P. 1
Szabó László - Gyógynövényismeret (2005, 230 oldal)

Szabó László - Gyógynövényismeret (2005, 230 oldal)

|Views: 1,410|Likes:
Published by Viola09

More info:

Published by: Viola09 on Feb 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Forrás: http://www.doksi.

hu

Szabó László Gy.

GYÓGYNÖVÉNYISMERET
(speciális kollégiumhoz alapok)
biológus és biológia tanár szakos hallgatóknak (kiegészítő ajánlott ismeretek)

Tartalom
Általános rész 1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve 2. Etnobotanikai adatok, népi orvoslási tapasztalatok, herbáriumok 3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével a) Fotoszintézis b) Szénhidrátok c) Lipidek d) Polialkinek e) Speciális aminosavak és fehérjék f) Azotoidok g) Fenoloidok 4. Vadon termő, védendő és termesztett gyógynövények, gyógynövénynemesítés 5. Teadrogok primer feldolgozása, kivonatok készítése 6. Gyógynövények minősítése, fitokémiai értékelése 7. Gyógynövénykutatás, ipari gyógynövények 8. Fitoterápia, aromaterápia, homeopathia Gyógynövények (részletes rész) Addendum (fontosabb állati eredetű drogok) Függelék – Ph. Hg. VIII.-ban hivatalos drogok és készítményeik listája Szakirodalom (felhasznált és ajánlott forrásmunkák)

Forrás: http://www.doksi.hu

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve
A botanikában a binominális tudományos név használatos, vagyis a nemzetség (genus) neve után a faj (species) megnevezése következik. Ezt követheti az alfaj (subspecies) vagy a változat (varietas) neve. Pontosabb a névadás, ha feltüntetjük a rendszertani besorolásra alkalmas teljes növénynév szerzőjének (pl. L. = Linné) vagy szerzőinek (pl. W. et K. = Waldstein et Kitaibel) nevét, vagy nevük rövidítését. Így jobban eligazodunk az esetleges társnevek (szinonim nevek) között. Lehetőleg az aktuális, a tudomány legújabb eredményének megfelelő hivatalos nevet használjuk, ezáltal nem adunk alkalmat az összecserélésre és tévedésekre (PRISZTER 1998, SZABÓ 2004). Az érvényes flóraművekben, növényhatározókban használt magyar növénynevet érdemes még feltüntetni, ha egyáltalán az illető taxonnak van magyar neve. Csak akkor érdemes más, ismert magyar nevet is megadni, ha igen ismert és gyakran használatos (pl. orvosi székfű, kamilla). Érdemes megemlíteni, hogy sok népi vagy népies magyar név utalhat a gyógynövény hatására, ill. alkalmazási területére. Általában a farkas vagy ördög jelzős vagy összetételes szóhasználat mérgező vagy haszontalan tulajdonságra utal (a következő példákban az első név a hivatalos, az utána írt, dőlt betűs a népi): Achillea ptarmica – kenyérbél cickafark, bolhafű, tetűfű Aconitum napellus – kék sisakvirág, farkasfű, farkasgyökér, tetűfű Aegopodium podagraria – podagrafű (podagra = köszvény) Aethusa cynapium – ádáz, mérges ádáz, adázó bürög Agrimonia eupatoria – párlófű, patikai párlófű Agropyron repens – tarackbúza, ebgyógyítófű Alkanna tinctoria – homoki pirosító, báránypirosító, vörösgyökér Anthyllis vulneraria – nyúlszapuka, sebhere Aquilegia vulgaris – harangláb, gelesztafű Aristolochia clematitis – farkasalma, farkas hézaggyökér, farkasfül Atropa belladonna – nadragulya, álomhozófű, bolondfű, bolondbingó, farkasbogyó, farkascseresznye, ördögszőlő Betonica officinalis – orvosi tisztesfű, sebfű Bidens tripartitus – farkasfog, farkasnyílfű, ördögfog Borago officinalis – borágó, tetűvirág Capsella bursa-pastoris – pásztortáska, féregfű Carlina acaulis – szártalan bábakalács, ördögoldal Carthamus tinctorius – sáfrányos szeklice, olajözön, magyarpirosító Centaurium minus – kis ezerjófű, epefű, hideglelésfű, hideglelést gyógyító fű Chrysanthemum cinerariifolium – dalmátvirág, rovarölő aranyvirág, rovarporvirág Cichorium intybus – katángkóró, kávékatáng Cicuta virosa – csomorika, gyilkos csomorika, méregbürök Citrullus colocynthis – sártök, epetök, pugáló tök

Forrás: http://www.doksi.hu

Colchicum autumnale – őszi kikerics, kutyadöglesztőfű Consolida regalis – mezei szarkaláb, farkasfű Daphne mezereum – farkasboroszlán, farkashárs, farkasbors, méregpuszpáng, tetűfa Dictamnus albus – nagy ezerjófű, boszorkányfű Dryopteris filix-mas – erdei pajzsika, gilisztaűző, ördögborda Eryngium campestre – mezei iringó, boszorkánykerék, ördögcsokor, ördögkeringő, ördögrakolya Eupatorium cannabinum – sédkender, májgyógyítófű Euphrasia rostkoviana – orvosi szemvidítófű, szemvígasztalófű Galega officinalis – kecskeruta, pestisölőfű Geranium robertianum – nehézszagú gólyaorr, forrasztófű Glycyrrhiza glabra – igazi édesgyökér, cukorkóró, édesfa, mézgyökér Gratiola officinalis – csikorka, innyújtófű Herniaria glabra – kopasz porcika, szakadást gyógyító fű Hyoscyamus niger – beléndek, bolondítófű, boszorkányfű, csábítófű, csodamag Knautia arvensis – mezei varfű, kelésfű, vargyógyítófű, koszfű, rühfű, fekélyfű Leonurus cardiaca – szúrós gyöngyajak, szívfű, szíverősítőfű, torokgyíkfű Lysimachia nummularia – pénzlevelű lizinka, innyújtófű Melilotus officinalis – orvosi somkóró, molyfű Mentha pulegium – csombormenta, köszvénymenta Polygonatum officinale – salamonpecsét, farkascsengőfű Potentilla erecta – vérontófű, vérhasgyökér Primula veris – tavaszi kankalin, köszvényfű Prunella vulgaris – közönséges gyíkfű, toroköröme Pulsatilla nigricans – fekete kökörcsin, tikdöglesztő Ranunculus sceleratus – torzsikaboglárka, vízi méreg, sebesítőfű, libadöglesztő, farkasnevetőfű Reseda luteola – festő rezeda, sárga festőfű, boszorkányfű Rhamnus catharticus – varjútövis benge, festőkökény, hajtisztító kökény Sanguisorba minor – csabaírefű, vérállítófű Sempervivum tectorum – házi kövirózsa, fülfű, fülbecsavaró Senecio vulgaris – közönséges aggófű, rontófű Sisymbrium officinale – szapora zsombor, toroktisztítófű, patikai repcsény Solidago virgaurea – aranyvesszőfű, forrasztófű Tanacetum vulgare – gilisztaűző varádics, gilisztavirág Veratrum album – fehér zászpa, prüsszentőfű, tyúkbolondítófű Vincetoxicum hirundinaria – méreggyilok, ebfojtófű Az ingerterápiás (nem specifikus immunstimuláló) célra állatorvoslásban sokfelé használatos tályoggyökér lehet a tavaszi hérics (Adonis vernalis), az erdélyi hérics (Adonis transsylvanica), sőt Mongóliában az Adonis mongolica gyökere. A módszert a magyar pásztor vagy állattartó táragyozásnak nevezte, de Kárpát-Európában (Gunda Béla etnográfus nyomán így nevezhetjük a Kárpát-medencét és környékét) leginkább nem a héricset, hanem a hunyort (Helleborus) használták gyökérhúzásra. A lázas, kehes ló szügyébe, szarvasmarha nyaki testrészébe vagy a sertés fülébe a bőr alá éles tűvel belehelyezik a “tályoggyökeret”. A kezelt állat lokális gyulladása következtében az ellenállóképesség kedvezően alakul, többnyire gyógyuláshoz vezet. Neves gyógyszerész botanikus professzor, Sadler József “Magyarázat a magyar plánták szárított gyűjteményéhez” című művének 6. kötetében (1824) így ír a Helleborus purpurascens felhasználásáról: “Ennek a szép növénynek is a gyökerét szedik öszve minálunk, ahol az igazi hunyor (saját megjegyzés: H. niger = fekete hunyor a gyökere

Forrás: http://www.doksi.hu

miatt, virágja általában fehér!) majd seholsem terem. Ez egy ujjnyi vastagságú csaknem vizerányos gyökértőke, amely kívül barna, belül fejér és fás. Ebből igen sok függőleges alászálló barna hengeres vékony gyökerecskék származnak, melyek alól rostocskákkal vannak felkészítve. Az íze igen keserű, végtére csípős, égető. A mi hazafiaink ezt a gyökeret egészen úgy használják, mint a fekete hunyorét, és hihető, hogy orvosi tulajdonságaira nézve hozzá majd hasonló is. Buda, Szt. Endre, Pilis s. t. h. körül a pásztorok ezzel a növénnyel mint helybéli ösztönző szerrel úgy élnek, hogy az előre etzetben megáztatott gyökeret a tehenek nyakának a bőrébe csinált bévágásba beledugják, három nap után kiveszik, és az ösztön által oda csalogatott és öszve toldult vizes nedvességet kibocsátják. A pompás virága miatt az ékes kertekbe még pedig az árnyékon lévő virágos ágyakba megérdemli a felvételét.” A tályoggyökeret szolgáltató Helleborus jó példája annak is, hogy egy-egy faj népi neve tájegységek szerint milyen sokféle lehet (KÓCZIÁN et al. 1979): Somogyban H. dumetorum (nem honos, virágos kertben vagy szőlőben telepítik): farkasgyökér, humorgyökér, hunyadi gyökér, tálégyökér, tályagyökér, tályoggyökér Baranyában H. odorus: ökörérőfű, ökörérő gyökér Borsodban H. purpurascens: kecskepicsarózsa, lóhunyrózsa Kalotaszegen H. purpurascens: kígyófű, kígyóhagyma, kokasmondikó, papkalap, paptöki, spinz Kovásznán H. purpurascens: paffangyökér, pafmangyükér, papmanvirág, papszoknya, tyúkbolondító Hargitában H. purpurascens: Kászonban papmonya, paponya, zászpa, Csíkban paponya, Gyimesvölgyében ecenc, ecenz, eszpenc, eszpendz, eszpenz Máramarosban H. purpurascens: caile popului, kakukkvirág, penza, spinz Már a népi elnevezés is utal az orvoslásban használatos növényi részre, ez éppen az előbbi példákból is látszik. A gyógyszerészi, ill. orvosi drognév is kifejezi, ill. egyértelműen ki kell hogy fejezze a szárított növényi rész botanikai azonosságát. A tudományos drognevek többnyire a hagyományt követik, nincs mindig következetesség a gyógynövény (érvényes!) tudományos neve és a drog szaknyelvi elnevezése között. A drogok szinonimneveit is ismerni kell, mert a szakember sokféle javallattal vagy előírással találkozhat (SZABÓ 2004). A leggyakrabban használt drog elnevezések (zárójelben a magyar növénynév): Herba – talajfelszín feletti hajtásrendszer kifejlett (virágzó) állapotban, pl. Bursae pastoris herba (pásztortáska), Hederae terrestris herba (kerekrepkény) Radix – gyökér, pl. Bardanae radix (bojtorján), Althaeae radix (orvosi ziliz), Saponariae albae radix (fátyolvirág), Ginseng radix (ginszeng) Rhizoma – gyökértörzs vagy gyöktörzs, pl. Calami rhizoma (kálmos) Flos – virág, virágzat, pl. Carthami flos (sáfrányszeklice), Calendulae flos (körömvirág) Anthodium – virágzat, pl. Chamomillae (= Matricariae) anthodium (orvosi székfű, vagy kamilla, ennek “morzsaléka” a Cribratum) Folium – levél, pl. Farfarae folium (martilapu) Fructus – termés, pl. Foeniculi fructus (édeskömény) Pseudofructus – áltermés, pl. Cynosbati (= Rosae) pseudofructus (gyepű- vagy csipkerózsa), Juniperi bacca (boróka “tobozbogyó”) Strobulus - toboz, pl. Lupuli strobulus (komló) Caput – tok, pl. Papaveris somniferi caput (mák) Pericarpium – terméshéj, pl. Citri pericarpium (citrom), Juglandis pericarpium nucum (dió) Semen – mag, pl. Lini semen (len), Juglandis semen (dió) Stipes – kocsány, pl. Cerasi stipes (meggy és cseresznye)

Ezért állíthatjuk. J. oleum (zsíros olaj). Ausztráliában.doksi. amelyektől mérgező hatásuk miatt óvakodni kellett. Napjainkban a népi tudásanyag megmentésére irányuló kutatásról külföldi szakfolyóiratokból (pl. Igen gazdag a kínai. Crataegi summitas (galagonya) Bulbus – hagyma. Péntek János. pulpa (pép). Márkus Mihály. Oláh Andor. Rab János. kivonatok.Forrás: http://www. Economic Botany. Rácz Gábor. Gyakori jelző pl. amylum (keményítő). Afrikában. hangfelvételek). mint saját egészségének megóvását. Az igényes felmérésben etnográfusok és nyelvészek (Diószegi Vilmos. resina (gyanta). Karasszon Dénes. Alapvetően fontos az adatfelvételezés pontossága és az azonosításra alkalmas. pix (kátrány). pl. Ha valamelyikük megbetegedett. succus (nedv). továbbá biológus-. illetve állatokat tartó őseink minden valószínűség szerint megfigyelték azokat a növényeket. amelyek számukra hasznosak voltak. A gyógynövényekkel foglalkozó etnofarmakobotanikusok a néprajz és a gyógynövényismeret módszereit alkalmazzák kutatásaik során. Gunda Béla. kéziratok. de a mai Magyarország . orvos. A földművelő és az állattenyésztő magyar parasztság nagy becsben tartotta háziállatait. pl. balsamum (balzsam). Halászné Zelnik Katalin. fluidus (folyékony). Quercus cortex (tölgyfa) Külön nevet kapnak a gyógynövényből vagy drogjából előállított termékek. hiteles herbárium (préselt növények gyűjteménye) készítése. amarus (keserű). Allii sativi bulbus (fokhagyma) Gemma – rügy. pulvis conscissus (középfinom por). pl. s a koordináló Magyar Orvostörténelmi Társaság Népi Orvoslási Szakosztálya néhai Antall József főigazgató hathatós támogatásával otthonra talált a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban és Könyvtárban. Vasas Samu. Grynaeus Tamás. Jung Károly. Croci stigma (jóféle sáfrány) Summitas – virágos. indiai és japán gyógynövénykincs és alkalmazási tapasztalat. pl. A féregűzés és a rovarriasztás a természeti népeknél ma is nagyon fontos. pulvis grossus (durva por). Papp József. pl. Bálint Sándor. Szabó T. pulvis scissus (durván vágott por). pl. dulcis (édes).és gyógyszerészkutatók (Borbás Vince. leveles ágvég. később pedig a növényeket és állatokat háziasító. növényeket termesztő. Ázsiában. de ugyanígy megismerték azokat is. Hoppál Mihály. fontosabbnak tartotta meggyógyításukat. Rácz-Kotilla Erzsébet. Az elmúlt évtizedekben Kárpát-Európában is fellendültek az adatgyűjtő kutatások. Aumüller István. Gémes Balázs és mások). Bosnyák Sándor. Miklóssy V. ami a könyvtárban és múzeumban nemzeti kultúránk része. Vajkai Aurél. halászó és gyűjtögető. hogy a gyógyító növényeket először az állatorvoslásban alkalmazták. A folyamatos munkának gyümölcse bőséges adattár (szakcikkek. Dél-Amerikában. pulvis subtilis (finom por). Értékes tapasztalatokat gyűjtenek össze ma is a kutatók a még meglévő ősi népcsoportok köréből. 2. Óceániában még napjainkban is számos értékes felfedezést tesznek az etnobotanikusok. Etnobotanikai adatok. Babulka Péter. Vilmos és mások) egyaránt részt vettek.hu Stigma – bibe(szál). Kóczián Géza.: totus (egész). siccatus (szárított). Ethnopharmacology) tájékozódhatunk. a Felvidéken. Kutatóink különösen Erdélyben. aetheroleum (illóolaj). pályamunkák. lignum (fa). Frangulae cortex (kutyabenge). népi orvoslási tapasztalatok. Attila. herbáriumok A vadászó. Populi gemma (nyárfa) Cortex – kéreg.

Ezekben a nagy kertekben külön helyet kaptak a gyógynövények: liliom. Ezért a középkori kolostorkertek bővelkedtek orvosi füvekben. gránátalma. a magyar szakrális néprajz legjelesebb kutatóját érdemes idézni (1981): “A klasszikus népi bölcsesség szerint Isten fűben-fában hagyta az orvosságot. emellett a Bibliában szereplő számos gyógyító és illatos növény (pl. párolták. miközben önkívületi állapotba vagy fokozott idegizgalomba kerültek gyakran hallucinációt előidéző szerek (pl. leander. ricinus stb. csombord. hanem az orvoslás szempontjából is értéket jelent. ruta. olajfa.) is ismertté vált. ezeket ábrázolták dobjaikon is. szentgyörgyvirág. füge. Így jutottak isteneik közelébe. mák. fokhagyma. ilyen eksztázisban idézték meg a szellemeket. rozmaring. üröm. istenfa és annyi sok más. Európában az ősi. lómenta. magasztos névvel is megtisztelték őket: Boldogasszony mentája. BÁLINT Sándort. Felnőttem. babérfa. 17-24) kapcsolatba «Magasra nőttem. mint a szép olajfa a mezőn és mint a platánfa a víz mellett a tereken. századok múlva is megmaradt a keresztény vallás hatása a gyógyító növények felhasználási módjaiban. nehézszagú boróka stb. . zsálya. mint a cadesi pálma és mint a jerikói rózsatő. Moldvában. a benne található ismeretek racionális vagy szakrális alkalmazása. hazánkban is Nagyboldogasszony napján történt. liliom. A szerzetesi hivatáshoz hozzátartozott a gyógyítás. hogy a moldvai és a bukovinai csángó magyarok elzártságukban.hu szinte minden táján végeztek adatgyűjtést. Az írásbeliség elterjedése szinte együtt járt a kereszténység felvételével. jóféle sáfrány ciprus. jó szagot árasztottam…»”. így az utolsó pillanatban talán sikerül megmenteni a viszonylag tiszta. A népi hagyományok európai és hazai terjedéséhez jelentősen hozzájárult a Biblia olvasása. A gyógyító sámán (varázsló pap. de másfelé is a hívek máig ragaszkodnak hozzá. Nem maradhat szó nélkül az sem. A középkori Európában a görög és római orvoslás klasszikusainak tanításai a szerzetesrendek révén terjedtek el. Szép. A virágszentelés még középkori hagyomány. hogy sok olyan. édeskömény. így Szegeden. és mint Sion hegyén a ciprus. Ezekből az idők folyamán akárhány hasonló rendeltetéssel paraszti virágoskertekbe. rózsa. mirha. vöröshagyma. Erre utalnak a ráolvasó imákban kimutatható pogány elemek (Egyedülállóan értékes Erdélyi Zsuzsanna kutatása a magyar népi imádságokról!). gyógyító táltos) világfája többnyire az óriás nyárfa vagy lucfenyő volt. ami nemcsak az etnográfia. Úgy nőttem. póréhagyma.doksi. a nyugati részeken. Mint fahéj és az illatozó balzsam illatoztam és mint a kiválogatott mirha. krisztustövis. Sok helyen.Forrás: http://www. A magyar földön épített kolostorokhoz nagy területű gyümölcsösök és veteményes kertek csatlakoztak. tömjén. mandragóra. a betegek ápolása. sámánfa) állt már a honfoglaló őseink és a rokon népek hitvilágának középpontjában is. Érdekes tény. máriavirág. Később. A felhasznált légyölő galóca idegrendszerre ható anyaga rokona a “maszlagoló” nadragulyáénak és a többi “boszorkányos” növényének. A szertartást a liturgiatörténeti kutatás joggal hozza Nagyboldogasszony ünnepének évaszázadokon át olvasott szentleckéjével (Sirák 24. kapor. Szent László füve. pogány jelképek közül az életfa (világfa. eperfa. len. nem racionális elemnek nevezett szokás is megmaradt. Az egyház pedig liturgikus áldásban részesítette őket. izsóp. kölcsönhatásaiban is értékes népi gyógyászati tudást. nehézszagú boróka. Gallen-i kolostorban lehettek. Baranyában. fahéj. Ázsia sámánjai zajos dobszóval idézték a szellemeket. A kolostori patikák medicináit ezekből főzték. sártök. légyölő galóca főzete) fogyasztása révén. görögszéna. mint Libanon cédrusa. pogány elemet őriztek meg népgyógyászati szokásaikban. mint amilyenek a St. a velük kapcsolatos szokásokban. Az európai államok rendjébe való beilleszkedés teljesen más gyógynövény-használati szokásokat vont maga után. sőt modern gyógyászatba is átkerült. és ezzel nemcsak orvossággá. fekete mustár. elszigetelten a mai napig sok ősi. hanem szentelménnyé is váltak. koriander. mirtuszfa. menta.

a tündérek. erdei lények. lábát megkenegette. sárkány stb. és azt egy fasajtárba belefacsarta. hogy gyerekkorában éjfél felé (Szent Ivánkor lehetett) a Pétervölgyben egy meztelen öregasszonnyal találkozott. a házi és segítőszellemek mellett a népi mondák és mesék leggyakoribb lidérces alakjai az ördögök. (Minden nemi betegséget vérbajnak neveztek. mert azzal tehenet lehet rontani: a tehénnel megitatják vagy harmattal megmossák a tőgyit. illetve házat. és tiszta leszek. ahogy a példa is bizonyítja. aki a lepedő sarkával harmatot szedett.). a varázslók (táltosok). véres tej). akkor megint átváltoztatta . moss meg égi harmatoddal. még ma is a néphit legszínesebb. s akkor nem lehet fejni. Mikor vége volt a gyűlésüknek. amikor az áldozati állat vérével meghinti a megtisztult embert. majd így tisztulást veszek…”. mert Urias feleségével. hogy a neves természetgyógyász orvos. Érdemes röviden írni a varázslásról. moss meg engemet és fehérebb leszek a hónál…” (A zsidó hagyomány szerint Dávid azért tartott ily módon bűnbánatot. látta. Példaként hozza fel. Dávid király bűnbánati imája. Az az asszony mindig olyan boszorkányos volt. lidércfény. a boszorkányhoz kapcsolódik a legtöbb varázslással és rontással kapcsolatos népszokás. máig is egyedülálló és példaszerű folklór-monográfiájában egyik adatközlőjét így idézi: “Szavahihető ember mesélte.” “Tisztító” hatása tudományosan igazolható. A fiatalember is elrepült éjfélkor egy helyre. így rugóssá teszik. az izsóp (Hyssopus officinalis) Mózes III. de az öregasszony is megismerte. zsoltár is erre a tisztulási szertartásra utal: “Tisztíts meg engem izsóppal. miszerint a nép humorális patológiai szemlélete megegyezik Hippokratésztől a 17.” Voltak a boszorkánynak szerei? Egy másik idézet: “Egy fiatalember megleste. és mikor eljött az éjfél. Oláh Andor véleménye valóban helytálló. mérgezésekről is. Szent Iván-harmatot szedett. Mindezt gyakran átszövi a vallási hagyomány. s e bűnéért Nátán próféta megfeddte. Bethsabéval vétkezett. és így puculódnak a belek…azáltal fog meggyógyulni. vízi lények. illetve 51. részében szerepel az emberi poklosság és a ház megtisztulásával kapcsolatban. hónalját. hogy az öreganyja repül. legváltozatosabb alakjához.. Az izsóp használatát Melius is ismerteti Herbáriumában (1578): “Ha pedig az Hysopot figével és tormával együtt szilvalévben főzed és iszod. haza kellett volna menni (az öregasszony volt az utolsó). az a vért hajtja. az 50.) A taranyi vendek az izsópot vajszínű ördögszemmel (náluk sárgavirág) és fehér fagyönggyel (náluk bongyoró vagy tölgyfatakony) keverve. a boszorkányos növényekről. A hiedelmek kihalása felgyorsult modernnek tartott világunkban. Összefüggés van talán a boszorkányok és a gyógynövényhasználat között? A szemmel verés mellett a legelterjedtebb hiedelmek közé tartozott a tehén megrontása (tejelvitel. főképpen pedig a boszorkányok és az ördöngös emberek.doksi. A sok boszorkány megérezte az idegen szagot. hatóanyagok találhatók bennük. mert szenteltvíz hintésekor ezt énekelték: “ Hints meg Uram izsópoddal.” Ebből az idézetből is kitűnik. ott volt a boszorkányok gyülekezőhelye.hu Néhány bibliai növénynek ma is gyógyító erőt tulajdonítanak azon kívül. századig terjedő orvostudományéval. így valóban igaz a taranyi parasztasszony véleménye: “…az a vizet hajtja. tüzes ember. Vajkai Aurél (1987) Szentgál népi szokásairól szóló. okádást indít. vagy véres tejet ad. hasat indít.) Az izsóp az adatközlő szerint azért kellett. Kóczián Géza gyógyszerész etnobotanikus a taranyi vendek közt végzett gyűjtése során is a Bibliát tartja forrásnak. hogy az öreganyja mit csinál: az öregasszony a szerekkel a hátát. hogy valóban gyógyhatású vegyületek. Mégis.Forrás: http://www. az a székletet hajtja. teának elkészítve vérbaj kezelésére használták. hogy az unokája: erre őt átváltoztatta macskává és eldugta egy bokorba. könyvének 14. A pap mindkét esetben izsópot használ. hogy az ókor és a középkor fontos gyógynövénye. A kísértetek (pl.

idegrendszeri mérgezést okozó növények használata. és az öregpapának adták. nadragulyával (Atropa belladonna) és csattanó maszlaggal (Datura stramonium). boszorkány ült rá. Otthon aztán megpirongatta.Forrás: http://www. hiszen népi neve farkascseresznye. Ezsén kívül vót. hidegrázást kapott és folyt róla a víz. Kalotaszegen a nadragulya volt a felhasznált növény. Tulajdonképpen azáltal gyógyítja meg. és így nem sikerült neki a halál. mer szögény öreg kihányta azt a maszlanglevet. A rontó boszorkány. Egyik adatközlő a gyümölcs elfogyasztása után álomba merült. Mindegyik atropint tartalmaz. a nem kívánt csecsemőt mákteával altatták el örökre. e. megette a leánka. Neves munkák vagy szerzők például: Shen-Nung (Pen Tsao Kang Mu) kínai császár. hogy a méreg adását megszünteti. Pálinkás kivonatát élvezeti szerként fogyasztották. mint a mák. ott ezt mondták: “Ki az urát nem szereti. a mérgezett hallucinációs élményeit visszaemlékezéseiben valóságnak tartja. hogy Kárpát-Európában gyakori volt a hallucinációt. elsősorban a Solanaceae családba tartozó beléndekkel (Hyoscyamus niger). A magyar füveskönyvek. Kr.” Vajkai a cseresznyével vagy almával való “megétetést” is megemlíti. De hát nem sikerült neki a halálozás. e növények főzetével? Kisebb adagban a pszichózisra jellemző tünetek egy idő múlva megszűntek. elbetegedett. akárcsak a mesékben. Kicsi leánka vót a testvérem. például vízvetéssel. meg es halt volna. Ez az ismert alkaloid hallucinációs álmokat. s amelyekben bőven találhatók orvosi növényekkel kapcsolatos ismeretek. herbáriumok főként neves külhoni tudósok.hu legénnyé. s zergett. 2700-as években: Materia Medica Egyiptomi kultúra. ahogy ők nevezik. Egy gyimesközéploki adatközlő így beszélt róla: “Magja étő. nem halt mög. kikopákodta a magot. Kr. Ezeket a növényeket ősidők óta bódítószerként bájitalok és boszorkánykenőcsök készítésére használták magyar nyelvterületen is. aki gyakran a javasasszonnyal azonos. nagyobb adagban pedig halálos mérgezést okoz. nem lehetett átitatva éppen ezzel a méreggel. a boszorkányok széttépték volna. megmaradt. Vajkai által idézett cseresznye is azonos lehet a nadragulya bogyótermésével. maszlagmagot főzzön neki. Így jöttek létre a “maszlagolt” házasságok. A népi tapasztalatokat az írástudók gyakran összegyűjtötték és lejegyezték. matragunát főzzön neki. s mikor meg vót száraztatva. viaszöntéssel meggyógyítja a beteget.” E növényekből készült pálinkakivonattal itatták meg a boszorkányok a házasságra kiszemelt legényt a leány házánál.” A növény magját szándékos mérgezésre is használták. megfeketedett. rendszerezők fordításai alapján készültek.” Somogy megyében a taranyi vendek mérgező növénye viszont a csattanó maszlag volt. 1600 körül: Papirus Ebers Talmud és Biblia Főníciai kultúra: Assurbanipal ékírásos könyvei . hogy haljon meg. mert ha ő nem lett volna ott. Az ókori és középkori leírásokban gyakran olvashatunk gyógynövényekre vonatkozó felhasználásokról.doksi. gyakran kiegészítve a magyar népi orvoslásra vonatkozó adatokkal. A forrásmunkák között meg kell említeni azokat a nevezetes feljegyzéseket.” Más mérgező növényt is használtak régebben. belén. A gyimesi csángók “étő” növénye a beléndek. Repültek haza. látványosan. e. hogy idős öregeket is megpróbáltak megmérgezni: “Hogy a maszlagmagot mögfőzték.” Egy valkói asszony a következőket mondta: “Ki az urát nem szereti. hogy máskor ne csináljon ilyent. így kevesebb alkohol volt szükséges a mámoros állapot eléréséhez: “Matraguna…pálinkába teszik lakodalmakkor. Szomorú. Megitatták vele. A mérgezett alma. Kóczián Géza összehasonlító népgyógyászati elemzése (1979) bizonyítja. hogy bolonduljanak meg. amelyek kultúrtörténeti alapmunkák.

fvveknec nevekről. e. könyve (1583). melyet a marosvásárhelyi Teleki Tékában ma is megtalálunk. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel ellátott új kiadását (1979. A hazai szerzők közül jelentős még Carolus Clusius “Stirpium Nomenclator Pannonicus” c.-ban 780 növény. Pergamon): kiemeli a gyűjtés és azonosság fontosságát.Forrás: http://www. hogy megőrizték a régies magyar nyelvet. Veszprém. amelyeket állatokkal kapcsolatban használtak fel. Ma is ismert újbóli kiadása miatt Lippay János “Posoni Kert”-je (1664). Attilának köszönhetjük. Vegetiusra és Pliniusra. 1578-ban jelent meg Heltai Gáspár özvegyének kiadásában Kolozsvárott. Velence) Johann Theodor Tabernaemontanus heidelbergi orvos (-1590): Kreutersbuch (1613. sajátos kifejezéseket. az fáknac. valamint 10 alacsonyabb rendű növényfaj leírását adja. Strassburg) Hieronymus Tragus Bock (1498-1554): Kreuterbuch (1539. Basel) – fametszetű növényképekkel Nicolaus Monardes (1493-1578) sevillai orvos: Historia Medicinae (1569. Melius herbáriumának teljes címe: “Herbarium.hu Mezopotámiai (asszír. Galenusból. e. továbbá a kortársak közül Brunfelsre. Időrendben a második legnevesebb herbáriumíró a kálvini reformáció nagy alakja. Pápai Páriz Ferenc “Pax . 78-77): 579 fajra tér ki. szaknyelvet. Kriterion. fészkesek. a 2. e. Attila végezte el. Kr. Pliniusból és Adámus Lonicerusból szedettéc ki”. természetekről és hasznokról. Fuchsra. Melius Juhász Péter. Dioszkoridészre. 2000). Bockra hivatkozik leggyakrabban. Gyakran az átvett forrásmunkákat magyarországi népi megfigyelésekkel egészítették ki. Strassburg) Leonhard Fuchs (1501-1566): De stirpium historia commentarii insignes (1542. Frankfurt) – hatása a magyar herbárium-szerzőkre igen jelentős! Pietro Andrea Mattiolo (1500-1577): Commentarii (1565. (A CD címe: Ars Medica Electronica. melyben a magyar népi neveket Beythe István adta meg. vivae eicones (1530. ezer növény) Claudius Galenus (130. Melius 233 szakaszban 403 magasabb rendű növényfaj és 43 termesztett növény. ismertebb nevén Avicenna (978-1036) arab orvos: Canon Medicinae (5 kötet. 1570 körül keletkezett Váradi Lencsés György (1530-1593) Ars Medica című kézirata. aki a szerkesztett szöveget elsőként adta közre elektronikus formában. Különösen érdekes a csíksomlyói ferences barát. főleg gyógynövény) A magyar herbáriumok forrásmunkái főként a neves európai iskolákból kerültek ki. e.doksi. például: Otto Brunfels (1488-1543) berni orvos: Herbarium. Ezekből 45 szakaszban 67 azon növények száma. András is írt füveskönyvet (1595). Sevilla). felhívja a figyelmet a hamisításra! Iben Sina Bohara. Merodachbaladan. gabonafélék) szerint tárgyalva Caius Plinius Secundus (23-79): Naturalis Historia (36 kötetben kb. Basel) – már 3 ezernél több ó. Bukarest) szintén Szabó T. barkások. Az ókoriak közül Theophrasztoszra. emiatt különösen értékesek. akinek herbáriuma halála után. Teljes feldolgozását Szabó T. mindamellett. aki művét 1656-ban alkotta “Hasznos orvoskönyv az fáknak és füveknek erejéről” címmel. Causis Plantarum Dioszkoridész Pedaniosz: Materia Medica (Kr. a népdalgyűjtésről is híres Kájoni János. 460-377) Theophrasztosz Ereziosz (Kr. 371-286): Historia Plantarum. rokonsági csoportok (pl. 720-710: Babilonban létesül az első botanikus kert Hippokratész (Kr. tobozosok. az írástudók közvetítették. babiloni) kultúra: II. Beythe fia. állatgyógyászati vonatkozásban Columellára. 1554-ben az általa létrehozott drogmúzeumban már amerikai fajok is szerepelnek! Adamus Lonicerus (1527-1586): Historia naturalis opus novum (1555.és újvilági növényt tárgyal! A magyar nyelvű herbáriumok a népi tudásra is hatással voltak.

Forrás: http://www.doksi.hu

Corporis”-a 1690-ben jelent meg először. Szinte különleges, hogy még 8 kiadás követte 1774-ig! Az 1764-ben Kolozsvárott megjelent kiadás utánnyomtatásban 1984-ben újra napvilágot látott (Magvető, Budapest). Gazdag tájékoztatása és élvezetes, olvasmányos stílusa valóban rendkívüli. Az 1775-ben Pozsonyban, a Landerer nyomda által megjelentetett “Új Füves és Virágos Magyar Kert” c. könyv Csapó József debreceni orvos műve (ennek utánnyomtatott kiadása 1987-ben jelent meg Budapesten). Meg kell még említeni a következőket: Benkő József (1778) Nomenclatura Botanica Flora Transsylvanica, Kitaibel Pál (1802-1812) Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae, Diószegi Sámuel (1813) Orvosi füveskönyv (Diószegi – Fazekas “Magyar Füveskönyv parcticai részeként”), Sadler József (1824-1830) Magyarázat a Magyar Plánták Szárított Gyűjteményéhez (I-XIV. kötet). Herbáriumainkra jellemző, hogy a kor tudományos színvonalán megadják a gyógynövények akkor érvényes latin, magyar, esetleg német, francia vagy olasz, sokszor érdekes népi magyar neveit, jellemzik a növény alakját és életfeltételeit, valamint leírják javallatait, hasznát, gyógyító hatásait, esetenként kitérve az állatgyógyászati alkalmazásokra. Csapó “Magyar Kert”-jéből érdemes példákat említeni és ezeket idézni. Annyira pontosak és hitelesek, hogy lényegükhöz ma sem lehetne sokkal többet hozzáfűzni. Farkasalma (hím farkasalma, farkashézaggyökér, hézaggyökér, likasír) – Aristolochia clematitis – “Ez a fű szőlőkben és kertekben önként terem, szív forma levelei vagynak, kiknek oly erős szagok és ízek mint a bors; a hosszú vékony gyökere szint ilyen ízű; a virágok sárgállók hosszúkások: Dunán túl a Rábtza nevű folyó víz mellett lévő kertekben elég terem magában. Belső hasznai: 1. Szülés után a megrekedt vért a méhből kitisztítja…2. Hószám rekedést megindítja…3. Fulladozó személyeknek…(Megjegyzem, hogy újabban mérgező hatóanyaga miatt belsőleg nem szabad használni, emiatt részletesebb leírását nem tartom indokoltnak). Külső hasznai: 1. A csüvös és kemény és büdös sebeket (fistulae) jó ezen porral hintegetni, mert hamarabb gyógyulnak. 2. Lábszáron lévő régi fekélyeket és sebeket ezen por meggyógyítja reájuk hintetettvén, vagy borban azt megfőzvén és pép formán a sebes lábakra rakván. 3. Vadhúst a sebekről elveszt az reájok hintetett gyökér pora. 4. Sebekre, melyek ütés és vágás által estek, a köznép is tudja micsoda hasznos a farkasalma leveleit reá rakni, akár zölden, akár elsőben borban megfőzvén ezeket. Közhasznai: Lovaknak fekélyei és sebjei melyek a nyeregtől estek, ezen reá hintett fű levelei vagy gyökere porával megtisztulnak és meggyógyulnak. A marhában is pedig hogy vadhús vagy nyűvek ne támadjanak, megakadályoztatja.” Fecskefű (nagy fecskefű, aranyfű, arannya versengőfű, cinadónia, veresellőfű, vérehullófű) – Chelidonium majus – “Ez plánta másfél réfni magasan nő, önként terem kertekben sövények és árkok mellett és mezőn; szép sárga virága vagyon…, ha a levelek vagy szárai megszakasztatnak, sárga nedvesség foly ki belőlük. Külső hasznai: 1. Szömölcsöt a kézről elveszt a fű sárga leve, csak gyakran cseppentsék reá. 2. Szemen lévő hályogot is elveszti, és egyéb külső sebhelyeit megtisztítja ezen sárga nedvesség, ha egy cseppet reá cseppentenek. Sőt csudálatos: a gólyák is az ő fiaiknak szemeiket ezen fűvel gyógyítják, és setét szemeik megvilágosodnak nékik.” Beléndfű (bolondítófű, disznóbab) – Hyoscyamus niger – “Ez kétféle nemű: egyik fekete, a másik fejér. A feketének hosszas, széles és csipkés levelei vagynak, nehéz szagúak, mint a bürök; a virágok tölcsér formájúak, setét sárgák. A magvai gömbölyűek, szürkék, olyan mint a mák magok, de két akkorák: árkok és gátok mellett terem. A fejér belénd levelei rövidebbek, de szélesek, fejérellők, puhák. Belső hasznairól semmit sem írhatok, hanem inkább sokféle ártalmairól írhatnék, de azokat itt mind elől számlálni nem tartom tanácsosnak. Külső hasznai: Kemén csomókat a testen

Forrás: http://www.doksi.hu

eloszlatnak az reá rakott levelei. 2. Fájdalmakat enyhít az olaja, mellyel kenetessék a fájós rész: ilyen olaj a patikában tartatik. Nota: 1. A belénd magokkal odvas fogaknak füstölését, mint a köznép fogfájásról javallja, és épen nem tanácsolom, a szomorú példák szerént, úgymint minémű füstölésektől, az emberek elméjekben megháborodtanak, és mint egy dühösségre jutottak…2. Méltó volna a belénd füvet városok és falvak körül kiirtatni, mivel a gonosz tudákos emberek, leveleivel, magvaival és gyökereivel sokféleképen kárt tesznek az emberekben.” Csalán (égető csallán, nagycsallán) – Urtica dioica – “Csallánt nem szükséges magyaráznom, mert a gyermekek is esmérik. Belső hasznai: 1. Fövényt a vesékből kitisztítja a főtt vize e fűnek. 2. Vérköpést megállat a kipréselt és bévett leve. Külső hasznai: szélütött embereknek tagjaikat hasznos a zöld csallánnal verni, mert érzékenységet és erőt okoz azokban.” Fülfű (fülben eresztő fű, fülben mászó fű, fülben facsaró, házi zöld, téli zöld, mindenkor élő, kövirózsa, menydörgőfű) – Sempervivum tectorum – “Házok tetején, sendelyen nevelkedik ez plánta és széles s vastag leveleit elszaporítja. Belső hasznai: Nyavalyás kis gyermeknek, azaz: kiket a nyavalya tör, add inni ez fűnek kinyomott levét, kis kanálkánként. Külső hasznai: 1. Dagadásokat eloszlatják a reá rakott levelek. 2. Szájban lévő apró kelevényeket s hólyagocskákat a zöld fű leve elveszti kenetettvén azok véle. 3. Égésről igen hasznos e fű leve, csak hájjal vagy irós vajjal főzzék meg s úgy kennyék a megégett tagokat. 4. Szemölcsöt a kezeken, a lábakon pedig a tyukszemeket elveszti az azokra kenetett zöldfű leve, vagy reájuk tétetett öszve zúzott levele. E végre javallom, először a lábakat meleg vízben meg kell áztatni, ezután a kemény clavusoknak tetejéket lemetszeni, s úgy osztán azokra a fülfű leveleit megzúzva felrakni.” Kakukkfű (mezei kakukkfű) – Thymus serpyllum – “Még a gyermekek is esmérik e füvecskét, mert úton, útfélen terem, jó illatja vagyon mint a citromnak. Belső hasznai: 1. Csuklást megszünte ez fű, a felkötéssel vagy róla való ivással. 2. Megállott vizeletet megindítja, ki bort iszik róla. 3. Régi köhögést megszünteti, a főtt s mézzel egyelített vize. Külső hasznai: 1. Elesett tagokat megépíti az e fűből készült ferdő. 2. Gyenge gyomrot hasznos véle kötözni." Pápai Páriz “Pax Corporis”-ában tárgyalt gyógynövényeket elsőként Halmai János budapesti farmakognózia professzor gyűjtötte ki. Így tudjuk, hogy közel 300 gyógynövényről és növényi eredetű szerről olvashatunk máig alkalmazható vagy elgondolkoztató ismereteket könyvéből. Betegségcsoportok szerint tárgyalja közölnivalóját. A gyógynövények rendszerint valamilyen keverék, készítmény vagy gyógymód részei. “A főnek nyavalyáiról” c. fejezetben a sokféle javallat és recept között például ezt írja: “ Legjobb a főfájásban a vadszőlő virága, akár nyersen, akár aszún, főzd meg ecetben, törd meg flastrom formán, rakd ruhára, kösd bé véle…Ha nagy hévséggel a főfájás: nyers rutalevelet, reszelt retket, lágy sót, savanyú kovászt, erős ecetet törj erősen öszve, mint a pépet, ruhára kenvén a talpait kösd bé véle, igen hasznosan szíjja aláfelé. Ha megszárad rajta, mindjárt újítsd.” A száj büdössége ellen bőven sorol fel gyógymódokat: “Tartsa tisztán az ember száját, fogait mindennap…ha rossz a fog és ürege vagyon, vonják ki onnan, mert semmi hasznot ott nem tészen. Ha a gyomortól vagyon, éljen illendő purgációval, aloéból készített pilulákkal, melyek mind a belső rothadást gyógyítják, mind jó illatot szereznek a szájnak. Igyék ürömről, mert az üröm is azon erejű az aloéval, igen el is veszi a szájnak dohát. Angelica gyökeret gyakran rágjon, cubebét, ánizst, fahéjat…Akinek egyéb nincsen, csak a citrom héja is jó, violagyökér, örménygyökér, ha rágja gyakorta. Jó egy-egy csepp fahéjolajat egy kalán vagy rózsavízben azon végre béinnya. Mikor ételét végzi, hogy a gyomor száját bészorítsa, sült birsalmát vagy körtvélyt egyék. Légcsőhurut esetén egész sor – mai

Forrás: http://www.doksi.hu

fogalommal élve – “gyógyterméket” ajánl, megadva készítésük módját: “A fejér liliom tövet és vereshagymát tüzes hamu alatt süsd meg, törd öszve vajjal erősen, mint pépet, kend ruhára, mint a flastromot, jó melegen, s kösd bé a mellyét véle.” A méz és vöröshagyma társítását különféle formában ajánlja, de a gyógyborokat is jónak véli, pl. az örménygyökeres bort vagy a fenyőmagos bort, ami még jobb, ha kakukkfűvel és izsóppal készül.

3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével
Akár gyógyszerészeti, akár ökológiai szempontból a másodlagos növényi anyagcserét ma helyesebb speciális metabolizmusnak nevezni, főleg azért, mert egyre több vegyületről vagy vegyületcsoportról derül ki, hogy élettani vagy ökológiai szerepük van a növény életében, vagyis a másodlagos jelző használata nem kifejező. Egy taxon fenotípusa a genomban megszabott öröklött tulajdonságok megnyilvánulása. Ilyen öröklött tulajdonság akkor a legszembetűnőbb, ha látni lehet. Például egy virág pártalevelei vagy lepellevelei nemcsak változatos alakúak, hanem jellegzetes színűek. Gyakran illatosak, de nem egyszer számunkra kellemetlen szagúak. A növény különféle szerveinek jellegzetes ízük is lehet, a legtöbb fogyasztó szervezetet a keserű íz taszít, az édes íz vonz. Vagyis érzékszerveink sokféle minőségi bélyeget képesek felfogni. Ma azonban a kémiai módszerek tökéletesedése következtében olyan anyagokra is bőséges információt kapunk, amelyeket érzékszervekkel nem tudunk megkülönböztetni. A fitokémiai analitika olyannyira fejlett, hogy endogén (természetes eredetű) vegyületek sokaságát tudjuk azonosítani, sőt mennyiségüket megmérni. Az ember, mint “csúcsfogyasztó”, sokféle növényi tápanyagot is fogyaszt, de a gazdasági állatok számára is igen fontosak a növényi takarmányok. Nem véletlen, hogy legjobban a haszonnövények kémiai összetételét ismerjük, hiszen az ezekre jellemző anyagok, vegyületek sokasága alakítja ki a kedvező (nutritív) vagy kedvezőtlen (antinutritív) tulajdonságokat. Speciális anyagokat különösen a gyógy- és fűszernövények tartalmaznak, ma már hazánkban 120-130 gyógynövény termesztése lehetséges (BERNÁTH 2000). A termesztés azért előnyös, mert közel azonos minőségű termést tudunk biztosítani, másrészt azért, mert sok, ritkuló vagy védelemre szoruló faj termesztésbe vonásását kell megoldanunk, mivel az ember rablógazdálkodása beláthatatlan biológiai és ökológiai következményekkel jár a természetes élőhelyek megváltozása miatt. Jelenleg a Földön 10-15 ezerre becsülhető a haszonnövények száma (WIERSEMA – LEÓN 1999, WICKENS 2001). Népi tapasztalatok, etnobotanikai adatok tették lehetővé a modern fitokémiai és élettani értékeléseket, s ez a feltáró, analizáló munka ma is intenzíven folyik, miközben azt tapasztaljuk, hogy a természetes edényes flóra egyre csak szegényedik. A biológiai (nemcsak növényi) sokféleség veszélyben van az emberi önzés, műveletlenség és szűklátókörűség miatt! A termesztett és vadon élő hasznonnövényeknek csak elenyésző részét használjuk fel a mindennapi életben. A legtöbb élelmiszer- és takarmánynövény azért fontos az ember és a háziállatok számára, mert értékes, energiát szolgáltató szénhidrátokat (pl. cukrokat, keményítőt), fehérjeépítő aminosavakat, nélkülözhetetlen zsíros olajokat, fontos makro- és mikroelemeket, valamint vitaminokat tartalmaznak. Ezekből a növényekből gyakran ipari úton kivonják a legértékesebb anyagokat (pl. a kukoricából nemcsak keményítőt, invertcukrot és alkoholt gyártanak, hanem elkülönített csírájából zsíros olajat extrahálnak, vagy a szójából tiszta, tripszininhibitor-

Forrás: http://www.doksi.hu

mentes fehérjét izolálnak akár élelmiszeripari felhasználás céljára alkalmas minőségben). Világviszonylatban igen fontosak az esszenciális zsírsavakban és természetes antioxidánsokban (tokoferolokban) gazdag növényi olajok, kb. 70 kultúrnövény alkalmas ipari olajkinyerésre (ROTH – KORMANN 2000). Megnőtt a kereslet a környezet- és emberkímélő természetes színanyagok iránt is, ezeket kb. 70-80 termesztett festéknövény szolgáltatja (ROTH et al. 1992). Nagyon fontosak még az ízesítő és illatos növények is. Az illóolajokat többféle ipari úton ki lehet nyerni, a hagyományos (vízgőzdesztillációval vagy préseléssel) előállított illóolajok száma egyre több, ma kb. 150-200 hivatalosan elismert és kémiai összetétel szempontjából pontosan ismert illóolajat használunk a világon (ROTH – KORMANN 1997). Ennél jóval több az illóolajat tartalmazó növények száma, azonban egyelőre alkalmatlanok ipari kivonásra vagy tisztításuk túl költséges. Az előbb említett illóolajok és ízanyagok már különleges összetételűek, egyes komponensei annyira sajátosak, hogy valóban speciálisnak tekinthetők. Azaz taxonómiai értékűek, ha jelenlétük mindig igazolható (közvetlenül genotípustól függő). Sokféle kémiai szerkezetű vegyületnek van kemotaxonómiai értéke (FROHNE – JENSEN 1992). Minden szerkezethez elvileg valamilyen hatás is tartozik. Ezért a kémiailag többé-kevésbé ismert szerkezetű vegyületeket hatóanyagoknak nevezzük, ha többé-kevésbé ismert hatásuk van és ez a hatás biológiai, mikrobiológiai vagy farmakológiai módszerekkel igazolható. Az erős hatású anyagokból (pl. idegrendszerre vagy keringési és érrendszerre ható vegyületekből) gyakran gyógyszereket állítanak elő, míg a nagyobb terápiás biztonsággal alkalmazható, viszonylag enyhébb hatású gyógynövényeket szárított formában, azaz drogként közvetlenül vagy kivonatok formájában használnak a fitoterápiában (BRUNETON 1995, WICHTL 1997, WAGNER 1999). A hatás nemcsak emberre vagy gazdasági állatra irányulhat, hanem kártevő állatokra (pl. rovarokra, rágcsálókra) vagy kórokozó mikroorganizmusokra (vírusokra, baktériumokra, gombákra) is. Sok növényi inszekticid, repellens, herbicid, fungicid, baktericid vagy rodenticid hatóanyagot ismerünk, ezek közül sokat (pl. piretroidokat, juvenoidokat, ekdizonokat) a mezőgazdasági gyakorlatban is alkalmaznak (GODFREY 1995). Figyelemre méltó, hogy az ismert hatóanyagokat tartalmazó gyógynövények nagy részére érvényes, hogy vizes közegben - igen gyakran természetes állományokban is - más növényfajok fejlődésére nem közömbösek, sőt többnyire az akceptor növény növekedését gátolják, ritkábban serkentik. Ezek az allelopátiás jelenségek gyakorlati szempontból is hasznosak lehetnek, elősegítve a “természetbarát” agrotechnikai törekvéseket (SZABÓ 1997). A sokféle különleges növényi metabolitot HARBORNE (1989) a következőképpen csoportosítja megbecsülve számukat is: Nitrogénvegyületek: alkaloidok (6500), aminok (100), nem fehérjeépítő aminosavak (400), cianogén glikozidok (30), a nitrogénen kívül még kénatomot is tartalmazó glikozinolátok, ill. izotiocianátok (75) Terpenoidok: monoterpének (1000), szeszkviterpén-laktonok (1500), diterpenoidok (2000), szaponinok (600), limonoidok (100), kukurbitacinok (50), kardenolidok (150), karotinoidok (500) Fenoloidok: egyszerű fenolok (200), flavonoidok (4000), kinonok (800) Poliacetilének (650) Látható az adatokból, hogy a legtöbb ismert vegyület az alkaloidok, diterpenoidok, szeszkviterpén-laktonok, monoterpének és flavonoidok köréből kerül ki, ezek közül többnyire toxikusak (és bizonyos biológiai tesztekben erősen aktívak) az alkaloidok, a diterpenoidok és a szeszkviterpén-laktonok. Nem vagy alig toxikusak az

a morfiné). -laktonok (3 izoprén = 15 szénatomosak) .triterpének (6 izoprén = 30 szénatomosak) – szteroidok (pl. Terpenoidok (mevalonát-úton képződő izoprenoidok) . Minél bonyolultabb egy speciális vegyület szerkezete (pl.alkaloidok (keserűek.fenolsavak.rendszerint keserű ízű vegyületek. Fenoloidok (fenilalaninból. poliinek (poliacetilének) – utóbbiak főleg a gyökérben található antimikrobiális vegyületek 2. annál több enzimreakció megy végbe a növényi sejtben vagy differenciálódott szövetben. HEGNAUER – HEGNAUER 1994. Jól ismert.Forrás: http://www. a monoterpének. Glikozinolátok (izotiocianát-glikozidok) – az előbbi atomokon kívül megjelenik a kénatom – csípős ízűek. szaponinok (utóbbiaknak szerepük van a betegségellenállóképességben) . az abszcizinsav (vagy más néven dormin) . vagyis aminosavakból keletkeznek) . ha ismert szerkezetű vegyületre (vagyis nem “anyagra”) vonatkoznak ismereteink. főként a fotoszintézissel függ össze. biokémiai szerepével.cianogén glikozidok (keserűek) 5. amíg a növényi nyersanyagból tiszta és ismert kémiai szerkezetű vegyületet nyerünk.és rügynyugalmat.tetraterpének (8 izoprén = 40 szénatomosak) – karotinoidok (karotinok. Igazán akkor konkrét a hatásigazolás. valamint a levél. alkének. hogy minél kisebb töménységben igazolható valamilyen fiziológiai változás. acetil-koenzim-A-ból és cukrokból képződő aromás vegyületek) .) . virágzást) szabályozó fitohormonok. bioszintézisük összetettsége a primér anyagcserével.kinonok.szeszkviterpén-alkoholok. a növények által szintetizált vegyületek fitofiziológiai. annál erősebb hatású a vizsgált (tesztelt) anyag. A fitokémia ma a növényélettan és az ökológiai biokémia egyik legfontosabb ága. -észterek. Mivel sokféle növényfaj (taxon) van (a genotípusok változatossága felmérhetetlen!). Hosszú az út. HEGNAUER – HEGNAUER 1996).polifenolok.monoterpének (2 izoprén = 10 szénatomosak) – illóolajok fő komponensei .diterpének (4 izoprén = 20 szénatomosak) – ide tartoznak a növekedést és fejlődést (csírázást. katechinek. flavonok. tanninok (kondenzált és hidrolizálható típusok) .hu illóolajok fő komponensei. Alkánok. A speciális anyagok sokfélesége. továbbá a sokszor színes és antioxidáns vagy szabadgyök-scavenger tulajdonságú flavonoidok. antrakinonok (ciklusos poliketidek) 4. fenilpropanoidok .és oxigénatom mellett már megjelenik a nitrogénatom is. többnyire erős hatásúak) . növényi ekdizonok). A speciális növényi metabolitokat a következőképpen lehet csoportosítani: 1. naftokinonok.doksi. ökológiai.és termésöregedést (szeneszcenciát) előidéző (hosszú ideig tartó stresszhatást kivédő) fitohormon. xantofillok) 3. e vegyületek izolálásával és szerkezetének megállapításával foglalkozó tudományterület.flavonoidok (flavanok. hogy minden enzim szintézise adott gének expresszálódásának következménye. ennek megfelelően sokszorosan sokféle különleges vegyület jöhet létre (HEGNAUER 1962-1992. szúrós szagúak Mi a szerepük a növény életében? . ide tartozik még a mag. a hidrogén. Szükséges azonban hangsúlyozni. a gibberellinek . antocianinok stb. Azotoidok (ezekben a szén-.

és hidroxilszabadgyököket hatástalanító aktivitása. Sokkal általánosabb az antioxidáns és a szabadgyök (főleg szuperoxid. azonban az ide tartozó (ugyancsak benzpiran-vázas) antocianin-pigmentek kék. antimikotikus vagy allelopátiás hatású. hanem fokozódik. hogy az illó (többnyire “illatos”) monoterpének egy része bizonyos rovarokat elriaszt.vagy toleranciafaktoroknak szoktuk nevezni. Bonyolítja a hatásértelmezést. nekünk “E-vitamin”!). 5. hatástalanítja többek között a képződő szuperoxid. régi népi megfigyelés.doksi. főleg bizonyos légyfajokat és bogarakat csalogatnak. peroxil. Citoprotektív (sejtvédő): a káros UV-B sugárzás hatására a flavonoidok bioszintézise nem csökken. hogy a levendula vagy a bazsalikom ruha közé téve elriasztja a molyokat a szekrényből). Különösen a bőrszövet legkülső sejtsorában (főleg az epidermiszsejtek vakuolumában) koncentrálódik. 4. mégis növényélettani szerepük sok vonatkozásban hasonló. idegen rovartetem így nem fertőzi be a kaptárt.hu A növények ellenállóképessége a kórokozó mikroorganizmusokkal (vírusok. Különféle szerkezetű vegyületek és hatócsoportok (atomcsoportok vagy akár ciklusban lévő heteroatomok) lehetnek ilyenek. hiszen a háziméhek nálunk elsősorban a nyárfarügy ragadós pikkelyleveleiről gyűjtik a mikroorganizmusokat gátló propoliszt. A flavonoidok változatossága (taxonspecifikus előfordulása) már jóval nagyobb mértékű. Stressztényező: különösen a sóképző és fémkelátokat alkotó antocianinok nagyobb mennyiségben növelik a sejtek vízmegtartó sajátosságát. Rhizobium) és a gyökérkapcsolt (mikorrhizás) gombák gazdanövényhez való kötődését.vagy toleranciafaktor: közülük sok antivirális. Ugyancsak kiemelkedő a többnyire sárga színű flavonoidok szuperoxid. azaz repellens (pl. Nem véletlen. A “bebalzsamozott”. nekünk “C-vitamin”!) és a tokoferolok (a legfontosabb lipofil antioxidánsok. hogy a méhszurok fő anyagai hasonlóak a nyárfarügyéhez. más rovarfajokat csalogat. de az sem ritka. Sok . baktériumok. hidroxil) hatástalanító tulajdonság. vagyis attraktáns. rügypikkelyekben különösen sok flavonoid található. hogy a fotoszintetikus elektrontranszport fő reakcióterében. Például a héjképletekben. Fontos megemlíteni. A következmény: a növény szárazságtűrő képessége nő. s ezáltal elősegíti a beporzást és a megtermékenyülést a virágban (szelektív védekezés. hogy makromolekulákká polimerizálódnak vagy vegyes étereket és észtereket képeznek egymással bonyolult szerkezetű “konjugátumokat” alkotva. Védelmi szerepükön kívül vonzzák a különböző hullámhosszúságú fényre érzékeny rovarokat. antibakteriális. ezzel csökkentik a vízpotenciált (értéke negatívabb lesz). maghéjak színét határozzák meg: a flavonoidok többsége sárga. elnyeli a kloroplasztiszt károsító UV-sugárzást.Forrás: http://www. Néhány érdekes és fontosabb példa: 1. ezáltal “utat mutatva” nekik elősegítik a beporzást.és egyéb szabadgyököt. továbbá a citoprotektív tulajdonságú és fényenergiát továbbító karotinoidok előfordulása. 3. hogy a növényekben található szervetlen elemek könnyen képezhetnek komplexeket a hatócsoportokkal. Az alkilaminok azonban inkább “szagos” illó vegyületek. 2. szelektív beporzás!). a kloroplasztisz tilakoidmembránjában teljesen általános (vagyis egyáltalán nem speciális!) az aszkorbát (a legfontosabb hidrofil antioxidáns. Szignáltényező: sejtmembrán szinten szabályozzák a nitrogén-fixáló baktériumok (pl. terméshéjak. Emiatt ezeket az anyagokat (vegyületeket) kémiai rezisztencia. Viráglevelek. ibolya vagy piros színűek (pH-tól függően). Rezisztencia. gombák) és kártevő állatokkal (főleg rovarokkal) szemben nagyrészt éppen speciális metabolitok jelenlétének köszönhető. Mi a szerepük a fogyasztó szervezetek életében? Érdekes.

A kisebb hullámhosszú fénytartományok közül gyakorlati szempontból a legfontosabb az UV-B (280-320 nm). A fotoszintetikusan hasznosítható fény 400-700 nm. Hogyan keletkezik az oxigén. 2-szer 1011 tonna szerves anyag keletkezik évente. míg a virágporból és nektárból belakmározó rovarok számára csábító illatözön.több résztvevő molekula segítségével . továbbításában és a felesleges fény elvezetésében a karotinoidoknak (β-karotin és xantofillok) is fontos szerepük van (pl. A keserű ízű szeszkviterpén-laktonok sok növényt távoltartanak a rágcsáló állatoktól. Ez az energia már növeli a szabad oxigéngyökök membránkárosító hatását. az oxigén biztosítja az életet.Forrás: http://www. A porfirin-vázas és Mg-ot tartalmazó klorofill gerjesztett állapotban (exciton állapot a reakciócentrumban. Elektronjait továbbítja a vastartalmú citokrómoknak (Cyt b/f). Legalapvetőbb összefüggéseit azonban röviden jellemezni szükséges. tehát nemcsak az emberre jelentenek közvetlen veszélyt. Az áttekinthetőség kedvéért a fitokémiai sokféleséget a továbbiakban kémiai szerkezet szerint történő osztályozás szerint érzékeltetem. Az autotróf növények (primér producensek) a Földre jutó fényenergia egy részét (kb. egyre negatívabb redoxpotenciálú akceptoroknak kell működniük. majd legtöbb esetben innen az elektron tovább jut egy mozgékony és réztartalmú. hogyan történik a szén-dioxid redukciója? Egész egyszerűen megfogalmazva: elektronok és protonok fokozatos szétválása során. A puhatestűek közül az éti csiga ügyet sem vet a legtöbb keserű anyagra. egy mangán-tartalmú fehérjekomplex segítségével történik. ami annyit jelent. Ahhoz. 15-ször 1023 J/év) tudják csak hasznosítani a CO2-redukció során. Ez a PQ-nak rövidített rendszer a protont a tilakoid membrán sztróma felőli oldaláról a lumen felöli oldalára továbbítja. Az ember számára – mint ahogyan a bevezető gondolataimban már többször utaltam rá – táplálkozásélettani szempontból egyáltalán nem mindegy. Példák említésével bizonyítom a hatás sokféleségét vagy az esetleges speciális hatásokat. Az elektron a víz fotolízise nyomán. Részletes tárgyalása a növényélettan és a növényi biokémia tárgykörébe tartozik.doksi. a CC-ben. de bőven van kivétel is. .kinonoknak adja át. Ebben a hálós. de a fény összegyűjtésében. hogy az elektron fokozatosan tovább juthasson. A keletkezett redukált szénhidrátok nemcsak a fogyasztó szervezetek (konzumensek) számára biztosítják az életet jelentő kémiai energiát és minden biokémiai folyamatot. hogy egy növény milyen ízű. vagyis core complexben). az elektrontranszport-lánc II.2%-ot hasznosítanak. számú fotokémiai rendszerén belül (PS II = photosystem II) elektronját . hanem a fotoszintézis során keletkező és a légkörbe jutó “melléktermék”. hogy a hasznos napsugárzásból a fotoszintetizáló prokarióta és eukarióta szervezetek csak mintegy 0. ezek pedig a plasztokinon-rendszernek. Az elektron fő donora tehát maga a vízmolekula. a) Fotoszintézis Minden növényi vegyület keletkezésének alapja a fotoszintézis. a fénygyűjtő fehérjekomplexekben). néhol gránumokba tömörülő tilakoid membránban zajlik le a fotoszintetikus elektron-transzport. miközben proton és oxigén jön létre (Hill-reakció).hu trópusi növény virágja (nálunk a kontyvirág ilyen) nekünk kellemetlen szagú. A szag és íz gyakran kémiailag ugyanarra az anyagra (vegyületekre) vezethető vissza. A legfontosabb elektronakceptor a klorofill-A és -B. A fotoszintézis során kb. A kettős membránnal határolt kloroplasztisz állományában (sztróma) speciális membránrendszer található. miközben redukálódik (PQH-vá alakul). Mindezek előtt vázlatosan áttekintést adok a primér anyagcsere fő jellemzőire.

vagyis glicerinsav-1. pl. ribulóz. pl. a dihidroxi-aceton-foszfátnak a különféle aldoláz és transzketoláz enzimreakciók révén létrejövő származékai már fontos cukrok megjelenését teszik lehetővé (mindamellett. Vannak olyan növények is. Ilyenek a fruktóz. majd más szövetbe (pl. éjjel nyitottak a sztómák és a kloroplasztiszt tartalmazó sejtek a felvett szén-dioxidot almasav formájában a vakuolumokban tárolják. amely a sztróma felőli oldalon mozgékony. hogy a sztróma oldalon ADP-ből és szervetlen foszfátból ATP képződjön. Az itt gerjesztett elektron helyére kerül a plasztocianinról leváló elektron. hüvelyparenchima-sejtekbe) jutva a Calvin-ciklusban értékesül nagyobb mennyiségű keményítőt képezve.doksi. mint a PS II-ben. Ennek és izomérjének. Az ún. Az összekötő fehérje az ATP-szintáz. A PS I reakciócentrumából (tehát ez is “elektroncsapda”) különféle vas-kén komplexeken át (mindenhol a Fe3+ Fe2+-vé redukálódik) az elektron megérkezik a szintén redox hajlamú. A ferredoxinról azonban . szedoheptulóz. kukorica. xelulóz. Erre a primér ATP által foszforilált ribulóz-1.hu redox tulajdonságú kromoproteidnek. Tehát a redukciós szakaszban keletkezik az első trióz-foszfát. Erről a molekuláról a PS I-re kerül az elektron. A további reakció csak akkor megy végbe. glükóz. primér ATP. A PS I-ben éppen úgy. A kloroplasztiszban a glükóz-1-foszfátból jön létre a primér keményítő. Kialakul a kémiai redukcióra alkalmas NADPH. amelyek kombinált úton kötik meg a szén-dioxidot. Átmenetileg almasav (ill. A CO2-fixálás és -redukció útját a Nobel-díjas Melvin Calvin és munkatársai tisztázták. hogy foszforilált állapotban a ciklus folytatódik). Ez a sav az elektrontranszport során létrejövő NADPH közreműködésével. Az katalizáló enzim ehhez az 5 C-atomos vegyülethez szén-dioxid vagy oxigén fixálását képes elősegíteni. de nem kötött helyzetű ferredoxinra. A megkötésben a foszfo-enol-piruvát (PEP) tölt be kulcsfontosságú szerepet.egy flavin-adenin-dinukleotid (FAD) tartalmú flavoprotein katalizálásával (ez a NADP-reduktáz) a NADP-re kerül (a nikotinsavamid-adenin-dinukleotid-foszfát nikotinsavamid nukleotidja két elektront és egy protont vesz fel. a plasztocianinnak. Ez a redukáló tényező teszi lehetővé az ún. eritróz. emiatt . Ha a szén-dioxid fixálódása megy végbe. cukorrépa. akkor a molekulából két 3 C-atomos glicerinsav-3-foszfát keletkezik. a glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz katalizálásával glicerinaldehid-3-foszfáttá redukálódik.Forrás: http://www. a reakciócentrumban pedig ugyanúgy klorofill-A helyezkedik el.3-biszfoszfátnak kell kialakulnia speciális kináz közreműködésével. ezáltal elektrontöbblettel fog rendelkezni). negatív töltésű fehérjekomplex már önmagában is képes kémiai redukálásra. szerepe van a nitrát-nitrit. és a tilakoid membránban található integráns membránfehérje révén kiegyenlítődik és a felszabaduló energia elegendő ahhoz. Calvin-ciklus első lépése a szén-dioxid megkötése. ha a primér ATP a molekulát foszforilálja. Ha a folyamat időben különül el (nappal zártak a sztómák és működik a Calvin-ciklus. a keletkezett ATP pedig a fotoszintetikus eredetű. Ez a különleges. malát) formájában tárolódik a megkötött szén-dioxid.5-biszfoszfát-karboxiláz/oxigenáz. Mi történik a lumenbe elkülönített protonnal? A tilakoid membrán két felületén kialakuló kemiozmotikus potenciál-különbség egy speciális szerkezetű.5-biszfoszfát képes. sötétszakaszban a megkötött szén-dioxid redukálását. a fény összegyűjtésére alkalmas fehérjekomplexek (LHC = light harvesting complex) találhatók. vagyis a gyorsan képződő fotoszintetikus keményítő már is energiatartalékot jelent a további folyamatok számára. vasat tartalmazó. Neve működésére utal: ribulóz-1. a kloroplasztisz sztróma-állományában lévő legjelentősebb bifunkcionális enzim (rövidítése: rubisco). ribóz. Ezek a C-4-es típusú növények. Nagy jelentősége van a szén-dioxid redukció energiaigényének kielégítésében.és szulfát-redukcióban.

de leggyakoribb a glükóz és fruktóz együttes jelenléte. A keményítő (amilóz) főként amiloplasztokban halmozódik fel és ATP-vel aktiválódott ADPG-ből keményítő-szintáz segítségével képződik. Amylum tritici búzából. Méz hamisítására is kipróbálják. Amylum oryzae rizsből). Ezt mindig a nektár cukorösszetétele dönti el. Sárgásfehér állományú. Ebből fruktóz-szirup készíthető. akkor CAM (Crassulaceae acid metabolism) típusúak. majd foszfoglükomutáz katalizálásával glükóz-l-foszfátot képez. A cellulózmolekula β-1. A mézben (Mel depuratum) is előfordul. de legtöbbször kisebb arányban. tea stb. A fotoszintézis során képződő szénhidrátok legnagyobb része a sejtfal felépítésében vesz részt. Fruktóz polimérek a fruktánok vagy polifruktánok. enyhe hashajtó. Amylum maydis kukoricából. Legtöbbször jelentős mennyiségű amilopektinnel együtt fordulnak elő. fontos vivő. A növények legfontosabb raktározott tartalékai. Ilyen a legtöbb pozsgás növény (kaktuszok. A szaharóz tehát diszaharid (α-D-glükóz-1. Ezeket a maltodextrineket iparilag elkülönítik. Ha foszfatáz hatására fruktóz-6-foszfáttá hidrolizálódik. hogy egyes cukorbetegségekben jobban tolerálható. A mézfélék egy része fruktózban.hu présnedvük savas kémhatású).).és hintőporgyártáshoz használják a finomított keményítőket (Amylum solani burgonyából. Euphorbiák) vagy a Crassulaceae családba tartozó kövirózsa és varjúháj is. A kivont és tisztított inulin jó kötőanyag lehet a tablettázásban.2-α-D-fruktóz). ezek is elfogyasztva elősegítik a perisztaltikát. ezáltal az UDPG már elég szabadenergiával rendelkezik ahhoz. A másodlagos. A gyógyszerészetben például tabletta.és ízesítő vegyület. Pyrus és Prunus gyümölcse. más részük glükózban gazdag. fásodott sejtfal cellulózon kívül lignint is tartalmaz. kevésbé egységes polimérek. energiagazdag tápanyagok. b) Szénhidrátok A dihidroxi-aceton-foszfát a trióz-foszfát-izomeráz hatására glicerinaldehid-3-foszfáttá alakul. A keményítő enzimatikus lebontása során először az egyenes és az elágazó oligoszaharidok hasadnak le. A cukoralkoholok a monoszaharidok redukciójával keletkeznek. hogy fruktóz-6-foszfáttal szaharóz-foszfát képződjön a szaharóz-foszfát-szintáz segítségével. Ez uridin-trifoszfáttal (UTP) aktiválódik.6-biszfoszfátot képez. de számos hidrogénkötés alakítja ki jellegzetes és hidrofil . A glükózból létrejövő D-szorbitolban gazdag a Malus. Foszfatáz hatására tehát létrejön a magasabb rendű növények transzportcukra. A csipkeíz (pulpa) igen enyhe laxáns hatásához hozzájárul a pektintartalom is. Az α1.4-kötésű αglükózok a keményítőben helikális szerkezetet biztosítanak. Ez az ipari cukor tisztítva alkalmas élelmiszeripari felhasználásra.6-kötés jellemző rájuk. A szintén Rosaceae családba tartozó csipkebogyó (Cynosbati = Rosae pseudofructus) áltermések különösen bővelkednek C-vitaminban. finomítják és az élelmiszeriparban nagy mennyiségben felhasználják (instant kakaó. előnye.4-glikozidkötéssel kapcsolódó. édes ízű. Nem ágazik el. Az invert cukrot szaharózból állítják elő invertáz alkalmazásával.doksi. kávé. akár több ezer βglükózból áll. akkor egy része foszfohexoizomeráz. Közülük a legismertebb a csicsóka (Helianthus tuberosus) gumója. A D-mannitol a Fraxinus ornus (Oleaceae) Manna drogjának fő hatóanyaga. Raktározott állapotban a legtöbb szaharózt a cukorrépából és a cukornádból nyerik ki. A szirupok alapanyaga.Forrás: http://www. nekünk pedig nélkülözhetetlen. D-szorbitból képződik az aszkorbinsav. általában az α1. Az amilopektinek elágazó szerkezetű. A két izomér aldoláz révén fruktóz-1. a floemben transzportálódó szaharóz.

görögszénamagból. xilánokat és ramnogalakturonánokat) tartalmaznak a növényi nyálkaanyagok. mannánok. Lichen islandicus (Cetraria islandica. Kitűnő nedvszívó. Rendszerint magvakban. hiszen számunkra és a növényt fogyasztó állatok részére fontos táplálékot szolgáltatnak. szemészetben nélkülözhetetlen. termésekben találhatók. glikolipidek) nagyon fontos szerkezeti és funkcionális szerepet töltenek be a citoszkeleton membránszerkezetének kialakításában és biokémiai folyamataiban. Malvaceae). arabinán-pektin. Jóval kisebb molekulatömegűek azok a poli-β-glükánok (és vegyes szerkezetű heteroglikánok). Számos drog tartozik ebbe a csoportba. csavarodott. kloroform) jól oldódnak. az agar. Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata. vagy a más értékes hatóanyagot is tartalmazó kasvirág fajok (Echinaceae radix) heteroglikánja. melyek bioszintézisét sajátos gének megnyilvánulása tesz lehetővé. pl. Heteropoliszaharidokat (főként glükomannánokat. ill. arabinsav) alkotják. Gossypium hirsutum. Lentinus edodes (shii-take) lentinan hatóanyaga vagy a Japánban termesztett és nálunk főként gyertyános erdőkben. Pl. Főként a sebészetben. nhexán. A tartaléktápanyagként szolgáló lipidek (zsírok és zsíros olajok) különösen ismertek. mikroszkóp segítségével jól felismerhető. Plantaginaceae). A 2-5 cm hosszú maghéjszőr kutikulával fedett. hársvirágból. tökből) – főleg intraperitoniálisan adagolva – gyulladásgátló. gasztroprotektív. A legtöbb légúti és enterális hurutos betegség esetén használatosak. részben enyhe aspecifikus immunstimulánsok is. Salep tuber (a legtöbb országban védett Orchis fajok!). . c) Lipidek A lipidekben a szén. A cellulóz is aktivált glükóz-1-foszfátból polimerizálódik speciális szintáz közreműködésével. galaktomannánokat. MINKER (1996) kutatásai szerint számos vízoldékony poliszacharid (pl. Emulgeáló szerek és stabilizátorok a gyógyszerkészítésben. glukánok. de nem ragadósak. amelyek egy része aspecifikus immunstimuláns. petroléter. Cydoniae semen (Cydonia oblonga. Gracilaria) agarózt. mint a szénhidrátokban. Farfarae folium et flos (Tussilago farfara).hu láncszerkezetét. Malvae folium et flos (Malva sylvestris és M. neglecta). fatörzseken gyakori Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba) hatóanyaga. xilóz). galakturonán-pektin) a glükózon kívül más cukrok (pl. Malvaceae) maghéjszőréből készül. Belsőleg vagy külsőleg bevonják a nyálkahártyát. Rosaceae). A lipidek közül a poláros csoportokat tartalmazó poláros lipidek (foszfolipidek. xilánok. galakturonsav. pl.doksi. Tragacantha) szolgáltat az Acacia senegal (Mimosaceae) és az Astragalus gummifer.Forrás: http://www. Egy-egy kristályos mikrofibrillum 30-100 cellulóz makromolekulából áll. glukomannánok. Linaceae). amíg el nem kezdődik a fejlődő csíranövény fotoszintetikus tevékenysége. mannóz. A magon belül sziklevélben vagy endospermiumban lokalizálódnak és csírázás folyamán mindaddig energiát és szénvázat nyújtanak. Vegyes polimérek. jól sterilizálható. agaropektint tartalmazó tisztított és szárított anyaga. és/vagy cukorsavak (pl. Althaeae radix et folium (Althaea officinalis. benzol.és hidrogénatomok száma nagyobb. Mézgát (Gummi arabicum. kamillából. a vörösmoszatok (Gelidium. tehát apoláros oldószerekben (pl. xiloglukánok. A Lana gossypii a gyapot (pl. agaróz. Parmeliaceae). dietiléter. galaktóz. Lini semen (Linum usitatissimum. Többségük hidrofób. Ezek vízzel sűrű oldatot adnak. A hemicellulózokat (pl.

hogy átmenetileg – karboxiláz segítségével – malonilCoA-vá alakulnak. Speciális. A ricinusmagban található zsírsav speciális. Ha az egyik acil-csoport foszfát. kémiai név. Ez a ricinolsav közel 90%-a az összes zsírsavnak. c = cisz): Laurinsav dodekánsav 12:0 Mirisztinsav tetradekánsav 14:0 Palmitinsav hexadekánsav 16:0 Sztearinsav oktadekánsav 18:0 Olajsav cisz-9-oktadecensav 18:1(9c) Linolsav oktadekadiensav 18:2(9c. a ricin nevű toxalbumin nem oldódik. Catomok és kettőskötések száma és helyzete. A növényi olajok többségére jellemző. szterolok. Lipidekhez csoportosítjuk azokat a lipidanyagcserével szorosan összefüggő lipidszerű anyagokat (lipoidokat). mert OH-csoportot és egy kettős kötést tartalmaz. fokozatosan redukálódva zsírsavakká alakulnak.Forrás: http://www. Ph. A bioszintézis lényege. amiben a vízben oldódó halálos méreg. ezekben a glicerin egyik OH-csopotjával cukor. Hg. de több lánchosszabbító elongáz és telítetlenséget előidéző deszaturáz a citoplazmában működik. erősen telítetlen zsírsava a földimogyoró magnak van. Így keletkeznek a foszfolipidek. Emiatt hashajtó a ricinusolaj. inozitol) kapcsolódását.15c) γ-linolensav oktadekatriensav 18:3(6c. A viaszok is a citoplazmában képződnek. a másik kettőhöz zsírsavak észtereződnek. szerin.12c. majd az olajsav teszi ki a legnagyobb mennyiséget.12c. hogy a dihidroxi-aceton-foszfát NADH segítségével glicerin-3-foszfáttá redukálódik. akkor a képződő foszfatidsav lehetővé teszi újabb poláros molekulák (pl. peroxidszármazékok képződése okozza az avasodást. kötet 656-658.és digalaktozildigliceridek. Az olajokban . alkanolamin.15c) Több más növényi zsírsav is van. Például a gyógyászatban használt lecitinben a kolin (kvaterner etanolamin) kapcsolódik a foszforsavhoz. A lipidek a glicerin és különböző. emiatt könnyebben is avasodik. Iparilag a biztonság kedvéért alaposan tisztítják.12c) Arachidonsav eikozatetraensav 20:4(6c.9c.doksi. I.hu Szerkezeti lipidekhez sorolhatók a viaszok. a fotoszintetikus membránok fontos összetevői. Biokémiai szempontból a zsírsavak acetil-CoA-ból képződnek úgy. VIII. A telítetlen zsírsavak oxidálódása. hossszú szénláncú zsírsavak észterei. Gyógyszerészeti szempontból fontos növényi zsírsavak (név. de szerepük van a szabadgyökképződésben is. ezek különlegesek és ritkán fordulnak elő. Gyakori glikolipidek a mono.12c) α-linolensav oktadekatriensav 18:3(9c. oldal). hogy a linolsav. továbbá a kutin és a szuberin sokféle komponense. így nyomokban sem marad benne ricin vagy más szennyező vegyület. A poláros lipidek másik nagy csoportját a glikolipidek alkotják. Ezek az egységek transzacilázok révén az acil-carrier-proteinhez (ACP) kapcsolódva.9c. A zsírsavak bioszintézise jórészt már a kloroplasztiszban lezajlik. Emiatt kell különösen ügyelni az olajok helyes tárolására és állapotának ellenőrzésére (Olea herbaria.vagy cukoralkohol-molekulák képeznek étert. továbbá a már korábban említett terpenoidokat. Zsírsavak speciális átalakulásával képződnek a polialkinek. majd acil-transzferázok közreműködésével jönnek létre a sejtmembránok foszfolipidjei és tároló olajtestek (oleoszómák) tartaléklipidjei. főként sztigmaszterol és β-szitoszterol). amelyek ugyancsak a membránok felépítésében nélkülözhetetlenek (pl. A szójaolaj előállításánál képződő melléktermék tisztításával állítják elő a szójalecitint.

Fő zsírsava a telített palmitinsav. vagyis poliinek. Az ún. gyógyszerkönyvi minőségű olajokat használjuk a gyógyászatban (eredeti. Oleum sojae raffinatum Oleum tritici aestivi raffinatum. de az édességipar is felhasználja. Oleum tritici aestivi virginale A kakaó (Theobroma cacao.vagy középüzemekben. A tisztított kakaóvaj (Butyrum cacao) kiváló vivő. vagyis a kettőskötésekből hármaskötések jönnek létre. Több gyógynövény hatóanyaga is polialkin-származék (pl.vagy tiofén-származékokat (heterociklusos poliinek) alkotnak. biotermékeknek nevezett bioolajok sajtolással és tisztítással készülnek kis.vagy kénatommal jellegzetes spiroéter. Polialkinek A zsírsavak speciális átalakulása révén keletkeznek az alkin-származékok. A polialkinek leggyakrabban lineárisak. Oleum arachidis hydrogenatum Oleum avocado Oleum boraginis Oleum carthami Oleum cocois raffinatum Oleum cucurbitae Oleum gossypii hydrogenatum Oleum helianthi annui raffinatum Oleum hippophae Oleum jecoris aselli (csukamájolaj!) Oleum lini Oleum maydis raffinatum Oleum oenotherae Oleum olivae raffinatum. magas zsíralkohol-tartalma miatt viaszként használatos) Oleum sinapis Oleum sojae hydrogenatum.doksi. poliacetilének. Speciális deszaturázok katalizálásával a meglévő kettőskötések mentén újabb és újabb deszaturálódás következik be. de ciklizálódhatnak és oxigén. Candida). vagyis már UV-A sugárzás hatására is könnyen gerjesztett elektronállapotba kerülnek és ezáltal toxikussá válnak. Európában a következő. Oleum amygdalae raffinatum Oleum arachidis.Forrás: http://www. lárvákat pusztíthatnak. Legtöbb esetben a polialkinek és politieninek (főként tiofének) fototoxikusak.és hatóanyag. Arctium . baktériumfaj és vírus szaporodását.hu előforduló természetes antioxidánsok. A már kialakult poliének poliinekké alakulnak. tisztított vagy hidrogénezett formában): Oleum amygdalae. Oleum olivae virginum Oleum rapae raffinatum Oleum ricini. Sterculiaceae) magbele kb. A bioszintézis közös forrása legtöbb esetben a linolsav. de engedélyezett antioxidánsokat is adnak hozzá az iparban. Oleum ricini hydrogenatum Oleum sesami raffinatum Oleum simmondsiae (jojobaolaj. Általában oldószeres extrakcióval állítják elő. számos kúp és kenőcs alkotórésze. Ezért fontos rezisztenciafaktorok vagy szerepet töltenek be a toleranciában. a tokoferolok gátolják az oxidációt. továbbá gátolják számos mikrogomba (pl. A gyökérzetben vagy a hajtásrendszerbe jutva férgeket. 50% zsírt (szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú zsíros olajat) tartalmaz.

Forrás: http://www. hogy a gombákban és bizonyos baktériumokban gyakoriak a speciális és gyakran antibiotikus poliketidek. A folyamatot – erre a folyamatra specializálódott – szintetáz katalizálja. mint a malonil-CoA. aciklusos poliketidek. Vagyis 5 szénatomos és egyszer telítetlen egység. Két geranil-egység egyesülésével jönnek létre a 20 szénatomos diterpének. Speciális poliketidek A növényi lipidek zsírsavai tulajdonképpen redukált. hogy az edényes növényekben általánosak és rezisztenciabiológiai szempontból jelentősek. A speciális poliketidek esetében a kondenzációt nem vagy csak kisebb mértékben követi redukció.5dihidroxi-3-metil-valeriánsav). Ez az energiában gazdag vegyület reakcióképes. redukálódhatnak vagy ciklizálódhatnak. hogy főleg Asteraceae. növényi gumianyagok). A felsorolt néhány példából is kitűnik. Cicuta.doksi. de teljesen általánosan elterjedt reduktáz az az enzim. amely redukciót katalizál: létrejön az izoprén prekurzora. ugyanis az első. a dimetil-allil-pirofoszfát) keletkezik. ezért izoprenoidoknak is nevezhetők. de speciális helyen. zuzmósavak. Bioszintézisük ugyanúgy acetil-CoA-ból indul ki. hanem két acetil-CoA aceto-acetil-CoA-vá kondenzálódik acil-transzferáz segítségével. az izopentenil-pirofoszfát (és ennek izomérje. hogy tetraketid származékoknak tekinthetők az ún. Ha négy geranil kapcsolódik egymáshoz. akkor 40 szénatomos tetraterpének képződnek (ide tartoznak például a karotinoidok). hogy nem képződik belőle átmenetileg malonil-CoA. Sok izoprénből tevődnek össze a politerpének (pl. taxontól vagy rendszertani csoporttól függően sokféle bioszintézisút termékei. Igen változatos szerkezetűek. két farnezil-egységből pedig a 30 szénatomos triterpének. Apiaceae és Araliaceae családokra jellemzők. újabb izopentenil-pirofoszfáttal kiegészülve keletkezik a 15 szénatomos farnezil-pirofoszfát (a szeszkviterpének típusvegyülete). és a lánchosszabbító egység is lehet más. többnyire oktaketidek az antrakinon-származékok és sok más kinon is. a penészes élelmiszerekben vagy takarmányokban előforduló aflatoxinok is. Létrejön a 6 szénatomos 3-hidroxi-3metil-glutaril-CoA. Megemlíthető. Megduplázódva jön létre a 10 szénatomos geranil-pirofoszfát (a monoterpének típusvegyülete). Terpenoidok 5 szénatomos izoprén-egységekből állnak. Heracleum. A zsírsavakhoz képest lehetnek sokkal rövidebb vagy lényegesen hosszabb láncúak is. Ez az összes terpenoid kiindulási vegyülete. Ehhez egy újabb acetil-CoA kapcsolódik. a mevalonsav (= 3. de poliketidszármazékok egyes Aspergillus-fajok karcinogén toxinjai. de előfordulnak a Fabaceae és Solanaceae családokban is. Oenanthe. . Valószínű. Speciális poliketidek. kiinduló egység nem mindig az acetilkoenzim A (továbbiakban: acetil-CoA). Ugyancsak “különleges”.hu lappa. Lényeges különbség azonban. több mérgező növény pedig fotoaktivált vegyületei által okoz kontakt dermatitist vagy allergiát (pl. Hedera helix). egyes részei metileződhetnek. mint zsírsavak esetében. Megjegyzésre érdemes. Echinacea-fajok). így enzimes úton dekarboxilálódik és dehidratálódik. melynek hidroxi-csoportjai ATP hatására átmenetileg foszforilálódnak mevalonát-pirofoszfát-3-foszfátot képezve.

pl. a levendula. Petroselinum crispum Illiciaceae: Illicium verum Rutaceae: Citrus aurantium. Cinnamomum cassia. A szeszkviterpének szintén lehetnek oxigénmentes szénhidrogének (pl.. 3-karen. Thymus vulgaris. monociklusos (terpinenek. mentol. ocimen).. pinének.. dill-éter). Cedrus spp. Fontosabb illóolaj-tartalmú növényfajok családok szerint: Lamiaceae: Ocimum basilicum.. Abies spp. Ökológiai szempontból egyes illóolajok vagy monoterpének (pl. Angelica archangelica. éter (cineol. mircen. kamfen.és illatszeriparban különböző műveletekkel. citronellil-acetát). limonen. Citrus paradisi. Artemisia dracunculus Araceae: Acorus calamus Verbenaceae: Aloysia triphylla Poaceae: Cymbopogon nardus. szabinen) típusok. peroxidok (aszkaridol). a fahéj vagy az eukaliptusz illóolaja. Mentha piperita. geranial. Anethum graveolens. mint a fenol. Barosma spp. A rovarokra gyakorolt hatás legtöbbször speciális. geraniol. Cymbopogon citratus Pinaceae: Pinus spp. Myrtus communis Lauraceae: Cinnamomum zeylanicum. Nevük az Iridomirmex hangya nevéből . illóolajok alkotórészei. Hyssopus officinalis. így alkoholok (pl.Forrás: http://www. citronellol). Cinnamomum camphora Myristicaceae: Myristica fragrans Asteraceae: Matricaria recutita.. Artemisia absinthium. Myrtaceae: Syzygium aromaticum. mircen. Az illóolaj-komponensek között előforduló aromás vegyületek közül fontosak például a fenilpropanoidok. Nepeta cataria. valamint sok illóolajban található vanillin. kámfor) rovarűzők (repellensek). a geraniol 7-szer. karvon. vagy oxigént tartalmazók. cineol) vonzzák a beporzó rovarokat (feromonszerű attraktánsok). Origanum vulgare. Citrus limon. édesköményre és petrezselyemre jellemző anetol. linalool. Thymus serpyllum Apiaceae: Pimpinella anisum. Salvia spp. ß-kariofillen). Ezeknek a vegyületeknek nagyobb a lehetőségük ciklusos származékok képződésére. Eucalyptus globulus. Juniperus spp. a timol pedig 20-szor erősebb hatású. pulegon). Melissa officinalis. p-cimen) vagy biciklusos (pinenek. Az illóolajokat a gyógyszer. Tágabb értelemben monoterpénekhez sorolhatók az iridoidok is. Melaleuca spp. A hatás erősen függ a koncentrációtól is. karvakrol). A fő monoterpének közül a citral és linalool 5-ször. aldehidek (pl. észterek (linalil-acetát. Satureja hortensis. A monoterpének lehetnek aciklusos (pl. Origanum majorana. Coriandrum sativum. fenolok (timol. Foeniculum vulgare. de bőrizgató vagy allergiát okozó illóolajokat is ismerünk. Apium graveolens. ketonok (tageton. Mentha crispa.. Sokféle hatásukat elsősorban az ember saját céljaira fordítja. Citrus sinensis. préseléssel vagy szuperkritikus (folyékony) széndioxiddal történő extrakcióval lehet kivonni a növényekből.doksi.. Ezekre a vegyületekre ciklopenta-piranoid váz jellemző. oldószerekkel. citronellal). Lavandula spp. Funkciós csopotjuk szerint: alkoholok (pl. ßbizabolen. Picea spp. Citrus reticulata. mások (pl. vagyis nem minden esetben bizonyítható hatásról van szó. Többnyire görcsoldók és nyugtatók. menton. Antiszeptikus (mikrogombákra vagy baktériumokra gátló hatású) pédául a kakukkfű. az Apiaceae családban az ánizsra. Carum carvi. apiol vagy a fahéjra jellemző eugenol. neral.hu Monoterpének és szeszkviterpének Főleg illó vegyületek. Mentha pulegium. farnezol) és ketonok. például vízgőzdesztillációval.

pl. A mazotec indiánok a mexikói ÉKOaxacában kultikus jóslások alkalmával használták. Főként a konzumens fitofág állatokkal szemben kialakult védekezésben vesznek részt. A geraniol oxo-származékából jön létre az iridodial. ez a növény szolgáltatta a pyrethrumot (innen származik a vegyületcsoport neve). Először a Chrysanthemum cinerariifoliumot (Asteraceae). Több származéknak allergiát előidéző hatása is van (dermatitist okozhatnak). ritkán a földben lévő szervekre jellemző. Nem szabályos monoterpének a piretroidok. gátolhatják a DNSpolimerázt vagy a timidil-szintázt). Különösen gazdag az Asteraceae család. Ritkán aciklusos vagy oxigén tartalmú. hogy bizonyos állatfajokra toxikusak. A Taxaceae családba tartozó tiszafafajok közül.doksi. Közülük sok antibakteriális hatású. Viszont intenzív hallucinogén a szalvinorin-A. rendszerint irreverzibilis alkilezőszerek.. mind hatásos kontakt rovarölők. számos inhibitor vagy mérgező hatású. Ma már számos szintetikus (vagy félig szintetikus) piretroidot ismerünk. Rendszerint ciklopropánsavak észterei. rovarölő vagy emésztésre ható) gyógynövény fő hatóanyagai. ilyen például az aukubin (Aucuba japonica). A szeszkviterpén-laktonok gyakran enziminhibitorok (pl.. Gombákban és mohákban is előfordulnak. vagyis a rovarporvirágot használták rovarölőként. Valeriana officinalis. Számos (főleg parazitaellenes. Veszélyes humántoxikus diterpének és diterpén-alkaloidok találhatók a Thymelaeaceae (pl. Diterpének Közel 1500 diterpén szerkezetét ismerjük.hu származik. gyakrabban ciklusosak (bi-. Ambrosia maritima. Ritkábban fordulnak elő a Gentianales. Lauraceae és Menispermaceae családokra jellemzők. Biológiai aktivitásuk soféle. Gyakran epoxid-kötéseket is tartalmaznak.és tetraciklusos diterpének). a taxol és félszintetikus származékai rákellenes gyógyszerek hatóanyagai. Croton) és Ericaceae (Rhododendron) családokban. Daphne). mely rovarokra. A szeszkviterpének főleg laktonok formájában fordulnak elő. Galium spp. Több fontos gyógynövény tartalmaz iridoid hatóanyagot. Közel 3000 ismert szerkezetű vegyület tartozik ide. de főleg az Asteraceae. Lamiales és Scrophulariales rendekre jellemző előfordulásuk. általában erősen keserű ízükről jellegzetesek. Emlősökre nem. Asteraceae. tri. Glikozidok formájában fordulnak elő a növényekben. Scrophularia spp. bonyolult szerkezetű diterpénalkaloid. Asperula spp. sőt madarakra mérgező. Centaurium spp. pl. Euphorbiaceae (Euphorbia.. Artemisia annua.Forrás: http://www. Lauraceae több faja. ezért nevezzük ezeket a vegyületeket szeszkviterpén-laktonoknak. Cnicus benedictus. Geraniales és Fabales rendekben. Ökológiai szerepük legtöbbször azzal kapcsolatos. végül többféle szerkezetű iridoid. de rovarokra toxikusak. Arnica montana. a Salvia divinorum levelében található diterpén. Tanacetum parthenium. az ÉAmerikában honos Taxus brevifolia kérgében előforduló. Különleges diterpén a Paraguayban honos Stevia rebaudiana (Asteraceae) leveléből izolált. Gentiana spp. Gyakran mirigyszőrökben lokalizálódnak. Gentianales. először ebből különítették el a védelmi szerepet betöltő anyagokat. Inula helenium. jelenlétük a hajtásrendszerre. esetleg lakton-gyűrűs szerkezetűek. Különösen a Dipsacales. Ismertek alkaloidszármazékai is. Menyanthes trifoliata. pl. Verbena officinalis. főleg a Lamiales és az Asterales rendekben gyakoriak. . Apiaceae. erősen édes ízű szteviozid (természetes ízesítőként alkalmazható).

Ilyen. pl. szarzapagenin (Smilax). Strophanthus gratus. Eleutherococcus senticosus. Ismeretes. Növényekben való előfordulásuk alátámasztja azt a feltételezést. A triterpén szaponinok (nem szteroidok) aglikonja viszont pentaciklusos (pl. hederagenin.hu Triterpének Mintegy 4000 növényi triterpént ismerünk. Ide tartoznak a Liliaceae és az Amaryllidaceae. Fabaceae.doksi. de a zárvatermők közül is viszonylag gyakori a Lamiaceae családban (pl. gipszogenin. Gypsophila paniculata. Egyéb szteroidok közül különösen jelentősek az ekdizonszerű vegyületek. A virágpor sárga színét is főleg . A karotinoidok többnyire sárga színűek és lipofil természetűek. Panax ginseng). medikagensav). A lucerna szaponinja fitopatogén gombák ellen hat. Urginea maritima. Bryonia spp. hecogenin (Agave). Quillaja saponaria. Sok szaponin állatfajokra is toxikus lehet. Tetraterpének Ha a nyílt szénláncú tetraterpének a molekulavégeken ciklizálódnak. az Anagallis arvensis szaponinja vagy az édesgyökér glicirrhizin nevű szaponinja vírusellenes hatású. hogy a rovarok vedlési hormonja. Convallaria majalis. amikor a fertőzés hatására az inaktív glikozidból aktív aglikon képződik.: Digitalis lanata. Polygala senega. A szaponinok (kb. vagy mindkettő epoxidálódik vagy oxidálódik. Aesculus hippocastanum. sztigmaszterolban és szitoszterolban gazdag a szója (Glycine max) vagy szteroid alkaloidokat. az ekdizon nélkülözhetetlen a metamorfózisban. Hedera helix. melyek a Cucurbitaceae család több fajában (pl.). Ajuga reptansban). Primula veris. Adonis vernalis. lepellevélre jellemzők. Különösen gazdag a Taxaceae. Triterpenoid szaponinokat tartalmazó fontosabb gyógynövények: Glycyrrhiza glabra. oleanolsav. Scrophulariaceae) és triterpenoid szaponinok (főleg Dicotyledonopsida). Fontos védelmi szerepet betöltő vegyületek. Rendszerint glikozidok formájában vannak jelen a növényben. a dioszgenin (Dioscorea). Szteroid szaponin található például a nálunk védett szúrós csodabogyóban (Ruscus aculeatus) vagy az idegenföldi ginszeng fajokban (pl. ritkábban tetraciklikus. akkor ßjonon-gyűrűt kialakítva létrejönnek az oxigént nem tartalmzó karotinok. Sok pártalevélre. Tetraciklusos triterpének a kukurbitacinok. Saponaria officinalis.) fordulnak elő. akkor létrejönnek a különféle xantofillok. hogy ezeknek a vegyületeknek is szerepük lehet a fitofág rovarok szelektív elterjedésében. Citrullus colocynthis. Szteroid hormonok mikrobiológiai úton történő félszintéziséhez szolgálhatnak alapanyagot. ún. erős hashajtó hatásúak. Helleborus spp. Több mint 100 növényi ekdizon pontos szerkezetét állapították meg eddig. Ecballium elaterium. A fitoekdizonok száma egyre nő. 500 ismert szerkezetű szaponinról van tudomásunk) lehetnek szteroid szaponinok (Monocotyledonopsida. A szteroid szaponinok aglikonja rendszerint 6 gyűrűből áll. a Polypodaceae család. de a fotoszintézisben is szerepet játszanak. A szaponinok antibiotikus hatása többnyire akkor nyilvánul meg a növényben. Digitalis purpurea. Nerium oleander. valamint a Scrophulariaceae családokra jellemző szaponinok.Forrás: http://www. Ha az egy vagy két végálló gyűrű valamelyike. Szteroidok a humángyógyászatban használatos “szívglikozidok” is. szolaszodint és szolanidint tartalmaz több csucsorfaj (Solanum spp. kardenolidokat tartalmazó gyógynövények pl.

e) Speciális aminosavak és fehérjék Az aminosavak növényekben is szabadon és kötötten (fehérjékben. leucin . fenilalanin. A nem fehérjeépítő aminosavak száma 100 fölött van. de nagyon fontos a kálium utánpótlás is. A fajokra jellemző fehérjék aminosav-összetétele végső soron a genotípustól függ. a gyökérben a bioszintézis nem annyira erőteljes. az egyik legfontosabb prekurzor. A 2-oxo-glutársavból és a már kialakult glutaminból reduktív transzaminálás következtében keletkezik a glutaminsav. de a floemtranszport révén mindenhová eljut.hu xantofillok adják. A glutaminsav veszi fel glutaminná alakulva – glutamin-szintetáz közvetítésével – azt az ammóniát (ammónium-iont).) Rhizobium baktériumai képesek olyan gümőket képezni a gyökéren. hidroxi-prolin. valin. ami a nitrát. mangoban stb. A Ca és Mg szerepe éppen olyan fontos. speciális citokróm. Gyógyszerészeti vonatkozásban fontos. Az aminosavak szénvázát a fotoszintézis és a légzés intermedierjei szolgáltatják. A nitrit-reduktáz a redukáláshoz szükséges elektronokat közvetlenül a fotoszintetikus eredetű ferredoxintól kapja. purinvázas hatóanyagok) ureid. cisztein. arginin.és nitrit-redukció vagy a légköri nitrogén redukálása révén keletkezik. Ehhez hasonló módon redukálódik a talajból felvett szulfát is végül ciszteint képezve.doksi. lencse. A xantinból (koffein stb. lizin.) megtalálhatók. A legtöbb növény vastartalmú. leucin. glutaminsav. a gyógynövények közül a körömvirág és a bársonyvirág virágzatai különösen gazdagok karotinoidokban. metionin. peptidekben) fordulnak elő. aszparaginsav. rezet és mangánt. hogy a gyógyteák különösen káliumban bővelkednek. sütőtökben. paprikában. prolin. hisztidin. valin. majd a nitrit-reduktázzal (vasat tartalmazó porfirin és kénben gazdag komplex) a nitritet ammóniává. Legismertebb növényi ureid az allantoin (Symphyti radix hatóanyaga). Utóbbi példák érzékeltetik. továbbá molibdén-kofaktor közreműködésével. s emiatt is előnyös a fogyasztásuk. hogy csak a fotoszintézisben résztvevő redoxi elemeket említsük. hogy a szervetlen tápanyagok közül mennyire fontos a nitrát és szulfát éppen az aminosavak képződése szempontjából. szerin. A bioszintézis általános jellemzője. Különösen a pillagósvirágú fajok (bab. A növények zöld szerveiben szinte minden aminosav a kloroplasztiszban szintetizálódik. NADHval (nitrát-reduktáz) redukálja a nitrátot nitritté. Az alkaloidok képződése szempontjából fontos aminosavak (aláhúzva) a következőképpen csoportosíthatók: Piruvát-eredetűek: alanin. ebből glioxilsav és karbamid keletkezik. de a szabad aminosavak mennyisége erősen függ a külső körülményektől. amelyekben a légköri nitrogén fixálódik és nitrogén-reduktáz (Fe-protein) hatására ammóniává redukálódik. mint minden mikroelemé. tirozin. triptofán. treonin. glicin. A takarmánynövények közül a lucerna. Az aminosavak lebontása növényekben is dekarboxilálódással vagy dezaminálódással történik. Sokféle gyümölcsben és zöldségfélében (pl. Fehérjeépítő aminosavak: alanin.Forrás: http://www. a vasat. mivel a növényekben ez az alkáli elem a legfontosabb ionalkotó és felelős a sejtek megfelelő turgoráért. izoleucin. Legelterjedtebb bomlástermék a γ-aminovajsav. glutamin. paradicsomban. lóbab. lucerna. A makroelemek közül a foszfor foszfátok formájában kerül felvételre. sárgarépában. somkóró stb. Az Laminosavak aktívak biológiailag. hogy a ketosavak reduktív transzaminázok katalizálásával aminosavakká alakulnak. aszparagin.

mint a fehérjeépítő aminosavaké. treonin. majd elongációs faktorok (proteinek) működnek. 3. A vöröshagyma (Allium cepa) szaganyagai lényegében csak abban különböznek ezektől. eritróz-4-foszfátból és foszfoenol-piruvátból (PEP) korizmát-úton triptofán. ahol a szintén kapcsolódó mRNS szekvenciája szabja meg az aminosavak kapcsolódási sorrendjét. antinutritív és proteolitikus fehérjék A növényi fehérjeszintézis fő jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze igen röviden. aszpartátszemialdehid + piruvát révén lizin. pipekolinsav. Iniciáció és elongáció: amino-acilált tRNS első aminosava a metionin. aszpartát-szemialdehid úton képződő homoszerin. ami számukra már gátló. Aminosav-aktiválás: enzim-AMP-aminosav képződik. prefenát-úton fenilalanin. fehérjealkotó aminosavak képződését biztosítja. jellegzetes szagú vegyületek (allicin és származékai) egy speciális aminosavból (allil-cisztein-származékból) enzim közreműködésével képződnek. kártevő rovarainak lárvái azonban – ureáz aktivitásuk által – annyi szabad ammóniát produkálhatnak. 2. 4. Aktivált aminosav tRNS-hez kötődik az aktiváló enzimek katalizálásával. ebből prolin. ornitinből arginin Aromás aminosavak: szénhidrát-anyagcsere révén keletkeznek. Számuk több mint húszszor annyi. tirozin. hanem propenil-cisztein-származék.Forrás: http://www. foszforibozil-pirofoszfátból hisztidin Speciális aminosavak Azért különlegesek. Vagyis a kanavanin közvetve rovarellenes hatású a gazdanövényben. A legtöbb emlősre mérgező az L-dihidroxi-fenilalanin (L-dopa). a riboszóma a mRNSszálon mindig egy-egy kodonnyit a 3’-irányba halad transzpeptidáz és transzlokáz segítségével. Nagyobb mennyiségben a lóbab (Vicia faba) mag. Enzimatikus lebomlása révén fontos. Fogyasztó. szintetizálódott polipeptid a folyamat befejeződésekor leválik a mRNS-ről a meghatározott kodonhoz érve. Növényi citoplazmában a bioszintézis jellemző lépései: 1. szerin és az O-acetilszerinből kialakuló cisztein Citrát-ciklus eredetűek: aszparaginsav (aszpartát). citoplazmában 80 S.és terméshéjában fordul elő. Elsősorban a Liliaceae családba tartozó Allium-fajokra jellemző a cisztein alkilezett származékainak jelenléte. ezzel kapcsolódik a riboszómákhoz. Amino-nitrogén tároló szerepe van a kanavaninnak (Canavalia ensiformis és a Fabaceae-Lotoideae több száz faja). 50%-a a kloroplasztiszban zajlik. A tRNS 5’-irányban áthelyeződik. izoleucin. A fokhagymában (Allium sativum) és a medvehagymában (Allium ursinum) előforduló. Termináció: a genetikailag determinált bázissorrendű. kloroplasztiszban és mitokondriumban 70 S típusúak. 2-oxo-glutarát + glutamin = glutaminsav (glutarát). homoszerin – homocisztein úton metionin. ß-cianoalanin). Helye: riboszómákban (növényi sejt összes RNS-ének 30-40%-a). hogy a prekurzor aminosav nem allil-. ornitin. Egy-egy ilyen atipikus aminosavat a rá jellemző taxon felhalmozza. Általában a Fabaceae család különösen bővelkedik speciális aminosavakban és aminosavszármazékokban (pl. A .doksi. Iniciáló.hu Fotorespiráció és szulfát-redukció során képződők: glicin. A zöld növények fehérjeszintézisének kb. mert nem vesznek részt a fehérjék felépítésében. Lektinek.

membránból kiágazó cukorláncot fel nem ismerik. A búza és a rozs glutelinjét gluteninnek nevezzük. Lens culinaris. raktározott fehérjék.hu terminális faktor hatására a polipeptidlánc leszakad az utolsó tRNS-ről. glutelin található. Léteznek proteolitikus fehérjék. Érzékenység mutatkozhat kétszikűekre jellemző fehérjék hatására is. a legtöbb glikoprotein és lektin is globulin. azaz serkenti a mitózist. ficin (Ficus spp. mint a lektinek. Néhány lektin mitogén. Sokféle enzim. A glutenin és a gliadin együtt adja a glutent. így hőkezelés vagy főzés hatására elbomlik. Intenzív fehérjeszintézis esetén a növényi szövetek a riboszómák egy részét poliriboszómák formájában tartalmazzák. hogy emésztésgátló tripszin-inhibitor tulajdonságú fehérjék több hüvelyes növényre jellemzők még. amíg a nekik megfelelő. Szelektív felismerőképessége miatt az immunbiológiában és -terápiában számosat felhasználnak. péksüteményekre alakul ki. Különösen táplálkozásélettani szempontból jelentősek a tartaléktápanyagul szolgáló. 3-4 nyers ricinusmag lenyelve egy felnőtt ember halálát okozhatja! (A ricin és hasonló toxikus lektinek monoklonális ellenanyagokhoz kötve szerepet kaphatnak a “célzott” rákterápiában).. például: papain (Carica papaya. f) Azotoidok . Caricaceae). ez a fehérje is hőérzékeny. Nem mérgező albumin a hüvelyesek magjában lévő legumelin. Érdemes megjegyezni.Forrás: http://www. ami búza vagy rozs lisztjéből készült tésztákra. Ezeket kivonják a növényekből és az élelmiszeriparban vagy gyógyászatban használják fel. addig “válogatnak” (nevük emiatt lektin!).. A szója tripszin-inhibitora pankreasz-hipertrófiát és fokozott működést okoz. ricinuslektin. globulin. bromelain (Ananas comosus. A Phytolacca americana (Phytolaccaceae) lektinje antivirális. A babmagban albumin. prolaminját pedig gliadinnak. 45%) és prolamin található. azaz fehérjebontó növényi enzimek is. de akárcsak a lektinek. Vicia spp. de ez sokkal ritkább. kanavalin a Canavalia ensiformis-ban. a legtöbb hüvelyes vicilin nevű globulint tartalmaz. Phaseolus spp. E fontos jelfelfogó fehérjék az edényes növényekben gyakoriak. Bromeliaceae). A lektinek vagy fitohemagglutininek (hemoglobinnal csapadékot képeznek) olyan fehérjék. hogy transzgénikus úton “gluténmentes” (módosított szerkezetű glutént tartalmazó). Az ilyen adottságú emberek csak glutenmentes lisztből készült élelmiszereket ehetnek. Moraceae). fagyöngylektin. A riboszóma az eredeti két alegységre (60 S és 40 S) hasad és újra részt vesznek az iniciációban. de ezek kisebb molekulatömegűek. Szerepük van például a szimbióziskapcsolat kialakításában hüvelyesek és Rhizobium-baktériumok között. Glycine max. továbbá Arachis hypogaea. Specifikusak. Az egyszikűekben főként glutelin (glutaminsav-tartalma kb. amelyek a sejtmembránra jellemző cukorkomponenseket felismerik és azokhoz kötődnek. amely zsírban nem oldódik (tehát a tisztított ricinusolajban nincs). Van remény arra. Euphorbiaceae) magjában található toxalbumin. Különösen a Fabaceae családra jellemző specifikus lektinek előfordulása (pl. bablektin.doksi. szójalektin. főként magban (vagy termésben) található. ilyenek például: búzacsíralektin. nem allergizáló búzát és rozst nemesítsenek. Glutenallergia a “lisztérzékenység”. A mérgező fehérjék közül a legfontosabb a ricinus (Ricinus communis.). Főleg magvakban raktározódnak és csírázás alatt metabolizálódnak. meg nem találják.

közülük is elsősorban lepkéket) távol tart. sztrichnin és brucin (Strychnos nuxvomica). Például a burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) főképpen a burgonya fogyasztója. Általában erős élettani hatásuk miatt rendszerint állatokra és az emberre viszonylag kis töménységben is toxikusak. amelyek speciális anyagcsereúton. A protoalkaloidokra jellemző. Ezek a protoalkaloidok szerkezetüket tekintve kivételt képeznek. Papaveraceae. Lauraceae. erős hatású kolchicin alkaloid-e vagy inkább protoalkaloid. Ranunculaceae. Alkaloid a hallucinogén meszkalin (Lophophora williamsii) is. a családok kb. valamint xilóz kapcsolódik hozzá glikozidkötésben) elriasztja a burgonyabogarakat. Legismertebb alkaloidok: nikotin (Nicotiana tabacum. Mérgező hatásuk legtöbbször szerepet játszik abban. E hatások nem mindig általánosak.és szövettenyészetből kimutathatók a közvetlen prekurzorok vagy akár végtermékek. hogy nincs benne kettős kötés. ezek viszont táplálkozás alkalmával felhalmozhatják és ezáltal ragadozóikat riasztják el. . A pszeudoalkaloidok nem aminosavakból származnak.Forrás: http://www. hogy távol tartsák a legelő állatokat (ízük rendszerint számukra is keserű) vagy a fitofág rovarokat. ezért már legtöbbször sejt. kinin (Cinchona pubescens). hanem egyszerű aminocsoport formájában tartalmazzák (pl. Rutaceae. Solanaceae. Apocynaceae. Kristályosan először 1806-ban a morfint Sertürner izolálta a mákból. gyakran a mérgező növényeknek is megvannak a sajátos fogyasztói. szkopolamin (Atropa belladonna. Magnoliaceae. Hyoscyamus niger). Loganiaceae. a Chenopodiaceae családra jellemző kromoalkaloidok. aminosavakból jönnek létre. A nyitvatermők és az egyszikűek viszonylag kevés. rustica). efedrin). hanem amid-nitrogént tartalmazó. N. másokra nem hat. pl. hogy például a nem heterociklusos nitrogént. Vitatható.hu Alkaloidok Az alkaloidok nitrogéntartalmú heterociklusos (aromás) vegyületek. Annonaceae. Tehát a deterrens (elriasztó) hatású demisszin nem teszi lehetővé. Az alkaloidokat tartalmazó növények nagy része tehát bizonyos növényevő állatokat (főleg egyes rovarokat. Igen sok erős hatású (toxikus) gyógynövény tartalmaz alkaloidot. meszkalin. Ide tartoznak a terpenoid alkaloidok (pl. Liliaceae. 20%-ára jellemző jelenlétük. atropin. Egy-egy szerkezeti módosulás azonban elegendő lehet ahhoz. hogy ekdizon képződjön a burgonyabogárban. de ide sorolhatók a kvaterner nitrogénatomot tartalmazó pigmentek. A valódi alkaloidokon kívül megkülönböztetünk pszeudoalkaloidokat és protoalkaloidokat. a koniin. melyek antioxidáns színanyagok és egyáltalán nem toxikusak. hogy a nitrogénatomot nem heterociklusos gyűrűben. Ez a vegyület nincs hatással a burgonyabogárra. Az alkaloidszintézis genotípusos sajátság. Menispermaceae. A burgonya dél-amerikai vad rokona. a betalainok (és glikozidjai a betaninok) is. kokain (Erythroxylon coca). Ez a demisszin (csak abban különbözik a szolanintól. a sisakvirág diterpenoid akonitinje vagy Solanumfajok szteroid alkaloidjai) vagy a foltos bürök (Conium maculatum) piperidinszármazéka. Gyenge bázikus tulajdonságuk miatt “alkáli”szerűek. a kétszikűek viszont sokféle alkaloidot tartalmaznak. a Solanum demissum szolanin helyett egy nagyon hasonló szerkezetű szteroid alkaloidot tartalmaz. A toxikus arisztolochiasav (farkasalmában) pedig nitrát-nitrogént tartalmaz. nevük emiatt alkaloid. Rubiaceae. kolchicin (Colchicum autumnale). Datura stramonium. Fumariaceae. hogy a táplálkozó rovar ne fogyasszon tovább “megszokott” vegyületét tartalmazó eledeléből. Különösen a következő családokban találhatók alkaloidok: Amaryllidaceae. pedig a Solanum tuberosum zöld szervei mérgező szteroid alkaloidot (szolanint) tartalmaznak.doksi.

Hogy e feromonmolekulák valóban ebből a tápnövényből származnak. vagyis gyógyászatban csak korlátozott mértékben használnak egyes fajokat. hogy az aggófű eredeti észteralkaloidjait is megtalálták a hímlepke szőrcsomóiban. Anisodus tanguticus (Kínában honos). piperidin. kéreg) többet tartalmazhatnak. Petasites. Eupatorium cannabinum. virág.: Borago officinalis. Duboisia spp. Az Erythroxylon-fajok többnyire Bolíviában és Venezuelában honosak. Erythroxylon coca). azt azzal bizonyították. Orchidaceae. mag) vagy szövetei (pl. egy bűzpillében. pontosan szenkirkint tartalmaz. a triptofán és a hisztamin. ebből homospermidin jön létre. almasav. a lizin. de fontos alapvegyület még az antranilsav és a nikotinsav is. (Ausztráliában honos). Datura stramonium) és az ekgonin (pl. Ugyancsak tropán-alkaloid a hallucinogén kokain. Echium. a fenilalanin. Ornitin és lizin eredetű alkaloidok Tropán-alkaloidok Ornitinből képződik a tropanol (pl. indol. Fabaceae. mint rovarokban. Euphorbiaceae. levél. mint a növény többi részei. pl. Senecio. Az Asteraceae (Eupatorium. Ezekből fenolsavakkal való észtereződéssel jön létre a hioszciamin (és racem párja az atropin) és a kokain. borkősav. ültetvényekben termesztett növények. izokinolin. benzoesav. a tirozin. A Senecio (aggófű) eredetű pirrolizidin tehát feromonokká (danaidol. pirrolidin. Heliotropium. Poaceae. Bioszintézisük sokféle és külön-külön is bonyolult. Hyoscyamus niger (az atropin paraszimpatolitikus hatású). piridin. A martilapu néhány mg/kg (ppm) pirrolizidint. hidroxi-danaidol. Myosotis. gyökér.doksi. Symphytum officinale. Pirrolizidin-alkaloidok Ornitinből putreszcin. Cynoglossum. Datura stramonium. csupán – gyűrűszerkezetét megtartva – kissé oxidálódik és résztvesz a hímek feromonképződésében. hogy emlősökben egészen más a pirrolizidinek anyagcseréje.) és Boraginaceae (Anchusa. A legfontosabb kiindulási aminosavak az ornitin. Tussilago farfara. Gyakori sót képző szerves savak: citromsav. a Danais chrysippusban) azonban alig változik. Általában májtoxikusak. Santalaceae családokban. Érdekes. Scopolia carniolica. Szerkezetükre a következő nitrogéntartalmú heterociklusok a legjellemzőbbek: pirrol. Emlősök májában hidrolízis révén az észterkötés felbomlik és több lépésen át erősen májtoxikus aldehiddé alakul át. mutagének vagy karcinogének. A növényben többnyire vízben oldódó sók formájában vagy fenolsavakhoz kötődve fordulnak elő sejtvakuólumban vagy kiválasztó szövetekben. Symphytum stb.Forrás: http://www.hu Mégis a kifejlett növény bizonyos szervei (pl. Kinolizidin-alkaloidok . Szórványosan megtalálhatók még az Apocynaceae. Bizonyos molylepkékben (pl. kinolin. Gyűrűzáródással képződik a pirrolizidin.) családokra jellemzők leginkább. Tussilago stb. danaidon) alakul. ezáltal szerepet játszik a nőstények vonzásában. Tropán-alkaloidok a Solanaceae család következő fajaira jellemzők: Atropa belladonna.

képződik.hu Lizinből indul ki bioszintézisük. A nikotin illékony. Több Lupinus fajban ugyancsak kinolizidin-típusú anagirin alkaloid található. gyógyszerként alkalmazva életmentő vegyület. Főleg a Fabaceae család néhány fajára jellemzők. erősen bázikus alkaloid. melynek fő hatóanyaga.: Cytisus scoparius. Piperidin-alkaloidok Két molekula fenilalaninból és egy molekula lizinből képződik a lobelin. Jellemző rá. az észak-amerikai (Appalach-hegység) indiánok füstölőszerének. emiatt az “édes” (alkaloidmentes) csillagfürt nemesítése fontos gyakorlati cél. a huperzin javítja a memóriazavarral küszködő betegek állapotát. melynek neve ricinin (nem ricin!). Apiaceae) érett termésének halálosan mérgező alkaloidja (közismert. Lupinus spp. a foltos bürök (Conium maculatum.Forrás: http://www. Emellett inszekticid is. Fenilalanin és tirozin eredetű alkaloidok Izokinolin-alkaloidok képezik e vegyülettípus leggazdagabb csoportját. A csillagfürt magja a benne lévő lupanin és lupinin miatt keserű. az ornitin-eredetű pirrolidin-váz pedig a másik részét. illetve tirozinból alakulnak ki. arilindolizidinek egyes Ipomoea-fajokban (Convolvulaceae). hogy illóolaja terpenoidokban gazdag. ez a vegyület borjúra teratogén hatású. indolvázat is tartalmazó alkaloidok.doksi. Légzésközpont-izgató. hanem poliketid-úton – transzamidálódással . hogy fő komponense piperin. Bioszintézisükre közösen jellemző. pl. Solanaceae) egyik részét. A Ricinus communis (Euphorbiaceae) alkaloidja is nikotinsav-vázas méreg (cianogén piridon-származék). Piper nigrum) jellemző. Az Areca catechu (Palmae) termése a beteldió. a Lobelia inflatanak (Lobeliaceae) a hatóanyaga. hogy fenilalaninból. Legfontosabb képviselőjük az illékony természetű koniin. Indolizidin-alkaloidok Lizinből létrejövő. Az arekolin könnyen teratogén vagy karcinogén nitrozoaminná bomlik le.. az arekolin alkaloid paraszimpatomimetikus hatású. A piperin a piperinsav és a piperidin amidja. halálosan toxikus idegméreg. Tejjel kiválasztódva azonban humántoxikus. Nikotinsav eredetű alkaloidok A piridinvázas nikotinsav alkotja a nikotin (Nicotiana spp. hogy Szokratész “bürökpohár” kihörpintésével vetett véget életének). Fenetilaminok . Laburnum anagyroides. A Lycopodiaceae családba tartozó Lycopodium (Huperzia) serratum (Kína) kinolizidin-alkaloidja. Viszonylag ritkák. de a szarvasmarhát ritkán betegíti meg. A nálunk is termeszthető Punica granatum (Punicaceae) gyökérkérgéből izolálták a bélféregirtó pelletierint. Több piperidin-alkaloid nem lizinből. Alkilés bisz-indolizidinek fordulnak elő a Dendrobium (Orchidaceae) nemzetségben. A Piperaceae családra (pl.

Menispermaceae. tulajdonképpen protoalkaloidok. Papaveraceae. Cocculus. Annonaceae (Phaeanthus. Curarea. Magnoliaceae. Fő fenetilamin protoalkaloidja a meszkalin (ugyancsak kábítószer). Ranunculaceae. (Újabban “mintájára” szintetizálták az amphetamin-tartalmú és egyre több problémát okozó kábítószereket. Uvaria). Ranunculaceae (Thalictrum). Főleg a következő családokra (ezeken belül nemzetségekre) jellemzők: Menispermaceae (Abuta.doksi. fungicid és protozoatoxikus. Berberidaceae (Berberis. Kb. Fumariaceae). Az előbbieken kívül más. Menispermaceae. számuk 400 körül van. Legismertebb közülük a nálunk védett Ephedra distachya és más Ephedra-fajok (Ephedraceae) fő protoalkaloidja. A következő családokra jellemzők: Berberidaceae. Chondrodendron. Hatóanyagai neuromuszkuláris blokkolók. Az egész növény. 10 családban fordulnak elő. Monimiaceae. az efedrin. az aztékok hallucinogén kaktusza (“peyotl”). Popovia. Papaveraceae). különleges alkaloidokat is tartalmaz. A Chondrodendron tomentosum tartalmazza a leghatásosabb kurare méreganyagot. kb. melyek végül izombénulást okoznak. vagyis itt már gyűrűzáródás is bekövetkezik. hidrasztin hatóanyagát viszont a szemészetben és az érgyógyászatban használják fel. Annonaceae. Fő hatóanyagai a citotoxikus szangvinarin és kelidonin. nyugtató és görcsoldó gyógyszereket készítenek belőle ipari úton. Újabb kapcsolódási variációt jelent. ha a bioszintézis útján a tetrahidroizokinolin nitrogén-tartalmú gyűrűrészéhez kapcsolódik a fenilcsoport. Ha a fenilcsoport másként (közvetlenül) kapcsolódik a tetrahidro-izokinolin alapváz aromás gyűrűrészéhez. Ugyancsak gyakori gyógynövény a vérehulló fecskefű (Chelidonium majus.) Tetrahidro-izokinolinok Az ide tartozó növények fenetilaminok mellett tetrahidro-izokinolinokat is tartalmaznak. Ezek a protoberberinek. amelyből epebetegségek elleni gyógyszer készül. . fő hatóanyaga a protopin és a fumaricin. A pipacsra (Papaver rhoeas. Pseudoxandra. vagyis bisz-benzil-tetrahidro-izokinolinok gyakoribbak az edényes növényekben. Ide tartozik még a kerti dísznövényként is ismert Eschscholtzia californica (Papaveraceae). a mák (Papaver somniferum. Lauraceae. A nálunk is gyakori füstike (Fumaria officinalis. akkor keletkeznek az aporfinoidok. A feniletilamin vagy a tiramin nem alakul át izokinolin heterociklussá. Mahonia). 500 alkaloid tartozik ehhez a csoporthoz. Papaveraceae) egyik legfontosabb hatóanyaga. Ranunculaceae. Több fontos gyógynövény tartozik ebbe a csoportba. de tartalmaz még berberint és sztilopint is. az indiánok által használt nyílméreg.hu A legkezdetlegesebb szerkezetűek. Például a Hydrastis canadensis (Ranunculaceae) berberin hatóanyaga baktericid. Legismertebb az Echinocactus = Lophophora williamsii (Cactaceae). Lauraceae. de főleg a gyökere alkaloidokat tartalmaz. fő tetrahidro-izokinolin alkaloidpárja pedig az anhalonidin és az anhalamin. Hernandiaceae. Legismertebb képviselőjük a kurare. Papaveraceae) csak kis mennyiségű alkaloid (roeadin) jellemző. A “megkettőződött”. Legismertebb a simaizomgörcsoldó papaverin. Albertisia. Benzil-tetrahidro-izokinolinok Egyszerűbb formái tirozin részvételével képződnek. Néhány fontosabb család: Annonaceae. Stephania. Monimiaceae. Enyhe altató. a tubokurarint. Tiliacora).Forrás: http://www.

hu A Papaveraceae család tehát különösen bővelkedik különleges izokinolinalkaloidokban. Bioszintézisükben szeko-iridoid is részt vesz. Indol-típusú szerkezetük sokféle állatélettani hatással járhat együtt. Világszabadalma ma is elismert. pl. Triptofán eredetű alkaloidok Igen nagy csoportot alkotnak. Kelp Ilona vegyészmérnök aktív közreműködésével. tetrahidro-harminok.doksi. Cephaëlis. majd ebből a kolchicin. A. DélAmerika Amazonas menti indiánjai a Banisteriopsis-fajok (Malpighiaceae) levelét és kérgét használták vallási szokásaik alkalmával. Még egy nagyon fontos származéktípus jellemző rá. A neurotranszmitterek (szerotonin. Monoterpenoid izokinolinok Előfordulásuk főként a Rubiaceae család néhány nemzetségére (pl. harmolok. emellett kisebb adagban köptető. virocid.Forrás: http://www. karbolin. Ezeket a gombákat a közép-amerikai aztékok sámánjai fogyasztották kultikus szertartások alkalmával. vagyis a növénynemesítők sikeresen alkalmazzák a nemesítésben (pl. Virola calophylloides). Ezek a hallucinogén alkaloidok ßkarbolin-származékok: harmanok. Kolchicinnel tetraploid növényeket lehet indukálni. a morfináncsoport. mely erős méreg. terméshozama is kiemelkedő). A morfin mákszalmából való ipari előállítását Kabay János gyógyszerész (18961936) dolgozta ki az 1930-as évek elején. dr. harmalinok. nagyobb dózisban hánytató) gyógyászati szempontból értékesek. noradrenalin) szerkezeti hasonlósága rávilágít az élettani hatásmechanizmusok összefüggéseire. felesége. A Zygophyllaceae családba tartozó. végül morfin keletkezik. miközben tebain és kodein jön létre. Érdemes azt is megemlíteni. Conocybe. Tiszavasváron ma is eszerint állítják elő a morfint. de sok hallucinogén vegyület is ide tartozik.és ergolin-alkaloidok. Pogonopus) jellemző. Psilocybe aztecorum. Stropharia) méreganyagai. Így képződik az ipekakuana két fő alkaloidja. Afrikától É-Indiáig és Mandzsúriáig . az így előállított tetraploid vöröshere levelei sokkal nagyobbak. Mimosaceae (dél-amerikai Anadenanthera peregrina. colubrina magvaiban). nem egy közülük gyógyszeralapanyag. harminok. az emetin és a cefaelin. Hatásuk miatt (dizentériát okozó amőbát pusztít. ezért monoterpenoid jellegűek. a pszilocibin és a pszilocin is ide tartoznak. Triptaminok. ß-karbolinok (hallucinogén indol-alkaloidok) A hallucinogén növények (és gombák!) legnagyobb része indol-alkilamin származék: triptaminok. hogy az Agaricaceae családba tartozó hallucinogén gombák (pl. adrenalin. Panaeolus. A morfinánok bioszintézise a benzil-tetrahidro-izokinolin-vázas retikulinból indul ki. de antimitotikus hatása (metafázisban gátolja a mitózist) miatt egyes származékait citosztatikumként használják. Fenetil-izokinolinok Fenilalaninból és tirozinból képződik a Colchicum-fajokra (Liliaceae) jellemző autumnalin. A növényfajok közül a következő két családra jellemző triptamin-származékok előfordulása: Myristicaceae (dél-amerikai Virola-nemzetség.

hogy a Convolvulaceae család említett taxonjai “biokémiai rokonságban” vannak az ergolin alkaloidokat tartalmazó gombával (Ascomycetes). A vinpocetin felfedezése pedig lehetővé tette a magyar Cavinton nevű. Kinolin alkaloidokat tartalmaz még a Cornales rend Nyssaceae családjába tartozó Camptotheca nemzetség. agyi vérkeringést javító hatású gyógyszer kifejlesztését. Lőrincz Csaba) érdeme. Ilyen például a rózsameténg (Catharanthus roseus). a kinin. A Rivea corymbosa mexikói fajban is megtalálhatók. Alkaloidjai gyakran gyógyszeripari feldolgozásra kerülnek. lizergol. az anyarozzsal (Claviceps purpurea). A kinin ma is a leghatásosabb maláriaellenes szer.doksi. belőlük több mint 200 alkaloidot izoláltak. Érdekes. melynek egyes lizergsav-származékait gyógyszeripari úton dolgozzák fel. Kevésbé mérgező származékait tumorgátló hatásuk miatt – bizonyos esetekben – eredményesen alkalmazzák a klinikumban. a szülészetben vérzéscsillapítóként alkalmazott orvosságok készülnek belőle. A Rubiaceae családba tartozó Pausinystalia yohimbe alkaloidjai a szimpatolitikus hatású yohimbin és korinantin. Életmentő. Ezt a növényt is használták az aztékok kultikus ceremóniák alkalmával hallucinogén hatása miatt. A Loganiaceae családba tartozó Strychnos-fajok igen jelentősek. Rubiaceae. A vinkamin ipari extrakciójának kidolgozása magyar kutatók (Szász Kálmán. A Camptotheca acuminata kamptotecin alkaloidja toxikus. A legismertebb faj a Strychnos nux-vomica. bonyolultabb szerkezetű alkaloidok jellemzők: ergin. melynek fő alkaloidjai az idegrendszerre erősen mérgező sztrichinin és brucin. A lizergsavamid mesterséges etilezésével nyert lizergsav-dietil-amid (= LSD) azonban a legveszélyesebb kábítószerek egyike! Monoterpenoid indol-alkaloidok Triptamin és monoterpenoid (főként iridoid) kondenzációjából keletkeznek. de citosztatikus. Kinolin alkaloidok Az előbb tárgyalt alkaloidtípus prekurzorának gyűrűfelbomlása és másképpen történő újrakapcsolódása révén keletkeznek a Rubiaceae családba tartozó Cinchonafajok fő hatóanyagai. Ebben az alkaloidcsoportban a legjelentősebbek a Convolvulaceae családba tartozó taxonok.hu terjedő Paganum harmala levelei központi idegrendszert stimuláló ß-karbolinokat tartalmaznak. cinkonin és cinkonidin. Antranilsav eredetű alkaloidok . Ugyanerre alkalmazták még a nálunk dísznövényként meghonosodott Ipomoea tricolor (kékvirágú hajnalka) megőrölt magvait is. kinidin. Ezekre a triptaminból származtatható. Dimer terpenoid indol-alkaloidjai a vinblasztin és a vinkrisztin. nálunk is ismert dísznövény. (Fajnevéről kapták nevüket a harmanok és az ehhez hasonló nevű alkaloidok). A szintén ide sorolható kis télizöld meténg (Vinca minor) fő alkalodja a vinkamin és a vinpocetin. Az Apocynaceae család sok faja fontos gyógynövény. elsősorban a Gentianales rend következő családjaira jellemző előfordulásuk: Apocynaceae. klavinok stb.Forrás: http://www. Citosztatikumként a klinikumban ma is használatosak. Változatos szerkezetűek. Loganiaceae. a kinidin viszont fontos szívgyógyszert szolgáltat.

Forrás: http://www.doksi.hu

Kisebb jelentőségűek, mindegyik az antranilsav ciklusos származéka. A kinazolin-alkaloidok több családban fordulnak elő: Rutaceae, Acanthaceae, Zygophyllaceae, Scrophulariaceae, Fabaceae, Araliaceae stb. Antimaláriás lázcsillapítót szolgáltat a Dichroa febrifuga (Saxifragaceae) febrifugin alkaloidja.

Hisztidin eredetű alkaloidok Hisztidinből keletkeznek az imidazol-alkaloidok. Viszonylag ritkák, például a Rutaceae családba tartozó dél-amerikai Pilocarpus-fajokban található a gyógyászati jelentőségű, szemészetben alkalmazott, paraszimpatomimetikus hatású pilokarpin.

Terpenoid alkaloidok A terpenoidoknál már említésre kerültek. Szeszkviterpénoid alkaloidokat tartalmaz a Nymphaeaceae családba tartozó Nuphar luteum és a Nymphaea alba gyökértörzse. Néhányuk gátolja mikrogombák szaporodását. Diterpenoid és triterpenoid alkaloidok találhatók a Ranunculaceae, Rosaceae, Garryaceae és Escalloniaceae családokban. Ide tartoznak az Aconitum napellus (Ranunculaceae) igen toxikus akonitin és akonin alkaloidjai. Triterpenoid alkaloidok jellemzik az Euphorbiaceae és Daphniphyllaceae család néhány taxonját. A terpenoidoknál már szó volt a szteroid alkaloidokról, amelyeknek legismertebb képviselői a Solanum-fajokban előforduló szolaszodin és szolanidin.

Purin- és pirimidin-származékok Ismeretes, hogy a purin- és pirimidinbázisok aminosavakból keletkeznek. Akárcsak a nukleotidok, ugyanúgy az ide tartozó, alkaloidszerű, élettanilag aktív vegyületek (vagyis valójában nem alkaloidok) nem túl gyakoriak az edényes flórában. Oxidált és metilezett purinok, vagyis xantinok a koffein, a teofillin és a teobromin. Fontos gazdasági, ill. gyógynövények tartoznak ide. A Camellia sinensis (= Thea sinensis, Theaceae) fő hatóanyaga a teofillin és a koffein. A Coffea-fajok (Coffea arabica, C. liberica, C. canephora, Rubiaceae) koffeint, a Theobroma cacao (Sterculiaceae) leginkább teobromint, kisebb mennyiségben koffeint, a Cola-fajok (Cola nitida, C. acuminata, C. verticillata, Sterculiaceae) koffeint, az Ilex paraguariensis (maté tea, Aquifoliaceae) koffeint és teobromint, továbbá a Paullinia cupana var. sorbilis (guarana, Sapindaceae) pedig koffeint tartalmaz. A pirimidin-származékok még ritkábbak. Antinutritív sajátságú a lóbab (Vicia faba, Fabaceae) magjában található vicin és konvicin (táplálékként fogyasztva túlérzékeny embereknél akut hemolízist, favizmust okozhatnak). Különleges pirimidinaminosav a Lathyrus-fajokban (Fabaceae) előforduló latirin.

Cianogén glikozidok Bonyolult folyamat révén, sok enzim közreműködésével aminosavakból képződnek. Fontosabbak: linamarin, lotausztralin, prunazin, amigdalin, vicianin,

Forrás: http://www.doksi.hu

dhurrin. A glikozidok enzimes úton cukrokra, aglükonra és toxikus hidrogéncianidra bomlanak. Különösen rovarokat és csigákat tartanak távol a növénytől. Közel 1000 fajból mutattak ki cianogén glikozidokat. Legtöbb a következő családokban fordul elő: Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Araceae. Ismertebb nemzetségek: Taxus, Juniperus, Prunus (pl. keserűmandula), Cydonia, Malus, Sorbus, Eucalyptus, Hevea, Manihot, Sorghum, Linum, Linaria, Lotus, Phaseolus, Trifolium (főleg Trifolium repens egyes ökotípusai).

Glikozinolátok (izotiocianátok) Aminosav-származékok, mert – akárcsak a cianogének – aminosavakból képződnek kénatom beépülésével (cisztein közvetítésével). A glikozid formában előforduló vegyületek tioglikozidáz hatására izotiocianátot (“mustárolaj”) szolgáltatnak. Az izotiocianátok illó, jellegzetes szagú és csípős ízű vegyületek (mustár, torma).

g) Fenoloidok
Ökológiai és növénykórtani szempontból a fenoloidoknak igen nagy jelentőségük van. Biogenezisük túlnyomórészt aromás aminosavakból (fenilalanin, tirozin) indul ki. Először az aminocsoport eltávolítását katalizáló enzimek (ammónialiázok) aktivizálódnak. Hatásukat a fény sokszorosára fokozza. Így keletkeznek az első fenilpropánsavak, a fahéjsav-származékok (cinnamoidok): fahéjsav, p-kumársav, kávésav, ferulasav, klorogénsav. Általában az alkillánc telítetlensége, a gyakran számos fenolos hidroxi-csoport jelenléte óriási változatosságot tesz lehetővé. A fenoloidok polimerizálódhatnak, metileződhetnek, ezen felül sokféle glikozidjuk létezhet. Így jönnek létre a fehérjekicsapó sajátságú polifenolok, cserzőanyagok. Növénykórtani és allelopátiás szerepük jelentős. Sok gyógynövény hatóanyagai is fenoloidok közül kerülnek ki. A növényélettani szempontból annyira fontos kinonok, naftokinonok, plasztokinonok és ubikinonok kétféle úton is keletkezhetnek, egyrészt a fenilpropanoidokból láncrövidüléssel, másrészt tri- vagy poliketid (poli-acetil-lánc) ciklizáció révén (utóbbi a valószínűbb).

Fenolok, fenolsavak, fenilpropanoid származékok Alkilfenolok poliketid-anyagcsereúton (l. terpenoidok!) is keletkezhetnek, pl. a Thymus-fajokra jellemző fenol-monoterpének (timol, karvakrol stb.). Leggyakoribb egyszerű fenol a hidrokinon. Glikozidjai (pl. arbutin) és metiléterei az Ericaceae és Rosaceae családok néhány fajára jellemzők, pl.: Arctostaphylos uva-ursi, Erica cinerea, Calluna vulgaris (Ericaceae). A benzoesav eredetű fenolsavak (pl. protokatechusav, vanillinsav, galluszsav, sziringinsav) gyakrabban fordulnak elő. Különösen említésre méltó a szalicil-alkohol glikozidja, a szalicin. Főként Salix-fajok (Salicaceae) kérgében és Filipendula-fajokban

Forrás: http://www.doksi.hu

található nagyobb mennyiségben. A szalicin felfedezése vezetett a szalicilsav előállításához és a népszerű aszpirin sokféle terápiás alkalmazásához. Néhány fenolpropanoid karbonsavszármazék előfordulása általánosabb (pl. a klorogénsav héjképletekben gyakori, megtalálható a burgonyában, a napraforgókaszatban, az almában), másoké ritkább, pl. a rozmarinsav a Lamiaceae-re, a lithosperminsav a Boraginaceae-re jellemző. Fenilpropanoidok a stilbenoidok is, de ezekben már két benzolgyűrű van. Például a Pinaceae családra általában jellemző a pinoszilvin. Érdekes, hogy a Polygonaceae család néhány Rheum-fajában a hasonló szerkezetű raponticin található. Ezekhez hasonló bibenzolok és fenantrénné ciklizálódott származékaik edényes növényekben viszonylag ritkábbak. Egyes családokban azonban előfordulnak, pl.: Orchidaceae, Dioscoreaceae, Combretaceae.

Kumarinok Közel 1000 kumarint ismerünk. Az egyszerűbb szerkezetűek a Fabaceae és Asteraceae családokban gyakoriak, a bonyolultabbak pedig főleg az Apiaceae és a Rutaceae család fajaira jellemzők. Fahéjsavból képződnek sajátos ciklizációval. A növényekben leggyakrabban glikozidos formában vannak, pl. az eszkuletin glikozidja az eszkulin (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae). Néhány ismertebb kumarin még az eszkuletinen kívül az umbelliferon, a herniarin, a szkopoletin és a fraxetin. Egyszerű kumarinok találhatók még a következő ismert fajokban: orvosi és fehér somkóró (Melilotus officinalis, M. albus, Fabaceae), melyek a kumarinon kívül antikoaguláns dikumarolt is tartalmazhatnak, továbbá szagos müge (Galium odoratum, Rubiaceae), illatos borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum, Poaceae). A furanokumarinok olyan kumarinszármazékok, amelyek benzolgyűrűjéhez furángyűrű csatlakozik, ilyenek például: angelicin, imperatorin, pszoralen, bergapten, xantotoxin, khellin. Furokumarinok jellemzik az Apiaceae család sok faját (pl. orvosi angyalgyökér - Angelica archangelica, koriander – Coriandrum sativum, Ammi visnaga, Ammi majus, pasztinák – Pastinaca sativa, medvetalp – Heracleum sphondilium), valamint a Rutaceae családban a Ruta graveolens és a Citrus-fajok. Többségük fényérzékenyítő, azaz fototoxikus. A növényben felelősek az ellenállóképességért.

Lignánok, ligninek A lignánok fenilpropán-egységek kondenzációja révén jönnek létre. Fontosabb biológiailag aktív anyagok a Podophyllum peltatum (Berberidaceae) podofillotoxinja és α-peltatinja, mindkettő antitumor hatású. Különösen fontosak – gyakorlati felhasználásuk miatt – a flavanolignánok. A Silybum marianum (Asteraceae) fő hatóanyagai: szilibin, szilikrisztin és szilidianin. Gátolják a lipid-peroxidációt, ezáltal membránstabilizáló hatásúak. Emiatt fontos májvédő gyógyszerek készülnek belőle, például gyilkos galóca mérgezés esetén ezeket alkalmazhatják. A ligninek az edényes növényekre különösen jellemzők, de teljesen általános anyagok, amelyek a sejtfalvastagodás folyamán egyre inkább gyarapodnak. Sajátos szerkezetformáló tulajdonságaik azonban nagyrészt attól függenek, hogy milyen aromás alkoholból keletkeznek és milyen kapcsolódási variációban alkotnak

Forrás: http://www.doksi.hu

makromolekulákat. Általában háromféle aromás fenilpropanol vesz részt képződésükben, a koniferil-alkohol (fenyőfélékben), a szinapil-alkohol és a p-kumarilalkohol (két-és egyszikűekben). Meg kell jegyezni, hogy a lignin gyakran pkumársavval vagy más savas természetű szerves molekulákkal (pl. p-hidroxi-benzoesav, ferulasav, sziringinsav, vanillinsav, glukuronsav) észtereket képez. Ezek aránya egyes ligninekben 5-10 %-ot is elérhet.

Flavonoidok Flavonok, flavanok Többféle fontos szerepükről a bevezetőben már említést tettem. Igen elterjedt vegyületek, több mint 3000 flavonoidot ismerünk, beleszámítva a glikozidokat is. Az eddigi kutatások szerint bioszintézisére kettős út jellemző, az egyik benzolgyűrű (“B”: fenil) a fenilpropanoid típusú p-kumársavból képződik, a másik (“A”-gyűrű) viszont 3 malonil-CoA ciklussá kapcsolódása révén jön létre (ciklikus triketid = végeredményként 3 acetilcsoport gyűrűvé alakul 3 szén-dioxid szabaddá válása közben). Átmeneti termékként keletkezik a tetrahidro-kalkon, mely igen ritkán fordul elő önmagában, stabil formában. Ebből alakul ki a végleges flavonoidváz kalkonszintáz segítségével. Nagyon változatos szerkezetűek. A glikozidkötések kétféleképpen alakulhatnak ki: oxigénatomhoz vagy szénatomhoz kapcsolódva. Az aglikon különböző oxidált állapotai szerint különböztetünk meg flavonokat (pl. apigenin, luteolin), flavonolokat (pl. kvercetin, kempferol), flavanonokat (pl. naringenin, eriodiktiol), flavanonolokat (pl. taxifolin), flavan-3-olokat (pl. katechin), flavan-3,4-diolokat (pl. leukocianidin), de a teljesség kedvéért ide sorolhatjuk az antocianidineket (pl. pelargonidin, cianidin) is. Több, gyógyászati szempontból fontos flavonoidforrás ismeretes. Például rutint (= rutozid vagy “P-vitamin”) szolgáltat a Sophora japonica (Fabaceae) bimbós virágja (15-20% rutint), ipari módszerrel rutint vonnak ki a Fagopyrum esculentum és a Fagopyrum tataricum (Polygonaceae) virágzó hajtásából. A Ginkgo biloba (Ginkgoaceae) trombocita-aggregációt gátló diterpénjei (ginkgolidok) mellett élettanilag aktív biflavonoidokat és proantocianidineket tartalmaz.

Izoflavonoidok, neoflavonoidok A flavonoidoktól az izoflavonoidok abban térnek el, hogy a fenilcsoport a benzpiran (= kromon) váz 3. és nem a 2. szénatomjához kapcsolódik. Főleg a Fabaceae családra jellemző vegyületek, például a szójában különösen sok genisztein és daidzein található. Mintegy 700 izoflavonoidot és izoflavonoid-glikozidot ismerünk. Nagy részüknek – nagyobb mennyiségben és rendszeresen takarmányozva - ösztrogén hatásuk lehet. Az ösztrus-zavar például szarvasmarhák meddőségét idézheti elő. Az izoflavonoidok és a pterokarpanok (ciklizálódott származékaik) baktériumvagy gombafertőzés, esetleg abiogén stresszorok hatására felszaporodhat. Az ilyen anyagokat a növénykórtanban fitoalexineknek nevezzük. A szója és a borsó különösen gazdag pterokarpan-jellegű fitoalexinekben. A neoflavonoidok még ritkább vegyületek, ezeknél a 4. szénatom a fenilcsoport kapcsolódási helye. Jelenlétük Fabaceae, Clusiaceae és néhány Rubiaceae taxonra jellemző.

). Az aglikont antocianidinnek nevezzük. hogy a párta. Ezek a képességek teszik lehetővé. Potentilla. a hibiszkusztea alapanyaga. továbbá a Sambucus nigra (Caprifoliaceae) érett bogyói vagy a Centaurea cyanus (Asteraceae) virágai. cianidin. Combretaceae. A legegyszerűbbek a dimer procianidinek. Kinonok Minden valószínűség szerint tri. A dimer galluszsavból álló ellagitanninok főleg a Rosaceae (pl. Geraniaceae. Kinonokká oxidálódva különösen jól kötődnek fehérjékhez. V. malvidin. ugyancsak nagy molekulájú és sok hidroxi-csoporttal rendelkező vegyületek. tetramer vagy polimer proantocianidinek.: Myrsinaceae.. glikozidok kialakulása). Emiatt bőrcserzők. A kondenzált tanninok vagy proantocianidinek flavan-3-ol polimerek. Antocianinokban gazdag a Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) piros csészelevele. Rosa).doksi. észterképződés. delfinidin. A fák kérgei is gazdagok különféle hidrolizálható tanninokban (pl.Forrás: http://www. antrakinonok és a naftodiantronok. Tanninok A tanninok olyan növényi polifenolok.hu Antocianinok A vízoldékony antocianinok – mint glikozidok – fontos pigmentek. de gyakoribbak az edényes növényekben a trimer. Geraniaceae. ami együttjár funkcionális hatásuk változatosságával. A következő családokra különösen jellemzők: Ericaceae. pl. nigra és a Malva silvestris subsp. hogy a növények betegségellenálló-képességének mértékét megszabja a tanninok minősége és mennyisége. peonidin. Anacardiaceae. antimikotikus vagy antivirális. Agrimonia. A legfontosabb antocianin-tartalmú gazdasági növényünk a Vitis vinifera (Vitaceae). Az egyszerű benzokinonok viszonylag ritkábbak. Primulaceae. szerepükről a bevezetőben már említést tettem. Corylus avellana stb. Viszonylag sok fenolos hidroxi-csoportja lehetővé teszi sokféle kapcsolódásukat (kondenzáció. az edényes növényeken kívül jelen vannak a gombákban és a zuzmókban is. Sok polifenol antibakteriális. A hidrolizálható gallotanninok általában a galluszsav (vagy digalluszsav) és a glükóz észterei. petunidin.vagy lepellevelekben bőven megtalálhatók. Vízben jól oldódnak. Biogenezisük szerint két nagy csoportra oszthatók: hidrolizálható és kondenzált tanninok.és poliketid szintézisúton jönnek létre a kinonok. Több mint 1200 kinont ismerünk. Onagraceae. Fagus sylvatica. naftokinonok. A szőlőbogyóban található pigmentek különösen a vörösbort szolgáltató fajtákra jellemzők. Aceraceae. Quercus spp. amelyek a fehérjéket kicsapják. Festéket szolgáltatnak például a Malvaceae családba tartozó Althaea rosea var. Az edényes flóra zárvatermőire általában jellemző. . Néhány fontosabb antocianidin: pelargonidin. corymbosum (Ericaceae) és a Ribes nigrum (Grossulariaceae) antocianinban gazdag gyümölcseinek. Lythraceae családokban fordulnak elő. Gyógyászati értéke van a Vaccinium myrtillus. és könnyen közlekednek az edényes növények szállítóelemeiben. mauritiana sziromlevelei.

pormentes helyről szabad gyógynövényeket gyűjteni. Ebenaceae. hogy csak tiszta.és antrakinon-glikozidokban.Forrás: http://www. A talajból kiszedett vagy kitermelt gyökeret és gyökértörzset alaposan. Az antrakinonok sokkal gyakoribbak. Kulcskérdés a begyűjtött növényi nyersanyag szakszerű szárítása. tiszta ivóvízzel kell megtisztítani. Vadon termő. Droseraceae.: Cassia angustifolia. Fabaceae. Scrophulariaceae. Verbenaceae. 4. A gyantában lévő keserű ízű anyagai a humulon és a lupulon. A naftokinonok több családban előfordulnak. Egyre zsugorodnak a vizes élőhelyek. Idegen anyagok. A nedves. Proteaceae. Boraginaceae. hipericint tartalmaz az enyhe antidepresszáns hatású Hypericum perforatum (Hypericaceae). más. Sok a környezetvédelmi szempontból veszélyeztetett lelőhely. akár évtizedekig megmarad egy-egy régen használatban lévő szintetikus növényvédőszer vagy bomlástermék a talajban. kellően ki nem szárított részek bepenészedhetnek. A szárított komlótoboz vagy a belőle készített gyógyszerek enyhe nyugtatóként használhatók. a gombákon és a zuzmókon kívül az edényes flóra következő családjaira jellemzők: Rubiaceae. Az alföldi szikeseken termő magyar orvosi székfű kiváló minősége miatt a 19. Terpenofenol-származékok jellemzik a szintén Cannabaceae családba tartozó komlót (Humulus lupulus). senna (Caesalpiniaceae). Az indiai változat gyantája 1 %-nál több THC-t tartalmazhat.: Bignoniaceae. ugyanis gyakori hallucinogén hatóanyag. C. A gyűjtött nyersanyag nem tartalmazhat vagy csak a megengedett mértékben tartalmazhat növényvédőszer-maradványt vagy nehézfémet.). és 20. szemét. A mikotoxinokat tartalmazó szárítmányok használata tilos. melyet a rostkender csak nyomokban tartalmaz. Gyakran sok évig. Terpenofenolok A legfontosabb (ugyancsak összetett bioszintézissel létrejövő) terpenofenolok a kannabinoidok. de nem általánosak. Lythraceae. Plumbaginaceae. a Cannabis sativa (Cannabaceae) hatóanyagai. Antrakinon-glikozidok több hashajtó hatású gyógynövény hatóanyagai. A gyógynövény-biotermékek minőségi követelmény-rendszere még szigorúbb. szennyező vagy .doksi. védendő és termesztett gyógynövények. Ma is sok gyógynövényt gyűjtenek hazánkban. ilyenek pl. A marihuana 2-6%. A hipericin azonban érzékeny egyéneken allergiás tüneteket válthat ki erős fényen.hu Boraginaceae családokban. Liliaceae. gyógynövény-nemesítés Magyarországon régi hagyománya van a gyógynövény-gyűjtésnek. pl. Frangula alnus (Rhamnaceae). Általános szabály. Különböző formákban és töménységekben terjesztik. Rhamnaceae. szegényednek az őshonos növényeket termő területek. Juglandaceae. a tetrahidro-kannabinol (THC) a legfontosabb. A legismertebb naftokinon az allelopátiás hatású juglon (Juglans spp. Polygonaceae. a hasis 5-20% THC-t tartalmaz. Naftodiantron-vázas hatóanyagot. században világhírű volt. de a körülmények rosszabbak. mert fotoszenzibilizáló. Az Aloe-fajok (Liliaceae) és a Rheum-fajok (Polygonaceae) is bővelkednek különböző szerkezetű és hatású antron. A gyógynövények ezeket felvehetik és raktározhatják. kábítószereket állítanak elő belőle. Közülük a bioszintézis végén keletkező termék.

Euphrasia rostkoviana herba. radix. helyre és időre érvényes engedélyével szabad tevékenykedni. Equisetum arvense herba. herba. Sambuci fructus et flos. folium. fructus. folium. Acorus calamus (VÉDETT) rhizoma. Adonis vernalis (VÉDETT. flos. Vaccinium myrtillus folium. Artemisia absinthium folium. Tiliae flos. chamissonis) flos. fructus. herba. S. Betula pendula folium. Cynosbati pseudofructus. Tanacetum vulgare herba. Tudnia kell. hogy mit gyűjt. Herniaraia glabra herba. herba. Artemisia vulgaris herba. Agropyron (Elymus) repens rhizoma et radix. Equiseti herba. Verbena officinalis herba. inkább importból való) spora. Chelidonii herba. Agrimonia eupatoria herba. de termeszthető) herba. Potentilla arenaria herba. radix. Gypsophila paniculata radix. Frangula alnus cortex. Tiliae flos. radix. Arnica montana (VÉDETT. radix. Cotinus coggygria folium. semen. radicibus. Viscum album folium. T. Hippophaë rhamnoides fructus (VÉDETT. Crataegus monogyna. Centaurium erythraea herba. Corylus avellana folium. Urticae folium. flos. Geum urbanum rhizoma et radix. Galium verum herba. Leonurus cardiaca herba. Digitalis lanata (VÉDETT. Lamium album flos.doksi. Magyarországon fontosabb.hu mérgező gyógynövényrészek nem fordulhatnak elő a nyersanyagban vagy a szárítmányban. Bardanae radix. Juniperi galbulus. Urtica dioica folium. Verbascum phlomoides flos. Primula veris radix et rhizoma. S. jelenleg nagy mennyiségben szállítanak külföldi forgalmazóknak például a következő drogokból: Chamomillae (Matricariae) anthodium. Solidaginis herba. C. Polygonum aviculare herba. Tilia cordata. Mindezekre szabványok. terebinthina. fructus. helyette termeszthető az egyenértékű A. Galium (Asperula) odoratum herba. Pulmonaria officinalis folium. Sempervivum tectorum herba. rhizoma. Populus nigra gemma. Glechoma hederacea herba. Hyperici herba. más Rosa spp. Menyanthes trifoliata (VÉDETT) folium. flos. Valeriana officinalis rhizoma et radix. Viola odorata folium. fructus. Plantago lanceolata. Calluna vulgaris herba. herba.Forrás: http://www. Potentilla erecta rhizoma et radix. Colchicum autumnale tuber. Galega officinalis herba. Védett területen csak a természetvédelmi hatóság írásos. Filipendula ulmaria herba. Cychorium intybus radix. Sambucus nigra flos. Crataegi summitas et fructus. Taraxacum officinale radix. Lycopodium clavatum (VÉDETT. Taraxaci herba et radix. Malva sylvestris flos. Capsella bursa-pastoris herba. stipes. rhizoma. A gyűjtést csak állami szervek által felhatalmazott tanfolyamokon képzett és eredményes vizsgát tett szakmunkások végezhetik. A legfontosabb. Solidago canadensis. Tussilago farfara folium. herba c. altissima folium. Ononis spinosa radix. Pinus sylvestris turio. laevigata summitas. de termeszthető) folium. P. Hazai gyűjtésből exportra is jut. Achilleae herba. Chelidonium majus herba. gemma. pseudofructus. Equiseti herba. Hedera helix folium. Convallaria majalis folium. Cynosbati (Rosae) pseudofructus. herba. Fumaria officinalis herba. Juniperus communis pseudofructus. Sambuci flos. ez a követelmény szárításra éppen úgy érvényes. Rosa canina s. de termeszthető). Thymus serpyllum herba. Symphytum officinale rhizoma et radix. Achilleae (Millefolii) herba (et flos). fructus. gigantea. gyógyszerkönyvi előrások a mérvadók. Fontosabb vadon termő gyógynövényeink (megjelölve a védett fajokat): Achillea collina (vagy A. Alchemilla xanthochloa (vulgaris) (VÉDETT) herba. millefolium) herba. flos. Aesculus hippocastanum semen. cortex. Taraxaci radix. flos. tomentosa flos. flos. Dryopteris filix-mas rhizoma. hogy milyen időpontban és állapotban kell a gyűjtést végeznie. virga-aurea herba. herba. Rumex spp. Veronica officinalis herba. Urticae folium. Viola tricolor herba. folium. Epilobium parviflorum herba. Visci stipes. folium. hogy a gyűjtő teljesen biztos legyen abban. Hypericum perforatum herba. gyűjtésből származó drogok (gyűjtött mennyiség hozzávetőleges sorrendje szerint): Chamomillae anthodium. herba. l. T. platyphyllos. Arctium lappa radix. rhizoma et radix. .. cortex.

semen. akár az ipari feldolgozás szempontjait is vesszük figyelembe. tápanyagellátás. flos (cribratum). Humulus lupulus strobulus. Vázlatos példák: Valeriana officinalis (macskagyökér) nemesítése: A ploiditásfok (alapkromoszómaszám többszörösei) növekedésével általában erőteljesebb a hatóanyagok felhalmozódása. officinalis (tipustaxon): 2n = 14. ha lehetséges. hogy a jó és viszonylag állandó minőségű terméket (drogalapanyagot) gondos szabályok betartása nélkül nem lehet biztosítani akár a közvetlen felhasználás. F. Matricaria recutita anthodium. latifolia (Lengyelország): 2n = 14. víz-. Külön megvannak a szabályai a vetőmagtermesztésnek. juncea semen. Marrubium vulgare herba. Ismerni kell a rendelkezésre álló fajtákat. Papaver somniferum caput. Borago officinalis semen. Satureja hortensis herba. E. terméshozam fokozása) és kívánt hatóanyag vagy hatóanyagok legkedvezőbb minőségi összetétele és mennyisége. Lavandula angustifolia flos. Nemesítés szakaszai: Szelekció: morfológiai. Carthamus tinctorius flos. Chrysanthemum cinerariifolium flos. több fajtát vagy a célnak megfelelő. nigra. Echinacea purpurea. Pimpinella anisum fructus. Vannak oktoploid (2n = 56) populációk is. Artemisia dracunculus herba. ill. Plantago lanceolata folium. angustifolia. flos. collina: 2n = 28. officinalis ssp. Anethum graveolens fructus. Salvia officinalis herba. folium. Valeriana officinalis radix. legelőnyösebb hatóanyag-tartalmú fajtát használni. Ismernünk kell a termesztendő növény ökológiai (talaj-. Ocimum basilicum herba. szállítási gondosság. mauritiana flos. Silybum marianum fructus. A fő cél mindig a termésbiztonság. Ezekből a mezőgazdasági szakemberek részletesen megtudják. B. tataricum herba. Illóolaj-tartalomban ellentétes a tendencia: legmagasabb érték a tetraploid “collina”típusban található. primér feldolgozás (már akár a termőterületen). Origanum majorana herba. ismerve a hatóanyagok változékonyságát. Brassica alba. pallida radix. tárolás. V. 28. officinalis var. Cnicus benedictus herba. Szempontjait és műveletét két példával érzékeltetem. exaltata: 2n = 14. Trigonella foenum graecum semen. ezek is felhasználhatók a keresztezési kombináció megtervezésekor. Cucurbita pepo var. Ginkgo biloba folium. Oenothera erythrosepala semen. V. Mindezt egyidejűleg elérni igen bonyolult és nehéz feladat. Salvia sclerea herba (recens).doksi. magról való vetés vagy palántázás. V. . Ruta graveolens herba. A gyógynövény-nemesítés nehéz műveletsor. Dracocephalum moldavica herba. főként a valerensav vonatkozásában. produkció-biológiai szempontok (gyökértömeg. B. herba. Melissa officinalis herba. officinalis var. herba. a területre vonatkoztatott hatóanyag-mennyiség növelése (biomassza.hu A hazánkban termeszthető.Forrás: http://www. illóolajtartalom) szerint. Fontosabb termesztett gyógynövényeink: Althaea rosea var. betakarítás. Levisticum officinale radix. purpurea folium. E. növényápolás. Fagopyrum esculentum. hőmérséklet. Coriandrum sativum fructus. nigra flos. A természetes populációk genetikai változékonyságát ismerni kell: V. Sinapis alba semen. legfontosabb gyógynövények agrotechnikai tudnivalóit HORNOK (1990) és BERNÁTH (2000) alapos és gondos kézikönyvei tartalmazzák. Thymus vulgaris herba. Anthemis nobilis flos. Calendula officinalis flos cum calycibus seu sine calycibus. Hyssopus officinalis herba. érzékenységét. officinalis ssp. Linum usitatissimum semen. Angelica archangelica radix. Carum carvi fructus. D. képződésüknek ökológiai függőségét. Ezért a gyógynövények nemesítése az egész növénynemesítésen belül a legösszetettebb. szárítás (természetes vagy mesterséges). Malva sylvestris subsp.és fény-) és agrotechnikai igényeit: elővetemény. Foeniculum vulgare fructus. Digitalis lanata. Mentha piperita folium. styriaca semen. herba.

szója. Külön említésre méltó. melynek kinyerése – más értékes farmakológiai tulajdonsága miatt – ipari szempontból gazdaságos. alkoholt és olajat állítanak elő (pl.vagy kodein-tartalomra. Fajtakísérletek. pl. fényszegény körülmények között eredményesebben lehet szelektálni magasabb narkotin. Módszerek.). géntranszformáció: több tok. Produkcióstabilizálás fő szempontjai: ökostabilitás. . hibridtörzsek és hibridfajták előállítása (tulajdonságok fixálása. akárcsak bármilyen GMO-élelmiszer esetében (pl. transzgénikus paradicsom. menta vagy édeskömény) terméke. transzgénikus fajták nemesítése. Az említett GM-növények előállításában az USA jár élen.). Kombinációs nemesítés: kasztrálás. kevés mag (vetőmag-előállításra). nem annyira szelektív kivonással előállított készítményként kerül forgalmazásra egy transzgénikus gyógynövényfajta (pl. rezisztencia tulajdonságok). szomatikus embriogenezis alkalmazása. izocukrot. ha a gyógyszeripar dolgozza fel. ill. hogy a világ legnagyobb GM-növény előállítói olyan ipari növények (pl. akkor nincs ok tiltakozni. gyógyszeripari cél). ezzel is biztosítva monopolhelyzetét az egész világon. keresztezés stb. Hatóanyag növelése: produkció-biológiai és ökostabilitási előnyök mellett a fő hatóanyag (ciklopentán-szeszkviterpén típusú valepotriát) mennyiségi növelése (módszerek: beltenyésztés. hímsteril-vonalak előállítása. Ha transzgénikus úton sikerül a hioszciamin-epoxidáz szintéziséért felelős gén expresszálódását jelentősen megnövelni. heterózis. tok-. szója). hűvös. orientale reciprok keresztezése. keresztezés. akkor minden szempontból meg kell győződni az ártalmatlanságról (génmanipuláció nem várt hatásainak sejtbiológiai és állatélettani bizonyítása). eredmények: Szelekciós nemesítés: szelekciós nyomás (pl. kukorica. ami kizárólag gyógyszeripari feldolgozásra kerül. gyapot). kukorica) vagy vattát gyártanak (pl. betegségellenállóság. vagyis kizárólag meghatározott szerkezetű. Ha sikerül biotechnológiai módszerrel olyan magas morfin-tartalmú és kórokozóknak ellenálló transzgénikus fajtát előállítani. több morfin. szőlő. eredményes lehet a Papaver somniferum és a P. A közvetlenül. fajtaelismerés. ipari keményítőt. hogy a genetikailag módosított (manipulált) gyógynövények nem minősülhetnek GMO-termékeknek akkor. előállítása a cél. gyapot) rovarrezisztenciáját vagy gyomirtószer-rezisztenciáját tudták kialakítani. Komoly kérdés. Ilyenkor fel sem merülhet az a kétely. fajtaoltalom (vagy szabadalmaztatás).doksi. búza stb.Forrás: http://www. hogy valamilyen “melléktermék” nem kívánt hatást gyakorol a fogyasztó szervezetre. maghozam vagy morfintartalom. alkaloidszegény típus) felhasználása. tiszta vegyületek izolálása. alkaloid-mennyiség csökkentése (étkezési mák). spontán mutációk (pl. Ennek kifejtése azonban nem tartozik jelen könyv tárgyköréhez. amelyekből tisztított proteint izolálnak (pl. mutációs nemesítés. Poliploidia. fajtafenntartás. állami fajtaminősítés (szaporítóanyag forgalmazásának előfeltétele). Nem véletlen. Fajtakísérletben összehasonlítás. teaként vagy más. alma. morfin vagy más hatóanyag növelése (“ópiummák”. Papaver somniferum (mák) nemesítése: Nemesítési cél fő szempontjai: termés (mag) mennyiség növelése. továbbá betegség elleni rezisztenciára). hogy a hatalmas területen termesztett transzgénikus ipari növények milyen helyrehozhatatlan károkat idézhetnek elő a genetikai sokféleség megőrzése terén.hu Populációanalízis: vegetatív szaporítással (hátrányt jelent). előnyt jelent az öntermékenyülés. magas illóolajhozam. akkor sokkal nagyobb mennyiségben keletkezik a transzgénikus Daturában szkopolamin. tájfajták egyedszelekciójával nagy hozamú fajták állíthatók elő. ópium-.

levél. virágok). drogot szolgáltató része legyen a növénynek. Betakarítás. egyedi cikkelyeinek vagy ezek hiányában a Növényi drogok (1433) általános cikkely követelményeinek. Mégis.4. Magyar Gyógyszerkönyv I. levél morzsolása (majoránna) . krónikus betegségek kezelésében. kötetében a “Gyógynövényteák – Plantae ad ptisanam” definíciója a következő (01/2002:1435): “A gyógynövényteák kizárólag egy vagy több növényi drogból álló gyógyszerkészítmények. Teadrogok primer feldolgozása. gyökér stb. A primer feldolgozás általános szempontjai: 1.” Akármelyik teadrogról vagy teadrog-keverékről is legyen szó. Feldolgozás előtti tárolás: elkülönítve a mérgező. ill. Mikrobiológiai tisztasági osztály) figyelembe veszik az előírt elkészítési módot (forró víz vagy nem forró víz használata). 8 óránként) átforgatják (különösen érzékeny pl. Ezek a teadrogok önmagukban (“monotea”) vagy teakeverékek (gyógyszerészi szaknyelven “species”) formájában használhatók.Forrás: http://www.hu 5. ritkán (kb. tasakokban forgalmazzák. Alapanyag minősítési szempontjai átvétel előtt: faj azonos. A gyógynövényteákat általában ömlesztve vagy adagolt formában. adagolásuk meghatározott. alapvetően fontos az azonosított és ellenőrzött alapanyag megfelelő minőségű tisztítása és aprítása. pl. kétszeres tömegének megfelelő felületre helyezik. akkor a szállító eszközről fedett. Sokszor betegségek megelőzésére. vastagabb gyökereket) . idegen anyagoktól mentes. Camelia. a citromfű. a cserzőanyag-tartalom megterhelheti a májat). Az alapanyag kíméletes és gyors (3-5 óra) beszállítása a szárító helyiségbe. rostával. Vanilla (külföldi nyersanyagokat a helyszínen) . 4. nem mérgező. pl. 3. ép. útifű. A gyógynövényteák mikrobiológiai tisztaságára vonatkozó ajánlások (5. pl. ha száraz. erős illatú nyersanyagokat. tiszta felületre kerül és lefedik. Erős hatású teadrog (pl. betonpadozatú helyiségbe kerüljön. orvosi angyalgyökér.aprítás (pl. A legtöbb drogból veszély nélkül készíthető tea. targonca szükséges). mert enyhe hatásuk ezt lehetővé teszi. ha nyers.doksi. hámozással. 2. gyűjtés módjának megválasztása: értékes. 6. szag. A VIII. mosással. ahol kb. Chelidonii herba) alkalmazásához orvosi javallat szükséges. pl. Előkészítő műveletek szárítás előtt: .-4. ugyanígy elkülönítve: virág. kamilla. herba. de gyakran hirtelen fellépő betegségek gyógyítására is felhasználják. a biztos diagnózis érdekében bármilyen betegség esetén meg kell kérdezni az orvos vagy a gyógyszerész véleményét. akkor pormentes.erjesztés. fehér szappangyökér) .tisztítás (kézzel. amelyekből főzéssel. vagyis primer feldolgozása. egészséges. 5. folyamatos gyógyteázás is okozhat nem kívánt hatásokat (pl.1. A gyógynövényteáknak meg kell felelniük a Gyógyszerkönyv vonatkozó. kivonatok készítése A hivatalosan elismert gyógynövény-drogok egy része alkalmas tea (vizes kivonat) készítésére. (A szállításhoz raklapok. forrázással vagy áztatással frissen fogyasztható vizes oldatok készíthetők. Az ártalmatlannak tűnő. ami már az alapanyag betakarításával elkezdődik. Ugyanez vonatkozik a szálas és filteres gyógyteakeverékekre is. macskagyökér.fosztás. A betakarítás optimális időpontjának megválasztása (“technológiai érettség”). jellemző szín.

hu 7.természetes . szitafinomságra porított anyag ipari feldolgozásra alkalmas (pl. szita (rosta) finomságú (6.termés (és álbogyó.triőrök: fekvő. szitafinomságú frakció (0.őrlőgépek: kalapácsos. ha minél alacsonyabb. mustár. szitafinomságú (2. Winicker WA): simavágás keresztkéssel.a szárító levegő hőmérséklete: előnyös. gépek: .doksi. édeskömény) 8. a magdrogtól elválasztja az eltérő méretű részeket Drogaprítás mértéke (előírásonként a szálköz távolsága és a szita számozása eltérő lehet): .a szárítás időtartama A szárítás módja lehet: .és porelválasztás (kamilla szártalanítása is) .3 mm): virágok . 4-12 óra c) forró levegős: főleg ipari drogok (2-5 perc. forgóhenger üregekkel ellátva. szártalanító rosta.rostagépek: frakcionálás. Kivonatok készítése . gyökértörzs. magvak .scissus = durván aprított – I.32 mm): az eredeti tömegnek legfeljebb 5%-a mehet át (különösen a filteres teák esetében fontos.levél vagy herba: 5-6 kg . homok. finomabb aprításra szolgál . csipkebogyó) 2 kg-ig (pl.14%-ra). fás részek. kapszula gyártás) .IV. Szárítás – kíméletes vízelvonás: a növényanyagból a mechanikailag kötött és az ozmotikus nedvesség eltávolítása (víztartalom 90-ről kb.aprítás nélkül: kisebb virágzatok.0 mm): levelek.a szárító levegő nedvességtartalma (ellenárammal egyenletes a száradás) . Heinen EWK.conscissus = aprított – II. ventillátorral): nagyon érzékeny alapanyagoknál b) meleg levegős (leggyakoribb).mag: 1.vágógépek (pl. kéreg: 2-3 kg .2 kg-tól (pl.a szárító levegő áramlási sebessége és iránya (lehet egyirányú vagy ellenáramú) . ánizs. portalanító rosta. mivel a finom papíron átjuthat a drogpor és a készült tea üledékessé válik).és virágrész lemorzsolása. Drogtisztítás és drogaprítás (tehát a szárított nyersanyagok további feldolgozása) Lehetőségek.. Chamomillae anthodium. termések.mesterséges (szárítóberendezéssel) a) hideg levegős szárítás (8-12 nap. kömény.0 mm): gyökér. V. Lavandulae flos) . hogy minél kevesebb legyen ez a szitafrakció.virág: 6-7 kg .VI. vágva őrlő stb. gyökér. herbák . gyakoribb eszközök. szita (majoránna.morzsológépek: szárított herbából az értékes levél. szita (rosta) finomságú (4. kéreg. erős lebegtetéssel) 1 kg száraz droghoz általában a következő friss nyersanyag-mennyiségekre van szükség: . részei: morzsolódob. bazsalikom) . tobozbogyó). kockavágás hasító késsel és szabályozható keresztkéssel . 200-10000C. tabletta. virágok (pl. bőrnemű levelek. általában nem több 600C-nál .válogatószalagos tisztítás (kézi.Forrás: http://www.. fizikai tényezők: .semiconscissus = finoman aprított – III. 1-10 m/perc sebességgel) .

orvosiziliz-gyökér. alkoholos tinktúra.illóolaj kinyerése vízgőz-desztillációval vagy nyomással (sajtolással) .egyéb formulázás gyógyszertechnológiai módszerekkel (pl. ecet. melegen szűrni Digestio (pállítás): hosszabb ideig (4-8 órán át) tartó áztatás 30-70 0C-on (pl.gyümölcspép (pulpa). (A népi orvoslásban sok helyen gyógypálinkákat alkalmaznak.vagy vörösborral elegyíteni.extractum (sűrű és száraz kivonat): általában etilalkoholos kivonatok töményítésével készíthető.hidrofil anyagok vizes kivonását követő liofilizálás.különleges macerátum. asztmadohány cigarettázásra (Species antiasthmatica ad fumigationem) A teakeverékek vizes kivonására teljesen általános előírást nem lehet megadni. Ezekért nem vállal felelősséget a szakember!) .a. kapszula.frissen préselt lé (pl. Drog és kivonószer aránya általában: 1:10. sz.: 15-50%) extractum subspissum (félsűrű. az Aqua aromatica . A gyógyborok is hasznosak lehetnek. ill.a. instant porok. pépesen. Szárazanyag-% szerint lehetnek: extractum fluidum (sz.tinctura (szeszes kivonat): többnyire 40-70%-os etilalkohollal áztatással vagy perkolációval. Sirupus rubi idaei. gyakran esszenciát (tinktúrát) kell a javasolt arányban fehér.zsíros olaj kivonása oldószerrel vagy préseléssel . medveszőlőlevél) Maceratio (áztatás): hosszabb ideig (akár 8-12 órán át) tartó áztatás szobahőmérsékleten (pl.: 70-85%) extractum siccum (száraz. borogatás céljából (pl.a. ülepítéssel vagy szűréssel (vékony vattarétegen kolálva: szűrlet = colatura). gyógycukorka. Farina lini melegen. extraktum vagy párlat. kivonószer lehet pl. pép lehet például: . Egyéb folyékony kivonat. Ide tartoznak a homeopáthiás őstinktúrák is. ciklodextrines por. vákuumbepárlás (pl.: 94% körül) . granulátum.sirupus (cukoroldatos galenikum): Sirupus aurantii. az orbáncfűből vagy az árnikavirágból stb. Farina sinapis langyosan lumbago ellen) Ad fumigationem (füstölőként): pl. 1:5. utána szűrni Decoctum (főzet): főzzük 10-15 percig vagy duzzasztás. sósavval kissé savanyított desztillált víz. áztatás után 40 percig gőztérben tartani. kenőcs stb. káposzta. sz. csipkebogyó) Ad fomentosum et ad cataplasma (borogatásra): előbbi finomabb. sz. hashajtó lekvárfélék .Forrás: http://www. mivel a forrázat vagy főzet készítése a komponensek arányától függ.doksi. pl.) . majd 10-15 percig lefedve állni hagyni. Vízzel nedvesítve. Általában a gyártó cég vagy az előállító gyógyszerész adja meg a teafolyadék készítésének módját. cékla) pasztőrözve vagy liofilizálva . porlasztva szárítás. A gutta (csepp-készítmény) legtöbbször alkoholos kivonat.szuperkritikus fluid extrakció (SCFE) legtöbbször szén-dioxiddal . drazsé.: 50-70%) extractum spissum (sűrű.solutio (oldat): speciális eljárással készül pl. préselmény. granulátumok) . Sirupus laxans stb. utóbbi kevésbé finomabb aprítású drogpor. tabletta.a. kutyabengekéreg. .hu A gyógyteaféléket a vizes kivonás (arány általában 2-5 g drog/100 ml víz) módja szerint osztályozhatjuk: Infusum (forrázat): leforrázni vagy áztatás után 20 percig gőztérben tartani. bor vagy olaj (zsíros olajjal készül macerátum a fokhagymából.) .

Ebben a szabványgyűjteményben 1992-ben 145 drog. készítéséhez az 4.azonossági reakció . osztályú minőségi kategóriát különböztet meg. A drogelőállításban érvényesülnie kell a “Szabályos Termesztési Eljárás”-nak (GAP = Good Agricultural Practice) és az ISO (International Organization for Standardisation) 9002:1994 szabványnak.makroszkópos vizsgálat .Forrás: http://www. Magyar Gyógyszerkönyv “Növényi drogok – Plantae medicinales” (1433. ebben az esetben a hatóanyag szennyeződés-mentessége. és a DAB korábbi és folyamatosan bővülő előiratai. Drog és anyanövényének tudományos és magyar neve 2. Azonosság . Például a VIII. Tájékoztatóként tudjuk. . de már Ph. akár hatósági – a Ph. sztómaindex) . VIII. Hg. Hg. VIII. Hg. I. (2003) és II. VII. Hg. Kifejezetten magas szintű műszeres analitikai munkát igényel. Eur. Gyógynövények minősítése. 30 aetheroleum.szerves oldószerek (kivonószerek) maradványa nem vagy csak a megengedett szint alatt lehet benne.hatóanyag(ok) standardizálása (összes hatóanyag vagy egyes hatóanyagok mennyiségi megadása). vizsgálati módszerekre és növényvédőszer-maradványok kimutatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókra. A minősítés – akár belső. tisztasága.nehézfém vagy peszticid maradvány nem lehet benne. (2004) köteteinek megfelelően történik. A Ph. Bármilyen gyógynövény vagy gyógynövény alapú készítmény előállítása során érvényesíteni kell a GMP (Good Manufacturing Practice) követelményeit a minőség garantálása érdekében. A II. 30 oleum.és 35 illóolajszabvány volt érvényben. A drogok minőségi követelményeit szigorú gyógyszerkönyvi és szabványelőírások rögzítik. Európai Gyógyszerkönyv adja a példát. A Magyar Szabvány (MSZ) gyakran még ma is hivatkozási alapul szolgálhat (ha nincs újabb és jobb). és II. a fogyasztói érdekvédelmet.doksi. azonosításra.hu 6. egységessége a döntő kérdés. Ezek: .mikrobiológiailag megfelelő tisztaságúnak kell lennie (stabilitás!). fitokémiai értékelése Külön feladat az ipari gyógynövények minősítése. hogy milyen sokféle szempont szerint kell megvizsgálni a drogokat: 1. (1986) vonatkozó cikkelyeinek figyelembe vételével. I. . A drogminősítésnek az egészségvédelmet.mikroszkópos vizsgálat (pl. (1986) I. Probléma esetén segítséget nyújthatnak a Ph. hogy új magyar gyógyszerkönyvünkben mintegy 200 növényi drog. Az említett Ph. a csomagolás módja az előírt követelményeknek megfelelő legyen.csomagolóanyag minősége. folium esetén sztómák típusa. . 20 tinktúra és 10 extraktum fog szerepelni. . A vonatkozó cikkelyek taglalása elárulja. a termelői és kereskedelmi érdekvédelmet egyszerre kell szolgálnia. hiszen a hatóanyag-kivonás szelektív művelet. számú általános cikkely) kiterjed az előállításra. VII. kötet 71 növényi drog és 15 illóolaj minőségi követelményeit tartalmazza. a visszaélés megakadályozását. kötetében megtalálhatók a drogok és illóolajok általános tudnivalói és vizsgálati módszerei.

előírt ideig végzett szárításra bekövetkező tömegveszteség) .duzzadási érték meghatározása (1 g drog duzzadása ml-ben. amelyek megalapozták a gyógyszerismereti (farmakognóziai) ismereteinket. antrakinon-glikozidok stb. Jakabházy Zsigmond és Issekutz Béla “A gyógyszerismeret tankönyve”. Alexander Tschirch (1856-1940) berni professzor nagyszabású monográfia-sorozata (1912. amikor főként olyan német példák váltak ismertté.peszticidmaradvány-vizsgálat (a jelenlegi gyakorlat szerint “biotermék” esetében a határ legtöbbször 0. eszerint módosulhat) . összes flavonoid. Cd. kiadás egy része 19281932) nagy hatással volt a hazai kutatásokra.organoleptikus vizsgálat .hu vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálat.sósavban nem oldódó hamu (= homok) tartalma (a drog hevítése.hemolitikus index meghatározása (az a hígítás. Akkor a gyógyszerek nagy része gyógynövény vagy gyógynövény-eredetű anyag volt. első ilyen témájú magyar nyelvű szakkönyv. 5 óra múlva.doksi. majd 600 0 C-os izzítása után visszamaradó összes hamu koncentrált sósavban nem oldódó maradékának 100 g drogra vonatkoztatott mennyisége) . 2. ipari gyógynövények A modern magyar gyógynövénykutatás gyökerei a 19.szárítási veszteség (1050C-os szárítószekrényben. idegen eredetű szennyezések (nem lehet több 2% m/m-nál) . Tartalmi meghatározás (folyamatosan tökéletesedik. Ma a farmakognózia (a szó szoros értelmében gyógyszerismeret) eredeti jelentése megváltozott. Fe. század elejére nyúlnak vissza.01 mg/kg) . bőrporos módszerrel) . gyógyszertan) tárgyalja a gyógyszerek hatását. gázkromatográfiás vizsgálat vagy spektroszkópiás azonosítási módszer 3.egyéb anyagcsoportok (pl.Forrás: http://www. Hg.mikrobiológiai tisztaság: 1 g drogban lehet (DAB 10. szerint): aerob baktérium 107 penész.illóolaj-tartalom meghatározás . a farmakológia (= gyógyszerhatástan. Gyógynövénykutatás. ami még teljes hemolízist idéz elő) .idegen anyagok: növény egyéb részei.) mennyiségi értékelése általában spektrofotometriás módszer segítségével - 7.nehézfémek (pl. Pb.kivonatanyag-tartalom meghatározás (vízzel vagy alkohol-víz elegyével) . As) a megengedett szint alatt lehet 4.és élesztőgomba 104 Escherichia coli 102 más enterobaktérium 104 Salmonella 0 . a mai farmakognózia pedig a gyógynövényekkel kapcsolatos . vízben.cserzőanyag-tartalom meghatározás (pl.keserűanyag-tartalom meghatározása (érzékszervi.alkaloid-tartalom meghatározás (újabban műszeres analitikai mérésekkel kiegészítve) . Tisztaságvizsgálat . Ugyanilyen szemléletformáló alapmunkának számít az 1913-ban megjelent. hígítással) . szobahőmérsékleten) nyálkaanyagokat tartalmazó drogoknál .

a hiányzó orosz tea pótlására a vad szederfajok levelét gyűjtötték. A magyar gyógynövényügy fejlődésének újabb lendületet az I. A külföldiek például azt tapasztalták. a nagy értékű tárolt készletekre felfigyeltek a kereskedők. A tenyészanyagból szigorú . világháború végéig. Lencsés. Az intézetnek több kiemelkedő gyakorlati eredménye is született. Ahogy befejeződött a háború. Nem véletlen. holott a leszűkített ország területén vadon legfeljebb csak a Nyugat-Dunántúlon fordult elő szórványosan az Arnica montana. akár pedig a leggazdagabb népi orvoslási tapasztalatok bölcsője Erdély volt. Akár a füveskönyvek (pl. hogy mérgező növények (csattanó maszlag. a mákszalmából történő morfin-előállítás. elterjedésének feltérképezése. Ilyen farmakognóziai tankönyv volt Lipták Pál 1940-ben megjelent “Gyógyszerismeret” című könyve is. Mindezt csak rendszeres szakemberképzéssel és szigorú ellenőrzéssel tudta megvalósítani az intézet. feldolgozását. Ennek eredményeképpen fellendült a magyarországi drogok exportja.doksi. Pápai Páriz). azonban betegsége és korai halála miatt az intézet megszervezése és irányítása Augustin Béla feladata lett. Minden igény nyomán 1915-ben kivált a szőlészeti intézetből az ország második gyógynövény-kísérleti állomása. ami hamarosan. Utóda és munkatársa Kopp Elemér (1890-1964) pedig 1948-ban Marosvásárhelyen fektette le a gyógynövénykutatás és az oktatás alapjait. a külföldi kapcsolatok ezen a vonalon nem voltak kiépítve. amely a gyógynövények gyűjtését. Ekkor azonban nem volt olyan intézmény. A szederlevélgyűjtő állomás csak katonai érdekeket szolgált.) részei is belekeveredtek a teadrogokba.hu botanikai. mert gyűjtésük és értékesítésük nem volt megszervezve. Páter Béla munkatársa volt. beléndek stb. a kolozsvári gazdasági akadémia igazgatója kezdett el foglalkozni. hanem a lila virágú keleti szarkaláb (Consolida orientalis) szolgáltatta. Melius.Forrás: http://www. Ennek minőségi ellenőrzését a Gyógynövény Kutató Intézet végezte. ami a vadon termő gyógynövények alakjában nagyrészt elpusztult. 1918-ban intézetté vált. Akkor még nem tudták. Az akadémia kísérleti gazdaságából teremtette meg 1904-ben a világ első gyógynövénykísérleti intézetét.) Az intézet fő feladata tehát a hazai drogok és az azokat szolgáltató növények alapos megismerése. Például a trianoni Magyarországról eleinte árnikavirág néven sok árut vittek ki. a hazai drogok még részben ismeretlenek voltak. sem az örménygyökér még nem volt védett. Ekkor terelődött a figyelem arra a kiaknázatlan értékre. ami itthon is bőven termett vadon. Amikor az intézet megkezdte működését. a gyűjtés megszervezése és a drogok tisztaságának megállapítása volt. világháború alatt bekövetkezett tea. Páter és Kopp korukat megelőzve összekapcsolták a gyógynövények kísérleti termesztését a vegyelemzésükkel. Ebben az időben sok hamisított vagy összetévesztés miatt nem valódi drogáru került ki külföldre. Ekkor a hadsereg és a polgári lakosság ellátása érdekében gyógynövénygyűjtési akció indult. hogy a magyar drogot zömében nem a mezei szarkaláb (Consolida regalis). Helyette a vele összetévesztett Inula fajok kerültek begyűjtésre. hogy a magyar szarkalábvirág nem kék. kémiai és hatástani ismereteket. s a háború végével működése véget ért. Augustin Béla támogatásával indult el világútjára az intézetből az a nagy jelentőségű felfedezés. amire méltán lehetünk büszkék. hanem bíborlila. Első vezetője Irk Károly vegyész. ami Kabay János nevéhez fűződik. A vadon termő gyógynövények közül – mint már említettem – a legnagyobb jelentősége a székfűvirágnak volt. Gyakori eset volt ugyanis. Sikerült kidolgozni a borsmenta termesztési előírásait. értékesítését szakszerűen irányíthatta volna. a már korábban említett eljárás. Augustin volt tehát a Gyógynövény Kutató Intézet alapítója és igazgatója 1938-ig. Kitűnt.és gyógyszerhiány adott. hogy sok olyan drogot importáltunk az I. hogy Magyarországon a gyógynövényekkel tudományos és gyakorlati alapon Páter Béla (1860-1938). (Akkor még sem a hegyi árnika.

laciniatum). A megtermelt ricinusmag fedezte az ország gyógyszerszükségletét és ipari ricinusolaj-igényét. levendula. . de termeszthető S. májvédő szilimarint tartalmazó drazsét. nyersanyagként gyártásra alkalmas. szaporítóanyagok előállítása). Szász Kálmán. hatóanyagra történő nemesítés. hogy ebben az időszakban kezdődtek a növényi szteroid-kutatások is. angyalgyökér) agrotechnikájának kidolgozása és illóolaj-kutatása terén. pl.Forrás: http://www. kutyabenge. vidrafű) és külföldi gyógynövény (pl. aki 1938-ban Augustin Bélától átvette az intézet vezetését is. lestyán. A korábbi Kőbányai Gyógyszergyár Növénykémiai Kutató Laboratóriumában neves fitokémikus gyógyszerészek. Növénynemesítők közreműködésével sikerült termesztésbe vonni simatokú (nem tüskés) és alacsony növésű ricinusfajtákat. Hyoscyamus muticus. kálmos. Boros Ádám igazgatói irányítása alatt teljesedett ki az anyarozskutatás (gépesítés. Ammi visnaga) kultúrába vételével kapcsolatos kísérleti tevékenység. Ugyancsak jelentős eredmények születtek az illóolajat tartalmazó növények (borsosmenta. mivel ennek levele és illóolaja nem a célnak megfelelő összetételű. Datura metel. Dioscorea-fajok).hu ellenőrzés nyomán a Mentha rubra egyedeket kiszelektálták. Békésy Miklós hosszú éveken át tartó kísérletezéssel eljárást dolgozott ki. ánizs. fodormenta. koriander. Ma is népszerű magyar gyógyszerek készülnek az anyarozsból (Claviceps purpurea) vagy a macskagyökérből (Valeriana officinalis). a szívgyógyszer-alapanyagként felhasznált piros és gyapjas gyűszűvirág kémiai és nemesítési kutatása és Szathmáry Géza irányító tevékenységével számos vadon termő (pl. A kutatómunka másik nagyszabású eredménye volt az anyarozs termesztésének megoldása. kedvelt. édeskömény. A drogok hatóanyag-tartalmának vizsgálata terén úttörő eredményeket ért el Száhlender Károly. emiatt rontja a minőséget. utóbbi egyik hatóanyag-származéka fontos az agyi vérkeringés javításában. kapor. rutintartalma alig csökken. Az ostrom utáni években a legnehezebb körülmények között kezdte meg működését az intézet. amellyel mesterségesen lehet fertőzni a rozsot. majd Lőrincz Csaba értek el kiemelkedő gyakorlati eredményeket a “Vinca-kutatásban”. Bimbója légszáraz állapotban rutozidban rendkívül gazdag. Külön meg kell említeni. de behívták katonának és a háború áldozatává vált. Ezalatt Rom Pál. Ezek itthon nem termeszthetők. Az Apocynaceae családba tartozó rózsamenténgről (Catharanthus roseus) és a kis télizöld meténgről (Vinca minor) a hatóanyagokról szóló fejezetben már említést tettem. Újabb alapanyagként pedig kiválónak bizonyult a japánakác (Sophora japonica). szappangyökér. aviculare és S. kerti kakukkfű. a kiváló botanikus került. Csak 1953-ban készültek el a laboratóriumok. Kiderült. orvosi székfű. Ez azért fontos. előbbi fontos a rákterápiában. 1950-től a drogellenőrzési tevékenységet az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) gyógynövény-minősítő osztálya vette át Giovannini Rudolf vezetésével. orvosi zsálya. Gubányi Emil úttörő munkát végzett a gyógyszeripari jelentőségű. útmenti sorfa. a magyar illóolajkutatás kiemelkedő egyénisége helyettesítette egészen az ostrom utáni időkig. rutin-tartalmú növények kutatásában. muskotályzsálya. Számos más ipari gyógynövényt dolgoznak még fel hazai gyárak vagy üzemek. értékes szteroidforrásnak bizonyult az idegenföldi. ahol lendületes kutatás kezdődött. és így anyarozsot lehet termeszteni. Ammi majus.doksi. emiatt a figyelem a Solanum fajokra terelődött (pl. mert számos nemi hormon és mellékvesekéreghormon gyártásához gazdaságosan előállítható alapanyagnak bizonyult néhány külföldi növény (pl. amikor 1945-től az intézet élére Boros Ádám. a nálunk tömegesen ültetett díszfa. Debrecenben készítik a tökmagolajat tartalmazó kapszulát vagy a máriatövisből kinyert. hogy a pohánka (Fagopyrum esculentum) helyett a tatárka (Fagopyrum tataricum) sokkal jobban bírja a szárítást. Eljárását hamarosan külföldön is alkalmazták. konyhakömény.

de az alternatív orvoslásban és a természetgyógyászatban is helyet kap. A gyógynövények sejt. a Camptotheca acuminata kamptotecinjét. de itt található az Európában is híres gyógynövény-génbank és kemotaxonómiai botanikus kert. aromaterápia. pl. sőt elpusztítása (inszekticidek) a cél. a szója tripszin-inhibitora) alkalmazása monoklonális ellenanyagokhoz kötve. Lehet a farmakoterápia része (phytotherapeuticum forte és mite). A régi hagyományokkal rendelkező kutatóhelyek közül a budakalászi Gyógynövény Kutató Intézet a növényi hatóanyagok analitikai kutatása mellett a máknemesítésben ér el kiemelkedő eredményeket. A Corvinus Egyetem (korábban Kertészeti Egyetem) Gyógy. 8. leukokrisztin. hiszen az így kialakított molekula-konjugátumok fokozhatják a célzott citosztatikus immuno-kemoterápiás kezelések eredményességét. Számos növényi antivirális hatóanyag jellemzi a Rosaceae családba tartozó gyógynövényeket. főleg fehérjék (pl. kasvirág. A problémakörről összefoglaló monográfia (BAYER 2000) és cikksorozat (SZENDREI és NAGY 2003) nyújt teljes áttekintést. Például az őszi kikerics kolchicinjét. tuja. A növényi hatóanyagok esetében is igaz. citromfű (méhfű). Lentinus edodes. a ricinus ricin toxalbuminja. mivel a növényi kábítószerek analitikai kutatásában korábban és ma is jeleskedik. A Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézete sokat tett azért. de hagyományos hírneve szinte állandó. Reményt keltő a növényi toxinok. Néhány klasszikus példát sorolok még fel a citosztatikus alkaloidok közül. fehér fagyöngy.Forrás: http://www. férgek riasztása. a gyógyszerész Doby Gézának (1877-1968) voltak úttörő érdemei. azaz shiitake lentinánjának) felhasználása a rákterápiában. szerkezetkutatása). a rózsameténg vinblasztin. a Taxus brevifolia taxolját. A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetében magas szintű fitokémiai kutatás folyik (hatóanyagok izolálása. Figyelemre méltó a lignánok közül a Podophyllum peltatum podofillotoxinjának alkalmazása vagy az immunmoduláns gomba-poliszaharidok (pl. Több drogból készítenek antivirális vagy immunstimuláns gyógyszereket. aki agráregyetemi rektorként és egyetemi tanárként adta át szemléletét tanítványainak és szerzett érdemeket külföldön. körömvirág. ha gazdasági állatok gyógyítása vagy rovarok. hogy a különféle molekulaszerkezetek hatásmechanizmusának sejtbiológiai vagy farmakológiai értelmezése a legtöbb esetben nem kellően tisztázott.és szövettenyésztése terén nemzetközileg elismert kutatóhely. de ipari alapanyagként példaként említhetők a szója feldolgozása során kinyerhető fitoszterolok. Ipari módszerekkel. Hatáserősségben és veszélyességben a kábító növényi drogok foglalják el a csúcsot. hogy a fitoterápia ma már hazánkban is gyakorlattá válhatott. drogokat vagy vegyületeket: Papaver somniferum . Erős hatású növényi molekulák ígéretesek a súlyos betegségek leküzdésében.és Aromanövények Tanszéke a gyógynövények nemesítésében és termesztésében ér el jelentős sikereket. félszintézissel vagy mikrobiológiai úton értékes szteroidokká alakíthatók.hu A növényi biokémia előrehaladásában magyar tudósnak. Fitoterápia. A mai gyógynövénykutatás szerteágazó. elűzése (repellensek). vindezin hatóanyagait. A már említett ipari gyógynövények közül újra a mák hatóanyagai érdemelnek kiemelést.doksi. homeopathia Fitoterápia A fitoterápia akkor is az embert szolgálja. Ezúttal csak felsorolom a gyakoribb hallucinogén növényeket. sédkender stb.

vajon egy-egy gyógyszer természetes vagy szintetikus eredetű-e. polifenolok. A kezelő orvosok többségének nincs ideje arra. hanem teadrogokról. de egy célzott terápiában az ilyen tulajdonságok legfeljebb a kiegészítő kezelés szükségességét indokolják. Virola calophylloidea (yakée. illatát legtöbbször szerves savak. I. mustárolaj-származékok idézik elő. hogy a drog a hatóanyagot vagy hatóanyag-csoportot elegendő mennyiségben tartalmazza. kenőcs stb. Banisteriopsis-fajok (ayahuasca. Pedig megérné. a feketeszeder.hu (opium. Atropa belladonna. tabletta. alkalmazása a diétában vagy a mindennapi táplálkozásban igen fontos nyersen vagy rostos. alkilaminok. A fitofarmakonokról leginkább a gyógyszerész szerezhet bő információt hagyományos és elektronikus eszközök segítségével. hogy megállapítsa. mivel sok speciális gyógyszert és gyógynövényből készült terméket is értékel. Persze ez egyáltalán nem kevés. . hogy egy növény nyersen. Gyakran csak általánosságokat tud említeni a szakember.Forrás: http://www. beteldió vagy arekadió). a málna. cohoba). a citrom. hiszen antioxidáns hatás gyakran igazolható. cukoralkoholok. továbbá kivont olajok. Erythroxylum coca. A fűszernövények változatos íz világát többnyire terpenoidok. hasis. az alma stb. marihuana. colubrina (yop. caapi). inkább “csodás” eseteket leíró Trebentől származik. Ipomoea tricolor. továbbá orvosi vagy gyógyszerészi felelősséggel járna. Sokkal több időbe kerülne. Lophophora williamsii (peyotl. nem kis problémát jelent a tudományos igényű magyarázat. Közülük számosból specialitások (kapszula. A baj nem a jóakaratú. szűrt és pasztőrözött formában. a narancs. hogy egyáltalán nem közömbös. vitaminokban és vitaminszerű vegyületekben. paricá. Catha edulis (kath). THC). nehézfém vagy radioaktivitás. Ha nem izolált és farmakológiai bizonyítékokkal jellemezhető hatóanyagról van szó. és a megelőzés hangsúlyozása sem áltatás. vagyis megfelel az érvényben lévő gyógyszerkönyv előírásainak. Areca catechu (Arecae semen. Ephedra sinica és egyéb Ephedra-fajok (Ephedrae herba. epóna). főzve. A gyógyszerész azonban fel kell hogy készüljön a korrekt tájékoztatásra (kitérve az esetleges mellékhatásokra is) az orvos vagy a panaszos kérdéseire. Nem utolsó szempont. a félszintetikus LSD. A természetgyógyászatban a gyógynövények iránti érdeklődést különösen Maria Treben írásainak magyar nyelvű kiadásai (pl. hiszen akkreditált minőségvizsgáló garantálja a komponensek alkalmazhatóságát. A különféle. kokain). Általában érvényes. szerves savak észterei. cukrok. észterek. a bő választék előnyt jelent a gyógynövényszaküzleteknek és a gyógyszertáraknak. az eper. ill. P. “Egészség Isten patikájából”) és az ehhez fűződő élelmes üzletpolitikai fogások nagy mértékben megnövelték. húsos gyümölcsök egy része különösen gazdag antioxidánsokban. A lédús. cianogének adják. Paganum harmala. de kellő mennyiségű tényen nem nyugvó. italnak vagy teának elkészítve milyen ízű. morfin. a félszintetikus heroin). Emiatt például a fekete és piros áfonya. efedrin). meszkalin). A gyümölcsök sajátos zamatát. illetve ezek vizes kivonatairól. viaszok és illóolajok közvetlen felhasználása is népszerű és hasznos. nem mutatható ki belőle peszticid-maradvány. Magyarországon és külföldön előállított és az Országos Gyógyszerészeti Intézet által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyteakeverékek a panaszos számára hasznosak. violacea (ololiuqui). Az orvosi praxisban legnagyobb segítséget PETRI (1999) könyve nyújtja. hogy a szakszerűen szárított gyógynövények.doksi. drogok. Cannabis sativa ssp. Datura-fajok.) készülnek. novogranatense (Cocae folium. Rivea corymbosa. Nem könnyű kielégítő farmakológiai adatokat találni a készítményekről. E. a fekete és piros ribiszke. Hyoscyamus niger. indica (kannabisz. ha a gyógyszertárban a panaszos egyénre vagy a betegre sajátos összetételű teakeverékeket készítenének. drazsé. hanem az emberi hiszékenységet kihasználó üzletemberektől. ami azt jelenti. Piptadenia peregrina. a szőlő.

légúti hurutok kezelésére alkalmas és antibakteriális: ánizs. Vannak kellemetlen.és állatorvoslásunkban több mint 80 aromás növényt használtak.doksi.és rózsaolaj. Ma sokféle trópusi illóolaj is beszerezheztő. az eukaliptusz és a fenyők illóolaja. sárkányfőfű. a Melaleuca viridiflora “niaouli”-illóolaja. édeskömény. pl. oldatokat és egyéb termékeket terjesztenek nem kis áron. kakukkfűé. de főként az illatszeripar használja mindegyiket. levendula. 7. a citrom. Étvágygerjesztő: ánizs. 4. A kinyert illóolajat közvetlenül használják gyógyításra vagy betegség megelőzésére. narancs. a Melaleuca leucodendron “cajeputi”-illóolaja. orvosi székfű és a bodzavirág voltak ismertebbek. és kockázatos a racionális érvelés. édeskömény. Gyulladáscsökkentő.hu Sorban jelennek meg olyan forgalmazó láncok. a benne uralkodó timol miatt. rozmaring-. vöröshagyma. a mirtusz. orvosi zsálya. kakukkfű. pl. boróka.) Tehát a belső hatást kifejtő illóolajokat például a következő növények szolgáltatják: 1. 3. narancs. narancs. 5. Vagy táplálék kiegészítőként. Érvényes gyógyszerkönyveinkben hivatalos aetheroleumok hazánkban mind beszerezhetők és az aromaterápiában alkalmazhatók. a benne lévő eugenol miatt) és jól alkalmazható akut vagy krónikus felső légúti hurutok csillapítására. gyógycukorka is készül). konyhakömény. a kamilla. Vízgőz-desztillációval vagy préseléssel nyerték ki belőlük az illóolajat. ha gyógyíthatatlan betegről van szó. Köptető. fahéj-. narancsvirág. Az “aromatárius” gyógyszerészek a 16. hiszen a panaszosok és a súlyos betegségben szenvedők félrevezetése. borsosmenta. torma. kálmos. a rózsafának nevezett Aniba rosaeodorata (Lauraceae) illóolaja vagy a Cananga odorata (Annonaceae) “ylangylang”-illóolaja. antiszeptikus. borsosmenta. orvosi angyalgyökér. cickafark. Szélhajtó: ánizs. 2. inhalálásra és szájüreg kezelésére alkalmas: kamilla. kakukkfű. eukaliptusz. eukaliptusz (utóbbiból pl. Ember. borsosmenta. századtól kezdve nemcsak az európai. (A gyulladáscsökkentő hatást prosztaglandin-szintézist gátló hatással igazolják. vagy a szegfűszegé. Nehéz a felvilágosító gyógyszerész vagy orvos helyzete. boróka (használatuk óvatosságot igényel. csípős szagú illóolajok is. fenyő fajok. A legvonzóbb illatúak is kellemetlenné válnak. levendula. kamilla. édeskömény. kapszulákat. a jázmin vagy a citronella illóolaja is. becsapása súlyos vétség. Mindezek miatt a szakemberek véleménye egyre fontosabb. kömény. Népszerű a narancs. Az illóolajat tartalmazó növények nagy része kellemes közérzetet idézhet elő. citrom. fahéj. fahéj. édeskömény. hanem az amerikai aromás növényeket is megismerték. így kikerülve a szakmai kritikát vagy az utólagos reklamációt. zsálya. A legtöbb illóolaj gátolja a mikroorganizmusok fejlődését (pl. levendula. Epehajtó: kálmos. míg a magyar népi orvoslásban inkább a fokhagyma. Vizelethajtó: lestyán. koriander. hogy a beteg gyógyulásáért nem vállalnak felelősséget. citromfű. a grapefruit. fahéj. fahéj. a szintén Myrtaceae családba sorolható és ausztrál teafának nevezett Melaleuca alternifolia illóolaja. teaitalként ajánlják. 6. a mustáré vagy a fokhagymáé. ha nagy töménységben érik a szaglószervünket. kamilla. Gyulladáscsökkentő hatásuk is igazolható. Ilyenkor a remény is segíthet. petrezselyem. melyek áltudományos magyarázatokkal ellátott teákat. a mandarin. Népszerű volt a kálmos-. Görcsoldó: kamilla. Közben hangsúlyozzák. kömény. ebből pedig aromás vizeket és kenőcsöket készítettek.Forrás: http://www. mert a . cédrus-. Aromaterápia Az aromaterápia céljait tekintve nem különbözik a fitoterápiától. rajtuk kívül ugyanígy hat még a fahéj. bazsalikom. borsosmenta. Gyógyászati értékük is van. borsosmenta.

Korányi Frigyes és Jendrassik Jenő a homeopathiát nem tartották tudománynak. majd a “Reine Arzneimittellehre I-VI. célnak megfelelő. sőt reflexes úton a központi idegrendszer egyes részein is hat. édesmandula. Fejfájás esetén borogatásra: citrom. Argenti Döme (1809-1893). frissítő. Tapasztalatai szerint a kinakéreg nagy adagban váltólázat okozott. levendula. könyvet írt “Hasonszenvi gyógymód és gyógyszertan” címmel. narancs. Némelyik illóolaj nemcsak az alkalmazás helyén. citrom. Pollenallergia esetén száraz papír-zsebkendőre cseppentve: borsosmenta. 10. mogyoró. egy időben Széchenyi “Hitel”-ével. Légtérillatosító: kerti izsóp. Az 1867-es kiegyezés után Eötvös József az önálló tanszék felállítását elutasította. borsosmenta. Masszázsolajokhoz (pl. istenfa. fahéj). Nyugtató: macskagyökér. gyakran kémiai vagy fizikai módszekkel ki nem mutatható hatóanyagot tartalmazó készítményeket alkalmaz. Az “Organon” magyar fordításban 1830-ban. fodormenta. csak irányzatnak. A 20. Homeopathia A szervezet öngyógyító képességének gyógyszeres támogatására szolgálnak a homeopathiás gyógyszerek. bazsalikom. Csak azért ismertettem hazai kialakulásának fő lépéseit. borsosmenta. Követője. Érdekes példaként említem meg Schimert Gusztáv nevét. Erre érzékenyekben epileptiform görcsöket is előidézhet. században elsősorban a német homeopathiás orvosok tapasztalatait vették át a hazaiak. s kinyilvánítják. majd egy évtizedig (1866-1876) követte a “Hasonszenvi Lapok” sorozat. mandarin. Emiatt az idegrendszeri betegségben szenvedőknek különösen óvakodniuk kell bármilyen illóolaj használatától. mint amelyeket a betegnél lehet észlelni. citronella.hu glomeruláris szűrésráta erősen növekedhet. mint neves . felnőtteknek fürdővízbe csepegtethető (magas vérnyomás vagy szívbetegség esetén nem!): rozmaring. 11. hogy érzékeltessem a sokat kritizált gyógymód 19. Emiatt a gyógymód “hasonszenvi”. fenyő. fenyő. levendula. akinek egyik fia. A homeopathia az a kezelési elv. minél kisebb a dózis.doksi. frissítő vagy izomlazító illóolajok. majd 1904-ig Bakodyt tanárnak nevezték ki. emiatt vesefelhám-irritáció előfordulhat!). 13. János nem más. aki Deák Ferenc háziorvosa volt. 1872-ben először Hausmann Ferencet. kamilla. hogy a szerek forgalmazására okleveles gyógyszerész szükséges. levendula. (fürdőbe csepegtetve még majoránna. századi hagyományait. ugyanis a kor neves orvosai. A tényeket és elvi kérdéseket híres munkájában. mely csökkentett. Lépésében nyomós érvekre támaszkodott.” több kötetes könyvében (1811-1821) fejtette ki. 1865-ben létre jött a Magyar Hasonszenvi Orvosegyesület Almási Balogh Pál elnökletével. 1864ben megjelent az első homeopathiás szaklap “Hasonszenvi Közlöny” néven. a kialakult tanszék 1906-ban hivatalosan megszűnt. hanem más szövetekben. avokádó. narancs. borsosmenta. 8. a szer pedig hasonszer. majoránna. Pesten jelent meg. levendula. 12. 9. sőt. hogy egyes illóolajokra vagy illatos növényekre allergiás reakció alakul ki. oliva): az előbb felsorolt. E gyógyszer nagy adagban egészséges személyeknél hasonló tüneteket vált ki. Az alapelv kialakítása Samuel Hahnemann (Meissen 1755 – Párizs 1843) nevéhez fűződik. az “Organon der rationellen Heilkunde” (1810). Nem ritka.Forrás: http://www. Ennek ellenére 1870 körül Bakody Tivadar homeopata egyetemi orvostanár 120 ágyas kórházat vezetett. A “similis similibus curantur” megállapításon és a “nil nocere” elvén alapszik a homeopathia lényege: a szer annál erősebb. Vérkeringést elősegítő. A homepathia “fénykora” ezzel lezárult. 1848-ban a gyógymód oktatása szerepel az orvoskari tantervben. jojoba. nyugtató.

tartalmi meghatározására és eltartásának körülményeire (pl. de lehet kémiai. glicerin vagy laktóz. őstinktúra. A gyakorlatban kb. 300 szubsztancia van forgalomban. A jelenkori újraéledés az 1990-es évek elejére tehető. Az említett gyógyszerkönyv külön kitér az előállításra szánt növényi drogok (Plantae medicinales ad praeparationes homoeopathicae) legfontosabb ismérveire is. apja patikus volt. alkohol.0001%). ami néha megegyezik az alapanyagot szolgáltató növény nevével. gyakran kórházi osztályokon is. hazai képviselője. A gyógyítás elve holisztikus szemléletet tükröz. tabletta. a por (trituratio) tejcukorral készül. ősanyag latin neve. C2 = 1:10000 (0. Homeopathiás gyógyszerek készítéséhez erősen toxikus növényeket (néha gombát) is alkalmaznak. Néhány gyakori jelölés pl.doksi. de a betegre szabott gyógyszert igazán csak speciális technológiával lehet elkészíteni. Gyógyszerformák általában: homeopathiás golyócska (sublingualis adagolásra).01%). A csepp (dilutio) desztillált víz és alkohol különböző arányú elegyével. meghatározott módon (pl. LM = 1:50000. Fontos a szer alkalmazási módja (pl. Magyar Gyógyszerkönyv (2003) .Forrás: http://www.1%). vagy centimálás (C = CH) 1:99 arányban. Az ún. néhai Szentágothai János pécsi és budapesti anatómus professzor. őstinktúra töménysége általában azonos a hagyományos tinktúrákéval. Külön cikkelyben írja le a homeopathiás készítmények előállítására szánt őstinktúrák (Tincturae maternae ad praeparationes homoeopathicae) általános jellemzőit. 1990-ben az Egészségügyi Tudományos Tanács meghatározta: “a homeopata gyógymód magyarországi alkalmazásának tiltása nem indokolt”. A gyógyítás ezen módját hazánkban 1944-ig gyakorolták. Schimert erdélyi szász családból származott. Peithner KG. sublingualisan) és az étkezés szerepe (általában étkezéstől független vagy meghatározott időben). C1 = 1:100 (1%). vagyis az orvos a beteg emberrel foglalkozik és másodsorban a betegséggel. Orvosi tanulmányait Berlinben végezte. őstinktúra vagy glicerines macerátum).) történik. azonosítására (pontos tudományos név megadásával!). hígítás fokának jelölése. Az alapot az 1976ban megjelent Német Gyógyszerkönyv. Tehát a homeopata gyógyszert a beteghez kell hozzárendelni. A hígítás lehet decimálás (jele: D = DH) 1:9 arányban. néhány fontosabb példa (első név a homeopathiás gyógyszer sajátos neve.hu idegkutatónk. D2 = 1:100 (1%). E század első felének egyik legnevesebb homeopatha orvosa volt. Újabban komplex készítmények is forgalomban vannak. a második az anyanövény és családjának tudományos neve): Aconitum – Aconitum napellus (Ranunculaceae) Aethusa – Aethusa cynapium (Apiaceae) . továbbá az Erdélyből átköltözött Rácz Gábor el nem kezdte a tudományos és gyakorlati továbbképzést közlemények és tanfolyamok formájában. dörzsöléssel stb. mindig friss vagy szárított növényt vagy növényrészt használnak a kivonáshoz. de főként az 1978-ban kiadott és 1987-ben hatályba került HAB 1 (Homeopathiás Gyógyszerkönyv) adta. Ezért külön nevet is kap: potenciálás vagy dinamizálás.teljes mértékig igazodva a 4. így a friss vagy szárított növény (ide sorolható a moszaton kívül a gomba és zuzmó). ebből közel 200 növényi eredetű. esetleg növényi váladék minőségére. amikor a dr. A kiindulási nyersanyag főként növényi (friss vagy szárított).külön tárgyalja a homeopathiás készítményekkel (Praeparationes homoeopathicae) kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és fogalmakat (pl. Hosszú kényszerszünet következett a háború után. ásványi vagy állati eredetű is. alkoholos oldat (csepp). Külön művelet a hígítás. C3 = 1:1000000 (0. friss növényi drog mélyhűtve vagy 96%-os etanolban sötétben tárolandó). és már 1907-től foglalkozott homeopathiával.: D1 = 1:10 (10%). A potenciáló vivőanyag főként víz. rázogatással. D3 = 1:1000 (0. Európai Gyógyszerkönyvhöz . ami előírás szerint. A VIII. szennyeződés-mentességére. Zajta Erik.

ahol igen gyakori a névhasználat. ott a külföldi szakirodalomban írt módot követem.Forrás: http://www. hogy az internetes keresésben is általában az angolos (latinos) helyesírás az általános.doksi. Egyiptomban. ambretta Abelmoschi seminis aetheroleum Hibisci abelmoschi semen Honos Indiai-szubkontinensen. Magyar Gyógyszerkönyvben szereplő kivonatokat (extractum. Trópusokon termesztik. ahol speciális. a kutatóban kételkedést vagy újabb kiváncsiságot indíthat a jobb megismerésre. . tinctura) is. aki indokolt esetben folyamodhat a hagyományos orvosi tevékenység (allopathia) bármelyik szakágához. gyakorlati tudnivalót is megemlítek. akár a kutatásra. Utóbbinak előnye. GYÓGYNÖVÉNYEK Megjegyzés: a hatóanyagok listája nem teljes. még akkor sem. de ezalól is van kivétel. ott fonetikus.] illatos ábelfű.: Hibiscus abelmoschus L. Kb. A cél az alapvető tájékoztatás. Az igazi kórok kiderítését ez a fajta öngyógyszerezés ugyanúgy megnehezíti. Jáván. így farmakoterápiához is. Angolában és D-Amerikában. kiválasztása saját döntésem szerint történt. ha semmiképpen nem ártanak. főleg a népi orvoslásban használt növények esetében. A Magyarországon leggyakrabban gyűjtött és termesztett gyógynövényekről több speciális. vagyis homeopathiás gyógyszereket sem szabad öngyógyításra használni. A helyes és pontos diagnózis felállítása az orvos feladata. A legfontosabb érvényes gyógyszerkönyvekre utalok és a drogok mellett felsorolom a VIII. A Abelmoschus moschatus Medic. – MALVACEAE [syn. A vegyületek neve vegyes. mint a fitoterápiás készítmények indokolatlan alkalmazása. A betegségre vagy kórra vonatkozó szakkifejezések indokolt esetben az orvosi helyesírást követik. Az olvasó kiegészítheti.hu Agaricus muscaria – Amanita muscaria (Amanitaceae) Anhalonium – Lophophora williamsi (Cactaceae) Cicuta virosa – Cicuta virosa (Apiaceae) Colchicum – Colchicum autumnale (Liliaceae) Colocynthis – Citrullus colocynthis (Cucurbitaceae) Conium – Conium maculatum (Apiaceae) Croton tiglium – Croton tiglium (Euphorbiaceae) Ignatia – Strychnos ignatii (Loganiaceae) Mezereum – Daphne mezereum (Thymeleaceae) Nux vomica – Strychnos nux vomica (Loganiaceae) Rhus toxicodendron – Rhus toxicodendron (Anacardiaceae) Tabacum – Nicotiana tabacum (Solanaceae) A gyógymód sikeres alkalmazásához erre szakosított orvos szükséges. 1 m magasra megnövő cserje.

) Acaciae gummi (Ph.) Willd. caren. – FABACEAE [syn. Acacia catechu (L. Eur. Hg. toxikus fehérje abrulin. – FABACEAE olvasólián. fürdősó). 50-70 m magas fa. inkább az előbbi országokban. termesztik is. stomachicum. – PINACEAE balzsamfenyő Abietis balsameae aetheroleum Abietis balsameae resina Honos Kanada és USA keleti államaiban.hu Hatóanyag: magban 0. Abies balsamea (L. fertőtlenítő szappanfélék és illatszerek gyártása. szigorúan ellenőrzött adagban. Abies alba Mill. lektinek. . Kínában antipyreticum. Acacia nilotica (L.) Willd. 7-15% zsíros olaj. Hatóanyag: arabin hemicellulóz (arabinsav Ca-. stabilizáló. Hatóanyag: illóolaj. – MIMOSACEAE arabmézga.VIII. Szenegálban. Hatóanyag: 2-12% catechin-cserzőanyag Alkalmazás: adstringens. Gyantában abienol biciklusos diterpénalkohol is található.doksi. Hatóanyag: illóolaj. üvegszerű.01 mg/kg testtömeg. Alkalmazás: illóolajat és gyantát állítanak elő.] egyiptomi akácia Acaciae arabicae cortex Honos Egyiptomban. így nyerik a “desensimata” gyógyszerészeti terméket Alkalmazás: gyógyszertechnológiában emulgeáló.) Honos Ugandában. VIII. repedt felületű. Hatóanyag: 17-20% cserzőanyag és galluszsav Alkalmazás: főként technikai cserzőanyagként. Hg. Alkalmazás: az abrin dosis letalis értéke 0. A benne található oxidázokat. K-sói). tonicum..Forrás: http://www. A díszes. 35% gumianyag Alkalmazás: spasmolyticum. Tanganyikában és Szudánban (verek a neve. limonen Alkalmazás: fürdőterápia (tabletta. Kenyában. Alkalmazás: illóolaját hasznosítják. akáciamézga Gummi arabicum = Acaciae gummi Acaciae gummi dispersione desiccatum (Ph. trachoma) ritkán használják. – MIMOSACEAE katechu akácia Catechu Honos Kelet-Afrikában.és dél-európai hegyekben és Észak-Amerikában.2-0. Ph. f. gyanta. Illóolajban juvabion és dehidrojuvabion szeszkviterpének is vannak. Acacia senegal (L. 50% abietinolsavakat tartalmaz. gyanta. Fontosabb illóolaj összetevők: pinen. ezen belül kb. carminativum. korallpiros alapszínű mag erősen mérgező. kb. melynek fő alkotója farnezol.) Willd. Embergyógyászatban egyes szembetegségekben (pl. Abrus precatorius L. pektin. korallmag Abri precatorii semen Honos Karib-tengeri szigeteken.6% illóolaj.: Acacia arabica (Lam. Afrikában anthelminticum. 4. Hatóanyag: erősen mérgező alkaloid abrin. Mg-. Szibériában. – PINACEAE szibériai jegenyefenyő Abietis sibiricum aetheroleum Honos Észak-Oroszországban. fehéres-sárgás. Illóolaja illatszer. Szudánban hashab). orvosi felügyelettel. Hatóanyag: a belőle (főként a fiatal hajtásvégekből) kinyert terpentin 8-10% amorf abietinsavat. Floridában és Brazíliában. Kelet-Indiában és Ausztráliában.) Willd. 4-6 m magas fa. 4. Indiában aphrodisiacum. peroxidázokat alkoholos melegítéssel inaktiválják. Abies sibirica Ledeb..) Mill. – PINACEAE közönséges jegenyefenyő Abietis piceae aetheroleum Templini aetheroleum Honos közép. A drog borsó-dió formájú.és likőripari alapanyag. Ph. Eur.

legelőkön gyakori. emiatt akár 25% kamazulent is.1-0. Hatóanyag és alkalmazás: mint előbb! Achillea collina Becker – ASTERACEAE mezei cickafark Achillea millefolium L. (közönséges) cickafark Millefolii herba (Ph. – CUCURBITACEAE sivatagi tövistök. mely tartalmazhat 30-60% azulent. VIII. sabinen. Nyálkapoliszaharidokban is gazdagok.. Szaponintartalma és kondenzált cserzőanyag-. luteolin-. nara Honos DNy-Afrika homokdünés partvidékein. achimillinsav-A. antibakteriális. vagyis belsőleg használható gyulladáscsökkentőként. Hg.: A. subsp.és végbélöblítésre vagy fogágygyulladás (paradontosis) kezelésére. moschata (Wulf. Hg. herba Honos D-Európában.doksi. kb.) Millefolii flos (= Achilleae anthodium) Millefolii folium Achilleae aetheroleum Honosak főleg a mérsékelt égövi országokban.) Rich. Acanthus mollis L. hosszúlevelű akantusz Acanthi radix. aranyér elleni készítmények). Antiphlogisticum. 1 m magas. ahol gyakoriak. kumarin és 3-4% tannin fordulnak még elő a drogokban Alkalmazás: az orvosi székfű mellett a legkeresettebb teadrog hazánkban. inszekticidek. Hatóanyag: magolajban lignánok. hogy az achimillinsavakat egér-leukémia sejtvonalakra citosztatikusnak találták. A közönséges cickafark legelőkön kívül kaszálóréteken. ulcus ventriculi.5 m magas. láp. 4. gallitannin. β-pinen. Égési sebekre. VII. Ph. Acer rubrum L. -B és -C. ulcus cruris és ekcéma esetén hasznos. erba-rotta All.és gallotannin-tartalma jelentős Alkalmazás: adstringens. hüvely. 40%-a allantoin. Dús levélrózsából fejlődő szára kb. Flavonoidok: apigenin-.] illatos cickafark Ivae moschatae herba . olaja hasonló a mandulaolajhoz. magban közel 50% zsíros olaj Alkalmazás: terméshúsa ehető. α-pinen. ellagitannin. 1. Achillea moschata Jacq. Ez a faj száraz sztyeppréteken. caryophyllen. Hatóanyag: terméshéjban cucurbitacin B és C. visszeres bántalom. spasmolyticum. 4:1 herba). Triterpének. gyulladásgátló (fürdők. – ACERACEAE vöröslevelű juhar Aceris rubri cortex Honos Észak-Amerikában. – ACANTHACEAE nyugati medveköröm. kvercetinglikozidok. a virágzó hajtást 30-40 cm-es szárral gyűjtik (beszáradás 6:1 flos. amarum. s. – ACERACEAE korai juhar Aceris platanoides cortex Honos Kaukázusban. matricin (proazulenek). az azulentartalmúban pedig főleg kamazulen. nálunk dísznövényként ismert. Nálunk parkokban és sorfának is ültetik.8-cineol. Poliinek: matricariasav-észterek. tövises bokor. öblögetők.4% (ritkán akár 1%) illóolaj. Európában. de hámosító is.és mocsárréteken. árokszéleken gyakori. millefolin.és Nyugat-Ázsiában. Teljes virágzáskor (július-augusztus) 1-5 cm-es kocsánnyal. enteritis. achillicin.hu Acanthosicyos horridus Welw. Illóolaját gyulladásgátló kenőcsök készítéséhez is használják. Hatóanyag: kéreg különösen gazdag ureidekben (kb. – ASTERACEAE [syn. sokfelé díszfának ültetik. 1-1. Kísérleti adat. nyálkatartalmú drogjait korábban használták. Eur. drogokban hidroxámsav-glikozidok találhatók. ulcus duodeni esetén). Alkalmazás: hidroxámsav-származékai fungisztatikusak. Közép. Hatóanyag: 0.Forrás: http://www. 10%). ennek zöme allantoinsav. Szeszkviterpén-laktonok: achillin. de Magyarországon inkább a mezei cickafarkot találjuk.) = Achilleae herba (Ph. de alkalmas csecsemők fürösztésére. görcsoldóként (colitis. l. sótűrő növény. de lehet azulenmentes. Az illóolaj egyéb összetevői az azulenmentes típusban főleg camfer. Külsőleg fertőtlenítő. Acer platanoides L. A közönséges cickafark termeszthető.(“acertannin”).

hu Honos Közép-.6% illóolaj. Hatóanyag: 0. americanus Wulff (diploid) var. VII. (triploid) var. aconinok fordulnak elő. az Alpokban. Esetleges cisz-asaron tartalma miatt nagy mennyiségben gyógyteákban nem alkalmazható.és DNy-Európában. Iva-likőr előállítására használják). Termesztése – ökológiai igényeit figyelembe véve – megoldható. közel 1 m magasra megnő. achillein és moschetin hozzájárul keserű ízéhez Alkalmazás: aromaticum. vízparti vegetációkban) találhatók.és szeszkviterpének (acoron és acorenon) adják. az amerikai var. a kelet-ázsiai var. DK. Európában. Kárpátokban. melyre jellemző a cineol és valeraldehid. angustata Engler (tetraploid) (orvosi) kálmos Calami rhizoma (Ph. Gyökértörzse miatt könnyen felújul. Alkalmazás: stomachicum. Magyarországon bükkés gyertyánelegyesekben. É-Amerikában (Kanada. a Drávasíkon kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével. Achillea ptarmica L. USA). továbbá pontica-epoxid. Indiai-szubkontinensen.5%-ot is elérhet).Forrás: http://www. transz-dehidromatricariasav-izobutilamid Alkalmazás: a virág. Acorus calamus L. a bőrre vagy a nyálkahártyára kerülve is felszívódik. Értékes hatóanyagai az illatos cisz-izoeugenol-metiléter. – ASTERACEAE kenyérbél cickafark Ptarmicae flos Ptarmicae herba Ptarmicae radix = Achilleae ptarmicae radix Honos Európában. Hatóanyag: különösen a virágok illóolajára jellemző egy dehidromatricaria-észter származék.: Acorus vulgaris Simk. szélhajtó. amarum (az “Ivabitter”. természetes állományai mégis védettek. orvosi felügyeletet igényel. Lemosva és tisztítva szárítják (beszáradás 3. mert értékes élőhelyeken (mocsári. ÖAB. Aconitum napellus L.5:1 hámozottan). Svédországban). Évelő. Főként keresett likőripari alapanyag. keserű ízét pedig a diketo-spiran mono. Az ivain. Ph. Helv. fő alkaloid az aconitin.és É-Európában (hegyvidékeken. – ADIANTACEAE . világszerte termesztik. Hatóanyag: 0. A többi sisakvirág fajjal együtt homeopathiában. mészkerülő és ligeterdőkben fordul elő.5% sisakvirág-alkaloidok (a gumókban 0. americanus 2-6% illóolajának csak 0-0. A gyökérdrog anemoninszerű anemolt tartalmaz Alkalmazás: erős hánytató és hashajtó. a Himaláján és É-Amerikában.3-0. adstringens. Ny-Ázsiában. Pl.) = Acori rhizoma = Ari rhizoma Calami aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában.5%.és herbadrog tonicum. a gyökér tüsszentést vált ki. Norvégiában. angustata közel 7% illóolajának pedig akár 80%-át is elérheti. és más Aconitum fajok – RANUNCULACEAE kék (havasi) sisakvirág Aconiti tuber (= radix) Aconiti folium Aconiti herba A fő faj honos Közép. mellette diészterei. túladagolás veszélye miatt óvatosságot..5:1 hámozatlanul. – ARACEAE [syn. A Tinctura Aconiti orvosi ellenőrzéssel használható trigeminus neuralgia esetében. Magyarországon adventív. Hg. Igen erősen mérgezőek. szakszerűen gyűjthető. Adiantum capillus-veneris L.3-1. emésztést elősegítő. calamus 2-6% illóolajának β-asaron tartalma 3-13%. Phyllocladen diterpén is jellemző Alkalmazás: aconitin néhány mg-ban is halált okoz. azaz étvágygerjesztő. továbbá Szibériában. Hatóanyag: kékesfekete bogyójában és magjában protoanemoninszerű t-aconitsav található (erősen mérgező!). 4. Szibériában és É-Amerikában. az Alpokban. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: az európai var. calamus typ. A fenil-propán származék cisz-izoasaron (= β-asaron) potenciális cancerogén.doksi. Actaea spicata L. pl.] var. carminativum. – RANUNCULACEAE fekete békabogyó Actaeae spicatae radix Honos Kaukázusban.

Aegopodium podagraria L. nem kumulálódik. napolajok alkotórésze. kelet-mediterrán. acetiladonitoxin. szterolok. Magyarországon a Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. lösz. – RANUNCULACEAE tavaszi hérics Adonidis (vernalis) herba Adonidis rhizoma et radix Honos Európában. ha van rá gyógyszeripari igény. emmenagog. Termeszthető. erősen ritkul.hu [syn. aranyeres bántalmak és visszeres ulcus cruris kezelésére. fraxin) Alkalmazás: fényvédő esculint főleg a kéregből. Indiai-szubkontinensen és ettől keletre több országban termesztik. strofantidin. aranyeres bántalmak enyhítésére szolgál. hidroxi-adianton. – HIPPOCASTANACEAE bokrétafa. Aesculus hippocastanum L. triterpének. 50% keményítőt tartalmazó magban 3-10% szaponin-glikozid (főleg escin-glikozidok. nálunk üvegházakban termeszthető. szterolok. nyálka-poliszaharid. Ázsia mérsékelt égövi részein. Aglikon: adonitoxigenin. Hatóanyag: adiantoxid (triterpén-epoxid). illóolaj Alkalmazás: bronchitisban köptető. Levélben és virágban flavonoidok. 20% tannin Alkalmazás: különösen friss állapotban hatásos adstringens diarrhoea és dysentheria esetén.és bükkelegyes erdőkben található.doksi. szubmediterrán. Kenőcsök. Sztyepplejtőkön. Escintartalma miatt javítja a perifériás vérkeringést. montán faj. catechin-tannin. a magvakat a termés felnyílásakor (beszáradás 2:1).50%-ban szteroid kardenolid glikozidok. a népgyógyászatban aranyeres bántalmakra is. lombos fa. Glikozidok: adonitoxin. Természetes állományokban Magyarországon védett. Hatóanyag: 0.03-0. A belőle készült gyógyszer orvosi felügyelettel használható coronaria-tágító hatása miatt. A kéreg gyulladásos. Dél-Ázsiában és Amerikában.7-7%. tannin.: Adiantum cuneatum Langsdorf et Fisch. tannin. vadgesztenye Hippocastani albi flos Hippocastani rubri flos Hippocastani folium Hippocastani cortex Hippocastani semen (DAB) = Castaneae equinae semen Honos DK-Európában. kumarinok (esculin. a leveleket virágzás végén és fénytől védve szárítják (beszáradás 6:1). Afrikában. cimarin. A kérget tavasszal gyűjtik.és sorfának ültetik. a kivont hatóanyag rosszul szívódik fel. kb. kb.4% furokumarin imperatorin (= marmelosin). aprítják (beszáradás 3:1). – APIACEAE podagrafű Aegopodii podagrariae herba = Podagrariae herba = Gerhardi herba Honos Európában. adstringens (inkább régebben használták). Aknázómoly levélkártevője ellen rendszeresen kell védekezni. évelő növény. esculin és fraxin kumarinok. hazai állományai emiatt veszélyben vannak. Áprilisban. kapillárisok falát erősíti.25-0. – RUTACEAE bengálibirs Aegle marmelos (= Belae indicae) fructus Honos Nyugat-Himalájában. Hatóanyag: kb. megtalálható még Angliában. Kéregben főleg kumarin-glikozidok (esculin 0. 30-féle). a friss gyümölcsben cukrok. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: illóolaj Alkalmazás: köszvény és reuma esetén. Külsőleg főleg kenőcsök formájában alkalmas visszérgyulladás. Melegkedvelő. . A Bakonyban néhol még gyakori.6-1 m-re megnövő. Aegle marmelos (L. Park.Forrás: http://www. de gyorsabban bomlik le. acetiladenotoxigenin. Szibériában. 0. fraxin 1-2.] vénuszfodorka Capilli veneris herba = Adianti herba Capilli veneris folium = Adianti folium Honos Dél-Európában. a magból és a levélből vonják ki. Főleg üde és völgyalji gyertyán. Kisebb vagy közepes nagyságú. Flavonoid C-glikozid: vitexin Alkalmazás: erős hatású. Kaukázusban. de sokfelé elterjedt még.és homokpusztagyepekben található. Adonis vernalis L. scopolin. májusban virágzik. szaponin.) Corr.6%). főként angina pectorisban. tannin. Hyperthyreosis kezelésére vagy diureticumként is. flavonoidok. évelő növény.

hu Aethusa cynapium L. a kaurifenyő Új-Zélandban az “erdők királya”. cynapium és subsp. Malajziában és trópusi Afrikában honosak. D-Afrikából importálják. emellett még monoterpén-ketonok (izomenton. Hatóanyag: illóolajában nem találtak diosfenolt. α-pinen. pl. – ASTERACEAE .DIPTEROCARPACEAE Dammar resina Az Agathis dammara Malajziában honos. 1-2 éves. Hatóanyag: diosgeninhez hasonló szerkezetű hecogenin iparilag hasznosítható szteroid. főleg a szizálrost miatt termesztik. Hatóanyag: 0. pulegon). terpinen-4-ol. Kis bokros termetű. levele a nyírfáéra hasonlít. gyanta. A Shorea és Hopea fajok trópusi Ázsiában. cserzőanyag. Ny-Ázsiában. Ageratum conyzoides L. paradol (csípős ízt adja). ill. Illóolajat is szolgáltat. menton.75% illóolaj. az 1 m-nél alacsonyabb subsp. A magasabb subsp. flavonoid-összetétele is eltér az előbbi fajétól Alkalmazás: illóolajat szolgáltat. 50 kg gyantatömeget adnak (“copal” gyanta). melyben diosfenolok találhatók.) Rich. nyálka. malagétabors Paradisi semen = Aframomi meleguetae semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein és Sri Lankán. Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag (szteroid-félszintézis). 8-mercapto-p-mentan-3-on. – AGAVACEAE amerikai agávé Honos Mexikóban és az USA déli és középső részein. Alkalmazás: stimuláns. illetve festékipari felhasználása jelentős. K-Afrikában (Tanzánia. Agathosma crenulata (L. diureticum. rutin) Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. diosmetin-7-O-rutinozid. Hopea ferrea Laness. Agave americana L. D-Afrikából importálják. egyéb szterolok a tigogenin és a gitogenin.doksi. mircen. a maori istenek fája. 1000 éves példányainak magassága kb.) Pillans . 2% illóolaj.4-3% hecogenin szterol. Kis bokros növény. cynapioides ligeterdőkben. vetésekben él.: Barosma crenulata (L. prostata hypertrophia esetén készítmény formájában.. Kenya) is. et Wendl] illatosruta Barosmae folium = Bucco folium Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön. – AGAVACEAE szizál Honos Mexikóban. flavonoidok (diosmin. nagyobb mennyiségben termesztik. poliinek Alkalmazás: görcsoldó ideges gyomorbaj.] Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön. limonen. agrestis inkább útszéli gyomtársulásokban.. csípős likőr készül belőle. Hatóanyag: kb. Agathosma betulina (Bergius) Pillans – RUTACEAE [syn. kevés zsíros olaj. átmérőjük 4-5 m. fűszer.) Hook. Schum. illóolaj. diureticum. Hatóanyag: szaponin. levele ovális. . – APIACEAE ádáz Cynapii herba = Aethusae herba Cynapii radix Honos Európában. ugyanitt termesztik is. más Shorea fajok – DIPTEROCARPACEAE Hopea beccariana Burck. Hatóanyag: coniinszerű alkaloid (korábban “cynapin”). Aframomum melegueta K. Hatóanyag: gyantasavak.3-0. Magyarországon három alfaját lehet megkülönböztetni. dísznövényként is termesztik. csípős illóolaj. Az Agathis australis.RUTACEAE [syn. lakk-.és gyantaanyagok.: Barosma betulina (Bergius) Bartl. gumianyag Alkalmazás: laxativum. illóolaj Alkalmazás: ritkán emplastrum készítésére használják. 60 m. kólika és hasmenés esetén homeopathiás gyógyszerként. – ZINGIBERACEAE paradicsommag. Évente kb. emmenagogum. Agave sisalana Perr. 0. termeszek ellen is használják. más Agathis fajok – ARAUCARIACEAE dammarafenyő Shorea robusta Gärtn. keményítő. illatszeripari felhasználása is van.Forrás: http://www. antibakteriális. Kaukázusban. Agathis dammara (Lamb.

és gallotannin. agerátum Elterjedt trópusokon és szubtrópusokon.) Gould. É-Afrikában.15% illóolaj. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein.Forrás: http://www. vékonyés vastagbélgyulladás kezelésére előnyös. kedvelt parkdíszítő növényünk. officinalis (Lam. flavonoidok Alkalmazás: enyhe adstringens és antibakteriális. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. szilikátok Alkalmazás: diureticum hólyaghurut.) Schreb. Könnyen elvadul. Ph.01-0. 0. VII. Agrimonia eupatoria L.05% illóolaj. Hatóanyag: 4-10% catechin-tannin. 5-6% ellagi. – POACEAE [syn. Népgyógyászatban köhögés.és delphinidin-glikozidok.) Gams] közönséges párlófű. kovasav. VIII. Ph. Beauv.doksi. társulás alkotó növénye. iridoid aucubin. Indiai-szubkontinensen. hólyag. – LAMIACEAE kalincaínfű Ajugae chamaepiti folium Ajuga reptans L.) P. subsp. Ajuga chamaepitys (L. Ph. árokszéleken. Jó mézelő díszfa. amarolid. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag.. 10% nyálka-poliszaharid. É-Afrikában. Gyűjthető az A. epehólyag és epeútak gyulladása esetén. houstonianum. az indás ínfű üde lomberdőkben elég gyakori.: Alchemilla vulgaris L. anthelminticum. tarackfű Graminis rhizoma (Ph. E tarackos gyökértörzs a levélmaradványoktól és gyökerektől megtisztítva napon is szárítható (beszáradás 2. láz és reuma esetén hatékony. vanillosid. VII.] bálványfa. quassin. virágainak közös neve!) Honos Európában.) = Alchemillae vulgaris herba . ailanthon Alkalmazás: amarum. Hatóanyag: 3-8% polifruktán (inulinszerű triticin). Külsőleg hámosító. 4.5:1). Hg. Hatóanyag: ailanthin (quassiin). (ecetfa) Ailanthi altissimae cortex Honos Kínában. a közép-amerikai eredetű A. főleg pattanásos bőr kezelésére. ekdiszteroidok Alkalmazás: szteroid-alapanyag. tonicum. neoquassin. jellegzetes alkotója az ageratocromen. Több méter hosszú és elágazó tarackjait inkább virágzás idején (június-augusztus) gyűjtik. erdőterületek és szántók gyomtársulásainak tömegesen előforduló. – ROSACEAE [syn. agresszív. A 30-40 cm-es virágos hajtásokat árnyékban szárítjuk (beszáradás 4:1).. is. 4. Agropyron repens (L. Hatóanyag: 0. réteken az egész országban gyakori. tannin. Magyarországon felhagyott kultúrák. Triticum repens L. 2-3% cukoralkohol (mannitol. még kumarin és alkaloid Alkalmazás: a gyökérből vagy az egész növényből készült főzet emésztési zavarok. cyanidin. Ailanthus altissima (Mill.hu kisfészkű bojtocska. Száraz és félszáraz gyepekben.. VIII. Júniustól augusztusig virágzik. Hg. sorfának is ültetik. agropyren poliin. Eur. Ausztráliában. Elytrigia repens (L. asperulin. – LAMIACEAE indás ínfű Ajugae reptantis herba Kozmopolita. szaponin.: Elymus repens (L. fenilkarbonsavak.) Sw. emiatt belsőleg gyomor.. apróbojtorján Agrimoniae herba (Ph. légcsőhurut ellen is. triterpének (főleg ursolsav). Eur. Hg.és vesekő megbetegedések esetén. antidiarrhoeicum.) Honos Európában. – ROSACEAE [syn. szaponin. – SIMAROUBACEAE [syn. Ph.: Agrimonia eupatoria L. inozitol). vermifugum. 4. Ph. procera Wallr.] réti palástfű Alchemillae herba (Ph. Rokona.. A kalincaínfű vetési gyom.: Ailanthus glandulosa Desf. főleg eurázsiai egyéves fajok. Alchemilla xanthochlora Rothm. Eur..és bélhurut. stimulans és diureticum. VIII. Hg. Hg.) Nevski] tarackbúza. továbbá etil-eugenol és az ebből oxidációval képződő etil-vanillin.)( = radix) = Agropyri repentis rhizoma Graminis flos (= réti szénaalkotó Poaceae fajok virágzatainak. Toroköblögetésre is használható.. Teája különösen nyári hasmenések. Mérsékelt égövi területeken gyakori. rendszerint gyomos területekről szántás után boronával.

B. – ALISMATACEAE vízi hídőr Alismatis rhizoma Honos Európában. adstringens.) Cavara et Grande – BRASSICACEAE [syn. egyéb flavonoid (pl. ajoén.] kányazsombor Alliariae (officinalis) herba Honos Közép. kb. továbbá Egyiptomban. Alkanna tinctoria (L. Allium sativum L. VIII. keserű tonicum uterus-idegrendszeri panaszok kezelésére. cukrok.) Allium sativum ad praeparationes homoeopathicas (Ph. olajszerű anyag nyomokban.. Eur. gyanta Alkalmazás: ösztrogén. floroglucin. Hatóanyag: illékony. prekurzorok alliin-származékok (propilalliin. A keletkező allicin a fő hatóanyag. Ph. szelén Alkalmazás: kedvező étrendi hatása közismert. 4% kvercetin (különösen a hagyma buroklevelében). antibakteriális. Allium cepa L. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. veszettség ellen (hatásai kellőképpen nincsenek igazolva). tetraszulfidok) . Alisma plantago-aquatica L. Ph. Védett. eléggé elterjedt. anchusasav és alkannasav (többnyire észterek formájában) Alkalmazás: adstringens (belsőleg nem használható).4% illóolaj. 2% flavonoid Alkalmazás: antioxidáns. protocatechusav-metilészter. meszes talajú homokpuszta gyepek védett növénye. Hg. Mocsarak. cikloalliin). – ALLIACEAE vöröshagyma Allii cepae bulbus = Cepaeae bulbus Honos Iránban. tölgyesek.1-0.) Tausch – BORAGINACEAE homoki pirosító Alkannae tinctoriae (rubrae = spuriae) radix = Anchusae rubrae radix Honos Európában. diarrhoea esetén.: Alliaria officinalis Andrz.. illóolaj. cepaenek. árnyas. metilalliin. egyéb hatóanyag jön létre (pl.hu Honos Európában. a piros szín jól feltűnt). a drogot importáljuk.és Dél-Európában. Alliaria petiolata (M. – ALLIACEAE fokhagyma Allii sativi bulbus (= radix) Allii sativi bulbi pulvis (Ph. Ny-Ázsiában. kempferol-glikozid). oligoszaharidok.) Allii sativi aetheroleum Valószínű. 4.Forrás: http://www. A Ny-Dunántúlon lápréten és magaskórós társulásban ritka. – MELANTHIACEAE Aletritis (Aletris) farinosae rhizoma Honos É-Amerikában. ma csak termesztésben van. triszulfidok. a hatóanyagok alliinből keletkeznek enzim (alliin-liáz) hatására. Hatóanyag: 0. É-Afrikában. Hatóanyag: 0. világszerte termesztik. Ázsiában és É-Amerikában. üde gyomtársulások növénye. Indiaiszubkontinensen. világszerte gyakori.5% körüli illóolaj (allil-mustárolaj és diallil-diszulfid). Eur. különösen grippe. Aletris farinosa L. vitexinszerű glükoflavon alliarosid Alkalmazás: külsőleg sebekre. magot hozó herbájában 0. hogy közép-ázsiai eredetű. Hatóanyag: mustárolaj-glikozid sinigrin. mannan. (menorrhoea kezelésére főleg népgyógyászati tapasztalatok szerint).doksi. Európában és Mexikóban. É-Afrikában. sekélyvízi hínárnövényzet évelő faja. szaponarin. Hatóanyag: 6-8% cserzőanyag. vitaminok. Nálunk gyakori. ebből sokféle. VIII. nem szabad gyűjteni. Ázsiában. Hg. meghűlés. étvágyhozó. Magyarországon kiritkult. 1% spiraeosid. belsőleg a népgyógyászatban megfázás esetén. dimer ellagitannin agrimoniin és laevigatin. pedunculagin. közel 1 m magas. kolin. lecitin Alkalmazás: cukorbaj és vesebetegségek esetén. kozmetikai festéket szolgáltat (régen bárányokat jelöltek meg gyökerével.01% körüli illóolaj. Hatóanyag: diosgenin-szaponin. kb. légcsőhurut esetén hatásos. 4. Hatóanyag: 5-6% pirosan festő alkannin. oleanolsav-glikozid. É-Amerikában. antimutagén.

kéntartalmú illó vegyületekben is gazdag Alkalmazás: antibakteriális. VIII. de mindenhol termeszthető cserepes vagy üvegházi növényként. Eur.) Honos Makaronéziában. aloesin (aloeresin B). Hatóanyag: antrakinonok. nyomokban prosztaglandinok. kap-aloé Aloë (Ph. citrullin Alkalmazás: főzete öblögetőszer pharingitis esetén. emésztési zavarokra. 0. aloesin (aloeresin A. Üde gyertyán. carminativum. Ph. Hatóanyag: 25-40% aloin (aloin A és B). Számos gyógyszerészeti termék készül belőle. anthelminticum. lápokon gyakori. termesztik.) Aloe capensis (Ph. Eur.: Aloë barbadensis Mill. 4.doksi. enyhe antibakteriális. ulcus ventriculi és duodeni kezelésére is. patakok mentén. Hatóanyag: népszerű ízesítő és vitaminpótló.) Gärtn. 20-30 m-re megnövő fa. Gátolja a trombocita-aggregációt. alnulin. Hg. – ALOËACEAE [syn.és garatfertőzések leküzdésére is használható. flavonoidok. szemészetben is használható.007%).: Allium sibiricum L. – ALLIACEAE [syn.) Honos Afrikában. csökkenti a vérszérum koleszterinszintjét.] orvosi aloé. Aloë vera (L. Termesztett fűszer-.és K-Afrikában. Külsőleg hámosító. Főleg a Dunántúl egyes részein tömegesen fordul elő. lupeol. – ALLIACEAE medvehagyma Allii ursini herba Allii ursini bulbus Honos Európában és É-Ázsiában. VIII. de jótékony colitis. Baktériumok szaporodását gátolja. folyók árterén. Indiai-szubkontinensen és ÉAmerikában. Ázsiában és É-Amerikában. zöldségnövény. antihypertonicum. aloe-emodin. főleg D. aloinosidok. széleskörűen elterjedt. 4. “égerliget”. szerves savak Alkalmazás: étvágyjavító. Hg. szájüreg. Aloë ferox Mill. – BETULACEAE enyves éger Alni glutinosae cortex Honos Európában. nagyobb adagban erősebb laxativum. aloinok. Hg.07% szárazanyagra vonatkoztatva) és további kéntartalmú származékok teszik ki az illóolajat (kb.. helyenként állományalkotó.) Burm. mérsékelt égövi Ázsiában (főként Szibériában). gyulladáscsökkentő. glutinon. 3-4% 7-hidroxi-aloin A és B. Alnus glutinosa (L. aloeresin A-pkumársav-észter. taraxeron. Ph. lektinek Alkalmazás: antibakteriális különösen gyomor. gyomorvérzés esetén beöntésre használták régebben. VIII. emiatt bél-.] metélő hagyma Allii schoenoprasi herba Honos Európában. Ph. Hatóanyag: 13-27% aloin A és B. enyhe. 20% cserzőanyag. Allium ursinum L. Hatóanyag: alliinből keletkező allicin (0. Allium schoenoprasum L. chrysophanol és glikozidjai. taraxerol. gyantaszerű fenolszármazékok. aloinosidok. – ALOËACEAE tövises aloé. a termőhely védelme miatt mégis csak hatósági engedéllyel gyűjthető a levél (a hagyma nem). γ-glutamil-peptid. Homeopathia. VII.és bükkelegyes erdők növénye. antiarterioscleroticum. f.. keserű glikozid az aloeinin A és B (6-fenil-2-piron-származékok) Alkalmazás: mint a következő. és más Aloë fajok – ALOËACEAE fás aloé Aloë Honos D-Afrikában. Aloë arborescens Mill.hu Alkalmazás: kedvező étrendi szerepe közismert. fokozza a fibrinolízist. 5-hidroxi-aloin. protalnulin. barbadosi aloé Aloë barbadensis (Ph.Forrás: http://www. ezáltal kúraszerű alkalmazása hátráltatja az arteriosclerosist és jótékony hatású a magas vérnyomásos betegek állapotára is. gyantasav.és bélfertőzések esetén.) Aloes extractum siccum normatum (Ph. Cérnagiliszta ellen. aszkorbinsav. B és F) . Eur. Hatóanyag: kb. Hg. hiperozid-típusú flavonglikozid. oxyuriasis esetén hatékony. cardioprotectivum.. phlobaphen. 4.

trópusokon termesztik. pseudarmeniaca (ártéri ziliz) a Duna-völgy ligeterdőiben honos. főleg Thaiföldön és Indiai-szubkontinensen termesztik. Főleg arabinogalaktanok és galakturonorhamnanok. nerol. A júniustól szeptemberig virágzó növény gyökereit októbertől áprilisig gyűjtik. műszárítón szárítják (beszáradás 5:1). folyóvizek mentén. Ph. továbbá diterpén. Hatóanyag: 2-2. yohimbin.. metilheptenon. szájüregi vagy gyomor-.5-3 cm mélyre történik. letisztítás után hámozzák és 5 mm él hosszúságú kockákra vágják. geraniol. Felső légúti hurutos megbetegedésekben enyhíti a köhögést.hu Alkalmazás: laxans hatása a bélműködésre különösen előnyös. Hg. mannanok. Ph. var. Aloysia citriodora Palau – VERBENACEAE [syn. Mono.. melynek csípős szagát diarilheptanoid és fenilalkanon (8-gingerol) okozza. tonicum. – MALVACEAE orvosi ziliz. ) Cav.doksi. flavonoid (pl. dipenten. likőripari alapanyag. Peruban és Argentínában. 4. Alpinia galanga Willd. alstonidin. Alpinia officinarum Hance kínai gyömbér. szterol. trópusi Afrikában. nigra hort. 1. évelő kerti dísznövény. Eur. Főleg gél formájában külsőleg is hatékony bőrápoló. Alkalmazás: légúti. cedrol. A subsp. terpineol. 4. . és Mediterráneumban. Malajziában. Hg. reserpin Alkalmazás: lázcsillapító. aloesin-tartalma miatt gyulladásgátló enteritis kezelésében.) Britt. – MALVACEAE (fekete) mályvarózsa Malvae arboreae flos (cum calycibus seu sine calycibus) Keleti eredetű. Althaea (Alcea) rosea (L. gyomtársulásokban elterjedt évelő növény. 6% a levélben. VII. VIII. verbenon. galangál Honos Kínában. Hatóanyag: 0. digestivum. melegkedvelő. Közép-Amerikában. Galangae rhizoma (Ph.. alstonilin. VIII. öblögetőszer (nem köptető). Hatóanyag: 12-20% nyálka-poliszaharid a gyökérben. stimulans.és diarrhoea ellenes. Újabban egyéves fajtáit is termesztik. VII. – ZINGIBERACEAE sziámi gyömbér. fűszer..5% alstonin (chlorogenin) alkaloid. Sokféle készítményt forgalmaznak. kis termetű fa vagy cserje. galangál Honos D-Kínában. Indokínában. malária.. Indiai-szubkontinensen.2% illóolaj. galaktanok.. Műszárítóban szárítják (beszáradás 4:1). acetoxi-chavicol-acetát (utóbbi kísérleti szinten tumorgátló) Alkalmazás: stomachicum. Kellemes illatú cserje. Magvai már a gyűjtés évében jól csíráznak. Ph.) Althaeae radix (Ph. Hg. Ph.Forrás: http://www.: Aloysia triphylla (L’ Hér.és szeszkviterpének. pirrol.) Kuntze] citromverbéna Verbenae aetheroleum Aloysiae (triphyllae) folium Honos Chilében. nerolidol. összecsukódáskor szedik le csészelevelek nélkül. Helv. Muell.5-1% illóolaj. fehérmályva Althaeae folium (Ph. myrcen. Vetése 70-80 cm sortávolságra. tetrahidroalstonin. Főleg ártéri mocsarakban. izovaleriansav Alkalmazás: stomachicum. Eur. Spanyolországban és D-Franciaországban termesztik. Hg. anthocyaninok (főleg myrtillin) Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt élelmiszerek festésére engedélyezett. tannin.) Althaeae flos Althaeae herba Honos Eurázsiában. atropurpurea seu var. Hatóanyag: poliszaharidok. caryophyllen. – APOCYNACEAE keserűkéreg Alstoniae constrictae radix Honos Ausztráliában. benne citral. Alstonia constricta F. Azonnal szellős helyen vagy 40-50 0 C-on. K-Ázsiában. DAC) Galangae aetheroleum Hatóanyag: 0. kb. limonen.1-0. illatszeripari nyersanyag. Lippia triphylla (L’ Hér. szikeseken. A virágokat elnyílásuk idején. Althaea officinalis L. bélhurut esetén nyálkahártya-gyulladás kezelésére bevonó. galangin). cineol.

hu Amanita muscaria )L: Fr. – APIACEAE ammi Ammi majoris fructus (= semen) Honos Makaronéziában.2-0. Amomum aromaticum Roxb. de érzékenység esetén bőrgyulladást okozhat. Európában is elterjedt. visnagin. 1.5% piranokumarin (visnadin. samidin. khellinol. urogenitális szervek. vese-. roborans. Meghonosodása Magyarországon lehetséges.) D. aszkorbinsav. Ammi visnaga (L. néhol sárgarépa kísérő gyomnövénye. A visnadint kivonva koronária tágító.doksi. – ASTERACEAE parlagfű. – ZINGIBERACEAE keserű álgyömbér Amomi amari fructus Honos Japánban. terpinen. Bengáliában. Prunus dulcis (Mill. norvisnagin. gastroenterális. USA-ban. nehezen kiirtható gyomnövény. főleg savanyú homoktalajon előforduló gyakori kalapos gomba. khellol. terpineol. Hatóanyag: xanthotoxin és más furokumarin (imperatorin. Hatóanyag: kb.: Amaranthus hybridus L. ugyancsak ilyen módon a khellin bronchitis.Forrás: http://www. kvercetin. sabinen. fehérjék Alkalmazás: homeopathia.: Prunus amygdalus Batsch. dihidrosamidin). ammiol). pcymen. furokumarin (xanthotoxin). amara (DC. É-Afrikában. nerolidol) Alkalmazás: eupepticum. 0. – APIACEAE fogpiszkálófű Ammeos (= Ammi) visnagae fructus (DAB 1996) Honos Mediterráneumban és Ny-Ázsiában.16% coronopilin. Amaranthus hypochondriacus L. amaranthin. Ammi majus L. – AMARANTHACEAE [syn. Kaukázusban. Indiai-szubkontinensen. αterpineol.2-dihidroparthenin. bélkólika esetén spasmolytikus. – ROSACEAE [syn. Termésben 12-18% zsíros olaj és 12-14% fehérje is Alkalmazás: spasmolyticum: bronchus. 0.03% illóolaj (kámfor. Európa mediterrán vidékein.] piros amaránt Amaranthi hypochondriaci herba Honos É-Amerikában. Hatóanyag: muszkarin.) Lam. mely hosszan tartó és ismételt virágzása miatt pollenallergiát okoz. koronáriák görcse ellen. 1% illóolaj (alkotói: cineol. ibotensav. de megtalálható Argentínában. linalool. khellenin. erythrostachys Moq. Napozószerekben is alkotórész. – ZINGIBERACEAE bengáli álgyömbér Amomum Honos Nepálban. karvon. 0. fotodinámiás vitiligo (leucoderma) esetén belsőleg és külsőleg.vagy kétéves növény. flavonoidok (kempferol. muszkazon. izorhamnetin-gükozid. A. kvercetin-glikozidok Alkalmazás: adstingens. erőteljes egyéves lágyszárú. limonen.02-0. myrcen. epe-. izoimperatorin. Webb var. kertekben ültetik.8-cineol. epe-.) Buchheim] (édes vagy keserű) mandula Amygdalae amarae semen = Amygdalae semen amarum . diureticum. terpinen-4-ol. diureticum. 1 m magas.) Hooker – AMANITACEAE légyöló galóca Aga Lombos és tűlevelű erdőkben. Hatóanyag: szeszkviterpén-laktonok. Ny-Ázsiában. egy. pinen. Hatóanyag: 2-4% furanokromon (khellin. var. 1 m-nél magasabb. Hatóanyag: betain. a pollenben kvercetin-3glükozid. Chilében és Mexikóban is. Amomum amarum Lour. 1. izopimpinellin) Alkalmazás: spasmolyticum. bergapten. izorhamnetin). vadkender Ambrosiae artemisiifoliae herba Honos Kanadában. Ambrosia artemisiifolia L. Amygdalus communis L. muszkaridin Alkalmazás: homeopathia. szívkoszorúér-keringést fokozó (gyógyszerként).

Marokkóban. innen tovább terjedt a Mediterráneumba. majd egészen Kaliforniáig. apoplexia. édes mandula inkább édesiparban használatos. sok aneurin Alkalmazás: olajtartalma miatt olajnövény. 35-60% zsíros olaj (zsírsavai: palmitin-. metilcytisin.és polygalasav-glikozidok. purgans. 30% fehérje.és linolsav) Alkalmazás: olajgyártás.. anagyrin. sokfelé termesztik.hu Amygdalae semen dulce Amygdalae amarum aetheroleum Amygdalae oleum raffinatum (Ph. Szíriában. tonicum. leucocyanidin. Anagyris foetida L.5% pyretrin. – ANACARDIACEAE kesu(fa). palmitol-. 30-55% inulin. leucopelargonidin. nux) Honos Indiában. továbbá aranyeres. nyomokban illóolaj. Inszekticid. 1-1. . Trópusi vidékeken termesztik. 5% HCN). reumás panaszokban. epicatechin. szőlőkben. cardenol). Ph. pirítva csemege. VIII. VIII. Anamirta cocculus (L. – PRIMULACEAE tikszem Anagallidis herba Anagallidis semen Anagallidis radix Honos Eurázsiában.doksi.4-savizobutilamid. sztearin-. antiparasiticum. cserzőanyag Alkalmazás: diureticum.) Link – ASTERACEAE [syn. Hatóanyag: anacardsav (O-karboxi-fenol-származék) és dekarboxilált származékai (anacardol. maghéjban catechin.) Wight et Arn. 4.5-0. Ph. Anagallis arvensis L. retamin. egyéves lágyszárú. maghéja féregűző. Arábiában. zsíros olaj (olajsavban igen gazdag). neuralgiás és reumás és egyéb fájdalmak esetén. Anacyclus officinarum Hayne – ASTERACEAE német foggyökér Pyrethri germanici radix Honos a Mediterráneumban. egész Európába. cardol. olaj. egyéves. Hatóanyag: alkaloidok (cytisin. szitoszterin.. inszekticid. Hatóanyag: gyanta. dehidroanacyclin (diin-dienek) és dekadien-2. kb. római bertram Pyrethri (romani) radix = Anacycli pyrethri radix Honos Algériában. 0.Forrás: http://www. Anacyclus pyrethrum (L. külsőleg testápoló szerekben. 50% inulin Alkalmazás: antipyreticum. Malajziában. quillajaszapotoxin.] piretrum. Hg. Hg.5 m magas bokros cserje vagy fácska. polimer proanthocyanidin.: Anthemis pyrethrum L. Hatóanyag: quillaja.) Amygdalae farina = Amygdalae placentae farina Amygdalarum cortex Honos szubtrópusi Kínában és Elő-Ázsiában.) Amygdalae oleum virginale (Ph. cserzőanyag Alkalmazás: nyálelválasztást fokoz. Indokínában. gingkol. – MENISPERMACEAE halméregcserje Cocculi fructus (= semen. akazsu Anacardiae occidentalis fructus (= Anacardiae fructus) Honos Brazíliában. nyomokban illóolaj. átmeneti nyelvbénulás. a magban kb. Hatóanyag: a keserű mandulában 1-8% amygdalin és kevés prunasin (cianogén glikozidok). szaponinja antivirális. az olaj speciális. fájdalomenyhítő. lumbago és ischias kezelésére. 0. squalen. Eur. spartein = pachycarpin) Alkalmazás: emeticum. cserzőanyagok. Kis-Ázsiában. Hatóanyag: csípős gyantájában anacyclin. keserű mandula aromagyártás alapanyaga. sesamin. kertekben. Anacardium occidentale L. Homeopathiában is reuma és neuralgia ellen. szántókon gyakori. Eur. kb. – FABACEAE bűzfa Anagyris herba Anagyris foetidae semen Honos Mediterráneumban. 4. anacardein globulin. kb.8% illóolaj (benne kb. 30 cm magas. grana.

3-4% oldható kovasav. DK-Ázsiában. bőrparazitákat pusztít. psoriasis. virágzó hajtást általában 40-500C-os műszárítóba helyezik. termésben még kumarinok (bergapten. külsőleg lágyító. Egyéves. n-valeriansav. sykosis. továbbá α-phellandren. nyálka-poliszaharid. antidiarrhoeicum. fehérjebontó bromelain enzimet tartalmaz. pleuritis (kis adagban. ararobinol. pityriasis. kb. emodinmonometiléter Alkalmazás: bőrt és nyálkahártyát erősen izgatja. hűsítő borogatásként. gumianyag. Halmaszlagként használták a termést. Külsőleg gombás megbetegedésekben. umbelliprenin. magassága 0. Ananas comosus (L. analepticum. 0. Elő-Ázsiában. A herbából vagy termésből a betakarítást követően illóolajat nyernek. terméshéjban menispermin és paramenispermin alkaloid Alkalmazás: picrotoxin erősen mérgező. szerves savakban és cukrokban gazdag. Anemone nemorosa L. anemonin Alkalmazás: bőrizgató. Állatgyógyászatban is. kb. erythrasma. esculin) . Hatóanyag: diterpén-lakton andrographolid (kb. izokapronsav. 20 m magasra is megnövő fa. antipyreticum. Anchusa officinalis L. bódító mérgek ellenszere. vagyis izgatja a légző. Vanillin. É-Amerikában. trópusokon termesztik. emodinantron-monometiléter.és Közép-Európában. Arthritis. paniculid A és B Alkalmazás: antibiotikus.doksi. Andira araroba Aguiar – FABACEAE goa por Chrysarobinum Honos Brazília esőerdőiben. ekcéma és herpes bizonyos stádiumaiban.: Justicia paniculata Burm. anthelminticum. gyulladást okoz. Sokfelé termesztik. 1 m magas. legelőkön és gyomtársulásokban gyakori az egész országban. lichen ruber. Nálunk júniustól októberig virágzik. A tőleveles.és vasomotor központot.Forrás: http://www. – RANUNCULACEAE berki szellőrózsa Anemones nemorosae herba Honos D. Virágban petunidin diglikozid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Hatóanyag: herbában kb. carvacrol).3%. Hatóanyag: toxikus butenolid protoanemonin. scopoletin.3 m-től 1 m-ig terjed. – BROMELIACEAE ananász Honos Brazíliában. – BORAGINACEAE orvosi atracél Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) herba Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) flos Anchusae (= Buglossi) semen Anchusae (= Buglossi) radix Honos Európában. Andrographis paniculata Nees – ACANTHACEAE [syn. 11-18% zsíros olaj. trychophytiasis. chrysophanol. termésben 4-5% illóolaj (főleg carvon. akrilsav. hyperaemiát. gyanta. Hatóanyag: termése vitaminokban. Hatóanyag: chrysophanolantron. – APIACEAE kapor Anethi fructus Anethi herba Anethi aetheroleum e seminis Honos Mediterráneumban. ellenőrizve). Anethum graveolens L. Mediterráneumban. Ázsiában. Az érett terméseket műszárítón szárítják. kolin.) Merr. hólyagosodást okoz. Kétéves vagy évelő. 2% a levélben). Kaukázusban. löszsztyeppeken. égerligetekben szórványosan fordul elő. a szárított herbából morzsolt drogot állítanak elő. Bükk. Sri Lankáig. carveol. kínasavdikumarát. Hatóanyag: cynoglossin alkaloid.és gyertyánelegyes erdőkben. consolidin glükoalkaloid (alkaloidkomponense conslicin). sokféle szerves sav metilészterei Alkalmazás: friss gyümölcslé erősen fehérjeoldó.hu Hatóanyag: szeszkviterpenoid picrotoxin (cocculin).] Andrographis herba Honos Karib-tengeri szigetektől Jáváig. cserzőanyag. metil-n-propil-keton. allantoin (cordianin).

f. Hatóanyag: kumarin. furokumarin (imperatorin. étvágygerjesztő. nyomokban furfurol. magaskórós társulásokban hazánkban elég gyakori. Angelica archangelica L.] orvosi angyalgyökér Angelicae radix (Ph. jól szellőző helyen szárítják (beszáradás 4:1). Egy-két éves. prenil-kumarin (osthenol. diureticum. Angelica dahurica (Fisch. Ph.és fejfájás esetén. Angelica sylvestris L. – APIACEAE indiai kapor Anethi aetheroleum e seminis Honos Bengáliában. – APIACEAE [syn.) = Angelicae sativae (= majoris) radix = Syriaca radix Angelicae fructus Angelicae herba Angelicae aetheroleum e radice Angelicae aetheroleum e seminis Honos É-Európától Szibériáig. sabinen. Anethum sowa DC. ennek 80-90%-a monoterpén (főleg phellandren. illóolaj Alkalmazás: antipyreticum. var.) Diels – APIACEAE [syn.6% illóolaj (főleg limonen és pinenek). angelicin. benne az európai kapor hatóanyagain kívül sajátos dillapiol. továbbá pinenek. poliin falcarindiol Alkalmazás: rheumatoid arthritis. Angelica polymorpha Maxim. a herba vizes kivonata egyeseknél enyhe nyugtató. Hatóanyag: gyökérben 0. izoimperatorin. carminativum.doksi.: Angelica officinalis Kit. kumarin umbelliferon. fagy alá vetést vagy előzetesen fagyasztott vetőmaggal kora tavaszi helybevetést alkalmaznak. limonen). a byakangelicin fokozza a koronariacirkulációt. dihidrocarvon.3% illóolaj. Eur. Európában és a Kárpátokban.hu Alkalmazás: fűszer. gerinc. Hatóanyag: furokumarin imperatorin. erőteljes növény. et Hook. xanthotoxin. – APIACEAE szőrös angélika Angelicae pubescentis radix Honos K-Ázsiában. furokumarin (bergapten. fenolkarbonsavszármazékok. Termeszthető Közép-Európában. A kifejlett leveleket is 30350C-on szárítják (beszáradás 6:1). bergaptolszármazékok. byakangelicin). analgeticum. anethen. VIII. 4. térd-.. archangelicin = kwannin). α-pinen Alkalmazás: mint előbb. osthol). expectorans főleg a népgyógyászatban. caryophyllen). angelol A-L). a porított termés inszekticid. izobyakangelicolsav Alkalmazás: spasmolyticum húgyúti görcsökben. kis adagban izgató. termésben zsíros olajok. bisabolol. Kétéves vagy évelő.] erdei angyalgyökér Angelicae silvestris (= minoris) radix Angelicae silvestris fructus Honos Európában. furokumarinok. izoimperatorin. Szibériában. Az első év őszén vagy a következő kora tavaszon szedett gyökeret.: Archangelica officinalis Hoffm.és hasnyálmirigy-kiválasztást. – APIACEAE Angelicae dahuricae radix Honos mérsékelt égövi Ázsiában.35-1. umbelliferon). phellopterin. enyhe görcsoldó.Forrás: http://www. carminativum. Angelica pubescens Maxim. kumarinok. Július végétől gyűjtik a terméseket. Angelica sinensis (Oliv. angesin. A termés carminativum.] . a termésből nyert illóolaj antiszeptikus. kumarin és furokumarin (oxipeucedanin. így Magyarországon is. konzervipar. nagy adagban nyugtató.) Bent. Hatóanyag: 0. Ny-Ázsiában. A korábbi palántanevelés helyett jelenleg a szabadföldi. myrcen. gyökértörzset mosás után. phellopterin. makrociklusos laktonok. Hg.5% illóolaj. Likőralapanyag. prenil-kumarin (osthol. limonen. columbianetin. rendszerint kettéhasítva. caren. – APIACEAE [syn. bisabolangelon. több helyen vadon él. flavanon archangelenon Alkalmazás: serkenti a gyomorsav. szeszkviterpén (bisabolen. Hatóanyag: 2-3. sinensis Oliv.

mérsékelt égövi Ázsiában. terpineol. erős illatú fű. metil-acetofenon. Aniba coto (Rusby) Kosterm. kb.Forrás: http://www. meghonosodott a trópusi Ny-Afrikában.és Dél-Európában. parostemin. továbbá alkaloid (anibin. ursolsav. a Középhegységben és a Dunántúlon jobban megtalálható. fürdőillatosító. muricinin). mésztelen hegyi réteken. Üde rétek társulás alkotó növénye. Bolíviában. erdőssztyeppek nyíltabb részén él. levistolid A). továbbá cineol.: Nectandra coto Rusby] koto Coto cortex Honos Brazíliában.: A. paracotoin. mag inszekticid. duckei Kosterm. Hatóanyag: bifenil-keton típusú vegyületek.5% cotoin. nyomokban illóolaj. anthelminticum.doksi. Hatóanyag: oxiantrakinon-származék. – ASTERACEAE [syn. és szubarktikus Amerikában. poliin falcarindiol Alkalmazás: analgeticum menstruációs panaszok (menorrhagia. gyökér.] rózsaillatúfa. Nálunk ritka. féregűző. – ANNONACEAE gyömbéralma Honos Indiában. – POACEAE szagos borjúpázsit Anthoxanthi odorati herba Anthoxanthi odorati flos Honos Eurázsiában. szőrfűgyepekben. növényi festékanyag. nyíres fenyérekben. 15-20 m magas fa.) Gärtn. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar. antidiarrhoeicum is.hu kínai angyalgyökér Angelicae sinensis radix Honos Kínában. Hatóanyag: monomer és dimer ftalidok (ligustilid. Anthoxanthum odoratum L. különösen gazdag linaloolban. Aniba rosaeodora Ducke – LAURACEAE [syn. az érett gyümölcs ízes. antineuralgicum. főként Amazonas mentén. savanyúalma Honos trópusi Amerikában. Hatóanyag: cianogén glikozidok magban és éretlen gyümölcsben Alkalmazás: inszekticid. 10-30 cm magas. Erőteljes évelő növény. gyanta. a ligustilid spasmolyticus. amenorrhoea) és reumás betegségek esetén. flavonoidok (luteolin-származékok). Hatóanyag: illóolaj. ehető. levél analgeticum. Annona squamosa L. – ASTERACEAE festő pipitér Anthemidis tinctoriae flos = Buphthalmi vulgaris flos Honos Közép. rózsafa Anibae rosaeodorae aetheroleum Honos Brazíliában. ferulasav-származék coniferil-ferulát. 30-40% kovasav . protocotoin. Hatóanyag: aporfin alkaloidok (muricin. cserzőanyag. – LAURACEAE [syn. Hatóanyag: xanthofill. tionenek Alkalmazás: anthelminticum. Hatóanyag: kumarin-glikozid. – ANNONACEAE tüskés annóna. D-Afrikában. spasmolyticum. fitoszterolok Alkalmazás: krónikus epeúti panaszok esetén (főzetét). parosteminin) Alkalmazás: diarrhoea esetén.: Gnaphalium dioicum L. metil-hydrocotoin.] parlagi macskatalp Antennariae dioicae (= Gnaphalii = Pediscati) flos = Pilosellae albae flos Honos Európában. Anthemis tinctoria L. hydrocotoin. cserzőanyag Alkalmazás: levél. népgyógyászatban légúti megbetegedésekben. 1. Már védelemre szorul. Antennaria dioica (L. Annona muricata L. metilprotocotoin. nyálka-poliszaharid. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakoribb.

és gyertyánelegyes erdőkben.] nagy ugarpalástfű Aphanes arvensis herba (= Alchemillae arvensis herba) Honos Európában. É. – FABACEAE amerikaimogyoró. Aphanes arvensis L. földimogyoró Arachidis semen . Termesztik.) Hoffm.hu Alkalmazás: értékes gyepnövény. Európában.és Dél-Európában. Elő-Ázsiában. Magyarországon kis termetű. – RANUNCULACEAE harangláb Aquilegiae semen Aquilegiae herba Honos Közép. főként limonenből (60%) és selinenből (10%) áll. cserzőanyag. kaszálókon. Apium graveolens L. szénafürdők fontos alkotórésze.. – APOCYNACEAE kendermeténg. anetol. Erős hatású. cianogén glikozid Alkalmazás: népgyógyászatban krónikus bőrbetegségekben.) Arc. flavonoid Alkalmazás: diureticum főleg népgyógyászatban. egyéves növény.) Hoffm. – FABACEAE [syn. diureticum. Hatóanyag: 0. Illóolajat a termésből állítanak elő. Arachis hypogaea L.és D-Afrikában. továbbá szaponinok Alkalmazás: szteroid-glikozidjai a szívműködésre hatnak (cardialis insufficientia.] Cerefolii (germanici) herba Cerefolii fructus (semen) Honos D-Európában. Apocynum cannabinum L. sedanenolid. – APIACEAE zamatos turbolya [kerti: subsp. diureticum húgyúti megbetegedésekben. ritkán fordul elő inkább az ország ÉK-i részein nyirkos. Ázsia mérsékelt égövi területein. Évelő.doksi. benne főleg metil-chavicol.03% illóolaj herbában. Aquilegia vulgaris L. apiumosid). Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. mészkerülő szántók ritkább gyomfaja. Hatóanyag: 2-3% illóolaj.9% termésben. – ROSACEAE [syn. Ny-Ázsiától Indiai-szubkontinensig. üde akácosokban és gyomtársulásokban. továbbá apiin Alkalmazás: fűszer. Védett. útszéli: subsp. – APIACEAE zeller Apii (graveolentis) herba Apii (graveolentis) radix Apii (graveolentis) fructus (= semen) Apii aetheroleum e fructi Honos Európában. furokumarin (apiumetin. Hatóanyag: cymarin (strophantidin-D-cymarosid). trichosperma (Schult. köszvényes és reumás betegségekben nyugtató. Ny-Ázsiában. C-prenil-kumarin (osthenol. nálunk is fontos zöldségnövény. vörös anthocyanin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. Homeopathia. Hatóanyag: delfinidin-diglikozid. A termesztett alfaj elvadulhat. cerefolium (L. celerin). hegyi réteken szórványos. máj. sziklás bükk. Takarmánynövényként termesztik. apigravin. népgyógyászatban vértisztító.: Alchemilla arvensis (L.) Scop. xanthofill. n-butil-ftalid).és epebajok esetén. továbbá antiemeticum. 0. fájdalomcsillapító. A másik gyakori degradált erdőkben. Anthriscus cerefolium (L. időskori szívgyengeség). Anthyllis vulneraria L. Kaukázusban. apocannosid. Hatóanyag: szaponin.Forrás: http://www. indiánkender Apocyni cannabini radix Honos É-Amerikában.: Anthyllis communis Rouy] nyúlszapuka Anthyllidis vulnerariae flos Honos É-Afrikában. cynocannosid. Továbbá butil-ftalidok (sedanolid. diureticum.

06-0. VII. Európa más területein és Ázsiában. A húsos gyökereket az első év végén vagy a következő év tavaszán gyűjtik. nyálka-poliszaharid. 14-18% zsíros olaj. Hg. aretsav). a fő komponens hidrokinon-monoglükozid. – ERICACEAE nyugati szamócafa Arbuti (unedinis) folium Honos Európában. ártereken és üde gyomtársulásokban élő kis bojtorján (A. butyrolaktonlignan arctigenin glikozidok. pl.) Arachidis oleum raffinatum (Ph. reumaellenes. 0.és ártéri társulásokban különösen gyakori. gyanta. gyanta Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. 15-25% cserzőanyag. örökzöld cserje. Areca catechu L..18% illóolaj.. Malajziában.) Honos az északi földtekén. 4. hemicellulózok. 1-2% flavonoid (hiperozid. arecolidin. diureticum.) Honos D-Amerikában. carminativum.és reumás panaszok esetén. gyanta. A. Földre terülő. triterpén-szaponin. Megmosás után feldarabolják és 500C-nál alacsonyabb hőmérsékleten szárítják (beszáradás 4-5:1). arctinal. Indokínában. arctinol. A.és miricetin-glikozidok). Arctium lappa L. hidrokinon. metil-arbutin. hajsampon stb. VIII.Forrás: http://www. 4. minus (Hill) Bernh. Eur. Aralia racemosa L. enyhén antibiotikus. ugyanezeken a területeken termesztik is.hu Arachidis oleum hydrogenatum (Ph. erőteljes növény Magyarországon gyom.2% unedosid. karotinoidok Alkalmazás: húgyútakat fertőtlenít. fenolkarbonsavak. Homeopathia. használata korlátozott ideig történhet magas tannintartalma miatt. Arctostaphylos uva-ursi (L. Kb. továbbá metilarbutin. Hatóanyag: illóolaj. Ph. izoguvacin. – ARACEAE beteldió. Hatóanyag: gyökérben 30-40% inulin. Afrikában. nemorosum Lej et C. Indiában. diterpének Alkalmazás: expectorans. cholereticum. piceosid. – ERICACEAE medveszőlő Uvae ursi folium (Ph.3-0. mellékalkaloidok guvacin.. poliinek (köztük kéntartalmúak.. 4. arékapálma Arecae semen (= nux) Honos Indiai szubkontinensen. triacontanol.). Külsőleg egyes ekcémákra. kb.6% alkaloid. 0. Eur. Júliustól őszig virágoznak. más kvercetin. – ARALIACEAE fürtös arália Araliae racemosae rhizoma et radix Honos É-Amerikában. cystitis esetén. Európában főleg Olaszország és Spanyolország hegyvidékein. Gyűjthető még a parlagokon. É-Afrikában. pektin. Alkalmazás: diureticum. triterpén (ursolsav. Arbutus unedo L. arecaidin. cukrok. VIII. tisztító (méregtelenítő). 16% cserzőanyag. fő alkotója arecolin. tomentosum Mill. uvaol).) Spreng. catechin. Eur. guvacolin. VIII. 2. Hatóanyag: 0. 2-3. Zsíros olajat az élelmiszeripar mellett a gyógyszerészetben is használják. húgykőhajtó. diaphoreticum.doksi. keményítő. Ph. Hatóanyag: zsíros olajat szolgáltat a mag (40-50%) Alkalmazás: magból étkezési csemegéket készítenek. Amerikában és D-Európában sokfelé termesztik.. Hatóanyag: kb.) Bernh. Olajkinyerés után visszamaradt fehérje értékes takarmány. köszvény.7% arbutin. összefoglaló néven arctiin. minus (Hill. nonacosanol. az arbutin (eléri a 7%-ot). zsíros fejbőr kezelésére (hajszesz. Ph.. leucocyanidin. Kínában. 15-20% cserzőanyag (gallotannin és catechincsersav). dotriacontanol. Hatóanyag: fenolheterosidok. őse nem ismert. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton costuslakton és dehidrocostuslakton.5% cserzőanyag. Hg. Ny-Ázsiában. Ph. Utóbbi keserű vegyületcsoport a termésen kívül – kisebb mennyiségben – a levélre és a herbára is jellemző. A. arbutoflavonol B. ASTERACEAE bojtorján Bardanae radix (DAC) Bardanae folium Bardanae herba Bardanae fructus Honos Mediterráneumban. A kétéves. 10 m magas fa. szeszkviterpenoid costussav. arctinon. Hg. Hg.) is. pyelitis. leucopelargonidin ..

főleg külsőleg. subsp. herbacea Ehrh. sebgyógyulást és hámképződést elősegíti. Kenőcsök készülnek belőle. serpentarin Alkalmazás: indiánok használták tonicumként. Hatóanyag: flavonoidok. melyekből feniletil. serkenti a hámképződést.és allil-mustárolaj képződik. A. (Rokona az A. 4. sokfelé termesztik. alhavasi évelő növénye. ártereken.. gyomorfájás esetén is. clematitis) rhizoma (= radix) Honos Európában. Magyarországon közel 1 m-re növő évelő növény. A beteldiót a malájok rágcsálják. Wu – ARISTOLOCHIACEAE Honos Kínában. évelő növény. M. – ARISTOLOCHIACEAE virgíniai kígyógyökér Serpentariae radix = Viperinae virginianae radix Honos USA-ban. Ph. Hatóanyag: nitrofenantren aristolochiasav. borneol. a pipavirág. Arnica chamissonis Less. Alkalmazás: emésztést elősegíti. Kaukázusban. .: A.hu Alkalmazás: az arecolin parasympathicomimeticum. nálunk hegyi rétek mészkerülő. kultúrákban.) = Arnicae (montanae) flos sine seu cum receptaculis = Alismae flos = Calendulae alpinae flos Arnicae folium Arnicae rhizoma (= radix) Arnicae aetheroleum Honos Európában. ennél több timol-származék) Alkalmazás: száj. illóolaj. Hatóanyag: glikozinolátok. Termeszthető Magyarországon is (egyenértékű a hegyi árnikával). szegélynövényzetben. Emberre toxikus. A.02% aristolochiasavat tartalmaz.: Artemisia elatior Klokov. valamint magnoflorint Aristolochia serpentaria L. Közepesen savanyú. Állatgyógyászatban külső sebek fertőzését és fekélyesedését gátolja. Aristolochia fangchi Y. féreghajtó az állatgyógyászatban. bár a phagocytosist fokozza. macrophylla Lam. Aristolochia clematitis L. mint élvezeti szert. fontos fűszernövény.Forrás: http://www. Eur.doksi. gyomorsav szekréciót növeli. Hatóanyag: aristolochiasav. szőlőkben elég gyakori mindenhol. szeszkviterpén-laktonok. enyhe mioticum (pilocarpinszerű). Termesztésével kísérletek folynak. – ARISTOLOCHIACEAE farkasalma Aristolochiae herba seu folium = Clematitis herba seu folium Aristolochiae vulgaris (= tenuis. durior = A. keserű stimulánsként. Sch. Külsőleg reszelve reumás testrészekre téve csökkenti a fájdalmat. hegyi árnika Arnicae flos (Ph. Hatóanyag: gyökér 0.ASTERACEAE Honos É-Amerikában. gyógyszergyártás (aromaterápia). flavonoidok Alkalmazás: emberre és gazdasági állatokra nephrotoxikus. Armoracia lapathifolia Usteri – BRASSICACEAE [syn. polifenolok. erős nyálfolyást és enyhe eufóriát okoz. hegyvidéki talajokon magvetéssel vagy palántázással szaporítható. – ASTERACEAE [syn. Kígyómarás gyógyítására is kipróbálták.] torma Armoraciae rusticae (recens) radix = Cochleariae radix Honos K-Európában (talán őshazája Ukrajna). száraz időben igényli az öntözést. Hatóanyag: illóolaj (eucalyptolban gazdag) Alkalmazás: illatszeripar. Különösen lovak külső lemosására használták. Arnica montana L.. Ny-Ázsiában. karotinoidok. Gyűjteni tilos. illóolaj (nyomokban timol. paniculata Lam.és toroköblögetésre.) Maguire . állatkísérletek szerint karcinogén. Artemisia abrotanum L. gyakran elvadul. védett. rusticana G. neuralgia esetén is jótékony lehet. VIII. C. mindenfelé termesztik.] istenfa Abrotani herba (= summitas) Honos Ny-Ázsiában. Hg. foliosa (Nutt.. ezért belsőleg nem szabad használni. magasra kúszó díszcserje). triterpenoid alkoholok.

patens.5-1.hu Artemisia absinthium L.. Hg.. Artemisia vulgaris L. ennek kb. átmeneti tudatzavart. linalool. poliinek. fahéjsav-származékok. Hatóanyag: 0. Nálunk félszáraz és üde gyomtársulásokban közönséges. cholereticum (szeszes kivonatban kioldódó tujon fejfájást. Artemisia maritima (= santonicum) L. szeszkviterpén-laktonok. VIII. Kínában termesztik. tőosztással szaporítják. 64%-a monoterpén artemisiaketon. flavonoid artemitin. a vietnami kemotípusban 1. Eur. szegélyek mentén.5% illóolaj (α. Virágzó hajtást a második évtől fejleszt. Júliustól októberig virágzik. ebben kámfor és germacren D a jellemző komponensek). Ph. – ASTERACEAE fehér üröm Absinthii herba (Ph. népgyógyászatban magas vérnyomás és hurutok kezelésére. poliin Alkalmazás: amarum (dyspepsia. cineol).01-1%. artemisiten). É-Afrikában. – ASTERACEAE fekete üröm Artemisiae (vulgaris) herba (= summitas) Artemisiae radix Elterjedt az egész Földön. Az aktív artemisinin mennyisége 0. Indiában. Alkalmazás: artemisinin tartalma miatt maláriaellenes (elpusztítja a kórokozót vagy gátolja a Plasmodium fajok szaporodását).és β-tujon. sokfelé termesztik. santonicum (= subsp. terjed útszélek. kivadul. Artemisia annua L.4%. 4. Indiaiszubkontinensen. de különösen gyakori a Mediterráneumban. arteannuin B. Berg et C. VII. – ASTERACEAE egynyári üröm Honos Európában. É-Amerikában. majd szellős. Ny.doksi. Artemisia dracunculus L. de nem túl gyakori. Termeszthető. sabinil-acetát. Augusztustól októberig virágzik. sokfelé meghonosodott. Közép. Közép-Ázsiában. Magyarországon útszéli. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). Artemisia cina C. – ASTERACEAE tárkony Dracunculi folium = Artemisiae dracunculi folium Dracunculi herba = Artemisiae dracunculi herba Dracunculi aetheroleum Honos K-Európában.) Absinthii folium Absinthii aetheroleum Honos Európában. Hatóanyag: illóolaj. mérsékelt égövi Ázsiában (valószínűleg Szibéria az őshazája). Mint fűszernövénynek két fajtaköre ismert: francia vagy német és az orosz.5-2. fásodó szárú évelő növény.0% illóolaj (fő alkotója estragol). érzékcsalódást okozhat!). flavonoidok Alkalmazás: étvágyjavító. dús pollenhozama miatt gyakori allergén. guajanolid-típusú absinthin.és Közép-Ázsiában. Hatóanyag: 0. artemisinin (szeszkviterpén-lakton) és előanyagai (arteannuinsav. C. Tősarjakkal. chrysanthenil-acetát. szántóföldi gyomtársulásokban.és Ny-Ázsiában. Hatóanyag: illóolaj (kínai kemotípusban 4% körül. monogyna) és a majdnem kopasz. inkább termesztett. Szibériában. proazulen matricin. Könnyen kivadul. santonin Alkalmazás: anthelminticum. illóolaja illatszeripari alapanyag. – ASTERACEAE sziki üröm Artemisiae maritimae herba Artemisiae maritimae flos Honos Európában. Legfeljebb 50 cm-es szárral szedik. anorexia. F. Kedvelt fűszer. továbbá flavonoidok. Egyéves. α-bisabolol). parlagokon gyakori. artabsin. . gastritis). szeszkviterpén (spatulenol. Schmidt – ASTERACEAE cinaüröm Cinae flos (Cinae semen) Honos Kínában. kisebb subsp. Hatóanyag: santonin Alkalmazás: féregűző. tujol. kumarinok. Ph. Előbbi a kedvelt. árnyékos helyen vagy műszárítón. szeszkviterpén-lakton: dimer. gyógyszeripari növény is. legfeljebb 400C-on szárítják (beszáradás 4-5:1). gyomtársulásokban. Hg. virágpora allergiát okozhat. hazánkban az ürmös szikespuszták jellemzője a subsp. Kaukázusban.Forrás: http://www. Termeszthető.

– ARACEAE kontyvirág Ari maculati rhizoma (= radix) Honos Európában. Mézelő és dísznövény. még metileugenol. linalool. Ny-Ázsiában. a rhizómában több illóolaj (0. cholagogum. – ASCLEPIADACEAE gumós selyemkóró Asclepiadis tuberosae radix Honos Ontariotól Minnesotáig. bornilacetát. Asarum europaeum L. jákafa Honos Indiában. Hatóanyag: cianogén glikozid. Brazíliában. féregfertőzés esetén.és bükkelegyes erdőiben fordul elő. artocarpetin. Homeopathia. Kardenolid glikozidok. évelő növény. Árnyékos helyen kell szárítani (beszáradás 4:1). hazánkban is erősen invazív. tujon. kevésbé mérgező gyógynövényeket használnak szívgyógyszerek készítésére.8-1% illóolaj. – MORACEAE kenyérfa. Artocarpus heterophyllus Lam. helyi izgató. Homeopathia. Asarum canadense L. Trópusokon termesztik.3% illóolaj.7-4%) lehet. szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: asaron-tartalma miatt már nem használják köhögéscsillapító gyógyszerek készítéséhez. 3% asclepiadin. limonen. felső 40 cm-es hajtásrészeit gyűjtik. Kaukázusban. aromaticum. aronin. Hatóanyag: szárban 1% körüli kaucsuk.03-0. egyéb szteroid szívglikozidok Alkalmazás: friss gyökérzetből homepathiás gyógyszereket készítenek. kérge és levele diarrhoea. Asclepias syriaca L. egyéb kardenolidok (pl. cyanomaclurin Alkalmazás: gyümölcsét fogyasztják. bornilacetát. artocarpin. linalilacetát. Hatóanyag: kéregben.hu Virágos. terpineol. borneol. poliin Alkalmazás: amarum. fáját feldolgozzák. psilostachin. – ASCLEPIADACEAE hússzínű selyemkóró Asclepiadis incarnati rhizoma et radix Honos É-Amerikában. linalool. Hatóanyag: 0. elterjedt Guayanában. jellegzetesek a coroglaucigenin aglikon és ennek glikozidjai . egyéb komponensek: diasaron. Európában meghonosodott. Homeopathia. asarilaldehid. melynek 90%-a t-izoasaron. kámfor. Gyökerét a vegetációs idő végén gyűjtik (beszáradás: 3:1). Évelő. különösen a homokos talajokon képez állományokat.Forrás: http://www. t-izoeugenol vagy t-izoelemicin. Hatóanyag: előbbiekkel szemben nem tartalmaz kaucsukszerű tejnedvet. Hánytató. spatulenol). flavonoid. Szeszkviterpénlakton (vulgarin. áttelelő gyomnövény. pl. tüsszentőpornak való. Illóolajat állítanak elő belőle. digitalisszerű szívglikozid. üde erdőiben nem ritka. levélben flavon morin. Szibériában. főleg a Dunántúl üde gyertyán. 4% asaronmentes illóolaj. antimikotikus.doksi. – ARISTOLOCHIACEAE kanadai kapotnyak Asari canadensis aetheroleum Honos É-Amerika atlantikus részén. aroin. Kansasig. elemicin Alkalmazás: nincs hánytató hatása. – ARISTOLOCHIACEAE kapotnyak Asari rhizoma cum herba Asari herba Honos Európában. – ASCLEPIADACEAE selyemkóró Asclepiadis cornuti rhizoma Honos Kanadától É-Carolináig. Asclepias incarnata L. Arum maculatum L. antibakteriális. Hatóanyag: friss gyökértörzsben kb. asclepiadin (asclepin) vincetoxinszerű mérgező. uzarigenin-glikozidok) Alkalmazás: toxikussága miatt más. szaponin-glikozidok. Burmában. korábban gyomorporokba keverték. aristolon. anthelminticum. főleg a Dunántúl nyirkos. Hatóanyag: 0. Indokínában. Sri Lankán. flavan artocarpanon. Asclepias tuberosa L. kumarin. prenilflavon-származék cikloartocarpin. ebben főleg cineol. metileugenol. geraniol. szaponin arin Alkalmazás: mérgező. Hatóanyag: kb. aroidin. Malajziában.

mészkőszikla-gyepekben. geranilacetát.doksi. stabilizátor. rutin) Alkalmazás: diureticum különösen arthritis.hu Alkalmazás: emeticum. Astragalus gummifer Labill. Vadon száraz gyepekben.. – ASTERACEAE baizhu Atractylodei macrocephalae rhizoma Honos Kínában. Ph. (Szobai és üvegházi dísznövény az A. az aszparagusz. diaphoreticum. antitumor hatású és inszekticid asimicin Alkalmazás: emeticum.: Borbonia pinifolia Marloth] vörös fokföldirekettye. továbbá aspidospermin. kis fácska. sprengeri Regel. tragantgumi csüdfű Tragacantha (Ph. quebrachamin. 5-20 m magas fa. cystitis. Hatóanyag: 35% zsíros olaj.Forrás: http://www. Hatóanyag: flavonoid. VIII. ma már ritkán.és veseköves panaszosok számára. Frissítő hatású élvezeti teaként is használják.5% indol-alkaloid. főleg yohimbin. és más Astragalus fajok – FABACEAE mézgás csüdfű. Hatóanyag: 1-2. Nemesített változatait világszerte termesztik. hasadékokban gyakori. mészhabarcsos falakon gyakori. különösen Törökországban. Atractylodes macrocephala Koidz. – ANNONACEAE papau Asiminae trilobae semen Honos É-Amerikában (Ohio). Dahlgren – FABACEAE [syn. kvercitrin. kb. flavonoidok (pl. – ASPARAGACEAE spárga Asparagi rhizoma (cum radicibus) Asparagi herba Honos Európában.) Dun. illóolaj (guajakol. É-Afrikában. catharticum. feniletilalkohol). cukrok és mannan. Hg.és bélpanaszosok számára előnyös. Homeopathia. Asparagus officinalis L.és lakton-gyűrűkkel). Magyarországon is. nothofagin). Hatóanyag: kempferitrin. Aspalathus linearis (Burm. így C-glikozil-flavon (orientin. Aspidosperma quebracho-blanco Schlech. – ASPLENIACEAE kövi fodorka Rutae murariae herba = Adianti albi herba = Paronychiae herba Cirkumpoláris. akuammidin. Hatóanyag: mézga tragacanthin (főként polimer galakturonsav) Alkalmazás: gyógyszerészetben emulgeáló.) R. izoorientin). eriodiktiol-származék). – ASPLENIACEAE aranyos fodorka Adianti rubri herba Kozmopolita. 4. Asplenium ruta-muraria L. tannin Alkalmazás: légúti analepticum asthma. ami nem használható másra. rooibos Aspalathi folium Honos Dél-Afrikában. Hazánkban főleg a Dunántúlon sziklagyepekben és erdőkben. flavonol-glikozid (izokvercitrin. keresett élvezeti tea.) Honos Ny-Ázsiában. nálunk hegyvidéken. húgy. Irakban és Iránban. szteroid szaponin-glikozidok. A spárgahajtás csemegezöldség. 2 m-es bokros növény. lipidszerű acetogeninek (tetrahidrofurán. Homeopathia. bokorerdőkben fordul elő. pl. egyéb aminosavak és aminok. apró növény. Asimina triloba (L. .) Hatóanyag: aszparagin. mérsékelt égövi Ázsiában. kempferol-diglikozid egyéb flavonoid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. – APOCYNACEAE fehér kebracsófa Quebracho cortex (DAC) Honos D-Amerika déli és nyugati részén. damascenon. dihidrochalkon (aspalathin. bronchitis vagy légzőszervi bántalmak esetén. 4-5% hidrolizálható tannin Alkalmazás: gyomor. Eur. Asplenium trichomanes L. homeopathia.

– SOLANACEAE nadragulya Belladonnae folium (Ph. pentosan. Máshol is termesztett.) Belladonnae herba Belladonnae radix (Ph. Hg. Ph. kuszkhigrin) Alkalmazás: atropin antikolinerg. inkább bükkös vágásterületeken szaporodik el. Ulcus ventriculi. orientin.) Honos Európában.) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Ph.. Avena sativa L. lágyszárú növény Magyarországon főleg a Középhegységben gyakori. nimbidinsav.. Tavasszal vetik és virágzás végén. antiparasiticum. Levele főzelékként fogyasztható. – CHENOPODIACEAE kerti laboda Atriplicis sativae herba Atriplicis sativae semen Honos Közép-Ázsiában. de túladagolása pszichomotoros nyugtalanságot. Zöldhályog esetén vagy erre hajlamos idősebb betegeknél használata tilos.. Eur. atractylenolid II és III) Alkalmazás: digestivum. belladonnin. hallucinációs élményeket okoz. apoatropin. izoskoparin és tricinglikozidok). neokesztoz. kisebb mennyiségben szaponinok. triterpenoidok (azadiractin. Indokínában. A cserje termetű évelő. 4. az atractylon hepatoprotectiv.35-1. A szemben zsíros olaj. VIII.9%.és epekőkólika. Atropa belladonna (bella-donna) L. Hg. 4. antisepticum. nimbin) Alkalmazás: anthelminticum. vese.3%) szaponin (avenacosid A és B szteroid szaponinok). aminok Alkalmazás: élelmiszer.) Belladonnae pulvis normatus (Ph. É-Afrikában. Atriplex hortensis L. Mellékhatása: szájszárazság. lázcsillapító.VIII. Eur. Juss. asthma bronchiale. görcsös menstruáció esetén fájdalomcsillapító. VII. neurastheniában. vese.és hólyagtisztító reuma és köszvény esetén. A szemekből és szalmából készült tea köhögéscsillapító. flavonoid (pl. neurotrop spasmolyticum. látási zavarok.3-0. flavonoidok. Hatóanyag: diterpén abietan-származékok.Forrás: http://www.1-0. Ny-Ázsiában. a hajtásrendszer leveles. Hg. hyperaciditas. Hg. A szalmát és szemtermést érett zab szolgáltatja. Hatóanyag: 0. VII. levélben 0. trigonellin. rekedtség. glukan.) Belladonnae folii tinctura normata (Ph. – MELIACEAE indiaiorgona Azadirachtae indicae cortex Azadirachtae indicae folium Azadirachtae indicae semen Honos Indiai-szubkontinensen. szeszkviterpén és -lakton (atractylon. – POACEAE zab Avenae (excorticatus) fructus Avenae herba (recens) Avenae stramentum Honos Európában. Fás növény. Hatóanyag: gyökérben 0. Közel-Keleten és Kínában.3-1. Mediterráneumban. VIII. Központi idegrendszerre hat: sedativum neurovegetativ dystoniában. A szemészetben szemcseppek formájában pupillatágító. atropin. fenil-etil-amin hordenin.6% tropán-alkaloid (L-hioszciamin. Ph. diureticum. szkopolamin. lehetővé teszi a szem eredményesebb vizsgálatát. Eur. betain. B . Kaukázusban. VIII.. főként malária ellenes. bugás részét takarítják be drognak. főként inszekticid. termesztik trópusi Afrikában is. nimbolid. Gyűjthető. izovitexin.hu Hatóanyag: 0. azadiron.. 4.doksi. Hg. apigenin típusú vitexin. Ph. Hg. gyógyszerek hatóanyaga. Ph. népgyógyászatban vizelethajtó.3-0. egyéves növény.2% (levélben 0. Ph. Azadirachta indica A. sokfelé termesztik. luteolin-típusú izoorientin. izgatottságot. 4.35% illóolaj. Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: légzőszervi és emésztési megbetegedések esetén. enyhe nyugtató.és takarmánynövény. fehérje. kesztoz. Eur.

nyomokban keserű szeszkviterpén-lakton marrubiin. kávésav Alkalmazás: sedativum hisztéria. baptin Alkalmazás: laxativum. kólikás nephrolithiasis. Berberis vulgaris L. cserzőanyag. gyökérkéregben 1-3% berberin. Hatóanyag: alkaloid cytisin.) Voss – POACEAE [syn. jól áttelel. termésben főleg berberin. fásodó. – BERBERIDACEAE sóskaborbolya Berberidis radicis cortex Berberidis fructus Berberidis folium Honos Európában.: Bambusa arundinacea (Retz. Indiai-szubkontinensen. izotetrandin. VIII. reuma. erős hatású). Homeopathia.] japán bambusz Arundinariae japonicae surculus Honos Kínában. Ny-Ázsiában. Kaukázusban. palmatin. utak mentén inkább a Dunántúlon. külsőleg köszvény ellen. Évelő széles. Bergenia crassifolia (L. gumianyag. Indiai-szubkontinensen. szerves savak. köszvény. baptisin. Hatóanyag: flavon cosmosiin (apigenin-7-glükozid). nagyobb adagban antidiarrhoeicum. chelidonsav Alkalmazás: cholelithiasis. Szibériában. az USA keleti és Kanada északi részén. lumbago. két. . Cserje. Tannin. pseudobaptisin. fogyasztható. szeszkviterpén. legelőkön.Forrás: http://www. szabályozza a gyomornedv termelődést. Hatóanyag: illóolaj. viasz. É-Afrikában. Hatóanyag: glikozinolát. nephritis. ártéri szegélytársulásokban. Mongóliában. vulracin. É-Afrikában.vagy többéves.. bőrnemű és talajra terülő levelekkel. útszéli gyomtársulásokban mindenütt gyakori. Áttelelő lágyszárú. – ASTERACEAE százszorszép Bellidis flos = Bellidis perennis (minoris) herba (= flos) Honos Európában. főleg a Dunántúlon üde réteken. benzoesav Alkalmazás: fiatal hajtásrügye táplálék lehet. flavonoid Alkalmazás: sebgyógyító balzsamokban. Mint dísznövény kertekben gyakori. Kaukázusban. jatrorrhizin. – BRASSICACEAE borbálafű Barbareae herba Honos mérsékelt égövi Ázsiában. nagy. columbamin. lágyszárú. erdőszéleken elég gyakori.. – FABACEAE borsófürt Baptisiae radix (= rhizoma) Honos É-Amerikában. Br.doksi. inulin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans.) Fritsch – SAXIFRAGACEAE bőrlevél Bergeniae radix Bergeniae folium Honos Közép-Ázsiában.) Vent. berberrubin. orvosi előírásra. Trópusi Ázsiában sokfelé termesztik. Bellis perennis L.) Willd. továbbá magnoflorin. Indokínában. cholereticum. 4. Áttelelő. Hg. Eur. Barbarea vulgaris R. gyanta. erdők. levélben. Ny-Ázsiában. hypochondria esetén. spasmolyticum.) Honos Európában. – LAMIACEAE fekete peszterce Ballotae nigrae herba (Ph. Arundinaria japonica L. Ph. Bambusa bambos (L. Magas. É-Afrikában. izomer apomorfin alkaloid bervulcin. Európában. Homeopathia. l méteres bokor. Hatóanyag: alkaloid. Hatóanyag: cianogén glikozid taxifillin. szaponin. Ny-Ázsiában. Kaukázusban. Fiatal hajtása spárgaszerű. arthritis esetén fájdalomcsillapító és spasmolytikus (parenterálisan. Baptisia tinctoria (L. cholecystitis.hu Ballota nigra L.

főként a kontinentális területeken fontos termesztett kultúrnövény. – LAMIACEAE [syn.) Betulae cortex Betulae gemma Betulae aetheroleum empyreumaticum (= rusci) Betulae pix Betulae gemmae aetheroleum Honos Európában. bibircses nyír(fa) Betula pubescens Ehrh. hasmenésre vagy teapótlóként.: Stachys officinalis (L. Hatóanyag: kb. présleve vagy ennek liofilizált pora rákos betegeknek postoperativ stádiumban erősítő huzamosan fogyasztva. stachydrin. században a Földközi-tenger partvidékén jöhetett létre.] bakfű. metilezett lizin. Alkalmazás: ipari úton szaharózt nyernek ki a répából. légúti betegségekben is használható kiegészítőként. catechin-gallát. az illóolajat kozmetikában (pl. árnyékban.1% körül illóolaj (főként szeszkviterpén-oxid) mellett a levélben még . Főleg konyhakerti növényként termesztik. verrucosa Ehrh. Áttelelő lágyszárú. A szőrös nyír tőzegmohás.6% illóolaj (közel teljes mértékben metilszalicilát) Alkalmazás: aromaticum. Hg. diureticum. júniusban szedik az üde zöld leveleket. antioxidáns. kvercitrin. népgyógyászatban antidiarrhoeicum. kb. szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1).Forrás: http://www. conditiva Alef. pépes formában. orvosi tisztesfű Betonicae officinalis herba Honos Mediterráneumban. a melaszra inkább fenolkarbonsavak jellemzők. Beta vulgaris L. vulgaris – CHENOPODIACEAE cukorrépa Betae succus A kultúralak több fajból keletkezett Elő-Ázsiában. továbbá 0. flavonoidok. fokozza az ellenállóképességet. a szaharóz gyógyszerészeti vivő-. Mindenhol. var. szabadgyökfogó.] (közönséges) nyír. subsp. Európában előbb zöldségnövény. sz.) Trev. Beta vulgaris L.5% kávésav és származékai. VIII. klorogénsav. hólyag.és arginin-származékok Alkalmazás: nyersen reszelt.: Betula alba L. convar. rügyben még lipidoldékony flavonoid-metiléterek. hajvizek). rozmarinsav. Betula lenta L.04% rhododendrin (betulosid). Betula pendula Roth – BETULACEAE [syn. köszvény esetén. 0. 22%). de védett. ill.. felső légúti panaszok. 0. carminativum. lápos termőhelyeken fordul elő. Eur.5-3% flavonoid (hiperozid. a közönséges nyír a mérsékelt égövi Ázsiában és É-Afrikában. szeszkviterpenoid lakton bergenin. Magyarországon a közönséges nyír savanyú talajú lomberdőkben gyakran társulás alkotó. Betonica officinalis L. 0. Májusban. – BETULACEAE cukornyír Betulae lentae cortex Betulae lentae aetheroleum Honos Kanada és USA keleti részén. B..2-0. jellegzetes a “cukorrépa-szaponin” (oleanolsavglükozid és -glukuronid). a szőrös nyír inkább Európán kívül a Kaukázusban és Szibériában. segédanyag. – CHENOPODIACEAE cékla Kultúralakja kb. Hatóanyag: répatestben sokféle vegyület található. majd Németországban honosodott meg. Ph. miricetin-galaktozid).doksi. polimer proanthocyanidin Alkalmazás: adstringens. a 18.hu Hatóanyag: 18-25% cserzőanyag (levélben kb. subsp. 15% cserzőanyag. levélben ősszel 12% arbutin. antirheumaticum. Eurázsiában. Hatóanyag: 1. sárga vagy barna pigment. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adstringens. közepétől cukortermő kapásnövény. sedativum. turicin. a 16. 0. Hatóanyag: lila betacianin (betain). Sokfelé elterjedt mindkettő. szőrös nyír(fa) Betulae folium (Ph.5% betain. a Dunántúlon gyakoribb. Hatóanyag: kéregben 3% monotropitosid (szalicilsav-primverosid). vulgaris Msf. 4. termesztik is. crassa Alef. Más országban erről is gyűjtenek levelet. erdős helyeken.és vesekőhajtóként is. betonicin.

napfényes területeken termeszthető egyéves növény. júliusban virágzik. savas tetraacetilen. É-Afrikában. VIII. var. 12% illóolajjal (thujen. Brassica rapa L. subsp. – ASTERACEAE farkasfog Bidentis tripartitae herba = Verbesinae herba = Cannabis aquaticae herba Honos Európában. füstölőként fertőtlenítő. dipenten. külsőleg sebkezelésre. napus L.. Nyírfakátrányt a bőrgyógyászatban használják (antiparasitikus. 4. olibanum(fa) Honos Szomáliában. fenolsavak (klorogénsav). köszvény. a termésben linolensavban gazdag zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok szerint enyhe nyugtató. Boswellia sacra Flueck. phellandren.) Metzg. Egyiptomban. A herba uborkakonzerváló. oleifera (Moench) Delile] olajrepce. nyálka-poliszaharid.doksi. Bidens tripartitus L. 6-7% cserzőanyag Alkalmazás: főzete vagy forrázata belsőleg aranyeres bántalmakra. subsp. limonen. réparepce Vadon termő ősi típusából alakult ki. A leveles hajtásokat virágzáskor gyűjtik és árnyékban szárítják (beszáradás 5:1). nyálka-poliszaharid. Ny-Ázsiában. kb. Eur. A levél. [syn. Alkalmazás: diureticum. B. Olibanum Olibani aetheroleum Hatóanyag: illatos gumigyanta kb. Dél-Arábiában. reumás és idegfájdalmak csillapítására. gyanta. diureticum. Brassica napus L. – BURSERACEAE [syn. Hatóanyag: poliin. Ártéri és mocsári társulásokban. campestris. napus – BRASSICACEAE [syn. 40-45% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított. a fából kátrányt állítanak elő. a makkocskából nyert olaj érelmeszesedés megelőzésére használható. gyantasavak. terpénalkohol). Hatóanyag: a herbában nyálka-poligalakturonan.és epekő ellen. Rapae semen Rapae oleum raffinatum (Ph. A termést (magot) viaszéréskor gyűjtik.: Boswellia glabra Roxb.) Hatóanyag: magban mustárolaj-származékok (glikozinolátok). Szibériában. keratolitikus. Szintén a kontinentális éghajlatú országokban termesztik. vese.Forrás: http://www. B. vese. – BORAGINACEAE (kerti) borágó Boraginis herba Boraginis flos Boraginis semen Boraginis oleum Honos Európában. káposztarepce Vad repcefajok (B.és húgyúti fertőzésekben kiegészítő drog. tavaszi méregtelenítő kúrára és vesekőhajtóként is használják népgyógyászati tapasztalatok szerint. É-Afrikában. gumianyag. gyógyszerkészítmény formájában adagolva. oleifera (DC. a kialakult kultúrnövényt különösen a Föld északi országaiban termesztik.: Boswellia carteri Birdw. nyomokban illóolaj. 3% cserzőanyag. oleracea) keresztezéséből jött létre. diaphoreticum. gyógyszerészeti célra is használatos.: Brassica oleifera Moench. szaponin.) Koch – BRASSICACEAE . Vetésideje április eleje. lehangoltságot oldó. terpinol. Boswellia serrata Roxb. nyomokban illóolaj.] indiai tömjénfa Honos Indiában. Hg. Külsőleg készítményei hajhullás gátlók.hu leucoanthocyanidinek. erukasavban szegény vagy mentes fajtáinak olaja élelmiszer. psoriasis vagy krónikus ekcéma esetén). Ph. gyomos helyeken gyakori egyéves faj. catechin-cserzőanyag Alkalmazás: hazájában népi gyógyászatban diureticum.] valódi (szomáliai) tömjénfa. júniusban. illatszeriparban.és reumaellenes. Indiai-szubkontinensen. Borago officinalis L. Nálunk meleg. pruritus. Brassica nigra (L. gyanta. viszketést csillapító rühesség. kéreg és rügy alkalmas illóolajelőállításra. triterpén boswelliasav-származékok. pinen.

cyanidin-glikozidok. piros gönye Bryoniae rhizoma et radix Előbbi eurázsiai. Bulnesia sarmienti Lorentz. továbbá esculetin. F. Hatóanyag: triterpén bryogenin-glikozidok (bryonidin. . bryonol a pirosban. Bupleuri radix Hatóanyag: pentaciklikus triterpén-alkoholok (saikogenin A. A-vitaminban. Bupleurum chinense DC. cucurbitacinok).Forrás: http://www. diureticum. valamint kb. É-Afrikában. így nálunk is termesztik. n-octacosanal). adaptogén. Bupleurum scorzonerifolium Willd. Évelő. Bryonia alba L. Homeopathia. illóolaj (illatszer. – BUXACEAE puszpáng Buxi sempervirentis folium . Bupleurum falcatum L. gyakoribb. Ny-Ázsiában. rubrobrassin-klorid = cyanidin-5-glükozid-3-sophorosid) Alkalmazás: préslevét gyomorfekély. arthritis kezelésére. vagyis stressztűrést fokozó. kínai buvákfű Honos Kínában. Franciscea uniflora Pohl] Brunfels-cserje Brunfelsiae (hopeanae) radix Honos D-Amerikában. 4% szinapinsav. Vörös káposztában poliszulfid trithion és egyéb kénvegyület. Állatorvoslásban stomachicum. var. G) glikozidjai. száraz gyepekben az egész országban néhol gyakori. ubikinonban. antiphlogisticum. DAC) Sinapis nigrae aetheroleum Honos Európában. kerítéseken is előfordul. latens hepatopathia és krónikus pancreas kiválasztási zavar esetén használják. Fontos vitaminforrás nyersen és savanyítva is.2 m-re növő cserje. C. pszeudoalkaloid sinapin (cholinból és szinapinsavból képződik). keményítő Alkalmazás: antisyphiliticum. ma mindenhol termesztik. – CUCURBITACEAE fekete gönye Bryonia dioica Jacq. Világszerte. Honos Kelet-Ázsiában. zsíros olaj (30% körül) Alkalmazás: lisztjét külsőleg borogatásként reumás vagy légcsőhuruttal járó fájdalmak enyhítésére. Kaukázusban. zsírsavak. protocatechusav és anthocyanok (pl. diureticum. kevesebb bulnesol) Alkalmazás: balzsam. Don – SOLANACEAE [syn. poliinek Alkalmazás: lázcsillapító. purgans. D. f.: Brunfelsia hopeana (Hook. főleg Brazíliában. alba – BRASSICACEAE fejes káposzta Brassicae oleraceae succus Európai vad fajokból keletkezett. Hatóanyag: a farészben 5-6 % illóolaj (40-70%-a guajol.doksi. gyanta Alkalmazás: diureticum.APIACEAE sarlós buvákfű Honos Európában. Helv. Indiai-szubkontinensen. továbbá hosszú szénláncú aldehidek (n-triacontanal. utóbbi eurázsiai-mediterrán. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: mustárolaj-glikozidok (glikozinolátok).hu fekete mustár Sinapis nigrae semen (ÖAB. – ZYGOPHYLLACEAE Bulnesiae aetheroleum Honos Dél-Amerika nyugati és déli részén. B. Ph.. tetraciklusos triterpének (bryodulcosid triglikozid. capitata L. Buxus sempervirens L. főként allil-izotiocianát glikozidja (sinigrin). 40-60 m magas fa. a ritkább piros gönye csak ártéri szegélytársulásokban. Hatóanyag: gazdag aszkorbinsavban. manacein..) Benth. Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Kaukázusban. bryonin) a feketében. B-vitaminokban. drasztikus hashajtó főleg az állatgyógyászatban. Évelő lágyszárúak. Illóolaja hasonló célra. E. 1. Hatóanyag: alkaloid manacin. Fontos zöldségnövény. a fekete gönye ezen kívül sövényekben. szappan). Brassica oleracea L.

nálunk nem gyakori.hu Honos Európában. kumarin (scopoletin. bokros dísznövény. reuma vagy maláriás betegség esetén óvatosan adagolandók készítményei. sylvatica typ. néha áttelel. Hatóanyag: szalicilsav-származékok Alkalmazás: lázcsillapító. 23 cm mélyre vetik. emmenagogum. Gyorsan kell szárítani árnyékban vagy 35-400C-on.3-0. sylvatica typ. 2-3 naponként a teljes virágzatot (kb. továbbá 0. VIII. C. anthelminticum. triol heliantriol A. a hüvely pora cserző hatású. a fészekpikkelyekben 0.02-4. ökológiai tűrőképessége jó. tonicum. antivirális. buxinidin.8% monool amyrin.] erdei pereszlény Calaminthae (montanae seu ascendentis) herba Honos Közép. Hatóanyag: nyelves virágban 0. Áprilistól novemberig virágzik.4%-ot érhet el az illóolaj (főleg menton. aspecifikus immunstimulans. caryophyllen. de citotoxikusak. tarak Caesalpiniae farina Honos D-Amerika északi részén (Peru). gastritis esetén. műszárítóban (beszáradás 8:1). poliinek. telt virágú fajtái is vannak. 4. – LAMIACEAE [syn. 4% diol faradilol-. diureticum. ulcus cruris. diureticum. 2-10% triterpénszaponin oleanolsav-glikozidok (saponozid A-F). Hatóanyag: kb. kb. áttelelő lágyszárú. termesztik. Számos gyógyszer komponense. zeaxanthin).és kvercetinglikozidok). B. menthaefolia Host subsp. taraxaszterol.12%-ot. vizes élőhelyeken. antimutagén. antiphlogisticum.és triolok. Hatóanyag: alkaloid buxin. . száraz és félszáraz erdőkben.) = anthodium sine seu cum calycibus Calendulae herba Calendulae folium Honos Európában.doksi. parabuxin. triterpénalkoholok (mono-. 0. parabuxinidin.) O.35% illóolaj (főleg pulegon. 0. Kuntze – CAESALPINIACEAE tövises pillangófa. C Caesalpinia bonducella Flem.8% flavonoid (izorhamnetin. különösen temetőkben fordul elő. É-Amerikában. nálunk nem fordul elő. esculetin). Áttelelő lágyszárú. lupeol.és D-Európában. Virágzata a halvány sárgától a sötét narancssárgáig változó. – ARACEAE sárkánygyökér Callae palustris radix = Dracunculi palustris radix Honos Európában.Forrás: http://www. di. dermatitis. ulcus duodeni. spasmolyticum. C. kb. Köszvény. Ny-Ázsiában. Pharyngitis. szterol. mérsékelt égövi Ázsiában. Homeopathia. l cm-es kocsánnyal) vagy a kicsípett virágokat szedik. – CAESALPINIACEAE molukkabab Caesalpiniae bonducellae semen Honos trópusi Indiában. Kaukázusban. karvon). A-tól N-ig) így pl. Egyéves kerti dísznövény. buxinamin (ma ezeket a szteroid alkaloidokat nagy betűjelekkel különböztetik meg (pl. Nálunk is gyakori sövénynek való. subsp. É-Afrikában. Mediterráneumban. cholereticum. umbelliferon. tannin Alkalmazás: főleg mint neutrális nyálkaanyag technológiai célra. 0. Calamintha sylvatica Bromf. Laxativumként sem biztonságos. Afrikában is termesztik. Caesalpinia spinosa (Mol. kb. szeszkviterpén loliolid Alkalmazás: antibakteriális. Kora tavasszal 50-60 cm sortávolságra. a népgyógyászatban még diaphoreticum. Hg. Ph. Ny-Ázsiában..7% karotinoid (főleg lutein. 15% vízben oldódó rhamnoarabinogalaktan és arabinogalaktan. pl. Hatóanyag: gumiszerű galaktomannan. Calendula officinalis L. ascendens Jord. – ASTERACEAE kerti körömvirág Calendulae flos (Ph. Calla palustris L. cadinen. továbbá más terpénketonok) Alkalmazás: stomachicum. arnidiolészter.: Calamintha officinalis Moench subsp. terpinen.. Eur.: alkaloid A (= cyclobuxin D) Alkalmazás: az alkaloidok közül számos szívre ható.

Hatóanyag: 2. Br.: Thea sinensis L. Évelő lágyszárú. nádasokban mindenütt gyakori országunkban. sárgarepce Camelinae herba = Sesami vulgaris herba Camelinae semen = Myagri semen = Sesami vulgaris semen Honos Európában. Homeopathia. É-Amerikában.) Merino] csarab Callunae (vulgaris) herba (cum floribus) = Ericae herba (cum floribus) Honos Európában. polifenolok (catechin-.: Convolvulus sepium L.és láprétek. triterpén amyrinok. 0. Hatóanyag: protoanemonin (lakton) és polimer származékai (pl.6-0. herbában 3 % körül). . mérgező!). flavonoidok (kvercetin. elvadul. kvercetin-glikozidok. fűzés égerligetek növénye. uscharin. Ázsia mérsékelt égövi részein. calotropin. 0.) O. bokros évelő növény. Tejnedve szolgáltatja a madargumit. Calystegia sepium (L. fenolkarbonsavak. Szibériában. termesztett növény. diureticum. 1-3 m hosszan felkapaszkodó. Kis termetű. főként mészkerülő nyíres-fenyérekben helyenként gyakori. szaponin Alkalmazás: homeopathia. ökológiai igényének megfelelő helyeken sokfelé termesztik.: Ericodes vulgaris (L. gyomtársulásokban szórványos. Indiai-szubkontinensen. nálunk ritkul.] sövényszulák Calystegiae sepii herba Calystegiae sepii radix Honos Európán kívül az egész Földön. – CONVOLVULACEAE [syn. calactin. purgans. Mocsarakban. Indokínában. leucodelfinidin.és kempferol-glikozidok Alkalmazás: kisebb adagban laxativum. mocsár. voruscharin). adstringens. proanthocyanidinek.5-4.8% arbutin.04% teofillin. a Dunántúl és a Középhegység egyes részein szőrfűgyepekben.) Hull – ERICACEAE [syn. Ny-Ázsiában. – ASCLEPIADACEAE szodomaialma Calotropidis procerae cortex Honos Ny-Ázsiában. gyanta (gyökérben 6-7%. epigallocatechin-gallát). Áttelelő lágyszárú.) Cr. Kuntze – THEACEAE [syn. glikozinolát glükoamelinin Alkalmazás: lisztjét borogatásra. a zöld tealevélben különösen jelentős epicatechin-gallát. epicatechin-tanninok. Ny-Afrikában. kvercetin. cserzőanyag elérheti a 10%-ot. taraxacaszterolok és észtereik Alkalmazás: kéregdrog emeticum.5% ursolsav. – RANUNCULACEAE mocsári gólyahír Calthae palustridis herba (et flos) Honos Európában. Camelina sativa (L. Indokínában. Caltha palustris L. A kéregben madaralban. kozmopolita.) R.] tea Theae (nigrae) folium Theae viridis folium Honos Kínában. továbbá leucoanthocyanidin Alkalmazás: népgyógyászatban belsőleg kígyómarás ellen (nem veszélytelen. Calotropis procera (Ait) Dryand. diaphoreticum.Forrás: http://www. 2.5% koffein. asclepiin. 2 m magas cserje. Kb. Hatóanyag: 30-35% száradó olaj. kaucsuk. diureticum. Hatóanyag: jalapinhoz hasonló szívglikozidok.hu Hatóanyag: Arumhoz hasonlóan csípős anyag. Ázsiában.02-0. Calluna vulgaris (L. Hatóanyag: 0. Camellia sinensis (L. dimer anemonin). madarfluavil. Egyéves. Indiai-szubkontinensen. egyéb szteroid-glikozidok.05% körül teobromin. gyanta. – BRASSICACEAE gomborka. miricetin). 37% catechin-tannin.doksi. nyomokban illóolaj Alkalmazás: sedativum álmatlanság esetén. uscharidin. Hatóanyag: tejnedvben kardenolid szteroidok (calotoxin. cholagogum.

Forrás: http://www. Hatóanyag: kb. caryophyllen). Az olajból készült emulzió használatos köszvény és reuma. gumianyag. sabinen. fenolkarbonsavak Alkalmazás: szárából rost.5-1% illóolaj (monoterpénalkoholok és -aldehidek. et Thoms. eugenol. Karib-szigeteken. dohányillatosítás. fenolkarbonsavak (pl. Camptotheca acuminata Decne.3% gyanta. a virágból az Annonae aetheroleumot. Sokféle ízesített teát is forgalmaznak. Indokína stb. cineol. Egy. valamint gyomor. Ecuadorban. Hatóanyag: gyanta (oleoresina). linalool. Malajziában. hidroxi-camptothecin. krezolmetilészer. gyógyszerek hatóanyagai. lektinek (canavalin. a többi is távol-keleti trópusi faj (Kína. farnesol. metoxicamptothecin Alkalmazás: izolált hatóanyag és félszintetikus származékai citosztatikusak. Hatóanyag: speciális aminosav canavanin. 20 m-re megnövő fát. geranilacetát. Hatóanyag: termésben 20-35% zsíros olaj (száradó). elemol. 0. Canella winteriana (L. 1% illóolaj (pinen. Tibetben.) Gärtn. kozmetika (szappangyártás). Trópusokon termesztik a kb.vagy kétéves 0. Az illóolaj fő komponensei: benzilbenzoát. termésében alkaloid camptothecin. iparban használják. illóolaj (45-70% limonen. 8% gyanta (canellin) Alkalmazás: tonicum. szaponin.) DC. Cannabis sativa L. gyakran elvadul. trópusokon sokfelé termesztik. – CANELLACEAE [syn. linalool. eugenol. parlagok gyomtársulásaiban fordul elő. aminok (betanicin. a hüvely takarmány.és bélpanaszok esetén. detoxikáló kúrára alkalmas. 0. f. Ez a vadkender szántók. Canavalia ensiformis (L. kávésav és származékai). a zöld levélben több komponenssel) Alkalmazás: stimuláns. pl. Cannabis sativa L. fa. terpineol) Alkalmazás: illatszeripar. cadinenek. fehérjetartalmú maradéka miatt takarmány. geraniol.) Small et Cronquist – CANNABACEAE indiai kender Cannabis indicae herba Cannabis indicae folium Cannabis indicae flos . kérgében. caryophyllen Alkalmazás: illatszeripar. Venezuelában. terméséből olaj készül. benzilacetát.: Canella alba Murr.5-1. subsp.] kanella(fa).5 m magas. antidiarrhoeicum. izoeugenol. Hatóanyag: farészében. lágyszárú. 10-20% phellandren. – ANNONACEAE kananga. a zöld levél különösen antioxidáns. levelében (herbában) kevés gyanta. indica (Lam. innen mindenhová elterjedt. a mag élelmiszer. Magyarországon főleg textilnövénynek termesztik. kb. likőrgyártás. geraniol. fehérfahéjfa Canellae albae cortex Honos DK-USA-ban. elemicin. aromaticum. a herba vagy levél élvezeti teaként fogyasztható (nem mutatható ki belőle kábító hatású terpenofenol). – NYSSACEAE Honos Ny-Kínában. concanavalin) Alkalmazás: lektineket biokémiai kutatásban. – FABACEAE kardbab Honos Dél-Ázsiában. Cananga odorata (Lam. ylang-ylang Canangae aetheroleum Annonae aetheroleum (= Ylang-Ylang) Honos Indokínában. flavonoidok. Canarium luzonicum (Blume) Gray és más Canarium fajok – BURSERACEAE kanárifa Elemi resina Honos Malajziában. D-Amerikában. termesztik. fehérje. Ausztráliában.). – CANNABACEAE (vetési) kender Cannabis fructus (= semen) Cannabis (sativae) herba Honos dél-közép-ázsiai területeken. Hatóanyag: az egész növényből vonják ki a Canangae aetheroleumot.doksi. trigonellin).hu flavonoid. pinen.) Hook.

3-1% capsaicinoid (fő komponens 63-77% capsaicin. áttelelő lágyszárú. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok alapján dismenorrhoea (metro. Eur.. konzervipar. Hatóanyag: 8-10% illóolaj. Carex arenaria L. fenyőövi faj. sötétzöld. leveles hajtások legfeljebb 30 cm-es felső részét gyűjtik. hisztamin.. antineuralgicum. Hg. külsőleg kisebb sebekre téve szintén. de mai nemesített fajtáit sokfelé termesztik. glucoputranjivin) Alkalmazás: stomachicum. egyéves vagy áttelelő.: Carex repens Bell] homoki sás Caricis (arenariae) rhizoma (= radix) Honos Európában. homeopathia. csípős fajtáinak terméskivonatát külsőleg. kannabidiol. acetilkolin. tarackos növény a Dunántúlon található. Sok kisebb fajra osztható. kannabol) Alkalmazás: sedativum. A terméses egyedek ágvégeit vagy gyantáját gyűjtik. fűszer. fokozza a gyomornedv-kiválasztást. 20-30% dihidrocapsaicin) Alkalmazás: külsőleg linimentum. kb. Hatóanyag: 0. de az egész Földön elterjedt. tyramin). kannabinolsav. szaponin. bár hivatalos engedély nélkül tilos. Tömörebb habitusú. Capsicum frutescens L. Szibériában. .) Medic. Ph. 0. cayenne bors Capsici fructus (Ph. flavonoid (rutin.VIII. főleg trópusokon. színes fajták termésében sok karotinoid. szaponin. izopropil-izotiocianát-glikozidok. – SOLANACEAE csilipaprika.1% illóolaj (p-cimol. igen ritka. vadon nem fordul elő. nem tarackos. A virágos. de egyre ritkul. távol-keleti országokban.) Heiser – SOLANACEAE paprika Capsici fructus (Ph. termesztik. – CYPERACEAE [syn.vagy kétéves. marihuana (THC 0. kb.és mocsárréteken fordulhat elő. Hg. minimum (Mill. – BRASSICACEAE réti kakukktorma Cardamine pratensis herba Cirkumpoláris.és menorrhagia) esetén vérzéscsillapító. kábítószer: kannabiszfű. Nálunk inkább cserepes növényként ismert. Cardamine amara L. előfordulása bizonytalan. fájdalomcsillapítónak használják.hu Honos Indiai-szubkontinensen. Áttelelő rhizómás. spasmolyticum (csak ideggyógyászatban orvosi ellenőrzéssel). forráslápokban. Capsicum annuum L. antioxidáns. Márciustól decemberig virágzik. humulen. védelemre szorul. Hatóanyag: csípős fajtákban capsaicin. diureticum reumás és köszvényes betegségekben. Mexikóban. var. s. nyomokban illóolaj (metilszalicilát. rutin) Alkalmazás: zöldség. szeszkviterpenoidok). Hatóanyag: glikozinolát (glucocochlearin. Indiában és Polinéziában sokfelé termesztik. helyi gyulladás előidézésére. Ph.) Honos Közép-Amerikában. egy. Hg. Magyarországon mindenhol gyakori. továbbá flavonoidok (pl. nálunk hegyi. A magvakból zsíros olaj nyerhető.) = Capsici fructus acer Honos D-Amerikában. Nálunk nedves láp. VII.Forrás: http://www.. fájdalomcsillapító reumás vagy idegfájdalmakkal járó betegségekben. szabadgyökfogó. helyi gyulladást idéz elő. Cardamine pratensis L. vitaminban gazdag termése miatt roboráló. Ph. Eur. tetrahidrokannabinolsav).doksi. friss termésben sok aszkorbinsav. – BRASSICACEAE keserű kakukktorma Nasturtii majoris amari herba Honos Eurázsiában. l. Hatóanyag: terpenofenol (THC = tetrahidrokannabinol.5-2%). 40% oldható szilikát Alkalmazás: diaphoreticum. VIII. bedörzsölő formájában hyperaemiát. Capsella bursa-pastoris (L. Belsőleg növeli a perisztaltikát. hasis gyanta (THC 2-8%). bokros. É-Amerikában. diosmin). Az áttelelő lágyszárú. 4. cineol. Hatóanyag: butil-mustárolaj-glikozid glucocochlearin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. 4. tapasz. majd szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). Hatóanyag: biogén aminok (kolin. vérzéscsillapító peptid. – BRASSICACEAE pásztortáska Bursae pastoris herba (DAC) Kozmopolita. kannabinol. DAB.

) Honos Kis-Ázsiától Indiáig. lactagogum. D-Amerikában. szaponin.Forrás: http://www. – APIACEAE (konyha)kömény Carvi fructus (Ph. Májustól júniusig virágzik. Castanea sativa Mill. laxans. VII. Cassia fistula L. Fűszer és likőraroma. – ASTERACEAE szártalan bábakalács Carlinae radix Honos Közép. VIII.doksi. Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt engedélyezett élelmiszeripari adalék. ebben kb. kevesebb pseudocarparin.és Dél-Európában. Szúrós fészekpikkelyei vannak. carminativum. Magolaj féregűző. a kétévest a következő év júliusában aratják. Papaint és chymopapaint különítenek el belőle. legelők védett növénye. Hatóanyag: diantron.vagy bélgörcsben. antimikotikus. az egyévest augusztusban. vékony rétegben szárítják (beszáradás 4-5:1). Carthamus tinctorius L. stomachicum.és antron-glikozidok Alkalmazás: purgans. Termesztésben egy. pinen. A papainból különféle enzimeket (pl. A kicsépelt terméseket műszárítóban szárítják vagy száraz helyen tartják gyakran forgatva (beszáradás 1.vagy narancssárga. Ph. Érett kaszatokból rendszerint hidegen sajtolják a linolsavban gazdag olajat. poliszaharidázok) készítenek tisztítással. Eur. Könnyen pergő ikerkaszat terméseit teljes érés előtt takarítják be. Magyarországon üde kaszálók. emésztésjavító. 2 cm mélyre vetik.. 4. Ph.6%).2-1. purgans. Hatóanyag: pártában 24-30% sárga pigment “szaflorsárga”. – CAESALPINIACEAE mannakasszia. Eur. mocsárrétek. laxativum. júliusban virágzik. A párta eleinte citrom. carposid glikozid. külsőleg pyodermás panaszokra. de van tövistelen fajtája is.3-0. Carlina acaulis L. VIII. csőkasszia Cassiae fistulae fructus Honos trópusi Ázsiában. Szellős helyen.] szelídgesztenye Castaneae folium .15% alkaloid carparin. spasmolyticum gyomor. Kora tavasszal 25-40 cm-es sortávolságra. Carum carvi L. 4-6 m magas bokorszerű fa. VII. Júniusban. 3-caren.) Honos Eurázsiában. sovány hegyi rétek kétéves növénye. Hg. elterjedt a trópusokon máshol is.vagy kétévesek. vörös színt okozó carthamin (0.: Papaya carica Gärtn. Hg. Kinyíláskor kézzel szedik a virágokat. Hg. Tilos a gyűjtése. olajözön Carthami flos Carthami fructus Carthami oleum raffinatum (Ph. virágzás végén lángvörös. cserzőanyag. sabinen. dihidrocarvon. Hg. Hatóanyag: 3-7% illóolaj (főleg carvon. – CARICACEAE [syn. ill. – ASTERACEAE sáfrányos szeklice.hu Carica papaya L.1-0. különösen a Balkánon és Dél-Oroszországban. mikolitikus és bakteriolitikus lizozimek. antibakteriális. Az olajat érelmeszesedés megelőzésére vagy étkezési célra.. valamint a sárga.] dinnyefa. – FAGACEAE [syn. Hatóanyag: 1-2% illóolaj.) Carvi aetheroleum (Ph. 4.. mészmentes talajú hegyi rétek. Érett gyümölcséből befőttet készítenek. Hatóanyag: levélben 0. diaphoreticum. áttelelő lágyszárú. carveol) Alkalmazás: amarum. Alacsony termetű. antipyreticum. peptidázok. gyanta és 18-22% inulin Felhasználás: diureticum. termesztett növény. Hazánkban egyéves. emellett carilen.: Castanea vulgaris Lam. Homeopathia. különösen a termésben proteolitikus enzim papain Alkalmazás: szíverősítő. papája Caricae papayae folium Papainum crudum Honos Mexikóban.5:1). cholereticum. 90%-ban carlinaoxid (benzil-2-furfuril-acetilén). továbbá limonen. DK-USA-ban. Ph.

Hatóanyag: triterpenoid pentaciklusos kinoid pigment. bőrbetegségekben. más triterpének (scandol: amyrin és lupeol). . trópusokon termesztik. – CELASTRACEAE kúszó fafojtó Celastri scandenti radix Celastri scandenti cortex Honos É-Amerikában. Don himalájai cédrus. Don – APOCYNACEAE [syn. flavonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum.) Small. Hatóanyag: cathedulinok (polihidroxi-dihidroagarofurán-poliészterek). utóbbi drogban 0. Cedri aetheroleum Hatóanyag: 3-5% illóolaj a farészben. Hatóanyag: 6-8% ellagitannin cserzőanyag (tellimagrandin I és II. caulophylloszaponin Alkalmazás: diureticum. később hozzászokás alakul ki. pedunculagin). vindolin Alkalmazás: dimer alkaloidokat klinikumban.) Manetti [syn. Cathinon homológok még: merucathin. casuarictin. Lochnera rosea (L.) Michx. Celastrus scandens L. dimer vincristin (leucocristin). flavonoid. gyorsítja a véralvadást. potentillin. Cedrus atlantica (Endl. álmosságot. Catharanthus roseus (L. az amfetaminokéhoz hasonló.doksi. – Celastraceae kat-cserje Cathae folium Honos Afrikában. Cedrus libani A.) Batt. ceanothsav (emmenolsav). fő komponens trans-α− és γ-atlanton. deodár cédrus Honos Ny-Ázsiában. subsp. indiánasszony-gyökér Caulophylli radix Honos É-Amerikában. Texasig). használják leucorrhoea. továbbá catharanthin. merucathinon. triterpén szaponinok (főleg oleanolsav-származékok). Cedrus deodara (Roxb. fásodó futónövény.Forrás: http://www. Főleg a Dunántúlon vadon is előfordul mészkerülő. fáradtságot. Caulophyllum thalictroides (L. Rich. emmenagogum. – RHAMNACEAE fehér táskavirág Ceanothi americani radix Honos Kanadában. antispasmoticum. atlantica (Endl. anticancer kemoterápiában.0003%. Arab-félszigeten. Kábítószer.] rózsameténg Vincae roseae herba Honos Madagaszkárban. illatszeripar.) G. khataminok (aril-alil-aminok). lupeol.) Rchb.] Atlasz-cédrusfa Honos É-Afrikában. expectorans. cadinen Alkalmazás: bronchitis. Ceanothus americanus L. pl. csökkenti az étvágyat.: Cedrus libani A.) G. Európában többnyire egyéves dísznövényként ismerik. Rich. betulinsav Alkalmazás: vérzéscsillapító. blennorrhoea. a mérgezési tünetek veszélyesek. cserje. Catha edulis (Vahl) Forssk. ceanothensav. Indiában. sokfelé termesztik.hu Honos Mediterráneumban és DK-Európában. et Trab. reuma és májbetegség esetén. évelő félcserje. Hatóanyag: cauloszaponin. Hatóanyag: peptid-alkaloid ceanothinok.. vadszőlőszerű. USA-ban (ÉK-től Floridáig. sokfelé termesztik.: Vinca rosea L. – PINACEAE libanoni cédrus Honos Ny-Ázsiában. antibakteriális. a száraz levélben ezekből (-)-cathinon képződik. triterpén szaponin Alkalmazás: adstringens. ami átalakul (+)-norpseudoefedrinné és (-)-norefedrinné. évelő. Ammocallis rosea (L. betulin. levelét teapótlónak régebben használták. – BERBERIDACEAE indiángyökér. Hatóanyag: indolalkaloid harman-származékok: dimer vinblastin (vincaleucoblatin). üde lomberdőkben. diaphoreticum. pseudomerucathin Alkalmazás: friss levelet rágcsálják.

C. Textil. Az egész Földön sokfelé termesztik sorfának vagy szegélyként az 5-10 m magasra megnövő fát. Ph.és 1. dyspepsia.és gyógyszertechnológiában. Japánban.4-α-glukan).hu Centaurea cyanus L.: Hydrocotyle asiatica L. emésztésjavító. Ph. ekcémák kezelésében. 2-3% nyálka-poliszaharid. a hüvely jellegzetes szagát izovajsav okozza. Koreában. et Sch. – VALERIANACEAE piros sarkantyúvirág Centranthi radix (rhizoma) Honos Mediterráneumban. árnyékban.) Ach. usninsav. Erythraea uliginosa R. idült dyspepsia és hypoaciditas esetén.] csinos ezerjófű Centaurii herba (Ph. VIII. külsőleg toroköblögető. teaszépítő komponens. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). Alkalmazás: pylorus-spasmus.] keskenylevelű ezerjófű. centaurosid). gastroenteritis esetén.) Urban – APIACEAE [syn. Centella asiatica (L. fenolkarbonsavak. Centranthus ruber (L.) Honos Kínában. Cetraria islandica (L.. cholagogum. már védelemre szorul. A teljes virágzásban lévő herbát gyűjtik. a mocsári európai-közép-ázsiai egy.] ázsiai gázló Centellae asiaticae herba (Ph.Forrás: http://www. Hatóanyag: anthocyanin (cyanin) Alkalmazás: diureticum. a csinos ezerjófű pedig iszapnövényzetben. 4. – CAESALPINIACEAE szentjánoskenyérfa Ceratoniae fructus Ceratoniae semen Honos Európa déli részein.és papíriparban. lápréteken él. VII. swerosid. roborans. swertiamarin. nyugtató gyógyszer készül belőle. nálunk kedvelt évelő dísznövény.. madecassav. Ph.) Gilm. Ceratonia siliqua L. metoxi-xanthon származékok (metilbellidifolin).4-β-glukan) és izolichenin (1. – PARMELIACEAE izlandi zuzmó Lichen islandicus (Ph.. Magban kb. Hatóanyag: kb.] kis ezerjófű Centaurium littorale (Turn. kaszálókon néhol gyakori. továbbá hypertroph bőrbetegségek. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponinok. uliginosum Rothm. nálunk májustól szeptemberig virágzik.: Centaurium erythraea Rafn. 50% nyálka-heteropoliszaharid lichenin (1.: Centaurium uliginosum Beck.) Druce [syn. külsőleg antimikotikus. 4. flavonoidok. nedves gyomtársulásokban fordul elő. Erythraea centaurium Pers. 90% galaktomannan carubin..: Erythraea pulchella Hornem.doksi. Ny-Ázsiában. É-Afrikában. máshol az intenzív herbicidek miatt kiritkult. Centaurium minus Moench – GENTIANACEAE [syn.és madasiatsav-glikozidok (asiaticosid. néhol gyakori. VIII. [syn. egyéves.) DC... umbellatum Gilib. Ph. tonicum. fumársav) . alkaloid is).) (= summitas) Eurázsiai-mediterrán egyéves fajok. galaktomannan. VIII.) Honos az északi félteke szubarktikus területein. A másik kettő közül a kis ezerjófű üde réteken. Eur.3. Hg. szterol Alkalmazás: étvágygerjesztő. protocetrarsav. Hatóanyag: hüvelyfalban 30-70% szaharóz. Eur. madecassosid) Alkalmazás: antibakteriális. asiatsav-. triterpenoidok. Madagaszkáron. Hatóanyag: valepotriát (hiányzik az illóolaj. Hatóanyag: secoiridoid glikozidok (centapicrin.3. régebben élelmiszer. genciopicrosid.vagy kétéves. subsp.és 1. vetési gyom. Hg. zuzmósavak (2-3% fumárprotocetrarsav. Eur. Hg. 1-2% pektin. Hg. licheszterinsav. 4. – ASTERACEAE kék búzavirág Cyani (coerulei) flos Kozmopolita. mocsári ezerjófű Centaurium pulchellum (Sw.

nálunk 3-5 éves kultúrában. anthocyaninok. máj. triterpén-szaponinok (amyrinek. erdőszéleken. geraniol. – ONAGRACEAE [syn. főleg a teltvirágzatú fajtáit termesztik. Eur. kumarinok (scopoletin). a herbában is meglévő becőkben robinin (kempferol-glikozid) is. dysmenorrhoea esetén görcsoldó. szalicilsav. flavonoidok (kvercetin.hu Alkalmazás: köhögéscsillapító és expectorans bronchitis. Leveleit virágzás előtt gyűjtik. magban lévő kardenolidok lehetséges szívgyógyszer-alapanyagok. fenolkarbonsavak. crategolsav).) Cranz] sárgaviola Cheiri (arabici) flos Cheiranthi (cheiri) semen Cheiranthi (cheiri) herba Mindenhol elterjedt.6-1.4% virágzó hajtásban. nemes pipitér Chamomillae romanae flos (Ph. Chamaenerion angustifolium (L. felső légúti hurutok esetén. Egyéves lágyszárú.: Euphorbia hirta L. spicatum Lam. kertekben.: Erysimum cheiri (L. – BRASSICACEAE [syn. Hg.) = Chelidonii (majoris) herba Chelidonii rhizoma et radix Honos Eurázsiában.5% illóolaj száraz drogban. zuzmósavak miatt antibakteriális.2-0. 0. 4. Évelő. szájöblögetésre aftás szájnyálkahártya megbetegedések esetén. Ph. évelő lágyszárú. ketonok. élvezeti teaként. linalool. Eur. É-Afrikában és Ny-Ázsiában vadon és kultúrában fordul elő. bisabolol). antidiarrhoeicum.doksi. Mediterráneum nagy részén is.) Millsp.és dombvidékeinken. 2 m magasra is megnő. nyálka-poliszaharidok Alkalmazás: antibakteriális. kamazulén. pinocarveol. oleanolsav.] rómaikamilla. carminativum. izokvercitrin). Hatóanyag: 0. luteolin-glikozidok). városi járdák fal menti szegélyén igen közönséges. Áprilistól .) = Chamomillae romanae anthodium Chamomillae romanae aetheroleum Honos Mediterráneumban. Árnyékon vagy mesterségesen. – ASTERACEAE [syn. VIII. nerol. 4. szurdokvölgyekben. Az egész országban gyomtársulásokban. Kétéves vagy évelő.és izorhamnetin-glikozidok). E. – PAPAVERACEAE vérehulló fecskefű Chelidonii herba (Ph.] erdei deréce Chamaenerionis folium Honos Eurázsiában.. benzilalkohol). Cheiranthus cheiri L. A virágzó növény kiváló mézelő. Hatóanyag: flavonoid (myricetin. Ph... aldehidek. továbbá antibakteriális.] szőrös törpekutyatej Euphorbiae hirtae herba Honos trópusokon. Kíméletesen szárítandó (beszáradás 5:1). a magban zsíros olajon kívül glikozinolátok és kardenolid szteroid-glikozid (cheirotoxin). útszéli árokpartokon. Chamaemelum nobile (L.) Scop. ergostan-típusú szteroidok Alkalmazás: antiphlogisticum. de még gyomos parlagokon is helyenként tömegesen fordul elő. felső légúti panaszokban is használható. kvercitrin. emésztésjavító. Évelő. nálunk kerti dísznövény. Hg. Összetevői főleg karbonsavészterek. 400C-on szárítják (beszáradás 7-8:1). VIII. erdővágásokban.06% illóolaj (mustárolaj-származékok. herba homeopathiában.6 m magas félcserje. Chelidonium majus L. Illóolaja üzemi méretekben előállítható. Hatóanyag: 0. flavonoidok (apigenin-. Európában. kávésav-származékok Alkalmazás: orvosi székfűhöz hasonlóan antiphlogisticum.) All. 0. Alkalmazás: flos népgyógyászatban spasmolyticum. lupeol). flavonoidok. Chamaesyce hirta (L.és szíverősítő.2-0.Forrás: http://www. elterjedt É-Amerikában is.: Anthemis nobilis L. szeszkviterpén-laktonok (pl. Hegy. de előfordul szubtrópusokon is. egyes in vitro tesztekben antivirális. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag (gallotannin és catechotannin). triterpén szaponinok (ursolsav. patakok mentén. poliin (matricariasav-észterek). carvon. Teljes virágzáskor gyűjtik a virágzatokat vagy lepárlás céljából géppel 5-6 cm-es tarlóra vágják. anthranilsav-metilészter.: Epilobium angustifolium L. – EUPHORBIACEAE [syn. antibakteriális.

protopin. 30 féle alkaloid jellemző. (+)-chondrocurin Alkalmazás: a mozgató idegvégkészülékeket bénítva – megfelelő adagban. tehát a friss növény megtörve. (+)izochondrodendron. Barton – PYROLACEAE [syn. Hatóanyag: gyűrűs bifeniléterszerű phillyrin (chionanthin. Dél-Amerika nyugati részén. ambrosioides et var. Sokfelé termesztik.) Gray – CHENOPODIACEAE mirhafű Chenopodii (ambrosioides) herba Chenopodii aetheroleum Honos trópusi Amerikában.Forrás: http://www. coptisin. a friss tejnedvben proteázok.és hepatopathiában ödémacsökkentő. szalicilsav-metilészter. var. nagy műtéteknél használják.2-0. Alkalmazás: erős hatású drog. a gyökérzetet késő ősszel vagy kora tavasszal gyűjtik. szitoszterol. ursolsav. amyrin. Európában termesztik. a herbában 0. Hatóanyag: 2-10% bis-benzil-tetrahidroizokinolin alkaloidok. sokfelé termesztik.2-0. sanguinarin. tubokuráre Pareirae bravae cortex Honos Brazíliában. intravénásan – általános izomrelaxans. Chondrodendron tomentosum Ruiz et Pavon – MENISPERMACEAE pareira. Hatóanyag: 0. Chenopodium ambrosioides L. Homeopathia. Adventív egyévesként főként ártéri gyomtársulásokban szórványosan az egész országban előfordulhat.1-1% alkaloid. – RHODOPHYCEAE vörösmoszat. 4% cserzőanyag. a nyers nedv proteolitikus.. Még flavonoidok.) W. Apró félcserje. vértisztítóként herpeszszerű bőrbajokban. csípős gyanta Alkalmazás: tonicum. szaponin Alkalmazás: korábban tonicum. enyhe analgeticum. előfordul még Európában. ír moha Carrageen . forsythin). de népgyógyászatban légúti. – SCROPHULARIACEAE kopasz gerlefej Chelones glabrae herba Honos Kanadában. Alkalmazás: adagolt gyógyszerként féreghajtó (pl. spasmolyticum. antipyreticum. külsőleg rendszeresen használva szemölcsirtó. Kb. Hatóanyag: arbutin. emmenagogum. váltólázban narcoticum. Ázsiában. Cardio. 3-10 m magasra megnövő bokrosodó fa.] ernyőskörtike Chimaphilae folium Pyrolae umbellatae herba Honos É-Amerikában.: Pyrola umbellata L. főként izokinolin-vázas benzofenantridinek: chelidonin. chelerytrin.3%. utóbbit szellős. kvercetin-glikozidok (hyperosid. 0. továbbá májcirrhosis és icterus esetén. et Woodw. Chimaphila umbellata (L.) I. Közép-Amerikában. összetétele földrajzi származás szerint eltérő lehet. É-Amerikában Texasig.hu őszig virágzik. Gigartina mamillosa (Good.2% chimaphilin (2. taraxaszterol. A herbát virágzó állapotban. Jellegezetes pyranon-dikarbonsava a chelidonsav.és idegpanaszok kezelésére is. szaponinok. Chondrus crispus Stackh. Ag. berberin. Chelone glabra L. Előbbit gyakori forgatással szárítják (beszáradás 5-6:1). phillyrosid. kb. Tonicum. ma főleg homeopathiában. ma kozmopolita. prostata-hypertrophiában is használható népgyógyászati tapasztalatok szerint. – OLEACEAE amerikai hópehelyfa Chionanthi virginici radicis cortex Honos É-Amerikában. bakteriosztatikus főként húgyúti fertőzések esetén. A chelidonin antimitotikus.7-dimetil-naftokinon).5% illóolaj (ascaridol. Hatóanyag: keserű. főként (+)-tubocurarin. anthelminticum (L. avicularin) Alkalmazás: a fő hatóanyag chimaphilin miatt antiszeptikus. pinocarvon.doksi. adagolása orvosi ellenőrzéssel szabályos. (-)-curin. dimer monoterpén aritason). a gyökérzetben 1-2%. Chionanthus virginicus L. gyomor. Hatóanyag: 0. májbetegségekben és bőrpanaszokban. Ascaris). fedett helyen (beszáradás 3-4:1). állatgyógyászatban is bélférgesség esetén. Cholagogum.

migrénes panaszok megelőzésére. heparinoid. Chrysanthemum parthenium (L. sylvestre sokkal ritkább. Évelő. Hatóanyag: szeszkviterpén γ-laktonok (partenolid). Chrysanthemum leucanthemum L.: Leucanthemum vulgare Lam.. útszéli gyomtársulásokban is előfordul. 4-5 évig egy helyen élhet. arterioszklerózis. Kaukázusban. A pótkávét szolgáltató fajtáit termesztik. Júliustól szeptemberig virágzik. Teljes virágzáskor gyűjtik kaszálógéppel. leucanthemum ártéri és hegyi kaszálókon néhol tömeges. Júniustól novemberig virágzik.: Tanacetum parthenium (L. továbbá kevés illóolaj Alkalmazás: hurutos megbetegedésekben. – ASTERACEAE [syn. napon szárítják. Ny-Ázsiában. Bip.. melyek szerves oldószerben oldódnak (észterképző savak a krizantémsav és a piretrinsav) Alkalmazás: szelektív és gyorsan lebomló rovarölő szerek készülnek belőle és félszintetikus származékaiból. var. poliinek Alkalmazás: vasculáris fejfájás kezelésére. Kaukázusban.] réti margitvirág Bellidis majoris herba (flos) = Chrysanthemi leucanthemi herba (flos) Honos Európában. Hatóanyag: illóolaj. Írországban). – ASTERACEAE [syn. Virágzó hajtása vagy virágzata gyógyszeripari alapanyag. Eur. – ASTERACEAE katángkóró Cichorii radix Cichorii (intybi) herba (folium) Honos Eurázsiában. Elvadulhat. cinerinek). tanacetoidesben főként carvon Alkalmazás: epehólyag bántalmak esetén. 4. – ASTERACEAE [syn. Chrysanthemum balsamita L. A virágzatokat teljes kinyíláskor gyűjtik. var. lágyszárú. Pyrethrum parthenium Sm.) Bernh. Cichorium intybus L. .) Sch. rendszerint mesterségesen szárítják (beszáradás: 4-5:1). a gyökeret késő ősszel vagy tavasszal gyűjtik. balsamitában főként kámfor. Rokona a zöldséget és salátát szolgáltató C. Chrysanthemum cinerariifolium (Trev. de szárítás után lebomlanak a festékek.: Tanacetum balsamita L. évelő. Utóbbit mosás után kettéhasítják és 500C-on szárítják (beszáradás 3:1). Bolygatott helyeken. Évelő. thujon. VIII. A vetőmagot 60-70 cm sortávolságra. A herbát virágzáskor. Évelő dísznövény. lágyszárú kerti dísznövény.5 cm mélyre vetik. infarktus megelőzésében (gyógyszerek formájában). erdőszegélyekben. a subsp. ezek meleg vérű állatokra nézve kevéssé mérgezőek. de használják ízületi bántalmak esetén is.Forrás: http://www. szőrfűgyepekben él. gyógyszerekben is. Antibakteriális. – ASTERACEAE rovarporvirág Pyrethri flos = Chrysanthemi flos Honos DK-Európában.doksi. Hatóanyag: terpén-észterek (piretrinek. a telepek dagály idején partra sodródnak (pl. fiatal levele salátaként fogyasztható.] boldogasszony tenyere Balsamitae herba = Balsamitae (Tanaceti) herba Honos Ny-Ázsiában. Hg. Mediterráneumban. A porított virágzatot (pulvis insectorum) régebben használták. majd ritkítják (60 egyed/méter).] őszi aranyvirág Tanaceti parthenii herba (Ph. Külsőleg leginkább rovarriasztóként. 2-4 éves kultúrában általában különböző fajtáit termesztik. A subsp. majd napon szárítják.hu Honosak Atlanti-óceánban. Főleg az ország déli területein jól termeszthető. Hatóanyag: jellemzők a spirociklikus poliin éterek. erdei tisztásokon. endivia és C. 0.) Vis.) = Matricariae herba = Matricariae vera aromatica herba = Parthenii herba Tanaceti parthenii folium = Chrysanthemi parthenii folium Honos Kis-Ázsiában. kevés illóolaj (kámfor. Kaukázusban. gyomtársulásokban közönséges. Ph. édes vízzel alaposan kimossák. Termeszthető. majd apálykor összegyűjtik. foliosum. chrysantenil-észterek). A friss moszatok a fikoeritrin miatt vörösek. Balkán-félsziget déli részén. Hatóanyag: galaktóz-szulfát polimer carrageenin Alkalmazás: enyhe laxans.

főként kinolin alkaloidok. ánizsaldehid. főként cicutoxin (1-3%). Hatóanyag: 15-20% gyanta. tonicum. Indiai-szubkontinensen. ezen kívül antipyreticum.) Honos Közép-Amerikában és Dél-Amerika északi és nyugati részein. Cicuta virosa L. VII.és Közép-Európában. et Presl. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. (+)chinidin/cinchonin. továbbá cicutol és más poliinek.doksi. Rokon fajai közül a C. 8-12% nyálka-poliszaharid. 4. Hatóanyag: 5-15% alkaloid. Cimicifuga racemosa (L.) = Chinae succirubrae cortex (Ph. mérsékelt égövi Ázsiában. tonicum (üdítőitalként is igen nagy higításban). antineuralgicum. évelő. Kanadában. főként keserű triterpenoid glikozidok (actein. pinen.) Sieb. klorogénsav). tonicum. – APIACEAE csomorika Cicutae virosae herba Cicutae virosae folium Cicutae virosae rhizoma et radix Cicutae virosae fructus (= semen) Honos É. extrasystole esetén antiarrhythmiás gyógyszer. 15-20 m magas fa. 8% catechin-tannin. tartósan is használható máj. Eur. Hg.) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Ph. kb. fahéjsav. cimicifugin.: Cinnamomum cassia Blume] kínai fahéjfa Cinnamomi cassiae cortex (Ph. A chinidin (kinidin) tachycardia. – LAURACEAE [syn. cinchophyllin. szalicilsav. cuminaldehid. így (-)-chinin/cinchonidin. termesztett növényként elterjedt Indokínában. VIII. paricin. gyökérben még inulin. szaponin. cinchophyllamin. Áttelelő lágyszárú vizes élőhelyeken. fenolkarbonsav (cikóriasav = kávésav és borkősav észter.) Nutt.hu Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton (lactucin. ennek nagy része fahéjaldehid. Jáván. D-Amerikában és Japánban is. Hg. – RANUNCULACEAE rövidágú poloskavész Cimicifugae (racemosae) rhizoma (= radix) Honos É-Amerikában. Hg. továbbá szalicilaldehid. benzaldehid. egyik leghatásosabb antimaláriás gyógyszermolekula. Ph. A kinin a malária plasmodiumot pusztítja. chinicin. külsőleg reuma kezelésére. VIII. Sri Lankán. VII.) = Cinnamomi aetheroleum (Ph. antirheumaticum.5 méter magas cserje. továbbá 5-8% kinasav (6-metoxi-cinchoninsav). Szumátrán. 2-3% kinacsersav. ledgeriana (calisaya) 10% kinint is tartalmazhat. szerves savak Alkalmazás: vegetatív idegrendszerre hat. chinovosid) Alkalmazás: az izolált fő hatóanyagokból gyógyszerek készülnek. tannin. fűzlápok védett növénye. depurativum. szubarktikus Amerikában. carminativum. 2.Forrás: http://www. 4. Eur. ahol termesztik is. cimigenol).. lactucopicrin). chinamin.. acetilacteol. Antiklimakteriális gyógynövény-termék is készül belőle.2% nem mérgező illóolaj (p-cymol. succirubrin. szalicilsav. metil-szalicilaldehid. VII. Hatóanyag: keserű és toxikus poliinek. Örökzöld fa. Cinnamomum aromaticum Nees – LAURACEAE [syn.: Cinchona succirubra Pavon] vörös kínafa Cinchonae cortex (Ph. a herbában még esculetinglikozid cichoriin) Alkalmazás: cholagogum (mellékhatása nincs. phellandren stb.] kámforfa Camphorae aetheroleum . Mexikóban. Hg. Hg. metilsuccirubrin. izoferulasav. homeopathia.) Alkalmazás: idegrendszeri méreg.és epehólyag-bántalmakban). kumarin. benzoesav. más Cinchona fajok – RUBIACEAE [syn. Ph. triterpénglikozidok (chinovasav. stomachicum. triterpén (taraxaszterol). 2-3% cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum. metil-kumarilaldehid. Nálunk mocsarak. Cinnamomum camphora (L. Cinchona pubescens Vahl.) Honos Kínában. Gyökérben és termésben akár 1. oxitocinszerű hatása is van.: Laurus camphora L.

Eur. kámfor illóolajok kivonása. Eur.Forrás: http://www. Ph.) Cinnamomi corticis tinctura (Ph. pinen. illóolaj.. Cinnamomum verum Presl. flavan (pectolinaringenin) Alkalmazás: népgyógyászatban emésztést elősegítő. 14% terpineol. VIII. 3% kámforral. flavonoidok Alkalmazás: limett-illóolaj alapanyaga. Hg. 80% borneollal. Hg. Ph. fenolkarbonsavak. gyanta. Homeopathia. diterpén (inszekticid cinnzeylanol). szubtrópusi országban termesztik. 7% pinen. Eur. antirheumaticum.) Sw.75% illóolaj.8-cineol. citral. Ph. 4.. Ph.5-1..) Schrad. Ph. fenolkarbonsavak.) Honos Sri Lankán. inhalálva légzőszervi mikózisok esetén is.5-4% illóolaj. subsp. Hg. itt és más trópusi (pl. Hg. 50% 1.. sokfelé meghonosodott. üde lápréteken helyenként gyakori. VIII. tonicum. Hatóanyag: Kínában 5 kemotípust különböztetnek meg. A kámfor-típusban: 1% illóolaj kb.) Scop. gyanta. 4. K-Ázsiában. kb. 50 m magasra is megnő. Hg. Ph. szeszkviterpén. Hg. kb. külsőleg gombaellenes. kozmetikumok gyártása. – RUTACEAE [syn.. VIII. antineuralgicum.. antibakteriális (lemosókban. 3% bornilacetát és 2% linalool. Eur. 4. Hatóanyag: 0. aromaticum. terpineol és linalool Alkalmazás: kámfor-előállítás. 60%.. spinaszterin. sokfelé termesztik. VIII. terpinen. fő komponense (65-75%) a fahéjaldehid. VII.RUTACEAE savanyú citrom Citri aurantiifoliae fructus Honos valószínűleg trópusi Ázsiában.8% illóolaj. 5% eugenol. limonen (50-65%). 5-6 m magas örökzöld fa. 4. Hg.) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Ph. Eur.doksi. édesség. 10 m magas. carminativum.] sártök Colocynthidis fructus Honos D-Afrikában. Ph. VIII.és likőriparban. Eur.3-0. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag.. illatszeripar. az izo-nerolidol-típusban: 0.VIII.) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Ph. 4. 4. Citrus aurantiifolia (Christm. kb. VIII. Hg. Hatóanyag: monoterpén-alkoholok. használják dysmenorrhoeában. – CUCURBITACEAE [syn. lábáztató folyadékokban). áttelelő lágyszárú. Karib-tengeri szigetvilágban. Eur.) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Ph. termesztik innen keletre pl. 80% kámforral. Citrullus colocynthis (L. – LAURACEAE [syn. Tahitiban). valamint kb. Ph.4% illóolaj izo-nerolidol kb. de D-Amerikában is. a linalool-típusban: 0. kumarin. 0. 90% linaloollal és 2% caryophyllennel. Szumátrán.) Aurantii (amari) folium Aurantii (amari) fructus immaturi Aurantii flos Aurantii amari flos (Ph. alkaloid. Eur. kb. 4.: Citrus aurantium L. Magaskórós növényzetben.hu Camphora Honos Kínában.] (ceyloni) fahéjfa Cinnamomi cortex (Ph. fűszerként. oligomer procyanidin Alkalmazás: digestivum. C. . szteroid szaponin cucurbitacin-glikozidok Alkalmazás: drasztikus hashajtó.: Cinnamomum zeylanicum (= ceylanicum) Nees. Cirsium oleraceum (L.8% illóolaj.) = Cinnamomi zeylanici cortex Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Ph.: Colocynthis vulgaris Schrad. aromaticum = subsp. vulgaris Risso] keserű narancs Aurantii (amari) pericarpium (Ph. Hg. Örökzöld. VIII. kvercetin. – ASTERACEAE halovány aszat Cirsii herba Honos Eurázsiában. Hatóanyag: citrullol.. Örökzöld. a borneol-típusban: 0. Jáván. 4. amara Engl. Lágyszárú. Citrus aurantium L.5 m magas.) . a cineoltípusban: 0. illatszeripar. illóolaj.) Aurantii amari aetheroleum Aurantii amari floris aetheroleum (Ph.

a keserű narancsolaj (pomeranzolaj) monoterpén-észterekben gazdagabb. illatszeripar. Eur.9% illóolaj (nem keserű). C. nonil-aldehid. Hatóanyag: 0. Brazíliában.4-0. Hatóanyag: kb. amarum. Citrus aurantium L. ételízesítő. aurantium L.hu Petitgrain aetheroleum Honos ÉK-Indiában. italalapanyag. subsp. Hatóanyag: 0. – RUTACEAE bergamott(narancs) Bergamottae aetheroleum Honos DK-Ázsiában.. 0. Guineában. a C.és illatszeripar. továbbá citral. 4. Nálunk üvegházban termést hoz. – RUTACEAE óriás narancs. 16% linalilanthranilát. rutin.) Burm.) = Citri aetheroleum (Ph.. VII.6% illóolaj. továbbá neral. Hg. szappanok) dolgozzák fel. Fa vagy cserje. Citrus x nobilis Lour. Ph. Alkalmazás: illatszeripar. USA-ban és más szubtrópusi országokban. terpinen. sinensal és alkilészterek. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. Hatóanyag: kb. Hg. virágban 0.) = Citri sinensis pericarpium Aurantii dulcis aetheroleum (Ph. Mexikóban. termesztik Dél-Olaszországban (Kalibria). Citrus limon (L. Hatóanyag: terméshéjban 1-2%. 90%-a limonen. Flavonoidok közül hesperetinek. illatszeripar. stomachicum. limonum (Risso) Hook] citrom Citri pericarpium Limonis aetheroleum (Ph. mediterrán országokban. Citrus maxima (Burm.: Citrus sinensis (L. – RUTACEAE [syn.: Citrus limonum Risso. Törökországban.2-0.2-0.) Citri medicae (fructus) cortex Honos Kínában. sinensis Engl. amarumok. limonen. továbbá a különleges illóolajokat inkább illatszeriparban (kozmetikumok. naringenin) Alkalmazás: aromaticum. geranial. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin Mandarinae aetheroleum Honos K-Ázsiában. 12% flavonoid (pl. termesztik Keleten és D-Európában. D-Amerikában. parfümök. Citrus deliciosa Ten. Éretlen termésben triterpénkeserűanyag limonin Alkalmazás: terméshéjfélék szárítva drogok. mircen. likőripar. friss gyümölcse vitaminban gazdag. továbbá metilantranilsav-metil-észter Alkalmazás: likőr.. ebben 10% linalilacetát. VII. 40% linalool. Kínában. VIII.) Neroli aetheroleum (= Naphae aetheroleum) – virágból Honos ÉK-Indiában. elterjedt és termesztik D-Európában.doksi.5%.] édes narancs Aurantii (dulcis) pericarpium (Ph. naringeninek. – RUTACEAE [syn. fototoxikus furokumarin bergapten (tisztított illóolajban csak nyomokban maradhat). 3-5 m magas.. sabinen. Hg. kb. subsp. 1% citral. Ny-Indiában. Citrus bergamia Risso et Poit. egyéb terpének (25-50%). Izraelben. medica L. decil-aldehid. 10% limonen. a petitgrain olajban (Paraguay) több linalilacetát.Forrás: http://www. – RUTACEAE édes mandarin Curacao cortex (pericarpium) Kelet-Ázsiában és sokfelé termesztik. termesztik Olaszországban. főként limonenből és limonen-epoxidból tevődik ki. dulcis L. de az illóolajokat. Ph. octil-aldehid. VIII. ízesítő. termesztik Olaszországban és sok más szubtrópusi országban. Hatóanyag: főleg limonen. 4. sok aszkorbinsav. Hg. a kínai virágolajban (neroliolajban) kb. linalool) Alkalmazás: élelmiszer.5% illóolaj.8% illóolaj (pinen. Dél-Oroszországban. reticulata inkább DK-Ázsiában. var.) Osbeck. az ezekből kivont illóolajokkal együtt aromaticumok. Hatóanyag: illóolaj. óriás citrancs Honos Malajziában. C.) Merr. Eur. 0. flavonoidok . Izraelben. szerves savak Alkalmazás: aromaticum. Dél-Kínában.

– RANUNCULACEAE felálló iszalag Clematidis rectae herba Honos Közép. sabinen. kifejezetten oxytocikus. italalapanyag. cserjésekben helyenként gyakori. Cnicus benedictus L.14% illóolaj a terméshéjban. ergokriptinek.doksi. clematidol. Magban keserű dezoxilimonin. metilszármazékait a szülészetben használják szülés utáni és más eredetű méhvérzések esetén. Kaukázusban. homeopathia. szaponin. ergokornin). D-Afrikában. flavonoidok.) = Cnici benedicti herba (ÖAB. Hatóanyag: protoanemonin. diureticum. psoromsav). Hatóanyag: zuzmósavak (barbatinsav. trópusokon. cserjésekben az egész országban gyakori. Ergometrin alig hat az ütőérrendszerre. .Forrás: http://www. perifériás vasoconstrictor (szülészetben vérzéscsillapító. Cladonia pyxidata (L. kb. áttelelő lágyszárú. magjából gyógytermék készül. VII. Fásodó szárú lián. Clematis recta L.hu Alkalmazás: fűszer. heteropoliszaharidok Alkalmazás: antibiotikus. köszvény. citrancs Honos és termesztik Spanyolországban. gyümölcse italt szolgáltat. Homeopathia. – RUTACEAE grépfrút. gyulladáscsökkentő. terpinen. Egyéves. ergotoxinok (ergokrisztin. anemonin. Citrus x paradisi Macfad. anemonin. Sok félszintetikus származéka ismeretes. termeszthető. forgalmazása tiltott. É-Afrikában. ergoxinok és vízben jobban oldódó. régen uterotonicum. élelmiszer. kizárólag gyógyszerek készülnek a tiszta hatóanyagokból. akár évente kétszer is (még augusztusban). clematidol. Hatóanyag: 20-30% zsíros olaj (ettől mentesíteni kell). Kora tavasszal 30-40 cm sortávolságra vetik. szterolok Alkalmazás: diureticum. fenolkarbonsavak. migrén ellenes).0%. antisyphiliticum. – PYRENOMYCETES anyarozs Secale cornutum Mérsékelt éghajlatú országokban termeszthető rozs és tritikále kalászainak mesterséges befertőzésével biztosítják a szkleróciumok bőséges hozamát. Hatóanyag: illóolaj. Alkalmazás: tonicum. Kaliforniában. caulosaponin-glikozid. Ergotoxin (dihidro-származékai) antihypertensiv. cauloszaponin. továbbá furokumarinok (bergamottin. 0. DAC) Cardui benedicti fructus Honos Mediterráneumban. linalool. illatszeripar. Májusban. uterotonicus. Észak-Ázsiában.05-1. flavonoid Alkalmazás: gyümölcs. Claviceps purpurea (Fr.) Hoffm. reuma esetén. Hg.) Tul. A félszintetikus lizergsav-dietilamid (LSD) erős kábítószer. Izraelben. mircen. illóolaja a likőr. bergapten. aromaticum. Ny-Ázsiában. könnyen kivadul. külsőleg ulcus cruris. Közvetlenül a virágzás előtt takarítják be. a gépi betakarítás után a szárított nyersanyag feldolgozható. napfényre érzékeny (beszáradás 5:1). Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin-narancs Honos DK-Ázsiában. szubtrópusokon sokfelé termesztik. Clematis vitalba L. Hatóanyag: protoanemonin. – RANUNCULACEAE erdei iszalag Clematidis vitalbae folium Honos Európában. alkilaldehidek. Hatóanyag: 0. fumarprotocetrarsav. A Dunántúlon száraz erdőkben. – CLADONIACEAE Cladoniae pyxidatae scyphi Honos a sarkvidéki tundrákon.és Dél-Európában. főként pinen. 30 féle indolalkaloid lizergsavszármazékok: zsírban oldódó peptid ergotaminok. júniusban virágzik. Árnyékban vagy műszárító segítségével szárítják. amarum. limettin. savamid ergometrin (= ergonovin) Alkalmazás: ergotamin sympatholyticum.és illatszeriparban használatos. limonen. psoralen) és kumarinszármazékok. stigmasteringlikozid Alkalmazás: régen belsőleg krónikus ekcéma. – ASTERACEAE benedekfű Cardui benedicti herba (Ph. erdőkben. Floridában. anemonol.

Eur. így jutnak a kávészénhez. vagyis antistressz hatású. Távol-Keleten. Hatóanyag: magban 30-35% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított olajat a gyógyszerészetben és élelmiszeriparban. poliszaharid Alkalmazás: ginszenghez hasonlóan adaptogén. Hatóanyag: 0. karbolinalkaloid perlolyrin. Cochlearia officinalis L. rubefaciens. formil-pterolil-glutamátszármazékok Alkalmazás: anticholinerg.hu Hatóanyag: germacranolid-típusú szeszkviterpén-laktonok (főleg 0. VIII. vérnyomást emelő. Szibériában. szeszkviterpén atractylenolid II.2-0. a népgyógyászatban vértisztító főleg köszvényes és reumás bántalmakban. Cocos nucifera L. et Thunn.2-0. idegrendszeri tünetekben kínai orvoslásban. VIII.) Stapf kóla(dió) Colae semen (Ph.) Schott et Endl. 4.. Hatóanyag: kb. Coffea robusta L. triterpének (spinaszterol. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: étvágygerjesztő. raphanol Alkalmazás: antibakteriális.7% cnicin). flavonoidok. a pirított kávé fő aromakomponense furfuril-markaptán Alkalmazás: központi idegrendszert izgató. fahéjaldehid). libériai kávé Coffeae (tostae) semen Coffeae carbo Honosak Afrikában. fokozza fájdalomcsillapítók hatását. Cnidium officinale Mak. Kanada keleti és nyugati részein. amarum.) Honos és termesztik a trópusi vidékeken mindenhol. Hatóanyag: 0.) = Colae semen tostum . továbbá fenolkarbonsav (3-5% klorogénsav. citral. diureticum.RUBIACEAE [syn. izocnidilid).Forrás: http://www.. Ph. Hg. triterpének. kb. sztigmaszterol. Codonopsis pilosula (Franch. Hatóanyag: mint fent Alkalmazás: az előbbiekkel együtt ennek a fajnak a magját is elszenesedésig pörkölik. Hatóanyag: szterol. Kongóban. keserű italok alkotórésze. – RUBIACEAE arab kávé Coffea liberica Bull. Cola ballayi Cornu.doksi. Coffea arabica L. Hg. immunmoduláns. – ARECACEAE kókusz(dió) Cocois oleum raffinatum (Ph. 0. sokfelé termesztik. cnidilid. kávésav). Cola acuminata (Beauv.) Schott et Endl. 1. előnyösen befolyásolja a gyomorsav szekréciót. limonen. lignan-lakton (trachelogenin). cnidiumlakton (ligustilid. – APIACEAE Cnidii rhizoma Honos Kínában.3% illóolaj (főleg cimen.5% purin-vázas koffein. – BRASSICACEAE orvosi kanáltorma Cochleariae officinalis herba Honos főként É-Európában. – CAMPANULACEAE harangfolyondár Codonopsidis pilosulae radix Honos Kínában. stomachicum.) Nannf. szubarktikus vidékeken. élénkítő. fenolos syringin. – STERCULIACEAE Cola nitida (Vent.3% illóolaj. 4. továbbá poliin.és benzil-mustárolaj glikozidok. trópusokon sokfelé termesztik. taraxerol. epefunkciót.5% illóolaj. friedelin). fenkon. Linden] kongói kávé Coffeae carbo Honos Afrikában. Coffea canephora Pierre . Ph.3-2. Eur. tonicum. főként butil. antiulcerogén. Cola verticillata (Schumach. javítja az emésztést.

de nagy adagban erősen toxikus. Combretum micranthum G. évelő. trópusokon (pl. reuma ellen. vértisztító. Colchicum autumnale L. catechin-tanninok Alkalmazás: stimuláns. a Dunántúl meszes talajú. polihidroxi-cikloalkanok Alkalmazás: cholereticum. keserűanyag. szubtrópusi vidékein.és epebetegségekben. több mint 1 m magas lágyszárú. – COLCHICACEAE őszi kikerics Colchici (autumnalis) semen Colchici (autumnalis) tuber (= bulbus) Colchici flos Honos Közép-Európában. reumaellenes. 0. Hatóanyag: alkaloid. ezek szegélyein helyenként előfordul.1-0.) Alkalmazás: köszvény. italgyártás. 13-15% cserzőanyag.és D-Európában. 0.hu Honos a trópusi Afrikában. Hatóanyag: 0. Cserje. táplálék. nyálka-poliszaharid. Hatóanyag: gyökérben labdenod-típusú diterpének. rhizómában sok keményítő Alkalmazás: gyökértörzse gazdag keményítőben. catechinek. Hatóanyag: coluteasav. szaponinglikozid Alkalmazás: alkaloid erősen diuretikus. Homeopathia. Indiában sokfelé termesztik mindegyiket). Coleus forskohlii (Willd. antihypertensiv. Áttelelő lágyszárú. – LAMIACEAE sziklagyökér Collinsoniae canadensis rhizoma (radix) Honos É-Amerika üde vegyeserdőiben. Colocasia esculenta (L. . ploidszintet növelhet). a Dunántúlon gyakori. a Ny-Dunántúlon vagy máshol láperdőkben. főként forskolin (= coleonol) Alkalmazás: a forskolin pozitív inotrop myocardium esetén csökkenti a perifériás ellenállást.Forrás: http://www. levelek és termés rubefaciens.1% teobromin. diureticum. igen ritka jégkorszaki reliktum. É-Afrikában. illóolaj (metilchavicol). hagymagumós évelő lágyszárú.] tőzegeper Pentaphylli aquatici herba Pentaphylli aquatici radix Honos Eurázsiában. pinen. terpineol. spasmolyticum. demecolcin) Alkalmazás: cytostaticum (mitózisméreg. máj. canavanin Alkalmazás: régebben laxans. Don – COMBRETACEAE kisvirágú nyálkafa Combreti folium Honos trópusi Afrika nyugati részén. Hatóanyag: toxikus szaponinok. Hatóanyag: 8-11% gallocatechin. Üde réteken különösen a Középhegységben. Trópusokon termesztik. colchicin. kolin. vitexin. analgeticum.) Schott – ARACEAE Honos a trópusi Ázsiában. bokorerdőiben. orvosi ellenőrzéssel. illóolaj. Burma és Thaiföld trópusi. adstringens. szaponaretin. Hatóanyag: bis-benzilek. illóolaj (izovajsav. a demecolcin köszvényes roham gátlására alkalmanként. szubmediterrán vidékeken. cystitisben használható.: Potentilla palustris Scop. citronellal stb.3% combretannin. de mérgező! Comarum palustre L. Karib-szigeteken.6% alkaloid (benzilizokinolin alkaloid autumnalin és protoalkaloid-típusú származékai. – LAMIACEAE Honos Indiai-szubkontinensen.) Brig. mindkét célra csak gyógyszerként. zsombékosban élhet. lápréteken. védett. Colutea arborescens L. – ROSACEAE [syn. nyíltabb tölgyeseiben.doksi. cserzőanyag. Hatóanyag: 0. diureticum. – FABACEAE pukkanó dudafürt Coluteae folium Honos Közép. gyanta. Évelő. az egész növény Brazíliában anthelminticum.6-3% purin-vázas koffein és kb. cserje. izovaleriánsav. Brazíliában. Ízesítő. Herba inszekticid. Collinsonia canadensis L. stilbenoidok.

Gray – RANUNCULACEAE [syn. 4. sokfelé kertekben ültetik. drognak a kertekben is termeszthető keleti szarkaláb virágjait használják.). lycoctonin stb. adstringens.Forrás: http://www. szántókon. kis adagban a drogkivonatok spasmolytikusak (sedativum. a herbicidek miatt nagyon kiritkult. értágító. mérsékelt éghajlatú Ázsiában. Homeopathia. ezen kívül még kvercetin. VIII. convallatoxol. spasmolyticus.. pseudoconhydrin). convallarin). továbbá kevés calcatrippin alkaloid.] szomáliai balzsamfa Myrrha (Ph. 3-4% diosmin. – APIACEAE foltos bürök Conii maculati herba = Cicutae herba = Cicutae (officinalis) herba Conii maculati fructus (= semen) = Cicutae fructus Honos Eurázsiában. 6% cserzőanyag. 4. csakis orvosi ellenőrzéssel. poliinek (pl. a convallatoxin. Hatóanyag: kb. kb.] mezei szarkaláb Consolida orientalis Schröd. fenolkarbonsavak) Alkalmazás: enyhébb. emiatt kissé mérgező. γ-conicein. 10% gumiszerű. F. Hatóanyag: 0. furostan-típusú szaponinok (convallariasav. analgeticum). eleman-. A mezei szántókon. Hatóanyag: 6-7% illóolaj (főleg pinen). tölgyeseinkben. Convolvulus scammonia L. tarlókon régen gyakori volt. delsolin.: Delphinium consolida L.hu Commiphora myrrha (Nees) Engl. conhydrin. keleti részén. továbbá Arab-félszigeten.) Myrrhae aetheroleum Honos Afrika északkeleti.: Commiphora molmol Engl. Hg. laxans.1-0. commiphorsavak). Hg. a népgyógyászatban cholagog. falcarinol. Más fajok is drogot szolgáltathatnak. Hatóanyag: virágban anthocyan-glikozid delphin.és guajan-típusúak). Egyévesek. convallosid és több más szteroid kardenolid. 1% alkaloid (delcosin. Mediterráneumban. útszéli gyomtársulásokban gyakori.. illatszer. Mag ritkán használatos purgans. – CONVOLVULACEAE apró szulák Convolvuli (arvensis) herba Kozmopolita. Ph. 50-60% nyálkapoliszaharid Alkalmazás: régebben légúti betegségekben.és kempferol-glikozidok. teafestő. Évelő lágyszárú. kertekben nehezen irtható. furanoszeszkviterpének (germacran-. Teaszépítő.doksi. főként ödémával járó szívelégtelenség esetén diureticum. K-Mediterráneumban. 2% alkaloid (coniin. igen gyakori gyom.) Myrrhae tinctura (Ph. Conium maculatum L. Eur. – CONVOLVULACEAE kis-ázsiai szulák . Hatóanyag: kb. eudesman. egy. Convallaria majalis L. consolidin. akár 1% illóolaj.és fogpasztagyártásban. – BURSERACEAE [syn. desinficiens. féregűző.4% kardenolid strophantidin-glikozid. illóolaja bronchitis esetén. országszerte. a kerti DK-Európában. delsonin. keleti (kerti) szarkaláb Calcatrippae flos = Delphinii (consolidae) flos = Consolidae regalis flos Calcatrippae semen = Consolidae regalis semen Honos a mezei szarkaláb Eurázsiában. Eur. a gyanta füstölőszer. Convolvulus arvensis L. falcarinon) Alkalmazás: coniin különösen erős méreg (végül légzésbénulással járó halált okoz). gyantás anyag. diureticum. üde lombos erdőinkben helyenként gyakori.vagy kétéves lágyszárú. magban kb. esculetin Alkalmazás: antihypertensiv. Consolida regalis S. szeszkviterpén-alkoholok. fenolkarbonsavak. évelő. Ph. kumarinok. jalapin-glikozid. Alkalmazás: enyhe laxans. külsőleg régebben szemborogatásra. 30-40% gyanta (pl. desodorans. VIII. fenoloidok (flavonoid. ma csak homeopathiában. – CONVALLARIACEAE májusi gyöngyvirág Convallariae (majalis) herba (folium) Convallariae flos Convallariae rhizoma (= radix) Honos Európában.

általában dél-amerikaiak.) Moore – ARECACEAE [syn. kb. Coptis trifolia (L. Eur. antiphlogisticum (gastroenteritis.: Copernicia cerifera Mart.Ph. de mindenhol termesztik.. berberin. nedvességtartalma 14-16%-os. geraniol.] karnaubapálma Cera carnauba (Ph. Indiai-szubkontinensen. illatszeripari alapanyag. Betakarítása történhet egy vagy két menetben. VII. Az országban elsősorban a kistermetű változatot (var. – RANUNCULACEAE [syn. Hg. szaponin (pl. muskotályos íze miatt felhasználják italkészítéshez. Külsőleg kelésre. Egyéves. Ph. 1. cserzőanyag. palmatin. (= var. 15% cukor. Copaifera reticulata Ducke – CAESALPINIACEAE Copaifera langsdorffii Desf. Hg. Copernicia prunifera (Mill. gyökérkéregben gyanta. – APIACEAE koriander Coriandri fructus (Ph. fele caryophyllen. Nagy termetű fák. worenin) Alkalmazás: antibakteriális. Fűszer.és festékipar. – CORNACEAE virágos som Corni floridae cortex Corni floridae radicis cortex Honos É-Amerikában. Hatóanyag: berberin. Hatóanyag: 3-13% gyanta. microcarpum DC. macrocarpum DC. 4. ursolsav). geranilacetát és a jellegzetes illatát adó transz-tridecen-2-al) Alkalmazás: carminativum. Kora tavasszal vethető 25-30 cm-es sortávolságra. de mérgező. diarrhoea).) = Carnauba cera Honos ÉK-Brazíliában.: Coptis groenlandica (Oeder) Fernald] alaszkai aranyfonál Coptidis trifoliae rhizoma Honos É-Európában. VIII. adstringens (húgyúti és felső légúti betegségekben). Hatóanyag: gallotannin. akkor kombájnnal aratható. pinen. 3-5 cm mélyre.. scopoletin-származékok Alkalmazás: gyanta (scammonium) laxans. emésztésjavító. Coriandrum sativum L. és más Copaifera fajok (balzsam) kopálfa Copaivae balsamum Honos Brazíliában.doksi.Forrás: http://www. a többi is szeszkviterpén.. kb. 20-60% gyanta (gyantasavak) Alkalmazás: antiszeptikus. 4. jatrorrhizin. Júniusban. spasmolyticum. kámfor. Coptis chinensis Franch.5% illóolaj (főleg linalool. ekcéma kezelésére. Étvágyjavító.) Salisb. néha kivadul. flavonoidok. var. limonen. vulgare Alef. alifás alkoholok és savak észterei (fő komponens a cerotsav és a myricilalkohol észtere) Alkalmazás: segédanyag gyógyszerészetben. afroázsiai növény. 15% gumianyag. microcarpa) termesztik. stomatitis.hu Scammoniae resina Honos K-Mediterráneumban Kukázusig. Hatóanyag: viasz. Eur.5-2.) (= semen) Coriandri aetheroleum Honos Mediterráneumban. Bokros. illatszer. Hatóanyag: kvaterner protoberberin-alkaloidok (coptisin. verbenalinglikozid (cornin) . júliusban virágzik. Cornus florida L. de akár 8 méterre megnövő fa. Hg. Hatóanyag: 1. Indokínában. antipyreticum. VIII. külsőleg ekcéma kezelésére. Hatóanyag: 40-90% illóolaj. coptin Alkalmazás: tonicum. Ha az ikerkaszat színe barnássárga. Homeopathia. külsőleg conjuctivitis. Ph.2:1).) et var. majd utóérlelés után csépelhető (beszáradás 1. D-Amerika északi és nyugati részén. Kétmenetes betakarítás esetén a termések 30-40%-ának beérésekor rendre vágják.8-cineol. és más Coptis fajok – RANUNCULACEAE kínai aranyfonál Coptidis chinensis rhizoma Honos Kínában. Ázsiában és Amerikában.

vékony rétegben. corytuberin. bulbocapnin. Hatóanyag: 18-20% gallotannin cserzőanyag (galluszsav-. szörpnek. kvercetin. Cornus mas L. Dunaföldvár mellett Bölcske határában).) Schw. Ny-Ázsiában. dyspepsia. leucocyanidin. 0. Crataegus laevigata (Poir. leucodelphinidin.hu Alkalmazás: antiszeptikus.doksi. Kaukázusban. terpineol) Alkalmazás: adstringens és fertőtlenítő hatása miatt szájöblögetőként vérzéscsillapító. parkokban is gyakori. Hatóanyag: cserzőanyagok. myrcen. delphinidin. tehát erős hatású. Kis-Ázsiában. – FUMARIACEAE [syn. thalictricavin. Mediterráneumban. Kaukázusban.1% illóolaj (limonen. fogyasztható. kámfor. tuberosa DC.és Dél-Európában. Szibériában.) DC. Cotinus coggygria Scop.: Corydalis cava (L. fogínygyulladás esetén. Áttelelő lágyszárú. Főleg D-Európában termesztik is. Hatóanyag: flavonoid (miricitrin). befőttnek is készítik. Illatos nyári leveleit gyűjtik. hámosodást. löszpusztákon. A Dunántúlon száraz bokorerdőkben gyakori cserje. Magas cserje. – CORYLACEAE (közönséges) mogyoró Coryli (avellanae) folium Coryli (avellanae) cortex Coryli (avellanae) gemma Honos Európában. corycavidin. Hatóanyag: glikozinolátok Alkalmazás: gyökere táplálék. főként foghúzás után.: Crataegus oxyacantha L. továbbá aranyeres panaszok enyhítésére ülőfürdőnek. a termés frissen antioxidáns hatású. 3-5% cserzőanyag. Kaukázusban. dysenteria kezelésére.] odvas keltike Aristolochiae cavae tuber (= radix seu rhizoma) = Corydalidis rhizoma = Corydalis tuber Honos Európában. canadin. K. tonicum. gyomorbántalmak ellen a népgyógyászatban.] cseregalagonya . corydin. Corydalis bulbosa (L. szövetregenerációt elősegítő. Kultúrváltozatait termesztik. Változatait főként dísznövényként termesztik. Corylus avellana L. protopin. et K. Balatonkenesén. védett növény. adstringens. ellagsav-észterek).Forrás: http://www. fisetin). – ROSACEAE [syn. – CORNACEAE húsos som Corni folium Corni fructus Honos Európában. sokfelé termesztik. Crambe tataria Sebeök – BRASSICACEAE tátorján Honos Kaukázusban. flavonoidok. Kínában.: Rhus cotinus L. corypalmin. anthocyaninok Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén.és cyanidin-glikozidok. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). fogínygyulladásra). Crataegus azarolus L. Májusban. aranyeres bántalmakban. Hatóanyag: 5-6% izokinolin-alkaloid (corydalin. scoulerin.. Ny-Ázsiában. löszfalakon ritka (pl. szitoszterol Alkalmazás: felületi visszérgyulladásban. főleg üde lomberdők szegélytársulásaiban. gyulladáscsökkentő (pl. Évelő gumós.és Közép-Európában. Honos DK-Európában. Indiaiszubkontinensen. A Dunántúlon különösen gyakori üde gyertyán. fustin.) Alkalmazás: spasmolytikus. emiatt homeopathiában használják. Ny-Ázsiában. catechin-cserzőanyag.) Pers. C. – ANACARDIACEAE [syn. flavonoidok (myricetin. júniusban virágzik. főleg a Dunántúlon gyakori. fa. több komponens narkotikus. linalool.és bükkelegyes erdőkben. Kis-Ázsiában.] cserszömörce Cotini (coggygriae) folium Honos Közép. corybulbin. Szeszes szájüregkezelő szerek készülnek belőle. hydrohydrastinin stb. taraxaszterol. pinen. A Bükkben és a Dunántúlon karszt-bokorerdőkben helyenként gyakori.

főként élelmiszerfestőként. savelégtelenség esetén. cascarillasav). de az egész országban megtalálható. – APIACEAE tengerikömény Crithmi maritini herba Honos Európában. szeszkviterpén-lakton cascarillin. ma csak génbankban található. Likőr. – IRIDACEAE jóféle sáfrány Croci stigma (ÖAB. Népgyógyászatban sedativum. – EUPHORBIACEAE (hashajtó) kroton(cserje) . É-Afrikában. laevigata és C. a terméseket augusztustól gyűjtik (beszáradás 3:1). Az Alföldön több helyen konyhakertekben ültették. A Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben gyakori. izoorientin. limonen. tetra-. 1. [syn. oleanolsav. crataegolsav) Alkalmazás: pozitív inotrop. monogyna Léveillé] egybibés galagonya Honos Európában. Ph. Hg. hexamer flavan-3-ol). Áprilistól május végéig virágoznak. emésztésjavító. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: 0. VIII. luteolin. fekete galagonya Pannóniai-balkán faj. dyspepsia. tyramin). tölgyelegyes erdőkben. Homeopathia. crocetin).5-3% illóolaj (cymol.. a Duna-völgyben kőris-szil-ligetek ritka. aromaticum. Az ágvégeket virágzás kezdetén gyűjtik és szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). enyhe vérnyomáscsökkentő).8-cineol). 0. – EUPHORBIACEAE (aranylevelű) kaszkarilla(cserje) Cascarillae cortex = Crotoni eluteriae cortex Cascarillae aetheroleum Honos Mexikóban. kempferol. fenolkarbonsavak. Crocus sativus L. Eur. catechin. Kaukázusban. triterpenoidok (ursolsav. orientin. pl. et K. cserjésekben gyakori. epicatechin. Hg..és dohányiparban. Eur.1% diosmin). Termesztik D-Spanyolországban. ecetízesítő. stomachicum. Kaukázusban. 4. 4. aminok (fenetilamin. Az egész országban. Crataegus nigra W.hu Honos Közép-Európában. spasmolyticum. Hatóanyag: flavonol (kb. Az előbbivel együtt piros almácska áltermésük is gyűjthető. 15% gyanta Alkalmazás: amarum. fejfájás-csillapító. sokféle készítménye ismert. monogyna szolgáltatja) Hatóanyag: 1-4% oligomer procyanidin (di-. 4. vicenin). Görögországban. Mediterráneumban.) Honos D-Európában. Hatóanyag: 1. heteropoliszaharidok Alkalmazás: állatkísérletekben a crocetin antitumor-aktivitású és véralvadás-gátló. Crataegus monogyna Jacq. Dél-Amerika nyugati részén.) = Crataegi summitas (Ph. kb. 2% karotinoid (crocinok.3% illóolaj (fő komponens safranal. Ph. élelmiszer.) = Crataegi herba Crataegi folii cum flore extractum siccum (Ph. továbbá pinenek. kb. coronaria értágító. Eur. vitexin.) = Oxyacanthae fructus = Spinae albae fructus (fructust csak a C. subsp.és kozmetikumgyártásban használják. Eur. izovitexin. Crithmum maritimum L. 4. Croton eluteria (L. kvercetin. rutin.Forrás: http://www.) Benn. Ny-Ázsiában. Karib-szigeteken. Hg. VIII. VIII. VII. 0. Crataegi folium cum flore (Ph. spireosid. furokumarin Alkalmazás: saláta. pl. crataeosid. penta-.3-2. DAC) Croci flos Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Ph. Hg. egyéb O-glikozidok. 6 m magas cserjeszerű fa. rhamnovitexin. DNy-Ázsiában. továbbá C-glikozidok. likőr. Ph. antiarrythmiás hatású coronaria-sclerosis esetén (fokozza a szív oxigénellátását.doksi. tölgyes.. Ph. Indiaiszubkontinensen és Iránban. védett cserjéje. Croton tiglium L.4-1.: Crataegus oxyacantha L.5% flavonoid (hyperozid. Közép-Amerikában..) Crataegi flos Crataegi folium Crataegi fructus (Ph. Hg. eugenol. VIII. tri-.

karotinoidok.Forrás: http://www. crotonglobulin) Alkalmazás: igen erősen mérgező. egyéb alifás alkoholok és aldehidek. amino-karboxi-pirrolidin cucurbitin Alkalmazás: anthelminticum. Cucubalus baccifer L. limonen. Egyiptomban. 1-3% izoguaninribozid. cuminaldehid. perilla-aldehid. Kis mennyiségben cucurbitacin. Indiai-szubkontinensen. – CUPRESSACEAE örökzöld ciprus Cupressi aetheroleum Honos DK-Európában. Cucurbita pepo L. terpineol-4. levelekben cucurbitacin C és szterolok Alkalmazás: terméslé purgans.2-1. leginkább mesterséges úton szárítják. Greb. Hatóanyag: 0. magban zsíros olaj. terpineol. convar. emmenagogum. Hatóanyag: 40-60% zsíros olaj (45-50%-a linolsav). sőt É-Amerikában. Országszerte konyhakertekben. Cucumis sativus L. fitinsav. gyanta. Mag anthelminticum. luteolin) Alkalmazás: carminativum dyspepsiában.doksi. camphen. likőripar.2% illóolaj: furfurol. Hatóanyag: tannin. tokoferol. 40-500C-on. diureticum. Az olajat kapszulázzák. galactogogum. citrullina I.és É-Amerikában.. ülepítik és szűrik. aphrodisiacum. bisabolen). prostata-hypertrophia. biflavon . pinen. – APIACEAE rómaikömény Cumini (cymini) fructus Cumini (cymini) aetheroleum Honos valószínűleg közép-Ázsiában (Turkesztán) vagy Egyiptomban. kb. októberben takarítják be. farnesen. Greb. gazdag tokoferolban. az olaj drasztikus hashajtó. fa. 10% zsíros olaj. 1. Fűszer. – CUCURBITACEAE stájer tök Cucurbitae semen (DAB) Cucurbitae oleum Honos É-Amerikában. silvestren. más Cucurbita fajok – CUCURBITACEAE tök Cucurbitae peponis (= flavae) semen Honosak D. Malajziában. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (cuminin. Chilében és Indiában is termesztik. Ny-Ázsiában. A töktermést szeptemberben. cuminalkohol. βpyrazolilalanin. tokoferol. Marokkóban. nálunk nem él. 4-6 m magas cserje. gumianyag. aminosavak. tisztítják. D-Szibériában. szterolok. Hatóanyag: 30-50% zsíros olaj. Magját csak hártyás maghéj burkolja. Alkalmazás: prostatitis. a kozmetikában is használatos. pinenek. Ártereken egyre ritkulóban. szaponin Alkalmazás: régebben enyhe adstringensként. cymol. Egyévesek.8-cineol. – CARYOPHYLLACEAE szegfűbogyó Cucubali herba = Viscaginis bacciferi herba Honos Közép. diureticum. diterpén izophyllocladen. Egyéves lágyszárú. nonadienol. terpinenek. stomachicum. Általában az olajat préseléssel nyerik. myrcen.hu Crotonis tiglii semen Crotonis tiglii oleum Honos Kínában. tiglinsav. gyanta. Cuminum cyminum L. diterpénalkohol-poliészter phorbol. eugenol. toxikus crotin (crotonalbumin. flavonoid (apigenin-glikozid. A Mediterráneum országaiban. caryophyllen. p-menthenal. Hatóanyag: hexanal. Homeopathia. phellandrenek.és D-Európában. var. É-Afrikában. üvegházakban. kólikás görcsben. Kaukázusban. cedrol (= cipruskámfor). p-cymol. Szíriában. Cucurbita pepo L. néhány napos utóérlelés után kimagozzák. szterolokban. cadinen. Évelő lágyszárú. – CUCURBITACEAE uborka Honos Kelet-India északi részén. cserzőanyag. Indokínában. diureticum. termesztik Európában és Afrikában. Különböző fajtákat az egész országban termesztenek. Cupressus sempervirens L. Nálunk is egyéves termesztett “olajtök” több fajtával. prostata-hypertrophia esetén. inszekticid. styriaca I. Hatóanyag: 35-40% zsíros olaj. aminosavak.

Eur.. évelő gumós. diaril-heptan. kb. germacron. emmenagogum. Hg. szeszkviterpén cadinen. carminativum. Cyamopsis tetragonolobus (L. arabinogalactan ukonan A Alkalmazás: dyspepsia esetén stomachicum. aromaticum. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponin cyclamin (aglikonok: cyclamiretin.Forrás: http://www. Száraz szikla. cusparein. – ZINGIBERACEAE [syn. antibakteriális. Pakisztánban.doksi.) Honos feltehetően Indiában.) Elias] Angosturae cortex Honos trópusi D-Amerikában.) (= radix) Honos Indonéziában.: Cyamopsis psoraleoides (Lam. diaril-pentan. bisabolen).és kozmetikai ipar. 4.és Közép-Ázsiában. gyanta. továbbá cholagogum. aromaticum. 10% 1. 4. 5 m magas fa. galipen. Indonézia. Hatóanyag: diaril-heptanoidok. Cusparia febrifuga Humb. Afrika) termesztik. purgans és köszvény ellenes. cholecystitis esetén. sokfelé (pl. kb. Curcuma xanthorrhiza (= zanthorrhiza) Roxb. VIII. galipolin. Homeopathia. Homeopathia. Cyclamen purpurascens Mill. Hatóanyag: 1-2% curcuminoid (curcumin.. 10% zingiberen. bidezmetoxi-curcumin). Hatóanyag: galactomannan guaran Alkalmazás: erős viszkozitása miatt csökkenti az étvágyat. Kína. Curcuma zedoaria (Christm.és poliszaharidok Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. cholereticum. Ph. Eur. Ny. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. stomachicum.hu Alkalmazás: illatszer. galipin.) Rosc. antimutagén (szerepe lehet a rákprevencióban).] csomósbab. – FABACEAE [syn. ennek 14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol. – ZINGIBERACEAE jávai kurkuma Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Ph. Fűszer. 1% alkaloid cusparin. – CUSCUTACEAE kis aranka Cuscutae epithymi herba Honos Európában. trópusokon (India. antiphlogisticum. carminativum. antivirális. ahol termesztik is.: Curcuma longa L. Hatóanyag: 3-5% curcuminoid (dicinnamoil-metán-származékok: diferuloil-metán curcumin. lágyszárú. A Dunántúl egyes részein szórványos üde gyertyánés bükkelegyes erdőkben. cholekineticum cholangitis. cserzőanyag. Curcuma domestica Val. curcumen. szaponin. Hg. Ph. 2-7% illóolaj (szeszkviterpének: tumeron. Sri Lankán. 50% Cuscuta epithymum L. cyclamigenin). DK-USA) termesztik. hepatoprotectiv. dezmetoxicurcumin.8-cineol) Alkalmazás: stomachicum. diaril-heptanoidok. trópusokon máshol is meghonosodott. szeszkviphellandren. különféle fajokon élősködik. kb. Védett. kumarinszerű vegyület Alkalmazás: diureticum. antimikrobiális. Hatóanyag: cuscutin (= bergenin). dezmetoxi-curcumin). a légzést fokozza. illóolajban szeszkviterpenoidok szeszkviterpénalkohol.) DC. – PRIMULACEAE ciklámen Cyclaminis rhizoma Honos Közép-Európában. a cusparin sympaticomimeticum. VIII. egyes cukorbetegségekben adjuvánsként. mészkerülő. oligo. zingiberen.és pusztagyepekben. – RUTACEAE [syn. egyéb kinolinalkaloid Alkalmazás: amarum. Kozmetikai iparban. aril-alkanonok.: Angostura trifoliata (Willd. . É-Afrikában. – ZINGIBERACEAE citvor Zedoariae rhizoma (= radix) Zedoariae aetheroleum Honos Indiai szubkontinensen. 3-12% illóolaj (curcumenek) Alkalmazás: cholereticum.] kurkuma Curcumae longae rhizoma (DAC) Honos Indiai szubkontinensen. több szeszkviterpénje inszekticid.) Taub. guárbab Cyamopsidis seminis pulvis (Ph. (kb.

Cynara scolymus L. 15% zsíros olaj Alkalmazás: értékes rosttartalmú gyümölcs.és bélhurutok esetén (colitisban). scolymosid). Brazíliában. phellandren. pektin. kávésav-származékok. Cyanopicrin-tartalma miatt keserű ízű italokhoz használható. – POACEAE csillagpázsit Graminis italici rhizoma . spasmolyticum. emmenagogum. évelő. cserzőanyag. 0. savak. Afrikában. 4. évelő lágyszárú fű. Cymbopogon martinii (Roxb. Hatóanyag: 1% fenolkarbonsav cynarin. DK-Arábiában.. Hatóanyag: 0. 0. citromfű Cymbopogon herba Cymbopogon aetheroleum Honos Ny-Indiában.POACEAE [syn. kenőcsben). lágyszárú. Hg. Malajziában.. Nagytermetű. perillaaldehid. egyéb monoterpének) Alkalmazás: csillapítja a fejfájást.) Rendle – POACEAE [syn.: Andropogon nardus L.3% illóolaj (főleg geraniol. Hatóanyag: kb.] citromos fűszercirok. antibiotikus gyomor. carvotanaceton. kb. magban 20% pentosan-nyálka cynodin. farnesol) Alkalmazás: illatszeripar. diureticum. – ASTERACEAE articsóka Cynarae folium Cynarae radix Honos Európában. Cymbopogon citratus (DC.5% flavonoid (főleg luteolinglikozidok: cynarosid. Francia-Guayanában.] citronella Citronellae ceylanicum aetheroleum Honos Sri Lankán. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar. Guineában stb. citronellal). galactoaraban. 70% citral.) Wats. Cymbopogon winterianus Jowitt – POACEAE jávai citronella Citronellae aetheroleum (Ph. Madagaszkáron. Vietnamban. illatszer.) = Citronellae javanicum aetheroleum Honos Jáván.) Stapf . kb. dipenten. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton cynaropicrin Alkalmazás: cholereticum. főként mediterrán országokban.2% illóolaj (20% geraniol. Gyakrabban bokros.hu Cydonia oblonga Mill. Termeszthető. stomachicum. illóolaj. konyhakerti zöldség is. stimulans.3-1.] indiai fűszercirok Palmarosae aetheroleum Honos É-Indiában. Guatemalában. zöldség. borneol. citronellal.és likőripar. felfekvés esetén külsőleg (szuszpenzióban. geranilacetát. geranilacetát.6% illóolaj (ebből 12-20% myrcen.1-0.) Alkalmazás: hűsítő. diaphoreticum. Hatóanyag: terméshúsban cukrok. var. diureticum (saluretikus). néha akár 8 m magasra növő fa.: Andropogon citratus DC. Hatóanyag: 0. leucoanthocyanidin. továbbá Ny-Ázsiában.doksi. Kaukázusban. vadon nem fordul elő Magyarországon.5% illóolaj (geraniol. Ph. Cynodon dactylon (L. citronellol. Sri Lankán. – ROSACEAE birsalma Cydoniae (mala) fructus Cydoniae (mala) semen Honos Közép-Ázsiában. VIII. Eur. motia Burk – POACEAE [syn. csökkenti a koleszterin lerakódását.: Andropogon martinii Roxb. Haitiben. 0. Hatóanyag: 0.Forrás: http://www. Az egész országban kisebb mértékben termesztik. a magnyálka kivonva égési sebek. Illatszeripar. frissen ízesítő. farnesol stb. Cymbopogon nardus (L. hepatoprotectiv.) Pers. geranilcapronát. Iránban.4% amygdalin.

Kétéves lágyszárú. Vénusz sarucska Cypripedii rhizoma (= radix) Honos atlantikus É-Amerikában. Cypripedium calceolus L. É-Amerikában. szeszkviterpén-alkoholok. szaponin Alkalmazás: vizelethajtó. Évelő lágyszárú. Kanadában. cyperenol. enterorrhagia esetén. Homeopathia. Hatóanyag: 1.) Alkalmazás: izolált spartein antiarrythmiás szer (orvosi ellenőrzéssel). dracoalban.és hólyaghurut esetén.) Wimm. Évelő lágyszárú.] ízelt palka Cyperi articulati radix Honos Afrikában. népgyógyászatban vese. – ORCHIDACEAE papucskosbor. Cyperus articulatus L. homokos.5% kinolizidin alkaloid (spartein.doksi. tarackos. Fokozottan védett.: Sarothamnus scoparius (L. fahéjsav. mészmentes talajokon. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: antidiarrhoeicum. Szárazabb. onnan is terjedhet. gyanta. fenetilaminok (epinin. elterjedt Mexikóban és D-Amerikában. piridin alkaloid (ammodendrin). – CYPERACEAE [syn. Hatóanyag: keményítő. hegyvidékeinken nyirkos erdőkben. 1-2 m magas cserje. pl. Hatóanyag: gyanta (főleg dracoresinotannol és bezoesav-észterei). mészkedvelő tölgyesekben nagyon ritka. cyperenon) Alkalmazás: illatszeripar. dyspepsiában. mérsékelt égövi Ázsiában. hidroxi-lupanin). száraz gyepekben. izoflavon-glikozid (genistosid). Néhol vadtápláléknak telepítik. Cynoglossum officinale L. dracosen. D-Afrikában. tű. anthocyanidin dracocarmin. abietinsav. de elterjedt kelet felé Japánig. -ketonok. allantoin.: Cyperus corymbosus Rottb. külsőleg a levelet nehezen gyógyuló sebek kezelésére. 60%-a pirrolizidin heliosupin vagy cynoglossophin). továbbá sedativum. Malajziában. töltéseken mindenhol az országban gyakori. vértisztító a népgyógyászatban. D Daemonorops draco (Willd. továbbá É-Amerikában. illóolaj.8% illóolaj (szeszkviterpének. scoparosid. gyomtársulásokban országszerte gyakori.) Blume .Forrás: http://www. – BORAGINACEAE (közönséges) ebnyelvűfű Cynoglossi herba Cynoglossi radix Honos Európában. oxospartein. Cytisus scoparius (L. Hatóanyag: 0. Eurázsiában. scoparin). dopa.] seprőzanót Sarothamni scoparii herba (DAC) Scoparii herba = Spartii scoparii herba Spartii flos = Cytisi scoparii flos Spartii radix Spartii semen Honos atlantikus közép-Európában. fejfájás csillapító. dracorubin Alkalmazás: adstringens diarrhoea.és lomblevelű elegyes erdőkben. dysenteria. a Dunántúlon helyenként gyakori. fenyéreken. cserzőanyag. cserzőanyag Alkalmazás: sedativum (gyakorlatilag nem használják védettsége miatt).hu Kozmopolita. lupanin. flavonoid-glikozid (spireosid. . Hatóanyag: illóolaj. tonicum.5-1. szikesedő talajon. évelő lágyszárú. Hatóanyag: 1.ARECACEAE sárkányvérpálma Daemonoroptis draconis resina Honos Indiai szubkontinensen. metiloxityramin stb.7% alkaloid (kb. nyálkaszerű heteropoliszaharid. Indiai szubkontinensen.) Link – FABACEAE [syn.

– RANUNCULACEAE magas szarkaláb Delphinii staphisagriae semen Honos Mediterráneumban. Ph. két. sedativum neurovegetatív dystonia.) Stramonii herba Stramonii semen Kozmopolita. Ph. Hatóanyag: oxikumarin daphnin-glikozid.2-0. a termésben akár 2% illóolaj. réteken. Eur. Hatóanyag: kb. Datura innoxia Mill. Daucus carota L. Homeopathia. a vadmurok anthelminticum. Kanadában. Régen a levéldrogot asthma kezelésére dohányként. Hg. Túladagolva psychomotoros nyugtalanságot. kuszkhigrin. Főként a Dunántúlon helyenként. subsp.hu Daphne mezereum L.5%. 1-1. caryophyllen. – APIACEAE sárgarépa.01% illóolaj (cymol. diureticum. szerves savak. Ny-Ázsiában. poliszaharidok Alkalmazás: táplálék. többfelé termesztik. örökzöld cserje. L-szkopolamin. . Egyéves lágyszárú.5 m magas. Delphinium staphisagria L.vagy kétéves lágyszárú. geraniol. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. sokfelé termesztik nemesített fajtáit. pektin. VIII. Datura metel L. füstölésre és belélegzésre. phytoen. sativus (Hoffm. daphnetin. vese. mételmaszlag Honos trópusi és szubtrópusi Ázsiában.doksi.5 m magas. Ph. korábban a népgyógyászatban köszvény és reuma esetén. VII. Dauci aetheroleum (termésből) Honos Európában. legelőkön. Daturae (metel) folium Daturae (metel) semen Hatóanyag: tropanoid alkaloidok Alkalmazás: hatóanyagok kivonása. umbelliferon.6% tropán alkaloid: L-hioszciamin. Hatóanyag: 0. Afrikában. Eur. Ruderális és üde gyomtársulásokban gyakori. 1-2 m magas. régebben antineuralgicum. Mexikóban. egy. dipenten. neurotrop spasmolyticum (ulcus ventriculi. 0.3-1. A szkopolamin psychomotoros izgatottság esetén nyugtató. belladonnin. nyomokban nikotin Alkalmazás: a kivont. a levélben 0. Homeopathia. lágyszárú.. bükkelegyes erdőkben. néhol tömegesen. Kaukázusban. É-Afrikában. hallucinációt okoz. umbelliferon. Indiai szubkontinensen. Karib-szigeteken. A vadmurok egy-. Hatóanyag: gyökérben kb. 4. hyperaciditas. – THYMELEACEAE farkasboroszlán Mezerei cortex = Daphnes mezerei cortex Mezerei fructus Daphnes mezerei radix Daphnes mezerei radicis cortex Honos Európában. csípős gyanta és gumianyag.5-1. Hg. Hg. továbbá anthocyan. atropin.) Stramonii pulvis normatus (Ph. tiszta hatóanyagok közül az atropin anticholinerg. gyomtársulásokban mindenütt gyakori országszerte. limonen. abortivum.Forrás: http://www. neurasthenia esetén. Egyéves lágyszárú.) Arcang. szeszkviterpén-alkohol).és epekőkólika). asthma bronchiale. vitaminforrás. bükkösökben. apoatropin. murok Dauci (sativi = silvestris) radix Dauci (sativi = silvestris) folium (= herba) Dauci (silvestris) fructus (= semen) Daucus carota L. Gyógyszeripari növény más termeszthető fajokkal együtt.. izgatottságot. Datura stramonium L. – SOLANACEAE csattanó maszlag Stramonii folium (Ph. Védett. termésben mezerein (= daphnin) Alkalmazás: erősen mérgező. szaharidok. 4. karotinoidok (főleg a sárga karógyökerű étkezési fajtákban)..vagy többéves lágyszárú. trihidroxi-flavon. 0. VIII. 1% alkaloid delphinin (= staphisagrin) és társalkaloidok Alkalmazás: mérgező. – SOLANACEAE indián maszlag Honos D-Amerikában. antisyphiliticum. zöldség. hesperidin.

Dichroa febrifuga Lour.3 m magas. 0.FABACEAE Derris malaccensis Prain Derris ferruginea Benth. Digitalis grandiflora Mill. fraxinellon.Forrás: http://www. Indiai-szubkontinensen. fagarin. – SAXIFRAGACEAE lázfű Dichroae febrifugae radix Honos Kínában. Évelő. Hatóanyag: pelargonidin. corlumin. purgans is. Indiai-szubkontinensen. cularidin. főleg rotenon (= derrin. Középhegységben és a Dunántúlon néhol gyakori. a D. – CARYOPHYLLACEAE kerti szegfű Caryophyllorum flos Honos D.05% furokinolin alkaloid dictamnin. cryptopin. néhol nagyobb állományokban. malaccol. Európában szobanövény. Főleg a Dunántúl és a Középhegység bükköseiben. Lázcsillapító.2-0. tubotoxin) 16%-ban. diureticum.és D-Európában.doksi. DK-Ázsiában. továbbá dictamnolakton. tubagyökér Derridis radix A D. – CARYOPHYLLACEAE kőszegfű Tunicae silvestris flos Honos Közép. abortivum (mérgező!).hu Dentaria enneaphyllos L. . Hatóanyag: illóolaj. szaponin. Hatóanyag: benzopirimidin-piperidin-keton-típusú alkaloid febrifugin. toxicarol-izomérek Alkalmazás: inszekticid. spasmolyticum.és D-Európában. 0. Évelő lágyszárú. bicucullin. kumarin umbelliferon Alkalmazás: kininnél erősebb antimaláriás hatású (dichroinok miatt). Dictamnus albus L. diaphoreticum. diureticum. Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe vizelethajtó. Hatóanyag: izoflavanon-származékok. mérsékelt égövi Ázsiában. sokféle kerti változatát. cularicin) Alkalmazás: bőrbetegségekben. kb. gyertyános-tölgyeseiben. anthelminticum. – PAPAVERACEAE csuklyás szívvirág Dicentrae cucullariae radix Honos É-Amerikában. erősen ritkul.és Közép-Európában. elliptica és D. 0. Dicentra cucullaria (L. illóolaj Alkalmazás: régebben antihystericum. ferruginea honos Indiai-szubkontinensen. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászatban főként légzőszervi panaszok esetén. Hatóanyag: izokinolin alkaloidok (cularin. fajtáját termesztik dísznövényként. védett. dichroin (= izofebrifugin). tonicum. malaccensis Malajziában. Derris elliptica (Sweet) Benth.) Bernh. – BRASSICACEAE [syn. – RUTACEAE nagy ezerjófű Dictamni (albi) radix Dictamni (albi) folium Dictamni (albi) herba Honos Európában. anthelminticum. dichroidin. Indokínában. Hatóanyag: kb. Dianthus caryophyllus L. áttelelő lágyszárú.: Digitalis ambigua Murr.) Crantz] bókoló fogasir Dentariae rhizoma = Saniculae (enneaphyllos) radix Honos Közép. erősen hánytató. szaponin.] sárga gyűszűvirág . bergapten.és cyanidin-glikozidok.3 m magas. illóolaj Alkalmazás: teakeverékekbe téve illatjavító. – SCROPHULARIACEAE [syn. ellipton.: Cardamine enneaphyllos (L. népgyógyászatban malária ellen is. lágyszárú. Kb. 1 m magas cserje. Dianthus carthusianorum L.

É-Afrikában. klorogénsav. acetildigoxin. 25% zsíros olaj.Forrás: http://www. Don – APIACEAE ammóniáknövény Ammoniacum resina Honos Ny-Ázsiában. – DIOSCOREACEAE ideggyökér Dioscoreae villosae rhizoma et radix Honos atlantikus É-Amerikában. 2. Hatóanyag: 1-3% kumarin. – SCROPHULARIACEAE piros gyűszűvirág Digitalis purpureae folium (Ph. Glikozidok D.E. – DIPSACACEAE [syn. composita Hemsl. tölgyesekre jellemző. D. és más Dioscorea fajok – DIOSCOREACEAE jamszgyökér Dioscoreae tuber Honosak többnyire trópusi földrészeken. Dioscorea villosa L. szeptember elején vágják le a tőleveleket.) Burk.) Honos atlantikus Ny-Európában. Hatóanyag: gumigyanta . Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloid dioscorin. gumianyag. keményítő. Ny-Ázsiában. Digitalis purpurea L. dohányillatosítás. gitoxigenin. deltoidea Wall.5 m-re is megnő. szterolok Alkalmazás: spasmolyticum. digoxin. Hatóanyag: keményítőben gazdag. asthma cardiale. lanata levelében: lanatosid A... Évelő. Nálunk évelő dísznövény. kb.hu Digitalis grandiflorae folium Honos Európában. Ny-Ázsiában. kb. több fajt termesztenek.) Willd. majd árnyékban szárítják fonnyasztás után vagy mesterséges szárítóban (beszáradás 5:1). termeszthető. illatszeripar.: Coumarouna odorata Aubl. fenoloidok Alkalmazás: tiszta hatóanyagokból gyógyszergyártás (pl. diginatigenin. Ny-Ázsiában. hypertonia. de inkább Európa északi országaiban. 4. floribunda (Lour. A hatóanyagok lassan szívódnak fel és kumulálódnak. 0. É-Afrikában. szteroid szaponin diosgenin és rokon vegyületek (a batátagumó gyakorlatilag szaponinmentes) Alkalmazás: táplálkozás. Szibériában. Hg. szaponarin Alkalmazás: homeopathia. szteroid szaponinok.B. Eur. kétéves lágyszárú. Dipteryx odorata (Aubl.1-0.C.5% szteroid kardenolid glikozid. kávésav. Áttelelő lágyszárú. kb.. – SCROPHULARIACEAE gyapjas gyűszűvirág Digitalis lanatae folium Honos Balkán-félszigeten. izovitexin-glikozidok. Homeopathia. digoxin.D. Expectorans. gitaloxigenin. arteriosclerosis. VIII. Útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. Az állományból augusztus végén. acetildigoxin. 0. analepticum.: Dipsacus sylvestris Huds. Digitalis lanata Ehrh. Továbbá pregnan glikozidok (diginin. Termeszthető ipari célra. Homeopathia. a Középhegységben és a Dunántúlon helyenként előfordul. Dorema ammoniacum D. diureticum. digitoxin). D. digoxigenin. digifolein stb..doksi. Dipsacus fullonum L.] tonkabab Faba tonca = Dipteryctis odoratae semen Honos Brazíliában. Fontosabb aglikonok: digitoxigenin. Hatóanyag: scabiosid glikozid. Hatóanyag: 0. digipurpurin. Nálunk száraz sztyeppréteken kétéves lágyszárú. Fokozottan védett. D. Késő ősszel vetik 40-50 cm sortávolságra. diosgenin kivonása gyógyszeripari célra (szteroidok szintézise). lanatosid C. Cardialis insufficientia pozitív inotrop hatása miatt. Fás növény. – FABACEAE [syn.).5-1 cm mélyre. Ph. a Dunántúlon. Dioscorea mexicana Scheidw.5-2 m magas. 1% diosgenin Alkalmazás: picrotoxinhoz hasonló hatása van a diosconinnak. D-Amerika nyugati és északi részén.] erdei mácsonya Dipsaci silvestris radix Honos Európában.

– WINTERACEAE chilei fahéjcserje Drimysii winterii cortex Honos D-Amerika déli részén.) Sw. droseron. továbbá spasmolyticum. valdiviolid. Br. bezoárgyökér Dorsteniae contrajervae rhizoma Honos Mexikóban. brasiliensis még Brazíliában. Duboisia myoperoides R. 0.: Aspidium filix-mas (L. izoshinanolon). Muell. emmenagogum. fuegin. pinen. korábban skorbut ellen. Duboisia leichhardtii F. évekig elvadulva szaporodik. cineol). caryophyllen. Dryopteris filix-mas (L. Hatóanyag: floroglucin-származékok Alkalmazás: inkább régebben féregűző. proteolitikus enzim Alkalmazás: broncholytikus. flavonoid. Hatóanyag: hioszciamin. évelő páfrány. Inkább a Dunántúlon. expectorans. Hatóanyag: 0.hu Alkalmazás: diureticum. diarrhoea és malária kezelésében.. diureticum. fa. szigorúan védett rovarfogó növény.) Schott – DRYOPTERIDACEAE [syn. szkopolamin Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag. spasmolyticum. secretolytikus. Csendes Óceániában. Eurázsiában sokfelé termesztik.] erdei pajzsika Filicis (maris) rhizoma Filicis (maris) herba Kozmopolita. más Drosera fajok – DROSERACEAE harmatfű Droserae herba Honos Európában. Finnországban)..doksi. külsőleg kígyómarásra. Polypodium filix-mas L. nyálka-poliszaharid.és fenyőerdőkben gyakori. Peruban. – LAMIACEAE moldvai sárkányfő(fű) Dracocephali herba Dracocephali aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában. mérsékelt égövi Ázsiában. állatgyógyászatban is (készítmények formájában). Drosera rotundifolia L. plumbagin. Dracaena draco L. Hatóanyag: kb. üde talajú lomb. Dorstenia contrajerva L. Hatóanyag: illóolaj. Dracocephalum moldavica L. – SOLANACEAE Duboisiae folium Honos Ausztráliában.8 m-re is megnő. külsőleg antivirális. gyantaszerű anyag Alkalmazás: diaphoreticum. Évelő. főként Chilében.. Likőripar.3-0. 1% illóolaj (eugenol. Drimys winteri Forst. taxifolin) Alkalmazás: stomachicum. 7-metil-juglon. relaxáló. 0. É-Amerikában. bakteriosztatikus. harapásra. Új-Zélandban. továbbá flavonoidok (pl. intermedia Hayne. a D. fűszer.3% illóolaj (főként citral-tartalma jelentős) Alkalmazás: enyhe sedativum. szeszkviterpén-lakton winterin. Hatóanyag: kb. Magyarországon is könnyen termeszthető egyéves lágyszárú. – MORACEAE Dorstenia brasiliensis Lam. A Drosera rotundifolia termesztése a gyakorlatban is megvalósítható (pl. – DRACAENACEAE sárkányvérfa Draconis resina (= sanguis) Honos a Kanári-szigeteken. Hatóanyag: vörös gyanta Alkalmazás: gyógyszerészeti tapaszok készítése. D. gyanta. E . illatszeripar.5% naftokinon (pl. lázűző korongtányér.Forrás: http://www. futronolid. igen ritka tőzegmohás lápjainkban.

8-cineol.doksi.3-dicaffeoil-kinasav. kvercetin. carminativum.: Amomum cardamomum L. Hatóanyag: gyökérben triterpén-glikozidok (cucurbitacinok). mérsékelt égövi Ázsiában.01-0. magjában pirazolil-alanin Alkalmazás: drasztikus hashajtó. gumós gyökerű lágyszárú. VII. hazánkban igen ritka. 1.Forrás: http://www. Hatóanyag: ellagsav. 1 m magasra is megnövő. Egyéves. immunmoduláns glikoproteinpoliszaharidok (főleg a gyökérben) Alkalmazás: antivirális. polifenolok Alkalmazás: népgyógyászatban herbáját bélhurut esetén. influenza) megbetegedések leküzdésében rendszerint szeszes kivonatok (cseppek) formájában. kevés terpineol. Utak mentén. Hatóanyag: 1-4% illóolaj (főleg 1. nálunk dísznövényként ismert többéves. 1% kávésavészter-glikozidok. Ny-Ázsiában.) A. 0.) Nutt. száraz. indol-harman típusú alkaloid elaeagnin csak nyomokban Alkalmazás: adstringens. meghonosodott É-Amerikában. illatszeripar. herbában pirrolizidinalkaloidok. – ASTERACEAE keskenylevelű kasvirág Echinaceae angustifoliae radix (= rhizoma) Echinaceae angustifoliae herba Echinacea pallida (Nutt. Trópusokon termesztik. Hg. Cardamomum officinale Salisb. Echium vulgare L. elaterinid-glikozid. grippe.hu Ecballium elaterium (L. Elettaria cardamomum White et Maton – ZINGIBERACEAE [syn. kempferol. terpenilacetát) Alkalmazás: aromaticum. Üzemi termesztésre is alkalmasak. . majd a legszebb példányokat tőosztással szaporítják. Igénytelensége miatt az Alföld fásítására is alkalmas bokor vagy fa. metil-hexitol bornesit. fűszer.) Moench – ASTERACEAE piros kasvirág Echinaceae purpureae radix Echinaceae purpureae herba Honosak É-Amerikában. – CUCURBITACEAE uborkás magrugó Ecballii elaterii radix Ecballii (elaterii) fructus Honos Mediterráneumban. Adventív. gyomtársulásokban. Évelőágyakba 40 cm sor.és tőtávolságra vetik. A lemosott és felhasogatott gyökérzetet kíméletesen szárítják (beszáradás 3-4:1)..] kardamomum Cardamomi fructus (Ph. szterolok. gyanta. Indiai-szubkontinensen. parkokban is gyakori. 0. – ASTERACEAE halvány kasvirág Echinaceae pallidae radix Echinaceae pallidae herba Echinacea purpurea (L. poliinek. Hatóanyag: gyökérben 1. – BORAGINACEAE terjőke kígyószisz Echii herba = Viperini herba = Buglossi agrestis herba Echii radix = Viperini radix = Buglossi agrestis radix Honos Európában. Elaeagnus angustifolia L. alkannin. – ELAEAGNACEAE ezüstfa Elaeagni folium Honos K-Európában. főként echinacosid. Júliustól szeptemberig virágoznak. antibakteriális.15% alkilamid (főként dodeca-tetraensav-izobutilamid). Hatóanyag: kb.1% illóolaj. vértisztítóként. allantoin. Indiai-szubkontinensen. A herbát is így kell szárítani (beszáradás 5:1).) Cardamomi aetheroleum Honos DK-Ázsiában. földön kúszó. kőtörmelékes talajon országszerte gyakori. gyökeret külsőleg lábszárfekély borogatására.2% allantoin. Echinacea angustifolia DC. aspecifikus immunstimuláns. fruktán. A termésben is cucurbitacinok. fenolkarbonsavak. népgyógyászatban magas vérnyomás ellen. Homeopathia. kétéves lágyszárú. mérsékelt égövi Ázsiában. Rich. lágyszárú növények. Kaukázusban. fertőzéses (pl.

Ph. 0. Különösen nedves réteken. Egyes alföldi helyeken.25% alkaloid (efedrinek) Alkalmazás: előbbivel megegyező. syringin). de hozzászokható! Ephedra sinica Stapf. Ph. érszűkítő (szemcsepp. (+)ψ−efedrin. 0. (+)nor-ψ-efedrin Alkalmazás: a kivont. VIII. vagyis sympathomimeticum. Hatóanyag: 0. Epilobium parviflorum Schreb. áttelelő lágyszárú. főleg az efedron (L. Kínában. helyenként tömegesen található. Hg. Hg. VII. Főleg a Dunántúlon üde és mészkerülő erdőkben gyakori. Mediterráneumban.. – ERICACEAE amerikai földibabér Epigaeae repentis herba Honos atlantikus É-Amerikában. szegélyeken. rózsás füzike Honos Európában. steril hajtását gyűjtik.34% syringaresinol-glikozidok. helyenként. Hatóanyag: protoalkaloid L-efedrin. magaskórós növényzetben. galluszsavlaktonok. orrcsepp). 0. áttelelő. É-Amerikában. Szibériában. kis termetű félcserje.) Harms] tajgagyökér Eleutherococci radix (Ph. cserzőanyag. védett. Hg. kábít.6% glucan és glucuronoxylan Alkalmazás: tonicum. – EQUISETACEAE mezei zsurló Equiseti herba (Ph. – ARALIACEAE [syn. Ph. Mediterráneumban. dombi füzike Honos Európában.) Honos Távol-Keleten. fenilpropán-alkoholok és glikozidjaik (pl.hu Eleutherococcus senticosus (Rupr. galluszsav Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő.. A szár felülete érdes tapintású. palustre) szárával.) Maxim. Álmatlanságot is okoz. Hatóanyag: 0. et Maxim. 0. Epigaea repens L. 1-2% flavonoid. erdei füzike Honos Eurázsiában. szterolok.2-0. Epilobium roseum Schreb. országosan igen ritka.és DK-Eurázsiában.. K-Ázsiában. et Maxim. dolomit-sziklagyepekben igen szórványosan fordul elő.05-0. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben. Hatóanyag: arbutin. mészkerülő erőkben. szemben a selymes tapintású és mérgező mocsári zsurló (E. erőteljes lágyszárú. csakis orvosi ellenőrzéssel. 4. Eur. É-Afrikában. bronchitis). Homeopathia. tisztított efedrin adrenomimetikus. 4. Közel 1 m magasra is megnő. Honosítása Magyarországon eddig nem járt sikerrel.: Acanthopanax senticosus (Rupr. Epilobium collinum Gmel. Árnyékban jól szárítható (beszáradás:3-5:1). áttelelő lágyszárú. nedves réteken országszerte.5-1.és löszpusztákon. Eur.doksi. homok. Mediterráneumban. adaptogén (fokozza a stressztűrést).02% lignan sesamin (= eleutherosid B-4). Ephedra distachya L. áttelelő lágyszárú. gyulladásgátló is. kumarin (umbelliferon). szórványosan.Forrás: http://www. – EPHEDRACEAE (közönséges) csikófark Ephedrae herba Ephedrae distachyae fructus Honos Közép. kevésbé oenothein A). – ONAGRACEAE kisvirágú füzike Honos D-Eurázsiában.5 m-re is megnövő félcserje. stimulans. Epilobii herba Hatóanyag: 4-14% makrociklusos ellagitanninok (főleg oenothein B. β-szitoszterol Alkalmazás: prostata-hyperplasia. Évelő lágyszárú. Equisetum arvense L. oldja a bronchus görcsöt (asthma bronchiale. VIII.) Honos Európában. . ursolsav. szántókon. mocsarakban. 2-6 m magasra megnövő cserje.12% pentaciklusos triterpén szaponin protoprimulagenin A és glikozidjai (eleutherozid I-től M-ig). még Catha edulis!). K-Ázsiában. – EPHEDRACEAE Ephedrae sinicae herba Honos Kínában. Epilobium montanum L.

30 szénatomos alifás equisetolsav). Országunkban parlagokon. Draba verna L. Cronquist] betyárkóró.1% illóolaj (limonen. szabad aminosavak és aminok (pl. szterolok. 1-1. 10% ásványi vegyület (kovasav.) Chev. – ASTERACEAE bóbitás küllőrojt Conyzae coeruleae (= minoris) herba Honos Európában. 0. Erodium cicutarium (L.] tavaszi daravirág Bursae pastoris minimae herba Honos Eurázsiában. kvercetin. alken-lakton típusú cumulen Alkalmazás: népgyógyászatban régebben húgyúti betegségekben. eriodiktionsav). matricaria-észter stb.9% flavonoid (pl. kétéves vagy áttelelő. xanthoeriodiktiol). antidiarrhoeicum. Eriodictyon californicum (Hook. Száraz gyep. bronchitis. Erica tetralix L. anthelminticum. húgyúti fertőzésekben.Forrás: http://www.doksi. geraniin. – ERICACEAE keresztes erika Ericae tetralicis flos Honos É-Európában. 0. egyéves lágyszárú. Mediterráneumban. Erigeron acer L. illóolaj Alkalmazás: diureticum. putrescin. szétterülő lágyszárú. 0.vagy kétéves lágyszárú. terpineol. dikarbonsavak (pl. cserzőanyag. flavon. gyakran 1 méterre is megnő. . cerotinsav). népgyógyászatban húgyúti betegségekben.vagy kétéves lágyszárú. szaponinok Alkalmazás: diureticum (az elektrolit-egyensúlyt nem befolyásolja). etilamin. Mediterráneumban. 5% cserzőanyag (közte galluszsav). vesekőhajtó is. galluszsav. benzil-benzoesav. enyhe húgyúti fertőtlenítő.2-0. kolin.hu Hatóanyag: kb.vagy kétéves. metil-di-heneikosil-metanol. linalool. cumulen (alken-lakton) Alkalmazás: gyulladásgátló. Hatóanyag: 3-6% tetrahidroxi-flavanonok (eriodiktiol. gyantagumi (pentatriacontan. cserzőanyag. eriodiktionin. seprence Erigeronis canadensis herba Honos Amerikában. elvadulva vetések gyomtársulásaiban helyenként terem. kolin.7 m magas cserje.5 m-re is megnőhet. egy. ízesítő. Erigeron canadensis L. egy. Népgyógyászatban köszvényre. tetrahidroxiflavonok (chrysoeriodiktiol. Erophila verna (L. flavon. koffein.: Erophila draba Spenn. helyenként gyakori.: Conyza canadensis L.és gyomtársulásokban közönséges. szaponin. tyramin). gyomorvérzés. Hatóanyag: 0. triacontan.) L’Hérit – GERANIACEAE bürök gémorr Erodii cicutarii herba Cirkumpoláris. Eruca sativa Mill. Homeopathia.). ursolsav Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe expectorans. Homeopathia. dipenten.. szántókon. kevés illóolaj. Hatóanyag: flavon.) Torr. – BRASSICACEAE borsmustár Honos D-Eurázsiában. cymol. lázcsillapító. Hatóanyag: glikozinolát (szinapin) Alkalmazás: népgyógyászatban mellhártyagyulladás esetén. – ASTERACEAE [syn. poliensavak. 10%-a vízben oldódó szilikát). cserzőanyag. Az egész országban száraz gyepekben. melynek kb. Hatóanyag: illóolaj. Tonicum. megfázás esetén. onnan behurcolt gyomként Európában és világszerte (kozmopolita).3-1. et Arn. sőt dysenteria esetén. lipidek Alkalmazás: antibakteriális. mérsékeli az ödémás tüneteket. – BRASSICACEAE [syn. külsőleg vérzéscsillapító.5 m magas örökzöld cserje. kapásokban igen elterjedt.és kempferol-glikozidok). Hatóanyag: flavon. egy. – HYDROPHYLLACEAE hegyi balzsam Eriodictyonis herba (folium) Honos USA nyugati területein (Kaliforniától É-Mexikóig) és Brazíliában. népgyógyászatban még menstruációs vérzések csillapítására. sok káliumsó. adstringens. asthma bronchiale esetén. Néhol termesztették. kb.

viasz. B. A Dunántúlon ritkább. hygrinek). Alkalmazás: népgyógyászatban hurutoldó. É-Afrikában. D-Szibériában. cuskhygrin. vizelethajtó. C.5% triterpénszaponin-glikozidok (fő aglikonok: eryngiumgenin A.vagy többéves lágyszárú. fűszer. Eryngium campestre L. Peru. aphrodisiacum. 2-3 m magas cserje. élénkséget okoz.Forrás: http://www. alkaloidhoz kötődő savak. Columbia) és Jáván. 0. truxinsavak. száraz gyepekben néhol nem ritka.hu Hatóanyag: magban 16-33% félig száradó zsíros olaj (a zsírsavak közül legtöbb. mellékalkaloidok: tropacocain. Indiai szubkontinensen. Hatóanyag: 0. egyéves vagy áttelelő lágyszárú. diureticum. 0. novogranatense Morris és más Erythroxylum fajok – ERYTHROXYLACEAE koka(cserje) Cocae folium Honos Dél-Amerikában (Bolívia.. izgatottságot. menstruációt elősegítő. Áttelelő lágyszárú.5% alkaloid (ecgoninok. Hatóanyag: 0. Homeopathia. száraz gyepekre.5-2. 46% az erukasav). Ausztráliában és máshol is termesztik. valamint légúti bántalmakban. glikozinolát (glükoerucin).13% illóolaj. – PAPAVERACEAE kaliforniai-mák. Erythronium americanum Ker Gawl. emésztést elősegítő. erősen hat a központi idegrendszerre. Európa és Szibéria sztyeppjein). Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (strophantidin. Hatóanyag: metilenbutiro-lakton Alkalmazás: bakteriosztatikus. E. kb. Üdítő italokba a kokainmentes kivonatot használják. hygrin. a levélben glikozinolátok mellett flavonoid (főként izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: porított magja antibakteriális. hajtása diureticum. Eschscholtzia californica Cham. cserzőanyag. D. terebélyes lágyszárú. herbában ugyanezek kisebb mennyiségben. a fő alkaloid cocain (kb. – APIACEAE kék iringó Eryngii plani herba Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein. Magyarországon száraz gyepekben igen ritka. F). Erythroxylum coca Lam. – BRASSICACEAE sziklai repcsény Erysimi herba Honos Közép. Eryngium planum L. degradált legelőkre jellemző. 1. az Alföldön gyakoribb.1% illóolaj. – LILIACEAE alacsony kakasmandikó Erythronii americani folium Honos É-Amerikában. főleg ártéri réteken néhol gyakori. 0. pl. továbbá vértisztító. 1%).és prostata-. Erysimum diffusum Ehrh. truxillsavak. kb. hólyag.02-0. Országosan gyakori. hallucinációt idéz elő. továbbá klorogénsav és kávésav. helvetikosid) Alkalmazás: kivont hatóanyaga gyógyszerként cardiotonicum (mindkét drog esetében). védett. Áttelelő. saniculagenin A. emeticum. szterolok. saláta. – APIACEAE mezei iringó Eryngii rhizoma et radix Eryngii herba Honos Európában. kipusztulóban. Az Alföldön gyakoribb. gyanta Alkalmazás: kokain helyi érzéstelenítő (nyálkahártyákra).7-2. Hatóanyag: gyökérben kb. Euphoriát. mustárpótló. poliinek Alkalmazás: népgyógyászatban szamárköhögés és légcsőhurut esetén köptető. egy. expectorans.1% illóolaj. régebben nyaki nyirokcsomók gümőkórjában.5% cserzőanyag. szaponin. nyílt. – BRASSICACEAE szürke repcsény Erysimi canescentis herba Honos Eurázsiában (pl. Erysimum crepidifolium Rchb. flavonoidok. sympathomimeticum. néha eléri az 1 m magasságot is.és Kelet-Európában. kakukkmák Eschscholtziae herba .doksi. tropeinek.

1-4. Baker. – MYRTACEAE [syn. chekeninsav. Kaukázusban. Termésben és levélben xanthofillok. – MYRTACEAE eukaliptusz Eucalypti folium (Ph. egyéves lágyszárú. Baker és más Eucalyptus fajok. Szellős. bél. Ph. Ny-Ázsiában. Eupatorium cannabinum L. 4. kéreg adstringens. Eur. folyók mentén. mocsári társulásokban. Euonymus europaeus L. Hatóanyag: kb. Európában. pl.és húgyúti bántalmakban gyulladáscsökkentő. Az egész országban gyakori erdei cserje. továbbá harpagidacetát. diureticum. cserzőanyag Alkalmazás: tonicum. polybractea R. lignum Honos Kína középső részén. Eucalyptus globulus Labill. VII. ajugosid. p-cymen). Eucommia ulmoides Oliv. sok más rokonfajával együtt világszerte termesztik szubtrópusi és mediterrán éghajlatú területeken. diureticum. Kéregben cserzőanyag Alkalmazás: magból szívre ható glikozidokat lehet kivonni. antihypertensiv hatása igazolt. a lignanok közül bisbenzil-perhidro-furofurán-típusú vegyületek. cineol). VIII. piridinalkaloid evonin. keserű chekenon. protopin) Alkalmazás: enyhe fájdalomcsillapító és nyugtató. 40 cm-es virágos hajtását a virágzás kezdetén gyűjtik. terebélyesedő. Évelő lágyszárú. Júniustól szeptemberig virágzik. Hg. zsíros olaj. Hatóanyag: kb. adstringens. antivirális.. 4.) = Eucalypti globuli folium Eucalypti cortex Eucalypti aetheroleum (Ph.Forrás: http://www. nyirkos erdőkben. 1% illóolaj (pinen. Hg. ulmosid. evosin. – CELASTRACEAE (közönséges) kecskerágó Honos Európában... ligeterdőkben.doksi. Euonymus verrucosus Scop. Hg. Ph. antibakteriális. Eur. flavonoidok. sziklás. VIII. triterpén ursolsav és olenaolsav. inkább a Dunántúlon és Középhegységben fordul elő. homeopathiában is használják. népgyógyászatban gyomor-. expectorans. chekenin. terpenoid-floroglucin macrocarpal A-J és eucalypton Alkalmazás: expectorans bronchitisben. .és K-Európában. Hatóanyag: 0.5% illóolaj (70-85%-a 1. száraz helyen kiterítve szárítják (beszáradás 4:1). ártéri gyomtársulásokban. chekenitin. közülük a legfontosabb a pinoresinol-diglikozid Alkalmazás: tonicum.: Myrtus cheken Spreng. Hatóanyag: 1. továbbá ellagitannin. geniposidsav. reptosid. proanthocyanidinek. E. – EUCOMMIACEAE Eucommiae cortex.2-3.0% iridoid-glikozid aucubin. A növény felső. – ASTERACEAE sédkender Eupatorii cannabini herba = Cannabis aquaticae herba Eupatorii cannabini rhizoma (= radix) = Cannabis aquaticae radix Honos Közép-Ázsiában.hu Honos Kaliforniától Új-Mexikóig. evobiosid). evolin stb. evorin.] cseken-cseresznyemirtusz Eugeniae folium Honos Chilétől Új-Kaledóniáig. bibircses kecskerágó Honos DK. pinenek. Eugenia chequen Mol. egyéb kardenolidok. Országosan gyakori patakok. T. kb. egyén monoterpén. kevés szeszkiviterpén. geniposid. Mediterráneumban. T. Drogot és illóolajat szolgáltathat még: E. flavonoidok. eucommiol.) Honos Ausztráliában. antioxidáns. smithii R. gyanta. készítmények gyermekgyógyászati célra is. 0. Nálunk kertekben gyakori dísznövény. Euonymi fructus Euonymi folium Euonymi radix Euonymi semen Hatóanyag: magban digitoxigenin-glikozidok (evonosid. Levél enyhe laxans.1% izokinolin alkaloid (fő típusok: allocryptopin. Ph.8-cineol.

: Euphrasia officinalis L. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban szemborogató enyhébb szemgyulladás esetén. keményítő. cserzőanyag Alkalmazás: grippe ellen. sokfelé termesztik. gyomor. Hatóanyag: kb. diureticum. egyéves lágyszárú. Euphrasia rostkoviana Hayne – SCROPHULARIACEAE [syn.doksi. Enyhe laxans. világszerte meghonosodott (pl.) Ach.] orvosi szemvidító Honos Európában. resiniferol. Hatóanyag: 2-3% polioxi. cserzőanyag Alkalmazás: fokozza a szervezet nem specifikus immunválaszát. Euphorbia cyparissias L. metilflavonok). a Dunántúli Középhegységben és északkeleten hegyi réteken elég gyakori. diureticum. cycloartanol. A Dunántúl és a Középhegység rétjein néhol elég gyakori. népgyógyászatban laxativum. bokorszerűen szétterjed. Euphrasiae herba (DAC) Hatóanyag: iridoid aucubin (rhinanthin). izokvercitrin. flavonoidok. 0.15% illóolaj. eupatoriopicrin). kb. hopenon Alkalmazás: antibakteriális. Ny-Ázsiában. egyéves lágyszárú. diterpénészterek (ingenolok). szterolok. orcin. influenza. 4% gumianyag.7% illóolaj (orcin-monometilészter. Homeopathia. Euphorbia resinifera Berg. 2-40% euphorbon (euphorbolok). emeticum. hajdina Honos Kínában. catalpol. kb. Kis termetű. ezek kondenzált éterei (usninsav. amyrin. Texasig) Hatóanyag: dihidroxi-trimetoxi-flavon eupatorin. 2 m magas kaktuszszerű évelő. szeszkviterpén-alkoholok (pl.Forrás: http://www. Grippe. rutin. szterolok. 10% phorbinsav-lakton. külsőleg bőrizgató. egyes psoriatikus bőrbetegségek kezelésére szolgáló készítmények alkotórésze. orcin-karbonsavmetilészter) Alkalmazás: antibakteriális. citotoxikus tumoros sejtekre is (in vitro). Eupatorium perfoliatum L. divaricatsav stb. taraxerol. Országszerte száraz gyepekben közönséges. É-Amerikában. gastroenteritis.vagy polimetoxi-fenol everninsav. É-Afrikában. euphol. felső légúti hurutok kezelésére jótékony hatású. flavonoidok (eupatorin. . evernsav. főként állatgyógyászati célra. kb. triterpének. Fagopyrum tataricum (L. Hatóanyag: herbában kb. amarum. 3% kaucsuk. illatszeriparban fixáló.). külsőleg furunculusok kezelésére. atranorin. cholagogum. É-Amerikában is). légzőszervi hurutok esetén. ixorosid. Evernia prunastri (L. Homeopathia. et Schmidt – EUPHORBIACEAE marokkói kutyatej Euphorbium Honos É-Afrikában. kvercetin. 3-8% gallotannin.hu Hatóanyag: heteroglucanok. – ASTERACEAE átnőttlevelű sédkender Eupatorii perfoliati herba Honos É-Amerikában (Kanadától Floridáig. 0. rhisoninsav. diaphoreticum. kaucsuk Alkalmazás: külsőleg bőrizgató. szaponin. 18% gyanta. Balkán-félszigeten. kumarin umbrelliferon. Többéves lágyszárú. – PARMELIACEAE tölgyfazuzmó Lichen quercus Honos K-Európában.) Gärtn. euphol.és bélnyálkahártya-megbetegedések. Euphrasia stricta Wolff (közönséges) szemvidító Honos Európában. Marokkóban. lecanorsav. 40% gyanta. F Fagopyrum esculentum Moench – POLYGONACEAE pohánka. – EUPHORBIACEAE farkas kutyatej Euphorbiae cyparissiatis herba Euphorbiae cyparissiatis radix Honos Európában.

anthelminticum. 1-3 m magas. Évelő. termésben 25-45% zsíros olaj. lecuocyanidin. 60%-ban) asaresitannol ferulasavészterek. Honos Afganisztánban. talajkötő.: Reynoutria japonica Houtt. metilcrotonsav. 30-50% galbanumsav. bronchus-spasmus esetén. – APIACEAE Sumbuli radix Honos Turkesztánban. mircen. évelő lágyszárú.. Homeopathia. leggyakoribb ártéri fátyoltársulásokban. dysmenorrhoea. gyökérben még antrakinonok Alkalmazás: adstringens (égési sebekre). szaponin. flavonoidok. Fagus sylvatica L. kámfor. farészben fenol (syringa-resinol) Alkalmazás: levél dohánypótló. Turkesztánban. nagy termetű. termesztik. Ferula gummosa Boiss. erőteljes. csersav. bélgörcs ellen. Hatóanyag: kb.hu tatárka Honos Szibériában. ebből 27% galbaresensav. et Zucc. vanillin. fatest kátrányalapanyag (száraz desztillálással nyert párlat). Homeopathia. 17% gyanta. stilbenek. klorogénsav. – APIACEAE büdösgyantagyökér Asa foetida Honos Ny-Ázsiában. főként (kb. – RANUNCULACEAE [syn. K-Ázsiában. Ny-Ázsiában. – FAGACEAE (közönséges) bükk(fa) Fagi folium Fagi cortex Fagi lignum Fagi fructus Fagi pix Fagi aetheroleum empyreumaticum Honos Európában. Hatóanyag: levélben fenolkarbonsavak.: Ferula galbaniflua Boiss. valeriansav. tannin Alkalmazás: gyógyszeripari feldolgozás (rutin). Hatóanyag: 1 % illóolaj. f. fagopirizmust okoz. Polygonum cuspidatum Sieb. betulin. ún. vanillinsav. 10-20% illóolaj (pinen. 10% kondenzált catechin-tannin.Forrás: http://www. fernasiferolok Alkalmazás: gyomor-. – POLYGONACEAE [syn. kéregben 3-4% cserzőanyag. Hatóanyag: 25-65% gyanta (asaresin). továbbá 30-40% gumianyag. limonen.) Ronse Deer. diarrhoea esetén. szterolok Alkalmazás: tonicum. Ferula rubricaulis Boiss. termés kávépótló (antidiarrhoeicum).). Kaukázusban. Illatszeripar. 25-30% gumianyag (glukuronsav. flavonoidok. linalool stb. guajazulen. telepeket alkot. fekélyekre. Homeopathia. – APIACEAE [syn. erdőt alkotó fafajunk. Ficaria verna Huds. 6-20% illóolaj (diszulfidok). Díszítő értékű. et Buhse] gyantás husáng Honos Ny. Erősen terjed. Iránban. termése hántolva élelmiszer. kéreg cserzőszer. szitoszterol. továbbá cyanidin.: Ranunculus ficaria L. ocimen. kumarin umbelliferon. tannin. Fallopia japonica (Houtt. angelicasav. sumbulsav. Ferula sumbul Hook.] japán keserűfű Polygoni cuspidati herba Polygoni cuspidati radix Honos Kínában. diantron fagopyrin. Ferula asa-foetida L. caren. cadinen.. homeopathia. terpineol.doksi. antidiarrhoeicum.és Közép-Ázsiában. ferulasav. Egyik legfontosabb. umbelliferon. izoguajazulen és egyéb szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: antibakteriális. Galbani aetheroleum Galbanum = Ferulae gummosae resina Hatóanyag: kb. Rokon fajai is előfordulnak. Ficaria ranunculoides Roth] . külsőleg reumára. légúti és húgyúti tisztító. Fagopyrin fényérzékenyítő. arabinóz. 60% gyanta. Fagopyri herba Hatóanyag: 1-5% rutin. galaktóz. rhamnóz polimerek). eróziógátló.

Mediterráneumban. Foeniculum vulgare Mill. Hatóanyag: 50-70% invert cukor. vulgare (Mill.: Spiraea ulmaria L. spiraeosid.) Maxim. Hg.) Honos Eurázsiában. Hg. júliusban virágzik. virágokban különösen híperosid Alkalmazás: golyva kezelésre.. phellandren. melynek 80-95%-a t-anetol . gyertyánostölgyesekben gyakori. továbbá stomachicum. pinen. Filipendula ulmaria (L. elterjedt Európa keleti. Ny-Ázsiában. VIII.5% fenolglikozid monotropitin (szalicilaldehidek primverosidja) és spiracin (szalicilsav-metilészterek primverosidja). magaskórós patak menti növényzetben.) Foeniculi herba Foeniculi radix Foeniculi aetheroleum (Ph. 4. 5% pektin. metilchavicol.és húgyúti kőképződés ellen. 6-7:1). – APIACEAE édeskömény Foeniculi dulcis fructus (Ph. ánizsaldehid. gyökérnedv népgyógyászatban aranyérre. A kb. gyökérben tannin Alkalmazás: diureticum. feniletilalholollal.. Eur. A Dunántúlon és a Középhegységben gyakoribb.5-3% illóolaj. napos. demulcens. lombhullató cserje vagy kisebb fa.hu salátaboglárka Chelidonii minoris herba = Ranunculi ficariae herba Ficariae (minoris) radix = Chelidonii minoris radix Honos Európában.) Thell. A kombájnnal betakarított termést műszárítón és tisztítógépeken dolgozzák fel.) Foeniculi amari fructus (Ph. cserzőanyag.ROSACEAE koloncos legyezőfű Filipendulae radix = Saxifragae rubrae radix Filipendulae herba = Saxifragae rubrae herba Honos Eurázsiában. északi részein. kb. 2-4 éves állományban szeptember elején). 2-4 éves lágyszárú. felső légúti panaszokban. Mediterráneumban. VII. benzilalkohollal) és 1-5% flavonoid (spiraeozid). – MORACEAE füge(fa) Caricae fructus Honos Eurázsiában. fűzlápok szegélyén. a magban 2430% zsíros olaj (gazdag linolensavban). Évelő lágyszárú. VII.3-0. Eur. 40 cm-es virágos hajtásvéget vagy a lefosztott virágot árnyékban. amikor a termések fele érett (első évben szeptember végén. A betakarítást akkor kezdik.) Spiraeae (ulmariae) herba Spiraeae flos (DAC) = Spiraeae ulmariae flos Spiraeae radix = Ulmariae radix Honos Mongóliában. dulce (Mill. VIII. Késő ősszel vagy kora tavasszal vetik 40-50 cm sortávolságra. proteolitikus enzim ficin (egyéb enzimek is). Az édes típusú termésben 1. Országszerte üde erdőkben. oleanolsav). Hatóanyag: 0.doksi. immunmodulans. subsp. kvercetin-dipentosid. Bokrosodó. antiphlogisticum. közepes termetű. Júniustól őszig virágzik. Hg.] réti legyezőfű Filipendulae ulmariae herba (Ph. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1.). a többi fenchon. illóolaj (sok szalicilaldehiddel.. 2% triterpén-szaponin (aglikon hederagenin. limonen). avicularin. Hg. meleg kertekben máshol is termést érlelhet. Szibériában. sokfelé termesztik. Főleg az ország délnyugati területein. 4. ill. még szubtrópusi területeken is elterjedt. diureticum főként reuma és köszvény esetén.) Thell.Forrás: http://www. – ROSACEAE [syn. kaucsuk Alkalmazás: laxans. Félszáraz vagy üde réteken országszerte gyakori. Ph. Júniusban. Ph. vanillin. Hatóanyag: gaultherin. de védett. Hatóanyag: levélben kevés anemonin.. vese. Évelő lágyszárú. magas termetű. 2-4 cm mélyre. néha kivadul. Ph. Ficus carica L. Filipendula vulgaris Moench . Mediterráneumban. szalicilaldehid. Hg. VIII. Hatóanyag: termésben 2-6% illóolaj (50-70%-a t-anetol. 4. ellagitannin Alkalmazás: diaphoreticum meghűléses betegségekben. Élelmiszer. váladékcsillapításra. évelő (többéves) lágyszárú. Eur.) = Foeniculi fructus (Ph. Magyarországon is két alfaját (subsp.

Európában sokfelé telepítik. kvercitrin és egyéb flavonoid. 7% antrakinon-glikozid glukofrangulin (főként glukofrangulin A). kerti díszcserje. carminativum (gyermekgyógyászatban is). esculin. Ph. diaphoreticum. telepítésre is alkalmas. Fraxinus ornus L. oligomer proanthocyanidinek. Alkalmazás: laxans. A virágzó növények levelét gyűjtik kb. gyanta. 3 cm-es nyéllel. Hatóanyag: kéregben kb. diureticum. frangulaemodin-diantron. (Virág sziromlevelében kb.) Fraxini cortex Honos Európában. Hatóanyag: 5-10% ellagitannin (pedunculagin.. kéreg antipyreticum. Országszerte erdei tisztásokon. ÉNy-Ázsiában. Frangula alnus Mill. gyümölcséből szirup és élelmiszerek készülnek.és elektrolit-resorpciót. B. frangulaemodin. Hg. illóolaj. frangulin A. Árnyékban jól szárítható (beszáradás 4:1). VIII. Középhegységünkben. amarum. lactagogum. expectorans (felső légúti hurutokban). mannit Alkalmazás: levél laxans. idősebb. Marokkóban honos). – POLYPORACEAE bükkfatapló Chirurgorum fungus Honos főleg közép-Európában. glukuronoglukan Alkalmazás: régen népgyógyászatban kisebb sebek kezelésére. fraxetin. Dél-Európában. Drogot szolgáltathat még a F. franganin). fraxin. Hatóanyag: metil-disztearil-borostyánkősav. Frangula vulgaris Borkh. Ph. cserzőanyag. mannakőris . fraxidin. esculetin. – OLEACEAE virágos kőris. Ázsia mérsékelt égövi részein.) Frangulae fructus (= bacca) Honos Európában. diureticum. 4. tonicum. Kaukázusban. – OLEACEAE magas kőris Fraxini folium (Ph. Eur. VII. Gyökér és termés fő hatóanyagai nagyrészt hasonlóak. vörösfenyőn (Larix decidua). flavonoidok. üde erdőkben. mannoglukogalaktan. ma cirkumpoláris. physcion.. vérzéscsillapító. antirheumaticum.és vesekőkólikában). asthma bronchiale kezelésére.doksi. É-Afrikában. Hg. vágásokban könnyen elszaporodó elegyfa.: Rhamnus frangula L.) Fr.Forrás: http://www. Hg.) Vahl – OLEACEAE aranyfa Forsythiae suspensae fructus Honos K-Ázsiában (Kínában). Ph. Fragaria vesca L. spasmolyticum (különösen epe. Forsythia suspensa (Thunb. ursolsav. Kéregben kumarin fraxinol. izofraxidin. tonicum.hu Alkalmazás: antibakteriális. Hatóanyag: levélben rutin. chrysophanol). főleg üdébb erdeinkben gyakori. VIII. kiválasztást fokozó.. Fomes fomentarius (L. mannit.) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Ph. Fraxinus excelsior L. izoprenoidok. Hatóanyag: 1% szaponin oleanolsav Alkalmazás: laxans. 4.] kutyabenge Frangulae cortex (Ph. (Algériában. vastagbélben gátolja a víz. flavonoidok (kvercetinek) Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. VIII. Eur. 1% a kivonható rutin). gumianyag.. nyomokban peptidalkaloid (frangulanin. Áprilistól júniusig virágzik. Bieb. 4. félig korhadó bükkfákon gyakori. Ph. növeli a perisztaltikát. almasavsók. – ROSACEAE erdei szamóca Fragariae folium (DAC) Fragariae fructus Fragariae radix Honos Eurázsiában. Közepes vagy magas cserje. bokros területeken gyakori. Hg. poliinek Alkalmazás: régebben népgyógyászatban adstringens. Fomes officinalis Faull – POLYPORACEAE orvosi tapló Laricis fungus Honos főleg Szibériában. antiphlogisticum. kumarin.. továbbá más anrakinon-glikozidok (glukofrangulin B. évelő lágyszárú. Hatóanyag: 10-30% gombacellulóz. – RHAMNACEAE [syn. emmenagogum. oxyphylla M. cserzőanyag. triterpénsavak. Eur.

Ny-Ázsiában. – AMARYLLIDACEAE hóvirág Honos Európában. különösen gyermekgyógyászatban. Hagymás évelő. Kaukázusban.1% alkaloid (lycorin = narcissin.FABACEAE kecskeruta Galegae (officinalis) herba = Rutae caprariae herba Galegae semen Honos DK-Európában. criptocavin. nyirkos sziklás erdőben elég gyakori. de pusztul.és D-Európában.. magban főleg galaktomannanok Alkalmazás: korábban bevált galactogog (újabban alkaloid tartalma miatt nem javasolják). Szórványosan fordul elő vágásokban. arteriosclerosis esetén.. 0. főként nedves réteken.doksi. galanthidin. Hatóanyag: benzil-izokinolin alkaloid protopin. cserzőanyag. Hg. Egyéves lágyszárú. nyomokban fraxin Alkalmazás: enyhe. Általánosabb a F. hippeastrin. Júliusban. Fumaria officinalis L. haemanthamin stb. Hatóanyag: 70-90% mannit.hu Manna (canellata) Honos Európában. augusztusban virágzik. cserzőanyag. mellékhatás nélküli laxans. – PHAEOPHYCEAE tang.) Honosak az Atlanti és a Csendes Óceánban. szőrös kenderkefű Honos Eurázsiában. Kaukázusban.. flavonoidok Alkalmazás: epebántalmak. galanthamin. guanidin-származékok (galegin.. Hg. VII. magnarcin. criptopin. Galega officinalis L.: Galeopsis ochroleuca Lam. tazettin. – FUMARIACEAE orvosi füstike Fumariae herba (Ph.2% galein). schleicheri (közönséges füstike) előfordulása. 0. Ph. kb. szegély-gyomtársulásokban él. fukusz. corydalin. . Hatóanyag: eléri a 60% fukoidin-tartalmat (polifukánok). sinactin.Forrás: http://www. Eur. Galeopsis speciosa Mill. útszélek gyomtársulásaiban néhol gyakori. Egyéves lágyszárú. enyhe laxans. árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1). Galeopsis tetrahit L. cukrok. stylopin. továbbá időskori.. fukoxanthin. Galeopsis segetum Nekker – LAMIACEAE [syn. DAB) Honos É-Afrikában. Szibériában. . tarka kenderkefű Honos Európában. zeaxanthin. árterületeken. hyperthyreosis. Kb. Országszerte előforduló cserje. G Galanthus nivalis L. ez is gyűjthető. fukoszterin. nartazin. Fucus vesiculosus L. emeticum. diureticum. 4. Inkább a Dunántúlon él. Ny-Ázsiában. bulbocapnin stb. karotinok. flavonoidok (pl. szaponin. gyomtársulásokban. epevezeték görcsös állapota esetén (gyógyszerként epekőhajtó.05% jód Alkalmazás: adipositas. A Dunántúl és a Középhegység üde és nedves lomberdőiben elég gyakori. narwedin. Szántók. nem súlyos diabetes esetén.] vetési kenderkefű Honos Közép. Könnyen termeszthető. hidroxi-galegin). védendő. egyéves lágyszárú. Főleg a Dunántúl ligeterdőiben. barnamoszat telep Fucus vel Ascophyllum (Ph. bokorerdőkben. VIII. Hatóanyag: kb. Ascophyllum nodosum Le Jol. oligoszaharidok. Ny-Ázsiában. epegörcs csillapító).) Alkalmazás: galanthaminnak fizosztigminszerű hatása van. Homeopathia. alginsav. ligeterdőkben. Fucus serratulatus L. egyéves lágyszárú. 40 cm-es virágos hajtásvégeit forgatással. lágyszárú. Európában. száraz tölgyesekben. Hatóanyag: alkaloid peganin. 1. Elő-Ázsiában.

Hatóanyag: glucan. hesperidin. Országszerte degradált és gyomtársulásokban helyenként igen gyakori. ízjavító. asperulosid. dysenteria esetén. dezoximorellin. – ERICACEAE kúszó fajdbogyó Gaultheriae folium Gaultheriae aetheroleum . lágyszárú. Galium odoratum (L. morellin. évelő lágyszárú. expectorans. alizarin-típusú piros pigment Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Karst.doksi. Dyspepsia. antiphlogisticum. évelő lágyszárú. száraz gyepekben.és D-Amerikában (cirkumpoláris). illóolaj. 5-10% cserzőanyag. továbbá szeszkviterpének (cadinen. Homeopathia.és bélhurut esetén. igen kemény taplógomba. Galipea officinalis Hancock – RUTACEAE [syn.) Elias. diaphoreticum. Garcinia hanburyi Hook f. izomorellin. Hatóanyag: antrakinon-glikozid galiosin. gambogasav és egyéb xanthon-származék) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. cserzőanyag. növeli a légzés erősségét. galipen). réteken gyakori. Festékés lakkipar. Hatóanyag: asperulosid. É. Gaultheria procumbens L. Hatóanyag: cserzőanyag. Országszerte üde és félszáraz réteken. – GANODERMATACEAE pecsétviaszgomba. galipin. kb. izomorellasav. Galium aparine L. oligoszaharidok Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláns (hatóanyaga rákbetegségben adjuváns. Hatóanyag: gyanta (morellasav. gyomor. sympathicomimeticum. szaponinok Alkalmazás: adstringens. Szibériában. évelő lágyszárú. Homeopathia. alizarin Alkalmazás: kumarin dikumarollá alakulva véralvadás-gátló. spasmolyticum.hu Galeopsidis herba Hatóanyag: kb. galipolin. továbbá tonicum. Mediterráneumban. klorogénsav. ma diureticum ödémás panaszokban. Cusparia officinalis (Willd.] szagos müge Asperulae (odoratae) herba = Galii odorati herba = Matrisylviae herba = Hepaticae stellatae herba = Cordialis herba Honos Eurázsiában.: Asperula odorata L. Hatóanyag: 1-1.) Scop. kisebb. rubiadin-primverosid. spasmolyticum.9% illóolaj (14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol. Főleg a Dunántúlon. Egyéves.Forrás: http://www. flavonoidok Alkalmazás: diureticum. – RUBIACEAE ragadós galaj Galii aparinis herba Honos Európában. különösen intravénásan).8% kovasav. – HYPERICACEAE gummi-gutta Gutta gummi = Gutti Honos Indokínában. scopoletin. Likőripar. – RUBIACEAE közönséges galaj Cirkumpoláris. reishi Lombos és tűlevelű fákon élő. Japánban üvegházakban termesztik. A Dunántúl gyertyános és bükkelegyes erdőiben gyakori. májvédő. xilan. monotropein. erdőszegélyekben gyakori. roboráns.: Angostura trifoliata (Willd. 0. Hatóanyag: kumarin.] angosztura(fa) Angosturae vera cortex Honos trópusi D-Amerikában. É. – RUBIACEAE tejoltó galaj Galii veri herba (DAC) = Galii lutei herba Honos Eurázsiában. kinolin alkaloidok (cusparin. Galium mollugo L. antipyreticum. asperulosid. 5 m magas fa. Homeopathia. Ganoderma lucidum Fr. Galium verum L. Állatgyógyászat. diureticum. asperulosid.és Ny-Ázsiában. cusparein) Alkalmazás: amaro-aromaticum. – RUBIACEAE [syn.) Engl. illóolaj. diosmetin Alkalmazás: présnedv régen epilepszia ellen. kinasav.

0.) St. elemenon. – GENTIANACEAE sárga tárnics Gentianae radix (Ph.3-0. VIII. – FABACEAE festő rekettye Genistae herba (DAC) = Genistae herba cum floribus Honos Európában. Homeopathia.1-0. VIII.. 1% xanthon pigmentek (gentisin.03% illóolaj.6 m magas félcserje. laxans. cserzőanyag Alkalmazás: erős hatású.) Honosak távol-keleti tengerekben. elemen. enteritis esetén. Kozmetikában. Likőripar.) = Agar-agar (Ph. kondenzált cserzőanyag. Hg. gentiosid). nyálka-poliszaharid. Hatóanyag: poligalactan agaróz. spartein. Gracillaria spp. reuma. pleuritis.) Gentianae tinctura (Ph. táplálékokban). kb. Homeopathia. gyanta.hu Honos É-Amerikában. biotechnológiában tápközeg. flavonoid (luteolin. Főleg hegyi réteken. cholagogum.6% illóolaj (germacron. Eucheuma spinosum és más fajok – GELIDIACEAE agar Agar (Ph. Gelidium spp.8% illóolaj. Cserje. egyéves vagy áttelelő lágyszárú. Geranium macrorrhizum L. lupanin. emodinok. sempervirin. agrotechnikája ismert. aromaticum. óceánokban. – LOGANIACEAE örökzöld harangjázmin Gelsemii rhizoma Honos Közép-Amerikában. Gymnogongrus griffithiae.) = Gentianae radix et rhizoma (Ph. 5% cserzőanyag. Genista tinctoria L. vadon nem fordul elő Magyarországon. Ph. Szibériában. kondenzált tannin. Hg. cserje. curcumen. de védettsége miatt ez sem gyűjthető. Ny-Ázsiában. köszvény kezelésében. Dísznövényként termeszthető. Hatóanyag: kb. – GERANIACEAE kandilla gólyaorr Geranii macrorrhizi folium Geranii macrorrhizi radix Honos Európában. továbbá kb. – GERANIACEAE .. geraniol. serkenti az epeműködést. VII.04% amarogentin (swerosid fenolkarbonsav-észtere). népgyógyászatban diureticum.és Ny-Ázsiában.3% kinolizidin alkaloid (anagyrin. cserzőanyag Alkalmazás: mérgező. Magyarországon élő fajok védettek. citronellol). továbbá ischias. Hatóanyag: indolalkaloid gelsemin. 16% tannin Alkalmazás: népi gyógyászatban (Bulgáriában) aphrodisiacum. Eur. tonicum. Eur. gastritis. genistin). Termesztésbe vonható. Hg. VII. arbutin. 4.-Hill. K-Ázsiában honosak is vannak. cytisin. nyomokban piridin-alkaloid gentialutin Alkalmazás: amarum dyspepsia. vesekőhajtó. továbbá kumarinok. dismenorrhoea esetén.. 0.. gastralgia. Eur. Ph.) Honos Európában.doksi. Gyökértörzsben kb. Geranium sanguineum L.6-0. évelő. antisepticum. Hatóanyag: hajtásban 0. Hg. gelsedin. Hatóanyag: 2-3% secoiridoid gentiopicrosid (= gentiopicrin). fenolkarbonsavak. 4. flavonoid. keserű geraniin Alkalmazás: adstringens diarrhoea.Forrás: http://www. Hatóanyag: friss növényben kellemetlen szagú illóolaj. poligalacturonan agaropektin Alkalmazás: dieteticum (elhízás elleni szerekben. gyógyszerészeti segédanyag. gelsemicin.5% illóolaj. Tonicum. hypoaciditas esetén. migrén. Hatóanyag: 0. Ahnfeltia plicata. gumianyag. roborans. Illatszeripar. főként metilszalicilát és glikozidja gaultherin (= monotropitosid). VIII. Közép. – GERANIACEAE nehézszagú gólyaorr Geranii robertiani herba = Ruperti herba Kozmopolita. arthritis. Geranium robertianum L. Hg. ericolin Alkalmazás: carminativum. gyógyszerek készülnek belőle neuralgia. ahol az adottságok megfelelőek. 4. genistein. 0. Ph.. gelsevirin. tinctorin). Mexikóban. Gelsemium sempervirens (L. Virággal régen festettek. A nálunk nem található sárga tárnics adja a drogot. USA déli részein. 0. izogentisin. szterol. kaszálókon fordul elő. Gentiana lutea L. histeria és asthma kezelésére orvosi felügyelettel. 0.

évelő. expectorans. É-Amerikában. – PAPAVERACEAE veres szarumák Glaucii herba Glaucium flavum Crantz – PAPAVERACEAE sárga szarumák . cnicin Alkalmazás: gyökértörzs és gyökér adstringens. antidiarrhoeicum. Herbában is illóolaj.) Moench – ROSACEAE hármaslevelű indiánrózsa Gilleniae trifoliatae radicis cortex Honos USA keleti részén. antidiarrhoeicum. amentoflavon.02-0. Évelő lágyszárú.02-0. Zavartalan helyeken országszerte gyakori.02-0. az Alföldön ritkábban. Évelő lágyszárú. évelő. akár 30% cserzőanyag (főként gallotannin). keserű germacranolid cnicinolid. benedictin. Amerikában. emlékezési zavarokban.) Trel. Hatóanyag: gillein Alkalmazás: enyhe hánytató.2% diterpén-lakton ginkgolid A. – ROSACEAE közönséges gyömbérgyökér Gei urbani rhizoma et radix = Caryophyllatae rhizoma et radix Gei urbani herba = Caryophyllatae herba Honos Európában. Geum urbanum L. antiemeticum. Évelő lágyszárú. az egész országban gyakori. Újabban számos ültetvényben nevelik Magyarországon is. gyökérben 28-30% cserzőanyag.) = Ginkgo bilobae folium Honos Kínában. tonicum. Gillenia stipulata (Muhl. ginkgetin). vérzés vagy húgyúti betegségek esetén.5-2% flavonoid (kempferol. keserű geraniin. extractum) formájában agyi és környéki keringési.C. díszfa. Ny-Ázsiában. gein. procyanidinek Alkalmazás: kivonatok (tinctura. benedictinolid.J. Ginkgo biloba L. Hatóanyag: gillenin glikozid (gillein) Alkalmazás: emeticum. Japánban. Glaucium corniculatum (L. sarjtelepes. cserzőanyag. Hatóanyag: hajtásban kb. É-Afrikában. Likőripar. fejfájás esetén.hu piros gólyaorr Sanguinariae herba et radix Honos Európában.Forrás: http://www. antidiarrhoeicum. – GINKGOACEAE páfrányfenyő Ginkgo folium (Ph. Visszeres és cukorbetegség eredetű érbántalmakban thrombocyta aggregatio gátlást előidéző hatása miatt. főleg déli részén. fenolkarbonsavak. D-Afrikában. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin). 0. Gillenia trifoliata (L. kelésre. – ROSACEAE amerikai-ipekakuána Gilleniae stipulatae radix Gilleniae stipulatae radicis cortex Honos É-Amerika keleti részén. külsőleg sebre. Homeopathia.B. Eur. hirtelen láz ellen. ideg. Hg. lázas megbetegedésre. mérsékelt égövi Ázsiában. főleg tölgyelegyes erdőkben. 3% cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban stomachicum.06% szeszkviterpén-lakton bilobalid. lázas megbetegedésben. 4. Ázsiában. 0. biflavon (bilobetin. Per os és intravénásan adagolható gyógyszerek vannak forgalomban.1% illóolaj (eugenol. Homeopathia. Kaukázusban. Hatóanyag: 0.és izomfájdalomban. – ROSACEAE bókoló gyömbérgyökér Gei rivalis radix (= Caryophyllatae aquaticae radix seu rhizoma) Honos Európában. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban diarrhoea. triterpének. termeszthető Európában. kvercetin és izorhamnetin glikozidok). Hatóanyag: fenol gein (=geosid). kb. Magyarországon nem fordul elő.) Curt. Ph. főként idősebbeknek vagy szédüléses. Herba népgyógyászatban tonicum.. Geum rivale L. gein). véráramlási elégtelenségben.doksi. Hatóanyag: 0. VIII.

népgyógyászatban légzési és emésztőrendszeri elégtelenség. VIII. pinenek. corydin. továbbá kb. glauflavin.. Ph. 4.) = Liquiritiae (= Glycyrrhizae) rhizoma et radix (Ph. hispidol. prenil-flavanonol (glabrol).) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Ph. secretolytikus. az Alföldön gyakoribb. É-Afrikában.. iszapnövényzetben él. VIII.] igazi édesgyökér Liquiritiae radix (Ph. menton. Egyévesek vagy évelők. 4. VII. Glycine max (L.Forrás: http://www. elterjedt Kínában. immunmodulans.doksi. Szterolok. Liquiritia officinarum Medic. 20 cm magas. A veres szarumák drogja nyugtató.: Nepeta hederacea Trev. Magyarországon termesztik. Glechoma hederacea L. umbelliferon. magnoflorin. lágyszárú. tarackokkal terjed. Évelő. prenil-flavanon (glabron). Eur.6-2% flavonoid: chalkon izoliquiritigenin. ízesítő). Ph. Különösen az USA-ban termelik a legtöbbet (transzgénikus fajtákat is). Hatóanyag: 0. izoboldin Alkalmazás: glaucin a légzőközpontot nyugtatja. lecitin. kb. chelidonin. herniarin). a kivont és tripszin-inhibitor mentes fehérjekoncentrátum élelmiszeradalék. szaponinok. 10% poliszaharid (glycyrrhizan GA). sanguinarin. glükózzal alkotott glikozidja az izoliquiritin. Mediterráneumban. Gnaphalium uliginosum L. estragol).06% illóolaj (pinocamphon. gyanta Alkalmazás: antidiarrhoeicum. Hatóanyag: magban kb. valamint szaponin. a tisztított szójalecitin roboráló. majd a Föld szójatermesztésre alkalmas minden részén. Eur. izoliquiritigenin.5% aporfin alkaloid (izocorydin.. lektin. chelerythrin). berberin. Homeopathia. Hatóanyag: 1-1. glauvin. 4. agrotechnikája ismert. kivonatai diabetes és neurasthenia kezelésére. belőle készült gyógyszerek a köhögési ingert csökkentik. protopin. – FABACEAE [syn. immunmoduláns savas poliszaharid GPI és GPII Alkalmazás: a 24-hidroxi-glycyrrhizin kb. gyomtársulásokban.) Merr. . Eur. 3-7% cserzőanyag. Ph. a szterolok félszintézissel szteroid hormonokká alakíthatók. enyhe laxans. Hg. geraniol.hu Glaucii lutei herba Honosak Eurázsiában.. 20% zsíros olaj és 40% fehérje. tarackkal és indával jól terjed. chalkon. anetol. Évelő.és Ca-sói). jól áttelel. – FABACEAE szója(bab) Sojae semen Sojae oleum hydrogenatum Sojae (= Soiae) oleum raffinatum (Ph. Különösen a sárga szarumák kerti dísznövény is. Termesztésük megoldható. limonen. egyéves.: Glycyrrhiza hirsuta L. – LAMIACEAE [syn. asztma esetén. keserű glechomin. enoléterek Alkalmazás: antidiarrhoeicum. p-cymen stb. izoflavon (formononetin). enyhe expectorans. hólyagkő panaszok ellen. izoflavonok. 100-szor édesebb a cukornál (édesítőszer.03-0. VIII. Országszerte gyakori üde lomberdőkben.] kerekrepkény Hederae terrestris herba = Glechomae hederaceae herba Honos Eurázsiában. a drog és vizes kivonata gyulladáscsökkentő és gyomorfekély kezelésére használatos (pl. Hg. licoricidin). A Dunántúlon nem ritka. Hatóanyag: flavonok. az aglikon glycyrrhetinsav. Ázsia mérsékelt égövi részein. Bőrbántalmakban lemosószer. coptisin. Hatóanyag: 2-15% triterpénszaponin glycyrrhizin (glycyrrhizinsav K. 0. 20 szaponin. gyakran 1 m-re is megnövő lágyszárúak. A virágzáskor gyűjtött hajtást szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). oligoszaharidok. Glycyrrhiza glabra L. továbbá diuretikus is. marrubiin.). tripszin-inhibitor Alkalmazás: olajat ipari módszerrel nyerik ki. pulegon. a sárga szarumákban jellemzőbbek: glaucin.06% aromaanyag (pl.) Honos Mandzsúriában.04-0.medvecukor vagy gyógyszerek). 0. továbbá kumarinok (licopyranokumarin. Hg. flavanon liquiritigenin és glikozidja a liquiritin. izoflavan (glabridin. elterjedt É-Amerikában is. Hg.) Liquiritiae succus Honos Eurázsiában. – ASTERACEAE iszapgyopár Gnaphalii uliginosi herba Honos Európában. görcsoldó. Homeopathia. a tisztított és hőkezelt liszt (dara) takarmány. glycykumarin.

4.5:1). Gratiola officinalis L. Gossypium barbadense L. guajazulen. Hatóanyag: 15-20% triterpén-szaponin (főleg gypsogenin) .Forrás: http://www. D-Amerika északi és nyugati részein. bisabolol. anthelminticum. Kb. gossypol (toxikus pigment. Hg. Folyóvizek mentén. diureticum. kb.és cellulózpor-gyártás. Magas. – ZYGOPHYLLACEAE guajakfa. trópusi Afrika déli részein. VII. tannin. magyar szappangyökér Saponariae albae (= hungaricae) radix (Ph. 0. Mocsár. Hatóanyag: 5-6% illóolaj (szeszkviterpén guajol. olajkivonás. 20% gyanta.: Grindelia robusta Nutt. akár 1 m-re is megnő. Kúszó tövű.5 cm mélyre vetik. – SCROPHULARIACEAE csikorka Gratiolae herba Gratiolae radix Honos Európában. Hatóanyag: kb. Homeopathia. Nálunk helyenként dísznövényként ismert. gyökérkéregben 8-11% gyantaszerű anyag. 0. Évelő félcserje. Gossypii semen Gossypii radicis cortex Gossypium (= Gossypii lana depuratum) Gossypii oleum hydrogenatum (Ph. szeszkviterpén-alkohol. Ázsia mérsékelt égövi részein. fenolkarbonsav. üledékes talajon termeszthető. Guajacum sanctum L. grindelol szterol-származékok. diureticum. A magvakat szabadágyba 0. száraz. augusztusban virágzik. szalicilsav.) Honos K-. Évelő cserje. 20% gyanta (diterpén grindeliasav és származékai). Nyílt homokpuszta gyepekben. perui gyapot Honos D-Amerika nyugati részén. laxans.és Közép-Európában.5 cm vastag korongokat tovább szeletelik és szárítják (beszáradás 3.hu Gossypium arboreum L. lehet anyagcsere javító. – CARYOPHYLLACEAE fátyolvirág. Gossypium hirsutum L. levantei gyapot Honos Dél-Afrikában.és lápréteken helyenként még megtalálható. a jól gyökeresedő példányokat kiemelik és ősszel végleges helyére kiültetik 50 cm sortávolságra. A gyökereket általában a 3. termesztik Ázsia sok részén. bis-szeszkviterpén). laza homoktalajon él.] gyantásgyom Grindeliae herba Honos DNy-USA-ban. benzoesav.. Homeopathia. Gossypium herbaceum L. guajaguttin. poli-en-inek Alkalmazás: készítmények formájában expectorans. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén gratiogenin és egyéb szaponin.) Hatóanyag: cellulóz. flavonoidok (pl. évelő lágyszárú. Homeopathia. csúzfa Guajaci lignum Honos Karib-szigeteken.doksi. töltéseken. Hg. gumianyag. abortivum. Ázsia mérsékelt égövi részein. Évelő lágyszárú. áttelelő vagy évelő lágyszárú. főleg Peruban. késő ősszel vagy tavasszal ássák ki. Guajacum officinale L. korábban antisyphiliticum. gyapotfa Honos Afrikában. apigenin. Gypsophila paniculata L. A gyökértörzset elkülönítve jól megtisztítják és hámozzák. Ph. VIII. örökzöld fák. guajoxid). vitexin) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. curcumen Alkalmazás: vatta. évelő félcserje. Júliusban.. – MALVACEAE hegyvidéki gyapot Honos É-Amerika déli részein és Közép-Amerikában. asztma kezelésében). purgans. enyhe spasmolyticum (pl. keserű grindelin. év végén. gyökérkéreg metrorrhagia. Eur. szaponin Alkalmazás: gyanta (Guajaci resina) előállítása. DK. szaponin. Évelő cserje. Grindelia camporum Greene – ASTERACEAE [syn. menorrhagia kezelésében.3% illóolaj (borneol). a magban 20-25% zsíros olaj.

Hatóanyag: kb. Harungana madagascariensis Chois. – HYPERICACEAE [syn. Hamamelis virginiana L. madagascinantron. funkcionális pancreato-. Eur. antrakinonok (chrysophanol. – PEDALIACEAE ördögcsáklya. kosin) Alkalmazás: anthelminticum. euxanthon. VIII. szeszkviterpén Alkalmazás: tonicum. ördögkarom Harpagophyti radix (Ph. hisztológia) Hagenia abyssinica Gmel. harunganin. Hatóanyag: floroglucin-származékok (kosotoxin. Népgyógyászatban reumás panaszok és bőrbetegségek kezelésére is használatos.és cholepathia. Kéregben betulinsav.) Lodd.5% cserzőanyag Alkalmazás: visszatérő. meteorismus esetén kivonatok vagy gyógyszerek formájában. flavonoidok (kvercetin-származékok). 3. harpagid. – ROSACEAE koszófa Koso flos Honos Abesszíniában. protokosin. 20 m magasra is megnövő fa.) Hamamelidis cortex (DAC) Honos É-Amerikában. Drogot szolgáltathat még a H. ulcus cruris. adstringens (dysenteria. Hatóanyag: 1-3% iridoid-glikozid (harpagosid. dyspepsia.) DC. 0. . 4.doksi. Homeopathia.: Haronga paniculata (Pers.Forrás: http://www.. H Haematoxylum (= Hematoxylon) campechianum L. Hg. Harpagophytum procumbens (Burch. zeyheri Decne. physcion. örökzöld cserje. 7 m magasra növő cserje. lágyszárú.5 m-re is szétterjedő évelő. – CAESALPINIACEAE festő kékfa Campechianum lignum = Haematoxylonis campechiani lignum Honos Közép-Amerikában. K-Ázsiában.. Hatóanyag: levélben hypericin. dysmenorrhoea).hu Alkalmazás: expectorans bronchitisben. friedelin. Hedera helix L. antiphlogisticum gyógyszerek formájában is. 8% gallotannin típusú hamamelitannin (kéregben 1-3%). vérzéscsillapító (menorrhagia. fára kúszó. – HAMAMELIDACEAE nagylevelű csodamogyoró Hamamelidis folium (Ph. Karib-szigeteken. ízületi gyulladásokban analgeticum. Országszerte gyakori. procumbid). fenolglikozid (acteosid. triterpén. szterol. Ph. 10% 4-aryl-chroman (hematoxylin) Alkalmazás: festék (textil.] madagaszkári ördögkarom Harunganae madagascariensis cortex Harunganae madagascariensis folium Honos trópusi Afrikában. É-Afrikában. flavonoidok. – ARALIACEAE (közönséges) borostyán Hederae folium (DAC) = Hederae helicis folium Hederae helicis herba Honos Európában. Homeopathia. hepato. leginkább nyirkos erdőkben tömegesen gyűjthető. hamamelidin. gumószerű raktározó gyökerekkel. Ny-Ázsiában. safrol. külsőleg visszérbetegségben. Ph.) Honos D-Afrikában. állatgyógyászat. haronginantron). Madagaszkáron. 7% gyantaszerű hamamelin (kéregben 16%). Parkokban díszváltozatait is telepítik. pseudohypericin. D-Amerika északi részén. diarrhoea esetén). Kaukázusban. trópusi Afrika déli részein. phlebitis kezelésére. flavonoid Alkalmazás: antirheumaticum. 4.5% illóolaj. aranyér. metilheptadienon. 1. is. Hatóanyag: kb. madagascin. izoacteosid). Hg. Kozmetikum. VIII. Eur.

Helianthus annuus L. továbbá kumarin (esculetin. spasmolyticum felső légúti hurutokban. hederaszaponin B.06% poliensav-izobutilamid heliopsin. anthelmintikus. fehérje. E célból csicsókaszirup is. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: levélben és virágban flavonoidok.) Sweet . Néhol a kaszatok elszóródnak és gyomtársulásokban jelenik meg. Hederaszaponinok (és részben a falcarinol) miatt antibakteriális. erőteljes növekedésű évelő. Egyéves lágyszárú. Magyarországon var. Hatóanyag: kb. apigenin-. scopoletin). scabra változatát kerti dísznövénynek telepítik. 10% cserzőanyag. leucocyanidin. Helianthus tuberosus L. heliosupin. luteolin-glikozidok. lágyszárú. marásra.5-6% bisdesmosid triterpénszaponin (aglikon: hederagenin. különösen időskori. Sok fenolos sava miatt kozmetikai alapanyag (kenőcsök). Évelő lágyszárú. lasiocarpin. szterolok. antiprotozootikus. közel 1 m magasra nő. pyranon-származékok (arenol. fenolkarbonsavak (pl.és kempferol-glikozidok.és D-Európában. fehérjében gazdag darája élelmiszer. kempferol-. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: cholereticum. vérhas ellen. Néhol vadtakarmánynak telepítik. Hg. Belsőleg nem használható. ma már többnyire hibrideket. kis cserje. Számos gyógyszer alkotórésze. heleurin. europin.ASTERACEAE napszem Honos Mexikóban. különösen helichrysin A. Virág és levél főleg lázcsillapító. umbelliferon. krónikus epehólyag-bántalmakban. fruktánok Alkalmazás: gumó nyersen vagy szárítva dieteticum. Helichrysum arenarium (L. továbbá dyspepsiában. szterolok.doksi.6% flavonoid (naringenin-.vagy dolomitgyepekben nem túl gyakori. könnyen szaporodik és terjed. – ASTERACEAE napraforgó Helianthi semen (= fructus) Helianthi annui flos Helianthi annui folium Helianthi annui oleum raffinatum (Ph. Eur. országszerte kisebb állományokat alkot. spasmolyticum. Egyéves. Évelő gumós. illóolaj Alkalmazás: expectorans. Hatóanyag: 0. sok klorogénsav). kvercetin-. DAC) = Stoechados (citrini) flos Honos Közép-. 4. heliotridin. fenolkarbonsavak. K.) Michx. Helv. oleanolsav. a virágban még sokféle karotinoid.) Moench – ASTERACEAE homoki szalmagyopár Helichrysi flos (Ph. echinatin. Kaukázusban.hu Hatóanyag: 2. Ph. Hatóanyag: gumóban inulin. Helyenként.4% chalkon izosalipurposid. Helianthemum canadense (L. – CISTACEAE kanadai napvirág Helianthemi canadensis herba Honos É-Amerika északi részein.. bayogenin): hederaszaponin C (= hederacosid C). Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid-észterek (heliotrin.Forrás: http://www. szitoszterol. B). Heliopsis helianthoides (L. elhízással együtt járó cukorbetegségben. A kaszat héj nélküli belső részében (magban) 40-50% zsíros olaj. antimikotikus. É-Afrikában. supinin) Alkalmazás: korábban szemölcsre. kvercetin. fenolkarbonsavak. szaponinok. a levélben scopolin. 0. scabrin. delphinidin. többféle heteropoliszaharid. Mexikóban. – BORAGINACEAE európai kunkor Heliotropii herba Honos Európában. lecitin Alkalmazás: olajipar. homoarenol). . – ASTERACEAE csicsóka Honos atlantikus É-Amerikában. D-I. Inulin előállítása. Heliotropium europaeum L. továbbá pektin. Hatóanyag: gyökérben 0.) Honos USA nyugati részein Mexikóig. továbbá lignan helioxanthin. Nálunk nyílt homokpuszta. Az Alföldön gyakrabban fordul elő vetési gyomtársulásokban. diterpénsav Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenés. VIII. kontinentális éghajlatú területeken világszerte termesztik. olenaolsav-3-szulfát. poliin falcarinol. triterpénsav-glikozidok. helianthoidin Alkalmazás: inszekticid..

Mediterráneumban. a legtöbb a Dunántúlon. et K. – RANUNCULACEAE pirosló hunyor Honos DK-Európában. lágyszárú. anemonol. Likőripar. Helleborus purpurascens W. anthelminticum. továbbá furokumarinok (pimpinellin. Herniaria glabra L. emmenagogum. kertekben telepíthető.és gyertyánelegyes erdőkben. tisztásokon fordul elő.és izorhamnetin-származékok).4% kumarin (herniarin. évelő lágyszárú. – RANUNCULACEAE [syn. – RANUNCULACEAE fekete hunyor Hellebori nigri rhizoma et radix Honos Közép. bergapten stb. Hegyvidékeink bükkelegyes erdőiben néhol gyakori. Helleborus dumetorum W. kelet-balkáni faj..: Anemone hepatica L. . Nálunk szórványosan fordul elő mészkerülő. erdők. Hatóanyag: 3-9% triterpénszaponin (herniariaszaponin 1-7. illatos hunyor Honos DK-Európában. ÖAB. számos díszfajtáját kertekben telepítik. levélben kevesebb. A Pilisben és a Visegrádi-hegységben éri el elterjedése nyugati határát. 0. szaponin Alkalmazás: homeopathia. et K. védett. Védelemre szorul. a Dél-Dunántúlon található főleg bükk. VII. É-Amerikában. A borzas porcika kissé gyakoribb.Forrás: http://www. izopimpinellin. medicagensav és 16-hidroxi-medicagensav bisdesmosid-származékai).hu Helleborus niger L. a hellebrigenin glükorhamnozidja). emmenagogum. régen emeticum. erőteljes. – CARYOPHYLLACEAE kopasz porcika Herniaria hirsuta L. Balkánon. urethritisben.doksi.] májvirág Hepaticae (nobilis) herba = Anemones hepaticae herba Honos Európában. DAC) = Multigranae herba = Millegranae herba Honosak Eurázsiában. et K. drasztikus hashajtó. Évelő lágyszárú.2-1. Homeopathia. pl. Több alfaja ismert Magyarországon.). Vadon nem él Magyarországon. gyökérben egyes hatóanyagokból többféle Alkalmazás: megfelelő adagban és formában fotodinámiás hatású vitiligo kezelésében. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (bufadienolidok. orvosi ellenőrzéssel.1-0. Homeopathia. Hatóanyag: hepatrilobin glikozid. de védett. hirsuta főleg a déli területeken. hellebrin. a H. Népgyógyászatban antidiarrhoeicum.2% flavonoid (kvercetin. Hellebori rhizoma et radix Helleborus viridis L. anthelminticum. Hepatica nobilis Mill. továbbá szteroid szaponinok Alkalmazás: hatóanyagát kivonva orvosi ellenőrzéssel cardialis insufficientia esetén. magasra növő. sphondin. protoanemonin. elterjedt Ny. umbelliferon) Alkalamzás: diureticum krónikus cystitisben. Évelő. évelő lágyszárú. évelő lágyszárú. Üde bükkösökben él. évelő lágyszárú. ligeterdők szegélyén. A Dunántúl bükköseiben. homoki gyepekben. Állatgyógyászatban külsőleg aspecifikus immunstimuláns (ingerterápiaként). 0. Helleborus odorus W. gyertyánosaiban helyenként fordul elő. – RANUNCULACEAE zöld hunyor Hellebori viridis rhizoma (cum herba) Honos Európában. kisvirágú hunyor Honos Közép és D-Európában. borzas porcika Herniariae herba (Ph. Nálunk vadon nem fordul elő. Védelemre szorul.3-3% illóolaj. – APIACEAE medvetalp Heraclei folium Heraclei radix Honos Eurázsiában.és DK-Európában. Hg.és K-Ázsiában. Hatóanyag: termésben 0. Heracleum sphondylium L. Évelő lágyszárú. abortivum.

Ph. nyomokban illóolaj (benne eugenol) Alkalmazás: frissítő. a lédús. Hibiscus sabdariffa L. Az Alföldön vetésekben. grippe és légúti hurutos megbetegedések esetén hatásos. egyéb (B-. Hatóanyag: magban zsíros olaj (főleg linol. karotinoidok. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: diureticum. Áprilisban virágzik. Hatóanyag: kb. húsos. Legtöbb hegységünkben megtalálható.és linolensav). gyulladásgátló és antibakteriális. akár más drogokkal társítva. E-) vitaminok. A kivont zsíros olaj nehezen gyógyuló sebekre. anthelminticum. enyhe laxans. diureticum. 1% aszkorbinsav. VIII. fokozza az ellenállóképességet betegségekkel szemben. É-Afrikában. Folyóvizek mentén. homokos partokon élő. használható urolithiasis. megfelelő adottságú helyeken sokfelé termesztik. – POACEAE árpa Hordei decorticati fructus Hordeum vulgare L. – MALVACEAE hibiszkuszvirág Hibisci sabdariffae flos (Ph. spasmolyticum. Hieracium pilosella L.doksi. 4.] kétsoros árpa. erodált területek megkötésére is alkalmas. Egyéves.Forrás: http://www. Magban zsíros olaj jelentős mennyiségű tokoferollal.) Honos trópusi Afrikában. glucohespematrin) Alkalmazás: diaphoreticum. Hg. Eur. fagyási.vagy többéves lágyszárú. Hatóanyag: luteolin-glikozid. nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: expectorans. mérsékelt égövi Ázsiában. Mediterráneumban. heteropoliszaharidok (rhamnogalacturonan. gyanta.és sótűrő. főleg a magban. Hatóanyag: flavonoid. stomachicum. Két. arabinogalactan. Hideg. homokos. Hibiscus trionum L. erőteljes. kaszálókon mindenütt előfordul. sör árpa Hordei distychi semen . pektin. – ASTERACEAE ezüstös hölgymál Hieracii (pilosellae) herba Honos Eurázsiában. – MALVACEAE varjúmák Trioni herba Honos Eurázsiában. ágtövises cserje vagy kisebb méretű fa. diureticum. 1. Homeopathia. hordalékos.hu Hesperis matronalis L. árnyas. cholagogum. nyálka-poliszaharid.5% anthocyan (delphinidin. glucomatronalin. a hibiscin delphinidin-3-xilozil-glükozid). Egyéves lágyszárú.: Hordeum distichon L. cserzőanyag. pyelitis. borkősav). narancssárga álbogyó termések augusztusban érnek. Hordeum vulgare L. égési és sugársérülésekre különösen alkalmas. szárítva C-vitamin tartalma csökken. de egyéb értékes hatóanyagai megmaradnak. üdítő. Hippophaë rhamnoides L. szterol. almasav. kétlaki. Évelő lágyszárú. Finnországtól Mongóliáig termesztik. Magyarországon bolygatatlan száraz gyepekben és üdébb réteken. – ELAEAGNACEAE homoktövis Hippophaë rhamnoides fructus Hippophaë oleum Honos Eurázsiában. cystitis esetében. A fagyokig gyűjthető. üde bükkelegyes erdőkben. flavonoidok. de a herbában is izotiocianátglikozidok (pl. kavicsos.és cyanidin-glikozidok. Mélyhűtéssel lehet tárolni. Hazánkban egyre több helyen telepítik. diureticum (saluretikus). Hatóanyag: 15-30% szerves sav (citromsav. 4 m magasra is megnövő.. – BRASSICACEAE hölgyestike Hesperidis herba = Violae matronalis herba = Damascenae herba Hesperidis semen = Violae matronalis semen = Damascenae semen Honos Európában. umbelliferon. akár 1 m magasra is megnő. továbbá kb. bokorszerű lágyszárú. Alkalmazás: terméshús présleve vagy kivonata roborans. arabinan). speciális sav a hibiscus-sav (allohidroxi-citromsavlakton). parlagokon viszonylag gyakori. [syn.

VIII. Homeopathia. 0. de termesztik Európában is. egyéb fenol. Keményítőgyártás. camphen. Hg. gátolja a prostaglandin-szintézist. speciális chalkon xanthohumol. Ázsia mérsékelt égövi területein. méhvérzést csökkentő érszűkítő. édesítőszer. chaulmoograsav. Hatóanyag: a magban 30-50% zsíros olaj (különleges zsírsavakkal.és bélhurut. Malajziában. diarrhoea esetén. – HYDROCOTYLACEAE vízi gázló Cotyledonis aquaticae herba .5-6% izokinolin alkaloid (hydrastin.) Ser. hydrangetin). tobozban 2-4% oligomer proanthocyanidin. caryophyllen). flavonoidok. Kelet-Ázsiában. D-Amerikában. albumin. Hydrangea arborescens L.) = Lupuli strobuli Lupuli glandula (ÖAB) Lupuli aetheroleum Honos Európában. aporfin-alkaloid (aristolactam) Alkalmazás: emmenagogum. – HYDRANGEACEAE hortenzia Hydrangeae folium Honos DK-Ázsiában. hydnocarpussav) Alkalmazás: izolált speciális zsírsavait a lepra és a tuberculosis gyógyítására használják. amarum. Ph. canadin) Alkalmazás: vérzéscsillapító. Évelő lágyszárú. – SAURURACEAE dokudámi Houttuyniae herba Houttuyniae aetheroleum Honos Kínában. Hatóanyag: 2. Hydrocotyle vulgaris L. – CANNABACEAE komló Lupuli flos (Ph. gyakori kultúrnövény. méhösszehúzó hatása miatt (orvosi ellenőrzéssel. pótkávé-alapanyag. humulon). gyanta. Söripar. Eur. antivirális. Humulus lupulus L. Hydnocarpus kurzii (King) Warb. glutenin. 0. Hatóanyag: levélben kvercitrin.és szeszkviterpének: pl. mirigyekben 50-80% komlógyanta (terpenoid floroglucin-származékok: lupulon. prenilchalkon (pl.15% 2-metil-3-buten-2-ol bomlástermék. lignan (sesamin). söripar. 3 m magasra megnövő fa. É-Afrikában. kumarin (umbelliferon. kempferol-3-galaktozid. fruktan. myrcen. zsíros olaj Alkalmazás: diureticum. illóolaj (pinenek. Hatóanyag: febrifugin (chinazolon-származék). kerti dísznövényként nálunk is ismert. ketonok). aldehidek. Agrotechnikája ismert.. D-Afrikában. Hatóanyag: tobozban 15-30%. továbbá főként Etiópiában.: Taraktogenos kurzii King] bőrolajfa Chaulmoograe oleum = Hydnocarpi seminis oleum Honos Indokínában. A phyllodulcin 400-szor édesebb a cukornál. Ártéri erdőkben. skimmin. enyhe antibakteriális. szaponin. illóolaj. flavon-glikozid afzelin.doksi. malária ellenes. más Hydnocarpus fajok – FLACOURTIACEAE [syn. Évelő lágyszárú. É-Amerikában. xanthogalenol) Alkalmazás: sedativum. Gyógyszerekben komponens. kb. berberin. 4. Fajtáit termesztik. cukrok). fenol phyllodulcin (dihidrochalkonhoz hasonló. 10-16% prolamin hordein. antibakteriális.Forrás: http://www. stomachicum. de elhagyott kerítések mentén is gyakori.és Elő-Ázsiában. Hydrastis canadensis L. Hydrangea macrophylla (Thunb. Hatóanyag: hydrangin. Houttuynia cordata Thunb. gyógyszerek formájában).3-1% (mirigyben 1-3%) illóolaj (mono. liánszerűen felkapaszkodó. A mai termesztett árpa világszerte ismert. 2% zsíros olaj Alkalmazás: gyomor. dihidroizokumarin-származék). rutin. – HYDRASTIDACEAE kanadai aranygyökér Hydrastis rhizoma Honos É-Amerikában. Hatóanyag: kb. 60% keményítő. humulen. 12% egyéb szénhidrát (glukan. Indiai-szubkontinensen.és fenolkarbonsav-glikozidok Alkalmazás: lázcsökkentő. Homeopathia.hu Ősei honosak Kelet. – HYDRANGEACEAE cserjés hortenzia Hydrangeae arborescentis radix Honos USA keleti felén. rutin.. húgyúti és felső légúti fertőzésekben használatos. globulin. Indiai-szubkontinensen. delphinidin-3-gükozid.

Hg.) Honos Európában. Arab-félszigeten.1% hioszciamin). Félszáraz gyepekben. depressziós tünetek (klimaxos panasz. VIII.05-0. Enyhe bőrgyulladást okozhat egyeseknél. készítményei a prostaglandin-szintézis gátlása révén alkalmasak jóindulatú prostata hyperplasia és krónikus polyarthritis kezelésére.és sebgyógyító. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: csípős illóolaj. Indiai-szubkontinensen.1% körüli (0. Eur. trópusi Afrika nyugati és észak-keleti területein. száraz. – AMARYLLIDACEAE ormányliliom Hypoxidis tuber Honos Dél-Afrikában. 4. Fűszer. VIII. Nálunk nem természetes. végálló hajtásokat virágzás kezdetén gyűjtik. a kiültetést követő évben júniustól szeptemberig virágzik. köves helyeken. I . Sziklás. kimerültséggel járó idegesség.1-0. Illóolajnak csak a teljes virágzásban lévők használhatók. Szárazabb helyeken is sikerrel termeszthető. – LAMIACEAE (kerti) izsóp Hyssopi herba Hyssopi aetheroleum Honos Mediterráneumban. Hatóanyag: 0. Indiai-szubkontinensen. Alkalmazás: hatóanyagok kivonása. Hg.. Ph. Eur. Hypoxis aurea Lour.hu Honos Európában. először júniusban. Hyoscyamus niger L. pinocampheol). Hyoscyamus muticus L. évelő.Forrás: http://www. a mérsékelt égövi Ázsiában. erősen megritkult a gyomirtók miatt.doksi. Kora tavasszal 1-2 cm mélyre. köszvényre. Ph.4% alkaloid (0.9-1. Hypericum perforatum L.3% illóolaj. 0.5-1. Szaporítása palántaneveléssel történik. – SOLANACEAE beléndek Hyoscyami folium (Ph.. Hatóanyag: az egyiptomi beléndek levelében 0. biapigenin). 50-70 cm-es sortávolságra vetik. Üde lápréteken fordulhat elő. legfeljebb 40 cm-es végálló szárral. Hypoxis rooperi L. Parlagokon.3% naftodiantron hypericin és hypericinhez hasonló származékok. illatszeripar.és epebántalmakra. mérsékelt égövi Ázsiában.04% hioszciamin). VII.5-1% flavonoid (hiperozid. A virágzó hajtást gyűjtik. kb. szaponinok Alkalmazás: régebben diureticum. – HYPERICACEAE (közönséges) orbáncfű Hyperici herba (Ph. Szellős helyen szárítható (beszáradás 4-5:1). a szitoszterolin (= szitoszterin-β-D-glükozid) Alkalmazás: kivonatai. közel 3% hiperforin. flavonoidok. védendő. Külsőleg hámosító. rutin. terápiás felhasználása megegyezik a Datura stramoniumnál írtakkal. csak üvegházban. kaszálókon. É-Afrikában. Szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1). 10% cserzőanyag Alkalmazás: enyhe neurotikus.. – SOLANACEAE egyiptomi beléndek Hyoscyami mutici herba Honos É-Afrikában. továbbá 0. lejtőkön is telepíthető törpecserje. Homeopathia. cserzőanyag. Ny-Ázsiában. Hyssopus officinalis L. Külsőleg fungisztatikus és izzadásgátló. aromaticum. cserzőanyag Alkalmazás: expectorans felső légúti betegségekben. Népgyógyászatban máj. a beléndekében 0. mészkerülő tölgyesekben és irtásokban közönséges.) Honos Európában. Hatóanyag: gyökerében nagyobb mennyiségű a β-szitoszterol és ennek glikozidja. Apró termetű. évelő lágyszárú. továbbá pinenek. Elő-Ázsiában. szántókon helyenként megtalálható. A 40 cm-es. Nemesített fajtáit elkezdték termeszteni. enyhe spasmolyticum. Szkopolamin-tartalma is jelentősebb az előbbinek. 4.3-1% illóolaj (főleg monoterpén-keton pinocamphon. külsőleg sebgyógyító. ritka. szorongás) enyhítésére. másodszor szeptemberben. Egyéves vagy áttelelő lágyszárú. indás lágyszárú.) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Ph. Hg. enyhe vérnyomásnövelő. Évelő lágyszárú. É-Afrikában. fekély.

– AQUIFOLIACEAE magyal(fa) Ilicis aquifolii folium Ilicis aquifolii fructus Honos Európában.és Ny-Európában.) Honos Kínában. stimulans. – ASTERACEAE erdei peremizs Conyzae majoris (= vulgaris) herba Honos Közép. linalool. szeszkviterpének. virágban karotinoidok Alkalmazás: diureticum. carminativum. Homeopathia. egyéves lágyszárú. – AQUIFOLIACEAE matétea Mate folium (DAC) = Mate folium (tostum. terpineolacetát. Illicium anisatum L. Ilex aquifolium L. tannin. Kb. Inula conyza DC. Indokínában. örökzöld fa. ízjavító. ÉNy-Afrikában. phlobaphen. cymol. 28% zsíros olaj. 4. fehér kérgű. diaphoreticum. shikimitoxin.4% koffein. caren. Kis termetű. cucurbitacinok Alkalmazás: amarum. Alkalmazás: bronchitis. szurdokerdőkben található. terpineol. Indigofera tinctoria L. Ilex paraguariensis St. egy. Impatiens noli-tangere L. Ph.5 m magas cserje. Termesztik is. 20% zsíros olaj Alkalmazás: expectorans. cserzőanyag. aranyérre. patak menti és ártéri ligetekben. bokorerdőkben. Hg. Ny-Ázsiában. Néhol kerti dísznövény. Évelő lágyszárú. cholereticum. szterol. metileugenol. ilexsav. ami indigóvá alakul át. É-Amerikában. kb. oleanolsav) Alkalmazás: stimulans a központi idegrendszerre. kertjeinkben sok helyen dísznövény. 1 m magas. szemölcsre. külsőleg présnedve sérülésre.és D-Európában. 0. Ny-Ázsiában. Homeopathia. protocatechusav.1-0. – ILLICIACEAE japán csillagánizs Shikimi fructus Honos K-Ázsiában. szeszkviterpén-lakton (anisatin. protocatechusav. triterpén-szaponin (mate-szaponin: ursolsav. shikimisav. fenolkarbonsavak és észtereik. kevés teobromin. örökzöld fa.hu Iberis amara L. Hg. A füstölt drog sajátos ízű. kávésav.5% teobromin. nyomokban teofillin. szeszkviterpén (bisabolen. D-Amerika déli területein. Ph. – BRASSICACEAE kerti tatárvirág Iberidis herba Honos Ny-Európában. Eur. 10% gyanta Alkalmazás: diureticum. VIII. neoanisatin) Alkalmazás: stomachicum. carminativum. 1.vagy kétéves lágyszárú. kb. Hatóanyag: cserzőanyag. shikimin. Hatóanyag: 5-8% illóolaj (zömében anetol. Hatóanyag: 17% shikimisav. É.251% illóolaj (cineol. anethol). safrol. ilicin. viride) Honos Brazíliában. továbbá phellandren.doksi. 4. aglikonja az indoxil. Hatóanyag: rutin. VIII. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. ánizsketon stb. külsőleg sebre.. örökzöld cserje. vágásokban.és K-Ázsiában. . flavonoid.Forrás: http://www. ursolsav. limonen.. laxans. cadinen). Hatóanyag: glikozinolátok. stomachicum. Országszerte. Eur. É-Afrikában. fenolkarbonsavak (pl.) Anisi stellati aetheroleum Anisi aetheroleum (Ph. Illicium verum Hook. 8-15 m magas. 0. láperdőkben. Hatóanyag: 0. kb. – BALSAMINACEAE erdei nenyúljhozzám Balsamitae luteae herba Honos Közép. Hill. Kisebb termetű. – FABACEAE indigó(cserje) Indigo folium Honos a trópusokon. kolin.3-2. gyanta.). diureticum. Homeopathia. – ILLICIACEAE (kínai) csillagánizs Anisi stellati fructus (Ph. száraz tölgyesekben. Örökzöld cserje. Hatóanyag: indolvázas indikan glikozid. kinasav).

felső légúti hurut esetén.doksi. Homeopathia. Homeopathia. száraz sziklagyepekben. Hatóanyag: szeszkviterpen-lakton Alkalmazás: leromlott fizikai állapotban. Hatóanyag: 5-20% gyanta (Resina Jalapae). keményítő. gumianyag. furfurol.) Benth. kedvelt évelő. lágyszárú. de igen ritka. – BRASSICACEAE festő csülleng Isatidis folium = Glasti folium Isatidis herba = Glasti herba Honos Európában.Forrás: http://www. ritkán fordul elő löszgyepekben. Évelő lágyszárú. diureticum. Kis-Ázsiában. izoalantolacton. 20-40% inulin. 4 m magas évelő lágyszárú nagy gumókkal. ha van rá igény. .és D-Európában. D-Amerikában. szaponin. Iris germanica L. galactanok.: Iris florentina L. – IRIDACEAE kék nőszirom Honos K-Mediterráneumban. szterol. mucilaginosum. É-Afrikában. de máshol is szórványosan fordul elő. keserűanyag. szórványosan található sztyeppréteken. Inula helenium L. Olaszországban. izoflavon-glikozid iridin. Olaszországban. azulen). kempferol). anthelminticum. Inula germanica L. Kis-Ázsiában. Ipomoea purga (Wender. Főleg a Középhegységben. alantol.] jalapa(gyökér) Jalapae tuber Honos Mexikóban. sokfelé telepítik.3-dioxo-indolin.1-0. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (szeszkviterpén-lakton alantolacton. cukor. Hatóanyag: indolvázas isatan (indoxyl-5-ketogluconát). stomachicum. sulfo-indolil-glikozinolát (az isatin 2. Termeszthető.] firenzei nőszirom Honos Macedóniában. Likőrgyártás. flavonoid (kvercetin.és DK-Európában. kumarin (scopoletin). gyanta. lösztölgyesekben. irilon. kerti dísznövény. illatszeripar. Isatis tinctoria L. Ártéri ligeterdők védett növénye. kisgyermekek fogzását könnyítő (kifaragott darabkák rágcsálásával). irisolon. Iridis rhizoma (et radix) Iridis aetheroleum Hatóanyag: 0. Festőnövény. var. 20-50% keményítő Alkalmazás: expectorans. továbbá alantolsav. önmagában nem fordul elő benne) Alkalmazás: régebben kelésre. állatgyógyászatban is. – ASTERACEAE hengeres peremizs Inulae germanicae herba = Palatinae herba Honos Közép. – ASTERACEAE örvénygyökér Inulae radix = Helenii rhizoma et radix Honos K. mérsékelt égövi Ázsiában. benzaldehid). Kétéves vagy évelő lágyszárú. cholagogum. Iris germanica L. Homeopathia. sápadt nőszirom Honos Dalmáciában. Jamaikán.) Hayne – CONVOLVULACEAE [syn. florentina Dykes [syn. tonicum. Az egész országban szórványosan. guajen. kiritkult. Magyarországon meghonosodhatott. termesztik Indiában. dammaradienol Alkalmazás: antibiotikus (alantolacton). nyomokban illóolaj Alkalmazás: drasztikus hashajtó (bélparaziták eltávolítása). expectorans.2% illóolaj (ironok. Iris pallida Lam. fekélyes sebre. belsőleg lépmegnagyobbodás esetén.hu Hatóanyag: illóolaj. diureticum. cserzőanyag Alkalmazás: korábban a népgyógyászatban stomachicum.: Exogonium purga (Wender. Ázsia mérsékelt égövi területein. Évelő lágyszárú.

Madagaszkáron. oligoszaharidok. antibakteriális.01-0. Hg. lápokban mindenütt közönséges. Közép. továbbá flavonoidok (hiperozid.hu J Jasminum officinale L. Homeopathia. szeszkviterpén-lakton származékok (columbin. Amikor az új termés apró és zöld. Eur. – OLEACEAE jázmin Jasmini flos Jasmini aetheroleum Honos Kínában. VII. Magyarországon a római kor óta ismerik.és bélbetegségekben hashajtó. jateorhizin). juglon. Árnyékban szárítják (beszáradás 4-5:1). a közfalat a dióbél nyerésekor különítik el (beszáradás 5-6:1). Hatóanyag: galactanok. Évelő kúszócserje. sokfelé ültetik a mérsékelt égövön. Hg.. cserzőanyag. ocimen.és kempferol-glikozidok). Indiai-szubkontinensen. fenolkarbonsavak. 30-35% keményítő Alkalmazás: amarum.doksi. Hatóanyag: 5-6% zsíros olaj. jasmon.2% illóolaj (linalool.03% illóolaj (germacren-D. Illatszeripar. 4. Ph. Homeopathia. hidrojuglon és hidrojuglon-glükozid. juglandinsav. akne. Juncus effusus L. gyanta. Hg. chrasmanthin.) Alkalmazás: hurutos hasmenést gátol. 10% ellagitannin. Juglans cinerea L. Hg. Juglans regia L. Ph. Eur. antispasmodicum. levélben kb. Áprilisban.. K-Indiában. anthelmintikus. termesztik Brazíliában.5% illóolaj (pl. timol). Népgyógyászatban vértisztító. Juniperus communis L. – JUNCACEAE békaszittyó. évelő lágyszárú.és Ny-Ázsiában. májusban virágzik. 0. – JUGLANDACEAE fehér dió Juglandis cinereae cortex Honos atlantikus É-Amerikában. Jateorhiza (= Jatrorrhiza) palmata (Lam. Homeopathia.. 4. bacca) Juniperi herba (= summitas) Juniperi lignum Juniperi aetheroleum (Ph. Indiai-szubkontinensen.l-1. bőrgennyesedés kezelésére alkalmas. VII. meghagyva a levélgerincet. jateorin.Forrás: http://www. – CUPRESSACEAE (közönséges) boróka Juniperi pseudo-fructus (Ph. illóolaj Alkalmazás: gyomor. Közép. – MENISPERMACEAE kolombógyökér Colombo radix Honos DK-Afrikában. kb. caryophyllen.) = Juniperi galbulus (Ph.és Ny-Ázsiában. nyálkapoliszaharid. – JUGLANDACEAE (közönséges) dió(fa) Juglandis folium (Ph. Kaukázusban. Hatóanyag: naftokinon juglon. ma nemesített fajtáit termesztik. Közép-Európában kertekben ültetik. 0. a Mediterráneumban. Ph. VII.) Miers. észterek) Alkalmazás: aphrodisiacum. tonicum dyspepsiában. akkor szedik le a kifejlett levelekről a levélkéket. külsőleg ekcémák. 0. A húsos burkot diószüret idején. Hatóanyag: 1-2% izokinolin alkaloid (palmatin. 25-30 m magas fa. VIII. antidiarrhoeicum bélhurutban..) . DAC) Juglandis nux Juglandis semen Juglandis fructus cortex = Juglandis pericarpium nucum Juglandis oleum Honos a Balkánon. Nálunk is mocsarakban. antimikotikus. káka Junci radix Kozmopolita. Hg. benzilacetát. palmarin). 5 m magasra megnövő cserje. limonen stb. pinen.) (= fructus. columbamin. VIII. kvercetin. Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe diureticum.

Rovarűző. Állatorvoslásban. heverő cserje. xanthoperol. dísznek is ültetik. limonen. illóolaját szesziparban. K Kalmia latifolia L. lignan (podophyllotoxin) Alkalmazás: erős diureticum. a Balkánon.: Adhatoda vasica Nees) Malabár-dió Adhatodae folium Honos K-Pakisztánban. szobahőmérsékleten szárítják.5% dihidrochalkon phloridzin. Hg. A tobozbogyó első évben zöld. myrcen. Terhes nők és vesebetegek nem használhatják. A fában (lignum) csak 0. Hatóanyag: fájában 1. cserzőanyag.) Juniperi aetheroleum empyreumaticum (= cadinum) Honos Földközi-tenger mentén és Balkánon. Knautia arvensis (L. továbbá diterpének (sugiol. Az érett álterméseket az ágak enyhe ütögetésével ponyván fogják fel. illóolajat állítanak elő.5% illóolaj (főleg cedren). VII. K-Indiában. ezeken kívül kb. Hatóanyag: 0. Fűszer. vasicinon Alkalmazás: expectorans. 3-5% catechin-cserzőanyag.5-2:1). É.) Coult.. Külsőleg ízületi bántalmakra. antiasthmaticum.1% illóolaj van szeszkviterpénekkel (thujopsen. humulen. Hatóanyag: 2. Örökzöld cserje. a második évben sötétibolya.Forrás: http://www. más Juniperus fajok – CUPRESSACEAE vörös boróka Juniperi pix (Ph. spasmolyticum. a Duna-Tisza-közén. szeszkviterpén βcaryophyllen. – CUPRESSACEAE virgíniai boróka Ligni cedri aetheroleum (= Cedri ligni aetheroleum) Honos atlantikus É-Amerikában. diterpén-lakton savinin. asebotin. 20 mono. majd tisztítják (beszáradás 1. alföldi homokterületeken. Hatóanyag: fájában illóolaj (cadinen. tuberculostaticum (orvosi ellenőrzéssel).doksi. szeszkviterpén-alkohol cedrol Alkalmazás: illóolaját főleg a kozmetikai iparban. – ERICACEAE széleslevelű hegyihanga Kalmiae folium Honos É-Amerika keleti részén Kanadától Ohioig és Floridáig. pygmaein). – DIPSACACEAE mezei varfű Knautiae arvensis herba Knautiae arvensis radix . Homeopathia. anthelminticum. húgyúti fertőtlenítő.és szeszkviterpén). – ACANTHACEAE (syn. Homeopathia. májusban virágzik. lignan podophyllotoxin Felhasználás: külsőleg bőrgyógyászatban. Hegyvidéki. viasz. száraz helyen. p-cresol) Alkalmazás: kátrányt. – CUPRESSACEAE nehézszagú boróka Sabinae herba (= summitas) Honos Közép. vékony rétegben.és Közép-Ázsiában. diaphoreticum. Justicia adhatoda L. Áprilisban. Hatóanyag: pirimidin-típusú alkaloid vasicin (= peganin).hu Cirkumpoláris. communissav). köszvény és reuma kezelésére. Juniperus sabina L. Juniperus virginiana L. Malajziában.8-2% illóolaj (főleg α-pinen. Juniperus oxycedrus L. sík helyen állományalkotó kétlaki cserje vagy kisebb fa. népi orvoslásban diaphoreticum. Örökzöld cserje.5-4. oxivasicin.és D-Európában. terpinen-4-ol). cserzőanyag (andromedotoxinszerű poliol és catechintannin) Alkalmazás: adstringens pl. flavonoidok. Hatóanyag: 3-5% illóolaj (fő komponens a sabinil-acetát és a sabinen. Nálunk díszfának ültetik. cadinen. Nálunk díszfa. Homeopathia. Nálunk meszes vagy mészmentes talajokon. diarrhoea esetén. sabinen.

bélnyálkahártya-gyulladás esetén mucilaginosum.hu Honos Európában. urticaria). Eur. metilamin. Hatóanyag: magban több (akár 3%). Ültetik. Cserje vagy akár 7 m magas fa. laburnamin.és D-Európában. VIII.) Honos D-Amerika déli és nyugati területein. 4. anagyrin). Lamium album L. Vadon. szaponin Alkalmazás: felső légúti panaszok és gyomor-. cystitis kezelésére. vérlipidszint-csökkentő. Hatóanyag: 5-15% catechintannin (proanthocyanidinek.és garatöblögetésre. dineolignan Alkalmazás: adstringens. klorogénsav. fogvérzés. kávésav. Kétéves lágyszárú. cserzőanyag (főleg gyökérben). Lactuca virosa L. norneolignan. Hg.) Lej. Hatóanyag: pseudoindican dipsacan.és guluronsav-polimerek)..) Dum. fehérfolyásban. kb. Évelő lágyszárú. pharyngitis (főleg tinctura formájában). Hatóanyag: virágban kolin. saponosid) Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító krónikus bőrbajoknál (ekcéma. – BORAGINACEAE [syn. tengerekben. Ph. szaponin. Homeopathia. virágban kevesebb alkaloid (cytisin. catechin-cserzőanyag. Hatóanyag: fehér tejnedvében szeszkviterpén-lakton lactucopicrin és lactucin Alkalmazás: homeopathia.. fogínygyulladás. Krameria lappacea (Dombey) Burdet et Simpson – KRAMERIACEAE [syn. kvercimetrin. karszt-bokor erdőkben ritkán fordul elő.) Ratanhiae tinctura (Ph. L Laburnum anagyroides Medic. Ph. 45% laminarin (poliglukan) Alkalmazás: váralvadás gátló. stomatitis.. 1 m magas bokros évelő félcserje. VIII. rendszertelen havivérzésben. A népgyógyászatban prostata-megnagyobbodásban. hisztamin. neolignan.doksi.] bojtorjános koldustetű Cynoglossi minoris herba . VII.: Myosotis lappula L. Gélek (alginátok) előállítása. szájüreg. 14% cserzőanyag. Hg. Inkább a Dunántúlon található réteken.: Krameria triandra Ruiz et Pavon] ratanhia Ratanhiae radix (Ph. laburnin. Szibériában. Herbában kb. – LAMIACEAE fehér árvacsalán Lamii albi flos Lamii albi herba (DAC) Honos Európában. Nálunk csak rokonfajai gyakoriak. elvadulhat. Homeopathia. és más Laminaria fajok – PHAEOPHYCEAE Laminariae stipes = Laminaria Honos óceánokban. – ASTERACEAE mérges saláta Lactucae virosae herba Lactucae virosae folium Honos Közép. É-Afrikában. iridoid-glikozid (lamalbid).Forrás: http://www. Eur. Hg. flavonoid cytosid Alkalmazás: mérgező. oxidált. Közép-Ázsiában. Kaukázusban. Lappula squarrosa (Retz.és D-Európában. triterpén-glikozid (knautiosid. Ph. Laminaria cloustoni (Edm. 4. mérsékelt égövi Ázsiában. rutin. üde gyomtársulásokban elég gyakori. Évelő lágyszárú. kempferol-glikozid (lamiosid). tyramin. – FABACEAE aranyeső Cytisi laburni flos Honos Közép. flavonolok). sztrichninszerű hatása van. nem oldódó phlobaphen (“ratanhiavörös”). Hatóanyag: alginsav (mannuron. adstringens. Az ország észak-keleti részén. nyálka-poliszaharid.

rutin. L. – FABACEAE szeges (szegletes) lednek Lathyri semen Honos Mediterráneumban. mérsékelt égövi Ázsiában.) Lavandulae aetheroleum (Ph.hu Honos Európában. fűszer. Hatóanyag: fájában lignanok (liovil. – LAURACEAE babér(fa) Lauri folium Lauri fructus Lauri aetheroleum Honos Mediterráneumban.. VIII. borneol). A Középhegységben elég gyakori. gyertyán és mogyoró gyökerén élősködik. VII.doksi. terpineol. más aminok. larixil-acetát. Lathyrus sativus L. nálunk termesztett. Hg. Larix decidua Mill. Útszéli és vetési gyomtársulásokban elég gyakori. diureticum. spica L.] (valódi) levendula Lavandulae flos (Ph. – ZYGOPHYLLACEAE pusztai kreozot(cserje) Honos D-Amerika nyugati és déli részén. Homeopathia. kolin. pinen. taxifolin. reuma ellen. amarum. emmenagogum. Larrea divaricata Cav. Hg.Forrás: http://www. termés carminativum. Ph. fűszer. pimarsav stb. geraniol. termesztik még Közép. 4. aceteugenol. Eur.) . szaponin Alkalmazás: meghűléses betegségekben. de takarmány szárítva. 25-55% zsíros olaj Alkalmazás: levél aromaticum. maltol (larixinsav). 0. limonen. VII. linalool.). aminonitrilek. Bokros vagy akár 8 m-re is megnövő fa örökzöld levelekkel. Hg. likőripar. oxalilamino-aminopropionsav. Festék (lakk. Hg. – SCROPHULARIACEAE vicsorgó Squamariae radix = Anbati radix Honos D-Eurázsiában. lipidek Alkalmazás: mérgező (lathyrismus). fehérjék. Ph. Termésben 1-4% illóolaj. diterpen-glikol larixol. kevés alkaloid (pirrolizidin) Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén (pirrolizidin-tartalma miatt ma már alig használják). abietinsav. Lavandula angustifolia Mill. fenol guajacol. évelő. Egyéves lágyszárú. gyantájában 14-15% illóolaj (nagyrészt pinen. a Vendvidéken és az Őrségben nálunk is. Elő-Ázsiában. vera DC. Laurus nobilis L.: Larrea mexicana Moric. korábban főleg kólika esetén használták népgyógyászatban.5% neurotoxin N-oxalil-diaminopropionsav.. bükk.. kéregben kb. metileugenol. Lathraea squamaria L. phellandren stb. Egyéves lágyszárú.továbbá pyronen. Eur. Hatóanyag: iridoid aucubin (aucubosid.. Alkalmazás: kéreg expectorans krónikus bronchitisben. L. megfelelő adagban. gyanta diureticum. secoisolariciresinol). – LAMIACEAE [syn. továbbá.] soronai kreozot(cserje) Honos É-Amerikában. kempferol. kvercetin. Hatóanyag: kb. máshol – főleg hegyvidékeken – telepítik. aromadendrin. ragasztó) készítés. Ph. terpineol. VIII. caren. gyantasavak. Ny-Ázsiában. külsőleg antisepticum. 8% cserzőanyag.. betain. Larrea resina Hatóanyag: lignan-típusú gyantasavak (nor-dihidro-guajakgyantasav). Ph. leucocyanidin. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj (főleg cineol. főleg Mexikóban. – PINACEAE (közönséges) vörösfenyő Laricis cortex Terebinthina laricina = Terebonthina veneta Honos Európában. Hatóanyag: nyálka-poliszaharid. 4.) Coville [syn.és D-Amerikában. Larrea tridentata (Sessé et Moc. antiparasiticum. üde gyertyán.: Lavandula officinalis Chaix.és bükkelegyes erdőkben. rhinantin) Alkalmazás: mérgező.

Hatóanyag: festőanyag 1. villosus Desf. 3-4 cm tőtávolságra. Júniusban. Illóolajnyeréshez a virágzás második felében vágják. mint ledol (= ledumkámfor). illatszer. Repellens. izoorientin. a virágzó hajtásokat gyűjtik. esculin) Alkalmazás: expectorans. kámfor. 4. mikroelemek Alkalmazás: antitumor hatású. parlagokon található. párologtatásra. erős helyi izgató ízületi bántalmak esetén. Erősítő. = L. – LEMNACEAE apró békalencse Lemnae minoris herba Kozmopolita.hu Honos Mediterráneumban. viasz. Hatóanyag: 0. kámfor stb. Ph. külsőleg ekcéma. borneol. 3 cm mélyre dugják. Hg.4-naftokinon). Eur. É-Ázsiában. majd árnyékban vagy mesterségesen szárítják (beszáradás 4:1). albumin) Alkalmazás: diureticum köszvény. – LAMIACEAE széleslevelű levendula Spicae aetheroleum Honos Mediterráneumban. kb. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (30-55% linalil-acetát. Leonurus cardiaca L. kumarin. hajfesték.: Lawsonia alba Lam. nyálka-poliszaharid. szeszkviterpének (pl. 5-10% Lamiaceae-cserzőanyag (főleg rozmarinsav-észterek). caryophyllen-epoxid). spasmolyticum.4-naftokinon.Forrás: http://www. faélősködő vagy korhadt fák törzsén él. fehérjék (pl. kéntartalmú lentionin. carminativum. Hatóanyag: flavon luteolin-glikozid. továbbá carvacrol. Közel-Keleten. Japán). gyanta. Lavandula latifolia Medic. külsőleg carbunculus kezelésére. Ledum palustre L. . Lemna minor L. 5-10% cserzőanyag Alkalmazás: adstringens. 5-7 éves növényekről nyert dugványokkal vagy magról kelt palánták felnevelésével szaporítható. Hatóanyag: 0. emeticum.és K-Európában. kálium. Indiai-szubkontinensen. kevés linalool és linalil-acetát) Alkalmazás: illóolaj-előállítás. – LYTHRACEAE [syn. vitexin. szterol. Lentinus edodes (Berk. majd géppel morzsolják (beszáradás 8-10:1). cserzőanyag. flavonoid Alkalmazás: enyhe sedativum. diureticum. Magyarországon a védett. júliusban virágzik.. 2-6 m magas cserje.3-poli-β-glucan lentinan. – LAMIACEAE szúrós gyöngyajak Leonuri cardiacae herba (Ph. mocsarak. orientin. cink. diaphoreticum. mycosis kezelésére. majd szabadágyakba ültetik szét 20 cm sor.) Honos Eurázsiában. quinquelobatus Gilib. benne hidroxi-szeszkviterpének.5% illóolaj.). palustrol. Homeopathia. állóvizekben. naftalin-származékok. a következő év őszén ültetik állandó helyre. ciklopentansav. Külsőleg fürdőnek. Trópusi Amerikában is elterjedt. lucenin. – POLYPORACEAE shii-take Honos K-Ázsiában (Kína. Évelő lágyszárú. vicenin. Termeszthető. Júniustól augusztusig virágzik. Hatóanyag: 1. 40-500C-os műszárítón vagy szellős helyen szárítják.doksi.VIII. Kumarin (fraxin. helyenként tömeges. félcserje vagy kisebb cserje. Illatszeripar. nemesített fajtáit telepítik. A 8-10 cm-es ágcsúcsokat 5-6 cm sortávolságra. déli oldalakon termeszthető.5-1% illóolaj (cineol. reuma esetén.és 10 cm tőtávolságra. diureticum. félcserje. érelmeszesedés-gátló kivonatai is gyógyszerek.) a Tiszántúlon szórványosan fordul elő. lápok vizében gyakori. 1 m magas cserje. Mediterráneumban. Teljes virágzásban a virágzat alatt az első levél párral együtt vágják.5-2. timol. áttelelő vízi növény. Szőrös alfaja (subsp. Lawsonia inermis L. vitaminok.] henna(cserje) Hennae folium Henna Honos Mediterráneumban. cineol. 20-35% linalool. – ERICACEAE mocsári molyűző Ledi palustris herba Honos É. nagyobb hozama miatt ez is gyűjthető és termeszthető. főleg lawson (2-hidroxi-1. A magvetést fagy alá szabadágyba végzik.) Sing. Magyarországon is ismert. kb. Helyenként gyomtársulásokban. Termeszthető. ocimen. Élelmiszer. izovitexin. aspecifikus immunstimulans (lentinan intravénásan).

és flavon-C-glikozidok. a herba enyhe diureticum. – BRASSICACEAE kerti zsázsa Lepidii sativi herba = Nasturtii hortensis herba Nasturtii hortensis semen Honos É-Afrikában.) Iljin] szekliceimola Leuzeae rhizoma cum radicibus Honos Távol-Keleten.: Rhaponticum carthamoides (Willd. illóolaj (diallildisulfid).5 m magas félcserje. Elegendő terméshozama a 3. 4. Leonurus lanatus (L. furano-labdan típusú diterpén leosibiricin és leosibirin. Lepidium campestre (L. Hatóanyag: glikozinolát. – BRASSICACEAE mezei zsázsa Thlaspeos semen Honos Európában. alvászavar esetén különösen jótékony. Leuzea carthamoides DC. flavonoid.) Levistici herba Levistici folium Levistici fructus Levistici aetheroleum (gyökérből) . – ASTERACEAE [syn. galeopsinok.és mustárpótló. Ny-Ázsiában. nyomokban illóolaj (mono. Lepidium sativum L. homoorientin. Torma. Hatóanyag: flavonol. Letisztítás. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton. Legelőkön. Magját 60 cm sortávolságra. procyanidin Alkalmazás: diureticum veseelégtelenség. gyorsan szárítják (beszáradás 5:1).vagy kétéves. orientin. nyomokban illóolaj Alkalmazás: vizelethajtó. vitexin. szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. vitaminpótló. flavonoid. étvágyjavító. Lespedeza capitata Michx. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adaptogen. magban még benzil-izotiocianát. – FABACEAE bokorhere Lespedezae herba Honos USA és Kanada keleti partján. júniusban virágzik. továbbá diterpén marrubiin. lespidin (kempferitrin). spasmolyticum. szívtáji. ízjavító (salátának. ízesítőnek). nyálka-poliszaharid Alkalmazás: frissen antibakteriális.) R. egyéves lágyszárú. nephrosclerosis esetén. antihypertensivum.. Magyarországon termeszthető. cholagogum. 1. neurotikus panaszok. saponaretin. A 3-4 éves gyökeres gyökértörzset szeptemberben. kvaterner amin szinapin. Májusban. Kb.Forrás: http://www. Európában termesztik. cserzőanyag. a magból olaj nyerhető. fenolkarbonsav. Hatóanyag: főleg a gyökérben jelentős mennyiségű ekdiszteroid (főleg hidroxi-ekdizon). októberben szedik ki. Szibériában. Br.5-3 cm mélyre vetjük. 15% zsíros olaj. erősíti a stressztűrést. emésztést elősegítő. reuma ellenes.) Pers. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban étvágyjavító. – LAMIACEAE gyapjas gyöngyajak Leonuri lanati herba = Ballotae lanatae herba Honos Szibériában. Levisticum officinale Koch – APIACEAE (orvosi) lestyán Levistici radix (Ph.hu Hatóanyag: iridoid ajugol (= leonurid). Hatóanyag: glikozinolát (glükotropeolin). VIII. A leveleket vagy a hajtást bimbós állapotban gyűjtik és gyakran forgatva. Eur. az anyagcserét élénkítve csökkenti a testi és szellemi fáradtságot.és szeszkviterpének) Alkalmazás: enyhe sedativum. cserepekben házi zöldségként is. kb. Indiai-szubkontinensen. Ph. Nálunk termeszthető. ajugosid. szaponin. lágyszárú. Egy. évtől várható. kisebb méretű ládákban. diterpén. Ny-Ázsiában. Kaukázusban. húgyúti betegségekben gyógyszerek formájában. mosás és feldarabolás után szellős helyen szárítható (beszáradás 3:1). Nálunk nedvesebb termőhelyeken kultúrába vehető. 1. Évelő lágyszárú. galiridosid. kempferol-glikozid.doksi. Hg.

kedvelt dísznövénye. késő ősszel fagy alá vetik. stomachicum. antigonorrhoeicum. poliin (falkarindiol) Alkalmazás: diureticum. Júliusban. Nálunk termeszthető. pollenben flavonoid.) Lini seminis farina (Ph. ligustilid. phellandren.) = Lini placentae farina Lini oleum (Ph. Hatóanyag: kb. Ph. Gyökérzetét 2-3 év múlva ősszel vagy tavasszal szedik ki. Linum catharticum L.és bracteatin-glikozid. 70%-a alkil-phthalid. Ny-Ázsiában. K-USA-ban. . Hatóanyag: kumarin. Hg. Áttelelő vagy kétéves lágyszárú. augusztusban virágzik. DK-Európában. 4. ősi rokonfajokból jöhetett létre Európában.doksi.. tyúkszemre teszik.hu Honos Ny-Ázsiában (Iránban). máj. Homeopathia. ritkán többéves lágyszárú. Ph. Hg. fenolkarbonsavak. cserzőanyag. ligusticum-lakton. – APIACEAE [syn. terpinen. D-Európában. Eur. pectolinarin). világszerte termesztett egyvagy kétéves lágyszárú kultúrnövény. kvercetin-glikozidok Alkalmazás: diureticum. Linum usitatissimum L. száraz helyen szárítják (beszáradás 4:1). mérsékelt égövi Ázsiában. butil-phthalid. Ligusticum sinense Oliv. Hatóanyag: monomer alkil-phthalidok (ligustilid. psoralen).Forrás: http://www. gumianyag Alkalmazás: népi gyógyászatban diureticum. carminativum. a magyarság régi. Kertekben népszerű. gyanta. Készítményei mérsékelik a trombocita-aggregációt. szitoszterol. pektin. 4. tetrametilpyrazin Alkalmazás: dismenorrhoea. Hg. senkiunolid). reumás bántalmak esetén.6-1% illóolaj (kb. más flavonoid (pectolinarigenin. myrcen). pinen. Kaukázusban.és epebántalmakban. epe. anthelminticum. Homeopathia. Évelő lágyszárú. aranyeres csomóra. senkiunolid. Ph.vagy kétéves. – ASTERACEAE fűzéres díszcsorba Liatris spicatae rhizoma Honos K-Kanadában. kevés illóolaj.: Ligusticum chuanxiong Qiu et al. görcsös menstruáció. cnidilid. 14% nyálka-glucomannan. mannit.) Willd. camphen. angina pectoris. Eur. Hg.) Honossága vitatott. pirrolidinochinazolin alkaloid peganin. Hg. bergapten. – LILIACEAE fehér liliom Lilii (albi) flos Lilii (albi) petala Lilii (albi) bulbus Honos Ny-Ázsiában. VII. cianogén glikozid Alkalmazás: laxans. Linariae herba Honos Európában. Hatóanyag: lignan-lakton linin. Liatris spicata (L. árokpartokon országszerte gyakori. auron aureusin... Linaria vulgaris Mill. Gyomtársulásokban. VIII. értágítók. Letisztítás és mosás után szellős. 1% flavon-glikozid linarin. laxans. Hatóanyag: kb. furokumarinok (umbelliferon. VII. fejfájás. VII. poliin.és húgykő oldódását elősegíti. karotinoid Alkalmazás: népgyógyászatban külsőleg kelésre. Fűszer. Homeopathia. É-Afrikában.] szecsuáni medvegyökér Ligustici sinensis rhizoma Honos Kínában. Homeopathia. Helybe vetéssel szaporítják. kumarin. – LINACEAE házi len Lini semen (Ph. Európában dísznövény. – LINACEAE béka len Lini cathartici herba Honos Európában.) Lini oleum virginale (Ph. akárcsak a virágzáskor gyűjtött levelet (beszáradás 5-6:1). igen régóta. – SCROPHULARIACEAE (közönséges) gyujtoványfű. diureticum. Egy. illóolaját és levelét a konzerv. így butil-phthalid. VIII. Hatóanyag: gyökérben 0. emmenagogum. külsőleg aranyér gyógyítására.és likőripar is használja. Lilium candidum L.

sztahióz Alkalmazás: külsőleg emolliens. koleszterin. Száraz. Lithospermum officinale L. 30-45% zsíros olaj. Egyes készítmények formájában dohányzást leszoktató. párakötésként enyhén fokozza a vérellátást.2-0. shikimisavval. Lithospermum arvense L. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: alifás alkohol.05% alkaloid muyrapuamin. csakis orvos adagolhatja. ciklusos nona. Lobelia inflata L. metilheptanon. Hatóanyag: 0. Lobaria pulmonaria L. 3% zuzmósav (stictinsav. lignan pinoresinoldiglükozid.) Lithospermum purpureo-coeruleum L. szterolok. nyálka-poliszaharid. Liquidambar orientalis Mill.5% cianogén glikozid (linustatin. Hatóanyag: 17-20% zsíros olaj. Homeopathia. sabinen Alkalmazás: illatszeripar.1-1. (Ugyanerre használható az útszéli gyomtársulásokban gyakori mezei gyöngyköles. Hatóanyag: citral. később gazdagon indás. mérgező. immunrendszer erősítésére (rákprevencióra). 25% fehérje. Száraz tölgyeseinkben.hu Hatóanyag: 3-19% nyálka-poliszaharid (semleges és savas komponenesek). szterolok Alkalmazás: tonicum.) Pers. – BORAGINACEAE erdei gyöngyköles Lithospermi repentis herba Honos Közép-Európában. gyrophorsav). herbája.Forrás: http://www. – LAURACEAE Aetheroleum Litseae cubebae Honos Kínában. gyanta. továbbá meso-lobelanin. mészkedvelő tölgyesekben található. antiparasiticum. Hoffm. aphrodisiacum. 25% nyersrost. lignan secoizo-lariciresinol-diglükozid. meso-lobelanidin és piperideinek) Alkalmazás: lobelin légzésizgató. cserzőanyaggal) Alkalmazás: antisepticum. egyéves lágyszárú.doksi. A Középhegységben viszonylag gyakori. kis termetű. szaponin lupeol. emiatt bőrpuhító. bronchodilatator. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén. Ázsia mérsékelt égövi tájain. Indiai-szubkontinensen. Indokínában. Illatszeripar. – STICTACEAE tüdőzuzmó Lobariae pulmonariae lichen Honos szerte a Földön. neolinustatin. kenhető borogatószer (kataplazma) égési sebekre. Kelet-Ázsiában. a Földközi-tenger környékén termesztett fa. érelmeszesedés lassítására. – BORAGINACEAE kőmagvú gyöngyköles Lithospermi semen = Milii solis semen Honos Európában. kovasav. fruktan Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. fruktan. Litsea cubeba (Lour. epifiton. Lenlisztből készített. évelő.5% piperidin alkaloid (főleg lobelin. . 0. ezek aglükonjai a lotaustralin és linamarin). hűsítő. polifenol. szterolok és triterpének. gyógyszerként vegetatív ganglion-izgató hatása miatt megakadályozhatja a légzésbénulást intravénásan adagolva. viaszalkohol. telephorsav. Liriosma ovata Miers. kivont olaja száraz bőr ápolására. Hatóanyag: kb. kalcium-karbonát. – HAMAMELIDACEAE keleti ámbrafa Liquidambaris orientalis balsamum (= Styrax depuratus) Honos Ny-Ázsiában (Kis-Ázsiától Szíriáig).és oktapeptid Alkalmazás: mag sok folyadékkal egészben lenyelve enyhe laxans.és hólyagbántalmakban. enyhíti a reumás fájdalmat. Indiai-szubkontinensen. limonen. Hatóanyag: “storax” balzsam (gyanta sok szabad és kötött fahéjsavval. – OLACACEAE Muira-puama lignum Honos Brazíliában. ekcéma és furunculus ellen. – LOBELIACEAE lobélia Lobeliae (inflatae) herba Lobeliae semen Honos É-Amerikában. bokorerdőinkben elég gyakori évelő lágyszárú. styrennel.

nemesített. Homeopathia. kábítószerként is használják (pl. sokfelé elterjedt. lágyszárú.: Lycium halimifolium Mill. temulentin. – CAPRIFOLIACEAE jerikói lonc Lonicerae flos Lonicerae folium Honos DK-Európában. drasztikus hashajtó. anhalidin. a magból olajat nyernek.: Luffa cylindrica M. – SOLANACEAE [syn. bokorerdőkben szórványosan. hordenin. kovasav Alkalmazás: korábban fájdalomcsillapító húgyúti. Hatóanyag: kb. temulin).vagy kétéves. – FABACEAE sárga csillagfürt Lupini lutei herba Lupini lutei semen Honos Mediterráneumban. továbbá izokinolin-típusú alkaloidok (pl. lophotin).hu Lolium temulentum L. Spartein ganglionbénító. Hatóanyag: magban 1-1. pellostin. lágyszárú. de szórványosan. lupanin. az előbbi szaponinokon kívül gypsogenin. Kerti dísznövény. diaphoreticum. zsíros olaj.Forrás: http://www.] ördögcérna .) Coult. gyógyszerek formájában adagolható. vértisztító.. berteroin) Alkalmazás: mint mustár. Hatóanyag: kb. orvosi felügyelettel szívelégtelenség kezelésében. cserzőanyag. Európában sokfelé telepítik. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. Lonicera caprifolium L. főleg lunarin. Egyéves. Hatóanyag: cucurbitacin B. N-metil-mescalin. bükkösökben. anhalonin. Üvegházi telepítésre alkalmas kaktusz. Lupinus luteus L. A fő alkaloidok (lupanin. anhalamin. Lunaria annua L. numismin.8% kinolizidin és piperidin alkaloid (spartein. meszkalinkaktusz Lophophorae williamsii stipes Honos Mexikóban. Ny-Ázsiában. gypsogenin-lakton. Lophophora williamsii (Lem. Homeopathia. 5% protoalkaloid mescalin. A D-Dunántúlon helyenként megtalálható szurdokerdőkben. fenol-glikozid. USA középső részének déli területein. Kaukázusban. – CACTACEAE pejotl. luteolin). matrin). – BRASSICACEAE kerti holdviola Violae lunariae semen Honos DK-Európában. – CUCURBITACEAE [syn. keményítő. Hatóanyag: alkaloid (perlolin. Ázsiában. továbbá alkil-izotiocianátglikozidok (pl. Herbából vagy magból a spartein kinyerhető. menstruációs panaszok esetén.doksi. peyotin. központi idegrendszeri hatása miatt hallucinogén. sokfelé elterjedt. Egyéves lágyszárú. kozmopolita. Luffa aegyptica Mill. Homeopathia. mescalin). Országosan elterjedt. főleg szántók gyomtársulásaiban.] szivacstök. magban kb. Herbában lupanin-fenolkarbonsav-észterek.vagy kétéves lágyszárú. luffatök Luffae cylindricae fructus Luffae cylindricae semen Honos trópusi Afrikában. szterolok Alkalmazás: termés leve diureticum. flavonoidok (pl. 5 m magasra is megnövő cserje. lupinin. peyoglutam) Alkalmazás: terápiás adagban. egyéb alkaloid (pl. lophophorin. Magyarországon homokos területeken termesztik. glücoputranjivin. alkaloidszegény fajtái takarmányt szolgáltatnak. szaponin (lupeolglikozidok) Alkalmazás: mag kávépótszer. Egy. peyonin. főként szárazabb tölgyesekben. Lycium barbarum L. spartein) inszekticidek. N-formil-mescalin stb. egyéb triterpénszaponinok (oleanolsav-glikozidok). lunaridin. Hatóanyag: szaponin. 20-30% szénhidrát. Roem. 1% peptid-alkaloid. 20% zsíros olaj. néha elvadul. loliin. peyophorin. Egy. – POACEAE szédítő vadóc Lolii temulenti fructus (= semen) Honos Mediterráneumban. glücocochlearin. Országosan elterjedt. részben honos. luteolin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum.

Homeopathia. triterpén (cycloartenol. Homeopathia.doksi. flavonoid. a Dunántúlon szórványosan. Lycopersicon esculentum Mill. tölgyesekben.1-0. solasodin). fiatal lucosokban.5% flavonoid. immunmodulans kivonatok. nyíres-fenyérekben. szterolok. a spórában zsíros olaj. de sokszor kivadulva terjed. érelmeszesedésgátló. 2-2. aminok. 5-6% cserzőanyag. herniarin.) óriás pöfeteg Lycoperdonis fungus Honosak Közép-Európában. lycoclavanin). tonicum. szaponin. adstringens. É-Amerikában. Földközi-tenger környékén. ennek ellenére dohányzás leszoktatására és alkohol elvonókúrára is kipróbálják. fenolkarbonsavak. A spóra különleges hintőpor. – SOLANACEAE paradicsom Lycopersici herba Lycopersici fructus recens Honos D-Amerikában. szterolok. lycodolin (és több más társalkaloid). gyógyszerek formájában. Középhegységben több helyen. cycloeucalenol. bergapten) Alkalmazás: nyers termés frissen vagy konzerválva vitamindús élelmiszer. Mérgező hatása miatt belsőleges használata fokozott óvatosságot igényel. Hatóanyag: szterolok. cholin. aminosavak. illatanyagok (aldehidek. Antioxidáns. világszerte termesztik. triterpének (episerratriol. flavonoid. nálunk különösen kerítéseket borít. – LYCOPODIACEAE kapcsos korpafű Lycopodii herba Lycopodium (= Lycopodii spora) Cirkumpoláris. főleg lycopin). aminosavak és aminok. Lycopodium clavatum L. alkoholok). kb.és chrysoeriol-származék). Lysimachia nummularia L. Bogyója tonicum (gyökérkérge is). illóolaj (szeszkviterpén dihidrocyperon. szerves savak. Kínában nagyobb mennyiségben terem. vízi lágyszárú. karotinok. gramiszterol) Alkalmazás: tonicum. rákprevencióban is szerepe lehet. Áttelelő. észterek.és húgyhólyag-betegségekben. Mediterráneumban. Hatóanyag: 0. diureticum. Hatóanyag: karotinoidok. – PRIMULACEAE pénzlevelű lizinka Lysimachiae nummulariae herba . mészkerülő bükkösökben. Calvacea fajok – LYCOPERDACEAE pöfeteg fajok Langermannia gigantea (Batsch: Pers. solavetivon). Évelő lágyszárú. – LAMIACEAE vízi peszterce Lycopi herba Honos Eurázsiában. telepítik. vitaminok. kumarin és furokumarin (pl. tomatin. Lycoperdon fajok. 3% gyanta. Hatóanyag: karotinoidok (pl. Homeopathia. 1-3 m-re növő cserje. Védett. solanidin. Rostk. esculin. Európa többi részén is ritkul. Mocsarakban országszerte elég gyakori. Lycium chinense Mill.4% kinolizidin-vázas alkaloid lycopodin. clavatin.hu Lycii herba Honos K-Ázsiában. Hatóanyag: 0.2% flavonoid (apigenin. A herbában szteroid alkaloid (tomatidin. emmenagogum.Forrás: http://www. fenolkarbonsavak és -depszidek (lithospermsav). ursolsav Alkalmazás: hyperthyreosis enyhébb formáiban. 2-3% cserzőanyag. fehérje. betain (érett termésben nyomokban alkaloid. – SOLANACEAE kínai ördögcérna Lycii chinensis fructus Honos Kínában. Lycopus europaeus L. magban zsíros olaj.2% illóolaj. Hatóanyag: hioszciamin. sok karotinoid) Alkalmazás: purgans. xanthofillok. sárga pigment lycoperdin Alkalmazás: homeopathia.1% kumarin. szterol Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. Levél külsőleg ízületi fájdalmak esetén borogatásként. más tropán-alkaloid. 0. szőrfűgyepekben. 0.

Forrás: http://www. mosás és szárítás után). ÉNy-USA. – BERBERIDACEAE mahónia Mahoniae cortex Mahoniae aquifolii radix Honos K.] virginiai magnólia. Szerte Európában. benne főleg floroglucin-származékok (10-12% rottlerin. cserzőanyag. – MAGNOLIACEAE [syn. 70% zsíros olaj. Nálunk rokonfajait ismerjük jobban (kertekben. Magnolia virginiana L. Évelő lágyszárú.: Rottlera tinctoria Roxb.] kamala Kamala = Malloti philippinensis fructi pericarpium Honos Indiában. cserzőanyag Alkalmazás: homeopathia.és gyökérkérgében alkaloid (berberin. ÉK-Ausztráliában. Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. oxyacanthin. Ny-Ázsiában. bőrfertőzés ellen.) = Salicariae herba Honos Eurázsiában. Macadamiae semen Macadamiae oleum Hatóanyag: magban kb. berbamin). 0. vízpartokon. – PRIMULACEAE közönséges lizinka Lysimachiae vulgaris herba Honos Eurázsiában.: Magnolia glauca L. isocorydin. virágban malvidin. országszerte gyakori mocsárréteken. Hatóanyag: cserzőanyag. Kisebb fa. így Magyarországon is gyakori. Hatóanyag: szár. viasz. 4. Elterülő.és D-Európában. Közép. hármaslevelű makadámdió Macadamia tetraphylla L. külsőleg borogatásként reumás fájdalmakban. D-Kínában és Malajziában. fehérje . főzve.és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: adstringens. Eur. apró növény. Meghonosodott Amerikában is.doksi. flavonoidok. illatos liliomfa Magnoliae (glaucae) flos Magnoliae (glaucae) cortex Honos USA keleti részein. Johns. Hg. a magból olajat nyernek. Hatóanyag: 5-12% cserzőanyag gallotannin. Évelő lágyszárú. Muell.és D-Európában sokfelé ültetik. fenolkarbonsavak.04% illóolaj Alkalmazás: homeopathia.-Arg. VIII. Honosak Ausztráliában. Kaukázusban. Lythrum salicaria L. izorottlerin. cianogén glikozid proteacin (különösen a M. M Macadamia integrifolia Maiden et Betche – PROTEACEAE makadámdió Macadamia ternifolia F.. gumianyag. öblögetőként száj nyálkahártya-gyulladások esetén. – EUPHORBIACEAE [syn. mocsarakban és lápréteken aránylag gyakori. Hatóanyag: 50-80% vörös vagy sárga gyanta.). Mallotus philippinensis (Lam. ternifolia-ban) Alkalmazás: élelmiszer (pirítva. virágban kb. Sri Lankán. nedves réteken. Mediterráneumban. Lysimachia vulgaris L.) Muel. flavon-glikozidok.hu Honos K. Hatóanyag: kéregben főleg alkaloid izokinolin-származék magnolin. Homeopathia. A toktermés ledörzsölt mirigyszőrei szolgáltatják a drogot (szitálás. kerti díszcserje. antidiarrhoeicum. sózva). Évelő lágyszárú.és Ny-Kanada. szaponinok Alkalmazás: diarrhoea. antibakteriális és gyulladásgátló. Több mint 1 m magasra is megnőhet. homorottlerin stb. nedves réteken országszerte gyakori. – LYTHRACEAE réti füzény Lythri herba (Ph. Mediterráneumban. procyanidinek. Mocsaras helyeken. vérzéscsillapító. dysenteria. Homeopathia. Ph. parkokban).

de fajtáit inkább egyéves kultúrákban termesztik Magyarországon. Hatóanyag: 0. Hg. bél. trilobatin. L-hioszciamin. Hg. VII. DAC) = Malvae (neglectae = grandifoliae = vulgaris = parvifoliae) folium Malvae flos (Ph. subsp. Helv. cianogén glikozidok (pl.. a szárítás árnyékban történik (beszáradás 7:1). arabinoglucan.). torokgyulladás esetén. lemosás szükséges. főként gyomos helyeken. 3 cm-es nyéllel gyűjtendők. prunifolia (Willd. torokfájás esetén hurutoldó. Malva sylvestris L. Ph. kevés cserzőanyag. leucoanthocyanidin-glikozidok). kempferol-származékok.) Alkalmazás: régen sebészetben anaestheticum. var. galactan stb. – SOLANACEAE mandragora Mandragorae radix Mandragorae folium Honos DK-Európában. virágban még cyanidin-glikozidok Alkalmazás: felső légútak meghűléses. Élelmiszer.4% tropán-alkaloid (szkopolamin. DAC) Cirkumpoláris. flavonoid-szulfát..] nemes alma(fa) Mali fructus = Pyri mali fructus Vadon termő ősi alakjai honosak Európában (pl. klorogénsav). 8% nyálka-heteropoliszaharid (pl. Manihot esculenta Crantz – EUPHORBIACEAE [syn. Külsőleg felületi sérülésekre. Júniustól késő őszig virágzik. vitaminhiány esetén. főként magházban dihidrochalkon-glikozidok (pl.) Mansf.. floridzin. arabinoglucan. domestica (Borkh. anthocyanidin-glikozidok (főleg malvin) Alkalmazás: élelmiszer (ital) festésére engedélyezett festékdrog. Kábítószer. – MALVACEAE mórmályva Malvae mauritii flos Honos É-Afrikában.. amygdalin) Alkalmazás: nyersen vagy szárítva enyhe antidiarrhoeicum. kevés cserzőanyag. – ROSACEAE [syn. Hatóanyag: kb. A levelek a virágzás kezdetétől. Eur. 20% zsíros olaj. – MALVACEAE erdei mályva Malvae sylvestris flos (Ph.) = Malvae (sylvestris = coeruleae) flos (Ph. cyanidin-. Dyspepsia. Malva sylvestris L. Ha porosak. 4. Egy. alkoholok. az egész termésben fenolkarbonsavak (pl. Pyrus malus L. ÖAB. gyomor. VIII. országszerte gyakori. aminok és észterek... dús levelű. sylvestris (L. floridzin. Egy. Hg. Mediterráneumban. Homeopathia.: Malus sylvestris Mill.: Jatropha manihot L. VII. cukrok. emésztési zavarok. 10% nyálka-heteropoliszaharid (poligalacturonan. Hg. főként gyomtársulásokban. Megfázás.3-0. nyálkahártya-gyulladást csillapító. l cm mélyre. Malus domestica Borkh. antidysmenorrhoeicum. Évelő lágyszárú. VII.és bélhurut kezelésére. gyomor-. antiasthmaticum.vagy többéves lágyszárú. Hatóanyag: gyümölcshúsban 1-2% pektin. A virágok csészével gyűjtendők és hasonlóképpen szárítandók (beszáradás 6:1). törpe szárú. mindenhol közönséges. Ph. M.) Malvae folium (Ph. A virágokat folyamatosan gyűjtik.Forrás: http://www.hu Alkalmazás: féregűző. Gyorsan. Hg. sieboldin). poligalacturonan). – MALVACEAE kereklevelű mályva Malvae folium (Ph. italalapanyag. Vitaminok.) Borkh. Magban kb.. VII. terméshéjban különösen sok és többféle flavonoid (kvercetin-. Mandragora officinarum L.) Honos D-Közép-Eurázsiában.] manióka.és Közép-Ázsiában (M. atropin. Ph. Évelő. mauritiana Thell. mivel rozsdagombára igen érzékeny. ÖAB. kasszáva . Ősszel vagy kora tavasszal vetik 50 cm sortávolságra. Hatóanyag: kb.). Helv.és hólyaghurutos betegségek esetén.) Mill. szellős helyen szárítandó (beszáradás 5:1). M. baccata Borkh.doksi. szerves savak. Ny. Az előbbivel együtt mindkét faj májustól késő őszig virágzik. mandragorin stb. hurutos panaszai. tápióka.vagy többéves lágyszárú. hashajtó. sárosak. Nálunk nem fordul elő. rhamnogalactan. É-Afrikában. Malva neglecta Wallr.). A rozsdagombával fertőzött vagy rovarrágott leveleket ki kell válogatni. Világszerte sok fajtáját termesztik.

. Matricaria recutita L.. – ASCLEPIADACEAE [syn. Hg. lábadozó betegeknek. Hatóanyag: gyökértörzs keményítőben gazdag Alkalmazás: kivont és tisztított keményítő élelmiszer és bevonószer. nedves termőhelyeken gyakori. Ázsia mérsékelt égövi területein. Hg. termesztett állományból akár 2-3-szor is.hu Manihot amylum Honos trópusi területeken. Mészben szegény talajon. Ph. gyomtársulásokban. Hg. Magyarországon egyre jobban ritkuló évelő lágyszárú. kolin stachydrin. Termeszthető. betonicin. kb. expectorans. Közvetlenül virágzás előtt gyűjtik. parlagokon. néhol útszéleken. Ph. Eur. nyomokban illóolaj Alkalmazás: nyálkaoldó. Indiai-szubkontinensen. A kórómentes hajtásokat árnyékban. ÖAB. VII. VII. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1) Hatóanyag: furanolabdan-típusú diterpén-lakton (premarrubiin. gyógyszeripari alapanyag. apigenin. cianogén glikozid (pl. VII. anthocyanidinglikozidok. digitanolhoz hasonló) condurango-glikozidok. linamarin) Alkalmazás: kivont. akonitsav). Kelet-Afrikában is termesztik. Helv.. Ázsia mérsékelt égövi területein. Júniusban. 4. VIII. a termesztetteket inkább speciális kombájnnal). marrubiin). továbbá akár 7% Lamiaceae-cserzőanyag. felső légúti panaszok esetén hurutoldó.Forrás: http://www. marrubiol). Eur. – MARCHANTIACEAE csillagos májmoha Hepaticae fontanae herba Cirkumpoláris. fenolkarbonsavak. Virágzáskor. – LAMIACEAE orvosi pemetefű Marrubii herba (Ph. fenolkarbonsavak Alkalmazás: amarum. É-Afrikában. cholagogum. . Egyéves vagy ősszel kelő. szterolok. Trópusokon sokfelé termesztik.) Rausch. Gyógycukorka készül belőle.) = Chamomillae anthodium (Ph. cukrok. Nemesített fajtáit termesztik.] orvosiszékfű. Ph.. szikes pusztákon gyakori. legelőkön. Marrubium vulgare L. VIII. Homeopathia. Trópusi országokban sokfelé termesztik.) (= flos) Chamomillae cribratum Matricariae aetheroleum (Ph. legelőkön felbukkan. szerves savak (pl. Amarum. áttelelő lágyszárú. Kúszó cserje. taposott gyomtársulásokban. különösen előnyös gyermekeknek. vulgarol. Marchantia polymorpha L. VIII.: Matricaria chamomilla L. Hatóanyag: kb. Marsdenia condurango Rchb. szeptember elején vetik. tisztított és cianogén vegyületektől mentes liszt és keményítő élelmiszer.. 4.. – MARANTACEAE (bermudai) maranta Marantae amylum Marantae rhizoma Honos D-Amerika északi és nyugati területein. 4% keményítő. májustól júniusig virágzik. Maranta arundinacea L. 4. 0.: Marsdenia reichenbachii Triana] kondurángó(cserje) Condurango cortex (ÖAB. de meleg helyen vagy műszárító igénybe vételével szárítják (beszáradás 5:1). Hg. napos déli órákban gyűjtik a vadon termő állományokról (kamillafésűvel.) = Chamomillae aetheroleum (Ph. Hatóanyag: 1-3%-ban keserű szteroid (pregnan-típusú. augusztusban virágzik. egyéb diterpén (peregrinol. Augusztus végén. étvágygerjesztő tonicum. szántókon. DAC) Honos D-Amerika nyugati részén.és luteolin-glucuronidok Alkalmazás: homeopathia.) Matricariae extractum fluidum (Ph. marrubenol. Hg. A tisztított. DAC) = Marrubii albi herba Honos Európában. Hg. Hatóanyag: gumóban keményítő. Chamomilla recutita (L. más triterpének. Ph. Eur.doksi.5% illóolaj. – ASTERACEAE [syn. kamilla Matricariae flos (Ph. stomachicum (akut gastritis vagy krónikus gyomorhurut esetében).) Honos Európában. nyers drogot szellős.

valeraldehid. egyéb szaponinok). belsőleg diureticum. linariifolia Smith. terpenil-valerianal.) Melissae herba Melissae aetheroleum . spasmolyticum. Illatszeripar. szeszkviterpének (aromadendren. szeszkviterpén-laktonok (matricin. fenolkarbonsavak. – FABACEAE kék lucerna.. Árnyékos. medicagensav-. parlagokon. külsőleg borogatás.5% illóolaj (kék színű. fenolkarbonsavak. melilotin). chamaviolin.. 3-6 m magas cserje vagy fa. dissitiflora F. májbetegségek esetén is használatos. utak. kozmetikumként is.és trans-en-in-dicycloéterek). Hasonló éghajlatú országokban termesztik. pinen. Melaleuca leucadendra (L. folyók mentén gyakori. ritkábban illatszeripar. – FABACEAE orvosi somkóró Meliloti flos Meliloti herba (DAC) Honos Európában. flavonoid. világszerte termesztik. VIII. Évelő lágyszárú. méhfű Melissae folium (Ph. fruktan. Népgyógyászati tapasztalatok szerint visszeres.1-0.8% kumarin (kumarin. 7-18 m magasra nőhet. viridifloren. Ázsia mérsékelt égövi részein. felső légúti hurutok és megbetegedések esetén. A 40 cm-nél nem hosszabb. terpineol.) Hatóanyag: levélben kb. Hatóanyag: 0.. glukuronoxilan Alkalmazás: antiphlogisticum. herniarin).) Lam. spathulenol. Gyomtársulásokban. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: szaponin (szójaszapogenol-glikozidok.hu Hatóanyag: 0. 20% γterpinen. Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel – MYRTACEAE ausztrál teafa Melaleucae aetheroleum (Ph. thrombophlebitis. azulen Alkalmazás: antiszeptikus. 4. szántóföldek szélén. myrcen. (Illóolajat szogáltathat a M. VII. expectorans. flavonoidok (apigenin-. fürdő. cadinen) Alkalmazás: baktericid. Illóolaj összetevői: kb. 40 m magasra is megnő. Ph. Illóolaj illatszeriparban. érgyulladás esetén használják. Illatszer. 2% illóolaj.és kozmetikai ipar. matricarin.és bélhurut. Hg. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1 herba. melilotosid. Ph. szájvizek alkotórésze (fog. Hg. Medicago sativa L. pl. Hatóanyag: 50-70% eucalyptol. stomachicum (gyomor. aranyeres bántalmak kezelésére külsőleg borogatás formájában. Ph. egyik legfontosabb termesztett növényünk. Ausztráliában. főleg a mérsékelt égövi területeken. luteolin-. külsőleg reumás fájdalom csillapítására. továbbá α-bisabolol és oxidációs származékai. antiszeptikus. 4. oleanolsav-típusú szaponin Alkalmazás: kivonatait készítmények formájában krónikus vénás elégtelenség. pinen. kajeputfa Cajeputi aetheroleum Honos Malajziában. cis. terpineol. quinquenervia (Cav. oleanolsav bidesmosidok. 10% α-terpinen. Külsőleg bőrgyógyászatban. 60% eucalyptol. a M.Forrás: http://www.) L.) Honos Ausztráliában. Mediterráneumban. Trópusokon termesztik. hederagenin-glikozidok. kvercetin-glikozidok). pinenek.: M. Eur. 5-6:1 flos). L-canavanin (főleg magban) Alkalmazás: csökkenti a vér koleszterin szintjét. legelőkön. fenol coumestrol. carminativum. takarmánylucerna Medicaginis sativae herba Honos Ny-Ázsiában. Melissa officinalis L. – LAMIACEAE orvosi citromfű. Eur. antibakteriális (külsőleg is).3-1. benzilaldehid. – MYRTACEAE ezüstös hangamirtusz. valeraldehid Alkalmazás: szájüreg betegségek kezelése. Melilotus officinalis (L. Malajziában. Májustól késő őszig virágzik. Indiai-szubkontinensen. VIII. fungicid. fogyasztó szerek (készítmények) alkotója. öblögetés formájában).doksi. 40% terpinen-4-ol. Hg.) Blake] niauli(fa). Rendszerint kétéves lágyszárú. Melaleuca viridiflora Solan. széleslevelű teafa Niauli aetheroleum Honos É-Ausztráliában. dezacetilmatricarin). – MYRTACEAE [syn. kumarin (umbelliferon. Mueller és más Melaleuca fajok is. szeszkviterpének. végálló virágos hajtásait vagy a lefosztott virágzatokat gyűjtik. domboldalakon. matricinből képződő chamazulen.és fülfájásra).

geraniol. mecsekifű(tea) Honos Közép-Európában. Évelő lágyszárú. limonen. Hg. – LAMIACEAE déli méhfű Honos szubmediterrán területeken. kávésav. diosmin) . carvomenthon. áttelelő vagy évelő lágyszárú.és légzőszervi bántalmak esetén. USA-ban. apigenin-. thujen stb. 7% cserzőanyag. rozmarinsav. limonen. szaporítható magvetéssel. Évelő lágyszárú. cholagogum.: M. hesperidin Alkalmazás: népgyógyászatban főleg carminativum.: Mentha arvensis L. a szeszkviterpének közül főleg germacren D. flavonoid. thujon. menthofurolakton).hu Honos DNy-Ázsiában. – LAMIACEAE vízimenta. kb. flavonoid (kvercitrin. Mentha longifolia (L. balzsamka Menthae aquaticae folium Menthae aquaticae herba = Balsami palustris herba Honos Európában. bujtással vagy dugványozással. Malajziában. illóolaj-előállítás (“japán borsmenta illóolaj”). Mentha arvensis L. de előfordulhat kultúrából kivadultan is. piperiton. pinen. β-caryophyllen-epoxid). Kanadában. Afrikában. Hatóanyag: 0. de elterjedt Ny-Ázsiában. 60% menthofuran. továbbá flavonoidok Alkalmazás: neurovegetativ eredetű gyomor. hesperidin. klorogénsav. tőosztással. “csökkentett mentoltartalmú mezei mentaolaj” nevű illóolajat. Bimbós állapotban szedik le (lehetséges másodszori vágás is). mentol. terpineol. izomenthon. var. dihidrocarveol). továbbá geranial. Mediterráneumban. piperitonepoxid. piperitonoxid. teája üdítő italként is. eriodiktiol-glikozidok. Évelő lágyszárú. Szórványosan üde tölgyesekben található. Hatóanyag: kb. kumarin. patak menti és ártéri társulások jellemző faja. diaphoreticum. – LAMIACEAE [syn. Mentha canadensis L. Termeszthető. cineol. neral.05-0. nálunk mediterrán reliktum. Mediterráneumban. Júniustól szeptemberig virágzik. pszichovegetativ szívpanaszok és dysmenorrhoea esetén. mocsarakban.doksi.3% illóolaj (30-40%-a citronellal.2% illóolaj (pulegon. 4-7% Lamiaceae cserzőanyag. menton). Melittidis herba Hatóanyag: cserzőanyag. Kínában. nerol. Gyermekeknek felső légúti megbetegedésekben. Amerikában. phellandren. spasmolyticum. Eur. melyben a mentol elérheti a 80%-ot. menthylacetát. triterpének. Forráslápok.] nagyvirágú méhfű. – LAMIACEAE lómenta Menthae longifoliae herba Honos Eurázsiában. Melittis melissophyllum L. továbbá linalil-acetát. 4.VIII. Hatóanyag: kb. pulegon. 1% illóolaj (carvon. Alkalmazás: carminativum. Külsőleg fürdőbe.] kínai (japán) menta Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Ph.és bélpanaszokban. majd szellős helyen vagy műszárítóval szárítják (beszáradás 5-6:1 folium. [syn.) Honos K-Ázsiában. Melittis carpatica Klok. mentolt részben eltávolítva nyerik a hivatalos. Áttelelő vagy évelő lágyszárú. luteolin-. Indokínában. a Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben helyenként előfordul. mentol. – LAMIACEAE mezei menta Menthae arvensis folium Cirkumpoláris. kevés illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban emésztő. Mentha aquatica L.. piperascens Malinv. santen. diaphoreticum. menthofuran. Inkább az Alföldön fordul elő üde gyomtársulásokban.8% illóolaj (kb. 4:1 herba). alig található mészkedvelő tölgyesekben. 35% linalool.) Nath. továbbá menthon. készítmények formájában herpesvirus-fertőzés tüneteinek enyhítésére. Mediterráneumban. Ph.és lápréteken gyakori. palántaneveléssel. fejfájásra.Forrás: http://www. 0. Kaukázusban. Alkalmazás: mint borsmenta. nedves mocsár. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj.3-0. főleg fenolkarbonsav-származékok. Hatóanyag: 0. acacetin-. grandiflora Sm.

borsmenta Menthae piperitae folium (Ph. A jó állapotban lévő ültetvényeket 3-4 évig is termesztésben lehet tartani. laza és középkötött talajú szántók. VIII. Eur. rubescens = Mitcham-típusúak) ismertek. szívlevél Mentzeliae herba Honos D-Amerikában. nyomokban illóolaj Alkalmazás: teltségérzés.) = Menthae spicatae folium Menthae crispae aetheroleum = Menthae spicatae aetheroleum Bizonytalan. Hatóanyag: 1-2% illóolaj (kb. piperitenon stb. világszerte termesztik. aquatica X M. Első vágását a virágzás kezdetén. rágógumi. Évelő lágyszárú. Júliustól szeptemberig virágzik.és szagjavító. cukorka stb. 50% mentol. rágógumi. Ph. íz. lágyszárú. szájvíz. stomachicum. étvágygerjesztő. étvágytalanság esetén. népgyógyászatban reuma és láz esetén. dihidrocarveol. Mentha x piperita (L.5% illóolaj (kb. gentianidin. gükozil-mentzefoliol.doksi. fajhibrid eredetű. kevés monoterpén-alkaloid (gentianin. Ny-Ázsiában. VIII. továbbá carminativum.) Bizonytalan eredetű hibrid.) = Trifolii fibrini folium (Ph. a másodikat szeptember végén. Importdrog. évelő lágyszárú. menthiafolin). Üzemi szinten nem termeszthető. hengeres gyökértörzzsel. október elején végzik.) Alkalmazás: népgyógyászatban máj. 0. Kb. flavonoid Alkalmazás: stomachicum anorexia esetén. Tőzeges lépréteken. illetve a szártól lefosztott leveleket szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1). rozmarinsav. convar. Júliustól őszig virágzik. VII. gastritis és gyomor-bélhurut kezelésére akár kúraszerűen. továbbá menthon. K-Kanadában. Hatóanyag: secoiridoid-glikozidok (dihidrofoliamenthin. Ph. vízi lágyszárú. Vegetatív úton. – EUPHORBIACEAE egynyári szélfű Mercurialis (annuae) herba Honos Európában. VIII. gentialutein. 4. Kaukázusban. metoxi-flavonok. carminativum. spicata) alakulhatott ki.). Illóolaj lepárlásra járva szecskázóval takarítják be. szubarktikus Amerikában. alkalmas akut és krónikus gastritis és enteritis kezelésére is. Mentha pulegium L. – MENYANTHACEAE vidrafű Menyanthidis trifoliatae folium (Ph. Zöldszárú változatai (f. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. VII. pallescens) mellett lilás árnyalatú változatai (f. Hg. Kozmetikai ipar (fogkrém). Hatóanyag: kb. émelygés. Hatóanyag: iridoid (mentzelosid. Illóolaj-gyártás. közel fél m-re is megnő. fűszer. gentiatibetin). illatszer). kumarin (pl. Mentzelia cordifolia Dombay – LOASACEAE anguraté. izopulegon. menthan stb. scopoletin). . Eur. Mediterráneumban. Hg. Ph. 80% pulegon. amarum. adstringens.. üdítő. 4. ételízesítő. főleg Peruban. A Dunántúlon és az Alföldön mocsárréteken elég gyakori. flavonoid. továbbá limonen.. Hg. Hg. gyomorégés. mocsaras termőhelyeken él.és É-Európában.). Hg. Vegetatív úton szaporítható. iridoid loganin. VII. 20% menthon.Forrás: http://www.) Huds. fél méteres félcserje. piperiton. tarackjai révén vagy gyökeres sarjhajtásokkal szaporítható.. Menyanthes trifoliata L. Ph. cserzőanyag Alkalmazás: levél főként aromaticum. menthil-acetát.. cholagogum. annyira kiritkult.hu Alkalmazás: antiseptikus. abortivumként is. egyéb menthil-észter) Alkalmazás: spasmolyticum. likőr. Mercurialis annua L. útszélek gyomtársulásaiban. mentzefoliol. – LAMIACEAE borsosmenta. 4.. Hg. pinen. Évelő. A hajtást.és epebetegségekben. hogy Magyarországon szigorúan védett. – LAMIACEAE csombormenta Pulegii herba = Menthae pulegii herba Pulegii aetheroleum = Menthae pulegii aetheroleum Honos Eurázsiában. 50-60% carvon. élelmiszeripar (fűszer. Egyéves. Eur. őseiből (M. 7-chlorodeutziol). Szibériában.8-2. inhalálásra is. Hg. évelő lágyszárú. Mentha spicata L.) Menthae piperitae aetheroleum (Ph. Régóta termesztett. crispa(ta) (Benth. – LAMIACEAE fodormenta Menthae crispae folium (Ph. VII. Kozmetikai és illatszeripar (fogkrém. Ph.) Honos Közép. Nálunk szórványosan fordul elő.) Mansf. A virágos hajtást vagy a leszedett leveleket szellős helyen vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1).

Monarda punctata L. levélben momordicin. rumphii (Willd. carminativum.és bélhurut. izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: enyhe laxans és diureticum. antipyreticum. dysmenorrhoea esetén. Momordica charantia L. – CUCURBITACEAE balzsamuborka. cymen). Évelő lágyszárú. Mart.3% illóolaj. 40% zsíros olaj. – CUCURBITACEAE vörös méhbalzsam Monardae didymae flos Monardae didymae herba Honos É-Amerika keleti részén (főleg USA-ban). gyanta. stimulans. gyantasavak. kb. Indiai-szubkontinensen.és Közép-Európában. bevonó anyag. sokfelé megtalálható DK-Ázsiában. emeticum. – EUPHORBIACEAE erdei szélfű Mercurialis perennis herba Honos Európában. – APIACEAE medvekapor Mei radix Honos DNy.) C. termésben lycopin és lutein. – ARECACEAE [syn. luteolin. lycopin. karotin. levélkivonat antidiabeticum. Homeopathia. 0. szterol.1-0. népgyógyászatban külsőleg ekcémára. Homeopathia. kólika. stomachicum. Mercurialis perennis L. – CUCURBITACEAE pettyes méhbalzsam. Európában ritkán aromaticum. Momordica balsamina L. fructus Papari folium (= Pandipanae herba) Honos Afrikában. Arab-félszigeten.3% illóolaj (linalool. Évelő lágyszárú. vitaminok Alkalmazás: levél emeticum. Gyomor. termés stomachicum. Malajziában. ocimen. carvacrol stb. Indiában. magban kb. antipyreticum. Hatóanyag: 0. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: táplálék. amenorrhoea. Kínában. 30% keményítő.3% illóolaj (carvacrol. termés és levél anthelminticum. Hatóanyag: alkaloid momordicin. diureticum. Ausztráliában. Indokínában. pektin. linalilacetát. Skóciában termesztik. gumianyag. Megtalálható DK-USA-tól Peruig.Forrás: http://www. Nálunk nem fordul elő. flavonoidok Alkalmazás: Amerikában teapótszer. 1% szaponin. még kempferol-3-rutinozid Alkalmazás: mint előbbi. Mediterráneumban. Metroxylon sagu Rottb. de főleg homeopathia. virágban 0.és bükkelegyes üde erdőkben. 15% kovasav. tonicum.: M. aromaticum. purgans epebaj.doksi. szterolok. Hatóanyag: kb. a levélben akár 1. Hatóanyag: mint az előbbi. ursolsav. timol. balzsamkörte Momordicae semen. szaponin.).8% illóolaj. Homeopathia. flavonoid (pl. Ausztráliában. emmenagogum. limonen. amerikai lómenta Monardae punctatae folium . Homeopathia. camphen. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyán. kertekben nálunk is megtalálható. mag anthelminticum. virágban karotin Alkalmazás: stomachicum. Magban zsíros olaj. Meum athamanticum Jacq. Tönkjéből nyerik a keményítőt. Monarda didyma L.hu Hatóanyag: metil-amin (mercurialin). – CUCURBITACEAE balzsamalma Papari folium Momordicae fructus Honos Afrikában. valamint kumaroilpelargonidin monardein és más flavonoid-glikozidok. Európában több országban dísznövényként telepítik. termés drasztikus hashajtó. 5-hidroxi-triptamin.] szágópálma Sagi amylum Honos Malajziában. Hatóanyag: termésben momordicin. kb. pinen. hurut esetén. Évelő lágyszárú.

– MYRICACEAE viaszbogyó.) Pers. Nálunk is gyakori fa. myrcen. Szintén kertekben néhol megtalálható.Forrás: http://www. főként emmenagogum. néha utak mentén telepítve. Kétéves lágyszárú.1% alkaloid benzylamin (moringin). cineol. 2% pektin. Hatóanyag: a hüvelyfal szőrében serotonin. Homeopathia. színanyag. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag. limonen. – MORACEAE fehér eperfa Mori folium Honos Kínában. Kisebb termetű. maritima-ban 1-3% illóolaj (20% timol.és Ny-Indiában. carminativum. Hazánkban is sokfelé megtalálható. Hatóanyag: var.) DC. – MORINGACEAE lóretekfa Moringae radix Moringae semen Honos K-Indiában. Hatóanyag: gyökérkéregben cserzőanyag.és K-Ázsiáig.hu Honos É-Amerikában. cyanidin-3-glükozid Alkalmazás: levél antidiabeticum. ehető. camphen. 10% szaharóz és invert cukor. lágyszárú futónövény. ugyanennyi cineol. viaszcserje Myricae ceriferae cortex Honos É-Amerikában. glükotropeolin). sokfelé telepítik. phellandren. ellagsav. Myrica cerifera L.. mérsékelt éghajlatú területeken sokfelé ültetik. p-kumársav. spasmolyticum. caryophyllen). calamenen. díszítő is. a magolaj (Oleum Moringae = Oleum Behen) táplálék. szterol. Kb. Moringa oleifera Lam. keményítő. Morus nigra L.doksi.] bengáli bársonybab Mucunae prurientis pericarpii pili = Stizolobii setae Honos K. Mucuna pruriens (L. diureticum. cymen. Morus alba L. kb. – MORACEAE fekete eperfa Mori nigrae folium = Mori folium Mori nigrae fructus Honos DNy-Ázsiában. Myrica gale L. Alacsonyabb bokor vagy fa. kvercetin Alkalmazás: dysenteria ellen. kozmetikum. Kisebb vagy közepes méretű fa. szerves és aminosavak. Dolichos pruriens L. Országszerte réteken. továbbá pinen. kb. utilis (Wall. emeticum. limonen. expectorans. myricetin. spasmolyticum. Myosotis arvensis (L. gumianyag. K-Ázsiában. 1 m-es illatos cserje. Homeopathia. szerecsendió(fa) Myristicae semen Macis (= Macidis flos) . rozmarinsav Alkalmazás: homeopathia. kolin Alkalmazás: bélféreghajtó cukorsziruppal vagy mézzel keverve. var. reuma ellenes.4-0. legelőkön gyakori. – MYRISTICACEAE (valódi) muskátdió(fa).) Hill. Hatóanyag: mindkét faj levelében 2-6% rutin. Hatóanyag: gyökérben glikozinolátok (pterygospermin. Termésben kb. – BORAGINACEAE parlagi nefelejcs Myosotidis arvensis herba Honos Európától É. cymen) Alkalmazás: mint előbb. kevés illóolaj Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. évelő lágyszárú. Trópusokon termesztik. myricinsav. Timol állítható elő belőle. Hatóanyag: levélben 0.7% illóolaj (pinen. Közép-Amerikában. antiparasiticum. magban kb. albumin. terpinen. gyökérkéregben 0. Illóolaja toxikus. csípős gyanta. 36% zsíros olaj Alkalmazás: gyökér stimulans.) Baker – FABACEAE [syn. É-Amerikában is megtalálható. heptanal. proteáz mucunain. cadinen. Egyéves. népgyógyászatban májerősítő. keringésjavító tonicum. trópusokon termesztik. rutin. édes gyümölcse (mindkettőé) enyhe laxans. stomachicum. más flavonoidok. copaen. Karib-szigeteken. Myristica fragrans Houtt. Stizolobium pruriens (L. – MYRICACEAE illatos viaszbogyó Myricae galae herba Honos Európában.

dimetilantranilát. kb. metilantranilát. ritkán elvadulhat. eugenol. dipenten.és fogápolókban. Ny-Ázsiában.5% illóolaj (pinen. expectorans.: Myroxylon toluifera Klotzsch] tolubalzsam Balsamum tolutanum (Ph. Örökzöld cserje. ulcus cruris. 5-7% elemicin. vanillin. Myrtus communis L. 13% myristicin. metilcinnamát. Myroxylon balsamum (L. limonen és pinen). magköpenyben akár 15% illóolaj. Benne monoterpének (pinenek. Hatóanyag: balzsamban 50-70% illóolaj (cinnamein: 25-40% benzil-benzoát. 0. VIII. chavicol-metiléter. 20% myrtenol. benzilalkohol.) = Peruvianum balsamum Balsami peruviani aetheroleum = Peruviani balsami aetheroleum Honos Mexikóban. genuinum Baill. benzilbenzoát) Alkalmazás: emeticum. Ph. lignanok (furanoid fragransinok. Illatszeripar. – MYRTACEAE (közönséges) mirtusz Myrti folium Myrti aetheroleum Honos Mediterráneumban. Ph.) Harms var. eucalyptol Alkalmazás: aromaticum.) Honos Malajziában.Forrás: http://www.. Hg. illatszeripar.. nagy adagban hallucinogén. safrol stb. 4. fahéjaldehid. Hg. Élelmiszeripar (pl. cukorka. Eur. rágógumi. fagyás. továbbá fenol és aromás éterek. hypochondria. Nálunk kerti dísznövény. VIII. – AMARYLLIDACEAE fehér nárcisz Honos DK-Európában. Hatóanyag: levélben 0. – AMARYLLIDACEAE .. szeszkvi. Eur. Közép-Amerikában. benzofuranoid fragransol C) Alkalmazás: kis adagban neurosis (hisztéria. Hg. gyanta (fahéjsav.2 m magas.). geraniol.. aranyér) kezelésében. továbbá ánizsaldehid. évelő lágyszárú. 15 m magas fa.) Scop.). kb. évelő lágyszárú. – APIACEAE illatos mirhafű Myrrhis odoratae radix Myrrhis odoratae herba Honos Közép. Hg. Kb. indol. fejfájás stb. tériszony. fahéjsav. Ph. Eur. 20 m magasra is megnövő. nerol.doksi. örökzöld fa. vanillin stb. Myrrhis odorata (L. neolignanok (bis-arilpropanoid myristicanolok. továbbá 3-5% nerolidol. Balzsam és illóolaj haj. fumársav Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. metilbenzoát. Narcissus pseudonarcissus L. nálunk nincs a természetes flórában. N Narcissus poëticus L. mono-. dysmenorrhoea esetén.: Myroxylon pereirae Klotzsch. VIII. illatszeripar (a virág illata nem annyira erős). hasonló éghajlaton sokfelé termesztik. Hatóanyag: illóolaj (linalool. 75-80% gyanta (toluresinotannol benzoesav. külső paraziták ellen. 4. Hatóanyag: illóolaj (főként anetol. Myroxylon balsamum (L..és D-Európában.) = Tolutanum balsamum Honos Közép-Amerikában. Rágógumi-.és likőripar. balsamum (= var. Illatszeripari adalék. adstringens.) – FABACEAE [syn. Hatóanyag: magban 5-16%.és triterpének Alkalmazás: expectorans bronchitis és köhögés esetén. 4. VII. kozmetikai és illatszeripari anyag. pereirae (Royle) Harms – FABACEAE [syn. D-Amerika nyugati és északi részein.és fahéjsavészterei). Toluifera pereirae Baillon] perubalzsam Balsamum peruvianum (Ph. csokoládéízesítő). stomachicum. 10-25% benzil-cinnamát.és benzoesavészterek) Alkalmazás: antiszeptikus külső sérülések (pl.1-0. Hatóanyag: 7-8% cinnamein (benzoesav-benzilészter és fahéjsav-benzilészter). petroselinsav.hu Myristicae fragrantis aetheroleum (Ph.) Harms var. sabinen. továbbá benzoesav. Ph. Élelmiszer. diaril-nonaoid malabaricon C). bronchitis kezelésére.5-1.

hu csupros nárcisz Narcissi pseudonarcissi herba Honos Ny-Európában. narciclasin. emmenagogum. tazettin stb. Hatóanyag: 0. izorhamnetin). nornuciferin. Nerium oleander L.Forrás: http://www. de akár fává is megnőhet. sokfelé termesztik. Nasturtium officinale R. szeszkviterpének: calarenol. Ázsia melegebb éghajlatú részein. valeranon. pulegon) Alkalmazás: krónikus bronchitis esetén spasmolyticum. izoliensinin. diaphoreticum. nardol. Dunántúlon ritka.doksi. homeopathia. diureticum. repellens. stomachicum. ismerünk.7% illóolaj (80-95%-a nepetalakton. – APOCYNACEAE leánder Oleandri folium = Nerii folium Honos Mediterráneumban. oleanolsav). szájüreg-betegségek tüneti kezelésére. továbbá epinepetalakton. Évelő vízi növény. továbbá raphanolid Alkalmazás: népgyógyászatban aphrodisiacum. Patak menti növényzetben néhol előfordul hazánkban is. Br. nuciferin. kisebb cserje. flavonoid. Malajziában. Nardostachys grandiflora DC. legyökerező szárú. Indiai-szubkontinensen. – BRASSICACEAE vízitorma Nasturtii (aquatici) herba (= folium) Kozmopolita. carminativum. Közép. Évelő lágyszárú. vegetatív szívbántalom kezelésére) orvosi ellenőrzéssel. 1-2% kardenolid szteroid glikozid (pl. oleandrin. Nepeta cataria L. Kerti dísznövény nálunk is. nepetalsav. Közép-Himalajában. laxans. valeranal. neferin stb.) is termesztik. Hatóanyag: levélben izokinolin-típusú alkaloid “nelumbin” (roemerin.). pronuciferin. Ausztráliában. Magyarországon számos dohányfajtát agrotechnikája kidolgozott. liensinin. szívre ható glikozidjai gyógyszerként (öregedő szív. Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloidok (pl. Hatóanyag: glikozinolát glükonasturtiin. Ny-Ázsiában. . timol. metilcoclaurin. – NELUMBONACEAE indiai lótusz(virág) Nelumbonis nuciferae herba Honos K-Európában. – LAMIACEAE macskamenta Nepetae catariae herba Honos Európában. cserzőanyag. caren. astragalin. armepavin. dihidronepetalakton. elemol. karotinoidok (karotin.] nárdus Nardostachys radix Honos K-Indiában. évelő lágyszárú. adynerin. gyanta Alkalmazás: közepesen erős. Kaukázusban. – SOLANACEAE közönséges dohány Nicotianae folium Honos D-Amerikában. népgyógyászatban vérzéscsillapító. szterol Alkalmazás: enyhe nyugtató (pl. dezacetil-oleandrin. vízben vagy vizenyős helyen élő. virágban flavonoidok (pl. eudesmol. Indokínában. Nikotingyártáshoz a kapadohányt (N. Magas termetű. Hatóanyag: kb. oxoushinsunin. Homeopathia. kámfor.). sokfelé dísznövényként telepítik. évelő lágyszárú. fás szárú. olendrigenin.és Ny-Ázsiában. – VALERIANACEAE [syn. liriodenin. epilepszia. Homeopathia. rustica L. urechitoxin. krónikus bőrbajokban. szaponin (ursolsav. carvacrol. Indiai-szubkontinensen. lycorin. narcissamin. hisztéria esetén). évelő lágyszárú. caryophyllen. Nicotiana tabacum L. jatamansisav. galanthin. Hatóanyag: 0. antidiarrhoeicum. lutein) Alkalmazás: emeticum. gyomtársulásokban helyenként előfordul. Nelumbo nucifera Gaertn.4% illóolaj (pinen. maalien. Évelő. digitoxigenin). angelicin). Heverő. lotusin. neriantin. abortivum.3-0. flavonoidok Alkalmazás: több alkaloid antimitotikus (potenciálisan citotoxikus lehet egyes rákok esetében). humulen.2-0.: Nardostachys jatamansi DC.

ellag. Karib-tenger szigetein. Hatóanyag: 0.4% illóolaj (timokinon.és gallotannin. anatabin). Homeopathia. O. oldja a bronchusgörcsöt is. holtágakban. subsp. – NYMPHAEACEAE fehér tündérrózsa Nymphaeae albae flos Nymphaeae albae radix Honos Európában. Nuphar sagittifolia (Walter) Pursh – NYMPHAEACEAE [syn. borzaskata Nigellae damascenae semen Honos Mediterráneumban. nigellin. fekete kömény Nigellae semen = Melanthi semen = Cumini nigri semen Honos D-Európában. hínárfaj. carminativum. Ny-Ázsiában. szterolok.) Sm. kempferol. vízi lágyszárú. Ny-Ázsiában. damascinin).doksi. metildamascenin. Trichomonas ellenes gyógyszerek is készülhetnek belőle. egyéves lágyszárú. vízi lágyszárú. nem Startalmú dezoxinupharidin). Nigella sativa L. Nymphaea alba L.4 m magas.és papaverinszerű. zsíros olaj. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag (gallo. diureticum.és kvercetin-glikozidok. Hatóanyag: 0. mérsékelt égövi országokban sokfelé meghonosodott. A nikotin különösen erős méreg. fluor albus esetében. Termeszthető. Hatóanyag: alkaloid nymphaein és nupharin. egyéves lágyszárú.5 m magas. nuphlein. Tavainkban. Illóolaj antibakteriális. kb. használják szexuális zavarok kezelésében.4-1. ellag. – RANUNCULACEAE szőrös kandilla. damascinin).5% kéken fluoreszkáló illóolaj (kb.és ellagtanninok) Alkalmazás: mint előbbi. O Ocimum basilicum L.1% nymphalin (digitalisszerű) Alkalmazás: régebben antaphrodisiacum. szterol. Hatóanyag: 0.és gallotannin. Kb. szaponin Alkalmazás: timokinon cholereticum.és hólyagpanaszokban. önmagában (készítmények formájában) inszekticid.hu Hatóanyag: 2-10% nikotin (kapadohány levelében 15% körül). Borsszerű fűszer. Kb. Indiai-szubkontinensen. spasmolyticum.4% kinolizidin-típusú alkaloid “nupharin” (S-tartalmú tiobinupharidin. Évelő. 15-20% szerves sav Alkalmazás: vegetatív ganglionokat és központi idegrendszert előbb izgatja. nornikotin. Nigella damascena L.és bélhurut esetén. Beal] tavirózsa. Népgyógyászatban adstringens. 40% szénhidrát. Termeszthető. nigellin. vese. Nymphaea odorata Ait. galactogogum. Kaukázusban. Kaukázusban.Forrás: http://www. É-Amerikában. Évelő. Dohányipar. Ny-Ázsiában. kb. sárgavirágú vízitök Nupharis lutei rhizoma Honos Eurázsiában. Virág adstringens. majd bénítja. Virágban nupharin. É-Afrikában. Inkább az Alföldön található tavakban. – LAMIACEAE kerti bazsalikom Basilici herba (DAC) . 0. – RANUNCULACEAE török kandilla. Egyéb alkalmazás azonos az előbbiével. holtágainkban szórványosan. 20% keményítő. de toxikus. keményítő. Közép-Amerikában. damascenin. 0. népgyógyászatban gonorrhoea. vízi növény.4-0. 9% antranilsav-származék damascenin. 30% zsíros olaj. anabasein. Homeopathia.: Nuphar lutea (L. Évelő. – NYMPHAEACEAE illatos tündérrózsa Nymphaeae odoratae rhizoma Honos É-Amerikában. kb. myosmin. sagittifolia (Walter) E. 0. nicotyrin. társalkaloidok (anabasin. adstringens fluor albus. Homeopathia. kevés szaponin Alkalmazás: gyomor. Alkalmazás: nupharin állatkísérletben atropin.

. vízparti. Egyéves lágyszárú. vízparti lágyszárú.5% illóolaj (phellandren).] borgyökér. kb. flavonoid.Forrás: http://www. Hatóanyag: 0. erythrosepala Borb. mocsári lágyszárú. szájvízként száj. ha a leveleket és virágokat a szárról lemorzsolják. Ph. mételykóró Phellandrii fructus = Oenanthes aquaticae fructus Honos Európában. novemberi vetés 45-70 cm sortávolságra. A Dunántúlon a hegyvidékek szélein és az Alföldön nem ritka. homokos talajon. nyálka-heteropoliszaharid. Hatóanyag: magban 15-20% zsíros olaj (7-10%-a γ-linolensav. bőrbetegségek kezelésére. 4. Homeopathia. mérsékelt égövi Ázsiában. myristicin Alkalmazás: mérgező. Hatóanyag: mérgező poliin oenanthotoxin. Az Oe. két. ebből sajtolják az olajat. Több rokonfaját is próbálják termesztésbe vonni. gyanta. neurotikus szívpanaszok esetén.vagy többéves lágyszárú. Fűszer. elterjedt Mediterráneumban.és toroköblögető. Fűszerként értékesíthető. Kis gazdaságokban kézi vágás és kúpokban utóérlelés után cséplik a magot. továbbá eugenol. lactagogum. Marokkóban és DNy-Európában. Virágzó hajtásait kíméletesen. élelmiszer. Eur. palmitinsav. Oenothera suaveolens (Desf. termesztett. kb. egyes nemesített fajtákban akár 1. carminativum. elterjedt mérsékelt égövi és szubtrópusi területeken. kb. fenolkarbonsav Alkalmazás: carminativum.) Poir. Magvetéssel vagy palántázással szaporítható. – ONAGRACEAE parlagi ligetszépe Oenotherae biennis herba Honos É-Amerikában. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). Oenanthe crocata L. oenanthetol. myristicin.) Olivae oleum virginale (Ph. A második év augusztusában. Homeopathia. Érelmeszesedés megelőzésére gyógyszerek formájában. f. flavonoidok Alkalmazás: homeopathia. diureticum. VIII. 4% gyanta. Egy. részben magas magolaj-tartalmú típusokból alakulhatott ki. apiol Alkalmazás: köhögéscsillapító és nyákoldó bronchitis és asthma esetén. ocimen. A kombájnnal betakarított és kicsépelt magvakat kiterítve. Indiai-szubkontinensen. 90%-a metilchavicol = estragol az “estragol” kemotípusban. Oenothera biennis L. galactan. ligetekben. 2-3% viasz. Pirosas csészéjű alakja külön taxonként is besorolható (L. Oleum europaea L. 28-33%-a βlinolsav. 4..) Lindl.5%. 85%-a linalool a “linalool” kemotípusban. 11% cserzőanyag. sztearinsav) Alkalmazás: kivont zsíros olaj elősegíti a prosztaglandin-szintézist. fenolkarbonsavak. – APIACEAE [syn. szeszkviterpének. diureticum. VIII. stomachicum. szellős.doksi. – OLEACEAE (közönséges) olajfa Oleae fructus Oleae folium Olivarum oleum Olivae oleum raffinatum (Ph. helyenként tömegesen terem. 20% zsíros olaj. Júniustól szeptemberig virágzik.) . 26-29%-a α-linolsav. árnyékban. Hatóanyag: 1-2. Hg. Legbiztosabb az október végi. továbbá apiol. Hatóanyag: szterol. biennis nálunk meghonosodott. illatszeripar.hu Basilici aetheroleum Honos – feltehetően – Elő-Ázsiában és É-Afrikában (ősi fajok kereszteződése révén alakulhatott ki). – APIACEAE sáfrányos mételykóró Oenanthes crocatae radix Honos Algériában. – ONAGRACEAE vöröslő ligetszépe Oenotherae oleum Honos az előbbi fajjal közel azonos területeken. Ph. Hg. Főleg vizek mentén. fenilpropán metilcinnamát. továbbá olajsav. homeopathia. Külsőleg ekcémák. alább!).és likőripar.vagy kétéves.1-0. diaphoreticum. 1 cm mélyre. mannan.: Oenanthe phellandrium L.5% illóolaj (kb. de szántóföldi termesztésre is alkalmas. cineol). Oenanthe aquatica (L. Eur. Viszonylag melegigényes. gyakran igen vastag szárral. szeptemberében érnek a termések. Évelő. fedett helyen szárítják. Nálunk főleg konyhakerti fűszernövény. oenantheton.

Ononis spinosa L. pterocarpan medicarpin.) Alkalmazás: enyhe diureticum. Ph.) R. É-Amerika keleti területein. saldiureticum. Ophioglossum vulgatum L. – OPHIOGLOSSACEAE egylevelű kígyónyelv Ophioglossi vulgati herba Honos Európában. Hatóanyag: levélben szeszkviterpén-lakton onopordopicrin.) Silva Manso – CONVOLVULACEAE [syn. hircina Jacq.. Onopordum acanthium L. Indiai-szubkontinensen. ritkán tonicum. mentol stb. továbbá tri. Hatóanyag: izoflavonoid formononetin és 7-O-glükozidja. kevés alkaloid cinchonidin Alkalmazás: levél korábban maláriaellenes. carvon.] indiai jalapa Turpethi tuber Turpethi resina Honos trópusokon (főként Afrika. Ny-Ázsiában. az ononin. biochanin A. a subsp.: O.) Honos Európában. Termés élelmiszer. Ph. Parlagok. – FABACEAE tövises iglice Ononidis radix (Ph. Ázsia mérsékelt égövi részein. Ázsia. Malajzia. Évelő lágyszárú. Tövistelen az O. 3-4% cserzőanyag. pl. szaponin oleanolsav és maslinsav. europaea. Hatóanyag: termésben kb.) is. Hg. flavonoid (apigenin. legelők gyomtársulásaiban gyakori. kempferol). Br. érelmeszesedés megelőzésére is alkalmas.és diterpénalkoholok.: Ipomoea turpethum (L. Levélben különösen e szaponinok. sylvestris (Hiller) Rouy honos K-Mediterráneumban. agárkosbor Orchis militaris L. Onosma arenaria W.. VII.és kumarin-glikozidok.hu Őse. Orchis fajok – ORCHIDACEAE kosbor Orchis morio L. stachydrin. Hatóanyag: savas nyálka-poliszaharid. legelőkön gyakori. legelőkön gyakori. Közép. szúrós lágyszárú. arenarium Lamotte] homoki vértő Anchusae luteae radix = Onosmae radix Honos Ny-Mediterráneumban. üde réteken. arvensis. gyökérben különösen sokféle poliin.Forrás: http://www. lágyszárú. levélben is még oleuropeinsav és egyéb észterek.vagy ételfestés. Ázsia mérsékelt égövi részein. 9% alkannin Alkalmazás: olaj. – BORAGINACEAE [syn.4% kvercetin-3-metiléter-7-diglükozid-4’-glükozid) Alkalmazás: emeticum. 3-4 m magas fa. keserű aril-piranoid lakton oleuropein-glikozid. Ny-Ázsiában termesztik elsősorban. Indiai-szubkontinensen. É-Afrikában. a mezei iglice (syn. termésben kb. továbbá genistein. cukrok.8 m-re megnövő. de az afrikai barna oliva (subsp. 25% zsíros olaj Alkalmazás: homeopathia. Az ország legnagyobb részén réteken.. flavonoid. et K. fenolkarbonsavak. Hatóanyag: gyanta (glüko-resina) Alkalmazás: erős laxativum. O. A subsp. Eur. nagy termetű (akár 2 m magas). flavonoid (0. kinonok. termésben pektin. Akár 0. Hatóanyag: trehalóz. homokpusztákon. évelő.doksi. – ASTERACEAE szamárbogáncs Acanthii herba = Onopordi acanthii herba Acanthii radix Acanthii fructus Honos Európában.: Onosma echioides L. külsőleg vérzéscsillapító. VIII. fenolok. útszélek. Ausztrália). nyomokban illóolaj (anetol. triterpén (α-onocerin = onocol és spinonin). Több alfaja található Magyarországon.és DK-Európában. 50% zsíros olaj. de megnőhet akár 10 m-re is. Ez is gyűjthető. Kultúrában van a subsp.). anthocyanidin-glikozidok. europaea-t a Mediterráneumban. emésztésjavító fűszer. . Hg. Operculina turpethum (L. védett. kb. löszös lejtősztyeppeken szórványos. népgyógyászatban köszvény és reuma esetén is. 4. a kivont zsíros olaj étolaj. félcserje jellegű. cuspidata Will. Kétéves. tisztítva gyógyászati célra.

5-3% illóolaj (carvacrol. Évelő lágyszárú. . 50% glukomannan nyálkapoliszaharid Alkalmazás: gyermekgyógyászatban antidiarrhoeicum. Tőosztással és magvetéssel termeszthető. Orthilia secunda (L. kultúrában Argentínában. hirtum (Link) Ietsw. flavonoid.5 cm mélyre vetik. – LAMIACEAE szurokfű O. kevés oleanolsav) Alkalmazás: antiszeptikus bronchitis. vulgare L. pinen. népi festőnövény. síksági-hegyvidéki faj. thujon. Eur. erdőirtásokban. pinen.hu vitéz kosbor Orchis pupurea Huds. cserjésekben. főként Cipruson.és 25 cm tőtávolságra ültetik ki kettesével. 3. Hg. Inkább mészkedvelő. Ny-Ázsiában. Origanum creticum Sut. A vágást teljes virágzás idején végzik. cserzőanyag Alkalmazás: aromaticum. selinen. Termesztésével nálunk is kísérleteznek. fenolkarbonsav (főleg rozmarinsav) Alkalmazás: carminativum. Hatóanyag: 1. Hatóanyag: kb. ami Eurázsiában. mesterségesen szárítják (beszáradás 5:1). neurastheniás tünetek ellen. mészkerülő bükkösökben bukkan fel. – LAMIACEAE [syn. néhol luc. görög szurokfű O. a talajszint felett 46 cm-re. terpinen.: Majorana hortensis Moench] (kerti) majoránna Majoranae herba Majoranae aetheroleum Honos Mediterráneumban. Origanum vulgare L. Szórványos. subsp. p-cymol). Hatóanyag: 0. Termesztett. cavicol. Fűszer. Teljes virágzáskor gyűjtött hajtásait szellős. kb. – LAMIACEAE [syn.5-1. A magról nevelt palántákat május végén 50-60 cm sor. Egyéves lágyszárú. diureticum. áttelelő lágyszárú.). asthma bronchiale esetén. Júliustól szeptemberig virágzik. cymol. illóolajgyártás. vulgare L. Mediterráneumban. Az 5-6 cm magas növényeket (2-3 szálanként) 40-szer 15 cm-es fészkekbe ültetik szét. ciprusi szurokfű Origani herba (Ph. az O. Hatóanyag: 0.és erdeifenyő-elegyes erdőkben. A legtöbb helyen állandó helyre vetik. nagy mértékű kiritkulásuk miatt mindegyik szigorúan védett.) Honos Eurázsiában. illóolaja illatszeriparban is. Száraz tölgyesekben. ritka faj. Fűszer. gyomor. onites L. kicsi. Műszárítóval gyorsan kell szárítani (beszáradás 7-8:1). az Alföldön csak szórványosan. Magyarországon különböző termőhelyeken élő. terpinen stb. külsőleg reuma ellen bedörzsölő. augusztusban virágzik. Védett.5-1% illóolaj (15-50% timol.. cedrol. évelő lágyszárúak. creticum (L. charvacrol. A morzsolt áru speciális morzsoló géppel.és bélhurut csökkentő. linalool.doksi. Görögországban. dipenten. április elején 30-40 cm sortávolságra. kivéve a vitéz kosbort. carminativum.3% illóolaj (sabinen. emellett carvacrol. Ph. kevesebb kámfor. 0.: Pyrola secunda L. Az első faj évelő lágyszárú.: O. 10% Lamiaceae-cserzőanyag.5 mm-es rostán való áttöréssel állítható elő. diaphoreticum. ha nem helyettesíthető.Forrás: http://www.] krétai szurokfű Origani cretici herba Honos Krétán. Főleg a Középhegységben és a Dunántúlon fordul elő. A drogot csak import útján lehet beszerezni. Gyakran másodszor (szeptember végén) is vágható. stomachicum. Origanum majorana L. Júliusban. D-Európában. Március végén. Helyenként palántákat nevelnek szabadágyakban. szaponin (főleg ursolsav. 4.). bíboros kosbor Salep tuber Honosak Közép-Európában. cserjés legelőkön helyenként nem ritka. fenolkarbonsavak (főleg rosmarinsav). terpineol stb. Szibériában is honos.] gyöngyvirágkörtike Pyrolae secundae herba Cirkumpoláris. enyhe sedativum.) House – PYROLACEAE [syn. árnyékos helyen vagy 400C-on. onites L. var.VIII.) Briq.

Üde gyertyánosokban. Ausztráliában. élelmiszeripar. ursolsav. Országszerte előfordulhat. ahol az árasztás biztosítható. Homeopathia. bükkösökben található. vesetea Orthosiphonis folium (Ph.5-0. dicaffeoil-tartarát).3% diterpén (staminol. továbbá lipideken. perennis Moench) származtatható kereszteződések és mutációk révén. Eur.) Honos Kínában. metilarbutin. A tisztított keményítő gyógyszerészeti célra használható. flavonoidok és fitocerebrosidok (momilaktonok). ma már cirkumpoláris.: Orthosiphon stamineus Benth.doksi. Szarvason) megoldható. pektin. cyanin és cserzőanyag. Alkalmazás: élelem.és D-Európában. a mérsékelt égövi Ázsiában. scutellareintetrametiléter. köszvény vagy rheuma kezelésében. Oxalis acetosella L. VIII. Bvitaminok. VIII.2% K-oxalát Alkalmazás: homeopathia. gyanta Alkalmazás: vérzések ellen. – POACEAE rizs Oryzae amylum (Ph. galluszsav). Hg.. Kis termetű. Hatóanyag: 0. ahol a ma már nem élő vadrizsből (O. p-hidroxi-benzoesav. Hg.. O.05% metoxiflavon sinensetin. szigorúan védett. 4.) Löve et D. Különösen Indonéziában termesztik. acetofenon (a nem használatos levélben protoanemonin. galluszsav Alkalmazás: sebgyógyító. főleg északkeleten. gyanta. Hatóanyag: sziromlevélben anthocyan paeonin. Kelet-Ázsiában. Hatóanyag: 0. urolithiasis.– LAMIACEAE [syn. Hatóanyag: senecionin (= aurein) és más alkaloid.: Senecio aureus L. spicatus (Thunb. eupatorin. egyes fajták termesztése az Alföldön (pl.és dextringyártás.3-1. Indokínában. Évelő lágyszárú. paeoniflorin). Malajziában. továbbá 0.] aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában. diterpenoid peregrinin.hu Hatóanyag: arbutin. magban zsíros olaj.7% flavonoid. Ph. Oryza sativa L. gumós gyökérben monoterpén-glikozidok (paeonidanin. 0.] jávai tea.5-1% kávésav-származék (főleg rosmarinsav. keményítő. fenolkarbonsavak. évelő lágyszárú. orthosiphol A-E). – OXALIDACEAE erdei madársóska Acetosellae herba = Oxalidis herba = Lujulae herba Honos Európában. tetraciklusos triterpének. Évelő lágyszárú. P Packera aurea (L. Hazai rokonfaja a bánáti bazsarózsa (P. Meleg égövi országok fő gabonanövénye.) Bak. 0. fehérjéken kívül szterolok. bakteriális húgyúti gyulladások. Löve – ASTERACEAE [syn.5% illóolaj Alkalmazás: diureticum és antiphlogisticum krónikus vagy visszatérő cystitis.Forrás: http://www. az Alföldön ritka. Indiai-szubkontinensen. 0. sokféle fenoloid) . nephritis. Ph. rhamnazin. fenolsavak (benzoesav.) Oryzae sativae semen Honos DK-Ázsiában.. Eur. 4. Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. A pünkösdi vagy bazsarózsát kertekben dísznövénynek telepítik. neo-orthosiphol A és B. Indokínában. banatica Rochel) csak a Mecsek keleti részein található. – PAEONIACEAE pünkösdi rózsa Paeoniae flos (DAC) = Paeoniae petala Paeoniae radix Paeoniae semen Honos Közép. Paeonia officinalis L.20. salvigenin. Évelő lágyszárú. ericolin. Hatóanyag: hántolatlan szemben 40-50% szénhidráton.

Ez a hivatalos drog. Magyarországon több fajtáját termesztik. továbbá anthocyanidin-diglikozid mekocyanin.) Honos Kínában. D-Európában. K-Ázsiában. Mindenfelé elterjedt kultúrnövény.) Baill.) Honos Ny-Ázsiában. Mey. Alkalmazás: adaptogen. anthocyan-glikozid mecopelargonin.Forrás: http://www. 4. VII. Magban kb. köztük a piros színt adó papaverrubinok. – SAPOTACEAE [syn. javítja a közérzetet. köztük magas morfin tartalmúakat is (“morfinmákok”). aphrodisiacum. Hg. poliszaharidok (pl. Panicum miliaceum L.05% illóolaj (limonen. de világszerte elterjedt. Magyarországon kisebb mennyiségben termesztik.06% izokinolin-típusú alkaloid rhoeadin. Eur. A tavaszi mákfajták június közepén.doksi. 4. lágyszárú. VIII. citral). ahol szelekció útján vált kultúrnövénnyé. Ph. Panax quinquefolius L. VIII. Hg. Eur. dietetika).. Termesztik is. sedativum. A kanadai ginszenget a népgyógyászatban és a homeopathiában használják. 8-10 . panaxynol). Gyógyszerek is készülnek belőle. 0. – PAPAVERACEAE mák Papaveris (immaturi) fructus (caput) Papaveris semen Papaveris folium Opii pulvis normatus (Ph. Hg. Panax ginseng C. A. és gyökeret régen népgyógyászatban idegbetegségek ellen.] guttapercsa(fa) Gutta-percha Honos Malajziában.5-3% triterpén-szaponin (tetraciklusos dammaran-típusú és kisebb arányban pentaciklusos oleanan-típusú) ginsenosidok.. 35% zsíros olaj Alkalmazás: sziromlevél népgyógyászatban enyhe nyugtató és köptető. parlagokon országszerte gyakori. ma Palaquium gutta (Hook. VIII. Hatóanyag: előbbitől eltérően egyéb. Papaver somniferum L. kb. 4. Egyéves lágyszárú. Évelő lágyszárú. Hg.hu Alkalmazás: sziromlevelet homeopathiában. Gyógyszerkönyvekben nem hivatalos. Egyéves vagy ősszel elvethető. Hatóanyag: virágban 0. a magból a mákhoz hasonlóan zsíros olaj nyerhető. 3-4% zsíros olaj. keményítő). több társalkaloid. Hatóanyag: gyanta.) Opii pulvis (Ph. 60% szénhidrát. tonicum.: Isonandra gutta Hook. gumianyag Alkalmazás: bevonószer. – POACEAE köles Milii semen Honos mérsékelt égövi Ázsiában. néha tömeges. Ma világszerte elterjedt. VIII. Kb. Eur. 10% fehérje. pentaciklusos triterpén szaponin miliacin (= germanicol-metiléter) Alkalmazás: táplálék (rostpótlás. Papaver rhoeas L. szaponin. É-Afrikában. nem a fő hatásért felelős szaponinokat tartalmaz. kisebb mennyiségben poliin (falcarinol.) Papaveris rhoeados flos (= petalum) = Rhoeados flos Papaveris rhoeados semen Honos Eurázsiában. kanadai ginszeng Honos É-Amerikában.. Ph.) Opium crudum (Ph. Távolkeleten. – ARALIACEAE (koreai) ginszeng Ginseng radix (Ph. Évelő lágyszárú. – PAPAVERACEAE pipacs Papaveris rhoeados flos (Ph.. kissé növelheti a vérnyomást. sok rokonfaja Indokínában főleg rovar ellenes szereket is szolgáltat. Hg. ginsenosid nem mutatható ki. csökkenti a klimaxos és neurastheniás panaszokat. az ősziek pedig májusban virágoznak. Egyéves lágyszárú. Ph. Koreában termesztik legnagyobb mennyiségben. stimulans. növeli a szervezet teherbíró képességét. a gyökeret rendszerint 4-7 éves növények szolgáltatják. Ugyanez vonatkozik több más. Hatóanyag: 1. távolkeleti Panax fajra is. peptidoglukanok (panaxan A-U). 4. Eur. immunstimulans. Vetésekben. Ph. Hatóanyag: kb.

– PASSIFLORACEAE észak-amerikai golgotavirág . Parnassia palustris L. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. Külsőleg sebgyógyító. falfű. Hatóanyag: cserzőanyag. flavonoidok.] falgyom. hasmenés és fehérfolyás ellen is. hidrokodint és a tilos kábítószert. Magban 45-55% zsíros olaj (gazdag linol. Kaukázusban.és linolensavban) Alkalmazás: morfin erős fájdalomcsillapító. A dísznövényként nálunk is ismert P. paridin (szapogenin paridol). diureticum.és urolithiasisban. a mag élelmiszer. Homeopathia. kávésav és egyéb fenolkarbonsavak.doksi. Homeopathia. aminok Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe spasmolyticum. flavonol-3-diglikozid. 30 féle): 0. Magból zsíros olaj nyerhető ki. de gyomorfájásra. Hatóanyag: szaponin. az Alföldön szórványos. Magmentes száraz tokban és leveles “mákszalmában” szintén benzil-izokinolin alkaloidok (kb. Ny-Ázsiában. diureticum reuma és köszvény kezelésében. ma cirkumpoláris. Akut fertőzéses hasmenés esetén Pulvis opii. bracteatum Lindl. Paronychia argentea Lam. diureticum. kábítószer. megszáradt.3-1.hu cm-es kocsánnyal aratják le az érett máktokokat. inszekticid. Tevékenysége révén jött létre a korábbi Alkaloida Vegyészeti Gyár Tiszavasváron. – VITACEAE tapadó vadszőlő Parthenocissi quinquefoliae cortex Honos É-Amerika keleti részén és Mexikóban. kerítésekre futó dísznövény. É-Ázsiában. cyanidinek. Évelő lágyszárú. mekonsav. kőrontó fű Parietariae herba Honos Európában. akár 1 m magasra is megnő. et K.és kvercetin-glikozidok. Áttelelő lágyszárú.2% morfin. Szibériában. enyhe vércukor csökkentő. Kaukázusban.és bükkelegyes erdőkben szórványosan fordul elő. aphrodisiacum. Alacsony morfin tartalmú étkezési mákfajtákat is termesztenek. Parietaria erecta M. fumársav. – PARNASSIACEAE fehérmájvirág Parnassiae palustris herba Honos É-Európában. nyers vagy porított tejnedv) 25-30% alkaloid. Üde gyertyán. kempferol. köhögéscsillapító a Pulvis opii et ipecacuanhae. további félszintézissel állítják elő az etilmorfint. Száraz állapotban külön választják a magokat és a termésfalat. továbbá kodein. kodein és narkotin köhögéscsillapító. Passiflora incarnata L. Homeopathia. anthocyan Alkalmazás: népgyógyászatban lázcsillapító grippe esetén. papaverin spasmolyticum. – TRILLIACEAE farkasszőlő Paridis herba Paridis radix Honos Európában.: Parietaria officinalis Willd. Védelemre szorul. Ny-Ázsiában. Gyógyszeripari úton nyerik ki e fő hatóanyagokat. a diacetilmorfin heroint. a társalkaloidokon kívül szerves savak (pl. Évelő lágyszárú. pektin Alkalmazás: régebben emeticum. – URTICACEAE [syn. egyes idegpanaszokra. gyanta. A mákszalma ipari feldolgozásának módszere világszabadalomként Kabay János büdszentmihályi gyógyszerész feltaláló nevéhez fűződik. szaponin.) Planch. az opium 9-17%-a morfin. Fájdalomcsillapító az Extractum opii és az Opium concentratum. Dunántúlon néhány helyen. átmeneti lápréteken vagy sík lápokon található. tejsav). gyökérben nyomokban alkaloid Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. Tinctura opii.Forrás: http://www. Szikla. Évelő lágyszárú. a “tebainmák”. Parthenocissus quinquefolia (L.és szurdokerdőkben. sterol. anthocyaninok Alkalmazás: diureticum. máshol alig. narkotin. diaphoreticum. Paris quadrifolia L. Köptető. – CARYOPHYLLACEAE nagyvirágú ezüstvirág Sanguinariae minoris herba Honos Mediterraneumban. Hatóanyag: szaponin paristyphnin. főként nephro. de árnyas és üde gyomtársulásokban is előfordul. vese és húgyhólyag bántalmakban. Hatóanyag: leucoanthocyanidinek. papaverin. leucoanthocyanidin. Európában kedvelt főként házakra. Hatóanyag: opiumban (éretlen máktokból nyert. még szórványosabban. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag.

Termesztik is. Hatóanyag: aucubin Alkalmazás: mint előbb. aphrodisiacum (impotencia. VIII. Pedicularis silvatica L.) Celak. alvási zavarokban. trópusi és szubtrópusi országokban. Kétéves vagy többéves lágyszárú.8% koffein.Forrás: http://www. antioxidáns. különösen gyermekeknek. schaftosid. bélbetegségekben is. vicenin-2). D-Amerika nyugati és északi részein. száraz. Hatóanyag: 1-6% yohimban-típusú monoterpenoid indolalkaloid (yohimbin. Eur. swertisin. 4. spasmolyticum.5-2. Állatgyógyászat. izopimpinellin). 2% magolaj (cianolipid izoprenoid-nitrilek). Főleg az USA-ban és Indiában szolgáltatják a drogot. fehérje Alkalmazás: psychostimulans.) Honos É-Amerikában. zavartság ellen. szénhidrát (főleg keményítő). Szibériában. izoorientin. Pedicularis palustris L. 0. nagyobb dózisban hypotensiv. Kúszó cserje. Hatóanyag: 1. corynanthin és ezek izomerjei). alkaloid pastinacin Alkalmazás: népgyógyászatban gyomor-. 0. menstruációs zavarok. anxiolyticum. üde réteken. Évelő lágyszárú. prostatitis és hólyagpanaszok). szorongás. Évelő. Paullinia cupana Kunth – SAPINDACEAE brazil ajzólián. izoorientin-2’’glükozid.03-0. – GERANIACEAE fejecskés muskátli (rózsaillatú is lehet) . – SCROPHULARIACEAE posvány kakastaréj Pedicularis herba Honos Európában és É-Ázsiában.5% flavonoid.01 ppm-ben) Alkalmazás: sedativum neurastheniában. de Európa enyhébb éghajlatú vidékein is. továbbá periferiás vasodilator. Kaukázusban.: Corynanthe yohimbe Schum. – APIACEAE pasztinák Pastinacae (sativae seu silvestris) radix Pastinacae herba Pastinacae fructus Honos az ősi alakja Európában.] johimbe Yohimbe(he) cortex Honos Ny-Afrikában. Pelargonium capitatum (L. Homeopathia. gyökérben kb. – SCROPHULARIACEAE erdei kakastaréj Pedicularis minoris herba Honos Európában. fajtáit (subsp. Hatóanyag: kemény. Ph. Zöldség. akár 12% catechin-cserzőanyag. bergapten. Nálunk nem fordul elő. kis dózisban hypertensiv.) L’ Hér. kb. akár 10 m magasra is felkúszó növény. külsőleg helyi érzéstelenítő.02-0. főleg C-glikozil-flavonok (izovitexin-2’’-glükozid. továbbá izovitexin. 0. Homeopathia. 1-4% illóolaj (főleg szerves savak észterei).17% teobromin és 0.6-5. Hatóanyag: termésben zsíros olaj. É-Ázsiában és É-Amerikában. cserzőanyag Alkalmazás: kéregből kivont és tiszta yohimbin sympatholyticum. Vadon. Pastinaca sativa L. külsőleg kelésre. tonicum. sativa) szerte a világon termesztik.06% teofillin. furokumarin (imperatorin. xanthotoxin. Országunkban erősen megritkult. kő.) Pierre – RUBIACEAE [syn. nyugtalanság. xanthotoxol. elterjedt D-Amerikáig. sötétbarna. pastinacin. árokszéleken országszerte gyakori a subsp.hu Passiflorae herba (Ph.doksi. Hg. termésben és levélben még kumarin. Inszekticid. pratensis (Pers. Hatóanyag: iridoid-glikozid aucubin Alkalmazás: diureticum. poliszaharid arabinoglucan (harman alkaloid nincs vagy csak alig mutatható ki. Hegyi és üde láprétek védett növénye.. erős menstruáció esetén. neurovegetativ dystoniában. 10-20 m magasra növő fa. guaraná(lián) Guaranae semen = Paulliniae semen Guaranae pasta Guarana Honos Brazíliában. kakaó ízű pasztában 3. furokumarinok.és hólyagpanaszok esetén diureticum. Pausinystalia yohimbe (Schum. kevés illóolaj.35% illóolaj.

28-0. P.) G. 0. mentol) és feniletilalkohol Alkalmazás: illóolajok illatszer.Forrás: http://www. továbbá egomaketon.36% petasin. a herbát főként ez szolgáltatja.és szeszkviterpének) Alkalmazás: kivont és tisztított olajat élelmiszer. tranquillans neurodystoniás funkciózavarokban (fájdalmas gyomorgörcs.és kozmetikai iparban.) Britton – LAMIACEAE [syn. citronellol. Pelargonium radens H. rózsaillatú muskátli Honos D-Afrikában. Persea americana Mill. E. M. majd más trópusi és szubtrópusi területekre. magról jól szaporodik. jelentéktelen mennyiségben pirrolizidin alkaloidok Alkalmazás: kivonataiból készült gyógyszer spasmolyticum és fejfájás (migrén) csillapító. Sokfelé (pl. herba külsőleg főleg adstringens.: Perilla ocimoides L. Illóolajban – kemotípustól függő mennyiségben – főleg monoterpének (geraniol. folium Honos Kínában. terpineol. illóolaj (70%-a β-dehidroperillaketon.1% illóolaj (főleg dodecanal). cserzőanyag. graveolensen kívül más fajokkal is hibridizál.és É-Afrikában. Pelargonium odoratissimum (L. arguta Benth. ahol termesztik. matsutakealkohol). diaphoreticum. A fa 4-20 m magas. gyógyszerészetben (kenőcsillatosító). Geranii aetheroleum Geranii herba Hatóanyag: levélben 0. izopetasin). Pelargonium tomentosum Jacq. Alkalmazás: tisztított olajat élelmiszerként vagy gyógyszerészeti célra. Rokonfajai is amerikaiak. antiszeptikus. főleg Fokföldön. D-Franciaországban és Korzikán.1-0. ezen kívül D-Európában is termesztik.és festékiparban. USA-ban. K-Ázsiában.02-0. Hatóanyag: magban 35-45% zsíros olaj. olajperilla Perillae oleum Perillae herba. Perilla frutescens (L. Ennek is vannak citromillatú fajtái. herbában még szerves savak. Európában) termesztik. egy részüket ugyancsak olajnyerésre használják hazájukban.) L’ Hér. Hatóanyag: a 40-80% zsíros olajat tartalmazó termésből kivont olaj fő zsírsav-komponense olajsav (4580%). Indiában. nyálkapoliszaharid. alig fásodó félcserjék vagy egyévesek (a következőkkel együtt). Sch. elterjedt É-Amerikában. herbában 0. Egyéves lágyszárú. A P. citromillatú muskátli Honos Fokföldön. népgyógyászatban levél emolliens. A Középhegységben és a Dunántúlon helyenként nem ritka. – LAURACEAE mexikói avokádó Avocado oleum Honos Közép-Amerikában.doksi. neopetasol. dysmenorrhoea).] feketecsalán.. patakok mentén néhol tömeges.2% illóolaj. molyhos muskátli (borsmenta-muskátli) Honos D-Afrikában. herba sedativum. Moore [syn.: P. spasmolyticum. eremophilan-lakton). cserzőanyag.és Ny-Ázsiában. Évelő. szeszkviterpén-laktonok (furanopetasin. Pelargonium graveolens L’ Hér. – ASTERACEAE [syn. P. innen elterjedt Mexikóba. Évelő lágyszárú nagy tőlevelekkel és magasra növő virágzatokkal. roseum Willd. . bronchusgörcs.: Petasites officinalis Moench] közönséges (vörös) acsalapu Petasitidis rhizoma et radix Petasitidis folium Honos Európában. Nálunk díszfajtáit kertekben vagy parkokban szegélynek vetik. Hatóanyag: eremophilan típusú szeszkviterpénalkohol (petasol. Védelemre érdemes. termesztik K. izopetasol) észterek (angelicasavval 0. továbbá kisebb mennyiségben linalool. rózsamuskátli Honos D-Afrikában. É.] cifralevelű muskátli. aromaterápiában. flavonoid.03 illóolaj (mono. továbbá neopetasin.. Petasites hybridus (L. radula L’Hér.hu Honos D-Afrikában. Nálunk is dísznövény. Indokínában.

Forrás: http://www.doksi.hu

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. crispum – APIACEAE petrezselyem Petroselini radix Petroselini fructus Petroselini herba (= folium) Petroselini aetheroleum Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. tuberoseum (Bernh.) Mart. Crov. gumós petrezselyem Petroselini radix
Honos Mediterráneumban, az ősi alakokból jött létre a két legfontosabb, termesztett változat. Kétéves lágyszárú, kertjeinkben gyakori termesztett növény. Hatóanyag: 2-6% illóolaj (gumósnál 1-4%), benne főleg fenilpropánok (apiol, myristicin, alliltetrametoxi-benzol), mono- és szeszkviterpének (pinenek, limonen, myrcen, phellandren, carotol), kb. 2% flavonoid (pl. apiin), furokumarin (bergapten, oxipeucedanin), a gumósban (répában) még poliin (pl. falcarinol). Alkalmazás: termés és illóolaja erős diureticum, továbbá spasmolyticum, népgyógyászatban dysmenorrhoea esetében, továbbá emmenagogum, galactogogum, stomachicum. Ízesítő. A petrezselyemgyökér diureticum, népgyógyászati felhasználása azonos az előbbivel. Zöldség, élelmiszer.

Peucedanum officinale L. – APIACEAE orvosi kocsord Peucedani (officinalis) radix = Foeniculi porcini radix Peucedani semen (= fructus) = Foeniculi porcini semen
Honos D- és Közép-Európában, Ny-Szibériában. Évelő lágyszárú, 0,6-2 m magas. Az ÉszakiKözéphegység szélein és az Alföldön nem gyakori, szikesedő erdőtisztás réteken szórványos. Hatóanyag: kb. 0,2% kellemetlen szagú illóolaj, 2-2,5% furokumarin peucedanin, kevesebb oxipeucedanin, gumianyag, termésben több illóolaj és zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban malária és hurutos panaszok esetén, diureticum, emmenagogum, antigonorrhoeicum. Homeopathia.

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – APIACEAE citromkocsord Oreoselini herba = Apii montani herba Oreoselini radix = Apii montani radix Oreoselini semen (= fructus) = Apii montani semen (= fructus)
Honos Közép- és D-Európában, D-Oroszországban. Évelő lágyszárú, 0,3-1 m magas. Száraz és mészkerülő erdős-sztyeppeken országszerte elég gyakori. Hatóanyag: termésben kb. 3% illóolaj (pinenek, limonen, terpinen, cymen), furokumarin peucedanin. Gyökérben 1,7% illóolaj, peucedanin, peucedinin, athamantin. Herbában illóolaj, fenolkarbonsav, flavonoid (kempferol-, kvercentin-, apigenin- és luteolin-glikozidok) Alkalmazás: enyhe diureticum. Homeopathia.

Peucedanum ostruthium (L.) Koch – APIACEAE [syn.: Imperatoria ostruthium L.] mestergyökér Imperatoriae radix (= rhizoma)
Honos Balkánon, Közép- és É-Európában, Oroszországban. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: 0,2-1,4% illóolaj (főleg pinen, phellandren, limonen, dipenten), seneciosav, fenolkarbonsav (kávésav, klorogénsav), cserzőanyag, gyanta, zsíros olaj, kb. 1,4% kumarin és furokumarin (osthol, ostruthol, imperatorin, izoimperatorin, peucedanin, oxipeucedanin), hesperidin, alkilbenzpiranon peucenin Alkalmazás: stomachicum, enyhe sedativum, diaphoreticum, diureticum. Homeopathia.

Peumus boldus Mol. – MONIMIACEAE boldó(fa) Boldo folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos D-Amerika déli részén, főleg Chilében. Cserje vagy kisebb fa. Hatóanyag: 1,5-5% morfinan-típusú alkaloid, kb. 0,1% a fő alkaloid boldin, továbbá izocorydin, norizocorydin, laurolitsin, laurotetanin, N-metil-laurotetanin, továbbá 2-3% illóolaj (p-cymen, cineol, ascaridol), kevés triterpén és flavonoid

Forrás: http://www.doksi.hu

Alkalmazás: anthelminticum, stomachicum (dyspepsiában), enyhe sedativum, diureticum, cholagogum és hepatoprotectiv főként máj- és epepanaszokban (colitis), de reumás és köszvényes betegségekben, lázcsillapító, antioxidáns. Homeopathia.

Phalaris canariensis L. – POACEAE kanárifű, kanáriköles Canariense semen
Honos É-Afrikában, sokfelé elterjedt, termesztett, egyéves lágyszárú. Hatóanyag: kb. 5% zsíros olaj, szitoszterol, keményítő, fehérje, kovasav Alkalmazás: diureticum főleg hólyagkő esetén. Élelmiszer, takarmány.

Phaseolus vulgaris L. – FABACEAE bab, paszuly
Honos trópusi és szubtrópusi Amerikában, egyéves lágyszárú, kertekben és szántókon világszerte termesztik.

Phaseolus coccineus L. tűzbab
Honos Mexikóban, Közép-Amerikában. Egyéves, kúszó lágyszárú. Nálunk is sokfelé termesztik, főleg kertekben.

Phaseoli pericarpium (DAC) = fructus (legumen) sine seminibus
Hatóanyag: betain trigonellin, kolin, aminosavak (pl. viszonylag sok arginin), monoamino-zsírsavak, pterocarpan phaseolin, nyomokban cianogen glikozid, inozit, hemicellulózok, kovasav, króm Alkalmazás: enyhe antidiabeticum (idős korban), enyhe diureticum különösen vese- és szívbetegségekben, köszvényben vagy reumában.

Philadelphus coronarius L. – HYDRANGACEAE pompás jezsámen Philadelphi flos
Honos Közép- és DK-Európában. 1-3 m magas díszcserje, olykor elvadul. Hatóanyag: fenolsavak, fenolkarbonsavak, flavonoidok (izokvercitrin), szaponin, aminopentansavszármazék Alkalmazás: trichomonacid, antileucorrhoeicum. Homeopathia.

Phoenix dactylifera L. – ARECACEAE (nemes) datolyapálma, főnixpálma Phoenicis dactyliferae fructus
Honos DNy-Ázsia, Kanári-szigetektől É-Arikán át Arábiáig sokfelé termesztik. 20 m magasra is megnő. Hatóanyag: 60-80% szénhidrát (50% invertcukor és szaharóz), leucoanthocyanok, cserzőanyag, piperidin-származék baikianin, pipekolinsav, 5-oxipipekolinsav, magban kb. 10% zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban tüdőbetegség ellen. Gyümölcs, élelmiszer.

Phragmites communis Trin. – POACEAE [syn.: Phragmites australis (Cav.) Trin.] nád Phragmites communis herba Phragmites communis rhizoma
Kozmopolita, évelő vízi lágyszárú, töve fásodó. 1-4 m magas. Mocsarainkban gyakori, állományalkotó. Hatóanyag: triterpén szaponin (amyrin, taraxerol, taraxeron) Alkalmazás: diureticum, diaphoreticum.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. – ASPLENIACEAE [syn.: Scolopendrium vulgare Sm.] gímpáfrány Scolopendrii (vulgaris) folium = Cervinae linguae Scolopendrii (vulgaris) herba
Honos Európában, ma cirkumpoláris. Évelő lágyszárú, nálunk egyre ritkul, főként a Dunántúli Középhegység szurdokerdőiben, mészkövön él. Az Alföldön igen ritka, esetleg kutakban. Védeni szükséges. Hatóanyag: cserzőanyag, nyálka-poliszaharid, szabad aminosavak, glükóz, fruktóz, szaharóz, sporangiumban leucodelphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans tüdőbetegségben, diureticum, diaphoreticum, külsőleg sebre. Homeopathia.

Physalis alkekengi L. – SOLANACEAE

Forrás: http://www.doksi.hu

zsidócseresznye Alkekengi fructus
Honos Közép-, K- és DK-Európában, mérsékelt égövi Ázsiában, Indiai-szubkontinensen. Meghonosodott Amerikában is. A Középhegységben elég gyakori, máshol szórványos. Ártéri keményfaligetekben, aránylag száraz lomberdőkben fordul elő. Évelő lágyszárú, 0,3-0,6 m-re nő meg. Hatóanyag: kevés triterpén-lakton physalin, physalien, cryptoxanthin, szerves savak, pektin, gyanta, magvakban kb. 10% zsíros olaj Hatóanyag: korábban diureticum köszvény, reuma, májbetegség esetén, a friss termés ehető (kissé keserű). Homeopathia.

Physostigma venenosum Balf. – FABACEAE kalabárbab Physostigmae semen = Calabar semen
Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein. Akár 16 m magasra is megnövő fásodó kúszónövény. Hatóanyag: pirrolidino-indol-vázas alkaloid physostigmin és társalkaloid geneserin, eseramin, physovenin, eserolin, egyéb alkaloid (calabatin, calabacin) Alkalmazás: a kivont és tisztított physostigmin gyógyszer formájában indirekt parasympathomimeticum, a szemészetben mioticum glaukoma kezelésében. Atropin szerű mérgezések antidotuma. Állatgyógyászatban lovak bélkólikája ellen. Erősen mérgező. Homeopathia.

Phytolacca americana L. – PHYTOLACCACEAE [syn.: Phytolacca decandra L.] amerikai alkörmös Phytolaccae fructus Phytolaccae folium Phytolaccae decandrae radix
Honos É-Amerikában. Mindenhol a világon elterjedt, áttelelő lágyszárú. Nálunk is adventív, főleg a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén nyíltabb akácosokban, ültetett fenyvesekben, helyenként tömegesen. Dísznövényként is megtalálható, ami könnyíti elterjedését. 2-3 m magas, erőteljes növény. Hatóanyag: lila gyümölcsében, levelében és gyökerében szaponinok (pentaciklusos phytolaccageninsav glikozidok: phytolaccosid A-G), gyökérben mitogén lektin, magban antihepatotoxikus lignanok (americanin A-E), gyümölcs festékanyaga betanin phytolaccanin, levélben még flavonoidok Alkalmazás: lila festékanyaga miatt régen borfestő, gyökere, néha levele purgans, emeticum. Gyökérből homeopatha gyógyszer.

Picea abies (L.) Karst., más Picea fajok – PINACEAE (közönséges) lucfenyő Piceae aetheroleum Piceae turio recens
Honos K-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Nálunk csak Ny-Dunántúl határövezeteiben őshonos, de hegyvidékeinken sokfelé termesztik. 40-50 m magas fa, kedvelt díszfa is. Hatóanyag: illóolajában bornil-acetát, dipenten, pinenek, camphen, terpinen, limonen, mircen, phellandren, picein, cserzőanyagában piceatannol, piceatannol-mono- és -diglikozid, gyantában abietinsav és származékai Alkalmazás: fiatal ágvégeiből és tobozaiból köhögéscsillapító szirup készíthető, illóolaja reuma ellenes fürdőbe vagy légfrissítő, légzőszervi betegségek esetén légúti tisztító, hurutoldó. Kozmetikai ipar. Fenyőgyantának is használható.

Picrasma excelsa (Sw.) Planch. – SIMAROUBACEAE jamaikai keserűfa Quassiae jamaicense lignum
Honos Karib-szigeteken, Közép-Amerikában, D-Amerika északi részén. 20 m magas fa. Hatóanyag: 0,05% szeszkviterpén-lakton quassin, picrasin B-G, továbbá petroselinsav Alkalmazás: amarum, anthelminticum, inszekticid.

Pilocarpus jaborandi Holmes – RUTACEAE
Honos É-Brazíliában.

Pilocarpus microphyllus Stapf
Honos Brazíliában, D-Amerika északi részén.

Pilocarpus pennatifolius Lem. var. selloanus (Engl.) Hassler
Honos D-Brazíliában, Paraguayban.

Pilocarpus racemosus Vahl

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos Karib-szigeteken.

jaborándi(cserje) Jaborandi folium
Cserjék vagy kisebb fák. Hatóanyag: 0,5-7% lakton-gyűrüs imidazol-alkaloid pilocarpin és izopilocarpin, egyéb mellékalkaloid pilocarpidin, pilosin, izopilosin, továbbá illóolaj (pl. terpinen, dipenten), cserzőanyag Alkalmazás: kivont és tisztított pilocarpin direkt parasympathomimeticum, gyógyszer formájában szemészetben mioticum glaucoma esetén. Erős méreg. Homeopathia.

Pimenta dioica (L.) Merr. – MYRTACEAE [syn.: Pimenta officinalis Lindl.] szegfűbors(fa), jamaicaibors Pimentae fructus = Amomi fructus Pimentae folium Pimentae aetheroleum
Honos Mexikóban, Karib-szigeteken, Közép-Amerikában. Indiában termesztik. 10-13 m magas, örökzöld fa. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (kb. 75%, levélben 80-90% eugenol és eugenolmetiléter, továbbá caryophyllen, phellandren, cineol), zsíros olaj a termésben, gyanta, tannin Alkalmazás: aromaticum, stimulans, tonicum emésztési zavarok esetén. Illóolajat főleg a levélből nyernek. Fűszer, likőripar.

Pimenta racemosa (Mill.) Moore – MYRTACEAE [syn.: Pimenta acris (Sw.) Kostel.] szegfűbors(fa) Bay flos Bay folium Myriciae aetheroleum
Honos D-Amerika északi részén, Karib-szigeteken. Örökzöld fa. Hatóanyag: 0,7-1,3% illóolaj (főleg chavicol, metilchavicol, továbbá myrcen, eugenolmetiléter, eugenol) Alkalmazás: aromaticum, nem csípős. Kozmetikai (dezodoráns, fogpaszta, szájvíz, hajszesz) és likőripar, levélből “bay-rum”.

Pimpinella anisum L. – APIACEAE [syn.: Anisum vulgare Gärtn.] ánizs Anisi fructus (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) = Anisi vulgaris fructus (Ph. Hg. VII.) Anisi aetheroleum (Ph. Hg. VII., Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos K-Mediterráneumban, sokfelé termesztik. Egyéves lágyszárú. Kora tavasszal 40-45 cm sortávolságra, 2-3 cm mélyre vetik. Melegigényes. A főernyő terméseinek viaszérésekor késsel vagy géppel vágják 1 vagy 2 menetben. Maximálisan 400C-on szárítható, majd a cséplés és tisztítás következik. Hatóanyag: 1,5-5% illóolaj (80-90%-a t-anetol, továbbá metilchavicol = estragol, ánizssav, ánizsaldehid, idősebb drogban dimer anetol és dimer ánizsaldehid), szeszkviterpének (pl. hymachalen), propenilfenilészterek, flavonol-glikozidok Alkalmazás: expectorans és carminativum (főleg gyermekeknek), stomachicum, emmenagogum, aromaticum, spasmolyticum, antibakteriális. Fűszer, élelmiszer- és likőripar.

Pimpinella saxifraga L. – APIACEAE hasznos földitömjén
Honos D-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Áttelelő lágyszárú. Országszerte, száraz gyepekben, kaszálóréteken gyakori.

Pimpinella major (L.) Huds. nagy földitömjén
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, árnyas, üde, elegyes erdőkben.

Pimpinellae (albae) radix et rhizoma = Tragoselini rhizoma et radix
Hatóanyag: kb. 0,2% illóolaj (benne pl. izoeugenol-epoxidészter), 1% szaponin, cserzőanyag, gyanta, kumarin pimpinellin, furokumarin peucedanin, izopimpinellin, bergapten, umbelliferon, sphondin, alkilen-in-számazékok, szerves savak, fenolkarbonsavak

metilchavicol. Ny-Dunántúlon néhol őshonos. pinea L. népgyógyászatban még gyomor és bél hurutos betegségeiben. Hg. flavon (chrysin.doksi. antiasthmaticum). VII. – PINACEAE erdeifenyő Pini gemma (= turio) Pini sylvestris aetheroleum (Ph. protocatechusav. Kopárfásításra. diureticum. továbbá stomachicum. pimarsav. cymol. . flavanon (pinocembrin.és É-Európa.55 illóolaj. taxifolin (dihidrokvercetin). Illóolajban α-pinen. főleg pinoresinol. pinomyricetin. 60% phellandrenek. sandaracopimarsav stb. coniferil-alkohol.15-0. pinobanksinmonometiléter. borneol.) Alkalmazás: tapasz.: Pinus montana Mill. füstölő (szagtalanító. caren. és más Pinus fajok – PINACEAE Terebinthinae aetheroleum Terebinthinae balsamum = Terebinthina communis Pini summitas Pini folium Pini resina Pini resina burgundica Colophonium Más Pinus fajok közül számunkra a legfontosabb a Pinus nigra Arn. bronchitis esetében. Hg. dehidrodiconiferil-alkohol. caren. strobochrysin). Pinus sylvestris L. sokfelé nálunk is telepítik. Hatóanyag: 3. nyomokban efedrin.és bútoripar stb. sokfelé telepítik. Homeopathia. cryptopimarsav. Homeopathia. limonen. Honos DK. banxia Pinelliae ternatae rhizoma = Pinelliae tuber Honos Malajziában. cymen Alkalmazás: szobaillatosító. cadinen. sekély talajon pionír. hurutos megbetegedésekre. terpineol Alkalmazás: illóolajat inhalációra felső légúti. É-Kínában és Japánban is elterjedt évelő lágyszárú. P. nálunk nem élő Pinus faj (pl. Illatszeripar. mugo = subsp. abietinsav. bornil-acetát. P. sibirica Du Tour Szibériában. corymbosid). Pinus mugo Turra subsp. mészkedvelő. Pinus sylvestris L. Egyedül vagy tölggyel együtt mészkerülő erdőtársulásokat alkot.és DNyEurópában. Akár 40 m magasra is megnőhet.4-dihidroxi-benzaldehid-glikozid. aromadendrin (dihidrokempferol). melynek fő alkotói: pinenek. enyhe expectorans. fertőtlenítő. homoki erdősítésre is használják.) Honos Közép. Több más. strobobanksin). VII. pinostrobin. halepensis Mill. É-Ázsia. balzsamban (terpentin) 15-30% terpentinolaj. Pinellia ternata (Thunb. P. P. melynek alkotói: kb. emmenagogum. levelekben nyomokban piperidin-származék pinidin. inhalációra (bronchitis). dihidropinosylvin). diaphoreticum. Balzsamból 65-70% gyanta (colophonium) marad vissza. cembra L. expectorans (mucolyticum. festék. cryptostrobin). α-sylvestren. anthelminticum. lignan (lariciresinol. flavon-C-glikozidok (vicenin-1. fában lignan. pimarolsavak. Dés K-Európában. laryngitis. linimentum. tectochrysin. pinoresinol). ideges szívpanaszokra. larikopinonsav.hu Alkalmazás: bronchosecretolyticum. szappan).. D-Európában. cadinen. rovarriasztó). P.] törpefenyő Pini pumilionis aetheroleum (Ph. Karbonátos kőzeten. Európában. Kopárok és alföldi homokos területek fásítására használják. Cserjetermetű. strobopinin. Alpok).] japánkontyvirág. a fekete fenyő. Balzsamban 20-25% terpentinolaj. Vadon csak a Kőszegi-hegységben él. lektin pinellin Alkalmazás: antiemeticum. terpinolen. fiatal hajtásából ugyanilyen céllal “fenyőméz” készíthető. bornil-acetát. bornil-acetát.) is drogot szolgáltat. továbbá zsírsavak. szárazságtűrő. tumorellenes hatása nem kellően bizonyított. pinenek. Kínában stb. pumilio (Haenke) Franco – PINACEAE [syn. teocote Schiede Mexikóban. legfeljebb sziklakertekbe ültetik. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. fában pinokvercetin. fürdővízbe (só. tinctura formájában pharyngitis. Magyarországon nem fordul elő. stilbenek (pinosylvin. pimarinsav. benne diterpén gyantasavak (larikopinisav. szterol. catechintípusú cserzőanyag.Forrás: http://www.) Honos Közép-Európa magas hegyvidékein (Kárpátok.1-1% illóolaj. flavanonol (pinobanksin. Hatóanyag: balzsamban (terpentin) diterpénsavak diterpénalkoholok és észtereik. kozmetikai ipar.) Makino – ARACEAE [Pinellia tuberifera Ten. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. kenőcs (főként reuma ellen).

hypnoticum. elterjedt Indonéziában és trópusokon. cubebol. Homeopathia. tannin Alkalmazás: carminativum. 2 m magas cserje. Kb.2-1% illóolaj (chavicol. Fűszer. Fűszer. húgyúti desinficiens. továbbá piperettin. Közép-Amerikában. krónikus reuma és köszvény esetében. dienolid típusú yangonin.hu Piper betle L. terpenen. cubeben.5%-ig. izomilletton. beteldió (Areca catechu) rágáshoz használják DK-Ázsiában és K-Afrikában aromaticumként és helyi érzéstelenítést elősegítő hatása miatt. Indiában. Indonéziában. Piper methysticum Forst. Sri Lankán. Piscidia piscipula (L. piperanin. stomachicum. Hatóanyag: 1-1. Piper nigrum L. fenolok. továbbá 2-5% csípős piperidin. trópusokon (pl. – PIPERACEAE kubébabors Cubebae fructus Cubebae aetheroleum Honos Malajziában. Kúszó félcserje. – PIPERACEAE feketebors Piperis nigri fructus Piperis albi fructus Piperis aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen. piperoxil. carminativum. Jáván. szeszkviterpének). antiphlogisticum. Homeopathia. copaen stb. egyéb trópusi területeken. metoxinoryangonin) Alkalmazás: stimulans. illóolaj. carminativum. Kongóban). pinenek. – ANACARDIACEAE . cadinen. Hatóanyag: styril-α-lakton “kawapyronok” (enolid-típusú kawain.) Sarg. kúszó félcserje. – PIPERACEAE hosszú bors Piperis longi fructus Honos Indonéziában. sabinen. fűszer. trópusokon sokfelé termesztik (pl.: Piscidia erythrina L. diureticum. linalool. Hatóanyag: 1-3. főleg ott is termesztik. dezmetoxiyangonin. pirrolidin piperylin Alkalmazás: stomachicum. szeszkviterpének. illóolaj különösen antibakteriális. Pistacia lentiscus L. ezek alkoholos származékai. spasmolyticus.5%-ig). diaphoreticum. limonen. szaponin. piscerythron. termesztik Fülöp-szigeteken. lisetin.és piperinsav-származékok (90-95%-a t-piperin.Forrás: http://www.] halméregfa Piscidiae radix Piscidiae radicis cortex Honos Mexikóban. kevés piperidin. Piper cubeba L. Hatóanyag: izoflavon jamaicin. eugenol. továbbá analgeticum és antisepticum urogenitalis traktus megbetegedéseinél. DK-USA-ban. Piper longum L. chavibetol.és aminszármazékok. benne főleg caryophyllen. cserzőanyag Alkalmazás: többnyire tinctura formájában sedativum. B). rotenon. 10 m-es kúszócserje. phellandren. Kb. piperonal. dihidrokawain = marindinin. A fa gyökérkérge a drog. methysticin. Karib-tengeri szigeteken. cubebin. 5% piperin. Karib-tenger szigetein. Borneon. Hatóanyag: 0. piperolein A. Alig 1 m magas. zingiberen.) Alkalmazás: stomachicum. illóolajat szolgáltat. dihidromethysticin. phellandren. antioxidáns. analgeticum (főleg fogfájásra). stimulans. dipenten). pl.5% illóolaj (caryophyllen. Sri Lankán. safrol. antineuralgicum. – PIPERACEAE káva Kava-Kava rhizoma (DAC) Honos Ny-Csendes-Óceánia északi és déli területein. Hatóanyag: 7-20% illóolaj (monoterpének. Homeopathia.doksi. – PIPERACEAE bétel bors Piperis betlis folium Honos Malajziában. metoxiyangonin. Akár 6 m-es. relaxans. diureticum. chavicin. Malajziában. Brazíliában) sokfelé termesztik. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. ichthynon. antibakteriális. milletton. caren.5% illóolaj (általában fehérben 2. – FABACEAE [syn. feketében 3. kúszó félcserje.

] nyálkás útifű. népgyógyászatban levél és gyökér gyulladáscsökkentő.: Plantago lanceolata L. flavonol Alkalmazás: pirítva vagy nyersen élelem (fagylalt. terpénalkohol. likőr. szénhidrát (keményítő.] Plantaginis arenariae folium Plantaginis arenariae radix Psyllii semen (Ph. cyanidinek. bronchitisben. galaktoarabinoxilan). 4. VIII. hemicellulóz. – PLANTAGINACEAE [syn. sebekre. K-Európában (Dunántúlon). flavonoidok. – PLANTAGINACEAE [syn.doksi. VIII. É-Afrikában. indicain. étolajat is szolgáltathat.] magas útifű Plantaginis folium Honos Balkánon. . Hg. tengerparti útifű Coronopi herba Honos Európában. rhamnogalacturonan). protein. pterocarpan pisatin Alkalmazás: népgyógyászatban kiütés. fenilpropan acteosid Alkalmazás: laxans (bő folyadékkal).és Ny-Ázsiában. Elő-Ázsiában. Hatóanyag: maghéjban kb. antibakteriális felső légúti panaszok esetén. resen. áttelelő lágyszárú. szemölcs ellen. fenolkarbonsavak. 54% zsíros olaj. Egyéves lágyszárú.: Plantago psyllium L. Levélben és gyökérben iridoidok. Egyéves lágyszárú. Plantago arenaria W.hu örökzöld pistácia. takarmány. Ph. zsíros olaj. legumin. – PLANTAGINACEAE csókalábú útifű.: Plantago indica L. a mai termesztett változatok vad ősi alakokból jöttek létre. Plantago altissima L.Forrás: http://www. Plantago afra L. Hatóanyag: maghéjban 10-12% nyálka-heteropoliszaharid (pl. antimikotikus. masticoresenek Alkalmazás: fogászat. masticonsav. sütemény). Egyéves vagy áttelelő-egyéves lágyszárú. iridoid aucubin. 1 m magasra is megnő. bakteriosztatikus. masztix Mastix = Pistaciae lentisci resina Honos Dél-Európában. szterolok. Egyéves. Plantago coronopus L. – PLANTAGINACEAE homoki útifű [syn. Mediterráneumban. Franciaországban termesztik. flavonoidok. Ny-Ázsiában.) = Plantaginis arenariae semen Honos Eurázsiában. – FABACEAE borsó Pisi semen Honos DNy-Ázsiában. arabinoxilan). leucoanthocyanok. Hatóanyag: aminosavak. – ANACARDIACEAE pisztácia Pistaciae semen Honos Közép. Eur. masticinsavak. Kisebb fa. Tuniszban. Hatóanyag: mint P. homokpuszta-gyepekben. Ausztráliában és ÚjZélandon is. örökzöld cserje vagy kisebb fa. subsp. Országszerte. vicilin. többnyire zavart állományokban. lanceolata Alkalmazás: mint P.) = Plantaginis psyllii semen = Pulicariae semen Honos Mediterráneumban. Hg. Hatóanyag: kb. Szicíliában. Hatóanyag: a kinyert gyantában triterpénsavak (szterol-típusú tirucallol. bolhamag Psyllii semen (Ph. kevés iridoid-glikozid aucubin.) Arcang. pentaciklusos oleanolsav). termesztik Kaliforniában. mitogén lektinek). plantagonin. lanceolata. koleszterinszint csökkentő. Pistacia vera L. mucilaginosum enteritisben. Pisum sativum L. 10% nyálka-heteropoliszaharid (pl. Élelmiszer. Eur. triterpénalkohol tirucallol. anthocyanidin. továbbá szterolok. de csak szórványosan fordul elő.és illatszeripar.. szerves savak. et K.. indicamin. legtöbb benne az olajsav. fehérjék (pl. arabinoxilan. illóolaj (főleg pinen). Ph. meghonosodott É-Amerikában. aminok. É-Afrikában. Mediterráneumban. masticodienonsav. apró termetű lágyszárú. 4. 1-3 m magas. Alkalmazás: mag laxans. altissima (L. stomachicum.

főleg Pakisztánból és Indiából importáljuk. hírharang Platycodi radix Honos K-Ázsia mérsékelt égövi részein. VII.. scutellarein). protein. Kéreg homeopathiában. Plantago lanceolata L. Hg. szintén tonicum.Forrás: http://www. Platanus orientalis L. Ph. Hg. Mediterráneumban. fenolkarbonsav. kevés iridoid (aucubin) Alkalmazás: laxans bő folyadékkal bevéve.4-0. 3-8% fenilpropanoid acteosid flavonoidok (apigenin. VIII. keleti platán(fa) Honos DK-Európában. köhögéscsillapító. 4. máshol szórványos. Ph..] közönséges platán(fa) Honos D.) Plantaginis (lanceolatae = angustifoliae) folium (Ph. valamint szaponin. árnyékkedvelő. Valószínű. tonicum. polygalasav stb.7 m magas. 0. Sziklagyepektől a legelőkig. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén szaponin (platycodin. fenolkarbonsavak. a vér lipidszintjét csökkenti.) .5% nyálka-heteropoliszaharid (rhamnogalacturonan. arabinogalactan. kumarin (esculetin). tőrózsás lágyszárú. – PLANTAGINACEAE lándzsás útifű Plantaginis lanceolatae folium (Ph .] egyiptomi útifű Plantaginis ovatae semen (Ph. Platycodon grandiflorum (Jacq. Ny-Ázsiában. [Platanus x acerifolia (Ait. néha taposott gyomtársulásokban él. luteolin. – CAMPANULACEAE léggömbvirág. Áprilistól augusztusig virágzik. 3-dehidroplatansav Alkalmazás: levél láz esetén. utak mentén gyakori. rhamnogalacturonan). főleg parkokban. betulinsav. allantoin. külsőleg sebre. 4. lanceolata (mucilaginosum). Plantago ovata Forssk. réteken. Kisebb termetű. bolygatott helyeken.és Közép-Európában. 2-6. mustárolaj-glikozid sulforaphen. zsíros olaj. leucodelphinidin. 20% zsíros olaj (magjában) Alkalmazás: diureticum. kb.hu Hatóanyag: kevés (0. Népgyógyászatban sebgyógyító. antibakteriális. felálló. 6% cserzőanyag. 0. Hatóanyag: iridoid-glikozidok (1-3% aucubin. néha egyéves.doksi. Gyógyszerek is készülnek belőle.) Willd. leucocyanidin. antibakteriális. aranyeres bántalmakra is használható. de termesztése is megoldható. kéreg skorbut és reuma ellen. kb. Sokfelé telepítik.05%) alkaloid plantagonin. arabinogalactan. flavonoid Alkalmazás: mint P. Sokfelé telepítik. Indiában. Üde. Homeopathia. arabinoxilan. hogy az előző kettő hibridje.2% illóolaj. betulonsav. Hatóanyag: maghéjban 20-30% nyálka-heteropoliszaharid (pl. platansav. Platani (occidentalis) folium Platani cortex Hatóanyag: levélben flavonoid-glikozidok. VIII. glükomannan). szükség esetén lemossák. catalpol. Nálunk kerti dísznövény. Plantago major L. Hatóanyag: levélben kb. Platanus hybrida Brot. Ny-Ázsiában. – PLANTAGINACEAE [Plantago ispaghula Roxb. DC. kovasav Alkalmazás: felső légúti hurutok esetén gyulladáscsökkentő. – PLATANACEAE nyugati platán(fa) Honos É-Amerikában. Évelő. betulinaldehid.) A.05% piridin alkaloid plantagonin és indicain. Platanus occidentalis L. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1). Tőleveleit virágzás idején gyűjtik. 0.Eur.) (= herba) Plantaginis lanceolatae herba (DAB) Honos Eurázsiában. Egyéves lágyszárú.3% aucubin. kéregben pentaciklusos triterpén szaponin betulin. – PLANTAGINACEAE nagy útifű Plantaginis (majoris = latifoliae) folium (= herba) Plantaginis majoris semen Honos Eurázsiában. Csak az Alföldön gyakori. Áttelelő lágyszárú. Hg. Eur. 0.) Plantaginis ovatae seminis tegumentum Honos Iránban. 1% catalpol). platycodigenin.

kb. analgeticum. Homeopathia. Podophyllotoxin cytostaticum.. Polemonium coeruleum L. Oroszországban. 1 m-es örökzöld cserje. 7% cserzőanyag.2 m magas. – PLUMBAGINACEAE európai ólomvirág Plumbaginis europaeae herba Honos D-Európában. erős hatású cytotoxicum.) Spreng.Forrás: http://www. továbbá norpatchoulenol Alkalmazás: antiszeptikus. adstringens. A keményítő-tartalmú hajtás élelem. a drog expectorans. Évelő pozsgás. illatos hárfacserje Colei radix Honos Indiai-szubkontinensen.] indiai hárfacserje. Plectranthus barbatus Andrews – LAMIACEAE [syn. anticholinerg. Kínában. Ny-Ázsiában. carminativum. – LAMIACEAE [Coleus amboinicus Lour. Hatóanyag: levélben 1.doksi. Hatóanyag: diterpén plectrin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. É-Afrikában. bélkólika. Hatóanyag: illóolaj (43% carvacrol) Alkalmazás: malária és kolera ellen hatásos. Évelő félcserje. C. citotoxikus. benne 30-40% patchoulol. 0.5% naftokinon plumbagin.: Pogostemon patchouly Pellet. emmenagogum. α. peltatin. Indonéziában. myricetin-glikozidok (pl. Hatóanyag: 6-20% gyanta. podophyllotoxin Alkalmazás: drasztikus hashajtó krónikus obstipatio esetén. Homeopathia. diureticum. idegerősítő (adaptogén). erős laxans.] himalájai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli emodi rhizoma Podophylli emodi resina Honos Kínában. Gyanta előállítására. anthelminticum.és β-peltatin. Afrikában és DAmerikában. – LAMIACEAE [syn.5-4% illóolaj. Hatóanyag: 0. továbbá más lignanok. Podophyllum hexandrum Royle – BERBERIDACEAE [syn. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: 3-6% gyanta. – BERBERIDACEAE amerikai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli (peltati) rhizoma Podophylli resina Honos atlantikus É-Amerikában. Plumbago europaea L. trópusokon máshol (pl.3-1. féreghajtó. rovarűző. sedativum. virágban delphinidin (europinidin) Alkalmazás: plumbagin antibakteriális. benne 40-50% podophyllotoxin. asztma esetén.: Podophyllum emodi Wall. külsőleg ecsetelőként condyloma vagy granuloma inguinale eltávolítására.: Coleus forskohlii Benth.] valódi pacsuli Patchouli folium Patchouli aetheroleum Honos Indokínában. gyulladásgátló. Indiai-szubkontinensen. antiasthmaticum. antipyreticum. barbatus (Andrews) Benth. Homeopathia. termesztik Fülöp-szigeteken. orvosi ellenőrzéssel adagolható cholagogum. Pogostemon cablin (Blanco) Benth. europetin). Ny-Ázsiában. Illatszeripar. diureticum. – POLEMONIACEAE kék csatavirág .] fűszeres hárfacserje Colei folium Honos főleg Afrika trópusi területein. Izolált podophyllotoxin citosztatikus. fitoncid plumbagol. flavonoidok Alkalmazás: mérgező.hu Alkalmazás: platycodin sedativum. Indiában) is termesztik. Plectranthus amboinicus (Lour. Podophyllum peltatum L.

Honos DK-Európában. nyílt bokorerdőkben. kíméletre érdemes. kvercetin. – POLYGALACEAE keserű pacsirtafű Polygalae amarae herba Polygalae amarae radix Honos D-Európában. Védendő. máshol ritka.) All. Áttelelő lágyszárú. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar. Szórványos és ritka üde lápréteken. Áttelelő lágyszárú.05% illóolaj (benne szalicilsavmetilészter). 4.08% illóolaj (metilbenzoát. szegélyekben található. Ph. Szibériában. Hatóanyag: 6-12% triterpén szaponin (sokféle. flavonoid Alkalmazás: diaphoreticum. Homeopathia. var. Szőrfűgyepek. kozmetikai ipar. 0. népgyógyászatban fokozza a tejelválasztást. kvercetin. – AGAVACEAE tubarózsa Honos Mexikóban. 1. Középhegységben gyakori.és kempferol-glikozidok. diaphoreticum. kaszálórétek értékes faja. és a Japánban termesztett P. – POLYGALACEAE hegyi pacsirtafű Polygalae vulgaris herba Honos Európában. nem nagy tömegben. keserű polygalin. Ny-Ázsiában. Évelő lágyszárú. termesztik D-Európában és É-Afrikában. Polianthes tuberosa L. de szórványosan. Homeopathia. Polygala vulgaris L. Hg. – POLEMONIACEAE indás csatavirág Polemonii reptantis rhizoma Honos az USA keleti részén. Hatóanyag: mint P. adstringens. Nálunk kerti dísznövény.Forrás: http://www. expectorans (krónikus bronchitis). Homeopathia. kevés cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. szinapinsav. lázas légúti megbetegedés esetén. Helyettesítheti a P. 0.doksi. 0. . speciális metil. gyökérzetben kb. Hatóanyag: gyökérben 1-2% szaponin (pl. 5% szaponin Alkalmazás: expectorans.és kempferol-glikozidok.. gastritis. átmeneti lápok. Hatóanyag: szalicilsav-metilészter. – CONVALLARIACEAE [syn.5 m-re nő. metil-2-hidroxibenzoát. et Gray.: Polygonatum odoratum (Mill. amarum. – POLYGALACEAE szenegafű Polygalae radix (Ph.2-0. Áttelelő lágyszárú.hu Polemonii coerulei herba Polemonii rhizoma cum radicibus Honos Kaukázusban. Évelő lágyszárú. expectorans köhögés. Hatóanyag: triterpén szaponin. Európába a drog Kanadán és az USA-án kívül főleg Indiából kerül. metilszalicilát Alkalmazás: secretolyticum. hypoglykaemiás hatású.) Druce] Honos Eurázsiában. VIII. Mediterráneumban. amara. kb. senega L. máshol szórványos. Dunántúlon elég gyakori üde lomberdőkben.és metilén-glutaminsav Alkalmazás: népgyógyászatban légúti és húgyúti betegségek esetén. Polygala senega L. fontosabb a polygalasav. Polygala amara L. Évelő lágyszárú. ferulasav. Főleg a Középhegységben él szórványosan. enteritis és dyspepsia esetén használatos. Évelő lágyszárú. tenuifolia Willd. Évelő lágyszárú. Országszerte sziklagyepekben fordul elő. Polygonatum officinale (L.8-cineol.) Desf. Eur. – POLYGALACEAE kisvirágú pacsirtafű Polygalae amarellae herba Honos Európában. Polemonium reptans L. elterjedt É-Amerikában és Európában is. senegin és szapogeninje presenegin). senegin). régen a népgyógyászatban antisyphiliticum. Hatóanyag: szaponin. amara Alkalmazás: mint P. vértisztító. Polygala amarella Cr. polygalitol. Polygonatum latifolium (Jacq. Erdős-sztyepp faj. latifolia Torr. száraz tölgyesekben.) = Senegae radix Honos É-Amerikában. Mediterráneumban. Hatóanyag: virágban kb. Középhegységben. fenolglikozid gaultherin. adstringens.

népgyógyászatban diureticum főleg reumás panaszokra. aszparagin. persicarin). adstringens. flavonoid (persicarin. Mediterráneumban.5% cserzőanyag. 3. Országszerte megtalálható még zavartalan vízi és mocsári társulásokban. Üde. ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori. glucogallin. kb. Homeopathia. terpineol. Áttelelő lágyszárú. Áttelelő lágyszárú. 1. Hatóanyag: oximetil-antrakinon. egyéb). – POLYPODIACEAE . galluszsav. Üde lápréteken előforduló montán faj. fahéjaldehid. Polygonum amphibium L. avicularin = kvercetin-3arabinozid). hydropiper. catechin. epicatechin. . továbbá külsőleg sebre és egyes ekcémák kezelésére.hu Polygonatum multiflorum (L. l. népgyógyászatban vérzéscsillapító (menorrhagia esetén. antibakteriális. Több. fenolkarbonsavak. Eur. szterolok. luteolin).doksi. Hatóanyag: csípős illóolaj (szeszkviterpén-dialdehid tadeonal = polygodial. ellagsav. emiatt védett. nyálka-heteropoliszaharid. szeszkviterpén-lakton confertifolin. diureticum.) All. fenolkarbonsav (klorogénsav. salamonpecsét Polygonati rhizoma (= radix) = Sigilli Salamonis rhizoma Hatóanyag: szaponin (spirostan-típusú szapogeninnel). Hatóanyag: kb. kvercimeritrin.és bükkelegyes erdőkben. Hg.5 % cserzőanyag Alkalmazás: antirheumaticum. flavonoid (hiperozid. Egyéves vagy áttelelő lágyszárú. Évelő. p-cymol. továbbá pinenek. fenchon. egyre ritkul. Mediterráneumban. flavonoid (pl. 0. kisebb taxonra bontható. kb. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban.4-cineol. Hatóanyag: 0. scopoletin). borneol. allantoin Alkalmazás: vércukorszint-csökkentő erősebb alimentaris hyperglykaemiában. külsőleg száj. vízibors Polygoni hydropiperis herba Honos Eurázsiában. – POLYGONACEAE borsos keserűfű. szilikát. inkább melegebb éghajlatú területeken fordul elő. Polygonum bistorta L. kb. nyálka-heteropoliszaharid. linalil-acetát.POLYGONACEAE madár keserűfű Polygoni avicularis herba (Ph. 4. s. hólyag. Polypodium vulgare L. kempferol. kámfor. évelő lágyszárú. bizonyítottan csökkenti a thrombocyta-aggregációs hajlamot.és toroköblögetésre. myricetin-glikozidok. rhamnasin és szulfát-származéka. avicularin. cserzőanyag. 5% pektin és nyálka-poliszaharid Alkalmazás: népgyógyászatban mint P. Hatóanyag: 15-35% hidrolizálható és kondenzált cserzőanyag. Honos D-Eurázsiában. Homeopathia. vízi lágyszárú. diureticum.VIII. fahéjsavmetilészter). expectorans.. Évelő lágyszárú. 18% cserzőanyag. 30% keményítő a gyökértörzsben Alkalmazás: antidiarrhoeicum és mucilaginosum (különösen rhizoma).2-1% flavonoid (kempferol-. Polygonum hydropiper L. Polygonum persicaria L. Ph.és aranyérbántalmakban). kvercetin-. kávésav) Alkalmazás: anyagcsere fokozó. Polygonum aviculare L. Üde gyomtársulásokban országszerte elég gyakori. kb. – POLYGONACEAE baracklevelű keserűfű Polygoni persicariae herba Honos Eurázsiában. lignan aviculin Alkalmazás: népgyógyászatban secretolyticum.) = Centum nodii herba = Sanguinalis herba Kozmopolita mérsékelt égövi területeken. kvercetin. 1. – POLYGONACEAE vidrakeserűfű Polygoni amphibii radix Cirkumpoláris.05% illóolaj (benne kámforszerű persicariol).Forrás: http://www. kumarin-származékok (umbelliferon. – POLYGONACEAE kígyógyökerű keserűfű Polygoni bistortae herba Polygoni bistortae rhizoma = Bistortae rhizoma Cirkumpoláris. phellandren. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori üde gyertyán. poliszaharid. carvon.

] tövisescitrom. kéregben illóolaj. Herbában szaharóz. átmeneti lápokban. salireposid Alkalmazás: húgyúti megbetegedések. Kb. vérzéscsillapító. reuma és láz esetén. kb. É-Afrikában. expectorans. salicin. – SALICACEAE fekete nyár(fa) Populi gemma Populi gemmae aetheroleum Honos Európában. Nálunk ártéri puhafaligetekben gyakori. 4 m magasra megnövő cserje. főzelékbe használják. hajolaj. Poncirus trifoliatus (L. rhamnetin. külsőleg kenőcs formájában sebekre. Hatóanyag: cserzőanyag. tectochrysin. reumás és köszvényes testrészekre. tremulacin. chrysin. galangin. apigenin. fenol-glikozidok (salicortin. acacetin. ericin. egyéb szteroidok (szterolok). 20-40 cm magas lombos moha. Homeopathia. antimikotikus. Művelt területeken. gumianyag. egyéb fenol. – PORTULACACEAE kövér porcsin Portulacae herba Kozmopolita. gyanta. Nálunk sem ritka tőzegmohás lápokban. láz esetén. 8% zsíros olaj. szalicilsav. Sorfának gyakran telepítik.). Kis mennyisége és a védelemre érdemes páfrány miatt nincs gyakorlati haszna.és fenolkarbonsav-glikozidok. flavonoid (igen sokféle. . linalool. kapillárisok rugalmasságát fokozza. pinocembrin. Keményítő. illóolaját krónikus polyarthritis esetén. Ázsia mérsékelt égövi részein. – RUTACEAE [syn. enyhe purgans. tremulacin. talajon is. sativa (Haw. 0.: Citrus trifoliata L.2% illóolaj (limonen.doksi. Gyakorlatilag nem gyűjtik. jól szellőző helyen történik (beszáradás 2:1) Hatóanyag: rügyben kb. aranyérre. gyanta.5% illóolaj. hajszesz. mucilaginosum. É-Afrikában. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar. populin.és égerlápokban. Kozmetikai iparban (propolishoz hasonlóan). salicin.Forrás: http://www. előfordul Földközi-tenger környékén. nyár. Rügy propolishoz hasonlóan belsőleg diureticum. pl. – POLYTRICHACEAE óriás szőrmoha Adianti aurei herba = Capillaris major muscus = Polytrichi herba Honos Eurázsiában. Populus nigra L. kb. áprilisban virágzik. isalpinin. linalil-acetát. gyomtársulásokban közönséges. Portulaca oleracea L. meghűlés. grandidentatin stb. kb. É-Amerikában. szabad cukrok és szerves savak. pinostrobin. viasz Alkalmazás: gyulladáscsökkentő. ischias. kb.) Raf. 40% kovasav. expectorans. 20-35 m magas fa. Márciusban. krémek stb. Populus alba L. erdőkben mohás fatörzseken. A rügyeket február végétől kibomlásig gyűjtik. salicortin. Az Alföldön ritka. D-Ázsia mérsékelt égövi területein. pl.hu édesgyökerű páfrány Polypodii rhizoma et radix = Filiculae dulcis rhizoma et radix Polypodii herba Cirkumpoláris. populin. enyhén antibakteriális. floroglucin-származékok.) DC. kevés kaucsuk. hurutoldó. szterol Alkalmazás: cholagogum (herba is a népgyógyászatban). zsíros olaj (zsírsavak között arachidonsav is) Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. izorhamnetin. 0. árnyékos. – SALICACEAE fehér nyár(fa) Populi albae folium Populi albae cortex Honos Európában. A szárítás 200C-on. grippe. fűz-. máshol gyakori mohás sziklagyepekben. Hatóanyag: termésben kb. 2% rovar vedlési hormon ekdizon és származékai. főleg az Alföld árterein. benzoesav.5% illóolaj (főleg α. kempferol. Gyakori. évelő lágyszárú. Polytrichum commune Hedw. viasz. salicin. 2-4% catechin-cserzőanyag.és β-caryophyllen). Hatóanyag: levélben monobenzoil-salicin. pinobansin). vadcitrom Honos Japánban. 30 m magas. 0. Termesztett változatát [var.] levesbe. Hatóanyag: szteroid-szaponin osladin (3000-szer édesebb a szaharóznál). heverő lágyszárú. egyéves.

Hatóanyag: 6-10% cserzőanyag (főleg ellagitannin). szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1).Forrás: http://www. – ROSACEAE [syn. -pentamer és -hexamer. tarackos lágyszárú. Primulae radix (Ph. Eur. triterpénsavak (chinovasav. priverogenin B. évelő. máshol szórványos lomberdők tisztásain. antibakteriális. gyulladáscsökkentő gastritisben. antivirális. Eur. karotinoidok. Potentilla erecta (L. dysenteria. sudár kankalin Honos Kaukázusban. kumarin (umbelliferon. Börzsönyben. ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori. Hg. hegyvidéki faj. 1% káliumsó. 2%. Középhegységben. laevigatin B és F.. szerves savak. Mátrában.. heverő szárú. enteritisben (gyermeknek is adható). Májustól októberig virágzik.] vérontófű Tormentillae rhizoma (Ph. aminosavak. virágdrogokban és herbában kb. Évelő lágyszárú. Potentilla reptans L. flavonoidok.] libapimpó Anserinae herba (DAC) = Anserinae potentillae herba = Potentillae anserinae herba Anserinae radix Kozmopolita. – ROSACEAE indás pimpó Potentillae reptantis herba Potentillae reptantis radix Kozmopolita. szegélyein. nyálka-poliszaharidok. oldható phlobaphen is). Primula elatior (L. évelő lágyszárú. majd árnyékos. lipidek. Potentilla anserina L. Szibériában. adstringens. – PRIMULACEAE [syn.: Argentina anserina Rydb. Európában. külsőleg garat.) Räuschel – ROSACEAE [syn.] tavaszi kankalin Honos Európában. Alföldön ritka. belsőleg antidiarrhoeicum acut és subacut gastroenteritis.) Alkalmazás: adstringens. Évelő lágyszárú. szükség esetén lemossák. catechin. spasmolyticum (dysmenorrhoea esetében is). scopoletin). Nálunk nedves réteken. catechin-trimer.) Primulae flos Primulae flos sine calycibus Primulae flos cum calyce (DAC) Primulae herba Primulae folium Hatóanyag: gyökérben és gyökértörzsben 3-12% olean-típusú triterpén-szaponin.: Primula officinalis (L. ligetekben. triterpének Alkalmazás: antibakteriális. Bükkben. 4.és szájöblögetésre. A hajtást (ritkán külön a gyökeret) virágzáskor gyűjtik. elatiorban a protoprimulagenin A hiányzik. Kaukázusban. Kaszálókon. bükkösökben ritka. Homeopathia. orrvérzésre. hegyi réteken.) = Primulae radix et rhizoma (Ph. aszkorbinsav. sebgyógyításra (állatgyógyászatban is). Hatóanyag: cserzőanyag (összetétel fő jellemzői az előzőekéhez hasonló) Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenésre. Dunántúlon gyakori. szőrfűgyepekben. kúszó. Ph. Érdemes védelemre. epicatechin. VIII. ursolsav stb. VII. Hg.doksi. 3% flavonoid (összetételük a különböző fajokban más) . Ph. Homeopathia.) Hill. Mediterráneumban. Védett. cukrok. VIII. enterocolitis. Primula veris Huds. májbetegség esetén. de nem tömegesen. 4. flavonoidok. diureticum. Ma már védelemre szorul. Évelő lágyszárú. Hg. P. tormentillsav. hidrolizálható ellagitannin. A virágdrogban kb. kb. a szár hosszan kúszó. szterol Alkalmazás: gyomorsav szekréciót fokozza. termesztése megoldható. leucoanthocyanidinek. Ny-Ázsiában.hu Hatóanyag: betacyanin. Középhegységben elég gyakori. Ny-Európában.) = Tormentillae rhizoma (et radix) Honos Eurázsiában. népgyógyászatban vérzéscsillapító külsőleg sebre. lápréteken. fenolkarbonsavak.: Tormentilla erecta L.) Hill. Hatóanyag: 15-20% kondenzált cserzőanyag (7% piros. fő komponens a primulaszaponin 1 és 2. pedunculagin. továbbá kevés cserzőanyag a gyökérzetben. dimer agrimoniin. népgyógyászatban vértisztító. egyéb szaponin aglikonok még anagalligenin.

évelő lágyszárú. levél homeopathiában.: Pygeum africanum Hook. – ROSACEAE [syn. 50% cserzőanyag. nyirkos szurdokerdőkben előfordul. f.) Scholler et Jacq. Kertekben telepítik. Prunus africana Kalkm.) Moench] cseresznye Cerasi stipes Cerasi folium Honos Kaukázusban. gyümölcsben cyanidin-glikozidok. = Ph. gyomor. mag olajat.) Hill. a fa magassága elérheti a 30 m-t is. É-Afrikában. genistein. szerves savak. taxifolin és heterosidjaik). likőripari aromát szolgáltat. Dunántúlon és a Középhegységben vad alfaja (subsp. per os prostata adenoma esetén (készítmény. Prunellae herba Hatóanyag: kb. genistin. 4.Forrás: http://www.doksi. orvosi felügyelettel). népgyógyászatban még asthmatikus.: Cerasus avium (L. termés értékes gyümölcsként. levélben verbaszkóz és szedoheptulóz Alkalmazás: népgyógyászatban toroköblögető. Eur. – ROSACEAE [syn. Kaukázusban. – PRIMULACEAE [syn. Hatóanyag: lényegében megegyező az előbbi két fajnál leírtakkal Alkalmazás: azonos az előbb jellemzett Primulae radix indikációs területével. ezen kívül népgyógyászatban idegi eredetű fejfájás és szívgyengeség ellen. aromadendrin. ferulasavészterek Alkalmazás: kivonata csökkenti a tesztoszteron plazmakoncentrációját. polifenolok. nagyvirágú gyíkfű Honos Európában.hu Alkalmazás: secretomotoricus és secretolyticus hatása miatt expectorans bronchitisben. nincs androgén hatása. cianogen glikozid amygdalin Alkalmazás: kocsány diureticum. Védett. Prunella grandiflora (L. szterol (ekdizonoid). flavonoid. Egyes alfajai elvadulhatnak. epimaslinsav). . Prunus domestica L.) Honos trópusi Afrikában. termesztése megoldható. Dunántúlon nem ritka üde gyertyán. kvercetin. avium) gyertyános tölgyesekben.] meggy Cerasi nigri fructus Cerasi stipes Cerasi folium Honos Eurázsiában. gyanta. Hatóanyag: cseresznye és meggy kocsányában és levelében leucoanthocyanok. Prunella vulgaris L. n-docosanol). Ny-Ázsiában. felső légúti hurutokban.és bükkelegyes erdőkben. prunetin. – ROSACEAE (besztercei) szilva Pruni (domesticae) fructus . VIII. Primula vulgaris Huds. Prunus avium L. antidiarrhoeicum. köszvényes és neuralgikus panaszok esetében is.: Cerasus vulgaris Mill. Európában.és anthocyanin-glikozidok.ROSACEAE [helytelen syn. oleanolsav. Fajtáit termesztik. Hg.] afrikai szilva Pruni africanae cortex (Ph. triterpén-szaponin.: Primula acaulis (L. szterol.és bélbetegségek kezelésére. crataegolsav. Prunus cerasus L. naringenin. catechin. pentaciklusos triterpén-szaponin (ursolsav. magban 25-35% zsíros olaj. – LAMIACEAE közönséges gyíkfű Cirkumpoláris. időskori szívgyengeség terápiájában (gyógyszerek formájában is). Nálunk fajtáit termesztik. alifás alkohol (n-tetracosanol. Mediterráneumban. alkalmas benignus prostata hypertrophia kezelésére. oleanolsav. kocsányban még flavonoidok (flavanon dihidrowogonin-glikozidok. Homeopathia. A többi drog fő hatása is secretolyticus és expectorans.] szártalan kankalin Primulae vulgaris radix Honos Európában. klorogénsav. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: zsíros olaj (sokféle zsírsavval). továbbá ursolsav.

– ROSACEAE kései zelnice(meggy) Pruni serotinae cortex = Pruni virginianae cortex Honos É. gyümölcsben cyanidin-glikozidok. Prunus padus L. virágban kevés amygdalin. tyramin. cerasifera Ehrh. triptamin.) Moench] zelnice(meggy) Pruni padi cortex Honos Kaukázusban. ahol termesztik is. Ny-Ázsiában. áprilisban virágzik. cserzőanyag. arbutin. sedativum.: Padus avium Mill. szterol. – ROSACEAE kökény Pruni spinosae flos (DAC) = Acaciae germanicae flos Pruni spinosae fructus (= bacca) = Acaciae germanicae fructus (= bacca) Pruni spinosae radicis cortex Honos Kaukázusban. Európában. szterol. pálinka stb. Elvadul és meghonosodik. kinasav.4% cianogén glikozid prunasin. trimetoxibenzoesav eudesminsav. prunitrin. enyhe spasmolyticum. karotinoidok. et Zucc.: Laurocerasus officinalis M. DK-Európában. Prunus serotina Ehrh. Nálunk nem gyakori. – ROSACEAE [syn. Hatóanyag: termésben cukrok. 45% zsíros olaj. aromaanyag. mert könnyen megbarnul (beszáradás 5:1). Márciusban.. Gyakran díszfának ültetik. insititia Jusl. scopoletin. – ROSACEAE [Persica vulgaris Mill. szerves savak és észtereik. kék prunicyanin. Hatóanyag: levélben kb. nálunk is sok fajtáját gyümölcse miatt. Roem. étereik.hu Honos Eurázsiában. ÉNy-Európában is megtalálható. 15 m magas.és Közép-Amerikában. cseresznyeszilva. monomer és polimer leucocyanidin Alkalmazás: szirupként tüdőbetegségben és köhögéscsillapítóként. pektin. kéreg népgyógyászatban orsóféreg és láz ellen. ártéri gyertyános-tölgyesekben megtalálható. aszalva.). fenoloidok. A virágot lombfakadás előtt gyűjtik és napon vagy mesterséges szárítóban kíméletesen szárítják. légzésstimuláló. flavonoidok. szerves savak. termés értékes élelmiszer. p-kumársav. 1% amygdalin. tannin Alkalmazás: készítmények formájában aromaticum. Prunus spinosa L.] őszibarack Persicae flos Persicae folium Persicarum fructus Persicarum semen Persicarum cortex Honos Ny-Kínában. Kaukázusban. fenolkarbonsavak. Homeopathia. Homeopathia. Hatóanyag: prunasin. rutin. degradált erdős-sztyepp.. Ny-Ázsiában. P. Prunus persica (L. reumaellenes. néhol üde bükkösökben. gyanta Alkalmazás: tonicum. flavonoidok. Prunus laurocerasus L. 2% amygdalin Felhasználás: enyhe laxans. Hatóanyag: 1% amygdalin és izoamygdalin. mag olajat és keserű aromát szolgáltat. izovaleriansav Alkalmazás: levél népgyógyászatban köhögési inger csillapító. cserzőanyag. – ROSACEAE [syn. Hatóanyag: cukrok. hentriacontan. kb. gyökérkéregben prunetin. magban kb.Forrás: http://www. serotonin. erdőszéli bozótosok társulás alkotója. anthocyanidinek. benzaldehid. pektin. cukoralkohol. nyomokban cianogén glikozid (amygdalin. P. továbbá fenolkarbonsavak. Európában. cserzőanyag. Világszerte termesztik. hiperozid . Örökzöld díszcserjeként telepítik Magyarországon. virágban kvercitrin. aromaticum. flavonoid (naringenin).] babérmeggy Laurocerasi folium = Pruni laurocerasi folium Honos Kaukázusban. sambunigrin. Ny-Ázsiában. virág enyhe purgans. közel 1% tannin.doksi. oligoszaharidok. Homeopathia. prunasin). magban zsíros olaj. 6% amygdalin. 2% amygdalin. hentriacontanol. Hatóanyag: 1. vértisztító. 1% ursolsav. Országszerte gyakori.) Sieb. és hibridek) együtt. homeopathiában. ursolsav. Kb. élelmiszer (nyersen. Cerasus avium (L. szerves savak. továbbá catechin. purgativum. Fajtáit termesztik rokonfajaival (pl. kb. gumianyag. kéregben kb.

Indiai-szubkontinensen.) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Ph. Psychotria ipecacuanha (Brot.. Ph.8-4% izokinolin alkaloid emetin és cephaelin. Közép-Amerikában. Kínában. Eur. Hg. Hatóanyag: 1. .. diaphoreticum.Forrás: http://www. Mészkerülő lomb. Nagy adagban mérgező. 1 méteres. 4. 40 cm magasra növő.) Kuhn – DENNSTAEDTIACEAE sasharaszt Pteridii aquilini radix (= rhizoma) Pteridii folium (= herba) Kozmopolita. (levélben hasonlóan sokféle. nagy termetű. Kb. kb. diureticum. guajaverin). Hatóanyag: kb. termesztik is. chromenochalkon bavachromen) Alkalmazás: stomachicum. mellékalkaloid pl. erősen secretolytikus. leucocyanidin. ursolsav. Hg. cadinil. továbbá zsíros olaj. limonen.hu Alkalmazás: termés adstringens. Hg. Hatóanyag: levélben flavonoidok (kvercetin-glikozidok. még hidroxilunin. psoriasis ellen és lepra kezelésére. Uragoga ipecacuanha (Brot. anthelminticum. ipekakuána Ipecacuanhae radix (Ph. izopsoralen (= angelicin)..doksi. diureticum. vitaminok Alkalmazás: levél és kéreg adstringens (főleg hasmenés ellen. Termesztik is. izobavachin). Eur. psychotrin.4% illóolaj (eugenol. a sajátos ízű gyümölcs éretlen állapotban hasonlóan. virág enyhe laxans. gyökérkéreg népgyógyászatban lázcsillapító.. évelő. 20% illóolaj. egyéves lágyszárú. Hg. Hg. gyógyszerek formájában orvosi ellenőrzéssel. Hivatalos drogot szolgáltat a Cephaëlis acuminata Karst. 4. cserzőanyag. balfuorodin).: Cephaëlis ipecacuanha (Brot. szirupként elkészítve purgans és anthelminticum. külsőleg leucoderma. 8% pirogallol-cserzőanyag . benne furokumarin psoralen.: Cullen corylifolium (L. az Alföldön ritkább. Psidium guajava L. Arab-félszigeten. maculosidin. Pteridium aquilinum (L. Eur. D-Amerikában. alkilfenol bakuchiol. Homeopathia. Psoralea corylifolia L. VIII. csak készítmények. Indokínában. tonicum. laxans. állományalkotó páfrány. 30-40% keményítő Alkalmazás: expectorans. ptelein. flavonoid (bavachinin. flavonoidok. – MYRTACEAE guáva Djamboe folium = Psidii folium Guajavae fructus = Psidii fructus Djamboe cortex Honos Mexikóban. Hatóanyag: kinolin alkaloid kokusaginin. citotoxikus.5-5 m magas. gyantaszerű guafin. ellagsav gentiobiosid amritosid. aromaanyagok.) Stokes és más Psychotria fajok – RUBIACEAE [syn. elágazó félcserje. guajacolsav). (costa-ricai ipekakuána) is. továbbá kevés iridoid izokinolinglikozid ipecosid és származékai.) Medik. Ptelea trifoliata L.és torokecsetelésre. nálunk díszcserje (fa). bavachin. VIII. ptelefolin. hánytató. ptelefructin stb. 4. psoralidin.) Honos Brazíliában. szaponin (pl. – FABACEAE [syn. diureticum. 8 m magasra is megnövő fa vagy kisebb cserje. hasmenés és asztma ellen. száj.. gyanta.) Baill. VIII. dictamnin.) Ipecacuanhae pulvis normatus (Ph.) = Ipecacuanhae radix et rhizoma (Ph. gyomor.] malájtea Psoraleae fructus Honos ÉNy-trópusi Afrikában. amritosid. VII. kb. antibakteriális. aphrodisiacum. – RUTACEAE hármaslevelű alásfa Pteleae trifoliatae radicis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. népgyógyászatban a présnedv fogíny-. chalkon (izobavachalkon. szerves savak. Ph.) Rich. Ph.és sesquigaven-szeszkviterpen.és tűlevelű erdőkben gyakori. Kb. Eur.. caryophyllen). Ph.) Ipecacuanhae tinctura normata (Ph. továbbá furokumarinok Alkalmazás: tonicum. skimmianin. termésben cukrok.és bélmegbetegedések esetén). 4. pl.] valódi hánytatógyökér. 0. purgans. D-Amerika nyugati részén. kéregben 11-15% tannin. VIII. vértisztító. friss virágot homeopathiában is. 1.

aphrodisiacum. Indiai-szubkontinensen. Pterocarpus marsupium Roxb. továbbá szaponin (oleanan-típusú kudzusapogenol A. legelőkön. 0.] parlagi bolhafű Pulicariae herba = Conyzae minoris herba . antipyreticum.18% illóolaj. illóolaj (50%-a cedrol) Alkalmazás: tapasz. szterolok Alkalmazás: krónikus rheuma. ideges panaszok. Malajziában. pterocarptriol. 7% tannin.) Gärtn. – OLACACEAE Honos É-Brazíliában. – ASTERACEAE [syn. az Alföldön gyakoribb. homopterocarpin. Malajziában.14% illóolaj. továbbá szeszkviterpének. Hatóanyag: gyantaszerű Kinoban 70-80% kinotannin. – ASTERACEAE réti bolhafű Conyzae mediae herba = Suedensis herba = Arnicae suedensis herba Conyzae mediae radix Honos Európában. muira-puama Ptychopetali lignum Hatóanyag: behensav-észterek. kb. Ptychopetalum uncinatum Anselmino Honos É-Brazíliában. Hatóanyag: piros festékanyag izoflavon és genistein-származékok santalin (santalin A.6 m-re is megnőhet.) Maesen et Almeida [syn.) Merr. levélben cianogén glikozidok. kevés illóolaj. pterocarpin. antibakteriális. 7-8 m magas.: Inula pulicaria L. É-Afrikában. Pulicaria dysenterica (L. izopterocarponol. timol-származékok Alkalmazás: korábban bőrbetegségekre. lehet fejfájás csillapító. fogpor. stilben pterostilben. Ptychopetalum olacoides Benth. eudesmol Alkalmazás: adstringens. teafestő. A fatest sötétbíbor. gyomtársulásokban. Elő-Ázsiában. gyökérben poliinek. galluszsav.) Maesen et Almeida [syn. cardialis arrythmia és angina pectoris esetén. cyptomeridiol.hu Hatóanyag: gyökértörzsben 0.: Pueraria lobata Ohwi] Honos Kínában.] Honos Kínában. fojtóbab. B. K-Ázsiában. szaponin Alkalmazás: rhizoma gyomorhurut esetén antidiarrhoeicum. gegen Puerariae radix Hatóanyag: kb. – FABACEAE vörös-szantálfa Santali lignum rubrum Honos Indiai-szubkontinensen. pentosen-nyálkaanyag. Indokínában. Pulicaria vulgaris Gärtn.: Pueraria thomsonii Benth. aldehidek.Forrás: http://www. oleanol-származék. eudesmol. dyspepsia esetén. Ausztráliában. Dunántúlon szórványos. Pueraria montana (Lour. daidzin. antidysentericum. santal. levél népgyógyászatban reuma esetén. Pterocarpus santalinus L. termesztik Távol-Keleten a Fülöp-szigetekig. lobata (Willd. 0. chinensis (Willd. C) Alkalmazás: antihypertensiv. Hatóanyag: herbában acetofenon brevifolin. népgyógyászatban impotencia ellen tonicum. füstölő. DNy Csendes Óceániában. nedves réteken. Guajanában. var. 2% izoflavon-glikozid puerarin. gyantasavak. évelő (nálunk inkább egyéves) lágyszárú. farészben szeszkviterpén-alkohol pterocarpol. flavonoidok. szájvíz. Indokínában. szterol. szteroid ekdizon és származékai. antidysentericum. keserű pteraquilin glikozid. Homeopathia. B). f. 0.doksi. – FABACEAE var. fenolkarbonsavak. – FABACEAE kelet-indiai kinofa Kino Honos Indiai-szubkontinensen.5% flavonoid. 7% catechin-cserzőanyag. izomrelaxans. keményítő.

Sztyeppréteken szórványosan található. Hatóanyag: kéregben 0. Márciusban. diureticum. utóbbi még ritkább. de védelemre érdemes. allantoin. szitoszterol. Pyrola chlorantha Sw. egyéves lágyszárú. Pulsatilla grandis Wender. K. – RANUNCULACEAE [syn. anemonin és származékai. Cserje. féregűző is. nálunk védett helyeken és üvegházban termeszthető. kevés tannin. kb. védett. Hatóanyag: 4-8% arbutin. fenolkarbonsav (pl. terméskéreg adstringens a népgyógyászatban colitis. a herbát virágzáskor szedik. Köves hegylejtőkön.: Pulsatilla vulgaris Mill. pseudo-pelletierin.) Gams] pettyegetett tüdőfű Pulmonariae (maculosae) folium Pulmonariae herba (DAB) Honos főleg Közép-Európában.: Pulsatilla pratensis (L. kb. Etiópiában. gyomtársulásokban gyakori.és pelargonidin-glikozid.] fekete kökörcsin Honos Közép-Európában. ennek fele gallotannin.és É-Európában. Punica granatum L. Gyertyános tölgyesekben és bükkelegyes üde erdőkben helyenként gyakori. 15% tannin Alkalmazás: diureticum.hu Honos Európában. virág adstringens diarrhoeában. emmenagogum. szaponin. kb. kisebb termetű. évelő lágyszárú fajok. évelő lágyszárú. szaponin. fenyvesekben szórványosan. 25 % hidrolizálható cserzőanyag. ízletes. homeopathia. Ép tőleveleit 3 cm-es nyéllel elvirágzás után. citromsav. neuralgia. Pulsatilla nigricans Störck [syn. Gyűjtéskor a termőhelyet kímélni kell! Hatóanyag: nyálka-poliszaharidok. – PUNICACEAE gránátalma Punicae granati cortex = Granati cortex Granati fructus Granati flos Granati fructuum cortex = Punicae granati fructidis cortex Honos Kaukázusban. 5% tannin Alkalmazás: régebben sedativum fájdalmas görcsök. dysenteria esetén.: Pulmonaria maculosa (Liebl. metilarbutin. kovasav. áprilisban virágzik. Ny. évelő lágyszárú.doksi. Nálunk iszapos és szikes talajokon. Ny-Ázsiában. terméshéjban kb. Hatóanyag: alifás monoterpén cosmen Alkalmazás: inszekticid. rozmarinsav. 28% cserzőanyag. Homeopathia. kb. 4% cserzőanyag. felső légúti megbetegedésekben hurutoldó. diaphoreticum (rheuma és köszvény kezelésében). szaponin (ursolsav. előbbi a Dunántúlon adventív. klorogénsav). mészkerülő elegyes erdőkben található. Homeopathia. virágban pelargonidin-glikozid.] leánykökörcsin Honos Közép-. Pulsatillae herba Hatóanyag: protoanemonin. Indiai-szubkontinensen. Szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). piros terméshús vitamindús.5-0.) Mill. – PYROLACEAE kereklevelű körtike Pyrolae rotundifoliae herba Cirkumpolárisak főként az északi féltekén. évelő lágyszárú. flavonoidok. Pulmonaria officinalis L. vitaminok Alkalmazás: kéreg anthelminticum. . betulinsav). É-Afrikában. – BORAGINACEAE [syn. nyomokban alkaloid pirrolizidinek Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. cukrok. nyílt homokpuszta gyepekben ritka. védett. delphinidin. – PYROLACEAE zöldvirágú körtike Pyrolae chloranthae herba Pyrola rotundifolia L.és Közép-Ázsiában. hasmenés elleni szer népi használatban.Forrás: http://www. É-Afrikában. Esetleges alkaloid-tartalma miatt huzamos használatát nem ajánlják. migrén esetén. Mindkettő faj védelemre szorul. neurosis.7% piperidin alkaloid pelletierin. a termésben delphinidindiglikozid. adstringens. 34% nyálka-poliszaharid. egyéb szerves savak és észtereik.

gyulladt íny.: Quercus sessiliflora Salisb. savas bisdesmosid-típusú quillajasavglikozidok.: Quercus pedunculata Ehrh. szteroid-szaponin hidroxi-dammarenon. – SIMAROUBACEAE keserű kvasszia(fa). Galla halepensis. vescalagin. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-mono. castalin. örökzöld fa. [syn. Hg. 18-hidroxiquassin Alkalmazás: tonicum.. Hatóanyag: kb. más Quercus fajok – FAGACEAE kurdisztáni tölgy Quercus galla (= Galla.) Quercus semen Quercus folium Quercus lignum Hatóanyag: kéregben 8-20% gallo. 6% fehérje. laxans (szirupként is). DAC) Honos Chilében. – FAGACAE [syn. 2-5 m magas fa vagy cserje. Quillaja saponaria Mol. alakköreit. cyclit. vescalin) Alkalmazás: adstringens.és catechintannin. – ROSACEAE körte(fa) Pyri communis fructus Honos ősei Eurázsiában vannak. – ROSACEAE panamakéreg Quillajae cortex (ÖAB. Cserje habitusú. leucodelphinidin. Quercus robur L. quercin. Ph. 7% tannin. Ph. VII. külsőleg toroköblögető krónikus bronchitisnél. vérzéscsillapító (főleg külsőleg).] kocsányos tölgy Honos Európában. 15% cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. Ph. Quercus cortex (Ph. Kéreg korábban egyes helyeken söriparban komló helyett. arbutin.1-0. Magban (makkban) ciklusos cukoralkohol quercit. 4. flavonoid.) Liebl. termesztik még Hindusztánban és D-Európában. neoquassin. (Gubacsdarázs: Cynips tinctoria Hartig) Hatóanyag: gubacsban 40-60% hexa-hepta-galloil-glükóz típusú gallotannin (kínaiban akár 75%) Alkalmazás: szájüregi sebek.] kocsánytalan tölgy Honos Európában. pentaciklusos szaponin glutinol. kb. Ny-Ázsiában. homeopathiában.doksi. főleg pentaciklusos triterpén. Homeopathia.. VIII. klorogénsav és származékai. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben erdőalkotó. D-Amerikában.. aphták ecsetelésére tincturaként. 0. 37% keményítő. pektin. 15% zsíros olaj. kvercetin. Kaukázusban. Bolíviában. Q Quassia amara L. nedves lomberdőkben gyakori. kb.és szájöblögető. acetilarbutin (pyrosid). cukoralkohol. táplálék. .25% seco-triterpén quassin (= nigakilacton G. garat.Forrás: http://www. Kaukázusban. obstipans (állatgyógyászatban is). 15-18 m magas. Eur. Hg. változatait széles körben termesztik. Hatóanyag: kb. catechin. farészben kondenzált galluszsav-észter típusú cserzőanyag (castalagin. depurativum (tincturaként is). Ny-Ázsiában. magban amygdalin Alkalmazás: diureticum. leucocyanidin. Kaukázusban. levélben 6-11% cserzőanyag.és fejbőrápoló szerekben.hu Pyrus communis L. légyölőfa Quassiae lignum Quassiae cortex Honos Mexikóban. A makk pirítva (Quercus semen tostum) kávépótló. catechin. amarum.15%). Peruban. szaponin. Homeopathia. Helv. phlobatannin. Galla turcica) Honos DK-Európában. száj. Quercus infectoria Olivier. Dunántúlon és a Középhegységben száraz. 10% szaponin. Quercus petraea (Matt. 0. Ny-Ázsiában.és -triglikozid). fog-.

Évelő lágyszárú. glükoputranjivin) Alkalmazás: antibakteriális. Egy. É-Afrikában. corynanthenin vagy raubasin (raubasin = ajmalicin. magassága kb. R. népi használatban egyes krónikus bőrbajokban. sedativ és neuroleptikus gyógyszereket gyártanak. alstonin). szaponin. sarpagin (sarpagin.Forrás: http://www.doksi.). bomlástermékei anemonin. Mediterráneumban. szintén termesztett. Elterjedt Európában. yohimbin).) DC.vagy kétéves lágyszárú. expectorans. Hatóanyag: glikozinolátok (glükobrassicin. – BRASSICACEAE retek Raphani hortensis (= sativi) radix = Raphani nigri radix Honos Ázsiában. Indiai-szubkontinensen. melyek csak orvosi rendelvényre adhatók. A fekete retek a subsp. – RANUNCULACEAE réti boglárka Ranunculi acris herba = Ranunculi pratensis herba Honos Európában.) Steud. R. Mocsári és iszaplakó társulásokban gyakori. Indokínában. É-Afrikában. bokrosodó cserje. virágban xantofillok Alkalmazás: mérgező mindegyik. pleuritis. Üde és nedves réteken.) Benth. köszvény és reuma esetén. raupin) Alkalmazás: kivont alkaloidokból antihypertensiv. Indiai-szubkontinensen. szinapin. fő típusok: yohimbin (reserpin. – RANUNCULACEAE gumós boglárka Ranunculi bulbosi herba Ranunculi bulbosi radix Honos Európában. 0. csöves lágyszárú. fél méter magasra is megnő. Homeopathia. Kanadában. Malajziában.) Hatóanyag: 1. izoanemoninsav. raphanol stb. rauwolfinin). Ny-Ázsiában. Hatóanyag: glikozinolát (pl.5-3% indol-indolin-alkaloid yohimbanok (kb. Kaukázusban. Homeopathia. et Schult.6 m. – BRASSICACEAE repcsény retek Raphani raphanistri herba Honos Ny-Ázsiában. Ranunculus sceleratus L. Hatóanyag: protoanemonin származék ranunculin. Rauvolfia (Rauwolfia) serpentina (L. R. a Tiszántúlon ritka.. piros gyökérben anthocyan (raphanusin) Alkalmazás: diureticum. Kaukázusban. Raphanus sativus L. máj. ajmalin (ajmalin. Nálunk gyomtársulásokban elég gyakori. Európában. Homeopathia. Áttelelő lágyszárú. bronchitis. tetraphylla L. Elterjedt az egész országban. vaskos. anemoninsav. Konyhakerti zöldségnövény.5-1 m magas. et Hook. – GESNERIACEAE enyves kuszagyűszű Rechmanniae glutinosae radix . vomitoria Afzel. Ranunculus bulbosus L. Rehmannia glutinosa (Gärtn. hirsuta Jacq. Kétéves. Zavart gyepekben fordul elő. niger (Mill. dyspepsia. – RANUNCULACEAE torzsika boglárka Ranunculi scelerati herba = Ranunculi palustris herba = Ranunculi aquatici herba Honos Ázsia mérsékelt égövi részein.. heterophylla Roem. deserpidin. 0.hu R Ranunculus acris L. máshol szórványos. Kaukázusban. népgyógyászatban friss leve cholecystopathia. cholereticum. – APOCYNACEAE indiai vérnyomáscserje Rauwolfiae radix (DAB) Rauwolfiae folium Honos Kínában. Raphanus raphanistrum L. Szibériában.és epeutak betegsége és bronchitis esetén. É-Afrikában. USA-ban. 50-féle). (Hatóanyag kinyerése szempontjából felhasználják még: R. Dunántúlon elég gyakori. egyéves lágyszárú. serpentin. serpentinin.

Magas (kb. Homeopathia. É-Afrikában. nagyobb adagban hashajtó. chrysophanolok. kevés apigenin. anthelminticum. VIII..és ÉNy-Kínában. termés népgyógyászatban még diureticum. nálunk nem gyakori konyhakeri növény. – RHAMNACEAE varjútövis benge Rhamni catharticae cortex Rhamni catharticae fructus (DAB) Honos Európában. cardiotonikus. gingivitis esetén gyulladáscsökkentő gyógyszerekben. glükoluteolosid. Magas. Ph. Rhamnus cathartica L. frangulin. évelő lágyszárú. emodinanthranol-glikozidok.doksi.) = Rhei rhizoma (= radix) (Ph. 8% hidroxiantracén-származék (cascarosid A. hibridnek tartják.: Rheum x hybridum Murray] hullámoslevelű rebarbara Rhei japonici rhizoma (= radix) Honos K-Ázsiában. flavonoidok. Hatóanyag: kb.Forrás: http://www. aucubin. aloin A. 10-25%-a diantron-glikozid). Reseda luteola L. rehmanniosid A-D. a R. dismenorrhoea esetén. Hatóanyag: iridoid-glikozid catalpol. Ázsia mérsékelt égövi részein. frangulin). Cserje vagy fa. Külsőleg orrüreg fertőzéses betegség. kempferolglikozid stb. Ph. B. évelő lágyszárú. Erdeinkben helyenként gyakori. Hatóanyag: flavonoid (luteolin. sedativum. erőteljes növekedésű. Rhei radix (Ph. mint enyhe hashajtó. 4. J. termés is. Hg. lindleyn). – RESEDACEAE festő rezeda Luteolae herba = Resedae luteolae herba Luteolae radix Honos DK. melittosid. vértisztító. Rhamnus purshiana DC. 11-dezoxialoin) Alkalmazás: laxans. a Középhegységben és a Dunántúlon nem gyakori. évelő lágyszárú. chromanonok Alkalmazás: főleg pora laxans. glikozinolát glükobarbarin és fenil-oxazolidinthion bomlásterméke. Rheum rhabarbarum L. C. kínai rebarbara Honos É. speciális iridoid rehmaglutin A és iononglikozid rehmaionosid A-C Alkalmazás: antipyreticum. heterodiantronok. rehmanniosid D-nek enyhe hypoglykaemiás hatása van. 4.és DNy-Európában. tonicum. chromonok. az Alföldön szórványos. a barbarin (a vadrezedában glikozinolát glükotropaeolin) Alkalmazás: népgyógyászatban diaphoreticum. Eur. flavonok. 2% glükofrangulin. Rheum palmatum L. Homeopathia. éretlen termésben szaponin Alkalmazás: kéreg népgyógyászatban laxans. Útszéli gyomtársulásokban (közönséges mindenhol a vadrezeda. lutea L. Rheum rhaponticum L. gyulladáscsökkentő. Magyarországon termeszthető. VIII. physcionok. Indiai-szubkontinensen. extractumok formájában diureticum. D. továbbá tannin (gallotanninok. antifungális. Ny-USA északi és déli részein. Többnyire 3 m magasra növő cserje. termésben kb.).. – POLYGONACEAE [syn. antirheumaticum.: Frangula purshiana DC. Hg. flavanok. valamint fenilbutanonok (pl.5% antrakinon-glikozid (emodinprimverosid. B. Kétéves lágyszárú.) Rhei pulvis Hatóanyag: 4-6% hidroxiantracén-származék rhein (60-80%-a antrakinon-monoglikozid.: Rheum x hybridum Murray] . ajugol. Rheum officinale Baillon – POLYGONACEAE orvosi rebarbara Honos D-Kínában. ez is felhasználható). oligomer procyanidinek. stomatitis. diureticum. számos gyógyszer hatóanyaga. G. Nálunk is termeszthető. Ny-Ázsiában. galloilglükóz).. izorhamnetin. Hatóanyag: kéregben 2-2. emodinok. 2 m). rhamnonigrin. stomachicum. – RHAMNACEAE [syn. évelő lágyszárú. É-Afrikában. festőanyag. – POLYGONACEAE [syn.hu Honos É-Kínában.) = Cascarae sagradae cortex Honos Ny-Kanadában. VII. tannintartalma miatt kisebb dózisban antidiarrhoeicum. luteolosid. Eur. Cooper] kaszkarabokor Rhamni purshianae cortex (Ph. Hg. Indokínában.

Kis termetű. 5% stilben-glikozid rhaponticosid. Dísznövényként telepíthető. Ribes nigrum L. Honosak Csendes. rosiridin (aglikon rosiridol). kompótnak) Hatóanyag: mindkét gyökérdrogban antrakinonok.) L. Ny-Ázsiában.. Ahnfeltia plicata. más szaponin-glikozid.hu közönséges rebarbara Rhapontici radix Honos Közép-Ázsiában. – CRASSULACEAE [syn. Közép. 1-2 m magas cserje. Eucheuma spinosum és más fajok agar Agar (Ph. Nálunk ez sem található vadon. Rhinanthus minor (Ehrh. ursolsav. Hatóanyag: aucubin (aucubosid.: Rhinanthus crista-gallii L. klorogén. Hatóanyag: kb. egyéves lágyszárú. VII. utóbbiban még flavonoidok. 1-2 m magas. laboratóriumi táptalaj készítéséhez. esetleges ösztrogén hatásukat is figyelembe kell venni. Magyarországon nincs. továbbá rhododendrin (= betulosid).) Scop.és DK-Európában. Kaukázusban. kb. agaropektin Alkalmazás: enyhe laxans. dezoxirhaponticosid Alkalmazás: enyhe hashajtó. Rhododendron luteum Sweet – ERICACEAE [syn.doksi. Gracillaria Gymnogongrus grifithiae. VIII.07% illóolaj. magas oxalát tartalma miatt gyermekeknek és vesekőbetegeknek ártalmas lehet. Azalea pontica L. Hg. Homeopathia. népgyógyászatban tonicum. – SCROPHULARIACEAE [syn. valamint kb. 0. flavonoidok. Hatóanyag: sok más rododendron fajjal együtt mérgezőek. amyrin. előbbiben arbutin (ericolin). Áttelelő pozsgás. Ázsia mérsékelt égövi részein. Kárpátok). gyógyszertechnológia (emulzió-. Üde és nedves réteken országszerte gyakori.) = Agar-Agar (Ph. tabletta-.Forrás: http://www. – ERICACEAE erdélyi havasszépe Rhododendri ferruginei folium Honos DK-Közép-Európában (Alpok. – ANACARDIACEAE kanadai szömörce Rhois aromaticae radicis cortex Honos É-Amerikában. kenőcselőállítás). Sok díszfajta ebből származtatható. évelő lágyszárú. menorrhagiában. Ph. salidrosid. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum köszvényes. rhinanthin). toxikus acetilandromedol. Rhus aromatica Ait. – GROSSULARIACEAE fekete ribiszke . 4. 10-35 cm magas. Hg. Rhododendron ferrugineum L. tyrosol.] sárga rododendron.: Sedum rosea (L. szterol. hibrid változatait kertekben inkább termesztik (főzeléknek. sárga alpesirózsa Rhododendri folium Honos K-. Hatóanyag: agaróz.) lichenoides. Eur.] csörgő kakascímer Cristae gallii herba Honos Európában. Hatóanyag: illóolaj. vese. 20% cserzőanyag Alkalmazás: tinctura formájában orvosi javallatra ágybavizelés és hasmenés ellen. Rhodiola rosea L. reumás panaszok esetén.és hólyagpanaszokban.és Indiai-Óceánban.és kávésav Alkalmazás: homeopathia.] illatos rózsásvarjúháj Rhodiae radix Honos Európában. Rhodophyta – ALGAE vörösmoszatok: Gelidium fajok. 18% cserzőanyag Alkalmazás: fejfájás csillapító. bokros cserje. több más faj homeopathiában.

linalool. termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. Termeszthető. oligomer proanthocyanidinek (pl. forgatással szárítják (beszáradás 5:1). Hatóanyag: cukrok.) Rosae (= Cynosbati) pseudofructus (= fructus). gyepűrózsa Rosae pseudo-fructus (Ph.). tüskementes tokkal rendelkező. Hg. Virágzás idején vagy közvetlenül utána szedik le leveleit. – EUPHORBIACEAE ricinus Ricini semen Ricini oleum (Ph.) Rosae (= Cynosbati) semen Honos Európában. Rosa canina L. . apigenin). törpe fajtáit régebben Magyarországon is termesztették. Főleg áprilisban virágzik. 3% ricint és kevésbé mérgező piridin alkaloidot. illóolaj (anthranilsav-metilészter.hu Ribis nigri folium (DAC) Ribis nigri fructus Ribis nigri gemma Honos Európában. – FABACEAE fehér akác Robiniae pseudacaciae (= acaciae) flos Robiniae pseudacaciae cortex Robiniae pseudacaciae folium Honos USA keleti és középső részén. Hg. Homeopathia (nyers mag!). antiphlogistikus. szerves savak. augusztusban érik. illatszeripar. Kaukázusban. fontos mézelő fa. kempferol-. fenolkarbonsavak Alkalmazás: levele és rügye diureticum (előnyösen kálium-visszatartó). erdőszéleken. farnesol.és láperdőiben szórványosan található. Eur. Ph. prodelphinidin). Magyarországon nemesített fajtáit sokfelé telepítik. enyhe antihypertensiv. továbbá gyógyszertechnológiában (pl. Hatóanyag: kb. majd szobahőmérsékleten. vírusellenes. 40-70% ricinusolaj (előbbiektől mentesített zsíros olaj) különleges zsírsava a ricinolsav Alkalmazás: kivont és tisztított zsíros olaj erősen laxans. pektin. 1-2 m magas cserje vagy fa. Hatóanyag: mag erősen mérgező toxalbumint. myricetin. inszekticid. jó homokkötő. Vadon az Alföld (pl. vérszegénység ellen is hatásos. 4. Egyes. – GROSSULARIACEAE piros ribiszke Ribis rubri fructus Honos Ny-Európában. VII. levél aromaticum. majd vékony rétegben. A kérget kora tavasszal gyűjtik a fiatalabb ágakról (beszáradás 3:1). Hg. Tüskés cserje. KisAlföldön Szigetköz) liget. Hg. szirup ízesítő gyógyszerészeti készítményekben. szabadgyök-fogó. Különösen mérsékelt égövi országokban Eurázsiában is elterjedt.01% illóolaj Alkalmazás: virág aromaticum.. 1-2 magas cserje. cserjésekben állományképző.és Közép-Ázsiában. a kb. pseudofructus cum seminibus (Ph.Forrás: http://www. karotinoidok. ilyenkor szedik le a frissen kinyílt virágokat. 2 m magasra is megnő. Ph.) Ricini oleum hydrogenatum Ricini oleum virginale (Ph. nyomokban illóolaj (mono. Indiai-szubkontinensen. cyanin és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: friss préslé antioxidáns. VIII. 0. Májusban virágzik. szellős helyen szárítják (beszáradás 5-7:1). bozótosokban mindenhol gyakori. Hg. pseudofructus sine seminibus (Ph. nerol. kéregben erősen mérgező toxalbumin-lektin robin és phasin.doksi.) Honos Afrikában. Ázsia mérsékelt égövi részein. Ricinus communis L. Eur. terpineol). Ribes rubrum L. antioxidáns. kéreg homeopathia. olajos injekciók gyártásához) alkalmazható. Ny.. 0. terméséből készült lé. acaciin.és izorhamnetin-glikozidok). levélben flavonoidok (acacetin. ricinint tartalmaz. acacetin. társulásközömbös. emeticum. – ROSACEAE csipkerózsa. benzilalkohol. VII. termése júliusban. É-Amerikában) termesztik. egyéb flavonoid (pl acaciin. antibakteriális. 4. Hatóanyag: virágban flavonoid-diglikozid robinin. a mérsékelt éghajlaton sokfelé (Ázsiában. VIII. fungisztatikus.és szeszkviterpének). VII. kb. Robinia pseudacacia L.5% flavonoid (kvercetin-. védett. lekvár vagy bor ugyancsak antioxidáns. robigenin). É-Afrikában. nemesített fajtáit ültetvényekben telepítik.

rosmanol). VIII. eugenol. kb. Malajziában. szörp készül belőle. gallica L. Ph. továbbá borneol. Más fajok is hasznosak. száj. lekvár. népgyógyászatban hasmenés. 15% pektin. frissen és szárazon fűszer. kámfor. Aszmag népgyógyászatban diureticum vese. β-karotin stb. – RUBIACEAE festőbuzér Rubiae radix . spasmolyticum. diosmetin) és flavonglikozidok. – LAMIACEAE rozmaring Rosmarini folium (Ph. – RUBIACEAE indiai buzér Rubiae cordifoliae radix et rhizoma Honos Afrikában. aszmagban kb. terpineol. gallotannin. ún. a “bolgár rózsaolaj” fő összetevői: feniletilalkohol. Homeopathia. ekcémára. mérsékelt égövi Ázsiában.8-cineol. 0. aromaticum. kb. amíg kemény az áltermés fala. Hatóanyag: levelekben 1-2. alpesi rózsa. nyomokban illóolaj. enyhe diureticum. citronellol. kvercitrin. foszfolipid.03% illóolaj. örökzöld. purpuringlikozid. lepra ellenes. mikroelemek. nálunk nem fordul elő. anthocyanok. Sok formája. parlagi rózsa. 4:1 “csipkehús”). nerol Alkalmazás: illatszer. 0. 1 m magas cserjévé fejlődik. Rosmarinus officinalis L. Ny-Ázsiában. x R. caryophyllen. Illatszeripar.35% diterpénfenol carnosolsav és oxidációs laktonszármazékai (carnosol = picrosalvin. stomachicum. grippe esetén vitaminpótló (C-vitamin. Rosa gallica L. alizarin Alkalmazás: bakteriosztatikus (Staphylococcus aureusra). geraniol. 4.. cukor. camphen. VII. fajtája ismert. pollenben karotinoidok Alkalmazás: adstringens. spasmolyticus kólikában.) Rosmarini aetheroleum (Ph. Rosa x damascena – ROSACEAE (R. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: meghűlés.2% illóolaj (geraniol. moschata Herrm) damaszkuszi rózsa Rosae aetheroleum Honossága hibrideredete miatt részben ismert. főként rozmarinsav. júniusban virágzik. bársonyrózsa Honos Európában. p-cymen. karotinoidok (rubixantin-izomérek. triterpén oleanolsav. Aszmagtól mentesítve (kézzel vagy erre szolgáló. luteolin. kb. 10% zsíros olaj. Évelő lágyszárú. gyümölcsíz. Rubia cordifolia L.) Honos Mediterráneumban. déli helyeken érdemes telepíteni. 0. Kaukázusban. carminativum. Indokínában. mindegyik gyűjthető. Ny-Ázsiában. laxans (szerves savak. flavonoidok). linalool.). Indiai-szubkontinensen.hu Több kisebb fajra bontható. αpinen. kertekben telepített. Rubia tinctorum L. munjistin. cserzőanyag. geranial. homeopathia. sok díszfajtája kertekben kedvelt Magyarországon is. reumára. Hatóanyag: 0. bornil-acetát. továbbá flavon (genkwanin.2% (vagy több) aszkorbinsav. Hatóanyag: virágban 0. Hatóanyag: antrakinon purpurin. citral stb. A csipkerózsa májusban. Nálunk az enyhébb teleket átvészeli.. purpuroxanthin.2-1. leginkább: R. limonen. csak védett. cyanin.doksi.Forrás: http://www. 10-24% cserzőanyag. rovarűzőként.). pendulina L. Eur. eucalyptol stb. Kertekben sokfelé megtalálható.és ursolsav-származékok Alkalmazás: cholereticum. egyes illóolajokban 20-50% kámfor.5% illóolaj (15-30%-a 1. Hg. pektin). külsőleg fürdőkbe. menstruációs panaszokban.). Az álterméseket kocsány nélkül augusztus végétől az első deres napokig gyűjtik. szerves savak. pseudopurpurin. vérhas és tüdőhurut esetén. aszmagoló géppel kettévágva és kitisztítva) vagy egészben hagyva szellős helyen kiterítve vagy műszárítón szárítják (beszáradás 2:1 egész csipkebogyó. 3% Lamiaceae-cserzőanyag kávésavdepszid. nerol. Különösen Bulgáriában nagy ültetvényekben termesztik. illóolaja illatszeriparban.és kozmetikai ipar. likőriparban. Rosa x centifolia L. Rosae flos (= petalum) Hatóanyag: friss sziromlevélben kb. Hg. citronellol.2 % illóolaj.és hólyagbántalmak esetén. – ROSACEAE százlevelű rózsa Honossága sokféle hibridformája miatt nagy vonalakban Eurázsiára tehető. szem és garat öblögetésre. lycopin. torokés melltájéki panaszok esetén. flavonoidok. Festőanyag.

A vad szeder (R. galluszsav. különösen elterjedt a Mediterráneumban. vitaminokban. tarlókon országszerte gyakoriak. tüskés cserjék. nemesített fajtáit telepítik. Régen kozmetikai festék volt. Nálunk vadon a Középhegységben és a Dunántúlon erdővágásokban különösen gyakori lehet. s. ribiadin. cserzőanyag. málnaíz. cyanidinglikozidok. fodros lórom Rumex obtusifolius L. feketeszeder Rubus caesius L. pseudopurpurin. – POLYGONACEAE mezei sóska Rumicis acetosae herba Kozmopolita. szerves savak. Nyers gyümölcse vagy a szederlé és a szederlekvár vitaminokban. alkoholok és észterek. l. galiosin. antidiarrhoeicum. Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok.Forrás: http://www. Termesztik. Nyár elejétől virágzik. Élvezeti tea. iridoidlakton asperulosid Alkalmazás: húgyúti és vesebetegségekben. 7-15% cserzőanyag.és DK-Európában. antioxidánsokban gazdag. koffein tartalmú tea legjobb pótlója. erdőszéleken. garatöblögető. Hatóanyag: mint szedernél. pektin. szerves savak. üde ártéri és hegyi réteken országszerte gyakori. Homeopathia (gyökér is). fruticosus L. Gyökér népgyógyászatban antidiarrhoeicum. alkoholok. továbbá aroma anyag (hexenol és hexenal származékok). szellős helyen szárítják. nyomelemekben. Évelő lágyszárú.hu Honos K. Évelő lágyszárú. hamvasszeder Rubi fruticosi folium (DAC) Rubi fruticosi fructus Rubi fruticosi radix Honosak Eurázsiában. antioxidánsokban gazdag. Vágásterületeken. Ligeterdőkben.8% szaponin villosin Alkalmazás: adstringens. cukrok. továbbá diureticum arthritisben. depurativum. – ROSACEAE vad szeder. Szükség esetén termeszthető.5-0. lekvár stb.5% di. szerves savak. pektin. kovasav. Rubus idaeus L. Hatóanyag: kálium-oxalát. Ilyenkor gyűjtik a leveleket. munjistin. Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok. – POLYGONACEAE lósóska. Májusban.és Ny-Ázsiában.) gyűjtőfaj. oxálsav. dimer ellagitannin. szerves savak. szántóterületek szegélyén. ruberythrinsav. szeder. ma már elvadulva is ritka. vitexin stb.) Alkalmazás: népgyógyászatban féregűző. cukrok.8 m magas. flavonoid. aszkorbinsav. Homeopathia. cukrok. Ázsia mérsékelt égövi részein. észterek. Közép. sok forma és hibrid tartozik ide. pentaciklusos triterpénsavak. nagyobb állományokat főleg vágásterületeken. stomachicum. különösen kőképződés esetén (gyógyszerek formájában). – ROSACEAE málna Rubi idaei folium (DAC) (= herba) Rubi idaei fructus Honos Európában. tonicum. erdőszéleken találunk. elterjedt É-Amerikában is.és trioxiantrakinon-glikozidok (alizarin. 0. purpuroxanthin). Hatóanyag: 2-3. a gyümölcsből készült szirup kanalas gyógyszerek ízjavítójaként gyógyszerészeti előiratokban hivatalos.doksi. A levelet árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). illóolaj. diaphoreticum. szegélybozótosokban mindenhol gyakori. 0. roborans. A terméseket hamvaskék állapotban szedik. flavonoid (kvercitrin. Mediterráneumban. és más Rumex fajok réti lórom Rumicis folium Rumicis fructus Rumicis radix = Lapathi (acuti) radix . diureticum. Nyers málna. antidiarrhoeicum. júniusban virágoznak. Rubus fruticosus L. Rumex acetosa L. Régen festőnövényként termesztették. Rumex crispus L. A hamvas szeder gyümölcsét gyűjtik. Számos fajtáját házi kertekben és nagyobb ültetvényekben termesztik. Hatóanyag: 8-10% hidrolizálható gallotannin. pektin Alkalmazás: mint szedernél. klorogénsav. A herbát augusztustól szeptemberig gyűjtik. fenolkarbonsavak. Gyökérben cserzőanyag.

sebgyógyító. – ASPARAGACEAE vagy RUSCACEAE szúrós csodabogyó Rusci rhizoma (Ph. 4. emodinok). gyökér laxans. szárítva vagy porítva (különféle gyógyszerformákban) belsőleg. Homeopathia. A sziki lórom (R. ergoszterol stb. spasmolyticum. Szibériában. – ALISMATACEAE nyílfű Sagittariae radix Sagittariae herba Honos Európába. Kis termetű. Nálunk kerti dísznövény. gravelliferon. pangásban. . mint a mezei sóskánál. termés főként antidiarrhoeicum. A-vitamin. ulcus crurisban. 40 azonosított komponens) Alkalmazás: kivont hatóanyagaiból.és furostanol-típusú szteroid szaponin ruscosid. psoralen. de fogyatkozik. extractumból készült gyógyszerek formájában. Ny-Ázsiában.5 m-re is megnő. 0.) ritka. Ny-Ázsiában. tannin.Forrás: http://www. thrombophlebitisben.1% illóolaj (kb. védett. xanthotoxin. γ-fagarin. Hatóanyag: gyökérben keményítő. szterol. aphrodisiacum. Indiában és az USA területén is. gyakran gyomtársulásokban gyakoriak. chrysophansav. nodus haemorrhoidalis megbetegedésben. ruscin (fő aglikonok és hatóanyagok: ruscogenin. pseudonatronatus Borb. Ph. rutamarin. vízi lágyszárú. VIII. 10% tannin Alkalmazás: mint mezei sóskánál. rutarin. ritkán elvadul.2-0. Áttelelő. anthelminticum. ahogyan a többi lórom faj is Európában vagy Eurázsiában honos.7% illóolaj (metilketonok.4% acridon típusú kinolin alkaloid (skimmianin. Alkalmazás: nyersen. főleg B-vitaminok pótlására bőrbetegségekben. görcsoldó és idegnyugtató hisztériában. Többnyire az északi féltekén terjedtek el. Kaukázusban. – RUTACEAE kerti ruta Rutae folium Rutae herba Rutae aetheroleum Honos D.hu A lósóska kozmopolita. Salix alba L. örökzöld cserje. izoimperatorin. 25% szénhidrát. rutaretin. levélben flavonoid. Hatóanyag: akár 1.. Hg. kumarin.. szterolok. nagyobb adagban adstringens. rutin. akár 0.doksi. furokumarin (bergapten.és D-Európában. Ruscus aculeatus L. Erős szárú félcserje.) Rusci aculeati rhizoma (= radix) Honos Közép. kokusaginin. cukor. S Saccharomyces cerevisiae Hansen. antidiarrhoeicum. továbbá stomachicum. triterpének. nyálka-poliszaharid. cholereticum.és Közép-Európában. – SALICACEAE fehér fűz Salix daphnoides Vill. 0. vagyis vénás keringési elégtelenségben. Zavartalan mocsarakban. Sagittaria sagittifolia L. kb. carminativum. Ruta graveolens L. Termesztése megoldható. D-provitamin. orvosi javallatra venotonicum vénás és kapilláris insufficientia esetén. dictamnin. Homeopathia. neoruscogenin). gyökérben antrakinonok (pl. É-Afrikában. kb. Homeopathia. más Saccharomyces fajok – SACCHAROMYCETACEAE élesztőgomba Faex medicinalis = Cerevisiae fermentum Hatóanyag: gazdag B-vitaminokban. antibakteriális (gyermeknek is). Dunántúlon szórványosan fordul elő üde lomberdőkben. Hatóanyag: levél fő összetevői hasonlóak. furanobenzol graveolensav Alkalmazás: sudoriferum. carbinolacetát. Eur. graveolin). kb. szaponin Alkalmazás: adstringens. Védett. daphnoretin). termésben kb. Általában nedves réteken vagy erdőkben. 50% fehérje. főleg áttelelő vagy évelő lágyszárúak. abortivum. Hatóanyag: 4-6% spirostanol. a réti lórom inkább eurázsiai. emmenagogum. alkilalkoholok és észtereik). Elterjedt pl. Az Alföldön gyakoribb. 5% catechintannin. nádasokban.

Forrás: http://www.doksi.hu

boroszlánlevelű fűz Salix fragilis L. csörege-fűz Salix purpurea L. csigolyafűz Salix viminalis L. kosárfonó fűz, kenderfűz Salix cordata Mühlenbg. [syn.: Salix americana hort.] kanadai fűz, amerikai fűz Salicis cortex (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salicis folium
Honosak Európában, Ázsiában, kivéve a kanadai fűzet, de ezt is sokfelé termesztik Európában. Értékes drogot szolgáltat a S. alba L. subsp. vitellina (L.) Arcang., aranyfűz. Ártereken vagy nagyobb patakok, folyók mentén sokszor állományalkotók. A fehér fűznek és alfajának nemesített fajtáit, továbbá a kanadai fűzet telepítik. Néhány éves vesszőkről a kérget februárban, márciusban lehántják és feldarabolják. A kifejlett leveleket is gyűjtik. A szárítás meleg, szellős helyen vagy műszárítón történik (beszáradás 3:1 kéreg, 5-6:1 levél). Hatóanyag: 1,5-11% fenol-glikozid salicin, salicortin, tremulacin, populin, fragilin, triandrin, vimalin, picein stb.), aromás aldehidek és savak (salirosid, vanillin, syringaaldehid, syringin), szalicilalkohol (saligenin), flavonoidok, 8-10% cserzőanyag Alkalmazás: antiphlogistikus (gátolja a prostaglandin bioszintézisét), belsőleg prostatitis, arthritis kezelésében fájdalomcsillapító (készítmények formájában is), az enyhébb fejfájást is mérsékeli, grippe ellen, külsőleg hámlasztó, fekélytisztító, antimikotikus, lábfürdők komponense.

Salsola kali L. – CHENOPODIACEAE homoki ballagófű Tragi herba
Honos Eurázsiában, Mediterráneumban. Egyéves lágyszárú. Szántóföldi és útszéli gyomtársukásokban országszerte elég gyakori, kivéve Ny-Dunántúlt. Hatóanyag: tetrahidroizokinolin-alkaloid salsolin, salsolidin, betainszerű aminok Alkalmazás: anthelminticum, purgans, diureticum, javítja a vérkeringést.

Salvia fruticosa Mill. – LAMIACEAE [syn.: Salvia triloba L.] hármaslevelű zsálya Salviae trilobae folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos DK-Európában, É-Afrikában, Ny-Ázsiában. Félcserje. Hatóanyag: 2-3,5% illóolaj (kb. 70%-a cineol, továbbá thujon, kámfor, egyéb mono- és szeszkviterpén picrosalvin, caryophyllen), kb. 5% Lamiaceae-cserzőanyag (rozmarinsavészterek), kb. 2% flavonoid (pl. salvigenin), diterpén carnosol, triterpén ursolsav, oleanolsav, betulinsav Alkalmazás: antibakteriális, antivirális, antiphlogisticum, száj- és toroköblögetésre meghűlés, grippe, felső légúti hurutos megbetegedések esetén (hasonlóan a S. officinalishoz).

Salvia miltiorrhiza Bge. – LAMIACEAE vörösgyökerű zsálya Salviae miltiorrhizae radix
Honos Kínában. Hatóanyag: fenantrénkinon szerkezetű diterpén pigment (tanshinon és izotanshinon), protocatechualdehid danshensu és salvianolsav Alkalmazás: extractumai (gyógyszerkészítmények formájában is) javítja a microcirkulatio hatásfokát, antiischaemiás hatású.

Salvia officinalis L. – LAMIACEAE orvosi zsálya Salviae folium (Ph. Hg. VII.) = Salviae officinalis folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salviae radix Salviae flos Salviae semen Salviae officinalis aetheroleum Salviae tinctura (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos DK-Európában, félcserje. Nálunk kerti dísznövény, de üzemi termesztése is megoldott. Melegigényes. Közvetlen magvetéssel a tél beállta előtt vagy kora tavasszal szaporítható. A sortávolság 60 cm, a vetés mélysége 2-4 cm. Második évtől kezdve, júniusban, júliusban virágzik. A leveles hajtást vagy a lefosztott leveleket virágzás kezdete előtt gyűjtik és azonnal szárítják legfeljebb 400C-on (beszáradás 4:1). Illóolajnyeréshez teljes virágzásban lévő állományt takarítanak be. Hatóanyag: levélben 1-2,5% illóolaj (35-60%-a kétféle thujon, kevesebb kámfor, cineol, borneol, bornilacetát, a görög illóolajban eucalyptol, a spanyolban és dalmáciaiban kámfor az uralkodó), 6-15% szeszkviterpén (caryophyllen, viridiflorol), 2-6% Lamiaceae-cserzőanyag, (rozmarinsavészterek és kávésavészterek), diterpén carnosol (= picrosalvin), 1-3% flavonoid (luteolin- és apigenin-származék, mint a glikozilflavon vicenin-2), triterpén-szaponin oleanolsav. Gyökérben és virágban kinon szerkezetű szeszkviterpén pigment acetoxi- és dehidroroyleanon, magban zsíros olaj Alkalmazás: antimikrobiális, gyulladásgátló, gingivitis, stomatitis esetén száj- és toroköblögetésre, izzadásgátló, gyógyfürdőbe aranyérbántalmak kezelésére, belsőleg gyomor- és bélhurut, hasmenés, hurutos megfázás esetén. Homeopathia. Gyökér és virág a népi használatban kártevőirtó.

Salvia pratensis L. – LAMIACEAE mezei zsálya Salviae pratensis herba, (folium) = Horminii pratensis herba, (folium)
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. Sztyeppréteken, kaszálóréteken gyakori. Hatóanyag: nyomokban illóolaj, 0,4% ursolsav, 0,2% kávésav Alkalmazás: mint Salvia officinalis.

Salvia sclarea L. – LAMIACEAE muskotályzsálya Salviae sclareae herba, (folium) Salviae sclareae aetheroleum (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos Közép- és D-Európában, Ny- és Közép-Ázsiában, Kaukázusban, Indiai-szubkontinensen. Magas (kb. 1 m-es) két-, ritkán többéves lágyszárú. Magyarországon termesztik, kertekben dísznövény. Hatóanyag: 0,2-0,5% illóolaj (linalool, pinenek, phellandren, citronellol, limonen), diterpénalkohol sclareol Alkalmazás: száj- és toroköblögető, illóolaj illatszer- és kozmetikai iparban, fűszerborok ízesítésére.

Sambucus ebulus L. – CAPRIFOLIACEAE földi bodza Ebuli fructus Ebuli folium Ebuli radix (= rhizoma)
Honos Európában, Közép- és Ny-Ázsiában, É-Afrikában, Kaukázusban. Évelő, cserjeszerű. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban. Hatóanyag: termésben kb. 0,08% illóolaj, cianogén glikozidok, cserzőanyag, anthocyan sambucyaninglikozid, valeriánsav, magban zsíros olaj. Levélben cianogén glikozid, cukrok, nyomokban illóolaj, gyökérben ugyancsak cianogén glikozid, nyomokban illóolaj, gyanta, cserzőanyag, szterol, amyrin, szaharóz Alkalmazás: termés laxans, diureticum, diaphoreticum, homeopathia, levél népgyógyászatban meghűlés esetén, gyökér enyhe diureticum, diaphoreticum, laxans, népgyógyászatban purgans, emeticum.

Sambucus nigra L. – CAPRIFOLIACEAE fekete bodza Sambuci (nigrae) flos (Ph. Hg. VII.) = Sambuci flos (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Sambuci fructus Sambuci folium Sambuci cortex Sambuci radix
Honos Európában, Mediterráneumban, Kaukázusban, Ny-Ázsiában. Cserje vagy fa. Országszerte gyakori degradált erdőkben, cserjésekben. Nemesített fajtáiból ültetvényeket létesítenek. Májusban, júniusban virágzik. A virágzatokat száraz időben gyűjtik, napon vagy műszárítóban gyorsan szárítják, mert könnyen barnul. A lemorzsolt virág nedvszívó (beszáradás 6-7:1). Virágzáskor gyűjtik a levelet (beszáradás 45:1). Az érett, fekete vagy sötétlila terméseket terméságazat formájában szedik (beszáradás 5:1). Hatóanyag: virágban 0,03-0,14% illóolaj, nyomokban cianogén glikozid sambunigrin, kb. 1,6% flavonoid (rutin, hiperozid, kvercirtin, astragalin), kb. 3% fenolkarbonsav, triterpén szaponin (amyrin, ursolsav, olenaolsav), szterolok, termésben kb. 3% cserzőanyag, 0,2-1% anthocyan (sambucin, sambucianin, chrysanthemin), flavonoidok, kevés illóolaj, magban cianogén glikozid (sambunigrin,

Forrás: http://www.doksi.hu

prunasin, zierin), cukor, szerves savak, levélben és kéregben cianogéneken kívül cserzőanyag, szterolok, szaponinok, gyökérben gyanta Alkalmazás: virág laxans, diureticum, továbbá megfázásos betegségekben diaphoreticum, termés frissen lekvárnak, nagyobb adagban purgans, leve antioxidáns, nyers, éretlen termés présleve népgyógyászatban ischias és neuralgia esetén, friss virág, levél és kéreg homeopathiában, gyökér vagy gyökérkéreg népgyógyászatban laxans és vese-, hólyagbántalmakban jótékony.

Sambucus racemosa L. – CAPRIFOLIACEAE fürtös bodza Sambuci racemosae fructus
Honos Közép- és D-Európában, Kaukázusban, egyes alfajai É-Amerikában. Cserje vagy fa. Hatóanyag: gyümölcshúsban sok karotinoid, vitaminok, cukrok, szerves savak, pektin, cserzőanyag, 0,62% zsíros olaj, magban toxikus, szívre ható glikozid, emiatt mérgező (olaja nem használható) Alkalmazás: népgyógyászatban gyümölcslé diaphoretikus, megfőzve meghűlés eredetű láz, húgyúti és hólyagpanaszok esetén, gyümölcshús lekvárnak készíthető.

Sanguinaria canadensis L. – PAPAVERACEAE vérzőmák Sanguinariae (canadensis) rhizoma
Honos É-Amerikában, évelő lágyszárú. Nálunk dísznövényként kertekben néha megtalálható. Hatóanyag: 4-7% izokinolin alkaloid (chelerythrin, sanguinarin, oxisanguinarin, berberin, protopin, coptisin, allocryptopin), keményítő, gyanta Alkalmazás: hatóanyagai miatt részben hasonló, mint Chelidonium majusnál. Spasmolytikus, fájdalomcsillapító. Régebben expectorans krónikus bronchitisben, diureticum, emmenagogum, tonicum, stimulans, diaphoreticum emésztési zavarok esetén, továbbá nagyobb adagban hánytató. Antitumor hatása egyes esetekben, kísérleti szinten igazolható. Homeopathia.

Sanguisorba minor Scop. - ROSACEAE csabaírefű
Honos Európában, É-Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Kisebb termetű, 0,1-0,6 m-es, áttelelő lágyszárú. Magyarországon sziklagyepekben, száraz gyepekben elég gyakori.

Sanguisorba officinalis L. őszi vérfű
Honos Európában, Ázsia mérsékelt égövi területein, É-Amerikában. Akár 1 m-re megnövő, áttelelő lágyszárú. Nálunk a Középhegységben és a Dunántúlon lápréteken, láposodó kaszálóréteken elég gyakori, az Alföldön ritkább.

Sanguisorbae herba = Pimpinellae italicae herba Pimpinellae italicae radix
Hatóanyag: 10-17% catechin-cserzőanyag, catechin, gallocatechin, triterpén szaponin sangusorbigenin, sanguisorbin Alkalmazás: adstringens aranyérbetegségben, hasmenés ellen, használatos dysmenorrhoea és tüdőhurut esetén.

Sanicula europaea L. – APIACEAE gombernyő Saniculae folium, (herba) Saniculae radix
Honos Európában, Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Áttelelő lágyszárú, 0,2-0,5 m-es. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, az Alföldön ritka. Bükk- és gyertyánelegyes üde erdőkben fordul elő. Hatóanyag: kb. 1% pentaciklusos triterpén szaponin (aglikon saniculagenin A, B, C, D), gyökértörzsben akár 10%, továbbá 1-2 % fenolkarbonsav (klorogénsav, kávésav, rozmarinsav) Alkalmazás: antibakteriális, antimikotikus, gyomorfekély és bőrbetegségek (pl. ekcéma, furunculus) kezelésére, népgyógyászatban belsőleg vérzéscsillapító, szaponintartalma miatt expectorans. Homeopathia.

Santalum album L. – SANTALACEAE fehér szantálfa Santali albi lignum Santali aetheroleum
Honos Indiai-szubkontinensen, Malajziában. 10-12 m magas, örökzöld. Termesztik.

Forrás: http://www.doksi.hu

Hatóanyag: farészben 3-6% illóolaj (kelet-indiaiban kb. 90% szeszkviterpén santalol, a többi geraniol, citronellol, terpineol, metilacetofenon, fenol, kínaiban kevesebb santalol, nyugat-indiaiban szeszkviterpén elemol, endesmol, agarofurán), 5-8% gyanta, cserzőanyag Alkalmazás: illóolajat régen gonorrhoea, bőrbetegségek esetén és diaphoreticumként, ma illatszer- és kozmetikai iparban. Homeopathia.

Santolina chamaecyparissus L. – ASTERACEAE cipruska Santolinae herba
Honos D-Európában. Örökzöld, 0,3-0,7 m-es, bokros félcserje. Hatóanyag: 0,8-1% illóolaj, virágban thujon, pinenek, phellandren, phellandral, myrcen, limonen, pcymol, terpineol, levélben inkább artemisiaketon, santolinszerű szeszkviterpének (pl. longipinen) Alkalmazás: gyomor- és bélpanaszokban spasmolyticum, stomachicum, továbbá anthelminticum. Illóolaja kinyerhető, hasonló célra használható.

Saponaria officinalis L. – CARYOPHYLLACEAE orvosi szappanfű Saponariae rubrae radix Saponariae rubrae herba
Honos Európában, Ny-Ázsiában, Kaukázusban, Szibériában. Kínában és É-Amerikában is meghonosodott. 0,4-0,8 m magas, áttelelő lágyszárú. Országszerte előfordul főleg ártéri szegélytársulásokban, gyakran útszélen, szemétdombok közelében. Hatóanyag: gyökérben 2,5-8% triterpén szaponin (glikozid saponariosid A, B, kisebb mennyiségben CH, bisdesmosid quillajasav, aglikon gypsogenin), kevés szterol. Herbában szaponin (saporubrin, saporubrinsav), flavon-C-glikozid saponarin, vitexin Alkalmazás: gyökér expectorans bronchitisben, népgyógyászatban reumás panaszokban és bőrbetegségben, homeopathiában, herba ugyanígy, még diureticum, depurativum, mint detergens emulgeáló anyag.

Sarcopoterium spinosum Spach – ROSACEAE [syn.: Poterium spinosum L.] tövisesvérfű Poterii radix (= radicis cortex)
Honos Mediterráneumban, Közel-Keleten. Kb. 0,5 m-es cserje. Hatóanyag: kb. 6% cserzőanyag, hypoglykaemiás aktivitású triterpén, tormentosid, szitoszterol Alkalmazás: adstringens, antidiabeticum.

Sarracenia purpurea L. – SARRACENIACEAE bíbor kürtvirág Sarraceniae purpureae radix Sarraceniae purpureae folium
Honos É-Amerikában. Évelő. Hatóanyag: gyökérben és levélben secoiridoid sarracenin, cserzőanyag, gyanta, pigment, 0,5% acrylsav Alkalmazás: régebben stimulans, tonicum, diureticum, diaphoreticum, antidysentericum. Homeopathia.

Sassafras albidum (Nutt.) Nees – LAURACEAE [syn.: Sassafras officinale Nees et C. H. Eberm.] amerikai lázfa Sassafras lignum Sassafras cortex Sassafras folium Sassafras aetheroleum
Honos É-Amerikában. Kb. 30 m magas. Hatóanyag: farészben 1-2%, gyökérkéregben 6-9% illóolaj (80%-a safrol, egyéb fenilpropán, mono- és szeszkviterpén), dimer fenilpropán lignan (sesamin, dezmetoxiaschantin), cserzőanyag, szterolok Alkalmazás: diureticum, aromaticum, carminativum, vértisztító, izzasztó, nagy adagban safrol-tartalma miatt hepatotoxikus, illóolaj illatszeriparban. Homeopathia.

Satureja calamintha (L.) Scheele – LAMIACEAE [syn.: Calamintha clinopodium Spenn.] borsfű pereszlény Calaminthae herba
Honos Mediterráneumban, atlantikus Európában, elterjedt É-Amerikában. Évelő, cserjeszerű lágyszárú.

és K-Európában. spanyol pozdor Scorzonerae radix Honos Európában. A virágos hajtást virágzás kezdetén gyűjtik. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: 7-19% dibenzo-cykloocten-lignánok (schisandrin A. sztyeppréteken. antibakteriális. stimulans.3. kolin.3-2% illóolaj (40-60%-a carvacrol. továbbá antioxidáns. szaponin (ursolsav.5-1 cm mélyre.hu Hatóanyag: illóolaj (pulegon. É-Afrikában. timol). szellős helyen szárítják (beszáradás 5-6:1).Forrás: http://www. aminok. Távol-Keleten. kaucsuk. menthon.3 m magas. schisantherin A-E.8-cineol). carminativum. K-Ázsiában. E. . 0. expectorans. Egyéves lágyszárú. Homeopathia. DK. gomisin D-T).és Ny-Ázsiában. Kaukázusban. mint különleges zöldségnövény. sömör) kezelésére. B. Közép. Márciusban vetik 30-50 cm sortávolságra. egyéves. Scorzonera hispanica L. Schisandra (= Schizandra) chinensis (Turcz.és 1. köszvény és kólika kezelésére. szitoszterol Alkalmazás: antidiarrhoeicum. enyhe vérnyomásnövelő. védelemre szorul. linalool. C. Fűszer. Hatóanyag: 0. Satureja hortensis L. sedativum. Kaukázusban.8% (levélben kevesebb) tropán alkaloid (atropin. szkopolamin) Alkalmazás: szkopolamint és hioszciamint állítanak elő belőle. monoterpén (borneol. anticonvulsiv.. nálunk az Északi-Középhegység bükköseiben fordul elő. Nálunk száraz gyepekben fordulhat elő. Schizophyllum commune Fries – SCHIZOPHYLLACEAE hasadtlemezűgomba Elhalt fákon. Kaukázusban. Hatóanyag: 1. Áttelelő lágyszárú. Scabiosa columbaria L. főleg konyhakertekben termesztik fűszernek. – SCHISANDRACEAE kínai kúszómagnólia Schisandra sphenanthera Rehd.4-1. B. diaphoreticum. izomenthon).doksi. Termeszthető az évelő hegyi csombord (S. cukor. montana L. Júniusban virágzik. Scopolia carniolica Jacq. Régen a népgyógyászatban reuma. kisebb-nagyobb csoportokban nő. Wilson Schisandrae fructus Honos Kínában. kávésav és depszidjei Alkalmazás: népgyógyászatban aromaticum. továbbá p-cymol. Nem ehető. – ASTERACEAE feketegyökér. vese-. stomachicum. hioszciamin. főleg keleti részén. inulin. meghűlés esetén diaphoreticum.és epebántalmak esetén. Országszerte megtalálható. rühösség ellen. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: coniferin glikozid. oleanolsav). lactucin Alkalmazás: hurutos tüdőbetegség. illóolajat szolgálat.] csombord Saturejae herba (= folium) Saturejae aetheroleum Honos Mediterráneumban. diureticum. (Levél antidepressiv). emésztésjavító. szárítva kávépótszer. – DIPSACACEAE galamb ördögszem Scabiosae minoris herba Honos Európában. tonicum. lactucerol. taraxaszterol. trigonellin. 4-8. – SOLANACEAE (krajnai) farkasbogyó Scopoliae (carniolicae) folium Scopoliae (carniolicae) rhizoma Honos Közép-.) Baill. lehullott ágakon. emmenagogum. Áttelelő lágyszárú. Szibériában. H.3-0. frissen zöldség. 1. Termeszthető.5% cserzőanyag.: Clinopodium hortense Ktze. szeszkviterpén (sesquicaren) Alkalmazás: kivonatok (gyógyszerek) formájában hepatoprotectiv. 0. stomachicum. neuroleptikus. továbbá gyermekek altatására használták.6-poli-β-glükán schyzophyllan Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláló főleg intravénásan adagolva (rákterápiában). A Dunántúlon szórványosan megtalálható meszes talajú sziklagyepekben. adaptogén.) is. fadarabokon egész évben gyakori. Hatóanyag: heterosid-iridoid scabiosid (= scabiosin) Alkalmazás: külsőleg bőrbetegségek (pl. máj. schisandrol A. – LAMIACEAE [syn.

gyanta. Scutellaria altissima L. 0. emeticum.Forrás: http://www.: Sedum telephium L. Scutellaria galericulata L. szikla. flavonol-glikozidok (főleg izorhamnetin-glikozidok). – LAMIACEAE vízmelléki csukóka Tertianariae herba (= Scutellariae herba) Cirkumpoláris. Kaukázus. Hatóanyag: flavonoid scutellarin. áttelelő lágyszárú. É-Amerikában is elterjedt. homeopathia. betacyanok Alkalmazás: alkoholos kivonat cardiotonicum. – LAMIACEAE virginiai csukóka Scutellariae lateriflorae herba Honos É-Amerikában. Hatóanyag: cserzőanyag. izopelletierin.hu Scrophularia nodosa L. Közép-Ázsiában. tonicum. áttelelő lágyszárú. – CRASSULACEAE [syn. N. Szibériában. de nem tömegesen. acre. Közép-Amerikában. sedinin.és szurdokerdőkben fordul elő. Áttelelő pozsgás. viasz Alkalmazás: főleg frissen purgans. csomók). sedinon. sedocaulin. szaponin. gyanta Alkalmazás: mint előbbiek. száraz gyepekben. 0. Hatóanyag: flavonoid (dihidroxiflavon-glukuronid chrysin-7-glucuronid. 3% tannin Alkalmazás: népgyógyászatban malária ellenes. nem tömegesen. mint a borsos varjúháj. Nálunk üde lomberdőkben fordul elő. telephiin glikozid Alkalmazás: mint S. – CRASSULACEAE . É-Afrikában.) Britton et Rose – CACTACEAE [syn. Homeopathia. 0. fenolkarbonsavak (különösen a gyökérben és gyökértörzsben. diureticum. acre.1-0.és K-Európa. zsíros olaj. Scutellaria lateriflora L. Sempervivum tectorum L. – SCROPHULARIACEAE göcsös görvélyfű Scrophulariae (vulgaris = foetidae) herba Scrophulariae radix Honos Közép-Európában. Országszerte száraz gyepekben gyakori.] éjkirálynőkaktusz Cacti stipes = Selenicerei herba Selenicerei flos Honos Mexikóban. Sedum maximum (L. sedocitrin). Hatóanyag: aminok (tyramin.4-1 m magas. Pozsgás kaktusz nagy virágokkal. Ny-Ázsiában. Áttelelő lágyszárú.5-1 m magas.6 m magas. spasmolyticum. tannin. – CRASSULACEAE borsos varjúháj Sedi acris herba Honos Európában. malária és dysenteria ellenes. tőrózsás. illóolaj. kb. anthelminticum. nyílt tölgyesekben. N-metil-tyramin. Áttelelő lágyszárú. Ázsia mérsékelt égövi részein. Karib-szigeteken. scutellarin. Nagyobb termetű. amiben még aucubin) Alkalmazás: népgyógyászatban bőrbetegségekben (ekcéma. flavonoid (sedoflorin. Selenicereus grandiflorus (L. A Középhegység és a Dunántúl egyes helyein.és mocsárréteken az egész országban elég gyakori. – LAMIACEAE magas csukóka Scutellariae herba Honos DK. Ohba] bablevelű varjúháj Crassulae majoris herba = Telephii herba Crassulae majoris radix = Telephii radix Honos Európában.doksi.4 m magas. 30% gumianyag. Hylotelephium telephium (L. 1% baicalin. cserzőanyag. Kaukázusban.4-0. galerosid). Homeopathia. Hatóanyag: piperidin alkaloid sedamin. kb. Középhegységben és Dunántúlon gyakoribb. Áttelelő. Homeopathia.) Hoffm. Homeopathia. 2-15 cm magas pozsgás. sedridin. nyálka-poliszaharid. hesperidin. továbbá antipyreticum. láp. Sedum acre L.N-dimetil-tyramin = hordenin). Kertekben is ültetik.. Mocsarakban. levélben flavonoid diosmin. 0. Hatóanyag: mint S.: Cactus grandiflorus L. serkenti a szív összehúzó erejét.) H.

Hg..) Sennae folium extractum siccum normatum (Ph.5% illóolaj. nyomokban alkaloid. illóolaj. ovatus (Gaertn. – CAESALPINIACEAE [syn. jaconin. Évelő pozsgás. dysmenorrhoea. – ASTERACEAE aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában. kb. Ph.doksi.] szenna. retrosin. Hg. seneciphyllin) Alkalmazás: homeopathia.] kárpáti aggófű.1% pirrolizidin alkaloid (fuchsisenecionin. alexandriai szenna. 4. Ph. gyanta és nyálka-poliszaharid. Ma toxikus alkaloid-tartalma miatt nem használják. kumarinok (aesculetin). klorogénsav. É-Afrikában.) Sennae acutifoliae fructus (Ph. platyphyllin. senna L. kivéve homeopathiát. kétvagy többéves lágyszárú. 4. sarracin. Hatóanyag: almasav és kalcium sója. VIII. Eur. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid senecionin és egyéb. VIII. angustifolia Vahl. É-Afrikában. jaozin. VII. mészkerülő bükkösökben gyakoribb. antidiabeticum. Ázsia mérsékelt égövi részein. Áttelelő lágyszárú. Típusos alfaja országszerte előfordul. flavonoidok. Hg. Ázsia mérsékelt égövi részein.. Ph.01-0.) . Nálunk kaszálóréteken.). 2. Homeopathia. – alexandriai) Sennae angustifoliae fructus (Ph.hu házi kövirózsa Sempervivi majoris (= tectori) folium Honos D-Európában. Gyomtársulásokban országszerte előfordul.: Cassia acutifolia Delile. 4. flavonoidok (rutin. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (senecionin.) Celak – ASTERACEAE [syn.Forrás: http://www. cystitis. Eur. jacolin. Senna alexandrina Mill. a drog dysmenorrhoea.. továbbá népgyógyászatban féregellenes és kólika esetén.1% illóolaj (szeszkviterpének). A drogot szolgáltató alfaj néhol..) Willd. Homeopathia. fuchsii Gmel. seneciphyllin). – ASTERACEAE tengerparti aggófű Senecionis cinerariae succus Honos Mediterráneumban. száraz levélben 5-10% izocitromsav. kerítésekre sokfelé telepítik. 0. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban friss préslé fülbe csepegtetve antibakteriális. továbbá gyanta Alkalmazás: vérzéscsillapító. – ASTERACEAE jakabnapi aggófű Senecionis jacobaeae herba = Jacobaeae herba Honos Európában.. seneciphyllin. VII. gyertyános-tölgyesekben. C. Hg. senecin). diarrhoea esetén. triangularin). Hatóanyag: 0. Ph.: S. S. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid (senecionin. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (pl. Egy-. inulin. É-Afrikában. Eur. jacobin. VIII. 4. senecionin. VIII. senecionin. furanoemerophylan-típusú szeszkviterpén-észter Alkalmazás: főleg a drog kivonata vérzéscsillapító elsősorban klimaxos vérzésekben vagy hypermenorrhoea esetén.. elterjedt É-Amerikában is. Senecio nemorensis L. otosenin. de nem gyakori bükkösökben. – tinnevelly-i) Sennae fructus (Ph. kvercitrin stb. továbbá cserzőanyag.. Hg. rutin Alkalmazás: mint az előbbinél. amenorrhoea esetén enyhíti a fájdalmat. Senecio aureus L. Senecio cineraria DC. senecin. fuchsii (Gmel. népgyógyászatban egyéb menstruációs zavarokban. Senecio vulgaris L. erdővágásokban elég gyakori. szaracén aggófű Senecionis herba (= Consolidae sarracenicae herba) Honos Közép-Európától Kaukázusig. Mey et Scherb. subsp. jacobin. anyalevél (= termés) Sennae folium (Ph. indiai szenna. Senecio jacobaea L. – ASTERACEAE (közönséges) aggófű Senecionis (vulgaris) herba = Erigerontis herba Honos Európában. kertekben. poliinek Alkalmazás: fájdalomcsökkentő amenorrhoea. Áttelelő lágyszárú. Alkaloidtartalma miatt csak olyan készítmények használhatók. Áttelelő lágyszárú. dísznövényként is ismert. Hg. É-Amerikában is elterjedt. amelyek pirrolizidin mentesek. Ph. C. cynarin. Eur.

világszerte termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. anthranilsav. silenosid) Alkalmazás: mint szappangyökér. a vastagbélre hat. kevés antrakinonglikozid (pl. aranyérre. – PEDALIACEAE [syn. VIII. diarilfuranofuran-lignan sesamin. gyökérben szintén (gypsogenin-glikozidok.) Honos K-Indiában. Hg. Homeopathia. B-F). naphtalinglikozid (tinnevellinglükozid. Mérsékelt égövön világszerte elterjedt. még kevesebb antrakinonglikozid. Indiai-szubkontinensen.. 0. galaktózból.hu Sennae acutifoliae folium Sennae angustifoliae folium Honos Afrikában. mag és olaja régebben aphrodisiacum. hólyagos habszegfű Behen albi (= albus) radix Silenis inflatae herba Honos Európában. 1-1. irtásréteken fordul elő. Sesamum indicum L. sesamolin Alkalmazás: olaj linimentum. Áttelelő lágyszárú. továbbá népgyógyászatban herba hólyagbántalmakban. Ph. szabadgyökfogó. készítményei prostatahyperplasia stádiumaiban. laxans. 4. flavonoid. Száraz és mérsékelten száraz tölgyesekben.és linolsav). mag lignánjai miatt inszekticid. pl.: Sabal serratula (Michx. gyökérben még inulin . Festőnövény. termesztik Európában is. üde láp. kb. arabinózból és uronsavakból álló heteropoliszaharid. gyanta. mint levélben Alkalmazás: laxativum. Hg. diureticum. 2-3% nyálka-poliszaharid. Egyéves. valamint laurinsavval és mirisztinsavval alkotott észterei. D). kenőcs. a termés kevésbé erős hatású.) Benth. ekdiszteroid Alkalmazás: korábban kelésre. VIII. – ASTERACEAE festőzsoltina Serratulae herba Serratulae radix Honos Eurázsiában. S. 4 m magas. A1. Különösen D-Indiában.és gyulladáscsökkentő. de más trópusi országokban is termesztik. 3% diantronglikozid (sennosid A. lágyszárú.Forrás: http://www. B.. Ph. abortivum. Áttelelő lágyszárú.05% illóolaj (mono.5 m-es cserje.4% hidroxiantracén-származékok.és mocsárréteken. Hatóanyag: zsíros olaj. Serratula tinctoria L.. Arab-félszigeten. tapasz.: Sesamum orientale L. Hatóanyag: 35-60% zsíros olaj (főleg olaj.és szeszkviterpének. C. termesztik még Közép-Amerikában. flavonoid (kempferol. Silene vulgaris (Moench) Garcke – CARYOPHYLLACEAE [syn. Évelő lágyszárú. Ny-Ázsiában. Ázsia mérsékelt égövi részein. β-szitoszterol és glikozidjai.: Silene cucubalus Wib. kaszálóréteken. hidroximusicinglikozid). poliol alexandriai szenna termésében 3. inflata SM] habszegfű. Serenoa repens (Bartram) Small – ARECACEAE [syn. rhein8-gükozid).doksi. Számos kivonat és gyógyszer készül belőlük. Eur. É-Afrikában. Magyarországon helyenként fordul elő. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: terpének. Hatóanyag: levélben kb. antioxidáns. szappan készítéshez és élelmiszeriparban. fenilpropánok). krónikus hólyaghurut kezelésére. Eur. Hatóanyag: herbában szaponin. tonicum. gyantasav. Hatóanyag: sárga serratulin.és apigenin-glikozidok) Alkalmazás: ödéma. tridecatetraindien. Silphium laciniatum L.2% (diantronglikozidok: sennosid A. et Hook] fűrészpálma Sabalis serratulae fructus (Ph. tennevelly-iben 2. antirheumaticum.] szezám Sesami semen Sesami oleum raffinatum (Ph. kivonatai.) = Sabal fructus (= semen) Honos DK-USA-ban. 4. – ASTERACEAE kompasznövény Silphii laciniati herba Silphii laciniati radix Honos É-Amerikában.

arató-cséplő géppel takarítják be. dihidroxichromon. Homeopathia. amikor a virágzati tengely és a termésfal már sárgásfehér. Márciusban 24-30 cm sortávolságra.hu Alkalmazás: expectorans.1-1. Hatóanyag: 1-1. angol mustár Sinapis albae semen = Erucae semen Sinapis oleum Honos Mediterráneumban. Ph. gyanta Alkalmazás: bélhurut esetén antidiarrhoeicum..) Scop. általában júniusban virágzik és július végén. – BUXACEAE (SIMMONDSIACEAE) jojoba Simmondsiae oleum = Simmondsiae cera liquida = Jojoba oleum Honos É-Mexikóban és DNy-USA-ban. termesztik Kínában. Termését akkor takarítják be. szilárd. Sisymbrium officinale (L. 3-5 cm mélyre vetik március végén. cholagogum.és hajápoló szerek) Sinapis alba L. emeticum. április elején. Élelmiszeripar.) Czern. A fekete mustár mellett még a szareptai mustárt [Brassica x juncea (L. 40-60 cm sortávolságra. más szubtrópusi országokban. augusztus elején érik. Akkor aratják. szinigrin és csípős. – BRASSICACEAE fehér mustár. kb. de kevésbé szúrós szagú bomlástermék hidroxi-benzil-izotiocianát Alkalmazás: magból kivont olaja közel azonos összetételű a Brassica nigráéval. Egy menetben.] keserűfa Simaroubae amarae cortex Honos D-Amerikába északi részén. néhol dísznövény nálunk is. 60% viaszészter (viaszalkoholok és zsírsavak észterei) Alkalmazás: tiszta olajat vagy hidrogénezett. Herbát magszár képződés előtt gyűjtik. antioxidáns. Silphium perfoliatum L.] máriatövis Silybi mariani fructus (Ph. levél is cholagogum. apigenin. 0. – ASTERACEAE [syn. naringin. crysoeriol).Forrás: http://www. – BRASSICACEAE .2:1). valamint amarum. lázas és májbetegségekre népgyógyászatban. Eur. szappan. flavonoid (taxifolin. Évelő lágyszárú. nálunk is termeszthető. B. sterolok. VIII. Közepes nagyságú fa. 1% quassinoid triterpén-lakton simarubin. silydianin). Áttelelő lágyszárú. szabadgyökfogó. herbában flavonoidok. de képlékeny változatát kozmetikai és gyógyszerészeti célra (kenőcs. júliusban virágzik. asilybinin.doksi. Világszerte elterjedt. simarubidin. Cséplés és tisztítás után legfeljebb 600C-on szárítják (beszáradás 1. szterolok. a fényes bóbita már látszik (általában július közepén). Hatóanyag: magban kb. bőr.5-3% flavonolignan (silymarin. B. diaphoreticum. eriodiktiol. Elő-Ázsiában. amikor az elsőrendű oldalhajtások virágzatainak zömén a fészekpikkelyek megszáradnak. simarolid. Hatóanyag: 20-27% cserzőanyag. – ASTERACEAE átnőttlevelű szilfium Silphii perfoliati rhizoma Honos É-Amerikában. 1-1.2% illóolaj. Homeopathia. Hg. Simmondsia chinensis = sinensis (Link) Schneid.1-0. ezáltal enyhíti az ízületi fájdalmat. Hatóanyag: hasonló előbbihez Alkalmazás: tonicum. – SIMAROUBACEAE [syn. gyantáját az indiánok rágógumiként használták. grippe ellen.) = Cardui mariae fructus (DAB) = Cardui mariani fructus (= semen) Cardui mariae herba Honos Mediterráneumban. Silybum marianum (L.5 cm mélyre vetik. poliinek Alkalmazás: termés hepatoprotectiv (kivonatai gyógyszerek formájában). silybin A. a virágzat közepe fehéredik.2% glikozinolát szinalbin. Egyéves lágyszárú. főleg Eurázsiában. silychristin. Utószárítást követően szelelő rostával tisztítható. külsőleg széttörve borogatásként vérbőséget okoz. Simarouba amara Aubl. Termeszthető. melegigényes. spasmolyticum.: Carduus marianus L..) Gärtn. Hatóanyag: kaszatban 1. Júniusban. Magot egészben lenyelve dyspepsiában. elterjedt sokfelé. 20-30% zsíros olaj. Közel-Keleten. dehidrodikoniferil-alkohol. izosilybin A. kvercetin.: Simarouba officinalis DC. 4. Homeopathia. diureticum. időnként és helyenként gyomosít. Homeopathia. Sinapis junceae semen] is termesztik.

mocsarakban. Sium latifolium L. Ny. Áttelelő lágyszárú. pyoderma. Áttelelő lágyszárú. nyálka-heteropoliszaharid. izorhamnetin-glikozid. gyökérben poliinek. húgyúti homok.: Sium angustifolium L. szabad és kötött kávésav.3-0. Solanum aviculare G. kvercetin-.és kőképződés gátlására. dextrin. falcarinolon) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Hatóanyag: kempferol-. hurutokban. Ausztráliában.03% illóolaj Alkalmazás: bőrgyógyászatban ekcéma.. Homeopathia.] vad békaorsó. Hatóanyag: cserzőanyag. gumianyag. Egyéves vagy éttelelő egyéves. gentisinsav. keményítő. Védendő. Honosításával Magyarországon is próbálkoztak. gumianyag.Forrás: http://www. poliin (falcarindion. aphrodisiacum. pektin. Berula erecta Coville] kis békaorsó Berulae herba Honos Európában.hu szapora zsombor Sisymbrii herba = Erysimi herba Honos Európában. Hatóanyag: illóolaj (glikozinolát.: Smilax medica Schltdl. 4-l8% keményítő. továbbá népgyógyászatban vértisztító. Homeopathia. fenolkarbonsavak. – APIACEAE nagy békaorsó Sii palustris herba Sii palustris radix Honos Európában. Smilax china L. . nálunk rendszerint egyéves lágyszárú. nyálfolyás ellen. illóolaj. dermatitis egyes eseteiben. É-Afrikában. Áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: 1-3% szaponin smilagenin-glikozidok (sarsaponin. és más Smilax fajok [syn. C (dioscin. – SOLANACEAE madárcsucsor Honos Malajziában. Hatóanyag: 4-8% szaharóz. régen használták. Évelő. Afrikában. Új-Zélandban. gyanta Alkalmazás: antibakteriális. psoriasis. Alföldön szórványosan. Sium erectum Huds. – APIACEAE [syn.és Közép-Ázsiában. Japánban. Magyarországon mocsarakban mindenhol gyakori. Dunántúlon szórványosan.: Sium sisarum L. p-hidroxibenzoesav. köszvény és krónikus reuma kezelésére. 0. Ázsia mérsékelt égövi részein. keményítő. félcserjék. Smilax regelii Killip et Morton – SMILACACEAE [syn. É-Amerikában és Mexikóban. Kúszó cserje. ferulasav. Nálunk ruderális gyomtársulásokban gyakori. szinapinsav Alkalmazás: diureticum. mexikói szarszaparijja Sarsaparillae radix Honosak Közép-Mexikóban. Hatóanyag: levélben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához. – SMILACACEAE kínagyökér Chinae rhizoma (= tuber) Honos Kínában. Smilax-szaponin A. néhol gyakori tiszta vizű patakok.6 m magas.: Smilax utilis Hemsl. et Cham. alkil-izotiocianátok) Alkalmazás: népgyógyászatban gégepanaszokban. lues és lepra kezelésében. – APIACEAE [syn. Hatóanyag: flavonoidok.doksi. mérgező. Elő-Ázsiában.] hasznos szárcsalián Smilax aristolochiifolia Mill. 0. diosgenin) Alkalmazás: mint Sarsaparillae radix. Kúszó cserjék. keleti békaorsó Sii sisari radix Honos DK-Európában. gyanta. Közép-Amerikában. forráslápok növényzetében. protocatechusav.] farkasalma-levelű szárcsalián. Forst. csípős gyanta. smilasaponin). húgyúti és vesekőpanaszok esetén. B. Sium sisaroideum DC.

8-1. antioxidáns. 3. hajtása pelyhes szőrű. magaskórós növényzetben meghonosodott. fruktan Alkalmazás: antiphlogisticum. szabadgyökfogó. – SOLANACEAE burgonya Solani amylum (Ph. cystitis esetén. solamargin (aglikon solasodin). nálunk általában egyéves. Ázsia mérsékelt égövi részein. ártereken. Szaponinmentes kivonataiból készült gyógyszerek vérnyomáscsökkentők. VIII. Az előbbi fajjal együtt júliustól októberig tart a virágzási idő. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. t-clerodan.és rhamnetin-glikozidok).. kanadaiban kb. lektin Alkalmazás: antibakteriális. Hg. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid solaninok. lázcsillapító. liget. 2-2. Magyarországon meghonosodva erősen terjed főleg völgyekben. Eur. – SOLANACEAE orvosi csucsor Honos Ausztráliában. [syn. Solanum laciniatum Ait. – ASTERACEAE . mocsarakban. Hg. hogy teljesen azonos-e az Európában kialakult típus az észak-amerikai S. solamarinok (aglikon tomatidenol). Solanum tuberosum L. Homeopathia.) = Solidaginis giganteae herba Hatóanyag: magas aranyvesszőben kb. Solidaginis herba (Ph.) Honos D-Amerikában (Andok). erős hatású. 30 cm-es.és szeszkviterpének). ma kozmopolita. Virágzatból készült kivonat rovartoxikus. Homeopathia.Forrás: http://www. 4. solasonin. Egyéves lágyszárú. Fontos kultúrnövény Magyarországon is. Útszéli gyomtársulásokban gyakori. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1). ma fajtáit sokfelé termesztik. cserzőanyag.továbbá kempferol-..) Solidago gigantea Ait. 0. spasmolyticum. (solamarin in vitro tumorgátló). 0. Eur. ekcémára. fajjal.9% pentaciklusos. Kanada). Solanum nigrum L. izorhamnetin. Ázsiában. régebben népi gyógyászatban vértisztító.: Solidago serotina Ait.8%.5 m magasra is megnő. 1. Nálunk behurcolt. hajtása kopasz. – SOLANACEAE [syn. korábban népgyógyászatban fájdalomcsillapító reumás panaszokban. diureticum. Évelő lágyszárú. Közép-Amerikában. Ph.. Hatóanyag: főleg éretlen termésben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához. chaconinok (aglikon solanidin) Alkalmazás: mérgező. magasra növő lágyszárú.] magas aranyvessző Honos USA keleti és nyugati partvidékein.5% flavonoid (főleg kvercetin. csúcsi hajtásokat. reumás és ízületi bántalmak. cserzőanyag. altissima L. Mocsári és láperdei társulások szegélyén és gyomtársulásokban él. gyomor. diureticum. 4. (Nem eldöntött. Termesztésével Magyarországon is próbálkoztak. kb.és labdan-típusú diterpének. expectorans. a fruktan antitumor aktivitású in vitro körülmények között egyes sejtvonalakra. Áttelelő lágyszárú vagy kapaszkodó félcserje. olean-12-en típusú triterpén-szaponinok (aglikon bayogenin). hólyag-. Ph. külsőleg krónikus bőrbajokra. soladulcamarin (aglikon soladulcamaridin). – SOLANACEAE fekete csucsor Solani nigri herba Honos Európában.és láperdőkben.hu Solanum dulcamara L. soladulcin (aglikon soladulcidin). Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid soladulcidintetrosid. Hg. repellens. É-Afrikában. VIII. Indiai-szubkontinensen.3% fenolkarbonsav. pl. az előbbinél még magasabbra is megnő. antibakteriális. VII. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: gyógyszerkönyvi minőségű keményítő gyógyszergyártásban használatos.5% illóolaj (mono. különösen hatékony nephritis.: Dulcamara flexuosa Moench] ebszőlő csucsor Dulcamarae stipes Honos Európában. Évelő.Ph. Solidago canadensis L. Mexikóban. antimikotikus. gyakran dísznövényként is megtalálható. É-Afrikában. Solidago virgaurea (= virga-aurea) L. – ASTERACEAE kanadai aranyvessző Honos É-Amerikában (USA.és bélhurut esetén. 2. Évelő lágyszárú.doksi.

Ny-Ázsiában. Ph. virágban flavonoidok. Egyéves lágyszárú. Sophora flavescens Ait.: Styphnolobium japonicum (L. sokfelé termesztik. emmenagogum. köszvényben. népi használatban laxans. Szántókon. mag homeopathiában. floroglucinol. galactogogum. trimetilamin Alkalmazás: termés enyhe laxans (nagyobb mennyiségben hasmenést okoz).) Schott] japánakác Sophorae flos (= gemma) Sophorae semen Honos Kínában.Forrás: http://www. sophocarpin. levél élvezeti teapótló. flavonoidok. szterolok (pl. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1) Hatóanyag: kb. pyelonephritis. Hatóanyag: flavonoidok.. – FABACEAE [syn. – FABACEAE félcserjés japánakác Sophorae flavescentis radix Honos Ázsia mérsékelt égövi (Kína. Kaukázusban. egyes tumor-sejtvonalakra gátló. virgaureosid A). Ázsia mérsékelt égövi részein. antipyreticum. taraxaszterol). Hatóanyag: virágbimbóban kb. ízületi gyulladásban. 30-35 cm-es csúcsi hajtásokat. sorbinsav. flavonoidok. kb. anthocyanidin. Szibéria) részein. magban kinolizidinalkaloid Alkalmazás: virágbimbó gyógyszeripari nyersanyag (rutin kivonása). Enyhén savanyú talajú erdők nyíltabb részein. gyepekben helyenként tömegesen. szeszkviterpén-lakton solidagolaktonok. Sophora japonica L. Japánban. lágyszárú. spasmolyticum főleg acut és chronikus nephritis.és sorfa. Cserje vagy fa. Júliustól októberig virágzik. – ASTERACEAE szelíd csorbóka Sonchi oleracei folium Honos Európában. Félcserjeszerű. kaucsuk Alkalmazás: korábban. szalicilbenzoát leiocarposid.hu közönséges aranyvessző Solidaginis virgaureae herba (Ph. 4. antitussivum. fenolkarbonsavak (főleg kávésav-származékok).6% cserzőanyag (epigallocatechingallát. szerves savak. cystitis. oximatrin. pyelitis. 0. parasorbinsav. var. szaponin Alkalmazás: antiarrythmiás. szaponin ursolsav. antiulcerogen. utak mellé telepítik nálunk is. nephrolythiasis. adstringens. szterolok. Indiai-szubkontinensen. mono-. külsőleg bőrbajokra.3-1 m-es. antiasthmaticum. É-Afrikában. protocatechusav. galluszsav. Homeopathia. továbbá flavonoid (kushenol A-O).12-0. szaponin. cianogén glikozid amygdalin. Sorbus domestica L.4-0. gyomtársulásokban országszerte gyakori. tonicum. ehető változatának gyümölcse megfőzve fogyasztható. bis. kb. Indiai-szubkontinensen. kempferol-glikozidok).5% illóolaj (mono.) = Virgaureae (= Virgae aureae) herba Virgaureae (= Virgae aureae) radix Honos Európában. Hatóanyag: termésben sorbitol. 0. levélben amygdalin. Sorbus aucuparia L. 2% kinolizidinalkaloid matrin (= sophocarpidin). Népgyógyászatban vértisztító reumában. antiphlogisticum.2-1% fenolglikozid (pl.és szeszkviterpének).és tridesmosidok. sebre. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. 0. eléri a 16 m magasságot. 1. Hg. 25% rutin (és egyéb flavonol-. Japán. 30 m-re is megnő. Ázsia mérsékelt égövi területein. É-Afrikában. edulis Dieck – ROSACEAE madárberkenye Sorbi aucupariae fructus Sorbi folium Sorbi flos Honos Európában. – ROSACEAE kerti berkenye Sorbi domesticae fructus . diureticum.4% pentaciklusos triterpén szaponin (polygalasav). diureticum. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. izoflavon-glikozid). karotinoidok. Sonchus oleraceus L.doksi. 0. az Alföldön ritkább. vágásokban. 1% pektin. VIII. 2. Nálunk dísz. savas poliszaharid. catechin-cserzőanyag Alkalmazás: diureticum. epicatechin). Hatóanyag: kb.4% flavonoid (kvercetin-. külsőleg ekcéma kezelésére. Eur. diterpének. virág enyhe laxans. cystolythiasis esetén.

DK-USA-ban. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban anthelminticum. élelmiszer. elterjedt D. szerves savak. Ny-Ázsiában. Sorghum bicolor (L. Kaukázusban. Kaukázusban. Spartium junceum L. Ny-Ázsiában. magcirok. Termése megfőzve fogyasztható. szterol (spinaszterol). karotinoid Alkalmazás: enyhe laxans. izokinolin alkaloid. sokféle változatát (cukorcirok. Indiában. flavonoid (patuletin. Hatóanyag: piridin alkaloid spigeliin. paraj Spinaciae folium Spinaciae herba Honos DNy-Ázsiában. mérsékelt égövi Ázsiában.Forrás: http://www.doksi.) Moench – POACEAE cirok Sorghi vulgaris semen Honos Elő-Ázsiától Indiáig. cukor. anthocyan Alkalmazás: cystitis. szaponin. seprűborsó Spartii juncei flos Honos Mediterráneumban. benzoylcholin. ma elterjedt Európában és Amerikában is. Stachys palustris L. Hatóanyag: magban cianogén glikozid dhurrin. flavonoid.vagy kétéves. egyéves lágyszárú. fagyérzékeny. diureticum. spinacetin). vitaminok Alkalmazás: cukorszirup alapanyag. vas Alkalmazás: klorofill kivonása. Elterjedt É-Amerikában.és K-Ázsiában és Amerikában. karotinoidok. Az Alföldet kivéve országszerte gyakori lomberdőkben.) Cr. pektin. – CHENOPODIACEAE spenót. seprőcirok) és fajtáját termesztjük Magyarországon. Spergularia rubra (L. – LOGANIACEAE szegfűgyökér. – LAMIACEAE mocsári tisztesfű . 3. illóolaj. Közepes vagy nagyobb fa. Hatóanyag: aromás gyanta. Üzemi méretben is termeszthető.3-dimetil-acryoylcholin. világszerte konyhakerti főzeléknövény. Hatóanyag: klorofill.) Presl. kis termetű lágyszárú. É-Afrikában. Spigelia marilandica L. főleg tészta festésére. Hatóanyag: termésben sorbitol. továbbá flavonoidok. szerves savak. Egyéves lágyszárú. Cserje vagy akár 5 m-es fácska. féregfű Spigeliae herba Honos trópusi Amerikában (Mexikóban. parasorbinsav. – LOGANIACEAE tüzes szegfűgyökér Spigeliae marilandicae herba Spigeliae marilandicae rhizoma Honos USA-ban. cserzőanyag Alkalmazás: laxans. emeticum. szudánifű. Hatóanyag: cholin. fenolkarbonsavak. Száraz tölgyesekben a Dunántúlon és a Középhegységben helyenként gyakori. Homeopathia. Spinacia oleracea L. Sorbus torminalis (L. – FABACEAE jeneszter. D-Amerikában). – ROSACEAE barkóca(fa) Sorbi torminalis fructus Honos Európában. Nálunk néha telepítik. fehérje. É-Afrikában. cukrok. szénhidrát. szterol. Spigelia anthelmia L. – CARYOPHYLLACEAE piros budavirág Arenariae herba = Spergulariae rubrae herba Honos Európában. vitaminok. szesziparban (cukorciroknál zöld hajtásból is). aminok. Egy. Hatóanyag: mint előbb Alkalmazás: mint előbb. Afrikában. hólyagkő betegségben. szaponin. Hatóanyag: virágban piperidin alkaloid cytisin. dysuria. diureticum. több vad változata van országunkban. Ny-Ázsiában. spigelin Alkalmazás: anthelminticum. É-Afrikában. évelő lágyszárú. lágyszárú.hu Honos Európában. néhol termesztik. Kaukázusban.

7%). Sterculia urens Roxb. Indokínában. antihypertonicum. alkaloid stillingin. cserzőanyag Alkalmazás: hurutellenes. Strophanthus gratus (Wall. Stachys sylvatica L.MENISPERMACEAE Stephania sinica Diels Stephania tetrandra Moore stefániagyökér Stephaniae tetrandae radix Honosak Kínában. columbanin stb. trigonellin. kozmopolita. – EUPHORBIACEAE Stillingiae sylvaticae radix Honos É-Amerikában. USA-ban. terebélyes fa. Kisebb. Ázsia mérsékelt égövi részein. Hatóanyag: iridoid. hentriacentanol Alkalmazás: homeopathia. turicin) allantoin.) Baill. az Alföldön ritkább. Alkalmazás: gyökér analgeticum. Balkánon. illóolaj. Hatóanyag: 3-4% illóolaj. sztyepplejtőkön gyakori az egész országban. Indiában. szilikózis és asthma kezelésében is hatásos. Homeopathia. flavonoidok Alkalmazás: krónikus hurutos megbetegedésekre. évelő lágyszárú. – STERCULIACEAE csalánzó cukorhajfa. lápokban fordulhat elő.doksi. Indiai-szubkontinensen. epe.6-1 m magas. gyanta.7%). más fajokban pl.és bőrbajok esetén. továbbá tonicum. Mocsarakban. et Hook. . A típusos alfaj megművelt területeken. Hatóanyag: nyálka-gumianyag glükanorhamnogalacturonan Alkalmazás: ártalmatlan és hatásos laxans különösen vastagbél-betegségekben. Stachys recta L. Magas. máj-. köves gyepekben. – LAMIACEAE hasznos tisztesfű Sideritidis herba Honos Közép. Stellaria media (L. Homeopathia. – ASTERACEAE édesfű Steviae rebaudianae folium Honos D-Amerika déli részén. Hatóanyag: S. pirrolidin kvaterner aminok (betonicin. Áttelelő lágyszárú. Kanadában. palmatin. emeticum.vagy kétéves lágyszárú. Sterculiae gummi) Honos Indiai-szubkontinensen. továbbá fangchinolin. 0. Stachyos herba Hatóanyag: loganinszerű pseudoindican heterosid. stachydrin. Stephania glabra (Roxb.és D-Európában. tannin. Akár 1m magas lehet. Száraz. cholin. indiai tragakanta Tragacantha indica (= Karaya. Alkalmas klímájú területeken termesztik. antidiabeticum. Áttelelő. Japánban. tetranda gyökerében bisbenzilizokinolin-típusú alkaloid tetrandrin (0. Stevia rebaudiana Bert. mesterséges édesítőszer. gyengén félcserjés lágyszárú. erdei tisztesfű Honos Eurázsiában. Többéves kúszó növények. octadecatetraensav. berbamin. Hatóanyag: levélben diterpénsav-glükozil-sophorosid steviosid (kb.) Miers. Országszerte üde lomberdőkben elég gyakori. szaponinok Alkalmazás: izolált steviosid 150-300-szor édesebb a szaharóznál. antiarrhythmiás. antisyphiliticum.hu Honos Európában.) Vill.Forrás: http://www. népgyógyászatban láz és dismenorrhoea esetén. használják a gyógyszertechnológiában és a kozmetikai iparban kolloidok stabilizálására. tetrahidropalmatin (= rotundin). – APOCYNACEAE . Stillingia sylvatica Gard. országszerte közönséges gyom. cerilcerotat. közvetlen ipari feldolgozással kinyert tetrandin gyógyszerként kalcium-antagonista myocardialis infarctus esetén. trigonellin. Évelő lágyszárú.. – CARYOPHYLLACEAE tyúkhúr Stellariae (mediae) herba = Alsines herba = Morsus gallinae herba Honos Eurázsiában. diureticum. Hatóanyag: rutin. bokrosodó. keményítő Alkalmazás: laxans. Egy.

Indokínában. Trópusokon termesztik. a strychnin nagyobb adagban a központi idegrendszert izgatja. Hatóanyag: magban kb. Malajziában. egyéb glikozid) Alkalmazás: g-strophanthin cardialis insufficientia és bradycardia.5-4% indolalkaloid (45-60%-a strychnin és brucin.) Alkalmazás: k-strophanthin intravénásan cardialis és coronaria insufficientia. fokozza a reflexingerlékenységet.: Ignatia amara L. Strychnos toxifera Benth. Malajziában. Kisebb cserje vagy fa.5% indolalkaloid strychnin és brucin (közel egyenlő arányban). az Orinoco és az Amazonas vidékén. benzoé-sztiraxfa Honos Indokínában. 2% cinnamil-benzoát. külsőleg erős desinficiens. Futó cserje. továbbá társalkaloidok (pl. – LOGANIACEAE [syn. bradycardia esetén.és kisebb számú yohimbin-típusú alkaloid Alkalmazás: mérgező. továbbá strychnin. Homeopathia. Hg. ganglionbénító. kis adagban tonicum. és más Strychnos fajok Honosak D-Amerikában. 2. strychnin kis adagban tonicum. továbbá számos társalkaloid) Alkalmazás: erősen mérgező. VII. Kúszó cserje.Forrás: http://www. Homeopathia. elterjedt Kínában és Indiában. valamint periplogenin-glikozidok. . ebvészmag Strychni semen (Ph. roborans. acetilkolin-antagonista. Benzoë = Benzoe tonkinensis (Ph. kúszó fás növények. Illatszeripar.] ördögharaptafű Succisae (pratensis) herba = Scabiosae succisae herba = Morsus diaboli herba . Indokínában. szájöblögetőként. VII. pl. É-Ausztráliában. Peruban.) (= Nux vomica) Honos India trópusi részein. – LOGANIACEAE sztrichninfa. Sri Lankán. Strophanthus kombe Oliv. Benzoe (resina) Sumatra Styrax tonkinensis (= tonkinense) (Pierre) Craib sziámi benzoéfa Honos Kínában. termesztik Ny-Afrikában. Trópusokon termesztik. 1-2% vanillin Alkalmazás: belsőleg tinktúraként expectorans. Strychnos ignatii Berg. 10-20% szabad benzoesav. Ecuadorban. Venezuelában. Hatóanyag: dimer indolalkaloid C-toxiferin I (fő komponens). Hg. Magasra kúszó lián. Örökzöld fák. Strychnin és brucin izolálása. cymarin stb.: Scabiosa succisa L. Hatóanyag: magban 4-8% szteroid kardenolid glikozid (90-95%-a g-strophanthin. Strychnos nux-vomica L.APOCYNACEAE kombé Strophanthi kombe semen Honos trópusi DK-Afrikában. Fő hatóanyaga terápiás dózisban perifériás izomrelaxans. – LOGANIACEAE Kalabas-kuráre Strychnos castelnaeana Wedd. majd tetanust okoz. Guayanában. k-strophanthosid. Alacsony. benzoé-sztóraxfa. továbbá számos társalkaloid. colubrinok) Alkalmazás: erősen mérgező. továbbá k-strophanthidinés strophanthidol-. a drogban 60-70% coniferil-benzoát (= lubanolbenzoát). közöttük más dimer strychnin-származék. Hatóanyag: magban 8-10% szteroid kardenolid glikozid (főleg k-strophanthin. valamint coronaria insufficientia esetén főként intravénásan szívinfarktus megelőzésére. Hatóanyag: magban 2.doksi.] ignácbab Ignati semen = Strychni ignatii semen Honos Fülöp-szigeteken. kivonatok a gyomor motorikus funkcióját javítják. Succisa pratensis Moench – DIPSACACEAE [syn. Mindegyiket termesztik is. Styrax benzoides Craib – STYRACACEAE Honos Kínában. Styrax benzoin Dryand.hu hasznos sztrofantusz Strophanthi grati semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részén. főleg hasműtétek során intravénásan.) Hatóanyag: 20-25% szabad és kötött benzoesav. Columbiában.

Hatóanyag: virágban illatanyagok (szerves savak észterei. scabiosid. Ph. elterjedt É-Amerikában. Hatóanyag: keményítő.) Merr. DNy-Ázsiában. monoterpének). metileugenol. fenolkarbonsavak. Ph.) Clarke] indiai gyásztárnics Swertiae chiratae herba Honos Indiai-szubkontinensen. elemicin. gumianyag. Májustól júliusig virágzik. cserzőanyag. alifás keton. 0. Ph. kevés zsíros olaj .) = Caryophylli alabastrum Caryophylli aetheroleum (Ph. – ARACEAE büdöskontyvirág Symplocarpi foetidi rhizoma et radix = Dracontii foetidi radix Dracontii foetidi herba Honos Kínában.. fenolkarbonsav (dehidrokávésav. Jambosa caryophyllus (Spreng. Madagaszkár. Hg. Symplocarpus foetidus (L. Távol-Keleten. Tavasszal gyűjtik.6-0. et Perry – MYRTACEAE [syn.8% allantoin.) Nied.] szegfűszeg(fa) Caryophylli flos (Ph.) Honos Malajziában. Homeopathia. D-Amerika) termesztik.). Örökzöld. chromon-C-glikozid. Ázsia mérsékelt égövi részein. 20 m magas fa. Parkokban. mert könnyen barnul. expectorans. Hatóanyag: secoiridoid gentiopicrosid. kertekben telepített díszcserje.5 m magas.6-1. Évelő lágyszárú. triterpén izobauerenol. A leveleket és a herbát teljes virágzás idején gyűjtik. Homeopathia. Eur. lemossák. echimidin. 4. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban tonicum.és bélhurut kezelésére. levélben még 5hidroxitriptamin Alkalmazás: herba spasmolyticum.) Alkalmazás: illatszeripar. triterpén.: Caryophyllus aromaticus L.hu Morsus diaboli radix Honos Európában. Egyéves lágyszárú. Évelő lágyszárú. kb. továbbá xanthon swerchirin.és kempferol-származékok). Swertia chirayita (Roxb. egyéb iridoid. alkanolok.) Karst.02-0.) Salisb. Ny-Ázsiában. Symphytum officinale L. gyulladásgátló glikopeptid Alkalmazás: belsőleg gyomor. kalcium-oxalát. K-Afrikai szigetek. Hatóanyag: iridoid glikozid dipsacan. Nedves réteken. anthelminticum. szaponin hederagenin-glikozidok.. anizsaldehid stb. vízpartokon. 0. fenilpropán-alkoholok és észtereik. Évelő lágyszárú.. Eugenia caryophyllata Thunb. rozmarinsav). symphytin.és koleraellenes.07% pirrolizidin alkaloid (intermedin. caryophyllen.5 m magas. zsíros olaj. levegős helyen forgatják. Hatóanyag: 0. 4-6% cserzőanyag. szalicilsav. Hg. symviridin stb. linalool. VII. 0. Homeopathia.doksi. Külsőleg száj. 10-15 cm-es darabokra vágva meleg helyen vagy műszárítón (500C-ig) szárítják (beszáradás 34:1). 0. majd letisztítják. Eur.. szterol. alkaloidtartalma miatt korlátozott ideig.2-0. thrombophlebitis esetén vagy megelőzésükre (kenőcs formájában is). vas..és toroköblögető. cukor. Sri Lanka. Trópusokon (Fülöp-szigetek. továbbá eugenolacetát. Kaukázusban. mocsárréteken országszerte gyakori. Hg. K-Ázsiában. az Alföldön ritka. ellagitannin). VIII. borogatószer ulcus cruris.. lázcsökkentő. 1-3% aszparagin. terpénalkohol. szterol. cserzőanyag. amarogentin. kb. Syringa vulgaris L. 4. Syzygium aromaticum (L.) = Caryophylli floris aetheroleum (Ph. Indonézia. – GENTIANACEAE [syn. kb. – BORAGINACEAE fekete nadálytő Symphyti radix = Consolidae majoris radix = Consolidae radix Symphyti folium Symphyti herba Honos Európában. Nálunk lápréteken fordul elő. malária. VIII.4% flavonoid (kvercetin.: Swertia chirata (Wall.Forrás: http://www. friss herba és gyökér homeopathiában. Hg. féregűző. Szibériában. Hatóanyag: 15-20% illóolaj (85-95%-a eugenol. nyálka-polifruktan. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin. néha fa. – OLEACEAE orgona Honos DK-Európában. VII. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. illóolaj. lycopsamin.

Évelő. helenien. kis adagban belsőleg purgans. Tamus communis L. iridoid Alkalmazás: immunstimulans. Magas. néhol sűrűbben. 1%) T. Argentína.: Eugenia cumini (L. Egyéves lágyszárú. népgyógyászatban lázcsillapító. Hatóanyag: fenantren-származékok. asthma gyógyítására. Peru) esőerdőiben. virágos herba anthelminticum. – ASTERACEAE . Hatóanyag: naftokinon lapachol. Mag adstringens. gombás fertőzésekre. a dél-amerikai T. antimikrobiális. betulasav. sokfelé termesztik. kávésav. Fűszer. jambolin-glikozid. – ASTERACEAE bársonyvirág Tagetes flos Honos Mexikóban. patulitrin. Hatóanyag: termésben 25-40 % invert cukor. védelemre érdemes. gyanta Alkalmazás: kéreg adstringens.) Skeels – MYRTACEAE [syn.] dzsambu(fa) Syzygii jambolani (= cumini) cortex Syzygii jambolani (= cumini) fructus (= semen) Honos Kínában. steroid szaponinok (aglikon pl. Indiai-szubkontinensen. Syzygium jambolanum DC. Malajziában. inkatea Tabebuiae cortex Honos D-Amerika (Brazília.4% illóolaj. avellanedae Lorentz. Karotinoid tartalma miatt A-vitamin hatású (gyógyszerek formájában látásjavító) és sárga festőanyag. vérhas. carminativum. 25 m-es fa. Syzygium cumini (L. tiofen-poliin terthienyl Alkalmazás: növeli a kapilláris erek rugalmasságát. cukorbaj ellen. Kb. É-Afrikában. eugenin. Hatóanyag: 0. dehidro-izo-α-lapachon. 1% illóolaj. Homeopathia. diosgenin is). T. népgyógyászatban ízületi fájdalmak esetén külsőleg. T. a T. lektin Alkalmazás: sokféleképpen elkészíthető laxativum. minuta repellens. külsőleg ekcémára. nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: helyi izgató. erecta L. nematocid. Ny-Ázsiában. antisepticum (leginkább fogászatban). 15-30 m magas. belsőleg aromaticum. tonicum. kvercetagitrin. fenolkarbonsavak és -aldehidek.) Toledo.15% illóolaj (limonen. – BIGNONIACEAE Tabebuia impetiginosa Standley [syn. kumarin. örökzöld fa. ellagsav.. xantofill (lutein. ulcus cruris kezelésére. lapacho. metilheptenol). rubichrom). leucoxyla DC. Kaukázusban. 0. tageton. – CAESALPINIACEAE tamarindusz(fa) Tamarindi fructus (pulpa) = Tamarindorum pulpa Tamarindi semen Honos Afrikában. külsőleg még egyes vírusokra gátló hatású. patuletin. Reliktum. rubixanthin. zsíros olaj. Tanacetum vulgare L. repellens. 2-3% pektin és szerves savak (10-12%-a borkősav). – DIOSCOREACEAE pirítógyökér Tami rhizoma (= radix) Honos Európában. Homeopathia. Hatóanyag: gallo. stomachicum. erecta poliintartalma miatt nematocid. magban tannin. kúszó lágyszárú. bronchitis. örökzöld levelű fa. friedelin. ocimen. epebántalom. Sokfelé termesztik. antiphlogisticum. A Dunántúlon több helyen. magban még kvercetin. diureticum.] lapacsofa.) együtt. Nálunk kertekben.: T. benzofuran. szitoszterol. dehidro-α-lapachon. violaxanthin).és ellagtannin. kb. epifriedelanol. linalool. T Tabebuia heptaphylla (Vell. Tecoma avellanedae (Lorentz) Speg.Forrás: http://www. Főleg Európában kerti virágnak vetik más Tagetes fajokkal (pl. furano-naftokinonok. flavonoid. nyomokban alkaloid. nedves és üde lomberdőkben él. Homeopathia. stomachicum. kb. linalil-acetát. Tagetes patula L. Tamarindus indica L. gyomorfájdalom csillapító. minuta L. emmenagogum. flavonoid (kvercetagetin.doksi.hu Alkalmazás: illóolaj antibakteriális. az illóolajban gazdagabb (kb. főleg parkokban gyakori.) Druce.

hosszában vágják. A fészekvirágzatot a nyár második felében. mocsárréteken. p-hidroxi-fenilecetsav. különösen illóolaja. faradiol. Ázsia mérsékelt égövi részein. guaianolid dihidrolactucin és ixarin D..doksi. poliinek. izorhamnetin-glikozidok). réteken országszerte gyakori. pentaciklusos triterpén taraxaszterolok (lectucerol és izolactucerol). áprilisban virágzik.hu [syn. kinyíláskor.5% illóolaj (izothujon. köszvényes és rheumás fájdalmak esetén. baccatin III és származékai). citosztatikusak. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton eudesmanolid tetrahidroridentin B és taraxacolid-β-D-glükozid. karotinoidok. száraz virágzatokban kb.01-0.) Hatóanyag: 0. Évelő lágyszárú.5 m magas. cineol. 2. valamint fenilpropanoid glikozid dihidroconiferin. Elterjedt É-Amerikában is.: Chrysanthemum vulgare (L. Kaukázusban. arnidiol. (Csak a magköpeny nem mérgező. külsőleg ekcémára.5% kálium Alkalmazás: enyhe cholereticum. 0. A gyökereket kora tavasszal szedik. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1).] mirobalánfa . Ny-Ázsiában. kámfor. Taxus brevifolia Nutt. bőrbajokra. egyébként máshol ritka. cholecystopathiánál. Utak mentén. Terminalia chebula Retz. liratol.) Bernh. továbbá diterpenoid taxanok (taxusinek. diureticum. – TAXACEAE oregoni tiszafa Honos É-Amerikában (Alaszka. flavonoid (apigenin-. Hatóanyag: száraz kéregben 0. Kalifornia. Termeszthető. taxiresinol. útszéli gyomtársulásokban helyenként gyakori.és bélpanaszok) esetén. rövid kocsánnyal gyűjtik. gyermekláncfű Taraxaci radix Taraxaci radix cum herba (ÖAB. Brit-Kolumbia). – TAXACEAE tiszafa Taxi baccatae folium Honos Európában. ferulasav. Zömében márciusban. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). parthenolid szeszkviterpén-lakton (egyes kemovariánsok illóolaj-összetétele eltérő) Alkalmazás: anthelminticum (orvosi ellenőrzéssel). kvercetin-. cianogén glikozidok Alkalmazás: mérgező.). hasonlóképpen szárítják (beszáradás 6:1). cichoriin.] gilisztaűző varádics Tanaceti herba = Athanasiae herba Tanaceti flos Tanaceti fructus (= semen) Tanaceti aetheroleum = Chrysanthemi aetheroleum Honos Európában. taxinok. monocaffeoil-borkősav. 1% 10-deacetilbaccatin III. valamint gyermekkori leukémia kemoterápiájában használják. továbbá szterol (sztigmaszterol. megművelt területeken. amyrin. taxicinek. gyenge laxans.03% taxol (= paclitaxel) fő komponens. Évelő lágyszárú. fenolkarbonsavak (kávésav. A Bakonyban (Miklóspálhegyen) dolomitsziklai bükkösben gazdag populáció fordul elő. amarum. luteolin-. augusztusban virágzik. kumarin (scopoletin. baccatinok) Alkalmazás: kéregből vagy szövettenyészetéből kivont és tisztított taxol (paclitaxel) és docetaxel microtubulusok depolimerizációját serkenti. Taxus baccata L. antimikotikus. szitoszterol). kb. p-kumársav. umbelliferon). népgyógyászatban vértisztító. Kétlaki. chrysanthemumepoxid stb. antiparasiticum. továbbá ekdizon. Számos gyógyszer készül belőle. igen kevés taxol stb. Júliusban. mindenhol védendő. aesculetin. adjuvans hepatopathiánál. összel kb. reumaellenes. protocatechusav. tavasszal kb. – COMBRETACEAE [syn.6-2% tetraciklusos diterpén pseudoalkaloid taxinok. Taraxacum officinale Weber ex Wiggers – ASTERACEAE pongyola pitypang. nedves szántókon. diterpén taxanok. 40% inulin. DAC) = Taraxaci herba cum radice Taraxaci folium Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein. kb. külsőleg dezinficiens. Ártereken. Telepíthető kertekben. 2% inulin. örökzöld cserje vagy fa. izotaxiresinol.és tüdőrák. p-hidroxibenzoesav. népgyógyászatban korábban főzete féreghajtó. dihidrosyringin. É-Afrikában.Forrás: http://www. Cserje vagy fa.: Myrobalanus chebula Gärtn. borneol. syringin. mell. p-hidroxi-fenilecetsav butirolakton-glikozidja (taraxacosid). germacranolid taraxinsav-β-D-glükozid és ainsliosid. továbbá más diterpenoidok (pl. taxagifin. Homeopathia. 1-1. egyéb tetraciklusos diterpén pszeudoalkaloidok közül fontos még a docetaxel. dyspepsia (gyomor.5-4. liratil-acetát. Hatóanyag: fiatal levélben 1%. antibakteriális. 18% fruktóz. A leveleket virágzáskor gyűjtik. napon vagy zárt. a belőlük készült gyógyszereket petefészek-. kb. 1% nyálkaheteropoliszaharid. klorogénsav. cephalomannin. artemisiaketon. cichoriasav. parlagokon.

stomachicum. arjuna. kb. menthofuran. pinen. corilagin). difensavak. epe-. Hatóanyag: gyantasavak (pl. fásodó lágyszárú. anthelminticum.] Atlasz-ciprus Sandaraca resina Honos Mediterráneumban. kb. marrubiin. K-Ázsiában. kinasav. diterpénlaktonok. chebulagsav. Közepes méretű fa. homokpuszta gyepekben. teucrin A-G. Évelő. belsőleg enyhe purgans diarrhoea. diterpenoid callitrisinsav. tomentosa kérgét adstringensként és szívtonizálónak használnak Indiában és Indokínában).: Callitris quadrivalvis Vent. et Thoms. Lakk. kb. Homeopathia.Forrás: http://www. szerves savak. cserjeszerű. sokszárú erdős-sztyeppen élő évelő. picropolin).: Polium montanum Mill. Ny. Hatóanyag: 20-45% cserzőanyag (hidrolizálható gallotannin típusú chebulinsav. limonen.és festékipar.3% illóolaj (pinenek. Hatóanyag: illóolaj. húgyhólyag-. izoteuflidin.hu Myrobalani (chebulae) fructus Honos Kínában. Indiai-szubkontinensen. galluszsav. teuflidin. Indokínában. füstölőszer. teucvin. Hatóanyag: diterpénlakton limonin (= evodol).. Hatóanyag: flavonoidok. indolalkaloid evodiamin. Teucrium chamaedrys L. – LAMIACEAE [syn.és Közép-Európában. Evodia rutaecarpa (Juss. Hatóanyag: illóolaj. T. expectorans. emmenagogum.] hegyi gamandor Polii montani herba Honos D. testsúlycsökkentő adjuváns. Teucrium polium L. – LAMIACEAE sarlós gamandor Chamaedryos herba = Teucrii chamaedrys herba Honos Európában. tonicum. Teucrium montanum L. Áttelelő lágyszárú. Elő-Ázsiában. Védelemre érdemes. szaponin Alkalmazás: mint előbb. gyanta. flavonoidok. Indiai-szubkontinensen. rutaecarpin. sikimisav.és dolomit-sziklagyepekben. rutaevin. illóolaj. vitaminok Alkalmazás: adstringens. Kaukázusban. cserzőanyag . diureticum. 1. neoclerodan diterpénlaktonok (teuflin. külsőleg krónikus sebekre vagy stomatitis kezelésére öblögetőként. sarjtelepes. epekőmegbetegedésekben).: Polium erectum Mill. 25% zsíros olaj Alkalmazás: antidiarrhoeicum. – LAMIACEAE [syn. Homeopathia.) Hart. Kis-Ázsiában. aranyérre és sebkezelésre. mészkő.és Közép-Ázsiában. f. marrubiin) Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe antidiarrhoeicum. fertőtlenítő. fogászatban. ekdizon). Indokínában. ocimen. az Alföldön ritkább.) Hook.] rozmaring-gamandor Polii erecti herba = Teucrii polii herba Honos Mediterráneumban.) Alkalmazás: enyhe stimuláns. – CUPRESSACEAE [syn. pl. termeszthető. külsőleg torok. közel 0. (Más Terminalia fajok. főleg ÉNy-Afrikában. szterolok (pl. Országszerte gyakori. pulegon). dysenteria és epebetegségek esetén. spasmolyticum (gyomor-.] rutatermésű mézesfa Tetradii ruticarpi fructus = Evodiae fructus Honos Kínában. Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. szaponinok Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Hatóanyag: marrubiin. Évelő. máj-. Nagy cserje vagy fa.: Euodia ruticarpa (Juss. cserzőanyag. ellagsav. Alacsony.1% illóolaj (myrcen. É-Afrikában. Teucrium marum L. Tetradium ruticarpum (Juss. 9% cukor. triterpének. aminosavak. kis termetű lágyszárú. egyéb diterpénlakton (pl. T. – LAMIACEAE macskagamandor Mari (veri) herba Honos Ny-Mediterráneumban. triterpének. sandaracopimarsav).) Benth. thymokinon stb. flavonon (cirsimaritin). – RUTACEAE [syn.doksi. Dunántúlon szórványosan.és szájöblögető.

Áttelelő lágyszárú. szikeseken.doksi. elterjedt É-Amerikában is.) Schum. Hatóanyag: kb. törhető csokoládé. trópusokon sokfelé (pl. polimer procyanidin. Vendvidéken nyíres fenyéren található. továbbá diureticum. Hatóanyag: glikozinolát szinigrin (allilglikozinolát). magból nyert kakaóvaj gyógyszerkészítésben (kúp.3% koffein. (A svájci csokoládéfa [Th. Keserű csokoládé antidiarrhoeicum.] (perui) sárgaleander Thevetiae semen Honos Mexikóban. 1. Közép. flavonoidok. 10% szteroid kardenolid glikozid peruvosid (aglikon cannogenin).Forrás: http://www. kenőcs. Teucrium scordium L. kb. kb.2% Lamiaceae-cserzőanyag. Homeopathia. nedves réteken. mocsarakban. Ny. díszfának. szaponin. Hatóanyag: kb. Trópusokon sokfelé (főleg Ny-Afrikában) termesztik.15% illóolaj. diterpénlaktonok.és Közép-Ázsiában. gombaellenes.7% flavonoid (főleg kempferol-glikozidok) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: magból nyert kakaóporból készül a szilárd.hu Alkalmazás: népgyógyászatban digestivum. felső légúti és emésztőrendszeri hurutos betegségekben. – LAMIACEAE fenyérgamandor Teucrii scorodoniae herba Honos Európában. cserzőanyag. Homeopathia.) Lindt] önálló megnevezése rendszertani szempontból nem indokolt). 0. – BRASSICACEAE tarsóka Thlaspeos semen Honos Európában. neurotonikus zavarokban. . 1. Évelő törpecserje. Közép-Amerikában. 0. É-Afrikában. felnőttekneknek és gyermekeknek álmatlanság esetén (enyhe hatású). – APOCYNACEAE [syn. marrubiin. helvetica (Such. aranyérbetegségben. gyomor.és aranyérbetegségben. mérsékelt égövi Ázsiában. cianogén allilcianát. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: kivont és tiszta peruvosid jól resorbeálódik. Védelemre érdemes. Indiai-szubkontinensen. diaphoreticum.és D-Amerikában) termesztik. 2% kávésav. védett. Thevetia peruviana (Pers. öregkori szívbajok és bradycardia esetén orvosi javallatra. 5% catechin-cserzőanyag. Teucrium scorodonia L. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban légzőszervi hurutos betegségekben. Hatóanyag: fermentált magban 1-2% teobromin. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. nyomokban teofillin. Egyéves lágyszárú. valamint anthelminticum. fajtáit gyakran telepítik nálunk is örökzöld díszbokornak. Maghéj aromaticum. – STERCULIACEAE kakaó(fa) Cacao semen Cacao pulvis Cacao cortex (= Cacao testes) Theobromae butyrum (oleum) = Cacao oleum = Cacao butyrum Theobromae pasta Honos Közép-Mexikóban. külsőleg antiszeptikus.3% ursolsav. 0. – CUPRESSACEAE nyugati tuja Thujae summitas (= herba) Thujae aetheroleum Honos É-Amerikában. hasmenés és bélféreg ellen. Thuja occidentalis L. Nálunk szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban gyakori. az Alföldön gyakrabban. gyógyszerként krónikus és látens cardialis insufficientia. egyéb fenolkarbonsav. Kertészeti formáit.2-0.3% illóolaj. Theobroma cacao L. – LAMIACEAE vízi gamandor Scordii vulgaris herba = Teucrii scordii herba Honos Európában. A Középhegység és a Dunántúl szélein szórványosan. diureticum. tonicum. diureticum főként reuma esetén.: Thevetia neriifolia Juss. 0. 8-10 m magas fa. kb. Hatóanyag: magban kb. bevonószer) és csokoládégyártásban. Thlaspi arvense L.

70%-a timol vagy carvacrol.: Tilia argentea Desf. Hg. expectorans. l-3% szeszkviterpén caryophyllen. Thymus vulgaris L. diureticum.. Árnyékban szárítják (beszáradás 4:1). Helyenként ültetik.). α-terpineol. linalool stb. Eur.2-1% illóolaj (kb. tonicum. thymolmetiléter. Lamiaceae-cserzőanyag. l.. belsőleg még vese. – LAMIACEAE kerti kakukkfű Thymi herba (Ph. Hatóanyag: flavonol.5-1 cm mélyre vetik vagy palántát nevelnek és nyár közepén ültetik ki biztosítva öntözését. árnyékban. Áttelelő lágyszárú félcserje. DK. – LAMIACEAE mezei kakukkfű Serpylli herba (Ph. Hg. külsőleg párologtatásra. 30% timol. – TILIACEAE [syn. VII.) Honos D-Európában.] . hibridforma és kemotípus is gyűjthető. A tél beállta előtt 40-50 cm sortávolságra. 0. Számos gyógyszer alkotórésze. Tiarella cordifolia L. É-Afrikában. az Alföldön szórványosan száraz vagy középszáraz tölgyesekben néhol gyakori. flavonoidok (utóbbi sajátos összetétele és anatómiai bélyegek alapján elkülöníthető a drog a következő fajok drogjaitól) Tilia cordata Mill. borneol. nem fásodó hajtásait gyűjtik akár szeptember elejéig. sabinen. Ph. fürdőbe téve relaxáló. illóolaja illatszeriparban.] ezüsthárs. tenyészévtől kezdve törpe bokor formájú. Ph.és húgyúti homokképződés esetén. pl. – TILIACEAE amerikai hárs(fa) Honos É-Amerikában. vékonyan kiterítve szárítják (beszáradás 4:1). triterpén Alkalmazás: antibakteriális. Ph. s. Illóolaj illatszeriparban. inhalálásra vagy öblögetésre felső légúti panaszokban. É-Afrikában. – SAXIFRAGACEAE szívlevelű turbántok Tiarellae cordifoliae herba Honos USA-ban. Magyarországon is termesztett évelő félcserje.4-1% illóolaj. Hg. Tilia americana L. Virágzó. továbbá pinen. eudesmol (tropolon thujaplicin. antiperoxidativ bifenil. expectorans (akut bronchitis.. linalool. terpineol. 60%-a α. Ny-Ázsiában.hu Hatóanyag: hajtáscsúcsában 0. occidol. Hg. A virágzó hajtást gyűjtik.) = Thymi hortensis herba Thymi aetheroleum (Ph. Homeopathia. terpinen stb. Hatóanyag: 1-5% illóolaj (kemotípustól függően kb. Hatóanyag: 0. évelő lágyszárú. camphen. Hg. stomachicum (anorexia. népgyógyászatban reumás és neuralgiás panaszokra. pinen. Friss vagy szárított drogból nyerik az illóolajat. spasmolyticum.) Serpylli aetheroleum Honos Európában. továbbá p-cymol. Díszfának telepítik. emésztésjavító. Nálunk a Dunántúli Középhegységben. VII. Eur. molyhoslevelű hárs Honos K-. tonicum. eucalyptol. fenolkarbonsavak. Eur. indiai illóolajban timol helyett carvacrol). likőripar.) is. kb. Szibériában. Ph.. Májustól augusztusig virágzik. 4.és Közép-Európában. 4.) = Thymi vulgaris herba (Ph. Thymus serpyllum L. néhol megtalálható parkokban. t-4-thujanol. VIII. flavonoidok.. expectorans (felső légúti gyulladások esetén antibakteriális). VIII. flavonoidok. Homeopathia. Tilia tomentosa Moench [syn. de illóolaj-összetételük is sokféle. Számos egyéb faj. Nagyra növő fa. aromaticum. a 3. kb. VII. dyspepsia. 4. illatszeripar. p-cymen. a többi geraniol. zygis L. Fűszer. Hg. külsőleg reuma és köszvény ellen. belsőleg régebben diaphoreticum. thujasav) Alkalmazás: mérgező. VIII.és hólyagbántalmakban.és β-thujon.doksi. 5-6 éven át jó hozamot biztosít. fenchon. (Kis gyermekeknek nem ajánlható). diureticum.és flavanonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum főként vese. anthelminticum. drogja és illóolaja gyógyászati szempontból egyenértékű a kerti kakukkfűével. ezüstlevelű hárs. Fűszer. Májustól augusztusig virágzik.: Tilia parvifolia Ehrh. anthelminticum. 7% Lamiaceae-cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum. szeszkviterpén occidentalol. emmenagogum. Ismeretes a spanyol kakukkfű (Th. Homeopathia. laryngitis).. Tiliae argenteae flos = Tiliae tomentosae flos Hatóanyag: a két fajból külön vagy keverve gyűjtött drogban nyálka-heteropoliszaharid. Ph. a D-Dunántúlon és a Kis-Alföldön mészkerülő homokpuszta gyepekben fordul elő. a D-Dunántúlon helyenként. carminativum. krónikus gastritis esetén).Forrás: http://www. elterjedt É-Amerikában is.

08% illóolaj (T.: Rhus toxicodendron L. tilirosid (astragalin p-kumársav-észtere). kb. pratensis L. platyphyllos x T. astragalin. Trifolium arvense L. Hg.] nagylevelű hárs Honos Európában.02-0. cystitisben. subsp. 0. hiperozid. ischiasban. Kéreg spasmolyticum. alkanok. Hatóanyag: nyomokban alkaloid harmanok. Tribulus terrestris L. linalool. Egyéves lágyszárú. stomachicum. stomachicum. kúszó cserje. telepített fákról szoktak gyűjteni. különlegességnek számít. cordata virágjában eucalyptol. Illóolaj aromaterápiában enyhe nyugtató. flavonoidok Alkalmazás: expectorans.hu kislevelű hárs. Kéregben taraxerol. anetol. vagy toxicodendrin).. nephritisben. Tilia platyphyllos Scop. toxicodendrol. az Alföld homokpuszta-gyepeiben gyakrabban fordul elő. Parkokban néhol előfordul. tonicum. továbbá kempferol-glikozidok. [syn. száraz gyepekben. rutin. Indiai-szubkontinensen. urushiol (= toxicodendronsav. arabinogalactan). flavonoidok. útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. kb. kozmopolita. Kaszálóréteken. árnyékos helyen. szeszkviterpén-alkohol farnesol). zsíros olaj.doksi. nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. geraniol. VII.: Tilia officinarum Cr. Hatóanyag: cserzőanyag. kőhársat. 10% nyálkaheteropoliszaharid (pl.: T. Homeopathia. növeli az epeszekréciót. galactagogum. 25% cserzőanyag (gallotannin). 25 m magasra is megnő. carvacrol. Közép-Ázsiában. kb. Ph. Magyarországon a subsp.és Ny-Ázsiában. Toxicodendron pubescens Mill. VIII. főleg kvercetin-glikozidok (pl. diureticum. olívaolajhoz hasonló összetételű. Évelő. ha a virágzat középső bimbói kifeslettek.) Celak. 2% cserzőanyag. timol. pyelitisben. gyulladást okoz. Magyarországon több alfaja található. 4. – ASTERACEAE [syn. enyhe sedativum. illatszeripar.7 m magas. A kislevelű és nagylevelű hárs adja az ún. carvon. flavonok (pl. Tragopogon orientalis L. gyanta Alkalmazás: mérgező. orientalis (L. fenolkarbonsavak. Ph. aphrodisiacum. Tiliae flos (Ph.) (= flos cum bracteis) Tiliae flos sine bracteis Tiliae folium Tiliae fructus Tiliae cortex Tiliae lignum Tiliae ligni carbo Hatóanyag: kb. Közép.vagy többéves lágyszárú. – ZYGOPHYLLACEAE királydinnye Tribuli fructus Honos Mediterráneumban. mérgezésekben. – ANACARDIACEAE [syn. emmenagogum. Hg. Általában ligeterdőkben él. Szibériában. 0. gyakori forgatással szárítják (beszáradás 4:1). Szellős.: Tilia grandifolia Ehrh. illóolaj. Farészből készült szén bélfertőzésekben. taraxaszterol (lactucerolok).3-0. cianogén glikozid sambunigrin. 2-fenilacetát. Szibériában. spasmolyticum. Termésben kb. A Dunántúlon ritkábban. leucoanthocyanidinek. ÉK-Ázsiában. cholagogum.. orientalis (Kern. reumában. – FABACEAE tarló-here . Két. Akkor kell gyűjteni. 60% zsíros olaj. Száj. Tilia x vulgaris Hayne = T. Fő virágzásuk júniusban van.Forrás: http://www. 1% flavonoid.) Dostál elterjedtebb. carvon. kámfor. Alkalmazás: diaphoreticum lázas. köztük több ritka.] mérges szömörce Toxicodendri folium = Rhois toxicodendri folium Honos É-Amerikában (USA). benzilalkohol. Ausztráliában..] réti bakszakáll Tragopogonis radix = Barbae hirci radix Honos Európában.és toroköblögető. szádokfa Honos Európában. Hatóanyag: catechin-származék urushenol. érintésre súlyos dermatitist. Eur. Afrikában. kvercitrin. cordata] európai hárs Honos Európában. felső légúti betegségekben. izokvercitrin). Kaukázusban. talajon szétterülő. [syn. Több mint 40 m magasra megnőhet. Tilia europaea L. Ny-Ázsiában. fisetin). gyanta.

cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban reuma és köszvény ellen. továbbá gyulladások kezelésére. Eur. Homeopathia.és furostan típusú sztreoidszaponin bisglikozidok (pl.015% illóolaj. pratol = formononetin. flavonoidok. – FABACEAE vörös here Trifolii rubri (= pratensis) flos Honos Európában. 4. elterjedt K-Ázsiában is. VIII.Forrás: http://www. Réteken. chryptogenin. carminativum. Eur. érelmeszesedés-gátló. delphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe nyugtató szamárköhögés. B. izoflavon-glikozidok.. Hatóanyag: kb. Indiai-szubkontinensen.és kaszálóréteken. . a szár kúszó. Trigonella foenum-graecum L.1-2. furosten. esetén.. 0. Trifolium repens L. diosgenin 3-peptidészter foenugraecin. emeticum. . viochanin A. homokpusztákon országszerte gyakori.4% N-metil-nikotinsav (metilbetain) trigonellin (= coffearin). antisepticum. 4. É-Afrikában. pratoletin. gyomorgyengeségre. Hatóanyag: flavonoidok (orobol-metiléter.2-0. Ph.. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú. izotrifolin. VIII. Inszekticid. Trifolium pratense L.. Hg. nologenin. izoflavonglikozidok (genistein. É-Afrikában. trillium Trillii erecti rhizoma Honos É-Amerikában. hólyag. paeonidin. trifolin. Lehetséges szteroid nyersanyag. borogatásként emolliens kelésre. üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. izokvercetin). VIII. dohányillatosító. sojasapogenol A. Mocsár. mérsékelt égövi Ázsiában. cianogén glikozid (linamarin. Sokfelé termesztik. Áttelelő lágyszárú. Közép-Ázsiában. továbbá cserzőanyag. legelőkön. Hg. feldolgozás nélkül) van forgalomban.: Foenum-graecum officinale Moench] görögszéna Trigonellae foenugraeci semen (Ph.FABACEAE [syn. Évelő (kultúrában 2-3 éves) lágyszárú.5-dimetil-2(5H)-furanon (= sotolon) és 3hidroxi-4-metil-2(5H)-furanon Alkalmazás: roborans. üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. Homeopathia. C. belsőleg és külsőleg antiphlogisticum. kumarin umbelliferon. 6-10% zsíros olaj.hu Trifolii arvensis herba et flos = Lagopi herba et flos Honos Európában.és epepanaszok esetén. szitoszterol). több ősi fajból jött létre. ekcémára. Hatóanyag: steroidszaponin diosgenin-glikozid trillin. főleg mérsékelt égövi országokban. népgyógyászatban még vércukorszintet csökkentő. trillarin. sérülésre. nemesített fajtáit nálunk is termesztik. Ph. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-. Fűszer. – POACEAE búza Tritici amylum (Ph. trigofoenosid A). VII.) Tritici aestivi oleum virginale (Ph. gyanta Alkalmazás: adstringens.) Tritici aestivi oleum raffinatum (Ph. spasmolyticum. Sokfelé termesztik.doksi. 0. 4. – TRILLIACEAE vörösbarna hármasszirom.) = Foenugraeci (= Foeni-graeci) semen Honos K-Európában. aromaticum. É. ononin. Több gyógykészítmény (köztük egész magvak. 1% diosgenin.5 m magas.. Trillium erectum L. Igen fontos gabonanövényünk. expectorans. Ph. Homeopathia. 0. malvidin. daidzein). Kaukázusban. Vágásokban. Kis-Ázsiában. parlagokon. Eur. Ázsia mérsékelt égövi részein. izorhamnetin). kávésav Alkalmazás: korábban népgyógyászatban hasmenés ellen. Triticum aestivum L. VIII. fő illatanyaga 3-hidroxi-4. Hatóanyag: mag endospermiumában 20-45% nyálka-heteropoliszaharid (mannogalactan). vérzéscsillapító. . továbbá lactagogum. elterjedt az egész Földön. Ph. É-Afrikában. Eur. kb. chlorogenin. Hg. 20-30% fehérje. Ph. 5% cserzőanyag. Évelő lágyszárú. lotaustralin). tonicum. Világszerte termesztik.FABACEAE fehér here Trifolii albi flos Honos Európában. fekélyekre. Közép-Ázsiában. Hg. Homeopathia. cyanidin.és Ny-Ázsiában. Hg. delphinidin. nálunk is. Homeopathia. 4. továbbá expectorans. diureticum köszvényben.2% diosgenin és yamogenin többféle spirostanolglikozidja. tonicum. Egyéves lágyszárú. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú. 0. trifolirhizin. egyéb szterol (koleszterol.) Honos Kaukázusban.

védett. több cserzőanyag. linol. Évelő lágyszárú. állományalkotó. napégésre. külsőleg bőrgyógyászatban. Karib-tengeri szigeteken. szterol.03% illóolaj (glikozinolát pl. elterjedt É-Amerika arktikus tájain is. enyhe purgativum. 15% inulin. Közép-Amerikában. inulin. a levelet június végéig gyűjtik. 3. senecionin. nyomokban pirrolizidin-alkaloid és N-oxidjai (senkirkin. Alkaloidtartalmuk miatt huzamos használatuk kerülendő. 1-2. Magyarországon mindhárom alfaja ritka. Homeopathia. gumianyag.8-cineol. – RANUNCULACEAE zergeboglár Trollii flos Honos Európában. benzilmustárolaj. kb. Szibériában. 5:1 levél).5 m-re is megnőhet. Cserje. cholin. nálunk is jól ismert. mint szubalpin növény reliktum. lápvizekben országszerte gyakori.doksi.Forrás: http://www. Gyökér népgyógyászatban hasonló célokra. copaen. 10% cserzőanyag (dimer catechin hemlocktannin). 25-30 m magas fa. karotinoidok Alkalmazás: antibakteriális. kozmetikában korpásodásra. timol. kúszó. glükotropaeolin. Homeopathia. Hatóanyag: protoanemonin. izotussilagin). száraz köhögés vagy krónikus bronchitis esetén. diureticum. hibrid eredetű. tonicum. Ázsia mérsékelt égövi részein. Tropaeolum majus L. flavonoidok. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: kb. – ASTERACEAE martilapu Farfarae flos Farfarae folium Farfarae radix Honos Európában. 80%-a keményítő az endospermiumban). kb. Közép-USA déli részén. kevés illóolaj Alkalmazás: felső légúti hurutos gyulladások. pinenek. 8-10% piceatannol Alkalmazás: adstringens hurutos betegségekben. Typha latifolia L.) Urban – TURNERACEAE [syn. akár 0. búzacsíra-olaj gyógyászatban. cadinen. antimikotikus. Mocsarakban. stimulans. aphrodisiaca (Ward. lápréteken. bolygatott helyeken. kevés flavonoid (virágzatban többféle és nagyobb mennyiségben). olaj-. különösen levélben arbutin (0. A virágzatot a kinyílás kezdetén. magnoflorin. 70% szénhidrát (kb. Kaukázusban. 0. kevés benzilcianid). levele később fejlődik ki. Európában is elterjedt főleg parkokban. bodnározó gyékény Typhae radix Cirkumpoláris. var. Tsuga canadensis (L. – TYPHACEAE széleslevelű gyékény. Tussilago farfara L. – TROPAEOLACEAE sarkantyúka Tropaeoli herba Honos D-Amerikában. Mérsékelt éghajlaton sokfelé kerti dísznövény. pelargonidin-glikozidok. Márciusban. xantofill-epoxid. keményítő. . Trollius europaeus L. É-Afrikában. 10 % zsíros olaj embrióban (főleg palmitin-. Hatóanyag: 6-10% savas nyálka-heteropoliszaharid. áprilisban virágzik.: Turnera aphrodisiaca Ward.hu Hatóanyag: szemben kb. gyökérben még kb. – PINACEAE kanadai hemlokfenyő Tsugae canadensis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. láperdőkben él. Évelő lágyszárú.] damiána Damianae folium = Turnerae diffusae folium Turnerae diffusae herba Honos Mexikóban. húgyúti fertőzésekben. Hatóanyag: kb. étkezésben. p-cymol. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 6:1 virágzat. Évelő lágyszárú. aphrodisiacum. grippe vagy akut bronchitis kezelésében. cystitisben. Levél homeopathiában.5 m magas.és linolensav) Alkalmazás: búzakeményítő gyógyszertechnológiában.7%) Alkalmazás: húgyúti desinficiens.5% cserzőanyag.) Carr. meddőhányókon. gyanta. calamenen). Turnera diffusa Willd. Országszerte megtalálható. triterpének. kb. 5% cserzőanyag.9% illóolaj (1. Évelő lágyszárú pionír. omlásos löszfalakon. tussilagin.5-0. neoxanthin (trollixanthin) Alkalmazás: korábban skorbut ellen. Virágzat is hasonló célra. Indiai-szubkontinensen.

nem ritka.) Baill. Kúszó cserje. vénic szil.] hegyi szil Honos Európában. Kaukázusban.) DC. vénicfa Honos Európában. ursolsav.5% indolalkaloid (oxindol pteropodin. lombos erdőkben élő elegyfa. gyanta. Ulmi (interior = mundatus) cortex Ulmi minoris cortex Hatóanyag: 3% catechin-cserzőanyag (leucoanthocyanidin-típusú).: Ulmus scabra Mill.. 75% catechin. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. indolalkaloid gambirtannin. gambirdin Alkalmazás: adstringens. 20 m magas. É-Afrikában. oleanolsav. antivirális. oxogambirtannin. kb. Ulmus rubra Muhl. Ny-Ázsiában. U. Esőerdőkben élő. Urginea maritima (L. Amazónia).) Roxb.] tengerihagyma . gambirin. Uncaria tomentosa (Willd. Kifejletten kb. kéregben nyálka-heteropoliszaharid. Ulmus minor Mill. carpinifolia Gled. 30 m magasra is megnövő. Catechin-cserzőanyag előállítása. népgyógyászatban antidiarrhoeicum. diureticum. cortex Honos atlantikus É-Amerikában. U Ulmus glabra Huds. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: extractumban kb. – ULMACEAE [syn. Ourouparia gambir (Hunt. ourouparin.: Urginea scilla Steinh. – RUBIACEAE macskakarom Uncariae tomentosae radix Honos D-Amerikában (Peru. Ulmus laevis Pall.. mucilaginosum.] mezei szil Honos Európában. montana With.] gambir(cserje) Gambir Catechu Honos Malajziában. antidiarrhoeicum.Forrás: http://www. üde gyertyán.doksi. dihidrocorynanthein. catechin Alkalmazás: enyhe adstringens. nyálka-heteropoliszaharid. rutin. izomitraphyllin). Uncaria gambi(e)r (Hunt. Hatóanyag: 0. U. 30% keményítő Alkalmazás: homeopathia. izogambirdin (mitraphyllin). sokfelé elterjedt. továbbá procyanidinek Alkalmazás: antiphlogisticum. egyes esetekben citosztatikus.) Bak. pentaciklusos szaponin chinovasav-glikozidok. Főleg Indonéziában termesztik. gyanta. antirheumaticum. viaszalkohollal észterezett zsírsavak. [syn.: Ulmus campestris L. Kaukázusban.hu Hatóanyag: leucoanthocyan. Hatóanyag: farészben szeszkviterpén naphthaldehid és naphthol. 9-35 m magas. az Alföldön ritkább.. kevés cserzőanyag Alkalmazás: hurutos légúti és enterális betegségekben emolliens.és bükkelegyes erdőkben. Scilla maritima L. izopteropodin. rinchophyllin. A Középhegységben. – RUBIACEAE [syn. immunstimuláns.1-0. 11-metoxi-yohimbin. mitraphyllin.] vörös szil(fa) Ulmi fulvae lignum. nagyra növő lián. Telepítik is. Homeopathia.és nyárligetekben helyenként gyakori. szterolok. – ULMACEAE [syn.: Ulmus fulva Michx. izorinchophyllin. Ny-Ázsiában. 40 m magas. Dunántúlon és az Alföld egyes részein ártéri fűz. – HYACINTHACEAE [syn. nyálka-heteropoliszaharid. Gyógyszerek készülnek belőle.

továbbá glücoscillirosid. Eur. orvosi ellenőrzéssel adagolva cardialis insufficientia esetén. – ERICACEAE fekete áfonya Myrtilli folium Myrtilli fructus siccus (Ph.) Fries. Nitrofil növények. érett termésben (magban) kb. hangyasav. Eur. U. egyenértékű Urticae foliummal) Kozmopolita.. gyökérben kb. Ph.doksi. protocetrarsav. Eur. Helv. zsírsav-származékok. A Kárpátokban bőven .. szitoszterol. lobarsav. barbatinsav. barbatolsav) Alkalmazás: többnyire antibakteriálisak. továbbá scilliglaucosid glikozidok. plicata (L. szárítják (beszáradás 3:1 gyökér. akár 0. mészkerülő bükköseiben és gyertyános tölgyeseiben fordul elő szórványosan. Bokros félcserje. Fehér hagymájú változat főleg Spanyolországban. Hatóanyag: fehér változatban 0. nitrátot halmozhatnak fel. V Vaccinium myrtillus L. nem nagy tömegben. továbbá diureticum.2-0. glükánok.. gyökere és gyökérkivonatai diuretikusak. Hg. zöld levél vagy a 30-40 cm-es végálló szárral rendelkező hajtás egész évben gyűjthető. fehér változatban lévő származékok Felhasználás: standardizált extractumok és gyógyszerek formájában. bizonyítottan antiphlogisticum. stictinsav. Ázsia mérsékelt égövi részein. továbbá diureticum. herbában 1-2% flavonoid. Hatóanyag: levélben. többnyire az északi féltekén. Főleg az Északi-középhegység és Ny-Dunántúl erdei fenyves. erdei vágásokban. vízparti ligetekben.) Fries – PARMELIACEAE Usnea Honosak az egész Földön.5-1 m-re nő meg. gyomtársulásokban gyakoriak. prostatahyperplasia esetén hatásosak gyógyszerkészítmények formájában is. Hg. Ph. É-Amerikában. 4..) Myrtilli fructus recens (Ph. U. proscillaridin A. magjának olaja tonicum..) Honos Európában. Májustól őszig virágoznak.. Évelő hagymás. DAC) Urticae (majoris) herba Urticae radix (DAB) (= rhizoma) Urticae fructus (= semen) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Ph.5 magasra is megnő. 4:1 hajtás). gyakran lázcsillapítók.1% speciális lektin. Hatóanyag: bifenil-lignan usninsavak. Cipruson és Görögországban. VIII. Marokkóban. Homeopathia. 30% zsíros olaj (linolsavban. Homeopathia. 1-4% vízben oldódó szilikát. Piros változatban fő komponens scillirosid (aglükonja scillirosidin). 4. zuzmósavak (usnarsav. Nálunk cserépben. Ph. scopoletin. Gyűjthető zuzmófajok. továbbá heteropoliszaharidok (glükogalacturonanok. gyomorbetegségek esetén.Forrás: http://www. Szardínián. árnyékban vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1 levél. A gyökérzetet ősszel vagy tavasszal. tokoferolban gazdag).4% bufadienolid kardenolid-glikozid (scillarenin glikozidjai glükoscillaren A. Usnea barbata (L. scillicyanosid. kávésavészter. scillaren-B-komplex. szitoszterol. Ny-Ázsiában. scilliphaeosid. antirheumaticum. VIII.) Wigg. 2:1 mag).hu Scillae bulbus Honos Mediterráneumban. piros hagymájú változat főleg Algírban. fenilpropán-lignan. hirta (L. Máltán. antibiotikusak. diffractasav. 4. serotonin. cserzőanyag Alkalmazás: levél és herba népgyógyászatban antirheumaticum. tisztítják. VIII. thamnalsav. 0. roborans. 0. scillirubrosid és más. hatásosak hasmenés ellen. karotinoidok. nyomokban nikotin. U. apró csalán Urticae folium (DAB) = Urticae herba (Ph. Portugáliában.) Wigg. arabinogalactan). szőrökben kis mennyiségű acetilkolin. a magot ősszel gyűjtik. emiatt a túlműtrágyázott vagy szerves anyagban dús talajon termő növényekből előállított drog toxikus nitrát-mennyiséget tartalmazhat. fagymentes helyen áttelel. Klorofill ipari kivonására is használható. florida (L. nyálka-poliszaharidok. Urtica dioica L. Hg.. Az ép. scopoletin. külsőleg bőrbetegségekre. – URTICACEAE nagy csalán Urtica urens L. scillaren A. évelő lágyszárúak.

1-0. β-bisaloben. Helyette sokfelé az É-Amerikából származó és nálunk is termeszthető fekete törpeberkenyét (Aronia melanocarpa) használják gyümölcséért. edulis Nutt.. p-cymol. Gyümölcs antidiarrhoeicum enteritisben. hidrokinon. l. továbbá borneol.) Honos Európában.01% actinidin monoterpén alkaloid. gallocatechin.5-9% a valepotriat. kinasav. É-Amerikában.5-1.: V. Vanilla planifolia L. maaliol. észterek. 0. thymolepticum. szitoszterin. izovaleroxi-hidroxi-izovaleriansav Hatás: főleg valepotriat-tartalma miatt sedativum. catechin. Virág régebben reumás megbetegedések esetén belsőleg. pektin Alkalmazás: levél adstringens.5% (nem illó) valepotriat (= valeriana-epoxi-triészter) mono. procera (H. acevaltart. népi gyógyászatban antidiabeticum. 10% catechin-cserzőanyag. É-Ázsiában. – ERICACEAE vörös áfonya Vitis-idaeae folium Vitis-idaeae fructus Vitis-idaeae flos Honos Európában. Számos gyógyszer. Kárpátokban gyűjthető. izovaleriansav. – ERICACEAE hamvas áfonya Vaccinii uliginosi folium Vaccinii uliginosi fructus Honos É-Európában. Eur. Virágban arbutin. sokfelé elterjedt.doksi. psychostimulans-tranquillans. – ORCHIDACEAE . V. szárazabb erdőkben májusban virágzik. salidrosid). időskori cukorbetegek kiegészítésként használhatják. paeonidin-glikozidok.7% catechin-cserzőanyag. valtrat. ecetsavas és izovaleriansavas észterei. Köszvényes és reumás panaszokban is belsőleg. pyrosid (6-O-acetilarbutin). a subsp. Fajtáit termesztik. vajsavas. antimikotikus (benzoesav!). kb.) Nym. Tisztítás után elkülönítve. terpének). illatanyagok (alifás aldehidek.4% pektin. Mészkerülő bükkösökben főleg Ny-Dunántúlon igen ritka. kinolizidin myrtin.) = Valerianae rhizoma et radix (Ph. végül kevesebb mint 0. Termésben kb. homovaltrat. spasmolyticum. bár gyümölcse népgyógyászatban gyomor és bélhurut esetén használatos. Ázsia mérsékelt égövi részein. alkoholok. 1 mg% króm. proanthocyanidin. keton valeranon = jatamanson. Kb. hidrokinon Alkalmazás: levél mint Uvae-ursi folium. szabadgyökfogó. Magvetéssel (45-50 cm sortávolságra. collina (Wallr. friedelin. iridoid. Hatóanyag: kb. nedves réteken. 4.5-l cm mélyre) vagy palántaneveléssel szaporítják. cyanidin antocyanosid glikozidjai. pyrogallol-cserzőanyag. Alacsony (0. Vaccinium uliginosum L.] – VALERIANACEAE macskagyökér Valerianae radix (Ph. gyümölcsben catechin-cserzőanyag. officinalis ritkább. Ipari szempontból (valepotriát-kinyerésre) más fajok is drogot szolgáltatnak. Hg.8-6. Termés és kivonata adstringens (antidiarrhoeicum). pl. gallocatechin. catechin. myrtenol és cymol hangyasavas. Ph. acetoxivalerensav. 0. antioxidáns. karotinoidok. flavonoidok. Termesztése megfelelő talajon lehetséges. antibakteriális. Magyarországon több “kis faj” fordul elő.és catechin-proanthocyanidinek. Hatóanyag: levélben 0. ill. dimer proanthocyanidinek.) Nym. jatamansii Jones (indiai macskagyökér). Gyümölcsben szerves savak (köztük benzoesav. szerves savak Alkalmazás: kissé mérgező. Hg. V. [incl. közel 1% flavonoid (hiperozid. ursolsav. ursolsav. Középhegységi lombos. valerensav. vitaminok. subsp. dimer epicatechin. subsp. Hatóanyag: levélben 4-9% arbutin. astragalin). kombinált gyári készítmény és kivonat készül belőle. szabadon izocapronsav. a subsp. delphinidin. kondenzált tannin.B. cyanidin-.K. szeszkviterpen caryophyllen. kisebb tannintartalma miatt húgyúti fertőtlenítőként (pyelitis. avicularin. flavonoid glikozidok (pl. epimyrtin. Hatóanyag: levélben hiperozid. fenil-glikozidok (pl. kb. izovaleroxididrovaltrat. VII. fenolkarbonsavak. syn. izovaltrat. epicatechin. invert cukor.3 m) félcserje. collina (Wallr. 0. catechin. enyhe rosszullétet okozhat. Évelő lágyszárú. et Torr.5 m magas. (mexikói macskagyökér). camphen.és dienek (didrovaltrat. kb. takarítják be. iridoid. ősszel és tavasszal gyűjtik.Forrás: http://www. epicatechin. Gyümölcs (frissen) homeopathiában. limonen. Vaccinium vitis-idaea L. macskáktól védve szárítják (beszáradás 4-5:1). cukrok. 8% catechin-cserzőanyag. É-Amerikában.5-1. homodidrovaltrat. 0. valerenal). alkohol valerol. kaszálókon virágzik. flavonoidok. izokvercitrin). retinopathiában különösen fontos kapilláris erek rugalmasságát fokozó hatása. wallichii Decan-Dolle. VIII. ursolsav. melyekben 2. Valeriana officinalis L. hidrokinon és arbutin. Nálunk nem fordul elő. cystitis) tartósabban használható. védett.8 m magas kis cserje. kinasav. Ázsia mérsékelt égövi részein. amyrin.) Mey. fenilkarbonsav (klorogénsav).hu megtalálható. Homeopathia.5% illóolaj (monoterpén pinenek. szalicilsav). 1. malvidin. 0. s. továbbá epoxi-mentes iridoidészter-glikozid valerosidat.

izogermidin. cukrok. terápiás dózisban régebben antihypertensivként.2-0. protocatechusav. szaponin (verbascosaponin. vanillinalkohol. Kaukázusban. Ázsia mérsékelt égövi részein. Mexikóban. ruderális társulásokban néha nagyobb mennyiségben található. B. rubijervin. Kétéves lágyszárú. vanilloidok (vanillin-β-glikozidok). Hg. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) észak-amerikai zászpa Veratri viridis (seu americani) rhizoma Honos atlantikus É-Amerikában. tinctura). Veratrum viride Ait. külsőleg állatgyógyászatban tetű. Homeopathia. meghűléses hurutok esetén.5-3% vanillin. szterol. Kétéves lágyszárú. catalpol. Gyűjthető. Virágját kinyíláskor. Évelő lágyszárú. külsőleg sebkezelésre.. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: hasonló. Verbena officinalis L.] dúsvirágú ökörfarkkóró Honos Európában. Gyomtársulásokban gyakori. kis termetű lágyszárú. Erősen nedvszívó. Levélben szaponin. Eur. évelő lágyszárú. Egy-. 0. Homeopathia. Ph. mint előbbinél (még germin. Nálunk szórványosan fordul elő. dysmenorrhoea és histeria esetén. lázcsillapító. 0. szántóföldek szélén országszerte gyakori.: Vanilla fragrans (Salisb. KAfrika) termesztik. de nem tömegesen.vagy többéves. arabinogalactan. ízesítő. Ázsia mérsékelt égövi részein. Védendő. Termeszthető. Indiai-szubkontinensen. Fűszer. Ekkor gyűjtik a 40 cm-es csúcsi hajtásokat. 1% szteroidszapogeninszerű alkaloid (protoveratrin A.doksi. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) fehérzászpa Veratri (albi) rhizoma et radix (Ph. mulleinsaponin I-VII). csészével vagy anélkül gyűjtik. Tahiti. balzsam. inkább az Alföld láprétjein. feniletanoid-glikozid verbascosid (= acteosid). lázcsillapító.5-1. gyanta. kúszó növény. digiprolakton. antirheumaticum. 4. cserzőanyag Alkalmazás: cholereticum. B) formájában adagolva. speciosid stb. Ny-Ázsiában. 3% nyálka-heteropoliszaharid (xiloglucan.hu [syn. VII. triterpén szaponinok. Jáva. Júliustól szeptemberig virágzik. Verbascum thapsus L.). szitoszterol. Alkalmazás: enyhe expectorans felső légúti. cukor. évelő. Ázsia mérsékelt égövi részein. emeticum. Kivonata spasmolyticum. népgyógyászatban diureticum. mérgező. Ázsia mérsékelt égövi részein. por. Ph. VII. keményítő. [syn. É-Afrikában. sedativum. Napon vagy műszárítón szárítják (beszáradás 7:1). germidin. Hg. – VERBENACEAE közönséges vasfű Verbenae herba (DAC) = Columbariae herba Honos Európában.Forrás: http://www. germitrin. Verbascum phlomoides L. Szórványosan. rezveratrol.. Utak. Verbasci flos (Ph. jervin.) Verbasci folium Hatóanyag: virágban kb. 2 m magas. Régen népgyógyászatban purgans. flavonoidok. sokfelé (pl.és Dél-Amerikában.) Ames] vanília Vanillae fructus Honos Közép. illatszeriparban. Gyűjthető. savas arabinogalactan.) Honos Európa. két. Hatóanyag: 1. zsíros olaj. Hg. Madagaszkár. .: Verbascum densiflorum Bert. Dunántúli Középhegységben. hidroxi-rezveratrol Alkalmazás: mérgező. kivonat vagy gyógyszerek (protoveratrin A. elég ritka száraz gyepekben. dezoxojervin. szerves savak. gyanta. Hatóanyag: kb. diureticum. aucubin. protocatechualdehid. réteken.és féregirtó (pl. Homeopathia. parlagokon. – SCROPHULARIACEAE szöszös ökörfarkkóró Honos Európában. árkok mentén. kb. veramin. illóolaj. fenolkarbonsav. veramarin). 10% invert cukor.5% iridoid (aucubin. nyálka-heteropoliszaharid. 0. Veratrum album L. szerves savak. emeticum. vanillinsav. Levél asthma eredetű bronchitisben is. Alaszkában. germbudin) Alkalmazás: antihypertensiv. Zömmel júniusban és augusztusban virágzik. VIII.5 m magas. Homeopathia. léggyökeres. molyhos ökörfarkkóró Honos Európában. Sri Lanka. Pozsgás szárú. Verbascum thapsiforme Schrad.5-4% flavonoid. veratramin.

emeticum. fenolkarbonsav Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. ursolsav. pektin. verprosid.és láperdőkben országszerte elég gyakori. (Gömbös virágzatú. meddő convar. verbascosid. roseum L.és β-vetivon. – SCROPHULARIACEAE orvosi veronika Veronicae herba (DAC) = Veronicae officinalis herba Honos Európában. benzoesav. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1). az Alföldön igen szórványos. Áttelelő lágyszárú. étvágyjavító. friss patakokban vagy patak mentén elég gyakori. Indokínában. emeticum.és fájdalomcsökkentők főleg reumás betegségekben. É-Afrikában. viasz. 6% gyanta Alkalmazás: cholereticum.5% iridoid-glikozid (verbenalin = cornin. Viburnum prunifolium L. Ázsia mérsékelt égövi részein. A Középhegységben és a Dunántúlon mészkerülő tölgyesekben elég gyakori. – SCROPHULARIACEAE deréce veronika Beccabungae herba = Veronicae beccabungae herba Honos Európában. Vetiveria zizanioides (L. lupeol.. Európában néhol dísznövény. nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. cserzőanyag. Viburnum opulus L.3 m-es magasra növő évelő.és triciklusos primer. Hatóanyag: metoxi. cserzőanyag. lodrosid. Indiai-szubkontinensen. külsőleg sebgyógyító. Hatóanyag: gyantaszerű viburnin. fahéjsav-származékok Alkalmazás: kéreg enyhe spasmolyticum dysmenorrhoea esetén. Homeopathia. 4 m-re is megnövő cserje. Homeopathia. A talaj feletti virágos hajtást gyűjtik. illóolaj (szerves savak észterei).5-1% iridoid-glikozid (catalpol. hastatosid). sűrűn növő fű. Veronica virginica L. stimulans. khusol. pl. szénhidrátok Alkalmazás: diaphoreticum. Főleg a Középhegységben.: Anatherum muricatum (Retz. fenolkarbonsavak. martynosid). kivonatai enyhe gyulladás. – CAPRIFOLIACEAE kánya bangita Viburni opuli cortex Viburni opuli herba Honos Európában. Júniusban. szekunder és tercier szeszkviterpen-alkohol (vetiverol.hu Árnyékos.) Nutt. nyomokban alkaloid. Veronica beccabunga L. Illóolaja is hasonlóan. szitoszterol Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans bronchitisben és asthma bronchiale esetén.doksi. – CAPRIFOLIACEAE . Ázsia mérsékelt égövi részein. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. n-triacontan.] virginiai veronika Leptandrae virginicae rhizoma et radix Honos É-Amerikában. Homeopathia. flavonoidok (főleg luteolin-glikozidok). veronicosid. sarjtelepes. kevés illóolaj. Liget. Trópusokon sokfelé termesztik. galactagogum. laxans. Veronicastrum virginicum (L. sokféle bi. paeonisid. júliusban virágzik.Forrás: http://www. valeriansav. Levél laxans. flavonoid (astragalin.) PB.) Nash – POACEAE [syn. laxans. vékony rétegben kiterítve vagy műszárítón (40-500C-on) szárítják (beszáradás 4-5:1).és dimetoxi-fahéjsav és észtereik. szitoszterol.] indiai szövőfű Vetiveriae radix = Ivarancusae radix Vetiveriae aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen.. szerves savak. fenolkarbonsavak (kávésavszármazékok. még illatszeriparban is. Homeopathia. cserzőanyag. Veronica officinalis L. 1. Andropogon muricatus Retz. sokszárú. vértisztító. mussaennosid). Hatóanyag: aucubin. khusimol stb. Kb. – SCROPHULARIACEAE [syn. gyanta.2-0.) Farw. emmenagogum. kb. stomachicum. hatásos köszvény és reuma kezelésében is. gumianyag. Kaukázusban. emmenagogum. Homeopathia. cserzőanyag. szitoszterol. Ny-Ázsiában.). triterpén. egyéb kempferol. Évelő lágyszárú.és kvercetin-glikozid). herbában viburnin. Áttelelő lágyszárú. Homeopathia. 60% szeszkviterpen α. a kerti labdarózsa). szellős helyen.. Hatóanyag: 0. szitoszterol. erőteljes. néha fa. flavonoid. Hatóanyag: 0. gyanta.: Leptandra virginica (L.

ursolsav. cyanoalanin. – ASCLEPIADACEAE [syn. Homeopathia. scopolin. örökzöld lágyszárú. Száraz gyepekben országszerte gyakori. Hatóanyag: gyökérben szteroid szaponinok keveréke (vincetoxin).25-1% indolalkaloid vincamin. Kaukázusban. temetőkbe telepítik. cserzőanyag.] méreggyilok Vincetoxici rhizoma = Cynanchi vincetoxici rhizoma Cynanchi vincetoxici herba Honos D. a drog migrénes fejfájást. Vicia faba L. szitoszterol. amarum. É-Afrikában. A V. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyános-tölgyesekben. Homeopathia. Hatóanyag: 0. továbbá fenolkarbonsavak. elvadulhat. Kaukázusban. vanillin). amyrin) Alkalmazás: mérgező. neurogén tachycardiát csillapít. et K. alkaloid odoratin. vérzések esetén vérzéscsillapító.). szerves savak. curcumen. továbbá zingiberen. legumelin stb. salicin. Egyéves lágyszárú. friedelin. gyakran 1.5 m magasra megnő. purgativum. antisepticum. szterolok (szitoszterin. virágban alkaloid violin. convicin. emeticum. antiscleroticum. Áttelelő lágyszárú. iridoid-glikozidok Alkalmazás: uterusra spasmolytikus. népgyógyászatban tumorellenes. Hatóanyag: fehérjék (legumin. diaphoreticum. nagy adagban aconitinszerű. Mindkét drog homeopathiában.4-dioxi-fenilalanin (dopa). virág enyhe hashajtó. Homeopathia. előbbi főleg déldunántúli száraz gyepekben és réteken elég gyakori. expectorans. vicilin. diureticum. kvercetin. 3. Vinca minor L. Népgyógyászatban korábban emeticum. 1. Lomberdőkben a Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. herbája is tartalmaz hatóanyagot. iononok. Áttelelő lágyszárú. sedativum.) Pers. flavonoid. Hatóanyag: biflavon amentoflavon.doksi. menorrhagia. kúszó. anhidrohirundigenin. Viola tricolor L. diaphoreticum. nyomokban illóolaj (alkil. szalicilsav és glikozidjai Alkalmazás: gyökér expectorans.és K-Európában. cyanin. antisepticum. triterpen amyrinek. Kávépótszer. É-Afrikában. oleanolsav. Kertekbe. sedativum. – APOCYNACEAE kis télizöldmeténg Vincae minoris herba Honos Közép. – FABACEAE lóbab Viciae fabae semen Honos Mediterraneumban. 2% cserzőanyag. Viola odorata L. flavonoidok Alkalmazás: kivont vincamin gyógyszer formájában antihypertonicum. Kis-Ázsiában. fitin Alkalmazás: nyersen mérgező lehet (favismus. herbacea W. L-dopa kivonható. piperonal (protocatechualdehid-metiléter). Áttelelő. – VIOLACEAE háromszínű árvácska . továbbá tonicum. viburnin.: Cynanchum vincetoxicum (L. kevésbé hatásos társalkaloid. herba és levél is expectorans. továbbá tylophorin. lathyrismus). szaponin. kb. levélben. nálunk főként takarmánynak. herbában violin. és V. világszerte termesztik. alkoholok.3% ursolsav. aglikonok hirundigenin. – VIOLACEAE illatos ibolya Violae odoratae flos = Violarum flos Violae odoratae folium Violae odoratae herba Violae odoratae rhizoma et radix Honos Európában. kisebb adagban enyhén szívre ható. utóbbi kerti dísznövény vagy parkokban található. szaponin. izoklorogénsav.és arilalkoholok és észtereik. major L. Vincetoxicum hirundinaria Medic. kisebb cserje vagy fa. klimaxos panaszok esetén. kumarin aesculetin. scopoletin. diureticum. Homeopathia. csökkenti a fájdalmat dysmenorrhoea. Kaukázusban.hu szilvalevelű bangita Viburni prunifolii cortex Honos É-Amerikában. sok egyéb. szalicilsav. Hatóanyag: gyökérben metilszalicilát.és K-Európában. pirimidin-származék vicin. több ősi fajból jött létre. Ny-Ázsiában.Forrás: http://www. fenolkarbonsav klorogénsav.

gyakran forgatva szárítjuk. az Alföld szélein szórványos.és Ny-Ázsiában. és más Virola fajok – MYRISTICACEAE yakée Honosak D-Amerikában. továbbá galactogogumként. fenolkarbonsavak. violaxanthin Alkalmazás: külsőleg és belsőleg bőrbetegségek (ekcéma.és K-Európában. lehetőleg szobahőmérsékleten. szerepük lehet metastasis megelőzésében. gallocatechin. vékonyan elterítve. honos Európában. catechin.06-0. 0. fenilpropanok. epicatechingallát. hosszú bottal. C. Vitis vinifera L. szerves savak. catechin. metilszalicilát). rutin stb. ízületi bajok esetén. Viola arvensis Murr. 10% nyálka-heteropoliszaharid.5% illóolaj (cineol. syringaresinol-glikozidok). Hatóanyag: kéreg gyantájában N-metil. pro-. gallocatechin. flavonoidok (izorhamnetin. örökzöld évelő. Egyéves lágyszárú. Mediterráneumban. cserzőanyag. Kb.vagy többéves lágyszárú. Hatóanyag: levélben 4-5% flavonoid. Kaukázusban. acne. É-Afrikában. Lombos (kivéve bükk. a Vitis sylvestris C. enyhe diureticum. subalpina Gaud. rhamnazin). vértisztító reuma. A és B peptidlánccal. hemolitikus peptid. epóna). Hatóanyag: kb. Gmel.). megfázás esetén). a B peptidlánc specifikusan kötődik galaktózhoz). népgyógyászatban még szédülés ellen. Violae herba cum floris (Ph. anthocyanidinek. 2-4. Vetési és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. termésben flavonoidok.. mert könnyen befülledhet (beszáradás 3:1). Nálunk elvétve fordul elő parkokban. Virola calophylloidea Mgf. leucoanthocyanidinek. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). Szibériában.hu Honos Európában. klimaxos panaszok esetén. Homeopathia. hallucinogen (indiánoknál parica. nyálka-heteropoliszaharid (galacturonan. Márciusban. Hatóanyag: lektin (fagyöngy-lektin I-III. rendszerint kampós. köszvény és érelmeszesedés ellen. dysmenorrhoea.Forrás: http://www.) szórványosan a Középhegység és a Dunántúl egyes helyein. Áprilistól júniusig virágzik. amenorrhoea. kávésav-származékok. lignanok (syringenin-. Ny-Ázsiában. Fontos kultúrnövény világszerte. – VERBENACEAE barátcserje Agni casti fructus (= semen) Honos D. impetigo. subsp. Kaukázusban. Alfajai (subsp. Ny. Ny-Ázsiában.és Közép-Ázsiában. flavon casticin Alkalmazás: kivonata mastalgia. a tölgyfán és fenyőkön lektin III.doksi. Szibériában. polychroma (Kern. Vitex agnus-castus L. Kivont lektinek gyógyszer (pl. Kínában. kondenzált tanninok. orientin. kertekben.5% cserzőanyag. rezveratrol és egyéb stilben- . népgyógyászatban felső légúti panaszok enyhítésére (grippe. flavonoid (vitexin. – VITIDACEAE szőlő Vitis viniferae folium Vitis fructus Őse. Viscum album L. apró árvácska. valamint 46 aminosavból álló oligopeptid viscotoxin. cyanidinek. Árnyékban. fenolkarbonsavak. kumarin (umbelliferon). subsp. Homeopathia. fafajok. pruritus) kezelésére. 4 m magas cserje vagy fa. a lombos fákon élősködőben lektin I. intravénás injekció) formájában tumorterápiában adjuvans. fásodó szárú. 4. arabinogalactan) Alkalmazás: teadrogként antihypertonicum enyhébb hypertoniában (peptidek nem szívódnak fel). immunmodulans. -dimetiltriptamin-származékok Alkalmazás: psychotrop. pinen). áprilisban virágzik. VIII.) = Violae tricoloris (= trinitatis) herba = Jaceae herba Hatóanyag: 0. A Dunántúlon gyakori. nátha. iridoid-glikozidok (agnusid. Homeopathia. tricolor. továbbá kitinhez kötődő lektin. biogén aminok (tyramin). mezei árvácska Honos Európában. – LORANTHACEAE fehér fagyöngy Visci herba (DAB) Visci stipes (= herba) Visci albi folium Honos D-Eurázsiában. Közép. Hg. ahol termeszthető. szil) és tűlevelű fákon félélősködő.. A hajtást virágzáskor gyűjtik és árnyékos. szerves savak.) J. fenolkarbonsavak. kb. Ph. Murr. gyertyán. Egy. aucubin). Eur. ősztől tavaszig gyűjtik a vékonyabb (ceruza vastagságú) ágakat. Nem permetezve ehető (káposztalevél helyettesítése egyes húsételekhez).3% szalicilsav és származékai (pl.

diureticum.és uterus-motilitas csökkentő és spasmolytikus. resveratrol-tartalma miatt (főleg vörösborok) mai népgyógyászatban szívinfarktus megelőzésére. ártereken. oleanolsav.31. tonicum. 70% cserzőanyag Alkalmazás: levél adstringens. készítményeit hasmenés ellen. antibakteriális (dysenteria. világszerte elterjedt. de százszor gyengébb. cholin. dimetil-allil-apigenin. Arab-félszigeten. parlagokon. karotinoidok. Y .(folium) Honos D-Amerikában. xysmalogenin). Homeopathia.és DNy-Európában. diarrhoea ellen). tokoferol. Ny-Ázsiában. étolaj. viaszalkoholok. inozit. Xysmalobium undulatum (L.) Dun. Indiai-szubkontinensen. uzarosid. anahygrin). szterolok. – SOLANACEAE álombogyó Withaniae radix Withaniae folium Honos DK. – ASCLEPIADACEAE Uzarae radix Honos D-Afrikában. Évelő lágyszárú. W Withania somnifera (L. hemicellulózok. cinarin (dicaffeoilkinasav). laza talajokon gyakori gyom. Gyümölcs frissen és feldolgozva enyhe laxans. bor számos gyógybor alkotórésze. 0.doksi. X Xanthium spinosum L.5 m magas cserje.) R.2-0.8 m magas. diaphoreticum. urezin. malária-ellenes. xanthumin). Egyéves lágyszárú.8 m magas. emiatt bél. Afrikában. gyökérben még piperidin-pirrolidin alkaloidok (pl. 40% zsíros olaj (herbában kevesebb vagy alig) Alkalmazás: diureticum. vitaminok. Xanthium strumarium L. illóolaj (limonen. fontosabb glikozidok: uzarin. illékony észterek. sedativum. még xanthinin-izomerek (pl. Br. hidrokinon. továbbá fungicid. Hatóanyag: illóolaj. továbbá kávésav.Forrás: http://www. pektin. gyomtársulásokban gyakori. Zavart helyeken. xysmalorin Alkalmazás: strophanthinhoz hasonló. 0. caryophyellen. E). érett magban kb. világszerte elterjedt. xanthinin fungicid. visszamaradt anyag tanninforrás. szitoszterol Alkalmazás: diureticum. levél antitumor aktivitású (citotoxikus withaferin A miatt). – ASTERACEAE szúrós szerbtövis Xanthii spinosi herba. antipyreticum. 3-15% fruktóz és glükóz. húgyúti fertőzésekben is hatásos (főleg kivonatok formájában) orvosi ellenőrzéssel. gyanta. emmenagogum.hu származékok. terpinolen. p-cymen). withanolid D. antibakteriális. – ASTERACEAE bojtorján szerbtövis Xanthii strumarii herba = Lappae minoris herba Honos Európában. Hatóanyag: “uzaron” extractum 40%-a kardenolid szteroid glikozid (aglikon uzarigenin = 5-αdigitoxigenin. Hatóanyag: levélben főleg ergostan-típusú szteroid (withanolid) alkaloid (lakton-típusú withaferin A. xanthatin). szeszkviterpén-lakton xanthanolid (xanthinin. kb. Egyéves lágyszárú. érelmeszesedés ellen.2-0. aphrodisiacum. 0. Hatóanyag: mint előbb. magból kivont zsíros olaj kozmetikum. Szántókon. Homeopathia. diaphoreticum. pyrazol alkaloid (withasomnin) Alkalmazás: gyökér sedativum. carveol. magban 10-20% zsíros olaj. viaszok. Ny-Ázsiában. dysmenorrhoea és enuresis esetén.

kólika és diarrhoea esetén. Nálunk is gyakori kerti dísznövény. Eur. 2% zsíros olaj. 3% gumianyag. tigogenin stb. reuma. fokozza az ellenállóképességet. Előbbi homeopathiában.] gyömbér Zingiberis rhizoma (Ph.doksi. pálmaliliom Yuccae filamentosae folium Honos DK-USA-ban. jótékony cystitis.) Maydis oleum raffinatum (Ph. Erőteljes. 50-60% keményítő. Világszerte termesztik. 4-5% zsíros olaj (emrióban) Alkalmazás: diureticum. a telet átvészeli. adaptogén. fás szárú évelő. fogfájás-csillapító. Évelő lágyszárú. Hg. tonicum. Z Zanthoxylum americanum Mill. Egyéves lágyszárú. Hg. Szemben kb. – RUTACEAE [syn. Yucca schidigera Roezl – AGAVACEAE Moháve-jukka Yacca Honos DNy-USA-ban (pl.Forrás: http://www. 4. .) Alkalmazás: homeopathia. Hatóanyag: szteroid szaponinok (aglikon yuccagenin. gyógyászati és élelemiszer értékű olajat nyernek. sűrű levélrózsával.] Herkules-fa Zanthoxyli americani cortex Honosak É-Amerikában. yuccagenin) Alkalmazás: tonicum. Ph. pyranokumarin xanthoxyletin. flavon. Hg.és herbicid-rezisztens transzgénikus fajta) ismeretes. carvacrol. kb. cserjék vagy fák. Zea mays L. kb. Hg. 23% szaponin.: Xanthoxylum carolianum Lam. Ph.: Zanthoxylum (= Xanthoxylum) fraxineum Willd. készítményeit speciális tisztítókúra során is használják méregtelenítésre. dús.) Honos Mexikóban. gyakran 2 m magas virágzattal. Hatóanyag: bibében kb. diaphoreticum. fogyasztószer. Eur. Homeopathia. Zingiber officinale Roscoe – ZINGIBERACEAE [syn. – AGAVACEAE kerti jukka. terpineol és más terpének). 12% cserzőanyagszerű polifenol. VIII. Szemből gyógyszeripari célra is alkalmas keményítőt. VII.1% illóolaj (pl. 0. gyanta. – POACEAE kukorica Maydis stigma = Zeae mays flos Maydis amylum (Ph. vastagbél-fertőtlenítő. VIII. Eur. betain. 20 cm hosszú levelekkel. Hatóanyag: cserzőanyag.) Zingiberis aetheroleum Honos trópusi DK-Ázsiában. főleg Indiában és Kínában termesztik. nyálka-heteropoliszaharid. számos fajta és hibrid (újabban rovar. kálium..hu Yucca filamentosa L. Arizonában). diureticum. VIII. Ph. népgyógyászatban antidiabeticum idősebb korúaknak. kb.. kb. gitogenin. spasmolyticum. Hatóanyag: szteroid szaponin (pl. berberin.] amerikai tüskéssárgafa Zanthoxylum clava-herculis L. köszvény. [syn. illóolaj. 4.: Amomum zingiber L.. Ph. 2-3% gyanta.. xantoxylin N-metilizicorydin Alkalmazás: stomachicum. 4.

mucilaginosum. kb. szerves savak. szerves savak. Túladagolva könnyen okozhat vesegyulladást. stomachicum. tonicum. mézelő méh által készített lépfal forró vízzel történő megolvasztásával nyert. digestivum. orgonán. bőrre helyezve egy gyűrűsféreg akár 10 g vért szívhat ki. kumarin. Hajszesz alkotórész. stimulans (daganatmegelőzésben is használják). szaharóz. csípős aralifás gingerol (főleg 6gingerol) és shogaol. mely főleg cetilalkohol zsírsavakkal képzett észtereiből áll (főleg palmitinsavas cetilészter. galaktóz. kloroformmal. Hatóanyag: gyümölcsben 1-2% aszkorbinsav. Cantharis – kőrisbogár: Lytta vesicatoria. gyanta.9% kantaridin (izobenzofurándion-epoxid-származék). Bőrvörösítő. Főleg a Balkán. . glükóz. aperitivum. mag népgyógyászatban álmatlanság. de a Földközi-tengertől Indiáig és Japánig sokfelé termesztik. kenőcsöt (Unguentum cantharidatum veterinarium) készítenek. Szicília. likőr. 2% zsíros olaj. nyálka-poliszaharid. fűszer (curry). kb. depurativum. Homeopathia. Unguentum Stearini készítése Gelatina (purissima) – fehér zselatin: csontból és bőrhulladékból készülő enyvszerű. farnesen.doksi. flavonglikozidok.5-3% illóolaj (30-40%-a szeszkviterpén zingiberen. Ziziphus (= Zizyphus) jujuba Mill. expectorans.és illatszeripar. kb. legyengülés esetén. benzinnel vagy forró gőzzel elpusztítják. megszárítva és aprítva forrázat vagy tinktúra készíthető belőle. gyanta.Forrás: http://www. kúpok készítéséhez Hirudo – orvosi pióca: Hirudo medicinalis hirudin és hirudonin Alkalmazás: véralvadásgátló. az állatgyógyászatban aphrodisiacum. Alkalmazás: kenőcsök készítése Cetaceum – cetvelő: Physeter macrocephalus koponyájának és gerincoszlopának üreges részeiben lévő folyékony és könnyen megszilárduló zsiradék. 50% keményítő Alkalmazás: dyspepsia. továbbá kevés diaril-heptanoid gingeron A és B.hu Hatóanyag: 1. élelmiszer-.6-0. egyes kemotípusokban citral stb. bodzán különösen megtalálható májustól júliusig. 40 0C-nál nem magasabb hőmérsékleten szárítják. lipidek. fruktóz. Begyűjtve éterrel. magban szaponin jujubosid A és B Alkalmazás: gyümölcs expectorans. édességadalék. Kisebb cserje vagy akár 8 m magas fa. 10% cserzőanyag. zingiberol. tisztított kollagén-hidrolizátum Alkalmazás: kapszulák.). gyanta Alkalmazás: a porított drogból tinktúrát (Tinctura cantharidis). továbbá carminativum. tisztított viasz. “cetin”) Alkalmazás: pl. Cera flava – sárga viasz: Apis mellifera. – RHAMNACEAE jujuba(fa) Jujubae fructus (= bacca) = Ziziphi (= Zizyphi) fructus Jujubae semen = Ziziphi (= Zizyphi) semen Honos DK-Ázsiában. szeszkviphellandren. hólyaghúzó. illóolaj. 18% ar-curcumen. erős vizelethajtónak használták régen. Spanyolország és Kaukázia fedezi a szükségletet. ADDENDUM (fontosabb állati eredetű drogok) Blatta orientalis – csótány: elpusztítva. Hatóanyag: 0.

Eucheuma) Agrimoniae herba (Agrimonia eupatoria) Alchemillae herba (Alchemilla xanthochlora) Allii sativi bulbi pulvis (Allium sativum) Allium sativum ad preparationes homoeopathicas (Allium sativum) Aloe capensis (Aloë ferox) Aloes extractum siccum normatum (Aloë ferox) Aloe barbadensis (Aloë vera) Althaeae folium (Althaea officinalis) Althaeae radix (Althaea officinalis) Amygdalae oleum raffinatum (Amygdalus communis) Amygdalae oleum virginale (Amygdalus communis) Angelicae radix (Angelica archangelica) Anisi aetheroleum (Pimpinella anisum.hu Lacschadia indica Madihasan (Coccidae) [syn.Ph. jekorinsav. Laccifer lacca Kern. sztearinsav).] sellak. Illicium verum) Anisi fructus (Pimpinella anisum) Anisi stellati fructus (Illicium verum) Arachidis oleum hydrogenatum (Arachis hypogaea) Arachidis oleum raffinatum (Arachis hypogaea) . A-.és D-vitamin pótlására. VIII. Hg. gadoleinsav stb. egyik fő feldolgozó Dél-Norvégia.Forrás: http://www.. V. telítetlen zsírsavak (palmitoleinsav.: Tachardia lacca Ker. Gracillaria.). Lacca (in tabulis) (Ph. Összetétele: telített zsírsavak (palmitinsav. Gymnogongrus. Oleum iecoris (jecoris) morrhuae – csukamájolaj: Gadus morhua és más Gadus fajok (tőkehalak) friss májából előállított zsíros olaj.): lakkpajzstetvek megtermékenyített nőstényeinek váladékából készített termék. -ban hivatalos drogok és készítményeik listája (zárójelben a drogot vagy kivonatot szolgáltató növény neve) Absinthii herba (Artemisia absinthium) Acaciae gummi (Acacia senegal) Acaciae gummi dispersione desiccatum (Acacia senegal) Agar (Gelidium. D3.doksi. mirisztinsav.és E-vitamin Alkalmazás: belsőleg A. Ahnfeltia. Hg. külsőleg kenőcsök készítésére Függelék .

pubescens) Boldo folium (Peumus boldus) Calendulae flos (Calendula officinalis) Capsici fructus (Capsicum annuum var. nigra) Crataegi fructus (Crataegus laevigata. pereirae) Balsamum tolutanum (Myroxylon balsamum var. laevigata. minimum.hu Arnicae flos (Arnica montana) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Citrus aurantium subsp. monogyna. amara) Aurantii dulcis aetheroleum (Citrus aurantium subsp. C. C. amara) Aurantii amari floris aetheroleum (Citrus aurantium subsp. C. frutescens) Carthami oleum raffinatum (Carthamus tinctorius) Carvi fructus (Carum carvi) Caryophylli flos (Syzygium aromaticum) Caryophylli floris aetheroleum (Syzygium aromaticum) Centaurii herba (Centaurium minus. nitida. C. littorale subsp. C. B. laevigata. monogyna) Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Crocus sativus) Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Curcuma xanthorrhiza) Cyamopsidis seminis pulvis (Cyamopsis tetragonolobus) Digitalis purpureae folium (Digitalis purpurea) . C. amara) Aurantii amari flos (Citrus aurantium subsp. nigra) Crataegi folii cum flore extractum siccum (Crataegus azarolus. sinensis) Ballotae nigrae herba (Ballota nigra) Balsamum peruvianum (Myroxylon balsamum var.doksi. C. C. B. C. C. verticillata) Coriandri fructus (Coriandrum sativum) Crataegi folium cum flore (Crataegus azarolus. amara) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Citrus aurantium subsp. C. monogyna. genuinum) Belladonnae folium (Atropa belladonna) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Atropa belladonna) Belladonnae folii tinctura normata (Atropa belladonna) Belladonnae pulvis normatus (Atropa belladonna) Betulae folium (Betula lenta. ballayi.Forrás: http://www. uliginosum. C. pendula. C. pulchellum) Centellae asiaticae herba (Centella asiatica) Cera carnauba (Copernicia prunifera) Chamomillae romanae flos (Chamaemelum nobile) Chelidonii herba (Chelidonium majus) Cinchonae cortex (Cinchona pubescens) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Cinnamomum aromaticum) Cinnamomi cortex (Cinnamomum verum) Cinnamomi corticis tinctura (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Cinnamomum verum) Citronellae aetheroleum (Cymbopogon winterianus) Cocois oleum raffinatum (Cocos nucifera) Colae semen (Cola acuminata.

hirsutum) Graminis rhizoma (Agropyron repens) Hamamelidis folium (Hamamelis virginiana) Harpagophyti radix (Harpagophytum procumbens) Helianthi annui oleum raffinatum (Helianthus annuus) Hibisci sabdariffae flos (Hibiscus sabdariffa) Hyperici herba (Hypericum perforatum) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Hypericum perforatum) Ipecacuanhae radix (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae pulvis normatus (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae tinctura normata (Psychotria ipecacuanha) Juniperi pseudo-fructus (Juniperus communis) Lavandulae flos (Lavandula angustifolia) Lavandulae aetheroleum (Lavandula angustifolia) Leonuri cardiacae herba (Leonurus cardiaca) Levistici radix (Levisticum officinale) Lichen islandicus (Cetraria islandica) Limonis aetheroleum (Citrus limon) Lini semen (Linum usitatissimum) Lini oleum virginale (Linum usitatissimum) Liquiritiae radix (Glycyrrhiza glabra) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Glycyrrhiza glabra) Lupuli flos (Humulus lupulus) Lythri herba (Lythrum salicaria) . barbadense.hu Eleutherococci radix (Eleutherococcus senticosus) Equiseti herba (Equisetum arvense) Eucalypti folium (Eucalyptus globulus) Eucalypti aetheroleum (Eucalyptus globulus) Filipendulae ulmariae herba (Filipendula ulmaria) Foeniculi amari fructus (Foeniculum vulgare) Foeniculi dulcis fructus (Foeniculum vulgare) Frangulae cortex (Frangula alnus) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Frangula alnus) Fraxini folium (Fraxinus excelsior) Fucus vel Ascophyllum (Fucus vesiculosus. Ascophyllum nodosum) Gentianae radix (Gentiana lutea) Gentianae tinctura (Gentiana lutea) Ginkgo folium (Ginkgo biloba) Ginseng radix (Panax ginseng) Gossypii oleum hydrogenatum (Gossypium arboreum. G.doksi. G. G. serratulatus. herbaceum.Forrás: http://www. F.

arenaria) Quercus cortex (Quercus petraea.) Primulae radix (Primula veris. Qu.doksi.hu Malvae sylvestris flos (Malva sylvestris) Matricaria flos (Matricaria recutita) Matricariae aetheroleum (Matricaria recutita) Matricariae extractum fluidum (Matricaria recutita) Maydis amylum (Zea mays) Maydis oleum raffinatum (Zea mays) Melaleucae aetheroleum (Melaleuca alternifolia) Melissae folium (Melissa officinalis) Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Mentha canadensis) Menthae piperitae folium (Mentha x piperita) Menthae piperitae aetheroleum (Mentha x piperita) Menyanthidis trifoliatae folium (Menyanthes trifoliata) Millefolii herba (Achillea millefolium s. l. oleifera) Ratanhiae radix (Krameria lappacea) Ratanhiae tinctura (Kremaria lappacea) Rhamni purshianae cortex (Rhamnus purshiana) Rhei radix (Rheum officinale.) Myristicae fragrantis aetheroleum (Myristica fragrans) Myrrha (Commiphora myrrha) Myrrhae tinctura (Commiphora myrrha) Myrtilli fructus recens (Vaccinium myrtillus) Myrtilli fructus siccus (Vaccinium myrtillus) Olivae oleum raffinatum (Oleum europaea) Olivae oleum virginale (Oleum europaea) Ononidis radix (Ononis spinosa) Opii pulvis normatus (Papaver somniferum) Opium crudum (Papaver somniferum) Origani herba (Origanum vulgare) Orthosiphonis folium (Orthosiphon aristatus) Oryzae amylum (Oryza sativa) Papaveris rhoeados flos (Papaver rhoeas) Passiflorae herba (Passiflora incarnata) Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata) Plantaginis ovatae semen (Plantago ovata) Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantago ovata) Polygalae radix (Polygala senega) Polygoni avicularis herba (Polygonum aviculare s.Forrás: http://www. P. robur) Rapae oleum raffinatum (Brassica napus subsp. napus. Rh. B. palmatum) Ricini oleum hydrogenatum (Ricinus communis) Ricini oleum virginale (Ricinus communis) Rosae pseudo-fructus (Rosa canina) . P. elatior) Pruni africanae cortex (Prunus africanus) Psyllii semen (Plantago afra. l. rapa subsp.

S.hu Rosmarini folium (Rosmarinus officinalis) Rusci rhizoma (Ruscus aculeatus) Sabalis serratulae fructus (Serenoa repens) Salicis cortex (Salix alba. tinnevelly-i (Senna alexandrina) Sennae folium (Senna alexandrina) Sennae folium extractum siccum normatum (Senna alexandrina) Serpylli herba (Thymus serpyllum s. S. V. S. fragilis. gigantea) Solidaginis virgaureae herba (Solidago virgaurea) Stramonii folium (Datura stramonium) Stramonii pulvis normatus (Datura stramonium) Tanaceti parthenii herba (Chrysanthemum parthenium) Thymi herba (Thymus vulgaris) Thymi aetheroleum (Thymus vulgaris) Tiliae flos (Tilia cordata.) Verbasci flos (Verbascum phlomoides. thapsus) Violae herba cum floris (Viola arvensis. urens) Uvae ursi folium (Arctostaphylos uva-ursi) Valerianae radix (Valeriana officinalis s. alba) Salviae officinalis folium (Salvia officinalis) Salviae tinctura (Salvia officinalis) Salviae sclareae aetheroleum (Salvia sclarea) Salviae trilobae folium (Salvia fruticosa) Sambuci flos (Sambucus nigra) Sennae acutifoliae fructus. daphnoides. S. tricolor) Zingiberis rhizoma (Zingiber officinale) . thapsiforme. V. europaea. V. cordata. l. U. T.doksi. alexandriai (Senna alexandrina) Sennae angustifoliae fructus. purpurea. T.Forrás: http://www. S. S. l. platyphyllos) Tormentillae rhizoma (Potentilla erecta) Tormentillae tinctura (Potentilla erecta) Tragacantha (Astragalus gummifer) Trigonellae foenugraeci semen (Trigonella foenum-graecum) Tritici amylum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum raffinatum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum virginale (Triticum aestivum) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Urtica dioica.) Sesami oleum raffinatum (Sesamum indicum) Silybi mariani fructus (Silybum marianum) Soiae oleum raffinatum (Glycine max) Solani amylum (Solanum tuberosum) Solidaginis herba (Solidago canadensis.

PRISZTER SZ. 1995.és gyógynövények (Határozó kézikönyvek). 304 BRUNETON.. 677 . Magyar Gyógynövények I. Londres. Phytochemistry. Földművelésügyi Minisztérium. Képes gyógynövénykalauz. Mezőgazdasági Kiadó. ROM P. Magyar növénynevek szótára..doksi. L. 484 DÁNOS B. Boca Raton. 1998.) 2000. Argumentum Kiadó. Akadémiai Kiadó. Gyógy. 328 DOBY G. Handbook of Medicinal Herbs.. Növényi Biokémia. 1998. 1997. Budapest. Herbária. Budapest. Pharmacognosy. Aranyhal. Planétás Kft – Mezőgazd. Budapest. Paris. 2000. 1991. 301 DÁNOS B. Budapest. Budapest. Gyógyítás illóolajos növényekkel – Aromaterápia. Farmakobotanika 3. 1948. TecDoc Lavoisier. Általános és leíró rész. A hagyomány szolgálatában – összegyűjtött dolgozatok. 494 BABULKA P. JÁVORKA S. 1985. 400 BÁLINT S. Farmakobotanika – a gyógynövénytan alapjai (Kemotaxonómia). 391 AUGUSTIN B. 1991. Mezőgazda Kiadó. Budapest. Kiadó. 2000. New York. 915 CSAPODY V. 655 DOMOKOS J. OLÁH A.és gyógynövényéről. Budapest. CRC Press. Budapest. Budapest. Medicinal Plants. Magvető. 243 BERNÁTH J.. 189 DUKE.hu SZAKIRODALOM (FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT FORRÁSMUNKÁK) ANTAL J. Semmelweis Kiadó. 667 BREMNESS. Budapest. Gyógynövényismeret. (szerk. GIOVANNINI R. A. Képes ismertető a világ több mint 700 fűszer.Forrás: http://www. J. Panemex és Grafo. 1966. 1981. 99 (114 képpel) BAYER I. Mezőgazda Kiadó. Növénytermesztők zsebkönyve. Budapest.és aromanövények. Fűszer. A drogok történelme. Budapest.. J. 1959.

Taylor – Francis Int. Birkhäuser Verlag. Kertészeti növények nemesítése táblázatokban. Steinegger. E. 356 HARBORNE. R. R. 339 . 1962-1992. Budapest. 1996. A népi orvoslás értékelési problémái. Academic Press. Farmakognózia. JENSEN. 1964. 1989. New York HÄNSEL. B. Budapest. Berlin. Magyar Flóra (Flora Hungarica). Basel – Boston – Berlin HORNOK L.) 1969-1979. Suppl. 1403 HARBORNE. KELLER. Basingstoke. növények. 1934. Comm. P. Birkhäuser Verlag. Berlin. 1112: 125-154. 1979. Mezőgazdasági Kiadó. Kossuth-csillag Vénusz-sarucska. New York – Basel – Hong Kong.. Agrochemicals from Natural Products. GY. 418 GROTEWOLD. A magyar flóra képekben. Dekker. O. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis. 1999. 1991. C. H.doksi. HÖRHAMMER. Kir. KÓCZIÁN G. CSAPODY V. A Helleborus (hunyor) fajok népgyógyászati felhasználására vonatkozó adatok. Med. – HEGNAUER. NOVÁK I. (szerk. RIMPLER. Egyes Solanaceae fajok pszichotomimetikumként való használata a népgyógyászatban. Leguminosae II. Chemotaxonomie der Pflanzen I-X. 1979. U.Forrás: http://www. 1994. 416 FROHNE. Szántóföldi növények nemesítése táblázatokban. 94 HALMAI J. Systematik des Pflanzenreichs unter besonderer Berücksichtigung chemischer Merkmale und pflanzlicher Drogen. (Drogen). M. R.) 1999. SZABÓ I. 1948. Publ. 1977. Birkhäuser Verlag. Magyar Gyógyszerészek Centenáris Bizottsága kiadása. (Hrsg. 1992.. Basel – Stuttgart HEGNAUER. LELLEY J. Budapest. Stuttgart. Magyarország védett növényei.. Basel – Boston – Berlin HEGNAUER. 1993. Suppl. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis II-VI. A. Humana. Iconographia Florae Hungaricae. R. J. Medicina Könyvkiadó. A gombák gyógyító ereje – mikoterápia az egészség szolgálatában. Mezőgazdasági Kiadó.. Hist. Budapest. Chemotaxonomie der Pflanzen XIb-1. (Ed. Comm.. Heidelberg. PAPP J. Springer Verlag. Springer Verlag. Plant Functional Genomics – Methods in Molecular Biology. Kiadó.. Gyógyszerészet 35: 95-99.. Totowa. J. Introduction to Ecological Biochemistry. 576 KÓCZIÁN G. Artis Med. Inc. New York MÁNDY GY. 1963. New York. 283 MÁNDY GY. Heidelberg. Gyógynövények termesztése és feldolgozása. Hist. G. Budapest.) 1992-1994. SZABÓ L. 1995. (szerk. KÓCZIÁN G. M. Jena. Mezőgazda. Régi magyar (gyógy)növénynevek. Pharmakognosie – Phytopharmazie. E. 331 JÁVORKA S. Comm. Budapest. Heidelberg. Budapest.. drogok magyar. Gyógynövények.) 2003. Budapest. H.. Suppl. H. Berlin. R. Fischer Verlag.. Springer Verlag. Természettudományi Társulat és Studium Könyvkiadó Részvénytársaság. 5.. 11-12: 155-160. Chemotaxonomie der Pflanzen XIa. L. Mezőgazda Kiadó. BAXTER. HALMAI J.. 9-10: 31-49. 344 GODFREY. B. 155 LIST. M. D. Phytochemical Dictionary – a Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Studium. 718 HÄNSEL. 449 GRYNAEUS T. R. STICHER.. 1307 JÁVORKA S. Aufl. 1925. Vol.hu FARKAS S. – HEGNAUER. G. Hist. 1963. 780 HEGNAUER.) 1990. 1999. 236. Mezőgazd. Magy. IV-VI.. Budapest. SCHNEIDER. népies és latin nevei. (ed. Artis Med. Leguminosae I. K.. London.

SIMON T. Sanitas. Gyógynövény és drogismeret (Farmakognózia). Färbepflanzen – Pflanzenfarben. J. Gyógyszerészet 40: 845-848. Pharmacognosy. 2000. KORMANN.doksi. 329 ROTH. NYIREDY SZ. – SCHWEPPE. Amsterdam. Arborum Fruticumqve Lingvae Latinae. 892 STIRLING J.. 391-403. Növénytani Tanszék és Botanikus Kert. SZABÓ T. Medicina Könyvkiadó. L. 129 SZABÓ L. Pécs. Acta Pharmaceutica Hungarica 74: 171-176. 545 RÁCZ G. 402 RÁCZ-KOTILLA E. 1995-1998. 328 PETRI G. Tankönyvkiadó. N. Budapest. Springer.. 224-234. Ecomed..) 1991. Budapest... Baktérium-. Kábítószerekről gyógyszerész szemmel (sorozat). 151 RÁCZ G. J. NAGY G. I-IV. K. Encyclopaedia. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszéke és Schmidt und Co. Gyógyszerészet 47: 159-167.. G. 2003. 183 SZENDREI K. Növényneveink.hu MINKER E.. 2000. Ecomed Verlagsges. Pécs. 1992. Verl. Ronald Press Co. 1996. Dictionary of Economic Plants. 587-592. Ecomed AG und Co. Budapest SZABÓ L. L. Aromaterápia mindenkinek. Gyógyszertári Szinonimaszótár. Növényi poliszacharidok citoprotektív hatásáról. Landsberg. London. H.) 2002. Gyógynövényismeret – a fitoterápia alapjai.. A. 143 ROTH. Ölpflanzen – Pflanzenöle.. KG. – KORMANN. GY. THEISS. (szerk. 305 PRISZTER SZ.. Aesculap. Erdők.és mohahatározó. Budapest. Veszprém SZEKERES I. 544 ROTH. Baksa. (ed. 2004. Integrative Phytochemistry: from Ethnobotany to Molecular Ecology. ROMVÁRY V. GY. Budapest. Aromax Rt. 1952. E. GY. JPTE TTK. Duftpflanzen – Pflanzendüfte. Teáskönyv. MOLDENKE. K. A. Gyógynövények korszerű terápiás alkalmazása. zuzmó. RÁCZ-KOTILLA E. L. 2000. Medicina Könyvkiadó Rt. 1983. 1999. 2003. Budapest. H. Allelopathy – Phytochemical Potential – Life Strategy. Plants of the Bible. 2003. Budapest. Cramer J.. W.. Würzburg.. CH. L.. THEISS. SZABÓ L. KG. Debrecen.. MIKITA K. Elsevier. KORMANN. DEIM Z. 1992. CD – Ars Medica Electronica. Tankönyvkiadó. TH. mezők patikája. Budapest.-né 1988. alga-. New York.. C. 1998. Bailliére Tindall. Kételyek és problémák a fitoterápiában. 1989. Harasztok – virágos növények. Budapest. AG und Co. A magyarországi edényes flóra határozója. RÁCZ-KOTILLA E. 812 UPHOF. 1968. 323 TREASE. 1997. 1989. Lencsés György Ars Medica. 1992. NY. Mezőgazda Kiadó. K. 793 SIMON T. B. 1997. A magyar és a tudományos növénynevek szótára. 259 PETRI G. Debreceni Egyetem. 107 SZABÓ L.Forrás: http://www.. 633-646. GY. Pécs. – MOLDENKE. Lexicon Nominum Herbarum. Landsberg. pp. Teadrogok a fitoterápiában. 1999. Microtrade Kft. Gyógyító növények. 2000. 319 RÁPÓTI J. 98-109. EVANS. Gyógyszertári Központok Beszerzési és Szervezési Egyesülete. gomba-. 591 . P. 304 TÓTH L.. Eger. Edenscript. Fitoterápia az orvosi gyakorlatban. RÁCZ G. Landsberg. Budapest. 511 ROMEO.

H.C.doksi. 179-239. H. J. VIII. FINTELMANN. V. 668 WICKENS. 1999. LEÓN. F. Univerzális és speciális mövényi anyagcsere – a növényi anyagok biogenetikai rendszere. WVG. 648 WEISS.. 2003. 2004) Pharmacopoea Europaea (Ph. (Hrsg. 4.. Lehrbuch der Phytotherapie. 2000-2002) Deutsches Arzneibuch (DAB 2001) Deutscher Arzneimittel-Codex (DAC 1997-1999) Österreichisches Arzneibuch (ÖAB 1990-2000) Pharmacopoea Helvetica (Ph. Helv. 1987. Economic Botany – Principles and Practices. Stuttgart. Kluwer Acad.. Eur. Hg. WVG. G. World Economic Plants – a Standard Reference. Dordrecht – Boston – London. I. Hippokrates Verlag. Budapest.) 1997.. 1995. Arzneidrogen und ihre Inhaltsstoffe – Pharmazeutische Biologie II. 328 VÁGÚJFALVI D. London. E. 1997-2001) . 1997. R.. CRC Press. Teedrogen und Phytopharmaka. Szentgál – egy bakonyi falu folklórja. 535 WIERSEMA. 486 WICHTL. Washington. D. Akadémiai Kiadó. Stuttgart. In LÁNG F. II. WAGNER.hu VAJKAI A. New York. 749 Gyógyszerkönyvek Pharmacopoea Hungarica (Ph. Publ. B. VII. VÁGÚJFALVI D. pp. Stuttgart. 1986) Pharmacopoea Hungarica (Ph. ELTE. 2001. Hg. M.. kötet. Budapest. kötet. 1999.Forrás: http://www. Boca Raton.: A növényi anyagcsere élettana I-II.

Forrás: http://www.doksi.hu .

doksi.Forrás: http://www.hu .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->