő hatása is secretolyticus és expectorans. – PRIMULACEAE [syn. magban 25-35% zsíros olaj.és bükkelegyes erdőkben. továbbá ursolsav.és bélbetegségek kezelésére. 50% cserzőanyag. per os prostata adenoma esetén (készítmény. nyirkos szurdokerdőkben előfordul. köszvényes és neuralgikus panaszok esetében is. cianogen glikozid amygdalin Alkalmazás: kocsány diureticum. szterol. Hg. aromadendrin. termés értékes gyümölcsként. Homeopathia.: Cerasus avium (L. genistin. kvercetin. alkalmas benignus prostata hypertrophia kezelésére. alifás alkohol (n-tetracosanol. Ny-Ázsiában. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: lényegében megegyező az előbbi két fajnál leírtakkal Alkalmazás: azonos az előbb jellemzett Primulae radix indikációs területével.és anthocyanin-glikozidok.] meggy Cerasi nigri fructus Cerasi stipes Cerasi folium Honos Eurázsiában. orvosi felügyelettel). prunetin. flavonoid. Eur. klorogénsav. Primula vulgaris Huds. VIII. Európában.hu Alkalmazás: secretomotoricus és secretolyticus hatása miatt expectorans bronchitisben. f. naringenin. crataegolsav. antidiarrhoeicum. időskori szívgyengeség terápiájában (gyógyszerek formájában is). gyanta.Forrás: http://www.

Országszerte gyakori. cukoralkohol. hentriacontan. 45% zsíros olaj. P. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: termésben cukrok. hentriacontanol. továbbá fenolkarbonsavak. virág enyhe purgans. Ny-Ázsiában. cserzőanyag. nálunk is sok fajtáját gyümölcse miatt. oligoszaharidok. flavonoidok. Európában. p-kumársav. degradált erdős-sztyepp. áprilisban virágzik. Kaukázusban. purgativum. kék prunicyanin. kb. szerves savak és észtereik. Homeopathia. magban kb.és Közép-Amerikában. rutin. élelmiszer (nyersen. ahol termesztik is. prunasin). 15 m magas..: Laurocerasus officinalis M. Hatóanyag: 1% amygdalin és izoamygdalin. pálinka stb. néhol üde bükkösökben. – ROSACEAE kökény Pruni spinosae flos (DAC) = Acaciae germanicae flos Pruni spinosae fructus (= bacca) = Acaciae germanicae fructus (= bacca) Pruni spinosae radicis cortex Honos Kaukázusban. Hatóanyag: levélben kb. szterol. kéregben kb.Forrás: http://www.. pektin. és hibridek) együtt. ursolsav. fenoloidok. 6% amygdalin. Fajtáit termesztik rokonfajaival (pl.) Moench] zelnice(meggy) Pruni padi cortex Honos Kaukázusban. Prunus laurocerasus L. prunitrin. scopoletin. et Zucc. erdőszéli bozótosok társulás alkotója. tyramin. Prunus serotina Ehrh. Ny-Ázsiában. izovaleriansav Alkalmazás: levél népgyógyászatban köhögési inger csillapító. kb. Nálunk nem gyakori.4% cianogén glikozid prunasin. Prunus spinosa L. cserzőanyag. légzésstimuláló. Hatóanyag: 1. flavonoidok. Európában. Kb. – ROSACEAE [syn. közel 1% tannin. A virágot lombfakadás előtt gyűjtik és napon vagy mesterséges szárítóban kíméletesen szárítják. Örökzöld díszcserjeként telepítik Magyarországon. monomer és polimer leucocyanidin Alkalmazás: szirupként tüdőbetegségben és köhögéscsillapítóként. trimetoxibenzoesav eudesminsav. vértisztító.) Sieb. pektin. nyomokban cianogén glikozid (amygdalin. Prunus padus L. gumianyag. gyümölcsben cyanidin-glikozidok. Gyakran díszfának ültetik.: Padus avium Mill. szerves savak. – ROSACEAE [syn. 1% amygdalin. Roem. Cerasus avium (L. szterol. magban zsíros olaj. étereik. 2% amygdalin. Márciusban. arbutin. anthocyanidinek.] babérmeggy Laurocerasi folium = Pruni laurocerasi folium Honos Kaukázusban.hu Honos Eurázsiában. ÉNy-Európában is megtalálható. serotonin. enyhe spasmolyticum. P. ártéri gyertyános-tölgyesekben megtalálható. virágban kevés amygdalin. mag olajat és keserű aromát szolgáltat. aszalva.doksi. Prunus persica (L. kinasav. Hatóanyag: cukrok. cserzőanyag. Hatóanyag: prunasin. DK-Európában. 1% ursolsav. aromaanyag. Világszerte termesztik. kéreg népgyógyászatban orsóféreg és láz ellen. cerasifera Ehrh. benzaldehid. reumaellenes.). cseresznyeszilva. fenolkarbonsavak. gyökérkéregben prunetin. – ROSACEAE kései zelnice(meggy) Pruni serotinae cortex = Pruni virginianae cortex Honos É. virágban kvercitrin. 2% amygdalin Felhasználás: enyhe laxans. Homeopathia. sedativum. mert könnyen megbarnul (beszáradás 5:1).] őszibarack Persicae flos Persicae folium Persicarum fructus Persicarum semen Persicarum cortex Honos Ny-Kínában. insititia Jusl. termés értékes élelmiszer. triptamin. karotinoidok. homeopathiában. sambunigrin. – ROSACEAE [Persica vulgaris Mill. tannin Alkalmazás: készítmények formájában aromaticum. flavonoid (naringenin). szerves savak. Homeopathia. Elvadul és meghonosodik. továbbá catechin. hiperozid . gyanta Alkalmazás: tonicum. aromaticum.

amritosid.) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Ph. 0. 4. állományalkotó páfrány.) Baill. vitaminok Alkalmazás: levél és kéreg adstringens (főleg hasmenés ellen. Eur. psychotrin. ursolsav. Psidium guajava L. – FABACEAE [syn. diureticum. kéregben 11-15% tannin. a sajátos ízű gyümölcs éretlen állapotban hasonlóan.4% illóolaj (eugenol. 4. aromaanyagok. termesztik is. ipekakuána Ipecacuanhae radix (Ph. chalkon (izobavachalkon. Mészkerülő lomb. mellékalkaloid pl.és tűlevelű erdőkben gyakori. limonen. diaphoreticum. guajacolsav). izobavachin). Közép-Amerikában. psoriasis ellen és lepra kezelésére. gyökérkéreg népgyógyászatban lázcsillapító. népgyógyászatban a présnedv fogíny-.] malájtea Psoraleae fructus Honos ÉNy-trópusi Afrikában.5-5 m magas. laxans. továbbá zsíros olaj.doksi. leucocyanidin. pl. Indiai-szubkontinensen.hu Alkalmazás: termés adstringens.és torokecsetelésre. évelő. 1 méteres. purgans. Kb. gyomor. szaponin (pl. az Alföldön ritkább. ptelefolin. virág enyhe laxans. hasmenés és asztma ellen. külsőleg leucoderma. Ph. antibakteriális.) Ipecacuanhae pulvis normatus (Ph.Forrás: http://www. Indokínában. citotoxikus. csak készítmények.) Ipecacuanhae tinctura normata (Ph. alkilfenol bakuchiol.. termésben cukrok. Hg. Hatóanyag: 1.: Cephaëlis ipecacuanha (Brot. elágazó félcserje. aphrodisiacum. (levélben hasonlóan sokféle. Hatóanyag: kb. – MYRTACEAE guáva Djamboe folium = Psidii folium Guajavae fructus = Psidii fructus Djamboe cortex Honos Mexikóban. 20% illóolaj.) = Ipecacuanhae radix et rhizoma (Ph. guajaverin). Ph. balfuorodin). vértisztító. izopsoralen (= angelicin). kb. cserzőanyag.és sesquigaven-szeszkviterpen. Kínában. száj. diureticum.) Honos Brazíliában. Homeopathia. hánytató. . Nagy adagban mérgező.. nagy termetű. Hivatalos drogot szolgáltat a Cephaëlis acuminata Karst. caryophyllen).) Medik. D-Amerika nyugati részén. chromenochalkon bavachromen) Alkalmazás: stomachicum. 8 m magasra is megnövő fa vagy kisebb cserje. Termesztik is. Uragoga ipecacuanha (Brot. szerves savak.. Kb. Ph. Eur. D-Amerikában. Ph.) Rich. gyanta. skimmianin. ptelein... gyógyszerek formájában orvosi ellenőrzéssel.és bélmegbetegedések esetén). VIII. – RUTACEAE hármaslevelű alásfa Pteleae trifoliatae radicis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. friss virágot homeopathiában is. Hatóanyag: levélben flavonoidok (kvercetin-glikozidok.: Cullen corylifolium (L. 1. Ptelea trifoliata L. Eur.] valódi hánytatógyökér. 8% pirogallol-cserzőanyag . 4.8-4% izokinolin alkaloid emetin és cephaelin. még hidroxilunin. VIII. gyantaszerű guafin. benne furokumarin psoralen. flavonoid (bavachinin. dictamnin. továbbá furokumarinok Alkalmazás: tonicum. diureticum. psoralidin. Hg. ellagsav gentiobiosid amritosid.) Stokes és más Psychotria fajok – RUBIACEAE [syn. Hatóanyag: kinolin alkaloid kokusaginin. Hg. továbbá kevés iridoid izokinolinglikozid ipecosid és származékai. VIII.. Arab-félszigeten. erősen secretolytikus. egyéves lágyszárú. Eur. anthelminticum. cadinil. 4. szirupként elkészítve purgans és anthelminticum. maculosidin. VII. Pteridium aquilinum (L. 40 cm magasra növő.) Kuhn – DENNSTAEDTIACEAE sasharaszt Pteridii aquilini radix (= rhizoma) Pteridii folium (= herba) Kozmopolita. 30-40% keményítő Alkalmazás: expectorans. kb. Hg. bavachin. VIII. Hg. tonicum. ptelefructin stb. (costa-ricai ipekakuána) is. Psychotria ipecacuanha (Brot. Psoralea corylifolia L. nálunk díszcserje (fa). flavonoidok.

pentosen-nyálkaanyag. – FABACEAE vörös-szantálfa Santali lignum rubrum Honos Indiai-szubkontinensen. galluszsav. chinensis (Willd. keményítő. – OLACACEAE Honos É-Brazíliában.doksi. B. daidzin. DNy Csendes Óceániában. ideges panaszok. f.18% illóolaj. 0.: Pueraria lobata Ohwi] Honos Kínában.hu Hatóanyag: gyökértörzsben 0.] parlagi bolhafű Pulicariae herba = Conyzae minoris herba . teafestő. évelő (nálunk inkább egyéves) lágyszárú. Hatóanyag: gyantaszerű Kinoban 70-80% kinotannin. gyomtársulásokban. füstölő. lehet fejfájás csillapító. var. 0. továbbá szaponin (oleanan-típusú kudzusapogenol A. flavonoidok. cyptomeridiol. 7-8 m magas. népgyógyászatban impotencia ellen tonicum. izopterocarponol. fenolkarbonsavak.6 m-re is megnőhet. 2% izoflavon-glikozid puerarin. aldehidek. Dunántúlon szórványos. Hatóanyag: herbában acetofenon brevifolin. eudesmol. Elő-Ázsiában. Guajanában. Pterocarpus marsupium Roxb. B). muira-puama Ptychopetali lignum Hatóanyag: behensav-észterek. Indiai-szubkontinensen. eudesmol Alkalmazás: adstringens. lobata (Willd. santal. pterocarpin. szteroid ekdizon és származékai. levélben cianogén glikozidok. szterolok Alkalmazás: krónikus rheuma. szterol. – FABACEAE kelet-indiai kinofa Kino Honos Indiai-szubkontinensen.5% flavonoid. keserű pteraquilin glikozid.] Honos Kínában.) Maesen et Almeida [syn. Pulicaria dysenterica (L. izomrelaxans. illóolaj (50%-a cedrol) Alkalmazás: tapasz. É-Afrikában. Ptychopetalum olacoides Benth. levél népgyógyászatban reuma esetén. fogpor. Ptychopetalum uncinatum Anselmino Honos É-Brazíliában. aphrodisiacum. 7% catechin-cserzőanyag. – ASTERACEAE [syn. továbbá szeszkviterpének. Hatóanyag: piros festékanyag izoflavon és genistein-származékok santalin (santalin A.: Pueraria thomsonii Benth. stilben pterostilben. gyantasavak. antipyreticum.) Merr.) Maesen et Almeida [syn. termesztik Távol-Keleten a Fülöp-szigetekig. gyökérben poliinek. Malajziában. farészben szeszkviterpén-alkohol pterocarpol. Homeopathia. 7% tannin. Indokínában. timol-származékok Alkalmazás: korábban bőrbetegségekre. 0. kb. antidysentericum. gegen Puerariae radix Hatóanyag: kb. Malajziában. szaponin Alkalmazás: rhizoma gyomorhurut esetén antidiarrhoeicum. oleanol-származék. antidysentericum.: Inula pulicaria L. legelőkön. pterocarptriol. antibakteriális. K-Ázsiában. dyspepsia esetén. Pueraria montana (Lour. cardialis arrythmia és angina pectoris esetén. fojtóbab. A fatest sötétbíbor.14% illóolaj. Indokínában. szájvíz.) Gärtn. nedves réteken. C) Alkalmazás: antihypertensiv. Pulicaria vulgaris Gärtn. homopterocarpin.Forrás: http://www. Ausztráliában. kevés illóolaj. – FABACEAE var. Pterocarpus santalinus L. – ASTERACEAE réti bolhafű Conyzae mediae herba = Suedensis herba = Arnicae suedensis herba Conyzae mediae radix Honos Európában. az Alföldön gyakoribb.

– PUNICACEAE gránátalma Punicae granati cortex = Granati cortex Granati fructus Granati flos Granati fructuum cortex = Punicae granati fructidis cortex Honos Kaukázusban.] fekete kökörcsin Honos Közép-Európában. adstringens. 5% tannin Alkalmazás: régebben sedativum fájdalmas görcsök. É-Afrikában. előbbi a Dunántúlon adventív. Esetleges alkaloid-tartalma miatt huzamos használatát nem ajánlják. diureticum. – PYROLACEAE kereklevelű körtike Pyrolae rotundifoliae herba Cirkumpolárisak főként az északi féltekén.: Pulmonaria maculosa (Liebl. nyílt homokpuszta gyepekben ritka. É-Afrikában.) Gams] pettyegetett tüdőfű Pulmonariae (maculosae) folium Pulmonariae herba (DAB) Honos főleg Közép-Európában. Homeopathia. kovasav. szaponin. citromsav. . 4% cserzőanyag.5-0. a herbát virágzáskor szedik. Nálunk iszapos és szikes talajokon. terméshéjban kb.7% piperidin alkaloid pelletierin. Szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). egyéves lágyszárú.: Pulsatilla vulgaris Mill. – BORAGINACEAE [syn. neurosis. egyéb szerves savak és észtereik.és Közép-Ázsiában. emmenagogum. nyomokban alkaloid pirrolizidinek Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. féregűző is. Hatóanyag: 4-8% arbutin. Indiai-szubkontinensen. piros terméshús vitamindús. szaponin. virág adstringens diarrhoeában.: Pulsatilla pratensis (L. szitoszterol. áprilisban virágzik. Köves hegylejtőkön. fenolkarbonsav (pl. Pulmonaria officinalis L. kb. kb. nálunk védett helyeken és üvegházban termeszthető. kb. kisebb termetű. K. Gyertyános tölgyesekben és bükkelegyes üde erdőkben helyenként gyakori. Etiópiában. mészkerülő elegyes erdőkben található. Pulsatilla grandis Wender. Gyűjtéskor a termőhelyet kímélni kell! Hatóanyag: nyálka-poliszaharidok. évelő lágyszárú. felső légúti megbetegedésekben hurutoldó. pseudo-pelletierin. Hatóanyag: kéregben 0. vitaminok Alkalmazás: kéreg anthelminticum. cukrok. évelő lágyszárú. dysenteria esetén. betulinsav). a termésben delphinidindiglikozid. – RANUNCULACEAE [syn. szaponin (ursolsav. ízletes. metilarbutin. kb. Pulsatillae herba Hatóanyag: protoanemonin. Márciusban. Sztyeppréteken szórványosan található.doksi. védett. kevés tannin. – PYROLACEAE zöldvirágú körtike Pyrolae chloranthae herba Pyrola rotundifolia L. évelő lágyszárú. Hatóanyag: alifás monoterpén cosmen Alkalmazás: inszekticid.Forrás: http://www. neuralgia. gyomtársulásokban gyakori. klorogénsav). allantoin. 15% tannin Alkalmazás: diureticum. Ny-Ázsiában. de védelemre érdemes. Punica granatum L.és É-Európában. virágban pelargonidin-glikozid. Homeopathia. migrén esetén. terméskéreg adstringens a népgyógyászatban colitis. hasmenés elleni szer népi használatban. Cserje. ennek fele gallotannin. delphinidin. 28% cserzőanyag. 25 % hidrolizálható cserzőanyag. diaphoreticum (rheuma és köszvény kezelésében). védett. Pulsatilla nigricans Störck [syn.és pelargonidin-glikozid. fenyvesekben szórványosan.) Mill.hu Honos Európában. évelő lágyszárú fajok. Mindkettő faj védelemre szorul. Ép tőleveleit 3 cm-es nyéllel elvirágzás után. homeopathia. 34% nyálka-poliszaharid. flavonoidok. anemonin és származékai. Ny. Pyrola chlorantha Sw. rozmarinsav. utóbbi még ritkább.] leánykökörcsin Honos Közép-.

Ph. Bolíviában.Forrás: http://www. garat.hu Pyrus communis L. Galla halepensis. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-mono. .. obstipans (állatgyógyászatban is). Ny-Ázsiában. 6% fehérje. Kéreg korábban egyes helyeken söriparban komló helyett. változatait széles körben termesztik. 10% szaponin. termesztik még Hindusztánban és D-Európában. 37% keményítő. Eur. Quercus petraea (Matt.. D-Amerikában. depurativum (tincturaként is). Cserje habitusú. Q Quassia amara L. quercin. szteroid-szaponin hidroxi-dammarenon. Hatóanyag: kb.: Quercus pedunculata Ehrh. [syn. Homeopathia. – SIMAROUBACEAE keserű kvasszia(fa). nedves lomberdőkben gyakori. Ph. Magban (makkban) ciklusos cukoralkohol quercit..25% seco-triterpén quassin (= nigakilacton G. Ny-Ázsiában. 2-5 m magas fa vagy cserje. 4.és catechintannin. neoquassin. 0.és szájöblögető. Quercus robur L. magban amygdalin Alkalmazás: diureticum. örökzöld fa. 0. pektin. Dunántúlon és a Középhegységben száraz. Homeopathia. – ROSACEAE panamakéreg Quillajae cortex (ÖAB. catechin. castalin. amarum. klorogénsav és származékai. levélben 6-11% cserzőanyag. A makk pirítva (Quercus semen tostum) kávépótló. catechin. száj. flavonoid. Ph. – FAGACAE [syn. Hg. Galla turcica) Honos DK-Európában. főleg pentaciklusos triterpén. aphták ecsetelésére tincturaként. Quercus infectoria Olivier. 15% zsíros olaj. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben erdőalkotó. alakköreit.15%). Quillaja saponaria Mol.doksi. Hg. homeopathiában. szaponin. Peruban. más Quercus fajok – FAGACEAE kurdisztáni tölgy Quercus galla (= Galla. Kaukázusban.1-0. VII.] kocsánytalan tölgy Honos Európában. VIII. gyulladt íny. laxans (szirupként is).: Quercus sessiliflora Salisb. leucocyanidin. savas bisdesmosid-típusú quillajasavglikozidok. 18-hidroxiquassin Alkalmazás: tonicum. leucodelphinidin.) Quercus semen Quercus folium Quercus lignum Hatóanyag: kéregben 8-20% gallo. Quercus cortex (Ph. 15% cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. cukoralkohol. pentaciklusos szaponin glutinol.) Liebl. Hatóanyag: kb. DAC) Honos Chilében.és fejbőrápoló szerekben. Kaukázusban. külsőleg toroköblögető krónikus bronchitisnél. Helv. vérzéscsillapító (főleg külsőleg). (Gubacsdarázs: Cynips tinctoria Hartig) Hatóanyag: gubacsban 40-60% hexa-hepta-galloil-glükóz típusú gallotannin (kínaiban akár 75%) Alkalmazás: szájüregi sebek. kb. farészben kondenzált galluszsav-észter típusú cserzőanyag (castalagin.és -triglikozid). cyclit. vescalin) Alkalmazás: adstringens. kvercetin. kb. Ny-Ázsiában. 15-18 m magas. légyölőfa Quassiae lignum Quassiae cortex Honos Mexikóban. – ROSACEAE körte(fa) Pyri communis fructus Honos ősei Eurázsiában vannak. 7% tannin. vescalagin. phlobatannin. arbutin. táplálék. fog-. acetilarbutin (pyrosid).] kocsányos tölgy Honos Európában. Kaukázusban.

anemoninsav. et Hook.6 m. Indiai-szubkontinensen. a Tiszántúlon ritka. Indokínában. Kaukázusban. egyéves lágyszárú. A fekete retek a subsp. fél méter magasra is megnő. népgyógyászatban friss leve cholecystopathia. Ranunculus bulbosus L. hirsuta Jacq. corynanthenin vagy raubasin (raubasin = ajmalicin. máj. Hatóanyag: glikozinolátok (glükobrassicin. fő típusok: yohimbin (reserpin. szinapin. máshol szórványos. Egy. Raphanus raphanistrum L.és epeutak betegsége és bronchitis esetén. Zavart gyepekben fordul elő. – RANUNCULACEAE réti boglárka Ranunculi acris herba = Ranunculi pratensis herba Honos Európában. virágban xantofillok Alkalmazás: mérgező mindegyik. Hatóanyag: glikozinolát (pl. Hatóanyag: protoanemonin származék ranunculin. Indiai-szubkontinensen. – RANUNCULACEAE torzsika boglárka Ranunculi scelerati herba = Ranunculi palustris herba = Ranunculi aquatici herba Honos Ázsia mérsékelt égövi részein. expectorans. Homeopathia. népi használatban egyes krónikus bőrbajokban. ajmalin (ajmalin. Elterjedt az egész országban. 50-féle).. R. 0. alstonin). magassága kb. cholereticum. Mediterráneumban.doksi. serpentin. glükoputranjivin) Alkalmazás: antibakteriális. Európában. Áttelelő lágyszárú. tetraphylla L. É-Afrikában. pleuritis. niger (Mill. vomitoria Afzel. Konyhakerti zöldségnövény. serpentinin. rauwolfinin). Rehmannia glutinosa (Gärtn. dyspepsia. Dunántúlon elég gyakori. Homeopathia. Malajziában.).vagy kétéves lágyszárú. Szibériában. et Schult. sarpagin (sarpagin. – RANUNCULACEAE gumós boglárka Ranunculi bulbosi herba Ranunculi bulbosi radix Honos Európában. izoanemoninsav. – APOCYNACEAE indiai vérnyomáscserje Rauwolfiae radix (DAB) Rauwolfiae folium Honos Kínában. raphanol stb. szaponin. deserpidin. Elterjedt Európában. vaskos. Kanadában. – BRASSICACEAE retek Raphani hortensis (= sativi) radix = Raphani nigri radix Honos Ázsiában. bomlástermékei anemonin. Mocsári és iszaplakó társulásokban gyakori.hu R Ranunculus acris L. Kétéves.) Benth. Üde és nedves réteken. bokrosodó cserje. bronchitis. Évelő lágyszárú. – BRASSICACEAE repcsény retek Raphani raphanistri herba Honos Ny-Ázsiában. 0. Nálunk gyomtársulásokban elég gyakori.. csöves lágyszárú. USA-ban. É-Afrikában. Raphanus sativus L. Kaukázusban.) Hatóanyag: 1. piros gyökérben anthocyan (raphanusin) Alkalmazás: diureticum. sedativ és neuroleptikus gyógyszereket gyártanak. yohimbin).5-1 m magas. Ranunculus sceleratus L. raupin) Alkalmazás: kivont alkaloidokból antihypertensiv. köszvény és reuma esetén. É-Afrikában.) Steud. – GESNERIACEAE enyves kuszagyűszű Rechmanniae glutinosae radix . Rauvolfia (Rauwolfia) serpentina (L. R. R. (Hatóanyag kinyerése szempontjából felhasználják még: R.Forrás: http://www. heterophylla Roem. melyek csak orvosi rendelvényre adhatók. Ny-Ázsiában.) DC.5-3% indol-indolin-alkaloid yohimbanok (kb. szintén termesztett. Kaukázusban. Homeopathia.

flavanok. az Alföldön szórványos.).: Rheum x hybridum Murray] hullámoslevelű rebarbara Rhei japonici rhizoma (= radix) Honos K-Ázsiában. Hatóanyag: kéregben 2-2. Többnyire 3 m magasra növő cserje.doksi. aloin A. Hatóanyag: iridoid-glikozid catalpol. Magas. cardiotonikus. a R. mint enyhe hashajtó. Hatóanyag: flavonoid (luteolin. chrysophanolok.) Rhei pulvis Hatóanyag: 4-6% hidroxiantracén-származék rhein (60-80%-a antrakinon-monoglikozid. továbbá tannin (gallotanninok. glükoluteolosid. VIII. É-Afrikában. Cooper] kaszkarabokor Rhamni purshianae cortex (Ph. luteolosid.és DNy-Európában. a Középhegységben és a Dunántúlon nem gyakori. Reseda luteola L. ez is felhasználható). 8% hidroxiantracén-származék (cascarosid A. Rheum officinale Baillon – POLYGONACEAE orvosi rebarbara Honos D-Kínában.: Frangula purshiana DC. kínai rebarbara Honos É. gingivitis esetén gyulladáscsökkentő gyógyszerekben.hu Honos É-Kínában. termés népgyógyászatban még diureticum. rhamnonigrin. Rheum rhaponticum L. festőanyag. Ph. kevés apigenin. – RHAMNACEAE varjútövis benge Rhamni catharticae cortex Rhamni catharticae fructus (DAB) Honos Európában. extractumok formájában diureticum. D. physcionok. J. flavonok. 10-25%-a diantron-glikozid). termés is. Eur. C. Ph. éretlen termésben szaponin Alkalmazás: kéreg népgyógyászatban laxans. G. Indiai-szubkontinensen. Rheum rhabarbarum L.: Rheum x hybridum Murray] .. É-Afrikában. évelő lágyszárú. Magyarországon termeszthető. Erdeinkben helyenként gyakori. Homeopathia. Hatóanyag: kb. 11-dezoxialoin) Alkalmazás: laxans. VII. a barbarin (a vadrezedában glikozinolát glükotropaeolin) Alkalmazás: népgyógyászatban diaphoreticum. Rhamnus purshiana DC. galloilglükóz). emodinanthranol-glikozidok. hibridnek tartják. stomatitis. évelő lágyszárú. diureticum. Rheum palmatum L. Kétéves lágyszárú. antirheumaticum. heterodiantronok. rehmanniosid A-D. Nálunk is termeszthető. Magas (kb. gyulladáscsökkentő. B. frangulin). termésben kb.. Külsőleg orrüreg fertőzéses betegség. 4. Hg. antifungális. számos gyógyszer hatóanyaga. Eur. VIII. Ny-USA északi és déli részein. melittosid. – RHAMNACEAE [syn. 4. tannintartalma miatt kisebb dózisban antidiarrhoeicum. valamint fenilbutanonok (pl. oligomer procyanidinek.) = Rhei rhizoma (= radix) (Ph. izorhamnetin. évelő lágyszárú.és ÉNy-Kínában. Indokínában. tonicum. – POLYGONACEAE [syn. 2 m). vértisztító. kempferolglikozid stb. – POLYGONACEAE [syn. Hg. frangulin. B. nálunk nem gyakori konyhakeri növény. aucubin. dismenorrhoea esetén. glikozinolát glükobarbarin és fenil-oxazolidinthion bomlásterméke. Rhei radix (Ph.5% antrakinon-glikozid (emodinprimverosid. – RESEDACEAE festő rezeda Luteolae herba = Resedae luteolae herba Luteolae radix Honos DK. lutea L. chromonok. chromanonok Alkalmazás: főleg pora laxans. anthelminticum.. emodinok. Cserje vagy fa. Ny-Ázsiában. Homeopathia. Útszéli gyomtársulásokban (közönséges mindenhol a vadrezeda. speciális iridoid rehmaglutin A és iononglikozid rehmaionosid A-C Alkalmazás: antipyreticum. Hg. évelő lágyszárú. lindleyn). nagyobb adagban hashajtó. flavonoidok. Ázsia mérsékelt égövi részein. rehmanniosid D-nek enyhe hypoglykaemiás hatása van. Rhamnus cathartica L. sedativum.) = Cascarae sagradae cortex Honos Ny-Kanadában. erőteljes növekedésű. 2% glükofrangulin. ajugol.Forrás: http://www. stomachicum.

