Forrás: http://www.doksi.

hu

Szabó László Gy.

GYÓGYNÖVÉNYISMERET
(speciális kollégiumhoz alapok)
biológus és biológia tanár szakos hallgatóknak (kiegészítő ajánlott ismeretek)

Tartalom
Általános rész 1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve 2. Etnobotanikai adatok, népi orvoslási tapasztalatok, herbáriumok 3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével a) Fotoszintézis b) Szénhidrátok c) Lipidek d) Polialkinek e) Speciális aminosavak és fehérjék f) Azotoidok g) Fenoloidok 4. Vadon termő, védendő és termesztett gyógynövények, gyógynövénynemesítés 5. Teadrogok primer feldolgozása, kivonatok készítése 6. Gyógynövények minősítése, fitokémiai értékelése 7. Gyógynövénykutatás, ipari gyógynövények 8. Fitoterápia, aromaterápia, homeopathia Gyógynövények (részletes rész) Addendum (fontosabb állati eredetű drogok) Függelék – Ph. Hg. VIII.-ban hivatalos drogok és készítményeik listája Szakirodalom (felhasznált és ajánlott forrásmunkák)

Forrás: http://www.doksi.hu

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve
A botanikában a binominális tudományos név használatos, vagyis a nemzetség (genus) neve után a faj (species) megnevezése következik. Ezt követheti az alfaj (subspecies) vagy a változat (varietas) neve. Pontosabb a névadás, ha feltüntetjük a rendszertani besorolásra alkalmas teljes növénynév szerzőjének (pl. L. = Linné) vagy szerzőinek (pl. W. et K. = Waldstein et Kitaibel) nevét, vagy nevük rövidítését. Így jobban eligazodunk az esetleges társnevek (szinonim nevek) között. Lehetőleg az aktuális, a tudomány legújabb eredményének megfelelő hivatalos nevet használjuk, ezáltal nem adunk alkalmat az összecserélésre és tévedésekre (PRISZTER 1998, SZABÓ 2004). Az érvényes flóraművekben, növényhatározókban használt magyar növénynevet érdemes még feltüntetni, ha egyáltalán az illető taxonnak van magyar neve. Csak akkor érdemes más, ismert magyar nevet is megadni, ha igen ismert és gyakran használatos (pl. orvosi székfű, kamilla). Érdemes megemlíteni, hogy sok népi vagy népies magyar név utalhat a gyógynövény hatására, ill. alkalmazási területére. Általában a farkas vagy ördög jelzős vagy összetételes szóhasználat mérgező vagy haszontalan tulajdonságra utal (a következő példákban az első név a hivatalos, az utána írt, dőlt betűs a népi): Achillea ptarmica – kenyérbél cickafark, bolhafű, tetűfű Aconitum napellus – kék sisakvirág, farkasfű, farkasgyökér, tetűfű Aegopodium podagraria – podagrafű (podagra = köszvény) Aethusa cynapium – ádáz, mérges ádáz, adázó bürög Agrimonia eupatoria – párlófű, patikai párlófű Agropyron repens – tarackbúza, ebgyógyítófű Alkanna tinctoria – homoki pirosító, báránypirosító, vörösgyökér Anthyllis vulneraria – nyúlszapuka, sebhere Aquilegia vulgaris – harangláb, gelesztafű Aristolochia clematitis – farkasalma, farkas hézaggyökér, farkasfül Atropa belladonna – nadragulya, álomhozófű, bolondfű, bolondbingó, farkasbogyó, farkascseresznye, ördögszőlő Betonica officinalis – orvosi tisztesfű, sebfű Bidens tripartitus – farkasfog, farkasnyílfű, ördögfog Borago officinalis – borágó, tetűvirág Capsella bursa-pastoris – pásztortáska, féregfű Carlina acaulis – szártalan bábakalács, ördögoldal Carthamus tinctorius – sáfrányos szeklice, olajözön, magyarpirosító Centaurium minus – kis ezerjófű, epefű, hideglelésfű, hideglelést gyógyító fű Chrysanthemum cinerariifolium – dalmátvirág, rovarölő aranyvirág, rovarporvirág Cichorium intybus – katángkóró, kávékatáng Cicuta virosa – csomorika, gyilkos csomorika, méregbürök Citrullus colocynthis – sártök, epetök, pugáló tök

Forrás: http://www.doksi.hu

Colchicum autumnale – őszi kikerics, kutyadöglesztőfű Consolida regalis – mezei szarkaláb, farkasfű Daphne mezereum – farkasboroszlán, farkashárs, farkasbors, méregpuszpáng, tetűfa Dictamnus albus – nagy ezerjófű, boszorkányfű Dryopteris filix-mas – erdei pajzsika, gilisztaűző, ördögborda Eryngium campestre – mezei iringó, boszorkánykerék, ördögcsokor, ördögkeringő, ördögrakolya Eupatorium cannabinum – sédkender, májgyógyítófű Euphrasia rostkoviana – orvosi szemvidítófű, szemvígasztalófű Galega officinalis – kecskeruta, pestisölőfű Geranium robertianum – nehézszagú gólyaorr, forrasztófű Glycyrrhiza glabra – igazi édesgyökér, cukorkóró, édesfa, mézgyökér Gratiola officinalis – csikorka, innyújtófű Herniaria glabra – kopasz porcika, szakadást gyógyító fű Hyoscyamus niger – beléndek, bolondítófű, boszorkányfű, csábítófű, csodamag Knautia arvensis – mezei varfű, kelésfű, vargyógyítófű, koszfű, rühfű, fekélyfű Leonurus cardiaca – szúrós gyöngyajak, szívfű, szíverősítőfű, torokgyíkfű Lysimachia nummularia – pénzlevelű lizinka, innyújtófű Melilotus officinalis – orvosi somkóró, molyfű Mentha pulegium – csombormenta, köszvénymenta Polygonatum officinale – salamonpecsét, farkascsengőfű Potentilla erecta – vérontófű, vérhasgyökér Primula veris – tavaszi kankalin, köszvényfű Prunella vulgaris – közönséges gyíkfű, toroköröme Pulsatilla nigricans – fekete kökörcsin, tikdöglesztő Ranunculus sceleratus – torzsikaboglárka, vízi méreg, sebesítőfű, libadöglesztő, farkasnevetőfű Reseda luteola – festő rezeda, sárga festőfű, boszorkányfű Rhamnus catharticus – varjútövis benge, festőkökény, hajtisztító kökény Sanguisorba minor – csabaírefű, vérállítófű Sempervivum tectorum – házi kövirózsa, fülfű, fülbecsavaró Senecio vulgaris – közönséges aggófű, rontófű Sisymbrium officinale – szapora zsombor, toroktisztítófű, patikai repcsény Solidago virgaurea – aranyvesszőfű, forrasztófű Tanacetum vulgare – gilisztaűző varádics, gilisztavirág Veratrum album – fehér zászpa, prüsszentőfű, tyúkbolondítófű Vincetoxicum hirundinaria – méreggyilok, ebfojtófű Az ingerterápiás (nem specifikus immunstimuláló) célra állatorvoslásban sokfelé használatos tályoggyökér lehet a tavaszi hérics (Adonis vernalis), az erdélyi hérics (Adonis transsylvanica), sőt Mongóliában az Adonis mongolica gyökere. A módszert a magyar pásztor vagy állattartó táragyozásnak nevezte, de Kárpát-Európában (Gunda Béla etnográfus nyomán így nevezhetjük a Kárpát-medencét és környékét) leginkább nem a héricset, hanem a hunyort (Helleborus) használták gyökérhúzásra. A lázas, kehes ló szügyébe, szarvasmarha nyaki testrészébe vagy a sertés fülébe a bőr alá éles tűvel belehelyezik a “tályoggyökeret”. A kezelt állat lokális gyulladása következtében az ellenállóképesség kedvezően alakul, többnyire gyógyuláshoz vezet. Neves gyógyszerész botanikus professzor, Sadler József “Magyarázat a magyar plánták szárított gyűjteményéhez” című művének 6. kötetében (1824) így ír a Helleborus purpurascens felhasználásáról: “Ennek a szép növénynek is a gyökerét szedik öszve minálunk, ahol az igazi hunyor (saját megjegyzés: H. niger = fekete hunyor a gyökere

Forrás: http://www.doksi.hu

miatt, virágja általában fehér!) majd seholsem terem. Ez egy ujjnyi vastagságú csaknem vizerányos gyökértőke, amely kívül barna, belül fejér és fás. Ebből igen sok függőleges alászálló barna hengeres vékony gyökerecskék származnak, melyek alól rostocskákkal vannak felkészítve. Az íze igen keserű, végtére csípős, égető. A mi hazafiaink ezt a gyökeret egészen úgy használják, mint a fekete hunyorét, és hihető, hogy orvosi tulajdonságaira nézve hozzá majd hasonló is. Buda, Szt. Endre, Pilis s. t. h. körül a pásztorok ezzel a növénnyel mint helybéli ösztönző szerrel úgy élnek, hogy az előre etzetben megáztatott gyökeret a tehenek nyakának a bőrébe csinált bévágásba beledugják, három nap után kiveszik, és az ösztön által oda csalogatott és öszve toldult vizes nedvességet kibocsátják. A pompás virága miatt az ékes kertekbe még pedig az árnyékon lévő virágos ágyakba megérdemli a felvételét.” A tályoggyökeret szolgáltató Helleborus jó példája annak is, hogy egy-egy faj népi neve tájegységek szerint milyen sokféle lehet (KÓCZIÁN et al. 1979): Somogyban H. dumetorum (nem honos, virágos kertben vagy szőlőben telepítik): farkasgyökér, humorgyökér, hunyadi gyökér, tálégyökér, tályagyökér, tályoggyökér Baranyában H. odorus: ökörérőfű, ökörérő gyökér Borsodban H. purpurascens: kecskepicsarózsa, lóhunyrózsa Kalotaszegen H. purpurascens: kígyófű, kígyóhagyma, kokasmondikó, papkalap, paptöki, spinz Kovásznán H. purpurascens: paffangyökér, pafmangyükér, papmanvirág, papszoknya, tyúkbolondító Hargitában H. purpurascens: Kászonban papmonya, paponya, zászpa, Csíkban paponya, Gyimesvölgyében ecenc, ecenz, eszpenc, eszpendz, eszpenz Máramarosban H. purpurascens: caile popului, kakukkvirág, penza, spinz Már a népi elnevezés is utal az orvoslásban használatos növényi részre, ez éppen az előbbi példákból is látszik. A gyógyszerészi, ill. orvosi drognév is kifejezi, ill. egyértelműen ki kell hogy fejezze a szárított növényi rész botanikai azonosságát. A tudományos drognevek többnyire a hagyományt követik, nincs mindig következetesség a gyógynövény (érvényes!) tudományos neve és a drog szaknyelvi elnevezése között. A drogok szinonimneveit is ismerni kell, mert a szakember sokféle javallattal vagy előírással találkozhat (SZABÓ 2004). A leggyakrabban használt drog elnevezések (zárójelben a magyar növénynév): Herba – talajfelszín feletti hajtásrendszer kifejlett (virágzó) állapotban, pl. Bursae pastoris herba (pásztortáska), Hederae terrestris herba (kerekrepkény) Radix – gyökér, pl. Bardanae radix (bojtorján), Althaeae radix (orvosi ziliz), Saponariae albae radix (fátyolvirág), Ginseng radix (ginszeng) Rhizoma – gyökértörzs vagy gyöktörzs, pl. Calami rhizoma (kálmos) Flos – virág, virágzat, pl. Carthami flos (sáfrányszeklice), Calendulae flos (körömvirág) Anthodium – virágzat, pl. Chamomillae (= Matricariae) anthodium (orvosi székfű, vagy kamilla, ennek “morzsaléka” a Cribratum) Folium – levél, pl. Farfarae folium (martilapu) Fructus – termés, pl. Foeniculi fructus (édeskömény) Pseudofructus – áltermés, pl. Cynosbati (= Rosae) pseudofructus (gyepű- vagy csipkerózsa), Juniperi bacca (boróka “tobozbogyó”) Strobulus - toboz, pl. Lupuli strobulus (komló) Caput – tok, pl. Papaveris somniferi caput (mák) Pericarpium – terméshéj, pl. Citri pericarpium (citrom), Juglandis pericarpium nucum (dió) Semen – mag, pl. Lini semen (len), Juglandis semen (dió) Stipes – kocsány, pl. Cerasi stipes (meggy és cseresznye)

Quercus cortex (tölgyfa) Külön nevet kapnak a gyógynövényből vagy drogjából előállított termékek. aetheroleum (illóolaj). Populi gemma (nyárfa) Cortex – kéreg. Ázsiában.hu Stigma – bibe(szál). pulvis scissus (durván vágott por). Értékes tapasztalatokat gyűjtenek össze ma is a kutatók a még meglévő ősi népcsoportok köréből. pulvis grossus (durva por). Miklóssy V. Frangulae cortex (kutyabenge). amarus (keserű). hangfelvételek). pl. Etnobotanikai adatok. orvos. leveles ágvég. A folyamatos munkának gyümölcse bőséges adattár (szakcikkek. J. indiai és japán gyógynövénykincs és alkalmazási tapasztalat. oleum (zsíros olaj). Crataegi summitas (galagonya) Bulbus – hagyma. Ethnopharmacology) tájékozódhatunk. mint saját egészségének megóvását. pl. illetve állatokat tartó őseink minden valószínűség szerint megfigyelték azokat a növényeket. Afrikában. növényeket termesztő. Az elmúlt évtizedekben Kárpát-Európában is fellendültek az adatgyűjtő kutatások. herbáriumok A vadászó. Napjainkban a népi tudásanyag megmentésére irányuló kutatásról külföldi szakfolyóiratokból (pl. pl. Croci stigma (jóféle sáfrány) Summitas – virágos. dulcis (édes). Hoppál Mihály. Gunda Béla. Halászné Zelnik Katalin. Gémes Balázs és mások). Rácz-Kotilla Erzsébet. siccatus (szárított). Alapvetően fontos az adatfelvételezés pontossága és az azonosításra alkalmas.: totus (egész). lignum (fa). amelyektől mérgező hatásuk miatt óvakodni kellett. Igen gazdag a kínai. Attila. Kutatóink különösen Erdélyben. pályamunkák. Vasas Samu. Szabó T. de a mai Magyarország . A földművelő és az állattenyésztő magyar parasztság nagy becsben tartotta háziállatait. fontosabbnak tartotta meggyógyításukat. Dél-Amerikában. Karasszon Dénes. kivonatok. Péntek János. Oláh Andor. Gyakori jelző pl. kéziratok. Ausztráliában.doksi. pl.és gyógyszerészkutatók (Borbás Vince. Jung Károly. Allii sativi bulbus (fokhagyma) Gemma – rügy. A gyógynövényekkel foglalkozó etnofarmakobotanikusok a néprajz és a gyógynövényismeret módszereit alkalmazzák kutatásaik során. succus (nedv). amylum (keményítő). s a koordináló Magyar Orvostörténelmi Társaság Népi Orvoslási Szakosztálya néhai Antall József főigazgató hathatós támogatásával otthonra talált a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban és Könyvtárban. Óceániában még napjainkban is számos értékes felfedezést tesznek az etnobotanikusok. pulvis subtilis (finom por). Vilmos és mások) egyaránt részt vettek. Ezért állíthatjuk. pl. resina (gyanta). fluidus (folyékony). halászó és gyűjtögető. Rab János. Rácz Gábor. A féregűzés és a rovarriasztás a természeti népeknél ma is nagyon fontos. a Felvidéken. 2. hogy a gyógyító növényeket először az állatorvoslásban alkalmazták. hiteles herbárium (préselt növények gyűjteménye) készítése. később pedig a növényeket és állatokat háziasító. Ha valamelyikük megbetegedett. Bosnyák Sándor. balsamum (balzsam). népi orvoslási tapasztalatok. Vajkai Aurél. Bálint Sándor. de ugyanígy megismerték azokat is. pl. Az igényes felmérésben etnográfusok és nyelvészek (Diószegi Vilmos. Grynaeus Tamás. amelyek számukra hasznosak voltak. Kóczián Géza. pix (kátrány). ami a könyvtárban és múzeumban nemzeti kultúránk része. pulvis conscissus (középfinom por). pulpa (pép). Economic Botany.Forrás: http://www. továbbá biológus-. Márkus Mihály. Papp József. Aumüller István. Babulka Péter.

a nyugati részeken. Így jutottak isteneik közelébe. mandragóra. Ezekből az idők folyamán akárhány hasonló rendeltetéssel paraszti virágoskertekbe. a velük kapcsolatos szokásokban. csombord. mint amilyenek a St. len. a betegek ápolása. pogány jelképek közül az életfa (világfa. édeskömény. és ezzel nemcsak orvossággá. . rozmaring. miközben önkívületi állapotba vagy fokozott idegizgalomba kerültek gyakran hallucinációt előidéző szerek (pl. emellett a Bibliában szereplő számos gyógyító és illatos növény (pl. és mint Sion hegyén a ciprus. szentgyörgyvirág. Később. párolták. krisztustövis. de másfelé is a hívek máig ragaszkodnak hozzá. sőt modern gyógyászatba is átkerült. hazánkban is Nagyboldogasszony napján történt. A szerzetesi hivatáshoz hozzátartozott a gyógyítás.doksi. mint a cadesi pálma és mint a jerikói rózsatő. ezeket ábrázolták dobjaikon is. így az utolsó pillanatban talán sikerül megmenteni a viszonylag tiszta.hu szinte minden táján végeztek adatgyűjtést. Erre utalnak a ráolvasó imákban kimutatható pogány elemek (Egyedülállóan értékes Erdélyi Zsuzsanna kutatása a magyar népi imádságokról!). zsálya. századok múlva is megmaradt a keresztény vallás hatása a gyógyító növények felhasználási módjaiban. légyölő galóca főzete) fogyasztása révén. nem racionális elemnek nevezett szokás is megmaradt. füge. elszigetelten a mai napig sok ősi. fekete mustár.) is ismertté vált. menta. Sok helyen. mirha. fokhagyma. olajfa. Érdekes tény. eperfa. Az írásbeliség elterjedése szinte együtt járt a kereszténység felvételével. kapor. mint a szép olajfa a mezőn és mint a platánfa a víz mellett a tereken. hogy a moldvai és a bukovinai csángó magyarok elzártságukban. A gyógyító sámán (varázsló pap. hogy sok olyan. jó szagot árasztottam…»”. rózsa. Moldvában. Gallen-i kolostorban lehettek. nehézszagú boróka. Nem maradhat szó nélkül az sem. A kolostori patikák medicináit ezekből főzték. Ezért a középkori kolostorkertek bővelkedtek orvosi füvekben. leander. vöröshagyma. a benne található ismeretek racionális vagy szakrális alkalmazása. magasztos névvel is megtisztelték őket: Boldogasszony mentája. Ezekben a nagy kertekben külön helyet kaptak a gyógynövények: liliom. ruta. ricinus stb. babérfa. máriavirág. jóféle sáfrány ciprus. póréhagyma. pogány elemet őriztek meg népgyógyászati szokásaikban. Európában az ősi. ilyen eksztázisban idézték meg a szellemeket. Úgy nőttem.Forrás: http://www. koriander. Baranyában. Az európai államok rendjébe való beilleszkedés teljesen más gyógynövény-használati szokásokat vont maga után. lómenta. mint Libanon cédrusa. A népi hagyományok európai és hazai terjedéséhez jelentősen hozzájárult a Biblia olvasása. Felnőttem. A felhasznált légyölő galóca idegrendszerre ható anyaga rokona a “maszlagoló” nadragulyáénak és a többi “boszorkányos” növényének. tömjén. görögszéna. A középkori Európában a görög és római orvoslás klasszikusainak tanításai a szerzetesrendek révén terjedtek el. sámánfa) állt már a honfoglaló őseink és a rokon népek hitvilágának középpontjában is. istenfa és annyi sok más. kölcsönhatásaiban is értékes népi gyógyászati tudást. mirtuszfa. Mint fahéj és az illatozó balzsam illatoztam és mint a kiválogatott mirha. mák. Ázsia sámánjai zajos dobszóval idézték a szellemeket. A virágszentelés még középkori hagyomány. Szent László füve. hanem szentelménnyé is váltak. nehézszagú boróka stb. gránátalma. fahéj. izsóp. hanem az orvoslás szempontjából is értéket jelent. így Szegeden. 17-24) kapcsolatba «Magasra nőttem. ami nemcsak az etnográfia. sártök. A szertartást a liturgiatörténeti kutatás joggal hozza Nagyboldogasszony ünnepének évaszázadokon át olvasott szentleckéjével (Sirák 24. Szép. Az egyház pedig liturgikus áldásban részesítette őket. liliom. gyógyító táltos) világfája többnyire az óriás nyárfa vagy lucfenyő volt. üröm. A magyar földön épített kolostorokhoz nagy területű gyümölcsösök és veteményes kertek csatlakoztak. BÁLINT Sándort. a magyar szakrális néprajz legjelesebb kutatóját érdemes idézni (1981): “A klasszikus népi bölcsesség szerint Isten fűben-fában hagyta az orvosságot.

Szent Iván-harmatot szedett. okádást indít. a tündérek. illetve házat. erdei lények. a boszorkányhoz kapcsolódik a legtöbb varázslással és rontással kapcsolatos népszokás. majd így tisztulást veszek…”.) A taranyi vendek az izsópot vajszínű ördögszemmel (náluk sárgavirág) és fehér fagyönggyel (náluk bongyoró vagy tölgyfatakony) keverve.. miszerint a nép humorális patológiai szemlélete megegyezik Hippokratésztől a 17. a boszorkányos növényekről. Vajkai Aurél (1987) Szentgál népi szokásairól szóló.” “Tisztító” hatása tudományosan igazolható. könyvének 14. moss meg engemet és fehérebb leszek a hónál…” (A zsidó hagyomány szerint Dávid azért tartott ily módon bűnbánatot. Példaként hozza fel. még ma is a néphit legszínesebb. zsoltár is erre a tisztulási szertartásra utal: “Tisztíts meg engem izsóppal. hogy az unokája: erre őt átváltoztatta macskává és eldugta egy bokorba. Az az asszony mindig olyan boszorkányos volt. de az öregasszony is megismerte. teának elkészítve vérbaj kezelésére használták. akkor megint átváltoztatta . részében szerepel az emberi poklosság és a ház megtisztulásával kapcsolatban. és tiszta leszek. s akkor nem lehet fejni. legváltozatosabb alakjához. a házi és segítőszellemek mellett a népi mondák és mesék leggyakoribb lidérces alakjai az ördögök. tüzes ember. hogy az ókor és a középkor fontos gyógynövénye. A kísértetek (pl. A sok boszorkány megérezte az idegen szagot. sárkány stb. főképpen pedig a boszorkányok és az ördöngös emberek. így rugóssá teszik. lábát megkenegette. vagy véres tejet ad.” Voltak a boszorkánynak szerei? Egy másik idézet: “Egy fiatalember megleste. Az izsóp használatát Melius is ismerteti Herbáriumában (1578): “Ha pedig az Hysopot figével és tormával együtt szilvalévben főzed és iszod. az a székletet hajtja. hasat indít. mert Urias feleségével.” Ebből az idézetből is kitűnik. és mikor eljött az éjfél. A hiedelmek kihalása felgyorsult modernnek tartott világunkban. Dávid király bűnbánati imája. hogy a neves természetgyógyász orvos. Bethsabéval vétkezett. A fiatalember is elrepült éjfélkor egy helyre. az a vért hajtja. A pap mindkét esetben izsópot használ. hogy valóban gyógyhatású vegyületek. amikor az áldozati állat vérével meghinti a megtisztult embert. mert azzal tehenet lehet rontani: a tehénnel megitatják vagy harmattal megmossák a tőgyit. Mikor vége volt a gyűlésüknek. hónalját. véres tej). Összefüggés van talán a boszorkányok és a gyógynövényhasználat között? A szemmel verés mellett a legelterjedtebb hiedelmek közé tartozott a tehén megrontása (tejelvitel. hatóanyagok találhatók bennük. Érdemes röviden írni a varázslásról.hu Néhány bibliai növénynek ma is gyógyító erőt tulajdonítanak azon kívül. a varázslók (táltosok). hogy gyerekkorában éjfél felé (Szent Ivánkor lehetett) a Pétervölgyben egy meztelen öregasszonnyal találkozott. így valóban igaz a taranyi parasztasszony véleménye: “…az a vizet hajtja. máig is egyedülálló és példaszerű folklór-monográfiájában egyik adatközlőjét így idézi: “Szavahihető ember mesélte. és azt egy fasajtárba belefacsarta. és így puculódnak a belek…azáltal fog meggyógyulni. (Minden nemi betegséget vérbajnak neveztek. századig terjedő orvostudományéval. hogy az öreganyja mit csinál: az öregasszony a szerekkel a hátát. az 50. Kóczián Géza gyógyszerész etnobotanikus a taranyi vendek közt végzett gyűjtése során is a Bibliát tartja forrásnak. lidércfény. az izsóp (Hyssopus officinalis) Mózes III. aki a lepedő sarkával harmatot szedett. Mégis. látta. moss meg égi harmatoddal.doksi. hogy az öreganyja repül. s e bűnéért Nátán próféta megfeddte. Oláh Andor véleménye valóban helytálló. ahogy a példa is bizonyítja.).) Az izsóp az adatközlő szerint azért kellett. ott volt a boszorkányok gyülekezőhelye. vízi lények. haza kellett volna menni (az öregasszony volt az utolsó).Forrás: http://www. Mindezt gyakran átszövi a vallási hagyomány. illetve 51. mérgezésekről is. mert szenteltvíz hintésekor ezt énekelték: “ Hints meg Uram izsópoddal.

1600 körül: Papirus Ebers Talmud és Biblia Főníciai kultúra: Assurbanipal ékírásos könyvei .” E növényekből készült pálinkakivonattal itatták meg a boszorkányok a házasságra kiszemelt legényt a leány házánál. például vízvetéssel. Így jöttek létre a “maszlagolt” házasságok. Egy gyimesközéploki adatközlő így beszélt róla: “Magja étő. nem lehetett átitatva éppen ezzel a méreggel. Az ókori és középkori leírásokban gyakran olvashatunk gyógynövényekre vonatkozó felhasználásokról. a nem kívánt csecsemőt mákteával altatták el örökre. e. és így nem sikerült neki a halál. és az öregpapának adták. hidegrázást kapott és folyt róla a víz. látványosan.” Somogy megyében a taranyi vendek mérgező növénye viszont a csattanó maszlag volt. nadragulyával (Atropa belladonna) és csattanó maszlaggal (Datura stramonium). nem halt mög. hiszen népi neve farkascseresznye. meg es halt volna. aki gyakran a javasasszonnyal azonos. megmaradt. hogy a méreg adását megszünteti. nagyobb adagban pedig halálos mérgezést okoz. e. gyakran kiegészítve a magyar népi orvoslásra vonatkozó adatokkal. akárcsak a mesékben. idegrendszeri mérgezést okozó növények használata. Kóczián Géza összehasonlító népgyógyászati elemzése (1979) bizonyítja. amelyek kultúrtörténeti alapmunkák. viaszöntéssel meggyógyítja a beteget. A magyar füveskönyvek. A rontó boszorkány.hu legénnyé. Vajkai által idézett cseresznye is azonos lehet a nadragulya bogyótermésével. Egyik adatközlő a gyümölcs elfogyasztása után álomba merült. Ezeket a növényeket ősidők óta bódítószerként bájitalok és boszorkánykenőcsök készítésére használták magyar nyelvterületen is. Mindegyik atropint tartalmaz. hogy máskor ne csináljon ilyent. ott ezt mondták: “Ki az urát nem szereti. s mikor meg vót száraztatva. Kr. De hát nem sikerült neki a halálozás. A gyimesi csángók “étő” növénye a beléndek. rendszerezők fordításai alapján készültek. s amelyekben bőven találhatók orvosi növényekkel kapcsolatos ismeretek. mint a mák. ahogy ők nevezik. maszlagmagot főzzön neki. mert ha ő nem lett volna ott. Kalotaszegen a nadragulya volt a felhasznált növény. Tulajdonképpen azáltal gyógyítja meg. boszorkány ült rá. mer szögény öreg kihányta azt a maszlanglevet. matragunát főzzön neki.” Vajkai a cseresznyével vagy almával való “megétetést” is megemlíti. Pálinkás kivonatát élvezeti szerként fogyasztották. Ez az ismert alkaloid hallucinációs álmokat.Forrás: http://www. így kevesebb alkohol volt szükséges a mámoros állapot eléréséhez: “Matraguna…pálinkába teszik lakodalmakkor. Repültek haza. 2700-as években: Materia Medica Egyiptomi kultúra. belén. hogy bolonduljanak meg. Kr. a mérgezett hallucinációs élményeit visszaemlékezéseiben valóságnak tartja. megette a leánka. megfeketedett. e növények főzetével? Kisebb adagban a pszichózisra jellemző tünetek egy idő múlva megszűntek. elsősorban a Solanaceae családba tartozó beléndekkel (Hyoscyamus niger). Otthon aztán megpirongatta. Neves munkák vagy szerzők például: Shen-Nung (Pen Tsao Kang Mu) kínai császár. Kicsi leánka vót a testvérem. A népi tapasztalatokat az írástudók gyakran összegyűjtötték és lejegyezték. hogy Kárpát-Európában gyakori volt a hallucinációt. A mérgezett alma.doksi. a boszorkányok széttépték volna. hogy idős öregeket is megpróbáltak megmérgezni: “Hogy a maszlagmagot mögfőzték.” Más mérgező növényt is használtak régebben. herbáriumok főként neves külhoni tudósok.” A növény magját szándékos mérgezésre is használták. Megitatták vele.” Egy valkói asszony a következőket mondta: “Ki az urát nem szereti. Ezsén kívül vót. hogy haljon meg. A forrásmunkák között meg kell említeni azokat a nevezetes feljegyzéseket. Szomorú. s zergett. kikopákodta a magot. elbetegedett.

András is írt füveskönyvet (1595). Velence) Johann Theodor Tabernaemontanus heidelbergi orvos (-1590): Kreutersbuch (1613. továbbá a kortársak közül Brunfelsre. Melius 233 szakaszban 403 magasabb rendű növényfaj és 43 termesztett növény. az fáknac. hogy megőrizték a régies magyar nyelvet. Ezekből 45 szakaszban 67 azon növények száma. sajátos kifejezéseket. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel ellátott új kiadását (1979. Galenusból. könyve (1583). Melius Juhász Péter. Különösen érdekes a csíksomlyói ferences barát. melyben a magyar népi neveket Beythe István adta meg. 1554-ben az általa létrehozott drogmúzeumban már amerikai fajok is szerepelnek! Adamus Lonicerus (1527-1586): Historia naturalis opus novum (1555. e. vivae eicones (1530. Strassburg) Hieronymus Tragus Bock (1498-1554): Kreuterbuch (1539. emiatt különösen értékesek. 1570 körül keletkezett Váradi Lencsés György (1530-1593) Ars Medica című kézirata. tobozosok. Gyakran az átvett forrásmunkákat magyarországi népi megfigyelésekkel egészítették ki. mindamellett. Basel) – már 3 ezernél több ó. aki a szerkesztett szöveget elsőként adta közre elektronikus formában. e. barkások. Veszprém. amelyeket állatokkal kapcsolatban használtak fel. Időrendben a második legnevesebb herbáriumíró a kálvini reformáció nagy alakja. rokonsági csoportok (pl.Forrás: http://www. 78-77): 579 fajra tér ki. Attila végezte el. Basel) – fametszetű növényképekkel Nicolaus Monardes (1493-1578) sevillai orvos: Historia Medicinae (1569. melyet a marosvásárhelyi Teleki Tékában ma is megtalálunk. Causis Plantarum Dioszkoridész Pedaniosz: Materia Medica (Kr. szaknyelvet. Vegetiusra és Pliniusra. állatgyógyászati vonatkozásban Columellára. Kriterion. 1578-ban jelent meg Heltai Gáspár özvegyének kiadásában Kolozsvárott. felhívja a figyelmet a hamisításra! Iben Sina Bohara. Bukarest) szintén Szabó T. Teljes feldolgozását Szabó T. aki művét 1656-ban alkotta “Hasznos orvoskönyv az fáknak és füveknek erejéről” címmel. a népdalgyűjtésről is híres Kájoni János. főleg gyógynövény) A magyar herbáriumok forrásmunkái főként a neves európai iskolákból kerültek ki. Sevilla). Fuchsra. gabonafélék) szerint tárgyalva Caius Plinius Secundus (23-79): Naturalis Historia (36 kötetben kb. 2000). Melius herbáriumának teljes címe: “Herbarium. 460-377) Theophrasztosz Ereziosz (Kr. e.-ban 780 növény. e. Merodachbaladan. fészkesek. 371-286): Historia Plantarum.hu Mezopotámiai (asszír.és újvilági növényt tárgyal! A magyar nyelvű herbáriumok a népi tudásra is hatással voltak. (A CD címe: Ars Medica Electronica. babiloni) kultúra: II. Az ókoriak közül Theophrasztoszra. A hazai szerzők közül jelentős még Carolus Clusius “Stirpium Nomenclator Pannonicus” c. 720-710: Babilonban létesül az első botanikus kert Hippokratész (Kr. Beythe fia. például: Otto Brunfels (1488-1543) berni orvos: Herbarium. ismertebb nevén Avicenna (978-1036) arab orvos: Canon Medicinae (5 kötet. ezer növény) Claudius Galenus (130. Attilának köszönhetjük. Strassburg) Leonhard Fuchs (1501-1566): De stirpium historia commentarii insignes (1542. Pliniusból és Adámus Lonicerusból szedettéc ki”. Kr. fvveknec nevekről. valamint 10 alacsonyabb rendű növényfaj leírását adja. az írástudók közvetítették. akinek herbáriuma halála után. Pápai Páriz Ferenc “Pax . természetekről és hasznokról. Frankfurt) – hatása a magyar herbárium-szerzőkre igen jelentős! Pietro Andrea Mattiolo (1500-1577): Commentarii (1565. Pergamon): kiemeli a gyűjtés és azonosság fontosságát. Bockra hivatkozik leggyakrabban. Dioszkoridészre. a 2.doksi. Ma is ismert újbóli kiadása miatt Lippay János “Posoni Kert”-je (1664).

Forrás: http://www.doksi.hu

Corporis”-a 1690-ben jelent meg először. Szinte különleges, hogy még 8 kiadás követte 1774-ig! Az 1764-ben Kolozsvárott megjelent kiadás utánnyomtatásban 1984-ben újra napvilágot látott (Magvető, Budapest). Gazdag tájékoztatása és élvezetes, olvasmányos stílusa valóban rendkívüli. Az 1775-ben Pozsonyban, a Landerer nyomda által megjelentetett “Új Füves és Virágos Magyar Kert” c. könyv Csapó József debreceni orvos műve (ennek utánnyomtatott kiadása 1987-ben jelent meg Budapesten). Meg kell még említeni a következőket: Benkő József (1778) Nomenclatura Botanica Flora Transsylvanica, Kitaibel Pál (1802-1812) Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae, Diószegi Sámuel (1813) Orvosi füveskönyv (Diószegi – Fazekas “Magyar Füveskönyv parcticai részeként”), Sadler József (1824-1830) Magyarázat a Magyar Plánták Szárított Gyűjteményéhez (I-XIV. kötet). Herbáriumainkra jellemző, hogy a kor tudományos színvonalán megadják a gyógynövények akkor érvényes latin, magyar, esetleg német, francia vagy olasz, sokszor érdekes népi magyar neveit, jellemzik a növény alakját és életfeltételeit, valamint leírják javallatait, hasznát, gyógyító hatásait, esetenként kitérve az állatgyógyászati alkalmazásokra. Csapó “Magyar Kert”-jéből érdemes példákat említeni és ezeket idézni. Annyira pontosak és hitelesek, hogy lényegükhöz ma sem lehetne sokkal többet hozzáfűzni. Farkasalma (hím farkasalma, farkashézaggyökér, hézaggyökér, likasír) – Aristolochia clematitis – “Ez a fű szőlőkben és kertekben önként terem, szív forma levelei vagynak, kiknek oly erős szagok és ízek mint a bors; a hosszú vékony gyökere szint ilyen ízű; a virágok sárgállók hosszúkások: Dunán túl a Rábtza nevű folyó víz mellett lévő kertekben elég terem magában. Belső hasznai: 1. Szülés után a megrekedt vért a méhből kitisztítja…2. Hószám rekedést megindítja…3. Fulladozó személyeknek…(Megjegyzem, hogy újabban mérgező hatóanyaga miatt belsőleg nem szabad használni, emiatt részletesebb leírását nem tartom indokoltnak). Külső hasznai: 1. A csüvös és kemény és büdös sebeket (fistulae) jó ezen porral hintegetni, mert hamarabb gyógyulnak. 2. Lábszáron lévő régi fekélyeket és sebeket ezen por meggyógyítja reájuk hintetettvén, vagy borban azt megfőzvén és pép formán a sebes lábakra rakván. 3. Vadhúst a sebekről elveszt az reájok hintetett gyökér pora. 4. Sebekre, melyek ütés és vágás által estek, a köznép is tudja micsoda hasznos a farkasalma leveleit reá rakni, akár zölden, akár elsőben borban megfőzvén ezeket. Közhasznai: Lovaknak fekélyei és sebjei melyek a nyeregtől estek, ezen reá hintett fű levelei vagy gyökere porával megtisztulnak és meggyógyulnak. A marhában is pedig hogy vadhús vagy nyűvek ne támadjanak, megakadályoztatja.” Fecskefű (nagy fecskefű, aranyfű, arannya versengőfű, cinadónia, veresellőfű, vérehullófű) – Chelidonium majus – “Ez plánta másfél réfni magasan nő, önként terem kertekben sövények és árkok mellett és mezőn; szép sárga virága vagyon…, ha a levelek vagy szárai megszakasztatnak, sárga nedvesség foly ki belőlük. Külső hasznai: 1. Szömölcsöt a kézről elveszt a fű sárga leve, csak gyakran cseppentsék reá. 2. Szemen lévő hályogot is elveszti, és egyéb külső sebhelyeit megtisztítja ezen sárga nedvesség, ha egy cseppet reá cseppentenek. Sőt csudálatos: a gólyák is az ő fiaiknak szemeiket ezen fűvel gyógyítják, és setét szemeik megvilágosodnak nékik.” Beléndfű (bolondítófű, disznóbab) – Hyoscyamus niger – “Ez kétféle nemű: egyik fekete, a másik fejér. A feketének hosszas, széles és csipkés levelei vagynak, nehéz szagúak, mint a bürök; a virágok tölcsér formájúak, setét sárgák. A magvai gömbölyűek, szürkék, olyan mint a mák magok, de két akkorák: árkok és gátok mellett terem. A fejér belénd levelei rövidebbek, de szélesek, fejérellők, puhák. Belső hasznairól semmit sem írhatok, hanem inkább sokféle ártalmairól írhatnék, de azokat itt mind elől számlálni nem tartom tanácsosnak. Külső hasznai: Kemén csomókat a testen

Forrás: http://www.doksi.hu

eloszlatnak az reá rakott levelei. 2. Fájdalmakat enyhít az olaja, mellyel kenetessék a fájós rész: ilyen olaj a patikában tartatik. Nota: 1. A belénd magokkal odvas fogaknak füstölését, mint a köznép fogfájásról javallja, és épen nem tanácsolom, a szomorú példák szerént, úgymint minémű füstölésektől, az emberek elméjekben megháborodtanak, és mint egy dühösségre jutottak…2. Méltó volna a belénd füvet városok és falvak körül kiirtatni, mivel a gonosz tudákos emberek, leveleivel, magvaival és gyökereivel sokféleképen kárt tesznek az emberekben.” Csalán (égető csallán, nagycsallán) – Urtica dioica – “Csallánt nem szükséges magyaráznom, mert a gyermekek is esmérik. Belső hasznai: 1. Fövényt a vesékből kitisztítja a főtt vize e fűnek. 2. Vérköpést megállat a kipréselt és bévett leve. Külső hasznai: szélütött embereknek tagjaikat hasznos a zöld csallánnal verni, mert érzékenységet és erőt okoz azokban.” Fülfű (fülben eresztő fű, fülben mászó fű, fülben facsaró, házi zöld, téli zöld, mindenkor élő, kövirózsa, menydörgőfű) – Sempervivum tectorum – “Házok tetején, sendelyen nevelkedik ez plánta és széles s vastag leveleit elszaporítja. Belső hasznai: Nyavalyás kis gyermeknek, azaz: kiket a nyavalya tör, add inni ez fűnek kinyomott levét, kis kanálkánként. Külső hasznai: 1. Dagadásokat eloszlatják a reá rakott levelek. 2. Szájban lévő apró kelevényeket s hólyagocskákat a zöld fű leve elveszti kenetettvén azok véle. 3. Égésről igen hasznos e fű leve, csak hájjal vagy irós vajjal főzzék meg s úgy kennyék a megégett tagokat. 4. Szemölcsöt a kezeken, a lábakon pedig a tyukszemeket elveszti az azokra kenetett zöldfű leve, vagy reájuk tétetett öszve zúzott levele. E végre javallom, először a lábakat meleg vízben meg kell áztatni, ezután a kemény clavusoknak tetejéket lemetszeni, s úgy osztán azokra a fülfű leveleit megzúzva felrakni.” Kakukkfű (mezei kakukkfű) – Thymus serpyllum – “Még a gyermekek is esmérik e füvecskét, mert úton, útfélen terem, jó illatja vagyon mint a citromnak. Belső hasznai: 1. Csuklást megszünte ez fű, a felkötéssel vagy róla való ivással. 2. Megállott vizeletet megindítja, ki bort iszik róla. 3. Régi köhögést megszünteti, a főtt s mézzel egyelített vize. Külső hasznai: 1. Elesett tagokat megépíti az e fűből készült ferdő. 2. Gyenge gyomrot hasznos véle kötözni." Pápai Páriz “Pax Corporis”-ában tárgyalt gyógynövényeket elsőként Halmai János budapesti farmakognózia professzor gyűjtötte ki. Így tudjuk, hogy közel 300 gyógynövényről és növényi eredetű szerről olvashatunk máig alkalmazható vagy elgondolkoztató ismereteket könyvéből. Betegségcsoportok szerint tárgyalja közölnivalóját. A gyógynövények rendszerint valamilyen keverék, készítmény vagy gyógymód részei. “A főnek nyavalyáiról” c. fejezetben a sokféle javallat és recept között például ezt írja: “ Legjobb a főfájásban a vadszőlő virága, akár nyersen, akár aszún, főzd meg ecetben, törd meg flastrom formán, rakd ruhára, kösd bé véle…Ha nagy hévséggel a főfájás: nyers rutalevelet, reszelt retket, lágy sót, savanyú kovászt, erős ecetet törj erősen öszve, mint a pépet, ruhára kenvén a talpait kösd bé véle, igen hasznosan szíjja aláfelé. Ha megszárad rajta, mindjárt újítsd.” A száj büdössége ellen bőven sorol fel gyógymódokat: “Tartsa tisztán az ember száját, fogait mindennap…ha rossz a fog és ürege vagyon, vonják ki onnan, mert semmi hasznot ott nem tészen. Ha a gyomortól vagyon, éljen illendő purgációval, aloéból készített pilulákkal, melyek mind a belső rothadást gyógyítják, mind jó illatot szereznek a szájnak. Igyék ürömről, mert az üröm is azon erejű az aloéval, igen el is veszi a szájnak dohát. Angelica gyökeret gyakran rágjon, cubebét, ánizst, fahéjat…Akinek egyéb nincsen, csak a citrom héja is jó, violagyökér, örménygyökér, ha rágja gyakorta. Jó egy-egy csepp fahéjolajat egy kalán vagy rózsavízben azon végre béinnya. Mikor ételét végzi, hogy a gyomor száját bészorítsa, sült birsalmát vagy körtvélyt egyék. Légcsőhurut esetén egész sor – mai

Forrás: http://www.doksi.hu

fogalommal élve – “gyógyterméket” ajánl, megadva készítésük módját: “A fejér liliom tövet és vereshagymát tüzes hamu alatt süsd meg, törd öszve vajjal erősen, mint pépet, kend ruhára, mint a flastromot, jó melegen, s kösd bé a mellyét véle.” A méz és vöröshagyma társítását különféle formában ajánlja, de a gyógyborokat is jónak véli, pl. az örménygyökeres bort vagy a fenyőmagos bort, ami még jobb, ha kakukkfűvel és izsóppal készül.

3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével
Akár gyógyszerészeti, akár ökológiai szempontból a másodlagos növényi anyagcserét ma helyesebb speciális metabolizmusnak nevezni, főleg azért, mert egyre több vegyületről vagy vegyületcsoportról derül ki, hogy élettani vagy ökológiai szerepük van a növény életében, vagyis a másodlagos jelző használata nem kifejező. Egy taxon fenotípusa a genomban megszabott öröklött tulajdonságok megnyilvánulása. Ilyen öröklött tulajdonság akkor a legszembetűnőbb, ha látni lehet. Például egy virág pártalevelei vagy lepellevelei nemcsak változatos alakúak, hanem jellegzetes színűek. Gyakran illatosak, de nem egyszer számunkra kellemetlen szagúak. A növény különféle szerveinek jellegzetes ízük is lehet, a legtöbb fogyasztó szervezetet a keserű íz taszít, az édes íz vonz. Vagyis érzékszerveink sokféle minőségi bélyeget képesek felfogni. Ma azonban a kémiai módszerek tökéletesedése következtében olyan anyagokra is bőséges információt kapunk, amelyeket érzékszervekkel nem tudunk megkülönböztetni. A fitokémiai analitika olyannyira fejlett, hogy endogén (természetes eredetű) vegyületek sokaságát tudjuk azonosítani, sőt mennyiségüket megmérni. Az ember, mint “csúcsfogyasztó”, sokféle növényi tápanyagot is fogyaszt, de a gazdasági állatok számára is igen fontosak a növényi takarmányok. Nem véletlen, hogy legjobban a haszonnövények kémiai összetételét ismerjük, hiszen az ezekre jellemző anyagok, vegyületek sokasága alakítja ki a kedvező (nutritív) vagy kedvezőtlen (antinutritív) tulajdonságokat. Speciális anyagokat különösen a gyógy- és fűszernövények tartalmaznak, ma már hazánkban 120-130 gyógynövény termesztése lehetséges (BERNÁTH 2000). A termesztés azért előnyös, mert közel azonos minőségű termést tudunk biztosítani, másrészt azért, mert sok, ritkuló vagy védelemre szoruló faj termesztésbe vonásását kell megoldanunk, mivel az ember rablógazdálkodása beláthatatlan biológiai és ökológiai következményekkel jár a természetes élőhelyek megváltozása miatt. Jelenleg a Földön 10-15 ezerre becsülhető a haszonnövények száma (WIERSEMA – LEÓN 1999, WICKENS 2001). Népi tapasztalatok, etnobotanikai adatok tették lehetővé a modern fitokémiai és élettani értékeléseket, s ez a feltáró, analizáló munka ma is intenzíven folyik, miközben azt tapasztaljuk, hogy a természetes edényes flóra egyre csak szegényedik. A biológiai (nemcsak növényi) sokféleség veszélyben van az emberi önzés, műveletlenség és szűklátókörűség miatt! A termesztett és vadon élő hasznonnövényeknek csak elenyésző részét használjuk fel a mindennapi életben. A legtöbb élelmiszer- és takarmánynövény azért fontos az ember és a háziállatok számára, mert értékes, energiát szolgáltató szénhidrátokat (pl. cukrokat, keményítőt), fehérjeépítő aminosavakat, nélkülözhetetlen zsíros olajokat, fontos makro- és mikroelemeket, valamint vitaminokat tartalmaznak. Ezekből a növényekből gyakran ipari úton kivonják a legértékesebb anyagokat (pl. a kukoricából nemcsak keményítőt, invertcukrot és alkoholt gyártanak, hanem elkülönített csírájából zsíros olajat extrahálnak, vagy a szójából tiszta, tripszininhibitor-

Forrás: http://www.doksi.hu

mentes fehérjét izolálnak akár élelmiszeripari felhasználás céljára alkalmas minőségben). Világviszonylatban igen fontosak az esszenciális zsírsavakban és természetes antioxidánsokban (tokoferolokban) gazdag növényi olajok, kb. 70 kultúrnövény alkalmas ipari olajkinyerésre (ROTH – KORMANN 2000). Megnőtt a kereslet a környezet- és emberkímélő természetes színanyagok iránt is, ezeket kb. 70-80 termesztett festéknövény szolgáltatja (ROTH et al. 1992). Nagyon fontosak még az ízesítő és illatos növények is. Az illóolajokat többféle ipari úton ki lehet nyerni, a hagyományos (vízgőzdesztillációval vagy préseléssel) előállított illóolajok száma egyre több, ma kb. 150-200 hivatalosan elismert és kémiai összetétel szempontjából pontosan ismert illóolajat használunk a világon (ROTH – KORMANN 1997). Ennél jóval több az illóolajat tartalmazó növények száma, azonban egyelőre alkalmatlanok ipari kivonásra vagy tisztításuk túl költséges. Az előbb említett illóolajok és ízanyagok már különleges összetételűek, egyes komponensei annyira sajátosak, hogy valóban speciálisnak tekinthetők. Azaz taxonómiai értékűek, ha jelenlétük mindig igazolható (közvetlenül genotípustól függő). Sokféle kémiai szerkezetű vegyületnek van kemotaxonómiai értéke (FROHNE – JENSEN 1992). Minden szerkezethez elvileg valamilyen hatás is tartozik. Ezért a kémiailag többé-kevésbé ismert szerkezetű vegyületeket hatóanyagoknak nevezzük, ha többé-kevésbé ismert hatásuk van és ez a hatás biológiai, mikrobiológiai vagy farmakológiai módszerekkel igazolható. Az erős hatású anyagokból (pl. idegrendszerre vagy keringési és érrendszerre ható vegyületekből) gyakran gyógyszereket állítanak elő, míg a nagyobb terápiás biztonsággal alkalmazható, viszonylag enyhébb hatású gyógynövényeket szárított formában, azaz drogként közvetlenül vagy kivonatok formájában használnak a fitoterápiában (BRUNETON 1995, WICHTL 1997, WAGNER 1999). A hatás nemcsak emberre vagy gazdasági állatra irányulhat, hanem kártevő állatokra (pl. rovarokra, rágcsálókra) vagy kórokozó mikroorganizmusokra (vírusokra, baktériumokra, gombákra) is. Sok növényi inszekticid, repellens, herbicid, fungicid, baktericid vagy rodenticid hatóanyagot ismerünk, ezek közül sokat (pl. piretroidokat, juvenoidokat, ekdizonokat) a mezőgazdasági gyakorlatban is alkalmaznak (GODFREY 1995). Figyelemre méltó, hogy az ismert hatóanyagokat tartalmazó gyógynövények nagy részére érvényes, hogy vizes közegben - igen gyakran természetes állományokban is - más növényfajok fejlődésére nem közömbösek, sőt többnyire az akceptor növény növekedését gátolják, ritkábban serkentik. Ezek az allelopátiás jelenségek gyakorlati szempontból is hasznosak lehetnek, elősegítve a “természetbarát” agrotechnikai törekvéseket (SZABÓ 1997). A sokféle különleges növényi metabolitot HARBORNE (1989) a következőképpen csoportosítja megbecsülve számukat is: Nitrogénvegyületek: alkaloidok (6500), aminok (100), nem fehérjeépítő aminosavak (400), cianogén glikozidok (30), a nitrogénen kívül még kénatomot is tartalmazó glikozinolátok, ill. izotiocianátok (75) Terpenoidok: monoterpének (1000), szeszkviterpén-laktonok (1500), diterpenoidok (2000), szaponinok (600), limonoidok (100), kukurbitacinok (50), kardenolidok (150), karotinoidok (500) Fenoloidok: egyszerű fenolok (200), flavonoidok (4000), kinonok (800) Poliacetilének (650) Látható az adatokból, hogy a legtöbb ismert vegyület az alkaloidok, diterpenoidok, szeszkviterpén-laktonok, monoterpének és flavonoidok köréből kerül ki, ezek közül többnyire toxikusak (és bizonyos biológiai tesztekben erősen aktívak) az alkaloidok, a diterpenoidok és a szeszkviterpén-laktonok. Nem vagy alig toxikusak az

fenilpropanoidok . poliinek (poliacetilének) – utóbbiak főleg a gyökérben található antimikrobiális vegyületek 2. flavonok. katechinek.fenolsavak. a gibberellinek . szúrós szagúak Mi a szerepük a növény életében? . Hosszú az út. e vegyületek izolálásával és szerkezetének megállapításával foglalkozó tudományterület.és termésöregedést (szeneszcenciát) előidéző (hosszú ideig tartó stresszhatást kivédő) fitohormon. tanninok (kondenzált és hidrolizálható típusok) .cianogén glikozidok (keserűek) 5. Glikozinolátok (izotiocianát-glikozidok) – az előbbi atomokon kívül megjelenik a kénatom – csípős ízűek.Forrás: http://www. főként a fotoszintézissel függ össze. növényi ekdizonok). acetil-koenzim-A-ból és cukrokból képződő aromás vegyületek) .kinonok.triterpének (6 izoprén = 30 szénatomosak) – szteroidok (pl.monoterpének (2 izoprén = 10 szénatomosak) – illóolajok fő komponensei .doksi.és oxigénatom mellett már megjelenik a nitrogénatom is. annál több enzimreakció megy végbe a növényi sejtben vagy differenciálódott szövetben. a növények által szintetizált vegyületek fitofiziológiai. Terpenoidok (mevalonát-úton képződő izoprenoidok) .diterpének (4 izoprén = 20 szénatomosak) – ide tartoznak a növekedést és fejlődést (csírázást. hogy minden enzim szintézise adott gének expresszálódásának következménye. ökológiai. Minél bonyolultabb egy speciális vegyület szerkezete (pl. ide tartozik még a mag.és rügynyugalmat. továbbá a sokszor színes és antioxidáns vagy szabadgyök-scavenger tulajdonságú flavonoidok. A fitokémia ma a növényélettan és az ökológiai biokémia egyik legfontosabb ága. Azotoidok (ezekben a szén-. alkének. hogy minél kisebb töménységben igazolható valamilyen fiziológiai változás.) .alkaloidok (keserűek.tetraterpének (8 izoprén = 40 szénatomosak) – karotinoidok (karotinok. többnyire erős hatásúak) . ennek megfelelően sokszorosan sokféle különleges vegyület jöhet létre (HEGNAUER 1962-1992. Fenoloidok (fenilalaninból. az abszcizinsav (vagy más néven dormin) . a hidrogén. HEGNAUER – HEGNAUER 1994. amíg a növényi nyersanyagból tiszta és ismert kémiai szerkezetű vegyületet nyerünk. vagyis aminosavakból keletkeznek) . annál erősebb hatású a vizsgált (tesztelt) anyag.szeszkviterpén-alkoholok. antocianinok stb. Igazán akkor konkrét a hatásigazolás. bioszintézisük összetettsége a primér anyagcserével.rendszerint keserű ízű vegyületek. -laktonok (3 izoprén = 15 szénatomosak) . a monoterpének. A speciális növényi metabolitokat a következőképpen lehet csoportosítani: 1. szaponinok (utóbbiaknak szerepük van a betegségellenállóképességben) . naftokinonok. -észterek. virágzást) szabályozó fitohormonok. HEGNAUER – HEGNAUER 1996).hu illóolajok fő komponensei. Alkánok. Jól ismert. biokémiai szerepével.polifenolok. xantofillok) 3. Szükséges azonban hangsúlyozni.flavonoidok (flavanok. Mivel sokféle növényfaj (taxon) van (a genotípusok változatossága felmérhetetlen!). antrakinonok (ciklusos poliketidek) 4. ha ismert szerkezetű vegyületre (vagyis nem “anyagra”) vonatkoznak ismereteink. a morfiné). A speciális anyagok sokfélesége. valamint a levél.

antibakteriális. A “bebalzsamozott”.vagy toleranciafaktoroknak szoktuk nevezni. A flavonoidok változatossága (taxonspecifikus előfordulása) már jóval nagyobb mértékű. Citoprotektív (sejtvédő): a káros UV-B sugárzás hatására a flavonoidok bioszintézise nem csökken. Különféle szerkezetű vegyületek és hatócsoportok (atomcsoportok vagy akár ciklusban lévő heteroatomok) lehetnek ilyenek. Sok . Viráglevelek. antimikotikus vagy allelopátiás hatású. Sokkal általánosabb az antioxidáns és a szabadgyök (főleg szuperoxid. ezzel csökkentik a vízpotenciált (értéke negatívabb lesz). hatástalanítja többek között a képződő szuperoxid. régi népi megfigyelés. Védelmi szerepükön kívül vonzzák a különböző hullámhosszúságú fényre érzékeny rovarokat. hogy az illó (többnyire “illatos”) monoterpének egy része bizonyos rovarokat elriaszt. főleg bizonyos légyfajokat és bogarakat csalogatnak. Ugyancsak kiemelkedő a többnyire sárga színű flavonoidok szuperoxid. szelektív beporzás!). ibolya vagy piros színűek (pH-tól függően). továbbá a citoprotektív tulajdonságú és fényenergiát továbbító karotinoidok előfordulása. mégis növényélettani szerepük sok vonatkozásban hasonló. terméshéjak.és hidroxilszabadgyököket hatástalanító aktivitása. s ezáltal elősegíti a beporzást és a megtermékenyülést a virágban (szelektív védekezés. hiszen a háziméhek nálunk elsősorban a nyárfarügy ragadós pikkelyleveleiről gyűjtik a mikroorganizmusokat gátló propoliszt. hogy a méhszurok fő anyagai hasonlóak a nyárfarügyéhez. gombák) és kártevő állatokkal (főleg rovarokkal) szemben nagyrészt éppen speciális metabolitok jelenlétének köszönhető. hanem fokozódik. maghéjak színét határozzák meg: a flavonoidok többsége sárga. idegen rovartetem így nem fertőzi be a kaptárt. hogy a fotoszintetikus elektrontranszport fő reakcióterében. ezáltal “utat mutatva” nekik elősegítik a beporzást. Az alkilaminok azonban inkább “szagos” illó vegyületek. Rhizobium) és a gyökérkapcsolt (mikorrhizás) gombák gazdanövényhez való kötődését. Például a héjképletekben. elnyeli a kloroplasztiszt károsító UV-sugárzást. baktériumok.és egyéb szabadgyököt. de az sem ritka. nekünk “E-vitamin”!). Néhány érdekes és fontosabb példa: 1. Bonyolítja a hatásértelmezést. vagyis attraktáns.doksi. 3. Különösen a bőrszövet legkülső sejtsorában (főleg az epidermiszsejtek vakuolumában) koncentrálódik. A következmény: a növény szárazságtűrő képessége nő. Fontos megemlíteni. hogy a növényekben található szervetlen elemek könnyen képezhetnek komplexeket a hatócsoportokkal. Szignáltényező: sejtmembrán szinten szabályozzák a nitrogén-fixáló baktériumok (pl. rügypikkelyekben különösen sok flavonoid található. Mi a szerepük a fogyasztó szervezetek életében? Érdekes. azonban az ide tartozó (ugyancsak benzpiran-vázas) antocianin-pigmentek kék. peroxil. Nem véletlen. nekünk “C-vitamin”!) és a tokoferolok (a legfontosabb lipofil antioxidánsok. 2. 4. Emiatt ezeket az anyagokat (vegyületeket) kémiai rezisztencia. hogy makromolekulákká polimerizálódnak vagy vegyes étereket és észtereket képeznek egymással bonyolult szerkezetű “konjugátumokat” alkotva.Forrás: http://www. más rovarfajokat csalogat.vagy toleranciafaktor: közülük sok antivirális. a kloroplasztisz tilakoidmembránjában teljesen általános (vagyis egyáltalán nem speciális!) az aszkorbát (a legfontosabb hidrofil antioxidáns. 5.hu A növények ellenállóképessége a kórokozó mikroorganizmusokkal (vírusok. azaz repellens (pl. Rezisztencia. hidroxil) hatástalanító tulajdonság. hogy a levendula vagy a bazsalikom ruha közé téve elriasztja a molyokat a szekrényből). Stressztényező: különösen a sóképző és fémkelátokat alkotó antocianinok nagyobb mennyiségben növelik a sejtek vízmegtartó sajátosságát.

Ahhoz. majd legtöbb esetben innen az elektron tovább jut egy mozgékony és réztartalmú. Az autotróf növények (primér producensek) a Földre jutó fényenergia egy részét (kb. tehát nemcsak az emberre jelentenek közvetlen veszélyt. de a fény összegyűjtésében. Hogyan keletkezik az oxigén. miközben proton és oxigén jön létre (Hill-reakció). Az elektron fő donora tehát maga a vízmolekula. A puhatestűek közül az éti csiga ügyet sem vet a legtöbb keserű anyagra. A keletkezett redukált szénhidrátok nemcsak a fogyasztó szervezetek (konzumensek) számára biztosítják az életet jelentő kémiai energiát és minden biokémiai folyamatot. A kettős membránnal határolt kloroplasztisz állományában (sztróma) speciális membránrendszer található. a CC-ben. az elektrontranszport-lánc II. A szag és íz gyakran kémiailag ugyanarra az anyagra (vegyületekre) vezethető vissza. Az áttekinthetőség kedvéért a fitokémiai sokféleséget a továbbiakban kémiai szerkezet szerint történő osztályozás szerint érzékeltetem. A fotoszintetikusan hasznosítható fény 400-700 nm. Példák említésével bizonyítom a hatás sokféleségét vagy az esetleges speciális hatásokat.2%-ot hasznosítanak.Forrás: http://www. ezek pedig a plasztokinon-rendszernek.több résztvevő molekula segítségével . néhol gránumokba tömörülő tilakoid membránban zajlik le a fotoszintetikus elektron-transzport. 15-ször 1023 J/év) tudják csak hasznosítani a CO2-redukció során. A keserű ízű szeszkviterpén-laktonok sok növényt távoltartanak a rágcsáló állatoktól. 2-szer 1011 tonna szerves anyag keletkezik évente. de bőven van kivétel is. míg a virágporból és nektárból belakmározó rovarok számára csábító illatözön. számú fotokémiai rendszerén belül (PS II = photosystem II) elektronját . egy mangán-tartalmú fehérjekomplex segítségével történik. Az elektron a víz fotolízise nyomán. Ez az energia már növeli a szabad oxigéngyökök membránkárosító hatását. Részletes tárgyalása a növényélettan és a növényi biokémia tárgykörébe tartozik. hogy az elektron fokozatosan tovább juthasson.doksi. továbbításában és a felesleges fény elvezetésében a karotinoidoknak (β-karotin és xantofillok) is fontos szerepük van (pl. Az ember számára – mint ahogyan a bevezető gondolataimban már többször utaltam rá – táplálkozásélettani szempontból egyáltalán nem mindegy. . Ebben a hálós. hogyan történik a szén-dioxid redukciója? Egész egyszerűen megfogalmazva: elektronok és protonok fokozatos szétválása során. egyre negatívabb redoxpotenciálú akceptoroknak kell működniük. a fénygyűjtő fehérjekomplexekben). hanem a fotoszintézis során keletkező és a légkörbe jutó “melléktermék”. Ez a PQ-nak rövidített rendszer a protont a tilakoid membrán sztróma felőli oldaláról a lumen felöli oldalára továbbítja. A porfirin-vázas és Mg-ot tartalmazó klorofill gerjesztett állapotban (exciton állapot a reakciócentrumban. Elektronjait továbbítja a vastartalmú citokrómoknak (Cyt b/f). Legalapvetőbb összefüggéseit azonban röviden jellemezni szükséges. ami annyit jelent.kinonoknak adja át. hogy egy növény milyen ízű.hu trópusi növény virágja (nálunk a kontyvirág ilyen) nekünk kellemetlen szagú. miközben redukálódik (PQH-vá alakul). A fotoszintézis során kb. A legfontosabb elektronakceptor a klorofill-A és -B. az oxigén biztosítja az életet. a) Fotoszintézis Minden növényi vegyület keletkezésének alapja a fotoszintézis. hogy a hasznos napsugárzásból a fotoszintetizáló prokarióta és eukarióta szervezetek csak mintegy 0. Mindezek előtt vázlatosan áttekintést adok a primér anyagcsere fő jellemzőire. vagyis core complexben). A kisebb hullámhosszú fénytartományok közül gyakorlati szempontból a legfontosabb az UV-B (280-320 nm).

pl. majd más szövetbe (pl. A további reakció csak akkor megy végbe. pl. Erről a molekuláról a PS I-re kerül az elektron. Kialakul a kémiai redukcióra alkalmas NADPH. Az ún.5-biszfoszfát-karboxiláz/oxigenáz. A ferredoxinról azonban . Nagy jelentősége van a szén-dioxid redukció energiaigényének kielégítésében. a kloroplasztisz sztróma-állományában lévő legjelentősebb bifunkcionális enzim (rövidítése: rubisco). negatív töltésű fehérjekomplex már önmagában is képes kémiai redukálásra. eritróz. vagyis a gyorsan képződő fotoszintetikus keményítő már is energiatartalékot jelent a további folyamatok számára.Forrás: http://www. amely a sztróma felőli oldalon mozgékony. Az katalizáló enzim ehhez az 5 C-atomos vegyülethez szén-dioxid vagy oxigén fixálását képes elősegíteni. hogy foszforilált állapotban a ciklus folytatódik). A kloroplasztiszban a glükóz-1-foszfátból jön létre a primér keményítő. Ilyenek a fruktóz. Ez a sav az elektrontranszport során létrejövő NADPH közreműködésével. Tehát a redukciós szakaszban keletkezik az első trióz-foszfát.doksi. Neve működésére utal: ribulóz-1. ha a primér ATP a molekulát foszforilálja. emiatt . kukorica. mint a PS II-ben. Az itt gerjesztett elektron helyére kerül a plasztocianinról leváló elektron. primér ATP. Átmenetileg almasav (ill. vasat tartalmazó. Ennek és izomérjének.és szulfát-redukcióban. szedoheptulóz. hüvelyparenchima-sejtekbe) jutva a Calvin-ciklusban értékesül nagyobb mennyiségű keményítőt képezve. Calvin-ciklus első lépése a szén-dioxid megkötése. Ha a folyamat időben különül el (nappal zártak a sztómák és működik a Calvin-ciklus. Ezek a C-4-es típusú növények. A megkötésben a foszfo-enol-piruvát (PEP) tölt be kulcsfontosságú szerepet. Mi történik a lumenbe elkülönített protonnal? A tilakoid membrán két felületén kialakuló kemiozmotikus potenciál-különbség egy speciális szerkezetű. a reakciócentrumban pedig ugyanúgy klorofill-A helyezkedik el. Ez a redukáló tényező teszi lehetővé az ún. Vannak olyan növények is. szerepe van a nitrát-nitrit. éjjel nyitottak a sztómák és a kloroplasztiszt tartalmazó sejtek a felvett szén-dioxidot almasav formájában a vakuolumokban tárolják. xelulóz. de nem kötött helyzetű ferredoxinra. glükóz. hogy a sztróma oldalon ADP-ből és szervetlen foszfátból ATP képződjön. malát) formájában tárolódik a megkötött szén-dioxid.hu redox tulajdonságú kromoproteidnek. ezáltal elektrontöbblettel fog rendelkezni). vagyis glicerinsav-1. a fény összegyűjtésére alkalmas fehérjekomplexek (LHC = light harvesting complex) találhatók. ribulóz. A PS I-ben éppen úgy. és a tilakoid membránban található integráns membránfehérje révén kiegyenlítődik és a felszabaduló energia elegendő ahhoz. sötétszakaszban a megkötött szén-dioxid redukálását.3-biszfoszfátnak kell kialakulnia speciális kináz közreműködésével. Ez a különleges. A PS I reakciócentrumából (tehát ez is “elektroncsapda”) különféle vas-kén komplexeken át (mindenhol a Fe3+ Fe2+-vé redukálódik) az elektron megérkezik a szintén redox hajlamú. A CO2-fixálás és -redukció útját a Nobel-díjas Melvin Calvin és munkatársai tisztázták. a plasztocianinnak. ribóz. a keletkezett ATP pedig a fotoszintetikus eredetű. akkor a molekulából két 3 C-atomos glicerinsav-3-foszfát keletkezik. Az összekötő fehérje az ATP-szintáz.5-biszfoszfát képes. cukorrépa. a glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz katalizálásával glicerinaldehid-3-foszfáttá redukálódik. amelyek kombinált úton kötik meg a szén-dioxidot. Ha a szén-dioxid fixálódása megy végbe. Erre a primér ATP által foszforilált ribulóz-1.egy flavin-adenin-dinukleotid (FAD) tartalmú flavoprotein katalizálásával (ez a NADP-reduktáz) a NADP-re kerül (a nikotinsavamid-adenin-dinukleotid-foszfát nikotinsavamid nukleotidja két elektront és egy protont vesz fel. a dihidroxi-aceton-foszfátnak a különféle aldoláz és transzketoláz enzimreakciók révén létrejövő származékai már fontos cukrok megjelenését teszik lehetővé (mindamellett.

A másodlagos. édes ízű. Fruktóz polimérek a fruktánok vagy polifruktánok. de leggyakoribb a glükóz és fruktóz együttes jelenléte. A növények legfontosabb raktározott tartalékai. A fotoszintézis során képződő szénhidrátok legnagyobb része a sejtfal felépítésében vesz részt. A keményítő enzimatikus lebontása során először az egyenes és az elágazó oligoszaharidok hasadnak le. nekünk pedig nélkülözhetetlen. Pyrus és Prunus gyümölcse. A kivont és tisztított inulin jó kötőanyag lehet a tablettázásban. A szintén Rosaceae családba tartozó csipkebogyó (Cynosbati = Rosae pseudofructus) áltermések különösen bővelkednek C-vitaminban. Ilyen a legtöbb pozsgás növény (kaktuszok. Amylum maydis kukoricából.Forrás: http://www. ezáltal az UDPG már elég szabadenergiával rendelkezik ahhoz. A cellulózmolekula β-1. A D-mannitol a Fraxinus ornus (Oleaceae) Manna drogjának fő hatóanyaga. fontos vivő. Raktározott állapotban a legtöbb szaharózt a cukorrépából és a cukornádból nyerik ki. Amylum oryzae rizsből). Foszfatáz hatására tehát létrejön a magasabb rendű növények transzportcukra. Nem ágazik el. A keményítő (amilóz) főként amiloplasztokban halmozódik fel és ATP-vel aktiválódott ADPG-ből keményítő-szintáz segítségével képződik. más részük glükózban gazdag. A mézfélék egy része fruktózban. hogy egyes cukorbetegségekben jobban tolerálható. energiagazdag tápanyagok. D-szorbitból képződik az aszkorbinsav. Ha foszfatáz hatására fruktóz-6-foszfáttá hidrolizálódik. Ebből fruktóz-szirup készíthető.hu présnedvük savas kémhatású). de számos hidrogénkötés alakítja ki jellegzetes és hidrofil . A glükózból létrejövő D-szorbitolban gazdag a Malus. Közülük a legismertebb a csicsóka (Helianthus tuberosus) gumója. A csipkeíz (pulpa) igen enyhe laxáns hatásához hozzájárul a pektintartalom is. Ezeket a maltodextrineket iparilag elkülönítik. A mézben (Mel depuratum) is előfordul.2-α-D-fruktóz). b) Szénhidrátok A dihidroxi-aceton-foszfát a trióz-foszfát-izomeráz hatására glicerinaldehid-3-foszfáttá alakul. A két izomér aldoláz révén fruktóz-1. Az amilopektinek elágazó szerkezetű. általában az α1.és ízesítő vegyület. Ez az ipari cukor tisztítva alkalmas élelmiszeripari felhasználásra. A szirupok alapanyaga.és hintőporgyártáshoz használják a finomított keményítőket (Amylum solani burgonyából.4-kötésű αglükózok a keményítőben helikális szerkezetet biztosítanak. Amylum tritici búzából. akkor CAM (Crassulaceae acid metabolism) típusúak. A cukoralkoholok a monoszaharidok redukciójával keletkeznek. ezek is elfogyasztva elősegítik a perisztaltikát. Legtöbbször jelentős mennyiségű amilopektinnel együtt fordulnak elő.6-kötés jellemző rájuk. hogy fruktóz-6-foszfáttal szaharóz-foszfát képződjön a szaharóz-foszfát-szintáz segítségével. majd foszfoglükomutáz katalizálásával glükóz-l-foszfátot képez. tea stb. A szaharóz tehát diszaharid (α-D-glükóz-1. A gyógyszerészetben például tabletta. de legtöbbször kisebb arányban.doksi. Euphorbiák) vagy a Crassulaceae családba tartozó kövirózsa és varjúháj is. akár több ezer βglükózból áll. a floemben transzportálódó szaharóz. kevésbé egységes polimérek. Az invert cukrot szaharózból állítják elő invertáz alkalmazásával.).6-biszfoszfátot képez. Az α1. Méz hamisítására is kipróbálják. fásodott sejtfal cellulózon kívül lignint is tartalmaz. finomítják és az élelmiszeriparban nagy mennyiségben felhasználják (instant kakaó. Ez uridin-trifoszfáttal (UTP) aktiválódik. akkor egy része foszfohexoizomeráz. Sárgásfehér állományú.4-glikozidkötéssel kapcsolódó. enyhe hashajtó. Ezt mindig a nektár cukorösszetétele dönti el. kávé. előnye.

és/vagy cukorsavak (pl. Gracilaria) agarózt. galaktomannánokat. nhexán. xiloglukánok. A hemicellulózokat (pl. melyek bioszintézisét sajátos gének megnyilvánulása tesz lehetővé. amíg el nem kezdődik a fejlődő csíranövény fotoszintetikus tevékenysége. Pl. Számos drog tartozik ebbe a csoportba. Cydoniae semen (Cydonia oblonga. benzol. termésekben találhatók. tehát apoláros oldószerekben (pl. glukánok. Belsőleg vagy külsőleg bevonják a nyálkahártyát. Lichen islandicus (Cetraria islandica. Parmeliaceae). szemészetben nélkülözhetetlen. Emulgeáló szerek és stabilizátorok a gyógyszerkészítésben. A lipidek közül a poláros csoportokat tartalmazó poláros lipidek (foszfolipidek. Malvae folium et flos (Malva sylvestris és M. c) Lipidek A lipidekben a szén. Farfarae folium et flos (Tussilago farfara).hu láncszerkezetét. Rosaceae). dietiléter. Plantaginaceae).és hidrogénatomok száma nagyobb. Egy-egy kristályos mikrofibrillum 30-100 cellulóz makromolekulából áll. mannánok. xilóz). gasztroprotektív.Forrás: http://www. Jóval kisebb molekulatömegűek azok a poli-β-glükánok (és vegyes szerkezetű heteroglikánok). kamillából. az agar. glukomannánok. A 2-5 cm hosszú maghéjszőr kutikulával fedett. xilánokat és ramnogalakturonánokat) tartalmaznak a növényi nyálkaanyagok. Heteropoliszaharidokat (főként glükomannánokat. görögszénamagból. de nem ragadósak. galakturonán-pektin) a glükózon kívül más cukrok (pl. A tartaléktápanyagként szolgáló lipidek (zsírok és zsíros olajok) különösen ismertek. fatörzseken gyakori Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba) hatóanyaga. arabinsav) alkotják. hársvirágból. Malvaceae) maghéjszőréből készül. agaróz. mint a szénhidrátokban. . tökből) – főleg intraperitoniálisan adagolva – gyulladásgátló.doksi. részben enyhe aspecifikus immunstimulánsok is. a vörösmoszatok (Gelidium. kloroform) jól oldódnak. Althaeae radix et folium (Althaea officinalis. neglecta). Rendszerint magvakban. Lentinus edodes (shii-take) lentinan hatóanyaga vagy a Japánban termesztett és nálunk főként gyertyános erdőkben. Lini semen (Linum usitatissimum. amelyek egy része aspecifikus immunstimuláns. A magon belül sziklevélben vagy endospermiumban lokalizálódnak és csírázás folyamán mindaddig energiát és szénvázat nyújtanak. A Lana gossypii a gyapot (pl. Vegyes polimérek. Malvaceae). pl. ill. MINKER (1996) kutatásai szerint számos vízoldékony poliszacharid (pl. Ezek vízzel sűrű oldatot adnak. agaropektint tartalmazó tisztított és szárított anyaga. A cellulóz is aktivált glükóz-1-foszfátból polimerizálódik speciális szintáz közreműködésével. Linaceae). vagy a más értékes hatóanyagot is tartalmazó kasvirág fajok (Echinaceae radix) heteroglikánja. xilánok. galaktóz. Tragacantha) szolgáltat az Acacia senegal (Mimosaceae) és az Astragalus gummifer. Gossypium hirsutum. Főként a sebészetben. Kitűnő nedvszívó. mannóz. csavarodott. Többségük hidrofób. Salep tuber (a legtöbb országban védett Orchis fajok!). pl. jól sterilizálható. Mézgát (Gummi arabicum. A legtöbb légúti és enterális hurutos betegség esetén használatosak. petroléter. glikolipidek) nagyon fontos szerkezeti és funkcionális szerepet töltenek be a citoszkeleton membránszerkezetének kialakításában és biokémiai folyamataiban. Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata. mikroszkóp segítségével jól felismerhető. galakturonsav. hiszen számunkra és a növényt fogyasztó állatok részére fontos táplálékot szolgáltatnak. arabinán-pektin.

Ez a ricinolsav közel 90%-a az összes zsírsavnak. a ricin nevű toxalbumin nem oldódik.doksi. kötet 656-658. majd acil-transzferázok közreműködésével jönnek létre a sejtmembránok foszfolipidjei és tároló olajtestek (oleoszómák) tartaléklipidjei. továbbá a már korábban említett terpenoidokat.12c. mert OH-csoportot és egy kettős kötést tartalmaz.12c. A szójaolaj előállításánál képződő melléktermék tisztításával állítják elő a szójalecitint. szterolok. Iparilag a biztonság kedvéért alaposan tisztítják. emiatt könnyebben is avasodik. A növényi olajok többségére jellemző. Lipidekhez csoportosítjuk azokat a lipidanyagcserével szorosan összefüggő lipidszerű anyagokat (lipoidokat). majd az olajsav teszi ki a legnagyobb mennyiséget. főként sztigmaszterol és β-szitoszterol).12c) Arachidonsav eikozatetraensav 20:4(6c. Így keletkeznek a foszfolipidek. Például a gyógyászatban használt lecitinben a kolin (kvaterner etanolamin) kapcsolódik a foszforsavhoz. kémiai név. hogy a linolsav. A poláros lipidek másik nagy csoportját a glikolipidek alkotják. inozitol) kapcsolódását. Ha az egyik acil-csoport foszfát. peroxidszármazékok képződése okozza az avasodást. A zsírsavak bioszintézise jórészt már a kloroplasztiszban lezajlik. Zsírsavak speciális átalakulásával képződnek a polialkinek. Biokémiai szempontból a zsírsavak acetil-CoA-ból képződnek úgy. amiben a vízben oldódó halálos méreg. hogy átmenetileg – karboxiláz segítségével – malonilCoA-vá alakulnak. a másik kettőhöz zsírsavak észtereződnek. a fotoszintetikus membránok fontos összetevői. akkor a képződő foszfatidsav lehetővé teszi újabb poláros molekulák (pl. A telítetlen zsírsavak oxidálódása. Az olajokban . Emiatt hashajtó a ricinusolaj. erősen telítetlen zsírsava a földimogyoró magnak van. de szerepük van a szabadgyökképződésben is. Emiatt kell különösen ügyelni az olajok helyes tárolására és állapotának ellenőrzésére (Olea herbaria.15c) γ-linolensav oktadekatriensav 18:3(6c. Ezek az egységek transzacilázok révén az acil-carrier-proteinhez (ACP) kapcsolódva. A bioszintézis lényege.Forrás: http://www. Gyógyszerészeti szempontból fontos növényi zsírsavak (név.és digalaktozildigliceridek. I. Catomok és kettőskötések száma és helyzete. Ph. amelyek ugyancsak a membránok felépítésében nélkülözhetetlenek (pl. alkanolamin. de több lánchosszabbító elongáz és telítetlenséget előidéző deszaturáz a citoplazmában működik.15c) Több más növényi zsírsav is van.9c. A lipidek a glicerin és különböző. hossszú szénláncú zsírsavak észterei. A viaszok is a citoplazmában képződnek. hogy a dihidroxi-aceton-foszfát NADH segítségével glicerin-3-foszfáttá redukálódik. továbbá a kutin és a szuberin sokféle komponense. VIII. szerin.hu Szerkezeti lipidekhez sorolhatók a viaszok.12c) α-linolensav oktadekatriensav 18:3(9c. ezek különlegesek és ritkán fordulnak elő.vagy cukoralkohol-molekulák képeznek étert. c = cisz): Laurinsav dodekánsav 12:0 Mirisztinsav tetradekánsav 14:0 Palmitinsav hexadekánsav 16:0 Sztearinsav oktadekánsav 18:0 Olajsav cisz-9-oktadecensav 18:1(9c) Linolsav oktadekadiensav 18:2(9c. Gyakori glikolipidek a mono. így nyomokban sem marad benne ricin vagy más szennyező vegyület. A ricinusmagban található zsírsav speciális. Hg.9c. oldal). ezekben a glicerin egyik OH-csopotjával cukor. fokozatosan redukálódva zsírsavakká alakulnak. Speciális.

Oleum arachidis hydrogenatum Oleum avocado Oleum boraginis Oleum carthami Oleum cocois raffinatum Oleum cucurbitae Oleum gossypii hydrogenatum Oleum helianthi annui raffinatum Oleum hippophae Oleum jecoris aselli (csukamájolaj!) Oleum lini Oleum maydis raffinatum Oleum oenotherae Oleum olivae raffinatum. biotermékeknek nevezett bioolajok sajtolással és tisztítással készülnek kis. Oleum ricini hydrogenatum Oleum sesami raffinatum Oleum simmondsiae (jojobaolaj. magas zsíralkohol-tartalma miatt viaszként használatos) Oleum sinapis Oleum sojae hydrogenatum.vagy tiofén-származékokat (heterociklusos poliinek) alkotnak. lárvákat pusztíthatnak. továbbá gátolják számos mikrogomba (pl. de az édességipar is felhasználja. baktériumfaj és vírus szaporodását. Arctium . Fő zsírsava a telített palmitinsav. vagyis már UV-A sugárzás hatására is könnyen gerjesztett elektronállapotba kerülnek és ezáltal toxikussá válnak. Az ún. A már kialakult poliének poliinekké alakulnak. A bioszintézis közös forrása legtöbb esetben a linolsav.vagy kénatommal jellegzetes spiroéter. vagyis a kettőskötésekből hármaskötések jönnek létre.hu előforduló természetes antioxidánsok. Ezért fontos rezisztenciafaktorok vagy szerepet töltenek be a toleranciában. 50% zsírt (szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú zsíros olajat) tartalmaz. Oleum amygdalae raffinatum Oleum arachidis. A gyökérzetben vagy a hajtásrendszerbe jutva férgeket. Oleum olivae virginum Oleum rapae raffinatum Oleum ricini. A polialkinek leggyakrabban lineárisak.Forrás: http://www. a tokoferolok gátolják az oxidációt. Általában oldószeres extrakcióval állítják elő. gyógyszerkönyvi minőségű olajokat használjuk a gyógyászatban (eredeti. Oleum tritici aestivi virginale A kakaó (Theobroma cacao. A tisztított kakaóvaj (Butyrum cacao) kiváló vivő. Candida).doksi. számos kúp és kenőcs alkotórésze.és hatóanyag. tisztított vagy hidrogénezett formában): Oleum amygdalae. de ciklizálódhatnak és oxigén. Polialkinek A zsírsavak speciális átalakulása révén keletkeznek az alkin-származékok. Több gyógynövény hatóanyaga is polialkin-származék (pl. de engedélyezett antioxidánsokat is adnak hozzá az iparban. poliacetilének.vagy középüzemekben. Legtöbb esetben a polialkinek és politieninek (főként tiofének) fototoxikusak. Oleum sojae raffinatum Oleum tritici aestivi raffinatum. Európában a következő. vagyis poliinek. Speciális deszaturázok katalizálásával a meglévő kettőskötések mentén újabb és újabb deszaturálódás következik be. Sterculiaceae) magbele kb.

ugyanis az első.doksi. hanem két acetil-CoA aceto-acetil-CoA-vá kondenzálódik acil-transzferáz segítségével.hu lappa. zuzmósavak. amely redukciót katalizál: létrejön az izoprén prekurzora. Ez az összes terpenoid kiindulási vegyülete. de előfordulnak a Fabaceae és Solanaceae családokban is. Megemlíthető. Heracleum. hogy nem képződik belőle átmenetileg malonil-CoA. Ha négy geranil kapcsolódik egymáshoz. A speciális poliketidek esetében a kondenzációt nem vagy csak kisebb mértékben követi redukció. Lényeges különbség azonban. Ehhez egy újabb acetil-CoA kapcsolódik. Sok izoprénből tevődnek össze a politerpének (pl. Terpenoidok 5 szénatomos izoprén-egységekből állnak. taxontól vagy rendszertani csoporttól függően sokféle bioszintézisút termékei. a dimetil-allil-pirofoszfát) keletkezik. redukálódhatnak vagy ciklizálódhatnak. hogy a gombákban és bizonyos baktériumokban gyakoriak a speciális és gyakran antibiotikus poliketidek. . Echinacea-fajok). mint zsírsavak esetében. de teljesen általánosan elterjedt reduktáz az az enzim. a penészes élelmiszerekben vagy takarmányokban előforduló aflatoxinok is. Speciális poliketidek. Megjegyzésre érdemes. Vagyis 5 szénatomos és egyszer telítetlen egység. többnyire oktaketidek az antrakinon-származékok és sok más kinon is. mint a malonil-CoA. A folyamatot – erre a folyamatra specializálódott – szintetáz katalizálja. a mevalonsav (= 3. Hedera helix). és a lánchosszabbító egység is lehet más. Létrejön a 6 szénatomos 3-hidroxi-3metil-glutaril-CoA. de poliketidszármazékok egyes Aspergillus-fajok karcinogén toxinjai. Oenanthe. hogy tetraketid származékoknak tekinthetők az ún. akkor 40 szénatomos tetraterpének képződnek (ide tartoznak például a karotinoidok). aciklusos poliketidek. Speciális poliketidek A növényi lipidek zsírsavai tulajdonképpen redukált. Ez az energiában gazdag vegyület reakcióképes. melynek hidroxi-csoportjai ATP hatására átmenetileg foszforilálódnak mevalonát-pirofoszfát-3-foszfátot képezve.Forrás: http://www. az izopentenil-pirofoszfát (és ennek izomérje. Valószínű. egyes részei metileződhetnek. Megduplázódva jön létre a 10 szénatomos geranil-pirofoszfát (a monoterpének típusvegyülete). Bioszintézisük ugyanúgy acetil-CoA-ból indul ki. újabb izopentenil-pirofoszfáttal kiegészülve keletkezik a 15 szénatomos farnezil-pirofoszfát (a szeszkviterpének típusvegyülete). A felsorolt néhány példából is kitűnik. több mérgező növény pedig fotoaktivált vegyületei által okoz kontakt dermatitist vagy allergiát (pl. így enzimes úton dekarboxilálódik és dehidratálódik. Ugyancsak “különleges”. növényi gumianyagok). de speciális helyen. Igen változatos szerkezetűek.5dihidroxi-3-metil-valeriánsav). ezért izoprenoidoknak is nevezhetők. A zsírsavakhoz képest lehetnek sokkal rövidebb vagy lényegesen hosszabb láncúak is. hogy főleg Asteraceae. két farnezil-egységből pedig a 30 szénatomos triterpének. Cicuta. Apiaceae és Araliaceae családokra jellemzők. Két geranil-egység egyesülésével jönnek létre a 20 szénatomos diterpének. kiinduló egység nem mindig az acetilkoenzim A (továbbiakban: acetil-CoA). hogy az edényes növényekben általánosak és rezisztenciabiológiai szempontból jelentősek.

Cymbopogon citratus Pinaceae: Pinus spp. Coriandrum sativum. A monoterpének lehetnek aciklusos (pl. ketonok (tageton. Fontosabb illóolaj-tartalmú növényfajok családok szerint: Lamiaceae: Ocimum basilicum. vagy oxigént tartalmazók. dill-éter). a levendula. a geraniol 7-szer. Thymus serpyllum Apiaceae: Pimpinella anisum.és illatszeriparban különböző műveletekkel. Artemisia absinthium. Ökológiai szempontból egyes illóolajok vagy monoterpének (pl. Mentha pulegium. Citrus limon. Foeniculum vulgare. Mentha crispa.. karvakrol).hu Monoterpének és szeszkviterpének Főleg illó vegyületek. Cinnamomum cassia. Melaleuca spp. mások (pl. szabinen) típusok. oldószerekkel. apiol vagy a fahéjra jellemző eugenol. A fő monoterpének közül a citral és linalool 5-ször. az Apiaceae családban az ánizsra. vagyis nem minden esetben bizonyítható hatásról van szó. Satureja hortensis. pulegon). Salvia spp. limonen. például vízgőzdesztillációval. a fahéj vagy az eukaliptusz illóolaja. Abies spp.. így alkoholok (pl. Az illóolajokat a gyógyszer. Többnyire görcsoldók és nyugtatók. farnezol) és ketonok. Citrus reticulata. édesköményre és petrezselyemre jellemző anetol. citronellal). a timol pedig 20-szor erősebb hatású. Angelica archangelica. Origanum majorana. Citrus paradisi. fenolok (timol. Funkciós csopotjuk szerint: alkoholok (pl. észterek (linalil-acetát. Origanum vulgare. mint a fenol. valamint sok illóolajban található vanillin. neral. p-cimen) vagy biciklusos (pinenek. linalool. Apium graveolens.. pl. Juniperus spp. A rovarokra gyakorolt hatás legtöbbször speciális. cineol) vonzzák a beporzó rovarokat (feromonszerű attraktánsok). monociklusos (terpinenek. préseléssel vagy szuperkritikus (folyékony) széndioxiddal történő extrakcióval lehet kivonni a növényekből. Artemisia dracunculus Araceae: Acorus calamus Verbenaceae: Aloysia triphylla Poaceae: Cymbopogon nardus. Anethum graveolens. ß-kariofillen). Antiszeptikus (mikrogombákra vagy baktériumokra gátló hatású) pédául a kakukkfű. A szeszkviterpének szintén lehetnek oxigénmentes szénhidrogének (pl. Az illóolaj-komponensek között előforduló aromás vegyületek közül fontosak például a fenilpropanoidok. 3-karen. Cinnamomum camphora Myristicaceae: Myristica fragrans Asteraceae: Matricaria recutita. Tágabb értelemben monoterpénekhez sorolhatók az iridoidok is. A hatás erősen függ a koncentrációtól is. Hyssopus officinalis. Mentha piperita.. ßbizabolen. geranial. menton. Eucalyptus globulus. Carum carvi. Thymus vulgaris. Sokféle hatásukat elsősorban az ember saját céljaira fordítja. citronellil-acetát). éter (cineol. Picea spp. kámfor) rovarűzők (repellensek). Cedrus spp.. kamfen. Lavandula spp. Melissa officinalis. geraniol. mircen.doksi. peroxidok (aszkaridol). de bőrizgató vagy allergiát okozó illóolajokat is ismerünk. Myrtaceae: Syzygium aromaticum.. karvon. aldehidek (pl. citronellol). ocimen). mircen. Ezeknek a vegyületeknek nagyobb a lehetőségük ciklusos származékok képződésére. illóolajok alkotórészei.Forrás: http://www. Barosma spp. Petroselinum crispum Illiciaceae: Illicium verum Rutaceae: Citrus aurantium. Myrtus communis Lauraceae: Cinnamomum zeylanicum. Nepeta cataria. mentol. Ezekre a vegyületekre ciklopenta-piranoid váz jellemző. Nevük az Iridomirmex hangya nevéből . Citrus sinensis.. pinének.

pl. rendszerint irreverzibilis alkilezőszerek. Gyakran epoxid-kötéseket is tartalmaznak. Euphorbiaceae (Euphorbia.Forrás: http://www. A Taxaceae családba tartozó tiszafafajok közül. Diterpének Közel 1500 diterpén szerkezetét ismerjük. Tanacetum parthenium. Lauraceae és Menispermaceae családokra jellemzők. Lauraceae több faja. gyakrabban ciklusosak (bi-. gátolhatják a DNSpolimerázt vagy a timidil-szintázt). Galium spp. a taxol és félszintetikus származékai rákellenes gyógyszerek hatóanyagai. erősen édes ízű szteviozid (természetes ízesítőként alkalmazható). A szeszkviterpén-laktonok gyakran enziminhibitorok (pl. először ebből különítették el a védelmi szerepet betöltő anyagokat. bonyolult szerkezetű diterpénalkaloid. Különösen gazdag az Asteraceae család. esetleg lakton-gyűrűs szerkezetűek. Verbena officinalis. Veszélyes humántoxikus diterpének és diterpén-alkaloidok találhatók a Thymelaeaceae (pl. Számos (főleg parazitaellenes. Ma már számos szintetikus (vagy félig szintetikus) piretroidot ismerünk. vagyis a rovarporvirágot használták rovarölőként. Közülük sok antibakteriális hatású. mind hatásos kontakt rovarölők.. Glikozidok formájában fordulnak elő a növényekben. Geraniales és Fabales rendekben. Daphne). Ismertek alkaloidszármazékai is. mely rovarokra. hogy bizonyos állatfajokra toxikusak. Biológiai aktivitásuk soféle. Közel 3000 ismert szerkezetű vegyület tartozik ide. Scrophularia spp. A geraniol oxo-származékából jön létre az iridodial.hu származik. pl. a Salvia divinorum levelében található diterpén. Gentiana spp. Artemisia annua. ez a növény szolgáltatta a pyrethrumot (innen származik a vegyületcsoport neve). Ritkán aciklusos vagy oxigén tartalmú. Gombákban és mohákban is előfordulnak. Ökológiai szerepük legtöbbször azzal kapcsolatos. Több fontos gyógynövény tartalmaz iridoid hatóanyagot. főleg a Lamiales és az Asterales rendekben gyakoriak. számos inhibitor vagy mérgező hatású. Croton) és Ericaceae (Rhododendron) családokban. Lamiales és Scrophulariales rendekre jellemző előfordulásuk. Inula helenium. jelenlétük a hajtásrendszerre. ritkán a földben lévő szervekre jellemző.. rovarölő vagy emésztésre ható) gyógynövény fő hatóanyagai. Nem szabályos monoterpének a piretroidok. Ritkábban fordulnak elő a Gentianales. Gyakran mirigyszőrökben lokalizálódnak. Menyanthes trifoliata. Főként a konzumens fitofág állatokkal szemben kialakult védekezésben vesznek részt.. ezért nevezzük ezeket a vegyületeket szeszkviterpén-laktonoknak. Emlősökre nem. Különösen a Dipsacales. A szeszkviterpének főleg laktonok formájában fordulnak elő. Asteraceae. . ilyen például az aukubin (Aucuba japonica). Asperula spp. Több származéknak allergiát előidéző hatása is van (dermatitist okozhatnak). Cnicus benedictus. Apiaceae. Különleges diterpén a Paraguayban honos Stevia rebaudiana (Asteraceae) leveléből izolált. végül többféle szerkezetű iridoid. az ÉAmerikában honos Taxus brevifolia kérgében előforduló. tri. sőt madarakra mérgező. Valeriana officinalis. Viszont intenzív hallucinogén a szalvinorin-A.doksi. de főleg az Asteraceae. Rendszerint ciklopropánsavak észterei. általában erősen keserű ízükről jellegzetesek. Arnica montana. Először a Chrysanthemum cinerariifoliumot (Asteraceae). Ambrosia maritima. pl. de rovarokra toxikusak. Gentianales. Centaurium spp. A mazotec indiánok a mexikói ÉKOaxacában kultikus jóslások alkalmával használták.és tetraciklusos diterpének).

amikor a fertőzés hatására az inaktív glikozidból aktív aglikon képződik. Ide tartoznak a Liliaceae és az Amaryllidaceae. Ecballium elaterium. sztigmaszterolban és szitoszterolban gazdag a szója (Glycine max) vagy szteroid alkaloidokat. Ha az egy vagy két végálló gyűrű valamelyike. Aesculus hippocastanum. Egyéb szteroidok közül különösen jelentősek az ekdizonszerű vegyületek. Ilyen. de a fotoszintézisben is szerepet játszanak. Szteroid szaponin található például a nálunk védett szúrós csodabogyóban (Ruscus aculeatus) vagy az idegenföldi ginszeng fajokban (pl. A lucerna szaponinja fitopatogén gombák ellen hat. Tetraterpének Ha a nyílt szénláncú tetraterpének a molekulavégeken ciklizálódnak. Citrullus colocynthis. Panax ginseng). hederagenin. A szteroid szaponinok aglikonja rendszerint 6 gyűrűből áll. lepellevélre jellemzők. akkor ßjonon-gyűrűt kialakítva létrejönnek az oxigént nem tartalmzó karotinok. 500 ismert szerkezetű szaponinról van tudomásunk) lehetnek szteroid szaponinok (Monocotyledonopsida. hogy a rovarok vedlési hormonja. a Polypodaceae család. ritkábban tetraciklikus. A szaponinok antibiotikus hatása többnyire akkor nyilvánul meg a növényben. hogy ezeknek a vegyületeknek is szerepük lehet a fitofág rovarok szelektív elterjedésében. Tetraciklusos triterpének a kukurbitacinok. vagy mindkettő epoxidálódik vagy oxidálódik. A virágpor sárga színét is főleg . Saponaria officinalis. Scrophulariaceae) és triterpenoid szaponinok (főleg Dicotyledonopsida). az Anagallis arvensis szaponinja vagy az édesgyökér glicirrhizin nevű szaponinja vírusellenes hatású. valamint a Scrophulariaceae családokra jellemző szaponinok. de a zárvatermők közül is viszonylag gyakori a Lamiaceae családban (pl. Nerium oleander. Urginea maritima. A szaponinok (kb. Több mint 100 növényi ekdizon pontos szerkezetét állapították meg eddig. Ismeretes.: Digitalis lanata.Forrás: http://www. Hedera helix. A karotinoidok többnyire sárga színűek és lipofil természetűek. Digitalis purpurea. Gypsophila paniculata. Strophanthus gratus. Fabaceae. Convallaria majalis. ún. A triterpén szaponinok (nem szteroidok) aglikonja viszont pentaciklusos (pl. Sok szaponin állatfajokra is toxikus lehet.hu Triterpének Mintegy 4000 növényi triterpént ismerünk. Helleborus spp. Eleutherococcus senticosus. pl. oleanolsav. Polygala senega. az ekdizon nélkülözhetetlen a metamorfózisban. szolaszodint és szolanidint tartalmaz több csucsorfaj (Solanum spp.) fordulnak elő. A fitoekdizonok száma egyre nő. Különösen gazdag a Taxaceae. Adonis vernalis. akkor létrejönnek a különféle xantofillok. medikagensav). Rendszerint glikozidok formájában vannak jelen a növényben. gipszogenin. Bryonia spp. hecogenin (Agave). Triterpenoid szaponinokat tartalmazó fontosabb gyógynövények: Glycyrrhiza glabra. melyek a Cucurbitaceae család több fajában (pl.doksi. Növényekben való előfordulásuk alátámasztja azt a feltételezést. Szteroidok a humángyógyászatban használatos “szívglikozidok” is. Sok pártalevélre. Szteroid hormonok mikrobiológiai úton történő félszintéziséhez szolgálhatnak alapanyagot. Ajuga reptansban).). a dioszgenin (Dioscorea). Fontos védelmi szerepet betöltő vegyületek. szarzapagenin (Smilax). erős hashajtó hatásúak. Quillaja saponaria. Primula veris. kardenolidokat tartalmazó gyógynövények pl.

A glutaminsav veszi fel glutaminná alakulva – glutamin-szintetáz közvetítésével – azt az ammóniát (ammónium-iont). lencse. hogy csak a fotoszintézisben résztvevő redoxi elemeket említsük. A legtöbb növény vastartalmú. majd a nitrit-reduktázzal (vasat tartalmazó porfirin és kénben gazdag komplex) a nitritet ammóniává. a gyökérben a bioszintézis nem annyira erőteljes. A takarmánynövények közül a lucerna. NADHval (nitrát-reduktáz) redukálja a nitrátot nitritté. a gyógynövények közül a körömvirág és a bársonyvirág virágzatai különösen gazdagok karotinoidokban. ami a nitrát. A makroelemek közül a foszfor foszfátok formájában kerül felvételre. hogy a ketosavak reduktív transzaminázok katalizálásával aminosavakká alakulnak.és nitrit-redukció vagy a légköri nitrogén redukálása révén keletkezik. e) Speciális aminosavak és fehérjék Az aminosavak növényekben is szabadon és kötötten (fehérjékben. peptidekben) fordulnak elő. aszparagin. Különösen a pillagósvirágú fajok (bab. de a szabad aminosavak mennyisége erősen függ a külső körülményektől. A xantinból (koffein stb. somkóró stb. fenilalanin. Az Laminosavak aktívak biológiailag. cisztein. de nagyon fontos a kálium utánpótlás is. sütőtökben. A növények zöld szerveiben szinte minden aminosav a kloroplasztiszban szintetizálódik. leucin . izoleucin. lóbab. tirozin.doksi. Az alkaloidok képződése szempontjából fontos aminosavak (aláhúzva) a következőképpen csoportosíthatók: Piruvát-eredetűek: alanin. Gyógyszerészeti vonatkozásban fontos. rezet és mangánt. treonin. Az aminosavak szénvázát a fotoszintézis és a légzés intermedierjei szolgáltatják. A 2-oxo-glutársavból és a már kialakult glutaminból reduktív transzaminálás következtében keletkezik a glutaminsav. mangoban stb. A fajokra jellemző fehérjék aminosav-összetétele végső soron a genotípustól függ. s emiatt is előnyös a fogyasztásuk. Fehérjeépítő aminosavak: alanin.) megtalálhatók. hidroxi-prolin. A nem fehérjeépítő aminosavak száma 100 fölött van. Legismertebb növényi ureid az allantoin (Symphyti radix hatóanyaga). Ehhez hasonló módon redukálódik a talajból felvett szulfát is végül ciszteint képezve. sárgarépában. az egyik legfontosabb prekurzor. leucin. glutamin. amelyekben a légköri nitrogén fixálódik és nitrogén-reduktáz (Fe-protein) hatására ammóniává redukálódik. ebből glioxilsav és karbamid keletkezik. prolin.) Rhizobium baktériumai képesek olyan gümőket képezni a gyökéren.hu xantofillok adják. hogy a gyógyteák különösen káliumban bővelkednek. valin. Legelterjedtebb bomlástermék a γ-aminovajsav. továbbá molibdén-kofaktor közreműködésével. valin. hisztidin. purinvázas hatóanyagok) ureid. hogy a szervetlen tápanyagok közül mennyire fontos a nitrát és szulfát éppen az aminosavak képződése szempontjából. Utóbbi példák érzékeltetik. triptofán. paprikában. de a floemtranszport révén mindenhová eljut. lucerna. szerin. a vasat.Forrás: http://www. A Ca és Mg szerepe éppen olyan fontos. arginin. glicin. mint minden mikroelemé. lizin. A nitrit-reduktáz a redukáláshoz szükséges elektronokat közvetlenül a fotoszintetikus eredetű ferredoxintól kapja. glutaminsav. Az aminosavak lebontása növényekben is dekarboxilálódással vagy dezaminálódással történik. Sokféle gyümölcsben és zöldségfélében (pl. speciális citokróm. A bioszintézis általános jellemzője. mivel a növényekben ez az alkáli elem a legfontosabb ionalkotó és felelős a sejtek megfelelő turgoráért. aszparaginsav. metionin. paradicsomban.

ornitin. Amino-nitrogén tároló szerepe van a kanavaninnak (Canavalia ensiformis és a Fabaceae-Lotoideae több száz faja). A zöld növények fehérjeszintézisének kb. 50%-a a kloroplasztiszban zajlik. prefenát-úton fenilalanin. A .Forrás: http://www. A legtöbb emlősre mérgező az L-dihidroxi-fenilalanin (L-dopa). A vöröshagyma (Allium cepa) szaganyagai lényegében csak abban különböznek ezektől. majd elongációs faktorok (proteinek) működnek. antinutritív és proteolitikus fehérjék A növényi fehérjeszintézis fő jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze igen röviden. 2-oxo-glutarát + glutamin = glutaminsav (glutarát). a riboszóma a mRNSszálon mindig egy-egy kodonnyit a 3’-irányba halad transzpeptidáz és transzlokáz segítségével. Növényi citoplazmában a bioszintézis jellemző lépései: 1. mert nem vesznek részt a fehérjék felépítésében. treonin. ß-cianoalanin). Helye: riboszómákban (növényi sejt összes RNS-ének 30-40%-a). Vagyis a kanavanin közvetve rovarellenes hatású a gazdanövényben. aszpartát-szemialdehid úton képződő homoszerin. kártevő rovarainak lárvái azonban – ureáz aktivitásuk által – annyi szabad ammóniát produkálhatnak. Iniciáló. citoplazmában 80 S. hogy a prekurzor aminosav nem allil-. Aminosav-aktiválás: enzim-AMP-aminosav képződik. eritróz-4-foszfátból és foszfoenol-piruvátból (PEP) korizmát-úton triptofán. ami számukra már gátló.és terméshéjában fordul elő. Termináció: a genetikailag determinált bázissorrendű. ornitinből arginin Aromás aminosavak: szénhidrát-anyagcsere révén keletkeznek. tirozin. 4. ahol a szintén kapcsolódó mRNS szekvenciája szabja meg az aminosavak kapcsolódási sorrendjét. Aktivált aminosav tRNS-hez kötődik az aktiváló enzimek katalizálásával. Elsősorban a Liliaceae családba tartozó Allium-fajokra jellemző a cisztein alkilezett származékainak jelenléte. aszpartátszemialdehid + piruvát révén lizin. 3. szerin és az O-acetilszerinből kialakuló cisztein Citrát-ciklus eredetűek: aszparaginsav (aszpartát). pipekolinsav. homoszerin – homocisztein úton metionin. hanem propenil-cisztein-származék. Fogyasztó. ebből prolin. Egy-egy ilyen atipikus aminosavat a rá jellemző taxon felhalmozza. izoleucin. szintetizálódott polipeptid a folyamat befejeződésekor leválik a mRNS-ről a meghatározott kodonhoz érve. Enzimatikus lebomlása révén fontos. A tRNS 5’-irányban áthelyeződik. fehérjealkotó aminosavak képződését biztosítja. mint a fehérjeépítő aminosavaké. 2. Iniciáció és elongáció: amino-acilált tRNS első aminosava a metionin. Lektinek. kloroplasztiszban és mitokondriumban 70 S típusúak.doksi. Általában a Fabaceae család különösen bővelkedik speciális aminosavakban és aminosavszármazékokban (pl.hu Fotorespiráció és szulfát-redukció során képződők: glicin. Nagyobb mennyiségben a lóbab (Vicia faba) mag. Számuk több mint húszszor annyi. jellegzetes szagú vegyületek (allicin és származékai) egy speciális aminosavból (allil-cisztein-származékból) enzim közreműködésével képződnek. A fokhagymában (Allium sativum) és a medvehagymában (Allium ursinum) előforduló. ezzel kapcsolódik a riboszómákhoz. foszforibozil-pirofoszfátból hisztidin Speciális aminosavak Azért különlegesek.

globulin. 3-4 nyers ricinusmag lenyelve egy felnőtt ember halálát okozhatja! (A ricin és hasonló toxikus lektinek monoklonális ellenanyagokhoz kötve szerepet kaphatnak a “célzott” rákterápiában). Nem mérgező albumin a hüvelyesek magjában lévő legumelin.Forrás: http://www. főként magban (vagy termésben) található. A mérgező fehérjék közül a legfontosabb a ricinus (Ricinus communis. A Phytolacca americana (Phytolaccaceae) lektinje antivirális. ami búza vagy rozs lisztjéből készült tésztákra. nem allergizáló búzát és rozst nemesítsenek. Néhány lektin mitogén. ficin (Ficus spp. Glutenallergia a “lisztérzékenység”. Érzékenység mutatkozhat kétszikűekre jellemző fehérjék hatására is. ez a fehérje is hőérzékeny. mint a lektinek. prolaminját pedig gliadinnak. ilyenek például: búzacsíralektin. Bromeliaceae). Főleg magvakban raktározódnak és csírázás alatt metabolizálódnak. Vicia spp. meg nem találják. azaz serkenti a mitózist. 45%) és prolamin található. szójalektin. amelyek a sejtmembránra jellemző cukorkomponenseket felismerik és azokhoz kötődnek. glutelin található. Van remény arra. Különösen a Fabaceae családra jellemző specifikus lektinek előfordulása (pl. raktározott fehérjék. Léteznek proteolitikus fehérjék.hu terminális faktor hatására a polipeptidlánc leszakad az utolsó tRNS-ről. A babmagban albumin. Sokféle enzim. Szelektív felismerőképessége miatt az immunbiológiában és -terápiában számosat felhasználnak. Különösen táplálkozásélettani szempontból jelentősek a tartaléktápanyagul szolgáló. Euphorbiaceae) magjában található toxalbumin.. A glutenin és a gliadin együtt adja a glutent. Az egyszikűekben főként glutelin (glutaminsav-tartalma kb. így hőkezelés vagy főzés hatására elbomlik. a legtöbb glikoprotein és lektin is globulin. például: papain (Carica papaya. hogy emésztésgátló tripszin-inhibitor tulajdonságú fehérjék több hüvelyes növényre jellemzők még. A szója tripszin-inhibitora pankreasz-hipertrófiát és fokozott működést okoz. továbbá Arachis hypogaea..). Moraceae). péksüteményekre alakul ki. Érdemes megjegyezni. E fontos jelfelfogó fehérjék az edényes növényekben gyakoriak. membránból kiágazó cukorláncot fel nem ismerik. Ezeket kivonják a növényekből és az élelmiszeriparban vagy gyógyászatban használják fel. de akárcsak a lektinek. A búza és a rozs glutelinjét gluteninnek nevezzük. Intenzív fehérjeszintézis esetén a növényi szövetek a riboszómák egy részét poliriboszómák formájában tartalmazzák. Szerepük van például a szimbióziskapcsolat kialakításában hüvelyesek és Rhizobium-baktériumok között. A lektinek vagy fitohemagglutininek (hemoglobinnal csapadékot képeznek) olyan fehérjék. addig “válogatnak” (nevük emiatt lektin!). ricinuslektin.doksi. Caricaceae). fagyöngylektin. bromelain (Ananas comosus. bablektin. Specifikusak. azaz fehérjebontó növényi enzimek is. Lens culinaris. amely zsírban nem oldódik (tehát a tisztított ricinusolajban nincs). Glycine max. kanavalin a Canavalia ensiformis-ban. a legtöbb hüvelyes vicilin nevű globulint tartalmaz. Az ilyen adottságú emberek csak glutenmentes lisztből készült élelmiszereket ehetnek. amíg a nekik megfelelő. Phaseolus spp. de ez sokkal ritkább. A riboszóma az eredeti két alegységre (60 S és 40 S) hasad és újra részt vesznek az iniciációban. f) Azotoidok . hogy transzgénikus úton “gluténmentes” (módosított szerkezetű glutént tartalmazó). de ezek kisebb molekulatömegűek.

Solanaceae. A pszeudoalkaloidok nem aminosavakból származnak. A burgonya dél-amerikai vad rokona. Liliaceae. a Chenopodiaceae családra jellemző kromoalkaloidok. erős hatású kolchicin alkaloid-e vagy inkább protoalkaloid. hogy a táplálkozó rovar ne fogyasszon tovább “megszokott” vegyületét tartalmazó eledeléből. Lauraceae.doksi. Gyenge bázikus tulajdonságuk miatt “alkáli”szerűek. Hyoscyamus niger).Forrás: http://www. atropin. hanem amid-nitrogént tartalmazó. meszkalin. ezért már legtöbbször sejt. Alkaloid a hallucinogén meszkalin (Lophophora williamsii) is. gyakran a mérgező növényeknek is megvannak a sajátos fogyasztói. melyek antioxidáns színanyagok és egyáltalán nem toxikusak. . Például a burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) főképpen a burgonya fogyasztója. Vitatható. E hatások nem mindig általánosak. hanem egyszerű aminocsoport formájában tartalmazzák (pl. Ezek a protoalkaloidok szerkezetüket tekintve kivételt képeznek. hogy például a nem heterociklusos nitrogént. hogy ekdizon képződjön a burgonyabogárban. Rutaceae. Apocynaceae. pedig a Solanum tuberosum zöld szervei mérgező szteroid alkaloidot (szolanint) tartalmaznak. Az alkaloidokat tartalmazó növények nagy része tehát bizonyos növényevő állatokat (főleg egyes rovarokat. efedrin). Kristályosan először 1806-ban a morfint Sertürner izolálta a mákból. Magnoliaceae. ezek viszont táplálkozás alkalmával felhalmozhatják és ezáltal ragadozóikat riasztják el. Datura stramonium. a családok kb. Az alkaloidszintézis genotípusos sajátság. A nyitvatermők és az egyszikűek viszonylag kevés. kolchicin (Colchicum autumnale). hogy nincs benne kettős kötés. A protoalkaloidokra jellemző. Általában erős élettani hatásuk miatt rendszerint állatokra és az emberre viszonylag kis töménységben is toxikusak. másokra nem hat. Fumariaceae. közülük is elsősorban lepkéket) távol tart. nevük emiatt alkaloid. hogy a nitrogénatomot nem heterociklusos gyűrűben. Igen sok erős hatású (toxikus) gyógynövény tartalmaz alkaloidot. a koniin. amelyek speciális anyagcsereúton. Rubiaceae. Tehát a deterrens (elriasztó) hatású demisszin nem teszi lehetővé. Papaveraceae. a Solanum demissum szolanin helyett egy nagyon hasonló szerkezetű szteroid alkaloidot tartalmaz. 20%-ára jellemző jelenlétük. N. Ez a demisszin (csak abban különbözik a szolanintól. Egy-egy szerkezeti módosulás azonban elegendő lehet ahhoz.és szövettenyészetből kimutathatók a közvetlen prekurzorok vagy akár végtermékek.hu Alkaloidok Az alkaloidok nitrogéntartalmú heterociklusos (aromás) vegyületek. hogy távol tartsák a legelő állatokat (ízük rendszerint számukra is keserű) vagy a fitofág rovarokat. Ez a vegyület nincs hatással a burgonyabogárra. Mérgező hatásuk legtöbbször szerepet játszik abban. de ide sorolhatók a kvaterner nitrogénatomot tartalmazó pigmentek. a sisakvirág diterpenoid akonitinje vagy Solanumfajok szteroid alkaloidjai) vagy a foltos bürök (Conium maculatum) piperidinszármazéka. valamint xilóz kapcsolódik hozzá glikozidkötésben) elriasztja a burgonyabogarakat. kokain (Erythroxylon coca). a kétszikűek viszont sokféle alkaloidot tartalmaznak. rustica). Ranunculaceae. szkopolamin (Atropa belladonna. Annonaceae. sztrichnin és brucin (Strychnos nuxvomica). Loganiaceae. a betalainok (és glikozidjai a betaninok) is. Különösen a következő családokban találhatók alkaloidok: Amaryllidaceae. Legismertebb alkaloidok: nikotin (Nicotiana tabacum. pl. A valódi alkaloidokon kívül megkülönböztetünk pszeudoalkaloidokat és protoalkaloidokat. kinin (Cinchona pubescens). aminosavakból jönnek létre. Ide tartoznak a terpenoid alkaloidok (pl. Menispermaceae. A toxikus arisztolochiasav (farkasalmában) pedig nitrát-nitrogént tartalmaz.

azt azzal bizonyították. almasav.hu Mégis a kifejlett növény bizonyos szervei (pl. Symphytum stb. hogy az aggófű eredeti észteralkaloidjait is megtalálták a hímlepke szőrcsomóiban. ebből homospermidin jön létre. a lizin. A legfontosabb kiindulási aminosavak az ornitin. Az Erythroxylon-fajok többnyire Bolíviában és Venezuelában honosak. Tropán-alkaloidok a Solanaceae család következő fajaira jellemzők: Atropa belladonna. Érdekes. danaidon) alakul. Gyakori sót képző szerves savak: citromsav. Santalaceae családokban. Poaceae. gyökér. Echium. kinolin. Myosotis. Hogy e feromonmolekulák valóban ebből a tápnövényből származnak. A növényben többnyire vízben oldódó sók formájában vagy fenolsavakhoz kötődve fordulnak elő sejtvakuólumban vagy kiválasztó szövetekben. mint a növény többi részei. mint rovarokban. borkősav. a fenilalanin. Senecio. Scopolia carniolica.) és Boraginaceae (Anchusa. Cynoglossum. de fontos alapvegyület még az antranilsav és a nikotinsav is.: Borago officinalis. a tirozin. Pirrolizidin-alkaloidok Ornitinből putreszcin. benzoesav. Symphytum officinale. a triptofán és a hisztamin. levél. Anisodus tanguticus (Kínában honos).Forrás: http://www. Bizonyos molylepkékben (pl. Kinolizidin-alkaloidok . pl. A martilapu néhány mg/kg (ppm) pirrolizidint. vagyis gyógyászatban csak korlátozott mértékben használnak egyes fajokat.) családokra jellemzők leginkább. Heliotropium. Gyűrűzáródással képződik a pirrolizidin. Ornitin és lizin eredetű alkaloidok Tropán-alkaloidok Ornitinből képződik a tropanol (pl. Fabaceae. Ezekből fenolsavakkal való észtereződéssel jön létre a hioszciamin (és racem párja az atropin) és a kokain. csupán – gyűrűszerkezetét megtartva – kissé oxidálódik és résztvesz a hímek feromonképződésében. mutagének vagy karcinogének. Datura stramonium) és az ekgonin (pl. pontosan szenkirkint tartalmaz. Hyoscyamus niger (az atropin paraszimpatolitikus hatású). egy bűzpillében. ültetvényekben termesztett növények. ezáltal szerepet játszik a nőstények vonzásában. virág. Tussilago farfara. Tussilago stb. indol. Az Asteraceae (Eupatorium. Szerkezetükre a következő nitrogéntartalmú heterociklusok a legjellemzőbbek: pirrol. mag) vagy szövetei (pl. (Ausztráliában honos). piridin. Általában májtoxikusak.doksi. Ugyancsak tropán-alkaloid a hallucinogén kokain. Duboisia spp. hogy emlősökben egészen más a pirrolizidinek anyagcseréje. hidroxi-danaidol. A Senecio (aggófű) eredetű pirrolizidin tehát feromonokká (danaidol. kéreg) többet tartalmazhatnak. Eupatorium cannabinum. Erythroxylon coca). Petasites. Emlősök májában hidrolízis révén az észterkötés felbomlik és több lépésen át erősen májtoxikus aldehiddé alakul át. a Danais chrysippusban) azonban alig változik. Datura stramonium. Orchidaceae. piperidin. izokinolin. pirrolidin. Bioszintézisük sokféle és külön-külön is bonyolult. Szórványosan megtalálhatók még az Apocynaceae. Euphorbiaceae.

Több piperidin-alkaloid nem lizinből. Solanaceae) egyik részét. a huperzin javítja a memóriazavarral küszködő betegek állapotát.hu Lizinből indul ki bioszintézisük. ez a vegyület borjúra teratogén hatású.képződik. Laburnum anagyroides. Emellett inszekticid is. pl. illetve tirozinból alakulnak ki.: Cytisus scoparius. A csillagfürt magja a benne lévő lupanin és lupinin miatt keserű. Nikotinsav eredetű alkaloidok A piridinvázas nikotinsav alkotja a nikotin (Nicotiana spp. hogy Szokratész “bürökpohár” kihörpintésével vetett véget életének). Jellemző rá. hogy illóolaja terpenoidokban gazdag. arilindolizidinek egyes Ipomoea-fajokban (Convolvulaceae). Legfontosabb képviselőjük az illékony természetű koniin. Tejjel kiválasztódva azonban humántoxikus. Viszonylag ritkák. Bioszintézisükre közösen jellemző. Apiaceae) érett termésének halálosan mérgező alkaloidja (közismert. hanem poliketid-úton – transzamidálódással . A nikotin illékony. halálosan toxikus idegméreg. Az Areca catechu (Palmae) termése a beteldió. hogy fő komponense piperin. de a szarvasmarhát ritkán betegíti meg. az észak-amerikai (Appalach-hegység) indiánok füstölőszerének. Több Lupinus fajban ugyancsak kinolizidin-típusú anagirin alkaloid található. emiatt az “édes” (alkaloidmentes) csillagfürt nemesítése fontos gyakorlati cél. Az arekolin könnyen teratogén vagy karcinogén nitrozoaminná bomlik le. az arekolin alkaloid paraszimpatomimetikus hatású. az ornitin-eredetű pirrolidin-váz pedig a másik részét. melynek fő hatóanyaga. a foltos bürök (Conium maculatum.Forrás: http://www. Légzésközpont-izgató. A piperin a piperinsav és a piperidin amidja. Fenilalanin és tirozin eredetű alkaloidok Izokinolin-alkaloidok képezik e vegyülettípus leggazdagabb csoportját. hogy fenilalaninból. indolvázat is tartalmazó alkaloidok. A nálunk is termeszthető Punica granatum (Punicaceae) gyökérkérgéből izolálták a bélféregirtó pelletierint. gyógyszerként alkalmazva életmentő vegyület. A Ricinus communis (Euphorbiaceae) alkaloidja is nikotinsav-vázas méreg (cianogén piridon-származék).. A Piperaceae családra (pl. Lupinus spp. Főleg a Fabaceae család néhány fajára jellemzők. Alkilés bisz-indolizidinek fordulnak elő a Dendrobium (Orchidaceae) nemzetségben. erősen bázikus alkaloid. Piperidin-alkaloidok Két molekula fenilalaninból és egy molekula lizinből képződik a lobelin. a Lobelia inflatanak (Lobeliaceae) a hatóanyaga.doksi. melynek neve ricinin (nem ricin!). A Lycopodiaceae családba tartozó Lycopodium (Huperzia) serratum (Kína) kinolizidin-alkaloidja. Piper nigrum) jellemző. Indolizidin-alkaloidok Lizinből létrejövő. Fenetilaminok .

A Chondrodendron tomentosum tartalmazza a leghatásosabb kurare méreganyagot. Albertisia. fő hatóanyaga a protopin és a fumaricin. Több fontos gyógynövény tartozik ebbe a csoportba. A “megkettőződött”. Legismertebb közülük a nálunk védett Ephedra distachya és más Ephedra-fajok (Ephedraceae) fő protoalkaloidja. Fő hatóanyagai a citotoxikus szangvinarin és kelidonin. de főleg a gyökere alkaloidokat tartalmaz. Monimiaceae. Újabb kapcsolódási variációt jelent. Enyhe altató. Uvaria). az indiánok által használt nyílméreg. Papaveraceae). Ezek a protoberberinek. 500 alkaloid tartozik ehhez a csoporthoz. Kb. nyugtató és görcsoldó gyógyszereket készítenek belőle ipari úton. Benzil-tetrahidro-izokinolinok Egyszerűbb formái tirozin részvételével képződnek. Popovia.Forrás: http://www. Papaveraceae) egyik legfontosabb hatóanyaga. a tubokurarint. Menispermaceae. vagyis bisz-benzil-tetrahidro-izokinolinok gyakoribbak az edényes növényekben. kb. Hatóanyagai neuromuszkuláris blokkolók. (Újabban “mintájára” szintetizálták az amphetamin-tartalmú és egyre több problémát okozó kábítószereket. különleges alkaloidokat is tartalmaz. Monimiaceae. Berberidaceae (Berberis. Az egész növény. Menispermaceae. de tartalmaz még berberint és sztilopint is. akkor keletkeznek az aporfinoidok. Legismertebb az Echinocactus = Lophophora williamsii (Cactaceae). Például a Hydrastis canadensis (Ranunculaceae) berberin hatóanyaga baktericid. tulajdonképpen protoalkaloidok. A nálunk is gyakori füstike (Fumaria officinalis. az aztékok hallucinogén kaktusza (“peyotl”). vagyis itt már gyűrűzáródás is bekövetkezik. 10 családban fordulnak elő. Papaveraceae. A pipacsra (Papaver rhoeas. Chondrodendron. . Legismertebb a simaizomgörcsoldó papaverin. Ranunculaceae. Annonaceae. Lauraceae.hu A legkezdetlegesebb szerkezetűek. Pseudoxandra. Curarea. Az előbbieken kívül más. Fumariaceae). Papaveraceae) csak kis mennyiségű alkaloid (roeadin) jellemző. számuk 400 körül van. Néhány fontosabb család: Annonaceae. Ide tartozik még a kerti dísznövényként is ismert Eschscholtzia californica (Papaveraceae). Magnoliaceae. Lauraceae. fő tetrahidro-izokinolin alkaloidpárja pedig az anhalonidin és az anhalamin. A következő családokra jellemzők: Berberidaceae.doksi. Ugyancsak gyakori gyógynövény a vérehulló fecskefű (Chelidonium majus. Hernandiaceae. Legismertebb képviselőjük a kurare. Fő fenetilamin protoalkaloidja a meszkalin (ugyancsak kábítószer). Cocculus. Stephania. amelyből epebetegségek elleni gyógyszer készül. ha a bioszintézis útján a tetrahidroizokinolin nitrogén-tartalmú gyűrűrészéhez kapcsolódik a fenilcsoport. A feniletilamin vagy a tiramin nem alakul át izokinolin heterociklussá. Ranunculaceae (Thalictrum). az efedrin. Főleg a következő családokra (ezeken belül nemzetségekre) jellemzők: Menispermaceae (Abuta.) Tetrahidro-izokinolinok Az ide tartozó növények fenetilaminok mellett tetrahidro-izokinolinokat is tartalmaznak. hidrasztin hatóanyagát viszont a szemészetben és az érgyógyászatban használják fel. fungicid és protozoatoxikus. Ha a fenilcsoport másként (közvetlenül) kapcsolódik a tetrahidro-izokinolin alapváz aromás gyűrűrészéhez. melyek végül izombénulást okoznak. Annonaceae (Phaeanthus. Mahonia). Ranunculaceae. Tiliacora). a mák (Papaver somniferum.

Érdemes azt is megemlíteni. a pszilocibin és a pszilocin is ide tartoznak. Világszabadalma ma is elismert. az így előállított tetraploid vöröshere levelei sokkal nagyobbak. Pogonopus) jellemző. dr. Cephaëlis. Fenetil-izokinolinok Fenilalaninból és tirozinból képződik a Colchicum-fajokra (Liliaceae) jellemző autumnalin. nem egy közülük gyógyszeralapanyag. hogy az Agaricaceae családba tartozó hallucinogén gombák (pl. az emetin és a cefaelin. Stropharia) méreganyagai. adrenalin. Tiszavasváron ma is eszerint állítják elő a morfint. majd ebből a kolchicin. de sok hallucinogén vegyület is ide tartozik. Hatásuk miatt (dizentériát okozó amőbát pusztít. Így képződik az ipekakuana két fő alkaloidja. a morfináncsoport. Még egy nagyon fontos származéktípus jellemző rá. Virola calophylloides). ß-karbolinok (hallucinogén indol-alkaloidok) A hallucinogén növények (és gombák!) legnagyobb része indol-alkilamin származék: triptaminok. A morfin mákszalmából való ipari előállítását Kabay János gyógyszerész (18961936) dolgozta ki az 1930-as évek elején. Ezeket a gombákat a közép-amerikai aztékok sámánjai fogyasztották kultikus szertartások alkalmával. emellett kisebb adagban köptető. felesége. A növényfajok közül a következő két családra jellemző triptamin-származékok előfordulása: Myristicaceae (dél-amerikai Virola-nemzetség. A Zygophyllaceae családba tartozó. DélAmerika Amazonas menti indiánjai a Banisteriopsis-fajok (Malpighiaceae) levelét és kérgét használták vallási szokásaik alkalmával.Forrás: http://www. mely erős méreg. Kolchicinnel tetraploid növényeket lehet indukálni. Psilocybe aztecorum. Mimosaceae (dél-amerikai Anadenanthera peregrina. harminok. Triptaminok. Indol-típusú szerkezetük sokféle állatélettani hatással járhat együtt.hu A Papaveraceae család tehát különösen bővelkedik különleges izokinolinalkaloidokban. A neurotranszmitterek (szerotonin. Bioszintézisükben szeko-iridoid is részt vesz. ezért monoterpenoid jellegűek. noradrenalin) szerkezeti hasonlósága rávilágít az élettani hatásmechanizmusok összefüggéseire. harmolok. A morfinánok bioszintézise a benzil-tetrahidro-izokinolin-vázas retikulinból indul ki. Triptofán eredetű alkaloidok Igen nagy csoportot alkotnak. virocid. tetrahidro-harminok. de antimitotikus hatása (metafázisban gátolja a mitózist) miatt egyes származékait citosztatikumként használják. Panaeolus. Afrikától É-Indiáig és Mandzsúriáig .és ergolin-alkaloidok. Monoterpenoid izokinolinok Előfordulásuk főként a Rubiaceae család néhány nemzetségére (pl. nagyobb dózisban hánytató) gyógyászati szempontból értékesek. Conocybe. végül morfin keletkezik. vagyis a növénynemesítők sikeresen alkalmazzák a nemesítésben (pl. karbolin.doksi. miközben tebain és kodein jön létre. Kelp Ilona vegyészmérnök aktív közreműködésével. colubrina magvaiban). pl. Ezek a hallucinogén alkaloidok ßkarbolin-származékok: harmanok. harmalinok. terméshozama is kiemelkedő). A.

melynek fő alkaloidjai az idegrendszerre erősen mérgező sztrichinin és brucin. A lizergsavamid mesterséges etilezésével nyert lizergsav-dietil-amid (= LSD) azonban a legveszélyesebb kábítószerek egyike! Monoterpenoid indol-alkaloidok Triptamin és monoterpenoid (főként iridoid) kondenzációjából keletkeznek. Életmentő. lizergol. A Camptotheca acuminata kamptotecin alkaloidja toxikus. Lőrincz Csaba) érdeme. Alkaloidjai gyakran gyógyszeripari feldolgozásra kerülnek. Ugyanerre alkalmazták még a nálunk dísznövényként meghonosodott Ipomoea tricolor (kékvirágú hajnalka) megőrölt magvait is. belőlük több mint 200 alkaloidot izoláltak. az anyarozzsal (Claviceps purpurea). A kinin ma is a leghatásosabb maláriaellenes szer. de citosztatikus. Rubiaceae. Kevésbé mérgező származékait tumorgátló hatásuk miatt – bizonyos esetekben – eredményesen alkalmazzák a klinikumban. (Fajnevéről kapták nevüket a harmanok és az ehhez hasonló nevű alkaloidok). hogy a Convolvulaceae család említett taxonjai “biokémiai rokonságban” vannak az ergolin alkaloidokat tartalmazó gombával (Ascomycetes). Antranilsav eredetű alkaloidok . A szintén ide sorolható kis télizöld meténg (Vinca minor) fő alkalodja a vinkamin és a vinpocetin. Kinolin alkaloidokat tartalmaz még a Cornales rend Nyssaceae családjába tartozó Camptotheca nemzetség. Ezekre a triptaminból származtatható. a szülészetben vérzéscsillapítóként alkalmazott orvosságok készülnek belőle. A vinkamin ipari extrakciójának kidolgozása magyar kutatók (Szász Kálmán. a kinidin viszont fontos szívgyógyszert szolgáltat. nálunk is ismert dísznövény. Érdekes. A Rubiaceae családba tartozó Pausinystalia yohimbe alkaloidjai a szimpatolitikus hatású yohimbin és korinantin. A Rivea corymbosa mexikói fajban is megtalálhatók.hu terjedő Paganum harmala levelei központi idegrendszert stimuláló ß-karbolinokat tartalmaznak.doksi. agyi vérkeringést javító hatású gyógyszer kifejlesztését. elsősorban a Gentianales rend következő családjaira jellemző előfordulásuk: Apocynaceae. melynek egyes lizergsav-származékait gyógyszeripari úton dolgozzák fel. klavinok stb. Kinolin alkaloidok Az előbb tárgyalt alkaloidtípus prekurzorának gyűrűfelbomlása és másképpen történő újrakapcsolódása révén keletkeznek a Rubiaceae családba tartozó Cinchonafajok fő hatóanyagai. bonyolultabb szerkezetű alkaloidok jellemzők: ergin. Ilyen például a rózsameténg (Catharanthus roseus). Az Apocynaceae család sok faja fontos gyógynövény. A vinpocetin felfedezése pedig lehetővé tette a magyar Cavinton nevű. Loganiaceae. cinkonin és cinkonidin. Ebben az alkaloidcsoportban a legjelentősebbek a Convolvulaceae családba tartozó taxonok. Ezt a növényt is használták az aztékok kultikus ceremóniák alkalmával hallucinogén hatása miatt. kinidin. A Loganiaceae családba tartozó Strychnos-fajok igen jelentősek. Citosztatikumként a klinikumban ma is használatosak. Változatos szerkezetűek. A legismertebb faj a Strychnos nux-vomica.Forrás: http://www. a kinin. Dimer terpenoid indol-alkaloidjai a vinblasztin és a vinkrisztin.

Forrás: http://www.doksi.hu

Kisebb jelentőségűek, mindegyik az antranilsav ciklusos származéka. A kinazolin-alkaloidok több családban fordulnak elő: Rutaceae, Acanthaceae, Zygophyllaceae, Scrophulariaceae, Fabaceae, Araliaceae stb. Antimaláriás lázcsillapítót szolgáltat a Dichroa febrifuga (Saxifragaceae) febrifugin alkaloidja.

Hisztidin eredetű alkaloidok Hisztidinből keletkeznek az imidazol-alkaloidok. Viszonylag ritkák, például a Rutaceae családba tartozó dél-amerikai Pilocarpus-fajokban található a gyógyászati jelentőségű, szemészetben alkalmazott, paraszimpatomimetikus hatású pilokarpin.

Terpenoid alkaloidok A terpenoidoknál már említésre kerültek. Szeszkviterpénoid alkaloidokat tartalmaz a Nymphaeaceae családba tartozó Nuphar luteum és a Nymphaea alba gyökértörzse. Néhányuk gátolja mikrogombák szaporodását. Diterpenoid és triterpenoid alkaloidok találhatók a Ranunculaceae, Rosaceae, Garryaceae és Escalloniaceae családokban. Ide tartoznak az Aconitum napellus (Ranunculaceae) igen toxikus akonitin és akonin alkaloidjai. Triterpenoid alkaloidok jellemzik az Euphorbiaceae és Daphniphyllaceae család néhány taxonját. A terpenoidoknál már szó volt a szteroid alkaloidokról, amelyeknek legismertebb képviselői a Solanum-fajokban előforduló szolaszodin és szolanidin.

Purin- és pirimidin-származékok Ismeretes, hogy a purin- és pirimidinbázisok aminosavakból keletkeznek. Akárcsak a nukleotidok, ugyanúgy az ide tartozó, alkaloidszerű, élettanilag aktív vegyületek (vagyis valójában nem alkaloidok) nem túl gyakoriak az edényes flórában. Oxidált és metilezett purinok, vagyis xantinok a koffein, a teofillin és a teobromin. Fontos gazdasági, ill. gyógynövények tartoznak ide. A Camellia sinensis (= Thea sinensis, Theaceae) fő hatóanyaga a teofillin és a koffein. A Coffea-fajok (Coffea arabica, C. liberica, C. canephora, Rubiaceae) koffeint, a Theobroma cacao (Sterculiaceae) leginkább teobromint, kisebb mennyiségben koffeint, a Cola-fajok (Cola nitida, C. acuminata, C. verticillata, Sterculiaceae) koffeint, az Ilex paraguariensis (maté tea, Aquifoliaceae) koffeint és teobromint, továbbá a Paullinia cupana var. sorbilis (guarana, Sapindaceae) pedig koffeint tartalmaz. A pirimidin-származékok még ritkábbak. Antinutritív sajátságú a lóbab (Vicia faba, Fabaceae) magjában található vicin és konvicin (táplálékként fogyasztva túlérzékeny embereknél akut hemolízist, favizmust okozhatnak). Különleges pirimidinaminosav a Lathyrus-fajokban (Fabaceae) előforduló latirin.

Cianogén glikozidok Bonyolult folyamat révén, sok enzim közreműködésével aminosavakból képződnek. Fontosabbak: linamarin, lotausztralin, prunazin, amigdalin, vicianin,

Forrás: http://www.doksi.hu

dhurrin. A glikozidok enzimes úton cukrokra, aglükonra és toxikus hidrogéncianidra bomlanak. Különösen rovarokat és csigákat tartanak távol a növénytől. Közel 1000 fajból mutattak ki cianogén glikozidokat. Legtöbb a következő családokban fordul elő: Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Araceae. Ismertebb nemzetségek: Taxus, Juniperus, Prunus (pl. keserűmandula), Cydonia, Malus, Sorbus, Eucalyptus, Hevea, Manihot, Sorghum, Linum, Linaria, Lotus, Phaseolus, Trifolium (főleg Trifolium repens egyes ökotípusai).

Glikozinolátok (izotiocianátok) Aminosav-származékok, mert – akárcsak a cianogének – aminosavakból képződnek kénatom beépülésével (cisztein közvetítésével). A glikozid formában előforduló vegyületek tioglikozidáz hatására izotiocianátot (“mustárolaj”) szolgáltatnak. Az izotiocianátok illó, jellegzetes szagú és csípős ízű vegyületek (mustár, torma).

g) Fenoloidok
Ökológiai és növénykórtani szempontból a fenoloidoknak igen nagy jelentőségük van. Biogenezisük túlnyomórészt aromás aminosavakból (fenilalanin, tirozin) indul ki. Először az aminocsoport eltávolítását katalizáló enzimek (ammónialiázok) aktivizálódnak. Hatásukat a fény sokszorosára fokozza. Így keletkeznek az első fenilpropánsavak, a fahéjsav-származékok (cinnamoidok): fahéjsav, p-kumársav, kávésav, ferulasav, klorogénsav. Általában az alkillánc telítetlensége, a gyakran számos fenolos hidroxi-csoport jelenléte óriási változatosságot tesz lehetővé. A fenoloidok polimerizálódhatnak, metileződhetnek, ezen felül sokféle glikozidjuk létezhet. Így jönnek létre a fehérjekicsapó sajátságú polifenolok, cserzőanyagok. Növénykórtani és allelopátiás szerepük jelentős. Sok gyógynövény hatóanyagai is fenoloidok közül kerülnek ki. A növényélettani szempontból annyira fontos kinonok, naftokinonok, plasztokinonok és ubikinonok kétféle úton is keletkezhetnek, egyrészt a fenilpropanoidokból láncrövidüléssel, másrészt tri- vagy poliketid (poli-acetil-lánc) ciklizáció révén (utóbbi a valószínűbb).

Fenolok, fenolsavak, fenilpropanoid származékok Alkilfenolok poliketid-anyagcsereúton (l. terpenoidok!) is keletkezhetnek, pl. a Thymus-fajokra jellemző fenol-monoterpének (timol, karvakrol stb.). Leggyakoribb egyszerű fenol a hidrokinon. Glikozidjai (pl. arbutin) és metiléterei az Ericaceae és Rosaceae családok néhány fajára jellemzők, pl.: Arctostaphylos uva-ursi, Erica cinerea, Calluna vulgaris (Ericaceae). A benzoesav eredetű fenolsavak (pl. protokatechusav, vanillinsav, galluszsav, sziringinsav) gyakrabban fordulnak elő. Különösen említésre méltó a szalicil-alkohol glikozidja, a szalicin. Főként Salix-fajok (Salicaceae) kérgében és Filipendula-fajokban

Forrás: http://www.doksi.hu

található nagyobb mennyiségben. A szalicin felfedezése vezetett a szalicilsav előállításához és a népszerű aszpirin sokféle terápiás alkalmazásához. Néhány fenolpropanoid karbonsavszármazék előfordulása általánosabb (pl. a klorogénsav héjképletekben gyakori, megtalálható a burgonyában, a napraforgókaszatban, az almában), másoké ritkább, pl. a rozmarinsav a Lamiaceae-re, a lithosperminsav a Boraginaceae-re jellemző. Fenilpropanoidok a stilbenoidok is, de ezekben már két benzolgyűrű van. Például a Pinaceae családra általában jellemző a pinoszilvin. Érdekes, hogy a Polygonaceae család néhány Rheum-fajában a hasonló szerkezetű raponticin található. Ezekhez hasonló bibenzolok és fenantrénné ciklizálódott származékaik edényes növényekben viszonylag ritkábbak. Egyes családokban azonban előfordulnak, pl.: Orchidaceae, Dioscoreaceae, Combretaceae.

Kumarinok Közel 1000 kumarint ismerünk. Az egyszerűbb szerkezetűek a Fabaceae és Asteraceae családokban gyakoriak, a bonyolultabbak pedig főleg az Apiaceae és a Rutaceae család fajaira jellemzők. Fahéjsavból képződnek sajátos ciklizációval. A növényekben leggyakrabban glikozidos formában vannak, pl. az eszkuletin glikozidja az eszkulin (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae). Néhány ismertebb kumarin még az eszkuletinen kívül az umbelliferon, a herniarin, a szkopoletin és a fraxetin. Egyszerű kumarinok találhatók még a következő ismert fajokban: orvosi és fehér somkóró (Melilotus officinalis, M. albus, Fabaceae), melyek a kumarinon kívül antikoaguláns dikumarolt is tartalmazhatnak, továbbá szagos müge (Galium odoratum, Rubiaceae), illatos borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum, Poaceae). A furanokumarinok olyan kumarinszármazékok, amelyek benzolgyűrűjéhez furángyűrű csatlakozik, ilyenek például: angelicin, imperatorin, pszoralen, bergapten, xantotoxin, khellin. Furokumarinok jellemzik az Apiaceae család sok faját (pl. orvosi angyalgyökér - Angelica archangelica, koriander – Coriandrum sativum, Ammi visnaga, Ammi majus, pasztinák – Pastinaca sativa, medvetalp – Heracleum sphondilium), valamint a Rutaceae családban a Ruta graveolens és a Citrus-fajok. Többségük fényérzékenyítő, azaz fototoxikus. A növényben felelősek az ellenállóképességért.

Lignánok, ligninek A lignánok fenilpropán-egységek kondenzációja révén jönnek létre. Fontosabb biológiailag aktív anyagok a Podophyllum peltatum (Berberidaceae) podofillotoxinja és α-peltatinja, mindkettő antitumor hatású. Különösen fontosak – gyakorlati felhasználásuk miatt – a flavanolignánok. A Silybum marianum (Asteraceae) fő hatóanyagai: szilibin, szilikrisztin és szilidianin. Gátolják a lipid-peroxidációt, ezáltal membránstabilizáló hatásúak. Emiatt fontos májvédő gyógyszerek készülnek belőle, például gyilkos galóca mérgezés esetén ezeket alkalmazhatják. A ligninek az edényes növényekre különösen jellemzők, de teljesen általános anyagok, amelyek a sejtfalvastagodás folyamán egyre inkább gyarapodnak. Sajátos szerkezetformáló tulajdonságaik azonban nagyrészt attól függenek, hogy milyen aromás alkoholból keletkeznek és milyen kapcsolódási variációban alkotnak

Forrás: http://www.doksi.hu

makromolekulákat. Általában háromféle aromás fenilpropanol vesz részt képződésükben, a koniferil-alkohol (fenyőfélékben), a szinapil-alkohol és a p-kumarilalkohol (két-és egyszikűekben). Meg kell jegyezni, hogy a lignin gyakran pkumársavval vagy más savas természetű szerves molekulákkal (pl. p-hidroxi-benzoesav, ferulasav, sziringinsav, vanillinsav, glukuronsav) észtereket képez. Ezek aránya egyes ligninekben 5-10 %-ot is elérhet.

Flavonoidok Flavonok, flavanok Többféle fontos szerepükről a bevezetőben már említést tettem. Igen elterjedt vegyületek, több mint 3000 flavonoidot ismerünk, beleszámítva a glikozidokat is. Az eddigi kutatások szerint bioszintézisére kettős út jellemző, az egyik benzolgyűrű (“B”: fenil) a fenilpropanoid típusú p-kumársavból képződik, a másik (“A”-gyűrű) viszont 3 malonil-CoA ciklussá kapcsolódása révén jön létre (ciklikus triketid = végeredményként 3 acetilcsoport gyűrűvé alakul 3 szén-dioxid szabaddá válása közben). Átmeneti termékként keletkezik a tetrahidro-kalkon, mely igen ritkán fordul elő önmagában, stabil formában. Ebből alakul ki a végleges flavonoidváz kalkonszintáz segítségével. Nagyon változatos szerkezetűek. A glikozidkötések kétféleképpen alakulhatnak ki: oxigénatomhoz vagy szénatomhoz kapcsolódva. Az aglikon különböző oxidált állapotai szerint különböztetünk meg flavonokat (pl. apigenin, luteolin), flavonolokat (pl. kvercetin, kempferol), flavanonokat (pl. naringenin, eriodiktiol), flavanonolokat (pl. taxifolin), flavan-3-olokat (pl. katechin), flavan-3,4-diolokat (pl. leukocianidin), de a teljesség kedvéért ide sorolhatjuk az antocianidineket (pl. pelargonidin, cianidin) is. Több, gyógyászati szempontból fontos flavonoidforrás ismeretes. Például rutint (= rutozid vagy “P-vitamin”) szolgáltat a Sophora japonica (Fabaceae) bimbós virágja (15-20% rutint), ipari módszerrel rutint vonnak ki a Fagopyrum esculentum és a Fagopyrum tataricum (Polygonaceae) virágzó hajtásából. A Ginkgo biloba (Ginkgoaceae) trombocita-aggregációt gátló diterpénjei (ginkgolidok) mellett élettanilag aktív biflavonoidokat és proantocianidineket tartalmaz.

Izoflavonoidok, neoflavonoidok A flavonoidoktól az izoflavonoidok abban térnek el, hogy a fenilcsoport a benzpiran (= kromon) váz 3. és nem a 2. szénatomjához kapcsolódik. Főleg a Fabaceae családra jellemző vegyületek, például a szójában különösen sok genisztein és daidzein található. Mintegy 700 izoflavonoidot és izoflavonoid-glikozidot ismerünk. Nagy részüknek – nagyobb mennyiségben és rendszeresen takarmányozva - ösztrogén hatásuk lehet. Az ösztrus-zavar például szarvasmarhák meddőségét idézheti elő. Az izoflavonoidok és a pterokarpanok (ciklizálódott származékaik) baktériumvagy gombafertőzés, esetleg abiogén stresszorok hatására felszaporodhat. Az ilyen anyagokat a növénykórtanban fitoalexineknek nevezzük. A szója és a borsó különösen gazdag pterokarpan-jellegű fitoalexinekben. A neoflavonoidok még ritkább vegyületek, ezeknél a 4. szénatom a fenilcsoport kapcsolódási helye. Jelenlétük Fabaceae, Clusiaceae és néhány Rubiaceae taxonra jellemző.

cianidin. Festéket szolgáltatnak például a Malvaceae családba tartozó Althaea rosea var. peonidin.hu Antocianinok A vízoldékony antocianinok – mint glikozidok – fontos pigmentek. Tanninok A tanninok olyan növényi polifenolok.vagy lepellevelekben bőven megtalálhatók. malvidin. A dimer galluszsavból álló ellagitanninok főleg a Rosaceae (pl. Rosa). tetramer vagy polimer proantocianidinek. A hidrolizálható gallotanninok általában a galluszsav (vagy digalluszsav) és a glükóz észterei. V. Onagraceae. az edényes növényeken kívül jelen vannak a gombákban és a zuzmókban is. Vízben jól oldódnak. naftokinonok. A következő családokra különösen jellemzők: Ericaceae. Agrimonia. A szőlőbogyóban található pigmentek különösen a vörösbort szolgáltató fajtákra jellemzők. A fák kérgei is gazdagok különféle hidrolizálható tanninokban (pl. de gyakoribbak az edényes növényekben a trimer. Fagus sylvatica.. Kinonok Minden valószínűség szerint tri. hogy a növények betegségellenálló-képességének mértékét megszabja a tanninok minősége és mennyisége. a hibiszkusztea alapanyaga. Kinonokká oxidálódva különösen jól kötődnek fehérjékhez. delfinidin. észterképződés. Quercus spp. ugyancsak nagy molekulájú és sok hidroxi-csoporttal rendelkező vegyületek. Geraniaceae. Primulaceae. nigra és a Malva silvestris subsp.). Az egyszerű benzokinonok viszonylag ritkábbak. A legfontosabb antocianin-tartalmú gazdasági növényünk a Vitis vinifera (Vitaceae).doksi. Az edényes flóra zárvatermőire általában jellemző.: Myrsinaceae. Anacardiaceae. A legegyszerűbbek a dimer procianidinek. hogy a párta. Combretaceae. szerepükről a bevezetőben már említést tettem. amelyek a fehérjéket kicsapják. . A kondenzált tanninok vagy proantocianidinek flavan-3-ol polimerek. Viszonylag sok fenolos hidroxi-csoportja lehetővé teszi sokféle kapcsolódásukat (kondenzáció. Biogenezisük szerint két nagy csoportra oszthatók: hidrolizálható és kondenzált tanninok. Több mint 1200 kinont ismerünk. mauritiana sziromlevelei. glikozidok kialakulása). pl. Corylus avellana stb. Geraniaceae. Az aglikont antocianidinnek nevezzük. Lythraceae családokban fordulnak elő.és poliketid szintézisúton jönnek létre a kinonok. Sok polifenol antibakteriális. Aceraceae. Ezek a képességek teszik lehetővé. Gyógyászati értéke van a Vaccinium myrtillus. Antocianinokban gazdag a Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) piros csészelevele. antimikotikus vagy antivirális. és könnyen közlekednek az edényes növények szállítóelemeiben. petunidin. ami együttjár funkcionális hatásuk változatosságával. Néhány fontosabb antocianidin: pelargonidin.Forrás: http://www. corymbosum (Ericaceae) és a Ribes nigrum (Grossulariaceae) antocianinban gazdag gyümölcseinek. antrakinonok és a naftodiantronok. Emiatt bőrcserzők. továbbá a Sambucus nigra (Caprifoliaceae) érett bogyói vagy a Centaurea cyanus (Asteraceae) virágai. Potentilla.

Liliaceae. Terpenofenol-származékok jellemzik a szintén Cannabaceae családba tartozó komlót (Humulus lupulus). Plumbaginaceae.doksi. A marihuana 2-6%. hipericint tartalmaz az enyhe antidepresszáns hatású Hypericum perforatum (Hypericaceae). Fabaceae. Egyre zsugorodnak a vizes élőhelyek. Frangula alnus (Rhamnaceae). Terpenofenolok A legfontosabb (ugyancsak összetett bioszintézissel létrejövő) terpenofenolok a kannabinoidok. a hasis 5-20% THC-t tartalmaz. Polygonaceae. A hipericin azonban érzékeny egyéneken allergiás tüneteket válthat ki erős fényen.: Bignoniaceae. Az Aloe-fajok (Liliaceae) és a Rheum-fajok (Polygonaceae) is bővelkednek különböző szerkezetű és hatású antron. gyógynövény-nemesítés Magyarországon régi hagyománya van a gyógynövény-gyűjtésnek. melyet a rostkender csak nyomokban tartalmaz. pl. szemét. Közülük a bioszintézis végén keletkező termék. Sok a környezetvédelmi szempontból veszélyeztetett lelőhely. Gyakran sok évig. más. tiszta ivóvízzel kell megtisztítani. Droseraceae. A legismertebb naftokinon az allelopátiás hatású juglon (Juglans spp. Antrakinon-glikozidok több hashajtó hatású gyógynövény hatóanyagai. Különböző formákban és töménységekben terjesztik. Scrophulariaceae. A gyógynövények ezeket felvehetik és raktározhatják. A szárított komlótoboz vagy a belőle készített gyógyszerek enyhe nyugtatóként használhatók. Az antrakinonok sokkal gyakoribbak. szennyező vagy . ilyenek pl.: Cassia angustifolia. Juglandaceae. A gyantában lévő keserű ízű anyagai a humulon és a lupulon.és antrakinon-glikozidokban. a gombákon és a zuzmókon kívül az edényes flóra következő családjaira jellemzők: Rubiaceae. A talajból kiszedett vagy kitermelt gyökeret és gyökértörzset alaposan. Idegen anyagok. A gyógynövény-biotermékek minőségi követelmény-rendszere még szigorúbb. Általános szabály. Ebenaceae.Forrás: http://www. 4.hu Boraginaceae családokban. hogy csak tiszta. Lythraceae. ugyanis gyakori hallucinogén hatóanyag. században világhírű volt. a tetrahidro-kannabinol (THC) a legfontosabb. Naftodiantron-vázas hatóanyagot. A gyűjtött nyersanyag nem tartalmazhat vagy csak a megengedett mértékben tartalmazhat növényvédőszer-maradványt vagy nehézfémet. kábítószereket állítanak elő belőle. Boraginaceae. senna (Caesalpiniaceae). pormentes helyről szabad gyógynövényeket gyűjteni. C. Az indiai változat gyantája 1 %-nál több THC-t tartalmazhat. és 20. A mikotoxinokat tartalmazó szárítmányok használata tilos. védendő és termesztett gyógynövények. kellően ki nem szárított részek bepenészedhetnek. Proteaceae. a Cannabis sativa (Cannabaceae) hatóanyagai. Vadon termő. de a körülmények rosszabbak. A naftokinonok több családban előfordulnak. mert fotoszenzibilizáló. szegényednek az őshonos növényeket termő területek.). akár évtizedekig megmarad egy-egy régen használatban lévő szintetikus növényvédőszer vagy bomlástermék a talajban. Verbenaceae. Rhamnaceae. A nedves. Az alföldi szikeseken termő magyar orvosi székfű kiváló minősége miatt a 19. de nem általánosak. Kulcskérdés a begyűjtött növényi nyersanyag szakszerű szárítása. Ma is sok gyógynövényt gyűjtenek hazánkban.

Bardanae radix. radix. Tanacetum vulgare herba. Potentilla arenaria herba. Corylus avellana folium. P. Adonis vernalis (VÉDETT. Hazai gyűjtésből exportra is jut. Juniperus communis pseudofructus. chamissonis) flos. inkább importból való) spora. gyűjtésből származó drogok (gyűjtött mennyiség hozzávetőleges sorrendje szerint): Chamomillae anthodium. tomentosa flos.. Fontosabb vadon termő gyógynövényeink (megjelölve a védett fajokat): Achillea collina (vagy A. jelenleg nagy mennyiségben szállítanak külföldi forgalmazóknak például a következő drogokból: Chamomillae (Matricariae) anthodium. Ononis spinosa radix. folium. Betula pendula folium. Hyperici herba. radicibus. Rumex spp. herba. platyphyllos. herba. Tiliae flos. gemma. virga-aurea herba. Lamium album flos. Tussilago farfara folium. Achilleae herba. Artemisia vulgaris herba. Vaccinium myrtillus folium. Cychorium intybus radix. stipes. Viola odorata folium. flos. Calluna vulgaris herba. Glechoma hederacea herba. Crataegus monogyna. Chelidonii herba. hogy a gyűjtő teljesen biztos legyen abban. rhizoma. Védett területen csak a természetvédelmi hatóság írásos. Convallaria majalis folium. Urtica dioica folium. Crataegi summitas et fructus. Juniperi galbulus. Hippophaë rhamnoides fructus (VÉDETT. Magyarországon fontosabb. gyógyszerkönyvi előrások a mérvadók. folium. herba c. Viscum album folium. Galium verum herba. cortex. herba. laevigata summitas. l. Achilleae (Millefolii) herba (et flos). herba. millefolium) herba. Solidago canadensis. fructus. Fumaria officinalis herba. Frangula alnus cortex. Taraxaci herba et radix. S. Verbena officinalis herba. Artemisia absinthium folium. herba. Cynosbati (Rosae) pseudofructus. terebinthina.hu mérgező gyógynövényrészek nem fordulhatnak elő a nyersanyagban vagy a szárítmányban. Plantago lanceolata. más Rosa spp. Viola tricolor herba. Taraxacum officinale radix. pseudofructus. Hedera helix folium. de termeszthető) herba. Capsella bursa-pastoris herba. Pinus sylvestris turio. Tiliae flos. hogy milyen időpontban és állapotban kell a gyűjtést végeznie. Sambuci flos. Cynosbati pseudofructus.Forrás: http://www. flos. T. altissima folium. Galium (Asperula) odoratum herba. Potentilla erecta rhizoma et radix. ez a követelmény szárításra éppen úgy érvényes. radix. radix. Gypsophila paniculata radix. Tudnia kell. Taraxaci radix. A gyűjtést csak állami szervek által felhatalmazott tanfolyamokon képzett és eredményes vizsgát tett szakmunkások végezhetik. Sambuci fructus et flos. fructus. herba. Colchicum autumnale tuber. Acorus calamus (VÉDETT) rhizoma. Dryopteris filix-mas rhizoma. Galega officinalis herba. Rosa canina s. Leonurus cardiaca herba. Symphytum officinale rhizoma et radix. Arctium lappa radix. Urticae folium. Chelidonium majus herba. Thymus serpyllum herba. Agropyron (Elymus) repens rhizoma et radix. Lycopodium clavatum (VÉDETT. fructus. T. Cotinus coggygria folium. Populus nigra gemma. Menyanthes trifoliata (VÉDETT) folium. Sempervivum tectorum herba. herba. flos. folium. Aesculus hippocastanum semen. Equiseti herba. flos. Epilobium parviflorum herba. radix. Hypericum perforatum herba. A legfontosabb.doksi. fructus. rhizoma et radix. Mindezekre szabványok. Filipendula ulmaria herba. Euphrasia rostkoviana herba. Primula veris radix et rhizoma. Agrimonia eupatoria herba. helyre és időre érvényes engedélyével szabad tevékenykedni. flos. Arnica montana (VÉDETT. Equisetum arvense herba. folium. Malva sylvestris flos. Veronica officinalis herba. Digitalis lanata (VÉDETT. Herniaraia glabra herba. . Geum urbanum rhizoma et radix. flos. Visci stipes. C. Centaurium erythraea herba. semen. Sambucus nigra flos. de termeszthető). Solidaginis herba. hogy mit gyűjt. Alchemilla xanthochloa (vulgaris) (VÉDETT) herba. rhizoma. Equiseti herba. fructus. cortex. helyette termeszthető az egyenértékű A. Verbascum phlomoides flos. Tilia cordata. Polygonum aviculare herba. de termeszthető) folium. Urticae folium. gigantea. S. Pulmonaria officinalis folium. Valeriana officinalis rhizoma et radix.

flos. szárítás (természetes vagy mesterséges). Szempontjait és műveletét két példával érzékeltetem. Anethum graveolens fructus. víz-. herba. officinalis var. Ruta graveolens herba. Levisticum officinale radix. exaltata: 2n = 14. B. Salvia sclerea herba (recens). ezek is felhasználhatók a keresztezési kombináció megtervezésekor. Illóolaj-tartalomban ellentétes a tendencia: legmagasabb érték a tetraploid “collina”típusban található. főként a valerensav vonatkozásában. illóolajtartalom) szerint. Malva sylvestris subsp. több fajtát vagy a célnak megfelelő. Digitalis lanata. Angelica archangelica radix. érzékenységét. officinalis ssp. herba. ill. officinalis (tipustaxon): 2n = 14. Ismerni kell a rendelkezésre álló fajtákat. Calendula officinalis flos cum calycibus seu sine calycibus. V. semen. flos (cribratum). Külön megvannak a szabályai a vetőmagtermesztésnek. Vázlatos példák: Valeriana officinalis (macskagyökér) nemesítése: A ploiditásfok (alapkromoszómaszám többszörösei) növekedésével általában erőteljesebb a hatóanyagok felhalmozódása. Linum usitatissimum semen. primér feldolgozás (már akár a termőterületen). Trigonella foenum graecum semen. officinalis var. Brassica alba. betakarítás. Sinapis alba semen. produkció-biológiai szempontok (gyökértömeg. Silybum marianum fructus. hőmérséklet. Valeriana officinalis radix. collina: 2n = 28. Thymus vulgaris herba. ismerve a hatóanyagok változékonyságát. Nemesítés szakaszai: Szelekció: morfológiai. D. Foeniculum vulgare fructus.hu A hazánkban termeszthető. Marrubium vulgare herba. Oenothera erythrosepala semen. Carthamus tinctorius flos. szállítási gondosság. .és fény-) és agrotechnikai igényeit: elővetemény. E. Cucurbita pepo var. Origanum majorana herba. nigra. E. purpurea folium. Coriandrum sativum fructus. nigra flos. Fagopyrum esculentum. ha lehetséges. A gyógynövény-nemesítés nehéz műveletsor. Matricaria recutita anthodium. V. herba. officinalis ssp. mauritiana flos. Carum carvi fructus. Fontosabb termesztett gyógynövényeink: Althaea rosea var. 28. legelőnyösebb hatóanyag-tartalmú fajtát használni. tataricum herba. legfontosabb gyógynövények agrotechnikai tudnivalóit HORNOK (1990) és BERNÁTH (2000) alapos és gondos kézikönyvei tartalmazzák.doksi. Echinacea purpurea. tárolás. A fő cél mindig a termésbiztonság. pallida radix. V. Hyssopus officinalis herba. Lavandula angustifolia flos. magról való vetés vagy palántázás. Salvia officinalis herba. B. Ezért a gyógynövények nemesítése az egész növénynemesítésen belül a legösszetettebb. terméshozam fokozása) és kívánt hatóanyag vagy hatóanyagok legkedvezőbb minőségi összetétele és mennyisége. Pimpinella anisum fructus. Plantago lanceolata folium. Ginkgo biloba folium. Ezekből a mezőgazdasági szakemberek részletesen megtudják. Cnicus benedictus herba.Forrás: http://www. angustifolia. A természetes populációk genetikai változékonyságát ismerni kell: V. Ismernünk kell a termesztendő növény ökológiai (talaj-. képződésüknek ökológiai függőségét. hogy a jó és viszonylag állandó minőségű terméket (drogalapanyagot) gondos szabályok betartása nélkül nem lehet biztosítani akár a közvetlen felhasználás. styriaca semen. növényápolás. tápanyagellátás. Vannak oktoploid (2n = 56) populációk is. a területre vonatkoztatott hatóanyag-mennyiség növelése (biomassza. Mentha piperita folium. Mindezt egyidejűleg elérni igen bonyolult és nehéz feladat. Borago officinalis semen. Melissa officinalis herba. Ocimum basilicum herba. Papaver somniferum caput. juncea semen. Dracocephalum moldavica herba. latifolia (Lengyelország): 2n = 14. akár az ipari feldolgozás szempontjait is vesszük figyelembe. Anthemis nobilis flos. Chrysanthemum cinerariifolium flos. F. Artemisia dracunculus herba. Humulus lupulus strobulus. Satureja hortensis herba. folium.

alkaloid-mennyiség csökkentése (étkezési mák).hu Populációanalízis: vegetatív szaporítással (hátrányt jelent). rezisztencia tulajdonságok). akkor sokkal nagyobb mennyiségben keletkezik a transzgénikus Daturában szkopolamin. Kombinációs nemesítés: kasztrálás. maghozam vagy morfintartalom. Ennek kifejtése azonban nem tartozik jelen könyv tárgyköréhez. Papaver somniferum (mák) nemesítése: Nemesítési cél fő szempontjai: termés (mag) mennyiség növelése. betegségellenállóság.doksi. ill. mutációs nemesítés. amelyekből tisztított proteint izolálnak (pl. Módszerek. ipari keményítőt. nem annyira szelektív kivonással előállított készítményként kerül forgalmazásra egy transzgénikus gyógynövényfajta (pl. állami fajtaminősítés (szaporítóanyag forgalmazásának előfeltétele). keresztezés stb. hogy a genetikailag módosított (manipulált) gyógynövények nem minősülhetnek GMO-termékeknek akkor. eredmények: Szelekciós nemesítés: szelekciós nyomás (pl. Ha sikerül biotechnológiai módszerrel olyan magas morfin-tartalmú és kórokozóknak ellenálló transzgénikus fajtát előállítani. akkor minden szempontból meg kell győződni az ártalmatlanságról (génmanipuláció nem várt hatásainak sejtbiológiai és állatélettani bizonyítása). hogy a világ legnagyobb GM-növény előállítói olyan ipari növények (pl. gyapot) rovarrezisztenciáját vagy gyomirtószer-rezisztenciáját tudták kialakítani. magas illóolajhozam. fajtafenntartás. ami kizárólag gyógyszeripari feldolgozásra kerül. vagyis kizárólag meghatározott szerkezetű. gyógyszeripari cél). tiszta vegyületek izolálása. Produkcióstabilizálás fő szempontjai: ökostabilitás. Poliploidia. teaként vagy más. Komoly kérdés. Fajtakísérletek. Ha transzgénikus úton sikerül a hioszciamin-epoxidáz szintéziséért felelős gén expresszálódását jelentősen megnövelni. hogy a hatalmas területen termesztett transzgénikus ipari növények milyen helyrehozhatatlan károkat idézhetnek elő a genetikai sokféleség megőrzése terén. Ilyenkor fel sem merülhet az a kétely. kevés mag (vetőmag-előállításra). akárcsak bármilyen GMO-élelmiszer esetében (pl. szója. hibridtörzsek és hibridfajták előállítása (tulajdonságok fixálása. spontán mutációk (pl. több morfin. izocukrot. hímsteril-vonalak előállítása. tájfajták egyedszelekciójával nagy hozamú fajták állíthatók elő. ópium-. transzgénikus paradicsom. Hatóanyag növelése: produkció-biológiai és ökostabilitási előnyök mellett a fő hatóanyag (ciklopentán-szeszkviterpén típusú valepotriát) mennyiségi növelése (módszerek: beltenyésztés. orientale reciprok keresztezése. Külön említésre méltó. géntranszformáció: több tok. tok-. előnyt jelent az öntermékenyülés. továbbá betegség elleni rezisztenciára). keresztezés. szőlő. akkor nincs ok tiltakozni.). hogy valamilyen “melléktermék” nem kívánt hatást gyakorol a fogyasztó szervezetre. fajtaelismerés. búza stb. fényszegény körülmények között eredményesebben lehet szelektálni magasabb narkotin. gyapot). melynek kinyerése – más értékes farmakológiai tulajdonsága miatt – ipari szempontból gazdaságos.). ezzel is biztosítva monopolhelyzetét az egész világon. Az említett GM-növények előállításában az USA jár élen. szója). transzgénikus fajták nemesítése. alkaloidszegény típus) felhasználása. morfin vagy más hatóanyag növelése (“ópiummák”. alkoholt és olajat állítanak elő (pl.Forrás: http://www. Fajtakísérletben összehasonlítás. . szomatikus embriogenezis alkalmazása. A közvetlenül. előállítása a cél. alma. menta vagy édeskömény) terméke. heterózis. ha a gyógyszeripar dolgozza fel.vagy kodein-tartalomra. kukorica) vagy vattát gyártanak (pl. eredményes lehet a Papaver somniferum és a P. Nem véletlen. kukorica. fajtaoltalom (vagy szabadalmaztatás). pl. hűvös.

akkor pormentes. Mégis. ritkán (kb. nem mérgező.aprítás (pl. Erős hatású teadrog (pl. 6. Előkészítő műveletek szárítás előtt: . ill. betonpadozatú helyiségbe kerüljön. 5. Ugyanez vonatkozik a szálas és filteres gyógyteakeverékekre is. Vanilla (külföldi nyersanyagokat a helyszínen) . ép. Chelidonii herba) alkalmazásához orvosi javallat szükséges. A gyógynövényteákat általában ömlesztve vagy adagolt formában. Ezek a teadrogok önmagukban (“monotea”) vagy teakeverékek (gyógyszerészi szaknyelven “species”) formájában használhatók. pl. 8 óránként) átforgatják (különösen érzékeny pl. orvosi angyalgyökér. macskagyökér. egészséges. A betakarítás optimális időpontjának megválasztása (“technológiai érettség”). Camelia. kamilla. Alapanyag minősítési szempontjai átvétel előtt: faj azonos. A legtöbb drogból veszély nélkül készíthető tea. targonca szükséges).erjesztés. herba. Teadrogok primer feldolgozása.-4. tiszta felületre kerül és lefedik. vastagabb gyökereket) .Forrás: http://www. folyamatos gyógyteázás is okozhat nem kívánt hatásokat (pl. virágok). 2. pl. pl. szag. hámozással. de gyakran hirtelen fellépő betegségek gyógyítására is felhasználják. levél morzsolása (majoránna) .1. vagyis primer feldolgozása. forrázással vagy áztatással frissen fogyasztható vizes oldatok készíthetők. útifű. A VIII. A gyógynövényteáknak meg kell felelniük a Gyógyszerkönyv vonatkozó.hu 5. adagolásuk meghatározott. levél. kötetében a “Gyógynövényteák – Plantae ad ptisanam” definíciója a következő (01/2002:1435): “A gyógynövényteák kizárólag egy vagy több növényi drogból álló gyógyszerkészítmények. kivonatok készítése A hivatalosan elismert gyógynövény-drogok egy része alkalmas tea (vizes kivonat) készítésére. Magyar Gyógyszerkönyv I.” Akármelyik teadrogról vagy teadrog-keverékről is legyen szó. gyökér stb. mosással.4. ha száraz. fehér szappangyökér) . amelyekből főzéssel. Az alapanyag kíméletes és gyors (3-5 óra) beszállítása a szárító helyiségbe. A gyógynövényteák mikrobiológiai tisztaságára vonatkozó ajánlások (5. ugyanígy elkülönítve: virág. Sokszor betegségek megelőzésére. a citromfű. pl. 3. erős illatú nyersanyagokat.fosztás. a biztos diagnózis érdekében bármilyen betegség esetén meg kell kérdezni az orvos vagy a gyógyszerész véleményét.tisztítás (kézzel. Mikrobiológiai tisztasági osztály) figyelembe veszik az előírt elkészítési módot (forró víz vagy nem forró víz használata). krónikus betegségek kezelésében. mert enyhe hatásuk ezt lehetővé teszi. A primer feldolgozás általános szempontjai: 1. (A szállításhoz raklapok. ami már az alapanyag betakarításával elkezdődik. egyedi cikkelyeinek vagy ezek hiányában a Növényi drogok (1433) általános cikkely követelményeinek. gyűjtés módjának megválasztása: értékes.doksi. akkor a szállító eszközről fedett. ahol kb. kétszeres tömegének megfelelő felületre helyezik. tasakokban forgalmazzák. idegen anyagoktól mentes. Az ártalmatlannak tűnő. Betakarítás. ha nyers. Feldolgozás előtti tárolás: elkülönítve a mérgező. alapvetően fontos az azonosított és ellenőrzött alapanyag megfelelő minőségű tisztítása és aprítása. drogot szolgáltató része legyen a növénynek. a cserzőanyag-tartalom megterhelheti a májat). jellemző szín. 4. rostával.

szitafinomságra porított anyag ipari feldolgozásra alkalmas (pl.doksi. fás részek. herbák . kockavágás hasító késsel és szabályozható keresztkéssel . tobozbogyó).mag: 1.VI. Drogtisztítás és drogaprítás (tehát a szárított nyersanyagok további feldolgozása) Lehetőségek.termés (és álbogyó. gyakoribb eszközök.természetes . forgóhenger üregekkel ellátva. szita (majoránna. kömény. ventillátorral): nagyon érzékeny alapanyagoknál b) meleg levegős (leggyakoribb). bazsalikom) . édeskömény) 8. Kivonatok készítése .és virágrész lemorzsolása.aprítás nélkül: kisebb virágzatok.őrlőgépek: kalapácsos.a szárító levegő nedvességtartalma (ellenárammal egyenletes a száradás) . Lavandulae flos) .virág: 6-7 kg .3 mm): virágok .és porelválasztás (kamilla szártalanítása is) .hu 7. termések. virágok (pl. ha minél alacsonyabb. gyökértörzs.triőrök: fekvő. szitafinomságú frakció (0. szita (rosta) finomságú (4. szártalanító rosta. Winicker WA): simavágás keresztkéssel. 4-12 óra c) forró levegős: főleg ipari drogok (2-5 perc. homok. vágva őrlő stb.válogatószalagos tisztítás (kézi.semiconscissus = finoman aprított – III. ánizs.0 mm): gyökér. a magdrogtól elválasztja az eltérő méretű részeket Drogaprítás mértéke (előírásonként a szálköz távolsága és a szita számozása eltérő lehet): . erős lebegtetéssel) 1 kg száraz droghoz általában a következő friss nyersanyag-mennyiségekre van szükség: . csipkebogyó) 2 kg-ig (pl.levél vagy herba: 5-6 kg ..mesterséges (szárítóberendezéssel) a) hideg levegős szárítás (8-12 nap. szita (rosta) finomságú (6. hogy minél kevesebb legyen ez a szitafrakció. mustár. gyökér.32 mm): az eredeti tömegnek legfeljebb 5%-a mehet át (különösen a filteres teák esetében fontos.a szárító levegő hőmérséklete: előnyös. 1-10 m/perc sebességgel) . Heinen EWK. 200-10000C. általában nem több 600C-nál . részei: morzsolódob. gépek: .a szárítás időtartama A szárítás módja lehet: . Chamomillae anthodium. kapszula gyártás) . kéreg: 2-3 kg .rostagépek: frakcionálás.0 mm): levelek. tabletta. fizikai tényezők: .morzsológépek: szárított herbából az értékes levél. V. finomabb aprításra szolgál .conscissus = aprított – II.vágógépek (pl.2 kg-tól (pl.14%-ra).a szárító levegő áramlási sebessége és iránya (lehet egyirányú vagy ellenáramú) .scissus = durván aprított – I. portalanító rosta. magvak . bőrnemű levelek. szitafinomságú (2. kéreg.IV. mivel a finom papíron átjuthat a drogpor és a készült tea üledékessé válik).Forrás: http://www. Szárítás – kíméletes vízelvonás: a növényanyagból a mechanikailag kötött és az ozmotikus nedvesség eltávolítása (víztartalom 90-ről kb..

pépesen. gyakran esszenciát (tinktúrát) kell a javasolt arányban fehér.: 50-70%) extractum spissum (sűrű. drazsé.solutio (oldat): speciális eljárással készül pl.sirupus (cukoroldatos galenikum): Sirupus aurantii.vagy vörösborral elegyíteni. sz. bor vagy olaj (zsíros olajjal készül macerátum a fokhagymából. A gyógyborok is hasznosak lehetnek.a.a. vákuumbepárlás (pl.szuperkritikus fluid extrakció (SCFE) legtöbbször szén-dioxiddal .a.tinctura (szeszes kivonat): többnyire 40-70%-os etilalkohollal áztatással vagy perkolációval. kutyabengekéreg. .: 15-50%) extractum subspissum (félsűrű. sósavval kissé savanyított desztillált víz. (A népi orvoslásban sok helyen gyógypálinkákat alkalmaznak. Ide tartoznak a homeopáthiás őstinktúrák is. Vízzel nedvesítve. az orbáncfűből vagy az árnikavirágból stb. ill. kenőcs stb.frissen préselt lé (pl.: 70-85%) extractum siccum (száraz.egyéb formulázás gyógyszertechnológiai módszerekkel (pl.extractum (sűrű és száraz kivonat): általában etilalkoholos kivonatok töményítésével készíthető.illóolaj kinyerése vízgőz-desztillációval vagy nyomással (sajtolással) . csipkebogyó) Ad fomentosum et ad cataplasma (borogatásra): előbbi finomabb. Ezekért nem vállal felelősséget a szakember!) .) . Farina lini melegen. alkoholos tinktúra. hashajtó lekvárfélék . melegen szűrni Digestio (pállítás): hosszabb ideig (4-8 órán át) tartó áztatás 30-70 0C-on (pl. Farina sinapis langyosan lumbago ellen) Ad fumigationem (füstölőként): pl.hu A gyógyteaféléket a vizes kivonás (arány általában 2-5 g drog/100 ml víz) módja szerint osztályozhatjuk: Infusum (forrázat): leforrázni vagy áztatás után 20 percig gőztérben tartani. pl. orvosiziliz-gyökér. granulátum. Általában a gyártó cég vagy az előállító gyógyszerész adja meg a teafolyadék készítésének módját. ecet. káposzta. Szárazanyag-% szerint lehetnek: extractum fluidum (sz. pép lehet például: .hidrofil anyagok vizes kivonását követő liofilizálás.) . porlasztva szárítás. préselmény. instant porok. gyógycukorka. áztatás után 40 percig gőztérben tartani. A gutta (csepp-készítmény) legtöbbször alkoholos kivonat. ciklodextrines por. Drog és kivonószer aránya általában: 1:10.a.doksi. tabletta. utóbbi kevésbé finomabb aprítású drogpor. granulátumok) . borogatás céljából (pl. cékla) pasztőrözve vagy liofilizálva .Forrás: http://www. ülepítéssel vagy szűréssel (vékony vattarétegen kolálva: szűrlet = colatura). 1:5. utána szűrni Decoctum (főzet): főzzük 10-15 percig vagy duzzasztás.gyümölcspép (pulpa). medveszőlőlevél) Maceratio (áztatás): hosszabb ideig (akár 8-12 órán át) tartó áztatás szobahőmérsékleten (pl.: 94% körül) . kivonószer lehet pl.különleges macerátum. majd 10-15 percig lefedve állni hagyni. extraktum vagy párlat. asztmadohány cigarettázásra (Species antiasthmatica ad fumigationem) A teakeverékek vizes kivonására teljesen általános előírást nem lehet megadni. Sirupus laxans stb. sz. mivel a forrázat vagy főzet készítése a komponensek arányától függ. sz. az Aqua aromatica . kapszula. Egyéb folyékony kivonat.zsíros olaj kivonása oldószerrel vagy préseléssel . Sirupus rubi idaei.

ebben az esetben a hatóanyag szennyeződés-mentessége. a fogyasztói érdekvédelmet. kötet 71 növényi drog és 15 illóolaj minőségi követelményeit tartalmazza.makroszkópos vizsgálat . a visszaélés megakadályozását. 30 aetheroleum. és a DAB korábbi és folyamatosan bővülő előiratai. Ezek: . . Az említett Ph. Európai Gyógyszerkönyv adja a példát. (2004) köteteinek megfelelően történik. egységessége a döntő kérdés. osztályú minőségi kategóriát különböztet meg. kötetében megtalálhatók a drogok és illóolajok általános tudnivalói és vizsgálati módszerei. folium esetén sztómák típusa.és 35 illóolajszabvány volt érvényben. sztómaindex) . hiszen a hatóanyag-kivonás szelektív művelet. VIII. A Ph.doksi. Azonosság . de már Ph. készítéséhez az 4. Probléma esetén segítséget nyújthatnak a Ph. . A drogok minőségi követelményeit szigorú gyógyszerkönyvi és szabványelőírások rögzítik. 20 tinktúra és 10 extraktum fog szerepelni. A drogelőállításban érvényesülnie kell a “Szabályos Termesztési Eljárás”-nak (GAP = Good Agricultural Practice) és az ISO (International Organization for Standardisation) 9002:1994 szabványnak. A II. A drogminősítésnek az egészségvédelmet.Forrás: http://www. Bármilyen gyógynövény vagy gyógynövény alapú készítmény előállítása során érvényesíteni kell a GMP (Good Manufacturing Practice) követelményeit a minőség garantálása érdekében. VII.hu 6. a csomagolás módja az előírt követelményeknek megfelelő legyen. (2003) és II. Kifejezetten magas szintű műszeres analitikai munkát igényel. akár hatósági – a Ph. . 30 oleum. A Magyar Szabvány (MSZ) gyakran még ma is hivatkozási alapul szolgálhat (ha nincs újabb és jobb).csomagolóanyag minősége. Tájékoztatóként tudjuk. azonosításra. fitokémiai értékelése Külön feladat az ipari gyógynövények minősítése. vizsgálati módszerekre és növényvédőszer-maradványok kimutatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókra. VIII. Hg. (1986) vonatkozó cikkelyeinek figyelembe vételével. VII. hogy új magyar gyógyszerkönyvünkben mintegy 200 növényi drog. Drog és anyanövényének tudományos és magyar neve 2. Hg. tisztasága. A minősítés – akár belső. a termelői és kereskedelmi érdekvédelmet egyszerre kell szolgálnia.nehézfém vagy peszticid maradvány nem lehet benne. Ebben a szabványgyűjteményben 1992-ben 145 drog.azonossági reakció . számú általános cikkely) kiterjed az előállításra. Gyógynövények minősítése. Például a VIII. és II.hatóanyag(ok) standardizálása (összes hatóanyag vagy egyes hatóanyagok mennyiségi megadása). Hg. Hg. Magyar Gyógyszerkönyv “Növényi drogok – Plantae medicinales” (1433. . I.mikrobiológiailag megfelelő tisztaságúnak kell lennie (stabilitás!).szerves oldószerek (kivonószerek) maradványa nem vagy csak a megengedett szint alatt lehet benne. hogy milyen sokféle szempont szerint kell megvizsgálni a drogokat: 1.mikroszkópos vizsgálat (pl. I. (1986) I. Eur. A vonatkozó cikkelyek taglalása elárulja.

idegen eredetű szennyezések (nem lehet több 2% m/m-nál) . hígítással) .sósavban nem oldódó hamu (= homok) tartalma (a drog hevítése.mikrobiológiai tisztaság: 1 g drogban lehet (DAB 10.egyéb anyagcsoportok (pl.hu vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálat. a mai farmakognózia pedig a gyógynövényekkel kapcsolatos . a farmakológia (= gyógyszerhatástan. As) a megengedett szint alatt lehet 4. 2. Akkor a gyógyszerek nagy része gyógynövény vagy gyógynövény-eredetű anyag volt. Fe. antrakinon-glikozidok stb. század elejére nyúlnak vissza. kiadás egy része 19281932) nagy hatással volt a hazai kutatásokra. ami még teljes hemolízist idéz elő) .doksi.organoleptikus vizsgálat . gázkromatográfiás vizsgálat vagy spektroszkópiás azonosítási módszer 3.hemolitikus index meghatározása (az a hígítás.és élesztőgomba 104 Escherichia coli 102 más enterobaktérium 104 Salmonella 0 . eszerint módosulhat) . összes flavonoid. Cd.duzzadási érték meghatározása (1 g drog duzzadása ml-ben. Alexander Tschirch (1856-1940) berni professzor nagyszabású monográfia-sorozata (1912. bőrporos módszerrel) .keserűanyag-tartalom meghatározása (érzékszervi. ipari gyógynövények A modern magyar gyógynövénykutatás gyökerei a 19. Hg. Ugyanilyen szemléletformáló alapmunkának számít az 1913-ban megjelent.) mennyiségi értékelése általában spektrofotometriás módszer segítségével - 7. amelyek megalapozták a gyógyszerismereti (farmakognóziai) ismereteinket.alkaloid-tartalom meghatározás (újabban műszeres analitikai mérésekkel kiegészítve) . Gyógynövénykutatás. amikor főként olyan német példák váltak ismertté.illóolaj-tartalom meghatározás . majd 600 0 C-os izzítása után visszamaradó összes hamu koncentrált sósavban nem oldódó maradékának 100 g drogra vonatkoztatott mennyisége) .kivonatanyag-tartalom meghatározás (vízzel vagy alkohol-víz elegyével) . Pb. Ma a farmakognózia (a szó szoros értelmében gyógyszerismeret) eredeti jelentése megváltozott.idegen anyagok: növény egyéb részei. 5 óra múlva. Tisztaságvizsgálat .szárítási veszteség (1050C-os szárítószekrényben.nehézfémek (pl. szobahőmérsékleten) nyálkaanyagokat tartalmazó drogoknál . vízben.Forrás: http://www. előírt ideig végzett szárításra bekövetkező tömegveszteség) .01 mg/kg) .peszticidmaradvány-vizsgálat (a jelenlegi gyakorlat szerint “biotermék” esetében a határ legtöbbször 0. szerint): aerob baktérium 107 penész.cserzőanyag-tartalom meghatározás (pl. Tartalmi meghatározás (folyamatosan tökéletesedik. első ilyen témájú magyar nyelvű szakkönyv. Jakabházy Zsigmond és Issekutz Béla “A gyógyszerismeret tankönyve”. gyógyszertan) tárgyalja a gyógyszerek hatását.

akár pedig a leggazdagabb népi orvoslási tapasztalatok bölcsője Erdély volt. hanem bíborlila. Utóda és munkatársa Kopp Elemér (1890-1964) pedig 1948-ban Marosvásárhelyen fektette le a gyógynövénykutatás és az oktatás alapjait. Gyakori eset volt ugyanis.és gyógyszerhiány adott. Pápai Páriz). Páter és Kopp korukat megelőzve összekapcsolták a gyógynövények kísérleti termesztését a vegyelemzésükkel.) részei is belekeveredtek a teadrogokba. amely a gyógynövények gyűjtését. Augustin volt tehát a Gyógynövény Kutató Intézet alapítója és igazgatója 1938-ig. Ahogy befejeződött a háború. Első vezetője Irk Károly vegyész.hu botanikai. Ekkor a hadsereg és a polgári lakosság ellátása érdekében gyógynövénygyűjtési akció indult. Melius. Például a trianoni Magyarországról eleinte árnikavirág néven sok árut vittek ki. Ekkor terelődött a figyelem arra a kiaknázatlan értékre. a hazai drogok még részben ismeretlenek voltak. elterjedésének feltérképezése. hogy a magyar drogot zömében nem a mezei szarkaláb (Consolida regalis). Ennek minőségi ellenőrzését a Gyógynövény Kutató Intézet végezte. ami hamarosan. a hiányzó orosz tea pótlására a vad szederfajok levelét gyűjtötték.) Az intézet fő feladata tehát a hazai drogok és az azokat szolgáltató növények alapos megismerése. A vadon termő gyógynövények közül – mint már említettem – a legnagyobb jelentősége a székfűvirágnak volt. Ebben az időben sok hamisított vagy összetévesztés miatt nem valódi drogáru került ki külföldre. a mákszalmából történő morfin-előállítás. Ennek eredményeképpen fellendült a magyarországi drogok exportja. a gyűjtés megszervezése és a drogok tisztaságának megállapítása volt. kémiai és hatástani ismereteket. A külföldiek például azt tapasztalták. a külföldi kapcsolatok ezen a vonalon nem voltak kiépítve. amire méltán lehetünk büszkék. A magyar gyógynövényügy fejlődésének újabb lendületet az I. hogy mérgező növények (csattanó maszlag. hanem a lila virágú keleti szarkaláb (Consolida orientalis) szolgáltatta. hogy a magyar szarkalábvirág nem kék. Ilyen farmakognóziai tankönyv volt Lipták Pál 1940-ben megjelent “Gyógyszerismeret” című könyve is. s a háború végével működése véget ért. Ekkor azonban nem volt olyan intézmény. a már korábban említett eljárás. Az akadémia kísérleti gazdaságából teremtette meg 1904-ben a világ első gyógynövénykísérleti intézetét. a nagy értékű tárolt készletekre felfigyeltek a kereskedők. ami a vadon termő gyógynövények alakjában nagyrészt elpusztult. Lencsés. hogy Magyarországon a gyógynövényekkel tudományos és gyakorlati alapon Páter Béla (1860-1938). Helyette a vele összetévesztett Inula fajok kerültek begyűjtésre. Páter Béla munkatársa volt. holott a leszűkített ország területén vadon legfeljebb csak a Nyugat-Dunántúlon fordult elő szórványosan az Arnica montana. világháború alatt bekövetkezett tea. 1918-ban intézetté vált. ami itthon is bőven termett vadon. értékesítését szakszerűen irányíthatta volna. Kitűnt. Amikor az intézet megkezdte működését. Augustin Béla támogatásával indult el világútjára az intézetből az a nagy jelentőségű felfedezés. azonban betegsége és korai halála miatt az intézet megszervezése és irányítása Augustin Béla feladata lett.doksi. A tenyészanyagból szigorú . beléndek stb. (Akkor még sem a hegyi árnika. Minden igény nyomán 1915-ben kivált a szőlészeti intézetből az ország második gyógynövény-kísérleti állomása. Akkor még nem tudták. feldolgozását. Sikerült kidolgozni a borsmenta termesztési előírásait. Akár a füveskönyvek (pl. A szederlevélgyűjtő állomás csak katonai érdekeket szolgált. Nem véletlen. mert gyűjtésük és értékesítésük nem volt megszervezve. világháború végéig. a kolozsvári gazdasági akadémia igazgatója kezdett el foglalkozni. Az intézetnek több kiemelkedő gyakorlati eredménye is született.Forrás: http://www. hogy sok olyan drogot importáltunk az I. sem az örménygyökér még nem volt védett. Mindezt csak rendszeres szakemberképzéssel és szigorú ellenőrzéssel tudta megvalósítani az intézet. ami Kabay János nevéhez fűződik.

de termeszthető S. emiatt rontja a minőséget. 1950-től a drogellenőrzési tevékenységet az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) gyógynövény-minősítő osztálya vette át Giovannini Rudolf vezetésével.doksi. Eljárását hamarosan külföldön is alkalmazták. a kiváló botanikus került. mivel ennek levele és illóolaja nem a célnak megfelelő összetételű. rutin-tartalmú növények kutatásában. utóbbi egyik hatóanyag-származéka fontos az agyi vérkeringés javításában. szaporítóanyagok előállítása). pl. ahol lendületes kutatás kezdődött. majd Lőrincz Csaba értek el kiemelkedő gyakorlati eredményeket a “Vinca-kutatásban”. emiatt a figyelem a Solanum fajokra terelődött (pl. mert számos nemi hormon és mellékvesekéreghormon gyártásához gazdaságosan előállítható alapanyagnak bizonyult néhány külföldi növény (pl. értékes szteroidforrásnak bizonyult az idegenföldi. Bimbója légszáraz állapotban rutozidban rendkívül gazdag. Ammi visnaga) kultúrába vételével kapcsolatos kísérleti tevékenység. Szász Kálmán. Külön meg kell említeni.Forrás: http://www. a nálunk tömegesen ültetett díszfa. kutyabenge. rutintartalma alig csökken. Hyoscyamus muticus. koriander. kerti kakukkfű. Az ostrom utáni években a legnehezebb körülmények között kezdte meg működését az intézet. Békésy Miklós hosszú éveken át tartó kísérletezéssel eljárást dolgozott ki. Dioscorea-fajok). édeskömény. hogy a pohánka (Fagopyrum esculentum) helyett a tatárka (Fagopyrum tataricum) sokkal jobban bírja a szárítást. A megtermelt ricinusmag fedezte az ország gyógyszerszükségletét és ipari ricinusolaj-igényét. Ma is népszerű magyar gyógyszerek készülnek az anyarozsból (Claviceps purpurea) vagy a macskagyökérből (Valeriana officinalis). amellyel mesterségesen lehet fertőzni a rozsot. a szívgyógyszer-alapanyagként felhasznált piros és gyapjas gyűszűvirág kémiai és nemesítési kutatása és Szathmáry Géza irányító tevékenységével számos vadon termő (pl. orvosi székfű. kálmos. A korábbi Kőbányai Gyógyszergyár Növénykémiai Kutató Laboratóriumában neves fitokémikus gyógyszerészek. laciniatum). A kutatómunka másik nagyszabású eredménye volt az anyarozs termesztésének megoldása. lestyán. Debrecenben készítik a tökmagolajat tartalmazó kapszulát vagy a máriatövisből kinyert. hogy ebben az időszakban kezdődtek a növényi szteroid-kutatások is. Ez azért fontos. útmenti sorfa. A drogok hatóanyag-tartalmának vizsgálata terén úttörő eredményeket ért el Száhlender Károly. Gubányi Emil úttörő munkát végzett a gyógyszeripari jelentőségű. amikor 1945-től az intézet élére Boros Ádám. Növénynemesítők közreműködésével sikerült termesztésbe vonni simatokú (nem tüskés) és alacsony növésű ricinusfajtákat. de behívták katonának és a háború áldozatává vált. Boros Ádám igazgatói irányítása alatt teljesedett ki az anyarozskutatás (gépesítés. vidrafű) és külföldi gyógynövény (pl. muskotályzsálya. fodormenta. Számos más ipari gyógynövényt dolgoznak még fel hazai gyárak vagy üzemek. orvosi zsálya. Ugyancsak jelentős eredmények születtek az illóolajat tartalmazó növények (borsosmenta. levendula.hu ellenőrzés nyomán a Mentha rubra egyedeket kiszelektálták. előbbi fontos a rákterápiában. Az Apocynaceae családba tartozó rózsamenténgről (Catharanthus roseus) és a kis télizöld meténgről (Vinca minor) a hatóanyagokról szóló fejezetben már említést tettem. nyersanyagként gyártásra alkalmas. aki 1938-ban Augustin Bélától átvette az intézet vezetését is. konyhakömény. és így anyarozsot lehet termeszteni. hatóanyagra történő nemesítés. aviculare és S. Csak 1953-ban készültek el a laboratóriumok. szappangyökér. Ezek itthon nem termeszthetők. ánizs. Újabb alapanyagként pedig kiválónak bizonyult a japánakác (Sophora japonica). Datura metel. a magyar illóolajkutatás kiemelkedő egyénisége helyettesítette egészen az ostrom utáni időkig. kedvelt. Ezalatt Rom Pál. Kiderült. . kapor. angyalgyökér) agrotechnikájának kidolgozása és illóolaj-kutatása terén. májvédő szilimarint tartalmazó drazsét. Ammi majus.

férgek riasztása. A mai gyógynövénykutatás szerteágazó. azaz shiitake lentinánjának) felhasználása a rákterápiában. homeopathia Fitoterápia A fitoterápia akkor is az embert szolgálja. Erős hatású növényi molekulák ígéretesek a súlyos betegségek leküzdésében. ha gazdasági állatok gyógyítása vagy rovarok. aki agráregyetemi rektorként és egyetemi tanárként adta át szemléletét tanítványainak és szerzett érdemeket külföldön. Számos növényi antivirális hatóanyag jellemzi a Rosaceae családba tartozó gyógynövényeket. aromaterápia. A növényi hatóanyagok esetében is igaz. A Corvinus Egyetem (korábban Kertészeti Egyetem) Gyógy. vindezin hatóanyagait. tuja. Ezúttal csak felsorolom a gyakoribb hallucinogén növényeket. Fitoterápia. A régi hagyományokkal rendelkező kutatóhelyek közül a budakalászi Gyógynövény Kutató Intézet a növényi hatóanyagok analitikai kutatása mellett a máknemesítésben ér el kiemelkedő eredményeket. sédkender stb. Lentinus edodes. a ricinus ricin toxalbuminja.és Aromanövények Tanszéke a gyógynövények nemesítésében és termesztésében ér el jelentős sikereket. félszintézissel vagy mikrobiológiai úton értékes szteroidokká alakíthatók. Hatáserősségben és veszélyességben a kábító növényi drogok foglalják el a csúcsot. hogy a fitoterápia ma már hazánkban is gyakorlattá válhatott. A Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézete sokat tett azért. de itt található az Európában is híres gyógynövény-génbank és kemotaxonómiai botanikus kert. a rózsameténg vinblasztin. Néhány klasszikus példát sorolok még fel a citosztatikus alkaloidok közül. Reményt keltő a növényi toxinok. fehér fagyöngy. A problémakörről összefoglaló monográfia (BAYER 2000) és cikksorozat (SZENDREI és NAGY 2003) nyújt teljes áttekintést. A már említett ipari gyógynövények közül újra a mák hatóanyagai érdemelnek kiemelést. elűzése (repellensek). A gyógynövények sejt. sőt elpusztítása (inszekticidek) a cél. de hagyományos hírneve szinte állandó. hiszen az így kialakított molekula-konjugátumok fokozhatják a célzott citosztatikus immuno-kemoterápiás kezelések eredményességét. Például az őszi kikerics kolchicinjét. mivel a növényi kábítószerek analitikai kutatásában korábban és ma is jeleskedik. 8. A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetében magas szintű fitokémiai kutatás folyik (hatóanyagok izolálása. citromfű (méhfű). Ipari módszerekkel. a Taxus brevifolia taxolját. Lehet a farmakoterápia része (phytotherapeuticum forte és mite). a Camptotheca acuminata kamptotecinjét. szerkezetkutatása). pl. kasvirág.Forrás: http://www. de az alternatív orvoslásban és a természetgyógyászatban is helyet kap. Figyelemre méltó a lignánok közül a Podophyllum peltatum podofillotoxinjának alkalmazása vagy az immunmoduláns gomba-poliszaharidok (pl. Több drogból készítenek antivirális vagy immunstimuláns gyógyszereket. a szója tripszin-inhibitora) alkalmazása monoklonális ellenanyagokhoz kötve. a gyógyszerész Doby Gézának (1877-1968) voltak úttörő érdemei.hu A növényi biokémia előrehaladásában magyar tudósnak.doksi. drogokat vagy vegyületeket: Papaver somniferum . de ipari alapanyagként példaként említhetők a szója feldolgozása során kinyerhető fitoszterolok. körömvirág. hogy a különféle molekulaszerkezetek hatásmechanizmusának sejtbiológiai vagy farmakológiai értelmezése a legtöbb esetben nem kellően tisztázott.és szövettenyésztése terén nemzetközileg elismert kutatóhely. főleg fehérjék (pl. leukokrisztin.

hogy a drog a hatóanyagot vagy hatóanyag-csoportot elegendő mennyiségben tartalmazza. de egy célzott terápiában az ilyen tulajdonságok legfeljebb a kiegészítő kezelés szükségességét indokolják. colubrina (yop. Banisteriopsis-fajok (ayahuasca. P. vajon egy-egy gyógyszer természetes vagy szintetikus eredetű-e. Rivea corymbosa. meszkalin). Piptadenia peregrina. a szőlő. hanem az emberi hiszékenységet kihasználó üzletemberektől. nem mutatható ki belőle peszticid-maradvány. inkább “csodás” eseteket leíró Trebentől származik. Emiatt például a fekete és piros áfonya. hiszen antioxidáns hatás gyakran igazolható. morfin. “Egészség Isten patikájából”) és az ehhez fűződő élelmes üzletpolitikai fogások nagy mértékben megnövelték. . a narancs. a fekete és piros ribiszke. hogy a szakszerűen szárított gyógynövények. nem kis problémát jelent a tudományos igényű magyarázat. viaszok és illóolajok közvetlen felhasználása is népszerű és hasznos. cianogének adják. szerves savak észterei. a citrom. polifenolok. drazsé. továbbá kivont olajok. Ha nem izolált és farmakológiai bizonyítékokkal jellemezhető hatóanyagról van szó. E. Areca catechu (Arecae semen. Catha edulis (kath). cukoralkoholok. I. Sokkal több időbe kerülne. hanem teadrogokról. tabletta. italnak vagy teának elkészítve milyen ízű. cohoba). illatát legtöbbször szerves savak. mivel sok speciális gyógyszert és gyógynövényből készült terméket is értékel. Virola calophylloidea (yakée. Paganum harmala. A különféle. Általában érvényes. de kellő mennyiségű tényen nem nyugvó. ill. hogy egyáltalán nem közömbös. Magyarországon és külföldön előállított és az Országos Gyógyszerészeti Intézet által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyteakeverékek a panaszos számára hasznosak. Lophophora williamsii (peyotl. A gyümölcsök sajátos zamatát. novogranatense (Cocae folium. Ipomoea tricolor. A baj nem a jóakaratú. A gyógyszerész azonban fel kell hogy készüljön a korrekt tájékoztatásra (kitérve az esetleges mellékhatásokra is) az orvos vagy a panaszos kérdéseire. Ephedra sinica és egyéb Ephedra-fajok (Ephedrae herba. Pedig megérné. alkalmazása a diétában vagy a mindennapi táplálkozásban igen fontos nyersen vagy rostos.Forrás: http://www. efedrin). Gyakran csak általánosságokat tud említeni a szakember. az alma stb. az eper. ami azt jelenti. hasis. Datura-fajok. szűrt és pasztőrözött formában. kokain). A kezelő orvosok többségének nincs ideje arra. hiszen akkreditált minőségvizsgáló garantálja a komponensek alkalmazhatóságát. drogok. észterek. hogy megállapítsa. nehézfém vagy radioaktivitás. a feketeszeder. hogy egy növény nyersen. Cannabis sativa ssp. violacea (ololiuqui). A lédús. THC).) készülnek. alkilaminok. indica (kannabisz.doksi. Hyoscyamus niger. továbbá orvosi vagy gyógyszerészi felelősséggel járna. cukrok. paricá. A fitofarmakonokról leginkább a gyógyszerész szerezhet bő információt hagyományos és elektronikus eszközök segítségével.hu (opium. epóna). a málna. Közülük számosból specialitások (kapszula. illetve ezek vizes kivonatairól. Persze ez egyáltalán nem kevés. vitaminokban és vitaminszerű vegyületekben. marihuana. Az orvosi praxisban legnagyobb segítséget PETRI (1999) könyve nyújtja. Atropa belladonna. A fűszernövények változatos íz világát többnyire terpenoidok. kenőcs stb. A természetgyógyászatban a gyógynövények iránti érdeklődést különösen Maria Treben írásainak magyar nyelvű kiadásai (pl. a félszintetikus heroin). caapi). Nem utolsó szempont. Nem könnyű kielégítő farmakológiai adatokat találni a készítményekről. Erythroxylum coca. főzve. és a megelőzés hangsúlyozása sem áltatás. vagyis megfelel az érvényben lévő gyógyszerkönyv előírásainak. a félszintetikus LSD. a bő választék előnyt jelent a gyógynövényszaküzleteknek és a gyógyszertáraknak. ha a gyógyszertárban a panaszos egyénre vagy a betegre sajátos összetételű teakeverékeket készítenének. mustárolaj-származékok idézik elő. beteldió vagy arekadió). húsos gyümölcsök egy része különösen gazdag antioxidánsokban.

századtól kezdve nemcsak az európai. Szélhajtó: ánizs. Vízgőz-desztillációval vagy préseléssel nyerték ki belőlük az illóolajat. ha nagy töménységben érik a szaglószervünket.) Tehát a belső hatást kifejtő illóolajokat például a következő növények szolgáltatják: 1. boróka. antiszeptikus. a mandarin. kamilla. Mindezek miatt a szakemberek véleménye egyre fontosabb. borsosmenta. Ma sokféle trópusi illóolaj is beszerezheztő. édeskömény. Nehéz a felvilágosító gyógyszerész vagy orvos helyzete. édeskömény. Gyulladáscsökkentő. a citrom. eukaliptusz (utóbbiból pl. Ilyenkor a remény is segíthet. a benne lévő eugenol miatt) és jól alkalmazható akut vagy krónikus felső légúti hurutok csillapítására. kömény.és állatorvoslásunkban több mint 80 aromás növényt használtak. 6. fahéj. a szintén Myrtaceae családba sorolható és ausztrál teafának nevezett Melaleuca alternifolia illóolaja. de főként az illatszeripar használja mindegyiket. orvosi zsálya. 3. zsálya. melyek áltudományos magyarázatokkal ellátott teákat. 5. fahéj. A kinyert illóolajat közvetlenül használják gyógyításra vagy betegség megelőzésére.Forrás: http://www. vagy a szegfűszegé. légúti hurutok kezelésére alkalmas és antibakteriális: ánizs. a mustáré vagy a fokhagymáé. a rózsafának nevezett Aniba rosaeodorata (Lauraceae) illóolaja vagy a Cananga odorata (Annonaceae) “ylangylang”-illóolaja. koriander.és rózsaolaj. Közben hangsúlyozzák. borsosmenta. narancsvirág. sárkányfőfű. Vannak kellemetlen. Gyulladáscsökkentő hatásuk is igazolható. teaitalként ajánlják. vöröshagyma. citromfű. Étvágygerjesztő: ánizs. cédrus-. Az “aromatárius” gyógyszerészek a 16. pl. becsapása súlyos vétség. borsosmenta. boróka (használatuk óvatosságot igényel. levendula. édeskömény. bazsalikom. inhalálásra és szájüreg kezelésére alkalmas: kamilla. orvosi székfű és a bodzavirág voltak ismertebbek. ha gyógyíthatatlan betegről van szó. fenyő fajok.doksi. Ember. oldatokat és egyéb termékeket terjesztenek nem kis áron. kömény. 2. Köptető. levendula. orvosi angyalgyökér. petrezselyem. fahéj. citrom. ebből pedig aromás vizeket és kenőcsöket készítettek. cickafark. rozmaring-. gyógycukorka is készül). kapszulákat. konyhakömény. 4. (A gyulladáscsökkentő hatást prosztaglandin-szintézist gátló hatással igazolják. Vagy táplálék kiegészítőként. így kikerülve a szakmai kritikát vagy az utólagos reklamációt.hu Sorban jelennek meg olyan forgalmazó láncok. narancs. narancs. a jázmin vagy a citronella illóolaja is. kakukkfű. eukaliptusz. A legtöbb illóolaj gátolja a mikroorganizmusok fejlődését (pl. rajtuk kívül ugyanígy hat még a fahéj. 7. a kamilla. Népszerű volt a kálmos-. hiszen a panaszosok és a súlyos betegségben szenvedők félrevezetése. borsosmenta. Görcsoldó: kamilla. Vizelethajtó: lestyán. a mirtusz. a Melaleuca viridiflora “niaouli”-illóolaja. és kockázatos a racionális érvelés. a grapefruit. a benne uralkodó timol miatt. hanem az amerikai aromás növényeket is megismerték. Az illóolajat tartalmazó növények nagy része kellemes közérzetet idézhet elő. kakukkfűé. borsosmenta. fahéj-. torma. a Melaleuca leucodendron “cajeputi”-illóolaja. édeskömény. Érvényes gyógyszerkönyveinkben hivatalos aetheroleumok hazánkban mind beszerezhetők és az aromaterápiában alkalmazhatók. Gyógyászati értékük is van. hogy a beteg gyógyulásáért nem vállalnak felelősséget. mert a . levendula. az eukaliptusz és a fenyők illóolaja. kálmos. míg a magyar népi orvoslásban inkább a fokhagyma. Aromaterápia Az aromaterápia céljait tekintve nem különbözik a fitoterápiától. csípős szagú illóolajok is. Epehajtó: kálmos. kakukkfű. pl. narancs. fahéj. kamilla. Népszerű a narancs. A legvonzóbb illatúak is kellemetlenné válnak.

egy időben Széchenyi “Hitel”-ével. a kialakult tanszék 1906-ban hivatalosan megszűnt. nyugtató. mint neves . istenfa. minél kisebb a dózis. mogyoró. gyakran kémiai vagy fizikai módszekkel ki nem mutatható hatóanyagot tartalmazó készítményeket alkalmaz. borsosmenta. mandarin. Csak azért ismertettem hazai kialakulásának fő lépéseit. hogy egyes illóolajokra vagy illatos növényekre allergiás reakció alakul ki.hu glomeruláris szűrésráta erősen növekedhet. E gyógyszer nagy adagban egészséges személyeknél hasonló tüneteket vált ki. majd a “Reine Arzneimittellehre I-VI. csak irányzatnak. 9. Emiatt az idegrendszeri betegségben szenvedőknek különösen óvakodniuk kell bármilyen illóolaj használatától. citrom. édesmandula. avokádó.” több kötetes könyvében (1811-1821) fejtette ki. narancs. levendula. Lépésében nyomós érvekre támaszkodott. fodormenta. századi hagyományait. ugyanis a kor neves orvosai. 1848-ban a gyógymód oktatása szerepel az orvoskari tantervben. Argenti Döme (1809-1893). János nem más. Pollenallergia esetén száraz papír-zsebkendőre cseppentve: borsosmenta. levendula. sőt. században elsősorban a német homeopathiás orvosok tapasztalatait vették át a hazaiak. Némelyik illóolaj nemcsak az alkalmazás helyén. Érdekes példaként említem meg Schimert Gusztáv nevét. A “similis similibus curantur” megállapításon és a “nil nocere” elvén alapszik a homeopathia lényege: a szer annál erősebb. Ennek ellenére 1870 körül Bakody Tivadar homeopata egyetemi orvostanár 120 ágyas kórházat vezetett. hogy érzékeltessem a sokat kritizált gyógymód 19. majoránna. mint amelyeket a betegnél lehet észlelni. Nem ritka. fenyő. frissítő vagy izomlazító illóolajok. Homeopathia A szervezet öngyógyító képességének gyógyszeres támogatására szolgálnak a homeopathiás gyógyszerek. célnak megfelelő. A tényeket és elvi kérdéseket híres munkájában. hanem más szövetekben. s kinyilvánítják. narancs. 1872-ben először Hausmann Ferencet. emiatt vesefelhám-irritáció előfordulhat!). a szer pedig hasonszer.doksi. Pesten jelent meg. Korányi Frigyes és Jendrassik Jenő a homeopathiát nem tartották tudománynak. frissítő. Az “Organon” magyar fordításban 1830-ban. Tapasztalatai szerint a kinakéreg nagy adagban váltólázat okozott. A 20. aki Deák Ferenc háziorvosa volt. 13. könyvet írt “Hasonszenvi gyógymód és gyógyszertan” címmel. Emiatt a gyógymód “hasonszenvi”. Az 1867-es kiegyezés után Eötvös József az önálló tanszék felállítását elutasította. 12. 1864ben megjelent az első homeopathiás szaklap “Hasonszenvi Közlöny” néven. citronella. A homepathia “fénykora” ezzel lezárult. Fejfájás esetén borogatásra: citrom. bazsalikom. Légtérillatosító: kerti izsóp. mely csökkentett. fahéj). az “Organon der rationellen Heilkunde” (1810). hogy a szerek forgalmazására okleveles gyógyszerész szükséges. levendula. fenyő. Masszázsolajokhoz (pl. A homeopathia az a kezelési elv. felnőtteknek fürdővízbe csepegtethető (magas vérnyomás vagy szívbetegség esetén nem!): rozmaring. (fürdőbe csepegtetve még majoránna. borsosmenta. majd egy évtizedig (1866-1876) követte a “Hasonszenvi Lapok” sorozat. 8. borsosmenta. kamilla. jojoba. Az alapelv kialakítása Samuel Hahnemann (Meissen 1755 – Párizs 1843) nevéhez fűződik. 11. oliva): az előbb felsorolt. sőt reflexes úton a központi idegrendszer egyes részein is hat. majd 1904-ig Bakodyt tanárnak nevezték ki. akinek egyik fia. 1865-ben létre jött a Magyar Hasonszenvi Orvosegyesület Almási Balogh Pál elnökletével. 10.Forrás: http://www. Erre érzékenyekben epileptiform görcsöket is előidézhet. Követője. levendula. Nyugtató: macskagyökér. Vérkeringést elősegítő.

rázogatással. vagy centimálás (C = CH) 1:99 arányban. ásványi vagy állati eredetű is. őstinktúra. A kiindulási nyersanyag főként növényi (friss vagy szárított). ami néha megegyezik az alapanyagot szolgáltató növény nevével. de lehet kémiai. hígítás fokának jelölése.hu idegkutatónk.0001%). a por (trituratio) tejcukorral készül. D2 = 1:100 (1%). C3 = 1:1000000 (0. meghatározott módon (pl. néhány fontosabb példa (első név a homeopathiás gyógyszer sajátos neve. Tehát a homeopata gyógyszert a beteghez kell hozzárendelni. LM = 1:50000. A potenciáló vivőanyag főként víz. a második az anyanövény és családjának tudományos neve): Aconitum – Aconitum napellus (Ranunculaceae) Aethusa – Aethusa cynapium (Apiaceae) .Forrás: http://www. őstinktúra töménysége általában azonos a hagyományos tinktúrákéval. Gyógyszerformák általában: homeopathiás golyócska (sublingualis adagolásra). A hígítás lehet decimálás (jele: D = DH) 1:9 arányban.: D1 = 1:10 (10%). E század első felének egyik legnevesebb homeopatha orvosa volt. C1 = 1:100 (1%). A jelenkori újraéledés az 1990-es évek elejére tehető. Orvosi tanulmányait Berlinben végezte. A csepp (dilutio) desztillált víz és alkohol különböző arányú elegyével. Magyar Gyógyszerkönyv (2003) .doksi. ősanyag latin neve. ebből közel 200 növényi eredetű.01%). glicerin vagy laktóz. néhai Szentágothai János pécsi és budapesti anatómus professzor. Az alapot az 1976ban megjelent Német Gyógyszerkönyv. azonosítására (pontos tudományos név megadásával!). szennyeződés-mentességére. így a friss vagy szárított növény (ide sorolható a moszaton kívül a gomba és zuzmó). továbbá az Erdélyből átköltözött Rácz Gábor el nem kezdte a tudományos és gyakorlati továbbképzést közlemények és tanfolyamok formájában. Ezért külön nevet is kap: potenciálás vagy dinamizálás. D3 = 1:1000 (0. Újabban komplex készítmények is forgalomban vannak. C2 = 1:10000 (0. Peithner KG.teljes mértékig igazodva a 4. Zajta Erik. és már 1907-től foglalkozott homeopathiával. apja patikus volt. ami előírás szerint. de főként az 1978-ban kiadott és 1987-ben hatályba került HAB 1 (Homeopathiás Gyógyszerkönyv) adta. A gyakorlatban kb. Schimert erdélyi szász családból származott. gyakran kórházi osztályokon is. Homeopathiás gyógyszerek készítéséhez erősen toxikus növényeket (néha gombát) is alkalmaznak. Az ún. őstinktúra vagy glicerines macerátum). friss növényi drog mélyhűtve vagy 96%-os etanolban sötétben tárolandó). hazai képviselője. mindig friss vagy szárított növényt vagy növényrészt használnak a kivonáshoz. Néhány gyakori jelölés pl. A VIII. sublingualisan) és az étkezés szerepe (általában étkezéstől független vagy meghatározott időben). 1990-ben az Egészségügyi Tudományos Tanács meghatározta: “a homeopata gyógymód magyarországi alkalmazásának tiltása nem indokolt”. alkoholos oldat (csepp). tartalmi meghatározására és eltartásának körülményeire (pl.1%). Az említett gyógyszerkönyv külön kitér az előállításra szánt növényi drogok (Plantae medicinales ad praeparationes homoeopathicae) legfontosabb ismérveire is. esetleg növényi váladék minőségére. A gyógyítás elve holisztikus szemléletet tükröz. 300 szubsztancia van forgalomban. amikor a dr. Hosszú kényszerszünet következett a háború után. Fontos a szer alkalmazási módja (pl. alkohol. dörzsöléssel stb.külön tárgyalja a homeopathiás készítményekkel (Praeparationes homoeopathicae) kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és fogalmakat (pl. Külön cikkelyben írja le a homeopathiás készítmények előállítására szánt őstinktúrák (Tincturae maternae ad praeparationes homoeopathicae) általános jellemzőit. Külön művelet a hígítás. A gyógyítás ezen módját hazánkban 1944-ig gyakorolták. Európai Gyógyszerkönyvhöz . vagyis az orvos a beteg emberrel foglalkozik és másodsorban a betegséggel. tabletta.) történik. de a betegre szabott gyógyszert igazán csak speciális technológiával lehet elkészíteni.

kiválasztása saját döntésem szerint történt. így farmakoterápiához is. Utóbbinak előnye. A vegyületek neve vegyes. de ezalól is van kivétel. – MALVACEAE [syn.] illatos ábelfű.Forrás: http://www. A helyes és pontos diagnózis felállítása az orvos feladata. Az olvasó kiegészítheti. tinctura) is. hogy az internetes keresésben is általában az angolos (latinos) helyesírás az általános. mint a fitoterápiás készítmények indokolatlan alkalmazása. A Magyarországon leggyakrabban gyűjtött és termesztett gyógynövényekről több speciális. még akkor sem. ambretta Abelmoschi seminis aetheroleum Hibisci abelmoschi semen Honos Indiai-szubkontinensen. A betegségre vagy kórra vonatkozó szakkifejezések indokolt esetben az orvosi helyesírást követik. ott a külföldi szakirodalomban írt módot követem. A Abelmoschus moschatus Medic. GYÓGYNÖVÉNYEK Megjegyzés: a hatóanyagok listája nem teljes. ott fonetikus. Az igazi kórok kiderítését ez a fajta öngyógyszerezés ugyanúgy megnehezíti. Magyar Gyógyszerkönyvben szereplő kivonatokat (extractum. A legfontosabb érvényes gyógyszerkönyvekre utalok és a drogok mellett felsorolom a VIII.: Hibiscus abelmoschus L. vagyis homeopathiás gyógyszereket sem szabad öngyógyításra használni. Trópusokon termesztik. . ha semmiképpen nem ártanak. Kb. ahol speciális. aki indokolt esetben folyamodhat a hagyományos orvosi tevékenység (allopathia) bármelyik szakágához. akár a kutatásra. főleg a népi orvoslásban használt növények esetében. gyakorlati tudnivalót is megemlítek. ahol igen gyakori a névhasználat. Jáván.doksi. Egyiptomban. A cél az alapvető tájékoztatás.hu Agaricus muscaria – Amanita muscaria (Amanitaceae) Anhalonium – Lophophora williamsi (Cactaceae) Cicuta virosa – Cicuta virosa (Apiaceae) Colchicum – Colchicum autumnale (Liliaceae) Colocynthis – Citrullus colocynthis (Cucurbitaceae) Conium – Conium maculatum (Apiaceae) Croton tiglium – Croton tiglium (Euphorbiaceae) Ignatia – Strychnos ignatii (Loganiaceae) Mezereum – Daphne mezereum (Thymeleaceae) Nux vomica – Strychnos nux vomica (Loganiaceae) Rhus toxicodendron – Rhus toxicodendron (Anacardiaceae) Tabacum – Nicotiana tabacum (Solanaceae) A gyógymód sikeres alkalmazásához erre szakosított orvos szükséges. a kutatóban kételkedést vagy újabb kiváncsiságot indíthat a jobb megismerésre. Angolában és D-Amerikában. 1 m magasra megnövő cserje.

és likőripari alapanyag. üvegszerű. toxikus fehérje abrulin. – PINACEAE balzsamfenyő Abietis balsameae aetheroleum Abietis balsameae resina Honos Kanada és USA keleti államaiban. Hatóanyag: illóolaj. Eur. gyanta. fertőtlenítő szappanfélék és illatszerek gyártása. VIII.VIII. . Abies alba Mill. Eur. Hatóanyag: erősen mérgező alkaloid abrin. – PINACEAE közönséges jegenyefenyő Abietis piceae aetheroleum Templini aetheroleum Honos közép.) Acaciae gummi (Ph. Acacia nilotica (L. stabilizáló.) Willd. – MIMOSACEAE arabmézga. – PINACEAE szibériai jegenyefenyő Abietis sibiricum aetheroleum Honos Észak-Oroszországban. lektinek. pektin. Fontosabb illóolaj összetevők: pinen. 4-6 m magas fa. Illóolaja illatszer. inkább az előbbi országokban. Alkalmazás: illóolaját hasznosítják.Forrás: http://www.doksi.) Mill.01 mg/kg testtömeg. A drog borsó-dió formájú. 4. Acacia senegal (L. – FABACEAE [syn. fehéres-sárgás. Kenyában. Alkalmazás: illóolajat és gyantát állítanak elő. tonicum. Hatóanyag: arabin hemicellulóz (arabinsav Ca-. f. Hatóanyag: 17-20% cserzőanyag és galluszsav Alkalmazás: főként technikai cserzőanyagként. kb. így nyerik a “desensimata” gyógyszerészeti terméket Alkalmazás: gyógyszertechnológiában emulgeáló. 50% abietinolsavakat tartalmaz. akáciamézga Gummi arabicum = Acaciae gummi Acaciae gummi dispersione desiccatum (Ph. Kínában antipyreticum. Hatóanyag: illóolaj. Hatóanyag: 2-12% catechin-cserzőanyag Alkalmazás: adstringens. melynek fő alkotója farnezol. Indiában aphrodisiacum. orvosi felügyelettel. Kelet-Indiában és Ausztráliában. Mg-. Alkalmazás: az abrin dosis letalis értéke 0. Ph.] egyiptomi akácia Acaciae arabicae cortex Honos Egyiptomban. Hatóanyag: a belőle (főként a fiatal hajtásvégekből) kinyert terpentin 8-10% amorf abietinsavat. Hg. Illóolajban juvabion és dehidrojuvabion szeszkviterpének is vannak. Szudánban hashab). trachoma) ritkán használják. Szibériában. Abies sibirica Ledeb.) Willd. K-sói). repedt felületű.) Honos Ugandában. szigorúan ellenőrzött adagban. Gyantában abienol biciklusos diterpénalkohol is található.. stomachicum. A díszes. – MIMOSACEAE katechu akácia Catechu Honos Kelet-Afrikában. carminativum. caren. 4. ezen belül kb. gyanta. korallmag Abri precatorii semen Honos Karib-tengeri szigeteken. peroxidázokat alkoholos melegítéssel inaktiválják. fürdősó). Szenegálban. 50-70 m magas fa. Abies balsamea (L.hu Hatóanyag: magban 0.6% illóolaj. Tanganyikában és Szudánban (verek a neve. A benne található oxidázokat. 7-15% zsíros olaj. Hg.) Willd. Floridában és Brazíliában.) Willd. Abrus precatorius L. Afrikában anthelminticum.: Acacia arabica (Lam. korallpiros alapszínű mag erősen mérgező.. limonen Alkalmazás: fürdőterápia (tabletta. Embergyógyászatban egyes szembetegségekben (pl.2-0. – FABACEAE olvasólián.és dél-európai hegyekben és Észak-Amerikában. Acacia catechu (L. termesztik is. 35% gumianyag Alkalmazás: spasmolyticum. Ph.

sokfelé díszfának ültetik. gallitannin. Nálunk parkokban és sorfának is ültetik. inszekticidek. nyálkatartalmú drogjait korábban használták. β-pinen. Szaponintartalma és kondenzált cserzőanyag-. luteolin-.) Rich. magban közel 50% zsíros olaj Alkalmazás: terméshúsa ehető. drogokban hidroxámsav-glikozidok találhatók. 1 m magas. sabinen. de Magyarországon inkább a mezei cickafarkot találjuk. nara Honos DNy-Afrika homokdünés partvidékein. Eur. 10%). matricin (proazulenek). moschata (Wulf.) = Achilleae herba (Ph. visszeres bántalom.és mocsárréteken. subsp. Hg. antibakteriális. a virágzó hajtást 30-40 cm-es szárral gyűjtik (beszáradás 6:1 flos. herba Honos D-Európában. Hg. achimillinsav-A. hogy az achimillinsavakat egér-leukémia sejtvonalakra citosztatikusnak találták. – ACERACEAE korai juhar Aceris platanoides cortex Honos Kaukázusban.] illatos cickafark Ivae moschatae herba . 4:1 herba). 1. de lehet azulenmentes.1-0. Külsőleg fertőtlenítő. Antiphlogisticum. A közönséges cickafark legelőkön kívül kaszálóréteken. Ez a faj száraz sztyeppréteken.8-cineol. hüvely.5 m magas.) Millefolii flos (= Achilleae anthodium) Millefolii folium Achilleae aetheroleum Honosak főleg a mérsékelt égövi országokban. Acanthus mollis L. láp. millefolin. spasmolyticum. – ASTERACEAE [syn. Hatóanyag: magolajban lignánok. Ph. – CUCURBITACEAE sivatagi tövistök.és végbélöblítésre vagy fogágygyulladás (paradontosis) kezelésére.és Nyugat-Ázsiában. öblögetők. 1-1. Alkalmazás: hidroxámsav-származékai fungisztatikusak. 4. hosszúlevelű akantusz Acanthi radix.és gallotannin-tartalma jelentős Alkalmazás: adstringens.Forrás: http://www. ahol gyakoriak. Kísérleti adat. (közönséges) cickafark Millefolii herba (Ph. vagyis belsőleg használható gyulladáscsökkentőként. Dús levélrózsából fejlődő szára kb. ulcus ventriculi. Égési sebekre. Hatóanyag: 0.doksi. A közönséges cickafark termeszthető. Hatóanyag és alkalmazás: mint előbb! Achillea collina Becker – ASTERACEAE mezei cickafark Achillea millefolium L. caryophyllen. ulcus cruris és ekcéma esetén hasznos. l. Flavonoidok: apigenin-. mely tartalmazhat 30-60% azulent. Az illóolaj egyéb összetevői az azulenmentes típusban főleg camfer. ellagitannin. kvercetinglikozidok. kb.: A. VII.4% (ritkán akár 1%) illóolaj. Acer rubrum L. Európában. erba-rotta All. ulcus duodeni esetén). emiatt akár 25% kamazulent is. ennek zöme allantoinsav. amarum. Triterpének. enteritis. Acer platanoides L. Hatóanyag: kéreg különösen gazdag ureidekben (kb. árokszéleken gyakori. gyulladásgátló (fürdők. α-pinen. de hámosító is. Achillea moschata Jacq. legelőkön gyakori. VIII. az azulentartalmúban pedig főleg kamazulen. tövises bokor. de alkalmas csecsemők fürösztésére. achillicin. s. Hatóanyag: terméshéjban cucurbitacin B és C. -B és -C. Teljes virágzáskor (július-augusztus) 1-5 cm-es kocsánnyal. Szeszkviterpén-laktonok: achillin. Közép. görcsoldóként (colitis.hu Acanthosicyos horridus Welw. Nyálkapoliszaharidokban is gazdagok.(“acertannin”). sótűrő növény. aranyér elleni készítmények). nálunk dísznövényként ismert. Illóolaját gyulladásgátló kenőcsök készítéséhez is használják. 40%-a allantoin.. – ACANTHACEAE nyugati medveköröm. Poliinek: matricariasav-észterek. olaja hasonló a mandulaolajhoz. kumarin és 3-4% tannin fordulnak még elő a drogokban Alkalmazás: az orvosi székfű mellett a legkeresettebb teadrog hazánkban. – ACERACEAE vöröslevelű juhar Aceris rubri cortex Honos Észak-Amerikában.

: Acorus vulgaris Simk.5:1 hámozottan). adstringens. A fenil-propán származék cisz-izoasaron (= β-asaron) potenciális cancerogén. Évelő. túladagolás veszélye miatt óvatosságot.5%. és más Aconitum fajok – RANUNCULACEAE kék (havasi) sisakvirág Aconiti tuber (= radix) Aconiti folium Aconiti herba A fő faj honos Közép. É-Amerikában (Kanada. americanus 2-6% illóolajának csak 0-0.3-0. Gyökértörzse miatt könnyen felújul. Európában. az amerikai var. közel 1 m magasra megnő. vízparti vegetációkban) találhatók. szélhajtó. a Drávasíkon kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével. mészkerülő és ligeterdőkben fordul elő. Indiai-szubkontinensen. Hg. fő alkaloid az aconitin. a kelet-ázsiai var. az Alpokban. USA). Norvégiában. a Himaláján és É-Amerikában. transz-dehidromatricariasav-izobutilamid Alkalmazás: a virág. VII. Ny-Ázsiában.5% sisakvirág-alkaloidok (a gumókban 0. Acorus calamus L. Lemosva és tisztítva szárítják (beszáradás 3. Pl.3-1. mellette diészterei. – RANUNCULACEAE fekete békabogyó Actaeae spicatae radix Honos Kaukázusban. világszerte termesztik. Alkalmazás: stomachicum. amarum (az “Ivabitter”. Termesztése – ökológiai igényeit figyelembe véve – megoldható. Hatóanyag: kékesfekete bogyójában és magjában protoanemoninszerű t-aconitsav található (erősen mérgező!). – ASTERACEAE kenyérbél cickafark Ptarmicae flos Ptarmicae herba Ptarmicae radix = Achilleae ptarmicae radix Honos Európában. Actaea spicata L. emésztést elősegítő. ÖAB. Magyarországon adventív. Adiantum capillus-veneris L. A gyökérdrog anemoninszerű anemolt tartalmaz Alkalmazás: erős hánytató és hashajtó.6% illóolaj. Svédországban).és DNy-Európában. Főként keresett likőripari alapanyag. a gyökér tüsszentést vált ki.Forrás: http://www. aconinok fordulnak elő. keserű ízét pedig a diketo-spiran mono.hu Honos Közép-. Aconitum napellus L. DK. angustata közel 7% illóolajának pedig akár 80%-át is elérheti. Iva-likőr előállítására használják). azaz étvágygerjesztő. americanus Wulff (diploid) var. A Tinctura Aconiti orvosi ellenőrzéssel használható trigeminus neuralgia esetében.) = Acori rhizoma = Ari rhizoma Calami aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában. Ph.5:1 hámozatlanul. Phyllocladen diterpén is jellemző Alkalmazás: aconitin néhány mg-ban is halált okoz. Helv.és herbadrog tonicum. carminativum. melyre jellemző a cineol és valeraldehid. calamus 2-6% illóolajának β-asaron tartalma 3-13%. Hatóanyag: 0.5%-ot is elérhet). Achillea ptarmica L. továbbá pontica-epoxid. Hatóanyag: 0. angustata Engler (tetraploid) (orvosi) kálmos Calami rhizoma (Ph. achillein és moschetin hozzájárul keserű ízéhez Alkalmazás: aromaticum. Indiai-szubkontinensen. Az ivain.és É-Európában (hegyvidékeken. az Alpokban. pl. – ARACEAE [syn. orvosi felügyeletet igényel.] var. Hatóanyag: az európai var. Kárpátokban. természetes állományai mégis védettek. a bőrre vagy a nyálkahártyára kerülve is felszívódik. mert értékes élőhelyeken (mocsári. 4..és szeszkviterpének (acoron és acorenon) adják. továbbá Szibériában. – ADIANTACEAE . Hatóanyag: különösen a virágok illóolajára jellemző egy dehidromatricaria-észter származék. Szibériában és É-Amerikában. calamus typ. szakszerűen gyűjthető. Magyarországon bükkés gyertyánelegyesekben. A többi sisakvirág fajjal együtt homeopathiában.doksi. Értékes hatóanyagai az illatos cisz-izoeugenol-metiléter. Esetleges cisz-asaron tartalma miatt nagy mennyiségben gyógyteákban nem alkalmazható. Igen erősen mérgezőek. (triploid) var.

30-féle). nem kumulálódik. kb. Glikozidok: adonitoxin. napolajok alkotórésze. májusban virágzik. tannin. lombos fa. Melegkedvelő. szterolok. erősen ritkul. de gyorsabban bomlik le. Dél-Ázsiában és Amerikában.4% furokumarin imperatorin (= marmelosin). 0. – HIPPOCASTANACEAE bokrétafa. Magyarországon a Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. fraxin 1-2. tannin. főként angina pectorisban. triterpének. nálunk üvegházakban termeszthető.és sorfának ültetik. – APIACEAE podagrafű Aegopodii podagrariae herba = Podagrariae herba = Gerhardi herba Honos Európában. – RUTACEAE bengálibirs Aegle marmelos (= Belae indicae) fructus Honos Nyugat-Himalájában. Aglikon: adonitoxigenin. Ázsia mérsékelt égövi részein.és homokpusztagyepekben található. tannin. ha van rá gyógyszeripari igény.50%-ban szteroid kardenolid glikozidok. scopolin. évelő növény.] vénuszfodorka Capilli veneris herba = Adianti herba Capilli veneris folium = Adianti folium Honos Dél-Európában. a friss gyümölcsben cukrok. Adonis vernalis L. a magvakat a termés felnyílásakor (beszáradás 2:1). kapillárisok falát erősíti. catechin-tannin. 50% keményítőt tartalmazó magban 3-10% szaponin-glikozid (főleg escin-glikozidok. Hyperthyreosis kezelésére vagy diureticumként is. Termeszthető.25-0. Áprilisban. fraxin) Alkalmazás: fényvédő esculint főleg a kéregből. Hatóanyag: 0. Aknázómoly levélkártevője ellen rendszeresen kell védekezni. Kaukázusban.hu [syn. Escintartalma miatt javítja a perifériás vérkeringést.03-0. Főleg üde és völgyalji gyertyán.doksi. acetiladenotoxigenin. aranyeres bántalmak és visszeres ulcus cruris kezelésére. szubmediterrán. strofantidin. Aegle marmelos (L.7-7%. A kérget tavasszal gyűjtik. vadgesztenye Hippocastani albi flos Hippocastani rubri flos Hippocastani folium Hippocastani cortex Hippocastani semen (DAB) = Castaneae equinae semen Honos DK-Európában. Sztyepplejtőkön. – RANUNCULACEAE tavaszi hérics Adonidis (vernalis) herba Adonidis rhizoma et radix Honos Európában. Külsőleg főleg kenőcsök formájában alkalmas visszérgyulladás. flavonoidok. a leveleket virágzás végén és fénytől védve szárítják (beszáradás 6:1). aprítják (beszáradás 3:1). szaponin. a népgyógyászatban aranyeres bántalmakra is. szterolok. A belőle készült gyógyszer orvosi felügyelettel használható coronaria-tágító hatása miatt. kelet-mediterrán. A kéreg gyulladásos. cimarin.6%). Aesculus hippocastanum L.6-1 m-re megnövő. a kivont hatóanyag rosszul szívódik fel. hidroxi-adianton. acetiladonitoxin. hazai állományai emiatt veszélyben vannak. Hatóanyag: adiantoxid (triterpén-epoxid). nyálka-poliszaharid. Kéregben főleg kumarin-glikozidok (esculin 0. montán faj. évelő növény. a magból és a levélből vonják ki. aranyeres bántalmak enyhítésére szolgál. kb. 20% tannin Alkalmazás: különösen friss állapotban hatásos adstringens diarrhoea és dysentheria esetén. illóolaj Alkalmazás: bronchitisban köptető. Levélben és virágban flavonoidok. Afrikában. adstringens (inkább régebben használták). megtalálható még Angliában. . Park. esculin és fraxin kumarinok.) Corr. Kisebb vagy közepes nagyságú. Kenőcsök.és bükkelegyes erdőkben található. kumarinok (esculin. emmenagog. Hatóanyag: kb.Forrás: http://www. Aegopodium podagraria L. lösz. Hatóanyag: 0. Indiai-szubkontinensen és ettől keletre több országban termesztik. Hatóanyag: illóolaj Alkalmazás: köszvény és reuma esetén. Természetes állományokban Magyarországon védett.: Adiantum cuneatum Langsdorf et Fisch. A Bakonyban néhol még gyakori. de sokfelé elterjedt még. Flavonoid C-glikozid: vitexin Alkalmazás: erős hatású. Szibériában.

az 1 m-nél alacsonyabb subsp. paradol (csípős ízt adja).. agrestis inkább útszéli gyomtársulásokban.) Pillans . limonen. lakk-. átmérőjük 4-5 m. főleg a szizálrost miatt termesztik. melyben diosfenolok találhatók. 0. gumianyag Alkalmazás: laxativum.doksi. Magyarországon három alfaját lehet megkülönböztetni. cynapium és subsp.hu Aethusa cynapium L. malagétabors Paradisi semen = Aframomi meleguetae semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein és Sri Lankán. Agathosma betulina (Bergius) Pillans – RUTACEAE [syn. diureticum. vetésekben él. – ZINGIBERACEAE paradicsommag. poliinek Alkalmazás: görcsoldó ideges gyomorbaj. Agave americana L. Schum. Kenya) is. más Shorea fajok – DIPTEROCARPACEAE Hopea beccariana Burck. – APIACEAE ádáz Cynapii herba = Aethusae herba Cynapii radix Honos Európában. D-Afrikából importálják. 60 m. csípős illóolaj. . 1-2 éves. terpinen-4-ol. pulegon). Malajziában és trópusi Afrikában honosak. 8-mercapto-p-mentan-3-on. Hopea ferrea Laness. levele ovális. dísznövényként is termesztik. cynapioides ligeterdőkben.: Barosma crenulata (L.: Barosma betulina (Bergius) Bartl. fűszer. K-Afrikában (Tanzánia.4-3% hecogenin szterol. illóolaj Alkalmazás: ritkán emplastrum készítésére használják.3-0. A Shorea és Hopea fajok trópusi Ázsiában. termeszek ellen is használják.RUTACEAE [syn. – AGAVACEAE szizál Honos Mexikóban.DIPTEROCARPACEAE Dammar resina Az Agathis dammara Malajziában honos. diosmetin-7-O-rutinozid. Hatóanyag: coniinszerű alkaloid (korábban “cynapin”).Forrás: http://www. diureticum. emellett még monoterpén-ketonok (izomenton. Hatóanyag: 0. kólika és hasmenés esetén homeopathiás gyógyszerként. 2% illóolaj. Kis bokros növény. emmenagogum. gyanta. Kaukázusban. csípős likőr készül belőle.) Hook. Alkalmazás: stimuláns. nyálka. Agave sisalana Perr. egyéb szterolok a tigogenin és a gitogenin. ugyanitt termesztik is. flavonoidok (diosmin. cserzőanyag. Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag (szteroid-félszintézis). Aframomum melegueta K. 50 kg gyantatömeget adnak (“copal” gyanta). Hatóanyag: gyantasavak. – ASTERACEAE . mircen. Kis bokros termetű. Ageratum conyzoides L. keményítő.] Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön. rutin) Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. a kaurifenyő Új-Zélandban az “erdők királya”. illóolaj. más Agathis fajok – ARAUCARIACEAE dammarafenyő Shorea robusta Gärtn.75% illóolaj.és gyantaanyagok. illetve festékipari felhasználása jelentős. levele a nyírfáéra hasonlít. ill. Ny-Ázsiában. antibakteriális. Az Agathis australis. nagyobb mennyiségben termesztik. Hatóanyag: kb. illatszeripari felhasználása is van. menton. et Wendl] illatosruta Barosmae folium = Bucco folium Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön. pl.) Rich. Hatóanyag: szaponin. Hatóanyag: illóolajában nem találtak diosfenolt. – AGAVACEAE amerikai agávé Honos Mexikóban és az USA déli és középső részein. Illóolajat is szolgáltat. Évente kb. Hatóanyag: diosgeninhez hasonló szerkezetű hecogenin iparilag hasznosítható szteroid. a maori istenek fája.. kevés zsíros olaj. flavonoid-összetétele is eltér az előbbi fajétól Alkalmazás: illóolajat szolgáltat. Agathosma crenulata (L. α-pinen. D-Afrikából importálják. Agathis dammara (Lamb. A magasabb subsp. 1000 éves példányainak magassága kb. prostata hypertrophia esetén készítmény formájában.

Gyűjthető az A. Külsőleg hámosító. VII. Agrimonia eupatoria L. réteken az egész országban gyakori. inozitol).és vesekő megbetegedések esetén. Elytrigia repens (L. iridoid aucubin. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. VII.. 2-3% cukoralkohol (mannitol. is. kedvelt parkdíszítő növényünk.] réti palástfű Alchemillae herba (Ph. agresszív. tannin. kovasav. 5-6% ellagi. Ph.: Agrimonia eupatoria L. epehólyag és epeútak gyulladása esetén. tonicum. Agropyron repens (L. láz és reuma esetén hatékony. quassin. – SIMAROUBACEAE [syn.. Hatóanyag: 0. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. agerátum Elterjedt trópusokon és szubtrópusokon. antidiarrhoeicum.) Gams] közönséges párlófű. Hg. Eur. neoquassin. Ph. 4. Triticum repens L. Ph. Hg. houstonianum. ekdiszteroidok Alkalmazás: szteroid-alapanyag. Ajuga chamaepitys (L. – ROSACEAE [syn. Hg.15% illóolaj. az indás ínfű üde lomberdőkben elég gyakori.) Honos Európában.) Sw. Hg.. Alchemilla xanthochlora Rothm.)( = radix) = Agropyri repentis rhizoma Graminis flos (= réti szénaalkotó Poaceae fajok virágzatainak. Könnyen elvadul. VIII. É-Afrikában. cyanidin. jellegzetes alkotója az ageratocromen. Ausztráliában. (ecetfa) Ailanthi altissimae cortex Honos Kínában. Júniustól augusztusig virágzik. Teája különösen nyári hasmenések. erdőterületek és szántók gyomtársulásainak tömegesen előforduló. 0. Eur..és bélhurut. Indiai-szubkontinensen. főleg eurázsiai egyéves fajok. Beauv. Hatóanyag: 4-10% catechin-tannin. emiatt belsőleg gyomor..) = Alchemillae vulgaris herba . subsp.) Schreb. fenilkarbonsavak. 4.doksi. procera Wallr. szilikátok Alkalmazás: diureticum hólyaghurut. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag. vékonyés vastagbélgyulladás kezelésére előnyös.05% illóolaj. továbbá etil-eugenol és az ebből oxidációval képződő etil-vanillin. amarolid.) P. Jó mézelő díszfa.) Nevski] tarackbúza. szaponin. E tarackos gyökértörzs a levélmaradványoktól és gyökerektől megtisztítva napon is szárítható (beszáradás 2. – POACEAE [syn. Hatóanyag: 3-8% polifruktán (inulinszerű triticin). Hg.] bálványfa. Ph. vanillosid. – LAMIACEAE indás ínfű Ajugae reptantis herba Kozmopolita.: Elymus repens (L. ailanthon Alkalmazás: amarum. vermifugum. Rokona. Ailanthus altissima (Mill. Több méter hosszú és elágazó tarackjait inkább virágzás idején (június-augusztus) gyűjtik. Magyarországon felhagyott kultúrák.5:1). Ph. szaponin. virágainak közös neve!) Honos Európában. É-Afrikában. rendszerint gyomos területekről szántás után boronával.: Alchemilla vulgaris L. Népgyógyászatban köhögés.01-0..és delphinidin-glikozidok. VIII. officinalis (Lam. – ROSACEAE [syn. Száraz és félszáraz gyepekben. légcsőhurut ellen is. apróbojtorján Agrimoniae herba (Ph.hu kisfészkű bojtocska. árokszéleken. anthelminticum. a közép-amerikai eredetű A. főleg pattanásos bőr kezelésére. Toroköblögetésre is használható. asperulin. stimulans és diureticum. flavonoidok Alkalmazás: enyhe adstringens és antibakteriális. agropyren poliin. VIII. hólyag. társulás alkotó növénye. 10% nyálka-poliszaharid.. triterpének (főleg ursolsav).: Ailanthus glandulosa Desf. – LAMIACEAE kalincaínfű Ajugae chamaepiti folium Ajuga reptans L. még kumarin és alkaloid Alkalmazás: a gyökérből vagy az egész növényből készült főzet emésztési zavarok. Eur. Mérsékelt égövi területeken gyakori. 4. tarackfű Graminis rhizoma (Ph.) Gould.és gallotannin. A kalincaínfű vetési gyom.Forrás: http://www. A 30-40 cm-es virágos hajtásokat árnyékban szárítjuk (beszáradás 4:1). sorfának is ültetik. Hatóanyag: ailanthin (quassiin).

4% kvercetin (különösen a hagyma buroklevelében). prekurzorok alliin-származékok (propilalliin. ma csak termesztésben van. Ph. protocatechusav-metilészter. Indiaiszubkontinensen. dimer ellagitannin agrimoniin és laevigatin. magot hozó herbájában 0. kolin. 2% flavonoid Alkalmazás: antioxidáns. antimutagén. cikloalliin). pedunculagin. adstringens.5% körüli illóolaj (allil-mustárolaj és diallil-diszulfid). É-Amerikában. Hatóanyag: illékony. Ph. eléggé elterjedt. Alliaria petiolata (M. B. antibakteriális. oligoszaharidok. lecitin Alkalmazás: cukorbaj és vesebetegségek esetén.) Tausch – BORAGINACEAE homoki pirosító Alkannae tinctoriae (rubrae = spuriae) radix = Anchusae rubrae radix Honos Európában. – ALISMATACEAE vízi hídőr Alismatis rhizoma Honos Európában.1-0. világszerte termesztik. vitexinszerű glükoflavon alliarosid Alkalmazás: külsőleg sebekre. keserű tonicum uterus-idegrendszeri panaszok kezelésére. étvágyhozó. tetraszulfidok) . ajoén. Eur. Hg. a drogot importáljuk. hogy közép-ázsiai eredetű. Allium sativum L.doksi. meghűlés. mannan. diarrhoea esetén.. cepaenek. kempferol-glikozid). Európában és Mexikóban. Alisma plantago-aquatica L. nem szabad gyűjteni. Allium cepa L. olajszerű anyag nyomokban. VIII.hu Honos Európában. illóolaj. – MELANTHIACEAE Aletritis (Aletris) farinosae rhizoma Honos É-Amerikában. tölgyesek.Forrás: http://www.4% illóolaj. Nálunk gyakori. üde gyomtársulások növénye. kb. Hatóanyag: diosgenin-szaponin. É-Afrikában. Aletris farinosa L. Hatóanyag: 6-8% cserzőanyag. 4. 4. cukrok. Hatóanyag: mustárolaj-glikozid sinigrin. Védett. Ázsiában és É-Amerikában. kb. légcsőhurut esetén hatásos. Hg. ebből sokféle. Ny-Ázsiában. Mocsarak. Alkanna tinctoria (L. egyéb flavonoid (pl.) Allii sativi aetheroleum Valószínű. belsőleg a népgyógyászatban megfázás esetén. A Ny-Dunántúlon lápréten és magaskórós társulásban ritka. É-Afrikában. oleanolsav-glikozid. meszes talajú homokpuszta gyepek védett növénye.) Cavara et Grande – BRASSICACEAE [syn. különösen grippe. árnyas.és Dél-Európában. – ALLIACEAE vöröshagyma Allii cepae bulbus = Cepaeae bulbus Honos Iránban. szelén Alkalmazás: kedvező étrendi hatása közismert. világszerte gyakori. (menorrhoea kezelésére főleg népgyógyászati tapasztalatok szerint). a piros szín jól feltűnt). szaponarin. triszulfidok. anchusasav és alkannasav (többnyire észterek formájában) Alkalmazás: adstringens (belsőleg nem használható).) Allium sativum ad praeparationes homoeopathicas (Ph. Eur. Hatóanyag: 0. metilalliin. kozmetikai festéket szolgáltat (régen bárányokat jelöltek meg gyökerével. Hatóanyag: 0. 1% spiraeosid. A keletkező allicin a fő hatóanyag. VIII. – ALLIACEAE fokhagyma Allii sativi bulbus (= radix) Allii sativi bulbi pulvis (Ph. továbbá Egyiptomban. veszettség ellen (hatásai kellőképpen nincsenek igazolva). Hatóanyag: 5-6% pirosan festő alkannin..01% körüli illóolaj. gyanta Alkalmazás: ösztrogén. egyéb hatóanyag jön létre (pl. sekélyvízi hínárnövényzet évelő faja. közel 1 m magas. Ázsiában.] kányazsombor Alliariae (officinalis) herba Honos Közép. vitaminok.: Alliaria officinalis Andrz. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. Magyarországon kiritkult. a hatóanyagok alliinből keletkeznek enzim (alliin-liáz) hatására. floroglucin.

B és F) . főleg D. 0.) Honos Makaronéziában.Forrás: http://www. a termőhely védelme miatt mégis csak hatósági engedéllyel gyűjthető a levél (a hagyma nem). Ph. patakok mentén. Aloë vera (L. emiatt bél-. barbadosi aloé Aloë barbadensis (Ph. aloinosidok. Eur. γ-glutamil-peptid. 4. Ph.) Aloe capensis (Ph. Hg. Hatóanyag: 25-40% aloin (aloin A és B). Hg. Cérnagiliszta ellen. kéntartalmú illó vegyületekben is gazdag Alkalmazás: antibakteriális. Külsőleg hámosító. Allium ursinum L.) Honos Afrikában. enyhe antibakteriális. csökkenti a vérszérum koleszterinszintjét. antihypertonicum. Hatóanyag: 13-27% aloin A és B. carminativum. lupeol. keserű glikozid az aloeinin A és B (6-fenil-2-piron-származékok) Alkalmazás: mint a következő. mérsékelt égövi Ázsiában (főként Szibériában). Hatóanyag: antrakinonok. citrullin Alkalmazás: főzete öblögetőszer pharingitis esetén. Allium schoenoprasum L. VIII. Hatóanyag: kb. antiarterioscleroticum. Indiai-szubkontinensen és ÉAmerikában.) Gärtn. szerves savak Alkalmazás: étvágyjavító. ezáltal kúraszerű alkalmazása hátráltatja az arteriosclerosist és jótékony hatású a magas vérnyomásos betegek állapotára is. és más Aloë fajok – ALOËACEAE fás aloé Aloë Honos D-Afrikában. VIII. VIII. zöldségnövény. helyenként állományalkotó. szájüreg. emésztési zavarokra. Aloë arborescens Mill. Hg. Eur. Eur. lektinek Alkalmazás: antibakteriális különösen gyomor. Alnus glutinosa (L. 5-hidroxi-aloin. 4. Baktériumok szaporodását gátolja. gyulladáscsökkentő. gyantaszerű fenolszármazékok. Aloë ferox Mill. Ph. cardioprotectivum. Üde gyertyán. aloesin (aloeresin A. Ázsiában és É-Amerikában.007%). széleskörűen elterjedt. phlobaphen.] orvosi aloé.és garatfertőzések leküzdésére is használható. – BETULACEAE enyves éger Alni glutinosae cortex Honos Európában. fokozza a fibrinolízist. oxyuriasis esetén hatékony. taraxerol. Hatóanyag: népszerű ízesítő és vitaminpótló. Gátolja a trombocita-aggregációt. anthelminticum. Hatóanyag: alliinből keletkező allicin (0.és bükkelegyes erdők növénye.hu Alkalmazás: kedvező étrendi szerepe közismert. “égerliget”. f. ulcus ventriculi és duodeni kezelésére is. 4. taraxeron.07% szárazanyagra vonatkoztatva) és további kéntartalmú származékok teszik ki az illóolajat (kb. Hg. aloeresin A-pkumársav-észter. Termesztett fűszer-. alnulin..doksi. flavonoidok. – ALLIACEAE [syn. 20% cserzőanyag. chrysophanol és glikozidjai. de jótékony colitis. Főleg a Dunántúl egyes részein tömegesen fordul elő.: Aloë barbadensis Mill. Homeopathia. aloe-emodin. de mindenhol termeszthető cserepes vagy üvegházi növényként. nagyobb adagban erősebb laxativum. aloinosidok. 3-4% 7-hidroxi-aloin A és B. aloesin (aloeresin B).. termesztik.) Burm. Számos gyógyszerészeti termék készül belőle. nyomokban prosztaglandinok. szemészetben is használható. – ALOËACEAE tövises aloé. lápokon gyakori. aloinok. glutinon. gyomorvérzés esetén beöntésre használták régebben. 20-30 m-re megnövő fa. gyantasav.) Aloes extractum siccum normatum (Ph. kap-aloé Aloë (Ph.és bélfertőzések esetén.: Allium sibiricum L. hiperozid-típusú flavonglikozid. VII. aszkorbinsav. protalnulin. folyók árterén.és K-Afrikában. enyhe.. – ALLIACEAE medvehagyma Allii ursini herba Allii ursini bulbus Honos Európában és É-Ázsiában.] metélő hagyma Allii schoenoprasi herba Honos Európában. – ALOËACEAE [syn.

) Kuntze] citromverbéna Verbenae aetheroleum Aloysiae (triphyllae) folium Honos Chilében. Alpinia galanga Willd. évelő kerti dísznövény. 4. VII. dipenten. Indokínában. galangin). Főleg arabinogalaktanok és galakturonorhamnanok.) Althaeae radix (Ph.. anthocyaninok (főleg myrtillin) Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt élelmiszerek festésére engedélyezett. A virágokat elnyílásuk idején. Magvai már a gyűjtés évében jól csíráznak.2% illóolaj. Mono. limonen. likőripari alapanyag.és diarrhoea ellenes. aloesin-tartalma miatt gyulladásgátló enteritis kezelésében. Műszárítóban szárítják (beszáradás 4:1). műszárítón szárítják (beszáradás 5:1). caryophyllen. és Mediterráneumban. pirrol.5% alstonin (chlorogenin) alkaloid. Ph. Ph.: Aloysia triphylla (L’ Hér. trópusokon termesztik. trópusi Afrikában.5-3 cm mélyre történik. fehérmályva Althaeae folium (Ph. Vetése 70-80 cm sortávolságra. 1. izovaleriansav Alkalmazás: stomachicum. Sokféle készítményt forgalmaznak. Felső légúti hurutos megbetegedésekben enyhíti a köhögést. Helv. terpineol. verbenon. Hatóanyag: 2-2. Hg. – MALVACEAE (fekete) mályvarózsa Malvae arboreae flos (cum calycibus seu sine calycibus) Keleti eredetű.. VIII. – ZINGIBERACEAE sziámi gyömbér. galangál Honos D-Kínában. Hg. Újabban egyéves fajtáit is termesztik. digestivum. szterol.5-1% illóolaj. nerol. Ph.és szeszkviterpének. myrcen. bélhurut esetén nyálkahártya-gyulladás kezelésére bevonó. Hg. összecsukódáskor szedik le csészelevelek nélkül. Spanyolországban és D-Franciaországban termesztik. – MALVACEAE orvosi ziliz. cedrol. Malajziában.. melegkedvelő. K-Ázsiában. mannanok. Aloysia citriodora Palau – VERBENACEAE [syn. Muell. öblögetőszer (nem köptető). folyóvizek mentén. Eur. Peruban és Argentínában. DAC) Galangae aetheroleum Hatóanyag: 0. Közép-Amerikában. malária. tetrahidroalstonin. Hatóanyag: 0.1-0. Ph. tannin. Eur..) Althaeae flos Althaeae herba Honos Eurázsiában. szájüregi vagy gyomor-. galaktanok. ) Cav. VIII. Althaea officinalis L. továbbá diterpén. Galangae rhizoma (Ph. gyomtársulásokban elterjedt évelő növény. Főleg gél formájában külsőleg is hatékony bőrápoló. alstonilin. geraniol. flavonoid (pl. nigra hort. Alpinia officinarum Hance kínai gyömbér. 6% a levélben. A júniustól szeptemberig virágzó növény gyökereit októbertől áprilisig gyűjtik. – APOCYNACEAE keserűkéreg Alstoniae constrictae radix Honos Ausztráliában. A subsp. Alstonia constricta F. letisztítás után hámozzák és 5 mm él hosszúságú kockákra vágják. acetoxi-chavicol-acetát (utóbbi kísérleti szinten tumorgátló) Alkalmazás: stomachicum. illatszeripari nyersanyag. stimulans. Főleg ártéri mocsarakban. var. yohimbin.) Britt. fűszer. melynek csípős szagát diarilheptanoid és fenilalkanon (8-gingerol) okozza. benne citral. Althaea (Alcea) rosea (L. főleg Thaiföldön és Indiai-szubkontinensen termesztik. . reserpin Alkalmazás: lázcsillapító. cineol.hu Alkalmazás: laxans hatása a bélműködésre különösen előnyös. nerolidol. Azonnal szellős helyen vagy 40-50 0 C-on.doksi. pseudarmeniaca (ártéri ziliz) a Duna-völgy ligeterdőiben honos.. Hatóanyag: poliszaharidok. szikeseken. tonicum.Forrás: http://www. Kellemes illatú cserje.. metilheptenon. atropurpurea seu var. alstonidin. kb. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: 12-20% nyálka-poliszaharid a gyökérben. Alkalmazás: légúti. Lippia triphylla (L’ Hér. kis termetű fa vagy cserje. VII. Hg. galangál Honos Kínában. 4.

Kaukázusban. 1% illóolaj (alkotói: cineol. diureticum.) Buchheim] (édes vagy keserű) mandula Amygdalae amarae semen = Amygdalae semen amarum . de megtalálható Argentínában. Prunus dulcis (Mill. linalool. limonen. Napozószerekben is alkotórész. Amaranthus hypochondriacus L. Hatóanyag: 2-4% furanokromon (khellin. gastroenterális.2-dihidroparthenin.) Lam. Ny-Ázsiában. 1 m magas. Ammi visnaga (L. epe-. muszkaridin Alkalmazás: homeopathia. Webb var. khellinol. furokumarin (xanthotoxin). pcymen. Európa mediterrán vidékein. norvisnagin. USA-ban. αterpineol. koronáriák görcse ellen. A. Chilében és Mexikóban is. samidin. terpineol. sabinen. – ZINGIBERACEAE keserű álgyömbér Amomi amari fructus Honos Japánban. A visnadint kivonva koronária tágító.16% coronopilin. – ZINGIBERACEAE bengáli álgyömbér Amomum Honos Nepálban. főleg savanyú homoktalajon előforduló gyakori kalapos gomba. de érzékenység esetén bőrgyulladást okozhat. – APIACEAE fogpiszkálófű Ammeos (= Ammi) visnagae fructus (DAB 1996) Honos Mediterráneumban és Ny-Ázsiában.Forrás: http://www. Hatóanyag: szeszkviterpén-laktonok. terpinen-4-ol.02-0. Meghonosodása Magyarországon lehetséges. epe-. 1. vadkender Ambrosiae artemisiifoliae herba Honos Kanadában. 0. nerolidol) Alkalmazás: eupepticum. pinen. egy. Indiai-szubkontinensen. 1. muszkazon. ibotensav.) D. Európában is elterjedt. urogenitális szervek. vese-. 0. amaranthin. kvercetin. a pollenben kvercetin-3glükozid. izoimperatorin. – APIACEAE ammi Ammi majoris fructus (= semen) Honos Makaronéziában. mely hosszan tartó és ismételt virágzása miatt pollenallergiát okoz. khellenin. myrcen. kertekben ültetik.: Amaranthus hybridus L. flavonoidok (kempferol. 1 m-nél magasabb. visnagin. izorhamnetin-gükozid. ugyancsak ilyen módon a khellin bronchitis.doksi. dihidrosamidin).2-0. Amomum aromaticum Roxb.: Prunus amygdalus Batsch. Hatóanyag: xanthotoxin és más furokumarin (imperatorin. Ammi majus L. izorhamnetin). Ambrosia artemisiifolia L. aszkorbinsav. Bengáliában. kvercetin-glikozidok Alkalmazás: adstingens. Hatóanyag: betain. fotodinámiás vitiligo (leucoderma) esetén belsőleg és külsőleg. 0. diureticum. khellol. – ASTERACEAE parlagfű. szívkoszorúér-keringést fokozó (gyógyszerként). ammiol). – ROSACEAE [syn. roborans. nehezen kiirtható gyomnövény. – AMARANTHACEAE [syn. terpinen.vagy kétéves növény. erythrostachys Moq. fehérjék Alkalmazás: homeopathia.03% illóolaj (kámfor. bélkólika esetén spasmolytikus.] piros amaránt Amaranthi hypochondriaci herba Honos É-Amerikában. erőteljes egyéves lágyszárú. var. amara (DC. Termésben 12-18% zsíros olaj és 12-14% fehérje is Alkalmazás: spasmolyticum: bronchus.) Hooker – AMANITACEAE légyöló galóca Aga Lombos és tűlevelű erdőkben. Hatóanyag: muszkarin. bergapten.8-cineol. Hatóanyag: kb. É-Afrikában. néhol sárgarépa kísérő gyomnövénye.5% piranokumarin (visnadin. Amygdalus communis L. Amomum amarum Lour.hu Amanita muscaria )L: Fr. izopimpinellin) Alkalmazás: spasmolyticum. karvon.

szántókon gyakori.doksi. keserű mandula aromagyártás alapanyaga. Arábiában. egyéves lágyszárú.4-savizobutilamid. 1-1. szitoszterin.. Anacardium occidentale L. nyomokban illóolaj. külsőleg testápoló szerekben. VIII. kb. Anamirta cocculus (L. retamin. Anacyclus pyrethrum (L. epicatechin. Anagyris foetida L.és polygalasav-glikozidok. Eur. Hatóanyag: a keserű mandulában 1-8% amygdalin és kevés prunasin (cianogén glikozidok).5-0. továbbá aranyeres. – PRIMULACEAE tikszem Anagallidis herba Anagallidis semen Anagallidis radix Honos Eurázsiában. Hatóanyag: csípős gyantájában anacyclin. Hatóanyag: quillaja. Anagallis arvensis L. – ANACARDIACEAE kesu(fa). polimer proanthocyanidin. római bertram Pyrethri (romani) radix = Anacycli pyrethri radix Honos Algériában. metilcytisin.Forrás: http://www. Inszekticid. Hatóanyag: alkaloidok (cytisin.) Amygdalae farina = Amygdalae placentae farina Amygdalarum cortex Honos szubtrópusi Kínában és Elő-Ázsiában. Kis-Ázsiában. anagyrin. Indokínában. leucopelargonidin. 4. az olaj speciális. Szíriában. majd egészen Kaliforniáig. reumás panaszokban. squalen. cardol. neuralgiás és reumás és egyéb fájdalmak esetén. dehidroanacyclin (diin-dienek) és dekadien-2. apoplexia. szőlőkben. Malajziában.. sesamin. a magban kb.és linolsav) Alkalmazás: olajgyártás.) Wight et Arn.hu Amygdalae semen dulce Amygdalae amarum aetheroleum Amygdalae oleum raffinatum (Ph. fájdalomenyhítő. Homeopathiában is reuma és neuralgia ellen. cardenol). szaponinja antivirális.: Anthemis pyrethrum L. Trópusi vidékeken termesztik. antiparasiticum. 35-60% zsíros olaj (zsírsavai: palmitin-. kb. akazsu Anacardiae occidentalis fructus (= Anacardiae fructus) Honos Brazíliában.5% pyretrin. grana. pirítva csemege. VIII. 5% HCN). Ph.) Amygdalae oleum virginale (Ph. egész Európába. tonicum. – FABACEAE bűzfa Anagyris herba Anagyris foetidae semen Honos Mediterráneumban. 30-55% inulin. 30% fehérje.) Link – ASTERACEAE [syn. Eur. Hatóanyag: anacardsav (O-karboxi-fenol-származék) és dekarboxilált származékai (anacardol. Anacyclus officinarum Hayne – ASTERACEAE német foggyökér Pyrethri germanici radix Honos a Mediterráneumban. sokfelé termesztik. maghéja féregűző.5 m magas bokros cserje vagy fácska. Hg. sztearin-. spartein = pachycarpin) Alkalmazás: emeticum. 4. olaj. innen tovább terjedt a Mediterráneumba. leucocyanidin. Hg. zsíros olaj (olajsavban igen gazdag). lumbago és ischias kezelésére. nux) Honos Indiában. egyéves. cserzőanyagok. édes mandula inkább édesiparban használatos. . Ph. maghéjban catechin. 0.] piretrum. cserzőanyag Alkalmazás: diureticum. kertekben. anacardein globulin. Marokkóban. 0. purgans. quillajaszapotoxin. kb. 50% inulin Alkalmazás: antipyreticum. Hatóanyag: gyanta. palmitol-. inszekticid. gingkol.8% illóolaj (benne kb. átmeneti nyelvbénulás. sok aneurin Alkalmazás: olajtartalma miatt olajnövény. nyomokban illóolaj. 30 cm magas. – MENISPERMACEAE halméregcserje Cocculi fructus (= semen. cserzőanyag Alkalmazás: nyálelválasztást fokoz.

: Justicia paniculata Burm. Sri Lankáig. – APIACEAE kapor Anethi fructus Anethi herba Anethi aetheroleum e seminis Honos Mediterráneumban. cserzőanyag. kb. erythrasma. Elő-Ázsiában. termésben még kumarinok (bergapten. – BORAGINACEAE orvosi atracél Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) herba Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) flos Anchusae (= Buglossi) semen Anchusae (= Buglossi) radix Honos Európában. sykosis. izokapronsav. virágzó hajtást általában 40-500C-os műszárítóba helyezik. É-Amerikában. gumianyag. Mediterráneumban. emodinantron-monometiléter. gyanta. antipyreticum.] Andrographis herba Honos Karib-tengeri szigetektől Jáváig. Hatóanyag: cynoglossin alkaloid. továbbá α-phellandren. – BROMELIACEAE ananász Honos Brazíliában. pleuritis (kis adagban. nyálka-poliszaharid.Forrás: http://www. consolidin glükoalkaloid (alkaloidkomponense conslicin). bőrparazitákat pusztít.3 m-től 1 m-ig terjed. fehérjebontó bromelain enzimet tartalmaz. ellenőrizve). hűsítő borogatásként. Az érett terméseket műszárítón szárítják. scopoletin. akrilsav. termésben 4-5% illóolaj (főleg carvon. hólyagosodást okoz.és vasomotor központot. kolin. ararobinol. 20 m magasra is megnövő fa. Állatgyógyászatban is. legelőkön és gyomtársulásokban gyakori az egész országban. Vanillin. umbelliprenin. emodinmonometiléter Alkalmazás: bőrt és nyálkahártyát erősen izgatja. Kétéves vagy évelő. n-valeriansav. Anchusa officinalis L. Bükk. esculin) . ekcéma és herpes bizonyos stádiumaiban. Nálunk júniustól októberig virágzik. 3-4% oldható kovasav. gyulladást okoz. Virágban petunidin diglikozid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. analepticum. Külsőleg gombás megbetegedésekben. hyperaemiát. Sokfelé termesztik. 1 m magas. 2% a levélben). égerligetekben szórványosan fordul elő. vagyis izgatja a légző. sokféle szerves sav metilészterei Alkalmazás: friss gyümölcslé erősen fehérjeoldó. kb. Hatóanyag: herbában kb. anthelminticum.doksi. trychophytiasis. Hatóanyag: diterpén-lakton andrographolid (kb.és gyertyánelegyes erdőkben. Hatóanyag: chrysophanolantron. carveol. Hatóanyag: termése vitaminokban. Andira araroba Aguiar – FABACEAE goa por Chrysarobinum Honos Brazília esőerdőiben. metil-n-propil-keton. – RANUNCULACEAE berki szellőrózsa Anemones nemorosae herba Honos D. Egyéves. 0. terméshéjban menispermin és paramenispermin alkaloid Alkalmazás: picrotoxin erősen mérgező. psoriasis. lichen ruber. szerves savakban és cukrokban gazdag. trópusokon termesztik.és Közép-Európában. Arthritis. bódító mérgek ellenszere. carvacrol). Kaukázusban.3%. A tőleveles. DK-Ázsiában. Hatóanyag: toxikus butenolid protoanemonin. Anethum graveolens L. a szárított herbából morzsolt drogot állítanak elő. Ázsiában. löszsztyeppeken. magassága 0. pityriasis. 11-18% zsíros olaj. allantoin (cordianin). anemonin Alkalmazás: bőrizgató. Ananas comosus (L. Halmaszlagként használták a termést. kínasavdikumarát.) Merr. antidiarrhoeicum. chrysophanol. Anemone nemorosa L. külsőleg lágyító.hu Hatóanyag: szeszkviterpenoid picrotoxin (cocculin). paniculid A és B Alkalmazás: antibiotikus. Andrographis paniculata Nees – ACANTHACEAE [syn. A herbából vagy termésből a betakarítást követően illóolajat nyernek.

Európában és a Kárpátokban. furokumarinok.] erdei angyalgyökér Angelicae silvestris (= minoris) radix Angelicae silvestris fructus Honos Európában. fagy alá vetést vagy előzetesen fagyasztott vetőmaggal kora tavaszi helybevetést alkalmaznak. magaskórós társulásokban hazánkban elég gyakori. caryophyllen). xanthotoxin. több helyen vadon él. limonen. Angelica sylvestris L. nagy adagban nyugtató. – APIACEAE [syn. Szibériában.és fejfájás esetén.] orvosi angyalgyökér Angelicae radix (Ph. ennek 80-90%-a monoterpén (főleg phellandren. kumarinok. Eur. prenil-kumarin (osthenol.: Archangelica officinalis Hoffm. phellopterin. enyhe görcsoldó. bergaptolszármazékok. Ny-Ázsiában. prenil-kumarin (osthol. konzervipar. makrociklusos laktonok. – APIACEAE [syn. angesin. A korábbi palántanevelés helyett jelenleg a szabadföldi.: Angelica officinalis Kit. gerinc. jól szellőző helyen szárítják (beszáradás 4:1). továbbá pinenek. Anethum sowa DC. carminativum. Angelica pubescens Maxim.6% illóolaj (főleg limonen és pinenek). Egy-két éves. Kétéves vagy évelő. Likőralapanyag.. Az első év őszén vagy a következő kora tavaszon szedett gyökeret. furokumarin (bergapten. expectorans főleg a népgyógyászatban. Angelica archangelica L. archangelicin = kwannin). diureticum. α-pinen Alkalmazás: mint előbb. A kifejlett leveleket is 30350C-on szárítják (beszáradás 6:1). izoimperatorin.] . így Magyarországon is. Hatóanyag: kumarin. sinensis Oliv. Hatóanyag: 0. et Hook. szeszkviterpén (bisabolen. columbianetin.hu Alkalmazás: fűszer. benne az európai kapor hatóanyagain kívül sajátos dillapiol. – APIACEAE Angelicae dahuricae radix Honos mérsékelt égövi Ázsiában. f. izobyakangelicolsav Alkalmazás: spasmolyticum húgyúti görcsökben. flavanon archangelenon Alkalmazás: serkenti a gyomorsav. – APIACEAE szőrös angélika Angelicae pubescentis radix Honos K-Ázsiában.3% illóolaj. bisabolangelon. caren. angelicin. furokumarin (imperatorin. kis adagban izgató. illóolaj Alkalmazás: antipyreticum. bisabolol. analgeticum. Angelica polymorpha Maxim. limonen).5% illóolaj. térd-. Ph. – APIACEAE indiai kapor Anethi aetheroleum e seminis Honos Bengáliában. a byakangelicin fokozza a koronariacirkulációt. sabinen. erőteljes növény. 4. Július végétől gyűjtik a terméseket. Hg. gyökértörzset mosás után. Termeszthető Közép-Európában. angelol A-L). rendszerint kettéhasítva. Angelica dahurica (Fisch. osthol). dihidrocarvon. termésben zsíros olajok.) Diels – APIACEAE [syn. nyomokban furfurol. kumarin és furokumarin (oxipeucedanin. var. A termés carminativum. a porított termés inszekticid. étvágygerjesztő. VIII. izoimperatorin. Hatóanyag: gyökérben 0.35-1. Angelica sinensis (Oliv. a herba vizes kivonata egyeseknél enyhe nyugtató.) = Angelicae sativae (= majoris) radix = Syriaca radix Angelicae fructus Angelicae herba Angelicae aetheroleum e radice Angelicae aetheroleum e seminis Honos É-Európától Szibériáig. Hatóanyag: furokumarin imperatorin.Forrás: http://www. fenolkarbonsavszármazékok. umbelliferon). carminativum. a termésből nyert illóolaj antiszeptikus. kumarin umbelliferon. anethen. byakangelicin). Hatóanyag: 2-3. poliin falcarindiol Alkalmazás: rheumatoid arthritis. phellopterin.doksi.) Bent.és hasnyálmirigy-kiválasztást. myrcen.

Aniba rosaeodora Ducke – LAURACEAE [syn. mérsékelt égövi Ázsiában. a ligustilid spasmolyticus. szőrfűgyepekben. növényi festékanyag. levél analgeticum. antidiarrhoeicum is. féregűző. Annona muricata L. 15-20 m magas fa. mag inszekticid. Aniba coto (Rusby) Kosterm. 1. Bolíviában. különösen gazdag linaloolban. 30-40% kovasav . meghonosodott a trópusi Ny-Afrikában. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakoribb. és szubarktikus Amerikában. Nálunk ritka. D-Afrikában. muricinin). az érett gyümölcs ízes.] rózsaillatúfa. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar. flavonoidok (luteolin-származékok). parostemin. protocotoin. levistolid A). gyanta. – POACEAE szagos borjúpázsit Anthoxanthi odorati herba Anthoxanthi odorati flos Honos Eurázsiában. Hatóanyag: oxiantrakinon-származék.: Gnaphalium dioicum L.) Gärtn. Antennaria dioica (L. duckei Kosterm. metil-hydrocotoin. cserzőanyag Alkalmazás: levél. Hatóanyag: kumarin-glikozid. rózsafa Anibae rosaeodorae aetheroleum Honos Brazíliában. poliin falcarindiol Alkalmazás: analgeticum menstruációs panaszok (menorrhagia.Forrás: http://www. metilprotocotoin. főként Amazonas mentén. – ASTERACEAE festő pipitér Anthemidis tinctoriae flos = Buphthalmi vulgaris flos Honos Közép. – ANNONACEAE gyömbéralma Honos Indiában. tionenek Alkalmazás: anthelminticum. Erőteljes évelő növény. metil-acetofenon. ursolsav. a Középhegységben és a Dunántúlon jobban megtalálható.doksi. fürdőillatosító.: A. – LAURACEAE [syn. spasmolyticum. Annona squamosa L. Üde rétek társulás alkotó növénye. cserzőanyag. antineuralgicum. Hatóanyag: xanthofill. Hatóanyag: illóolaj.és Dél-Európában. nyomokban illóolaj. kb. nyálka-poliszaharid. parosteminin) Alkalmazás: diarrhoea esetén.5% cotoin. Hatóanyag: bifenil-keton típusú vegyületek. ehető. fitoszterolok Alkalmazás: krónikus epeúti panaszok esetén (főzetét). Már védelemre szorul.: Nectandra coto Rusby] koto Coto cortex Honos Brazíliában. mésztelen hegyi réteken. erős illatú fű. paracotoin. gyökér. anthelminticum.] parlagi macskatalp Antennariae dioicae (= Gnaphalii = Pediscati) flos = Pilosellae albae flos Honos Európában. nyíres fenyérekben. hydrocotoin. Anthoxanthum odoratum L. Hatóanyag: aporfin alkaloidok (muricin. – ASTERACEAE [syn. – ANNONACEAE tüskés annóna. terpineol. Hatóanyag: cianogén glikozidok magban és éretlen gyümölcsben Alkalmazás: inszekticid. amenorrhoea) és reumás betegségek esetén. továbbá cineol. népgyógyászatban légúti megbetegedésekben. erdőssztyeppek nyíltabb részén él. savanyúalma Honos trópusi Amerikában.hu kínai angyalgyökér Angelicae sinensis radix Honos Kínában. ferulasav-származék coniferil-ferulát. Anthemis tinctoria L. Hatóanyag: monomer és dimer ftalidok (ligustilid. továbbá alkaloid (anibin. 10-30 cm magas.

] nagy ugarpalástfű Aphanes arvensis herba (= Alchemillae arvensis herba) Honos Európában. Hatóanyag: 0. továbbá szaponinok Alkalmazás: szteroid-glikozidjai a szívműködésre hatnak (cardialis insufficientia. időskori szívgyengeség).] Cerefolii (germanici) herba Cerefolii fructus (semen) Honos D-Európában. köszvényes és reumás betegségekben nyugtató.. A másik gyakori degradált erdőkben. Ázsia mérsékelt égövi területein. – ROSACEAE [syn. apocannosid.doksi. – FABACEAE [syn. xanthofill. apigravin. Takarmánynövényként termesztik. Anthyllis vulneraria L. Apium graveolens L. trichosperma (Schult. – FABACEAE amerikaimogyoró. cserzőanyag. hegyi réteken szórványos. 0. Hatóanyag: szaponin. útszéli: subsp.és D-Afrikában. Anthriscus cerefolium (L. A termesztett alfaj elvadulhat. népgyógyászatban vértisztító. benne főleg metil-chavicol. Ny-Ázsiában.: Alchemilla arvensis (L. – APIACEAE zeller Apii (graveolentis) herba Apii (graveolentis) radix Apii (graveolentis) fructus (= semen) Apii aetheroleum e fructi Honos Európában. főként limonenből (60%) és selinenből (10%) áll. ritkán fordul elő inkább az ország ÉK-i részein nyirkos. anetol. Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens.03% illóolaj herbában. – APOCYNACEAE kendermeténg. – RANUNCULACEAE harangláb Aquilegiae semen Aquilegiae herba Honos Közép.) Arc. szénafürdők fontos alkotórésze. Homeopathia. cerefolium (L. nálunk is fontos zöldségnövény. Magyarországon kis termetű. É. kaszálókon. Európában. továbbá antiemeticum. Továbbá butil-ftalidok (sedanolid. celerin). diureticum.és Dél-Európában. Illóolajat a termésből állítanak elő. diureticum. Apocynum cannabinum L. üde akácosokban és gyomtársulásokban. indiánkender Apocyni cannabini radix Honos É-Amerikában. Erős hatású. egyéves növény. n-butil-ftalid). flavonoid Alkalmazás: diureticum főleg népgyógyászatban. furokumarin (apiumetin. Hatóanyag: cymarin (strophantidin-D-cymarosid).) Hoffm. Elő-Ázsiában. mészkerülő szántók ritkább gyomfaja.hu Alkalmazás: értékes gyepnövény. Ny-Ázsiától Indiai-szubkontinensig. cynocannosid.) Hoffm. Hatóanyag: 2-3% illóolaj. Aphanes arvensis L. diureticum húgyúti megbetegedésekben.9% termésben.Forrás: http://www. – APIACEAE zamatos turbolya [kerti: subsp. vörös anthocyanin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. cianogén glikozid Alkalmazás: népgyógyászatban krónikus bőrbetegségekben. továbbá apiin Alkalmazás: fűszer. sziklás bükk. Védett. Évelő.) Scop. sedanenolid. Arachis hypogaea L. máj. földimogyoró Arachidis semen . fájdalomcsillapító. Termesztik.és epebajok esetén. C-prenil-kumarin (osthenol.: Anthyllis communis Rouy] nyúlszapuka Anthyllidis vulnerariae flos Honos É-Afrikában. Aquilegia vulgaris L. apiumosid). Kaukázusban. Hatóanyag: delfinidin-diglikozid.és gyertyánelegyes erdőkben.

továbbá metilarbutin. 10 m magas fa. Ph. Kb. A húsos gyökereket az első év végén vagy a következő év tavaszán gyűjtik. gyanta. 16% cserzőanyag. használata korlátozott ideig történhet magas tannintartalma miatt. Hatóanyag: gyökérben 30-40% inulin.Forrás: http://www. Indiában. cholereticum. Eur. nemorosum Lej et C. A kétéves. hajsampon stb. Malajziában. diaphoreticum. Ny-Ázsiában. – ARACEAE beteldió. 15-20% cserzőanyag (gallotannin és catechincsersav). zsíros fejbőr kezelésére (hajszesz.7% arbutin. 2. tomentosum Mill. pektin. Aralia racemosa L. leucocyanidin. Eur. carminativum.2% unedosid. arecaidin. cukrok. Zsíros olajat az élelmiszeripar mellett a gyógyszerészetben is használják. É-Afrikában. arctinal. örökzöld cserje. hidrokinon. 4. metil-arbutin. összefoglaló néven arctiin. húgykőhajtó.3-0. 4. Hatóanyag: 0. keményítő. 4. 0.és ártéri társulásokban különösen gyakori. Amerikában és D-Európában sokfelé termesztik. Gyűjthető még a parlagokon. 2-3. enyhén antibiotikus. ártereken és üde gyomtársulásokban élő kis bojtorján (A. Arctostaphylos uva-ursi (L. Külsőleg egyes ekcémákra. Ph. fenolkarbonsavak. leucopelargonidin . Areca catechu L. ugyanezeken a területeken termesztik is... uvaol).. Hatóanyag: zsíros olajat szolgáltat a mag (40-50%) Alkalmazás: magból étkezési csemegéket készítenek. 0. Megmosás után feldarabolják és 500C-nál alacsonyabb hőmérsékleten szárítják (beszáradás 4-5:1). cystitis esetén. az arbutin (eléri a 7%-ot). VIII. Hatóanyag: kb. Hg.doksi. A. Hatóanyag: illóolaj. guvacolin. erőteljes növény Magyarországon gyom. fő alkotója arecolin. hemicellulózok. szeszkviterpenoid costussav. Júliustól őszig virágoznak. Európában főleg Olaszország és Spanyolország hegyvidékein. pyelitis. 1-2% flavonoid (hiperozid.és reumás panaszok esetén. mellékalkaloidok guvacin. Olajkinyerés után visszamaradt fehérje értékes takarmány.) Honos az északi földtekén. reumaellenes. – ERICACEAE nyugati szamócafa Arbuti (unedinis) folium Honos Európában. 14-18% zsíros olaj.hu Arachidis oleum hydrogenatum (Ph. Ph. Földre terülő.06-0. butyrolaktonlignan arctigenin glikozidok. nonacosanol. Homeopathia. minus (Hill) Bernh. karotinoidok Alkalmazás: húgyútakat fertőtlenít. Európa más területein és Ázsiában. Utóbbi keserű vegyületcsoport a termésen kívül – kisebb mennyiségben – a levélre és a herbára is jellemző. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton costuslakton és dehidrocostuslakton. Kínában. piceosid. gyanta. VII.) Bernh. gyanta Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. nyálka-poliszaharid.) Spreng. arékapálma Arecae semen (= nux) Honos Indiai szubkontinensen. Hg. triacontanol. Arbutus unedo L.5% cserzőanyag. arctinon.. őse nem ismert. VIII. más kvercetin. A. Indokínában. ASTERACEAE bojtorján Bardanae radix (DAC) Bardanae folium Bardanae herba Bardanae fructus Honos Mediterráneumban. köszvény. arctinol. A. arecolidin. – ERICACEAE medveszőlő Uvae ursi folium (Ph. Eur. diterpének Alkalmazás: expectorans. VIII. pl. arbutoflavonol B. dotriacontanol. tisztító (méregtelenítő).6% alkaloid. Ph. – ARALIACEAE fürtös arália Araliae racemosae rhizoma et radix Honos É-Amerikában. kb. Hg. catechin. a fő komponens hidrokinon-monoglükozid.) is.18% illóolaj. Afrikában. poliinek (köztük kéntartalmúak. minus (Hill.) Arachidis oleum raffinatum (Ph. Arctium lappa L. aretsav).. triterpén-szaponin. triterpén (ursolsav.és miricetin-glikozidok). Hatóanyag: fenolheterosidok. 15-25% cserzőanyag. Alkalmazás: diureticum. Hg.)..) Honos D-Amerikában.. izoguvacin. diureticum.

mindenfelé termesztik. macrophylla Lam. 4. clematitis) rhizoma (= radix) Honos Európában. gyakran elvadul. évelő növény. Hatóanyag: illóolaj (eucalyptolban gazdag) Alkalmazás: illatszeripar. száraz időben igényli az öntözést. keserű stimulánsként.) = Arnicae (montanae) flos sine seu cum receptaculis = Alismae flos = Calendulae alpinae flos Arnicae folium Arnicae rhizoma (= radix) Arnicae aetheroleum Honos Európában. – ARISTOLOCHIACEAE virgíniai kígyógyökér Serpentariae radix = Viperinae virginianae radix Honos USA-ban. foliosa (Nutt. mint élvezeti szert.. gyomorsav szekréciót növeli. Állatgyógyászatban külső sebek fertőzését és fekélyesedését gátolja. Magyarországon közel 1 m-re növő évelő növény. Alkalmazás: emésztést elősegíti. féreghajtó az állatgyógyászatban. enyhe mioticum (pilocarpinszerű). (Rokona az A. gyógyszergyártás (aromaterápia). Hatóanyag: glikozinolátok. M. melyekből feniletil. kultúrákban. borneol. polifenolok.és toroköblögetésre. magasra kúszó díszcserje). rusticana G. illóolaj (nyomokban timol. állatkísérletek szerint karcinogén. Ny-Ázsiában. paniculata Lam. Arnica montana L. durior = A. herbacea Ehrh. flavonoidok Alkalmazás: emberre és gazdasági állatokra nephrotoxikus. C.: Artemisia elatior Klokov. védett. Kenőcsök készülnek belőle. bár a phagocytosist fokozza. neuralgia esetén is jótékony lehet. serkenti a hámképződést. szegélynövényzetben. alhavasi évelő növénye. Kaukázusban. Hatóanyag: gyökér 0. fontos fűszernövény. Aristolochia clematitis L. Hatóanyag: flavonoidok. erős nyálfolyást és enyhe eufóriát okoz. főleg külsőleg. subsp.Forrás: http://www. Hatóanyag: nitrofenantren aristolochiasav. Közepesen savanyú. valamint magnoflorint Aristolochia serpentaria L. szeszkviterpén-laktonok.] torma Armoraciae rusticae (recens) radix = Cochleariae radix Honos K-Európában (talán őshazája Ukrajna). Sch. Termeszthető Magyarországon is (egyenértékű a hegyi árnikával). triterpenoid alkoholok. Ph.ASTERACEAE Honos É-Amerikában.. Artemisia abrotanum L. Különösen lovak külső lemosására használták. sokfelé termesztik. – ARISTOLOCHIACEAE farkasalma Aristolochiae herba seu folium = Clematitis herba seu folium Aristolochiae vulgaris (= tenuis. gyomorfájás esetén is.] istenfa Abrotani herba (= summitas) Honos Ny-Ázsiában. Külsőleg reszelve reumás testrészekre téve csökkenti a fájdalmat.hu Alkalmazás: az arecolin parasympathicomimeticum. Armoracia lapathifolia Usteri – BRASSICACEAE [syn. ártereken. Arnica chamissonis Less. ezért belsőleg nem szabad használni. Hg. A. hegyi árnika Arnicae flos (Ph. illóolaj. Emberre toxikus. .doksi. serpentarin Alkalmazás: indiánok használták tonicumként. Aristolochia fangchi Y. ennél több timol-származék) Alkalmazás: száj. Termesztésével kísérletek folynak. A. – ASTERACEAE [syn. Wu – ARISTOLOCHIACEAE Honos Kínában..) Maguire . Eur. szőlőkben elég gyakori mindenhol.és allil-mustárolaj képződik. Hatóanyag: aristolochiasav. Kígyómarás gyógyítására is kipróbálták. sebgyógyulást és hámképződést elősegíti. a pipavirág. hegyvidéki talajokon magvetéssel vagy palántázással szaporítható. A beteldiót a malájok rágcsálják. Gyűjteni tilos.: A. nálunk hegyi rétek mészkerülő. karotinoidok. VIII.02% aristolochiasavat tartalmaz.

Artemisia maritima (= santonicum) L. artemisiten).01-1%. gastritis). C.és β-tujon. linalool. VIII. inkább termesztett. dús pollenhozama miatt gyakori allergén. népgyógyászatban magas vérnyomás és hurutok kezelésére. Tősarjakkal. α-bisabolol). mérsékelt égövi Ázsiában (valószínűleg Szibéria az őshazája).Forrás: http://www. Artemisia annua L. Magyarországon útszéli. sokfelé meghonosodott. fásodó szárú évelő növény. Nálunk félszáraz és üde gyomtársulásokban közönséges.hu Artemisia absinthium L. Artemisia dracunculus L. Kínában termesztik. artemisinin (szeszkviterpén-lakton) és előanyagai (arteannuinsav. virágpora allergiát okozhat.5% illóolaj (α. Ph. Mint fűszernövénynek két fajtaköre ismert: francia vagy német és az orosz. artabsin. Közép-Ázsiában. Virágzó hajtást a második évtől fejleszt. Ny. Berg et C. Augusztustól októberig virágzik. ennek kb.0% illóolaj (fő alkotója estragol). flavonoidok Alkalmazás: étvágyjavító. Termeszthető. Szibériában. szeszkviterpén-laktonok. cineol). Artemisia cina C. Alkalmazás: artemisinin tartalma miatt maláriaellenes (elpusztítja a kórokozót vagy gátolja a Plasmodium fajok szaporodását). É-Afrikában. illóolaja illatszeripari alapanyag. Hg. chrysanthenil-acetát. Indiában. anorexia.doksi. F. sabinil-acetát. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1).. Hatóanyag: 0. tőosztással szaporítják. Hg. legfeljebb 400C-on szárítják (beszáradás 4-5:1). – ASTERACEAE sziki üröm Artemisiae maritimae herba Artemisiae maritimae flos Honos Európában. Előbbi a kedvelt. fahéjsav-származékok.5-2. Hatóanyag: illóolaj (kínai kemotípusban 4% körül. VII. ebben kámfor és germacren D a jellemző komponensek). monogyna) és a majdnem kopasz. Kaukázusban. Egyéves. árnyékos helyen vagy műszárítón. Júliustól októberig virágzik. Termeszthető. gyógyszeripari növény is. cholereticum (szeszes kivonatban kioldódó tujon fejfájást. Közép. Hatóanyag: 0. Eur. tujol. – ASTERACEAE tárkony Dracunculi folium = Artemisiae dracunculi folium Dracunculi herba = Artemisiae dracunculi herba Dracunculi aetheroleum Honos K-Európában. – ASTERACEAE fekete üröm Artemisiae (vulgaris) herba (= summitas) Artemisiae radix Elterjedt az egész Földön. guajanolid-típusú absinthin.) Absinthii folium Absinthii aetheroleum Honos Európában. hazánkban az ürmös szikespuszták jellemzője a subsp. santonicum (= subsp. szántóföldi gyomtársulásokban. a vietnami kemotípusban 1. Legfeljebb 50 cm-es szárral szedik. de különösen gyakori a Mediterráneumban. szeszkviterpén-lakton: dimer. Schmidt – ASTERACEAE cinaüröm Cinae flos (Cinae semen) Honos Kínában. de nem túl gyakori. Kedvelt fűszer. arteannuin B. Hatóanyag: santonin Alkalmazás: féregűző. flavonoid artemitin. – ASTERACEAE egynyári üröm Honos Európában. patens. Az aktív artemisinin mennyisége 0. sokfelé termesztik. poliinek. Indiaiszubkontinensen. érzékcsalódást okozhat!). santonin Alkalmazás: anthelminticum.4%. szegélyek mentén. szeszkviterpén (spatulenol. átmeneti tudatzavart. 4. É-Amerikában. Könnyen kivadul.5-1.. majd szellős. terjed útszélek. továbbá flavonoidok. poliin Alkalmazás: amarum (dyspepsia. 64%-a monoterpén artemisiaketon. Hatóanyag: illóolaj. . kumarinok. Artemisia vulgaris L. proazulen matricin.és Közép-Ázsiában.és Ny-Ázsiában. kisebb subsp. kivadul. gyomtársulásokban. Ph. parlagokon gyakori. – ASTERACEAE fehér üröm Absinthii herba (Ph.

– ARACEAE kontyvirág Ari maculati rhizoma (= radix) Honos Európában. egyéb komponensek: diasaron. – ARISTOLOCHIACEAE kanadai kapotnyak Asari canadensis aetheroleum Honos É-Amerika atlantikus részén. Kansasig. Brazíliában. egyéb szteroid szívglikozidok Alkalmazás: friss gyökérzetből homepathiás gyógyszereket készítenek. psilostachin. Gyökerét a vegetációs idő végén gyűjtik (beszáradás: 3:1). aroidin. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: friss gyökértörzsben kb. linalool. évelő növény. artocarpin. ebben főleg cineol. aronin. poliin Alkalmazás: amarum. 3% asclepiadin. levélben flavon morin. felső 40 cm-es hajtásrészeit gyűjtik. bornilacetát.doksi. kevésbé mérgező gyógynövényeket használnak szívgyógyszerek készítésére. Indokínában.és bükkelegyes erdőiben fordul elő. flavonoid. anthelminticum. Asclepias syriaca L. asclepiadin (asclepin) vincetoxinszerű mérgező. kumarin. elemicin Alkalmazás: nincs hánytató hatása. Hánytató.8-1% illóolaj. főleg a Dunántúl nyirkos. Illóolajat állítanak elő belőle. tüsszentőpornak való. artocarpetin. egyéb kardenolidok (pl. kérge és levele diarrhoea. kámfor. féregfertőzés esetén.3% illóolaj. cholagogum. geraniol. üde erdőiben nem ritka. Szeszkviterpénlakton (vulgarin. Arum maculatum L. – MORACEAE kenyérfa. cyanomaclurin Alkalmazás: gyümölcsét fogyasztják. áttelelő gyomnövény. a rhizómában több illóolaj (0. prenilflavon-származék cikloartocarpin. Burmában. digitalisszerű szívglikozid. – ASCLEPIADACEAE gumós selyemkóró Asclepiadis tuberosae radix Honos Ontariotól Minnesotáig. Homeopathia. aromaticum. Évelő. fáját feldolgozzák. linalool. Trópusokon termesztik. Hatóanyag: kb. Mézelő és dísznövény. uzarigenin-glikozidok) Alkalmazás: toxikussága miatt más. 4% asaronmentes illóolaj. aristolon. Hatóanyag: szárban 1% körüli kaucsuk. Asarum canadense L. – ASCLEPIADACEAE selyemkóró Asclepiadis cornuti rhizoma Honos Kanadától É-Carolináig. hazánkban is erősen invazív. Hatóanyag: kéregben. flavan artocarpanon.hu Virágos. antibakteriális. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: 0. Asarum europaeum L. korábban gyomorporokba keverték. linalilacetát. asarilaldehid. Homeopathia. bornilacetát. szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: asaron-tartalma miatt már nem használják köhögéscsillapító gyógyszerek készítéséhez.03-0. Hatóanyag: cianogén glikozid. Kaukázusban. terpineol. – ASCLEPIADACEAE hússzínű selyemkóró Asclepiadis incarnati rhizoma et radix Honos É-Amerikában. – ARISTOLOCHIACEAE kapotnyak Asari rhizoma cum herba Asari herba Honos Európában. jákafa Honos Indiában. Európában meghonosodott. Asclepias incarnata L. Árnyékos helyen kell szárítani (beszáradás 4:1). szaponin arin Alkalmazás: mérgező. különösen a homokos talajokon képez állományokat. Asclepias tuberosa L. Artocarpus heterophyllus Lam. metileugenol. Malajziában. helyi izgató. Hatóanyag: előbbiekkel szemben nem tartalmaz kaucsukszerű tejnedvet. tujon.Forrás: http://www. spatulenol). Sri Lankán. antimikotikus. Kardenolid glikozidok. Homeopathia. pl. Szibériában.7-4%) lehet. limonen. elterjedt Guayanában. szaponin-glikozidok. jellegzetesek a coroglaucigenin aglikon és ennek glikozidjai . főleg a Dunántúl üde gyertyán. melynek 90%-a t-izoasaron. aroin. borneol. t-izoeugenol vagy t-izoelemicin. még metileugenol.

) Dun. rutin) Alkalmazás: diureticum különösen arthritis. 4. dihidrochalkon (aspalathin. – ANNONACEAE papau Asiminae trilobae semen Honos É-Amerikában (Ohio). szteroid szaponin-glikozidok. izoorientin). – ASPARAGACEAE spárga Asparagi rhizoma (cum radicibus) Asparagi herba Honos Európában. rooibos Aspalathi folium Honos Dél-Afrikában. – APOCYNACEAE fehér kebracsófa Quebracho cortex (DAC) Honos D-Amerika déli és nyugati részén. (Szobai és üvegházi dísznövény az A. damascenon. főleg yohimbin. flavonol-glikozid (izokvercitrin. Magyarországon is. feniletilalkohol). Hatóanyag: 1-2. Aspidosperma quebracho-blanco Schlech. Frissítő hatású élvezeti teaként is használják.és veseköves panaszosok számára. Irakban és Iránban. ami nem használható másra. diaphoreticum. kis fácska.és bélpanaszosok számára előnyös. Hatóanyag: kempferitrin. geranilacetát. – ASPLENIACEAE kövi fodorka Rutae murariae herba = Adianti albi herba = Paronychiae herba Cirkumpoláris. pl. 4-5% hidrolizálható tannin Alkalmazás: gyomor. VIII. Asparagus officinalis L. illóolaj (guajakol. sprengeri Regel. tragantgumi csüdfű Tragacantha (Ph. eriodiktiol-származék).és lakton-gyűrűkkel). mérsékelt égövi Ázsiában. apró növény. nothofagin).5% indol-alkaloid. Hatóanyag: 35% zsíros olaj.hu Alkalmazás: emeticum. bronchitis vagy légzőszervi bántalmak esetén. Vadon száraz gyepekben.Forrás: http://www. kvercitrin. és más Astragalus fajok – FABACEAE mézgás csüdfű. Astragalus gummifer Labill. Aspalathus linearis (Burm. Dahlgren – FABACEAE [syn. Asplenium trichomanes L. catharticum. bokorerdőkben fordul elő. húgy. Eur. .) Honos Ny-Ázsiában. keresett élvezeti tea. quebrachamin. Nemesített változatait világszerte termesztik. tannin Alkalmazás: légúti analepticum asthma. flavonoidok (pl. nálunk hegyvidéken. 5-20 m magas fa. Hazánkban főleg a Dunántúlon sziklagyepekben és erdőkben. cukrok és mannan. hasadékokban gyakori. kempferol-diglikozid egyéb flavonoid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. különösen Törökországban. 2 m-es bokros növény. Hg. Ph. az aszparagusz. akuammidin. Homeopathia. Asimina triloba (L. Hatóanyag: mézga tragacanthin (főként polimer galakturonsav) Alkalmazás: gyógyszerészetben emulgeáló.) R. továbbá aspidospermin. Homeopathia. – ASTERACEAE baizhu Atractylodei macrocephalae rhizoma Honos Kínában. így C-glikozil-flavon (orientin.: Borbonia pinifolia Marloth] vörös fokföldirekettye. Hatóanyag: flavonoid.. – ASPLENIACEAE aranyos fodorka Adianti rubri herba Kozmopolita. egyéb aminosavak és aminok. É-Afrikában. ma már ritkán. mészkőszikla-gyepekben. Asplenium ruta-muraria L. lipidszerű acetogeninek (tetrahidrofurán. antitumor hatású és inszekticid asimicin Alkalmazás: emeticum. stabilizátor.doksi. A spárgahajtás csemegezöldség. cystitis. homeopathia. Atractylodes macrocephala Koidz. kb. mészhabarcsos falakon gyakori.) Hatóanyag: aszparagin.

vese. Ny-Ázsiában. glukan.2% (levélben 0.3-0. asthma bronchiale. Juss. Ph. antisepticum. Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: légzőszervi és emésztési megbetegedések esetén. – CHENOPODIACEAE kerti laboda Atriplicis sativae herba Atriplicis sativae semen Honos Közép-Ázsiában. luteolin-típusú izoorientin. A szemben zsíros olaj. – POACEAE zab Avenae (excorticatus) fructus Avenae herba (recens) Avenae stramentum Honos Európában. kesztoz. Hg. Eur. betain. trigonellin. VIII. neokesztoz. Ulcus ventriculi. B . É-Afrikában. Kaukázusban. a hajtásrendszer leveles. – MELIACEAE indiaiorgona Azadirachtae indicae cortex Azadirachtae indicae folium Azadirachtae indicae semen Honos Indiai-szubkontinensen.) Belladonnae folii tinctura normata (Ph. vese. Tavasszal vetik és virágzás végén. inkább bükkös vágásterületeken szaporodik el. pentosan. aminok Alkalmazás: élelmiszer. Hg. VII. fenil-etil-amin hordenin.) Belladonnae pulvis normatus (Ph. kisebb mennyiségben szaponinok. Közel-Keleten és Kínában. Ph.) Honos Európában. belladonnin. Atriplex hortensis L. Hatóanyag: 0.6% tropán-alkaloid (L-hioszciamin. Gyűjthető. egyéves növény. Hg. Levele főzelékként fogyasztható.. A cserje termetű évelő. Ph. kuszkhigrin) Alkalmazás: atropin antikolinerg.. VII. A szemekből és szalmából készült tea köhögéscsillapító. Mellékhatása: szájszárazság. nimbolid. Azadirachta indica A. az atractylon hepatoprotectiv. Ph.. neurastheniában. főként malária ellenes. fehérje. Eur. gyógyszerek hatóanyaga.3-1. atractylenolid II és III) Alkalmazás: digestivum. hallucinációs élményeket okoz. orientin. izoskoparin és tricinglikozidok). Zöldhályog esetén vagy erre hajlamos idősebb betegeknél használata tilos. neurotrop spasmolyticum. lehetővé teszi a szem eredményesebb vizsgálatát. triterpenoidok (azadiractin. Hatóanyag: diterpén abietan-származékok.9%. lágyszárú növény Magyarországon főleg a Középhegységben gyakori. flavonoidok. 4.. Fás növény. levélben 0. Atropa belladonna (bella-donna) L. VIII. rekedtség.VIII.és epekőkólika. főként inszekticid. diureticum. – SOLANACEAE nadragulya Belladonnae folium (Ph. A szemészetben szemcseppek formájában pupillatágító. Mediterráneumban. antiparasiticum. Eur.) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Ph.. Eur. A szalmát és szemtermést érett zab szolgáltatja. atropin. szeszkviterpén és -lakton (atractylon.doksi.és hólyagtisztító reuma és köszvény esetén. 4. bugás részét takarítják be drognak. Avena sativa L. Hg. népgyógyászatban vizelethajtó. termesztik trópusi Afrikában is. Máshol is termesztett. nimbin) Alkalmazás: anthelminticum. enyhe nyugtató. nimbidinsav. lázcsillapító. apigenin típusú vitexin.3-0.3%) szaponin (avenacosid A és B szteroid szaponinok). látási zavarok.35% illóolaj. VIII. hyperaciditas. azadiron. Hg.1-0. apoatropin. de túladagolása pszichomotoros nyugtalanságot. izgatottságot. sokfelé termesztik.hu Hatóanyag: 0.) Belladonnae herba Belladonnae radix (Ph. 4. izovitexin. Indokínában. 4. szkopolamin.35-1. Központi idegrendszerre hat: sedativum neurovegetativ dystoniában. görcsös menstruáció esetén fájdalomcsillapító. Hatóanyag: gyökérben 0.Forrás: http://www. Ph. Hg. flavonoid (pl.és takarmánynövény.

két. 4. Hatóanyag: illóolaj. Ph. Trópusi Ázsiában sokfelé termesztik. az USA keleti és Kanada északi részén. jól áttelel. – FABACEAE borsófürt Baptisiae radix (= rhizoma) Honos É-Amerikában. Hatóanyag: flavon cosmosiin (apigenin-7-glükozid). Indiai-szubkontinensen. útszéli gyomtársulásokban mindenütt gyakori. Szibériában. Kaukázusban. Indokínában. fogyasztható. Hatóanyag: alkaloid cytisin.) Vent. szabályozza a gyomornedv termelődést. inulin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. termésben főleg berberin. nephritis. szerves savak. – LAMIACEAE fekete peszterce Ballotae nigrae herba (Ph. külsőleg köszvény ellen. bőrnemű és talajra terülő levelekkel. – BRASSICACEAE borbálafű Barbareae herba Honos mérsékelt égövi Ázsiában. cholecystitis.) Voss – POACEAE [syn.) Willd. – BERBERIDACEAE sóskaborbolya Berberidis radicis cortex Berberidis fructus Berberidis folium Honos Európában. kólikás nephrolithiasis. Áttelelő.Forrás: http://www.) Fritsch – SAXIFRAGACEAE bőrlevél Bergeniae radix Bergeniae folium Honos Közép-Ázsiában. É-Afrikában. arthritis esetén fájdalomcsillapító és spasmolytikus (parenterálisan. berberrubin. Ny-Ázsiában. Mongóliában. Hatóanyag: alkaloid. izomer apomorfin alkaloid bervulcin. l méteres bokor. köszvény. VIII. Kaukázusban. Baptisia tinctoria (L. Bellis perennis L. benzoesav Alkalmazás: fiatal hajtásrügye táplálék lehet. reuma. levélben. – ASTERACEAE százszorszép Bellidis flos = Bellidis perennis (minoris) herba (= flos) Honos Európában. chelidonsav Alkalmazás: cholelithiasis. Indiai-szubkontinensen. Berberis vulgaris L. Hg.: Bambusa arundinacea (Retz. Cserje.. Fiatal hajtása spárgaszerű. pseudobaptisin. jatrorrhizin. fásodó. erdőszéleken elég gyakori. főleg a Dunántúlon üde réteken. nyomokban keserű szeszkviterpén-lakton marrubiin. cserzőanyag. . viasz. Kaukázusban. gumianyag. Ny-Ázsiában. Európában. szaponin. baptisin. izotetrandin. Homeopathia. Mint dísznövény kertekben gyakori. É-Afrikában. Bambusa bambos (L. szeszkviterpén. nagy. É-Afrikában. Évelő széles. gyökérkéregben 1-3% berberin. Áttelelő lágyszárú. hypochondria esetén. lágyszárú. legelőkön. Magas. flavonoid Alkalmazás: sebgyógyító balzsamokban. nagyobb adagban antidiarrhoeicum. baptin Alkalmazás: laxativum. columbamin. cholereticum. Hatóanyag: cianogén glikozid taxifillin.] japán bambusz Arundinariae japonicae surculus Honos Kínában.doksi. Bergenia crassifolia (L. Hatóanyag: glikozinolát. Br.. továbbá magnoflorin. Ny-Ázsiában. kávésav Alkalmazás: sedativum hisztéria.) Honos Európában.hu Ballota nigra L. spasmolyticum. orvosi előírásra.vagy többéves. erős hatású). gyanta. Eur. erdők. Barbarea vulgaris R. Arundinaria japonica L. lumbago. Homeopathia. palmatin. Tannin. vulracin. utak mentén inkább a Dunántúlon. ártéri szegélytársulásokban.

szeszkviterpenoid lakton bergenin.5% kávésav és származékai. Sokfelé elterjedt mindkettő. antirheumaticum. árnyékban. szőrös nyír(fa) Betulae folium (Ph.2-0. klorogénsav.04% rhododendrin (betulosid). vulgaris – CHENOPODIACEAE cukorrépa Betae succus A kultúralak több fajból keletkezett Elő-Ázsiában. sedativum.és arginin-származékok Alkalmazás: nyersen reszelt. továbbá 0. segédanyag. Ph. a Dunántúlon gyakoribb. pépes formában. Betula pendula Roth – BETULACEAE [syn.doksi. Hg.5% betain. polimer proanthocyanidin Alkalmazás: adstringens. miricetin-galaktozid).1% körül illóolaj (főként szeszkviterpén-oxid) mellett a levélben még . 0. flavonoidok. hasmenésre vagy teapótlóként.. főként a kontinentális területeken fontos termesztett kultúrnövény. subsp. lápos termőhelyeken fordul elő. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adstringens. crassa Alef. conditiva Alef.: Stachys officinalis (L. Hatóanyag: répatestben sokféle vegyület található.) Betulae cortex Betulae gemma Betulae aetheroleum empyreumaticum (= rusci) Betulae pix Betulae gemmae aetheroleum Honos Európában. VIII. Hatóanyag: lila betacianin (betain). szabadgyökfogó. a 18. metilezett lizin. sárga vagy barna pigment. majd Németországban honosodott meg. kvercitrin. – LAMIACEAE [syn. Májusban. turicin. – BETULACEAE cukornyír Betulae lentae cortex Betulae lentae aetheroleum Honos Kanada és USA keleti részén. hajvizek).: Betula alba L. termesztik is. catechin-gallát. 0. Eurázsiában. ill. fokozza az ellenállóképességet. orvosi tisztesfű Betonicae officinalis herba Honos Mediterráneumban. stachydrin.) Trev. 22%). légúti betegségekben is használható kiegészítőként. Beta vulgaris L. a szőrös nyír inkább Európán kívül a Kaukázusban és Szibériában. rügyben még lipidoldékony flavonoid-metiléterek. Hatóanyag: kéregben 3% monotropitosid (szalicilsav-primverosid). subsp.6% illóolaj (közel teljes mértékben metilszalicilát) Alkalmazás: aromaticum. jellegzetes a “cukorrépa-szaponin” (oleanolsavglükozid és -glukuronid). antioxidáns. században a Földközi-tenger partvidékén jöhetett létre. vulgaris Msf. A szőrös nyír tőzegmohás. levélben ősszel 12% arbutin. – CHENOPODIACEAE cékla Kultúralakja kb. rozmarinsav. B. erdős helyeken. júniusban szedik az üde zöld leveleket. az illóolajat kozmetikában (pl. de védett..] bakfű. Magyarországon a közönséges nyír savanyú talajú lomberdőkben gyakran társulás alkotó. köszvény esetén.és vesekőhajtóként is. 0. sz. présleve vagy ennek liofilizált pora rákos betegeknek postoperativ stádiumban erősítő huzamosan fogyasztva.Forrás: http://www. Hatóanyag: kb. kb. Más országban erről is gyűjtenek levelet. carminativum. 0. bibircses nyír(fa) Betula pubescens Ehrh. népgyógyászatban antidiarrhoeicum. Európában előbb zöldségnövény. felső légúti panaszok. 4. a 16. szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). hólyag.5-3% flavonoid (hiperozid.hu Hatóanyag: 18-25% cserzőanyag (levélben kb. Alkalmazás: ipari úton szaharózt nyernek ki a répából. Eur. Hatóanyag: 1. Beta vulgaris L. var. közepétől cukortermő kapásnövény. Főleg konyhakerti növényként termesztik.] (közönséges) nyír. betonicin. 15% cserzőanyag. a melaszra inkább fenolkarbonsavak jellemzők. verrucosa Ehrh. a közönséges nyír a mérsékelt égövi Ázsiában és É-Afrikában. diureticum. a szaharóz gyógyszerészeti vivő-. Áttelelő lágyszárú. Mindenhol. convar. Betonica officinalis L. Betula lenta L.

külsőleg sebkezelésre. B. Nálunk meleg. Borago officinalis L. Eur. nyálka-poliszaharid. gyanta. pruritus.és epekő ellen. Hg. Hatóanyag: a herbában nyálka-poligalakturonan. kb. – BORAGINACEAE (kerti) borágó Boraginis herba Boraginis flos Boraginis semen Boraginis oleum Honos Európában. júliusban virágzik. Nyírfakátrányt a bőrgyógyászatban használják (antiparasitikus. Ph. [syn. vese. 12% illóolajjal (thujen. napus – BRASSICACEAE [syn. gumianyag. Olibanum Olibani aetheroleum Hatóanyag: illatos gumigyanta kb. Alkalmazás: diureticum. gyantasavak. triterpén boswelliasav-származékok.és húgyúti fertőzésekben kiegészítő drog. Szintén a kontinentális éghajlatú országokban termesztik. napus L. erukasavban szegény vagy mentes fajtáinak olaja élelmiszer. subsp. júniusban. füstölőként fertőtlenítő. Bidens tripartitus L. oleifera (DC.hu leucoanthocyanidinek.) Koch – BRASSICACEAE . B. gyógyszerészeti célra is használatos. keratolitikus.: Boswellia glabra Roxb. lehangoltságot oldó. olibanum(fa) Honos Szomáliában.. Brassica nigra (L. pinen. diaphoreticum. a fából kátrányt állítanak elő.] indiai tömjénfa Honos Indiában. terpénalkohol). – BURSERACEAE [syn. Ny-Ázsiában. 3% cserzőanyag. A termést (magot) viaszéréskor gyűjtik. oleifera (Moench) Delile] olajrepce. diureticum. nyomokban illóolaj. Boswellia sacra Flueck. A levél.: Brassica oleifera Moench.) Metzg. tavaszi méregtelenítő kúrára és vesekőhajtóként is használják népgyógyászati tapasztalatok szerint. réparepce Vadon termő ősi típusából alakult ki. Egyiptomban. A leveles hajtásokat virágzáskor gyűjtik és árnyékban szárítják (beszáradás 5:1). Rapae semen Rapae oleum raffinatum (Ph. nyálka-poliszaharid. Hatóanyag: poliin. A herba uborkakonzerváló. nyomokban illóolaj. gyógyszerkészítmény formájában adagolva. kéreg és rügy alkalmas illóolajelőállításra. káposztarepce Vad repcefajok (B. dipenten.doksi. Brassica napus L. Boswellia serrata Roxb. 4. terpinol. vese. var. szaponin. illatszeriparban. Brassica rapa L. 6-7% cserzőanyag Alkalmazás: főzete vagy forrázata belsőleg aranyeres bántalmakra. reumás és idegfájdalmak csillapítására. subsp. a termésben linolensavban gazdag zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok szerint enyhe nyugtató. Dél-Arábiában. viszketést csillapító rühesség. Vetésideje április eleje.: Boswellia carteri Birdw. psoriasis vagy krónikus ekcéma esetén).) Hatóanyag: magban mustárolaj-származékok (glikozinolátok). gyomos helyeken gyakori egyéves faj.Forrás: http://www. Szibériában. catechin-cserzőanyag Alkalmazás: hazájában népi gyógyászatban diureticum. Ártéri és mocsári társulásokban. É-Afrikában.és reumaellenes. fenolsavak (klorogénsav). 40-45% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított.] valódi (szomáliai) tömjénfa. köszvény. Indiai-szubkontinensen. Külsőleg készítményei hajhullás gátlók. napfényes területeken termeszthető egyéves növény. É-Afrikában. a makkocskából nyert olaj érelmeszesedés megelőzésére használható. phellandren. VIII. – ASTERACEAE farkasfog Bidentis tripartitae herba = Verbesinae herba = Cannabis aquaticae herba Honos Európában. oleracea) keresztezéséből jött létre. a kialakult kultúrnövényt különösen a Föld északi országaiban termesztik. gyanta. limonen. savas tetraacetilen. campestris.

APIACEAE sarlós buvákfű Honos Európában. továbbá esculetin. Bupleurum scorzonerifolium Willd. DAC) Sinapis nigrae aetheroleum Honos Európában. E. Helv. Évelő lágyszárúak. manacein. ma mindenhol termesztik. Fontos vitaminforrás nyersen és savanyítva is. kínai buvákfű Honos Kínában. Hatóanyag: gazdag aszkorbinsavban. capitata L. pszeudoalkaloid sinapin (cholinból és szinapinsavból képződik). adaptogén. Bulnesia sarmienti Lorentz. . Bupleuri radix Hatóanyag: pentaciklikus triterpén-alkoholok (saikogenin A. rubrobrassin-klorid = cyanidin-5-glükozid-3-sophorosid) Alkalmazás: préslevét gyomorfekély. főként allil-izotiocianát glikozidja (sinigrin). cucurbitacinok). diureticum. 40-60 m magas fa. Ph. Franciscea uniflora Pohl] Brunfels-cserje Brunfelsiae (hopeanae) radix Honos D-Amerikában. Illóolaja hasonló célra. szappan). alba – BRASSICACEAE fejes káposzta Brassicae oleraceae succus Európai vad fajokból keletkezett. Állatorvoslásban stomachicum. zsírsavak. kevesebb bulnesol) Alkalmazás: balzsam. utóbbi eurázsiai-mediterrán. C. Bupleurum chinense DC.Forrás: http://www. Hatóanyag: mustárolaj-glikozidok (glikozinolátok). illóolaj (illatszer.. F. kerítéseken is előfordul. – ZYGOPHYLLACEAE Bulnesiae aetheroleum Honos Dél-Amerika nyugati és déli részén.hu fekete mustár Sinapis nigrae semen (ÖAB. poliinek Alkalmazás: lázcsillapító. vagyis stressztűrést fokozó. Hatóanyag: a farészben 5-6 % illóolaj (40-70%-a guajol. protocatechusav és anthocyanok (pl. purgans. így nálunk is termesztik. Indiai-szubkontinensen. n-octacosanal). keményítő Alkalmazás: antisyphiliticum. Világszerte. latens hepatopathia és krónikus pancreas kiválasztási zavar esetén használják. 4% szinapinsav. Kaukázusban. zsíros olaj (30% körül) Alkalmazás: lisztjét külsőleg borogatásként reumás vagy légcsőhuruttal járó fájdalmak enyhítésére. Kaukázusban. Ny-Ázsiában.doksi. Fontos zöldségnövény. Homeopathia. B-vitaminokban. Bryonia alba L. Honos Kelet-Ázsiában. Hatóanyag: alkaloid manacin. továbbá hosszú szénláncú aldehidek (n-triacontanal. ubikinonban.: Brunfelsia hopeana (Hook. Buxus sempervirens L. É-Afrikában. valamint kb. antiphlogisticum. bryonin) a feketében.) Benth. G) glikozidjai. A-vitaminban. tetraciklusos triterpének (bryodulcosid triglikozid. Vörös káposztában poliszulfid trithion és egyéb kénvegyület. f. Ny-Ázsiában. drasztikus hashajtó főleg az állatgyógyászatban. cyanidin-glikozidok. gyakoribb. D. diureticum. a fekete gönye ezen kívül sövényekben. főleg Brazíliában. bryonol a pirosban. száraz gyepekben az egész országban néhol gyakori. Brassica oleracea L. Brunfelsia uniflora (Pohl) D. var. Évelő. Don – SOLANACEAE [syn. a ritkább piros gönye csak ártéri szegélytársulásokban. arthritis kezelésére. Bupleurum falcatum L.. 1. – BUXACEAE puszpáng Buxi sempervirentis folium . piros gönye Bryoniae rhizoma et radix Előbbi eurázsiai. gyanta Alkalmazás: diureticum. Hatóanyag: triterpén bryogenin-glikozidok (bryonidin. B. – CUCURBITACEAE fekete gönye Bryonia dioica Jacq.2 m-re növő cserje.

Eur. C Caesalpinia bonducella Flem. Hatóanyag: alkaloid buxin. caryophyllen. emmenagogum.doksi. Áttelelő lágyszárú. anthelminticum. Áprilistól novemberig virágzik. aspecifikus immunstimulans.: Calamintha officinalis Moench subsp. terpinen. áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: szalicilsav-származékok Alkalmazás: lázcsillapító.) = anthodium sine seu cum calycibus Calendulae herba Calendulae folium Honos Európában. cadinen. kumarin (scopoletin. É-Amerikában. subsp. triol heliantriol A. pl.Forrás: http://www.35% illóolaj (főleg pulegon. antimutagén. Mediterráneumban. a népgyógyászatban még diaphoreticum.. továbbá 0. kb. di. Pharyngitis. umbelliferon. néha áttelel.7% karotinoid (főleg lutein. – CAESALPINIACEAE molukkabab Caesalpiniae bonducellae semen Honos trópusi Indiában. tannin Alkalmazás: főleg mint neutrális nyálkaanyag technológiai célra. A-tól N-ig) így pl. – ASTERACEAE kerti körömvirág Calendulae flos (Ph. antiphlogisticum. antivirális. 0. Calamintha sylvatica Bromf. . Ny-Ázsiában. C.] erdei pereszlény Calaminthae (montanae seu ascendentis) herba Honos Közép. parabuxin. – ARACEAE sárkánygyökér Callae palustris radix = Dracunculi palustris radix Honos Európában. taraxaszterol. kb. 0. Afrikában is termesztik. a fészekpikkelyekben 0. termesztik. Hatóanyag: kb. karvon). buxinamin (ma ezeket a szteroid alkaloidokat nagy betűjelekkel különböztetik meg (pl. 15% vízben oldódó rhamnoarabinogalaktan és arabinogalaktan. nálunk nem fordul elő. Hatóanyag: gumiszerű galaktomannan. esculetin). bokros dísznövény. vizes élőhelyeken. sylvatica typ. Köszvény. zeaxanthin). műszárítóban (beszáradás 8:1). parabuxinidin. kb. Kuntze – CAESALPINIACEAE tövises pillangófa. mérsékelt égövi Ázsiában. a hüvely pora cserző hatású. VIII.3-0. tonicum.) O. lupeol. dermatitis. 23 cm mélyre vetik. C. triterpénalkoholok (mono-. sylvatica typ.02-4.12%-ot. nálunk nem gyakori. reuma vagy maláriás betegség esetén óvatosan adagolandók készítményei. ulcus cruris. buxinidin. cholereticum. de citotoxikusak. B. Caesalpinia spinosa (Mol.8% flavonoid (izorhamnetin.. Hg.és kvercetinglikozidok). Kora tavasszal 50-60 cm sortávolságra. Virágzata a halvány sárgától a sötét narancssárgáig változó. száraz és félszáraz erdőkben. l cm-es kocsánnyal) vagy a kicsípett virágokat szedik. Calendula officinalis L. menthaefolia Host subsp. telt virágú fajtái is vannak. – LAMIACEAE [syn.és triolok. 0. Calla palustris L. 4% diol faradilol-. különösen temetőkben fordul elő.4%-ot érhet el az illóolaj (főleg menton. Kaukázusban. Számos gyógyszer komponense. diureticum.8% monool amyrin. ulcus duodeni. ökológiai tűrőképessége jó.hu Honos Európában. Nálunk is gyakori sövénynek való. szterol.és D-Európában. Hatóanyag: nyelves virágban 0. Ny-Ázsiában. diureticum. Egyéves kerti dísznövény. ascendens Jord. 4.: alkaloid A (= cyclobuxin D) Alkalmazás: az alkaloidok közül számos szívre ható. szeszkviterpén loliolid Alkalmazás: antibakteriális. Gyorsan kell szárítani árnyékban vagy 35-400C-on. É-Afrikában. arnidiolészter. tarak Caesalpiniae farina Honos D-Amerika északi részén (Peru). Laxativumként sem biztonságos. 2-3 naponként a teljes virágzatot (kb. Homeopathia. 2-10% triterpénszaponin oleanolsav-glikozidok (saponozid A-F). gastritis esetén. poliinek. továbbá más terpénketonok) Alkalmazás: stomachicum. spasmolyticum. Ph.

epigallocatechin-gallát). dimer anemonin). uscharin. taraxacaszterolok és észtereik Alkalmazás: kéregdrog emeticum.) Hull – ERICACEAE [syn. Évelő lágyszárú.] tea Theae (nigrae) folium Theae viridis folium Honos Kínában. A kéregben madaralban. Kuntze – THEACEAE [syn. továbbá leucoanthocyanidin Alkalmazás: népgyógyászatban belsőleg kígyómarás ellen (nem veszélytelen. kaucsuk. ökológiai igényének megfelelő helyeken sokfelé termesztik. miricetin). Tejnedve szolgáltatja a madargumit. Hatóanyag: protoanemonin (lakton) és polimer származékai (pl. triterpén amyrinok. gyanta (gyökérben 6-7%. mocsár. asclepiin. a Dunántúl és a Középhegység egyes részein szőrfűgyepekben. egyéb szteroid-glikozidok.04% teofillin.) Merino] csarab Callunae (vulgaris) herba (cum floribus) = Ericae herba (cum floribus) Honos Európában. Indokínában.hu Hatóanyag: Arumhoz hasonlóan csípős anyag. – RANUNCULACEAE mocsári gólyahír Calthae palustridis herba (et flos) Honos Európában. mérgező!). Camellia sinensis (L. calactin.Forrás: http://www. proanthocyanidinek. Calotropis procera (Ait) Dryand. Ázsia mérsékelt égövi részein. 2 m magas cserje. epicatechin-tanninok. kozmopolita. Indiai-szubkontinensen. cserzőanyag elérheti a 10%-ot. főként mészkerülő nyíres-fenyérekben helyenként gyakori. polifenolok (catechin-. bokros évelő növény. kvercetin-glikozidok. szaponin Alkalmazás: homeopathia. a zöld tealevélben különösen jelentős epicatechin-gallát. 1-3 m hosszan felkapaszkodó. uscharidin. Br. leucodelfinidin. Hatóanyag: 0. nyomokban illóolaj Alkalmazás: sedativum álmatlanság esetén. cholagogum. Hatóanyag: tejnedvben kardenolid szteroidok (calotoxin. Camelina sativa (L. voruscharin). gyomtársulásokban szórványos. adstringens.6-0. sárgarepce Camelinae herba = Sesami vulgaris herba Camelinae semen = Myagri semen = Sesami vulgaris semen Honos Európában. fűzés égerligetek növénye. Mocsarakban. 37% catechin-tannin. herbában 3 % körül). 0. Indiai-szubkontinensen. Kb.és láprétek. Szibériában. Homeopathia.05% körül teobromin. Hatóanyag: 2. – CONVOLVULACEAE [syn.) Cr.: Ericodes vulgaris (L. Hatóanyag: jalapinhoz hasonló szívglikozidok. nádasokban mindenütt gyakori országunkban. kvercetin. purgans. Ny-Afrikában. diureticum. calotropin.: Thea sinensis L. nálunk ritkul. 2. – BRASSICACEAE gomborka.02-0. gyanta.5% koffein. Hatóanyag: 30-35% száradó olaj. É-Amerikában. Egyéves. madarfluavil. Calystegia sepium (L. flavonoidok (kvercetin. Áttelelő lágyszárú. Caltha palustris L. Ny-Ázsiában. diureticum. 0.] sövényszulák Calystegiae sepii herba Calystegiae sepii radix Honos Európán kívül az egész Földön. termesztett növény. . – ASCLEPIADACEAE szodomaialma Calotropidis procerae cortex Honos Ny-Ázsiában.és kempferol-glikozidok Alkalmazás: kisebb adagban laxativum. diaphoreticum.doksi.) O.5-4. elvadul.8% arbutin. Kis termetű. Calluna vulgaris (L.: Convolvulus sepium L.5% ursolsav. fenolkarbonsavak.) R. glikozinolát glükoamelinin Alkalmazás: lisztjét borogatásra. Ázsiában. Indokínában.

– ANNONACEAE kananga.) DC. subsp. Indokína stb. lektinek (canavalin. Ez a vadkender szántók. Cannabis sativa L. levelében (herbában) kevés gyanta. kérgében. gumianyag. Az illóolaj fő komponensei: benzilbenzoát. aminok (betanicin. dohányillatosítás. trópusokon sokfelé termesztik. 10-20% phellandren. Sokféle ízesített teát is forgalmaznak. termésében alkaloid camptothecin. Hatóanyag: kb. iparban használják. – CANNABACEAE (vetési) kender Cannabis fructus (= semen) Cannabis (sativae) herba Honos dél-közép-ázsiai területeken. pl. caryophyllen). trigonellin). Ausztráliában. Hatóanyag: gyanta (oleoresina). szaponin. cineol. valamint gyomor. ylang-ylang Canangae aetheroleum Annonae aetheroleum (= Ylang-Ylang) Honos Indokínában. caryophyllen Alkalmazás: illatszeripar.és bélpanaszok esetén. – FABACEAE kardbab Honos Dél-Ázsiában.5-1% illóolaj (monoterpénalkoholok és -aldehidek. indica (Lam.) Small et Cronquist – CANNABACEAE indiai kender Cannabis indicae herba Cannabis indicae folium Cannabis indicae flos . likőrgyártás. eugenol. fehérfahéjfa Canellae albae cortex Honos DK-USA-ban. Malajziában. – CANELLACEAE [syn. farnesol. aromaticum. Ecuadorban. fehérje. gyógyszerek hatóanyagai. fenolkarbonsavak (pl. a virágból az Annonae aetheroleumot. metoxicamptothecin Alkalmazás: izolált hatóanyag és félszintetikus származékai citosztatikusak. kb. Hatóanyag: speciális aminosav canavanin. geraniol. terpineol) Alkalmazás: illatszeripar. linalool. hidroxi-camptothecin. linalool. f. Egy. 0.) Gärtn.Forrás: http://www. Camptotheca acuminata Decne. parlagok gyomtársulásaiban fordul elő. terméséből olaj készül.doksi. a zöld levél különösen antioxidáns. lágyszárú. antidiarrhoeicum. a herba vagy levél élvezeti teaként fogyasztható (nem mutatható ki belőle kábító hatású terpenofenol). geraniol. flavonoidok. – NYSSACEAE Honos Ny-Kínában. Hatóanyag: az egész növényből vonják ki a Canangae aetheroleumot. Hatóanyag: farészében. detoxikáló kúrára alkalmas. Venezuelában. Az olajból készült emulzió használatos köszvény és reuma. eugenol. fehérjetartalmú maradéka miatt takarmány. 1% illóolaj (pinen.] kanella(fa). cadinenek.: Canella alba Murr. fenolkarbonsavak Alkalmazás: szárából rost. a többi is távol-keleti trópusi faj (Kína. Tibetben. benzilacetát. a mag élelmiszer. kávésav és származékai). 0. et Thoms. izoeugenol. Canavalia ensiformis (L. Cannabis sativa L. concanavalin) Alkalmazás: lektineket biokémiai kutatásban.5-1.vagy kétéves 0. Cananga odorata (Lam. Magyarországon főleg textilnövénynek termesztik.5 m magas. Hatóanyag: termésben 20-35% zsíros olaj (száradó). kozmetika (szappangyártás).hu flavonoid. Karib-szigeteken. elemicin. a zöld levélben több komponenssel) Alkalmazás: stimuláns. a hüvely takarmány. Canarium luzonicum (Blume) Gray és más Canarium fajok – BURSERACEAE kanárifa Elemi resina Honos Malajziában. termesztik. gyakran elvadul.). Canella winteriana (L. krezolmetilészer. fa. Trópusokon termesztik a kb. innen mindenhová elterjedt. 8% gyanta (canellin) Alkalmazás: tonicum. elemol.3% gyanta. sabinen. geranilacetát. D-Amerikában. illóolaj (45-70% limonen.) Hook. pinen. 20 m-re megnövő fát.

termesztik. vitaminban gazdag termése miatt roboráló. Eur. – BRASSICACEAE pásztortáska Bursae pastoris herba (DAC) Kozmopolita. friss termésben sok aszkorbinsav. csípős fajtáinak terméskivonatát külsőleg. színes fajták termésében sok karotinoid. A terméses egyedek ágvégeit vagy gyantáját gyűjtik.és mocsárréteken fordulhat elő. Hatóanyag: glikozinolát (glucocochlearin. var. Áttelelő rhizómás. – BRASSICACEAE réti kakukktorma Cardamine pratensis herba Cirkumpoláris. Mexikóban. tetrahidrokannabinolsav). acetilkolin. konzervipar. helyi gyulladás előidézésére. vérzéscsillapító peptid. flavonoid (rutin. Sok kisebb fajra osztható. Hatóanyag: biogén aminok (kolin. Hatóanyag: csípős fajtákban capsaicin. A virágos. Capsicum annuum L. hisztamin. nálunk hegyi.. marihuana (THC 0. Hg. kábítószer: kannabiszfű. Ph. – SOLANACEAE csilipaprika. de az egész Földön elterjedt. bár hivatalos engedély nélkül tilos. igen ritka. Hatóanyag: 0.. forráslápokban. Indiában és Polinéziában sokfelé termesztik. tyramin). Hg. áttelelő lágyszárú. antioxidáns. Carex arenaria L. É-Amerikában. fokozza a gyomornedv-kiválasztást.Forrás: http://www. 20-30% dihidrocapsaicin) Alkalmazás: külsőleg linimentum. kannabinol. Ph. fájdalomcsillapító reumás vagy idegfájdalmakkal járó betegségekben. szaponin. cineol.doksi. DAB. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok alapján dismenorrhoea (metro. majd szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). tarackos növény a Dunántúlon található. Márciustól decemberig virágzik. Hatóanyag: terpenofenol (THC = tetrahidrokannabinol. – BRASSICACEAE keserű kakukktorma Nasturtii majoris amari herba Honos Eurázsiában. 4. főleg trópusokon. Capsicum frutescens L. cayenne bors Capsici fructus (Ph. Ph.VIII. de egyre ritkul. Capsella bursa-pastoris (L. külsőleg kisebb sebekre téve szintén. l. diureticum reumás és köszvényes betegségekben. távol-keleti országokban.3-1% capsaicinoid (fő komponens 63-77% capsaicin. homeopathia. Belsőleg növeli a perisztaltikát. izopropil-izotiocianát-glikozidok. – CYPERACEAE [syn. szaponin. Cardamine amara L.. Cardamine pratensis L. rutin) Alkalmazás: zöldség. Hatóanyag: butil-mustárolaj-glikozid glucocochlearin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító.1% illóolaj (p-cimol. előfordulása bizonytalan. minimum (Mill. egy.) = Capsici fructus acer Honos D-Amerikában.és menorrhagia) esetén vérzéscsillapító. fájdalomcsillapítónak használják. 4.hu Honos Indiai-szubkontinensen. helyi gyulladást idéz elő. . vadon nem fordul elő. Magyarországon mindenhol gyakori. kb. VII. kannabinolsav.) Medic. Nálunk inkább cserepes növényként ismert. szabadgyökfogó. kannabol) Alkalmazás: sedativum.: Carex repens Bell] homoki sás Caricis (arenariae) rhizoma (= radix) Honos Európában. 40% oldható szilikát Alkalmazás: diaphoreticum. kb. Nálunk nedves láp. Hg. antineuralgicum. kannabidiol. Tömörebb habitusú. Az áttelelő lágyszárú. sötétzöld.5-2%). Eur. spasmolyticum (csak ideggyógyászatban orvosi ellenőrzéssel). hasis gyanta (THC 2-8%).) Heiser – SOLANACEAE paprika Capsici fructus (Ph. fűszer. egyéves vagy áttelelő. védelemre szorul. nem tarackos. Szibériában. bedörzsölő formájában hyperaemiát. nyomokban illóolaj (metilszalicilát. bokros. Hatóanyag: 8-10% illóolaj.vagy kétéves. s. humulen. A magvakból zsíros olaj nyerhető. de mai nemesített fajtáit sokfelé termesztik. diosmin). VIII. szeszkviterpenoidok). fenyőövi faj.) Honos Közép-Amerikában. 0. leveles hajtások legfeljebb 30 cm-es felső részét gyűjtik. glucoputranjivin) Alkalmazás: stomachicum. továbbá flavonoidok (pl. tapasz.

6%). Hatóanyag: 1-2% illóolaj. Könnyen pergő ikerkaszat terméseit teljes érés előtt takarítják be. sovány hegyi rétek kétéves növénye.) Honos Kis-Ázsiától Indiáig. – FAGACEAE [syn. 2 cm mélyre vetik. Fűszer és likőraroma. Hazánkban egyéves. pinen.. – CARICACEAE [syn. – ASTERACEAE sáfrányos szeklice. Júniusban. Hg. laxans. Tilos a gyűjtése. Alacsony termetű. Érett gyümölcséből befőttet készítenek. legelők védett növénye. dihidrocarvon. emésztésjavító.. Magolaj féregűző.: Castanea vulgaris Lam. gyanta és 18-22% inulin Felhasználás: diureticum. papája Caricae papayae folium Papainum crudum Honos Mexikóban. Magyarországon üde kaszálók. valamint a sárga. szaponin. Cassia fistula L. carposid glikozid. antipyreticum. 3-caren. Szúrós fészekpikkelyei vannak. spasmolyticum gyomor. Papaint és chymopapaint különítenek el belőle. Hg.doksi. Érett kaszatokból rendszerint hidegen sajtolják a linolsavban gazdag olajat. Kora tavasszal 25-40 cm-es sortávolságra. VIII. az egyévest augusztusban. külsőleg pyodermás panaszokra. Hatóanyag: pártában 24-30% sárga pigment “szaflorsárga”. carminativum. vékony rétegben szárítják (beszáradás 4-5:1). Hatóanyag: levélben 0. A papainból különféle enzimeket (pl.vagy kétévesek. diaphoreticum. Hatóanyag: diantron.15% alkaloid carparin. 4. VIII. – ASTERACEAE szártalan bábakalács Carlinae radix Honos Közép. Eur. 90%-ban carlinaoxid (benzil-2-furfuril-acetilén). különösen a Balkánon és Dél-Oroszországban. továbbá limonen. virágzás végén lángvörös. Carthamus tinctorius L. Hg. purgans. poliszaharidázok) készítenek tisztítással.1-0. de van tövistelen fajtája is. különösen a termésben proteolitikus enzim papain Alkalmazás: szíverősítő. Carum carvi L.és Dél-Európában. Szellős helyen.és antron-glikozidok Alkalmazás: purgans. kevesebb pseudocarparin. Az olajat érelmeszesedés megelőzésére vagy étkezési célra. antimikotikus. cholereticum. 4. – CAESALPINIACEAE mannakasszia. júliusban virágzik.) Carvi aetheroleum (Ph. Eur.. sabinen.] szelídgesztenye Castaneae folium . mészmentes talajú hegyi rétek. ill.2-1. peptidázok. Hatóanyag: 3-7% illóolaj (főleg carvon. Homeopathia. carveol) Alkalmazás: amarum.3-0. termesztett növény. csőkasszia Cassiae fistulae fructus Honos trópusi Ázsiában. Kinyíláskor kézzel szedik a virágokat.vagy narancssárga. vörös színt okozó carthamin (0.) Honos Eurázsiában. Ph. Castanea sativa Mill. Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt engedélyezett élelmiszeripari adalék. a kétévest a következő év júliusában aratják. Hg. lactagogum.] dinnyefa. emellett carilen.5:1). stomachicum. mocsárrétek. elterjedt a trópusokon máshol is. Carlina acaulis L. – APIACEAE (konyha)kömény Carvi fructus (Ph. olajözön Carthami flos Carthami fructus Carthami oleum raffinatum (Ph. D-Amerikában.vagy bélgörcsben.hu Carica papaya L. A kicsépelt terméseket műszárítóban szárítják vagy száraz helyen tartják gyakran forgatva (beszáradás 1. A párta eleinte citrom.: Papaya carica Gärtn. laxativum. mikolitikus és bakteriolitikus lizozimek. VII. áttelelő lágyszárú. DK-USA-ban. 4-6 m magas bokorszerű fa. VII. Ph. cserzőanyag. antibakteriális. Termesztésben egy. Ph. Májustól júniusig virágzik. ebben kb.Forrás: http://www.

) Batt. Rich. évelő félcserje. et Trab. trópusokon termesztik. anticancer kemoterápiában.) Michx. subsp. – CELASTRACEAE kúszó fafojtó Celastri scandenti radix Celastri scandenti cortex Honos É-Amerikában. Hatóanyag: cathedulinok (polihidroxi-dihidroagarofurán-poliészterek). levelét teapótlónak régebben használták. Indiában. Európában többnyire egyéves dísznövényként ismerik. üde lomberdőkben. az amfetaminokéhoz hasonló. Don himalájai cédrus. sokfelé termesztik.0003%. Catharanthus roseus (L. .] Atlasz-cédrusfa Honos É-Afrikában. antibakteriális. Texasig). antispasmoticum. expectorans. Cedrus libani A. illatszeripar. caulophylloszaponin Alkalmazás: diureticum. évelő.: Vinca rosea L. sokfelé termesztik. flavonoid. Hatóanyag: triterpenoid pentaciklusos kinoid pigment. Hatóanyag: indolalkaloid harman-származékok: dimer vinblastin (vincaleucoblatin). Hatóanyag: cauloszaponin. Cedri aetheroleum Hatóanyag: 3-5% illóolaj a farészben.hu Honos Mediterráneumban és DK-Európában. emmenagogum. használják leucorrhoea. potentillin.. khataminok (aril-alil-aminok). USA-ban (ÉK-től Floridáig. pseudomerucathin Alkalmazás: friss levelet rágcsálják.Forrás: http://www. cadinen Alkalmazás: bronchitis. Kábítószer. blennorrhoea. triterpén szaponin Alkalmazás: adstringens. flavonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum. Ceanothus americanus L. indiánasszony-gyökér Caulophylli radix Honos É-Amerikában. Cathinon homológok még: merucathin. Cedrus atlantica (Endl. Lochnera rosea (L. ami átalakul (+)-norpseudoefedrinné és (-)-norefedrinné. atlantica (Endl. továbbá catharanthin. lupeol. a száraz levélben ezekből (-)-cathinon képződik. Don – APOCYNACEAE [syn. – Celastraceae kat-cserje Cathae folium Honos Afrikában. deodár cédrus Honos Ny-Ázsiában. Cedrus deodara (Roxb. bőrbetegségekben. pl. betulinsav Alkalmazás: vérzéscsillapító. merucathinon. vindolin Alkalmazás: dimer alkaloidokat klinikumban. gyorsítja a véralvadást.) Manetti [syn. dimer vincristin (leucocristin). diaphoreticum.) G. fásodó futónövény. álmosságot. Rich. a mérgezési tünetek veszélyesek. vadszőlőszerű. triterpén szaponinok (főleg oleanolsav-származékok). betulin. ceanothensav. Arab-félszigeten. Caulophyllum thalictroides (L. cserje.doksi. ceanothsav (emmenolsav). Ammocallis rosea (L. fő komponens trans-α− és γ-atlanton.) G. – RHAMNACEAE fehér táskavirág Ceanothi americani radix Honos Kanadában. – PINACEAE libanoni cédrus Honos Ny-Ázsiában. utóbbi drogban 0. reuma és májbetegség esetén. Hatóanyag: peptid-alkaloid ceanothinok. Celastrus scandens L. más triterpének (scandol: amyrin és lupeol). Catha edulis (Vahl) Forssk. Hatóanyag: 6-8% ellagitannin cserzőanyag (tellimagrandin I és II.) Small. casuarictin. csökkenti az étvágyat. pedunculagin). fáradtságot.] rózsameténg Vincae roseae herba Honos Madagaszkárban.: Cedrus libani A. később hozzászokás alakul ki. – BERBERIDACEAE indiángyökér.) Rchb. Főleg a Dunántúlon vadon is előfordul mészkerülő.

fumársav) . Koreában. A teljes virágzásban lévő herbát gyűjtik. Erythraea uliginosa R. 50% nyálka-heteropoliszaharid lichenin (1.: Hydrocotyle asiatica L. Eur. mocsári ezerjófű Centaurium pulchellum (Sw. Japánban. kaszálókon néhol gyakori. VIII. 4. Ph. a csinos ezerjófű pedig iszapnövényzetben. Centella asiatica (L.) Urban – APIACEAE [syn.) Druce [syn. cholagogum. centaurosid).hu Centaurea cyanus L. Hatóanyag: secoiridoid glikozidok (centapicrin. Magban kb.4-β-glukan) és izolichenin (1. a mocsári európai-közép-ázsiai egy.: Centaurium uliginosum Beck. nyugtató gyógyszer készül belőle. Hg.) Ach. Ceratonia siliqua L. protocetrarsav. galaktomannan.és 1. et Sch. – ASTERACEAE kék búzavirág Cyani (coerulei) flos Kozmopolita.. Erythraea centaurium Pers. umbellatum Gilib. A másik kettő közül a kis ezerjófű üde réteken.és gyógyszertechnológiában. asiatsav-. Hg. a hüvely jellegzetes szagát izovajsav okozza. árnyékban. [syn. néhol gyakori. nálunk kedvelt évelő dísznövény. külsőleg toroköblögető. Textil. Ny-Ázsiában. dyspepsia. tonicum. swerosid. Eur.. vetési gyom. 90% galaktomannan carubin. emésztésjavító. madecassav. 4. uliginosum Rothm.. Alkalmazás: pylorus-spasmus. – PARMELIACEAE izlandi zuzmó Lichen islandicus (Ph. nálunk májustól szeptemberig virágzik.: Centaurium erythraea Rafn.. VIII. – VALERIANACEAE piros sarkantyúvirág Centranthi radix (rhizoma) Honos Mediterráneumban.) DC. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). szterol Alkalmazás: étvágygerjesztő.) (= summitas) Eurázsiai-mediterrán egyéves fajok. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponinok. máshol az intenzív herbicidek miatt kiritkult. zuzmósavak (2-3% fumárprotocetrarsav. Hatóanyag: hüvelyfalban 30-70% szaharóz.) Honos az északi félteke szubarktikus területein. régebben élelmiszer.és papíriparban.3.. 2-3% nyálka-poliszaharid. Cetraria islandica (L. Centaurium minus Moench – GENTIANACEAE [syn. – CAESALPINIACEAE szentjánoskenyérfa Ceratoniae fructus Ceratoniae semen Honos Európa déli részein. fenolkarbonsavak.) Gilm.] ázsiai gázló Centellae asiaticae herba (Ph. swertiamarin. Ph. továbbá hypertroph bőrbetegségek. alkaloid is). C. madecassosid) Alkalmazás: antibakteriális. Ph. licheszterinsav. triterpenoidok. 1-2% pektin. É-Afrikában. Ph. már védelemre szorul. Hg. külsőleg antimikotikus. roborans. metoxi-xanthon származékok (metilbellidifolin). lápréteken él.Forrás: http://www. Az egész Földön sokfelé termesztik sorfának vagy szegélyként az 5-10 m magasra megnövő fát.. Hatóanyag: kb.és 1. Hatóanyag: anthocyanin (cyanin) Alkalmazás: diureticum. Hg. 4. VIII.3. VII.) Honos Kínában. Madagaszkáron. idült dyspepsia és hypoaciditas esetén.doksi.és madasiatsav-glikozidok (asiaticosid. Eur.] keskenylevelű ezerjófű. gastroenteritis esetén. ekcémák kezelésében. usninsav.] csinos ezerjófű Centaurii herba (Ph. egyéves. nedves gyomtársulásokban fordul elő.: Erythraea pulchella Hornem.] kis ezerjófű Centaurium littorale (Turn. Hatóanyag: valepotriát (hiányzik az illóolaj.4-α-glukan). Centranthus ruber (L. flavonoidok.vagy kétéves. teaszépítő komponens. genciopicrosid. subsp.

de még gyomos parlagokon is helyenként tömegesen fordul elő. lupeol). patakok mentén.) = Chelidonii (majoris) herba Chelidonii rhizoma et radix Honos Eurázsiában. geraniol. 2 m magasra is megnő. máj. carminativum. 4. spicatum Lam. ergostan-típusú szteroidok Alkalmazás: antiphlogisticum. E. Chamaesyce hirta (L.: Anthemis nobilis L. 400C-on szárítják (beszáradás 7-8:1).. Összetevői főleg karbonsavészterek. Árnyékon vagy mesterségesen.06% illóolaj (mustárolaj-származékok. kávésav-származékok Alkalmazás: orvosi székfűhöz hasonlóan antiphlogisticum.: Erysimum cheiri (L.. Teljes virágzáskor gyűjtik a virágzatokat vagy lepárlás céljából géppel 5-6 cm-es tarlóra vágják. Chamaemelum nobile (L. Áprilistól . nerol. Mediterráneum nagy részén is. szurdokvölgyekben. Hegy. a herbában is meglévő becőkben robinin (kempferol-glikozid) is. izokvercitrin). herba homeopathiában.2-0. elterjedt É-Amerikában is. benzilalkohol). évelő lágyszárú. linalool.) Scop. Évelő. bisabolol). erdőszéleken. Hg.4% virágzó hajtásban.) Cranz] sárgaviola Cheiri (arabici) flos Cheiranthi (cheiri) semen Cheiranthi (cheiri) herba Mindenhol elterjedt. a magban zsíros olajon kívül glikozinolátok és kardenolid szteroid-glikozid (cheirotoxin). ketonok. nyálka-poliszaharidok Alkalmazás: antibakteriális. Egyéves lágyszárú. Chelidonium majus L.] erdei deréce Chamaenerionis folium Honos Eurázsiában. – ASTERACEAE [syn. emésztésjavító. triterpén szaponinok (ursolsav. felső légúti hurutok esetén. Hatóanyag: 0.6-1. felső légúti panaszokban is használható. anthranilsav-metilészter. – PAPAVERACEAE vérehulló fecskefű Chelidonii herba (Ph. főleg a teltvirágzatú fajtáit termesztik. oleanolsav. de előfordul szubtrópusokon is. útszéli árokpartokon.: Euphorbia hirta L.] rómaikamilla. Alkalmazás: flos népgyógyászatban spasmolyticum. flavonoidok (kvercetin.és izorhamnetin-glikozidok). élvezeti teaként.2-0. kumarinok (scopoletin). Az egész országban gyomtársulásokban. – BRASSICACEAE [syn. kvercitrin.és dombvidékeinken. erdővágásokban. pinocarveol.5% illóolaj száraz drogban. városi járdák fal menti szegélyén igen közönséges. kamazulén. zuzmósavak miatt antibakteriális. crategolsav). carvon.és szíverősítő. 4. Hg.] szőrös törpekutyatej Euphorbiae hirtae herba Honos trópusokon. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag (gallotannin és catechotannin). VIII. VIII.Forrás: http://www. nálunk 3-5 éves kultúrában. szájöblögetésre aftás szájnyálkahártya megbetegedések esetén. egyes in vitro tesztekben antivirális. triterpén-szaponinok (amyrinek. szalicilsav. Eur. A virágzó növény kiváló mézelő. továbbá antibakteriális. anthocyaninok. Ph. antibakteriális.) Millsp. Ph. dysmenorrhoea esetén görcsoldó.) All. poliin (matricariasav-észterek). flavonoidok (apigenin-. szeszkviterpén-laktonok (pl. Hatóanyag: flavonoid (myricetin. 0. Kíméletesen szárítandó (beszáradás 5:1). antidiarrhoeicum. – ONAGRACEAE [syn. Kétéves vagy évelő. Eur.. fenolkarbonsavak. nemes pipitér Chamomillae romanae flos (Ph. flavonoidok. aldehidek. nálunk kerti dísznövény.: Epilobium angustifolium L.6 m magas félcserje. Leveleit virágzás előtt gyűjtik.hu Alkalmazás: köhögéscsillapító és expectorans bronchitis. 0. Hatóanyag: 0. magban lévő kardenolidok lehetséges szívgyógyszer-alapanyagok. Európában. Cheiranthus cheiri L. – EUPHORBIACEAE [syn.doksi. Chamaenerion angustifolium (L. luteolin-glikozidok). kertekben. Illóolaja üzemi méretekben előállítható. Évelő.) = Chamomillae romanae anthodium Chamomillae romanae aetheroleum Honos Mediterráneumban. É-Afrikában és Ny-Ázsiában vadon és kultúrában fordul elő.

) I. előfordul még Európában.és hepatopathiában ödémacsökkentő. anthelminticum (L. csípős gyanta Alkalmazás: tonicum. Barton – PYROLACEAE [syn. Alkalmazás: erős hatású drog. Közép-Amerikában. Chenopodium ambrosioides L. intravénásan – általános izomrelaxans. utóbbit szellős. a gyökérzetben 1-2%. 0. enyhe analgeticum. A herbát virágzó állapotban.] ernyőskörtike Chimaphilae folium Pyrolae umbellatae herba Honos É-Amerikában. ma kozmopolita. szaponin Alkalmazás: korábban tonicum. Ascaris). avicularin) Alkalmazás: a fő hatóanyag chimaphilin miatt antiszeptikus. Kb. (-)-curin. Hatóanyag: 0. a nyers nedv proteolitikus.Forrás: http://www. phillyrosid.2-0. gyomor. berberin. 3-10 m magasra megnövő bokrosodó fa. szaponinok. Hatóanyag: keserű. szitoszterol. A chelidonin antimitotikus. – OLEACEAE amerikai hópehelyfa Chionanthi virginici radicis cortex Honos É-Amerikában. chelerytrin. összetétele földrajzi származás szerint eltérő lehet. amyrin. Hatóanyag: gyűrűs bifeniléterszerű phillyrin (chionanthin. főként (+)-tubocurarin. et Woodw. Ázsiában. fedett helyen (beszáradás 3-4:1).) Gray – CHENOPODIACEAE mirhafű Chenopodii (ambrosioides) herba Chenopodii aetheroleum Honos trópusi Amerikában. Tonicum. ambrosioides et var.7-dimetil-naftokinon). a herbában 0. Cardio. Hatóanyag: arbutin. állatgyógyászatban is bélférgesség esetén.) W. de népgyógyászatban légúti. kb. kvercetin-glikozidok (hyperosid.: Pyrola umbellata L. szalicilsav-metilészter. májbetegségekben és bőrpanaszokban. antipyreticum. emmenagogum. külsőleg rendszeresen használva szemölcsirtó.és idegpanaszok kezelésére is. Sokfelé termesztik. pinocarvon. Chondrus crispus Stackh.3%. sanguinarin. Chondrodendron tomentosum Ruiz et Pavon – MENISPERMACEAE pareira.1-1% alkaloid. ma főleg homeopathiában. vértisztítóként herpeszszerű bőrbajokban. tehát a friss növény megtörve. főként izokinolin-vázas benzofenantridinek: chelidonin. Európában termesztik. nagy műtéteknél használják. Még flavonoidok.2-0. protopin. dimer monoterpén aritason). – RHODOPHYCEAE vörösmoszat. sokfelé termesztik. É-Amerikában Texasig. 4% cserzőanyag. (+)izochondrodendron. Előbbit gyakori forgatással szárítják (beszáradás 5-6:1). a friss tejnedvben proteázok. tubokuráre Pareirae bravae cortex Honos Brazíliában. forsythin). 30 féle alkaloid jellemző. – SCROPHULARIACEAE kopasz gerlefej Chelones glabrae herba Honos Kanadában. Dél-Amerika nyugati részén. Gigartina mamillosa (Good. Hatóanyag: 2-10% bis-benzil-tetrahidroizokinolin alkaloidok. prostata-hypertrophiában is használható népgyógyászati tapasztalatok szerint. Homeopathia. továbbá májcirrhosis és icterus esetén. Adventív egyévesként főként ártéri gyomtársulásokban szórványosan az egész országban előfordulhat. Hatóanyag: 0.hu őszig virágzik.doksi. spasmolyticum. Jellegezetes pyranon-dikarbonsava a chelidonsav. coptisin. ursolsav. Apró félcserje. Chimaphila umbellata (L. var. bakteriosztatikus főként húgyúti fertőzések esetén. a gyökérzetet késő ősszel vagy kora tavasszal gyűjtik. (+)-chondrocurin Alkalmazás: a mozgató idegvégkészülékeket bénítva – megfelelő adagban. Chionanthus virginicus L. Cholagogum. ír moha Carrageen . Ag.. váltólázban narcoticum. Chelone glabra L.2% chimaphilin (2.5% illóolaj (ascaridol. taraxaszterol. Alkalmazás: adagolt gyógyszerként féreghajtó (pl. adagolása orvosi ellenőrzéssel szabályos.

A porított virágzatot (pulvis insectorum) régebben használták. kevés illóolaj (kámfor. cinerinek). Főleg az ország déli területein jól termeszthető. gyomtársulásokban közönséges. Júliustól szeptemberig virágzik. endivia és C. rendszerint mesterségesen szárítják (beszáradás: 4-5:1). Rokona a zöldséget és salátát szolgáltató C.doksi.) Bernh. arterioszklerózis. továbbá kevés illóolaj Alkalmazás: hurutos megbetegedésekben. Pyrethrum parthenium Sm. Ph. leucanthemum ártéri és hegyi kaszálókon néhol tömeges. melyek szerves oldószerben oldódnak (észterképző savak a krizantémsav és a piretrinsav) Alkalmazás: szelektív és gyorsan lebomló rovarölő szerek készülnek belőle és félszintetikus származékaiból. Írországban). évelő.hu Honosak Atlanti-óceánban. thujon.: Leucanthemum vulgare Lam. Kaukázusban. Chrysanthemum balsamita L. balsamitában főként kámfor. Ny-Ázsiában. 0. fiatal levele salátaként fogyasztható. Eur. a gyökeret késő ősszel vagy tavasszal gyűjtik. A vetőmagot 60-70 cm sortávolságra. ezek meleg vérű állatokra nézve kevéssé mérgezőek. Hatóanyag: illóolaj. Balkán-félsziget déli részén.5 cm mélyre vetik. 4-5 évig egy helyen élhet. Chrysanthemum cinerariifolium (Trev. majd napon szárítják. A herbát virágzáskor. Kaukázusban. – ASTERACEAE [syn.) = Matricariae herba = Matricariae vera aromatica herba = Parthenii herba Tanaceti parthenii folium = Chrysanthemi parthenii folium Honos Kis-Ázsiában.] boldogasszony tenyere Balsamitae herba = Balsamitae (Tanaceti) herba Honos Ny-Ázsiában. Hatóanyag: galaktóz-szulfát polimer carrageenin Alkalmazás: enyhe laxans. migrénes panaszok megelőzésére. – ASTERACEAE [syn. sylvestre sokkal ritkább. 2-4 éves kultúrában általában különböző fajtáit termesztik.: Tanacetum parthenium (L. a telepek dagály idején partra sodródnak (pl. Júniustól novemberig virágzik. . var. erdei tisztásokon. erdőszegélyekben. poliinek Alkalmazás: vasculáris fejfájás kezelésére. a subsp.] őszi aranyvirág Tanaceti parthenii herba (Ph. Chrysanthemum parthenium (L. Hatóanyag: terpén-észterek (piretrinek. Hatóanyag: jellemzők a spirociklikus poliin éterek. Mediterráneumban.) Sch. heparinoid. szőrfűgyepekben él. édes vízzel alaposan kimossák.. útszéli gyomtársulásokban is előfordul. Cichorium intybus L. A friss moszatok a fikoeritrin miatt vörösek.) Vis. Külsőleg leginkább rovarriasztóként. – ASTERACEAE rovarporvirág Pyrethri flos = Chrysanthemi flos Honos DK-Európában. Utóbbit mosás után kettéhasítják és 500C-on szárítják (beszáradás 3:1). gyógyszerekben is.: Tanacetum balsamita L.. Kaukázusban. majd ritkítják (60 egyed/méter). A virágzatokat teljes kinyíláskor gyűjtik.Forrás: http://www. foliosum. var. Évelő. Virágzó hajtása vagy virágzata gyógyszeripari alapanyag. de használják ízületi bántalmak esetén is. napon szárítják. VIII. 4. lágyszárú. Évelő dísznövény. Termeszthető. Antibakteriális.] réti margitvirág Bellidis majoris herba (flos) = Chrysanthemi leucanthemi herba (flos) Honos Európában. Bolygatott helyeken. chrysantenil-észterek). de szárítás után lebomlanak a festékek. Elvadulhat. Hatóanyag: szeszkviterpén γ-laktonok (partenolid). – ASTERACEAE [syn. A subsp. Hg. Chrysanthemum leucanthemum L. Teljes virágzáskor gyűjtik kaszálógéppel. majd apálykor összegyűjtik. Évelő. infarktus megelőzésében (gyógyszerek formájában). Bip. lágyszárú kerti dísznövény. A pótkávét szolgáltató fajtáit termesztik. tanacetoidesben főként carvon Alkalmazás: epehólyag bántalmak esetén. – ASTERACEAE katángkóró Cichorii radix Cichorii (intybi) herba (folium) Honos Eurázsiában.

benzoesav. Hg. a herbában még esculetinglikozid cichoriin) Alkalmazás: cholagogum (mellékhatása nincs. succirubrin. – LAURACEAE [syn.) Honos Közép-Amerikában és Dél-Amerika északi és nyugati részein. egyik leghatásosabb antimaláriás gyógyszermolekula. évelő. főként kinolin alkaloidok. Cinnamomum camphora (L. homeopathia. Cinchona pubescens Vahl. et Presl. oxitocinszerű hatása is van. Hatóanyag: 1-2% illóolaj.Forrás: http://www. szalicilsav. tannin. továbbá 5-8% kinasav (6-metoxi-cinchoninsav). termesztett növényként elterjedt Indokínában. Hg.. továbbá szalicilaldehid. chinovosid) Alkalmazás: az izolált fő hatóanyagokból gyógyszerek készülnek. Szumátrán. Antiklimakteriális gyógynövény-termék is készül belőle. – RANUNCULACEAE rövidágú poloskavész Cimicifugae (racemosae) rhizoma (= radix) Honos É-Amerikában. metil-kumarilaldehid. Eur. Gyökérben és termésben akár 1.) Sieb. 4. fenolkarbonsav (cikóriasav = kávésav és borkősav észter. antineuralgicum.5 méter magas cserje. cimigenol). ezen kívül antipyreticum. cimicifugin. extrasystole esetén antiarrhythmiás gyógyszer. tartósan is használható máj.: Cinnamomum cassia Blume] kínai fahéjfa Cinnamomi cassiae cortex (Ph. tonicum. cinchophyllamin. ánizsaldehid. phellandren stb. stomachicum. – APIACEAE csomorika Cicutae virosae herba Cicutae virosae folium Cicutae virosae rhizoma et radix Cicutae virosae fructus (= semen) Honos É. 2-3% cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum. Áttelelő lágyszárú vizes élőhelyeken. 8% catechin-tannin. Indiai-szubkontinensen. chinamin. izoferulasav. triterpénglikozidok (chinovasav.) Alkalmazás: idegrendszeri méreg. 4. VIII. Hg. kb. külsőleg reuma kezelésére.: Laurus camphora L.) Nutt.és Közép-Európában. pinen. 2. Hg.] kámforfa Camphorae aetheroleum . Cinnamomum aromaticum Nees – LAURACEAE [syn. szubarktikus Amerikában. Jáván. depurativum. ahol termesztik is. Mexikóban. Hatóanyag: 5-15% alkaloid.) Honos Kínában. gyökérben még inulin. szaponin. A chinidin (kinidin) tachycardia. 8-12% nyálka-poliszaharid. 15-20 m magas fa. chinicin. Nálunk mocsarak. metilsuccirubrin. Hatóanyag: keserű és toxikus poliinek. carminativum.. paricin. ledgeriana (calisaya) 10% kinint is tartalmazhat. tonicum (üdítőitalként is igen nagy higításban).) = Cinnamomi aetheroleum (Ph. így (-)-chinin/cinchonidin.) = Chinae succirubrae cortex (Ph. fahéjsav. benzaldehid. Ph. Ph.és epehólyag-bántalmakban). továbbá cicutol és más poliinek. ennek nagy része fahéjaldehid. Rokon fajai közül a C. Cicuta virosa L. szerves savak Alkalmazás: vegetatív idegrendszerre hat. VII. metil-szalicilaldehid. klorogénsav). acetilacteol. cuminaldehid. 2-3% kinacsersav. D-Amerikában és Japánban is. kumarin. VIII. főként keserű triterpenoid glikozidok (actein. mérsékelt égövi Ázsiában. Hatóanyag: 15-20% gyanta.hu Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton (lactucin. VII. Cimicifuga racemosa (L. cinchophyllin. más Cinchona fajok – RUBIACEAE [syn. (+)chinidin/cinchonin. A kinin a malária plasmodiumot pusztítja. VII.) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Ph.doksi. Örökzöld fa. Eur. Hg. Sri Lankán. triterpén (taraxaszterol). főként cicutoxin (1-3%). fűzlápok védett növénye. lactucopicrin). antirheumaticum. tonicum.: Cinchona succirubra Pavon] vörös kínafa Cinchonae cortex (Ph.2% nem mérgező illóolaj (p-cymol. Kanadában. szalicilsav.

K-Ázsiában. Hatóanyag: Kínában 5 kemotípust különböztetnek meg. Örökzöld. kozmetikumok gyártása.) Honos Sri Lankán. szubtrópusi országban termesztik.) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Ph. 4. amara Engl. VIII. alkaloid. inhalálva légzőszervi mikózisok esetén is. Hg. Eur. VIII. 50% 1.. VIII. limonen (50-65%). Ph. Karib-tengeri szigetvilágban. az izo-nerolidol-típusban: 0. illatszeripar. Cinnamomum verum Presl...) .és likőriparban.75% illóolaj. 4. 3% bornilacetát és 2% linalool. Hg. kb. Eur.] (ceyloni) fahéjfa Cinnamomi cortex (Ph. VIII. 3% kámforral. de D-Amerikában is. külsőleg gombaellenes. VII. valamint kb. aromaticum = subsp.5-4% illóolaj.: Citrus aurantium L. Hg. fűszerként. 80% borneollal.] sártök Colocynthidis fructus Honos D-Afrikában.5 m magas. 4. sokfelé meghonosodott. kámfor illóolajok kivonása. – CUCURBITACEAE [syn. gyanta. a cineoltípusban: 0. Eur. fő komponense (65-75%) a fahéjaldehid.8% illóolaj. antineuralgicum.) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Ph. Ph. tonicum. Ph.8-cineol. kb. termesztik innen keletre pl. Hg.RUTACEAE savanyú citrom Citri aurantiifoliae fructus Honos valószínűleg trópusi Ázsiában. – LAURACEAE [syn. 4. kb. szteroid szaponin cucurbitacin-glikozidok Alkalmazás: drasztikus hashajtó.4% illóolaj izo-nerolidol kb.) = Cinnamomi zeylanici cortex Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Ph. Hg. kumarin.doksi. 50 m magasra is megnő. édesség.) Scop. Hg. Eur.) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Ph. citral. Hatóanyag: monoterpén-alkoholok. 0. Eur. Örökzöld. Ph. – RUTACEAE [syn. vulgaris Risso] keserű narancs Aurantii (amari) pericarpium (Ph. Hatóanyag: citrullol. kb. Szumátrán. Magaskórós növényzetben. a linalool-típusban: 0. – ASTERACEAE halovány aszat Cirsii herba Honos Eurázsiában. illóolaj. spinaszterin. áttelelő lágyszárú. Ph. lábáztató folyadékokban). 5% eugenol.) Sw. Ph.hu Camphora Honos Kínában. 10 m magas. flavan (pectolinaringenin) Alkalmazás: népgyógyászatban emésztést elősegítő.8% illóolaj. VIII. Homeopathia.. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag.. . 4. pinen.3-0. Hg.. 7% pinen. üde lápréteken helyenként gyakori. Eur. terpineol és linalool Alkalmazás: kámfor-előállítás. C. antibakteriális (lemosókban. Hg.: Cinnamomum zeylanicum (= ceylanicum) Nees. Lágyszárú. A kámfor-típusban: 1% illóolaj kb. carminativum.Forrás: http://www. VIII. a borneol-típusban: 0. Citrus aurantiifolia (Christm. Citrus aurantium L. 14% terpineol.VIII..5-1.) Aurantii amari aetheroleum Aurantii amari floris aetheroleum (Ph. Eur. Cirsium oleraceum (L. Hatóanyag: 0.. Ph. sokfelé termesztik. terpinen. szeszkviterpén. 60%. aromaticum. antirheumaticum. 80% kámforral. flavonoidok Alkalmazás: limett-illóolaj alapanyaga. illatszeripar. kvercetin. Tahitiban).) Cinnamomi corticis tinctura (Ph. 4. Hg. Eur. gyanta. diterpén (inszekticid cinnzeylanol). 5-6 m magas örökzöld fa. itt és más trópusi (pl. Ph. Citrullus colocynthis (L. subsp. 4. oligomer procyanidin Alkalmazás: digestivum. VIII. fenolkarbonsavak. illóolaj. használják dysmenorrhoeában..) Schrad.) Aurantii (amari) folium Aurantii (amari) fructus immaturi Aurantii flos Aurantii amari flos (Ph. 4.: Colocynthis vulgaris Schrad. fenolkarbonsavak. Jáván. 90% linaloollal és 2% caryophyllennel.

: Citrus sinensis (L. limonen.) = Citri sinensis pericarpium Aurantii dulcis aetheroleum (Ph. továbbá a különleges illóolajokat inkább illatszeriparban (kozmetikumok. Guineában. likőripar. Hatóanyag: kb. a C. illatszeripar.) Osbeck. 1% citral. 12% flavonoid (pl. virágban 0.Forrás: http://www. a kínai virágolajban (neroliolajban) kb. az ezekből kivont illóolajokkal együtt aromaticumok. Hg. Hatóanyag: illóolaj. 0.8% illóolaj (pinen.5% illóolaj. var. 40% linalool. Brazíliában. Hg. 16% linalilanthranilát.. kb. – RUTACEAE [syn. ebben 10% linalilacetát. C. VIII.. reticulata inkább DK-Ázsiában. sok aszkorbinsav. Flavonoidok közül hesperetinek. Hatóanyag: terméshéjban 1-2%. limonum (Risso) Hook] citrom Citri pericarpium Limonis aetheroleum (Ph. egyéb terpének (25-50%).) Citri medicae (fructus) cortex Honos Kínában. aurantium L. 4.. decil-aldehid. dulcis L. sabinen. Hg. – RUTACEAE édes mandarin Curacao cortex (pericarpium) Kelet-Ázsiában és sokfelé termesztik. stomachicum. illatszeripar. Citrus x nobilis Lour. Izraelben. 4.) Burm. VIII. 0. Ph. flavonoidok .2-0. fototoxikus furokumarin bergapten (tisztított illóolajban csak nyomokban maradhat). ízesítő. Éretlen termésben triterpénkeserűanyag limonin Alkalmazás: terméshéjfélék szárítva drogok. 10% limonen. terpinen. a petitgrain olajban (Paraguay) több linalilacetát. mircen. elterjedt és termesztik D-Európában. linalool) Alkalmazás: élelmiszer. főként limonenből és limonen-epoxidból tevődik ki. szappanok) dolgozzák fel.9% illóolaj (nem keserű). Eur.] édes narancs Aurantii (dulcis) pericarpium (Ph. Citrus aurantium L. szerves savak Alkalmazás: aromaticum. sinensis Engl. Mexikóban. medica L. ételízesítő. Citrus limon (L. a keserű narancsolaj (pomeranzolaj) monoterpén-észterekben gazdagabb. rutin. USA-ban és más szubtrópusi országokban. Hg. Hatóanyag: főleg limonen. mediterrán országokban. C. VII.és illatszeripar. friss gyümölcse vitaminban gazdag. 3-5 m magas. továbbá neral. Törökországban.) Neroli aetheroleum (= Naphae aetheroleum) – virágból Honos ÉK-Indiában. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. Fa vagy cserje.. subsp. sinensal és alkilészterek. termesztik Olaszországban és sok más szubtrópusi országban. – RUTACEAE bergamott(narancs) Bergamottae aetheroleum Honos DK-Ázsiában. – RUTACEAE [syn. Nálunk üvegházban termést hoz. Kínában. nonil-aldehid. óriás citrancs Honos Malajziában.: Citrus limonum Risso.6% illóolaj. termesztik Dél-Olaszországban (Kalibria). D-Amerikában.5%. naringeninek. italalapanyag.) = Citri aetheroleum (Ph. subsp. naringenin) Alkalmazás: aromaticum. Hatóanyag: kb. Eur. továbbá metilantranilsav-metil-észter Alkalmazás: likőr. Citrus maxima (Burm.hu Petitgrain aetheroleum Honos ÉK-Indiában.4-0. Izraelben. Hatóanyag: 0. Ny-Indiában. de az illóolajokat.doksi. amarumok. termesztik Olaszországban. Alkalmazás: illatszeripar. octil-aldehid. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin Mandarinae aetheroleum Honos K-Ázsiában. – RUTACEAE óriás narancs. amarum.2-0. továbbá citral. Ph. parfümök.) Merr. Citrus bergamia Risso et Poit. Citrus deliciosa Ten. 90%-a limonen. Hatóanyag: 0. Dél-Oroszországban. geranial. Dél-Kínában. VII. termesztik Keleten és D-Európában.

psoromsav). citrancs Honos és termesztik Spanyolországban. aromaticum. Kora tavasszal 30-40 cm sortávolságra vetik. Hatóanyag: zuzmósavak (barbatinsav. kifejezetten oxytocikus. homeopathia. 30 féle indolalkaloid lizergsavszármazékok: zsírban oldódó peptid ergotaminok. Clematis vitalba L. Magban keserű dezoxilimonin. magjából gyógytermék készül. Floridában. flavonoid Alkalmazás: gyümölcs. Clematis recta L. Cnicus benedictus L. É-Afrikában. főként pinen. flavonoidok. caulosaponin-glikozid. szubtrópusokon sokfelé termesztik. limonen. kb. anemonol.hu Alkalmazás: fűszer. erdőkben. szaponin. Ny-Ázsiában. a gépi betakarítás után a szárított nyersanyag feldolgozható. júniusban virágzik. psoralen) és kumarinszármazékok. sabinen.doksi. illatszeripar. Homeopathia. cserjésekben helyenként gyakori.és Dél-Európában. trópusokon. anemonin. reuma esetén. diureticum.05-1. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin-narancs Honos DK-Ázsiában. . Fásodó szárú lián. metilszármazékait a szülészetben használják szülés utáni és más eredetű méhvérzések esetén. migrén ellenes). termeszthető. Hatóanyag: 0. napfényre érzékeny (beszáradás 5:1). ergokornin). Citrus x paradisi Macfad. cauloszaponin. Cladonia pyxidata (L. perifériás vasoconstrictor (szülészetben vérzéscsillapító. Sok félszintetikus származéka ismeretes. amarum. Hatóanyag: 20-30% zsíros olaj (ettől mentesíteni kell). ergotoxinok (ergokrisztin. Májusban.) = Cnici benedicti herba (ÖAB. uterotonicus. Közvetlenül a virágzás előtt takarítják be. A félszintetikus lizergsav-dietilamid (LSD) erős kábítószer.) Tul. Alkalmazás: tonicum. stigmasteringlikozid Alkalmazás: régen belsőleg krónikus ekcéma. gyulladáscsökkentő. Észak-Ázsiában. Ergometrin alig hat az ütőérrendszerre. clematidol. köszvény. A Dunántúlon száraz erdőkben. élelmiszer.0%. Hatóanyag: protoanemonin. – ASTERACEAE benedekfű Cardui benedicti herba (Ph. ergokriptinek. könnyen kivadul. savamid ergometrin (= ergonovin) Alkalmazás: ergotamin sympatholyticum. forgalmazása tiltott. – RUTACEAE grépfrút. Árnyékban vagy műszárító segítségével szárítják. – PYRENOMYCETES anyarozs Secale cornutum Mérsékelt éghajlatú országokban termeszthető rozs és tritikále kalászainak mesterséges befertőzésével biztosítják a szkleróciumok bőséges hozamát. Kaukázusban.Forrás: http://www.14% illóolaj a terméshéjban. illóolaja a likőr. italalapanyag. VII. Kaliforniában. régen uterotonicum. 0. áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: protoanemonin. Hg. Claviceps purpurea (Fr. szterolok Alkalmazás: diureticum. antisyphiliticum. clematidol. – CLADONIACEAE Cladoniae pyxidatae scyphi Honos a sarkvidéki tundrákon.és illatszeriparban használatos. külsőleg ulcus cruris. kizárólag gyógyszerek készülnek a tiszta hatóanyagokból. DAC) Cardui benedicti fructus Honos Mediterráneumban. terpinen. – RANUNCULACEAE erdei iszalag Clematidis vitalbae folium Honos Európában. továbbá furokumarinok (bergamottin. akár évente kétszer is (még augusztusban). gyümölcse italt szolgáltat. heteropoliszaharidok Alkalmazás: antibiotikus. – RANUNCULACEAE felálló iszalag Clematidis rectae herba Honos Közép. ergoxinok és vízben jobban oldódó. Izraelben. cserjésekben az egész országban gyakori. limettin. linalool.) Hoffm. fumarprotocetrarsav. mircen. Hatóanyag: illóolaj. fenolkarbonsavak. D-Afrikában. anemonin. bergapten. alkilaldehidek. Ergotoxin (dihidro-származékai) antihypertensiv. Egyéves.

Cola acuminata (Beauv.5% purin-vázas koffein. sztigmaszterol. Cola verticillata (Schumach. Hg. Eur. Távol-Keleten. libériai kávé Coffeae (tostae) semen Coffeae carbo Honosak Afrikában. VIII. 4. a népgyógyászatban vértisztító főleg köszvényes és reumás bántalmakban. flavonoidok. Kanada keleti és nyugati részein.5% illóolaj.Forrás: http://www. Ph. epefunkciót. vérnyomást emelő. formil-pterolil-glutamátszármazékok Alkalmazás: anticholinerg. – STERCULIACEAE Cola nitida (Vent.) Stapf kóla(dió) Colae semen (Ph.2-0. lignan-lakton (trachelogenin). nyálka-poliszaharid Alkalmazás: étvágygerjesztő.3-2. cnidilid. stomachicum. idegrendszeri tünetekben kínai orvoslásban. főként butil. Hatóanyag: mint fent Alkalmazás: az előbbiekkel együtt ennek a fajnak a magját is elszenesedésig pörkölik. rubefaciens. citral.) Honos és termesztik a trópusi vidékeken mindenhol.2-0. Coffea canephora Pierre . – BRASSICACEAE orvosi kanáltorma Cochleariae officinalis herba Honos főként É-Európában. előnyösen befolyásolja a gyomorsav szekréciót.hu Hatóanyag: germacranolid-típusú szeszkviterpén-laktonok (főleg 0. Hatóanyag: 0. karbolinalkaloid perlolyrin. Codonopsis pilosula (Franch. poliszaharid Alkalmazás: ginszenghez hasonlóan adaptogén. Hatóanyag: 0. kb. triterpének. Szibériában. sokfelé termesztik. így jutnak a kávészénhez. továbbá poliin. friedelin). Cnidium officinale Mak. Hatóanyag: szterol.3% illóolaj (főleg cimen. vagyis antistressz hatású.. trópusokon sokfelé termesztik.) Nannf. keserű italok alkotórésze. Kongóban. diureticum.doksi. Hatóanyag: magban 30-35% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított olajat a gyógyszerészetben és élelmiszeriparban.) = Colae semen tostum . taraxerol. cnidiumlakton (ligustilid.3% illóolaj. 1. triterpének (spinaszterol. Ph. antiulcerogén. szeszkviterpén atractylenolid II. VIII. et Thunn. élénkítő. Cola ballayi Cornu. Coffea arabica L. limonen.RUBIACEAE [syn. – ARECACEAE kókusz(dió) Cocois oleum raffinatum (Ph.) Schott et Endl. 0. a pirított kávé fő aromakomponense furfuril-markaptán Alkalmazás: központi idegrendszert izgató. tonicum. – CAMPANULACEAE harangfolyondár Codonopsidis pilosulae radix Honos Kínában..) Schott et Endl. – RUBIACEAE arab kávé Coffea liberica Bull. Coffea robusta L. javítja az emésztést. Hatóanyag: kb. fenolos syringin. – APIACEAE Cnidii rhizoma Honos Kínában.7% cnicin). Linden] kongói kávé Coffeae carbo Honos Afrikában. kávésav). amarum. továbbá fenolkarbonsav (3-5% klorogénsav. fenkon. Hg. szubarktikus vidékeken. 4. raphanol Alkalmazás: antibakteriális. Cochlearia officinalis L. izocnidilid).és benzil-mustárolaj glikozidok. fokozza fájdalomcsillapítók hatását. immunmoduláns. fahéjaldehid). Cocos nucifera L. Eur.

évelő. Hatóanyag: 0. – FABACEAE pukkanó dudafürt Coluteae folium Honos Közép. illóolaj. Indiában sokfelé termesztik mindegyiket). cserzőanyag. Colocasia esculenta (L. védett. levelek és termés rubefaciens. adstringens. a Ny-Dunántúlon vagy máshol láperdőkben. Collinsonia canadensis L. de mérgező! Comarum palustre L. canavanin Alkalmazás: régebben laxans. colchicin. vitexin. antihypertensiv. Ízesítő.Forrás: http://www. Hatóanyag: coluteasav.1% teobromin. szubmediterrán vidékeken. lápréteken.] tőzegeper Pentaphylli aquatici herba Pentaphylli aquatici radix Honos Eurázsiában. az egész növény Brazíliában anthelminticum. Colchicum autumnale L. ploidszintet növelhet). izovaleriánsav.hu Honos a trópusi Afrikában. a demecolcin köszvényes roham gátlására alkalmanként. 13-15% cserzőanyag.és D-Európában. Évelő. Karib-szigeteken.és epebetegségekben. – LAMIACEAE Honos Indiai-szubkontinensen. szaponaretin. italgyártás. citronellal stb. de nagy adagban erősen toxikus. – ROSACEAE [syn. nyíltabb tölgyeseiben. zsombékosban élhet. Üde réteken különösen a Középhegységben. diureticum. Áttelelő lágyszárú. 0. a Dunántúlon gyakori.) Alkalmazás: köszvény. nyálka-poliszaharid. Combretum micranthum G. trópusokon (pl. 0. főként forskolin (= coleonol) Alkalmazás: a forskolin pozitív inotrop myocardium esetén csökkenti a perifériás ellenállást. máj. Brazíliában. Herba inszekticid. Hatóanyag: gyökérben labdenod-típusú diterpének. bokorerdőiben. szubtrópusi vidékein. Homeopathia. – COLCHICACEAE őszi kikerics Colchici (autumnalis) semen Colchici (autumnalis) tuber (= bulbus) Colchici flos Honos Közép-Európában. pinen. ezek szegélyein helyenként előfordul.doksi. rhizómában sok keményítő Alkalmazás: gyökértörzse gazdag keményítőben. catechinek. Cserje.6-3% purin-vázas koffein és kb. diureticum. Burma és Thaiföld trópusi. keserűanyag. vértisztító. catechin-tanninok Alkalmazás: stimuláns. demecolcin) Alkalmazás: cytostaticum (mitózisméreg. reumaellenes. illóolaj (izovajsav. É-Afrikában.) Brig. polihidroxi-cikloalkanok Alkalmazás: cholereticum.6% alkaloid (benzilizokinolin alkaloid autumnalin és protoalkaloid-típusú származékai. Colutea arborescens L. kolin. Hatóanyag: toxikus szaponinok. illóolaj (metilchavicol). Hatóanyag: bis-benzilek. a Dunántúl meszes talajú. spasmolyticum. Don – COMBRETACEAE kisvirágú nyálkafa Combreti folium Honos trópusi Afrika nyugati részén. stilbenoidok. Hatóanyag: 0. orvosi ellenőrzéssel. gyanta. több mint 1 m magas lágyszárú. Trópusokon termesztik. . táplálék. Coleus forskohlii (Willd. mindkét célra csak gyógyszerként. igen ritka jégkorszaki reliktum. Hatóanyag: 8-11% gallocatechin.3% combretannin. – LAMIACEAE sziklagyökér Collinsoniae canadensis rhizoma (radix) Honos É-Amerika üde vegyeserdőiben. reuma ellen. cserje. terpineol. hagymagumós évelő lágyszárú.1-0.: Potentilla palustris Scop. analgeticum.) Schott – ARACEAE Honos a trópusi Ázsiában. cystitisben használható. szaponinglikozid Alkalmazás: alkaloid erősen diuretikus. Hatóanyag: alkaloid.

convallosid és több más szteroid kardenolid. országszerte. igen gyakori gyom. ma csak homeopathiában. 1% alkaloid (delcosin. Conium maculatum L. továbbá Arab-félszigeten. sokfelé kertekben ültetik. analgeticum). évelő. teafestő. K-Mediterráneumban. eleman-. emiatt kissé mérgező. főként ödémával járó szívelégtelenség esetén diureticum. ezen kívül még kvercetin. 30-40% gyanta (pl. delsonin. Ph. Hg. Alkalmazás: enyhe laxans. értágító.: Delphinium consolida L. spasmolyticus.vagy kétéves lágyszárú. útszéli gyomtársulásokban gyakori.). 50-60% nyálkapoliszaharid Alkalmazás: régebben légúti betegségekben. kertekben nehezen irtható. csakis orvosi ellenőrzéssel. Hatóanyag: 0. kb. tarlókon régen gyakori volt. szántókon.] mezei szarkaláb Consolida orientalis Schröd..) Myrrhae tinctura (Ph. Homeopathia.: Commiphora molmol Engl. – CONVOLVULACEAE kis-ázsiai szulák . conhydrin. laxans.1-0. fenoloidok (flavonoid. a gyanta füstölőszer. furostan-típusú szaponinok (convallariasav.Forrás: http://www.] szomáliai balzsamfa Myrrha (Ph. Évelő lágyszárú. fenolkarbonsavak. 10% gumiszerű. – CONVALLARIACEAE májusi gyöngyvirág Convallariae (majalis) herba (folium) Convallariae flos Convallariae rhizoma (= radix) Honos Európában.. Eur. F. Convallaria majalis L.és kempferol-glikozidok. illatszer. eudesman. gyantás anyag. a népgyógyászatban cholagog.4% kardenolid strophantidin-glikozid.hu Commiphora myrrha (Nees) Engl. – APIACEAE foltos bürök Conii maculati herba = Cicutae herba = Cicutae (officinalis) herba Conii maculati fructus (= semen) = Cicutae fructus Honos Eurázsiában. a herbicidek miatt nagyon kiritkult. lycoctonin stb.doksi. VIII. Hatóanyag: virágban anthocyan-glikozid delphin. furanoszeszkviterpének (germacran-. 4. keleti (kerti) szarkaláb Calcatrippae flos = Delphinii (consolidae) flos = Consolidae regalis flos Calcatrippae semen = Consolidae regalis semen Honos a mezei szarkaláb Eurázsiában. 3-4% diosmin. mérsékelt éghajlatú Ázsiában. convallarin). commiphorsavak).és fogpasztagyártásban. adstringens. Convolvulus arvensis L. Eur. magban kb. Egyévesek. convallatoxol. Ph. Gray – RANUNCULACEAE [syn. Teaszépítő. γ-conicein. szeszkviterpén-alkoholok. Hatóanyag: 6-7% illóolaj (főleg pinen). tölgyeseinkben. egy. Mag ritkán használatos purgans. keleti részén. desodorans. akár 1% illóolaj. diureticum. Hatóanyag: kb. 4. továbbá kevés calcatrippin alkaloid. Consolida regalis S. jalapin-glikozid. üde lombos erdőinkben helyenként gyakori. – BURSERACEAE [syn. pseudoconhydrin). esculetin Alkalmazás: antihypertensiv. consolidin. A mezei szántókon. Hatóanyag: kb. poliinek (pl. falcarinol. a convallatoxin. illóolaja bronchitis esetén. delsolin. kis adagban a drogkivonatok spasmolytikusak (sedativum.és guajan-típusúak). desinficiens.) Myrrhae aetheroleum Honos Afrika északkeleti. drognak a kertekben is termeszthető keleti szarkaláb virágjait használják. külsőleg régebben szemborogatásra. – CONVOLVULACEAE apró szulák Convolvuli (arvensis) herba Kozmopolita. Convolvulus scammonia L. 6% cserzőanyag. Más fajok is drogot szolgáltathatnak. 2% alkaloid (coniin. Hg. féregűző. a kerti DK-Európában. kumarinok. VIII. Mediterráneumban. fenolkarbonsavak) Alkalmazás: enyhébb. falcarinon) Alkalmazás: coniin különösen erős méreg (végül légzésbénulással járó halált okoz).

. Külsőleg kelésre.Ph. vulgare Alef. afroázsiai növény. Ph. Hatóanyag: berberin. stomatitis. pinen. de akár 8 méterre megnövő fa. Hatóanyag: 3-13% gyanta. Coptis trifolia (L.. worenin) Alkalmazás: antibakteriális. scopoletin-származékok Alkalmazás: gyanta (scammonium) laxans. kb.hu Scammoniae resina Honos K-Mediterráneumban Kukázusig. de mérgező. alifás alkoholok és savak észterei (fő komponens a cerotsav és a myricilalkohol észtere) Alkalmazás: segédanyag gyógyszerészetben. VII. általában dél-amerikaiak. 4. Indokínában. muskotályos íze miatt felhasználják italkészítéshez. kb. külsőleg conjuctivitis. berberin.] karnaubapálma Cera carnauba (Ph. illatszeripari alapanyag. var.doksi. microcarpum DC. 1. Ph.5-2. Indiai-szubkontinensen. júliusban virágzik. Copaifera reticulata Ducke – CAESALPINIACEAE Copaifera langsdorffii Desf. verbenalinglikozid (cornin) . coptin Alkalmazás: tonicum. ursolsav). kámfor. Egyéves. jatrorrhizin.. Coriandrum sativum L. – RANUNCULACEAE [syn. macrocarpum DC. Copernicia prunifera (Mill.) et var. D-Amerika északi és nyugati részén. VIII.és festékipar.) Salisb.5% illóolaj (főleg linalool. a többi is szeszkviterpén. Betakarítása történhet egy vagy két menetben.) = Carnauba cera Honos ÉK-Brazíliában. Hatóanyag: viasz. Coptis chinensis Franch. Étvágyjavító. (= var. geranilacetát és a jellegzetes illatát adó transz-tridecen-2-al) Alkalmazás: carminativum. Bokros.) Moore – ARECACEAE [syn. Hatóanyag: 40-90% illóolaj. Ázsiában és Amerikában.: Coptis groenlandica (Oeder) Fernald] alaszkai aranyfonál Coptidis trifoliae rhizoma Honos É-Európában. akkor kombájnnal aratható. ekcéma kezelésére.2:1). antipyreticum. flavonoidok. Hatóanyag: 1. Hg. Cornus florida L. 4. spasmolyticum. illatszer. néha kivadul.8-cineol. limonen. antiphlogisticum (gastroenteritis. szaponin (pl. 15% cukor. cserzőanyag. 20-60% gyanta (gyantasavak) Alkalmazás: antiszeptikus. fele caryophyllen. Fűszer. emésztésjavító. Homeopathia. 15% gumianyag. nedvességtartalma 14-16%-os. palmatin. microcarpa) termesztik. gyökérkéregben gyanta. de mindenhol termesztik. – CORNACEAE virágos som Corni floridae cortex Corni floridae radicis cortex Honos É-Amerikában. Júniusban. Hatóanyag: kvaterner protoberberin-alkaloidok (coptisin. Hg. Ha az ikerkaszat színe barnássárga.Forrás: http://www. Eur. Eur. adstringens (húgyúti és felső légúti betegségekben). Hg. Kora tavasszal vethető 25-30 cm-es sortávolságra. – APIACEAE koriander Coriandri fructus (Ph. külsőleg ekcéma kezelésére. Kétmenetes betakarítás esetén a termések 30-40%-ának beérésekor rendre vágják. 3-5 cm mélyre.) (= semen) Coriandri aetheroleum Honos Mediterráneumban. diarrhoea). geraniol.: Copernicia cerifera Mart. és más Copaifera fajok (balzsam) kopálfa Copaivae balsamum Honos Brazíliában. Nagy termetű fák. majd utóérlelés után csépelhető (beszáradás 1. VIII. Hatóanyag: gallotannin. és más Coptis fajok – RANUNCULACEAE kínai aranyfonál Coptidis chinensis rhizoma Honos Kínában. Az országban elsősorban a kistermetű változatot (var.

0.: Corydalis cava (L. protopin. corytuberin. corybulbin. terpineol) Alkalmazás: adstringens és fertőtlenítő hatása miatt szájöblögetőként vérzéscsillapító. ellagsav-észterek). aranyeres bántalmakban. delphinidin. thalictricavin. több komponens narkotikus.] cserszömörce Cotini (coggygriae) folium Honos Közép. dysenteria kezelésére. canadin. Ny-Ázsiában. fa. corypalmin. scoulerin. fisetin). – ROSACEAE [syn. Kis-Ázsiában.: Rhus cotinus L. löszfalakon ritka (pl. anthocyaninok Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. Hatóanyag: 5-6% izokinolin-alkaloid (corydalin. Crataegus laevigata (Poir.) Pers. tonicum. 3-5% cserzőanyag. fogyasztható. linalool. Illatos nyári leveleit gyűjtik. C. szövetregenerációt elősegítő. Dunaföldvár mellett Bölcske határában). tehát erős hatású. – CORNACEAE húsos som Corni folium Corni fructus Honos Európában. leucocyanidin. gyomorbántalmak ellen a népgyógyászatban..) Schw. löszpusztákon. pinen. Hatóanyag: 18-20% gallotannin cserzőanyag (galluszsav-. Ny-Ázsiában. A Dunántúlon száraz bokorerdőkben gyakori cserje. leucodelphinidin. Cornus mas L. Kaukázusban. Kínában.és Dél-Európában. főként foghúzás után.és bükkelegyes erdőkben. hámosodást. főleg üde lomberdők szegélytársulásaiban. hydrohydrastinin stb. Corylus avellana L. Indiaiszubkontinensen. flavonoidok. dyspepsia. befőttnek is készítik. védett növény.) Alkalmazás: spasmolytikus. Kaukázusban. sokfelé termesztik. Évelő gumós.és cyanidin-glikozidok. A Dunántúlon különösen gyakori üde gyertyán. parkokban is gyakori. fogínygyulladásra). corydin. Hatóanyag: cserzőanyagok. A Bükkben és a Dunántúlon karszt-bokorerdőkben helyenként gyakori. Crambe tataria Sebeök – BRASSICACEAE tátorján Honos Kaukázusban. Kaukázusban. Hatóanyag: flavonoid (miricitrin).hu Alkalmazás: antiszeptikus.] odvas keltike Aristolochiae cavae tuber (= radix seu rhizoma) = Corydalidis rhizoma = Corydalis tuber Honos Európában. Ny-Ázsiában. Cotinus coggygria Scop. kámfor.] cseregalagonya . Corydalis bulbosa (L. fustin. vékony rétegben.1% illóolaj (limonen. – ANACARDIACEAE [syn. K. myrcen. Magas cserje. szitoszterol Alkalmazás: felületi visszérgyulladásban. továbbá aranyeres panaszok enyhítésére ülőfürdőnek. Áttelelő lágyszárú. – CORYLACEAE (közönséges) mogyoró Coryli (avellanae) folium Coryli (avellanae) cortex Coryli (avellanae) gemma Honos Európában. Májusban.) DC. emiatt homeopathiában használják. Crataegus azarolus L. júniusban virágzik. et K. Mediterráneumban. Szibériában. Kultúrváltozatait termesztik. szörpnek. gyulladáscsökkentő (pl. corycavidin. kvercetin. tuberosa DC. – FUMARIACEAE [syn.: Crataegus oxyacantha L. fogínygyulladás esetén. Főleg D-Európában termesztik is. bulbocapnin. adstringens. taraxaszterol.doksi. flavonoidok (myricetin. a termés frissen antioxidáns hatású. főleg a Dunántúlon gyakori. catechin-cserzőanyag. Honos DK-Európában.és Közép-Európában. Hatóanyag: glikozinolátok Alkalmazás: gyökere táplálék. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). Változatait főként dísznövényként termesztik. Balatonkenesén. Kis-Ázsiában.Forrás: http://www. Szeszes szájüregkezelő szerek készülnek belőle.

subsp. 4.3-2. egyéb O-glikozidok. luteolin. tölgyes. Kaukázusban. DAC) Croci flos Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Ph. a terméseket augusztustól gyűjtik (beszáradás 3:1).. Mediterráneumban. aminok (fenetilamin. Hatóanyag: 1. Eur.hu Honos Közép-Európában. a Duna-völgyben kőris-szil-ligetek ritka. VIII. védett cserjéje.: Crataegus oxyacantha L. eugenol. sokféle készítménye ismert. cserjésekben gyakori. Hatóanyag: flavonol (kb. – APIACEAE tengerikömény Crithmi maritini herba Honos Európában. Az Alföldön több helyen konyhakertekben ültették. Hg.és dohányiparban. Crithmum maritimum L. élelmiszer. 1. tölgyelegyes erdőkben. kb. crataegolsav) Alkalmazás: pozitív inotrop. Croton eluteria (L. Az ágvégeket virágzás kezdetén gyűjtik és szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1).) = Oxyacanthae fructus = Spinae albae fructus (fructust csak a C. továbbá C-glikozidok. Crocus sativus L..4-1. A Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben gyakori. Eur. coronaria értágító. Eur. spireosid. catechin. [syn. oleanolsav. de az egész országban megtalálható. továbbá pinenek. crocetin). antiarrythmiás hatású coronaria-sclerosis esetén (fokozza a szív oxigénellátását. É-Afrikában. Karib-szigeteken. penta-. Hg. kvercetin.) Crataegi flos Crataegi folium Crataegi fructus (Ph.3% illóolaj (fő komponens safranal. spasmolyticum.. Ph. Crataegus nigra W. tri-. kb. izoorientin. fenolkarbonsavak. hexamer flavan-3-ol). Áprilistól május végéig virágoznak. 4. Az előbbivel együtt piros almácska áltermésük is gyűjthető. Kaukázusban.1% diosmin). 4. savelégtelenség esetén. Hg. Termesztik D-Spanyolországban. Közép-Amerikában. VII.Forrás: http://www. DNy-Ázsiában. 6 m magas cserjeszerű fa. Eur. – IRIDACEAE jóféle sáfrány Croci stigma (ÖAB. Likőr. Croton tiglium L. – EUPHORBIACEAE (hashajtó) kroton(cserje) . enyhe vérnyomáscsökkentő). Hatóanyag: 0. orientin. laevigata és C.) Honos D-Európában. – EUPHORBIACEAE (aranylevelű) kaszkarilla(cserje) Cascarillae cortex = Crotoni eluteriae cortex Cascarillae aetheroleum Honos Mexikóban. tetra-. aromaticum. Görögországban. VIII. Indiaiszubkontinensen és Iránban. Népgyógyászatban sedativum. 2% karotinoid (crocinok. et K. rutin. fejfájás-csillapító. 0. Az egész országban. tyramin). triterpenoidok (ursolsav. Ph. epicatechin. Hg.) = Crataegi herba Crataegi folii cum flore extractum siccum (Ph. ecetízesítő.) = Crataegi summitas (Ph. izovitexin. Ny-Ázsiában. 0. furokumarin Alkalmazás: saláta.8-cineol). főként élelmiszerfestőként. VIII. heteropoliszaharidok Alkalmazás: állatkísérletekben a crocetin antitumor-aktivitású és véralvadás-gátló. pl. monogyna szolgáltatja) Hatóanyag: 1-4% oligomer procyanidin (di-. vicenin). rhamnovitexin. vitexin. pl. emésztésjavító. likőr. ma csak génbankban található. cascarillasav). VIII. crataeosid. szeszkviterpén-lakton cascarillin.és kozmetikumgyártásban használják. limonen.5-3% illóolaj (cymol. dyspepsia. 4. Ph. Homeopathia. fekete galagonya Pannóniai-balkán faj. Crataegi folium cum flore (Ph. 15% gyanta Alkalmazás: amarum.) Benn. monogyna Léveillé] egybibés galagonya Honos Európában.5% flavonoid (hyperozid.. stomachicum.doksi. Ny-Ázsiában. kempferol. Ph. Dél-Amerika nyugati részén. Crataegus monogyna Jacq. Hg.

pinen. bisabolen). toxikus crotin (crotonalbumin. ülepítik és szűrik. cserzőanyag. szaponin Alkalmazás: régebben enyhe adstringensként. Általában az olajat préseléssel nyerik. Kis mennyiségben cucurbitacin.és É-Amerikában. kólikás görcsben. Országszerte konyhakertekben. Malajziában. Ártereken egyre ritkulóban. Hatóanyag: 30-50% zsíros olaj. Egyiptomban. – CUCURBITACEAE uborka Honos Kelet-India északi részén. luteolin) Alkalmazás: carminativum dyspepsiában. cymol. terpineol-4. citrullina I. inszekticid. stomachicum. gyanta. – APIACEAE rómaikömény Cumini (cymini) fructus Cumini (cymini) aetheroleum Honos valószínűleg közép-Ázsiában (Turkesztán) vagy Egyiptomban. magban zsíros olaj. A töktermést szeptemberben. Chilében és Indiában is termesztik. Hatóanyag: 0. flavonoid (apigenin-glikozid. – CUCURBITACEAE stájer tök Cucurbitae semen (DAB) Cucurbitae oleum Honos É-Amerikában. diureticum. var. camphen. caryophyllen. néhány napos utóérlelés után kimagozzák. diterpénalkohol-poliészter phorbol. silvestren. eugenol. októberben takarítják be. fitinsav. egyéb alifás alkoholok és aldehidek. prostata-hypertrophia. – CUPRESSACEAE örökzöld ciprus Cupressi aetheroleum Honos DK-Európában. cuminalkohol. 40-500C-on. βpyrazolilalanin. Indiai-szubkontinensen. Marokkóban. crotonglobulin) Alkalmazás: igen erősen mérgező. emmenagogum. Indokínában. Hatóanyag: tannin.2% illóolaj: furfurol. Greb. tokoferol. Alkalmazás: prostatitis. üvegházakban. fa. leginkább mesterséges úton szárítják.Forrás: http://www. diureticum. tokoferol. farnesen. D-Szibériában. aminosavak. phellandrenek. galactogogum. styriaca I. nonadienol. cedrol (= cipruskámfor). aminosavak. – CARYOPHYLLACEAE szegfűbogyó Cucubali herba = Viscaginis bacciferi herba Honos Közép. tisztítják. gyanta. Hatóanyag: 40-60% zsíros olaj (45-50%-a linolsav). Az olajat kapszulázzák. a kozmetikában is használatos. limonen. Greb. p-menthenal. Hatóanyag: 35-40% zsíros olaj. Kaukázusban. levelekben cucurbitacin C és szterolok Alkalmazás: terméslé purgans. cuminaldehid. myrcen. Egyévesek. Évelő lágyszárú. terpineol. Nálunk is egyéves termesztett “olajtök” több fajtával. más Cucurbita fajok – CUCURBITACEAE tök Cucurbitae peponis (= flavae) semen Honosak D. Homeopathia. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (cuminin.. Cucubalus baccifer L. prostata-hypertrophia esetén. Különböző fajtákat az egész országban termesztenek. 10% zsíros olaj. perilla-aldehid. likőripar. terpinenek. Cuminum cyminum L. Mag anthelminticum. pinenek.doksi.8-cineol. Ny-Ázsiában. az olaj drasztikus hashajtó. termesztik Európában és Afrikában. p-cymol. Cucurbita pepo L. sőt É-Amerikában. É-Afrikában. gazdag tokoferolban.hu Crotonis tiglii semen Crotonis tiglii oleum Honos Kínában. cadinen. kb. Hatóanyag: hexanal. A Mediterráneum országaiban.és D-Európában. Cupressus sempervirens L. Fűszer. aphrodisiacum. Cucurbita pepo L. tiglinsav. diureticum. szterolok. 1-3% izoguaninribozid. biflavon . karotinoidok. szterolokban. convar. Magját csak hártyás maghéj burkolja. 4-6 m magas cserje. nálunk nem él. Szíriában. amino-karboxi-pirrolidin cucurbitin Alkalmazás: anthelminticum. Egyéves lágyszárú. diterpén izophyllocladen. Cucumis sativus L.2-1. gumianyag. 1.

guárbab Cyamopsidis seminis pulvis (Ph.] csomósbab. oligo.: Curcuma longa L. Védett. antimutagén (szerepe lehet a rákprevencióban). galipen. mészkerülő. – ZINGIBERACEAE citvor Zedoariae rhizoma (= radix) Zedoariae aetheroleum Honos Indiai szubkontinensen. antiphlogisticum.doksi. ennek 14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol. Pakisztánban. Homeopathia. cserzőanyag.8-cineol) Alkalmazás: stomachicum. galipolin. . Cyamopsis tetragonolobus (L. Hg.és pusztagyepekben. szeszkviphellandren. cusparein. – ZINGIBERACEAE jávai kurkuma Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Ph. cholecystitis esetén. különféle fajokon élősködik. DK-USA) termesztik. Hatóanyag: 3-5% curcuminoid (dicinnamoil-metán-származékok: diferuloil-metán curcumin. Afrika) termesztik. diaril-pentan. gyanta. több szeszkviterpénje inszekticid. kumarinszerű vegyület Alkalmazás: diureticum. emmenagogum.) Honos feltehetően Indiában. A Dunántúl egyes részein szórványos üde gyertyánés bükkelegyes erdőkben.és Közép-Ázsiában. 4. aril-alkanonok. – RUTACEAE [syn. curcumen. Hatóanyag: cuscutin (= bergenin). hepatoprotectiv. évelő gumós. egyéb kinolinalkaloid Alkalmazás: amarum. bidezmetoxi-curcumin). Homeopathia. Curcuma xanthorrhiza (= zanthorrhiza) Roxb. purgans és köszvény ellenes. aromaticum.: Cyamopsis psoraleoides (Lam.hu Alkalmazás: illatszer. diaril-heptan.) Elias] Angosturae cortex Honos trópusi D-Amerikában. dezmetoxicurcumin. a légzést fokozza.. Kína. 3-12% illóolaj (curcumenek) Alkalmazás: cholereticum. dezmetoxi-curcumin). Hatóanyag: diaril-heptanoidok. cholekineticum cholangitis. stomachicum. 2-7% illóolaj (szeszkviterpének: tumeron. zingiberen. antibakteriális. Cusparia febrifuga Humb. Cyclamen purpurascens Mill. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. – FABACEAE [syn. galipin.és kozmetikai ipar.: Angostura trifoliata (Willd. Fűszer. szeszkviterpén cadinen. Ph. diaril-heptanoidok. Sri Lankán. kb. Hg. Ph.. kb. – CUSCUTACEAE kis aranka Cuscutae epithymi herba Honos Európában.) (= radix) Honos Indonéziában. szaponin. Hatóanyag: galactomannan guaran Alkalmazás: erős viszkozitása miatt csökkenti az étvágyat. 10% zingiberen. sokfelé (pl. É-Afrikában. antivirális. 4.) Taub. továbbá cholagogum. trópusokon máshol is meghonosodott. 5 m magas fa. – PRIMULACEAE ciklámen Cyclaminis rhizoma Honos Közép-Európában. 1% alkaloid cusparin. germacron. cyclamigenin). Curcuma domestica Val. illóolajban szeszkviterpenoidok szeszkviterpénalkohol.Forrás: http://www. trópusokon (India. – ZINGIBERACEAE [syn. bisabolen).és poliszaharidok Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponin cyclamin (aglikonok: cyclamiretin. cholereticum. kb. Száraz szikla. arabinogalactan ukonan A Alkalmazás: dyspepsia esetén stomachicum. VIII. Hatóanyag: 1-2% curcuminoid (curcumin. Indonézia. aromaticum. a cusparin sympaticomimeticum.) DC. carminativum. VIII.] kurkuma Curcumae longae rhizoma (DAC) Honos Indiai szubkontinensen. Ny. Kozmetikai iparban. egyes cukorbetegségekben adjuvánsként. 10% 1. 50% Cuscuta epithymum L. Eur. (kb. antimikrobiális. ahol termesztik is. carminativum. Eur.) Rosc. lágyszárú. Curcuma zedoaria (Christm.

Az egész országban kisebb mértékben termesztik. Illatszeripar. Hatóanyag: terméshúsban cukrok. citronellol. kb. 70% citral. zöldség. Vietnamban. diaphoreticum. néha akár 8 m magasra növő fa. stimulans. évelő lágyszárú fű. Brazíliában.hu Cydonia oblonga Mill. Cymbopogon nardus (L.4% amygdalin. Eur. csökkenti a koleszterin lerakódását.) Stapf . kb. évelő. Afrikában.. Hatóanyag: 0. galactoaraban. pektin. carvotanaceton. diureticum (saluretikus). perillaaldehid. illóolaj. citronellal.) Rendle – POACEAE [syn. főként mediterrán országokban. Gyakrabban bokros.: Andropogon citratus DC. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: 1% fenolkarbonsav cynarin. cserzőanyag. savak.3% illóolaj (főleg geraniol.: Andropogon nardus L. továbbá Ny-Ázsiában. Hatóanyag: 0. hepatoprotectiv. Cymbopogon winterianus Jowitt – POACEAE jávai citronella Citronellae aetheroleum (Ph. var.: Andropogon martinii Roxb. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar. frissen ízesítő.2% illóolaj (20% geraniol. kenőcsben). antibiotikus gyomor. phellandren.) Pers.) Alkalmazás: hűsítő.Forrás: http://www. Hatóanyag: kb. Francia-Guayanában. Termeszthető.doksi.] indiai fűszercirok Palmarosae aetheroleum Honos É-Indiában. citronellal). farnesol) Alkalmazás: illatszeripar. 4. Guineában stb. – ASTERACEAE articsóka Cynarae folium Cynarae radix Honos Európában. Cymbopogon citratus (DC. Iránban. 0. Cyanopicrin-tartalma miatt keserű ízű italokhoz használható. dipenten. Nagytermetű. – POACEAE csillagpázsit Graminis italici rhizoma . vadon nem fordul elő Magyarországon. Guatemalában. Sri Lankán. a magnyálka kivonva égési sebek. felfekvés esetén külsőleg (szuszpenzióban.] citronella Citronellae ceylanicum aetheroleum Honos Sri Lankán. konyhakerti zöldség is. stomachicum.5% flavonoid (főleg luteolinglikozidok: cynarosid. leucoanthocyanidin. magban 20% pentosan-nyálka cynodin.POACEAE [syn. Cynodon dactylon (L. illatszer. emmenagogum. Malajziában. 0. Haitiben.5% illóolaj (geraniol. – ROSACEAE birsalma Cydoniae (mala) fructus Cydoniae (mala) semen Honos Közép-Ázsiában. Kaukázusban. DK-Arábiában.. citromfű Cymbopogon herba Cymbopogon aetheroleum Honos Ny-Indiában. VIII. spasmolyticum. 15% zsíros olaj Alkalmazás: értékes rosttartalmú gyümölcs. egyéb monoterpének) Alkalmazás: csillapítja a fejfájást.) Wats. Cynara scolymus L.és likőripar. Cymbopogon martinii (Roxb. 0. geranilcapronát. Ph.] citromos fűszercirok. Madagaszkáron. lágyszárú. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton cynaropicrin Alkalmazás: cholereticum.és bélhurutok esetén (colitisban). geranilacetát. scolymosid). kávésav-származékok. motia Burk – POACEAE [syn. farnesol stb.6% illóolaj (ebből 12-20% myrcen.3-1.1-0. geranilacetát.) = Citronellae javanicum aetheroleum Honos Jáván. diureticum. borneol. Hg.

flavonoid-glikozid (spireosid. dysenteria. évelő lágyszárú. – BORAGINACEAE (közönséges) ebnyelvűfű Cynoglossi herba Cynoglossi radix Honos Európában. Évelő lágyszárú.] ízelt palka Cyperi articulati radix Honos Afrikában.5-1. Hatóanyag: illóolaj. töltéseken mindenhol az országban gyakori. fahéjsav. szaponin Alkalmazás: vizelethajtó. scoparin). lupanin. 1-2 m magas cserje.: Sarothamnus scoparius (L.) Link – FABACEAE [syn. anthocyanidin dracocarmin. allantoin. tű. pl. nyálkaszerű heteropoliszaharid. Hatóanyag: gyanta (főleg dracoresinotannol és bezoesav-észterei). É-Amerikában. izoflavon-glikozid (genistosid).és hólyaghurut esetén. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: antidiarrhoeicum. cserzőanyag. a Dunántúlon helyenként gyakori.és lomblevelű elegyes erdőkben. homokos. fenetilaminok (epinin. Homeopathia. Hatóanyag: 0. Évelő lágyszárú. – CYPERACEAE [syn. továbbá sedativum. Hatóanyag: keményítő. . abietinsav. Vénusz sarucska Cypripedii rhizoma (= radix) Honos atlantikus É-Amerikában. hidroxi-lupanin). Hatóanyag: 1. fejfájás csillapító. -ketonok. tarackos.) Alkalmazás: izolált spartein antiarrythmiás szer (orvosi ellenőrzéssel). szikesedő talajon. továbbá É-Amerikában. – ORCHIDACEAE papucskosbor. Kanadában.: Cyperus corymbosus Rottb. 60%-a pirrolizidin heliosupin vagy cynoglossophin). tonicum. mészkedvelő tölgyesekben nagyon ritka. metiloxityramin stb. dyspepsiában. enterorrhagia esetén. hegyvidékeinken nyirkos erdőkben. népgyógyászatban vese. piridin alkaloid (ammodendrin). dracosen. Cyperus articulatus L. Indiai szubkontinensen. mészmentes talajokon.7% alkaloid (kb. cyperenol. dracorubin Alkalmazás: adstringens diarrhoea.] seprőzanót Sarothamni scoparii herba (DAC) Scoparii herba = Spartii scoparii herba Spartii flos = Cytisi scoparii flos Spartii radix Spartii semen Honos atlantikus közép-Európában. Néhol vadtápláléknak telepítik.hu Kozmopolita.Forrás: http://www. Eurázsiában. scoparosid. Cypripedium calceolus L. cserzőanyag Alkalmazás: sedativum (gyakorlatilag nem használják védettsége miatt). Kétéves lágyszárú.) Blume . száraz gyepekben. külsőleg a levelet nehezen gyógyuló sebek kezelésére. dracoalban. gyanta. Fokozottan védett. onnan is terjedhet. fenyéreken. illóolaj. cyperenon) Alkalmazás: illatszeripar. szeszkviterpén-alkoholok.5% kinolizidin alkaloid (spartein. mérsékelt égövi Ázsiában. Szárazabb. oxospartein. dopa. vértisztító a népgyógyászatban.doksi. de elterjedt kelet felé Japánig. Malajziában. elterjedt Mexikóban és D-Amerikában. Hatóanyag: 1. Cynoglossum officinale L. Cytisus scoparius (L. D Daemonorops draco (Willd.8% illóolaj (szeszkviterpének.ARECACEAE sárkányvérpálma Daemonoroptis draconis resina Honos Indiai szubkontinensen.) Wimm. gyomtársulásokban országszerte gyakori. D-Afrikában.

daphnetin. szeszkviterpén-alkohol). füstölésre és belélegzésre. bükkösökben. izgatottságot. a levélben 0. umbelliferon. Hg. caryophyllen. többfelé termesztik.. Eur. VIII.) Arcang. Ph. régebben antineuralgicum. 4. – THYMELEACEAE farkasboroszlán Mezerei cortex = Daphnes mezerei cortex Mezerei fructus Daphnes mezerei radix Daphnes mezerei radicis cortex Honos Európában. Datura stramonium L. belladonnin.6% tropán alkaloid: L-hioszciamin. korábban a népgyógyászatban köszvény és reuma esetén. Hatóanyag: oxikumarin daphnin-glikozid. – SOLANACEAE indián maszlag Honos D-Amerikában.. karotinoidok (főleg a sárga karógyökerű étkezési fajtákban). két.hu Daphne mezereum L. Főként a Dunántúlon helyenként. egy. legelőkön. Védett. továbbá anthocyan. . 4.. neurasthenia esetén. szaharidok. Eur. Gyógyszeripari növény más termeszthető fajokkal együtt. örökzöld cserje. apoatropin. Ny-Ázsiában. subsp. sativus (Hoffm. Hatóanyag: gyökérben kb. vitaminforrás.vagy többéves lágyszárú. 0. murok Dauci (sativi = silvestris) radix Dauci (sativi = silvestris) folium (= herba) Dauci (silvestris) fructus (= semen) Daucus carota L. Hatóanyag: 0.Forrás: http://www.5 m magas.vagy kétéves lágyszárú.5 m magas.5-1. Hg.) Stramonii herba Stramonii semen Kozmopolita. Régen a levéldrogot asthma kezelésére dohányként. A vadmurok egy-.5%.doksi. Daturae (metel) folium Daturae (metel) semen Hatóanyag: tropanoid alkaloidok Alkalmazás: hatóanyagok kivonása.) Stramonii pulvis normatus (Ph. asthma bronchiale. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. antisyphiliticum. Ph. mételmaszlag Honos trópusi és szubtrópusi Ázsiában. vese. a termésben akár 2% illóolaj. limonen.2-0. trihidroxi-flavon. Túladagolva psychomotoros nyugtalanságot. Datura innoxia Mill. gyomtársulásokban mindenütt gyakori országszerte. Delphinium staphisagria L. réteken. Ruderális és üde gyomtársulásokban gyakori. tiszta hatóanyagok közül az atropin anticholinerg. 1% alkaloid delphinin (= staphisagrin) és társalkaloidok Alkalmazás: mérgező. csípős gyanta és gumianyag. sokfelé termesztik nemesített fajtáit. lágyszárú. pektin. Hg. phytoen. sedativum neurovegetatív dystonia. 0. Homeopathia. hallucinációt okoz. néhol tömegesen. A szkopolamin psychomotoros izgatottság esetén nyugtató. poliszaharidok Alkalmazás: táplálék. nyomokban nikotin Alkalmazás: a kivont. hesperidin. abortivum. Afrikában. Daucus carota L. L-szkopolamin.és epekőkólika).3-1. hyperaciditas. Dauci aetheroleum (termésből) Honos Európában. geraniol. szerves savak. bükkelegyes erdőkben. dipenten. – RANUNCULACEAE magas szarkaláb Delphinii staphisagriae semen Honos Mediterráneumban. Hatóanyag: kb. Datura metel L. zöldség. VIII. termésben mezerein (= daphnin) Alkalmazás: erősen mérgező. 1-1. 1-2 m magas. Mexikóban. Egyéves lágyszárú. Indiai szubkontinensen.01% illóolaj (cymol. – SOLANACEAE csattanó maszlag Stramonii folium (Ph. umbelliferon. – APIACEAE sárgarépa. a vadmurok anthelminticum. Ph. diureticum. VII. neurotrop spasmolyticum (ulcus ventriculi. Kaukázusban. Homeopathia. Karib-szigeteken. atropin. Kanadában. kuszkhigrin. Egyéves lágyszárú. É-Afrikában.

szaponin. illóolaj Alkalmazás: régebben antihystericum. – RUTACEAE nagy ezerjófű Dictamni (albi) radix Dictamni (albi) folium Dictamni (albi) herba Honos Európában. 0. abortivum (mérgező!). purgans is. Évelő. toxicarol-izomérek Alkalmazás: inszekticid. bicucullin. Kb. dichroidin. lágyszárú. Európában szobanövény. fajtáját termesztik dísznövényként. védett. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: izoflavanon-származékok. diaphoreticum. néhol nagyobb állományokban. 0.és cyanidin-glikozidok. ferruginea honos Indiai-szubkontinensen.FABACEAE Derris malaccensis Prain Derris ferruginea Benth. áttelelő lágyszárú. fraxinellon. mérsékelt égövi Ázsiában. .Forrás: http://www. Hatóanyag: kb. diureticum. cularidin. Dichroa febrifuga Lour. kb.és Közép-Európában. – SCROPHULARIACEAE [syn. 0. ellipton. fagarin. Hatóanyag: pelargonidin.doksi. tonicum. 1 m magas cserje.3 m magas. erősen hánytató.: Cardamine enneaphyllos (L. Indokínában. – CARYOPHYLLACEAE kerti szegfű Caryophyllorum flos Honos D.2-0. – BRASSICACEAE [syn.hu Dentaria enneaphyllos L. tubagyökér Derridis radix A D. népgyógyászatban malária ellen is.3 m magas. spasmolyticum. szaponin.: Digitalis ambigua Murr. főleg rotenon (= derrin. továbbá dictamnolakton.és D-Európában. cryptopin. cularicin) Alkalmazás: bőrbetegségekben. diureticum.) Crantz] bókoló fogasir Dentariae rhizoma = Saniculae (enneaphyllos) radix Honos Közép. Dictamnus albus L. bergapten. malaccol. DK-Ázsiában. malaccensis Malajziában. Indiai-szubkontinensen. Dianthus carthusianorum L. Derris elliptica (Sweet) Benth. erősen ritkul. anthelminticum. Dianthus caryophyllus L. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászatban főként légzőszervi panaszok esetén. Főleg a Dunántúl és a Középhegység bükköseiben.és D-Európában.] sárga gyűszűvirág . elliptica és D. Középhegységben és a Dunántúlon néhol gyakori. Hatóanyag: illóolaj. anthelminticum. corlumin. – SAXIFRAGACEAE lázfű Dichroae febrifugae radix Honos Kínában. Lázcsillapító. tubotoxin) 16%-ban. Hatóanyag: benzopirimidin-piperidin-keton-típusú alkaloid febrifugin. kumarin umbelliferon Alkalmazás: kininnél erősebb antimaláriás hatású (dichroinok miatt). Dicentra cucullaria (L.) Bernh. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe vizelethajtó.05% furokinolin alkaloid dictamnin. – PAPAVERACEAE csuklyás szívvirág Dicentrae cucullariae radix Honos É-Amerikában. illóolaj Alkalmazás: teakeverékekbe téve illatjavító. Hatóanyag: izokinolin alkaloidok (cularin. gyertyános-tölgyeseiben. a D. sokféle kerti változatát. – CARYOPHYLLACEAE kőszegfű Tunicae silvestris flos Honos Közép. dichroin (= izofebrifugin). Digitalis grandiflora Mill.

Forrás: http://www. kb. majd árnyékban szárítják fonnyasztás után vagy mesterséges szárítóban (beszáradás 5:1). arteriosclerosis. illatszeripar. Dipteryx odorata (Aubl.5% szteroid kardenolid glikozid. – SCROPHULARIACEAE gyapjas gyűszűvirág Digitalis lanatae folium Honos Balkán-félszigeten. kb. acetildigoxin. digitoxin). 0. Expectorans.: Dipsacus sylvestris Huds. Az állományból augusztus végén. Hatóanyag: scabiosid glikozid. – FABACEAE [syn. deltoidea Wall.. É-Afrikában. Hatóanyag: 0. Nálunk száraz sztyeppréteken kétéves lágyszárú. 0. fenoloidok Alkalmazás: tiszta hatóanyagokból gyógyszergyártás (pl. Don – APIACEAE ammóniáknövény Ammoniacum resina Honos Ny-Ázsiában.hu Digitalis grandiflorae folium Honos Európában. digoxigenin. Dorema ammoniacum D. 25% zsíros olaj. É-Afrikában. Dioscorea villosa L.. Fás növény. Ny-Ázsiában. – DIOSCOREACEAE ideggyökér Dioscoreae villosae rhizoma et radix Honos atlantikus É-Amerikában.] tonkabab Faba tonca = Dipteryctis odoratae semen Honos Brazíliában.B. és más Dioscorea fajok – DIOSCOREACEAE jamszgyökér Dioscoreae tuber Honosak többnyire trópusi földrészeken.1-0. D. Digitalis purpurea L. Ph.doksi. acetildigoxin.5-1 cm mélyre. Hatóanyag: keményítőben gazdag.. kb. Digitalis lanata Ehrh. Homeopathia. a Középhegységben és a Dunántúlon helyenként előfordul. – SCROPHULARIACEAE piros gyűszűvirág Digitalis purpureae folium (Ph. Útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. digipurpurin.) Burk. diginatigenin.). Áttelelő lágyszárú. Dipsacus fullonum L. analepticum. composita Hemsl. 2. a Dunántúlon. Hatóanyag: 1-3% kumarin. klorogénsav. Szibériában. szeptember elején vágják le a tőleveleket. kétéves lágyszárú. Fokozottan védett.) Willd.5-2 m magas. gumianyag. kávésav. Továbbá pregnan glikozidok (diginin. szteroid szaponinok. 1% diosgenin Alkalmazás: picrotoxinhoz hasonló hatása van a diosconinnak. szteroid szaponin diosgenin és rokon vegyületek (a batátagumó gyakorlatilag szaponinmentes) Alkalmazás: táplálkozás. Ny-Ázsiában. Fontosabb aglikonok: digitoxigenin. izovitexin-glikozidok. hypertonia. lanatosid C. Eur. asthma cardiale. keményítő.D.. szaponarin Alkalmazás: homeopathia.] erdei mácsonya Dipsaci silvestris radix Honos Európában.5 m-re is megnő. Homeopathia. digoxin. Cardialis insufficientia pozitív inotrop hatása miatt. Hg. 4. digoxin. – DIPSACACEAE [syn. Hatóanyag: gumigyanta . Nálunk évelő dísznövény.C. termeszthető. gitoxigenin. tölgyesekre jellemző.E. D. D. diosgenin kivonása gyógyszeripari célra (szteroidok szintézise). floribunda (Lour. VIII. de inkább Európa északi országaiban. Termeszthető ipari célra. Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloid dioscorin. Évelő. Ny-Ázsiában. digifolein stb. D-Amerika nyugati és északi részén. szterolok Alkalmazás: spasmolyticum. A hatóanyagok lassan szívódnak fel és kumulálódnak.) Honos atlantikus Ny-Európában. Késő ősszel vetik 40-50 cm sortávolságra. lanata levelében: lanatosid A. Dioscorea mexicana Scheidw. több fajt termesztenek. gitaloxigenin.: Coumarouna odorata Aubl. Glikozidok D. dohányillatosítás. diureticum.

caryophyllen. plumbagin. továbbá flavonoidok (pl. A Drosera rotundifolia termesztése a gyakorlatban is megvalósítható (pl. futronolid. intermedia Hayne. – LAMIACEAE moldvai sárkányfő(fű) Dracocephali herba Dracocephali aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában. harapásra. Drimys winteri Forst. É-Amerikában. mérsékelt égövi Ázsiában. relaxáló. más Drosera fajok – DROSERACEAE harmatfű Droserae herba Honos Európában. Dracaena draco L. Új-Zélandban. gyantaszerű anyag Alkalmazás: diaphoreticum. évekig elvadulva szaporodik. pinen. droseron.) Schott – DRYOPTERIDACEAE [syn. évelő páfrány.és fenyőerdőkben gyakori. fuegin. Évelő. fűszer.: Aspidium filix-mas (L. Peruban. nyálka-poliszaharid. gyanta. bezoárgyökér Dorsteniae contrajervae rhizoma Honos Mexikóban. 0. Hatóanyag: hioszciamin. Br.) Sw. Drosera rotundifolia L. 1% illóolaj (eugenol. Hatóanyag: kb. a D. külsőleg antivirális. Dorstenia contrajerva L. 7-metil-juglon. emmenagogum.hu Alkalmazás: diureticum.3% illóolaj (főként citral-tartalma jelentős) Alkalmazás: enyhe sedativum. – WINTERACEAE chilei fahéjcserje Drimysii winterii cortex Honos D-Amerika déli részén.5% naftokinon (pl. Hatóanyag: kb. diureticum. üde talajú lomb. diarrhoea és malária kezelésében.Forrás: http://www. Dracocephalum moldavica L. Hatóanyag: vörös gyanta Alkalmazás: gyógyszerészeti tapaszok készítése. Magyarországon is könnyen termeszthető egyéves lágyszárú. Inkább a Dunántúlon. Muell. szigorúan védett rovarfogó növény. – MORACEAE Dorstenia brasiliensis Lam. szkopolamin Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag.8 m-re is megnő. Duboisia leichhardtii F. külsőleg kígyómarásra. 0. korábban skorbut ellen. cineol). továbbá spasmolyticum.. szeszkviterpén-lakton winterin. D. állatgyógyászatban is (készítmények formájában). igen ritka tőzegmohás lápjainkban. – SOLANACEAE Duboisiae folium Honos Ausztráliában. Polypodium filix-mas L. taxifolin) Alkalmazás: stomachicum. brasiliensis még Brazíliában. illatszeripar. expectorans. lázűző korongtányér. Csendes Óceániában. Hatóanyag: 0. bakteriosztatikus. E .3-0. spasmolyticum. Dryopteris filix-mas (L. Hatóanyag: floroglucin-származékok Alkalmazás: inkább régebben féregűző.. valdiviolid. secretolytikus. fa..doksi. flavonoid. Hatóanyag: illóolaj. – DRACAENACEAE sárkányvérfa Draconis resina (= sanguis) Honos a Kanári-szigeteken. Duboisia myoperoides R. Likőripar. proteolitikus enzim Alkalmazás: broncholytikus.] erdei pajzsika Filicis (maris) rhizoma Filicis (maris) herba Kozmopolita. Finnországban). izoshinanolon). Eurázsiában sokfelé termesztik. főként Chilében.

Indiai-szubkontinensen. vértisztítóként. aspecifikus immunstimuláns. elaterinid-glikozid.. Echinacea angustifolia DC. parkokban is gyakori. földön kúszó. gumós gyökerű lágyszárú. 0. allantoin. A termésben is cucurbitacinok. fertőzéses (pl. Ny-Ázsiában. illatszeripar. poliinek. Homeopathia. majd a legszebb példányokat tőosztással szaporítják. Elettaria cardamomum White et Maton – ZINGIBERACEAE [syn. herbában pirrolizidinalkaloidok. mérsékelt égövi Ázsiában. Üzemi termesztésre is alkalmasak. Hatóanyag: ellagsav. grippe. Adventív. 1. Echium vulgare L. meghonosodott É-Amerikában. gyökeret külsőleg lábszárfekély borogatására. kempferol. magjában pirazolil-alanin Alkalmazás: drasztikus hashajtó. Évelőágyakba 40 cm sor.) Nutt. Hatóanyag: 1-4% illóolaj (főleg 1. hazánkban igen ritka. kétéves lágyszárú. kvercetin. influenza) megbetegedések leküzdésében rendszerint szeszes kivonatok (cseppek) formájában. Hatóanyag: gyökérben 1. – CUCURBITACEAE uborkás magrugó Ecballii elaterii radix Ecballii (elaterii) fructus Honos Mediterráneumban. indol-harman típusú alkaloid elaeagnin csak nyomokban Alkalmazás: adstringens. fenolkarbonsavak.3-dicaffeoil-kinasav.hu Ecballium elaterium (L. metil-hexitol bornesit.és tőtávolságra vetik. fűszer.8-cineol. – ASTERACEAE keskenylevelű kasvirág Echinaceae angustifoliae radix (= rhizoma) Echinaceae angustifoliae herba Echinacea pallida (Nutt. száraz. terpenilacetát) Alkalmazás: aromaticum. 0.) A. gyomtársulásokban. Hg. antibakteriális. Igénytelensége miatt az Alföld fásítására is alkalmas bokor vagy fa. kevés terpineol.] kardamomum Cardamomi fructus (Ph. – BORAGINACEAE terjőke kígyószisz Echii herba = Viperini herba = Buglossi agrestis herba Echii radix = Viperini radix = Buglossi agrestis radix Honos Európában.) Moench – ASTERACEAE piros kasvirág Echinaceae purpureae radix Echinaceae purpureae herba Honosak É-Amerikában. Utak mentén. Hatóanyag: gyökérben triterpén-glikozidok (cucurbitacinok).) Cardamomi aetheroleum Honos DK-Ázsiában. kőtörmelékes talajon országszerte gyakori. polifenolok Alkalmazás: népgyógyászatban herbáját bélhurut esetén. népgyógyászatban magas vérnyomás ellen. főként echinacosid. Júliustól szeptemberig virágoznak. lágyszárú növények. immunmoduláns glikoproteinpoliszaharidok (főleg a gyökérben) Alkalmazás: antivirális. Kaukázusban. szterolok. Egyéves. Hatóanyag: kb. VII. alkannin. fruktán.: Amomum cardamomum L.1% illóolaj. mérsékelt égövi Ázsiában. 1 m magasra is megnövő.Forrás: http://www. – ASTERACEAE halvány kasvirág Echinaceae pallidae radix Echinaceae pallidae herba Echinacea purpurea (L. A lemosott és felhasogatott gyökérzetet kíméletesen szárítják (beszáradás 3-4:1). Indiai-szubkontinensen. . A herbát is így kell szárítani (beszáradás 5:1). Rich. Elaeagnus angustifolia L. nálunk dísznövényként ismert többéves.01-0. Cardamomum officinale Salisb. gyanta. Trópusokon termesztik.2% allantoin. 1% kávésavészter-glikozidok. carminativum.doksi.15% alkilamid (főként dodeca-tetraensav-izobutilamid). – ELAEAGNACEAE ezüstfa Elaeagni folium Honos K-Európában.

– ERICACEAE amerikai földibabér Epigaeae repentis herba Honos atlantikus É-Amerikában. erdei füzike Honos Eurázsiában. Eur. (+)nor-ψ-efedrin Alkalmazás: a kivont. oldja a bronchus görcsöt (asthma bronchiale. 1-2% flavonoid. VIII. A szár felülete érdes tapintású. vagyis sympathomimeticum. Közel 1 m magasra is megnő. főleg az efedron (L.6% glucan és glucuronoxylan Alkalmazás: tonicum. de hozzászokható! Ephedra sinica Stapf. orrcsepp). kis termetű félcserje. kevésbé oenothein A). et Maxim. áttelelő lágyszárú. – EQUISETACEAE mezei zsurló Equiseti herba (Ph. 0.5 m-re is megnövő félcserje. Hatóanyag: 0. Mediterráneumban. Ephedra distachya L.) Honos Távol-Keleten. Epilobium parviflorum Schreb. Évelő lágyszárú. Árnyékban jól szárítható (beszáradás:3-5:1).34% syringaresinol-glikozidok. É-Afrikában. VII. Epilobium roseum Schreb. K-Ázsiában. K-Ázsiában. rózsás füzike Honos Európában. palustre) szárával.) Maxim. helyenként.: Acanthopanax senticosus (Rupr. Kínában. szántókon. szórványosan. É-Amerikában. 4. Equisetum arvense L.12% pentaciklusos triterpén szaponin protoprimulagenin A és glikozidjai (eleutherozid I-től M-ig). Különösen nedves réteken. Homeopathia. Epilobii herba Hatóanyag: 4-14% makrociklusos ellagitanninok (főleg oenothein B. nedves réteken országszerte. . Szibériában. tisztított efedrin adrenomimetikus. Eur. Hatóanyag: arbutin. szegélyeken. Epigaea repens L. – ONAGRACEAE kisvirágú füzike Honos D-Eurázsiában. védett.05-0.doksi. – EPHEDRACEAE (közönséges) csikófark Ephedrae herba Ephedrae distachyae fructus Honos Közép. galluszsavlaktonok. országosan igen ritka. Honosítása Magyarországon eddig nem járt sikerrel. kábít.2-0..) Honos Európában. VIII. stimulans. kumarin (umbelliferon).) Harms] tajgagyökér Eleutherococci radix (Ph..5-1. Hg.. adaptogén (fokozza a stressztűrést). Mediterráneumban. fenilpropán-alkoholok és glikozidjaik (pl. Főleg a Dunántúlon üde és mészkerülő erdőkben gyakori. Mediterráneumban. gyulladásgátló is. még Catha edulis!). β-szitoszterol Alkalmazás: prostata-hyperplasia. Hg. – EPHEDRACEAE Ephedrae sinicae herba Honos Kínában. steril hajtását gyűjtik. 0. ursolsav. cserzőanyag. Ph. erőteljes lágyszárú. 2-6 m magasra megnövő cserje. szterolok. áttelelő. Álmatlanságot is okoz. 4. szemben a selymes tapintású és mérgező mocsári zsurló (E.02% lignan sesamin (= eleutherosid B-4).és DK-Eurázsiában. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben. Hatóanyag: 0. áttelelő lágyszárú. homok. mocsarakban. magaskórós növényzetben. Ph. dolomit-sziklagyepekben igen szórványosan fordul elő.hu Eleutherococcus senticosus (Rupr. Hatóanyag: protoalkaloid L-efedrin. helyenként tömegesen található. 0. csakis orvosi ellenőrzéssel. Epilobium montanum L. dombi füzike Honos Európában. érszűkítő (szemcsepp. (+)ψ−efedrin.és löszpusztákon. áttelelő lágyszárú. et Maxim. syringin).25% alkaloid (efedrinek) Alkalmazás: előbbivel megegyező. 0. Ph. mészkerülő erőkben. Egyes alföldi helyeken.Forrás: http://www. bronchitis). galluszsav Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. Hg. – ARALIACEAE [syn. Epilobium collinum Gmel.

mérsékeli az ödémás tüneteket. etilamin. Hatóanyag: illóolaj. putrescin. eriodiktionin. koffein. et Arn.vagy kétéves. szabad aminosavak és aminok (pl. 0. terpineol. kolin. – HYDROPHYLLACEAE hegyi balzsam Eriodictyonis herba (folium) Honos USA nyugati területein (Kaliforniától É-Mexikóig) és Brazíliában.Forrás: http://www. helyenként gyakori. xanthoeriodiktiol). Cronquist] betyárkóró. szaponinok Alkalmazás: diureticum (az elektrolit-egyensúlyt nem befolyásolja). Erophila verna (L. – ASTERACEAE bóbitás küllőrojt Conyzae coeruleae (= minoris) herba Honos Európában. Erigeron acer L. Hatóanyag: flavon.vagy kétéves lágyszárú. linalool. Eriodictyon californicum (Hook.vagy kétéves lágyszárú.hu Hatóanyag: kb. cserzőanyag. – ASTERACEAE [syn.5 m magas örökzöld cserje.) Torr. enyhe húgyúti fertőtlenítő. melynek kb. dipenten. metil-di-heneikosil-metanol. Erodium cicutarium (L. cymol. flavon. benzil-benzoesav.doksi. 10% ásványi vegyület (kovasav.) Chev.3-1. ursolsav Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe expectorans. szaponin. 0.. Tonicum. alken-lakton típusú cumulen Alkalmazás: népgyógyászatban régebben húgyúti betegségekben. egy. Erigeron canadensis L.) L’Hérit – GERANIACEAE bürök gémorr Erodii cicutarii herba Cirkumpoláris. Hatóanyag: flavon. Országunkban parlagokon. Hatóanyag: 0.: Erophila draba Spenn. sőt dysenteria esetén. Néhol termesztették. vesekőhajtó is. húgyúti fertőzésekben. kapásokban igen elterjedt. szántókon. kétéves vagy áttelelő. 10%-a vízben oldódó szilikát). elvadulva vetések gyomtársulásaiban helyenként terem. népgyógyászatban húgyúti betegségekben. seprence Erigeronis canadensis herba Honos Amerikában. 30 szénatomos alifás equisetolsav). Homeopathia. . Az egész országban száraz gyepekben. cerotinsav).: Conyza canadensis L. eriodiktionsav). illóolaj Alkalmazás: diureticum. asthma bronchiale esetén.és kempferol-glikozidok). antidiarrhoeicum. Mediterráneumban. Eruca sativa Mill. Mediterráneumban. kevés illóolaj. szétterülő lágyszárú. cserzőanyag. tetrahidroxiflavonok (chrysoeriodiktiol. Hatóanyag: 3-6% tetrahidroxi-flavanonok (eriodiktiol. – BRASSICACEAE [syn. gyantagumi (pentatriacontan. Hatóanyag: glikozinolát (szinapin) Alkalmazás: népgyógyászatban mellhártyagyulladás esetén. 5% cserzőanyag (közte galluszsav). népgyógyászatban még menstruációs vérzések csillapítására. dikarbonsavak (pl. kb. flavon.és gyomtársulásokban közönséges. triacontan. onnan behurcolt gyomként Európában és világszerte (kozmopolita).] tavaszi daravirág Bursae pastoris minimae herba Honos Eurázsiában. lipidek Alkalmazás: antibakteriális. Draba verna L. gyakran 1 méterre is megnő. sok káliumsó. kolin. Népgyógyászatban köszvényre. tyramin).2-0. ízesítő. – ERICACEAE keresztes erika Ericae tetralicis flos Honos É-Európában. poliensavak. külsőleg vérzéscsillapító. megfázás esetén. lázcsillapító.9% flavonoid (pl. egy.5 m-re is megnőhet.1% illóolaj (limonen. anthelminticum. 0. cserzőanyag. kvercetin. gyomorvérzés. Homeopathia. bronchitis. 1-1. Száraz gyep. geraniin. Erica tetralix L. matricaria-észter stb. cumulen (alken-lakton) Alkalmazás: gyulladásgátló. egyéves lágyszárú. adstringens. galluszsav. – BRASSICACEAE borsmustár Honos D-Eurázsiában.).7 m magas cserje. egy. szterolok.

az Alföldön gyakoribb. helvetikosid) Alkalmazás: kivont hatóanyaga gyógyszerként cardiotonicum (mindkét drog esetében). saláta. viasz. továbbá vértisztító. diureticum. Erysimum diffusum Ehrh. kb. védett. Hatóanyag: 0.5% triterpénszaponin-glikozidok (fő aglikonok: eryngiumgenin A. É-Afrikában. F). száraz gyepekre. degradált legelőkre jellemző. emeticum. Hatóanyag: gyökérben kb. Erythroxylum coca Lam.5% cserzőanyag. élénkséget okoz. Peru.doksi. 0. 1. – BRASSICACEAE szürke repcsény Erysimi canescentis herba Honos Eurázsiában (pl. – LILIACEAE alacsony kakasmandikó Erythronii americani folium Honos É-Amerikában. sympathomimeticum. Magyarországon száraz gyepekben igen ritka. Áttelelő. D-Szibériában. menstruációt elősegítő. 0. saniculagenin A. szaponin. 0. alkaloidhoz kötődő savak. Ausztráliában és máshol is termesztik. cuskhygrin. emésztést elősegítő.vagy többéves lágyszárú. nyílt. a fő alkaloid cocain (kb. egyéves vagy áttelelő lágyszárú. szterolok. vizelethajtó. izgatottságot. kb. egy. D. főleg ártéri réteken néhol gyakori. glikozinolát (glükoerucin). erősen hat a központi idegrendszerre.1% illóolaj. Európa és Szibéria sztyeppjein). novogranatense Morris és más Erythroxylum fajok – ERYTHROXYLACEAE koka(cserje) Cocae folium Honos Dél-Amerikában (Bolívia. Indiai szubkontinensen.02-0. Eryngium planum L. Országosan gyakori.. tropeinek. a levélben glikozinolátok mellett flavonoid (főként izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: porított magja antibakteriális. kakukkmák Eschscholtziae herba . Hatóanyag: metilenbutiro-lakton Alkalmazás: bakteriosztatikus. 2-3 m magas cserje. gyanta Alkalmazás: kokain helyi érzéstelenítő (nyálkahártyákra). továbbá klorogénsav és kávésav. cserzőanyag. Erysimum crepidifolium Rchb. Eryngium campestre L. hygrin. aphrodisiacum.Forrás: http://www. hallucinációt idéz elő. hólyag. E. 46% az erukasav). – PAPAVERACEAE kaliforniai-mák. Homeopathia. valamint légúti bántalmakban. kipusztulóban. – APIACEAE kék iringó Eryngii plani herba Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein.hu Hatóanyag: magban 16-33% félig száradó zsíros olaj (a zsírsavak közül legtöbb. flavonoidok.7-2. néha eléri az 1 m magasságot is. hajtása diureticum. régebben nyaki nyirokcsomók gümőkórjában. B. Alkalmazás: népgyógyászatban hurutoldó. hygrinek). truxillsavak.13% illóolaj.5-2.és Kelet-Európában. Columbia) és Jáván. Eschscholtzia californica Cham. Hatóanyag: 0.5% alkaloid (ecgoninok. – BRASSICACEAE sziklai repcsény Erysimi herba Honos Közép.és prostata-. truxinsavak. C. poliinek Alkalmazás: népgyógyászatban szamárköhögés és légcsőhurut esetén köptető. Euphoriát. expectorans. Áttelelő lágyszárú. pl. Az Alföldön gyakoribb. Üdítő italokba a kokainmentes kivonatot használják. mellékalkaloidok: tropacocain. Erythronium americanum Ker Gawl. herbában ugyanezek kisebb mennyiségben. A Dunántúlon ritkább. száraz gyepekben néhol nem ritka. mustárpótló. 1%). terebélyes lágyszárú. fűszer.1% illóolaj. – APIACEAE mezei iringó Eryngii rhizoma et radix Eryngii herba Honos Európában. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (strophantidin.

Eupatorium cannabinum L.doksi. – MYRTACEAE [syn. Hatóanyag: 0. Eur. Eugenia chequen Mol. VII. expectorans.0% iridoid-glikozid aucubin. chekenin. Júniustól szeptemberig virágzik. Nálunk kertekben gyakori dísznövény. A növény felső. chekenitin. Ny-Ázsiában. inkább a Dunántúlon és Középhegységben fordul elő. Ph. bél.) Honos Ausztráliában.: Myrtus cheken Spreng. protopin) Alkalmazás: enyhe fájdalomcsillapító és nyugtató. Ph. folyók mentén.és K-Európában. Baker. flavonoidok. Mediterráneumban. adstringens. Hg.] cseken-cseresznyemirtusz Eugeniae folium Honos Chilétől Új-Kaledóniáig. evosin. 40 cm-es virágos hajtását a virágzás kezdetén gyűjtik. ártéri gyomtársulásokban. Ph.. Hatóanyag: kb.és húgyúti bántalmakban gyulladáscsökkentő. nyirkos erdőkben. bibircses kecskerágó Honos DK. geniposid. Az egész országban gyakori erdei cserje. továbbá ellagitannin. gyanta. geniposidsav. Eucommia ulmoides Oliv.2-3.hu Honos Kaliforniától Új-Mexikóig.) = Eucalypti globuli folium Eucalypti cortex Eucalypti aetheroleum (Ph. eucommiol. kb. Országosan gyakori patakok.. Levél enyhe laxans.1-4. népgyógyászatban gyomor-. antibakteriális. – CELASTRACEAE (közönséges) kecskerágó Honos Európában. cserzőanyag Alkalmazás: tonicum. E. evolin stb. pinenek. Szellős. proanthocyanidinek. terebélyesedő. cineol). Termésben és levélben xanthofillok. Évelő lágyszárú. Hg. pl. lignum Honos Kína középső részén.. Baker és más Eucalyptus fajok. közülük a legfontosabb a pinoresinol-diglikozid Alkalmazás: tonicum. Euonymi fructus Euonymi folium Euonymi radix Euonymi semen Hatóanyag: magban digitoxigenin-glikozidok (evonosid. Eucalyptus globulus Labill. egyén monoterpén. terpenoid-floroglucin macrocarpal A-J és eucalypton Alkalmazás: expectorans bronchitisben. Eur. VIII. kéreg adstringens. – ASTERACEAE sédkender Eupatorii cannabini herba = Cannabis aquaticae herba Eupatorii cannabini rhizoma (= radix) = Cannabis aquaticae radix Honos Közép-Ázsiában. evorin. 4.5% illóolaj (70-85%-a 1. száraz helyen kiterítve szárítják (beszáradás 4:1).Forrás: http://www. . sok más rokonfajával együtt világszerte termesztik szubtrópusi és mediterrán éghajlatú területeken. Hatóanyag: kb. 0. – EUCOMMIACEAE Eucommiae cortex. keserű chekenon. flavonoidok. Európában. diureticum. zsíros olaj. ulmosid. sziklás.1% izokinolin alkaloid (fő típusok: allocryptopin. piridinalkaloid evonin. Euonymus europaeus L. 1% illóolaj (pinen. a lignanok közül bisbenzil-perhidro-furofurán-típusú vegyületek. smithii R. kevés szeszkiviterpén. VIII. mocsári társulásokban. antivirális. triterpén ursolsav és olenaolsav. Kéregben cserzőanyag Alkalmazás: magból szívre ható glikozidokat lehet kivonni. p-cymen). ajugosid. diureticum. reptosid. – MYRTACEAE eukaliptusz Eucalypti folium (Ph. ligeterdőkben. T. Hg. antioxidáns. továbbá harpagidacetát. Hatóanyag: 1. Kaukázusban. készítmények gyermekgyógyászati célra is. antihypertensiv hatása igazolt. chekeninsav. Euonymus verrucosus Scop. egyéb kardenolidok. T. evobiosid). Drogot és illóolajat szolgáltathat még: E. polybractea R. 4. homeopathiában is használják.8-cineol. egyéves lágyszárú.

légzőszervi hurutok esetén. cserzőanyag Alkalmazás: fokozza a szervezet nem specifikus immunválaszát. diterpénészterek (ingenolok). Hatóanyag: kb. Fagopyrum tataricum (L.] orvosi szemvidító Honos Európában. izokvercitrin.hu Hatóanyag: heteroglucanok. kaucsuk Alkalmazás: külsőleg bőrizgató. flavonoidok. amarum.vagy polimetoxi-fenol everninsav.doksi. A Dunántúl és a Középhegység rétjein néhol elég gyakori. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban szemborogató enyhébb szemgyulladás esetén. 3-8% gallotannin. kb. resiniferol.). egyes psoriatikus bőrbetegségek kezelésére szolgáló készítmények alkotórésze. lecanorsav. sokfelé termesztik. triterpének. szterolok.7% illóolaj (orcin-monometilészter. É-Amerikában is). cholagogum. influenza.15% illóolaj. eupatoriopicrin). felső légúti hurutok kezelésére jótékony hatású. Euphrasia stricta Wolff (közönséges) szemvidító Honos Európában. taraxerol. 10% phorbinsav-lakton. Enyhe laxans. Euphrasiae herba (DAC) Hatóanyag: iridoid aucubin (rhinanthin). amyrin. Texasig) Hatóanyag: dihidroxi-trimetoxi-flavon eupatorin. diureticum. Ny-Ázsiában. Evernia prunastri (L. Többéves lágyszárú. kvercetin. 3% kaucsuk. hopenon Alkalmazás: antibakteriális. 4% gumianyag. Homeopathia. 2 m magas kaktuszszerű évelő. 18% gyanta. metilflavonok). flavonoidok (eupatorin. kb. szeszkviterpén-alkoholok (pl. 0. diaphoreticum. ezek kondenzált éterei (usninsav. keményítő. rutin. Hatóanyag: herbában kb. orcin. 0. 2-40% euphorbon (euphorbolok). gastroenteritis. atranorin. 40% gyanta. főként állatgyógyászati célra. népgyógyászatban laxativum. kb. É-Amerikában.Forrás: http://www. Grippe. divaricatsav stb. Balkán-félszigeten. hajdina Honos Kínában.) Gärtn. Marokkóban. kumarin umbrelliferon. szterolok. Euphorbia cyparissias L. gyomor. emeticum. catalpol. É-Afrikában. Országszerte száraz gyepekben közönséges.) Ach. külsőleg bőrizgató.: Euphrasia officinalis L. Euphorbia resinifera Berg. diureticum. bokorszerűen szétterjed. . – EUPHORBIACEAE farkas kutyatej Euphorbiae cyparissiatis herba Euphorbiae cyparissiatis radix Honos Európában. cycloartanol. et Schmidt – EUPHORBIACEAE marokkói kutyatej Euphorbium Honos É-Afrikában. külsőleg furunculusok kezelésére. euphol. orcin-karbonsavmetilészter) Alkalmazás: antibakteriális. cserzőanyag Alkalmazás: grippe ellen. euphol. egyéves lágyszárú. Eupatorium perfoliatum L. illatszeriparban fixáló. – PARMELIACEAE tölgyfazuzmó Lichen quercus Honos K-Európában. Hatóanyag: 2-3% polioxi. citotoxikus tumoros sejtekre is (in vitro). egyéves lágyszárú. rhisoninsav. a Dunántúli Középhegységben és északkeleten hegyi réteken elég gyakori. világszerte meghonosodott (pl. evernsav. – ASTERACEAE átnőttlevelű sédkender Eupatorii perfoliati herba Honos É-Amerikában (Kanadától Floridáig. ixorosid. Euphrasia rostkoviana Hayne – SCROPHULARIACEAE [syn. Kis termetű. szaponin. F Fagopyrum esculentum Moench – POLYGONACEAE pohánka. Homeopathia.és bélnyálkahártya-megbetegedések.

: Ranunculus ficaria L. bronchus-spasmus esetén. eróziógátló.. guajazulen. galaktóz. Ficaria ranunculoides Roth] . fekélyekre. antidiarrhoeicum. 6-20% illóolaj (diszulfidok). termése hántolva élelmiszer. talajkötő. farészben fenol (syringa-resinol) Alkalmazás: levél dohánypótló. fatest kátrányalapanyag (száraz desztillálással nyert párlat).). ferulasav. flavonoidok. – RANUNCULACEAE [syn. tannin Alkalmazás: gyógyszeripari feldolgozás (rutin). ún. 25-30% gumianyag (glukuronsav. Díszítő értékű. Hatóanyag: 25-65% gyanta (asaresin). Homeopathia.) Ronse Deer. Polygonum cuspidatum Sieb. szterolok Alkalmazás: tonicum. Hatóanyag: levélben fenolkarbonsavak. anthelminticum. 10-20% illóolaj (pinen. Ferula asa-foetida L. Honos Afganisztánban. stilbenek. erdőt alkotó fafajunk. linalool stb. et Zucc. termesztik. külsőleg reumára.. Homeopathia. – POLYGONACEAE [syn. kumarin umbelliferon. kéreg cserzőszer. erőteljes. lecuocyanidin. bélgörcs ellen. Hatóanyag: kb. 60% gyanta. Illatszeripar. továbbá 30-40% gumianyag. – APIACEAE büdösgyantagyökér Asa foetida Honos Ny-Ázsiában. továbbá cyanidin. 60%-ban) asaresitannol ferulasavészterek. Ferula sumbul Hook. 10% kondenzált catechin-tannin. vanillinsav.és Közép-Ázsiában. Fagopyri herba Hatóanyag: 1-5% rutin. Ferula rubricaulis Boiss.hu tatárka Honos Szibériában. angelicasav. Rokon fajai is előfordulnak. Ficaria verna Huds. légúti és húgyúti tisztító. caren.Forrás: http://www. rhamnóz polimerek). homeopathia. Galbani aetheroleum Galbanum = Ferulae gummosae resina Hatóanyag: kb. Turkesztánban. vanillin. 1-3 m magas. Hatóanyag: 1 % illóolaj. – APIACEAE [syn. kámfor. et Buhse] gyantás husáng Honos Ny. dysmenorrhoea. klorogénsav. K-Ázsiában. limonen. flavonoidok. f. szitoszterol. Fagopyrin fényérzékenyítő. főként (kb.] japán keserűfű Polygoni cuspidati herba Polygoni cuspidati radix Honos Kínában. évelő lágyszárú. Egyik legfontosabb. ocimen. diarrhoea esetén. tannin.: Ferula galbaniflua Boiss. nagy termetű. diantron fagopyrin. Fagus sylvatica L. telepeket alkot. Fallopia japonica (Houtt. 30-50% galbanumsav. leggyakoribb ártéri fátyoltársulásokban. 17% gyanta.: Reynoutria japonica Houtt. gyökérben még antrakinonok Alkalmazás: adstringens (égési sebekre). cadinen. szaponin. kéregben 3-4% cserzőanyag. termés kávépótló (antidiarrhoeicum).doksi. arabinóz. Ferula gummosa Boiss. Erősen terjed. fagopirizmust okoz. Kaukázusban. mircen. valeriansav. betulin. sumbulsav. – APIACEAE Sumbuli radix Honos Turkesztánban. – FAGACEAE (közönséges) bükk(fa) Fagi folium Fagi cortex Fagi lignum Fagi fructus Fagi pix Fagi aetheroleum empyreumaticum Honos Európában. izoguajazulen és egyéb szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: antibakteriális. ebből 27% galbaresensav. terpineol. Iránban. Évelő. metilcrotonsav. termésben 25-45% zsíros olaj. Ny-Ázsiában. csersav. Homeopathia. fernasiferolok Alkalmazás: gyomor-. umbelliferon.

] réti legyezőfű Filipendulae ulmariae herba (Ph. Magyarországon is két alfaját (subsp. kaucsuk Alkalmazás: laxans. benzilalkohollal) és 1-5% flavonoid (spiraeozid). A kombájnnal betakarított termést műszárítón és tisztítógépeken dolgozzák fel. a többi fenchon. metilchavicol.. phellandren. a magban 2430% zsíros olaj (gazdag linolensavban).3-0. Főleg az ország délnyugati területein. továbbá stomachicum.hu salátaboglárka Chelidonii minoris herba = Ranunculi ficariae herba Ficariae (minoris) radix = Chelidonii minoris radix Honos Európában. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1. Mediterráneumban. 2-4 éves lágyszárú. északi részein.. VIII. néha kivadul. 4. VIII. Mediterráneumban.) Thell. – MORACEAE füge(fa) Caricae fructus Honos Eurázsiában. 2% triterpén-szaponin (aglikon hederagenin. Júniusban. felső légúti panaszokban.) Honos Eurázsiában. immunmodulans. 2-4 cm mélyre.) = Foeniculi fructus (Ph. pinen. Eur.doksi. sokfelé termesztik. Ficus carica L. Foeniculum vulgare Mill. Hg. VII. évelő (többéves) lágyszárú. Hatóanyag: 0. napos. Hg.). ánizsaldehid. oleanolsav). – ROSACEAE [syn. Mediterráneumban. 2-4 éves állományban szeptember elején). gyökérnedv népgyógyászatban aranyérre. Hg. Eur.) Maxim. de védett. Az édes típusú termésben 1.: Spiraea ulmaria L. Évelő lágyszárú. vulgare (Mill. A betakarítást akkor kezdik. A kb. júliusban virágzik.ROSACEAE koloncos legyezőfű Filipendulae radix = Saxifragae rubrae radix Filipendulae herba = Saxifragae rubrae herba Honos Eurázsiában. 5% pektin. 6-7:1). ill. avicularin. elterjedt Európa keleti.) Thell. Élelmiszer. dulce (Mill. Ph. feniletilalholollal. Filipendula vulgaris Moench . fűzlápok szegélyén. Ph.) Foeniculi amari fructus (Ph.5% fenolglikozid monotropitin (szalicilaldehidek primverosidja) és spiracin (szalicilsav-metilészterek primverosidja). – APIACEAE édeskömény Foeniculi dulcis fructus (Ph.) Foeniculi herba Foeniculi radix Foeniculi aetheroleum (Ph. VIII. antiphlogisticum. még szubtrópusi területeken is elterjedt. kb. Hatóanyag: termésben 2-6% illóolaj (50-70%-a t-anetol. Évelő lágyszárú. gyertyánostölgyesekben gyakori.. Ph. 4. illóolaj (sok szalicilaldehiddel. subsp. közepes termetű. 40 cm-es virágos hajtásvéget vagy a lefosztott virágot árnyékban. diureticum főként reuma és köszvény esetén.. proteolitikus enzim ficin (egyéb enzimek is). cserzőanyag. melynek 80-95%-a t-anetol . Hg. virágokban különösen híperosid Alkalmazás: golyva kezelésre. Szibériában. limonen). Ny-Ázsiában. meleg kertekben máshol is termést érlelhet. 4.5-3% illóolaj. Filipendula ulmaria (L. Eur. Késő ősszel vagy kora tavasszal vetik 40-50 cm sortávolságra. Bokrosodó. Félszáraz vagy üde réteken országszerte gyakori. VII. váladékcsillapításra. magaskórós patak menti növényzetben. vanillin. Hg. amikor a termések fele érett (első évben szeptember végén. demulcens. Hatóanyag: 50-70% invert cukor. magas termetű. Országszerte üde erdőkben. lombhullató cserje vagy kisebb fa. Hatóanyag: levélben kevés anemonin.) Spiraeae (ulmariae) herba Spiraeae flos (DAC) = Spiraeae ulmariae flos Spiraeae radix = Ulmariae radix Honos Mongóliában.és húgyúti kőképződés ellen. spiraeosid. A Dunántúlon és a Középhegységben gyakoribb. ellagitannin Alkalmazás: diaphoreticum meghűléses betegségekben. gyökérben tannin Alkalmazás: diureticum. szalicilaldehid. kvercetin-dipentosid. Hatóanyag: gaultherin. Júniustól őszig virágzik.Forrás: http://www. vese.

Hatóanyag: levélben rutin. izofraxidin. asthma bronchiale kezelésére.Forrás: http://www. flavonoidok. fraxidin. mannoglukogalaktan. Áprilistól júniusig virágzik. – POLYPORACEAE bükkfatapló Chirurgorum fungus Honos főleg közép-Európában. amarum..hu Alkalmazás: antibakteriális. nyomokban peptidalkaloid (frangulanin. Hatóanyag: metil-disztearil-borostyánkősav. félig korhadó bükkfákon gyakori. physcion. Drogot szolgáltathat még a F.. VIII.doksi. lactagogum. Hg. Fomes officinalis Faull – POLYPORACEAE orvosi tapló Laricis fungus Honos főleg Szibériában.és elektrolit-resorpciót. – RHAMNACEAE [syn.) Vahl – OLEACEAE aranyfa Forsythiae suspensae fructus Honos K-Ázsiában (Kínában). Ph. továbbá más anrakinon-glikozidok (glukofrangulin B. Hatóanyag: kéregben kb. Bieb. (Virág sziromlevelében kb. kvercitrin és egyéb flavonoid. B. A virágzó növények levelét gyűjtik kb.. – OLEACEAE magas kőris Fraxini folium (Ph.) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Ph. – OLEACEAE virágos kőris. Közepes vagy magas cserje. Fraxinus excelsior L. 4. glukuronoglukan Alkalmazás: régen népgyógyászatban kisebb sebek kezelésére. Európában sokfelé telepítik. Gyökér és termés fő hatóanyagai nagyrészt hasonlóak.. kerti díszcserje. vörösfenyőn (Larix decidua).és vesekőkólikában). frangulaemodin-diantron. Hg. Ph. poliinek Alkalmazás: régebben népgyógyászatban adstringens. Ph. kumarin. VIII. ursolsav. esculetin. expectorans (felső légúti hurutokban). 3 cm-es nyéllel. diaphoreticum.) Fr. Hatóanyag: 5-10% ellagitannin (pedunculagin. diureticum. oxyphylla M. bokros területeken gyakori. cserzőanyag. 4. Fraxinus ornus L. Hg. frangulaemodin. mannit. almasavsók. gumianyag. Országszerte erdei tisztásokon.] kutyabenge Frangulae cortex (Ph. vastagbélben gátolja a víz. telepítésre is alkalmas. Eur.: Rhamnus frangula L. 7% antrakinon-glikozid glukofrangulin (főként glukofrangulin A). növeli a perisztaltikát. főleg üdébb erdeinkben gyakori. mannakőris . mannit Alkalmazás: levél laxans. frangulin A. Forsythia suspensa (Thunb. ÉNy-Ázsiában. Fragaria vesca L. Hatóanyag: 10-30% gombacellulóz. oligomer proanthocyanidinek. flavonoidok (kvercetinek) Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén.) Fraxini cortex Honos Európában. gyümölcséből szirup és élelmiszerek készülnek. antirheumaticum. diureticum. – ROSACEAE erdei szamóca Fragariae folium (DAC) Fragariae fructus Fragariae radix Honos Eurázsiában.) Frangulae fructus (= bacca) Honos Európában. tonicum. antiphlogisticum. tonicum. üde erdőkben. Ph. Hg. Frangula alnus Mill. chrysophanol). illóolaj. gyanta. Ázsia mérsékelt égövi részein. 4. ma cirkumpoláris. Hatóanyag: 1% szaponin oleanolsav Alkalmazás: laxans. idősebb. 1% a kivonható rutin). triterpénsavak. Alkalmazás: laxans. Marokkóban honos). izoprenoidok. Eur. carminativum (gyermekgyógyászatban is). évelő lágyszárú. fraxin. Eur. Dél-Európában.. Árnyékban jól szárítható (beszáradás 4:1). vágásokban könnyen elszaporodó elegyfa. spasmolyticum (különösen epe. Kéregben kumarin fraxinol. Kaukázusban. (Algériában. vérzéscsillapító. emmenagogum. Frangula vulgaris Borkh. VIII. kéreg antipyreticum. VII. fraxetin. cserzőanyag. esculin. franganin). Fomes fomentarius (L. Középhegységünkben. É-Afrikában. kiválasztást fokozó.

Hatóanyag: benzil-izokinolin alkaloid protopin. VII. A Dunántúl és a Középhegység üde és nedves lomberdőiben elég gyakori. Könnyen termeszthető. Ascophyllum nodosum Le Jol. fukoxanthin. galanthamin. továbbá időskori. arteriosclerosis esetén. stylopin.. Júliusban. Szórványosan fordul elő vágásokban. árterületeken. Elő-Ázsiában. hyperthyreosis. Hatóanyag: eléri a 60% fukoidin-tartalmat (polifukánok). Galeopsis segetum Nekker – LAMIACEAE [syn. bulbocapnin stb.. epevezeték görcsös állapota esetén (gyógyszerként epekőhajtó. cukrok. cserzőanyag. Hg. ligeterdőkben. Fumaria officinalis L. Homeopathia. de pusztul.) Honosak az Atlanti és a Csendes Óceánban. gyomtársulásokban. augusztusban virágzik. Galega officinalis L. mellékhatás nélküli laxans. Hg. galanthidin. útszélek gyomtársulásaiban néhol gyakori. nartazin. criptocavin. – PHAEOPHYCEAE tang. oligoszaharidok. . cserzőanyag. hippeastrin. Szántók.1% alkaloid (lycorin = narcissin.] vetési kenderkefű Honos Közép. enyhe laxans. egyéves lágyszárú. Ny-Ázsiában. magban főleg galaktomannanok Alkalmazás: korábban bevált galactogog (újabban alkaloid tartalma miatt nem javasolják). narwedin.Forrás: http://www. Hatóanyag: alkaloid peganin. diureticum. védendő.és D-Európában..2% galein). Inkább a Dunántúlon él. emeticum. guanidin-származékok (galegin. ez is gyűjthető. 0. egyéves lágyszárú. Kb. schleicheri (közönséges füstike) előfordulása. Főleg a Dunántúl ligeterdőiben. 4. Galeopsis tetrahit L.. árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1). flavonoidok (pl.doksi. nyirkos sziklás erdőben elég gyakori. Hatóanyag: 70-90% mannit. nem súlyos diabetes esetén. G Galanthus nivalis L. szegély-gyomtársulásokban él. Egyéves lágyszárú. epegörcs csillapító). zeaxanthin. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: kb. hidroxi-galegin). Egyéves lágyszárú. bokorerdőkben. Kaukázusban. Fucus serratulatus L. Ny-Ázsiában.. . criptopin. barnamoszat telep Fucus vel Ascophyllum (Ph. Általánosabb a F. haemanthamin stb. Európában. Szibériában. különösen gyermekgyógyászatban. – FUMARIACEAE orvosi füstike Fumariae herba (Ph. főként nedves réteken. Eur. alginsav. Fucus vesiculosus L.) Alkalmazás: galanthaminnak fizosztigminszerű hatása van. DAB) Honos É-Afrikában. flavonoidok Alkalmazás: epebántalmak. tarka kenderkefű Honos Európában. Kaukázusban. szőrös kenderkefű Honos Eurázsiában. fukusz. Ph.FABACEAE kecskeruta Galegae (officinalis) herba = Rutae caprariae herba Galegae semen Honos DK-Európában. karotinok. corydalin. kb. 40 cm-es virágos hajtásvégeit forgatással. lágyszárú. nyomokban fraxin Alkalmazás: enyhe. száraz tölgyesekben. 0. VIII. – AMARYLLIDACEAE hóvirág Honos Európában.05% jód Alkalmazás: adipositas. Galeopsis speciosa Mill.hu Manna (canellata) Honos Európában.: Galeopsis ochroleuca Lam. magnarcin. Országszerte előforduló cserje. tazettin. 1. szaponin. Hagymás évelő. sinactin. fukoszterin.

száraz gyepekben. alizarin-típusú piros pigment Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. dezoximorellin. diaphoreticum. diosmetin Alkalmazás: présnedv régen epilepszia ellen. asperulosid. továbbá szeszkviterpének (cadinen. Főleg a Dunántúlon. morellin. flavonoidok Alkalmazás: diureticum.és bélhurut esetén. Garcinia hanburyi Hook f.és Ny-Ázsiában. reishi Lombos és tűlevelű fákon élő. Hatóanyag: cserzőanyag. Országszerte üde és félszáraz réteken. Galium mollugo L. Dyspepsia. Állatgyógyászat. lágyszárú. kisebb. ma diureticum ödémás panaszokban. kinolin alkaloidok (cusparin. alizarin Alkalmazás: kumarin dikumarollá alakulva véralvadás-gátló. Hatóanyag: kumarin.) Elias.) Engl. Karst. xilan. Mediterráneumban. spasmolyticum. asperulosid. Japánban üvegházakban termesztik. 5-10% cserzőanyag. Hatóanyag: 1-1. különösen intravénásan). 5 m magas fa. – GANODERMATACEAE pecsétviaszgomba. – RUBIACEAE ragadós galaj Galii aparinis herba Honos Európában. Homeopathia. Galium odoratum (L. 0. Országszerte degradált és gyomtársulásokban helyenként igen gyakori. évelő lágyszárú. illóolaj. asperulosid. Gaultheria procumbens L.Forrás: http://www. kinasav. gyomor. Hatóanyag: asperulosid. kb. erdőszegélyekben gyakori. növeli a légzés erősségét. A Dunántúl gyertyános és bükkelegyes erdőiben gyakori. antiphlogisticum. Hatóanyag: antrakinon-glikozid galiosin. Homeopathia. Galium aparine L. expectorans. – RUBIACEAE tejoltó galaj Galii veri herba (DAC) = Galii lutei herba Honos Eurázsiában. Hatóanyag: glucan. hesperidin. galipin. oligoszaharidok Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláns (hatóanyaga rákbetegségben adjuváns. Hatóanyag: gyanta (morellasav. cserzőanyag.8% kovasav. – RUBIACEAE közönséges galaj Cirkumpoláris.: Asperula odorata L. scopoletin. monotropein. – ERICACEAE kúszó fajdbogyó Gaultheriae folium Gaultheriae aetheroleum . – HYPERICACEAE gummi-gutta Gutta gummi = Gutti Honos Indokínában. májvédő. évelő lágyszárú. dysenteria esetén. Likőripar.és D-Amerikában (cirkumpoláris). réteken gyakori. sympathicomimeticum.9% illóolaj (14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol. galipolin. cusparein) Alkalmazás: amaro-aromaticum. gambogasav és egyéb xanthon-származék) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. É. É. Cusparia officinalis (Willd. antipyreticum. klorogénsav.hu Galeopsidis herba Hatóanyag: kb. – RUBIACEAE [syn. galipen). izomorellin.: Angostura trifoliata (Willd. ízjavító. rubiadin-primverosid. Galium verum L.] szagos müge Asperulae (odoratae) herba = Galii odorati herba = Matrisylviae herba = Hepaticae stellatae herba = Cordialis herba Honos Eurázsiában. Szibériában. illóolaj. igen kemény taplógomba.doksi. Galipea officinalis Hancock – RUTACEAE [syn. Homeopathia. Festékés lakkipar. Egyéves. roboráns.) Scop. spasmolyticum. szaponinok Alkalmazás: adstringens. Ganoderma lucidum Fr. izomorellasav. továbbá tonicum. évelő lágyszárú. diureticum.] angosztura(fa) Angosturae vera cortex Honos trópusi D-Amerikában.

cserje. Hatóanyag: poligalactan agaróz. spartein. Eur. gentiosid).) Honos Európában. roborans. geraniol. Gelsemium sempervirens (L.-Hill. Eur. gyanta. Hg. keserű geraniin Alkalmazás: adstringens diarrhoea. nyálka-poliszaharid. VIII. Illatszeripar. Eucheuma spinosum és más fajok – GELIDIACEAE agar Agar (Ph. curcumen. vadon nem fordul elő Magyarországon. egyéves vagy áttelelő lágyszárú. antisepticum. gastritis. tinctorin). Hatóanyag: friss növényben kellemetlen szagú illóolaj. elemen. Likőripar. Magyarországon élő fajok védettek. Hatóanyag: 2-3% secoiridoid gentiopicrosid (= gentiopicrin). migrén. népgyógyászatban diureticum. 0. agrotechnikája ismert. Hatóanyag: kb.. tonicum. Gyökértörzsben kb. 1% xanthon pigmentek (gentisin. 4. ahol az adottságok megfelelőek. emodinok. köszvény kezelésében. USA déli részein.Forrás: http://www. VIII. flavonoid. Kozmetikában. Ph. Ny-Ázsiában. továbbá ischias. Hg. továbbá kumarinok. enteritis esetén. Ph. dismenorrhoea esetén.és Ny-Ázsiában. genistin). hypoaciditas esetén. gastralgia. vesekőhajtó. serkenti az epeműködést. VII. Geranium sanguineum L. Hatóanyag: hajtásban 0.) Gentianae tinctura (Ph. gyógyszerek készülnek belőle neuralgia. Hg. 0. gelsevirin. Homeopathia.hu Honos É-Amerikában. K-Ázsiában honosak is vannak. lupanin. poligalacturonan agaropektin Alkalmazás: dieteticum (elhízás elleni szerekben. szterol. VII. táplálékokban). Homeopathia. cytisin. – GERANIACEAE nehézszagú gólyaorr Geranii robertiani herba = Ruperti herba Kozmopolita. továbbá kb.doksi. elemenon.. laxans. reuma. Termesztésbe vonható. cserzőanyag Alkalmazás: erős hatású. citronellol). arbutin. ericolin Alkalmazás: carminativum. Gelidium spp. Eur.) = Agar-agar (Ph. Virággal régen festettek. – FABACEAE festő rekettye Genistae herba (DAC) = Genistae herba cum floribus Honos Európában. genistein. Mexikóban. 0.3-0.03% illóolaj. Cserje. főként metilszalicilát és glikozidja gaultherin (= monotropitosid). gyógyszerészeti segédanyag. izogentisin. 0. Főleg hegyi réteken. aromaticum. Szibériában. Tonicum. óceánokban. Hg. Közép.. cserzőanyag Alkalmazás: mérgező. VIII. biotechnológiában tápközeg.8% illóolaj. Ahnfeltia plicata. Ph.6 m magas félcserje. histeria és asthma kezelésére orvosi felügyelettel.6-0. – GERANIACEAE kandilla gólyaorr Geranii macrorrhizi folium Geranii macrorrhizi radix Honos Európában. kondenzált cserzőanyag. A nálunk nem található sárga tárnics adja a drogot.) St.3% kinolizidin alkaloid (anagyrin. nyomokban piridin-alkaloid gentialutin Alkalmazás: amarum dyspepsia. Hg. fenolkarbonsavak. Gracillaria spp. flavonoid (luteolin.) = Gentianae radix et rhizoma (Ph. pleuritis. kb. Dísznövényként termeszthető. gumianyag.04% amarogentin (swerosid fenolkarbonsav-észtere). Hatóanyag: indolalkaloid gelsemin. arthritis. gelsedin. – LOGANIACEAE örökzöld harangjázmin Gelsemii rhizoma Honos Közép-Amerikában. kondenzált tannin. – GERANIACEAE . Gymnogongrus griffithiae.5% illóolaj. Geranium robertianum L. 0.1-0.) Honosak távol-keleti tengerekben. Hatóanyag: 0. Genista tinctoria L. Gentiana lutea L. – GENTIANACEAE sárga tárnics Gentianae radix (Ph. 5% cserzőanyag.. 16% tannin Alkalmazás: népi gyógyászatban (Bulgáriában) aphrodisiacum. gelsemicin. 4. Geranium macrorrhizum L. de védettsége miatt ez sem gyűjthető.6% illóolaj (germacron. sempervirin. kaszálókon fordul elő. cholagogum. 4.. évelő.

doksi. az egész országban gyakori. Gillenia trifoliata (L. Glaucium corniculatum (L. 0. külsőleg sebre. extractum) formájában agyi és környéki keringési. Amerikában. É-Amerikában. vérzés vagy húgyúti betegségek esetén. Évelő lágyszárú. főleg déli részén. tonicum. Homeopathia. D-Afrikában. főleg tölgyelegyes erdőkben. Gillenia stipulata (Muhl. kvercetin és izorhamnetin glikozidok). termeszthető Európában. Ázsiában.B. lázas megbetegedésben. benedictin. Herbában is illóolaj. Japánban. amentoflavon. – GINKGOACEAE páfrányfenyő Ginkgo folium (Ph.02-0.C. – ROSACEAE közönséges gyömbérgyökér Gei urbani rhizoma et radix = Caryophyllatae rhizoma et radix Gei urbani herba = Caryophyllatae herba Honos Európában. akár 30% cserzőanyag (főként gallotannin).02-0. biflavon (bilobetin.06% szeszkviterpén-lakton bilobalid. keserű geraniin. évelő. gein. Homeopathia. antidiarrhoeicum. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin). Hatóanyag: fenol gein (=geosid). Hatóanyag: gillenin glikozid (gillein) Alkalmazás: emeticum. Eur. Hatóanyag: gillein Alkalmazás: enyhe hánytató. lázas megbetegedésre. Évelő lágyszárú. Geum urbanum L.Forrás: http://www.) = Ginkgo bilobae folium Honos Kínában. Visszeres és cukorbetegség eredetű érbántalmakban thrombocyta aggregatio gátlást előidéző hatása miatt. triterpének. É-Afrikában. Hg. Ginkgo biloba L. gein). gyökérben 28-30% cserzőanyag. fejfájás esetén. Per os és intravénásan adagolható gyógyszerek vannak forgalomban. Hatóanyag: 0. antidiarrhoeicum. cnicin Alkalmazás: gyökértörzs és gyökér adstringens.5-2% flavonoid (kempferol. évelő. kelésre. Kaukázusban. antiemeticum. főként idősebbeknek vagy szédüléses. keserű germacranolid cnicinolid. antidiarrhoeicum. díszfa. expectorans.) Moench – ROSACEAE hármaslevelű indiánrózsa Gilleniae trifoliatae radicis cortex Honos USA keleti részén.. az Alföldön ritkábban. mérsékelt égövi Ázsiában. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban diarrhoea. Geum rivale L. Hatóanyag: 0. fenolkarbonsavak. 4. véráramlási elégtelenségben. ginkgetin). – ROSACEAE bókoló gyömbérgyökér Gei rivalis radix (= Caryophyllatae aquaticae radix seu rhizoma) Honos Európában.J. Likőripar. Újabban számos ültetvényben nevelik Magyarországon is. – PAPAVERACEAE veres szarumák Glaucii herba Glaucium flavum Crantz – PAPAVERACEAE sárga szarumák . 3% cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban stomachicum. hirtelen láz ellen.2% diterpén-lakton ginkgolid A. Évelő lágyszárú. procyanidinek Alkalmazás: kivonatok (tinctura.02-0. sarjtelepes. ideg. Herba népgyógyászatban tonicum.hu piros gólyaorr Sanguinariae herba et radix Honos Európában.és izomfájdalomban. benedictinolid.) Trel. 0.) Curt. VIII. Magyarországon nem fordul elő. Ny-Ázsiában. Ph. kb. – ROSACEAE amerikai-ipekakuána Gilleniae stipulatae radix Gilleniae stipulatae radicis cortex Honos É-Amerika keleti részén. cserzőanyag.1% illóolaj (eugenol. emlékezési zavarokban. Zavartalan helyeken országszerte gyakori. Hatóanyag: hajtásban kb.

a tisztított és hőkezelt liszt (dara) takarmány. – ASTERACEAE iszapgyopár Gnaphalii uliginosi herba Honos Európában. Eur. görcsoldó. egyéves. népgyógyászatban légzési és emésztőrendszeri elégtelenség. a tisztított szójalecitin roboráló. VIII. immunmodulans. Mediterráneumban. továbbá kumarinok (licopyranokumarin. secretolytikus. belőle készült gyógyszerek a köhögési ingert csökkentik. Hatóanyag: 0. tripszin-inhibitor Alkalmazás: olajat ipari módszerrel nyerik ki.. sanguinarin.: Nepeta hederacea Trev. oligoszaharidok.. izoflavan (glabridin. – LAMIACEAE [syn. Bőrbántalmakban lemosószer. berberin. Glycine max (L.. Hatóanyag: flavonok. marrubiin. gyomtársulásokban. A virágzáskor gyűjtött hajtást szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). hólyagkő panaszok ellen. ízesítő). enyhe expectorans. VII. Szterolok. a sárga szarumákban jellemzőbbek: glaucin. Termesztésük megoldható. a kivont és tripszin-inhibitor mentes fehérjekoncentrátum élelmiszeradalék. Hg.) Merr. tarackokkal terjed. Hg.6-2% flavonoid: chalkon izoliquiritigenin. kb. Hg. .) Honos Mandzsúriában. 4. 20 cm magas. Glechoma hederacea L. Liquiritia officinarum Medic. az Alföldön gyakoribb. keserű glechomin. pinenek. p-cymen stb. licoricidin). agrotechnikája ismert. glycykumarin. limonen. chelidonin. Különösen a sárga szarumák kerti dísznövény is. VIII. szaponinok. herniarin). Eur. glauvin. geraniol. – FABACEAE szója(bab) Sojae semen Sojae oleum hydrogenatum Sojae (= Soiae) oleum raffinatum (Ph. Hatóanyag: 1-1. 4. 0. 20% zsíros olaj és 40% fehérje. 0. glükózzal alkotott glikozidja az izoliquiritin.hu Glaucii lutei herba Honosak Eurázsiában.). Magyarországon termesztik. 20 szaponin. Gnaphalium uliginosum L.: Glycyrrhiza hirsuta L. Ph. hispidol. umbelliferon. elterjedt Kínában. É-Afrikában. VIII. kivonatai diabetes és neurasthenia kezelésére. Homeopathia. pulegon.) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Ph. enyhe laxans. Eur. prenil-flavanon (glabron). elterjedt É-Amerikában is. corydin. menton.03-0. Hatóanyag: magban kb. lecitin.doksi. enoléterek Alkalmazás: antidiarrhoeicum. A veres szarumák drogja nyugtató. izoboldin Alkalmazás: glaucin a légzőközpontot nyugtatja. prenil-flavanonol (glabrol). Hg.) Liquiritiae succus Honos Eurázsiában.] igazi édesgyökér Liquiritiae radix (Ph. 4. anetol.) = Liquiritiae (= Glycyrrhizae) rhizoma et radix (Ph. glauflavin. a szterolok félszintézissel szteroid hormonokká alakíthatók.Forrás: http://www. lektin. estragol).és Ca-sói). majd a Föld szójatermesztésre alkalmas minden részén. magnoflorin. Ph. 100-szor édesebb a cukornál (édesítőszer.06% illóolaj (pinocamphon. 3-7% cserzőanyag. továbbá diuretikus is. izoflavon (formononetin). asztma esetén.04-0. Egyévesek vagy évelők. továbbá kb. Évelő. Ázsia mérsékelt égövi részein. gyanta Alkalmazás: antidiarrhoeicum. izoflavonok. Évelő. gyakran 1 m-re is megnövő lágyszárúak. Homeopathia. coptisin.06% aromaanyag (pl. lágyszárú. 10% poliszaharid (glycyrrhizan GA). Glycyrrhiza glabra L.5% aporfin alkaloid (izocorydin. az aglikon glycyrrhetinsav. flavanon liquiritigenin és glikozidja a liquiritin. chelerythrin).] kerekrepkény Hederae terrestris herba = Glechomae hederaceae herba Honos Eurázsiában. protopin. Ph. iszapnövényzetben él. Országszerte gyakori üde lomberdőkben. a drog és vizes kivonata gyulladáscsökkentő és gyomorfekély kezelésére használatos (pl. jól áttelel. Különösen az USA-ban termelik a legtöbbet (transzgénikus fajtákat is). valamint szaponin. chalkon.medvecukor vagy gyógyszerek). izoliquiritigenin. immunmoduláns savas poliszaharid GPI és GPII Alkalmazás: a 24-hidroxi-glycyrrhizin kb. – FABACEAE [syn. tarackkal és indával jól terjed. Hatóanyag: 2-15% triterpénszaponin glycyrrhizin (glycyrrhizinsav K.. A Dunántúlon nem ritka.

gyökérkéregben 8-11% gyantaszerű anyag. perui gyapot Honos D-Amerika nyugati részén. akár 1 m-re is megnő. gyapotfa Honos Afrikában. DK. Guajacum officinale L. Kúszó tövű. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén gratiogenin és egyéb szaponin. menorrhagia kezelésében. curcumen Alkalmazás: vatta. levantei gyapot Honos Dél-Afrikában.doksi. Homeopathia. laxans. keserű grindelin. A gyökereket általában a 3. Hg. VIII. Nálunk helyenként dísznövényként ismert.] gyantásgyom Grindeliae herba Honos DNy-USA-ban. purgans. anthelminticum. töltéseken.5:1). 0. Gossypium herbaceum L. Évelő cserje. – SCROPHULARIACEAE csikorka Gratiolae herba Gratiolae radix Honos Európában. Ph. termesztik Ázsia sok részén. vitexin) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó.és cellulózpor-gyártás. A gyökértörzset elkülönítve jól megtisztítják és hámozzák. Homeopathia. kb. bis-szeszkviterpén). enyhe spasmolyticum (pl. fenolkarbonsav. évelő lágyszárú. Gratiola officinalis L. 20% gyanta (diterpén grindeliasav és származékai). Hatóanyag: kb. grindelol szterol-származékok. Grindelia camporum Greene – ASTERACEAE [syn. lehet anyagcsere javító. áttelelő vagy évelő lágyszárú. asztma kezelésében).. 0. A magvakat szabadágyba 0. VII. abortivum. Nyílt homokpuszta gyepekben. Gossypii semen Gossypii radicis cortex Gossypium (= Gossypii lana depuratum) Gossypii oleum hydrogenatum (Ph.hu Gossypium arboreum L. Hatóanyag: 15-20% triterpén-szaponin (főleg gypsogenin) . 4. év végén. guajazulen.és lápréteken helyenként még megtalálható. gyökérkéreg metrorrhagia. Folyóvizek mentén. csúzfa Guajaci lignum Honos Karib-szigeteken. Gossypium barbadense L. Júliusban. Hatóanyag: 5-6% illóolaj (szeszkviterpén guajol. a magban 20-25% zsíros olaj. – CARYOPHYLLACEAE fátyolvirág.) Honos K-. évelő félcserje. korábban antisyphiliticum. Évelő lágyszárú.Forrás: http://www.) Hatóanyag: cellulóz. Gypsophila paniculata L. 20% gyanta. Ázsia mérsékelt égövi részein. – ZYGOPHYLLACEAE guajakfa. Hg. Guajacum sanctum L. flavonoidok (pl. gumianyag. magyar szappangyökér Saponariae albae (= hungaricae) radix (Ph. Mocsár.és Közép-Európában. késő ősszel vagy tavasszal ássák ki. Évelő cserje. augusztusban virágzik. benzoesav.. Gossypium hirsutum L. szalicilsav.3% illóolaj (borneol). guajoxid). D-Amerika északi és nyugati részein. szeszkviterpén-alkohol. – MALVACEAE hegyvidéki gyapot Honos É-Amerika déli részein és Közép-Amerikában.5 cm mélyre vetik. a jól gyökeresedő példányokat kiemelik és ősszel végleges helyére kiültetik 50 cm sortávolságra. szaponin.: Grindelia robusta Nutt. főleg Peruban. Ázsia mérsékelt égövi részein. laza homoktalajon él. diureticum. üledékes talajon termeszthető. trópusi Afrika déli részein. örökzöld fák. Magas. Kb. szaponin Alkalmazás: gyanta (Guajaci resina) előállítása. gossypol (toxikus pigment. guajaguttin. poli-en-inek Alkalmazás: készítmények formájában expectorans. bisabolol.5 cm vastag korongokat tovább szeletelik és szárítják (beszáradás 3. száraz. diureticum. Eur. apigenin. Évelő félcserje. Homeopathia. olajkivonás. tannin.

ördögkarom Harpagophyti radix (Ph. – PEDALIACEAE ördögcsáklya. – HAMAMELIDACEAE nagylevelű csodamogyoró Hamamelidis folium (Ph. K-Ázsiában. szterol. VIII. fára kúszó. trópusi Afrika déli részein.) Honos D-Afrikában. adstringens (dysenteria. – HYPERICACEAE [syn. dyspepsia.] madagaszkári ördögkarom Harunganae madagascariensis cortex Harunganae madagascariensis folium Honos trópusi Afrikában. diarrhoea esetén). phlebitis kezelésére. haronginantron). – CAESALPINIACEAE festő kékfa Campechianum lignum = Haematoxylonis campechiani lignum Honos Közép-Amerikában. procumbid). külsőleg visszérbetegségben. 3. D-Amerika északi részén.) Lodd. Hatóanyag: kb. hisztológia) Hagenia abyssinica Gmel. gumószerű raktározó gyökerekkel.Forrás: http://www. ulcus cruris. 20 m magasra is megnövő fa. lágyszárú. Hatóanyag: floroglucin-származékok (kosotoxin.5% illóolaj. 7% gyantaszerű hamamelin (kéregben 16%). vérzéscsillapító (menorrhagia. Országszerte gyakori.doksi. Karib-szigeteken. Hatóanyag: kb. örökzöld cserje. flavonoidok (kvercetin-származékok). 0. Kaukázusban. Népgyógyászatban reumás panaszok és bőrbetegségek kezelésére is használatos. dysmenorrhoea).) Hamamelidis cortex (DAC) Honos É-Amerikában. 7 m magasra növő cserje. Eur. triterpén. ízületi gyulladásokban analgeticum. – ROSACEAE koszófa Koso flos Honos Abesszíniában. Kéregben betulinsav. physcion. Ny-Ázsiában. állatgyógyászat. fenolglikozid (acteosid. Eur. Homeopathia. – ARALIACEAE (közönséges) borostyán Hederae folium (DAC) = Hederae helicis folium Hederae helicis herba Honos Európában.. Madagaszkáron. antiphlogisticum gyógyszerek formájában is. Ph. metilheptadienon. . 4. friedelin. kosin) Alkalmazás: anthelminticum. Hatóanyag: 1-3% iridoid-glikozid (harpagosid. Drogot szolgáltathat még a H. Harpagophytum procumbens (Burch. harpagid. meteorismus esetén kivonatok vagy gyógyszerek formájában.: Haronga paniculata (Pers. H Haematoxylum (= Hematoxylon) campechianum L. 4. Hg. VIII. Ph. hamamelidin. Homeopathia.5 m-re is szétterjedő évelő. Hamamelis virginiana L. É-Afrikában. flavonoidok.hu Alkalmazás: expectorans bronchitisben.) DC. Hedera helix L. pseudohypericin. euxanthon. aranyér. leginkább nyirkos erdőkben tömegesen gyűjthető. is. madagascin. szeszkviterpén Alkalmazás: tonicum. antrakinonok (chrysophanol. Parkokban díszváltozatait is telepítik. zeyheri Decne. Hg.és cholepathia. flavonoid Alkalmazás: antirheumaticum. protokosin. 1. madagascinantron. hepato. harunganin. funkcionális pancreato-.5% cserzőanyag Alkalmazás: visszatérő. izoacteosid). Kozmetikum.. Hatóanyag: levélben hypericin. 10% 4-aryl-chroman (hematoxylin) Alkalmazás: festék (textil. safrol. 8% gallotannin típusú hamamelitannin (kéregben 1-3%). Harungana madagascariensis Chois.

Hatóanyag: levélben és virágban flavonoidok. Néhol a kaszatok elszóródnak és gyomtársulásokban jelenik meg. Heliopsis helianthoides (L. a levélben scopolin. – ASTERACEAE napraforgó Helianthi semen (= fructus) Helianthi annui flos Helianthi annui folium Helianthi annui oleum raffinatum (Ph. fehérjében gazdag darája élelmiszer. Egyéves lágyszárú. Sok fenolos sava miatt kozmetikai alapanyag (kenőcsök). antimikotikus. Kaukázusban. Évelő lágyszárú. Helichrysum arenarium (L. D-I. továbbá dyspepsiában. scopoletin).és D-Európában. – CISTACEAE kanadai napvirág Helianthemi canadensis herba Honos É-Amerika északi részein. antiprotozootikus. szaponinok. kis cserje. Magyarországon var. pyranon-származékok (arenol. lecitin Alkalmazás: olajipar. Hg. A kaszat héj nélküli belső részében (magban) 40-50% zsíros olaj. Helianthemum canadense (L. 0. Nálunk nyílt homokpuszta. . Hatóanyag: gumóban inulin. spasmolyticum. bayogenin): hederaszaponin C (= hederacosid C). fenolkarbonsavak (pl. olenaolsav-3-szulfát. K. szitoszterol. oleanolsav. fruktánok Alkalmazás: gumó nyersen vagy szárítva dieteticum. B). homoarenol). Helianthus tuberosus L. leucocyanidin. 10% cserzőanyag. luteolin-glikozidok. Néhol vadtakarmánynak telepítik. Évelő gumós. szterolok.Forrás: http://www. triterpénsav-glikozidok. fenolkarbonsavak. delphinidin. Helv. scabra változatát kerti dísznövénynek telepítik. europin. Ny-Ázsiában. echinatin. DAC) = Stoechados (citrini) flos Honos Közép-. kvercetin-. 4.) Honos USA nyugati részein Mexikóig. anthelmintikus. spasmolyticum felső légúti hurutokban.) Moench – ASTERACEAE homoki szalmagyopár Helichrysi flos (Ph. szterolok. poliin falcarinol. továbbá pektin. É-Afrikában. – ASTERACEAE csicsóka Honos atlantikus É-Amerikában. többféle heteropoliszaharid. Eur. Mexikóban. Heliotropium europaeum L.) Michx. országszerte kisebb állományokat alkot. Belsőleg nem használható.6% flavonoid (naringenin-. umbelliferon. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid-észterek (heliotrin.doksi.. lasiocarpin. ma már többnyire hibrideket. Egyéves. különösen időskori.és kempferol-glikozidok. különösen helichrysin A. könnyen szaporodik és terjed. erőteljes növekedésű évelő. supinin) Alkalmazás: korábban szemölcsre.) Sweet .vagy dolomitgyepekben nem túl gyakori. Hatóanyag: 0. Az Alföldön gyakrabban fordul elő vetési gyomtársulásokban. a virágban még sokféle karotinoid. hederaszaponin B. E célból csicsókaszirup is. elhízással együtt járó cukorbetegségben. diterpénsav Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenés. heleurin. sok klorogénsav). krónikus epehólyag-bántalmakban. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: cholereticum. lágyszárú..06% poliensav-izobutilamid heliopsin. Hatóanyag: gyökérben 0. VIII. – BORAGINACEAE európai kunkor Heliotropii herba Honos Európában. illóolaj Alkalmazás: expectorans. kvercetin. közel 1 m magasra nő. helianthoidin Alkalmazás: inszekticid. továbbá kumarin (esculetin. fenolkarbonsavak.4% chalkon izosalipurposid. Ph. Helyenként. kempferol-. marásra. vérhas ellen. kontinentális éghajlatú területeken világszerte termesztik. továbbá lignan helioxanthin. apigenin-. heliotridin. Hederaszaponinok (és részben a falcarinol) miatt antibakteriális. Hatóanyag: kb.hu Hatóanyag: 2. Számos gyógyszer alkotórésze. Helianthus annuus L.5-6% bisdesmosid triterpénszaponin (aglikon: hederagenin. heliosupin. scabrin. fehérje. Virág és levél főleg lázcsillapító. Inulin előállítása.ASTERACEAE napszem Honos Mexikóban.

protoanemonin. A borzas porcika kissé gyakoribb. magasra növő. évelő lágyszárú. Balkánon. erdők. Vadon nem él Magyarországon. a legtöbb a Dunántúlon.doksi. 0. A Dunántúl bükköseiben.2% flavonoid (kvercetin. Népgyógyászatban antidiarrhoeicum. bergapten stb. évelő lágyszárú. Homeopathia. – RANUNCULACEAE zöld hunyor Hellebori viridis rhizoma (cum herba) Honos Európában. izopimpinellin. VII. Helleborus purpurascens W. anemonol. Likőripar. Nálunk szórványosan fordul elő mészkerülő. 0. illatos hunyor Honos DK-Európában. hirsuta főleg a déli területeken. sphondin. lágyszárú. Üde bükkösökben él. Hatóanyag: 3-9% triterpénszaponin (herniariaszaponin 1-7.3-3% illóolaj. de védett. évelő lágyszárú. anthelminticum. a H. Hellebori rhizoma et radix Helleborus viridis L. A Pilisben és a Visegrádi-hegységben éri el elterjedése nyugati határát. umbelliferon) Alkalamzás: diureticum krónikus cystitisben. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (bufadienolidok. hellebrin. védett. Helleborus dumetorum W. abortivum. anthelminticum. elterjedt Ny. továbbá furokumarinok (pimpinellin. É-Amerikában. továbbá szteroid szaponinok Alkalmazás: hatóanyagát kivonva orvosi ellenőrzéssel cardialis insufficientia esetén.1-0. Hatóanyag: hepatrilobin glikozid. Védelemre szorul. Homeopathia. – RANUNCULACEAE fekete hunyor Hellebori nigri rhizoma et radix Honos Közép. Védelemre szorul. Mediterráneumban.és DK-Európában. Hatóanyag: termésben 0. – RANUNCULACEAE pirosló hunyor Honos DK-Európában.és gyertyánelegyes erdőkben.] májvirág Hepaticae (nobilis) herba = Anemones hepaticae herba Honos Európában. Hg. – CARYOPHYLLACEAE kopasz porcika Herniaria hirsuta L. Herniaria glabra L. számos díszfajtáját kertekben telepítik. kelet-balkáni faj. emmenagogum. ligeterdők szegélyén. évelő lágyszárú. emmenagogum.és K-Ázsiában. Évelő lágyszárú. – APIACEAE medvetalp Heraclei folium Heraclei radix Honos Eurázsiában. kertekben telepíthető. régen emeticum. Hepatica nobilis Mill.2-1. homoki gyepekben. medicagensav és 16-hidroxi-medicagensav bisdesmosid-származékai).. drasztikus hashajtó. Évelő. Heracleum sphondylium L. gyökérben egyes hatóanyagokból többféle Alkalmazás: megfelelő adagban és formában fotodinámiás hatású vitiligo kezelésében.). levélben kevesebb.: Anemone hepatica L. tisztásokon fordul elő. – RANUNCULACEAE [syn. ÖAB. pl. szaponin Alkalmazás: homeopathia. borzas porcika Herniariae herba (Ph.hu Helleborus niger L. . Helleborus odorus W. a Dél-Dunántúlon található főleg bükk. erőteljes. urethritisben. et K. gyertyánosaiban helyenként fordul elő. et K. orvosi ellenőrzéssel. Évelő lágyszárú. et K.Forrás: http://www. Nálunk vadon nem fordul elő. kisvirágú hunyor Honos Közép és D-Európában. Hegyvidékeink bükkelegyes erdőiben néhol gyakori.4% kumarin (herniarin. DAC) = Multigranae herba = Millegranae herba Honosak Eurázsiában.és izorhamnetin-származékok). Több alfaja ismert Magyarországon. a hellebrigenin glükorhamnozidja). Állatgyógyászatban külsőleg aspecifikus immunstimuláns (ingerterápiaként).

Folyóvizek mentén. anthelminticum. 4. Hazánkban egyre több helyen telepítik. nyálka-poliszaharid. – ASTERACEAE ezüstös hölgymál Hieracii (pilosellae) herba Honos Eurázsiában.vagy többéves lágyszárú. flavonoidok. narancssárga álbogyó termések augusztusban érnek. Hieracium pilosella L.) Honos trópusi Afrikában. pyelitis. Hatóanyag: flavonoid. hordalékos.Forrás: http://www. a hibiscin delphinidin-3-xilozil-glükozid). cholagogum.: Hordeum distichon L. Hg. főleg a magban. cystitis esetében. Hideg.és sótűrő. grippe és légúti hurutos megbetegedések esetén hatásos. fokozza az ellenállóképességet betegségekkel szemben. Hordeum vulgare L. egyéb (B-. megfelelő adottságú helyeken sokfelé termesztik. a lédús. glucohespematrin) Alkalmazás: diaphoreticum. Egyéves. 1. – POACEAE árpa Hordei decorticati fructus Hordeum vulgare L. 1% aszkorbinsav. ágtövises cserje vagy kisebb méretű fa. pektin. E-) vitaminok. VIII.és cyanidin-glikozidok. sör árpa Hordei distychi semen .. mérsékelt égövi Ázsiában. Az Alföldön vetésekben. továbbá kb. heteropoliszaharidok (rhamnogalacturonan. Finnországtól Mongóliáig termesztik.és linolensav). akár más drogokkal társítva. – MALVACEAE varjúmák Trioni herba Honos Eurázsiában. A fagyokig gyűjthető. enyhe laxans. É-Afrikában. üdítő. Magban zsíros olaj jelentős mennyiségű tokoferollal.doksi. arabinogalactan. erőteljes. fagyási. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: diureticum. Hatóanyag: kb. égési és sugársérülésekre különösen alkalmas. nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: expectorans. használható urolithiasis.] kétsoros árpa. almasav. gyanta. de egyéb értékes hatóanyagai megmaradnak. árnyas.5% anthocyan (delphinidin. Homeopathia. kavicsos. Hatóanyag: luteolin-glikozid. Áprilisban virágzik. de a herbában is izotiocianátglikozidok (pl. stomachicum. Alkalmazás: terméshús présleve vagy kivonata roborans. Hatóanyag: magban zsíros olaj (főleg linol. diureticum (saluretikus). A kivont zsíros olaj nehezen gyógyuló sebekre. Két. erodált területek megkötésére is alkalmas. Évelő lágyszárú. nyomokban illóolaj (benne eugenol) Alkalmazás: frissítő. Eur. – ELAEAGNACEAE homoktövis Hippophaë rhamnoides fructus Hippophaë oleum Honos Eurázsiában. üde bükkelegyes erdőkben. – MALVACEAE hibiszkuszvirág Hibisci sabdariffae flos (Ph. borkősav). [syn. Egyéves lágyszárú. gyulladásgátló és antibakteriális. arabinan).hu Hesperis matronalis L. szterol. szárítva C-vitamin tartalma csökken. húsos. Hippophaë rhamnoides L. Magyarországon bolygatatlan száraz gyepekben és üdébb réteken. Mediterráneumban. homokos partokon élő. 4 m magasra is megnövő. Hibiscus sabdariffa L. Ph. bokorszerű lágyszárú. diureticum. cserzőanyag. speciális sav a hibiscus-sav (allohidroxi-citromsavlakton). homokos. karotinoidok. parlagokon viszonylag gyakori. – BRASSICACEAE hölgyestike Hesperidis herba = Violae matronalis herba = Damascenae herba Hesperidis semen = Violae matronalis semen = Damascenae semen Honos Európában. glucomatronalin. kaszálókon mindenütt előfordul. Mélyhűtéssel lehet tárolni. akár 1 m magasra is megnő. Legtöbb hegységünkben megtalálható. Hatóanyag: 15-30% szerves sav (citromsav. kétlaki. diureticum. umbelliferon. Hibiscus trionum L. spasmolyticum.

ketonok). stomachicum.) Ser. Fajtáit termesztik. zsíros olaj Alkalmazás: diureticum. 12% egyéb szénhidrát (glukan. gátolja a prostaglandin-szintézist. – HYDRANGEACEAE hortenzia Hydrangeae folium Honos DK-Ázsiában. Hg. szaponin. humulen. kumarin (umbelliferon. – CANNABACEAE komló Lupuli flos (Ph. fruktan. Gyógyszerekben komponens. prenilchalkon (pl. Malajziában. delphinidin-3-gükozid. Hatóanyag: febrifugin (chinazolon-származék). skimmin.15% 2-metil-3-buten-2-ol bomlástermék. de elhagyott kerítések mentén is gyakori. glutenin. egyéb fenol. húgyúti és felső légúti fertőzésekben használatos. kb. Ph. illóolaj. Eur. Évelő lágyszárú. Hydrocotyle vulgaris L. amarum. Keményítőgyártás. gyógyszerek formájában).5-6% izokinolin alkaloid (hydrastin. mirigyekben 50-80% komlógyanta (terpenoid floroglucin-származékok: lupulon. Hatóanyag: levélben kvercitrin. 4. D-Amerikában. globulin. – SAURURACEAE dokudámi Houttuyniae herba Houttuyniae aetheroleum Honos Kínában. A phyllodulcin 400-szor édesebb a cukornál. liánszerűen felkapaszkodó.Forrás: http://www. Hatóanyag: a magban 30-50% zsíros olaj (különleges zsírsavakkal. illóolaj (pinenek. É-Amerikában. édesítőszer.doksi. 10-16% prolamin hordein. Évelő lágyszárú. kempferol-3-galaktozid. camphen. Söripar. Humulus lupulus L. cukrok). aldehidek. 2% zsíros olaj Alkalmazás: gyomor. myrcen. VIII. enyhe antibakteriális. rutin. antivirális. Houttuynia cordata Thunb. Hydrastis canadensis L. A mai termesztett árpa világszerte ismert. méhvérzést csökkentő érszűkítő. tobozban 2-4% oligomer proanthocyanidin. humulon). speciális chalkon xanthohumol. antibakteriális.és fenolkarbonsav-glikozidok Alkalmazás: lázcsökkentő. Agrotechnikája ismert. gyakori kultúrnövény. berberin.és bélhurut. Hydrangea macrophylla (Thunb. malária ellenes. dihidroizokumarin-származék). Indiai-szubkontinensen. – HYDRANGEACEAE cserjés hortenzia Hydrangeae arborescentis radix Honos USA keleti felén. diarrhoea esetén. más Hydnocarpus fajok – FLACOURTIACEAE [syn. rutin. hydnocarpussav) Alkalmazás: izolált speciális zsírsavait a lepra és a tuberculosis gyógyítására használják. 0. Hydnocarpus kurzii (King) Warb. fenol phyllodulcin (dihidrochalkonhoz hasonló. canadin) Alkalmazás: vérzéscsillapító. 60% keményítő. albumin. Ázsia mérsékelt égövi területein. Hatóanyag: kb. chaulmoograsav. caryophyllen). Hatóanyag: hydrangin. xanthogalenol) Alkalmazás: sedativum.3-1% (mirigyben 1-3%) illóolaj (mono. méhösszehúzó hatása miatt (orvosi ellenőrzéssel. Ártéri erdőkben. É-Afrikában. – HYDRASTIDACEAE kanadai aranygyökér Hydrastis rhizoma Honos É-Amerikában.: Taraktogenos kurzii King] bőrolajfa Chaulmoograe oleum = Hydnocarpi seminis oleum Honos Indokínában. Hydrangea arborescens L. lignan (sesamin).. flavonoidok. aporfin-alkaloid (aristolactam) Alkalmazás: emmenagogum. flavon-glikozid afzelin. hydrangetin). pótkávé-alapanyag. gyanta..) = Lupuli strobuli Lupuli glandula (ÖAB) Lupuli aetheroleum Honos Európában.és Elő-Ázsiában. söripar. Homeopathia. D-Afrikában. 3 m magasra megnövő fa. Hatóanyag: 2. továbbá főként Etiópiában.hu Ősei honosak Kelet. 0. kerti dísznövényként nálunk is ismert. Indiai-szubkontinensen.és szeszkviterpének: pl. – HYDROCOTYLACEAE vízi gázló Cotyledonis aquaticae herba . Homeopathia. Kelet-Ázsiában. de termesztik Európában is. Hatóanyag: tobozban 15-30%.

évelő. készítményei a prostaglandin-szintézis gátlása révén alkalmasak jóindulatú prostata hyperplasia és krónikus polyarthritis kezelésére. legfeljebb 40 cm-es végálló szárral. enyhe vérnyomásnövelő.1-0. Külsőleg hámosító. Külsőleg fungisztatikus és izzadásgátló. mészkerülő tölgyesekben és irtásokban közönséges. cserzőanyag. terápiás felhasználása megegyezik a Datura stramoniumnál írtakkal. Hypoxis rooperi L.9-1. Elő-Ázsiában. – SOLANACEAE beléndek Hyoscyami folium (Ph. Egyéves vagy áttelelő lágyszárú.3-1% illóolaj (főleg monoterpén-keton pinocamphon. másodszor szeptemberben..4% alkaloid (0. Ph. Alkalmazás: hatóanyagok kivonása. Hatóanyag: 0. Népgyógyászatban máj. enyhe spasmolyticum.Forrás: http://www. Hg.04% hioszciamin). Kora tavasszal 1-2 cm mélyre.05-0. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: gyökerében nagyobb mennyiségű a β-szitoszterol és ennek glikozidja. Eur. kimerültséggel járó idegesség. Hyoscyamus niger L. VII. Ph. Eur. kaszálókon. erősen megritkult a gyomirtók miatt. É-Afrikában. Szkopolamin-tartalma is jelentősebb az előbbinek. – LAMIACEAE (kerti) izsóp Hyssopi herba Hyssopi aetheroleum Honos Mediterráneumban.3% illóolaj. aromaticum. védendő. Illóolajnak csak a teljes virágzásban lévők használhatók. pinocampheol).1% hioszciamin). VIII. köszvényre. közel 3% hiperforin. kb. indás lágyszárú. Sziklás. 50-70 cm-es sortávolságra vetik. Indiai-szubkontinensen. biapigenin). trópusi Afrika nyugati és észak-keleti területein. Szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1). szorongás) enyhítésére. a szitoszterolin (= szitoszterin-β-D-glükozid) Alkalmazás: kivonatai. Hatóanyag: csípős illóolaj. Arab-félszigeten. évelő lágyszárú. Szellős helyen szárítható (beszáradás 4-5:1).5-1. Szaporítása palántaneveléssel történik. a kiültetést követő évben júniustól szeptemberig virágzik. Nemesített fajtáit elkezdték termeszteni..) Honos Európában. Hg. fekély.) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Ph. végálló hajtásokat virágzás kezdetén gyűjtik. Szárazabb helyeken is sikerrel termeszthető. először júniusban. ritka.) Honos Európában. a beléndekében 0. szántókon helyenként megtalálható. Hatóanyag: 0. csak üvegházban. Enyhe bőrgyulladást okozhat egyeseknél. Nálunk nem természetes. 4. Hypoxis aurea Lour. rutin. a mérsékelt égövi Ázsiában. – AMARYLLIDACEAE ormányliliom Hypoxidis tuber Honos Dél-Afrikában. száraz.. – SOLANACEAE egyiptomi beléndek Hyoscyami mutici herba Honos É-Afrikában. lejtőkön is telepíthető törpecserje. Fűszer.1% körüli (0. cserzőanyag Alkalmazás: expectorans felső légúti betegségekben. Indiai-szubkontinensen. 0.5-1% flavonoid (hiperozid. Homeopathia. Félszáraz gyepekben. Hyoscyamus muticus L. depressziós tünetek (klimaxos panasz. VIII. Hg. külsőleg sebgyógyító. szaponinok Alkalmazás: régebben diureticum. mérsékelt égövi Ázsiában.doksi. flavonoidok.és sebgyógyító. Parlagokon.és epebántalmakra. továbbá 0. 10% cserzőanyag Alkalmazás: enyhe neurotikus. 4. továbbá pinenek. Hypericum perforatum L. A virágzó hajtást gyűjtik. Üde lápréteken fordulhat elő.hu Honos Európában. köves helyeken. Hatóanyag: az egyiptomi beléndek levelében 0. I . Apró termetű. Ny-Ázsiában.3% naftodiantron hypericin és hypericinhez hasonló származékok. Hyssopus officinalis L. – HYPERICACEAE (közönséges) orbáncfű Hyperici herba (Ph. É-Afrikában. illatszeripar. A 40 cm-es.

0. láperdőkben. egyéves lágyszárú. É. kolin. ilexsav. protocatechusav. száraz tölgyesekben. Hatóanyag: 5-8% illóolaj (zömében anetol. Homeopathia. phlobaphen.). Eur. Kisebb termetű. D-Amerika déli területein. Ilex aquifolium L. szeszkviterpén (bisabolen. Ph. stimulans.vagy kétéves lágyszárú. 4. Évelő lágyszárú. Termesztik is. neoanisatin) Alkalmazás: stomachicum. A füstölt drog sajátos ízű. cadinen). 28% zsíros olaj. örökzöld fa. kb.. Indokínában. safrol. – AQUIFOLIACEAE magyal(fa) Ilicis aquifolii folium Ilicis aquifolii fructus Honos Európában. Ny-Ázsiában. Illicium anisatum L. Országszerte. cserzőanyag. limonen. cymol. szterol.. külsőleg sebre. VIII. protocatechusav. Indigofera tinctoria L.251% illóolaj (cineol. shikimin. 0. kinasav). shikimitoxin. 10% gyanta Alkalmazás: diureticum. – ILLICIACEAE japán csillagánizs Shikimi fructus Honos K-Ázsiában. – ASTERACEAE erdei peremizs Conyzae majoris (= vulgaris) herba Honos Közép. fehér kérgű.3-2. – BALSAMINACEAE erdei nenyúljhozzám Balsamitae luteae herba Honos Közép. linalool. caren. .5 m magas cserje. szurdokerdőkben található. Hg. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori.) Honos Kínában. Alkalmazás: bronchitis. Kis termetű.1-0. kertjeinkben sok helyen dísznövény. shikimisav. ízjavító. 1 m magas. 4. oleanolsav) Alkalmazás: stimulans a központi idegrendszerre. örökzöld cserje. Örökzöld cserje.doksi. ursolsav. patak menti és ártéri ligetekben. 8-15 m magas. laxans. flavonoid. Hatóanyag: cserzőanyag. Hatóanyag: 0. szeszkviterpének. gyanta. Hatóanyag: rutin. aranyérre. viride) Honos Brazíliában.4% koffein. stomachicum. Inula conyza DC.és Ny-Európában. diureticum. ami indigóvá alakul át. Ny-Ázsiában. aglikonja az indoxil. carminativum.) Anisi stellati aetheroleum Anisi aetheroleum (Ph. Hatóanyag: 17% shikimisav. É-Amerikában. É-Afrikában. cholereticum.hu Iberis amara L. Hatóanyag: glikozinolátok. Homeopathia.és K-Ázsiában.és D-Európában. ÉNy-Afrikában. VIII. Kb. kb. továbbá phellandren. kevés teobromin. 20% zsíros olaj Alkalmazás: expectorans. terpineol. fenolkarbonsavak és észtereik. terpineolacetát. kb. diaphoreticum. kávésav. Hatóanyag: indolvázas indikan glikozid. 1. Ph. metileugenol. Illicium verum Hook. nyomokban teofillin. szeszkviterpén-lakton (anisatin. örökzöld fa. – BRASSICACEAE kerti tatárvirág Iberidis herba Honos Ny-Európában. Eur. tannin. virágban karotinoidok Alkalmazás: diureticum. külsőleg présnedve sérülésre. Ilex paraguariensis St. cucurbitacinok Alkalmazás: amarum. fenolkarbonsavak (pl. – AQUIFOLIACEAE matétea Mate folium (DAC) = Mate folium (tostum. Hill. bokorerdőkben. Néhol kerti dísznövény. triterpén-szaponin (mate-szaponin: ursolsav. ánizsketon stb. – FABACEAE indigó(cserje) Indigo folium Honos a trópusokon. anethol). egy.Forrás: http://www. szemölcsre. Homeopathia. Hg.5% teobromin. ilicin. carminativum. Impatiens noli-tangere L. – ILLICIACEAE (kínai) csillagánizs Anisi stellati fructus (Ph. vágásokban.

gumianyag. de igen ritka. Likőrgyártás. Inula helenium L. önmagában nem fordul elő benne) Alkalmazás: régebben kelésre. – IRIDACEAE kék nőszirom Honos K-Mediterráneumban.3-dioxo-indolin.Forrás: http://www. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (szeszkviterpén-lakton alantolacton. gyanta. sápadt nőszirom Honos Dalmáciában. 20-50% keményítő Alkalmazás: expectorans. Festőnövény. ha van rá igény.) Hayne – CONVOLVULACEAE [syn. illatszeripar. Termeszthető.] firenzei nőszirom Honos Macedóniában.és DK-Európában. – ASTERACEAE örvénygyökér Inulae radix = Helenii rhizoma et radix Honos K. alantol. kedvelt évelő. 4 m magas évelő lágyszárú nagy gumókkal. Isatis tinctoria L. Ártéri ligeterdők védett növénye. galactanok. kempferol). dammaradienol Alkalmazás: antibiotikus (alantolacton). Iris pallida Lam.és D-Európában. Iris germanica L.1-0. Kétéves vagy évelő lágyszárú. anthelminticum. Homeopathia.hu Hatóanyag: illóolaj. Hatóanyag: indolvázas isatan (indoxyl-5-ketogluconát). Jamaikán.] jalapa(gyökér) Jalapae tuber Honos Mexikóban.doksi. Kis-Ázsiában. továbbá alantolsav. ritkán fordul elő löszgyepekben.) Benth. . lágyszárú. Iridis rhizoma (et radix) Iridis aetheroleum Hatóanyag: 0. kumarin (scopoletin). kerti dísznövény. irisolon. belsőleg lépmegnagyobbodás esetén. Kis-Ázsiában. Inula germanica L. mucilaginosum. florentina Dykes [syn. Ázsia mérsékelt égövi területein. állatgyógyászatban is. nyomokban illóolaj Alkalmazás: drasztikus hashajtó (bélparaziták eltávolítása). lösztölgyesekben. sokfelé telepítik. Hatóanyag: 5-20% gyanta (Resina Jalapae). Főleg a Középhegységben. Hatóanyag: szeszkviterpen-lakton Alkalmazás: leromlott fizikai állapotban. cukor. expectorans. D-Amerikában. var. Iris germanica L. É-Afrikában. guajen. termesztik Indiában. fekélyes sebre.2% illóolaj (ironok. diureticum. tonicum. de máshol is szórványosan fordul elő. furfurol. Ipomoea purga (Wender.: Iris florentina L. kisgyermekek fogzását könnyítő (kifaragott darabkák rágcsálásával). Homeopathia. keserűanyag. – ASTERACEAE hengeres peremizs Inulae germanicae herba = Palatinae herba Honos Közép.: Exogonium purga (Wender. diureticum. izoflavon-glikozid iridin. cserzőanyag Alkalmazás: korábban a népgyógyászatban stomachicum. 20-40% inulin. Homeopathia. keményítő. flavonoid (kvercetin. Olaszországban. Évelő lágyszárú. szórványosan található sztyeppréteken. sulfo-indolil-glikozinolát (az isatin 2. azulen). Olaszországban. stomachicum. Az egész országban szórványosan. Magyarországon meghonosodhatott. felső légúti hurut esetén. mérsékelt égövi Ázsiában. kiritkult. Évelő lágyszárú. száraz sziklagyepekben. szterol. izoalantolacton. irilon. cholagogum. benzaldehid). szaponin. – BRASSICACEAE festő csülleng Isatidis folium = Glasti folium Isatidis herba = Glasti herba Honos Európában.

10% ellagitannin. limonen stb. Hatóanyag: 1-2% izokinolin alkaloid (palmatin. 0. Hg. jasmon. 4. sokfelé ültetik a mérsékelt égövön.Forrás: http://www. Hatóanyag: galactanok. palmarin). chrasmanthin. Eur. juglon. gyanta. kb.hu J Jasminum officinale L. VIII. Homeopathia. tonicum dyspepsiában. bőrgennyesedés kezelésére alkalmas.) Alkalmazás: hurutos hasmenést gátol. jateorin. Nálunk is mocsarakban. továbbá flavonoidok (hiperozid. 4. a közfalat a dióbél nyerésekor különítik el (beszáradás 5-6:1). Ph. – CUPRESSACEAE (közönséges) boróka Juniperi pseudo-fructus (Ph.doksi. lápokban mindenütt közönséges. oligoszaharidok. – JUGLANDACEAE (közönséges) dió(fa) Juglandis folium (Ph. Amikor az új termés apró és zöld. 0. antispasmodicum. akkor szedik le a kifejlett levelekről a levélkéket. VII. illóolaj Alkalmazás: gyomor. Hg.. meghagyva a levélgerincet. Évelő kúszócserje. – OLEACEAE jázmin Jasmini flos Jasmini aetheroleum Honos Kínában. 0.) . Ph. – JUGLANDACEAE fehér dió Juglandis cinereae cortex Honos atlantikus É-Amerikában. DAC) Juglandis nux Juglandis semen Juglandis fructus cortex = Juglandis pericarpium nucum Juglandis oleum Honos a Balkánon. K-Indiában. Juglans cinerea L. káka Junci radix Kozmopolita.01-0. Juncus effusus L.l-1.2% illóolaj (linalool. Közép. antimikotikus. akne. Indiai-szubkontinensen. ma nemesített fajtáit termesztik.és Ny-Ázsiában. levélben kb.. – MENISPERMACEAE kolombógyökér Colombo radix Honos DK-Afrikában.és bélbetegségekben hashajtó. Illatszeripar. Hatóanyag: 5-6% zsíros olaj.) = Juniperi galbulus (Ph. caryophyllen. timol). Juniperus communis L. antidiarrhoeicum bélhurutban. Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe diureticum. 5 m magasra megnövő cserje. Ph. bacca) Juniperi herba (= summitas) Juniperi lignum Juniperi aetheroleum (Ph.03% illóolaj (germacren-D. szeszkviterpén-lakton származékok (columbin.) Miers. Homeopathia. nyálkapoliszaharid. kvercetin. benzilacetát. ocimen. VIII. pinen. VII. anthelmintikus. antibakteriális. Homeopathia. Árnyékban szárítják (beszáradás 4-5:1). 30-35% keményítő Alkalmazás: amarum.5% illóolaj (pl.és Ny-Ázsiában.. Hatóanyag: naftokinon juglon. Madagaszkáron. jateorhizin). Eur. évelő lágyszárú.. a Mediterráneumban. Hg. Indiai-szubkontinensen. Juglans regia L. – JUNCACEAE békaszittyó. Népgyógyászatban vértisztító. májusban virágzik. Közép. Közép-Európában kertekben ültetik. termesztik Brazíliában. Hg. Áprilisban. külsőleg ekcémák.) (= fructus. hidrojuglon és hidrojuglon-glükozid. 25-30 m magas fa. VII. cserzőanyag. Magyarországon a római kor óta ismerik. juglandinsav. észterek) Alkalmazás: aphrodisiacum. A húsos burkot diószüret idején. Kaukázusban.és kempferol-glikozidok). Hg. Jateorhiza (= Jatrorrhiza) palmata (Lam. columbamin. fenolkarbonsavak.

és Közép-Ázsiában. – CUPRESSACEAE nehézszagú boróka Sabinae herba (= summitas) Honos Közép. terpinen-4-ol). humulen. – ERICACEAE széleslevelű hegyihanga Kalmiae folium Honos É-Amerika keleti részén Kanadától Ohioig és Floridáig. antiasthmaticum.5% illóolaj (főleg cedren). sík helyen állományalkotó kétlaki cserje vagy kisebb fa.) Juniperi aetheroleum empyreumaticum (= cadinum) Honos Földközi-tenger mentén és Balkánon.5-2:1). Nálunk díszfa. tuberculostaticum (orvosi ellenőrzéssel). alföldi homokterületeken. majd tisztítják (beszáradás 1. vékony rétegben.hu Cirkumpoláris. K Kalmia latifolia L. a Balkánon.: Adhatoda vasica Nees) Malabár-dió Adhatodae folium Honos K-Pakisztánban. cserzőanyag (andromedotoxinszerű poliol és catechintannin) Alkalmazás: adstringens pl. É. szeszkviterpén βcaryophyllen. Nálunk meszes vagy mészmentes talajokon. Örökzöld cserje.1% illóolaj van szeszkviterpénekkel (thujopsen. Hatóanyag: 3-5% illóolaj (fő komponens a sabinil-acetát és a sabinen. Örökzöld cserje. pygmaein). flavonoidok.) Coult. továbbá diterpének (sugiol. sabinen. Hegyvidéki.. dísznek is ültetik. Külsőleg ízületi bántalmakra. Justicia adhatoda L. szobahőmérsékleten szárítják. Juniperus sabina L. cadinen. Hatóanyag: 2. Hg. Homeopathia. Hatóanyag: fájában illóolaj (cadinen. diaphoreticum. VII. diarrhoea esetén. limonen. Fűszer. – DIPSACACEAE mezei varfű Knautiae arvensis herba Knautiae arvensis radix . lignan podophyllotoxin Felhasználás: külsőleg bőrgyógyászatban. Hatóanyag: pirimidin-típusú alkaloid vasicin (= peganin). Malajziában. – CUPRESSACEAE virgíniai boróka Ligni cedri aetheroleum (= Cedri ligni aetheroleum) Honos atlantikus É-Amerikában. Áprilisban. Hatóanyag: fájában 1. népi orvoslásban diaphoreticum. Rovarűző. szeszkviterpén-alkohol cedrol Alkalmazás: illóolaját főleg a kozmetikai iparban. köszvény és reuma kezelésére. spasmolyticum.doksi. illóolajat állítanak elő. Hatóanyag: 0. communissav). Juniperus oxycedrus L. ezeken kívül kb.8-2% illóolaj (főleg α-pinen. 3-5% catechin-cserzőanyag.5-4. Juniperus virginiana L.és szeszkviterpén). a második évben sötétibolya. heverő cserje. lignan (podophyllotoxin) Alkalmazás: erős diureticum.Forrás: http://www. Állatorvoslásban. Nálunk díszfának ültetik. viasz. myrcen. oxivasicin. anthelminticum. Homeopathia. A fában (lignum) csak 0. – ACANTHACEAE (syn. xanthoperol. Az érett álterméseket az ágak enyhe ütögetésével ponyván fogják fel. illóolaját szesziparban. Terhes nők és vesebetegek nem használhatják.és D-Európában. a Duna-Tisza-közén. más Juniperus fajok – CUPRESSACEAE vörös boróka Juniperi pix (Ph. Knautia arvensis (L. 20 mono. A tobozbogyó első évben zöld. p-cresol) Alkalmazás: kátrányt. száraz helyen. diterpén-lakton savinin. vasicinon Alkalmazás: expectorans.5% dihidrochalkon phloridzin. májusban virágzik. húgyúti fertőtlenítő. K-Indiában. cserzőanyag. asebotin. Homeopathia.

– ASTERACEAE mérges saláta Lactucae virosae herba Lactucae virosae folium Honos Közép.Forrás: http://www.. virágban kevesebb alkaloid (cytisin. iridoid-glikozid (lamalbid). – BORAGINACEAE [syn. 45% laminarin (poliglukan) Alkalmazás: váralvadás gátló.és guluronsav-polimerek). Lactuca virosa L. klorogénsav. Kaukázusban. pharyngitis (főleg tinctura formájában).) Ratanhiae tinctura (Ph. Ph. anagyrin). fogvérzés. Hatóanyag: 5-15% catechintannin (proanthocyanidinek. hisztamin. Ph. rutin. Ph. szájüreg. tyramin. Hatóanyag: alginsav (mannuron.) Dum. laburnamin. stomatitis. cystitis kezelésére. triterpén-glikozid (knautiosid. Krameria lappacea (Dombey) Burdet et Simpson – KRAMERIACEAE [syn. kávésav. Hg. karszt-bokor erdőkben ritkán fordul elő. szaponin Alkalmazás: felső légúti panaszok és gyomor-. L Laburnum anagyroides Medic. és más Laminaria fajok – PHAEOPHYCEAE Laminariae stipes = Laminaria Honos óceánokban. VIII. metilamin. vérlipidszint-csökkentő. Évelő lágyszárú. Laminaria cloustoni (Edm. laburnin. VII. Eur. bélnyálkahártya-gyulladás esetén mucilaginosum. Lamium album L. Hatóanyag: magban több (akár 3%). 4. cserzőanyag (főleg gyökérben).) Honos D-Amerika déli és nyugati területein. nem oldódó phlobaphen (“ratanhiavörös”). 4. Lappula squarrosa (Retz. kb. tengerekben. elvadulhat. üde gyomtársulásokban elég gyakori.hu Honos Európában. Szibériában. Homeopathia. Kétéves lágyszárú. Homeopathia. sztrichninszerű hatása van. Inkább a Dunántúlon található réteken.és garatöblögetésre. VIII. rendszertelen havivérzésben. oxidált.és D-Európában. É-Afrikában. – FABACEAE aranyeső Cytisi laburni flos Honos Közép. Hatóanyag: fehér tejnedvében szeszkviterpén-lakton lactucopicrin és lactucin Alkalmazás: homeopathia.] bojtorjános koldustetű Cynoglossi minoris herba . fogínygyulladás. Vadon. adstringens. kvercimetrin. urticaria).: Myosotis lappula L.: Krameria triandra Ruiz et Pavon] ratanhia Ratanhiae radix (Ph. szaponin. Herbában kb. Hg.. A népgyógyászatban prostata-megnagyobbodásban. saponosid) Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító krónikus bőrbajoknál (ekcéma. neolignan. fehérfolyásban. Ültetik. Hg. Nálunk csak rokonfajai gyakoriak. Eur. Évelő lágyszárú.. 14% cserzőanyag. Hatóanyag: pseudoindican dipsacan. Gélek (alginátok) előállítása. Közép-Ázsiában. Hatóanyag: virágban kolin.és D-Európában. kempferol-glikozid (lamiosid). nyálka-poliszaharid. 1 m magas bokros évelő félcserje. flavonolok). dineolignan Alkalmazás: adstringens. catechin-cserzőanyag. – LAMIACEAE fehér árvacsalán Lamii albi flos Lamii albi herba (DAC) Honos Európában. norneolignan.doksi. Cserje vagy akár 7 m magas fa. Az ország észak-keleti részén. flavonoid cytosid Alkalmazás: mérgező.) Lej. mérsékelt égövi Ázsiában.

oxalilamino-aminopropionsav.) . phellandren stb.. Hg. aromadendrin.Forrás: http://www. a Vendvidéken és az Őrségben nálunk is. – PINACEAE (közönséges) vörösfenyő Laricis cortex Terebinthina laricina = Terebonthina veneta Honos Európában. vera DC. Útszéli és vetési gyomtársulásokban elég gyakori. nálunk termesztett. betain.. üde gyertyán. Lathraea squamaria L. L. limonen. diterpen-glikol larixol. fűszer. taxifolin. Homeopathia. fenol guajacol. caren. – LAURACEAE babér(fa) Lauri folium Lauri fructus Lauri aetheroleum Honos Mediterráneumban. kvercetin. Hg. 8% cserzőanyag. gyantasavak.továbbá pyronen. 4. terpineol. főleg Mexikóban. Larix decidua Mill. évelő. linalool. korábban főleg kólika esetén használták népgyógyászatban. Lavandula angustifolia Mill. maltol (larixinsav). Hatóanyag: kb. mérsékelt égövi Ázsiában. gyanta diureticum. más aminok.) Coville [syn. megfelelő adagban. likőripar. aminonitrilek. diureticum. leucocyanidin. szaponin Alkalmazás: meghűléses betegségekben. termesztik még Közép. fehérjék. 4. Egyéves lágyszárú.hu Honos Európában. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj (főleg cineol. bükk. rutin. geraniol. pinen.) Lavandulae aetheroleum (Ph. kéregben kb. lipidek Alkalmazás: mérgező (lathyrismus)..] soronai kreozot(cserje) Honos É-Amerikában. terpineol. – LAMIACEAE [syn. termés carminativum. 0. Bokros vagy akár 8 m-re is megnövő fa örökzöld levelekkel. továbbá. Ny-Ázsiában.). A Középhegységben elég gyakori.és D-Amerikában. VIII. fűszer. – ZYGOPHYLLACEAE pusztai kreozot(cserje) Honos D-Amerika nyugati és déli részén. abietinsav. L. amarum. máshol – főleg hegyvidékeken – telepítik. Ph.5% neurotoxin N-oxalil-diaminopropionsav. borneol). – SCROPHULARIACEAE vicsorgó Squamariae radix = Anbati radix Honos D-Eurázsiában. de takarmány szárítva. Elő-Ázsiában. Hatóanyag: iridoid aucubin (aucubosid.] (valódi) levendula Lavandulae flos (Ph. Hg. Ph. Larrea divaricata Cav. larixil-acetát. Larrea resina Hatóanyag: lignan-típusú gyantasavak (nor-dihidro-guajakgyantasav). külsőleg antisepticum. secoisolariciresinol). Laurus nobilis L.és bükkelegyes erdőkben. Lathyrus sativus L. Hg. spica L. kevés alkaloid (pirrolizidin) Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén (pirrolizidin-tartalma miatt ma már alig használják).. – FABACEAE szeges (szegletes) lednek Lathyri semen Honos Mediterráneumban. pimarsav stb. Ph. metileugenol.doksi. kolin. Hatóanyag: fájában lignanok (liovil. kempferol. Eur. gyertyán és mogyoró gyökerén élősködik. VII. ragasztó) készítés. emmenagogum. Alkalmazás: kéreg expectorans krónikus bronchitisben.: Lavandula officinalis Chaix. Egyéves lágyszárú. antiparasiticum. Eur. VIII. Hatóanyag: nyálka-poliszaharid. Larrea tridentata (Sessé et Moc. gyantájában 14-15% illóolaj (nagyrészt pinen. rhinantin) Alkalmazás: mérgező.. VII. aceteugenol. Termésben 1-4% illóolaj. reuma ellen. Ph. Festék (lakk.: Larrea mexicana Moric. 25-55% zsíros olaj Alkalmazás: levél aromaticum.

viasz. a virágzó hajtásokat gyűjtik. kámfor. reuma esetén. emeticum. palustrol. déli oldalakon termeszthető. timol. 1 m magas cserje. A magvetést fagy alá szabadágyba végzik. Ledum palustre L. diaphoreticum. Leonurus cardiaca L. kámfor stb. gyanta. Lavandula latifolia Medic. külsőleg ekcéma. Repellens.5% illóolaj.Forrás: http://www. kéntartalmú lentionin. mint ledol (= ledumkámfor). érelmeszesedés-gátló kivonatai is gyógyszerek. Mediterráneumban. 3 cm mélyre dugják. Júniustól augusztusig virágzik. majd árnyékban vagy mesterségesen szárítják (beszáradás 4:1). caryophyllen-epoxid). flavonoid Alkalmazás: enyhe sedativum. kevés linalool és linalil-acetát) Alkalmazás: illóolaj-előállítás. erős helyi izgató ízületi bántalmak esetén. A 8-10 cm-es ágcsúcsokat 5-6 cm sortávolságra. Termeszthető. Ph. helyenként tömeges. faélősködő vagy korhadt fák törzsén él. mikroelemek Alkalmazás: antitumor hatású. ocimen. lápok vizében gyakori. Eur. Magyarországon a védett. 3-4 cm tőtávolságra. Szőrös alfaja (subsp. spasmolyticum. parlagokon található. 5-10% Lamiaceae-cserzőanyag (főleg rozmarinsav-észterek). quinquelobatus Gilib.. nagyobb hozama miatt ez is gyűjthető és termeszthető. kb. majd szabadágyakba ültetik szét 20 cm sor.4-naftokinon.] henna(cserje) Hennae folium Henna Honos Mediterráneumban. Hatóanyag: 0. Magyarországon is ismert.) a Tiszántúlon szórványosan fordul elő. 4. carminativum. Teljes virágzásban a virágzat alatt az első levél párral együtt vágják. félcserje vagy kisebb cserje. vitexin. 2-6 m magas cserje. Homeopathia.) Sing.VIII. párologtatásra. mycosis kezelésére. Hatóanyag: 0. 20-35% linalool. Helyenként gyomtársulásokban. külsőleg carbunculus kezelésére. Külsőleg fürdőnek. 40-500C-os műszárítón vagy szellős helyen szárítják. szterol. diureticum. Termeszthető. majd géppel morzsolják (beszáradás 8-10:1). cink. állóvizekben. Közel-Keleten. Hatóanyag: 1.4-naftokinon). naftalin-származékok. nemesített fajtáit telepítik.és 10 cm tőtávolságra. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (30-55% linalil-acetát. benne hidroxi-szeszkviterpének. Lawsonia inermis L. Kumarin (fraxin. fehérjék (pl. Japán). a következő év őszén ültetik állandó helyre. főleg lawson (2-hidroxi-1.5-1% illóolaj (cineol. Erősítő. júliusban virágzik. esculin) Alkalmazás: expectorans.) Honos Eurázsiában. Lemna minor L. – LYTHRACEAE [syn. Trópusi Amerikában is elterjedt. cserzőanyag. Illóolajnyeréshez a virágzás második felében vágják.). – LAMIACEAE széleslevelű levendula Spicae aetheroleum Honos Mediterráneumban. orientin. villosus Desf. Lentinus edodes (Berk. kálium. – LEMNACEAE apró békalencse Lemnae minoris herba Kozmopolita. vitaminok. 5-10% cserzőanyag Alkalmazás: adstringens. lucenin. szeszkviterpének (pl. – POLYPORACEAE shii-take Honos K-Ázsiában (Kína. diureticum. továbbá carvacrol. nyálka-poliszaharid. áttelelő vízi növény. 5-7 éves növényekről nyert dugványokkal vagy magról kelt palánták felnevelésével szaporítható. Hatóanyag: flavon luteolin-glikozid. ciklopentansav.5-2. Illatszeripar. Évelő lágyszárú. albumin) Alkalmazás: diureticum köszvény. Hatóanyag: festőanyag 1. izovitexin. Élelmiszer. kb. Indiai-szubkontinensen. mocsarak.és K-Európában. izoorientin. vicenin. illatszer.: Lawsonia alba Lam.3-poli-β-glucan lentinan. Hg. – LAMIACEAE szúrós gyöngyajak Leonuri cardiacae herba (Ph. = L. aspecifikus immunstimulans (lentinan intravénásan). hajfesték. félcserje. kumarin. – ERICACEAE mocsári molyűző Ledi palustris herba Honos É. É-Ázsiában. . borneol.hu Honos Mediterráneumban. cineol. Júniusban.doksi.

kempferol-glikozid.) Levistici herba Levistici folium Levistici fructus Levistici aetheroleum (gyökérből) . Hatóanyag: glikozinolát (glükotropeolin). októberben szedik ki.és mustárpótló. évtől várható. a magból olaj nyerhető. cholagogum.hu Hatóanyag: iridoid ajugol (= leonurid). a herba enyhe diureticum. cserepekben házi zöldségként is. Br. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban étvágyjavító.doksi. szaponin. júniusban virágzik. A leveleket vagy a hajtást bimbós állapotban gyűjtik és gyakran forgatva. spasmolyticum. 1. nephrosclerosis esetén. Májusban. galeopsinok.. Leonurus lanatus (L.és szeszkviterpének) Alkalmazás: enyhe sedativum. illóolaj (diallildisulfid). furano-labdan típusú diterpén leosibiricin és leosibirin. nyomokban illóolaj (mono. ízjavító (salátának. flavonoid. Szibériában. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton. kisebb méretű ládákban. 15% zsíros olaj. Torma. egyéves lágyszárú. Ph.5-3 cm mélyre vetjük. Európában termesztik. reuma ellenes. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: frissen antibakteriális. szívtáji. szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. cserzőanyag. kb. étvágyjavító. – FABACEAE bokorhere Lespedezae herba Honos USA és Kanada keleti partján. emésztést elősegítő. Ny-Ázsiában. kvaterner amin szinapin. Levisticum officinale Koch – APIACEAE (orvosi) lestyán Levistici radix (Ph. magban még benzil-izotiocianát. 1. homoorientin. húgyúti betegségekben gyógyszerek formájában. Hatóanyag: flavonol. Eur. Magyarországon termeszthető. antihypertensivum. Nálunk termeszthető.: Rhaponticum carthamoides (Willd. vitexin. procyanidin Alkalmazás: diureticum veseelégtelenség. gyorsan szárítják (beszáradás 5:1). VIII. Letisztítás. Nálunk nedvesebb termőhelyeken kultúrába vehető. – BRASSICACEAE kerti zsázsa Lepidii sativi herba = Nasturtii hortensis herba Nasturtii hortensis semen Honos É-Afrikában. saponaretin. orientin. ízesítőnek). fenolkarbonsav. – BRASSICACEAE mezei zsázsa Thlaspeos semen Honos Európában. nyomokban illóolaj Alkalmazás: vizelethajtó. lespidin (kempferitrin). lágyszárú.és flavon-C-glikozidok.) Pers. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adaptogen. ajugosid. Legelőkön.5 m magas félcserje. Magját 60 cm sortávolságra. Évelő lágyszárú.vagy kétéves. Lespedeza capitata Michx. Egy. Leuzea carthamoides DC. Kb. Lepidium campestre (L. Hatóanyag: glikozinolát. flavonoid. Kaukázusban.) Iljin] szekliceimola Leuzeae rhizoma cum radicibus Honos Távol-Keleten. A 3-4 éves gyökeres gyökértörzset szeptemberben. az anyagcserét élénkítve csökkenti a testi és szellemi fáradtságot. mosás és feldarabolás után szellős helyen szárítható (beszáradás 3:1). vitaminpótló.) R. erősíti a stressztűrést. továbbá diterpén marrubiin. Hg. 4.Forrás: http://www. alvászavar esetén különösen jótékony. diterpén. Ny-Ázsiában. Indiai-szubkontinensen. Elegendő terméshozama a 3. galiridosid. – LAMIACEAE gyapjas gyöngyajak Leonuri lanati herba = Ballotae lanatae herba Honos Szibériában. Lepidium sativum L. neurotikus panaszok. – ASTERACEAE [syn. Hatóanyag: főleg a gyökérben jelentős mennyiségű ekdiszteroid (főleg hidroxi-ekdizon).

világszerte termesztett egyvagy kétéves lágyszárú kultúrnövény. – SCROPHULARIACEAE (közönséges) gyujtoványfű.doksi. ősi rokonfajokból jöhetett létre Európában. bergapten. epe. Homeopathia. 4. Liatris spicata (L. senkiunolid).6-1% illóolaj (kb. angina pectoris. laxans. Hatóanyag: kb. Eur.Forrás: http://www. illóolaját és levelét a konzerv. Linum usitatissimum L. VII. furokumarinok (umbelliferon. auron aureusin. Ny-Ázsiában. cianogén glikozid Alkalmazás: laxans. anthelminticum. butil-phthalid. kvercetin-glikozidok Alkalmazás: diureticum. Ligusticum sinense Oliv. 1% flavon-glikozid linarin.: Ligusticum chuanxiong Qiu et al. Európában dísznövény. görcsös menstruáció. D-Európában. – APIACEAE [syn. emmenagogum. phellandren. értágítók. Eur. reumás bántalmak esetén. VIII.) = Lini placentae farina Lini oleum (Ph. É-Afrikában. Hg. késő ősszel fagy alá vetik. akárcsak a virágzáskor gyűjtött levelet (beszáradás 5-6:1). Évelő lágyszárú. Hatóanyag: monomer alkil-phthalidok (ligustilid. DK-Európában. ritkán többéves lágyszárú.hu Honos Ny-Ázsiában (Iránban). Hg. Kaukázusban. Helybe vetéssel szaporítják. pektin. psoralen). Júliusban. igen régóta. terpinen. fejfájás. mannit. külsőleg aranyér gyógyítására. pinen.) Lini seminis farina (Ph. poliin (falkarindiol) Alkalmazás: diureticum. – LINACEAE házi len Lini semen (Ph. Ph.és húgykő oldódását elősegíti. Készítményei mérsékelik a trombocita-aggregációt. VII. Hg.. cserzőanyag.és bracteatin-glikozid. Hg. ligustilid. Ph. antigonorrhoeicum.) Willd. a magyarság régi. gyanta. Fűszer. . K-USA-ban. Linaria vulgaris Mill. Lilium candidum L.. Nálunk termeszthető. más flavonoid (pectolinarigenin.és epebántalmakban. pollenben flavonoid. karotinoid Alkalmazás: népgyógyászatban külsőleg kelésre. carminativum. Kertekben népszerű. kevés illóolaj.) Honossága vitatott. Homeopathia. Hatóanyag: lignan-lakton linin. cnidilid. gumianyag Alkalmazás: népi gyógyászatban diureticum. kumarin.vagy kétéves. VIII. VII. – ASTERACEAE fűzéres díszcsorba Liatris spicatae rhizoma Honos K-Kanadában. kedvelt dísznövénye. máj. myrcen). diureticum. aranyeres csomóra. Ph. Egy.és likőripar is használja. tyúkszemre teszik.] szecsuáni medvegyökér Ligustici sinensis rhizoma Honos Kínában. augusztusban virágzik. stomachicum. senkiunolid. poliin. Hatóanyag: kb. Hg. árokpartokon országszerte gyakori. pirrolidinochinazolin alkaloid peganin.) Lini oleum virginale (Ph. 14% nyálka-glucomannan. Hatóanyag: kumarin. Hatóanyag: gyökérben 0. Gyökérzetét 2-3 év múlva ősszel vagy tavasszal szedik ki. Letisztítás és mosás után szellős. így butil-phthalid. camphen. pectolinarin). tetrametilpyrazin Alkalmazás: dismenorrhoea. Homeopathia. Gyomtársulásokban. Linum catharticum L. Áttelelő vagy kétéves lágyszárú. 4.. mérsékelt égövi Ázsiában. Homeopathia. – LINACEAE béka len Lini cathartici herba Honos Európában. 70%-a alkil-phthalid. szitoszterol. száraz helyen szárítják (beszáradás 4:1). fenolkarbonsavak. ligusticum-lakton. Linariae herba Honos Európában. – LILIACEAE fehér liliom Lilii (albi) flos Lilii (albi) petala Lilii (albi) bulbus Honos Ny-Ázsiában.

Hatóanyag: kb. styrennel. Lenlisztből készített. – BORAGINACEAE kőmagvú gyöngyköles Lithospermi semen = Milii solis semen Honos Európában. a Földközi-tenger környékén termesztett fa. lignan secoizo-lariciresinol-diglükozid. Hatóanyag: alifás alkohol. továbbá meso-lobelanin. Száraz. Homeopathia. Litsea cubeba (Lour. szaponin lupeol.doksi. – HAMAMELIDACEAE keleti ámbrafa Liquidambaris orientalis balsamum (= Styrax depuratus) Honos Ny-Ázsiában (Kis-Ázsiától Szíriáig). lignan pinoresinoldiglükozid. később gazdagon indás. hűsítő. egyéves lágyszárú. Indiai-szubkontinensen. mészkedvelő tölgyesekben található. aphrodisiacum. telephorsav. Hatóanyag: 0. párakötésként enyhén fokozza a vérellátást. Hatóanyag: “storax” balzsam (gyanta sok szabad és kötött fahéjsavval. gyanta. 30-45% zsíros olaj. Indiai-szubkontinensen. – BORAGINACEAE erdei gyöngyköles Lithospermi repentis herba Honos Közép-Európában. bronchodilatator. A Középhegységben viszonylag gyakori. kis termetű. antiparasiticum. Kelet-Ázsiában. immunrendszer erősítésére (rákprevencióra). Indokínában. 25% fehérje. Lithospermum arvense L.5% piperidin alkaloid (főleg lobelin. viaszalkohol. fruktan. kalcium-karbonát. limonen. szterolok Alkalmazás: tonicum. meso-lobelanidin és piperideinek) Alkalmazás: lobelin légzésizgató. gyrophorsav).) Pers. . szterolok és triterpének. fruktan Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. 25% nyersrost. herbája. csakis orvos adagolhatja. Liriosma ovata Miers. metilheptanon. sabinen Alkalmazás: illatszeripar.és oktapeptid Alkalmazás: mag sok folyadékkal egészben lenyelve enyhe laxans. Illatszeripar. – OLACACEAE Muira-puama lignum Honos Brazíliában. Lobaria pulmonaria L. polifenol.és hólyagbántalmakban. neolinustatin. évelő. 3% zuzmósav (stictinsav. – LAURACEAE Aetheroleum Litseae cubebae Honos Kínában. ezek aglükonjai a lotaustralin és linamarin). ekcéma és furunculus ellen. cserzőanyaggal) Alkalmazás: antisepticum. shikimisavval. – LOBELIACEAE lobélia Lobeliae (inflatae) herba Lobeliae semen Honos É-Amerikában.Forrás: http://www.hu Hatóanyag: 3-19% nyálka-poliszaharid (semleges és savas komponenesek). Hatóanyag: 0. kivont olaja száraz bőr ápolására.) Lithospermum purpureo-coeruleum L. gyógyszerként vegetatív ganglion-izgató hatása miatt megakadályozhatja a légzésbénulást intravénásan adagolva.1-1. ciklusos nona. sztahióz Alkalmazás: külsőleg emolliens. Hatóanyag: 17-20% zsíros olaj. Ázsia mérsékelt égövi tájain. epifiton.05% alkaloid muyrapuamin. bokorerdőinkben elég gyakori évelő lágyszárú. Lithospermum officinale L. Hatóanyag: citral. kovasav. Lobelia inflata L. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén.2-0. emiatt bőrpuhító. koleszterin. Hoffm. szterolok. enyhíti a reumás fájdalmat. kenhető borogatószer (kataplazma) égési sebekre. Egyes készítmények formájában dohányzást leszoktató. Száraz tölgyeseinkben. mérgező. 0. Liquidambar orientalis Mill. (Ugyanerre használható az útszéli gyomtársulásokban gyakori mezei gyöngyköles. érelmeszesedés lassítására.5% cianogén glikozid (linustatin. – STICTACEAE tüdőzuzmó Lobariae pulmonariae lichen Honos szerte a Földön. nyálka-poliszaharid.

továbbá izokinolin-típusú alkaloidok (pl. továbbá alkil-izotiocianátglikozidok (pl.hu Lolium temulentum L. A D-Dunántúlon helyenként megtalálható szurdokerdőkben.Forrás: http://www.] szivacstök. matrin). meszkalinkaktusz Lophophorae williamsii stipes Honos Mexikóban. N-formil-mescalin stb. nemesített. diaphoreticum. lágyszárú. Roem. anhalonin. drasztikus hashajtó. magban kb. N-metil-mescalin. anhalamin. Hatóanyag: kb. flavonoidok (pl. peyonin. egyéb alkaloid (pl. fenol-glikozid. Herbában lupanin-fenolkarbonsav-észterek. Lycium barbarum L. lophotin). Kaukázusban. Hatóanyag: szaponin. – CUCURBITACEAE [syn. sokfelé elterjedt. néha elvadul. keményítő. Üvegházi telepítésre alkalmas kaktusz. anhalidin. pellostin. Magyarországon homokos területeken termesztik. gypsogenin-lakton. hordenin. lágyszárú. spartein) inszekticidek. bokorerdőkben szórványosan. de szórványosan. Lunaria annua L. Spartein ganglionbénító.: Lycium halimifolium Mill. Egyéves. gyógyszerek formájában adagolható. bükkösökben.doksi. sokfelé elterjedt.vagy kétéves lágyszárú. Hatóanyag: magban 1-1. lupanin. mescalin). részben honos.] ördögcérna . az előbbi szaponinokon kívül gypsogenin. luteolin). lunaridin.vagy kétéves. Hatóanyag: cucurbitacin B. orvosi felügyelettel szívelégtelenség kezelésében. Hatóanyag: kb. Homeopathia. berteroin) Alkalmazás: mint mustár. USA középső részének déli területein. Homeopathia. Egyéves lágyszárú. luteolin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. a magból olajat nyernek. Homeopathia. temulin). 20-30% szénhidrát.) Coult. kábítószerként is használják (pl.: Luffa cylindrica M. Herbából vagy magból a spartein kinyerhető. temulentin.8% kinolizidin és piperidin alkaloid (spartein. Hatóanyag: alkaloid (perlolin. 1% peptid-alkaloid. Országosan elterjedt. menstruációs panaszok esetén. peyoglutam) Alkalmazás: terápiás adagban. 5 m magasra is megnövő cserje. lophophorin. – FABACEAE sárga csillagfürt Lupini lutei herba Lupini lutei semen Honos Mediterráneumban. – POACEAE szédítő vadóc Lolii temulenti fructus (= semen) Honos Mediterráneumban. Ázsiában. központi idegrendszeri hatása miatt hallucinogén. egyéb triterpénszaponinok (oleanolsav-glikozidok). glücocochlearin. alkaloidszegény fajtái takarmányt szolgáltatnak. Kerti dísznövény. cserzőanyag. szaponin (lupeolglikozidok) Alkalmazás: mag kávépótszer. loliin. Lupinus luteus L. kovasav Alkalmazás: korábban fájdalomcsillapító húgyúti. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. szterolok Alkalmazás: termés leve diureticum. Országosan elterjedt. – CACTACEAE pejotl. Egy. peyotin. luffatök Luffae cylindricae fructus Luffae cylindricae semen Honos trópusi Afrikában. 5% protoalkaloid mescalin. glücoputranjivin. Egy. zsíros olaj. főleg lunarin. Ny-Ázsiában. lupinin. 20% zsíros olaj. kozmopolita. – CAPRIFOLIACEAE jerikói lonc Lonicerae flos Lonicerae folium Honos DK-Európában. főként szárazabb tölgyesekben. A fő alkaloidok (lupanin. főleg szántók gyomtársulásaiban. – SOLANACEAE [syn. – BRASSICACEAE kerti holdviola Violae lunariae semen Honos DK-Európában. Lophophora williamsii (Lem.. Luffa aegyptica Mill. Lonicera caprifolium L. peyophorin. numismin. Európában sokfelé telepítik. vértisztító.

ennek ellenére dohányzás leszoktatására és alkohol elvonókúrára is kipróbálják. Homeopathia. Európa többi részén is ritkul. a spórában zsíros olaj. Középhegységben több helyen. cycloeucalenol. kb. 3% gyanta. A spóra különleges hintőpor. rákprevencióban is szerepe lehet. Hatóanyag: hioszciamin. 2-3% cserzőanyag. karotinok. lycodolin (és több más társalkaloid). lycoclavanin).) óriás pöfeteg Lycoperdonis fungus Honosak Közép-Európában. szterolok. clavatin. fenolkarbonsavak. Mérgező hatása miatt belsőleges használata fokozott óvatosságot igényel. szterol Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. Hatóanyag: 0. Bogyója tonicum (gyökérkérge is). Földközi-tenger környékén. mészkerülő bükkösökben. világszerte termesztik. Hatóanyag: karotinoidok. aminosavak.hu Lycii herba Honos K-Ázsiában. Hatóanyag: 0. aminosavak és aminok. emmenagogum. solavetivon). tölgyesekben. Mediterráneumban. flavonoid. fehérje. fiatal lucosokban. észterek. más tropán-alkaloid. cholin. szterolok.Forrás: http://www. triterpének (episerratriol. fenolkarbonsavak és -depszidek (lithospermsav). betain (érett termésben nyomokban alkaloid. kumarin és furokumarin (pl. 0. Homeopathia. xanthofillok. aminok. A herbában szteroid alkaloid (tomatidin. szőrfűgyepekben. szaponin. 2-2. herniarin. Levél külsőleg ízületi fájdalmak esetén borogatásként. solanidin. esculin. sárga pigment lycoperdin Alkalmazás: homeopathia. Lycium chinense Mill. Calvacea fajok – LYCOPERDACEAE pöfeteg fajok Langermannia gigantea (Batsch: Pers. Lycopus europaeus L. – PRIMULACEAE pénzlevelű lizinka Lysimachiae nummulariae herba . illóolaj (szeszkviterpén dihidrocyperon. Védett.4% kinolizidin-vázas alkaloid lycopodin. Hatóanyag: szterolok.1% kumarin. Áttelelő. – LAMIACEAE vízi peszterce Lycopi herba Honos Eurázsiában. flavonoid. Hatóanyag: karotinoidok (pl.1-0. nálunk különösen kerítéseket borít. Kínában nagyobb mennyiségben terem. solasodin). Mocsarakban országszerte elég gyakori. gramiszterol) Alkalmazás: tonicum. immunmodulans kivonatok. bergapten) Alkalmazás: nyers termés frissen vagy konzerválva vitamindús élelmiszer. főleg lycopin). alkoholok). 1-3 m-re növő cserje. adstringens. magban zsíros olaj. vitaminok. – SOLANACEAE kínai ördögcérna Lycii chinensis fructus Honos Kínában. illatanyagok (aldehidek. 5-6% cserzőanyag.doksi.és húgyhólyag-betegségekben. triterpén (cycloartenol.5% flavonoid.2% illóolaj. Rostk. Lycoperdon fajok. telepítik. sok karotinoid) Alkalmazás: purgans. gyógyszerek formájában. 0.2% flavonoid (apigenin. érelmeszesedésgátló. É-Amerikában. Homeopathia. diureticum. szerves savak.és chrysoeriol-származék). – SOLANACEAE paradicsom Lycopersici herba Lycopersici fructus recens Honos D-Amerikában. vízi lágyszárú. Lycopersicon esculentum Mill. Lysimachia nummularia L. – LYCOPODIACEAE kapcsos korpafű Lycopodii herba Lycopodium (= Lycopodii spora) Cirkumpoláris. tonicum. Lycopodium clavatum L. nyíres-fenyérekben. Antioxidáns. ursolsav Alkalmazás: hyperthyreosis enyhébb formáiban. Évelő lágyszárú. tomatin. a Dunántúlon szórványosan. de sokszor kivadulva terjed.

– EUPHORBIACEAE [syn.és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: adstringens. vízpartokon. Hatóanyag: szár. Hatóanyag: kéregben főleg alkaloid izokinolin-származék magnolin. Lysimachia vulgaris L. dysenteria. ÉNy-USA. főzve. Több mint 1 m magasra is megnőhet.04% illóolaj Alkalmazás: homeopathia. a magból olajat nyernek.] virginiai magnólia. viasz. Muell. homorottlerin stb. szaponinok Alkalmazás: diarrhoea. Macadamiae semen Macadamiae oleum Hatóanyag: magban kb. oxyacanthin. parkokban). isocorydin. Kaukázusban. virágban kb. külsőleg borogatásként reumás fájdalmakban. Hatóanyag: 5-12% cserzőanyag gallotannin. öblögetőként száj nyálkahártya-gyulladások esetén. berbamin). Mediterráneumban. Nálunk rokonfajait ismerjük jobban (kertekben. flavon-glikozidok. gumianyag. Ph. antidiarrhoeicum.).hu Honos K. 70% zsíros olaj. ternifolia-ban) Alkalmazás: élelmiszer (pirítva. Eur. – LYTHRACEAE réti füzény Lythri herba (Ph. A toktermés ledörzsölt mirigyszőrei szolgáltatják a drogot (szitálás. Mediterráneumban. flavonoidok. fehérje . cserzőanyag Alkalmazás: homeopathia. izorottlerin. illatos liliomfa Magnoliae (glaucae) flos Magnoliae (glaucae) cortex Honos USA keleti részein. cserzőanyag. VIII. – BERBERIDACEAE mahónia Mahoniae cortex Mahoniae aquifolii radix Honos K. – PRIMULACEAE közönséges lizinka Lysimachiae vulgaris herba Honos Eurázsiában. Közép. kerti díszcserje.és D-Európában sokfelé ültetik. sózva).és gyökérkérgében alkaloid (berberin. M Macadamia integrifolia Maiden et Betche – PROTEACEAE makadámdió Macadamia ternifolia F. procyanidinek. – MAGNOLIACEAE [syn.és Ny-Kanada. antibakteriális és gyulladásgátló. Johns. Hatóanyag: cserzőanyag.) Muel. virágban malvidin. Hg. bőrfertőzés ellen. Magnolia virginiana L. benne főleg floroglucin-származékok (10-12% rottlerin. Évelő lágyszárú. 0. vérzéscsillapító. országszerte gyakori mocsárréteken. Homeopathia. így Magyarországon is gyakori. 4. cianogén glikozid proteacin (különösen a M. D-Kínában és Malajziában. Ny-Ázsiában. fenolkarbonsavak.doksi. Lythrum salicaria L. hármaslevelű makadámdió Macadamia tetraphylla L. Szerte Európában.: Rottlera tinctoria Roxb. Évelő lágyszárú.. Hatóanyag: 50-80% vörös vagy sárga gyanta. Kisebb fa. nedves réteken.] kamala Kamala = Malloti philippinensis fructi pericarpium Honos Indiában. Honosak Ausztráliában. Évelő lágyszárú. Mocsaras helyeken. nedves réteken országszerte gyakori.Forrás: http://www. Homeopathia. Mallotus philippinensis (Lam. apró növény.) = Salicariae herba Honos Eurázsiában.: Magnolia glauca L. Elterülő.és D-Európában. Meghonosodott Amerikában is. ÉK-Ausztráliában. mosás és szárítás után). Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Sri Lankán.-Arg. mocsarakban és lápréteken aránylag gyakori.

és bélhurut kezelésére. sieboldin). virágban még cyanidin-glikozidok Alkalmazás: felső légútak meghűléses. prunifolia (Willd. amygdalin) Alkalmazás: nyersen vagy szárítva enyhe antidiarrhoeicum. Évelő lágyszárú. hashajtó.: Malus sylvestris Mill. Egy.) Borkh. – MALVACEAE mórmályva Malvae mauritii flos Honos É-Afrikában. 3 cm-es nyéllel gyűjtendők.) Malvae folium (Ph.és Közép-Ázsiában (M. Malva neglecta Wallr. Magban kb.) Alkalmazás: régen sebészetben anaestheticum. Hatóanyag: kb. Egy. subsp. floridzin. trilobatin. italalapanyag. Homeopathia. mindenhol közönséges. É-Afrikában. Évelő.) Mansf. – MALVACEAE kereklevelű mályva Malvae folium (Ph. mandragorin stb. 20% zsíros olaj. arabinoglucan. terméshéjban különösen sok és többféle flavonoid (kvercetin-. ÖAB. nyálkahártya-gyulladást csillapító. l cm mélyre. DAC) = Malvae (neglectae = grandifoliae = vulgaris = parvifoliae) folium Malvae flos (Ph. Malva sylvestris L. Pyrus malus L. – SOLANACEAE mandragora Mandragorae radix Mandragorae folium Honos DK-Európában. mivel rozsdagombára igen érzékeny. az egész termésben fenolkarbonsavak (pl. Eur. bél.és hólyaghurutos betegségek esetén. A virágok csészével gyűjtendők és hasonlóképpen szárítandók (beszáradás 6:1).] nemes alma(fa) Mali fructus = Pyri mali fructus Vadon termő ősi alakjai honosak Európában (pl. VII. kevés cserzőanyag.: Jatropha manihot L. Hatóanyag: gyümölcshúsban 1-2% pektin.. VII. klorogénsav). sylvestris (L. Kábítószer. VII. tápióka. Hatóanyag: kb. Megfázás.vagy többéves lágyszárú.).. 10% nyálka-heteropoliszaharid (poligalacturonan.). poligalacturonan). VII. leucoanthocyanidin-glikozidok).4% tropán-alkaloid (szkopolamin. Manihot esculenta Crantz – EUPHORBIACEAE [syn. hurutos panaszai.3-0. aminok és észterek. cukrok. főként magházban dihidrochalkon-glikozidok (pl. Hg. M.). Ph. antiasthmaticum. alkoholok. A levelek a virágzás kezdetétől. flavonoid-szulfát. Hg. Ph. Hatóanyag: 0. Világszerte sok fajtáját termesztik. kevés cserzőanyag. A rozsdagombával fertőzött vagy rovarrágott leveleket ki kell válogatni. dús levelű. országszerte gyakori. szerves savak.Forrás: http://www.) Honos D-Közép-Eurázsiában. arabinoglucan.. torokfájás esetén hurutoldó. cianogén glikozidok (pl. Élelmiszer. a szárítás árnyékban történik (beszáradás 7:1). sárosak. Hg. 4. L-hioszciamin. törpe szárú. domestica (Borkh. szellős helyen szárítandó (beszáradás 5:1). vitaminhiány esetén. Malva sylvestris L. A virágokat folyamatosan gyűjtik.) = Malvae (sylvestris = coeruleae) flos (Ph. Külsőleg felületi sérülésekre. Malus domestica Borkh. Helv.. anthocyanidin-glikozidok (főleg malvin) Alkalmazás: élelmiszer (ital) festésére engedélyezett festékdrog. Mandragora officinarum L. de fajtáit inkább egyéves kultúrákban termesztik Magyarországon. Hg. emésztési zavarok.vagy többéves lágyszárú.. M.. galactan stb. Helv. VIII. Mediterráneumban. Az előbbivel együtt mindkét faj májustól késő őszig virágzik. Ha porosak. Gyorsan. Nálunk nem fordul elő. gyomor-. baccata Borkh. főként gyomos helyeken. rhamnogalactan. cyanidin-. – MALVACEAE erdei mályva Malvae sylvestris flos (Ph.hu Alkalmazás: féregűző. Ősszel vagy kora tavasszal vetik 50 cm sortávolságra. kasszáva . Vitaminok. főként gyomtársulásokban. atropin.doksi. kempferol-származékok. 8% nyálka-heteropoliszaharid (pl.] manióka. torokgyulladás esetén.. lemosás szükséges. Júniustól késő őszig virágzik. Hg. Ph. antidysmenorrhoeicum. Dyspepsia. var. DAC) Cirkumpoláris. gyomor. ÖAB. Ny. – ROSACEAE [syn.) Mill. floridzin. mauritiana Thell.

termesztett állományból akár 2-3-szor is. Indiai-szubkontinensen.] orvosiszékfű. Eur. 4. – MARANTACEAE (bermudai) maranta Marantae amylum Marantae rhizoma Honos D-Amerika északi és nyugati területein.. kolin stachydrin. DAC) = Marrubii albi herba Honos Európában. kamilla Matricariae flos (Ph. akonitsav). gyógyszeripari alapanyag. linamarin) Alkalmazás: kivont. fenolkarbonsavak Alkalmazás: amarum. étvágygerjesztő tonicum. legelőkön felbukkan. apigenin. taposott gyomtársulásokban. májustól júniusig virágzik. É-Afrikában. VIII. A kórómentes hajtásokat árnyékban. vulgarol. VII. napos déli órákban gyűjtik a vadon termő állományokról (kamillafésűvel. Matricaria recutita L.hu Manihot amylum Honos trópusi területeken.) (= flos) Chamomillae cribratum Matricariae aetheroleum (Ph.és luteolin-glucuronidok Alkalmazás: homeopathia. Hg. 0. de meleg helyen vagy műszárító igénybe vételével szárítják (beszáradás 5:1). stomachicum (akut gastritis vagy krónikus gyomorhurut esetében). Homeopathia. néhol útszéleken. Ázsia mérsékelt égövi területein. Hg. Eur. 4% keményítő. A tisztított. szántókon. kb. áttelelő lágyszárú. nedves termőhelyeken gyakori. Közvetlenül virágzás előtt gyűjtik. különösen előnyös gyermekeknek. Ph. más triterpének. felső légúti panaszok esetén hurutoldó.) Honos Európában. szterolok. marrubiin). VIII. Hg.) Matricariae extractum fluidum (Ph. szeptember elején vetik. Chamomilla recutita (L. Ph. Gyógycukorka készül belőle..: Matricaria chamomilla L. Hatóanyag: gyökértörzs keményítőben gazdag Alkalmazás: kivont és tisztított keményítő élelmiszer és bevonószer. anthocyanidinglikozidok. 4. nyomokban illóolaj Alkalmazás: nyálkaoldó.5% illóolaj.: Marsdenia reichenbachii Triana] kondurángó(cserje) Condurango cortex (ÖAB.Forrás: http://www. Marchantia polymorpha L. digitanolhoz hasonló) condurango-glikozidok. cholagogum. legelőkön. Amarum. Augusztus végén. Hg. – ASCLEPIADACEAE [syn. tisztított és cianogén vegyületektől mentes liszt és keményítő élelmiszer.) Rausch. Mészben szegény talajon. – ASTERACEAE [syn. Kúszó cserje. Kelet-Afrikában is termesztik. a termesztetteket inkább speciális kombájnnal). Maranta arundinacea L. gyomtársulásokban. Trópusokon sokfelé termesztik. ÖAB. VII. Nemesített fajtáit termesztik. nyers drogot szellős.. – LAMIACEAE orvosi pemetefű Marrubii herba (Ph. Hg. – MARCHANTIACEAE csillagos májmoha Hepaticae fontanae herba Cirkumpoláris. . betonicin.) = Chamomillae anthodium (Ph. 4. expectorans. Hatóanyag: gumóban keményítő. Magyarországon egyre jobban ritkuló évelő lágyszárú. szikes pusztákon gyakori. Hatóanyag: kb.. Eur. Termeszthető. fenolkarbonsavak.. továbbá akár 7% Lamiaceae-cserzőanyag. szerves savak (pl. Hatóanyag: 1-3%-ban keserű szteroid (pregnan-típusú. Trópusi országokban sokfelé termesztik.. Marrubium vulgare L. DAC) Honos D-Amerika nyugati részén. Marsdenia condurango Rchb. Júniusban. marrubiol). marrubenol. parlagokon. Ph. egyéb diterpén (peregrinol.doksi. VII. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1) Hatóanyag: furanolabdan-típusú diterpén-lakton (premarrubiin. cianogén glikozid (pl. VIII. augusztusban virágzik. Virágzáskor. Ph. Helv. lábadozó betegeknek.) = Chamomillae aetheroleum (Ph. Hg. cukrok. Egyéves vagy ősszel kelő. Ázsia mérsékelt égövi területein.

glukuronoxilan Alkalmazás: antiphlogisticum. szeszkviterpének (aromadendren.és trans-en-in-dicycloéterek).) L. ritkábban illatszeripar. Trópusokon termesztik. Indiai-szubkontinensen. Mediterráneumban. 10% α-terpinen. dezacetilmatricarin). Melilotus officinalis (L. 3-6 m magas cserje vagy fa. Hatóanyag: 50-70% eucalyptol.: M. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1 herba. külsőleg reumás fájdalom csillapítására. – LAMIACEAE orvosi citromfű. fogyasztó szerek (készítmények) alkotója. Árnyékos. a M.8% kumarin (kumarin. májbetegségek esetén is használatos. Medicago sativa L. szeszkviterpének. Rendszerint kétéves lágyszárú. Hg. VIII. egyéb szaponinok). VII. Illóolaj összetevői: kb. chamaviolin.) Hatóanyag: levélben kb. antibakteriális (külsőleg is). parlagokon. pinenek.és bélhurut. melilotin). külsőleg borogatás. antiszeptikus. 40% terpinen-4-ol. A 40 cm-nél nem hosszabb.doksi. valeraldehid Alkalmazás: szájüreg betegségek kezelése. 4. matricarin. méhfű Melissae folium (Ph.. flavonoidok (apigenin-. Ph. domboldalakon. (Illóolajat szogáltathat a M. 5-6:1 flos). – MYRTACEAE [syn.) Lam. Melaleuca viridiflora Solan. kozmetikumként is. kvercetin-glikozidok). Illóolaj illatszeriparban. végálló virágos hajtásait vagy a lefosztott virágzatokat gyűjtik. szeszkviterpén-laktonok (matricin. spasmolyticum. öblögetés formájában).és kozmetikai ipar. utak. főleg a mérsékelt égövi területeken. továbbá α-bisabolol és oxidációs származékai. myrcen.. hederagenin-glikozidok. terpenil-valerianal. egyik legfontosabb termesztett növényünk. legelőkön. Eur. felső légúti hurutok és megbetegedések esetén.) Blake] niauli(fa). herniarin). carminativum. takarmánylucerna Medicaginis sativae herba Honos Ny-Ázsiában. matricinből képződő chamazulen. fenolkarbonsavak.hu Hatóanyag: 0. valeraldehid. expectorans. világszerte termesztik. szántóföldek szélén. – FABACEAE orvosi somkóró Meliloti flos Meliloti herba (DAC) Honos Európában. érgyulladás esetén használják. Ausztráliában. oleanolsav bidesmosidok.. quinquenervia (Cav. terpineol. pinen. 4. Melaleuca leucadendra (L. Mueller és más Melaleuca fajok is. kumarin (umbelliferon.) Melissae herba Melissae aetheroleum . luteolin-.1-0. belsőleg diureticum. – FABACEAE kék lucerna. terpineol. Hg. széleslevelű teafa Niauli aetheroleum Honos É-Ausztráliában.3-1. Hg. fenolkarbonsavak. folyók mentén gyakori.5% illóolaj (kék színű. Hatóanyag: szaponin (szójaszapogenol-glikozidok. Ph. linariifolia Smith. oleanolsav-típusú szaponin Alkalmazás: kivonatait készítmények formájában krónikus vénás elégtelenség. 7-18 m magasra nőhet. Évelő lágyszárú. Hasonló éghajlatú országokban termesztik. stomachicum (gyomor. cis. kajeputfa Cajeputi aetheroleum Honos Malajziában. Hatóanyag: 0. benzilaldehid. 60% eucalyptol.) Honos Ausztráliában. Népgyógyászati tapasztalatok szerint visszeres. aranyeres bántalmak kezelésére külsőleg borogatás formájában. dissitiflora F. szájvizek alkotórésze (fog. spathulenol. cadinen) Alkalmazás: baktericid.Forrás: http://www. VIII. fungicid. 2% illóolaj. Eur. L-canavanin (főleg magban) Alkalmazás: csökkenti a vér koleszterin szintjét. Hatóanyag: kb. 20% γterpinen. fürdő. Ázsia mérsékelt égövi részein. pinen. Külsőleg bőrgyógyászatban. 40 m magasra is megnő. melilotosid.és fülfájásra). medicagensav-. Ph. azulen Alkalmazás: antiszeptikus. Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel – MYRTACEAE ausztrál teafa Melaleucae aetheroleum (Ph. Malajziában. flavonoid. fenol coumestrol. thrombophlebitis. viridifloren. – MYRTACEAE ezüstös hangamirtusz. Melissa officinalis L. pl. Májustól késő őszig virágzik. Illatszeripar. fruktan. Gyomtársulásokban. Illatszer.

Alkalmazás: carminativum. kevés illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban emésztő. Hatóanyag: 0. Mediterráneumban. Amerikában. piperitonoxid. 1% illóolaj (carvon. készítmények formájában herpesvirus-fertőzés tüneteinek enyhítésére. phellandren. Hatóanyag: kb. Évelő lágyszárú. Malajziában. luteolin-. 4-7% Lamiaceae cserzőanyag. de előfordulhat kultúrából kivadultan is. a szeszkviterpének közül főleg germacren D. nedves mocsár. továbbá geranial. Ph. Mentha arvensis L. Melittis carpatica Klok. santen. triterpének. “csökkentett mentoltartalmú mezei mentaolaj” nevű illóolajat. dihidrocarveol). főleg fenolkarbonsav-származékok. var. Indokínában. diaphoreticum. Hg.. [syn. cineol. melyben a mentol elérheti a 80%-ot. Kínában. diaphoreticum. cholagogum. de elterjedt Ny-Ázsiában. teája üdítő italként is. Gyermekeknek felső légúti megbetegedésekben. Külsőleg fürdőbe.és lápréteken gyakori. – LAMIACEAE vízimenta. Hatóanyag: kb. Szórványosan üde tölgyesekben található. Kaukázusban.3-0.Forrás: http://www. thujon. 35% linalool. mentol. 4. Évelő lágyszárú.2% illóolaj (pulegon. piperascens Malinv. patak menti és ártéri társulások jellemző faja. Mediterráneumban. Mediterráneumban. – LAMIACEAE lómenta Menthae longifoliae herba Honos Eurázsiában. – LAMIACEAE mezei menta Menthae arvensis folium Cirkumpoláris. palántaneveléssel. thujen stb. piperitonepoxid. geraniol. Mentha canadensis L.] nagyvirágú méhfű. Eur. – LAMIACEAE [syn. 0. Forráslápok. balzsamka Menthae aquaticae folium Menthae aquaticae herba = Balsami palustris herba Honos Európában. tőosztással.) Nath. carvomenthon. hesperidin. pszichovegetativ szívpanaszok és dysmenorrhoea esetén. 60% menthofuran. mecsekifű(tea) Honos Közép-Európában. szaporítható magvetéssel. Hatóanyag: 0. Bimbós állapotban szedik le (lehetséges másodszori vágás is). grandiflora Sm. izomenthon. Alkalmazás: mint borsmenta. Inkább az Alföldön fordul elő üde gyomtársulásokban. spasmolyticum. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj. klorogénsav. limonen. Évelő lágyszárú. pulegon.8% illóolaj (kb. kb. flavonoid. mentol. a Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben helyenként előfordul. menthylacetát. β-caryophyllen-epoxid). rozmarinsav. terpineol. Melittidis herba Hatóanyag: cserzőanyag.) Honos K-Ázsiában. illóolaj-előállítás (“japán borsmenta illóolaj”). Kanadában. menthofuran. továbbá linalil-acetát.: Mentha arvensis L. Afrikában. kávésav. Mentha longifolia (L. apigenin-. 4:1 herba). mentolt részben eltávolítva nyerik a hivatalos. pinen.hu Honos DNy-Ázsiában. Áttelelő vagy évelő lágyszárú. limonen. USA-ban. piperiton. Évelő lágyszárú. menton). kumarin.doksi.05-0. Termeszthető. majd szellős helyen vagy műszárítóval szárítják (beszáradás 5-6:1 folium. diosmin) . – LAMIACEAE déli méhfű Honos szubmediterrán területeken. neral. Melittis melissophyllum L. nálunk mediterrán reliktum. áttelelő vagy évelő lágyszárú. eriodiktiol-glikozidok. acacetin-.és bélpanaszokban. hesperidin Alkalmazás: népgyógyászatban főleg carminativum. nerol.3% illóolaj (30-40%-a citronellal.] kínai (japán) menta Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Ph. továbbá menthon.és légzőszervi bántalmak esetén. 7% cserzőanyag. továbbá flavonoidok Alkalmazás: neurovegetativ eredetű gyomor. menthofurolakton). mocsarakban. Mentha aquatica L. bujtással vagy dugványozással. Júniustól szeptemberig virágzik. flavonoid (kvercitrin. alig található mészkedvelő tölgyesekben. fejfájásra.VIII.: M.

és É-Európában. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. Mentha pulegium L. cholagogum. ételízesítő. inhalálásra is. annyira kiritkult. Eur. évelő lágyszárú.. émelygés. – LAMIACEAE csombormenta Pulegii herba = Menthae pulegii herba Pulegii aetheroleum = Menthae pulegii aetheroleum Honos Eurázsiában.5% illóolaj (kb. Vegetatív úton szaporítható. izopulegon. gastritis és gyomor-bélhurut kezelésére akár kúraszerűen. piperiton. Hatóanyag: iridoid (mentzelosid. 4. likőr. amarum.. 4. Üzemi szinten nem termeszthető. borsmenta Menthae piperitae folium (Ph. szájvíz.) Honos Közép.hu Alkalmazás: antiseptikus. a másodikat szeptember végén. október elején végzik. 7-chlorodeutziol). Tőzeges lépréteken. Szibériában. továbbá menthon. Ph. étvágytalanság esetén.) Menthae piperitae aetheroleum (Ph.. abortivumként is. mocsaras termőhelyeken él. pallescens) mellett lilás árnyalatú változatai (f. A jó állapotban lévő ültetvényeket 3-4 évig is termesztésben lehet tartani.). – LAMIACEAE fodormenta Menthae crispae folium (Ph. laza és középkötött talajú szántók. gükozil-mentzefoliol. VII. piperitenon stb. hengeres gyökértörzzsel. íz. Hg. gentialutein. 4. gentiatibetin). scopoletin). Mentha x piperita (L. VIII. VII. Illóolaj lepárlásra járva szecskázóval takarítják be. Mercurialis annua L. Ph. évelő lágyszárú. gentianidin.8-2. őseiből (M. Régóta termesztett. Hatóanyag: 1-2% illóolaj (kb. 50% mentol. menthan stb. menthiafolin). cukorka stb. Évelő. üdítő. rozmarinsav. Hg. továbbá carminativum. Hg. illatszer). fűszer. Kb.és szagjavító.Forrás: http://www. Ny-Ázsiában. Ph.. rágógumi. egyéb menthil-észter) Alkalmazás: spasmolyticum. Első vágását a virágzás kezdetén. Importdrog. . Eur. Zöldszárú változatai (f. 0. – EUPHORBIACEAE egynyári szélfű Mercurialis (annuae) herba Honos Európában. szívlevél Mentzeliae herba Honos D-Amerikában. 20% menthon.. menthil-acetát. alkalmas akut és krónikus gastritis és enteritis kezelésére is. kevés monoterpén-alkaloid (gentianin.).) Mansf. VII. fél méteres félcserje. rubescens = Mitcham-típusúak) ismertek. pinen. Menyanthes trifoliata L. Mediterráneumban. Hatóanyag: kb. fajhibrid eredetű. Mentzelia cordifolia Dombay – LOASACEAE anguraté. spicata) alakulhatott ki. Kozmetikai és illatszeripar (fogkrém.) Alkalmazás: népgyógyászatban máj.doksi. metoxi-flavonok. 80% pulegon. Évelő lágyszárú. 50-60% carvon. Ph. lágyszárú. Júliustól őszig virágzik. élelmiszeripar (fűszer. Júliustól szeptemberig virágzik. közel fél m-re is megnő. VIII. Nálunk szórványosan fordul elő. adstringens. crispa(ta) (Benth. cserzőanyag Alkalmazás: levél főként aromaticum. főleg Peruban.) = Menthae spicatae folium Menthae crispae aetheroleum = Menthae spicatae aetheroleum Bizonytalan. A hajtást. VIII. Kozmetikai ipar (fogkrém). – MENYANTHACEAE vidrafű Menyanthidis trifoliatae folium (Ph. étvágygerjesztő. flavonoid. Vegetatív úton. vízi lágyszárú. útszélek gyomtársulásaiban. carminativum. A virágos hajtást vagy a leszedett leveleket szellős helyen vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1). Eur. Hg. továbbá limonen. Hg. – LAMIACEAE borsosmenta. flavonoid Alkalmazás: stomachicum anorexia esetén.és epebetegségekben. világszerte termesztik. Mentha spicata L. nyomokban illóolaj Alkalmazás: teltségérzés. Hg. VII. illetve a szártól lefosztott leveleket szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1). mentzefoliol. népgyógyászatban reuma és láz esetén. A Dunántúlon és az Alföldön mocsárréteken elég gyakori. Kaukázusban. Hatóanyag: secoiridoid-glikozidok (dihidrofoliamenthin. K-Kanadában.) = Trifolii fibrini folium (Ph. gyomorégés. Egyéves.) Huds. rágógumi. hogy Magyarországon szigorúan védett. Illóolaj-gyártás. szubarktikus Amerikában. iridoid loganin. Hg.) Bizonytalan eredetű hibrid. stomachicum. aquatica X M. convar. dihidrocarveol. kumarin (pl. tarackjai révén vagy gyökeres sarjhajtásokkal szaporítható. Ph.

amenorrhoea. termés stomachicum. 5-hidroxi-triptamin. pektin. purgans epebaj. carminativum. Mart. 30% keményítő. Monarda punctata L. bevonó anyag. antipyreticum. gyantasavak. szaponin.és bükkelegyes üde erdőkben. vitaminok Alkalmazás: levél emeticum.8% illóolaj. termés drasztikus hashajtó. levélkivonat antidiabeticum. kólika. Momordica balsamina L. karotin. termés és levél anthelminticum.Forrás: http://www. de főleg homeopathia. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyán. kb.: M. amerikai lómenta Monardae punctatae folium . hurut esetén. kb. Kínában.és Közép-Európában. virágban 0. lycopin. Évelő lágyszárú. 40% zsíros olaj.). virágban karotin Alkalmazás: stomachicum. pinen.3% illóolaj (linalool. Hatóanyag: 0.hu Hatóanyag: metil-amin (mercurialin). fructus Papari folium (= Pandipanae herba) Honos Afrikában. Mercurialis perennis L. Homeopathia. népgyógyászatban külsőleg ekcémára. kertekben nálunk is megtalálható. a levélben akár 1. mag anthelminticum. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. szterolok.] szágópálma Sagi amylum Honos Malajziában. – APIACEAE medvekapor Mei radix Honos DNy. termésben lycopin és lutein. Arab-félszigeten.doksi. antipyreticum. – EUPHORBIACEAE erdei szélfű Mercurialis perennis herba Honos Európában. 15% kovasav. – CUCURBITACEAE vörös méhbalzsam Monardae didymae flos Monardae didymae herba Honos É-Amerika keleti részén (főleg USA-ban). levélben momordicin. Homeopathia. camphen. Gyomor. luteolin. 0. szterol. flavonoid (pl. tonicum.3% illóolaj. emmenagogum. még kempferol-3-rutinozid Alkalmazás: mint előbbi. Hatóanyag: kb. stimulans. gumianyag. izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: enyhe laxans és diureticum. Európában ritkán aromaticum.1-0. dysmenorrhoea esetén. balzsamkörte Momordicae semen. Indokínában.és bélhurut. – CUCURBITACEAE balzsamuborka. 1% szaponin. Malajziában. Évelő lágyszárú. limonen. timol. cymen). Tönkjéből nyerik a keményítőt. Mediterráneumban. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: táplálék. – ARECACEAE [syn. Metroxylon sagu Rottb. Indiai-szubkontinensen. Monarda didyma L.3% illóolaj (carvacrol. Hatóanyag: alkaloid momordicin. carvacrol stb. Meum athamanticum Jacq. emeticum. Megtalálható DK-USA-tól Peruig. sokfelé megtalálható DK-Ázsiában. Nálunk nem fordul elő. linalilacetát. Magban zsíros olaj. Momordica charantia L. diureticum. – CUCURBITACEAE balzsamalma Papari folium Momordicae fructus Honos Afrikában.) C. Európában több országban dísznövényként telepítik. flavonoidok Alkalmazás: Amerikában teapótszer. gyanta. ocimen. Skóciában termesztik. ursolsav. Hatóanyag: mint az előbbi. aromaticum. Hatóanyag: termésben momordicin. rumphii (Willd. Ausztráliában. Homeopathia. stomachicum. Ausztráliában. Homeopathia. – CUCURBITACEAE pettyes méhbalzsam. magban kb. valamint kumaroilpelargonidin monardein és más flavonoid-glikozidok. Indiában.

p-kumársav. glükotropeolin). népgyógyászatban májerősítő.) Baker – FABACEAE [syn. albumin. myrcen. keringésjavító tonicum.és K-Ázsiáig. kvercetin Alkalmazás: dysenteria ellen. Mucuna pruriens (L. Országszerte réteken. Termésben kb. Hatóanyag: gyökérben glikozinolátok (pterygospermin. Myrica gale L. Alacsonyabb bokor vagy fa. Kb. reuma ellenes. ugyanennyi cineol. néha utak mentén telepítve. Hatóanyag: var. camphen. cymen. Közép-Amerikában. 1 m-es illatos cserje. Kétéves lágyszárú.hu Honos É-Amerikában. 10% szaharóz és invert cukor. cymen) Alkalmazás: mint előbb. limonen. spasmolyticum. diureticum.Forrás: http://www. – MORACEAE fekete eperfa Mori nigrae folium = Mori folium Mori nigrae fructus Honos DNy-Ázsiában. Kisebb termetű. copaen. – MYRICACEAE illatos viaszbogyó Myricae galae herba Honos Európában.4-0. édes gyümölcse (mindkettőé) enyhe laxans. Morus alba L.) DC. 2% pektin. K-Ázsiában.és Ny-Indiában. proteáz mucunain. lágyszárú futónövény. sokfelé telepítik. Homeopathia. keményítő. szterol. Hatóanyag: a hüvelyfal szőrében serotonin. trópusokon termesztik. mérsékelt éghajlatú területeken sokfelé ültetik.] bengáli bársonybab Mucunae prurientis pericarpii pili = Stizolobii setae Honos K. rutin. cineol. kb. Hatóanyag: gyökérkéregben cserzőanyag. magban kb. maritima-ban 1-3% illóolaj (20% timol. spasmolyticum. Szintén kertekben néhol megtalálható. É-Amerikában is megtalálható. díszítő is. évelő lágyszárú. antiparasiticum. emeticum. – MYRICACEAE viaszbogyó. caryophyllen). Karib-szigeteken. Timol állítható elő belőle. más flavonoidok. kb. heptanal. kozmetikum. Hatóanyag: mindkét faj levelében 2-6% rutin. Myristica fragrans Houtt. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag. Trópusokon termesztik.) Hill. Homeopathia. – MORACEAE fehér eperfa Mori folium Honos Kínában. var. főként emmenagogum.doksi. szerves és aminosavak.7% illóolaj (pinen. csípős gyanta. terpinen. ellagsav. Hatóanyag: levélben 0. myricetin. viaszcserje Myricae ceriferae cortex Honos É-Amerikában. rozmarinsav Alkalmazás: homeopathia. Moringa oleifera Lam.. Morus nigra L. utilis (Wall. legelőkön gyakori. – MYRISTICACEAE (valódi) muskátdió(fa). Stizolobium pruriens (L. – BORAGINACEAE parlagi nefelejcs Myosotidis arvensis herba Honos Európától É. Dolichos pruriens L.) Pers. carminativum. Hazánkban is sokfelé megtalálható. Kisebb vagy közepes méretű fa. gyökérkéregben 0. myricinsav. expectorans. kevés illóolaj Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. cyanidin-3-glükozid Alkalmazás: levél antidiabeticum. Nálunk is gyakori fa. – MORINGACEAE lóretekfa Moringae radix Moringae semen Honos K-Indiában. ehető.1% alkaloid benzylamin (moringin). kolin Alkalmazás: bélféreghajtó cukorsziruppal vagy mézzel keverve. Egyéves. phellandren. stomachicum. Myosotis arvensis (L. Myrica cerifera L. limonen. gumianyag. színanyag. calamenen. Illóolaja toxikus. a magolaj (Oleum Moringae = Oleum Behen) táplálék. szerecsendió(fa) Myristicae semen Macis (= Macidis flos) . cadinen. 36% zsíros olaj Alkalmazás: gyökér stimulans. továbbá pinen.

VIII.és fahéjsavészterei)..és likőripar. neolignanok (bis-arilpropanoid myristicanolok.). nerol. pereirae (Royle) Harms – FABACEAE [syn. továbbá ánizsaldehid. balsamum (= var.. 5-7% elemicin. Közép-Amerikában. 4. Myrtus communis L. hypochondria. 20 m magasra is megnövő. illatszeripar (a virág illata nem annyira erős).és triterpének Alkalmazás: expectorans bronchitis és köhögés esetén. expectorans..: Myroxylon toluifera Klotzsch] tolubalzsam Balsamum tolutanum (Ph. Ph. benzilbenzoát) Alkalmazás: emeticum. Myrrhis odorata (L. Hg.) – FABACEAE [syn.1-0.) Scop.).) Honos Malajziában. – MYRTACEAE (közönséges) mirtusz Myrti folium Myrti aetheroleum Honos Mediterráneumban. Élelmiszer. Hatóanyag: balzsamban 50-70% illóolaj (cinnamein: 25-40% benzil-benzoát. rágógumi. Hg. fumársav Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. fahéjsav. 4. Benne monoterpének (pinenek. nagy adagban hallucinogén. D-Amerika nyugati és északi részein. stomachicum. Hatóanyag: illóolaj (linalool. benzilalkohol.5% illóolaj (pinen. metilcinnamát. magköpenyben akár 15% illóolaj. Ny-Ázsiában. – AMARYLLIDACEAE fehér nárcisz Honos DK-Európában. dipenten. metilantranilát.) = Peruvianum balsamum Balsami peruviani aetheroleum = Peruviani balsami aetheroleum Honos Mexikóban. – APIACEAE illatos mirhafű Myrrhis odoratae radix Myrrhis odoratae herba Honos Közép. Eur. nálunk nincs a természetes flórában. petroselinsav. safrol stb. Hatóanyag: levélben 0. aranyér) kezelésében. VIII. külső paraziták ellen. gyanta (fahéjsav.doksi. Hatóanyag: 7-8% cinnamein (benzoesav-benzilészter és fahéjsav-benzilészter).) = Tolutanum balsamum Honos Közép-Amerikában. Eur. 4.és fogápolókban. illatszeripar. Balzsam és illóolaj haj. Hg. lignanok (furanoid fragransinok.hu Myristicae fragrantis aetheroleum (Ph. eucalyptol Alkalmazás: aromaticum. metilbenzoát. dysmenorrhoea esetén. kb. 75-80% gyanta (toluresinotannol benzoesav. továbbá 3-5% nerolidol. fahéjaldehid. Kb.. N Narcissus poëticus L.5-1. Élelmiszeripar (pl. Hatóanyag: magban 5-16%. Narcissus pseudonarcissus L.. kb. Nálunk kerti dísznövény. ritkán elvadulhat. Illatszeripar. fejfájás stb. vanillin stb. Myroxylon balsamum (L.: Myroxylon pereirae Klotzsch. fagyás. Eur. kozmetikai és illatszeripari anyag. Ph. vanillin. benzofuranoid fragransol C) Alkalmazás: kis adagban neurosis (hisztéria. ulcus cruris.Forrás: http://www. chavicol-metiléter. évelő lágyszárú.és D-Európában. cukorka. szeszkvi. Illatszeripari adalék. diaril-nonaoid malabaricon C).) Harms var.) Harms var. Ph. 13% myristicin. VIII. örökzöld fa. tériszony. Toluifera pereirae Baillon] perubalzsam Balsamum peruvianum (Ph. sabinen. dimetilantranilát. eugenol. hasonló éghajlaton sokfelé termesztik. limonen és pinen). adstringens. genuinum Baill. csokoládéízesítő). Hg.2 m magas. évelő lágyszárú. 10-25% benzil-cinnamát.és benzoesavészterek) Alkalmazás: antiszeptikus külső sérülések (pl. VII. továbbá benzoesav. bronchitis kezelésére. Myroxylon balsamum (L. Örökzöld cserje. továbbá fenol és aromás éterek. Rágógumi-. mono-. Hatóanyag: illóolaj (főként anetol. 15 m magas fa. – AMARYLLIDACEAE . 0. geraniol. indol. 20% myrtenol. Ph.

3-0. Hatóanyag: levélben izokinolin-típusú alkaloid “nelumbin” (roemerin. Magyarországon számos dohányfajtát agrotechnikája kidolgozott. laxans. timol. valeranal. caren. Homeopathia. Ausztráliában. metilcoclaurin. izoliensinin. – SOLANACEAE közönséges dohány Nicotianae folium Honos D-Amerikában. neriantin. liensinin. homeopathia.). sokfelé termesztik. Évelő vízi növény. Évelő lágyszárú. Nelumbo nucifera Gaertn. lycorin. nornuciferin. Nikotingyártáshoz a kapadohányt (N. gyanta Alkalmazás: közepesen erős. továbbá epinepetalakton. – NELUMBONACEAE indiai lótusz(virág) Nelumbonis nuciferae herba Honos K-Európában. dihidronepetalakton. virágban flavonoidok (pl. évelő lágyszárú. Indokínában. Közép-Himalajában. népgyógyászatban vérzéscsillapító.) is termesztik. . de akár fává is megnőhet. Évelő. narciclasin. Nicotiana tabacum L. – VALERIANACEAE [syn. ismerünk. valeranon. epilepszia. oleanolsav). Hatóanyag: glikozinolát glükonasturtiin. lutein) Alkalmazás: emeticum. hisztéria esetén). Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloidok (pl. szaponin (ursolsav. Hatóanyag: 0. maalien. carvacrol. kisebb cserje. vízben vagy vizenyős helyen élő. Heverő. Kerti dísznövény nálunk is. Nardostachys grandiflora DC. armepavin. diaphoreticum. nardol. Közép.doksi. Homeopathia. Nepeta cataria L. Magas termetű.). 1-2% kardenolid szteroid glikozid (pl. abortivum. urechitoxin. kámfor. továbbá raphanolid Alkalmazás: népgyógyászatban aphrodisiacum. Malajziában. izorhamnetin).4% illóolaj (pinen.hu csupros nárcisz Narcissi pseudonarcissi herba Honos Ny-Európában. szájüreg-betegségek tüneti kezelésére. stomachicum. eudesmol. krónikus bőrbajokban. flavonoid. humulen. Hatóanyag: kb.7% illóolaj (80-95%-a nepetalakton. neferin stb. szterol Alkalmazás: enyhe nyugtató (pl. nepetalsav. Hatóanyag: 0. antidiarrhoeicum. Nasturtium officinale R. legyökerező szárú.és Ny-Ázsiában. olendrigenin. oxoushinsunin. pulegon) Alkalmazás: krónikus bronchitis esetén spasmolyticum. Br.Forrás: http://www.] nárdus Nardostachys radix Honos K-Indiában.2-0. elemol. sokfelé dísznövényként telepítik. astragalin. tazettin stb. Indiai-szubkontinensen. galanthin. – LAMIACEAE macskamenta Nepetae catariae herba Honos Európában. Patak menti növényzetben néhol előfordul hazánkban is. jatamansisav. – BRASSICACEAE vízitorma Nasturtii (aquatici) herba (= folium) Kozmopolita. dezacetil-oleandrin. emmenagogum. carminativum. liriodenin. Indiai-szubkontinensen. szívre ható glikozidjai gyógyszerként (öregedő szív. cserzőanyag. diureticum. Ny-Ázsiában. rustica L. szeszkviterpének: calarenol. Ázsia melegebb éghajlatú részein. repellens. pronuciferin. karotinoidok (karotin. nuciferin. lotusin. Dunántúlon ritka. Nerium oleander L. vegetatív szívbántalom kezelésére) orvosi ellenőrzéssel. Kaukázusban. oleandrin. adynerin. digitoxigenin). fás szárú. – APOCYNACEAE leánder Oleandri folium = Nerii folium Honos Mediterráneumban. gyomtársulásokban helyenként előfordul. narcissamin. angelicin). évelő lágyszárú. évelő lágyszárú.: Nardostachys jatamansi DC. flavonoidok Alkalmazás: több alkaloid antimitotikus (potenciálisan citotoxikus lehet egyes rákok esetében). caryophyllen.

Kb. myosmin. majd bénítja. anatabin). Beal] tavirózsa. ellag. Kb. 15-20% szerves sav Alkalmazás: vegetatív ganglionokat és központi idegrendszert előbb izgatja. mérsékelt égövi országokban sokfelé meghonosodott. Évelő. kb.és hólyagpanaszokban. Dohányipar.és ellagtanninok) Alkalmazás: mint előbbi. szterolok. társalkaloidok (anabasin. 40% szénhidrát. É-Afrikában. vízi lágyszárú. – NYMPHAEACEAE illatos tündérrózsa Nymphaeae odoratae rhizoma Honos É-Amerikában. Karib-tenger szigetein.és bélhurut esetén. spasmolyticum. Hatóanyag: 0. fluor albus esetében. Kaukázusban. 30% zsíros olaj. sárgavirágú vízitök Nupharis lutei rhizoma Honos Eurázsiában. 0. Virág adstringens.: Nuphar lutea (L. népgyógyászatban gonorrhoea. vízi lágyszárú. Illóolaj antibakteriális. Ny-Ázsiában. Kaukázusban. Homeopathia. keményítő. damascenin. ellag. – LAMIACEAE kerti bazsalikom Basilici herba (DAC) . Ny-Ázsiában. kb. Hatóanyag: 0. nornikotin. de toxikus. nigellin. szaponin Alkalmazás: timokinon cholereticum. holtágakban. Borsszerű fűszer. Homeopathia. 20% keményítő. Nymphaea odorata Ait.és gallotannin. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag (gallo. O. Egyéb alkalmazás azonos az előbbiével. diureticum. Közép-Amerikában.doksi. metildamascenin.4% kinolizidin-típusú alkaloid “nupharin” (S-tartalmú tiobinupharidin. É-Amerikában. – RANUNCULACEAE török kandilla. borzaskata Nigellae damascenae semen Honos Mediterráneumban. anabasein. Tavainkban.5 m magas.5% kéken fluoreszkáló illóolaj (kb. 0. nicotyrin. sagittifolia (Walter) E. önmagában (készítmények formájában) inszekticid. Hatóanyag: 0. szterol. nigellin. Termeszthető. Nymphaea alba L. zsíros olaj. kevés szaponin Alkalmazás: gyomor. Virágban nupharin.) Sm. vízi növény. oldja a bronchusgörcsöt is.Forrás: http://www.4-1. galactogogum. Nigella sativa L. – RANUNCULACEAE szőrös kandilla. Inkább az Alföldön található tavakban. Hatóanyag: alkaloid nymphaein és nupharin. kb. Évelő. Homeopathia.4 m magas. A nikotin különösen erős méreg. – NYMPHAEACEAE fehér tündérrózsa Nymphaeae albae flos Nymphaeae albae radix Honos Európában.1% nymphalin (digitalisszerű) Alkalmazás: régebben antaphrodisiacum. Nigella damascena L. kempferol. egyéves lágyszárú.hu Hatóanyag: 2-10% nikotin (kapadohány levelében 15% körül).4-0. Termeszthető. Népgyógyászatban adstringens. egyéves lágyszárú. O Ocimum basilicum L. Ny-Ázsiában. adstringens fluor albus. damascinin).és gallotannin. 0. fekete kömény Nigellae semen = Melanthi semen = Cumini nigri semen Honos D-Európában. Évelő. nem Startalmú dezoxinupharidin). vese. Alkalmazás: nupharin állatkísérletben atropin. damascinin). hínárfaj. használják szexuális zavarok kezelésében. subsp. carminativum.4% illóolaj (timokinon. holtágainkban szórványosan.és papaverinszerű. Trichomonas ellenes gyógyszerek is készülhetnek belőle. Nuphar sagittifolia (Walter) Pursh – NYMPHAEACEAE [syn. 9% antranilsav-származék damascenin. Indiai-szubkontinensen. nuphlein.és kvercetin-glikozidok.

ha a leveleket és virágokat a szárról lemorzsolják. Hatóanyag: mérgező poliin oenanthotoxin. gyanta.) Olivae oleum virginale (Ph. 28-33%-a βlinolsav. de szántóföldi termesztésre is alkalmas. myristicin. illatszeripar. Fűszer. Az Oe. homeopathia. 11% cserzőanyag. szeszkviterpének.és toroköblögető. Oenanthe crocata L. 85%-a linalool a “linalool” kemotípusban. ebből sajtolják az olajat. részben magas magolaj-tartalmú típusokból alakulhatott ki. – APIACEAE [syn.vagy kétéves. diaphoreticum. – APIACEAE sáfrányos mételykóró Oenanthes crocatae radix Honos Algériában.Forrás: http://www. 90%-a metilchavicol = estragol az “estragol” kemotípusban. flavonoid. továbbá eugenol. 4. lactagogum. Fűszerként értékesíthető. továbbá olajsav. Marokkóban és DNy-Európában. ligetekben. egyes nemesített fajtákban akár 1. A kombájnnal betakarított és kicsépelt magvakat kiterítve. kb. Hg. Homeopathia. Virágzó hajtásait kíméletesen. 4% gyanta. diureticum. 20% zsíros olaj. szellős. szeptemberében érnek a termések. nyálka-heteropoliszaharid. fenolkarbonsav Alkalmazás: carminativum. alább!). fenilpropán metilcinnamát. Ph. Eur. élelmiszer. Külsőleg ekcémák. apiol Alkalmazás: köhögéscsillapító és nyákoldó bronchitis és asthma esetén. fedett helyen szárítják. bőrbetegségek kezelésére.: Oenanthe phellandrium L. A Dunántúlon a hegyvidékek szélein és az Alföldön nem ritka. Egy. diureticum. sztearinsav) Alkalmazás: kivont zsíros olaj elősegíti a prosztaglandin-szintézist.. Indiai-szubkontinensen. szájvízként száj. Több rokonfaját is próbálják termesztésbe vonni. továbbá apiol. vízparti lágyszárú. Egyéves lágyszárú. fenolkarbonsavak.és likőripar. Pirosas csészéjű alakja külön taxonként is besorolható (L. cineol). 26-29%-a α-linolsav. Hatóanyag: magban 15-20% zsíros olaj (7-10%-a γ-linolensav. Oenanthe aquatica (L. VIII. termesztett. – ONAGRACEAE vöröslő ligetszépe Oenotherae oleum Honos az előbbi fajjal közel azonos területeken. neurotikus szívpanaszok esetén. – OLEACEAE (közönséges) olajfa Oleae fructus Oleae folium Olivarum oleum Olivae oleum raffinatum (Ph. galactan. kb. mérsékelt égövi Ázsiában. Főleg vizek mentén. 2-3% viasz. homokos talajon. kb. Ph.1-0. Hatóanyag: szterol. mannan.) Lindl. elterjedt Mediterráneumban. 1 cm mélyre. – ONAGRACEAE parlagi ligetszépe Oenotherae biennis herba Honos É-Amerikában. Legbiztosabb az október végi. oenanthetol. stomachicum. Oenothera suaveolens (Desf.) . f. helyenként tömegesen terem. Magvetéssel vagy palántázással szaporítható. elterjedt mérsékelt égövi és szubtrópusi területeken. Viszonylag melegigényes. Hg.] borgyökér. Oleum europaea L.5% illóolaj (phellandren). mocsári lágyszárú. ocimen. gyakran igen vastag szárral. myristicin Alkalmazás: mérgező. novemberi vetés 45-70 cm sortávolságra. árnyékban. Homeopathia. VIII. Júniustól szeptemberig virágzik. oenantheton. mételykóró Phellandrii fructus = Oenanthes aquaticae fructus Honos Európában. flavonoidok Alkalmazás: homeopathia. vízparti.5%. A második év augusztusában. erythrosepala Borb. Hatóanyag: 1-2. biennis nálunk meghonosodott.doksi.vagy többéves lágyszárú. palmitinsav. carminativum.) Poir. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1).hu Basilici aetheroleum Honos – feltehetően – Elő-Ázsiában és É-Afrikában (ősi fajok kereszteződése révén alakulhatott ki). 4. Hatóanyag: 0. Kis gazdaságokban kézi vágás és kúpokban utóérlelés után cséplik a magot.5% illóolaj (kb.. Évelő. Érelmeszesedés megelőzésére gyógyszerek formájában. Eur. Oenothera biennis L. két. Nálunk főleg konyhakerti fűszernövény.

kb. továbbá tri. europaea. Hatóanyag: savas nyálka-poliszaharid. et K. cuspidata Will. arvensis. Operculina turpethum (L. 4. kinonok. Levélben különösen e szaponinok. hircina Jacq. érelmeszesedés megelőzésére is alkalmas. 50% zsíros olaj. Az ország legnagyobb részén réteken. de megnőhet akár 10 m-re is. . – OPHIOGLOSSACEAE egylevelű kígyónyelv Ophioglossi vulgati herba Honos Európában. europaea-t a Mediterráneumban. Ny-Ázsiában termesztik elsősorban. 9% alkannin Alkalmazás: olaj. termésben pektin. Ophioglossum vulgatum L. Kultúrában van a subsp.).) Silva Manso – CONVOLVULACEAE [syn. kevés alkaloid cinchonidin Alkalmazás: levél korábban maláriaellenes. Br. biochanin A. flavonoid. Ausztrália). A subsp.) Alkalmazás: enyhe diureticum. Parlagok. de az afrikai barna oliva (subsp. Onopordum acanthium L. nagy termetű (akár 2 m magas). Ny-Ázsiában. védett.és kumarin-glikozidok. a mezei iglice (syn. Évelő lágyszárú. fenolok. népgyógyászatban köszvény és reuma esetén is. Malajzia.8 m-re megnövő.) R. Hatóanyag: levélben szeszkviterpén-lakton onopordopicrin. szúrós lágyszárú. Több alfaja található Magyarországon. Akár 0. Hg. agárkosbor Orchis militaris L.doksi.. Ph. Ázsia mérsékelt égövi részein. saldiureticum.: Ipomoea turpethum (L. fenolkarbonsavak. útszélek. homokpusztákon. Indiai-szubkontinensen. 25% zsíros olaj Alkalmazás: homeopathia. Hatóanyag: trehalóz.4% kvercetin-3-metiléter-7-diglükozid-4’-glükozid) Alkalmazás: emeticum. szaponin oleanolsav és maslinsav. keserű aril-piranoid lakton oleuropein-glikozid. cukrok. – FABACEAE tövises iglice Ononidis radix (Ph. anthocyanidin-glikozidok. Ononis spinosa L. továbbá genistein.) Honos Európában. termésben kb. legelőkön gyakori. Hg.. legelők gyomtársulásaiban gyakori. mentol stb.hu Őse. az ononin. É-Amerika keleti területein. Ázsia mérsékelt égövi részein. É-Afrikában. 3-4 m magas fa. Kétéves. – BORAGINACEAE [syn.) is.Forrás: http://www. Hatóanyag: gyanta (glüko-resina) Alkalmazás: erős laxativum. VII. flavonoid (apigenin.és diterpénalkoholok. a kivont zsíros olaj étolaj. Közép.] indiai jalapa Turpethi tuber Turpethi resina Honos trópusokon (főként Afrika. triterpén (α-onocerin = onocol és spinonin). Orchis fajok – ORCHIDACEAE kosbor Orchis morio L. Hatóanyag: termésben kb. carvon. flavonoid (0.és DK-Európában.. külsőleg vérzéscsillapító. Termés élelmiszer. üde réteken. levélben is még oleuropeinsav és egyéb észterek. emésztésjavító fűszer. Hatóanyag: izoflavonoid formononetin és 7-O-glükozidja. – ASTERACEAE szamárbogáncs Acanthii herba = Onopordi acanthii herba Acanthii radix Acanthii fructus Honos Európában. nyomokban illóolaj (anetol. löszös lejtősztyeppeken szórványos. pl. félcserje jellegű. tisztítva gyógyászati célra. sylvestris (Hiller) Rouy honos K-Mediterráneumban. arenarium Lamotte] homoki vértő Anchusae luteae radix = Onosmae radix Honos Ny-Mediterráneumban.vagy ételfestés. lágyszárú. 3-4% cserzőanyag. Onosma arenaria W. ritkán tonicum. kempferol). VIII.: O. Tövistelen az O. pterocarpan medicarpin. Ph. gyökérben különösen sokféle poliin. Indiai-szubkontinensen.: Onosma echioides L. O. stachydrin. Ez is gyűjthető. Ázsia. legelőkön gyakori. évelő. Eur. a subsp.

kevesebb kámfor. cymol. népi festőnövény. asthma bronchiale esetén. terpinen stb. Száraz tölgyesekben. A legtöbb helyen állandó helyre vetik. nagy mértékű kiritkulásuk miatt mindegyik szigorúan védett. évelő lágyszárúak. cavicol. onites L.: Majorana hortensis Moench] (kerti) majoránna Majoranae herba Majoranae aetheroleum Honos Mediterráneumban. Görögországban.és 25 cm tőtávolságra ültetik ki kettesével. kicsi.5-1% illóolaj (15-50% timol. – LAMIACEAE [syn. Az első faj évelő lágyszárú.5-3% illóolaj (carvacrol. kb. Origanum majorana L. Szórványos. kivéve a vitéz kosbort. enyhe sedativum.hu vitéz kosbor Orchis pupurea Huds.5 mm-es rostán való áttöréssel állítható elő. neurastheniás tünetek ellen. Március végén. carminativum.: Pyrola secunda L. Júliusban. az O.) Briq. Műszárítóval gyorsan kell szárítani (beszáradás 7-8:1). Helyenként palántákat nevelnek szabadágyakban. vulgare L. 10% Lamiaceae-cserzőanyag. Védett. Fűszer.Forrás: http://www. Hatóanyag: 0. néhol luc. fenolkarbonsav (főleg rozmarinsav) Alkalmazás: carminativum. diaphoreticum. mesterségesen szárítják (beszáradás 5:1). dipenten. selinen.] krétai szurokfű Origani cretici herba Honos Krétán. Magyarországon különböző termőhelyeken élő. var. gyomor.5-1.) Honos Eurázsiában. fenolkarbonsavak (főleg rosmarinsav).). creticum (L.) House – PYROLACEAE [syn. ami Eurázsiában.: O. Évelő lágyszárú.] gyöngyvirágkörtike Pyrolae secundae herba Cirkumpoláris. subsp. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: 0. A drogot csak import útján lehet beszerezni. áttelelő lágyszárú. kevés oleanolsav) Alkalmazás: antiszeptikus bronchitis. ha nem helyettesíthető. emellett carvacrol. az Alföldön csak szórványosan. Főleg a Középhegységben és a Dunántúlon fordul elő. 50% glukomannan nyálkapoliszaharid Alkalmazás: gyermekgyógyászatban antidiarrhoeicum. síksági-hegyvidéki faj. Eur.doksi. Ph.és erdeifenyő-elegyes erdőkben. Fűszer. Ny-Ázsiában. április elején 30-40 cm sortávolságra. – LAMIACEAE szurokfű O.3% illóolaj (sabinen. diureticum. bíboros kosbor Salep tuber Honosak Közép-Európában. linalool. kultúrában Argentínában. thujon. ciprusi szurokfű Origani herba (Ph. 3. 4. cserzőanyag Alkalmazás: aromaticum. árnyékos helyen vagy 400C-on. terpineol stb. Hg. Hatóanyag: 1. főként Cipruson. vulgare L. pinen. cedrol. charvacrol. Orthilia secunda (L. stomachicum. görög szurokfű O. A vágást teljes virágzás idején végzik. A morzsolt áru speciális morzsoló géppel. Egyéves lágyszárú. Az 5-6 cm magas növényeket (2-3 szálanként) 40-szer 15 cm-es fészkekbe ültetik szét. terpinen. p-cymol). mészkerülő bükkösökben bukkan fel. külsőleg reuma ellen bedörzsölő. pinen. 0. a talajszint felett 46 cm-re. D-Európában. cserjésekben.5 cm mélyre vetik. illóolajgyártás. szaponin (főleg ursolsav. Termesztésével nálunk is kísérleteznek. Mediterráneumban.VIII. illóolaja illatszeriparban is. Júliustól szeptemberig virágzik. – LAMIACEAE [syn. Termesztett. hirtum (Link) Ietsw. Origanum creticum Sut. A magról nevelt palántákat május végén 50-60 cm sor. erdőirtásokban. Tőosztással és magvetéssel termeszthető. ritka faj. Gyakran másodszor (szeptember végén) is vágható.és bélhurut csökkentő. onites L. Teljes virágzáskor gyűjtött hajtásait szellős. augusztusban virágzik. Inkább mészkedvelő. Szibériában is honos.. flavonoid.). Origanum vulgare L. . cserjés legelőkön helyenként nem ritka.

) Löve et D.20. P Packera aurea (L. Bvitaminok. pektin.] jávai tea. diterpenoid peregrinin. Évelő lágyszárú. urolithiasis. Homeopathia. galluszsav Alkalmazás: sebgyógyító. Ph. – POACEAE rizs Oryzae amylum (Ph. perennis Moench) származtatható kereszteződések és mutációk révén. Üde gyertyánosokban. fenolkarbonsavak.hu Hatóanyag: arbutin. VIII.) Oryzae sativae semen Honos DK-Ázsiában.3-1. sokféle fenoloid) . köszvény vagy rheuma kezelésében.] aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában. élelmiszeripar. eupatorin. fehérjéken kívül szterolok. ahol a ma már nem élő vadrizsből (O. rhamnazin. vesetea Orthosiphonis folium (Ph. p-hidroxi-benzoesav.és dextringyártás. tetraciklusos triterpének. Hatóanyag: 0. cyanin és cserzőanyag. 4.: Senecio aureus L.5-0. Hazai rokonfaja a bánáti bazsarózsa (P. egyes fajták termesztése az Alföldön (pl.5% illóolaj Alkalmazás: diureticum és antiphlogisticum krónikus vagy visszatérő cystitis. Ph.– LAMIACEAE [syn.) Honos Kínában. a mérsékelt égövi Ázsiában. Hatóanyag: sziromlevélben anthocyan paeonin. Malajziában. – PAEONIACEAE pünkösdi rózsa Paeoniae flos (DAC) = Paeoniae petala Paeoniae radix Paeoniae semen Honos Közép.2% K-oxalát Alkalmazás: homeopathia. paeoniflorin). főleg északkeleten.05% metoxiflavon sinensetin. Paeonia officinalis L. 0. flavonoidok és fitocerebrosidok (momilaktonok). szigorúan védett.doksi.. ma már cirkumpoláris. Oryza sativa L. Hg. Különösen Indonéziában termesztik. metilarbutin.és D-Európában. Hg. Évelő lágyszárú.7% flavonoid. spicatus (Thunb. fenolsavak (benzoesav. acetofenon (a nem használatos levélben protoanemonin. Hatóanyag: 0. dicaffeoil-tartarát). ahol az árasztás biztosítható. Évelő lágyszárú. Oxalis acetosella L.Forrás: http://www. salvigenin. Indokínában. neo-orthosiphol A és B. galluszsav). Kis termetű. banatica Rochel) csak a Mecsek keleti részein található. 0. Hatóanyag: senecionin (= aurein) és más alkaloid. Indiai-szubkontinensen. A tisztított keményítő gyógyszerészeti célra használható. keményítő.5-1% kávésav-származék (főleg rosmarinsav. évelő lágyszárú. továbbá 0. magban zsíros olaj. továbbá lipideken. Alkalmazás: élelem.) Bak. az Alföldön ritka. Meleg égövi országok fő gabonanövénye. Országszerte előfordulhat. ericolin. VIII. Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. Eur.3% diterpén (staminol. orthosiphol A-E). Eur. gyanta Alkalmazás: vérzések ellen. ursolsav. Ausztráliában. – OXALIDACEAE erdei madársóska Acetosellae herba = Oxalidis herba = Lujulae herba Honos Európában.. gyanta. Kelet-Ázsiában. bakteriális húgyúti gyulladások. O. bükkösökben található. 0. 4. scutellareintetrametiléter.. Indokínában. Hatóanyag: hántolatlan szemben 40-50% szénhidráton. A pünkösdi vagy bazsarózsát kertekben dísznövénynek telepítik. nephritis. gumós gyökérben monoterpén-glikozidok (paeonidanin. Szarvason) megoldható.: Orthosiphon stamineus Benth. Löve – ASTERACEAE [syn.

peptidoglukanok (panaxan A-U). – PAPAVERACEAE pipacs Papaveris rhoeados flos (Ph. parlagokon országszerte gyakori. Koreában termesztik legnagyobb mennyiségben. Termesztik is.5-3% triterpén-szaponin (tetraciklusos dammaran-típusú és kisebb arányban pentaciklusos oleanan-típusú) ginsenosidok.) Opium crudum (Ph. Ugyanez vonatkozik több más.06% izokinolin-típusú alkaloid rhoeadin. – PAPAVERACEAE mák Papaveris (immaturi) fructus (caput) Papaveris semen Papaveris folium Opii pulvis normatus (Ph. és gyökeret régen népgyógyászatban idegbetegségek ellen. Panax ginseng C. Egyéves lágyszárú. stimulans. A tavaszi mákfajták június közepén. Távolkeleten. panaxynol)..Forrás: http://www. – POACEAE köles Milii semen Honos mérsékelt égövi Ázsiában. sedativum. Évelő lágyszárú.doksi. VIII. VIII. csökkenti a klimaxos és neurastheniás panaszokat. 8-10 . Ph. Ez a hivatalos drog. Alkalmazás: adaptogen.) Honos Kínában. Hatóanyag: virágban 0. ma Palaquium gutta (Hook. A kanadai ginszenget a népgyógyászatban és a homeopathiában használják. több társalkaloid. Évelő lágyszárú. köztük a piros színt adó papaverrubinok. 3-4% zsíros olaj. 4. Eur. kb. javítja a közérzetet. Panax quinquefolius L. – SAPOTACEAE [syn. a magból a mákhoz hasonlóan zsíros olaj nyerhető. Hg. Eur. tonicum. Hg.. sok rokonfaja Indokínában főleg rovar ellenes szereket is szolgáltat. dietetika). Ph.) Baill. Magban kb. de világszerte elterjedt. kisebb mennyiségben poliin (falcarinol. Hg. Hatóanyag: gyanta. Vetésekben. Papaver rhoeas L. 60% szénhidrát. kissé növelheti a vérnyomást. keményítő). Panicum miliaceum L. lágyszárú..) Papaveris rhoeados flos (= petalum) = Rhoeados flos Papaveris rhoeados semen Honos Eurázsiában. pentaciklusos triterpén szaponin miliacin (= germanicol-metiléter) Alkalmazás: táplálék (rostpótlás. Hatóanyag: 1. ahol szelekció útján vált kultúrnövénnyé. növeli a szervezet teherbíró képességét. köztük magas morfin tartalmúakat is (“morfinmákok”). VIII.. 35% zsíros olaj Alkalmazás: sziromlevél népgyógyászatban enyhe nyugtató és köptető. VII. Magyarországon kisebb mennyiségben termesztik. 0. továbbá anthocyanidin-diglikozid mekocyanin. Papaver somniferum L. immunstimulans. Eur. gumianyag Alkalmazás: bevonószer. poliszaharidok (pl. – ARALIACEAE (koreai) ginszeng Ginseng radix (Ph. Hatóanyag: kb. nem a fő hatásért felelős szaponinokat tartalmaz.) Opii pulvis (Ph. A. K-Ázsiában. Kb.hu Alkalmazás: sziromlevelet homeopathiában. Ma világszerte elterjedt. 4. Hg. VIII. D-Európában. É-Afrikában. Egyéves lágyszárú.) Honos Ny-Ázsiában. Gyógyszerkönyvekben nem hivatalos. a gyökeret rendszerint 4-7 éves növények szolgáltatják. aphrodisiacum. Hg. Egyéves vagy ősszel elvethető. kanadai ginszeng Honos É-Amerikában. Gyógyszerek is készülnek belőle. 4. Hatóanyag: előbbitől eltérően egyéb. néha tömeges. szaponin. 10% fehérje. citral).: Isonandra gutta Hook. anthocyan-glikozid mecopelargonin. távolkeleti Panax fajra is. Eur.05% illóolaj (limonen. Ph. az ősziek pedig májusban virágoznak. ginsenosid nem mutatható ki. Ph. Magyarországon több fajtáját termesztik. 4. Mindenfelé elterjedt kultúrnövény.] guttapercsa(fa) Gutta-percha Honos Malajziában. Mey.

átmeneti lápréteken vagy sík lápokon található. diureticum. Kaukázusban. Tinctura opii. Homeopathia. anthocyaninok Alkalmazás: diureticum. máshol alig. aminok Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe spasmolyticum. Évelő lágyszárú. Köptető. papaverin.doksi. a diacetilmorfin heroint. Hatóanyag: szaponin. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori.és urolithiasisban. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag. diureticum reuma és köszvény kezelésében. – PASSIFLORACEAE észak-amerikai golgotavirág . egyes idegpanaszokra. Száraz állapotban külön választják a magokat és a termésfalat. aphrodisiacum. Hatóanyag: leucoanthocyanidinek. – VITACEAE tapadó vadszőlő Parthenocissi quinquefoliae cortex Honos É-Amerika keleti részén és Mexikóban. – TRILLIACEAE farkasszőlő Paridis herba Paridis radix Honos Európában. Magban 45-55% zsíros olaj (gazdag linol. Fájdalomcsillapító az Extractum opii és az Opium concentratum. Parnassia palustris L. vese és húgyhólyag bántalmakban. de gyomorfájásra. – CARYOPHYLLACEAE nagyvirágú ezüstvirág Sanguinariae minoris herba Honos Mediterraneumban. paridin (szapogenin paridol). Paronychia argentea Lam. hidrokodint és a tilos kábítószert. leucoanthocyanidin. még szórványosabban. A mákszalma ipari feldolgozásának módszere világszabadalomként Kabay János büdszentmihályi gyógyszerész feltaláló nevéhez fűződik. Ny-Ázsiában. Külsőleg sebgyógyító. Hatóanyag: cserzőanyag. sterol. Homeopathia. a mag élelmiszer.és kvercetin-glikozidok. ma cirkumpoláris. nyers vagy porított tejnedv) 25-30% alkaloid.: Parietaria officinalis Willd. papaverin spasmolyticum. diaphoreticum.2% morfin. Évelő lágyszárú. Parietaria erecta M. az opium 9-17%-a morfin. et K.és linolensavban) Alkalmazás: morfin erős fájdalomcsillapító.Forrás: http://www. Védelemre szorul. Ny-Ázsiában.hu cm-es kocsánnyal aratják le az érett máktokokat. az Alföldön szórványos. mekonsav. köhögéscsillapító a Pulvis opii et ipecacuanhae. pektin Alkalmazás: régebben emeticum. Szikla. Európában kedvelt főként házakra. Akut fertőzéses hasmenés esetén Pulvis opii. gyanta.és bükkelegyes erdőkben szórványosan fordul elő. kempferol. Dunántúlon néhány helyen. cyanidinek. Alacsony morfin tartalmú étkezési mákfajtákat is termesztenek. szaponin. Hatóanyag: szaponin paristyphnin. Áttelelő lágyszárú. A dísznövényként nálunk is ismert P.3-1. É-Ázsiában. Tevékenysége révén jött létre a korábbi Alkaloida Vegyészeti Gyár Tiszavasváron. a “tebainmák”. Gyógyszeripari úton nyerik ki e fő hatóanyagokat. – URTICACEAE [syn. megszáradt. gyökérben nyomokban alkaloid Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. kerítésekre futó dísznövény. Szibériában. 30 féle): 0. Üde gyertyán. kőrontó fű Parietariae herba Honos Európában. akár 1 m magasra is megnő. bracteatum Lindl. kávésav és egyéb fenolkarbonsavak.] falgyom. kodein és narkotin köhögéscsillapító. tejsav). flavonoidok. Magból zsíros olaj nyerhető ki. hasmenés és fehérfolyás ellen is. falfű. Hatóanyag: opiumban (éretlen máktokból nyert. további félszintézissel állítják elő az etilmorfint. Paris quadrifolia L. enyhe vércukor csökkentő. inszekticid. anthocyan Alkalmazás: népgyógyászatban lázcsillapító grippe esetén. a társalkaloidokon kívül szerves savak (pl. Kaukázusban.) Planch. diureticum. de árnyas és üde gyomtársulásokban is előfordul. narkotin. Évelő lágyszárú. fumársav. továbbá kodein. – PARNASSIACEAE fehérmájvirág Parnassiae palustris herba Honos É-Európában. kábítószer. főként nephro. Magmentes száraz tokban és leveles “mákszalmában” szintén benzil-izokinolin alkaloidok (kb. Parthenocissus quinquefolia (L.és szurdokerdőkben. Passiflora incarnata L. Homeopathia. flavonol-3-diglikozid.

Eur. Kúszó cserje. Termesztik is. erős menstruáció esetén. Zöldség. izopimpinellin). Szibériában. Vadon. alkaloid pastinacin Alkalmazás: népgyógyászatban gyomor-. anxiolyticum. kb. sativa) szerte a világon termesztik. spasmolyticum. xanthotoxin. sötétbarna. Hatóanyag: aucubin Alkalmazás: mint előbb. cserzőanyag Alkalmazás: kéregből kivont és tiszta yohimbin sympatholyticum. külsőleg kelésre. kevés illóolaj. fehérje Alkalmazás: psychostimulans. poliszaharid arabinoglucan (harman alkaloid nincs vagy csak alig mutatható ki. Ph.hu Passiflorae herba (Ph. fajtáit (subsp. menstruációs zavarok.Forrás: http://www.] johimbe Yohimbe(he) cortex Honos Ny-Afrikában. antioxidáns. Állatgyógyászat.: Corynanthe yohimbe Schum.) Honos É-Amerikában.06% teofillin. É-Ázsiában és É-Amerikában. külsőleg helyi érzéstelenítő. prostatitis és hólyagpanaszok). továbbá periferiás vasodilator. kakaó ízű pasztában 3. nagyobb dózisban hypotensiv. 0.) Pierre – RUBIACEAE [syn. – APIACEAE pasztinák Pastinacae (sativae seu silvestris) radix Pastinacae herba Pastinacae fructus Honos az ősi alakja Európában. bélbetegségekben is. pastinacin. zavartság ellen.) L’ Hér. furokumarinok. kis dózisban hypertensiv. különösen gyermekeknek. kő. Homeopathia. Évelő. izoorientin. corynanthin és ezek izomerjei). továbbá izovitexin. Hatóanyag: iridoid-glikozid aucubin Alkalmazás: diureticum. Főleg az USA-ban és Indiában szolgáltatják a drogot. Pastinaca sativa L. akár 10 m magasra is felkúszó növény. 4. 2% magolaj (cianolipid izoprenoid-nitrilek). Évelő lágyszárú. árokszéleken országszerte gyakori a subsp. Hg. – SCROPHULARIACEAE erdei kakastaréj Pedicularis minoris herba Honos Európában. trópusi és szubtrópusi országokban. szénhidrát (főleg keményítő). száraz. Nálunk nem fordul elő. Paullinia cupana Kunth – SAPINDACEAE brazil ajzólián. elterjedt D-Amerikáig. Hatóanyag: termésben zsíros olaj.01 ppm-ben) Alkalmazás: sedativum neurastheniában. Hatóanyag: kemény. bergapten.35% illóolaj. schaftosid. VIII. üde réteken. 0.02-0. izoorientin-2’’glükozid. neurovegetativ dystoniában. Pelargonium capitatum (L. 0. tonicum.17% teobromin és 0. Pedicularis silvatica L. Kaukázusban. gyökérben kb..) Celak. Inszekticid. 10-20 m magasra növő fa. guaraná(lián) Guaranae semen = Paulliniae semen Guaranae pasta Guarana Honos Brazíliában. akár 12% catechin-cserzőanyag. D-Amerika nyugati és északi részein. Hatóanyag: 1-6% yohimban-típusú monoterpenoid indolalkaloid (yohimbin. 1-4% illóolaj (főleg szerves savak észterei). – SCROPHULARIACEAE posvány kakastaréj Pedicularis herba Honos Európában és É-Ázsiában. swertisin.8% koffein.és hólyagpanaszok esetén diureticum. termésben és levélben még kumarin. Pausinystalia yohimbe (Schum. szorongás. furokumarin (imperatorin. xanthotoxol. – GERANIACEAE fejecskés muskátli (rózsaillatú is lehet) . Hegyi és üde láprétek védett növénye. Homeopathia. de Európa enyhébb éghajlatú vidékein is. alvási zavarokban. Pedicularis palustris L. vicenin-2).5% flavonoid. pratensis (Pers. nyugtalanság. Országunkban erősen megritkult. Kétéves vagy többéves lágyszárú.6-5. főleg C-glikozil-flavonok (izovitexin-2’’-glükozid.5-2.doksi.03-0. aphrodisiacum (impotencia. Hatóanyag: 1.

tranquillans neurodystoniás funkciózavarokban (fájdalmas gyomorgörcs. Nálunk is dísznövény. K-Ázsiában. Ennek is vannak citromillatú fajtái.: Petasites officinalis Moench] közönséges (vörös) acsalapu Petasitidis rhizoma et radix Petasitidis folium Honos Európában. Sch. Rokonfajai is amerikaiak. citronellol. cserzőanyag.és szeszkviterpének) Alkalmazás: kivont és tisztított olajat élelmiszer. herba sedativum. Moore [syn. Persea americana Mill.) L’ Hér. bronchusgörcs. illóolaj (70%-a β-dehidroperillaketon. termesztik K. a herbát főként ez szolgáltatja.: P.] cifralevelű muskátli. izopetasol) észterek (angelicasavval 0.28-0. A P. spasmolyticum. P. izopetasin).03 illóolaj (mono.hu Honos D-Afrikában. alig fásodó félcserjék vagy egyévesek (a következőkkel együtt). matsutakealkohol). roseum Willd. Illóolajban – kemotípustól függő mennyiségben – főleg monoterpének (geraniol. népgyógyászatban levél emolliens. 0. neopetasol. USA-ban. majd más trópusi és szubtrópusi területekre.] feketecsalán.1% illóolaj (főleg dodecanal). M. innen elterjedt Mexikóba.és kozmetikai iparban.és Ny-Ázsiában. radula L’Hér. eremophilan-lakton). egy részüket ugyancsak olajnyerésre használják hazájukban.Forrás: http://www. patakok mentén néhol tömeges. herbában 0. ezen kívül D-Európában is termesztik. Perilla frutescens (L.és É-Afrikában. továbbá kisebb mennyiségben linalool. magról jól szaporodik. rózsaillatú muskátli Honos D-Afrikában.: Perilla ocimoides L.36% petasin. rózsamuskátli Honos D-Afrikában. Egyéves lágyszárú. Hatóanyag: magban 35-45% zsíros olaj. Alkalmazás: tisztított olajat élelmiszerként vagy gyógyszerészeti célra. Nálunk díszfajtáit kertekben vagy parkokban szegélynek vetik. Indokínában. Pelargonium odoratissimum (L. A Középhegységben és a Dunántúlon helyenként nem ritka. Geranii aetheroleum Geranii herba Hatóanyag: levélben 0.1-0. A fa 4-20 m magas. – LAURACEAE mexikói avokádó Avocado oleum Honos Közép-Amerikában. terpineol. Sokfelé (pl. antiszeptikus. citromillatú muskátli Honos Fokföldön.doksi. arguta Benth. graveolensen kívül más fajokkal is hibridizál. továbbá neopetasin. ahol termesztik. D-Franciaországban és Korzikán. dysmenorrhoea). Indiában. elterjedt É-Amerikában. Hatóanyag: a 40-80% zsíros olajat tartalmazó termésből kivont olaj fő zsírsav-komponense olajsav (4580%). Védelemre érdemes.) G.. flavonoid. herba külsőleg főleg adstringens..02-0. Európában) termesztik. – ASTERACEAE [syn. folium Honos Kínában. Pelargonium graveolens L’ Hér.2% illóolaj. Petasites hybridus (L.és festékiparban. herbában még szerves savak. nyálkapoliszaharid. É. olajperilla Perillae oleum Perillae herba. szeszkviterpén-laktonok (furanopetasin. főleg Fokföldön. Évelő lágyszárú nagy tőlevelekkel és magasra növő virágzatokkal. aromaterápiában. P. Pelargonium radens H. Pelargonium tomentosum Jacq. jelentéktelen mennyiségben pirrolizidin alkaloidok Alkalmazás: kivonataiból készült gyógyszer spasmolyticum és fejfájás (migrén) csillapító. . cserzőanyag. továbbá egomaketon. molyhos muskátli (borsmenta-muskátli) Honos D-Afrikában. Évelő.) Britton – LAMIACEAE [syn. E. Hatóanyag: eremophilan típusú szeszkviterpénalkohol (petasol. mentol) és feniletilalkohol Alkalmazás: illóolajok illatszer. gyógyszerészetben (kenőcsillatosító). diaphoreticum.

Forrás: http://www.doksi.hu

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. crispum – APIACEAE petrezselyem Petroselini radix Petroselini fructus Petroselini herba (= folium) Petroselini aetheroleum Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. tuberoseum (Bernh.) Mart. Crov. gumós petrezselyem Petroselini radix
Honos Mediterráneumban, az ősi alakokból jött létre a két legfontosabb, termesztett változat. Kétéves lágyszárú, kertjeinkben gyakori termesztett növény. Hatóanyag: 2-6% illóolaj (gumósnál 1-4%), benne főleg fenilpropánok (apiol, myristicin, alliltetrametoxi-benzol), mono- és szeszkviterpének (pinenek, limonen, myrcen, phellandren, carotol), kb. 2% flavonoid (pl. apiin), furokumarin (bergapten, oxipeucedanin), a gumósban (répában) még poliin (pl. falcarinol). Alkalmazás: termés és illóolaja erős diureticum, továbbá spasmolyticum, népgyógyászatban dysmenorrhoea esetében, továbbá emmenagogum, galactogogum, stomachicum. Ízesítő. A petrezselyemgyökér diureticum, népgyógyászati felhasználása azonos az előbbivel. Zöldség, élelmiszer.

Peucedanum officinale L. – APIACEAE orvosi kocsord Peucedani (officinalis) radix = Foeniculi porcini radix Peucedani semen (= fructus) = Foeniculi porcini semen
Honos D- és Közép-Európában, Ny-Szibériában. Évelő lágyszárú, 0,6-2 m magas. Az ÉszakiKözéphegység szélein és az Alföldön nem gyakori, szikesedő erdőtisztás réteken szórványos. Hatóanyag: kb. 0,2% kellemetlen szagú illóolaj, 2-2,5% furokumarin peucedanin, kevesebb oxipeucedanin, gumianyag, termésben több illóolaj és zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban malária és hurutos panaszok esetén, diureticum, emmenagogum, antigonorrhoeicum. Homeopathia.

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – APIACEAE citromkocsord Oreoselini herba = Apii montani herba Oreoselini radix = Apii montani radix Oreoselini semen (= fructus) = Apii montani semen (= fructus)
Honos Közép- és D-Európában, D-Oroszországban. Évelő lágyszárú, 0,3-1 m magas. Száraz és mészkerülő erdős-sztyeppeken országszerte elég gyakori. Hatóanyag: termésben kb. 3% illóolaj (pinenek, limonen, terpinen, cymen), furokumarin peucedanin. Gyökérben 1,7% illóolaj, peucedanin, peucedinin, athamantin. Herbában illóolaj, fenolkarbonsav, flavonoid (kempferol-, kvercentin-, apigenin- és luteolin-glikozidok) Alkalmazás: enyhe diureticum. Homeopathia.

Peucedanum ostruthium (L.) Koch – APIACEAE [syn.: Imperatoria ostruthium L.] mestergyökér Imperatoriae radix (= rhizoma)
Honos Balkánon, Közép- és É-Európában, Oroszországban. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: 0,2-1,4% illóolaj (főleg pinen, phellandren, limonen, dipenten), seneciosav, fenolkarbonsav (kávésav, klorogénsav), cserzőanyag, gyanta, zsíros olaj, kb. 1,4% kumarin és furokumarin (osthol, ostruthol, imperatorin, izoimperatorin, peucedanin, oxipeucedanin), hesperidin, alkilbenzpiranon peucenin Alkalmazás: stomachicum, enyhe sedativum, diaphoreticum, diureticum. Homeopathia.

Peumus boldus Mol. – MONIMIACEAE boldó(fa) Boldo folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos D-Amerika déli részén, főleg Chilében. Cserje vagy kisebb fa. Hatóanyag: 1,5-5% morfinan-típusú alkaloid, kb. 0,1% a fő alkaloid boldin, továbbá izocorydin, norizocorydin, laurolitsin, laurotetanin, N-metil-laurotetanin, továbbá 2-3% illóolaj (p-cymen, cineol, ascaridol), kevés triterpén és flavonoid

Forrás: http://www.doksi.hu

Alkalmazás: anthelminticum, stomachicum (dyspepsiában), enyhe sedativum, diureticum, cholagogum és hepatoprotectiv főként máj- és epepanaszokban (colitis), de reumás és köszvényes betegségekben, lázcsillapító, antioxidáns. Homeopathia.

Phalaris canariensis L. – POACEAE kanárifű, kanáriköles Canariense semen
Honos É-Afrikában, sokfelé elterjedt, termesztett, egyéves lágyszárú. Hatóanyag: kb. 5% zsíros olaj, szitoszterol, keményítő, fehérje, kovasav Alkalmazás: diureticum főleg hólyagkő esetén. Élelmiszer, takarmány.

Phaseolus vulgaris L. – FABACEAE bab, paszuly
Honos trópusi és szubtrópusi Amerikában, egyéves lágyszárú, kertekben és szántókon világszerte termesztik.

Phaseolus coccineus L. tűzbab
Honos Mexikóban, Közép-Amerikában. Egyéves, kúszó lágyszárú. Nálunk is sokfelé termesztik, főleg kertekben.

Phaseoli pericarpium (DAC) = fructus (legumen) sine seminibus
Hatóanyag: betain trigonellin, kolin, aminosavak (pl. viszonylag sok arginin), monoamino-zsírsavak, pterocarpan phaseolin, nyomokban cianogen glikozid, inozit, hemicellulózok, kovasav, króm Alkalmazás: enyhe antidiabeticum (idős korban), enyhe diureticum különösen vese- és szívbetegségekben, köszvényben vagy reumában.

Philadelphus coronarius L. – HYDRANGACEAE pompás jezsámen Philadelphi flos
Honos Közép- és DK-Európában. 1-3 m magas díszcserje, olykor elvadul. Hatóanyag: fenolsavak, fenolkarbonsavak, flavonoidok (izokvercitrin), szaponin, aminopentansavszármazék Alkalmazás: trichomonacid, antileucorrhoeicum. Homeopathia.

Phoenix dactylifera L. – ARECACEAE (nemes) datolyapálma, főnixpálma Phoenicis dactyliferae fructus
Honos DNy-Ázsia, Kanári-szigetektől É-Arikán át Arábiáig sokfelé termesztik. 20 m magasra is megnő. Hatóanyag: 60-80% szénhidrát (50% invertcukor és szaharóz), leucoanthocyanok, cserzőanyag, piperidin-származék baikianin, pipekolinsav, 5-oxipipekolinsav, magban kb. 10% zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban tüdőbetegség ellen. Gyümölcs, élelmiszer.

Phragmites communis Trin. – POACEAE [syn.: Phragmites australis (Cav.) Trin.] nád Phragmites communis herba Phragmites communis rhizoma
Kozmopolita, évelő vízi lágyszárú, töve fásodó. 1-4 m magas. Mocsarainkban gyakori, állományalkotó. Hatóanyag: triterpén szaponin (amyrin, taraxerol, taraxeron) Alkalmazás: diureticum, diaphoreticum.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. – ASPLENIACEAE [syn.: Scolopendrium vulgare Sm.] gímpáfrány Scolopendrii (vulgaris) folium = Cervinae linguae Scolopendrii (vulgaris) herba
Honos Európában, ma cirkumpoláris. Évelő lágyszárú, nálunk egyre ritkul, főként a Dunántúli Középhegység szurdokerdőiben, mészkövön él. Az Alföldön igen ritka, esetleg kutakban. Védeni szükséges. Hatóanyag: cserzőanyag, nyálka-poliszaharid, szabad aminosavak, glükóz, fruktóz, szaharóz, sporangiumban leucodelphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans tüdőbetegségben, diureticum, diaphoreticum, külsőleg sebre. Homeopathia.

Physalis alkekengi L. – SOLANACEAE

Forrás: http://www.doksi.hu

zsidócseresznye Alkekengi fructus
Honos Közép-, K- és DK-Európában, mérsékelt égövi Ázsiában, Indiai-szubkontinensen. Meghonosodott Amerikában is. A Középhegységben elég gyakori, máshol szórványos. Ártéri keményfaligetekben, aránylag száraz lomberdőkben fordul elő. Évelő lágyszárú, 0,3-0,6 m-re nő meg. Hatóanyag: kevés triterpén-lakton physalin, physalien, cryptoxanthin, szerves savak, pektin, gyanta, magvakban kb. 10% zsíros olaj Hatóanyag: korábban diureticum köszvény, reuma, májbetegség esetén, a friss termés ehető (kissé keserű). Homeopathia.

Physostigma venenosum Balf. – FABACEAE kalabárbab Physostigmae semen = Calabar semen
Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein. Akár 16 m magasra is megnövő fásodó kúszónövény. Hatóanyag: pirrolidino-indol-vázas alkaloid physostigmin és társalkaloid geneserin, eseramin, physovenin, eserolin, egyéb alkaloid (calabatin, calabacin) Alkalmazás: a kivont és tisztított physostigmin gyógyszer formájában indirekt parasympathomimeticum, a szemészetben mioticum glaukoma kezelésében. Atropin szerű mérgezések antidotuma. Állatgyógyászatban lovak bélkólikája ellen. Erősen mérgező. Homeopathia.

Phytolacca americana L. – PHYTOLACCACEAE [syn.: Phytolacca decandra L.] amerikai alkörmös Phytolaccae fructus Phytolaccae folium Phytolaccae decandrae radix
Honos É-Amerikában. Mindenhol a világon elterjedt, áttelelő lágyszárú. Nálunk is adventív, főleg a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén nyíltabb akácosokban, ültetett fenyvesekben, helyenként tömegesen. Dísznövényként is megtalálható, ami könnyíti elterjedését. 2-3 m magas, erőteljes növény. Hatóanyag: lila gyümölcsében, levelében és gyökerében szaponinok (pentaciklusos phytolaccageninsav glikozidok: phytolaccosid A-G), gyökérben mitogén lektin, magban antihepatotoxikus lignanok (americanin A-E), gyümölcs festékanyaga betanin phytolaccanin, levélben még flavonoidok Alkalmazás: lila festékanyaga miatt régen borfestő, gyökere, néha levele purgans, emeticum. Gyökérből homeopatha gyógyszer.

Picea abies (L.) Karst., más Picea fajok – PINACEAE (közönséges) lucfenyő Piceae aetheroleum Piceae turio recens
Honos K-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Nálunk csak Ny-Dunántúl határövezeteiben őshonos, de hegyvidékeinken sokfelé termesztik. 40-50 m magas fa, kedvelt díszfa is. Hatóanyag: illóolajában bornil-acetát, dipenten, pinenek, camphen, terpinen, limonen, mircen, phellandren, picein, cserzőanyagában piceatannol, piceatannol-mono- és -diglikozid, gyantában abietinsav és származékai Alkalmazás: fiatal ágvégeiből és tobozaiból köhögéscsillapító szirup készíthető, illóolaja reuma ellenes fürdőbe vagy légfrissítő, légzőszervi betegségek esetén légúti tisztító, hurutoldó. Kozmetikai ipar. Fenyőgyantának is használható.

Picrasma excelsa (Sw.) Planch. – SIMAROUBACEAE jamaikai keserűfa Quassiae jamaicense lignum
Honos Karib-szigeteken, Közép-Amerikában, D-Amerika északi részén. 20 m magas fa. Hatóanyag: 0,05% szeszkviterpén-lakton quassin, picrasin B-G, továbbá petroselinsav Alkalmazás: amarum, anthelminticum, inszekticid.

Pilocarpus jaborandi Holmes – RUTACEAE
Honos É-Brazíliában.

Pilocarpus microphyllus Stapf
Honos Brazíliában, D-Amerika északi részén.

Pilocarpus pennatifolius Lem. var. selloanus (Engl.) Hassler
Honos D-Brazíliában, Paraguayban.

Pilocarpus racemosus Vahl

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos Karib-szigeteken.

jaborándi(cserje) Jaborandi folium
Cserjék vagy kisebb fák. Hatóanyag: 0,5-7% lakton-gyűrüs imidazol-alkaloid pilocarpin és izopilocarpin, egyéb mellékalkaloid pilocarpidin, pilosin, izopilosin, továbbá illóolaj (pl. terpinen, dipenten), cserzőanyag Alkalmazás: kivont és tisztított pilocarpin direkt parasympathomimeticum, gyógyszer formájában szemészetben mioticum glaucoma esetén. Erős méreg. Homeopathia.

Pimenta dioica (L.) Merr. – MYRTACEAE [syn.: Pimenta officinalis Lindl.] szegfűbors(fa), jamaicaibors Pimentae fructus = Amomi fructus Pimentae folium Pimentae aetheroleum
Honos Mexikóban, Karib-szigeteken, Közép-Amerikában. Indiában termesztik. 10-13 m magas, örökzöld fa. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (kb. 75%, levélben 80-90% eugenol és eugenolmetiléter, továbbá caryophyllen, phellandren, cineol), zsíros olaj a termésben, gyanta, tannin Alkalmazás: aromaticum, stimulans, tonicum emésztési zavarok esetén. Illóolajat főleg a levélből nyernek. Fűszer, likőripar.

Pimenta racemosa (Mill.) Moore – MYRTACEAE [syn.: Pimenta acris (Sw.) Kostel.] szegfűbors(fa) Bay flos Bay folium Myriciae aetheroleum
Honos D-Amerika északi részén, Karib-szigeteken. Örökzöld fa. Hatóanyag: 0,7-1,3% illóolaj (főleg chavicol, metilchavicol, továbbá myrcen, eugenolmetiléter, eugenol) Alkalmazás: aromaticum, nem csípős. Kozmetikai (dezodoráns, fogpaszta, szájvíz, hajszesz) és likőripar, levélből “bay-rum”.

Pimpinella anisum L. – APIACEAE [syn.: Anisum vulgare Gärtn.] ánizs Anisi fructus (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) = Anisi vulgaris fructus (Ph. Hg. VII.) Anisi aetheroleum (Ph. Hg. VII., Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos K-Mediterráneumban, sokfelé termesztik. Egyéves lágyszárú. Kora tavasszal 40-45 cm sortávolságra, 2-3 cm mélyre vetik. Melegigényes. A főernyő terméseinek viaszérésekor késsel vagy géppel vágják 1 vagy 2 menetben. Maximálisan 400C-on szárítható, majd a cséplés és tisztítás következik. Hatóanyag: 1,5-5% illóolaj (80-90%-a t-anetol, továbbá metilchavicol = estragol, ánizssav, ánizsaldehid, idősebb drogban dimer anetol és dimer ánizsaldehid), szeszkviterpének (pl. hymachalen), propenilfenilészterek, flavonol-glikozidok Alkalmazás: expectorans és carminativum (főleg gyermekeknek), stomachicum, emmenagogum, aromaticum, spasmolyticum, antibakteriális. Fűszer, élelmiszer- és likőripar.

Pimpinella saxifraga L. – APIACEAE hasznos földitömjén
Honos D-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Áttelelő lágyszárú. Országszerte, száraz gyepekben, kaszálóréteken gyakori.

Pimpinella major (L.) Huds. nagy földitömjén
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, árnyas, üde, elegyes erdőkben.

Pimpinellae (albae) radix et rhizoma = Tragoselini rhizoma et radix
Hatóanyag: kb. 0,2% illóolaj (benne pl. izoeugenol-epoxidészter), 1% szaponin, cserzőanyag, gyanta, kumarin pimpinellin, furokumarin peucedanin, izopimpinellin, bergapten, umbelliferon, sphondin, alkilen-in-számazékok, szerves savak, fenolkarbonsavak

P.Forrás: http://www. teocote Schiede Mexikóban. balzsamban (terpentin) 15-30% terpentinolaj. cymen Alkalmazás: szobaillatosító. Honos DK. VII. Több más. dihidropinosylvin).) Makino – ARACEAE [Pinellia tuberifera Ten. α-sylvestren.] japánkontyvirág. népgyógyászatban még gyomor és bél hurutos betegségeiben. rovarriasztó). tumorellenes hatása nem kellően bizonyított. limonen. bornil-acetát. borneol. inhalációra (bronchitis). É-Kínában és Japánban is elterjedt évelő lágyszárú. strobochrysin). pinoresinol). Kopárfásításra. kenőcs (főként reuma ellen). flavanon (pinocembrin. diaphoreticum.és DNyEurópában. sekély talajon pionír. expectorans (mucolyticum. lignan (lariciresinol. bornil-acetát. Karbonátos kőzeten. enyhe expectorans. corymbosid). P.hu Alkalmazás: bronchosecretolyticum. cryptopimarsav. Hg.) Honos Közép-Európa magas hegyvidékein (Kárpátok. strobobanksin). Homeopathia. VII. flavon-C-glikozidok (vicenin-1. catechintípusú cserzőanyag. fában pinokvercetin. flavon (chrysin. pinobanksinmonometiléter. benne diterpén gyantasavak (larikopinisav.1-1% illóolaj. Illóolajban α-pinen. Dés K-Európában. sibirica Du Tour Szibériában. É-Ázsia.. dehidrodiconiferil-alkohol. cadinen. pumilio (Haenke) Franco – PINACEAE [syn. Pinellia ternata (Thunb. Magyarországon nem fordul elő.] törpefenyő Pini pumilionis aetheroleum (Ph. Illatszeripar. Balzsamból 65-70% gyanta (colophonium) marad vissza. cadinen. protocatechusav. Pinus sylvestris L. Egyedül vagy tölggyel együtt mészkerülő erdőtársulásokat alkot. kozmetikai ipar. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. Cserjetermetű. laryngitis. sokfelé telepítik. fürdővízbe (só.doksi. Hatóanyag: balzsamban (terpentin) diterpénsavak diterpénalkoholok és észtereik. Balzsamban 20-25% terpentinolaj. P. mugo = subsp. lektin pinellin Alkalmazás: antiemeticum. aromadendrin (dihidrokempferol). coniferil-alkohol. melynek alkotói: kb. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. – PINACEAE erdeifenyő Pini gemma (= turio) Pini sylvestris aetheroleum (Ph. pimarinsav. bronchitis esetében. Akár 40 m magasra is megnőhet. stilbenek (pinosylvin. fiatal hajtásából ugyanilyen céllal “fenyőméz” készíthető. cryptostrobin). diureticum.) Alkalmazás: tapasz. Ny-Dunántúlon néhol őshonos. festék. cembra L. legfeljebb sziklakertekbe ültetik. Alpok). caren. homoki erdősítésre is használják. továbbá zsírsavak. Hg. Kopárok és alföldi homokos területek fásítására használják. szappan). pinea L. Homeopathia. P. emmenagogum.és É-Európa.55 illóolaj. fában lignan. hurutos megbetegedésekre. cymol. nyomokban efedrin. flavanonol (pinobanksin. továbbá stomachicum.és bútoripar stb. pimarsav. főleg pinoresinol.) is drogot szolgáltat. ideges szívpanaszokra. Hatóanyag: 3. melynek fő alkotói: pinenek. a fekete fenyő. szárazságtűrő.: Pinus montana Mill. Kínában stb. Pinus mugo Turra subsp. pinostrobin. fertőtlenítő. sokfelé nálunk is telepítik. füstölő (szagtalanító. sandaracopimarsav stb.15-0. metilchavicol.4-dihidroxi-benzaldehid-glikozid. D-Európában. mészkedvelő. antiasthmaticum). taxifolin (dihidrokvercetin). . bornil-acetát. pinenek. caren. és más Pinus fajok – PINACEAE Terebinthinae aetheroleum Terebinthinae balsamum = Terebinthina communis Pini summitas Pini folium Pini resina Pini resina burgundica Colophonium Más Pinus fajok közül számunkra a legfontosabb a Pinus nigra Arn. anthelminticum. abietinsav. pimarolsavak. levelekben nyomokban piperidin-származék pinidin. linimentum. Pinus sylvestris L. tinctura formájában pharyngitis. szterol. tectochrysin. Vadon csak a Kőszegi-hegységben él. 60% phellandrenek. nálunk nem élő Pinus faj (pl. terpineol Alkalmazás: illóolajat inhalációra felső légúti. P. halepensis Mill. strobopinin. pinomyricetin. larikopinonsav. Európában. banxia Pinelliae ternatae rhizoma = Pinelliae tuber Honos Malajziában. terpinolen.) Honos Közép.

szaponin. diureticum. metoxiyangonin. Sri Lankán.hu Piper betle L.2-1% illóolaj (chavicol. Borneon. trópusokon sokfelé termesztik (pl. Alig 1 m magas. Pistacia lentiscus L. ezek alkoholos származékai. tannin Alkalmazás: carminativum. Indonéziában. piperolein A. Kúszó félcserje. Kongóban). zingiberen. terpenen. illóolajat szolgáltat. carminativum. cubebin. – PIPERACEAE káva Kava-Kava rhizoma (DAC) Honos Ny-Csendes-Óceánia északi és déli területein.) Alkalmazás: stomachicum. fűszer. antineuralgicum. Kb. főleg ott is termesztik. antibakteriális. eugenol. carminativum. dezmetoxiyangonin. Hatóanyag: 7-20% illóolaj (monoterpének. Homeopathia. dihidrokawain = marindinin. húgyúti desinficiens. kúszó félcserje. sabinen. diaphoreticum. Piper nigrum L.) Sarg. kevés piperidin. – PIPERACEAE hosszú bors Piperis longi fructus Honos Indonéziában. – PIPERACEAE kubébabors Cubebae fructus Cubebae aetheroleum Honos Malajziában. Hatóanyag: 1-1. pl.és aminszármazékok. linalool. piperanin. termesztik Fülöp-szigeteken. cubeben. cserzőanyag Alkalmazás: többnyire tinctura formájában sedativum. caren. feketében 3. copaen stb. chavibetol. Közép-Amerikában. Piper longum L. B). ichthynon. hypnoticum. cubebol. chavicin. diureticum. Hatóanyag: izoflavon jamaicin. metoxinoryangonin) Alkalmazás: stimulans. relaxans. milletton. illóolaj különösen antibakteriális.] halméregfa Piscidiae radix Piscidiae radicis cortex Honos Mexikóban. egyéb trópusi területeken. Fűszer. Akár 6 m-es. Karib-tengeri szigeteken. rotenon. Hatóanyag: 0. beteldió (Areca catechu) rágáshoz használják DK-Ázsiában és K-Afrikában aromaticumként és helyi érzéstelenítést elősegítő hatása miatt.5% illóolaj (caryophyllen. antioxidáns. 10 m-es kúszócserje. Jáván.: Piscidia erythrina L. Piscidia piscipula (L. stimulans. safrol. piscerythron. limonen. Homeopathia. lisetin. – ANACARDIACEAE .5%-ig). Homeopathia. methysticin. analgeticum (főleg fogfájásra). – PIPERACEAE feketebors Piperis nigri fructus Piperis albi fructus Piperis aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen. krónikus reuma és köszvény esetében. Indiában. Malajziában.5%-ig. trópusokon (pl. piperoxil. DK-USA-ban. továbbá piperettin. 5% piperin. elterjedt Indonéziában és trópusokon. Fűszer. illóolaj. cadinen. Kb. Sri Lankán. – PIPERACEAE bétel bors Piperis betlis folium Honos Malajziában. Karib-tenger szigetein. 2 m magas cserje. Piper cubeba L. A fa gyökérkérge a drog. továbbá analgeticum és antisepticum urogenitalis traktus megbetegedéseinél. Hatóanyag: styril-α-lakton “kawapyronok” (enolid-típusú kawain. phellandren. dienolid típusú yangonin. szeszkviterpének.és piperinsav-származékok (90-95%-a t-piperin. pirrolidin piperylin Alkalmazás: stomachicum. Hatóanyag: 1-3. spasmolyticus. benne főleg caryophyllen. kúszó félcserje.Forrás: http://www. szeszkviterpének). Brazíliában) sokfelé termesztik. Piper methysticum Forst. pinenek.5% illóolaj (általában fehérben 2. fenolok. dipenten). dihidromethysticin. továbbá 2-5% csípős piperidin. izomilletton. stomachicum. piperonal. antiphlogisticum. – FABACEAE [syn.doksi. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. phellandren.

Egyéves lágyszárú. lanceolata Alkalmazás: mint P. szterolok. Ph. Eur. Plantago arenaria W. áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: kb. masticonsav. bronchitisben. Ausztráliában és ÚjZélandon is. tengerparti útifű Coronopi herba Honos Európában. leucoanthocyanok. Pisum sativum L. flavonoidok. szénhidrát (keményítő. Élelmiszer. Egyéves. vicilin. 10% nyálka-heteropoliszaharid (pl. sütemény).Forrás: http://www. Franciaországban termesztik. Hg. anthocyanidin. népgyógyászatban levél és gyökér gyulladáscsökkentő. – PLANTAGINACEAE [syn. masticodienonsav.) = Plantaginis arenariae semen Honos Eurázsiában. mucilaginosum enteritisben. plantagonin. et K. – FABACEAE borsó Pisi semen Honos DNy-Ázsiában. Mediterráneumban. stomachicum. kevés iridoid-glikozid aucubin. Mediterráneumban. iridoid aucubin. masticinsavak. triterpénalkohol tirucallol. VIII. K-Európában (Dunántúlon)..: Plantago psyllium L. masztix Mastix = Pistaciae lentisci resina Honos Dél-Európában.) = Plantaginis psyllii semen = Pulicariae semen Honos Mediterráneumban. subsp. indicain. Hg. aminok. Plantago coronopus L. Eur. takarmány. terpénalkohol. bolhamag Psyllii semen (Ph. galaktoarabinoxilan). É-Afrikában. 4. hemicellulóz. antibakteriális felső légúti panaszok esetén. flavonoidok. homokpuszta-gyepekben. flavonol Alkalmazás: pirítva vagy nyersen élelem (fagylalt. mitogén lektinek). Pistacia vera L. sebekre. resen.] magas útifű Plantaginis folium Honos Balkánon. altissima (L.. protein. Egyéves vagy áttelelő-egyéves lágyszárú. étolajat is szolgáltathat. szemölcs ellen. legumin. 54% zsíros olaj. Tuniszban.és illatszeripar. szerves savak. Szicíliában. Hatóanyag: a kinyert gyantában triterpénsavak (szterol-típusú tirucallol. Kisebb fa. 4. indicamin. Ph. Hatóanyag: maghéjban 10-12% nyálka-heteropoliszaharid (pl. Ny-Ázsiában. Plantago afra L. Hatóanyag: maghéjban kb. – PLANTAGINACEAE csókalábú útifű. lanceolata. – PLANTAGINACEAE homoki útifű [syn. továbbá szterolok. Országszerte. – PLANTAGINACEAE [syn. bakteriosztatikus. termesztik Kaliforniában. a mai termesztett változatok vad ősi alakokból jöttek létre.] Plantaginis arenariae folium Plantaginis arenariae radix Psyllii semen (Ph.és Ny-Ázsiában. koleszterinszint csökkentő. apró termetű lágyszárú. antimikotikus. meghonosodott É-Amerikában. Plantago altissima L. legtöbb benne az olajsav. . fehérjék (pl. É-Afrikában. Elő-Ázsiában. Hatóanyag: mint P.: Plantago lanceolata L.doksi. illóolaj (főleg pinen). fenilpropan acteosid Alkalmazás: laxans (bő folyadékkal). Hatóanyag: aminosavak. többnyire zavart állományokban. Alkalmazás: mag laxans. pterocarpan pisatin Alkalmazás: népgyógyászatban kiütés. pentaciklusos oleanolsav). zsíros olaj.) Arcang.: Plantago indica L. de csak szórványosan fordul elő. 1 m magasra is megnő. 1-3 m magas.hu örökzöld pistácia. Levélben és gyökérben iridoidok. arabinoxilan. rhamnogalacturonan). Egyéves lágyszárú. cyanidinek. – ANACARDIACEAE pisztácia Pistaciae semen Honos Közép. örökzöld cserje vagy kisebb fa. arabinoxilan). masticoresenek Alkalmazás: fogászat. fenolkarbonsavak. VIII.] nyálkás útifű. likőr.

. luteolin. Sokfelé telepítik. Üde. valamint szaponin. Platycodon grandiflorum (Jacq.doksi. Platani (occidentalis) folium Platani cortex Hatóanyag: levélben flavonoid-glikozidok.Eur. VII. 20% zsíros olaj (magjában) Alkalmazás: diureticum. Hg. szintén tonicum. arabinogalactan. zsíros olaj. fenolkarbonsavak. 4. kéregben pentaciklusos triterpén szaponin betulin. tőrózsás lágyszárú.05%) alkaloid plantagonin.Forrás: http://www. 4. 0. Platanus occidentalis L. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1). arabinogalactan.) (= herba) Plantaginis lanceolatae herba (DAB) Honos Eurázsiában. köhögéscsillapító. Homeopathia. antibakteriális. Kisebb termetű. Egyéves lágyszárú.) Willd. DC. platycodigenin. 3-dehidroplatansav Alkalmazás: levél láz esetén. utak mentén gyakori.hu Hatóanyag: kevés (0. kumarin (esculetin).) Plantaginis ovatae seminis tegumentum Honos Iránban. [Platanus x acerifolia (Ait. hogy az előző kettő hibridje. szükség esetén lemossák. Plantago major L. 1% catalpol). külsőleg sebre. betulonsav. flavonoid Alkalmazás: mint P. kéreg skorbut és reuma ellen. mustárolaj-glikozid sulforaphen. Csak az Alföldön gyakori. fenolkarbonsav. Hatóanyag: iridoid-glikozidok (1-3% aucubin. protein. 0.7 m magas. Sziklagyepektől a legelőkig. catalpol. Plantago ovata Forssk. főleg parkokban.) A. néha taposott gyomtársulásokban él. Platanus orientalis L. néha egyéves. VIII. a vér lipidszintjét csökkenti. Plantago lanceolata L. leucodelphinidin. Mediterráneumban. Hg. tonicum. Nálunk kerti dísznövény.) Plantaginis (lanceolatae = angustifoliae) folium (Ph. Évelő. allantoin. Valószínű. 0. – PLATANACEAE nyugati platán(fa) Honos É-Amerikában. – PLANTAGINACEAE [Plantago ispaghula Roxb. Áprilistól augusztusig virágzik.] egyiptomi útifű Plantaginis ovatae semen (Ph.és Közép-Európában. 0. aranyeres bántalmakra is használható. kovasav Alkalmazás: felső légúti hurutok esetén gyulladáscsökkentő. réteken. Eur. felálló. Gyógyszerek is készülnek belőle. 3-8% fenilpropanoid acteosid flavonoidok (apigenin. Ph. Kéreg homeopathiában. Népgyógyászatban sebgyógyító.) . scutellarein). lanceolata (mucilaginosum).05% piridin alkaloid plantagonin és indicain. rhamnogalacturonan). Ny-Ázsiában. kb. Sokfelé telepítik.. Platanus hybrida Brot. leucocyanidin. Hatóanyag: maghéjban 20-30% nyálka-heteropoliszaharid (pl. bolygatott helyeken. – CAMPANULACEAE léggömbvirág. polygalasav stb. Ny-Ázsiában. máshol szórványos. árnyékkedvelő. keleti platán(fa) Honos DK-Európában. betulinsav. – PLANTAGINACEAE nagy útifű Plantaginis (majoris = latifoliae) folium (= herba) Plantaginis majoris semen Honos Eurázsiában. VIII. kb. glükomannan). Tőleveleit virágzás idején gyűjtik. 6% cserzőanyag. arabinoxilan. platansav. betulinaldehid. antibakteriális.5% nyálka-heteropoliszaharid (rhamnogalacturonan.4-0. Hatóanyag: levélben kb. Áttelelő lágyszárú. Ph. 2-6.2% illóolaj. Indiában. hírharang Platycodi radix Honos K-Ázsia mérsékelt égövi részein. Hg. kevés iridoid (aucubin) Alkalmazás: laxans bő folyadékkal bevéve. de termesztése is megoldható. – PLANTAGINACEAE lándzsás útifű Plantaginis lanceolatae folium (Ph .3% aucubin. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén szaponin (platycodin. főleg Pakisztánból és Indiából importáljuk.] közönséges platán(fa) Honos D.

a drog expectorans. trópusokon máshol (pl. carminativum. Hatóanyag: 3-6% gyanta. orvosi ellenőrzéssel adagolható cholagogum. myricetin-glikozidok (pl. virágban delphinidin (europinidin) Alkalmazás: plumbagin antibakteriális. Illatszeripar. termesztik Fülöp-szigeteken. féreghajtó. Homeopathia. Plectranthus amboinicus (Lour. Podophyllotoxin cytostaticum.3-1. benne 40-50% podophyllotoxin. Évelő félcserje.Forrás: http://www. citotoxikus. Homeopathia. Afrikában és DAmerikában. antipyreticum. 0.5% naftokinon plumbagin. Hatóanyag: 6-20% gyanta. emmenagogum. – PLUMBAGINACEAE európai ólomvirág Plumbaginis europaeae herba Honos D-Európában. Plumbago europaea L. adstringens. Évelő lágyszárú. Podophyllum hexandrum Royle – BERBERIDACEAE [syn.doksi. diureticum. Plectranthus barbatus Andrews – LAMIACEAE [syn.] valódi pacsuli Patchouli folium Patchouli aetheroleum Honos Indokínában. – POLEMONIACEAE kék csatavirág . flavonoidok Alkalmazás: mérgező. Indiában) is termesztik.hu Alkalmazás: platycodin sedativum.. sedativum. Izolált podophyllotoxin citosztatikus. Homeopathia. Hatóanyag: diterpén plectrin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Hatóanyag: illóolaj (43% carvacrol) Alkalmazás: malária és kolera ellen hatásos. – LAMIACEAE [Coleus amboinicus Lour. Gyanta előállítására. Pogostemon cablin (Blanco) Benth. Kínában. asztma esetén. anthelminticum.5-4% illóolaj. Hatóanyag: 0. C.) Spreng. Hatóanyag: levélben 1.2 m magas. barbatus (Andrews) Benth. – BERBERIDACEAE amerikai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli (peltati) rhizoma Podophylli resina Honos atlantikus É-Amerikában. Évelő pozsgás.] indiai hárfacserje.] fűszeres hárfacserje Colei folium Honos főleg Afrika trópusi területein. idegerősítő (adaptogén). α. erős laxans. podophyllotoxin Alkalmazás: drasztikus hashajtó krónikus obstipatio esetén. Oroszországban. europetin). külsőleg ecsetelőként condyloma vagy granuloma inguinale eltávolítására.és β-peltatin. kb. illatos hárfacserje Colei radix Honos Indiai-szubkontinensen. peltatin. antiasthmaticum. analgeticum.: Coleus forskohlii Benth. bélkólika. Ny-Ázsiában. anticholinerg. 1 m-es örökzöld cserje. rovarűző. Indiai-szubkontinensen. Polemonium coeruleum L. erős hatású cytotoxicum. gyulladásgátló. Ny-Ázsiában. diureticum. A keményítő-tartalmú hajtás élelem. Podophyllum peltatum L.] himalájai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli emodi rhizoma Podophylli emodi resina Honos Kínában. fitoncid plumbagol. É-Afrikában.: Pogostemon patchouly Pellet. 7% cserzőanyag. Indonéziában. továbbá norpatchoulenol Alkalmazás: antiszeptikus. benne 30-40% patchoulol.: Podophyllum emodi Wall. – LAMIACEAE [syn. továbbá más lignanok.

és kempferol-glikozidok. Szórványos és ritka üde lápréteken. Áttelelő lágyszárú. amarum.08% illóolaj (metilbenzoát. amara. Mediterráneumban. 0. Középhegységben gyakori. Hatóanyag: virágban kb. Ph. Hatóanyag: gyökérben 1-2% szaponin (pl. Szőrfűgyepek. diaphoreticum. metil-2-hidroxibenzoát. Polianthes tuberosa L.) All. Áttelelő lágyszárú. nyílt bokorerdőkben. – POLEMONIACEAE indás csatavirág Polemonii reptantis rhizoma Honos az USA keleti részén. máshol szórványos. polygalitol. Európába a drog Kanadán és az USA-án kívül főleg Indiából kerül. expectorans (krónikus bronchitis). kevés cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. 5% szaponin Alkalmazás: expectorans. – CONVALLARIACEAE [syn. Hatóanyag: szalicilsav-metilészter. Polygonatum latifolium (Jacq. senegin és szapogeninje presenegin). de szórványosan.05% illóolaj (benne szalicilsavmetilészter). átmeneti lápok. Nálunk kerti dísznövény.hu Polemonii coerulei herba Polemonii rhizoma cum radicibus Honos Kaukázusban. Erdős-sztyepp faj. – AGAVACEAE tubarózsa Honos Mexikóban. népgyógyászatban fokozza a tejelválasztást. kvercetin. Polygala vulgaris L. Védendő. tenuifolia Willd. adstringens. kaszálórétek értékes faja. senegin). szinapinsav. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar.és metilén-glutaminsav Alkalmazás: népgyógyászatban légúti és húgyúti betegségek esetén. kíméletre érdemes. ferulasav. Polygala amarella Cr. adstringens. Homeopathia. lázas légúti megbetegedés esetén. Középhegységben. metilszalicilát Alkalmazás: secretolyticum. senega L. enteritis és dyspepsia esetén használatos. keserű polygalin. et Gray. Helyettesítheti a P. fontosabb a polygalasav. elterjedt É-Amerikában és Európában is.2-0. – POLYGALACEAE szenegafű Polygalae radix (Ph. – POLYGALACEAE kisvirágú pacsirtafű Polygalae amarellae herba Honos Európában.doksi. kb. Homeopathia. Dunántúlon elég gyakori üde lomberdőkben. Homeopathia. latifolia Torr. Hg. máshol ritka.) = Senegae radix Honos É-Amerikában. amara Alkalmazás: mint P. Eur. Országszerte sziklagyepekben fordul elő.) Druce] Honos Eurázsiában. Hatóanyag: szaponin. gyökérzetben kb. – POLYGALACEAE keserű pacsirtafű Polygalae amarae herba Polygalae amarae radix Honos D-Európában. szegélyekben található..8-cineol. Évelő lágyszárú. 4. száraz tölgyesekben. vértisztító.és kempferol-glikozidok. – POLYGALACEAE hegyi pacsirtafű Polygalae vulgaris herba Honos Európában. Polygonatum officinale (L. gastritis. Évelő lágyszárú. Áttelelő lágyszárú. Ny-Ázsiában. Évelő lágyszárú. var. Hatóanyag: 6-12% triterpén szaponin (sokféle. Évelő lágyszárú. Mediterráneumban.5 m-re nő. 1.Forrás: http://www. régen a népgyógyászatban antisyphiliticum. Szibériában. kozmetikai ipar. Polygala senega L. 0. nem nagy tömegben. flavonoid Alkalmazás: diaphoreticum. Hatóanyag: triterpén szaponin. hypoglykaemiás hatású. kvercetin. fenolglikozid gaultherin. Évelő lágyszárú. Polygala amara L. . és a Japánban termesztett P. 0. Főleg a Középhegységben él szórványosan. Polemonium reptans L. Hatóanyag: mint P. termesztik D-Európában és É-Afrikában. VIII.) Desf. Honos DK-Európában. speciális metil.: Polygonatum odoratum (Mill. expectorans köhögés.

Polygonum persicaria L. Polygonum amphibium L. adstringens.2-1% flavonoid (kempferol-.és bükkelegyes erdőkben. fahéjsavmetilészter). Hatóanyag: 0. egyre ritkul. vízibors Polygoni hydropiperis herba Honos Eurázsiában. – POLYGONACEAE baracklevelű keserűfű Polygoni persicariae herba Honos Eurázsiában. terpineol. kámfor. Hatóanyag: 15-35% hidrolizálható és kondenzált cserzőanyag. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori üde gyertyán. galluszsav. kávésav) Alkalmazás: anyagcsere fokozó. nyálka-heteropoliszaharid. Mediterráneumban. 0. kb. Évelő. kvercetin. p-cymol. ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori. expectorans. Hatóanyag: csípős illóolaj (szeszkviterpén-dialdehid tadeonal = polygodial. népgyógyászatban vérzéscsillapító (menorrhagia esetén. Áttelelő lágyszárú. külsőleg száj.5 % cserzőanyag Alkalmazás: antirheumaticum. fenolkarbonsavak.) = Centum nodii herba = Sanguinalis herba Kozmopolita mérsékelt égövi területeken. Homeopathia. szeszkviterpén-lakton confertifolin. kisebb taxonra bontható. Mediterráneumban. linalil-acetát. lignan aviculin Alkalmazás: népgyógyászatban secretolyticum. Országszerte megtalálható még zavartalan vízi és mocsári társulásokban. Polygonum hydropiper L. 1. Homeopathia. vízi lágyszárú.4-cineol. catechin. évelő lágyszárú. továbbá pinenek. inkább melegebb éghajlatú területeken fordul elő.) All. továbbá külsőleg sebre és egyes ekcémák kezelésére. hydropiper. luteolin). Polygonum aviculare L. flavonoid (persicarin. cserzőanyag. allantoin Alkalmazás: vércukorszint-csökkentő erősebb alimentaris hyperglykaemiában. kumarin-származékok (umbelliferon. avicularin = kvercetin-3arabinozid).05% illóolaj (benne kámforszerű persicariol). rhamnasin és szulfát-származéka. Évelő lágyszárú. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban. 1. poliszaharid. Áttelelő lágyszárú. 5% pektin és nyálka-poliszaharid Alkalmazás: népgyógyászatban mint P. Honos D-Eurázsiában. epicatechin.és aranyérbántalmakban). – POLYPODIACEAE . hólyag. 4. fenchon. Üde lápréteken előforduló montán faj. Eur. myricetin-glikozidok. szterolok. scopoletin). kb. Hatóanyag: kb. Több. 18% cserzőanyag.. diureticum. 3. Hatóanyag: oximetil-antrakinon.Forrás: http://www. nyálka-heteropoliszaharid. – POLYGONACEAE vidrakeserűfű Polygoni amphibii radix Cirkumpoláris. Üde. phellandren. . fenolkarbonsav (klorogénsav. szilikát. flavonoid (hiperozid. kempferol. glucogallin. salamonpecsét Polygonati rhizoma (= radix) = Sigilli Salamonis rhizoma Hatóanyag: szaponin (spirostan-típusú szapogeninnel). borneol.hu Polygonatum multiflorum (L. – POLYGONACEAE kígyógyökerű keserűfű Polygoni bistortae herba Polygoni bistortae rhizoma = Bistortae rhizoma Cirkumpoláris. Polygonum bistorta L. egyéb). ellagsav.és toroköblögetésre. diureticum. persicarin). Egyéves vagy áttelelő lágyszárú. s. l.POLYGONACEAE madár keserűfű Polygoni avicularis herba (Ph. avicularin.doksi. népgyógyászatban diureticum főleg reumás panaszokra. – POLYGONACEAE borsos keserűfű. aszparagin. Hg.VIII. Polypodium vulgare L. 30% keményítő a gyökértörzsben Alkalmazás: antidiarrhoeicum és mucilaginosum (különösen rhizoma). kvercimeritrin. kvercetin-. carvon. kb. antibakteriális.5% cserzőanyag. fahéjaldehid. emiatt védett. flavonoid (pl. Üde gyomtársulásokban országszerte elég gyakori. bizonyítottan csökkenti a thrombocyta-aggregációs hajlamot. Ph. kb.

gyomtársulásokban közönséges. – SALICACEAE fehér nyár(fa) Populi albae folium Populi albae cortex Honos Európában. aranyérre. fenol-glikozidok (salicortin. tremulacin. expectorans. kb. viasz. vérzéscsillapító. pinobansin). Hatóanyag: szteroid-szaponin osladin (3000-szer édesebb a szaharóznál). 2-4% catechin-cserzőanyag. salireposid Alkalmazás: húgyúti megbetegedések.: Citrus trifoliata L. mucilaginosum. acacetin. É-Amerikában. gyanta. külsőleg kenőcs formájában sebekre. Rügy propolishoz hasonlóan belsőleg diureticum. nyár. 20-35 m magas fa.5% illóolaj.Forrás: http://www. Gyakorlatilag nem gyűjtik. szalicilsav. talajon is. Nálunk sem ritka tőzegmohás lápokban. kempferol. tremulacin. hajszesz. Nálunk ártéri puhafaligetekben gyakori. Homeopathia. főleg az Alföld árterein. pinocembrin. kevés kaucsuk.doksi. ischias. pl.és égerlápokban. flavonoid (igen sokféle. Populus alba L. kéregben illóolaj. Művelt területeken.és β-caryophyllen). pinostrobin. gumianyag. Ázsia mérsékelt égövi részein. meghűlés. sativa (Haw. máshol gyakori mohás sziklagyepekben. A szárítás 200C-on. Márciusban. fűz-. benzoesav. vadcitrom Honos Japánban. 20-40 cm magas lombos moha. apigenin. reumás és köszvényes testrészekre. salicin. antimikotikus. erdőkben mohás fatörzseken. heverő lágyszárú. Gyakori.2% illóolaj (limonen. Kb. salicortin. galangin. salicin. tectochrysin. kapillárisok rugalmasságát fokozza. áprilisban virágzik. enyhén antibakteriális.] levesbe. enyhe purgans. viasz Alkalmazás: gyulladáscsökkentő. 40% kovasav. rhamnetin. jól szellőző helyen történik (beszáradás 2:1) Hatóanyag: rügyben kb. Sorfának gyakran telepítik. linalil-acetát. – RUTACEAE [syn. árnyékos. – PORTULACACEAE kövér porcsin Portulacae herba Kozmopolita. Kis mennyisége és a védelemre érdemes páfrány miatt nincs gyakorlati haszna.) DC. egyéb fenol. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar. Hatóanyag: levélben monobenzoil-salicin. hurutoldó. 8% zsíros olaj. főzelékbe használják. kb. salicin. floroglucin-származékok. izorhamnetin. 0. . egyéves.). illóolaját krónikus polyarthritis esetén. krémek stb. Hatóanyag: termésben kb. grippe. gyanta.) Raf. grandidentatin stb.] tövisescitrom. – POLYTRICHACEAE óriás szőrmoha Adianti aurei herba = Capillaris major muscus = Polytrichi herba Honos Eurázsiában. populin. kb. chrysin. É-Afrikában. Herbában szaharóz. Kozmetikai iparban (propolishoz hasonlóan). linalool. populin. szterol Alkalmazás: cholagogum (herba is a népgyógyászatban). 4 m magasra megnövő cserje. Poncirus trifoliatus (L.hu édesgyökerű páfrány Polypodii rhizoma et radix = Filiculae dulcis rhizoma et radix Polypodii herba Cirkumpoláris. évelő lágyszárú. átmeneti lápokban. Termesztett változatát [var. ericin. Portulaca oleracea L. 30 m magas. D-Ázsia mérsékelt égövi területein. előfordul Földközi-tenger környékén. Keményítő. É-Afrikában. hajolaj. reuma és láz esetén. Hatóanyag: cserzőanyag. A rügyeket február végétől kibomlásig gyűjtik. Populus nigra L. láz esetén. 2% rovar vedlési hormon ekdizon és származékai. zsíros olaj (zsírsavak között arachidonsav is) Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. – SALICACEAE fekete nyár(fa) Populi gemma Populi gemmae aetheroleum Honos Európában. Polytrichum commune Hedw. egyéb szteroidok (szterolok).és fenolkarbonsav-glikozidok. expectorans. 0. pl.5% illóolaj (főleg α. szabad cukrok és szerves savak. isalpinin. 0. kb. Az Alföldön ritka.

VIII.) = Primulae radix et rhizoma (Ph. Primula elatior (L. szükség esetén lemossák. Homeopathia. kúszó. hidrolizálható ellagitannin. aminosavak. -pentamer és -hexamer. de nem tömegesen. a szár hosszan kúszó. Börzsönyben. tormentillsav.) = Tormentillae rhizoma (et radix) Honos Eurázsiában. P. Mediterráneumban. szerves savak.és szájöblögetésre. fenolkarbonsavak. ursolsav stb. elatiorban a protoprimulagenin A hiányzik.. priverogenin B. 3% flavonoid (összetételük a különböző fajokban más) . A virágdrogban kb. lipidek.] libapimpó Anserinae herba (DAC) = Anserinae potentillae herba = Potentillae anserinae herba Anserinae radix Kozmopolita. Hg.: Argentina anserina Rydb. gyulladáscsökkentő gastritisben. 4. külsőleg garat. sebgyógyításra (állatgyógyászatban is). kumarin (umbelliferon. A hajtást (ritkán külön a gyökeret) virágzáskor gyűjtik.hu Hatóanyag: betacyanin. cukrok. Homeopathia. leucoanthocyanidinek. kb. Hg. Évelő lágyszárú. Potentilla erecta (L. szőrfűgyepekben. népgyógyászatban vérzéscsillapító külsőleg sebre. triterpénsavak (chinovasav.] vérontófű Tormentillae rhizoma (Ph. szegélyein. Európában. nyálka-poliszaharidok. Alföldön ritka. Szibériában. aszkorbinsav. majd árnyékos. – PRIMULACEAE [syn. karotinoidok. fő komponens a primulaszaponin 1 és 2. Eur. Hatóanyag: cserzőanyag (összetétel fő jellemzői az előzőekéhez hasonló) Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenésre. Védett. VII. – ROSACEAE [syn. – ROSACEAE indás pimpó Potentillae reptantis herba Potentillae reptantis radix Kozmopolita.: Primula officinalis (L.Forrás: http://www. laevigatin B és F. Hatóanyag: 15-20% kondenzált cserzőanyag (7% piros. ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori. virágdrogokban és herbában kb. Mátrában. antibakteriális. catechin-trimer. Ma már védelemre szorul. hegyi réteken. egyéb szaponin aglikonok még anagalligenin. Primulae radix (Ph. Hg. 2%. népgyógyászatban vértisztító. spasmolyticum (dysmenorrhoea esetében is).: Tormentilla erecta L. sudár kankalin Honos Kaukázusban. Ny-Európában. Potentilla anserina L. szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). Érdemes védelemre.. májbetegség esetén. továbbá kevés cserzőanyag a gyökérzetben. flavonoidok. hegyvidéki faj. Hatóanyag: 6-10% cserzőanyag (főleg ellagitannin). Eur.) Hill. orrvérzésre. scopoletin). pedunculagin.) Alkalmazás: adstringens. dimer agrimoniin. Évelő lágyszárú. termesztése megoldható. diureticum. Kaszálókon. catechin. évelő lágyszárú. ligetekben. triterpének Alkalmazás: antibakteriális. Nálunk nedves réteken. Dunántúlon gyakori. lápréteken. flavonoidok. Primula veris Huds. Ny-Ázsiában. Bükkben. 4. Potentilla reptans L. epicatechin. adstringens.) Räuschel – ROSACEAE [syn. enterocolitis. Ph. Májustól októberig virágzik.] tavaszi kankalin Honos Európában. 1% káliumsó. tarackos lágyszárú. szterol Alkalmazás: gyomorsav szekréciót fokozza.) Primulae flos Primulae flos sine calycibus Primulae flos cum calyce (DAC) Primulae herba Primulae folium Hatóanyag: gyökérben és gyökértörzsben 3-12% olean-típusú triterpén-szaponin. belsőleg antidiarrhoeicum acut és subacut gastroenteritis. bükkösökben ritka. dysenteria.) Hill. máshol szórványos lomberdők tisztásain. antivirális. Középhegységben elég gyakori. heverő szárú. évelő. VIII. Évelő lágyszárú. Ph. Kaukázusban. oldható phlobaphen is). Középhegységben.doksi. enteritisben (gyermeknek is adható).

Prunus cerasus L. per os prostata adenoma esetén (készítmény. mag olajat. – LAMIACEAE közönséges gyíkfű Cirkumpoláris. Homeopathia. továbbá ursolsav.] szártalan kankalin Primulae vulgaris radix Honos Európában.: Primula acaulis (L. catechin.: Pygeum africanum Hook. crataegolsav. felső légúti hurutokban. Védett. kvercetin. genistein. nincs androgén hatása. epimaslinsav). Kertekben telepítik. – ROSACEAE (besztercei) szilva Pruni (domesticae) fructus . taxifolin és heterosidjaik). Hg. Dunántúlon nem ritka üde gyertyán. szerves savak. Hatóanyag: zsíros olaj (sokféle zsírsavval). alkalmas benignus prostata hypertrophia kezelésére. prunetin. likőripari aromát szolgáltat.és anthocyanin-glikozidok. A többi drog fő hatása is secretolyticus és expectorans. Prunellae herba Hatóanyag: kb. n-docosanol). Prunella vulgaris L. nagyvirágú gyíkfű Honos Európában. kocsányban még flavonoidok (flavanon dihidrowogonin-glikozidok. oleanolsav. alifás alkohol (n-tetracosanol.Forrás: http://www. népgyógyászatban még asthmatikus. Hatóanyag: cseresznye és meggy kocsányában és levelében leucoanthocyanok. . cianogen glikozid amygdalin Alkalmazás: kocsány diureticum. gyanta.) Moench] cseresznye Cerasi stipes Cerasi folium Honos Kaukázusban. Prunus africana Kalkm. Ny-Ázsiában. gyümölcsben cyanidin-glikozidok.] afrikai szilva Pruni africanae cortex (Ph. É-Afrikában. szterol (ekdizonoid). polifenolok.és bélbetegségek kezelésére. genistin. Primula vulgaris Huds. Mediterráneumban. Eur. Hatóanyag: lényegében megegyező az előbbi két fajnál leírtakkal Alkalmazás: azonos az előbb jellemzett Primulae radix indikációs területével. Nálunk fajtáit termesztik. flavonoid. köszvényes és neuralgikus panaszok esetében is. orvosi felügyelettel). ferulasavészterek Alkalmazás: kivonata csökkenti a tesztoszteron plazmakoncentrációját. f. naringenin.: Cerasus vulgaris Mill. antidiarrhoeicum. Európában. Ny-Ázsiában. szterol. levél homeopathiában. a fa magassága elérheti a 30 m-t is.] meggy Cerasi nigri fructus Cerasi stipes Cerasi folium Honos Eurázsiában.) Hill. gyomor. nyirkos szurdokerdőkben előfordul. avium) gyertyános tölgyesekben. aromadendrin. = Ph. Egyes alfajai elvadulhatnak. pentaciklusos triterpén-szaponin (ursolsav. termesztése megoldható. 4. Prunella grandiflora (L. évelő lágyszárú. ezen kívül népgyógyászatban idegi eredetű fejfájás és szívgyengeség ellen.: Cerasus avium (L. VIII. Kaukázusban.ROSACEAE [helytelen syn.doksi. triterpén-szaponin. – PRIMULACEAE [syn. termés értékes gyümölcsként. Prunus avium L.és bükkelegyes erdőkben. – ROSACEAE [syn.) Scholler et Jacq. Dunántúlon és a Középhegységben vad alfaja (subsp.) Honos trópusi Afrikában. klorogénsav. oleanolsav. időskori szívgyengeség terápiájában (gyógyszerek formájában is). Fajtáit termesztik. Prunus domestica L. 50% cserzőanyag. magban 25-35% zsíros olaj. levélben verbaszkóz és szedoheptulóz Alkalmazás: népgyógyászatban toroköblögető.hu Alkalmazás: secretomotoricus és secretolyticus hatása miatt expectorans bronchitisben. – ROSACEAE [syn.

légzésstimuláló. aromaticum. 45% zsíros olaj. rutin. prunitrin. A virágot lombfakadás előtt gyűjtik és napon vagy mesterséges szárítóban kíméletesen szárítják. sambunigrin. DK-Európában. – ROSACEAE [Persica vulgaris Mill. virágban kvercitrin. et Zucc. Ny-Ázsiában. cukoralkohol. 15 m magas. étereik. tyramin. monomer és polimer leucocyanidin Alkalmazás: szirupként tüdőbetegségben és köhögéscsillapítóként. aromaanyag. 1% ursolsav. Prunus padus L. virág enyhe purgans. flavonoidok. kb. gyümölcsben cyanidin-glikozidok. virágban kevés amygdalin. 6% amygdalin.] őszibarack Persicae flos Persicae folium Persicarum fructus Persicarum semen Persicarum cortex Honos Ny-Kínában. hentriacontan. kéregben kb. továbbá fenolkarbonsavak. enyhe spasmolyticum. fenoloidok.és Közép-Amerikában. kb. trimetoxibenzoesav eudesminsav. Hatóanyag: levélben kb. Márciusban.hu Honos Eurázsiában. 1% amygdalin. szerves savak. kék prunicyanin. sedativum. Kaukázusban. Ny-Ázsiában. szterol. erdőszéli bozótosok társulás alkotója. cerasifera Ehrh.. Prunus serotina Ehrh. homeopathiában. anthocyanidinek. purgativum. Homeopathia. nálunk is sok fajtáját gyümölcse miatt. hiperozid . oligoszaharidok. Prunus spinosa L. pektin. cserzőanyag. Nálunk nem gyakori. gyanta Alkalmazás: tonicum. scopoletin. gumianyag.. magban kb. Hatóanyag: termésben cukrok. triptamin. serotonin. Országszerte gyakori. ártéri gyertyános-tölgyesekben megtalálható. ahol termesztik is. izovaleriansav Alkalmazás: levél népgyógyászatban köhögési inger csillapító.] babérmeggy Laurocerasi folium = Pruni laurocerasi folium Honos Kaukázusban. mert könnyen megbarnul (beszáradás 5:1). cseresznyeszilva. – ROSACEAE kései zelnice(meggy) Pruni serotinae cortex = Pruni virginianae cortex Honos É. szterol. Elvadul és meghonosodik. Prunus persica (L.). p-kumársav. néhol üde bükkösökben. 2% amygdalin Felhasználás: enyhe laxans. tannin Alkalmazás: készítmények formájában aromaticum. Prunus laurocerasus L. kéreg népgyógyászatban orsóféreg és láz ellen. pektin. mag olajat és keserű aromát szolgáltat. pálinka stb. szerves savak. Európában. Ny-Ázsiában. nyomokban cianogén glikozid (amygdalin. Fajtáit termesztik rokonfajaival (pl. élelmiszer (nyersen. kinasav. Cerasus avium (L. prunasin).Forrás: http://www. P. Hatóanyag: prunasin. benzaldehid. Örökzöld díszcserjeként telepítik Magyarországon. 2% amygdalin. magban zsíros olaj.: Laurocerasus officinalis M. degradált erdős-sztyepp. cserzőanyag. vértisztító. aszalva. karotinoidok. – ROSACEAE [syn. P. Európában. flavonoidok. flavonoid (naringenin). cserzőanyag. szerves savak és észtereik. ursolsav. reumaellenes. Világszerte termesztik. Roem. fenolkarbonsavak.doksi. arbutin. Homeopathia.4% cianogén glikozid prunasin. insititia Jusl. közel 1% tannin. Kb.) Moench] zelnice(meggy) Pruni padi cortex Honos Kaukázusban. ÉNy-Európában is megtalálható. Hatóanyag: cukrok. Gyakran díszfának ültetik. – ROSACEAE [syn. Homeopathia. áprilisban virágzik. továbbá catechin. termés értékes élelmiszer. gyökérkéregben prunetin.: Padus avium Mill. hentriacontanol. és hibridek) együtt. Hatóanyag: 1.) Sieb. Hatóanyag: 1% amygdalin és izoamygdalin. – ROSACEAE kökény Pruni spinosae flos (DAC) = Acaciae germanicae flos Pruni spinosae fructus (= bacca) = Acaciae germanicae fructus (= bacca) Pruni spinosae radicis cortex Honos Kaukázusban.

termésben cukrok. 30-40% keményítő Alkalmazás: expectorans. Hatóanyag: levélben flavonoidok (kvercetin-glikozidok. kb. Ph.Forrás: http://www.) Medik. Ph. Eur.4% illóolaj (eugenol. flavonoidok. balfuorodin). cserzőanyag. dictamnin. psoralidin. guajacolsav).hu Alkalmazás: termés adstringens. Hg. alkilfenol bakuchiol. 4. 40 cm magasra növő. VIII.8-4% izokinolin alkaloid emetin és cephaelin. egyéves lágyszárú.) Honos Brazíliában. limonen.) Kuhn – DENNSTAEDTIACEAE sasharaszt Pteridii aquilini radix (= rhizoma) Pteridii folium (= herba) Kozmopolita. Hg. még hidroxilunin. – MYRTACEAE guáva Djamboe folium = Psidii folium Guajavae fructus = Psidii fructus Djamboe cortex Honos Mexikóban. Uragoga ipecacuanha (Brot. Ph. Eur. száj. . Indokínában.doksi. szaponin (pl. diureticum. Hatóanyag: kinolin alkaloid kokusaginin. chromenochalkon bavachromen) Alkalmazás: stomachicum. antibakteriális. D-Amerika nyugati részén. pl. népgyógyászatban a présnedv fogíny-. Eur. Arab-félszigeten.] malájtea Psoraleae fructus Honos ÉNy-trópusi Afrikában. VIII. továbbá kevés iridoid izokinolinglikozid ipecosid és származékai. Hatóanyag: kb. mellékalkaloid pl. vitaminok Alkalmazás: levél és kéreg adstringens (főleg hasmenés ellen. virág enyhe laxans. gyökérkéreg népgyógyászatban lázcsillapító. – RUTACEAE hármaslevelű alásfa Pteleae trifoliatae radicis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. ptelefolin. hánytató. Ph. diureticum. ellagsav gentiobiosid amritosid. Homeopathia. aphrodisiacum. guajaverin). évelő. továbbá furokumarinok Alkalmazás: tonicum. gyantaszerű guafin. Kb. Psychotria ipecacuanha (Brot. caryophyllen). Psoralea corylifolia L. diaphoreticum. Közép-Amerikában. VIII. Kb. Hg. anthelminticum. szerves savak. – FABACEAE [syn. Termesztik is. Nagy adagban mérgező. aromaanyagok..: Cullen corylifolium (L. ptelefructin stb.) Ipecacuanhae pulvis normatus (Ph. nagy termetű. Indiai-szubkontinensen. gyógyszerek formájában orvosi ellenőrzéssel. a sajátos ízű gyümölcs éretlen állapotban hasonlóan. bavachin. állományalkotó páfrány. Mészkerülő lomb. (costa-ricai ipekakuána) is. szirupként elkészítve purgans és anthelminticum. 4. purgans. citotoxikus. VII. csak készítmények. 1. leucocyanidin.] valódi hánytatógyökér.. termesztik is. vértisztító.: Cephaëlis ipecacuanha (Brot. 4. izobavachin).) = Ipecacuanhae radix et rhizoma (Ph. Psidium guajava L. friss virágot homeopathiában is. gyanta. psychotrin. nálunk díszcserje (fa). erősen secretolytikus. Hatóanyag: 1. kb.. chalkon (izobavachalkon. Hg. VIII. 8 m magasra is megnövő fa vagy kisebb cserje.) Rich.. Eur.. amritosid. (levélben hasonlóan sokféle. külsőleg leucoderma.) Stokes és más Psychotria fajok – RUBIACEAE [syn. 0. laxans. maculosidin.és bélmegbetegedések esetén). Hivatalos drogot szolgáltat a Cephaëlis acuminata Karst. izopsoralen (= angelicin). az Alföldön ritkább. D-Amerikában. 20% illóolaj.) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Ph. 1 méteres. flavonoid (bavachinin. elágazó félcserje.5-5 m magas. ursolsav. hasmenés és asztma ellen.és torokecsetelésre. gyomor. kéregben 11-15% tannin. Ptelea trifoliata L. benne furokumarin psoralen. psoriasis ellen és lepra kezelésére. 4. tonicum.. skimmianin. diureticum.és sesquigaven-szeszkviterpen. ipekakuána Ipecacuanhae radix (Ph. Pteridium aquilinum (L. Hg. továbbá zsíros olaj. cadinil.) Baill.és tűlevelű erdőkben gyakori. Kínában. 8% pirogallol-cserzőanyag .) Ipecacuanhae tinctura normata (Ph. ptelein.

doksi. DNy Csendes Óceániában. santal. B). Elő-Ázsiában. Dunántúlon szórványos. cardialis arrythmia és angina pectoris esetén. antipyreticum.] Honos Kínában. gegen Puerariae radix Hatóanyag: kb. daidzin. muira-puama Ptychopetali lignum Hatóanyag: behensav-észterek. – FABACEAE vörös-szantálfa Santali lignum rubrum Honos Indiai-szubkontinensen. szteroid ekdizon és származékai. Guajanában. aphrodisiacum. az Alföldön gyakoribb. kb.18% illóolaj. Pterocarpus santalinus L. továbbá szeszkviterpének. fojtóbab. 7-8 m magas.) Maesen et Almeida [syn. Malajziában. Hatóanyag: piros festékanyag izoflavon és genistein-származékok santalin (santalin A. lehet fejfájás csillapító. szaponin Alkalmazás: rhizoma gyomorhurut esetén antidiarrhoeicum. Pueraria montana (Lour. keményítő. 0. továbbá szaponin (oleanan-típusú kudzusapogenol A. kevés illóolaj.) Merr. szterolok Alkalmazás: krónikus rheuma. Indokínában.: Pueraria lobata Ohwi] Honos Kínában.6 m-re is megnőhet. K-Ázsiában. É-Afrikában. B. Ptychopetalum olacoides Benth. fogpor. 0. fenolkarbonsavak. termesztik Távol-Keleten a Fülöp-szigetekig.: Pueraria thomsonii Benth. Indokínában. legelőkön. flavonoidok. C) Alkalmazás: antihypertensiv. timol-származékok Alkalmazás: korábban bőrbetegségekre. Pterocarpus marsupium Roxb. ideges panaszok. illóolaj (50%-a cedrol) Alkalmazás: tapasz. farészben szeszkviterpén-alkohol pterocarpol. 7% catechin-cserzőanyag. antidysentericum. levél népgyógyászatban reuma esetén. 7% tannin. oleanol-származék.Forrás: http://www. – ASTERACEAE réti bolhafű Conyzae mediae herba = Suedensis herba = Arnicae suedensis herba Conyzae mediae radix Honos Európában. füstölő. Hatóanyag: herbában acetofenon brevifolin. A fatest sötétbíbor. Indiai-szubkontinensen. Malajziában. Ptychopetalum uncinatum Anselmino Honos É-Brazíliában. eudesmol.) Maesen et Almeida [syn. pentosen-nyálkaanyag. levélben cianogén glikozidok. antidysentericum.] parlagi bolhafű Pulicariae herba = Conyzae minoris herba . pterocarpin. – ASTERACEAE [syn. homopterocarpin. nedves réteken. – OLACACEAE Honos É-Brazíliában. Pulicaria vulgaris Gärtn. szterol. f.) Gärtn. gyantasavak. izomrelaxans. Homeopathia. aldehidek.: Inula pulicaria L. stilben pterostilben. gyomtársulásokban. pterocarptriol. eudesmol Alkalmazás: adstringens. 0. izopterocarponol. Hatóanyag: gyantaszerű Kinoban 70-80% kinotannin.5% flavonoid. – FABACEAE var. lobata (Willd. galluszsav. – FABACEAE kelet-indiai kinofa Kino Honos Indiai-szubkontinensen. chinensis (Willd. népgyógyászatban impotencia ellen tonicum. dyspepsia esetén. gyökérben poliinek. var. 2% izoflavon-glikozid puerarin. szájvíz.hu Hatóanyag: gyökértörzsben 0. cyptomeridiol. Pulicaria dysenterica (L. évelő (nálunk inkább egyéves) lágyszárú. Ausztráliában.14% illóolaj. teafestő. antibakteriális. keserű pteraquilin glikozid.

– PUNICACEAE gránátalma Punicae granati cortex = Granati cortex Granati fructus Granati flos Granati fructuum cortex = Punicae granati fructidis cortex Honos Kaukázusban. Pulsatillae herba Hatóanyag: protoanemonin. cukrok. évelő lágyszárú fajok. terméskéreg adstringens a népgyógyászatban colitis. terméshéjban kb. Hatóanyag: kéregben 0. Márciusban. nyílt homokpuszta gyepekben ritka. nyomokban alkaloid pirrolizidinek Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. klorogénsav). delphinidin. kevés tannin. felső légúti megbetegedésekben hurutoldó. a herbát virágzáskor szedik. szaponin. allantoin. – PYROLACEAE zöldvirágú körtike Pyrolae chloranthae herba Pyrola rotundifolia L. féregűző is. 25 % hidrolizálható cserzőanyag. kisebb termetű. 15% tannin Alkalmazás: diureticum. szitoszterol. Gyűjtéskor a termőhelyet kímélni kell! Hatóanyag: nyálka-poliszaharidok. betulinsav). utóbbi még ritkább.Forrás: http://www. neuralgia.) Mill. dysenteria esetén.] leánykökörcsin Honos Közép-. 34% nyálka-poliszaharid. előbbi a Dunántúlon adventív. metilarbutin. hasmenés elleni szer népi használatban.hu Honos Európában. Nálunk iszapos és szikes talajokon. virágban pelargonidin-glikozid.] fekete kökörcsin Honos Közép-Európában. évelő lágyszárú. Cserje.: Pulsatilla pratensis (L. évelő lágyszárú. anemonin és származékai. mészkerülő elegyes erdőkben található. évelő lágyszárú.) Gams] pettyegetett tüdőfű Pulmonariae (maculosae) folium Pulmonariae herba (DAB) Honos főleg Közép-Európában. pseudo-pelletierin. adstringens. Homeopathia. fenyvesekben szórványosan. nálunk védett helyeken és üvegházban termeszthető.és pelargonidin-glikozid. É-Afrikában. gyomtársulásokban gyakori. Ny. kb. Ny-Ázsiában. egyéves lágyszárú. Hatóanyag: alifás monoterpén cosmen Alkalmazás: inszekticid. virág adstringens diarrhoeában. vitaminok Alkalmazás: kéreg anthelminticum. áprilisban virágzik.doksi. Punica granatum L. kb. szaponin (ursolsav. kb. Ép tőleveleit 3 cm-es nyéllel elvirágzás után. a termésben delphinidindiglikozid. – PYROLACEAE kereklevelű körtike Pyrolae rotundifoliae herba Cirkumpolárisak főként az északi féltekén. diureticum. Indiai-szubkontinensen. Pyrola chlorantha Sw. neurosis. fenolkarbonsav (pl. Pulmonaria officinalis L. ízletes.: Pulmonaria maculosa (Liebl. védett. . 5% tannin Alkalmazás: régebben sedativum fájdalmas görcsök. egyéb szerves savak és észtereik. kb. Pulsatilla nigricans Störck [syn. Hatóanyag: 4-8% arbutin. ennek fele gallotannin. – RANUNCULACEAE [syn. szaponin.és Közép-Ázsiában. kovasav. Etiópiában.7% piperidin alkaloid pelletierin. K. Esetleges alkaloid-tartalma miatt huzamos használatát nem ajánlják. Gyertyános tölgyesekben és bükkelegyes üde erdőkben helyenként gyakori.: Pulsatilla vulgaris Mill. 28% cserzőanyag. migrén esetén. Sztyeppréteken szórványosan található. Homeopathia. Pulsatilla grandis Wender. – BORAGINACEAE [syn. diaphoreticum (rheuma és köszvény kezelésében). 4% cserzőanyag. homeopathia. É-Afrikában. Mindkettő faj védelemre szorul.és É-Európában. piros terméshús vitamindús. emmenagogum. rozmarinsav. védett. Köves hegylejtőkön. de védelemre érdemes. Szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). citromsav.5-0. flavonoidok.

. vescalagin.: Quercus sessiliflora Salisb. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-mono.és catechintannin. acetilarbutin (pyrosid). alakköreit. quercin. VII. pektin. farészben kondenzált galluszsav-észter típusú cserzőanyag (castalagin. szteroid-szaponin hidroxi-dammarenon. Magban (makkban) ciklusos cukoralkohol quercit. Hg. Dunántúlon és a Középhegységben száraz. DAC) Honos Chilében. Galla turcica) Honos DK-Európában.hu Pyrus communis L. arbutin. Kéreg korábban egyes helyeken söriparban komló helyett. Homeopathia. Ny-Ázsiában. garat. 37% keményítő.. Hatóanyag: kb. – ROSACEAE körte(fa) Pyri communis fructus Honos ősei Eurázsiában vannak. levélben 6-11% cserzőanyag. termesztik még Hindusztánban és D-Európában.25% seco-triterpén quassin (= nigakilacton G. Helv. amarum. aphták ecsetelésére tincturaként.és fejbőrápoló szerekben. Quercus cortex (Ph. más Quercus fajok – FAGACEAE kurdisztáni tölgy Quercus galla (= Galla.. castalin. klorogénsav és származékai.) Quercus semen Quercus folium Quercus lignum Hatóanyag: kéregben 8-20% gallo.és -triglikozid). 0. – SIMAROUBACEAE keserű kvasszia(fa). Quercus robur L. 4. – FAGACAE [syn. [syn. 7% tannin.Forrás: http://www. Cserje habitusú.] kocsányos tölgy Honos Európában. flavonoid.: Quercus pedunculata Ehrh.1-0. Homeopathia. Kaukázusban. Hg. 10% szaponin.doksi. Ny-Ázsiában.. Ny-Ázsiában. (Gubacsdarázs: Cynips tinctoria Hartig) Hatóanyag: gubacsban 40-60% hexa-hepta-galloil-glükóz típusú gallotannin (kínaiban akár 75%) Alkalmazás: szájüregi sebek. D-Amerikában. 18-hidroxiquassin Alkalmazás: tonicum. leucocyanidin. obstipans (állatgyógyászatban is). Bolíviában. VIII. depurativum (tincturaként is). szaponin. catechin. Eur. pentaciklusos szaponin glutinol. 2-5 m magas fa vagy cserje. száj. változatait széles körben termesztik. kb. Peruban. vérzéscsillapító (főleg külsőleg). külsőleg toroköblögető krónikus bronchitisnél. örökzöld fa. Q Quassia amara L.és szájöblögető. táplálék. Ph. A makk pirítva (Quercus semen tostum) kávépótló. 15-18 m magas. nedves lomberdőkben gyakori. kvercetin. 15% cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. fog-. Kaukázusban. Ph. cukoralkohol. főleg pentaciklusos triterpén. – ROSACEAE panamakéreg Quillajae cortex (ÖAB.15%). Quercus infectoria Olivier. Kaukázusban. légyölőfa Quassiae lignum Quassiae cortex Honos Mexikóban. gyulladt íny. phlobatannin. Hatóanyag: kb. leucodelphinidin. Quillaja saponaria Mol. vescalin) Alkalmazás: adstringens. savas bisdesmosid-típusú quillajasavglikozidok. 0. laxans (szirupként is). magban amygdalin Alkalmazás: diureticum. 6% fehérje. kb.) Liebl. cyclit. Ph. Galla halepensis. neoquassin. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben erdőalkotó.] kocsánytalan tölgy Honos Európában. Quercus petraea (Matt. homeopathiában. catechin. 15% zsíros olaj.

cholereticum. vomitoria Afzel. anemoninsav. szintén termesztett.Forrás: http://www. Kanadában. heterophylla Roem. deserpidin. sarpagin (sarpagin. raphanol stb. Üde és nedves réteken. Hatóanyag: glikozinolátok (glükobrassicin.5-3% indol-indolin-alkaloid yohimbanok (kb. USA-ban. Ranunculus bulbosus L. sedativ és neuroleptikus gyógyszereket gyártanak. É-Afrikában. Rehmannia glutinosa (Gärtn.) Hatóanyag: 1. egyéves lágyszárú. Rauvolfia (Rauwolfia) serpentina (L. Mediterráneumban.). Elterjedt Európában.. Ny-Ázsiában. bomlástermékei anemonin. Kaukázusban. piros gyökérben anthocyan (raphanusin) Alkalmazás: diureticum. Nálunk gyomtársulásokban elég gyakori. R. pleuritis. tetraphylla L. hirsuta Jacq. R.) DC. serpentin. Indiai-szubkontinensen. alstonin). – BRASSICACEAE repcsény retek Raphani raphanistri herba Honos Ny-Ázsiában. Indokínában. Kaukázusban. népgyógyászatban friss leve cholecystopathia. virágban xantofillok Alkalmazás: mérgező mindegyik. máj. izoanemoninsav. népi használatban egyes krónikus bőrbajokban. Elterjedt az egész országban. Raphanus raphanistrum L. niger (Mill. fél méter magasra is megnő. – APOCYNACEAE indiai vérnyomáscserje Rauwolfiae radix (DAB) Rauwolfiae folium Honos Kínában. R.vagy kétéves lágyszárú. Malajziában. Homeopathia. magassága kb. melyek csak orvosi rendelvényre adhatók.) Benth.doksi. Konyhakerti zöldségnövény..6 m. – RANUNCULACEAE réti boglárka Ranunculi acris herba = Ranunculi pratensis herba Honos Európában.5-1 m magas.és epeutak betegsége és bronchitis esetén. Homeopathia. köszvény és reuma esetén. Mocsári és iszaplakó társulásokban gyakori. glükoputranjivin) Alkalmazás: antibakteriális. É-Afrikában. 0. (Hatóanyag kinyerése szempontjából felhasználják még: R. Zavart gyepekben fordul elő. csöves lágyszárú.hu R Ranunculus acris L. Európában. serpentinin. Évelő lágyszárú. Kétéves. A fekete retek a subsp. Indiai-szubkontinensen. – RANUNCULACEAE torzsika boglárka Ranunculi scelerati herba = Ranunculi palustris herba = Ranunculi aquatici herba Honos Ázsia mérsékelt égövi részein. bronchitis. Hatóanyag: protoanemonin származék ranunculin. Raphanus sativus L. Hatóanyag: glikozinolát (pl. ajmalin (ajmalin. É-Afrikában. Szibériában. a Tiszántúlon ritka. – RANUNCULACEAE gumós boglárka Ranunculi bulbosi herba Ranunculi bulbosi radix Honos Európában. et Hook. Homeopathia. 50-féle). corynanthenin vagy raubasin (raubasin = ajmalicin. Kaukázusban. yohimbin). máshol szórványos. rauwolfinin). dyspepsia. vaskos. Egy. szinapin. Ranunculus sceleratus L. szaponin. bokrosodó cserje. raupin) Alkalmazás: kivont alkaloidokból antihypertensiv. fő típusok: yohimbin (reserpin.) Steud. et Schult. expectorans. 0. – GESNERIACEAE enyves kuszagyűszű Rechmanniae glutinosae radix . Dunántúlon elég gyakori. Áttelelő lágyszárú. – BRASSICACEAE retek Raphani hortensis (= sativi) radix = Raphani nigri radix Honos Ázsiában.

oligomer procyanidinek. physcionok. Ph. Hatóanyag: flavonoid (luteolin. flavanok. éretlen termésben szaponin Alkalmazás: kéreg népgyógyászatban laxans. melittosid. a Középhegységben és a Dunántúlon nem gyakori. emodinanthranol-glikozidok. Ph. mint enyhe hashajtó. tonicum..) = Rhei rhizoma (= radix) (Ph. Hg. frangulin. számos gyógyszer hatóanyaga. Ny-USA északi és déli részein. sedativum.doksi. glükoluteolosid. É-Afrikában.) = Cascarae sagradae cortex Honos Ny-Kanadában.Forrás: http://www.. B. J. aloin A. stomachicum. izorhamnetin. flavonok. kempferolglikozid stb. továbbá tannin (gallotanninok.és ÉNy-Kínában. Hatóanyag: kb. Rheum rhabarbarum L. nagyobb adagban hashajtó. 4. Rheum rhaponticum L. G. Hatóanyag: kéregben 2-2. festőanyag. termés is. nálunk nem gyakori konyhakeri növény. Cserje vagy fa.: Frangula purshiana DC. Rhei radix (Ph.: Rheum x hybridum Murray] hullámoslevelű rebarbara Rhei japonici rhizoma (= radix) Honos K-Ázsiában. antifungális. lindleyn). Homeopathia. kínai rebarbara Honos É. Eur. Erdeinkben helyenként gyakori. gingivitis esetén gyulladáscsökkentő gyógyszerekben. évelő lágyszárú. 11-dezoxialoin) Alkalmazás: laxans. – POLYGONACEAE [syn. erőteljes növekedésű. Hg. Hatóanyag: iridoid-glikozid catalpol. Útszéli gyomtársulásokban (közönséges mindenhol a vadrezeda.hu Honos É-Kínában. chromonok. VIII. gyulladáscsökkentő. B. Rhamnus cathartica L. galloilglükóz).) Rhei pulvis Hatóanyag: 4-6% hidroxiantracén-származék rhein (60-80%-a antrakinon-monoglikozid. Rheum officinale Baillon – POLYGONACEAE orvosi rebarbara Honos D-Kínában. termés népgyógyászatban még diureticum. ajugol. Rhamnus purshiana DC. – RHAMNACEAE varjútövis benge Rhamni catharticae cortex Rhamni catharticae fructus (DAB) Honos Európában. Reseda luteola L. chromanonok Alkalmazás: főleg pora laxans. a R. Magas. Homeopathia. Többnyire 3 m magasra növő cserje. évelő lágyszárú. frangulin). a barbarin (a vadrezedában glikozinolát glükotropaeolin) Alkalmazás: népgyógyászatban diaphoreticum. Rheum palmatum L. C. Hg. antirheumaticum. extractumok formájában diureticum. emodinok. évelő lágyszárú. évelő lágyszárú. stomatitis. chrysophanolok. 4. Kétéves lágyszárú. valamint fenilbutanonok (pl. Indokínában. Magas (kb. cardiotonikus. termésben kb. Ázsia mérsékelt égövi részein. VII. aucubin. Eur. luteolosid. Külsőleg orrüreg fertőzéses betegség.: Rheum x hybridum Murray] . – POLYGONACEAE [syn. tannintartalma miatt kisebb dózisban antidiarrhoeicum. rehmanniosid A-D. hibridnek tartják. VIII. 8% hidroxiantracén-származék (cascarosid A. Magyarországon termeszthető. É-Afrikában.). diureticum. speciális iridoid rehmaglutin A és iononglikozid rehmaionosid A-C Alkalmazás: antipyreticum. 2% glükofrangulin. rhamnonigrin. heterodiantronok. lutea L. vértisztító. kevés apigenin. dismenorrhoea esetén. D. az Alföldön szórványos.és DNy-Európában. flavonoidok. 2 m). Ny-Ázsiában. Nálunk is termeszthető. Cooper] kaszkarabokor Rhamni purshianae cortex (Ph. – RHAMNACEAE [syn. – RESEDACEAE festő rezeda Luteolae herba = Resedae luteolae herba Luteolae radix Honos DK.5% antrakinon-glikozid (emodinprimverosid. Indiai-szubkontinensen. ez is felhasználható). anthelminticum.. rehmanniosid D-nek enyhe hypoglykaemiás hatása van. glikozinolát glükobarbarin és fenil-oxazolidinthion bomlásterméke. 10-25%-a diantron-glikozid).

– GROSSULARIACEAE fekete ribiszke .) lichenoides. Ázsia mérsékelt égövi részein. flavonoidok. népgyógyászatban tonicum. ursolsav. Dísznövényként telepíthető. rhinanthin). Kaukázusban. tyrosol. sárga alpesirózsa Rhododendri folium Honos K-. Kis termetű. laboratóriumi táptalaj készítéséhez. salidrosid. Hatóanyag: agaróz. Kárpátok). Rhododendron luteum Sweet – ERICACEAE [syn. toxikus acetilandromedol. Rhodiola rosea L. Közép.) L. Hatóanyag: illóolaj. Ahnfeltia plicata. kenőcselőállítás). – ERICACEAE erdélyi havasszépe Rhododendri ferruginei folium Honos DK-Közép-Európában (Alpok. 5% stilben-glikozid rhaponticosid. Üde és nedves réteken országszerte gyakori. 0. tabletta-. 1-2 m magas.] sárga rododendron.: Sedum rosea (L.] csörgő kakascímer Cristae gallii herba Honos Európában. 10-35 cm magas.) = Agar-Agar (Ph. rosiridin (aglikon rosiridol). Rhododendron ferrugineum L.) Scop. Rhus aromatica Ait.hu közönséges rebarbara Rhapontici radix Honos Közép-Ázsiában. Rhodophyta – ALGAE vörösmoszatok: Gelidium fajok. menorrhagiában. gyógyszertechnológia (emulzió-. bokros cserje. VIII. esetleges ösztrogén hatásukat is figyelembe kell venni.és hólyagpanaszokban. 1-2 m magas cserje. Áttelelő pozsgás. agaropektin Alkalmazás: enyhe laxans. vese. Azalea pontica L. Hatóanyag: sok más rododendron fajjal együtt mérgezőek. Ph. Gracillaria Gymnogongrus grifithiae. amyrin. Rhinanthus minor (Ehrh. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum köszvényes. továbbá rhododendrin (= betulosid). VII. Ny-Ázsiában. Homeopathia.: Rhinanthus crista-gallii L. Eur. 20% cserzőanyag Alkalmazás: tinctura formájában orvosi javallatra ágybavizelés és hasmenés ellen. más szaponin-glikozid. szterol. Hg.doksi. Magyarországon nincs. Honosak Csendes. egyéves lágyszárú. előbbiben arbutin (ericolin). Hg. Ribes nigrum L. Hatóanyag: aucubin (aucubosid.07% illóolaj. Nálunk ez sem található vadon. Hatóanyag: kb. – ANACARDIACEAE kanadai szömörce Rhois aromaticae radicis cortex Honos É-Amerikában. évelő lágyszárú.. – SCROPHULARIACEAE [syn.Forrás: http://www. – CRASSULACEAE [syn. 18% cserzőanyag Alkalmazás: fejfájás csillapító. dezoxirhaponticosid Alkalmazás: enyhe hashajtó. 4. magas oxalát tartalma miatt gyermekeknek és vesekőbetegeknek ártalmas lehet.] illatos rózsásvarjúháj Rhodiae radix Honos Európában. utóbbiban még flavonoidok. valamint kb. Eucheuma spinosum és más fajok agar Agar (Ph. kompótnak) Hatóanyag: mindkét gyökérdrogban antrakinonok. klorogén. reumás panaszok esetén. több más faj homeopathiában. kb. hibrid változatait kertekben inkább termesztik (főzeléknek.és kávésav Alkalmazás: homeopathia.és DK-Európában. Sok díszfajta ebből származtatható.és Indiai-Óceánban.

pseudofructus sine seminibus (Ph. Ribes rubrum L. vírusellenes. tüskementes tokkal rendelkező. termése júliusban. Ny. karotinoidok. Ph. – EUPHORBIACEAE ricinus Ricini semen Ricini oleum (Ph. Ázsia mérsékelt égövi részein. Indiai-szubkontinensen. fenolkarbonsavak Alkalmazás: levele és rügye diureticum (előnyösen kálium-visszatartó). lekvár vagy bor ugyancsak antioxidáns. szerves savak.01% illóolaj Alkalmazás: virág aromaticum. szirup ízesítő gyógyszerészeti készítményekben. Különösen mérsékelt égövi országokban Eurázsiában is elterjedt. VII. Eur. szellős helyen szárítják (beszáradás 5-7:1). termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. inszekticid. Magyarországon nemesített fajtáit sokfelé telepítik. antiphlogistikus. vérszegénység ellen is hatásos. levélben flavonoidok (acacetin. – FABACEAE fehér akác Robiniae pseudacaciae (= acaciae) flos Robiniae pseudacaciae cortex Robiniae pseudacaciae folium Honos USA keleti és középső részén. prodelphinidin). 4. terpineol). gyepűrózsa Rosae pseudo-fructus (Ph. acacetin. 0. védett. pektin. 2 m magasra is megnő. benzilalkohol.5% flavonoid (kvercetin-. 1-2 magas cserje. majd vékony rétegben. Vadon az Alföld (pl.). Ph.) Honos Afrikában.és szeszkviterpének). Főleg áprilisban virágzik. Termeszthető.) Rosae (= Cynosbati) pseudofructus (= fructus). VII. Homeopathia (nyers mag!). acaciin. VIII.) Rosae (= Cynosbati) semen Honos Európában. Hatóanyag: kb.és láperdőiben szórványosan található. erdőszéleken. Hatóanyag: virágban flavonoid-diglikozid robinin. szabadgyök-fogó. Hatóanyag: cukrok. Hg. olajos injekciók gyártásához) alkalmazható. 1-2 m magas cserje vagy fa. Virágzás idején vagy közvetlenül utána szedik le leveleit. egyéb flavonoid (pl acaciin. linalool. Tüskés cserje. kb. 3% ricint és kevésbé mérgező piridin alkaloidot.hu Ribis nigri folium (DAC) Ribis nigri fructus Ribis nigri gemma Honos Európában. fontos mézelő fa. VII. antibakteriális. továbbá gyógyszertechnológiában (pl. majd szobahőmérsékleten. levél aromaticum. jó homokkötő. törpe fajtáit régebben Magyarországon is termesztették. társulásközömbös. pseudofructus cum seminibus (Ph. a kb. Hg. kéregben erősen mérgező toxalbumin-lektin robin és phasin. É-Afrikában.) Ricini oleum hydrogenatum Ricini oleum virginale (Ph.és izorhamnetin-glikozidok). robigenin). illatszeripar. 4. myricetin. Májusban virágzik. Egyes..és Közép-Ázsiában. Hg. 0. forgatással szárítják (beszáradás 5:1). cserjésekben állományképző. kéreg homeopathia. ricinint tartalmaz. – ROSACEAE csipkerózsa. Ricinus communis L. Hg. emeticum. terméséből készült lé.. ilyenkor szedik le a frissen kinyílt virágokat. apigenin). enyhe antihypertensiv. kempferol-. Rosa canina L. fungisztatikus. nyomokban illóolaj (mono. 40-70% ricinusolaj (előbbiektől mentesített zsíros olaj) különleges zsírsava a ricinolsav Alkalmazás: kivont és tisztított zsíros olaj erősen laxans. Hg.doksi. – GROSSULARIACEAE piros ribiszke Ribis rubri fructus Honos Ny-Európában. . oligomer proanthocyanidinek (pl. augusztusban érik. Robinia pseudacacia L. farnesol. a mérsékelt éghajlaton sokfelé (Ázsiában. KisAlföldön Szigetköz) liget. cyanin és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: friss préslé antioxidáns. Kaukázusban. illóolaj (anthranilsav-metilészter. bozótosokban mindenhol gyakori. antioxidáns. Eur.Forrás: http://www. nerol. A kérget kora tavasszal gyűjtik a fiatalabb ágakról (beszáradás 3:1). nemesített fajtáit ültetvényekben telepítik. É-Amerikában) termesztik. VIII. Hatóanyag: mag erősen mérgező toxalbumint.

és hólyagbántalmak esetén. cyanin. Eur. A csipkerózsa májusban. aromaticum. 4:1 “csipkehús”). mérsékelt égövi Ázsiában. geranial. ún. Aszmag népgyógyászatban diureticum vese. caryophyllen. csak védett. Ny-Ázsiában. pollenben karotinoidok Alkalmazás: adstringens. Festőanyag. geraniol.doksi. alizarin Alkalmazás: bakteriosztatikus (Staphylococcus aureusra). kb. főként rozmarinsav. Indiai-szubkontinensen. pendulina L. Indokínában. Különösen Bulgáriában nagy ültetvényekben termesztik. cukor. aszmagban kb. eucalyptol stb. lekvár. Kertekben sokfelé megtalálható. diosmetin) és flavonglikozidok. nerol Alkalmazás: illatszer. Rosae flos (= petalum) Hatóanyag: friss sziromlevélben kb. gallica L. Más fajok is hasznosak..). Rubia cordifolia L. szörp készül belőle. Hatóanyag: 0. lycopin. foszfolipid. camphen. 0. Hg. bársonyrózsa Honos Európában. sok díszfajtája kertekben kedvelt Magyarországon is.5% illóolaj (15-30%-a 1. triterpén oleanolsav. pektin). gyümölcsíz. citral stb. kb. kertekben telepített.). továbbá borneol. Aszmagtól mentesítve (kézzel vagy erre szolgáló. 15% pektin.hu Több kisebb fajra bontható. spasmolyticus kólikában. szem és garat öblögetésre. Illatszeripar. leginkább: R. Rosa gallica L. illóolaja illatszeriparban. déli helyeken érdemes telepíteni. β-karotin stb. eugenol. p-cymen. szerves savak. alpesi rózsa. Nálunk az enyhébb teleket átvészeli. mindegyik gyűjthető. munjistin. lepra ellenes. száj.. Az álterméseket kocsány nélkül augusztus végétől az első deres napokig gyűjtik. cserzőanyag. VII. anthocyanok.Forrás: http://www.). kvercitrin. laxans (szerves savak. karotinoidok (rubixantin-izomérek. Hatóanyag: antrakinon purpurin. Rubia tinctorum L.2 % illóolaj. Sok formája.) Honos Mediterráneumban. limonen. Rosa x centifolia L. amíg kemény az áltermés fala. spasmolyticum. Rosmarinus officinalis L. ekcémára. Homeopathia. nálunk nem fordul elő. mikroelemek. vérhas és tüdőhurut esetén. x R. kb. Malajziában. 4. – RUBIACEAE festőbuzér Rubiae radix .2-1. parlagi rózsa. linalool.03% illóolaj. aszmagoló géppel kettévágva és kitisztítva) vagy egészben hagyva szellős helyen kiterítve vagy műszárítón szárítják (beszáradás 2:1 egész csipkebogyó. továbbá flavon (genkwanin.és ursolsav-származékok Alkalmazás: cholereticum. kámfor. Rosa x damascena – ROSACEAE (R. nyomokban illóolaj. torokés melltájéki panaszok esetén. frissen és szárazon fűszer. likőriparban. terpineol. grippe esetén vitaminpótló (C-vitamin. purpuroxanthin. – RUBIACEAE indiai buzér Rubiae cordifoliae radix et rhizoma Honos Afrikában. külsőleg fürdőkbe. örökzöld. 10% zsíros olaj. luteolin. menstruációs panaszokban.35% diterpénfenol carnosolsav és oxidációs laktonszármazékai (carnosol = picrosalvin. stomachicum. purpuringlikozid. a “bolgár rózsaolaj” fő összetevői: feniletilalkohol. bornil-acetát. moschata Herrm) damaszkuszi rózsa Rosae aetheroleum Honossága hibrideredete miatt részben ismert.2% illóolaj (geraniol.8-cineol. rosmanol).) Rosmarini aetheroleum (Ph. enyhe diureticum. gallotannin. egyes illóolajokban 20-50% kámfor. 3% Lamiaceae-cserzőanyag kávésavdepszid. αpinen. 0. pseudopurpurin. – LAMIACEAE rozmaring Rosmarini folium (Ph. VIII. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: meghűlés. 0. Ph. flavonoidok).és kozmetikai ipar. Hg. rovarűzőként. nerol. – ROSACEAE százlevelű rózsa Honossága sokféle hibridformája miatt nagy vonalakban Eurázsiára tehető. flavonoidok. 10-24% cserzőanyag. fajtája ismert.2% (vagy több) aszkorbinsav. Ny-Ázsiában. citronellol. citronellol. népgyógyászatban hasmenés. 1 m magas cserjévé fejlődik. Hatóanyag: virágban 0. júniusban virágzik. homeopathia. Évelő lágyszárú. reumára. Hatóanyag: levelekben 1-2. Kaukázusban. carminativum.

A terméseket hamvaskék állapotban szedik. – ROSACEAE vad szeder. diureticum. hamvasszeder Rubi fruticosi folium (DAC) Rubi fruticosi fructus Rubi fruticosi radix Honosak Eurázsiában. vitexin stb. ruberythrinsav. munjistin. stomachicum. Gyökérben cserzőanyag. cukrok. cukrok.és DK-Európában. A vad szeder (R. ma már elvadulva is ritka. Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok. antidiarrhoeicum. cyanidinglikozidok. júniusban virágoznak. A hamvas szeder gyümölcsét gyűjtik. szeder. és más Rumex fajok réti lórom Rumicis folium Rumicis fructus Rumicis radix = Lapathi (acuti) radix .hu Honos K. diaphoreticum. flavonoid. depurativum. roborans. antidiarrhoeicum. Vágásterületeken.8% szaponin villosin Alkalmazás: adstringens. garatöblögető. A herbát augusztustól szeptemberig gyűjtik. – POLYGONACEAE lósóska. Hatóanyag: kálium-oxalát.Forrás: http://www. purpuroxanthin). Régen festőnövényként termesztették. Homeopathia. szerves savak. Élvezeti tea. cukrok. Nálunk vadon a Középhegységben és a Dunántúlon erdővágásokban különösen gyakori lehet.) gyűjtőfaj. Mediterráneumban. illóolaj. továbbá aroma anyag (hexenol és hexenal származékok). Rubus fruticosus L. koffein tartalmú tea legjobb pótlója. a gyümölcsből készült szirup kanalas gyógyszerek ízjavítójaként gyógyszerészeti előiratokban hivatalos. s. Évelő lágyszárú. nyomelemekben. antioxidánsokban gazdag. oxálsav. feketeszeder Rubus caesius L. kovasav. Számos fajtáját házi kertekben és nagyobb ültetvényekben termesztik. iridoidlakton asperulosid Alkalmazás: húgyúti és vesebetegségekben. 0. pektin Alkalmazás: mint szedernél. nemesített fajtáit telepítik. Hatóanyag: 8-10% hidrolizálható gallotannin. továbbá diureticum arthritisben. szerves savak.) Alkalmazás: népgyógyászatban féregűző. Nyers gyümölcse vagy a szederlé és a szederlekvár vitaminokban. pseudopurpurin. ribiadin. üde ártéri és hegyi réteken országszerte gyakori. észterek. vitaminokban.8 m magas.doksi. cserzőanyag. erdőszéleken.és trioxiantrakinon-glikozidok (alizarin. Rubus idaeus L. Évelő lágyszárú. Nyár elejétől virágzik. flavonoid (kvercitrin. szerves savak. Ázsia mérsékelt égövi részein. Nyers málna. dimer ellagitannin. Hatóanyag: mint szedernél. szántóterületek szegélyén. lekvár stb. Ilyenkor gyűjtik a leveleket. tarlókon országszerte gyakoriak.és Ny-Ázsiában. Szükség esetén termeszthető. Hatóanyag: 2-3. Gyökér népgyógyászatban antidiarrhoeicum. nagyobb állományokat főleg vágásterületeken. aszkorbinsav. 0. antioxidánsokban gazdag. tüskés cserjék. Homeopathia (gyökér is). galiosin. elterjedt É-Amerikában is. sok forma és hibrid tartozik ide. fenolkarbonsavak. Termesztik. Régen kozmetikai festék volt. 7-15% cserzőanyag. Rumex acetosa L. pentaciklusos triterpénsavak. Rumex crispus L. galluszsav. – ROSACEAE málna Rubi idaei folium (DAC) (= herba) Rubi idaei fructus Honos Európában. különösen kőképződés esetén (gyógyszerek formájában). Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok. fodros lórom Rumex obtusifolius L. fruticosus L. alkoholok és észterek. klorogénsav. A levelet árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). szellős helyen szárítják. tonicum. Közép. szegélybozótosokban mindenhol gyakori. pektin. szerves savak. különösen elterjedt a Mediterráneumban.5-0. Májusban. l. – POLYGONACEAE mezei sóska Rumicis acetosae herba Kozmopolita. erdőszéleken találunk. pektin.5% di. Ligeterdőkben. alkoholok. málnaíz.

nodus haemorrhoidalis megbetegedésben. Sagittaria sagittifolia L. sebgyógyító.és Közép-Európában. abortivum. Ruta graveolens L. izoimperatorin.doksi. Dunántúlon szórványosan fordul elő üde lomberdőkben. – SALICACEAE fehér fűz Salix daphnoides Vill. thrombophlebitisben. Szibériában. mint a mezei sóskánál. Általában nedves réteken vagy erdőkben. szterolok. Elterjedt pl. orvosi javallatra venotonicum vénás és kapilláris insufficientia esetén. triterpének. A sziki lórom (R. de fogyatkozik. graveolin). görcsoldó és idegnyugtató hisztériában.és D-Európában. anthelminticum. ruscin (fő aglikonok és hatóanyagok: ruscogenin. örökzöld cserje. Hg. főleg B-vitaminok pótlására bőrbetegségekben. Eur. Hatóanyag: gyökérben keményítő. gyakran gyomtársulásokban gyakoriak.) Rusci aculeati rhizoma (= radix) Honos Közép. Többnyire az északi féltekén terjedtek el. furanobenzol graveolensav Alkalmazás: sudoriferum. alkilalkoholok és észtereik). – ASPARAGACEAE vagy RUSCACEAE szúrós csodabogyó Rusci rhizoma (Ph. akár 0. rutin. Védett. Ny-Ázsiában. Az Alföldön gyakoribb. védett. 50% fehérje.7% illóolaj (metilketonok.1% illóolaj (kb. Alkalmazás: nyersen. tannin. xanthotoxin. Termesztése megoldható. nádasokban. Hatóanyag: 4-6% spirostanol. Hatóanyag: akár 1. ahogyan a többi lórom faj is Európában vagy Eurázsiában honos. Ruscus aculeatus L. D-provitamin. 0.4% acridon típusú kinolin alkaloid (skimmianin. 25% szénhidrát.5 m-re is megnő. nagyobb adagban adstringens. pseudonatronatus Borb. emmenagogum. spasmolyticum. psoralen. kb. továbbá stomachicum.2-0. aphrodisiacum. Homeopathia. gravelliferon. 40 azonosított komponens) Alkalmazás: kivont hatóanyagaiból. ritkán elvadul.Forrás: http://www. 0. antidiarrhoeicum. termés főként antidiarrhoeicum.) ritka. rutarin. carbinolacetát. 5% catechintannin. antibakteriális (gyermeknek is). Nálunk kerti dísznövény. furokumarin (bergapten. Salix alba L. kokusaginin. VIII. chrysophansav. S Saccharomyces cerevisiae Hansen. levélben flavonoid. dictamnin. Erős szárú félcserje. Indiában és az USA területén is..hu A lósóska kozmopolita. Homeopathia. kb. vízi lágyszárú. extractumból készült gyógyszerek formájában. kb.és furostanol-típusú szteroid szaponin ruscosid. szárítva vagy porítva (különféle gyógyszerformákban) belsőleg. ulcus crurisban. ergoszterol stb. Kis termetű. Homeopathia. pangásban. szaponin Alkalmazás: adstringens. Zavartalan mocsarakban. Áttelelő. gyökér laxans. más Saccharomyces fajok – SACCHAROMYCETACEAE élesztőgomba Faex medicinalis = Cerevisiae fermentum Hatóanyag: gazdag B-vitaminokban. Ph. Hatóanyag: levél fő összetevői hasonlóak. Ny-Ázsiában. carminativum. gyökérben antrakinonok (pl. rutamarin. cukor. emodinok). A-vitamin.. rutaretin. 4. γ-fagarin. kumarin. 10% tannin Alkalmazás: mint mezei sóskánál. . – RUTACEAE kerti ruta Rutae folium Rutae herba Rutae aetheroleum Honos D. neoruscogenin). termésben kb. daphnoretin). vagyis vénás keringési elégtelenségben. főleg áttelelő vagy évelő lágyszárúak. – ALISMATACEAE nyílfű Sagittariae radix Sagittariae herba Honos Európába. cholereticum. nyálka-poliszaharid. szterol. Kaukázusban. É-Afrikában. a réti lórom inkább eurázsiai.

Forrás: http://www.doksi.hu

boroszlánlevelű fűz Salix fragilis L. csörege-fűz Salix purpurea L. csigolyafűz Salix viminalis L. kosárfonó fűz, kenderfűz Salix cordata Mühlenbg. [syn.: Salix americana hort.] kanadai fűz, amerikai fűz Salicis cortex (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salicis folium
Honosak Európában, Ázsiában, kivéve a kanadai fűzet, de ezt is sokfelé termesztik Európában. Értékes drogot szolgáltat a S. alba L. subsp. vitellina (L.) Arcang., aranyfűz. Ártereken vagy nagyobb patakok, folyók mentén sokszor állományalkotók. A fehér fűznek és alfajának nemesített fajtáit, továbbá a kanadai fűzet telepítik. Néhány éves vesszőkről a kérget februárban, márciusban lehántják és feldarabolják. A kifejlett leveleket is gyűjtik. A szárítás meleg, szellős helyen vagy műszárítón történik (beszáradás 3:1 kéreg, 5-6:1 levél). Hatóanyag: 1,5-11% fenol-glikozid salicin, salicortin, tremulacin, populin, fragilin, triandrin, vimalin, picein stb.), aromás aldehidek és savak (salirosid, vanillin, syringaaldehid, syringin), szalicilalkohol (saligenin), flavonoidok, 8-10% cserzőanyag Alkalmazás: antiphlogistikus (gátolja a prostaglandin bioszintézisét), belsőleg prostatitis, arthritis kezelésében fájdalomcsillapító (készítmények formájában is), az enyhébb fejfájást is mérsékeli, grippe ellen, külsőleg hámlasztó, fekélytisztító, antimikotikus, lábfürdők komponense.

Salsola kali L. – CHENOPODIACEAE homoki ballagófű Tragi herba
Honos Eurázsiában, Mediterráneumban. Egyéves lágyszárú. Szántóföldi és útszéli gyomtársukásokban országszerte elég gyakori, kivéve Ny-Dunántúlt. Hatóanyag: tetrahidroizokinolin-alkaloid salsolin, salsolidin, betainszerű aminok Alkalmazás: anthelminticum, purgans, diureticum, javítja a vérkeringést.

Salvia fruticosa Mill. – LAMIACEAE [syn.: Salvia triloba L.] hármaslevelű zsálya Salviae trilobae folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos DK-Európában, É-Afrikában, Ny-Ázsiában. Félcserje. Hatóanyag: 2-3,5% illóolaj (kb. 70%-a cineol, továbbá thujon, kámfor, egyéb mono- és szeszkviterpén picrosalvin, caryophyllen), kb. 5% Lamiaceae-cserzőanyag (rozmarinsavészterek), kb. 2% flavonoid (pl. salvigenin), diterpén carnosol, triterpén ursolsav, oleanolsav, betulinsav Alkalmazás: antibakteriális, antivirális, antiphlogisticum, száj- és toroköblögetésre meghűlés, grippe, felső légúti hurutos megbetegedések esetén (hasonlóan a S. officinalishoz).

Salvia miltiorrhiza Bge. – LAMIACEAE vörösgyökerű zsálya Salviae miltiorrhizae radix
Honos Kínában. Hatóanyag: fenantrénkinon szerkezetű diterpén pigment (tanshinon és izotanshinon), protocatechualdehid danshensu és salvianolsav Alkalmazás: extractumai (gyógyszerkészítmények formájában is) javítja a microcirkulatio hatásfokát, antiischaemiás hatású.

Salvia officinalis L. – LAMIACEAE orvosi zsálya Salviae folium (Ph. Hg. VII.) = Salviae officinalis folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salviae radix Salviae flos Salviae semen Salviae officinalis aetheroleum Salviae tinctura (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos DK-Európában, félcserje. Nálunk kerti dísznövény, de üzemi termesztése is megoldott. Melegigényes. Közvetlen magvetéssel a tél beállta előtt vagy kora tavasszal szaporítható. A sortávolság 60 cm, a vetés mélysége 2-4 cm. Második évtől kezdve, júniusban, júliusban virágzik. A leveles hajtást vagy a lefosztott leveleket virágzás kezdete előtt gyűjtik és azonnal szárítják legfeljebb 400C-on (beszáradás 4:1). Illóolajnyeréshez teljes virágzásban lévő állományt takarítanak be. Hatóanyag: levélben 1-2,5% illóolaj (35-60%-a kétféle thujon, kevesebb kámfor, cineol, borneol, bornilacetát, a görög illóolajban eucalyptol, a spanyolban és dalmáciaiban kámfor az uralkodó), 6-15% szeszkviterpén (caryophyllen, viridiflorol), 2-6% Lamiaceae-cserzőanyag, (rozmarinsavészterek és kávésavészterek), diterpén carnosol (= picrosalvin), 1-3% flavonoid (luteolin- és apigenin-származék, mint a glikozilflavon vicenin-2), triterpén-szaponin oleanolsav. Gyökérben és virágban kinon szerkezetű szeszkviterpén pigment acetoxi- és dehidroroyleanon, magban zsíros olaj Alkalmazás: antimikrobiális, gyulladásgátló, gingivitis, stomatitis esetén száj- és toroköblögetésre, izzadásgátló, gyógyfürdőbe aranyérbántalmak kezelésére, belsőleg gyomor- és bélhurut, hasmenés, hurutos megfázás esetén. Homeopathia. Gyökér és virág a népi használatban kártevőirtó.

Salvia pratensis L. – LAMIACEAE mezei zsálya Salviae pratensis herba, (folium) = Horminii pratensis herba, (folium)
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. Sztyeppréteken, kaszálóréteken gyakori. Hatóanyag: nyomokban illóolaj, 0,4% ursolsav, 0,2% kávésav Alkalmazás: mint Salvia officinalis.

Salvia sclarea L. – LAMIACEAE muskotályzsálya Salviae sclareae herba, (folium) Salviae sclareae aetheroleum (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos Közép- és D-Európában, Ny- és Közép-Ázsiában, Kaukázusban, Indiai-szubkontinensen. Magas (kb. 1 m-es) két-, ritkán többéves lágyszárú. Magyarországon termesztik, kertekben dísznövény. Hatóanyag: 0,2-0,5% illóolaj (linalool, pinenek, phellandren, citronellol, limonen), diterpénalkohol sclareol Alkalmazás: száj- és toroköblögető, illóolaj illatszer- és kozmetikai iparban, fűszerborok ízesítésére.

Sambucus ebulus L. – CAPRIFOLIACEAE földi bodza Ebuli fructus Ebuli folium Ebuli radix (= rhizoma)
Honos Európában, Közép- és Ny-Ázsiában, É-Afrikában, Kaukázusban. Évelő, cserjeszerű. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban. Hatóanyag: termésben kb. 0,08% illóolaj, cianogén glikozidok, cserzőanyag, anthocyan sambucyaninglikozid, valeriánsav, magban zsíros olaj. Levélben cianogén glikozid, cukrok, nyomokban illóolaj, gyökérben ugyancsak cianogén glikozid, nyomokban illóolaj, gyanta, cserzőanyag, szterol, amyrin, szaharóz Alkalmazás: termés laxans, diureticum, diaphoreticum, homeopathia, levél népgyógyászatban meghűlés esetén, gyökér enyhe diureticum, diaphoreticum, laxans, népgyógyászatban purgans, emeticum.

Sambucus nigra L. – CAPRIFOLIACEAE fekete bodza Sambuci (nigrae) flos (Ph. Hg. VII.) = Sambuci flos (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Sambuci fructus Sambuci folium Sambuci cortex Sambuci radix
Honos Európában, Mediterráneumban, Kaukázusban, Ny-Ázsiában. Cserje vagy fa. Országszerte gyakori degradált erdőkben, cserjésekben. Nemesített fajtáiból ültetvényeket létesítenek. Májusban, júniusban virágzik. A virágzatokat száraz időben gyűjtik, napon vagy műszárítóban gyorsan szárítják, mert könnyen barnul. A lemorzsolt virág nedvszívó (beszáradás 6-7:1). Virágzáskor gyűjtik a levelet (beszáradás 45:1). Az érett, fekete vagy sötétlila terméseket terméságazat formájában szedik (beszáradás 5:1). Hatóanyag: virágban 0,03-0,14% illóolaj, nyomokban cianogén glikozid sambunigrin, kb. 1,6% flavonoid (rutin, hiperozid, kvercirtin, astragalin), kb. 3% fenolkarbonsav, triterpén szaponin (amyrin, ursolsav, olenaolsav), szterolok, termésben kb. 3% cserzőanyag, 0,2-1% anthocyan (sambucin, sambucianin, chrysanthemin), flavonoidok, kevés illóolaj, magban cianogén glikozid (sambunigrin,

Forrás: http://www.doksi.hu

prunasin, zierin), cukor, szerves savak, levélben és kéregben cianogéneken kívül cserzőanyag, szterolok, szaponinok, gyökérben gyanta Alkalmazás: virág laxans, diureticum, továbbá megfázásos betegségekben diaphoreticum, termés frissen lekvárnak, nagyobb adagban purgans, leve antioxidáns, nyers, éretlen termés présleve népgyógyászatban ischias és neuralgia esetén, friss virág, levél és kéreg homeopathiában, gyökér vagy gyökérkéreg népgyógyászatban laxans és vese-, hólyagbántalmakban jótékony.

Sambucus racemosa L. – CAPRIFOLIACEAE fürtös bodza Sambuci racemosae fructus
Honos Közép- és D-Európában, Kaukázusban, egyes alfajai É-Amerikában. Cserje vagy fa. Hatóanyag: gyümölcshúsban sok karotinoid, vitaminok, cukrok, szerves savak, pektin, cserzőanyag, 0,62% zsíros olaj, magban toxikus, szívre ható glikozid, emiatt mérgező (olaja nem használható) Alkalmazás: népgyógyászatban gyümölcslé diaphoretikus, megfőzve meghűlés eredetű láz, húgyúti és hólyagpanaszok esetén, gyümölcshús lekvárnak készíthető.

Sanguinaria canadensis L. – PAPAVERACEAE vérzőmák Sanguinariae (canadensis) rhizoma
Honos É-Amerikában, évelő lágyszárú. Nálunk dísznövényként kertekben néha megtalálható. Hatóanyag: 4-7% izokinolin alkaloid (chelerythrin, sanguinarin, oxisanguinarin, berberin, protopin, coptisin, allocryptopin), keményítő, gyanta Alkalmazás: hatóanyagai miatt részben hasonló, mint Chelidonium majusnál. Spasmolytikus, fájdalomcsillapító. Régebben expectorans krónikus bronchitisben, diureticum, emmenagogum, tonicum, stimulans, diaphoreticum emésztési zavarok esetén, továbbá nagyobb adagban hánytató. Antitumor hatása egyes esetekben, kísérleti szinten igazolható. Homeopathia.

Sanguisorba minor Scop. - ROSACEAE csabaírefű
Honos Európában, É-Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Kisebb termetű, 0,1-0,6 m-es, áttelelő lágyszárú. Magyarországon sziklagyepekben, száraz gyepekben elég gyakori.

Sanguisorba officinalis L. őszi vérfű
Honos Európában, Ázsia mérsékelt égövi területein, É-Amerikában. Akár 1 m-re megnövő, áttelelő lágyszárú. Nálunk a Középhegységben és a Dunántúlon lápréteken, láposodó kaszálóréteken elég gyakori, az Alföldön ritkább.

Sanguisorbae herba = Pimpinellae italicae herba Pimpinellae italicae radix
Hatóanyag: 10-17% catechin-cserzőanyag, catechin, gallocatechin, triterpén szaponin sangusorbigenin, sanguisorbin Alkalmazás: adstringens aranyérbetegségben, hasmenés ellen, használatos dysmenorrhoea és tüdőhurut esetén.

Sanicula europaea L. – APIACEAE gombernyő Saniculae folium, (herba) Saniculae radix
Honos Európában, Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Áttelelő lágyszárú, 0,2-0,5 m-es. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, az Alföldön ritka. Bükk- és gyertyánelegyes üde erdőkben fordul elő. Hatóanyag: kb. 1% pentaciklusos triterpén szaponin (aglikon saniculagenin A, B, C, D), gyökértörzsben akár 10%, továbbá 1-2 % fenolkarbonsav (klorogénsav, kávésav, rozmarinsav) Alkalmazás: antibakteriális, antimikotikus, gyomorfekély és bőrbetegségek (pl. ekcéma, furunculus) kezelésére, népgyógyászatban belsőleg vérzéscsillapító, szaponintartalma miatt expectorans. Homeopathia.

Santalum album L. – SANTALACEAE fehér szantálfa Santali albi lignum Santali aetheroleum
Honos Indiai-szubkontinensen, Malajziában. 10-12 m magas, örökzöld. Termesztik.

Forrás: http://www.doksi.hu

Hatóanyag: farészben 3-6% illóolaj (kelet-indiaiban kb. 90% szeszkviterpén santalol, a többi geraniol, citronellol, terpineol, metilacetofenon, fenol, kínaiban kevesebb santalol, nyugat-indiaiban szeszkviterpén elemol, endesmol, agarofurán), 5-8% gyanta, cserzőanyag Alkalmazás: illóolajat régen gonorrhoea, bőrbetegségek esetén és diaphoreticumként, ma illatszer- és kozmetikai iparban. Homeopathia.

Santolina chamaecyparissus L. – ASTERACEAE cipruska Santolinae herba
Honos D-Európában. Örökzöld, 0,3-0,7 m-es, bokros félcserje. Hatóanyag: 0,8-1% illóolaj, virágban thujon, pinenek, phellandren, phellandral, myrcen, limonen, pcymol, terpineol, levélben inkább artemisiaketon, santolinszerű szeszkviterpének (pl. longipinen) Alkalmazás: gyomor- és bélpanaszokban spasmolyticum, stomachicum, továbbá anthelminticum. Illóolaja kinyerhető, hasonló célra használható.

Saponaria officinalis L. – CARYOPHYLLACEAE orvosi szappanfű Saponariae rubrae radix Saponariae rubrae herba
Honos Európában, Ny-Ázsiában, Kaukázusban, Szibériában. Kínában és É-Amerikában is meghonosodott. 0,4-0,8 m magas, áttelelő lágyszárú. Országszerte előfordul főleg ártéri szegélytársulásokban, gyakran útszélen, szemétdombok közelében. Hatóanyag: gyökérben 2,5-8% triterpén szaponin (glikozid saponariosid A, B, kisebb mennyiségben CH, bisdesmosid quillajasav, aglikon gypsogenin), kevés szterol. Herbában szaponin (saporubrin, saporubrinsav), flavon-C-glikozid saponarin, vitexin Alkalmazás: gyökér expectorans bronchitisben, népgyógyászatban reumás panaszokban és bőrbetegségben, homeopathiában, herba ugyanígy, még diureticum, depurativum, mint detergens emulgeáló anyag.

Sarcopoterium spinosum Spach – ROSACEAE [syn.: Poterium spinosum L.] tövisesvérfű Poterii radix (= radicis cortex)
Honos Mediterráneumban, Közel-Keleten. Kb. 0,5 m-es cserje. Hatóanyag: kb. 6% cserzőanyag, hypoglykaemiás aktivitású triterpén, tormentosid, szitoszterol Alkalmazás: adstringens, antidiabeticum.

Sarracenia purpurea L. – SARRACENIACEAE bíbor kürtvirág Sarraceniae purpureae radix Sarraceniae purpureae folium
Honos É-Amerikában. Évelő. Hatóanyag: gyökérben és levélben secoiridoid sarracenin, cserzőanyag, gyanta, pigment, 0,5% acrylsav Alkalmazás: régebben stimulans, tonicum, diureticum, diaphoreticum, antidysentericum. Homeopathia.

Sassafras albidum (Nutt.) Nees – LAURACEAE [syn.: Sassafras officinale Nees et C. H. Eberm.] amerikai lázfa Sassafras lignum Sassafras cortex Sassafras folium Sassafras aetheroleum
Honos É-Amerikában. Kb. 30 m magas. Hatóanyag: farészben 1-2%, gyökérkéregben 6-9% illóolaj (80%-a safrol, egyéb fenilpropán, mono- és szeszkviterpén), dimer fenilpropán lignan (sesamin, dezmetoxiaschantin), cserzőanyag, szterolok Alkalmazás: diureticum, aromaticum, carminativum, vértisztító, izzasztó, nagy adagban safrol-tartalma miatt hepatotoxikus, illóolaj illatszeriparban. Homeopathia.

Satureja calamintha (L.) Scheele – LAMIACEAE [syn.: Calamintha clinopodium Spenn.] borsfű pereszlény Calaminthae herba
Honos Mediterráneumban, atlantikus Európában, elterjedt É-Amerikában. Évelő, cserjeszerű lágyszárú.

oleanolsav).és K-Európában. lehullott ágakon. Hatóanyag: coniferin glikozid. vese-.3-2% illóolaj (40-60%-a carvacrol. neuroleptikus.] csombord Saturejae herba (= folium) Saturejae aetheroleum Honos Mediterráneumban. Hatóanyag: 1. sömör) kezelésére.3. Termeszthető.doksi. Távol-Keleten. Szibériában. 0. Hatóanyag: 7-19% dibenzo-cykloocten-lignánok (schisandrin A. frissen zöldség. Wilson Schisandrae fructus Honos Kínában. A virágos hajtást virágzás kezdetén gyűjtik.3 m magas. É-Afrikában.: Clinopodium hortense Ktze. adaptogén. szkopolamin) Alkalmazás: szkopolamint és hioszciamint állítanak elő belőle. emmenagogum. E. egyéves.és 1.5% cserzőanyag. Áttelelő lágyszárú. kaucsuk. DK. nálunk az Északi-Középhegység bükköseiben fordul elő. monoterpén (borneol. illóolajat szolgálat. Nem ehető. B. meghűlés esetén diaphoreticum. spanyol pozdor Scorzonerae radix Honos Európában. taraxaszterol. – DIPSACACEAE galamb ördögszem Scabiosae minoris herba Honos Európában. expectorans. Scabiosa columbaria L. Régen a népgyógyászatban reuma. tonicum. antibakteriális. köszvény és kólika kezelésére. – ASTERACEAE feketegyökér. trigonellin.5-1 cm mélyre. – SCHISANDRACEAE kínai kúszómagnólia Schisandra sphenanthera Rehd. mint különleges zöldségnövény.) Baill. stomachicum. 4-8.8-cineol). H. linalool. Homeopathia. rühösség ellen. diureticum. továbbá p-cymol. Kaukázusban. diaphoreticum. A Dunántúlon szórványosan megtalálható meszes talajú sziklagyepekben. Schizophyllum commune Fries – SCHIZOPHYLLACEAE hasadtlemezűgomba Elhalt fákon. kisebb-nagyobb csoportokban nő. Hatóanyag: heterosid-iridoid scabiosid (= scabiosin) Alkalmazás: külsőleg bőrbetegségek (pl. Közép. továbbá gyermekek altatására használták. szárítva kávépótszer. védelemre szorul. kávésav és depszidjei Alkalmazás: népgyógyászatban aromaticum. szellős helyen szárítják (beszáradás 5-6:1).és Ny-Ázsiában. 0. szaponin (ursolsav. carminativum. hioszciamin. szeszkviterpén (sesquicaren) Alkalmazás: kivonatok (gyógyszerek) formájában hepatoprotectiv. Országszerte megtalálható. Termeszthető az évelő hegyi csombord (S. 1. schisandrol A. B. sedativum. menthon. stomachicum. szitoszterol Alkalmazás: antidiarrhoeicum. izomenthon). Márciusban vetik 30-50 cm sortávolságra. (Levél antidepressiv). K-Ázsiában. Hatóanyag: 0. emésztésjavító. cukor.és epebántalmak esetén. Áttelelő lágyszárú. Scorzonera hispanica L.3-0. enyhe vérnyomásnövelő. Évelő lágyszárú. Schisandra (= Schizandra) chinensis (Turcz. fadarabokon egész évben gyakori. gomisin D-T). főleg keleti részén. Kaukázusban. máj. C. .4-1. főleg konyhakertekben termesztik fűszernek. lactucerol. montana L. Nálunk száraz gyepekben fordulhat elő. Satureja hortensis L. aminok. továbbá antioxidáns. Hatóanyag: 0. – LAMIACEAE [syn.. anticonvulsiv. Scopolia carniolica Jacq. lactucin Alkalmazás: hurutos tüdőbetegség. sztyeppréteken.) is.8% (levélben kevesebb) tropán alkaloid (atropin. Kaukázusban.6-poli-β-glükán schyzophyllan Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláló főleg intravénásan adagolva (rákterápiában). timol). kolin.hu Hatóanyag: illóolaj (pulegon. inulin. Júniusban virágzik.Forrás: http://www. stimulans. Fűszer. schisantherin A-E. Egyéves lágyszárú. – SOLANACEAE (krajnai) farkasbogyó Scopoliae (carniolicae) folium Scopoliae (carniolicae) rhizoma Honos Közép-.

– SCROPHULARIACEAE göcsös görvélyfű Scrophulariae (vulgaris = foetidae) herba Scrophulariae radix Honos Közép-Európában. Nagyobb termetű.doksi. Mocsarakban. Ohba] bablevelű varjúháj Crassulae majoris herba = Telephii herba Crassulae majoris radix = Telephii radix Honos Európában. Hylotelephium telephium (L. A Középhegység és a Dunántúl egyes helyein.4 m magas. acre.6 m magas. 0. szikla. Hatóanyag: piperidin alkaloid sedamin. betacyanok Alkalmazás: alkoholos kivonat cardiotonicum. Hatóanyag: flavonoid scutellarin. fenolkarbonsavak (különösen a gyökérben és gyökértörzsben. É-Amerikában is elterjedt.4-1 m magas. továbbá antipyreticum.és K-Európa. tannin. – LAMIACEAE vízmelléki csukóka Tertianariae herba (= Scutellariae herba) Cirkumpoláris. Scutellaria galericulata L.) H. 30% gumianyag. Áttelelő. N. acre. amiben még aucubin) Alkalmazás: népgyógyászatban bőrbetegségekben (ekcéma. – CRASSULACEAE [syn.hu Scrophularia nodosa L. áttelelő lágyszárú. flavonol-glikozidok (főleg izorhamnetin-glikozidok).: Cactus grandiflorus L. diureticum. áttelelő lágyszárú. Scutellaria altissima L. serkenti a szív összehúzó erejét. emeticum.: Sedum telephium L. 1% baicalin. gyanta. láp.és mocsárréteken az egész országban elég gyakori. tőrózsás. sedinon.) Britton et Rose – CACTACEAE [syn. Kaukázusban. 3% tannin Alkalmazás: népgyógyászatban malária ellenes. levélben flavonoid diosmin. szaponin. kb. – LAMIACEAE magas csukóka Scutellariae herba Honos DK. Scutellaria lateriflora L. nyálka-poliszaharid. 0. Hatóanyag: cserzőanyag. scutellarin.Forrás: http://www. kb. Országszerte száraz gyepekben gyakori.. Hatóanyag: flavonoid (dihidroxiflavon-glukuronid chrysin-7-glucuronid. Áttelelő lágyszárú.és szurdokerdőkben fordul elő. illóolaj. Nálunk üde lomberdőkben fordul elő. tonicum. Szibériában. Homeopathia. Homeopathia. 2-15 cm magas pozsgás.5-1 m magas. Közép-Amerikában. Hatóanyag: aminok (tyramin. Karib-szigeteken. malária és dysenteria ellenes. mint a borsos varjúháj. – LAMIACEAE virginiai csukóka Scutellariae lateriflorae herba Honos É-Amerikában. csomók). Ny-Ázsiában. Homeopathia. – CRASSULACEAE borsos varjúháj Sedi acris herba Honos Európában. Közép-Ázsiában. 0.) Hoffm. Selenicereus grandiflorus (L. gyanta Alkalmazás: mint előbbiek. flavonoid (sedoflorin. É-Afrikában. spasmolyticum. Kaukázus.] éjkirálynőkaktusz Cacti stipes = Selenicerei herba Selenicerei flos Honos Mexikóban. sedocitrin). Ázsia mérsékelt égövi részein. sedinin. hesperidin. sedocaulin. nem tömegesen. Kertekben is ültetik.4-0. zsíros olaj. homeopathia. Sedum acre L. – CRASSULACEAE . 0. Áttelelő pozsgás. Sedum maximum (L. Áttelelő lágyszárú. Pozsgás kaktusz nagy virágokkal. Homeopathia. izopelletierin. sedridin. nyílt tölgyesekben. Hatóanyag: mint S. galerosid). száraz gyepekben. Sempervivum tectorum L. de nem tömegesen. anthelminticum. cserzőanyag. viasz Alkalmazás: főleg frissen purgans. telephiin glikozid Alkalmazás: mint S. N-metil-tyramin.N-dimetil-tyramin = hordenin). Középhegységben és Dunántúlon gyakoribb.1-0.

É-Amerikában is elterjedt. továbbá cserzőanyag. senecin). furanoemerophylan-típusú szeszkviterpén-észter Alkalmazás: főleg a drog kivonata vérzéscsillapító elsősorban klimaxos vérzésekben vagy hypermenorrhoea esetén. VII. Eur.1% pirrolizidin alkaloid (fuchsisenecionin. cystitis. jacobin. Mey et Scherb. kivéve homeopathiát. amelyek pirrolizidin mentesek. Ph.1% illóolaj (szeszkviterpének).) Celak – ASTERACEAE [syn. poliinek Alkalmazás: fájdalomcsökkentő amenorrhoea. inulin. Ph. továbbá gyanta Alkalmazás: vérzéscsillapító. Hg.). VIII. jacobin. nyomokban alkaloid. fuchsii (Gmel. S. É-Afrikában. otosenin. jacolin. senecin. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid senecionin és egyéb. Homeopathia. dísznövényként is ismert. Évelő pozsgás. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (pl.. mészkerülő bükkösökben gyakoribb. Egy-. erdővágásokban elég gyakori.: S. elterjedt É-Amerikában is... Hatóanyag: 0. seneciphyllin) Alkalmazás: homeopathia. Homeopathia. C. kvercitrin stb. jaozin. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (senecionin.5% illóolaj. Alkaloidtartalma miatt csak olyan készítmények használhatók. C. Gyomtársulásokban országszerte előfordul. A drogot szolgáltató alfaj néhol.. angustifolia Vahl. Ph. Eur. Ázsia mérsékelt égövi részein. – tinnevelly-i) Sennae fructus (Ph. subsp. Senecio vulgaris L.01-0.. Ph. Senna alexandrina Mill.. jaconin. alexandriai szenna. Áttelelő lágyszárú. VIII. 4. amenorrhoea esetén enyhíti a fájdalmat. É-Afrikában. a drog dysmenorrhoea. Senecio cineraria DC.doksi. – ASTERACEAE jakabnapi aggófű Senecionis jacobaeae herba = Jacobaeae herba Honos Európában. flavonoidok (rutin. népgyógyászatban egyéb menstruációs zavarokban. ovatus (Gaertn. cynarin. antidiabeticum. kertekben. senecionin. seneciphyllin. Áttelelő lágyszárú. kétvagy többéves lágyszárú. senecionin. VIII. – alexandriai) Sennae angustifoliae fructus (Ph. fuchsii Gmel. VIII. sarracin. seneciphyllin).) . kerítésekre sokfelé telepítik. Eur. 0. Senecio jacobaea L. Nálunk kaszálóréteken. gyertyános-tölgyesekben. száraz levélben 5-10% izocitromsav. – CAESALPINIACEAE [syn. indiai szenna. rutin Alkalmazás: mint az előbbinél. továbbá népgyógyászatban féregellenes és kólika esetén. senna L.Forrás: http://www. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban friss préslé fülbe csepegtetve antibakteriális. gyanta és nyálka-poliszaharid. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid (senecionin. dysmenorrhoea. 4. 4.] kárpáti aggófű. – ASTERACEAE (közönséges) aggófű Senecionis (vulgaris) herba = Erigerontis herba Honos Európában. platyphyllin. Ázsia mérsékelt égövi részein. flavonoidok. Hg. Hatóanyag: almasav és kalcium sója.hu házi kövirózsa Sempervivi majoris (= tectori) folium Honos D-Európában. triangularin). diarrhoea esetén. szaracén aggófű Senecionis herba (= Consolidae sarracenicae herba) Honos Közép-Európától Kaukázusig. klorogénsav. Hg.) Willd. Senecio nemorensis L. – ASTERACEAE tengerparti aggófű Senecionis cinerariae succus Honos Mediterráneumban. VII. anyalevél (= termés) Sennae folium (Ph. Senecio aureus L. Hg. Hg. Eur.] szenna. de nem gyakori bükkösökben. Ph. Áttelelő lágyszárú. kb. illóolaj. retrosin. Típusos alfaja országszerte előfordul. – ASTERACEAE aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában. É-Afrikában. Hg.) Sennae acutifoliae fructus (Ph. kumarinok (aesculetin). 4. Ma toxikus alkaloid-tartalma miatt nem használják. 2.) Sennae folium extractum siccum normatum (Ph..: Cassia acutifolia Delile.

3% diantronglikozid (sennosid A. Évelő lágyszárú. antioxidáns. abortivum. diarilfuranofuran-lignan sesamin. anthranilsav.és szeszkviterpének. Silphium laciniatum L. Hatóanyag: terpének. még kevesebb antrakinonglikozid. 2-3% nyálka-poliszaharid. fenilpropánok). naphtalinglikozid (tinnevellinglükozid. mag lignánjai miatt inszekticid. Sesamum indicum L. Eur. gyökérben még inulin . Egyéves. Indiai-szubkontinensen. a termés kevésbé erős hatású. 4. Ph. pl.hu Sennae acutifoliae folium Sennae angustifoliae folium Honos Afrikában. üde láp. hólyagos habszegfű Behen albi (= albus) radix Silenis inflatae herba Honos Európában. de más trópusi országokban is termesztik.2% (diantronglikozidok: sennosid A. Áttelelő lágyszárú. hidroximusicinglikozid). rhein8-gükozid). poliol alexandriai szenna termésében 3.5 m-es cserje.: Silene cucubalus Wib. C. kivonatai.Forrás: http://www. B-F). a vastagbélre hat.05% illóolaj (mono. Silene vulgaris (Moench) Garcke – CARYOPHYLLACEAE [syn. készítményei prostatahyperplasia stádiumaiban. Hatóanyag: herbában szaponin. gyanta. Hatóanyag: levélben kb. β-szitoszterol és glikozidjai. kenőcs. Hatóanyag: 35-60% zsíros olaj (főleg olaj. flavonoid. Hg. Arab-félszigeten. irtásréteken fordul elő. ekdiszteroid Alkalmazás: korábban kelésre. VIII. Ázsia mérsékelt égövi részein. B.] szezám Sesami semen Sesami oleum raffinatum (Ph. tennevelly-iben 2. mag és olaja régebben aphrodisiacum. szabadgyökfogó. S. szappan készítéshez és élelmiszeriparban. Magyarországon helyenként fordul elő. tapasz. Hatóanyag: zsíros olaj. Ph.és apigenin-glikozidok) Alkalmazás: ödéma. 0. – ASTERACEAE festőzsoltina Serratulae herba Serratulae radix Honos Eurázsiában. Áttelelő lágyszárú. gyökérben szintén (gypsogenin-glikozidok. lágyszárú.. Eur. VIII.és mocsárréteken.) Honos K-Indiában. mint levélben Alkalmazás: laxativum. termesztik még Közép-Amerikában. Ny-Ázsiában. kaszálóréteken. sesamolin Alkalmazás: olaj linimentum. továbbá népgyógyászatban herba hólyagbántalmakban. gyantasav.) Benth. 4. Hatóanyag: sárga serratulin..és gyulladáscsökkentő.) = Sabal fructus (= semen) Honos DK-USA-ban. világszerte termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. arabinózból és uronsavakból álló heteropoliszaharid. 1-1. 4 m magas. Festőnövény. tonicum. antirheumaticum. flavonoid (kempferol. Számos kivonat és gyógyszer készül belőlük.és linolsav). galaktózból.: Sabal serratula (Michx. diureticum. et Hook] fűrészpálma Sabalis serratulae fructus (Ph. termesztik Európában is. laxans. Homeopathia. A1. Serenoa repens (Bartram) Small – ARECACEAE [syn. kevés antrakinonglikozid (pl. – ASTERACEAE kompasznövény Silphii laciniati herba Silphii laciniati radix Honos É-Amerikában. D). Serratula tinctoria L.. aranyérre. Indiai-szubkontinensen. inflata SM] habszegfű.doksi. Mérsékelt égövön világszerte elterjedt. valamint laurinsavval és mirisztinsavval alkotott észterei. Különösen D-Indiában.: Sesamum orientale L. tridecatetraindien. Hg. Száraz és mérsékelten száraz tölgyesekben. kb. – PEDALIACEAE [syn. É-Afrikában.4% hidroxiantracén-származékok. silenosid) Alkalmazás: mint szappangyökér. krónikus hólyaghurut kezelésére.

Júniusban. Eur. termesztik Kínában. diaphoreticum.) Scop. Sisymbrium officinale (L. Homeopathia. Simmondsia chinensis = sinensis (Link) Schneid. külsőleg széttörve borogatásként vérbőséget okoz. néhol dísznövény nálunk is. angol mustár Sinapis albae semen = Erucae semen Sinapis oleum Honos Mediterráneumban. lázas és májbetegségekre népgyógyászatban. de képlékeny változatát kozmetikai és gyógyszerészeti célra (kenőcs. 20-30% zsíros olaj. Áttelelő lágyszárú. Homeopathia. dehidrodikoniferil-alkohol. poliinek Alkalmazás: termés hepatoprotectiv (kivonatai gyógyszerek formájában).. arató-cséplő géppel takarítják be. 1% quassinoid triterpén-lakton simarubin.5-3% flavonolignan (silymarin.2% glikozinolát szinalbin. Közel-Keleten. Márciusban 24-30 cm sortávolságra. – BRASSICACEAE . Hatóanyag: magban kb. gyantáját az indiánok rágógumiként használták. A fekete mustár mellett még a szareptai mustárt [Brassica x juncea (L. Évelő lágyszárú. 3-5 cm mélyre vetik március végén. Homeopathia. Simarouba amara Aubl. simarubidin. – BRASSICACEAE fehér mustár. 1-1.) Czern. grippe ellen. júliusban virágzik. herbában flavonoidok. levél is cholagogum. 60% viaszészter (viaszalkoholok és zsírsavak észterei) Alkalmazás: tiszta olajat vagy hidrogénezett. silybin A. spasmolyticum. a virágzat közepe fehéredik.2% illóolaj. szilárd. szinigrin és csípős.. Egy menetben. augusztus elején érik. – BUXACEAE (SIMMONDSIACEAE) jojoba Simmondsiae oleum = Simmondsiae cera liquida = Jojoba oleum Honos É-Mexikóban és DNy-USA-ban. flavonoid (taxifolin.] máriatövis Silybi mariani fructus (Ph. Utószárítást követően szelelő rostával tisztítható. Termeszthető. asilybinin. dihidroxichromon. B. kb.1-1.hu Alkalmazás: expectorans. melegigényes. silychristin.) Gärtn.: Carduus marianus L. izosilybin A. cholagogum. ezáltal enyhíti az ízületi fájdalmat. Közepes nagyságú fa. simarolid. B. VIII. apigenin. 4. naringin. Hatóanyag: 20-27% cserzőanyag. Hatóanyag: 1-1. Élelmiszeripar.Forrás: http://www. Ph. amikor az elsőrendű oldalhajtások virágzatainak zömén a fészekpikkelyek megszáradnak. diureticum. főleg Eurázsiában. valamint amarum. időnként és helyenként gyomosít. elterjedt sokfelé. Sinapis junceae semen] is termesztik. április elején.doksi. eriodiktiol. Herbát magszár képződés előtt gyűjtik. szabadgyökfogó. – SIMAROUBACEAE [syn.: Simarouba officinalis DC. Homeopathia. nálunk is termeszthető. Silybum marianum (L.] keserűfa Simaroubae amarae cortex Honos D-Amerikába északi részén. Elő-Ázsiában. Akkor aratják. Hatóanyag: hasonló előbbihez Alkalmazás: tonicum. Egyéves lágyszárú. 0. bőr. 40-60 cm sortávolságra.2:1). Világszerte elterjedt. emeticum. – ASTERACEAE átnőttlevelű szilfium Silphii perfoliati rhizoma Honos É-Amerikában.5 cm mélyre vetik. Magot egészben lenyelve dyspepsiában. de kevésbé szúrós szagú bomlástermék hidroxi-benzil-izotiocianát Alkalmazás: magból kivont olaja közel azonos összetételű a Brassica nigráéval. más szubtrópusi országokban. sterolok.) = Cardui mariae fructus (DAB) = Cardui mariani fructus (= semen) Cardui mariae herba Honos Mediterráneumban. szterolok. szappan. gyanta Alkalmazás: bélhurut esetén antidiarrhoeicum. crysoeriol). antioxidáns. silydianin). Termését akkor takarítják be. Hatóanyag: kaszatban 1. általában júniusban virágzik és július végén. Hg. a fényes bóbita már látszik (általában július közepén). Cséplés és tisztítás után legfeljebb 600C-on szárítják (beszáradás 1. amikor a virágzati tengely és a termésfal már sárgásfehér.1-0. – ASTERACEAE [syn. kvercetin. Silphium perfoliatum L.és hajápoló szerek) Sinapis alba L.

félcserjék. Magyarországon mocsarakban mindenhol gyakori. Új-Zélandban. Solanum aviculare G. dermatitis egyes eseteiben. gentisinsav. Áttelelő lágyszárú. É-Amerikában és Mexikóban. 0. 0. gumianyag. – SMILACACEAE kínagyökér Chinae rhizoma (= tuber) Honos Kínában. fenolkarbonsavak.és kőképződés gátlására. Hatóanyag: 4-8% szaharóz. falcarinolon) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. gyökérben poliinek. Egyéves vagy éttelelő egyéves. Áttelelő lágyszárú. psoriasis. Hatóanyag: levélben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához. Ny. . húgyúti és vesekőpanaszok esetén. gyanta Alkalmazás: antibakteriális. szinapinsav Alkalmazás: diureticum. Áttelelő lágyszárú. izorhamnetin-glikozid. diosgenin) Alkalmazás: mint Sarsaparillae radix. – APIACEAE [syn. pyoderma. smilasaponin). – SOLANACEAE madárcsucsor Honos Malajziában. et Cham.és Közép-Ázsiában. keményítő.: Smilax medica Schltdl. szabad és kötött kávésav. lues és lepra kezelésében. keményítő. – APIACEAE nagy békaorsó Sii palustris herba Sii palustris radix Honos Európában. Hatóanyag: illóolaj (glikozinolát.. Homeopathia.] farkasalma-levelű szárcsalián. Forst. Ázsia mérsékelt égövi részein. p-hidroxibenzoesav. gumianyag. É-Afrikában.] vad békaorsó. Alföldön szórványosan. Kúszó cserje.doksi. nyálfolyás ellen. Sium erectum Huds. keleti békaorsó Sii sisari radix Honos DK-Európában. Sium latifolium L. Kúszó cserjék. pektin.: Smilax utilis Hemsl. nyálka-heteropoliszaharid. poliin (falcarindion. Elő-Ázsiában. alkil-izotiocianátok) Alkalmazás: népgyógyászatban gégepanaszokban. köszvény és krónikus reuma kezelésére.Forrás: http://www.hu szapora zsombor Sisymbrii herba = Erysimi herba Honos Európában. Hatóanyag: 1-3% szaponin smilagenin-glikozidok (sarsaponin. aphrodisiacum. Smilax-szaponin A. nálunk rendszerint egyéves lágyszárú. Sium sisaroideum DC. Smilax regelii Killip et Morton – SMILACACEAE [syn.3-0. kvercetin-. B. hurutokban.6 m magas. néhol gyakori tiszta vizű patakok. Védendő. régen használták. gyanta. Afrikában.: Sium angustifolium L. Smilax china L. húgyúti homok. Homeopathia. mérgező. Dunántúlon szórványosan. Japánban. Évelő. Hatóanyag: flavonoidok. továbbá népgyógyászatban vértisztító. ferulasav. mocsarakban. mexikói szarszaparijja Sarsaparillae radix Honosak Közép-Mexikóban. Honosításával Magyarországon is próbálkoztak. Hatóanyag: kempferol-. dextrin. Hatóanyag: cserzőanyag.03% illóolaj Alkalmazás: bőrgyógyászatban ekcéma.] hasznos szárcsalián Smilax aristolochiifolia Mill. Közép-Amerikában. illóolaj.: Sium sisarum L. csípős gyanta. 4-l8% keményítő. – APIACEAE [syn. Ausztráliában. és más Smilax fajok [syn. forráslápok növényzetében. protocatechusav. Nálunk ruderális gyomtársulásokban gyakori. C (dioscin. Berula erecta Coville] kis békaorsó Berulae herba Honos Európában.

ma kozmopolita. 3. külsőleg krónikus bőrbajokra. Ázsiában. soladulcamarin (aglikon soladulcamaridin).8-1. 4. liget. Hg. cystitis esetén. ma fajtáit sokfelé termesztik. – SOLANACEAE orvosi csucsor Honos Ausztráliában. Magyarországon meghonosodva erősen terjed főleg völgyekben. Évelő.és rhamnetin-glikozidok). Solidago virgaurea (= virga-aurea) L. diureticum. a fruktan antitumor aktivitású in vitro körülmények között egyes sejtvonalakra. solasonin. Évelő lágyszárú. antioxidáns. magaskórós növényzetben meghonosodott. Nálunk behurcolt.] magas aranyvessző Honos USA keleti és nyugati partvidékein. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. Az előbbi fajjal együtt júliustól októberig tart a virágzási idő. Áttelelő lágyszárú vagy kapaszkodó félcserje.8%. Hg. t-clerodan.és szeszkviterpének). hólyag-. ártereken. 2. 0. magasra növő lágyszárú.. Közép-Amerikában. Eur. Útszéli gyomtársulásokban gyakori.Forrás: http://www. cserzőanyag. É-Afrikában. különösen hatékony nephritis. VIII. (Nem eldöntött. repellens. olean-12-en típusú triterpén-szaponinok (aglikon bayogenin).és láperdőkben.5 m magasra is megnő. reumás és ízületi bántalmak. Homeopathia.: Solidago serotina Ait. É-Afrikában. nálunk általában egyéves. [syn. 4. – ASTERACEAE kanadai aranyvessző Honos É-Amerikában (USA. soladulcin (aglikon soladulcidin). Mocsári és láperdei társulások szegélyén és gyomtársulásokban él. expectorans. kb. kanadaiban kb. antibakteriális. lektin Alkalmazás: antibakteriális. Solanum nigrum L.és labdan-típusú diterpének. hajtása pelyhes szőrű. régebben népi gyógyászatban vértisztító.továbbá kempferol-. 30 cm-es. az előbbinél még magasabbra is megnő.: Dulcamara flexuosa Moench] ebszőlő csucsor Dulcamarae stipes Honos Európában. Kanada). – SOLANACEAE [syn. antimikotikus. Ph. csúcsi hajtásokat.3% fenolkarbonsav.hu Solanum dulcamara L.5% flavonoid (főleg kvercetin. spasmolyticum. Egyéves lágyszárú. – ASTERACEAE . Évelő lágyszárú.) = Solidaginis giganteae herba Hatóanyag: magas aranyvesszőben kb. Ph. 2-2. 0.Ph. 1. – SOLANACEAE burgonya Solani amylum (Ph. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: gyógyszerkönyvi minőségű keményítő gyógyszergyártásban használatos. Virágzatból készült kivonat rovartoxikus. cserzőanyag. ekcémára. Termesztésével Magyarországon is próbálkoztak. solamarinok (aglikon tomatidenol). korábban népgyógyászatban fájdalomcsillapító reumás panaszokban. lázcsillapító. Solanum tuberosum L.. Eur. Indiai-szubkontinensen. Solanum laciniatum Ait.5% illóolaj (mono. hajtása kopasz. Mexikóban. chaconinok (aglikon solanidin) Alkalmazás: mérgező. Hatóanyag: főleg éretlen termésben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához. Szaponinmentes kivonataiból készült gyógyszerek vérnyomáscsökkentők. Hg. gyakran dísznövényként is megtalálható.doksi. Solidago canadensis L. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid soladulcidintetrosid. Ázsia mérsékelt égövi részein. – SOLANACEAE fekete csucsor Solani nigri herba Honos Európában. fajjal. altissima L. szabadgyökfogó.9% pentaciklusos. fruktan Alkalmazás: antiphlogisticum. solamargin (aglikon solasodin). (solamarin in vitro tumorgátló). pl. mocsarakban. hogy teljesen azonos-e az Európában kialakult típus az észak-amerikai S. izorhamnetin. Homeopathia. diureticum. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid solaninok.) Honos D-Amerikában (Andok). VIII. Fontos kultúrnövény Magyarországon is. Solidaginis herba (Ph.. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1).) Solidago gigantea Ait. gyomor.és bélhurut esetén. VII. erős hatású.

antitussivum. sebre. floroglucinol. – FABACEAE [syn. adstringens. 4. savas poliszaharid. antiphlogisticum. gyomtársulásokban országszerte gyakori.és tridesmosidok. Egyéves lágyszárú. köszvényben. taraxaszterol). 0. cianogén glikozid amygdalin. továbbá flavonoid (kushenol A-O). Hg. epicatechin). Cserje vagy fa. diureticum. antipyreticum. egyes tumor-sejtvonalakra gátló.4-0. Félcserjeszerű.5% illóolaj (mono. virágban flavonoidok. – ASTERACEAE szelíd csorbóka Sonchi oleracei folium Honos Európában. szaponin ursolsav. Sonchus oleraceus L. É-Afrikában. virág enyhe laxans. 25% rutin (és egyéb flavonol-. Sophora japonica L. Enyhén savanyú talajú erdők nyíltabb részein. anthocyanidin. cystolythiasis esetén. szterolok (pl. VIII.) Schott] japánakác Sophorae flos (= gemma) Sophorae semen Honos Kínában. 2% kinolizidinalkaloid matrin (= sophocarpidin). Nálunk dísz. 2.4% flavonoid (kvercetin-. Japán.. az Alföldön ritkább. pyelonephritis. É-Afrikában. mono-. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. Hatóanyag: flavonoidok. kb. diterpének.2-1% fenolglikozid (pl. tonicum. gyepekben helyenként tömegesen. magban kinolizidinalkaloid Alkalmazás: virágbimbó gyógyszeripari nyersanyag (rutin kivonása). karotinoidok. antiulcerogen. trimetilamin Alkalmazás: termés enyhe laxans (nagyobb mennyiségben hasmenést okoz).) = Virgaureae (= Virgae aureae) herba Virgaureae (= Virgae aureae) radix Honos Európában. cystitis. Homeopathia. szalicilbenzoát leiocarposid. parasorbinsav. Szántókon. ízületi gyulladásban.3-1 m-es. eléri a 16 m magasságot. vágásokban. virgaureosid A). kaucsuk Alkalmazás: korábban. fenolkarbonsavak (főleg kávésav-származékok). sorbinsav. Sorbus domestica L. szterolok. Sophora flavescens Ait. 0.Forrás: http://www. bis. antiasthmaticum. népi használatban laxans. Népgyógyászatban vértisztító reumában. sophocarpin. Ph. ehető változatának gyümölcse megfőzve fogyasztható. külsőleg bőrbajokra.6% cserzőanyag (epigallocatechingallát. mag homeopathiában. szeszkviterpén-lakton solidagolaktonok. Ázsia mérsékelt égövi részein. Szibéria) részein. Eur. sokfelé termesztik. diureticum. kb. Ázsia mérsékelt égövi területein. galluszsav. Indiai-szubkontinensen. Sorbus aucuparia L. 0. kempferol-glikozidok). – ROSACEAE kerti berkenye Sorbi domesticae fructus . szaponin Alkalmazás: antiarrythmiás. utak mellé telepítik nálunk is. Indiai-szubkontinensen. 30-35 cm-es csúcsi hajtásokat.és sorfa. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. protocatechusav. külsőleg ekcéma kezelésére. – FABACEAE félcserjés japánakác Sophorae flavescentis radix Honos Ázsia mérsékelt égövi (Kína.4% pentaciklusos triterpén szaponin (polygalasav). Ny-Ázsiában. nephrolythiasis. lágyszárú.hu közönséges aranyvessző Solidaginis virgaureae herba (Ph. edulis Dieck – ROSACEAE madárberkenye Sorbi aucupariae fructus Sorbi folium Sorbi flos Honos Európában. Hatóanyag: kb. 1% pektin. Hatóanyag: termésben sorbitol. emmenagogum. oximatrin. szerves savak. flavonoidok. levél élvezeti teapótló.: Styphnolobium japonicum (L. spasmolyticum főleg acut és chronikus nephritis. 1. catechin-cserzőanyag Alkalmazás: diureticum. levélben amygdalin. flavonoidok.doksi. Júliustól októberig virágzik. Japánban. 0. galactogogum. pyelitis. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1) Hatóanyag: kb.12-0. Kaukázusban. var.és szeszkviterpének). 30 m-re is megnő. izoflavon-glikozid). Hatóanyag: virágbimbóban kb. szaponin.

parasorbinsav. fagyérzékeny. kis termetű lágyszárú. 3. fenolkarbonsavak. Kaukázusban. cserzőanyag Alkalmazás: laxans. ma elterjedt Európában és Amerikában is. Homeopathia. szaponin. szerves savak. Száraz tölgyesekben a Dunántúlon és a Középhegységben helyenként gyakori. Az Alföldet kivéve országszerte gyakori lomberdőkben. továbbá flavonoidok. pektin. Üzemi méretben is termeszthető. seprőcirok) és fajtáját termesztjük Magyarországon.doksi. flavonoid. flavonoid (patuletin. izokinolin alkaloid. féregfű Spigeliae herba Honos trópusi Amerikában (Mexikóban. Közepes vagy nagyobb fa. vitaminok. Ny-Ázsiában. szudánifű. diureticum. Egy. Egyéves lágyszárú. mérsékelt égövi Ázsiában. főleg tészta festésére. fehérje. lágyszárú. anthocyan Alkalmazás: cystitis. szterol (spinaszterol). több vad változata van országunkban. spigelin Alkalmazás: anthelminticum. szénhidrát. É-Afrikában. Hatóanyag: termésben sorbitol. Termése megfőzve fogyasztható. – FABACEAE jeneszter. Ny-Ázsiában. karotinoidok. elterjedt D. Nálunk néha telepítik. Hatóanyag: klorofill. hólyagkő betegségben. D-Amerikában). Spergularia rubra (L. Hatóanyag: virágban piperidin alkaloid cytisin. vitaminok Alkalmazás: cukorszirup alapanyag. magcirok. Spigelia marilandica L. szesziparban (cukorciroknál zöld hajtásból is). É-Afrikában. Sorghum bicolor (L. világszerte konyhakerti főzeléknövény.) Moench – POACEAE cirok Sorghi vulgaris semen Honos Elő-Ázsiától Indiáig.3-dimetil-acryoylcholin.) Presl. Hatóanyag: cholin. Hatóanyag: mint előbb Alkalmazás: mint előbb. dysuria. Afrikában. Spartium junceum L. élelmiszer. néhol termesztik. cukor. vas Alkalmazás: klorofill kivonása. Spinacia oleracea L.hu Honos Európában. Elterjedt É-Amerikában. emeticum. Kaukázusban. benzoylcholin. szaponin. DK-USA-ban. diureticum. Cserje vagy akár 5 m-es fácska. – ROSACEAE barkóca(fa) Sorbi torminalis fructus Honos Európában. – LOGANIACEAE tüzes szegfűgyökér Spigeliae marilandicae herba Spigeliae marilandicae rhizoma Honos USA-ban. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban anthelminticum. Hatóanyag: magban cianogén glikozid dhurrin.vagy kétéves. Hatóanyag: piridin alkaloid spigeliin. egyéves lágyszárú. sokféle változatát (cukorcirok. – LOGANIACEAE szegfűgyökér. cukrok. Sorbus torminalis (L. Kaukázusban. aminok.) Cr. szterol. paraj Spinaciae folium Spinaciae herba Honos DNy-Ázsiában. – CARYOPHYLLACEAE piros budavirág Arenariae herba = Spergulariae rubrae herba Honos Európában. Spigelia anthelmia L. Stachys palustris L. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: aromás gyanta.Forrás: http://www. karotinoid Alkalmazás: enyhe laxans. É-Afrikában.és K-Ázsiában és Amerikában. – CHENOPODIACEAE spenót. évelő lágyszárú. seprűborsó Spartii juncei flos Honos Mediterráneumban. spinacetin). – LAMIACEAE mocsári tisztesfű . szerves savak. Indiában. illóolaj.

hu Honos Európában. trigonellin. lápokban fordulhat elő. Ázsia mérsékelt égövi részein.) Miers. Balkánon. Többéves kúszó növények. köves gyepekben. bokrosodó. – ASTERACEAE édesfű Steviae rebaudianae folium Honos D-Amerika déli részén.) Baill. Sterculia urens Roxb. Mocsarakban. Áttelelő. terebélyes fa. Stachys sylvatica L. gyanta.) Vill. Hatóanyag: S. szaponinok Alkalmazás: izolált steviosid 150-300-szor édesebb a szaharóznál.6-1 m magas. illóolaj. Indokínában. Stachyos herba Hatóanyag: loganinszerű pseudoindican heterosid. Alkalmazás: gyökér analgeticum. tetranda gyökerében bisbenzilizokinolin-típusú alkaloid tetrandrin (0.. máj-. epe. USA-ban. palmatin. hentriacentanol Alkalmazás: homeopathia. diureticum. antihypertonicum. emeticum. évelő lágyszárú. szilikózis és asthma kezelésében is hatásos. Hatóanyag: iridoid. Egy. columbanin stb. közvetlen ipari feldolgozással kinyert tetrandin gyógyszerként kalcium-antagonista myocardialis infarctus esetén. antiarrhythmiás. Évelő lágyszárú. Japánban. Hatóanyag: levélben diterpénsav-glükozil-sophorosid steviosid (kb. Homeopathia. országszerte közönséges gyom. stachydrin.és D-Európában. Magas. használják a gyógyszertechnológiában és a kozmetikai iparban kolloidok stabilizálására. cerilcerotat. Akár 1m magas lehet. Száraz. Kanadában. Stachys recta L. Országszerte üde lomberdőkben elég gyakori. Stellaria media (L. – STERCULIACEAE csalánzó cukorhajfa.és bőrbajok esetén. továbbá fangchinolin. Hatóanyag: 3-4% illóolaj. Kisebb. cserzőanyag Alkalmazás: hurutellenes. Hatóanyag: nyálka-gumianyag glükanorhamnogalacturonan Alkalmazás: ártalmatlan és hatásos laxans különösen vastagbél-betegségekben. az Alföldön ritkább. – CARYOPHYLLACEAE tyúkhúr Stellariae (mediae) herba = Alsines herba = Morsus gallinae herba Honos Eurázsiában. antidiabeticum. Stillingia sylvatica Gard. Áttelelő lágyszárú. Sterculiae gummi) Honos Indiai-szubkontinensen. et Hook. kozmopolita. Stephania glabra (Roxb. keményítő Alkalmazás: laxans.7%). tetrahidropalmatin (= rotundin). más fajokban pl. cholin. Strophanthus gratus (Wall.doksi. – APOCYNACEAE . . továbbá tonicum. erdei tisztesfű Honos Eurázsiában. octadecatetraensav. Alkalmas klímájú területeken termesztik. Homeopathia. 7%). tannin.MENISPERMACEAE Stephania sinica Diels Stephania tetrandra Moore stefániagyökér Stephaniae tetrandae radix Honosak Kínában. flavonoidok Alkalmazás: krónikus hurutos megbetegedésekre. mesterséges édesítőszer.vagy kétéves lágyszárú. Hatóanyag: rutin. Stevia rebaudiana Bert. gyengén félcserjés lágyszárú. sztyepplejtőkön gyakori az egész országban. 0. trigonellin. Indiai-szubkontinensen.Forrás: http://www. – LAMIACEAE hasznos tisztesfű Sideritidis herba Honos Közép. pirrolidin kvaterner aminok (betonicin. alkaloid stillingin. turicin) allantoin. népgyógyászatban láz és dismenorrhoea esetén. antisyphiliticum. – EUPHORBIACEAE Stillingiae sylvaticae radix Honos É-Amerikában. indiai tragakanta Tragacantha indica (= Karaya. A típusos alfaj megművelt területeken. Indiában. berbamin.

továbbá számos társalkaloid) Alkalmazás: erősen mérgező. és más Strychnos fajok Honosak D-Amerikában. Guayanában. továbbá strychnin. pl. Homeopathia. Benzoe (resina) Sumatra Styrax tonkinensis (= tonkinense) (Pierre) Craib sziámi benzoéfa Honos Kínában. Indokínában.APOCYNACEAE kombé Strophanthi kombe semen Honos trópusi DK-Afrikában. továbbá k-strophanthidinés strophanthidol-. Strophanthus kombe Oliv. Indokínában.doksi.és kisebb számú yohimbin-típusú alkaloid Alkalmazás: mérgező. Styrax benzoin Dryand. Mindegyiket termesztik is.: Ignatia amara L. Örökzöld fák. – LOGANIACEAE sztrichninfa. a drogban 60-70% coniferil-benzoát (= lubanolbenzoát). valamint coronaria insufficientia esetén főként intravénásan szívinfarktus megelőzésére. – LOGANIACEAE [syn.5% indolalkaloid strychnin és brucin (közel egyenlő arányban). elterjedt Kínában és Indiában. roborans. külsőleg erős desinficiens. VII. Columbiában. Trópusokon termesztik. a strychnin nagyobb adagban a központi idegrendszert izgatja. Strychnos toxifera Benth. Futó cserje. Hg. k-strophanthosid.Forrás: http://www. Alacsony.) Hatóanyag: 20-25% szabad és kötött benzoesav. fokozza a reflexingerlékenységet. 10-20% szabad benzoesav. az Orinoco és az Amazonas vidékén. Strychnin és brucin izolálása. Homeopathia.5-4% indolalkaloid (45-60%-a strychnin és brucin. ganglionbénító.] ignácbab Ignati semen = Strychni ignatii semen Honos Fülöp-szigeteken. továbbá társalkaloidok (pl.] ördögharaptafű Succisae (pratensis) herba = Scabiosae succisae herba = Morsus diaboli herba . ebvészmag Strychni semen (Ph. továbbá számos társalkaloid. Benzoë = Benzoe tonkinensis (Ph. termesztik Ny-Afrikában. 2% cinnamil-benzoát. Venezuelában.hu hasznos sztrofantusz Strophanthi grati semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részén. Hatóanyag: dimer indolalkaloid C-toxiferin I (fő komponens). kivonatok a gyomor motorikus funkcióját javítják. Strychnos nux-vomica L. Hg.: Scabiosa succisa L. közöttük más dimer strychnin-származék. majd tetanust okoz.) (= Nux vomica) Honos India trópusi részein. Trópusokon termesztik. benzoé-sztóraxfa. Hatóanyag: magban 4-8% szteroid kardenolid glikozid (90-95%-a g-strophanthin. colubrinok) Alkalmazás: erősen mérgező.) Alkalmazás: k-strophanthin intravénásan cardialis és coronaria insufficientia. Malajziában. Ecuadorban. valamint periplogenin-glikozidok. benzoé-sztiraxfa Honos Indokínában. VII. Succisa pratensis Moench – DIPSACACEAE [syn. 1-2% vanillin Alkalmazás: belsőleg tinktúraként expectorans. Kisebb cserje vagy fa. szájöblögetőként. Malajziában. 2. cymarin stb. kúszó fás növények. Styrax benzoides Craib – STYRACACEAE Honos Kínában. Strychnos ignatii Berg. bradycardia esetén. főleg hasműtétek során intravénásan. kis adagban tonicum. Hatóanyag: magban 8-10% szteroid kardenolid glikozid (főleg k-strophanthin. . Peruban. Hatóanyag: magban kb. Kúszó cserje. acetilkolin-antagonista. Magasra kúszó lián. Illatszeripar. Hatóanyag: magban 2. É-Ausztráliában. strychnin kis adagban tonicum. Sri Lankán. Fő hatóanyaga terápiás dózisban perifériás izomrelaxans. – LOGANIACEAE Kalabas-kuráre Strychnos castelnaeana Wedd. egyéb glikozid) Alkalmazás: g-strophanthin cardialis insufficientia és bradycardia.

Ph. Távol-Keleten. borogatószer ulcus cruris. levegős helyen forgatják. Symplocarpus foetidus (L. vas. Sri Lanka.) = Caryophylli alabastrum Caryophylli aetheroleum (Ph.. 10-15 cm-es darabokra vágva meleg helyen vagy műszárítón (500C-ig) szárítják (beszáradás 34:1). Ph. ellagitannin). Külsőleg száj.5 m magas. Hatóanyag: secoiridoid gentiopicrosid. caryophyllen. Parkokban. kertekben telepített díszcserje. továbbá xanthon swerchirin. Homeopathia.. Eugenia caryophyllata Thunb.) Nied. et Perry – MYRTACEAE [syn. metileugenol.) Alkalmazás: illatszeripar. echimidin. Homeopathia. 0. Homeopathia.: Caryophyllus aromaticus L. linalool.) Honos Malajziában. Hg. Hg. symphytin. Hatóanyag: 15-20% illóolaj (85-95%-a eugenol.02-0. triterpén izobauerenol.5 m magas.. lemossák. Hatóanyag: virágban illatanyagok (szerves savak észterei. 0. féregűző. szterol.6-0. Eur. 1-3% aszparagin. alkanolok. szterol. Indonézia. Swertia chirayita (Roxb. nyálka-polifruktan. anthelminticum.8% allantoin. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban tonicum. Tavasszal gyűjtik. symviridin stb. Syringa vulgaris L. cserzőanyag.2-0. Évelő lágyszárú. mocsárréteken országszerte gyakori. – BORAGINACEAE fekete nadálytő Symphyti radix = Consolidae majoris radix = Consolidae radix Symphyti folium Symphyti herba Honos Európában. A leveleket és a herbát teljes virágzás idején gyűjtik. gumianyag. Eur. fenolkarbonsav (dehidrokávésav.hu Morsus diaboli radix Honos Európában. Hg. Szibériában.Forrás: http://www. K-Afrikai szigetek. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. vízpartokon. – OLEACEAE orgona Honos DK-Európában.. elterjedt É-Amerikában. kb. kb.). chromon-C-glikozid. mert könnyen barnul. kalcium-oxalát.) Clarke] indiai gyásztárnics Swertiae chiratae herba Honos Indiai-szubkontinensen. levélben még 5hidroxitriptamin Alkalmazás: herba spasmolyticum. elemicin. expectorans. kevés zsíros olaj . majd letisztítják. Ny-Ázsiában. K-Ázsiában. monoterpének).) Karst. scabiosid. VII.. – ARACEAE büdöskontyvirág Symplocarpi foetidi rhizoma et radix = Dracontii foetidi radix Dracontii foetidi herba Honos Kínában. triterpén. Hatóanyag: keményítő. alkaloidtartalma miatt korlátozott ideig. VIII.doksi.) = Caryophylli floris aetheroleum (Ph. Jambosa caryophyllus (Spreng. alifás keton. 20 m magas fa. néha fa.] szegfűszeg(fa) Caryophylli flos (Ph. Kaukázusban. VIII. Trópusokon (Fülöp-szigetek.: Swertia chirata (Wall. Ázsia mérsékelt égövi részein. fenolkarbonsavak. Egyéves lágyszárú.6-1. szalicilsav. 4-6% cserzőanyag. DNy-Ázsiában.. 4. rozmarinsav). thrombophlebitis esetén vagy megelőzésükre (kenőcs formájában is). illóolaj. anizsaldehid stb.4% flavonoid (kvercetin. Évelő lágyszárú. Ph. Nedves réteken. Hatóanyag: 0. Symphytum officinale L.és kempferol-származékok). 0. Örökzöld.és bélhurut kezelésére. terpénalkohol.07% pirrolizidin alkaloid (intermedin. VII. Nálunk lápréteken fordul elő. 4.) Merr. – GENTIANACEAE [syn. az Alföldön ritka. friss herba és gyökér homeopathiában. 0. Syzygium aromaticum (L. szaponin hederagenin-glikozidok. cukor.) Salisb. Májustól júliusig virágzik. egyéb iridoid. Hg. malária.és koleraellenes. Évelő lágyszárú. D-Amerika) termesztik. gyulladásgátló glikopeptid Alkalmazás: belsőleg gyomor. fenilpropán-alkoholok és észtereik. cserzőanyag. lázcsökkentő. Hatóanyag: iridoid glikozid dipsacan. amarogentin. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin.és toroköblögető. Madagaszkár. zsíros olaj. kb. lycopsamin. továbbá eugenolacetát.

asthma gyógyítására. Argentína. kvercetagitrin. rubichrom). Hatóanyag: gallo. Egyéves lágyszárú. patuletin.15% illóolaj (limonen.: T. Hatóanyag: naftokinon lapachol. Tanacetum vulgare L. T. nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: helyi izgató. Évelő. cukorbaj ellen. iridoid Alkalmazás: immunstimulans. magban még kvercetin. tageton. kb. 1% illóolaj. Reliktum. örökzöld fa. ellagsav. nyomokban alkaloid.) Toledo. erecta L. tonicum.doksi. erecta poliintartalma miatt nematocid. zsíros olaj. Hatóanyag: fenantren-származékok.) együtt. szitoszterol. Magas. főleg parkokban gyakori. A Dunántúlon több helyen. 1%) T.) Skeels – MYRTACEAE [syn. Homeopathia. Sokfelé termesztik. epifriedelanol. minuta L.] dzsambu(fa) Syzygii jambolani (= cumini) cortex Syzygii jambolani (= cumini) fructus (= semen) Honos Kínában. néhol sűrűbben.) Druce. Tagetes patula L. helenien. eugenin. Fűszer. 2-3% pektin és szerves savak (10-12%-a borkősav). Kaukázusban. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: 0. steroid szaponinok (aglikon pl.4% illóolaj. antiphlogisticum. 25 m-es fa. Hatóanyag: termésben 25-40 % invert cukor. Nálunk kertekben. külsőleg ekcémára. flavonoid. avellanedae Lorentz. stomachicum. violaxanthin).és ellagtannin. patulitrin. virágos herba anthelminticum. – ASTERACEAE bársonyvirág Tagetes flos Honos Mexikóban. T.: Eugenia cumini (L. Kb. kumarin. Indiai-szubkontinensen. friedelin. dehidro-α-lapachon. bronchitis. linalool. 0. Tamarindus indica L. epebántalom. diosgenin is). népgyógyászatban ízületi fájdalmak esetén külsőleg. kávésav. Peru) esőerdőiben. védelemre érdemes. lapacho. rubixanthin. – BIGNONIACEAE Tabebuia impetiginosa Standley [syn. diureticum. Tamus communis L. antimikrobiális. 15-30 m magas. tiofen-poliin terthienyl Alkalmazás: növeli a kapilláris erek rugalmasságát. a dél-amerikai T. benzofuran. kb. furano-naftokinonok. lektin Alkalmazás: sokféleképpen elkészíthető laxativum. Syzygium jambolanum DC. vérhas. Főleg Európában kerti virágnak vetik más Tagetes fajokkal (pl. ulcus cruris kezelésére. nedves és üde lomberdőkben él. Malajziában. – DIOSCOREACEAE pirítógyökér Tami rhizoma (= radix) Honos Európában. flavonoid (kvercetagetin.hu Alkalmazás: illóolaj antibakteriális. carminativum. antisepticum (leginkább fogászatban). nematocid. Homeopathia. betulasav. belsőleg aromaticum. Tecoma avellanedae (Lorentz) Speg. T Tabebuia heptaphylla (Vell. fenolkarbonsavak és -aldehidek.. minuta repellens. inkatea Tabebuiae cortex Honos D-Amerika (Brazília. Syzygium cumini (L. az illóolajban gazdagabb (kb. magban tannin. Karotinoid tartalma miatt A-vitamin hatású (gyógyszerek formájában látásjavító) és sárga festőanyag.Forrás: http://www. Mag adstringens. linalil-acetát. külsőleg még egyes vírusokra gátló hatású. gyanta Alkalmazás: kéreg adstringens. gyomorfájdalom csillapító. stomachicum. kúszó lágyszárú. ocimen. xantofill (lutein. kis adagban belsőleg purgans.] lapacsofa. gombás fertőzésekre. dehidro-izo-α-lapachon. emmenagogum. metilheptenol). Homeopathia. – ASTERACEAE . É-Afrikában. sokfelé termesztik. repellens. leucoxyla DC. népgyógyászatban lázcsillapító. örökzöld levelű fa. a T. – CAESALPINIACEAE tamarindusz(fa) Tamarindi fructus (pulpa) = Tamarindorum pulpa Tamarindi semen Honos Afrikában. jambolin-glikozid.

2% inulin. faradiol. rövid kocsánnyal gyűjtik. kámfor. antimikotikus. 40% inulin. adjuvans hepatopathiánál. amarum.] mirobalánfa . Hatóanyag: fiatal levélben 1%. Telepíthető kertekben. borneol.01-0. syringin. Terminalia chebula Retz. Homeopathia. Kalifornia. nedves szántókon. továbbá szterol (sztigmaszterol. cichoriasav. igen kevés taxol stb. taxinok. 0. napon vagy zárt. Ny-Ázsiában. dyspepsia (gyomor. Utak mentén. kumarin (scopoletin. artemisiaketon. antiparasiticum. Ázsia mérsékelt égövi részein. 18% fruktóz. germacranolid taraxinsav-β-D-glükozid és ainsliosid. köszvényes és rheumás fájdalmak esetén. tavasszal kb. valamint gyermekkori leukémia kemoterápiájában használják. 1% 10-deacetilbaccatin III. karotinoidok..és tüdőrák. 2. örökzöld cserje vagy fa. fenolkarbonsavak (kávésav. továbbá ekdizon. Brit-Kolumbia). taxiresinol. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). a belőlük készült gyógyszereket petefészek-. guaianolid dihidrolactucin és ixarin D. liratol. kb. aesculetin. népgyógyászatban vértisztító. baccatin III és származékai). poliinek.) Bernh. pentaciklusos triterpén taraxaszterolok (lectucerol és izolactucerol). Taxus brevifolia Nutt. monocaffeoil-borkősav.doksi. amyrin. cholecystopathiánál. protocatechusav. Elterjedt É-Amerikában is. flavonoid (apigenin-. Taxus baccata L.és bélpanaszok) esetén.: Myrobalanus chebula Gärtn. cineol. Júliusban. mocsárréteken. luteolin-. Évelő lágyszárú. útszéli gyomtársulásokban helyenként gyakori. taxicinek. mell. – TAXACEAE oregoni tiszafa Honos É-Amerikában (Alaszka. p-hidroxi-fenilecetsav butirolakton-glikozidja (taraxacosid). szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). A fészekvirágzatot a nyár második felében. parlagokon. A Bakonyban (Miklóspálhegyen) dolomitsziklai bükkösben gazdag populáció fordul elő. hasonlóképpen szárítják (beszáradás 6:1). citosztatikusak. liratil-acetát. cephalomannin. népgyógyászatban korábban főzete féreghajtó. arnidiol. – TAXACEAE tiszafa Taxi baccatae folium Honos Európában. egyébként máshol ritka. taxagifin. ferulasav. Évelő lágyszárú. izotaxiresinol. továbbá más diterpenoidok (pl.5-4. Számos gyógyszer készül belőle. parthenolid szeszkviterpén-lakton (egyes kemovariánsok illóolaj-összetétele eltérő) Alkalmazás: anthelminticum (orvosi ellenőrzéssel). A leveleket virágzáskor gyűjtik. Taraxacum officinale Weber ex Wiggers – ASTERACEAE pongyola pitypang. egyéb tetraciklusos diterpén pszeudoalkaloidok közül fontos még a docetaxel.] gilisztaűző varádics Tanaceti herba = Athanasiae herba Tanaceti flos Tanaceti fructus (= semen) Tanaceti aetheroleum = Chrysanthemi aetheroleum Honos Európában. DAC) = Taraxaci herba cum radice Taraxaci folium Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein. összel kb. diterpén taxanok. mindenhol védendő. bőrbajokra. antibakteriális.03% taxol (= paclitaxel) fő komponens. száraz virágzatokban kb. dihidrosyringin. kinyíláskor. A gyökereket kora tavasszal szedik. Hatóanyag: száraz kéregben 0. p-kumársav. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton eudesmanolid tetrahidroridentin B és taraxacolid-β-D-glükozid. megművelt területeken. reumaellenes. diureticum. Kaukázusban. réteken országszerte gyakori. – COMBRETACEAE [syn. áprilisban virágzik. cianogén glikozidok Alkalmazás: mérgező. (Csak a magköpeny nem mérgező. külsőleg dezinficiens.5 m magas. izorhamnetin-glikozidok).: Chrysanthemum vulgare (L. Zömében márciusban. kb. valamint fenilpropanoid glikozid dihidroconiferin. kvercetin-. umbelliferon).) Hatóanyag: 0. gyermekláncfű Taraxaci radix Taraxaci radix cum herba (ÖAB. továbbá diterpenoid taxanok (taxusinek. chrysanthemumepoxid stb. kb. hosszában vágják. külsőleg ekcémára.5% illóolaj (izothujon.6-2% tetraciklusos diterpén pseudoalkaloid taxinok. É-Afrikában.Forrás: http://www. 1% nyálkaheteropoliszaharid. cichoriin. p-hidroxi-fenilecetsav.hu [syn. augusztusban virágzik. Termeszthető. szitoszterol).5% kálium Alkalmazás: enyhe cholereticum.). Cserje vagy fa. Ártereken. baccatinok) Alkalmazás: kéregből vagy szövettenyészetéből kivont és tisztított taxol (paclitaxel) és docetaxel microtubulusok depolimerizációját serkenti. különösen illóolaja. Kétlaki. p-hidroxibenzoesav. 1-1. gyenge laxans. klorogénsav.

T. Elő-Ázsiában. aranyérre és sebkezelésre.. belsőleg enyhe purgans diarrhoea.: Euodia ruticarpa (Juss. sarjtelepes. triterpének. közel 0. Indokínában. testsúlycsökkentő adjuváns. mészkő. Indiai-szubkontinensen. Homeopathia.) Alkalmazás: enyhe stimuláns. – RUTACEAE [syn. É-Afrikában. tonicum. galluszsav. triterpének.] rozmaring-gamandor Polii erecti herba = Teucrii polii herba Honos Mediterráneumban. kinasav. Hatóanyag: illóolaj. szterolok (pl. Evodia rutaecarpa (Juss. 9% cukor.Forrás: http://www. sandaracopimarsav). szerves savak.: Polium erectum Mill. f. Hatóanyag: 20-45% cserzőanyag (hidrolizálható gallotannin típusú chebulinsav.és szájöblögető. Teucrium polium L.) Hart.3% illóolaj (pinenek. Teucrium chamaedrys L. fásodó lágyszárú. Lakk.hu Myrobalani (chebulae) fructus Honos Kínában.] rutatermésű mézesfa Tetradii ruticarpi fructus = Evodiae fructus Honos Kínában. pl. vitaminok Alkalmazás: adstringens. húgyhólyag-. marrubiin.] hegyi gamandor Polii montani herba Honos D. fogászatban.1% illóolaj (myrcen. ellagsav. K-Ázsiában. Teucrium montanum L. Teucrium marum L. az Alföldön ritkább. füstölőszer. Kis-Ázsiában. Hatóanyag: illóolaj. Hatóanyag: gyantasavak (pl. Évelő. Indokínában. Országszerte gyakori. Ny. 1.: Callitris quadrivalvis Vent. fertőtlenítő. Hatóanyag: flavonoidok. marrubiin) Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe antidiarrhoeicum. et Thoms.és Közép-Ázsiában. kb. aminosavak. flavonon (cirsimaritin). picropolin). Áttelelő lágyszárú. expectorans. T. Hatóanyag: marrubiin. Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. – CUPRESSACEAE [syn. epe-. spasmolyticum (gyomor-.és dolomit-sziklagyepekben. – LAMIACEAE [syn.) Hook.és Közép-Európában. sikimisav. – LAMIACEAE [syn. Homeopathia. limonen. Indiai-szubkontinensen. – LAMIACEAE sarlós gamandor Chamaedryos herba = Teucrii chamaedrys herba Honos Európában. Közepes méretű fa. dysenteria és epebetegségek esetén. Évelő. cserzőanyag. flavonoidok. szaponinok Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Védelemre érdemes. diureticum. cserzőanyag . teucrin A-G. arjuna. neoclerodan diterpénlaktonok (teuflin. kb. tomentosa kérgét adstringensként és szívtonizálónak használnak Indiában és Indokínában). corilagin). homokpuszta gyepekben. Hatóanyag: diterpénlakton limonin (= evodol). külsőleg torok.) Benth. – LAMIACEAE macskagamandor Mari (veri) herba Honos Ny-Mediterráneumban. illóolaj. Nagy cserje vagy fa. ocimen. Kaukázusban. pulegon). (Más Terminalia fajok. diterpénlaktonok.: Polium montanum Mill. emmenagogum. thymokinon stb. diterpenoid callitrisinsav. menthofuran. Alacsony. külsőleg krónikus sebekre vagy stomatitis kezelésére öblögetőként. Dunántúlon szórványosan. főleg ÉNy-Afrikában. izoteuflidin. kb. máj-. stomachicum.] Atlasz-ciprus Sandaraca resina Honos Mediterráneumban. rutaevin. ekdizon). difensavak. chebulagsav. sokszárú erdős-sztyeppen élő évelő. epekőmegbetegedésekben). teuflidin. gyanta. termeszthető. rutaecarpin. pinen. indolalkaloid evodiamin. 25% zsíros olaj Alkalmazás: antidiarrhoeicum.doksi. Tetradium ruticarpum (Juss. egyéb diterpénlakton (pl. cserjeszerű. kis termetű lágyszárú. anthelminticum. teucvin. szaponin Alkalmazás: mint előbb.és festékipar.

védett. valamint anthelminticum. diterpénlaktonok.3% koffein. külsőleg antiszeptikus. Keserű csokoládé antidiarrhoeicum. 0. diureticum főként reuma esetén. Homeopathia. É-Afrikában. 2% kávésav. bevonószer) és csokoládégyártásban. Nálunk szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban gyakori. diaphoreticum. törhető csokoládé.Forrás: http://www. Hatóanyag: kb. nedves réteken. cserzőanyag. gyomor. 8-10 m magas fa. mérsékelt égövi Ázsiában. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: kivont és tiszta peruvosid jól resorbeálódik. – CUPRESSACEAE nyugati tuja Thujae summitas (= herba) Thujae aetheroleum Honos É-Amerikában. 5% catechin-cserzőanyag. kb. magból nyert kakaóvaj gyógyszerkészítésben (kúp.és Közép-Ázsiában.3% illóolaj. öregkori szívbajok és bradycardia esetén orvosi javallatra. Thuja occidentalis L. – APOCYNACEAE [syn. Ny.: Thevetia neriifolia Juss. cianogén allilcianát. – LAMIACEAE vízi gamandor Scordii vulgaris herba = Teucrii scordii herba Honos Európában. aranyérbetegségben. kb. továbbá diureticum. Közép. A Középhegység és a Dunántúl szélein szórványosan. Homeopathia.doksi. – STERCULIACEAE kakaó(fa) Cacao semen Cacao pulvis Cacao cortex (= Cacao testes) Theobromae butyrum (oleum) = Cacao oleum = Cacao butyrum Theobromae pasta Honos Közép-Mexikóban. Védelemre érdemes. Teucrium scorodonia L. marrubiin. Hatóanyag: fermentált magban 1-2% teobromin. 0. kenőcs. Közép-Amerikában. – LAMIACEAE fenyérgamandor Teucrii scorodoniae herba Honos Európában. neurotonikus zavarokban. – BRASSICACEAE tarsóka Thlaspeos semen Honos Európában. Egyéves lágyszárú. mocsarakban. Teucrium scordium L. Vendvidéken nyíres fenyéren található. felnőttekneknek és gyermekeknek álmatlanság esetén (enyhe hatású). (A svájci csokoládéfa [Th. . Trópusokon sokfelé (főleg Ny-Afrikában) termesztik. elterjedt É-Amerikában is. Indiai-szubkontinensen. flavonoidok.) Schum. diureticum. Maghéj aromaticum.és aranyérbetegségben. Kertészeti formáit. Thlaspi arvense L. 10% szteroid kardenolid glikozid peruvosid (aglikon cannogenin). trópusokon sokfelé (pl.] (perui) sárgaleander Thevetiae semen Honos Mexikóban. gyógyszerként krónikus és látens cardialis insufficientia.7% flavonoid (főleg kempferol-glikozidok) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. 0. polimer procyanidin. tonicum. Hatóanyag: kb. Áttelelő lágyszárú. helvetica (Such. 0. Hatóanyag: magban kb. hasmenés és bélféreg ellen. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító.hu Alkalmazás: népgyógyászatban digestivum. nyomokban teofillin. 1.2% Lamiaceae-cserzőanyag. Évelő törpecserje. Hatóanyag: glikozinolát szinigrin (allilglikozinolát).3% ursolsav. díszfának. szikeseken.) Lindt] önálló megnevezése rendszertani szempontból nem indokolt). gombaellenes. Thevetia peruviana (Pers.2-0. egyéb fenolkarbonsav. Theobroma cacao L. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban légzőszervi hurutos betegségekben.és D-Amerikában) termesztik. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: magból nyert kakaóporból készül a szilárd. az Alföldön gyakrabban.15% illóolaj. kb. szaponin. fajtáit gyakran telepítik nálunk is örökzöld díszbokornak. felső légúti és emésztőrendszeri hurutos betegségekben. 1.

diureticum. Illóolaj illatszeriparban. stomachicum (anorexia. Áttelelő lágyszárú félcserje. p-cymen. Magyarországon is termesztett évelő félcserje. 4. linalool. Hatóanyag: 0. zygis L.. a D-Dunántúlon helyenként. Ph. antiperoxidativ bifenil.. DK. Tilia tomentosa Moench [syn. eudesmol (tropolon thujaplicin. VII. árnyékban. belsőleg régebben diaphoreticum. terpinen stb. inhalálásra vagy öblögetésre felső légúti panaszokban. É-Afrikában.) = Thymi vulgaris herba (Ph. thymolmetiléter. VIII. a 3. kb. népgyógyászatban reumás és neuralgiás panaszokra. Tiarella cordifolia L. É-Afrikában. – SAXIFRAGACEAE szívlevelű turbántok Tiarellae cordifoliae herba Honos USA-ban.. Ph. belsőleg még vese. (Kis gyermekeknek nem ajánlható). Nálunk a Dunántúli Középhegységben. krónikus gastritis esetén). Homeopathia. carminativum. Hg.és Közép-Európában.és β-thujon. flavonoidok. Ismeretes a spanyol kakukkfű (Th. továbbá p-cymol.és flavanonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum főként vese. Tiliae argenteae flos = Tiliae tomentosae flos Hatóanyag: a két fajból külön vagy keverve gyűjtött drogban nyálka-heteropoliszaharid. Ph. illatszeripar. laryngitis). Hatóanyag: 1-5% illóolaj (kemotípustól függően kb. pl. Friss vagy szárított drogból nyerik az illóolajat. – TILIACEAE amerikai hárs(fa) Honos É-Amerikában. tenyészévtől kezdve törpe bokor formájú. 60%-a α.] . néhol megtalálható parkokban. Ny-Ázsiában. Eur.: Tilia argentea Desf. triterpén Alkalmazás: antibakteriális. – TILIACEAE [syn. Árnyékban szárítják (beszáradás 4:1).) is. Számos gyógyszer alkotórésze.) Serpylli aetheroleum Honos Európában. anthelminticum. Hg.Forrás: http://www. fenolkarbonsavak. dyspepsia. α-terpineol. Ph. Májustól augusztusig virágzik. thujasav) Alkalmazás: mérgező. A virágzó hajtást gyűjtik. molyhoslevelű hárs Honos K-. Virágzó. t-4-thujanol. spasmolyticum.5-1 cm mélyre vetik vagy palántát nevelnek és nyár közepén ültetik ki biztosítva öntözését. 30% timol. eucalyptol. hibridforma és kemotípus is gyűjthető.] ezüsthárs. A tél beállta előtt 40-50 cm sortávolságra. expectorans (felső légúti gyulladások esetén antibakteriális). a többi geraniol. elterjedt É-Amerikában is. flavonoidok (utóbbi sajátos összetétele és anatómiai bélyegek alapján elkülöníthető a drog a következő fajok drogjaitól) Tilia cordata Mill. indiai illóolajban timol helyett carvacrol).. camphen. fürdőbe téve relaxáló. Hg. 7% Lamiaceae-cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum.: Tilia parvifolia Ehrh. Nagyra növő fa.4-1% illóolaj. Eur. drogja és illóolaja gyógyászati szempontból egyenértékű a kerti kakukkfűével. Tilia americana L. külsőleg reuma és köszvény ellen. kb. külsőleg párologtatásra. l-3% szeszkviterpén caryophyllen. s. tonicum. Fűszer. Homeopathia. 70%-a timol vagy carvacrol. terpineol. Hg. Szibériában. ezüstlevelű hárs. VIII. Hg. expectorans. Számos egyéb faj. Lamiaceae-cserzőanyag. Hatóanyag: flavonol. illóolaja illatszeriparban. – LAMIACEAE kerti kakukkfű Thymi herba (Ph. aromaticum. VII. sabinen. VII. évelő lágyszárú. de illóolaj-összetételük is sokféle. vékonyan kiterítve szárítják (beszáradás 4:1).hu Hatóanyag: hajtáscsúcsában 0. 4. flavonoidok.2-1% illóolaj (kb.. pinen. occidol. Thymus serpyllum L. – LAMIACEAE mezei kakukkfű Serpylli herba (Ph. linalool stb.) = Thymi hortensis herba Thymi aetheroleum (Ph. 0. továbbá pinen. diureticum. borneol.és húgyúti homokképződés esetén. a D-Dunántúlon és a Kis-Alföldön mészkerülő homokpuszta gyepekben fordul elő. Thymus vulgaris L. az Alföldön szórványosan száraz vagy középszáraz tölgyesekben néhol gyakori. fenchon. 5-6 éven át jó hozamot biztosít. Ph.) Honos D-Európában. emésztésjavító. l.és hólyagbántalmakban. Fűszer. nem fásodó hajtásait gyűjtik akár szeptember elejéig. szeszkviterpén occidentalol. anthelminticum. 4. tonicum. Díszfának telepítik. VIII. emmenagogum. expectorans (akut bronchitis. Májustól augusztusig virágzik. Eur.). likőripar.. Homeopathia.doksi. Hg. Helyenként ültetik.

szeszkviterpén-alkohol farnesol). gyakori forgatással szárítják (beszáradás 4:1). zsíros olaj. A kislevelű és nagylevelű hárs adja az ún. – ANACARDIACEAE [syn. kb. fenolkarbonsavak. Hatóanyag: catechin-származék urushenol. Illóolaj aromaterápiában enyhe nyugtató.08% illóolaj (T. Szellős. Tilia x vulgaris Hayne = T. aphrodisiacum. 1% flavonoid. továbbá kempferol-glikozidok. 2% cserzőanyag. kb. Kaszálóréteken. az Alföld homokpuszta-gyepeiben gyakrabban fordul elő. kozmopolita. Trifolium arvense L. pyelitisben. astragalin. Ausztráliában. Toxicodendron pubescens Mill.: Rhus toxicodendron L. pratensis L. 25 m magasra is megnő. Magyarországon a subsp. – FABACEAE tarló-here . Eur. carvacrol. taraxaszterol (lactucerolok). diureticum. spasmolyticum. gyulladást okoz. orientalis (L. [syn.) (= flos cum bracteis) Tiliae flos sine bracteis Tiliae folium Tiliae fructus Tiliae cortex Tiliae lignum Tiliae ligni carbo Hatóanyag: kb. Ph. Kéregben taraxerol. arabinogalactan). Kaukázusban. benzilalkohol. toxicodendrol. Alkalmazás: diaphoreticum lázas. árnyékos helyen.] mérges szömörce Toxicodendri folium = Rhois toxicodendri folium Honos É-Amerikában (USA). 2-fenilacetát. 0. cystitisben. Több mint 40 m magasra megnőhet. flavonok (pl. köztük több ritka. Tribulus terrestris L. nephritisben. szádokfa Honos Európában. kőhársat. Afrikában. 25% cserzőanyag (gallotannin). A Dunántúlon ritkábban. 60% zsíros olaj. alkanok.) Dostál elterjedtebb. flavonoidok. száraz gyepekben. kúszó cserje. Egyéves lágyszárú. ha a virágzat középső bimbói kifeslettek.. Tilia europaea L. enyhe sedativum. útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. Akkor kell gyűjteni. VIII. Termésben kb. felső légúti betegségekben. gyanta. VII.7 m magas. illóolaj. orientalis (Kern. Közép.: Tilia officinarum Cr. timol. urushiol (= toxicodendronsav. ÉK-Ázsiában. geraniol. anetol. illatszeripar.] nagylevelű hárs Honos Európában. linalool. tonicum.Forrás: http://www. flavonoidok Alkalmazás: expectorans. Tilia platyphyllos Scop.: T. Indiai-szubkontinensen.doksi. 10% nyálkaheteropoliszaharid (pl. Kéreg spasmolyticum. subsp. kámfor. cholagogum. kvercitrin. reumában. stomachicum. galactagogum.hu kislevelű hárs.és toroköblögető. ischiasban. Tiliae flos (Ph. telepített fákról szoktak gyűjteni. Homeopathia.02-0. platyphyllos x T. Hatóanyag: cserzőanyag.és Ny-Ázsiában. főleg kvercetin-glikozidok (pl. Hg. Két. növeli az epeszekréciót. Szibériában. Parkokban néhol előfordul. érintésre súlyos dermatitist. Hatóanyag: nyomokban alkaloid harmanok. cianogén glikozid sambunigrin. Hg. carvon. – ZYGOPHYLLACEAE királydinnye Tribuli fructus Honos Mediterráneumban..) Celak. Száj. – ASTERACEAE [syn.3-0. 0. carvon. emmenagogum. talajon szétterülő. nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. 4.] réti bakszakáll Tragopogonis radix = Barbae hirci radix Honos Európában. olívaolajhoz hasonló összetételű. cordata] európai hárs Honos Európában. izokvercitrin). Magyarországon több alfaja található. kb. mérgezésekben. vagy toxicodendrin).vagy többéves lágyszárú. cordata virágjában eucalyptol. Farészből készült szén bélfertőzésekben. Fő virágzásuk júniusban van. Évelő. Ny-Ázsiában.: Tilia grandifolia Ehrh. stomachicum. gyanta Alkalmazás: mérgező. leucoanthocyanidinek.. Közép-Ázsiában. Általában ligeterdőkben él. Ph. különlegességnek számít. fisetin). Szibériában. Tragopogon orientalis L. rutin. hiperozid. tilirosid (astragalin p-kumársav-észtere). [syn.

Közép-Ázsiában. 4. Több gyógykészítmény (köztük egész magvak. izotrifolin. Ph.015% illóolaj. Ph.. főleg mérsékelt égövi országokban. É-Afrikában. Ph. feldolgozás nélkül) van forgalomban. izorhamnetin). Hatóanyag: flavonoidok (orobol-metiléter. antisepticum. 20-30% fehérje. továbbá gyulladások kezelésére. malvidin. VIII. B. több ősi fajból jött létre. Hg. Mocsár. carminativum. elterjedt az egész Földön. diureticum köszvényben. furosten. chryptogenin. Közép-Ázsiában.: Foenum-graecum officinale Moench] görögszéna Trigonellae foenugraeci semen (Ph. Homeopathia. izoflavonglikozidok (genistein. dohányillatosító. Eur. 6-10% zsíros olaj. Trifolium pratense L. cyanidin. trillarin.és epepanaszok esetén. É-Afrikában. Hatóanyag: kb. népgyógyászatban még vércukorszintet csökkentő.) Tritici aestivi oleum raffinatum (Ph.. viochanin A. Ph. borogatásként emolliens kelésre. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban reuma és köszvény ellen. . 0. a szár kúszó.5-dimetil-2(5H)-furanon (= sotolon) és 3hidroxi-4-metil-2(5H)-furanon Alkalmazás: roborans. továbbá lactagogum. Trigonella foenum-graecum L. Hg. daidzein). fő illatanyaga 3-hidroxi-4. Indiai-szubkontinensen.) Tritici aestivi oleum virginale (Ph. Eur. Lehetséges szteroid nyersanyag.. nálunk is. kumarin umbelliferon. spasmolyticum. Kaukázusban.) = Foenugraeci (= Foeni-graeci) semen Honos K-Európában. izokvercetin).FABACEAE [syn. Világszerte termesztik. Sokfelé termesztik. Fűszer. nemesített fajtáit nálunk is termesztik. homokpusztákon országszerte gyakori. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-. továbbá expectorans. É. 5% cserzőanyag. sérülésre.és furostan típusú sztreoidszaponin bisglikozidok (pl. trifolirhizin. elterjedt K-Ázsiában is. Homeopathia. lotaustralin).2% diosgenin és yamogenin többféle spirostanolglikozidja.és kaszálóréteken.és Ny-Ázsiában. Eur. Eur. tonicum. tonicum.doksi. chlorogenin. delphinidin. delphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe nyugtató szamárköhögés. fekélyekre. ekcémára. Triticum aestivum L. aromaticum. paeonidin. Réteken.5 m magas. ononin. kávésav Alkalmazás: korábban népgyógyászatban hasmenés ellen. Ázsia mérsékelt égövi részein. 0. 4. érelmeszesedés-gátló. 0.2-0. szitoszterol). belsőleg és külsőleg antiphlogisticum. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú. Áttelelő lágyszárú. – FABACEAE vörös here Trifolii rubri (= pratensis) flos Honos Európában. 4. Kis-Ázsiában. Trifolium repens L. Vágásokban. üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. trigofoenosid A). 4. diosgenin 3-peptidészter foenugraecin. Igen fontos gabonanövényünk. sojasapogenol A. C. Trillium erectum L. trillium Trillii erecti rhizoma Honos É-Amerikában. gyomorgyengeségre. Homeopathia. cianogén glikozid (linamarin. emeticum. pratoletin. továbbá cserzőanyag. izoflavon-glikozidok. flavonoidok.) Honos Kaukázusban. – POACEAE búza Tritici amylum (Ph. 1% diosgenin. VIII. mérsékelt égövi Ázsiában.1-2. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú. esetén. Hatóanyag: mag endospermiumában 20-45% nyálka-heteropoliszaharid (mannogalactan). trifolin. . VIII.hu Trifolii arvensis herba et flos = Lagopi herba et flos Honos Európában. Hatóanyag: steroidszaponin diosgenin-glikozid trillin. Homeopathia. parlagokon. Hg.FABACEAE fehér here Trifolii albi flos Honos Európában.4% N-metil-nikotinsav (metilbetain) trigonellin (= coffearin). Ph. pratol = formononetin.Forrás: http://www. 0.. . egyéb szterol (koleszterol. VIII. Hg. Évelő lágyszárú. nologenin. Sokfelé termesztik. É-Afrikában. Homeopathia. expectorans. legelőkön. Évelő (kultúrában 2-3 éves) lágyszárú. VII. kb. vérzéscsillapító.. gyanta Alkalmazás: adstringens. üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. Inszekticid. hólyag. Hg. – TRILLIACEAE vörösbarna hármasszirom. Egyéves lágyszárú.

5% cserzőanyag. szterol. triterpének. enyhe purgativum. étkezésben. cholin. pinenek. – TROPAEOLACEAE sarkantyúka Tropaeoli herba Honos D-Amerikában. külsőleg bőrgyógyászatban. linol. Cserje. Szibériában. Hatóanyag: 6-10% savas nyálka-heteropoliszaharid. É-Afrikában. Turnera diffusa Willd. Hatóanyag: protoanemonin. pelargonidin-glikozidok. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 6:1 virágzat. Levél homeopathiában. izotussilagin). 0. száraz köhögés vagy krónikus bronchitis esetén. magnoflorin. láperdőkben él. gyökérben még kb. diureticum. lápréteken. Tussilago farfara L. Typha latifolia L. Mérsékelt éghajlaton sokfelé kerti dísznövény.Forrás: http://www. akár 0. flavonoidok. 10% cserzőanyag (dimer catechin hemlocktannin). timol. tonicum. búzacsíra-olaj gyógyászatban. Hatóanyag: 0. copaen. bolygatott helyeken. glükotropaeolin. 25-30 m magas fa. cadinen.: Turnera aphrodisiaca Ward. benzilmustárolaj. Karib-tengeri szigeteken. Tsuga canadensis (L. inulin. calamenen). – TYPHACEAE széleslevelű gyékény.5 m magas. Európában is elterjedt főleg parkokban.] damiána Damianae folium = Turnerae diffusae folium Turnerae diffusae herba Honos Mexikóban. karotinoidok Alkalmazás: antibakteriális. napégésre. aphrodisiaca (Ward. védett. nyomokban pirrolizidin-alkaloid és N-oxidjai (senkirkin. keményítő. 70% szénhidrát (kb. több cserzőanyag. Tropaeolum majus L. Gyökér népgyógyászatban hasonló célokra. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: kb. kb. Évelő lágyszárú pionír.5 m-re is megnőhet. 8-10% piceatannol Alkalmazás: adstringens hurutos betegségekben. hibrid eredetű.8-cineol. gyanta. Hatóanyag: kb. különösen levélben arbutin (0. kb. bodnározó gyékény Typhae radix Cirkumpoláris. 3. Évelő lágyszárú. kevés benzilcianid). Évelő lágyszárú. Mocsarakban. Márciusban. Virágzat is hasonló célra. mint szubalpin növény reliktum. Homeopathia. lápvizekben országszerte gyakori. kevés illóolaj Alkalmazás: felső légúti hurutos gyulladások.hu Hatóanyag: szemben kb. kúszó. Magyarországon mindhárom alfaja ritka. kevés flavonoid (virágzatban többféle és nagyobb mennyiségben). gumianyag. aphrodisiacum. állományalkotó. húgyúti fertőzésekben. Alkaloidtartalmuk miatt huzamos használatuk kerülendő. stimulans.) Urban – TURNERACEAE [syn. nálunk is jól ismert. – RANUNCULACEAE zergeboglár Trollii flos Honos Európában. meddőhányókon. Trollius europaeus L.doksi. 1-2. Közép-USA déli részén.és linolensav) Alkalmazás: búzakeményítő gyógyszertechnológiában. 10 % zsíros olaj embrióban (főleg palmitin-. Ázsia mérsékelt égövi részein.5-0.9% illóolaj (1. áprilisban virágzik. levele később fejlődik ki. elterjedt É-Amerika arktikus tájain is. Országszerte megtalálható. Homeopathia. kozmetikában korpásodásra. cystitisben. neoxanthin (trollixanthin) Alkalmazás: korábban skorbut ellen. a levelet június végéig gyűjtik. 5% cserzőanyag. – ASTERACEAE martilapu Farfarae flos Farfarae folium Farfarae radix Honos Európában. var. 5:1 levél). 15% inulin. A virágzatot a kinyílás kezdetén. . senecionin. antimikotikus. olaj-. p-cymol. – PINACEAE kanadai hemlokfenyő Tsugae canadensis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. omlásos löszfalakon. Közép-Amerikában. xantofill-epoxid. Kaukázusban. 80%-a keményítő az endospermiumban). kb.7%) Alkalmazás: húgyúti desinficiens. Indiai-szubkontinensen. grippe vagy akut bronchitis kezelésében. tussilagin.) Carr.03% illóolaj (glikozinolát pl.

rinchophyllin. Ny-Ázsiában. Scilla maritima L. pentaciklusos szaponin chinovasav-glikozidok. Hatóanyag: extractumban kb. Dunántúlon és az Alföld egyes részein ártéri fűz.hu Hatóanyag: leucoanthocyan. U. népgyógyászatban antidiarrhoeicum. montana With. – RUBIACEAE macskakarom Uncariae tomentosae radix Honos D-Amerikában (Peru. – HYACINTHACEAE [syn. 30% keményítő Alkalmazás: homeopathia.) Bak. 30 m magasra is megnövő.. Hatóanyag: farészben szeszkviterpén naphthaldehid és naphthol.. Gyógyszerek készülnek belőle. gyanta. izogambirdin (mitraphyllin). vénic szil. izopteropodin. nem ritka.: Urginea scilla Steinh.) Roxb.és nyárligetekben helyenként gyakori.] hegyi szil Honos Európában.: Ulmus fulva Michx. oxogambirtannin. rutin. Homeopathia. indolalkaloid gambirtannin. kéregben nyálka-heteropoliszaharid. Kaukázusban. Amazónia). [syn. gambirdin Alkalmazás: adstringens. egyes esetekben citosztatikus. É-Afrikában. sokfelé elterjedt. Ny-Ázsiában. izomitraphyllin).: Ulmus campestris L. izorinchophyllin. immunstimuláns.] vörös szil(fa) Ulmi fulvae lignum. Esőerdőkben élő. viaszalkohollal észterezett zsírsavak. Ulmus rubra Muhl. üde gyertyán. Kúszó cserje. Kifejletten kb. dihidrocorynanthein. lombos erdőkben élő elegyfa. U. nyálka-heteropoliszaharid. Telepítik is. Főleg Indonéziában termesztik. ourouparin. U Ulmus glabra Huds. – ULMACEAE [syn. antivirális.Forrás: http://www.] gambir(cserje) Gambir Catechu Honos Malajziában. antirheumaticum. – ULMACEAE [syn. továbbá procyanidinek Alkalmazás: antiphlogisticum. 20 m magas. Hatóanyag: 0.: Ulmus scabra Mill.1-0.] tengerihagyma . ursolsav. szterolok. Uncaria gambi(e)r (Hunt. kevés cserzőanyag Alkalmazás: hurutos légúti és enterális betegségekben emolliens. 9-35 m magas. mitraphyllin. Uncaria tomentosa (Willd. Ulmus laevis Pall. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. nyálka-heteropoliszaharid. carpinifolia Gled. Ulmus minor Mill. mucilaginosum. gyanta. antidiarrhoeicum. 11-metoxi-yohimbin.) Baill. az Alföldön ritkább.) DC. gambirin. 75% catechin. nagyra növő lián. Ny-Ázsiában.] mezei szil Honos Európában.doksi. Ulmi (interior = mundatus) cortex Ulmi minoris cortex Hatóanyag: 3% catechin-cserzőanyag (leucoanthocyanidin-típusú). oleanolsav. cortex Honos atlantikus É-Amerikában. catechin Alkalmazás: enyhe adstringens. Urginea maritima (L. A Középhegységben. diureticum.és bükkelegyes erdőkben.. 40 m magas. Kaukázusban.5% indolalkaloid (oxindol pteropodin. Ourouparia gambir (Hunt. Catechin-cserzőanyag előállítása. – RUBIACEAE [syn. kb. vénicfa Honos Európában.

Gyűjthető zuzmófajok. bizonyítottan antiphlogisticum. barbatolsav) Alkalmazás: többnyire antibakteriálisak.1% speciális lektin. hatásosak hasmenés ellen. piros hagymájú változat főleg Algírban. 0. külsőleg bőrbetegségekre.5-1 m-re nő meg.) Myrtilli fructus recens (Ph. nyomokban nikotin. Ázsia mérsékelt égövi részein. Homeopathia.Forrás: http://www. fehér változatban lévő származékok Felhasználás: standardizált extractumok és gyógyszerek formájában. É-Amerikában.4% bufadienolid kardenolid-glikozid (scillarenin glikozidjai glükoscillaren A. továbbá scilliglaucosid glikozidok. stictinsav. emiatt a túlműtrágyázott vagy szerves anyagban dús talajon termő növényekből előállított drog toxikus nitrát-mennyiséget tartalmazhat. zöld levél vagy a 30-40 cm-es végálló szárral rendelkező hajtás egész évben gyűjthető. zuzmósavak (usnarsav. scillaren A. évelő lágyszárúak. proscillaridin A. fenilpropán-lignan. továbbá diureticum.2-0. diffractasav. scilliphaeosid. mészkerülő bükköseiben és gyertyános tölgyeseiben fordul elő szórványosan.. Marokkóban. továbbá diureticum. fagymentes helyen áttelel. továbbá glücoscillirosid.doksi. Szardínián. hirta (L. U. Usnea barbata (L. antibiotikusak.. nitrátot halmozhatnak fel. Hatóanyag: bifenil-lignan usninsavak. Homeopathia. – ERICACEAE fekete áfonya Myrtilli folium Myrtilli fructus siccus (Ph. Főleg az Északi-középhegység és Ny-Dunántúl erdei fenyves. V Vaccinium myrtillus L. Portugáliában. Fehér hagymájú változat főleg Spanyolországban. barbatinsav. VIII. lobarsav.. DAC) Urticae (majoris) herba Urticae radix (DAB) (= rhizoma) Urticae fructus (= semen) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Ph. Nitrofil növények. VIII. scillirubrosid és más. továbbá heteropoliszaharidok (glükogalacturonanok. Urtica dioica L. Eur. nem nagy tömegben. Hatóanyag: levélben. a magot ősszel gyűjtik. florida (L. többnyire az északi féltekén. szitoszterol. szőrökben kis mennyiségű acetilkolin. Nálunk cserépben. nyálka-poliszaharidok. gyakran lázcsillapítók. zsírsav-származékok. akár 0. árnyékban vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1 levél. 4. Helv. apró csalán Urticae folium (DAB) = Urticae herba (Ph. A Kárpátokban bőven . scopoletin. magjának olaja tonicum. U. Máltán. A gyökérzetet ősszel vagy tavasszal. arabinogalactan). gyomtársulásokban gyakoriak. 2:1 mag).) Honos Európában. szárítják (beszáradás 3:1 gyökér. – URTICACEAE nagy csalán Urtica urens L. hangyasav. Ph. karotinoidok. antirheumaticum. gyökérben kb.hu Scillae bulbus Honos Mediterráneumban. Hatóanyag: fehér változatban 0. 4:1 hajtás). szitoszterol. scillicyanosid. VIII. glükánok. scopoletin. Hg. 4.) Fries. Eur. egyenértékű Urticae foliummal) Kozmopolita. serotonin. 1-4% vízben oldódó szilikát. prostatahyperplasia esetén hatásosak gyógyszerkészítmények formájában is. herbában 1-2% flavonoid. thamnalsav. Piros változatban fő komponens scillirosid (aglükonja scillirosidin). Bokros félcserje. U. roborans. protocetrarsav. tisztítják. 4. gyökere és gyökérkivonatai diuretikusak. kávésavészter. scillaren-B-komplex. Hg. Májustól őszig virágoznak. Klorofill ipari kivonására is használható.5 magasra is megnő. orvosi ellenőrzéssel adagolva cardialis insufficientia esetén. Hg. plicata (L.) Wigg.. gyomorbetegségek esetén.. 30% zsíros olaj (linolsavban. Ph. Cipruson és Görögországban.) Fries – PARMELIACEAE Usnea Honosak az egész Földön. cserzőanyag Alkalmazás: levél és herba népgyógyászatban antirheumaticum. 0. tokoferolban gazdag). vízparti ligetekben. Évelő hagymás. erdei vágásokban. érett termésben (magban) kb. Ph.) Wigg. Az ép. Ny-Ázsiában... Eur.

0. kinasav. Gyümölcs (frissen) homeopathiában. iridoid. 10% catechin-cserzőanyag. kisebb tannintartalma miatt húgyúti fertőtlenítőként (pyelitis.. Magyarországon több “kis faj” fordul elő.7% catechin-cserzőanyag. Vaccinium uliginosum L. subsp. kinolizidin myrtin. ursolsav. procera (H. Hatóanyag: levélben 4-9% arbutin. antibakteriális. alkoholok. Hatóanyag: levélben hiperozid.01% actinidin monoterpén alkaloid. invert cukor. camphen. izokvercitrin). pl. Valeriana officinalis L. közel 1% flavonoid (hiperozid. takarítják be. Ph. homodidrovaltrat. gallocatechin. a subsp. cyanidin antocyanosid glikozidjai. cukrok.5-l cm mélyre) vagy palántaneveléssel szaporítják. Helyette sokfelé az É-Amerikából származó és nálunk is termeszthető fekete törpeberkenyét (Aronia melanocarpa) használják gyümölcséért. Termesztése megfelelő talajon lehetséges. epimyrtin. vajsavas. szabadon izocapronsav. illatanyagok (alifás aldehidek. Ipari szempontból (valepotriát-kinyerésre) más fajok is drogot szolgáltatnak. myrtenol és cymol hangyasavas. Virágban arbutin. wallichii Decan-Dolle. bár gyümölcse népgyógyászatban gyomor és bélhurut esetén használatos.8 m magas kis cserje. pektin Alkalmazás: levél adstringens. valtrat. VIII. melyekben 2. É-Amerikában.) Nym. s. izovaltrat. szabadgyökfogó. Tisztítás után elkülönítve. limonen.és dienek (didrovaltrat. izovaleriansav. Évelő lágyszárú. delphinidin. epicatechin. Homeopathia. VII. astragalin). népi gyógyászatban antidiabeticum.hu megtalálható. hidrokinon és arbutin. et Torr.doksi. spasmolyticum. Ázsia mérsékelt égövi részein. Kárpátokban gyűjthető. subsp. retinopathiában különösen fontos kapilláris erek rugalmasságát fokozó hatása. friedelin. Középhegységi lombos. észterek. gallocatechin. időskori cukorbetegek kiegészítésként használhatják. izovaleroxi-hidroxi-izovaleriansav Hatás: főleg valepotriat-tartalma miatt sedativum. acetoxivalerensav. keton valeranon = jatamanson. psychostimulans-tranquillans. 0.5% (nem illó) valepotriat (= valeriana-epoxi-triészter) mono. antioxidáns. ecetsavas és izovaleriansavas észterei. pyrogallol-cserzőanyag. edulis Nutt. dimer epicatechin. vitaminok. fenolkarbonsavak. továbbá epoxi-mentes iridoidészter-glikozid valerosidat. alkohol valerol. acevaltart. karotinoidok. flavonoidok. kb.5-1.5-9% a valepotriat. – ERICACEAE vörös áfonya Vitis-idaeae folium Vitis-idaeae fructus Vitis-idaeae flos Honos Európában. továbbá borneol. officinalis ritkább.8-6. homovaltrat. Kb. pyrosid (6-O-acetilarbutin). catechin.5% illóolaj (monoterpén pinenek. kinasav. végül kevesebb mint 0. 4. Fajtáit termesztik. sokfelé elterjedt. proanthocyanidin. fenil-glikozidok (pl. flavonoid glikozidok (pl. collina (Wallr. É-Amerikában. védett. (mexikói macskagyökér). fenilkarbonsav (klorogénsav). malvidin.B. catechin. kb. ősszel és tavasszal gyűjtik. izovaleroxididrovaltrat. collina (Wallr. Számos gyógyszer.5-1. salidrosid). szerves savak Alkalmazás: kissé mérgező.5 m magas. l. ursolsav. ill.Forrás: http://www. Hg. catechin. avicularin. V. kb. Nálunk nem fordul elő. p-cymol. enyhe rosszullétet okozhat. paeonidin-glikozidok. terpének). 0.) Honos Európában. Köszvényes és reumás panaszokban is belsőleg.) Nym. a subsp. V. Vanilla planifolia L. Termés és kivonata adstringens (antidiarrhoeicum).: V. hidrokinon Alkalmazás: levél mint Uvae-ursi folium. nedves réteken. 1. flavonoidok.4% pektin. Hatóanyag: levélben 0. dimer proanthocyanidinek. Mészkerülő bükkösökben főleg Ny-Dunántúlon igen ritka. [incl. Virág régebben reumás megbetegedések esetén belsőleg. cystitis) tartósabban használható. szitoszterin. syn. 1 mg% króm. Alacsony (0. macskáktól védve szárítják (beszáradás 4-5:1). 0. valerenal). jatamansii Jones (indiai macskagyökér). Vaccinium vitis-idaea L.K. szalicilsav).1-0. kondenzált tannin. Eur. valerensav. – ERICACEAE hamvas áfonya Vaccinii uliginosi folium Vaccinii uliginosi fructus Honos É-Európában. hidrokinon. maaliol. cyanidin-. epicatechin. Hatóanyag: kb. Magvetéssel (45-50 cm sortávolságra. szeszkviterpen caryophyllen. kombinált gyári készítmény és kivonat készül belőle. Termésben kb. – ORCHIDACEAE . szárazabb erdőkben májusban virágzik.) = Valerianae rhizoma et radix (Ph. thymolepticum. Gyümölcs antidiarrhoeicum enteritisben. Gyümölcsben szerves savak (köztük benzoesav. ursolsav. Ázsia mérsékelt égövi részein. amyrin.3 m) félcserje. kaszálókon virágzik.) Mey. É-Ázsiában.] – VALERIANACEAE macskagyökér Valerianae radix (Ph. antimikotikus (benzoesav!). gyümölcsben catechin-cserzőanyag. Hg. 0. 8% catechin-cserzőanyag. β-bisaloben. iridoid.és catechin-proanthocyanidinek.

Hatóanyag: hasonló.: Vanilla fragrans (Salisb. lázcsillapító. Gyűjthető. protocatechualdehid. digiprolakton. germbudin) Alkalmazás: antihypertensiv. Ázsia mérsékelt égövi részein. Homeopathia.doksi. Alkalmazás: enyhe expectorans felső légúti. Jáva. keményítő. szerves savak. B. savas arabinogalactan. vanillinalkohol. népgyógyászatban diureticum. Eur. Régen népgyógyászatban purgans. mérgező. szántóföldek szélén országszerte gyakori.5% iridoid (aucubin. Szórványosan.vagy többéves. Ph. hidroxi-rezveratrol Alkalmazás: mérgező. Hatóanyag: 1. Madagaszkár. Utak. Ázsia mérsékelt égövi részein.2-0. Hg. külsőleg állatgyógyászatban tetű. Veratrum viride Ait.) Honos Európa. rubijervin. veratramin. kb. Verbascum thapsiforme Schrad. Ph. balzsam. csészével vagy anélkül gyűjtik. ruderális társulásokban néha nagyobb mennyiségben található. Ázsia mérsékelt égövi részein.5 m magas.] dúsvirágú ökörfarkkóró Honos Európában. – SCROPHULARIACEAE szöszös ökörfarkkóró Honos Európában. É-Afrikában. réteken. Ázsia mérsékelt égövi részein. Homeopathia. 0. vanillinsav. illatszeriparban.Forrás: http://www.) Ames] vanília Vanillae fructus Honos Közép. flavonoidok. kis termetű lágyszárú. antirheumaticum. veramarin). Gyomtársulásokban gyakori. Virágját kinyíláskor. évelő. Indiai-szubkontinensen. KAfrika) termesztik. Gyűjthető. sedativum. Verbascum phlomoides L.) Verbasci folium Hatóanyag: virágban kb. Verbena officinalis L. Egy-. inkább az Alföld láprétjein. évelő lágyszárú. mint előbbinél (még germin. Júliustól szeptemberig virágzik. emeticum. Dunántúli Középhegységben. Veratrum album L. Napon vagy műszárítón szárítják (beszáradás 7:1). Erősen nedvszívó. két. VIII. VII. Verbasci flos (Ph. – VERBENACEAE közönséges vasfű Verbenae herba (DAC) = Columbariae herba Honos Európában. Kétéves lágyszárú. Ny-Ázsiában. Védendő. cukrok. gyanta.5-4% flavonoid. szaponin (verbascosaponin. Termeszthető. Levél asthma eredetű bronchitisben is. árkok mentén. germitrin. speciosid stb. jervin. illóolaj. dysmenorrhoea és histeria esetén. molyhos ökörfarkkóró Honos Európában. elég ritka száraz gyepekben. Levélben szaponin. szerves savak. arabinogalactan. lázcsillapító. nyálka-heteropoliszaharid. Hg. veramin.és Dél-Amerikában. Indiai-szubkontinensen.: Verbascum densiflorum Bert. VII. parlagokon. protocatechusav. rezveratrol. fenolkarbonsav. tinctura). 1% szteroidszapogeninszerű alkaloid (protoveratrin A. léggyökeres. Hg. cserzőanyag Alkalmazás: cholereticum. B) formájában adagolva. Tahiti. [syn. aucubin.. Mexikóban. cukor. sokfelé (pl. germidin. 3% nyálka-heteropoliszaharid (xiloglucan. 0. Homeopathia. 2 m magas. kúszó növény. 10% invert cukor. izogermidin. feniletanoid-glikozid verbascosid (= acteosid). . vanilloidok (vanillin-β-glikozidok). Fűszer.5-1. Kaukázusban. meghűléses hurutok esetén. zsíros olaj. por. kivonat vagy gyógyszerek (protoveratrin A. Nálunk szórványosan fordul elő. catalpol. Verbascum thapsus L. terápiás dózisban régebben antihypertensivként. diureticum. Alaszkában. Pozsgás szárú. 4.és féregirtó (pl. ízesítő. Hatóanyag: kb. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) észak-amerikai zászpa Veratri viridis (seu americani) rhizoma Honos atlantikus É-Amerikában. Ekkor gyűjtik a 40 cm-es csúcsi hajtásokat.hu [syn. triterpén szaponinok. Évelő lágyszárú.. szterol. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) fehérzászpa Veratri (albi) rhizoma et radix (Ph. emeticum. Kétéves lágyszárú. dezoxojervin. 0. Sri Lanka.5-3% vanillin. gyanta. Kivonata spasmolyticum. Zömmel júniusban és augusztusban virágzik. Homeopathia. mulleinsaponin I-VII). de nem tömegesen. külsőleg sebkezelésre.). szitoszterol.

. emmenagogum. Hatóanyag: 0. Veronica officinalis L. friss patakokban vagy patak mentén elég gyakori. Ázsia mérsékelt égövi részein. sűrűn növő fű. Homeopathia. – SCROPHULARIACEAE deréce veronika Beccabungae herba = Veronicae beccabungae herba Honos Európában. Homeopathia. É-Afrikában. a kerti labdarózsa). kevés illóolaj. Ázsia mérsékelt égövi részein.és triciklusos primer. szellős helyen. fenolkarbonsav Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum.és láperdőkben országszerte elég gyakori. triterpén. fenolkarbonsavak (kávésavszármazékok.Forrás: http://www. cserzőanyag. 4 m-re is megnövő cserje. meddő convar. Évelő lágyszárú. gyanta. pl. Hatóanyag: gyantaszerű viburnin. Veronicastrum virginicum (L. Áttelelő lágyszárú. mussaennosid).5-1% iridoid-glikozid (catalpol. Indiai-szubkontinensen. laxans. szitoszterol Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans bronchitisben és asthma bronchiale esetén. roseum L. valeriansav. Homeopathia.] virginiai veronika Leptandrae virginicae rhizoma et radix Honos É-Amerikában. – SCROPHULARIACEAE [syn.: Anatherum muricatum (Retz.és dimetoxi-fahéjsav és észtereik. stimulans.] indiai szövőfű Vetiveriae radix = Ivarancusae radix Vetiveriae aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. fenolkarbonsavak. flavonoid (astragalin.2-0. galactagogum. erőteljes. Illóolaja is hasonlóan. sokszárú. Trópusokon sokfelé termesztik. szitoszterol. még illatszeriparban is. 6% gyanta Alkalmazás: cholereticum.. martynosid).és fájdalomcsökkentők főleg reumás betegségekben. (Gömbös virágzatú. Hatóanyag: aucubin. Homeopathia. flavonoidok (főleg luteolin-glikozidok). kivonatai enyhe gyulladás. szekunder és tercier szeszkviterpen-alkohol (vetiverol.: Leptandra virginica (L. szitoszterol. stomachicum. nyomokban alkaloid. Viburnum prunifolium L. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1).) Nutt. – SCROPHULARIACEAE orvosi veronika Veronicae herba (DAC) = Veronicae officinalis herba Honos Európában. – CAPRIFOLIACEAE kánya bangita Viburni opuli cortex Viburni opuli herba Honos Európában. Levél laxans. laxans. hatásos köszvény és reuma kezelésében is. az Alföldön igen szórványos.hu Árnyékos. Vetiveria zizanioides (L. cserzőanyag. pektin.5% iridoid-glikozid (verbenalin = cornin. gyanta.3 m-es magasra növő évelő.doksi. néha fa. Veronica virginica L. verbascosid. sarjtelepes. – CAPRIFOLIACEAE . cserzőanyag. Hatóanyag: 0. veronicosid. Homeopathia. étvágyjavító. cserzőanyag. egyéb kempferol. paeonisid. emeticum. nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. szitoszterol.. Kaukázusban. emmenagogum. Ny-Ázsiában. Kb. illóolaj (szerves savak észterei). külsőleg sebgyógyító. Európában néhol dísznövény. Homeopathia. Főleg a Középhegységben.) PB. A talaj feletti virágos hajtást gyűjtik. Andropogon muricatus Retz. gumianyag.) Farw. Júniusban. khusol. lodrosid. Indokínában. szénhidrátok Alkalmazás: diaphoreticum.) Nash – POACEAE [syn. szerves savak. flavonoid. A Középhegységben és a Dunántúlon mészkerülő tölgyesekben elég gyakori. benzoesav. n-triacontan. fahéjsav-származékok Alkalmazás: kéreg enyhe spasmolyticum dysmenorrhoea esetén. hastatosid). 60% szeszkviterpen α. vékony rétegben kiterítve vagy műszárítón (40-500C-on) szárítják (beszáradás 4-5:1). verprosid. vértisztító. lupeol. Áttelelő lágyszárú. Veronica beccabunga L.és β-vetivon. sokféle bi. kb.). emeticum.és kvercetin-glikozid). herbában viburnin. ursolsav. khusimol stb. Liget. júliusban virágzik. viasz. Hatóanyag: metoxi. 1. Viburnum opulus L.

Vicia faba L. A V. Kávépótszer. vanillin). É-Afrikában. scopolin. gyakran 1. Vincetoxicum hirundinaria Medic. – VIOLACEAE illatos ibolya Violae odoratae flos = Violarum flos Violae odoratae folium Violae odoratae herba Violae odoratae rhizoma et radix Honos Európában. Viola odorata L.és arilalkoholok és észtereik. antisepticum. szaponin. fitin Alkalmazás: nyersen mérgező lehet (favismus. Viola tricolor L. klimaxos panaszok esetén. több ősi fajból jött létre. szaponin.és K-Európában. scopoletin. aglikonok hirundigenin. szalicilsav és glikozidjai Alkalmazás: gyökér expectorans. továbbá tonicum.5 m magasra megnő. Kis-Ázsiában.) Pers. Kaukázusban. convicin. Hatóanyag: fehérjék (legumin. salicin. oleanolsav. sedativum. Áttelelő lágyszárú. népgyógyászatban tumorellenes. Áttelelő lágyszárú. Egyéves lágyszárú. alkaloid odoratin. kvercetin. purgativum. kisebb adagban enyhén szívre ható. piperonal (protocatechualdehid-metiléter).doksi. Népgyógyászatban korábban emeticum. flavonoid. 2% cserzőanyag. 1. menorrhagia. Kaukázusban. kúszó. iononok. Ny-Ázsiában.hu szilvalevelű bangita Viburni prunifolii cortex Honos É-Amerikában. vicilin. et K. 3. diureticum. antisepticum. antiscleroticum. nálunk főként takarmánynak. sok egyéb. levélben.3% ursolsav. viburnin. É-Afrikában. Kaukázusban. Hatóanyag: gyökérben szteroid szaponinok keveréke (vincetoxin). expectorans. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyános-tölgyesekben. utóbbi kerti dísznövény vagy parkokban található. Áttelelő. virágban alkaloid violin. diureticum.4-dioxi-fenilalanin (dopa). temetőkbe telepítik.25-1% indolalkaloid vincamin. vérzések esetén vérzéscsillapító. fenolkarbonsav klorogénsav. szalicilsav. Száraz gyepekben országszerte gyakori. diaphoreticum. virág enyhe hashajtó. és V. Homeopathia.). triterpen amyrinek. szerves savak. ursolsav. világszerte termesztik. herbában violin. – FABACEAE lóbab Viciae fabae semen Honos Mediterraneumban. kumarin aesculetin. lathyrismus). nagy adagban aconitinszerű. nyomokban illóolaj (alkil. Homeopathia. neurogén tachycardiát csillapít. izoklorogénsav. továbbá fenolkarbonsavak.és K-Európában. szterolok (szitoszterin. L-dopa kivonható. Vinca minor L. Homeopathia. herbája is tartalmaz hatóanyagot. továbbá zingiberen. Mindkét drog homeopathiában. Homeopathia. iridoid-glikozidok Alkalmazás: uterusra spasmolytikus. anhidrohirundigenin. diaphoreticum. major L. Kertekbe. curcumen. csökkenti a fájdalmat dysmenorrhoea. Hatóanyag: 0. kb. előbbi főleg déldunántúli száraz gyepekben és réteken elég gyakori. amarum. emeticum. szitoszterol. Lomberdőkben a Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. alkoholok. cserzőanyag. herbacea W. kevésbé hatásos társalkaloid. flavonoidok Alkalmazás: kivont vincamin gyógyszer formájában antihypertonicum. sedativum. pirimidin-származék vicin. amyrin) Alkalmazás: mérgező. – ASCLEPIADACEAE [syn. cyanoalanin. – VIOLACEAE háromszínű árvácska . Hatóanyag: biflavon amentoflavon. a drog migrénes fejfájást. Hatóanyag: gyökérben metilszalicilát. továbbá tylophorin. örökzöld lágyszárú. legumelin stb. – APOCYNACEAE kis télizöldmeténg Vincae minoris herba Honos Közép. kisebb cserje vagy fa. herba és levél is expectorans.] méreggyilok Vincetoxici rhizoma = Cynanchi vincetoxici rhizoma Cynanchi vincetoxici herba Honos D. friedelin.Forrás: http://www. cyanin. elvadulhat.: Cynanchum vincetoxicum (L.

pruritus) kezelésére. rutin stb. hallucinogen (indiánoknál parica. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: lektin (fagyöngy-lektin I-III. Gmel. és más Virola fajok – MYRISTICACEAE yakée Honosak D-Amerikában.vagy többéves lágyszárú. vékonyan elterítve. áprilisban virágzik. vértisztító reuma. arabinogalactan) Alkalmazás: teadrogként antihypertonicum enyhébb hypertoniában (peptidek nem szívódnak fel). Mediterráneumban. köszvény és érelmeszesedés ellen. honos Európában. orientin. Áprilistól júniusig virágzik. fenilpropanok. gallocatechin. Kínában. fafajok. VIII. lehetőleg szobahőmérsékleten. gyakran forgatva szárítjuk. az Alföld szélein szórványos. kertekben. aucubin). Kivont lektinek gyógyszer (pl. mezei árvácska Honos Európában. megfázás esetén). catechin. epicatechingallát. enyhe diureticum. gallocatechin. mert könnyen befülledhet (beszáradás 3:1). Ny-Ázsiában. Viola arvensis Murr. Homeopathia. Vitis vinifera L. C.hu Honos Európában.06-0. Szibériában. flavon casticin Alkalmazás: kivonata mastalgia. Ny-Ázsiában. Virola calophylloidea Mgf. dysmenorrhoea. acne. valamint 46 aminosavból álló oligopeptid viscotoxin. pinen). ízületi bajok esetén. catechin. 0. immunmodulans.doksi.5% cserzőanyag. Vitex agnus-castus L. kondenzált tanninok. kumarin (umbelliferon). Ny.) J. metilszalicilát). szerves savak. népgyógyászatban még szédülés ellen. flavonoidok (izorhamnetin. Kb. Nálunk elvétve fordul elő parkokban. leucoanthocyanidinek.Forrás: http://www. 4 m magas cserje vagy fa. Murr. A Dunántúlon gyakori. amenorrhoea. Ph. apró árvácska. Hatóanyag: kéreg gyantájában N-metil. Közép. örökzöld évelő. cserzőanyag. hosszú bottal. Kaukázusban. termésben flavonoidok. Lombos (kivéve bükk. Egyéves lágyszárú. Homeopathia. intravénás injekció) formájában tumorterápiában adjuvans. impetigo. polychroma (Kern. cyanidinek.és Ny-Ázsiában. subalpina Gaud. nátha. lignanok (syringenin-. szerepük lehet metastasis megelőzésében. flavonoid (vitexin. Szibériában. fenolkarbonsavak. Hg. subsp. – VITIDACEAE szőlő Vitis viniferae folium Vitis fructus Őse. anthocyanidinek. -dimetiltriptamin-származékok Alkalmazás: psychotrop. – VERBENACEAE barátcserje Agni casti fructus (= semen) Honos D. rezveratrol és egyéb stilben- . a Vitis sylvestris C. Eur. továbbá kitinhez kötődő lektin. – LORANTHACEAE fehér fagyöngy Visci herba (DAB) Visci stipes (= herba) Visci albi folium Honos D-Eurázsiában. ahol termeszthető. 2-4.3% szalicilsav és származékai (pl. kávésav-származékok. syringaresinol-glikozidok). A és B peptidlánccal. hemolitikus peptid. Árnyékban. szerves savak. Kaukázusban. kb.5% illóolaj (cineol.). 4. a B peptidlánc specifikusan kötődik galaktózhoz). a lombos fákon élősködőben lektin I. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). a tölgyfán és fenyőkön lektin III. Alfajai (subsp. népgyógyászatban felső légúti panaszok enyhítésére (grippe. ősztől tavaszig gyűjtik a vékonyabb (ceruza vastagságú) ágakat.) szórványosan a Középhegység és a Dunántúl egyes helyein. Vetési és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. Viscum album L. továbbá galactogogumként. fásodó szárú. A hajtást virágzáskor gyűjtik és árnyékos. klimaxos panaszok esetén.és Közép-Ázsiában. nyálka-heteropoliszaharid (galacturonan. Márciusban. fenolkarbonsavak. Homeopathia. pro-. É-Afrikában. 10% nyálka-heteropoliszaharid..és K-Európában. violaxanthin Alkalmazás: külsőleg és belsőleg bőrbetegségek (ekcéma. fenolkarbonsavak. Violae herba cum floris (Ph. iridoid-glikozidok (agnusid. biogén aminok (tyramin). rendszerint kampós. Fontos kultúrnövény világszerte. Hatóanyag: levélben 4-5% flavonoid. Nem permetezve ehető (káposztalevél helyettesítése egyes húsételekhez). Egy. rhamnazin). szil) és tűlevelű fákon félélősködő.) = Violae tricoloris (= trinitatis) herba = Jaceae herba Hatóanyag: 0. subsp. epóna). tricolor.. gyertyán.

antibakteriális (dysenteria. – ASTERACEAE bojtorján szerbtövis Xanthii strumarii herba = Lappae minoris herba Honos Európában. érelmeszesedés ellen. vitaminok. gyökérben még piperidin-pirrolidin alkaloidok (pl.doksi. Hatóanyag: levélben főleg ergostan-típusú szteroid (withanolid) alkaloid (lakton-típusú withaferin A.2-0. malária-ellenes. viaszalkoholok. Ny-Ázsiában. bor számos gyógybor alkotórésze. tonicum.(folium) Honos D-Amerikában. magban 10-20% zsíros olaj. parlagokon.hu származékok. emmenagogum. withanolid D. Egyéves lágyszárú. – ASCLEPIADACEAE Uzarae radix Honos D-Afrikában. urezin. világszerte elterjedt. ártereken. Hatóanyag: illóolaj. Br. továbbá kávésav. antibakteriális. W Withania somnifera (L. inozit. továbbá fungicid.) Dun. emiatt bél. Afrikában. – ASTERACEAE szúrós szerbtövis Xanthii spinosi herba. levél antitumor aktivitású (citotoxikus withaferin A miatt). Hatóanyag: mint előbb. dysmenorrhoea és enuresis esetén. még xanthinin-izomerek (pl. visszamaradt anyag tanninforrás. karotinoidok. Xanthium strumarium L. xanthumin). étolaj. cholin. Szántókon. Homeopathia. 0. X Xanthium spinosum L. 3-15% fruktóz és glükóz. aphrodisiacum. szitoszterol Alkalmazás: diureticum. p-cymen). 0. érett magban kb. terpinolen. szterolok. caryophyellen.8 m magas.) R. Egyéves lágyszárú. hemicellulózok.és uterus-motilitas csökkentő és spasmolytikus. – SOLANACEAE álombogyó Withaniae radix Withaniae folium Honos DK.31. szeszkviterpén-lakton xanthanolid (xanthinin.5 m magas cserje. készítményeit hasmenés ellen. Xysmalobium undulatum (L. gyanta. xysmalorin Alkalmazás: strophanthinhoz hasonló.8 m magas. Ny-Ázsiában. antipyreticum. xanthinin fungicid. de százszor gyengébb. sedativum. dimetil-allil-apigenin. xysmalogenin). oleanolsav. Zavart helyeken. Y . magból kivont zsíros olaj kozmetikum. diaphoreticum. illékony észterek. Arab-félszigeten. gyomtársulásokban gyakori. fontosabb glikozidok: uzarin. tokoferol. hidrokinon. pektin. Indiai-szubkontinensen. 40% zsíros olaj (herbában kevesebb vagy alig) Alkalmazás: diureticum. húgyúti fertőzésekben is hatásos (főleg kivonatok formájában) orvosi ellenőrzéssel. pyrazol alkaloid (withasomnin) Alkalmazás: gyökér sedativum. kb.Forrás: http://www. diureticum. laza talajokon gyakori gyom. diaphoreticum. Hatóanyag: “uzaron” extractum 40%-a kardenolid szteroid glikozid (aglikon uzarigenin = 5-αdigitoxigenin. 70% cserzőanyag Alkalmazás: levél adstringens.2-0. világszerte elterjedt. 0. diarrhoea ellen). Homeopathia. cinarin (dicaffeoilkinasav). viaszok.és DNy-Európában. Gyümölcs frissen és feldolgozva enyhe laxans. resveratrol-tartalma miatt (főleg vörösborok) mai népgyógyászatban szívinfarktus megelőzésére. xanthatin). illóolaj (limonen. anahygrin). Évelő lágyszárú. carveol. uzarosid. E).

. diureticum. Arizonában). VIII. Hatóanyag: szteroid szaponin (pl. Világszerte termesztik. főleg Indiában és Kínában termesztik. Hg. gitogenin. VIII. fogfájás-csillapító. Yucca schidigera Roezl – AGAVACEAE Moháve-jukka Yacca Honos DNy-USA-ban (pl. Hatóanyag: szteroid szaponinok (aglikon yuccagenin. Eur.doksi. Zingiber officinale Roscoe – ZINGIBERACEAE [syn. kb. carvacrol.: Amomum zingiber L. betain. Eur. – RUTACEAE [syn. népgyógyászatban antidiabeticum idősebb korúaknak. yuccagenin) Alkalmazás: tonicum. fás szárú évelő. Z Zanthoxylum americanum Mill.: Xanthoxylum carolianum Lam. Előbbi homeopathiában. jótékony cystitis. Hatóanyag: cserzőanyag. terpineol és más terpének). tigogenin stb.) Alkalmazás: homeopathia. flavon. – AGAVACEAE kerti jukka. kálium. vastagbél-fertőtlenítő.) Zingiberis aetheroleum Honos trópusi DK-Ázsiában. 4. dús. VIII. Egyéves lágyszárú. Hg.és herbicid-rezisztens transzgénikus fajta) ismeretes. Homeopathia. 2% zsíros olaj. 2-3% gyanta. Évelő lágyszárú. tonicum. 3% gumianyag. Szemből gyógyszeripari célra is alkalmas keményítőt. kb. fogyasztószer. 4.) Maydis oleum raffinatum (Ph. készítményeit speciális tisztítókúra során is használják méregtelenítésre. gyógyászati és élelemiszer értékű olajat nyernek. 50-60% keményítő. a telet átvészeli.Forrás: http://www. cserjék vagy fák. Hg. Szemben kb.hu Yucca filamentosa L. 0. gyanta. VII.. spasmolyticum. Erőteljes. 12% cserzőanyagszerű polifenol. pyranokumarin xanthoxyletin. sűrű levélrózsával.. fokozza az ellenállóképességet.] Herkules-fa Zanthoxyli americani cortex Honosak É-Amerikában. 23% szaponin.) Honos Mexikóban. reuma. kb. számos fajta és hibrid (újabban rovar. Hg. nyálka-heteropoliszaharid. diaphoreticum. – POACEAE kukorica Maydis stigma = Zeae mays flos Maydis amylum (Ph. kólika és diarrhoea esetén.] gyömbér Zingiberis rhizoma (Ph. adaptogén.1% illóolaj (pl. Hatóanyag: bibében kb. berberin. gyakran 2 m magas virágzattal.] amerikai tüskéssárgafa Zanthoxylum clava-herculis L.. 20 cm hosszú levelekkel. . Ph. kb. illóolaj. Ph. [syn. Ph. xantoxylin N-metilizicorydin Alkalmazás: stomachicum. 4. Ph. köszvény. 4-5% zsíros olaj (emrióban) Alkalmazás: diureticum. pálmaliliom Yuccae filamentosae folium Honos DK-USA-ban.: Zanthoxylum (= Xanthoxylum) fraxineum Willd. Nálunk is gyakori kerti dísznövény. Eur. Zea mays L.

csípős aralifás gingerol (főleg 6gingerol) és shogaol. – RHAMNACEAE jujuba(fa) Jujubae fructus (= bacca) = Ziziphi (= Zizyphi) fructus Jujubae semen = Ziziphi (= Zizyphi) semen Honos DK-Ázsiában. mely főleg cetilalkohol zsírsavakkal képzett észtereiből áll (főleg palmitinsavas cetilészter.6-0. Homeopathia. hólyaghúzó. egyes kemotípusokban citral stb. nyálka-poliszaharid. Bőrvörösítő. Főleg a Balkán. tonicum. bodzán különösen megtalálható májustól júliusig. tisztított viasz. Ziziphus (= Zizyphus) jujuba Mill. Unguentum Stearini készítése Gelatina (purissima) – fehér zselatin: csontból és bőrhulladékból készülő enyvszerű. 40 0C-nál nem magasabb hőmérsékleten szárítják. . glükóz. galaktóz. mézelő méh által készített lépfal forró vízzel történő megolvasztásával nyert. Begyűjtve éterrel. bőrre helyezve egy gyűrűsféreg akár 10 g vért szívhat ki. ADDENDUM (fontosabb állati eredetű drogok) Blatta orientalis – csótány: elpusztítva. aperitivum.doksi. magban szaponin jujubosid A és B Alkalmazás: gyümölcs expectorans. fruktóz. kúpok készítéséhez Hirudo – orvosi pióca: Hirudo medicinalis hirudin és hirudonin Alkalmazás: véralvadásgátló. élelmiszer-. farnesen. mucilaginosum. digestivum. kloroformmal.). továbbá kevés diaril-heptanoid gingeron A és B. Hatóanyag: gyümölcsben 1-2% aszkorbinsav. 10% cserzőanyag. 2% zsíros olaj. kb. szerves savak. Cera flava – sárga viasz: Apis mellifera. Szicília. de a Földközi-tengertől Indiáig és Japánig sokfelé termesztik. megszárítva és aprítva forrázat vagy tinktúra készíthető belőle. legyengülés esetén. illóolaj. Túladagolva könnyen okozhat vesegyulladást. kb. mag népgyógyászatban álmatlanság. gyanta.9% kantaridin (izobenzofurándion-epoxid-származék).5-3% illóolaj (30-40%-a szeszkviterpén zingiberen. szeszkviphellandren. “cetin”) Alkalmazás: pl. gyanta. kb. benzinnel vagy forró gőzzel elpusztítják. továbbá carminativum. depurativum. kenőcsöt (Unguentum cantharidatum veterinarium) készítenek. likőr. Kisebb cserje vagy akár 8 m magas fa. szerves savak. fűszer (curry). erős vizelethajtónak használták régen. az állatgyógyászatban aphrodisiacum. Spanyolország és Kaukázia fedezi a szükségletet.hu Hatóanyag: 1. gyanta Alkalmazás: a porított drogból tinktúrát (Tinctura cantharidis). zingiberol. 50% keményítő Alkalmazás: dyspepsia. Cantharis – kőrisbogár: Lytta vesicatoria. kumarin. tisztított kollagén-hidrolizátum Alkalmazás: kapszulák. Hajszesz alkotórész. stimulans (daganatmegelőzésben is használják). édességadalék. Alkalmazás: kenőcsök készítése Cetaceum – cetvelő: Physeter macrocephalus koponyájának és gerincoszlopának üreges részeiben lévő folyékony és könnyen megszilárduló zsiradék. expectorans.és illatszeripar. orgonán. Hatóanyag: 0. lipidek.Forrás: http://www. flavonglikozidok. szaharóz. stomachicum. 18% ar-curcumen.

egyik fő feldolgozó Dél-Norvégia.és D-vitamin pótlására. Hg. Lacca (in tabulis) (Ph. Gymnogongrus. Illicium verum) Anisi fructus (Pimpinella anisum) Anisi stellati fructus (Illicium verum) Arachidis oleum hydrogenatum (Arachis hypogaea) Arachidis oleum raffinatum (Arachis hypogaea) .] sellak.doksi.). telítetlen zsírsavak (palmitoleinsav.Ph. Hg. D3.. V. sztearinsav).): lakkpajzstetvek megtermékenyített nőstényeinek váladékából készített termék.hu Lacschadia indica Madihasan (Coccidae) [syn. Oleum iecoris (jecoris) morrhuae – csukamájolaj: Gadus morhua és más Gadus fajok (tőkehalak) friss májából előállított zsíros olaj. külsőleg kenőcsök készítésére Függelék . mirisztinsav.: Tachardia lacca Ker. VIII. Laccifer lacca Kern. Gracillaria. jekorinsav. gadoleinsav stb. A-. Eucheuma) Agrimoniae herba (Agrimonia eupatoria) Alchemillae herba (Alchemilla xanthochlora) Allii sativi bulbi pulvis (Allium sativum) Allium sativum ad preparationes homoeopathicas (Allium sativum) Aloe capensis (Aloë ferox) Aloes extractum siccum normatum (Aloë ferox) Aloe barbadensis (Aloë vera) Althaeae folium (Althaea officinalis) Althaeae radix (Althaea officinalis) Amygdalae oleum raffinatum (Amygdalus communis) Amygdalae oleum virginale (Amygdalus communis) Angelicae radix (Angelica archangelica) Anisi aetheroleum (Pimpinella anisum. Ahnfeltia.és E-vitamin Alkalmazás: belsőleg A. Összetétele: telített zsírsavak (palmitinsav.Forrás: http://www. -ban hivatalos drogok és készítményeik listája (zárójelben a drogot vagy kivonatot szolgáltató növény neve) Absinthii herba (Artemisia absinthium) Acaciae gummi (Acacia senegal) Acaciae gummi dispersione desiccatum (Acacia senegal) Agar (Gelidium.

monogyna) Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Crocus sativus) Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Curcuma xanthorrhiza) Cyamopsidis seminis pulvis (Cyamopsis tetragonolobus) Digitalis purpureae folium (Digitalis purpurea) . C. C.hu Arnicae flos (Arnica montana) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Citrus aurantium subsp. monogyna. nigra) Crataegi folii cum flore extractum siccum (Crataegus azarolus. sinensis) Ballotae nigrae herba (Ballota nigra) Balsamum peruvianum (Myroxylon balsamum var. C. laevigata. genuinum) Belladonnae folium (Atropa belladonna) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Atropa belladonna) Belladonnae folii tinctura normata (Atropa belladonna) Belladonnae pulvis normatus (Atropa belladonna) Betulae folium (Betula lenta. nitida. C. C.doksi. uliginosum. C. pubescens) Boldo folium (Peumus boldus) Calendulae flos (Calendula officinalis) Capsici fructus (Capsicum annuum var. pendula.Forrás: http://www. littorale subsp. C. pereirae) Balsamum tolutanum (Myroxylon balsamum var. C. minimum. frutescens) Carthami oleum raffinatum (Carthamus tinctorius) Carvi fructus (Carum carvi) Caryophylli flos (Syzygium aromaticum) Caryophylli floris aetheroleum (Syzygium aromaticum) Centaurii herba (Centaurium minus. ballayi. pulchellum) Centellae asiaticae herba (Centella asiatica) Cera carnauba (Copernicia prunifera) Chamomillae romanae flos (Chamaemelum nobile) Chelidonii herba (Chelidonium majus) Cinchonae cortex (Cinchona pubescens) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Cinnamomum aromaticum) Cinnamomi cortex (Cinnamomum verum) Cinnamomi corticis tinctura (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Cinnamomum verum) Citronellae aetheroleum (Cymbopogon winterianus) Cocois oleum raffinatum (Cocos nucifera) Colae semen (Cola acuminata. verticillata) Coriandri fructus (Coriandrum sativum) Crataegi folium cum flore (Crataegus azarolus. B. C. amara) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Citrus aurantium subsp. B. C. monogyna. C. C. amara) Aurantii amari floris aetheroleum (Citrus aurantium subsp. amara) Aurantii dulcis aetheroleum (Citrus aurantium subsp. C. nigra) Crataegi fructus (Crataegus laevigata. laevigata. amara) Aurantii amari flos (Citrus aurantium subsp.

G. G.doksi. hirsutum) Graminis rhizoma (Agropyron repens) Hamamelidis folium (Hamamelis virginiana) Harpagophyti radix (Harpagophytum procumbens) Helianthi annui oleum raffinatum (Helianthus annuus) Hibisci sabdariffae flos (Hibiscus sabdariffa) Hyperici herba (Hypericum perforatum) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Hypericum perforatum) Ipecacuanhae radix (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae pulvis normatus (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae tinctura normata (Psychotria ipecacuanha) Juniperi pseudo-fructus (Juniperus communis) Lavandulae flos (Lavandula angustifolia) Lavandulae aetheroleum (Lavandula angustifolia) Leonuri cardiacae herba (Leonurus cardiaca) Levistici radix (Levisticum officinale) Lichen islandicus (Cetraria islandica) Limonis aetheroleum (Citrus limon) Lini semen (Linum usitatissimum) Lini oleum virginale (Linum usitatissimum) Liquiritiae radix (Glycyrrhiza glabra) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Glycyrrhiza glabra) Lupuli flos (Humulus lupulus) Lythri herba (Lythrum salicaria) . serratulatus. G. Ascophyllum nodosum) Gentianae radix (Gentiana lutea) Gentianae tinctura (Gentiana lutea) Ginkgo folium (Ginkgo biloba) Ginseng radix (Panax ginseng) Gossypii oleum hydrogenatum (Gossypium arboreum.hu Eleutherococci radix (Eleutherococcus senticosus) Equiseti herba (Equisetum arvense) Eucalypti folium (Eucalyptus globulus) Eucalypti aetheroleum (Eucalyptus globulus) Filipendulae ulmariae herba (Filipendula ulmaria) Foeniculi amari fructus (Foeniculum vulgare) Foeniculi dulcis fructus (Foeniculum vulgare) Frangulae cortex (Frangula alnus) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Frangula alnus) Fraxini folium (Fraxinus excelsior) Fucus vel Ascophyllum (Fucus vesiculosus.Forrás: http://www. barbadense. F. herbaceum.

elatior) Pruni africanae cortex (Prunus africanus) Psyllii semen (Plantago afra.) Primulae radix (Primula veris. P. robur) Rapae oleum raffinatum (Brassica napus subsp. napus.hu Malvae sylvestris flos (Malva sylvestris) Matricaria flos (Matricaria recutita) Matricariae aetheroleum (Matricaria recutita) Matricariae extractum fluidum (Matricaria recutita) Maydis amylum (Zea mays) Maydis oleum raffinatum (Zea mays) Melaleucae aetheroleum (Melaleuca alternifolia) Melissae folium (Melissa officinalis) Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Mentha canadensis) Menthae piperitae folium (Mentha x piperita) Menthae piperitae aetheroleum (Mentha x piperita) Menyanthidis trifoliatae folium (Menyanthes trifoliata) Millefolii herba (Achillea millefolium s.Forrás: http://www. l. l. palmatum) Ricini oleum hydrogenatum (Ricinus communis) Ricini oleum virginale (Ricinus communis) Rosae pseudo-fructus (Rosa canina) . rapa subsp.doksi. Qu. B.) Myristicae fragrantis aetheroleum (Myristica fragrans) Myrrha (Commiphora myrrha) Myrrhae tinctura (Commiphora myrrha) Myrtilli fructus recens (Vaccinium myrtillus) Myrtilli fructus siccus (Vaccinium myrtillus) Olivae oleum raffinatum (Oleum europaea) Olivae oleum virginale (Oleum europaea) Ononidis radix (Ononis spinosa) Opii pulvis normatus (Papaver somniferum) Opium crudum (Papaver somniferum) Origani herba (Origanum vulgare) Orthosiphonis folium (Orthosiphon aristatus) Oryzae amylum (Oryza sativa) Papaveris rhoeados flos (Papaver rhoeas) Passiflorae herba (Passiflora incarnata) Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata) Plantaginis ovatae semen (Plantago ovata) Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantago ovata) Polygalae radix (Polygala senega) Polygoni avicularis herba (Polygonum aviculare s. P. oleifera) Ratanhiae radix (Krameria lappacea) Ratanhiae tinctura (Kremaria lappacea) Rhamni purshianae cortex (Rhamnus purshiana) Rhei radix (Rheum officinale. arenaria) Quercus cortex (Quercus petraea. Rh.

thapsiforme. l. urens) Uvae ursi folium (Arctostaphylos uva-ursi) Valerianae radix (Valeriana officinalis s. S. gigantea) Solidaginis virgaureae herba (Solidago virgaurea) Stramonii folium (Datura stramonium) Stramonii pulvis normatus (Datura stramonium) Tanaceti parthenii herba (Chrysanthemum parthenium) Thymi herba (Thymus vulgaris) Thymi aetheroleum (Thymus vulgaris) Tiliae flos (Tilia cordata.) Sesami oleum raffinatum (Sesamum indicum) Silybi mariani fructus (Silybum marianum) Soiae oleum raffinatum (Glycine max) Solani amylum (Solanum tuberosum) Solidaginis herba (Solidago canadensis. T.doksi. l. U. cordata. V. platyphyllos) Tormentillae rhizoma (Potentilla erecta) Tormentillae tinctura (Potentilla erecta) Tragacantha (Astragalus gummifer) Trigonellae foenugraeci semen (Trigonella foenum-graecum) Tritici amylum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum raffinatum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum virginale (Triticum aestivum) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Urtica dioica. thapsus) Violae herba cum floris (Viola arvensis. V. S. europaea. V. alba) Salviae officinalis folium (Salvia officinalis) Salviae tinctura (Salvia officinalis) Salviae sclareae aetheroleum (Salvia sclarea) Salviae trilobae folium (Salvia fruticosa) Sambuci flos (Sambucus nigra) Sennae acutifoliae fructus. S. tinnevelly-i (Senna alexandrina) Sennae folium (Senna alexandrina) Sennae folium extractum siccum normatum (Senna alexandrina) Serpylli herba (Thymus serpyllum s.hu Rosmarini folium (Rosmarinus officinalis) Rusci rhizoma (Ruscus aculeatus) Sabalis serratulae fructus (Serenoa repens) Salicis cortex (Salix alba. tricolor) Zingiberis rhizoma (Zingiber officinale) .Forrás: http://www. purpurea. fragilis. S. S.) Verbasci flos (Verbascum phlomoides. alexandriai (Senna alexandrina) Sennae angustifoliae fructus. daphnoides. T. S.

Budapest. Pharmacognosy. PRISZTER SZ. 494 BABULKA P. A. Általános és leíró rész. 1991. 1998. Növénytermesztők zsebkönyve. 189 DUKE. 400 BÁLINT S. OLÁH A. 655 DOMOKOS J. A drogok történelme. Növényi Biokémia. 1948. 99 (114 képpel) BAYER I.. Budapest. Aranyhal. 1997. 484 DÁNOS B. Budapest.doksi. 391 AUGUSTIN B. Budapest. J. Planétás Kft – Mezőgazd. Londres. 1966. 677 . 1981. 2000. 1985. Budapest. Medicinal Plants. Herbária. Fűszer.. J. Boca Raton. CRC Press. 915 CSAPODY V. Budapest. (szerk.Forrás: http://www. Képes ismertető a világ több mint 700 fűszer. Paris. 2000. Képes gyógynövénykalauz. 328 DOBY G. Handbook of Medicinal Herbs. Magyar Gyógynövények I. Mezőgazda Kiadó. Semmelweis Kiadó. Gyógynövényismeret.és gyógynövényéről. L. TecDoc Lavoisier.. Budapest.. 243 BERNÁTH J. 301 DÁNOS B.és gyógynövények (Határozó kézikönyvek).hu SZAKIRODALOM (FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT FORRÁSMUNKÁK) ANTAL J. Panemex és Grafo. Gyógy. ROM P. 1991. JÁVORKA S. A hagyomány szolgálatában – összegyűjtött dolgozatok. Farmakobotanika 3.. Phytochemistry. 1959.és aromanövények. Budapest. GIOVANNINI R. Akadémiai Kiadó. Gyógyítás illóolajos növényekkel – Aromaterápia. Farmakobotanika – a gyógynövénytan alapjai (Kemotaxonómia). 1998. Magvető. Mezőgazda Kiadó. Budapest. Budapest.) 2000. Budapest. Magyar növénynevek szótára. Argumentum Kiadó. Kiadó. New York. 304 BRUNETON. 1995. Mezőgazdasági Kiadó. Földművelésügyi Minisztérium. Budapest. 667 BREMNESS.

J. Magyar Gyógyszerészek Centenáris Bizottsága kiadása. SZABÓ L. Academic Press. LELLEY J. RIMPLER. 236. Totowa. Mezőgazd.. Stuttgart.. Természettudományi Társulat és Studium Könyvkiadó Részvénytársaság. H. Birkhäuser Verlag. Heidelberg. 1964. R. 1994. D. 344 GODFREY. Magy. Vol. 1991. PAPP J. 155 LIST. Budapest. Régi magyar (gyógy)növénynevek. Artis Med. STICHER. Mezőgazdasági Kiadó. Magyar Flóra (Flora Hungarica). G. 1963. Egyes Solanaceae fajok pszichotomimetikumként való használata a népgyógyászatban. M. 1403 HARBORNE. 1934. New York – Basel – Hong Kong. C. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis II-VI. Aufl.hu FARKAS S. Artis Med. Dekker. Kossuth-csillag Vénusz-sarucska. Heidelberg. Birkhäuser Verlag. drogok magyar.) 2003. Taylor – Francis Int. London. Basel – Stuttgart HEGNAUER. 1925. A. Systematik des Pflanzenreichs unter besonderer Berücksichtigung chemischer Merkmale und pflanzlicher Drogen. 1996. 94 HALMAI J. R. CSAPODY V. R. Gyógynövények termesztése és feldolgozása. Plant Functional Genomics – Methods in Molecular Biology.) 1990. Jena. JENSEN. Iconographia Florae Hungaricae.doksi.) 1999. Springer Verlag. Suppl. 331 JÁVORKA S. Suppl. – HEGNAUER. Mezőgazdasági Kiadó. IV-VI. New York. E. Basingstoke. 1948. R. 1963.. Mezőgazda. 1962-1992. BAXTER. Med. Budapest.. P. Berlin. Budapest. Kir.. H. – HEGNAUER. Leguminosae II. B. KÓCZIÁN G. 1989.Forrás: http://www. Studium. GY. New York HÄNSEL. Publ. Springer Verlag.. Agrochemicals from Natural Products.. 1979. növények. Berlin. 356 HARBORNE. Budapest. M. Basel – Boston – Berlin HORNOK L. 1993. KELLER. Budapest. NOVÁK I. K.. U. A gombák gyógyító ereje – mikoterápia az egészség szolgálatában. KÓCZIÁN G. B. 1995. Budapest. 1999. Magyarország védett növényei. SZABÓ I. Birkhäuser Verlag. 416 FROHNE. 11-12: 155-160. Steinegger. Heidelberg. Chemotaxonomie der Pflanzen I-X. Hist. Phytochemical Dictionary – a Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Kiadó. A népi orvoslás értékelési problémái. Budapest. (Hrsg. A Helleborus (hunyor) fajok népgyógyászati felhasználására vonatkozó adatok. 5. (Ed. Berlin. L.. Suppl. Kertészeti növények nemesítése táblázatokban.. 418 GROTEWOLD. J. Chemotaxonomie der Pflanzen XIb-1. Comm. Hist. Humana. 339 . Leguminosae I.) 1969-1979. Hist. 9-10: 31-49. 1307 JÁVORKA S. (szerk. 283 MÁNDY GY. Budapest. Gyógyszerészet 35: 95-99. SCHNEIDER. R. 1977. H. 780 HEGNAUER. Szántóföldi növények nemesítése táblázatokban. Fischer Verlag. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis. 1112: 125-154. Medicina Könyvkiadó. Basel – Boston – Berlin HEGNAUER. New York MÁNDY GY. Inc.. 1979. (Drogen). (ed. 449 GRYNAEUS T. O. Farmakognózia. 718 HÄNSEL.. Gyógynövények. Chemotaxonomie der Pflanzen XIa.. Springer Verlag. 1999. népies és latin nevei. (szerk. A magyar flóra képekben. R. M.. HALMAI J.) 1992-1994. E. Comm. HÖRHAMMER. Mezőgazda Kiadó. 1992. Budapest.. Pharmakognosie – Phytopharmazie. G. Introduction to Ecological Biochemistry. Comm. 576 KÓCZIÁN G.

TH. KG. Landsberg. J. Teáskönyv. Allelopathy – Phytochemical Potential – Life Strategy. Ölpflanzen – Pflanzenöle. Debreceni Egyetem. 1952. Növényi poliszacharidok citoprotektív hatásáról. 1995-1998. 511 ROMEO.doksi. Arborum Fruticumqve Lingvae Latinae. Debrecen. 2003. 1997. Ronald Press Co. 328 PETRI G. CH.. 151 RÁCZ G. Verl. 2003. NYIREDY SZ. 1983.. 812 UPHOF. Färbepflanzen – Pflanzenfarben. 323 TREASE. Elsevier. (szerk. 545 RÁCZ G. EVANS. Dictionary of Economic Plants. New York. NY.. Medicina Könyvkiadó Rt. KORMANN. NAGY G.. mezők patikája. L.. H. Landsberg.. Pécs. Gyógyszerészet 47: 159-167. RÁCZ G. Teadrogok a fitoterápiában. Lexicon Nominum Herbarum. B. Budapest. gomba-. THEISS. GY. Növénytani Tanszék és Botanikus Kert. A. Harasztok – virágos növények. Növényneveink. GY. G. Amsterdam. alga-. H. MOLDENKE. Budapest. Veszprém SZEKERES I. SZABÓ L. KORMANN.-né 1988. Aromax Rt. 143 ROTH. K. 591 . K. 587-592. Duftpflanzen – Pflanzendüfte. 107 SZABÓ L.) 1991. SZABÓ T... P. 2000. A magyarországi edényes flóra határozója.. 2004.. GY. AG und Co. Baktérium-. KG. THEISS. Ecomed AG und Co. 183 SZENDREI K. Sanitas. Eger. Kételyek és problémák a fitoterápiában. 1992. 1997. MIKITA K. 1989. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszéke és Schmidt und Co. ROMVÁRY V. 2000.. Gyógyító növények. J. 129 SZABÓ L. Gyógyszertári Központok Beszerzési és Szervezési Egyesülete. A magyar és a tudományos növénynevek szótára. – SCHWEPPE. A. Aromaterápia mindenkinek. Mezőgazda Kiadó.és mohahatározó. 2000. E. 329 ROTH. London.. I-IV. Budapest. Tankönyvkiadó. – KORMANN. Budapest. 1999. Pécs. 793 SIMON T. Kábítószerekről gyógyszerész szemmel (sorozat).. Landsberg. 1989. 633-646. 259 PETRI G.. 1992. (ed. Aesculap. RÁCZ-KOTILLA E. Baksa. Budapest. 1996. L. Acta Pharmaceutica Hungarica 74: 171-176. Bailliére Tindall. Plants of the Bible. L. CD – Ars Medica Electronica. Ecomed. 2003. Pécs. Encyclopaedia. Erdők. Gyógyszertári Szinonimaszótár. zuzmó. Microtrade Kft. – MOLDENKE. K. 1998. Fitoterápia az orvosi gyakorlatban. Budapest. L.. DEIM Z. Gyógyszerészet 40: 845-848. 892 STIRLING J. Integrative Phytochemistry: from Ethnobotany to Molecular Ecology. RÁCZ-KOTILLA E. GY. Ecomed Verlagsges. Cramer J.. 1968. 98-109. W. Gyógynövényismeret – a fitoterápia alapjai. Budapest. Edenscript. SIMON T. N.Forrás: http://www.. 1992. C. 544 ROTH. Würzburg. Tankönyvkiadó. Budapest. 304 TÓTH L.. Budapest SZABÓ L. 391-403. Pharmacognosy. Medicina Könyvkiadó. 402 RÁCZ-KOTILLA E. Budapest. 2000.) 2002. 1999. Gyógynövény és drogismeret (Farmakognózia). Gyógynövények korszerű terápiás alkalmazása. Lencsés György Ars Medica. Springer. JPTE TTK. 319 RÁPÓTI J. 305 PRISZTER SZ. pp.hu MINKER E. 224-234.

Hg. Stuttgart. Univerzális és speciális mövényi anyagcsere – a növényi anyagok biogenetikai rendszere. Akadémiai Kiadó.. 1997. ELTE. 2003. Arzneidrogen und ihre Inhaltsstoffe – Pharmazeutische Biologie II. 2004) Pharmacopoea Europaea (Ph. Budapest. 749 Gyógyszerkönyvek Pharmacopoea Hungarica (Ph. WVG. E. Lehrbuch der Phytotherapie. II. pp. J. Dordrecht – Boston – London.. kötet.. 1995. B. London. Helv. R. Eur. 668 WICKENS. 535 WIERSEMA. In LÁNG F. Teedrogen und Phytopharmaka. 648 WEISS. Szentgál – egy bakonyi falu folklórja. H. WVG. Hg. FINTELMANN. F.. V. M. (Hrsg. 1999. 486 WICHTL. VÁGÚJFALVI D. 2000-2002) Deutsches Arzneibuch (DAB 2001) Deutscher Arzneimittel-Codex (DAC 1997-1999) Österreichisches Arzneibuch (ÖAB 1990-2000) Pharmacopoea Helvetica (Ph. VIII. Kluwer Acad.C.. WAGNER. 179-239. D. Washington.) 1997. New York.: A növényi anyagcsere élettana I-II. Budapest.Forrás: http://www. LEÓN. World Economic Plants – a Standard Reference. 1997-2001) .doksi. Stuttgart. G. Stuttgart. Publ. Hippokrates Verlag. H.hu VAJKAI A. 4. VII. 1987. Boca Raton. Economic Botany – Principles and Practices. 1999. 2001. kötet. 1986) Pharmacopoea Hungarica (Ph. CRC Press.. 328 VÁGÚJFALVI D. I.

doksi.hu .Forrás: http://www.

hu .doksi.Forrás: http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful