Forrás: http://www.doksi.

hu

Szabó László Gy.

GYÓGYNÖVÉNYISMERET
(speciális kollégiumhoz alapok)
biológus és biológia tanár szakos hallgatóknak (kiegészítő ajánlott ismeretek)

Tartalom
Általános rész 1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve 2. Etnobotanikai adatok, népi orvoslási tapasztalatok, herbáriumok 3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével a) Fotoszintézis b) Szénhidrátok c) Lipidek d) Polialkinek e) Speciális aminosavak és fehérjék f) Azotoidok g) Fenoloidok 4. Vadon termő, védendő és termesztett gyógynövények, gyógynövénynemesítés 5. Teadrogok primer feldolgozása, kivonatok készítése 6. Gyógynövények minősítése, fitokémiai értékelése 7. Gyógynövénykutatás, ipari gyógynövények 8. Fitoterápia, aromaterápia, homeopathia Gyógynövények (részletes rész) Addendum (fontosabb állati eredetű drogok) Függelék – Ph. Hg. VIII.-ban hivatalos drogok és készítményeik listája Szakirodalom (felhasznált és ajánlott forrásmunkák)

Forrás: http://www.doksi.hu

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve
A botanikában a binominális tudományos név használatos, vagyis a nemzetség (genus) neve után a faj (species) megnevezése következik. Ezt követheti az alfaj (subspecies) vagy a változat (varietas) neve. Pontosabb a névadás, ha feltüntetjük a rendszertani besorolásra alkalmas teljes növénynév szerzőjének (pl. L. = Linné) vagy szerzőinek (pl. W. et K. = Waldstein et Kitaibel) nevét, vagy nevük rövidítését. Így jobban eligazodunk az esetleges társnevek (szinonim nevek) között. Lehetőleg az aktuális, a tudomány legújabb eredményének megfelelő hivatalos nevet használjuk, ezáltal nem adunk alkalmat az összecserélésre és tévedésekre (PRISZTER 1998, SZABÓ 2004). Az érvényes flóraművekben, növényhatározókban használt magyar növénynevet érdemes még feltüntetni, ha egyáltalán az illető taxonnak van magyar neve. Csak akkor érdemes más, ismert magyar nevet is megadni, ha igen ismert és gyakran használatos (pl. orvosi székfű, kamilla). Érdemes megemlíteni, hogy sok népi vagy népies magyar név utalhat a gyógynövény hatására, ill. alkalmazási területére. Általában a farkas vagy ördög jelzős vagy összetételes szóhasználat mérgező vagy haszontalan tulajdonságra utal (a következő példákban az első név a hivatalos, az utána írt, dőlt betűs a népi): Achillea ptarmica – kenyérbél cickafark, bolhafű, tetűfű Aconitum napellus – kék sisakvirág, farkasfű, farkasgyökér, tetűfű Aegopodium podagraria – podagrafű (podagra = köszvény) Aethusa cynapium – ádáz, mérges ádáz, adázó bürög Agrimonia eupatoria – párlófű, patikai párlófű Agropyron repens – tarackbúza, ebgyógyítófű Alkanna tinctoria – homoki pirosító, báránypirosító, vörösgyökér Anthyllis vulneraria – nyúlszapuka, sebhere Aquilegia vulgaris – harangláb, gelesztafű Aristolochia clematitis – farkasalma, farkas hézaggyökér, farkasfül Atropa belladonna – nadragulya, álomhozófű, bolondfű, bolondbingó, farkasbogyó, farkascseresznye, ördögszőlő Betonica officinalis – orvosi tisztesfű, sebfű Bidens tripartitus – farkasfog, farkasnyílfű, ördögfog Borago officinalis – borágó, tetűvirág Capsella bursa-pastoris – pásztortáska, féregfű Carlina acaulis – szártalan bábakalács, ördögoldal Carthamus tinctorius – sáfrányos szeklice, olajözön, magyarpirosító Centaurium minus – kis ezerjófű, epefű, hideglelésfű, hideglelést gyógyító fű Chrysanthemum cinerariifolium – dalmátvirág, rovarölő aranyvirág, rovarporvirág Cichorium intybus – katángkóró, kávékatáng Cicuta virosa – csomorika, gyilkos csomorika, méregbürök Citrullus colocynthis – sártök, epetök, pugáló tök

Forrás: http://www.doksi.hu

Colchicum autumnale – őszi kikerics, kutyadöglesztőfű Consolida regalis – mezei szarkaláb, farkasfű Daphne mezereum – farkasboroszlán, farkashárs, farkasbors, méregpuszpáng, tetűfa Dictamnus albus – nagy ezerjófű, boszorkányfű Dryopteris filix-mas – erdei pajzsika, gilisztaűző, ördögborda Eryngium campestre – mezei iringó, boszorkánykerék, ördögcsokor, ördögkeringő, ördögrakolya Eupatorium cannabinum – sédkender, májgyógyítófű Euphrasia rostkoviana – orvosi szemvidítófű, szemvígasztalófű Galega officinalis – kecskeruta, pestisölőfű Geranium robertianum – nehézszagú gólyaorr, forrasztófű Glycyrrhiza glabra – igazi édesgyökér, cukorkóró, édesfa, mézgyökér Gratiola officinalis – csikorka, innyújtófű Herniaria glabra – kopasz porcika, szakadást gyógyító fű Hyoscyamus niger – beléndek, bolondítófű, boszorkányfű, csábítófű, csodamag Knautia arvensis – mezei varfű, kelésfű, vargyógyítófű, koszfű, rühfű, fekélyfű Leonurus cardiaca – szúrós gyöngyajak, szívfű, szíverősítőfű, torokgyíkfű Lysimachia nummularia – pénzlevelű lizinka, innyújtófű Melilotus officinalis – orvosi somkóró, molyfű Mentha pulegium – csombormenta, köszvénymenta Polygonatum officinale – salamonpecsét, farkascsengőfű Potentilla erecta – vérontófű, vérhasgyökér Primula veris – tavaszi kankalin, köszvényfű Prunella vulgaris – közönséges gyíkfű, toroköröme Pulsatilla nigricans – fekete kökörcsin, tikdöglesztő Ranunculus sceleratus – torzsikaboglárka, vízi méreg, sebesítőfű, libadöglesztő, farkasnevetőfű Reseda luteola – festő rezeda, sárga festőfű, boszorkányfű Rhamnus catharticus – varjútövis benge, festőkökény, hajtisztító kökény Sanguisorba minor – csabaírefű, vérállítófű Sempervivum tectorum – házi kövirózsa, fülfű, fülbecsavaró Senecio vulgaris – közönséges aggófű, rontófű Sisymbrium officinale – szapora zsombor, toroktisztítófű, patikai repcsény Solidago virgaurea – aranyvesszőfű, forrasztófű Tanacetum vulgare – gilisztaűző varádics, gilisztavirág Veratrum album – fehér zászpa, prüsszentőfű, tyúkbolondítófű Vincetoxicum hirundinaria – méreggyilok, ebfojtófű Az ingerterápiás (nem specifikus immunstimuláló) célra állatorvoslásban sokfelé használatos tályoggyökér lehet a tavaszi hérics (Adonis vernalis), az erdélyi hérics (Adonis transsylvanica), sőt Mongóliában az Adonis mongolica gyökere. A módszert a magyar pásztor vagy állattartó táragyozásnak nevezte, de Kárpát-Európában (Gunda Béla etnográfus nyomán így nevezhetjük a Kárpát-medencét és környékét) leginkább nem a héricset, hanem a hunyort (Helleborus) használták gyökérhúzásra. A lázas, kehes ló szügyébe, szarvasmarha nyaki testrészébe vagy a sertés fülébe a bőr alá éles tűvel belehelyezik a “tályoggyökeret”. A kezelt állat lokális gyulladása következtében az ellenállóképesség kedvezően alakul, többnyire gyógyuláshoz vezet. Neves gyógyszerész botanikus professzor, Sadler József “Magyarázat a magyar plánták szárított gyűjteményéhez” című művének 6. kötetében (1824) így ír a Helleborus purpurascens felhasználásáról: “Ennek a szép növénynek is a gyökerét szedik öszve minálunk, ahol az igazi hunyor (saját megjegyzés: H. niger = fekete hunyor a gyökere

Forrás: http://www.doksi.hu

miatt, virágja általában fehér!) majd seholsem terem. Ez egy ujjnyi vastagságú csaknem vizerányos gyökértőke, amely kívül barna, belül fejér és fás. Ebből igen sok függőleges alászálló barna hengeres vékony gyökerecskék származnak, melyek alól rostocskákkal vannak felkészítve. Az íze igen keserű, végtére csípős, égető. A mi hazafiaink ezt a gyökeret egészen úgy használják, mint a fekete hunyorét, és hihető, hogy orvosi tulajdonságaira nézve hozzá majd hasonló is. Buda, Szt. Endre, Pilis s. t. h. körül a pásztorok ezzel a növénnyel mint helybéli ösztönző szerrel úgy élnek, hogy az előre etzetben megáztatott gyökeret a tehenek nyakának a bőrébe csinált bévágásba beledugják, három nap után kiveszik, és az ösztön által oda csalogatott és öszve toldult vizes nedvességet kibocsátják. A pompás virága miatt az ékes kertekbe még pedig az árnyékon lévő virágos ágyakba megérdemli a felvételét.” A tályoggyökeret szolgáltató Helleborus jó példája annak is, hogy egy-egy faj népi neve tájegységek szerint milyen sokféle lehet (KÓCZIÁN et al. 1979): Somogyban H. dumetorum (nem honos, virágos kertben vagy szőlőben telepítik): farkasgyökér, humorgyökér, hunyadi gyökér, tálégyökér, tályagyökér, tályoggyökér Baranyában H. odorus: ökörérőfű, ökörérő gyökér Borsodban H. purpurascens: kecskepicsarózsa, lóhunyrózsa Kalotaszegen H. purpurascens: kígyófű, kígyóhagyma, kokasmondikó, papkalap, paptöki, spinz Kovásznán H. purpurascens: paffangyökér, pafmangyükér, papmanvirág, papszoknya, tyúkbolondító Hargitában H. purpurascens: Kászonban papmonya, paponya, zászpa, Csíkban paponya, Gyimesvölgyében ecenc, ecenz, eszpenc, eszpendz, eszpenz Máramarosban H. purpurascens: caile popului, kakukkvirág, penza, spinz Már a népi elnevezés is utal az orvoslásban használatos növényi részre, ez éppen az előbbi példákból is látszik. A gyógyszerészi, ill. orvosi drognév is kifejezi, ill. egyértelműen ki kell hogy fejezze a szárított növényi rész botanikai azonosságát. A tudományos drognevek többnyire a hagyományt követik, nincs mindig következetesség a gyógynövény (érvényes!) tudományos neve és a drog szaknyelvi elnevezése között. A drogok szinonimneveit is ismerni kell, mert a szakember sokféle javallattal vagy előírással találkozhat (SZABÓ 2004). A leggyakrabban használt drog elnevezések (zárójelben a magyar növénynév): Herba – talajfelszín feletti hajtásrendszer kifejlett (virágzó) állapotban, pl. Bursae pastoris herba (pásztortáska), Hederae terrestris herba (kerekrepkény) Radix – gyökér, pl. Bardanae radix (bojtorján), Althaeae radix (orvosi ziliz), Saponariae albae radix (fátyolvirág), Ginseng radix (ginszeng) Rhizoma – gyökértörzs vagy gyöktörzs, pl. Calami rhizoma (kálmos) Flos – virág, virágzat, pl. Carthami flos (sáfrányszeklice), Calendulae flos (körömvirág) Anthodium – virágzat, pl. Chamomillae (= Matricariae) anthodium (orvosi székfű, vagy kamilla, ennek “morzsaléka” a Cribratum) Folium – levél, pl. Farfarae folium (martilapu) Fructus – termés, pl. Foeniculi fructus (édeskömény) Pseudofructus – áltermés, pl. Cynosbati (= Rosae) pseudofructus (gyepű- vagy csipkerózsa), Juniperi bacca (boróka “tobozbogyó”) Strobulus - toboz, pl. Lupuli strobulus (komló) Caput – tok, pl. Papaveris somniferi caput (mák) Pericarpium – terméshéj, pl. Citri pericarpium (citrom), Juglandis pericarpium nucum (dió) Semen – mag, pl. Lini semen (len), Juglandis semen (dió) Stipes – kocsány, pl. Cerasi stipes (meggy és cseresznye)

de ugyanígy megismerték azokat is. Crataegi summitas (galagonya) Bulbus – hagyma. Értékes tapasztalatokat gyűjtenek össze ma is a kutatók a még meglévő ősi népcsoportok köréből. Vasas Samu. dulcis (édes). Miklóssy V. Az igényes felmérésben etnográfusok és nyelvészek (Diószegi Vilmos. Ázsiában. pl. Karasszon Dénes. Afrikában. Óceániában még napjainkban is számos értékes felfedezést tesznek az etnobotanikusok. Bosnyák Sándor. Igen gazdag a kínai. Hoppál Mihály. Kóczián Géza. Ausztráliában. amelyek számukra hasznosak voltak. Gyakori jelző pl. Márkus Mihály. Populi gemma (nyárfa) Cortex – kéreg. kéziratok. orvos. lignum (fa). A földművelő és az állattenyésztő magyar parasztság nagy becsben tartotta háziállatait. amylum (keményítő). resina (gyanta). halászó és gyűjtögető. Alapvetően fontos az adatfelvételezés pontossága és az azonosításra alkalmas.Forrás: http://www. pl. Ethnopharmacology) tájékozódhatunk. Quercus cortex (tölgyfa) Külön nevet kapnak a gyógynövényből vagy drogjából előállított termékek. Allii sativi bulbus (fokhagyma) Gemma – rügy. Oláh Andor. pulvis scissus (durván vágott por). de a mai Magyarország . később pedig a növényeket és állatokat háziasító. Jung Károly. Frangulae cortex (kutyabenge). Croci stigma (jóféle sáfrány) Summitas – virágos.: totus (egész). pix (kátrány). siccatus (szárított). Grynaeus Tamás. aetheroleum (illóolaj). pulvis subtilis (finom por). succus (nedv). Gunda Béla. Rab János. pl. fluidus (folyékony). ami a könyvtárban és múzeumban nemzeti kultúránk része. pl. A féregűzés és a rovarriasztás a természeti népeknél ma is nagyon fontos. leveles ágvég. amelyektől mérgező hatásuk miatt óvakodni kellett. Vilmos és mások) egyaránt részt vettek. népi orvoslási tapasztalatok. Vajkai Aurél. mint saját egészségének megóvását. indiai és japán gyógynövénykincs és alkalmazási tapasztalat. Rácz-Kotilla Erzsébet. növényeket termesztő. balsamum (balzsam). Papp József. amarus (keserű). fontosabbnak tartotta meggyógyításukat. Péntek János. Gémes Balázs és mások). pl. Kutatóink különösen Erdélyben. pl.hu Stigma – bibe(szál). Ha valamelyikük megbetegedett. kivonatok. hogy a gyógyító növényeket először az állatorvoslásban alkalmazták. Ezért állíthatjuk. pulpa (pép). Az elmúlt évtizedekben Kárpát-Európában is fellendültek az adatgyűjtő kutatások. oleum (zsíros olaj). Napjainkban a népi tudásanyag megmentésére irányuló kutatásról külföldi szakfolyóiratokból (pl. Bálint Sándor. hiteles herbárium (préselt növények gyűjteménye) készítése. Dél-Amerikában. hangfelvételek). Etnobotanikai adatok.doksi. A folyamatos munkának gyümölcse bőséges adattár (szakcikkek. Rácz Gábor. A gyógynövényekkel foglalkozó etnofarmakobotanikusok a néprajz és a gyógynövényismeret módszereit alkalmazzák kutatásaik során. pulvis grossus (durva por). továbbá biológus-. pulvis conscissus (középfinom por). pályamunkák. 2. Economic Botany.és gyógyszerészkutatók (Borbás Vince. J. Szabó T. herbáriumok A vadászó. Halászné Zelnik Katalin. illetve állatokat tartó őseink minden valószínűség szerint megfigyelték azokat a növényeket. a Felvidéken. Attila. s a koordináló Magyar Orvostörténelmi Társaság Népi Orvoslási Szakosztálya néhai Antall József főigazgató hathatós támogatásával otthonra talált a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban és Könyvtárban. Babulka Péter. Aumüller István.

a nyugati részeken. rózsa. lómenta. magasztos névvel is megtisztelték őket: Boldogasszony mentája. csombord. füge. A gyógyító sámán (varázsló pap. hazánkban is Nagyboldogasszony napján történt. olajfa. Gallen-i kolostorban lehettek. hogy sok olyan. koriander. izsóp. rozmaring. vöröshagyma. A népi hagyományok európai és hazai terjedéséhez jelentősen hozzájárult a Biblia olvasása. ezeket ábrázolták dobjaikon is. a velük kapcsolatos szokásokban. fahéj. nehézszagú boróka. jó szagot árasztottam…»”. A virágszentelés még középkori hagyomány. görögszéna. elszigetelten a mai napig sok ősi. A felhasznált légyölő galóca idegrendszerre ható anyaga rokona a “maszlagoló” nadragulyáénak és a többi “boszorkányos” növényének. Szép. sőt modern gyógyászatba is átkerült. A középkori Európában a görög és római orvoslás klasszikusainak tanításai a szerzetesrendek révén terjedtek el. Erre utalnak a ráolvasó imákban kimutatható pogány elemek (Egyedülállóan értékes Erdélyi Zsuzsanna kutatása a magyar népi imádságokról!). Szent László füve. Az európai államok rendjébe való beilleszkedés teljesen más gyógynövény-használati szokásokat vont maga után. Úgy nőttem. sámánfa) állt már a honfoglaló őseink és a rokon népek hitvilágának középpontjában is. pogány elemet őriztek meg népgyógyászati szokásaikban. 17-24) kapcsolatba «Magasra nőttem. hogy a moldvai és a bukovinai csángó magyarok elzártságukban. Az egyház pedig liturgikus áldásban részesítette őket. menta.) is ismertté vált. Később. fekete mustár. sártök. üröm. századok múlva is megmaradt a keresztény vallás hatása a gyógyító növények felhasználási módjaiban. Felnőttem. liliom. ricinus stb. mint Libanon cédrusa. mint a szép olajfa a mezőn és mint a platánfa a víz mellett a tereken. pogány jelképek közül az életfa (világfa. leander. Mint fahéj és az illatozó balzsam illatoztam és mint a kiválogatott mirha. istenfa és annyi sok más. Érdekes tény. . gyógyító táltos) világfája többnyire az óriás nyárfa vagy lucfenyő volt. póréhagyma. BÁLINT Sándort. Ezekből az idők folyamán akárhány hasonló rendeltetéssel paraszti virágoskertekbe. hanem az orvoslás szempontjából is értéket jelent. párolták. mint amilyenek a St. A magyar földön épített kolostorokhoz nagy területű gyümölcsösök és veteményes kertek csatlakoztak. mirha. Európában az ősi. így az utolsó pillanatban talán sikerül megmenteni a viszonylag tiszta. gránátalma. Ezekben a nagy kertekben külön helyet kaptak a gyógynövények: liliom. szentgyörgyvirág. len.hu szinte minden táján végeztek adatgyűjtést. de másfelé is a hívek máig ragaszkodnak hozzá. fokhagyma. mandragóra. Így jutottak isteneik közelébe. Moldvában. A szertartást a liturgiatörténeti kutatás joggal hozza Nagyboldogasszony ünnepének évaszázadokon át olvasott szentleckéjével (Sirák 24. miközben önkívületi állapotba vagy fokozott idegizgalomba kerültek gyakran hallucinációt előidéző szerek (pl. és ezzel nemcsak orvossággá. a magyar szakrális néprajz legjelesebb kutatóját érdemes idézni (1981): “A klasszikus népi bölcsesség szerint Isten fűben-fában hagyta az orvosságot. mint a cadesi pálma és mint a jerikói rózsatő. légyölő galóca főzete) fogyasztása révén. ilyen eksztázisban idézték meg a szellemeket.doksi. Sok helyen. ruta. máriavirág. eperfa. babérfa. mák. emellett a Bibliában szereplő számos gyógyító és illatos növény (pl. jóféle sáfrány ciprus. zsálya. A kolostori patikák medicináit ezekből főzték. hanem szentelménnyé is váltak. a benne található ismeretek racionális vagy szakrális alkalmazása. mirtuszfa. Ázsia sámánjai zajos dobszóval idézték a szellemeket. kapor. ami nemcsak az etnográfia. krisztustövis. nem racionális elemnek nevezett szokás is megmaradt. kölcsönhatásaiban is értékes népi gyógyászati tudást. Nem maradhat szó nélkül az sem. nehézszagú boróka stb. így Szegeden. Az írásbeliség elterjedése szinte együtt járt a kereszténység felvételével. tömjén. és mint Sion hegyén a ciprus. édeskömény.Forrás: http://www. Baranyában. a betegek ápolása. A szerzetesi hivatáshoz hozzátartozott a gyógyítás. Ezért a középkori kolostorkertek bővelkedtek orvosi füvekben.

véres tej). Érdemes röviden írni a varázslásról. Mikor vége volt a gyűlésüknek. mérgezésekről is. és mikor eljött az éjfél. az 50. A sok boszorkány megérezte az idegen szagot.) A taranyi vendek az izsópot vajszínű ördögszemmel (náluk sárgavirág) és fehér fagyönggyel (náluk bongyoró vagy tölgyfatakony) keverve. a varázslók (táltosok). hónalját. majd így tisztulást veszek…”. Mégis. az a vért hajtja. hogy gyerekkorában éjfél felé (Szent Ivánkor lehetett) a Pétervölgyben egy meztelen öregasszonnyal találkozott. ahogy a példa is bizonyítja. illetve 51. hogy valóban gyógyhatású vegyületek. a házi és segítőszellemek mellett a népi mondák és mesék leggyakoribb lidérces alakjai az ördögök. Az izsóp használatát Melius is ismerteti Herbáriumában (1578): “Ha pedig az Hysopot figével és tormával együtt szilvalévben főzed és iszod. Az az asszony mindig olyan boszorkányos volt. főképpen pedig a boszorkányok és az ördöngös emberek. így rugóssá teszik. az izsóp (Hyssopus officinalis) Mózes III. sárkány stb. könyvének 14. legváltozatosabb alakjához. még ma is a néphit legszínesebb. Összefüggés van talán a boszorkányok és a gyógynövényhasználat között? A szemmel verés mellett a legelterjedtebb hiedelmek közé tartozott a tehén megrontása (tejelvitel. Szent Iván-harmatot szedett. látta. és azt egy fasajtárba belefacsarta. teának elkészítve vérbaj kezelésére használták. századig terjedő orvostudományéval. a boszorkányhoz kapcsolódik a legtöbb varázslással és rontással kapcsolatos népszokás. Bethsabéval vétkezett. A pap mindkét esetben izsópot használ. a boszorkányos növényekről. és tiszta leszek. lábát megkenegette. hogy az öreganyja repül. mert azzal tehenet lehet rontani: a tehénnel megitatják vagy harmattal megmossák a tőgyit. ott volt a boszorkányok gyülekezőhelye. hogy az unokája: erre őt átváltoztatta macskává és eldugta egy bokorba. illetve házat.” “Tisztító” hatása tudományosan igazolható.. A kísértetek (pl. moss meg engemet és fehérebb leszek a hónál…” (A zsidó hagyomány szerint Dávid azért tartott ily módon bűnbánatot. tüzes ember.). hogy az öreganyja mit csinál: az öregasszony a szerekkel a hátát. lidércfény. részében szerepel az emberi poklosság és a ház megtisztulásával kapcsolatban. mert Urias feleségével. így valóban igaz a taranyi parasztasszony véleménye: “…az a vizet hajtja. aki a lepedő sarkával harmatot szedett. hogy az ókor és a középkor fontos gyógynövénye. Kóczián Géza gyógyszerész etnobotanikus a taranyi vendek közt végzett gyűjtése során is a Bibliát tartja forrásnak.Forrás: http://www. Példaként hozza fel. zsoltár is erre a tisztulási szertartásra utal: “Tisztíts meg engem izsóppal. hogy a neves természetgyógyász orvos. Vajkai Aurél (1987) Szentgál népi szokásairól szóló. mert szenteltvíz hintésekor ezt énekelték: “ Hints meg Uram izsópoddal. moss meg égi harmatoddal.doksi. hatóanyagok találhatók bennük. haza kellett volna menni (az öregasszony volt az utolsó). amikor az áldozati állat vérével meghinti a megtisztult embert.) Az izsóp az adatközlő szerint azért kellett. erdei lények. vízi lények. A hiedelmek kihalása felgyorsult modernnek tartott világunkban. vagy véres tejet ad. (Minden nemi betegséget vérbajnak neveztek. Oláh Andor véleménye valóban helytálló. akkor megint átváltoztatta . hasat indít. Mindezt gyakran átszövi a vallási hagyomány. Dávid király bűnbánati imája. és így puculódnak a belek…azáltal fog meggyógyulni. de az öregasszony is megismerte. a tündérek. az a székletet hajtja. máig is egyedülálló és példaszerű folklór-monográfiájában egyik adatközlőjét így idézi: “Szavahihető ember mesélte.” Ebből az idézetből is kitűnik.hu Néhány bibliai növénynek ma is gyógyító erőt tulajdonítanak azon kívül.” Voltak a boszorkánynak szerei? Egy másik idézet: “Egy fiatalember megleste. s e bűnéért Nátán próféta megfeddte. A fiatalember is elrepült éjfélkor egy helyre. s akkor nem lehet fejni. okádást indít. miszerint a nép humorális patológiai szemlélete megegyezik Hippokratésztől a 17.

belén. a boszorkányok széttépték volna. ott ezt mondták: “Ki az urát nem szereti. Kóczián Géza összehasonlító népgyógyászati elemzése (1979) bizonyítja. Mindegyik atropint tartalmaz. hogy Kárpát-Európában gyakori volt a hallucinációt. Egy gyimesközéploki adatközlő így beszélt róla: “Magja étő. amelyek kultúrtörténeti alapmunkák. herbáriumok főként neves külhoni tudósok. nem lehetett átitatva éppen ezzel a méreggel. mert ha ő nem lett volna ott.” A növény magját szándékos mérgezésre is használták. hiszen népi neve farkascseresznye. és az öregpapának adták. s amelyekben bőven találhatók orvosi növényekkel kapcsolatos ismeretek. Egyik adatközlő a gyümölcs elfogyasztása után álomba merült. Megitatták vele. Így jöttek létre a “maszlagolt” házasságok. megette a leánka. viaszöntéssel meggyógyítja a beteget.Forrás: http://www. ahogy ők nevezik. nadragulyával (Atropa belladonna) és csattanó maszlaggal (Datura stramonium).” E növényekből készült pálinkakivonattal itatták meg a boszorkányok a házasságra kiszemelt legényt a leány házánál. matragunát főzzön neki.” Somogy megyében a taranyi vendek mérgező növénye viszont a csattanó maszlag volt.” Más mérgező növényt is használtak régebben. rendszerezők fordításai alapján készültek. és így nem sikerült neki a halál. e.hu legénnyé. megfeketedett. a nem kívánt csecsemőt mákteával altatták el örökre. Ezeket a növényeket ősidők óta bódítószerként bájitalok és boszorkánykenőcsök készítésére használták magyar nyelvterületen is. például vízvetéssel. Otthon aztán megpirongatta. gyakran kiegészítve a magyar népi orvoslásra vonatkozó adatokkal. Pálinkás kivonatát élvezeti szerként fogyasztották. hogy máskor ne csináljon ilyent. mer szögény öreg kihányta azt a maszlanglevet. A gyimesi csángók “étő” növénye a beléndek. Szomorú. Kalotaszegen a nadragulya volt a felhasznált növény. Vajkai által idézett cseresznye is azonos lehet a nadragulya bogyótermésével. elbetegedett. Repültek haza. hidegrázást kapott és folyt róla a víz. mint a mák. A forrásmunkák között meg kell említeni azokat a nevezetes feljegyzéseket. a mérgezett hallucinációs élményeit visszaemlékezéseiben valóságnak tartja. Kicsi leánka vót a testvérem. A népi tapasztalatokat az írástudók gyakran összegyűjtötték és lejegyezték. 2700-as években: Materia Medica Egyiptomi kultúra. megmaradt. nagyobb adagban pedig halálos mérgezést okoz. A mérgezett alma. Kr. aki gyakran a javasasszonnyal azonos. A magyar füveskönyvek. hogy bolonduljanak meg. elsősorban a Solanaceae családba tartozó beléndekkel (Hyoscyamus niger). hogy haljon meg. nem halt mög. meg es halt volna. hogy idős öregeket is megpróbáltak megmérgezni: “Hogy a maszlagmagot mögfőzték. így kevesebb alkohol volt szükséges a mámoros állapot eléréséhez: “Matraguna…pálinkába teszik lakodalmakkor. kikopákodta a magot. 1600 körül: Papirus Ebers Talmud és Biblia Főníciai kultúra: Assurbanipal ékírásos könyvei . e növények főzetével? Kisebb adagban a pszichózisra jellemző tünetek egy idő múlva megszűntek. hogy a méreg adását megszünteti. A rontó boszorkány. s zergett. idegrendszeri mérgezést okozó növények használata. Ez az ismert alkaloid hallucinációs álmokat. maszlagmagot főzzön neki.doksi. s mikor meg vót száraztatva. e. boszorkány ült rá. Tulajdonképpen azáltal gyógyítja meg. De hát nem sikerült neki a halálozás.” Vajkai a cseresznyével vagy almával való “megétetést” is megemlíti.” Egy valkói asszony a következőket mondta: “Ki az urát nem szereti. Neves munkák vagy szerzők például: Shen-Nung (Pen Tsao Kang Mu) kínai császár. akárcsak a mesékben. látványosan. Az ókori és középkori leírásokban gyakran olvashatunk gyógynövényekre vonatkozó felhasználásokról. Kr. Ezsén kívül vót.

371-286): Historia Plantarum.doksi. állatgyógyászati vonatkozásban Columellára.Forrás: http://www. természetekről és hasznokról. Melius 233 szakaszban 403 magasabb rendű növényfaj és 43 termesztett növény. akinek herbáriuma halála után. tobozosok. ezer növény) Claudius Galenus (130. aki a szerkesztett szöveget elsőként adta közre elektronikus formában. Velence) Johann Theodor Tabernaemontanus heidelbergi orvos (-1590): Kreutersbuch (1613. Kriterion. Dioszkoridészre. Causis Plantarum Dioszkoridész Pedaniosz: Materia Medica (Kr. Ma is ismert újbóli kiadása miatt Lippay János “Posoni Kert”-je (1664). Pliniusból és Adámus Lonicerusból szedettéc ki”. Merodachbaladan. felhívja a figyelmet a hamisításra! Iben Sina Bohara. Fuchsra. Bockra hivatkozik leggyakrabban. az írástudók közvetítették. gabonafélék) szerint tárgyalva Caius Plinius Secundus (23-79): Naturalis Historia (36 kötetben kb. Pergamon): kiemeli a gyűjtés és azonosság fontosságát. András is írt füveskönyvet (1595). 1578-ban jelent meg Heltai Gáspár özvegyének kiadásában Kolozsvárott. valamint 10 alacsonyabb rendű növényfaj leírását adja. fvveknec nevekről. Veszprém. Basel) – már 3 ezernél több ó. aki művét 1656-ban alkotta “Hasznos orvoskönyv az fáknak és füveknek erejéről” címmel. Az ókoriak közül Theophrasztoszra. Melius Juhász Péter. Kr. Galenusból. Sevilla). e. Különösen érdekes a csíksomlyói ferences barát. babiloni) kultúra: II. e. főleg gyógynövény) A magyar herbáriumok forrásmunkái főként a neves európai iskolákból kerültek ki. szaknyelvet. e. 460-377) Theophrasztosz Ereziosz (Kr. a népdalgyűjtésről is híres Kájoni János.és újvilági növényt tárgyal! A magyar nyelvű herbáriumok a népi tudásra is hatással voltak.-ban 780 növény. 2000). A hazai szerzők közül jelentős még Carolus Clusius “Stirpium Nomenclator Pannonicus” c. rokonsági csoportok (pl. Teljes feldolgozását Szabó T. Melius herbáriumának teljes címe: “Herbarium. a 2. barkások. (A CD címe: Ars Medica Electronica. 720-710: Babilonban létesül az első botanikus kert Hippokratész (Kr. mindamellett. melyet a marosvásárhelyi Teleki Tékában ma is megtalálunk.hu Mezopotámiai (asszír. sajátos kifejezéseket. vivae eicones (1530. Vegetiusra és Pliniusra. Frankfurt) – hatása a magyar herbárium-szerzőkre igen jelentős! Pietro Andrea Mattiolo (1500-1577): Commentarii (1565. amelyeket állatokkal kapcsolatban használtak fel. melyben a magyar népi neveket Beythe István adta meg. 1554-ben az általa létrehozott drogmúzeumban már amerikai fajok is szerepelnek! Adamus Lonicerus (1527-1586): Historia naturalis opus novum (1555. Basel) – fametszetű növényképekkel Nicolaus Monardes (1493-1578) sevillai orvos: Historia Medicinae (1569. Strassburg) Leonhard Fuchs (1501-1566): De stirpium historia commentarii insignes (1542. 78-77): 579 fajra tér ki. Beythe fia. például: Otto Brunfels (1488-1543) berni orvos: Herbarium. emiatt különösen értékesek. Gyakran az átvett forrásmunkákat magyarországi népi megfigyelésekkel egészítették ki. az fáknac. e. Strassburg) Hieronymus Tragus Bock (1498-1554): Kreuterbuch (1539. Időrendben a második legnevesebb herbáriumíró a kálvini reformáció nagy alakja. továbbá a kortársak közül Brunfelsre. ismertebb nevén Avicenna (978-1036) arab orvos: Canon Medicinae (5 kötet. könyve (1583). Pápai Páriz Ferenc “Pax . fészkesek. Bukarest) szintén Szabó T. Attila végezte el. 1570 körül keletkezett Váradi Lencsés György (1530-1593) Ars Medica című kézirata. hogy megőrizték a régies magyar nyelvet. Attilának köszönhetjük. Ezekből 45 szakaszban 67 azon növények száma. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel ellátott új kiadását (1979.

Forrás: http://www.doksi.hu

Corporis”-a 1690-ben jelent meg először. Szinte különleges, hogy még 8 kiadás követte 1774-ig! Az 1764-ben Kolozsvárott megjelent kiadás utánnyomtatásban 1984-ben újra napvilágot látott (Magvető, Budapest). Gazdag tájékoztatása és élvezetes, olvasmányos stílusa valóban rendkívüli. Az 1775-ben Pozsonyban, a Landerer nyomda által megjelentetett “Új Füves és Virágos Magyar Kert” c. könyv Csapó József debreceni orvos műve (ennek utánnyomtatott kiadása 1987-ben jelent meg Budapesten). Meg kell még említeni a következőket: Benkő József (1778) Nomenclatura Botanica Flora Transsylvanica, Kitaibel Pál (1802-1812) Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae, Diószegi Sámuel (1813) Orvosi füveskönyv (Diószegi – Fazekas “Magyar Füveskönyv parcticai részeként”), Sadler József (1824-1830) Magyarázat a Magyar Plánták Szárított Gyűjteményéhez (I-XIV. kötet). Herbáriumainkra jellemző, hogy a kor tudományos színvonalán megadják a gyógynövények akkor érvényes latin, magyar, esetleg német, francia vagy olasz, sokszor érdekes népi magyar neveit, jellemzik a növény alakját és életfeltételeit, valamint leírják javallatait, hasznát, gyógyító hatásait, esetenként kitérve az állatgyógyászati alkalmazásokra. Csapó “Magyar Kert”-jéből érdemes példákat említeni és ezeket idézni. Annyira pontosak és hitelesek, hogy lényegükhöz ma sem lehetne sokkal többet hozzáfűzni. Farkasalma (hím farkasalma, farkashézaggyökér, hézaggyökér, likasír) – Aristolochia clematitis – “Ez a fű szőlőkben és kertekben önként terem, szív forma levelei vagynak, kiknek oly erős szagok és ízek mint a bors; a hosszú vékony gyökere szint ilyen ízű; a virágok sárgállók hosszúkások: Dunán túl a Rábtza nevű folyó víz mellett lévő kertekben elég terem magában. Belső hasznai: 1. Szülés után a megrekedt vért a méhből kitisztítja…2. Hószám rekedést megindítja…3. Fulladozó személyeknek…(Megjegyzem, hogy újabban mérgező hatóanyaga miatt belsőleg nem szabad használni, emiatt részletesebb leírását nem tartom indokoltnak). Külső hasznai: 1. A csüvös és kemény és büdös sebeket (fistulae) jó ezen porral hintegetni, mert hamarabb gyógyulnak. 2. Lábszáron lévő régi fekélyeket és sebeket ezen por meggyógyítja reájuk hintetettvén, vagy borban azt megfőzvén és pép formán a sebes lábakra rakván. 3. Vadhúst a sebekről elveszt az reájok hintetett gyökér pora. 4. Sebekre, melyek ütés és vágás által estek, a köznép is tudja micsoda hasznos a farkasalma leveleit reá rakni, akár zölden, akár elsőben borban megfőzvén ezeket. Közhasznai: Lovaknak fekélyei és sebjei melyek a nyeregtől estek, ezen reá hintett fű levelei vagy gyökere porával megtisztulnak és meggyógyulnak. A marhában is pedig hogy vadhús vagy nyűvek ne támadjanak, megakadályoztatja.” Fecskefű (nagy fecskefű, aranyfű, arannya versengőfű, cinadónia, veresellőfű, vérehullófű) – Chelidonium majus – “Ez plánta másfél réfni magasan nő, önként terem kertekben sövények és árkok mellett és mezőn; szép sárga virága vagyon…, ha a levelek vagy szárai megszakasztatnak, sárga nedvesség foly ki belőlük. Külső hasznai: 1. Szömölcsöt a kézről elveszt a fű sárga leve, csak gyakran cseppentsék reá. 2. Szemen lévő hályogot is elveszti, és egyéb külső sebhelyeit megtisztítja ezen sárga nedvesség, ha egy cseppet reá cseppentenek. Sőt csudálatos: a gólyák is az ő fiaiknak szemeiket ezen fűvel gyógyítják, és setét szemeik megvilágosodnak nékik.” Beléndfű (bolondítófű, disznóbab) – Hyoscyamus niger – “Ez kétféle nemű: egyik fekete, a másik fejér. A feketének hosszas, széles és csipkés levelei vagynak, nehéz szagúak, mint a bürök; a virágok tölcsér formájúak, setét sárgák. A magvai gömbölyűek, szürkék, olyan mint a mák magok, de két akkorák: árkok és gátok mellett terem. A fejér belénd levelei rövidebbek, de szélesek, fejérellők, puhák. Belső hasznairól semmit sem írhatok, hanem inkább sokféle ártalmairól írhatnék, de azokat itt mind elől számlálni nem tartom tanácsosnak. Külső hasznai: Kemén csomókat a testen

Forrás: http://www.doksi.hu

eloszlatnak az reá rakott levelei. 2. Fájdalmakat enyhít az olaja, mellyel kenetessék a fájós rész: ilyen olaj a patikában tartatik. Nota: 1. A belénd magokkal odvas fogaknak füstölését, mint a köznép fogfájásról javallja, és épen nem tanácsolom, a szomorú példák szerént, úgymint minémű füstölésektől, az emberek elméjekben megháborodtanak, és mint egy dühösségre jutottak…2. Méltó volna a belénd füvet városok és falvak körül kiirtatni, mivel a gonosz tudákos emberek, leveleivel, magvaival és gyökereivel sokféleképen kárt tesznek az emberekben.” Csalán (égető csallán, nagycsallán) – Urtica dioica – “Csallánt nem szükséges magyaráznom, mert a gyermekek is esmérik. Belső hasznai: 1. Fövényt a vesékből kitisztítja a főtt vize e fűnek. 2. Vérköpést megállat a kipréselt és bévett leve. Külső hasznai: szélütött embereknek tagjaikat hasznos a zöld csallánnal verni, mert érzékenységet és erőt okoz azokban.” Fülfű (fülben eresztő fű, fülben mászó fű, fülben facsaró, házi zöld, téli zöld, mindenkor élő, kövirózsa, menydörgőfű) – Sempervivum tectorum – “Házok tetején, sendelyen nevelkedik ez plánta és széles s vastag leveleit elszaporítja. Belső hasznai: Nyavalyás kis gyermeknek, azaz: kiket a nyavalya tör, add inni ez fűnek kinyomott levét, kis kanálkánként. Külső hasznai: 1. Dagadásokat eloszlatják a reá rakott levelek. 2. Szájban lévő apró kelevényeket s hólyagocskákat a zöld fű leve elveszti kenetettvén azok véle. 3. Égésről igen hasznos e fű leve, csak hájjal vagy irós vajjal főzzék meg s úgy kennyék a megégett tagokat. 4. Szemölcsöt a kezeken, a lábakon pedig a tyukszemeket elveszti az azokra kenetett zöldfű leve, vagy reájuk tétetett öszve zúzott levele. E végre javallom, először a lábakat meleg vízben meg kell áztatni, ezután a kemény clavusoknak tetejéket lemetszeni, s úgy osztán azokra a fülfű leveleit megzúzva felrakni.” Kakukkfű (mezei kakukkfű) – Thymus serpyllum – “Még a gyermekek is esmérik e füvecskét, mert úton, útfélen terem, jó illatja vagyon mint a citromnak. Belső hasznai: 1. Csuklást megszünte ez fű, a felkötéssel vagy róla való ivással. 2. Megállott vizeletet megindítja, ki bort iszik róla. 3. Régi köhögést megszünteti, a főtt s mézzel egyelített vize. Külső hasznai: 1. Elesett tagokat megépíti az e fűből készült ferdő. 2. Gyenge gyomrot hasznos véle kötözni." Pápai Páriz “Pax Corporis”-ában tárgyalt gyógynövényeket elsőként Halmai János budapesti farmakognózia professzor gyűjtötte ki. Így tudjuk, hogy közel 300 gyógynövényről és növényi eredetű szerről olvashatunk máig alkalmazható vagy elgondolkoztató ismereteket könyvéből. Betegségcsoportok szerint tárgyalja közölnivalóját. A gyógynövények rendszerint valamilyen keverék, készítmény vagy gyógymód részei. “A főnek nyavalyáiról” c. fejezetben a sokféle javallat és recept között például ezt írja: “ Legjobb a főfájásban a vadszőlő virága, akár nyersen, akár aszún, főzd meg ecetben, törd meg flastrom formán, rakd ruhára, kösd bé véle…Ha nagy hévséggel a főfájás: nyers rutalevelet, reszelt retket, lágy sót, savanyú kovászt, erős ecetet törj erősen öszve, mint a pépet, ruhára kenvén a talpait kösd bé véle, igen hasznosan szíjja aláfelé. Ha megszárad rajta, mindjárt újítsd.” A száj büdössége ellen bőven sorol fel gyógymódokat: “Tartsa tisztán az ember száját, fogait mindennap…ha rossz a fog és ürege vagyon, vonják ki onnan, mert semmi hasznot ott nem tészen. Ha a gyomortól vagyon, éljen illendő purgációval, aloéból készített pilulákkal, melyek mind a belső rothadást gyógyítják, mind jó illatot szereznek a szájnak. Igyék ürömről, mert az üröm is azon erejű az aloéval, igen el is veszi a szájnak dohát. Angelica gyökeret gyakran rágjon, cubebét, ánizst, fahéjat…Akinek egyéb nincsen, csak a citrom héja is jó, violagyökér, örménygyökér, ha rágja gyakorta. Jó egy-egy csepp fahéjolajat egy kalán vagy rózsavízben azon végre béinnya. Mikor ételét végzi, hogy a gyomor száját bészorítsa, sült birsalmát vagy körtvélyt egyék. Légcsőhurut esetén egész sor – mai

Forrás: http://www.doksi.hu

fogalommal élve – “gyógyterméket” ajánl, megadva készítésük módját: “A fejér liliom tövet és vereshagymát tüzes hamu alatt süsd meg, törd öszve vajjal erősen, mint pépet, kend ruhára, mint a flastromot, jó melegen, s kösd bé a mellyét véle.” A méz és vöröshagyma társítását különféle formában ajánlja, de a gyógyborokat is jónak véli, pl. az örménygyökeres bort vagy a fenyőmagos bort, ami még jobb, ha kakukkfűvel és izsóppal készül.

3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével
Akár gyógyszerészeti, akár ökológiai szempontból a másodlagos növényi anyagcserét ma helyesebb speciális metabolizmusnak nevezni, főleg azért, mert egyre több vegyületről vagy vegyületcsoportról derül ki, hogy élettani vagy ökológiai szerepük van a növény életében, vagyis a másodlagos jelző használata nem kifejező. Egy taxon fenotípusa a genomban megszabott öröklött tulajdonságok megnyilvánulása. Ilyen öröklött tulajdonság akkor a legszembetűnőbb, ha látni lehet. Például egy virág pártalevelei vagy lepellevelei nemcsak változatos alakúak, hanem jellegzetes színűek. Gyakran illatosak, de nem egyszer számunkra kellemetlen szagúak. A növény különféle szerveinek jellegzetes ízük is lehet, a legtöbb fogyasztó szervezetet a keserű íz taszít, az édes íz vonz. Vagyis érzékszerveink sokféle minőségi bélyeget képesek felfogni. Ma azonban a kémiai módszerek tökéletesedése következtében olyan anyagokra is bőséges információt kapunk, amelyeket érzékszervekkel nem tudunk megkülönböztetni. A fitokémiai analitika olyannyira fejlett, hogy endogén (természetes eredetű) vegyületek sokaságát tudjuk azonosítani, sőt mennyiségüket megmérni. Az ember, mint “csúcsfogyasztó”, sokféle növényi tápanyagot is fogyaszt, de a gazdasági állatok számára is igen fontosak a növényi takarmányok. Nem véletlen, hogy legjobban a haszonnövények kémiai összetételét ismerjük, hiszen az ezekre jellemző anyagok, vegyületek sokasága alakítja ki a kedvező (nutritív) vagy kedvezőtlen (antinutritív) tulajdonságokat. Speciális anyagokat különösen a gyógy- és fűszernövények tartalmaznak, ma már hazánkban 120-130 gyógynövény termesztése lehetséges (BERNÁTH 2000). A termesztés azért előnyös, mert közel azonos minőségű termést tudunk biztosítani, másrészt azért, mert sok, ritkuló vagy védelemre szoruló faj termesztésbe vonásását kell megoldanunk, mivel az ember rablógazdálkodása beláthatatlan biológiai és ökológiai következményekkel jár a természetes élőhelyek megváltozása miatt. Jelenleg a Földön 10-15 ezerre becsülhető a haszonnövények száma (WIERSEMA – LEÓN 1999, WICKENS 2001). Népi tapasztalatok, etnobotanikai adatok tették lehetővé a modern fitokémiai és élettani értékeléseket, s ez a feltáró, analizáló munka ma is intenzíven folyik, miközben azt tapasztaljuk, hogy a természetes edényes flóra egyre csak szegényedik. A biológiai (nemcsak növényi) sokféleség veszélyben van az emberi önzés, műveletlenség és szűklátókörűség miatt! A termesztett és vadon élő hasznonnövényeknek csak elenyésző részét használjuk fel a mindennapi életben. A legtöbb élelmiszer- és takarmánynövény azért fontos az ember és a háziállatok számára, mert értékes, energiát szolgáltató szénhidrátokat (pl. cukrokat, keményítőt), fehérjeépítő aminosavakat, nélkülözhetetlen zsíros olajokat, fontos makro- és mikroelemeket, valamint vitaminokat tartalmaznak. Ezekből a növényekből gyakran ipari úton kivonják a legértékesebb anyagokat (pl. a kukoricából nemcsak keményítőt, invertcukrot és alkoholt gyártanak, hanem elkülönített csírájából zsíros olajat extrahálnak, vagy a szójából tiszta, tripszininhibitor-

Forrás: http://www.doksi.hu

mentes fehérjét izolálnak akár élelmiszeripari felhasználás céljára alkalmas minőségben). Világviszonylatban igen fontosak az esszenciális zsírsavakban és természetes antioxidánsokban (tokoferolokban) gazdag növényi olajok, kb. 70 kultúrnövény alkalmas ipari olajkinyerésre (ROTH – KORMANN 2000). Megnőtt a kereslet a környezet- és emberkímélő természetes színanyagok iránt is, ezeket kb. 70-80 termesztett festéknövény szolgáltatja (ROTH et al. 1992). Nagyon fontosak még az ízesítő és illatos növények is. Az illóolajokat többféle ipari úton ki lehet nyerni, a hagyományos (vízgőzdesztillációval vagy préseléssel) előállított illóolajok száma egyre több, ma kb. 150-200 hivatalosan elismert és kémiai összetétel szempontjából pontosan ismert illóolajat használunk a világon (ROTH – KORMANN 1997). Ennél jóval több az illóolajat tartalmazó növények száma, azonban egyelőre alkalmatlanok ipari kivonásra vagy tisztításuk túl költséges. Az előbb említett illóolajok és ízanyagok már különleges összetételűek, egyes komponensei annyira sajátosak, hogy valóban speciálisnak tekinthetők. Azaz taxonómiai értékűek, ha jelenlétük mindig igazolható (közvetlenül genotípustól függő). Sokféle kémiai szerkezetű vegyületnek van kemotaxonómiai értéke (FROHNE – JENSEN 1992). Minden szerkezethez elvileg valamilyen hatás is tartozik. Ezért a kémiailag többé-kevésbé ismert szerkezetű vegyületeket hatóanyagoknak nevezzük, ha többé-kevésbé ismert hatásuk van és ez a hatás biológiai, mikrobiológiai vagy farmakológiai módszerekkel igazolható. Az erős hatású anyagokból (pl. idegrendszerre vagy keringési és érrendszerre ható vegyületekből) gyakran gyógyszereket állítanak elő, míg a nagyobb terápiás biztonsággal alkalmazható, viszonylag enyhébb hatású gyógynövényeket szárított formában, azaz drogként közvetlenül vagy kivonatok formájában használnak a fitoterápiában (BRUNETON 1995, WICHTL 1997, WAGNER 1999). A hatás nemcsak emberre vagy gazdasági állatra irányulhat, hanem kártevő állatokra (pl. rovarokra, rágcsálókra) vagy kórokozó mikroorganizmusokra (vírusokra, baktériumokra, gombákra) is. Sok növényi inszekticid, repellens, herbicid, fungicid, baktericid vagy rodenticid hatóanyagot ismerünk, ezek közül sokat (pl. piretroidokat, juvenoidokat, ekdizonokat) a mezőgazdasági gyakorlatban is alkalmaznak (GODFREY 1995). Figyelemre méltó, hogy az ismert hatóanyagokat tartalmazó gyógynövények nagy részére érvényes, hogy vizes közegben - igen gyakran természetes állományokban is - más növényfajok fejlődésére nem közömbösek, sőt többnyire az akceptor növény növekedését gátolják, ritkábban serkentik. Ezek az allelopátiás jelenségek gyakorlati szempontból is hasznosak lehetnek, elősegítve a “természetbarát” agrotechnikai törekvéseket (SZABÓ 1997). A sokféle különleges növényi metabolitot HARBORNE (1989) a következőképpen csoportosítja megbecsülve számukat is: Nitrogénvegyületek: alkaloidok (6500), aminok (100), nem fehérjeépítő aminosavak (400), cianogén glikozidok (30), a nitrogénen kívül még kénatomot is tartalmazó glikozinolátok, ill. izotiocianátok (75) Terpenoidok: monoterpének (1000), szeszkviterpén-laktonok (1500), diterpenoidok (2000), szaponinok (600), limonoidok (100), kukurbitacinok (50), kardenolidok (150), karotinoidok (500) Fenoloidok: egyszerű fenolok (200), flavonoidok (4000), kinonok (800) Poliacetilének (650) Látható az adatokból, hogy a legtöbb ismert vegyület az alkaloidok, diterpenoidok, szeszkviterpén-laktonok, monoterpének és flavonoidok köréből kerül ki, ezek közül többnyire toxikusak (és bizonyos biológiai tesztekben erősen aktívak) az alkaloidok, a diterpenoidok és a szeszkviterpén-laktonok. Nem vagy alig toxikusak az

Glikozinolátok (izotiocianát-glikozidok) – az előbbi atomokon kívül megjelenik a kénatom – csípős ízűek. a hidrogén. bioszintézisük összetettsége a primér anyagcserével. Terpenoidok (mevalonát-úton képződő izoprenoidok) . Jól ismert. A fitokémia ma a növényélettan és az ökológiai biokémia egyik legfontosabb ága. annál több enzimreakció megy végbe a növényi sejtben vagy differenciálódott szövetben. a gibberellinek . annál erősebb hatású a vizsgált (tesztelt) anyag. fenilpropanoidok . Azotoidok (ezekben a szén-.flavonoidok (flavanok.és rügynyugalmat. szúrós szagúak Mi a szerepük a növény életében? . HEGNAUER – HEGNAUER 1996). növényi ekdizonok). Alkánok. továbbá a sokszor színes és antioxidáns vagy szabadgyök-scavenger tulajdonságú flavonoidok.triterpének (6 izoprén = 30 szénatomosak) – szteroidok (pl. biokémiai szerepével.hu illóolajok fő komponensei.fenolsavak. vagyis aminosavakból keletkeznek) . hogy minél kisebb töménységben igazolható valamilyen fiziológiai változás. HEGNAUER – HEGNAUER 1994. -laktonok (3 izoprén = 15 szénatomosak) . szaponinok (utóbbiaknak szerepük van a betegségellenállóképességben) . a növények által szintetizált vegyületek fitofiziológiai. többnyire erős hatásúak) .rendszerint keserű ízű vegyületek. naftokinonok.polifenolok.diterpének (4 izoprén = 20 szénatomosak) – ide tartoznak a növekedést és fejlődést (csírázást.és termésöregedést (szeneszcenciát) előidéző (hosszú ideig tartó stresszhatást kivédő) fitohormon. Mivel sokféle növényfaj (taxon) van (a genotípusok változatossága felmérhetetlen!). virágzást) szabályozó fitohormonok. katechinek. ide tartozik még a mag. A speciális anyagok sokfélesége. valamint a levél. A speciális növényi metabolitokat a következőképpen lehet csoportosítani: 1. poliinek (poliacetilének) – utóbbiak főleg a gyökérben található antimikrobiális vegyületek 2. Hosszú az út. Fenoloidok (fenilalaninból. ennek megfelelően sokszorosan sokféle különleges vegyület jöhet létre (HEGNAUER 1962-1992.monoterpének (2 izoprén = 10 szénatomosak) – illóolajok fő komponensei . ha ismert szerkezetű vegyületre (vagyis nem “anyagra”) vonatkoznak ismereteink. -észterek.és oxigénatom mellett már megjelenik a nitrogénatom is. Szükséges azonban hangsúlyozni. tanninok (kondenzált és hidrolizálható típusok) .alkaloidok (keserűek. antocianinok stb. amíg a növényi nyersanyagból tiszta és ismert kémiai szerkezetű vegyületet nyerünk. acetil-koenzim-A-ból és cukrokból képződő aromás vegyületek) . hogy minden enzim szintézise adott gének expresszálódásának következménye.) . e vegyületek izolálásával és szerkezetének megállapításával foglalkozó tudományterület. az abszcizinsav (vagy más néven dormin) . antrakinonok (ciklusos poliketidek) 4. Minél bonyolultabb egy speciális vegyület szerkezete (pl.cianogén glikozidok (keserűek) 5. Igazán akkor konkrét a hatásigazolás.kinonok. xantofillok) 3. ökológiai.doksi.Forrás: http://www. a monoterpének. a morfiné). flavonok.szeszkviterpén-alkoholok. főként a fotoszintézissel függ össze. alkének.tetraterpének (8 izoprén = 40 szénatomosak) – karotinoidok (karotinok.

antimikotikus vagy allelopátiás hatású.Forrás: http://www. antibakteriális. főleg bizonyos légyfajokat és bogarakat csalogatnak. hogy a méhszurok fő anyagai hasonlóak a nyárfarügyéhez. hiszen a háziméhek nálunk elsősorban a nyárfarügy ragadós pikkelyleveleiről gyűjtik a mikroorganizmusokat gátló propoliszt. Rhizobium) és a gyökérkapcsolt (mikorrhizás) gombák gazdanövényhez való kötődését. Citoprotektív (sejtvédő): a káros UV-B sugárzás hatására a flavonoidok bioszintézise nem csökken.doksi. Védelmi szerepükön kívül vonzzák a különböző hullámhosszúságú fényre érzékeny rovarokat. hidroxil) hatástalanító tulajdonság. baktériumok. A “bebalzsamozott”. Rezisztencia. 5. Különösen a bőrszövet legkülső sejtsorában (főleg az epidermiszsejtek vakuolumában) koncentrálódik. Különféle szerkezetű vegyületek és hatócsoportok (atomcsoportok vagy akár ciklusban lévő heteroatomok) lehetnek ilyenek. maghéjak színét határozzák meg: a flavonoidok többsége sárga. A flavonoidok változatossága (taxonspecifikus előfordulása) már jóval nagyobb mértékű. vagyis attraktáns. hogy makromolekulákká polimerizálódnak vagy vegyes étereket és észtereket képeznek egymással bonyolult szerkezetű “konjugátumokat” alkotva. ezáltal “utat mutatva” nekik elősegítik a beporzást. Emiatt ezeket az anyagokat (vegyületeket) kémiai rezisztencia. Például a héjképletekben. nekünk “E-vitamin”!). Nem véletlen. 4. de az sem ritka. hogy a fotoszintetikus elektrontranszport fő reakcióterében. hogy az illó (többnyire “illatos”) monoterpének egy része bizonyos rovarokat elriaszt. Stressztényező: különösen a sóképző és fémkelátokat alkotó antocianinok nagyobb mennyiségben növelik a sejtek vízmegtartó sajátosságát. peroxil. gombák) és kártevő állatokkal (főleg rovarokkal) szemben nagyrészt éppen speciális metabolitok jelenlétének köszönhető. nekünk “C-vitamin”!) és a tokoferolok (a legfontosabb lipofil antioxidánsok. azonban az ide tartozó (ugyancsak benzpiran-vázas) antocianin-pigmentek kék. azaz repellens (pl. A következmény: a növény szárazságtűrő képessége nő. Bonyolítja a hatásértelmezést. továbbá a citoprotektív tulajdonságú és fényenergiát továbbító karotinoidok előfordulása. hogy a levendula vagy a bazsalikom ruha közé téve elriasztja a molyokat a szekrényből). s ezáltal elősegíti a beporzást és a megtermékenyülést a virágban (szelektív védekezés. Mi a szerepük a fogyasztó szervezetek életében? Érdekes. régi népi megfigyelés. szelektív beporzás!). ibolya vagy piros színűek (pH-tól függően). Néhány érdekes és fontosabb példa: 1. rügypikkelyekben különösen sok flavonoid található.hu A növények ellenállóképessége a kórokozó mikroorganizmusokkal (vírusok. ezzel csökkentik a vízpotenciált (értéke negatívabb lesz). idegen rovartetem így nem fertőzi be a kaptárt. más rovarfajokat csalogat. hatástalanítja többek között a képződő szuperoxid. terméshéjak. Fontos megemlíteni. mégis növényélettani szerepük sok vonatkozásban hasonló.és egyéb szabadgyököt. 3. elnyeli a kloroplasztiszt károsító UV-sugárzást.vagy toleranciafaktoroknak szoktuk nevezni. Ugyancsak kiemelkedő a többnyire sárga színű flavonoidok szuperoxid. 2.vagy toleranciafaktor: közülük sok antivirális. Szignáltényező: sejtmembrán szinten szabályozzák a nitrogén-fixáló baktériumok (pl.és hidroxilszabadgyököket hatástalanító aktivitása. hogy a növényekben található szervetlen elemek könnyen képezhetnek komplexeket a hatócsoportokkal. Az alkilaminok azonban inkább “szagos” illó vegyületek. Viráglevelek. hanem fokozódik. Sok . a kloroplasztisz tilakoidmembránjában teljesen általános (vagyis egyáltalán nem speciális!) az aszkorbát (a legfontosabb hidrofil antioxidáns. Sokkal általánosabb az antioxidáns és a szabadgyök (főleg szuperoxid.

A puhatestűek közül az éti csiga ügyet sem vet a legtöbb keserű anyagra. Példák említésével bizonyítom a hatás sokféleségét vagy az esetleges speciális hatásokat. néhol gránumokba tömörülő tilakoid membránban zajlik le a fotoszintetikus elektron-transzport. egy mangán-tartalmú fehérjekomplex segítségével történik. a) Fotoszintézis Minden növényi vegyület keletkezésének alapja a fotoszintézis. A szag és íz gyakran kémiailag ugyanarra az anyagra (vegyületekre) vezethető vissza. számú fotokémiai rendszerén belül (PS II = photosystem II) elektronját . egyre negatívabb redoxpotenciálú akceptoroknak kell működniük. majd legtöbb esetben innen az elektron tovább jut egy mozgékony és réztartalmú. Hogyan keletkezik az oxigén.kinonoknak adja át. A fotoszintézis során kb. 15-ször 1023 J/év) tudják csak hasznosítani a CO2-redukció során. vagyis core complexben). a fénygyűjtő fehérjekomplexekben). Elektronjait továbbítja a vastartalmú citokrómoknak (Cyt b/f). miközben proton és oxigén jön létre (Hill-reakció).több résztvevő molekula segítségével . ami annyit jelent. de bőven van kivétel is. hogy egy növény milyen ízű. Az elektron a víz fotolízise nyomán. A legfontosabb elektronakceptor a klorofill-A és -B. A kisebb hullámhosszú fénytartományok közül gyakorlati szempontból a legfontosabb az UV-B (280-320 nm). Ez az energia már növeli a szabad oxigéngyökök membránkárosító hatását. hogyan történik a szén-dioxid redukciója? Egész egyszerűen megfogalmazva: elektronok és protonok fokozatos szétválása során. tehát nemcsak az emberre jelentenek közvetlen veszélyt. A keserű ízű szeszkviterpén-laktonok sok növényt távoltartanak a rágcsáló állatoktól. hanem a fotoszintézis során keletkező és a légkörbe jutó “melléktermék”. továbbításában és a felesleges fény elvezetésében a karotinoidoknak (β-karotin és xantofillok) is fontos szerepük van (pl. hogy a hasznos napsugárzásból a fotoszintetizáló prokarióta és eukarióta szervezetek csak mintegy 0. Az autotróf növények (primér producensek) a Földre jutó fényenergia egy részét (kb. A kettős membránnal határolt kloroplasztisz állományában (sztróma) speciális membránrendszer található. A porfirin-vázas és Mg-ot tartalmazó klorofill gerjesztett állapotban (exciton állapot a reakciócentrumban.hu trópusi növény virágja (nálunk a kontyvirág ilyen) nekünk kellemetlen szagú. Ahhoz. Ez a PQ-nak rövidített rendszer a protont a tilakoid membrán sztróma felőli oldaláról a lumen felöli oldalára továbbítja.doksi. az oxigén biztosítja az életet. Részletes tárgyalása a növényélettan és a növényi biokémia tárgykörébe tartozik. míg a virágporból és nektárból belakmározó rovarok számára csábító illatözön. A fotoszintetikusan hasznosítható fény 400-700 nm. Ebben a hálós. . 2-szer 1011 tonna szerves anyag keletkezik évente.2%-ot hasznosítanak. a CC-ben. Az áttekinthetőség kedvéért a fitokémiai sokféleséget a továbbiakban kémiai szerkezet szerint történő osztályozás szerint érzékeltetem. Az ember számára – mint ahogyan a bevezető gondolataimban már többször utaltam rá – táplálkozásélettani szempontból egyáltalán nem mindegy. az elektrontranszport-lánc II. ezek pedig a plasztokinon-rendszernek. miközben redukálódik (PQH-vá alakul).Forrás: http://www. Mindezek előtt vázlatosan áttekintést adok a primér anyagcsere fő jellemzőire. A keletkezett redukált szénhidrátok nemcsak a fogyasztó szervezetek (konzumensek) számára biztosítják az életet jelentő kémiai energiát és minden biokémiai folyamatot. hogy az elektron fokozatosan tovább juthasson. de a fény összegyűjtésében. Az elektron fő donora tehát maga a vízmolekula. Legalapvetőbb összefüggéseit azonban röviden jellemezni szükséges.

negatív töltésű fehérjekomplex már önmagában is képes kémiai redukálásra. glükóz.és szulfát-redukcióban. a glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz katalizálásával glicerinaldehid-3-foszfáttá redukálódik. Vannak olyan növények is. Tehát a redukciós szakaszban keletkezik az első trióz-foszfát. A megkötésben a foszfo-enol-piruvát (PEP) tölt be kulcsfontosságú szerepet. Kialakul a kémiai redukcióra alkalmas NADPH. vagyis glicerinsav-1. szedoheptulóz. de nem kötött helyzetű ferredoxinra. A PS I reakciócentrumából (tehát ez is “elektroncsapda”) különféle vas-kén komplexeken át (mindenhol a Fe3+ Fe2+-vé redukálódik) az elektron megérkezik a szintén redox hajlamú. malát) formájában tárolódik a megkötött szén-dioxid. Neve működésére utal: ribulóz-1. xelulóz. pl. amelyek kombinált úton kötik meg a szén-dioxidot. primér ATP. hogy foszforilált állapotban a ciklus folytatódik). Ez a redukáló tényező teszi lehetővé az ún. ribulóz. cukorrépa.5-biszfoszfát-karboxiláz/oxigenáz. eritróz.3-biszfoszfátnak kell kialakulnia speciális kináz közreműködésével. mint a PS II-ben.doksi. hüvelyparenchima-sejtekbe) jutva a Calvin-ciklusban értékesül nagyobb mennyiségű keményítőt képezve. Erre a primér ATP által foszforilált ribulóz-1. ribóz. vagyis a gyorsan képződő fotoszintetikus keményítő már is energiatartalékot jelent a további folyamatok számára. a fény összegyűjtésére alkalmas fehérjekomplexek (LHC = light harvesting complex) találhatók. A PS I-ben éppen úgy. Az katalizáló enzim ehhez az 5 C-atomos vegyülethez szén-dioxid vagy oxigén fixálását képes elősegíteni.hu redox tulajdonságú kromoproteidnek. a dihidroxi-aceton-foszfátnak a különféle aldoláz és transzketoláz enzimreakciók révén létrejövő származékai már fontos cukrok megjelenését teszik lehetővé (mindamellett.Forrás: http://www. vasat tartalmazó. Az itt gerjesztett elektron helyére kerül a plasztocianinról leváló elektron. kukorica. sötétszakaszban a megkötött szén-dioxid redukálását. Ilyenek a fruktóz. A ferredoxinról azonban . Nagy jelentősége van a szén-dioxid redukció energiaigényének kielégítésében. Átmenetileg almasav (ill. Ez a sav az elektrontranszport során létrejövő NADPH közreműködésével. amely a sztróma felőli oldalon mozgékony. és a tilakoid membránban található integráns membránfehérje révén kiegyenlítődik és a felszabaduló energia elegendő ahhoz. Ennek és izomérjének. Ha a folyamat időben különül el (nappal zártak a sztómák és működik a Calvin-ciklus. a reakciócentrumban pedig ugyanúgy klorofill-A helyezkedik el. majd más szövetbe (pl. A további reakció csak akkor megy végbe. Mi történik a lumenbe elkülönített protonnal? A tilakoid membrán két felületén kialakuló kemiozmotikus potenciál-különbség egy speciális szerkezetű. ezáltal elektrontöbblettel fog rendelkezni). Erről a molekuláról a PS I-re kerül az elektron. pl. hogy a sztróma oldalon ADP-ből és szervetlen foszfátból ATP képződjön. Ez a különleges. Calvin-ciklus első lépése a szén-dioxid megkötése.5-biszfoszfát képes. a plasztocianinnak. a kloroplasztisz sztróma-állományában lévő legjelentősebb bifunkcionális enzim (rövidítése: rubisco). Ezek a C-4-es típusú növények. Az ún. A CO2-fixálás és -redukció útját a Nobel-díjas Melvin Calvin és munkatársai tisztázták. A kloroplasztiszban a glükóz-1-foszfátból jön létre a primér keményítő. szerepe van a nitrát-nitrit. ha a primér ATP a molekulát foszforilálja. emiatt . éjjel nyitottak a sztómák és a kloroplasztiszt tartalmazó sejtek a felvett szén-dioxidot almasav formájában a vakuolumokban tárolják. Az összekötő fehérje az ATP-szintáz.egy flavin-adenin-dinukleotid (FAD) tartalmú flavoprotein katalizálásával (ez a NADP-reduktáz) a NADP-re kerül (a nikotinsavamid-adenin-dinukleotid-foszfát nikotinsavamid nukleotidja két elektront és egy protont vesz fel. Ha a szén-dioxid fixálódása megy végbe. a keletkezett ATP pedig a fotoszintetikus eredetű. akkor a molekulából két 3 C-atomos glicerinsav-3-foszfát keletkezik.

hogy fruktóz-6-foszfáttal szaharóz-foszfát képződjön a szaharóz-foszfát-szintáz segítségével. A keményítő (amilóz) főként amiloplasztokban halmozódik fel és ATP-vel aktiválódott ADPG-ből keményítő-szintáz segítségével képződik.6-kötés jellemző rájuk.Forrás: http://www. más részük glükózban gazdag. Az α1. ezek is elfogyasztva elősegítik a perisztaltikát.hu présnedvük savas kémhatású). a floemben transzportálódó szaharóz. Ezeket a maltodextrineket iparilag elkülönítik. Amylum maydis kukoricából. A mézben (Mel depuratum) is előfordul. A szintén Rosaceae családba tartozó csipkebogyó (Cynosbati = Rosae pseudofructus) áltermések különösen bővelkednek C-vitaminban. A mézfélék egy része fruktózban.doksi. majd foszfoglükomutáz katalizálásával glükóz-l-foszfátot képez. édes ízű. A két izomér aldoláz révén fruktóz-1. A másodlagos.és ízesítő vegyület. finomítják és az élelmiszeriparban nagy mennyiségben felhasználják (instant kakaó. A cellulózmolekula β-1. Az amilopektinek elágazó szerkezetű. Az invert cukrot szaharózból állítják elő invertáz alkalmazásával. A cukoralkoholok a monoszaharidok redukciójával keletkeznek.4-kötésű αglükózok a keményítőben helikális szerkezetet biztosítanak.és hintőporgyártáshoz használják a finomított keményítőket (Amylum solani burgonyából.2-α-D-fruktóz). D-szorbitból képződik az aszkorbinsav. A csipkeíz (pulpa) igen enyhe laxáns hatásához hozzájárul a pektintartalom is. nekünk pedig nélkülözhetetlen. tea stb. Raktározott állapotban a legtöbb szaharózt a cukorrépából és a cukornádból nyerik ki. ezáltal az UDPG már elég szabadenergiával rendelkezik ahhoz. Legtöbbször jelentős mennyiségű amilopektinnel együtt fordulnak elő. Nem ágazik el. kávé. Ez az ipari cukor tisztítva alkalmas élelmiszeripari felhasználásra. akkor CAM (Crassulaceae acid metabolism) típusúak. fásodott sejtfal cellulózon kívül lignint is tartalmaz. Amylum tritici búzából. fontos vivő. akkor egy része foszfohexoizomeráz. kevésbé egységes polimérek. de számos hidrogénkötés alakítja ki jellegzetes és hidrofil . de legtöbbször kisebb arányban. akár több ezer βglükózból áll. Ezt mindig a nektár cukorösszetétele dönti el. Foszfatáz hatására tehát létrejön a magasabb rendű növények transzportcukra. Pyrus és Prunus gyümölcse. A D-mannitol a Fraxinus ornus (Oleaceae) Manna drogjának fő hatóanyaga. Méz hamisítására is kipróbálják. Közülük a legismertebb a csicsóka (Helianthus tuberosus) gumója. Fruktóz polimérek a fruktánok vagy polifruktánok. Ez uridin-trifoszfáttal (UTP) aktiválódik. A keményítő enzimatikus lebontása során először az egyenes és az elágazó oligoszaharidok hasadnak le. hogy egyes cukorbetegségekben jobban tolerálható. A szirupok alapanyaga. Ebből fruktóz-szirup készíthető. enyhe hashajtó. Ilyen a legtöbb pozsgás növény (kaktuszok. de leggyakoribb a glükóz és fruktóz együttes jelenléte. Ha foszfatáz hatására fruktóz-6-foszfáttá hidrolizálódik. Sárgásfehér állományú.4-glikozidkötéssel kapcsolódó. A glükózból létrejövő D-szorbitolban gazdag a Malus.6-biszfoszfátot képez. Euphorbiák) vagy a Crassulaceae családba tartozó kövirózsa és varjúháj is. általában az α1. Amylum oryzae rizsből). A szaharóz tehát diszaharid (α-D-glükóz-1. A gyógyszerészetben például tabletta. A kivont és tisztított inulin jó kötőanyag lehet a tablettázásban. A növények legfontosabb raktározott tartalékai. előnye.). A fotoszintézis során képződő szénhidrátok legnagyobb része a sejtfal felépítésében vesz részt. energiagazdag tápanyagok. b) Szénhidrátok A dihidroxi-aceton-foszfát a trióz-foszfát-izomeráz hatására glicerinaldehid-3-foszfáttá alakul.

és hidrogénatomok száma nagyobb. szemészetben nélkülözhetetlen. Gracilaria) agarózt. galaktomannánokat. xiloglukánok. Cydoniae semen (Cydonia oblonga. gasztroprotektív. A lipidek közül a poláros csoportokat tartalmazó poláros lipidek (foszfolipidek. mannánok. Emulgeáló szerek és stabilizátorok a gyógyszerkészítésben. xilóz). Kitűnő nedvszívó. ill.hu láncszerkezetét. A cellulóz is aktivált glükóz-1-foszfátból polimerizálódik speciális szintáz közreműködésével. a vörösmoszatok (Gelidium. A legtöbb légúti és enterális hurutos betegség esetén használatosak. arabinán-pektin. Althaeae radix et folium (Althaea officinalis.Forrás: http://www. Többségük hidrofób. galakturonán-pektin) a glükózon kívül más cukrok (pl. részben enyhe aspecifikus immunstimulánsok is. glikolipidek) nagyon fontos szerkezeti és funkcionális szerepet töltenek be a citoszkeleton membránszerkezetének kialakításában és biokémiai folyamataiban. Tragacantha) szolgáltat az Acacia senegal (Mimosaceae) és az Astragalus gummifer. . amíg el nem kezdődik a fejlődő csíranövény fotoszintetikus tevékenysége. arabinsav) alkotják. Főként a sebészetben. melyek bioszintézisét sajátos gének megnyilvánulása tesz lehetővé. fatörzseken gyakori Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba) hatóanyaga. jól sterilizálható. Mézgát (Gummi arabicum. hiszen számunkra és a növényt fogyasztó állatok részére fontos táplálékot szolgáltatnak. mannóz. petroléter. Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata. pl. Rosaceae). Pl. amelyek egy része aspecifikus immunstimuláns. Lichen islandicus (Cetraria islandica. Belsőleg vagy külsőleg bevonják a nyálkahártyát. Malvaceae). A tartaléktápanyagként szolgáló lipidek (zsírok és zsíros olajok) különösen ismertek. hársvirágból. galakturonsav. mikroszkóp segítségével jól felismerhető. görögszénamagból. az agar. mint a szénhidrátokban. Plantaginaceae). neglecta). xilánok. agaróz. Malvae folium et flos (Malva sylvestris és M. tehát apoláros oldószerekben (pl. Lini semen (Linum usitatissimum. nhexán. dietiléter. c) Lipidek A lipidekben a szén. de nem ragadósak. agaropektint tartalmazó tisztított és szárított anyaga. Salep tuber (a legtöbb országban védett Orchis fajok!). MINKER (1996) kutatásai szerint számos vízoldékony poliszacharid (pl. kloroform) jól oldódnak. Lentinus edodes (shii-take) lentinan hatóanyaga vagy a Japánban termesztett és nálunk főként gyertyános erdőkben.doksi. A magon belül sziklevélben vagy endospermiumban lokalizálódnak és csírázás folyamán mindaddig energiát és szénvázat nyújtanak. Malvaceae) maghéjszőréből készül. A Lana gossypii a gyapot (pl. benzol. pl. vagy a más értékes hatóanyagot is tartalmazó kasvirág fajok (Echinaceae radix) heteroglikánja. Számos drog tartozik ebbe a csoportba. Ezek vízzel sűrű oldatot adnak. glukomannánok. Jóval kisebb molekulatömegűek azok a poli-β-glükánok (és vegyes szerkezetű heteroglikánok). termésekben találhatók. A 2-5 cm hosszú maghéjszőr kutikulával fedett. galaktóz. Egy-egy kristályos mikrofibrillum 30-100 cellulóz makromolekulából áll. Heteropoliszaharidokat (főként glükomannánokat. Gossypium hirsutum. tökből) – főleg intraperitoniálisan adagolva – gyulladásgátló. csavarodott. A hemicellulózokat (pl. Linaceae). glukánok. Vegyes polimérek. Parmeliaceae). kamillából. Farfarae folium et flos (Tussilago farfara). és/vagy cukorsavak (pl. xilánokat és ramnogalakturonánokat) tartalmaznak a növényi nyálkaanyagok. Rendszerint magvakban.

doksi. a ricin nevű toxalbumin nem oldódik. A ricinusmagban található zsírsav speciális. hogy a dihidroxi-aceton-foszfát NADH segítségével glicerin-3-foszfáttá redukálódik. mert OH-csoportot és egy kettős kötést tartalmaz. amiben a vízben oldódó halálos méreg. A növényi olajok többségére jellemző. c = cisz): Laurinsav dodekánsav 12:0 Mirisztinsav tetradekánsav 14:0 Palmitinsav hexadekánsav 16:0 Sztearinsav oktadekánsav 18:0 Olajsav cisz-9-oktadecensav 18:1(9c) Linolsav oktadekadiensav 18:2(9c. Ha az egyik acil-csoport foszfát. fokozatosan redukálódva zsírsavakká alakulnak. inozitol) kapcsolódását. majd az olajsav teszi ki a legnagyobb mennyiséget.és digalaktozildigliceridek. kémiai név. a másik kettőhöz zsírsavak észtereződnek. szerin. Ez a ricinolsav közel 90%-a az összes zsírsavnak.12c) Arachidonsav eikozatetraensav 20:4(6c. I. A zsírsavak bioszintézise jórészt már a kloroplasztiszban lezajlik. Lipidekhez csoportosítjuk azokat a lipidanyagcserével szorosan összefüggő lipidszerű anyagokat (lipoidokat). Ph. Így keletkeznek a foszfolipidek.12c. peroxidszármazékok képződése okozza az avasodást. A telítetlen zsírsavak oxidálódása. majd acil-transzferázok közreműködésével jönnek létre a sejtmembránok foszfolipidjei és tároló olajtestek (oleoszómák) tartaléklipidjei.15c) γ-linolensav oktadekatriensav 18:3(6c. Iparilag a biztonság kedvéért alaposan tisztítják. főként sztigmaszterol és β-szitoszterol). A lipidek a glicerin és különböző.vagy cukoralkohol-molekulák képeznek étert. Például a gyógyászatban használt lecitinben a kolin (kvaterner etanolamin) kapcsolódik a foszforsavhoz. ezekben a glicerin egyik OH-csopotjával cukor. a fotoszintetikus membránok fontos összetevői. Zsírsavak speciális átalakulásával képződnek a polialkinek.9c. továbbá a kutin és a szuberin sokféle komponense. hogy átmenetileg – karboxiláz segítségével – malonilCoA-vá alakulnak. Gyakori glikolipidek a mono. A bioszintézis lényege. hossszú szénláncú zsírsavak észterei. Emiatt hashajtó a ricinusolaj. amelyek ugyancsak a membránok felépítésében nélkülözhetetlenek (pl. alkanolamin. emiatt könnyebben is avasodik.9c. erősen telítetlen zsírsava a földimogyoró magnak van. A poláros lipidek másik nagy csoportját a glikolipidek alkotják. hogy a linolsav.15c) Több más növényi zsírsav is van. A viaszok is a citoplazmában képződnek. oldal). ezek különlegesek és ritkán fordulnak elő. akkor a képződő foszfatidsav lehetővé teszi újabb poláros molekulák (pl. Catomok és kettőskötések száma és helyzete. Speciális. de szerepük van a szabadgyökképződésben is.Forrás: http://www. Gyógyszerészeti szempontból fontos növényi zsírsavak (név. így nyomokban sem marad benne ricin vagy más szennyező vegyület. Emiatt kell különösen ügyelni az olajok helyes tárolására és állapotának ellenőrzésére (Olea herbaria. továbbá a már korábban említett terpenoidokat. Hg. Biokémiai szempontból a zsírsavak acetil-CoA-ból képződnek úgy. de több lánchosszabbító elongáz és telítetlenséget előidéző deszaturáz a citoplazmában működik.hu Szerkezeti lipidekhez sorolhatók a viaszok. kötet 656-658. szterolok.12c) α-linolensav oktadekatriensav 18:3(9c. Ezek az egységek transzacilázok révén az acil-carrier-proteinhez (ACP) kapcsolódva.12c. VIII. A szójaolaj előállításánál képződő melléktermék tisztításával állítják elő a szójalecitint. Az olajokban .

poliacetilének.vagy kénatommal jellegzetes spiroéter. Legtöbb esetben a polialkinek és politieninek (főként tiofének) fototoxikusak. A már kialakult poliének poliinekké alakulnak. A gyökérzetben vagy a hajtásrendszerbe jutva férgeket. számos kúp és kenőcs alkotórésze. 50% zsírt (szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú zsíros olajat) tartalmaz. Az ún. de engedélyezett antioxidánsokat is adnak hozzá az iparban.vagy középüzemekben. Sterculiaceae) magbele kb. Oleum amygdalae raffinatum Oleum arachidis. A bioszintézis közös forrása legtöbb esetben a linolsav. Oleum arachidis hydrogenatum Oleum avocado Oleum boraginis Oleum carthami Oleum cocois raffinatum Oleum cucurbitae Oleum gossypii hydrogenatum Oleum helianthi annui raffinatum Oleum hippophae Oleum jecoris aselli (csukamájolaj!) Oleum lini Oleum maydis raffinatum Oleum oenotherae Oleum olivae raffinatum.Forrás: http://www.vagy tiofén-származékokat (heterociklusos poliinek) alkotnak. baktériumfaj és vírus szaporodását. Oleum sojae raffinatum Oleum tritici aestivi raffinatum. vagyis poliinek. Candida). Oleum olivae virginum Oleum rapae raffinatum Oleum ricini. Arctium . Fő zsírsava a telített palmitinsav. gyógyszerkönyvi minőségű olajokat használjuk a gyógyászatban (eredeti. tisztított vagy hidrogénezett formában): Oleum amygdalae. Speciális deszaturázok katalizálásával a meglévő kettőskötések mentén újabb és újabb deszaturálódás következik be. de az édességipar is felhasználja. Európában a következő. lárvákat pusztíthatnak. A polialkinek leggyakrabban lineárisak. Oleum tritici aestivi virginale A kakaó (Theobroma cacao. továbbá gátolják számos mikrogomba (pl. vagyis már UV-A sugárzás hatására is könnyen gerjesztett elektronállapotba kerülnek és ezáltal toxikussá válnak. Polialkinek A zsírsavak speciális átalakulása révén keletkeznek az alkin-származékok. Oleum ricini hydrogenatum Oleum sesami raffinatum Oleum simmondsiae (jojobaolaj. de ciklizálódhatnak és oxigén. Több gyógynövény hatóanyaga is polialkin-származék (pl. A tisztított kakaóvaj (Butyrum cacao) kiváló vivő. a tokoferolok gátolják az oxidációt.hu előforduló természetes antioxidánsok.és hatóanyag. magas zsíralkohol-tartalma miatt viaszként használatos) Oleum sinapis Oleum sojae hydrogenatum. Általában oldószeres extrakcióval állítják elő. biotermékeknek nevezett bioolajok sajtolással és tisztítással készülnek kis. Ezért fontos rezisztenciafaktorok vagy szerepet töltenek be a toleranciában. vagyis a kettőskötésekből hármaskötések jönnek létre.doksi.

Cicuta. Heracleum. hanem két acetil-CoA aceto-acetil-CoA-vá kondenzálódik acil-transzferáz segítségével. mint a malonil-CoA. így enzimes úton dekarboxilálódik és dehidratálódik. A felsorolt néhány példából is kitűnik. Ha négy geranil kapcsolódik egymáshoz. ugyanis az első. A zsírsavakhoz képest lehetnek sokkal rövidebb vagy lényegesen hosszabb láncúak is. de poliketidszármazékok egyes Aspergillus-fajok karcinogén toxinjai. több mérgező növény pedig fotoaktivált vegyületei által okoz kontakt dermatitist vagy allergiát (pl. Ehhez egy újabb acetil-CoA kapcsolódik. ezért izoprenoidoknak is nevezhetők. Speciális poliketidek A növényi lipidek zsírsavai tulajdonképpen redukált. Hedera helix). zuzmósavak.Forrás: http://www. Lényeges különbség azonban. Speciális poliketidek. Megemlíthető. többnyire oktaketidek az antrakinon-származékok és sok más kinon is. újabb izopentenil-pirofoszfáttal kiegészülve keletkezik a 15 szénatomos farnezil-pirofoszfát (a szeszkviterpének típusvegyülete). de előfordulnak a Fabaceae és Solanaceae családokban is. kiinduló egység nem mindig az acetilkoenzim A (továbbiakban: acetil-CoA). Echinacea-fajok). Megduplázódva jön létre a 10 szénatomos geranil-pirofoszfát (a monoterpének típusvegyülete).hu lappa. Terpenoidok 5 szénatomos izoprén-egységekből állnak. Valószínű. melynek hidroxi-csoportjai ATP hatására átmenetileg foszforilálódnak mevalonát-pirofoszfát-3-foszfátot képezve. egyes részei metileződhetnek. Létrejön a 6 szénatomos 3-hidroxi-3metil-glutaril-CoA. aciklusos poliketidek. A speciális poliketidek esetében a kondenzációt nem vagy csak kisebb mértékben követi redukció. de speciális helyen. Ez az összes terpenoid kiindulási vegyülete. a mevalonsav (= 3. mint zsírsavak esetében. Oenanthe. Vagyis 5 szénatomos és egyszer telítetlen egység. Ugyancsak “különleges”. az izopentenil-pirofoszfát (és ennek izomérje. akkor 40 szénatomos tetraterpének képződnek (ide tartoznak például a karotinoidok). Apiaceae és Araliaceae családokra jellemzők. Két geranil-egység egyesülésével jönnek létre a 20 szénatomos diterpének. . és a lánchosszabbító egység is lehet más. hogy a gombákban és bizonyos baktériumokban gyakoriak a speciális és gyakran antibiotikus poliketidek. Megjegyzésre érdemes. a dimetil-allil-pirofoszfát) keletkezik. A folyamatot – erre a folyamatra specializálódott – szintetáz katalizálja. hogy főleg Asteraceae. két farnezil-egységből pedig a 30 szénatomos triterpének. hogy tetraketid származékoknak tekinthetők az ún.5dihidroxi-3-metil-valeriánsav). hogy nem képződik belőle átmenetileg malonil-CoA.doksi. redukálódhatnak vagy ciklizálódhatnak. Igen változatos szerkezetűek. a penészes élelmiszerekben vagy takarmányokban előforduló aflatoxinok is. amely redukciót katalizál: létrejön az izoprén prekurzora. Bioszintézisük ugyanúgy acetil-CoA-ból indul ki. taxontól vagy rendszertani csoporttól függően sokféle bioszintézisút termékei. de teljesen általánosan elterjedt reduktáz az az enzim. növényi gumianyagok). Sok izoprénből tevődnek össze a politerpének (pl. hogy az edényes növényekben általánosak és rezisztenciabiológiai szempontból jelentősek. Ez az energiában gazdag vegyület reakcióképes.

Anethum graveolens. kamfen. Juniperus spp. Artemisia absinthium. Carum carvi. linalool. geraniol. Angelica archangelica. menton. Melissa officinalis. Cymbopogon citratus Pinaceae: Pinus spp. Apium graveolens. dill-éter). Funkciós csopotjuk szerint: alkoholok (pl. Hyssopus officinalis. Coriandrum sativum. Antiszeptikus (mikrogombákra vagy baktériumokra gátló hatású) pédául a kakukkfű. Myrtaceae: Syzygium aromaticum. Myrtus communis Lauraceae: Cinnamomum zeylanicum. Nevük az Iridomirmex hangya nevéből .. Mentha piperita. geranial.. neral.doksi. a fahéj vagy az eukaliptusz illóolaja. pl. mások (pl. 3-karen. p-cimen) vagy biciklusos (pinenek. monociklusos (terpinenek. Eucalyptus globulus. Sokféle hatásukat elsősorban az ember saját céljaira fordítja. Mentha crispa. A szeszkviterpének szintén lehetnek oxigénmentes szénhidrogének (pl. préseléssel vagy szuperkritikus (folyékony) széndioxiddal történő extrakcióval lehet kivonni a növényekből. kámfor) rovarűzők (repellensek). Tágabb értelemben monoterpénekhez sorolhatók az iridoidok is.. Az illóolaj-komponensek között előforduló aromás vegyületek közül fontosak például a fenilpropanoidok. mint a fenol. ocimen). Artemisia dracunculus Araceae: Acorus calamus Verbenaceae: Aloysia triphylla Poaceae: Cymbopogon nardus. Mentha pulegium. Citrus reticulata. karvakrol).. például vízgőzdesztillációval. Thymus vulgaris. de bőrizgató vagy allergiát okozó illóolajokat is ismerünk. Az illóolajokat a gyógyszer. Thymus serpyllum Apiaceae: Pimpinella anisum. Lavandula spp. Citrus limon. valamint sok illóolajban található vanillin. így alkoholok (pl. a timol pedig 20-szor erősebb hatású. az Apiaceae családban az ánizsra. fenolok (timol. Salvia spp. Picea spp. észterek (linalil-acetát. Citrus paradisi. ßbizabolen. illóolajok alkotórészei. A hatás erősen függ a koncentrációtól is. mentol. mircen. oldószerekkel.Forrás: http://www. A rovarokra gyakorolt hatás legtöbbször speciális.. vagyis nem minden esetben bizonyítható hatásról van szó. cineol) vonzzák a beporzó rovarokat (feromonszerű attraktánsok). Nepeta cataria. apiol vagy a fahéjra jellemző eugenol. A fő monoterpének közül a citral és linalool 5-ször. Melaleuca spp. Abies spp. Satureja hortensis. limonen. peroxidok (aszkaridol). Cinnamomum cassia. citronellol). Cinnamomum camphora Myristicaceae: Myristica fragrans Asteraceae: Matricaria recutita. mircen. vagy oxigént tartalmazók. a levendula. aldehidek (pl. édesköményre és petrezselyemre jellemző anetol. citronellil-acetát). farnezol) és ketonok. Ezeknek a vegyületeknek nagyobb a lehetőségük ciklusos származékok képződésére. Cedrus spp. A monoterpének lehetnek aciklusos (pl. ketonok (tageton. citronellal).hu Monoterpének és szeszkviterpének Főleg illó vegyületek. éter (cineol.. szabinen) típusok. pinének. Ökológiai szempontból egyes illóolajok vagy monoterpének (pl. Foeniculum vulgare. karvon. Fontosabb illóolaj-tartalmú növényfajok családok szerint: Lamiaceae: Ocimum basilicum.és illatszeriparban különböző műveletekkel. Ezekre a vegyületekre ciklopenta-piranoid váz jellemző. ß-kariofillen). Barosma spp.. Citrus sinensis. pulegon). Origanum majorana. a geraniol 7-szer. Petroselinum crispum Illiciaceae: Illicium verum Rutaceae: Citrus aurantium. Többnyire görcsoldók és nyugtatók. Origanum vulgare.

hu származik... Asperula spp. erősen édes ízű szteviozid (természetes ízesítőként alkalmazható). az ÉAmerikában honos Taxus brevifolia kérgében előforduló. ez a növény szolgáltatta a pyrethrumot (innen származik a vegyületcsoport neve). hogy bizonyos állatfajokra toxikusak. Gyakran epoxid-kötéseket is tartalmaznak. Arnica montana. Verbena officinalis. Több fontos gyógynövény tartalmaz iridoid hatóanyagot. ilyen például az aukubin (Aucuba japonica). Gombákban és mohákban is előfordulnak. tri. sőt madarakra mérgező. vagyis a rovarporvirágot használták rovarölőként. Daphne). általában erősen keserű ízükről jellegzetesek. Centaurium spp. Ökológiai szerepük legtöbbször azzal kapcsolatos. Tanacetum parthenium. a Salvia divinorum levelében található diterpén. Emlősökre nem. Ismertek alkaloidszármazékai is. Lauraceae és Menispermaceae családokra jellemzők. Nem szabályos monoterpének a piretroidok. Először a Chrysanthemum cinerariifoliumot (Asteraceae). Közel 3000 ismert szerkezetű vegyület tartozik ide. Gyakran mirigyszőrökben lokalizálódnak. Glikozidok formájában fordulnak elő a növényekben. számos inhibitor vagy mérgező hatású. Galium spp. mely rovarokra. Főként a konzumens fitofág állatokkal szemben kialakult védekezésben vesznek részt. végül többféle szerkezetű iridoid. mind hatásos kontakt rovarölők. ritkán a földben lévő szervekre jellemző. pl. A geraniol oxo-származékából jön létre az iridodial. Apiaceae. Viszont intenzív hallucinogén a szalvinorin-A. Scrophularia spp. Gentianales. Cnicus benedictus.doksi. Veszélyes humántoxikus diterpének és diterpén-alkaloidok találhatók a Thymelaeaceae (pl. először ebből különítették el a védelmi szerepet betöltő anyagokat. Euphorbiaceae (Euphorbia. Gentiana spp. Valeriana officinalis. rendszerint irreverzibilis alkilezőszerek. Ritkán aciklusos vagy oxigén tartalmú. Különösen gazdag az Asteraceae család. Több származéknak allergiát előidéző hatása is van (dermatitist okozhatnak).és tetraciklusos diterpének). Lamiales és Scrophulariales rendekre jellemző előfordulásuk. bonyolult szerkezetű diterpénalkaloid. Ma már számos szintetikus (vagy félig szintetikus) piretroidot ismerünk. rovarölő vagy emésztésre ható) gyógynövény fő hatóanyagai. de rovarokra toxikusak. gyakrabban ciklusosak (bi-. . A szeszkviterpén-laktonok gyakran enziminhibitorok (pl. Biológiai aktivitásuk soféle. ezért nevezzük ezeket a vegyületeket szeszkviterpén-laktonoknak. Közülük sok antibakteriális hatású. Geraniales és Fabales rendekben. Különösen a Dipsacales. esetleg lakton-gyűrűs szerkezetűek. Menyanthes trifoliata. gátolhatják a DNSpolimerázt vagy a timidil-szintázt).. de főleg az Asteraceae. Rendszerint ciklopropánsavak észterei. Inula helenium. Artemisia annua. Asteraceae. Ambrosia maritima.Forrás: http://www. A szeszkviterpének főleg laktonok formájában fordulnak elő. Számos (főleg parazitaellenes. Croton) és Ericaceae (Rhododendron) családokban. jelenlétük a hajtásrendszerre. pl. a taxol és félszintetikus származékai rákellenes gyógyszerek hatóanyagai. Ritkábban fordulnak elő a Gentianales. pl. Diterpének Közel 1500 diterpén szerkezetét ismerjük. főleg a Lamiales és az Asterales rendekben gyakoriak. Lauraceae több faja. Különleges diterpén a Paraguayban honos Stevia rebaudiana (Asteraceae) leveléből izolált. A mazotec indiánok a mexikói ÉKOaxacában kultikus jóslások alkalmával használták. A Taxaceae családba tartozó tiszafafajok közül.

A fitoekdizonok száma egyre nő. Ajuga reptansban). A triterpén szaponinok (nem szteroidok) aglikonja viszont pentaciklusos (pl. sztigmaszterolban és szitoszterolban gazdag a szója (Glycine max) vagy szteroid alkaloidokat. Scrophulariaceae) és triterpenoid szaponinok (főleg Dicotyledonopsida). 500 ismert szerkezetű szaponinról van tudomásunk) lehetnek szteroid szaponinok (Monocotyledonopsida. lepellevélre jellemzők. Nerium oleander. A szaponinok (kb. Több mint 100 növényi ekdizon pontos szerkezetét állapították meg eddig. Ilyen. Polygala senega. akkor ßjonon-gyűrűt kialakítva létrejönnek az oxigént nem tartalmzó karotinok. Convallaria majalis.doksi. vagy mindkettő epoxidálódik vagy oxidálódik. A virágpor sárga színét is főleg . Sok szaponin állatfajokra is toxikus lehet. melyek a Cucurbitaceae család több fajában (pl. Panax ginseng). hogy a rovarok vedlési hormonja. Bryonia spp. hederagenin. Digitalis purpurea. Saponaria officinalis. Helleborus spp. akkor létrejönnek a különféle xantofillok. Triterpenoid szaponinokat tartalmazó fontosabb gyógynövények: Glycyrrhiza glabra. Fontos védelmi szerepet betöltő vegyületek. szolaszodint és szolanidint tartalmaz több csucsorfaj (Solanum spp. Növényekben való előfordulásuk alátámasztja azt a feltételezést. Gypsophila paniculata. A lucerna szaponinja fitopatogén gombák ellen hat. ún. amikor a fertőzés hatására az inaktív glikozidból aktív aglikon képződik. A karotinoidok többnyire sárga színűek és lipofil természetűek.) fordulnak elő. hecogenin (Agave). az Anagallis arvensis szaponinja vagy az édesgyökér glicirrhizin nevű szaponinja vírusellenes hatású.hu Triterpének Mintegy 4000 növényi triterpént ismerünk. ritkábban tetraciklikus. Citrullus colocynthis. Quillaja saponaria. Hedera helix. kardenolidokat tartalmazó gyógynövények pl. de a fotoszintézisben is szerepet játszanak. Ha az egy vagy két végálló gyűrű valamelyike. Ecballium elaterium. Ide tartoznak a Liliaceae és az Amaryllidaceae. Fabaceae. Szteroid hormonok mikrobiológiai úton történő félszintéziséhez szolgálhatnak alapanyagot. A szaponinok antibiotikus hatása többnyire akkor nyilvánul meg a növényben. Primula veris. Tetraciklusos triterpének a kukurbitacinok. A szteroid szaponinok aglikonja rendszerint 6 gyűrűből áll. medikagensav). szarzapagenin (Smilax). erős hashajtó hatásúak. Tetraterpének Ha a nyílt szénláncú tetraterpének a molekulavégeken ciklizálódnak. Különösen gazdag a Taxaceae. Ismeretes. Sok pártalevélre. Aesculus hippocastanum. Strophanthus gratus.Forrás: http://www. Rendszerint glikozidok formájában vannak jelen a növényben. az ekdizon nélkülözhetetlen a metamorfózisban. gipszogenin.).: Digitalis lanata. Urginea maritima. oleanolsav. a dioszgenin (Dioscorea). Szteroidok a humángyógyászatban használatos “szívglikozidok” is. hogy ezeknek a vegyületeknek is szerepük lehet a fitofág rovarok szelektív elterjedésében. de a zárvatermők közül is viszonylag gyakori a Lamiaceae családban (pl. Adonis vernalis. a Polypodaceae család. Eleutherococcus senticosus. Szteroid szaponin található például a nálunk védett szúrós csodabogyóban (Ruscus aculeatus) vagy az idegenföldi ginszeng fajokban (pl. pl. valamint a Scrophulariaceae családokra jellemző szaponinok. Egyéb szteroidok közül különösen jelentősek az ekdizonszerű vegyületek.

sárgarépában. glicin. lizin. a vasat. A nitrit-reduktáz a redukáláshoz szükséges elektronokat közvetlenül a fotoszintetikus eredetű ferredoxintól kapja. hogy csak a fotoszintézisben résztvevő redoxi elemeket említsük. fenilalanin. Legelterjedtebb bomlástermék a γ-aminovajsav. arginin. továbbá molibdén-kofaktor közreműködésével. ami a nitrát. tirozin. de a szabad aminosavak mennyisége erősen függ a külső körülményektől. valin. a gyökérben a bioszintézis nem annyira erőteljes. Különösen a pillagósvirágú fajok (bab. aszparaginsav. cisztein.Forrás: http://www. Fehérjeépítő aminosavak: alanin. lencse. mivel a növényekben ez az alkáli elem a legfontosabb ionalkotó és felelős a sejtek megfelelő turgoráért. A 2-oxo-glutársavból és a már kialakult glutaminból reduktív transzaminálás következtében keletkezik a glutaminsav. mint minden mikroelemé. NADHval (nitrát-reduktáz) redukálja a nitrátot nitritté. A növények zöld szerveiben szinte minden aminosav a kloroplasztiszban szintetizálódik. majd a nitrit-reduktázzal (vasat tartalmazó porfirin és kénben gazdag komplex) a nitritet ammóniává. A takarmánynövények közül a lucerna.hu xantofillok adják. Utóbbi példák érzékeltetik. paprikában. hogy a ketosavak reduktív transzaminázok katalizálásával aminosavakká alakulnak. treonin. somkóró stb. sütőtökben. speciális citokróm.doksi. Gyógyszerészeti vonatkozásban fontos. A glutaminsav veszi fel glutaminná alakulva – glutamin-szintetáz közvetítésével – azt az ammóniát (ammónium-iont). valin. hisztidin. Az alkaloidok képződése szempontjából fontos aminosavak (aláhúzva) a következőképpen csoportosíthatók: Piruvát-eredetűek: alanin. hogy a gyógyteák különösen káliumban bővelkednek. lóbab.és nitrit-redukció vagy a légköri nitrogén redukálása révén keletkezik. A legtöbb növény vastartalmú. triptofán. A bioszintézis általános jellemzője. glutamin. Az Laminosavak aktívak biológiailag. leucin. s emiatt is előnyös a fogyasztásuk. A xantinból (koffein stb. de a floemtranszport révén mindenhová eljut. Sokféle gyümölcsben és zöldségfélében (pl. Az aminosavak lebontása növényekben is dekarboxilálódással vagy dezaminálódással történik. prolin. ebből glioxilsav és karbamid keletkezik. hidroxi-prolin. A Ca és Mg szerepe éppen olyan fontos. purinvázas hatóanyagok) ureid. a gyógynövények közül a körömvirág és a bársonyvirág virágzatai különösen gazdagok karotinoidokban. mangoban stb. izoleucin. leucin . A nem fehérjeépítő aminosavak száma 100 fölött van.) Rhizobium baktériumai képesek olyan gümőket képezni a gyökéren. metionin. az egyik legfontosabb prekurzor. rezet és mangánt. A fajokra jellemző fehérjék aminosav-összetétele végső soron a genotípustól függ. hogy a szervetlen tápanyagok közül mennyire fontos a nitrát és szulfát éppen az aminosavak képződése szempontjából. Legismertebb növényi ureid az allantoin (Symphyti radix hatóanyaga). szerin. Az aminosavak szénvázát a fotoszintézis és a légzés intermedierjei szolgáltatják. paradicsomban. de nagyon fontos a kálium utánpótlás is. A makroelemek közül a foszfor foszfátok formájában kerül felvételre. lucerna.) megtalálhatók. glutaminsav. aszparagin. Ehhez hasonló módon redukálódik a talajból felvett szulfát is végül ciszteint képezve. amelyekben a légköri nitrogén fixálódik és nitrogén-reduktáz (Fe-protein) hatására ammóniává redukálódik. peptidekben) fordulnak elő. e) Speciális aminosavak és fehérjék Az aminosavak növényekben is szabadon és kötötten (fehérjékben.

mint a fehérjeépítő aminosavaké. szerin és az O-acetilszerinből kialakuló cisztein Citrát-ciklus eredetűek: aszparaginsav (aszpartát). hogy a prekurzor aminosav nem allil-. Elsősorban a Liliaceae családba tartozó Allium-fajokra jellemző a cisztein alkilezett származékainak jelenléte. Számuk több mint húszszor annyi. 4. A vöröshagyma (Allium cepa) szaganyagai lényegében csak abban különböznek ezektől. Vagyis a kanavanin közvetve rovarellenes hatású a gazdanövényben. pipekolinsav. Növényi citoplazmában a bioszintézis jellemző lépései: 1. citoplazmában 80 S. treonin. A legtöbb emlősre mérgező az L-dihidroxi-fenilalanin (L-dopa). fehérjealkotó aminosavak képződését biztosítja. mert nem vesznek részt a fehérjék felépítésében. ornitin. ezzel kapcsolódik a riboszómákhoz. kloroplasztiszban és mitokondriumban 70 S típusúak. Termináció: a genetikailag determinált bázissorrendű. Amino-nitrogén tároló szerepe van a kanavaninnak (Canavalia ensiformis és a Fabaceae-Lotoideae több száz faja). foszforibozil-pirofoszfátból hisztidin Speciális aminosavak Azért különlegesek. 2. A fokhagymában (Allium sativum) és a medvehagymában (Allium ursinum) előforduló. 2-oxo-glutarát + glutamin = glutaminsav (glutarát). antinutritív és proteolitikus fehérjék A növényi fehérjeszintézis fő jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze igen röviden. izoleucin.doksi. Helye: riboszómákban (növényi sejt összes RNS-ének 30-40%-a). jellegzetes szagú vegyületek (allicin és származékai) egy speciális aminosavból (allil-cisztein-származékból) enzim közreműködésével képződnek. tirozin. hanem propenil-cisztein-származék. Fogyasztó. prefenát-úton fenilalanin. Enzimatikus lebomlása révén fontos. A zöld növények fehérjeszintézisének kb. ebből prolin.Forrás: http://www. A tRNS 5’-irányban áthelyeződik. homoszerin – homocisztein úton metionin. ahol a szintén kapcsolódó mRNS szekvenciája szabja meg az aminosavak kapcsolódási sorrendjét.hu Fotorespiráció és szulfát-redukció során képződők: glicin. A . Egy-egy ilyen atipikus aminosavat a rá jellemző taxon felhalmozza. majd elongációs faktorok (proteinek) működnek. a riboszóma a mRNSszálon mindig egy-egy kodonnyit a 3’-irányba halad transzpeptidáz és transzlokáz segítségével. Aminosav-aktiválás: enzim-AMP-aminosav képződik. szintetizálódott polipeptid a folyamat befejeződésekor leválik a mRNS-ről a meghatározott kodonhoz érve. 3. kártevő rovarainak lárvái azonban – ureáz aktivitásuk által – annyi szabad ammóniát produkálhatnak. ß-cianoalanin). 50%-a a kloroplasztiszban zajlik. Lektinek.és terméshéjában fordul elő. Iniciáló. Általában a Fabaceae család különösen bővelkedik speciális aminosavakban és aminosavszármazékokban (pl. eritróz-4-foszfátból és foszfoenol-piruvátból (PEP) korizmát-úton triptofán. ami számukra már gátló. Iniciáció és elongáció: amino-acilált tRNS első aminosava a metionin. aszpartát-szemialdehid úton képződő homoszerin. ornitinből arginin Aromás aminosavak: szénhidrát-anyagcsere révén keletkeznek. aszpartátszemialdehid + piruvát révén lizin. Aktivált aminosav tRNS-hez kötődik az aktiváló enzimek katalizálásával. Nagyobb mennyiségben a lóbab (Vicia faba) mag.

azaz fehérjebontó növényi enzimek is. mint a lektinek. amíg a nekik megfelelő. globulin. A mérgező fehérjék közül a legfontosabb a ricinus (Ricinus communis. Euphorbiaceae) magjában található toxalbumin. hogy emésztésgátló tripszin-inhibitor tulajdonságú fehérjék több hüvelyes növényre jellemzők még. raktározott fehérjék. Glycine max. Caricaceae). Érdemes megjegyezni. például: papain (Carica papaya. Intenzív fehérjeszintézis esetén a növényi szövetek a riboszómák egy részét poliriboszómák formájában tartalmazzák. Glutenallergia a “lisztérzékenység”. Szerepük van például a szimbióziskapcsolat kialakításában hüvelyesek és Rhizobium-baktériumok között. meg nem találják. nem allergizáló búzát és rozst nemesítsenek. a legtöbb glikoprotein és lektin is globulin. Moraceae). f) Azotoidok . azaz serkenti a mitózist. Szelektív felismerőképessége miatt az immunbiológiában és -terápiában számosat felhasználnak. ez a fehérje is hőérzékeny. Specifikusak. Ezeket kivonják a növényekből és az élelmiszeriparban vagy gyógyászatban használják fel. A szója tripszin-inhibitora pankreasz-hipertrófiát és fokozott működést okoz. ricinuslektin.Forrás: http://www. de ezek kisebb molekulatömegűek. glutelin található. addig “válogatnak” (nevük emiatt lektin!). hogy transzgénikus úton “gluténmentes” (módosított szerkezetű glutént tartalmazó). Sokféle enzim. Phaseolus spp. a legtöbb hüvelyes vicilin nevű globulint tartalmaz. prolaminját pedig gliadinnak. bablektin. Főleg magvakban raktározódnak és csírázás alatt metabolizálódnak. A búza és a rozs glutelinjét gluteninnek nevezzük. főként magban (vagy termésben) található. Az ilyen adottságú emberek csak glutenmentes lisztből készült élelmiszereket ehetnek. Léteznek proteolitikus fehérjék. A Phytolacca americana (Phytolaccaceae) lektinje antivirális. 3-4 nyers ricinusmag lenyelve egy felnőtt ember halálát okozhatja! (A ricin és hasonló toxikus lektinek monoklonális ellenanyagokhoz kötve szerepet kaphatnak a “célzott” rákterápiában). fagyöngylektin. kanavalin a Canavalia ensiformis-ban. amelyek a sejtmembránra jellemző cukorkomponenseket felismerik és azokhoz kötődnek. péksüteményekre alakul ki. bromelain (Ananas comosus. Néhány lektin mitogén. de ez sokkal ritkább. 45%) és prolamin található.). membránból kiágazó cukorláncot fel nem ismerik. Bromeliaceae). A glutenin és a gliadin együtt adja a glutent. Az egyszikűekben főként glutelin (glutaminsav-tartalma kb. amely zsírban nem oldódik (tehát a tisztított ricinusolajban nincs). A lektinek vagy fitohemagglutininek (hemoglobinnal csapadékot képeznek) olyan fehérjék. Vicia spp.. Van remény arra.doksi. így hőkezelés vagy főzés hatására elbomlik. továbbá Arachis hypogaea.. Lens culinaris. Érzékenység mutatkozhat kétszikűekre jellemző fehérjék hatására is. szójalektin. E fontos jelfelfogó fehérjék az edényes növényekben gyakoriak. ami búza vagy rozs lisztjéből készült tésztákra. ilyenek például: búzacsíralektin. Különösen táplálkozásélettani szempontból jelentősek a tartaléktápanyagul szolgáló. de akárcsak a lektinek. A riboszóma az eredeti két alegységre (60 S és 40 S) hasad és újra részt vesznek az iniciációban. A babmagban albumin.hu terminális faktor hatására a polipeptidlánc leszakad az utolsó tRNS-ről. Nem mérgező albumin a hüvelyesek magjában lévő legumelin. Különösen a Fabaceae családra jellemző specifikus lektinek előfordulása (pl. ficin (Ficus spp.

pedig a Solanum tuberosum zöld szervei mérgező szteroid alkaloidot (szolanint) tartalmaznak. . Ranunculaceae. Gyenge bázikus tulajdonságuk miatt “alkáli”szerűek. gyakran a mérgező növényeknek is megvannak a sajátos fogyasztói. Ez a demisszin (csak abban különbözik a szolanintól. hogy a nitrogénatomot nem heterociklusos gyűrűben. hanem egyszerű aminocsoport formájában tartalmazzák (pl. Rubiaceae. kinin (Cinchona pubescens). A pszeudoalkaloidok nem aminosavakból származnak. atropin. Lauraceae. a betalainok (és glikozidjai a betaninok) is.hu Alkaloidok Az alkaloidok nitrogéntartalmú heterociklusos (aromás) vegyületek. hogy például a nem heterociklusos nitrogént. Különösen a következő családokban találhatók alkaloidok: Amaryllidaceae. Kristályosan először 1806-ban a morfint Sertürner izolálta a mákból. amelyek speciális anyagcsereúton. Loganiaceae. Ide tartoznak a terpenoid alkaloidok (pl. Vitatható. hogy a táplálkozó rovar ne fogyasszon tovább “megszokott” vegyületét tartalmazó eledeléből. valamint xilóz kapcsolódik hozzá glikozidkötésben) elriasztja a burgonyabogarakat. de ide sorolhatók a kvaterner nitrogénatomot tartalmazó pigmentek. rustica). szkopolamin (Atropa belladonna. pl. kolchicin (Colchicum autumnale). Az alkaloidokat tartalmazó növények nagy része tehát bizonyos növényevő állatokat (főleg egyes rovarokat. 20%-ára jellemző jelenlétük. Ezek a protoalkaloidok szerkezetüket tekintve kivételt képeznek. Rutaceae. a Chenopodiaceae családra jellemző kromoalkaloidok. Ez a vegyület nincs hatással a burgonyabogárra. Tehát a deterrens (elriasztó) hatású demisszin nem teszi lehetővé. kokain (Erythroxylon coca). Általában erős élettani hatásuk miatt rendszerint állatokra és az emberre viszonylag kis töménységben is toxikusak. Datura stramonium. erős hatású kolchicin alkaloid-e vagy inkább protoalkaloid.és szövettenyészetből kimutathatók a közvetlen prekurzorok vagy akár végtermékek. ezek viszont táplálkozás alkalmával felhalmozhatják és ezáltal ragadozóikat riasztják el. Papaveraceae. a Solanum demissum szolanin helyett egy nagyon hasonló szerkezetű szteroid alkaloidot tartalmaz. Fumariaceae. Annonaceae. aminosavakból jönnek létre. Hyoscyamus niger). ezért már legtöbbször sejt. Igen sok erős hatású (toxikus) gyógynövény tartalmaz alkaloidot. a kétszikűek viszont sokféle alkaloidot tartalmaznak. közülük is elsősorban lepkéket) távol tart. Egy-egy szerkezeti módosulás azonban elegendő lehet ahhoz. hogy nincs benne kettős kötés. Solanaceae. a koniin. melyek antioxidáns színanyagok és egyáltalán nem toxikusak. Liliaceae. sztrichnin és brucin (Strychnos nuxvomica). Menispermaceae. Alkaloid a hallucinogén meszkalin (Lophophora williamsii) is. nevük emiatt alkaloid. A valódi alkaloidokon kívül megkülönböztetünk pszeudoalkaloidokat és protoalkaloidokat. meszkalin. A nyitvatermők és az egyszikűek viszonylag kevés. A burgonya dél-amerikai vad rokona. hogy ekdizon képződjön a burgonyabogárban. a sisakvirág diterpenoid akonitinje vagy Solanumfajok szteroid alkaloidjai) vagy a foltos bürök (Conium maculatum) piperidinszármazéka. A protoalkaloidokra jellemző.doksi. Az alkaloidszintézis genotípusos sajátság. N. E hatások nem mindig általánosak. a családok kb. Apocynaceae.Forrás: http://www. másokra nem hat. Legismertebb alkaloidok: nikotin (Nicotiana tabacum. Magnoliaceae. efedrin). Mérgező hatásuk legtöbbször szerepet játszik abban. hogy távol tartsák a legelő állatokat (ízük rendszerint számukra is keserű) vagy a fitofág rovarokat. A toxikus arisztolochiasav (farkasalmában) pedig nitrát-nitrogént tartalmaz. Például a burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) főképpen a burgonya fogyasztója. hanem amid-nitrogént tartalmazó.

mutagének vagy karcinogének. pirrolidin. Heliotropium. A növényben többnyire vízben oldódó sók formájában vagy fenolsavakhoz kötődve fordulnak elő sejtvakuólumban vagy kiválasztó szövetekben. Emlősök májában hidrolízis révén az észterkötés felbomlik és több lépésen át erősen májtoxikus aldehiddé alakul át. Gyakori sót képző szerves savak: citromsav. Poaceae. Tropán-alkaloidok a Solanaceae család következő fajaira jellemzők: Atropa belladonna. Petasites. izokinolin.hu Mégis a kifejlett növény bizonyos szervei (pl. hogy emlősökben egészen más a pirrolizidinek anyagcseréje. Euphorbiaceae. Duboisia spp.Forrás: http://www. Erythroxylon coca). (Ausztráliában honos). ezáltal szerepet játszik a nőstények vonzásában. pl. levél. Santalaceae családokban. borkősav. Cynoglossum. Orchidaceae. mint a növény többi részei. Az Asteraceae (Eupatorium. Bioszintézisük sokféle és külön-külön is bonyolult. kinolin. Eupatorium cannabinum. Általában májtoxikusak.) és Boraginaceae (Anchusa. mint rovarokban. Fabaceae. virág. Ornitin és lizin eredetű alkaloidok Tropán-alkaloidok Ornitinből képződik a tropanol (pl. Symphytum officinale. a tirozin. Tussilago farfara. hidroxi-danaidol. ültetvényekben termesztett növények. Az Erythroxylon-fajok többnyire Bolíviában és Venezuelában honosak. almasav. A legfontosabb kiindulási aminosavak az ornitin. a lizin. indol. Tussilago stb.doksi. Szórványosan megtalálhatók még az Apocynaceae. Scopolia carniolica. csupán – gyűrűszerkezetét megtartva – kissé oxidálódik és résztvesz a hímek feromonképződésében. ebből homospermidin jön létre.) családokra jellemzők leginkább. Hyoscyamus niger (az atropin paraszimpatolitikus hatású). gyökér. Ugyancsak tropán-alkaloid a hallucinogén kokain. Datura stramonium) és az ekgonin (pl. A martilapu néhány mg/kg (ppm) pirrolizidint. Anisodus tanguticus (Kínában honos). Senecio. Pirrolizidin-alkaloidok Ornitinből putreszcin. Érdekes. benzoesav. piperidin. Symphytum stb. a Danais chrysippusban) azonban alig változik. vagyis gyógyászatban csak korlátozott mértékben használnak egyes fajokat. Bizonyos molylepkékben (pl. azt azzal bizonyították. Szerkezetükre a következő nitrogéntartalmú heterociklusok a legjellemzőbbek: pirrol. Myosotis. Kinolizidin-alkaloidok . Gyűrűzáródással képződik a pirrolizidin. egy bűzpillében. danaidon) alakul. Datura stramonium. piridin. pontosan szenkirkint tartalmaz. de fontos alapvegyület még az antranilsav és a nikotinsav is. Hogy e feromonmolekulák valóban ebből a tápnövényből származnak. a triptofán és a hisztamin. Ezekből fenolsavakkal való észtereződéssel jön létre a hioszciamin (és racem párja az atropin) és a kokain. Echium. hogy az aggófű eredeti észteralkaloidjait is megtalálták a hímlepke szőrcsomóiban. mag) vagy szövetei (pl.: Borago officinalis. kéreg) többet tartalmazhatnak. A Senecio (aggófű) eredetű pirrolizidin tehát feromonokká (danaidol. a fenilalanin.

A csillagfürt magja a benne lévő lupanin és lupinin miatt keserű. melynek neve ricinin (nem ricin!). Tejjel kiválasztódva azonban humántoxikus. indolvázat is tartalmazó alkaloidok. az észak-amerikai (Appalach-hegység) indiánok füstölőszerének. arilindolizidinek egyes Ipomoea-fajokban (Convolvulaceae). Fenetilaminok . Az Areca catechu (Palmae) termése a beteldió. hanem poliketid-úton – transzamidálódással . az ornitin-eredetű pirrolidin-váz pedig a másik részét. A Piperaceae családra (pl. illetve tirozinból alakulnak ki.: Cytisus scoparius. Laburnum anagyroides. hogy fő komponense piperin. hogy fenilalaninból. Jellemző rá. A Ricinus communis (Euphorbiaceae) alkaloidja is nikotinsav-vázas méreg (cianogén piridon-származék). Piperidin-alkaloidok Két molekula fenilalaninból és egy molekula lizinből képződik a lobelin.hu Lizinből indul ki bioszintézisük. Indolizidin-alkaloidok Lizinből létrejövő.doksi. a Lobelia inflatanak (Lobeliaceae) a hatóanyaga. A piperin a piperinsav és a piperidin amidja. halálosan toxikus idegméreg. melynek fő hatóanyaga. A Lycopodiaceae családba tartozó Lycopodium (Huperzia) serratum (Kína) kinolizidin-alkaloidja. Fenilalanin és tirozin eredetű alkaloidok Izokinolin-alkaloidok képezik e vegyülettípus leggazdagabb csoportját. az arekolin alkaloid paraszimpatomimetikus hatású.Forrás: http://www. Az arekolin könnyen teratogén vagy karcinogén nitrozoaminná bomlik le. Lupinus spp. de a szarvasmarhát ritkán betegíti meg. a foltos bürök (Conium maculatum. pl. Több Lupinus fajban ugyancsak kinolizidin-típusú anagirin alkaloid található. hogy illóolaja terpenoidokban gazdag. Legfontosabb képviselőjük az illékony természetű koniin. A nikotin illékony. emiatt az “édes” (alkaloidmentes) csillagfürt nemesítése fontos gyakorlati cél. Emellett inszekticid is.képződik. gyógyszerként alkalmazva életmentő vegyület. Apiaceae) érett termésének halálosan mérgező alkaloidja (közismert. erősen bázikus alkaloid. Nikotinsav eredetű alkaloidok A piridinvázas nikotinsav alkotja a nikotin (Nicotiana spp. Főleg a Fabaceae család néhány fajára jellemzők. Bioszintézisükre közösen jellemző. Több piperidin-alkaloid nem lizinből. Alkilés bisz-indolizidinek fordulnak elő a Dendrobium (Orchidaceae) nemzetségben. Piper nigrum) jellemző. Légzésközpont-izgató. A nálunk is termeszthető Punica granatum (Punicaceae) gyökérkérgéből izolálták a bélféregirtó pelletierint. hogy Szokratész “bürökpohár” kihörpintésével vetett véget életének). Solanaceae) egyik részét. a huperzin javítja a memóriazavarral küszködő betegek állapotát. ez a vegyület borjúra teratogén hatású. Viszonylag ritkák..

fungicid és protozoatoxikus. Annonaceae (Phaeanthus. Papaveraceae) egyik legfontosabb hatóanyaga. Ranunculaceae. A nálunk is gyakori füstike (Fumaria officinalis. Popovia. Ranunculaceae (Thalictrum).) Tetrahidro-izokinolinok Az ide tartozó növények fenetilaminok mellett tetrahidro-izokinolinokat is tartalmaznak. Tiliacora). Chondrodendron. Menispermaceae. Ugyancsak gyakori gyógynövény a vérehulló fecskefű (Chelidonium majus. Curarea. Menispermaceae. a mák (Papaver somniferum. Újabb kapcsolódási variációt jelent. Uvaria). Enyhe altató. Magnoliaceae. de főleg a gyökere alkaloidokat tartalmaz. A következő családokra jellemzők: Berberidaceae. Például a Hydrastis canadensis (Ranunculaceae) berberin hatóanyaga baktericid. A Chondrodendron tomentosum tartalmazza a leghatásosabb kurare méreganyagot. tulajdonképpen protoalkaloidok. Az egész növény. ha a bioszintézis útján a tetrahidroizokinolin nitrogén-tartalmú gyűrűrészéhez kapcsolódik a fenilcsoport. Főleg a következő családokra (ezeken belül nemzetségekre) jellemzők: Menispermaceae (Abuta. fő hatóanyaga a protopin és a fumaricin. különleges alkaloidokat is tartalmaz. melyek végül izombénulást okoznak. Annonaceae. Fő hatóanyagai a citotoxikus szangvinarin és kelidonin. Ide tartozik még a kerti dísznövényként is ismert Eschscholtzia californica (Papaveraceae).hu A legkezdetlegesebb szerkezetűek. Legismertebb az Echinocactus = Lophophora williamsii (Cactaceae).doksi. Fő fenetilamin protoalkaloidja a meszkalin (ugyancsak kábítószer). Legismertebb a simaizomgörcsoldó papaverin. Több fontos gyógynövény tartozik ebbe a csoportba. Albertisia. Hatóanyagai neuromuszkuláris blokkolók. számuk 400 körül van. Lauraceae. Stephania.Forrás: http://www. Hernandiaceae. Monimiaceae. Kb. Néhány fontosabb család: Annonaceae. amelyből epebetegségek elleni gyógyszer készül. Papaveraceae. . A “megkettőződött”. fő tetrahidro-izokinolin alkaloidpárja pedig az anhalonidin és az anhalamin. 500 alkaloid tartozik ehhez a csoporthoz. de tartalmaz még berberint és sztilopint is. Ezek a protoberberinek. Ha a fenilcsoport másként (közvetlenül) kapcsolódik a tetrahidro-izokinolin alapváz aromás gyűrűrészéhez. Papaveraceae). Papaveraceae) csak kis mennyiségű alkaloid (roeadin) jellemző. Fumariaceae). az indiánok által használt nyílméreg. hidrasztin hatóanyagát viszont a szemészetben és az érgyógyászatban használják fel. akkor keletkeznek az aporfinoidok. Berberidaceae (Berberis. Cocculus. vagyis itt már gyűrűzáródás is bekövetkezik. Lauraceae. Mahonia). a tubokurarint. Benzil-tetrahidro-izokinolinok Egyszerűbb formái tirozin részvételével képződnek. kb. Az előbbieken kívül más. az efedrin. A pipacsra (Papaver rhoeas. Ranunculaceae. vagyis bisz-benzil-tetrahidro-izokinolinok gyakoribbak az edényes növényekben. 10 családban fordulnak elő. Legismertebb közülük a nálunk védett Ephedra distachya és más Ephedra-fajok (Ephedraceae) fő protoalkaloidja. Legismertebb képviselőjük a kurare. Monimiaceae. az aztékok hallucinogén kaktusza (“peyotl”). A feniletilamin vagy a tiramin nem alakul át izokinolin heterociklussá. (Újabban “mintájára” szintetizálták az amphetamin-tartalmú és egyre több problémát okozó kábítószereket. Pseudoxandra. nyugtató és görcsoldó gyógyszereket készítenek belőle ipari úton.

Afrikától É-Indiáig és Mandzsúriáig . a pszilocibin és a pszilocin is ide tartoznak. dr. az emetin és a cefaelin. Kolchicinnel tetraploid növényeket lehet indukálni. A morfinánok bioszintézise a benzil-tetrahidro-izokinolin-vázas retikulinból indul ki. Világszabadalma ma is elismert. Kelp Ilona vegyészmérnök aktív közreműködésével. colubrina magvaiban).doksi. de sok hallucinogén vegyület is ide tartozik. virocid. miközben tebain és kodein jön létre. harmalinok. noradrenalin) szerkezeti hasonlósága rávilágít az élettani hatásmechanizmusok összefüggéseire.hu A Papaveraceae család tehát különösen bővelkedik különleges izokinolinalkaloidokban. Fenetil-izokinolinok Fenilalaninból és tirozinból képződik a Colchicum-fajokra (Liliaceae) jellemző autumnalin. emellett kisebb adagban köptető. Indol-típusú szerkezetük sokféle állatélettani hatással járhat együtt. pl. Még egy nagyon fontos származéktípus jellemző rá. Stropharia) méreganyagai. harmolok. Psilocybe aztecorum. DélAmerika Amazonas menti indiánjai a Banisteriopsis-fajok (Malpighiaceae) levelét és kérgét használták vallási szokásaik alkalmával. Ezeket a gombákat a közép-amerikai aztékok sámánjai fogyasztották kultikus szertartások alkalmával. Triptofán eredetű alkaloidok Igen nagy csoportot alkotnak. terméshozama is kiemelkedő). A növényfajok közül a következő két családra jellemző triptamin-származékok előfordulása: Myristicaceae (dél-amerikai Virola-nemzetség. nem egy közülük gyógyszeralapanyag. A neurotranszmitterek (szerotonin. adrenalin. Ezek a hallucinogén alkaloidok ßkarbolin-származékok: harmanok. Triptaminok. Cephaëlis. A Zygophyllaceae családba tartozó. ezért monoterpenoid jellegűek. Conocybe. tetrahidro-harminok. Mimosaceae (dél-amerikai Anadenanthera peregrina. Érdemes azt is megemlíteni. nagyobb dózisban hánytató) gyógyászati szempontból értékesek. vagyis a növénynemesítők sikeresen alkalmazzák a nemesítésben (pl. Hatásuk miatt (dizentériát okozó amőbát pusztít.Forrás: http://www.és ergolin-alkaloidok. Panaeolus. Pogonopus) jellemző. végül morfin keletkezik. mely erős méreg. A morfin mákszalmából való ipari előállítását Kabay János gyógyszerész (18961936) dolgozta ki az 1930-as évek elején. ß-karbolinok (hallucinogén indol-alkaloidok) A hallucinogén növények (és gombák!) legnagyobb része indol-alkilamin származék: triptaminok. de antimitotikus hatása (metafázisban gátolja a mitózist) miatt egyes származékait citosztatikumként használják. harminok. Monoterpenoid izokinolinok Előfordulásuk főként a Rubiaceae család néhány nemzetségére (pl. Virola calophylloides). majd ebből a kolchicin. A. hogy az Agaricaceae családba tartozó hallucinogén gombák (pl. Bioszintézisükben szeko-iridoid is részt vesz. Tiszavasváron ma is eszerint állítják elő a morfint. az így előállított tetraploid vöröshere levelei sokkal nagyobbak. a morfináncsoport. Így képződik az ipekakuana két fő alkaloidja. felesége. karbolin.

A Rubiaceae családba tartozó Pausinystalia yohimbe alkaloidjai a szimpatolitikus hatású yohimbin és korinantin. cinkonin és cinkonidin. klavinok stb. A vinpocetin felfedezése pedig lehetővé tette a magyar Cavinton nevű. hogy a Convolvulaceae család említett taxonjai “biokémiai rokonságban” vannak az ergolin alkaloidokat tartalmazó gombával (Ascomycetes). az anyarozzsal (Claviceps purpurea). Ezekre a triptaminból származtatható. agyi vérkeringést javító hatású gyógyszer kifejlesztését. A lizergsavamid mesterséges etilezésével nyert lizergsav-dietil-amid (= LSD) azonban a legveszélyesebb kábítószerek egyike! Monoterpenoid indol-alkaloidok Triptamin és monoterpenoid (főként iridoid) kondenzációjából keletkeznek. de citosztatikus. Változatos szerkezetűek. nálunk is ismert dísznövény. A kinin ma is a leghatásosabb maláriaellenes szer. Ilyen például a rózsameténg (Catharanthus roseus).Forrás: http://www. A Loganiaceae családba tartozó Strychnos-fajok igen jelentősek. elsősorban a Gentianales rend következő családjaira jellemző előfordulásuk: Apocynaceae. Kevésbé mérgező származékait tumorgátló hatásuk miatt – bizonyos esetekben – eredményesen alkalmazzák a klinikumban. a kinidin viszont fontos szívgyógyszert szolgáltat. Ebben az alkaloidcsoportban a legjelentősebbek a Convolvulaceae családba tartozó taxonok. Életmentő. melynek fő alkaloidjai az idegrendszerre erősen mérgező sztrichinin és brucin. Az Apocynaceae család sok faja fontos gyógynövény. Ugyanerre alkalmazták még a nálunk dísznövényként meghonosodott Ipomoea tricolor (kékvirágú hajnalka) megőrölt magvait is. Rubiaceae. Kinolin alkaloidok Az előbb tárgyalt alkaloidtípus prekurzorának gyűrűfelbomlása és másképpen történő újrakapcsolódása révén keletkeznek a Rubiaceae családba tartozó Cinchonafajok fő hatóanyagai. a kinin. melynek egyes lizergsav-származékait gyógyszeripari úton dolgozzák fel. Loganiaceae. A Camptotheca acuminata kamptotecin alkaloidja toxikus. Citosztatikumként a klinikumban ma is használatosak. bonyolultabb szerkezetű alkaloidok jellemzők: ergin. a szülészetben vérzéscsillapítóként alkalmazott orvosságok készülnek belőle. Dimer terpenoid indol-alkaloidjai a vinblasztin és a vinkrisztin.doksi. belőlük több mint 200 alkaloidot izoláltak. A szintén ide sorolható kis télizöld meténg (Vinca minor) fő alkalodja a vinkamin és a vinpocetin. (Fajnevéről kapták nevüket a harmanok és az ehhez hasonló nevű alkaloidok). Lőrincz Csaba) érdeme. kinidin. lizergol. A Rivea corymbosa mexikói fajban is megtalálhatók.hu terjedő Paganum harmala levelei központi idegrendszert stimuláló ß-karbolinokat tartalmaznak. Kinolin alkaloidokat tartalmaz még a Cornales rend Nyssaceae családjába tartozó Camptotheca nemzetség. Érdekes. Ezt a növényt is használták az aztékok kultikus ceremóniák alkalmával hallucinogén hatása miatt. A legismertebb faj a Strychnos nux-vomica. Antranilsav eredetű alkaloidok . A vinkamin ipari extrakciójának kidolgozása magyar kutatók (Szász Kálmán. Alkaloidjai gyakran gyógyszeripari feldolgozásra kerülnek.

Forrás: http://www.doksi.hu

Kisebb jelentőségűek, mindegyik az antranilsav ciklusos származéka. A kinazolin-alkaloidok több családban fordulnak elő: Rutaceae, Acanthaceae, Zygophyllaceae, Scrophulariaceae, Fabaceae, Araliaceae stb. Antimaláriás lázcsillapítót szolgáltat a Dichroa febrifuga (Saxifragaceae) febrifugin alkaloidja.

Hisztidin eredetű alkaloidok Hisztidinből keletkeznek az imidazol-alkaloidok. Viszonylag ritkák, például a Rutaceae családba tartozó dél-amerikai Pilocarpus-fajokban található a gyógyászati jelentőségű, szemészetben alkalmazott, paraszimpatomimetikus hatású pilokarpin.

Terpenoid alkaloidok A terpenoidoknál már említésre kerültek. Szeszkviterpénoid alkaloidokat tartalmaz a Nymphaeaceae családba tartozó Nuphar luteum és a Nymphaea alba gyökértörzse. Néhányuk gátolja mikrogombák szaporodását. Diterpenoid és triterpenoid alkaloidok találhatók a Ranunculaceae, Rosaceae, Garryaceae és Escalloniaceae családokban. Ide tartoznak az Aconitum napellus (Ranunculaceae) igen toxikus akonitin és akonin alkaloidjai. Triterpenoid alkaloidok jellemzik az Euphorbiaceae és Daphniphyllaceae család néhány taxonját. A terpenoidoknál már szó volt a szteroid alkaloidokról, amelyeknek legismertebb képviselői a Solanum-fajokban előforduló szolaszodin és szolanidin.

Purin- és pirimidin-származékok Ismeretes, hogy a purin- és pirimidinbázisok aminosavakból keletkeznek. Akárcsak a nukleotidok, ugyanúgy az ide tartozó, alkaloidszerű, élettanilag aktív vegyületek (vagyis valójában nem alkaloidok) nem túl gyakoriak az edényes flórában. Oxidált és metilezett purinok, vagyis xantinok a koffein, a teofillin és a teobromin. Fontos gazdasági, ill. gyógynövények tartoznak ide. A Camellia sinensis (= Thea sinensis, Theaceae) fő hatóanyaga a teofillin és a koffein. A Coffea-fajok (Coffea arabica, C. liberica, C. canephora, Rubiaceae) koffeint, a Theobroma cacao (Sterculiaceae) leginkább teobromint, kisebb mennyiségben koffeint, a Cola-fajok (Cola nitida, C. acuminata, C. verticillata, Sterculiaceae) koffeint, az Ilex paraguariensis (maté tea, Aquifoliaceae) koffeint és teobromint, továbbá a Paullinia cupana var. sorbilis (guarana, Sapindaceae) pedig koffeint tartalmaz. A pirimidin-származékok még ritkábbak. Antinutritív sajátságú a lóbab (Vicia faba, Fabaceae) magjában található vicin és konvicin (táplálékként fogyasztva túlérzékeny embereknél akut hemolízist, favizmust okozhatnak). Különleges pirimidinaminosav a Lathyrus-fajokban (Fabaceae) előforduló latirin.

Cianogén glikozidok Bonyolult folyamat révén, sok enzim közreműködésével aminosavakból képződnek. Fontosabbak: linamarin, lotausztralin, prunazin, amigdalin, vicianin,

Forrás: http://www.doksi.hu

dhurrin. A glikozidok enzimes úton cukrokra, aglükonra és toxikus hidrogéncianidra bomlanak. Különösen rovarokat és csigákat tartanak távol a növénytől. Közel 1000 fajból mutattak ki cianogén glikozidokat. Legtöbb a következő családokban fordul elő: Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Araceae. Ismertebb nemzetségek: Taxus, Juniperus, Prunus (pl. keserűmandula), Cydonia, Malus, Sorbus, Eucalyptus, Hevea, Manihot, Sorghum, Linum, Linaria, Lotus, Phaseolus, Trifolium (főleg Trifolium repens egyes ökotípusai).

Glikozinolátok (izotiocianátok) Aminosav-származékok, mert – akárcsak a cianogének – aminosavakból képződnek kénatom beépülésével (cisztein közvetítésével). A glikozid formában előforduló vegyületek tioglikozidáz hatására izotiocianátot (“mustárolaj”) szolgáltatnak. Az izotiocianátok illó, jellegzetes szagú és csípős ízű vegyületek (mustár, torma).

g) Fenoloidok
Ökológiai és növénykórtani szempontból a fenoloidoknak igen nagy jelentőségük van. Biogenezisük túlnyomórészt aromás aminosavakból (fenilalanin, tirozin) indul ki. Először az aminocsoport eltávolítását katalizáló enzimek (ammónialiázok) aktivizálódnak. Hatásukat a fény sokszorosára fokozza. Így keletkeznek az első fenilpropánsavak, a fahéjsav-származékok (cinnamoidok): fahéjsav, p-kumársav, kávésav, ferulasav, klorogénsav. Általában az alkillánc telítetlensége, a gyakran számos fenolos hidroxi-csoport jelenléte óriási változatosságot tesz lehetővé. A fenoloidok polimerizálódhatnak, metileződhetnek, ezen felül sokféle glikozidjuk létezhet. Így jönnek létre a fehérjekicsapó sajátságú polifenolok, cserzőanyagok. Növénykórtani és allelopátiás szerepük jelentős. Sok gyógynövény hatóanyagai is fenoloidok közül kerülnek ki. A növényélettani szempontból annyira fontos kinonok, naftokinonok, plasztokinonok és ubikinonok kétféle úton is keletkezhetnek, egyrészt a fenilpropanoidokból láncrövidüléssel, másrészt tri- vagy poliketid (poli-acetil-lánc) ciklizáció révén (utóbbi a valószínűbb).

Fenolok, fenolsavak, fenilpropanoid származékok Alkilfenolok poliketid-anyagcsereúton (l. terpenoidok!) is keletkezhetnek, pl. a Thymus-fajokra jellemző fenol-monoterpének (timol, karvakrol stb.). Leggyakoribb egyszerű fenol a hidrokinon. Glikozidjai (pl. arbutin) és metiléterei az Ericaceae és Rosaceae családok néhány fajára jellemzők, pl.: Arctostaphylos uva-ursi, Erica cinerea, Calluna vulgaris (Ericaceae). A benzoesav eredetű fenolsavak (pl. protokatechusav, vanillinsav, galluszsav, sziringinsav) gyakrabban fordulnak elő. Különösen említésre méltó a szalicil-alkohol glikozidja, a szalicin. Főként Salix-fajok (Salicaceae) kérgében és Filipendula-fajokban

Forrás: http://www.doksi.hu

található nagyobb mennyiségben. A szalicin felfedezése vezetett a szalicilsav előállításához és a népszerű aszpirin sokféle terápiás alkalmazásához. Néhány fenolpropanoid karbonsavszármazék előfordulása általánosabb (pl. a klorogénsav héjképletekben gyakori, megtalálható a burgonyában, a napraforgókaszatban, az almában), másoké ritkább, pl. a rozmarinsav a Lamiaceae-re, a lithosperminsav a Boraginaceae-re jellemző. Fenilpropanoidok a stilbenoidok is, de ezekben már két benzolgyűrű van. Például a Pinaceae családra általában jellemző a pinoszilvin. Érdekes, hogy a Polygonaceae család néhány Rheum-fajában a hasonló szerkezetű raponticin található. Ezekhez hasonló bibenzolok és fenantrénné ciklizálódott származékaik edényes növényekben viszonylag ritkábbak. Egyes családokban azonban előfordulnak, pl.: Orchidaceae, Dioscoreaceae, Combretaceae.

Kumarinok Közel 1000 kumarint ismerünk. Az egyszerűbb szerkezetűek a Fabaceae és Asteraceae családokban gyakoriak, a bonyolultabbak pedig főleg az Apiaceae és a Rutaceae család fajaira jellemzők. Fahéjsavból képződnek sajátos ciklizációval. A növényekben leggyakrabban glikozidos formában vannak, pl. az eszkuletin glikozidja az eszkulin (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae). Néhány ismertebb kumarin még az eszkuletinen kívül az umbelliferon, a herniarin, a szkopoletin és a fraxetin. Egyszerű kumarinok találhatók még a következő ismert fajokban: orvosi és fehér somkóró (Melilotus officinalis, M. albus, Fabaceae), melyek a kumarinon kívül antikoaguláns dikumarolt is tartalmazhatnak, továbbá szagos müge (Galium odoratum, Rubiaceae), illatos borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum, Poaceae). A furanokumarinok olyan kumarinszármazékok, amelyek benzolgyűrűjéhez furángyűrű csatlakozik, ilyenek például: angelicin, imperatorin, pszoralen, bergapten, xantotoxin, khellin. Furokumarinok jellemzik az Apiaceae család sok faját (pl. orvosi angyalgyökér - Angelica archangelica, koriander – Coriandrum sativum, Ammi visnaga, Ammi majus, pasztinák – Pastinaca sativa, medvetalp – Heracleum sphondilium), valamint a Rutaceae családban a Ruta graveolens és a Citrus-fajok. Többségük fényérzékenyítő, azaz fototoxikus. A növényben felelősek az ellenállóképességért.

Lignánok, ligninek A lignánok fenilpropán-egységek kondenzációja révén jönnek létre. Fontosabb biológiailag aktív anyagok a Podophyllum peltatum (Berberidaceae) podofillotoxinja és α-peltatinja, mindkettő antitumor hatású. Különösen fontosak – gyakorlati felhasználásuk miatt – a flavanolignánok. A Silybum marianum (Asteraceae) fő hatóanyagai: szilibin, szilikrisztin és szilidianin. Gátolják a lipid-peroxidációt, ezáltal membránstabilizáló hatásúak. Emiatt fontos májvédő gyógyszerek készülnek belőle, például gyilkos galóca mérgezés esetén ezeket alkalmazhatják. A ligninek az edényes növényekre különösen jellemzők, de teljesen általános anyagok, amelyek a sejtfalvastagodás folyamán egyre inkább gyarapodnak. Sajátos szerkezetformáló tulajdonságaik azonban nagyrészt attól függenek, hogy milyen aromás alkoholból keletkeznek és milyen kapcsolódási variációban alkotnak

Forrás: http://www.doksi.hu

makromolekulákat. Általában háromféle aromás fenilpropanol vesz részt képződésükben, a koniferil-alkohol (fenyőfélékben), a szinapil-alkohol és a p-kumarilalkohol (két-és egyszikűekben). Meg kell jegyezni, hogy a lignin gyakran pkumársavval vagy más savas természetű szerves molekulákkal (pl. p-hidroxi-benzoesav, ferulasav, sziringinsav, vanillinsav, glukuronsav) észtereket képez. Ezek aránya egyes ligninekben 5-10 %-ot is elérhet.

Flavonoidok Flavonok, flavanok Többféle fontos szerepükről a bevezetőben már említést tettem. Igen elterjedt vegyületek, több mint 3000 flavonoidot ismerünk, beleszámítva a glikozidokat is. Az eddigi kutatások szerint bioszintézisére kettős út jellemző, az egyik benzolgyűrű (“B”: fenil) a fenilpropanoid típusú p-kumársavból képződik, a másik (“A”-gyűrű) viszont 3 malonil-CoA ciklussá kapcsolódása révén jön létre (ciklikus triketid = végeredményként 3 acetilcsoport gyűrűvé alakul 3 szén-dioxid szabaddá válása közben). Átmeneti termékként keletkezik a tetrahidro-kalkon, mely igen ritkán fordul elő önmagában, stabil formában. Ebből alakul ki a végleges flavonoidváz kalkonszintáz segítségével. Nagyon változatos szerkezetűek. A glikozidkötések kétféleképpen alakulhatnak ki: oxigénatomhoz vagy szénatomhoz kapcsolódva. Az aglikon különböző oxidált állapotai szerint különböztetünk meg flavonokat (pl. apigenin, luteolin), flavonolokat (pl. kvercetin, kempferol), flavanonokat (pl. naringenin, eriodiktiol), flavanonolokat (pl. taxifolin), flavan-3-olokat (pl. katechin), flavan-3,4-diolokat (pl. leukocianidin), de a teljesség kedvéért ide sorolhatjuk az antocianidineket (pl. pelargonidin, cianidin) is. Több, gyógyászati szempontból fontos flavonoidforrás ismeretes. Például rutint (= rutozid vagy “P-vitamin”) szolgáltat a Sophora japonica (Fabaceae) bimbós virágja (15-20% rutint), ipari módszerrel rutint vonnak ki a Fagopyrum esculentum és a Fagopyrum tataricum (Polygonaceae) virágzó hajtásából. A Ginkgo biloba (Ginkgoaceae) trombocita-aggregációt gátló diterpénjei (ginkgolidok) mellett élettanilag aktív biflavonoidokat és proantocianidineket tartalmaz.

Izoflavonoidok, neoflavonoidok A flavonoidoktól az izoflavonoidok abban térnek el, hogy a fenilcsoport a benzpiran (= kromon) váz 3. és nem a 2. szénatomjához kapcsolódik. Főleg a Fabaceae családra jellemző vegyületek, például a szójában különösen sok genisztein és daidzein található. Mintegy 700 izoflavonoidot és izoflavonoid-glikozidot ismerünk. Nagy részüknek – nagyobb mennyiségben és rendszeresen takarmányozva - ösztrogén hatásuk lehet. Az ösztrus-zavar például szarvasmarhák meddőségét idézheti elő. Az izoflavonoidok és a pterokarpanok (ciklizálódott származékaik) baktériumvagy gombafertőzés, esetleg abiogén stresszorok hatására felszaporodhat. Az ilyen anyagokat a növénykórtanban fitoalexineknek nevezzük. A szója és a borsó különösen gazdag pterokarpan-jellegű fitoalexinekben. A neoflavonoidok még ritkább vegyületek, ezeknél a 4. szénatom a fenilcsoport kapcsolódási helye. Jelenlétük Fabaceae, Clusiaceae és néhány Rubiaceae taxonra jellemző.

Quercus spp. nigra és a Malva silvestris subsp. malvidin. és könnyen közlekednek az edényes növények szállítóelemeiben. tetramer vagy polimer proantocianidinek. észterképződés. de gyakoribbak az edényes növényekben a trimer.Forrás: http://www. Potentilla. Onagraceae. Geraniaceae. továbbá a Sambucus nigra (Caprifoliaceae) érett bogyói vagy a Centaurea cyanus (Asteraceae) virágai. Tanninok A tanninok olyan növényi polifenolok. Több mint 1200 kinont ismerünk. Geraniaceae. Biogenezisük szerint két nagy csoportra oszthatók: hidrolizálható és kondenzált tanninok. Festéket szolgáltatnak például a Malvaceae családba tartozó Althaea rosea var.. Kinonokká oxidálódva különösen jól kötődnek fehérjékhez. . A fák kérgei is gazdagok különféle hidrolizálható tanninokban (pl. mauritiana sziromlevelei. A kondenzált tanninok vagy proantocianidinek flavan-3-ol polimerek. antimikotikus vagy antivirális. Combretaceae. Lythraceae családokban fordulnak elő. a hibiszkusztea alapanyaga. A következő családokra különösen jellemzők: Ericaceae. hogy a növények betegségellenálló-képességének mértékét megszabja a tanninok minősége és mennyisége. corymbosum (Ericaceae) és a Ribes nigrum (Grossulariaceae) antocianinban gazdag gyümölcseinek. glikozidok kialakulása). Aceraceae. az edényes növényeken kívül jelen vannak a gombákban és a zuzmókban is. A legegyszerűbbek a dimer procianidinek. Anacardiaceae. Kinonok Minden valószínűség szerint tri.vagy lepellevelekben bőven megtalálhatók. Viszonylag sok fenolos hidroxi-csoportja lehetővé teszi sokféle kapcsolódásukat (kondenzáció. Fagus sylvatica. Sok polifenol antibakteriális. Gyógyászati értéke van a Vaccinium myrtillus. hogy a párta. Rosa). naftokinonok. Corylus avellana stb. Antocianinokban gazdag a Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) piros csészelevele. A hidrolizálható gallotanninok általában a galluszsav (vagy digalluszsav) és a glükóz észterei. A szőlőbogyóban található pigmentek különösen a vörösbort szolgáltató fajtákra jellemzők. antrakinonok és a naftodiantronok. ugyancsak nagy molekulájú és sok hidroxi-csoporttal rendelkező vegyületek. Primulaceae. ami együttjár funkcionális hatásuk változatosságával. Ezek a képességek teszik lehetővé. peonidin. cianidin. szerepükről a bevezetőben már említést tettem.hu Antocianinok A vízoldékony antocianinok – mint glikozidok – fontos pigmentek. Agrimonia. Vízben jól oldódnak. Az aglikont antocianidinnek nevezzük.: Myrsinaceae. Az edényes flóra zárvatermőire általában jellemző. A dimer galluszsavból álló ellagitanninok főleg a Rosaceae (pl.és poliketid szintézisúton jönnek létre a kinonok. Néhány fontosabb antocianidin: pelargonidin.doksi. Emiatt bőrcserzők.). Az egyszerű benzokinonok viszonylag ritkábbak. amelyek a fehérjéket kicsapják. A legfontosabb antocianin-tartalmú gazdasági növényünk a Vitis vinifera (Vitaceae). V. delfinidin. petunidin. pl.

: Bignoniaceae. Általános szabály. A naftokinonok több családban előfordulnak. ilyenek pl.hu Boraginaceae családokban. pormentes helyről szabad gyógynövényeket gyűjteni. Vadon termő.doksi. Terpenofenolok A legfontosabb (ugyancsak összetett bioszintézissel létrejövő) terpenofenolok a kannabinoidok. gyógynövény-nemesítés Magyarországon régi hagyománya van a gyógynövény-gyűjtésnek. A talajból kiszedett vagy kitermelt gyökeret és gyökértörzset alaposan. védendő és termesztett gyógynövények. Ebenaceae. Juglandaceae. de nem általánosak. A gyantában lévő keserű ízű anyagai a humulon és a lupulon. a gombákon és a zuzmókon kívül az edényes flóra következő családjaira jellemzők: Rubiaceae. a tetrahidro-kannabinol (THC) a legfontosabb. Az antrakinonok sokkal gyakoribbak. Plumbaginaceae. Naftodiantron-vázas hatóanyagot. A legismertebb naftokinon az allelopátiás hatású juglon (Juglans spp. A mikotoxinokat tartalmazó szárítmányok használata tilos. Polygonaceae. Liliaceae. mert fotoszenzibilizáló. szegényednek az őshonos növényeket termő területek. A nedves. A gyógynövény-biotermékek minőségi követelmény-rendszere még szigorúbb. Lythraceae. hogy csak tiszta. Fabaceae. Az Aloe-fajok (Liliaceae) és a Rheum-fajok (Polygonaceae) is bővelkednek különböző szerkezetű és hatású antron. A hipericin azonban érzékeny egyéneken allergiás tüneteket válthat ki erős fényen. kellően ki nem szárított részek bepenészedhetnek. más. akár évtizedekig megmarad egy-egy régen használatban lévő szintetikus növényvédőszer vagy bomlástermék a talajban. Terpenofenol-származékok jellemzik a szintén Cannabaceae családba tartozó komlót (Humulus lupulus). A marihuana 2-6%. pl. A gyűjtött nyersanyag nem tartalmazhat vagy csak a megengedett mértékben tartalmazhat növényvédőszer-maradványt vagy nehézfémet. Droseraceae. szemét. ugyanis gyakori hallucinogén hatóanyag.). tiszta ivóvízzel kell megtisztítani. Scrophulariaceae. 4. Ma is sok gyógynövényt gyűjtenek hazánkban. Az indiai változat gyantája 1 %-nál több THC-t tartalmazhat. Boraginaceae. Különböző formákban és töménységekben terjesztik. században világhírű volt.Forrás: http://www. A gyógynövények ezeket felvehetik és raktározhatják. Sok a környezetvédelmi szempontból veszélyeztetett lelőhely. kábítószereket állítanak elő belőle. Idegen anyagok. A szárított komlótoboz vagy a belőle készített gyógyszerek enyhe nyugtatóként használhatók. a Cannabis sativa (Cannabaceae) hatóanyagai. Rhamnaceae. Egyre zsugorodnak a vizes élőhelyek.és antrakinon-glikozidokban. Proteaceae. szennyező vagy . Antrakinon-glikozidok több hashajtó hatású gyógynövény hatóanyagai. senna (Caesalpiniaceae). hipericint tartalmaz az enyhe antidepresszáns hatású Hypericum perforatum (Hypericaceae).: Cassia angustifolia. Verbenaceae. de a körülmények rosszabbak. Gyakran sok évig. és 20. melyet a rostkender csak nyomokban tartalmaz. Kulcskérdés a begyűjtött növényi nyersanyag szakszerű szárítása. C. Az alföldi szikeseken termő magyar orvosi székfű kiváló minősége miatt a 19. a hasis 5-20% THC-t tartalmaz. Közülük a bioszintézis végén keletkező termék. Frangula alnus (Rhamnaceae).

Galium (Asperula) odoratum herba. folium. Thymus serpyllum herba. Cotinus coggygria folium. de termeszthető) herba. chamissonis) flos. radix. herba. ez a követelmény szárításra éppen úgy érvényes. fructus. Symphytum officinale rhizoma et radix. Polygonum aviculare herba. Veronica officinalis herba. más Rosa spp. Magyarországon fontosabb. Taraxaci radix. Equiseti herba. Achilleae herba. fructus. Malva sylvestris flos. Alchemilla xanthochloa (vulgaris) (VÉDETT) herba. flos. radix. Fontosabb vadon termő gyógynövényeink (megjelölve a védett fajokat): Achillea collina (vagy A. Viola odorata folium. Hedera helix folium. Epilobium parviflorum herba. . herba c. Corylus avellana folium. helyre és időre érvényes engedélyével szabad tevékenykedni. radix. Urtica dioica folium. Visci stipes. gemma. C. Sambuci fructus et flos. Plantago lanceolata. A legfontosabb. hogy a gyűjtő teljesen biztos legyen abban. Calluna vulgaris herba. Artemisia vulgaris herba. herba. Cynosbati (Rosae) pseudofructus. Tussilago farfara folium. Agropyron (Elymus) repens rhizoma et radix. Juniperi galbulus. Filipendula ulmaria herba. Rosa canina s. Viola tricolor herba. rhizoma et radix. Hippophaë rhamnoides fructus (VÉDETT. l.Forrás: http://www. Sempervivum tectorum herba. rhizoma. Aesculus hippocastanum semen. stipes. herba. Geum urbanum rhizoma et radix. Agrimonia eupatoria herba. Arnica montana (VÉDETT. flos. millefolium) herba. Digitalis lanata (VÉDETT. Taraxacum officinale radix. Crataegi summitas et fructus. Fumaria officinalis herba. folium. Convallaria majalis folium. Solidago canadensis. Equisetum arvense herba.hu mérgező gyógynövényrészek nem fordulhatnak elő a nyersanyagban vagy a szárítmányban. S. Cynosbati pseudofructus. Urticae folium. gyűjtésből származó drogok (gyűjtött mennyiség hozzávetőleges sorrendje szerint): Chamomillae anthodium. Verbascum phlomoides flos. rhizoma. Primula veris radix et rhizoma. folium. Hypericum perforatum herba.doksi. virga-aurea herba. Pulmonaria officinalis folium. Menyanthes trifoliata (VÉDETT) folium. Euphrasia rostkoviana herba. Rumex spp. hogy mit gyűjt. radix. Solidaginis herba. Artemisia absinthium folium. Tiliae flos. Védett területen csak a természetvédelmi hatóság írásos. de termeszthető) folium. Potentilla arenaria herba. cortex. inkább importból való) spora. Herniaraia glabra herba. herba. Tudnia kell. Mindezekre szabványok. A gyűjtést csak állami szervek által felhatalmazott tanfolyamokon képzett és eredményes vizsgát tett szakmunkások végezhetik. Pinus sylvestris turio. Ononis spinosa radix. Equiseti herba. Chelidonii herba. flos. Adonis vernalis (VÉDETT. Vaccinium myrtillus folium. Centaurium erythraea herba. Tilia cordata. Valeriana officinalis rhizoma et radix. Urticae folium. semen. Capsella bursa-pastoris herba. fructus. Hazai gyűjtésből exportra is jut. Lycopodium clavatum (VÉDETT. flos. Leonurus cardiaca herba. de termeszthető). Betula pendula folium. gyógyszerkönyvi előrások a mérvadók. Chelidonium majus herba. Juniperus communis pseudofructus. fructus. Frangula alnus cortex. Cychorium intybus radix. Gypsophila paniculata radix.. Tanacetum vulgare herba. Dryopteris filix-mas rhizoma. Taraxaci herba et radix. Galega officinalis herba. Verbena officinalis herba. platyphyllos. Lamium album flos. Hyperici herba. Arctium lappa radix. Achilleae (Millefolii) herba (et flos). Viscum album folium. Tiliae flos. terebinthina. Sambuci flos. Acorus calamus (VÉDETT) rhizoma. hogy milyen időpontban és állapotban kell a gyűjtést végeznie. radicibus. Colchicum autumnale tuber. folium. S. T. Glechoma hederacea herba. jelenleg nagy mennyiségben szállítanak külföldi forgalmazóknak például a következő drogokból: Chamomillae (Matricariae) anthodium. Potentilla erecta rhizoma et radix. Populus nigra gemma. Galium verum herba. fructus. herba. P. herba. helyette termeszthető az egyenértékű A. flos. pseudofructus. cortex. Bardanae radix. gigantea. tomentosa flos. Sambucus nigra flos. altissima folium. laevigata summitas. Crataegus monogyna. flos. T. herba.

Echinacea purpurea. mauritiana flos. Sinapis alba semen. tárolás. Marrubium vulgare herba. Pimpinella anisum fructus. víz-. Melissa officinalis herba. herba. Ruta graveolens herba.és fény-) és agrotechnikai igényeit: elővetemény. Szempontjait és műveletét két példával érzékeltetem. ezek is felhasználhatók a keresztezési kombináció megtervezésekor. Thymus vulgaris herba. Angelica archangelica radix. officinalis var. Brassica alba. Nemesítés szakaszai: Szelekció: morfológiai. E. ismerve a hatóanyagok változékonyságát. B. Linum usitatissimum semen. Calendula officinalis flos cum calycibus seu sine calycibus. Silybum marianum fructus. illóolajtartalom) szerint. hőmérséklet. officinalis var. Ismernünk kell a termesztendő növény ökológiai (talaj-. Ginkgo biloba folium. Digitalis lanata. Anethum graveolens fructus. produkció-biológiai szempontok (gyökértömeg. herba. ill. Matricaria recutita anthodium. Coriandrum sativum fructus. Origanum majorana herba. D. semen. Fagopyrum esculentum. a területre vonatkoztatott hatóanyag-mennyiség növelése (biomassza. Ismerni kell a rendelkezésre álló fajtákat. Cucurbita pepo var. Vázlatos példák: Valeriana officinalis (macskagyökér) nemesítése: A ploiditásfok (alapkromoszómaszám többszörösei) növekedésével általában erőteljesebb a hatóanyagok felhalmozódása. Borago officinalis semen. tataricum herba. herba. több fajtát vagy a célnak megfelelő. Salvia officinalis herba. V. pallida radix. szárítás (természetes vagy mesterséges). V. legelőnyösebb hatóanyag-tartalmú fajtát használni. Fontosabb termesztett gyógynövényeink: Althaea rosea var. Anthemis nobilis flos. flos. Papaver somniferum caput. érzékenységét. Vannak oktoploid (2n = 56) populációk is. tápanyagellátás. terméshozam fokozása) és kívánt hatóanyag vagy hatóanyagok legkedvezőbb minőségi összetétele és mennyisége. collina: 2n = 28. Lavandula angustifolia flos. Malva sylvestris subsp. akár az ipari feldolgozás szempontjait is vesszük figyelembe. A fő cél mindig a termésbiztonság. angustifolia. officinalis ssp. Mentha piperita folium. Hyssopus officinalis herba. Salvia sclerea herba (recens). purpurea folium. főként a valerensav vonatkozásában.Forrás: http://www. Külön megvannak a szabályai a vetőmagtermesztésnek. legfontosabb gyógynövények agrotechnikai tudnivalóit HORNOK (1990) és BERNÁTH (2000) alapos és gondos kézikönyvei tartalmazzák. folium. magról való vetés vagy palántázás. officinalis (tipustaxon): 2n = 14. nigra flos. betakarítás. képződésüknek ökológiai függőségét. Carthamus tinctorius flos. primér feldolgozás (már akár a termőterületen). A természetes populációk genetikai változékonyságát ismerni kell: V. Satureja hortensis herba. Illóolaj-tartalomban ellentétes a tendencia: legmagasabb érték a tetraploid “collina”típusban található. Valeriana officinalis radix. Carum carvi fructus. . Plantago lanceolata folium. Mindezt egyidejűleg elérni igen bonyolult és nehéz feladat. Chrysanthemum cinerariifolium flos. flos (cribratum). Cnicus benedictus herba. latifolia (Lengyelország): 2n = 14. officinalis ssp. F. 28. Artemisia dracunculus herba. Trigonella foenum graecum semen. Ezért a gyógynövények nemesítése az egész növénynemesítésen belül a legösszetettebb. nigra. Oenothera erythrosepala semen. Levisticum officinale radix. ha lehetséges.hu A hazánkban termeszthető. exaltata: 2n = 14. Humulus lupulus strobulus. Foeniculum vulgare fructus. növényápolás. szállítási gondosság. A gyógynövény-nemesítés nehéz műveletsor. Dracocephalum moldavica herba.doksi. E. juncea semen. Ezekből a mezőgazdasági szakemberek részletesen megtudják. hogy a jó és viszonylag állandó minőségű terméket (drogalapanyagot) gondos szabályok betartása nélkül nem lehet biztosítani akár a közvetlen felhasználás. B. Ocimum basilicum herba. styriaca semen. V.

eredmények: Szelekciós nemesítés: szelekciós nyomás (pl. Fajtakísérletben összehasonlítás. Ha sikerül biotechnológiai módszerrel olyan magas morfin-tartalmú és kórokozóknak ellenálló transzgénikus fajtát előállítani. gyapot). betegségellenállóság. orientale reciprok keresztezése. tájfajták egyedszelekciójával nagy hozamú fajták állíthatók elő. tiszta vegyületek izolálása. gyapot) rovarrezisztenciáját vagy gyomirtószer-rezisztenciáját tudták kialakítani. tok-. továbbá betegség elleni rezisztenciára). Módszerek. maghozam vagy morfintartalom. fényszegény körülmények között eredményesebben lehet szelektálni magasabb narkotin. Papaver somniferum (mák) nemesítése: Nemesítési cél fő szempontjai: termés (mag) mennyiség növelése. kukorica.Forrás: http://www. akárcsak bármilyen GMO-élelmiszer esetében (pl. nem annyira szelektív kivonással előállított készítményként kerül forgalmazásra egy transzgénikus gyógynövényfajta (pl. ha a gyógyszeripar dolgozza fel. keresztezés. szomatikus embriogenezis alkalmazása. fajtaoltalom (vagy szabadalmaztatás). melynek kinyerése – más értékes farmakológiai tulajdonsága miatt – ipari szempontból gazdaságos. ill. ópium-. hímsteril-vonalak előállítása. teaként vagy más. akkor minden szempontból meg kell győződni az ártalmatlanságról (génmanipuláció nem várt hatásainak sejtbiológiai és állatélettani bizonyítása). Ilyenkor fel sem merülhet az a kétely. eredményes lehet a Papaver somniferum és a P. heterózis. Külön említésre méltó. Ha transzgénikus úton sikerül a hioszciamin-epoxidáz szintéziséért felelős gén expresszálódását jelentősen megnövelni. alkoholt és olajat állítanak elő (pl. menta vagy édeskömény) terméke. Kombinációs nemesítés: kasztrálás. alkaloidszegény típus) felhasználása. ami kizárólag gyógyszeripari feldolgozásra kerül. hogy valamilyen “melléktermék” nem kívánt hatást gyakorol a fogyasztó szervezetre. állami fajtaminősítés (szaporítóanyag forgalmazásának előfeltétele). kevés mag (vetőmag-előállításra). transzgénikus fajták nemesítése. Hatóanyag növelése: produkció-biológiai és ökostabilitási előnyök mellett a fő hatóanyag (ciklopentán-szeszkviterpén típusú valepotriát) mennyiségi növelése (módszerek: beltenyésztés. hibridtörzsek és hibridfajták előállítása (tulajdonságok fixálása. ipari keményítőt. Komoly kérdés. spontán mutációk (pl. morfin vagy más hatóanyag növelése (“ópiummák”. . Nem véletlen. rezisztencia tulajdonságok). pl. A közvetlenül. fajtaelismerés. Az említett GM-növények előállításában az USA jár élen. Ennek kifejtése azonban nem tartozik jelen könyv tárgyköréhez. fajtafenntartás. Produkcióstabilizálás fő szempontjai: ökostabilitás. géntranszformáció: több tok. hogy a hatalmas területen termesztett transzgénikus ipari növények milyen helyrehozhatatlan károkat idézhetnek elő a genetikai sokféleség megőrzése terén. gyógyszeripari cél).). transzgénikus paradicsom. szőlő. ezzel is biztosítva monopolhelyzetét az egész világon. Fajtakísérletek.doksi.vagy kodein-tartalomra. hogy a genetikailag módosított (manipulált) gyógynövények nem minősülhetnek GMO-termékeknek akkor. akkor nincs ok tiltakozni. előnyt jelent az öntermékenyülés. előállítása a cél. mutációs nemesítés. keresztezés stb. hűvös. magas illóolajhozam.hu Populációanalízis: vegetatív szaporítással (hátrányt jelent). Poliploidia. több morfin. alkaloid-mennyiség csökkentése (étkezési mák). amelyekből tisztított proteint izolálnak (pl. búza stb. szója. alma. vagyis kizárólag meghatározott szerkezetű. szója). akkor sokkal nagyobb mennyiségben keletkezik a transzgénikus Daturában szkopolamin.). hogy a világ legnagyobb GM-növény előállítói olyan ipari növények (pl. kukorica) vagy vattát gyártanak (pl. izocukrot.

rostával. akkor pormentes. szag. Vanilla (külföldi nyersanyagokat a helyszínen) . nem mérgező. amelyekből főzéssel. Chelidonii herba) alkalmazásához orvosi javallat szükséges. A betakarítás optimális időpontjának megválasztása (“technológiai érettség”). Teadrogok primer feldolgozása. drogot szolgáltató része legyen a növénynek. virágok). macskagyökér. Mikrobiológiai tisztasági osztály) figyelembe veszik az előírt elkészítési módot (forró víz vagy nem forró víz használata). adagolásuk meghatározott. (A szállításhoz raklapok. A VIII. Camelia. Az ártalmatlannak tűnő. útifű. kivonatok készítése A hivatalosan elismert gyógynövény-drogok egy része alkalmas tea (vizes kivonat) készítésére. Betakarítás. levél morzsolása (majoránna) . de gyakran hirtelen fellépő betegségek gyógyítására is felhasználják. vastagabb gyökereket) . ritkán (kb. akkor a szállító eszközről fedett. kötetében a “Gyógynövényteák – Plantae ad ptisanam” definíciója a következő (01/2002:1435): “A gyógynövényteák kizárólag egy vagy több növényi drogból álló gyógyszerkészítmények. targonca szükséges). Erős hatású teadrog (pl. tasakokban forgalmazzák. Előkészítő műveletek szárítás előtt: . ami már az alapanyag betakarításával elkezdődik. alapvetően fontos az azonosított és ellenőrzött alapanyag megfelelő minőségű tisztítása és aprítása. orvosi angyalgyökér. hámozással. gyűjtés módjának megválasztása: értékes. mert enyhe hatásuk ezt lehetővé teszi. kamilla. ahol kb. 8 óránként) átforgatják (különösen érzékeny pl. krónikus betegségek kezelésében. egészséges. ugyanígy elkülönítve: virág. betonpadozatú helyiségbe kerüljön.Forrás: http://www.4. Alapanyag minősítési szempontjai átvétel előtt: faj azonos. Magyar Gyógyszerkönyv I. levél. folyamatos gyógyteázás is okozhat nem kívánt hatásokat (pl. A gyógynövényteákat általában ömlesztve vagy adagolt formában. A primer feldolgozás általános szempontjai: 1. idegen anyagoktól mentes. pl. jellemző szín. kétszeres tömegének megfelelő felületre helyezik. A legtöbb drogból veszély nélkül készíthető tea.doksi. egyedi cikkelyeinek vagy ezek hiányában a Növényi drogok (1433) általános cikkely követelményeinek.-4. A gyógynövényteáknak meg kell felelniük a Gyógyszerkönyv vonatkozó. A gyógynövényteák mikrobiológiai tisztaságára vonatkozó ajánlások (5. tiszta felületre kerül és lefedik. forrázással vagy áztatással frissen fogyasztható vizes oldatok készíthetők. pl.fosztás. erős illatú nyersanyagokat. 4. fehér szappangyökér) . 6. pl. 5. ha nyers. pl.1.erjesztés. a cserzőanyag-tartalom megterhelheti a májat). Feldolgozás előtti tárolás: elkülönítve a mérgező. gyökér stb. mosással. Mégis.aprítás (pl. ha száraz. Ugyanez vonatkozik a szálas és filteres gyógyteakeverékekre is.hu 5. herba. vagyis primer feldolgozása. 2. ép. Az alapanyag kíméletes és gyors (3-5 óra) beszállítása a szárító helyiségbe.” Akármelyik teadrogról vagy teadrog-keverékről is legyen szó. a biztos diagnózis érdekében bármilyen betegség esetén meg kell kérdezni az orvos vagy a gyógyszerész véleményét. ill.tisztítás (kézzel. 3. a citromfű. Ezek a teadrogok önmagukban (“monotea”) vagy teakeverékek (gyógyszerészi szaknyelven “species”) formájában használhatók. Sokszor betegségek megelőzésére.

őrlőgépek: kalapácsos. forgóhenger üregekkel ellátva.semiconscissus = finoman aprított – III.2 kg-tól (pl.conscissus = aprított – II. édeskömény) 8.termés (és álbogyó. szita (majoránna. bőrnemű levelek.a szárító levegő nedvességtartalma (ellenárammal egyenletes a száradás) . 200-10000C.0 mm): gyökér. erős lebegtetéssel) 1 kg száraz droghoz általában a következő friss nyersanyag-mennyiségekre van szükség: .rostagépek: frakcionálás. kéreg: 2-3 kg . részei: morzsolódob. Drogtisztítás és drogaprítás (tehát a szárított nyersanyagok további feldolgozása) Lehetőségek. kapszula gyártás) . tobozbogyó). mivel a finom papíron átjuthat a drogpor és a készült tea üledékessé válik).vágógépek (pl. termések. Szárítás – kíméletes vízelvonás: a növényanyagból a mechanikailag kötött és az ozmotikus nedvesség eltávolítása (víztartalom 90-ről kb.mag: 1. homok.doksi. kéreg. ventillátorral): nagyon érzékeny alapanyagoknál b) meleg levegős (leggyakoribb). gyökértörzs.természetes .a szárítás időtartama A szárítás módja lehet: . bazsalikom) .IV.14%-ra).triőrök: fekvő. portalanító rosta. vágva őrlő stb. hogy minél kevesebb legyen ez a szitafrakció.levél vagy herba: 5-6 kg . szártalanító rosta. szitafinomságú frakció (0. a magdrogtól elválasztja az eltérő méretű részeket Drogaprítás mértéke (előírásonként a szálköz távolsága és a szita számozása eltérő lehet): . 4-12 óra c) forró levegős: főleg ipari drogok (2-5 perc. V.és virágrész lemorzsolása. szita (rosta) finomságú (6. mustár. szitafinomságra porított anyag ipari feldolgozásra alkalmas (pl.a szárító levegő hőmérséklete: előnyös. Kivonatok készítése . 1-10 m/perc sebességgel) . tabletta.hu 7.scissus = durván aprított – I.. herbák .. ánizs. Lavandulae flos) .válogatószalagos tisztítás (kézi. gyökér. virágok (pl. általában nem több 600C-nál . Chamomillae anthodium.3 mm): virágok .32 mm): az eredeti tömegnek legfeljebb 5%-a mehet át (különösen a filteres teák esetében fontos. Heinen EWK.morzsológépek: szárított herbából az értékes levél. finomabb aprításra szolgál . kockavágás hasító késsel és szabályozható keresztkéssel .mesterséges (szárítóberendezéssel) a) hideg levegős szárítás (8-12 nap. ha minél alacsonyabb. kömény. gyakoribb eszközök. fizikai tényezők: .a szárító levegő áramlási sebessége és iránya (lehet egyirányú vagy ellenáramú) .aprítás nélkül: kisebb virágzatok.0 mm): levelek. szita (rosta) finomságú (4. fás részek.VI.virág: 6-7 kg . csipkebogyó) 2 kg-ig (pl.és porelválasztás (kamilla szártalanítása is) . gépek: . magvak .Forrás: http://www. Winicker WA): simavágás keresztkéssel. szitafinomságú (2.

a. Drog és kivonószer aránya általában: 1:10. bor vagy olaj (zsíros olajjal készül macerátum a fokhagymából.Forrás: http://www.sirupus (cukoroldatos galenikum): Sirupus aurantii.különleges macerátum. Farina lini melegen. cékla) pasztőrözve vagy liofilizálva . pl. gyakran esszenciát (tinktúrát) kell a javasolt arányban fehér.illóolaj kinyerése vízgőz-desztillációval vagy nyomással (sajtolással) . préselmény. az orbáncfűből vagy az árnikavirágból stb. csipkebogyó) Ad fomentosum et ad cataplasma (borogatásra): előbbi finomabb. ecet.hidrofil anyagok vizes kivonását követő liofilizálás.szuperkritikus fluid extrakció (SCFE) legtöbbször szén-dioxiddal .hu A gyógyteaféléket a vizes kivonás (arány általában 2-5 g drog/100 ml víz) módja szerint osztályozhatjuk: Infusum (forrázat): leforrázni vagy áztatás után 20 percig gőztérben tartani.) . Sirupus laxans stb. az Aqua aromatica .a. Vízzel nedvesítve.gyümölcspép (pulpa). alkoholos tinktúra.extractum (sűrű és száraz kivonat): általában etilalkoholos kivonatok töményítésével készíthető. instant porok. Farina sinapis langyosan lumbago ellen) Ad fumigationem (füstölőként): pl. borogatás céljából (pl. pép lehet például: .a. orvosiziliz-gyökér. kenőcs stb. Általában a gyártó cég vagy az előállító gyógyszerész adja meg a teafolyadék készítésének módját. tabletta. sz. .doksi.: 94% körül) . 1:5. drazsé.vagy vörösborral elegyíteni.: 15-50%) extractum subspissum (félsűrű. áztatás után 40 percig gőztérben tartani.egyéb formulázás gyógyszertechnológiai módszerekkel (pl. Egyéb folyékony kivonat. gyógycukorka. ill. porlasztva szárítás. sz. utóbbi kevésbé finomabb aprítású drogpor. káposzta. medveszőlőlevél) Maceratio (áztatás): hosszabb ideig (akár 8-12 órán át) tartó áztatás szobahőmérsékleten (pl. Ide tartoznak a homeopáthiás őstinktúrák is. Szárazanyag-% szerint lehetnek: extractum fluidum (sz. sz.: 50-70%) extractum spissum (sűrű. majd 10-15 percig lefedve állni hagyni. Ezekért nem vállal felelősséget a szakember!) . ülepítéssel vagy szűréssel (vékony vattarétegen kolálva: szűrlet = colatura). kapszula. vákuumbepárlás (pl.zsíros olaj kivonása oldószerrel vagy préseléssel . sósavval kissé savanyított desztillált víz. ciklodextrines por. granulátumok) . A gutta (csepp-készítmény) legtöbbször alkoholos kivonat.) . kivonószer lehet pl. hashajtó lekvárfélék .solutio (oldat): speciális eljárással készül pl. mivel a forrázat vagy főzet készítése a komponensek arányától függ. A gyógyborok is hasznosak lehetnek. extraktum vagy párlat.a. granulátum. pépesen. utána szűrni Decoctum (főzet): főzzük 10-15 percig vagy duzzasztás.: 70-85%) extractum siccum (száraz. kutyabengekéreg.frissen préselt lé (pl. Sirupus rubi idaei. asztmadohány cigarettázásra (Species antiasthmatica ad fumigationem) A teakeverékek vizes kivonására teljesen általános előírást nem lehet megadni.tinctura (szeszes kivonat): többnyire 40-70%-os etilalkohollal áztatással vagy perkolációval. melegen szűrni Digestio (pállítás): hosszabb ideig (4-8 órán át) tartó áztatás 30-70 0C-on (pl. (A népi orvoslásban sok helyen gyógypálinkákat alkalmaznak.

Hg.mikrobiológiailag megfelelő tisztaságúnak kell lennie (stabilitás!). Bármilyen gyógynövény vagy gyógynövény alapú készítmény előállítása során érvényesíteni kell a GMP (Good Manufacturing Practice) követelményeit a minőség garantálása érdekében. osztályú minőségi kategóriát különböztet meg. kötet 71 növényi drog és 15 illóolaj minőségi követelményeit tartalmazza. a visszaélés megakadályozását. (2003) és II.mikroszkópos vizsgálat (pl. VII. hogy új magyar gyógyszerkönyvünkben mintegy 200 növényi drog.makroszkópos vizsgálat . hogy milyen sokféle szempont szerint kell megvizsgálni a drogokat: 1. Például a VIII. hiszen a hatóanyag-kivonás szelektív művelet. Hg. fitokémiai értékelése Külön feladat az ipari gyógynövények minősítése. a termelői és kereskedelmi érdekvédelmet egyszerre kell szolgálnia. VIII. Gyógynövények minősítése. de már Ph. VII. egységessége a döntő kérdés. Magyar Gyógyszerkönyv “Növényi drogok – Plantae medicinales” (1433. Drog és anyanövényének tudományos és magyar neve 2. folium esetén sztómák típusa. (1986) vonatkozó cikkelyeinek figyelembe vételével.doksi.hatóanyag(ok) standardizálása (összes hatóanyag vagy egyes hatóanyagok mennyiségi megadása).hu 6. a fogyasztói érdekvédelmet. Hg. Probléma esetén segítséget nyújthatnak a Ph. Kifejezetten magas szintű műszeres analitikai munkát igényel. és II.és 35 illóolajszabvány volt érvényben. A drogminősítésnek az egészségvédelmet.szerves oldószerek (kivonószerek) maradványa nem vagy csak a megengedett szint alatt lehet benne. ebben az esetben a hatóanyag szennyeződés-mentessége.csomagolóanyag minősége. A drogok minőségi követelményeit szigorú gyógyszerkönyvi és szabványelőírások rögzítik. kötetében megtalálhatók a drogok és illóolajok általános tudnivalói és vizsgálati módszerei. Ezek: . Hg.azonossági reakció . .Forrás: http://www. Európai Gyógyszerkönyv adja a példát. I. A vonatkozó cikkelyek taglalása elárulja. (1986) I. 30 oleum. A Ph. Ebben a szabványgyűjteményben 1992-ben 145 drog. 30 aetheroleum. és a DAB korábbi és folyamatosan bővülő előiratai. A Magyar Szabvány (MSZ) gyakran még ma is hivatkozási alapul szolgálhat (ha nincs újabb és jobb). Tájékoztatóként tudjuk. a csomagolás módja az előírt követelményeknek megfelelő legyen. Az említett Ph.nehézfém vagy peszticid maradvány nem lehet benne. A minősítés – akár belső. sztómaindex) . Eur. (2004) köteteinek megfelelően történik. 20 tinktúra és 10 extraktum fog szerepelni. Azonosság . A II. készítéséhez az 4. azonosításra. akár hatósági – a Ph. . . VIII. I. számú általános cikkely) kiterjed az előállításra. A drogelőállításban érvényesülnie kell a “Szabályos Termesztési Eljárás”-nak (GAP = Good Agricultural Practice) és az ISO (International Organization for Standardisation) 9002:1994 szabványnak. tisztasága. . vizsgálati módszerekre és növényvédőszer-maradványok kimutatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókra.

idegen anyagok: növény egyéb részei. Tisztaságvizsgálat .duzzadási érték meghatározása (1 g drog duzzadása ml-ben.egyéb anyagcsoportok (pl. Cd. Pb. Ma a farmakognózia (a szó szoros értelmében gyógyszerismeret) eredeti jelentése megváltozott. a mai farmakognózia pedig a gyógynövényekkel kapcsolatos .kivonatanyag-tartalom meghatározás (vízzel vagy alkohol-víz elegyével) . kiadás egy része 19281932) nagy hatással volt a hazai kutatásokra. ami még teljes hemolízist idéz elő) . előírt ideig végzett szárításra bekövetkező tömegveszteség) .hemolitikus index meghatározása (az a hígítás. antrakinon-glikozidok stb. Ugyanilyen szemléletformáló alapmunkának számít az 1913-ban megjelent. idegen eredetű szennyezések (nem lehet több 2% m/m-nál) . összes flavonoid. vízben. As) a megengedett szint alatt lehet 4. első ilyen témájú magyar nyelvű szakkönyv.keserűanyag-tartalom meghatározása (érzékszervi.sósavban nem oldódó hamu (= homok) tartalma (a drog hevítése. Akkor a gyógyszerek nagy része gyógynövény vagy gyógynövény-eredetű anyag volt. majd 600 0 C-os izzítása után visszamaradó összes hamu koncentrált sósavban nem oldódó maradékának 100 g drogra vonatkoztatott mennyisége) . hígítással) .hu vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálat. amikor főként olyan német példák váltak ismertté.és élesztőgomba 104 Escherichia coli 102 más enterobaktérium 104 Salmonella 0 . Fe. Tartalmi meghatározás (folyamatosan tökéletesedik. gyógyszertan) tárgyalja a gyógyszerek hatását. ipari gyógynövények A modern magyar gyógynövénykutatás gyökerei a 19.mikrobiológiai tisztaság: 1 g drogban lehet (DAB 10. szobahőmérsékleten) nyálkaanyagokat tartalmazó drogoknál .nehézfémek (pl. Gyógynövénykutatás. a farmakológia (= gyógyszerhatástan. gázkromatográfiás vizsgálat vagy spektroszkópiás azonosítási módszer 3. 5 óra múlva.alkaloid-tartalom meghatározás (újabban műszeres analitikai mérésekkel kiegészítve) . Alexander Tschirch (1856-1940) berni professzor nagyszabású monográfia-sorozata (1912.01 mg/kg) .) mennyiségi értékelése általában spektrofotometriás módszer segítségével - 7.cserzőanyag-tartalom meghatározás (pl. szerint): aerob baktérium 107 penész. bőrporos módszerrel) .organoleptikus vizsgálat . eszerint módosulhat) . 2. amelyek megalapozták a gyógyszerismereti (farmakognóziai) ismereteinket.doksi.illóolaj-tartalom meghatározás . Jakabházy Zsigmond és Issekutz Béla “A gyógyszerismeret tankönyve”.Forrás: http://www.peszticidmaradvány-vizsgálat (a jelenlegi gyakorlat szerint “biotermék” esetében a határ legtöbbször 0. Hg. század elejére nyúlnak vissza.szárítási veszteség (1050C-os szárítószekrényben.

amely a gyógynövények gyűjtését. Mindezt csak rendszeres szakemberképzéssel és szigorú ellenőrzéssel tudta megvalósítani az intézet. hogy sok olyan drogot importáltunk az I. világháború végéig. Helyette a vele összetévesztett Inula fajok kerültek begyűjtésre. holott a leszűkített ország területén vadon legfeljebb csak a Nyugat-Dunántúlon fordult elő szórványosan az Arnica montana. ami hamarosan. kémiai és hatástani ismereteket. (Akkor még sem a hegyi árnika. Ennek minőségi ellenőrzését a Gyógynövény Kutató Intézet végezte. hogy a magyar drogot zömében nem a mezei szarkaláb (Consolida regalis). ami a vadon termő gyógynövények alakjában nagyrészt elpusztult. elterjedésének feltérképezése. a nagy értékű tárolt készletekre felfigyeltek a kereskedők.és gyógyszerhiány adott. hogy a magyar szarkalábvirág nem kék. A vadon termő gyógynövények közül – mint már említettem – a legnagyobb jelentősége a székfűvirágnak volt. 1918-ban intézetté vált. A szederlevélgyűjtő állomás csak katonai érdekeket szolgált. hanem a lila virágú keleti szarkaláb (Consolida orientalis) szolgáltatta.) Az intézet fő feladata tehát a hazai drogok és az azokat szolgáltató növények alapos megismerése. Minden igény nyomán 1915-ben kivált a szőlészeti intézetből az ország második gyógynövény-kísérleti állomása.hu botanikai. Akkor még nem tudták. Ekkor a hadsereg és a polgári lakosság ellátása érdekében gyógynövénygyűjtési akció indult. a hiányzó orosz tea pótlására a vad szederfajok levelét gyűjtötték. mert gyűjtésük és értékesítésük nem volt megszervezve. Például a trianoni Magyarországról eleinte árnikavirág néven sok árut vittek ki. Gyakori eset volt ugyanis. Az akadémia kísérleti gazdaságából teremtette meg 1904-ben a világ első gyógynövénykísérleti intézetét. Utóda és munkatársa Kopp Elemér (1890-1964) pedig 1948-ban Marosvásárhelyen fektette le a gyógynövénykutatás és az oktatás alapjait. s a háború végével működése véget ért. a mákszalmából történő morfin-előállítás. azonban betegsége és korai halála miatt az intézet megszervezése és irányítása Augustin Béla feladata lett. Pápai Páriz).) részei is belekeveredtek a teadrogokba. Ilyen farmakognóziai tankönyv volt Lipták Pál 1940-ben megjelent “Gyógyszerismeret” című könyve is. sem az örménygyökér még nem volt védett. hogy mérgező növények (csattanó maszlag.Forrás: http://www. a gyűjtés megszervezése és a drogok tisztaságának megállapítása volt. hanem bíborlila. Ekkor terelődött a figyelem arra a kiaknázatlan értékre. A magyar gyógynövényügy fejlődésének újabb lendületet az I. a kolozsvári gazdasági akadémia igazgatója kezdett el foglalkozni. a külföldi kapcsolatok ezen a vonalon nem voltak kiépítve. feldolgozását. Augustin volt tehát a Gyógynövény Kutató Intézet alapítója és igazgatója 1938-ig. A külföldiek például azt tapasztalták. beléndek stb. ami itthon is bőven termett vadon. Nem véletlen. Ahogy befejeződött a háború. amire méltán lehetünk büszkék. Kitűnt. A tenyészanyagból szigorú . hogy Magyarországon a gyógynövényekkel tudományos és gyakorlati alapon Páter Béla (1860-1938). Sikerült kidolgozni a borsmenta termesztési előírásait. világháború alatt bekövetkezett tea. Páter és Kopp korukat megelőzve összekapcsolták a gyógynövények kísérleti termesztését a vegyelemzésükkel. Lencsés. a már korábban említett eljárás. ami Kabay János nevéhez fűződik.doksi. Ekkor azonban nem volt olyan intézmény. Ebben az időben sok hamisított vagy összetévesztés miatt nem valódi drogáru került ki külföldre. akár pedig a leggazdagabb népi orvoslási tapasztalatok bölcsője Erdély volt. Páter Béla munkatársa volt. Melius. Amikor az intézet megkezdte működését. értékesítését szakszerűen irányíthatta volna. Első vezetője Irk Károly vegyész. Az intézetnek több kiemelkedő gyakorlati eredménye is született. a hazai drogok még részben ismeretlenek voltak. Akár a füveskönyvek (pl. Ennek eredményeképpen fellendült a magyarországi drogok exportja. Augustin Béla támogatásával indult el világútjára az intézetből az a nagy jelentőségű felfedezés.

kedvelt. laciniatum). lestyán. Ammi majus. angyalgyökér) agrotechnikájának kidolgozása és illóolaj-kutatása terén. Debrecenben készítik a tökmagolajat tartalmazó kapszulát vagy a máriatövisből kinyert. Eljárását hamarosan külföldön is alkalmazták. Szász Kálmán. A korábbi Kőbányai Gyógyszergyár Növénykémiai Kutató Laboratóriumában neves fitokémikus gyógyszerészek. rutin-tartalmú növények kutatásában. előbbi fontos a rákterápiában. Datura metel. rutintartalma alig csökken. Ugyancsak jelentős eredmények születtek az illóolajat tartalmazó növények (borsosmenta. emiatt rontja a minőséget. ahol lendületes kutatás kezdődött. orvosi székfű. értékes szteroidforrásnak bizonyult az idegenföldi. Dioscorea-fajok). vidrafű) és külföldi gyógynövény (pl.hu ellenőrzés nyomán a Mentha rubra egyedeket kiszelektálták. mert számos nemi hormon és mellékvesekéreghormon gyártásához gazdaságosan előállítható alapanyagnak bizonyult néhány külföldi növény (pl. konyhakömény. koriander. a nálunk tömegesen ültetett díszfa. A kutatómunka másik nagyszabású eredménye volt az anyarozs termesztésének megoldása. mivel ennek levele és illóolaja nem a célnak megfelelő összetételű. szaporítóanyagok előállítása). a szívgyógyszer-alapanyagként felhasznált piros és gyapjas gyűszűvirág kémiai és nemesítési kutatása és Szathmáry Géza irányító tevékenységével számos vadon termő (pl. de termeszthető S. orvosi zsálya. aki 1938-ban Augustin Bélától átvette az intézet vezetését is. májvédő szilimarint tartalmazó drazsét. emiatt a figyelem a Solanum fajokra terelődött (pl. Ez azért fontos. a kiváló botanikus került. levendula. A megtermelt ricinusmag fedezte az ország gyógyszerszükségletét és ipari ricinusolaj-igényét. pl. majd Lőrincz Csaba értek el kiemelkedő gyakorlati eredményeket a “Vinca-kutatásban”. 1950-től a drogellenőrzési tevékenységet az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) gyógynövény-minősítő osztálya vette át Giovannini Rudolf vezetésével. amellyel mesterségesen lehet fertőzni a rozsot. Ezalatt Rom Pál. Külön meg kell említeni. Ma is népszerű magyar gyógyszerek készülnek az anyarozsból (Claviceps purpurea) vagy a macskagyökérből (Valeriana officinalis). aviculare és S. Kiderült.Forrás: http://www. Újabb alapanyagként pedig kiválónak bizonyult a japánakác (Sophora japonica). szappangyökér. Békésy Miklós hosszú éveken át tartó kísérletezéssel eljárást dolgozott ki. fodormenta. muskotályzsálya. kerti kakukkfű. . de behívták katonának és a háború áldozatává vált. Ammi visnaga) kultúrába vételével kapcsolatos kísérleti tevékenység.doksi. Gubányi Emil úttörő munkát végzett a gyógyszeripari jelentőségű. Hyoscyamus muticus. a magyar illóolajkutatás kiemelkedő egyénisége helyettesítette egészen az ostrom utáni időkig. utóbbi egyik hatóanyag-származéka fontos az agyi vérkeringés javításában. Boros Ádám igazgatói irányítása alatt teljesedett ki az anyarozskutatás (gépesítés. kapor. Bimbója légszáraz állapotban rutozidban rendkívül gazdag. ánizs. Az ostrom utáni években a legnehezebb körülmények között kezdte meg működését az intézet. kutyabenge. Növénynemesítők közreműködésével sikerült termesztésbe vonni simatokú (nem tüskés) és alacsony növésű ricinusfajtákat. A drogok hatóanyag-tartalmának vizsgálata terén úttörő eredményeket ért el Száhlender Károly. és így anyarozsot lehet termeszteni. nyersanyagként gyártásra alkalmas. hatóanyagra történő nemesítés. Az Apocynaceae családba tartozó rózsamenténgről (Catharanthus roseus) és a kis télizöld meténgről (Vinca minor) a hatóanyagokról szóló fejezetben már említést tettem. Számos más ipari gyógynövényt dolgoznak még fel hazai gyárak vagy üzemek. amikor 1945-től az intézet élére Boros Ádám. kálmos. hogy a pohánka (Fagopyrum esculentum) helyett a tatárka (Fagopyrum tataricum) sokkal jobban bírja a szárítást. hogy ebben az időszakban kezdődtek a növényi szteroid-kutatások is. Ezek itthon nem termeszthetők. édeskömény. útmenti sorfa. Csak 1953-ban készültek el a laboratóriumok.

Reményt keltő a növényi toxinok. Hatáserősségben és veszélyességben a kábító növényi drogok foglalják el a csúcsot. A már említett ipari gyógynövények közül újra a mák hatóanyagai érdemelnek kiemelést. Néhány klasszikus példát sorolok még fel a citosztatikus alkaloidok közül. sédkender stb. A gyógynövények sejt. A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetében magas szintű fitokémiai kutatás folyik (hatóanyagok izolálása. Fitoterápia. Ezúttal csak felsorolom a gyakoribb hallucinogén növényeket. A mai gyógynövénykutatás szerteágazó. de az alternatív orvoslásban és a természetgyógyászatban is helyet kap. a ricinus ricin toxalbuminja. hiszen az így kialakított molekula-konjugátumok fokozhatják a célzott citosztatikus immuno-kemoterápiás kezelések eredményességét. leukokrisztin. szerkezetkutatása).hu A növényi biokémia előrehaladásában magyar tudósnak. de hagyományos hírneve szinte állandó. azaz shiitake lentinánjának) felhasználása a rákterápiában. Lehet a farmakoterápia része (phytotherapeuticum forte és mite). a gyógyszerész Doby Gézának (1877-1968) voltak úttörő érdemei.doksi. mivel a növényi kábítószerek analitikai kutatásában korábban és ma is jeleskedik. Számos növényi antivirális hatóanyag jellemzi a Rosaceae családba tartozó gyógynövényeket.és Aromanövények Tanszéke a gyógynövények nemesítésében és termesztésében ér el jelentős sikereket.Forrás: http://www. fehér fagyöngy. A Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézete sokat tett azért. vindezin hatóanyagait. hogy a különféle molekulaszerkezetek hatásmechanizmusának sejtbiológiai vagy farmakológiai értelmezése a legtöbb esetben nem kellően tisztázott. drogokat vagy vegyületeket: Papaver somniferum . félszintézissel vagy mikrobiológiai úton értékes szteroidokká alakíthatók. a szója tripszin-inhibitora) alkalmazása monoklonális ellenanyagokhoz kötve. Ipari módszerekkel.és szövettenyésztése terén nemzetközileg elismert kutatóhely. pl. aki agráregyetemi rektorként és egyetemi tanárként adta át szemléletét tanítványainak és szerzett érdemeket külföldön. körömvirág. Figyelemre méltó a lignánok közül a Podophyllum peltatum podofillotoxinjának alkalmazása vagy az immunmoduláns gomba-poliszaharidok (pl. A problémakörről összefoglaló monográfia (BAYER 2000) és cikksorozat (SZENDREI és NAGY 2003) nyújt teljes áttekintést. hogy a fitoterápia ma már hazánkban is gyakorlattá válhatott. a rózsameténg vinblasztin. de itt található az Európában is híres gyógynövény-génbank és kemotaxonómiai botanikus kert. sőt elpusztítása (inszekticidek) a cél. aromaterápia. tuja. homeopathia Fitoterápia A fitoterápia akkor is az embert szolgálja. A Corvinus Egyetem (korábban Kertészeti Egyetem) Gyógy. Erős hatású növényi molekulák ígéretesek a súlyos betegségek leküzdésében. főleg fehérjék (pl. a Camptotheca acuminata kamptotecinjét. Több drogból készítenek antivirális vagy immunstimuláns gyógyszereket. a Taxus brevifolia taxolját. Lentinus edodes. férgek riasztása. 8. A régi hagyományokkal rendelkező kutatóhelyek közül a budakalászi Gyógynövény Kutató Intézet a növényi hatóanyagok analitikai kutatása mellett a máknemesítésben ér el kiemelkedő eredményeket. A növényi hatóanyagok esetében is igaz. kasvirág. Például az őszi kikerics kolchicinjét. citromfű (méhfű). elűzése (repellensek). ha gazdasági állatok gyógyítása vagy rovarok. de ipari alapanyagként példaként említhetők a szója feldolgozása során kinyerhető fitoszterolok.

a bő választék előnyt jelent a gyógynövényszaküzleteknek és a gyógyszertáraknak. cianogének adják. epóna). A lédús. A fitofarmakonokról leginkább a gyógyszerész szerezhet bő információt hagyományos és elektronikus eszközök segítségével. hogy megállapítsa.Forrás: http://www. de egy célzott terápiában az ilyen tulajdonságok legfeljebb a kiegészítő kezelés szükségességét indokolják. a feketeszeder. polifenolok. alkilaminok. cukrok. Virola calophylloidea (yakée. nem mutatható ki belőle peszticid-maradvány. Ephedra sinica és egyéb Ephedra-fajok (Ephedrae herba. Rivea corymbosa. A gyümölcsök sajátos zamatát. a citrom. hiszen akkreditált minőségvizsgáló garantálja a komponensek alkalmazhatóságát. a fekete és piros ribiszke. továbbá kivont olajok. indica (kannabisz. vajon egy-egy gyógyszer természetes vagy szintetikus eredetű-e. P. Pedig megérné. “Egészség Isten patikájából”) és az ehhez fűződő élelmes üzletpolitikai fogások nagy mértékben megnövelték. továbbá orvosi vagy gyógyszerészi felelősséggel járna. Datura-fajok. a félszintetikus heroin). szerves savak észterei. novogranatense (Cocae folium.) készülnek. hanem az emberi hiszékenységet kihasználó üzletemberektől. beteldió vagy arekadió). Általában érvényes. Banisteriopsis-fajok (ayahuasca. húsos gyümölcsök egy része különösen gazdag antioxidánsokban. . hiszen antioxidáns hatás gyakran igazolható. Nem könnyű kielégítő farmakológiai adatokat találni a készítményekről. ill. Persze ez egyáltalán nem kevés. inkább “csodás” eseteket leíró Trebentől származik. kokain). Emiatt például a fekete és piros áfonya. illetve ezek vizes kivonatairól. Hyoscyamus niger. hogy egyáltalán nem közömbös. hogy a szakszerűen szárított gyógynövények. Areca catechu (Arecae semen. I. vagyis megfelel az érvényben lévő gyógyszerkönyv előírásainak. észterek. Közülük számosból specialitások (kapszula. tabletta. illatát legtöbbször szerves savak. nehézfém vagy radioaktivitás. hogy a drog a hatóanyagot vagy hatóanyag-csoportot elegendő mennyiségben tartalmazza. Erythroxylum coca. cukoralkoholok. E. efedrin). drogok. A különféle. szűrt és pasztőrözött formában. Sokkal több időbe kerülne. alkalmazása a diétában vagy a mindennapi táplálkozásban igen fontos nyersen vagy rostos. Atropa belladonna. vitaminokban és vitaminszerű vegyületekben. Cannabis sativa ssp. hasis. colubrina (yop. ha a gyógyszertárban a panaszos egyénre vagy a betegre sajátos összetételű teakeverékeket készítenének. Piptadenia peregrina. főzve. Magyarországon és külföldön előállított és az Országos Gyógyszerészeti Intézet által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyteakeverékek a panaszos számára hasznosak. THC). Ha nem izolált és farmakológiai bizonyítékokkal jellemezhető hatóanyagról van szó. a szőlő. Catha edulis (kath). Paganum harmala. viaszok és illóolajok közvetlen felhasználása is népszerű és hasznos. nem kis problémát jelent a tudományos igényű magyarázat.hu (opium. paricá. hanem teadrogokról. A kezelő orvosok többségének nincs ideje arra. de kellő mennyiségű tényen nem nyugvó. Ipomoea tricolor. mivel sok speciális gyógyszert és gyógynövényből készült terméket is értékel. az eper. morfin. mustárolaj-származékok idézik elő. kenőcs stb. az alma stb. a félszintetikus LSD. és a megelőzés hangsúlyozása sem áltatás. A természetgyógyászatban a gyógynövények iránti érdeklődést különösen Maria Treben írásainak magyar nyelvű kiadásai (pl. A baj nem a jóakaratú. Az orvosi praxisban legnagyobb segítséget PETRI (1999) könyve nyújtja. A fűszernövények változatos íz világát többnyire terpenoidok. hogy egy növény nyersen. Gyakran csak általánosságokat tud említeni a szakember. a narancs. a málna. ami azt jelenti. Lophophora williamsii (peyotl. caapi). drazsé.doksi. italnak vagy teának elkészítve milyen ízű. meszkalin). Nem utolsó szempont. A gyógyszerész azonban fel kell hogy készüljön a korrekt tájékoztatásra (kitérve az esetleges mellékhatásokra is) az orvos vagy a panaszos kérdéseire. cohoba). marihuana. violacea (ololiuqui).

és rózsaolaj.doksi. Érvényes gyógyszerkönyveinkben hivatalos aetheroleumok hazánkban mind beszerezhetők és az aromaterápiában alkalmazhatók. 6. Epehajtó: kálmos. orvosi zsálya. Nehéz a felvilágosító gyógyszerész vagy orvos helyzete. Étvágygerjesztő: ánizs. fahéj. a mustáré vagy a fokhagymáé. Aromaterápia Az aromaterápia céljait tekintve nem különbözik a fitoterápiától.) Tehát a belső hatást kifejtő illóolajokat például a következő növények szolgáltatják: 1. eukaliptusz. az eukaliptusz és a fenyők illóolaja. koriander. édeskömény. 5. konyhakömény. sárkányfőfű. borsosmenta. narancs. légúti hurutok kezelésére alkalmas és antibakteriális: ánizs. kömény. borsosmenta. inhalálásra és szájüreg kezelésére alkalmas: kamilla. hogy a beteg gyógyulásáért nem vállalnak felelősséget. a grapefruit. petrezselyem. és kockázatos a racionális érvelés. Ma sokféle trópusi illóolaj is beszerezheztő. Gyógyászati értékük is van. Gyulladáscsökkentő. (A gyulladáscsökkentő hatást prosztaglandin-szintézist gátló hatással igazolják. torma. ha nagy töménységben érik a szaglószervünket. Ilyenkor a remény is segíthet. fahéj-.Forrás: http://www. vöröshagyma. édeskömény. A kinyert illóolajat közvetlenül használják gyógyításra vagy betegség megelőzésére. 7. gyógycukorka is készül). borsosmenta. narancs.és állatorvoslásunkban több mint 80 aromás növényt használtak. hanem az amerikai aromás növényeket is megismerték. a rózsafának nevezett Aniba rosaeodorata (Lauraceae) illóolaja vagy a Cananga odorata (Annonaceae) “ylangylang”-illóolaja. cédrus-. kapszulákat. a mandarin. A legvonzóbb illatúak is kellemetlenné válnak. citromfű. a kamilla. teaitalként ajánlják. rozmaring-. fahéj. kömény. a citrom. Az “aromatárius” gyógyszerészek a 16. kálmos. narancs. Ember. fahéj. eukaliptusz (utóbbiból pl. kakukkfűé. cickafark. édeskömény. levendula. antiszeptikus. Vízgőz-desztillációval vagy préseléssel nyerték ki belőlük az illóolajat. a benne uralkodó timol miatt. csípős szagú illóolajok is. kamilla. Görcsoldó: kamilla. narancsvirág. a Melaleuca leucodendron “cajeputi”-illóolaja. melyek áltudományos magyarázatokkal ellátott teákat. ebből pedig aromás vizeket és kenőcsöket készítettek. a szintén Myrtaceae családba sorolható és ausztrál teafának nevezett Melaleuca alternifolia illóolaja. de főként az illatszeripar használja mindegyiket. Gyulladáscsökkentő hatásuk is igazolható. kakukkfű. Vannak kellemetlen. orvosi székfű és a bodzavirág voltak ismertebbek. fenyő fajok. míg a magyar népi orvoslásban inkább a fokhagyma. borsosmenta. 4. vagy a szegfűszegé. pl. Népszerű volt a kálmos-. a mirtusz. a benne lévő eugenol miatt) és jól alkalmazható akut vagy krónikus felső légúti hurutok csillapítására. bazsalikom. A legtöbb illóolaj gátolja a mikroorganizmusok fejlődését (pl. boróka (használatuk óvatosságot igényel. édeskömény. kakukkfű. mert a . Szélhajtó: ánizs. Vagy táplálék kiegészítőként. becsapása súlyos vétség. 2. Népszerű a narancs. levendula. ha gyógyíthatatlan betegről van szó. pl. rajtuk kívül ugyanígy hat még a fahéj. Az illóolajat tartalmazó növények nagy része kellemes közérzetet idézhet elő. századtól kezdve nemcsak az európai. fahéj. hiszen a panaszosok és a súlyos betegségben szenvedők félrevezetése. így kikerülve a szakmai kritikát vagy az utólagos reklamációt. Vizelethajtó: lestyán. boróka. zsálya. a jázmin vagy a citronella illóolaja is. Közben hangsúlyozzák. levendula. orvosi angyalgyökér. kamilla. 3. borsosmenta. Mindezek miatt a szakemberek véleménye egyre fontosabb.hu Sorban jelennek meg olyan forgalmazó láncok. oldatokat és egyéb termékeket terjesztenek nem kis áron. a Melaleuca viridiflora “niaouli”-illóolaja. citrom. Köptető.

frissítő vagy izomlazító illóolajok. Követője. századi hagyományait. citrom. Az “Organon” magyar fordításban 1830-ban. levendula. sőt reflexes úton a központi idegrendszer egyes részein is hat. 9. 11. ugyanis a kor neves orvosai. A homepathia “fénykora” ezzel lezárult. s kinyilvánítják. bazsalikom. fahéj). Argenti Döme (1809-1893). mint neves . hogy egyes illóolajokra vagy illatos növényekre allergiás reakció alakul ki. levendula. Fejfájás esetén borogatásra: citrom. sőt. hanem más szövetekben. Lépésében nyomós érvekre támaszkodott. aki Deák Ferenc háziorvosa volt. Korányi Frigyes és Jendrassik Jenő a homeopathiát nem tartották tudománynak. majd a “Reine Arzneimittellehre I-VI. A tényeket és elvi kérdéseket híres munkájában. a szer pedig hasonszer. borsosmenta. 13. oliva): az előbb felsorolt. Vérkeringést elősegítő. célnak megfelelő. 1865-ben létre jött a Magyar Hasonszenvi Orvosegyesület Almási Balogh Pál elnökletével. Emiatt az idegrendszeri betegségben szenvedőknek különösen óvakodniuk kell bármilyen illóolaj használatától. Nem ritka. 12. nyugtató. Pollenallergia esetén száraz papír-zsebkendőre cseppentve: borsosmenta. narancs. 1872-ben először Hausmann Ferencet. 8. fenyő. 10. Légtérillatosító: kerti izsóp. fodormenta. narancs. könyvet írt “Hasonszenvi gyógymód és gyógyszertan” címmel. században elsősorban a német homeopathiás orvosok tapasztalatait vették át a hazaiak. Az alapelv kialakítása Samuel Hahnemann (Meissen 1755 – Párizs 1843) nevéhez fűződik. édesmandula. felnőtteknek fürdővízbe csepegtethető (magas vérnyomás vagy szívbetegség esetén nem!): rozmaring. A 20. hogy érzékeltessem a sokat kritizált gyógymód 19. 1864ben megjelent az első homeopathiás szaklap “Hasonszenvi Közlöny” néven. mely csökkentett. Emiatt a gyógymód “hasonszenvi”. csak irányzatnak. jojoba. (fürdőbe csepegtetve még majoránna. Nyugtató: macskagyökér. az “Organon der rationellen Heilkunde” (1810). hogy a szerek forgalmazására okleveles gyógyszerész szükséges. Ennek ellenére 1870 körül Bakody Tivadar homeopata egyetemi orvostanár 120 ágyas kórházat vezetett.hu glomeruláris szűrésráta erősen növekedhet. levendula. kamilla. citronella. majd 1904-ig Bakodyt tanárnak nevezték ki.” több kötetes könyvében (1811-1821) fejtette ki. 1848-ban a gyógymód oktatása szerepel az orvoskari tantervben. Csak azért ismertettem hazai kialakulásának fő lépéseit. mint amelyeket a betegnél lehet észlelni. minél kisebb a dózis. E gyógyszer nagy adagban egészséges személyeknél hasonló tüneteket vált ki. borsosmenta. istenfa. borsosmenta. Az 1867-es kiegyezés után Eötvös József az önálló tanszék felállítását elutasította. akinek egyik fia. frissítő. Némelyik illóolaj nemcsak az alkalmazás helyén. emiatt vesefelhám-irritáció előfordulhat!). Tapasztalatai szerint a kinakéreg nagy adagban váltólázat okozott. Pesten jelent meg. a kialakult tanszék 1906-ban hivatalosan megszűnt. gyakran kémiai vagy fizikai módszekkel ki nem mutatható hatóanyagot tartalmazó készítményeket alkalmaz. mandarin. majd egy évtizedig (1866-1876) követte a “Hasonszenvi Lapok” sorozat. egy időben Széchenyi “Hitel”-ével. A “similis similibus curantur” megállapításon és a “nil nocere” elvén alapszik a homeopathia lényege: a szer annál erősebb. avokádó. Erre érzékenyekben epileptiform görcsöket is előidézhet. Érdekes példaként említem meg Schimert Gusztáv nevét. A homeopathia az a kezelési elv. fenyő. Homeopathia A szervezet öngyógyító képességének gyógyszeres támogatására szolgálnak a homeopathiás gyógyszerek. János nem más. Masszázsolajokhoz (pl. levendula. mogyoró. majoránna.doksi.Forrás: http://www.

Orvosi tanulmányait Berlinben végezte. de a betegre szabott gyógyszert igazán csak speciális technológiával lehet elkészíteni. őstinktúra. Az ún. Hosszú kényszerszünet következett a háború után. A gyakorlatban kb. Zajta Erik. C3 = 1:1000000 (0.0001%). azonosítására (pontos tudományos név megadásával!). néhai Szentágothai János pécsi és budapesti anatómus professzor. A potenciáló vivőanyag főként víz. így a friss vagy szárított növény (ide sorolható a moszaton kívül a gomba és zuzmó). szennyeződés-mentességére. meghatározott módon (pl. glicerin vagy laktóz. A VIII. Schimert erdélyi szász családból származott. amikor a dr. de lehet kémiai. Peithner KG. D3 = 1:1000 (0. A gyógyítás ezen módját hazánkban 1944-ig gyakorolták. A gyógyítás elve holisztikus szemléletet tükröz. Magyar Gyógyszerkönyv (2003) . tabletta. Homeopathiás gyógyszerek készítéséhez erősen toxikus növényeket (néha gombát) is alkalmaznak. apja patikus volt. Újabban komplex készítmények is forgalomban vannak. Az alapot az 1976ban megjelent Német Gyógyszerkönyv. ami néha megegyezik az alapanyagot szolgáltató növény nevével.teljes mértékig igazodva a 4. a második az anyanövény és családjának tudományos neve): Aconitum – Aconitum napellus (Ranunculaceae) Aethusa – Aethusa cynapium (Apiaceae) . Külön művelet a hígítás. ami előírás szerint. a por (trituratio) tejcukorral készül.doksi. ebből közel 200 növényi eredetű. 1990-ben az Egészségügyi Tudományos Tanács meghatározta: “a homeopata gyógymód magyarországi alkalmazásának tiltása nem indokolt”. LM = 1:50000. A csepp (dilutio) desztillált víz és alkohol különböző arányú elegyével. gyakran kórházi osztályokon is. dörzsöléssel stb. C2 = 1:10000 (0. vagyis az orvos a beteg emberrel foglalkozik és másodsorban a betegséggel. hígítás fokának jelölése. Európai Gyógyszerkönyvhöz . friss növényi drog mélyhűtve vagy 96%-os etanolban sötétben tárolandó). ősanyag latin neve.01%).) történik. néhány fontosabb példa (első név a homeopathiás gyógyszer sajátos neve. A kiindulási nyersanyag főként növényi (friss vagy szárított).hu idegkutatónk. esetleg növényi váladék minőségére. őstinktúra töménysége általában azonos a hagyományos tinktúrákéval.: D1 = 1:10 (10%). C1 = 1:100 (1%). hazai képviselője. 300 szubsztancia van forgalomban. mindig friss vagy szárított növényt vagy növényrészt használnak a kivonáshoz. A hígítás lehet decimálás (jele: D = DH) 1:9 arányban. őstinktúra vagy glicerines macerátum). Fontos a szer alkalmazási módja (pl.Forrás: http://www. de főként az 1978-ban kiadott és 1987-ben hatályba került HAB 1 (Homeopathiás Gyógyszerkönyv) adta.külön tárgyalja a homeopathiás készítményekkel (Praeparationes homoeopathicae) kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és fogalmakat (pl. D2 = 1:100 (1%). Külön cikkelyben írja le a homeopathiás készítmények előállítására szánt őstinktúrák (Tincturae maternae ad praeparationes homoeopathicae) általános jellemzőit.1%). Néhány gyakori jelölés pl. továbbá az Erdélyből átköltözött Rácz Gábor el nem kezdte a tudományos és gyakorlati továbbképzést közlemények és tanfolyamok formájában. alkohol. Gyógyszerformák általában: homeopathiás golyócska (sublingualis adagolásra). sublingualisan) és az étkezés szerepe (általában étkezéstől független vagy meghatározott időben). rázogatással. vagy centimálás (C = CH) 1:99 arányban. tartalmi meghatározására és eltartásának körülményeire (pl. Ezért külön nevet is kap: potenciálás vagy dinamizálás. alkoholos oldat (csepp). E század első felének egyik legnevesebb homeopatha orvosa volt. A jelenkori újraéledés az 1990-es évek elejére tehető. Az említett gyógyszerkönyv külön kitér az előállításra szánt növényi drogok (Plantae medicinales ad praeparationes homoeopathicae) legfontosabb ismérveire is. és már 1907-től foglalkozott homeopathiával. ásványi vagy állati eredetű is. Tehát a homeopata gyógyszert a beteghez kell hozzárendelni.

Az igazi kórok kiderítését ez a fajta öngyógyszerezés ugyanúgy megnehezíti. A Magyarországon leggyakrabban gyűjtött és termesztett gyógynövényekről több speciális. a kutatóban kételkedést vagy újabb kiváncsiságot indíthat a jobb megismerésre. gyakorlati tudnivalót is megemlítek. A Abelmoschus moschatus Medic. Angolában és D-Amerikában. A cél az alapvető tájékoztatás. ambretta Abelmoschi seminis aetheroleum Hibisci abelmoschi semen Honos Indiai-szubkontinensen. tinctura) is. ott a külföldi szakirodalomban írt módot követem. Utóbbinak előnye. ha semmiképpen nem ártanak. kiválasztása saját döntésem szerint történt. főleg a népi orvoslásban használt növények esetében.] illatos ábelfű. Trópusokon termesztik. Jáván. de ezalól is van kivétel. A betegségre vagy kórra vonatkozó szakkifejezések indokolt esetben az orvosi helyesírást követik.hu Agaricus muscaria – Amanita muscaria (Amanitaceae) Anhalonium – Lophophora williamsi (Cactaceae) Cicuta virosa – Cicuta virosa (Apiaceae) Colchicum – Colchicum autumnale (Liliaceae) Colocynthis – Citrullus colocynthis (Cucurbitaceae) Conium – Conium maculatum (Apiaceae) Croton tiglium – Croton tiglium (Euphorbiaceae) Ignatia – Strychnos ignatii (Loganiaceae) Mezereum – Daphne mezereum (Thymeleaceae) Nux vomica – Strychnos nux vomica (Loganiaceae) Rhus toxicodendron – Rhus toxicodendron (Anacardiaceae) Tabacum – Nicotiana tabacum (Solanaceae) A gyógymód sikeres alkalmazásához erre szakosított orvos szükséges. A legfontosabb érvényes gyógyszerkönyvekre utalok és a drogok mellett felsorolom a VIII. akár a kutatásra. Egyiptomban. vagyis homeopathiás gyógyszereket sem szabad öngyógyításra használni.Forrás: http://www. GYÓGYNÖVÉNYEK Megjegyzés: a hatóanyagok listája nem teljes. még akkor sem. mint a fitoterápiás készítmények indokolatlan alkalmazása. így farmakoterápiához is. A helyes és pontos diagnózis felállítása az orvos feladata. ahol igen gyakori a névhasználat.: Hibiscus abelmoschus L. – MALVACEAE [syn. Magyar Gyógyszerkönyvben szereplő kivonatokat (extractum. Az olvasó kiegészítheti. A vegyületek neve vegyes. ahol speciális. hogy az internetes keresésben is általában az angolos (latinos) helyesírás az általános. 1 m magasra megnövő cserje.doksi. Kb. aki indokolt esetben folyamodhat a hagyományos orvosi tevékenység (allopathia) bármelyik szakágához. ott fonetikus. .

Mg-. inkább az előbbi országokban. Szenegálban.01 mg/kg testtömeg. repedt felületű. 50% abietinolsavakat tartalmaz. korallmag Abri precatorii semen Honos Karib-tengeri szigeteken. gyanta. – PINACEAE közönséges jegenyefenyő Abietis piceae aetheroleum Templini aetheroleum Honos közép. Alkalmazás: illóolaját hasznosítják. stomachicum. lektinek. Acacia catechu (L. – FABACEAE [syn. 35% gumianyag Alkalmazás: spasmolyticum. – FABACEAE olvasólián. akáciamézga Gummi arabicum = Acaciae gummi Acaciae gummi dispersione desiccatum (Ph. Eur. Abrus precatorius L. termesztik is. carminativum. limonen Alkalmazás: fürdőterápia (tabletta. Hatóanyag: 2-12% catechin-cserzőanyag Alkalmazás: adstringens.Forrás: http://www. Gyantában abienol biciklusos diterpénalkohol is található. Szibériában.doksi.6% illóolaj. Embergyógyászatban egyes szembetegségekben (pl.hu Hatóanyag: magban 0. A benne található oxidázokat.] egyiptomi akácia Acaciae arabicae cortex Honos Egyiptomban. korallpiros alapszínű mag erősen mérgező. gyanta. Indiában aphrodisiacum. pektin. Hatóanyag: illóolaj. 50-70 m magas fa. A drog borsó-dió formájú. toxikus fehérje abrulin. 4-6 m magas fa. stabilizáló. Alkalmazás: illóolajat és gyantát állítanak elő. Tanganyikában és Szudánban (verek a neve. Abies balsamea (L. Floridában és Brazíliában.) Honos Ugandában. Afrikában anthelminticum. – PINACEAE balzsamfenyő Abietis balsameae aetheroleum Abietis balsameae resina Honos Kanada és USA keleti államaiban. – MIMOSACEAE arabmézga. 4. – PINACEAE szibériai jegenyefenyő Abietis sibiricum aetheroleum Honos Észak-Oroszországban. Ph. Hatóanyag: illóolaj.. Hatóanyag: 17-20% cserzőanyag és galluszsav Alkalmazás: főként technikai cserzőanyagként. Acacia nilotica (L. így nyerik a “desensimata” gyógyszerészeti terméket Alkalmazás: gyógyszertechnológiában emulgeáló.: Acacia arabica (Lam. fürdősó). – MIMOSACEAE katechu akácia Catechu Honos Kelet-Afrikában. Kenyában.) Willd.és dél-európai hegyekben és Észak-Amerikában. Illóolaja illatszer. VIII. peroxidázokat alkoholos melegítéssel inaktiválják. Kelet-Indiában és Ausztráliában. Hg. melynek fő alkotója farnezol.2-0.) Acaciae gummi (Ph. A díszes. Hatóanyag: arabin hemicellulóz (arabinsav Ca-. Acacia senegal (L. Abies alba Mill. szigorúan ellenőrzött adagban.VIII. caren.) Willd. 4. Fontosabb illóolaj összetevők: pinen. K-sói). orvosi felügyelettel. Hatóanyag: a belőle (főként a fiatal hajtásvégekből) kinyert terpentin 8-10% amorf abietinsavat. Abies sibirica Ledeb. . Ph.és likőripari alapanyag. Hg. fertőtlenítő szappanfélék és illatszerek gyártása. trachoma) ritkán használják. f.) Willd.. 7-15% zsíros olaj. Illóolajban juvabion és dehidrojuvabion szeszkviterpének is vannak.) Willd. fehéres-sárgás.) Mill. Szudánban hashab). ezen belül kb. Hatóanyag: erősen mérgező alkaloid abrin. üvegszerű. Kínában antipyreticum. Alkalmazás: az abrin dosis letalis értéke 0. Eur. tonicum. kb.

. Acer rubrum L. Alkalmazás: hidroxámsav-származékai fungisztatikusak. A közönséges cickafark legelőkön kívül kaszálóréteken. 4. Ez a faj száraz sztyeppréteken. subsp. 10%). sabinen. – CUCURBITACEAE sivatagi tövistök. Égési sebekre. kvercetinglikozidok. ulcus ventriculi. kumarin és 3-4% tannin fordulnak még elő a drogokban Alkalmazás: az orvosi székfű mellett a legkeresettebb teadrog hazánkban. hogy az achimillinsavakat egér-leukémia sejtvonalakra citosztatikusnak találták. Külsőleg fertőtlenítő. kb. VII. de lehet azulenmentes. (közönséges) cickafark Millefolii herba (Ph. Hatóanyag és alkalmazás: mint előbb! Achillea collina Becker – ASTERACEAE mezei cickafark Achillea millefolium L. Nálunk parkokban és sorfának is ültetik. gyulladásgátló (fürdők. mely tartalmazhat 30-60% azulent.4% (ritkán akár 1%) illóolaj. Közép. Szaponintartalma és kondenzált cserzőanyag-. árokszéleken gyakori. Szeszkviterpén-laktonok: achillin. drogokban hidroxámsav-glikozidok találhatók. de hámosító is. visszeres bántalom. legelőkön gyakori. Hg.: A. moschata (Wulf. gallitannin. amarum. 4:1 herba).1-0. hüvely. s. ulcus duodeni esetén). caryophyllen. aranyér elleni készítmények). nyálkatartalmú drogjait korábban használták. vagyis belsőleg használható gyulladáscsökkentőként.és gallotannin-tartalma jelentős Alkalmazás: adstringens. β-pinen.Forrás: http://www. spasmolyticum.5 m magas. 40%-a allantoin. 1 m magas. Nyálkapoliszaharidokban is gazdagok. nara Honos DNy-Afrika homokdünés partvidékein. ellagitannin. Triterpének. sokfelé díszfának ültetik. Illóolaját gyulladásgátló kenőcsök készítéséhez is használják.és Nyugat-Ázsiában. millefolin. Hatóanyag: kéreg különösen gazdag ureidekben (kb. Hg. ahol gyakoriak.(“acertannin”). Az illóolaj egyéb összetevői az azulenmentes típusban főleg camfer.) Rich. Poliinek: matricariasav-észterek. α-pinen.) = Achilleae herba (Ph. de Magyarországon inkább a mezei cickafarkot találjuk. emiatt akár 25% kamazulent is. 1-1. matricin (proazulenek). Hatóanyag: magolajban lignánok. achillicin. ennek zöme allantoinsav. Achillea moschata Jacq. herba Honos D-Európában. Hatóanyag: terméshéjban cucurbitacin B és C.hu Acanthosicyos horridus Welw. Acer platanoides L.) Millefolii flos (= Achilleae anthodium) Millefolii folium Achilleae aetheroleum Honosak főleg a mérsékelt égövi országokban. -B és -C. Acanthus mollis L. az azulentartalmúban pedig főleg kamazulen. – ASTERACEAE [syn. l. olaja hasonló a mandulaolajhoz. ulcus cruris és ekcéma esetén hasznos. görcsoldóként (colitis. de alkalmas csecsemők fürösztésére. – ACANTHACEAE nyugati medveköröm. Ph. nálunk dísznövényként ismert. – ACERACEAE korai juhar Aceris platanoides cortex Honos Kaukázusban. Kísérleti adat. Antiphlogisticum. Flavonoidok: apigenin-. Hatóanyag: 0.8-cineol. láp. A közönséges cickafark termeszthető. sótűrő növény. Dús levélrózsából fejlődő szára kb. hosszúlevelű akantusz Acanthi radix. antibakteriális.] illatos cickafark Ivae moschatae herba . erba-rotta All. achimillinsav-A. a virágzó hajtást 30-40 cm-es szárral gyűjtik (beszáradás 6:1 flos. magban közel 50% zsíros olaj Alkalmazás: terméshúsa ehető. Eur. enteritis.doksi. inszekticidek. 1. luteolin-. – ACERACEAE vöröslevelű juhar Aceris rubri cortex Honos Észak-Amerikában. Teljes virágzáskor (július-augusztus) 1-5 cm-es kocsánnyal. VIII. tövises bokor. öblögetők. Európában.és mocsárréteken.és végbélöblítésre vagy fogágygyulladás (paradontosis) kezelésére.

pl. (triploid) var. a kelet-ázsiai var. Actaea spicata L.] var. Főként keresett likőripari alapanyag. a gyökér tüsszentést vált ki. Esetleges cisz-asaron tartalma miatt nagy mennyiségben gyógyteákban nem alkalmazható. transz-dehidromatricariasav-izobutilamid Alkalmazás: a virág. Kárpátokban. Alkalmazás: stomachicum. Ny-Ázsiában. A fenil-propán származék cisz-izoasaron (= β-asaron) potenciális cancerogén. Indiai-szubkontinensen. Magyarországon adventív. a Himaláján és É-Amerikában. továbbá Szibériában.és szeszkviterpének (acoron és acorenon) adják. mellette diészterei. túladagolás veszélye miatt óvatosságot. americanus Wulff (diploid) var. – ASTERACEAE kenyérbél cickafark Ptarmicae flos Ptarmicae herba Ptarmicae radix = Achilleae ptarmicae radix Honos Európában. Az ivain.5%. Phyllocladen diterpén is jellemző Alkalmazás: aconitin néhány mg-ban is halált okoz. americanus 2-6% illóolajának csak 0-0. VII. melyre jellemző a cineol és valeraldehid. Aconitum napellus L. Hatóanyag: különösen a virágok illóolajára jellemző egy dehidromatricaria-észter származék. Hatóanyag: kékesfekete bogyójában és magjában protoanemoninszerű t-aconitsav található (erősen mérgező!).hu Honos Közép-. közel 1 m magasra megnő. Hatóanyag: az európai var. Svédországban). Iva-likőr előállítására használják).doksi. – ARACEAE [syn. vízparti vegetációkban) találhatók..: Acorus vulgaris Simk. Pl. Évelő. emésztést elősegítő.5:1 hámozatlanul. orvosi felügyeletet igényel. az Alpokban. Lemosva és tisztítva szárítják (beszáradás 3.Forrás: http://www.5:1 hámozottan). A Tinctura Aconiti orvosi ellenőrzéssel használható trigeminus neuralgia esetében. Acorus calamus L. calamus 2-6% illóolajának β-asaron tartalma 3-13%. – ADIANTACEAE . a Drávasíkon kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével. DK. Norvégiában. az amerikai var.3-1. amarum (az “Ivabitter”.és DNy-Európában. Achillea ptarmica L. a bőrre vagy a nyálkahártyára kerülve is felszívódik. továbbá pontica-epoxid. Hg.3-0. Magyarországon bükkés gyertyánelegyesekben. világszerte termesztik. A többi sisakvirág fajjal együtt homeopathiában. szélhajtó. Adiantum capillus-veneris L. angustata Engler (tetraploid) (orvosi) kálmos Calami rhizoma (Ph.) = Acori rhizoma = Ari rhizoma Calami aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában. ÖAB.és herbadrog tonicum. Ph. 4. Termesztése – ökológiai igényeit figyelembe véve – megoldható. USA). szakszerűen gyűjthető. természetes állományai mégis védettek. aconinok fordulnak elő.5% sisakvirág-alkaloidok (a gumókban 0. Szibériában és É-Amerikában. és más Aconitum fajok – RANUNCULACEAE kék (havasi) sisakvirág Aconiti tuber (= radix) Aconiti folium Aconiti herba A fő faj honos Közép. achillein és moschetin hozzájárul keserű ízéhez Alkalmazás: aromaticum. mészkerülő és ligeterdőkben fordul elő. keserű ízét pedig a diketo-spiran mono. Értékes hatóanyagai az illatos cisz-izoeugenol-metiléter. az Alpokban. azaz étvágygerjesztő. Igen erősen mérgezőek. carminativum. angustata közel 7% illóolajának pedig akár 80%-át is elérheti.6% illóolaj. Gyökértörzse miatt könnyen felújul. mert értékes élőhelyeken (mocsári. – RANUNCULACEAE fekete békabogyó Actaeae spicatae radix Honos Kaukázusban. Hatóanyag: 0. adstringens. Indiai-szubkontinensen.és É-Európában (hegyvidékeken. Helv. fő alkaloid az aconitin. calamus typ.5%-ot is elérhet). Európában. A gyökérdrog anemoninszerű anemolt tartalmaz Alkalmazás: erős hánytató és hashajtó. Hatóanyag: 0. É-Amerikában (Kanada.

aranyeres bántalmak és visszeres ulcus cruris kezelésére. a friss gyümölcsben cukrok. Ázsia mérsékelt égövi részein. kapillárisok falát erősíti. scopolin. – RANUNCULACEAE tavaszi hérics Adonidis (vernalis) herba Adonidis rhizoma et radix Honos Európában. Afrikában. Aesculus hippocastanum L. szubmediterrán. Termeszthető. Hatóanyag: 0. A belőle készült gyógyszer orvosi felügyelettel használható coronaria-tágító hatása miatt. évelő növény. cimarin. Levélben és virágban flavonoidok. aranyeres bántalmak enyhítésére szolgál. Glikozidok: adonitoxin. Aegle marmelos (L. A kéreg gyulladásos. nem kumulálódik. adstringens (inkább régebben használták). lösz. a leveleket virágzás végén és fénytől védve szárítják (beszáradás 6:1). flavonoidok.6-1 m-re megnövő. erősen ritkul. Kisebb vagy közepes nagyságú. – APIACEAE podagrafű Aegopodii podagrariae herba = Podagrariae herba = Gerhardi herba Honos Európában. acetiladonitoxin.hu [syn. Természetes állományokban Magyarországon védett.50%-ban szteroid kardenolid glikozidok.és sorfának ültetik. Dél-Ázsiában és Amerikában. Escintartalma miatt javítja a perifériás vérkeringést. 20% tannin Alkalmazás: különösen friss állapotban hatásos adstringens diarrhoea és dysentheria esetén.Forrás: http://www. Melegkedvelő. kb.4% furokumarin imperatorin (= marmelosin). Aegopodium podagraria L. Hatóanyag: adiantoxid (triterpén-epoxid). 30-féle). hidroxi-adianton. a népgyógyászatban aranyeres bántalmakra is. Hatóanyag: 0. a kivont hatóanyag rosszul szívódik fel. emmenagog. Flavonoid C-glikozid: vitexin Alkalmazás: erős hatású. hazai állományai emiatt veszélyben vannak.25-0. Sztyepplejtőkön. májusban virágzik. Adonis vernalis L. aprítják (beszáradás 3:1). tannin. de sokfelé elterjedt még.: Adiantum cuneatum Langsdorf et Fisch. a magból és a levélből vonják ki. catechin-tannin. tannin. Indiai-szubkontinensen és ettől keletre több országban termesztik. megtalálható még Angliában. kumarinok (esculin. fraxin 1-2. A kérget tavasszal gyűjtik. szterolok. szterolok. nyálka-poliszaharid. Hatóanyag: illóolaj Alkalmazás: köszvény és reuma esetén. – HIPPOCASTANACEAE bokrétafa. évelő növény. Kaukázusban. . vadgesztenye Hippocastani albi flos Hippocastani rubri flos Hippocastani folium Hippocastani cortex Hippocastani semen (DAB) = Castaneae equinae semen Honos DK-Európában. ha van rá gyógyszeripari igény. Kéregben főleg kumarin-glikozidok (esculin 0. triterpének. kb. 50% keményítőt tartalmazó magban 3-10% szaponin-glikozid (főleg escin-glikozidok. Főleg üde és völgyalji gyertyán. Hyperthyreosis kezelésére vagy diureticumként is. tannin. nálunk üvegházakban termeszthető. lombos fa. Park. strofantidin. szaponin.és homokpusztagyepekben található. acetiladenotoxigenin. a magvakat a termés felnyílásakor (beszáradás 2:1). – RUTACEAE bengálibirs Aegle marmelos (= Belae indicae) fructus Honos Nyugat-Himalájában. esculin és fraxin kumarinok.) Corr.] vénuszfodorka Capilli veneris herba = Adianti herba Capilli veneris folium = Adianti folium Honos Dél-Európában.6%). montán faj. főként angina pectorisban. fraxin) Alkalmazás: fényvédő esculint főleg a kéregből. Külsőleg főleg kenőcsök formájában alkalmas visszérgyulladás.7-7%. Magyarországon a Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. Aknázómoly levélkártevője ellen rendszeresen kell védekezni. A Bakonyban néhol még gyakori. 0. de gyorsabban bomlik le.és bükkelegyes erdőkben található. Aglikon: adonitoxigenin. Hatóanyag: kb. Áprilisban. illóolaj Alkalmazás: bronchitisban köptető. napolajok alkotórésze. Kenőcsök. kelet-mediterrán.03-0. Szibériában.doksi.

a kaurifenyő Új-Zélandban az “erdők királya”. 0. más Shorea fajok – DIPTEROCARPACEAE Hopea beccariana Burck. pl. az 1 m-nél alacsonyabb subsp. illatszeripari felhasználása is van. levele ovális. gyanta. emellett még monoterpén-ketonok (izomenton. diureticum. diureticum. Malajziában és trópusi Afrikában honosak. A Shorea és Hopea fajok trópusi Ázsiában. Ageratum conyzoides L.75% illóolaj. Ny-Ázsiában. K-Afrikában (Tanzánia. terpinen-4-ol. Kis bokros növény. dísznövényként is termesztik. emmenagogum. Agathis dammara (Lamb. Agave americana L. mircen. pulegon). nagyobb mennyiségben termesztik. – AGAVACEAE amerikai agávé Honos Mexikóban és az USA déli és középső részein. Agave sisalana Perr. melyben diosfenolok találhatók.és gyantaanyagok. Aframomum melegueta K. rutin) Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. Hatóanyag: illóolajában nem találtak diosfenolt. gumianyag Alkalmazás: laxativum. a maori istenek fája. Hatóanyag: coniinszerű alkaloid (korábban “cynapin”). A magasabb subsp. ill. Alkalmazás: stimuláns. Agathosma crenulata (L. prostata hypertrophia esetén készítmény formájában. malagétabors Paradisi semen = Aframomi meleguetae semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein és Sri Lankán.. – ASTERACEAE . . fűszer. ugyanitt termesztik is. Kenya) is.DIPTEROCARPACEAE Dammar resina Az Agathis dammara Malajziában honos. Agathosma betulina (Bergius) Pillans – RUTACEAE [syn.: Barosma betulina (Bergius) Bartl. flavonoid-összetétele is eltér az előbbi fajétól Alkalmazás: illóolajat szolgáltat. csípős likőr készül belőle. egyéb szterolok a tigogenin és a gitogenin. flavonoidok (diosmin. – AGAVACEAE szizál Honos Mexikóban. diosmetin-7-O-rutinozid. Hopea ferrea Laness.) Hook. termeszek ellen is használják. más Agathis fajok – ARAUCARIACEAE dammarafenyő Shorea robusta Gärtn. 60 m. Schum.4-3% hecogenin szterol. vetésekben él. Kis bokros termetű. Illóolajat is szolgáltat. Hatóanyag: 0.: Barosma crenulata (L. D-Afrikából importálják. et Wendl] illatosruta Barosmae folium = Bucco folium Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön. cserzőanyag. limonen.) Pillans . poliinek Alkalmazás: görcsoldó ideges gyomorbaj. Hatóanyag: diosgeninhez hasonló szerkezetű hecogenin iparilag hasznosítható szteroid. 50 kg gyantatömeget adnak (“copal” gyanta). illóolaj. kólika és hasmenés esetén homeopathiás gyógyszerként. kevés zsíros olaj. Hatóanyag: gyantasavak. lakk-. Évente kb. – ZINGIBERACEAE paradicsommag.) Rich. 8-mercapto-p-mentan-3-on. cynapium és subsp. agrestis inkább útszéli gyomtársulásokban. levele a nyírfáéra hasonlít. 2% illóolaj. nyálka. Az Agathis australis. keményítő. 1-2 éves. α-pinen. illóolaj Alkalmazás: ritkán emplastrum készítésére használják. Kaukázusban.hu Aethusa cynapium L. – APIACEAE ádáz Cynapii herba = Aethusae herba Cynapii radix Honos Európában. antibakteriális. Magyarországon három alfaját lehet megkülönböztetni. Hatóanyag: kb. illetve festékipari felhasználása jelentős.doksi.3-0. csípős illóolaj.RUTACEAE [syn. cynapioides ligeterdőkben. átmérőjük 4-5 m. paradol (csípős ízt adja). menton.] Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön..Forrás: http://www. 1000 éves példányainak magassága kb. Hatóanyag: szaponin. Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag (szteroid-félszintézis). főleg a szizálrost miatt termesztik. D-Afrikából importálják.

– LAMIACEAE kalincaínfű Ajugae chamaepiti folium Ajuga reptans L. apróbojtorján Agrimoniae herba (Ph. Jó mézelő díszfa. szaponin. tonicum. főleg pattanásos bőr kezelésére.01-0. VIII.: Elymus repens (L. E tarackos gyökértörzs a levélmaradványoktól és gyökerektől megtisztítva napon is szárítható (beszáradás 2. rendszerint gyomos területekről szántás után boronával. procera Wallr. 4. erdőterületek és szántók gyomtársulásainak tömegesen előforduló. fenilkarbonsavak. Gyűjthető az A.: Alchemilla vulgaris L.] bálványfa. vermifugum. Ailanthus altissima (Mill. flavonoidok Alkalmazás: enyhe adstringens és antibakteriális.: Agrimonia eupatoria L. árokszéleken. VII. Hatóanyag: 3-8% polifruktán (inulinszerű triticin). Hg. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. – ROSACEAE [syn. réteken az egész országban gyakori. Ausztráliában. Több méter hosszú és elágazó tarackjait inkább virágzás idején (június-augusztus) gyűjtik. 2-3% cukoralkohol (mannitol. Ph. Ph.5:1).) Nevski] tarackbúza. is.. virágainak közös neve!) Honos Európában.) Schreb. subsp. Könnyen elvadul. Hg. Rokona. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag. vékonyés vastagbélgyulladás kezelésére előnyös. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. tannin.] réti palástfű Alchemillae herba (Ph.és vesekő megbetegedések esetén.. Száraz és félszáraz gyepekben. É-Afrikában. Magyarországon felhagyott kultúrák. ailanthon Alkalmazás: amarum. Indiai-szubkontinensen. Ph.Forrás: http://www.. Hatóanyag: 4-10% catechin-tannin.) Gould.05% illóolaj. jellegzetes alkotója az ageratocromen. Eur. – ROSACEAE [syn. Hg. szaponin.15% illóolaj. Ph.)( = radix) = Agropyri repentis rhizoma Graminis flos (= réti szénaalkotó Poaceae fajok virágzatainak. A 30-40 cm-es virágos hajtásokat árnyékban szárítjuk (beszáradás 4:1). houstonianum. – LAMIACEAE indás ínfű Ajugae reptantis herba Kozmopolita. az indás ínfű üde lomberdőkben elég gyakori. Ph. stimulans és diureticum. 0. quassin. inozitol). amarolid. sorfának is ültetik.) Honos Európában. Hatóanyag: 0.és delphinidin-glikozidok. Hg. agresszív. Hatóanyag: ailanthin (quassiin). VIII. 10% nyálka-poliszaharid. VII. tarackfű Graminis rhizoma (Ph. cyanidin.. Hg. VIII. Népgyógyászatban köhögés. Elytrigia repens (L. kedvelt parkdíszítő növényünk. – SIMAROUBACEAE [syn...) = Alchemillae vulgaris herba . agerátum Elterjedt trópusokon és szubtrópusokon.hu kisfészkű bojtocska. epehólyag és epeútak gyulladása esetén. kovasav. vanillosid. társulás alkotó növénye. láz és reuma esetén hatékony. 4. (ecetfa) Ailanthi altissimae cortex Honos Kínában. A kalincaínfű vetési gyom. – POACEAE [syn. agropyren poliin.. 5-6% ellagi.) Gams] közönséges párlófű. Toroköblögetésre is használható. neoquassin.és bélhurut. officinalis (Lam.) P. szilikátok Alkalmazás: diureticum hólyaghurut. Ajuga chamaepitys (L. még kumarin és alkaloid Alkalmazás: a gyökérből vagy az egész növényből készült főzet emésztési zavarok. a közép-amerikai eredetű A. Júniustól augusztusig virágzik. iridoid aucubin. Agrimonia eupatoria L. Mérsékelt égövi területeken gyakori. antidiarrhoeicum. É-Afrikában. Beauv. Triticum repens L. főleg eurázsiai egyéves fajok. 4. Eur. hólyag.doksi. továbbá etil-eugenol és az ebből oxidációval képződő etil-vanillin.és gallotannin.) Sw. triterpének (főleg ursolsav). ekdiszteroidok Alkalmazás: szteroid-alapanyag. Alchemilla xanthochlora Rothm. asperulin. Agropyron repens (L.: Ailanthus glandulosa Desf. anthelminticum. Külsőleg hámosító. légcsőhurut ellen is. Teája különösen nyári hasmenések. Eur. emiatt belsőleg gyomor.

Hatóanyag: 6-8% cserzőanyag. 2% flavonoid Alkalmazás: antioxidáns. magot hozó herbájában 0. Hatóanyag: 5-6% pirosan festő alkannin.. meszes talajú homokpuszta gyepek védett növénye. Hatóanyag: illékony.hu Honos Európában. É-Afrikában. kozmetikai festéket szolgáltat (régen bárányokat jelöltek meg gyökerével. antimutagén. mannan. közel 1 m magas. Alliaria petiolata (M.. kempferol-glikozid). A Ny-Dunántúlon lápréten és magaskórós társulásban ritka. meghűlés. 4. Nálunk gyakori. triszulfidok.] kányazsombor Alliariae (officinalis) herba Honos Közép. Ph. kolin. B. oleanolsav-glikozid. É-Afrikában. É-Amerikában. Indiaiszubkontinensen. egyéb flavonoid (pl.01% körüli illóolaj. Magyarországon kiritkult. protocatechusav-metilészter. metilalliin.) Allium sativum ad praeparationes homoeopathicas (Ph.) Allii sativi aetheroleum Valószínű. Alisma plantago-aquatica L.doksi.és Dél-Európában. ajoén.Forrás: http://www. – MELANTHIACEAE Aletritis (Aletris) farinosae rhizoma Honos É-Amerikában. VIII. a hatóanyagok alliinből keletkeznek enzim (alliin-liáz) hatására. anchusasav és alkannasav (többnyire észterek formájában) Alkalmazás: adstringens (belsőleg nem használható). A keletkező allicin a fő hatóanyag. cikloalliin).4% illóolaj. Allium cepa L. 4% kvercetin (különösen a hagyma buroklevelében). pedunculagin. kb. adstringens. Ázsiában. 1% spiraeosid. cepaenek.) Cavara et Grande – BRASSICACEAE [syn. Ázsiában és É-Amerikában. Ny-Ázsiában. hogy közép-ázsiai eredetű.1-0. ebből sokféle. világszerte termesztik. tetraszulfidok) . Hg. Hatóanyag: mustárolaj-glikozid sinigrin. dimer ellagitannin agrimoniin és laevigatin. kb. – ALLIACEAE vöröshagyma Allii cepae bulbus = Cepaeae bulbus Honos Iránban. (menorrhoea kezelésére főleg népgyógyászati tapasztalatok szerint). szelén Alkalmazás: kedvező étrendi hatása közismert. 4. Allium sativum L. eléggé elterjedt.: Alliaria officinalis Andrz. ma csak termesztésben van. gyanta Alkalmazás: ösztrogén. diarrhoea esetén. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. olajszerű anyag nyomokban. egyéb hatóanyag jön létre (pl. lecitin Alkalmazás: cukorbaj és vesebetegségek esetén. szaponarin. keserű tonicum uterus-idegrendszeri panaszok kezelésére. cukrok. vitexinszerű glükoflavon alliarosid Alkalmazás: külsőleg sebekre. – ALLIACEAE fokhagyma Allii sativi bulbus (= radix) Allii sativi bulbi pulvis (Ph. különösen grippe. továbbá Egyiptomban. prekurzorok alliin-származékok (propilalliin. Védett. a drogot importáljuk. VIII. belsőleg a népgyógyászatban megfázás esetén. Mocsarak. étvágyhozó. – ALISMATACEAE vízi hídőr Alismatis rhizoma Honos Európában. illóolaj. a piros szín jól feltűnt). Hg. vitaminok. Aletris farinosa L. Eur. oligoszaharidok. Európában és Mexikóban.5% körüli illóolaj (allil-mustárolaj és diallil-diszulfid). Hatóanyag: diosgenin-szaponin.) Tausch – BORAGINACEAE homoki pirosító Alkannae tinctoriae (rubrae = spuriae) radix = Anchusae rubrae radix Honos Európában. Alkanna tinctoria (L. világszerte gyakori. árnyas. Eur. Hatóanyag: 0. sekélyvízi hínárnövényzet évelő faja. Ph. veszettség ellen (hatásai kellőképpen nincsenek igazolva). üde gyomtársulások növénye. tölgyesek. floroglucin. antibakteriális. Hatóanyag: 0. légcsőhurut esetén hatásos. nem szabad gyűjteni.

Ph. szájüreg. nagyobb adagban erősebb laxativum. aloinosidok.és bélfertőzések esetén. Indiai-szubkontinensen és ÉAmerikában. gyomorvérzés esetén beöntésre használták régebben.hu Alkalmazás: kedvező étrendi szerepe közismert. Eur. Hatóanyag: alliinből keletkező allicin (0.és K-Afrikában. lupeol. keserű glikozid az aloeinin A és B (6-fenil-2-piron-származékok) Alkalmazás: mint a következő. folyók árterén. patakok mentén.) Aloe capensis (Ph. 4. 4. Hatóanyag: antrakinonok. γ-glutamil-peptid. szemészetben is használható. aloeresin A-pkumársav-észter. VII. cardioprotectivum. 20% cserzőanyag. és más Aloë fajok – ALOËACEAE fás aloé Aloë Honos D-Afrikában. – ALOËACEAE tövises aloé.) Gärtn. – ALOËACEAE [syn. barbadosi aloé Aloë barbadensis (Ph. aloesin (aloeresin A. Allium ursinum L. antihypertonicum. gyantasav.) Burm. carminativum. a termőhely védelme miatt mégis csak hatósági engedéllyel gyűjthető a levél (a hagyma nem). citrullin Alkalmazás: főzete öblögetőszer pharingitis esetén. VIII.doksi. aloinok. VIII. széleskörűen elterjedt. “égerliget”.: Aloë barbadensis Mill. Aloë vera (L. gyantaszerű fenolszármazékok. Hg. Hatóanyag: 25-40% aloin (aloin A és B). Gátolja a trombocita-aggregációt. 4. Üde gyertyán. főleg D. Eur. – ALLIACEAE medvehagyma Allii ursini herba Allii ursini bulbus Honos Európában és É-Ázsiában. kéntartalmú illó vegyületekben is gazdag Alkalmazás: antibakteriális. flavonoidok. zöldségnövény.07% szárazanyagra vonatkoztatva) és további kéntartalmú származékok teszik ki az illóolajat (kb. aszkorbinsav. Hatóanyag: 13-27% aloin A és B. ulcus ventriculi és duodeni kezelésére is.: Allium sibiricum L. Aloë arborescens Mill. Allium schoenoprasum L. csökkenti a vérszérum koleszterinszintjét. – ALLIACEAE [syn. de jótékony colitis. de mindenhol termeszthető cserepes vagy üvegházi növényként. Hatóanyag: kb. emiatt bél-.) Honos Afrikában. enyhe antibakteriális. szerves savak Alkalmazás: étvágyjavító. Cérnagiliszta ellen. glutinon. Hg. 0. Ázsiában és É-Amerikában. 3-4% 7-hidroxi-aloin A és B. helyenként állományalkotó. Alnus glutinosa (L. aloesin (aloeresin B). Ph.) Aloes extractum siccum normatum (Ph. fokozza a fibrinolízist. anthelminticum. aloe-emodin. chrysophanol és glikozidjai. lektinek Alkalmazás: antibakteriális különösen gyomor. Baktériumok szaporodását gátolja. Számos gyógyszerészeti termék készül belőle. emésztési zavarokra.és garatfertőzések leküzdésére is használható. gyulladáscsökkentő. nyomokban prosztaglandinok. Hg. Termesztett fűszer-. taraxeron. Eur..és bükkelegyes erdők növénye.] metélő hagyma Allii schoenoprasi herba Honos Európában. 5-hidroxi-aloin. Ph.) Honos Makaronéziában. antiarterioscleroticum. kap-aloé Aloë (Ph. aloinosidok. Külsőleg hámosító.. Főleg a Dunántúl egyes részein tömegesen fordul elő. – BETULACEAE enyves éger Alni glutinosae cortex Honos Európában. 20-30 m-re megnövő fa. taraxerol. termesztik. alnulin.] orvosi aloé. phlobaphen. Hg. Aloë ferox Mill. oxyuriasis esetén hatékony. f. enyhe.007%). Homeopathia.. lápokon gyakori. protalnulin. mérsékelt égövi Ázsiában (főként Szibériában). ezáltal kúraszerű alkalmazása hátráltatja az arteriosclerosist és jótékony hatású a magas vérnyomásos betegek állapotára is. VIII. Hatóanyag: népszerű ízesítő és vitaminpótló. hiperozid-típusú flavonglikozid. B és F) .Forrás: http://www.

stimulans. Hatóanyag: poliszaharidok.. Ph. terpineol. szterol. Alstonia constricta F. Peruban és Argentínában. Galangae rhizoma (Ph. melynek csípős szagát diarilheptanoid és fenilalkanon (8-gingerol) okozza. folyóvizek mentén. caryophyllen. – APOCYNACEAE keserűkéreg Alstoniae constrictae radix Honos Ausztráliában.) Althaeae flos Althaeae herba Honos Eurázsiában.. galangin). trópusi Afrikában. illatszeripari nyersanyag. szájüregi vagy gyomor-. szikeseken. Aloysia citriodora Palau – VERBENACEAE [syn. pirrol. mannanok. cineol. melegkedvelő. Hatóanyag: 12-20% nyálka-poliszaharid a gyökérben. nerol. Alpinia officinarum Hance kínai gyömbér. Helv. Althaea officinalis L. Spanyolországban és D-Franciaországban termesztik. alstonidin.: Aloysia triphylla (L’ Hér. acetoxi-chavicol-acetát (utóbbi kísérleti szinten tumorgátló) Alkalmazás: stomachicum. likőripari alapanyag. kb. tannin. 6% a levélben. DAC) Galangae aetheroleum Hatóanyag: 0. dipenten. 4.doksi. Kellemes illatú cserje. VIII. Hg. és Mediterráneumban. Főleg ártéri mocsarakban. öblögetőszer (nem köptető).. digestivum. 4. benne citral. tonicum. ) Cav. bélhurut esetén nyálkahártya-gyulladás kezelésére bevonó. továbbá diterpén. Muell.2% illóolaj. Felső légúti hurutos megbetegedésekben enyhíti a köhögést. A virágokat elnyílásuk idején. Eur. var. Indiai-szubkontinensen. geraniol. pseudarmeniaca (ártéri ziliz) a Duna-völgy ligeterdőiben honos. alstonilin. galaktanok. Indokínában. Műszárítóban szárítják (beszáradás 4:1).és diarrhoea ellenes. fűszer.. malária. Hatóanyag: 0.) Althaeae radix (Ph.. Alkalmazás: légúti. Malajziában. műszárítón szárítják (beszáradás 5:1). Mono. galangál Honos Kínában. A júniustól szeptemberig virágzó növény gyökereit októbertől áprilisig gyűjtik. – ZINGIBERACEAE sziámi gyömbér. Hg. összecsukódáskor szedik le csészelevelek nélkül. fehérmályva Althaeae folium (Ph. Ph. Hg. cedrol. trópusokon termesztik. Közép-Amerikában. – MALVACEAE (fekete) mályvarózsa Malvae arboreae flos (cum calycibus seu sine calycibus) Keleti eredetű. főleg Thaiföldön és Indiai-szubkontinensen termesztik.és szeszkviterpének. atropurpurea seu var. K-Ázsiában. Főleg arabinogalaktanok és galakturonorhamnanok. Sokféle készítményt forgalmaznak. verbenon. aloesin-tartalma miatt gyulladásgátló enteritis kezelésében.5-1% illóolaj. VIII. Hatóanyag: 2-2. 1.5% alstonin (chlorogenin) alkaloid. letisztítás után hámozzák és 5 mm él hosszúságú kockákra vágják.Forrás: http://www. tetrahidroalstonin.. Althaea (Alcea) rosea (L.5-3 cm mélyre történik. – MALVACEAE orvosi ziliz. nerolidol. gyomtársulásokban elterjedt évelő növény. A subsp. Alpinia galanga Willd. limonen. Újabban egyéves fajtáit is termesztik.hu Alkalmazás: laxans hatása a bélműködésre különösen előnyös. nigra hort.) Kuntze] citromverbéna Verbenae aetheroleum Aloysiae (triphyllae) folium Honos Chilében. yohimbin. VII. izovaleriansav Alkalmazás: stomachicum. Ph. myrcen. Hg. reserpin Alkalmazás: lázcsillapító. Eur. Magvai már a gyűjtés évében jól csíráznak. VII. .1-0. anthocyaninok (főleg myrtillin) Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt élelmiszerek festésére engedélyezett. Főleg gél formájában külsőleg is hatékony bőrápoló. metilheptenon. galangál Honos D-Kínában. flavonoid (pl. Azonnal szellős helyen vagy 40-50 0 C-on. kis termetű fa vagy cserje. Vetése 70-80 cm sortávolságra. Lippia triphylla (L’ Hér.) Britt. évelő kerti dísznövény. Ph.

Bengáliában.02-0. – AMARANTHACEAE [syn. αterpineol.: Prunus amygdalus Batsch. egy. néhol sárgarépa kísérő gyomnövénye. vese-. terpineol. Kaukázusban. visnagin. de érzékenység esetén bőrgyulladást okozhat. – APIACEAE fogpiszkálófű Ammeos (= Ammi) visnagae fructus (DAB 1996) Honos Mediterráneumban és Ny-Ázsiában.8-cineol. sabinen. mely hosszan tartó és ismételt virágzása miatt pollenallergiát okoz. 0. 1 m-nél magasabb. ammiol).vagy kétéves növény. samidin. ugyancsak ilyen módon a khellin bronchitis. gastroenterális.doksi. Amygdalus communis L. USA-ban. Ambrosia artemisiifolia L.hu Amanita muscaria )L: Fr. – ROSACEAE [syn.03% illóolaj (kámfor. nerolidol) Alkalmazás: eupepticum. khellol. 0. flavonoidok (kempferol. – ZINGIBERACEAE bengáli álgyömbér Amomum Honos Nepálban. izorhamnetin-gükozid.5% piranokumarin (visnadin. kvercetin-glikozidok Alkalmazás: adstingens. Ny-Ázsiában. karvon. Meghonosodása Magyarországon lehetséges. Indiai-szubkontinensen. furokumarin (xanthotoxin). Hatóanyag: kb. terpinen. Európa mediterrán vidékein. É-Afrikában. khellinol. norvisnagin. fehérjék Alkalmazás: homeopathia. 0. 1% illóolaj (alkotói: cineol. Webb var. főleg savanyú homoktalajon előforduló gyakori kalapos gomba. bergapten.16% coronopilin.] piros amaránt Amaranthi hypochondriaci herba Honos É-Amerikában.2-dihidroparthenin. khellenin. bélkólika esetén spasmolytikus. Napozószerekben is alkotórész.) D. Amaranthus hypochondriacus L. Ammi majus L. Termésben 12-18% zsíros olaj és 12-14% fehérje is Alkalmazás: spasmolyticum: bronchus. aszkorbinsav. muszkaridin Alkalmazás: homeopathia. Hatóanyag: betain. epe-. muszkazon. fotodinámiás vitiligo (leucoderma) esetén belsőleg és külsőleg. erythrostachys Moq. diureticum. – APIACEAE ammi Ammi majoris fructus (= semen) Honos Makaronéziában. amara (DC. Hatóanyag: xanthotoxin és más furokumarin (imperatorin. linalool. – ASTERACEAE parlagfű. A visnadint kivonva koronária tágító. Amomum amarum Lour. szívkoszorúér-keringést fokozó (gyógyszerként).Forrás: http://www. A. a pollenben kvercetin-3glükozid. 1. dihidrosamidin). limonen. kvercetin. Amomum aromaticum Roxb. terpinen-4-ol. Chilében és Mexikóban is.) Buchheim] (édes vagy keserű) mandula Amygdalae amarae semen = Amygdalae semen amarum . Hatóanyag: muszkarin. izoimperatorin. diureticum.) Lam. 1. Hatóanyag: szeszkviterpén-laktonok. 1 m magas. ibotensav. roborans. Prunus dulcis (Mill. Európában is elterjedt. amaranthin. izopimpinellin) Alkalmazás: spasmolyticum. nehezen kiirtható gyomnövény. var. Hatóanyag: 2-4% furanokromon (khellin. izorhamnetin). pinen. pcymen.: Amaranthus hybridus L. vadkender Ambrosiae artemisiifoliae herba Honos Kanadában. epe-.2-0. urogenitális szervek. Ammi visnaga (L. koronáriák görcse ellen. kertekben ültetik. – ZINGIBERACEAE keserű álgyömbér Amomi amari fructus Honos Japánban.) Hooker – AMANITACEAE légyöló galóca Aga Lombos és tűlevelű erdőkben. myrcen. de megtalálható Argentínában. erőteljes egyéves lágyszárú.

– FABACEAE bűzfa Anagyris herba Anagyris foetidae semen Honos Mediterráneumban. VIII. epicatechin. 0. szántókon gyakori. keserű mandula aromagyártás alapanyaga. anacardein globulin. cardol.) Amygdalae oleum virginale (Ph.) Wight et Arn. gingkol.: Anthemis pyrethrum L. pirítva csemege. VIII. neuralgiás és reumás és egyéb fájdalmak esetén. szaponinja antivirális. Eur. Anacyclus officinarum Hayne – ASTERACEAE német foggyökér Pyrethri germanici radix Honos a Mediterráneumban. tonicum.doksi. 0. squalen.. Marokkóban.] piretrum. Hg. Malajziában. egész Európába. Hatóanyag: gyanta. cardenol). 50% inulin Alkalmazás: antipyreticum. innen tovább terjedt a Mediterráneumba. Anacardium occidentale L. kb. 5% HCN). inszekticid. sokfelé termesztik. szitoszterin. purgans. 30 cm magas. maghéjban catechin. dehidroanacyclin (diin-dienek) és dekadien-2. Szíriában. Anacyclus pyrethrum (L. Anamirta cocculus (L. sztearin-. Homeopathiában is reuma és neuralgia ellen. Trópusi vidékeken termesztik. szőlőkben. Eur. Hatóanyag: quillaja. grana. akazsu Anacardiae occidentalis fructus (= Anacardiae fructus) Honos Brazíliában. Anagallis arvensis L. olaj.8% illóolaj (benne kb. 4. maghéja féregűző. sok aneurin Alkalmazás: olajtartalma miatt olajnövény.) Link – ASTERACEAE [syn. továbbá aranyeres. cserzőanyag Alkalmazás: diureticum. kertekben. Anagyris foetida L. antiparasiticum. cserzőanyag Alkalmazás: nyálelválasztást fokoz. 35-60% zsíros olaj (zsírsavai: palmitin-.Forrás: http://www. 1-1. Hatóanyag: anacardsav (O-karboxi-fenol-származék) és dekarboxilált származékai (anacardol. 30% fehérje. egyéves lágyszárú. kb. anagyrin.. édes mandula inkább édesiparban használatos.hu Amygdalae semen dulce Amygdalae amarum aetheroleum Amygdalae oleum raffinatum (Ph. lumbago és ischias kezelésére. reumás panaszokban. az olaj speciális. Indokínában. – MENISPERMACEAE halméregcserje Cocculi fructus (= semen. nyomokban illóolaj. metilcytisin. Inszekticid.4-savizobutilamid. kb. római bertram Pyrethri (romani) radix = Anacycli pyrethri radix Honos Algériában. Hatóanyag: a keserű mandulában 1-8% amygdalin és kevés prunasin (cianogén glikozidok). Ph. zsíros olaj (olajsavban igen gazdag). majd egészen Kaliforniáig. átmeneti nyelvbénulás. Ph. fájdalomenyhítő. . leucopelargonidin. quillajaszapotoxin. leucocyanidin. polimer proanthocyanidin.5-0. cserzőanyagok. retamin. Hatóanyag: alkaloidok (cytisin.és polygalasav-glikozidok. palmitol-. Kis-Ázsiában. Hg. Hatóanyag: csípős gyantájában anacyclin.) Amygdalae farina = Amygdalae placentae farina Amygdalarum cortex Honos szubtrópusi Kínában és Elő-Ázsiában. egyéves. külsőleg testápoló szerekben. 30-55% inulin. sesamin. – PRIMULACEAE tikszem Anagallidis herba Anagallidis semen Anagallidis radix Honos Eurázsiában. apoplexia.5% pyretrin. – ANACARDIACEAE kesu(fa). spartein = pachycarpin) Alkalmazás: emeticum.5 m magas bokros cserje vagy fácska. a magban kb. Arábiában. nyomokban illóolaj. nux) Honos Indiában.és linolsav) Alkalmazás: olajgyártás. 4.

3%. nyálka-poliszaharid. psoriasis. Hatóanyag: herbában kb. gyanta.és gyertyánelegyes erdőkben. Anemone nemorosa L. kolin. magassága 0. esculin) . n-valeriansav. Az érett terméseket műszárítón szárítják. termésben még kumarinok (bergapten. ellenőrizve). carveol. metil-n-propil-keton. Anchusa officinalis L. Hatóanyag: chrysophanolantron. analepticum. consolidin glükoalkaloid (alkaloidkomponense conslicin). hólyagosodást okoz. Bükk. Mediterráneumban.doksi. A tőleveles. Virágban petunidin diglikozid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. umbelliprenin. fehérjebontó bromelain enzimet tartalmaz. Sri Lankáig.3 m-től 1 m-ig terjed. hyperaemiát. trópusokon termesztik.Forrás: http://www. É-Amerikában. antipyreticum. bőrparazitákat pusztít. – BROMELIACEAE ananász Honos Brazíliában. a szárított herbából morzsolt drogot állítanak elő. emodinmonometiléter Alkalmazás: bőrt és nyálkahártyát erősen izgatja. DK-Ázsiában. hűsítő borogatásként. Anethum graveolens L. Nálunk júniustól októberig virágzik. terméshéjban menispermin és paramenispermin alkaloid Alkalmazás: picrotoxin erősen mérgező. Hatóanyag: cynoglossin alkaloid. trychophytiasis. külsőleg lágyító. sokféle szerves sav metilészterei Alkalmazás: friss gyümölcslé erősen fehérjeoldó. erythrasma. gyulladást okoz. 20 m magasra is megnövő fa. anemonin Alkalmazás: bőrizgató. 11-18% zsíros olaj. továbbá α-phellandren. Andira araroba Aguiar – FABACEAE goa por Chrysarobinum Honos Brazília esőerdőiben. Kaukázusban. Külsőleg gombás megbetegedésekben. virágzó hajtást általában 40-500C-os műszárítóba helyezik. Hatóanyag: termése vitaminokban. Arthritis. kb. Elő-Ázsiában. gumianyag. emodinantron-monometiléter. Halmaszlagként használták a termést. 1 m magas. kínasavdikumarát. szerves savakban és cukrokban gazdag. Andrographis paniculata Nees – ACANTHACEAE [syn. Ázsiában. carvacrol). paniculid A és B Alkalmazás: antibiotikus. legelőkön és gyomtársulásokban gyakori az egész országban.és Közép-Európában. 2% a levélben). chrysophanol. löszsztyeppeken. – BORAGINACEAE orvosi atracél Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) herba Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) flos Anchusae (= Buglossi) semen Anchusae (= Buglossi) radix Honos Európában. bódító mérgek ellenszere. égerligetekben szórványosan fordul elő. 0. pityriasis.hu Hatóanyag: szeszkviterpenoid picrotoxin (cocculin). Ananas comosus (L. kb. A herbából vagy termésből a betakarítást követően illóolajat nyernek. termésben 4-5% illóolaj (főleg carvon. cserzőanyag. scopoletin. Állatgyógyászatban is. ekcéma és herpes bizonyos stádiumaiban.és vasomotor központot. Egyéves. anthelminticum. ararobinol. lichen ruber. sykosis. Sokfelé termesztik. Hatóanyag: toxikus butenolid protoanemonin. allantoin (cordianin).: Justicia paniculata Burm. vagyis izgatja a légző. pleuritis (kis adagban.) Merr.] Andrographis herba Honos Karib-tengeri szigetektől Jáváig. antidiarrhoeicum. izokapronsav. Kétéves vagy évelő. Vanillin. akrilsav. – RANUNCULACEAE berki szellőrózsa Anemones nemorosae herba Honos D. 3-4% oldható kovasav. Hatóanyag: diterpén-lakton andrographolid (kb. – APIACEAE kapor Anethi fructus Anethi herba Anethi aetheroleum e seminis Honos Mediterráneumban.

] orvosi angyalgyökér Angelicae radix (Ph. furokumarin (bergapten. térd-.35-1. nyomokban furfurol. Hatóanyag: 0.6% illóolaj (főleg limonen és pinenek). myrcen. – APIACEAE [syn. phellopterin. diureticum.) Bent. – APIACEAE [syn. prenil-kumarin (osthenol. carminativum.hu Alkalmazás: fűszer. több helyen vadon él. a termésből nyert illóolaj antiszeptikus. Egy-két éves. étvágygerjesztő.és fejfájás esetén. kumarin és furokumarin (oxipeucedanin. umbelliferon). Kétéves vagy évelő. benne az európai kapor hatóanyagain kívül sajátos dillapiol. Hatóanyag: furokumarin imperatorin.: Archangelica officinalis Hoffm. Eur. magaskórós társulásokban hazánkban elég gyakori. így Magyarországon is. Hatóanyag: gyökérben 0.) = Angelicae sativae (= majoris) radix = Syriaca radix Angelicae fructus Angelicae herba Angelicae aetheroleum e radice Angelicae aetheroleum e seminis Honos É-Európától Szibériáig. var. phellopterin. konzervipar. izoimperatorin. columbianetin. – APIACEAE indiai kapor Anethi aetheroleum e seminis Honos Bengáliában. enyhe görcsoldó. fenolkarbonsavszármazékok. Európában és a Kárpátokban.5% illóolaj. angelicin. a byakangelicin fokozza a koronariacirkulációt. erőteljes növény.doksi. Hatóanyag: 2-3. továbbá pinenek.Forrás: http://www. kis adagban izgató. expectorans főleg a népgyógyászatban. Az első év őszén vagy a következő kora tavaszon szedett gyökeret. Likőralapanyag. limonen). ennek 80-90%-a monoterpén (főleg phellandren. VIII. caren. illóolaj Alkalmazás: antipyreticum. Angelica dahurica (Fisch.: Angelica officinalis Kit.] . izoimperatorin. Anethum sowa DC. Angelica archangelica L. Hatóanyag: kumarin. – APIACEAE Angelicae dahuricae radix Honos mérsékelt égövi Ázsiában. angelol A-L). et Hook. bisabolangelon. α-pinen Alkalmazás: mint előbb. bergaptolszármazékok. gerinc. Ny-Ázsiában. Angelica sylvestris L. a porított termés inszekticid. byakangelicin). A termés carminativum. termésben zsíros olajok. gyökértörzset mosás után. furokumarinok.3% illóolaj. Termeszthető Közép-Európában. 4. angesin. Szibériában. nagy adagban nyugtató. poliin falcarindiol Alkalmazás: rheumatoid arthritis. Angelica sinensis (Oliv. sabinen. caryophyllen). A kifejlett leveleket is 30350C-on szárítják (beszáradás 6:1). analgeticum. osthol). carminativum. furokumarin (imperatorin. archangelicin = kwannin). anethen. flavanon archangelenon Alkalmazás: serkenti a gyomorsav. limonen. Július végétől gyűjtik a terméseket.. Hg. kumarinok. kumarin umbelliferon. makrociklusos laktonok. A korábbi palántanevelés helyett jelenleg a szabadföldi. Angelica polymorpha Maxim. sinensis Oliv. prenil-kumarin (osthol.) Diels – APIACEAE [syn. f. dihidrocarvon. jól szellőző helyen szárítják (beszáradás 4:1). fagy alá vetést vagy előzetesen fagyasztott vetőmaggal kora tavaszi helybevetést alkalmaznak. Angelica pubescens Maxim. izobyakangelicolsav Alkalmazás: spasmolyticum húgyúti görcsökben. Ph. szeszkviterpén (bisabolen. bisabolol. a herba vizes kivonata egyeseknél enyhe nyugtató.] erdei angyalgyökér Angelicae silvestris (= minoris) radix Angelicae silvestris fructus Honos Európában.és hasnyálmirigy-kiválasztást. rendszerint kettéhasítva. xanthotoxin. – APIACEAE szőrös angélika Angelicae pubescentis radix Honos K-Ázsiában.

növényi festékanyag. továbbá cineol. Annona squamosa L. Hatóanyag: bifenil-keton típusú vegyületek. fitoszterolok Alkalmazás: krónikus epeúti panaszok esetén (főzetét). antineuralgicum. – POACEAE szagos borjúpázsit Anthoxanthi odorati herba Anthoxanthi odorati flos Honos Eurázsiában. Hatóanyag: aporfin alkaloidok (muricin. antidiarrhoeicum is. népgyógyászatban légúti megbetegedésekben. Hatóanyag: xanthofill. 1. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar. nyomokban illóolaj. hydrocotoin. Hatóanyag: oxiantrakinon-származék. szőrfűgyepekben. gyökér. Nálunk ritka. Anthoxanthum odoratum L. főként Amazonas mentén. metil-acetofenon. poliin falcarindiol Alkalmazás: analgeticum menstruációs panaszok (menorrhagia. mag inszekticid. spasmolyticum. – LAURACEAE [syn. 10-30 cm magas. Hatóanyag: cianogén glikozidok magban és éretlen gyümölcsben Alkalmazás: inszekticid. Aniba rosaeodora Ducke – LAURACEAE [syn.hu kínai angyalgyökér Angelicae sinensis radix Honos Kínában.és Dél-Európában.: Nectandra coto Rusby] koto Coto cortex Honos Brazíliában. cserzőanyag Alkalmazás: levél. Hatóanyag: illóolaj.5% cotoin. mésztelen hegyi réteken. Aniba coto (Rusby) Kosterm. duckei Kosterm. gyanta. parostemin. – ASTERACEAE festő pipitér Anthemidis tinctoriae flos = Buphthalmi vulgaris flos Honos Közép. muricinin). D-Afrikában. Üde rétek társulás alkotó növénye. mérsékelt égövi Ázsiában. Hatóanyag: kumarin-glikozid. Hatóanyag: monomer és dimer ftalidok (ligustilid. fürdőillatosító. nyálka-poliszaharid. Már védelemre szorul. nyíres fenyérekben. levél analgeticum. kb. savanyúalma Honos trópusi Amerikában. flavonoidok (luteolin-származékok). metilprotocotoin. féregűző.Forrás: http://www. 15-20 m magas fa. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakoribb. és szubarktikus Amerikában. 30-40% kovasav . erős illatú fű. továbbá alkaloid (anibin. meghonosodott a trópusi Ny-Afrikában. Anthemis tinctoria L. ferulasav-származék coniferil-ferulát. Erőteljes évelő növény. cserzőanyag. – ASTERACEAE [syn. tionenek Alkalmazás: anthelminticum. – ANNONACEAE gyömbéralma Honos Indiában. – ANNONACEAE tüskés annóna. paracotoin. Bolíviában. különösen gazdag linaloolban. amenorrhoea) és reumás betegségek esetén. a Középhegységben és a Dunántúlon jobban megtalálható.] parlagi macskatalp Antennariae dioicae (= Gnaphalii = Pediscati) flos = Pilosellae albae flos Honos Európában. Antennaria dioica (L. ehető. terpineol. protocotoin. ursolsav. anthelminticum. az érett gyümölcs ízes.] rózsaillatúfa.doksi.) Gärtn. parosteminin) Alkalmazás: diarrhoea esetén.: Gnaphalium dioicum L. levistolid A). metil-hydrocotoin.: A. Annona muricata L. erdőssztyeppek nyíltabb részén él. rózsafa Anibae rosaeodorae aetheroleum Honos Brazíliában. a ligustilid spasmolyticus.

Európában. Hatóanyag: cymarin (strophantidin-D-cymarosid).) Hoffm.: Alchemilla arvensis (L. trichosperma (Schult.Forrás: http://www.hu Alkalmazás: értékes gyepnövény. 0. – ROSACEAE [syn.és Dél-Európában. Védett. – APIACEAE zamatos turbolya [kerti: subsp.és gyertyánelegyes erdőkben. Aphanes arvensis L. népgyógyászatban vértisztító. fájdalomcsillapító. Ázsia mérsékelt égövi területein. üde akácosokban és gyomtársulásokban. diureticum. C-prenil-kumarin (osthenol. máj. xanthofill. útszéli: subsp.) Hoffm. szénafürdők fontos alkotórésze. Apocynum cannabinum L. Anthyllis vulneraria L. továbbá antiemeticum. földimogyoró Arachidis semen . anetol. apigravin.03% illóolaj herbában. Erős hatású. n-butil-ftalid). cianogén glikozid Alkalmazás: népgyógyászatban krónikus bőrbetegségekben.) Scop. Illóolajat a termésből állítanak elő. Hatóanyag: 0. Magyarországon kis termetű.doksi. főként limonenből (60%) és selinenből (10%) áll. Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. apocannosid. köszvényes és reumás betegségekben nyugtató. furokumarin (apiumetin. Takarmánynövényként termesztik. Elő-Ázsiában. továbbá apiin Alkalmazás: fűszer. Apium graveolens L.és D-Afrikában. A termesztett alfaj elvadulhat. sedanenolid. ritkán fordul elő inkább az ország ÉK-i részein nyirkos.) Arc.] Cerefolii (germanici) herba Cerefolii fructus (semen) Honos D-Európában. Évelő. vörös anthocyanin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. sziklás bükk. diureticum.. Arachis hypogaea L. É. – APIACEAE zeller Apii (graveolentis) herba Apii (graveolentis) radix Apii (graveolentis) fructus (= semen) Apii aetheroleum e fructi Honos Európában. flavonoid Alkalmazás: diureticum főleg népgyógyászatban. apiumosid). kaszálókon. Ny-Ázsiától Indiai-szubkontinensig. A másik gyakori degradált erdőkben.és epebajok esetén. Hatóanyag: 2-3% illóolaj. – FABACEAE [syn. Anthriscus cerefolium (L. egyéves növény. cerefolium (L. cynocannosid. indiánkender Apocyni cannabini radix Honos É-Amerikában. – RANUNCULACEAE harangláb Aquilegiae semen Aquilegiae herba Honos Közép. benne főleg metil-chavicol.] nagy ugarpalástfű Aphanes arvensis herba (= Alchemillae arvensis herba) Honos Európában. Kaukázusban. nálunk is fontos zöldségnövény. Aquilegia vulgaris L. Hatóanyag: szaponin. – APOCYNACEAE kendermeténg. időskori szívgyengeség). Ny-Ázsiában. – FABACEAE amerikaimogyoró. továbbá szaponinok Alkalmazás: szteroid-glikozidjai a szívműködésre hatnak (cardialis insufficientia. hegyi réteken szórványos. diureticum húgyúti megbetegedésekben.9% termésben. Továbbá butil-ftalidok (sedanolid.: Anthyllis communis Rouy] nyúlszapuka Anthyllidis vulnerariae flos Honos É-Afrikában. mészkerülő szántók ritkább gyomfaja. Hatóanyag: delfinidin-diglikozid. Homeopathia. cserzőanyag. Termesztik. celerin).

Ph.18% illóolaj.3-0.. nonacosanol. metil-arbutin. Hatóanyag: 0. Indokínában. poliinek (köztük kéntartalmúak. – ERICACEAE medveszőlő Uvae ursi folium (Ph.. Európa más területein és Ázsiában.) Honos az északi földtekén.) Honos D-Amerikában. A. arctinon. arbutoflavonol B.. összefoglaló néven arctiin. 2. 0. carminativum. Hg. VIII. VII.és ártéri társulásokban különösen gyakori. arecaidin. A kétéves. 10 m magas fa. tomentosum Mill. Külsőleg egyes ekcémákra. Eur. Aralia racemosa L. arékapálma Arecae semen (= nux) Honos Indiai szubkontinensen. tisztító (méregtelenítő). Hg. Hatóanyag: fenolheterosidok.06-0. piceosid. továbbá metilarbutin. Ny-Ázsiában. Kínában. más kvercetin. cukrok. 15-25% cserzőanyag. Hatóanyag: kb.) is. gyanta. diureticum. 14-18% zsíros olaj. hajsampon stb. pyelitis. pektin. Arctostaphylos uva-ursi (L. Európában főleg Olaszország és Spanyolország hegyvidékein. 0. diaphoreticum. karotinoidok Alkalmazás: húgyútakat fertőtlenít. Hatóanyag: gyökérben 30-40% inulin. zsíros fejbőr kezelésére (hajszesz. Ph. cholereticum.) Spreng. Amerikában és D-Európában sokfelé termesztik. Júliustól őszig virágoznak. – ARALIACEAE fürtös arália Araliae racemosae rhizoma et radix Honos É-Amerikában. A.2% unedosid. A húsos gyökereket az első év végén vagy a következő év tavaszán gyűjtik. gyanta. nemorosum Lej et C. köszvény. leucocyanidin.. Malajziában.doksi. Földre terülő. Areca catechu L.) Arachidis oleum raffinatum (Ph. Megmosás után feldarabolják és 500C-nál alacsonyabb hőmérsékleten szárítják (beszáradás 4-5:1).és reumás panaszok esetén.és miricetin-glikozidok). Hatóanyag: zsíros olajat szolgáltat a mag (40-50%) Alkalmazás: magból étkezési csemegéket készítenek. – ARACEAE beteldió. Alkalmazás: diureticum.5% cserzőanyag. Eur.. Arbutus unedo L. Ph. arctinol. Hg. 16% cserzőanyag. 2-3. 4.) Bernh. arctinal. használata korlátozott ideig történhet magas tannintartalma miatt. Kb. catechin. mellékalkaloidok guvacin. VIII.Forrás: http://www. őse nem ismert. enyhén antibiotikus. Ph. hemicellulózok. 1-2% flavonoid (hiperozid.. cystitis esetén. triacontanol. szeszkviterpenoid costussav. 4. az arbutin (eléri a 7%-ot). VIII. dotriacontanol. örökzöld cserje. Utóbbi keserű vegyületcsoport a termésen kívül – kisebb mennyiségben – a levélre és a herbára is jellemző.). 4. ASTERACEAE bojtorján Bardanae radix (DAC) Bardanae folium Bardanae herba Bardanae fructus Honos Mediterráneumban.6% alkaloid. – ERICACEAE nyugati szamócafa Arbuti (unedinis) folium Honos Európában.. hidrokinon. fő alkotója arecolin. húgykőhajtó. diterpének Alkalmazás: expectorans. É-Afrikában. leucopelargonidin . gyanta Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. ártereken és üde gyomtársulásokban élő kis bojtorján (A. Hg. Eur. keményítő. aretsav). A. butyrolaktonlignan arctigenin glikozidok. izoguvacin. ugyanezeken a területeken termesztik is. pl. Olajkinyerés után visszamaradt fehérje értékes takarmány.hu Arachidis oleum hydrogenatum (Ph. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton costuslakton és dehidrocostuslakton. Zsíros olajat az élelmiszeripar mellett a gyógyszerészetben is használják. arecolidin. kb. Arctium lappa L. guvacolin. 15-20% cserzőanyag (gallotannin és catechincsersav). a fő komponens hidrokinon-monoglükozid. uvaol).7% arbutin. minus (Hill. Afrikában. nyálka-poliszaharid. reumaellenes. Homeopathia. triterpén-szaponin. fenolkarbonsavak. triterpén (ursolsav. erőteljes növény Magyarországon gyom. Hatóanyag: illóolaj. Indiában. minus (Hill) Bernh. Gyűjthető még a parlagokon.

illóolaj (nyomokban timol. Hatóanyag: gyökér 0.és toroköblögetésre. M. karotinoidok. – ASTERACEAE [syn.. triterpenoid alkoholok. keserű stimulánsként. . melyekből feniletil. Alkalmazás: emésztést elősegíti. Magyarországon közel 1 m-re növő évelő növény. Különösen lovak külső lemosására használták. C. serkenti a hámképződést. Közepesen savanyú. Kenőcsök készülnek belőle. clematitis) rhizoma (= radix) Honos Európában. bár a phagocytosist fokozza. enyhe mioticum (pilocarpinszerű). védett.hu Alkalmazás: az arecolin parasympathicomimeticum. Külsőleg reszelve reumás testrészekre téve csökkenti a fájdalmat. – ARISTOLOCHIACEAE virgíniai kígyógyökér Serpentariae radix = Viperinae virginianae radix Honos USA-ban. valamint magnoflorint Aristolochia serpentaria L. (Rokona az A. subsp. szegélynövényzetben. fontos fűszernövény. ezért belsőleg nem szabad használni.és allil-mustárolaj képződik. ártereken. borneol. macrophylla Lam. A. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: nitrofenantren aristolochiasav. durior = A. gyomorfájás esetén is. Armoracia lapathifolia Usteri – BRASSICACEAE [syn. Kígyómarás gyógyítására is kipróbálták. polifenolok. évelő növény. hegyi árnika Arnicae flos (Ph. Ph. Eur. VIII. gyógyszergyártás (aromaterápia). Emberre toxikus. flavonoidok Alkalmazás: emberre és gazdasági állatokra nephrotoxikus. mint élvezeti szert. szeszkviterpén-laktonok. száraz időben igényli az öntözést. Aristolochia clematitis L.02% aristolochiasavat tartalmaz. Hatóanyag: glikozinolátok.doksi.) Maguire .ASTERACEAE Honos É-Amerikában. herbacea Ehrh. Termeszthető Magyarországon is (egyenértékű a hegyi árnikával). állatkísérletek szerint karcinogén. A beteldiót a malájok rágcsálják. kultúrákban. – ARISTOLOCHIACEAE farkasalma Aristolochiae herba seu folium = Clematitis herba seu folium Aristolochiae vulgaris (= tenuis. Hatóanyag: illóolaj (eucalyptolban gazdag) Alkalmazás: illatszeripar. féreghajtó az állatgyógyászatban. serpentarin Alkalmazás: indiánok használták tonicumként.: A. a pipavirág.: Artemisia elatior Klokov. Hatóanyag: flavonoidok. Kaukázusban. magasra kúszó díszcserje). rusticana G.) = Arnicae (montanae) flos sine seu cum receptaculis = Alismae flos = Calendulae alpinae flos Arnicae folium Arnicae rhizoma (= radix) Arnicae aetheroleum Honos Európában. szőlőkben elég gyakori mindenhol.] istenfa Abrotani herba (= summitas) Honos Ny-Ázsiában. Állatgyógyászatban külső sebek fertőzését és fekélyesedését gátolja.] torma Armoraciae rusticae (recens) radix = Cochleariae radix Honos K-Európában (talán őshazája Ukrajna). ennél több timol-származék) Alkalmazás: száj. Aristolochia fangchi Y. gyakran elvadul. Artemisia abrotanum L. Hatóanyag: aristolochiasav. hegyvidéki talajokon magvetéssel vagy palántázással szaporítható. neuralgia esetén is jótékony lehet. illóolaj. alhavasi évelő növénye. Gyűjteni tilos.. A. Arnica chamissonis Less. Sch. sokfelé termesztik.Forrás: http://www. erős nyálfolyást és enyhe eufóriát okoz. főleg külsőleg. paniculata Lam. mindenfelé termesztik. nálunk hegyi rétek mészkerülő.. 4. Hg. foliosa (Nutt. sebgyógyulást és hámképződést elősegíti. Termesztésével kísérletek folynak. Arnica montana L. gyomorsav szekréciót növeli. Wu – ARISTOLOCHIACEAE Honos Kínában.

guajanolid-típusú absinthin. kivadul. sokfelé meghonosodott. Hatóanyag: illóolaj (kínai kemotípusban 4% körül. legfeljebb 400C-on szárítják (beszáradás 4-5:1). Artemisia maritima (= santonicum) L. 4. É-Afrikában. poliinek. flavonoid artemitin.és Ny-Ázsiában.hu Artemisia absinthium L. Kedvelt fűszer. Nálunk félszáraz és üde gyomtársulásokban közönséges. Hatóanyag: 0. inkább termesztett. – ASTERACEAE fehér üröm Absinthii herba (Ph. Közép-Ázsiában. cineol). szeszkviterpén (spatulenol.0% illóolaj (fő alkotója estragol). továbbá flavonoidok. átmeneti tudatzavart. Hatóanyag: santonin Alkalmazás: féregűző. – ASTERACEAE egynyári üröm Honos Európában. érzékcsalódást okozhat!). kisebb subsp.5-1. Legfeljebb 50 cm-es szárral szedik. mérsékelt égövi Ázsiában (valószínűleg Szibéria az őshazája). chrysanthenil-acetát.doksi. linalool.Forrás: http://www. Berg et C. Az aktív artemisinin mennyisége 0. – ASTERACEAE tárkony Dracunculi folium = Artemisiae dracunculi folium Dracunculi herba = Artemisiae dracunculi herba Dracunculi aetheroleum Honos K-Európában. Mint fűszernövénynek két fajtaköre ismert: francia vagy német és az orosz. terjed útszélek. Indiaiszubkontinensen. a vietnami kemotípusban 1.) Absinthii folium Absinthii aetheroleum Honos Európában. .és Közép-Ázsiában. Júliustól októberig virágzik. szeszkviterpén-lakton: dimer. virágpora allergiát okozhat. anorexia. Artemisia dracunculus L. C. Szibériában. – ASTERACEAE sziki üröm Artemisiae maritimae herba Artemisiae maritimae flos Honos Európában. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). tujol. szegélyek mentén. majd szellős. Tősarjakkal. árnyékos helyen vagy műszárítón. Ph. α-bisabolol). Alkalmazás: artemisinin tartalma miatt maláriaellenes (elpusztítja a kórokozót vagy gátolja a Plasmodium fajok szaporodását). fásodó szárú évelő növény. Virágzó hajtást a második évtől fejleszt. ebben kámfor és germacren D a jellemző komponensek). santonicum (= subsp. poliin Alkalmazás: amarum (dyspepsia. monogyna) és a majdnem kopasz. artabsin.5% illóolaj (α.4%. Artemisia annua L. Indiában. VII. illóolaja illatszeripari alapanyag.és β-tujon. – ASTERACEAE fekete üröm Artemisiae (vulgaris) herba (= summitas) Artemisiae radix Elterjedt az egész Földön. gyógyszeripari növény is. Termeszthető. Kaukázusban. Hg. É-Amerikában. Hg. F. Kínában termesztik.. gyomtársulásokban.01-1%. de nem túl gyakori. Eur. Könnyen kivadul.5-2. Augusztustól októberig virágzik. Hatóanyag: illóolaj. VIII. dús pollenhozama miatt gyakori allergén. Hatóanyag: 0. népgyógyászatban magas vérnyomás és hurutok kezelésére. fahéjsav-származékok. Schmidt – ASTERACEAE cinaüröm Cinae flos (Cinae semen) Honos Kínában.. sabinil-acetát. proazulen matricin. Ny. Termeszthető. hazánkban az ürmös szikespuszták jellemzője a subsp. arteannuin B. Ph. Artemisia cina C. Egyéves. szántóföldi gyomtársulásokban. 64%-a monoterpén artemisiaketon. Artemisia vulgaris L. Előbbi a kedvelt. kumarinok. santonin Alkalmazás: anthelminticum. parlagokon gyakori. artemisiten). szeszkviterpén-laktonok. de különösen gyakori a Mediterráneumban. artemisinin (szeszkviterpén-lakton) és előanyagai (arteannuinsav. ennek kb. sokfelé termesztik. Magyarországon útszéli. Közép. flavonoidok Alkalmazás: étvágyjavító. tőosztással szaporítják. gastritis). patens. cholereticum (szeszes kivonatban kioldódó tujon fejfájást.

Hánytató. – ARISTOLOCHIACEAE kanadai kapotnyak Asari canadensis aetheroleum Honos É-Amerika atlantikus részén. Európában meghonosodott. főleg a Dunántúl üde gyertyán. Hatóanyag: kéregben. flavan artocarpanon. Illóolajat állítanak elő belőle. Kardenolid glikozidok. tujon. linalool. aristolon.doksi. – ARISTOLOCHIACEAE kapotnyak Asari rhizoma cum herba Asari herba Honos Európában. kérge és levele diarrhoea. limonen. hazánkban is erősen invazív. borneol. spatulenol). Sri Lankán. egyéb szteroid szívglikozidok Alkalmazás: friss gyökérzetből homepathiás gyógyszereket készítenek. Homeopathia. különösen a homokos talajokon képez állományokat. cyanomaclurin Alkalmazás: gyümölcsét fogyasztják. Asarum canadense L. linalilacetát. bornilacetát. Mézelő és dísznövény. Asclepias syriaca L.3% illóolaj. Szeszkviterpénlakton (vulgarin. anthelminticum. aroidin. 4% asaronmentes illóolaj. artocarpetin. prenilflavon-származék cikloartocarpin. terpineol. fáját feldolgozzák. digitalisszerű szívglikozid. kevésbé mérgező gyógynövényeket használnak szívgyógyszerek készítésére. levélben flavon morin. féregfertőzés esetén. Hatóanyag: 0. Gyökerét a vegetációs idő végén gyűjtik (beszáradás: 3:1). – ASCLEPIADACEAE selyemkóró Asclepiadis cornuti rhizoma Honos Kanadától É-Carolináig. cholagogum. – ASCLEPIADACEAE hússzínű selyemkóró Asclepiadis incarnati rhizoma et radix Honos É-Amerikában. Burmában. artocarpin. – ARACEAE kontyvirág Ari maculati rhizoma (= radix) Honos Európában. korábban gyomorporokba keverték. kámfor. Árnyékos helyen kell szárítani (beszáradás 4:1). tüsszentőpornak való. Homeopathia. Indokínában. antimikotikus. uzarigenin-glikozidok) Alkalmazás: toxikussága miatt más.7-4%) lehet. Arum maculatum L. melynek 90%-a t-izoasaron. a rhizómában több illóolaj (0. egyéb komponensek: diasaron. Asclepias incarnata L. elterjedt Guayanában. aroin. kumarin. ebben főleg cineol. t-izoeugenol vagy t-izoelemicin.hu Virágos. Trópusokon termesztik. Hatóanyag: szárban 1% körüli kaucsuk. flavonoid. linalool.8-1% illóolaj. aronin. szaponin-glikozidok. Hatóanyag: 0. jellegzetesek a coroglaucigenin aglikon és ennek glikozidjai . antibakteriális. Hatóanyag: friss gyökértörzsben kb. szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: asaron-tartalma miatt már nem használják köhögéscsillapító gyógyszerek készítéséhez. évelő növény. – MORACEAE kenyérfa. Szibériában.és bükkelegyes erdőiben fordul elő. Asarum europaeum L. geraniol. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: előbbiekkel szemben nem tartalmaz kaucsukszerű tejnedvet. Homeopathia. még metileugenol. üde erdőiben nem ritka. pl. bornilacetát. jákafa Honos Indiában. Ny-Ázsiában.03-0. – ASCLEPIADACEAE gumós selyemkóró Asclepiadis tuberosae radix Honos Ontariotól Minnesotáig. egyéb kardenolidok (pl. Kaukázusban. Asclepias tuberosa L. asarilaldehid. Artocarpus heterophyllus Lam. Brazíliában. Kansasig. poliin Alkalmazás: amarum. Évelő. Malajziában.Forrás: http://www. elemicin Alkalmazás: nincs hánytató hatása. metileugenol. aromaticum. 3% asclepiadin. psilostachin. szaponin arin Alkalmazás: mérgező. Hatóanyag: cianogén glikozid. főleg a Dunántúl nyirkos. helyi izgató. asclepiadin (asclepin) vincetoxinszerű mérgező. felső 40 cm-es hajtásrészeit gyűjtik. áttelelő gyomnövény.

2 m-es bokros növény. Aspalathus linearis (Burm. akuammidin. mészkőszikla-gyepekben. pl. Atractylodes macrocephala Koidz. Hazánkban főleg a Dunántúlon sziklagyepekben és erdőkben. Dahlgren – FABACEAE [syn. dihidrochalkon (aspalathin. egyéb aminosavak és aminok.5% indol-alkaloid. hasadékokban gyakori. nálunk hegyvidéken. Asparagus officinalis L. apró növény. 4. 4-5% hidrolizálható tannin Alkalmazás: gyomor. A spárgahajtás csemegezöldség.) Hatóanyag: aszparagin. Frissítő hatású élvezeti teaként is használják. bokorerdőkben fordul elő. lipidszerű acetogeninek (tetrahidrofurán. Irakban és Iránban. mérsékelt égövi Ázsiában. Vadon száraz gyepekben. húgy. É-Afrikában.és bélpanaszosok számára előnyös. Hatóanyag: 35% zsíros olaj.) R. (Szobai és üvegházi dísznövény az A. feniletilalkohol). rutin) Alkalmazás: diureticum különösen arthritis. különösen Törökországban. stabilizátor. VIII. flavonoidok (pl. quebrachamin.doksi. eriodiktiol-származék). Hatóanyag: mézga tragacanthin (főként polimer galakturonsav) Alkalmazás: gyógyszerészetben emulgeáló. Hatóanyag: flavonoid. 5-20 m magas fa. geranilacetát. damascenon. ami nem használható másra. illóolaj (guajakol. – ASTERACEAE baizhu Atractylodei macrocephalae rhizoma Honos Kínában. Hg.Forrás: http://www.) Dun. – ANNONACEAE papau Asiminae trilobae semen Honos É-Amerikában (Ohio). bronchitis vagy légzőszervi bántalmak esetén. – APOCYNACEAE fehér kebracsófa Quebracho cortex (DAC) Honos D-Amerika déli és nyugati részén. – ASPARAGACEAE spárga Asparagi rhizoma (cum radicibus) Asparagi herba Honos Európában.hu Alkalmazás: emeticum.és veseköves panaszosok számára. Homeopathia. kempferol-diglikozid egyéb flavonoid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Astragalus gummifer Labill.és lakton-gyűrűkkel). szteroid szaponin-glikozidok. Asplenium ruta-muraria L. Homeopathia. tragantgumi csüdfű Tragacantha (Ph. Asplenium trichomanes L. mészhabarcsos falakon gyakori. antitumor hatású és inszekticid asimicin Alkalmazás: emeticum. keresett élvezeti tea. kvercitrin. kb. ma már ritkán. nothofagin). diaphoreticum. így C-glikozil-flavon (orientin. tannin Alkalmazás: légúti analepticum asthma. – ASPLENIACEAE kövi fodorka Rutae murariae herba = Adianti albi herba = Paronychiae herba Cirkumpoláris. izoorientin). sprengeri Regel. rooibos Aspalathi folium Honos Dél-Afrikában. . – ASPLENIACEAE aranyos fodorka Adianti rubri herba Kozmopolita.. az aszparagusz. catharticum. Hatóanyag: kempferitrin. Magyarországon is. Aspidosperma quebracho-blanco Schlech. Ph.: Borbonia pinifolia Marloth] vörös fokföldirekettye. Eur.) Honos Ny-Ázsiában. főleg yohimbin. homeopathia. flavonol-glikozid (izokvercitrin. és más Astragalus fajok – FABACEAE mézgás csüdfű. kis fácska. Hatóanyag: 1-2. Asimina triloba (L. továbbá aspidospermin. Nemesített változatait világszerte termesztik. cukrok és mannan. cystitis.

hyperaciditas. aminok Alkalmazás: élelmiszer.Forrás: http://www. betain. azadiron. VIII. Hg. flavonoid (pl. VIII. belladonnin.és epekőkólika. Hatóanyag: 0. asthma bronchiale. lázcsillapító. Avena sativa L. Zöldhályog esetén vagy erre hajlamos idősebb betegeknél használata tilos. atractylenolid II és III) Alkalmazás: digestivum. luteolin-típusú izoorientin.35-1. Juss.3-0. Fás növény. Gyűjthető. – POACEAE zab Avenae (excorticatus) fructus Avenae herba (recens) Avenae stramentum Honos Európában. Atriplex hortensis L. szeszkviterpén és -lakton (atractylon. Eur. apigenin típusú vitexin. kisebb mennyiségben szaponinok. Ph. Mellékhatása: szájszárazság. glukan. levélben 0. antiparasiticum. kesztoz. vese. de túladagolása pszichomotoros nyugtalanságot. fenil-etil-amin hordenin. görcsös menstruáció esetén fájdalomcsillapító. gyógyszerek hatóanyaga. É-Afrikában. főként inszekticid.és hólyagtisztító reuma és köszvény esetén.. bugás részét takarítják be drognak. hallucinációs élményeket okoz. Ph. – SOLANACEAE nadragulya Belladonnae folium (Ph. Hg. A szemben zsíros olaj.3-0. – MELIACEAE indiaiorgona Azadirachtae indicae cortex Azadirachtae indicae folium Azadirachtae indicae semen Honos Indiai-szubkontinensen. Levele főzelékként fogyasztható. A szemészetben szemcseppek formájában pupillatágító. Hg. Hg. Hatóanyag: gyökérben 0. Ulcus ventriculi. Hg.) Belladonnae folii tinctura normata (Ph. Ph. lágyszárú növény Magyarországon főleg a Középhegységben gyakori. Hatóanyag: diterpén abietan-származékok. neokesztoz. Ny-Ázsiában. Ph.35% illóolaj. diureticum.9%. Központi idegrendszerre hat: sedativum neurovegetativ dystoniában.3%) szaponin (avenacosid A és B szteroid szaponinok). enyhe nyugtató. kuszkhigrin) Alkalmazás: atropin antikolinerg. izgatottságot. izoskoparin és tricinglikozidok). izovitexin. Ph. 4. népgyógyászatban vizelethajtó. egyéves növény. vese..2% (levélben 0. Indokínában.és takarmánynövény. 4. antisepticum. a hajtásrendszer leveles. B .hu Hatóanyag: 0. Atropa belladonna (bella-donna) L. A szalmát és szemtermést érett zab szolgáltatja. A szemekből és szalmából készült tea köhögéscsillapító.3-1. nimbidinsav. fehérje. VII. orientin. flavonoidok. A cserje termetű évelő. atropin. neurastheniában. Eur. termesztik trópusi Afrikában is.VIII.doksi.. Eur. Máshol is termesztett.. Eur. rekedtség. sokfelé termesztik. Hg. VIII.) Belladonnae pulvis normatus (Ph. Tavasszal vetik és virágzás végén. Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: légzőszervi és emésztési megbetegedések esetén.) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Ph. Közel-Keleten és Kínában. lehetővé teszi a szem eredményesebb vizsgálatát. 4. főként malária ellenes. nimbolid. látási zavarok. nimbin) Alkalmazás: anthelminticum.6% tropán-alkaloid (L-hioszciamin. apoatropin. szkopolamin. 4.. Kaukázusban. VII. pentosan. triterpenoidok (azadiractin. inkább bükkös vágásterületeken szaporodik el. neurotrop spasmolyticum. trigonellin.) Belladonnae herba Belladonnae radix (Ph. – CHENOPODIACEAE kerti laboda Atriplicis sativae herba Atriplicis sativae semen Honos Közép-Ázsiában. az atractylon hepatoprotectiv. Mediterráneumban.1-0. Azadirachta indica A.) Honos Európában.

) Fritsch – SAXIFRAGACEAE bőrlevél Bergeniae radix Bergeniae folium Honos Közép-Ázsiában. Indokínában. pseudobaptisin. palmatin. Baptisia tinctoria (L. VIII. Eur. Kaukázusban. – FABACEAE borsófürt Baptisiae radix (= rhizoma) Honos É-Amerikában. inulin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. . baptin Alkalmazás: laxativum. termésben főleg berberin. berberrubin. Bambusa bambos (L. Homeopathia. hypochondria esetén. nephritis. főleg a Dunántúlon üde réteken. Hatóanyag: illóolaj. Barbarea vulgaris R.) Voss – POACEAE [syn.Forrás: http://www. chelidonsav Alkalmazás: cholelithiasis. lumbago. Kaukázusban. izotetrandin. É-Afrikában. vulracin. szeszkviterpén. jól áttelel. Hatóanyag: glikozinolát. bőrnemű és talajra terülő levelekkel. utak mentén inkább a Dunántúlon. Bellis perennis L. szabályozza a gyomornedv termelődést. Áttelelő lágyszárú.hu Ballota nigra L. útszéli gyomtársulásokban mindenütt gyakori. viasz. Arundinaria japonica L. cserzőanyag.) Vent. É-Afrikában. fogyasztható. továbbá magnoflorin. kávésav Alkalmazás: sedativum hisztéria. fásodó. Hatóanyag: alkaloid cytisin. É-Afrikában.vagy többéves. Berberis vulgaris L.. orvosi előírásra. l méteres bokor. Homeopathia. Indiai-szubkontinensen. lágyszárú. Magas. két. erős hatású). gyökérkéregben 1-3% berberin. köszvény. Hg. Indiai-szubkontinensen. jatrorrhizin. ártéri szegélytársulásokban. Kaukázusban.) Honos Európában. cholecystitis. Európában. nagy. izomer apomorfin alkaloid bervulcin. spasmolyticum. gyanta. erdőszéleken elég gyakori. – BERBERIDACEAE sóskaborbolya Berberidis radicis cortex Berberidis fructus Berberidis folium Honos Európában.) Willd. cholereticum. reuma. Évelő széles. kólikás nephrolithiasis. Bergenia crassifolia (L. Fiatal hajtása spárgaszerű. Mongóliában. erdők. Szibériában. columbamin. Áttelelő. – LAMIACEAE fekete peszterce Ballotae nigrae herba (Ph. gumianyag. Hatóanyag: cianogén glikozid taxifillin. Ny-Ázsiában. szaponin. 4.doksi. nyomokban keserű szeszkviterpén-lakton marrubiin. baptisin. Hatóanyag: flavon cosmosiin (apigenin-7-glükozid). Cserje. flavonoid Alkalmazás: sebgyógyító balzsamokban. Trópusi Ázsiában sokfelé termesztik. arthritis esetén fájdalomcsillapító és spasmolytikus (parenterálisan. Br. – BRASSICACEAE borbálafű Barbareae herba Honos mérsékelt égövi Ázsiában. Ny-Ázsiában. külsőleg köszvény ellen.] japán bambusz Arundinariae japonicae surculus Honos Kínában. levélben. Ny-Ázsiában. Ph.: Bambusa arundinacea (Retz.. Tannin. benzoesav Alkalmazás: fiatal hajtásrügye táplálék lehet. – ASTERACEAE százszorszép Bellidis flos = Bellidis perennis (minoris) herba (= flos) Honos Európában. nagyobb adagban antidiarrhoeicum. Hatóanyag: alkaloid. az USA keleti és Kanada északi részén. legelőkön. Mint dísznövény kertekben gyakori. szerves savak.

carminativum. majd Németországban honosodott meg. 22%). convar.6% illóolaj (közel teljes mértékben metilszalicilát) Alkalmazás: aromaticum. verrucosa Ehrh. 0. Sokfelé elterjedt mindkettő. sz. antioxidáns. a 16. Áttelelő lágyszárú. hajvizek). Más országban erről is gyűjtenek levelet. levélben ősszel 12% arbutin.04% rhododendrin (betulosid). ill. subsp. VIII.Forrás: http://www. metilezett lizin. sárga vagy barna pigment. Hatóanyag: répatestben sokféle vegyület található.1% körül illóolaj (főként szeszkviterpén-oxid) mellett a levélben még . Betula lenta L. rozmarinsav.5% kávésav és származékai. Főleg konyhakerti növényként termesztik. fokozza az ellenállóképességet.) Trev. – CHENOPODIACEAE cékla Kultúralakja kb.doksi.és vesekőhajtóként is. Hatóanyag: lila betacianin (betain).2-0. a szőrös nyír inkább Európán kívül a Kaukázusban és Szibériában. B. kb. légúti betegségekben is használható kiegészítőként. Beta vulgaris L. vulgaris Msf. a melaszra inkább fenolkarbonsavak jellemzők.és arginin-származékok Alkalmazás: nyersen reszelt. segédanyag. turicin. 15% cserzőanyag. Májusban.5-3% flavonoid (hiperozid. klorogénsav. subsp. szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). Mindenhol.: Stachys officinalis (L. lápos termőhelyeken fordul elő. Betula pendula Roth – BETULACEAE [syn. a Dunántúlon gyakoribb. vulgaris – CHENOPODIACEAE cukorrépa Betae succus A kultúralak több fajból keletkezett Elő-Ázsiában. Hatóanyag: kéregben 3% monotropitosid (szalicilsav-primverosid). Betonica officinalis L. jellegzetes a “cukorrépa-szaponin” (oleanolsavglükozid és -glukuronid). Hatóanyag: 1. 0.. szeszkviterpenoid lakton bergenin. népgyógyászatban antidiarrhoeicum. crassa Alef. de védett. A szőrös nyír tőzegmohás. – LAMIACEAE [syn.. továbbá 0. – BETULACEAE cukornyír Betulae lentae cortex Betulae lentae aetheroleum Honos Kanada és USA keleti részén. Beta vulgaris L. antirheumaticum. közepétől cukortermő kapásnövény.) Betulae cortex Betulae gemma Betulae aetheroleum empyreumaticum (= rusci) Betulae pix Betulae gemmae aetheroleum Honos Európában. Hg. termesztik is. 0. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adstringens. 4. Eurázsiában. polimer proanthocyanidin Alkalmazás: adstringens. conditiva Alef. hólyag. miricetin-galaktozid). Magyarországon a közönséges nyír savanyú talajú lomberdőkben gyakran társulás alkotó. Eur. Hatóanyag: kb.] bakfű. júniusban szedik az üde zöld leveleket. pépes formában. Európában előbb zöldségnövény. bibircses nyír(fa) Betula pubescens Ehrh. catechin-gallát. árnyékban. présleve vagy ennek liofilizált pora rákos betegeknek postoperativ stádiumban erősítő huzamosan fogyasztva. 0. sedativum. az illóolajat kozmetikában (pl. szabadgyökfogó. hasmenésre vagy teapótlóként. a közönséges nyír a mérsékelt égövi Ázsiában és É-Afrikában. a szaharóz gyógyszerészeti vivő-. felső légúti panaszok.: Betula alba L. stachydrin. var. erdős helyeken. szőrös nyír(fa) Betulae folium (Ph. rügyben még lipidoldékony flavonoid-metiléterek. kvercitrin. Ph. diureticum.hu Hatóanyag: 18-25% cserzőanyag (levélben kb. században a Földközi-tenger partvidékén jöhetett létre. főként a kontinentális területeken fontos termesztett kultúrnövény. a 18. Alkalmazás: ipari úton szaharózt nyernek ki a répából. köszvény esetén. flavonoidok. betonicin.5% betain. orvosi tisztesfű Betonicae officinalis herba Honos Mediterráneumban.] (közönséges) nyír.

campestris. vese.és epekő ellen. júniusban. Brassica napus L. Ny-Ázsiában. – BORAGINACEAE (kerti) borágó Boraginis herba Boraginis flos Boraginis semen Boraginis oleum Honos Európában. Ártéri és mocsári társulásokban. A levél. napus L. Alkalmazás: diureticum. olibanum(fa) Honos Szomáliában.. oleracea) keresztezéséből jött létre. kb. nyálka-poliszaharid.doksi. a kialakult kultúrnövényt különösen a Föld északi országaiban termesztik. lehangoltságot oldó. Boswellia sacra Flueck. gyanta. 6-7% cserzőanyag Alkalmazás: főzete vagy forrázata belsőleg aranyeres bántalmakra. reumás és idegfájdalmak csillapítására. Dél-Arábiában. psoriasis vagy krónikus ekcéma esetén). káposztarepce Vad repcefajok (B. Hatóanyag: a herbában nyálka-poligalakturonan. Bidens tripartitus L. napus – BRASSICACEAE [syn. – BURSERACEAE [syn.és reumaellenes. gyantasavak.és húgyúti fertőzésekben kiegészítő drog. 12% illóolajjal (thujen. Rapae semen Rapae oleum raffinatum (Ph. gumianyag. a fából kátrányt állítanak elő. köszvény. júliusban virágzik. catechin-cserzőanyag Alkalmazás: hazájában népi gyógyászatban diureticum. gyógyszerészeti célra is használatos. Egyiptomban. Olibanum Olibani aetheroleum Hatóanyag: illatos gumigyanta kb. Boswellia serrata Roxb. kéreg és rügy alkalmas illóolajelőállításra. É-Afrikában. füstölőként fertőtlenítő. triterpén boswelliasav-származékok. limonen. gyógyszerkészítmény formájában adagolva. Eur. Ph. pinen. B. subsp. [syn. phellandren. Vetésideje április eleje. É-Afrikában. illatszeriparban. Borago officinalis L. napfényes területeken termeszthető egyéves növény.hu leucoanthocyanidinek. a termésben linolensavban gazdag zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok szerint enyhe nyugtató. var.: Brassica oleifera Moench. vese. oleifera (Moench) Delile] olajrepce. 40-45% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított. savas tetraacetilen. A herba uborkakonzerváló. külsőleg sebkezelésre. gyomos helyeken gyakori egyéves faj. viszketést csillapító rühesség. diaphoreticum.: Boswellia carteri Birdw.] indiai tömjénfa Honos Indiában. nyálka-poliszaharid.] valódi (szomáliai) tömjénfa. keratolitikus. subsp.) Metzg. nyomokban illóolaj. dipenten. Indiai-szubkontinensen. terpinol. Nálunk meleg.) Koch – BRASSICACEAE . Szibériában. – ASTERACEAE farkasfog Bidentis tripartitae herba = Verbesinae herba = Cannabis aquaticae herba Honos Európában. 4. a makkocskából nyert olaj érelmeszesedés megelőzésére használható. A leveles hajtásokat virágzáskor gyűjtik és árnyékban szárítják (beszáradás 5:1). Hatóanyag: poliin. tavaszi méregtelenítő kúrára és vesekőhajtóként is használják népgyógyászati tapasztalatok szerint. pruritus. Külsőleg készítményei hajhullás gátlók. oleifera (DC. gyanta. nyomokban illóolaj. réparepce Vadon termő ősi típusából alakult ki. B.: Boswellia glabra Roxb. erukasavban szegény vagy mentes fajtáinak olaja élelmiszer. diureticum.Forrás: http://www.) Hatóanyag: magban mustárolaj-származékok (glikozinolátok). szaponin. Szintén a kontinentális éghajlatú országokban termesztik. VIII. Nyírfakátrányt a bőrgyógyászatban használják (antiparasitikus. Brassica rapa L. fenolsavak (klorogénsav). A termést (magot) viaszéréskor gyűjtik. terpénalkohol). Hg. 3% cserzőanyag. Brassica nigra (L.

Buxus sempervirens L.) Benth. diureticum. Kaukázusban. keményítő Alkalmazás: antisyphiliticum. Bupleuri radix Hatóanyag: pentaciklikus triterpén-alkoholok (saikogenin A. a ritkább piros gönye csak ártéri szegélytársulásokban. latens hepatopathia és krónikus pancreas kiválasztási zavar esetén használják. C. Hatóanyag: triterpén bryogenin-glikozidok (bryonidin. Hatóanyag: a farészben 5-6 % illóolaj (40-70%-a guajol. főként allil-izotiocianát glikozidja (sinigrin). – ZYGOPHYLLACEAE Bulnesiae aetheroleum Honos Dél-Amerika nyugati és déli részén. F. diureticum. 1. B-vitaminokban. rubrobrassin-klorid = cyanidin-5-glükozid-3-sophorosid) Alkalmazás: préslevét gyomorfekély. illóolaj (illatszer.hu fekete mustár Sinapis nigrae semen (ÖAB. . utóbbi eurázsiai-mediterrán. Vörös káposztában poliszulfid trithion és egyéb kénvegyület. Franciscea uniflora Pohl] Brunfels-cserje Brunfelsiae (hopeanae) radix Honos D-Amerikában.Forrás: http://www. – BUXACEAE puszpáng Buxi sempervirentis folium . kevesebb bulnesol) Alkalmazás: balzsam. Fontos zöldségnövény. kerítéseken is előfordul.2 m-re növő cserje. Indiai-szubkontinensen.APIACEAE sarlós buvákfű Honos Európában. Állatorvoslásban stomachicum. purgans. ma mindenhol termesztik. Honos Kelet-Ázsiában. Homeopathia. alba – BRASSICACEAE fejes káposzta Brassicae oleraceae succus Európai vad fajokból keletkezett. arthritis kezelésére. cyanidin-glikozidok. pszeudoalkaloid sinapin (cholinból és szinapinsavból képződik). poliinek Alkalmazás: lázcsillapító. B. Bulnesia sarmienti Lorentz. n-octacosanal). így nálunk is termesztik. vagyis stressztűrést fokozó. G) glikozidjai. antiphlogisticum. D. Hatóanyag: alkaloid manacin. f. zsírsavak. – CUCURBITACEAE fekete gönye Bryonia dioica Jacq. Bupleurum chinense DC. adaptogén. Hatóanyag: gazdag aszkorbinsavban. szappan). protocatechusav és anthocyanok (pl. Ny-Ázsiában. gyakoribb. capitata L. Ph. kínai buvákfű Honos Kínában. továbbá hosszú szénláncú aldehidek (n-triacontanal.. Ny-Ázsiában.: Brunfelsia hopeana (Hook. piros gönye Bryoniae rhizoma et radix Előbbi eurázsiai. Bupleurum falcatum L. Don – SOLANACEAE [syn. bryonol a pirosban. Világszerte. E. Évelő. Helv. drasztikus hashajtó főleg az állatgyógyászatban.doksi. ubikinonban. Kaukázusban. továbbá esculetin. 4% szinapinsav. valamint kb. Brassica oleracea L. gyanta Alkalmazás: diureticum. 40-60 m magas fa. manacein.. Hatóanyag: mustárolaj-glikozidok (glikozinolátok). var. bryonin) a feketében. Bryonia alba L. száraz gyepekben az egész országban néhol gyakori. a fekete gönye ezen kívül sövényekben. Illóolaja hasonló célra. A-vitaminban. Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Fontos vitaminforrás nyersen és savanyítva is. DAC) Sinapis nigrae aetheroleum Honos Európában. zsíros olaj (30% körül) Alkalmazás: lisztjét külsőleg borogatásként reumás vagy légcsőhuruttal járó fájdalmak enyhítésére. Bupleurum scorzonerifolium Willd. É-Afrikában. Évelő lágyszárúak. cucurbitacinok). tetraciklusos triterpének (bryodulcosid triglikozid. főleg Brazíliában.

kumarin (scopoletin. umbelliferon. Hatóanyag: nyelves virágban 0. cadinen. zeaxanthin). C. diureticum. bokros dísznövény. 0. Köszvény. reuma vagy maláriás betegség esetén óvatosan adagolandók készítményei. terpinen.12%-ot. tannin Alkalmazás: főleg mint neutrális nyálkaanyag technológiai célra. buxinidin. triterpénalkoholok (mono-. Hatóanyag: szalicilsav-származékok Alkalmazás: lázcsillapító. diureticum. Hg. dermatitis. parabuxinidin. aspecifikus immunstimulans.: Calamintha officinalis Moench subsp. különösen temetőkben fordul elő. Caesalpinia spinosa (Mol. buxinamin (ma ezeket a szteroid alkaloidokat nagy betűjelekkel különböztetik meg (pl.4%-ot érhet el az illóolaj (főleg menton. gastritis esetén. a fészekpikkelyekben 0. Áttelelő lágyszárú.3-0. Nálunk is gyakori sövénynek való. Mediterráneumban. antiphlogisticum. 2-10% triterpénszaponin oleanolsav-glikozidok (saponozid A-F). 0. . mérsékelt égövi Ázsiában. – LAMIACEAE [syn. tonicum. sylvatica typ. ulcus duodeni.és kvercetinglikozidok). – ARACEAE sárkánygyökér Callae palustris radix = Dracunculi palustris radix Honos Európában. Gyorsan kell szárítani árnyékban vagy 35-400C-on. anthelminticum. Afrikában is termesztik. parabuxin. C. VIII. Laxativumként sem biztonságos. lupeol. Hatóanyag: kb.8% monool amyrin. szterol. 4. – ASTERACEAE kerti körömvirág Calendulae flos (Ph. néha áttelel. sylvatica typ. triol heliantriol A. poliinek. áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: gumiszerű galaktomannan. Kaukázusban. vizes élőhelyeken. kb.doksi. di. telt virágú fajtái is vannak. Eur. a hüvely pora cserző hatású.hu Honos Európában. Ny-Ázsiában. ökológiai tűrőképessége jó. antimutagén. Pharyngitis. A-tól N-ig) így pl. subsp.) O. 4% diol faradilol-.. a népgyógyászatban még diaphoreticum. C Caesalpinia bonducella Flem.és D-Európában. Calla palustris L. Calamintha sylvatica Bromf. Kuntze – CAESALPINIACEAE tövises pillangófa. nálunk nem gyakori. Ph. ascendens Jord. menthaefolia Host subsp. esculetin).] erdei pereszlény Calaminthae (montanae seu ascendentis) herba Honos Közép. – CAESALPINIACEAE molukkabab Caesalpiniae bonducellae semen Honos trópusi Indiában. emmenagogum. pl. antivirális. l cm-es kocsánnyal) vagy a kicsípett virágokat szedik.: alkaloid A (= cyclobuxin D) Alkalmazás: az alkaloidok közül számos szívre ható.és triolok. Homeopathia. 23 cm mélyre vetik.02-4.7% karotinoid (főleg lutein. de citotoxikusak. 0. arnidiolészter. kb. Áprilistól novemberig virágzik.8% flavonoid (izorhamnetin. cholereticum. tarak Caesalpiniae farina Honos D-Amerika északi részén (Peru). B. caryophyllen. kb. Egyéves kerti dísznövény.) = anthodium sine seu cum calycibus Calendulae herba Calendulae folium Honos Európában. taraxaszterol. 15% vízben oldódó rhamnoarabinogalaktan és arabinogalaktan. továbbá más terpénketonok) Alkalmazás: stomachicum. spasmolyticum. 2-3 naponként a teljes virágzatot (kb. Ny-Ázsiában. műszárítóban (beszáradás 8:1). továbbá 0.35% illóolaj (főleg pulegon. Hatóanyag: alkaloid buxin. É-Amerikában. Calendula officinalis L. Számos gyógyszer komponense. termesztik. nálunk nem fordul elő. ulcus cruris. karvon).Forrás: http://www. száraz és félszáraz erdőkben.. Virágzata a halvány sárgától a sötét narancssárgáig változó. szeszkviterpén loliolid Alkalmazás: antibakteriális. Kora tavasszal 50-60 cm sortávolságra. É-Afrikában.

nálunk ritkul. Évelő lágyszárú. Indokínában. Szibériában. Hatóanyag: protoanemonin (lakton) és polimer származékai (pl. Ny-Afrikában. nádasokban mindenütt gyakori országunkban. elvadul. fűzés égerligetek növénye.6-0. Ázsiában. uscharin. főként mészkerülő nyíres-fenyérekben helyenként gyakori. polifenolok (catechin-. Homeopathia.5% koffein. glikozinolát glükoamelinin Alkalmazás: lisztjét borogatásra.8% arbutin. Indiai-szubkontinensen. herbában 3 % körül). Hatóanyag: 2.) O. Kb. termesztett növény. mérgező!). flavonoidok (kvercetin. 2 m magas cserje.és láprétek. sárgarepce Camelinae herba = Sesami vulgaris herba Camelinae semen = Myagri semen = Sesami vulgaris semen Honos Európában. calactin. fenolkarbonsavak. Egyéves. 1-3 m hosszan felkapaszkodó. Calystegia sepium (L. calotropin. – ASCLEPIADACEAE szodomaialma Calotropidis procerae cortex Honos Ny-Ázsiában. Ázsia mérsékelt égövi részein. a zöld tealevélben különösen jelentős epicatechin-gallát. – RANUNCULACEAE mocsári gólyahír Calthae palustridis herba (et flos) Honos Európában. – CONVOLVULACEAE [syn. A kéregben madaralban. Caltha palustris L.5% ursolsav. Tejnedve szolgáltatja a madargumit. a Dunántúl és a Középhegység egyes részein szőrfűgyepekben. Calotropis procera (Ait) Dryand. É-Amerikában.és kempferol-glikozidok Alkalmazás: kisebb adagban laxativum. taraxacaszterolok és észtereik Alkalmazás: kéregdrog emeticum. gyomtársulásokban szórványos. továbbá leucoanthocyanidin Alkalmazás: népgyógyászatban belsőleg kígyómarás ellen (nem veszélytelen. Mocsarakban. szaponin Alkalmazás: homeopathia. miricetin). 37% catechin-tannin.: Convolvulus sepium L. Calluna vulgaris (L.) Cr. kozmopolita. cserzőanyag elérheti a 10%-ot. mocsár. 0. bokros évelő növény. 2.04% teofillin. Kuntze – THEACEAE [syn. epicatechin-tanninok.Forrás: http://www. ökológiai igényének megfelelő helyeken sokfelé termesztik.) Hull – ERICACEAE [syn. egyéb szteroid-glikozidok. diaphoreticum.) R. adstringens. uscharidin. Br. diureticum. Hatóanyag: jalapinhoz hasonló szívglikozidok.5-4. gyanta (gyökérben 6-7%. Ny-Ázsiában. leucodelfinidin. asclepiin. diureticum.: Thea sinensis L.] sövényszulák Calystegiae sepii herba Calystegiae sepii radix Honos Európán kívül az egész Földön. . purgans. nyomokban illóolaj Alkalmazás: sedativum álmatlanság esetén. voruscharin). gyanta. triterpén amyrinok. cholagogum.doksi. epigallocatechin-gallát). Áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: tejnedvben kardenolid szteroidok (calotoxin.) Merino] csarab Callunae (vulgaris) herba (cum floribus) = Ericae herba (cum floribus) Honos Európában.] tea Theae (nigrae) folium Theae viridis folium Honos Kínában. – BRASSICACEAE gomborka. Camelina sativa (L.05% körül teobromin. Kis termetű. proanthocyanidinek. dimer anemonin).: Ericodes vulgaris (L. madarfluavil. Indokínában. Camellia sinensis (L. kaucsuk. kvercetin-glikozidok.hu Hatóanyag: Arumhoz hasonlóan csípős anyag. kvercetin. Hatóanyag: 0. 0. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: 30-35% száradó olaj.02-0.

caryophyllen). Az illóolaj fő komponensei: benzilbenzoát. Hatóanyag: termésben 20-35% zsíros olaj (száradó). 8% gyanta (canellin) Alkalmazás: tonicum. Hatóanyag: farészében. sabinen. eugenol. termésében alkaloid camptothecin. trigonellin). Sokféle ízesített teát is forgalmaznak. pinen. parlagok gyomtársulásaiban fordul elő. concanavalin) Alkalmazás: lektineket biokémiai kutatásban.] kanella(fa). metoxicamptothecin Alkalmazás: izolált hatóanyag és félszintetikus származékai citosztatikusak. Cananga odorata (Lam. Canavalia ensiformis (L. cadinenek. Ez a vadkender szántók. kb.) Hook. geraniol. fa. farnesol. Ecuadorban. f. 10-20% phellandren. Indokína stb. geranilacetát. termesztik. Hatóanyag: az egész növényből vonják ki a Canangae aetheroleumot.vagy kétéves 0. fenolkarbonsavak Alkalmazás: szárából rost.). valamint gyomor. gyakran elvadul. aminok (betanicin. fehérje. kávésav és származékai). Cannabis sativa L. elemicin. flavonoidok. Canarium luzonicum (Blume) Gray és más Canarium fajok – BURSERACEAE kanárifa Elemi resina Honos Malajziában.5 m magas. Ausztráliában. illóolaj (45-70% limonen. geraniol. a virágból az Annonae aetheroleumot.) Small et Cronquist – CANNABACEAE indiai kender Cannabis indicae herba Cannabis indicae folium Cannabis indicae flos . terméséből olaj készül. kérgében. a zöld levél különösen antioxidáns. benzilacetát. Tibetben. Hatóanyag: gyanta (oleoresina). gyógyszerek hatóanyagai. kozmetika (szappangyártás). Canella winteriana (L. detoxikáló kúrára alkalmas. fenolkarbonsavak (pl.3% gyanta. levelében (herbában) kevés gyanta. – CANELLACEAE [syn. – ANNONACEAE kananga.) Gärtn. trópusokon sokfelé termesztik. Malajziában.) DC.: Canella alba Murr. antidiarrhoeicum. eugenol. a herba vagy levél élvezeti teaként fogyasztható (nem mutatható ki belőle kábító hatású terpenofenol). pl. aromaticum. a mag élelmiszer. caryophyllen Alkalmazás: illatszeripar. subsp.5-1.hu flavonoid. 20 m-re megnövő fát. lektinek (canavalin. dohányillatosítás. linalool. – FABACEAE kardbab Honos Dél-Ázsiában. fehérjetartalmú maradéka miatt takarmány. Trópusokon termesztik a kb. ylang-ylang Canangae aetheroleum Annonae aetheroleum (= Ylang-Ylang) Honos Indokínában. Venezuelában. a zöld levélben több komponenssel) Alkalmazás: stimuláns. linalool.doksi. hidroxi-camptothecin. – CANNABACEAE (vetési) kender Cannabis fructus (= semen) Cannabis (sativae) herba Honos dél-közép-ázsiai területeken. krezolmetilészer. Cannabis sativa L.5-1% illóolaj (monoterpénalkoholok és -aldehidek. D-Amerikában. gumianyag. Magyarországon főleg textilnövénynek termesztik. Hatóanyag: kb. 1% illóolaj (pinen. szaponin.és bélpanaszok esetén. Camptotheca acuminata Decne. 0. Az olajból készült emulzió használatos köszvény és reuma. 0. a hüvely takarmány. izoeugenol. elemol. iparban használják. et Thoms. terpineol) Alkalmazás: illatszeripar. innen mindenhová elterjedt. fehérfahéjfa Canellae albae cortex Honos DK-USA-ban. a többi is távol-keleti trópusi faj (Kína. cineol. lágyszárú. indica (Lam. Karib-szigeteken. Egy.Forrás: http://www. – NYSSACEAE Honos Ny-Kínában. likőrgyártás. Hatóanyag: speciális aminosav canavanin.

. Hatóanyag: butil-mustárolaj-glikozid glucocochlearin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. vadon nem fordul elő. színes fajták termésében sok karotinoid. kb. hisztamin. cayenne bors Capsici fructus (Ph.és mocsárréteken fordulhat elő. friss termésben sok aszkorbinsav. cineol. fájdalomcsillapító reumás vagy idegfájdalmakkal járó betegségekben. Eur. – CYPERACEAE [syn.. tetrahidrokannabinolsav). kannabinolsav. Carex arenaria L. Tömörebb habitusú. Az áttelelő lágyszárú.5-2%).Forrás: http://www. Nálunk inkább cserepes növényként ismert. szeszkviterpenoidok). nálunk hegyi. vitaminban gazdag termése miatt roboráló. VII. Indiában és Polinéziában sokfelé termesztik.VIII. Áttelelő rhizómás. hasis gyanta (THC 2-8%). de az egész Földön elterjedt. vérzéscsillapító peptid.) Heiser – SOLANACEAE paprika Capsici fructus (Ph. Sok kisebb fajra osztható. de mai nemesített fajtáit sokfelé termesztik. kannabinol. csípős fajtáinak terméskivonatát külsőleg. antioxidáns. Capsicum annuum L. forráslápokban. fájdalomcsillapítónak használják.) Honos Közép-Amerikában.) = Capsici fructus acer Honos D-Amerikában.hu Honos Indiai-szubkontinensen. l. szabadgyökfogó. humulen. fűszer. nyomokban illóolaj (metilszalicilát.1% illóolaj (p-cimol. Capsella bursa-pastoris (L. Eur. leveles hajtások legfeljebb 30 cm-es felső részét gyűjtik. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok alapján dismenorrhoea (metro. tyramin). 4. tapasz. külsőleg kisebb sebekre téve szintén. fokozza a gyomornedv-kiválasztást. glucoputranjivin) Alkalmazás: stomachicum. egyéves vagy áttelelő. szaponin. főleg trópusokon. fenyőövi faj. É-Amerikában. diosmin). helyi gyulladás előidézésére. Hatóanyag: 8-10% illóolaj. minimum (Mill. termesztik. marihuana (THC 0. Hg. kannabidiol. továbbá flavonoidok (pl.doksi. spasmolyticum (csak ideggyógyászatban orvosi ellenőrzéssel). bedörzsölő formájában hyperaemiát. Nálunk nedves láp. 20-30% dihidrocapsaicin) Alkalmazás: külsőleg linimentum. bokros. Cardamine pratensis L. 40% oldható szilikát Alkalmazás: diaphoreticum. helyi gyulladást idéz elő. DAB. majd szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). A terméses egyedek ágvégeit vagy gyantáját gyűjtik. Szibériában. egy. antineuralgicum. VIII. rutin) Alkalmazás: zöldség.vagy kétéves. diureticum reumás és köszvényes betegségekben. Hatóanyag: 0. – BRASSICACEAE pásztortáska Bursae pastoris herba (DAC) Kozmopolita. kb. Hatóanyag: biogén aminok (kolin. bár hivatalos engedély nélkül tilos. A magvakból zsíros olaj nyerhető. Hatóanyag: terpenofenol (THC = tetrahidrokannabinol. 0. Hg. Ph. flavonoid (rutin. áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: glikozinolát (glucocochlearin. var. tarackos növény a Dunántúlon található.) Medic. igen ritka. – BRASSICACEAE réti kakukktorma Cardamine pratensis herba Cirkumpoláris. védelemre szorul. Mexikóban. Ph.. Magyarországon mindenhol gyakori. Hatóanyag: csípős fajtákban capsaicin. Cardamine amara L. – SOLANACEAE csilipaprika. előfordulása bizonytalan. izopropil-izotiocianát-glikozidok. nem tarackos. konzervipar. de egyre ritkul. szaponin. – BRASSICACEAE keserű kakukktorma Nasturtii majoris amari herba Honos Eurázsiában. Capsicum frutescens L. A virágos. kábítószer: kannabiszfű.: Carex repens Bell] homoki sás Caricis (arenariae) rhizoma (= radix) Honos Európában. acetilkolin. homeopathia. Hg.3-1% capsaicinoid (fő komponens 63-77% capsaicin. Márciustól decemberig virágzik. kannabol) Alkalmazás: sedativum. távol-keleti országokban. 4.és menorrhagia) esetén vérzéscsillapító. Ph. s.. sötétzöld. Belsőleg növeli a perisztaltikát.

A kicsépelt terméseket műszárítóban szárítják vagy száraz helyen tartják gyakran forgatva (beszáradás 1.: Papaya carica Gärtn. Tilos a gyűjtése. csőkasszia Cassiae fistulae fructus Honos trópusi Ázsiában.: Castanea vulgaris Lam.. laxativum.] szelídgesztenye Castaneae folium .és Dél-Európában. – CARICACEAE [syn. Könnyen pergő ikerkaszat terméseit teljes érés előtt takarítják be. – ASTERACEAE szártalan bábakalács Carlinae radix Honos Közép. ebben kb. Hatóanyag: levélben 0. carminativum.vagy kétévesek. A párta eleinte citrom. virágzás végén lángvörös. külsőleg pyodermás panaszokra. VIII. diaphoreticum. szaponin. 3-caren. ill. Hatóanyag: 3-7% illóolaj (főleg carvon. az egyévest augusztusban. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. 4.hu Carica papaya L. Fűszer és likőraroma. Érett kaszatokból rendszerint hidegen sajtolják a linolsavban gazdag olajat. – CAESALPINIACEAE mannakasszia.6%). Papaint és chymopapaint különítenek el belőle.) Honos Kis-Ázsiától Indiáig. Carthamus tinctorius L. sabinen. – FAGACEAE [syn. Ph. poliszaharidázok) készítenek tisztítással.1-0. Homeopathia. VIII. Hatóanyag: pártában 24-30% sárga pigment “szaflorsárga”. 4-6 m magas bokorszerű fa. Cassia fistula L. papája Caricae papayae folium Papainum crudum Honos Mexikóban. cserzőanyag. Ph. antimikotikus. peptidázok. Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt engedélyezett élelmiszeripari adalék. Termesztésben egy. Hg. – APIACEAE (konyha)kömény Carvi fructus (Ph. stomachicum. spasmolyticum gyomor. – ASTERACEAE sáfrányos szeklice. A papainból különféle enzimeket (pl. Magyarországon üde kaszálók.doksi. kevesebb pseudocarparin.) Honos Eurázsiában. Szúrós fészekpikkelyei vannak. carposid glikozid. Hazánkban egyéves. Carum carvi L. Szellős helyen. antibakteriális. Kora tavasszal 25-40 cm-es sortávolságra. Az olajat érelmeszesedés megelőzésére vagy étkezési célra. különösen a termésben proteolitikus enzim papain Alkalmazás: szíverősítő. D-Amerikában. mikolitikus és bakteriolitikus lizozimek. júliusban virágzik. DK-USA-ban.3-0. carveol) Alkalmazás: amarum. sovány hegyi rétek kétéves növénye.vagy bélgörcsben. emellett carilen.vagy narancssárga. Magolaj féregűző. 90%-ban carlinaoxid (benzil-2-furfuril-acetilén). emésztésjavító. 4. de van tövistelen fajtája is. elterjedt a trópusokon máshol is.. olajözön Carthami flos Carthami fructus Carthami oleum raffinatum (Ph. antipyreticum. cholereticum.] dinnyefa. Júniusban. Májustól júniusig virágzik. purgans. VII.15% alkaloid carparin. pinen. laxans. Hg.Forrás: http://www. Hg. dihidrocarvon. mocsárrétek.) Carvi aetheroleum (Ph. Érett gyümölcséből befőttet készítenek. Carlina acaulis L. Kinyíláskor kézzel szedik a virágokat. Hatóanyag: diantron.és antron-glikozidok Alkalmazás: purgans. különösen a Balkánon és Dél-Oroszországban. termesztett növény.. lactagogum. Ph. vörös színt okozó carthamin (0. Hg. a kétévest a következő év júliusában aratják. vékony rétegben szárítják (beszáradás 4-5:1). mészmentes talajú hegyi rétek. áttelelő lágyszárú. legelők védett növénye. Alacsony termetű. Eur. gyanta és 18-22% inulin Felhasználás: diureticum. Castanea sativa Mill.5:1). VII. továbbá limonen. 2 cm mélyre vetik. Eur.2-1. valamint a sárga.

expectorans. caulophylloszaponin Alkalmazás: diureticum.: Vinca rosea L. az amfetaminokéhoz hasonló. más triterpének (scandol: amyrin és lupeol). bőrbetegségekben. flavonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum. Ceanothus americanus L. Hatóanyag: cathedulinok (polihidroxi-dihidroagarofurán-poliészterek). subsp.) Small.) Michx. pedunculagin).] Atlasz-cédrusfa Honos É-Afrikában. üde lomberdőkben. deodár cédrus Honos Ny-Ázsiában. Cedri aetheroleum Hatóanyag: 3-5% illóolaj a farészben. Hatóanyag: indolalkaloid harman-származékok: dimer vinblastin (vincaleucoblatin). indiánasszony-gyökér Caulophylli radix Honos É-Amerikában.) G. – Celastraceae kat-cserje Cathae folium Honos Afrikában. sokfelé termesztik.. Cathinon homológok még: merucathin. emmenagogum. cadinen Alkalmazás: bronchitis. . khataminok (aril-alil-aminok). gyorsítja a véralvadást.: Cedrus libani A. et Trab. Hatóanyag: triterpenoid pentaciklusos kinoid pigment. Kábítószer. Cedrus deodara (Roxb. évelő félcserje. Texasig). ceanothensav. triterpén szaponinok (főleg oleanolsav-származékok). csökkenti az étvágyat. használják leucorrhoea. – RHAMNACEAE fehér táskavirág Ceanothi americani radix Honos Kanadában. diaphoreticum.] rózsameténg Vincae roseae herba Honos Madagaszkárban. – CELASTRACEAE kúszó fafojtó Celastri scandenti radix Celastri scandenti cortex Honos É-Amerikában. Lochnera rosea (L. Cedrus atlantica (Endl.0003%. trópusokon termesztik. antispasmoticum. vadszőlőszerű. később hozzászokás alakul ki. Catharanthus roseus (L. Catha edulis (Vahl) Forssk.hu Honos Mediterráneumban és DK-Európában. a száraz levélben ezekből (-)-cathinon képződik. fáradtságot. atlantica (Endl. blennorrhoea.) Batt. vindolin Alkalmazás: dimer alkaloidokat klinikumban. levelét teapótlónak régebben használták. anticancer kemoterápiában. Főleg a Dunántúlon vadon is előfordul mészkerülő. ami átalakul (+)-norpseudoefedrinné és (-)-norefedrinné. Európában többnyire egyéves dísznövényként ismerik. Hatóanyag: 6-8% ellagitannin cserzőanyag (tellimagrandin I és II. Don himalájai cédrus. Rich. utóbbi drogban 0. triterpén szaponin Alkalmazás: adstringens. a mérgezési tünetek veszélyesek. Don – APOCYNACEAE [syn. Hatóanyag: peptid-alkaloid ceanothinok.) G. továbbá catharanthin. – PINACEAE libanoni cédrus Honos Ny-Ázsiában.doksi.) Manetti [syn. Celastrus scandens L. Arab-félszigeten. casuarictin.) Rchb. illatszeripar. – BERBERIDACEAE indiángyökér. fásodó futónövény. sokfelé termesztik. dimer vincristin (leucocristin). fő komponens trans-α− és γ-atlanton. ceanothsav (emmenolsav). pl. potentillin. Indiában. betulinsav Alkalmazás: vérzéscsillapító. lupeol. Hatóanyag: cauloszaponin. Caulophyllum thalictroides (L. merucathinon. flavonoid. álmosságot. évelő. betulin. USA-ban (ÉK-től Floridáig. Ammocallis rosea (L. cserje. Cedrus libani A. Rich. pseudomerucathin Alkalmazás: friss levelet rágcsálják. antibakteriális. reuma és májbetegség esetén.Forrás: http://www.

Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponinok.. Erythraea centaurium Pers. Madagaszkáron.] kis ezerjófű Centaurium littorale (Turn. tonicum. cholagogum.) Honos Kínában. A teljes virágzásban lévő herbát gyűjtik.) (= summitas) Eurázsiai-mediterrán egyéves fajok. umbellatum Gilib.és gyógyszertechnológiában. Textil. Hg. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: valepotriát (hiányzik az illóolaj. Ph. külsőleg antimikotikus. Hatóanyag: anthocyanin (cyanin) Alkalmazás: diureticum. Centranthus ruber (L. 50% nyálka-heteropoliszaharid lichenin (1. subsp. nedves gyomtársulásokban fordul elő. a csinos ezerjófű pedig iszapnövényzetben.) Urban – APIACEAE [syn. asiatsav-. szterol Alkalmazás: étvágygerjesztő.doksi. Magban kb. 2-3% nyálka-poliszaharid.és papíriparban. 4. fenolkarbonsavak. teaszépítő komponens. swertiamarin.) DC. licheszterinsav. et Sch.Forrás: http://www. Centaurium minus Moench – GENTIANACEAE [syn. roborans.] ázsiai gázló Centellae asiaticae herba (Ph.. swerosid. 1-2% pektin. Hg. zuzmósavak (2-3% fumárprotocetrarsav. alkaloid is).: Centaurium erythraea Rafn.] keskenylevelű ezerjófű. – ASTERACEAE kék búzavirág Cyani (coerulei) flos Kozmopolita. genciopicrosid. flavonoidok.4-β-glukan) és izolichenin (1. VIII. VIII. lápréteken él..3. Eur. Eur. vetési gyom. Hatóanyag: kb. usninsav. külsőleg toroköblögető. Ph. Eur. Hatóanyag: hüvelyfalban 30-70% szaharóz.) Ach.. Japánban. É-Afrikában. Erythraea uliginosa R. Ceratonia siliqua L. máshol az intenzív herbicidek miatt kiritkult. 4. dyspepsia. Az egész Földön sokfelé termesztik sorfának vagy szegélyként az 5-10 m magasra megnövő fát. centaurosid). nálunk májustól szeptemberig virágzik. nyugtató gyógyszer készül belőle. már védelemre szorul.4-α-glukan).: Erythraea pulchella Hornem. fumársav) . a mocsári európai-közép-ázsiai egy. Ph. VIII. a hüvely jellegzetes szagát izovajsav okozza. 90% galaktomannan carubin. Hg. madecassav. VII. galaktomannan. Ph. régebben élelmiszer. [syn.és 1. egyéves.] csinos ezerjófű Centaurii herba (Ph. A másik kettő közül a kis ezerjófű üde réteken. Hg. árnyékban.: Hydrocotyle asiatica L. továbbá hypertroph bőrbetegségek. – CAESALPINIACEAE szentjánoskenyérfa Ceratoniae fructus Ceratoniae semen Honos Európa déli részein. mocsári ezerjófű Centaurium pulchellum (Sw.) Gilm.: Centaurium uliginosum Beck.. C. Alkalmazás: pylorus-spasmus.3. – PARMELIACEAE izlandi zuzmó Lichen islandicus (Ph. Centella asiatica (L.vagy kétéves. idült dyspepsia és hypoaciditas esetén. protocetrarsav. triterpenoidok. ekcémák kezelésében. Hatóanyag: secoiridoid glikozidok (centapicrin. metoxi-xanthon származékok (metilbellidifolin). uliginosum Rothm. Koreában. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). madecassosid) Alkalmazás: antibakteriális. kaszálókon néhol gyakori.) Druce [syn.hu Centaurea cyanus L. Cetraria islandica (L. 4.. – VALERIANACEAE piros sarkantyúvirág Centranthi radix (rhizoma) Honos Mediterráneumban. gastroenteritis esetén. nálunk kedvelt évelő dísznövény.és madasiatsav-glikozidok (asiaticosid.) Honos az északi félteke szubarktikus területein.és 1. emésztésjavító. néhol gyakori.

VIII. 4. nemes pipitér Chamomillae romanae flos (Ph. zuzmósavak miatt antibakteriális. ergostan-típusú szteroidok Alkalmazás: antiphlogisticum. oleanolsav. Évelő. városi járdák fal menti szegélyén igen közönséges. antibakteriális. szurdokvölgyekben.2-0. kertekben. – ONAGRACEAE [syn.) = Chelidonii (majoris) herba Chelidonii rhizoma et radix Honos Eurázsiában. – BRASSICACEAE [syn. VIII. Áprilistól . lupeol). 4. emésztésjavító. egyes in vitro tesztekben antivirális. crategolsav). Kíméletesen szárítandó (beszáradás 5:1). Chamaesyce hirta (L. Cheiranthus cheiri L. Eur.. kávésav-származékok Alkalmazás: orvosi székfűhöz hasonlóan antiphlogisticum.2-0. nálunk kerti dísznövény. Alkalmazás: flos népgyógyászatban spasmolyticum. Hatóanyag: 0. Chamaenerion angustifolium (L. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag (gallotannin és catechotannin). Chelidonium majus L. Árnyékon vagy mesterségesen. Hatóanyag: flavonoid (myricetin.. bisabolol). geraniol. továbbá antibakteriális. 400C-on szárítják (beszáradás 7-8:1).: Erysimum cheiri (L. főleg a teltvirágzatú fajtáit termesztik. Hegy. poliin (matricariasav-észterek).: Epilobium angustifolium L. linalool. Eur.Forrás: http://www. a herbában is meglévő becőkben robinin (kempferol-glikozid) is. kvercitrin. fenolkarbonsavak.hu Alkalmazás: köhögéscsillapító és expectorans bronchitis. dysmenorrhoea esetén görcsoldó. évelő lágyszárú. – ASTERACEAE [syn. triterpén-szaponinok (amyrinek. flavonoidok. Chamaemelum nobile (L.5% illóolaj száraz drogban. izokvercitrin).) Millsp. útszéli árokpartokon. ketonok. – PAPAVERACEAE vérehulló fecskefű Chelidonii herba (Ph. máj. Évelő. anthranilsav-metilészter. erdőszéleken.6-1. Hatóanyag: 0. felső légúti hurutok esetén. Egyéves lágyszárú.06% illóolaj (mustárolaj-származékok. magban lévő kardenolidok lehetséges szívgyógyszer-alapanyagok. carminativum.: Anthemis nobilis L.6 m magas félcserje. Ph.és izorhamnetin-glikozidok).) = Chamomillae romanae anthodium Chamomillae romanae aetheroleum Honos Mediterráneumban. Az egész országban gyomtársulásokban. A virágzó növény kiváló mézelő. de még gyomos parlagokon is helyenként tömegesen fordul elő..) Cranz] sárgaviola Cheiri (arabici) flos Cheiranthi (cheiri) semen Cheiranthi (cheiri) herba Mindenhol elterjedt.] szőrös törpekutyatej Euphorbiae hirtae herba Honos trópusokon.] rómaikamilla. pinocarveol. Összetevői főleg karbonsavészterek. nerol. szeszkviterpén-laktonok (pl. élvezeti teaként. felső légúti panaszokban is használható. 0. nyálka-poliszaharidok Alkalmazás: antibakteriális. elterjedt É-Amerikában is. herba homeopathiában. spicatum Lam. É-Afrikában és Ny-Ázsiában vadon és kultúrában fordul elő. benzilalkohol). szalicilsav. a magban zsíros olajon kívül glikozinolátok és kardenolid szteroid-glikozid (cheirotoxin).) All. flavonoidok (kvercetin. luteolin-glikozidok).) Scop. Ph.és szíverősítő. anthocyaninok. nálunk 3-5 éves kultúrában. kamazulén. Kétéves vagy évelő. 0. szájöblögetésre aftás szájnyálkahártya megbetegedések esetén.doksi. Teljes virágzáskor gyűjtik a virágzatokat vagy lepárlás céljából géppel 5-6 cm-es tarlóra vágják.: Euphorbia hirta L. aldehidek.és dombvidékeinken. Mediterráneum nagy részén is. de előfordul szubtrópusokon is. erdővágásokban.4% virágzó hajtásban. patakok mentén. carvon. kumarinok (scopoletin). – EUPHORBIACEAE [syn. Leveleit virágzás előtt gyűjtik. 2 m magasra is megnő. Illóolaja üzemi méretekben előállítható. triterpén szaponinok (ursolsav.] erdei deréce Chamaenerionis folium Honos Eurázsiában. Európában. Hg. E. Hg. flavonoidok (apigenin-. antidiarrhoeicum.

Hatóanyag: keserű. a friss tejnedvben proteázok.) I. phillyrosid. előfordul még Európában. szitoszterol. Sokfelé termesztik.és hepatopathiában ödémacsökkentő. sokfelé termesztik.2-0. Chimaphila umbellata (L.: Pyrola umbellata L. tehát a friss növény megtörve.3%. pinocarvon. Hatóanyag: arbutin. taraxaszterol. Hatóanyag: 0.) W. külsőleg rendszeresen használva szemölcsirtó. szaponin Alkalmazás: korábban tonicum. – RHODOPHYCEAE vörösmoszat. Európában termesztik. Alkalmazás: adagolt gyógyszerként féreghajtó (pl. amyrin. szaponinok. a nyers nedv proteolitikus.. tubokuráre Pareirae bravae cortex Honos Brazíliában.doksi. kb. Jellegezetes pyranon-dikarbonsava a chelidonsav. – SCROPHULARIACEAE kopasz gerlefej Chelones glabrae herba Honos Kanadában. szalicilsav-metilészter. – OLEACEAE amerikai hópehelyfa Chionanthi virginici radicis cortex Honos É-Amerikában. intravénásan – általános izomrelaxans. állatgyógyászatban is bélférgesség esetén. dimer monoterpén aritason). vértisztítóként herpeszszerű bőrbajokban. gyomor. Chondrus crispus Stackh. et Woodw. Chenopodium ambrosioides L. (-)-curin. Homeopathia. Chelone glabra L. 4% cserzőanyag. A chelidonin antimitotikus. Kb. fedett helyen (beszáradás 3-4:1).2-0.2% chimaphilin (2. nagy műtéteknél használják. adagolása orvosi ellenőrzéssel szabályos. májbetegségekben és bőrpanaszokban. A herbát virágzó állapotban. Chondrodendron tomentosum Ruiz et Pavon – MENISPERMACEAE pareira. Ascaris). csípős gyanta Alkalmazás: tonicum. antipyreticum. váltólázban narcoticum. Alkalmazás: erős hatású drog. ambrosioides et var. Ázsiában. (+)-chondrocurin Alkalmazás: a mozgató idegvégkészülékeket bénítva – megfelelő adagban. emmenagogum. coptisin. Hatóanyag: 0.Forrás: http://www.] ernyőskörtike Chimaphilae folium Pyrolae umbellatae herba Honos É-Amerikában. Chionanthus virginicus L. avicularin) Alkalmazás: a fő hatóanyag chimaphilin miatt antiszeptikus. ursolsav. Közép-Amerikában. utóbbit szellős. enyhe analgeticum. var. spasmolyticum. anthelminticum (L. a gyökérzetet késő ősszel vagy kora tavasszal gyűjtik. Dél-Amerika nyugati részén. sanguinarin. Barton – PYROLACEAE [syn.7-dimetil-naftokinon). de népgyógyászatban légúti. protopin. Hatóanyag: 2-10% bis-benzil-tetrahidroizokinolin alkaloidok. a gyökérzetben 1-2%. Gigartina mamillosa (Good. továbbá májcirrhosis és icterus esetén. prostata-hypertrophiában is használható népgyógyászati tapasztalatok szerint. É-Amerikában Texasig. Tonicum. forsythin). ma főleg homeopathiában.5% illóolaj (ascaridol. berberin.) Gray – CHENOPODIACEAE mirhafű Chenopodii (ambrosioides) herba Chenopodii aetheroleum Honos trópusi Amerikában. 0. Cholagogum. Apró félcserje. főként izokinolin-vázas benzofenantridinek: chelidonin. főként (+)-tubocurarin. a herbában 0. chelerytrin. 3-10 m magasra megnövő bokrosodó fa. Hatóanyag: gyűrűs bifeniléterszerű phillyrin (chionanthin. Még flavonoidok. összetétele földrajzi származás szerint eltérő lehet. ma kozmopolita. ír moha Carrageen . bakteriosztatikus főként húgyúti fertőzések esetén.1-1% alkaloid.és idegpanaszok kezelésére is. kvercetin-glikozidok (hyperosid.hu őszig virágzik. Előbbit gyakori forgatással szárítják (beszáradás 5-6:1). (+)izochondrodendron. 30 féle alkaloid jellemző. Adventív egyévesként főként ártéri gyomtársulásokban szórványosan az egész országban előfordulhat. Ag. Cardio.

Pyrethrum parthenium Sm. infarktus megelőzésében (gyógyszerek formájában). Kaukázusban. fiatal levele salátaként fogyasztható. Hatóanyag: terpén-észterek (piretrinek. Kaukázusban. erdőszegélyekben. A friss moszatok a fikoeritrin miatt vörösek. var. Ny-Ázsiában. Termeszthető. továbbá kevés illóolaj Alkalmazás: hurutos megbetegedésekben. tanacetoidesben főként carvon Alkalmazás: epehólyag bántalmak esetén. 0. A virágzatokat teljes kinyíláskor gyűjtik. Chrysanthemum balsamita L. Évelő. leucanthemum ártéri és hegyi kaszálókon néhol tömeges. – ASTERACEAE [syn. Virágzó hajtása vagy virágzata gyógyszeripari alapanyag. Antibakteriális. A vetőmagot 60-70 cm sortávolságra. majd apálykor összegyűjtik.] őszi aranyvirág Tanaceti parthenii herba (Ph. Júniustól novemberig virágzik. majd napon szárítják. Balkán-félsziget déli részén. a subsp. a gyökeret késő ősszel vagy tavasszal gyűjtik. gyógyszerekben is. Hg. – ASTERACEAE rovarporvirág Pyrethri flos = Chrysanthemi flos Honos DK-Európában. A herbát virágzáskor. cinerinek). Külsőleg leginkább rovarriasztóként.: Leucanthemum vulgare Lam.] boldogasszony tenyere Balsamitae herba = Balsamitae (Tanaceti) herba Honos Ny-Ázsiában. 2-4 éves kultúrában általában különböző fajtáit termesztik. heparinoid. Cichorium intybus L. majd ritkítják (60 egyed/méter). Bip. de szárítás után lebomlanak a festékek. gyomtársulásokban közönséges.hu Honosak Atlanti-óceánban. ezek meleg vérű állatokra nézve kevéssé mérgezőek. napon szárítják.. chrysantenil-észterek). Chrysanthemum parthenium (L. szőrfűgyepekben él. . A pótkávét szolgáltató fajtáit termesztik. kevés illóolaj (kámfor. Hatóanyag: galaktóz-szulfát polimer carrageenin Alkalmazás: enyhe laxans. – ASTERACEAE [syn. var.) Vis. Hatóanyag: szeszkviterpén γ-laktonok (partenolid). endivia és C. Írországban). thujon. évelő. Rokona a zöldséget és salátát szolgáltató C. rendszerint mesterségesen szárítják (beszáradás: 4-5:1). migrénes panaszok megelőzésére. lágyszárú.) Bernh. Hatóanyag: illóolaj. a telepek dagály idején partra sodródnak (pl. Júliustól szeptemberig virágzik.5 cm mélyre vetik. 4. Kaukázusban. – ASTERACEAE katángkóró Cichorii radix Cichorii (intybi) herba (folium) Honos Eurázsiában. – ASTERACEAE [syn. foliosum. Évelő dísznövény. melyek szerves oldószerben oldódnak (észterképző savak a krizantémsav és a piretrinsav) Alkalmazás: szelektív és gyorsan lebomló rovarölő szerek készülnek belőle és félszintetikus származékaiból. erdei tisztásokon. Chrysanthemum leucanthemum L. Eur. édes vízzel alaposan kimossák.] réti margitvirág Bellidis majoris herba (flos) = Chrysanthemi leucanthemi herba (flos) Honos Európában. poliinek Alkalmazás: vasculáris fejfájás kezelésére. Évelő.Forrás: http://www.: Tanacetum balsamita L. Mediterráneumban. A subsp. lágyszárú kerti dísznövény. Chrysanthemum cinerariifolium (Trev. útszéli gyomtársulásokban is előfordul. VIII. arterioszklerózis. de használják ízületi bántalmak esetén is.) Sch. sylvestre sokkal ritkább. Elvadulhat. 4-5 évig egy helyen élhet.doksi. Teljes virágzáskor gyűjtik kaszálógéppel. balsamitában főként kámfor. Hatóanyag: jellemzők a spirociklikus poliin éterek. Főleg az ország déli területein jól termeszthető.. Bolygatott helyeken. A porított virágzatot (pulvis insectorum) régebben használták.) = Matricariae herba = Matricariae vera aromatica herba = Parthenii herba Tanaceti parthenii folium = Chrysanthemi parthenii folium Honos Kis-Ázsiában.: Tanacetum parthenium (L. Utóbbit mosás után kettéhasítják és 500C-on szárítják (beszáradás 3:1). Ph.

) Alkalmazás: idegrendszeri méreg. szerves savak Alkalmazás: vegetatív idegrendszerre hat. acetilacteol. – APIACEAE csomorika Cicutae virosae herba Cicutae virosae folium Cicutae virosae rhizoma et radix Cicutae virosae fructus (= semen) Honos É.) = Chinae succirubrae cortex (Ph. succirubrin. Hatóanyag: keserű és toxikus poliinek. szalicilsav. 4. VII. VIII. – RANUNCULACEAE rövidágú poloskavész Cimicifugae (racemosae) rhizoma (= radix) Honos É-Amerikában. főként keserű triterpenoid glikozidok (actein. metilsuccirubrin. VIII. szalicilsav. A chinidin (kinidin) tachycardia. chinicin.) Sieb.hu Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton (lactucin. Hg.] kámforfa Camphorae aetheroleum . tonicum (üdítőitalként is igen nagy higításban). stomachicum. Sri Lankán. tonicum. cinchophyllin. 2. Hg. Eur.. izoferulasav.) Honos Közép-Amerikában és Dél-Amerika északi és nyugati részein. fűzlápok védett növénye. más Cinchona fajok – RUBIACEAE [syn. kumarin. Áttelelő lágyszárú vizes élőhelyeken. homeopathia. 4. D-Amerikában és Japánban is.) Nutt. Jáván.doksi. termesztett növényként elterjedt Indokínában. 2-3% kinacsersav. chinovosid) Alkalmazás: az izolált fő hatóanyagokból gyógyszerek készülnek. szaponin. chinamin.) Honos Kínában. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. tonicum. Ph. benzoesav.: Cinchona succirubra Pavon] vörös kínafa Cinchonae cortex (Ph. – LAURACEAE [syn. Hg. Cinnamomum camphora (L. antirheumaticum.és Közép-Európában. 2-3% cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum. gyökérben még inulin. Cinchona pubescens Vahl. depurativum. phellandren stb. Antiklimakteriális gyógynövény-termék is készül belőle. 15-20 m magas fa. Cimicifuga racemosa (L. Nálunk mocsarak. triterpén (taraxaszterol). Cinnamomum aromaticum Nees – LAURACEAE [syn. Cicuta virosa L. extrasystole esetén antiarrhythmiás gyógyszer.. cinchophyllamin. 8% catechin-tannin. kb.) = Cinnamomi aetheroleum (Ph. fahéjsav. külsőleg reuma kezelésére. továbbá cicutol és más poliinek. VII. szubarktikus Amerikában. Kanadában. Hg. carminativum. fenolkarbonsav (cikóriasav = kávésav és borkősav észter. 8-12% nyálka-poliszaharid. klorogénsav). cimigenol). évelő. a herbában még esculetinglikozid cichoriin) Alkalmazás: cholagogum (mellékhatása nincs. Hg. oxitocinszerű hatása is van. továbbá szalicilaldehid.2% nem mérgező illóolaj (p-cymol. tannin. ánizsaldehid. triterpénglikozidok (chinovasav.5 méter magas cserje. egyik leghatásosabb antimaláriás gyógyszermolekula. Örökzöld fa.: Laurus camphora L.Forrás: http://www. Ph. lactucopicrin). cuminaldehid.) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Ph. így (-)-chinin/cinchonidin. metil-szalicilaldehid. (+)chinidin/cinchonin. antineuralgicum. Gyökérben és termésben akár 1. Hatóanyag: 15-20% gyanta. A kinin a malária plasmodiumot pusztítja. metil-kumarilaldehid. ledgeriana (calisaya) 10% kinint is tartalmazhat. Rokon fajai közül a C. főként kinolin alkaloidok.és epehólyag-bántalmakban). Hatóanyag: 5-15% alkaloid. et Presl. tartósan is használható máj. paricin. Eur. ahol termesztik is. főként cicutoxin (1-3%). VII. ennek nagy része fahéjaldehid. cimicifugin. Szumátrán. benzaldehid. pinen.: Cinnamomum cassia Blume] kínai fahéjfa Cinnamomi cassiae cortex (Ph. ezen kívül antipyreticum. mérsékelt égövi Ázsiában. Mexikóban. továbbá 5-8% kinasav (6-metoxi-cinchoninsav). Indiai-szubkontinensen.

8% illóolaj.) = Cinnamomi zeylanici cortex Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Ph. terpinen. fenolkarbonsavak. kozmetikumok gyártása. kb. lábáztató folyadékokban).) Cinnamomi corticis tinctura (Ph. Eur.. édesség. 50% 1. antineuralgicum. termesztik innen keletre pl.RUTACEAE savanyú citrom Citri aurantiifoliae fructus Honos valószínűleg trópusi Ázsiában. terpineol és linalool Alkalmazás: kámfor-előállítás.: Cinnamomum zeylanicum (= ceylanicum) Nees. Eur. Jáván. illóolaj. Hg.: Colocynthis vulgaris Schrad. 4. inhalálva légzőszervi mikózisok esetén is. szubtrópusi országban termesztik. Magaskórós növényzetben. antibakteriális (lemosókban. fűszerként.. VIII. VIII. 10 m magas.) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Ph. Hatóanyag: monoterpén-alkoholok. aromaticum = subsp. Tahitiban). kb. Hatóanyag: Kínában 5 kemotípust különböztetnek meg. Hg.. kámfor illóolajok kivonása. illatszeripar. amara Engl. Homeopathia.VIII. VIII. 80% borneollal. VIII. illóolaj. tonicum. – RUTACEAE [syn. Cinnamomum verum Presl. 80% kámforral.) .: Citrus aurantium L. Eur.5-1. citral. 7% pinen. VIII. spinaszterin. C. sokfelé termesztik. Eur. de D-Amerikában is.] (ceyloni) fahéjfa Cinnamomi cortex (Ph..5 m magas. – CUCURBITACEAE [syn.) Aurantii (amari) folium Aurantii (amari) fructus immaturi Aurantii flos Aurantii amari flos (Ph. 4.4% illóolaj izo-nerolidol kb.. 4. Hatóanyag: 0. oligomer procyanidin Alkalmazás: digestivum. 50 m magasra is megnő. Hatóanyag: citrullol. Ph. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag. 5% eugenol. 5-6 m magas örökzöld fa. sokfelé meghonosodott.) Sw. VIII. a linalool-típusban: 0. vulgaris Risso] keserű narancs Aurantii (amari) pericarpium (Ph. fő komponense (65-75%) a fahéjaldehid. Ph. valamint kb. 14% terpineol. flavonoidok Alkalmazás: limett-illóolaj alapanyaga.) Schrad. használják dysmenorrhoeában. Cirsium oleraceum (L. Ph. szeszkviterpén. Karib-tengeri szigetvilágban.doksi. Eur. Eur. Hg. Ph. – ASTERACEAE halovány aszat Cirsii herba Honos Eurázsiában. szteroid szaponin cucurbitacin-glikozidok Alkalmazás: drasztikus hashajtó. 4. kvercetin. Citrullus colocynthis (L. Ph. Örökzöld. pinen. Hg. 90% linaloollal és 2% caryophyllennel. aromaticum. 4.75% illóolaj. kb. Citrus aurantium L. A kámfor-típusban: 1% illóolaj kb. Lágyszárú. kumarin. 60%..8-cineol. alkaloid. illatszeripar.3-0.) Scop.) Aurantii amari aetheroleum Aurantii amari floris aetheroleum (Ph. Hg. K-Ázsiában.] sártök Colocynthidis fructus Honos D-Afrikában. Hg. az izo-nerolidol-típusban: 0.. diterpén (inszekticid cinnzeylanol). Citrus aurantiifolia (Christm. – LAURACEAE [syn. fenolkarbonsavak. Szumátrán. Ph. VIII.Forrás: http://www. itt és más trópusi (pl. 3% kámforral. külsőleg gombaellenes.és likőriparban.hu Camphora Honos Kínában. Hg. kb. Eur. Ph. áttelelő lágyszárú. 4. subsp.) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Ph. Hg. 4. antirheumaticum. ..5-4% illóolaj.) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Ph. 4. carminativum. Örökzöld. 0.8% illóolaj.. flavan (pectolinaringenin) Alkalmazás: népgyógyászatban emésztést elősegítő. limonen (50-65%).) Honos Sri Lankán. Hg. a cineoltípusban: 0. üde lápréteken helyenként gyakori. Ph. 3% bornilacetát és 2% linalool. gyanta. VII. gyanta. Eur. a borneol-típusban: 0.

Citrus limon (L. C. fototoxikus furokumarin bergapten (tisztított illóolajban csak nyomokban maradhat). subsp. Hg. 12% flavonoid (pl. Hatóanyag: főleg limonen. Mexikóban. a keserű narancsolaj (pomeranzolaj) monoterpén-észterekben gazdagabb.2-0. főként limonenből és limonen-epoxidból tevődik ki. szappanok) dolgozzák fel. ízesítő. Guineában. likőripar. Citrus bergamia Risso et Poit. italalapanyag. ebben 10% linalilacetát. C.5% illóolaj. a petitgrain olajban (Paraguay) több linalilacetát. Éretlen termésben triterpénkeserűanyag limonin Alkalmazás: terméshéjfélék szárítva drogok. Hg. 1% citral. termesztik Dél-Olaszországban (Kalibria). illatszeripar.) = Citri sinensis pericarpium Aurantii dulcis aetheroleum (Ph.. – RUTACEAE bergamott(narancs) Bergamottae aetheroleum Honos DK-Ázsiában.) = Citri aetheroleum (Ph. Törökországban. továbbá metilantranilsav-metil-észter Alkalmazás: likőr. 40% linalool. VIII. továbbá citral.Forrás: http://www.és illatszeripar. 0. Eur. Dél-Kínában. termesztik Olaszországban. kb.) Merr.. Dél-Oroszországban. 10% limonen. Hatóanyag: illóolaj. szerves savak Alkalmazás: aromaticum. 0. illatszeripar. termesztik Olaszországban és sok más szubtrópusi országban. Izraelben. Fa vagy cserje.2-0. octil-aldehid. Ny-Indiában. 16% linalilanthranilát. Ph. sinensis Engl.. limonen. sabinen. mediterrán országokban. amarum. Hg.4-0. továbbá neral. – RUTACEAE [syn. 4. geranial.: Citrus limonum Risso. 4. Hg. Hatóanyag: terméshéjban 1-2%. az ezekből kivont illóolajokkal együtt aromaticumok. naringenin) Alkalmazás: aromaticum.5%. rutin.9% illóolaj (nem keserű). termesztik Keleten és D-Európában. amarumok.hu Petitgrain aetheroleum Honos ÉK-Indiában. óriás citrancs Honos Malajziában. sinensal és alkilészterek. naringeninek. var. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin Mandarinae aetheroleum Honos K-Ázsiában. mircen. limonum (Risso) Hook] citrom Citri pericarpium Limonis aetheroleum (Ph. stomachicum. decil-aldehid. friss gyümölcse vitaminban gazdag. Eur. VII. flavonoidok . Nálunk üvegházban termést hoz. 90%-a limonen. – RUTACEAE édes mandarin Curacao cortex (pericarpium) Kelet-Ázsiában és sokfelé termesztik. a C. medica L. Ph. elterjedt és termesztik D-Európában. 3-5 m magas. linalool) Alkalmazás: élelmiszer. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. virágban 0. Flavonoidok közül hesperetinek. Citrus x nobilis Lour.doksi.) Citri medicae (fructus) cortex Honos Kínában. Hatóanyag: 0. sok aszkorbinsav. subsp. aurantium L. Kínában. VII. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: kb. parfümök. Citrus deliciosa Ten. egyéb terpének (25-50%).] édes narancs Aurantii (dulcis) pericarpium (Ph.6% illóolaj. Izraelben. VIII. – RUTACEAE óriás narancs. továbbá a különleges illóolajokat inkább illatszeriparban (kozmetikumok. ételízesítő. nonil-aldehid. Brazíliában. D-Amerikában.) Neroli aetheroleum (= Naphae aetheroleum) – virágból Honos ÉK-Indiában. USA-ban és más szubtrópusi országokban.. reticulata inkább DK-Ázsiában.8% illóolaj (pinen. de az illóolajokat. Citrus maxima (Burm.) Burm.) Osbeck. Alkalmazás: illatszeripar.: Citrus sinensis (L. Citrus aurantium L. – RUTACEAE [syn. Hatóanyag: 0. dulcis L. terpinen. a kínai virágolajban (neroliolajban) kb.

szterolok Alkalmazás: diureticum. anemonin. ergotoxinok (ergokrisztin. psoralen) és kumarinszármazékok. ergokriptinek. Cladonia pyxidata (L. Hatóanyag: protoanemonin. magjából gyógytermék készül. limonen. homeopathia. flavonoid Alkalmazás: gyümölcs. Hatóanyag: zuzmósavak (barbatinsav. Közvetlenül a virágzás előtt takarítják be. Észak-Ázsiában. É-Afrikában. 0. . cserjésekben az egész országban gyakori. Sok félszintetikus származéka ismeretes. 30 féle indolalkaloid lizergsavszármazékok: zsírban oldódó peptid ergotaminok. ergokornin). – RUTACEAE grépfrút. Ergotoxin (dihidro-származékai) antihypertensiv. diureticum. Citrus x paradisi Macfad. régen uterotonicum. DAC) Cardui benedicti fructus Honos Mediterráneumban. Fásodó szárú lián. fumarprotocetrarsav. gyulladáscsökkentő. A Dunántúlon száraz erdőkben.hu Alkalmazás: fűszer. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin-narancs Honos DK-Ázsiában. linalool. Floridában. cserjésekben helyenként gyakori. alkilaldehidek. Claviceps purpurea (Fr. anemonin. terpinen. perifériás vasoconstrictor (szülészetben vérzéscsillapító. bergapten. továbbá furokumarinok (bergamottin. Ergometrin alig hat az ütőérrendszerre. D-Afrikában. amarum. aromaticum. Májusban. Egyéves. metilszármazékait a szülészetben használják szülés utáni és más eredetű méhvérzések esetén. szaponin. külsőleg ulcus cruris. limettin. illóolaja a likőr. Izraelben.és illatszeriparban használatos. antisyphiliticum. VII. élelmiszer. caulosaponin-glikozid. erdőkben. – RANUNCULACEAE erdei iszalag Clematidis vitalbae folium Honos Európában. Hatóanyag: illóolaj. Alkalmazás: tonicum. italalapanyag. flavonoidok. könnyen kivadul. migrén ellenes). Hatóanyag: protoanemonin. cauloszaponin. köszvény. illatszeripar. sabinen. – RANUNCULACEAE felálló iszalag Clematidis rectae herba Honos Közép. termeszthető. gyümölcse italt szolgáltat. forgalmazása tiltott. heteropoliszaharidok Alkalmazás: antibiotikus. – CLADONIACEAE Cladoniae pyxidatae scyphi Honos a sarkvidéki tundrákon. napfényre érzékeny (beszáradás 5:1). clematidol. Clematis recta L. Árnyékban vagy műszárító segítségével szárítják.doksi.) = Cnici benedicti herba (ÖAB. Hatóanyag: 20-30% zsíros olaj (ettől mentesíteni kell). áttelelő lágyszárú. mircen. savamid ergometrin (= ergonovin) Alkalmazás: ergotamin sympatholyticum. szubtrópusokon sokfelé termesztik. clematidol. kifejezetten oxytocikus. reuma esetén.) Tul. a gépi betakarítás után a szárított nyersanyag feldolgozható. Magban keserű dezoxilimonin.05-1.0%. trópusokon. – ASTERACEAE benedekfű Cardui benedicti herba (Ph.14% illóolaj a terméshéjban. Ny-Ázsiában. citrancs Honos és termesztik Spanyolországban. ergoxinok és vízben jobban oldódó. Hg. júniusban virágzik. főként pinen. fenolkarbonsavak.Forrás: http://www. Hatóanyag: 0. Kaukázusban. uterotonicus. A félszintetikus lizergsav-dietilamid (LSD) erős kábítószer.) Hoffm. stigmasteringlikozid Alkalmazás: régen belsőleg krónikus ekcéma. Homeopathia. kizárólag gyógyszerek készülnek a tiszta hatóanyagokból. kb.és Dél-Európában. akár évente kétszer is (még augusztusban). Kora tavasszal 30-40 cm sortávolságra vetik. psoromsav). anemonol. Cnicus benedictus L. Clematis vitalba L. – PYRENOMYCETES anyarozs Secale cornutum Mérsékelt éghajlatú országokban termeszthető rozs és tritikále kalászainak mesterséges befertőzésével biztosítják a szkleróciumok bőséges hozamát. Kaliforniában.

Hatóanyag: magban 30-35% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított olajat a gyógyszerészetben és élelmiszeriparban. Hg. – BRASSICACEAE orvosi kanáltorma Cochleariae officinalis herba Honos főként É-Európában. Coffea arabica L. sztigmaszterol.5% illóolaj. Hatóanyag: szterol. VIII. Hatóanyag: 0.2-0. 4. előnyösen befolyásolja a gyomorsav szekréciót. Codonopsis pilosula (Franch. keserű italok alkotórésze. et Thunn. immunmoduláns..RUBIACEAE [syn. Kongóban. izocnidilid). Eur.3% illóolaj. formil-pterolil-glutamátszármazékok Alkalmazás: anticholinerg. sokfelé termesztik. taraxerol. lignan-lakton (trachelogenin).) Stapf kóla(dió) Colae semen (Ph. Távol-Keleten. amarum. Eur.) Schott et Endl. flavonoidok. Hg. Cochlearia officinalis L. Hatóanyag: kb. cnidilid..és benzil-mustárolaj glikozidok. – STERCULIACEAE Cola nitida (Vent. vagyis antistressz hatású. friedelin). – APIACEAE Cnidii rhizoma Honos Kínában. triterpének (spinaszterol. főként butil.doksi. Cola ballayi Cornu. kávésav).3% illóolaj (főleg cimen. 4. Ph. Szibériában. rubefaciens. tonicum. poliszaharid Alkalmazás: ginszenghez hasonlóan adaptogén. libériai kávé Coffeae (tostae) semen Coffeae carbo Honosak Afrikában. kb.) Honos és termesztik a trópusi vidékeken mindenhol. fenolos syringin.) Schott et Endl. 0. trópusokon sokfelé termesztik. vérnyomást emelő. Coffea canephora Pierre . továbbá fenolkarbonsav (3-5% klorogénsav. antiulcerogén. a pirított kávé fő aromakomponense furfuril-markaptán Alkalmazás: központi idegrendszert izgató.3-2. fenkon. limonen. karbolinalkaloid perlolyrin. Cocos nucifera L. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: étvágygerjesztő. fahéjaldehid).) = Colae semen tostum . triterpének. szubarktikus vidékeken. a népgyógyászatban vértisztító főleg köszvényes és reumás bántalmakban. cnidiumlakton (ligustilid. VIII. fokozza fájdalomcsillapítók hatását. Linden] kongói kávé Coffeae carbo Honos Afrikában. Hatóanyag: 0. így jutnak a kávészénhez. Cnidium officinale Mak.Forrás: http://www. citral.hu Hatóanyag: germacranolid-típusú szeszkviterpén-laktonok (főleg 0. Cola verticillata (Schumach. epefunkciót. – ARECACEAE kókusz(dió) Cocois oleum raffinatum (Ph. raphanol Alkalmazás: antibakteriális. idegrendszeri tünetekben kínai orvoslásban.) Nannf. – RUBIACEAE arab kávé Coffea liberica Bull. – CAMPANULACEAE harangfolyondár Codonopsidis pilosulae radix Honos Kínában. Coffea robusta L. továbbá poliin. javítja az emésztést. Hatóanyag: mint fent Alkalmazás: az előbbiekkel együtt ennek a fajnak a magját is elszenesedésig pörkölik. Kanada keleti és nyugati részein. Ph.7% cnicin). szeszkviterpén atractylenolid II. stomachicum. diureticum. élénkítő. Cola acuminata (Beauv.5% purin-vázas koffein.2-0. 1.

Forrás: http://www. cystitisben használható. Hatóanyag: alkaloid. Indiában sokfelé termesztik mindegyiket).] tőzegeper Pentaphylli aquatici herba Pentaphylli aquatici radix Honos Eurázsiában. illóolaj. Hatóanyag: bis-benzilek. terpineol. diureticum. polihidroxi-cikloalkanok Alkalmazás: cholereticum.: Potentilla palustris Scop. stilbenoidok. Ízesítő. a Ny-Dunántúlon vagy máshol láperdőkben. illóolaj (izovajsav.és epebetegségekben. catechin-tanninok Alkalmazás: stimuláns. keserűanyag. canavanin Alkalmazás: régebben laxans. a demecolcin köszvényes roham gátlására alkalmanként. Brazíliában. Colocasia esculenta (L. védett. táplálék. Üde réteken különösen a Középhegységben. cserzőanyag. trópusokon (pl. Hatóanyag: 0. ezek szegélyein helyenként előfordul. colchicin. – ROSACEAE [syn. lápréteken. Hatóanyag: 8-11% gallocatechin.) Brig. orvosi ellenőrzéssel. – FABACEAE pukkanó dudafürt Coluteae folium Honos Közép.és D-Európában. levelek és termés rubefaciens. Homeopathia.doksi. Karib-szigeteken.) Alkalmazás: köszvény. Don – COMBRETACEAE kisvirágú nyálkafa Combreti folium Honos trópusi Afrika nyugati részén. Herba inszekticid. – LAMIACEAE sziklagyökér Collinsoniae canadensis rhizoma (radix) Honos É-Amerika üde vegyeserdőiben.3% combretannin. vértisztító. spasmolyticum. kolin.1% teobromin. ploidszintet növelhet). É-Afrikában. pinen. – LAMIACEAE Honos Indiai-szubkontinensen. antihypertensiv. reumaellenes. Collinsonia canadensis L. italgyártás.1-0. citronellal stb. adstringens. de mérgező! Comarum palustre L. nyíltabb tölgyeseiben. de nagy adagban erősen toxikus.) Schott – ARACEAE Honos a trópusi Ázsiában. Hatóanyag: 0. demecolcin) Alkalmazás: cytostaticum (mitózisméreg.hu Honos a trópusi Afrikában. Hatóanyag: coluteasav. szaponaretin. főként forskolin (= coleonol) Alkalmazás: a forskolin pozitív inotrop myocardium esetén csökkenti a perifériás ellenállást. a Dunántúl meszes talajú. rhizómában sok keményítő Alkalmazás: gyökértörzse gazdag keményítőben. zsombékosban élhet. a Dunántúlon gyakori. illóolaj (metilchavicol). Combretum micranthum G. – COLCHICACEAE őszi kikerics Colchici (autumnalis) semen Colchici (autumnalis) tuber (= bulbus) Colchici flos Honos Közép-Európában. Colchicum autumnale L. szaponinglikozid Alkalmazás: alkaloid erősen diuretikus. Hatóanyag: toxikus szaponinok. Coleus forskohlii (Willd. több mint 1 m magas lágyszárú. diureticum. az egész növény Brazíliában anthelminticum. Cserje.6% alkaloid (benzilizokinolin alkaloid autumnalin és protoalkaloid-típusú származékai. . Évelő. Colutea arborescens L. 0. catechinek. Hatóanyag: gyökérben labdenod-típusú diterpének. analgeticum. reuma ellen. 0. izovaleriánsav. Áttelelő lágyszárú. bokorerdőiben. vitexin. nyálka-poliszaharid. szubtrópusi vidékein. évelő. igen ritka jégkorszaki reliktum. Burma és Thaiföld trópusi. hagymagumós évelő lágyszárú. máj. szubmediterrán vidékeken. gyanta. Trópusokon termesztik. cserje. mindkét célra csak gyógyszerként.6-3% purin-vázas koffein és kb. 13-15% cserzőanyag.

commiphorsavak). évelő. 1% alkaloid (delcosin. 50-60% nyálkapoliszaharid Alkalmazás: régebben légúti betegségekben.) Myrrhae tinctura (Ph. pseudoconhydrin). delsonin. üde lombos erdőinkben helyenként gyakori. 3-4% diosmin.doksi.hu Commiphora myrrha (Nees) Engl. igen gyakori gyom. főként ödémával járó szívelégtelenség esetén diureticum. convallarin). Évelő lágyszárú. delsolin. desinficiens. Convallaria majalis L. laxans. furostan-típusú szaponinok (convallariasav. féregűző. továbbá Arab-félszigeten. ezen kívül még kvercetin.: Delphinium consolida L.). tarlókon régen gyakori volt. emiatt kissé mérgező. csakis orvosi ellenőrzéssel. Hatóanyag: kb.. – CONVALLARIACEAE májusi gyöngyvirág Convallariae (majalis) herba (folium) Convallariae flos Convallariae rhizoma (= radix) Honos Európában. analgeticum). drognak a kertekben is termeszthető keleti szarkaláb virágjait használják. szántókon. Gray – RANUNCULACEAE [syn. értágító. esculetin Alkalmazás: antihypertensiv. 6% cserzőanyag. a népgyógyászatban cholagog.) Myrrhae aetheroleum Honos Afrika északkeleti. a convallatoxin. Ph. Mag ritkán használatos purgans.vagy kétéves lágyszárú. γ-conicein. falcarinon) Alkalmazás: coniin különösen erős méreg (végül légzésbénulással járó halált okoz). VIII.és fogpasztagyártásban. desodorans.: Commiphora molmol Engl. keleti részén. útszéli gyomtársulásokban gyakori.] mezei szarkaláb Consolida orientalis Schröd. Homeopathia. teafestő. a gyanta füstölőszer. Hatóanyag: virágban anthocyan-glikozid delphin. 2% alkaloid (coniin.1-0. Alkalmazás: enyhe laxans. külsőleg régebben szemborogatásra. eleman-. furanoszeszkviterpének (germacran-. ma csak homeopathiában. convallatoxol. keleti (kerti) szarkaláb Calcatrippae flos = Delphinii (consolidae) flos = Consolidae regalis flos Calcatrippae semen = Consolidae regalis semen Honos a mezei szarkaláb Eurázsiában.és guajan-típusúak). A mezei szántókon.. sokfelé kertekben ültetik. Egyévesek. convallosid és több más szteroid kardenolid. Ph. diureticum. conhydrin. eudesman. adstringens. falcarinol. szeszkviterpén-alkoholok. országszerte. fenoloidok (flavonoid.] szomáliai balzsamfa Myrrha (Ph. spasmolyticus. továbbá kevés calcatrippin alkaloid.Forrás: http://www. Hatóanyag: 0. – CONVOLVULACEAE kis-ázsiai szulák . Teaszépítő. kertekben nehezen irtható. poliinek (pl. a kerti DK-Európában. magban kb. Convolvulus scammonia L. consolidin. Conium maculatum L. Mediterráneumban. mérsékelt éghajlatú Ázsiában. K-Mediterráneumban. a herbicidek miatt nagyon kiritkult. Hg. Convolvulus arvensis L. Eur. Más fajok is drogot szolgáltathatnak. Eur.és kempferol-glikozidok. – CONVOLVULACEAE apró szulák Convolvuli (arvensis) herba Kozmopolita. lycoctonin stb. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: 6-7% illóolaj (főleg pinen). fenolkarbonsavak) Alkalmazás: enyhébb. 30-40% gyanta (pl. 10% gumiszerű. 4. kumarinok. – BURSERACEAE [syn. egy. tölgyeseinkben.4% kardenolid strophantidin-glikozid. illatszer. VIII. 4. gyantás anyag. – APIACEAE foltos bürök Conii maculati herba = Cicutae herba = Cicutae (officinalis) herba Conii maculati fructus (= semen) = Cicutae fructus Honos Eurázsiában. F. kb. Hg. kis adagban a drogkivonatok spasmolytikusak (sedativum. illóolaja bronchitis esetén. akár 1% illóolaj. Consolida regalis S. fenolkarbonsavak. jalapin-glikozid.

antipyreticum. adstringens (húgyúti és felső légúti betegségekben). Hg. VII. scopoletin-származékok Alkalmazás: gyanta (scammonium) laxans. Hatóanyag: 40-90% illóolaj. 15% gumianyag. Hatóanyag: gallotannin. Hg. vulgare Alef. Fűszer. Hatóanyag: viasz. microcarpa) termesztik. de mérgező. Hg. Ph.doksi. majd utóérlelés után csépelhető (beszáradás 1. júliusban virágzik. 4. Hatóanyag: berberin.5% illóolaj (főleg linalool. néha kivadul. Ha az ikerkaszat színe barnássárga. Külsőleg kelésre. Hatóanyag: kvaterner protoberberin-alkaloidok (coptisin. antiphlogisticum (gastroenteritis.hu Scammoniae resina Honos K-Mediterráneumban Kukázusig. stomatitis. spasmolyticum. akkor kombájnnal aratható. általában dél-amerikaiak. 15% cukor. Copaifera reticulata Ducke – CAESALPINIACEAE Copaifera langsdorffii Desf. geraniol.. afroázsiai növény.: Coptis groenlandica (Oeder) Fernald] alaszkai aranyfonál Coptidis trifoliae rhizoma Honos É-Európában.5-2. Indiai-szubkontinensen.) Salisb.) Moore – ARECACEAE [syn. Egyéves. de akár 8 méterre megnövő fa. microcarpum DC. Eur.2:1). kb. ekcéma kezelésére. illatszer. muskotályos íze miatt felhasználják italkészítéshez. a többi is szeszkviterpén. geranilacetát és a jellegzetes illatát adó transz-tridecen-2-al) Alkalmazás: carminativum. Hatóanyag: 3-13% gyanta. ursolsav). Ph. jatrorrhizin. külsőleg ekcéma kezelésére. emésztésjavító. Kétmenetes betakarítás esetén a termések 30-40%-ának beérésekor rendre vágják. nedvességtartalma 14-16%-os. és más Copaifera fajok (balzsam) kopálfa Copaivae balsamum Honos Brazíliában. Coriandrum sativum L.és festékipar. kb. Copernicia prunifera (Mill. Bokros.] karnaubapálma Cera carnauba (Ph. Ázsiában és Amerikában. és más Coptis fajok – RANUNCULACEAE kínai aranyfonál Coptidis chinensis rhizoma Honos Kínában. D-Amerika északi és nyugati részén. flavonoidok. de mindenhol termesztik. Homeopathia. Betakarítása történhet egy vagy két menetben. Nagy termetű fák. worenin) Alkalmazás: antibakteriális. 3-5 cm mélyre. limonen.Ph.. macrocarpum DC. Étvágyjavító. Az országban elsősorban a kistermetű változatot (var.Forrás: http://www. berberin. Júniusban. (= var. külsőleg conjuctivitis. Coptis chinensis Franch. coptin Alkalmazás: tonicum. Kora tavasszal vethető 25-30 cm-es sortávolságra.) et var. Cornus florida L. pinen. 1. – APIACEAE koriander Coriandri fructus (Ph. Eur. Coptis trifolia (L. VIII.: Copernicia cerifera Mart. palmatin. 20-60% gyanta (gyantasavak) Alkalmazás: antiszeptikus.) (= semen) Coriandri aetheroleum Honos Mediterráneumban. szaponin (pl. – CORNACEAE virágos som Corni floridae cortex Corni floridae radicis cortex Honos É-Amerikában.. fele caryophyllen. var. illatszeripari alapanyag. diarrhoea). Indokínában.8-cineol. cserzőanyag. gyökérkéregben gyanta. alifás alkoholok és savak észterei (fő komponens a cerotsav és a myricilalkohol észtere) Alkalmazás: segédanyag gyógyszerészetben.) = Carnauba cera Honos ÉK-Brazíliában. kámfor. VIII. – RANUNCULACEAE [syn. verbenalinglikozid (cornin) . Hatóanyag: 1. 4.

K. corybulbin. Hatóanyag: flavonoid (miricitrin). Kis-Ázsiában. corycavidin.) Schw. Crambe tataria Sebeök – BRASSICACEAE tátorján Honos Kaukázusban. – ROSACEAE [syn. bulbocapnin. delphinidin. Kultúrváltozatait termesztik. thalictricavin.: Crataegus oxyacantha L. Corylus avellana L. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1).és bükkelegyes erdőkben. et K. Ny-Ázsiában. sokfelé termesztik. gyomorbántalmak ellen a népgyógyászatban. canadin. flavonoidok. Crataegus laevigata (Poir. catechin-cserzőanyag. Kaukázusban.] cserszömörce Cotini (coggygriae) folium Honos Közép.) Alkalmazás: spasmolytikus. Változatait főként dísznövényként termesztik. löszfalakon ritka (pl. corydin. vékony rétegben. Kaukázusban. Főleg D-Európában termesztik is. Hatóanyag: 5-6% izokinolin-alkaloid (corydalin. leucodelphinidin.. Hatóanyag: glikozinolátok Alkalmazás: gyökere táplálék. szitoszterol Alkalmazás: felületi visszérgyulladásban. Indiaiszubkontinensen. scoulerin. főként foghúzás után. továbbá aranyeres panaszok enyhítésére ülőfürdőnek. Ny-Ázsiában. A Bükkben és a Dunántúlon karszt-bokorerdőkben helyenként gyakori. Ny-Ázsiában. hydrohydrastinin stb. leucocyanidin. myrcen. tonicum. fogyasztható.] cseregalagonya . dysenteria kezelésére. fogínygyulladás esetén. védett növény. fogínygyulladásra).Forrás: http://www. szörpnek. Szibériában. terpineol) Alkalmazás: adstringens és fertőtlenítő hatása miatt szájöblögetőként vérzéscsillapító. Cornus mas L. flavonoidok (myricetin.és Dél-Európában. kvercetin. tehát erős hatású.] odvas keltike Aristolochiae cavae tuber (= radix seu rhizoma) = Corydalidis rhizoma = Corydalis tuber Honos Európában. löszpusztákon. kámfor. Honos DK-Európában.és Közép-Európában.hu Alkalmazás: antiszeptikus. Szeszes szájüregkezelő szerek készülnek belőle.1% illóolaj (limonen. befőttnek is készítik. C. Magas cserje. Dunaföldvár mellett Bölcske határában). – ANACARDIACEAE [syn. corypalmin. fa. hámosodást. 3-5% cserzőanyag. – CORNACEAE húsos som Corni folium Corni fructus Honos Európában.) DC. 0. fustin. pinen. A Dunántúlon száraz bokorerdőkben gyakori cserje.: Corydalis cava (L. taraxaszterol. júniusban virágzik. adstringens. tuberosa DC. Hatóanyag: cserzőanyagok. Áttelelő lágyszárú. protopin. Corydalis bulbosa (L. a termés frissen antioxidáns hatású. emiatt homeopathiában használják.: Rhus cotinus L. főleg üde lomberdők szegélytársulásaiban. Évelő gumós. Illatos nyári leveleit gyűjtik. Balatonkenesén. – FUMARIACEAE [syn. Hatóanyag: 18-20% gallotannin cserzőanyag (galluszsav-.és cyanidin-glikozidok. gyulladáscsökkentő (pl. A Dunántúlon különösen gyakori üde gyertyán. Kaukázusban. Cotinus coggygria Scop. Májusban. linalool.doksi. szövetregenerációt elősegítő. fisetin). Mediterráneumban. aranyeres bántalmakban. több komponens narkotikus. anthocyaninok Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. corytuberin. Kínában. Kis-Ázsiában. főleg a Dunántúlon gyakori. ellagsav-észterek). – CORYLACEAE (közönséges) mogyoró Coryli (avellanae) folium Coryli (avellanae) cortex Coryli (avellanae) gemma Honos Európában.) Pers. parkokban is gyakori. Crataegus azarolus L. dyspepsia.

pl.. Ph. catechin. cascarillasav). – IRIDACEAE jóféle sáfrány Croci stigma (ÖAB. Ny-Ázsiában. Dél-Amerika nyugati részén. tölgyes. 15% gyanta Alkalmazás: amarum.és kozmetikumgyártásban használják. DAC) Croci flos Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Ph.4-1. Crataegi folium cum flore (Ph. 1. egyéb O-glikozidok. DNy-Ázsiában. luteolin. sokféle készítménye ismert. Indiaiszubkontinensen és Iránban. Az Alföldön több helyen konyhakertekben ültették. 2% karotinoid (crocinok. védett cserjéje.Forrás: http://www. – EUPHORBIACEAE (hashajtó) kroton(cserje) .) = Oxyacanthae fructus = Spinae albae fructus (fructust csak a C.: Crataegus oxyacantha L. fenolkarbonsavak. VII. emésztésjavító. rutin. antiarrythmiás hatású coronaria-sclerosis esetén (fokozza a szív oxigénellátását. tri-. Ph. a Duna-völgyben kőris-szil-ligetek ritka.) = Crataegi herba Crataegi folii cum flore extractum siccum (Ph. Eur. penta-. hexamer flavan-3-ol). tölgyelegyes erdőkben. monogyna szolgáltatja) Hatóanyag: 1-4% oligomer procyanidin (di-. Hg. Az ágvégeket virágzás kezdetén gyűjtik és szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). továbbá C-glikozidok. eugenol. triterpenoidok (ursolsav. VIII. Hg. ma csak génbankban található. Kaukázusban.) Crataegi flos Crataegi folium Crataegi fructus (Ph. Hatóanyag: 1. Croton eluteria (L. orientin. Ph. Hatóanyag: 0. Áprilistól május végéig virágoznak. továbbá pinenek. coronaria értágító. Homeopathia. limonen. Eur. Eur. [syn. Az előbbivel együtt piros almácska áltermésük is gyűjthető.) Benn. a terméseket augusztustól gyűjtik (beszáradás 3:1). Eur. kvercetin. pl. fejfájás-csillapító. heteropoliszaharidok Alkalmazás: állatkísérletekben a crocetin antitumor-aktivitású és véralvadás-gátló. VIII. Népgyógyászatban sedativum. dyspepsia. laevigata és C. kb. Mediterráneumban. izovitexin. de az egész országban megtalálható. – EUPHORBIACEAE (aranylevelű) kaszkarilla(cserje) Cascarillae cortex = Crotoni eluteriae cortex Cascarillae aetheroleum Honos Mexikóban.. kempferol. 4. Görögországban. Likőr. aminok (fenetilamin. Az egész országban. Croton tiglium L. cserjésekben gyakori. et K. crocetin).) Honos D-Európában.és dohányiparban. Ph. Kaukázusban. tyramin). Hg. 0.) = Crataegi summitas (Ph. crataegolsav) Alkalmazás: pozitív inotrop. VIII. vitexin. spireosid. élelmiszer. enyhe vérnyomáscsökkentő). Crataegus nigra W. Termesztik D-Spanyolországban. crataeosid. Crocus sativus L.1% diosmin).8-cineol). Ny-Ázsiában. Közép-Amerikában. likőr. 4.3% illóolaj (fő komponens safranal.doksi. aromaticum. É-Afrikában. oleanolsav. VIII. izoorientin. 4. 6 m magas cserjeszerű fa. savelégtelenség esetén. monogyna Léveillé] egybibés galagonya Honos Európában.5-3% illóolaj (cymol. spasmolyticum.5% flavonoid (hyperozid. Karib-szigeteken. kb. – APIACEAE tengerikömény Crithmi maritini herba Honos Európában. Hg. subsp. epicatechin. 4. tetra-. rhamnovitexin. főként élelmiszerfestőként.. Hatóanyag: flavonol (kb. szeszkviterpén-lakton cascarillin. Crithmum maritimum L. 0. ecetízesítő. vicenin).. fekete galagonya Pannóniai-balkán faj. furokumarin Alkalmazás: saláta. Hg. A Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben gyakori. Crataegus monogyna Jacq. stomachicum.3-2.hu Honos Közép-Európában.

diterpénalkohol-poliészter phorbol. Országszerte konyhakertekben. Marokkóban. eugenol. D-Szibériában. aminosavak. – APIACEAE rómaikömény Cumini (cymini) fructus Cumini (cymini) aetheroleum Honos valószínűleg közép-Ázsiában (Turkesztán) vagy Egyiptomban. cuminaldehid. Egyéves lágyszárú. likőripar. Hatóanyag: 30-50% zsíros olaj. egyéb alifás alkoholok és aldehidek. diureticum.és É-Amerikában. diterpén izophyllocladen. a kozmetikában is használatos.hu Crotonis tiglii semen Crotonis tiglii oleum Honos Kínában. tokoferol. Hatóanyag: tannin. Cupressus sempervirens L. tisztítják. – CUCURBITACEAE stájer tök Cucurbitae semen (DAB) Cucurbitae oleum Honos É-Amerikában. silvestren. Hatóanyag: 35-40% zsíros olaj. ülepítik és szűrik. diureticum. Indokínában. cserzőanyag. gumianyag. Indiai-szubkontinensen. var.doksi. crotonglobulin) Alkalmazás: igen erősen mérgező. Cuminum cyminum L. flavonoid (apigenin-glikozid. Cucurbita pepo L. Szíriában. toxikus crotin (crotonalbumin. levelekben cucurbitacin C és szterolok Alkalmazás: terméslé purgans. Hatóanyag: 40-60% zsíros olaj (45-50%-a linolsav). szaponin Alkalmazás: régebben enyhe adstringensként. sőt É-Amerikában. fa. Cucumis sativus L. Chilében és Indiában is termesztik. cymol. 1. gazdag tokoferolban. terpineol. szterolokban. p-menthenal. aminosavak. karotinoidok. az olaj drasztikus hashajtó. βpyrazolilalanin. emmenagogum. nálunk nem él. Magját csak hártyás maghéj burkolja. biflavon . pinenek. Egyiptomban. prostata-hypertrophia. Egyévesek. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (cuminin. phellandrenek.2-1. Évelő lágyszárú. októberben takarítják be. tokoferol. üvegházakban. 40-500C-on. 4-6 m magas cserje. galactogogum. kb. Nálunk is egyéves termesztett “olajtök” több fajtával. gyanta. perilla-aldehid. Általában az olajat préseléssel nyerik. fitinsav. Cucurbita pepo L. szterolok. magban zsíros olaj. – CARYOPHYLLACEAE szegfűbogyó Cucubali herba = Viscaginis bacciferi herba Honos Közép. myrcen. Mag anthelminticum. Greb. cadinen.2% illóolaj: furfurol. A Mediterráneum országaiban. Ártereken egyre ritkulóban. caryophyllen. Malajziában. aphrodisiacum. Az olajat kapszulázzák.és D-Európában. Fűszer.8-cineol. nonadienol. citrullina I. farnesen. pinen. Cucubalus baccifer L. terpinenek. prostata-hypertrophia esetén.. A töktermést szeptemberben. néhány napos utóérlelés után kimagozzák. Hatóanyag: hexanal. tiglinsav. Kaukázusban. inszekticid.Forrás: http://www. É-Afrikában. leginkább mesterséges úton szárítják. más Cucurbita fajok – CUCURBITACEAE tök Cucurbitae peponis (= flavae) semen Honosak D. p-cymol. 1-3% izoguaninribozid. Kis mennyiségben cucurbitacin. cedrol (= cipruskámfor). convar. terpineol-4. – CUPRESSACEAE örökzöld ciprus Cupressi aetheroleum Honos DK-Európában. gyanta. cuminalkohol. Homeopathia. luteolin) Alkalmazás: carminativum dyspepsiában. camphen. Különböző fajtákat az egész országban termesztenek. termesztik Európában és Afrikában. limonen. 10% zsíros olaj. diureticum. – CUCURBITACEAE uborka Honos Kelet-India északi részén. kólikás görcsben. Alkalmazás: prostatitis. stomachicum. bisabolen). styriaca I. amino-karboxi-pirrolidin cucurbitin Alkalmazás: anthelminticum. Ny-Ázsiában. Greb. Hatóanyag: 0.

Hatóanyag: 1-2% illóolaj. kumarinszerű vegyület Alkalmazás: diureticum. germacron. aromaticum. Cusparia febrifuga Humb.: Curcuma longa L.] kurkuma Curcumae longae rhizoma (DAC) Honos Indiai szubkontinensen. Hatóanyag: 1-2% curcuminoid (curcumin. cserzőanyag. Hg. 3-12% illóolaj (curcumenek) Alkalmazás: cholereticum.: Cyamopsis psoraleoides (Lam. 4. Cyamopsis tetragonolobus (L. ahol termesztik is. – FABACEAE [syn. carminativum. antimikrobiális. – ZINGIBERACEAE jávai kurkuma Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Ph. Curcuma zedoaria (Christm. kb.és kozmetikai ipar. gyanta. Eur. emmenagogum. dezmetoxicurcumin. – ZINGIBERACEAE [syn. Pakisztánban.) Elias] Angosturae cortex Honos trópusi D-Amerikában.: Angostura trifoliata (Willd. Ph.) Honos feltehetően Indiában. diaril-pentan. a cusparin sympaticomimeticum. diaril-heptan. Homeopathia.8-cineol) Alkalmazás: stomachicum.] csomósbab. bisabolen). carminativum.) Taub. 4. diaril-heptanoidok. DK-USA) termesztik. stomachicum. – CUSCUTACEAE kis aranka Cuscutae epithymi herba Honos Európában. Fűszer. ennek 14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol. É-Afrikában. – ZINGIBERACEAE citvor Zedoariae rhizoma (= radix) Zedoariae aetheroleum Honos Indiai szubkontinensen. A Dunántúl egyes részein szórványos üde gyertyánés bükkelegyes erdőkben. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponin cyclamin (aglikonok: cyclamiretin. aril-alkanonok. továbbá cholagogum. galipin. arabinogalactan ukonan A Alkalmazás: dyspepsia esetén stomachicum. hepatoprotectiv. különféle fajokon élősködik. Cyclamen purpurascens Mill. VIII. egyéb kinolinalkaloid Alkalmazás: amarum. egyes cukorbetegségekben adjuvánsként. (kb. Védett. . cholekineticum cholangitis. antiphlogisticum. Hg. kb. Curcuma xanthorrhiza (= zanthorrhiza) Roxb. – RUTACEAE [syn. 1% alkaloid cusparin. – PRIMULACEAE ciklámen Cyclaminis rhizoma Honos Közép-Európában. Hatóanyag: cuscutin (= bergenin). szeszkviterpén cadinen.) Rosc.) (= radix) Honos Indonéziában. a légzést fokozza. Homeopathia. trópusokon máshol is meghonosodott. mészkerülő. 2-7% illóolaj (szeszkviterpének: tumeron.. évelő gumós.és poliszaharidok Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. illóolajban szeszkviterpenoidok szeszkviterpénalkohol. purgans és köszvény ellenes. aromaticum. dezmetoxi-curcumin). cholecystitis esetén. cholereticum. cyclamigenin). galipen. Sri Lankán.és pusztagyepekben. Indonézia. VIII.Forrás: http://www. antimutagén (szerepe lehet a rákprevencióban). oligo. szeszkviphellandren. Afrika) termesztik. lágyszárú. Hatóanyag: diaril-heptanoidok. antibakteriális. Curcuma domestica Val.) DC. Kozmetikai iparban. több szeszkviterpénje inszekticid. Kína. 10% zingiberen. 10% 1. cusparein.és Közép-Ázsiában. Hatóanyag: galactomannan guaran Alkalmazás: erős viszkozitása miatt csökkenti az étvágyat. sokfelé (pl.hu Alkalmazás: illatszer. Ny. antivirális. bidezmetoxi-curcumin). Hatóanyag: 3-5% curcuminoid (dicinnamoil-metán-származékok: diferuloil-metán curcumin. szaponin. trópusokon (India. guárbab Cyamopsidis seminis pulvis (Ph. Eur. kb. Ph.doksi. 50% Cuscuta epithymum L. Száraz szikla. zingiberen. curcumen. galipolin.. 5 m magas fa.

kenőcsben). cserzőanyag.: Andropogon nardus L. motia Burk – POACEAE [syn. Guineában stb. hepatoprotectiv. Eur. zöldség. Iránban. Nagytermetű.5% flavonoid (főleg luteolinglikozidok: cynarosid. Hatóanyag: 0. VIII.) Wats. Termeszthető. Cynara scolymus L. konyhakerti zöldség is.) Rendle – POACEAE [syn. geranilacetát.) = Citronellae javanicum aetheroleum Honos Jáván. Francia-Guayanában.: Andropogon martinii Roxb. Hg.1-0. Malajziában.Forrás: http://www. citronellal. 15% zsíros olaj Alkalmazás: értékes rosttartalmú gyümölcs. 0. Cymbopogon citratus (DC. 70% citral. farnesol stb. phellandren.és bélhurutok esetén (colitisban). citronellol. továbbá Ny-Ázsiában. borneol. kb. stomachicum. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar.) Stapf . felfekvés esetén külsőleg (szuszpenzióban. Cyanopicrin-tartalma miatt keserű ízű italokhoz használható. kb.és likőripar. farnesol) Alkalmazás: illatszeripar. Haitiben. illatszer. a magnyálka kivonva égési sebek.5% illóolaj (geraniol.hu Cydonia oblonga Mill. 4. diaphoreticum. főként mediterrán országokban. – ASTERACEAE articsóka Cynarae folium Cynarae radix Honos Európában. scolymosid).] indiai fűszercirok Palmarosae aetheroleum Honos É-Indiában. Az egész országban kisebb mértékben termesztik. geranilacetát. pektin. Cymbopogon winterianus Jowitt – POACEAE jávai citronella Citronellae aetheroleum (Ph. Hatóanyag: kb.6% illóolaj (ebből 12-20% myrcen.: Andropogon citratus DC. diureticum. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton cynaropicrin Alkalmazás: cholereticum.2% illóolaj (20% geraniol. Kaukázusban. Illatszeripar.. Hatóanyag: 0. diureticum (saluretikus). var. Hatóanyag: 1% fenolkarbonsav cynarin.. kávésav-származékok. magban 20% pentosan-nyálka cynodin.POACEAE [syn. perillaaldehid. néha akár 8 m magasra növő fa. antibiotikus gyomor.] citromos fűszercirok. – POACEAE csillagpázsit Graminis italici rhizoma .4% amygdalin. évelő.3% illóolaj (főleg geraniol. Cynodon dactylon (L. vadon nem fordul elő Magyarországon. Madagaszkáron. Vietnamban. 0. Hatóanyag: terméshúsban cukrok. leucoanthocyanidin. emmenagogum.) Alkalmazás: hűsítő. illóolaj. citromfű Cymbopogon herba Cymbopogon aetheroleum Honos Ny-Indiában. frissen ízesítő. évelő lágyszárú fű. Cymbopogon nardus (L. Cymbopogon martinii (Roxb. Ph. citronellal).) Pers. stimulans. csökkenti a koleszterin lerakódását. spasmolyticum. egyéb monoterpének) Alkalmazás: csillapítja a fejfájást. – ROSACEAE birsalma Cydoniae (mala) fructus Cydoniae (mala) semen Honos Közép-Ázsiában. 0. Afrikában. dipenten. lágyszárú. Brazíliában. Sri Lankán. DK-Arábiában.] citronella Citronellae ceylanicum aetheroleum Honos Sri Lankán. galactoaraban. savak. Guatemalában. carvotanaceton. geranilcapronát. Gyakrabban bokros. Hatóanyag: 0.3-1.doksi.

és lomblevelű elegyes erdőkben. onnan is terjedhet.) Wimm. száraz gyepekben. cserzőanyag. külsőleg a levelet nehezen gyógyuló sebek kezelésére. oxospartein. Hatóanyag: 1. Hatóanyag: illóolaj. szikesedő talajon. Malajziában. dyspepsiában. gyanta. szeszkviterpén-alkoholok. abietinsav. tarackos. hegyvidékeinken nyirkos erdőkben. Hatóanyag: 1. tű. tonicum. D Daemonorops draco (Willd. továbbá É-Amerikában. dysenteria. mészmentes talajokon. cserzőanyag Alkalmazás: sedativum (gyakorlatilag nem használják védettsége miatt). mérsékelt égövi Ázsiában. vértisztító a népgyógyászatban. É-Amerikában. 60%-a pirrolizidin heliosupin vagy cynoglossophin).) Link – FABACEAE [syn. Fokozottan védett. – BORAGINACEAE (közönséges) ebnyelvűfű Cynoglossi herba Cynoglossi radix Honos Európában. fenyéreken. Néhol vadtápláléknak telepítik.5-1. anthocyanidin dracocarmin. Hatóanyag: 0. Kanadában. szaponin Alkalmazás: vizelethajtó. mészkedvelő tölgyesekben nagyon ritka.: Cyperus corymbosus Rottb. – CYPERACEAE [syn. izoflavon-glikozid (genistosid). Cynoglossum officinale L.] ízelt palka Cyperi articulati radix Honos Afrikában. Szárazabb.) Alkalmazás: izolált spartein antiarrythmiás szer (orvosi ellenőrzéssel). a Dunántúlon helyenként gyakori. dracoalban.] seprőzanót Sarothamni scoparii herba (DAC) Scoparii herba = Spartii scoparii herba Spartii flos = Cytisi scoparii flos Spartii radix Spartii semen Honos atlantikus közép-Európában.7% alkaloid (kb. Cyperus articulatus L. piridin alkaloid (ammodendrin). – ORCHIDACEAE papucskosbor. lupanin. homokos. flavonoid-glikozid (spireosid.) Blume . hidroxi-lupanin). Hatóanyag: gyanta (főleg dracoresinotannol és bezoesav-észterei). fahéjsav. cyperenol.doksi. Cytisus scoparius (L.hu Kozmopolita. dracosen. nyálkaszerű heteropoliszaharid. -ketonok. allantoin. scoparosid. illóolaj. továbbá sedativum. évelő lágyszárú. dopa.: Sarothamnus scoparius (L.8% illóolaj (szeszkviterpének. Hatóanyag: keményítő. D-Afrikában. scoparin). gyomtársulásokban országszerte gyakori.Forrás: http://www.5% kinolizidin alkaloid (spartein. pl. Indiai szubkontinensen.és hólyaghurut esetén. Cypripedium calceolus L. . dracorubin Alkalmazás: adstringens diarrhoea. Kétéves lágyszárú. fejfájás csillapító. töltéseken mindenhol az országban gyakori. fenetilaminok (epinin. népgyógyászatban vese. Évelő lágyszárú. Évelő lágyszárú. Vénusz sarucska Cypripedii rhizoma (= radix) Honos atlantikus É-Amerikában. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: antidiarrhoeicum. enterorrhagia esetén. 1-2 m magas cserje. metiloxityramin stb. elterjedt Mexikóban és D-Amerikában.ARECACEAE sárkányvérpálma Daemonoroptis draconis resina Honos Indiai szubkontinensen. de elterjedt kelet felé Japánig. Eurázsiában. cyperenon) Alkalmazás: illatszeripar. Homeopathia.

Daucus carota L.és epekőkólika).6% tropán alkaloid: L-hioszciamin. Egyéves lágyszárú. Ruderális és üde gyomtársulásokban gyakori. Datura innoxia Mill. mételmaszlag Honos trópusi és szubtrópusi Ázsiában. daphnetin. bükkösökben. két. apoatropin. 1-1.. termésben mezerein (= daphnin) Alkalmazás: erősen mérgező.5-1. örökzöld cserje. szeszkviterpén-alkohol). többfelé termesztik. sedativum neurovegetatív dystonia.. 4. szaharidok. réteken. hallucinációt okoz.) Stramonii herba Stramonii semen Kozmopolita. Védett. nyomokban nikotin Alkalmazás: a kivont. dipenten. trihidroxi-flavon.Forrás: http://www. kuszkhigrin.hu Daphne mezereum L. Eur. – RANUNCULACEAE magas szarkaláb Delphinii staphisagriae semen Honos Mediterráneumban. lágyszárú. phytoen. szerves savak. Hatóanyag: 0. Datura stramonium L. vese. L-szkopolamin. egy. füstölésre és belélegzésre. Ph. caryophyllen. murok Dauci (sativi = silvestris) radix Dauci (sativi = silvestris) folium (= herba) Dauci (silvestris) fructus (= semen) Daucus carota L. bükkelegyes erdőkben. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. csípős gyanta és gumianyag.doksi. pektin. Dauci aetheroleum (termésből) Honos Európában. atropin. umbelliferon. asthma bronchiale. belladonnin. VIII. Hg. továbbá anthocyan. Mexikóban. 4. A vadmurok egy-.01% illóolaj (cymol. subsp.vagy többéves lágyszárú. Ph. neurasthenia esetén. – SOLANACEAE csattanó maszlag Stramonii folium (Ph. Homeopathia.5%.2-0. 0. umbelliferon. hesperidin. Eur. Ny-Ázsiában. Gyógyszeripari növény más termeszthető fajokkal együtt. legelőkön. Homeopathia. izgatottságot. antisyphiliticum. Egyéves lágyszárú. gyomtársulásokban mindenütt gyakori országszerte. Kanadában. Karib-szigeteken. VII. Datura metel L.vagy kétéves lágyszárú. a termésben akár 2% illóolaj. Túladagolva psychomotoros nyugtalanságot. Kaukázusban. zöldség. régebben antineuralgicum. Főként a Dunántúlon helyenként. Hatóanyag: oxikumarin daphnin-glikozid.5 m magas. Afrikában. limonen. neurotrop spasmolyticum (ulcus ventriculi. A szkopolamin psychomotoros izgatottság esetén nyugtató. a vadmurok anthelminticum. sokfelé termesztik nemesített fajtáit. Delphinium staphisagria L. É-Afrikában. . a levélben 0. – APIACEAE sárgarépa. Hatóanyag: gyökérben kb.) Arcang. diureticum. Daturae (metel) folium Daturae (metel) semen Hatóanyag: tropanoid alkaloidok Alkalmazás: hatóanyagok kivonása. néhol tömegesen. – THYMELEACEAE farkasboroszlán Mezerei cortex = Daphnes mezerei cortex Mezerei fructus Daphnes mezerei radix Daphnes mezerei radicis cortex Honos Európában. korábban a népgyógyászatban köszvény és reuma esetén. – SOLANACEAE indián maszlag Honos D-Amerikában. abortivum. Régen a levéldrogot asthma kezelésére dohányként. 0.5 m magas. hyperaciditas. geraniol. VIII.) Stramonii pulvis normatus (Ph. 1% alkaloid delphinin (= staphisagrin) és társalkaloidok Alkalmazás: mérgező. tiszta hatóanyagok közül az atropin anticholinerg. 1-2 m magas.3-1. Ph. Hatóanyag: kb. Hg. poliszaharidok Alkalmazás: táplálék. sativus (Hoffm. Hg. Indiai szubkontinensen.. karotinoidok (főleg a sárga karógyökerű étkezési fajtákban). vitaminforrás.

diureticum. védett.hu Dentaria enneaphyllos L. illóolaj Alkalmazás: régebben antihystericum. a D. Dianthus caryophyllus L. Dictamnus albus L. cularicin) Alkalmazás: bőrbetegségekben. anthelminticum. elliptica és D.2-0. Lázcsillapító. gyertyános-tölgyeseiben. kumarin umbelliferon Alkalmazás: kininnél erősebb antimaláriás hatású (dichroinok miatt). bergapten. cryptopin. 1 m magas cserje.3 m magas. áttelelő lágyszárú. – SCROPHULARIACEAE [syn.és Közép-Európában. purgans is. Dicentra cucullaria (L. Dichroa febrifuga Lour. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászatban főként légzőszervi panaszok esetén. Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe vizelethajtó. 0. lágyszárú. anthelminticum. sokféle kerti változatát.és D-Európában. Digitalis grandiflora Mill. főleg rotenon (= derrin. erősen hánytató.FABACEAE Derris malaccensis Prain Derris ferruginea Benth. Hatóanyag: izoflavanon-származékok. fraxinellon. dichroin (= izofebrifugin). – CARYOPHYLLACEAE kőszegfű Tunicae silvestris flos Honos Közép. népgyógyászatban malária ellen is. – CARYOPHYLLACEAE kerti szegfű Caryophyllorum flos Honos D. néhol nagyobb állományokban. ellipton. corlumin. diureticum. illóolaj Alkalmazás: teakeverékekbe téve illatjavító.05% furokinolin alkaloid dictamnin. DK-Ázsiában. cularidin. Dianthus carthusianorum L.) Crantz] bókoló fogasir Dentariae rhizoma = Saniculae (enneaphyllos) radix Honos Közép. Hatóanyag: illóolaj. erősen ritkul.: Digitalis ambigua Murr. Évelő. 0. fagarin. bicucullin.3 m magas. dichroidin.és cyanidin-glikozidok. ferruginea honos Indiai-szubkontinensen. 0. tubagyökér Derridis radix A D. – RUTACEAE nagy ezerjófű Dictamni (albi) radix Dictamni (albi) folium Dictamni (albi) herba Honos Európában. malaccensis Malajziában. tubotoxin) 16%-ban. toxicarol-izomérek Alkalmazás: inszekticid. – BRASSICACEAE [syn. diaphoreticum. Hatóanyag: kb. kb. Európában szobanövény. . Indiai-szubkontinensen. tonicum. mérsékelt égövi Ázsiában.] sárga gyűszűvirág . szaponin. fajtáját termesztik dísznövényként. Hatóanyag: pelargonidin. továbbá dictamnolakton. Indokínában. szaponin. Főleg a Dunántúl és a Középhegység bükköseiben. Hatóanyag: benzopirimidin-piperidin-keton-típusú alkaloid febrifugin. Derris elliptica (Sweet) Benth.) Bernh. Kb.: Cardamine enneaphyllos (L. – SAXIFRAGACEAE lázfű Dichroae febrifugae radix Honos Kínában.és D-Európában. Hatóanyag: izokinolin alkaloidok (cularin. spasmolyticum.doksi.Forrás: http://www. – PAPAVERACEAE csuklyás szívvirág Dicentrae cucullariae radix Honos É-Amerikában. Indiai-szubkontinensen. malaccol. Középhegységben és a Dunántúlon néhol gyakori. abortivum (mérgező!). Évelő lágyszárú.

Nálunk száraz sztyeppréteken kétéves lágyszárú. szteroid szaponin diosgenin és rokon vegyületek (a batátagumó gyakorlatilag szaponinmentes) Alkalmazás: táplálkozás. 0. Fokozottan védett. Don – APIACEAE ammóniáknövény Ammoniacum resina Honos Ny-Ázsiában. Hatóanyag: keményítőben gazdag. Digitalis purpurea L. floribunda (Lour. 4.) Burk. majd árnyékban szárítják fonnyasztás után vagy mesterséges szárítóban (beszáradás 5:1).hu Digitalis grandiflorae folium Honos Európában. Expectorans. acetildigoxin.: Dipsacus sylvestris Huds. Digitalis lanata Ehrh. VIII. 2. Az állományból augusztus végén. a Dunántúlon. composita Hemsl.5 m-re is megnő. lanatosid C. 25% zsíros olaj. Dorema ammoniacum D.5-1 cm mélyre. analepticum.D. 1% diosgenin Alkalmazás: picrotoxinhoz hasonló hatása van a diosconinnak. kávésav. diginatigenin. Cardialis insufficientia pozitív inotrop hatása miatt. Homeopathia. hypertonia. gitaloxigenin. Fontosabb aglikonok: digitoxigenin. lanata levelében: lanatosid A. több fajt termesztenek. digoxin. szaponarin Alkalmazás: homeopathia. Hg. Ph. digitoxin).. Eur.5-2 m magas.1-0. Továbbá pregnan glikozidok (diginin. Hatóanyag: 1-3% kumarin.Forrás: http://www. – FABACEAE [syn. Dioscorea villosa L.). dohányillatosítás. Évelő. – DIOSCOREACEAE ideggyökér Dioscoreae villosae rhizoma et radix Honos atlantikus É-Amerikában. Fás növény. szeptember elején vágják le a tőleveleket. digipurpurin. termeszthető. izovitexin-glikozidok. kb. – SCROPHULARIACEAE gyapjas gyűszűvirág Digitalis lanatae folium Honos Balkán-félszigeten. diosgenin kivonása gyógyszeripari célra (szteroidok szintézise). kétéves lágyszárú. kb. Dioscorea mexicana Scheidw.) Honos atlantikus Ny-Európában. Áttelelő lágyszárú. D. D.) Willd. – SCROPHULARIACEAE piros gyűszűvirág Digitalis purpureae folium (Ph. asthma cardiale. a Középhegységben és a Dunántúlon helyenként előfordul. Késő ősszel vetik 40-50 cm sortávolságra. Dipsacus fullonum L. deltoidea Wall. fenoloidok Alkalmazás: tiszta hatóanyagokból gyógyszergyártás (pl..] tonkabab Faba tonca = Dipteryctis odoratae semen Honos Brazíliában. tölgyesekre jellemző.: Coumarouna odorata Aubl.5% szteroid kardenolid glikozid.doksi. Termeszthető ipari célra.. Hatóanyag: gumigyanta . Dipteryx odorata (Aubl. D. D-Amerika nyugati és északi részén. klorogénsav.] erdei mácsonya Dipsaci silvestris radix Honos Európában. acetildigoxin.C. Hatóanyag: 0. Homeopathia. keményítő. de inkább Európa északi országaiban. Útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. gumianyag. digoxin. illatszeripar. Nálunk évelő dísznövény. Ny-Ázsiában.B. Ny-Ázsiában.. Szibériában. Hatóanyag: scabiosid glikozid. Ny-Ázsiában. kb. szteroid szaponinok. és más Dioscorea fajok – DIOSCOREACEAE jamszgyökér Dioscoreae tuber Honosak többnyire trópusi földrészeken. Glikozidok D. gitoxigenin. 0. Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloid dioscorin. digifolein stb. É-Afrikában. arteriosclerosis. É-Afrikában. diureticum.E. A hatóanyagok lassan szívódnak fel és kumulálódnak. szterolok Alkalmazás: spasmolyticum. digoxigenin. – DIPSACACEAE [syn.

Likőripar. évelő páfrány. – LAMIACEAE moldvai sárkányfő(fű) Dracocephali herba Dracocephali aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában.: Aspidium filix-mas (L.doksi. Dorstenia contrajerva L.5% naftokinon (pl. diarrhoea és malária kezelésében. Muell. mérsékelt égövi Ázsiában. intermedia Hayne. brasiliensis még Brazíliában. Hatóanyag: vörös gyanta Alkalmazás: gyógyszerészeti tapaszok készítése. Hatóanyag: illóolaj. cineol). 0. gyantaszerű anyag Alkalmazás: diaphoreticum. Dryopteris filix-mas (L.) Schott – DRYOPTERIDACEAE [syn. Hatóanyag: kb. Dracaena draco L. Inkább a Dunántúlon. Magyarországon is könnyen termeszthető egyéves lágyszárú. D. secretolytikus. valdiviolid. állatgyógyászatban is (készítmények formájában). külsőleg kígyómarásra. Hatóanyag: floroglucin-származékok Alkalmazás: inkább régebben féregűző. nyálka-poliszaharid. korábban skorbut ellen. É-Amerikában. expectorans. Eurázsiában sokfelé termesztik. Polypodium filix-mas L. bakteriosztatikus. E . caryophyllen. továbbá flavonoidok (pl.hu Alkalmazás: diureticum. szigorúan védett rovarfogó növény. igen ritka tőzegmohás lápjainkban. – MORACEAE Dorstenia brasiliensis Lam. Duboisia leichhardtii F. lázűző korongtányér. a D. – SOLANACEAE Duboisiae folium Honos Ausztráliában.3-0. spasmolyticum. harapásra. Finnországban).. szkopolamin Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag. – WINTERACEAE chilei fahéjcserje Drimysii winterii cortex Honos D-Amerika déli részén. főként Chilében. továbbá spasmolyticum. Br.) Sw. flavonoid. szeszkviterpén-lakton winterin. Új-Zélandban. más Drosera fajok – DROSERACEAE harmatfű Droserae herba Honos Európában. Dracocephalum moldavica L. Hatóanyag: kb..8 m-re is megnő. futronolid. bezoárgyökér Dorsteniae contrajervae rhizoma Honos Mexikóban. külsőleg antivirális. Drimys winteri Forst.. Csendes Óceániában. proteolitikus enzim Alkalmazás: broncholytikus. fuegin.és fenyőerdőkben gyakori. relaxáló. Évelő. üde talajú lomb. diureticum. 0. emmenagogum. plumbagin. Hatóanyag: 0. – DRACAENACEAE sárkányvérfa Draconis resina (= sanguis) Honos a Kanári-szigeteken. fa. gyanta.3% illóolaj (főként citral-tartalma jelentős) Alkalmazás: enyhe sedativum. droseron. Drosera rotundifolia L. 1% illóolaj (eugenol. A Drosera rotundifolia termesztése a gyakorlatban is megvalósítható (pl. fűszer.] erdei pajzsika Filicis (maris) rhizoma Filicis (maris) herba Kozmopolita. Peruban. Duboisia myoperoides R. pinen. évekig elvadulva szaporodik.Forrás: http://www. taxifolin) Alkalmazás: stomachicum. 7-metil-juglon. izoshinanolon). Hatóanyag: hioszciamin. illatszeripar.

allantoin. influenza) megbetegedések leküzdésében rendszerint szeszes kivonatok (cseppek) formájában. lágyszárú növények. gyomtársulásokban. szterolok.2% allantoin. száraz. nálunk dísznövényként ismert többéves. magjában pirazolil-alanin Alkalmazás: drasztikus hashajtó. herbában pirrolizidinalkaloidok. Kaukázusban. 0.01-0. mérsékelt égövi Ázsiában. immunmoduláns glikoproteinpoliszaharidok (főleg a gyökérben) Alkalmazás: antivirális.8-cineol. Trópusokon termesztik. aspecifikus immunstimuláns. 1% kávésavészter-glikozidok. kőtörmelékes talajon országszerte gyakori. fertőzéses (pl.15% alkilamid (főként dodeca-tetraensav-izobutilamid). polifenolok Alkalmazás: népgyógyászatban herbáját bélhurut esetén. Echinacea angustifolia DC.) Moench – ASTERACEAE piros kasvirág Echinaceae purpureae radix Echinaceae purpureae herba Honosak É-Amerikában. kvercetin. poliinek. majd a legszebb példányokat tőosztással szaporítják. – ELAEAGNACEAE ezüstfa Elaeagni folium Honos K-Európában. földön kúszó. Cardamomum officinale Salisb. antibakteriális. gyökeret külsőleg lábszárfekély borogatására. kempferol. Adventív. Indiai-szubkontinensen. Elaeagnus angustifolia L. fűszer. Igénytelensége miatt az Alföld fásítására is alkalmas bokor vagy fa. kétéves lágyszárú. illatszeripar. 1 m magasra is megnövő. népgyógyászatban magas vérnyomás ellen. VII. grippe. Echium vulgare L. gumós gyökerű lágyszárú.1% illóolaj. parkokban is gyakori.] kardamomum Cardamomi fructus (Ph. Hatóanyag: 1-4% illóolaj (főleg 1. főként echinacosid. – ASTERACEAE keskenylevelű kasvirág Echinaceae angustifoliae radix (= rhizoma) Echinaceae angustifoliae herba Echinacea pallida (Nutt. Hg. 1. gyanta. Egyéves. – BORAGINACEAE terjőke kígyószisz Echii herba = Viperini herba = Buglossi agrestis herba Echii radix = Viperini radix = Buglossi agrestis radix Honos Európában. Hatóanyag: ellagsav. A termésben is cucurbitacinok. A herbát is így kell szárítani (beszáradás 5:1).) Nutt. Hatóanyag: kb. fenolkarbonsavak. – ASTERACEAE halvány kasvirág Echinaceae pallidae radix Echinaceae pallidae herba Echinacea purpurea (L. Homeopathia.) A. metil-hexitol bornesit.: Amomum cardamomum L. Júliustól szeptemberig virágoznak. Indiai-szubkontinensen. terpenilacetát) Alkalmazás: aromaticum. Ny-Ázsiában. Évelőágyakba 40 cm sor.Forrás: http://www. Hatóanyag: gyökérben triterpén-glikozidok (cucurbitacinok).) Cardamomi aetheroleum Honos DK-Ázsiában. alkannin. Rich. 0.doksi. A lemosott és felhasogatott gyökérzetet kíméletesen szárítják (beszáradás 3-4:1).és tőtávolságra vetik. meghonosodott É-Amerikában. carminativum.3-dicaffeoil-kinasav. fruktán. Elettaria cardamomum White et Maton – ZINGIBERACEAE [syn. vértisztítóként. hazánkban igen ritka.. elaterinid-glikozid.hu Ecballium elaterium (L. . Üzemi termesztésre is alkalmasak. indol-harman típusú alkaloid elaeagnin csak nyomokban Alkalmazás: adstringens. – CUCURBITACEAE uborkás magrugó Ecballii elaterii radix Ecballii (elaterii) fructus Honos Mediterráneumban. kevés terpineol. Hatóanyag: gyökérben 1. Utak mentén. mérsékelt égövi Ázsiában.

szántókon. de hozzászokható! Ephedra sinica Stapf. érszűkítő (szemcsepp. rózsás füzike Honos Európában.doksi. Hatóanyag: 0. et Maxim. galluszsavlaktonok. mocsarakban. mészkerülő erőkben. É-Amerikában. É-Afrikában. VIII. adaptogén (fokozza a stressztűrést). Álmatlanságot is okoz. Epilobium parviflorum Schreb. A szár felülete érdes tapintású. 4. Hatóanyag: arbutin. syringin). Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben. 1-2% flavonoid. Homeopathia. szórványosan. cserzőanyag. 0. Kínában.és löszpusztákon. Szibériában. K-Ázsiában. Hatóanyag: protoalkaloid L-efedrin. áttelelő lágyszárú. dolomit-sziklagyepekben igen szórványosan fordul elő. K-Ázsiában. – EQUISETACEAE mezei zsurló Equiseti herba (Ph. VIII.34% syringaresinol-glikozidok.12% pentaciklusos triterpén szaponin protoprimulagenin A és glikozidjai (eleutherozid I-től M-ig). szegélyeken. szterolok.2-0. helyenként. Ph.: Acanthopanax senticosus (Rupr.02% lignan sesamin (= eleutherosid B-4).Forrás: http://www. Hg. Ephedra distachya L. – EPHEDRACEAE Ephedrae sinicae herba Honos Kínában. Epilobii herba Hatóanyag: 4-14% makrociklusos ellagitanninok (főleg oenothein B. dombi füzike Honos Európában. stimulans.5-1. Évelő lágyszárú. Közel 1 m magasra is megnő. Mediterráneumban. áttelelő.05-0. Mediterráneumban. et Maxim. tisztított efedrin adrenomimetikus. Honosítása Magyarországon eddig nem járt sikerrel.5 m-re is megnövő félcserje. . bronchitis). Egyes alföldi helyeken. Eur. 0. oldja a bronchus görcsöt (asthma bronchiale. kis termetű félcserje. 2-6 m magasra megnövő cserje.6% glucan és glucuronoxylan Alkalmazás: tonicum. Equisetum arvense L. kevésbé oenothein A). magaskórós növényzetben. Főleg a Dunántúlon üde és mészkerülő erdőkben gyakori... ursolsav. áttelelő lágyszárú. Epigaea repens L. (+)nor-ψ-efedrin Alkalmazás: a kivont. Ph. Eur. 4.hu Eleutherococcus senticosus (Rupr. Epilobium montanum L.) Honos Távol-Keleten. Ph. erdei füzike Honos Eurázsiában. még Catha edulis!). – ERICACEAE amerikai földibabér Epigaeae repentis herba Honos atlantikus É-Amerikában. palustre) szárával. védett. 0.) Maxim. steril hajtását gyűjtik. Hg. VII. – EPHEDRACEAE (közönséges) csikófark Ephedrae herba Ephedrae distachyae fructus Honos Közép. β-szitoszterol Alkalmazás: prostata-hyperplasia. főleg az efedron (L. szemben a selymes tapintású és mérgező mocsári zsurló (E. 0. Mediterráneumban. Különösen nedves réteken. homok. orrcsepp). Epilobium collinum Gmel. Hatóanyag: 0. gyulladásgátló is. helyenként tömegesen található. áttelelő lágyszárú.és DK-Eurázsiában. vagyis sympathomimeticum. – ONAGRACEAE kisvirágú füzike Honos D-Eurázsiában. – ARALIACEAE [syn. Epilobium roseum Schreb.. nedves réteken országszerte. Árnyékban jól szárítható (beszáradás:3-5:1). országosan igen ritka.25% alkaloid (efedrinek) Alkalmazás: előbbivel megegyező. csakis orvosi ellenőrzéssel. Hg. fenilpropán-alkoholok és glikozidjaik (pl. kumarin (umbelliferon). erőteljes lágyszárú. kábít.) Honos Európában.) Harms] tajgagyökér Eleutherococci radix (Ph. (+)ψ−efedrin. galluszsav Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő.

flavon. kapásokban igen elterjedt. 0.vagy kétéves. terpineol. kolin. poliensavak. kevés illóolaj. lázcsillapító. enyhe húgyúti fertőtlenítő. – BRASSICACEAE borsmustár Honos D-Eurázsiában. 0. Hatóanyag: illóolaj. eriodiktionsav). 30 szénatomos alifás equisetolsav). Tonicum. kvercetin. szaponinok Alkalmazás: diureticum (az elektrolit-egyensúlyt nem befolyásolja). asthma bronchiale esetén. elvadulva vetések gyomtársulásaiban helyenként terem. Homeopathia. . triacontan. tetrahidroxiflavonok (chrysoeriodiktiol. egyéves lágyszárú. – ASTERACEAE bóbitás küllőrojt Conyzae coeruleae (= minoris) herba Honos Európában. Hatóanyag: flavon. szétterülő lágyszárú. vesekőhajtó is. Mediterráneumban.. xanthoeriodiktiol). cserzőanyag. onnan behurcolt gyomként Európában és világszerte (kozmopolita). szaponin. Mediterráneumban. dikarbonsavak (pl. – BRASSICACEAE [syn.) L’Hérit – GERANIACEAE bürök gémorr Erodii cicutarii herba Cirkumpoláris. Hatóanyag: glikozinolát (szinapin) Alkalmazás: népgyógyászatban mellhártyagyulladás esetén. 0.1% illóolaj (limonen. flavon.9% flavonoid (pl. Hatóanyag: 0. kolin.] tavaszi daravirág Bursae pastoris minimae herba Honos Eurázsiában. egy. helyenként gyakori. – HYDROPHYLLACEAE hegyi balzsam Eriodictyonis herba (folium) Honos USA nyugati területein (Kaliforniától É-Mexikóig) és Brazíliában. melynek kb.: Erophila draba Spenn. szterolok. lipidek Alkalmazás: antibakteriális. tyramin). benzil-benzoesav. népgyógyászatban még menstruációs vérzések csillapítására. mérsékeli az ödémás tüneteket. gyantagumi (pentatriacontan. adstringens. kétéves vagy áttelelő. Száraz gyep. cumulen (alken-lakton) Alkalmazás: gyulladásgátló.és kempferol-glikozidok). seprence Erigeronis canadensis herba Honos Amerikában. Hatóanyag: 3-6% tetrahidroxi-flavanonok (eriodiktiol. metil-di-heneikosil-metanol.2-0.) Chev. Népgyógyászatban köszvényre. külsőleg vérzéscsillapító. linalool. etilamin. putrescin. 5% cserzőanyag (közte galluszsav). Országunkban parlagokon.vagy kétéves lágyszárú. cerotinsav). kb. et Arn. 10%-a vízben oldódó szilikát). sok káliumsó. alken-lakton típusú cumulen Alkalmazás: népgyógyászatban régebben húgyúti betegségekben. Draba verna L. ursolsav Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe expectorans. ízesítő. Homeopathia. Hatóanyag: flavon. Erophila verna (L. cserzőanyag. 1-1. 10% ásványi vegyület (kovasav.) Torr. szántókon. dipenten.Forrás: http://www.és gyomtársulásokban közönséges. sőt dysenteria esetén.vagy kétéves lágyszárú. Cronquist] betyárkóró. népgyógyászatban húgyúti betegségekben. eriodiktionin. galluszsav.3-1.5 m magas örökzöld cserje. megfázás esetén. Az egész országban száraz gyepekben. Eruca sativa Mill.: Conyza canadensis L. illóolaj Alkalmazás: diureticum.7 m magas cserje. koffein. – ASTERACEAE [syn. gyomorvérzés. szabad aminosavak és aminok (pl. egy.hu Hatóanyag: kb. geraniin. egy. – ERICACEAE keresztes erika Ericae tetralicis flos Honos É-Európában. cymol. húgyúti fertőzésekben.doksi. Erigeron acer L. Erodium cicutarium (L. Néhol termesztették. antidiarrhoeicum. bronchitis. gyakran 1 méterre is megnő. Erigeron canadensis L. Eriodictyon californicum (Hook. Erica tetralix L.5 m-re is megnőhet. cserzőanyag.). matricaria-észter stb. anthelminticum.

D-Szibériában. hallucinációt idéz elő. Homeopathia. Euphoriát. B. truxillsavak. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (strophantidin. C. sympathomimeticum. védett. pl. expectorans. Hatóanyag: 0. Eryngium planum L. saniculagenin A. Ausztráliában és máshol is termesztik. gyanta Alkalmazás: kokain helyi érzéstelenítő (nyálkahártyákra). Erythronium americanum Ker Gawl. F). mellékalkaloidok: tropacocain. diureticum. Eryngium campestre L. régebben nyaki nyirokcsomók gümőkórjában. a fő alkaloid cocain (kb.1% illóolaj. élénkséget okoz. É-Afrikában. a levélben glikozinolátok mellett flavonoid (főként izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: porított magja antibakteriális. 1. kakukkmák Eschscholtziae herba . 46% az erukasav). aphrodisiacum. helvetikosid) Alkalmazás: kivont hatóanyaga gyógyszerként cardiotonicum (mindkét drog esetében). szterolok. nyílt. fűszer. Üdítő italokba a kokainmentes kivonatot használják. 2-3 m magas cserje. menstruációt elősegítő. hajtása diureticum.és Kelet-Európában.02-0. flavonoidok. erősen hat a központi idegrendszerre.hu Hatóanyag: magban 16-33% félig száradó zsíros olaj (a zsírsavak közül legtöbb. száraz gyepekben néhol nem ritka. A Dunántúlon ritkább. kb.7-2.és prostata-.5-2. hygrin. kipusztulóban. Hatóanyag: gyökérben kb. poliinek Alkalmazás: népgyógyászatban szamárköhögés és légcsőhurut esetén köptető. valamint légúti bántalmakban. tropeinek. emeticum. emésztést elősegítő.5% alkaloid (ecgoninok. vizelethajtó. D. 0.13% illóolaj. – BRASSICACEAE szürke repcsény Erysimi canescentis herba Honos Eurázsiában (pl.5% triterpénszaponin-glikozidok (fő aglikonok: eryngiumgenin A. Alkalmazás: népgyógyászatban hurutoldó. száraz gyepekre.. – LILIACEAE alacsony kakasmandikó Erythronii americani folium Honos É-Amerikában. Columbia) és Jáván. 0. az Alföldön gyakoribb. glikozinolát (glükoerucin). alkaloidhoz kötődő savak. szaponin. saláta. Eschscholtzia californica Cham. hygrinek).1% illóolaj. Magyarországon száraz gyepekben igen ritka. cserzőanyag. izgatottságot.doksi.vagy többéves lágyszárú. kb. herbában ugyanezek kisebb mennyiségben. Erysimum crepidifolium Rchb.Forrás: http://www. egyéves vagy áttelelő lágyszárú. degradált legelőkre jellemző. – APIACEAE kék iringó Eryngii plani herba Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein. 1%). – BRASSICACEAE sziklai repcsény Erysimi herba Honos Közép. cuskhygrin. Országosan gyakori. – PAPAVERACEAE kaliforniai-mák. továbbá klorogénsav és kávésav. 0. mustárpótló. főleg ártéri réteken néhol gyakori. Európa és Szibéria sztyeppjein). Áttelelő lágyszárú. néha eléri az 1 m magasságot is. – APIACEAE mezei iringó Eryngii rhizoma et radix Eryngii herba Honos Európában. Az Alföldön gyakoribb. Erythroxylum coca Lam. Peru.5% cserzőanyag. Erysimum diffusum Ehrh. Indiai szubkontinensen. truxinsavak. E. továbbá vértisztító. terebélyes lágyszárú. Hatóanyag: metilenbutiro-lakton Alkalmazás: bakteriosztatikus. hólyag. Hatóanyag: 0. egy. Áttelelő. novogranatense Morris és más Erythroxylum fajok – ERYTHROXYLACEAE koka(cserje) Cocae folium Honos Dél-Amerikában (Bolívia. viasz.

és K-Európában.Forrás: http://www. ajugosid.) = Eucalypti globuli folium Eucalypti cortex Eucalypti aetheroleum (Ph. a lignanok közül bisbenzil-perhidro-furofurán-típusú vegyületek. Eucommia ulmoides Oliv. chekeninsav. diureticum.5% illóolaj (70-85%-a 1. kb. folyók mentén. ártéri gyomtársulásokban.és húgyúti bántalmakban gyulladáscsökkentő. Hatóanyag: 0. geniposid. flavonoidok. eucommiol. lignum Honos Kína középső részén. Hg. sok más rokonfajával együtt világszerte termesztik szubtrópusi és mediterrán éghajlatú területeken. egyén monoterpén.. egyéves lágyszárú. VII. antioxidáns. közülük a legfontosabb a pinoresinol-diglikozid Alkalmazás: tonicum. Baker. továbbá ellagitannin. evobiosid). – CELASTRACEAE (közönséges) kecskerágó Honos Európában. antivirális. gyanta. expectorans. Hatóanyag: kb. Kaukázusban. Az egész országban gyakori erdei cserje. Drogot és illóolajat szolgáltathat még: E. 4. evorin. Eugenia chequen Mol. piridinalkaloid evonin. Mediterráneumban. inkább a Dunántúlon és Középhegységben fordul elő. smithii R. – MYRTACEAE [syn. chekenitin.1-4. Kéregben cserzőanyag Alkalmazás: magból szívre ható glikozidokat lehet kivonni. ulmosid. 4.] cseken-cseresznyemirtusz Eugeniae folium Honos Chilétől Új-Kaledóniáig. Ny-Ázsiában. bibircses kecskerágó Honos DK. egyéb kardenolidok. homeopathiában is használják. száraz helyen kiterítve szárítják (beszáradás 4:1). kevés szeszkiviterpén. chekenin. evolin stb. Ph... készítmények gyermekgyógyászati célra is. T. diureticum. triterpén ursolsav és olenaolsav. p-cymen). Ph. 0. Hg. Eur. Eucalyptus globulus Labill. 1% illóolaj (pinen. – MYRTACEAE eukaliptusz Eucalypti folium (Ph. Országosan gyakori patakok. ligeterdőkben.hu Honos Kaliforniától Új-Mexikóig. nyirkos erdőkben. antihypertensiv hatása igazolt. cserzőanyag Alkalmazás: tonicum. terebélyesedő. Nálunk kertekben gyakori dísznövény. Júniustól szeptemberig virágzik. – EUCOMMIACEAE Eucommiae cortex. VIII.doksi. E.1% izokinolin alkaloid (fő típusok: allocryptopin. Termésben és levélben xanthofillok. mocsári társulásokban. . geniposidsav.8-cineol. keserű chekenon. sziklás. Ph. pl. Szellős. Európában. antibakteriális. kéreg adstringens. Euonymi fructus Euonymi folium Euonymi radix Euonymi semen Hatóanyag: magban digitoxigenin-glikozidok (evonosid. – ASTERACEAE sédkender Eupatorii cannabini herba = Cannabis aquaticae herba Eupatorii cannabini rhizoma (= radix) = Cannabis aquaticae radix Honos Közép-Ázsiában. adstringens. 40 cm-es virágos hajtását a virágzás kezdetén gyűjtik. polybractea R. proanthocyanidinek. Euonymus europaeus L. Hg.: Myrtus cheken Spreng. zsíros olaj. bél. Eur. Levél enyhe laxans. terpenoid-floroglucin macrocarpal A-J és eucalypton Alkalmazás: expectorans bronchitisben. protopin) Alkalmazás: enyhe fájdalomcsillapító és nyugtató. cineol). VIII. Eupatorium cannabinum L. reptosid. továbbá harpagidacetát. T. népgyógyászatban gyomor-.0% iridoid-glikozid aucubin.2-3.) Honos Ausztráliában. flavonoidok. Hatóanyag: 1. Évelő lágyszárú. pinenek. evosin. Euonymus verrucosus Scop. Hatóanyag: kb. A növény felső. Baker és más Eucalyptus fajok.

18% gyanta. amarum. kaucsuk Alkalmazás: külsőleg bőrizgató. cserzőanyag Alkalmazás: grippe ellen. 2 m magas kaktuszszerű évelő. külsőleg bőrizgató. – EUPHORBIACEAE farkas kutyatej Euphorbiae cyparissiatis herba Euphorbiae cyparissiatis radix Honos Európában. szaponin.hu Hatóanyag: heteroglucanok. metilflavonok). egyéves lágyszárú. bokorszerűen szétterjed. kvercetin.és bélnyálkahártya-megbetegedések. Euphorbia cyparissias L. 0. citotoxikus tumoros sejtekre is (in vitro). 2-40% euphorbon (euphorbolok). világszerte meghonosodott (pl. orcin-karbonsavmetilészter) Alkalmazás: antibakteriális. eupatoriopicrin).Forrás: http://www. Többéves lágyszárú.: Euphrasia officinalis L. 3% kaucsuk. triterpének. resiniferol. gyomor. Evernia prunastri (L.). atranorin.) Gärtn. 4% gumianyag. 3-8% gallotannin. sokfelé termesztik. külsőleg furunculusok kezelésére. Országszerte száraz gyepekben közönséges. Hatóanyag: herbában kb. ixorosid. Enyhe laxans. F Fagopyrum esculentum Moench – POLYGONACEAE pohánka.) Ach. Kis termetű. Marokkóban. Ny-Ázsiában. flavonoidok. – ASTERACEAE átnőttlevelű sédkender Eupatorii perfoliati herba Honos É-Amerikában (Kanadától Floridáig. kb. 10% phorbinsav-lakton. evernsav. Euphorbia resinifera Berg. emeticum. szeszkviterpén-alkoholok (pl. Fagopyrum tataricum (L. diureticum. cycloartanol. Homeopathia. cholagogum. amyrin. egyes psoriatikus bőrbetegségek kezelésére szolgáló készítmények alkotórésze. keményítő. izokvercitrin. Euphrasia rostkoviana Hayne – SCROPHULARIACEAE [syn. főként állatgyógyászati célra. et Schmidt – EUPHORBIACEAE marokkói kutyatej Euphorbium Honos É-Afrikában. influenza. hajdina Honos Kínában. rhisoninsav. lecanorsav. Balkán-félszigeten. Grippe. ezek kondenzált éterei (usninsav. légzőszervi hurutok esetén. Eupatorium perfoliatum L. É-Amerikában is). szterolok.] orvosi szemvidító Honos Európában. cserzőanyag Alkalmazás: fokozza a szervezet nem specifikus immunválaszát.7% illóolaj (orcin-monometilészter. catalpol. Hatóanyag: 2-3% polioxi. – PARMELIACEAE tölgyfazuzmó Lichen quercus Honos K-Európában. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban szemborogató enyhébb szemgyulladás esetén. illatszeriparban fixáló. kumarin umbrelliferon. Euphrasiae herba (DAC) Hatóanyag: iridoid aucubin (rhinanthin). euphol. népgyógyászatban laxativum. Texasig) Hatóanyag: dihidroxi-trimetoxi-flavon eupatorin. 40% gyanta. taraxerol. É-Afrikában. divaricatsav stb. felső légúti hurutok kezelésére jótékony hatású. diaphoreticum.vagy polimetoxi-fenol everninsav.doksi. rutin. kb. 0. flavonoidok (eupatorin. diureticum. kb. egyéves lágyszárú. euphol. Homeopathia. A Dunántúl és a Középhegység rétjein néhol elég gyakori. szterolok. orcin. diterpénészterek (ingenolok). hopenon Alkalmazás: antibakteriális. É-Amerikában. a Dunántúli Középhegységben és északkeleten hegyi réteken elég gyakori.15% illóolaj. . Euphrasia stricta Wolff (közönséges) szemvidító Honos Európában. Hatóanyag: kb. gastroenteritis.

– APIACEAE [syn. f. Évelő. Fagopyrin fényérzékenyítő. – APIACEAE Sumbuli radix Honos Turkesztánban. terpineol. erdőt alkotó fafajunk. 6-20% illóolaj (diszulfidok). Illatszeripar. antidiarrhoeicum. 30-50% galbanumsav. ocimen. valeriansav. Iránban. vanillin. umbelliferon. homeopathia. sumbulsav. Fagus sylvatica L. továbbá cyanidin. farészben fenol (syringa-resinol) Alkalmazás: levél dohánypótló. metilcrotonsav. főként (kb. et Buhse] gyantás husáng Honos Ny. kámfor.és Közép-Ázsiában. telepeket alkot. 60%-ban) asaresitannol ferulasavészterek. tannin Alkalmazás: gyógyszeripari feldolgozás (rutin). 60% gyanta. erőteljes. évelő lágyszárú. – RANUNCULACEAE [syn. Hatóanyag: 25-65% gyanta (asaresin).. Hatóanyag: kb. tannin. Turkesztánban. – POLYGONACEAE [syn. Homeopathia. csersav. 10% kondenzált catechin-tannin. guajazulen. nagy termetű. mircen.: Ranunculus ficaria L. szterolok Alkalmazás: tonicum. limonen. Fagopyri herba Hatóanyag: 1-5% rutin. kéregben 3-4% cserzőanyag. fagopirizmust okoz. bélgörcs ellen.). termésben 25-45% zsíros olaj. flavonoidok. Galbani aetheroleum Galbanum = Ferulae gummosae resina Hatóanyag: kb. kéreg cserzőszer. fernasiferolok Alkalmazás: gyomor-. – FAGACEAE (közönséges) bükk(fa) Fagi folium Fagi cortex Fagi lignum Fagi fructus Fagi pix Fagi aetheroleum empyreumaticum Honos Európában. külsőleg reumára. gyökérben még antrakinonok Alkalmazás: adstringens (égési sebekre). Hatóanyag: 1 % illóolaj. angelicasav. Ferula sumbul Hook. ebből 27% galbaresensav. Kaukázusban.] japán keserűfű Polygoni cuspidati herba Polygoni cuspidati radix Honos Kínában. ferulasav. ún. Egyik legfontosabb. fatest kátrányalapanyag (száraz desztillálással nyert párlat). termesztik. 17% gyanta. Ferula rubricaulis Boiss. anthelminticum. Fallopia japonica (Houtt.. Ficaria verna Huds. Homeopathia. klorogénsav. 1-3 m magas.doksi. linalool stb. – APIACEAE büdösgyantagyökér Asa foetida Honos Ny-Ázsiában. Hatóanyag: levélben fenolkarbonsavak. caren. flavonoidok. 10-20% illóolaj (pinen. rhamnóz polimerek). Ny-Ázsiában.hu tatárka Honos Szibériában. cadinen. galaktóz.) Ronse Deer.: Reynoutria japonica Houtt. 25-30% gumianyag (glukuronsav. továbbá 30-40% gumianyag. eróziógátló. szaponin. vanillinsav. leggyakoribb ártéri fátyoltársulásokban.Forrás: http://www. lecuocyanidin.: Ferula galbaniflua Boiss. Erősen terjed. termés kávépótló (antidiarrhoeicum). Rokon fajai is előfordulnak. Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. szitoszterol. bronchus-spasmus esetén. diarrhoea esetén. Ferula asa-foetida L. légúti és húgyúti tisztító. arabinóz. fekélyekre. dysmenorrhoea. Ferula gummosa Boiss. betulin. kumarin umbelliferon. K-Ázsiában. Ficaria ranunculoides Roth] . termése hántolva élelmiszer. diantron fagopyrin. Homeopathia. izoguajazulen és egyéb szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: antibakteriális. talajkötő. Díszítő értékű. Honos Afganisztánban. stilbenek.

vese. Hatóanyag: gaultherin. VIII.5% fenolglikozid monotropitin (szalicilaldehidek primverosidja) és spiracin (szalicilsav-metilészterek primverosidja).) = Foeniculi fructus (Ph. avicularin... cserzőanyag. vanillin. kaucsuk Alkalmazás: laxans. proteolitikus enzim ficin (egyéb enzimek is). lombhullató cserje vagy kisebb fa. Eur. felső légúti panaszokban. Ficus carica L. Hg.) Thell. Eur. metilchavicol. Évelő lágyszárú. A Dunántúlon és a Középhegységben gyakoribb.hu salátaboglárka Chelidonii minoris herba = Ranunculi ficariae herba Ficariae (minoris) radix = Chelidonii minoris radix Honos Európában. meleg kertekben máshol is termést érlelhet. napos. oleanolsav).) Foeniculi amari fructus (Ph.Forrás: http://www. Filipendula vulgaris Moench .] réti legyezőfű Filipendulae ulmariae herba (Ph. ill. phellandren.) Thell. Magyarországon is két alfaját (subsp. Félszáraz vagy üde réteken országszerte gyakori. ellagitannin Alkalmazás: diaphoreticum meghűléses betegségekben. 6-7:1). vulgare (Mill. továbbá stomachicum. Hatóanyag: termésben 2-6% illóolaj (50-70%-a t-anetol. virágokban különösen híperosid Alkalmazás: golyva kezelésre.doksi. Hg. 4. néha kivadul. váladékcsillapításra. elterjedt Európa keleti. immunmodulans.ROSACEAE koloncos legyezőfű Filipendulae radix = Saxifragae rubrae radix Filipendulae herba = Saxifragae rubrae herba Honos Eurázsiában. Filipendula ulmaria (L. Az édes típusú termésben 1. júliusban virágzik. Foeniculum vulgare Mill. 4. szalicilaldehid. diureticum főként reuma és köszvény esetén. kb. ánizsaldehid..) Spiraeae (ulmariae) herba Spiraeae flos (DAC) = Spiraeae ulmariae flos Spiraeae radix = Ulmariae radix Honos Mongóliában. de védett. 2-4 éves állományban szeptember elején). – ROSACEAE [syn.) Maxim. 2-4 cm mélyre. – MORACEAE füge(fa) Caricae fructus Honos Eurázsiában. A kb. dulce (Mill. VIII. Mediterráneumban. demulcens.) Foeniculi herba Foeniculi radix Foeniculi aetheroleum (Ph. Júniusban. 2-4 éves lágyszárú. Késő ősszel vagy kora tavasszal vetik 40-50 cm sortávolságra. 40 cm-es virágos hajtásvéget vagy a lefosztott virágot árnyékban. Szibériában. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1. Mediterráneumban. Élelmiszer. Mediterráneumban.: Spiraea ulmaria L. benzilalkohollal) és 1-5% flavonoid (spiraeozid). 4.) Honos Eurázsiában. limonen). északi részein. melynek 80-95%-a t-anetol . amikor a termések fele érett (első évben szeptember végén. kvercetin-dipentosid. évelő (többéves) lágyszárú. subsp. VII.. Júniustól őszig virágzik. spiraeosid. Hatóanyag: 0. Főleg az ország délnyugati területein. Eur. Hatóanyag: 50-70% invert cukor. magaskórós patak menti növényzetben. Hatóanyag: levélben kevés anemonin. 5% pektin. a többi fenchon. sokfelé termesztik. Ph. – APIACEAE édeskömény Foeniculi dulcis fructus (Ph. gyertyánostölgyesekben gyakori. Ph. A kombájnnal betakarított termést műszárítón és tisztítógépeken dolgozzák fel. fűzlápok szegélyén. illóolaj (sok szalicilaldehiddel. VII. közepes termetű. még szubtrópusi területeken is elterjedt. a magban 2430% zsíros olaj (gazdag linolensavban).5-3% illóolaj.és húgyúti kőképződés ellen.). Országszerte üde erdőkben. feniletilalholollal. Hg. A betakarítást akkor kezdik. gyökérben tannin Alkalmazás: diureticum. antiphlogisticum. magas termetű. Hg. 2% triterpén-szaponin (aglikon hederagenin. VIII. pinen. Ny-Ázsiában.3-0. Bokrosodó. Hg. gyökérnedv népgyógyászatban aranyérre. Ph. Évelő lágyszárú.

Gyökér és termés fő hatóanyagai nagyrészt hasonlóak. vörösfenyőn (Larix decidua). gyanta. chrysophanol). diureticum. Hg. Hatóanyag: 5-10% ellagitannin (pedunculagin. Hatóanyag: kéregben kb. Ph. diureticum. kvercitrin és egyéb flavonoid. – RHAMNACEAE [syn. Európában sokfelé telepítik. – OLEACEAE magas kőris Fraxini folium (Ph. fraxetin. mannit Alkalmazás: levél laxans. poliinek Alkalmazás: régebben népgyógyászatban adstringens.és elektrolit-resorpciót. nyomokban peptidalkaloid (frangulanin. Hatóanyag: 10-30% gombacellulóz. mannoglukogalaktan. kéreg antipyreticum. 3 cm-es nyéllel. flavonoidok (kvercetinek) Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. Ph.hu Alkalmazás: antibakteriális. Drogot szolgáltathat még a F. antiphlogisticum. vastagbélben gátolja a víz. esculetin. idősebb. Forsythia suspensa (Thunb. almasavsók. ma cirkumpoláris. Eur. frangulin A. Eur.. Bieb. franganin). fraxidin. tonicum. Középhegységünkben. Ph. amarum. VIII. (Algériában. Országszerte erdei tisztásokon. Fomes fomentarius (L. Hatóanyag: levélben rutin. mannit. 4. VIII. frangulaemodin. oligomer proanthocyanidinek. Ázsia mérsékelt égövi részein. telepítésre is alkalmas. emmenagogum.: Rhamnus frangula L. növeli a perisztaltikát. Hg. Kéregben kumarin fraxinol. expectorans (felső légúti hurutokban). Alkalmazás: laxans. továbbá más anrakinon-glikozidok (glukofrangulin B. (Virág sziromlevelében kb.. A virágzó növények levelét gyűjtik kb. esculin. Dél-Európában. antirheumaticum. lactagogum. flavonoidok. Hatóanyag: metil-disztearil-borostyánkősav. Kaukázusban. spasmolyticum (különösen epe. Árnyékban jól szárítható (beszáradás 4:1). 4.) Vahl – OLEACEAE aranyfa Forsythiae suspensae fructus Honos K-Ázsiában (Kínában). 4. glukuronoglukan Alkalmazás: régen népgyógyászatban kisebb sebek kezelésére. carminativum (gyermekgyógyászatban is). Fomes officinalis Faull – POLYPORACEAE orvosi tapló Laricis fungus Honos főleg Szibériában.) Frangulae fructus (= bacca) Honos Európában. oxyphylla M. Fragaria vesca L. mannakőris . tonicum. Hg. VII. Marokkóban honos). Frangula alnus Mill. fraxin.) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Ph.. Hg. félig korhadó bükkfákon gyakori.. kumarin. vérzéscsillapító.doksi. frangulaemodin-diantron. Hatóanyag: 1% szaponin oleanolsav Alkalmazás: laxans. É-Afrikában. főleg üdébb erdeinkben gyakori. physcion. VIII. vágásokban könnyen elszaporodó elegyfa. illóolaj. cserzőanyag. Áprilistól júniusig virágzik. gumianyag.] kutyabenge Frangulae cortex (Ph. Frangula vulgaris Borkh. kiválasztást fokozó.) Fraxini cortex Honos Európában.és vesekőkólikában). – POLYPORACEAE bükkfatapló Chirurgorum fungus Honos főleg közép-Európában. 7% antrakinon-glikozid glukofrangulin (főként glukofrangulin A). diaphoreticum. Fraxinus ornus L.) Fr. ursolsav. cserzőanyag.. Közepes vagy magas cserje. – ROSACEAE erdei szamóca Fragariae folium (DAC) Fragariae fructus Fragariae radix Honos Eurázsiában. bokros területeken gyakori. asthma bronchiale kezelésére. ÉNy-Ázsiában. B. izoprenoidok. Fraxinus excelsior L. – OLEACEAE virágos kőris. Ph. izofraxidin. üde erdőkben. évelő lágyszárú. Eur. kerti díszcserje. triterpénsavak.Forrás: http://www. gyümölcséből szirup és élelmiszerek készülnek. 1% a kivonható rutin).

nartazin.. Egyéves lágyszárú. mellékhatás nélküli laxans. Hatóanyag: alkaloid peganin. galanthamin. gyomtársulásokban. diureticum. 40 cm-es virágos hajtásvégeit forgatással. útszélek gyomtársulásaiban néhol gyakori. galanthidin. Júliusban. Főleg a Dunántúl ligeterdőiben. Hagymás évelő. VIII. emeticum. Elő-Ázsiában. Hg. augusztusban virágzik. hyperthyreosis. enyhe laxans. zeaxanthin. Ny-Ázsiában. Galega officinalis L.) Honosak az Atlanti és a Csendes Óceánban. VII. karotinok. G Galanthus nivalis L. 1.] vetési kenderkefű Honos Közép.. hidroxi-galegin).: Galeopsis ochroleuca Lam. kb. Könnyen termeszthető. Hatóanyag: kb.FABACEAE kecskeruta Galegae (officinalis) herba = Rutae caprariae herba Galegae semen Honos DK-Európában. Fucus serratulatus L.) Alkalmazás: galanthaminnak fizosztigminszerű hatása van. barnamoszat telep Fucus vel Ascophyllum (Ph. magban főleg galaktomannanok Alkalmazás: korábban bevált galactogog (újabban alkaloid tartalma miatt nem javasolják). Fumaria officinalis L. Hatóanyag: 70-90% mannit. hippeastrin.hu Manna (canellata) Honos Európában. bulbocapnin stb. 4.2% galein). Kaukázusban. oligoszaharidok. Homeopathia. Szórványosan fordul elő vágásokban.05% jód Alkalmazás: adipositas. Hg. 0. Ph. főként nedves réteken. szegély-gyomtársulásokban él. Hatóanyag: eléri a 60% fukoidin-tartalmat (polifukánok). guanidin-származékok (galegin. Szibériában. különösen gyermekgyógyászatban. .. magnarcin. fukoxanthin. szőrös kenderkefű Honos Eurázsiában.1% alkaloid (lycorin = narcissin. cukrok. Európában. Általánosabb a F. 0. cserzőanyag. védendő. Kaukázusban. száraz tölgyesekben. árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1). A Dunántúl és a Középhegység üde és nedves lomberdőiben elég gyakori. fukoszterin. árterületeken.és D-Európában. epevezeték görcsös állapota esetén (gyógyszerként epekőhajtó. – AMARYLLIDACEAE hóvirág Honos Európában. Ascophyllum nodosum Le Jol. bokorerdőkben.doksi.. DAB) Honos É-Afrikában. Galeopsis speciosa Mill. ez is gyűjthető. egyéves lágyszárú. továbbá időskori. flavonoidok (pl. Egyéves lágyszárú. Országszerte előforduló cserje. criptocavin. cserzőanyag. Galeopsis segetum Nekker – LAMIACEAE [syn. stylopin. haemanthamin stb. nyomokban fraxin Alkalmazás: enyhe. Szántók. nyirkos sziklás erdőben elég gyakori. tazettin. . – FUMARIACEAE orvosi füstike Fumariae herba (Ph. Inkább a Dunántúlon él. sinactin. Eur. tarka kenderkefű Honos Európában. corydalin. lágyszárú. criptopin. Galeopsis tetrahit L. Kb. Fucus vesiculosus L. de pusztul. nem súlyos diabetes esetén. schleicheri (közönséges füstike) előfordulása. szaponin. flavonoidok Alkalmazás: epebántalmak. Ny-Ázsiában. – PHAEOPHYCEAE tang. narwedin. Hatóanyag: benzil-izokinolin alkaloid protopin.. fukusz.Forrás: http://www. ligeterdőkben. epegörcs csillapító). egyéves lágyszárú. arteriosclerosis esetén. alginsav. Ny-Ázsiában.

évelő lágyszárú. Egyéves. – RUBIACEAE ragadós galaj Galii aparinis herba Honos Európában. ma diureticum ödémás panaszokban. lágyszárú.: Asperula odorata L. Hatóanyag: 1-1.Forrás: http://www. alizarin-típusú piros pigment Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Homeopathia. gyomor. Likőripar. Garcinia hanburyi Hook f. spasmolyticum. klorogénsav. A Dunántúl gyertyános és bükkelegyes erdőiben gyakori. réteken gyakori.8% kovasav. Galipea officinalis Hancock – RUTACEAE [syn. gambogasav és egyéb xanthon-származék) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. galipolin. diosmetin Alkalmazás: présnedv régen epilepszia ellen. Cusparia officinalis (Willd. – RUBIACEAE [syn. alizarin Alkalmazás: kumarin dikumarollá alakulva véralvadás-gátló. hesperidin. sympathicomimeticum. flavonoidok Alkalmazás: diureticum. É. 5-10% cserzőanyag.) Engl. – GANODERMATACEAE pecsétviaszgomba. Homeopathia. – HYPERICACEAE gummi-gutta Gutta gummi = Gutti Honos Indokínában. asperulosid. Galium verum L. antiphlogisticum. továbbá tonicum. antipyreticum. morellin.: Angostura trifoliata (Willd. Hatóanyag: cserzőanyag. diaphoreticum. Hatóanyag: kumarin. rubiadin-primverosid. Szibériában. dezoximorellin. erdőszegélyekben gyakori.és Ny-Ázsiában. Homeopathia. galipin. Mediterráneumban.] angosztura(fa) Angosturae vera cortex Honos trópusi D-Amerikában. szaponinok Alkalmazás: adstringens. Hatóanyag: gyanta (morellasav.és D-Amerikában (cirkumpoláris). dysenteria esetén. izomorellin.) Scop. – ERICACEAE kúszó fajdbogyó Gaultheriae folium Gaultheriae aetheroleum . igen kemény taplógomba. Galium mollugo L. Hatóanyag: glucan. Galium aparine L. galipen).) Elias. illóolaj.] szagos müge Asperulae (odoratae) herba = Galii odorati herba = Matrisylviae herba = Hepaticae stellatae herba = Cordialis herba Honos Eurázsiában. kb. oligoszaharidok Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláns (hatóanyaga rákbetegségben adjuváns. Főleg a Dunántúlon. Ganoderma lucidum Fr. májvédő. Hatóanyag: asperulosid. cserzőanyag. kinolin alkaloidok (cusparin. száraz gyepekben. különösen intravénásan). – RUBIACEAE közönséges galaj Cirkumpoláris. roboráns. évelő lágyszárú. Dyspepsia.és bélhurut esetén. scopoletin. É. – RUBIACEAE tejoltó galaj Galii veri herba (DAC) = Galii lutei herba Honos Eurázsiában. Állatgyógyászat. Országszerte üde és félszáraz réteken. 5 m magas fa. diureticum. izomorellasav. kinasav.9% illóolaj (14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol. Országszerte degradált és gyomtársulásokban helyenként igen gyakori. monotropein. spasmolyticum. expectorans. továbbá szeszkviterpének (cadinen. 0. xilan. asperulosid. évelő lágyszárú. Japánban üvegházakban termesztik. ízjavító. asperulosid.hu Galeopsidis herba Hatóanyag: kb. illóolaj. Festékés lakkipar. Hatóanyag: antrakinon-glikozid galiosin. kisebb.doksi. Karst. Galium odoratum (L. növeli a légzés erősségét. reishi Lombos és tűlevelű fákon élő. Gaultheria procumbens L. cusparein) Alkalmazás: amaro-aromaticum.

Hatóanyag: indolalkaloid gelsemin. Ph. citronellol). vadon nem fordul elő Magyarországon. genistein. Hg. Hg. Gelsemium sempervirens (L. óceánokban. gyógyszerek készülnek belőle neuralgia. 4. arbutin. 5% cserzőanyag. Gracillaria spp. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: friss növényben kellemetlen szagú illóolaj. kondenzált tannin. Hg. Ph. köszvény kezelésében.) = Agar-agar (Ph. gentiosid). gelsemicin. Magyarországon élő fajok védettek. Szibériában. arthritis. cholagogum. vesekőhajtó.Forrás: http://www.) = Gentianae radix et rhizoma (Ph. cserje. lupanin. továbbá ischias.hu Honos É-Amerikában. gyógyszerészeti segédanyag. fenolkarbonsavak. Likőripar. enteritis esetén.3-0. Eucheuma spinosum és más fajok – GELIDIACEAE agar Agar (Ph. A nálunk nem található sárga tárnics adja a drogot. tinctorin). kondenzált cserzőanyag. gyanta. VIII. flavonoid (luteolin. – FABACEAE festő rekettye Genistae herba (DAC) = Genistae herba cum floribus Honos Európában. Geranium robertianum L. 0. Mexikóban. Gymnogongrus griffithiae. genistin). Hg. 0. – GERANIACEAE . elemenon. továbbá kb. gumianyag. kaszálókon fordul elő. Tonicum.) Honosak távol-keleti tengerekben. Gentiana lutea L. Illatszeripar. Ph. Kozmetikában.6 m magas félcserje. pleuritis. Virággal régen festettek. Homeopathia.. spartein. USA déli részein. histeria és asthma kezelésére orvosi felügyelettel.8% illóolaj.1-0. cserzőanyag Alkalmazás: mérgező. 0. migrén. poligalacturonan agaropektin Alkalmazás: dieteticum (elhízás elleni szerekben. Közép.5% illóolaj. VII. reuma. agrotechnikája ismert. geraniol. elemen. Hatóanyag: 0. K-Ázsiában honosak is vannak. gelsedin. Hatóanyag: hajtásban 0. cytisin. tonicum.04% amarogentin (swerosid fenolkarbonsav-észtere). Főleg hegyi réteken. roborans. gastritis. VIII. évelő. 0. keserű geraniin Alkalmazás: adstringens diarrhoea. VII. hypoaciditas esetén. Gelidium spp. ericolin Alkalmazás: carminativum.03% illóolaj.) Gentianae tinctura (Ph. Hg.és Ny-Ázsiában. 1% xanthon pigmentek (gentisin. szterol.-Hill. emodinok. Geranium sanguineum L. – LOGANIACEAE örökzöld harangjázmin Gelsemii rhizoma Honos Közép-Amerikában. Ahnfeltia plicata. VIII. Genista tinctoria L.3% kinolizidin alkaloid (anagyrin. – GERANIACEAE nehézszagú gólyaorr Geranii robertiani herba = Ruperti herba Kozmopolita. sempervirin. Homeopathia. Eur.) Honos Európában. Termesztésbe vonható. Cserje. nyomokban piridin-alkaloid gentialutin Alkalmazás: amarum dyspepsia. 0. gastralgia. kb. gelsevirin. Eur.6% illóolaj (germacron. antisepticum. de védettsége miatt ez sem gyűjthető. főként metilszalicilát és glikozidja gaultherin (= monotropitosid). Hatóanyag: kb. egyéves vagy áttelelő lágyszárú.. 4. 4. Hatóanyag: 2-3% secoiridoid gentiopicrosid (= gentiopicrin). biotechnológiában tápközeg. curcumen. Eur. Hatóanyag: poligalactan agaróz.. továbbá kumarinok. flavonoid. nyálka-poliszaharid. aromaticum. Geranium macrorrhizum L. Gyökértörzsben kb. dismenorrhoea esetén. – GERANIACEAE kandilla gólyaorr Geranii macrorrhizi folium Geranii macrorrhizi radix Honos Európában.) St. laxans. népgyógyászatban diureticum. Dísznövényként termeszthető..doksi. 16% tannin Alkalmazás: népi gyógyászatban (Bulgáriában) aphrodisiacum. ahol az adottságok megfelelőek.6-0.. táplálékokban). – GENTIANACEAE sárga tárnics Gentianae radix (Ph. serkenti az epeműködést. izogentisin. cserzőanyag Alkalmazás: erős hatású.

évelő. cserzőanyag.J. antidiarrhoeicum. Per os és intravénásan adagolható gyógyszerek vannak forgalomban. amentoflavon.5-2% flavonoid (kempferol.) Moench – ROSACEAE hármaslevelű indiánrózsa Gilleniae trifoliatae radicis cortex Honos USA keleti részén. Magyarországon nem fordul elő. Ny-Ázsiában. antidiarrhoeicum. – ROSACEAE bókoló gyömbérgyökér Gei rivalis radix (= Caryophyllatae aquaticae radix seu rhizoma) Honos Európában. Homeopathia. Visszeres és cukorbetegség eredetű érbántalmakban thrombocyta aggregatio gátlást előidéző hatása miatt.1% illóolaj (eugenol. Gillenia stipulata (Muhl. lázas megbetegedésre. Újabban számos ültetvényben nevelik Magyarországon is. Évelő lágyszárú. Hg.) Trel.) = Ginkgo bilobae folium Honos Kínában. évelő.C.doksi. triterpének. Amerikában.02-0. sarjtelepes. cnicin Alkalmazás: gyökértörzs és gyökér adstringens. Hatóanyag: 0. Likőripar.06% szeszkviterpén-lakton bilobalid. 3% cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban stomachicum. díszfa. gein. antiemeticum. külsőleg sebre. Glaucium corniculatum (L. ginkgetin). véráramlási elégtelenségben. extractum) formájában agyi és környéki keringési. Hatóanyag: fenol gein (=geosid). Évelő lágyszárú.Forrás: http://www. Herba népgyógyászatban tonicum.hu piros gólyaorr Sanguinariae herba et radix Honos Európában. benedictin. ideg. benedictinolid. Eur. biflavon (bilobetin. keserű germacranolid cnicinolid.és izomfájdalomban.2% diterpén-lakton ginkgolid A. Zavartalan helyeken országszerte gyakori. Évelő lágyszárú. É-Amerikában. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin). gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban diarrhoea. gein).02-0. 0. Ginkgo biloba L. gyökérben 28-30% cserzőanyag. Geum urbanum L. emlékezési zavarokban. vérzés vagy húgyúti betegségek esetén. Hatóanyag: hajtásban kb.. hirtelen láz ellen. Herbában is illóolaj. tonicum. termeszthető Európában. keserű geraniin. fenolkarbonsavak. – GINKGOACEAE páfrányfenyő Ginkgo folium (Ph. főként idősebbeknek vagy szédüléses. – ROSACEAE közönséges gyömbérgyökér Gei urbani rhizoma et radix = Caryophyllatae rhizoma et radix Gei urbani herba = Caryophyllatae herba Honos Európában. 4. mérsékelt égövi Ázsiában. az egész országban gyakori. lázas megbetegedésben. Homeopathia. kelésre. procyanidinek Alkalmazás: kivonatok (tinctura. kb. Ph. Japánban. főleg déli részén. Kaukázusban. akár 30% cserzőanyag (főként gallotannin). antidiarrhoeicum. – ROSACEAE amerikai-ipekakuána Gilleniae stipulatae radix Gilleniae stipulatae radicis cortex Honos É-Amerika keleti részén. – PAPAVERACEAE veres szarumák Glaucii herba Glaucium flavum Crantz – PAPAVERACEAE sárga szarumák . Hatóanyag: gillein Alkalmazás: enyhe hánytató. Geum rivale L.) Curt. expectorans. kvercetin és izorhamnetin glikozidok). Gillenia trifoliata (L. É-Afrikában. Hatóanyag: gillenin glikozid (gillein) Alkalmazás: emeticum. Hatóanyag: 0. az Alföldön ritkábban. D-Afrikában. Ázsiában. főleg tölgyelegyes erdőkben.B. VIII. 0. fejfájás esetén.02-0.

5% aporfin alkaloid (izocorydin. 0. továbbá diuretikus is. a tisztított és hőkezelt liszt (dara) takarmány. umbelliferon. immunmoduláns savas poliszaharid GPI és GPII Alkalmazás: a 24-hidroxi-glycyrrhizin kb. szaponinok. glauflavin.03-0.6-2% flavonoid: chalkon izoliquiritigenin. a sárga szarumákban jellemzőbbek: glaucin. egyéves. izoflavon (formononetin). A virágzáskor gyűjtött hajtást szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). secretolytikus. prenil-flavanon (glabron). elterjedt É-Amerikában is. iszapnövényzetben él.és Ca-sói). tripszin-inhibitor Alkalmazás: olajat ipari módszerrel nyerik ki. Évelő. a szterolok félszintézissel szteroid hormonokká alakíthatók. gyanta Alkalmazás: antidiarrhoeicum. tarackokkal terjed. Évelő. corydin. keserű glechomin. pulegon. izoliquiritigenin. gyakran 1 m-re is megnövő lágyszárúak. geraniol. Különösen az USA-ban termelik a legtöbbet (transzgénikus fajtákat is). továbbá kumarinok (licopyranokumarin.: Glycyrrhiza hirsuta L. flavanon liquiritigenin és glikozidja a liquiritin. belőle készült gyógyszerek a köhögési ingert csökkentik. Hatóanyag: 2-15% triterpénszaponin glycyrrhizin (glycyrrhizinsav K. népgyógyászatban légzési és emésztőrendszeri elégtelenség. anetol.] kerekrepkény Hederae terrestris herba = Glechomae hederaceae herba Honos Eurázsiában. Eur. 4. Ázsia mérsékelt égövi részein.). 20% zsíros olaj és 40% fehérje. chelidonin. izoflavonok. VIII. lágyszárú. pinenek. Hatóanyag: 0. az Alföldön gyakoribb. Mediterráneumban. Eur. Glechoma hederacea L. Országszerte gyakori üde lomberdőkben. glycykumarin. Ph. – ASTERACEAE iszapgyopár Gnaphalii uliginosi herba Honos Európában. marrubiin. Glycine max (L. jól áttelel. agrotechnikája ismert. enoléterek Alkalmazás: antidiarrhoeicum. A Dunántúlon nem ritka.) Liquiritiae succus Honos Eurázsiában.06% aromaanyag (pl. 20 szaponin.hu Glaucii lutei herba Honosak Eurázsiában.04-0. Liquiritia officinarum Medic.Forrás: http://www. coptisin. lecitin. menton.06% illóolaj (pinocamphon. enyhe laxans. p-cymen stb. kivonatai diabetes és neurasthenia kezelésére. Glycyrrhiza glabra L.. Magyarországon termesztik. magnoflorin. limonen. a drog és vizes kivonata gyulladáscsökkentő és gyomorfekély kezelésére használatos (pl.doksi. VII. chelerythrin).) Merr. Termesztésük megoldható. izoflavan (glabridin. görcsoldó. licoricidin).] igazi édesgyökér Liquiritiae radix (Ph. sanguinarin.. Egyévesek vagy évelők. protopin. Ph..) = Liquiritiae (= Glycyrrhizae) rhizoma et radix (Ph.) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Ph.. Hg. 4. – FABACEAE szója(bab) Sojae semen Sojae oleum hydrogenatum Sojae (= Soiae) oleum raffinatum (Ph. Hg. VIII. a kivont és tripszin-inhibitor mentes fehérjekoncentrátum élelmiszeradalék. Hg. Gnaphalium uliginosum L. Homeopathia. . immunmodulans. Homeopathia. VIII. hispidol. Hatóanyag: magban kb. berberin. hólyagkő panaszok ellen.: Nepeta hederacea Trev. elterjedt Kínában.medvecukor vagy gyógyszerek). 4. A veres szarumák drogja nyugtató. asztma esetén. Hg. 0. a tisztított szójalecitin roboráló. oligoszaharidok. glauvin. chalkon. Eur. glükózzal alkotott glikozidja az izoliquiritin. az aglikon glycyrrhetinsav. Hatóanyag: flavonok. 20 cm magas. majd a Föld szójatermesztésre alkalmas minden részén. gyomtársulásokban. tarackkal és indával jól terjed. enyhe expectorans. – LAMIACEAE [syn. ízesítő).) Honos Mandzsúriában. 100-szor édesebb a cukornál (édesítőszer. – FABACEAE [syn. 10% poliszaharid (glycyrrhizan GA). É-Afrikában. lektin. prenil-flavanonol (glabrol). Hatóanyag: 1-1. Ph. estragol). kb. izoboldin Alkalmazás: glaucin a légzőközpontot nyugtatja. valamint szaponin. herniarin). továbbá kb. Szterolok. 3-7% cserzőanyag. Különösen a sárga szarumák kerti dísznövény is. Bőrbántalmakban lemosószer.

gyökérkéreg metrorrhagia. enyhe spasmolyticum (pl.5:1). száraz. Gypsophila paniculata L. Hatóanyag: 15-20% triterpén-szaponin (főleg gypsogenin) . Kúszó tövű. üledékes talajon termeszthető. curcumen Alkalmazás: vatta. Ázsia mérsékelt égövi részein.5 cm mélyre vetik. perui gyapot Honos D-Amerika nyugati részén. lehet anyagcsere javító. termesztik Ázsia sok részén. Guajacum officinale L. bis-szeszkviterpén). D-Amerika északi és nyugati részein. – SCROPHULARIACEAE csikorka Gratiolae herba Gratiolae radix Honos Európában. – ZYGOPHYLLACEAE guajakfa. fenolkarbonsav. apigenin. trópusi Afrika déli részein.Forrás: http://www. Homeopathia. asztma kezelésében). diureticum.és Közép-Európában. Gratiola officinalis L.) Hatóanyag: cellulóz. Évelő cserje. Magas. abortivum. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén gratiogenin és egyéb szaponin. szaponin. örökzöld fák. Homeopathia.5 cm vastag korongokat tovább szeletelik és szárítják (beszáradás 3. Júliusban. korábban antisyphiliticum.: Grindelia robusta Nutt. VIII. főleg Peruban. kb. Mocsár. Eur. laxans. VII. szeszkviterpén-alkohol. Ázsia mérsékelt égövi részein. gyapotfa Honos Afrikában. Hatóanyag: 5-6% illóolaj (szeszkviterpén guajol. Gossypium hirsutum L. Nyílt homokpuszta gyepekben. tannin. Gossypium barbadense L. olajkivonás. év végén. augusztusban virágzik. Nálunk helyenként dísznövényként ismert. Évelő cserje. guajoxid). menorrhagia kezelésében. gyökérkéregben 8-11% gyantaszerű anyag..és cellulózpor-gyártás. töltéseken. áttelelő vagy évelő lágyszárú. laza homoktalajon él.hu Gossypium arboreum L. Évelő lágyszárú. – CARYOPHYLLACEAE fátyolvirág.) Honos K-. keserű grindelin. – MALVACEAE hegyvidéki gyapot Honos É-Amerika déli részein és Közép-Amerikában.és lápréteken helyenként még megtalálható. Évelő félcserje.. évelő félcserje. A gyökereket általában a 3. csúzfa Guajaci lignum Honos Karib-szigeteken. szaponin Alkalmazás: gyanta (Guajaci resina) előállítása. 0. vitexin) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. 0. benzoesav. Hatóanyag: kb. Ph. Folyóvizek mentén.] gyantásgyom Grindeliae herba Honos DNy-USA-ban. szalicilsav. gossypol (toxikus pigment. purgans. 20% gyanta (diterpén grindeliasav és származékai). Hg. grindelol szterol-származékok. DK. Kb. Grindelia camporum Greene – ASTERACEAE [syn.3% illóolaj (borneol). flavonoidok (pl. a magban 20-25% zsíros olaj. 4. bisabolol. A magvakat szabadágyba 0. diureticum. Gossypii semen Gossypii radicis cortex Gossypium (= Gossypii lana depuratum) Gossypii oleum hydrogenatum (Ph.doksi. késő ősszel vagy tavasszal ássák ki. akár 1 m-re is megnő. évelő lágyszárú. guajazulen. anthelminticum. levantei gyapot Honos Dél-Afrikában. Guajacum sanctum L. magyar szappangyökér Saponariae albae (= hungaricae) radix (Ph. gumianyag. Hg. 20% gyanta. Homeopathia. a jól gyökeresedő példányokat kiemelik és ősszel végleges helyére kiültetik 50 cm sortávolságra. Gossypium herbaceum L. A gyökértörzset elkülönítve jól megtisztítják és hámozzák. guajaguttin. poli-en-inek Alkalmazás: készítmények formájában expectorans.

fára kúszó. physcion.] madagaszkári ördögkarom Harunganae madagascariensis cortex Harunganae madagascariensis folium Honos trópusi Afrikában. triterpén. 10% 4-aryl-chroman (hematoxylin) Alkalmazás: festék (textil.5 m-re is szétterjedő évelő. – CAESALPINIACEAE festő kékfa Campechianum lignum = Haematoxylonis campechiani lignum Honos Közép-Amerikában. adstringens (dysenteria. VIII. Ph.Forrás: http://www.5% illóolaj. hamamelidin. is. dysmenorrhoea).) DC. Országszerte gyakori. gumószerű raktározó gyökerekkel. flavonoidok. Homeopathia. Hatóanyag: kb. funkcionális pancreato-. meteorismus esetén kivonatok vagy gyógyszerek formájában. Hg. – ROSACEAE koszófa Koso flos Honos Abesszíniában. Harpagophytum procumbens (Burch. – PEDALIACEAE ördögcsáklya. É-Afrikában.hu Alkalmazás: expectorans bronchitisben. aranyér. örökzöld cserje. leginkább nyirkos erdőkben tömegesen gyűjthető. Parkokban díszváltozatait is telepítik. 4. 0. safrol. haronginantron).és cholepathia. Eur. 20 m magasra is megnövő fa. Ny-Ázsiában. Drogot szolgáltathat még a H. 1. Hatóanyag: levélben hypericin. friedelin. – HYPERICACEAE [syn.. pseudohypericin. Kozmetikum. metilheptadienon. euxanthon. külsőleg visszérbetegségben. dyspepsia.doksi. Hatóanyag: kb. Népgyógyászatban reumás panaszok és bőrbetegségek kezelésére is használatos. Kaukázusban. szeszkviterpén Alkalmazás: tonicum. antiphlogisticum gyógyszerek formájában is. .. – ARALIACEAE (közönséges) borostyán Hederae folium (DAC) = Hederae helicis folium Hederae helicis herba Honos Európában.: Haronga paniculata (Pers.) Lodd. diarrhoea esetén).) Hamamelidis cortex (DAC) Honos É-Amerikában. Madagaszkáron. fenolglikozid (acteosid. Hatóanyag: floroglucin-származékok (kosotoxin. – HAMAMELIDACEAE nagylevelű csodamogyoró Hamamelidis folium (Ph. 4. madagascin. Karib-szigeteken. phlebitis kezelésére. antrakinonok (chrysophanol. Homeopathia. 3. H Haematoxylum (= Hematoxylon) campechianum L. procumbid). protokosin. ízületi gyulladásokban analgeticum. harpagid. Ph. 8% gallotannin típusú hamamelitannin (kéregben 1-3%). lágyszárú. Hamamelis virginiana L. zeyheri Decne. vérzéscsillapító (menorrhagia. kosin) Alkalmazás: anthelminticum. Hatóanyag: 1-3% iridoid-glikozid (harpagosid. ulcus cruris. 7 m magasra növő cserje. hisztológia) Hagenia abyssinica Gmel. K-Ázsiában. szterol. madagascinantron.) Honos D-Afrikában. D-Amerika északi részén. állatgyógyászat. Eur. trópusi Afrika déli részein. Hg. izoacteosid). VIII. 7% gyantaszerű hamamelin (kéregben 16%). Harungana madagascariensis Chois.5% cserzőanyag Alkalmazás: visszatérő. harunganin. ördögkarom Harpagophyti radix (Ph. Hedera helix L. flavonoidok (kvercetin-származékok). flavonoid Alkalmazás: antirheumaticum. Kéregben betulinsav. hepato.

fruktánok Alkalmazás: gumó nyersen vagy szárítva dieteticum. elhízással együtt járó cukorbetegségben. echinatin. B). Egyéves lágyszárú. országszerte kisebb állományokat alkot. helianthoidin Alkalmazás: inszekticid.) Moench – ASTERACEAE homoki szalmagyopár Helichrysi flos (Ph. umbelliferon. Hederaszaponinok (és részben a falcarinol) miatt antibakteriális. Helianthus annuus L. K. Néhol a kaszatok elszóródnak és gyomtársulásokban jelenik meg. továbbá kumarin (esculetin. Évelő gumós. a levélben scopolin. delphinidin. triterpénsav-glikozidok.. supinin) Alkalmazás: korábban szemölcsre.és kempferol-glikozidok. 10% cserzőanyag. VIII. Helv. – CISTACEAE kanadai napvirág Helianthemi canadensis herba Honos É-Amerika északi részein. lecitin Alkalmazás: olajipar. Helianthus tuberosus L. könnyen szaporodik és terjed. diterpénsav Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenés. Helianthemum canadense (L. fenolkarbonsavak (pl. Hatóanyag: gyökérben 0.) Michx. marásra. lágyszárú. E célból csicsókaszirup is. szterolok.és D-Európában. spasmolyticum felső légúti hurutokban. Heliotropium europaeum L. Az Alföldön gyakrabban fordul elő vetési gyomtársulásokban.) Sweet . – ASTERACEAE csicsóka Honos atlantikus É-Amerikában. fenolkarbonsavak. pyranon-származékok (arenol. Eur. többféle heteropoliszaharid. krónikus epehólyag-bántalmakban.6% flavonoid (naringenin-. kvercetin-. a virágban még sokféle karotinoid. europin.ASTERACEAE napszem Honos Mexikóban.vagy dolomitgyepekben nem túl gyakori. továbbá lignan helioxanthin. 0. továbbá dyspepsiában. szaponinok. poliin falcarinol. lasiocarpin. sok klorogénsav). Hatóanyag: 0.5-6% bisdesmosid triterpénszaponin (aglikon: hederagenin. Egyéves. közel 1 m magasra nő. – BORAGINACEAE európai kunkor Heliotropii herba Honos Európában.) Honos USA nyugati részein Mexikóig. Magyarországon var. Ny-Ázsiában. Hg. kempferol-.Forrás: http://www. Helyenként. – ASTERACEAE napraforgó Helianthi semen (= fructus) Helianthi annui flos Helianthi annui folium Helianthi annui oleum raffinatum (Ph. Hatóanyag: kb. antiprotozootikus. Sok fenolos sava miatt kozmetikai alapanyag (kenőcsök). Számos gyógyszer alkotórésze. Inulin előállítása. heliosupin. különösen időskori. Néhol vadtakarmánynak telepítik. Helichrysum arenarium (L. 4.. erőteljes növekedésű évelő. scopoletin). scabra változatát kerti dísznövénynek telepítik. bayogenin): hederaszaponin C (= hederacosid C). heleurin. fehérje. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid-észterek (heliotrin. kis cserje. A kaszat héj nélküli belső részében (magban) 40-50% zsíros olaj. fenolkarbonsavak. heliotridin. DAC) = Stoechados (citrini) flos Honos Közép-. Hatóanyag: gumóban inulin. továbbá pektin. szitoszterol. különösen helichrysin A. antimikotikus. Virág és levél főleg lázcsillapító. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: cholereticum. kvercetin. Heliopsis helianthoides (L. fehérjében gazdag darája élelmiszer. Hatóanyag: levélben és virágban flavonoidok. leucocyanidin. scabrin. szterolok. illóolaj Alkalmazás: expectorans. vérhas ellen. D-I. luteolin-glikozidok. Belsőleg nem használható.doksi. Évelő lágyszárú. . Kaukázusban. homoarenol). olenaolsav-3-szulfát. hederaszaponin B. anthelmintikus. ma már többnyire hibrideket. kontinentális éghajlatú területeken világszerte termesztik. É-Afrikában. oleanolsav. Mexikóban. Nálunk nyílt homokpuszta. Ph.4% chalkon izosalipurposid.hu Hatóanyag: 2.06% poliensav-izobutilamid heliopsin. apigenin-. spasmolyticum.

– RANUNCULACEAE [syn. et K.2% flavonoid (kvercetin. – RANUNCULACEAE zöld hunyor Hellebori viridis rhizoma (cum herba) Honos Európában. a hellebrigenin glükorhamnozidja).hu Helleborus niger L. továbbá szteroid szaponinok Alkalmazás: hatóanyagát kivonva orvosi ellenőrzéssel cardialis insufficientia esetén. a Dél-Dunántúlon található főleg bükk. Népgyógyászatban antidiarrhoeicum. Heracleum sphondylium L. erőteljes.). A Pilisben és a Visegrádi-hegységben éri el elterjedése nyugati határát. Évelő lágyszárú. Nálunk szórványosan fordul elő mészkerülő.doksi. Hatóanyag: termésben 0.és K-Ázsiában. abortivum. de védett. orvosi ellenőrzéssel.3-3% illóolaj. kelet-balkáni faj. a H. VII.és izorhamnetin-származékok). Védelemre szorul.Forrás: http://www. medicagensav és 16-hidroxi-medicagensav bisdesmosid-származékai). DAC) = Multigranae herba = Millegranae herba Honosak Eurázsiában. Üde bükkösökben él. anemonol. ligeterdők szegélyén. évelő lágyszárú. borzas porcika Herniariae herba (Ph. Helleborus dumetorum W. Balkánon. . a legtöbb a Dunántúlon. Homeopathia. Évelő lágyszárú. – CARYOPHYLLACEAE kopasz porcika Herniaria hirsuta L. Állatgyógyászatban külsőleg aspecifikus immunstimuláns (ingerterápiaként). umbelliferon) Alkalamzás: diureticum krónikus cystitisben. kertekben telepíthető. – RANUNCULACEAE fekete hunyor Hellebori nigri rhizoma et radix Honos Közép.2-1. hirsuta főleg a déli területeken. izopimpinellin. pl. ÖAB. évelő lágyszárú. illatos hunyor Honos DK-Európában. Helleborus purpurascens W. Hatóanyag: hepatrilobin glikozid. régen emeticum. homoki gyepekben. A borzas porcika kissé gyakoribb. évelő lágyszárú. 0. Hg. Likőripar. A Dunántúl bükköseiben. et K. et K. Hegyvidékeink bükkelegyes erdőiben néhol gyakori. Védelemre szorul. emmenagogum. Herniaria glabra L. Hellebori rhizoma et radix Helleborus viridis L. magasra növő.: Anemone hepatica L. számos díszfajtáját kertekben telepítik. Homeopathia. Hatóanyag: 3-9% triterpénszaponin (herniariaszaponin 1-7. anthelminticum. bergapten stb. szaponin Alkalmazás: homeopathia. lágyszárú.4% kumarin (herniarin. gyertyánosaiban helyenként fordul elő. drasztikus hashajtó. védett. Helleborus odorus W. Nálunk vadon nem fordul elő. hellebrin. levélben kevesebb. Évelő. Mediterráneumban. urethritisben. É-Amerikában. elterjedt Ny. Több alfaja ismert Magyarországon.. Vadon nem él Magyarországon. kisvirágú hunyor Honos Közép és D-Európában.1-0. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (bufadienolidok. sphondin. – APIACEAE medvetalp Heraclei folium Heraclei radix Honos Eurázsiában. erdők. protoanemonin.és gyertyánelegyes erdőkben. tisztásokon fordul elő.] májvirág Hepaticae (nobilis) herba = Anemones hepaticae herba Honos Európában. továbbá furokumarinok (pimpinellin. gyökérben egyes hatóanyagokból többféle Alkalmazás: megfelelő adagban és formában fotodinámiás hatású vitiligo kezelésében.és DK-Európában. emmenagogum. 0. évelő lágyszárú. anthelminticum. – RANUNCULACEAE pirosló hunyor Honos DK-Európában. Hepatica nobilis Mill.

Hatóanyag: flavonoid. égési és sugársérülésekre különösen alkalmas. heteropoliszaharidok (rhamnogalacturonan.és sótűrő. cserzőanyag. Hideg. Finnországtól Mongóliáig termesztik. narancssárga álbogyó termések augusztusban érnek. spasmolyticum. – POACEAE árpa Hordei decorticati fructus Hordeum vulgare L. főleg a magban. nyomokban illóolaj (benne eugenol) Alkalmazás: frissítő. Hatóanyag: luteolin-glikozid. húsos. bokorszerű lágyszárú.doksi. fokozza az ellenállóképességet betegségekkel szemben.Forrás: http://www. Hatóanyag: magban zsíros olaj (főleg linol. Mélyhűtéssel lehet tárolni.] kétsoros árpa. pyelitis. szterol. Áprilisban virágzik. arabinogalactan. mérsékelt égövi Ázsiában.hu Hesperis matronalis L. cholagogum. akár más drogokkal társítva. Hibiscus sabdariffa L. pektin. Évelő lágyszárú. kétlaki.) Honos trópusi Afrikában. cystitis esetében. de a herbában is izotiocianátglikozidok (pl. 4. Eur. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: diureticum. Hieracium pilosella L.. Hippophaë rhamnoides L.: Hordeum distichon L. ágtövises cserje vagy kisebb méretű fa. Két. – MALVACEAE varjúmák Trioni herba Honos Eurázsiában. arabinan). [syn. Magyarországon bolygatatlan száraz gyepekben és üdébb réteken. enyhe laxans. umbelliferon. – ASTERACEAE ezüstös hölgymál Hieracii (pilosellae) herba Honos Eurázsiában. Hg. Az Alföldön vetésekben. gyanta. almasav.vagy többéves lágyszárú.és cyanidin-glikozidok. homokos partokon élő. VIII. Hatóanyag: kb. erodált területek megkötésére is alkalmas. árnyas. Legtöbb hegységünkben megtalálható. nyálka-poliszaharid. flavonoidok. használható urolithiasis. stomachicum.és linolensav). gyulladásgátló és antibakteriális. üde bükkelegyes erdőkben. Hibiscus trionum L.5% anthocyan (delphinidin. Hordeum vulgare L. diureticum. diureticum. Egyéves. – MALVACEAE hibiszkuszvirág Hibisci sabdariffae flos (Ph. A fagyokig gyűjthető. speciális sav a hibiscus-sav (allohidroxi-citromsavlakton). A kivont zsíros olaj nehezen gyógyuló sebekre. parlagokon viszonylag gyakori. akár 1 m magasra is megnő. – BRASSICACEAE hölgyestike Hesperidis herba = Violae matronalis herba = Damascenae herba Hesperidis semen = Violae matronalis semen = Damascenae semen Honos Európában. 1% aszkorbinsav. üdítő. E-) vitaminok. a lédús. egyéb (B-. szárítva C-vitamin tartalma csökken. borkősav). homokos. kavicsos. Mediterráneumban. de egyéb értékes hatóanyagai megmaradnak. megfelelő adottságú helyeken sokfelé termesztik. sör árpa Hordei distychi semen . glucomatronalin. hordalékos. É-Afrikában. karotinoidok. Hatóanyag: 15-30% szerves sav (citromsav. nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: expectorans. Ph. fagyási. Alkalmazás: terméshús présleve vagy kivonata roborans. 4 m magasra is megnövő. anthelminticum. Homeopathia. a hibiscin delphinidin-3-xilozil-glükozid). kaszálókon mindenütt előfordul. 1. Egyéves lágyszárú. diureticum (saluretikus). Folyóvizek mentén. grippe és légúti hurutos megbetegedések esetén hatásos. Hazánkban egyre több helyen telepítik. továbbá kb. glucohespematrin) Alkalmazás: diaphoreticum. erőteljes. – ELAEAGNACEAE homoktövis Hippophaë rhamnoides fructus Hippophaë oleum Honos Eurázsiában. Magban zsíros olaj jelentős mennyiségű tokoferollal.

berberin. É-Afrikában. – HYDRASTIDACEAE kanadai aranygyökér Hydrastis rhizoma Honos É-Amerikában. – HYDRANGEACEAE cserjés hortenzia Hydrangeae arborescentis radix Honos USA keleti felén. – CANNABACEAE komló Lupuli flos (Ph. flavon-glikozid afzelin. Keményítőgyártás. Ártéri erdőkben. amarum. globulin. canadin) Alkalmazás: vérzéscsillapító.5-6% izokinolin alkaloid (hydrastin. Malajziában. húgyúti és felső légúti fertőzésekben használatos. fenol phyllodulcin (dihidrochalkonhoz hasonló. lignan (sesamin). cukrok). – HYDRANGEACEAE hortenzia Hydrangeae folium Honos DK-Ázsiában. VIII.15% 2-metil-3-buten-2-ol bomlástermék. myrcen. tobozban 2-4% oligomer proanthocyanidin. flavonoidok.. glutenin. antivirális. kumarin (umbelliferon. illóolaj. A phyllodulcin 400-szor édesebb a cukornál. Söripar. szaponin. Hg. Hydrangea macrophylla (Thunb. enyhe antibakteriális. 0. gátolja a prostaglandin-szintézist. Hatóanyag: 2. Eur. speciális chalkon xanthohumol. prenilchalkon (pl. albumin. Hydrastis canadensis L. Gyógyszerekben komponens. söripar. 60% keményítő. méhvérzést csökkentő érszűkítő.doksi. Hatóanyag: hydrangin. gyakori kultúrnövény. dihidroizokumarin-származék).és bélhurut.és fenolkarbonsav-glikozidok Alkalmazás: lázcsökkentő. Hydrocotyle vulgaris L. édesítőszer. 3 m magasra megnövő fa. Hatóanyag: tobozban 15-30%.és Elő-Ázsiában. diarrhoea esetén. camphen. malária ellenes. egyéb fenol. 10-16% prolamin hordein. Ph. rutin. 12% egyéb szénhidrát (glukan. aldehidek. Indiai-szubkontinensen. mirigyekben 50-80% komlógyanta (terpenoid floroglucin-származékok: lupulon.. – SAURURACEAE dokudámi Houttuyniae herba Houttuyniae aetheroleum Honos Kínában. hydrangetin). chaulmoograsav. Humulus lupulus L. más Hydnocarpus fajok – FLACOURTIACEAE [syn. D-Afrikában. de elhagyott kerítések mentén is gyakori.és szeszkviterpének: pl. Houttuynia cordata Thunb. kb. de termesztik Európában is. 0. Hatóanyag: a magban 30-50% zsíros olaj (különleges zsírsavakkal. Fajtáit termesztik. Hatóanyag: kb. zsíros olaj Alkalmazás: diureticum. Indiai-szubkontinensen. Ázsia mérsékelt égövi területein. xanthogalenol) Alkalmazás: sedativum.) Ser.3-1% (mirigyben 1-3%) illóolaj (mono. illóolaj (pinenek. 4. liánszerűen felkapaszkodó. méhösszehúzó hatása miatt (orvosi ellenőrzéssel. kerti dísznövényként nálunk is ismert. Homeopathia. Hatóanyag: febrifugin (chinazolon-származék).hu Ősei honosak Kelet. skimmin.Forrás: http://www.: Taraktogenos kurzii King] bőrolajfa Chaulmoograe oleum = Hydnocarpi seminis oleum Honos Indokínában. antibakteriális. stomachicum. delphinidin-3-gükozid. gyanta. 2% zsíros olaj Alkalmazás: gyomor. ketonok). Agrotechnikája ismert. humulon). caryophyllen). rutin. hydnocarpussav) Alkalmazás: izolált speciális zsírsavait a lepra és a tuberculosis gyógyítására használják. fruktan. Hydrangea arborescens L. Hydnocarpus kurzii (King) Warb. Kelet-Ázsiában. Évelő lágyszárú.) = Lupuli strobuli Lupuli glandula (ÖAB) Lupuli aetheroleum Honos Európában. gyógyszerek formájában). É-Amerikában. – HYDROCOTYLACEAE vízi gázló Cotyledonis aquaticae herba . továbbá főként Etiópiában. A mai termesztett árpa világszerte ismert. Évelő lágyszárú. aporfin-alkaloid (aristolactam) Alkalmazás: emmenagogum. D-Amerikában. Homeopathia. kempferol-3-galaktozid. pótkávé-alapanyag. humulen. Hatóanyag: levélben kvercitrin.

) Honos Európában. Szaporítása palántaneveléssel történik. terápiás felhasználása megegyezik a Datura stramoniumnál írtakkal. Nemesített fajtáit elkezdték termeszteni. száraz.9-1. lejtőkön is telepíthető törpecserje. Hg.hu Honos Európában. Fűszer. 4.04% hioszciamin). illatszeripar. Enyhe bőrgyulladást okozhat egyeseknél. biapigenin). Homeopathia. cserzőanyag.1% körüli (0. fekély.05-0. VII. Hypericum perforatum L. Indiai-szubkontinensen. Eur. ritka. Ph. pinocampheol). depressziós tünetek (klimaxos panasz. legfeljebb 40 cm-es végálló szárral. Szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1). köszvényre. továbbá pinenek.5-1% flavonoid (hiperozid. évelő lágyszárú.és epebántalmakra. VIII. flavonoidok. Arab-félszigeten. Egyéves vagy áttelelő lágyszárú.Forrás: http://www. Hg. Apró termetű. közel 3% hiperforin.. – SOLANACEAE beléndek Hyoscyami folium (Ph. Sziklás. Hypoxis rooperi L. a mérsékelt égövi Ázsiában. szorongás) enyhítésére.3-1% illóolaj (főleg monoterpén-keton pinocamphon. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: gyökerében nagyobb mennyiségű a β-szitoszterol és ennek glikozidja. aromaticum. erősen megritkult a gyomirtók miatt.1-0. cserzőanyag Alkalmazás: expectorans felső légúti betegségekben..4% alkaloid (0. szántókon helyenként megtalálható. – SOLANACEAE egyiptomi beléndek Hyoscyami mutici herba Honos É-Afrikában. köves helyeken.5-1. indás lágyszárú. É-Afrikában. Ny-Ázsiában. csak üvegházban. Üde lápréteken fordulhat elő. Szárazabb helyeken is sikerrel termeszthető. Hg. másodszor szeptemberben. – AMARYLLIDACEAE ormányliliom Hypoxidis tuber Honos Dél-Afrikában. Népgyógyászatban máj. külsőleg sebgyógyító. Ph. kb.) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Ph. évelő. Hypoxis aurea Lour. 10% cserzőanyag Alkalmazás: enyhe neurotikus. Kora tavasszal 1-2 cm mélyre. először júniusban. Hatóanyag: csípős illóolaj. I . Parlagokon. továbbá 0. A 40 cm-es. rutin. a kiültetést követő évben júniustól szeptemberig virágzik. Külsőleg fungisztatikus és izzadásgátló. 0. Elő-Ázsiában. kaszálókon.3% naftodiantron hypericin és hypericinhez hasonló származékok. Külsőleg hámosító. A virágzó hajtást gyűjtik. trópusi Afrika nyugati és észak-keleti területein. – HYPERICACEAE (közönséges) orbáncfű Hyperici herba (Ph. készítményei a prostaglandin-szintézis gátlása révén alkalmasak jóindulatú prostata hyperplasia és krónikus polyarthritis kezelésére. Hatóanyag: 0.1% hioszciamin). a szitoszterolin (= szitoszterin-β-D-glükozid) Alkalmazás: kivonatai.doksi. Szellős helyen szárítható (beszáradás 4-5:1). – LAMIACEAE (kerti) izsóp Hyssopi herba Hyssopi aetheroleum Honos Mediterráneumban. 4. Hyoscyamus niger L. 50-70 cm-es sortávolságra vetik. Nálunk nem természetes. Szkopolamin-tartalma is jelentősebb az előbbinek. enyhe vérnyomásnövelő. mészkerülő tölgyesekben és irtásokban közönséges. Eur. Hyoscyamus muticus L. kimerültséggel járó idegesség. Hatóanyag: az egyiptomi beléndek levelében 0.) Honos Európában.és sebgyógyító. Illóolajnak csak a teljes virágzásban lévők használhatók. Hyssopus officinalis L. végálló hajtásokat virágzás kezdetén gyűjtik. VIII.3% illóolaj. É-Afrikában. védendő. szaponinok Alkalmazás: régebben diureticum. enyhe spasmolyticum. Félszáraz gyepekben. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: 0.. mérsékelt égövi Ázsiában. a beléndekében 0. Alkalmazás: hatóanyagok kivonása.

szemölcsre. Hatóanyag: rutin. viride) Honos Brazíliában. láperdőkben.3-2. Eur.1-0. Évelő lágyszárú. szeszkviterpének. protocatechusav. limonen. – AQUIFOLIACEAE magyal(fa) Ilicis aquifolii folium Ilicis aquifolii fructus Honos Európában. ilexsav. VIII. aglikonja az indoxil. Ph. linalool. szterol. Homeopathia. safrol. cadinen). száraz tölgyesekben. É-Afrikában. – AQUIFOLIACEAE matétea Mate folium (DAC) = Mate folium (tostum. – BALSAMINACEAE erdei nenyúljhozzám Balsamitae luteae herba Honos Közép. Örökzöld cserje. ÉNy-Afrikában. fenolkarbonsavak és észtereik.5% teobromin. kb.4% koffein. 1. – ASTERACEAE erdei peremizs Conyzae majoris (= vulgaris) herba Honos Közép.). – ILLICIACEAE (kínai) csillagánizs Anisi stellati fructus (Ph. Kis termetű.5 m magas cserje. kb. ánizsketon stb. oleanolsav) Alkalmazás: stimulans a központi idegrendszerre. Ny-Ázsiában. kolin. Homeopathia. Hg. Termesztik is. Indokínában.vagy kétéves lágyszárú. neoanisatin) Alkalmazás: stomachicum. terpineolacetát.Forrás: http://www. carminativum. örökzöld fa. Hatóanyag: indolvázas indikan glikozid.. shikimitoxin. kávésav. gyanta. cserzőanyag. 28% zsíros olaj. szeszkviterpén (bisabolen. Hill.) Anisi stellati aetheroleum Anisi aetheroleum (Ph. kertjeinkben sok helyen dísznövény. fenolkarbonsavak (pl. 4.hu Iberis amara L. kevés teobromin. Indigofera tinctoria L. É-Amerikában. bokorerdőkben. . metileugenol. Hg. Ilex paraguariensis St. 8-15 m magas. shikimisav. nyomokban teofillin.és K-Ázsiában. szeszkviterpén-lakton (anisatin. laxans. külsőleg présnedve sérülésre. 10% gyanta Alkalmazás: diureticum. kb. cucurbitacinok Alkalmazás: amarum. egyéves lágyszárú. Ph. Hatóanyag: 0. Inula conyza DC. tannin. cholereticum.) Honos Kínában. terpineol. patak menti és ártéri ligetekben. 0. shikimin. Eur. 20% zsíros olaj Alkalmazás: expectorans. Hatóanyag: 5-8% illóolaj (zömében anetol. Homeopathia. 4. szurdokerdőkben található. örökzöld fa. D-Amerika déli területein. fehér kérgű. ursolsav.. caren. Illicium verum Hook.doksi. É. ilicin. stimulans. aranyérre. továbbá phellandren. Ny-Ázsiában. Impatiens noli-tangere L. carminativum. Kb. kinasav). Hatóanyag: 17% shikimisav.és D-Európában. A füstölt drog sajátos ízű. virágban karotinoidok Alkalmazás: diureticum. – FABACEAE indigó(cserje) Indigo folium Honos a trópusokon. triterpén-szaponin (mate-szaponin: ursolsav. külsőleg sebre. – ILLICIACEAE japán csillagánizs Shikimi fructus Honos K-Ázsiában. Ilex aquifolium L. Hatóanyag: glikozinolátok. Alkalmazás: bronchitis. Hatóanyag: cserzőanyag. ízjavító. – BRASSICACEAE kerti tatárvirág Iberidis herba Honos Ny-Európában. 0. egy. ami indigóvá alakul át.251% illóolaj (cineol. örökzöld cserje. cymol. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. VIII. phlobaphen. anethol). Illicium anisatum L. vágásokban. protocatechusav. diureticum. Néhol kerti dísznövény. flavonoid. diaphoreticum. Országszerte. Kisebb termetű.és Ny-Európában. 1 m magas. stomachicum.

felső légúti hurut esetén. – ASTERACEAE örvénygyökér Inulae radix = Helenii rhizoma et radix Honos K. irisolon. Homeopathia. Inula helenium L. expectorans. Magyarországon meghonosodhatott.doksi. önmagában nem fordul elő benne) Alkalmazás: régebben kelésre. guajen. de máshol is szórványosan fordul elő.] jalapa(gyökér) Jalapae tuber Honos Mexikóban. É-Afrikában. anthelminticum. flavonoid (kvercetin. sápadt nőszirom Honos Dalmáciában. Főleg a Középhegységben. cserzőanyag Alkalmazás: korábban a népgyógyászatban stomachicum. Évelő lágyszárú.) Benth. kempferol). nyomokban illóolaj Alkalmazás: drasztikus hashajtó (bélparaziták eltávolítása).2% illóolaj (ironok. – BRASSICACEAE festő csülleng Isatidis folium = Glasti folium Isatidis herba = Glasti herba Honos Európában. belsőleg lépmegnagyobbodás esetén.: Iris florentina L. Isatis tinctoria L. száraz sziklagyepekben. Ázsia mérsékelt égövi területein. szaponin.) Hayne – CONVOLVULACEAE [syn. Hatóanyag: indolvázas isatan (indoxyl-5-ketogluconát). irilon. var. keményítő. szórványosan található sztyeppréteken. kisgyermekek fogzását könnyítő (kifaragott darabkák rágcsálásával). gumianyag. 20-50% keményítő Alkalmazás: expectorans. sulfo-indolil-glikozinolát (az isatin 2. lösztölgyesekben. Ártéri ligeterdők védett növénye. Kis-Ázsiában.1-0. Olaszországban. furfurol. D-Amerikában. Olaszországban. dammaradienol Alkalmazás: antibiotikus (alantolacton). cholagogum. izoflavon-glikozid iridin. szterol. mucilaginosum. Kis-Ázsiában. Festőnövény. kumarin (scopoletin). Hatóanyag: 1-3% illóolaj (szeszkviterpén-lakton alantolacton. ritkán fordul elő löszgyepekben. Inula germanica L. Évelő lágyszárú. stomachicum. kerti dísznövény. izoalantolacton. Iris germanica L. 4 m magas évelő lágyszárú nagy gumókkal. ha van rá igény. Az egész országban szórványosan. Likőrgyártás. Ipomoea purga (Wender. keserűanyag. gyanta. – IRIDACEAE kék nőszirom Honos K-Mediterráneumban. – ASTERACEAE hengeres peremizs Inulae germanicae herba = Palatinae herba Honos Közép.] firenzei nőszirom Honos Macedóniában. lágyszárú. Homeopathia. benzaldehid). Hatóanyag: szeszkviterpen-lakton Alkalmazás: leromlott fizikai állapotban. fekélyes sebre. illatszeripar. alantol. állatgyógyászatban is. Hatóanyag: 5-20% gyanta (Resina Jalapae). továbbá alantolsav. Jamaikán. .hu Hatóanyag: illóolaj. Kétéves vagy évelő lágyszárú. Homeopathia. Iridis rhizoma (et radix) Iridis aetheroleum Hatóanyag: 0. cukor. diureticum. Iris pallida Lam. kiritkult.és D-Európában. florentina Dykes [syn. diureticum.3-dioxo-indolin. 20-40% inulin. sokfelé telepítik. mérsékelt égövi Ázsiában. termesztik Indiában. Iris germanica L.és DK-Európában. tonicum.Forrás: http://www. kedvelt évelő. azulen). de igen ritka. Termeszthető. galactanok.: Exogonium purga (Wender.

szeszkviterpén-lakton származékok (columbin. Homeopathia. DAC) Juglandis nux Juglandis semen Juglandis fructus cortex = Juglandis pericarpium nucum Juglandis oleum Honos a Balkánon. Juglans cinerea L. Közép-Európában kertekben ültetik. – JUGLANDACEAE (közönséges) dió(fa) Juglandis folium (Ph. fenolkarbonsavak.) Alkalmazás: hurutos hasmenést gátol. Eur. pinen. akne. Hg. Hatóanyag: naftokinon juglon. antibakteriális. 30-35% keményítő Alkalmazás: amarum. kvercetin.) . 25-30 m magas fa. benzilacetát. májusban virágzik. cserzőanyag. Juniperus communis L.doksi. sokfelé ültetik a mérsékelt égövön. 0.. VII. termesztik Brazíliában.hu J Jasminum officinale L. akkor szedik le a kifejlett levelekről a levélkéket. Illatszeripar. külsőleg ekcémák. Homeopathia.. VII.Forrás: http://www. jateorin. gyanta. – JUGLANDACEAE fehér dió Juglandis cinereae cortex Honos atlantikus É-Amerikában. lápokban mindenütt közönséges. juglon. Közép.és bélbetegségekben hashajtó. kb. Nálunk is mocsarakban. juglandinsav. jasmon. Kaukázusban. 5 m magasra megnövő cserje. meghagyva a levélgerincet..) (= fructus. továbbá flavonoidok (hiperozid. columbamin. Ph. Áprilisban. bacca) Juniperi herba (= summitas) Juniperi lignum Juniperi aetheroleum (Ph. Ph. Ph.és kempferol-glikozidok).és Ny-Ázsiában. Amikor az új termés apró és zöld. timol). A húsos burkot diószüret idején. – MENISPERMACEAE kolombógyökér Colombo radix Honos DK-Afrikában. hidrojuglon és hidrojuglon-glükozid. 4.és Ny-Ázsiában. Juncus effusus L. a közfalat a dióbél nyerésekor különítik el (beszáradás 5-6:1). VII. Árnyékban szárítják (beszáradás 4-5:1). 0. caryophyllen.01-0. Hg. Jateorhiza (= Jatrorrhiza) palmata (Lam. limonen stb. Eur. VIII. Hg. – OLEACEAE jázmin Jasmini flos Jasmini aetheroleum Honos Kínában. Indiai-szubkontinensen. Juglans regia L. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: galactanok. jateorhizin). antispasmodicum. 4. oligoszaharidok. levélben kb.5% illóolaj (pl.) Miers. – JUNCACEAE békaszittyó. tonicum dyspepsiában. Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe diureticum. a Mediterráneumban.03% illóolaj (germacren-D. káka Junci radix Kozmopolita. anthelmintikus. Hatóanyag: 5-6% zsíros olaj. K-Indiában. antidiarrhoeicum bélhurutban. bőrgennyesedés kezelésére alkalmas. Hg. észterek) Alkalmazás: aphrodisiacum.l-1. antimikotikus. Madagaszkáron. 0. Közép. nyálkapoliszaharid.) = Juniperi galbulus (Ph. ocimen. illóolaj Alkalmazás: gyomor. VIII.. Magyarországon a római kor óta ismerik. palmarin). Homeopathia. Hg. ma nemesített fajtáit termesztik. Népgyógyászatban vértisztító. évelő lágyszárú. Hatóanyag: 1-2% izokinolin alkaloid (palmatin. Évelő kúszócserje. chrasmanthin. 10% ellagitannin.2% illóolaj (linalool. – CUPRESSACEAE (közönséges) boróka Juniperi pseudo-fructus (Ph.

Külsőleg ízületi bántalmakra. spasmolyticum. sík helyen állományalkotó kétlaki cserje vagy kisebb fa. p-cresol) Alkalmazás: kátrányt. vasicinon Alkalmazás: expectorans.1% illóolaj van szeszkviterpénekkel (thujopsen.8-2% illóolaj (főleg α-pinen. majd tisztítják (beszáradás 1. A fában (lignum) csak 0. terpinen-4-ol). K-Indiában. vékony rétegben. Nálunk díszfa.) Coult. xanthoperol. cserzőanyag.és szeszkviterpén). Állatorvoslásban.hu Cirkumpoláris. szobahőmérsékleten szárítják. limonen. húgyúti fertőtlenítő.és D-Európában. Hatóanyag: 3-5% illóolaj (fő komponens a sabinil-acetát és a sabinen. száraz helyen. Knautia arvensis (L. humulen. Juniperus virginiana L.doksi. É.5-2:1). – ERICACEAE széleslevelű hegyihanga Kalmiae folium Honos É-Amerika keleti részén Kanadától Ohioig és Floridáig. cserzőanyag (andromedotoxinszerű poliol és catechintannin) Alkalmazás: adstringens pl.és Közép-Ázsiában. A tobozbogyó első évben zöld.: Adhatoda vasica Nees) Malabár-dió Adhatodae folium Honos K-Pakisztánban. illóolaját szesziparban. diarrhoea esetén. a Balkánon. cadinen. Hatóanyag: fájában 1. – ACANTHACEAE (syn.5% dihidrochalkon phloridzin. 3-5% catechin-cserzőanyag.) Juniperi aetheroleum empyreumaticum (= cadinum) Honos Földközi-tenger mentén és Balkánon. – DIPSACACEAE mezei varfű Knautiae arvensis herba Knautiae arvensis radix . Nálunk meszes vagy mészmentes talajokon. Hg. továbbá diterpének (sugiol.5-4. illóolajat állítanak elő. Örökzöld cserje. – CUPRESSACEAE nehézszagú boróka Sabinae herba (= summitas) Honos Közép. diterpén-lakton savinin. Örökzöld cserje. Homeopathia. Nálunk díszfának ültetik. Malajziában. K Kalmia latifolia L. ezeken kívül kb. népi orvoslásban diaphoreticum. a második évben sötétibolya. lignan podophyllotoxin Felhasználás: külsőleg bőrgyógyászatban. tuberculostaticum (orvosi ellenőrzéssel). szeszkviterpén-alkohol cedrol Alkalmazás: illóolaját főleg a kozmetikai iparban. Hatóanyag: fájában illóolaj (cadinen. heverő cserje.Forrás: http://www. köszvény és reuma kezelésére. – CUPRESSACEAE virgíniai boróka Ligni cedri aetheroleum (= Cedri ligni aetheroleum) Honos atlantikus É-Amerikában. Juniperus oxycedrus L. szeszkviterpén βcaryophyllen. sabinen. 20 mono. Hegyvidéki. Homeopathia. Terhes nők és vesebetegek nem használhatják. Justicia adhatoda L. anthelminticum.5% illóolaj (főleg cedren). lignan (podophyllotoxin) Alkalmazás: erős diureticum. flavonoidok. VII. alföldi homokterületeken. myrcen. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: 2. májusban virágzik. Rovarűző. antiasthmaticum. más Juniperus fajok – CUPRESSACEAE vörös boróka Juniperi pix (Ph. Áprilisban. oxivasicin. Homeopathia. dísznek is ültetik. Fűszer. viasz. communissav). Az érett álterméseket az ágak enyhe ütögetésével ponyván fogják fel.. Hatóanyag: pirimidin-típusú alkaloid vasicin (= peganin). a Duna-Tisza-közén. Juniperus sabina L. pygmaein). asebotin. diaphoreticum.

catechin-cserzőanyag. kvercimetrin.hu Honos Európában.. Évelő lágyszárú. – BORAGINACEAE [syn. és más Laminaria fajok – PHAEOPHYCEAE Laminariae stipes = Laminaria Honos óceánokban. – ASTERACEAE mérges saláta Lactucae virosae herba Lactucae virosae folium Honos Közép. VII. Hatóanyag: fehér tejnedvében szeszkviterpén-lakton lactucopicrin és lactucin Alkalmazás: homeopathia. klorogénsav. norneolignan. Inkább a Dunántúlon található réteken. kávésav. É-Afrikában. hisztamin. neolignan. 1 m magas bokros évelő félcserje. mérsékelt égövi Ázsiában. Hatóanyag: 5-15% catechintannin (proanthocyanidinek. metilamin.: Krameria triandra Ruiz et Pavon] ratanhia Ratanhiae radix (Ph. Vadon. Eur. Hatóanyag: virágban kolin. Az ország észak-keleti részén.. Évelő lágyszárú. Homeopathia. Hatóanyag: magban több (akár 3%). kb. L Laburnum anagyroides Medic. Cserje vagy akár 7 m magas fa. oxidált. 4. Szibériában. Hg. fogvérzés. tengerekben. Homeopathia. Ph. Ültetik. Hg. virágban kevesebb alkaloid (cytisin. elvadulhat. A népgyógyászatban prostata-megnagyobbodásban. karszt-bokor erdőkben ritkán fordul elő. – LAMIACEAE fehér árvacsalán Lamii albi flos Lamii albi herba (DAC) Honos Európában.) Ratanhiae tinctura (Ph. flavonolok). flavonoid cytosid Alkalmazás: mérgező. adstringens. Eur. Ph. rutin.. sztrichninszerű hatása van.és D-Európában.) Honos D-Amerika déli és nyugati területein. 14% cserzőanyag. tyramin.és D-Európában.: Myosotis lappula L. fogínygyulladás. Laminaria cloustoni (Edm. szaponin Alkalmazás: felső légúti panaszok és gyomor-. anagyrin). vérlipidszint-csökkentő. Hatóanyag: alginsav (mannuron. Ph. Lappula squarrosa (Retz.) Dum. pharyngitis (főleg tinctura formájában). Kétéves lágyszárú. triterpén-glikozid (knautiosid. bélnyálkahártya-gyulladás esetén mucilaginosum. 45% laminarin (poliglukan) Alkalmazás: váralvadás gátló. Közép-Ázsiában. Nálunk csak rokonfajai gyakoriak.Forrás: http://www.és guluronsav-polimerek). Krameria lappacea (Dombey) Burdet et Simpson – KRAMERIACEAE [syn. Gélek (alginátok) előállítása. laburnamin. rendszertelen havivérzésben. Kaukázusban. nem oldódó phlobaphen (“ratanhiavörös”). iridoid-glikozid (lamalbid). dineolignan Alkalmazás: adstringens. szájüreg. nyálka-poliszaharid.] bojtorjános koldustetű Cynoglossi minoris herba . cystitis kezelésére. kempferol-glikozid (lamiosid). Herbában kb. saponosid) Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító krónikus bőrbajoknál (ekcéma. stomatitis.doksi. laburnin. cserzőanyag (főleg gyökérben). – FABACEAE aranyeső Cytisi laburni flos Honos Közép.) Lej. Lamium album L. 4. Hg. Lactuca virosa L. VIII. üde gyomtársulásokban elég gyakori. szaponin. fehérfolyásban. urticaria). VIII.és garatöblögetésre. Hatóanyag: pseudoindican dipsacan.

korábban főleg kólika esetén használták népgyógyászatban. Lathyrus sativus L. A Középhegységben elég gyakori. pimarsav stb. phellandren stb. aromadendrin. szaponin Alkalmazás: meghűléses betegségekben. Termésben 1-4% illóolaj. kolin. mérsékelt égövi Ázsiában.) . Egyéves lágyszárú.). VIII. kvercetin. – LAMIACEAE [syn. taxifolin. a Vendvidéken és az Őrségben nálunk is. aceteugenol. spica L. Alkalmazás: kéreg expectorans krónikus bronchitisben. VII. fűszer.. rutin. lipidek Alkalmazás: mérgező (lathyrismus). – SCROPHULARIACEAE vicsorgó Squamariae radix = Anbati radix Honos D-Eurázsiában. diterpen-glikol larixol. fenol guajacol. máshol – főleg hegyvidékeken – telepítik. abietinsav.: Lavandula officinalis Chaix. Larrea tridentata (Sessé et Moc. Laurus nobilis L. aminonitrilek. 0.: Larrea mexicana Moric.) Lavandulae aetheroleum (Ph. Lathraea squamaria L. 4.. – ZYGOPHYLLACEAE pusztai kreozot(cserje) Honos D-Amerika nyugati és déli részén. gyanta diureticum. borneol). nálunk termesztett. terpineol. Homeopathia. 8% cserzőanyag. linalool.és D-Amerikában.Forrás: http://www. Egyéves lágyszárú. geraniol. metileugenol. de takarmány szárítva. Larix decidua Mill. Hatóanyag: kb. VII. Eur. antiparasiticum. – LAURACEAE babér(fa) Lauri folium Lauri fructus Lauri aetheroleum Honos Mediterráneumban. L. Lavandula angustifolia Mill. Útszéli és vetési gyomtársulásokban elég gyakori.5% neurotoxin N-oxalil-diaminopropionsav. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj (főleg cineol..és bükkelegyes erdőkben. Hatóanyag: iridoid aucubin (aucubosid. leucocyanidin.hu Honos Európában. kempferol. Eur.továbbá pyronen. gyertyán és mogyoró gyökerén élősködik. larixil-acetát. Hatóanyag: fájában lignanok (liovil. kevés alkaloid (pirrolizidin) Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén (pirrolizidin-tartalma miatt ma már alig használják). Ph. 4. betain. termés carminativum. 25-55% zsíros olaj Alkalmazás: levél aromaticum. gyantájában 14-15% illóolaj (nagyrészt pinen. kéregben kb. Bokros vagy akár 8 m-re is megnövő fa örökzöld levelekkel. oxalilamino-aminopropionsav. – FABACEAE szeges (szegletes) lednek Lathyri semen Honos Mediterráneumban. likőripar. vera DC. évelő. maltol (larixinsav). ragasztó) készítés. Elő-Ázsiában. Ph. – PINACEAE (közönséges) vörösfenyő Laricis cortex Terebinthina laricina = Terebonthina veneta Honos Európában. továbbá. amarum. üde gyertyán. Ph. secoisolariciresinol). Hg.) Coville [syn. más aminok. külsőleg antisepticum. diureticum.doksi. termesztik még Közép. Hatóanyag: nyálka-poliszaharid. Hg. fehérjék. főleg Mexikóban.. rhinantin) Alkalmazás: mérgező. reuma ellen.. caren. gyantasavak. pinen. Hg. Larrea divaricata Cav. bükk. Ph. limonen. Ny-Ázsiában. VIII. Hg.] soronai kreozot(cserje) Honos É-Amerikában. emmenagogum.] (valódi) levendula Lavandulae flos (Ph. Larrea resina Hatóanyag: lignan-típusú gyantasavak (nor-dihidro-guajakgyantasav). L. Festék (lakk. megfelelő adagban. terpineol. fűszer.

helyenként tömeges. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (30-55% linalil-acetát. diureticum. carminativum. illatszer. caryophyllen-epoxid). Mediterráneumban. déli oldalakon termeszthető. Indiai-szubkontinensen. félcserje vagy kisebb cserje.hu Honos Mediterráneumban. 20-35% linalool. flavonoid Alkalmazás: enyhe sedativum. reuma esetén. diaphoreticum.4-naftokinon). orientin.) Honos Eurázsiában. félcserje. izoorientin.5% illóolaj. Lemna minor L. Magyarországon is ismert. hajfesték. ocimen. a virágzó hajtásokat gyűjtik. gyanta. Lavandula latifolia Medic. albumin) Alkalmazás: diureticum köszvény. É-Ázsiában. A magvetést fagy alá szabadágyba végzik. lucenin. timol. . Helyenként gyomtársulásokban.5-1% illóolaj (cineol. kéntartalmú lentionin. kálium. erős helyi izgató ízületi bántalmak esetén.. Illóolajnyeréshez a virágzás második felében vágják. nyálka-poliszaharid. Ledum palustre L. diureticum. 2-6 m magas cserje. Lawsonia inermis L. – ERICACEAE mocsári molyűző Ledi palustris herba Honos É. aspecifikus immunstimulans (lentinan intravénásan). – LEMNACEAE apró békalencse Lemnae minoris herba Kozmopolita. júliusban virágzik. Lentinus edodes (Berk. kb. viasz. cineol. Eur. cserzőanyag. faélősködő vagy korhadt fák törzsén él. quinquelobatus Gilib. kámfor. Termeszthető.] henna(cserje) Hennae folium Henna Honos Mediterráneumban. Évelő lágyszárú. ciklopentansav. 5-10% Lamiaceae-cserzőanyag (főleg rozmarinsav-észterek). A 8-10 cm-es ágcsúcsokat 5-6 cm sortávolságra. vitexin. továbbá carvacrol. Hatóanyag: 0. főleg lawson (2-hidroxi-1. = L. majd árnyékban vagy mesterségesen szárítják (beszáradás 4:1).és 10 cm tőtávolságra. – LAMIACEAE szúrós gyöngyajak Leonuri cardiacae herba (Ph. szeszkviterpének (pl. vicenin. nagyobb hozama miatt ez is gyűjthető és termeszthető.doksi. Kumarin (fraxin. a következő év őszén ültetik állandó helyre. lápok vizében gyakori. Hg. palustrol. kumarin. 5-7 éves növényekről nyert dugványokkal vagy magról kelt palánták felnevelésével szaporítható. nemesített fajtáit telepítik. Japán).: Lawsonia alba Lam. mycosis kezelésére. Trópusi Amerikában is elterjedt. Homeopathia. fehérjék (pl. kevés linalool és linalil-acetát) Alkalmazás: illóolaj-előállítás. Illatszeripar.5-2. párologtatásra. 3-4 cm tőtávolságra. Repellens. – POLYPORACEAE shii-take Honos K-Ázsiában (Kína. Teljes virágzásban a virágzat alatt az első levél párral együtt vágják. Hatóanyag: 1. izovitexin. kb. esculin) Alkalmazás: expectorans. érelmeszesedés-gátló kivonatai is gyógyszerek.4-naftokinon.és K-Európában. külsőleg ekcéma.3-poli-β-glucan lentinan. borneol.VIII. mint ledol (= ledumkámfor). majd szabadágyakba ültetik szét 20 cm sor. állóvizekben. 5-10% cserzőanyag Alkalmazás: adstringens. áttelelő vízi növény. Hatóanyag: festőanyag 1. Hatóanyag: flavon luteolin-glikozid.) Sing. parlagokon található. Magyarországon a védett. Külsőleg fürdőnek. szterol. Júniusban. Szőrös alfaja (subsp. Élelmiszer. Közel-Keleten.) a Tiszántúlon szórványosan fordul elő. – LAMIACEAE széleslevelű levendula Spicae aetheroleum Honos Mediterráneumban. 1 m magas cserje. Termeszthető. kámfor stb. naftalin-származékok. vitaminok. cink. villosus Desf. Ph.). Erősítő. majd géppel morzsolják (beszáradás 8-10:1). mikroelemek Alkalmazás: antitumor hatású. spasmolyticum. külsőleg carbunculus kezelésére. Júniustól augusztusig virágzik. Hatóanyag: 0. emeticum. – LYTHRACEAE [syn.Forrás: http://www. 4. benne hidroxi-szeszkviterpének. Leonurus cardiaca L. mocsarak. 40-500C-os műszárítón vagy szellős helyen szárítják. 3 cm mélyre dugják.

orientin. Egy. Indiai-szubkontinensen. vitaminpótló. cserepekben házi zöldségként is. Leuzea carthamoides DC. nyomokban illóolaj (mono. neurotikus panaszok. nyomokban illóolaj Alkalmazás: vizelethajtó. – LAMIACEAE gyapjas gyöngyajak Leonuri lanati herba = Ballotae lanatae herba Honos Szibériában. A leveleket vagy a hajtást bimbós állapotban gyűjtik és gyakran forgatva. 4. Letisztítás. fenolkarbonsav. Májusban. kisebb méretű ládákban.) R. Évelő lágyszárú. Szibériában. flavonoid.) Iljin] szekliceimola Leuzeae rhizoma cum radicibus Honos Távol-Keleten. Hatóanyag: flavonol.és mustárpótló. továbbá diterpén marrubiin. diterpén.és flavon-C-glikozidok. lespidin (kempferitrin).és szeszkviterpének) Alkalmazás: enyhe sedativum.. lágyszárú. procyanidin Alkalmazás: diureticum veseelégtelenség. évtől várható. 1. júniusban virágzik. Torma. Leonurus lanatus (L. homoorientin. Levisticum officinale Koch – APIACEAE (orvosi) lestyán Levistici radix (Ph. szívtáji. Hatóanyag: glikozinolát.) Levistici herba Levistici folium Levistici fructus Levistici aetheroleum (gyökérből) . magban még benzil-izotiocianát. A 3-4 éves gyökeres gyökértörzset szeptemberben. galiridosid. flavonoid. ízesítőnek). reuma ellenes. Európában termesztik.5 m magas félcserje. 15% zsíros olaj.5-3 cm mélyre vetjük.doksi. Hg. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban étvágyjavító. antihypertensivum. Nálunk termeszthető. erősíti a stressztűrést. Ph. mosás és feldarabolás után szellős helyen szárítható (beszáradás 3:1). spasmolyticum.) Pers. Ny-Ázsiában. kb. 1. cholagogum. alvászavar esetén különösen jótékony. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: frissen antibakteriális.Forrás: http://www.vagy kétéves. cserzőanyag.hu Hatóanyag: iridoid ajugol (= leonurid). az anyagcserét élénkítve csökkenti a testi és szellemi fáradtságot. Lepidium sativum L. szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. Elegendő terméshozama a 3. illóolaj (diallildisulfid). Nálunk nedvesebb termőhelyeken kultúrába vehető. – FABACEAE bokorhere Lespedezae herba Honos USA és Kanada keleti partján. Magyarországon termeszthető. egyéves lágyszárú. a magból olaj nyerhető. Legelőkön. kempferol-glikozid. húgyúti betegségekben gyógyszerek formájában. Br. vitexin. ízjavító (salátának. galeopsinok. Kb. Lepidium campestre (L. étvágyjavító. emésztést elősegítő.: Rhaponticum carthamoides (Willd. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton. Kaukázusban. ajugosid. Hatóanyag: glikozinolát (glükotropeolin). októberben szedik ki. Hatóanyag: főleg a gyökérben jelentős mennyiségű ekdiszteroid (főleg hidroxi-ekdizon). furano-labdan típusú diterpén leosibiricin és leosibirin. gyorsan szárítják (beszáradás 5:1). Eur. a herba enyhe diureticum. Ny-Ázsiában. VIII. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adaptogen. Lespedeza capitata Michx. saponaretin. nephrosclerosis esetén. szaponin. – BRASSICACEAE kerti zsázsa Lepidii sativi herba = Nasturtii hortensis herba Nasturtii hortensis semen Honos É-Afrikában. – BRASSICACEAE mezei zsázsa Thlaspeos semen Honos Európában. kvaterner amin szinapin. – ASTERACEAE [syn. Magját 60 cm sortávolságra.

Linaria vulgaris Mill.doksi. Hg. tyúkszemre teszik.6-1% illóolaj (kb. Hatóanyag: kumarin. Hatóanyag: monomer alkil-phthalidok (ligustilid. poliin.vagy kétéves. Linum catharticum L. Linum usitatissimum L. Fűszer. senkiunolid. Ny-Ázsiában. DK-Európában. bergapten. gumianyag Alkalmazás: népi gyógyászatban diureticum. pirrolidinochinazolin alkaloid peganin.: Ligusticum chuanxiong Qiu et al. cserzőanyag. akárcsak a virágzáskor gyűjtött levelet (beszáradás 5-6:1). furokumarinok (umbelliferon. Hg. phellandren. Nálunk termeszthető. Linariae herba Honos Európában.és húgykő oldódását elősegíti. pektin. késő ősszel fagy alá vetik. Kertekben népszerű. Liatris spicata (L. a magyarság régi. Hatóanyag: kb. tetrametilpyrazin Alkalmazás: dismenorrhoea. más flavonoid (pectolinarigenin. ligusticum-lakton. reumás bántalmak esetén. Hg. Ligusticum sinense Oliv.hu Honos Ny-Ázsiában (Iránban).) Willd. kumarin. É-Afrikában. mérsékelt égövi Ázsiában. laxans. Helybe vetéssel szaporítják. külsőleg aranyér gyógyítására. igen régóta. Egy. antigonorrhoeicum.. mannit. Homeopathia. carminativum. 14% nyálka-glucomannan. K-USA-ban. Eur. poliin (falkarindiol) Alkalmazás: diureticum. myrcen). Lilium candidum L. Ph. Eur.Forrás: http://www. aranyeres csomóra. terpinen. . ősi rokonfajokból jöhetett létre Európában. Kaukázusban. kvercetin-glikozidok Alkalmazás: diureticum. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: lignan-lakton linin. D-Európában. gyanta. Hatóanyag: gyökérben 0.) Lini seminis farina (Ph. Letisztítás és mosás után szellős.) = Lini placentae farina Lini oleum (Ph. 4. 70%-a alkil-phthalid. kedvelt dísznövénye. fejfájás. Gyökérzetét 2-3 év múlva ősszel vagy tavasszal szedik ki. stomachicum. Hg. karotinoid Alkalmazás: népgyógyászatban külsőleg kelésre.és bracteatin-glikozid. árokpartokon országszerte gyakori. kevés illóolaj. értágítók. Készítményei mérsékelik a trombocita-aggregációt. – LINACEAE béka len Lini cathartici herba Honos Európában. világszerte termesztett egyvagy kétéves lágyszárú kultúrnövény. – LILIACEAE fehér liliom Lilii (albi) flos Lilii (albi) petala Lilii (albi) bulbus Honos Ny-Ázsiában. cnidilid. angina pectoris. Homeopathia.] szecsuáni medvegyökér Ligustici sinensis rhizoma Honos Kínában. Áttelelő vagy kétéves lágyszárú. Ph. Homeopathia. butil-phthalid. augusztusban virágzik. Hatóanyag: kb. Hg. VIII. VIII. görcsös menstruáció. Ph. 4. illóolaját és levelét a konzerv. fenolkarbonsavak. – APIACEAE [syn. ritkán többéves lágyszárú. VII.. emmenagogum. epe. pectolinarin). így butil-phthalid. – SCROPHULARIACEAE (közönséges) gyujtoványfű. senkiunolid). diureticum. cianogén glikozid Alkalmazás: laxans.és likőripar is használja. VII. pinen. – LINACEAE házi len Lini semen (Ph.és epebántalmakban. camphen. Gyomtársulásokban. száraz helyen szárítják (beszáradás 4:1). Európában dísznövény. máj. szitoszterol. Homeopathia. auron aureusin. psoralen). VII. Júliusban. anthelminticum.. ligustilid. 1% flavon-glikozid linarin. pollenben flavonoid. – ASTERACEAE fűzéres díszcsorba Liatris spicatae rhizoma Honos K-Kanadában.) Lini oleum virginale (Ph.) Honossága vitatott.

mészkedvelő tölgyesekben található. Egyes készítmények formájában dohányzást leszoktató.Forrás: http://www. hűsítő. Száraz tölgyeseinkben. Lithospermum arvense L. aphrodisiacum. ciklusos nona. shikimisavval. Indiai-szubkontinensen.hu Hatóanyag: 3-19% nyálka-poliszaharid (semleges és savas komponenesek). szterolok és triterpének. fruktan Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. bokorerdőinkben elég gyakori évelő lágyszárú. 25% nyersrost. szterolok Alkalmazás: tonicum. szterolok. továbbá meso-lobelanin. – STICTACEAE tüdőzuzmó Lobariae pulmonariae lichen Honos szerte a Földön. 0.5% cianogén glikozid (linustatin. csakis orvos adagolhatja.) Lithospermum purpureo-coeruleum L.) Pers. Lenlisztből készített. nyálka-poliszaharid. meso-lobelanidin és piperideinek) Alkalmazás: lobelin légzésizgató.5% piperidin alkaloid (főleg lobelin. Hatóanyag: citral. egyéves lágyszárú. ezek aglükonjai a lotaustralin és linamarin). ekcéma és furunculus ellen. (Ugyanerre használható az útszéli gyomtársulásokban gyakori mezei gyöngyköles.és hólyagbántalmakban. 3% zuzmósav (stictinsav. Indiai-szubkontinensen.és oktapeptid Alkalmazás: mag sok folyadékkal egészben lenyelve enyhe laxans. – BORAGINACEAE erdei gyöngyköles Lithospermi repentis herba Honos Közép-Európában. évelő.2-0. kovasav. párakötésként enyhén fokozza a vérellátást. Lobaria pulmonaria L. antiparasiticum. 25% fehérje.05% alkaloid muyrapuamin. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén. Kelet-Ázsiában. Liriosma ovata Miers. enyhíti a reumás fájdalmat. 30-45% zsíros olaj. érelmeszesedés lassítására. Száraz. Hatóanyag: 17-20% zsíros olaj. Lobelia inflata L. gyógyszerként vegetatív ganglion-izgató hatása miatt megakadályozhatja a légzésbénulást intravénásan adagolva. kalcium-karbonát. Lithospermum officinale L. később gazdagon indás. bronchodilatator. kenhető borogatószer (kataplazma) égési sebekre. – OLACACEAE Muira-puama lignum Honos Brazíliában. a Földközi-tenger környékén termesztett fa. fruktan. . gyanta. Indokínában. epifiton. Hatóanyag: “storax” balzsam (gyanta sok szabad és kötött fahéjsavval.doksi. – LOBELIACEAE lobélia Lobeliae (inflatae) herba Lobeliae semen Honos É-Amerikában. kis termetű. sztahióz Alkalmazás: külsőleg emolliens. Litsea cubeba (Lour. Hatóanyag: 0. styrennel. Hoffm. szaponin lupeol. emiatt bőrpuhító. Hatóanyag: 0. – HAMAMELIDACEAE keleti ámbrafa Liquidambaris orientalis balsamum (= Styrax depuratus) Honos Ny-Ázsiában (Kis-Ázsiától Szíriáig). Ázsia mérsékelt égövi tájain. lignan secoizo-lariciresinol-diglükozid. A Középhegységben viszonylag gyakori. sabinen Alkalmazás: illatszeripar. metilheptanon. kivont olaja száraz bőr ápolására. herbája. koleszterin. lignan pinoresinoldiglükozid. – BORAGINACEAE kőmagvú gyöngyköles Lithospermi semen = Milii solis semen Honos Európában. Hatóanyag: alifás alkohol. Homeopathia. immunrendszer erősítésére (rákprevencióra). viaszalkohol. neolinustatin. Illatszeripar. telephorsav. Liquidambar orientalis Mill.1-1. mérgező. polifenol. Hatóanyag: kb. – LAURACEAE Aetheroleum Litseae cubebae Honos Kínában. gyrophorsav). limonen. cserzőanyaggal) Alkalmazás: antisepticum.

kozmopolita.: Lycium halimifolium Mill. loliin. meszkalinkaktusz Lophophorae williamsii stipes Honos Mexikóban. kovasav Alkalmazás: korábban fájdalomcsillapító húgyúti. Egy. drasztikus hashajtó. Egy. lunaridin. egyéb alkaloid (pl. sokfelé elterjedt. egyéb triterpénszaponinok (oleanolsav-glikozidok). az előbbi szaponinokon kívül gypsogenin. Országosan elterjedt. 5% protoalkaloid mescalin. diaphoreticum. kábítószerként is használják (pl. lupanin. Lupinus luteus L. mescalin). – BRASSICACEAE kerti holdviola Violae lunariae semen Honos DK-Európában.. de szórványosan. A D-Dunántúlon helyenként megtalálható szurdokerdőkben. N-formil-mescalin stb.vagy kétéves lágyszárú. luffatök Luffae cylindricae fructus Luffae cylindricae semen Honos trópusi Afrikában. szterolok Alkalmazás: termés leve diureticum.) Coult. szaponin (lupeolglikozidok) Alkalmazás: mag kávépótszer. – CUCURBITACEAE [syn. magban kb. matrin). továbbá alkil-izotiocianátglikozidok (pl. lupinin. – SOLANACEAE [syn. vértisztító. nemesített. bükkösökben. Spartein ganglionbénító. Európában sokfelé telepítik. sokfelé elterjedt. lágyszárú. Egyéves lágyszárú. – CACTACEAE pejotl. Kaukázusban. a magból olajat nyernek. USA középső részének déli területein. Homeopathia. anhalonin.Forrás: http://www. orvosi felügyelettel szívelégtelenség kezelésében. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. zsíros olaj. fenol-glikozid. Hatóanyag: magban 1-1. központi idegrendszeri hatása miatt hallucinogén. Luffa aegyptica Mill. lophotin). lágyszárú. 20-30% szénhidrát. anhalamin. A fő alkaloidok (lupanin. glücocochlearin. cserzőanyag. Ny-Ázsiában. temulin). menstruációs panaszok esetén. Kerti dísznövény. hordenin.hu Lolium temulentum L. főként szárazabb tölgyesekben. Hatóanyag: szaponin.vagy kétéves. Magyarországon homokos területeken termesztik. flavonoidok (pl. numismin. gypsogenin-lakton. peyoglutam) Alkalmazás: terápiás adagban. anhalidin. Hatóanyag: alkaloid (perlolin. Lycium barbarum L. Egyéves. spartein) inszekticidek. Üvegházi telepítésre alkalmas kaktusz. Herbában lupanin-fenolkarbonsav-észterek. – CAPRIFOLIACEAE jerikói lonc Lonicerae flos Lonicerae folium Honos DK-Európában. Lophophora williamsii (Lem. főleg lunarin. 20% zsíros olaj. Homeopathia. – POACEAE szédítő vadóc Lolii temulenti fructus (= semen) Honos Mediterráneumban. keményítő. luteolin). továbbá izokinolin-típusú alkaloidok (pl. berteroin) Alkalmazás: mint mustár.: Luffa cylindrica M. néha elvadul. lophophorin. alkaloidszegény fajtái takarmányt szolgáltatnak. – FABACEAE sárga csillagfürt Lupini lutei herba Lupini lutei semen Honos Mediterráneumban. Homeopathia. peyonin.] ördögcérna . Roem. bokorerdőkben szórványosan. temulentin. 1% peptid-alkaloid. Ázsiában. Országosan elterjedt.] szivacstök.doksi. gyógyszerek formájában adagolható. Lonicera caprifolium L. részben honos. Hatóanyag: kb. N-metil-mescalin. glücoputranjivin. Hatóanyag: cucurbitacin B. peyophorin. Hatóanyag: kb.8% kinolizidin és piperidin alkaloid (spartein. luteolin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. főleg szántók gyomtársulásaiban. pellostin. peyotin. Herbából vagy magból a spartein kinyerhető. Lunaria annua L. 5 m magasra is megnövő cserje.

kumarin és furokumarin (pl. szterolok. A herbában szteroid alkaloid (tomatidin. Hatóanyag: hioszciamin. 2-3% cserzőanyag. A spóra különleges hintőpor. flavonoid. aminosavak. Rostk. ennek ellenére dohányzás leszoktatására és alkohol elvonókúrára is kipróbálják. vízi lágyszárú. gyógyszerek formájában. tonicum. solanidin. 1-3 m-re növő cserje. alkoholok). – PRIMULACEAE pénzlevelű lizinka Lysimachiae nummulariae herba . – SOLANACEAE kínai ördögcérna Lycii chinensis fructus Honos Kínában. nálunk különösen kerítéseket borít. 5-6% cserzőanyag. Lysimachia nummularia L. a spórában zsíros olaj.) óriás pöfeteg Lycoperdonis fungus Honosak Közép-Európában. illóolaj (szeszkviterpén dihidrocyperon. aminosavak és aminok. – LYCOPODIACEAE kapcsos korpafű Lycopodii herba Lycopodium (= Lycopodii spora) Cirkumpoláris. szerves savak. adstringens. Évelő lágyszárú. Bogyója tonicum (gyökérkérge is). lycodolin (és több más társalkaloid). Hatóanyag: szterolok. flavonoid. Calvacea fajok – LYCOPERDACEAE pöfeteg fajok Langermannia gigantea (Batsch: Pers. 2-2.Forrás: http://www. Mérgező hatása miatt belsőleges használata fokozott óvatosságot igényel. clavatin. Homeopathia. aminok. xanthofillok. rákprevencióban is szerepe lehet.és chrysoeriol-származék). Középhegységben több helyen. telepítik. szterolok. fenolkarbonsavak és -depszidek (lithospermsav).hu Lycii herba Honos K-Ázsiában. szterol Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. észterek. magban zsíros olaj. Lycopersicon esculentum Mill. Homeopathia. fenolkarbonsavak. szőrfűgyepekben. nyíres-fenyérekben. immunmodulans kivonatok. Lycium chinense Mill. Földközi-tenger környékén. Áttelelő. É-Amerikában.1-0. gramiszterol) Alkalmazás: tonicum. karotinok. Hatóanyag: karotinoidok (pl. szaponin. más tropán-alkaloid. bergapten) Alkalmazás: nyers termés frissen vagy konzerválva vitamindús élelmiszer. esculin. illatanyagok (aldehidek. Hatóanyag: karotinoidok. ursolsav Alkalmazás: hyperthyreosis enyhébb formáiban. Lycopodium clavatum L. Hatóanyag: 0.1% kumarin. triterpének (episerratriol. kb. cycloeucalenol. fiatal lucosokban. emmenagogum. tomatin. 0. Mocsarakban országszerte elég gyakori. Antioxidáns. a Dunántúlon szórványosan. főleg lycopin). cholin. solavetivon).doksi.2% flavonoid (apigenin. 0. triterpén (cycloartenol. tölgyesekben. lycoclavanin). Lycoperdon fajok. Homeopathia. sárga pigment lycoperdin Alkalmazás: homeopathia.és húgyhólyag-betegségekben. vitaminok. érelmeszesedésgátló. – LAMIACEAE vízi peszterce Lycopi herba Honos Eurázsiában. betain (érett termésben nyomokban alkaloid.2% illóolaj. de sokszor kivadulva terjed. Hatóanyag: 0. herniarin. Védett. – SOLANACEAE paradicsom Lycopersici herba Lycopersici fructus recens Honos D-Amerikában.5% flavonoid. Levél külsőleg ízületi fájdalmak esetén borogatásként. világszerte termesztik. solasodin). fehérje. Kínában nagyobb mennyiségben terem.4% kinolizidin-vázas alkaloid lycopodin. sok karotinoid) Alkalmazás: purgans. mészkerülő bükkösökben. Lycopus europaeus L. Európa többi részén is ritkul. diureticum. 3% gyanta. Mediterráneumban.

Lysimachia vulgaris L. Évelő lágyszárú.doksi. cserzőanyag Alkalmazás: homeopathia.és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: adstringens. flavonoidok. Magnolia virginiana L. Hatóanyag: 50-80% vörös vagy sárga gyanta. ternifolia-ban) Alkalmazás: élelmiszer (pirítva. Több mint 1 m magasra is megnőhet. – BERBERIDACEAE mahónia Mahoniae cortex Mahoniae aquifolii radix Honos K. vérzéscsillapító. D-Kínában és Malajziában.és gyökérkérgében alkaloid (berberin. sózva). VIII.) = Salicariae herba Honos Eurázsiában.hu Honos K. Lythrum salicaria L. Homeopathia.és D-Európában sokfelé ültetik. külsőleg borogatásként reumás fájdalmakban. Hatóanyag: kéregben főleg alkaloid izokinolin-származék magnolin. Eur.) Muel. Mocsaras helyeken. mosás és szárítás után). Szerte Európában. fehérje . kerti díszcserje. Mallotus philippinensis (Lam. – PRIMULACEAE közönséges lizinka Lysimachiae vulgaris herba Honos Eurázsiában. Johns. Hatóanyag: cserzőanyag. gumianyag. antibakteriális és gyulladásgátló. 4. flavon-glikozidok. mocsarakban és lápréteken aránylag gyakori. vízpartokon. Mediterráneumban.] virginiai magnólia. Sri Lankán.és Ny-Kanada. nedves réteken országszerte gyakori. virágban kb. szaponinok Alkalmazás: diarrhoea. dysenteria. öblögetőként száj nyálkahártya-gyulladások esetén. M Macadamia integrifolia Maiden et Betche – PROTEACEAE makadámdió Macadamia ternifolia F.: Magnolia glauca L. Meghonosodott Amerikában is.és D-Európában. isocorydin. homorottlerin stb. Muell. Honosak Ausztráliában. ÉK-Ausztráliában. Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. – MAGNOLIACEAE [syn. parkokban).] kamala Kamala = Malloti philippinensis fructi pericarpium Honos Indiában. bőrfertőzés ellen. Macadamiae semen Macadamiae oleum Hatóanyag: magban kb. 0. benne főleg floroglucin-származékok (10-12% rottlerin. apró növény. – EUPHORBIACEAE [syn. procyanidinek. Kisebb fa. izorottlerin. 70% zsíros olaj.Forrás: http://www. országszerte gyakori mocsárréteken. ÉNy-USA. A toktermés ledörzsölt mirigyszőrei szolgáltatják a drogot (szitálás. Hg. Ph. Évelő lágyszárú. antidiarrhoeicum. viasz. Kaukázusban.04% illóolaj Alkalmazás: homeopathia.: Rottlera tinctoria Roxb. Évelő lágyszárú. a magból olajat nyernek. cserzőanyag. így Magyarországon is gyakori. nedves réteken. főzve.. Hatóanyag: szár.). Mediterráneumban. Nálunk rokonfajait ismerjük jobban (kertekben. – LYTHRACEAE réti füzény Lythri herba (Ph.-Arg. fenolkarbonsavak. Hatóanyag: 5-12% cserzőanyag gallotannin. cianogén glikozid proteacin (különösen a M. Elterülő. Homeopathia. virágban malvidin. Ny-Ázsiában. Közép. illatos liliomfa Magnoliae (glaucae) flos Magnoliae (glaucae) cortex Honos USA keleti részein. oxyacanthin. hármaslevelű makadámdió Macadamia tetraphylla L. berbamin).

A rozsdagombával fertőzött vagy rovarrágott leveleket ki kell válogatni. mivel rozsdagombára igen érzékeny. torokgyulladás esetén. A levelek a virágzás kezdetétől. Ph.).és bélhurut kezelésére. főként gyomos helyeken. vitaminhiány esetén.) Malvae folium (Ph. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: gyümölcshúsban 1-2% pektin. Malva neglecta Wallr.] nemes alma(fa) Mali fructus = Pyri mali fructus Vadon termő ősi alakjai honosak Európában (pl. 4. országszerte gyakori.vagy többéves lágyszárú.és hólyaghurutos betegségek esetén.és Közép-Ázsiában (M. A virágokat folyamatosan gyűjtik. VII. – ROSACEAE [syn. hashajtó. antiasthmaticum. Hg. Gyorsan. Homeopathia. Malva sylvestris L.). Hatóanyag: kb. főként magházban dihidrochalkon-glikozidok (pl. Ph. Malus domestica Borkh. Az előbbivel együtt mindkét faj májustól késő őszig virágzik. l cm mélyre. Malva sylvestris L. VII. 20% zsíros olaj. az egész termésben fenolkarbonsavak (pl. emésztési zavarok.: Malus sylvestris Mill.) = Malvae (sylvestris = coeruleae) flos (Ph.hu Alkalmazás: féregűző. Egy. Vitaminok. Hg.. mauritiana Thell.. M.. prunifolia (Willd.) Honos D-Közép-Eurázsiában.. Ny. szellős helyen szárítandó (beszáradás 5:1). törpe szárú. virágban még cyanidin-glikozidok Alkalmazás: felső légútak meghűléses. sieboldin). kevés cserzőanyag.) Alkalmazás: régen sebészetben anaestheticum. hurutos panaszai. Hg. Helv. tápióka. szerves savak. Külsőleg felületi sérülésekre. – MALVACEAE kereklevelű mályva Malvae folium (Ph. cukrok. – SOLANACEAE mandragora Mandragorae radix Mandragorae folium Honos DK-Európában.4% tropán-alkaloid (szkopolamin. Mandragora officinarum L. sárosak. terméshéjban különösen sok és többféle flavonoid (kvercetin-. atropin. ÖAB. É-Afrikában. Egy..doksi. M.. dús levelű. 10% nyálka-heteropoliszaharid (poligalacturonan. Manihot esculenta Crantz – EUPHORBIACEAE [syn. Hg. flavonoid-szulfát. kasszáva . Ha porosak. VII. sylvestris (L. bél. rhamnogalactan. poligalacturonan). Élelmiszer. A virágok csészével gyűjtendők és hasonlóképpen szárítandók (beszáradás 6:1). trilobatin. subsp. Nálunk nem fordul elő. DAC) = Malvae (neglectae = grandifoliae = vulgaris = parvifoliae) folium Malvae flos (Ph. Júniustól késő őszig virágzik. Világszerte sok fajtáját termesztik. cianogén glikozidok (pl. gyomor-. L-hioszciamin. baccata Borkh. gyomor. Helv.) Mill. Pyrus malus L. Dyspepsia.: Jatropha manihot L. Hg. Ősszel vagy kora tavasszal vetik 50 cm sortávolságra.). italalapanyag. arabinoglucan. var. cyanidin-. aminok és észterek. anthocyanidin-glikozidok (főleg malvin) Alkalmazás: élelmiszer (ital) festésére engedélyezett festékdrog. VII. – MALVACEAE erdei mályva Malvae sylvestris flos (Ph. 3 cm-es nyéllel gyűjtendők. Eur. Ph.) Borkh. DAC) Cirkumpoláris. Kábítószer. Hatóanyag: 0. galactan stb. főként gyomtársulásokban.Forrás: http://www. Évelő lágyszárú. floridzin.) Mansf. mindenhol közönséges. Magban kb. de fajtáit inkább egyéves kultúrákban termesztik Magyarországon.3-0. alkoholok..] manióka. mandragorin stb. ÖAB. Évelő. 8% nyálka-heteropoliszaharid (pl. Mediterráneumban. domestica (Borkh. lemosás szükséges. floridzin. leucoanthocyanidin-glikozidok). torokfájás esetén hurutoldó. – MALVACEAE mórmályva Malvae mauritii flos Honos É-Afrikában. antidysmenorrhoeicum. klorogénsav). arabinoglucan. amygdalin) Alkalmazás: nyersen vagy szárítva enyhe antidiarrhoeicum.vagy többéves lágyszárú. a szárítás árnyékban történik (beszáradás 7:1). Megfázás. nyálkahártya-gyulladást csillapító. kevés cserzőanyag. kempferol-származékok. VIII.

gyógyszeripari alapanyag. Virágzáskor. linamarin) Alkalmazás: kivont. 4% keményítő. – ASTERACEAE [syn. lábadozó betegeknek.. Júniusban. Ph. Augusztus végén. ÖAB. Hatóanyag: kb. Ázsia mérsékelt égövi területein. Ph. Matricaria recutita L. Indiai-szubkontinensen.5% illóolaj. néhol útszéleken. digitanolhoz hasonló) condurango-glikozidok.) = Chamomillae anthodium (Ph. tisztított és cianogén vegyületektől mentes liszt és keményítő élelmiszer. felső légúti panaszok esetén hurutoldó. – MARCHANTIACEAE csillagos májmoha Hepaticae fontanae herba Cirkumpoláris. marrubiol). szterolok. Homeopathia. Marsdenia condurango Rchb. A tisztított.. 4. Hatóanyag: gumóban keményítő.doksi. anthocyanidinglikozidok. – LAMIACEAE orvosi pemetefű Marrubii herba (Ph. DAC) = Marrubii albi herba Honos Európában. Mészben szegény talajon. VIII. É-Afrikában. marrubenol. Marrubium vulgare L.hu Manihot amylum Honos trópusi területeken. Ph. – ASCLEPIADACEAE [syn. szeptember elején vetik. Hg. Gyógycukorka készül belőle. Trópusokon sokfelé termesztik. Hg. szikes pusztákon gyakori. Eur. Chamomilla recutita (L. Hg. Helv. a termesztetteket inkább speciális kombájnnal). 0. Hg.: Marsdenia reichenbachii Triana] kondurángó(cserje) Condurango cortex (ÖAB. más triterpének. Hatóanyag: 1-3%-ban keserű szteroid (pregnan-típusú. betonicin.) Matricariae extractum fluidum (Ph. nedves termőhelyeken gyakori.: Matricaria chamomilla L. legelőkön felbukkan. nyers drogot szellős. nyomokban illóolaj Alkalmazás: nyálkaoldó. szántókon. legelőkön. Hatóanyag: gyökértörzs keményítőben gazdag Alkalmazás: kivont és tisztított keményítő élelmiszer és bevonószer. Termeszthető. Közvetlenül virágzás előtt gyűjtik. kamilla Matricariae flos (Ph. augusztusban virágzik. expectorans. VII. Amarum.. áttelelő lágyszárú. DAC) Honos D-Amerika nyugati részén. Maranta arundinacea L. de meleg helyen vagy műszárító igénybe vételével szárítják (beszáradás 5:1). Eur. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1) Hatóanyag: furanolabdan-típusú diterpén-lakton (premarrubiin. továbbá akár 7% Lamiaceae-cserzőanyag. apigenin. A kórómentes hajtásokat árnyékban. cianogén glikozid (pl.és luteolin-glucuronidok Alkalmazás: homeopathia. Hg.. Kúszó cserje. parlagokon. termesztett állományból akár 2-3-szor is. marrubiin). 4. – MARANTACEAE (bermudai) maranta Marantae amylum Marantae rhizoma Honos D-Amerika északi és nyugati területein. gyomtársulásokban. kb. szerves savak (pl. különösen előnyös gyermekeknek.) Rausch.) Honos Európában. cholagogum. . VIII. VIII. cukrok. Eur.. fenolkarbonsavak. Ázsia mérsékelt égövi területein.] orvosiszékfű. napos déli órákban gyűjtik a vadon termő állományokról (kamillafésűvel. VII. Ph. kolin stachydrin.. taposott gyomtársulásokban. étvágygerjesztő tonicum. Egyéves vagy ősszel kelő. Trópusi országokban sokfelé termesztik.Forrás: http://www. VII. májustól júniusig virágzik. fenolkarbonsavak Alkalmazás: amarum. Marchantia polymorpha L. egyéb diterpén (peregrinol. stomachicum (akut gastritis vagy krónikus gyomorhurut esetében). Kelet-Afrikában is termesztik. 4. Magyarországon egyre jobban ritkuló évelő lágyszárú. akonitsav). vulgarol.) = Chamomillae aetheroleum (Ph.) (= flos) Chamomillae cribratum Matricariae aetheroleum (Ph. Hg. Nemesített fajtáit termesztik.

Gyomtársulásokban. Hatóanyag: 0. Eur.. azulen Alkalmazás: antiszeptikus. A 40 cm-nél nem hosszabb.8% kumarin (kumarin. flavonoid. valeraldehid. Árnyékos. spathulenol. matricarin. 4. dissitiflora F. – MYRTACEAE [syn. egyéb szaponinok). Trópusokon termesztik. kajeputfa Cajeputi aetheroleum Honos Malajziában.) Lam.) Honos Ausztráliában. pinen. 3-6 m magas cserje vagy fa. Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel – MYRTACEAE ausztrál teafa Melaleucae aetheroleum (Ph. Illóolaj összetevői: kb. Hatóanyag: szaponin (szójaszapogenol-glikozidok. antiszeptikus.és bélhurut. Hatóanyag: 50-70% eucalyptol. Illatszeripar. Malajziában. végálló virágos hajtásait vagy a lefosztott virágzatokat gyűjtik. külsőleg reumás fájdalom csillapítására. oleanolsav-típusú szaponin Alkalmazás: kivonatait készítmények formájában krónikus vénás elégtelenség. fruktan. terpineol. pinen. carminativum. cadinen) Alkalmazás: baktericid. stomachicum (gyomor. a M. szájvizek alkotórésze (fog. luteolin-. quinquenervia (Cav. linariifolia Smith. pinenek. kozmetikumként is. kumarin (umbelliferon.és fülfájásra). Hg. flavonoidok (apigenin-. expectorans. Illóolaj illatszeriparban. 4. felső légúti hurutok és megbetegedések esetén. öblögetés formájában). herniarin). VIII. benzilaldehid. myrcen. dezacetilmatricarin). 5-6:1 flos). szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1 herba. chamaviolin. cis. külsőleg borogatás.) Melissae herba Melissae aetheroleum .1-0. szántóföldek szélén. Ph. fogyasztó szerek (készítmények) alkotója. Ph. kvercetin-glikozidok). oleanolsav bidesmosidok. VIII. aranyeres bántalmak kezelésére külsőleg borogatás formájában. Hatóanyag: kb. májbetegségek esetén is használatos. legelőkön. (Illóolajat szogáltathat a M. Eur. Ausztráliában.hu Hatóanyag: 0. 40 m magasra is megnő. parlagokon. pl. medicagensav-. Mediterráneumban. Hg. továbbá α-bisabolol és oxidációs származékai.) Blake] niauli(fa). fungicid. Ázsia mérsékelt égövi részein. Hasonló éghajlatú országokban termesztik. belsőleg diureticum. Ph. szeszkviterpének (aromadendren. Indiai-szubkontinensen. 10% α-terpinen. viridifloren. fürdő. 7-18 m magasra nőhet. Külsőleg bőrgyógyászatban.Forrás: http://www. hederagenin-glikozidok. melilotin).. domboldalakon. terpineol. folyók mentén gyakori.5% illóolaj (kék színű. szeszkviterpén-laktonok (matricin. takarmánylucerna Medicaginis sativae herba Honos Ny-Ázsiában.) L. fenolkarbonsavak. spasmolyticum.és trans-en-in-dicycloéterek).doksi. matricinből képződő chamazulen. 40% terpinen-4-ol.. szeszkviterpének. 20% γterpinen.és kozmetikai ipar. Népgyógyászati tapasztalatok szerint visszeres. thrombophlebitis. melilotosid. – FABACEAE orvosi somkóró Meliloti flos Meliloti herba (DAC) Honos Európában. 2% illóolaj. Medicago sativa L. valeraldehid Alkalmazás: szájüreg betegségek kezelése. egyik legfontosabb termesztett növényünk. L-canavanin (főleg magban) Alkalmazás: csökkenti a vér koleszterin szintjét. – MYRTACEAE ezüstös hangamirtusz. Melaleuca leucadendra (L. érgyulladás esetén használják. Rendszerint kétéves lágyszárú. 60% eucalyptol. Melilotus officinalis (L. Melissa officinalis L. – FABACEAE kék lucerna.) Hatóanyag: levélben kb. VII. Májustól késő őszig virágzik. antibakteriális (külsőleg is). Évelő lágyszárú. ritkábban illatszeripar.: M. világszerte termesztik. fenolkarbonsavak. – LAMIACEAE orvosi citromfű. méhfű Melissae folium (Ph.3-1. főleg a mérsékelt égövi területeken. utak. Melaleuca viridiflora Solan. széleslevelű teafa Niauli aetheroleum Honos É-Ausztráliában. Mueller és más Melaleuca fajok is. Hg. fenol coumestrol. glukuronoxilan Alkalmazás: antiphlogisticum. terpenil-valerianal. Illatszer.

Mediterráneumban. Mediterráneumban. diaphoreticum. β-caryophyllen-epoxid). továbbá flavonoidok Alkalmazás: neurovegetativ eredetű gyomor. nerol.05-0.3-0. Külsőleg fürdőbe. 4:1 herba). triterpének. mentol. spasmolyticum. var. piperitonoxid. kumarin. Hatóanyag: kb. Hatóanyag: 0. diosmin) . Amerikában. santen. phellandren. Évelő lágyszárú. diaphoreticum. fejfájásra. 4-7% Lamiaceae cserzőanyag.: M.és légzőszervi bántalmak esetén. Eur. nedves mocsár. patak menti és ártéri társulások jellemző faja. Inkább az Alföldön fordul elő üde gyomtársulásokban.VIII. bujtással vagy dugványozással. továbbá menthon. hesperidin Alkalmazás: népgyógyászatban főleg carminativum. piperiton. alig található mészkedvelő tölgyesekben. 1% illóolaj (carvon.és bélpanaszokban. pulegon. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj. menthofurolakton). – LAMIACEAE lómenta Menthae longifoliae herba Honos Eurázsiában. 4. piperitonepoxid. melyben a mentol elérheti a 80%-ot. Afrikában. hesperidin. Mentha longifolia (L. izomenthon. “csökkentett mentoltartalmú mezei mentaolaj” nevű illóolajat.és lápréteken gyakori.: Mentha arvensis L. a Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben helyenként előfordul. Hg. neral. 35% linalool. eriodiktiol-glikozidok.) Honos K-Ázsiában. továbbá geranial. Gyermekeknek felső légúti megbetegedésekben. thujon. Mediterráneumban. Alkalmazás: mint borsmenta. apigenin-. Hatóanyag: kb. klorogénsav. Kaukázusban. Malajziában. luteolin-. mentol. thujen stb. kevés illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban emésztő. Mentha canadensis L. áttelelő vagy évelő lágyszárú. Bimbós állapotban szedik le (lehetséges másodszori vágás is). 7% cserzőanyag.) Nath. acacetin-. Hatóanyag: 0. Termeszthető. Mentha aquatica L.8% illóolaj (kb.Forrás: http://www. illóolaj-előállítás (“japán borsmenta illóolaj”). pszichovegetativ szívpanaszok és dysmenorrhoea esetén. piperascens Malinv. mocsarakban. de elterjedt Ny-Ázsiában. limonen. Kínában. balzsamka Menthae aquaticae folium Menthae aquaticae herba = Balsami palustris herba Honos Európában. Szórványosan üde tölgyesekben található. Melittidis herba Hatóanyag: cserzőanyag.doksi. Évelő lágyszárú. a szeszkviterpének közül főleg germacren D. menthofuran.hu Honos DNy-Ázsiában. palántaneveléssel. Indokínában. geraniol. – LAMIACEAE vízimenta. tőosztással. pinen. de előfordulhat kultúrából kivadultan is. Kanadában.. 0. főleg fenolkarbonsav-származékok. menton). cineol. Mentha arvensis L. Évelő lágyszárú. flavonoid. Alkalmazás: carminativum. cholagogum. Forráslápok. limonen. [syn. mentolt részben eltávolítva nyerik a hivatalos. – LAMIACEAE mezei menta Menthae arvensis folium Cirkumpoláris. 60% menthofuran. szaporítható magvetéssel. menthylacetát. Áttelelő vagy évelő lágyszárú. mecsekifű(tea) Honos Közép-Európában. Melittis carpatica Klok. Ph. – LAMIACEAE [syn. USA-ban.] nagyvirágú méhfű. készítmények formájában herpesvirus-fertőzés tüneteinek enyhítésére. carvomenthon. Júniustól szeptemberig virágzik. teája üdítő italként is. majd szellős helyen vagy műszárítóval szárítják (beszáradás 5-6:1 folium. továbbá linalil-acetát.3% illóolaj (30-40%-a citronellal. rozmarinsav. – LAMIACEAE déli méhfű Honos szubmediterrán területeken.2% illóolaj (pulegon.] kínai (japán) menta Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Ph. nálunk mediterrán reliktum. flavonoid (kvercitrin. dihidrocarveol). terpineol. Évelő lágyszárú. kávésav. kb. Melittis melissophyllum L. grandiflora Sm.

évelő lágyszárú. flavonoid. inhalálásra is. Illóolaj-gyártás. egyéb menthil-észter) Alkalmazás: spasmolyticum. dihidrocarveol. spicata) alakulhatott ki. Mercurialis annua L. étvágygerjesztő. Szibériában. illetve a szártól lefosztott leveleket szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1). izopulegon. 4. adstringens.5% illóolaj (kb. pallescens) mellett lilás árnyalatú változatai (f. alkalmas akut és krónikus gastritis és enteritis kezelésére is. továbbá limonen. A virágos hajtást vagy a leszedett leveleket szellős helyen vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1). Évelő.. Hatóanyag: 1-2% illóolaj (kb.). Mentha pulegium L. Hg.) Huds. 80% pulegon. . üdítő.) Alkalmazás: népgyógyászatban máj.és epebetegségekben. piperiton. Hatóanyag: iridoid (mentzelosid.és É-Európában. 0. cserzőanyag Alkalmazás: levél főként aromaticum. Kb. útszélek gyomtársulásaiban. Tőzeges lépréteken. gentianidin. íz. világszerte termesztik.. Ny-Ázsiában. élelmiszeripar (fűszer. 20% menthon. scopoletin). A jó állapotban lévő ültetvényeket 3-4 évig is termesztésben lehet tartani. közel fél m-re is megnő. Évelő lágyszárú. aquatica X M. Ph. Ph. VIII. őseiből (M. VII. – LAMIACEAE csombormenta Pulegii herba = Menthae pulegii herba Pulegii aetheroleum = Menthae pulegii aetheroleum Honos Eurázsiában. Mentzelia cordifolia Dombay – LOASACEAE anguraté. népgyógyászatban reuma és láz esetén. gastritis és gyomor-bélhurut kezelésére akár kúraszerűen. VIII. annyira kiritkult. 50-60% carvon.hu Alkalmazás: antiseptikus. Ph.) Bizonytalan eredetű hibrid. borsmenta Menthae piperitae folium (Ph.) Mansf. szívlevél Mentzeliae herba Honos D-Amerikában.. Hg. mocsaras termőhelyeken él. 7-chlorodeutziol). Zöldszárú változatai (f. kumarin (pl.doksi. Júliustól őszig virágzik.) = Trifolii fibrini folium (Ph. gyomorégés. illatszer). cukorka stb. Hg. Ph. metoxi-flavonok. pinen. Kaukázusban.). Hg. crispa(ta) (Benth. továbbá menthon. flavonoid Alkalmazás: stomachicum anorexia esetén.Forrás: http://www. Vegetatív úton. főleg Peruban. Eur. fél méteres félcserje. 4. piperitenon stb. Kozmetikai ipar (fogkrém). stomachicum. fajhibrid eredetű. Mentha spicata L. étvágytalanság esetén. Hatóanyag: secoiridoid-glikozidok (dihidrofoliamenthin.) Honos Közép. kevés monoterpén-alkaloid (gentianin. rozmarinsav. gükozil-mentzefoliol. gentialutein. menthiafolin).. Hatóanyag: kb. – EUPHORBIACEAE egynyári szélfű Mercurialis (annuae) herba Honos Európában. Ph. Júliustól szeptemberig virágzik. Nálunk szórványosan fordul elő. émelygés. továbbá carminativum. Hg. a másodikat szeptember végén. nyomokban illóolaj Alkalmazás: teltségérzés. Hg.8-2. abortivumként is. amarum.és szagjavító. Első vágását a virágzás kezdetén. hengeres gyökértörzzsel. Illóolaj lepárlásra járva szecskázóval takarítják be. Eur. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. Hg.. K-Kanadában. – MENYANTHACEAE vidrafű Menyanthidis trifoliatae folium (Ph. mentzefoliol. likőr. – LAMIACEAE fodormenta Menthae crispae folium (Ph. VII. – LAMIACEAE borsosmenta. rágógumi. Mediterráneumban. rágógumi.) = Menthae spicatae folium Menthae crispae aetheroleum = Menthae spicatae aetheroleum Bizonytalan. gentiatibetin). hogy Magyarországon szigorúan védett. Egyéves. tarackjai révén vagy gyökeres sarjhajtásokkal szaporítható. Menyanthes trifoliata L. Eur. A Dunántúlon és az Alföldön mocsárréteken elég gyakori. október elején végzik. szájvíz. Üzemi szinten nem termeszthető. Kozmetikai és illatszeripar (fogkrém. Régóta termesztett. VIII. A hajtást. fűszer. ételízesítő. Mentha x piperita (L. szubarktikus Amerikában. menthil-acetát. carminativum. laza és középkötött talajú szántók. convar. rubescens = Mitcham-típusúak) ismertek. Vegetatív úton szaporítható. Importdrog. évelő lágyszárú. cholagogum. VII. iridoid loganin. 4. menthan stb. lágyszárú.) Menthae piperitae aetheroleum (Ph. VII. 50% mentol. vízi lágyszárú.

hurut esetén. – ARECACEAE [syn. Mercurialis perennis L. Indiai-szubkontinensen. sokfelé megtalálható DK-Ázsiában. Hatóanyag: kb.). Indiában. stomachicum. Mart. magban kb. Európában több országban dísznövényként telepítik. – EUPHORBIACEAE erdei szélfű Mercurialis perennis herba Honos Európában. kólika. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyán. aromaticum. 1% szaponin. emmenagogum. Hatóanyag: alkaloid momordicin. Momordica balsamina L.1-0. rumphii (Willd. népgyógyászatban külsőleg ekcémára. Hatóanyag: mint az előbbi. Skóciában termesztik. 0.és bükkelegyes üde erdőkben.Forrás: http://www. Nálunk nem fordul elő. Évelő lágyszárú. Homeopathia. carvacrol stb. Meum athamanticum Jacq. gyanta. Monarda punctata L. levélben momordicin. flavonoid (pl. – CUCURBITACEAE vörös méhbalzsam Monardae didymae flos Monardae didymae herba Honos É-Amerika keleti részén (főleg USA-ban). lycopin. még kempferol-3-rutinozid Alkalmazás: mint előbbi. pinen. luteolin. bevonó anyag. dysmenorrhoea esetén.és Közép-Európában. Évelő lágyszárú. 40% zsíros olaj.3% illóolaj (carvacrol. ursolsav. Magban zsíros olaj. camphen. 30% keményítő. termés stomachicum.3% illóolaj (linalool. Momordica charantia L. Arab-félszigeten. 15% kovasav. diureticum. Gyomor. virágban karotin Alkalmazás: stomachicum. Ausztráliában. Mediterráneumban. Indokínában. levélkivonat antidiabeticum. szaponin. szterolok. cymen). gyantasavak. Megtalálható DK-USA-tól Peruig. 5-hidroxi-triptamin.) C. Ausztráliában. Hatóanyag: termésben momordicin. purgans epebaj. karotin. Monarda didyma L. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: táplálék. – CUCURBITACEAE balzsamuborka. izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: enyhe laxans és diureticum.hu Hatóanyag: metil-amin (mercurialin). timol. amenorrhoea. – CUCURBITACEAE balzsamalma Papari folium Momordicae fructus Honos Afrikában. tonicum. fructus Papari folium (= Pandipanae herba) Honos Afrikában. termés és levél anthelminticum. Metroxylon sagu Rottb. linalilacetát. termésben lycopin és lutein. Európában ritkán aromaticum. gumianyag. Malajziában. flavonoidok Alkalmazás: Amerikában teapótszer. vitaminok Alkalmazás: levél emeticum. amerikai lómenta Monardae punctatae folium .: M.doksi. kertekben nálunk is megtalálható. stimulans. limonen. antipyreticum. ocimen. carminativum. emeticum. Hatóanyag: 0. virágban 0. balzsamkörte Momordicae semen. Tönkjéből nyerik a keményítőt.8% illóolaj. – APIACEAE medvekapor Mei radix Honos DNy. Homeopathia. kb. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. Évelő lágyszárú. – CUCURBITACEAE pettyes méhbalzsam. Homeopathia. pektin. antipyreticum. Homeopathia. szterol.] szágópálma Sagi amylum Honos Malajziában. mag anthelminticum.3% illóolaj. de főleg homeopathia. valamint kumaroilpelargonidin monardein és más flavonoid-glikozidok. a levélben akár 1. termés drasztikus hashajtó. Kínában. kb.és bélhurut.

viaszcserje Myricae ceriferae cortex Honos É-Amerikában. Hatóanyag: levélben 0. Országszerte réteken. kvercetin Alkalmazás: dysenteria ellen. Kisebb termetű. expectorans. 36% zsíros olaj Alkalmazás: gyökér stimulans. kevés illóolaj Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. myrcen. Hatóanyag: gyökérben glikozinolátok (pterygospermin. trópusokon termesztik. Illóolaja toxikus. Moringa oleifera Lam. reuma ellenes. diureticum. Homeopathia. cadinen. főként emmenagogum. kb. calamenen.1% alkaloid benzylamin (moringin). cymen. proteáz mucunain. 10% szaharóz és invert cukor. magban kb. stomachicum. É-Amerikában is megtalálható. Morus alba L.. Szintén kertekben néhol megtalálható. Myrica gale L. antiparasiticum. gyökérkéregben 0.hu Honos É-Amerikában. cineol. camphen.7% illóolaj (pinen. a magolaj (Oleum Moringae = Oleum Behen) táplálék. keringésjavító tonicum.] bengáli bársonybab Mucunae prurientis pericarpii pili = Stizolobii setae Honos K. var. – MORACEAE fehér eperfa Mori folium Honos Kínában. Alacsonyabb bokor vagy fa.) Hill. myricetin. Közép-Amerikában.és Ny-Indiában. Hatóanyag: mindkét faj levelében 2-6% rutin. Mucuna pruriens (L. Hatóanyag: a hüvelyfal szőrében serotonin.doksi. Morus nigra L. mérsékelt éghajlatú területeken sokfelé ültetik. cymen) Alkalmazás: mint előbb.és K-Ázsiáig. Homeopathia. Myrica cerifera L. színanyag. – BORAGINACEAE parlagi nefelejcs Myosotidis arvensis herba Honos Európától É. sokfelé telepítik.) Pers. ugyanennyi cineol. spasmolyticum. Hatóanyag: gyökérkéregben cserzőanyag. cyanidin-3-glükozid Alkalmazás: levél antidiabeticum. Dolichos pruriens L. albumin. Kisebb vagy közepes méretű fa. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag. szerves és aminosavak. Termésben kb. K-Ázsiában. díszítő is. édes gyümölcse (mindkettőé) enyhe laxans. 1 m-es illatos cserje. phellandren. szterol. ellagsav.4-0. néha utak mentén telepítve. – MYRISTICACEAE (valódi) muskátdió(fa). Hazánkban is sokfelé megtalálható. Stizolobium pruriens (L. myricinsav. rutin. Kb. 2% pektin. p-kumársav.Forrás: http://www. Myristica fragrans Houtt. caryophyllen). kozmetikum. csípős gyanta. évelő lágyszárú. maritima-ban 1-3% illóolaj (20% timol. Timol állítható elő belőle. Trópusokon termesztik. limonen. limonen. glükotropeolin). más flavonoidok. spasmolyticum. keményítő. Hatóanyag: var. lágyszárú futónövény. terpinen. népgyógyászatban májerősítő. emeticum.) Baker – FABACEAE [syn. utilis (Wall. carminativum. – MYRICACEAE viaszbogyó. Myosotis arvensis (L. Kétéves lágyszárú. heptanal. továbbá pinen. gumianyag. copaen. kolin Alkalmazás: bélféreghajtó cukorsziruppal vagy mézzel keverve. – MYRICACEAE illatos viaszbogyó Myricae galae herba Honos Európában.) DC. – MORACEAE fekete eperfa Mori nigrae folium = Mori folium Mori nigrae fructus Honos DNy-Ázsiában. Nálunk is gyakori fa. szerecsendió(fa) Myristicae semen Macis (= Macidis flos) . legelőkön gyakori. Egyéves. ehető. kb. Karib-szigeteken. rozmarinsav Alkalmazás: homeopathia. – MORINGACEAE lóretekfa Moringae radix Moringae semen Honos K-Indiában.

metilantranilát. továbbá 3-5% nerolidol. kb. D-Amerika nyugati és északi részein. VII. kozmetikai és illatszeripari anyag.) Harms var. Myrtus communis L. 4. dysmenorrhoea esetén. pereirae (Royle) Harms – FABACEAE [syn. 20 m magasra is megnövő. fahéjsav. 4.. illatszeripar (a virág illata nem annyira erős).. sabinen. adstringens. Kb. Eur.) Scop. tériszony. – MYRTACEAE (közönséges) mirtusz Myrti folium Myrti aetheroleum Honos Mediterráneumban.és likőripar.és fahéjsavészterei). Hatóanyag: levélben 0. nagy adagban hallucinogén. fagyás.és D-Európában. limonen és pinen). továbbá fenol és aromás éterek. illatszeripar. ulcus cruris. gyanta (fahéjsav. VIII. – APIACEAE illatos mirhafű Myrrhis odoratae radix Myrrhis odoratae herba Honos Közép. 13% myristicin. petroselinsav. továbbá ánizsaldehid. 10-25% benzil-cinnamát. metilcinnamát.doksi. N Narcissus poëticus L. Élelmiszer. Hg. expectorans. Myroxylon balsamum (L. 15 m magas fa.Forrás: http://www. benzilbenzoát) Alkalmazás: emeticum. benzofuranoid fragransol C) Alkalmazás: kis adagban neurosis (hisztéria.) – FABACEAE [syn. Hatóanyag: illóolaj (linalool.) Honos Malajziában. safrol stb. Hg. fumársav Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító.. Ph. bronchitis kezelésére. Hatóanyag: magban 5-16%. Ny-Ázsiában. külső paraziták ellen. Hatóanyag: illóolaj (főként anetol. geraniol. örökzöld fa. chavicol-metiléter. vanillin stb. lignanok (furanoid fragransinok. nálunk nincs a természetes flórában. Toluifera pereirae Baillon] perubalzsam Balsamum peruvianum (Ph.).) Harms var. csokoládéízesítő). 20% myrtenol.) = Tolutanum balsamum Honos Közép-Amerikában. neolignanok (bis-arilpropanoid myristicanolok. szeszkvi. 5-7% elemicin. Illatszeripari adalék. továbbá benzoesav.2 m magas. Hatóanyag: 7-8% cinnamein (benzoesav-benzilészter és fahéjsav-benzilészter). – AMARYLLIDACEAE fehér nárcisz Honos DK-Európában. ritkán elvadulhat.) = Peruvianum balsamum Balsami peruviani aetheroleum = Peruviani balsami aetheroleum Honos Mexikóban. fahéjaldehid..). Hg. cukorka. Eur. metilbenzoát. Örökzöld cserje. magköpenyben akár 15% illóolaj. Myroxylon balsamum (L.: Myroxylon toluifera Klotzsch] tolubalzsam Balsamum tolutanum (Ph. – AMARYLLIDACEAE .: Myroxylon pereirae Klotzsch.és triterpének Alkalmazás: expectorans bronchitis és köhögés esetén. Ph. hypochondria. VIII. kb. 75-80% gyanta (toluresinotannol benzoesav. indol. évelő lágyszárú. Balzsam és illóolaj haj. Narcissus pseudonarcissus L. eugenol. eucalyptol Alkalmazás: aromaticum. Illatszeripar. vanillin. rágógumi. Élelmiszeripar (pl. VIII. stomachicum. hasonló éghajlaton sokfelé termesztik. 4. Hatóanyag: balzsamban 50-70% illóolaj (cinnamein: 25-40% benzil-benzoát. genuinum Baill. évelő lágyszárú. Rágógumi-. dimetilantranilát. dipenten. Benne monoterpének (pinenek.és benzoesavészterek) Alkalmazás: antiszeptikus külső sérülések (pl.és fogápolókban. benzilalkohol.5-1..1-0. nerol. balsamum (= var. 0. Ph. aranyér) kezelésében.hu Myristicae fragrantis aetheroleum (Ph. Ph. mono-. Hg. fejfájás stb. Myrrhis odorata (L. Nálunk kerti dísznövény. Eur. diaril-nonaoid malabaricon C).5% illóolaj (pinen. Közép-Amerikában.

metilcoclaurin. valeranal. évelő lágyszárú. de akár fává is megnőhet. nornuciferin. vegetatív szívbántalom kezelésére) orvosi ellenőrzéssel. Évelő. digitoxigenin). – APOCYNACEAE leánder Oleandri folium = Nerii folium Honos Mediterráneumban. valeranon. galanthin. Ny-Ázsiában. sokfelé dísznövényként telepítik. . továbbá raphanolid Alkalmazás: népgyógyászatban aphrodisiacum. nepetalsav. rustica L. szájüreg-betegségek tüneti kezelésére. oleanolsav). – BRASSICACEAE vízitorma Nasturtii (aquatici) herba (= folium) Kozmopolita. – SOLANACEAE közönséges dohány Nicotianae folium Honos D-Amerikában. fás szárú. kisebb cserje. Indiai-szubkontinensen.hu csupros nárcisz Narcissi pseudonarcissi herba Honos Ny-Európában. oxoushinsunin. eudesmol. Közép-Himalajában. lotusin. Br. ismerünk. maalien. narciclasin. Homeopathia. Hatóanyag: glikozinolát glükonasturtiin. stomachicum.) is termesztik. népgyógyászatban vérzéscsillapító.: Nardostachys jatamansi DC. narcissamin. astragalin. Hatóanyag: 0.Forrás: http://www. Hatóanyag: levélben izokinolin-típusú alkaloid “nelumbin” (roemerin. dihidronepetalakton. jatamansisav. továbbá epinepetalakton. Homeopathia. pronuciferin. Nikotingyártáshoz a kapadohányt (N. 1-2% kardenolid szteroid glikozid (pl.). Indiai-szubkontinensen. elemol. Nelumbo nucifera Gaertn. urechitoxin. neferin stb. Hatóanyag: kb. Magyarországon számos dohányfajtát agrotechnikája kidolgozott. caryophyllen. Heverő.4% illóolaj (pinen. Indokínában. legyökerező szárú. emmenagogum. gyanta Alkalmazás: közepesen erős. Nicotiana tabacum L. virágban flavonoidok (pl. humulen. Nerium oleander L. szterol Alkalmazás: enyhe nyugtató (pl. homeopathia. nuciferin.2-0. oleandrin. nardol. – VALERIANACEAE [syn. lutein) Alkalmazás: emeticum.] nárdus Nardostachys radix Honos K-Indiában. carvacrol. epilepszia. szívre ható glikozidjai gyógyszerként (öregedő szív. Malajziában. timol. szaponin (ursolsav. Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloidok (pl. flavonoidok Alkalmazás: több alkaloid antimitotikus (potenciálisan citotoxikus lehet egyes rákok esetében). vízben vagy vizenyős helyen élő. armepavin. Ázsia melegebb éghajlatú részein. izorhamnetin). Patak menti növényzetben néhol előfordul hazánkban is. Évelő vízi növény. sokfelé termesztik. liriodenin. hisztéria esetén).doksi. izoliensinin. carminativum. Magas termetű. Hatóanyag: 0. Nardostachys grandiflora DC. Nepeta cataria L. karotinoidok (karotin. angelicin). cserzőanyag. liensinin. antidiarrhoeicum. Dunántúlon ritka. tazettin stb. pulegon) Alkalmazás: krónikus bronchitis esetén spasmolyticum. Közép. adynerin. diureticum. Nasturtium officinale R. repellens. flavonoid. abortivum. dezacetil-oleandrin. krónikus bőrbajokban. laxans. neriantin. Évelő lágyszárú.és Ny-Ázsiában. szeszkviterpének: calarenol. Kaukázusban. caren.7% illóolaj (80-95%-a nepetalakton.). évelő lágyszárú.3-0. gyomtársulásokban helyenként előfordul. Ausztráliában. olendrigenin. Kerti dísznövény nálunk is. lycorin. diaphoreticum. kámfor. – NELUMBONACEAE indiai lótusz(virág) Nelumbonis nuciferae herba Honos K-Európában. évelő lágyszárú. – LAMIACEAE macskamenta Nepetae catariae herba Honos Európában.

kevés szaponin Alkalmazás: gyomor. vízi lágyszárú. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag (gallo. borzaskata Nigellae damascenae semen Honos Mediterráneumban. önmagában (készítmények formájában) inszekticid. Nigella sativa L. adstringens fluor albus. Kaukázusban. A nikotin különösen erős méreg. 0. hínárfaj.1% nymphalin (digitalisszerű) Alkalmazás: régebben antaphrodisiacum. 20% keményítő. O Ocimum basilicum L. vízi növény. kb.: Nuphar lutea (L. holtágainkban szórványosan. damascinin). myosmin.4% kinolizidin-típusú alkaloid “nupharin” (S-tartalmú tiobinupharidin.és hólyagpanaszokban. vese. Illóolaj antibakteriális. spasmolyticum. nigellin.és ellagtanninok) Alkalmazás: mint előbbi. Borsszerű fűszer. É-Amerikában. anatabin). Ny-Ázsiában.hu Hatóanyag: 2-10% nikotin (kapadohány levelében 15% körül).és gallotannin. nigellin.és papaverinszerű. holtágakban. Nymphaea alba L. carminativum. mérsékelt égövi országokban sokfelé meghonosodott. ellag.4-0. É-Afrikában.és gallotannin. de toxikus. vízi lágyszárú. 30% zsíros olaj. – NYMPHAEACEAE fehér tündérrózsa Nymphaeae albae flos Nymphaeae albae radix Honos Európában. diureticum. – RANUNCULACEAE szőrös kandilla. fluor albus esetében. Hatóanyag: 0. Karib-tenger szigetein. nicotyrin.Forrás: http://www. zsíros olaj. subsp. Tavainkban. anabasein. sárgavirágú vízitök Nupharis lutei rhizoma Honos Eurázsiában. társalkaloidok (anabasin. 40% szénhidrát. 9% antranilsav-származék damascenin. Homeopathia. Nuphar sagittifolia (Walter) Pursh – NYMPHAEACEAE [syn.és kvercetin-glikozidok. Termeszthető. Virág adstringens.és bélhurut esetén. Trichomonas ellenes gyógyszerek is készülhetnek belőle.4% illóolaj (timokinon. Homeopathia. Hatóanyag: 0. nornikotin. nuphlein. Egyéb alkalmazás azonos az előbbiével. Homeopathia. Kaukázusban. népgyógyászatban gonorrhoea. Közép-Amerikában. Évelő.5 m magas. 15-20% szerves sav Alkalmazás: vegetatív ganglionokat és központi idegrendszert előbb izgatja. O. oldja a bronchusgörcsöt is. Ny-Ázsiában. 0.doksi. Ny-Ázsiában.5% kéken fluoreszkáló illóolaj (kb. majd bénítja.4-1. damascenin. Alkalmazás: nupharin állatkísérletben atropin. metildamascenin. szaponin Alkalmazás: timokinon cholereticum. kb. egyéves lágyszárú. egyéves lágyszárú. – NYMPHAEACEAE illatos tündérrózsa Nymphaeae odoratae rhizoma Honos É-Amerikában. Indiai-szubkontinensen. nem Startalmú dezoxinupharidin). kb. használják szexuális zavarok kezelésében. Népgyógyászatban adstringens. kempferol. Inkább az Alföldön található tavakban. Nymphaea odorata Ait. sagittifolia (Walter) E. fekete kömény Nigellae semen = Melanthi semen = Cumini nigri semen Honos D-Európában. 0. Évelő. Évelő. damascinin). – RANUNCULACEAE török kandilla. – LAMIACEAE kerti bazsalikom Basilici herba (DAC) . Virágban nupharin. Hatóanyag: 0. galactogogum. szterol.4 m magas. Nigella damascena L. Kb. szterolok. keményítő. Kb. Dohányipar. Beal] tavirózsa. Termeszthető. ellag.) Sm. Hatóanyag: alkaloid nymphaein és nupharin.

Eur.) Olivae oleum virginale (Ph.) Poir.1-0. mételykóró Phellandrii fructus = Oenanthes aquaticae fructus Honos Európában. két. Főleg vizek mentén. Legbiztosabb az október végi. homokos talajon. Több rokonfaját is próbálják termesztésbe vonni. – ONAGRACEAE vöröslő ligetszépe Oenotherae oleum Honos az előbbi fajjal közel azonos területeken. továbbá apiol. szellős. vízparti lágyszárú. szájvízként száj. mérsékelt égövi Ázsiában. A Dunántúlon a hegyvidékek szélein és az Alföldön nem ritka. bőrbetegségek kezelésére. Oenothera biennis L. 4% gyanta. 4. diureticum.. alább!). 28-33%-a βlinolsav. élelmiszer. gyanta. apiol Alkalmazás: köhögéscsillapító és nyákoldó bronchitis és asthma esetén. Eur. gyakran igen vastag szárral. Érelmeszesedés megelőzésére gyógyszerek formájában.. 2-3% viasz. Oenothera suaveolens (Desf.5% illóolaj (phellandren). Évelő.Forrás: http://www. Magvetéssel vagy palántázással szaporítható. elterjedt Mediterráneumban. sztearinsav) Alkalmazás: kivont zsíros olaj elősegíti a prosztaglandin-szintézist. Oleum europaea L. Oenanthe aquatica (L. stomachicum. f. Hatóanyag: mérgező poliin oenanthotoxin. oenanthetol. Homeopathia. továbbá eugenol. oenantheton. Ph. Hatóanyag: szterol. szeszkviterpének. nyálka-heteropoliszaharid. egyes nemesített fajtákban akár 1. flavonoidok Alkalmazás: homeopathia. palmitinsav. fenolkarbonsavak.és toroköblögető. Indiai-szubkontinensen. továbbá olajsav. Hatóanyag: 1-2. diaphoreticum. Viszonylag melegigényes. kb. flavonoid. Az Oe. ocimen. 90%-a metilchavicol = estragol az “estragol” kemotípusban. erythrosepala Borb. fenolkarbonsav Alkalmazás: carminativum.5% illóolaj (kb. carminativum. VIII. – APIACEAE [syn. galactan. Júniustól szeptemberig virágzik.vagy kétéves. árnyékban. – ONAGRACEAE parlagi ligetszépe Oenotherae biennis herba Honos É-Amerikában. Egy.és likőripar. vízparti. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). 1 cm mélyre.hu Basilici aetheroleum Honos – feltehetően – Elő-Ázsiában és É-Afrikában (ősi fajok kereszteződése révén alakulhatott ki). Külsőleg ekcémák. ligetekben. Hatóanyag: magban 15-20% zsíros olaj (7-10%-a γ-linolensav. diureticum. Oenanthe crocata L. mannan. Fűszer. illatszeripar. 20% zsíros olaj. 26-29%-a α-linolsav. szeptemberében érnek a termések. biennis nálunk meghonosodott. Hg. Marokkóban és DNy-Európában. – APIACEAE sáfrányos mételykóró Oenanthes crocatae radix Honos Algériában. myristicin. cineol). homeopathia.vagy többéves lágyszárú. neurotikus szívpanaszok esetén.doksi. Kis gazdaságokban kézi vágás és kúpokban utóérlelés után cséplik a magot. A második év augusztusában. Pirosas csészéjű alakja külön taxonként is besorolható (L. termesztett. de szántóföldi termesztésre is alkalmas. Nálunk főleg konyhakerti fűszernövény. Hg. lactagogum. ebből sajtolják az olajat. ha a leveleket és virágokat a szárról lemorzsolják. Homeopathia.: Oenanthe phellandrium L. Ph. Virágzó hajtásait kíméletesen.] borgyökér. – OLEACEAE (közönséges) olajfa Oleae fructus Oleae folium Olivarum oleum Olivae oleum raffinatum (Ph. A kombájnnal betakarított és kicsépelt magvakat kiterítve. kb. fenilpropán metilcinnamát. 4. Hatóanyag: 0. myristicin Alkalmazás: mérgező. novemberi vetés 45-70 cm sortávolságra. Egyéves lágyszárú. mocsári lágyszárú. elterjedt mérsékelt égövi és szubtrópusi területeken.5%. kb. VIII.) Lindl.) . részben magas magolaj-tartalmú típusokból alakulhatott ki. fedett helyen szárítják. helyenként tömegesen terem. 85%-a linalool a “linalool” kemotípusban. 11% cserzőanyag. Fűszerként értékesíthető.

gyökérben különösen sokféle poliin. cuspidata Will. a subsp. Ny-Ázsiában. Ázsia mérsékelt égövi részein. termésben kb. Ophioglossum vulgatum L. tisztítva gyógyászati célra. – FABACEAE tövises iglice Ononidis radix (Ph.Forrás: http://www.] indiai jalapa Turpethi tuber Turpethi resina Honos trópusokon (főként Afrika. Orchis fajok – ORCHIDACEAE kosbor Orchis morio L. Hatóanyag: izoflavonoid formononetin és 7-O-glükozidja. löszös lejtősztyeppeken szórványos. népgyógyászatban köszvény és reuma esetén is. anthocyanidin-glikozidok. termésben pektin. Akár 0. Eur. kinonok. – OPHIOGLOSSACEAE egylevelű kígyónyelv Ophioglossi vulgati herba Honos Európában. Hatóanyag: levélben szeszkviterpén-lakton onopordopicrin. 3-4 m magas fa. Ononis spinosa L. Ázsia mérsékelt égövi részein. stachydrin. Ph. Ázsia. europaea. érelmeszesedés megelőzésére is alkalmas. 4. É-Afrikában.: O. levélben is még oleuropeinsav és egyéb észterek. továbbá tri. üde réteken. pl. Több alfaja található Magyarországon. Indiai-szubkontinensen. a mezei iglice (syn. sylvestris (Hiller) Rouy honos K-Mediterráneumban. flavonoid. évelő. Hg. Hatóanyag: termésben kb.vagy ételfestés.) R. fenolok. O. – ASTERACEAE szamárbogáncs Acanthii herba = Onopordi acanthii herba Acanthii radix Acanthii fructus Honos Európában. a kivont zsíros olaj étolaj.: Onosma echioides L. VII. az ononin. Az ország legnagyobb részén réteken. Levélben különösen e szaponinok. kempferol).. 25% zsíros olaj Alkalmazás: homeopathia. szúrós lágyszárú. mentol stb. védett.hu Őse. Hatóanyag: gyanta (glüko-resina) Alkalmazás: erős laxativum. továbbá genistein. félcserje jellegű.8 m-re megnövő. keserű aril-piranoid lakton oleuropein-glikozid. flavonoid (apigenin. hircina Jacq. Onosma arenaria W. Ny-Ázsiában termesztik elsősorban. Hatóanyag: savas nyálka-poliszaharid.. útszélek. Malajzia.és DK-Európában. Hg. homokpusztákon. et K. Évelő lágyszárú. carvon. Parlagok. biochanin A.) Honos Európában.) Alkalmazás: enyhe diureticum. triterpén (α-onocerin = onocol és spinonin). . – BORAGINACEAE [syn. Indiai-szubkontinensen. arvensis. kb.). cukrok. Közép. ritkán tonicum. A subsp. legelőkön gyakori. Operculina turpethum (L. Ausztrália). Termés élelmiszer. Kultúrában van a subsp. fenolkarbonsavak. saldiureticum. emésztésjavító fűszer.) Silva Manso – CONVOLVULACEAE [syn.: Ipomoea turpethum (L. kevés alkaloid cinchonidin Alkalmazás: levél korábban maláriaellenes. szaponin oleanolsav és maslinsav. flavonoid (0. agárkosbor Orchis militaris L. Br.) is. Ph. nyomokban illóolaj (anetol. É-Amerika keleti területein. arenarium Lamotte] homoki vértő Anchusae luteae radix = Onosmae radix Honos Ny-Mediterráneumban.4% kvercetin-3-metiléter-7-diglükozid-4’-glükozid) Alkalmazás: emeticum. VIII. europaea-t a Mediterráneumban. de megnőhet akár 10 m-re is. Onopordum acanthium L.. 9% alkannin Alkalmazás: olaj. lágyszárú. Kétéves. nagy termetű (akár 2 m magas).és kumarin-glikozidok. Hatóanyag: trehalóz. pterocarpan medicarpin. 50% zsíros olaj. Tövistelen az O. legelőkön gyakori. Ez is gyűjthető.doksi. 3-4% cserzőanyag. külsőleg vérzéscsillapító.és diterpénalkoholok. de az afrikai barna oliva (subsp. legelők gyomtársulásaiban gyakori.

A drogot csak import útján lehet beszerezni. Magyarországon különböző termőhelyeken élő. Műszárítóval gyorsan kell szárítani (beszáradás 7-8:1).5-3% illóolaj (carvacrol.VIII. terpinen stb.: Pyrola secunda L. charvacrol. Mediterráneumban. Fűszer. Görögországban.5 cm mélyre vetik. ami Eurázsiában. selinen. külsőleg reuma ellen bedörzsölő. pinen.hu vitéz kosbor Orchis pupurea Huds. asthma bronchiale esetén. Júliustól szeptemberig virágzik. évelő lágyszárúak.5-1% illóolaj (15-50% timol. terpineol stb. kultúrában Argentínában. pinen. vulgare L.). vulgare L. – LAMIACEAE [syn. Helyenként palántákat nevelnek szabadágyakban. április elején 30-40 cm sortávolságra. gyomor. illóolajgyártás. A legtöbb helyen állandó helyre vetik.] krétai szurokfű Origani cretici herba Honos Krétán.: O. A vágást teljes virágzás idején végzik. . kicsi. Ny-Ázsiában. 50% glukomannan nyálkapoliszaharid Alkalmazás: gyermekgyógyászatban antidiarrhoeicum. thujon. Főleg a Középhegységben és a Dunántúlon fordul elő. hirtum (Link) Ietsw. Az első faj évelő lágyszárú. mészkerülő bükkösökben bukkan fel. Inkább mészkedvelő. kb. szaponin (főleg ursolsav.] gyöngyvirágkörtike Pyrolae secundae herba Cirkumpoláris. néhol luc.és erdeifenyő-elegyes erdőkben. carminativum.és 25 cm tőtávolságra ültetik ki kettesével. cedrol. kevés oleanolsav) Alkalmazás: antiszeptikus bronchitis.5-1. Fűszer. a talajszint felett 46 cm-re. cserjés legelőkön helyenként nem ritka. Origanum creticum Sut. illóolaja illatszeriparban is. Hg. 3. D-Európában. – LAMIACEAE [syn.doksi. subsp. creticum (L. Origanum vulgare L. diaphoreticum.) Briq. neurastheniás tünetek ellen. ha nem helyettesíthető. Termesztésével nálunk is kísérleteznek. 10% Lamiaceae-cserzőanyag. – LAMIACEAE szurokfű O. Március végén. 0. cavicol. emellett carvacrol. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: 0.és bélhurut csökkentő. főként Cipruson. Szórványos. erdőirtásokban. mesterségesen szárítják (beszáradás 5:1). Teljes virágzáskor gyűjtött hajtásait szellős.) Honos Eurázsiában. var. Szibériában is honos. Júliusban. síksági-hegyvidéki faj. ciprusi szurokfű Origani herba (Ph.. augusztusban virágzik. cserjésekben. stomachicum. onites L. bíboros kosbor Salep tuber Honosak Közép-Európában. ritka faj. fenolkarbonsavak (főleg rosmarinsav). Origanum majorana L. diureticum. Egyéves lágyszárú. Száraz tölgyesekben. terpinen. p-cymol). Eur.: Majorana hortensis Moench] (kerti) majoránna Majoranae herba Majoranae aetheroleum Honos Mediterráneumban. Az 5-6 cm magas növényeket (2-3 szálanként) 40-szer 15 cm-es fészkekbe ültetik szét. népi festőnövény. az O.Forrás: http://www. cserzőanyag Alkalmazás: aromaticum. kevesebb kámfor. áttelelő lágyszárú. nagy mértékű kiritkulásuk miatt mindegyik szigorúan védett.3% illóolaj (sabinen. dipenten. fenolkarbonsav (főleg rozmarinsav) Alkalmazás: carminativum. linalool. Hatóanyag: 1. árnyékos helyen vagy 400C-on. Tőosztással és magvetéssel termeszthető. Hatóanyag: kb.5 mm-es rostán való áttöréssel állítható elő. A morzsolt áru speciális morzsoló géppel. az Alföldön csak szórványosan. Gyakran másodszor (szeptember végén) is vágható. Hatóanyag: 0. Termesztett. enyhe sedativum. görög szurokfű O. flavonoid. Orthilia secunda (L.). 4. Védett. onites L. A magról nevelt palántákat május végén 50-60 cm sor. kivéve a vitéz kosbort.) House – PYROLACEAE [syn. cymol. Ph.

banatica Rochel) csak a Mecsek keleti részein található. tetraciklusos triterpének. P Packera aurea (L.) Honos Kínában. Évelő lágyszárú. Hg. továbbá lipideken. Különösen Indonéziában termesztik. Szarvason) megoldható.– LAMIACEAE [syn. Eur. keményítő. Évelő lágyszárú. rhamnazin. köszvény vagy rheuma kezelésében. Indokínában. orthosiphol A-E). – POACEAE rizs Oryzae amylum (Ph. – PAEONIACEAE pünkösdi rózsa Paeoniae flos (DAC) = Paeoniae petala Paeoniae radix Paeoniae semen Honos Közép.5-0. galluszsav).2% K-oxalát Alkalmazás: homeopathia. Paeonia officinalis L. 0.) Oryzae sativae semen Honos DK-Ázsiában. Üde gyertyánosokban. eupatorin. 4. VIII.05% metoxiflavon sinensetin. – OXALIDACEAE erdei madársóska Acetosellae herba = Oxalidis herba = Lujulae herba Honos Európában. O. fenolsavak (benzoesav. Ph. Ausztráliában. p-hidroxi-benzoesav. 0.: Orthosiphon stamineus Benth. Indiai-szubkontinensen. paeoniflorin). metilarbutin.3-1. Bvitaminok. 0.7% flavonoid. diterpenoid peregrinin. Hatóanyag: senecionin (= aurein) és más alkaloid. fenolkarbonsavak. magban zsíros olaj. spicatus (Thunb. 4.hu Hatóanyag: arbutin.doksi. galluszsav Alkalmazás: sebgyógyító. urolithiasis. bükkösökben található.) Bak. Oryza sativa L. a mérsékelt égövi Ázsiában. Országszerte előfordulhat. Meleg égövi országok fő gabonanövénye.] jávai tea. VIII. ahol az árasztás biztosítható. főleg északkeleten. ma már cirkumpoláris. Évelő lágyszárú. A tisztított keményítő gyógyszerészeti célra használható. szigorúan védett. évelő lágyszárú. Hatóanyag: 0.. az Alföldön ritka. A pünkösdi vagy bazsarózsát kertekben dísznövénynek telepítik.20. Eur.] aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában. Löve – ASTERACEAE [syn. Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. ahol a ma már nem élő vadrizsből (O. cyanin és cserzőanyag.5-1% kávésav-származék (főleg rosmarinsav. Alkalmazás: élelem. vesetea Orthosiphonis folium (Ph. perennis Moench) származtatható kereszteződések és mutációk révén. Hatóanyag: hántolatlan szemben 40-50% szénhidráton..Forrás: http://www. Kelet-Ázsiában.5% illóolaj Alkalmazás: diureticum és antiphlogisticum krónikus vagy visszatérő cystitis. Kis termetű. élelmiszeripar. továbbá 0. gyanta. Hatóanyag: sziromlevélben anthocyan paeonin. neo-orthosiphol A és B. Hatóanyag: 0.és D-Európában. Oxalis acetosella L. fehérjéken kívül szterolok. Ph. flavonoidok és fitocerebrosidok (momilaktonok).. ursolsav. Malajziában. Hazai rokonfaja a bánáti bazsarózsa (P. egyes fajták termesztése az Alföldön (pl. bakteriális húgyúti gyulladások. gumós gyökérben monoterpén-glikozidok (paeonidanin.) Löve et D. gyanta Alkalmazás: vérzések ellen.és dextringyártás. Hg. acetofenon (a nem használatos levélben protoanemonin. scutellareintetrametiléter. ericolin. Homeopathia. Indokínában.: Senecio aureus L. sokféle fenoloid) . dicaffeoil-tartarát).3% diterpén (staminol. salvigenin. pektin. nephritis.

05% illóolaj (limonen. Termesztik is.) Baill..] guttapercsa(fa) Gutta-percha Honos Malajziában. – ARALIACEAE (koreai) ginszeng Ginseng radix (Ph. VIII. kissé növelheti a vérnyomást.. tonicum. Évelő lágyszárú. 10% fehérje. stimulans. Ugyanez vonatkozik több más.) Opii pulvis (Ph. sedativum. Egyéves lágyszárú. sok rokonfaja Indokínában főleg rovar ellenes szereket is szolgáltat. dietetika). aphrodisiacum. immunstimulans. – PAPAVERACEAE pipacs Papaveris rhoeados flos (Ph. és gyökeret régen népgyógyászatban idegbetegségek ellen. 60% szénhidrát. Magyarországon kisebb mennyiségben termesztik. nem a fő hatásért felelős szaponinokat tartalmaz. Ph. 8-10 . 4. Panicum miliaceum L.doksi. Hg. Papaver rhoeas L. Alkalmazás: adaptogen. szaponin.hu Alkalmazás: sziromlevelet homeopathiában.) Papaveris rhoeados flos (= petalum) = Rhoeados flos Papaveris rhoeados semen Honos Eurázsiában. A kanadai ginszenget a népgyógyászatban és a homeopathiában használják. néha tömeges. Ma világszerte elterjedt. köztük magas morfin tartalmúakat is (“morfinmákok”). javítja a közérzetet.5-3% triterpén-szaponin (tetraciklusos dammaran-típusú és kisebb arányban pentaciklusos oleanan-típusú) ginsenosidok. 3-4% zsíros olaj.) Honos Kínában. de világszerte elterjedt. VIII. Hg. több társalkaloid. kanadai ginszeng Honos É-Amerikában. 4. Mindenfelé elterjedt kultúrnövény. növeli a szervezet teherbíró képességét. Ph. Évelő lágyszárú. Koreában termesztik legnagyobb mennyiségben. A. D-Európában.) Opium crudum (Ph. Papaver somniferum L. K-Ázsiában. Ph. Hatóanyag: virágban 0. lágyszárú. 35% zsíros olaj Alkalmazás: sziromlevél népgyógyászatban enyhe nyugtató és köptető. köztük a piros színt adó papaverrubinok. Mey. anthocyan-glikozid mecopelargonin. Ph. 4. gumianyag Alkalmazás: bevonószer. kb.06% izokinolin-típusú alkaloid rhoeadin. Kb. Gyógyszerek is készülnek belőle. Hatóanyag: kb. Távolkeleten.) Honos Ny-Ázsiában. Hg. kisebb mennyiségben poliin (falcarinol. pentaciklusos triterpén szaponin miliacin (= germanicol-metiléter) Alkalmazás: táplálék (rostpótlás. Gyógyszerkönyvekben nem hivatalos.. 0. panaxynol). VIII. keményítő). távolkeleti Panax fajra is. Ez a hivatalos drog. É-Afrikában. A tavaszi mákfajták június közepén. továbbá anthocyanidin-diglikozid mekocyanin. Egyéves vagy ősszel elvethető. poliszaharidok (pl. Hatóanyag: előbbitől eltérően egyéb. Hatóanyag: gyanta. VII. – PAPAVERACEAE mák Papaveris (immaturi) fructus (caput) Papaveris semen Papaveris folium Opii pulvis normatus (Ph.Forrás: http://www. 4. Panax quinquefolius L. ahol szelekció útján vált kultúrnövénnyé. az ősziek pedig májusban virágoznak.: Isonandra gutta Hook. citral). VIII. Egyéves lágyszárú. a magból a mákhoz hasonlóan zsíros olaj nyerhető. csökkenti a klimaxos és neurastheniás panaszokat. Magyarországon több fajtáját termesztik. parlagokon országszerte gyakori. – SAPOTACEAE [syn. Vetésekben. a gyökeret rendszerint 4-7 éves növények szolgáltatják. Hg. Hg. Magban kb. Eur. ma Palaquium gutta (Hook. ginsenosid nem mutatható ki. peptidoglukanok (panaxan A-U).. – POACEAE köles Milii semen Honos mérsékelt égövi Ázsiában. Panax ginseng C. Eur. Hatóanyag: 1. Eur. Eur.

Alacsony morfin tartalmú étkezési mákfajtákat is termesztenek. kempferol. Hatóanyag: szaponin. – VITACEAE tapadó vadszőlő Parthenocissi quinquefoliae cortex Honos É-Amerika keleti részén és Mexikóban. Hatóanyag: leucoanthocyanidinek. Hatóanyag: szaponin paristyphnin. cyanidinek.: Parietaria officinalis Willd. átmeneti lápréteken vagy sík lápokon található. köhögéscsillapító a Pulvis opii et ipecacuanhae. Passiflora incarnata L. bracteatum Lindl. – CARYOPHYLLACEAE nagyvirágú ezüstvirág Sanguinariae minoris herba Honos Mediterraneumban. Európában kedvelt főként házakra. nyers vagy porított tejnedv) 25-30% alkaloid.2% morfin. ma cirkumpoláris. Köptető. leucoanthocyanidin. Kaukázusban. Akut fertőzéses hasmenés esetén Pulvis opii. Száraz állapotban külön választják a magokat és a termésfalat.és kvercetin-glikozidok. mekonsav. hidrokodint és a tilos kábítószert. a társalkaloidokon kívül szerves savak (pl. flavonol-3-diglikozid. Homeopathia.és bükkelegyes erdőkben szórványosan fordul elő.doksi. A mákszalma ipari feldolgozásának módszere világszabadalomként Kabay János büdszentmihályi gyógyszerész feltaláló nevéhez fűződik.és linolensavban) Alkalmazás: morfin erős fájdalomcsillapító. gyökérben nyomokban alkaloid Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. et K. Évelő lágyszárú. kodein és narkotin köhögéscsillapító. Parthenocissus quinquefolia (L. fumársav. szaponin. Tinctura opii. Hatóanyag: opiumban (éretlen máktokból nyert. aminok Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe spasmolyticum. sterol. diureticum reuma és köszvény kezelésében. anthocyaninok Alkalmazás: diureticum. kerítésekre futó dísznövény. A dísznövényként nálunk is ismert P. egyes idegpanaszokra. flavonoidok. főként nephro. Szibériában.hu cm-es kocsánnyal aratják le az érett máktokokat. kábítószer. Évelő lágyszárú. Kaukázusban. a diacetilmorfin heroint. még szórványosabban. É-Ázsiában. a mag élelmiszer. további félszintézissel állítják elő az etilmorfint. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. tejsav). Külsőleg sebgyógyító. enyhe vércukor csökkentő. diureticum. narkotin. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag. de gyomorfájásra. falfű. Hatóanyag: cserzőanyag. – PARNASSIACEAE fehérmájvirág Parnassiae palustris herba Honos É-Európában. Ny-Ázsiában. Paronychia argentea Lam. megszáradt. Üde gyertyán. az opium 9-17%-a morfin. aphrodisiacum. máshol alig. de árnyas és üde gyomtársulásokban is előfordul. inszekticid. Magmentes száraz tokban és leveles “mákszalmában” szintén benzil-izokinolin alkaloidok (kb.Forrás: http://www. Évelő lágyszárú. Tevékenysége révén jött létre a korábbi Alkaloida Vegyészeti Gyár Tiszavasváron. Homeopathia. a “tebainmák”. 30 féle): 0. akár 1 m magasra is megnő.és urolithiasisban. papaverin spasmolyticum. Fájdalomcsillapító az Extractum opii és az Opium concentratum. papaverin. Dunántúlon néhány helyen. – TRILLIACEAE farkasszőlő Paridis herba Paridis radix Honos Európában. továbbá kodein. Magban 45-55% zsíros olaj (gazdag linol. Ny-Ázsiában. kőrontó fű Parietariae herba Honos Európában. Magból zsíros olaj nyerhető ki. Homeopathia. diureticum. Védelemre szorul. gyanta. – PASSIFLORACEAE észak-amerikai golgotavirág . paridin (szapogenin paridol). Parnassia palustris L. Gyógyszeripari úton nyerik ki e fő hatóanyagokat. az Alföldön szórványos. Szikla. vese és húgyhólyag bántalmakban. anthocyan Alkalmazás: népgyógyászatban lázcsillapító grippe esetén. diaphoreticum. – URTICACEAE [syn. Paris quadrifolia L. Parietaria erecta M. pektin Alkalmazás: régebben emeticum.és szurdokerdőkben.) Planch.] falgyom. kávésav és egyéb fenolkarbonsavak. hasmenés és fehérfolyás ellen is.3-1. Áttelelő lágyszárú.

) Honos É-Amerikában. Állatgyógyászat. izoorientin. Évelő.hu Passiflorae herba (Ph. pratensis (Pers. Évelő lágyszárú. 0.: Corynanthe yohimbe Schum. cserzőanyag Alkalmazás: kéregből kivont és tiszta yohimbin sympatholyticum. gyökérben kb. prostatitis és hólyagpanaszok). Országunkban erősen megritkult. alkaloid pastinacin Alkalmazás: népgyógyászatban gyomor-. fehérje Alkalmazás: psychostimulans. kis dózisban hypertensiv. Hatóanyag: 1. antioxidáns. szorongás. Hg. alvási zavarokban. sötétbarna. elterjedt D-Amerikáig. Homeopathia. de Európa enyhébb éghajlatú vidékein is. menstruációs zavarok. erős menstruáció esetén. Hegyi és üde láprétek védett növénye. – GERANIACEAE fejecskés muskátli (rózsaillatú is lehet) . Hatóanyag: termésben zsíros olaj.Forrás: http://www. üde réteken. – APIACEAE pasztinák Pastinacae (sativae seu silvestris) radix Pastinacae herba Pastinacae fructus Honos az ősi alakja Európában.5-2. továbbá izovitexin. nyugtalanság.és hólyagpanaszok esetén diureticum. spasmolyticum. sativa) szerte a világon termesztik. anxiolyticum. xanthotoxol. Hatóanyag: aucubin Alkalmazás: mint előbb. neurovegetativ dystoniában. zavartság ellen. Homeopathia. külsőleg helyi érzéstelenítő. aphrodisiacum (impotencia.03-0. akár 10 m magasra is felkúszó növény. 0. pastinacin.) Celak. Ph. corynanthin és ezek izomerjei).8% koffein. szénhidrát (főleg keményítő). kevés illóolaj. Pastinaca sativa L. Vadon. Pedicularis silvatica L. izoorientin-2’’glükozid.35% illóolaj. Nálunk nem fordul elő. akár 12% catechin-cserzőanyag. Hatóanyag: iridoid-glikozid aucubin Alkalmazás: diureticum. vicenin-2).17% teobromin és 0. 1-4% illóolaj (főleg szerves savak észterei). száraz. 2% magolaj (cianolipid izoprenoid-nitrilek). VIII. külsőleg kelésre. Paullinia cupana Kunth – SAPINDACEAE brazil ajzólián.) L’ Hér. Eur.6-5. különösen gyermekeknek. xanthotoxin. fajtáit (subsp. furokumarin (imperatorin. Szibériában. Pelargonium capitatum (L. továbbá periferiás vasodilator. – SCROPHULARIACEAE erdei kakastaréj Pedicularis minoris herba Honos Európában.) Pierre – RUBIACEAE [syn. guaraná(lián) Guaranae semen = Paulliniae semen Guaranae pasta Guarana Honos Brazíliában. Pausinystalia yohimbe (Schum. izopimpinellin). trópusi és szubtrópusi országokban. swertisin. Pedicularis palustris L. furokumarinok. poliszaharid arabinoglucan (harman alkaloid nincs vagy csak alig mutatható ki.] johimbe Yohimbe(he) cortex Honos Ny-Afrikában.01 ppm-ben) Alkalmazás: sedativum neurastheniában. É-Ázsiában és É-Amerikában. bergapten. 4.. schaftosid.5% flavonoid. bélbetegségekben is. Hatóanyag: 1-6% yohimban-típusú monoterpenoid indolalkaloid (yohimbin.06% teofillin. Hatóanyag: kemény. kő. Inszekticid. főleg C-glikozil-flavonok (izovitexin-2’’-glükozid. kakaó ízű pasztában 3. kb. Termesztik is.doksi.02-0. tonicum. D-Amerika nyugati és északi részein. – SCROPHULARIACEAE posvány kakastaréj Pedicularis herba Honos Európában és É-Ázsiában. árokszéleken országszerte gyakori a subsp. 10-20 m magasra növő fa. Főleg az USA-ban és Indiában szolgáltatják a drogot. termésben és levélben még kumarin. Kétéves vagy többéves lágyszárú. nagyobb dózisban hypotensiv. Kúszó cserje. 0. Kaukázusban. Zöldség.

patakok mentén néhol tömeges. termesztik K. Pelargonium radens H. Pelargonium graveolens L’ Hér. A Középhegységben és a Dunántúlon helyenként nem ritka. radula L’Hér..1% illóolaj (főleg dodecanal).és kozmetikai iparban. innen elterjedt Mexikóba.: Perilla ocimoides L. Geranii aetheroleum Geranii herba Hatóanyag: levélben 0. Indiában. 0.2% illóolaj.28-0. matsutakealkohol). Perilla frutescens (L. herbában még szerves savak. A P. Védelemre érdemes. Hatóanyag: a 40-80% zsíros olajat tartalmazó termésből kivont olaj fő zsírsav-komponense olajsav (4580%). magról jól szaporodik. antiszeptikus. majd más trópusi és szubtrópusi területekre. a herbát főként ez szolgáltatja. P. egy részüket ugyancsak olajnyerésre használják hazájukban. Nálunk is dísznövény. Petasites hybridus (L. Sch.) G. Pelargonium odoratissimum (L. Egyéves lágyszárú.és szeszkviterpének) Alkalmazás: kivont és tisztított olajat élelmiszer. izopetasol) észterek (angelicasavval 0.) L’ Hér. illóolaj (70%-a β-dehidroperillaketon. graveolensen kívül más fajokkal is hibridizál. roseum Willd. cserzőanyag. Moore [syn.36% petasin. Ennek is vannak citromillatú fajtái. arguta Benth. spasmolyticum.02-0. citromillatú muskátli Honos Fokföldön.Forrás: http://www.hu Honos D-Afrikában. Évelő lágyszárú nagy tőlevelekkel és magasra növő virágzatokkal.és Ny-Ázsiában. Alkalmazás: tisztított olajat élelmiszerként vagy gyógyszerészeti célra. USA-ban. Európában) termesztik. Indokínában.és É-Afrikában. Évelő.doksi. diaphoreticum. eremophilan-lakton).] feketecsalán. rózsamuskátli Honos D-Afrikában. továbbá egomaketon. tranquillans neurodystoniás funkciózavarokban (fájdalmas gyomorgörcs. terpineol.1-0. bronchusgörcs. ahol termesztik. – LAURACEAE mexikói avokádó Avocado oleum Honos Közép-Amerikában. izopetasin). ezen kívül D-Európában is termesztik. A fa 4-20 m magas. rózsaillatú muskátli Honos D-Afrikában. – ASTERACEAE [syn.) Britton – LAMIACEAE [syn. Illóolajban – kemotípustól függő mennyiségben – főleg monoterpének (geraniol. herba külsőleg főleg adstringens. folium Honos Kínában. M. dysmenorrhoea). cserzőanyag. K-Ázsiában. főleg Fokföldön. elterjedt É-Amerikában. É. citronellol.: Petasites officinalis Moench] közönséges (vörös) acsalapu Petasitidis rhizoma et radix Petasitidis folium Honos Európában.03 illóolaj (mono. Persea americana Mill. alig fásodó félcserjék vagy egyévesek (a következőkkel együtt). olajperilla Perillae oleum Perillae herba. herbában 0. molyhos muskátli (borsmenta-muskátli) Honos D-Afrikában. jelentéktelen mennyiségben pirrolizidin alkaloidok Alkalmazás: kivonataiból készült gyógyszer spasmolyticum és fejfájás (migrén) csillapító. szeszkviterpén-laktonok (furanopetasin. aromaterápiában.: P. Nálunk díszfajtáit kertekben vagy parkokban szegélynek vetik. nyálkapoliszaharid. flavonoid. továbbá kisebb mennyiségben linalool. D-Franciaországban és Korzikán. E. gyógyszerészetben (kenőcsillatosító).és festékiparban. mentol) és feniletilalkohol Alkalmazás: illóolajok illatszer. Hatóanyag: magban 35-45% zsíros olaj. továbbá neopetasin.] cifralevelű muskátli. Rokonfajai is amerikaiak. P. népgyógyászatban levél emolliens. Sokfelé (pl. herba sedativum. neopetasol. .. Pelargonium tomentosum Jacq. Hatóanyag: eremophilan típusú szeszkviterpénalkohol (petasol.

Forrás: http://www.doksi.hu

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. crispum – APIACEAE petrezselyem Petroselini radix Petroselini fructus Petroselini herba (= folium) Petroselini aetheroleum Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. tuberoseum (Bernh.) Mart. Crov. gumós petrezselyem Petroselini radix
Honos Mediterráneumban, az ősi alakokból jött létre a két legfontosabb, termesztett változat. Kétéves lágyszárú, kertjeinkben gyakori termesztett növény. Hatóanyag: 2-6% illóolaj (gumósnál 1-4%), benne főleg fenilpropánok (apiol, myristicin, alliltetrametoxi-benzol), mono- és szeszkviterpének (pinenek, limonen, myrcen, phellandren, carotol), kb. 2% flavonoid (pl. apiin), furokumarin (bergapten, oxipeucedanin), a gumósban (répában) még poliin (pl. falcarinol). Alkalmazás: termés és illóolaja erős diureticum, továbbá spasmolyticum, népgyógyászatban dysmenorrhoea esetében, továbbá emmenagogum, galactogogum, stomachicum. Ízesítő. A petrezselyemgyökér diureticum, népgyógyászati felhasználása azonos az előbbivel. Zöldség, élelmiszer.

Peucedanum officinale L. – APIACEAE orvosi kocsord Peucedani (officinalis) radix = Foeniculi porcini radix Peucedani semen (= fructus) = Foeniculi porcini semen
Honos D- és Közép-Európában, Ny-Szibériában. Évelő lágyszárú, 0,6-2 m magas. Az ÉszakiKözéphegység szélein és az Alföldön nem gyakori, szikesedő erdőtisztás réteken szórványos. Hatóanyag: kb. 0,2% kellemetlen szagú illóolaj, 2-2,5% furokumarin peucedanin, kevesebb oxipeucedanin, gumianyag, termésben több illóolaj és zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban malária és hurutos panaszok esetén, diureticum, emmenagogum, antigonorrhoeicum. Homeopathia.

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – APIACEAE citromkocsord Oreoselini herba = Apii montani herba Oreoselini radix = Apii montani radix Oreoselini semen (= fructus) = Apii montani semen (= fructus)
Honos Közép- és D-Európában, D-Oroszországban. Évelő lágyszárú, 0,3-1 m magas. Száraz és mészkerülő erdős-sztyeppeken országszerte elég gyakori. Hatóanyag: termésben kb. 3% illóolaj (pinenek, limonen, terpinen, cymen), furokumarin peucedanin. Gyökérben 1,7% illóolaj, peucedanin, peucedinin, athamantin. Herbában illóolaj, fenolkarbonsav, flavonoid (kempferol-, kvercentin-, apigenin- és luteolin-glikozidok) Alkalmazás: enyhe diureticum. Homeopathia.

Peucedanum ostruthium (L.) Koch – APIACEAE [syn.: Imperatoria ostruthium L.] mestergyökér Imperatoriae radix (= rhizoma)
Honos Balkánon, Közép- és É-Európában, Oroszországban. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: 0,2-1,4% illóolaj (főleg pinen, phellandren, limonen, dipenten), seneciosav, fenolkarbonsav (kávésav, klorogénsav), cserzőanyag, gyanta, zsíros olaj, kb. 1,4% kumarin és furokumarin (osthol, ostruthol, imperatorin, izoimperatorin, peucedanin, oxipeucedanin), hesperidin, alkilbenzpiranon peucenin Alkalmazás: stomachicum, enyhe sedativum, diaphoreticum, diureticum. Homeopathia.

Peumus boldus Mol. – MONIMIACEAE boldó(fa) Boldo folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos D-Amerika déli részén, főleg Chilében. Cserje vagy kisebb fa. Hatóanyag: 1,5-5% morfinan-típusú alkaloid, kb. 0,1% a fő alkaloid boldin, továbbá izocorydin, norizocorydin, laurolitsin, laurotetanin, N-metil-laurotetanin, továbbá 2-3% illóolaj (p-cymen, cineol, ascaridol), kevés triterpén és flavonoid

Forrás: http://www.doksi.hu

Alkalmazás: anthelminticum, stomachicum (dyspepsiában), enyhe sedativum, diureticum, cholagogum és hepatoprotectiv főként máj- és epepanaszokban (colitis), de reumás és köszvényes betegségekben, lázcsillapító, antioxidáns. Homeopathia.

Phalaris canariensis L. – POACEAE kanárifű, kanáriköles Canariense semen
Honos É-Afrikában, sokfelé elterjedt, termesztett, egyéves lágyszárú. Hatóanyag: kb. 5% zsíros olaj, szitoszterol, keményítő, fehérje, kovasav Alkalmazás: diureticum főleg hólyagkő esetén. Élelmiszer, takarmány.

Phaseolus vulgaris L. – FABACEAE bab, paszuly
Honos trópusi és szubtrópusi Amerikában, egyéves lágyszárú, kertekben és szántókon világszerte termesztik.

Phaseolus coccineus L. tűzbab
Honos Mexikóban, Közép-Amerikában. Egyéves, kúszó lágyszárú. Nálunk is sokfelé termesztik, főleg kertekben.

Phaseoli pericarpium (DAC) = fructus (legumen) sine seminibus
Hatóanyag: betain trigonellin, kolin, aminosavak (pl. viszonylag sok arginin), monoamino-zsírsavak, pterocarpan phaseolin, nyomokban cianogen glikozid, inozit, hemicellulózok, kovasav, króm Alkalmazás: enyhe antidiabeticum (idős korban), enyhe diureticum különösen vese- és szívbetegségekben, köszvényben vagy reumában.

Philadelphus coronarius L. – HYDRANGACEAE pompás jezsámen Philadelphi flos
Honos Közép- és DK-Európában. 1-3 m magas díszcserje, olykor elvadul. Hatóanyag: fenolsavak, fenolkarbonsavak, flavonoidok (izokvercitrin), szaponin, aminopentansavszármazék Alkalmazás: trichomonacid, antileucorrhoeicum. Homeopathia.

Phoenix dactylifera L. – ARECACEAE (nemes) datolyapálma, főnixpálma Phoenicis dactyliferae fructus
Honos DNy-Ázsia, Kanári-szigetektől É-Arikán át Arábiáig sokfelé termesztik. 20 m magasra is megnő. Hatóanyag: 60-80% szénhidrát (50% invertcukor és szaharóz), leucoanthocyanok, cserzőanyag, piperidin-származék baikianin, pipekolinsav, 5-oxipipekolinsav, magban kb. 10% zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban tüdőbetegség ellen. Gyümölcs, élelmiszer.

Phragmites communis Trin. – POACEAE [syn.: Phragmites australis (Cav.) Trin.] nád Phragmites communis herba Phragmites communis rhizoma
Kozmopolita, évelő vízi lágyszárú, töve fásodó. 1-4 m magas. Mocsarainkban gyakori, állományalkotó. Hatóanyag: triterpén szaponin (amyrin, taraxerol, taraxeron) Alkalmazás: diureticum, diaphoreticum.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. – ASPLENIACEAE [syn.: Scolopendrium vulgare Sm.] gímpáfrány Scolopendrii (vulgaris) folium = Cervinae linguae Scolopendrii (vulgaris) herba
Honos Európában, ma cirkumpoláris. Évelő lágyszárú, nálunk egyre ritkul, főként a Dunántúli Középhegység szurdokerdőiben, mészkövön él. Az Alföldön igen ritka, esetleg kutakban. Védeni szükséges. Hatóanyag: cserzőanyag, nyálka-poliszaharid, szabad aminosavak, glükóz, fruktóz, szaharóz, sporangiumban leucodelphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans tüdőbetegségben, diureticum, diaphoreticum, külsőleg sebre. Homeopathia.

Physalis alkekengi L. – SOLANACEAE

Forrás: http://www.doksi.hu

zsidócseresznye Alkekengi fructus
Honos Közép-, K- és DK-Európában, mérsékelt égövi Ázsiában, Indiai-szubkontinensen. Meghonosodott Amerikában is. A Középhegységben elég gyakori, máshol szórványos. Ártéri keményfaligetekben, aránylag száraz lomberdőkben fordul elő. Évelő lágyszárú, 0,3-0,6 m-re nő meg. Hatóanyag: kevés triterpén-lakton physalin, physalien, cryptoxanthin, szerves savak, pektin, gyanta, magvakban kb. 10% zsíros olaj Hatóanyag: korábban diureticum köszvény, reuma, májbetegség esetén, a friss termés ehető (kissé keserű). Homeopathia.

Physostigma venenosum Balf. – FABACEAE kalabárbab Physostigmae semen = Calabar semen
Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein. Akár 16 m magasra is megnövő fásodó kúszónövény. Hatóanyag: pirrolidino-indol-vázas alkaloid physostigmin és társalkaloid geneserin, eseramin, physovenin, eserolin, egyéb alkaloid (calabatin, calabacin) Alkalmazás: a kivont és tisztított physostigmin gyógyszer formájában indirekt parasympathomimeticum, a szemészetben mioticum glaukoma kezelésében. Atropin szerű mérgezések antidotuma. Állatgyógyászatban lovak bélkólikája ellen. Erősen mérgező. Homeopathia.

Phytolacca americana L. – PHYTOLACCACEAE [syn.: Phytolacca decandra L.] amerikai alkörmös Phytolaccae fructus Phytolaccae folium Phytolaccae decandrae radix
Honos É-Amerikában. Mindenhol a világon elterjedt, áttelelő lágyszárú. Nálunk is adventív, főleg a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén nyíltabb akácosokban, ültetett fenyvesekben, helyenként tömegesen. Dísznövényként is megtalálható, ami könnyíti elterjedését. 2-3 m magas, erőteljes növény. Hatóanyag: lila gyümölcsében, levelében és gyökerében szaponinok (pentaciklusos phytolaccageninsav glikozidok: phytolaccosid A-G), gyökérben mitogén lektin, magban antihepatotoxikus lignanok (americanin A-E), gyümölcs festékanyaga betanin phytolaccanin, levélben még flavonoidok Alkalmazás: lila festékanyaga miatt régen borfestő, gyökere, néha levele purgans, emeticum. Gyökérből homeopatha gyógyszer.

Picea abies (L.) Karst., más Picea fajok – PINACEAE (közönséges) lucfenyő Piceae aetheroleum Piceae turio recens
Honos K-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Nálunk csak Ny-Dunántúl határövezeteiben őshonos, de hegyvidékeinken sokfelé termesztik. 40-50 m magas fa, kedvelt díszfa is. Hatóanyag: illóolajában bornil-acetát, dipenten, pinenek, camphen, terpinen, limonen, mircen, phellandren, picein, cserzőanyagában piceatannol, piceatannol-mono- és -diglikozid, gyantában abietinsav és származékai Alkalmazás: fiatal ágvégeiből és tobozaiból köhögéscsillapító szirup készíthető, illóolaja reuma ellenes fürdőbe vagy légfrissítő, légzőszervi betegségek esetén légúti tisztító, hurutoldó. Kozmetikai ipar. Fenyőgyantának is használható.

Picrasma excelsa (Sw.) Planch. – SIMAROUBACEAE jamaikai keserűfa Quassiae jamaicense lignum
Honos Karib-szigeteken, Közép-Amerikában, D-Amerika északi részén. 20 m magas fa. Hatóanyag: 0,05% szeszkviterpén-lakton quassin, picrasin B-G, továbbá petroselinsav Alkalmazás: amarum, anthelminticum, inszekticid.

Pilocarpus jaborandi Holmes – RUTACEAE
Honos É-Brazíliában.

Pilocarpus microphyllus Stapf
Honos Brazíliában, D-Amerika északi részén.

Pilocarpus pennatifolius Lem. var. selloanus (Engl.) Hassler
Honos D-Brazíliában, Paraguayban.

Pilocarpus racemosus Vahl

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos Karib-szigeteken.

jaborándi(cserje) Jaborandi folium
Cserjék vagy kisebb fák. Hatóanyag: 0,5-7% lakton-gyűrüs imidazol-alkaloid pilocarpin és izopilocarpin, egyéb mellékalkaloid pilocarpidin, pilosin, izopilosin, továbbá illóolaj (pl. terpinen, dipenten), cserzőanyag Alkalmazás: kivont és tisztított pilocarpin direkt parasympathomimeticum, gyógyszer formájában szemészetben mioticum glaucoma esetén. Erős méreg. Homeopathia.

Pimenta dioica (L.) Merr. – MYRTACEAE [syn.: Pimenta officinalis Lindl.] szegfűbors(fa), jamaicaibors Pimentae fructus = Amomi fructus Pimentae folium Pimentae aetheroleum
Honos Mexikóban, Karib-szigeteken, Közép-Amerikában. Indiában termesztik. 10-13 m magas, örökzöld fa. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (kb. 75%, levélben 80-90% eugenol és eugenolmetiléter, továbbá caryophyllen, phellandren, cineol), zsíros olaj a termésben, gyanta, tannin Alkalmazás: aromaticum, stimulans, tonicum emésztési zavarok esetén. Illóolajat főleg a levélből nyernek. Fűszer, likőripar.

Pimenta racemosa (Mill.) Moore – MYRTACEAE [syn.: Pimenta acris (Sw.) Kostel.] szegfűbors(fa) Bay flos Bay folium Myriciae aetheroleum
Honos D-Amerika északi részén, Karib-szigeteken. Örökzöld fa. Hatóanyag: 0,7-1,3% illóolaj (főleg chavicol, metilchavicol, továbbá myrcen, eugenolmetiléter, eugenol) Alkalmazás: aromaticum, nem csípős. Kozmetikai (dezodoráns, fogpaszta, szájvíz, hajszesz) és likőripar, levélből “bay-rum”.

Pimpinella anisum L. – APIACEAE [syn.: Anisum vulgare Gärtn.] ánizs Anisi fructus (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) = Anisi vulgaris fructus (Ph. Hg. VII.) Anisi aetheroleum (Ph. Hg. VII., Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos K-Mediterráneumban, sokfelé termesztik. Egyéves lágyszárú. Kora tavasszal 40-45 cm sortávolságra, 2-3 cm mélyre vetik. Melegigényes. A főernyő terméseinek viaszérésekor késsel vagy géppel vágják 1 vagy 2 menetben. Maximálisan 400C-on szárítható, majd a cséplés és tisztítás következik. Hatóanyag: 1,5-5% illóolaj (80-90%-a t-anetol, továbbá metilchavicol = estragol, ánizssav, ánizsaldehid, idősebb drogban dimer anetol és dimer ánizsaldehid), szeszkviterpének (pl. hymachalen), propenilfenilészterek, flavonol-glikozidok Alkalmazás: expectorans és carminativum (főleg gyermekeknek), stomachicum, emmenagogum, aromaticum, spasmolyticum, antibakteriális. Fűszer, élelmiszer- és likőripar.

Pimpinella saxifraga L. – APIACEAE hasznos földitömjén
Honos D-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Áttelelő lágyszárú. Országszerte, száraz gyepekben, kaszálóréteken gyakori.

Pimpinella major (L.) Huds. nagy földitömjén
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, árnyas, üde, elegyes erdőkben.

Pimpinellae (albae) radix et rhizoma = Tragoselini rhizoma et radix
Hatóanyag: kb. 0,2% illóolaj (benne pl. izoeugenol-epoxidészter), 1% szaponin, cserzőanyag, gyanta, kumarin pimpinellin, furokumarin peucedanin, izopimpinellin, bergapten, umbelliferon, sphondin, alkilen-in-számazékok, szerves savak, fenolkarbonsavak

Pinus sylvestris L. Európában. Homeopathia. . halepensis Mill. balzsamban (terpentin) 15-30% terpentinolaj. inhalációra (bronchitis). tinctura formájában pharyngitis. Cserjetermetű. – PINACEAE erdeifenyő Pini gemma (= turio) Pini sylvestris aetheroleum (Ph. nyomokban efedrin. Több más. terpineol Alkalmazás: illóolajat inhalációra felső légúti. Karbonátos kőzeten. továbbá zsírsavak. Illatszeripar.: Pinus montana Mill. enyhe expectorans. legfeljebb sziklakertekbe ültetik. pinomyricetin. lignan (lariciresinol. pinostrobin. borneol. dihidropinosylvin).Forrás: http://www. coniferil-alkohol. strobochrysin). P. tectochrysin. larikopinonsav.. stilbenek (pinosylvin. kozmetikai ipar. sibirica Du Tour Szibériában. levelekben nyomokban piperidin-származék pinidin. melynek fő alkotói: pinenek. abietinsav. pimarsav. Illóolajban α-pinen. fürdővízbe (só. sekély talajon pionír. emmenagogum. laryngitis. É-Ázsia. Hatóanyag: balzsamban (terpentin) diterpénsavak diterpénalkoholok és észtereik. Kopárfásításra.és É-Európa. festék.és DNyEurópában. bronchitis esetében. teocote Schiede Mexikóban. anthelminticum. Hg. bornil-acetát.hu Alkalmazás: bronchosecretolyticum. VII. pumilio (Haenke) Franco – PINACEAE [syn. flavon-C-glikozidok (vicenin-1. a fekete fenyő. diureticum. Akár 40 m magasra is megnőhet. füstölő (szagtalanító. benne diterpén gyantasavak (larikopinisav.és bútoripar stb. Dés K-Európában. expectorans (mucolyticum. melynek alkotói: kb. dehidrodiconiferil-alkohol. fertőtlenítő. tumorellenes hatása nem kellően bizonyított. caren. Honos DK. antiasthmaticum). szterol. szárazságtűrő. corymbosid). diaphoreticum. kenőcs (főként reuma ellen). 60% phellandrenek. flavon (chrysin.55 illóolaj. sokfelé telepítik. mugo = subsp. cadinen. ideges szívpanaszokra. népgyógyászatban még gyomor és bél hurutos betegségeiben.4-dihidroxi-benzaldehid-glikozid.) Honos Közép-Európa magas hegyvidékein (Kárpátok. Homeopathia. protocatechusav. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. Hg. sandaracopimarsav stb. hurutos megbetegedésekre. homoki erdősítésre is használják. cymen Alkalmazás: szobaillatosító. flavanonol (pinobanksin. és más Pinus fajok – PINACEAE Terebinthinae aetheroleum Terebinthinae balsamum = Terebinthina communis Pini summitas Pini folium Pini resina Pini resina burgundica Colophonium Más Pinus fajok közül számunkra a legfontosabb a Pinus nigra Arn. Pinus mugo Turra subsp. α-sylvestren. strobobanksin). pinoresinol). Pinellia ternata (Thunb. mészkedvelő.) Alkalmazás: tapasz. terpinolen. catechintípusú cserzőanyag.) Makino – ARACEAE [Pinellia tuberifera Ten. Vadon csak a Kőszegi-hegységben él. linimentum. fában lignan. továbbá stomachicum. É-Kínában és Japánban is elterjedt évelő lágyszárú. P.doksi.] törpefenyő Pini pumilionis aetheroleum (Ph. pinenek.) is drogot szolgáltat. szappan). P. Magyarországon nem fordul elő.] japánkontyvirág. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. rovarriasztó). Alpok). cadinen.15-0. metilchavicol. Balzsamban 20-25% terpentinolaj. P. pimarinsav. Kopárok és alföldi homokos területek fásítására használják. Balzsamból 65-70% gyanta (colophonium) marad vissza. taxifolin (dihidrokvercetin). cembra L. cryptopimarsav. lektin pinellin Alkalmazás: antiemeticum. VII.) Honos Közép. Kínában stb. strobopinin. bornil-acetát. limonen. flavanon (pinocembrin. főleg pinoresinol. sokfelé nálunk is telepítik. P. caren. Pinus sylvestris L. Ny-Dunántúlon néhol őshonos. cymol. pinobanksinmonometiléter. pimarolsavak. cryptostrobin). aromadendrin (dihidrokempferol). D-Európában. fiatal hajtásából ugyanilyen céllal “fenyőméz” készíthető. Hatóanyag: 3. nálunk nem élő Pinus faj (pl. pinea L.1-1% illóolaj. Egyedül vagy tölggyel együtt mészkerülő erdőtársulásokat alkot. fában pinokvercetin. bornil-acetát. banxia Pinelliae ternatae rhizoma = Pinelliae tuber Honos Malajziában.

Pistacia lentiscus L. terpenen. pinenek. Homeopathia.és aminszármazékok. piperanin. sabinen. 5% piperin.) Alkalmazás: stomachicum. Kb. cubebin. továbbá piperettin. antioxidáns. Piscidia piscipula (L. termesztik Fülöp-szigeteken. carminativum. kúszó félcserje. illóolaj különösen antibakteriális. phellandren. ezek alkoholos származékai. – ANACARDIACEAE .: Piscidia erythrina L. limonen. továbbá 2-5% csípős piperidin. Homeopathia. 10 m-es kúszócserje.) Sarg. rotenon. cubebol. phellandren. B). dihidrokawain = marindinin. piperonal. Hatóanyag: 1-1. Brazíliában) sokfelé termesztik. fűszer. továbbá analgeticum és antisepticum urogenitalis traktus megbetegedéseinél. Hatóanyag: 0. Sri Lankán. dipenten). – PIPERACEAE kubébabors Cubebae fructus Cubebae aetheroleum Honos Malajziában. milletton. – FABACEAE [syn. elterjedt Indonéziában és trópusokon. egyéb trópusi területeken. diaphoreticum. chavicin. ichthynon. Piper longum L. Karib-tengeri szigeteken. analgeticum (főleg fogfájásra). beteldió (Areca catechu) rágáshoz használják DK-Ázsiában és K-Afrikában aromaticumként és helyi érzéstelenítést elősegítő hatása miatt. pl. Kb.5%-ig. Malajziában.5% illóolaj (caryophyllen. piperolein A. Kongóban). illóolaj. relaxans. antibakteriális.5% illóolaj (általában fehérben 2. zingiberen. Homeopathia. metoxinoryangonin) Alkalmazás: stimulans. feketében 3. Karib-tenger szigetein. DK-USA-ban.doksi. Hatóanyag: 1-3. trópusokon (pl. metoxiyangonin. lisetin. diureticum. Fűszer.] halméregfa Piscidiae radix Piscidiae radicis cortex Honos Mexikóban. hypnoticum.hu Piper betle L. copaen stb. főleg ott is termesztik. Indiában. dihidromethysticin. cubeben. carminativum.és piperinsav-származékok (90-95%-a t-piperin. – PIPERACEAE bétel bors Piperis betlis folium Honos Malajziában.2-1% illóolaj (chavicol. diureticum. spasmolyticus. illóolajat szolgáltat. kúszó félcserje. húgyúti desinficiens. Alig 1 m magas. Piper nigrum L. caren. antiphlogisticum. Jáván. Hatóanyag: 7-20% illóolaj (monoterpének. Kúszó félcserje. Sri Lankán. Fűszer. Piper cubeba L. krónikus reuma és köszvény esetében. szaponin. szeszkviterpének). pirrolidin piperylin Alkalmazás: stomachicum. cserzőanyag Alkalmazás: többnyire tinctura formájában sedativum. eugenol. izomilletton. Indonéziában.Forrás: http://www. 2 m magas cserje. chavibetol. szeszkviterpének. – PIPERACEAE hosszú bors Piperis longi fructus Honos Indonéziában. A fa gyökérkérge a drog. stimulans. cadinen. piperoxil. Közép-Amerikában. Akár 6 m-es. safrol.5%-ig). methysticin. linalool. fenolok. kevés piperidin. benne főleg caryophyllen. stomachicum. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. trópusokon sokfelé termesztik (pl. Borneon. – PIPERACEAE káva Kava-Kava rhizoma (DAC) Honos Ny-Csendes-Óceánia északi és déli területein. tannin Alkalmazás: carminativum. Hatóanyag: izoflavon jamaicin. piscerythron. antineuralgicum. dienolid típusú yangonin. Piper methysticum Forst. Hatóanyag: styril-α-lakton “kawapyronok” (enolid-típusú kawain. dezmetoxiyangonin. – PIPERACEAE feketebors Piperis nigri fructus Piperis albi fructus Piperis aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen.

illóolaj (főleg pinen). – PLANTAGINACEAE [syn.doksi.. Hatóanyag: maghéjban 10-12% nyálka-heteropoliszaharid (pl. 1-3 m magas. tengerparti útifű Coronopi herba Honos Európában. leucoanthocyanok. rhamnogalacturonan). – FABACEAE borsó Pisi semen Honos DNy-Ázsiában. masticonsav. étolajat is szolgáltathat. protein. pterocarpan pisatin Alkalmazás: népgyógyászatban kiütés.Forrás: http://www. Ph. Ny-Ázsiában. Szicíliában.) = Plantaginis psyllii semen = Pulicariae semen Honos Mediterráneumban..hu örökzöld pistácia. Eur. likőr. triterpénalkohol tirucallol. zsíros olaj. galaktoarabinoxilan). masticoresenek Alkalmazás: fogászat. VIII. Plantago afra L. altissima (L. É-Afrikában. Élelmiszer. terpénalkohol. arabinoxilan. legtöbb benne az olajsav. Országszerte. 10% nyálka-heteropoliszaharid (pl. legumin. K-Európában (Dunántúlon). flavonoidok. sebekre. – PLANTAGINACEAE csókalábú útifű. Hg. bronchitisben. flavonoidok. Mediterráneumban. apró termetű lágyszárú. de csak szórványosan fordul elő. 1 m magasra is megnő. fenilpropan acteosid Alkalmazás: laxans (bő folyadékkal). masztix Mastix = Pistaciae lentisci resina Honos Dél-Európában. et K.] magas útifű Plantaginis folium Honos Balkánon. . mitogén lektinek). – ANACARDIACEAE pisztácia Pistaciae semen Honos Közép. – PLANTAGINACEAE homoki útifű [syn. Hatóanyag: maghéjban kb. 4. Plantago altissima L. anthocyanidin.: Plantago indica L. Egyéves lágyszárú. Hatóanyag: aminosavak. iridoid aucubin. örökzöld cserje vagy kisebb fa. resen. hemicellulóz. masticinsavak. pentaciklusos oleanolsav). többnyire zavart állományokban.] nyálkás útifű. aminok. Egyéves. Egyéves vagy áttelelő-egyéves lágyszárú. kevés iridoid-glikozid aucubin. Ph. takarmány. bolhamag Psyllii semen (Ph.és illatszeripar. stomachicum. Hg.és Ny-Ázsiában. antimikotikus. Alkalmazás: mag laxans. vicilin. Hatóanyag: mint P. indicamin. subsp. arabinoxilan). Plantago coronopus L. koleszterinszint csökkentő. Pistacia vera L. Eur.) = Plantaginis arenariae semen Honos Eurázsiában. Pisum sativum L. termesztik Kaliforniában.: Plantago psyllium L. a mai termesztett változatok vad ősi alakokból jöttek létre. masticodienonsav. Levélben és gyökérben iridoidok. Kisebb fa. Mediterráneumban. É-Afrikában.) Arcang. lanceolata. – PLANTAGINACEAE [syn. 54% zsíros olaj. plantagonin.: Plantago lanceolata L. sütemény). Plantago arenaria W. mucilaginosum enteritisben. Elő-Ázsiában. VIII. bakteriosztatikus. Hatóanyag: kb. áttelelő lágyszárú. szerves savak. továbbá szterolok. cyanidinek. Hatóanyag: a kinyert gyantában triterpénsavak (szterol-típusú tirucallol. antibakteriális felső légúti panaszok esetén. fenolkarbonsavak. meghonosodott É-Amerikában. fehérjék (pl. flavonol Alkalmazás: pirítva vagy nyersen élelem (fagylalt. 4. Tuniszban. Egyéves lágyszárú. szénhidrát (keményítő. népgyógyászatban levél és gyökér gyulladáscsökkentő. homokpuszta-gyepekben. szterolok.] Plantaginis arenariae folium Plantaginis arenariae radix Psyllii semen (Ph. indicain. Franciaországban termesztik. szemölcs ellen. lanceolata Alkalmazás: mint P. Ausztráliában és ÚjZélandon is.

05%) alkaloid plantagonin. – PLANTAGINACEAE nagy útifű Plantaginis (majoris = latifoliae) folium (= herba) Plantaginis majoris semen Honos Eurázsiában. 20% zsíros olaj (magjában) Alkalmazás: diureticum.és Közép-Európában. VIII.. 3-8% fenilpropanoid acteosid flavonoidok (apigenin. arabinogalactan.Eur. betulinsav. lanceolata (mucilaginosum). 0. Hg. tonicum. kovasav Alkalmazás: felső légúti hurutok esetén gyulladáscsökkentő. mustárolaj-glikozid sulforaphen. Ny-Ázsiában. VII. Csak az Alföldön gyakori.) (= herba) Plantaginis lanceolatae herba (DAB) Honos Eurázsiában.4-0. Hg. köhögéscsillapító. fenolkarbonsav. Sokfelé telepítik. Kéreg homeopathiában. polygalasav stb. Hatóanyag: levélben kb. 4. flavonoid Alkalmazás: mint P. 0. 2-6. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1).hu Hatóanyag: kevés (0. Plantago lanceolata L. Platanus hybrida Brot. aranyeres bántalmakra is használható.3% aucubin. Üde. Sokfelé telepítik. Nálunk kerti dísznövény. platycodigenin. DC. néha taposott gyomtársulásokban él. hogy az előző kettő hibridje. máshol szórványos. arabinogalactan. főleg Pakisztánból és Indiából importáljuk. kb.) Willd. Plantago ovata Forssk.) Plantaginis (lanceolatae = angustifoliae) folium (Ph. Áprilistól augusztusig virágzik. Indiában. valamint szaponin. catalpol. rhamnogalacturonan). szükség esetén lemossák. 0. – PLANTAGINACEAE [Plantago ispaghula Roxb. Gyógyszerek is készülnek belőle. kb. VIII. kevés iridoid (aucubin) Alkalmazás: laxans bő folyadékkal bevéve. – CAMPANULACEAE léggömbvirág. Platanus orientalis L. [Platanus x acerifolia (Ait. platansav. Hatóanyag: maghéjban 20-30% nyálka-heteropoliszaharid (pl. fenolkarbonsavak. zsíros olaj.. betulinaldehid.05% piridin alkaloid plantagonin és indicain.) . Egyéves lágyszárú. Évelő.doksi. Platycodon grandiflorum (Jacq. kéreg skorbut és reuma ellen. allantoin. luteolin.] egyiptomi útifű Plantaginis ovatae semen (Ph. kéregben pentaciklusos triterpén szaponin betulin. antibakteriális. Plantago major L.] közönséges platán(fa) Honos D. külsőleg sebre. Sziklagyepektől a legelőkig. antibakteriális. arabinoxilan. Ph. glükomannan).Forrás: http://www. protein. Valószínű. 0. főleg parkokban. 6% cserzőanyag. Hatóanyag: iridoid-glikozidok (1-3% aucubin. Eur. néha egyéves. Homeopathia. Tőleveleit virágzás idején gyűjtik.7 m magas. árnyékkedvelő. Kisebb termetű. a vér lipidszintjét csökkenti. Áttelelő lágyszárú. betulonsav. utak mentén gyakori.5% nyálka-heteropoliszaharid (rhamnogalacturonan. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén szaponin (platycodin. – PLANTAGINACEAE lándzsás útifű Plantaginis lanceolatae folium (Ph . Hg.) A. réteken. Ny-Ázsiában.2% illóolaj. Ph. 3-dehidroplatansav Alkalmazás: levél láz esetén. leucodelphinidin.) Plantaginis ovatae seminis tegumentum Honos Iránban. hírharang Platycodi radix Honos K-Ázsia mérsékelt égövi részein. leucocyanidin. 1% catalpol). tőrózsás lágyszárú. scutellarein). Platanus occidentalis L. – PLATANACEAE nyugati platán(fa) Honos É-Amerikában. 4. szintén tonicum. felálló. bolygatott helyeken. Mediterráneumban. Platani (occidentalis) folium Platani cortex Hatóanyag: levélben flavonoid-glikozidok. de termesztése is megoldható. keleti platán(fa) Honos DK-Európában. Népgyógyászatban sebgyógyító. kumarin (esculetin).

citotoxikus.: Pogostemon patchouly Pellet.és β-peltatin. Gyanta előállítására. Évelő pozsgás. Hatóanyag: diterpén plectrin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. 1 m-es örökzöld cserje. anticholinerg. Ny-Ázsiában. – BERBERIDACEAE amerikai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli (peltati) rhizoma Podophylli resina Honos atlantikus É-Amerikában. illatos hárfacserje Colei radix Honos Indiai-szubkontinensen.: Coleus forskohlii Benth. – POLEMONIACEAE kék csatavirág . továbbá más lignanok. – PLUMBAGINACEAE európai ólomvirág Plumbaginis europaeae herba Honos D-Európában. Hatóanyag: illóolaj (43% carvacrol) Alkalmazás: malária és kolera ellen hatásos.3-1. É-Afrikában. fitoncid plumbagol. α. flavonoidok Alkalmazás: mérgező. Oroszországban. Homeopathia.] valódi pacsuli Patchouli folium Patchouli aetheroleum Honos Indokínában. a drog expectorans. antiasthmaticum. diureticum. gyulladásgátló. benne 30-40% patchoulol. emmenagogum. benne 40-50% podophyllotoxin. termesztik Fülöp-szigeteken.5% naftokinon plumbagin. peltatin. 0.5-4% illóolaj. asztma esetén.] indiai hárfacserje. idegerősítő (adaptogén). Hatóanyag: 3-6% gyanta.] fűszeres hárfacserje Colei folium Honos főleg Afrika trópusi területein. virágban delphinidin (europinidin) Alkalmazás: plumbagin antibakteriális.: Podophyllum emodi Wall. – LAMIACEAE [Coleus amboinicus Lour. diureticum. anthelminticum. Kínában.Forrás: http://www. külsőleg ecsetelőként condyloma vagy granuloma inguinale eltávolítására. Hatóanyag: levélben 1. antipyreticum. Évelő lágyszárú. 7% cserzőanyag. Indiában) is termesztik. Podophyllum peltatum L. erős hatású cytotoxicum. europetin). bélkólika. Homeopathia. Indiai-szubkontinensen. trópusokon máshol (pl. Polemonium coeruleum L. Indonéziában. adstringens. Évelő félcserje. – LAMIACEAE [syn. kb. Podophyllum hexandrum Royle – BERBERIDACEAE [syn. carminativum. Hatóanyag: 6-20% gyanta.) Spreng. rovarűző. Afrikában és DAmerikában.. féreghajtó. sedativum.] himalájai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli emodi rhizoma Podophylli emodi resina Honos Kínában. Podophyllotoxin cytostaticum.doksi. Plumbago europaea L. Plectranthus amboinicus (Lour. továbbá norpatchoulenol Alkalmazás: antiszeptikus. Homeopathia. erős laxans. podophyllotoxin Alkalmazás: drasztikus hashajtó krónikus obstipatio esetén.hu Alkalmazás: platycodin sedativum. Izolált podophyllotoxin citosztatikus. A keményítő-tartalmú hajtás élelem. Hatóanyag: 0. Illatszeripar. C. Ny-Ázsiában. myricetin-glikozidok (pl.2 m magas. orvosi ellenőrzéssel adagolható cholagogum. Pogostemon cablin (Blanco) Benth. analgeticum. Plectranthus barbatus Andrews – LAMIACEAE [syn. barbatus (Andrews) Benth.

5% szaponin Alkalmazás: expectorans. elterjedt É-Amerikában és Európában is. Évelő lágyszárú. Középhegységben. – POLYGALACEAE hegyi pacsirtafű Polygalae vulgaris herba Honos Európában. 0. – CONVALLARIACEAE [syn. Polemonium reptans L. 0. Szibériában.és kempferol-glikozidok. Polygala senega L. enteritis és dyspepsia esetén használatos. gyökérzetben kb. Szórványos és ritka üde lápréteken. termesztik D-Európában és É-Afrikában. de szórványosan. Homeopathia.8-cineol. 0. VIII. amara. fenolglikozid gaultherin.: Polygonatum odoratum (Mill. ferulasav. nem nagy tömegben.Forrás: http://www. Évelő lágyszárú. Ph. Hatóanyag: virágban kb. – POLYGALACEAE keserű pacsirtafű Polygalae amarae herba Polygalae amarae radix Honos D-Európában. kevés cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. latifolia Torr. – AGAVACEAE tubarózsa Honos Mexikóban. Évelő lágyszárú.) Desf. Helyettesítheti a P. Polygala amara L. Nálunk kerti dísznövény.05% illóolaj (benne szalicilsavmetilészter). Hatóanyag: gyökérben 1-2% szaponin (pl. kíméletre érdemes. amara Alkalmazás: mint P. Polianthes tuberosa L. Homeopathia. Ny-Ázsiában. Dunántúlon elég gyakori üde lomberdőkben. kozmetikai ipar.) Druce] Honos Eurázsiában.) All. Hg. népgyógyászatban fokozza a tejelválasztást. . adstringens. Mediterráneumban. régen a népgyógyászatban antisyphiliticum. Polygala amarella Cr.2-0. – POLEMONIACEAE indás csatavirág Polemonii reptantis rhizoma Honos az USA keleti részén. gastritis. Szőrfűgyepek. speciális metil. fontosabb a polygalasav. tenuifolia Willd. Európába a drog Kanadán és az USA-án kívül főleg Indiából kerül. Hatóanyag: triterpén szaponin. polygalitol. Polygonatum officinale (L.08% illóolaj (metilbenzoát. amarum. Honos DK-Európában. diaphoreticum. et Gray. senegin).. Országszerte sziklagyepekben fordul elő.és kempferol-glikozidok. Homeopathia. szegélyekben található. Erdős-sztyepp faj. Hatóanyag: szalicilsav-metilészter. átmeneti lápok. Polygonatum latifolium (Jacq.doksi.és metilén-glutaminsav Alkalmazás: népgyógyászatban légúti és húgyúti betegségek esetén. kvercetin. metil-2-hidroxibenzoát. kb. Évelő lágyszárú.) = Senegae radix Honos É-Amerikában. Áttelelő lágyszárú. Mediterráneumban. expectorans (krónikus bronchitis). Főleg a Középhegységben él szórványosan. Középhegységben gyakori. hypoglykaemiás hatású. adstringens. Évelő lágyszárú. Eur. máshol szórványos. Hatóanyag: 6-12% triterpén szaponin (sokféle. máshol ritka. flavonoid Alkalmazás: diaphoreticum. senegin és szapogeninje presenegin). var. Hatóanyag: mint P. – POLYGALACEAE szenegafű Polygalae radix (Ph. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar. 4. Védendő. szinapinsav. Áttelelő lágyszárú.5 m-re nő. expectorans köhögés. Áttelelő lágyszárú. vértisztító. keserű polygalin. lázas légúti megbetegedés esetén. kaszálórétek értékes faja. kvercetin. Polygala vulgaris L. Hatóanyag: szaponin. 1. metilszalicilát Alkalmazás: secretolyticum. – POLYGALACEAE kisvirágú pacsirtafű Polygalae amarellae herba Honos Európában. nyílt bokorerdőkben. senega L.hu Polemonii coerulei herba Polemonii rhizoma cum radicibus Honos Kaukázusban. száraz tölgyesekben. és a Japánban termesztett P.

Hg. glucogallin. továbbá külsőleg sebre és egyes ekcémák kezelésére. kumarin-származékok (umbelliferon. Hatóanyag: oximetil-antrakinon.POLYGONACEAE madár keserűfű Polygoni avicularis herba (Ph. szterolok. antibakteriális. Homeopathia. Polygonum persicaria L. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban. – POLYGONACEAE kígyógyökerű keserűfű Polygoni bistortae herba Polygoni bistortae rhizoma = Bistortae rhizoma Cirkumpoláris. népgyógyászatban diureticum főleg reumás panaszokra. Polygonum amphibium L. kvercetin. scopoletin). Mediterráneumban. bizonyítottan csökkenti a thrombocyta-aggregációs hajlamot. epicatechin.doksi. Hatóanyag: 15-35% hidrolizálható és kondenzált cserzőanyag.és bükkelegyes erdőkben.05% illóolaj (benne kámforszerű persicariol). ellagsav. flavonoid (persicarin. galluszsav. Üde. l. p-cymol. Áttelelő lágyszárú. 5% pektin és nyálka-poliszaharid Alkalmazás: népgyógyászatban mint P. kávésav) Alkalmazás: anyagcsere fokozó. inkább melegebb éghajlatú területeken fordul elő. kvercetin-. Évelő lágyszárú. egyre ritkul. nyálka-heteropoliszaharid. Üde lápréteken előforduló montán faj. ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori.4-cineol. Országszerte megtalálható még zavartalan vízi és mocsári társulásokban. Egyéves vagy áttelelő lágyszárú.) All. Polygonum hydropiper L. 1. fenchon. Homeopathia. Ph. népgyógyászatban vérzéscsillapító (menorrhagia esetén.hu Polygonatum multiflorum (L. Polygonum aviculare L. terpineol. szeszkviterpén-lakton confertifolin. évelő lágyszárú. phellandren.VIII. Hatóanyag: kb. kisebb taxonra bontható. kb. diureticum. – POLYGONACEAE vidrakeserűfű Polygoni amphibii radix Cirkumpoláris. Üde gyomtársulásokban országszerte elég gyakori. kempferol. vízi lágyszárú. Mediterráneumban. aszparagin. fahéjsavmetilészter). A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori üde gyertyán.és aranyérbántalmakban). nyálka-heteropoliszaharid. hydropiper.és toroköblögetésre. – POLYPODIACEAE . carvon.) = Centum nodii herba = Sanguinalis herba Kozmopolita mérsékelt égövi területeken. fenolkarbonsav (klorogénsav. fahéjaldehid.2-1% flavonoid (kempferol-. flavonoid (hiperozid. catechin.Forrás: http://www. szilikát. 30% keményítő a gyökértörzsben Alkalmazás: antidiarrhoeicum és mucilaginosum (különösen rhizoma). cserzőanyag. – POLYGONACEAE baracklevelű keserűfű Polygoni persicariae herba Honos Eurázsiában. s. adstringens. salamonpecsét Polygonati rhizoma (= radix) = Sigilli Salamonis rhizoma Hatóanyag: szaponin (spirostan-típusú szapogeninnel). kb.. Polygonum bistorta L. poliszaharid. emiatt védett. linalil-acetát. rhamnasin és szulfát-származéka. Honos D-Eurázsiában. borneol. myricetin-glikozidok. Több. kb. hólyag. 18% cserzőanyag. továbbá pinenek. fenolkarbonsavak. avicularin = kvercetin-3arabinozid). 4. persicarin).5% cserzőanyag. Évelő. – POLYGONACEAE borsos keserűfű.5 % cserzőanyag Alkalmazás: antirheumaticum. 0. kvercimeritrin. avicularin. flavonoid (pl. lignan aviculin Alkalmazás: népgyógyászatban secretolyticum. vízibors Polygoni hydropiperis herba Honos Eurázsiában. allantoin Alkalmazás: vércukorszint-csökkentő erősebb alimentaris hyperglykaemiában. expectorans. Hatóanyag: 0. 1. diureticum. Áttelelő lágyszárú. 3. luteolin). egyéb). Polypodium vulgare L. külsőleg száj. . kb. Eur. Hatóanyag: csípős illóolaj (szeszkviterpén-dialdehid tadeonal = polygodial. kámfor.

kéregben illóolaj. Az Alföldön ritka. erdőkben mohás fatörzseken. heverő lágyszárú. Sorfának gyakran telepítik. Homeopathia. É-Afrikában. Hatóanyag: szteroid-szaponin osladin (3000-szer édesebb a szaharóznál). 0. linalil-acetát. Keményítő. hajolaj. Művelt területeken.5% illóolaj (főleg α. 2% rovar vedlési hormon ekdizon és származékai. Gyakorlatilag nem gyűjtik. kb. gumianyag. zsíros olaj (zsírsavak között arachidonsav is) Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar. Márciusban.és égerlápokban. populin. előfordul Földközi-tenger környékén. tremulacin. áprilisban virágzik. hurutoldó.hu édesgyökerű páfrány Polypodii rhizoma et radix = Filiculae dulcis rhizoma et radix Polypodii herba Cirkumpoláris. acacetin. grandidentatin stb. Populus nigra L. pinostrobin. 8% zsíros olaj. átmeneti lápokban. – PORTULACACEAE kövér porcsin Portulacae herba Kozmopolita. kb. enyhén antibakteriális. 0. Kb. salicin. Herbában szaharóz. rhamnetin. salicin. krémek stb. 20-40 cm magas lombos moha. egyéves. salicin. – RUTACEAE [syn. meghűlés. külsőleg kenőcs formájában sebekre. Kozmetikai iparban (propolishoz hasonlóan). pl. 30 m magas.2% illóolaj (limonen.Forrás: http://www. gyomtársulásokban közönséges. A rügyeket február végétől kibomlásig gyűjtik. expectorans. tremulacin. láz esetén. kb. pinocembrin. É-Amerikában. salireposid Alkalmazás: húgyúti megbetegedések. reuma és láz esetén. vadcitrom Honos Japánban. 40% kovasav. Nálunk ártéri puhafaligetekben gyakori. vérzéscsillapító. Kis mennyisége és a védelemre érdemes páfrány miatt nincs gyakorlati haszna. szterol Alkalmazás: cholagogum (herba is a népgyógyászatban). kapillárisok rugalmasságát fokozza.] tövisescitrom.] levesbe. pl. mucilaginosum. expectorans. Hatóanyag: termésben kb. főleg az Alföld árterein. salicortin.) DC. hajszesz. viasz Alkalmazás: gyulladáscsökkentő. gyanta. évelő lágyszárú. Termesztett változatát [var. Nálunk sem ritka tőzegmohás lápokban. Gyakori. populin. jól szellőző helyen történik (beszáradás 2:1) Hatóanyag: rügyben kb. chrysin. 2-4% catechin-cserzőanyag. aranyérre. tectochrysin. Hatóanyag: cserzőanyag. egyéb fenol. ischias. szabad cukrok és szerves savak. reumás és köszvényes testrészekre. kevés kaucsuk. Rügy propolishoz hasonlóan belsőleg diureticum. antimikotikus.doksi. árnyékos. máshol gyakori mohás sziklagyepekben. pinobansin). apigenin. kb. izorhamnetin. Polytrichum commune Hedw. főzelékbe használják. benzoesav.5% illóolaj. Portulaca oleracea L. sativa (Haw. flavonoid (igen sokféle. É-Afrikában. gyanta. D-Ázsia mérsékelt égövi területein. illóolaját krónikus polyarthritis esetén.és fenolkarbonsav-glikozidok. .: Citrus trifoliata L. 20-35 m magas fa. szalicilsav. enyhe purgans. – POLYTRICHACEAE óriás szőrmoha Adianti aurei herba = Capillaris major muscus = Polytrichi herba Honos Eurázsiában. A szárítás 200C-on. linalool. ericin. galangin. Hatóanyag: levélben monobenzoil-salicin.). – SALICACEAE fehér nyár(fa) Populi albae folium Populi albae cortex Honos Európában. talajon is. fenol-glikozidok (salicortin. Ázsia mérsékelt égövi részein. isalpinin. – SALICACEAE fekete nyár(fa) Populi gemma Populi gemmae aetheroleum Honos Európában. kempferol. floroglucin-származékok. egyéb szteroidok (szterolok).) Raf. Populus alba L. nyár. Poncirus trifoliatus (L. 0. 4 m magasra megnövő cserje.és β-caryophyllen). grippe. fűz-. viasz.

Európában. szerves savak. Primula elatior (L. leucoanthocyanidinek. 4. évelő. tormentillsav. szterol Alkalmazás: gyomorsav szekréciót fokozza. dysenteria. A hajtást (ritkán külön a gyökeret) virágzáskor gyűjtik. Hg. Homeopathia. évelő lágyszárú. Primula veris Huds. Védett. külsőleg garat. májbetegség esetén. aszkorbinsav. máshol szórványos lomberdők tisztásain. Hatóanyag: cserzőanyag (összetétel fő jellemzői az előzőekéhez hasonló) Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenésre. heverő szárú. triterpénsavak (chinovasav. tarackos lágyszárú. enteritisben (gyermeknek is adható). majd árnyékos. Ny-Európában.] vérontófű Tormentillae rhizoma (Ph. Mátrában. Évelő lágyszárú. dimer agrimoniin. flavonoidok. Potentilla erecta (L. kumarin (umbelliferon. Ma már védelemre szorul. Ph.) Räuschel – ROSACEAE [syn. Évelő lágyszárú. 3% flavonoid (összetételük a különböző fajokban más) . VII. lápréteken. termesztése megoldható. Ph. Mediterráneumban. triterpének Alkalmazás: antibakteriális. 4.doksi.. Eur. Dunántúlon gyakori. Májustól októberig virágzik. ligetekben. scopoletin). aminosavak. Kaszálókon. bükkösökben ritka. Nálunk nedves réteken. szükség esetén lemossák. sudár kankalin Honos Kaukázusban. Hatóanyag: 6-10% cserzőanyag (főleg ellagitannin).Forrás: http://www. hegyvidéki faj. Potentilla reptans L.: Tormentilla erecta L. továbbá kevés cserzőanyag a gyökérzetben.: Argentina anserina Rydb. 2%. antibakteriális. pedunculagin. Hg. diureticum. belsőleg antidiarrhoeicum acut és subacut gastroenteritis.] tavaszi kankalin Honos Európában. népgyógyászatban vérzéscsillapító külsőleg sebre.] libapimpó Anserinae herba (DAC) = Anserinae potentillae herba = Potentillae anserinae herba Anserinae radix Kozmopolita. Alföldön ritka. hegyi réteken. Eur. fő komponens a primulaszaponin 1 és 2. enterocolitis.: Primula officinalis (L.) = Tormentillae rhizoma (et radix) Honos Eurázsiában. orrvérzésre. antivirális. sebgyógyításra (állatgyógyászatban is). kúszó.) Alkalmazás: adstringens. a szár hosszan kúszó.) = Primulae radix et rhizoma (Ph. epicatechin. egyéb szaponin aglikonok még anagalligenin. népgyógyászatban vértisztító. VIII. Hatóanyag: 15-20% kondenzált cserzőanyag (7% piros. virágdrogokban és herbában kb. Érdemes védelemre. szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). VIII. – ROSACEAE indás pimpó Potentillae reptantis herba Potentillae reptantis radix Kozmopolita. gyulladáscsökkentő gastritisben. flavonoidok. catechin. Középhegységben. Bükkben.) Primulae flos Primulae flos sine calycibus Primulae flos cum calyce (DAC) Primulae herba Primulae folium Hatóanyag: gyökérben és gyökértörzsben 3-12% olean-típusú triterpén-szaponin. karotinoidok.és szájöblögetésre. cukrok. – ROSACEAE [syn. szőrfűgyepekben. Hg. fenolkarbonsavak. hidrolizálható ellagitannin.) Hill. ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori. Potentilla anserina L.) Hill. Primulae radix (Ph. szegélyein. priverogenin B. Kaukázusban. – PRIMULACEAE [syn. Szibériában. catechin-trimer. Börzsönyben. adstringens. Homeopathia. 1% káliumsó. de nem tömegesen. spasmolyticum (dysmenorrhoea esetében is). A virágdrogban kb. kb. Ny-Ázsiában. lipidek.hu Hatóanyag: betacyanin. Évelő lágyszárú. elatiorban a protoprimulagenin A hiányzik. -pentamer és -hexamer. Középhegységben elég gyakori. ursolsav stb.. laevigatin B és F. nyálka-poliszaharidok. P. oldható phlobaphen is).

) Scholler et Jacq. szterol (ekdizonoid). genistin. köszvényes és neuralgikus panaszok esetében is. Hatóanyag: cseresznye és meggy kocsányában és levelében leucoanthocyanok.] afrikai szilva Pruni africanae cortex (Ph. 4.hu Alkalmazás: secretomotoricus és secretolyticus hatása miatt expectorans bronchitisben.) Moench] cseresznye Cerasi stipes Cerasi folium Honos Kaukázusban. levél homeopathiában. per os prostata adenoma esetén (készítmény. alifás alkohol (n-tetracosanol. A többi drog fő hatása is secretolyticus és expectorans. nincs androgén hatása. mag olajat.: Pygeum africanum Hook. avium) gyertyános tölgyesekben. kocsányban még flavonoidok (flavanon dihidrowogonin-glikozidok. Prunus avium L. népgyógyászatban még asthmatikus. polifenolok.doksi. Homeopathia.és bélbetegségek kezelésére.ROSACEAE [helytelen syn. nyirkos szurdokerdőkben előfordul. Hg. Nálunk fajtáit termesztik. kvercetin. továbbá ursolsav.: Cerasus vulgaris Mill. catechin. orvosi felügyelettel). flavonoid. szerves savak.] meggy Cerasi nigri fructus Cerasi stipes Cerasi folium Honos Eurázsiában. prunetin. cianogen glikozid amygdalin Alkalmazás: kocsány diureticum.] szártalan kankalin Primulae vulgaris radix Honos Európában. Prunus africana Kalkm. magban 25-35% zsíros olaj.) Honos trópusi Afrikában. a fa magassága elérheti a 30 m-t is. . 50% cserzőanyag. aromadendrin. ferulasavészterek Alkalmazás: kivonata csökkenti a tesztoszteron plazmakoncentrációját. – ROSACEAE [syn. felső légúti hurutokban. n-docosanol).Forrás: http://www. Prunus cerasus L. naringenin. ezen kívül népgyógyászatban idegi eredetű fejfájás és szívgyengeség ellen. É-Afrikában. Prunella vulgaris L. Hatóanyag: lényegében megegyező az előbbi két fajnál leírtakkal Alkalmazás: azonos az előbb jellemzett Primulae radix indikációs területével. szterol. Ny-Ázsiában. Kaukázusban. Prunella grandiflora (L. gyanta. VIII. nagyvirágú gyíkfű Honos Európában. évelő lágyszárú.) Hill. taxifolin és heterosidjaik). Védett. Európában. crataegolsav. oleanolsav. termés értékes gyümölcsként. oleanolsav. genistein. antidiarrhoeicum. triterpén-szaponin.és anthocyanin-glikozidok. Egyes alfajai elvadulhatnak. levélben verbaszkóz és szedoheptulóz Alkalmazás: népgyógyászatban toroköblögető. időskori szívgyengeség terápiájában (gyógyszerek formájában is). – LAMIACEAE közönséges gyíkfű Cirkumpoláris. f. Eur. klorogénsav. gyümölcsben cyanidin-glikozidok. – ROSACEAE (besztercei) szilva Pruni (domesticae) fructus . Mediterráneumban. Primula vulgaris Huds. = Ph. Hatóanyag: zsíros olaj (sokféle zsírsavval). pentaciklusos triterpén-szaponin (ursolsav. likőripari aromát szolgáltat. Dunántúlon és a Középhegységben vad alfaja (subsp. Prunellae herba Hatóanyag: kb. gyomor. – ROSACEAE [syn.: Primula acaulis (L. alkalmas benignus prostata hypertrophia kezelésére.és bükkelegyes erdőkben. termesztése megoldható.: Cerasus avium (L. Fajtáit termesztik. Kertekben telepítik. epimaslinsav). Dunántúlon nem ritka üde gyertyán. – PRIMULACEAE [syn. Prunus domestica L. Ny-Ázsiában.

szerves savak és észtereik. – ROSACEAE [syn. ÉNy-Európában is megtalálható. pálinka stb. gyanta Alkalmazás: tonicum. hentriacontanol. Hatóanyag: 1. magban zsíros olaj. továbbá fenolkarbonsavak. trimetoxibenzoesav eudesminsav. monomer és polimer leucocyanidin Alkalmazás: szirupként tüdőbetegségben és köhögéscsillapítóként. magban kb. Hatóanyag: 1% amygdalin és izoamygdalin. közel 1% tannin.doksi.: Padus avium Mill. prunitrin. Fajtáit termesztik rokonfajaival (pl. 15 m magas. továbbá catechin. Cerasus avium (L. DK-Európában. izovaleriansav Alkalmazás: levél népgyógyászatban köhögési inger csillapító. szerves savak. cserzőanyag. kb. 2% amygdalin Felhasználás: enyhe laxans. gyökérkéregben prunetin. pektin. hentriacontan.hu Honos Eurázsiában.. aszalva. Gyakran díszfának ültetik. reumaellenes. Hatóanyag: levélben kb. élelmiszer (nyersen. áprilisban virágzik. enyhe spasmolyticum. Prunus persica (L. anthocyanidinek. virágban kevés amygdalin. arbutin. Prunus serotina Ehrh. – ROSACEAE [Persica vulgaris Mill. – ROSACEAE kökény Pruni spinosae flos (DAC) = Acaciae germanicae flos Pruni spinosae fructus (= bacca) = Acaciae germanicae fructus (= bacca) Pruni spinosae radicis cortex Honos Kaukázusban.] babérmeggy Laurocerasi folium = Pruni laurocerasi folium Honos Kaukázusban. A virágot lombfakadás előtt gyűjtik és napon vagy mesterséges szárítóban kíméletesen szárítják. Roem. aromaticum. P. tyramin. kék prunicyanin. Európában. 6% amygdalin. Homeopathia. fenoloidok. cukoralkohol. p-kumársav. Hatóanyag: termésben cukrok. néhol üde bükkösökben. kéreg népgyógyászatban orsóféreg és láz ellen. Országszerte gyakori.] őszibarack Persicae flos Persicae folium Persicarum fructus Persicarum semen Persicarum cortex Honos Ny-Kínában. szterol. Kaukázusban. et Zucc. Ny-Ázsiában. Prunus spinosa L. flavonoid (naringenin). ártéri gyertyános-tölgyesekben megtalálható. rutin. nyomokban cianogén glikozid (amygdalin. sambunigrin.és Közép-Amerikában. Prunus padus L. kinasav. nálunk is sok fajtáját gyümölcse miatt. scopoletin.4% cianogén glikozid prunasin. mag olajat és keserű aromát szolgáltat.Forrás: http://www. triptamin.: Laurocerasus officinalis M. szterol. ursolsav. gumianyag. flavonoidok.) Moench] zelnice(meggy) Pruni padi cortex Honos Kaukázusban. serotonin. gyümölcsben cyanidin-glikozidok. pektin. étereik. – ROSACEAE kései zelnice(meggy) Pruni serotinae cortex = Pruni virginianae cortex Honos É. hiperozid . és hibridek) együtt. cserzőanyag. karotinoidok. szerves savak. insititia Jusl. benzaldehid. Ny-Ázsiában. ahol termesztik is. Ny-Ázsiában. Prunus laurocerasus L.). degradált erdős-sztyepp. termés értékes élelmiszer. homeopathiában. cerasifera Ehrh. kéregben kb. Világszerte termesztik. virágban kvercitrin. kb. flavonoidok. 45% zsíros olaj. Márciusban. Nálunk nem gyakori. Örökzöld díszcserjeként telepítik Magyarországon. – ROSACEAE [syn. virág enyhe purgans. 1% ursolsav. Hatóanyag: cukrok. cserzőanyag. cseresznyeszilva. purgativum. aromaanyag. légzésstimuláló. oligoszaharidok. Homeopathia.. Európában. Homeopathia. tannin Alkalmazás: készítmények formájában aromaticum. Hatóanyag: prunasin. sedativum. prunasin). 1% amygdalin. 2% amygdalin. Elvadul és meghonosodik. mert könnyen megbarnul (beszáradás 5:1). fenolkarbonsavak.) Sieb. P. vértisztító. erdőszéli bozótosok társulás alkotója. Kb.

kb. mellékalkaloid pl. Kb. száj. . Hivatalos drogot szolgáltat a Cephaëlis acuminata Karst..) Stokes és más Psychotria fajok – RUBIACEAE [syn.: Cephaëlis ipecacuanha (Brot.. ptelein. VII. külsőleg leucoderma. Indiai-szubkontinensen.) Kuhn – DENNSTAEDTIACEAE sasharaszt Pteridii aquilini radix (= rhizoma) Pteridii folium (= herba) Kozmopolita.és bélmegbetegedések esetén). Hg. Eur. ursolsav. Eur. guajaverin). anthelminticum. csak készítmények. termésben cukrok. Ph. ipekakuána Ipecacuanhae radix (Ph. Hg. vitaminok Alkalmazás: levél és kéreg adstringens (főleg hasmenés ellen. népgyógyászatban a présnedv fogíny-. tonicum. 40 cm magasra növő. Eur. 8% pirogallol-cserzőanyag . dictamnin. citotoxikus. Uragoga ipecacuanha (Brot. elágazó félcserje. aphrodisiacum. friss virágot homeopathiában is. 30-40% keményítő Alkalmazás: expectorans.doksi. 4. D-Amerikában. szerves savak. purgans. amritosid. guajacolsav). nálunk díszcserje (fa). balfuorodin). 20% illóolaj. nagy termetű. psoriasis ellen és lepra kezelésére. Közép-Amerikában. gyantaszerű guafin. vértisztító. Hatóanyag: kb. Ph.) Rich. Mészkerülő lomb. – FABACEAE [syn. Homeopathia. psychotrin..] malájtea Psoraleae fructus Honos ÉNy-trópusi Afrikában. továbbá kevés iridoid izokinolinglikozid ipecosid és származékai.) Ipecacuanhae pulvis normatus (Ph. Hg. ellagsav gentiobiosid amritosid. szaponin (pl. VIII. 8 m magasra is megnövő fa vagy kisebb cserje. limonen. gyanta. laxans. kéregben 11-15% tannin. cserzőanyag. a sajátos ízű gyümölcs éretlen állapotban hasonlóan. Indokínában. – RUTACEAE hármaslevelű alásfa Pteleae trifoliatae radicis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. még hidroxilunin. Ph. az Alföldön ritkább. Nagy adagban mérgező. ptelefructin stb. (costa-ricai ipekakuána) is. szirupként elkészítve purgans és anthelminticum.. évelő.. Psoralea corylifolia L. állományalkotó páfrány. Ph. chromenochalkon bavachromen) Alkalmazás: stomachicum. Hg.) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Ph.Forrás: http://www.és tűlevelű erdőkben gyakori. pl. 0. (levélben hasonlóan sokféle. Psychotria ipecacuanha (Brot.) = Ipecacuanhae radix et rhizoma (Ph.: Cullen corylifolium (L. 1.) Baill.és sesquigaven-szeszkviterpen. ptelefolin. psoralidin. Ptelea trifoliata L. gyökérkéreg népgyógyászatban lázcsillapító. izopsoralen (= angelicin).és torokecsetelésre. flavonoid (bavachinin. továbbá furokumarinok Alkalmazás: tonicum. Hg.] valódi hánytatógyökér. 4. virág enyhe laxans. termesztik is. bavachin. 1 méteres. chalkon (izobavachalkon. diureticum. Psidium guajava L. Pteridium aquilinum (L. gyomor. VIII. flavonoidok. maculosidin. 4. Hatóanyag: levélben flavonoidok (kvercetin-glikozidok.) Medik. továbbá zsíros olaj. Kínában. VIII. diureticum.) Honos Brazíliában. alkilfenol bakuchiol. Termesztik is. gyógyszerek formájában orvosi ellenőrzéssel. D-Amerika nyugati részén. Arab-félszigeten.5-5 m magas. caryophyllen).hu Alkalmazás: termés adstringens. benne furokumarin psoralen.4% illóolaj (eugenol. – MYRTACEAE guáva Djamboe folium = Psidii folium Guajavae fructus = Psidii fructus Djamboe cortex Honos Mexikóban. egyéves lágyszárú. Kb. diaphoreticum.) Ipecacuanhae tinctura normata (Ph. hasmenés és asztma ellen. leucocyanidin.8-4% izokinolin alkaloid emetin és cephaelin. cadinil. hánytató. diureticum.. skimmianin. antibakteriális. Hatóanyag: kinolin alkaloid kokusaginin. Hatóanyag: 1. 4. VIII. Eur. izobavachin). erősen secretolytikus. kb. aromaanyagok.

f. szterolok Alkalmazás: krónikus rheuma. keserű pteraquilin glikozid. izomrelaxans. évelő (nálunk inkább egyéves) lágyszárú. cardialis arrythmia és angina pectoris esetén. daidzin. pterocarptriol. chinensis (Willd. 7% catechin-cserzőanyag. Dunántúlon szórványos. aphrodisiacum. szterol.doksi. Hatóanyag: gyantaszerű Kinoban 70-80% kinotannin.hu Hatóanyag: gyökértörzsben 0. levél népgyógyászatban reuma esetén. – FABACEAE kelet-indiai kinofa Kino Honos Indiai-szubkontinensen. B.: Pueraria thomsonii Benth. – FABACEAE var. kevés illóolaj. C) Alkalmazás: antihypertensiv. népgyógyászatban impotencia ellen tonicum. dyspepsia esetén. Hatóanyag: herbában acetofenon brevifolin. fogpor. cyptomeridiol. Malajziában.14% illóolaj. eudesmol. antidysentericum. stilben pterostilben. Pulicaria dysenterica (L. gyomtársulásokban. izopterocarponol.Forrás: http://www. Homeopathia. homopterocarpin. gegen Puerariae radix Hatóanyag: kb. 2% izoflavon-glikozid puerarin. továbbá szaponin (oleanan-típusú kudzusapogenol A.5% flavonoid. ideges panaszok.] Honos Kínában. eudesmol Alkalmazás: adstringens. – FABACEAE vörös-szantálfa Santali lignum rubrum Honos Indiai-szubkontinensen. muira-puama Ptychopetali lignum Hatóanyag: behensav-észterek. szteroid ekdizon és származékai. santal. Ptychopetalum olacoides Benth. továbbá szeszkviterpének. 0. oleanol-származék. Indokínában. var. Guajanában. aldehidek. gyökérben poliinek. Indokínában.) Gärtn. – ASTERACEAE réti bolhafű Conyzae mediae herba = Suedensis herba = Arnicae suedensis herba Conyzae mediae radix Honos Európában. Malajziában. antibakteriális. pterocarpin. keményítő. Hatóanyag: piros festékanyag izoflavon és genistein-származékok santalin (santalin A. B).: Pueraria lobata Ohwi] Honos Kínában. É-Afrikában. A fatest sötétbíbor.] parlagi bolhafű Pulicariae herba = Conyzae minoris herba .) Maesen et Almeida [syn. termesztik Távol-Keleten a Fülöp-szigetekig. illóolaj (50%-a cedrol) Alkalmazás: tapasz. – ASTERACEAE [syn. kb. fojtóbab. 0. flavonoidok. timol-származékok Alkalmazás: korábban bőrbetegségekre. farészben szeszkviterpén-alkohol pterocarpol. Indiai-szubkontinensen. 0. galluszsav. Pulicaria vulgaris Gärtn. pentosen-nyálkaanyag.: Inula pulicaria L. az Alföldön gyakoribb. lehet fejfájás csillapító. Pterocarpus santalinus L. levélben cianogén glikozidok. fenolkarbonsavak. legelőkön.6 m-re is megnőhet. Ptychopetalum uncinatum Anselmino Honos É-Brazíliában. antidysentericum. Ausztráliában.18% illóolaj. Pterocarpus marsupium Roxb. szaponin Alkalmazás: rhizoma gyomorhurut esetén antidiarrhoeicum. gyantasavak. teafestő. szájvíz. DNy Csendes Óceániában. 7-8 m magas. – OLACACEAE Honos É-Brazíliában. füstölő. Pueraria montana (Lour. nedves réteken.) Maesen et Almeida [syn. antipyreticum. Elő-Ázsiában.) Merr. K-Ázsiában. 7% tannin. lobata (Willd.

szitoszterol. citromsav.) Gams] pettyegetett tüdőfű Pulmonariae (maculosae) folium Pulmonariae herba (DAB) Honos főleg Közép-Európában. 5% tannin Alkalmazás: régebben sedativum fájdalmas görcsök. Pulmonaria officinalis L. Hatóanyag: alifás monoterpén cosmen Alkalmazás: inszekticid. 25 % hidrolizálható cserzőanyag. Hatóanyag: kéregben 0. szaponin.doksi. Punica granatum L. metilarbutin. egyéves lágyszárú.: Pulsatilla vulgaris Mill. 4% cserzőanyag. cukrok. Homeopathia. kb. dysenteria esetén. – BORAGINACEAE [syn. piros terméshús vitamindús. Cserje. pseudo-pelletierin. diaphoreticum (rheuma és köszvény kezelésében). évelő lágyszárú fajok. Pyrola chlorantha Sw. Köves hegylejtőkön. É-Afrikában. Gyűjtéskor a termőhelyet kímélni kell! Hatóanyag: nyálka-poliszaharidok. szaponin (ursolsav. adstringens. Ny. betulinsav).7% piperidin alkaloid pelletierin. kb. flavonoidok.: Pulmonaria maculosa (Liebl. – PYROLACEAE zöldvirágú körtike Pyrolae chloranthae herba Pyrola rotundifolia L. nyílt homokpuszta gyepekben ritka.Forrás: http://www. – PUNICACEAE gránátalma Punicae granati cortex = Granati cortex Granati fructus Granati flos Granati fructuum cortex = Punicae granati fructidis cortex Honos Kaukázusban.és É-Európában. fenyvesekben szórványosan. évelő lágyszárú. kevés tannin. Márciusban. hasmenés elleni szer népi használatban. Szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). – PYROLACEAE kereklevelű körtike Pyrolae rotundifoliae herba Cirkumpolárisak főként az északi féltekén. védett. vitaminok Alkalmazás: kéreg anthelminticum. évelő lágyszárú. Hatóanyag: 4-8% arbutin. terméshéjban kb. kb. fenolkarbonsav (pl. évelő lágyszárú. egyéb szerves savak és észtereik. Mindkettő faj védelemre szorul. Nálunk iszapos és szikes talajokon. terméskéreg adstringens a népgyógyászatban colitis. Gyertyános tölgyesekben és bükkelegyes üde erdőkben helyenként gyakori. előbbi a Dunántúlon adventív. allantoin. virágban pelargonidin-glikozid. neuralgia. 15% tannin Alkalmazás: diureticum. kisebb termetű. felső légúti megbetegedésekben hurutoldó. diureticum. Esetleges alkaloid-tartalma miatt huzamos használatát nem ajánlják. Pulsatillae herba Hatóanyag: protoanemonin. féregűző is. áprilisban virágzik. migrén esetén. ízletes. a termésben delphinidindiglikozid. a herbát virágzáskor szedik. K.hu Honos Európában.és pelargonidin-glikozid. Homeopathia. Indiai-szubkontinensen.) Mill. rozmarinsav. Etiópiában.] fekete kökörcsin Honos Közép-Európában. Ép tőleveleit 3 cm-es nyéllel elvirágzás után. – RANUNCULACEAE [syn. kb. Sztyeppréteken szórványosan található. nálunk védett helyeken és üvegházban termeszthető. ennek fele gallotannin. szaponin. 34% nyálka-poliszaharid. Ny-Ázsiában. delphinidin.] leánykökörcsin Honos Közép-. kovasav. homeopathia. de védelemre érdemes. Pulsatilla nigricans Störck [syn. védett. É-Afrikában.: Pulsatilla pratensis (L. anemonin és származékai. nyomokban alkaloid pirrolizidinek Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. virág adstringens diarrhoeában. mészkerülő elegyes erdőkben található. emmenagogum. 28% cserzőanyag. neurosis. klorogénsav). utóbbi még ritkább. .5-0. gyomtársulásokban gyakori.és Közép-Ázsiában. Pulsatilla grandis Wender.

aphták ecsetelésére tincturaként. gyulladt íny. Bolíviában. Ph. Homeopathia. – ROSACEAE körte(fa) Pyri communis fructus Honos ősei Eurázsiában vannak. fog-. Ny-Ázsiában. magban amygdalin Alkalmazás: diureticum. – FAGACAE [syn. Eur.hu Pyrus communis L. légyölőfa Quassiae lignum Quassiae cortex Honos Mexikóban. Kaukázusban. más Quercus fajok – FAGACEAE kurdisztáni tölgy Quercus galla (= Galla. flavonoid. arbutin. savas bisdesmosid-típusú quillajasavglikozidok. kvercetin.. farészben kondenzált galluszsav-észter típusú cserzőanyag (castalagin. obstipans (állatgyógyászatban is).: Quercus pedunculata Ehrh. catechin.és -triglikozid).) Quercus semen Quercus folium Quercus lignum Hatóanyag: kéregben 8-20% gallo. Dunántúlon és a Középhegységben száraz. 37% keményítő.és szájöblögető. Hatóanyag: kb. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben erdőalkotó. Peruban. 7% tannin. Kaukázusban. DAC) Honos Chilében. [syn. Quillaja saponaria Mol. Homeopathia.] kocsánytalan tölgy Honos Európában. örökzöld fa. 10% szaponin. Q Quassia amara L.25% seco-triterpén quassin (= nigakilacton G. pentaciklusos szaponin glutinol. táplálék. amarum. 4. Quercus petraea (Matt. Ph. Quercus robur L. levélben 6-11% cserzőanyag. – SIMAROUBACEAE keserű kvasszia(fa). nedves lomberdőkben gyakori.és fejbőrápoló szerekben. D-Amerikában. vescalin) Alkalmazás: adstringens.Forrás: http://www.doksi. külsőleg toroköblögető krónikus bronchitisnél. cyclit.. 0. catechin. Quercus infectoria Olivier.] kocsányos tölgy Honos Európában.: Quercus sessiliflora Salisb. Ph. Magban (makkban) ciklusos cukoralkohol quercit. VIII. száj. leucocyanidin. szteroid-szaponin hidroxi-dammarenon. depurativum (tincturaként is). Hatóanyag: kb. Helv. kb. pektin. phlobatannin. homeopathiában. 15% zsíros olaj. Galla halepensis. 2-5 m magas fa vagy cserje. 18-hidroxiquassin Alkalmazás: tonicum. termesztik még Hindusztánban és D-Európában. – ROSACEAE panamakéreg Quillajae cortex (ÖAB. Quercus cortex (Ph. 15% cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. 15-18 m magas. Ny-Ázsiában. (Gubacsdarázs: Cynips tinctoria Hartig) Hatóanyag: gubacsban 40-60% hexa-hepta-galloil-glükóz típusú gallotannin (kínaiban akár 75%) Alkalmazás: szájüregi sebek. 6% fehérje. neoquassin. cukoralkohol.15%). A makk pirítva (Quercus semen tostum) kávépótló. . Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-mono. Hg. laxans (szirupként is).és catechintannin. szaponin. főleg pentaciklusos triterpén. Kéreg korábban egyes helyeken söriparban komló helyett. leucodelphinidin.1-0. 0. acetilarbutin (pyrosid). vérzéscsillapító (főleg külsőleg). alakköreit. változatait széles körben termesztik. Kaukázusban.. vescalagin. quercin. Ny-Ázsiában.) Liebl. VII. klorogénsav és származékai. kb. garat. Hg. castalin. Galla turcica) Honos DK-Európában. Cserje habitusú.

0. magassága kb. köszvény és reuma esetén. vomitoria Afzel. bokrosodó cserje. piros gyökérben anthocyan (raphanusin) Alkalmazás: diureticum. egyéves lágyszárú. Kétéves. deserpidin.6 m. Zavart gyepekben fordul elő. – RANUNCULACEAE gumós boglárka Ranunculi bulbosi herba Ranunculi bulbosi radix Honos Európában.. Mediterráneumban. fő típusok: yohimbin (reserpin. Nálunk gyomtársulásokban elég gyakori. serpentinin. csöves lágyszárú.. izoanemoninsav. – GESNERIACEAE enyves kuszagyűszű Rechmanniae glutinosae radix .Forrás: http://www.) Benth. máj. dyspepsia. alstonin). 0. Hatóanyag: protoanemonin származék ranunculin. heterophylla Roem. cholereticum. et Hook. Európában. glükoputranjivin) Alkalmazás: antibakteriális. corynanthenin vagy raubasin (raubasin = ajmalicin. bomlástermékei anemonin.). fél méter magasra is megnő. Áttelelő lágyszárú. A fekete retek a subsp.és epeutak betegsége és bronchitis esetén. raupin) Alkalmazás: kivont alkaloidokból antihypertensiv. Egy. É-Afrikában. szaponin. sedativ és neuroleptikus gyógyszereket gyártanak. Indokínában. – RANUNCULACEAE torzsika boglárka Ranunculi scelerati herba = Ranunculi palustris herba = Ranunculi aquatici herba Honos Ázsia mérsékelt égövi részein. a Tiszántúlon ritka. R. máshol szórványos. Kaukázusban. Elterjedt Európában.) Hatóanyag: 1. serpentin. Kanadában. Konyhakerti zöldségnövény. – APOCYNACEAE indiai vérnyomáscserje Rauwolfiae radix (DAB) Rauwolfiae folium Honos Kínában. tetraphylla L.hu R Ranunculus acris L. R.vagy kétéves lágyszárú. Homeopathia. É-Afrikában. Szibériában. sarpagin (sarpagin. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: glikozinolátok (glükobrassicin. Ranunculus sceleratus L. Ranunculus bulbosus L. et Schult.5-1 m magas. 50-féle). R. Homeopathia. expectorans. niger (Mill. Kaukázusban. Homeopathia.doksi. yohimbin). ajmalin (ajmalin.5-3% indol-indolin-alkaloid yohimbanok (kb. raphanol stb. rauwolfinin). Rehmannia glutinosa (Gärtn. – BRASSICACEAE retek Raphani hortensis (= sativi) radix = Raphani nigri radix Honos Ázsiában. Raphanus raphanistrum L. USA-ban. – BRASSICACEAE repcsény retek Raphani raphanistri herba Honos Ny-Ázsiában.) DC. virágban xantofillok Alkalmazás: mérgező mindegyik. népgyógyászatban friss leve cholecystopathia. Üde és nedves réteken. Dunántúlon elég gyakori. Raphanus sativus L. (Hatóanyag kinyerése szempontjából felhasználják még: R. melyek csak orvosi rendelvényre adhatók. Malajziában. É-Afrikában. népi használatban egyes krónikus bőrbajokban. hirsuta Jacq. Évelő lágyszárú. – RANUNCULACEAE réti boglárka Ranunculi acris herba = Ranunculi pratensis herba Honos Európában. szintén termesztett.) Steud. vaskos. Kaukázusban. Indiai-szubkontinensen. anemoninsav. Elterjedt az egész országban. pleuritis. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: glikozinolát (pl. Rauvolfia (Rauwolfia) serpentina (L. Mocsári és iszaplakó társulásokban gyakori. szinapin. bronchitis.

és ÉNy-Kínában. Eur.) = Cascarae sagradae cortex Honos Ny-Kanadában. 8% hidroxiantracén-származék (cascarosid A. diureticum. 2% glükofrangulin. évelő lágyszárú. Homeopathia. a Középhegységben és a Dunántúlon nem gyakori. rhamnonigrin. Hatóanyag: kéregben 2-2. Hatóanyag: kb. Indokínában. aloin A. Ny-Ázsiában. emodinanthranol-glikozidok. luteolosid. Ph. erőteljes növekedésű. emodinok. 11-dezoxialoin) Alkalmazás: laxans. kevés apigenin. – RHAMNACEAE varjútövis benge Rhamni catharticae cortex Rhamni catharticae fructus (DAB) Honos Európában. lutea L. 10-25%-a diantron-glikozid). É-Afrikában.). 4. az Alföldön szórványos. Homeopathia. hibridnek tartják. B. a barbarin (a vadrezedában glikozinolát glükotropaeolin) Alkalmazás: népgyógyászatban diaphoreticum. heterodiantronok. J. Ny-USA északi és déli részein. 4. É-Afrikában. Hatóanyag: iridoid-glikozid catalpol. kempferolglikozid stb. dismenorrhoea esetén. rehmanniosid A-D. gingivitis esetén gyulladáscsökkentő gyógyszerekben. Hg. VIII. nagyobb adagban hashajtó. melittosid. extractumok formájában diureticum. Ph. cardiotonikus. Rhamnus cathartica L. Rhamnus purshiana DC. speciális iridoid rehmaglutin A és iononglikozid rehmaionosid A-C Alkalmazás: antipyreticum. glükoluteolosid. ajugol. – POLYGONACEAE [syn. antifungális. Cserje vagy fa.) Rhei pulvis Hatóanyag: 4-6% hidroxiantracén-származék rhein (60-80%-a antrakinon-monoglikozid. lindleyn). anthelminticum. kínai rebarbara Honos É.) = Rhei rhizoma (= radix) (Ph. ez is felhasználható). Rheum palmatum L. Útszéli gyomtársulásokban (közönséges mindenhol a vadrezeda. vértisztító. termésben kb. sedativum. VIII. termés népgyógyászatban még diureticum. Hg. C. – RHAMNACEAE [syn. flavonoidok. Kétéves lágyszárú. – POLYGONACEAE [syn. továbbá tannin (gallotanninok. stomatitis. chromanonok Alkalmazás: főleg pora laxans. izorhamnetin. Rhei radix (Ph.és DNy-Európában. Magas. termés is. flavonok. évelő lágyszárú. tannintartalma miatt kisebb dózisban antidiarrhoeicum. Hg. antirheumaticum.: Rheum x hybridum Murray] hullámoslevelű rebarbara Rhei japonici rhizoma (= radix) Honos K-Ázsiában. Rheum rhabarbarum L. Ázsia mérsékelt égövi részein. Többnyire 3 m magasra növő cserje. Indiai-szubkontinensen..Forrás: http://www.5% antrakinon-glikozid (emodinprimverosid. frangulin. Erdeinkben helyenként gyakori. Rheum rhaponticum L... tonicum. physcionok. glikozinolát glükobarbarin és fenil-oxazolidinthion bomlásterméke. Külsőleg orrüreg fertőzéses betegség. frangulin). Magyarországon termeszthető. évelő lágyszárú. Magas (kb. flavanok. chromonok. oligomer procyanidinek. Eur. festőanyag. – RESEDACEAE festő rezeda Luteolae herba = Resedae luteolae herba Luteolae radix Honos DK. VII. valamint fenilbutanonok (pl. Hatóanyag: flavonoid (luteolin. Nálunk is termeszthető. galloilglükóz). Cooper] kaszkarabokor Rhamni purshianae cortex (Ph. B. G. számos gyógyszer hatóanyaga. nálunk nem gyakori konyhakeri növény. éretlen termésben szaponin Alkalmazás: kéreg népgyógyászatban laxans.: Rheum x hybridum Murray] . chrysophanolok. rehmanniosid D-nek enyhe hypoglykaemiás hatása van. Rheum officinale Baillon – POLYGONACEAE orvosi rebarbara Honos D-Kínában. D. aucubin.hu Honos É-Kínában.doksi. Reseda luteola L. évelő lágyszárú. stomachicum. 2 m).: Frangula purshiana DC. a R. mint enyhe hashajtó. gyulladáscsökkentő.

szterol. menorrhagiában.és kávésav Alkalmazás: homeopathia. hibrid változatait kertekben inkább termesztik (főzeléknek. vese. rosiridin (aglikon rosiridol). 5% stilben-glikozid rhaponticosid. Hatóanyag: kb. egyéves lágyszárú.. Eur. utóbbiban még flavonoidok. 0. Dísznövényként telepíthető. Magyarországon nincs. 1-2 m magas cserje.: Rhinanthus crista-gallii L.és hólyagpanaszokban. Sok díszfajta ebből származtatható. 20% cserzőanyag Alkalmazás: tinctura formájában orvosi javallatra ágybavizelés és hasmenés ellen. több más faj homeopathiában. laboratóriumi táptalaj készítéséhez. gyógyszertechnológia (emulzió-. – SCROPHULARIACEAE [syn. salidrosid. tabletta-. Hatóanyag: agaróz.: Sedum rosea (L. népgyógyászatban tonicum. Honosak Csendes.Forrás: http://www. Nálunk ez sem található vadon.] illatos rózsásvarjúháj Rhodiae radix Honos Európában. Rhodiola rosea L. előbbiben arbutin (ericolin).] csörgő kakascímer Cristae gallii herba Honos Európában. Kaukázusban. más szaponin-glikozid. 1-2 m magas. amyrin. Üde és nedves réteken országszerte gyakori. magas oxalát tartalma miatt gyermekeknek és vesekőbetegeknek ártalmas lehet.doksi. – CRASSULACEAE [syn. tyrosol. rhinanthin). Rhodophyta – ALGAE vörösmoszatok: Gelidium fajok.és DK-Európában.07% illóolaj.) = Agar-Agar (Ph. Hatóanyag: aucubin (aucubosid. Ny-Ázsiában. Azalea pontica L. dezoxirhaponticosid Alkalmazás: enyhe hashajtó. Ribes nigrum L. – ERICACEAE erdélyi havasszépe Rhododendri ferruginei folium Honos DK-Közép-Európában (Alpok. 4.) lichenoides. VIII.] sárga rododendron. Rhus aromatica Ait. Közép. toxikus acetilandromedol. ursolsav. továbbá rhododendrin (= betulosid). VII. Hg. reumás panaszok esetén. klorogén. esetleges ösztrogén hatásukat is figyelembe kell venni. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum köszvényes. Gracillaria Gymnogongrus grifithiae. kompótnak) Hatóanyag: mindkét gyökérdrogban antrakinonok. Homeopathia.hu közönséges rebarbara Rhapontici radix Honos Közép-Ázsiában. agaropektin Alkalmazás: enyhe laxans. Rhododendron ferrugineum L.) L. 10-35 cm magas. – GROSSULARIACEAE fekete ribiszke . Eucheuma spinosum és más fajok agar Agar (Ph. Ázsia mérsékelt égövi részein.és Indiai-Óceánban. Ahnfeltia plicata. Áttelelő pozsgás. évelő lágyszárú. Hg. kenőcselőállítás). Hatóanyag: sok más rododendron fajjal együtt mérgezőek. Ph. sárga alpesirózsa Rhododendri folium Honos K-.) Scop. 18% cserzőanyag Alkalmazás: fejfájás csillapító. – ANACARDIACEAE kanadai szömörce Rhois aromaticae radicis cortex Honos É-Amerikában. Kárpátok). Rhinanthus minor (Ehrh. kb. Hatóanyag: illóolaj. bokros cserje. Kis termetű. flavonoidok. Rhododendron luteum Sweet – ERICACEAE [syn. valamint kb.

). Hatóanyag: virágban flavonoid-diglikozid robinin. – GROSSULARIACEAE piros ribiszke Ribis rubri fructus Honos Ny-Európában. társulásközömbös. linalool.01% illóolaj Alkalmazás: virág aromaticum. Kaukázusban. szerves savak. Ázsia mérsékelt égövi részein. Főleg áprilisban virágzik. Hatóanyag: cukrok. szirup ízesítő gyógyszerészeti készítményekben. szellős helyen szárítják (beszáradás 5-7:1). olajos injekciók gyártásához) alkalmazható. 3% ricint és kevésbé mérgező piridin alkaloidot. robigenin).) Honos Afrikában. Ricinus communis L. Hg. VIII.és láperdőiben szórványosan található. enyhe antihypertensiv. pseudofructus cum seminibus (Ph. cyanin és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: friss préslé antioxidáns. lekvár vagy bor ugyancsak antioxidáns. a kb. karotinoidok. levél aromaticum.doksi. – EUPHORBIACEAE ricinus Ricini semen Ricini oleum (Ph. bozótosokban mindenhol gyakori.. szabadgyök-fogó. VII. acaciin. Homeopathia (nyers mag!). Eur.5% flavonoid (kvercetin-. 1-2 m magas cserje vagy fa.Forrás: http://www. ricinint tartalmaz. a mérsékelt éghajlaton sokfelé (Ázsiában. illatszeripar. fenolkarbonsavak Alkalmazás: levele és rügye diureticum (előnyösen kálium-visszatartó). prodelphinidin). Tüskés cserje. vérszegénység ellen is hatásos. antibakteriális. 0. majd szobahőmérsékleten. jó homokkötő. VII. benzilalkohol. VIII.) Rosae (= Cynosbati) pseudofructus (= fructus). apigenin). augusztusban érik. tüskementes tokkal rendelkező. Ny. gyepűrózsa Rosae pseudo-fructus (Ph.és Közép-Ázsiában. 4. 2 m magasra is megnő. illóolaj (anthranilsav-metilészter. pektin. Magyarországon nemesített fajtáit sokfelé telepítik. termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. Hatóanyag: kb. Májusban virágzik. terpineol). Hatóanyag: mag erősen mérgező toxalbumint. acacetin. – FABACEAE fehér akác Robiniae pseudacaciae (= acaciae) flos Robiniae pseudacaciae cortex Robiniae pseudacaciae folium Honos USA keleti és középső részén. Termeszthető. Rosa canina L. pseudofructus sine seminibus (Ph. Hg. Ph. inszekticid. Ph. Indiai-szubkontinensen. 1-2 magas cserje. farnesol.) Rosae (= Cynosbati) semen Honos Európában. antioxidáns. Hg. myricetin.és izorhamnetin-glikozidok). fungisztatikus. 4. emeticum. 40-70% ricinusolaj (előbbiektől mentesített zsíros olaj) különleges zsírsava a ricinolsav Alkalmazás: kivont és tisztított zsíros olaj erősen laxans. törpe fajtáit régebben Magyarországon is termesztették. erdőszéleken. majd vékony rétegben. kb. KisAlföldön Szigetköz) liget. É-Amerikában) termesztik. 0. Virágzás idején vagy közvetlenül utána szedik le leveleit.) Ricini oleum hydrogenatum Ricini oleum virginale (Ph. egyéb flavonoid (pl acaciin. . Ribes rubrum L.és szeszkviterpének). termése júliusban. fontos mézelő fa. A kérget kora tavasszal gyűjtik a fiatalabb ágakról (beszáradás 3:1). Vadon az Alföld (pl. oligomer proanthocyanidinek (pl. kéreg homeopathia. – ROSACEAE csipkerózsa. kéregben erősen mérgező toxalbumin-lektin robin és phasin. terméséből készült lé. ilyenkor szedik le a frissen kinyílt virágokat.. Eur. vírusellenes. levélben flavonoidok (acacetin. kempferol-. forgatással szárítják (beszáradás 5:1). nemesített fajtáit ültetvényekben telepítik. továbbá gyógyszertechnológiában (pl. nerol. Egyes. védett. Robinia pseudacacia L. antiphlogistikus. cserjésekben állományképző. É-Afrikában.hu Ribis nigri folium (DAC) Ribis nigri fructus Ribis nigri gemma Honos Európában. nyomokban illóolaj (mono. Hg. Hg. VII. Különösen mérsékelt égövi országokban Eurázsiában is elterjedt.

leginkább: R. Kaukázusban. Rubia tinctorum L. laxans (szerves savak. egyes illóolajokban 20-50% kámfor. Malajziában. homeopathia. Indokínában. ún. geraniol. citronellol. cyanin. sok díszfajtája kertekben kedvelt Magyarországon is. Ph. 4:1 “csipkehús”). eucalyptol stb. spasmolyticus kólikában. grippe esetén vitaminpótló (C-vitamin. Hatóanyag: antrakinon purpurin. a “bolgár rózsaolaj” fő összetevői: feniletilalkohol.). likőriparban. Indiai-szubkontinensen. Illatszeripar. Rosa x damascena – ROSACEAE (R. örökzöld. fajtája ismert. stomachicum. Évelő lágyszárú. aromaticum. vérhas és tüdőhurut esetén. kvercitrin. Rosmarinus officinalis L. aszmagban kb.doksi. mikroelemek.2% (vagy több) aszkorbinsav. továbbá flavon (genkwanin. alpesi rózsa. Eur. alizarin Alkalmazás: bakteriosztatikus (Staphylococcus aureusra). pendulina L.és ursolsav-származékok Alkalmazás: cholereticum. Hg. karotinoidok (rubixantin-izomérek. aszmagoló géppel kettévágva és kitisztítva) vagy egészben hagyva szellős helyen kiterítve vagy műszárítón szárítják (beszáradás 2:1 egész csipkebogyó. limonen. szerves savak.2-1. Rosa gallica L.Forrás: http://www. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: meghűlés. VII.és kozmetikai ipar.. Sok formája. rovarűzőként. kb. anthocyanok. parlagi rózsa. pollenben karotinoidok Alkalmazás: adstringens. Az álterméseket kocsány nélkül augusztus végétől az első deres napokig gyűjtik. déli helyeken érdemes telepíteni. 1 m magas cserjévé fejlődik. menstruációs panaszokban. β-karotin stb. 0. csak védett. gallotannin. lepra ellenes. gallica L. – RUBIACEAE indiai buzér Rubiae cordifoliae radix et rhizoma Honos Afrikában. linalool. Hatóanyag: virágban 0.. – LAMIACEAE rozmaring Rosmarini folium (Ph. Rubia cordifolia L. főként rozmarinsav. frissen és szárazon fűszer. Rosa x centifolia L. bornil-acetát. cukor. gyümölcsíz. 10% zsíros olaj. júniusban virágzik. Aszmagtól mentesítve (kézzel vagy erre szolgáló. Más fajok is hasznosak. nyomokban illóolaj. Rosae flos (= petalum) Hatóanyag: friss sziromlevélben kb. külsőleg fürdőkbe. nálunk nem fordul elő. kb. továbbá borneol. diosmetin) és flavonglikozidok. foszfolipid. flavonoidok). 4. citral stb. kámfor. pektin). szem és garat öblögetésre. Nálunk az enyhébb teleket átvészeli. száj. camphen.5% illóolaj (15-30%-a 1. luteolin. Hg.2% illóolaj (geraniol. – ROSACEAE százlevelű rózsa Honossága sokféle hibridformája miatt nagy vonalakban Eurázsiára tehető. – RUBIACEAE festőbuzér Rubiae radix . kertekben telepített.) Honos Mediterráneumban. pseudopurpurin. rosmanol). Kertekben sokfelé megtalálható.2 % illóolaj. spasmolyticum. Festőanyag. népgyógyászatban hasmenés. geranial. kb. purpuringlikozid. eugenol. enyhe diureticum. lekvár. carminativum. szörp készül belőle.hu Több kisebb fajra bontható.8-cineol.és hólyagbántalmak esetén. Aszmag népgyógyászatban diureticum vese. αpinen. Hatóanyag: 0.). x R. lycopin. ekcémára. 15% pektin. mindegyik gyűjthető. amíg kemény az áltermés fala. purpuroxanthin. bársonyrózsa Honos Európában. 3% Lamiaceae-cserzőanyag kávésavdepszid. illóolaja illatszeriparban. nerol. 10-24% cserzőanyag. mérsékelt égövi Ázsiában. Különösen Bulgáriában nagy ültetvényekben termesztik.03% illóolaj. cserzőanyag. nerol Alkalmazás: illatszer. triterpén oleanolsav. citronellol. terpineol. VIII. caryophyllen.) Rosmarini aetheroleum (Ph. p-cymen. Ny-Ázsiában. 0. A csipkerózsa májusban. Homeopathia. Hatóanyag: levelekben 1-2. munjistin. reumára. torokés melltájéki panaszok esetén. flavonoidok.). moschata Herrm) damaszkuszi rózsa Rosae aetheroleum Honossága hibrideredete miatt részben ismert. 0. Ny-Ázsiában.35% diterpénfenol carnosolsav és oxidációs laktonszármazékai (carnosol = picrosalvin.

júniusban virágoznak. Régen kozmetikai festék volt. észterek. Termesztik. nyomelemekben. Szükség esetén termeszthető. fodros lórom Rumex obtusifolius L. Mediterráneumban. elterjedt É-Amerikában is. szerves savak. különösen elterjedt a Mediterráneumban. fruticosus L. továbbá aroma anyag (hexenol és hexenal származékok). koffein tartalmú tea legjobb pótlója. pektin Alkalmazás: mint szedernél.és Ny-Ázsiában. Ilyenkor gyűjtik a leveleket. lekvár stb. – ROSACEAE málna Rubi idaei folium (DAC) (= herba) Rubi idaei fructus Honos Európában. szerves savak. munjistin. Számos fajtáját házi kertekben és nagyobb ültetvényekben termesztik. hamvasszeder Rubi fruticosi folium (DAC) Rubi fruticosi fructus Rubi fruticosi radix Honosak Eurázsiában. pseudopurpurin. aszkorbinsav. a gyümölcsből készült szirup kanalas gyógyszerek ízjavítójaként gyógyszerészeti előiratokban hivatalos. antidiarrhoeicum. Gyökér népgyógyászatban antidiarrhoeicum. fenolkarbonsavak. purpuroxanthin). 0. 7-15% cserzőanyag. szeder. szerves savak. galluszsav. diaphoreticum. szellős helyen szárítják. dimer ellagitannin. Homeopathia. klorogénsav.8% szaponin villosin Alkalmazás: adstringens. garatöblögető. Hatóanyag: kálium-oxalát. nemesített fajtáit telepítik. üde ártéri és hegyi réteken országszerte gyakori. Hatóanyag: 2-3. pektin. különösen kőképződés esetén (gyógyszerek formájában). Évelő lágyszárú. tüskés cserjék.) Alkalmazás: népgyógyászatban féregűző. A levelet árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1).hu Honos K. ruberythrinsav. – ROSACEAE vad szeder. antioxidánsokban gazdag. cukrok. alkoholok. nagyobb állományokat főleg vágásterületeken. cukrok. flavonoid (kvercitrin. antioxidánsokban gazdag. Régen festőnövényként termesztették. flavonoid. illóolaj. A vad szeder (R. szerves savak. stomachicum. oxálsav. sok forma és hibrid tartozik ide. iridoidlakton asperulosid Alkalmazás: húgyúti és vesebetegségekben. ma már elvadulva is ritka.) gyűjtőfaj. Közép.5% di. Nyers málna. – POLYGONACEAE mezei sóska Rumicis acetosae herba Kozmopolita. A terméseket hamvaskék állapotban szedik. depurativum. Gyökérben cserzőanyag.és trioxiantrakinon-glikozidok (alizarin. Rubus idaeus L. pektin. Nálunk vadon a Középhegységben és a Dunántúlon erdővágásokban különösen gyakori lehet. galiosin. A herbát augusztustól szeptemberig gyűjtik. Nyár elejétől virágzik. alkoholok és észterek. diureticum.Forrás: http://www. szántóterületek szegélyén. 0. Élvezeti tea. málnaíz. erdőszéleken találunk. vitexin stb. cyanidinglikozidok. Homeopathia (gyökér is).és DK-Európában. kovasav. l. Hatóanyag: mint szedernél. pentaciklusos triterpénsavak. antidiarrhoeicum. Hatóanyag: 8-10% hidrolizálható gallotannin. s.8 m magas. Rumex crispus L. és más Rumex fajok réti lórom Rumicis folium Rumicis fructus Rumicis radix = Lapathi (acuti) radix . cserzőanyag. A hamvas szeder gyümölcsét gyűjtik. roborans. ribiadin. Évelő lágyszárú. – POLYGONACEAE lósóska. tonicum. Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok. szegélybozótosokban mindenhol gyakori. erdőszéleken. tarlókon országszerte gyakoriak. Rumex acetosa L. Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok. Májusban. továbbá diureticum arthritisben. Ázsia mérsékelt égövi részein. cukrok. vitaminokban. Rubus fruticosus L. Ligeterdőkben. Vágásterületeken. feketeszeder Rubus caesius L.5-0.doksi. Nyers gyümölcse vagy a szederlé és a szederlekvár vitaminokban.

5 m-re is megnő. görcsoldó és idegnyugtató hisztériában. 4. gyakran gyomtársulásokban gyakoriak. örökzöld cserje. graveolin). nyálka-poliszaharid.) Rusci aculeati rhizoma (= radix) Honos Közép. kumarin. . cholereticum. ritkán elvadul. kokusaginin. chrysophansav. 5% catechintannin. 0. Ny-Ázsiában. spasmolyticum. A-vitamin. Hg. levélben flavonoid. Sagittaria sagittifolia L. γ-fagarin.hu A lósóska kozmopolita. Hatóanyag: akár 1.1% illóolaj (kb. thrombophlebitisben. – ALISMATACEAE nyílfű Sagittariae radix Sagittariae herba Honos Európába. furanobenzol graveolensav Alkalmazás: sudoriferum. Indiában és az USA területén is.doksi. orvosi javallatra venotonicum vénás és kapilláris insufficientia esetén. D-provitamin. izoimperatorin. gyökérben antrakinonok (pl. – RUTACEAE kerti ruta Rutae folium Rutae herba Rutae aetheroleum Honos D. – SALICACEAE fehér fűz Salix daphnoides Vill. ulcus crurisban.4% acridon típusú kinolin alkaloid (skimmianin. kb. sebgyógyító. Hatóanyag: levél fő összetevői hasonlóak. extractumból készült gyógyszerek formájában. 0. Homeopathia. Zavartalan mocsarakban. A sziki lórom (R. Ph. Áttelelő. 40 azonosított komponens) Alkalmazás: kivont hatóanyagaiból.. É-Afrikában. Kis termetű. pangásban. abortivum. pseudonatronatus Borb. szterol. Általában nedves réteken vagy erdőkben. dictamnin. furokumarin (bergapten. Szibériában. Ruta graveolens L. daphnoretin). Homeopathia. carbinolacetát. vízi lágyszárú.Forrás: http://www. Nálunk kerti dísznövény. Hatóanyag: 4-6% spirostanol. Termesztése megoldható. szterolok. a réti lórom inkább eurázsiai. rutarin. kb. triterpének. szárítva vagy porítva (különféle gyógyszerformákban) belsőleg. 50% fehérje.) ritka. nodus haemorrhoidalis megbetegedésben. Hatóanyag: gyökérben keményítő. Erős szárú félcserje.és Közép-Európában. mint a mezei sóskánál. más Saccharomyces fajok – SACCHAROMYCETACEAE élesztőgomba Faex medicinalis = Cerevisiae fermentum Hatóanyag: gazdag B-vitaminokban. Eur. – ASPARAGACEAE vagy RUSCACEAE szúrós csodabogyó Rusci rhizoma (Ph. ruscin (fő aglikonok és hatóanyagok: ruscogenin. szaponin Alkalmazás: adstringens. Salix alba L.2-0. ergoszterol stb. nagyobb adagban adstringens. rutaretin. gravelliferon. Ny-Ázsiában. antidiarrhoeicum. rutamarin. Az Alföldön gyakoribb. neoruscogenin).7% illóolaj (metilketonok. főleg áttelelő vagy évelő lágyszárúak. de fogyatkozik. továbbá stomachicum. Elterjedt pl. 10% tannin Alkalmazás: mint mezei sóskánál. Védett. psoralen. emodinok). S Saccharomyces cerevisiae Hansen. carminativum. emmenagogum. kb. alkilalkoholok és észtereik).. gyökér laxans. Többnyire az északi féltekén terjedtek el. aphrodisiacum. xanthotoxin. 25% szénhidrát. rutin. Kaukázusban. nádasokban. VIII. termésben kb. Ruscus aculeatus L. védett. anthelminticum. Dunántúlon szórványosan fordul elő üde lomberdőkben. antibakteriális (gyermeknek is). akár 0. termés főként antidiarrhoeicum.és furostanol-típusú szteroid szaponin ruscosid. főleg B-vitaminok pótlására bőrbetegségekben. cukor. ahogyan a többi lórom faj is Európában vagy Eurázsiában honos. Alkalmazás: nyersen. Homeopathia.és D-Európában. tannin. vagyis vénás keringési elégtelenségben.

Forrás: http://www.doksi.hu

boroszlánlevelű fűz Salix fragilis L. csörege-fűz Salix purpurea L. csigolyafűz Salix viminalis L. kosárfonó fűz, kenderfűz Salix cordata Mühlenbg. [syn.: Salix americana hort.] kanadai fűz, amerikai fűz Salicis cortex (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salicis folium
Honosak Európában, Ázsiában, kivéve a kanadai fűzet, de ezt is sokfelé termesztik Európában. Értékes drogot szolgáltat a S. alba L. subsp. vitellina (L.) Arcang., aranyfűz. Ártereken vagy nagyobb patakok, folyók mentén sokszor állományalkotók. A fehér fűznek és alfajának nemesített fajtáit, továbbá a kanadai fűzet telepítik. Néhány éves vesszőkről a kérget februárban, márciusban lehántják és feldarabolják. A kifejlett leveleket is gyűjtik. A szárítás meleg, szellős helyen vagy műszárítón történik (beszáradás 3:1 kéreg, 5-6:1 levél). Hatóanyag: 1,5-11% fenol-glikozid salicin, salicortin, tremulacin, populin, fragilin, triandrin, vimalin, picein stb.), aromás aldehidek és savak (salirosid, vanillin, syringaaldehid, syringin), szalicilalkohol (saligenin), flavonoidok, 8-10% cserzőanyag Alkalmazás: antiphlogistikus (gátolja a prostaglandin bioszintézisét), belsőleg prostatitis, arthritis kezelésében fájdalomcsillapító (készítmények formájában is), az enyhébb fejfájást is mérsékeli, grippe ellen, külsőleg hámlasztó, fekélytisztító, antimikotikus, lábfürdők komponense.

Salsola kali L. – CHENOPODIACEAE homoki ballagófű Tragi herba
Honos Eurázsiában, Mediterráneumban. Egyéves lágyszárú. Szántóföldi és útszéli gyomtársukásokban országszerte elég gyakori, kivéve Ny-Dunántúlt. Hatóanyag: tetrahidroizokinolin-alkaloid salsolin, salsolidin, betainszerű aminok Alkalmazás: anthelminticum, purgans, diureticum, javítja a vérkeringést.

Salvia fruticosa Mill. – LAMIACEAE [syn.: Salvia triloba L.] hármaslevelű zsálya Salviae trilobae folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos DK-Európában, É-Afrikában, Ny-Ázsiában. Félcserje. Hatóanyag: 2-3,5% illóolaj (kb. 70%-a cineol, továbbá thujon, kámfor, egyéb mono- és szeszkviterpén picrosalvin, caryophyllen), kb. 5% Lamiaceae-cserzőanyag (rozmarinsavészterek), kb. 2% flavonoid (pl. salvigenin), diterpén carnosol, triterpén ursolsav, oleanolsav, betulinsav Alkalmazás: antibakteriális, antivirális, antiphlogisticum, száj- és toroköblögetésre meghűlés, grippe, felső légúti hurutos megbetegedések esetén (hasonlóan a S. officinalishoz).

Salvia miltiorrhiza Bge. – LAMIACEAE vörösgyökerű zsálya Salviae miltiorrhizae radix
Honos Kínában. Hatóanyag: fenantrénkinon szerkezetű diterpén pigment (tanshinon és izotanshinon), protocatechualdehid danshensu és salvianolsav Alkalmazás: extractumai (gyógyszerkészítmények formájában is) javítja a microcirkulatio hatásfokát, antiischaemiás hatású.

Salvia officinalis L. – LAMIACEAE orvosi zsálya Salviae folium (Ph. Hg. VII.) = Salviae officinalis folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salviae radix Salviae flos Salviae semen Salviae officinalis aetheroleum Salviae tinctura (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos DK-Európában, félcserje. Nálunk kerti dísznövény, de üzemi termesztése is megoldott. Melegigényes. Közvetlen magvetéssel a tél beállta előtt vagy kora tavasszal szaporítható. A sortávolság 60 cm, a vetés mélysége 2-4 cm. Második évtől kezdve, júniusban, júliusban virágzik. A leveles hajtást vagy a lefosztott leveleket virágzás kezdete előtt gyűjtik és azonnal szárítják legfeljebb 400C-on (beszáradás 4:1). Illóolajnyeréshez teljes virágzásban lévő állományt takarítanak be. Hatóanyag: levélben 1-2,5% illóolaj (35-60%-a kétféle thujon, kevesebb kámfor, cineol, borneol, bornilacetát, a görög illóolajban eucalyptol, a spanyolban és dalmáciaiban kámfor az uralkodó), 6-15% szeszkviterpén (caryophyllen, viridiflorol), 2-6% Lamiaceae-cserzőanyag, (rozmarinsavészterek és kávésavészterek), diterpén carnosol (= picrosalvin), 1-3% flavonoid (luteolin- és apigenin-származék, mint a glikozilflavon vicenin-2), triterpén-szaponin oleanolsav. Gyökérben és virágban kinon szerkezetű szeszkviterpén pigment acetoxi- és dehidroroyleanon, magban zsíros olaj Alkalmazás: antimikrobiális, gyulladásgátló, gingivitis, stomatitis esetén száj- és toroköblögetésre, izzadásgátló, gyógyfürdőbe aranyérbántalmak kezelésére, belsőleg gyomor- és bélhurut, hasmenés, hurutos megfázás esetén. Homeopathia. Gyökér és virág a népi használatban kártevőirtó.

Salvia pratensis L. – LAMIACEAE mezei zsálya Salviae pratensis herba, (folium) = Horminii pratensis herba, (folium)
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. Sztyeppréteken, kaszálóréteken gyakori. Hatóanyag: nyomokban illóolaj, 0,4% ursolsav, 0,2% kávésav Alkalmazás: mint Salvia officinalis.

Salvia sclarea L. – LAMIACEAE muskotályzsálya Salviae sclareae herba, (folium) Salviae sclareae aetheroleum (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos Közép- és D-Európában, Ny- és Közép-Ázsiában, Kaukázusban, Indiai-szubkontinensen. Magas (kb. 1 m-es) két-, ritkán többéves lágyszárú. Magyarországon termesztik, kertekben dísznövény. Hatóanyag: 0,2-0,5% illóolaj (linalool, pinenek, phellandren, citronellol, limonen), diterpénalkohol sclareol Alkalmazás: száj- és toroköblögető, illóolaj illatszer- és kozmetikai iparban, fűszerborok ízesítésére.

Sambucus ebulus L. – CAPRIFOLIACEAE földi bodza Ebuli fructus Ebuli folium Ebuli radix (= rhizoma)
Honos Európában, Közép- és Ny-Ázsiában, É-Afrikában, Kaukázusban. Évelő, cserjeszerű. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban. Hatóanyag: termésben kb. 0,08% illóolaj, cianogén glikozidok, cserzőanyag, anthocyan sambucyaninglikozid, valeriánsav, magban zsíros olaj. Levélben cianogén glikozid, cukrok, nyomokban illóolaj, gyökérben ugyancsak cianogén glikozid, nyomokban illóolaj, gyanta, cserzőanyag, szterol, amyrin, szaharóz Alkalmazás: termés laxans, diureticum, diaphoreticum, homeopathia, levél népgyógyászatban meghűlés esetén, gyökér enyhe diureticum, diaphoreticum, laxans, népgyógyászatban purgans, emeticum.

Sambucus nigra L. – CAPRIFOLIACEAE fekete bodza Sambuci (nigrae) flos (Ph. Hg. VII.) = Sambuci flos (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Sambuci fructus Sambuci folium Sambuci cortex Sambuci radix
Honos Európában, Mediterráneumban, Kaukázusban, Ny-Ázsiában. Cserje vagy fa. Országszerte gyakori degradált erdőkben, cserjésekben. Nemesített fajtáiból ültetvényeket létesítenek. Májusban, júniusban virágzik. A virágzatokat száraz időben gyűjtik, napon vagy műszárítóban gyorsan szárítják, mert könnyen barnul. A lemorzsolt virág nedvszívó (beszáradás 6-7:1). Virágzáskor gyűjtik a levelet (beszáradás 45:1). Az érett, fekete vagy sötétlila terméseket terméságazat formájában szedik (beszáradás 5:1). Hatóanyag: virágban 0,03-0,14% illóolaj, nyomokban cianogén glikozid sambunigrin, kb. 1,6% flavonoid (rutin, hiperozid, kvercirtin, astragalin), kb. 3% fenolkarbonsav, triterpén szaponin (amyrin, ursolsav, olenaolsav), szterolok, termésben kb. 3% cserzőanyag, 0,2-1% anthocyan (sambucin, sambucianin, chrysanthemin), flavonoidok, kevés illóolaj, magban cianogén glikozid (sambunigrin,

Forrás: http://www.doksi.hu

prunasin, zierin), cukor, szerves savak, levélben és kéregben cianogéneken kívül cserzőanyag, szterolok, szaponinok, gyökérben gyanta Alkalmazás: virág laxans, diureticum, továbbá megfázásos betegségekben diaphoreticum, termés frissen lekvárnak, nagyobb adagban purgans, leve antioxidáns, nyers, éretlen termés présleve népgyógyászatban ischias és neuralgia esetén, friss virág, levél és kéreg homeopathiában, gyökér vagy gyökérkéreg népgyógyászatban laxans és vese-, hólyagbántalmakban jótékony.

Sambucus racemosa L. – CAPRIFOLIACEAE fürtös bodza Sambuci racemosae fructus
Honos Közép- és D-Európában, Kaukázusban, egyes alfajai É-Amerikában. Cserje vagy fa. Hatóanyag: gyümölcshúsban sok karotinoid, vitaminok, cukrok, szerves savak, pektin, cserzőanyag, 0,62% zsíros olaj, magban toxikus, szívre ható glikozid, emiatt mérgező (olaja nem használható) Alkalmazás: népgyógyászatban gyümölcslé diaphoretikus, megfőzve meghűlés eredetű láz, húgyúti és hólyagpanaszok esetén, gyümölcshús lekvárnak készíthető.

Sanguinaria canadensis L. – PAPAVERACEAE vérzőmák Sanguinariae (canadensis) rhizoma
Honos É-Amerikában, évelő lágyszárú. Nálunk dísznövényként kertekben néha megtalálható. Hatóanyag: 4-7% izokinolin alkaloid (chelerythrin, sanguinarin, oxisanguinarin, berberin, protopin, coptisin, allocryptopin), keményítő, gyanta Alkalmazás: hatóanyagai miatt részben hasonló, mint Chelidonium majusnál. Spasmolytikus, fájdalomcsillapító. Régebben expectorans krónikus bronchitisben, diureticum, emmenagogum, tonicum, stimulans, diaphoreticum emésztési zavarok esetén, továbbá nagyobb adagban hánytató. Antitumor hatása egyes esetekben, kísérleti szinten igazolható. Homeopathia.

Sanguisorba minor Scop. - ROSACEAE csabaírefű
Honos Európában, É-Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Kisebb termetű, 0,1-0,6 m-es, áttelelő lágyszárú. Magyarországon sziklagyepekben, száraz gyepekben elég gyakori.

Sanguisorba officinalis L. őszi vérfű
Honos Európában, Ázsia mérsékelt égövi területein, É-Amerikában. Akár 1 m-re megnövő, áttelelő lágyszárú. Nálunk a Középhegységben és a Dunántúlon lápréteken, láposodó kaszálóréteken elég gyakori, az Alföldön ritkább.

Sanguisorbae herba = Pimpinellae italicae herba Pimpinellae italicae radix
Hatóanyag: 10-17% catechin-cserzőanyag, catechin, gallocatechin, triterpén szaponin sangusorbigenin, sanguisorbin Alkalmazás: adstringens aranyérbetegségben, hasmenés ellen, használatos dysmenorrhoea és tüdőhurut esetén.

Sanicula europaea L. – APIACEAE gombernyő Saniculae folium, (herba) Saniculae radix
Honos Európában, Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Áttelelő lágyszárú, 0,2-0,5 m-es. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, az Alföldön ritka. Bükk- és gyertyánelegyes üde erdőkben fordul elő. Hatóanyag: kb. 1% pentaciklusos triterpén szaponin (aglikon saniculagenin A, B, C, D), gyökértörzsben akár 10%, továbbá 1-2 % fenolkarbonsav (klorogénsav, kávésav, rozmarinsav) Alkalmazás: antibakteriális, antimikotikus, gyomorfekély és bőrbetegségek (pl. ekcéma, furunculus) kezelésére, népgyógyászatban belsőleg vérzéscsillapító, szaponintartalma miatt expectorans. Homeopathia.

Santalum album L. – SANTALACEAE fehér szantálfa Santali albi lignum Santali aetheroleum
Honos Indiai-szubkontinensen, Malajziában. 10-12 m magas, örökzöld. Termesztik.

Forrás: http://www.doksi.hu

Hatóanyag: farészben 3-6% illóolaj (kelet-indiaiban kb. 90% szeszkviterpén santalol, a többi geraniol, citronellol, terpineol, metilacetofenon, fenol, kínaiban kevesebb santalol, nyugat-indiaiban szeszkviterpén elemol, endesmol, agarofurán), 5-8% gyanta, cserzőanyag Alkalmazás: illóolajat régen gonorrhoea, bőrbetegségek esetén és diaphoreticumként, ma illatszer- és kozmetikai iparban. Homeopathia.

Santolina chamaecyparissus L. – ASTERACEAE cipruska Santolinae herba
Honos D-Európában. Örökzöld, 0,3-0,7 m-es, bokros félcserje. Hatóanyag: 0,8-1% illóolaj, virágban thujon, pinenek, phellandren, phellandral, myrcen, limonen, pcymol, terpineol, levélben inkább artemisiaketon, santolinszerű szeszkviterpének (pl. longipinen) Alkalmazás: gyomor- és bélpanaszokban spasmolyticum, stomachicum, továbbá anthelminticum. Illóolaja kinyerhető, hasonló célra használható.

Saponaria officinalis L. – CARYOPHYLLACEAE orvosi szappanfű Saponariae rubrae radix Saponariae rubrae herba
Honos Európában, Ny-Ázsiában, Kaukázusban, Szibériában. Kínában és É-Amerikában is meghonosodott. 0,4-0,8 m magas, áttelelő lágyszárú. Országszerte előfordul főleg ártéri szegélytársulásokban, gyakran útszélen, szemétdombok közelében. Hatóanyag: gyökérben 2,5-8% triterpén szaponin (glikozid saponariosid A, B, kisebb mennyiségben CH, bisdesmosid quillajasav, aglikon gypsogenin), kevés szterol. Herbában szaponin (saporubrin, saporubrinsav), flavon-C-glikozid saponarin, vitexin Alkalmazás: gyökér expectorans bronchitisben, népgyógyászatban reumás panaszokban és bőrbetegségben, homeopathiában, herba ugyanígy, még diureticum, depurativum, mint detergens emulgeáló anyag.

Sarcopoterium spinosum Spach – ROSACEAE [syn.: Poterium spinosum L.] tövisesvérfű Poterii radix (= radicis cortex)
Honos Mediterráneumban, Közel-Keleten. Kb. 0,5 m-es cserje. Hatóanyag: kb. 6% cserzőanyag, hypoglykaemiás aktivitású triterpén, tormentosid, szitoszterol Alkalmazás: adstringens, antidiabeticum.

Sarracenia purpurea L. – SARRACENIACEAE bíbor kürtvirág Sarraceniae purpureae radix Sarraceniae purpureae folium
Honos É-Amerikában. Évelő. Hatóanyag: gyökérben és levélben secoiridoid sarracenin, cserzőanyag, gyanta, pigment, 0,5% acrylsav Alkalmazás: régebben stimulans, tonicum, diureticum, diaphoreticum, antidysentericum. Homeopathia.

Sassafras albidum (Nutt.) Nees – LAURACEAE [syn.: Sassafras officinale Nees et C. H. Eberm.] amerikai lázfa Sassafras lignum Sassafras cortex Sassafras folium Sassafras aetheroleum
Honos É-Amerikában. Kb. 30 m magas. Hatóanyag: farészben 1-2%, gyökérkéregben 6-9% illóolaj (80%-a safrol, egyéb fenilpropán, mono- és szeszkviterpén), dimer fenilpropán lignan (sesamin, dezmetoxiaschantin), cserzőanyag, szterolok Alkalmazás: diureticum, aromaticum, carminativum, vértisztító, izzasztó, nagy adagban safrol-tartalma miatt hepatotoxikus, illóolaj illatszeriparban. Homeopathia.

Satureja calamintha (L.) Scheele – LAMIACEAE [syn.: Calamintha clinopodium Spenn.] borsfű pereszlény Calaminthae herba
Honos Mediterráneumban, atlantikus Európában, elterjedt É-Amerikában. Évelő, cserjeszerű lágyszárú.

neuroleptikus. gomisin D-T). Közép. stimulans. cukor. Évelő lágyszárú. kaucsuk. izomenthon). antibakteriális. – DIPSACACEAE galamb ördögszem Scabiosae minoris herba Honos Európában.4-1.hu Hatóanyag: illóolaj (pulegon. továbbá antioxidáns.3. Kaukázusban. carminativum. Scopolia carniolica Jacq. diureticum. diaphoreticum. Áttelelő lágyszárú. nálunk az Északi-Középhegység bükköseiben fordul elő. Hatóanyag: 0. stomachicum. adaptogén.) Baill. szeszkviterpén (sesquicaren) Alkalmazás: kivonatok (gyógyszerek) formájában hepatoprotectiv. továbbá gyermekek altatására használták. Schizophyllum commune Fries – SCHIZOPHYLLACEAE hasadtlemezűgomba Elhalt fákon. Scabiosa columbaria L. Kaukázusban. – SOLANACEAE (krajnai) farkasbogyó Scopoliae (carniolicae) folium Scopoliae (carniolicae) rhizoma Honos Közép-. Nem ehető. Márciusban vetik 30-50 cm sortávolságra. főleg keleti részén. szárítva kávépótszer. inulin. stomachicum. szitoszterol Alkalmazás: antidiarrhoeicum. timol).3 m magas. továbbá p-cymol. kisebb-nagyobb csoportokban nő. Satureja hortensis L. köszvény és kólika kezelésére. Kaukázusban. Nálunk száraz gyepekben fordulhat elő. lactucin Alkalmazás: hurutos tüdőbetegség. meghűlés esetén diaphoreticum. Régen a népgyógyászatban reuma. – SCHISANDRACEAE kínai kúszómagnólia Schisandra sphenanthera Rehd. illóolajat szolgálat. schisantherin A-E. Júniusban virágzik.és 1. spanyol pozdor Scorzonerae radix Honos Európában. Hatóanyag: 0. Országszerte megtalálható.5% cserzőanyag. védelemre szorul. trigonellin. montana L.doksi. mint különleges zöldségnövény. – ASTERACEAE feketegyökér. frissen zöldség. tonicum. emésztésjavító. menthon. Távol-Keleten. Schisandra (= Schizandra) chinensis (Turcz.8-cineol). kávésav és depszidjei Alkalmazás: népgyógyászatban aromaticum. Egyéves lágyszárú.5-1 cm mélyre. Termeszthető. 1. Homeopathia. 0.és Ny-Ázsiában.8% (levélben kevesebb) tropán alkaloid (atropin. expectorans. A Dunántúlon szórványosan megtalálható meszes talajú sziklagyepekben. – LAMIACEAE [syn. sedativum. emmenagogum. lactucerol. H.3-0. A virágos hajtást virágzás kezdetén gyűjtik.] csombord Saturejae herba (= folium) Saturejae aetheroleum Honos Mediterráneumban. sömör) kezelésére. Termeszthető az évelő hegyi csombord (S. 0. Hatóanyag: coniferin glikozid. C. sztyeppréteken. lehullott ágakon. Áttelelő lágyszárú.: Clinopodium hortense Ktze. DK. hioszciamin. K-Ázsiában. . (Levél antidepressiv). szellős helyen szárítják (beszáradás 5-6:1).és K-Európában. Hatóanyag: heterosid-iridoid scabiosid (= scabiosin) Alkalmazás: külsőleg bőrbetegségek (pl. oleanolsav). É-Afrikában. enyhe vérnyomásnövelő. vese-. kolin. egyéves. linalool. B.. 4-8. Szibériában. E. Hatóanyag: 1. főleg konyhakertekben termesztik fűszernek.3-2% illóolaj (40-60%-a carvacrol. aminok. schisandrol A.és epebántalmak esetén. máj. B. monoterpén (borneol. fadarabokon egész évben gyakori. anticonvulsiv. Hatóanyag: 7-19% dibenzo-cykloocten-lignánok (schisandrin A. Scorzonera hispanica L. rühösség ellen. szkopolamin) Alkalmazás: szkopolamint és hioszciamint állítanak elő belőle. taraxaszterol. Fűszer. szaponin (ursolsav. Wilson Schisandrae fructus Honos Kínában.Forrás: http://www.) is.6-poli-β-glükán schyzophyllan Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláló főleg intravénásan adagolva (rákterápiában).

Szibériában. tannin. 0. nyálka-poliszaharid. tonicum. sedocaulin. sedocitrin). diureticum. Országszerte száraz gyepekben gyakori. Homeopathia. malária és dysenteria ellenes. N-metil-tyramin. Hatóanyag: flavonoid (dihidroxiflavon-glukuronid chrysin-7-glucuronid. cserzőanyag. serkenti a szív összehúzó erejét.] éjkirálynőkaktusz Cacti stipes = Selenicerei herba Selenicerei flos Honos Mexikóban. Homeopathia. N. Áttelelő lágyszárú.1-0. kb. Hatóanyag: piperidin alkaloid sedamin. É-Amerikában is elterjedt. flavonol-glikozidok (főleg izorhamnetin-glikozidok). Áttelelő pozsgás. 0.hu Scrophularia nodosa L.és szurdokerdőkben fordul elő. Nagyobb termetű.6 m magas. Karib-szigeteken. Ny-Ázsiában. áttelelő lágyszárú. Homeopathia. Scutellaria lateriflora L.és K-Európa.N-dimetil-tyramin = hordenin). Hatóanyag: mint S. Kaukázus.) H. anthelminticum. áttelelő lágyszárú. Sedum acre L. acre.) Hoffm.Forrás: http://www. sedinin. Sempervivum tectorum L. Mocsarakban. 30% gumianyag. sedridin. spasmolyticum. Ohba] bablevelű varjúháj Crassulae majoris herba = Telephii herba Crassulae majoris radix = Telephii radix Honos Európában. amiben még aucubin) Alkalmazás: népgyógyászatban bőrbetegségekben (ekcéma. – LAMIACEAE virginiai csukóka Scutellariae lateriflorae herba Honos É-Amerikában. – CRASSULACEAE . – LAMIACEAE magas csukóka Scutellariae herba Honos DK.4-0. nem tömegesen. É-Afrikában. – CRASSULACEAE borsos varjúháj Sedi acris herba Honos Európában. – SCROPHULARIACEAE göcsös görvélyfű Scrophulariae (vulgaris = foetidae) herba Scrophulariae radix Honos Közép-Európában. 3% tannin Alkalmazás: népgyógyászatban malária ellenes. fenolkarbonsavak (különösen a gyökérben és gyökértörzsben. betacyanok Alkalmazás: alkoholos kivonat cardiotonicum. Sedum maximum (L. homeopathia. acre. láp. sedinon. szaponin. 2-15 cm magas pozsgás. Áttelelő. – CRASSULACEAE [syn. zsíros olaj. kb. telephiin glikozid Alkalmazás: mint S. levélben flavonoid diosmin. Ázsia mérsékelt égövi részein. de nem tömegesen. Scutellaria altissima L. 0. Selenicereus grandiflorus (L. viasz Alkalmazás: főleg frissen purgans. tőrózsás.4-1 m magas. Áttelelő lágyszárú. továbbá antipyreticum. Kertekben is ültetik.4 m magas. száraz gyepekben. Középhegységben és Dunántúlon gyakoribb. szikla. Pozsgás kaktusz nagy virágokkal. mint a borsos varjúháj. Kaukázusban. galerosid).5-1 m magas. Scutellaria galericulata L.: Cactus grandiflorus L.. Hylotelephium telephium (L. 1% baicalin.doksi. Hatóanyag: cserzőanyag. izopelletierin. emeticum. nyílt tölgyesekben. Homeopathia. gyanta. 0.és mocsárréteken az egész országban elég gyakori. Közép-Amerikában. – LAMIACEAE vízmelléki csukóka Tertianariae herba (= Scutellariae herba) Cirkumpoláris.: Sedum telephium L. gyanta Alkalmazás: mint előbbiek.) Britton et Rose – CACTACEAE [syn. Nálunk üde lomberdőkben fordul elő. csomók). Közép-Ázsiában. flavonoid (sedoflorin. A Középhegység és a Dunántúl egyes helyein. scutellarin. Hatóanyag: flavonoid scutellarin. Hatóanyag: aminok (tyramin. illóolaj. hesperidin.

4. subsp. triangularin). C. jaozin. Ph. Ph.). Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid senecionin és egyéb. szaracén aggófű Senecionis herba (= Consolidae sarracenicae herba) Honos Közép-Európától Kaukázusig. otosenin.. népgyógyászatban egyéb menstruációs zavarokban. amelyek pirrolizidin mentesek. Évelő pozsgás.) Sennae folium extractum siccum normatum (Ph.1% pirrolizidin alkaloid (fuchsisenecionin. továbbá népgyógyászatban féregellenes és kólika esetén. dísznövényként is ismert. A drogot szolgáltató alfaj néhol. jaconin. Ázsia mérsékelt égövi részein. nyomokban alkaloid. klorogénsav. de nem gyakori bükkösökben. É-Amerikában is elterjedt. ovatus (Gaertn. dysmenorrhoea. amenorrhoea esetén enyhíti a fájdalmat. platyphyllin. senna L. angustifolia Vahl. seneciphyllin. fuchsii Gmel.) Celak – ASTERACEAE [syn. kumarinok (aesculetin). antidiabeticum.. – ASTERACEAE jakabnapi aggófű Senecionis jacobaeae herba = Jacobaeae herba Honos Európában.: S. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (pl. 2. senecin. seneciphyllin). Ázsia mérsékelt égövi részein. – ASTERACEAE (közönséges) aggófű Senecionis (vulgaris) herba = Erigerontis herba Honos Európában. – tinnevelly-i) Sennae fructus (Ph. gyanta és nyálka-poliszaharid. jacobin.. gyertyános-tölgyesekben. elterjedt É-Amerikában is. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban friss préslé fülbe csepegtetve antibakteriális. anyalevél (= termés) Sennae folium (Ph. Senecio cineraria DC. VIII. erdővágásokban elég gyakori.] kárpáti aggófű. Ph. furanoemerophylan-típusú szeszkviterpén-észter Alkalmazás: főleg a drog kivonata vérzéscsillapító elsősorban klimaxos vérzésekben vagy hypermenorrhoea esetén. 4. száraz levélben 5-10% izocitromsav. senecin). – ASTERACEAE aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában. Senecio vulgaris L.1% illóolaj (szeszkviterpének). É-Afrikában.hu házi kövirózsa Sempervivi majoris (= tectori) folium Honos D-Európában. 4. Homeopathia. sarracin. VIII.) Sennae acutifoliae fructus (Ph. Homeopathia. Áttelelő lágyszárú. Eur. 0. É-Afrikában.) . rutin Alkalmazás: mint az előbbinél. továbbá gyanta Alkalmazás: vérzéscsillapító. Hg.01-0. cynarin. mészkerülő bükkösökben gyakoribb. Eur. alexandriai szenna. – CAESALPINIACEAE [syn. Gyomtársulásokban országszerte előfordul... poliinek Alkalmazás: fájdalomcsökkentő amenorrhoea. Senecio aureus L. flavonoidok (rutin.doksi. – ASTERACEAE tengerparti aggófű Senecionis cinerariae succus Honos Mediterráneumban. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid (senecionin. jacolin. flavonoidok.: Cassia acutifolia Delile. indiai szenna. inulin. Senecio jacobaea L. jacobin. kétvagy többéves lágyszárú. Nálunk kaszálóréteken. seneciphyllin) Alkalmazás: homeopathia. Mey et Scherb. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (senecionin. illóolaj. kb. É-Afrikában. Ma toxikus alkaloid-tartalma miatt nem használják. VII. kertekben. Senna alexandrina Mill. diarrhoea esetén. Hg. Senecio nemorensis L. Egy-. S. Eur. kvercitrin stb. Hg. 4. C. Áttelelő lágyszárú. kivéve homeopathiát. Hg. VIII. cystitis. – alexandriai) Sennae angustifoliae fructus (Ph. VIII. senecionin.5% illóolaj.Forrás: http://www. a drog dysmenorrhoea. továbbá cserzőanyag. Alkaloidtartalma miatt csak olyan készítmények használhatók.] szenna. Hatóanyag: almasav és kalcium sója. Ph. Hatóanyag: 0. kerítésekre sokfelé telepítik.) Willd. Ph. Típusos alfaja országszerte előfordul. Áttelelő lágyszárú. Hg. VII. fuchsii (Gmel. Hg. retrosin. senecionin... Eur.

S. diureticum. Eur.: Sabal serratula (Michx. 4 m magas. szabadgyökfogó. 4. tennevelly-iben 2. Festőnövény. termesztik Európában is. – ASTERACEAE kompasznövény Silphii laciniati herba Silphii laciniati radix Honos É-Amerikában. et Hook] fűrészpálma Sabalis serratulae fructus (Ph.és mocsárréteken. Serratula tinctoria L.) Honos K-Indiában. Évelő lágyszárú.. antirheumaticum. Mérsékelt égövön világszerte elterjedt. Hatóanyag: levélben kb. készítményei prostatahyperplasia stádiumaiban. továbbá népgyógyászatban herba hólyagbántalmakban.) = Sabal fructus (= semen) Honos DK-USA-ban. Egyéves. hólyagos habszegfű Behen albi (= albus) radix Silenis inflatae herba Honos Európában. β-szitoszterol és glikozidjai. inflata SM] habszegfű. irtásréteken fordul elő. – PEDALIACEAE [syn. Áttelelő lágyszárú.05% illóolaj (mono.4% hidroxiantracén-származékok. anthranilsav. kivonatai. silenosid) Alkalmazás: mint szappangyökér. mag és olaja régebben aphrodisiacum. ekdiszteroid Alkalmazás: korábban kelésre. gyökérben még inulin . flavonoid.és szeszkviterpének. tapasz. arabinózból és uronsavakból álló heteropoliszaharid. B. Hg. Különösen D-Indiában. antioxidáns.hu Sennae acutifoliae folium Sennae angustifoliae folium Honos Afrikában.Forrás: http://www. gyanta. sesamolin Alkalmazás: olaj linimentum. krónikus hólyaghurut kezelésére.és apigenin-glikozidok) Alkalmazás: ödéma. 2-3% nyálka-poliszaharid. 3% diantronglikozid (sennosid A. 4. Hatóanyag: herbában szaponin. kevés antrakinonglikozid (pl. abortivum. tonicum. 1-1. Hatóanyag: 35-60% zsíros olaj (főleg olaj. mint levélben Alkalmazás: laxativum. a termés kevésbé erős hatású. Hatóanyag: terpének. a vastagbélre hat. Silphium laciniatum L.és linolsav). É-Afrikában. galaktózból. termesztik még Közép-Amerikában. gyantasav. VIII. Arab-félszigeten. üde láp. hidroximusicinglikozid).. fenilpropánok). Sesamum indicum L. kb. világszerte termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. aranyérre. Eur. tridecatetraindien. Magyarországon helyenként fordul elő. Homeopathia. Hg..) Benth. poliol alexandriai szenna termésében 3. Hatóanyag: zsíros olaj. C. Indiai-szubkontinensen. D). VIII. Számos kivonat és gyógyszer készül belőlük. gyökérben szintén (gypsogenin-glikozidok. kaszálóréteken. kenőcs. Ph. laxans. Ny-Ázsiában. Serenoa repens (Bartram) Small – ARECACEAE [syn. – ASTERACEAE festőzsoltina Serratulae herba Serratulae radix Honos Eurázsiában. diarilfuranofuran-lignan sesamin. flavonoid (kempferol. Indiai-szubkontinensen. szappan készítéshez és élelmiszeriparban. Silene vulgaris (Moench) Garcke – CARYOPHYLLACEAE [syn. B-F). rhein8-gükozid).: Silene cucubalus Wib. Hatóanyag: sárga serratulin. de más trópusi országokban is termesztik. Áttelelő lágyszárú. lágyszárú.5 m-es cserje. naphtalinglikozid (tinnevellinglükozid. pl. valamint laurinsavval és mirisztinsavval alkotott észterei. Ph.doksi.] szezám Sesami semen Sesami oleum raffinatum (Ph.2% (diantronglikozidok: sennosid A. Száraz és mérsékelten száraz tölgyesekben. mag lignánjai miatt inszekticid. A1. Ázsia mérsékelt égövi részein. 0.és gyulladáscsökkentő. még kevesebb antrakinonglikozid.: Sesamum orientale L.

flavonoid (taxifolin. 1-1. Hg. 40-60 cm sortávolságra. augusztus elején érik. dehidrodikoniferil-alkohol. diureticum. herbában flavonoidok. Homeopathia. ezáltal enyhíti az ízületi fájdalmat. Herbát magszár képződés előtt gyűjtik. Egy menetben. spasmolyticum. – ASTERACEAE átnőttlevelű szilfium Silphii perfoliati rhizoma Honos É-Amerikában. Áttelelő lágyszárú.doksi. 3-5 cm mélyre vetik március végén. crysoeriol). szinigrin és csípős. a fényes bóbita már látszik (általában július közepén). Simarouba amara Aubl.2% glikozinolát szinalbin. Közel-Keleten. lázas és májbetegségekre népgyógyászatban. a virágzat közepe fehéredik. Sinapis junceae semen] is termesztik. Júniusban. B. izosilybin A. silybin A. Hatóanyag: kaszatban 1. Silphium perfoliatum L. Simmondsia chinensis = sinensis (Link) Schneid.2:1). április elején. de kevésbé szúrós szagú bomlástermék hidroxi-benzil-izotiocianát Alkalmazás: magból kivont olaja közel azonos összetételű a Brassica nigráéval. Cséplés és tisztítás után legfeljebb 600C-on szárítják (beszáradás 1.] máriatövis Silybi mariani fructus (Ph. 60% viaszészter (viaszalkoholok és zsírsavak észterei) Alkalmazás: tiszta olajat vagy hidrogénezett. Magot egészben lenyelve dyspepsiában. termesztik Kínában.) Gärtn. emeticum.. nálunk is termeszthető.5 cm mélyre vetik.1-0.. – BUXACEAE (SIMMONDSIACEAE) jojoba Simmondsiae oleum = Simmondsiae cera liquida = Jojoba oleum Honos É-Mexikóban és DNy-USA-ban. Termését akkor takarítják be. simarolid.5-3% flavonolignan (silymarin. B.) Czern.: Simarouba officinalis DC. cholagogum. szabadgyökfogó. szterolok. Évelő lágyszárú.Forrás: http://www. 0. külsőleg széttörve borogatásként vérbőséget okoz. 1% quassinoid triterpén-lakton simarubin. Élelmiszeripar. Közepes nagyságú fa. júliusban virágzik. silydianin). Sisymbrium officinale (L. – BRASSICACEAE fehér mustár. Hatóanyag: magban kb. melegigényes. silychristin. sterolok. poliinek Alkalmazás: termés hepatoprotectiv (kivonatai gyógyszerek formájában). Márciusban 24-30 cm sortávolságra.2% illóolaj. eriodiktiol. más szubtrópusi országokban. grippe ellen. Hatóanyag: 1-1.] keserűfa Simaroubae amarae cortex Honos D-Amerikába északi részén.: Carduus marianus L. antioxidáns. arató-cséplő géppel takarítják be. angol mustár Sinapis albae semen = Erucae semen Sinapis oleum Honos Mediterráneumban.hu Alkalmazás: expectorans. Hatóanyag: hasonló előbbihez Alkalmazás: tonicum. levél is cholagogum.és hajápoló szerek) Sinapis alba L. simarubidin. szilárd. időnként és helyenként gyomosít.1-1. apigenin. Eur. gyanta Alkalmazás: bélhurut esetén antidiarrhoeicum. asilybinin. – ASTERACEAE [syn. amikor a virágzati tengely és a termésfal már sárgásfehér. gyantáját az indiánok rágógumiként használták. de képlékeny változatát kozmetikai és gyógyszerészeti célra (kenőcs. – BRASSICACEAE . főleg Eurázsiában. bőr. Homeopathia. Egyéves lágyszárú. elterjedt sokfelé. A fekete mustár mellett még a szareptai mustárt [Brassica x juncea (L. dihidroxichromon. néhol dísznövény nálunk is. szappan. 20-30% zsíros olaj. Elő-Ázsiában. Akkor aratják. valamint amarum. VIII. Utószárítást követően szelelő rostával tisztítható. Termeszthető. Homeopathia. naringin. Ph.) = Cardui mariae fructus (DAB) = Cardui mariani fructus (= semen) Cardui mariae herba Honos Mediterráneumban. amikor az elsőrendű oldalhajtások virágzatainak zömén a fészekpikkelyek megszáradnak. Világszerte elterjedt. Homeopathia. Hatóanyag: 20-27% cserzőanyag. – SIMAROUBACEAE [syn. kvercetin. kb.) Scop. 4. Silybum marianum (L. általában júniusban virágzik és július végén. diaphoreticum.

továbbá népgyógyászatban vértisztító. forráslápok növényzetében. kvercetin-.: Smilax medica Schltdl. Homeopathia. Elő-Ázsiában. keleti békaorsó Sii sisari radix Honos DK-Európában. Új-Zélandban. Dunántúlon szórványosan. Honosításával Magyarországon is próbálkoztak. Smilax-szaponin A. köszvény és krónikus reuma kezelésére. Berula erecta Coville] kis békaorsó Berulae herba Honos Európában. É-Afrikában. szinapinsav Alkalmazás: diureticum. Nálunk ruderális gyomtársulásokban gyakori. Védendő. B. Hatóanyag: 4-8% szaharóz. mexikói szarszaparijja Sarsaparillae radix Honosak Közép-Mexikóban. illóolaj.3-0. Forst. Sium latifolium L. fenolkarbonsavak. lues és lepra kezelésében.] vad békaorsó. szabad és kötött kávésav. gumianyag. Ny. ferulasav.és Közép-Ázsiában.03% illóolaj Alkalmazás: bőrgyógyászatban ekcéma.: Sium angustifolium L.doksi.6 m magas. csípős gyanta. Közép-Amerikában. nálunk rendszerint egyéves lágyszárú. pektin. diosgenin) Alkalmazás: mint Sarsaparillae radix. Hatóanyag: illóolaj (glikozinolát. keményítő. Smilax china L.: Sium sisarum L. smilasaponin). aphrodisiacum. Magyarországon mocsarakban mindenhol gyakori. Sium erectum Huds. p-hidroxibenzoesav.] farkasalma-levelű szárcsalián. Ázsia mérsékelt égövi részein. gyanta Alkalmazás: antibakteriális. nyálka-heteropoliszaharid. falcarinolon) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans.: Smilax utilis Hemsl. Afrikában. 0. Áttelelő lágyszárú. gyökérben poliinek. Smilax regelii Killip et Morton – SMILACACEAE [syn. izorhamnetin-glikozid.hu szapora zsombor Sisymbrii herba = Erysimi herba Honos Európában. dermatitis egyes eseteiben. Hatóanyag: flavonoidok. gyanta. hurutokban. protocatechusav. húgyúti és vesekőpanaszok esetén. Áttelelő lágyszárú.. Hatóanyag: kempferol-. Évelő. alkil-izotiocianátok) Alkalmazás: népgyógyászatban gégepanaszokban. – SMILACACEAE kínagyökér Chinae rhizoma (= tuber) Honos Kínában. félcserjék. gentisinsav. mérgező. – APIACEAE [syn. és más Smilax fajok [syn. Hatóanyag: 1-3% szaponin smilagenin-glikozidok (sarsaponin. húgyúti homok. – APIACEAE nagy békaorsó Sii palustris herba Sii palustris radix Honos Európában. pyoderma. É-Amerikában és Mexikóban. néhol gyakori tiszta vizű patakok. Egyéves vagy éttelelő egyéves. gumianyag.és kőképződés gátlására. 4-l8% keményítő. . Solanum aviculare G. et Cham. Kúszó cserjék. Áttelelő lágyszárú.Forrás: http://www. psoriasis. – APIACEAE [syn. mocsarakban. C (dioscin. – SOLANACEAE madárcsucsor Honos Malajziában. régen használták. Sium sisaroideum DC. poliin (falcarindion. Ausztráliában.] hasznos szárcsalián Smilax aristolochiifolia Mill. Homeopathia. Hatóanyag: cserzőanyag. nyálfolyás ellen. Kúszó cserje. keményítő. 0. dextrin. Japánban. Alföldön szórványosan. Hatóanyag: levélben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához.

Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: gyógyszerkönyvi minőségű keményítő gyógyszergyártásban használatos.és láperdőkben. Kanada). Évelő lágyszárú. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: főleg éretlen termésben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához. cserzőanyag. Solanum laciniatum Ait.5% illóolaj (mono. a fruktan antitumor aktivitású in vitro körülmények között egyes sejtvonalakra. cystitis esetén. antioxidáns. diureticum. csúcsi hajtásokat.5 m magasra is megnő. régebben népi gyógyászatban vértisztító. magasra növő lágyszárú. Évelő.Forrás: http://www. expectorans.és labdan-típusú diterpének. Hg. É-Afrikában.] magas aranyvessző Honos USA keleti és nyugati partvidékein. 0. Ph. soladulcamarin (aglikon soladulcamaridin). antimikotikus. Egyéves lágyszárú. VIII. 0. repellens. diureticum.és bélhurut esetén. Homeopathia. ártereken. (solamarin in vitro tumorgátló). Ázsiában. Solidago virgaurea (= virga-aurea) L. 4.8-1. solamargin (aglikon solasodin). lázcsillapító. hogy teljesen azonos-e az Európában kialakult típus az észak-amerikai S. spasmolyticum. t-clerodan. – SOLANACEAE orvosi csucsor Honos Ausztráliában. hajtása kopasz. Termesztésével Magyarországon is próbálkoztak. VIII. Szaponinmentes kivonataiból készült gyógyszerek vérnyomáscsökkentők. Nálunk behurcolt.. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1). 2-2. 1. mocsarakban.. cserzőanyag. ma fajtáit sokfelé termesztik. 2. Közép-Amerikában. Solidaginis herba (Ph. soladulcin (aglikon soladulcidin). gyomor. – ASTERACEAE . kb.Ph. különösen hatékony nephritis. Mocsári és láperdei társulások szegélyén és gyomtársulásokban él. külsőleg krónikus bőrbajokra. korábban népgyógyászatban fájdalomcsillapító reumás panaszokban.továbbá kempferol-. fruktan Alkalmazás: antiphlogisticum.5% flavonoid (főleg kvercetin. ma kozmopolita.. reumás és ízületi bántalmak. Solanum tuberosum L. Ph. Magyarországon meghonosodva erősen terjed főleg völgyekben. Solidago canadensis L. – SOLANACEAE burgonya Solani amylum (Ph.3% fenolkarbonsav. 30 cm-es. Mexikóban.9% pentaciklusos. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid soladulcidintetrosid. olean-12-en típusú triterpén-szaponinok (aglikon bayogenin). Ázsia mérsékelt égövi részein. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid solaninok. solasonin. lektin Alkalmazás: antibakteriális. gyakran dísznövényként is megtalálható. izorhamnetin. hólyag-. Indiai-szubkontinensen.és szeszkviterpének). az előbbinél még magasabbra is megnő. pl. fajjal. Solanum nigrum L. – SOLANACEAE fekete csucsor Solani nigri herba Honos Európában.: Dulcamara flexuosa Moench] ebszőlő csucsor Dulcamarae stipes Honos Európában. Áttelelő lágyszárú vagy kapaszkodó félcserje. Eur. – ASTERACEAE kanadai aranyvessző Honos É-Amerikában (USA. kanadaiban kb. magaskórós növényzetben meghonosodott. chaconinok (aglikon solanidin) Alkalmazás: mérgező. solamarinok (aglikon tomatidenol). antibakteriális.hu Solanum dulcamara L.) Honos D-Amerikában (Andok). liget.: Solidago serotina Ait. szabadgyökfogó. Virágzatból készült kivonat rovartoxikus. VII.és rhamnetin-glikozidok). Homeopathia. 4. altissima L. Hg. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. Útszéli gyomtársulásokban gyakori. (Nem eldöntött.doksi. Eur. nálunk általában egyéves. erős hatású.8%.) Solidago gigantea Ait.) = Solidaginis giganteae herba Hatóanyag: magas aranyvesszőben kb. Fontos kultúrnövény Magyarországon is. – SOLANACEAE [syn. É-Afrikában. ekcémára. [syn. 3. hajtása pelyhes szőrű. Hg. Az előbbi fajjal együtt júliustól októberig tart a virágzási idő.

galluszsav. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. Hatóanyag: kb. 1% pektin. gyepekben helyenként tömegesen. Indiai-szubkontinensen. egyes tumor-sejtvonalakra gátló. szterolok. trimetilamin Alkalmazás: termés enyhe laxans (nagyobb mennyiségben hasmenést okoz). antipyreticum. 4. szterolok (pl. diureticum. szaponin Alkalmazás: antiarrythmiás. levélben amygdalin.3-1 m-es. cianogén glikozid amygdalin. Japánban. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1) Hatóanyag: kb. Sophora flavescens Ait. virág enyhe laxans. Szibéria) részein. szerves savak. szaponin. Nálunk dísz. edulis Dieck – ROSACEAE madárberkenye Sorbi aucupariae fructus Sorbi folium Sorbi flos Honos Európában.5% illóolaj (mono. Hatóanyag: flavonoidok. Sonchus oleraceus L. Indiai-szubkontinensen.2-1% fenolglikozid (pl. var. Ázsia mérsékelt égövi területein.4% flavonoid (kvercetin-. 0.és szeszkviterpének). 2% kinolizidinalkaloid matrin (= sophocarpidin). protocatechusav. kaucsuk Alkalmazás: korábban. anthocyanidin. kempferol-glikozidok). az Alföldön ritkább. galactogogum. szeszkviterpén-lakton solidagolaktonok.4-0. szalicilbenzoát leiocarposid. antiasthmaticum.és tridesmosidok. pyelitis.) = Virgaureae (= Virgae aureae) herba Virgaureae (= Virgae aureae) radix Honos Európában.4% pentaciklusos triterpén szaponin (polygalasav). eléri a 16 m magasságot. Sorbus aucuparia L. É-Afrikában.) Schott] japánakác Sophorae flos (= gemma) Sophorae semen Honos Kínában. emmenagogum. Eur. külsőleg ekcéma kezelésére. epicatechin). Hatóanyag: virágbimbóban kb. sebre. Egyéves lágyszárú. diterpének. Enyhén savanyú talajú erdők nyíltabb részein. sophocarpin. oximatrin. – ROSACEAE kerti berkenye Sorbi domesticae fructus .6% cserzőanyag (epigallocatechingallát. fenolkarbonsavak (főleg kávésav-származékok). 2. 0. pyelonephritis. diureticum. Ph. Júliustól októberig virágzik. Hatóanyag: termésben sorbitol. köszvényben. bis. izoflavon-glikozid). – ASTERACEAE szelíd csorbóka Sonchi oleracei folium Honos Európában.hu közönséges aranyvessző Solidaginis virgaureae herba (Ph.. Sorbus domestica L. Szántókon.Forrás: http://www. sorbinsav. flavonoidok. ízületi gyulladásban. antiphlogisticum. cystitis. levél élvezeti teapótló. – FABACEAE [syn. catechin-cserzőanyag Alkalmazás: diureticum. kb. sokfelé termesztik. Homeopathia. lágyszárú. utak mellé telepítik nálunk is.doksi. ehető változatának gyümölcse megfőzve fogyasztható. – FABACEAE félcserjés japánakác Sophorae flavescentis radix Honos Ázsia mérsékelt égövi (Kína. kb. É-Afrikában. külsőleg bőrbajokra. spasmolyticum főleg acut és chronikus nephritis. savas poliszaharid. flavonoidok. Sophora japonica L. cystolythiasis esetén. Népgyógyászatban vértisztító reumában. virágban flavonoidok. Cserje vagy fa. antitussivum. magban kinolizidinalkaloid Alkalmazás: virágbimbó gyógyszeripari nyersanyag (rutin kivonása). 0.és sorfa. adstringens. nephrolythiasis. taraxaszterol).: Styphnolobium japonicum (L. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. szaponin ursolsav. antiulcerogen. mono-. parasorbinsav. virgaureosid A). 0. Félcserjeszerű. 30 m-re is megnő. mag homeopathiában. tonicum. karotinoidok. gyomtársulásokban országszerte gyakori. Ny-Ázsiában.12-0. 30-35 cm-es csúcsi hajtásokat. Ázsia mérsékelt égövi részein. Japán. 1. Kaukázusban. vágásokban. floroglucinol. továbbá flavonoid (kushenol A-O). Hg. VIII. népi használatban laxans. 25% rutin (és egyéb flavonol-.

Spartium junceum L. féregfű Spigeliae herba Honos trópusi Amerikában (Mexikóban. egyéves lágyszárú. Kaukázusban. vas Alkalmazás: klorofill kivonása. világszerte konyhakerti főzeléknövény. karotinoid Alkalmazás: enyhe laxans. emeticum.3-dimetil-acryoylcholin. DK-USA-ban. Spigelia marilandica L. Indiában. – ROSACEAE barkóca(fa) Sorbi torminalis fructus Honos Európában. lágyszárú. – LOGANIACEAE szegfűgyökér. Afrikában. pektin. szesziparban (cukorciroknál zöld hajtásból is). cukrok. 3. több vad változata van országunkban. parasorbinsav. – LAMIACEAE mocsári tisztesfű . főleg tészta festésére. Cserje vagy akár 5 m-es fácska. Száraz tölgyesekben a Dunántúlon és a Középhegységben helyenként gyakori. anthocyan Alkalmazás: cystitis. benzoylcholin. szterol. elterjedt D. Ny-Ázsiában. Kaukázusban. – FABACEAE jeneszter. Kaukázusban. Ny-Ázsiában. Termése megfőzve fogyasztható. É-Afrikában. szerves savak. Hatóanyag: piridin alkaloid spigeliin. Sorghum bicolor (L. szterol (spinaszterol). mérsékelt égövi Ázsiában. Hatóanyag: magban cianogén glikozid dhurrin.hu Honos Európában. diureticum. néhol termesztik. szerves savak. É-Afrikában. karotinoidok. spigelin Alkalmazás: anthelminticum. Elterjedt É-Amerikában. szudánifű. spinacetin). fehérje. fagyérzékeny.) Presl. Spinacia oleracea L. diureticum. D-Amerikában). szaponin. seprűborsó Spartii juncei flos Honos Mediterráneumban. Hatóanyag: mint előbb Alkalmazás: mint előbb. illóolaj. cukor.vagy kétéves. Az Alföldet kivéve országszerte gyakori lomberdőkben. Sorbus torminalis (L. – LOGANIACEAE tüzes szegfűgyökér Spigeliae marilandicae herba Spigeliae marilandicae rhizoma Honos USA-ban. Stachys palustris L. aminok.Forrás: http://www.) Moench – POACEAE cirok Sorghi vulgaris semen Honos Elő-Ázsiától Indiáig. – CHENOPODIACEAE spenót. Hatóanyag: termésben sorbitol. flavonoid (patuletin. sokféle változatát (cukorcirok. izokinolin alkaloid. Spigelia anthelmia L. – CARYOPHYLLACEAE piros budavirág Arenariae herba = Spergulariae rubrae herba Honos Európában. flavonoid. magcirok. vitaminok Alkalmazás: cukorszirup alapanyag. Ny-Ázsiában. Egy. Hatóanyag: aromás gyanta. Nálunk néha telepítik. cserzőanyag Alkalmazás: laxans. ma elterjedt Európában és Amerikában is. évelő lágyszárú. Hatóanyag: virágban piperidin alkaloid cytisin. élelmiszer. fenolkarbonsavak. Hatóanyag: klorofill. Egyéves lágyszárú. Spergularia rubra (L. seprőcirok) és fajtáját termesztjük Magyarországon. hólyagkő betegségben. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban anthelminticum.és K-Ázsiában és Amerikában. Hatóanyag: cholin. kis termetű lágyszárú. szaponin.) Cr. Homeopathia. É-Afrikában. továbbá flavonoidok. szénhidrát. paraj Spinaciae folium Spinaciae herba Honos DNy-Ázsiában. vitaminok.doksi. Üzemi méretben is termeszthető. Közepes vagy nagyobb fa. dysuria.

Magas. Akár 1m magas lehet. Áttelelő lágyszárú. Indokínában. Egy. Stevia rebaudiana Bert. octadecatetraensav. továbbá tonicum. Strophanthus gratus (Wall.hu Honos Európában. indiai tragakanta Tragacantha indica (= Karaya. Indiában. terebélyes fa. sztyepplejtőkön gyakori az egész országban.7%). máj-. diureticum. epe. lápokban fordulhat elő.MENISPERMACEAE Stephania sinica Diels Stephania tetrandra Moore stefániagyökér Stephaniae tetrandae radix Honosak Kínában. Országszerte üde lomberdőkben elég gyakori. országszerte közönséges gyom. az Alföldön ritkább. szaponinok Alkalmazás: izolált steviosid 150-300-szor édesebb a szaharóznál. et Hook. tetranda gyökerében bisbenzilizokinolin-típusú alkaloid tetrandrin (0. trigonellin. Stachys sylvatica L. tetrahidropalmatin (= rotundin). továbbá fangchinolin. Kisebb. columbanin stb. illóolaj. évelő lágyszárú. Sterculia urens Roxb. Alkalmazás: gyökér analgeticum. Stachys recta L. . Évelő lágyszárú. Hatóanyag: S. emeticum. Indiai-szubkontinensen.és D-Európában. – APOCYNACEAE . Stellaria media (L. közvetlen ipari feldolgozással kinyert tetrandin gyógyszerként kalcium-antagonista myocardialis infarctus esetén. A típusos alfaj megművelt területeken. Sterculiae gummi) Honos Indiai-szubkontinensen. használják a gyógyszertechnológiában és a kozmetikai iparban kolloidok stabilizálására. Balkánon. alkaloid stillingin. keményítő Alkalmazás: laxans. Száraz. berbamin. 7%). trigonellin. – EUPHORBIACEAE Stillingiae sylvaticae radix Honos É-Amerikában. Hatóanyag: iridoid. antidiabeticum.) Vill. antiarrhythmiás. palmatin. szilikózis és asthma kezelésében is hatásos.) Baill.és bőrbajok esetén. kozmopolita. pirrolidin kvaterner aminok (betonicin. – ASTERACEAE édesfű Steviae rebaudianae folium Honos D-Amerika déli részén.Forrás: http://www. Hatóanyag: 3-4% illóolaj. Japánban. antihypertonicum. erdei tisztesfű Honos Eurázsiában. Ázsia mérsékelt égövi részein. hentriacentanol Alkalmazás: homeopathia.) Miers. Stillingia sylvatica Gard. Stephania glabra (Roxb. – CARYOPHYLLACEAE tyúkhúr Stellariae (mediae) herba = Alsines herba = Morsus gallinae herba Honos Eurázsiában. cerilcerotat. flavonoidok Alkalmazás: krónikus hurutos megbetegedésekre.vagy kétéves lágyszárú. stachydrin. turicin) allantoin. – LAMIACEAE hasznos tisztesfű Sideritidis herba Honos Közép. bokrosodó. antisyphiliticum. – STERCULIACEAE csalánzó cukorhajfa. Stachyos herba Hatóanyag: loganinszerű pseudoindican heterosid. Homeopathia. Homeopathia.doksi. Hatóanyag: rutin. népgyógyászatban láz és dismenorrhoea esetén. cserzőanyag Alkalmazás: hurutellenes. mesterséges édesítőszer. gyengén félcserjés lágyszárú. gyanta. Kanadában. 0.. Áttelelő.6-1 m magas. tannin. USA-ban. cholin. Többéves kúszó növények. más fajokban pl. köves gyepekben. Hatóanyag: nyálka-gumianyag glükanorhamnogalacturonan Alkalmazás: ártalmatlan és hatásos laxans különösen vastagbél-betegségekben. Alkalmas klímájú területeken termesztik. Mocsarakban. Hatóanyag: levélben diterpénsav-glükozil-sophorosid steviosid (kb.

Strophanthus kombe Oliv. 2% cinnamil-benzoát. cymarin stb. elterjedt Kínában és Indiában. benzoé-sztiraxfa Honos Indokínában. VII. VII. Strychnos toxifera Benth. Hg. colubrinok) Alkalmazás: erősen mérgező.APOCYNACEAE kombé Strophanthi kombe semen Honos trópusi DK-Afrikában. Örökzöld fák. Sri Lankán. Homeopathia. É-Ausztráliában. Magasra kúszó lián. Ecuadorban. valamint coronaria insufficientia esetén főként intravénásan szívinfarktus megelőzésére. fokozza a reflexingerlékenységet. Strychnin és brucin izolálása. Kúszó cserje. továbbá k-strophanthidinés strophanthidol-.) (= Nux vomica) Honos India trópusi részein. Hatóanyag: magban 8-10% szteroid kardenolid glikozid (főleg k-strophanthin.: Scabiosa succisa L. Fő hatóanyaga terápiás dózisban perifériás izomrelaxans. közöttük más dimer strychnin-származék. k-strophanthosid. Guayanában. Trópusokon termesztik. 2. Trópusokon termesztik. bradycardia esetén. – LOGANIACEAE [syn. acetilkolin-antagonista. Succisa pratensis Moench – DIPSACACEAE [syn. Benzoë = Benzoe tonkinensis (Ph. roborans. továbbá strychnin. kis adagban tonicum. pl. Styrax benzoides Craib – STYRACACEAE Honos Kínában.5% indolalkaloid strychnin és brucin (közel egyenlő arányban). Illatszeripar. Kisebb cserje vagy fa. továbbá számos társalkaloid) Alkalmazás: erősen mérgező. Malajziában. a strychnin nagyobb adagban a központi idegrendszert izgatja. majd tetanust okoz. Styrax benzoin Dryand. Homeopathia. termesztik Ny-Afrikában. strychnin kis adagban tonicum. Hatóanyag: dimer indolalkaloid C-toxiferin I (fő komponens). külsőleg erős desinficiens. Malajziában. továbbá társalkaloidok (pl. Strychnos nux-vomica L. Hatóanyag: magban 2. kivonatok a gyomor motorikus funkcióját javítják. ebvészmag Strychni semen (Ph.doksi. Alacsony. 1-2% vanillin Alkalmazás: belsőleg tinktúraként expectorans. Indokínában.] ördögharaptafű Succisae (pratensis) herba = Scabiosae succisae herba = Morsus diaboli herba .Forrás: http://www. Hatóanyag: magban kb. Venezuelában. – LOGANIACEAE Kalabas-kuráre Strychnos castelnaeana Wedd. egyéb glikozid) Alkalmazás: g-strophanthin cardialis insufficientia és bradycardia. ganglionbénító. az Orinoco és az Amazonas vidékén. Benzoe (resina) Sumatra Styrax tonkinensis (= tonkinense) (Pierre) Craib sziámi benzoéfa Honos Kínában. szájöblögetőként. Hatóanyag: magban 4-8% szteroid kardenolid glikozid (90-95%-a g-strophanthin.) Hatóanyag: 20-25% szabad és kötött benzoesav. Indokínában.5-4% indolalkaloid (45-60%-a strychnin és brucin. benzoé-sztóraxfa. Futó cserje.] ignácbab Ignati semen = Strychni ignatii semen Honos Fülöp-szigeteken. Strychnos ignatii Berg. kúszó fás növények. Hg.) Alkalmazás: k-strophanthin intravénásan cardialis és coronaria insufficientia. . továbbá számos társalkaloid. Peruban. főleg hasműtétek során intravénásan. Mindegyiket termesztik is.hu hasznos sztrofantusz Strophanthi grati semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részén.: Ignatia amara L.és kisebb számú yohimbin-típusú alkaloid Alkalmazás: mérgező. és más Strychnos fajok Honosak D-Amerikában. – LOGANIACEAE sztrichninfa. Columbiában. valamint periplogenin-glikozidok. 10-20% szabad benzoesav. a drogban 60-70% coniferil-benzoát (= lubanolbenzoát).

és koleraellenes. vízpartokon. A leveleket és a herbát teljes virágzás idején gyűjtik. lycopsamin. Évelő lágyszárú. Eugenia caryophyllata Thunb. Hg.és toroköblögető. kalcium-oxalát. elemicin. thrombophlebitis esetén vagy megelőzésükre (kenőcs formájában is).) Clarke] indiai gyásztárnics Swertiae chiratae herba Honos Indiai-szubkontinensen. gyulladásgátló glikopeptid Alkalmazás: belsőleg gyomor. VII.. 4.8% allantoin. majd letisztítják.és kempferol-származékok).) = Caryophylli alabastrum Caryophylli aetheroleum (Ph. 0. Swertia chirayita (Roxb. vas. 0. az Alföldön ritka. anthelminticum. amarogentin.) = Caryophylli floris aetheroleum (Ph. elterjedt É-Amerikában. egyéb iridoid.07% pirrolizidin alkaloid (intermedin. expectorans. Egyéves lágyszárú. 4-6% cserzőanyag. symviridin stb.: Caryophyllus aromaticus L. lemossák. lázcsökkentő. linalool.) Honos Malajziában. kb. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. gumianyag. Tavasszal gyűjtik. továbbá eugenolacetát. 1-3% aszparagin.. Ny-Ázsiában. szaponin hederagenin-glikozidok. fenolkarbonsav (dehidrokávésav. Évelő lágyszárú.. friss herba és gyökér homeopathiában.2-0. Eur. Homeopathia.és bélhurut kezelésére. VII. VIII. Távol-Keleten. Madagaszkár. cserzőanyag.5 m magas. 4. Hatóanyag: 0. Syzygium aromaticum (L. et Perry – MYRTACEAE [syn. Homeopathia. Homeopathia. fenolkarbonsavak. Eur. – BORAGINACEAE fekete nadálytő Symphyti radix = Consolidae majoris radix = Consolidae radix Symphyti folium Symphyti herba Honos Európában. triterpén izobauerenol. Ph. Szibériában. Évelő lágyszárú. zsíros olaj.5 m magas. D-Amerika) termesztik. kevés zsíros olaj .hu Morsus diaboli radix Honos Európában. cukor.. alifás keton. symphytin. Hatóanyag: keményítő.) Karst. fenilpropán-alkoholok és észtereik. Jambosa caryophyllus (Spreng.) Nied. malária. Nedves réteken. DNy-Ázsiában. ellagitannin). illóolaj.02-0. Symplocarpus foetidus (L. Külsőleg száj. szterol. Hatóanyag: virágban illatanyagok (szerves savak észterei. Hatóanyag: 15-20% illóolaj (85-95%-a eugenol. monoterpének). Parkokban. Indonézia. Ph. cserzőanyag. mocsárréteken országszerte gyakori. metileugenol. kb..Forrás: http://www. – GENTIANACEAE [syn. Symphytum officinale L. alkanolok. – OLEACEAE orgona Honos DK-Európában.6-1. scabiosid. VIII. kb. 20 m magas fa.4% flavonoid (kvercetin. Trópusokon (Fülöp-szigetek.). borogatószer ulcus cruris. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban tonicum. Hg. Syringa vulgaris L. chromon-C-glikozid. továbbá xanthon swerchirin. Ph. rozmarinsav).) Merr. Sri Lanka. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin. caryophyllen. levegős helyen forgatják. anizsaldehid stb. Hg. Hg. Örökzöld. levélben még 5hidroxitriptamin Alkalmazás: herba spasmolyticum. Ázsia mérsékelt égövi részein. Hatóanyag: secoiridoid gentiopicrosid.6-0.. K-Ázsiában. K-Afrikai szigetek. kertekben telepített díszcserje. 0.) Alkalmazás: illatszeripar. Nálunk lápréteken fordul elő.: Swertia chirata (Wall. szterol. terpénalkohol.] szegfűszeg(fa) Caryophylli flos (Ph. triterpén. féregűző. 10-15 cm-es darabokra vágva meleg helyen vagy műszárítón (500C-ig) szárítják (beszáradás 34:1). mert könnyen barnul.doksi. Hatóanyag: iridoid glikozid dipsacan. szalicilsav. – ARACEAE büdöskontyvirág Symplocarpi foetidi rhizoma et radix = Dracontii foetidi radix Dracontii foetidi herba Honos Kínában.) Salisb. Kaukázusban. Májustól júliusig virágzik. alkaloidtartalma miatt korlátozott ideig. 0. néha fa. echimidin. nyálka-polifruktan.

flavonoid. Homeopathia. védelemre érdemes. néhol sűrűbben. flavonoid (kvercetagetin. kvercetagitrin. magban még kvercetin. rubixanthin. Malajziában. asthma gyógyítására. ocimen.) Toledo. gyanta Alkalmazás: kéreg adstringens. linalil-acetát. gyomorfájdalom csillapító. diosgenin is). tonicum.) Skeels – MYRTACEAE [syn.hu Alkalmazás: illóolaj antibakteriális. metilheptenol). antisepticum (leginkább fogászatban). népgyógyászatban ízületi fájdalmak esetén külsőleg. furano-naftokinonok. erecta poliintartalma miatt nematocid. Homeopathia. linalool. főleg parkokban gyakori. Syzygium cumini (L. emmenagogum. 2-3% pektin és szerves savak (10-12%-a borkősav). Hatóanyag: termésben 25-40 % invert cukor. Nálunk kertekben. népgyógyászatban lázcsillapító. Karotinoid tartalma miatt A-vitamin hatású (gyógyszerek formájában látásjavító) és sárga festőanyag. 0. Egyéves lágyszárú. magban tannin. minuta L. betulasav. gombás fertőzésekre. helenien. a dél-amerikai T. benzofuran. tageton. ulcus cruris kezelésére. avellanedae Lorentz. – CAESALPINIACEAE tamarindusz(fa) Tamarindi fructus (pulpa) = Tamarindorum pulpa Tamarindi semen Honos Afrikában.) Druce. epifriedelanol. 1% illóolaj. – DIOSCOREACEAE pirítógyökér Tami rhizoma (= radix) Honos Európában. örökzöld fa. ellagsav. jambolin-glikozid. a T. cukorbaj ellen. leucoxyla DC. az illóolajban gazdagabb (kb. – ASTERACEAE bársonyvirág Tagetes flos Honos Mexikóban.: Eugenia cumini (L. antimikrobiális. virágos herba anthelminticum.: T. 25 m-es fa.) együtt. xantofill (lutein. Tamus communis L. Indiai-szubkontinensen. Ny-Ázsiában.15% illóolaj (limonen. Főleg Európában kerti virágnak vetik más Tagetes fajokkal (pl. patulitrin.] dzsambu(fa) Syzygii jambolani (= cumini) cortex Syzygii jambolani (= cumini) fructus (= semen) Honos Kínában. Magas. fenolkarbonsavak és -aldehidek. stomachicum. 15-30 m magas.4% illóolaj. A Dunántúlon több helyen. violaxanthin). Hatóanyag: 0. külsőleg ekcémára. nematocid. Évelő. Hatóanyag: fenantren-származékok. kis adagban belsőleg purgans. belsőleg aromaticum. epebántalom. inkatea Tabebuiae cortex Honos D-Amerika (Brazília. nyomokban alkaloid. stomachicum. Kb. carminativum. bronchitis. Hatóanyag: naftokinon lapachol. szitoszterol. friedelin. lektin Alkalmazás: sokféleképpen elkészíthető laxativum. Tanacetum vulgare L. külsőleg még egyes vírusokra gátló hatású. vérhas. erecta L. Sokfelé termesztik. kumarin. sokfelé termesztik. antiphlogisticum. kb. nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: helyi izgató. tiofen-poliin terthienyl Alkalmazás: növeli a kapilláris erek rugalmasságát. kávésav. 1%) T. Tagetes patula L. T Tabebuia heptaphylla (Vell. Fűszer. diureticum. kúszó lágyszárú. dehidro-izo-α-lapachon. kb. T. iridoid Alkalmazás: immunstimulans. örökzöld levelű fa. patuletin. T.és ellagtannin. Tecoma avellanedae (Lorentz) Speg. repellens.doksi. Reliktum. Hatóanyag: gallo.] lapacsofa. nedves és üde lomberdőkben él.Forrás: http://www. Argentína. lapacho. Peru) esőerdőiben. – ASTERACEAE . minuta repellens. dehidro-α-lapachon. zsíros olaj. – BIGNONIACEAE Tabebuia impetiginosa Standley [syn. Tamarindus indica L. Mag adstringens. steroid szaponinok (aglikon pl.. Kaukázusban. eugenin. Homeopathia. É-Afrikában. Syzygium jambolanum DC. rubichrom).

] gilisztaűző varádics Tanaceti herba = Athanasiae herba Tanaceti flos Tanaceti fructus (= semen) Tanaceti aetheroleum = Chrysanthemi aetheroleum Honos Európában. augusztusban virágzik.doksi. valamint fenilpropanoid glikozid dihidroconiferin. luteolin-. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). guaianolid dihidrolactucin és ixarin D. Utak mentén. p-kumársav. – TAXACEAE oregoni tiszafa Honos É-Amerikában (Alaszka. megművelt területeken. nedves szántókon. A gyökereket kora tavasszal szedik. Taraxacum officinale Weber ex Wiggers – ASTERACEAE pongyola pitypang. Ártereken. poliinek. parlagokon. amarum. rövid kocsánnyal gyűjtik. cephalomannin. továbbá ekdizon. antiparasiticum. igen kevés taxol stb. fenolkarbonsavak (kávésav. valamint gyermekkori leukémia kemoterápiájában használják. – COMBRETACEAE [syn. faradiol. Kaukázusban. Terminalia chebula Retz. 2% inulin. dihidrosyringin. arnidiol. hosszában vágják. kvercetin-. bőrbajokra. áprilisban virágzik.03% taxol (= paclitaxel) fő komponens.és tüdőrák. Ázsia mérsékelt égövi részein. külsőleg dezinficiens. kinyíláskor. amyrin. liratil-acetát. száraz virágzatokban kb.: Myrobalanus chebula Gärtn.) Bernh. taxiresinol.01-0. liratol. Homeopathia.). parthenolid szeszkviterpén-lakton (egyes kemovariánsok illóolaj-összetétele eltérő) Alkalmazás: anthelminticum (orvosi ellenőrzéssel). Elterjedt É-Amerikában is.. chrysanthemumepoxid stb. taxinok. összel kb.5 m magas. 2. p-hidroxibenzoesav. artemisiaketon. szitoszterol). diureticum. tavasszal kb. kámfor. A fészekvirágzatot a nyár második felében. A leveleket virágzáskor gyűjtik. Júliusban. Évelő lágyszárú. syringin. – TAXACEAE tiszafa Taxi baccatae folium Honos Európában. Hatóanyag: száraz kéregben 0. cholecystopathiánál. Brit-Kolumbia). Zömében márciusban.Forrás: http://www. ferulasav.] mirobalánfa . továbbá más diterpenoidok (pl. monocaffeoil-borkősav. cichoriin. adjuvans hepatopathiánál. mindenhol védendő. a belőlük készült gyógyszereket petefészek-. különösen illóolaja. karotinoidok. Kalifornia. 40% inulin. aesculetin. réteken országszerte gyakori. külsőleg ekcémára.5% illóolaj (izothujon.6-2% tetraciklusos diterpén pseudoalkaloid taxinok. izotaxiresinol. É-Afrikában. pentaciklusos triterpén taraxaszterolok (lectucerol és izolactucerol). Termeszthető.5-4.5% kálium Alkalmazás: enyhe cholereticum. kb.: Chrysanthemum vulgare (L. egyébként máshol ritka. baccatin III és származékai). szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). (Csak a magköpeny nem mérgező. diterpén taxanok. mocsárréteken. 0. p-hidroxi-fenilecetsav butirolakton-glikozidja (taraxacosid). továbbá diterpenoid taxanok (taxusinek. izorhamnetin-glikozidok). egyéb tetraciklusos diterpén pszeudoalkaloidok közül fontos még a docetaxel. A Bakonyban (Miklóspálhegyen) dolomitsziklai bükkösben gazdag populáció fordul elő. reumaellenes. germacranolid taraxinsav-β-D-glükozid és ainsliosid. örökzöld cserje vagy fa. citosztatikusak. Telepíthető kertekben. mell. Hatóanyag: fiatal levélben 1%. köszvényes és rheumás fájdalmak esetén. kb. kb. népgyógyászatban vértisztító. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton eudesmanolid tetrahidroridentin B és taraxacolid-β-D-glükozid. cianogén glikozidok Alkalmazás: mérgező. antibakteriális. baccatinok) Alkalmazás: kéregből vagy szövettenyészetéből kivont és tisztított taxol (paclitaxel) és docetaxel microtubulusok depolimerizációját serkenti.és bélpanaszok) esetén. antimikotikus. gyenge laxans. Taxus baccata L. protocatechusav. Számos gyógyszer készül belőle. 18% fruktóz. Cserje vagy fa. 1-1. umbelliferon). Ny-Ázsiában. Évelő lágyszárú. továbbá szterol (sztigmaszterol. cineol. gyermekláncfű Taraxaci radix Taraxaci radix cum herba (ÖAB. borneol. cichoriasav. Taxus brevifolia Nutt. Kétlaki. taxagifin. népgyógyászatban korábban főzete féreghajtó. dyspepsia (gyomor. hasonlóképpen szárítják (beszáradás 6:1). klorogénsav. napon vagy zárt. 1% 10-deacetilbaccatin III.hu [syn.) Hatóanyag: 0. kumarin (scopoletin. p-hidroxi-fenilecetsav. flavonoid (apigenin-. 1% nyálkaheteropoliszaharid. DAC) = Taraxaci herba cum radice Taraxaci folium Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein. útszéli gyomtársulásokban helyenként gyakori. taxicinek.

kb. Évelő. illóolaj. Kis-Ázsiában. belsőleg enyhe purgans diarrhoea. aranyérre és sebkezelésre. – LAMIACEAE [syn.hu Myrobalani (chebulae) fructus Honos Kínában. Elő-Ázsiában. ekdizon).1% illóolaj (myrcen. menthofuran. máj-. fertőtlenítő. 1. stomachicum. neoclerodan diterpénlaktonok (teuflin. marrubiin) Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe antidiarrhoeicum. thymokinon stb.] rozmaring-gamandor Polii erecti herba = Teucrii polii herba Honos Mediterráneumban.és Közép-Ázsiában. spasmolyticum (gyomor-. limonen.) Alkalmazás: enyhe stimuláns.: Polium montanum Mill. Teucrium montanum L. K-Ázsiában. Nagy cserje vagy fa.és festékipar. Evodia rutaecarpa (Juss.és Közép-Európában. Indiai-szubkontinensen. sikimisav.és dolomit-sziklagyepekben. diterpenoid callitrisinsav. marrubiin.] Atlasz-ciprus Sandaraca resina Honos Mediterráneumban. triterpének. arjuna. triterpének. cserzőanyag . tomentosa kérgét adstringensként és szívtonizálónak használnak Indiában és Indokínában). – CUPRESSACEAE [syn. Tetradium ruticarpum (Juss. (Más Terminalia fajok. chebulagsav.3% illóolaj (pinenek.: Polium erectum Mill. Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. kb. teucrin A-G. corilagin). aminosavak. külsőleg torok. pl. főleg ÉNy-Afrikában. flavonon (cirsimaritin). flavonoidok. picropolin). Homeopathia. fogászatban. ellagsav. Áttelelő lágyszárú. sarjtelepes. Alacsony. Országszerte gyakori. expectorans. rutaecarpin. 9% cukor. gyanta. mészkő. pinen. Teucrium chamaedrys L. teuflidin. húgyhólyag-. anthelminticum. Hatóanyag: illóolaj. pulegon).] rutatermésű mézesfa Tetradii ruticarpi fructus = Evodiae fructus Honos Kínában. homokpuszta gyepekben. indolalkaloid evodiamin. Teucrium marum L. Évelő. diterpénlaktonok. izoteuflidin. Hatóanyag: illóolaj. termeszthető. diureticum. szterolok (pl. cserjeszerű. difensavak. 25% zsíros olaj Alkalmazás: antidiarrhoeicum.) Benth. Indiai-szubkontinensen.: Euodia ruticarpa (Juss. kinasav. külsőleg krónikus sebekre vagy stomatitis kezelésére öblögetőként.doksi. tonicum. f. Teucrium polium L. T. galluszsav. Indokínában.és szájöblögető. sandaracopimarsav). teucvin. vitaminok Alkalmazás: adstringens.) Hook. Hatóanyag: marrubiin.. – LAMIACEAE macskagamandor Mari (veri) herba Honos Ny-Mediterráneumban. epekőmegbetegedésekben). közel 0. az Alföldön ritkább. szaponinok Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Hatóanyag: diterpénlakton limonin (= evodol). Lakk.] hegyi gamandor Polii montani herba Honos D. szerves savak. Hatóanyag: gyantasavak (pl. cserzőanyag. – LAMIACEAE [syn. Dunántúlon szórványosan.) Hart. et Thoms. Hatóanyag: flavonoidok. Közepes méretű fa. sokszárú erdős-sztyeppen élő évelő. dysenteria és epebetegségek esetén. testsúlycsökkentő adjuváns. egyéb diterpénlakton (pl.: Callitris quadrivalvis Vent. kb. fásodó lágyszárú. Hatóanyag: 20-45% cserzőanyag (hidrolizálható gallotannin típusú chebulinsav. szaponin Alkalmazás: mint előbb. T. Indokínában. emmenagogum. füstölőszer. ocimen. epe-. Kaukázusban. – RUTACEAE [syn. rutaevin. Homeopathia. kis termetű lágyszárú. Ny. É-Afrikában. – LAMIACEAE sarlós gamandor Chamaedryos herba = Teucrii chamaedrys herba Honos Európában. Védelemre érdemes.Forrás: http://www.

Közép. 0.és D-Amerikában) termesztik. – LAMIACEAE fenyérgamandor Teucrii scorodoniae herba Honos Európában. szikeseken. védett. továbbá diureticum. Hatóanyag: kb. kenőcs. gyógyszerként krónikus és látens cardialis insufficientia.2-0.hu Alkalmazás: népgyógyászatban digestivum. Thuja occidentalis L. fajtáit gyakran telepítik nálunk is örökzöld díszbokornak. diterpénlaktonok. helvetica (Such. Theobroma cacao L. Homeopathia. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: magból nyert kakaóporból készül a szilárd. diaphoreticum.és Közép-Ázsiában. Thlaspi arvense L.] (perui) sárgaleander Thevetiae semen Honos Mexikóban. nyomokban teofillin. díszfának. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: kivont és tiszta peruvosid jól resorbeálódik. 0. É-Afrikában. – CUPRESSACEAE nyugati tuja Thujae summitas (= herba) Thujae aetheroleum Honos É-Amerikában. Maghéj aromaticum. 1. Közép-Amerikában. gyomor. az Alföldön gyakrabban. Ny. külsőleg antiszeptikus.Forrás: http://www. valamint anthelminticum.doksi. Keserű csokoládé antidiarrhoeicum.és aranyérbetegségben. gombaellenes. cserzőanyag. 10% szteroid kardenolid glikozid peruvosid (aglikon cannogenin). törhető csokoládé. – STERCULIACEAE kakaó(fa) Cacao semen Cacao pulvis Cacao cortex (= Cacao testes) Theobromae butyrum (oleum) = Cacao oleum = Cacao butyrum Theobromae pasta Honos Közép-Mexikóban. elterjedt É-Amerikában is.3% ursolsav. 5% catechin-cserzőanyag. Teucrium scordium L. szaponin. 0. öregkori szívbajok és bradycardia esetén orvosi javallatra. Évelő törpecserje. diureticum. 1. Egyéves lágyszárú. hasmenés és bélféreg ellen. cianogén allilcianát. – BRASSICACEAE tarsóka Thlaspeos semen Honos Európában.7% flavonoid (főleg kempferol-glikozidok) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. diureticum főként reuma esetén. marrubiin. 2% kávésav.2% Lamiaceae-cserzőanyag. Hatóanyag: fermentált magban 1-2% teobromin. Trópusokon sokfelé (főleg Ny-Afrikában) termesztik. polimer procyanidin. kb. aranyérbetegségben. Védelemre érdemes.3% koffein. felső légúti és emésztőrendszeri hurutos betegségekben. bevonószer) és csokoládégyártásban. mérsékelt égövi Ázsiában. neurotonikus zavarokban. Hatóanyag: kb. felnőttekneknek és gyermekeknek álmatlanság esetén (enyhe hatású).) Schum. egyéb fenolkarbonsav. – APOCYNACEAE [syn. . Teucrium scorodonia L.: Thevetia neriifolia Juss. magból nyert kakaóvaj gyógyszerkészítésben (kúp. nedves réteken. flavonoidok. A Középhegység és a Dunántúl szélein szórványosan. Nálunk szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban gyakori.15% illóolaj.) Lindt] önálló megnevezése rendszertani szempontból nem indokolt). 0.3% illóolaj. trópusokon sokfelé (pl. 8-10 m magas fa. Homeopathia. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban légzőszervi hurutos betegségekben. Hatóanyag: magban kb. Thevetia peruviana (Pers. Hatóanyag: glikozinolát szinigrin (allilglikozinolát). kb. Áttelelő lágyszárú. Kertészeti formáit. – LAMIACEAE vízi gamandor Scordii vulgaris herba = Teucrii scordii herba Honos Európában. kb. (A svájci csokoládéfa [Th. tonicum. Vendvidéken nyíres fenyéren található. Indiai-szubkontinensen. mocsarakban.

l-3% szeszkviterpén caryophyllen. Fűszer. t-4-thujanol. Hg. (Kis gyermekeknek nem ajánlható). Árnyékban szárítják (beszáradás 4:1). zygis L. Homeopathia. Számos gyógyszer alkotórésze. fenolkarbonsavak. árnyékban. Nagyra növő fa. de illóolaj-összetételük is sokféle. diureticum. Hg.) = Thymi vulgaris herba (Ph. likőripar. A tél beállta előtt 40-50 cm sortávolságra. – TILIACEAE amerikai hárs(fa) Honos É-Amerikában. tenyészévtől kezdve törpe bokor formájú. évelő lágyszárú. Tiliae argenteae flos = Tiliae tomentosae flos Hatóanyag: a két fajból külön vagy keverve gyűjtött drogban nyálka-heteropoliszaharid. Szibériában.. krónikus gastritis esetén). expectorans.Forrás: http://www. továbbá p-cymol. ezüstlevelű hárs. népgyógyászatban reumás és neuralgiás panaszokra. kb.2-1% illóolaj (kb.. diureticum. Hatóanyag: 0. Ph. a 3. linalool.) = Thymi hortensis herba Thymi aetheroleum (Ph. külsőleg párologtatásra. kb. Illóolaj illatszeriparban.) Honos D-Európában.és hólyagbántalmakban. borneol. elterjedt É-Amerikában is. Ph. VIII. – LAMIACEAE kerti kakukkfű Thymi herba (Ph. occidol. anthelminticum.hu Hatóanyag: hajtáscsúcsában 0. eudesmol (tropolon thujaplicin. továbbá pinen. indiai illóolajban timol helyett carvacrol). Magyarországon is termesztett évelő félcserje. 7% Lamiaceae-cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum. É-Afrikában. Friss vagy szárított drogból nyerik az illóolajat. Helyenként ültetik. Eur. carminativum. a többi geraniol. tonicum. VIII. Tilia americana L.). expectorans (akut bronchitis. thujasav) Alkalmazás: mérgező. Tiarella cordifolia L. Díszfának telepítik. Májustól augusztusig virágzik. Hatóanyag: flavonol. VII. expectorans (felső légúti gyulladások esetén antibakteriális). Thymus vulgaris L. spasmolyticum. 5-6 éven át jó hozamot biztosít. Homeopathia.: Tilia argentea Desf. É-Afrikában. illóolaja illatszeriparban. Tilia tomentosa Moench [syn.) Serpylli aetheroleum Honos Európában. 70%-a timol vagy carvacrol. s.: Tilia parvifolia Ehrh. flavonoidok (utóbbi sajátos összetétele és anatómiai bélyegek alapján elkülöníthető a drog a következő fajok drogjaitól) Tilia cordata Mill.és Közép-Európában. 60%-a α. terpinen stb. fenchon.doksi. emmenagogum. belsőleg még vese. Fűszer. 4. α-terpineol. molyhoslevelű hárs Honos K-. camphen. l. Virágzó. flavonoidok. aromaticum. 0. laryngitis).. a D-Dunántúlon és a Kis-Alföldön mészkerülő homokpuszta gyepekben fordul elő.. belsőleg régebben diaphoreticum. nem fásodó hajtásait gyűjtik akár szeptember elejéig. hibridforma és kemotípus is gyűjthető. Hg. – TILIACEAE [syn. Ph. külsőleg reuma és köszvény ellen. pl. pinen. Homeopathia. – LAMIACEAE mezei kakukkfű Serpylli herba (Ph. tonicum. Thymus serpyllum L. dyspepsia. inhalálásra vagy öblögetésre felső légúti panaszokban. emésztésjavító. eucalyptol. drogja és illóolaja gyógyászati szempontból egyenértékű a kerti kakukkfűével. A virágzó hajtást gyűjtik.] . 30% timol. stomachicum (anorexia. VII. Ph. DK. terpineol. Eur. linalool stb. anthelminticum.és húgyúti homokképződés esetén. Nálunk a Dunántúli Középhegységben. VII.. p-cymen. VIII.és flavanonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum főként vese.és β-thujon. Ismeretes a spanyol kakukkfű (Th. 4. illatszeripar. Hg. flavonoidok. Eur. – SAXIFRAGACEAE szívlevelű turbántok Tiarellae cordifoliae herba Honos USA-ban. Ny-Ázsiában. Lamiaceae-cserzőanyag.5-1 cm mélyre vetik vagy palántát nevelnek és nyár közepén ültetik ki biztosítva öntözését. antiperoxidativ bifenil. az Alföldön szórványosan száraz vagy középszáraz tölgyesekben néhol gyakori. 4.. Hg. Májustól augusztusig virágzik. Hg. Ph. sabinen. szeszkviterpén occidentalol.4-1% illóolaj. triterpén Alkalmazás: antibakteriális. vékonyan kiterítve szárítják (beszáradás 4:1).] ezüsthárs. Hatóanyag: 1-5% illóolaj (kemotípustól függően kb. Áttelelő lágyszárú félcserje. fürdőbe téve relaxáló. a D-Dunántúlon helyenként. néhol megtalálható parkokban. Számos egyéb faj.) is. thymolmetiléter.

izokvercitrin). flavonoidok. Akkor kell gyűjteni. különlegességnek számít. gyakori forgatással szárítják (beszáradás 4:1). Szellős.hu kislevelű hárs. vagy toxicodendrin). rutin. zsíros olaj. enyhe sedativum. Hg.: Rhus toxicodendron L. Trifolium arvense L. Indiai-szubkontinensen. carvacrol. arabinogalactan). A kislevelű és nagylevelű hárs adja az ún. Szibériában. Magyarországon a subsp. Tribulus terrestris L. Általában ligeterdőkben él. fenolkarbonsavak. emmenagogum. stomachicum. gyulladást okoz. platyphyllos x T. gyanta Alkalmazás: mérgező. Szibériában. Száj. cordata] európai hárs Honos Európában.és Ny-Ázsiában. hiperozid. Hatóanyag: cserzőanyag. – ANACARDIACEAE [syn. mérgezésekben. olívaolajhoz hasonló összetételű. tonicum. Tilia europaea L. Kaukázusban. Kéregben taraxerol. 2-fenilacetát. Fő virágzásuk júniusban van.3-0. Ny-Ázsiában. taraxaszterol (lactucerolok). urushiol (= toxicodendronsav. Ph. Két. anetol. carvon. 2% cserzőanyag. orientalis (L.. 0. továbbá kempferol-glikozidok. orientalis (Kern. Alkalmazás: diaphoreticum lázas. [syn. cystitisben. reumában. timol. ischiasban. toxicodendrol.08% illóolaj (T. 0.7 m magas. Tiliae flos (Ph. – FABACEAE tarló-here . VIII. subsp. Több mint 40 m magasra megnőhet. – ZYGOPHYLLACEAE királydinnye Tribuli fructus Honos Mediterráneumban. illatszeripar. Ph. cholagogum.) Celak. kozmopolita. illóolaj. astragalin. Tilia platyphyllos Scop. galactagogum.. 25 m magasra is megnő. száraz gyepekben. nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Közép.vagy többéves lágyszárú. cordata virágjában eucalyptol. linalool.] nagylevelű hárs Honos Európában. pratensis L. VII. Farészből készült szén bélfertőzésekben.02-0.] mérges szömörce Toxicodendri folium = Rhois toxicodendri folium Honos É-Amerikában (USA). köztük több ritka. Tragopogon orientalis L. 10% nyálkaheteropoliszaharid (pl. flavonok (pl. talajon szétterülő.) (= flos cum bracteis) Tiliae flos sine bracteis Tiliae folium Tiliae fructus Tiliae cortex Tiliae lignum Tiliae ligni carbo Hatóanyag: kb. 25% cserzőanyag (gallotannin).. geraniol. Kaszálóréteken. kőhársat. Kéreg spasmolyticum. [syn. aphrodisiacum. szeszkviterpén-alkohol farnesol). növeli az epeszekréciót. Parkokban néhol előfordul. Hatóanyag: catechin-származék urushenol. 1% flavonoid. benzilalkohol. gyanta. Hatóanyag: nyomokban alkaloid harmanok. Évelő. árnyékos helyen. pyelitisben. 4. – ASTERACEAE [syn. Magyarországon több alfaja található.és toroköblögető. ÉK-Ázsiában. ha a virágzat középső bimbói kifeslettek. Hg. kb.: Tilia grandifolia Ehrh. nephritisben. 60% zsíros olaj. Afrikában. Ausztráliában. Homeopathia. diureticum. az Alföld homokpuszta-gyepeiben gyakrabban fordul elő. kb. Eur.] réti bakszakáll Tragopogonis radix = Barbae hirci radix Honos Európában. leucoanthocyanidinek. érintésre súlyos dermatitist. fisetin).: Tilia officinarum Cr. Termésben kb. stomachicum. főleg kvercetin-glikozidok (pl. A Dunántúlon ritkábban. cianogén glikozid sambunigrin. spasmolyticum. szádokfa Honos Európában. alkanok.doksi. kvercitrin. útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. flavonoidok Alkalmazás: expectorans. carvon.: T. telepített fákról szoktak gyűjteni. tilirosid (astragalin p-kumársav-észtere). kúszó cserje. Toxicodendron pubescens Mill. kámfor.) Dostál elterjedtebb. Közép-Ázsiában. felső légúti betegségekben.Forrás: http://www. kb. Tilia x vulgaris Hayne = T. Egyéves lágyszárú. Illóolaj aromaterápiában enyhe nyugtató.

cyanidin.2-0. spasmolyticum. nemesített fajtáit nálunk is termesztik. Ph. 4. gyanta Alkalmazás: adstringens.és kaszálóréteken. Homeopathia. érelmeszesedés-gátló. legelőkön. belsőleg és külsőleg antiphlogisticum. .. kumarin umbelliferon. Ázsia mérsékelt égövi részein. Eur. Inszekticid. Évelő lágyszárú. chryptogenin. 1% diosgenin. Közép-Ázsiában. Ph. É-Afrikában. delphinidin. Hatóanyag: kb. Eur. Ph. Hg. Ph. VIII. C. 4. diosgenin 3-peptidészter foenugraecin. kávésav Alkalmazás: korábban népgyógyászatban hasmenés ellen. izotrifolin. malvidin. 4. Egyéves lágyszárú. 4. tonicum. emeticum. homokpusztákon országszerte gyakori. Eur. Homeopathia.) = Foenugraeci (= Foeni-graeci) semen Honos K-Európában.és furostan típusú sztreoidszaponin bisglikozidok (pl. 0. Fűszer. 0. 5% cserzőanyag. Áttelelő lágyszárú.) Honos Kaukázusban. továbbá lactagogum. Hg. – POACEAE búza Tritici amylum (Ph. VIII. több ősi fajból jött létre. esetén.és epepanaszok esetén.) Tritici aestivi oleum virginale (Ph. pratoletin. 0. . trifolin. Sokfelé termesztik. Lehetséges szteroid nyersanyag.. Évelő (kultúrában 2-3 éves) lágyszárú. sérülésre. carminativum. népgyógyászatban még vércukorszintet csökkentő. feldolgozás nélkül) van forgalomban. fekélyekre. üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. ekcémára. trigofoenosid A).. Trigonella foenum-graecum L.FABACEAE fehér here Trifolii albi flos Honos Európában. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-. Réteken. delphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe nyugtató szamárköhögés. – FABACEAE vörös here Trifolii rubri (= pratensis) flos Honos Európában. diureticum köszvényben. Eur..015% illóolaj. VIII.4% N-metil-nikotinsav (metilbetain) trigonellin (= coffearin).5-dimetil-2(5H)-furanon (= sotolon) és 3hidroxi-4-metil-2(5H)-furanon Alkalmazás: roborans. szitoszterol). Vágásokban.: Foenum-graecum officinale Moench] görögszéna Trigonellae foenugraeci semen (Ph. VIII.1-2. . üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. Triticum aestivum L.) Tritici aestivi oleum raffinatum (Ph. a szár kúszó. mérsékelt égövi Ázsiában. gyomorgyengeségre. trillarin. Homeopathia. Hg. nálunk is. Homeopathia. Sokfelé termesztik. antisepticum. É-Afrikában. izokvercetin). Közép-Ázsiában. paeonidin.és Ny-Ázsiában. expectorans. Trifolium pratense L. Hatóanyag: mag endospermiumában 20-45% nyálka-heteropoliszaharid (mannogalactan). parlagokon. hólyag.. aromaticum. vérzéscsillapító. É-Afrikában.Forrás: http://www. chlorogenin. 0. kb. izoflavonglikozidok (genistein. sojasapogenol A. Kis-Ázsiában.5 m magas. izorhamnetin). nologenin.doksi. viochanin A. – TRILLIACEAE vörösbarna hármasszirom. elterjedt K-Ázsiában is. Trifolium repens L. Több gyógykészítmény (köztük egész magvak. Igen fontos gabonanövényünk. 20-30% fehérje. Mocsár. továbbá expectorans. flavonoidok. Trillium erectum L. pratol = formononetin. É. fő illatanyaga 3-hidroxi-4. Hatóanyag: steroidszaponin diosgenin-glikozid trillin. Ph. trifolirhizin. 6-10% zsíros olaj. dohányillatosító. elterjedt az egész Földön. VII. Világszerte termesztik. B. daidzein). furosten. borogatásként emolliens kelésre.2% diosgenin és yamogenin többféle spirostanolglikozidja. izoflavon-glikozidok. továbbá cserzőanyag.FABACEAE [syn. trillium Trillii erecti rhizoma Honos É-Amerikában. főleg mérsékelt égövi országokban. lotaustralin). Hg. cianogén glikozid (linamarin. Hg. tonicum. ononin.hu Trifolii arvensis herba et flos = Lagopi herba et flos Honos Európában. egyéb szterol (koleszterol. Kaukázusban. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: flavonoidok (orobol-metiléter. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú. továbbá gyulladások kezelésére. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban reuma és köszvény ellen. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú. Homeopathia.

bodnározó gyékény Typhae radix Cirkumpoláris. Typha latifolia L. Évelő lágyszárú. Homeopathia. gyökérben még kb. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: kb. Közép-USA déli részén.5-0. meddőhányókon. 1-2. Karib-tengeri szigeteken. magnoflorin. mint szubalpin növény reliktum. Kaukázusban. több cserzőanyag. izotussilagin).doksi. a levelet június végéig gyűjtik. Évelő lágyszárú. – ASTERACEAE martilapu Farfarae flos Farfarae folium Farfarae radix Honos Európában. Mérsékelt éghajlaton sokfelé kerti dísznövény. Alkaloidtartalmuk miatt huzamos használatuk kerülendő. étkezésben. inulin.) Urban – TURNERACEAE [syn. Hatóanyag: 6-10% savas nyálka-heteropoliszaharid. Évelő lágyszárú pionír. kevés flavonoid (virágzatban többféle és nagyobb mennyiségben). cholin. búzacsíra-olaj gyógyászatban. Márciusban. olaj-. Hatóanyag: 0. kb. nálunk is jól ismert. timol.5 m magas. kevés illóolaj Alkalmazás: felső légúti hurutos gyulladások. 25-30 m magas fa. glükotropaeolin. húgyúti fertőzésekben. omlásos löszfalakon. p-cymol. Levél homeopathiában. neoxanthin (trollixanthin) Alkalmazás: korábban skorbut ellen. Európában is elterjedt főleg parkokban. hibrid eredetű. láperdőkben él. stimulans. senecionin. triterpének.5 m-re is megnőhet. cadinen. 0. elterjedt É-Amerika arktikus tájain is. állományalkotó. 70% szénhidrát (kb.03% illóolaj (glikozinolát pl. calamenen). napégésre. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 6:1 virágzat.8-cineol. kevés benzilcianid). pinenek. grippe vagy akut bronchitis kezelésében.5% cserzőanyag. Országszerte megtalálható. aphrodisiacum. – PINACEAE kanadai hemlokfenyő Tsugae canadensis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. akár 0. flavonoidok. Ázsia mérsékelt égövi részein. pelargonidin-glikozidok. 5:1 levél). kb.) Carr. var. Tsuga canadensis (L. nyomokban pirrolizidin-alkaloid és N-oxidjai (senkirkin. Szibériában. 10 % zsíros olaj embrióban (főleg palmitin-. Hatóanyag: protoanemonin. cystitisben. gumianyag. – TROPAEOLACEAE sarkantyúka Tropaeoli herba Honos D-Amerikában.és linolensav) Alkalmazás: búzakeményítő gyógyszertechnológiában.] damiána Damianae folium = Turnerae diffusae folium Turnerae diffusae herba Honos Mexikóban. 80%-a keményítő az endospermiumban). antimikotikus. száraz köhögés vagy krónikus bronchitis esetén. . kúszó. lápréteken. kozmetikában korpásodásra. tussilagin. enyhe purgativum.hu Hatóanyag: szemben kb. copaen. Tussilago farfara L. Mocsarakban.9% illóolaj (1. Turnera diffusa Willd. Magyarországon mindhárom alfaja ritka. karotinoidok Alkalmazás: antibakteriális. Hatóanyag: kb. bolygatott helyeken. – TYPHACEAE széleslevelű gyékény. Közép-Amerikában. linol. 8-10% piceatannol Alkalmazás: adstringens hurutos betegségekben. Gyökér népgyógyászatban hasonló célokra.Forrás: http://www. tonicum. Cserje. Trollius europaeus L. különösen levélben arbutin (0. lápvizekben országszerte gyakori. 5% cserzőanyag. áprilisban virágzik. 15% inulin. kb. Tropaeolum majus L. külsőleg bőrgyógyászatban. benzilmustárolaj. keményítő. diureticum. védett. – RANUNCULACEAE zergeboglár Trollii flos Honos Európában. Virágzat is hasonló célra. É-Afrikában. xantofill-epoxid.: Turnera aphrodisiaca Ward. levele később fejlődik ki. 3.7%) Alkalmazás: húgyúti desinficiens. 10% cserzőanyag (dimer catechin hemlocktannin). aphrodisiaca (Ward. Homeopathia. Indiai-szubkontinensen. szterol. A virágzatot a kinyílás kezdetén. gyanta.

ursolsav. 30% keményítő Alkalmazás: homeopathia.1-0..] gambir(cserje) Gambir Catechu Honos Malajziában. Scilla maritima L. Catechin-cserzőanyag előállítása.) Baill. oxogambirtannin. 20 m magas. 75% catechin. gyanta. Homeopathia. Kúszó cserje. viaszalkohollal észterezett zsírsavak. U. szterolok. gambirin. – ULMACEAE [syn. Uncaria tomentosa (Willd. antirheumaticum. oleanolsav. mitraphyllin.) DC. népgyógyászatban antidiarrhoeicum. nem ritka. Főleg Indonéziában termesztik. izomitraphyllin). üde gyertyán.és bükkelegyes erdőkben. montana With. Ny-Ázsiában. továbbá procyanidinek Alkalmazás: antiphlogisticum. nyálka-heteropoliszaharid. Kifejletten kb. – RUBIACEAE macskakarom Uncariae tomentosae radix Honos D-Amerikában (Peru. vénic szil. antivirális.hu Hatóanyag: leucoanthocyan. Ny-Ázsiában.] hegyi szil Honos Európában. sokfelé elterjedt. antidiarrhoeicum.) Roxb. 30 m magasra is megnövő. Dunántúlon és az Alföld egyes részein ártéri fűz. egyes esetekben citosztatikus.Forrás: http://www. Ourouparia gambir (Hunt. kéregben nyálka-heteropoliszaharid. Telepítik is. U Ulmus glabra Huds. Urginea maritima (L. izopteropodin. – ULMACEAE [syn.5% indolalkaloid (oxindol pteropodin. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. nyálka-heteropoliszaharid. Ulmi (interior = mundatus) cortex Ulmi minoris cortex Hatóanyag: 3% catechin-cserzőanyag (leucoanthocyanidin-típusú).. – HYACINTHACEAE [syn. immunstimuláns. Ulmus rubra Muhl. É-Afrikában. kb. 9-35 m magas.: Ulmus fulva Michx. Uncaria gambi(e)r (Hunt. indolalkaloid gambirtannin. Esőerdőkben élő. 40 m magas.. U. Ulmus minor Mill. Kaukázusban. A Középhegységben. kevés cserzőanyag Alkalmazás: hurutos légúti és enterális betegségekben emolliens. az Alföldön ritkább. 11-metoxi-yohimbin. gambirdin Alkalmazás: adstringens.: Ulmus campestris L. diureticum.] tengerihagyma . mucilaginosum. Kaukázusban. carpinifolia Gled. lombos erdőkben élő elegyfa.: Urginea scilla Steinh. ourouparin.és nyárligetekben helyenként gyakori.doksi.] mezei szil Honos Európában. izorinchophyllin. pentaciklusos szaponin chinovasav-glikozidok. Hatóanyag: 0. gyanta. [syn. Ny-Ázsiában. dihidrocorynanthein. nagyra növő lián. vénicfa Honos Európában. izogambirdin (mitraphyllin). catechin Alkalmazás: enyhe adstringens. Hatóanyag: extractumban kb. cortex Honos atlantikus É-Amerikában. Hatóanyag: farészben szeszkviterpén naphthaldehid és naphthol.) Bak. rinchophyllin.: Ulmus scabra Mill.] vörös szil(fa) Ulmi fulvae lignum. Gyógyszerek készülnek belőle. Ulmus laevis Pall. rutin. Amazónia). – RUBIACEAE [syn.

0.) Fries. florida (L. kávésavészter. 1-4% vízben oldódó szilikát.1% speciális lektin. Usnea barbata (L. barbatolsav) Alkalmazás: többnyire antibakteriálisak. egyenértékű Urticae foliummal) Kozmopolita. vízparti ligetekben. továbbá diureticum. VIII. fenilpropán-lignan..) Honos Európában.4% bufadienolid kardenolid-glikozid (scillarenin glikozidjai glükoscillaren A. diffractasav. VIII. Bokros félcserje. Helv. Eur. U. cserzőanyag Alkalmazás: levél és herba népgyógyászatban antirheumaticum. 4. Hg. zuzmósavak (usnarsav. a magot ősszel gyűjtik. továbbá heteropoliszaharidok (glükogalacturonanok. nyálka-poliszaharidok.2-0. A gyökérzetet ősszel vagy tavasszal. hatásosak hasmenés ellen. szőrökben kis mennyiségű acetilkolin. külsőleg bőrbetegségekre. – URTICACEAE nagy csalán Urtica urens L.) Wigg. scillicyanosid. DAC) Urticae (majoris) herba Urticae radix (DAB) (= rhizoma) Urticae fructus (= semen) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Ph. A Kárpátokban bőven . glükánok. továbbá glücoscillirosid. nyomokban nikotin.) Myrtilli fructus recens (Ph. Homeopathia. Ph. Fehér hagymájú változat főleg Spanyolországban.5 magasra is megnő. arabinogalactan). scillaren-B-komplex. É-Amerikában.. Eur. Homeopathia. tokoferolban gazdag). prostatahyperplasia esetén hatásosak gyógyszerkészítmények formájában is. Portugáliában.doksi.. évelő lágyszárúak. mészkerülő bükköseiben és gyertyános tölgyeseiben fordul elő szórványosan. árnyékban vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1 levél. továbbá diureticum. Hatóanyag: bifenil-lignan usninsavak. lobarsav.. U. 4. Évelő hagymás. thamnalsav. többnyire az északi féltekén. herbában 1-2% flavonoid. 30% zsíros olaj (linolsavban. Hg. nem nagy tömegben. scopoletin. Nálunk cserépben. U.5-1 m-re nő meg. gyomtársulásokban gyakoriak. érett termésben (magban) kb. Főleg az Északi-középhegység és Ny-Dunántúl erdei fenyves. scopoletin. hangyasav. Nitrofil növények.. Ázsia mérsékelt égövi részein. emiatt a túlműtrágyázott vagy szerves anyagban dús talajon termő növényekből előállított drog toxikus nitrát-mennyiséget tartalmazhat.) Wigg. nitrátot halmozhatnak fel. proscillaridin A. akár 0. gyomorbetegségek esetén. scillaren A. Gyűjthető zuzmófajok. Cipruson és Görögországban. antirheumaticum. Máltán. karotinoidok. Szardínián. – ERICACEAE fekete áfonya Myrtilli folium Myrtilli fructus siccus (Ph. továbbá scilliglaucosid glikozidok. Marokkóban. 0. Hatóanyag: fehér változatban 0. fehér változatban lévő származékok Felhasználás: standardizált extractumok és gyógyszerek formájában. Piros változatban fő komponens scillirosid (aglükonja scillirosidin). hirta (L.. apró csalán Urticae folium (DAB) = Urticae herba (Ph. Eur. orvosi ellenőrzéssel adagolva cardialis insufficientia esetén. szitoszterol. protocetrarsav. Ny-Ázsiában. Ph. plicata (L. piros hagymájú változat főleg Algírban. 2:1 mag). scillirubrosid és más. barbatinsav. tisztítják. Az ép. scilliphaeosid.Forrás: http://www. V Vaccinium myrtillus L. erdei vágásokban. 4. roborans. stictinsav.. VIII. zöld levél vagy a 30-40 cm-es végálló szárral rendelkező hajtás egész évben gyűjthető. gyökérben kb. antibiotikusak. Hatóanyag: levélben. Májustól őszig virágoznak. Urtica dioica L.hu Scillae bulbus Honos Mediterráneumban. gyökere és gyökérkivonatai diuretikusak. magjának olaja tonicum. zsírsav-származékok. Ph. gyakran lázcsillapítók. serotonin. Klorofill ipari kivonására is használható. Hg. bizonyítottan antiphlogisticum.) Fries – PARMELIACEAE Usnea Honosak az egész Földön. szitoszterol. 4:1 hajtás). szárítják (beszáradás 3:1 gyökér. fagymentes helyen áttelel.

ecetsavas és izovaleriansavas észterei. fenolkarbonsavak. időskori cukorbetegek kiegészítésként használhatják. Helyette sokfelé az É-Amerikából származó és nálunk is termeszthető fekete törpeberkenyét (Aronia melanocarpa) használják gyümölcséért. proanthocyanidin. ursolsav.hu megtalálható. Eur. szabadon izocapronsav. 8% catechin-cserzőanyag.K.: V. maaliol. kinasav. s.) Mey. myrtenol és cymol hangyasavas. Ipari szempontból (valepotriát-kinyerésre) más fajok is drogot szolgáltatnak. Számos gyógyszer. enyhe rosszullétet okozhat.Forrás: http://www. subsp. flavonoidok. V. delphinidin.és dienek (didrovaltrat.5-9% a valepotriat. epicatechin. catechin. kisebb tannintartalma miatt húgyúti fertőtlenítőként (pyelitis.5% (nem illó) valepotriat (= valeriana-epoxi-triészter) mono. Hatóanyag: levélben 0. a subsp. É-Amerikában. gallocatechin. catechin. Gyümölcs antidiarrhoeicum enteritisben. pyrosid (6-O-acetilarbutin). Termesztése megfelelő talajon lehetséges. izovaleroxididrovaltrat. hidrokinon és arbutin. fenilkarbonsav (klorogénsav). Fajtáit termesztik. malvidin. kb.és catechin-proanthocyanidinek. salidrosid). epimyrtin. cukrok. 1 mg% króm. collina (Wallr. astragalin). Virág régebben reumás megbetegedések esetén belsőleg. Termés és kivonata adstringens (antidiarrhoeicum). Köszvényes és reumás panaszokban is belsőleg. et Torr. Termésben kb. melyekben 2. takarítják be. Hatóanyag: levélben hiperozid. hidrokinon. népi gyógyászatban antidiabeticum. valtrat. psychostimulans-tranquillans. dimer proanthocyanidinek. Valeriana officinalis L.) Nym. avicularin. wallichii Decan-Dolle. Ph.5-1. friedelin. bár gyümölcse népgyógyászatban gyomor és bélhurut esetén használatos. izovaleriansav. flavonoidok.8 m magas kis cserje. kondenzált tannin. iridoid. epicatechin. edulis Nutt. valerensav. camphen. subsp. 0. V. szeszkviterpen caryophyllen. valerenal). p-cymol. Ázsia mérsékelt égövi részein. szabadgyökfogó. a subsp. – ORCHIDACEAE . syn. Alacsony (0. cyanidin antocyanosid glikozidjai. terpének). Magvetéssel (45-50 cm sortávolságra. VIII. Ázsia mérsékelt égövi részein. ősszel és tavasszal gyűjtik. pl. antioxidáns. officinalis ritkább. limonen. ill. vajsavas.) = Valerianae rhizoma et radix (Ph. ursolsav. szalicilsav). továbbá borneol. észterek. Magyarországon több “kis faj” fordul elő. fenil-glikozidok (pl. spasmolyticum. közel 1% flavonoid (hiperozid.3 m) félcserje. Virágban arbutin. Kb. jatamansii Jones (indiai macskagyökér). hidrokinon Alkalmazás: levél mint Uvae-ursi folium. Hg. invert cukor. – ERICACEAE vörös áfonya Vitis-idaeae folium Vitis-idaeae fructus Vitis-idaeae flos Honos Európában. 10% catechin-cserzőanyag. – ERICACEAE hamvas áfonya Vaccinii uliginosi folium Vaccinii uliginosi fructus Honos É-Európában.5 m magas. szitoszterin. alkoholok.8-6. izovaltrat. 4. acevaltart.] – VALERIANACEAE macskagyökér Valerianae radix (Ph..5-1. kombinált gyári készítmény és kivonat készül belőle. Homeopathia.5-l cm mélyre) vagy palántaneveléssel szaporítják. kinolizidin myrtin. Hg.01% actinidin monoterpén alkaloid. Hatóanyag: levélben 4-9% arbutin.doksi. ursolsav. pyrogallol-cserzőanyag. collina (Wallr. Gyümölcsben szerves savak (köztük benzoesav. homovaltrat. 0. végül kevesebb mint 0. macskáktól védve szárítják (beszáradás 4-5:1).) Honos Európában. kaszálókon virágzik. procera (H. illatanyagok (alifás aldehidek. szerves savak Alkalmazás: kissé mérgező. É-Amerikában. keton valeranon = jatamanson. sokfelé elterjedt. catechin. nedves réteken. acetoxivalerensav. izokvercitrin). dimer epicatechin. Tisztítás után elkülönítve. 1. Vaccinium vitis-idaea L. gallocatechin. homodidrovaltrat. 0. antibakteriális. védett. thymolepticum. β-bisaloben. [incl. alkohol valerol.1-0. vitaminok. iridoid. gyümölcsben catechin-cserzőanyag. VII. amyrin. cyanidin-. É-Ázsiában. Hatóanyag: kb. 0. antimikotikus (benzoesav!). Nálunk nem fordul elő.5% illóolaj (monoterpén pinenek. retinopathiában különösen fontos kapilláris erek rugalmasságát fokozó hatása.) Nym. 0.4% pektin. Gyümölcs (frissen) homeopathiában.B.7% catechin-cserzőanyag. kb. továbbá epoxi-mentes iridoidészter-glikozid valerosidat. Évelő lágyszárú. izovaleroxi-hidroxi-izovaleriansav Hatás: főleg valepotriat-tartalma miatt sedativum. (mexikói macskagyökér). Vaccinium uliginosum L. paeonidin-glikozidok. Középhegységi lombos. l. Kárpátokban gyűjthető. pektin Alkalmazás: levél adstringens. kb. szárazabb erdőkben májusban virágzik. Mészkerülő bükkösökben főleg Ny-Dunántúlon igen ritka. Vanilla planifolia L. cystitis) tartósabban használható. karotinoidok. kinasav. flavonoid glikozidok (pl.

Sri Lanka. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) észak-amerikai zászpa Veratri viridis (seu americani) rhizoma Honos atlantikus É-Amerikában. vanillinalkohol. VIII. sedativum. Homeopathia. mint előbbinél (még germin. 10% invert cukor. külsőleg sebkezelésre. Ázsia mérsékelt égövi részein. emeticum. Zömmel júniusban és augusztusban virágzik. ruderális társulásokban néha nagyobb mennyiségben található. 0. veramarin). diureticum. kúszó növény. izogermidin.5% iridoid (aucubin. Alkalmazás: enyhe expectorans felső légúti.) Ames] vanília Vanillae fructus Honos Közép.) Verbasci folium Hatóanyag: virágban kb.5-4% flavonoid. Mexikóban. Nálunk szórványosan fordul elő. cukrok. zsíros olaj. léggyökeres. 2 m magas. aucubin. molyhos ökörfarkkóró Honos Európában. Kétéves lágyszárú. terápiás dózisban régebben antihypertensivként. Indiai-szubkontinensen. Levélben szaponin. Utak. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) fehérzászpa Veratri (albi) rhizoma et radix (Ph. Gyomtársulásokban gyakori. Veratrum viride Ait. Hatóanyag: kb. emeticum. elég ritka száraz gyepekben. Tahiti. Ázsia mérsékelt égövi részein.Forrás: http://www. kb. kis termetű lágyszárú. szaponin (verbascosaponin. lázcsillapító. arabinogalactan. veramin. mulleinsaponin I-VII).: Vanilla fragrans (Salisb. árkok mentén. B. fenolkarbonsav. réteken. speciosid stb. Egy-. Hg.és Dél-Amerikában.: Verbascum densiflorum Bert. Jáva. triterpén szaponinok. – SCROPHULARIACEAE szöszös ökörfarkkóró Honos Európában. protocatechusav. Levél asthma eredetű bronchitisben is. illatszeriparban. dysmenorrhoea és histeria esetén. Ázsia mérsékelt égövi részein. vanillinsav. 0. szerves savak. parlagokon. rubijervin. Pozsgás szárú. Erősen nedvszívó. savas arabinogalactan. kivonat vagy gyógyszerek (protoveratrin A. lázcsillapító. Homeopathia. Gyűjthető. Madagaszkár.és féregirtó (pl. Fűszer. keményítő.doksi.) Honos Európa. rezveratrol. [syn. gyanta. germidin. két. cukor. Indiai-szubkontinensen. Dunántúli Középhegységben.vagy többéves. KAfrika) termesztik. Gyűjthető. Ph.] dúsvirágú ökörfarkkóró Honos Európában. Ph. Verbascum thapsiforme Schrad. népgyógyászatban diureticum. inkább az Alföld láprétjein. dezoxojervin. nyálka-heteropoliszaharid. VII. catalpol. protocatechualdehid. Régen népgyógyászatban purgans. Júliustól szeptemberig virágzik. Hg.). cserzőanyag Alkalmazás: cholereticum. Homeopathia. külsőleg állatgyógyászatban tetű. szántóföldek szélén országszerte gyakori. 4.5-1.hu [syn. Kivonata spasmolyticum.5 m magas.. veratramin. tinctura). flavonoidok. Hg. digiprolakton. Hatóanyag: 1. gyanta.. Kétéves lágyszárú. szerves savak. germitrin. Virágját kinyíláskor. évelő. Kaukázusban. ízesítő. germbudin) Alkalmazás: antihypertensiv.5-3% vanillin. mérgező. vanilloidok (vanillin-β-glikozidok). – VERBENACEAE közönséges vasfű Verbenae herba (DAC) = Columbariae herba Honos Európában. Ázsia mérsékelt égövi részein. Hatóanyag: hasonló. Veratrum album L. évelő lágyszárú. Ny-Ázsiában. Védendő. B) formájában adagolva. balzsam. por. Verbena officinalis L. Napon vagy műszárítón szárítják (beszáradás 7:1). hidroxi-rezveratrol Alkalmazás: mérgező. Évelő lágyszárú. illóolaj. Verbascum thapsus L. jervin. szitoszterol. sokfelé (pl. csészével vagy anélkül gyűjtik. Verbascum phlomoides L. szterol. Ekkor gyűjtik a 40 cm-es csúcsi hajtásokat. . Termeszthető. 0. VII. Verbasci flos (Ph. É-Afrikában.2-0. meghűléses hurutok esetén. feniletanoid-glikozid verbascosid (= acteosid). Alaszkában. 1% szteroidszapogeninszerű alkaloid (protoveratrin A. Eur. 3% nyálka-heteropoliszaharid (xiloglucan. Homeopathia. antirheumaticum. de nem tömegesen. Szórványosan.

) Nutt. emeticum.] indiai szövőfű Vetiveriae radix = Ivarancusae radix Vetiveriae aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen. khusol. szénhidrátok Alkalmazás: diaphoreticum.2-0. meddő convar. gumianyag. sokszárú. 60% szeszkviterpen α. vékony rétegben kiterítve vagy műszárítón (40-500C-on) szárítják (beszáradás 4-5:1). veronicosid. Veronica virginica L. roseum L. külsőleg sebgyógyító.Forrás: http://www. hatásos köszvény és reuma kezelésében is.és triciklusos primer. Vetiveria zizanioides (L. Hatóanyag: metoxi. szitoszterol. Veronica officinalis L. Indokínában.. szitoszterol. Ázsia mérsékelt égövi részein. fenolkarbonsavak. Ny-Ázsiában. nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum.hu Árnyékos. a kerti labdarózsa). herbában viburnin. pektin.: Anatherum muricatum (Retz. pl. gyanta. kevés illóolaj. emmenagogum. triterpén. – SCROPHULARIACEAE [syn. Illóolaja is hasonlóan. Veronica beccabunga L. khusimol stb. hastatosid). – SCROPHULARIACEAE orvosi veronika Veronicae herba (DAC) = Veronicae officinalis herba Honos Európában. mussaennosid). Ázsia mérsékelt égövi részein. vértisztító. Homeopathia. nyomokban alkaloid.5-1% iridoid-glikozid (catalpol. szerves savak. étvágyjavító. 1. cserzőanyag. Áttelelő lágyszárú. ursolsav. 4 m-re is megnövő cserje. verbascosid. Homeopathia. A Középhegységben és a Dunántúlon mészkerülő tölgyesekben elég gyakori. – CAPRIFOLIACEAE . laxans. Trópusokon sokfelé termesztik. szitoszterol Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans bronchitisben és asthma bronchiale esetén.és láperdőkben országszerte elég gyakori. – SCROPHULARIACEAE deréce veronika Beccabungae herba = Veronicae beccabungae herba Honos Európában. Hatóanyag: 0. É-Afrikában.doksi.és dimetoxi-fahéjsav és észtereik. Viburnum opulus L.és fájdalomcsökkentők főleg reumás betegségekben. szekunder és tercier szeszkviterpen-alkohol (vetiverol. Homeopathia. A talaj feletti virágos hajtást gyűjtik. lodrosid. flavonoid. n-triacontan.és β-vetivon. Veronicastrum virginicum (L. illóolaj (szerves savak észterei). még illatszeriparban is. Viburnum prunifolium L. Európában néhol dísznövény. Homeopathia. gyanta.5% iridoid-glikozid (verbenalin = cornin. júliusban virágzik. szitoszterol. viasz. Homeopathia. – CAPRIFOLIACEAE kánya bangita Viburni opuli cortex Viburni opuli herba Honos Európában. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1). valeriansav. friss patakokban vagy patak mentén elég gyakori. Hatóanyag: aucubin.. emeticum. Levél laxans.: Leptandra virginica (L. Andropogon muricatus Retz. flavonoid (astragalin. Főleg a Középhegységben. Kaukázusban. flavonoidok (főleg luteolin-glikozidok). fenolkarbonsav Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. fenolkarbonsavak (kávésavszármazékok. sokféle bi. 6% gyanta Alkalmazás: cholereticum.) PB. egyéb kempferol. cserzőanyag.] virginiai veronika Leptandrae virginicae rhizoma et radix Honos É-Amerikában.) Nash – POACEAE [syn. paeonisid. az Alföldön igen szórványos. kivonatai enyhe gyulladás. stimulans. Homeopathia.. fahéjsav-származékok Alkalmazás: kéreg enyhe spasmolyticum dysmenorrhoea esetén. cserzőanyag. cserzőanyag. (Gömbös virágzatú.) Farw. lupeol. Júniusban.és kvercetin-glikozid).3 m-es magasra növő évelő. szellős helyen. Hatóanyag: 0. Évelő lágyszárú. galactagogum. martynosid). benzoesav. laxans. erőteljes. verprosid. stomachicum. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: gyantaszerű viburnin. Liget. emmenagogum. Kb. néha fa. sarjtelepes.). Áttelelő lágyszárú. sűrűn növő fű. kb.

Homeopathia. fenolkarbonsav klorogénsav. Vicia faba L. herbája is tartalmaz hatóanyagot. temetőkbe telepítik. – FABACEAE lóbab Viciae fabae semen Honos Mediterraneumban.5 m magasra megnő. herbában violin. amarum. sedativum. Viola tricolor L. menorrhagia. Hatóanyag: biflavon amentoflavon. Áttelelő lágyszárú. iononok. szitoszterol. flavonoidok Alkalmazás: kivont vincamin gyógyszer formájában antihypertonicum. Homeopathia. diaphoreticum. Száraz gyepekben országszerte gyakori.: Cynanchum vincetoxicum (L. virágban alkaloid violin.doksi. fitin Alkalmazás: nyersen mérgező lehet (favismus. levélben. örökzöld lágyszárú. antisepticum. sedativum. szaponin. szaponin. továbbá zingiberen. neurogén tachycardiát csillapít. aglikonok hirundigenin. a drog migrénes fejfájást. több ősi fajból jött létre. antisepticum. Lomberdőkben a Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. kvercetin. pirimidin-származék vicin. purgativum. kb. scopoletin. Egyéves lágyszárú. kevésbé hatásos társalkaloid. klimaxos panaszok esetén. friedelin. antiscleroticum. Kaukázusban. iridoid-glikozidok Alkalmazás: uterusra spasmolytikus. kisebb cserje vagy fa. Kaukázusban. emeticum. Kertekbe. továbbá tonicum. Homeopathia.és K-Európában. et K. Hatóanyag: gyökérben metilszalicilát. triterpen amyrinek. Népgyógyászatban korábban emeticum. előbbi főleg déldunántúli száraz gyepekben és réteken elég gyakori. Kávépótszer. lathyrismus).4-dioxi-fenilalanin (dopa). izoklorogénsav. viburnin. Hatóanyag: gyökérben szteroid szaponinok keveréke (vincetoxin). kumarin aesculetin. kúszó. cyanoalanin. diureticum. nálunk főként takarmánynak. alkaloid odoratin. szalicilsav és glikozidjai Alkalmazás: gyökér expectorans. oleanolsav.3% ursolsav.). nyomokban illóolaj (alkil. anhidrohirundigenin. amyrin) Alkalmazás: mérgező. vanillin). cyanin. A V. Hatóanyag: 0. Vincetoxicum hirundinaria Medic. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyános-tölgyesekben.hu szilvalevelű bangita Viburni prunifolii cortex Honos É-Amerikában. 2% cserzőanyag. Homeopathia. szerves savak. É-Afrikában. csökkenti a fájdalmat dysmenorrhoea. ursolsav. cserzőanyag. Ny-Ázsiában. kisebb adagban enyhén szívre ható. legumelin stb. diaphoreticum. scopolin. Vinca minor L.Forrás: http://www. curcumen. Kaukázusban. 1.és K-Európában. – VIOLACEAE illatos ibolya Violae odoratae flos = Violarum flos Violae odoratae folium Violae odoratae herba Violae odoratae rhizoma et radix Honos Európában. diureticum. convicin. alkoholok.25-1% indolalkaloid vincamin. Áttelelő lágyszárú. – APOCYNACEAE kis télizöldmeténg Vincae minoris herba Honos Közép.] méreggyilok Vincetoxici rhizoma = Cynanchi vincetoxici rhizoma Cynanchi vincetoxici herba Honos D. vérzések esetén vérzéscsillapító. flavonoid.és arilalkoholok és észtereik. Áttelelő. herbacea W. továbbá tylophorin. nagy adagban aconitinszerű. 3. népgyógyászatban tumorellenes. L-dopa kivonható. sok egyéb. Kis-Ázsiában. elvadulhat. virág enyhe hashajtó. É-Afrikában. piperonal (protocatechualdehid-metiléter). vicilin.) Pers. expectorans. és V. továbbá fenolkarbonsavak. szterolok (szitoszterin. világszerte termesztik. utóbbi kerti dísznövény vagy parkokban található. salicin. – ASCLEPIADACEAE [syn. Mindkét drog homeopathiában. herba és levél is expectorans. Hatóanyag: fehérjék (legumin. szalicilsav. Viola odorata L. gyakran 1. – VIOLACEAE háromszínű árvácska . major L.

Kivont lektinek gyógyszer (pl. rendszerint kampós. népgyógyászatban felső légúti panaszok enyhítésére (grippe. nátha. szerepük lehet metastasis megelőzésében. enyhe diureticum. subsp. aucubin). Ny.06-0. hosszú bottal. epicatechingallát.és K-Európában. megfázás esetén). Egyéves lágyszárú. fenolkarbonsavak. 0. Kínában. gallocatechin. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). hemolitikus peptid. flavonoid (vitexin. catechin. Hatóanyag: lektin (fagyöngy-lektin I-III. mezei árvácska Honos Európában. kb. Hatóanyag: kéreg gyantájában N-metil. pruritus) kezelésére. Nálunk elvétve fordul elő parkokban. syringaresinol-glikozidok). catechin. A hajtást virágzáskor gyűjtik és árnyékos. Viola arvensis Murr. C. klimaxos panaszok esetén. Lombos (kivéve bükk. Szibériában. áprilisban virágzik. 4 m magas cserje vagy fa. metilszalicilát). – VITIDACEAE szőlő Vitis viniferae folium Vitis fructus Őse. nyálka-heteropoliszaharid (galacturonan. hallucinogen (indiánoknál parica. impetigo. lehetőleg szobahőmérsékleten.5% cserzőanyag. a Vitis sylvestris C. rhamnazin). fenolkarbonsavak. kondenzált tanninok. és más Virola fajok – MYRISTICACEAE yakée Honosak D-Amerikában. gyertyán. Homeopathia. tricolor. fásodó szárú. Murr. É-Afrikában. apró árvácska. A és B peptidlánccal. Kaukázusban. subsp. fafajok. valamint 46 aminosavból álló oligopeptid viscotoxin.5% illóolaj (cineol. subalpina Gaud. fenolkarbonsavak. 2-4. népgyógyászatban még szédülés ellen. – LORANTHACEAE fehér fagyöngy Visci herba (DAB) Visci stipes (= herba) Visci albi folium Honos D-Eurázsiában.és Közép-Ázsiában. köszvény és érelmeszesedés ellen. rutin stb. 10% nyálka-heteropoliszaharid. Szibériában.. cserzőanyag. Fontos kultúrnövény világszerte. Homeopathia. VIII. Hatóanyag: kb. Egy. örökzöld évelő. szil) és tűlevelű fákon félélősködő. honos Európában. Közép. dysmenorrhoea. termésben flavonoidok. intravénás injekció) formájában tumorterápiában adjuvans. orientin.) szórványosan a Középhegység és a Dunántúl egyes helyein. violaxanthin Alkalmazás: külsőleg és belsőleg bőrbetegségek (ekcéma.és Ny-Ázsiában. Kaukázusban. Ny-Ázsiában. a tölgyfán és fenyőkön lektin III. Nem permetezve ehető (káposztalevél helyettesítése egyes húsételekhez). Márciusban. Kb. továbbá kitinhez kötődő lektin. Violae herba cum floris (Ph. az Alföld szélein szórványos. amenorrhoea. Vetési és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. Hatóanyag: levélben 4-5% flavonoid. mert könnyen befülledhet (beszáradás 3:1). – VERBENACEAE barátcserje Agni casti fructus (= semen) Honos D. -dimetiltriptamin-származékok Alkalmazás: psychotrop. szerves savak. Eur. Virola calophylloidea Mgf. biogén aminok (tyramin). ahol termeszthető. vértisztító reuma. a lombos fákon élősködőben lektin I. kávésav-származékok. ízületi bajok esetén. Hg. a B peptidlánc specifikusan kötődik galaktózhoz). flavonoidok (izorhamnetin. gallocatechin. polychroma (Kern. epóna). lignanok (syringenin-. továbbá galactogogumként.hu Honos Európában. Ph. kertekben. szerves savak. Homeopathia. fenilpropanok. 4.Forrás: http://www. gyakran forgatva szárítjuk.). Ny-Ázsiában. leucoanthocyanidinek. pinen). immunmodulans.3% szalicilsav és származékai (pl.doksi. Gmel. acne. kumarin (umbelliferon). Viscum album L.) = Violae tricoloris (= trinitatis) herba = Jaceae herba Hatóanyag: 0.) J. Vitex agnus-castus L. Áprilistól júniusig virágzik. A Dunántúlon gyakori. Vitis vinifera L. pro-. vékonyan elterítve. iridoid-glikozidok (agnusid. Árnyékban.. anthocyanidinek. ősztől tavaszig gyűjtik a vékonyabb (ceruza vastagságú) ágakat. cyanidinek. flavon casticin Alkalmazás: kivonata mastalgia. arabinogalactan) Alkalmazás: teadrogként antihypertonicum enyhébb hypertoniában (peptidek nem szívódnak fel). Alfajai (subsp. Mediterráneumban. rezveratrol és egyéb stilben- .vagy többéves lágyszárú.

gyomtársulásokban gyakori. Szántókon. bor számos gyógybor alkotórésze. terpinolen. visszamaradt anyag tanninforrás. xanthatin). érelmeszesedés ellen. készítményeit hasmenés ellen. Gyümölcs frissen és feldolgozva enyhe laxans.és uterus-motilitas csökkentő és spasmolytikus. withanolid D. gyökérben még piperidin-pirrolidin alkaloidok (pl. xysmalogenin).5 m magas cserje. ártereken.hu származékok. Arab-félszigeten. szterolok. malária-ellenes.) Dun. Homeopathia. parlagokon. diaphoreticum. Egyéves lágyszárú. illóolaj (limonen. dimetil-allil-apigenin. E). Hatóanyag: “uzaron” extractum 40%-a kardenolid szteroid glikozid (aglikon uzarigenin = 5-αdigitoxigenin. cinarin (dicaffeoilkinasav). Homeopathia. Afrikában. diaphoreticum. Egyéves lágyszárú.2-0. – ASTERACEAE bojtorján szerbtövis Xanthii strumarii herba = Lappae minoris herba Honos Európában. Hatóanyag: illóolaj. 0. 0. diarrhoea ellen). étolaj. emmenagogum. dysmenorrhoea és enuresis esetén. szitoszterol Alkalmazás: diureticum. xysmalorin Alkalmazás: strophanthinhoz hasonló. Indiai-szubkontinensen. inozit. 0. xanthumin). Hatóanyag: levélben főleg ergostan-típusú szteroid (withanolid) alkaloid (lakton-típusú withaferin A. továbbá fungicid. diureticum. Zavart helyeken. xanthinin fungicid. világszerte elterjedt.8 m magas. kb. hidrokinon.) R. levél antitumor aktivitású (citotoxikus withaferin A miatt). Hatóanyag: mint előbb. 70% cserzőanyag Alkalmazás: levél adstringens. – ASCLEPIADACEAE Uzarae radix Honos D-Afrikában. p-cymen). Ny-Ázsiában. érett magban kb. magból kivont zsíros olaj kozmetikum. antibakteriális (dysenteria. de százszor gyengébb. antipyreticum. cholin. anahygrin). Ny-Ázsiában.2-0. caryophyellen. oleanolsav. – ASTERACEAE szúrós szerbtövis Xanthii spinosi herba. sedativum.Forrás: http://www. 40% zsíros olaj (herbában kevesebb vagy alig) Alkalmazás: diureticum. urezin. emiatt bél.és DNy-Európában. viaszok. Br.8 m magas.31. W Withania somnifera (L. Xanthium strumarium L. húgyúti fertőzésekben is hatásos (főleg kivonatok formájában) orvosi ellenőrzéssel. még xanthinin-izomerek (pl. pyrazol alkaloid (withasomnin) Alkalmazás: gyökér sedativum. magban 10-20% zsíros olaj. Y . tokoferol. pektin.doksi. fontosabb glikozidok: uzarin. gyanta. illékony észterek. Xysmalobium undulatum (L. aphrodisiacum. antibakteriális. carveol.(folium) Honos D-Amerikában. – SOLANACEAE álombogyó Withaniae radix Withaniae folium Honos DK. laza talajokon gyakori gyom. resveratrol-tartalma miatt (főleg vörösborok) mai népgyógyászatban szívinfarktus megelőzésére. továbbá kávésav. tonicum. szeszkviterpén-lakton xanthanolid (xanthinin. X Xanthium spinosum L. viaszalkoholok. hemicellulózok. karotinoidok. 3-15% fruktóz és glükóz. uzarosid. Évelő lágyszárú. vitaminok. világszerte elterjedt.

nyálka-heteropoliszaharid. Arizonában). 2% zsíros olaj. Ph. 12% cserzőanyagszerű polifenol. xantoxylin N-metilizicorydin Alkalmazás: stomachicum. diaphoreticum.: Amomum zingiber L.] Herkules-fa Zanthoxyli americani cortex Honosak É-Amerikában. Hg. kb. Z Zanthoxylum americanum Mill. . 4. Hatóanyag: szteroid szaponinok (aglikon yuccagenin.. Hg. fogyasztószer. 23% szaponin. kb. Évelő lágyszárú. Eur. Egyéves lágyszárú. Hg.doksi. 4. Eur. tigogenin stb. Szemben kb. gyógyászati és élelemiszer értékű olajat nyernek. 50-60% keményítő. 4-5% zsíros olaj (emrióban) Alkalmazás: diureticum. 4. pálmaliliom Yuccae filamentosae folium Honos DK-USA-ban. a telet átvészeli. gitogenin. Nálunk is gyakori kerti dísznövény. Hatóanyag: cserzőanyag.] amerikai tüskéssárgafa Zanthoxylum clava-herculis L. VIII. pyranokumarin xanthoxyletin.. Yucca schidigera Roezl – AGAVACEAE Moháve-jukka Yacca Honos DNy-USA-ban (pl. [syn. Ph. spasmolyticum. Hg.) Honos Mexikóban. Előbbi homeopathiában. Erőteljes.) Alkalmazás: homeopathia. betain. reuma. Zea mays L.hu Yucca filamentosa L. Eur. Szemből gyógyszeripari célra is alkalmas keményítőt.és herbicid-rezisztens transzgénikus fajta) ismeretes. 3% gumianyag. Homeopathia. kólika és diarrhoea esetén.: Xanthoxylum carolianum Lam.) Maydis oleum raffinatum (Ph. yuccagenin) Alkalmazás: tonicum. 20 cm hosszú levelekkel. dús. carvacrol. sűrű levélrózsával. Hatóanyag: szteroid szaponin (pl. Ph. flavon. Zingiber officinale Roscoe – ZINGIBERACEAE [syn. kb. – RUTACEAE [syn. vastagbél-fertőtlenítő. fokozza az ellenállóképességet. Világszerte termesztik. berberin. VIII.. illóolaj. diureticum. gyanta. kálium. fás szárú évelő.] gyömbér Zingiberis rhizoma (Ph. terpineol és más terpének). VII. Hatóanyag: bibében kb. 2-3% gyanta.Forrás: http://www.) Zingiberis aetheroleum Honos trópusi DK-Ázsiában. – AGAVACEAE kerti jukka. köszvény.: Zanthoxylum (= Xanthoxylum) fraxineum Willd. jótékony cystitis. fogfájás-csillapító. készítményeit speciális tisztítókúra során is használják méregtelenítésre. – POACEAE kukorica Maydis stigma = Zeae mays flos Maydis amylum (Ph. VIII. gyakran 2 m magas virágzattal. számos fajta és hibrid (újabban rovar. 0. adaptogén. kb. Ph.1% illóolaj (pl. tonicum. főleg Indiában és Kínában termesztik. cserjék vagy fák. népgyógyászatban antidiabeticum idősebb korúaknak..

Kisebb cserje vagy akár 8 m magas fa.doksi. szaharóz. egyes kemotípusokban citral stb. továbbá carminativum. expectorans. stomachicum. aperitivum. Főleg a Balkán. szeszkviphellandren. mag népgyógyászatban álmatlanság. Alkalmazás: kenőcsök készítése Cetaceum – cetvelő: Physeter macrocephalus koponyájának és gerincoszlopának üreges részeiben lévő folyékony és könnyen megszilárduló zsiradék.). likőr. megszárítva és aprítva forrázat vagy tinktúra készíthető belőle. kloroformmal. Homeopathia. Unguentum Stearini készítése Gelatina (purissima) – fehér zselatin: csontból és bőrhulladékból készülő enyvszerű. orgonán. csípős aralifás gingerol (főleg 6gingerol) és shogaol.5-3% illóolaj (30-40%-a szeszkviterpén zingiberen.hu Hatóanyag: 1. “cetin”) Alkalmazás: pl. Bőrvörösítő.6-0. digestivum. tonicum. mucilaginosum. erős vizelethajtónak használták régen. mely főleg cetilalkohol zsírsavakkal képzett észtereiből áll (főleg palmitinsavas cetilészter. bodzán különösen megtalálható májustól júliusig. glükóz. gyanta.9% kantaridin (izobenzofurándion-epoxid-származék). szerves savak. 10% cserzőanyag. . bőrre helyezve egy gyűrűsféreg akár 10 g vért szívhat ki. az állatgyógyászatban aphrodisiacum. mézelő méh által készített lépfal forró vízzel történő megolvasztásával nyert. illóolaj. Hatóanyag: gyümölcsben 1-2% aszkorbinsav. továbbá kevés diaril-heptanoid gingeron A és B. Hatóanyag: 0. kb. flavonglikozidok. benzinnel vagy forró gőzzel elpusztítják. Szicília. tisztított viasz. kb. kenőcsöt (Unguentum cantharidatum veterinarium) készítenek. Hajszesz alkotórész. magban szaponin jujubosid A és B Alkalmazás: gyümölcs expectorans. élelmiszer-. legyengülés esetén. 18% ar-curcumen. kb. kumarin. fűszer (curry). hólyaghúzó.Forrás: http://www. ADDENDUM (fontosabb állati eredetű drogok) Blatta orientalis – csótány: elpusztítva. 40 0C-nál nem magasabb hőmérsékleten szárítják. Cera flava – sárga viasz: Apis mellifera. Begyűjtve éterrel. de a Földközi-tengertől Indiáig és Japánig sokfelé termesztik. 50% keményítő Alkalmazás: dyspepsia. Spanyolország és Kaukázia fedezi a szükségletet. galaktóz. depurativum. tisztított kollagén-hidrolizátum Alkalmazás: kapszulák. Cantharis – kőrisbogár: Lytta vesicatoria. fruktóz. édességadalék. Ziziphus (= Zizyphus) jujuba Mill. stimulans (daganatmegelőzésben is használják). lipidek. – RHAMNACEAE jujuba(fa) Jujubae fructus (= bacca) = Ziziphi (= Zizyphi) fructus Jujubae semen = Ziziphi (= Zizyphi) semen Honos DK-Ázsiában. Túladagolva könnyen okozhat vesegyulladást.és illatszeripar. szerves savak. gyanta. 2% zsíros olaj. nyálka-poliszaharid. kúpok készítéséhez Hirudo – orvosi pióca: Hirudo medicinalis hirudin és hirudonin Alkalmazás: véralvadásgátló. zingiberol. farnesen. gyanta Alkalmazás: a porított drogból tinktúrát (Tinctura cantharidis).

): lakkpajzstetvek megtermékenyített nőstényeinek váladékából készített termék.Ph. Hg.hu Lacschadia indica Madihasan (Coccidae) [syn.). Lacca (in tabulis) (Ph.doksi. gadoleinsav stb. külsőleg kenőcsök készítésére Függelék . D3. Gymnogongrus. telítetlen zsírsavak (palmitoleinsav. Összetétele: telített zsírsavak (palmitinsav. Eucheuma) Agrimoniae herba (Agrimonia eupatoria) Alchemillae herba (Alchemilla xanthochlora) Allii sativi bulbi pulvis (Allium sativum) Allium sativum ad preparationes homoeopathicas (Allium sativum) Aloe capensis (Aloë ferox) Aloes extractum siccum normatum (Aloë ferox) Aloe barbadensis (Aloë vera) Althaeae folium (Althaea officinalis) Althaeae radix (Althaea officinalis) Amygdalae oleum raffinatum (Amygdalus communis) Amygdalae oleum virginale (Amygdalus communis) Angelicae radix (Angelica archangelica) Anisi aetheroleum (Pimpinella anisum. A-.Forrás: http://www. Laccifer lacca Kern. Ahnfeltia. egyik fő feldolgozó Dél-Norvégia. jekorinsav. sztearinsav). VIII.: Tachardia lacca Ker. Gracillaria. -ban hivatalos drogok és készítményeik listája (zárójelben a drogot vagy kivonatot szolgáltató növény neve) Absinthii herba (Artemisia absinthium) Acaciae gummi (Acacia senegal) Acaciae gummi dispersione desiccatum (Acacia senegal) Agar (Gelidium.és D-vitamin pótlására.és E-vitamin Alkalmazás: belsőleg A.. V.] sellak. Illicium verum) Anisi fructus (Pimpinella anisum) Anisi stellati fructus (Illicium verum) Arachidis oleum hydrogenatum (Arachis hypogaea) Arachidis oleum raffinatum (Arachis hypogaea) . mirisztinsav. Oleum iecoris (jecoris) morrhuae – csukamájolaj: Gadus morhua és más Gadus fajok (tőkehalak) friss májából előállított zsíros olaj. Hg.

C. C. C. monogyna. monogyna. nigra) Crataegi fructus (Crataegus laevigata. C. C. amara) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Citrus aurantium subsp.doksi. littorale subsp. ballayi. C. C.Forrás: http://www. pubescens) Boldo folium (Peumus boldus) Calendulae flos (Calendula officinalis) Capsici fructus (Capsicum annuum var. uliginosum. verticillata) Coriandri fructus (Coriandrum sativum) Crataegi folium cum flore (Crataegus azarolus. genuinum) Belladonnae folium (Atropa belladonna) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Atropa belladonna) Belladonnae folii tinctura normata (Atropa belladonna) Belladonnae pulvis normatus (Atropa belladonna) Betulae folium (Betula lenta. laevigata. pendula. amara) Aurantii dulcis aetheroleum (Citrus aurantium subsp. B. C. C. C. C. frutescens) Carthami oleum raffinatum (Carthamus tinctorius) Carvi fructus (Carum carvi) Caryophylli flos (Syzygium aromaticum) Caryophylli floris aetheroleum (Syzygium aromaticum) Centaurii herba (Centaurium minus. sinensis) Ballotae nigrae herba (Ballota nigra) Balsamum peruvianum (Myroxylon balsamum var. amara) Aurantii amari floris aetheroleum (Citrus aurantium subsp. laevigata. B. C. nitida.hu Arnicae flos (Arnica montana) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Citrus aurantium subsp. monogyna) Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Crocus sativus) Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Curcuma xanthorrhiza) Cyamopsidis seminis pulvis (Cyamopsis tetragonolobus) Digitalis purpureae folium (Digitalis purpurea) . nigra) Crataegi folii cum flore extractum siccum (Crataegus azarolus. pereirae) Balsamum tolutanum (Myroxylon balsamum var. pulchellum) Centellae asiaticae herba (Centella asiatica) Cera carnauba (Copernicia prunifera) Chamomillae romanae flos (Chamaemelum nobile) Chelidonii herba (Chelidonium majus) Cinchonae cortex (Cinchona pubescens) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Cinnamomum aromaticum) Cinnamomi cortex (Cinnamomum verum) Cinnamomi corticis tinctura (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Cinnamomum verum) Citronellae aetheroleum (Cymbopogon winterianus) Cocois oleum raffinatum (Cocos nucifera) Colae semen (Cola acuminata. C. amara) Aurantii amari flos (Citrus aurantium subsp. minimum.

barbadense. G.doksi. G.hu Eleutherococci radix (Eleutherococcus senticosus) Equiseti herba (Equisetum arvense) Eucalypti folium (Eucalyptus globulus) Eucalypti aetheroleum (Eucalyptus globulus) Filipendulae ulmariae herba (Filipendula ulmaria) Foeniculi amari fructus (Foeniculum vulgare) Foeniculi dulcis fructus (Foeniculum vulgare) Frangulae cortex (Frangula alnus) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Frangula alnus) Fraxini folium (Fraxinus excelsior) Fucus vel Ascophyllum (Fucus vesiculosus. serratulatus. G. hirsutum) Graminis rhizoma (Agropyron repens) Hamamelidis folium (Hamamelis virginiana) Harpagophyti radix (Harpagophytum procumbens) Helianthi annui oleum raffinatum (Helianthus annuus) Hibisci sabdariffae flos (Hibiscus sabdariffa) Hyperici herba (Hypericum perforatum) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Hypericum perforatum) Ipecacuanhae radix (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae pulvis normatus (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae tinctura normata (Psychotria ipecacuanha) Juniperi pseudo-fructus (Juniperus communis) Lavandulae flos (Lavandula angustifolia) Lavandulae aetheroleum (Lavandula angustifolia) Leonuri cardiacae herba (Leonurus cardiaca) Levistici radix (Levisticum officinale) Lichen islandicus (Cetraria islandica) Limonis aetheroleum (Citrus limon) Lini semen (Linum usitatissimum) Lini oleum virginale (Linum usitatissimum) Liquiritiae radix (Glycyrrhiza glabra) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Glycyrrhiza glabra) Lupuli flos (Humulus lupulus) Lythri herba (Lythrum salicaria) . Ascophyllum nodosum) Gentianae radix (Gentiana lutea) Gentianae tinctura (Gentiana lutea) Ginkgo folium (Ginkgo biloba) Ginseng radix (Panax ginseng) Gossypii oleum hydrogenatum (Gossypium arboreum.Forrás: http://www. F. herbaceum.

Qu. P.) Primulae radix (Primula veris. B. elatior) Pruni africanae cortex (Prunus africanus) Psyllii semen (Plantago afra. rapa subsp.Forrás: http://www. P. napus. oleifera) Ratanhiae radix (Krameria lappacea) Ratanhiae tinctura (Kremaria lappacea) Rhamni purshianae cortex (Rhamnus purshiana) Rhei radix (Rheum officinale.doksi. robur) Rapae oleum raffinatum (Brassica napus subsp. arenaria) Quercus cortex (Quercus petraea. l. Rh. l.) Myristicae fragrantis aetheroleum (Myristica fragrans) Myrrha (Commiphora myrrha) Myrrhae tinctura (Commiphora myrrha) Myrtilli fructus recens (Vaccinium myrtillus) Myrtilli fructus siccus (Vaccinium myrtillus) Olivae oleum raffinatum (Oleum europaea) Olivae oleum virginale (Oleum europaea) Ononidis radix (Ononis spinosa) Opii pulvis normatus (Papaver somniferum) Opium crudum (Papaver somniferum) Origani herba (Origanum vulgare) Orthosiphonis folium (Orthosiphon aristatus) Oryzae amylum (Oryza sativa) Papaveris rhoeados flos (Papaver rhoeas) Passiflorae herba (Passiflora incarnata) Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata) Plantaginis ovatae semen (Plantago ovata) Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantago ovata) Polygalae radix (Polygala senega) Polygoni avicularis herba (Polygonum aviculare s.hu Malvae sylvestris flos (Malva sylvestris) Matricaria flos (Matricaria recutita) Matricariae aetheroleum (Matricaria recutita) Matricariae extractum fluidum (Matricaria recutita) Maydis amylum (Zea mays) Maydis oleum raffinatum (Zea mays) Melaleucae aetheroleum (Melaleuca alternifolia) Melissae folium (Melissa officinalis) Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Mentha canadensis) Menthae piperitae folium (Mentha x piperita) Menthae piperitae aetheroleum (Mentha x piperita) Menyanthidis trifoliatae folium (Menyanthes trifoliata) Millefolii herba (Achillea millefolium s. palmatum) Ricini oleum hydrogenatum (Ricinus communis) Ricini oleum virginale (Ricinus communis) Rosae pseudo-fructus (Rosa canina) .

T. thapsiforme. europaea.doksi. T. l. alexandriai (Senna alexandrina) Sennae angustifoliae fructus. S. S. gigantea) Solidaginis virgaureae herba (Solidago virgaurea) Stramonii folium (Datura stramonium) Stramonii pulvis normatus (Datura stramonium) Tanaceti parthenii herba (Chrysanthemum parthenium) Thymi herba (Thymus vulgaris) Thymi aetheroleum (Thymus vulgaris) Tiliae flos (Tilia cordata. V. U. tinnevelly-i (Senna alexandrina) Sennae folium (Senna alexandrina) Sennae folium extractum siccum normatum (Senna alexandrina) Serpylli herba (Thymus serpyllum s.hu Rosmarini folium (Rosmarinus officinalis) Rusci rhizoma (Ruscus aculeatus) Sabalis serratulae fructus (Serenoa repens) Salicis cortex (Salix alba. tricolor) Zingiberis rhizoma (Zingiber officinale) . alba) Salviae officinalis folium (Salvia officinalis) Salviae tinctura (Salvia officinalis) Salviae sclareae aetheroleum (Salvia sclarea) Salviae trilobae folium (Salvia fruticosa) Sambuci flos (Sambucus nigra) Sennae acutifoliae fructus. urens) Uvae ursi folium (Arctostaphylos uva-ursi) Valerianae radix (Valeriana officinalis s.) Verbasci flos (Verbascum phlomoides. l. platyphyllos) Tormentillae rhizoma (Potentilla erecta) Tormentillae tinctura (Potentilla erecta) Tragacantha (Astragalus gummifer) Trigonellae foenugraeci semen (Trigonella foenum-graecum) Tritici amylum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum raffinatum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum virginale (Triticum aestivum) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Urtica dioica. fragilis. cordata. thapsus) Violae herba cum floris (Viola arvensis. S.Forrás: http://www. S. daphnoides. V. V. S.) Sesami oleum raffinatum (Sesamum indicum) Silybi mariani fructus (Silybum marianum) Soiae oleum raffinatum (Glycine max) Solani amylum (Solanum tuberosum) Solidaginis herba (Solidago canadensis. purpurea. S.

Akadémiai Kiadó.Forrás: http://www. Herbária..és aromanövények. Pharmacognosy. Budapest. Általános és leíró rész. Budapest. L. Farmakobotanika – a gyógynövénytan alapjai (Kemotaxonómia). Magyar növénynevek szótára. GIOVANNINI R. 243 BERNÁTH J. Budapest. Budapest. Argumentum Kiadó. 301 DÁNOS B. Növénytermesztők zsebkönyve. Paris. Budapest... 1981.hu SZAKIRODALOM (FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT FORRÁSMUNKÁK) ANTAL J. 667 BREMNESS. CRC Press.és gyógynövényéről. 1998. Gyógy. 677 . Semmelweis Kiadó. 655 DOMOKOS J. 99 (114 képpel) BAYER I. 1985. Mezőgazda Kiadó. Planétás Kft – Mezőgazd. Budapest. Magyar Gyógynövények I.és gyógynövények (Határozó kézikönyvek). Képes ismertető a világ több mint 700 fűszer. Földművelésügyi Minisztérium. 189 DUKE. 304 BRUNETON. TecDoc Lavoisier. 494 BABULKA P. A hagyomány szolgálatában – összegyűjtött dolgozatok. Képes gyógynövénykalauz. Gyógynövényismeret. Fűszer. Mezőgazda Kiadó. 391 AUGUSTIN B.) 2000. A drogok történelme. 1998. A. Panemex és Grafo. New York. Kiadó. 2000. Budapest.doksi. 1959. Budapest. Budapest. Budapest. Londres. Medicinal Plants. Budapest. Gyógyítás illóolajos növényekkel – Aromaterápia. Phytochemistry. Handbook of Medicinal Herbs. 1991. 1948. 1966. 1995. OLÁH A. Budapest. Növényi Biokémia. 1997. Farmakobotanika 3. Magvető.. (szerk. 328 DOBY G. JÁVORKA S. 915 CSAPODY V. Mezőgazdasági Kiadó. PRISZTER SZ. J.. Aranyhal. J. 484 DÁNOS B. 400 BÁLINT S. Boca Raton. 1991. 2000. ROM P.

Fischer Verlag. 1925. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis II-VI. A Helleborus (hunyor) fajok népgyógyászati felhasználására vonatkozó adatok.... KÓCZIÁN G. Természettudományi Társulat és Studium Könyvkiadó Részvénytársaság. New York HÄNSEL. Basel – Boston – Berlin HORNOK L. Introduction to Ecological Biochemistry. Jena. Budapest. A. O. 1991. Medicina Könyvkiadó. (szerk. Agrochemicals from Natural Products. HALMAI J. M. Berlin. 1999. Plant Functional Genomics – Methods in Molecular Biology. 1999.. Birkhäuser Verlag. Kertészeti növények nemesítése táblázatokban. Suppl. IV-VI. növények. Kossuth-csillag Vénusz-sarucska. Birkhäuser Verlag. 1403 HARBORNE.. D. 1112: 125-154.) 2003. Inc. B. 1948. Iconographia Florae Hungaricae.hu FARKAS S. G. Régi magyar (gyógy)növénynevek. Artis Med. Med. New York MÁNDY GY. R.) 1990. A gombák gyógyító ereje – mikoterápia az egészség szolgálatában. Basel – Boston – Berlin HEGNAUER. Basingstoke. Farmakognózia. L. 283 MÁNDY GY. Heidelberg. 5. M. Chemotaxonomie der Pflanzen XIa. Budapest.) 1969-1979. 718 HÄNSEL. 416 FROHNE. KELLER. Springer Verlag. JENSEN. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis. 339 . Comm. Springer Verlag. Budapest. (ed. Hist. H. 1994. SZABÓ I. G. E. 1989. Mezőgazda. 576 KÓCZIÁN G. Berlin. HÖRHAMMER. J. Comm. Kiadó. 1962-1992. 94 HALMAI J. 9-10: 31-49. 356 HARBORNE. 11-12: 155-160. Aufl. 1963.doksi.. RIMPLER. Heidelberg. Hist... (szerk. R. 1977. Egyes Solanaceae fajok pszichotomimetikumként való használata a népgyógyászatban. Mezőgazd.. Mezőgazdasági Kiadó. 344 GODFREY. Mezőgazdasági Kiadó. Birkhäuser Verlag.. Berlin. – HEGNAUER. Humana. népies és latin nevei. Artis Med. Pharmakognosie – Phytopharmazie.. Gyógynövények termesztése és feldolgozása. U. 1307 JÁVORKA S.. Kir. Magyar Gyógyszerészek Centenáris Bizottsága kiadása. R. Budapest. H. CSAPODY V. Budapest. Magyar Flóra (Flora Hungarica). Leguminosae II. SCHNEIDER. P. London. Academic Press. Systematik des Pflanzenreichs unter besonderer Berücksichtigung chemischer Merkmale und pflanzlicher Drogen.Forrás: http://www. LELLEY J. Szántóföldi növények nemesítése táblázatokban. Phytochemical Dictionary – a Handbook of Bioactive Compounds from Plants. 1995. Stuttgart.) 1992-1994. Taylor – Francis Int. GY.. Gyógyszerészet 35: 95-99. Suppl. 1979. 1934. Leguminosae I. A magyar flóra képekben. 418 GROTEWOLD. STICHER. SZABÓ L. Vol. KÓCZIÁN G. Springer Verlag. Studium. Basel – Stuttgart HEGNAUER. Totowa. Budapest. J. Chemotaxonomie der Pflanzen XIb-1.) 1999. R. R. PAPP J. 236. 1993.. 449 GRYNAEUS T. New York. 1996. (Ed. BAXTER. Budapest. B. Comm.. 780 HEGNAUER. – HEGNAUER. New York – Basel – Hong Kong. Steinegger. Chemotaxonomie der Pflanzen I-X. 331 JÁVORKA S. (Drogen). 1963. Suppl. Budapest. Heidelberg. K. E. Mezőgazda Kiadó. R. drogok magyar. NOVÁK I. Gyógynövények. Publ. 1979. Magy. Magyarország védett növényei. A népi orvoslás értékelési problémái. M. H. Hist. C. (Hrsg. 155 LIST. 1992. Dekker. 1964. Budapest.

Bailliére Tindall. RÁCZ-KOTILLA E. Harasztok – virágos növények. 328 PETRI G. Elsevier. 511 ROMEO. Plants of the Bible. gomba-. Allelopathy – Phytochemical Potential – Life Strategy. P. Budapest. EVANS. RÁCZ G. Sanitas. 98-109. 2000. Pécs.. (ed. 1968. A magyar és a tudományos növénynevek szótára. Lencsés György Ars Medica. JPTE TTK. GY. Aesculap. 633-646. 1999. KG. 129 SZABÓ L. Budapest SZABÓ L. Gyógyszertári Szinonimaszótár. Ecomed Verlagsges.és mohahatározó. Tankönyvkiadó. E. Debreceni Egyetem. Budapest. Duftpflanzen – Pflanzendüfte. – SCHWEPPE. Cramer J..-né 1988. Baksa. Springer. Aromax Rt. RÁCZ-KOTILLA E. Verl. 793 SIMON T. Microtrade Kft. H. Budapest. Erdők. 143 ROTH. 2003. AG und Co. 2000.. Gyógyító növények. Acta Pharmaceutica Hungarica 74: 171-176.. Ölpflanzen – Pflanzenöle.. SIMON T. Gyógyszerészet 47: 159-167. NY. Encyclopaedia. Növénytani Tanszék és Botanikus Kert. L. Debrecen. Lexicon Nominum Herbarum. MIKITA K. Dictionary of Economic Plants. 1997. 304 TÓTH L. K. GY. Färbepflanzen – Pflanzenfarben.. Budapest. 1997. N.. 2003. KORMANN. KG. L. Kábítószerekről gyógyszerész szemmel (sorozat). 545 RÁCZ G. Növényi poliszacharidok citoprotektív hatásáról. 1992. Gyógynövény és drogismeret (Farmakognózia). 402 RÁCZ-KOTILLA E. 1999. J. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszéke és Schmidt und Co. Würzburg. Fitoterápia az orvosi gyakorlatban.) 1991. 587-592. CH. TH. 2000. Teáskönyv. Kételyek és problémák a fitoterápiában. SZABÓ L. NAGY G. Pécs. SZABÓ T.) 2002. K. Gyógynövényismeret – a fitoterápia alapjai. 391-403. W. J. alga-. A. 305 PRISZTER SZ. 323 TREASE. Budapest. Teadrogok a fitoterápiában.. Veszprém SZEKERES I. DEIM Z. 319 RÁPÓTI J. I-IV. MOLDENKE. A magyarországi edényes flóra határozója. Budapest. Ecomed AG und Co. 107 SZABÓ L. 151 RÁCZ G. Ronald Press Co.. Eger. Növényneveink. K. 224-234. pp. C. Gyógyszerészet 40: 845-848.. 1996. 1952. Ecomed. 2004. Landsberg. Mezőgazda Kiadó. B. Pharmacognosy. Gyógynövények korszerű terápiás alkalmazása. 1992. 329 ROTH.. 1998. Arborum Fruticumqve Lingvae Latinae.. Edenscript.. 544 ROTH.. L.. 1995-1998. Budapest. A. THEISS. G.hu MINKER E. GY. KORMANN. 1983. 2000. 1992. ROMVÁRY V.. 1989. – KORMANN. 183 SZENDREI K. CD – Ars Medica Electronica.. Medicina Könyvkiadó Rt. – MOLDENKE. London. THEISS. Budapest. (szerk. 259 PETRI G.doksi. 892 STIRLING J. 812 UPHOF. Aromaterápia mindenkinek. New York. 1989. Landsberg. 2003. mezők patikája. L. Amsterdam. Tankönyvkiadó. Budapest. zuzmó. Baktérium-. Landsberg. GY. NYIREDY SZ. Integrative Phytochemistry: from Ethnobotany to Molecular Ecology. Medicina Könyvkiadó. Pécs. 591 ..Forrás: http://www. H. Gyógyszertári Központok Beszerzési és Szervezési Egyesülete.

Publ. R. WAGNER. 328 VÁGÚJFALVI D. World Economic Plants – a Standard Reference. 1997. Lehrbuch der Phytotherapie.. 4. Budapest. Hg. 1999. kötet. D. 648 WEISS. Szentgál – egy bakonyi falu folklórja. 668 WICKENS. VÁGÚJFALVI D. V. H. Eur. M. 1997-2001) . I. Boca Raton. WVG. J. FINTELMANN. 486 WICHTL.doksi. F.Forrás: http://www. CRC Press.. 535 WIERSEMA. 2003.. B. VII. Helv.. 1995.: A növényi anyagcsere élettana I-II. Dordrecht – Boston – London. VIII. 1986) Pharmacopoea Hungarica (Ph. 2001. WVG.) 1997. (Hrsg. Univerzális és speciális mövényi anyagcsere – a növényi anyagok biogenetikai rendszere. 2000-2002) Deutsches Arzneibuch (DAB 2001) Deutscher Arzneimittel-Codex (DAC 1997-1999) Österreichisches Arzneibuch (ÖAB 1990-2000) Pharmacopoea Helvetica (Ph. Kluwer Acad.. E. LEÓN. Teedrogen und Phytopharmaka. London. 179-239. Stuttgart. In LÁNG F. Hippokrates Verlag. Arzneidrogen und ihre Inhaltsstoffe – Pharmazeutische Biologie II. H. Economic Botany – Principles and Practices. ELTE.. Stuttgart. pp.hu VAJKAI A. G. 1999. 2004) Pharmacopoea Europaea (Ph. kötet. New York. Budapest. Stuttgart. Akadémiai Kiadó. 749 Gyógyszerkönyvek Pharmacopoea Hungarica (Ph. Hg. Washington.C. 1987. II.

Forrás: http://www.hu .doksi.

Forrás: http://www.doksi.hu .