és hólyagpanaszokban. 5% stilben-glikozid rhaponticosid. kenőcselőállítás). vese. 20% cserzőanyag Alkalmazás: tinctura formájában orvosi javallatra ágybavizelés és hasmenés ellen.doksi. évelő lágyszárú. Rhodophyta – ALGAE vörösmoszatok: Gelidium fajok. előbbiben arbutin (ericolin). Azalea pontica L. 4. Eur. kompótnak) Hatóanyag: mindkét gyökérdrogban antrakinonok. rhinanthin). Ph. flavonoidok. Hatóanyag: illóolaj.07% illóolaj. Rhododendron ferrugineum L.Forrás: http://www.hu közönséges rebarbara Rhapontici radix Honos Közép-Ázsiában. Magyarországon nincs. Hg. Hatóanyag: agaróz. hibrid változatait kertekben inkább termesztik (főzeléknek.) lichenoides.és DK-Európában. utóbbiban még flavonoidok. sárga alpesirózsa Rhododendri folium Honos K-. több más faj homeopathiában. toxikus acetilandromedol. – SCROPHULARIACEAE [syn. Dísznövényként telepíthető. Áttelelő pozsgás.és kávésav Alkalmazás: homeopathia.] sárga rododendron. laboratóriumi táptalaj készítéséhez. Honosak Csendes. Ny-Ázsiában. – CRASSULACEAE [syn. tyrosol. Rhus aromatica Ait. – GROSSULARIACEAE fekete ribiszke . – ANACARDIACEAE kanadai szömörce Rhois aromaticae radicis cortex Honos É-Amerikában. bokros cserje. továbbá rhododendrin (= betulosid). Üde és nedves réteken országszerte gyakori. 1-2 m magas cserje. 1-2 m magas. Hg.: Sedum rosea (L. Sok díszfajta ebből származtatható. 18% cserzőanyag Alkalmazás: fejfájás csillapító. VII. egyéves lágyszárú. Ahnfeltia plicata.) = Agar-Agar (Ph. Rhodiola rosea L. Kaukázusban.] illatos rózsásvarjúháj Rhodiae radix Honos Európában.és Indiai-Óceánban.) L. Nálunk ez sem található vadon. magas oxalát tartalma miatt gyermekeknek és vesekőbetegeknek ártalmas lehet. Ázsia mérsékelt égövi részein. Rhinanthus minor (Ehrh.: Rhinanthus crista-gallii L. valamint kb. Hatóanyag: kb. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum köszvényes. gyógyszertechnológia (emulzió-. Eucheuma spinosum és más fajok agar Agar (Ph. ursolsav. Hatóanyag: aucubin (aucubosid. Ribes nigrum L. menorrhagiában. 10-35 cm magas. reumás panaszok esetén. Közép. népgyógyászatban tonicum.. – ERICACEAE erdélyi havasszépe Rhododendri ferruginei folium Honos DK-Közép-Európában (Alpok. agaropektin Alkalmazás: enyhe laxans. salidrosid. rosiridin (aglikon rosiridol). esetleges ösztrogén hatásukat is figyelembe kell venni. kb. Rhododendron luteum Sweet – ERICACEAE [syn.] csörgő kakascímer Cristae gallii herba Honos Európában. más szaponin-glikozid. Kis termetű. szterol. amyrin. 0. VIII. Hatóanyag: sok más rododendron fajjal együtt mérgezőek. Kárpátok). tabletta-. dezoxirhaponticosid Alkalmazás: enyhe hashajtó.) Scop. Homeopathia. Gracillaria Gymnogongrus grifithiae. klorogén.

vírusellenes.és Közép-Ázsiában. terpineol). levél aromaticum. Ázsia mérsékelt égövi részein.) Rosae (= Cynosbati) semen Honos Európában. VII. 2 m magasra is megnő. Ph. nyomokban illóolaj (mono.Forrás: http://www. VIII. cyanin és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: friss préslé antioxidáns. Hatóanyag: kb. Májusban virágzik. emeticum. Vadon az Alföld (pl. fontos mézelő fa. a kb. tüskementes tokkal rendelkező.) Rosae (= Cynosbati) pseudofructus (= fructus). szirup ízesítő gyógyszerészeti készítményekben. levélben flavonoidok (acacetin. illatszeripar.) Ricini oleum hydrogenatum Ricini oleum virginale (Ph. kéreg homeopathia. 1-2 magas cserje. antiphlogistikus. augusztusban érik. szellős helyen szárítják (beszáradás 5-7:1).01% illóolaj Alkalmazás: virág aromaticum. É-Afrikában. ricinint tartalmaz. Hg. jó homokkötő. A kérget kora tavasszal gyűjtik a fiatalabb ágakról (beszáradás 3:1). fenolkarbonsavak Alkalmazás: levele és rügye diureticum (előnyösen kálium-visszatartó). 4.és láperdőiben szórványosan található. Egyes.doksi. Hg. 4. Hatóanyag: cukrok. . Hg. 3% ricint és kevésbé mérgező piridin alkaloidot. forgatással szárítják (beszáradás 5:1). Termeszthető. Homeopathia (nyers mag!). kéregben erősen mérgező toxalbumin-lektin robin és phasin. Eur. prodelphinidin). Magyarországon nemesített fajtáit sokfelé telepítik. Különösen mérsékelt égövi országokban Eurázsiában is elterjedt. terméséből készült lé. kempferol-.és szeszkviterpének). Hg. Ph. Eur. pektin. farnesol. VII. Robinia pseudacacia L. szabadgyök-fogó. nemesített fajtáit ültetvényekben telepítik. Tüskés cserje. Hatóanyag: mag erősen mérgező toxalbumint. a mérsékelt éghajlaton sokfelé (Ázsiában. majd szobahőmérsékleten. termése júliusban.hu Ribis nigri folium (DAC) Ribis nigri fructus Ribis nigri gemma Honos Európában. – EUPHORBIACEAE ricinus Ricini semen Ricini oleum (Ph. enyhe antihypertensiv. illóolaj (anthranilsav-metilészter. 0. Hg. inszekticid. Rosa canina L. társulásközömbös. benzilalkohol.és izorhamnetin-glikozidok). 0. törpe fajtáit régebben Magyarországon is termesztették. acacetin. oligomer proanthocyanidinek (pl. linalool. védett.) Honos Afrikában. Ribes rubrum L.. erdőszéleken. termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. 1-2 m magas cserje vagy fa. antioxidáns. – GROSSULARIACEAE piros ribiszke Ribis rubri fructus Honos Ny-Európában. bozótosokban mindenhol gyakori. Ny. pseudofructus sine seminibus (Ph. Hatóanyag: virágban flavonoid-diglikozid robinin. apigenin). Virágzás idején vagy közvetlenül utána szedik le leveleit. – ROSACEAE csipkerózsa. VII. majd vékony rétegben. ilyenkor szedik le a frissen kinyílt virágokat. olajos injekciók gyártásához) alkalmazható. KisAlföldön Szigetköz) liget. vérszegénység ellen is hatásos. VIII. karotinoidok. myricetin. É-Amerikában) termesztik. egyéb flavonoid (pl acaciin. Ricinus communis L. lekvár vagy bor ugyancsak antioxidáns. Főleg áprilisban virágzik. pseudofructus cum seminibus (Ph.). acaciin. 40-70% ricinusolaj (előbbiektől mentesített zsíros olaj) különleges zsírsava a ricinolsav Alkalmazás: kivont és tisztított zsíros olaj erősen laxans. Indiai-szubkontinensen..5% flavonoid (kvercetin-. robigenin). antibakteriális. gyepűrózsa Rosae pseudo-fructus (Ph. fungisztatikus. szerves savak. nerol. kb. továbbá gyógyszertechnológiában (pl. Kaukázusban. cserjésekben állományképző. – FABACEAE fehér akác Robiniae pseudacaciae (= acaciae) flos Robiniae pseudacaciae cortex Robiniae pseudacaciae folium Honos USA keleti és középső részén.

2 % illóolaj. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: meghűlés. munjistin. cserzőanyag. gallica L.). foszfolipid. gallotannin.8-cineol. p-cymen. spasmolyticum. amíg kemény az áltermés fala. aszmagoló géppel kettévágva és kitisztítva) vagy egészben hagyva szellős helyen kiterítve vagy műszárítón szárítják (beszáradás 2:1 egész csipkebogyó. Nálunk az enyhébb teleket átvészeli. flavonoidok. pseudopurpurin. Ny-Ázsiában.) Honos Mediterráneumban. eugenol. likőriparban. triterpén oleanolsav. – RUBIACEAE festőbuzér Rubiae radix . pektin). rosmanol).és hólyagbántalmak esetén. Más fajok is hasznosak. déli helyeken érdemes telepíteni. Ny-Ázsiában. továbbá borneol. cukor. 10% zsíros olaj. menstruációs panaszokban. Indiai-szubkontinensen. Hg. anthocyanok. kb. purpuroxanthin. 0. Ph.Forrás: http://www. frissen és szárazon fűszer. a “bolgár rózsaolaj” fő összetevői: feniletilalkohol. 10-24% cserzőanyag. kb. grippe esetén vitaminpótló (C-vitamin. Hatóanyag: 0. nerol. Hatóanyag: levelekben 1-2. ún.. Eur. kb. lycopin..35% diterpénfenol carnosolsav és oxidációs laktonszármazékai (carnosol = picrosalvin. júniusban virágzik.5% illóolaj (15-30%-a 1. Évelő lágyszárú. kertekben telepített. mindegyik gyűjthető. torokés melltájéki panaszok esetén. – RUBIACEAE indiai buzér Rubiae cordifoliae radix et rhizoma Honos Afrikában. Aszmagtól mentesítve (kézzel vagy erre szolgáló. x R. Festőanyag. mérsékelt égövi Ázsiában. VII. VIII. Aszmag népgyógyászatban diureticum vese. homeopathia. camphen. karotinoidok (rubixantin-izomérek. geranial. – ROSACEAE százlevelű rózsa Honossága sokféle hibridformája miatt nagy vonalakban Eurázsiára tehető. purpuringlikozid. spasmolyticus kólikában. Rosmarinus officinalis L. Rosa gallica L.doksi. mikroelemek. aromaticum. terpineol. reumára. αpinen. népgyógyászatban hasmenés. lepra ellenes. 15% pektin. fajtája ismert. luteolin. Illatszeripar. citronellol. enyhe diureticum. 3% Lamiaceae-cserzőanyag kávésavdepszid. Kertekben sokfelé megtalálható.2% illóolaj (geraniol. sok díszfajtája kertekben kedvelt Magyarországon is. pendulina L. pollenben karotinoidok Alkalmazás: adstringens. caryophyllen. geraniol. rovarűzőként. kvercitrin.2% (vagy több) aszkorbinsav.2-1.). száj. Hatóanyag: antrakinon purpurin. parlagi rózsa. Malajziában. aszmagban kb. stomachicum. 0. Kaukázusban. Rosa x centifolia L. bársonyrózsa Honos Európában. cyanin. gyümölcsíz. flavonoidok). 0. eucalyptol stb.) Rosmarini aetheroleum (Ph. Különösen Bulgáriában nagy ültetvényekben termesztik. nyomokban illóolaj.és kozmetikai ipar. Rosae flos (= petalum) Hatóanyag: friss sziromlevélben kb. Rosa x damascena – ROSACEAE (R. – LAMIACEAE rozmaring Rosmarini folium (Ph. Rubia cordifolia L. főként rozmarinsav. vérhas és tüdőhurut esetén. A csipkerózsa májusban. kámfor. illóolaja illatszeriparban. alizarin Alkalmazás: bakteriosztatikus (Staphylococcus aureusra). β-karotin stb. alpesi rózsa. szörp készül belőle. egyes illóolajokban 20-50% kámfor. diosmetin) és flavonglikozidok. laxans (szerves savak.hu Több kisebb fajra bontható. Az álterméseket kocsány nélkül augusztus végétől az első deres napokig gyűjtik. limonen. 4. Hg. citronellol. továbbá flavon (genkwanin. ekcémára. szerves savak. nerol Alkalmazás: illatszer. bornil-acetát.és ursolsav-származékok Alkalmazás: cholereticum. moschata Herrm) damaszkuszi rózsa Rosae aetheroleum Honossága hibrideredete miatt részben ismert. 1 m magas cserjévé fejlődik. 4:1 “csipkehús”). szem és garat öblögetésre. leginkább: R. Hatóanyag: virágban 0. lekvár. carminativum. citral stb. Indokínában. nálunk nem fordul elő. Homeopathia. külsőleg fürdőkbe. Rubia tinctorum L. örökzöld.).03% illóolaj. Sok formája. csak védett. linalool.

tarlókon országszerte gyakoriak. alkoholok és észterek. ma már elvadulva is ritka. pektin. illóolaj. cukrok. szeder. sok forma és hibrid tartozik ide.8 m magas. Rumex acetosa L.5% di. Homeopathia. ruberythrinsav. szerves savak. szerves savak. cukrok. pentaciklusos triterpénsavak.5-0. Rumex crispus L. ribiadin.) gyűjtőfaj. purpuroxanthin). 7-15% cserzőanyag. Élvezeti tea. tonicum. klorogénsav. antioxidánsokban gazdag. – ROSACEAE málna Rubi idaei folium (DAC) (= herba) Rubi idaei fructus Honos Európában. Hatóanyag: mint szedernél. szerves savak. fodros lórom Rumex obtusifolius L. koffein tartalmú tea legjobb pótlója.doksi. kovasav. Számos fajtáját házi kertekben és nagyobb ültetvényekben termesztik. cserzőanyag. Ázsia mérsékelt égövi részein. Nálunk vadon a Középhegységben és a Dunántúlon erdővágásokban különösen gyakori lehet.hu Honos K.) Alkalmazás: népgyógyászatban féregűző. oxálsav. szellős helyen szárítják. erdőszéleken találunk. Hatóanyag: 8-10% hidrolizálható gallotannin. flavonoid (kvercitrin. Nyers gyümölcse vagy a szederlé és a szederlekvár vitaminokban. antidiarrhoeicum. cyanidinglikozidok. stomachicum. munjistin. Vágásterületeken.és trioxiantrakinon-glikozidok (alizarin. – POLYGONACEAE mezei sóska Rumicis acetosae herba Kozmopolita. iridoidlakton asperulosid Alkalmazás: húgyúti és vesebetegségekben. cukrok. továbbá aroma anyag (hexenol és hexenal származékok). Nyár elejétől virágzik.és DK-Európában. Évelő lágyszárú. pseudopurpurin. fruticosus L. nagyobb állományokat főleg vágásterületeken. Májusban.Forrás: http://www. Szükség esetén termeszthető. különösen elterjedt a Mediterráneumban. nyomelemekben. A vad szeder (R. roborans. szántóterületek szegélyén. garatöblögető. A herbát augusztustól szeptemberig gyűjtik. depurativum. üde ártéri és hegyi réteken országszerte gyakori. 0. nemesített fajtáit telepítik. dimer ellagitannin. hamvasszeder Rubi fruticosi folium (DAC) Rubi fruticosi fructus Rubi fruticosi radix Honosak Eurázsiában. szegélybozótosokban mindenhol gyakori. elterjedt É-Amerikában is. A levelet árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). különösen kőképződés esetén (gyógyszerek formájában). Gyökérben cserzőanyag. szerves savak. Nyers málna. Rubus fruticosus L. Homeopathia (gyökér is). pektin Alkalmazás: mint szedernél. Termesztik. alkoholok. Gyökér népgyógyászatban antidiarrhoeicum. júniusban virágoznak. flavonoid. Ilyenkor gyűjtik a leveleket. Hatóanyag: kálium-oxalát. Régen kozmetikai festék volt. a gyümölcsből készült szirup kanalas gyógyszerek ízjavítójaként gyógyszerészeti előiratokban hivatalos.8% szaponin villosin Alkalmazás: adstringens. diaphoreticum. továbbá diureticum arthritisben. erdőszéleken. Közép. Rubus idaeus L. galiosin. antioxidánsokban gazdag. s. 0. Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok. vitexin stb. vitaminokban. Ligeterdőkben. lekvár stb. antidiarrhoeicum. pektin. Mediterráneumban. diureticum. feketeszeder Rubus caesius L. Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok. málnaíz. – POLYGONACEAE lósóska. fenolkarbonsavak. és más Rumex fajok réti lórom Rumicis folium Rumicis fructus Rumicis radix = Lapathi (acuti) radix . A terméseket hamvaskék állapotban szedik. l. A hamvas szeder gyümölcsét gyűjtik. aszkorbinsav. galluszsav. tüskés cserjék. Hatóanyag: 2-3. észterek. – ROSACEAE vad szeder. Régen festőnövényként termesztették. Évelő lágyszárú.és Ny-Ázsiában.

Ruta graveolens L. S Saccharomyces cerevisiae Hansen. de fogyatkozik. örökzöld cserje. Zavartalan mocsarakban. A-vitamin. izoimperatorin. más Saccharomyces fajok – SACCHAROMYCETACEAE élesztőgomba Faex medicinalis = Cerevisiae fermentum Hatóanyag: gazdag B-vitaminokban. A sziki lórom (R. neoruscogenin). Termesztése megoldható.) ritka.4% acridon típusú kinolin alkaloid (skimmianin. termés főként antidiarrhoeicum. triterpének. orvosi javallatra venotonicum vénás és kapilláris insufficientia esetén. 50% fehérje. furanobenzol graveolensav Alkalmazás: sudoriferum. aphrodisiacum. Áttelelő. kb. cholereticum. daphnoretin).Forrás: http://www.2-0.5 m-re is megnő. kokusaginin. továbbá stomachicum. furokumarin (bergapten. Többnyire az északi féltekén terjedtek el. ruscin (fő aglikonok és hatóanyagok: ruscogenin. Salix alba L. Ny-Ázsiában. Ruscus aculeatus L. szaponin Alkalmazás: adstringens. Hatóanyag: gyökérben keményítő. mint a mezei sóskánál. szterol. levélben flavonoid. 0. Hatóanyag: akár 1. 5% catechintannin. emmenagogum. 40 azonosított komponens) Alkalmazás: kivont hatóanyagaiból. psoralen. szterolok. xanthotoxin. Eur. Általában nedves réteken vagy erdőkben. pangásban.7% illóolaj (metilketonok. . carminativum. sebgyógyító.hu A lósóska kozmopolita.. rutaretin. Hatóanyag: 4-6% spirostanol. akár 0. D-provitamin. – ASPARAGACEAE vagy RUSCACEAE szúrós csodabogyó Rusci rhizoma (Ph. gyökérben antrakinonok (pl. Homeopathia. Hg. – SALICACEAE fehér fűz Salix daphnoides Vill. tannin. extractumból készült gyógyszerek formájában. spasmolyticum. Szibériában. kb. γ-fagarin. rutin. ergoszterol stb. chrysophansav. Alkalmazás: nyersen. rutamarin. carbinolacetát. antibakteriális (gyermeknek is). antidiarrhoeicum. pseudonatronatus Borb. thrombophlebitisben. Elterjedt pl. anthelminticum. – ALISMATACEAE nyílfű Sagittariae radix Sagittariae herba Honos Európába. gyakran gyomtársulásokban gyakoriak. Kaukázusban. vagyis vénás keringési elégtelenségben. ahogyan a többi lórom faj is Európában vagy Eurázsiában honos. nagyobb adagban adstringens.. főleg áttelelő vagy évelő lágyszárúak. görcsoldó és idegnyugtató hisztériában. gravelliferon. Kis termetű. ulcus crurisban. emodinok).1% illóolaj (kb. Dunántúlon szórványosan fordul elő üde lomberdőkben. gyökér laxans. Az Alföldön gyakoribb. kumarin. védett. Homeopathia. Sagittaria sagittifolia L. nádasokban. Ny-Ázsiában. Védett. rutarin. abortivum.és furostanol-típusú szteroid szaponin ruscosid. dictamnin. ritkán elvadul. 10% tannin Alkalmazás: mint mezei sóskánál. graveolin). Erős szárú félcserje. nyálka-poliszaharid. a réti lórom inkább eurázsiai. Hatóanyag: levél fő összetevői hasonlóak.és Közép-Európában. Nálunk kerti dísznövény. VIII. É-Afrikában. – RUTACEAE kerti ruta Rutae folium Rutae herba Rutae aetheroleum Honos D.és D-Európában. alkilalkoholok és észtereik). cukor. nodus haemorrhoidalis megbetegedésben.doksi. kb. szárítva vagy porítva (különféle gyógyszerformákban) belsőleg. főleg B-vitaminok pótlására bőrbetegségekben. 0.) Rusci aculeati rhizoma (= radix) Honos Közép. Homeopathia. termésben kb. Ph. Indiában és az USA területén is. 4. 25% szénhidrát. vízi lágyszárú.

Forrás: http://www.doksi.hu

boroszlánlevelű fűz Salix fragilis L. csörege-fűz Salix purpurea L. csigolyafűz Salix viminalis L. kosárfonó fűz, kenderfűz Salix cordata Mühlenbg. [syn.: Salix americana hort.] kanadai fűz, amerikai fűz Salicis cortex (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salicis folium
Honosak Európában, Ázsiában, kivéve a kanadai fűzet, de ezt is sokfelé termesztik Európában. Értékes drogot szolgáltat a S. alba L. subsp. vitellina (L.) Arcang., aranyfűz. Ártereken vagy nagyobb patakok, folyók mentén sokszor állományalkotók. A fehér fűznek és alfajának nemesített fajtáit, továbbá a kanadai fűzet telepítik. Néhány éves vesszőkről a kérget februárban, márciusban lehántják és feldarabolják. A kifejlett leveleket is gyűjtik. A szárítás meleg, szellős helyen vagy műszárítón történik (beszáradás 3:1 kéreg, 5-6:1 levél). Hatóanyag: 1,5-11% fenol-glikozid salicin, salicortin, tremulacin, populin, fragilin, triandrin, vimalin, picein stb.), aromás aldehidek és savak (salirosid, vanillin, syringaaldehid, syringin), szalicilalkohol (saligenin), flavonoidok, 8-10% cserzőanyag Alkalmazás: antiphlogistikus (gátolja a prostaglandin bioszintézisét), belsőleg prostatitis, arthritis kezelésében fájdalomcsillapító (készítmények formájában is), az enyhébb fejfájást is mérsékeli, grippe ellen, külsőleg hámlasztó, fekélytisztító, antimikotikus, lábfürdők komponense.

Salsola kali L. – CHENOPODIACEAE homoki ballagófű Tragi herba
Honos Eurázsiában, Mediterráneumban. Egyéves lágyszárú. Szántóföldi és útszéli gyomtársukásokban országszerte elég gyakori, kivéve Ny-Dunántúlt. Hatóanyag: tetrahidroizokinolin-alkaloid salsolin, salsolidin, betainszerű aminok Alkalmazás: anthelminticum, purgans, diureticum, javítja a vérkeringést.

Salvia fruticosa Mill. – LAMIACEAE [syn.: Salvia triloba L.] hármaslevelű zsálya Salviae trilobae folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos DK-Európában, É-Afrikában, Ny-Ázsiában. Félcserje. Hatóanyag: 2-3,5% illóolaj (kb. 70%-a cineol, továbbá thujon, kámfor, egyéb mono- és szeszkviterpén picrosalvin, caryophyllen), kb. 5% Lamiaceae-cserzőanyag (rozmarinsavészterek), kb. 2% flavonoid (pl. salvigenin), diterpén carnosol, triterpén ursolsav, oleanolsav, betulinsav Alkalmazás: antibakteriális, antivirális, antiphlogisticum, száj- és toroköblögetésre meghűlés, grippe, felső légúti hurutos megbetegedések esetén (hasonlóan a S. officinalishoz).

Salvia miltiorrhiza Bge. – LAMIACEAE vörösgyökerű zsálya Salviae miltiorrhizae radix
Honos Kínában. Hatóanyag: fenantrénkinon szerkezetű diterpén pigment (tanshinon és izotanshinon), protocatechualdehid danshensu és salvianolsav Alkalmazás: extractumai (gyógyszerkészítmények formájában is) javítja a microcirkulatio hatásfokát, antiischaemiás hatású.

Salvia officinalis L. – LAMIACEAE orvosi zsálya Salviae folium (Ph. Hg. VII.) = Salviae officinalis folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salviae radix Salviae flos Salviae semen Salviae officinalis aetheroleum Salviae tinctura (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos DK-Európában, félcserje. Nálunk kerti dísznövény, de üzemi termesztése is megoldott. Melegigényes. Közvetlen magvetéssel a tél beállta előtt vagy kora tavasszal szaporítható. A sortávolság 60 cm, a vetés mélysége 2-4 cm. Második évtől kezdve, júniusban, júliusban virágzik. A leveles hajtást vagy a lefosztott leveleket virágzás kezdete előtt gyűjtik és azonnal szárítják legfeljebb 400C-on (beszáradás 4:1). Illóolajnyeréshez teljes virágzásban lévő állományt takarítanak be. Hatóanyag: levélben 1-2,5% illóolaj (35-60%-a kétféle thujon, kevesebb kámfor, cineol, borneol, bornilacetát, a görög illóolajban eucalyptol, a spanyolban és dalmáciaiban kámfor az uralkodó), 6-15% szeszkviterpén (caryophyllen, viridiflorol), 2-6% Lamiaceae-cserzőanyag, (rozmarinsavészterek és kávésavészterek), diterpén carnosol (= picrosalvin), 1-3% flavonoid (luteolin- és apigenin-származék, mint a glikozilflavon vicenin-2), triterpén-szaponin oleanolsav. Gyökérben és virágban kinon szerkezetű szeszkviterpén pigment acetoxi- és dehidroroyleanon, magban zsíros olaj Alkalmazás: antimikrobiális, gyulladásgátló, gingivitis, stomatitis esetén száj- és toroköblögetésre, izzadásgátló, gyógyfürdőbe aranyérbántalmak kezelésére, belsőleg gyomor- és bélhurut, hasmenés, hurutos megfázás esetén. Homeopathia. Gyökér és virág a népi használatban kártevőirtó.

Salvia pratensis L. – LAMIACEAE mezei zsálya Salviae pratensis herba, (folium) = Horminii pratensis herba, (folium)
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. Sztyeppréteken, kaszálóréteken gyakori. Hatóanyag: nyomokban illóolaj, 0,4% ursolsav, 0,2% kávésav Alkalmazás: mint Salvia officinalis.

Salvia sclarea L. – LAMIACEAE muskotályzsálya Salviae sclareae herba, (folium) Salviae sclareae aetheroleum (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos Közép- és D-Európában, Ny- és Közép-Ázsiában, Kaukázusban, Indiai-szubkontinensen. Magas (kb. 1 m-es) két-, ritkán többéves lágyszárú. Magyarországon termesztik, kertekben dísznövény. Hatóanyag: 0,2-0,5% illóolaj (linalool, pinenek, phellandren, citronellol, limonen), diterpénalkohol sclareol Alkalmazás: száj- és toroköblögető, illóolaj illatszer- és kozmetikai iparban, fűszerborok ízesítésére.

Sambucus ebulus L. – CAPRIFOLIACEAE földi bodza Ebuli fructus Ebuli folium Ebuli radix (= rhizoma)
Honos Európában, Közép- és Ny-Ázsiában, É-Afrikában, Kaukázusban. Évelő, cserjeszerű. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban. Hatóanyag: termésben kb. 0,08% illóolaj, cianogén glikozidok, cserzőanyag, anthocyan sambucyaninglikozid, valeriánsav, magban zsíros olaj. Levélben cianogén glikozid, cukrok, nyomokban illóolaj, gyökérben ugyancsak cianogén glikozid, nyomokban illóolaj, gyanta, cserzőanyag, szterol, amyrin, szaharóz Alkalmazás: termés laxans, diureticum, diaphoreticum, homeopathia, levél népgyógyászatban meghűlés esetén, gyökér enyhe diureticum, diaphoreticum, laxans, népgyógyászatban purgans, emeticum.

Sambucus nigra L. – CAPRIFOLIACEAE fekete bodza Sambuci (nigrae) flos (Ph. Hg. VII.) = Sambuci flos (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Sambuci fructus Sambuci folium Sambuci cortex Sambuci radix
Honos Európában, Mediterráneumban, Kaukázusban, Ny-Ázsiában. Cserje vagy fa. Országszerte gyakori degradált erdőkben, cserjésekben. Nemesített fajtáiból ültetvényeket létesítenek. Májusban, júniusban virágzik. A virágzatokat száraz időben gyűjtik, napon vagy műszárítóban gyorsan szárítják, mert könnyen barnul. A lemorzsolt virág nedvszívó (beszáradás 6-7:1). Virágzáskor gyűjtik a levelet (beszáradás 45:1). Az érett, fekete vagy sötétlila terméseket terméságazat formájában szedik (beszáradás 5:1). Hatóanyag: virágban 0,03-0,14% illóolaj, nyomokban cianogén glikozid sambunigrin, kb. 1,6% flavonoid (rutin, hiperozid, kvercirtin, astragalin), kb. 3% fenolkarbonsav, triterpén szaponin (amyrin, ursolsav, olenaolsav), szterolok, termésben kb. 3% cserzőanyag, 0,2-1% anthocyan (sambucin, sambucianin, chrysanthemin), flavonoidok, kevés illóolaj, magban cianogén glikozid (sambunigrin,

Forrás: http://www.doksi.hu

prunasin, zierin), cukor, szerves savak, levélben és kéregben cianogéneken kívül cserzőanyag, szterolok, szaponinok, gyökérben gyanta Alkalmazás: virág laxans, diureticum, továbbá megfázásos betegségekben diaphoreticum, termés frissen lekvárnak, nagyobb adagban purgans, leve antioxidáns, nyers, éretlen termés présleve népgyógyászatban ischias és neuralgia esetén, friss virág, levél és kéreg homeopathiában, gyökér vagy gyökérkéreg népgyógyászatban laxans és vese-, hólyagbántalmakban jótékony.

Sambucus racemosa L. – CAPRIFOLIACEAE fürtös bodza Sambuci racemosae fructus
Honos Közép- és D-Európában, Kaukázusban, egyes alfajai É-Amerikában. Cserje vagy fa. Hatóanyag: gyümölcshúsban sok karotinoid, vitaminok, cukrok, szerves savak, pektin, cserzőanyag, 0,62% zsíros olaj, magban toxikus, szívre ható glikozid, emiatt mérgező (olaja nem használható) Alkalmazás: népgyógyászatban gyümölcslé diaphoretikus, megfőzve meghűlés eredetű láz, húgyúti és hólyagpanaszok esetén, gyümölcshús lekvárnak készíthető.

Sanguinaria canadensis L. – PAPAVERACEAE vérzőmák Sanguinariae (canadensis) rhizoma
Honos É-Amerikában, évelő lágyszárú. Nálunk dísznövényként kertekben néha megtalálható. Hatóanyag: 4-7% izokinolin alkaloid (chelerythrin, sanguinarin, oxisanguinarin, berberin, protopin, coptisin, allocryptopin), keményítő, gyanta Alkalmazás: hatóanyagai miatt részben hasonló, mint Chelidonium majusnál. Spasmolytikus, fájdalomcsillapító. Régebben expectorans krónikus bronchitisben, diureticum, emmenagogum, tonicum, stimulans, diaphoreticum emésztési zavarok esetén, továbbá nagyobb adagban hánytató. Antitumor hatása egyes esetekben, kísérleti szinten igazolható. Homeopathia.

Sanguisorba minor Scop. - ROSACEAE csabaírefű
Honos Európában, É-Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Kisebb termetű, 0,1-0,6 m-es, áttelelő lágyszárú. Magyarországon sziklagyepekben, száraz gyepekben elég gyakori.

Sanguisorba officinalis L. őszi vérfű
Honos Európában, Ázsia mérsékelt égövi területein, É-Amerikában. Akár 1 m-re megnövő, áttelelő lágyszárú. Nálunk a Középhegységben és a Dunántúlon lápréteken, láposodó kaszálóréteken elég gyakori, az Alföldön ritkább.

Sanguisorbae herba = Pimpinellae italicae herba Pimpinellae italicae radix
Hatóanyag: 10-17% catechin-cserzőanyag, catechin, gallocatechin, triterpén szaponin sangusorbigenin, sanguisorbin Alkalmazás: adstringens aranyérbetegségben, hasmenés ellen, használatos dysmenorrhoea és tüdőhurut esetén.

Sanicula europaea L. – APIACEAE gombernyő Saniculae folium, (herba) Saniculae radix
Honos Európában, Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Áttelelő lágyszárú, 0,2-0,5 m-es. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, az Alföldön ritka. Bükk- és gyertyánelegyes üde erdőkben fordul elő. Hatóanyag: kb. 1% pentaciklusos triterpén szaponin (aglikon saniculagenin A, B, C, D), gyökértörzsben akár 10%, továbbá 1-2 % fenolkarbonsav (klorogénsav, kávésav, rozmarinsav) Alkalmazás: antibakteriális, antimikotikus, gyomorfekély és bőrbetegségek (pl. ekcéma, furunculus) kezelésére, népgyógyászatban belsőleg vérzéscsillapító, szaponintartalma miatt expectorans. Homeopathia.

Santalum album L. – SANTALACEAE fehér szantálfa Santali albi lignum Santali aetheroleum
Honos Indiai-szubkontinensen, Malajziában. 10-12 m magas, örökzöld. Termesztik.

Forrás: http://www.doksi.hu

Hatóanyag: farészben 3-6% illóolaj (kelet-indiaiban kb. 90% szeszkviterpén santalol, a többi geraniol, citronellol, terpineol, metilacetofenon, fenol, kínaiban kevesebb santalol, nyugat-indiaiban szeszkviterpén elemol, endesmol, agarofurán), 5-8% gyanta, cserzőanyag Alkalmazás: illóolajat régen gonorrhoea, bőrbetegségek esetén és diaphoreticumként, ma illatszer- és kozmetikai iparban. Homeopathia.

Santolina chamaecyparissus L. – ASTERACEAE cipruska Santolinae herba
Honos D-Európában. Örökzöld, 0,3-0,7 m-es, bokros félcserje. Hatóanyag: 0,8-1% illóolaj, virágban thujon, pinenek, phellandren, phellandral, myrcen, limonen, pcymol, terpineol, levélben inkább artemisiaketon, santolinszerű szeszkviterpének (pl. longipinen) Alkalmazás: gyomor- és bélpanaszokban spasmolyticum, stomachicum, továbbá anthelminticum. Illóolaja kinyerhető, hasonló célra használható.

Saponaria officinalis L. – CARYOPHYLLACEAE orvosi szappanfű Saponariae rubrae radix Saponariae rubrae herba
Honos Európában, Ny-Ázsiában, Kaukázusban, Szibériában. Kínában és É-Amerikában is meghonosodott. 0,4-0,8 m magas, áttelelő lágyszárú. Országszerte előfordul főleg ártéri szegélytársulásokban, gyakran útszélen, szemétdombok közelében. Hatóanyag: gyökérben 2,5-8% triterpén szaponin (glikozid saponariosid A, B, kisebb mennyiségben CH, bisdesmosid quillajasav, aglikon gypsogenin), kevés szterol. Herbában szaponin (saporubrin, saporubrinsav), flavon-C-glikozid saponarin, vitexin Alkalmazás: gyökér expectorans bronchitisben, népgyógyászatban reumás panaszokban és bőrbetegségben, homeopathiában, herba ugyanígy, még diureticum, depurativum, mint detergens emulgeáló anyag.

Sarcopoterium spinosum Spach – ROSACEAE [syn.: Poterium spinosum L.] tövisesvérfű Poterii radix (= radicis cortex)
Honos Mediterráneumban, Közel-Keleten. Kb. 0,5 m-es cserje. Hatóanyag: kb. 6% cserzőanyag, hypoglykaemiás aktivitású triterpén, tormentosid, szitoszterol Alkalmazás: adstringens, antidiabeticum.

Sarracenia purpurea L. – SARRACENIACEAE bíbor kürtvirág Sarraceniae purpureae radix Sarraceniae purpureae folium
Honos É-Amerikában. Évelő. Hatóanyag: gyökérben és levélben secoiridoid sarracenin, cserzőanyag, gyanta, pigment, 0,5% acrylsav Alkalmazás: régebben stimulans, tonicum, diureticum, diaphoreticum, antidysentericum. Homeopathia.

Sassafras albidum (Nutt.) Nees – LAURACEAE [syn.: Sassafras officinale Nees et C. H. Eberm.] amerikai lázfa Sassafras lignum Sassafras cortex Sassafras folium Sassafras aetheroleum
Honos É-Amerikában. Kb. 30 m magas. Hatóanyag: farészben 1-2%, gyökérkéregben 6-9% illóolaj (80%-a safrol, egyéb fenilpropán, mono- és szeszkviterpén), dimer fenilpropán lignan (sesamin, dezmetoxiaschantin), cserzőanyag, szterolok Alkalmazás: diureticum, aromaticum, carminativum, vértisztító, izzasztó, nagy adagban safrol-tartalma miatt hepatotoxikus, illóolaj illatszeriparban. Homeopathia.

Satureja calamintha (L.) Scheele – LAMIACEAE [syn.: Calamintha clinopodium Spenn.] borsfű pereszlény Calaminthae herba
Honos Mediterráneumban, atlantikus Európában, elterjedt É-Amerikában. Évelő, cserjeszerű lágyszárú.

Scorzonera hispanica L. Scopolia carniolica Jacq. timol). Satureja hortensis L. Schizophyllum commune Fries – SCHIZOPHYLLACEAE hasadtlemezűgomba Elhalt fákon. szaponin (ursolsav. carminativum.8% (levélben kevesebb) tropán alkaloid (atropin.] csombord Saturejae herba (= folium) Saturejae aetheroleum Honos Mediterráneumban. szellős helyen szárítják (beszáradás 5-6:1).3-2% illóolaj (40-60%-a carvacrol. Kaukázusban.és epebántalmak esetén. emésztésjavító. DK. menthon. E. Országszerte megtalálható. Scabiosa columbaria L. K-Ázsiában. taraxaszterol. Hatóanyag: 1. Termeszthető az évelő hegyi csombord (S. emmenagogum. aminok. védelemre szorul.3 m magas. továbbá p-cymol. sedativum. főleg keleti részén. sztyeppréteken. kolin. A Dunántúlon szórványosan megtalálható meszes talajú sziklagyepekben. 0.hu Hatóanyag: illóolaj (pulegon. lactucin Alkalmazás: hurutos tüdőbetegség.6-poli-β-glükán schyzophyllan Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláló főleg intravénásan adagolva (rákterápiában). illóolajat szolgálat. szitoszterol Alkalmazás: antidiarrhoeicum.és Ny-Ázsiában. linalool. – ASTERACEAE feketegyökér. A virágos hajtást virágzás kezdetén gyűjtik. tonicum. – DIPSACACEAE galamb ördögszem Scabiosae minoris herba Honos Európában. nálunk az Északi-Középhegység bükköseiben fordul elő. stomachicum. Kaukázusban. Hatóanyag: 0. gomisin D-T). Közép. adaptogén.és 1.8-cineol). cukor. Nálunk száraz gyepekben fordulhat elő. B. B.doksi.5% cserzőanyag.és K-Európában. expectorans. Schisandra (= Schizandra) chinensis (Turcz. továbbá gyermekek altatására használták. – SCHISANDRACEAE kínai kúszómagnólia Schisandra sphenanthera Rehd. Egyéves lágyszárú. Évelő lágyszárú. meghűlés esetén diaphoreticum.3. sömör) kezelésére. monoterpén (borneol. lehullott ágakon. montana L. köszvény és kólika kezelésére. továbbá antioxidáns. Homeopathia. – LAMIACEAE [syn. antibakteriális. 0. – SOLANACEAE (krajnai) farkasbogyó Scopoliae (carniolicae) folium Scopoliae (carniolicae) rhizoma Honos Közép-. H. Júniusban virágzik.: Clinopodium hortense Ktze. Termeszthető. Régen a népgyógyászatban reuma. diaphoreticum. Kaukázusban. 4-8. Távol-Keleten. főleg konyhakertekben termesztik fűszernek. szárítva kávépótszer.5-1 cm mélyre. frissen zöldség. stimulans. Nem ehető. hioszciamin. stomachicum. Hatóanyag: 0.3-0. C. mint különleges zöldségnövény. spanyol pozdor Scorzonerae radix Honos Európában. Wilson Schisandrae fructus Honos Kínában. enyhe vérnyomásnövelő. egyéves. Hatóanyag: coniferin glikozid. schisantherin A-E.Forrás: http://www. szkopolamin) Alkalmazás: szkopolamint és hioszciamint állítanak elő belőle. (Levél antidepressiv). kávésav és depszidjei Alkalmazás: népgyógyászatban aromaticum.) is. szeszkviterpén (sesquicaren) Alkalmazás: kivonatok (gyógyszerek) formájában hepatoprotectiv. 1. Hatóanyag: 7-19% dibenzo-cykloocten-lignánok (schisandrin A. kisebb-nagyobb csoportokban nő. neuroleptikus. inulin. Hatóanyag: heterosid-iridoid scabiosid (= scabiosin) Alkalmazás: külsőleg bőrbetegségek (pl. Áttelelő lágyszárú. izomenthon).) Baill. schisandrol A. trigonellin. Fűszer. diureticum. . anticonvulsiv. máj. rühösség ellen. fadarabokon egész évben gyakori. kaucsuk. Szibériában. Márciusban vetik 30-50 cm sortávolságra. lactucerol. vese-. Áttelelő lágyszárú. oleanolsav).4-1. É-Afrikában..

0. Pozsgás kaktusz nagy virágokkal. fenolkarbonsavak (különösen a gyökérben és gyökértörzsben. Ohba] bablevelű varjúháj Crassulae majoris herba = Telephii herba Crassulae majoris radix = Telephii radix Honos Európában.és K-Európa. Nagyobb termetű. viasz Alkalmazás: főleg frissen purgans. láp. tannin. A Középhegység és a Dunántúl egyes helyein. – LAMIACEAE virginiai csukóka Scutellariae lateriflorae herba Honos É-Amerikában. száraz gyepekben. Ázsia mérsékelt égövi részein. flavonoid (sedoflorin. nem tömegesen.1-0. scutellarin.doksi. malária és dysenteria ellenes. diureticum. Sedum acre L. levélben flavonoid diosmin. – SCROPHULARIACEAE göcsös görvélyfű Scrophulariae (vulgaris = foetidae) herba Scrophulariae radix Honos Közép-Európában. homeopathia. Áttelelő. Közép-Amerikában. hesperidin. betacyanok Alkalmazás: alkoholos kivonat cardiotonicum. kb. Kertekben is ültetik. Mocsarakban. áttelelő lágyszárú. Szibériában. galerosid). Közép-Ázsiában. izopelletierin. serkenti a szív összehúzó erejét. Sempervivum tectorum L. Hatóanyag: piperidin alkaloid sedamin.4-0. nyálka-poliszaharid.és szurdokerdőkben fordul elő. É-Afrikában.) H. áttelelő lágyszárú. – CRASSULACEAE borsos varjúháj Sedi acris herba Honos Európában. sedridin. cserzőanyag. acre.Forrás: http://www. sedinon. emeticum.) Britton et Rose – CACTACEAE [syn. Homeopathia. spasmolyticum. 0. Scutellaria lateriflora L. N-metil-tyramin. zsíros olaj. flavonol-glikozidok (főleg izorhamnetin-glikozidok). Homeopathia. Hatóanyag: aminok (tyramin. – CRASSULACEAE . Ny-Ázsiában. – LAMIACEAE vízmelléki csukóka Tertianariae herba (= Scutellariae herba) Cirkumpoláris.: Sedum telephium L. Kaukázusban.4-1 m magas. N. sedocitrin). Középhegységben és Dunántúlon gyakoribb.hu Scrophularia nodosa L. 0. sedocaulin. 30% gumianyag. Hatóanyag: flavonoid scutellarin. Hatóanyag: flavonoid (dihidroxiflavon-glukuronid chrysin-7-glucuronid.5-1 m magas. továbbá antipyreticum.: Cactus grandiflorus L. Hatóanyag: mint S. Áttelelő pozsgás. anthelminticum. csomók). Scutellaria altissima L. – CRASSULACEAE [syn. tőrózsás. Selenicereus grandiflorus (L. 0. tonicum.és mocsárréteken az egész országban elég gyakori. gyanta.) Hoffm. telephiin glikozid Alkalmazás: mint S. Homeopathia.] éjkirálynőkaktusz Cacti stipes = Selenicerei herba Selenicerei flos Honos Mexikóban. de nem tömegesen. Nálunk üde lomberdőkben fordul elő. szaponin.6 m magas. gyanta Alkalmazás: mint előbbiek. mint a borsos varjúháj. Hatóanyag: cserzőanyag. Áttelelő lágyszárú. Homeopathia. 3% tannin Alkalmazás: népgyógyászatban malária ellenes. amiben még aucubin) Alkalmazás: népgyógyászatban bőrbetegségekben (ekcéma. Karib-szigeteken. acre. Kaukázus. Áttelelő lágyszárú. szikla. kb. Országszerte száraz gyepekben gyakori. nyílt tölgyesekben. Hylotelephium telephium (L. Sedum maximum (L.4 m magas. Scutellaria galericulata L. 2-15 cm magas pozsgás. É-Amerikában is elterjedt. sedinin. – LAMIACEAE magas csukóka Scutellariae herba Honos DK. illóolaj.N-dimetil-tyramin = hordenin).. 1% baicalin.

. kvercitrin stb. gyertyános-tölgyesekben.01-0. erdővágásokban elég gyakori. senna L. 4. flavonoidok. Senna alexandrina Mill. – tinnevelly-i) Sennae fructus (Ph. É-Afrikában. Eur. – ASTERACEAE (közönséges) aggófű Senecionis (vulgaris) herba = Erigerontis herba Honos Európában. nyomokban alkaloid.. népgyógyászatban egyéb menstruációs zavarokban. Ma toxikus alkaloid-tartalma miatt nem használják. Áttelelő lágyszárú. gyanta és nyálka-poliszaharid.] szenna. VIII. kerítésekre sokfelé telepítik.Forrás: http://www. amenorrhoea esetén enyhíti a fájdalmat. É-Amerikában is elterjedt. cynarin. platyphyllin. jacolin. száraz levélben 5-10% izocitromsav. senecin). poliinek Alkalmazás: fájdalomcsökkentő amenorrhoea.. – CAESALPINIACEAE [syn. VIII. subsp. Áttelelő lágyszárú. kétvagy többéves lágyszárú. Hatóanyag: almasav és kalcium sója. seneciphyllin. illóolaj. Mey et Scherb. dísznövényként is ismert. flavonoidok (rutin. Senecio aureus L. anyalevél (= termés) Sennae folium (Ph. 4. É-Afrikában. C. VII. kumarinok (aesculetin). 2. elterjedt É-Amerikában is. Hatóanyag: 0. – ASTERACEAE tengerparti aggófű Senecionis cinerariae succus Honos Mediterráneumban. indiai szenna. Nálunk kaszálóréteken.) Celak – ASTERACEAE [syn. triangularin). Ph. diarrhoea esetén. Hg. VII.: Cassia acutifolia Delile. Típusos alfaja országszerte előfordul. ovatus (Gaertn.. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban friss préslé fülbe csepegtetve antibakteriális. jacobin.1% pirrolizidin alkaloid (fuchsisenecionin. sarracin.. senecionin.doksi. – alexandriai) Sennae angustifoliae fructus (Ph.. VIII. jaconin. Hg. furanoemerophylan-típusú szeszkviterpén-észter Alkalmazás: főleg a drog kivonata vérzéscsillapító elsősorban klimaxos vérzésekben vagy hypermenorrhoea esetén. Homeopathia. Hg. amelyek pirrolizidin mentesek. seneciphyllin) Alkalmazás: homeopathia. klorogénsav.) . retrosin. Egy-. Eur. fuchsii (Gmel. rutin Alkalmazás: mint az előbbinél. – ASTERACEAE aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában. Senecio nemorensis L.) Sennae folium extractum siccum normatum (Ph. Ph. mészkerülő bükkösökben gyakoribb. cystitis. antidiabeticum. Senecio vulgaris L. dysmenorrhoea. továbbá gyanta Alkalmazás: vérzéscsillapító. Senecio jacobaea L. továbbá cserzőanyag. seneciphyllin). S.: S.) Sennae acutifoliae fructus (Ph. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid senecionin és egyéb. senecionin.] kárpáti aggófű. Eur. kb.hu házi kövirózsa Sempervivi majoris (= tectori) folium Honos D-Európában. alexandriai szenna. jaozin. szaracén aggófű Senecionis herba (= Consolidae sarracenicae herba) Honos Közép-Európától Kaukázusig.. Hg. a drog dysmenorrhoea.5% illóolaj. Ph. Senecio cineraria DC. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid (senecionin. Áttelelő lágyszárú. 4. inulin. 4. kivéve homeopathiát.). Ázsia mérsékelt égövi részein. Gyomtársulásokban országszerte előfordul. Hg. C. A drogot szolgáltató alfaj néhol. angustifolia Vahl. Évelő pozsgás.) Willd. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (pl. Homeopathia. senecin. VIII. fuchsii Gmel. jacobin. Hg. Eur. – ASTERACEAE jakabnapi aggófű Senecionis jacobaeae herba = Jacobaeae herba Honos Európában. továbbá népgyógyászatban féregellenes és kólika esetén. kertekben. otosenin. de nem gyakori bükkösökben. Alkaloidtartalma miatt csak olyan készítmények használhatók. Ázsia mérsékelt égövi részein. Ph.1% illóolaj (szeszkviterpének). É-Afrikában. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (senecionin. Ph. 0.

hu Sennae acutifoliae folium Sennae angustifoliae folium Honos Afrikában. üde láp. flavonoid. D).és linolsav). abortivum.és szeszkviterpének. Eur.. arabinózból és uronsavakból álló heteropoliszaharid. β-szitoszterol és glikozidjai. 3% diantronglikozid (sennosid A. et Hook] fűrészpálma Sabalis serratulae fructus (Ph.doksi. pl.: Sesamum orientale L. antirheumaticum. hidroximusicinglikozid). A1. Hatóanyag: sárga serratulin.: Sabal serratula (Michx. Ázsia mérsékelt égövi részein. Különösen D-Indiában. rhein8-gükozid). gyantasav. VIII. silenosid) Alkalmazás: mint szappangyökér. Silene vulgaris (Moench) Garcke – CARYOPHYLLACEAE [syn. Ph. Hatóanyag: levélben kb. lágyszárú. 2-3% nyálka-poliszaharid. Silphium laciniatum L. még kevesebb antrakinonglikozid. Hatóanyag: terpének. S. 4 m magas. készítményei prostatahyperplasia stádiumaiban. tonicum. 0. 1-1. naphtalinglikozid (tinnevellinglükozid.: Silene cucubalus Wib.Forrás: http://www. szappan készítéshez és élelmiszeriparban. B-F). diarilfuranofuran-lignan sesamin. fenilpropánok). Indiai-szubkontinensen.és gyulladáscsökkentő. hólyagos habszegfű Behen albi (= albus) radix Silenis inflatae herba Honos Európában. Arab-félszigeten.) = Sabal fructus (= semen) Honos DK-USA-ban. valamint laurinsavval és mirisztinsavval alkotott észterei. É-Afrikában. poliol alexandriai szenna termésében 3. – ASTERACEAE festőzsoltina Serratulae herba Serratulae radix Honos Eurázsiában. Évelő lágyszárú. Homeopathia. kenőcs. kb. Ph. kevés antrakinonglikozid (pl. VIII.] szezám Sesami semen Sesami oleum raffinatum (Ph. antioxidáns... Festőnövény. kivonatai. Mérsékelt égövön világszerte elterjedt. gyökérben még inulin . mint levélben Alkalmazás: laxativum.és mocsárréteken. 4.) Honos K-Indiában. flavonoid (kempferol. Hatóanyag: 35-60% zsíros olaj (főleg olaj. de más trópusi országokban is termesztik. aranyérre. irtásréteken fordul elő.4% hidroxiantracén-származékok. krónikus hólyaghurut kezelésére. tennevelly-iben 2. B. a vastagbélre hat. termesztik Európában is. Sesamum indicum L. laxans. anthranilsav.05% illóolaj (mono. Száraz és mérsékelten száraz tölgyesekben. mag lignánjai miatt inszekticid. Indiai-szubkontinensen. Eur. továbbá népgyógyászatban herba hólyagbántalmakban. Egyéves. Hatóanyag: zsíros olaj. Serratula tinctoria L. ekdiszteroid Alkalmazás: korábban kelésre. Serenoa repens (Bartram) Small – ARECACEAE [syn. C. – ASTERACEAE kompasznövény Silphii laciniati herba Silphii laciniati radix Honos É-Amerikában. a termés kevésbé erős hatású. gyanta. Ny-Ázsiában. 4. Hg.) Benth. tapasz. mag és olaja régebben aphrodisiacum.2% (diantronglikozidok: sennosid A. Hg. Hatóanyag: herbában szaponin. szabadgyökfogó. kaszálóréteken.és apigenin-glikozidok) Alkalmazás: ödéma. galaktózból. termesztik még Közép-Amerikában. inflata SM] habszegfű. Számos kivonat és gyógyszer készül belőlük. diureticum. tridecatetraindien.5 m-es cserje. Áttelelő lágyszárú. sesamolin Alkalmazás: olaj linimentum. világszerte termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. Áttelelő lágyszárú. – PEDALIACEAE [syn. Magyarországon helyenként fordul elő. gyökérben szintén (gypsogenin-glikozidok.

nálunk is termeszthető. flavonoid (taxifolin. Egyéves lágyszárú.] máriatövis Silybi mariani fructus (Ph. Akkor aratják. de kevésbé szúrós szagú bomlástermék hidroxi-benzil-izotiocianát Alkalmazás: magból kivont olaja közel azonos összetételű a Brassica nigráéval. VIII. angol mustár Sinapis albae semen = Erucae semen Sinapis oleum Honos Mediterráneumban.5 cm mélyre vetik.: Carduus marianus L. kvercetin. Hatóanyag: 1-1. szabadgyökfogó. kb. Egy menetben.) Gärtn.2% glikozinolát szinalbin. amikor az elsőrendű oldalhajtások virágzatainak zömén a fészekpikkelyek megszáradnak.2% illóolaj.2:1). arató-cséplő géppel takarítják be. Sinapis junceae semen] is termesztik. Hatóanyag: kaszatban 1. Márciusban 24-30 cm sortávolságra. más szubtrópusi országokban. silychristin. apigenin. általában júniusban virágzik és július végén. – BRASSICACEAE . augusztus elején érik. – ASTERACEAE [syn. Simarouba amara Aubl. herbában flavonoidok. Eur. a fényes bóbita már látszik (általában július közepén). Világszerte elterjedt. diureticum. – ASTERACEAE átnőttlevelű szilfium Silphii perfoliati rhizoma Honos É-Amerikában.és hajápoló szerek) Sinapis alba L. időnként és helyenként gyomosít. Elő-Ázsiában. 1-1. Homeopathia. néhol dísznövény nálunk is. Hg. cholagogum. a virágzat közepe fehéredik. gyanta Alkalmazás: bélhurut esetén antidiarrhoeicum. gyantáját az indiánok rágógumiként használták. Homeopathia. Hatóanyag: hasonló előbbihez Alkalmazás: tonicum.) = Cardui mariae fructus (DAB) = Cardui mariani fructus (= semen) Cardui mariae herba Honos Mediterráneumban. diaphoreticum. Herbát magszár képződés előtt gyűjtik. Homeopathia. Júniusban. valamint amarum. levél is cholagogum. poliinek Alkalmazás: termés hepatoprotectiv (kivonatai gyógyszerek formájában). – BRASSICACEAE fehér mustár.1-1. lázas és májbetegségekre népgyógyászatban. Silphium perfoliatum L. emeticum. A fekete mustár mellett még a szareptai mustárt [Brassica x juncea (L. naringin.1-0. szterolok.doksi. eriodiktiol. júliusban virágzik. 3-5 cm mélyre vetik március végén. 40-60 cm sortávolságra. Silybum marianum (L. 0. ezáltal enyhíti az ízületi fájdalmat. antioxidáns. simarolid.. Áttelelő lágyszárú. dihidroxichromon. bőr. silydianin). szappan. szilárd. B. Cséplés és tisztítás után legfeljebb 600C-on szárítják (beszáradás 1. Sisymbrium officinale (L. elterjedt sokfelé. Hatóanyag: magban kb. simarubidin. Hatóanyag: 20-27% cserzőanyag. Közepes nagyságú fa.5-3% flavonolignan (silymarin. de képlékeny változatát kozmetikai és gyógyszerészeti célra (kenőcs. Közel-Keleten. – BUXACEAE (SIMMONDSIACEAE) jojoba Simmondsiae oleum = Simmondsiae cera liquida = Jojoba oleum Honos É-Mexikóban és DNy-USA-ban. 60% viaszészter (viaszalkoholok és zsírsavak észterei) Alkalmazás: tiszta olajat vagy hidrogénezett. főleg Eurázsiában. izosilybin A. B. Évelő lágyszárú. termesztik Kínában. Termését akkor takarítják be.) Scop. sterolok. asilybinin.Forrás: http://www. Termeszthető. 4.] keserűfa Simaroubae amarae cortex Honos D-Amerikába északi részén. 20-30% zsíros olaj. Utószárítást követően szelelő rostával tisztítható. amikor a virágzati tengely és a termésfal már sárgásfehér. 1% quassinoid triterpén-lakton simarubin. crysoeriol).) Czern.: Simarouba officinalis DC. szinigrin és csípős. Homeopathia. Ph. április elején. Élelmiszeripar. dehidrodikoniferil-alkohol. Magot egészben lenyelve dyspepsiában.hu Alkalmazás: expectorans. – SIMAROUBACEAE [syn. melegigényes. grippe ellen. silybin A.. külsőleg széttörve borogatásként vérbőséget okoz. Simmondsia chinensis = sinensis (Link) Schneid. spasmolyticum.

dermatitis egyes eseteiben. pyoderma. húgyúti és vesekőpanaszok esetén. Védendő. szinapinsav Alkalmazás: diureticum. diosgenin) Alkalmazás: mint Sarsaparillae radix. Áttelelő lágyszárú. Forst. Hatóanyag: 1-3% szaponin smilagenin-glikozidok (sarsaponin. kvercetin-. Sium sisaroideum DC.] vad békaorsó. nálunk rendszerint egyéves lágyszárú. gyökérben poliinek.hu szapora zsombor Sisymbrii herba = Erysimi herba Honos Európában. Hatóanyag: kempferol-. Smilax regelii Killip et Morton – SMILACACEAE [syn. Japánban. Kúszó cserjék. gumianyag. Ausztráliában. falcarinolon) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Egyéves vagy éttelelő egyéves. Afrikában. Homeopathia. Homeopathia. csípős gyanta. – SMILACACEAE kínagyökér Chinae rhizoma (= tuber) Honos Kínában. protocatechusav. illóolaj. Évelő. Áttelelő lágyszárú. köszvény és krónikus reuma kezelésére. 0. hurutokban. és más Smilax fajok [syn..és kőképződés gátlására. Közép-Amerikában. Dunántúlon szórványosan.3-0. húgyúti homok. néhol gyakori tiszta vizű patakok. gumianyag. mocsarakban. – SOLANACEAE madárcsucsor Honos Malajziában. Smilax-szaponin A. 0. Sium erectum Huds. Berula erecta Coville] kis békaorsó Berulae herba Honos Európában. Magyarországon mocsarakban mindenhol gyakori. Hatóanyag: illóolaj (glikozinolát. Hatóanyag: flavonoidok. 4-l8% keményítő. Hatóanyag: 4-8% szaharóz. Alföldön szórványosan. Ázsia mérsékelt égövi részein. gentisinsav. aphrodisiacum. psoriasis.: Smilax utilis Hemsl. Kúszó cserje. Ny.Forrás: http://www. – APIACEAE [syn. Sium latifolium L. keményítő. Solanum aviculare G. mérgező. fenolkarbonsavak. nyálfolyás ellen. C (dioscin. Hatóanyag: levélben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához.] farkasalma-levelű szárcsalián. mexikói szarszaparijja Sarsaparillae radix Honosak Közép-Mexikóban. É-Afrikában. ferulasav. lues és lepra kezelésében.: Sium sisarum L. Hatóanyag: cserzőanyag. et Cham.doksi. keleti békaorsó Sii sisari radix Honos DK-Európában. poliin (falcarindion. forráslápok növényzetében. régen használták. alkil-izotiocianátok) Alkalmazás: népgyógyászatban gégepanaszokban.: Sium angustifolium L. – APIACEAE [syn. Elő-Ázsiában. szabad és kötött kávésav. izorhamnetin-glikozid.: Smilax medica Schltdl. Smilax china L. gyanta. gyanta Alkalmazás: antibakteriális. keményítő. pektin. Honosításával Magyarországon is próbálkoztak. p-hidroxibenzoesav.6 m magas. B. É-Amerikában és Mexikóban.és Közép-Ázsiában. Áttelelő lágyszárú. Nálunk ruderális gyomtársulásokban gyakori.03% illóolaj Alkalmazás: bőrgyógyászatban ekcéma. továbbá népgyógyászatban vértisztító. .] hasznos szárcsalián Smilax aristolochiifolia Mill. dextrin. nyálka-heteropoliszaharid. – APIACEAE nagy békaorsó Sii palustris herba Sii palustris radix Honos Európában. smilasaponin). félcserjék. Új-Zélandban.

és bélhurut esetén. gyakran dísznövényként is megtalálható. Eur. fruktan Alkalmazás: antiphlogisticum. hólyag-. Évelő. t-clerodan. mocsarakban. Kanada). spasmolyticum. expectorans.5% flavonoid (főleg kvercetin. 0. magasra növő lágyszárú. Mexikóban. az előbbinél még magasabbra is megnő. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1). VII.) Solidago gigantea Ait. 1. régebben népi gyógyászatban vértisztító.: Solidago serotina Ait. Közép-Amerikában. szabadgyökfogó.és rhamnetin-glikozidok). solamargin (aglikon solasodin). Hatóanyag: főleg éretlen termésben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához. erős hatású.és szeszkviterpének).) = Solidaginis giganteae herba Hatóanyag: magas aranyvesszőben kb. Évelő lágyszárú. Magyarországon meghonosodva erősen terjed főleg völgyekben. Virágzatból készült kivonat rovartoxikus. Solanum tuberosum L. Ázsiában.3% fenolkarbonsav. VIII.hu Solanum dulcamara L. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. 2-2. Évelő lágyszárú. ekcémára. – SOLANACEAE fekete csucsor Solani nigri herba Honos Európában. soladulcin (aglikon soladulcidin). 0.és láperdőkben. antibakteriális. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: gyógyszerkönyvi minőségű keményítő gyógyszergyártásban használatos. Homeopathia. altissima L. Ph. cserzőanyag.Ph. (solamarin in vitro tumorgátló). nálunk általában egyéves. reumás és ízületi bántalmak. cserzőanyag. 3.8%. 4. Hg. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid soladulcidintetrosid. fajjal. antioxidáns. solamarinok (aglikon tomatidenol). antimikotikus.8-1. 4. hajtása pelyhes szőrű. cystitis esetén. lázcsillapító.9% pentaciklusos. Solanum nigrum L. – SOLANACEAE orvosi csucsor Honos Ausztráliában. diureticum. diureticum. Hg. chaconinok (aglikon solanidin) Alkalmazás: mérgező. repellens. hajtása kopasz.Forrás: http://www. – SOLANACEAE [syn. Solidago virgaurea (= virga-aurea) L. É-Afrikában. kb. solasonin. [syn. É-Afrikában. gyomor. hogy teljesen azonos-e az Európában kialakult típus az észak-amerikai S. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid solaninok. Solanum laciniatum Ait.. – SOLANACEAE burgonya Solani amylum (Ph. Termesztésével Magyarországon is próbálkoztak. Nálunk behurcolt.5 m magasra is megnő. Mocsári és láperdei társulások szegélyén és gyomtársulásokban él. ma fajtáit sokfelé termesztik. Szaponinmentes kivonataiból készült gyógyszerek vérnyomáscsökkentők. – ASTERACEAE . Az előbbi fajjal együtt júliustól októberig tart a virágzási idő.továbbá kempferol-. Solidaginis herba (Ph.. Ph. magaskórós növényzetben meghonosodott. – ASTERACEAE kanadai aranyvessző Honos É-Amerikában (USA. külsőleg krónikus bőrbajokra. ma kozmopolita. izorhamnetin. (Nem eldöntött. korábban népgyógyászatban fájdalomcsillapító reumás panaszokban. olean-12-en típusú triterpén-szaponinok (aglikon bayogenin). Solidago canadensis L. Hg. Eur. Fontos kultúrnövény Magyarországon is. ártereken.: Dulcamara flexuosa Moench] ebszőlő csucsor Dulcamarae stipes Honos Európában. kanadaiban kb. liget. 2. VIII. Indiai-szubkontinensen.5% illóolaj (mono. Útszéli gyomtársulásokban gyakori. 30 cm-es.doksi.) Honos D-Amerikában (Andok). különösen hatékony nephritis. Áttelelő lágyszárú vagy kapaszkodó félcserje. soladulcamarin (aglikon soladulcamaridin). Ázsia mérsékelt égövi részein. a fruktan antitumor aktivitású in vitro körülmények között egyes sejtvonalakra..] magas aranyvessző Honos USA keleti és nyugati partvidékein.és labdan-típusú diterpének. Homeopathia. csúcsi hajtásokat. pl. Egyéves lágyszárú. lektin Alkalmazás: antibakteriális.

2. diureticum. szerves savak. Népgyógyászatban vértisztító reumában. Szibéria) részein. 30-35 cm-es csúcsi hajtásokat. antitussivum. Ny-Ázsiában.) = Virgaureae (= Virgae aureae) herba Virgaureae (= Virgae aureae) radix Honos Európában. diureticum.hu közönséges aranyvessző Solidaginis virgaureae herba (Ph. É-Afrikában. sophocarpin. kaucsuk Alkalmazás: korábban. 0. virág enyhe laxans. kb. cystolythiasis esetén. karotinoidok. gyepekben helyenként tömegesen. Eur. trimetilamin Alkalmazás: termés enyhe laxans (nagyobb mennyiségben hasmenést okoz). kb. diterpének. anthocyanidin.5% illóolaj (mono. Szántókon. szaponin ursolsav. spasmolyticum főleg acut és chronikus nephritis.12-0. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. galactogogum. Indiai-szubkontinensen. levélben amygdalin. szalicilbenzoát leiocarposid.Forrás: http://www.3-1 m-es. parasorbinsav. galluszsav. mono-. pyelonephritis. Hatóanyag: kb. cystitis. 0. Félcserjeszerű. emmenagogum.: Styphnolobium japonicum (L. Nálunk dísz.doksi. – FABACEAE félcserjés japánakác Sophorae flavescentis radix Honos Ázsia mérsékelt égövi (Kína. vágásokban. Homeopathia. 25% rutin (és egyéb flavonol-. tonicum. antiphlogisticum. Ázsia mérsékelt égövi területein. savas poliszaharid. Egyéves lágyszárú. köszvényben. Hatóanyag: virágbimbóban kb. továbbá flavonoid (kushenol A-O). lágyszárú. – ROSACEAE kerti berkenye Sorbi domesticae fructus . virgaureosid A). antipyreticum. 1% pektin. Sophora flavescens Ait. Sonchus oleraceus L. izoflavon-glikozid). É-Afrikában.és sorfa. szeszkviterpén-lakton solidagolaktonok. Enyhén savanyú talajú erdők nyíltabb részein. virágban flavonoidok. mag homeopathiában. taraxaszterol). Cserje vagy fa. 0. Kaukázusban. eléri a 16 m magasságot. 30 m-re is megnő. levél élvezeti teapótló. Júliustól októberig virágzik. Hg. var. protocatechusav. ízületi gyulladásban.. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. edulis Dieck – ROSACEAE madárberkenye Sorbi aucupariae fructus Sorbi folium Sorbi flos Honos Európában. antiasthmaticum. kempferol-glikozidok). epicatechin). külsőleg bőrbajokra. flavonoidok. szterolok. oximatrin.6% cserzőanyag (epigallocatechingallát. catechin-cserzőanyag Alkalmazás: diureticum. sebre. Sorbus aucuparia L. flavonoidok. 2% kinolizidinalkaloid matrin (= sophocarpidin). szterolok (pl. Hatóanyag: termésben sorbitol. Sorbus domestica L. floroglucinol.) Schott] japánakác Sophorae flos (= gemma) Sophorae semen Honos Kínában. szaponin Alkalmazás: antiarrythmiás. Indiai-szubkontinensen. antiulcerogen.4-0. szaponin. sokfelé termesztik. Ph. – ASTERACEAE szelíd csorbóka Sonchi oleracei folium Honos Európában. VIII.2-1% fenolglikozid (pl. egyes tumor-sejtvonalakra gátló. Sophora japonica L. az Alföldön ritkább. bis. sorbinsav. ehető változatának gyümölcse megfőzve fogyasztható. népi használatban laxans. gyomtársulásokban országszerte gyakori.4% flavonoid (kvercetin-. magban kinolizidinalkaloid Alkalmazás: virágbimbó gyógyszeripari nyersanyag (rutin kivonása).és tridesmosidok. 0. Japán. Ázsia mérsékelt égövi részein.4% pentaciklusos triterpén szaponin (polygalasav). fenolkarbonsavak (főleg kávésav-származékok).és szeszkviterpének). 1. külsőleg ekcéma kezelésére. cianogén glikozid amygdalin. 4. nephrolythiasis. Japánban. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1) Hatóanyag: kb. – FABACEAE [syn. adstringens. Hatóanyag: flavonoidok. utak mellé telepítik nálunk is. pyelitis.

vas Alkalmazás: klorofill kivonása. karotinoid Alkalmazás: enyhe laxans. Spergularia rubra (L. Afrikában. sokféle változatát (cukorcirok. benzoylcholin. ma elterjedt Európában és Amerikában is. szerves savak. diureticum. 3. fehérje.vagy kétéves. Hatóanyag: klorofill. pektin. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban anthelminticum. Spinacia oleracea L.hu Honos Európában. élelmiszer. seprőcirok) és fajtáját termesztjük Magyarországon. Egyéves lágyszárú. főleg tészta festésére. Ny-Ázsiában. diureticum. vitaminok Alkalmazás: cukorszirup alapanyag. Hatóanyag: mint előbb Alkalmazás: mint előbb. Nálunk néha telepítik. lágyszárú. D-Amerikában). szterol (spinaszterol). É-Afrikában. továbbá flavonoidok. – LOGANIACEAE tüzes szegfűgyökér Spigeliae marilandicae herba Spigeliae marilandicae rhizoma Honos USA-ban. vitaminok. spigelin Alkalmazás: anthelminticum. – CARYOPHYLLACEAE piros budavirág Arenariae herba = Spergulariae rubrae herba Honos Európában. É-Afrikában. több vad változata van országunkban. cukrok. Homeopathia. Spigelia anthelmia L. Hatóanyag: aromás gyanta. Sorbus torminalis (L. cserzőanyag Alkalmazás: laxans. szudánifű.Forrás: http://www. Indiában.és K-Ázsiában és Amerikában. – LOGANIACEAE szegfűgyökér. anthocyan Alkalmazás: cystitis. É-Afrikában. fenolkarbonsavak.) Cr. féregfű Spigeliae herba Honos trópusi Amerikában (Mexikóban. izokinolin alkaloid. magcirok. mérsékelt égövi Ázsiában. Az Alföldet kivéve országszerte gyakori lomberdőkben. Hatóanyag: termésben sorbitol. Kaukázusban. flavonoid. Spigelia marilandica L. Kaukázusban. Cserje vagy akár 5 m-es fácska.3-dimetil-acryoylcholin. Termése megfőzve fogyasztható. szénhidrát. emeticum. Száraz tölgyesekben a Dunántúlon és a Középhegységben helyenként gyakori. Sorghum bicolor (L. – CHENOPODIACEAE spenót.) Moench – POACEAE cirok Sorghi vulgaris semen Honos Elő-Ázsiától Indiáig. spinacetin). szerves savak. Hatóanyag: magban cianogén glikozid dhurrin. Spartium junceum L. parasorbinsav. seprűborsó Spartii juncei flos Honos Mediterráneumban. kis termetű lágyszárú. szesziparban (cukorciroknál zöld hajtásból is). cukor. Hatóanyag: cholin. dysuria.) Presl. – ROSACEAE barkóca(fa) Sorbi torminalis fructus Honos Európában. Egy. szaponin. Ny-Ázsiában. paraj Spinaciae folium Spinaciae herba Honos DNy-Ázsiában. – LAMIACEAE mocsári tisztesfű . Stachys palustris L. Üzemi méretben is termeszthető. Ny-Ázsiában. DK-USA-ban. egyéves lágyszárú. szaponin. Hatóanyag: virágban piperidin alkaloid cytisin. flavonoid (patuletin. illóolaj. Kaukázusban. Közepes vagy nagyobb fa. világszerte konyhakerti főzeléknövény. fagyérzékeny.doksi. Elterjedt É-Amerikában. elterjedt D. szterol. évelő lágyszárú. hólyagkő betegségben. Hatóanyag: piridin alkaloid spigeliin. – FABACEAE jeneszter. karotinoidok. néhol termesztik. aminok.

köves gyepekben. Hatóanyag: rutin. Akár 1m magas lehet. trigonellin. Hatóanyag: 3-4% illóolaj. máj-. cholin. Stachys recta L.Forrás: http://www. Strophanthus gratus (Wall. bokrosodó. Balkánon. Homeopathia. Évelő lágyszárú. Többéves kúszó növények. az Alföldön ritkább. antihypertonicum. Kanadában. kozmopolita.MENISPERMACEAE Stephania sinica Diels Stephania tetrandra Moore stefániagyökér Stephaniae tetrandae radix Honosak Kínában. Áttelelő. Országszerte üde lomberdőkben elég gyakori. stachydrin.doksi. más fajokban pl. cerilcerotat. turicin) allantoin. hentriacentanol Alkalmazás: homeopathia. – CARYOPHYLLACEAE tyúkhúr Stellariae (mediae) herba = Alsines herba = Morsus gallinae herba Honos Eurázsiában. gyanta. octadecatetraensav. Japánban. Stellaria media (L. tannin. flavonoidok Alkalmazás: krónikus hurutos megbetegedésekre.) Baill. Alkalmas klímájú területeken termesztik. cserzőanyag Alkalmazás: hurutellenes. mesterséges édesítőszer. évelő lágyszárú. gyengén félcserjés lágyszárú. tetrahidropalmatin (= rotundin). diureticum. trigonellin. Indiában. emeticum.és bőrbajok esetén. használják a gyógyszertechnológiában és a kozmetikai iparban kolloidok stabilizálására. Ázsia mérsékelt égövi részein. columbanin stb. A típusos alfaj megművelt területeken. Indokínában. epe. berbamin. Stachys sylvatica L.6-1 m magas. tetranda gyökerében bisbenzilizokinolin-típusú alkaloid tetrandrin (0. szilikózis és asthma kezelésében is hatásos. illóolaj. Indiai-szubkontinensen. Száraz. 0. indiai tragakanta Tragacantha indica (= Karaya. továbbá fangchinolin. Stephania glabra (Roxb. Áttelelő lágyszárú. közvetlen ipari feldolgozással kinyert tetrandin gyógyszerként kalcium-antagonista myocardialis infarctus esetén. pirrolidin kvaterner aminok (betonicin. – ASTERACEAE édesfű Steviae rebaudianae folium Honos D-Amerika déli részén. országszerte közönséges gyom. et Hook. Mocsarakban. 7%). antidiabeticum. – APOCYNACEAE . szaponinok Alkalmazás: izolált steviosid 150-300-szor édesebb a szaharóznál.vagy kétéves lágyszárú. Stachyos herba Hatóanyag: loganinszerű pseudoindican heterosid. népgyógyászatban láz és dismenorrhoea esetén. – STERCULIACEAE csalánzó cukorhajfa. Magas. Hatóanyag: levélben diterpénsav-glükozil-sophorosid steviosid (kb. – EUPHORBIACEAE Stillingiae sylvaticae radix Honos É-Amerikában.és D-Európában. továbbá tonicum.) Miers. Kisebb. erdei tisztesfű Honos Eurázsiában. Stevia rebaudiana Bert. palmatin.) Vill. . terebélyes fa. – LAMIACEAE hasznos tisztesfű Sideritidis herba Honos Közép. Egy. sztyepplejtőkön gyakori az egész országban. keményítő Alkalmazás: laxans.. Hatóanyag: nyálka-gumianyag glükanorhamnogalacturonan Alkalmazás: ártalmatlan és hatásos laxans különösen vastagbél-betegségekben. Hatóanyag: iridoid. Homeopathia. antiarrhythmiás. Sterculiae gummi) Honos Indiai-szubkontinensen. antisyphiliticum. Stillingia sylvatica Gard.7%). Hatóanyag: S. USA-ban. lápokban fordulhat elő. Sterculia urens Roxb. alkaloid stillingin. Alkalmazás: gyökér analgeticum.hu Honos Európában.

Guayanában. Styrax benzoin Dryand. majd tetanust okoz. Mindegyiket termesztik is.) (= Nux vomica) Honos India trópusi részein. 1-2% vanillin Alkalmazás: belsőleg tinktúraként expectorans. elterjedt Kínában és Indiában. benzoé-sztóraxfa. valamint periplogenin-glikozidok. strychnin kis adagban tonicum. az Orinoco és az Amazonas vidékén. É-Ausztráliában. – LOGANIACEAE sztrichninfa. Trópusokon termesztik. továbbá számos társalkaloid) Alkalmazás: erősen mérgező. továbbá társalkaloidok (pl. Indokínában. Kisebb cserje vagy fa. Illatszeripar. – LOGANIACEAE Kalabas-kuráre Strychnos castelnaeana Wedd. Peruban. Strychnos toxifera Benth. cymarin stb. a strychnin nagyobb adagban a központi idegrendszert izgatja. Strophanthus kombe Oliv.5% indolalkaloid strychnin és brucin (közel egyenlő arányban). és más Strychnos fajok Honosak D-Amerikában. Homeopathia. valamint coronaria insufficientia esetén főként intravénásan szívinfarktus megelőzésére. Hatóanyag: dimer indolalkaloid C-toxiferin I (fő komponens). Venezuelában. Sri Lankán. Alacsony. főleg hasműtétek során intravénásan. Columbiában. – LOGANIACEAE [syn. kúszó fás növények. külsőleg erős desinficiens. Fő hatóanyaga terápiás dózisban perifériás izomrelaxans.: Ignatia amara L. benzoé-sztiraxfa Honos Indokínában. 2. ganglionbénító. Hatóanyag: magban 8-10% szteroid kardenolid glikozid (főleg k-strophanthin. Hatóanyag: magban kb. Malajziában.] ördögharaptafű Succisae (pratensis) herba = Scabiosae succisae herba = Morsus diaboli herba .) Hatóanyag: 20-25% szabad és kötött benzoesav. VII. Strychnos nux-vomica L. 10-20% szabad benzoesav. Futó cserje. termesztik Ny-Afrikában. roborans. Hatóanyag: magban 4-8% szteroid kardenolid glikozid (90-95%-a g-strophanthin. továbbá strychnin.: Scabiosa succisa L. közöttük más dimer strychnin-származék. Örökzöld fák. Hatóanyag: magban 2. Strychnin és brucin izolálása. colubrinok) Alkalmazás: erősen mérgező.) Alkalmazás: k-strophanthin intravénásan cardialis és coronaria insufficientia.és kisebb számú yohimbin-típusú alkaloid Alkalmazás: mérgező.] ignácbab Ignati semen = Strychni ignatii semen Honos Fülöp-szigeteken. ebvészmag Strychni semen (Ph. pl. a drogban 60-70% coniferil-benzoát (= lubanolbenzoát). egyéb glikozid) Alkalmazás: g-strophanthin cardialis insufficientia és bradycardia. Kúszó cserje. Malajziában. acetilkolin-antagonista. Magasra kúszó lián. Styrax benzoides Craib – STYRACACEAE Honos Kínában. Homeopathia. továbbá számos társalkaloid. Benzoë = Benzoe tonkinensis (Ph. Hg. .APOCYNACEAE kombé Strophanthi kombe semen Honos trópusi DK-Afrikában. Trópusokon termesztik. fokozza a reflexingerlékenységet. Ecuadorban.hu hasznos sztrofantusz Strophanthi grati semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részén.5-4% indolalkaloid (45-60%-a strychnin és brucin. Hg.Forrás: http://www. bradycardia esetén.doksi. szájöblögetőként. Indokínában. Benzoe (resina) Sumatra Styrax tonkinensis (= tonkinense) (Pierre) Craib sziámi benzoéfa Honos Kínában. továbbá k-strophanthidinés strophanthidol-. kivonatok a gyomor motorikus funkcióját javítják. VII. k-strophanthosid. kis adagban tonicum. Succisa pratensis Moench – DIPSACACEAE [syn. Strychnos ignatii Berg. 2% cinnamil-benzoát.

ellagitannin). triterpén izobauerenol. Homeopathia. malária.) Honos Malajziában. scabiosid.. Ph. majd letisztítják. egyéb iridoid. triterpén. Hg. Távol-Keleten. Homeopathia. Symplocarpus foetidus (L.) Clarke] indiai gyásztárnics Swertiae chiratae herba Honos Indiai-szubkontinensen. – ARACEAE büdöskontyvirág Symplocarpi foetidi rhizoma et radix = Dracontii foetidi radix Dracontii foetidi herba Honos Kínában. kertekben telepített díszcserje. 4. néha fa. szaponin hederagenin-glikozidok. Nedves réteken. thrombophlebitis esetén vagy megelőzésükre (kenőcs formájában is).5 m magas. Hg. levegős helyen forgatják.és bélhurut kezelésére. Hg.) Merr. Jambosa caryophyllus (Spreng.] szegfűszeg(fa) Caryophylli flos (Ph. elterjedt É-Amerikában. továbbá eugenolacetát. illóolaj... friss herba és gyökér homeopathiában.: Caryophyllus aromaticus L. Eur. Symphytum officinale L. Hatóanyag: secoiridoid gentiopicrosid. Madagaszkár. Májustól júliusig virágzik. 4. szterol. cserzőanyag. Hatóanyag: 15-20% illóolaj (85-95%-a eugenol. mocsárréteken országszerte gyakori. levélben még 5hidroxitriptamin Alkalmazás: herba spasmolyticum. 0. – GENTIANACEAE [syn. Hatóanyag: 0.) Karst.6-0. nyálka-polifruktan. 0.. symphytin. gumianyag. Nálunk lápréteken fordul elő. cserzőanyag. Indonézia. cukor.Forrás: http://www.) = Caryophylli floris aetheroleum (Ph. echimidin. amarogentin. továbbá xanthon swerchirin. terpénalkohol. Eur. VII. Tavasszal gyűjtik. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban tonicum.doksi. Örökzöld. az Alföldön ritka. Ázsia mérsékelt égövi részein. zsíros olaj. et Perry – MYRTACEAE [syn. linalool.8% allantoin.) = Caryophylli alabastrum Caryophylli aetheroleum (Ph. Syringa vulgaris L. fenolkarbonsavak.) Salisb.).hu Morsus diaboli radix Honos Európában. anizsaldehid stb.02-0. A leveleket és a herbát teljes virágzás idején gyűjtik. D-Amerika) termesztik. Sri Lanka. Hatóanyag: virágban illatanyagok (szerves savak észterei.és toroköblögető. VIII. alkanolok. expectorans. vas. Parkokban. Ny-Ázsiában. Swertia chirayita (Roxb. Külsőleg száj.5 m magas. monoterpének). metileugenol. Eugenia caryophyllata Thunb. caryophyllen. 0. Syzygium aromaticum (L. Hatóanyag: keményítő. 0. Évelő lágyszárú. kevés zsíros olaj . kalcium-oxalát.: Swertia chirata (Wall. vízpartokon. fenolkarbonsav (dehidrokávésav. Ph. VIII.) Alkalmazás: illatszeripar. – OLEACEAE orgona Honos DK-Európában. szterol. 10-15 cm-es darabokra vágva meleg helyen vagy műszárítón (500C-ig) szárítják (beszáradás 34:1). kb. alkaloidtartalma miatt korlátozott ideig.6-1.. DNy-Ázsiában.2-0. Szibériában. 1-3% aszparagin. Hatóanyag: iridoid glikozid dipsacan. lycopsamin. kb. lázcsökkentő.. anthelminticum. kb. Kaukázusban. Évelő lágyszárú. Hg. Egyéves lágyszárú. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin. borogatószer ulcus cruris. symviridin stb. – BORAGINACEAE fekete nadálytő Symphyti radix = Consolidae majoris radix = Consolidae radix Symphyti folium Symphyti herba Honos Európában. chromon-C-glikozid. szalicilsav. Homeopathia. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. VII. K-Afrikai szigetek. elemicin.07% pirrolizidin alkaloid (intermedin. 20 m magas fa.4% flavonoid (kvercetin.és kempferol-származékok). fenilpropán-alkoholok és észtereik.) Nied. Ph. gyulladásgátló glikopeptid Alkalmazás: belsőleg gyomor.és koleraellenes. Trópusokon (Fülöp-szigetek. lemossák. 4-6% cserzőanyag. Évelő lágyszárú. rozmarinsav). alifás keton. féregűző. mert könnyen barnul. K-Ázsiában.

doksi. Karotinoid tartalma miatt A-vitamin hatású (gyógyszerek formájában látásjavító) és sárga festőanyag. antisepticum (leginkább fogászatban). gyanta Alkalmazás: kéreg adstringens. Kb.4% illóolaj. az illóolajban gazdagabb (kb.15% illóolaj (limonen. kis adagban belsőleg purgans. kávésav.] dzsambu(fa) Syzygii jambolani (= cumini) cortex Syzygii jambolani (= cumini) fructus (= semen) Honos Kínában. metilheptenol). betulasav. Nálunk kertekben. antiphlogisticum. védelemre érdemes. T. Hatóanyag: termésben 25-40 % invert cukor. kúszó lágyszárú. főleg parkokban gyakori. friedelin. linalool.) Toledo. örökzöld levelű fa. inkatea Tabebuiae cortex Honos D-Amerika (Brazília. T Tabebuia heptaphylla (Vell. eugenin. rubixanthin.: T. T. É-Afrikában. sokfelé termesztik. Tamarindus indica L.és ellagtannin. Homeopathia. kb. 0. nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: helyi izgató. epebántalom. külsőleg ekcémára. Hatóanyag: 0. Syzygium jambolanum DC.Forrás: http://www. flavonoid. diureticum. zsíros olaj.] lapacsofa. Peru) esőerdőiben. jambolin-glikozid. Syzygium cumini (L. Tanacetum vulgare L. repellens. 1%) T. Fűszer. a dél-amerikai T. linalil-acetát. Tecoma avellanedae (Lorentz) Speg. avellanedae Lorentz. carminativum. benzofuran. lektin Alkalmazás: sokféleképpen elkészíthető laxativum. Magas. A Dunántúlon több helyen. iridoid Alkalmazás: immunstimulans. dehidro-α-lapachon. Egyéves lágyszárú. ellagsav. Indiai-szubkontinensen. minuta repellens. tageton. violaxanthin). a T. Évelő. 2-3% pektin és szerves savak (10-12%-a borkősav). Mag adstringens. Ny-Ázsiában. Sokfelé termesztik. Tagetes patula L. epifriedelanol. nedves és üde lomberdőkben él. stomachicum. furano-naftokinonok. kumarin. 15-30 m magas. lapacho. Tamus communis L. diosgenin is). fenolkarbonsavak és -aldehidek. patuletin. helenien. emmenagogum. külsőleg még egyes vírusokra gátló hatású. Hatóanyag: gallo. magban még kvercetin. Argentína. Hatóanyag: fenantren-származékok. gombás fertőzésekre. minuta L. kb. dehidro-izo-α-lapachon. Homeopathia. gyomorfájdalom csillapító. xantofill (lutein. tiofen-poliin terthienyl Alkalmazás: növeli a kapilláris erek rugalmasságát. néhol sűrűbben. 25 m-es fa. stomachicum. kvercetagitrin. ocimen. – BIGNONIACEAE Tabebuia impetiginosa Standley [syn. Malajziában.) Druce. belsőleg aromaticum. – ASTERACEAE . népgyógyászatban lázcsillapító. erecta poliintartalma miatt nematocid.) Skeels – MYRTACEAE [syn. Reliktum. erecta L. flavonoid (kvercetagetin. Főleg Európában kerti virágnak vetik más Tagetes fajokkal (pl.) együtt. – CAESALPINIACEAE tamarindusz(fa) Tamarindi fructus (pulpa) = Tamarindorum pulpa Tamarindi semen Honos Afrikában.hu Alkalmazás: illóolaj antibakteriális. bronchitis. szitoszterol. patulitrin. 1% illóolaj. Homeopathia.. asthma gyógyítására. magban tannin. örökzöld fa. – DIOSCOREACEAE pirítógyökér Tami rhizoma (= radix) Honos Európában. – ASTERACEAE bársonyvirág Tagetes flos Honos Mexikóban. népgyógyászatban ízületi fájdalmak esetén külsőleg. tonicum. Hatóanyag: naftokinon lapachol. cukorbaj ellen. antimikrobiális. nematocid. virágos herba anthelminticum. steroid szaponinok (aglikon pl. leucoxyla DC. Kaukázusban. ulcus cruris kezelésére. nyomokban alkaloid. rubichrom). vérhas.: Eugenia cumini (L.

karotinoidok. népgyógyászatban korábban főzete féreghajtó. kumarin (scopoletin.] gilisztaűző varádics Tanaceti herba = Athanasiae herba Tanaceti flos Tanaceti fructus (= semen) Tanaceti aetheroleum = Chrysanthemi aetheroleum Honos Európában. mocsárréteken. továbbá diterpenoid taxanok (taxusinek. amyrin. Kétlaki. fenolkarbonsavak (kávésav. amarum. aesculetin. baccatinok) Alkalmazás: kéregből vagy szövettenyészetéből kivont és tisztított taxol (paclitaxel) és docetaxel microtubulusok depolimerizációját serkenti. cichoriin. Taraxacum officinale Weber ex Wiggers – ASTERACEAE pongyola pitypang. izotaxiresinol. Júliusban. arnidiol. Ny-Ázsiában.) Bernh. gyenge laxans.5-4. napon vagy zárt. Számos gyógyszer készül belőle. Taxus brevifolia Nutt. külsőleg ekcémára. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). taxicinek. Ázsia mérsékelt égövi részein. Elterjedt É-Amerikában is. összel kb. Kalifornia. Terminalia chebula Retz. továbbá ekdizon. reumaellenes. mindenhol védendő. Brit-Kolumbia).] mirobalánfa .03% taxol (= paclitaxel) fő komponens. augusztusban virágzik. izorhamnetin-glikozidok).). guaianolid dihidrolactucin és ixarin D. valamint gyermekkori leukémia kemoterápiájában használják. citosztatikusak. kámfor. kb. köszvényes és rheumás fájdalmak esetén. 2. kb.6-2% tetraciklusos diterpén pseudoalkaloid taxinok. hasonlóképpen szárítják (beszáradás 6:1).hu [syn. 0. flavonoid (apigenin-. útszéli gyomtársulásokban helyenként gyakori. taxiresinol.. 1% 10-deacetilbaccatin III. Hatóanyag: száraz kéregben 0. nedves szántókon. poliinek. 1% nyálkaheteropoliszaharid. (Csak a magköpeny nem mérgező. protocatechusav. ferulasav. baccatin III és származékai). antibakteriális. réteken országszerte gyakori. kinyíláskor. igen kevés taxol stb. artemisiaketon. cholecystopathiánál. A fészekvirágzatot a nyár második felében. Évelő lágyszárú. taxagifin. parthenolid szeszkviterpén-lakton (egyes kemovariánsok illóolaj-összetétele eltérő) Alkalmazás: anthelminticum (orvosi ellenőrzéssel). 2% inulin. liratol. Ártereken. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). p-hidroxibenzoesav. Utak mentén. pentaciklusos triterpén taraxaszterolok (lectucerol és izolactucerol). antimikotikus. a belőlük készült gyógyszereket petefészek-.és bélpanaszok) esetén. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton eudesmanolid tetrahidroridentin B és taraxacolid-β-D-glükozid. p-hidroxi-fenilecetsav butirolakton-glikozidja (taraxacosid). diureticum. diterpén taxanok. Évelő lágyszárú. A Bakonyban (Miklóspálhegyen) dolomitsziklai bükkösben gazdag populáció fordul elő. továbbá szterol (sztigmaszterol. klorogénsav. syringin. cephalomannin. umbelliferon). száraz virágzatokban kb. germacranolid taraxinsav-β-D-glükozid és ainsliosid. luteolin-. monocaffeoil-borkősav. kvercetin-. rövid kocsánnyal gyűjtik. Cserje vagy fa. antiparasiticum. cichoriasav. A gyökereket kora tavasszal szedik. Termeszthető. mell. 40% inulin. Homeopathia. É-Afrikában. népgyógyászatban vértisztító. borneol. kb.5% kálium Alkalmazás: enyhe cholereticum. örökzöld cserje vagy fa. liratil-acetát. taxinok. p-hidroxi-fenilecetsav.01-0. gyermekláncfű Taraxaci radix Taraxaci radix cum herba (ÖAB. külsőleg dezinficiens. – COMBRETACEAE [syn.doksi. dihidrosyringin. Kaukázusban. továbbá más diterpenoidok (pl. Zömében márciusban.) Hatóanyag: 0. cianogén glikozidok Alkalmazás: mérgező. 18% fruktóz. DAC) = Taraxaci herba cum radice Taraxaci folium Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein. valamint fenilpropanoid glikozid dihidroconiferin. chrysanthemumepoxid stb. faradiol. Telepíthető kertekben.5% illóolaj (izothujon. bőrbajokra. A leveleket virágzáskor gyűjtik. p-kumársav.Forrás: http://www.: Chrysanthemum vulgare (L. szitoszterol). különösen illóolaja. hosszában vágják. dyspepsia (gyomor.: Myrobalanus chebula Gärtn. cineol. Taxus baccata L. áprilisban virágzik. megművelt területeken. egyébként máshol ritka. parlagokon. egyéb tetraciklusos diterpén pszeudoalkaloidok közül fontos még a docetaxel.és tüdőrák. 1-1. – TAXACEAE tiszafa Taxi baccatae folium Honos Európában. adjuvans hepatopathiánál.5 m magas. Hatóanyag: fiatal levélben 1%. tavasszal kb. – TAXACEAE oregoni tiszafa Honos É-Amerikában (Alaszka.

izoteuflidin. Elő-Ázsiában.hu Myrobalani (chebulae) fructus Honos Kínában. pulegon). diterpenoid callitrisinsav.és Közép-Európában. ekdizon). teucrin A-G. fogászatban. Áttelelő lágyszárú. fásodó lágyszárú. kb. emmenagogum. marrubiin) Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe antidiarrhoeicum. pl.Forrás: http://www. Evodia rutaecarpa (Juss. diureticum.) Benth.. et Thoms. gyanta. Teucrium chamaedrys L. Országszerte gyakori. belsőleg enyhe purgans diarrhoea. corilagin). indolalkaloid evodiamin. Indokínában. az Alföldön ritkább. rutaecarpin. szterolok (pl. Hatóanyag: 20-45% cserzőanyag (hidrolizálható gallotannin típusú chebulinsav. Hatóanyag: flavonoidok.és dolomit-sziklagyepekben.doksi. menthofuran.) Alkalmazás: enyhe stimuláns. teucvin. húgyhólyag-. 25% zsíros olaj Alkalmazás: antidiarrhoeicum.) Hook.) Hart. illóolaj. epe-. Hatóanyag: marrubiin. kinasav. difensavak. diterpénlaktonok. ocimen. f. 9% cukor. Dunántúlon szórványosan. – RUTACEAE [syn. Teucrium montanum L. sokszárú erdős-sztyeppen élő évelő. Évelő. epekőmegbetegedésekben). (Más Terminalia fajok. mészkő. fertőtlenítő. szaponinok Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. galluszsav. Hatóanyag: illóolaj.] Atlasz-ciprus Sandaraca resina Honos Mediterráneumban. chebulagsav.] rutatermésű mézesfa Tetradii ruticarpi fructus = Evodiae fructus Honos Kínában. tonicum. Lakk. Indokínában. sandaracopimarsav). – LAMIACEAE macskagamandor Mari (veri) herba Honos Ny-Mediterráneumban. cserzőanyag .: Polium erectum Mill. rutaevin. picropolin). limonen. Indiai-szubkontinensen. É-Afrikában. triterpének. Teucrium polium L. stomachicum. sarjtelepes. Ny. flavonon (cirsimaritin). sikimisav. testsúlycsökkentő adjuváns. cserjeszerű. Hatóanyag: illóolaj. közel 0. – LAMIACEAE [syn. Hatóanyag: gyantasavak (pl. flavonoidok. triterpének. Védelemre érdemes. cserzőanyag. szaponin Alkalmazás: mint előbb.3% illóolaj (pinenek. thymokinon stb.: Callitris quadrivalvis Vent. Hatóanyag: diterpénlakton limonin (= evodol). Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. T. – CUPRESSACEAE [syn. főleg ÉNy-Afrikában. teuflidin. 1. T. Indiai-szubkontinensen. anthelminticum. kb. külsőleg krónikus sebekre vagy stomatitis kezelésére öblögetőként. kis termetű lágyszárú. K-Ázsiában. – LAMIACEAE sarlós gamandor Chamaedryos herba = Teucrii chamaedrys herba Honos Európában. Kaukázusban. expectorans. Nagy cserje vagy fa. dysenteria és epebetegségek esetén. arjuna.: Euodia ruticarpa (Juss. spasmolyticum (gyomor-. Alacsony. szerves savak. egyéb diterpénlakton (pl.és Közép-Ázsiában. neoclerodan diterpénlaktonok (teuflin. Homeopathia.] rozmaring-gamandor Polii erecti herba = Teucrii polii herba Honos Mediterráneumban. Kis-Ázsiában.és szájöblögető. Tetradium ruticarpum (Juss. Közepes méretű fa. külsőleg torok. Teucrium marum L. kb. aranyérre és sebkezelésre.1% illóolaj (myrcen. – LAMIACEAE [syn. vitaminok Alkalmazás: adstringens. Évelő. füstölőszer. aminosavak.] hegyi gamandor Polii montani herba Honos D.és festékipar. tomentosa kérgét adstringensként és szívtonizálónak használnak Indiában és Indokínában). pinen. homokpuszta gyepekben. ellagsav. máj-. Homeopathia.: Polium montanum Mill. termeszthető. marrubiin.

Hatóanyag: glikozinolát szinigrin (allilglikozinolát). kb. az Alföldön gyakrabban. gyógyszerként krónikus és látens cardialis insufficientia. Teucrium scorodonia L.és D-Amerikában) termesztik. Évelő törpecserje.15% illóolaj. mérsékelt égövi Ázsiában. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: magból nyert kakaóporból készül a szilárd. diterpénlaktonok.2% Lamiaceae-cserzőanyag. felnőttekneknek és gyermekeknek álmatlanság esetén (enyhe hatású). zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. tonicum. – CUPRESSACEAE nyugati tuja Thujae summitas (= herba) Thujae aetheroleum Honos É-Amerikában. Közép. Thuja occidentalis L. polimer procyanidin. A Középhegység és a Dunántúl szélein szórványosan. (A svájci csokoládéfa [Th.Forrás: http://www. gombaellenes. 1. 0. továbbá diureticum. 10% szteroid kardenolid glikozid peruvosid (aglikon cannogenin). külsőleg antiszeptikus. Homeopathia. Hatóanyag: fermentált magban 1-2% teobromin.2-0. Áttelelő lágyszárú. marrubiin. gyomor. díszfának. Ny. 0. cserzőanyag. Védelemre érdemes. szikeseken.és Közép-Ázsiában.3% illóolaj. – LAMIACEAE fenyérgamandor Teucrii scorodoniae herba Honos Európában. – LAMIACEAE vízi gamandor Scordii vulgaris herba = Teucrii scordii herba Honos Európában. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: kivont és tiszta peruvosid jól resorbeálódik. É-Afrikában. .3% koffein. Indiai-szubkontinensen. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban légzőszervi hurutos betegségekben. 0. 1.) Schum. diureticum. Theobroma cacao L. aranyérbetegségben. Homeopathia. szaponin. fajtáit gyakran telepítik nálunk is örökzöld díszbokornak. védett. Kertészeti formáit. Keserű csokoládé antidiarrhoeicum. Hatóanyag: kb. – APOCYNACEAE [syn. Maghéj aromaticum.hu Alkalmazás: népgyógyászatban digestivum. nyomokban teofillin. Közép-Amerikában. Hatóanyag: kb. kb. hasmenés és bélféreg ellen. Thlaspi arvense L. 5% catechin-cserzőanyag. trópusokon sokfelé (pl. Nálunk szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban gyakori. Thevetia peruviana (Pers.] (perui) sárgaleander Thevetiae semen Honos Mexikóban. flavonoidok.3% ursolsav. – STERCULIACEAE kakaó(fa) Cacao semen Cacao pulvis Cacao cortex (= Cacao testes) Theobromae butyrum (oleum) = Cacao oleum = Cacao butyrum Theobromae pasta Honos Közép-Mexikóban. Teucrium scordium L.és aranyérbetegségben. elterjedt É-Amerikában is. valamint anthelminticum. magból nyert kakaóvaj gyógyszerkészítésben (kúp. 2% kávésav. neurotonikus zavarokban. egyéb fenolkarbonsav. törhető csokoládé. Egyéves lágyszárú. nedves réteken. kenőcs. kb.7% flavonoid (főleg kempferol-glikozidok) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. öregkori szívbajok és bradycardia esetén orvosi javallatra. – BRASSICACEAE tarsóka Thlaspeos semen Honos Európában. mocsarakban.doksi.) Lindt] önálló megnevezése rendszertani szempontból nem indokolt). bevonószer) és csokoládégyártásban. 0. cianogén allilcianát. diureticum főként reuma esetén. 8-10 m magas fa. helvetica (Such. felső légúti és emésztőrendszeri hurutos betegségekben.: Thevetia neriifolia Juss. Trópusokon sokfelé (főleg Ny-Afrikában) termesztik. Vendvidéken nyíres fenyéren található. Hatóanyag: magban kb. diaphoreticum.

anthelminticum..4-1% illóolaj. Hg. Májustól augusztusig virágzik. hibridforma és kemotípus is gyűjthető. Ph. Eur. t-4-thujanol.). Ismeretes a spanyol kakukkfű (Th. indiai illóolajban timol helyett carvacrol).Forrás: http://www. VIII. 60%-a α. Számos gyógyszer alkotórésze. molyhoslevelű hárs Honos K-. zygis L. Hatóanyag: flavonol. anthelminticum. Számos egyéb faj. – LAMIACEAE mezei kakukkfű Serpylli herba (Ph. VII.) Serpylli aetheroleum Honos Európában. spasmolyticum. külsőleg reuma és köszvény ellen. néhol megtalálható parkokban. Illóolaj illatszeriparban.] . emmenagogum. ezüstlevelű hárs.) = Thymi vulgaris herba (Ph. 4. vékonyan kiterítve szárítják (beszáradás 4:1). Tilia americana L. expectorans (felső légúti gyulladások esetén antibakteriális). Nálunk a Dunántúli Középhegységben.hu Hatóanyag: hajtáscsúcsában 0.) = Thymi hortensis herba Thymi aetheroleum (Ph.. Eur. thujasav) Alkalmazás: mérgező. antiperoxidativ bifenil. expectorans (akut bronchitis.) Honos D-Európában..és hólyagbántalmakban. külsőleg párologtatásra. Tiliae argenteae flos = Tiliae tomentosae flos Hatóanyag: a két fajból külön vagy keverve gyűjtött drogban nyálka-heteropoliszaharid. dyspepsia. szeszkviterpén occidentalol.és húgyúti homokképződés esetén. laryngitis). pl. kb. illatszeripar. Áttelelő lágyszárú félcserje. Magyarországon is termesztett évelő félcserje. p-cymen. – TILIACEAE amerikai hárs(fa) Honos É-Amerikában. terpineol. linalool. népgyógyászatban reumás és neuralgiás panaszokra. kb. triterpén Alkalmazás: antibakteriális.és β-thujon. flavonoidok (utóbbi sajátos összetétele és anatómiai bélyegek alapján elkülöníthető a drog a következő fajok drogjaitól) Tilia cordata Mill.. drogja és illóolaja gyógyászati szempontból egyenértékű a kerti kakukkfűével. 7% Lamiaceae-cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum. sabinen. VII. Eur. Hg. de illóolaj-összetételük is sokféle. aromaticum. (Kis gyermekeknek nem ajánlható). A tél beállta előtt 40-50 cm sortávolságra. Ph. továbbá pinen. az Alföldön szórványosan száraz vagy középszáraz tölgyesekben néhol gyakori. Nagyra növő fa. terpinen stb. továbbá p-cymol.doksi. belsőleg régebben diaphoreticum. 30% timol. borneol. likőripar. s. tonicum.) is. Fűszer. eudesmol (tropolon thujaplicin. eucalyptol. 4. occidol. emésztésjavító. camphen. Májustól augusztusig virágzik. flavonoidok. Homeopathia. Ph. pinen. Hg.. a többi geraniol. DK. inhalálásra vagy öblögetésre felső légúti panaszokban. – LAMIACEAE kerti kakukkfű Thymi herba (Ph. Tilia tomentosa Moench [syn. diureticum. a D-Dunántúlon és a Kis-Alföldön mészkerülő homokpuszta gyepekben fordul elő. VII. diureticum. l-3% szeszkviterpén caryophyllen. évelő lágyszárú.. 0. É-Afrikában. elterjedt É-Amerikában is. Virágzó.5-1 cm mélyre vetik vagy palántát nevelnek és nyár közepén ültetik ki biztosítva öntözését.: Tilia parvifolia Ehrh. Hatóanyag: 1-5% illóolaj (kemotípustól függően kb. carminativum. Thymus serpyllum L. É-Afrikában. Friss vagy szárított drogból nyerik az illóolajat. Díszfának telepítik. Homeopathia. Hg. VIII. expectorans. a D-Dunántúlon helyenként. árnyékban.és flavanonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum főként vese. Ny-Ázsiában. tonicum.: Tilia argentea Desf. linalool stb. 5-6 éven át jó hozamot biztosít. fürdőbe téve relaxáló. Szibériában. Árnyékban szárítják (beszáradás 4:1). thymolmetiléter. fenchon. krónikus gastritis esetén). stomachicum (anorexia. Fűszer.] ezüsthárs. tenyészévtől kezdve törpe bokor formájú.és Közép-Európában. – SAXIFRAGACEAE szívlevelű turbántok Tiarellae cordifoliae herba Honos USA-ban. VIII. 4. Lamiaceae-cserzőanyag. Ph. α-terpineol. Ph. Hatóanyag: 0. Hg. flavonoidok. Thymus vulgaris L. Hg. Homeopathia.2-1% illóolaj (kb. Tiarella cordifolia L. fenolkarbonsavak. 70%-a timol vagy carvacrol. l. – TILIACEAE [syn. Helyenként ültetik. a 3. A virágzó hajtást gyűjtik. belsőleg még vese. nem fásodó hajtásait gyűjtik akár szeptember elejéig. illóolaja illatszeriparban.

. Indiai-szubkontinensen. geraniol. stomachicum.7 m magas. Hatóanyag: catechin-származék urushenol. Ny-Ázsiában. subsp. Hatóanyag: nyomokban alkaloid harmanok.hu kislevelű hárs. 0.3-0. mérgezésekben. talajon szétterülő. gyanta Alkalmazás: mérgező. Egyéves lágyszárú. urushiol (= toxicodendronsav. rutin. 25% cserzőanyag (gallotannin).] nagylevelű hárs Honos Európában.. ha a virágzat középső bimbói kifeslettek. Tribulus terrestris L. benzilalkohol. ischiasban. továbbá kempferol-glikozidok. tilirosid (astragalin p-kumársav-észtere). telepített fákról szoktak gyűjteni. Homeopathia. Tiliae flos (Ph. anetol. 1% flavonoid. pyelitisben. Alkalmazás: diaphoreticum lázas.] mérges szömörce Toxicodendri folium = Rhois toxicodendri folium Honos É-Amerikában (USA). pratensis L. flavonok (pl. tonicum. flavonoidok Alkalmazás: expectorans.) Dostál elterjedtebb. Évelő. VIII.és Ny-Ázsiában. Kéregben taraxerol. cordata virágjában eucalyptol. Tilia platyphyllos Scop. 2% cserzőanyag. köztük több ritka. Trifolium arvense L. Közép-Ázsiában. Ph. Több mint 40 m magasra megnőhet. fenolkarbonsavak. – FABACEAE tarló-here . zsíros olaj. Parkokban néhol előfordul. [syn. száraz gyepekben. olívaolajhoz hasonló összetételű. fisetin). cordata] európai hárs Honos Európában. Eur. orientalis (Kern. cholagogum. érintésre súlyos dermatitist. Tilia europaea L. 25 m magasra is megnő. Farészből készült szén bélfertőzésekben. ÉK-Ázsiában. linalool. kámfor. az Alföld homokpuszta-gyepeiben gyakrabban fordul elő. kb. emmenagogum. – ZYGOPHYLLACEAE királydinnye Tribuli fructus Honos Mediterráneumban. – ASTERACEAE [syn. platyphyllos x T. Közép. Tilia x vulgaris Hayne = T. Szibériában. A kislevelű és nagylevelű hárs adja az ún. nephritisben. Fő virágzásuk júniusban van. Kaukázusban.: Tilia grandifolia Ehrh. Hg.] réti bakszakáll Tragopogonis radix = Barbae hirci radix Honos Európában. VII. Tragopogon orientalis L. 0. felső légúti betegségekben. Szellős. izokvercitrin). vagy toxicodendrin).Forrás: http://www.. Hg. kb. – ANACARDIACEAE [syn. stomachicum. gyakori forgatással szárítják (beszáradás 4:1). [syn. Akkor kell gyűjteni. Szibériában. toxicodendrol. növeli az epeszekréciót. Két.) Celak. Termésben kb.) (= flos cum bracteis) Tiliae flos sine bracteis Tiliae folium Tiliae fructus Tiliae cortex Tiliae lignum Tiliae ligni carbo Hatóanyag: kb. taraxaszterol (lactucerolok).: Tilia officinarum Cr. aphrodisiacum. diureticum. A Dunántúlon ritkábban. timol. carvacrol. gyulladást okoz. galactagogum.02-0. Hatóanyag: cserzőanyag. Afrikában. astragalin. Ph. kb. gyanta. különlegességnek számít.és toroköblögető. útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. Kéreg spasmolyticum. főleg kvercetin-glikozidok (pl. 10% nyálkaheteropoliszaharid (pl. leucoanthocyanidinek. spasmolyticum. Általában ligeterdőkben él. flavonoidok. enyhe sedativum.doksi. árnyékos helyen. szeszkviterpén-alkohol farnesol). nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Illóolaj aromaterápiában enyhe nyugtató. Ausztráliában. hiperozid. cianogén glikozid sambunigrin. Toxicodendron pubescens Mill. Száj. kvercitrin. orientalis (L. cystitisben. kőhársat. 4.: Rhus toxicodendron L. Magyarországon a subsp. kúszó cserje. illóolaj. carvon. carvon. illatszeripar.08% illóolaj (T. 60% zsíros olaj. alkanok.: T.vagy többéves lágyszárú. reumában. kozmopolita. Kaszálóréteken. Magyarországon több alfaja található. 2-fenilacetát. arabinogalactan). szádokfa Honos Európában.

0. chryptogenin. trillarin. népgyógyászatban még vércukorszintet csökkentő. . főleg mérsékelt égövi országokban. VIII. nologenin. Évelő (kultúrában 2-3 éves) lágyszárú. parlagokon. legelőkön. belsőleg és külsőleg antiphlogisticum. esetén. a szár kúszó. 20-30% fehérje. – POACEAE búza Tritici amylum (Ph. Hg. Trifolium pratense L.5-dimetil-2(5H)-furanon (= sotolon) és 3hidroxi-4-metil-2(5H)-furanon Alkalmazás: roborans. Közép-Ázsiában. 0.hu Trifolii arvensis herba et flos = Lagopi herba et flos Honos Európában. dohányillatosító. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban reuma és köszvény ellen. emeticum.FABACEAE [syn. lotaustralin).: Foenum-graecum officinale Moench] görögszéna Trigonellae foenugraeci semen (Ph. diureticum köszvényben. Homeopathia. Homeopathia. malvidin. – TRILLIACEAE vörösbarna hármasszirom. Több gyógykészítmény (köztük egész magvak. elterjedt K-Ázsiában is. Homeopathia. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú. Ph. Közép-Ázsiában. 1% diosgenin. Lehetséges szteroid nyersanyag. 0. Hatóanyag: steroidszaponin diosgenin-glikozid trillin. Kaukázusban..4% N-metil-nikotinsav (metilbetain) trigonellin (= coffearin). izotrifolin. Trillium erectum L. 5% cserzőanyag. . Trigonella foenum-graecum L.doksi. Ph. továbbá expectorans. hólyag. spasmolyticum. cianogén glikozid (linamarin. Trifolium repens L. Igen fontos gabonanövényünk. Hg. delphinidin. Homeopathia. . mérsékelt égövi Ázsiában. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú. Hg. flavonoidok. trifolirhizin. Hatóanyag: flavonoidok (orobol-metiléter. VIII. Hatóanyag: kb. izoflavonglikozidok (genistein. továbbá lactagogum. – FABACEAE vörös here Trifolii rubri (= pratensis) flos Honos Európában. üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. Egyéves lágyszárú. carminativum. Eur. nálunk is. továbbá gyulladások kezelésére.) = Foenugraeci (= Foeni-graeci) semen Honos K-Európában.. VII. Vágásokban. vérzéscsillapító. üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. 4. trigofoenosid A). É-Afrikában. izorhamnetin). érelmeszesedés-gátló. 4. 4.) Tritici aestivi oleum virginale (Ph. kávésav Alkalmazás: korábban népgyógyászatban hasmenés ellen.1-2.és kaszálóréteken. feldolgozás nélkül) van forgalomban. sojasapogenol A. delphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe nyugtató szamárköhögés. több ősi fajból jött létre. gyanta Alkalmazás: adstringens.015% illóolaj. Ph. továbbá cserzőanyag. nemesített fajtáit nálunk is termesztik. Világszerte termesztik.FABACEAE fehér here Trifolii albi flos Honos Európában. tonicum.2-0. Hatóanyag: mag endospermiumában 20-45% nyálka-heteropoliszaharid (mannogalactan). É-Afrikában. homokpusztákon országszerte gyakori. Eur.) Honos Kaukázusban. B. daidzein). Triticum aestivum L. ekcémára. Inszekticid. C. Réteken. gyomorgyengeségre. Fűszer. elterjedt az egész Földön. diosgenin 3-peptidészter foenugraecin. tonicum.és furostan típusú sztreoidszaponin bisglikozidok (pl. Eur. É. VIII. Mocsár. viochanin A.. borogatásként emolliens kelésre. 6-10% zsíros olaj. Évelő lágyszárú. ononin.és Ny-Ázsiában. expectorans. fekélyekre. antisepticum. kumarin umbelliferon.5 m magas. egyéb szterol (koleszterol. Ph.. izoflavon-glikozidok.) Tritici aestivi oleum raffinatum (Ph. 0. aromaticum. chlorogenin. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-. furosten. Indiai-szubkontinensen. Eur. pratol = formononetin. Sokfelé termesztik. Homeopathia. cyanidin. Ph. Hg.Forrás: http://www. Sokfelé termesztik. Áttelelő lágyszárú. fő illatanyaga 3-hidroxi-4. Kis-Ázsiában.2% diosgenin és yamogenin többféle spirostanolglikozidja. trillium Trillii erecti rhizoma Honos É-Amerikában.és epepanaszok esetén. Hg. pratoletin. paeonidin. VIII. trifolin. É-Afrikában. szitoszterol). izokvercetin). kb.. sérülésre. Ázsia mérsékelt égövi részein. 4.

Turnera diffusa Willd. állományalkotó. benzilmustárolaj. több cserzőanyag. lápvizekben országszerte gyakori. láperdőkben él. Hatóanyag: kb. Mocsarakban. 70% szénhidrát (kb. Tussilago farfara L. Évelő lágyszárú.és linolensav) Alkalmazás: búzakeményítő gyógyszertechnológiában.03% illóolaj (glikozinolát pl. Tsuga canadensis (L. antimikotikus. . cystitisben. flavonoidok. étkezésben. Közép-USA déli részén. Virágzat is hasonló célra. gumianyag. mint szubalpin növény reliktum. kúszó. áprilisban virágzik. – PINACEAE kanadai hemlokfenyő Tsugae canadensis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. linol. É-Afrikában. Mérsékelt éghajlaton sokfelé kerti dísznövény. Európában is elterjedt főleg parkokban. kb. stimulans. magnoflorin.doksi. akár 0. kevés illóolaj Alkalmazás: felső légúti hurutos gyulladások.5-0. nálunk is jól ismert.5% cserzőanyag.: Turnera aphrodisiaca Ward. aphrodisiacum. xantofill-epoxid. 25-30 m magas fa. száraz köhögés vagy krónikus bronchitis esetén.5 m-re is megnőhet. Tropaeolum majus L. elterjedt É-Amerika arktikus tájain is. kevés benzilcianid). Hatóanyag: 0. 5% cserzőanyag. var.8-cineol. Homeopathia. – RANUNCULACEAE zergeboglár Trollii flos Honos Európában. külsőleg bőrgyógyászatban. copaen. bodnározó gyékény Typhae radix Cirkumpoláris. timol. olaj-. Alkaloidtartalmuk miatt huzamos használatuk kerülendő. Magyarországon mindhárom alfaja ritka. hibrid eredetű. cholin. különösen levélben arbutin (0. 1-2. neoxanthin (trollixanthin) Alkalmazás: korábban skorbut ellen.5 m magas. húgyúti fertőzésekben. 10% cserzőanyag (dimer catechin hemlocktannin). Levél homeopathiában. A virágzatot a kinyílás kezdetén. 0. kevés flavonoid (virágzatban többféle és nagyobb mennyiségben). gyökérben még kb.7%) Alkalmazás: húgyúti desinficiens. Gyökér népgyógyászatban hasonló célokra. napégésre. Közép-Amerikában. aphrodisiaca (Ward. Kaukázusban. 8-10% piceatannol Alkalmazás: adstringens hurutos betegségekben. enyhe purgativum.) Carr. meddőhányókon. inulin. 3. Trollius europaeus L. a levelet június végéig gyűjtik. védett. – ASTERACEAE martilapu Farfarae flos Farfarae folium Farfarae radix Honos Európában. – TROPAEOLACEAE sarkantyúka Tropaeoli herba Honos D-Amerikában. senecionin.] damiána Damianae folium = Turnerae diffusae folium Turnerae diffusae herba Honos Mexikóban. Cserje. grippe vagy akut bronchitis kezelésében. cadinen.9% illóolaj (1. p-cymol. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 6:1 virágzat. triterpének. Karib-tengeri szigeteken. 10 % zsíros olaj embrióban (főleg palmitin-. tussilagin.Forrás: http://www. 5:1 levél). keményítő. lápréteken. Szibériában. Évelő lágyszárú. Ázsia mérsékelt égövi részein. – TYPHACEAE széleslevelű gyékény. Typha latifolia L. karotinoidok Alkalmazás: antibakteriális. Hatóanyag: 6-10% savas nyálka-heteropoliszaharid.hu Hatóanyag: szemben kb. Hatóanyag: protoanemonin. omlásos löszfalakon. calamenen). pelargonidin-glikozidok. Évelő lágyszárú pionír. nyomokban pirrolizidin-alkaloid és N-oxidjai (senkirkin. 80%-a keményítő az endospermiumban). kb. Hatóanyag: kb. Homeopathia. 15% inulin. Évelő lágyszárú. diureticum. búzacsíra-olaj gyógyászatban. Márciusban.) Urban – TURNERACEAE [syn. glükotropaeolin. gyanta. Indiai-szubkontinensen. pinenek. bolygatott helyeken. kozmetikában korpásodásra. kb. tonicum. izotussilagin). Országszerte megtalálható. levele később fejlődik ki. szterol.

egyes esetekben citosztatikus. Ny-Ázsiában. Uncaria tomentosa (Willd.és bükkelegyes erdőkben. nagyra növő lián. gambirdin Alkalmazás: adstringens. – ULMACEAE [syn. – HYACINTHACEAE [syn. Ulmus laevis Pall. szterolok.Forrás: http://www. ursolsav. gyanta. 20 m magas. Ourouparia gambir (Hunt. immunstimuláns. 30 m magasra is megnövő.] mezei szil Honos Európában. viaszalkohollal észterezett zsírsavak.: Ulmus scabra Mill. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. Esőerdőkben élő. dihidrocorynanthein. Amazónia). Kaukázusban. U. É-Afrikában. 30% keményítő Alkalmazás: homeopathia. A Középhegységben.] vörös szil(fa) Ulmi fulvae lignum. cortex Honos atlantikus É-Amerikában. 40 m magas. U Ulmus glabra Huds. népgyógyászatban antidiarrhoeicum. – ULMACEAE [syn. továbbá procyanidinek Alkalmazás: antiphlogisticum.. Ny-Ázsiában. izomitraphyllin). carpinifolia Gled. lombos erdőkben élő elegyfa. Kifejletten kb.) DC.) Baill. rutin. indolalkaloid gambirtannin. Kúszó cserje. nyálka-heteropoliszaharid. Scilla maritima L. catechin Alkalmazás: enyhe adstringens. oleanolsav. U. gambirin. vénicfa Honos Európában. nem ritka. kéregben nyálka-heteropoliszaharid. Urginea maritima (L.1-0. Gyógyszerek készülnek belőle.] tengerihagyma . Ulmi (interior = mundatus) cortex Ulmi minoris cortex Hatóanyag: 3% catechin-cserzőanyag (leucoanthocyanidin-típusú).) Bak. gyanta. Homeopathia. Hatóanyag: 0..: Urginea scilla Steinh. Catechin-cserzőanyag előállítása. vénic szil.) Roxb. mucilaginosum. antirheumaticum.5% indolalkaloid (oxindol pteropodin. mitraphyllin. pentaciklusos szaponin chinovasav-glikozidok. Hatóanyag: farészben szeszkviterpén naphthaldehid és naphthol. Ulmus minor Mill. kevés cserzőanyag Alkalmazás: hurutos légúti és enterális betegségekben emolliens. Hatóanyag: extractumban kb. antidiarrhoeicum. diureticum. – RUBIACEAE [syn. sokfelé elterjedt.] hegyi szil Honos Európában.hu Hatóanyag: leucoanthocyan. Kaukázusban. Főleg Indonéziában termesztik. – RUBIACEAE macskakarom Uncariae tomentosae radix Honos D-Amerikában (Peru. Ny-Ázsiában. Ulmus rubra Muhl.] gambir(cserje) Gambir Catechu Honos Malajziában. 11-metoxi-yohimbin. kb. oxogambirtannin. izogambirdin (mitraphyllin). üde gyertyán. 9-35 m magas. antivirális.: Ulmus campestris L. Uncaria gambi(e)r (Hunt. izorinchophyllin. rinchophyllin. az Alföldön ritkább. 75% catechin.. montana With.és nyárligetekben helyenként gyakori. nyálka-heteropoliszaharid.: Ulmus fulva Michx. izopteropodin. Telepítik is. ourouparin. Dunántúlon és az Alföld egyes részein ártéri fűz.doksi. [syn.

) Myrtilli fructus recens (Ph. árnyékban vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1 levél. apró csalán Urticae folium (DAB) = Urticae herba (Ph. 2:1 mag). scillaren-B-komplex. gyomtársulásokban gyakoriak.) Wigg. zuzmósavak (usnarsav. Hatóanyag: bifenil-lignan usninsavak. V Vaccinium myrtillus L. 4:1 hajtás). Szardínián. Usnea barbata (L. scillicyanosid. protocetrarsav...hu Scillae bulbus Honos Mediterráneumban.. Májustól őszig virágoznak. tisztítják. É-Amerikában. mészkerülő bükköseiben és gyertyános tölgyeseiben fordul elő szórványosan. prostatahyperplasia esetén hatásosak gyógyszerkészítmények formájában is. scilliphaeosid. továbbá diureticum. nyálka-poliszaharidok. szitoszterol. fehér változatban lévő származékok Felhasználás: standardizált extractumok és gyógyszerek formájában. kávésavészter. thamnalsav. U. arabinogalactan). orvosi ellenőrzéssel adagolva cardialis insufficientia esetén. Főleg az Északi-középhegység és Ny-Dunántúl erdei fenyves. Klorofill ipari kivonására is használható. A gyökérzetet ősszel vagy tavasszal. roborans. Fehér hagymájú változat főleg Spanyolországban. fagymentes helyen áttelel.5 magasra is megnő. glükánok. Hg. nem nagy tömegben. VIII. – ERICACEAE fekete áfonya Myrtilli folium Myrtilli fructus siccus (Ph. U. a magot ősszel gyűjtik. továbbá heteropoliszaharidok (glükogalacturonanok. Évelő hagymás. diffractasav. tokoferolban gazdag). Ny-Ázsiában. Az ép. továbbá scilliglaucosid glikozidok. Hg. piros hagymájú változat főleg Algírban. 0. VIII.doksi. Eur.1% speciális lektin. 4. fenilpropán-lignan. herbában 1-2% flavonoid. erdei vágásokban. Eur.) Fries. nitrátot halmozhatnak fel. gyökérben kb. hirta (L. 1-4% vízben oldódó szilikát. nyomokban nikotin. Gyűjthető zuzmófajok. antibiotikusak. Marokkóban.4% bufadienolid kardenolid-glikozid (scillarenin glikozidjai glükoscillaren A. scopoletin. cserzőanyag Alkalmazás: levél és herba népgyógyászatban antirheumaticum. külsőleg bőrbetegségekre. plicata (L. szárítják (beszáradás 3:1 gyökér. Ph. hangyasav. florida (L. Hatóanyag: fehér változatban 0. proscillaridin A. Helv. Cipruson és Görögországban. serotonin.) Fries – PARMELIACEAE Usnea Honosak az egész Földön. továbbá glücoscillirosid. gyomorbetegségek esetén. scillaren A. Homeopathia. antirheumaticum. magjának olaja tonicum. 4. Urtica dioica L. Ph. zsírsav-származékok.. Hatóanyag: levélben. Homeopathia. gyökere és gyökérkivonatai diuretikusak. DAC) Urticae (majoris) herba Urticae radix (DAB) (= rhizoma) Urticae fructus (= semen) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Ph. hatásosak hasmenés ellen. scopoletin.Forrás: http://www.2-0. továbbá diureticum. érett termésben (magban) kb. karotinoidok.) Wigg.5-1 m-re nő meg.. vízparti ligetekben. barbatolsav) Alkalmazás: többnyire antibakteriálisak. Nitrofil növények. barbatinsav. Hg. Nálunk cserépben. 30% zsíros olaj (linolsavban. stictinsav. Eur. bizonyítottan antiphlogisticum. – URTICACEAE nagy csalán Urtica urens L. 0. szőrökben kis mennyiségű acetilkolin. 4. Máltán. U.) Honos Európában. szitoszterol. VIII. évelő lágyszárúak.. emiatt a túlműtrágyázott vagy szerves anyagban dús talajon termő növényekből előállított drog toxikus nitrát-mennyiséget tartalmazhat. Ázsia mérsékelt égövi részein.. egyenértékű Urticae foliummal) Kozmopolita. Ph. Bokros félcserje. scillirubrosid és más. gyakran lázcsillapítók. zöld levél vagy a 30-40 cm-es végálló szárral rendelkező hajtás egész évben gyűjthető. A Kárpátokban bőven . Piros változatban fő komponens scillirosid (aglükonja scillirosidin). akár 0. többnyire az északi féltekén. lobarsav. Portugáliában.

Ázsia mérsékelt égövi részein. camphen. Tisztítás után elkülönítve. 8% catechin-cserzőanyag. 1.hu megtalálható. spasmolyticum. proanthocyanidin. catechin. Termesztése megfelelő talajon lehetséges. dimer epicatechin. pl. izokvercitrin). limonen. 0.) Honos Európában. izovaleroxididrovaltrat.5% illóolaj (monoterpén pinenek. Homeopathia. gyümölcsben catechin-cserzőanyag. ursolsav. (mexikói macskagyökér). acetoxivalerensav. kb. homodidrovaltrat. enyhe rosszullétet okozhat. Vaccinium uliginosum L. valerensav. szalicilsav). továbbá epoxi-mentes iridoidészter-glikozid valerosidat. Hatóanyag: kb. catechin. Gyümölcs antidiarrhoeicum enteritisben..5% (nem illó) valepotriat (= valeriana-epoxi-triészter) mono. Alacsony (0. ursolsav. myrtenol és cymol hangyasavas. paeonidin-glikozidok. hidrokinon. officinalis ritkább. végül kevesebb mint 0.5-1. Hg. Kb.) Nym. V. Virágban arbutin.01% actinidin monoterpén alkaloid. 4. invert cukor. VII. a subsp. delphinidin. pyrogallol-cserzőanyag. Vanilla planifolia L. szabadon izocapronsav. 0. alkohol valerol. syn. Ázsia mérsékelt égövi részein. cukrok. Valeriana officinalis L. edulis Nutt. terpének). epicatechin. antioxidáns. Vaccinium vitis-idaea L. kaszálókon virágzik.] – VALERIANACEAE macskagyökér Valerianae radix (Ph. szeszkviterpen caryophyllen.doksi. Gyümölcsben szerves savak (köztük benzoesav. Hatóanyag: levélben 4-9% arbutin. et Torr.3 m) félcserje. valerenal). É-Ázsiában. epicatechin. jatamansii Jones (indiai macskagyökér). psychostimulans-tranquillans.) Mey. gallocatechin. 10% catechin-cserzőanyag. maaliol. illatanyagok (alifás aldehidek. izovaltrat. subsp. Magvetéssel (45-50 cm sortávolságra. 0. kombinált gyári készítmény és kivonat készül belőle. cyanidin-. 0. szerves savak Alkalmazás: kissé mérgező. Köszvényes és reumás panaszokban is belsőleg. keton valeranon = jatamanson. nedves réteken. VIII.5 m magas. ecetsavas és izovaleriansavas észterei. thymolepticum. bár gyümölcse népgyógyászatban gyomor és bélhurut esetén használatos. sokfelé elterjedt.8-6.és catechin-proanthocyanidinek. Ph. gallocatechin. avicularin. Mészkerülő bükkösökben főleg Ny-Dunántúlon igen ritka. – ORCHIDACEAE . homovaltrat. acevaltart. Termés és kivonata adstringens (antidiarrhoeicum). Magyarországon több “kis faj” fordul elő. flavonoidok. iridoid.5-1. Termésben kb. Gyümölcs (frissen) homeopathiában. iridoid. vitaminok. kinasav. cystitis) tartósabban használható. Hatóanyag: levélben hiperozid. É-Amerikában. collina (Wallr. melyekben 2. Hatóanyag: levélben 0. p-cymol. szitoszterin. időskori cukorbetegek kiegészítésként használhatják.B. antibakteriális.7% catechin-cserzőanyag. flavonoid glikozidok (pl. s.) Nym. kinolizidin myrtin. procera (H. antimikotikus (benzoesav!). l. friedelin. epimyrtin. V. védett. β-bisaloben. ursolsav. népi gyógyászatban antidiabeticum. catechin. Nálunk nem fordul elő. 0. izovaleriansav. hidrokinon és arbutin.: V. 1 mg% króm. Fajtáit termesztik. vajsavas. kinasav. szabadgyökfogó. Eur. Számos gyógyszer. pektin Alkalmazás: levél adstringens. fenolkarbonsavak. salidrosid). cyanidin antocyanosid glikozidjai. ill. É-Amerikában.8 m magas kis cserje. továbbá borneol. fenilkarbonsav (klorogénsav). astragalin). – ERICACEAE hamvas áfonya Vaccinii uliginosi folium Vaccinii uliginosi fructus Honos É-Európában. valtrat. retinopathiában különösen fontos kapilláris erek rugalmasságát fokozó hatása.4% pektin.és dienek (didrovaltrat.) = Valerianae rhizoma et radix (Ph. kb. subsp. takarítják be. a subsp. amyrin. ősszel és tavasszal gyűjtik. Kárpátokban gyűjthető. Évelő lágyszárú. Virág régebben reumás megbetegedések esetén belsőleg. közel 1% flavonoid (hiperozid. szárazabb erdőkben májusban virágzik. pyrosid (6-O-acetilarbutin). – ERICACEAE vörös áfonya Vitis-idaeae folium Vitis-idaeae fructus Vitis-idaeae flos Honos Európában. flavonoidok. Ipari szempontból (valepotriát-kinyerésre) más fajok is drogot szolgáltatnak. macskáktól védve szárítják (beszáradás 4-5:1). malvidin. alkoholok. kondenzált tannin. karotinoidok. Helyette sokfelé az É-Amerikából származó és nálunk is termeszthető fekete törpeberkenyét (Aronia melanocarpa) használják gyümölcséért. collina (Wallr.Forrás: http://www. hidrokinon Alkalmazás: levél mint Uvae-ursi folium.K. wallichii Decan-Dolle.1-0. izovaleroxi-hidroxi-izovaleriansav Hatás: főleg valepotriat-tartalma miatt sedativum.5-9% a valepotriat. észterek. dimer proanthocyanidinek. [incl. Középhegységi lombos.5-l cm mélyre) vagy palántaneveléssel szaporítják. fenil-glikozidok (pl. kisebb tannintartalma miatt húgyúti fertőtlenítőként (pyelitis. kb. Hg.

de nem tömegesen. ízesítő. Zömmel júniusban és augusztusban virágzik. catalpol. VIII. molyhos ökörfarkkóró Honos Európában. gyanta. szántóföldek szélén országszerte gyakori. rezveratrol. Verbascum thapsus L. 0. réteken. külsőleg sebkezelésre. dezoxojervin. 4. arabinogalactan. Erősen nedvszívó. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) észak-amerikai zászpa Veratri viridis (seu americani) rhizoma Honos atlantikus É-Amerikában. VII.] dúsvirágú ökörfarkkóró Honos Európában. Kétéves lágyszárú. antirheumaticum. Ázsia mérsékelt égövi részein. – VERBENACEAE közönséges vasfű Verbenae herba (DAC) = Columbariae herba Honos Európában. Madagaszkár. Évelő lágyszárú. Utak. zsíros olaj. Verbena officinalis L. parlagokon. Ázsia mérsékelt égövi részein.2-0. Verbasci flos (Ph. 3% nyálka-heteropoliszaharid (xiloglucan. szaponin (verbascosaponin. Homeopathia. emeticum. Indiai-szubkontinensen. Hg. elég ritka száraz gyepekben. izogermidin. mint előbbinél (még germin. diureticum.doksi. Sri Lanka. Júliustól szeptemberig virágzik. szerves savak.. protocatechualdehid. Ekkor gyűjtik a 40 cm-es csúcsi hajtásokat. emeticum. jervin. két. Homeopathia. szerves savak. évelő lágyszárú. Kivonata spasmolyticum. 0. kivonat vagy gyógyszerek (protoveratrin A. Hatóanyag: kb. cukor. meghűléses hurutok esetén. vanillinalkohol. évelő. cserzőanyag Alkalmazás: cholereticum. Veratrum album L. VII. Ph.5 m magas. Ny-Ázsiában. terápiás dózisban régebben antihypertensivként.és Dél-Amerikában. triterpén szaponinok. keményítő. inkább az Alföld láprétjein. kis termetű lágyszárú. cukrok. B) formájában adagolva. mulleinsaponin I-VII).5-4% flavonoid. szterol. Fűszer. Homeopathia. Tahiti. feniletanoid-glikozid verbascosid (= acteosid). kb. Verbascum thapsiforme Schrad. Gyűjthető.5% iridoid (aucubin.). germidin.: Verbascum densiflorum Bert. flavonoidok.) Verbasci folium Hatóanyag: virágban kb. lázcsillapító.hu [syn. Indiai-szubkontinensen. Ph. Régen népgyógyászatban purgans. Védendő. Homeopathia. fenolkarbonsav. Dunántúli Középhegységben. Virágját kinyíláskor. Hg. B. gyanta. – SCROPHULARIACEAE szöszös ökörfarkkóró Honos Európában. germitrin. nyálka-heteropoliszaharid. sokfelé (pl. vanilloidok (vanillin-β-glikozidok). 0. szitoszterol.) Ames] vanília Vanillae fructus Honos Közép. Szórványosan. savas arabinogalactan. Alkalmazás: enyhe expectorans felső légúti. speciosid stb. Ázsia mérsékelt égövi részein.. Levél asthma eredetű bronchitisben is. rubijervin. Nálunk szórványosan fordul elő. veratramin. Levélben szaponin. 2 m magas. árkok mentén. Kétéves lágyszárú. vanillinsav. népgyógyászatban diureticum. Pozsgás szárú. léggyökeres. lázcsillapító. Termeszthető. por.5-1. Ázsia mérsékelt égövi részein. Kaukázusban. 10% invert cukor. [syn. veramin. KAfrika) termesztik. Eur. Egy-. csészével vagy anélkül gyűjtik.5-3% vanillin. Mexikóban. Verbascum phlomoides L. Jáva. É-Afrikában. dysmenorrhoea és histeria esetén. illatszeriparban. 1% szteroidszapogeninszerű alkaloid (protoveratrin A. germbudin) Alkalmazás: antihypertensiv. veramarin). Alaszkában. Hg. Hatóanyag: hasonló.és féregirtó (pl.) Honos Európa. hidroxi-rezveratrol Alkalmazás: mérgező. illóolaj. tinctura). sedativum. ruderális társulásokban néha nagyobb mennyiségben található. külsőleg állatgyógyászatban tetű.vagy többéves. protocatechusav. digiprolakton. Veratrum viride Ait. Gyomtársulásokban gyakori. kúszó növény. Napon vagy műszárítón szárítják (beszáradás 7:1). – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) fehérzászpa Veratri (albi) rhizoma et radix (Ph.: Vanilla fragrans (Salisb. balzsam.Forrás: http://www. mérgező. aucubin. Hatóanyag: 1. . Gyűjthető.

gumianyag. szerves savak.) Nash – POACEAE [syn. benzoesav.: Leptandra virginica (L. kevés illóolaj. Kb. Áttelelő lágyszárú. sokféle bi. verprosid.és kvercetin-glikozid). Hatóanyag: gyantaszerű viburnin. cserzőanyag. szitoszterol.és β-vetivon.és láperdőkben országszerte elég gyakori. Andropogon muricatus Retz. Vetiveria zizanioides (L. Homeopathia. vékony rétegben kiterítve vagy műszárítón (40-500C-on) szárítják (beszáradás 4-5:1). Homeopathia.2-0.. emmenagogum. Trópusokon sokfelé termesztik. néha fa. külsőleg sebgyógyító. Homeopathia. étvágyjavító. martynosid).. a kerti labdarózsa). sűrűn növő fű. paeonisid. herbában viburnin. Homeopathia. khusol. nyomokban alkaloid. Veronicastrum virginicum (L.] indiai szövőfű Vetiveriae radix = Ivarancusae radix Vetiveriae aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen. – SCROPHULARIACEAE orvosi veronika Veronicae herba (DAC) = Veronicae officinalis herba Honos Európában. verbascosid.hu Árnyékos. 4 m-re is megnövő cserje. flavonoidok (főleg luteolin-glikozidok).) Nutt.3 m-es magasra növő évelő. fenolkarbonsavak. Levél laxans. lodrosid. Ny-Ázsiában. roseum L. Európában néhol dísznövény. Illóolaja is hasonlóan. Főleg a Középhegységben. – SCROPHULARIACEAE [syn. az Alföldön igen szórványos. Kaukázusban. triterpén. – CAPRIFOLIACEAE . laxans.) PB. erőteljes. flavonoid (astragalin.) Farw. 1. hastatosid). Veronica beccabunga L. gyanta.5-1% iridoid-glikozid (catalpol. Homeopathia. júliusban virágzik. cserzőanyag. Hatóanyag: metoxi. Viburnum prunifolium L. A talaj feletti virágos hajtást gyűjtik. Hatóanyag: aucubin. Veronica virginica L. cserzőanyag.és dimetoxi-fahéjsav és észtereik.: Anatherum muricatum (Retz. Áttelelő lágyszárú. mussaennosid). fahéjsav-származékok Alkalmazás: kéreg enyhe spasmolyticum dysmenorrhoea esetén. Hatóanyag: 0. fenolkarbonsav Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. (Gömbös virágzatú. – CAPRIFOLIACEAE kánya bangita Viburni opuli cortex Viburni opuli herba Honos Európában. szellős helyen.doksi. meddő convar. kivonatai enyhe gyulladás. Hatóanyag: 0. emeticum. A Középhegységben és a Dunántúlon mészkerülő tölgyesekben elég gyakori. 6% gyanta Alkalmazás: cholereticum. flavonoid. hatásos köszvény és reuma kezelésében is. gyanta.Forrás: http://www. szitoszterol. illóolaj (szerves savak észterei). emmenagogum. szitoszterol Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans bronchitisben és asthma bronchiale esetén. kb. fenolkarbonsavak (kávésavszármazékok. Viburnum opulus L. laxans.] virginiai veronika Leptandrae virginicae rhizoma et radix Honos É-Amerikában. Veronica officinalis L. Homeopathia. nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. pl. sokszárú. Ázsia mérsékelt égövi részein. lupeol.és fájdalomcsökkentők főleg reumás betegségekben. veronicosid. stomachicum. viasz. ursolsav. még illatszeriparban is..és triciklusos primer. khusimol stb. É-Afrikában. Évelő lágyszárú. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1). stimulans. emeticum. 60% szeszkviterpen α. galactagogum. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. Liget. friss patakokban vagy patak mentén elég gyakori. szitoszterol. szekunder és tercier szeszkviterpen-alkohol (vetiverol. cserzőanyag. pektin. Indokínában.5% iridoid-glikozid (verbenalin = cornin. Indiai-szubkontinensen. valeriansav. Júniusban. vértisztító. egyéb kempferol. Ázsia mérsékelt égövi részein. – SCROPHULARIACEAE deréce veronika Beccabungae herba = Veronicae beccabungae herba Honos Európában. sarjtelepes. szénhidrátok Alkalmazás: diaphoreticum. n-triacontan.).

aglikonok hirundigenin.Forrás: http://www. Száraz gyepekben országszerte gyakori. menorrhagia. É-Afrikában.és K-Európában. virág enyhe hashajtó. virágban alkaloid violin. Vinca minor L. Hatóanyag: gyökérben metilszalicilát. cserzőanyag.: Cynanchum vincetoxicum (L. utóbbi kerti dísznövény vagy parkokban található. kvercetin. amyrin) Alkalmazás: mérgező. a drog migrénes fejfájást. kevésbé hatásos társalkaloid. kumarin aesculetin. emeticum. izoklorogénsav. diaphoreticum.3% ursolsav. Áttelelő lágyszárú. Kaukázusban. flavonoidok Alkalmazás: kivont vincamin gyógyszer formájában antihypertonicum. vérzések esetén vérzéscsillapító. – VIOLACEAE háromszínű árvácska . herba és levél is expectorans. L-dopa kivonható. legumelin stb. sok egyéb. Kávépótszer. Hatóanyag: biflavon amentoflavon. cyanoalanin. Áttelelő. gyakran 1. diureticum. triterpen amyrinek. Kertekbe. továbbá tylophorin. et K.és arilalkoholok és észtereik. anhidrohirundigenin. scopolin. Vicia faba L. iononok. curcumen. vicilin. sedativum. nálunk főként takarmánynak.hu szilvalevelű bangita Viburni prunifolii cortex Honos É-Amerikában. Homeopathia. Ny-Ázsiában. Viola tricolor L. kisebb cserje vagy fa. fitin Alkalmazás: nyersen mérgező lehet (favismus. É-Afrikában. fenolkarbonsav klorogénsav. oleanolsav. klimaxos panaszok esetén. szalicilsav. Viola odorata L. 2% cserzőanyag. szitoszterol. cyanin. szerves savak. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyános-tölgyesekben. Kis-Ázsiában. Egyéves lágyszárú. szalicilsav és glikozidjai Alkalmazás: gyökér expectorans. 3. herbacea W. iridoid-glikozidok Alkalmazás: uterusra spasmolytikus. sedativum. neurogén tachycardiát csillapít. diureticum. purgativum. előbbi főleg déldunántúli száraz gyepekben és réteken elég gyakori. Homeopathia. Áttelelő lágyszárú. szaponin. örökzöld lágyszárú. továbbá zingiberen.4-dioxi-fenilalanin (dopa). szterolok (szitoszterin.25-1% indolalkaloid vincamin.). csökkenti a fájdalmat dysmenorrhoea. elvadulhat.5 m magasra megnő. továbbá tonicum. major L. antiscleroticum. salicin. – FABACEAE lóbab Viciae fabae semen Honos Mediterraneumban. levélben. továbbá fenolkarbonsavak. antisepticum. 1. Homeopathia. Hatóanyag: fehérjék (legumin. Népgyógyászatban korábban emeticum. herbája is tartalmaz hatóanyagot.és K-Európában. – VIOLACEAE illatos ibolya Violae odoratae flos = Violarum flos Violae odoratae folium Violae odoratae herba Violae odoratae rhizoma et radix Honos Európában. világszerte termesztik. – APOCYNACEAE kis télizöldmeténg Vincae minoris herba Honos Közép.doksi. Lomberdőkben a Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. herbában violin. Kaukázusban. Homeopathia. nagy adagban aconitinszerű. Hatóanyag: gyökérben szteroid szaponinok keveréke (vincetoxin). temetőkbe telepítik. flavonoid. Vincetoxicum hirundinaria Medic. több ősi fajból jött létre. alkaloid odoratin. convicin. nyomokban illóolaj (alkil. vanillin).] méreggyilok Vincetoxici rhizoma = Cynanchi vincetoxici rhizoma Cynanchi vincetoxici herba Honos D. piperonal (protocatechualdehid-metiléter). diaphoreticum. ursolsav. lathyrismus). antisepticum. expectorans. Mindkét drog homeopathiában.) Pers. – ASCLEPIADACEAE [syn. Hatóanyag: 0. viburnin. alkoholok. friedelin. népgyógyászatban tumorellenes. Kaukázusban. pirimidin-származék vicin. kb. scopoletin. kisebb adagban enyhén szívre ható. szaponin. amarum. kúszó. A V. és V.

ahol termeszthető. Kivont lektinek gyógyszer (pl.. nátha. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). hosszú bottal. flavon casticin Alkalmazás: kivonata mastalgia. Ny-Ázsiában. Nálunk elvétve fordul elő parkokban. hallucinogen (indiánoknál parica. szerves savak. ősztől tavaszig gyűjtik a vékonyabb (ceruza vastagságú) ágakat. népgyógyászatban felső légúti panaszok enyhítésére (grippe. Lombos (kivéve bükk. a B peptidlánc specifikusan kötődik galaktózhoz). polychroma (Kern. – VITIDACEAE szőlő Vitis viniferae folium Vitis fructus Őse. rendszerint kampós. vékonyan elterítve. Violae herba cum floris (Ph. Vetési és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. szil) és tűlevelű fákon félélősködő. Áprilistól júniusig virágzik.) = Violae tricoloris (= trinitatis) herba = Jaceae herba Hatóanyag: 0. arabinogalactan) Alkalmazás: teadrogként antihypertonicum enyhébb hypertoniában (peptidek nem szívódnak fel). enyhe diureticum. Egy. gyertyán. violaxanthin Alkalmazás: külsőleg és belsőleg bőrbetegségek (ekcéma. kondenzált tanninok. Kínában. szerves savak. intravénás injekció) formájában tumorterápiában adjuvans. cserzőanyag. impetigo. 2-4. Viscum album L. C. Mediterráneumban. gallocatechin. Szibériában.és Ny-Ázsiában. hemolitikus peptid. subalpina Gaud. -dimetiltriptamin-származékok Alkalmazás: psychotrop.) szórványosan a Középhegység és a Dunántúl egyes helyein. subsp. tricolor. epicatechingallát. syringaresinol-glikozidok).5% cserzőanyag.5% illóolaj (cineol. vértisztító reuma. köszvény és érelmeszesedés ellen.3% szalicilsav és származékai (pl. dysmenorrhoea.és K-Európában. Murr. Kaukázusban. epóna). pruritus) kezelésére. fenolkarbonsavak. A Dunántúlon gyakori. É-Afrikában. mert könnyen befülledhet (beszáradás 3:1). VIII. metilszalicilát). Ph. acne. flavonoid (vitexin. az Alföld szélein szórványos.hu Honos Európában. áprilisban virágzik. a tölgyfán és fenyőkön lektin III. fásodó szárú. megfázás esetén). A hajtást virágzáskor gyűjtik és árnyékos. pinen). 0.vagy többéves lágyszárú. szerepük lehet metastasis megelőzésében. a Vitis sylvestris C. honos Európában. catechin.). apró árvácska. mezei árvácska Honos Európában. Árnyékban. fenolkarbonsavak. A és B peptidlánccal. ízületi bajok esetén. anthocyanidinek. Ny-Ázsiában. Márciusban. cyanidinek. Hg. továbbá kitinhez kötődő lektin. Egyéves lágyszárú. amenorrhoea. és más Virola fajok – MYRISTICACEAE yakée Honosak D-Amerikában. kumarin (umbelliferon). Hatóanyag: kéreg gyantájában N-metil. Gmel. orientin. kb. Ny. subsp.és Közép-Ázsiában. Virola calophylloidea Mgf. Homeopathia. rhamnazin). kertekben. 4. fafajok. Kaukázusban.06-0. Viola arvensis Murr. fenolkarbonsavak. iridoid-glikozidok (agnusid. Nem permetezve ehető (káposztalevél helyettesítése egyes húsételekhez). – VERBENACEAE barátcserje Agni casti fructus (= semen) Honos D. kávésav-származékok. rutin stb. biogén aminok (tyramin). 10% nyálka-heteropoliszaharid. gallocatechin. leucoanthocyanidinek. aucubin). Szibériában. lehetőleg szobahőmérsékleten. Kb. Eur. Vitis vinifera L. fenilpropanok. örökzöld évelő. továbbá galactogogumként. immunmodulans. klimaxos panaszok esetén. Hatóanyag: lektin (fagyöngy-lektin I-III.) J. Alfajai (subsp. a lombos fákon élősködőben lektin I. Homeopathia. rezveratrol és egyéb stilben- .Forrás: http://www. Fontos kultúrnövény világszerte. nyálka-heteropoliszaharid (galacturonan. termésben flavonoidok. Hatóanyag: levélben 4-5% flavonoid. Vitex agnus-castus L. flavonoidok (izorhamnetin. catechin.. lignanok (syringenin-. népgyógyászatban még szédülés ellen. gyakran forgatva szárítjuk. Hatóanyag: kb. Homeopathia. 4 m magas cserje vagy fa. valamint 46 aminosavból álló oligopeptid viscotoxin. Közép. pro-.doksi. – LORANTHACEAE fehér fagyöngy Visci herba (DAB) Visci stipes (= herba) Visci albi folium Honos D-Eurázsiában.

étolaj. cinarin (dicaffeoilkinasav). anahygrin).2-0. emiatt bél.doksi. – ASTERACEAE szúrós szerbtövis Xanthii spinosi herba. xysmalogenin). szeszkviterpén-lakton xanthanolid (xanthinin. 0.31. antipyreticum. uzarosid. Hatóanyag: mint előbb. levél antitumor aktivitású (citotoxikus withaferin A miatt). de százszor gyengébb. érett magban kb. – SOLANACEAE álombogyó Withaniae radix Withaniae folium Honos DK. 0. Hatóanyag: “uzaron” extractum 40%-a kardenolid szteroid glikozid (aglikon uzarigenin = 5-αdigitoxigenin. érelmeszesedés ellen. parlagokon. dysmenorrhoea és enuresis esetén. Szántókon. Indiai-szubkontinensen. még xanthinin-izomerek (pl. cholin. illóolaj (limonen. Br. oleanolsav. Homeopathia.hu származékok. magból kivont zsíros olaj kozmetikum. fontosabb glikozidok: uzarin. xanthatin). sedativum. szterolok. laza talajokon gyakori gyom. 3-15% fruktóz és glükóz.) Dun.8 m magas. kb. viaszalkoholok.(folium) Honos D-Amerikában. carveol. húgyúti fertőzésekben is hatásos (főleg kivonatok formájában) orvosi ellenőrzéssel.) R.és uterus-motilitas csökkentő és spasmolytikus. diarrhoea ellen). szitoszterol Alkalmazás: diureticum. xanthumin). Egyéves lágyszárú. p-cymen). Gyümölcs frissen és feldolgozva enyhe laxans. vitaminok. hemicellulózok. Évelő lágyszárú. tonicum. caryophyellen. továbbá fungicid. withanolid D. Homeopathia.2-0. pektin. xanthinin fungicid. gyomtársulásokban gyakori. inozit. – ASTERACEAE bojtorján szerbtövis Xanthii strumarii herba = Lappae minoris herba Honos Európában. Hatóanyag: levélben főleg ergostan-típusú szteroid (withanolid) alkaloid (lakton-típusú withaferin A. X Xanthium spinosum L. aphrodisiacum. antibakteriális (dysenteria. – ASCLEPIADACEAE Uzarae radix Honos D-Afrikában.8 m magas. viaszok. diaphoreticum. bor számos gyógybor alkotórésze. 40% zsíros olaj (herbában kevesebb vagy alig) Alkalmazás: diureticum. hidrokinon. urezin. antibakteriális. tokoferol. pyrazol alkaloid (withasomnin) Alkalmazás: gyökér sedativum. 70% cserzőanyag Alkalmazás: levél adstringens. terpinolen. E). Egyéves lágyszárú. karotinoidok.és DNy-Európában. készítményeit hasmenés ellen. dimetil-allil-apigenin. Afrikában.5 m magas cserje. emmenagogum. Zavart helyeken. diaphoreticum. Hatóanyag: illóolaj. illékony észterek. továbbá kávésav. diureticum. resveratrol-tartalma miatt (főleg vörösborok) mai népgyógyászatban szívinfarktus megelőzésére. Ny-Ázsiában. malária-ellenes. Y .Forrás: http://www. magban 10-20% zsíros olaj. Xanthium strumarium L. gyanta. 0. világszerte elterjedt. Xysmalobium undulatum (L. világszerte elterjedt. W Withania somnifera (L. Ny-Ázsiában. visszamaradt anyag tanninforrás. Arab-félszigeten. xysmalorin Alkalmazás: strophanthinhoz hasonló. ártereken. gyökérben még piperidin-pirrolidin alkaloidok (pl.

Ph. terpineol és más terpének). Homeopathia. berberin. flavon. fogyasztószer. gyógyászati és élelemiszer értékű olajat nyernek. 4. 23% szaponin. Hg. Hatóanyag: bibében kb. yuccagenin) Alkalmazás: tonicum. 2% zsíros olaj. pyranokumarin xanthoxyletin. Ph.) Zingiberis aetheroleum Honos trópusi DK-Ázsiában. fogfájás-csillapító. – RUTACEAE [syn. VIII. Világszerte termesztik. 4. Egyéves lágyszárú. sűrű levélrózsával. Előbbi homeopathiában. jótékony cystitis. Yucca schidigera Roezl – AGAVACEAE Moháve-jukka Yacca Honos DNy-USA-ban (pl.és herbicid-rezisztens transzgénikus fajta) ismeretes. vastagbél-fertőtlenítő. Szemben kb..) Maydis oleum raffinatum (Ph.] gyömbér Zingiberis rhizoma (Ph. 2-3% gyanta. . 0. a telet átvészeli. Zingiber officinale Roscoe – ZINGIBERACEAE [syn. köszvény.. Ph. – POACEAE kukorica Maydis stigma = Zeae mays flos Maydis amylum (Ph. VII. fás szárú évelő.] amerikai tüskéssárgafa Zanthoxylum clava-herculis L.hu Yucca filamentosa L.doksi. számos fajta és hibrid (újabban rovar. Eur. Eur. 3% gumianyag. diureticum.] Herkules-fa Zanthoxyli americani cortex Honosak É-Amerikában. tigogenin stb. 4.: Xanthoxylum carolianum Lam. gitogenin. cserjék vagy fák. Évelő lágyszárú. spasmolyticum. Eur.Forrás: http://www. 20 cm hosszú levelekkel. Hg.) Honos Mexikóban. – AGAVACEAE kerti jukka. reuma. fokozza az ellenállóképességet. kólika és diarrhoea esetén. dús. Z Zanthoxylum americanum Mill. 12% cserzőanyagszerű polifenol. Hatóanyag: cserzőanyag. kb.: Amomum zingiber L.) Alkalmazás: homeopathia. Hg.: Zanthoxylum (= Xanthoxylum) fraxineum Willd. nyálka-heteropoliszaharid. gyakran 2 m magas virágzattal. Hg. pálmaliliom Yuccae filamentosae folium Honos DK-USA-ban. VIII. VIII. diaphoreticum. Nálunk is gyakori kerti dísznövény. illóolaj. Zea mays L. főleg Indiában és Kínában termesztik. kálium. gyanta. carvacrol. népgyógyászatban antidiabeticum idősebb korúaknak. készítményeit speciális tisztítókúra során is használják méregtelenítésre. Erőteljes. [syn. 50-60% keményítő. Ph. Szemből gyógyszeripari célra is alkalmas keményítőt. betain. xantoxylin N-metilizicorydin Alkalmazás: stomachicum. kb. kb. Arizonában). adaptogén. Hatóanyag: szteroid szaponinok (aglikon yuccagenin. 4-5% zsíros olaj (emrióban) Alkalmazás: diureticum..1% illóolaj (pl. kb. tonicum. Hatóanyag: szteroid szaponin (pl..

csípős aralifás gingerol (főleg 6gingerol) és shogaol. aperitivum. Cera flava – sárga viasz: Apis mellifera. Hatóanyag: 0. Alkalmazás: kenőcsök készítése Cetaceum – cetvelő: Physeter macrocephalus koponyájának és gerincoszlopának üreges részeiben lévő folyékony és könnyen megszilárduló zsiradék. 10% cserzőanyag.Forrás: http://www. gyanta Alkalmazás: a porított drogból tinktúrát (Tinctura cantharidis). de a Földközi-tengertől Indiáig és Japánig sokfelé termesztik. Spanyolország és Kaukázia fedezi a szükségletet. mag népgyógyászatban álmatlanság. stomachicum. Unguentum Stearini készítése Gelatina (purissima) – fehér zselatin: csontból és bőrhulladékból készülő enyvszerű. fűszer (curry). szerves savak. nyálka-poliszaharid. tisztított viasz. glükóz. Kisebb cserje vagy akár 8 m magas fa. 2% zsíros olaj. egyes kemotípusokban citral stb. illóolaj.és illatszeripar. gyanta. legyengülés esetén. Begyűjtve éterrel. Homeopathia. Főleg a Balkán. orgonán. flavonglikozidok. édességadalék. tisztított kollagén-hidrolizátum Alkalmazás: kapszulák. kúpok készítéséhez Hirudo – orvosi pióca: Hirudo medicinalis hirudin és hirudonin Alkalmazás: véralvadásgátló. expectorans. galaktóz. továbbá kevés diaril-heptanoid gingeron A és B. zingiberol. “cetin”) Alkalmazás: pl. megszárítva és aprítva forrázat vagy tinktúra készíthető belőle. lipidek. Cantharis – kőrisbogár: Lytta vesicatoria. hólyaghúzó. továbbá carminativum.5-3% illóolaj (30-40%-a szeszkviterpén zingiberen. kenőcsöt (Unguentum cantharidatum veterinarium) készítenek. erős vizelethajtónak használták régen. az állatgyógyászatban aphrodisiacum. kb. bőrre helyezve egy gyűrűsféreg akár 10 g vért szívhat ki. szeszkviphellandren. bodzán különösen megtalálható májustól júliusig. szerves savak. ADDENDUM (fontosabb állati eredetű drogok) Blatta orientalis – csótány: elpusztítva. likőr.doksi. kb. farnesen. Hajszesz alkotórész. 18% ar-curcumen. Szicília. mely főleg cetilalkohol zsírsavakkal képzett észtereiből áll (főleg palmitinsavas cetilészter. 50% keményítő Alkalmazás: dyspepsia. kb. tonicum. fruktóz.6-0. . Ziziphus (= Zizyphus) jujuba Mill. kumarin. Bőrvörösítő.9% kantaridin (izobenzofurándion-epoxid-származék). – RHAMNACEAE jujuba(fa) Jujubae fructus (= bacca) = Ziziphi (= Zizyphi) fructus Jujubae semen = Ziziphi (= Zizyphi) semen Honos DK-Ázsiában. magban szaponin jujubosid A és B Alkalmazás: gyümölcs expectorans. mucilaginosum. Túladagolva könnyen okozhat vesegyulladást. mézelő méh által készített lépfal forró vízzel történő megolvasztásával nyert. szaharóz. depurativum. 40 0C-nál nem magasabb hőmérsékleten szárítják.). gyanta. élelmiszer-. benzinnel vagy forró gőzzel elpusztítják. stimulans (daganatmegelőzésben is használják). digestivum.hu Hatóanyag: 1. kloroformmal. Hatóanyag: gyümölcsben 1-2% aszkorbinsav.

jekorinsav.] sellak..): lakkpajzstetvek megtermékenyített nőstényeinek váladékából készített termék. -ban hivatalos drogok és készítményeik listája (zárójelben a drogot vagy kivonatot szolgáltató növény neve) Absinthii herba (Artemisia absinthium) Acaciae gummi (Acacia senegal) Acaciae gummi dispersione desiccatum (Acacia senegal) Agar (Gelidium.doksi. Laccifer lacca Kern. A-. Illicium verum) Anisi fructus (Pimpinella anisum) Anisi stellati fructus (Illicium verum) Arachidis oleum hydrogenatum (Arachis hypogaea) Arachidis oleum raffinatum (Arachis hypogaea) . VIII. Gymnogongrus. Ahnfeltia. Összetétele: telített zsírsavak (palmitinsav. külsőleg kenőcsök készítésére Függelék . Eucheuma) Agrimoniae herba (Agrimonia eupatoria) Alchemillae herba (Alchemilla xanthochlora) Allii sativi bulbi pulvis (Allium sativum) Allium sativum ad preparationes homoeopathicas (Allium sativum) Aloe capensis (Aloë ferox) Aloes extractum siccum normatum (Aloë ferox) Aloe barbadensis (Aloë vera) Althaeae folium (Althaea officinalis) Althaeae radix (Althaea officinalis) Amygdalae oleum raffinatum (Amygdalus communis) Amygdalae oleum virginale (Amygdalus communis) Angelicae radix (Angelica archangelica) Anisi aetheroleum (Pimpinella anisum. Lacca (in tabulis) (Ph. Gracillaria. Hg.: Tachardia lacca Ker.hu Lacschadia indica Madihasan (Coccidae) [syn.Ph.és D-vitamin pótlására.és E-vitamin Alkalmazás: belsőleg A.Forrás: http://www. telítetlen zsírsavak (palmitoleinsav. egyik fő feldolgozó Dél-Norvégia. mirisztinsav. sztearinsav). D3. Oleum iecoris (jecoris) morrhuae – csukamájolaj: Gadus morhua és más Gadus fajok (tőkehalak) friss májából előállított zsíros olaj. V.). Hg. gadoleinsav stb.

C. C. ballayi. C. C.hu Arnicae flos (Arnica montana) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Citrus aurantium subsp.doksi. C. uliginosum. sinensis) Ballotae nigrae herba (Ballota nigra) Balsamum peruvianum (Myroxylon balsamum var. C. monogyna. amara) Aurantii dulcis aetheroleum (Citrus aurantium subsp. pendula. C. monogyna) Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Crocus sativus) Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Curcuma xanthorrhiza) Cyamopsidis seminis pulvis (Cyamopsis tetragonolobus) Digitalis purpureae folium (Digitalis purpurea) . nigra) Crataegi fructus (Crataegus laevigata. amara) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Citrus aurantium subsp. littorale subsp. genuinum) Belladonnae folium (Atropa belladonna) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Atropa belladonna) Belladonnae folii tinctura normata (Atropa belladonna) Belladonnae pulvis normatus (Atropa belladonna) Betulae folium (Betula lenta.Forrás: http://www. B. C. C. monogyna. pereirae) Balsamum tolutanum (Myroxylon balsamum var. C. minimum. nitida. B. pulchellum) Centellae asiaticae herba (Centella asiatica) Cera carnauba (Copernicia prunifera) Chamomillae romanae flos (Chamaemelum nobile) Chelidonii herba (Chelidonium majus) Cinchonae cortex (Cinchona pubescens) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Cinnamomum aromaticum) Cinnamomi cortex (Cinnamomum verum) Cinnamomi corticis tinctura (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Cinnamomum verum) Citronellae aetheroleum (Cymbopogon winterianus) Cocois oleum raffinatum (Cocos nucifera) Colae semen (Cola acuminata. C. pubescens) Boldo folium (Peumus boldus) Calendulae flos (Calendula officinalis) Capsici fructus (Capsicum annuum var. C. verticillata) Coriandri fructus (Coriandrum sativum) Crataegi folium cum flore (Crataegus azarolus. amara) Aurantii amari floris aetheroleum (Citrus aurantium subsp. nigra) Crataegi folii cum flore extractum siccum (Crataegus azarolus. laevigata. frutescens) Carthami oleum raffinatum (Carthamus tinctorius) Carvi fructus (Carum carvi) Caryophylli flos (Syzygium aromaticum) Caryophylli floris aetheroleum (Syzygium aromaticum) Centaurii herba (Centaurium minus. laevigata. amara) Aurantii amari flos (Citrus aurantium subsp. C.

serratulatus. F.doksi.Forrás: http://www. herbaceum. Ascophyllum nodosum) Gentianae radix (Gentiana lutea) Gentianae tinctura (Gentiana lutea) Ginkgo folium (Ginkgo biloba) Ginseng radix (Panax ginseng) Gossypii oleum hydrogenatum (Gossypium arboreum. G.hu Eleutherococci radix (Eleutherococcus senticosus) Equiseti herba (Equisetum arvense) Eucalypti folium (Eucalyptus globulus) Eucalypti aetheroleum (Eucalyptus globulus) Filipendulae ulmariae herba (Filipendula ulmaria) Foeniculi amari fructus (Foeniculum vulgare) Foeniculi dulcis fructus (Foeniculum vulgare) Frangulae cortex (Frangula alnus) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Frangula alnus) Fraxini folium (Fraxinus excelsior) Fucus vel Ascophyllum (Fucus vesiculosus. barbadense. G. G. hirsutum) Graminis rhizoma (Agropyron repens) Hamamelidis folium (Hamamelis virginiana) Harpagophyti radix (Harpagophytum procumbens) Helianthi annui oleum raffinatum (Helianthus annuus) Hibisci sabdariffae flos (Hibiscus sabdariffa) Hyperici herba (Hypericum perforatum) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Hypericum perforatum) Ipecacuanhae radix (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae pulvis normatus (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae tinctura normata (Psychotria ipecacuanha) Juniperi pseudo-fructus (Juniperus communis) Lavandulae flos (Lavandula angustifolia) Lavandulae aetheroleum (Lavandula angustifolia) Leonuri cardiacae herba (Leonurus cardiaca) Levistici radix (Levisticum officinale) Lichen islandicus (Cetraria islandica) Limonis aetheroleum (Citrus limon) Lini semen (Linum usitatissimum) Lini oleum virginale (Linum usitatissimum) Liquiritiae radix (Glycyrrhiza glabra) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Glycyrrhiza glabra) Lupuli flos (Humulus lupulus) Lythri herba (Lythrum salicaria) .

oleifera) Ratanhiae radix (Krameria lappacea) Ratanhiae tinctura (Kremaria lappacea) Rhamni purshianae cortex (Rhamnus purshiana) Rhei radix (Rheum officinale. l. napus. arenaria) Quercus cortex (Quercus petraea. robur) Rapae oleum raffinatum (Brassica napus subsp. rapa subsp.) Primulae radix (Primula veris. palmatum) Ricini oleum hydrogenatum (Ricinus communis) Ricini oleum virginale (Ricinus communis) Rosae pseudo-fructus (Rosa canina) . elatior) Pruni africanae cortex (Prunus africanus) Psyllii semen (Plantago afra. B. P.) Myristicae fragrantis aetheroleum (Myristica fragrans) Myrrha (Commiphora myrrha) Myrrhae tinctura (Commiphora myrrha) Myrtilli fructus recens (Vaccinium myrtillus) Myrtilli fructus siccus (Vaccinium myrtillus) Olivae oleum raffinatum (Oleum europaea) Olivae oleum virginale (Oleum europaea) Ononidis radix (Ononis spinosa) Opii pulvis normatus (Papaver somniferum) Opium crudum (Papaver somniferum) Origani herba (Origanum vulgare) Orthosiphonis folium (Orthosiphon aristatus) Oryzae amylum (Oryza sativa) Papaveris rhoeados flos (Papaver rhoeas) Passiflorae herba (Passiflora incarnata) Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata) Plantaginis ovatae semen (Plantago ovata) Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantago ovata) Polygalae radix (Polygala senega) Polygoni avicularis herba (Polygonum aviculare s. Rh.Forrás: http://www.doksi. l.hu Malvae sylvestris flos (Malva sylvestris) Matricaria flos (Matricaria recutita) Matricariae aetheroleum (Matricaria recutita) Matricariae extractum fluidum (Matricaria recutita) Maydis amylum (Zea mays) Maydis oleum raffinatum (Zea mays) Melaleucae aetheroleum (Melaleuca alternifolia) Melissae folium (Melissa officinalis) Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Mentha canadensis) Menthae piperitae folium (Mentha x piperita) Menthae piperitae aetheroleum (Mentha x piperita) Menyanthidis trifoliatae folium (Menyanthes trifoliata) Millefolii herba (Achillea millefolium s. Qu. P.

tricolor) Zingiberis rhizoma (Zingiber officinale) . alba) Salviae officinalis folium (Salvia officinalis) Salviae tinctura (Salvia officinalis) Salviae sclareae aetheroleum (Salvia sclarea) Salviae trilobae folium (Salvia fruticosa) Sambuci flos (Sambucus nigra) Sennae acutifoliae fructus. T.Forrás: http://www. S.hu Rosmarini folium (Rosmarinus officinalis) Rusci rhizoma (Ruscus aculeatus) Sabalis serratulae fructus (Serenoa repens) Salicis cortex (Salix alba. platyphyllos) Tormentillae rhizoma (Potentilla erecta) Tormentillae tinctura (Potentilla erecta) Tragacantha (Astragalus gummifer) Trigonellae foenugraeci semen (Trigonella foenum-graecum) Tritici amylum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum raffinatum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum virginale (Triticum aestivum) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Urtica dioica. europaea. S. purpurea. V. l. urens) Uvae ursi folium (Arctostaphylos uva-ursi) Valerianae radix (Valeriana officinalis s. T.doksi. S. U.) Verbasci flos (Verbascum phlomoides. V. S. l. S. alexandriai (Senna alexandrina) Sennae angustifoliae fructus. daphnoides. cordata. thapsiforme. S. fragilis. tinnevelly-i (Senna alexandrina) Sennae folium (Senna alexandrina) Sennae folium extractum siccum normatum (Senna alexandrina) Serpylli herba (Thymus serpyllum s.) Sesami oleum raffinatum (Sesamum indicum) Silybi mariani fructus (Silybum marianum) Soiae oleum raffinatum (Glycine max) Solani amylum (Solanum tuberosum) Solidaginis herba (Solidago canadensis. thapsus) Violae herba cum floris (Viola arvensis. V. gigantea) Solidaginis virgaureae herba (Solidago virgaurea) Stramonii folium (Datura stramonium) Stramonii pulvis normatus (Datura stramonium) Tanaceti parthenii herba (Chrysanthemum parthenium) Thymi herba (Thymus vulgaris) Thymi aetheroleum (Thymus vulgaris) Tiliae flos (Tilia cordata.

655 DOMOKOS J. 1948.és gyógynövényéről. 1997. Budapest. 667 BREMNESS. Növénytermesztők zsebkönyve. Phytochemistry.Forrás: http://www. Budapest. 391 AUGUSTIN B. Budapest. Akadémiai Kiadó. Budapest. 494 BABULKA P. Magyar Gyógynövények I. Boca Raton. Paris. Herbária. GIOVANNINI R. A. Gyógyítás illóolajos növényekkel – Aromaterápia. Argumentum Kiadó. Mezőgazda Kiadó.) 2000. Budapest. PRISZTER SZ. Képes gyógynövénykalauz. 1998. Gyógy. Budapest. 189 DUKE. Semmelweis Kiadó. ROM P. Általános és leíró rész. Handbook of Medicinal Herbs. 1998. TecDoc Lavoisier. Növényi Biokémia. A drogok történelme. Földművelésügyi Minisztérium. 915 CSAPODY V. 1995. Aranyhal.és aromanövények..és gyógynövények (Határozó kézikönyvek). 1985. J. 1991. Farmakobotanika 3.. 1981. 677 . L. A hagyomány szolgálatában – összegyűjtött dolgozatok. Budapest. Medicinal Plants. 1991. 304 BRUNETON.doksi. 484 DÁNOS B. Mezőgazda Kiadó. Budapest. J. Budapest. Budapest. 243 BERNÁTH J. Pharmacognosy. Fűszer.. 2000. New York. Budapest.. JÁVORKA S. Kiadó. Magyar növénynevek szótára. Planétás Kft – Mezőgazd.. 1966. Londres. OLÁH A. Magvető. Képes ismertető a világ több mint 700 fűszer. (szerk. Farmakobotanika – a gyógynövénytan alapjai (Kemotaxonómia). 400 BÁLINT S. Budapest. Gyógynövényismeret. 99 (114 képpel) BAYER I. 2000. Mezőgazdasági Kiadó. 301 DÁNOS B.hu SZAKIRODALOM (FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT FORRÁSMUNKÁK) ANTAL J. Panemex és Grafo. 1959. CRC Press. 328 DOBY G.

718 HÄNSEL. Budapest. népies és latin nevei. Birkhäuser Verlag. Pharmakognosie – Phytopharmazie. 1934. G. Mezőgazd. A. Basel – Stuttgart HEGNAUER. 1989. K. Comm. 155 LIST. 1948. H.. M.. Vol.hu FARKAS S.) 1969-1979. Birkhäuser Verlag. P. 5. 94 HALMAI J. Budapest. 1993. Steinegger. 1995. JENSEN. H. Budapest. 1991.) 2003. G. 9-10: 31-49. 11-12: 155-160. Budapest. Taylor – Francis Int. 1977. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis. Jena. R. IV-VI. 576 KÓCZIÁN G. 780 HEGNAUER. 1112: 125-154.. J. Magyar Flóra (Flora Hungarica). GY. M. Stuttgart. A magyar flóra képekben. A népi orvoslás értékelési problémái. Hist.. Publ. Hist. PAPP J.. 1992.) 1999. Kiadó. Chemotaxonomie der Pflanzen I-X. Berlin. 1979.) 1990. Budapest. STICHER. R. LELLEY J. 1307 JÁVORKA S. Fischer Verlag. 416 FROHNE. 1996. Leguminosae I. Heidelberg. 1962-1992. New York HÄNSEL. Springer Verlag. Comm. Basingstoke. Academic Press. Gyógyszerészet 35: 95-99. Budapest. 418 GROTEWOLD. Studium. 1963. 1963. Mezőgazdasági Kiadó. London. Suppl.Forrás: http://www. – HEGNAUER. Totowa.. A gombák gyógyító ereje – mikoterápia az egészség szolgálatában. Iconographia Florae Hungaricae. 344 GODFREY.doksi. CSAPODY V. M. (Hrsg. Plant Functional Genomics – Methods in Molecular Biology. (Drogen). Suppl. Basel – Boston – Berlin HORNOK L. Régi magyar (gyógy)növénynevek. 356 HARBORNE. New York MÁNDY GY. Chemotaxonomie der Pflanzen XIb-1. C. Hist. SZABÓ L. SZABÓ I.. (szerk. R. Leguminosae II. Mezőgazda Kiadó. R. J. R. 339 . Suppl. drogok magyar. Dekker.. Magyarország védett növényei. Kossuth-csillag Vénusz-sarucska. Kertészeti növények nemesítése táblázatokban. Egyes Solanaceae fajok pszichotomimetikumként való használata a népgyógyászatban. Budapest. HALMAI J. RIMPLER. (Ed. E. Budapest.. Springer Verlag. O. NOVÁK I. Inc. Agrochemicals from Natural Products. Comm.. A Helleborus (hunyor) fajok népgyógyászati felhasználására vonatkozó adatok. Gyógynövények. Természettudományi Társulat és Studium Könyvkiadó Részvénytársaság. Kir. Introduction to Ecological Biochemistry. B. New York. Magyar Gyógyszerészek Centenáris Bizottsága kiadása. növények. 331 JÁVORKA S. KELLER. Berlin. Med. Aufl. Budapest. Artis Med. U. B.. 1994. – HEGNAUER. Phytochemical Dictionary – a Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Humana.. Szántóföldi növények nemesítése táblázatokban. Mezőgazdasági Kiadó. SCHNEIDER. Heidelberg. KÓCZIÁN G.. Artis Med. Magy. HÖRHAMMER. 283 MÁNDY GY. E. BAXTER. 236. Gyógynövények termesztése és feldolgozása. 449 GRYNAEUS T. (szerk. 1925. L. 1964. Farmakognózia. 1403 HARBORNE. Heidelberg. Chemotaxonomie der Pflanzen XIa. H. D. Springer Verlag. (ed. KÓCZIÁN G. R. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis II-VI. Birkhäuser Verlag. Berlin. Basel – Boston – Berlin HEGNAUER. 1979.. Medicina Könyvkiadó. Systematik des Pflanzenreichs unter besonderer Berücksichtigung chemischer Merkmale und pflanzlicher Drogen. New York – Basel – Hong Kong. 1999. Mezőgazda. 1999..) 1992-1994.

183 SZENDREI K. 98-109. Baktérium-. 305 PRISZTER SZ. Würzburg. Amsterdam... Landsberg. L. 1983. Mezőgazda Kiadó. New York. EVANS. Färbepflanzen – Pflanzenfarben. CH. J.. A. 259 PETRI G. 2003. (ed. – SCHWEPPE. 2003. Budapest. 391-403. Microtrade Kft. Kábítószerekről gyógyszerész szemmel (sorozat).hu MINKER E.) 2002... 1999. Pécs. 304 TÓTH L. Aromaterápia mindenkinek. zuzmó. Ölpflanzen – Pflanzenöle. SZABÓ L. Integrative Phytochemistry: from Ethnobotany to Molecular Ecology. Elsevier. K. DEIM Z. Teadrogok a fitoterápiában. KORMANN. Eger. Pécs. SIMON T. 511 ROMEO. Cramer J. Gyógyszerészet 40: 845-848. gomba-. 1989. Bailliére Tindall.. RÁCZ-KOTILLA E. KG. A. pp.. Budapest SZABÓ L. TH. I-IV. Harasztok – virágos növények. KG. G. Ecomed. Erdők. Duftpflanzen – Pflanzendüfte. Ronald Press Co. 1996. Lexicon Nominum Herbarum. 2003. Plants of the Bible. Tankönyvkiadó. Medicina Könyvkiadó Rt. Landsberg. RÁCZ-KOTILLA E. Gyógyszerészet 47: 159-167. 587-592. 151 RÁCZ G. 2000. P. 329 ROTH. Sanitas. A magyar és a tudományos növénynevek szótára. NY. Pharmacognosy. GY. CD – Ars Medica Electronica. 2000. 812 UPHOF. ROMVÁRY V. J. GY. Budapest. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszéke és Schmidt und Co.. H. Debreceni Egyetem. Tankönyvkiadó.. K. 892 STIRLING J. NAGY G. 1968. – MOLDENKE. Edenscript. 793 SIMON T.. 402 RÁCZ-KOTILLA E. SZABÓ T. Verl.) 1991. W. Növénytani Tanszék és Botanikus Kert. Veszprém SZEKERES I. Allelopathy – Phytochemical Potential – Life Strategy. L. 1992. MIKITA K.. Budapest. 1992. alga-. GY. Debrecen. Acta Pharmaceutica Hungarica 74: 171-176. Encyclopaedia. Gyógynövények korszerű terápiás alkalmazása. 633-646. 323 TREASE. Budapest. JPTE TTK. Gyógyszertári Szinonimaszótár. THEISS. L. 1995-1998.. N. Gyógyszertári Központok Beszerzési és Szervezési Egyesülete. 2000. 143 ROTH. Kételyek és problémák a fitoterápiában. 1952. 319 RÁPÓTI J. RÁCZ G.. Budapest. C. GY. mezők patikája. Springer. K. Budapest.. Gyógyító növények. Gyógynövény és drogismeret (Farmakognózia). THEISS. 224-234. Baksa. Budapest.. Budapest. 2000.. 1997.Forrás: http://www. A magyarországi edényes flóra határozója. Fitoterápia az orvosi gyakorlatban. 1999. 2004. Aromax Rt. NYIREDY SZ. Növényneveink.és mohahatározó. Budapest. Gyógynövényismeret – a fitoterápia alapjai.-né 1988. – KORMANN. London. Teáskönyv. KORMANN. 544 ROTH. L.. 129 SZABÓ L. Arborum Fruticumqve Lingvae Latinae. Dictionary of Economic Plants. H. 328 PETRI G. 1992. Medicina Könyvkiadó. 1998. Ecomed AG und Co. MOLDENKE.doksi. Növényi poliszacharidok citoprotektív hatásáról. E. Pécs. Landsberg. AG und Co. 107 SZABÓ L. Lencsés György Ars Medica. (szerk. 1989. Aesculap. Ecomed Verlagsges. 591 .. 545 RÁCZ G. 1997. B.

pp. Teedrogen und Phytopharmaka. World Economic Plants – a Standard Reference. Stuttgart. Kluwer Acad. G.hu VAJKAI A. F. 668 WICKENS. 486 WICHTL. Arzneidrogen und ihre Inhaltsstoffe – Pharmazeutische Biologie II. ELTE.. CRC Press. Hg. VII. 1986) Pharmacopoea Hungarica (Ph. Boca Raton. Budapest. 328 VÁGÚJFALVI D. Publ. H. 2003. Szentgál – egy bakonyi falu folklórja. Akadémiai Kiadó. 2001.... 179-239. Stuttgart. kötet. R. 1997-2001) . 2000-2002) Deutsches Arzneibuch (DAB 2001) Deutscher Arzneimittel-Codex (DAC 1997-1999) Österreichisches Arzneibuch (ÖAB 1990-2000) Pharmacopoea Helvetica (Ph. Stuttgart. (Hrsg. VÁGÚJFALVI D. Helv. FINTELMANN. Budapest. B. 535 WIERSEMA. LEÓN. WAGNER. 2004) Pharmacopoea Europaea (Ph. V. M. Dordrecht – Boston – London. Univerzális és speciális mövényi anyagcsere – a növényi anyagok biogenetikai rendszere. 1999.) 1997.. kötet. H. In LÁNG F. WVG. E. Economic Botany – Principles and Practices. Eur. 1987. II. D. WVG. Hg. 1999.Forrás: http://www. VIII. Lehrbuch der Phytotherapie. New York. 4. Hippokrates Verlag. Washington.. I.C.doksi. 749 Gyógyszerkönyvek Pharmacopoea Hungarica (Ph. J. 648 WEISS. London. 1995. 1997.: A növényi anyagcsere élettana I-II.

hu .doksi.Forrás: http://www.

hu .doksi.Forrás: http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful