Forrás: http://www.doksi.

hu

Szabó László Gy.

GYÓGYNÖVÉNYISMERET
(speciális kollégiumhoz alapok)
biológus és biológia tanár szakos hallgatóknak (kiegészítő ajánlott ismeretek)

Tartalom
Általános rész 1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve 2. Etnobotanikai adatok, népi orvoslási tapasztalatok, herbáriumok 3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével a) Fotoszintézis b) Szénhidrátok c) Lipidek d) Polialkinek e) Speciális aminosavak és fehérjék f) Azotoidok g) Fenoloidok 4. Vadon termő, védendő és termesztett gyógynövények, gyógynövénynemesítés 5. Teadrogok primer feldolgozása, kivonatok készítése 6. Gyógynövények minősítése, fitokémiai értékelése 7. Gyógynövénykutatás, ipari gyógynövények 8. Fitoterápia, aromaterápia, homeopathia Gyógynövények (részletes rész) Addendum (fontosabb állati eredetű drogok) Függelék – Ph. Hg. VIII.-ban hivatalos drogok és készítményeik listája Szakirodalom (felhasznált és ajánlott forrásmunkák)

Forrás: http://www.doksi.hu

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve
A botanikában a binominális tudományos név használatos, vagyis a nemzetség (genus) neve után a faj (species) megnevezése következik. Ezt követheti az alfaj (subspecies) vagy a változat (varietas) neve. Pontosabb a névadás, ha feltüntetjük a rendszertani besorolásra alkalmas teljes növénynév szerzőjének (pl. L. = Linné) vagy szerzőinek (pl. W. et K. = Waldstein et Kitaibel) nevét, vagy nevük rövidítését. Így jobban eligazodunk az esetleges társnevek (szinonim nevek) között. Lehetőleg az aktuális, a tudomány legújabb eredményének megfelelő hivatalos nevet használjuk, ezáltal nem adunk alkalmat az összecserélésre és tévedésekre (PRISZTER 1998, SZABÓ 2004). Az érvényes flóraművekben, növényhatározókban használt magyar növénynevet érdemes még feltüntetni, ha egyáltalán az illető taxonnak van magyar neve. Csak akkor érdemes más, ismert magyar nevet is megadni, ha igen ismert és gyakran használatos (pl. orvosi székfű, kamilla). Érdemes megemlíteni, hogy sok népi vagy népies magyar név utalhat a gyógynövény hatására, ill. alkalmazási területére. Általában a farkas vagy ördög jelzős vagy összetételes szóhasználat mérgező vagy haszontalan tulajdonságra utal (a következő példákban az első név a hivatalos, az utána írt, dőlt betűs a népi): Achillea ptarmica – kenyérbél cickafark, bolhafű, tetűfű Aconitum napellus – kék sisakvirág, farkasfű, farkasgyökér, tetűfű Aegopodium podagraria – podagrafű (podagra = köszvény) Aethusa cynapium – ádáz, mérges ádáz, adázó bürög Agrimonia eupatoria – párlófű, patikai párlófű Agropyron repens – tarackbúza, ebgyógyítófű Alkanna tinctoria – homoki pirosító, báránypirosító, vörösgyökér Anthyllis vulneraria – nyúlszapuka, sebhere Aquilegia vulgaris – harangláb, gelesztafű Aristolochia clematitis – farkasalma, farkas hézaggyökér, farkasfül Atropa belladonna – nadragulya, álomhozófű, bolondfű, bolondbingó, farkasbogyó, farkascseresznye, ördögszőlő Betonica officinalis – orvosi tisztesfű, sebfű Bidens tripartitus – farkasfog, farkasnyílfű, ördögfog Borago officinalis – borágó, tetűvirág Capsella bursa-pastoris – pásztortáska, féregfű Carlina acaulis – szártalan bábakalács, ördögoldal Carthamus tinctorius – sáfrányos szeklice, olajözön, magyarpirosító Centaurium minus – kis ezerjófű, epefű, hideglelésfű, hideglelést gyógyító fű Chrysanthemum cinerariifolium – dalmátvirág, rovarölő aranyvirág, rovarporvirág Cichorium intybus – katángkóró, kávékatáng Cicuta virosa – csomorika, gyilkos csomorika, méregbürök Citrullus colocynthis – sártök, epetök, pugáló tök

Forrás: http://www.doksi.hu

Colchicum autumnale – őszi kikerics, kutyadöglesztőfű Consolida regalis – mezei szarkaláb, farkasfű Daphne mezereum – farkasboroszlán, farkashárs, farkasbors, méregpuszpáng, tetűfa Dictamnus albus – nagy ezerjófű, boszorkányfű Dryopteris filix-mas – erdei pajzsika, gilisztaűző, ördögborda Eryngium campestre – mezei iringó, boszorkánykerék, ördögcsokor, ördögkeringő, ördögrakolya Eupatorium cannabinum – sédkender, májgyógyítófű Euphrasia rostkoviana – orvosi szemvidítófű, szemvígasztalófű Galega officinalis – kecskeruta, pestisölőfű Geranium robertianum – nehézszagú gólyaorr, forrasztófű Glycyrrhiza glabra – igazi édesgyökér, cukorkóró, édesfa, mézgyökér Gratiola officinalis – csikorka, innyújtófű Herniaria glabra – kopasz porcika, szakadást gyógyító fű Hyoscyamus niger – beléndek, bolondítófű, boszorkányfű, csábítófű, csodamag Knautia arvensis – mezei varfű, kelésfű, vargyógyítófű, koszfű, rühfű, fekélyfű Leonurus cardiaca – szúrós gyöngyajak, szívfű, szíverősítőfű, torokgyíkfű Lysimachia nummularia – pénzlevelű lizinka, innyújtófű Melilotus officinalis – orvosi somkóró, molyfű Mentha pulegium – csombormenta, köszvénymenta Polygonatum officinale – salamonpecsét, farkascsengőfű Potentilla erecta – vérontófű, vérhasgyökér Primula veris – tavaszi kankalin, köszvényfű Prunella vulgaris – közönséges gyíkfű, toroköröme Pulsatilla nigricans – fekete kökörcsin, tikdöglesztő Ranunculus sceleratus – torzsikaboglárka, vízi méreg, sebesítőfű, libadöglesztő, farkasnevetőfű Reseda luteola – festő rezeda, sárga festőfű, boszorkányfű Rhamnus catharticus – varjútövis benge, festőkökény, hajtisztító kökény Sanguisorba minor – csabaírefű, vérállítófű Sempervivum tectorum – házi kövirózsa, fülfű, fülbecsavaró Senecio vulgaris – közönséges aggófű, rontófű Sisymbrium officinale – szapora zsombor, toroktisztítófű, patikai repcsény Solidago virgaurea – aranyvesszőfű, forrasztófű Tanacetum vulgare – gilisztaűző varádics, gilisztavirág Veratrum album – fehér zászpa, prüsszentőfű, tyúkbolondítófű Vincetoxicum hirundinaria – méreggyilok, ebfojtófű Az ingerterápiás (nem specifikus immunstimuláló) célra állatorvoslásban sokfelé használatos tályoggyökér lehet a tavaszi hérics (Adonis vernalis), az erdélyi hérics (Adonis transsylvanica), sőt Mongóliában az Adonis mongolica gyökere. A módszert a magyar pásztor vagy állattartó táragyozásnak nevezte, de Kárpát-Európában (Gunda Béla etnográfus nyomán így nevezhetjük a Kárpát-medencét és környékét) leginkább nem a héricset, hanem a hunyort (Helleborus) használták gyökérhúzásra. A lázas, kehes ló szügyébe, szarvasmarha nyaki testrészébe vagy a sertés fülébe a bőr alá éles tűvel belehelyezik a “tályoggyökeret”. A kezelt állat lokális gyulladása következtében az ellenállóképesség kedvezően alakul, többnyire gyógyuláshoz vezet. Neves gyógyszerész botanikus professzor, Sadler József “Magyarázat a magyar plánták szárított gyűjteményéhez” című művének 6. kötetében (1824) így ír a Helleborus purpurascens felhasználásáról: “Ennek a szép növénynek is a gyökerét szedik öszve minálunk, ahol az igazi hunyor (saját megjegyzés: H. niger = fekete hunyor a gyökere

Forrás: http://www.doksi.hu

miatt, virágja általában fehér!) majd seholsem terem. Ez egy ujjnyi vastagságú csaknem vizerányos gyökértőke, amely kívül barna, belül fejér és fás. Ebből igen sok függőleges alászálló barna hengeres vékony gyökerecskék származnak, melyek alól rostocskákkal vannak felkészítve. Az íze igen keserű, végtére csípős, égető. A mi hazafiaink ezt a gyökeret egészen úgy használják, mint a fekete hunyorét, és hihető, hogy orvosi tulajdonságaira nézve hozzá majd hasonló is. Buda, Szt. Endre, Pilis s. t. h. körül a pásztorok ezzel a növénnyel mint helybéli ösztönző szerrel úgy élnek, hogy az előre etzetben megáztatott gyökeret a tehenek nyakának a bőrébe csinált bévágásba beledugják, három nap után kiveszik, és az ösztön által oda csalogatott és öszve toldult vizes nedvességet kibocsátják. A pompás virága miatt az ékes kertekbe még pedig az árnyékon lévő virágos ágyakba megérdemli a felvételét.” A tályoggyökeret szolgáltató Helleborus jó példája annak is, hogy egy-egy faj népi neve tájegységek szerint milyen sokféle lehet (KÓCZIÁN et al. 1979): Somogyban H. dumetorum (nem honos, virágos kertben vagy szőlőben telepítik): farkasgyökér, humorgyökér, hunyadi gyökér, tálégyökér, tályagyökér, tályoggyökér Baranyában H. odorus: ökörérőfű, ökörérő gyökér Borsodban H. purpurascens: kecskepicsarózsa, lóhunyrózsa Kalotaszegen H. purpurascens: kígyófű, kígyóhagyma, kokasmondikó, papkalap, paptöki, spinz Kovásznán H. purpurascens: paffangyökér, pafmangyükér, papmanvirág, papszoknya, tyúkbolondító Hargitában H. purpurascens: Kászonban papmonya, paponya, zászpa, Csíkban paponya, Gyimesvölgyében ecenc, ecenz, eszpenc, eszpendz, eszpenz Máramarosban H. purpurascens: caile popului, kakukkvirág, penza, spinz Már a népi elnevezés is utal az orvoslásban használatos növényi részre, ez éppen az előbbi példákból is látszik. A gyógyszerészi, ill. orvosi drognév is kifejezi, ill. egyértelműen ki kell hogy fejezze a szárított növényi rész botanikai azonosságát. A tudományos drognevek többnyire a hagyományt követik, nincs mindig következetesség a gyógynövény (érvényes!) tudományos neve és a drog szaknyelvi elnevezése között. A drogok szinonimneveit is ismerni kell, mert a szakember sokféle javallattal vagy előírással találkozhat (SZABÓ 2004). A leggyakrabban használt drog elnevezések (zárójelben a magyar növénynév): Herba – talajfelszín feletti hajtásrendszer kifejlett (virágzó) állapotban, pl. Bursae pastoris herba (pásztortáska), Hederae terrestris herba (kerekrepkény) Radix – gyökér, pl. Bardanae radix (bojtorján), Althaeae radix (orvosi ziliz), Saponariae albae radix (fátyolvirág), Ginseng radix (ginszeng) Rhizoma – gyökértörzs vagy gyöktörzs, pl. Calami rhizoma (kálmos) Flos – virág, virágzat, pl. Carthami flos (sáfrányszeklice), Calendulae flos (körömvirág) Anthodium – virágzat, pl. Chamomillae (= Matricariae) anthodium (orvosi székfű, vagy kamilla, ennek “morzsaléka” a Cribratum) Folium – levél, pl. Farfarae folium (martilapu) Fructus – termés, pl. Foeniculi fructus (édeskömény) Pseudofructus – áltermés, pl. Cynosbati (= Rosae) pseudofructus (gyepű- vagy csipkerózsa), Juniperi bacca (boróka “tobozbogyó”) Strobulus - toboz, pl. Lupuli strobulus (komló) Caput – tok, pl. Papaveris somniferi caput (mák) Pericarpium – terméshéj, pl. Citri pericarpium (citrom), Juglandis pericarpium nucum (dió) Semen – mag, pl. Lini semen (len), Juglandis semen (dió) Stipes – kocsány, pl. Cerasi stipes (meggy és cseresznye)

Attila. Oláh Andor. amarus (keserű). de a mai Magyarország . Bálint Sándor. de ugyanígy megismerték azokat is. pályamunkák. Napjainkban a népi tudásanyag megmentésére irányuló kutatásról külföldi szakfolyóiratokból (pl. pl. amelyek számukra hasznosak voltak. Ázsiában. Márkus Mihály. Jung Károly. aetheroleum (illóolaj). pl. Populi gemma (nyárfa) Cortex – kéreg. pulvis conscissus (középfinom por). Szabó T. halászó és gyűjtögető. 2. hogy a gyógyító növényeket először az állatorvoslásban alkalmazták. Miklóssy V. Babulka Péter. indiai és japán gyógynövénykincs és alkalmazási tapasztalat. növényeket termesztő. Igen gazdag a kínai. népi orvoslási tapasztalatok. Rab János. amylum (keményítő). hangfelvételek). pulvis grossus (durva por). Etnobotanikai adatok. Allii sativi bulbus (fokhagyma) Gemma – rügy. Vilmos és mások) egyaránt részt vettek. Gunda Béla. pulpa (pép). Bosnyák Sándor. Gyakori jelző pl. succus (nedv). pulvis subtilis (finom por). A féregűzés és a rovarriasztás a természeti népeknél ma is nagyon fontos. Óceániában még napjainkban is számos értékes felfedezést tesznek az etnobotanikusok. Gémes Balázs és mások). herbáriumok A vadászó. Dél-Amerikában. hiteles herbárium (préselt növények gyűjteménye) készítése. a Felvidéken. A folyamatos munkának gyümölcse bőséges adattár (szakcikkek. Afrikában. pix (kátrány). J. dulcis (édes). Vasas Samu.doksi.: totus (egész). Ezért állíthatjuk. Rácz-Kotilla Erzsébet. ami a könyvtárban és múzeumban nemzeti kultúránk része. A gyógynövényekkel foglalkozó etnofarmakobotanikusok a néprajz és a gyógynövényismeret módszereit alkalmazzák kutatásaik során. lignum (fa). Frangulae cortex (kutyabenge). Értékes tapasztalatokat gyűjtenek össze ma is a kutatók a még meglévő ősi népcsoportok köréből. A földművelő és az állattenyésztő magyar parasztság nagy becsben tartotta háziállatait. Az elmúlt évtizedekben Kárpát-Európában is fellendültek az adatgyűjtő kutatások. pl. Péntek János. kivonatok.Forrás: http://www. továbbá biológus-. pulvis scissus (durván vágott por). Kutatóink különösen Erdélyben. siccatus (szárított). orvos. Ha valamelyikük megbetegedett. Vajkai Aurél. Grynaeus Tamás. Halászné Zelnik Katalin. illetve állatokat tartó őseink minden valószínűség szerint megfigyelték azokat a növényeket. fluidus (folyékony). kéziratok. fontosabbnak tartotta meggyógyításukat. pl. Papp József. Ethnopharmacology) tájékozódhatunk. s a koordináló Magyar Orvostörténelmi Társaság Népi Orvoslási Szakosztálya néhai Antall József főigazgató hathatós támogatásával otthonra talált a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban és Könyvtárban. amelyektől mérgező hatásuk miatt óvakodni kellett. Rácz Gábor. pl. Hoppál Mihály. Crataegi summitas (galagonya) Bulbus – hagyma. oleum (zsíros olaj).és gyógyszerészkutatók (Borbás Vince. leveles ágvég. Aumüller István. Quercus cortex (tölgyfa) Külön nevet kapnak a gyógynövényből vagy drogjából előállított termékek. pl. Alapvetően fontos az adatfelvételezés pontossága és az azonosításra alkalmas.hu Stigma – bibe(szál). később pedig a növényeket és állatokat háziasító. Croci stigma (jóféle sáfrány) Summitas – virágos. Karasszon Dénes. balsamum (balzsam). Economic Botany. resina (gyanta). Ausztráliában. Az igényes felmérésben etnográfusok és nyelvészek (Diószegi Vilmos. Kóczián Géza. mint saját egészségének megóvását.

hogy sok olyan. Ezekben a nagy kertekben külön helyet kaptak a gyógynövények: liliom. fahéj. légyölő galóca főzete) fogyasztása révén. mandragóra. Ezekből az idők folyamán akárhány hasonló rendeltetéssel paraszti virágoskertekbe. Ázsia sámánjai zajos dobszóval idézték a szellemeket. A gyógyító sámán (varázsló pap. sőt modern gyógyászatba is átkerült. olajfa.) is ismertté vált. mint a cadesi pálma és mint a jerikói rózsatő. máriavirág. a benne található ismeretek racionális vagy szakrális alkalmazása. zsálya. így az utolsó pillanatban talán sikerül megmenteni a viszonylag tiszta. de másfelé is a hívek máig ragaszkodnak hozzá. fokhagyma. menta. Gallen-i kolostorban lehettek.hu szinte minden táján végeztek adatgyűjtést. A virágszentelés még középkori hagyomány. A középkori Európában a görög és római orvoslás klasszikusainak tanításai a szerzetesrendek révén terjedtek el. Az írásbeliség elterjedése szinte együtt járt a kereszténység felvételével. Erre utalnak a ráolvasó imákban kimutatható pogány elemek (Egyedülállóan értékes Erdélyi Zsuzsanna kutatása a magyar népi imádságokról!). hogy a moldvai és a bukovinai csángó magyarok elzártságukban. mirtuszfa.doksi. és ezzel nemcsak orvossággá. mák. A szerzetesi hivatáshoz hozzátartozott a gyógyítás. istenfa és annyi sok más. szentgyörgyvirág. Az európai államok rendjébe való beilleszkedés teljesen más gyógynövény-használati szokásokat vont maga után. kölcsönhatásaiban is értékes népi gyógyászati tudást. 17-24) kapcsolatba «Magasra nőttem. ruta. hanem az orvoslás szempontjából is értéket jelent. ezeket ábrázolták dobjaikon is. Így jutottak isteneik közelébe. . Szép. a velük kapcsolatos szokásokban. A kolostori patikák medicináit ezekből főzték. elszigetelten a mai napig sok ősi. gránátalma. Az egyház pedig liturgikus áldásban részesítette őket. magasztos névvel is megtisztelték őket: Boldogasszony mentája. babérfa. lómenta. koriander. Európában az ősi. len. liliom. A szertartást a liturgiatörténeti kutatás joggal hozza Nagyboldogasszony ünnepének évaszázadokon át olvasott szentleckéjével (Sirák 24. üröm. Nem maradhat szó nélkül az sem. Úgy nőttem. Moldvában. eperfa. és mint Sion hegyén a ciprus. mint Libanon cédrusa. sártök. kapor.Forrás: http://www. nehézszagú boróka stb. Baranyában. mint amilyenek a St. BÁLINT Sándort. csombord. rozmaring. rózsa. mirha. Szent László füve. miközben önkívületi állapotba vagy fokozott idegizgalomba kerültek gyakran hallucinációt előidéző szerek (pl. édeskömény. ilyen eksztázisban idézték meg a szellemeket. jóféle sáfrány ciprus. nem racionális elemnek nevezett szokás is megmaradt. századok múlva is megmaradt a keresztény vallás hatása a gyógyító növények felhasználási módjaiban. leander. A magyar földön épített kolostorokhoz nagy területű gyümölcsösök és veteményes kertek csatlakoztak. pogány jelképek közül az életfa (világfa. Később. Felnőttem. pogány elemet őriztek meg népgyógyászati szokásaikban. hazánkban is Nagyboldogasszony napján történt. füge. a nyugati részeken. Mint fahéj és az illatozó balzsam illatoztam és mint a kiválogatott mirha. a betegek ápolása. a magyar szakrális néprajz legjelesebb kutatóját érdemes idézni (1981): “A klasszikus népi bölcsesség szerint Isten fűben-fában hagyta az orvosságot. A népi hagyományok európai és hazai terjedéséhez jelentősen hozzájárult a Biblia olvasása. gyógyító táltos) világfája többnyire az óriás nyárfa vagy lucfenyő volt. ami nemcsak az etnográfia. mint a szép olajfa a mezőn és mint a platánfa a víz mellett a tereken. izsóp. Sok helyen. krisztustövis. tömjén. vöröshagyma. fekete mustár. emellett a Bibliában szereplő számos gyógyító és illatos növény (pl. póréhagyma. A felhasznált légyölő galóca idegrendszerre ható anyaga rokona a “maszlagoló” nadragulyáénak és a többi “boszorkányos” növényének. nehézszagú boróka. görögszéna. Ezért a középkori kolostorkertek bővelkedtek orvosi füvekben. ricinus stb. hanem szentelménnyé is váltak. Érdekes tény. sámánfa) állt már a honfoglaló őseink és a rokon népek hitvilágának középpontjában is. párolták. jó szagot árasztottam…»”. így Szegeden.

zsoltár is erre a tisztulási szertartásra utal: “Tisztíts meg engem izsóppal. látta. hatóanyagok találhatók bennük. mert Urias feleségével. Mindezt gyakran átszövi a vallási hagyomány. hogy gyerekkorában éjfél felé (Szent Ivánkor lehetett) a Pétervölgyben egy meztelen öregasszonnyal találkozott. az a székletet hajtja. hónalját. Mégis. részében szerepel az emberi poklosság és a ház megtisztulásával kapcsolatban. illetve 51.). akkor megint átváltoztatta . miszerint a nép humorális patológiai szemlélete megegyezik Hippokratésztől a 17. legváltozatosabb alakjához. s e bűnéért Nátán próféta megfeddte. Bethsabéval vétkezett. Szent Iván-harmatot szedett. erdei lények. A fiatalember is elrepült éjfélkor egy helyre. így rugóssá teszik. A kísértetek (pl. okádást indít. az a vért hajtja.Forrás: http://www. hogy az ókor és a középkor fontos gyógynövénye.hu Néhány bibliai növénynek ma is gyógyító erőt tulajdonítanak azon kívül. Mikor vége volt a gyűlésüknek.) Az izsóp az adatközlő szerint azért kellett. és tiszta leszek.doksi. majd így tisztulást veszek…”. ott volt a boszorkányok gyülekezőhelye. Összefüggés van talán a boszorkányok és a gyógynövényhasználat között? A szemmel verés mellett a legelterjedtebb hiedelmek közé tartozott a tehén megrontása (tejelvitel. és mikor eljött az éjfél. hogy az öreganyja repül. a boszorkányhoz kapcsolódik a legtöbb varázslással és rontással kapcsolatos népszokás.” “Tisztító” hatása tudományosan igazolható. máig is egyedülálló és példaszerű folklór-monográfiájában egyik adatközlőjét így idézi: “Szavahihető ember mesélte.. Kóczián Géza gyógyszerész etnobotanikus a taranyi vendek közt végzett gyűjtése során is a Bibliát tartja forrásnak. hogy az öreganyja mit csinál: az öregasszony a szerekkel a hátát. moss meg égi harmatoddal. még ma is a néphit legszínesebb. az izsóp (Hyssopus officinalis) Mózes III. Dávid király bűnbánati imája. hogy valóban gyógyhatású vegyületek. főképpen pedig a boszorkányok és az ördöngös emberek. de az öregasszony is megismerte. Példaként hozza fel. az 50.” Voltak a boszorkánynak szerei? Egy másik idézet: “Egy fiatalember megleste. a boszorkányos növényekről. vízi lények. Oláh Andor véleménye valóban helytálló. lábát megkenegette. sárkány stb. lidércfény. és így puculódnak a belek…azáltal fog meggyógyulni. haza kellett volna menni (az öregasszony volt az utolsó). hogy az unokája: erre őt átváltoztatta macskává és eldugta egy bokorba. tüzes ember. hasat indít. aki a lepedő sarkával harmatot szedett. moss meg engemet és fehérebb leszek a hónál…” (A zsidó hagyomány szerint Dávid azért tartott ily módon bűnbánatot. a házi és segítőszellemek mellett a népi mondák és mesék leggyakoribb lidérces alakjai az ördögök. véres tej). amikor az áldozati állat vérével meghinti a megtisztult embert. A pap mindkét esetben izsópot használ. mert azzal tehenet lehet rontani: a tehénnel megitatják vagy harmattal megmossák a tőgyit. s akkor nem lehet fejni. illetve házat. (Minden nemi betegséget vérbajnak neveztek. hogy a neves természetgyógyász orvos. így valóban igaz a taranyi parasztasszony véleménye: “…az a vizet hajtja. századig terjedő orvostudományéval. vagy véres tejet ad.) A taranyi vendek az izsópot vajszínű ördögszemmel (náluk sárgavirág) és fehér fagyönggyel (náluk bongyoró vagy tölgyfatakony) keverve. Az az asszony mindig olyan boszorkányos volt. ahogy a példa is bizonyítja.” Ebből az idézetből is kitűnik. Az izsóp használatát Melius is ismerteti Herbáriumában (1578): “Ha pedig az Hysopot figével és tormával együtt szilvalévben főzed és iszod. A hiedelmek kihalása felgyorsult modernnek tartott világunkban. Érdemes röviden írni a varázslásról. könyvének 14. mérgezésekről is. teának elkészítve vérbaj kezelésére használták. a tündérek. Vajkai Aurél (1987) Szentgál népi szokásairól szóló. mert szenteltvíz hintésekor ezt énekelték: “ Hints meg Uram izsópoddal. A sok boszorkány megérezte az idegen szagot. és azt egy fasajtárba belefacsarta. a varázslók (táltosok).

nadragulyával (Atropa belladonna) és csattanó maszlaggal (Datura stramonium). Vajkai által idézett cseresznye is azonos lehet a nadragulya bogyótermésével. hiszen népi neve farkascseresznye. De hát nem sikerült neki a halálozás. nem halt mög. e növények főzetével? Kisebb adagban a pszichózisra jellemző tünetek egy idő múlva megszűntek. Tulajdonképpen azáltal gyógyítja meg. Kr. a mérgezett hallucinációs élményeit visszaemlékezéseiben valóságnak tartja. hogy haljon meg. Az ókori és középkori leírásokban gyakran olvashatunk gyógynövényekre vonatkozó felhasználásokról. elbetegedett. a nem kívánt csecsemőt mákteával altatták el örökre. nagyobb adagban pedig halálos mérgezést okoz. e. elsősorban a Solanaceae családba tartozó beléndekkel (Hyoscyamus niger).doksi. A forrásmunkák között meg kell említeni azokat a nevezetes feljegyzéseket.” Somogy megyében a taranyi vendek mérgező növénye viszont a csattanó maszlag volt. matragunát főzzön neki. s zergett. akárcsak a mesékben. belén. Repültek haza. a boszorkányok széttépték volna. hogy idős öregeket is megpróbáltak megmérgezni: “Hogy a maszlagmagot mögfőzték. gyakran kiegészítve a magyar népi orvoslásra vonatkozó adatokkal. Egyik adatközlő a gyümölcs elfogyasztása után álomba merült. Így jöttek létre a “maszlagolt” házasságok. hogy bolonduljanak meg. Ezeket a növényeket ősidők óta bódítószerként bájitalok és boszorkánykenőcsök készítésére használták magyar nyelvterületen is. Egy gyimesközéploki adatközlő így beszélt róla: “Magja étő. amelyek kultúrtörténeti alapmunkák. Mindegyik atropint tartalmaz. A rontó boszorkány. Kicsi leánka vót a testvérem. Neves munkák vagy szerzők például: Shen-Nung (Pen Tsao Kang Mu) kínai császár. például vízvetéssel. e. 2700-as években: Materia Medica Egyiptomi kultúra. mer szögény öreg kihányta azt a maszlanglevet. így kevesebb alkohol volt szükséges a mámoros állapot eléréséhez: “Matraguna…pálinkába teszik lakodalmakkor. Kr. viaszöntéssel meggyógyítja a beteget. A magyar füveskönyvek. mint a mák. A gyimesi csángók “étő” növénye a beléndek. herbáriumok főként neves külhoni tudósok. s mikor meg vót száraztatva. Pálinkás kivonatát élvezeti szerként fogyasztották.Forrás: http://www. mert ha ő nem lett volna ott.” Egy valkói asszony a következőket mondta: “Ki az urát nem szereti. A népi tapasztalatokat az írástudók gyakran összegyűjtötték és lejegyezték.” E növényekből készült pálinkakivonattal itatták meg a boszorkányok a házasságra kiszemelt legényt a leány házánál.” A növény magját szándékos mérgezésre is használták. Kalotaszegen a nadragulya volt a felhasznált növény.” Vajkai a cseresznyével vagy almával való “megétetést” is megemlíti. kikopákodta a magot. és így nem sikerült neki a halál. és az öregpapának adták. maszlagmagot főzzön neki. látványosan. hogy máskor ne csináljon ilyent. Otthon aztán megpirongatta. Ez az ismert alkaloid hallucinációs álmokat. s amelyekben bőven találhatók orvosi növényekkel kapcsolatos ismeretek. rendszerezők fordításai alapján készültek.hu legénnyé. nem lehetett átitatva éppen ezzel a méreggel. Megitatták vele.” Más mérgező növényt is használtak régebben. A mérgezett alma. Szomorú. idegrendszeri mérgezést okozó növények használata. ott ezt mondták: “Ki az urát nem szereti. ahogy ők nevezik. megette a leánka. aki gyakran a javasasszonnyal azonos. Ezsén kívül vót. meg es halt volna. megmaradt. hidegrázást kapott és folyt róla a víz. Kóczián Géza összehasonlító népgyógyászati elemzése (1979) bizonyítja. boszorkány ült rá. 1600 körül: Papirus Ebers Talmud és Biblia Főníciai kultúra: Assurbanipal ékírásos könyvei . megfeketedett. hogy a méreg adását megszünteti. hogy Kárpát-Európában gyakori volt a hallucinációt.

Bukarest) szintén Szabó T. könyve (1583). emiatt különösen értékesek. 720-710: Babilonban létesül az első botanikus kert Hippokratész (Kr. vivae eicones (1530. e. melyet a marosvásárhelyi Teleki Tékában ma is megtalálunk. András is írt füveskönyvet (1595). állatgyógyászati vonatkozásban Columellára. Attila végezte el. A hazai szerzők közül jelentős még Carolus Clusius “Stirpium Nomenclator Pannonicus” c. a 2.Forrás: http://www. 1570 körül keletkezett Váradi Lencsés György (1530-1593) Ars Medica című kézirata. Velence) Johann Theodor Tabernaemontanus heidelbergi orvos (-1590): Kreutersbuch (1613. Frankfurt) – hatása a magyar herbárium-szerzőkre igen jelentős! Pietro Andrea Mattiolo (1500-1577): Commentarii (1565. ismertebb nevén Avicenna (978-1036) arab orvos: Canon Medicinae (5 kötet. Kr. Veszprém. aki a szerkesztett szöveget elsőként adta közre elektronikus formában. 1554-ben az általa létrehozott drogmúzeumban már amerikai fajok is szerepelnek! Adamus Lonicerus (1527-1586): Historia naturalis opus novum (1555. például: Otto Brunfels (1488-1543) berni orvos: Herbarium. Különösen érdekes a csíksomlyói ferences barát. Az ókoriak közül Theophrasztoszra. valamint 10 alacsonyabb rendű növényfaj leírását adja. továbbá a kortársak közül Brunfelsre. gabonafélék) szerint tárgyalva Caius Plinius Secundus (23-79): Naturalis Historia (36 kötetben kb. főleg gyógynövény) A magyar herbáriumok forrásmunkái főként a neves európai iskolákból kerültek ki. mindamellett. e. Ezekből 45 szakaszban 67 azon növények száma. Teljes feldolgozását Szabó T. aki művét 1656-ban alkotta “Hasznos orvoskönyv az fáknak és füveknek erejéről” címmel. Melius Juhász Péter.hu Mezopotámiai (asszír. 2000). természetekről és hasznokról. 371-286): Historia Plantarum. Pápai Páriz Ferenc “Pax . Vegetiusra és Pliniusra. fészkesek. Fuchsra. Melius 233 szakaszban 403 magasabb rendű növényfaj és 43 termesztett növény. az írástudók közvetítették. Attilának köszönhetjük. Causis Plantarum Dioszkoridész Pedaniosz: Materia Medica (Kr. Dioszkoridészre. fvveknec nevekről. Strassburg) Hieronymus Tragus Bock (1498-1554): Kreuterbuch (1539. akinek herbáriuma halála után. Basel) – fametszetű növényképekkel Nicolaus Monardes (1493-1578) sevillai orvos: Historia Medicinae (1569. 1578-ban jelent meg Heltai Gáspár özvegyének kiadásában Kolozsvárott. Időrendben a második legnevesebb herbáriumíró a kálvini reformáció nagy alakja. Gyakran az átvett forrásmunkákat magyarországi népi megfigyelésekkel egészítették ki. rokonsági csoportok (pl. Merodachbaladan. Pergamon): kiemeli a gyűjtés és azonosság fontosságát. (A CD címe: Ars Medica Electronica. Bockra hivatkozik leggyakrabban. 78-77): 579 fajra tér ki. az fáknac. ezer növény) Claudius Galenus (130. melyben a magyar népi neveket Beythe István adta meg. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel ellátott új kiadását (1979. tobozosok. barkások. Basel) – már 3 ezernél több ó. 460-377) Theophrasztosz Ereziosz (Kr. Pliniusból és Adámus Lonicerusból szedettéc ki”. Galenusból.-ban 780 növény.és újvilági növényt tárgyal! A magyar nyelvű herbáriumok a népi tudásra is hatással voltak. felhívja a figyelmet a hamisításra! Iben Sina Bohara. a népdalgyűjtésről is híres Kájoni János. szaknyelvet. sajátos kifejezéseket. babiloni) kultúra: II. Strassburg) Leonhard Fuchs (1501-1566): De stirpium historia commentarii insignes (1542. e. Sevilla). Beythe fia. Melius herbáriumának teljes címe: “Herbarium. Ma is ismert újbóli kiadása miatt Lippay János “Posoni Kert”-je (1664). hogy megőrizték a régies magyar nyelvet. Kriterion. amelyeket állatokkal kapcsolatban használtak fel.doksi. e.

Forrás: http://www.doksi.hu

Corporis”-a 1690-ben jelent meg először. Szinte különleges, hogy még 8 kiadás követte 1774-ig! Az 1764-ben Kolozsvárott megjelent kiadás utánnyomtatásban 1984-ben újra napvilágot látott (Magvető, Budapest). Gazdag tájékoztatása és élvezetes, olvasmányos stílusa valóban rendkívüli. Az 1775-ben Pozsonyban, a Landerer nyomda által megjelentetett “Új Füves és Virágos Magyar Kert” c. könyv Csapó József debreceni orvos műve (ennek utánnyomtatott kiadása 1987-ben jelent meg Budapesten). Meg kell még említeni a következőket: Benkő József (1778) Nomenclatura Botanica Flora Transsylvanica, Kitaibel Pál (1802-1812) Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae, Diószegi Sámuel (1813) Orvosi füveskönyv (Diószegi – Fazekas “Magyar Füveskönyv parcticai részeként”), Sadler József (1824-1830) Magyarázat a Magyar Plánták Szárított Gyűjteményéhez (I-XIV. kötet). Herbáriumainkra jellemző, hogy a kor tudományos színvonalán megadják a gyógynövények akkor érvényes latin, magyar, esetleg német, francia vagy olasz, sokszor érdekes népi magyar neveit, jellemzik a növény alakját és életfeltételeit, valamint leírják javallatait, hasznát, gyógyító hatásait, esetenként kitérve az állatgyógyászati alkalmazásokra. Csapó “Magyar Kert”-jéből érdemes példákat említeni és ezeket idézni. Annyira pontosak és hitelesek, hogy lényegükhöz ma sem lehetne sokkal többet hozzáfűzni. Farkasalma (hím farkasalma, farkashézaggyökér, hézaggyökér, likasír) – Aristolochia clematitis – “Ez a fű szőlőkben és kertekben önként terem, szív forma levelei vagynak, kiknek oly erős szagok és ízek mint a bors; a hosszú vékony gyökere szint ilyen ízű; a virágok sárgállók hosszúkások: Dunán túl a Rábtza nevű folyó víz mellett lévő kertekben elég terem magában. Belső hasznai: 1. Szülés után a megrekedt vért a méhből kitisztítja…2. Hószám rekedést megindítja…3. Fulladozó személyeknek…(Megjegyzem, hogy újabban mérgező hatóanyaga miatt belsőleg nem szabad használni, emiatt részletesebb leírását nem tartom indokoltnak). Külső hasznai: 1. A csüvös és kemény és büdös sebeket (fistulae) jó ezen porral hintegetni, mert hamarabb gyógyulnak. 2. Lábszáron lévő régi fekélyeket és sebeket ezen por meggyógyítja reájuk hintetettvén, vagy borban azt megfőzvén és pép formán a sebes lábakra rakván. 3. Vadhúst a sebekről elveszt az reájok hintetett gyökér pora. 4. Sebekre, melyek ütés és vágás által estek, a köznép is tudja micsoda hasznos a farkasalma leveleit reá rakni, akár zölden, akár elsőben borban megfőzvén ezeket. Közhasznai: Lovaknak fekélyei és sebjei melyek a nyeregtől estek, ezen reá hintett fű levelei vagy gyökere porával megtisztulnak és meggyógyulnak. A marhában is pedig hogy vadhús vagy nyűvek ne támadjanak, megakadályoztatja.” Fecskefű (nagy fecskefű, aranyfű, arannya versengőfű, cinadónia, veresellőfű, vérehullófű) – Chelidonium majus – “Ez plánta másfél réfni magasan nő, önként terem kertekben sövények és árkok mellett és mezőn; szép sárga virága vagyon…, ha a levelek vagy szárai megszakasztatnak, sárga nedvesség foly ki belőlük. Külső hasznai: 1. Szömölcsöt a kézről elveszt a fű sárga leve, csak gyakran cseppentsék reá. 2. Szemen lévő hályogot is elveszti, és egyéb külső sebhelyeit megtisztítja ezen sárga nedvesség, ha egy cseppet reá cseppentenek. Sőt csudálatos: a gólyák is az ő fiaiknak szemeiket ezen fűvel gyógyítják, és setét szemeik megvilágosodnak nékik.” Beléndfű (bolondítófű, disznóbab) – Hyoscyamus niger – “Ez kétféle nemű: egyik fekete, a másik fejér. A feketének hosszas, széles és csipkés levelei vagynak, nehéz szagúak, mint a bürök; a virágok tölcsér formájúak, setét sárgák. A magvai gömbölyűek, szürkék, olyan mint a mák magok, de két akkorák: árkok és gátok mellett terem. A fejér belénd levelei rövidebbek, de szélesek, fejérellők, puhák. Belső hasznairól semmit sem írhatok, hanem inkább sokféle ártalmairól írhatnék, de azokat itt mind elől számlálni nem tartom tanácsosnak. Külső hasznai: Kemén csomókat a testen

Forrás: http://www.doksi.hu

eloszlatnak az reá rakott levelei. 2. Fájdalmakat enyhít az olaja, mellyel kenetessék a fájós rész: ilyen olaj a patikában tartatik. Nota: 1. A belénd magokkal odvas fogaknak füstölését, mint a köznép fogfájásról javallja, és épen nem tanácsolom, a szomorú példák szerént, úgymint minémű füstölésektől, az emberek elméjekben megháborodtanak, és mint egy dühösségre jutottak…2. Méltó volna a belénd füvet városok és falvak körül kiirtatni, mivel a gonosz tudákos emberek, leveleivel, magvaival és gyökereivel sokféleképen kárt tesznek az emberekben.” Csalán (égető csallán, nagycsallán) – Urtica dioica – “Csallánt nem szükséges magyaráznom, mert a gyermekek is esmérik. Belső hasznai: 1. Fövényt a vesékből kitisztítja a főtt vize e fűnek. 2. Vérköpést megállat a kipréselt és bévett leve. Külső hasznai: szélütött embereknek tagjaikat hasznos a zöld csallánnal verni, mert érzékenységet és erőt okoz azokban.” Fülfű (fülben eresztő fű, fülben mászó fű, fülben facsaró, házi zöld, téli zöld, mindenkor élő, kövirózsa, menydörgőfű) – Sempervivum tectorum – “Házok tetején, sendelyen nevelkedik ez plánta és széles s vastag leveleit elszaporítja. Belső hasznai: Nyavalyás kis gyermeknek, azaz: kiket a nyavalya tör, add inni ez fűnek kinyomott levét, kis kanálkánként. Külső hasznai: 1. Dagadásokat eloszlatják a reá rakott levelek. 2. Szájban lévő apró kelevényeket s hólyagocskákat a zöld fű leve elveszti kenetettvén azok véle. 3. Égésről igen hasznos e fű leve, csak hájjal vagy irós vajjal főzzék meg s úgy kennyék a megégett tagokat. 4. Szemölcsöt a kezeken, a lábakon pedig a tyukszemeket elveszti az azokra kenetett zöldfű leve, vagy reájuk tétetett öszve zúzott levele. E végre javallom, először a lábakat meleg vízben meg kell áztatni, ezután a kemény clavusoknak tetejéket lemetszeni, s úgy osztán azokra a fülfű leveleit megzúzva felrakni.” Kakukkfű (mezei kakukkfű) – Thymus serpyllum – “Még a gyermekek is esmérik e füvecskét, mert úton, útfélen terem, jó illatja vagyon mint a citromnak. Belső hasznai: 1. Csuklást megszünte ez fű, a felkötéssel vagy róla való ivással. 2. Megállott vizeletet megindítja, ki bort iszik róla. 3. Régi köhögést megszünteti, a főtt s mézzel egyelített vize. Külső hasznai: 1. Elesett tagokat megépíti az e fűből készült ferdő. 2. Gyenge gyomrot hasznos véle kötözni." Pápai Páriz “Pax Corporis”-ában tárgyalt gyógynövényeket elsőként Halmai János budapesti farmakognózia professzor gyűjtötte ki. Így tudjuk, hogy közel 300 gyógynövényről és növényi eredetű szerről olvashatunk máig alkalmazható vagy elgondolkoztató ismereteket könyvéből. Betegségcsoportok szerint tárgyalja közölnivalóját. A gyógynövények rendszerint valamilyen keverék, készítmény vagy gyógymód részei. “A főnek nyavalyáiról” c. fejezetben a sokféle javallat és recept között például ezt írja: “ Legjobb a főfájásban a vadszőlő virága, akár nyersen, akár aszún, főzd meg ecetben, törd meg flastrom formán, rakd ruhára, kösd bé véle…Ha nagy hévséggel a főfájás: nyers rutalevelet, reszelt retket, lágy sót, savanyú kovászt, erős ecetet törj erősen öszve, mint a pépet, ruhára kenvén a talpait kösd bé véle, igen hasznosan szíjja aláfelé. Ha megszárad rajta, mindjárt újítsd.” A száj büdössége ellen bőven sorol fel gyógymódokat: “Tartsa tisztán az ember száját, fogait mindennap…ha rossz a fog és ürege vagyon, vonják ki onnan, mert semmi hasznot ott nem tészen. Ha a gyomortól vagyon, éljen illendő purgációval, aloéból készített pilulákkal, melyek mind a belső rothadást gyógyítják, mind jó illatot szereznek a szájnak. Igyék ürömről, mert az üröm is azon erejű az aloéval, igen el is veszi a szájnak dohát. Angelica gyökeret gyakran rágjon, cubebét, ánizst, fahéjat…Akinek egyéb nincsen, csak a citrom héja is jó, violagyökér, örménygyökér, ha rágja gyakorta. Jó egy-egy csepp fahéjolajat egy kalán vagy rózsavízben azon végre béinnya. Mikor ételét végzi, hogy a gyomor száját bészorítsa, sült birsalmát vagy körtvélyt egyék. Légcsőhurut esetén egész sor – mai

Forrás: http://www.doksi.hu

fogalommal élve – “gyógyterméket” ajánl, megadva készítésük módját: “A fejér liliom tövet és vereshagymát tüzes hamu alatt süsd meg, törd öszve vajjal erősen, mint pépet, kend ruhára, mint a flastromot, jó melegen, s kösd bé a mellyét véle.” A méz és vöröshagyma társítását különféle formában ajánlja, de a gyógyborokat is jónak véli, pl. az örménygyökeres bort vagy a fenyőmagos bort, ami még jobb, ha kakukkfűvel és izsóppal készül.

3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével
Akár gyógyszerészeti, akár ökológiai szempontból a másodlagos növényi anyagcserét ma helyesebb speciális metabolizmusnak nevezni, főleg azért, mert egyre több vegyületről vagy vegyületcsoportról derül ki, hogy élettani vagy ökológiai szerepük van a növény életében, vagyis a másodlagos jelző használata nem kifejező. Egy taxon fenotípusa a genomban megszabott öröklött tulajdonságok megnyilvánulása. Ilyen öröklött tulajdonság akkor a legszembetűnőbb, ha látni lehet. Például egy virág pártalevelei vagy lepellevelei nemcsak változatos alakúak, hanem jellegzetes színűek. Gyakran illatosak, de nem egyszer számunkra kellemetlen szagúak. A növény különféle szerveinek jellegzetes ízük is lehet, a legtöbb fogyasztó szervezetet a keserű íz taszít, az édes íz vonz. Vagyis érzékszerveink sokféle minőségi bélyeget képesek felfogni. Ma azonban a kémiai módszerek tökéletesedése következtében olyan anyagokra is bőséges információt kapunk, amelyeket érzékszervekkel nem tudunk megkülönböztetni. A fitokémiai analitika olyannyira fejlett, hogy endogén (természetes eredetű) vegyületek sokaságát tudjuk azonosítani, sőt mennyiségüket megmérni. Az ember, mint “csúcsfogyasztó”, sokféle növényi tápanyagot is fogyaszt, de a gazdasági állatok számára is igen fontosak a növényi takarmányok. Nem véletlen, hogy legjobban a haszonnövények kémiai összetételét ismerjük, hiszen az ezekre jellemző anyagok, vegyületek sokasága alakítja ki a kedvező (nutritív) vagy kedvezőtlen (antinutritív) tulajdonságokat. Speciális anyagokat különösen a gyógy- és fűszernövények tartalmaznak, ma már hazánkban 120-130 gyógynövény termesztése lehetséges (BERNÁTH 2000). A termesztés azért előnyös, mert közel azonos minőségű termést tudunk biztosítani, másrészt azért, mert sok, ritkuló vagy védelemre szoruló faj termesztésbe vonásását kell megoldanunk, mivel az ember rablógazdálkodása beláthatatlan biológiai és ökológiai következményekkel jár a természetes élőhelyek megváltozása miatt. Jelenleg a Földön 10-15 ezerre becsülhető a haszonnövények száma (WIERSEMA – LEÓN 1999, WICKENS 2001). Népi tapasztalatok, etnobotanikai adatok tették lehetővé a modern fitokémiai és élettani értékeléseket, s ez a feltáró, analizáló munka ma is intenzíven folyik, miközben azt tapasztaljuk, hogy a természetes edényes flóra egyre csak szegényedik. A biológiai (nemcsak növényi) sokféleség veszélyben van az emberi önzés, műveletlenség és szűklátókörűség miatt! A termesztett és vadon élő hasznonnövényeknek csak elenyésző részét használjuk fel a mindennapi életben. A legtöbb élelmiszer- és takarmánynövény azért fontos az ember és a háziállatok számára, mert értékes, energiát szolgáltató szénhidrátokat (pl. cukrokat, keményítőt), fehérjeépítő aminosavakat, nélkülözhetetlen zsíros olajokat, fontos makro- és mikroelemeket, valamint vitaminokat tartalmaznak. Ezekből a növényekből gyakran ipari úton kivonják a legértékesebb anyagokat (pl. a kukoricából nemcsak keményítőt, invertcukrot és alkoholt gyártanak, hanem elkülönített csírájából zsíros olajat extrahálnak, vagy a szójából tiszta, tripszininhibitor-

Forrás: http://www.doksi.hu

mentes fehérjét izolálnak akár élelmiszeripari felhasználás céljára alkalmas minőségben). Világviszonylatban igen fontosak az esszenciális zsírsavakban és természetes antioxidánsokban (tokoferolokban) gazdag növényi olajok, kb. 70 kultúrnövény alkalmas ipari olajkinyerésre (ROTH – KORMANN 2000). Megnőtt a kereslet a környezet- és emberkímélő természetes színanyagok iránt is, ezeket kb. 70-80 termesztett festéknövény szolgáltatja (ROTH et al. 1992). Nagyon fontosak még az ízesítő és illatos növények is. Az illóolajokat többféle ipari úton ki lehet nyerni, a hagyományos (vízgőzdesztillációval vagy préseléssel) előállított illóolajok száma egyre több, ma kb. 150-200 hivatalosan elismert és kémiai összetétel szempontjából pontosan ismert illóolajat használunk a világon (ROTH – KORMANN 1997). Ennél jóval több az illóolajat tartalmazó növények száma, azonban egyelőre alkalmatlanok ipari kivonásra vagy tisztításuk túl költséges. Az előbb említett illóolajok és ízanyagok már különleges összetételűek, egyes komponensei annyira sajátosak, hogy valóban speciálisnak tekinthetők. Azaz taxonómiai értékűek, ha jelenlétük mindig igazolható (közvetlenül genotípustól függő). Sokféle kémiai szerkezetű vegyületnek van kemotaxonómiai értéke (FROHNE – JENSEN 1992). Minden szerkezethez elvileg valamilyen hatás is tartozik. Ezért a kémiailag többé-kevésbé ismert szerkezetű vegyületeket hatóanyagoknak nevezzük, ha többé-kevésbé ismert hatásuk van és ez a hatás biológiai, mikrobiológiai vagy farmakológiai módszerekkel igazolható. Az erős hatású anyagokból (pl. idegrendszerre vagy keringési és érrendszerre ható vegyületekből) gyakran gyógyszereket állítanak elő, míg a nagyobb terápiás biztonsággal alkalmazható, viszonylag enyhébb hatású gyógynövényeket szárított formában, azaz drogként közvetlenül vagy kivonatok formájában használnak a fitoterápiában (BRUNETON 1995, WICHTL 1997, WAGNER 1999). A hatás nemcsak emberre vagy gazdasági állatra irányulhat, hanem kártevő állatokra (pl. rovarokra, rágcsálókra) vagy kórokozó mikroorganizmusokra (vírusokra, baktériumokra, gombákra) is. Sok növényi inszekticid, repellens, herbicid, fungicid, baktericid vagy rodenticid hatóanyagot ismerünk, ezek közül sokat (pl. piretroidokat, juvenoidokat, ekdizonokat) a mezőgazdasági gyakorlatban is alkalmaznak (GODFREY 1995). Figyelemre méltó, hogy az ismert hatóanyagokat tartalmazó gyógynövények nagy részére érvényes, hogy vizes közegben - igen gyakran természetes állományokban is - más növényfajok fejlődésére nem közömbösek, sőt többnyire az akceptor növény növekedését gátolják, ritkábban serkentik. Ezek az allelopátiás jelenségek gyakorlati szempontból is hasznosak lehetnek, elősegítve a “természetbarát” agrotechnikai törekvéseket (SZABÓ 1997). A sokféle különleges növényi metabolitot HARBORNE (1989) a következőképpen csoportosítja megbecsülve számukat is: Nitrogénvegyületek: alkaloidok (6500), aminok (100), nem fehérjeépítő aminosavak (400), cianogén glikozidok (30), a nitrogénen kívül még kénatomot is tartalmazó glikozinolátok, ill. izotiocianátok (75) Terpenoidok: monoterpének (1000), szeszkviterpén-laktonok (1500), diterpenoidok (2000), szaponinok (600), limonoidok (100), kukurbitacinok (50), kardenolidok (150), karotinoidok (500) Fenoloidok: egyszerű fenolok (200), flavonoidok (4000), kinonok (800) Poliacetilének (650) Látható az adatokból, hogy a legtöbb ismert vegyület az alkaloidok, diterpenoidok, szeszkviterpén-laktonok, monoterpének és flavonoidok köréből kerül ki, ezek közül többnyire toxikusak (és bizonyos biológiai tesztekben erősen aktívak) az alkaloidok, a diterpenoidok és a szeszkviterpén-laktonok. Nem vagy alig toxikusak az

HEGNAUER – HEGNAUER 1994. A speciális növényi metabolitokat a következőképpen lehet csoportosítani: 1.cianogén glikozidok (keserűek) 5.flavonoidok (flavanok. antrakinonok (ciklusos poliketidek) 4.rendszerint keserű ízű vegyületek. flavonok. valamint a levél. amíg a növényi nyersanyagból tiszta és ismert kémiai szerkezetű vegyületet nyerünk.fenolsavak. a monoterpének. továbbá a sokszor színes és antioxidáns vagy szabadgyök-scavenger tulajdonságú flavonoidok. főként a fotoszintézissel függ össze.hu illóolajok fő komponensei. alkének. ennek megfelelően sokszorosan sokféle különleges vegyület jöhet létre (HEGNAUER 1962-1992. a hidrogén. Fenoloidok (fenilalaninból.) . virágzást) szabályozó fitohormonok. szúrós szagúak Mi a szerepük a növény életében? .szeszkviterpén-alkoholok. naftokinonok.tetraterpének (8 izoprén = 40 szénatomosak) – karotinoidok (karotinok.és termésöregedést (szeneszcenciát) előidéző (hosszú ideig tartó stresszhatást kivédő) fitohormon.monoterpének (2 izoprén = 10 szénatomosak) – illóolajok fő komponensei . acetil-koenzim-A-ból és cukrokból képződő aromás vegyületek) . fenilpropanoidok .Forrás: http://www. ökológiai. e vegyületek izolálásával és szerkezetének megállapításával foglalkozó tudományterület. HEGNAUER – HEGNAUER 1996). Mivel sokféle növényfaj (taxon) van (a genotípusok változatossága felmérhetetlen!). a gibberellinek .polifenolok. ide tartozik még a mag.kinonok. poliinek (poliacetilének) – utóbbiak főleg a gyökérben található antimikrobiális vegyületek 2. többnyire erős hatásúak) . biokémiai szerepével. Igazán akkor konkrét a hatásigazolás.doksi. Alkánok. hogy minden enzim szintézise adott gének expresszálódásának következménye. Hosszú az út. Azotoidok (ezekben a szén-. -észterek.triterpének (6 izoprén = 30 szénatomosak) – szteroidok (pl. annál erősebb hatású a vizsgált (tesztelt) anyag. xantofillok) 3.és oxigénatom mellett már megjelenik a nitrogénatom is. -laktonok (3 izoprén = 15 szénatomosak) . Jól ismert. A fitokémia ma a növényélettan és az ökológiai biokémia egyik legfontosabb ága. szaponinok (utóbbiaknak szerepük van a betegségellenállóképességben) . Minél bonyolultabb egy speciális vegyület szerkezete (pl. Szükséges azonban hangsúlyozni. hogy minél kisebb töménységben igazolható valamilyen fiziológiai változás.diterpének (4 izoprén = 20 szénatomosak) – ide tartoznak a növekedést és fejlődést (csírázást. az abszcizinsav (vagy más néven dormin) . tanninok (kondenzált és hidrolizálható típusok) .alkaloidok (keserűek. antocianinok stb. a növények által szintetizált vegyületek fitofiziológiai. növényi ekdizonok). annál több enzimreakció megy végbe a növényi sejtben vagy differenciálódott szövetben. Glikozinolátok (izotiocianát-glikozidok) – az előbbi atomokon kívül megjelenik a kénatom – csípős ízűek. katechinek. vagyis aminosavakból keletkeznek) . bioszintézisük összetettsége a primér anyagcserével.és rügynyugalmat. A speciális anyagok sokfélesége. ha ismert szerkezetű vegyületre (vagyis nem “anyagra”) vonatkoznak ismereteink. a morfiné). Terpenoidok (mevalonát-úton képződő izoprenoidok) .

Sok . Fontos megemlíteni. Védelmi szerepükön kívül vonzzák a különböző hullámhosszúságú fényre érzékeny rovarokat. antimikotikus vagy allelopátiás hatású. ezáltal “utat mutatva” nekik elősegítik a beporzást. A flavonoidok változatossága (taxonspecifikus előfordulása) már jóval nagyobb mértékű. Rezisztencia. baktériumok. Például a héjképletekben. idegen rovartetem így nem fertőzi be a kaptárt. antibakteriális. hogy makromolekulákká polimerizálódnak vagy vegyes étereket és észtereket képeznek egymással bonyolult szerkezetű “konjugátumokat” alkotva. Néhány érdekes és fontosabb példa: 1. főleg bizonyos légyfajokat és bogarakat csalogatnak. 3.és egyéb szabadgyököt. Emiatt ezeket az anyagokat (vegyületeket) kémiai rezisztencia. hidroxil) hatástalanító tulajdonság. Különféle szerkezetű vegyületek és hatócsoportok (atomcsoportok vagy akár ciklusban lévő heteroatomok) lehetnek ilyenek. hogy a levendula vagy a bazsalikom ruha közé téve elriasztja a molyokat a szekrényből). Különösen a bőrszövet legkülső sejtsorában (főleg az epidermiszsejtek vakuolumában) koncentrálódik. ezzel csökkentik a vízpotenciált (értéke negatívabb lesz). hogy a fotoszintetikus elektrontranszport fő reakcióterében. mégis növényélettani szerepük sok vonatkozásban hasonló. azaz repellens (pl. Sokkal általánosabb az antioxidáns és a szabadgyök (főleg szuperoxid.és hidroxilszabadgyököket hatástalanító aktivitása. továbbá a citoprotektív tulajdonságú és fényenergiát továbbító karotinoidok előfordulása. hanem fokozódik. gombák) és kártevő állatokkal (főleg rovarokkal) szemben nagyrészt éppen speciális metabolitok jelenlétének köszönhető. maghéjak színét határozzák meg: a flavonoidok többsége sárga. Ugyancsak kiemelkedő a többnyire sárga színű flavonoidok szuperoxid. elnyeli a kloroplasztiszt károsító UV-sugárzást. hatástalanítja többek között a képződő szuperoxid. más rovarfajokat csalogat. nekünk “C-vitamin”!) és a tokoferolok (a legfontosabb lipofil antioxidánsok.hu A növények ellenállóképessége a kórokozó mikroorganizmusokkal (vírusok. nekünk “E-vitamin”!). szelektív beporzás!).doksi. Az alkilaminok azonban inkább “szagos” illó vegyületek. terméshéjak.vagy toleranciafaktoroknak szoktuk nevezni. A “bebalzsamozott”. A következmény: a növény szárazságtűrő képessége nő. 4. Citoprotektív (sejtvédő): a káros UV-B sugárzás hatására a flavonoidok bioszintézise nem csökken. Bonyolítja a hatásértelmezést.Forrás: http://www. de az sem ritka. hogy a növényekben található szervetlen elemek könnyen képezhetnek komplexeket a hatócsoportokkal. ibolya vagy piros színűek (pH-tól függően). hiszen a háziméhek nálunk elsősorban a nyárfarügy ragadós pikkelyleveleiről gyűjtik a mikroorganizmusokat gátló propoliszt. s ezáltal elősegíti a beporzást és a megtermékenyülést a virágban (szelektív védekezés. azonban az ide tartozó (ugyancsak benzpiran-vázas) antocianin-pigmentek kék. Nem véletlen. 5. Szignáltényező: sejtmembrán szinten szabályozzák a nitrogén-fixáló baktériumok (pl.vagy toleranciafaktor: közülük sok antivirális. Stressztényező: különösen a sóképző és fémkelátokat alkotó antocianinok nagyobb mennyiségben növelik a sejtek vízmegtartó sajátosságát. vagyis attraktáns. Mi a szerepük a fogyasztó szervezetek életében? Érdekes. 2. hogy a méhszurok fő anyagai hasonlóak a nyárfarügyéhez. Rhizobium) és a gyökérkapcsolt (mikorrhizás) gombák gazdanövényhez való kötődését. hogy az illó (többnyire “illatos”) monoterpének egy része bizonyos rovarokat elriaszt. a kloroplasztisz tilakoidmembránjában teljesen általános (vagyis egyáltalán nem speciális!) az aszkorbát (a legfontosabb hidrofil antioxidáns. rügypikkelyekben különösen sok flavonoid található. régi népi megfigyelés. peroxil. Viráglevelek.

míg a virágporból és nektárból belakmározó rovarok számára csábító illatözön. hogy az elektron fokozatosan tovább juthasson. A kettős membránnal határolt kloroplasztisz állományában (sztróma) speciális membránrendszer található. A fotoszintetikusan hasznosítható fény 400-700 nm. egyre negatívabb redoxpotenciálú akceptoroknak kell működniük. A keletkezett redukált szénhidrátok nemcsak a fogyasztó szervezetek (konzumensek) számára biztosítják az életet jelentő kémiai energiát és minden biokémiai folyamatot. néhol gránumokba tömörülő tilakoid membránban zajlik le a fotoszintetikus elektron-transzport. de bőven van kivétel is. egy mangán-tartalmú fehérjekomplex segítségével történik. Az autotróf növények (primér producensek) a Földre jutó fényenergia egy részét (kb. Az elektron a víz fotolízise nyomán. A fotoszintézis során kb. továbbításában és a felesleges fény elvezetésében a karotinoidoknak (β-karotin és xantofillok) is fontos szerepük van (pl. A puhatestűek közül az éti csiga ügyet sem vet a legtöbb keserű anyagra. 2-szer 1011 tonna szerves anyag keletkezik évente. a CC-ben. A keserű ízű szeszkviterpén-laktonok sok növényt távoltartanak a rágcsáló állatoktól. vagyis core complexben). A legfontosabb elektronakceptor a klorofill-A és -B.Forrás: http://www. ezek pedig a plasztokinon-rendszernek. Elektronjait továbbítja a vastartalmú citokrómoknak (Cyt b/f). Ahhoz. ami annyit jelent. hogy a hasznos napsugárzásból a fotoszintetizáló prokarióta és eukarióta szervezetek csak mintegy 0. Az áttekinthetőség kedvéért a fitokémiai sokféleséget a továbbiakban kémiai szerkezet szerint történő osztályozás szerint érzékeltetem. Az ember számára – mint ahogyan a bevezető gondolataimban már többször utaltam rá – táplálkozásélettani szempontból egyáltalán nem mindegy. az oxigén biztosítja az életet. Részletes tárgyalása a növényélettan és a növényi biokémia tárgykörébe tartozik.2%-ot hasznosítanak. Példák említésével bizonyítom a hatás sokféleségét vagy az esetleges speciális hatásokat. a) Fotoszintézis Minden növényi vegyület keletkezésének alapja a fotoszintézis. Az elektron fő donora tehát maga a vízmolekula. hogyan történik a szén-dioxid redukciója? Egész egyszerűen megfogalmazva: elektronok és protonok fokozatos szétválása során. de a fény összegyűjtésében. Ez az energia már növeli a szabad oxigéngyökök membránkárosító hatását. A szag és íz gyakran kémiailag ugyanarra az anyagra (vegyületekre) vezethető vissza. az elektrontranszport-lánc II.doksi. Ez a PQ-nak rövidített rendszer a protont a tilakoid membrán sztróma felőli oldaláról a lumen felöli oldalára továbbítja. miközben proton és oxigén jön létre (Hill-reakció). .több résztvevő molekula segítségével . 15-ször 1023 J/év) tudják csak hasznosítani a CO2-redukció során. A kisebb hullámhosszú fénytartományok közül gyakorlati szempontból a legfontosabb az UV-B (280-320 nm).kinonoknak adja át. Ebben a hálós. tehát nemcsak az emberre jelentenek közvetlen veszélyt. Hogyan keletkezik az oxigén. Mindezek előtt vázlatosan áttekintést adok a primér anyagcsere fő jellemzőire. a fénygyűjtő fehérjekomplexekben). miközben redukálódik (PQH-vá alakul). számú fotokémiai rendszerén belül (PS II = photosystem II) elektronját . majd legtöbb esetben innen az elektron tovább jut egy mozgékony és réztartalmú. Legalapvetőbb összefüggéseit azonban röviden jellemezni szükséges.hu trópusi növény virágja (nálunk a kontyvirág ilyen) nekünk kellemetlen szagú. hanem a fotoszintézis során keletkező és a légkörbe jutó “melléktermék”. hogy egy növény milyen ízű. A porfirin-vázas és Mg-ot tartalmazó klorofill gerjesztett állapotban (exciton állapot a reakciócentrumban.

vagyis glicerinsav-1. éjjel nyitottak a sztómák és a kloroplasztiszt tartalmazó sejtek a felvett szén-dioxidot almasav formájában a vakuolumokban tárolják. szedoheptulóz. ribóz.és szulfát-redukcióban. Az itt gerjesztett elektron helyére kerül a plasztocianinról leváló elektron. vagyis a gyorsan képződő fotoszintetikus keményítő már is energiatartalékot jelent a további folyamatok számára.egy flavin-adenin-dinukleotid (FAD) tartalmú flavoprotein katalizálásával (ez a NADP-reduktáz) a NADP-re kerül (a nikotinsavamid-adenin-dinukleotid-foszfát nikotinsavamid nukleotidja két elektront és egy protont vesz fel. Tehát a redukciós szakaszban keletkezik az első trióz-foszfát. Az ún. glükóz. akkor a molekulából két 3 C-atomos glicerinsav-3-foszfát keletkezik. xelulóz. Mi történik a lumenbe elkülönített protonnal? A tilakoid membrán két felületén kialakuló kemiozmotikus potenciál-különbség egy speciális szerkezetű. mint a PS II-ben.3-biszfoszfátnak kell kialakulnia speciális kináz közreműködésével. hogy foszforilált állapotban a ciklus folytatódik). és a tilakoid membránban található integráns membránfehérje révén kiegyenlítődik és a felszabaduló energia elegendő ahhoz. A ferredoxinról azonban . a kloroplasztisz sztróma-állományában lévő legjelentősebb bifunkcionális enzim (rövidítése: rubisco). ha a primér ATP a molekulát foszforilálja.Forrás: http://www. A további reakció csak akkor megy végbe. eritróz.5-biszfoszfát képes. Nagy jelentősége van a szén-dioxid redukció energiaigényének kielégítésében.hu redox tulajdonságú kromoproteidnek. vasat tartalmazó. A PS I-ben éppen úgy. pl. Calvin-ciklus első lépése a szén-dioxid megkötése. Ennek és izomérjének. amelyek kombinált úton kötik meg a szén-dioxidot. A kloroplasztiszban a glükóz-1-foszfátból jön létre a primér keményítő. Ha a folyamat időben különül el (nappal zártak a sztómák és működik a Calvin-ciklus. sötétszakaszban a megkötött szén-dioxid redukálását.5-biszfoszfát-karboxiláz/oxigenáz.doksi. Ez a redukáló tényező teszi lehetővé az ún. amely a sztróma felőli oldalon mozgékony. Vannak olyan növények is. a dihidroxi-aceton-foszfátnak a különféle aldoláz és transzketoláz enzimreakciók révén létrejövő származékai már fontos cukrok megjelenését teszik lehetővé (mindamellett. Kialakul a kémiai redukcióra alkalmas NADPH. a keletkezett ATP pedig a fotoszintetikus eredetű. negatív töltésű fehérjekomplex már önmagában is képes kémiai redukálásra. Átmenetileg almasav (ill. Neve működésére utal: ribulóz-1. Ez a sav az elektrontranszport során létrejövő NADPH közreműködésével. szerepe van a nitrát-nitrit. malát) formájában tárolódik a megkötött szén-dioxid. majd más szövetbe (pl. hogy a sztróma oldalon ADP-ből és szervetlen foszfátból ATP képződjön. Az összekötő fehérje az ATP-szintáz. pl. Ilyenek a fruktóz. A CO2-fixálás és -redukció útját a Nobel-díjas Melvin Calvin és munkatársai tisztázták. Ezek a C-4-es típusú növények. A megkötésben a foszfo-enol-piruvát (PEP) tölt be kulcsfontosságú szerepet. A PS I reakciócentrumából (tehát ez is “elektroncsapda”) különféle vas-kén komplexeken át (mindenhol a Fe3+ Fe2+-vé redukálódik) az elektron megérkezik a szintén redox hajlamú. primér ATP. Az katalizáló enzim ehhez az 5 C-atomos vegyülethez szén-dioxid vagy oxigén fixálását képes elősegíteni. a reakciócentrumban pedig ugyanúgy klorofill-A helyezkedik el. a plasztocianinnak. kukorica. Ez a különleges. a glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz katalizálásával glicerinaldehid-3-foszfáttá redukálódik. Erről a molekuláról a PS I-re kerül az elektron. Erre a primér ATP által foszforilált ribulóz-1. cukorrépa. Ha a szén-dioxid fixálódása megy végbe. a fény összegyűjtésére alkalmas fehérjekomplexek (LHC = light harvesting complex) találhatók. hüvelyparenchima-sejtekbe) jutva a Calvin-ciklusban értékesül nagyobb mennyiségű keményítőt képezve. ezáltal elektrontöbblettel fog rendelkezni). de nem kötött helyzetű ferredoxinra. emiatt . ribulóz.

energiagazdag tápanyagok.hu présnedvük savas kémhatású). A két izomér aldoláz révén fruktóz-1. Ez uridin-trifoszfáttal (UTP) aktiválódik. A szintén Rosaceae családba tartozó csipkebogyó (Cynosbati = Rosae pseudofructus) áltermések különösen bővelkednek C-vitaminban. Ebből fruktóz-szirup készíthető. A mézben (Mel depuratum) is előfordul. Ezt mindig a nektár cukorösszetétele dönti el. Amylum tritici búzából. A glükózból létrejövő D-szorbitolban gazdag a Malus. Euphorbiák) vagy a Crassulaceae családba tartozó kövirózsa és varjúháj is. enyhe hashajtó. A D-mannitol a Fraxinus ornus (Oleaceae) Manna drogjának fő hatóanyaga.doksi. akkor egy része foszfohexoizomeráz. fásodott sejtfal cellulózon kívül lignint is tartalmaz. Ez az ipari cukor tisztítva alkalmas élelmiszeripari felhasználásra.Forrás: http://www. Méz hamisítására is kipróbálják. A cukoralkoholok a monoszaharidok redukciójával keletkeznek.2-α-D-fruktóz). Fruktóz polimérek a fruktánok vagy polifruktánok. Nem ágazik el. A fotoszintézis során képződő szénhidrátok legnagyobb része a sejtfal felépítésében vesz részt. b) Szénhidrátok A dihidroxi-aceton-foszfát a trióz-foszfát-izomeráz hatására glicerinaldehid-3-foszfáttá alakul. kevésbé egységes polimérek. Amylum oryzae rizsből). ezáltal az UDPG már elég szabadenergiával rendelkezik ahhoz. A keményítő (amilóz) főként amiloplasztokban halmozódik fel és ATP-vel aktiválódott ADPG-ből keményítő-szintáz segítségével képződik. Amylum maydis kukoricából. fontos vivő. majd foszfoglükomutáz katalizálásával glükóz-l-foszfátot képez. D-szorbitból képződik az aszkorbinsav. általában az α1. finomítják és az élelmiszeriparban nagy mennyiségben felhasználják (instant kakaó. A kivont és tisztított inulin jó kötőanyag lehet a tablettázásban. előnye. de számos hidrogénkötés alakítja ki jellegzetes és hidrofil .és hintőporgyártáshoz használják a finomított keményítőket (Amylum solani burgonyából. más részük glükózban gazdag. de legtöbbször kisebb arányban. édes ízű.). hogy egyes cukorbetegségekben jobban tolerálható. Ilyen a legtöbb pozsgás növény (kaktuszok. tea stb. Az invert cukrot szaharózból állítják elő invertáz alkalmazásával. A mézfélék egy része fruktózban. A csipkeíz (pulpa) igen enyhe laxáns hatásához hozzájárul a pektintartalom is. Legtöbbször jelentős mennyiségű amilopektinnel együtt fordulnak elő. A másodlagos. akár több ezer βglükózból áll. nekünk pedig nélkülözhetetlen. de leggyakoribb a glükóz és fruktóz együttes jelenléte.és ízesítő vegyület. kávé. Raktározott állapotban a legtöbb szaharózt a cukorrépából és a cukornádból nyerik ki. A szirupok alapanyaga. Ha foszfatáz hatására fruktóz-6-foszfáttá hidrolizálódik. Az amilopektinek elágazó szerkezetű. Foszfatáz hatására tehát létrejön a magasabb rendű növények transzportcukra. hogy fruktóz-6-foszfáttal szaharóz-foszfát képződjön a szaharóz-foszfát-szintáz segítségével. Ezeket a maltodextrineket iparilag elkülönítik. A cellulózmolekula β-1. akkor CAM (Crassulaceae acid metabolism) típusúak. Közülük a legismertebb a csicsóka (Helianthus tuberosus) gumója. Az α1.6-kötés jellemző rájuk. Sárgásfehér állományú. A keményítő enzimatikus lebontása során először az egyenes és az elágazó oligoszaharidok hasadnak le. ezek is elfogyasztva elősegítik a perisztaltikát. a floemben transzportálódó szaharóz. A növények legfontosabb raktározott tartalékai. Pyrus és Prunus gyümölcse. A szaharóz tehát diszaharid (α-D-glükóz-1. A gyógyszerészetben például tabletta.4-glikozidkötéssel kapcsolódó.4-kötésű αglükózok a keményítőben helikális szerkezetet biztosítanak.6-biszfoszfátot képez.

dietiléter. mint a szénhidrátokban. galakturonsav. görögszénamagból. Heteropoliszaharidokat (főként glükomannánokat. termésekben találhatók. gasztroprotektív. A 2-5 cm hosszú maghéjszőr kutikulával fedett. mannóz. galaktomannánokat. Gracilaria) agarózt. Cydoniae semen (Cydonia oblonga. ill. neglecta). galaktóz.doksi. fatörzseken gyakori Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba) hatóanyaga. Lini semen (Linum usitatissimum. A Lana gossypii a gyapot (pl. jól sterilizálható. A magon belül sziklevélben vagy endospermiumban lokalizálódnak és csírázás folyamán mindaddig energiát és szénvázat nyújtanak. és/vagy cukorsavak (pl. a vörösmoszatok (Gelidium. Parmeliaceae). mikroszkóp segítségével jól felismerhető. glukomannánok. benzol. Althaeae radix et folium (Althaea officinalis. Többségük hidrofób. az agar. Malvaceae). Mézgát (Gummi arabicum. agaróz. Linaceae). kamillából. xilánok. szemészetben nélkülözhetetlen. tehát apoláros oldószerekben (pl.Forrás: http://www. A legtöbb légúti és enterális hurutos betegség esetén használatosak. Kitűnő nedvszívó. Számos drog tartozik ebbe a csoportba. Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata. A tartaléktápanyagként szolgáló lipidek (zsírok és zsíros olajok) különösen ismertek. Főként a sebészetben. MINKER (1996) kutatásai szerint számos vízoldékony poliszacharid (pl. Ezek vízzel sűrű oldatot adnak. petroléter. pl. . A cellulóz is aktivált glükóz-1-foszfátból polimerizálódik speciális szintáz közreműködésével. arabinán-pektin. Rosaceae). Lichen islandicus (Cetraria islandica.hu láncszerkezetét. galakturonán-pektin) a glükózon kívül más cukrok (pl. Emulgeáló szerek és stabilizátorok a gyógyszerkészítésben. Pl. Gossypium hirsutum. Rendszerint magvakban. glikolipidek) nagyon fontos szerkezeti és funkcionális szerepet töltenek be a citoszkeleton membránszerkezetének kialakításában és biokémiai folyamataiban. glukánok. pl. Vegyes polimérek. xiloglukánok. mannánok. Malvae folium et flos (Malva sylvestris és M. Lentinus edodes (shii-take) lentinan hatóanyaga vagy a Japánban termesztett és nálunk főként gyertyános erdőkben. tökből) – főleg intraperitoniálisan adagolva – gyulladásgátló. amíg el nem kezdődik a fejlődő csíranövény fotoszintetikus tevékenysége. xilánokat és ramnogalakturonánokat) tartalmaznak a növényi nyálkaanyagok. hársvirágból. Belsőleg vagy külsőleg bevonják a nyálkahártyát. kloroform) jól oldódnak. hiszen számunkra és a növényt fogyasztó állatok részére fontos táplálékot szolgáltatnak. A lipidek közül a poláros csoportokat tartalmazó poláros lipidek (foszfolipidek. Plantaginaceae). Jóval kisebb molekulatömegűek azok a poli-β-glükánok (és vegyes szerkezetű heteroglikánok). csavarodott. nhexán. vagy a más értékes hatóanyagot is tartalmazó kasvirág fajok (Echinaceae radix) heteroglikánja. melyek bioszintézisét sajátos gének megnyilvánulása tesz lehetővé. Egy-egy kristályos mikrofibrillum 30-100 cellulóz makromolekulából áll. xilóz).és hidrogénatomok száma nagyobb. c) Lipidek A lipidekben a szén. A hemicellulózokat (pl. Tragacantha) szolgáltat az Acacia senegal (Mimosaceae) és az Astragalus gummifer. amelyek egy része aspecifikus immunstimuláns. agaropektint tartalmazó tisztított és szárított anyaga. részben enyhe aspecifikus immunstimulánsok is. de nem ragadósak. Salep tuber (a legtöbb országban védett Orchis fajok!). Malvaceae) maghéjszőréből készül. arabinsav) alkotják. Farfarae folium et flos (Tussilago farfara).

a ricin nevű toxalbumin nem oldódik. c = cisz): Laurinsav dodekánsav 12:0 Mirisztinsav tetradekánsav 14:0 Palmitinsav hexadekánsav 16:0 Sztearinsav oktadekánsav 18:0 Olajsav cisz-9-oktadecensav 18:1(9c) Linolsav oktadekadiensav 18:2(9c. A bioszintézis lényege. amelyek ugyancsak a membránok felépítésében nélkülözhetetlenek (pl. peroxidszármazékok képződése okozza az avasodást. Catomok és kettőskötések száma és helyzete. ezekben a glicerin egyik OH-csopotjával cukor. Iparilag a biztonság kedvéért alaposan tisztítják. de szerepük van a szabadgyökképződésben is. Hg. A zsírsavak bioszintézise jórészt már a kloroplasztiszban lezajlik. hogy a linolsav.12c. a másik kettőhöz zsírsavak észtereződnek. ezek különlegesek és ritkán fordulnak elő. hossszú szénláncú zsírsavak észterei.doksi. akkor a képződő foszfatidsav lehetővé teszi újabb poláros molekulák (pl. Speciális. A poláros lipidek másik nagy csoportját a glikolipidek alkotják. továbbá a kutin és a szuberin sokféle komponense. I. szerin. szterolok. amiben a vízben oldódó halálos méreg. mert OH-csoportot és egy kettős kötést tartalmaz. majd acil-transzferázok közreműködésével jönnek létre a sejtmembránok foszfolipidjei és tároló olajtestek (oleoszómák) tartaléklipidjei. oldal). hogy a dihidroxi-aceton-foszfát NADH segítségével glicerin-3-foszfáttá redukálódik.vagy cukoralkohol-molekulák képeznek étert. de több lánchosszabbító elongáz és telítetlenséget előidéző deszaturáz a citoplazmában működik. Így keletkeznek a foszfolipidek.12c) α-linolensav oktadekatriensav 18:3(9c. A ricinusmagban található zsírsav speciális. A növényi olajok többségére jellemző. A viaszok is a citoplazmában képződnek. továbbá a már korábban említett terpenoidokat.9c. hogy átmenetileg – karboxiláz segítségével – malonilCoA-vá alakulnak. Ezek az egységek transzacilázok révén az acil-carrier-proteinhez (ACP) kapcsolódva. A lipidek a glicerin és különböző. kémiai név.15c) Több más növényi zsírsav is van. majd az olajsav teszi ki a legnagyobb mennyiséget. kötet 656-658. főként sztigmaszterol és β-szitoszterol). Zsírsavak speciális átalakulásával képződnek a polialkinek. Emiatt kell különösen ügyelni az olajok helyes tárolására és állapotának ellenőrzésére (Olea herbaria. Emiatt hashajtó a ricinusolaj.12c) Arachidonsav eikozatetraensav 20:4(6c. inozitol) kapcsolódását. Gyógyszerészeti szempontból fontos növényi zsírsavak (név.15c) γ-linolensav oktadekatriensav 18:3(6c. VIII. erősen telítetlen zsírsava a földimogyoró magnak van. Az olajokban .9c. alkanolamin. így nyomokban sem marad benne ricin vagy más szennyező vegyület. Gyakori glikolipidek a mono. emiatt könnyebben is avasodik. Például a gyógyászatban használt lecitinben a kolin (kvaterner etanolamin) kapcsolódik a foszforsavhoz.és digalaktozildigliceridek. fokozatosan redukálódva zsírsavakká alakulnak. A szójaolaj előállításánál képződő melléktermék tisztításával állítják elő a szójalecitint.hu Szerkezeti lipidekhez sorolhatók a viaszok. A telítetlen zsírsavak oxidálódása. a fotoszintetikus membránok fontos összetevői. Biokémiai szempontból a zsírsavak acetil-CoA-ból képződnek úgy. Ez a ricinolsav közel 90%-a az összes zsírsavnak. Lipidekhez csoportosítjuk azokat a lipidanyagcserével szorosan összefüggő lipidszerű anyagokat (lipoidokat).Forrás: http://www.12c. Ph. Ha az egyik acil-csoport foszfát.

de az édességipar is felhasználja. Oleum sojae raffinatum Oleum tritici aestivi raffinatum. 50% zsírt (szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú zsíros olajat) tartalmaz. Oleum tritici aestivi virginale A kakaó (Theobroma cacao. A tisztított kakaóvaj (Butyrum cacao) kiváló vivő. Legtöbb esetben a polialkinek és politieninek (főként tiofének) fototoxikusak. vagyis már UV-A sugárzás hatására is könnyen gerjesztett elektronállapotba kerülnek és ezáltal toxikussá válnak. Európában a következő. vagyis poliinek. biotermékeknek nevezett bioolajok sajtolással és tisztítással készülnek kis.és hatóanyag. lárvákat pusztíthatnak. Oleum amygdalae raffinatum Oleum arachidis. de engedélyezett antioxidánsokat is adnak hozzá az iparban. Polialkinek A zsírsavak speciális átalakulása révén keletkeznek az alkin-származékok. de ciklizálódhatnak és oxigén. vagyis a kettőskötésekből hármaskötések jönnek létre. Candida). Sterculiaceae) magbele kb. A gyökérzetben vagy a hajtásrendszerbe jutva férgeket. számos kúp és kenőcs alkotórésze. Oleum ricini hydrogenatum Oleum sesami raffinatum Oleum simmondsiae (jojobaolaj. A már kialakult poliének poliinekké alakulnak. poliacetilének. A bioszintézis közös forrása legtöbb esetben a linolsav. Általában oldószeres extrakcióval állítják elő. tisztított vagy hidrogénezett formában): Oleum amygdalae. a tokoferolok gátolják az oxidációt. baktériumfaj és vírus szaporodását. A polialkinek leggyakrabban lineárisak. Arctium . Fő zsírsava a telített palmitinsav. Ezért fontos rezisztenciafaktorok vagy szerepet töltenek be a toleranciában. Speciális deszaturázok katalizálásával a meglévő kettőskötések mentén újabb és újabb deszaturálódás következik be. továbbá gátolják számos mikrogomba (pl.doksi. gyógyszerkönyvi minőségű olajokat használjuk a gyógyászatban (eredeti.hu előforduló természetes antioxidánsok.vagy középüzemekben. Több gyógynövény hatóanyaga is polialkin-származék (pl. Az ún.vagy kénatommal jellegzetes spiroéter. Oleum arachidis hydrogenatum Oleum avocado Oleum boraginis Oleum carthami Oleum cocois raffinatum Oleum cucurbitae Oleum gossypii hydrogenatum Oleum helianthi annui raffinatum Oleum hippophae Oleum jecoris aselli (csukamájolaj!) Oleum lini Oleum maydis raffinatum Oleum oenotherae Oleum olivae raffinatum. Oleum olivae virginum Oleum rapae raffinatum Oleum ricini. magas zsíralkohol-tartalma miatt viaszként használatos) Oleum sinapis Oleum sojae hydrogenatum.vagy tiofén-származékokat (heterociklusos poliinek) alkotnak.Forrás: http://www.

Megjegyzésre érdemes. kiinduló egység nem mindig az acetilkoenzim A (továbbiakban: acetil-CoA). Ha négy geranil kapcsolódik egymáshoz. Echinacea-fajok). A folyamatot – erre a folyamatra specializálódott – szintetáz katalizálja. Speciális poliketidek. Két geranil-egység egyesülésével jönnek létre a 20 szénatomos diterpének. Cicuta.doksi. . hogy a gombákban és bizonyos baktériumokban gyakoriak a speciális és gyakran antibiotikus poliketidek. Megemlíthető. többnyire oktaketidek az antrakinon-származékok és sok más kinon is. melynek hidroxi-csoportjai ATP hatására átmenetileg foszforilálódnak mevalonát-pirofoszfát-3-foszfátot képezve. Oenanthe. hogy főleg Asteraceae.hu lappa. Terpenoidok 5 szénatomos izoprén-egységekből állnak. ezért izoprenoidoknak is nevezhetők. A felsorolt néhány példából is kitűnik. de speciális helyen. a dimetil-allil-pirofoszfát) keletkezik. Heracleum. két farnezil-egységből pedig a 30 szénatomos triterpének. Lényeges különbség azonban. amely redukciót katalizál: létrejön az izoprén prekurzora. Ez az összes terpenoid kiindulási vegyülete. de teljesen általánosan elterjedt reduktáz az az enzim. Speciális poliketidek A növényi lipidek zsírsavai tulajdonképpen redukált. zuzmósavak. aciklusos poliketidek. több mérgező növény pedig fotoaktivált vegyületei által okoz kontakt dermatitist vagy allergiát (pl.Forrás: http://www. de előfordulnak a Fabaceae és Solanaceae családokban is. ugyanis az első. az izopentenil-pirofoszfát (és ennek izomérje. mint zsírsavak esetében. a mevalonsav (= 3. akkor 40 szénatomos tetraterpének képződnek (ide tartoznak például a karotinoidok). Vagyis 5 szénatomos és egyszer telítetlen egység. növényi gumianyagok). Ugyancsak “különleges”. Hedera helix). Ehhez egy újabb acetil-CoA kapcsolódik. A speciális poliketidek esetében a kondenzációt nem vagy csak kisebb mértékben követi redukció. hogy nem képződik belőle átmenetileg malonil-CoA. mint a malonil-CoA.5dihidroxi-3-metil-valeriánsav). Sok izoprénből tevődnek össze a politerpének (pl. Ez az energiában gazdag vegyület reakcióképes. taxontól vagy rendszertani csoporttól függően sokféle bioszintézisút termékei. Megduplázódva jön létre a 10 szénatomos geranil-pirofoszfát (a monoterpének típusvegyülete). a penészes élelmiszerekben vagy takarmányokban előforduló aflatoxinok is. Valószínű. újabb izopentenil-pirofoszfáttal kiegészülve keletkezik a 15 szénatomos farnezil-pirofoszfát (a szeszkviterpének típusvegyülete). A zsírsavakhoz képest lehetnek sokkal rövidebb vagy lényegesen hosszabb láncúak is. redukálódhatnak vagy ciklizálódhatnak. Létrejön a 6 szénatomos 3-hidroxi-3metil-glutaril-CoA. de poliketidszármazékok egyes Aspergillus-fajok karcinogén toxinjai. és a lánchosszabbító egység is lehet más. egyes részei metileződhetnek. Bioszintézisük ugyanúgy acetil-CoA-ból indul ki. hogy tetraketid származékoknak tekinthetők az ún. Apiaceae és Araliaceae családokra jellemzők. Igen változatos szerkezetűek. hogy az edényes növényekben általánosak és rezisztenciabiológiai szempontból jelentősek. hanem két acetil-CoA aceto-acetil-CoA-vá kondenzálódik acil-transzferáz segítségével. így enzimes úton dekarboxilálódik és dehidratálódik.

észterek (linalil-acetát. Citrus limon. Mentha piperita. citronellol). geraniol.. Citrus paradisi. Apium graveolens. Carum carvi. Funkciós csopotjuk szerint: alkoholok (pl. Abies spp. monociklusos (terpinenek. Origanum vulgare. a timol pedig 20-szor erősebb hatású. oldószerekkel. pl. Sokféle hatásukat elsősorban az ember saját céljaira fordítja. limonen.. Barosma spp. Cymbopogon citratus Pinaceae: Pinus spp. peroxidok (aszkaridol). Thymus serpyllum Apiaceae: Pimpinella anisum. Citrus sinensis. Artemisia absinthium. mások (pl. mircen. menton. Foeniculum vulgare. Mentha pulegium. így alkoholok (pl.. Hyssopus officinalis. Cinnamomum cassia. A fő monoterpének közül a citral és linalool 5-ször. Coriandrum sativum. 3-karen. Cinnamomum camphora Myristicaceae: Myristica fragrans Asteraceae: Matricaria recutita. például vízgőzdesztillációval. kamfen. citronellal). A szeszkviterpének szintén lehetnek oxigénmentes szénhidrogének (pl. pinének. Cedrus spp. Myrtaceae: Syzygium aromaticum. dill-éter). ocimen). Anethum graveolens. mentol.. Tágabb értelemben monoterpénekhez sorolhatók az iridoidok is. karvakrol). Fontosabb illóolaj-tartalmú növényfajok családok szerint: Lamiaceae: Ocimum basilicum. fenolok (timol. Eucalyptus globulus. Ökológiai szempontból egyes illóolajok vagy monoterpének (pl. A monoterpének lehetnek aciklusos (pl. kámfor) rovarűzők (repellensek). citronellil-acetát). a geraniol 7-szer. Az illóolajokat a gyógyszer. a fahéj vagy az eukaliptusz illóolaja.doksi. A hatás erősen függ a koncentrációtól is. Citrus reticulata. geranial. farnezol) és ketonok. karvon. p-cimen) vagy biciklusos (pinenek. Melissa officinalis. Ezeknek a vegyületeknek nagyobb a lehetőségük ciklusos származékok képződésére. Ezekre a vegyületekre ciklopenta-piranoid váz jellemző. illóolajok alkotórészei. Picea spp. a levendula. pulegon). linalool. Artemisia dracunculus Araceae: Acorus calamus Verbenaceae: Aloysia triphylla Poaceae: Cymbopogon nardus..hu Monoterpének és szeszkviterpének Főleg illó vegyületek. ßbizabolen. Nepeta cataria. szabinen) típusok. valamint sok illóolajban található vanillin. Nevük az Iridomirmex hangya nevéből . Salvia spp. Melaleuca spp. vagyis nem minden esetben bizonyítható hatásról van szó. Satureja hortensis. mircen. Petroselinum crispum Illiciaceae: Illicium verum Rutaceae: Citrus aurantium. préseléssel vagy szuperkritikus (folyékony) széndioxiddal történő extrakcióval lehet kivonni a növényekből.. éter (cineol.. ketonok (tageton. Az illóolaj-komponensek között előforduló aromás vegyületek közül fontosak például a fenilpropanoidok. édesköményre és petrezselyemre jellemző anetol. mint a fenol. az Apiaceae családban az ánizsra. Lavandula spp. A rovarokra gyakorolt hatás legtöbbször speciális. Antiszeptikus (mikrogombákra vagy baktériumokra gátló hatású) pédául a kakukkfű. Angelica archangelica. Myrtus communis Lauraceae: Cinnamomum zeylanicum. ß-kariofillen). apiol vagy a fahéjra jellemző eugenol. aldehidek (pl. neral.Forrás: http://www. Többnyire görcsoldók és nyugtatók. Juniperus spp.és illatszeriparban különböző műveletekkel. Thymus vulgaris. vagy oxigént tartalmazók. Mentha crispa. cineol) vonzzák a beporzó rovarokat (feromonszerű attraktánsok). de bőrizgató vagy allergiát okozó illóolajokat is ismerünk. Origanum majorana.

Ökológiai szerepük legtöbbször azzal kapcsolatos.. ezért nevezzük ezeket a vegyületeket szeszkviterpén-laktonoknak. Daphne). Ritkábban fordulnak elő a Gentianales. számos inhibitor vagy mérgező hatású. Közel 3000 ismert szerkezetű vegyület tartozik ide. Különösen a Dipsacales. Különleges diterpén a Paraguayban honos Stevia rebaudiana (Asteraceae) leveléből izolált.Forrás: http://www. bonyolult szerkezetű diterpénalkaloid. Főként a konzumens fitofág állatokkal szemben kialakult védekezésben vesznek részt. Rendszerint ciklopropánsavak észterei. az ÉAmerikában honos Taxus brevifolia kérgében előforduló. tri. jelenlétük a hajtásrendszerre. hogy bizonyos állatfajokra toxikusak. Galium spp. Artemisia annua.doksi. Lauraceae és Menispermaceae családokra jellemzők. Asteraceae. pl. sőt madarakra mérgező. Cnicus benedictus. pl. gyakrabban ciklusosak (bi-. Biológiai aktivitásuk soféle. pl. ilyen például az aukubin (Aucuba japonica). Lamiales és Scrophulariales rendekre jellemző előfordulásuk. A szeszkviterpén-laktonok gyakran enziminhibitorok (pl. Számos (főleg parazitaellenes. Ambrosia maritima. Gentianales. Először a Chrysanthemum cinerariifoliumot (Asteraceae). Különösen gazdag az Asteraceae család. Gombákban és mohákban is előfordulnak. Gyakran epoxid-kötéseket is tartalmaznak. Emlősökre nem. először ebből különítették el a védelmi szerepet betöltő anyagokat. Lauraceae több faja. Veszélyes humántoxikus diterpének és diterpén-alkaloidok találhatók a Thymelaeaceae (pl. Nem szabályos monoterpének a piretroidok. Asperula spp. Tanacetum parthenium. Gyakran mirigyszőrökben lokalizálódnak. Több származéknak allergiát előidéző hatása is van (dermatitist okozhatnak). Geraniales és Fabales rendekben. Centaurium spp. vagyis a rovarporvirágot használták rovarölőként. mind hatásos kontakt rovarölők. Arnica montana. ritkán a földben lévő szervekre jellemző. Glikozidok formájában fordulnak elő a növényekben.. Viszont intenzív hallucinogén a szalvinorin-A. Gentiana spp. A geraniol oxo-származékából jön létre az iridodial. A mazotec indiánok a mexikói ÉKOaxacában kultikus jóslások alkalmával használták. Ritkán aciklusos vagy oxigén tartalmú. Verbena officinalis. Közülük sok antibakteriális hatású. de főleg az Asteraceae. erősen édes ízű szteviozid (természetes ízesítőként alkalmazható). a taxol és félszintetikus származékai rákellenes gyógyszerek hatóanyagai. rovarölő vagy emésztésre ható) gyógynövény fő hatóanyagai. A Taxaceae családba tartozó tiszafafajok közül. A szeszkviterpének főleg laktonok formájában fordulnak elő. végül többféle szerkezetű iridoid. Ismertek alkaloidszármazékai is. Több fontos gyógynövény tartalmaz iridoid hatóanyagot. de rovarokra toxikusak.hu származik. a Salvia divinorum levelében található diterpén. Menyanthes trifoliata. esetleg lakton-gyűrűs szerkezetűek.. rendszerint irreverzibilis alkilezőszerek. Inula helenium. Scrophularia spp. főleg a Lamiales és az Asterales rendekben gyakoriak. Euphorbiaceae (Euphorbia. gátolhatják a DNSpolimerázt vagy a timidil-szintázt). általában erősen keserű ízükről jellegzetesek. Diterpének Közel 1500 diterpén szerkezetét ismerjük. Ma már számos szintetikus (vagy félig szintetikus) piretroidot ismerünk. mely rovarokra.és tetraciklusos diterpének). Apiaceae. Valeriana officinalis. ez a növény szolgáltatta a pyrethrumot (innen származik a vegyületcsoport neve). Croton) és Ericaceae (Rhododendron) családokban. .

Eleutherococcus senticosus. az ekdizon nélkülözhetetlen a metamorfózisban. Adonis vernalis. az Anagallis arvensis szaponinja vagy az édesgyökér glicirrhizin nevű szaponinja vírusellenes hatású. Ismeretes.doksi. Ilyen. de a fotoszintézisben is szerepet játszanak. Bryonia spp. hogy a rovarok vedlési hormonja. 500 ismert szerkezetű szaponinról van tudomásunk) lehetnek szteroid szaponinok (Monocotyledonopsida. Szteroidok a humángyógyászatban használatos “szívglikozidok” is.: Digitalis lanata. Szteroid szaponin található például a nálunk védett szúrós csodabogyóban (Ruscus aculeatus) vagy az idegenföldi ginszeng fajokban (pl. Citrullus colocynthis. A fitoekdizonok száma egyre nő. Sok szaponin állatfajokra is toxikus lehet.). A szteroid szaponinok aglikonja rendszerint 6 gyűrűből áll. melyek a Cucurbitaceae család több fajában (pl. szolaszodint és szolanidint tartalmaz több csucsorfaj (Solanum spp. A szaponinok antibiotikus hatása többnyire akkor nyilvánul meg a növényben. Tetraterpének Ha a nyílt szénláncú tetraterpének a molekulavégeken ciklizálódnak. erős hashajtó hatásúak. A triterpén szaponinok (nem szteroidok) aglikonja viszont pentaciklusos (pl. hogy ezeknek a vegyületeknek is szerepük lehet a fitofág rovarok szelektív elterjedésében. sztigmaszterolban és szitoszterolban gazdag a szója (Glycine max) vagy szteroid alkaloidokat. medikagensav). hecogenin (Agave). vagy mindkettő epoxidálódik vagy oxidálódik. Urginea maritima. Több mint 100 növényi ekdizon pontos szerkezetét állapították meg eddig.) fordulnak elő. akkor létrejönnek a különféle xantofillok.Forrás: http://www. Gypsophila paniculata. Triterpenoid szaponinokat tartalmazó fontosabb gyógynövények: Glycyrrhiza glabra. valamint a Scrophulariaceae családokra jellemző szaponinok. A szaponinok (kb. pl. Nerium oleander. amikor a fertőzés hatására az inaktív glikozidból aktív aglikon képződik. Panax ginseng). ritkábban tetraciklikus. Scrophulariaceae) és triterpenoid szaponinok (főleg Dicotyledonopsida).hu Triterpének Mintegy 4000 növényi triterpént ismerünk. Convallaria majalis. Növényekben való előfordulásuk alátámasztja azt a feltételezést. Digitalis purpurea. hederagenin. szarzapagenin (Smilax). Ha az egy vagy két végálló gyűrű valamelyike. Strophanthus gratus. Sok pártalevélre. Ajuga reptansban). Tetraciklusos triterpének a kukurbitacinok. Aesculus hippocastanum. a dioszgenin (Dioscorea). Fontos védelmi szerepet betöltő vegyületek. Egyéb szteroidok közül különösen jelentősek az ekdizonszerű vegyületek. Ide tartoznak a Liliaceae és az Amaryllidaceae. Rendszerint glikozidok formájában vannak jelen a növényben. kardenolidokat tartalmazó gyógynövények pl. a Polypodaceae család. A karotinoidok többnyire sárga színűek és lipofil természetűek. Szteroid hormonok mikrobiológiai úton történő félszintéziséhez szolgálhatnak alapanyagot. Helleborus spp. Ecballium elaterium. de a zárvatermők közül is viszonylag gyakori a Lamiaceae családban (pl. Primula veris. Különösen gazdag a Taxaceae. lepellevélre jellemzők. A virágpor sárga színét is főleg . Hedera helix. ún. Saponaria officinalis. Polygala senega. Fabaceae. akkor ßjonon-gyűrűt kialakítva létrejönnek az oxigént nem tartalmzó karotinok. A lucerna szaponinja fitopatogén gombák ellen hat. oleanolsav. gipszogenin. Quillaja saponaria.

lucerna. sütőtökben. a gyógynövények közül a körömvirág és a bársonyvirág virágzatai különösen gazdagok karotinoidokban. hogy a gyógyteák különösen káliumban bővelkednek. purinvázas hatóanyagok) ureid. Gyógyszerészeti vonatkozásban fontos.és nitrit-redukció vagy a légköri nitrogén redukálása révén keletkezik. paprikában.) megtalálhatók.Forrás: http://www. hogy csak a fotoszintézisben résztvevő redoxi elemeket említsük.) Rhizobium baktériumai képesek olyan gümőket képezni a gyökéren. s emiatt is előnyös a fogyasztásuk. A glutaminsav veszi fel glutaminná alakulva – glutamin-szintetáz közvetítésével – azt az ammóniát (ammónium-iont). Fehérjeépítő aminosavak: alanin. rezet és mangánt. speciális citokróm. A bioszintézis általános jellemzője. cisztein. az egyik legfontosabb prekurzor. hogy a szervetlen tápanyagok közül mennyire fontos a nitrát és szulfát éppen az aminosavak képződése szempontjából. glicin. de a szabad aminosavak mennyisége erősen függ a külső körülményektől. e) Speciális aminosavak és fehérjék Az aminosavak növényekben is szabadon és kötötten (fehérjékben. A xantinból (koffein stb. Legismertebb növényi ureid az allantoin (Symphyti radix hatóanyaga). szerin. A nem fehérjeépítő aminosavak száma 100 fölött van. aszparagin. hogy a ketosavak reduktív transzaminázok katalizálásával aminosavakká alakulnak. Az aminosavak lebontása növényekben is dekarboxilálódással vagy dezaminálódással történik. Utóbbi példák érzékeltetik. tirozin. A fajokra jellemző fehérjék aminosav-összetétele végső soron a genotípustól függ. Az Laminosavak aktívak biológiailag. paradicsomban. továbbá molibdén-kofaktor közreműködésével. Különösen a pillagósvirágú fajok (bab. Sokféle gyümölcsben és zöldségfélében (pl. ami a nitrát. Legelterjedtebb bomlástermék a γ-aminovajsav. A makroelemek közül a foszfor foszfátok formájában kerül felvételre.doksi. metionin. lencse. amelyekben a légköri nitrogén fixálódik és nitrogén-reduktáz (Fe-protein) hatására ammóniává redukálódik. glutaminsav. leucin. Ehhez hasonló módon redukálódik a talajból felvett szulfát is végül ciszteint képezve. NADHval (nitrát-reduktáz) redukálja a nitrátot nitritté. ebből glioxilsav és karbamid keletkezik. arginin. A Ca és Mg szerepe éppen olyan fontos. Az alkaloidok képződése szempontjából fontos aminosavak (aláhúzva) a következőképpen csoportosíthatók: Piruvát-eredetűek: alanin. mivel a növényekben ez az alkáli elem a legfontosabb ionalkotó és felelős a sejtek megfelelő turgoráért. izoleucin. lizin. sárgarépában. de nagyon fontos a kálium utánpótlás is. somkóró stb. hidroxi-prolin. de a floemtranszport révén mindenhová eljut. fenilalanin. A nitrit-reduktáz a redukáláshoz szükséges elektronokat közvetlenül a fotoszintetikus eredetű ferredoxintól kapja. peptidekben) fordulnak elő. leucin .hu xantofillok adják. a vasat. Az aminosavak szénvázát a fotoszintézis és a légzés intermedierjei szolgáltatják. glutamin. valin. triptofán. A takarmánynövények közül a lucerna. treonin. A növények zöld szerveiben szinte minden aminosav a kloroplasztiszban szintetizálódik. hisztidin. mangoban stb. aszparaginsav. A 2-oxo-glutársavból és a már kialakult glutaminból reduktív transzaminálás következtében keletkezik a glutaminsav. valin. a gyökérben a bioszintézis nem annyira erőteljes. mint minden mikroelemé. prolin. lóbab. A legtöbb növény vastartalmú. majd a nitrit-reduktázzal (vasat tartalmazó porfirin és kénben gazdag komplex) a nitritet ammóniává.

hogy a prekurzor aminosav nem allil-. jellegzetes szagú vegyületek (allicin és származékai) egy speciális aminosavból (allil-cisztein-származékból) enzim közreműködésével képződnek. aszpartátszemialdehid + piruvát révén lizin. A fokhagymában (Allium sativum) és a medvehagymában (Allium ursinum) előforduló. 2-oxo-glutarát + glutamin = glutaminsav (glutarát). a riboszóma a mRNSszálon mindig egy-egy kodonnyit a 3’-irányba halad transzpeptidáz és transzlokáz segítségével. kártevő rovarainak lárvái azonban – ureáz aktivitásuk által – annyi szabad ammóniát produkálhatnak. Számuk több mint húszszor annyi. ami számukra már gátló.Forrás: http://www. Aktivált aminosav tRNS-hez kötődik az aktiváló enzimek katalizálásával. Aminosav-aktiválás: enzim-AMP-aminosav képződik. ornitin. Termináció: a genetikailag determinált bázissorrendű. Fogyasztó.hu Fotorespiráció és szulfát-redukció során képződők: glicin. ornitinből arginin Aromás aminosavak: szénhidrát-anyagcsere révén keletkeznek. A zöld növények fehérjeszintézisének kb. foszforibozil-pirofoszfátból hisztidin Speciális aminosavak Azért különlegesek. ß-cianoalanin). citoplazmában 80 S. tirozin. aszpartát-szemialdehid úton képződő homoszerin. 2. A tRNS 5’-irányban áthelyeződik. 4. Amino-nitrogén tároló szerepe van a kanavaninnak (Canavalia ensiformis és a Fabaceae-Lotoideae több száz faja). A vöröshagyma (Allium cepa) szaganyagai lényegében csak abban különböznek ezektől. izoleucin. Általában a Fabaceae család különösen bővelkedik speciális aminosavakban és aminosavszármazékokban (pl. eritróz-4-foszfátból és foszfoenol-piruvátból (PEP) korizmát-úton triptofán. pipekolinsav. majd elongációs faktorok (proteinek) működnek. Helye: riboszómákban (növényi sejt összes RNS-ének 30-40%-a). homoszerin – homocisztein úton metionin. fehérjealkotó aminosavak képződését biztosítja. A . 3. Enzimatikus lebomlása révén fontos.és terméshéjában fordul elő. kloroplasztiszban és mitokondriumban 70 S típusúak. mert nem vesznek részt a fehérjék felépítésében. szintetizálódott polipeptid a folyamat befejeződésekor leválik a mRNS-ről a meghatározott kodonhoz érve. ebből prolin. Iniciáció és elongáció: amino-acilált tRNS első aminosava a metionin. mint a fehérjeépítő aminosavaké. szerin és az O-acetilszerinből kialakuló cisztein Citrát-ciklus eredetűek: aszparaginsav (aszpartát). Iniciáló. ezzel kapcsolódik a riboszómákhoz. Egy-egy ilyen atipikus aminosavat a rá jellemző taxon felhalmozza. ahol a szintén kapcsolódó mRNS szekvenciája szabja meg az aminosavak kapcsolódási sorrendjét. Növényi citoplazmában a bioszintézis jellemző lépései: 1. prefenát-úton fenilalanin. Lektinek. antinutritív és proteolitikus fehérjék A növényi fehérjeszintézis fő jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze igen röviden. Nagyobb mennyiségben a lóbab (Vicia faba) mag. A legtöbb emlősre mérgező az L-dihidroxi-fenilalanin (L-dopa). treonin. Vagyis a kanavanin közvetve rovarellenes hatású a gazdanövényben. Elsősorban a Liliaceae családba tartozó Allium-fajokra jellemző a cisztein alkilezett származékainak jelenléte. 50%-a a kloroplasztiszban zajlik. hanem propenil-cisztein-származék.doksi.

továbbá Arachis hypogaea. prolaminját pedig gliadinnak. glutelin található.. Főleg magvakban raktározódnak és csírázás alatt metabolizálódnak. Érdemes megjegyezni. A búza és a rozs glutelinjét gluteninnek nevezzük. a legtöbb glikoprotein és lektin is globulin. fagyöngylektin. főként magban (vagy termésben) található. Bromeliaceae). ez a fehérje is hőérzékeny. ricinuslektin. Glutenallergia a “lisztérzékenység”. A lektinek vagy fitohemagglutininek (hemoglobinnal csapadékot képeznek) olyan fehérjék. Néhány lektin mitogén. Szelektív felismerőképessége miatt az immunbiológiában és -terápiában számosat felhasználnak. Intenzív fehérjeszintézis esetén a növényi szövetek a riboszómák egy részét poliriboszómák formájában tartalmazzák. E fontos jelfelfogó fehérjék az edényes növényekben gyakoriak. Az egyszikűekben főként glutelin (glutaminsav-tartalma kb. amely zsírban nem oldódik (tehát a tisztított ricinusolajban nincs). péksüteményekre alakul ki. meg nem találják. raktározott fehérjék. bromelain (Ananas comosus.). 3-4 nyers ricinusmag lenyelve egy felnőtt ember halálát okozhatja! (A ricin és hasonló toxikus lektinek monoklonális ellenanyagokhoz kötve szerepet kaphatnak a “célzott” rákterápiában). amíg a nekik megfelelő. azaz fehérjebontó növényi enzimek is. A Phytolacca americana (Phytolaccaceae) lektinje antivirális. Ezeket kivonják a növényekből és az élelmiszeriparban vagy gyógyászatban használják fel. Moraceae).hu terminális faktor hatására a polipeptidlánc leszakad az utolsó tRNS-ről. Vicia spp. így hőkezelés vagy főzés hatására elbomlik. Az ilyen adottságú emberek csak glutenmentes lisztből készült élelmiszereket ehetnek. A glutenin és a gliadin együtt adja a glutent. Phaseolus spp. Euphorbiaceae) magjában található toxalbumin. ami búza vagy rozs lisztjéből készült tésztákra. amelyek a sejtmembránra jellemző cukorkomponenseket felismerik és azokhoz kötődnek. a legtöbb hüvelyes vicilin nevű globulint tartalmaz. Nem mérgező albumin a hüvelyesek magjában lévő legumelin. membránból kiágazó cukorláncot fel nem ismerik. A babmagban albumin. Érzékenység mutatkozhat kétszikűekre jellemző fehérjék hatására is. bablektin. addig “válogatnak” (nevük emiatt lektin!). Specifikusak. de akárcsak a lektinek. hogy emésztésgátló tripszin-inhibitor tulajdonságú fehérjék több hüvelyes növényre jellemzők még. például: papain (Carica papaya. kanavalin a Canavalia ensiformis-ban. Különösen táplálkozásélettani szempontból jelentősek a tartaléktápanyagul szolgáló. A riboszóma az eredeti két alegységre (60 S és 40 S) hasad és újra részt vesznek az iniciációban. ilyenek például: búzacsíralektin. szójalektin. mint a lektinek. Lens culinaris. A szója tripszin-inhibitora pankreasz-hipertrófiát és fokozott működést okoz.doksi. Szerepük van például a szimbióziskapcsolat kialakításában hüvelyesek és Rhizobium-baktériumok között. Glycine max. Léteznek proteolitikus fehérjék. Különösen a Fabaceae családra jellemző specifikus lektinek előfordulása (pl. f) Azotoidok . ficin (Ficus spp. Van remény arra. Caricaceae). hogy transzgénikus úton “gluténmentes” (módosított szerkezetű glutént tartalmazó). azaz serkenti a mitózist. globulin. 45%) és prolamin található. de ezek kisebb molekulatömegűek. nem allergizáló búzát és rozst nemesítsenek. A mérgező fehérjék közül a legfontosabb a ricinus (Ricinus communis. de ez sokkal ritkább. Sokféle enzim..Forrás: http://www.

E hatások nem mindig általánosak. hogy távol tartsák a legelő állatokat (ízük rendszerint számukra is keserű) vagy a fitofág rovarokat. hanem amid-nitrogént tartalmazó. ezért már legtöbbször sejt. Hyoscyamus niger). aminosavakból jönnek létre. A nyitvatermők és az egyszikűek viszonylag kevés. Liliaceae. Menispermaceae.Forrás: http://www.doksi. közülük is elsősorban lepkéket) távol tart. A protoalkaloidokra jellemző. hogy nincs benne kettős kötés. Rutaceae. a Solanum demissum szolanin helyett egy nagyon hasonló szerkezetű szteroid alkaloidot tartalmaz. A burgonya dél-amerikai vad rokona. Rubiaceae. erős hatású kolchicin alkaloid-e vagy inkább protoalkaloid. Például a burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) főképpen a burgonya fogyasztója. gyakran a mérgező növényeknek is megvannak a sajátos fogyasztói. a Chenopodiaceae családra jellemző kromoalkaloidok. Ez a vegyület nincs hatással a burgonyabogárra. valamint xilóz kapcsolódik hozzá glikozidkötésben) elriasztja a burgonyabogarakat. Papaveraceae. sztrichnin és brucin (Strychnos nuxvomica).hu Alkaloidok Az alkaloidok nitrogéntartalmú heterociklusos (aromás) vegyületek. Az alkaloidszintézis genotípusos sajátság. rustica). a sisakvirág diterpenoid akonitinje vagy Solanumfajok szteroid alkaloidjai) vagy a foltos bürök (Conium maculatum) piperidinszármazéka. Solanaceae. Tehát a deterrens (elriasztó) hatású demisszin nem teszi lehetővé. Ezek a protoalkaloidok szerkezetüket tekintve kivételt képeznek. Legismertebb alkaloidok: nikotin (Nicotiana tabacum. Magnoliaceae. másokra nem hat. hogy a nitrogénatomot nem heterociklusos gyűrűben. Kristályosan először 1806-ban a morfint Sertürner izolálta a mákból. pl. a kétszikűek viszont sokféle alkaloidot tartalmaznak. kinin (Cinchona pubescens). Vitatható. N. Az alkaloidokat tartalmazó növények nagy része tehát bizonyos növényevő állatokat (főleg egyes rovarokat. hogy ekdizon képződjön a burgonyabogárban. kokain (Erythroxylon coca). 20%-ára jellemző jelenlétük. Datura stramonium. a koniin. Loganiaceae. nevük emiatt alkaloid. a betalainok (és glikozidjai a betaninok) is. kolchicin (Colchicum autumnale). hanem egyszerű aminocsoport formájában tartalmazzák (pl. Fumariaceae. Annonaceae. Apocynaceae. hogy a táplálkozó rovar ne fogyasszon tovább “megszokott” vegyületét tartalmazó eledeléből. Általában erős élettani hatásuk miatt rendszerint állatokra és az emberre viszonylag kis töménységben is toxikusak. Igen sok erős hatású (toxikus) gyógynövény tartalmaz alkaloidot.és szövettenyészetből kimutathatók a közvetlen prekurzorok vagy akár végtermékek. Egy-egy szerkezeti módosulás azonban elegendő lehet ahhoz. Lauraceae. A toxikus arisztolochiasav (farkasalmában) pedig nitrát-nitrogént tartalmaz. hogy például a nem heterociklusos nitrogént. A pszeudoalkaloidok nem aminosavakból származnak. melyek antioxidáns színanyagok és egyáltalán nem toxikusak. Ranunculaceae. de ide sorolhatók a kvaterner nitrogénatomot tartalmazó pigmentek. szkopolamin (Atropa belladonna. meszkalin. Ide tartoznak a terpenoid alkaloidok (pl. . Ez a demisszin (csak abban különbözik a szolanintól. Mérgező hatásuk legtöbbször szerepet játszik abban. A valódi alkaloidokon kívül megkülönböztetünk pszeudoalkaloidokat és protoalkaloidokat. efedrin). pedig a Solanum tuberosum zöld szervei mérgező szteroid alkaloidot (szolanint) tartalmaznak. Különösen a következő családokban találhatók alkaloidok: Amaryllidaceae. ezek viszont táplálkozás alkalmával felhalmozhatják és ezáltal ragadozóikat riasztják el. Gyenge bázikus tulajdonságuk miatt “alkáli”szerűek. atropin. Alkaloid a hallucinogén meszkalin (Lophophora williamsii) is. amelyek speciális anyagcsereúton. a családok kb.

Echium. ebből homospermidin jön létre. Duboisia spp. Pirrolizidin-alkaloidok Ornitinből putreszcin. mint rovarokban. Datura stramonium. Általában májtoxikusak. Tussilago farfara. a fenilalanin. hogy emlősökben egészen más a pirrolizidinek anyagcseréje. pl. levél. a lizin. Eupatorium cannabinum. Santalaceae családokban. kéreg) többet tartalmazhatnak. A növényben többnyire vízben oldódó sók formájában vagy fenolsavakhoz kötődve fordulnak elő sejtvakuólumban vagy kiválasztó szövetekben. almasav. ezáltal szerepet játszik a nőstények vonzásában. Euphorbiaceae. (Ausztráliában honos). Symphytum stb. izokinolin.hu Mégis a kifejlett növény bizonyos szervei (pl.doksi. Erythroxylon coca). Senecio. A legfontosabb kiindulási aminosavak az ornitin. danaidon) alakul. Szórványosan megtalálhatók még az Apocynaceae. virág. Kinolizidin-alkaloidok . benzoesav. a triptofán és a hisztamin. Tussilago stb. gyökér. Hyoscyamus niger (az atropin paraszimpatolitikus hatású). Orchidaceae. Anisodus tanguticus (Kínában honos). Cynoglossum. A Senecio (aggófű) eredetű pirrolizidin tehát feromonokká (danaidol. Az Asteraceae (Eupatorium.: Borago officinalis. egy bűzpillében. mint a növény többi részei. ültetvényekben termesztett növények. Emlősök májában hidrolízis révén az észterkötés felbomlik és több lépésen át erősen májtoxikus aldehiddé alakul át. mutagének vagy karcinogének. Heliotropium. Symphytum officinale. de fontos alapvegyület még az antranilsav és a nikotinsav is. Gyakori sót képző szerves savak: citromsav. Szerkezetükre a következő nitrogéntartalmú heterociklusok a legjellemzőbbek: pirrol. indol. hogy az aggófű eredeti észteralkaloidjait is megtalálták a hímlepke szőrcsomóiban.) és Boraginaceae (Anchusa. Érdekes. Scopolia carniolica. Tropán-alkaloidok a Solanaceae család következő fajaira jellemzők: Atropa belladonna. kinolin. A martilapu néhány mg/kg (ppm) pirrolizidint. Datura stramonium) és az ekgonin (pl.) családokra jellemzők leginkább. Gyűrűzáródással képződik a pirrolizidin.Forrás: http://www. a Danais chrysippusban) azonban alig változik. vagyis gyógyászatban csak korlátozott mértékben használnak egyes fajokat. pontosan szenkirkint tartalmaz. Ezekből fenolsavakkal való észtereződéssel jön létre a hioszciamin (és racem párja az atropin) és a kokain. Petasites. piperidin. piridin. azt azzal bizonyították. a tirozin. Az Erythroxylon-fajok többnyire Bolíviában és Venezuelában honosak. borkősav. Poaceae. Ornitin és lizin eredetű alkaloidok Tropán-alkaloidok Ornitinből képződik a tropanol (pl. pirrolidin. Bioszintézisük sokféle és külön-külön is bonyolult. Ugyancsak tropán-alkaloid a hallucinogén kokain. csupán – gyűrűszerkezetét megtartva – kissé oxidálódik és résztvesz a hímek feromonképződésében. Myosotis. hidroxi-danaidol. Fabaceae. mag) vagy szövetei (pl. Hogy e feromonmolekulák valóban ebből a tápnövényből származnak. Bizonyos molylepkékben (pl.

arilindolizidinek egyes Ipomoea-fajokban (Convolvulaceae). hogy fő komponense piperin. az arekolin alkaloid paraszimpatomimetikus hatású. Bioszintézisükre közösen jellemző. A nálunk is termeszthető Punica granatum (Punicaceae) gyökérkérgéből izolálták a bélféregirtó pelletierint. Piper nigrum) jellemző.képződik. Nikotinsav eredetű alkaloidok A piridinvázas nikotinsav alkotja a nikotin (Nicotiana spp. A piperin a piperinsav és a piperidin amidja. melynek neve ricinin (nem ricin!). ez a vegyület borjúra teratogén hatású. A nikotin illékony. Laburnum anagyroides. Jellemző rá. Legfontosabb képviselőjük az illékony természetű koniin. az ornitin-eredetű pirrolidin-váz pedig a másik részét. illetve tirozinból alakulnak ki. indolvázat is tartalmazó alkaloidok. az észak-amerikai (Appalach-hegység) indiánok füstölőszerének. Tejjel kiválasztódva azonban humántoxikus. Apiaceae) érett termésének halálosan mérgező alkaloidja (közismert. Indolizidin-alkaloidok Lizinből létrejövő. Főleg a Fabaceae család néhány fajára jellemzők. Légzésközpont-izgató. gyógyszerként alkalmazva életmentő vegyület.doksi. hogy Szokratész “bürökpohár” kihörpintésével vetett véget életének). emiatt az “édes” (alkaloidmentes) csillagfürt nemesítése fontos gyakorlati cél. a Lobelia inflatanak (Lobeliaceae) a hatóanyaga. a foltos bürök (Conium maculatum. Több piperidin-alkaloid nem lizinből. hogy illóolaja terpenoidokban gazdag. Emellett inszekticid is. A Lycopodiaceae családba tartozó Lycopodium (Huperzia) serratum (Kína) kinolizidin-alkaloidja. A Ricinus communis (Euphorbiaceae) alkaloidja is nikotinsav-vázas méreg (cianogén piridon-származék). halálosan toxikus idegméreg. melynek fő hatóanyaga. hanem poliketid-úton – transzamidálódással . Piperidin-alkaloidok Két molekula fenilalaninból és egy molekula lizinből képződik a lobelin. de a szarvasmarhát ritkán betegíti meg. a huperzin javítja a memóriazavarral küszködő betegek állapotát. Solanaceae) egyik részét. A csillagfürt magja a benne lévő lupanin és lupinin miatt keserű. Az Areca catechu (Palmae) termése a beteldió.. hogy fenilalaninból.: Cytisus scoparius. Alkilés bisz-indolizidinek fordulnak elő a Dendrobium (Orchidaceae) nemzetségben. erősen bázikus alkaloid. A Piperaceae családra (pl. Lupinus spp. Több Lupinus fajban ugyancsak kinolizidin-típusú anagirin alkaloid található. Viszonylag ritkák. Fenetilaminok .Forrás: http://www. pl.hu Lizinből indul ki bioszintézisük. Fenilalanin és tirozin eredetű alkaloidok Izokinolin-alkaloidok képezik e vegyülettípus leggazdagabb csoportját. Az arekolin könnyen teratogén vagy karcinogén nitrozoaminná bomlik le.

Lauraceae.) Tetrahidro-izokinolinok Az ide tartozó növények fenetilaminok mellett tetrahidro-izokinolinokat is tartalmaznak. Annonaceae (Phaeanthus. hidrasztin hatóanyagát viszont a szemészetben és az érgyógyászatban használják fel. Chondrodendron. Papaveraceae. Ranunculaceae (Thalictrum). Monimiaceae. A feniletilamin vagy a tiramin nem alakul át izokinolin heterociklussá. Berberidaceae (Berberis. Például a Hydrastis canadensis (Ranunculaceae) berberin hatóanyaga baktericid. az efedrin. melyek végül izombénulást okoznak. Lauraceae. különleges alkaloidokat is tartalmaz. Ranunculaceae. Legismertebb közülük a nálunk védett Ephedra distachya és más Ephedra-fajok (Ephedraceae) fő protoalkaloidja. Papaveraceae). Magnoliaceae.Forrás: http://www. Újabb kapcsolódási variációt jelent. de főleg a gyökere alkaloidokat tartalmaz.hu A legkezdetlegesebb szerkezetűek. Legismertebb az Echinocactus = Lophophora williamsii (Cactaceae). vagyis itt már gyűrűzáródás is bekövetkezik. A “megkettőződött”. a mák (Papaver somniferum. Monimiaceae. Stephania. Hatóanyagai neuromuszkuláris blokkolók. (Újabban “mintájára” szintetizálták az amphetamin-tartalmú és egyre több problémát okozó kábítószereket. az aztékok hallucinogén kaktusza (“peyotl”). Benzil-tetrahidro-izokinolinok Egyszerűbb formái tirozin részvételével képződnek. fungicid és protozoatoxikus.doksi. 500 alkaloid tartozik ehhez a csoporthoz. Uvaria). A pipacsra (Papaver rhoeas. Ranunculaceae. Enyhe altató. fő hatóanyaga a protopin és a fumaricin. Ide tartozik még a kerti dísznövényként is ismert Eschscholtzia californica (Papaveraceae). nyugtató és görcsoldó gyógyszereket készítenek belőle ipari úton. Menispermaceae. Legismertebb a simaizomgörcsoldó papaverin. a tubokurarint. Fumariaceae). Ha a fenilcsoport másként (közvetlenül) kapcsolódik a tetrahidro-izokinolin alapváz aromás gyűrűrészéhez. Főleg a következő családokra (ezeken belül nemzetségekre) jellemzők: Menispermaceae (Abuta. Tiliacora). Cocculus. Albertisia. Fő fenetilamin protoalkaloidja a meszkalin (ugyancsak kábítószer). kb. akkor keletkeznek az aporfinoidok. Néhány fontosabb család: Annonaceae. Az egész növény. Kb. az indiánok által használt nyílméreg. fő tetrahidro-izokinolin alkaloidpárja pedig az anhalonidin és az anhalamin. Pseudoxandra. ha a bioszintézis útján a tetrahidroizokinolin nitrogén-tartalmú gyűrűrészéhez kapcsolódik a fenilcsoport. Popovia. Menispermaceae. Hernandiaceae. Ugyancsak gyakori gyógynövény a vérehulló fecskefű (Chelidonium majus. A következő családokra jellemzők: Berberidaceae. amelyből epebetegségek elleni gyógyszer készül. Fő hatóanyagai a citotoxikus szangvinarin és kelidonin. számuk 400 körül van. A Chondrodendron tomentosum tartalmazza a leghatásosabb kurare méreganyagot. Az előbbieken kívül más. Ezek a protoberberinek. Annonaceae. Legismertebb képviselőjük a kurare. Papaveraceae) egyik legfontosabb hatóanyaga. . Mahonia). de tartalmaz még berberint és sztilopint is. 10 családban fordulnak elő. tulajdonképpen protoalkaloidok. vagyis bisz-benzil-tetrahidro-izokinolinok gyakoribbak az edényes növényekben. Papaveraceae) csak kis mennyiségű alkaloid (roeadin) jellemző. Több fontos gyógynövény tartozik ebbe a csoportba. Curarea. A nálunk is gyakori füstike (Fumaria officinalis.

mely erős méreg. adrenalin. Fenetil-izokinolinok Fenilalaninból és tirozinból képződik a Colchicum-fajokra (Liliaceae) jellemző autumnalin. Kolchicinnel tetraploid növényeket lehet indukálni. ß-karbolinok (hallucinogén indol-alkaloidok) A hallucinogén növények (és gombák!) legnagyobb része indol-alkilamin származék: triptaminok. Panaeolus. Világszabadalma ma is elismert. Conocybe. Ezek a hallucinogén alkaloidok ßkarbolin-származékok: harmanok. Monoterpenoid izokinolinok Előfordulásuk főként a Rubiaceae család néhány nemzetségére (pl. az emetin és a cefaelin. DélAmerika Amazonas menti indiánjai a Banisteriopsis-fajok (Malpighiaceae) levelét és kérgét használták vallási szokásaik alkalmával. a morfináncsoport. Virola calophylloides). Bioszintézisükben szeko-iridoid is részt vesz.doksi. Hatásuk miatt (dizentériát okozó amőbát pusztít. tetrahidro-harminok. felesége. miközben tebain és kodein jön létre. emellett kisebb adagban köptető. végül morfin keletkezik.hu A Papaveraceae család tehát különösen bővelkedik különleges izokinolinalkaloidokban. Triptofán eredetű alkaloidok Igen nagy csoportot alkotnak. de sok hallucinogén vegyület is ide tartozik. Tiszavasváron ma is eszerint állítják elő a morfint. harmolok.és ergolin-alkaloidok. ezért monoterpenoid jellegűek. Stropharia) méreganyagai. harminok. Mimosaceae (dél-amerikai Anadenanthera peregrina. Kelp Ilona vegyészmérnök aktív közreműködésével. A Zygophyllaceae családba tartozó. virocid. nagyobb dózisban hánytató) gyógyászati szempontból értékesek. hogy az Agaricaceae családba tartozó hallucinogén gombák (pl. A morfinánok bioszintézise a benzil-tetrahidro-izokinolin-vázas retikulinból indul ki. a pszilocibin és a pszilocin is ide tartoznak. colubrina magvaiban). karbolin. A morfin mákszalmából való ipari előállítását Kabay János gyógyszerész (18961936) dolgozta ki az 1930-as évek elején. nem egy közülük gyógyszeralapanyag. az így előállított tetraploid vöröshere levelei sokkal nagyobbak. Így képződik az ipekakuana két fő alkaloidja. A. terméshozama is kiemelkedő). pl. Pogonopus) jellemző. de antimitotikus hatása (metafázisban gátolja a mitózist) miatt egyes származékait citosztatikumként használják. Cephaëlis. Ezeket a gombákat a közép-amerikai aztékok sámánjai fogyasztották kultikus szertartások alkalmával. dr. harmalinok. vagyis a növénynemesítők sikeresen alkalmazzák a nemesítésben (pl. Afrikától É-Indiáig és Mandzsúriáig . Még egy nagyon fontos származéktípus jellemző rá. Érdemes azt is megemlíteni. A növényfajok közül a következő két családra jellemző triptamin-származékok előfordulása: Myristicaceae (dél-amerikai Virola-nemzetség. Indol-típusú szerkezetük sokféle állatélettani hatással járhat együtt. majd ebből a kolchicin. Triptaminok.Forrás: http://www. A neurotranszmitterek (szerotonin. Psilocybe aztecorum. noradrenalin) szerkezeti hasonlósága rávilágít az élettani hatásmechanizmusok összefüggéseire.

A vinpocetin felfedezése pedig lehetővé tette a magyar Cavinton nevű. nálunk is ismert dísznövény. klavinok stb. Ilyen például a rózsameténg (Catharanthus roseus). A Rubiaceae családba tartozó Pausinystalia yohimbe alkaloidjai a szimpatolitikus hatású yohimbin és korinantin. Életmentő. az anyarozzsal (Claviceps purpurea). Az Apocynaceae család sok faja fontos gyógynövény. A legismertebb faj a Strychnos nux-vomica. de citosztatikus. (Fajnevéről kapták nevüket a harmanok és az ehhez hasonló nevű alkaloidok). belőlük több mint 200 alkaloidot izoláltak. elsősorban a Gentianales rend következő családjaira jellemző előfordulásuk: Apocynaceae. Rubiaceae. A vinkamin ipari extrakciójának kidolgozása magyar kutatók (Szász Kálmán. A Rivea corymbosa mexikói fajban is megtalálhatók. Citosztatikumként a klinikumban ma is használatosak. bonyolultabb szerkezetű alkaloidok jellemzők: ergin. a kinin. Ezekre a triptaminból származtatható. melynek fő alkaloidjai az idegrendszerre erősen mérgező sztrichinin és brucin. Antranilsav eredetű alkaloidok . cinkonin és cinkonidin. Változatos szerkezetűek.doksi. Kinolin alkaloidok Az előbb tárgyalt alkaloidtípus prekurzorának gyűrűfelbomlása és másképpen történő újrakapcsolódása révén keletkeznek a Rubiaceae családba tartozó Cinchonafajok fő hatóanyagai. A Loganiaceae családba tartozó Strychnos-fajok igen jelentősek. Lőrincz Csaba) érdeme.Forrás: http://www. lizergol. Loganiaceae. A Camptotheca acuminata kamptotecin alkaloidja toxikus. Kinolin alkaloidokat tartalmaz még a Cornales rend Nyssaceae családjába tartozó Camptotheca nemzetség. melynek egyes lizergsav-származékait gyógyszeripari úton dolgozzák fel.hu terjedő Paganum harmala levelei központi idegrendszert stimuláló ß-karbolinokat tartalmaznak. Ezt a növényt is használták az aztékok kultikus ceremóniák alkalmával hallucinogén hatása miatt. hogy a Convolvulaceae család említett taxonjai “biokémiai rokonságban” vannak az ergolin alkaloidokat tartalmazó gombával (Ascomycetes). Dimer terpenoid indol-alkaloidjai a vinblasztin és a vinkrisztin. a szülészetben vérzéscsillapítóként alkalmazott orvosságok készülnek belőle. a kinidin viszont fontos szívgyógyszert szolgáltat. A szintén ide sorolható kis télizöld meténg (Vinca minor) fő alkalodja a vinkamin és a vinpocetin. A kinin ma is a leghatásosabb maláriaellenes szer. Érdekes. Ebben az alkaloidcsoportban a legjelentősebbek a Convolvulaceae családba tartozó taxonok. Ugyanerre alkalmazták még a nálunk dísznövényként meghonosodott Ipomoea tricolor (kékvirágú hajnalka) megőrölt magvait is. Kevésbé mérgező származékait tumorgátló hatásuk miatt – bizonyos esetekben – eredményesen alkalmazzák a klinikumban. Alkaloidjai gyakran gyógyszeripari feldolgozásra kerülnek. agyi vérkeringést javító hatású gyógyszer kifejlesztését. A lizergsavamid mesterséges etilezésével nyert lizergsav-dietil-amid (= LSD) azonban a legveszélyesebb kábítószerek egyike! Monoterpenoid indol-alkaloidok Triptamin és monoterpenoid (főként iridoid) kondenzációjából keletkeznek. kinidin.

Forrás: http://www.doksi.hu

Kisebb jelentőségűek, mindegyik az antranilsav ciklusos származéka. A kinazolin-alkaloidok több családban fordulnak elő: Rutaceae, Acanthaceae, Zygophyllaceae, Scrophulariaceae, Fabaceae, Araliaceae stb. Antimaláriás lázcsillapítót szolgáltat a Dichroa febrifuga (Saxifragaceae) febrifugin alkaloidja.

Hisztidin eredetű alkaloidok Hisztidinből keletkeznek az imidazol-alkaloidok. Viszonylag ritkák, például a Rutaceae családba tartozó dél-amerikai Pilocarpus-fajokban található a gyógyászati jelentőségű, szemészetben alkalmazott, paraszimpatomimetikus hatású pilokarpin.

Terpenoid alkaloidok A terpenoidoknál már említésre kerültek. Szeszkviterpénoid alkaloidokat tartalmaz a Nymphaeaceae családba tartozó Nuphar luteum és a Nymphaea alba gyökértörzse. Néhányuk gátolja mikrogombák szaporodását. Diterpenoid és triterpenoid alkaloidok találhatók a Ranunculaceae, Rosaceae, Garryaceae és Escalloniaceae családokban. Ide tartoznak az Aconitum napellus (Ranunculaceae) igen toxikus akonitin és akonin alkaloidjai. Triterpenoid alkaloidok jellemzik az Euphorbiaceae és Daphniphyllaceae család néhány taxonját. A terpenoidoknál már szó volt a szteroid alkaloidokról, amelyeknek legismertebb képviselői a Solanum-fajokban előforduló szolaszodin és szolanidin.

Purin- és pirimidin-származékok Ismeretes, hogy a purin- és pirimidinbázisok aminosavakból keletkeznek. Akárcsak a nukleotidok, ugyanúgy az ide tartozó, alkaloidszerű, élettanilag aktív vegyületek (vagyis valójában nem alkaloidok) nem túl gyakoriak az edényes flórában. Oxidált és metilezett purinok, vagyis xantinok a koffein, a teofillin és a teobromin. Fontos gazdasági, ill. gyógynövények tartoznak ide. A Camellia sinensis (= Thea sinensis, Theaceae) fő hatóanyaga a teofillin és a koffein. A Coffea-fajok (Coffea arabica, C. liberica, C. canephora, Rubiaceae) koffeint, a Theobroma cacao (Sterculiaceae) leginkább teobromint, kisebb mennyiségben koffeint, a Cola-fajok (Cola nitida, C. acuminata, C. verticillata, Sterculiaceae) koffeint, az Ilex paraguariensis (maté tea, Aquifoliaceae) koffeint és teobromint, továbbá a Paullinia cupana var. sorbilis (guarana, Sapindaceae) pedig koffeint tartalmaz. A pirimidin-származékok még ritkábbak. Antinutritív sajátságú a lóbab (Vicia faba, Fabaceae) magjában található vicin és konvicin (táplálékként fogyasztva túlérzékeny embereknél akut hemolízist, favizmust okozhatnak). Különleges pirimidinaminosav a Lathyrus-fajokban (Fabaceae) előforduló latirin.

Cianogén glikozidok Bonyolult folyamat révén, sok enzim közreműködésével aminosavakból képződnek. Fontosabbak: linamarin, lotausztralin, prunazin, amigdalin, vicianin,

Forrás: http://www.doksi.hu

dhurrin. A glikozidok enzimes úton cukrokra, aglükonra és toxikus hidrogéncianidra bomlanak. Különösen rovarokat és csigákat tartanak távol a növénytől. Közel 1000 fajból mutattak ki cianogén glikozidokat. Legtöbb a következő családokban fordul elő: Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Araceae. Ismertebb nemzetségek: Taxus, Juniperus, Prunus (pl. keserűmandula), Cydonia, Malus, Sorbus, Eucalyptus, Hevea, Manihot, Sorghum, Linum, Linaria, Lotus, Phaseolus, Trifolium (főleg Trifolium repens egyes ökotípusai).

Glikozinolátok (izotiocianátok) Aminosav-származékok, mert – akárcsak a cianogének – aminosavakból képződnek kénatom beépülésével (cisztein közvetítésével). A glikozid formában előforduló vegyületek tioglikozidáz hatására izotiocianátot (“mustárolaj”) szolgáltatnak. Az izotiocianátok illó, jellegzetes szagú és csípős ízű vegyületek (mustár, torma).

g) Fenoloidok
Ökológiai és növénykórtani szempontból a fenoloidoknak igen nagy jelentőségük van. Biogenezisük túlnyomórészt aromás aminosavakból (fenilalanin, tirozin) indul ki. Először az aminocsoport eltávolítását katalizáló enzimek (ammónialiázok) aktivizálódnak. Hatásukat a fény sokszorosára fokozza. Így keletkeznek az első fenilpropánsavak, a fahéjsav-származékok (cinnamoidok): fahéjsav, p-kumársav, kávésav, ferulasav, klorogénsav. Általában az alkillánc telítetlensége, a gyakran számos fenolos hidroxi-csoport jelenléte óriási változatosságot tesz lehetővé. A fenoloidok polimerizálódhatnak, metileződhetnek, ezen felül sokféle glikozidjuk létezhet. Így jönnek létre a fehérjekicsapó sajátságú polifenolok, cserzőanyagok. Növénykórtani és allelopátiás szerepük jelentős. Sok gyógynövény hatóanyagai is fenoloidok közül kerülnek ki. A növényélettani szempontból annyira fontos kinonok, naftokinonok, plasztokinonok és ubikinonok kétféle úton is keletkezhetnek, egyrészt a fenilpropanoidokból láncrövidüléssel, másrészt tri- vagy poliketid (poli-acetil-lánc) ciklizáció révén (utóbbi a valószínűbb).

Fenolok, fenolsavak, fenilpropanoid származékok Alkilfenolok poliketid-anyagcsereúton (l. terpenoidok!) is keletkezhetnek, pl. a Thymus-fajokra jellemző fenol-monoterpének (timol, karvakrol stb.). Leggyakoribb egyszerű fenol a hidrokinon. Glikozidjai (pl. arbutin) és metiléterei az Ericaceae és Rosaceae családok néhány fajára jellemzők, pl.: Arctostaphylos uva-ursi, Erica cinerea, Calluna vulgaris (Ericaceae). A benzoesav eredetű fenolsavak (pl. protokatechusav, vanillinsav, galluszsav, sziringinsav) gyakrabban fordulnak elő. Különösen említésre méltó a szalicil-alkohol glikozidja, a szalicin. Főként Salix-fajok (Salicaceae) kérgében és Filipendula-fajokban

Forrás: http://www.doksi.hu

található nagyobb mennyiségben. A szalicin felfedezése vezetett a szalicilsav előállításához és a népszerű aszpirin sokféle terápiás alkalmazásához. Néhány fenolpropanoid karbonsavszármazék előfordulása általánosabb (pl. a klorogénsav héjképletekben gyakori, megtalálható a burgonyában, a napraforgókaszatban, az almában), másoké ritkább, pl. a rozmarinsav a Lamiaceae-re, a lithosperminsav a Boraginaceae-re jellemző. Fenilpropanoidok a stilbenoidok is, de ezekben már két benzolgyűrű van. Például a Pinaceae családra általában jellemző a pinoszilvin. Érdekes, hogy a Polygonaceae család néhány Rheum-fajában a hasonló szerkezetű raponticin található. Ezekhez hasonló bibenzolok és fenantrénné ciklizálódott származékaik edényes növényekben viszonylag ritkábbak. Egyes családokban azonban előfordulnak, pl.: Orchidaceae, Dioscoreaceae, Combretaceae.

Kumarinok Közel 1000 kumarint ismerünk. Az egyszerűbb szerkezetűek a Fabaceae és Asteraceae családokban gyakoriak, a bonyolultabbak pedig főleg az Apiaceae és a Rutaceae család fajaira jellemzők. Fahéjsavból képződnek sajátos ciklizációval. A növényekben leggyakrabban glikozidos formában vannak, pl. az eszkuletin glikozidja az eszkulin (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae). Néhány ismertebb kumarin még az eszkuletinen kívül az umbelliferon, a herniarin, a szkopoletin és a fraxetin. Egyszerű kumarinok találhatók még a következő ismert fajokban: orvosi és fehér somkóró (Melilotus officinalis, M. albus, Fabaceae), melyek a kumarinon kívül antikoaguláns dikumarolt is tartalmazhatnak, továbbá szagos müge (Galium odoratum, Rubiaceae), illatos borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum, Poaceae). A furanokumarinok olyan kumarinszármazékok, amelyek benzolgyűrűjéhez furángyűrű csatlakozik, ilyenek például: angelicin, imperatorin, pszoralen, bergapten, xantotoxin, khellin. Furokumarinok jellemzik az Apiaceae család sok faját (pl. orvosi angyalgyökér - Angelica archangelica, koriander – Coriandrum sativum, Ammi visnaga, Ammi majus, pasztinák – Pastinaca sativa, medvetalp – Heracleum sphondilium), valamint a Rutaceae családban a Ruta graveolens és a Citrus-fajok. Többségük fényérzékenyítő, azaz fototoxikus. A növényben felelősek az ellenállóképességért.

Lignánok, ligninek A lignánok fenilpropán-egységek kondenzációja révén jönnek létre. Fontosabb biológiailag aktív anyagok a Podophyllum peltatum (Berberidaceae) podofillotoxinja és α-peltatinja, mindkettő antitumor hatású. Különösen fontosak – gyakorlati felhasználásuk miatt – a flavanolignánok. A Silybum marianum (Asteraceae) fő hatóanyagai: szilibin, szilikrisztin és szilidianin. Gátolják a lipid-peroxidációt, ezáltal membránstabilizáló hatásúak. Emiatt fontos májvédő gyógyszerek készülnek belőle, például gyilkos galóca mérgezés esetén ezeket alkalmazhatják. A ligninek az edényes növényekre különösen jellemzők, de teljesen általános anyagok, amelyek a sejtfalvastagodás folyamán egyre inkább gyarapodnak. Sajátos szerkezetformáló tulajdonságaik azonban nagyrészt attól függenek, hogy milyen aromás alkoholból keletkeznek és milyen kapcsolódási variációban alkotnak

Forrás: http://www.doksi.hu

makromolekulákat. Általában háromféle aromás fenilpropanol vesz részt képződésükben, a koniferil-alkohol (fenyőfélékben), a szinapil-alkohol és a p-kumarilalkohol (két-és egyszikűekben). Meg kell jegyezni, hogy a lignin gyakran pkumársavval vagy más savas természetű szerves molekulákkal (pl. p-hidroxi-benzoesav, ferulasav, sziringinsav, vanillinsav, glukuronsav) észtereket képez. Ezek aránya egyes ligninekben 5-10 %-ot is elérhet.

Flavonoidok Flavonok, flavanok Többféle fontos szerepükről a bevezetőben már említést tettem. Igen elterjedt vegyületek, több mint 3000 flavonoidot ismerünk, beleszámítva a glikozidokat is. Az eddigi kutatások szerint bioszintézisére kettős út jellemző, az egyik benzolgyűrű (“B”: fenil) a fenilpropanoid típusú p-kumársavból képződik, a másik (“A”-gyűrű) viszont 3 malonil-CoA ciklussá kapcsolódása révén jön létre (ciklikus triketid = végeredményként 3 acetilcsoport gyűrűvé alakul 3 szén-dioxid szabaddá válása közben). Átmeneti termékként keletkezik a tetrahidro-kalkon, mely igen ritkán fordul elő önmagában, stabil formában. Ebből alakul ki a végleges flavonoidváz kalkonszintáz segítségével. Nagyon változatos szerkezetűek. A glikozidkötések kétféleképpen alakulhatnak ki: oxigénatomhoz vagy szénatomhoz kapcsolódva. Az aglikon különböző oxidált állapotai szerint különböztetünk meg flavonokat (pl. apigenin, luteolin), flavonolokat (pl. kvercetin, kempferol), flavanonokat (pl. naringenin, eriodiktiol), flavanonolokat (pl. taxifolin), flavan-3-olokat (pl. katechin), flavan-3,4-diolokat (pl. leukocianidin), de a teljesség kedvéért ide sorolhatjuk az antocianidineket (pl. pelargonidin, cianidin) is. Több, gyógyászati szempontból fontos flavonoidforrás ismeretes. Például rutint (= rutozid vagy “P-vitamin”) szolgáltat a Sophora japonica (Fabaceae) bimbós virágja (15-20% rutint), ipari módszerrel rutint vonnak ki a Fagopyrum esculentum és a Fagopyrum tataricum (Polygonaceae) virágzó hajtásából. A Ginkgo biloba (Ginkgoaceae) trombocita-aggregációt gátló diterpénjei (ginkgolidok) mellett élettanilag aktív biflavonoidokat és proantocianidineket tartalmaz.

Izoflavonoidok, neoflavonoidok A flavonoidoktól az izoflavonoidok abban térnek el, hogy a fenilcsoport a benzpiran (= kromon) váz 3. és nem a 2. szénatomjához kapcsolódik. Főleg a Fabaceae családra jellemző vegyületek, például a szójában különösen sok genisztein és daidzein található. Mintegy 700 izoflavonoidot és izoflavonoid-glikozidot ismerünk. Nagy részüknek – nagyobb mennyiségben és rendszeresen takarmányozva - ösztrogén hatásuk lehet. Az ösztrus-zavar például szarvasmarhák meddőségét idézheti elő. Az izoflavonoidok és a pterokarpanok (ciklizálódott származékaik) baktériumvagy gombafertőzés, esetleg abiogén stresszorok hatására felszaporodhat. Az ilyen anyagokat a növénykórtanban fitoalexineknek nevezzük. A szója és a borsó különösen gazdag pterokarpan-jellegű fitoalexinekben. A neoflavonoidok még ritkább vegyületek, ezeknél a 4. szénatom a fenilcsoport kapcsolódási helye. Jelenlétük Fabaceae, Clusiaceae és néhány Rubiaceae taxonra jellemző.

Geraniaceae. Aceraceae. Kinonok Minden valószínűség szerint tri. Az edényes flóra zárvatermőire általában jellemző. V. Kinonokká oxidálódva különösen jól kötődnek fehérjékhez.hu Antocianinok A vízoldékony antocianinok – mint glikozidok – fontos pigmentek. Az egyszerű benzokinonok viszonylag ritkábbak. nigra és a Malva silvestris subsp. Viszonylag sok fenolos hidroxi-csoportja lehetővé teszi sokféle kapcsolódásukat (kondenzáció.és poliketid szintézisúton jönnek létre a kinonok. de gyakoribbak az edényes növényekben a trimer. Geraniaceae. Vízben jól oldódnak. A fák kérgei is gazdagok különféle hidrolizálható tanninokban (pl. pl. a hibiszkusztea alapanyaga. Quercus spp. Sok polifenol antibakteriális. hogy a párta. peonidin. és könnyen közlekednek az edényes növények szállítóelemeiben. továbbá a Sambucus nigra (Caprifoliaceae) érett bogyói vagy a Centaurea cyanus (Asteraceae) virágai. antimikotikus vagy antivirális. A legegyszerűbbek a dimer procianidinek. észterképződés. Lythraceae családokban fordulnak elő. Tanninok A tanninok olyan növényi polifenolok. corymbosum (Ericaceae) és a Ribes nigrum (Grossulariaceae) antocianinban gazdag gyümölcseinek. A hidrolizálható gallotanninok általában a galluszsav (vagy digalluszsav) és a glükóz észterei.doksi. Corylus avellana stb. glikozidok kialakulása). Agrimonia. malvidin. Primulaceae.). az edényes növényeken kívül jelen vannak a gombákban és a zuzmókban is. mauritiana sziromlevelei.Forrás: http://www. Emiatt bőrcserzők. Combretaceae. amelyek a fehérjéket kicsapják. antrakinonok és a naftodiantronok. Onagraceae. Néhány fontosabb antocianidin: pelargonidin. Antocianinokban gazdag a Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) piros csészelevele. A legfontosabb antocianin-tartalmú gazdasági növényünk a Vitis vinifera (Vitaceae). szerepükről a bevezetőben már említést tettem. A dimer galluszsavból álló ellagitanninok főleg a Rosaceae (pl. Az aglikont antocianidinnek nevezzük. A kondenzált tanninok vagy proantocianidinek flavan-3-ol polimerek.. Biogenezisük szerint két nagy csoportra oszthatók: hidrolizálható és kondenzált tanninok. Fagus sylvatica. A következő családokra különösen jellemzők: Ericaceae. ami együttjár funkcionális hatásuk változatosságával. tetramer vagy polimer proantocianidinek. Rosa). Festéket szolgáltatnak például a Malvaceae családba tartozó Althaea rosea var. Anacardiaceae. naftokinonok.vagy lepellevelekben bőven megtalálhatók. delfinidin. petunidin. . cianidin. A szőlőbogyóban található pigmentek különösen a vörösbort szolgáltató fajtákra jellemzők. hogy a növények betegségellenálló-képességének mértékét megszabja a tanninok minősége és mennyisége. Több mint 1200 kinont ismerünk.: Myrsinaceae. Ezek a képességek teszik lehetővé. Gyógyászati értéke van a Vaccinium myrtillus. Potentilla. ugyancsak nagy molekulájú és sok hidroxi-csoporttal rendelkező vegyületek.

Az Aloe-fajok (Liliaceae) és a Rheum-fajok (Polygonaceae) is bővelkednek különböző szerkezetű és hatású antron. A gyantában lévő keserű ízű anyagai a humulon és a lupulon. melyet a rostkender csak nyomokban tartalmaz. A hipericin azonban érzékeny egyéneken allergiás tüneteket válthat ki erős fényen. hipericint tartalmaz az enyhe antidepresszáns hatású Hypericum perforatum (Hypericaceae). A talajból kiszedett vagy kitermelt gyökeret és gyökértörzset alaposan. Kulcskérdés a begyűjtött növényi nyersanyag szakszerű szárítása. Juglandaceae. Plumbaginaceae. pl. században világhírű volt. C. A marihuana 2-6%. Ma is sok gyógynövényt gyűjtenek hazánkban. Egyre zsugorodnak a vizes élőhelyek. Polygonaceae. pormentes helyről szabad gyógynövényeket gyűjteni. Rhamnaceae. mert fotoszenzibilizáló. de a körülmények rosszabbak. Lythraceae. Terpenofenolok A legfontosabb (ugyancsak összetett bioszintézissel létrejövő) terpenofenolok a kannabinoidok. Különböző formákban és töménységekben terjesztik. 4. Az alföldi szikeseken termő magyar orvosi székfű kiváló minősége miatt a 19. A nedves. Antrakinon-glikozidok több hashajtó hatású gyógynövény hatóanyagai. senna (Caesalpiniaceae). A gyógynövények ezeket felvehetik és raktározhatják. Frangula alnus (Rhamnaceae). szemét. kellően ki nem szárított részek bepenészedhetnek. Az antrakinonok sokkal gyakoribbak. szegényednek az őshonos növényeket termő területek. A gyűjtött nyersanyag nem tartalmazhat vagy csak a megengedett mértékben tartalmazhat növényvédőszer-maradványt vagy nehézfémet. Általános szabály. Vadon termő. Közülük a bioszintézis végén keletkező termék. Az indiai változat gyantája 1 %-nál több THC-t tartalmazhat. szennyező vagy . Idegen anyagok. Gyakran sok évig.doksi. de nem általánosak. Naftodiantron-vázas hatóanyagot.hu Boraginaceae családokban. hogy csak tiszta.Forrás: http://www. a Cannabis sativa (Cannabaceae) hatóanyagai. kábítószereket állítanak elő belőle. a gombákon és a zuzmókon kívül az edényes flóra következő családjaira jellemzők: Rubiaceae. Terpenofenol-származékok jellemzik a szintén Cannabaceae családba tartozó komlót (Humulus lupulus). más. Ebenaceae. Verbenaceae. A naftokinonok több családban előfordulnak. Droseraceae. tiszta ivóvízzel kell megtisztítani. Boraginaceae.: Cassia angustifolia. Liliaceae. A legismertebb naftokinon az allelopátiás hatású juglon (Juglans spp. ilyenek pl. A gyógynövény-biotermékek minőségi követelmény-rendszere még szigorúbb. gyógynövény-nemesítés Magyarországon régi hagyománya van a gyógynövény-gyűjtésnek.). védendő és termesztett gyógynövények.és antrakinon-glikozidokban.: Bignoniaceae. a tetrahidro-kannabinol (THC) a legfontosabb. és 20. A mikotoxinokat tartalmazó szárítmányok használata tilos. Proteaceae. Fabaceae. akár évtizedekig megmarad egy-egy régen használatban lévő szintetikus növényvédőszer vagy bomlástermék a talajban. Scrophulariaceae. Sok a környezetvédelmi szempontból veszélyeztetett lelőhely. a hasis 5-20% THC-t tartalmaz. A szárított komlótoboz vagy a belőle készített gyógyszerek enyhe nyugtatóként használhatók. ugyanis gyakori hallucinogén hatóanyag.

Tanacetum vulgare herba. Lycopodium clavatum (VÉDETT. radix. Capsella bursa-pastoris herba. fructus. A gyűjtést csak állami szervek által felhatalmazott tanfolyamokon képzett és eredményes vizsgát tett szakmunkások végezhetik. laevigata summitas. millefolium) herba. Aesculus hippocastanum semen. Juniperi galbulus. Malva sylvestris flos. Dryopteris filix-mas rhizoma. Acorus calamus (VÉDETT) rhizoma. Galega officinalis herba. Hypericum perforatum herba. Equisetum arvense herba. Hedera helix folium. Chelidonium majus herba. flos.Forrás: http://www.hu mérgező gyógynövényrészek nem fordulhatnak elő a nyersanyagban vagy a szárítmányban. flos. Tussilago farfara folium. de termeszthető) herba. folium.. jelenleg nagy mennyiségben szállítanak külföldi forgalmazóknak például a következő drogokból: Chamomillae (Matricariae) anthodium. Magyarországon fontosabb. fructus. hogy a gyűjtő teljesen biztos legyen abban. Pulmonaria officinalis folium. Epilobium parviflorum herba. herba. Thymus serpyllum herba. Primula veris radix et rhizoma. chamissonis) flos. altissima folium. hogy mit gyűjt. de termeszthető). Galium (Asperula) odoratum herba. herba. Gypsophila paniculata radix. Sambuci fructus et flos. radix. Verbascum phlomoides flos. . Hazai gyűjtésből exportra is jut. herba. Menyanthes trifoliata (VÉDETT) folium. Achilleae (Millefolii) herba (et flos). Agropyron (Elymus) repens rhizoma et radix. C. cortex. gemma. Vaccinium myrtillus folium. folium. Mindezekre szabványok. cortex. inkább importból való) spora. Arctium lappa radix. gyógyszerkönyvi előrások a mérvadók. terebinthina. Galium verum herba. Sambuci flos. Crataegi summitas et fructus. Betula pendula folium. Corylus avellana folium. Digitalis lanata (VÉDETT. Juniperus communis pseudofructus. Geum urbanum rhizoma et radix. Tudnia kell. rhizoma. Rumex spp. stipes. Cychorium intybus radix. A legfontosabb. Viscum album folium. Tiliae flos. Fumaria officinalis herba. platyphyllos. Leonurus cardiaca herba. flos. fructus. Herniaraia glabra herba. Viola tricolor herba. Populus nigra gemma. radix. Urticae folium. Polygonum aviculare herba. rhizoma. Fontosabb vadon termő gyógynövényeink (megjelölve a védett fajokat): Achillea collina (vagy A. folium. Filipendula ulmaria herba. flos. Centaurium erythraea herba. gigantea. flos. Urticae folium. Hyperici herba. Cynosbati pseudofructus. Potentilla arenaria herba. ez a követelmény szárításra éppen úgy érvényes. Artemisia absinthium folium. virga-aurea herba. Agrimonia eupatoria herba. semen. Lamium album flos. Convallaria majalis folium. tomentosa flos. Frangula alnus cortex. Cotinus coggygria folium. Solidaginis herba. helyette termeszthető az egyenértékű A. Taraxaci herba et radix. Pinus sylvestris turio. Cynosbati (Rosae) pseudofructus. l. Colchicum autumnale tuber. Symphytum officinale rhizoma et radix. Glechoma hederacea herba. Equiseti herba. Equiseti herba. herba c. Euphrasia rostkoviana herba.doksi. Visci stipes. Plantago lanceolata. Crataegus monogyna. rhizoma et radix. pseudofructus. Sempervivum tectorum herba. S. Valeriana officinalis rhizoma et radix. más Rosa spp. fructus. T. Védett területen csak a természetvédelmi hatóság írásos. Taraxacum officinale radix. Hippophaë rhamnoides fructus (VÉDETT. Viola odorata folium. radix. de termeszthető) folium. Bardanae radix. folium. Ononis spinosa radix. Sambucus nigra flos. Artemisia vulgaris herba. Taraxaci radix. Arnica montana (VÉDETT. Chelidonii herba. herba. Potentilla erecta rhizoma et radix. S. P. Achilleae herba. hogy milyen időpontban és állapotban kell a gyűjtést végeznie. helyre és időre érvényes engedélyével szabad tevékenykedni. Calluna vulgaris herba. herba. Veronica officinalis herba. fructus. Adonis vernalis (VÉDETT. herba. flos. radicibus. T. Tilia cordata. gyűjtésből származó drogok (gyűjtött mennyiség hozzávetőleges sorrendje szerint): Chamomillae anthodium. Tiliae flos. Rosa canina s. Solidago canadensis. Alchemilla xanthochloa (vulgaris) (VÉDETT) herba. Verbena officinalis herba. herba. Urtica dioica folium.

Chrysanthemum cinerariifolium flos. styriaca semen.doksi. Echinacea purpurea. akár az ipari feldolgozás szempontjait is vesszük figyelembe. nigra. szárítás (természetes vagy mesterséges). Sinapis alba semen. érzékenységét. Matricaria recutita anthodium. növényápolás. 28. Carum carvi fructus. Melissa officinalis herba. officinalis ssp. Vannak oktoploid (2n = 56) populációk is. B. Fontosabb termesztett gyógynövényeink: Althaea rosea var. Papaver somniferum caput. több fajtát vagy a célnak megfelelő. Ismerni kell a rendelkezésre álló fajtákat. Külön megvannak a szabályai a vetőmagtermesztésnek. Borago officinalis semen. Pimpinella anisum fructus. Nemesítés szakaszai: Szelekció: morfológiai. Origanum majorana herba. Lavandula angustifolia flos. semen. V. ill. angustifolia. latifolia (Lengyelország): 2n = 14. Salvia officinalis herba. Linum usitatissimum semen. Szempontjait és műveletét két példával érzékeltetem. szállítási gondosság. nigra flos. exaltata: 2n = 14. A gyógynövény-nemesítés nehéz műveletsor. Valeriana officinalis radix. Ezért a gyógynövények nemesítése az egész növénynemesítésen belül a legösszetettebb. Illóolaj-tartalomban ellentétes a tendencia: legmagasabb érték a tetraploid “collina”típusban található. Fagopyrum esculentum. ezek is felhasználhatók a keresztezési kombináció megtervezésekor. A fő cél mindig a termésbiztonság. Brassica alba. A természetes populációk genetikai változékonyságát ismerni kell: V. a területre vonatkoztatott hatóanyag-mennyiség növelése (biomassza. ismerve a hatóanyagok változékonyságát. Mindezt egyidejűleg elérni igen bonyolult és nehéz feladat. Humulus lupulus strobulus. Ginkgo biloba folium. terméshozam fokozása) és kívánt hatóanyag vagy hatóanyagok legkedvezőbb minőségi összetétele és mennyisége. víz-. Foeniculum vulgare fructus. illóolajtartalom) szerint. Anthemis nobilis flos. Oenothera erythrosepala semen. Mentha piperita folium. Malva sylvestris subsp. E. Trigonella foenum graecum semen. magról való vetés vagy palántázás. Hyssopus officinalis herba. primér feldolgozás (már akár a termőterületen). Satureja hortensis herba. Coriandrum sativum fructus. mauritiana flos. Silybum marianum fructus. officinalis (tipustaxon): 2n = 14. herba. Salvia sclerea herba (recens). herba. legelőnyösebb hatóanyag-tartalmú fajtát használni. . officinalis ssp. flos. ha lehetséges. Carthamus tinctorius flos. officinalis var. collina: 2n = 28. produkció-biológiai szempontok (gyökértömeg. főként a valerensav vonatkozásában. tápanyagellátás. V. Cucurbita pepo var. juncea semen. Calendula officinalis flos cum calycibus seu sine calycibus. Plantago lanceolata folium. Artemisia dracunculus herba. F. tataricum herba. herba. officinalis var. Ismernünk kell a termesztendő növény ökológiai (talaj-. Ruta graveolens herba. Anethum graveolens fructus. purpurea folium. képződésüknek ökológiai függőségét. Angelica archangelica radix.és fény-) és agrotechnikai igényeit: elővetemény. Digitalis lanata. hőmérséklet. Thymus vulgaris herba. Vázlatos példák: Valeriana officinalis (macskagyökér) nemesítése: A ploiditásfok (alapkromoszómaszám többszörösei) növekedésével általában erőteljesebb a hatóanyagok felhalmozódása. Ezekből a mezőgazdasági szakemberek részletesen megtudják. E. tárolás. Marrubium vulgare herba. Levisticum officinale radix. flos (cribratum).hu A hazánkban termeszthető. Cnicus benedictus herba.Forrás: http://www. hogy a jó és viszonylag állandó minőségű terméket (drogalapanyagot) gondos szabályok betartása nélkül nem lehet biztosítani akár a közvetlen felhasználás. V. B. D. Ocimum basilicum herba. betakarítás. legfontosabb gyógynövények agrotechnikai tudnivalóit HORNOK (1990) és BERNÁTH (2000) alapos és gondos kézikönyvei tartalmazzák. folium. pallida radix. Dracocephalum moldavica herba.

izocukrot. alma. mutációs nemesítés. gyapot). géntranszformáció: több tok. melynek kinyerése – más értékes farmakológiai tulajdonsága miatt – ipari szempontból gazdaságos. Nem véletlen. Kombinációs nemesítés: kasztrálás. hogy valamilyen “melléktermék” nem kívánt hatást gyakorol a fogyasztó szervezetre. hűvös. hímsteril-vonalak előállítása. Produkcióstabilizálás fő szempontjai: ökostabilitás.vagy kodein-tartalomra. morfin vagy más hatóanyag növelése (“ópiummák”. teaként vagy más. ami kizárólag gyógyszeripari feldolgozásra kerül. alkaloid-mennyiség csökkentése (étkezési mák). A közvetlenül. nem annyira szelektív kivonással előállított készítményként kerül forgalmazásra egy transzgénikus gyógynövényfajta (pl. transzgénikus fajták nemesítése. Hatóanyag növelése: produkció-biológiai és ökostabilitási előnyök mellett a fő hatóanyag (ciklopentán-szeszkviterpén típusú valepotriát) mennyiségi növelése (módszerek: beltenyésztés. Külön említésre méltó. akkor sokkal nagyobb mennyiségben keletkezik a transzgénikus Daturában szkopolamin. előállítása a cél. ipari keményítőt. szója. heterózis. Ilyenkor fel sem merülhet az a kétely. gyapot) rovarrezisztenciáját vagy gyomirtószer-rezisztenciáját tudták kialakítani. kukorica. hogy a hatalmas területen termesztett transzgénikus ipari növények milyen helyrehozhatatlan károkat idézhetnek elő a genetikai sokféleség megőrzése terén. eredmények: Szelekciós nemesítés: szelekciós nyomás (pl. Ennek kifejtése azonban nem tartozik jelen könyv tárgyköréhez. Az említett GM-növények előállításában az USA jár élen. menta vagy édeskömény) terméke. Komoly kérdés. szomatikus embriogenezis alkalmazása. akkor minden szempontból meg kell győződni az ártalmatlanságról (génmanipuláció nem várt hatásainak sejtbiológiai és állatélettani bizonyítása). tiszta vegyületek izolálása. orientale reciprok keresztezése. továbbá betegség elleni rezisztenciára). keresztezés. Papaver somniferum (mák) nemesítése: Nemesítési cél fő szempontjai: termés (mag) mennyiség növelése. magas illóolajhozam. transzgénikus paradicsom. keresztezés stb. Poliploidia. előnyt jelent az öntermékenyülés.). tok-. hogy a világ legnagyobb GM-növény előállítói olyan ipari növények (pl. kukorica) vagy vattát gyártanak (pl.doksi.hu Populációanalízis: vegetatív szaporítással (hátrányt jelent). ha a gyógyszeripar dolgozza fel. pl. Módszerek. akárcsak bármilyen GMO-élelmiszer esetében (pl. eredményes lehet a Papaver somniferum és a P. fényszegény körülmények között eredményesebben lehet szelektálni magasabb narkotin. Ha transzgénikus úton sikerül a hioszciamin-epoxidáz szintéziséért felelős gén expresszálódását jelentősen megnövelni. vagyis kizárólag meghatározott szerkezetű. amelyekből tisztított proteint izolálnak (pl. maghozam vagy morfintartalom. fajtaoltalom (vagy szabadalmaztatás). kevés mag (vetőmag-előállításra). Fajtakísérletek. szőlő. alkaloidszegény típus) felhasználása. gyógyszeripari cél). alkoholt és olajat állítanak elő (pl. fajtafenntartás. több morfin. tájfajták egyedszelekciójával nagy hozamú fajták állíthatók elő. fajtaelismerés. . állami fajtaminősítés (szaporítóanyag forgalmazásának előfeltétele).). rezisztencia tulajdonságok). hogy a genetikailag módosított (manipulált) gyógynövények nem minősülhetnek GMO-termékeknek akkor. ópium-. Ha sikerül biotechnológiai módszerrel olyan magas morfin-tartalmú és kórokozóknak ellenálló transzgénikus fajtát előállítani. ill. szója).Forrás: http://www. spontán mutációk (pl. Fajtakísérletben összehasonlítás. hibridtörzsek és hibridfajták előállítása (tulajdonságok fixálása. búza stb. betegségellenállóság. ezzel is biztosítva monopolhelyzetét az egész világon. akkor nincs ok tiltakozni.

egyedi cikkelyeinek vagy ezek hiányában a Növényi drogok (1433) általános cikkely követelményeinek.4. A betakarítás optimális időpontjának megválasztása (“technológiai érettség”). pl. Chelidonii herba) alkalmazásához orvosi javallat szükséges. orvosi angyalgyökér. 3. kötetében a “Gyógynövényteák – Plantae ad ptisanam” definíciója a következő (01/2002:1435): “A gyógynövényteák kizárólag egy vagy több növényi drogból álló gyógyszerkészítmények. A primer feldolgozás általános szempontjai: 1. vagyis primer feldolgozása.Forrás: http://www. mert enyhe hatásuk ezt lehetővé teszi. útifű. ill. 2. drogot szolgáltató része legyen a növénynek.tisztítás (kézzel. Sokszor betegségek megelőzésére. herba. szag. mosással. gyökér stb. akkor a szállító eszközről fedett. rostával. 8 óránként) átforgatják (különösen érzékeny pl. virágok). tasakokban forgalmazzák. pl. betonpadozatú helyiségbe kerüljön. A gyógynövényteák mikrobiológiai tisztaságára vonatkozó ajánlások (5. Teadrogok primer feldolgozása. ugyanígy elkülönítve: virág. Erős hatású teadrog (pl. 5. Alapanyag minősítési szempontjai átvétel előtt: faj azonos. targonca szükséges). Az alapanyag kíméletes és gyors (3-5 óra) beszállítása a szárító helyiségbe. levél. Vanilla (külföldi nyersanyagokat a helyszínen) .doksi. A gyógynövényteáknak meg kell felelniük a Gyógyszerkönyv vonatkozó.aprítás (pl. A gyógynövényteákat általában ömlesztve vagy adagolt formában.fosztás. a citromfű. Előkészítő műveletek szárítás előtt: .” Akármelyik teadrogról vagy teadrog-keverékről is legyen szó. A legtöbb drogból veszély nélkül készíthető tea.1. ha nyers. idegen anyagoktól mentes. de gyakran hirtelen fellépő betegségek gyógyítására is felhasználják. nem mérgező. levél morzsolása (majoránna) . pl. Ugyanez vonatkozik a szálas és filteres gyógyteakeverékekre is. a cserzőanyag-tartalom megterhelheti a májat). ami már az alapanyag betakarításával elkezdődik. pl. erős illatú nyersanyagokat.hu 5. folyamatos gyógyteázás is okozhat nem kívánt hatásokat (pl. vastagabb gyökereket) . fehér szappangyökér) . adagolásuk meghatározott. ha száraz. egészséges. gyűjtés módjának megválasztása: értékes. amelyekből főzéssel. alapvetően fontos az azonosított és ellenőrzött alapanyag megfelelő minőségű tisztítása és aprítása. kétszeres tömegének megfelelő felületre helyezik. Az ártalmatlannak tűnő. ritkán (kb. Camelia.-4. 6. forrázással vagy áztatással frissen fogyasztható vizes oldatok készíthetők. macskagyökér. Betakarítás. akkor pormentes. krónikus betegségek kezelésében. jellemző szín.erjesztés. kivonatok készítése A hivatalosan elismert gyógynövény-drogok egy része alkalmas tea (vizes kivonat) készítésére. Magyar Gyógyszerkönyv I. ahol kb. ép. 4. Ezek a teadrogok önmagukban (“monotea”) vagy teakeverékek (gyógyszerészi szaknyelven “species”) formájában használhatók. hámozással. tiszta felületre kerül és lefedik. Feldolgozás előtti tárolás: elkülönítve a mérgező. Mikrobiológiai tisztasági osztály) figyelembe veszik az előírt elkészítési módot (forró víz vagy nem forró víz használata). Mégis. (A szállításhoz raklapok. kamilla. A VIII. a biztos diagnózis érdekében bármilyen betegség esetén meg kell kérdezni az orvos vagy a gyógyszerész véleményét.

fizikai tényezők: . vágva őrlő stb. szitafinomságú (2.hu 7.doksi. mustár. V. kéreg.scissus = durván aprított – I. gyökértörzs. Szárítás – kíméletes vízelvonás: a növényanyagból a mechanikailag kötött és az ozmotikus nedvesség eltávolítása (víztartalom 90-ről kb. részei: morzsolódob. a magdrogtól elválasztja az eltérő méretű részeket Drogaprítás mértéke (előírásonként a szálköz távolsága és a szita számozása eltérő lehet): . erős lebegtetéssel) 1 kg száraz droghoz általában a következő friss nyersanyag-mennyiségekre van szükség: . szita (majoránna. termések. Heinen EWK.semiconscissus = finoman aprított – III.triőrök: fekvő. kömény. bőrnemű levelek. homok. 200-10000C. édeskömény) 8. 1-10 m/perc sebességgel) . mivel a finom papíron átjuthat a drogpor és a készült tea üledékessé válik).VI.IV.. kéreg: 2-3 kg . virágok (pl. 4-12 óra c) forró levegős: főleg ipari drogok (2-5 perc.0 mm): levelek.és virágrész lemorzsolása.mesterséges (szárítóberendezéssel) a) hideg levegős szárítás (8-12 nap.conscissus = aprított – II. gyökér.aprítás nélkül: kisebb virágzatok.a szárítás időtartama A szárítás módja lehet: . csipkebogyó) 2 kg-ig (pl.vágógépek (pl.és porelválasztás (kamilla szártalanítása is) .virág: 6-7 kg . fás részek. ánizs. herbák . szitafinomságra porított anyag ipari feldolgozásra alkalmas (pl.32 mm): az eredeti tömegnek legfeljebb 5%-a mehet át (különösen a filteres teák esetében fontos. ventillátorral): nagyon érzékeny alapanyagoknál b) meleg levegős (leggyakoribb). tabletta. gépek: . Winicker WA): simavágás keresztkéssel. finomabb aprításra szolgál . szitafinomságú frakció (0. szártalanító rosta. ha minél alacsonyabb. Lavandulae flos) .0 mm): gyökér. magvak .természetes . Drogtisztítás és drogaprítás (tehát a szárított nyersanyagok további feldolgozása) Lehetőségek.Forrás: http://www.3 mm): virágok . Chamomillae anthodium. tobozbogyó).morzsológépek: szárított herbából az értékes levél.mag: 1.14%-ra). hogy minél kevesebb legyen ez a szitafrakció.2 kg-tól (pl. Kivonatok készítése .termés (és álbogyó. szita (rosta) finomságú (4. gyakoribb eszközök. portalanító rosta. kapszula gyártás) . általában nem több 600C-nál .levél vagy herba: 5-6 kg . bazsalikom) .rostagépek: frakcionálás..a szárító levegő nedvességtartalma (ellenárammal egyenletes a száradás) . forgóhenger üregekkel ellátva. kockavágás hasító késsel és szabályozható keresztkéssel .őrlőgépek: kalapácsos. szita (rosta) finomságú (6.válogatószalagos tisztítás (kézi.a szárító levegő áramlási sebessége és iránya (lehet egyirányú vagy ellenáramú) .a szárító levegő hőmérséklete: előnyös.

hidrofil anyagok vizes kivonását követő liofilizálás. (A népi orvoslásban sok helyen gyógypálinkákat alkalmaznak. melegen szűrni Digestio (pállítás): hosszabb ideig (4-8 órán át) tartó áztatás 30-70 0C-on (pl.vagy vörösborral elegyíteni. hashajtó lekvárfélék . drazsé. ülepítéssel vagy szűréssel (vékony vattarétegen kolálva: szűrlet = colatura). Egyéb folyékony kivonat.tinctura (szeszes kivonat): többnyire 40-70%-os etilalkohollal áztatással vagy perkolációval. ciklodextrines por. az orbáncfűből vagy az árnikavirágból stb. áztatás után 40 percig gőztérben tartani. kapszula. Drog és kivonószer aránya általában: 1:10. orvosiziliz-gyökér.: 70-85%) extractum siccum (száraz. préselmény. az Aqua aromatica . gyógycukorka. Szárazanyag-% szerint lehetnek: extractum fluidum (sz. Sirupus rubi idaei. pépesen. ecet. ill. Ezekért nem vállal felelősséget a szakember!) . Ide tartoznak a homeopáthiás őstinktúrák is. majd 10-15 percig lefedve állni hagyni. kenőcs stb.) .a.gyümölcspép (pulpa). kutyabengekéreg. borogatás céljából (pl. sz.zsíros olaj kivonása oldószerrel vagy préseléssel . sz.: 94% körül) . kivonószer lehet pl. mivel a forrázat vagy főzet készítése a komponensek arányától függ. porlasztva szárítás. sz. bor vagy olaj (zsíros olajjal készül macerátum a fokhagymából. . asztmadohány cigarettázásra (Species antiasthmatica ad fumigationem) A teakeverékek vizes kivonására teljesen általános előírást nem lehet megadni.hu A gyógyteaféléket a vizes kivonás (arány általában 2-5 g drog/100 ml víz) módja szerint osztályozhatjuk: Infusum (forrázat): leforrázni vagy áztatás után 20 percig gőztérben tartani. medveszőlőlevél) Maceratio (áztatás): hosszabb ideig (akár 8-12 órán át) tartó áztatás szobahőmérsékleten (pl. Farina sinapis langyosan lumbago ellen) Ad fumigationem (füstölőként): pl. Sirupus laxans stb. Farina lini melegen. A gutta (csepp-készítmény) legtöbbször alkoholos kivonat. 1:5. vákuumbepárlás (pl. Vízzel nedvesítve.solutio (oldat): speciális eljárással készül pl. sósavval kissé savanyított desztillált víz.: 50-70%) extractum spissum (sűrű.: 15-50%) extractum subspissum (félsűrű.extractum (sűrű és száraz kivonat): általában etilalkoholos kivonatok töményítésével készíthető. Általában a gyártó cég vagy az előállító gyógyszerész adja meg a teafolyadék készítésének módját.illóolaj kinyerése vízgőz-desztillációval vagy nyomással (sajtolással) .Forrás: http://www. alkoholos tinktúra.doksi. extraktum vagy párlat. tabletta.egyéb formulázás gyógyszertechnológiai módszerekkel (pl. granulátumok) .a. A gyógyborok is hasznosak lehetnek. cékla) pasztőrözve vagy liofilizálva . utána szűrni Decoctum (főzet): főzzük 10-15 percig vagy duzzasztás. csipkebogyó) Ad fomentosum et ad cataplasma (borogatásra): előbbi finomabb.sirupus (cukoroldatos galenikum): Sirupus aurantii. káposzta. instant porok. pép lehet például: .frissen préselt lé (pl. pl.különleges macerátum. gyakran esszenciát (tinktúrát) kell a javasolt arányban fehér. utóbbi kevésbé finomabb aprítású drogpor.a.a.szuperkritikus fluid extrakció (SCFE) legtöbbször szén-dioxiddal . granulátum.) .

vizsgálati módszerekre és növényvédőszer-maradványok kimutatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókra. A vonatkozó cikkelyek taglalása elárulja. VII. Tájékoztatóként tudjuk.hatóanyag(ok) standardizálása (összes hatóanyag vagy egyes hatóanyagok mennyiségi megadása). egységessége a döntő kérdés. fitokémiai értékelése Külön feladat az ipari gyógynövények minősítése. a csomagolás módja az előírt követelményeknek megfelelő legyen. a visszaélés megakadályozását. Hg.nehézfém vagy peszticid maradvány nem lehet benne. . tisztasága. Drog és anyanövényének tudományos és magyar neve 2.mikroszkópos vizsgálat (pl. Ezek: . Hg. osztályú minőségi kategóriát különböztet meg. I. (1986) vonatkozó cikkelyeinek figyelembe vételével. Magyar Gyógyszerkönyv “Növényi drogok – Plantae medicinales” (1433. Európai Gyógyszerkönyv adja a példát. A II. hogy új magyar gyógyszerkönyvünkben mintegy 200 növényi drog. Eur. de már Ph. A drogminősítésnek az egészségvédelmet. Azonosság .Forrás: http://www. számú általános cikkely) kiterjed az előállításra. A Ph.makroszkópos vizsgálat . sztómaindex) .hu 6. akár hatósági – a Ph. Bármilyen gyógynövény vagy gyógynövény alapú készítmény előállítása során érvényesíteni kell a GMP (Good Manufacturing Practice) követelményeit a minőség garantálása érdekében. kötetében megtalálhatók a drogok és illóolajok általános tudnivalói és vizsgálati módszerei. VII.és 35 illóolajszabvány volt érvényben. készítéséhez az 4. Gyógynövények minősítése. A minősítés – akár belső. 30 aetheroleum. A Magyar Szabvány (MSZ) gyakran még ma is hivatkozási alapul szolgálhat (ha nincs újabb és jobb). I.szerves oldószerek (kivonószerek) maradványa nem vagy csak a megengedett szint alatt lehet benne. folium esetén sztómák típusa. és II. a termelői és kereskedelmi érdekvédelmet egyszerre kell szolgálnia.csomagolóanyag minősége. azonosításra. A drogelőállításban érvényesülnie kell a “Szabályos Termesztési Eljárás”-nak (GAP = Good Agricultural Practice) és az ISO (International Organization for Standardisation) 9002:1994 szabványnak. VIII. Például a VIII. (2004) köteteinek megfelelően történik. ebben az esetben a hatóanyag szennyeződés-mentessége. .doksi. 30 oleum. Hg. . Az említett Ph. VIII. hogy milyen sokféle szempont szerint kell megvizsgálni a drogokat: 1.azonossági reakció . és a DAB korábbi és folyamatosan bővülő előiratai. Kifejezetten magas szintű műszeres analitikai munkát igényel. A drogok minőségi követelményeit szigorú gyógyszerkönyvi és szabványelőírások rögzítik. (1986) I. hiszen a hatóanyag-kivonás szelektív művelet. 20 tinktúra és 10 extraktum fog szerepelni. Hg.mikrobiológiailag megfelelő tisztaságúnak kell lennie (stabilitás!). a fogyasztói érdekvédelmet. kötet 71 növényi drog és 15 illóolaj minőségi követelményeit tartalmazza. . (2003) és II. Ebben a szabványgyűjteményben 1992-ben 145 drog. Probléma esetén segítséget nyújthatnak a Ph.

Gyógynövénykutatás.organoleptikus vizsgálat . szobahőmérsékleten) nyálkaanyagokat tartalmazó drogoknál .idegen anyagok: növény egyéb részei. idegen eredetű szennyezések (nem lehet több 2% m/m-nál) . első ilyen témájú magyar nyelvű szakkönyv.sósavban nem oldódó hamu (= homok) tartalma (a drog hevítése. 2. As) a megengedett szint alatt lehet 4. 5 óra múlva.keserűanyag-tartalom meghatározása (érzékszervi. hígítással) .és élesztőgomba 104 Escherichia coli 102 más enterobaktérium 104 Salmonella 0 . Cd. a farmakológia (= gyógyszerhatástan.doksi.hu vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálat. kiadás egy része 19281932) nagy hatással volt a hazai kutatásokra. előírt ideig végzett szárításra bekövetkező tömegveszteség) . gyógyszertan) tárgyalja a gyógyszerek hatását.Forrás: http://www. Tisztaságvizsgálat .alkaloid-tartalom meghatározás (újabban műszeres analitikai mérésekkel kiegészítve) . ipari gyógynövények A modern magyar gyógynövénykutatás gyökerei a 19. század elejére nyúlnak vissza. Ugyanilyen szemléletformáló alapmunkának számít az 1913-ban megjelent. eszerint módosulhat) .kivonatanyag-tartalom meghatározás (vízzel vagy alkohol-víz elegyével) . szerint): aerob baktérium 107 penész.peszticidmaradvány-vizsgálat (a jelenlegi gyakorlat szerint “biotermék” esetében a határ legtöbbször 0. Pb.szárítási veszteség (1050C-os szárítószekrényben. vízben. gázkromatográfiás vizsgálat vagy spektroszkópiás azonosítási módszer 3.egyéb anyagcsoportok (pl. amelyek megalapozták a gyógyszerismereti (farmakognóziai) ismereteinket. bőrporos módszerrel) .cserzőanyag-tartalom meghatározás (pl. Fe. amikor főként olyan német példák váltak ismertté. Alexander Tschirch (1856-1940) berni professzor nagyszabású monográfia-sorozata (1912.duzzadási érték meghatározása (1 g drog duzzadása ml-ben. összes flavonoid.illóolaj-tartalom meghatározás . Akkor a gyógyszerek nagy része gyógynövény vagy gyógynövény-eredetű anyag volt.) mennyiségi értékelése általában spektrofotometriás módszer segítségével - 7. a mai farmakognózia pedig a gyógynövényekkel kapcsolatos . majd 600 0 C-os izzítása után visszamaradó összes hamu koncentrált sósavban nem oldódó maradékának 100 g drogra vonatkoztatott mennyisége) .mikrobiológiai tisztaság: 1 g drogban lehet (DAB 10. Tartalmi meghatározás (folyamatosan tökéletesedik.hemolitikus index meghatározása (az a hígítás. Hg.nehézfémek (pl. ami még teljes hemolízist idéz elő) . antrakinon-glikozidok stb. Jakabházy Zsigmond és Issekutz Béla “A gyógyszerismeret tankönyve”. Ma a farmakognózia (a szó szoros értelmében gyógyszerismeret) eredeti jelentése megváltozott.01 mg/kg) .

Forrás: http://www. azonban betegsége és korai halála miatt az intézet megszervezése és irányítása Augustin Béla feladata lett. a hiányzó orosz tea pótlására a vad szederfajok levelét gyűjtötték. ami hamarosan. Augustin Béla támogatásával indult el világútjára az intézetből az a nagy jelentőségű felfedezés. A külföldiek például azt tapasztalták. elterjedésének feltérképezése. holott a leszűkített ország területén vadon legfeljebb csak a Nyugat-Dunántúlon fordult elő szórványosan az Arnica montana. kémiai és hatástani ismereteket. a kolozsvári gazdasági akadémia igazgatója kezdett el foglalkozni. Minden igény nyomán 1915-ben kivált a szőlészeti intézetből az ország második gyógynövény-kísérleti állomása. Ekkor a hadsereg és a polgári lakosság ellátása érdekében gyógynövénygyűjtési akció indult. Ilyen farmakognóziai tankönyv volt Lipták Pál 1940-ben megjelent “Gyógyszerismeret” című könyve is. Ebben az időben sok hamisított vagy összetévesztés miatt nem valódi drogáru került ki külföldre. beléndek stb. a mákszalmából történő morfin-előállítás. 1918-ban intézetté vált. amely a gyógynövények gyűjtését. Melius.) részei is belekeveredtek a teadrogokba. Például a trianoni Magyarországról eleinte árnikavirág néven sok árut vittek ki. hogy sok olyan drogot importáltunk az I. Ekkor azonban nem volt olyan intézmény. a hazai drogok még részben ismeretlenek voltak. a nagy értékű tárolt készletekre felfigyeltek a kereskedők. A magyar gyógynövényügy fejlődésének újabb lendületet az I.és gyógyszerhiány adott. Ekkor terelődött a figyelem arra a kiaknázatlan értékre. Első vezetője Irk Károly vegyész. feldolgozását. ami itthon is bőven termett vadon. hogy a magyar szarkalábvirág nem kék.) Az intézet fő feladata tehát a hazai drogok és az azokat szolgáltató növények alapos megismerése. Akár a füveskönyvek (pl. hanem a lila virágú keleti szarkaláb (Consolida orientalis) szolgáltatta. Ennek eredményeképpen fellendült a magyarországi drogok exportja. ami a vadon termő gyógynövények alakjában nagyrészt elpusztult. A vadon termő gyógynövények közül – mint már említettem – a legnagyobb jelentősége a székfűvirágnak volt. Utóda és munkatársa Kopp Elemér (1890-1964) pedig 1948-ban Marosvásárhelyen fektette le a gyógynövénykutatás és az oktatás alapjait. Ahogy befejeződött a háború. a már korábban említett eljárás. amire méltán lehetünk büszkék. Páter és Kopp korukat megelőzve összekapcsolták a gyógynövények kísérleti termesztését a vegyelemzésükkel. sem az örménygyökér még nem volt védett. Sikerült kidolgozni a borsmenta termesztési előírásait. a külföldi kapcsolatok ezen a vonalon nem voltak kiépítve. Akkor még nem tudták. Mindezt csak rendszeres szakemberképzéssel és szigorú ellenőrzéssel tudta megvalósítani az intézet. Az akadémia kísérleti gazdaságából teremtette meg 1904-ben a világ első gyógynövénykísérleti intézetét. mert gyűjtésük és értékesítésük nem volt megszervezve. értékesítését szakszerűen irányíthatta volna. (Akkor még sem a hegyi árnika.doksi. s a háború végével működése véget ért. A szederlevélgyűjtő állomás csak katonai érdekeket szolgált. akár pedig a leggazdagabb népi orvoslási tapasztalatok bölcsője Erdély volt. világháború végéig. hogy Magyarországon a gyógynövényekkel tudományos és gyakorlati alapon Páter Béla (1860-1938). Kitűnt. Az intézetnek több kiemelkedő gyakorlati eredménye is született. Nem véletlen. a gyűjtés megszervezése és a drogok tisztaságának megállapítása volt. Gyakori eset volt ugyanis. ami Kabay János nevéhez fűződik. Augustin volt tehát a Gyógynövény Kutató Intézet alapítója és igazgatója 1938-ig. hanem bíborlila. Pápai Páriz). világháború alatt bekövetkezett tea.hu botanikai. hogy mérgező növények (csattanó maszlag. Lencsés. hogy a magyar drogot zömében nem a mezei szarkaláb (Consolida regalis). Páter Béla munkatársa volt. Amikor az intézet megkezdte működését. A tenyészanyagból szigorú . Helyette a vele összetévesztett Inula fajok kerültek begyűjtésre. Ennek minőségi ellenőrzését a Gyógynövény Kutató Intézet végezte.

aviculare és S. Számos más ipari gyógynövényt dolgoznak még fel hazai gyárak vagy üzemek. a szívgyógyszer-alapanyagként felhasznált piros és gyapjas gyűszűvirág kémiai és nemesítési kutatása és Szathmáry Géza irányító tevékenységével számos vadon termő (pl. Hyoscyamus muticus. ánizs. Növénynemesítők közreműködésével sikerült termesztésbe vonni simatokú (nem tüskés) és alacsony növésű ricinusfajtákat.doksi. mert számos nemi hormon és mellékvesekéreghormon gyártásához gazdaságosan előállítható alapanyagnak bizonyult néhány külföldi növény (pl. nyersanyagként gyártásra alkalmas. Kiderült. ahol lendületes kutatás kezdődött. Ammi visnaga) kultúrába vételével kapcsolatos kísérleti tevékenység. amikor 1945-től az intézet élére Boros Ádám. értékes szteroidforrásnak bizonyult az idegenföldi. Az Apocynaceae családba tartozó rózsamenténgről (Catharanthus roseus) és a kis télizöld meténgről (Vinca minor) a hatóanyagokról szóló fejezetben már említést tettem. szaporítóanyagok előállítása).hu ellenőrzés nyomán a Mentha rubra egyedeket kiszelektálták. a nálunk tömegesen ültetett díszfa. rutintartalma alig csökken. Békésy Miklós hosszú éveken át tartó kísérletezéssel eljárást dolgozott ki. aki 1938-ban Augustin Bélától átvette az intézet vezetését is. Ezek itthon nem termeszthetők. 1950-től a drogellenőrzési tevékenységet az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) gyógynövény-minősítő osztálya vette át Giovannini Rudolf vezetésével. Csak 1953-ban készültek el a laboratóriumok. útmenti sorfa. de behívták katonának és a háború áldozatává vált. amellyel mesterségesen lehet fertőzni a rozsot. A korábbi Kőbányai Gyógyszergyár Növénykémiai Kutató Laboratóriumában neves fitokémikus gyógyszerészek. Debrecenben készítik a tökmagolajat tartalmazó kapszulát vagy a máriatövisből kinyert. Bimbója légszáraz állapotban rutozidban rendkívül gazdag. Gubányi Emil úttörő munkát végzett a gyógyszeripari jelentőségű. orvosi zsálya. muskotályzsálya. utóbbi egyik hatóanyag-származéka fontos az agyi vérkeringés javításában. mivel ennek levele és illóolaja nem a célnak megfelelő összetételű. hatóanyagra történő nemesítés. levendula. Dioscorea-fajok). májvédő szilimarint tartalmazó drazsét. Szász Kálmán. laciniatum). de termeszthető S. A drogok hatóanyag-tartalmának vizsgálata terén úttörő eredményeket ért el Száhlender Károly. emiatt a figyelem a Solanum fajokra terelődött (pl. A megtermelt ricinusmag fedezte az ország gyógyszerszükségletét és ipari ricinusolaj-igényét. kutyabenge. pl. Külön meg kell említeni. a magyar illóolajkutatás kiemelkedő egyénisége helyettesítette egészen az ostrom utáni időkig. előbbi fontos a rákterápiában. emiatt rontja a minőséget. lestyán. orvosi székfű. kedvelt. fodormenta. A kutatómunka másik nagyszabású eredménye volt az anyarozs termesztésének megoldása. Ugyancsak jelentős eredmények születtek az illóolajat tartalmazó növények (borsosmenta. majd Lőrincz Csaba értek el kiemelkedő gyakorlati eredményeket a “Vinca-kutatásban”. kálmos. édeskömény. hogy a pohánka (Fagopyrum esculentum) helyett a tatárka (Fagopyrum tataricum) sokkal jobban bírja a szárítást. rutin-tartalmú növények kutatásában. Ammi majus. és így anyarozsot lehet termeszteni. vidrafű) és külföldi gyógynövény (pl. Datura metel. hogy ebben az időszakban kezdődtek a növényi szteroid-kutatások is. angyalgyökér) agrotechnikájának kidolgozása és illóolaj-kutatása terén. Boros Ádám igazgatói irányítása alatt teljesedett ki az anyarozskutatás (gépesítés. szappangyökér. Eljárását hamarosan külföldön is alkalmazták. Ma is népszerű magyar gyógyszerek készülnek az anyarozsból (Claviceps purpurea) vagy a macskagyökérből (Valeriana officinalis). kapor. Ez azért fontos. Ezalatt Rom Pál. koriander. a kiváló botanikus került. kerti kakukkfű. Az ostrom utáni években a legnehezebb körülmények között kezdte meg működését az intézet. . Újabb alapanyagként pedig kiválónak bizonyult a japánakác (Sophora japonica). konyhakömény.Forrás: http://www.

A problémakörről összefoglaló monográfia (BAYER 2000) és cikksorozat (SZENDREI és NAGY 2003) nyújt teljes áttekintést. de itt található az Európában is híres gyógynövény-génbank és kemotaxonómiai botanikus kert. de ipari alapanyagként példaként említhetők a szója feldolgozása során kinyerhető fitoszterolok. de az alternatív orvoslásban és a természetgyógyászatban is helyet kap.doksi. aromaterápia. A gyógynövények sejt. kasvirág. de hagyományos hírneve szinte állandó. a rózsameténg vinblasztin. pl. leukokrisztin. Reményt keltő a növényi toxinok. vindezin hatóanyagait. Például az őszi kikerics kolchicinjét. Több drogból készítenek antivirális vagy immunstimuláns gyógyszereket. azaz shiitake lentinánjának) felhasználása a rákterápiában. drogokat vagy vegyületeket: Papaver somniferum . Néhány klasszikus példát sorolok még fel a citosztatikus alkaloidok közül. Fitoterápia. Figyelemre méltó a lignánok közül a Podophyllum peltatum podofillotoxinjának alkalmazása vagy az immunmoduláns gomba-poliszaharidok (pl. ha gazdasági állatok gyógyítása vagy rovarok. tuja. a Camptotheca acuminata kamptotecinjét. A már említett ipari gyógynövények közül újra a mák hatóanyagai érdemelnek kiemelést. citromfű (méhfű). 8.hu A növényi biokémia előrehaladásában magyar tudósnak. elűzése (repellensek). A régi hagyományokkal rendelkező kutatóhelyek közül a budakalászi Gyógynövény Kutató Intézet a növényi hatóanyagok analitikai kutatása mellett a máknemesítésben ér el kiemelkedő eredményeket. A Corvinus Egyetem (korábban Kertészeti Egyetem) Gyógy. sédkender stb. a gyógyszerész Doby Gézának (1877-1968) voltak úttörő érdemei. félszintézissel vagy mikrobiológiai úton értékes szteroidokká alakíthatók. homeopathia Fitoterápia A fitoterápia akkor is az embert szolgálja. Ezúttal csak felsorolom a gyakoribb hallucinogén növényeket. körömvirág. Számos növényi antivirális hatóanyag jellemzi a Rosaceae családba tartozó gyógynövényeket. a ricinus ricin toxalbuminja. aki agráregyetemi rektorként és egyetemi tanárként adta át szemléletét tanítványainak és szerzett érdemeket külföldön. Ipari módszerekkel. fehér fagyöngy. a Taxus brevifolia taxolját. A Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézete sokat tett azért. Lentinus edodes. hiszen az így kialakított molekula-konjugátumok fokozhatják a célzott citosztatikus immuno-kemoterápiás kezelések eredményességét. mivel a növényi kábítószerek analitikai kutatásában korábban és ma is jeleskedik.Forrás: http://www. sőt elpusztítása (inszekticidek) a cél. A növényi hatóanyagok esetében is igaz. A mai gyógynövénykutatás szerteágazó.és Aromanövények Tanszéke a gyógynövények nemesítésében és termesztésében ér el jelentős sikereket. hogy a különféle molekulaszerkezetek hatásmechanizmusának sejtbiológiai vagy farmakológiai értelmezése a legtöbb esetben nem kellően tisztázott. férgek riasztása. szerkezetkutatása). A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetében magas szintű fitokémiai kutatás folyik (hatóanyagok izolálása. főleg fehérjék (pl. a szója tripszin-inhibitora) alkalmazása monoklonális ellenanyagokhoz kötve. Hatáserősségben és veszélyességben a kábító növényi drogok foglalják el a csúcsot.és szövettenyésztése terén nemzetközileg elismert kutatóhely. hogy a fitoterápia ma már hazánkban is gyakorlattá válhatott. Erős hatású növényi molekulák ígéretesek a súlyos betegségek leküzdésében. Lehet a farmakoterápia része (phytotherapeuticum forte és mite).

hogy egy növény nyersen. Paganum harmala. A természetgyógyászatban a gyógynövények iránti érdeklődést különösen Maria Treben írásainak magyar nyelvű kiadásai (pl. Persze ez egyáltalán nem kevés. .hu (opium. az alma stb. hogy egyáltalán nem közömbös.) készülnek. A gyógyszerész azonban fel kell hogy készüljön a korrekt tájékoztatásra (kitérve az esetleges mellékhatásokra is) az orvos vagy a panaszos kérdéseire. Ephedra sinica és egyéb Ephedra-fajok (Ephedrae herba. meszkalin). cukoralkoholok. morfin. hanem az emberi hiszékenységet kihasználó üzletemberektől. továbbá kivont olajok. beteldió vagy arekadió). Virola calophylloidea (yakée. Ipomoea tricolor. Általában érvényes. Atropa belladonna. P. ha a gyógyszertárban a panaszos egyénre vagy a betegre sajátos összetételű teakeverékeket készítenének. THC). A fűszernövények változatos íz világát többnyire terpenoidok. A lédús. A baj nem a jóakaratú. a szőlő. viaszok és illóolajok közvetlen felhasználása is népszerű és hasznos. colubrina (yop. Ha nem izolált és farmakológiai bizonyítékokkal jellemezhető hatóanyagról van szó. vagyis megfelel az érvényben lévő gyógyszerkönyv előírásainak. az eper. “Egészség Isten patikájából”) és az ehhez fűződő élelmes üzletpolitikai fogások nagy mértékben megnövelték. inkább “csodás” eseteket leíró Trebentől származik. kokain). Emiatt például a fekete és piros áfonya. Areca catechu (Arecae semen. epóna). Közülük számosból specialitások (kapszula. vitaminokban és vitaminszerű vegyületekben. húsos gyümölcsök egy része különösen gazdag antioxidánsokban. illetve ezek vizes kivonatairól. Datura-fajok. kenőcs stb. nem mutatható ki belőle peszticid-maradvány. Nem könnyű kielégítő farmakológiai adatokat találni a készítményekről. mustárolaj-származékok idézik elő. a félszintetikus heroin). E. cukrok. Nem utolsó szempont. a málna. Cannabis sativa ssp. Magyarországon és külföldön előállított és az Országos Gyógyszerészeti Intézet által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyteakeverékek a panaszos számára hasznosak. Gyakran csak általánosságokat tud említeni a szakember.doksi.Forrás: http://www. a fekete és piros ribiszke. A fitofarmakonokról leginkább a gyógyszerész szerezhet bő információt hagyományos és elektronikus eszközök segítségével. marihuana. nem kis problémát jelent a tudományos igényű magyarázat. de kellő mennyiségű tényen nem nyugvó. mivel sok speciális gyógyszert és gyógynövényből készült terméket is értékel. a narancs. a bő választék előnyt jelent a gyógynövényszaküzleteknek és a gyógyszertáraknak. továbbá orvosi vagy gyógyszerészi felelősséggel járna. hogy a szakszerűen szárított gyógynövények. Catha edulis (kath). polifenolok. tabletta. főzve. Banisteriopsis-fajok (ayahuasca. Erythroxylum coca. drogok. ami azt jelenti. novogranatense (Cocae folium. paricá. Az orvosi praxisban legnagyobb segítséget PETRI (1999) könyve nyújtja. a feketeszeder. hasis. A gyümölcsök sajátos zamatát. indica (kannabisz. de egy célzott terápiában az ilyen tulajdonságok legfeljebb a kiegészítő kezelés szükségességét indokolják. hanem teadrogokról. illatát legtöbbször szerves savak. nehézfém vagy radioaktivitás. A különféle. hiszen antioxidáns hatás gyakran igazolható. alkilaminok. Lophophora williamsii (peyotl. italnak vagy teának elkészítve milyen ízű. Sokkal több időbe kerülne. hogy a drog a hatóanyagot vagy hatóanyag-csoportot elegendő mennyiségben tartalmazza. Rivea corymbosa. cohoba). Pedig megérné. vajon egy-egy gyógyszer természetes vagy szintetikus eredetű-e. a citrom. violacea (ololiuqui). drazsé. és a megelőzés hangsúlyozása sem áltatás. ill. hiszen akkreditált minőségvizsgáló garantálja a komponensek alkalmazhatóságát. hogy megállapítsa. észterek. A kezelő orvosok többségének nincs ideje arra. szerves savak észterei. a félszintetikus LSD. efedrin). Hyoscyamus niger. caapi). cianogének adják. I. alkalmazása a diétában vagy a mindennapi táplálkozásban igen fontos nyersen vagy rostos. Piptadenia peregrina. szűrt és pasztőrözött formában.

fahéj. hiszen a panaszosok és a súlyos betegségben szenvedők félrevezetése. Vannak kellemetlen. édeskömény. mert a . ha nagy töménységben érik a szaglószervünket. orvosi angyalgyökér. melyek áltudományos magyarázatokkal ellátott teákat. kálmos. levendula.) Tehát a belső hatást kifejtő illóolajokat például a következő növények szolgáltatják: 1. a rózsafának nevezett Aniba rosaeodorata (Lauraceae) illóolaja vagy a Cananga odorata (Annonaceae) “ylangylang”-illóolaja. levendula. 7. Vagy táplálék kiegészítőként. fahéj. Vízgőz-desztillációval vagy préseléssel nyerték ki belőlük az illóolajat. Az “aromatárius” gyógyszerészek a 16. Köptető. konyhakömény. ebből pedig aromás vizeket és kenőcsöket készítettek. csípős szagú illóolajok is. Nehéz a felvilágosító gyógyszerész vagy orvos helyzete. pl. borsosmenta. citrom. fahéj. boróka (használatuk óvatosságot igényel. kömény. A legtöbb illóolaj gátolja a mikroorganizmusok fejlődését (pl. a citrom. hanem az amerikai aromás növényeket is megismerték. hogy a beteg gyógyulásáért nem vállalnak felelősséget. Aromaterápia Az aromaterápia céljait tekintve nem különbözik a fitoterápiától. inhalálásra és szájüreg kezelésére alkalmas: kamilla. Az illóolajat tartalmazó növények nagy része kellemes közérzetet idézhet elő. Szélhajtó: ánizs. 5. így kikerülve a szakmai kritikát vagy az utólagos reklamációt. narancs. édeskömény. de főként az illatszeripar használja mindegyiket. torma. pl. petrezselyem. A legvonzóbb illatúak is kellemetlenné válnak. Érvényes gyógyszerkönyveinkben hivatalos aetheroleumok hazánkban mind beszerezhetők és az aromaterápiában alkalmazhatók. Vizelethajtó: lestyán. gyógycukorka is készül). Ember. koriander. fahéj. Gyógyászati értékük is van. sárkányfőfű. cickafark. a jázmin vagy a citronella illóolaja is. orvosi zsálya. Epehajtó: kálmos. a benne uralkodó timol miatt. ha gyógyíthatatlan betegről van szó. kapszulákat. antiszeptikus. kakukkfűé. Görcsoldó: kamilla. citromfű. Étvágygerjesztő: ánizs. eukaliptusz (utóbbiból pl.hu Sorban jelennek meg olyan forgalmazó láncok. az eukaliptusz és a fenyők illóolaja. borsosmenta.és rózsaolaj. Mindezek miatt a szakemberek véleménye egyre fontosabb. fahéj-. a szintén Myrtaceae családba sorolható és ausztrál teafának nevezett Melaleuca alternifolia illóolaja. narancs. a grapefruit. Ilyenkor a remény is segíthet. a mirtusz.Forrás: http://www. a mandarin. a Melaleuca leucodendron “cajeputi”-illóolaja. zsálya. 3. Ma sokféle trópusi illóolaj is beszerezheztő. 4. Népszerű volt a kálmos-.doksi. kamilla. levendula. légúti hurutok kezelésére alkalmas és antibakteriális: ánizs.és állatorvoslásunkban több mint 80 aromás növényt használtak. bazsalikom. rozmaring-. míg a magyar népi orvoslásban inkább a fokhagyma. narancsvirág. Népszerű a narancs. fenyő fajok. rajtuk kívül ugyanígy hat még a fahéj. kamilla. (A gyulladáscsökkentő hatást prosztaglandin-szintézist gátló hatással igazolják. becsapása súlyos vétség. narancs. 6. a benne lévő eugenol miatt) és jól alkalmazható akut vagy krónikus felső légúti hurutok csillapítására. A kinyert illóolajat közvetlenül használják gyógyításra vagy betegség megelőzésére. kakukkfű. a mustáré vagy a fokhagymáé. eukaliptusz. édeskömény. teaitalként ajánlják. borsosmenta. a Melaleuca viridiflora “niaouli”-illóolaja. Közben hangsúlyozzák. kakukkfű. és kockázatos a racionális érvelés. orvosi székfű és a bodzavirág voltak ismertebbek. a kamilla. édeskömény. 2. Gyulladáscsökkentő. borsosmenta. századtól kezdve nemcsak az európai. boróka. vagy a szegfűszegé. vöröshagyma. kömény. cédrus-. borsosmenta. Gyulladáscsökkentő hatásuk is igazolható. oldatokat és egyéb termékeket terjesztenek nem kis áron.

istenfa. Masszázsolajokhoz (pl. hogy a szerek forgalmazására okleveles gyógyszerész szükséges. jojoba. csak irányzatnak. Az alapelv kialakítása Samuel Hahnemann (Meissen 1755 – Párizs 1843) nevéhez fűződik. Pollenallergia esetén száraz papír-zsebkendőre cseppentve: borsosmenta. majoránna. században elsősorban a német homeopathiás orvosok tapasztalatait vették át a hazaiak. Ennek ellenére 1870 körül Bakody Tivadar homeopata egyetemi orvostanár 120 ágyas kórházat vezetett. 1864ben megjelent az első homeopathiás szaklap “Hasonszenvi Közlöny” néven. majd egy évtizedig (1866-1876) követte a “Hasonszenvi Lapok” sorozat.hu glomeruláris szűrésráta erősen növekedhet. levendula. A homeopathia az a kezelési elv. borsosmenta. levendula. 13. mandarin. fodormenta. mely csökkentett. nyugtató. Emiatt az idegrendszeri betegségben szenvedőknek különösen óvakodniuk kell bármilyen illóolaj használatától. 1872-ben először Hausmann Ferencet. hogy érzékeltessem a sokat kritizált gyógymód 19. aki Deák Ferenc háziorvosa volt. édesmandula. mogyoró. sőt reflexes úton a központi idegrendszer egyes részein is hat. s kinyilvánítják. (fürdőbe csepegtetve még majoránna. fenyő. ugyanis a kor neves orvosai. Csak azért ismertettem hazai kialakulásának fő lépéseit. sőt. 9. A tényeket és elvi kérdéseket híres munkájában. avokádó. Légtérillatosító: kerti izsóp. hanem más szövetekben. Homeopathia A szervezet öngyógyító képességének gyógyszeres támogatására szolgálnak a homeopathiás gyógyszerek. Lépésében nyomós érvekre támaszkodott. századi hagyományait. Korányi Frigyes és Jendrassik Jenő a homeopathiát nem tartották tudománynak. János nem más. bazsalikom. hogy egyes illóolajokra vagy illatos növényekre allergiás reakció alakul ki. Némelyik illóolaj nemcsak az alkalmazás helyén. 8. a szer pedig hasonszer. levendula.Forrás: http://www. egy időben Széchenyi “Hitel”-ével. könyvet írt “Hasonszenvi gyógymód és gyógyszertan” címmel. felnőtteknek fürdővízbe csepegtethető (magas vérnyomás vagy szívbetegség esetén nem!): rozmaring. akinek egyik fia. frissítő vagy izomlazító illóolajok.doksi. borsosmenta. frissítő. Nyugtató: macskagyökér. E gyógyszer nagy adagban egészséges személyeknél hasonló tüneteket vált ki. Argenti Döme (1809-1893). narancs. minél kisebb a dózis. Pesten jelent meg.” több kötetes könyvében (1811-1821) fejtette ki. citronella. mint neves . oliva): az előbb felsorolt. Emiatt a gyógymód “hasonszenvi”. fenyő. majd a “Reine Arzneimittellehre I-VI. az “Organon der rationellen Heilkunde” (1810). 1848-ban a gyógymód oktatása szerepel az orvoskari tantervben. Érdekes példaként említem meg Schimert Gusztáv nevét. borsosmenta. Követője. 10. levendula. citrom. Nem ritka. emiatt vesefelhám-irritáció előfordulhat!). Erre érzékenyekben epileptiform görcsöket is előidézhet. narancs. Az “Organon” magyar fordításban 1830-ban. gyakran kémiai vagy fizikai módszekkel ki nem mutatható hatóanyagot tartalmazó készítményeket alkalmaz. kamilla. majd 1904-ig Bakodyt tanárnak nevezték ki. A “similis similibus curantur” megállapításon és a “nil nocere” elvén alapszik a homeopathia lényege: a szer annál erősebb. 12. a kialakult tanszék 1906-ban hivatalosan megszűnt. mint amelyeket a betegnél lehet észlelni. 11. A 20. fahéj). Az 1867-es kiegyezés után Eötvös József az önálló tanszék felállítását elutasította. Fejfájás esetén borogatásra: citrom. A homepathia “fénykora” ezzel lezárult. 1865-ben létre jött a Magyar Hasonszenvi Orvosegyesület Almási Balogh Pál elnökletével. célnak megfelelő. Vérkeringést elősegítő. Tapasztalatai szerint a kinakéreg nagy adagban váltólázat okozott.

Néhány gyakori jelölés pl.hu idegkutatónk. 1990-ben az Egészségügyi Tudományos Tanács meghatározta: “a homeopata gyógymód magyarországi alkalmazásának tiltása nem indokolt”. őstinktúra.: D1 = 1:10 (10%).01%). a második az anyanövény és családjának tudományos neve): Aconitum – Aconitum napellus (Ranunculaceae) Aethusa – Aethusa cynapium (Apiaceae) . néhány fontosabb példa (első név a homeopathiás gyógyszer sajátos neve. C2 = 1:10000 (0. A hígítás lehet decimálás (jele: D = DH) 1:9 arányban. vagyis az orvos a beteg emberrel foglalkozik és másodsorban a betegséggel. Hosszú kényszerszünet következett a háború után. de főként az 1978-ban kiadott és 1987-ben hatályba került HAB 1 (Homeopathiás Gyógyszerkönyv) adta. ebből közel 200 növényi eredetű. A csepp (dilutio) desztillált víz és alkohol különböző arányú elegyével. sublingualisan) és az étkezés szerepe (általában étkezéstől független vagy meghatározott időben). és már 1907-től foglalkozott homeopathiával. Európai Gyógyszerkönyvhöz .doksi. szennyeződés-mentességére. továbbá az Erdélyből átköltözött Rácz Gábor el nem kezdte a tudományos és gyakorlati továbbképzést közlemények és tanfolyamok formájában. Ezért külön nevet is kap: potenciálás vagy dinamizálás. C1 = 1:100 (1%). A potenciáló vivőanyag főként víz. meghatározott módon (pl. Az ún. a por (trituratio) tejcukorral készül. rázogatással. hígítás fokának jelölése.Forrás: http://www. Újabban komplex készítmények is forgalomban vannak. de lehet kémiai. tabletta. A gyógyítás ezen módját hazánkban 1944-ig gyakorolták. D3 = 1:1000 (0. D2 = 1:100 (1%). őstinktúra vagy glicerines macerátum). alkohol. mindig friss vagy szárított növényt vagy növényrészt használnak a kivonáshoz.külön tárgyalja a homeopathiás készítményekkel (Praeparationes homoeopathicae) kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és fogalmakat (pl. tartalmi meghatározására és eltartásának körülményeire (pl. hazai képviselője.0001%). glicerin vagy laktóz. apja patikus volt. Peithner KG. friss növényi drog mélyhűtve vagy 96%-os etanolban sötétben tárolandó). amikor a dr. őstinktúra töménysége általában azonos a hagyományos tinktúrákéval. Az alapot az 1976ban megjelent Német Gyógyszerkönyv. Orvosi tanulmányait Berlinben végezte. Magyar Gyógyszerkönyv (2003) . Zajta Erik. Külön művelet a hígítás. ősanyag latin neve.teljes mértékig igazodva a 4. azonosítására (pontos tudományos név megadásával!). Gyógyszerformák általában: homeopathiás golyócska (sublingualis adagolásra). így a friss vagy szárított növény (ide sorolható a moszaton kívül a gomba és zuzmó). Homeopathiás gyógyszerek készítéséhez erősen toxikus növényeket (néha gombát) is alkalmaznak. dörzsöléssel stb. gyakran kórházi osztályokon is. Fontos a szer alkalmazási módja (pl. néhai Szentágothai János pécsi és budapesti anatómus professzor. de a betegre szabott gyógyszert igazán csak speciális technológiával lehet elkészíteni.1%). ásványi vagy állati eredetű is. A VIII. Külön cikkelyben írja le a homeopathiás készítmények előállítására szánt őstinktúrák (Tincturae maternae ad praeparationes homoeopathicae) általános jellemzőit. A gyakorlatban kb. ami előírás szerint. C3 = 1:1000000 (0. esetleg növényi váladék minőségére. A kiindulási nyersanyag főként növényi (friss vagy szárított). A jelenkori újraéledés az 1990-es évek elejére tehető. Az említett gyógyszerkönyv külön kitér az előállításra szánt növényi drogok (Plantae medicinales ad praeparationes homoeopathicae) legfontosabb ismérveire is. vagy centimálás (C = CH) 1:99 arányban. alkoholos oldat (csepp). E század első felének egyik legnevesebb homeopatha orvosa volt.) történik. Tehát a homeopata gyógyszert a beteghez kell hozzárendelni. LM = 1:50000. A gyógyítás elve holisztikus szemléletet tükröz. 300 szubsztancia van forgalomban. ami néha megegyezik az alapanyagot szolgáltató növény nevével. Schimert erdélyi szász családból származott.

A legfontosabb érvényes gyógyszerkönyvekre utalok és a drogok mellett felsorolom a VIII. A helyes és pontos diagnózis felállítása az orvos feladata. főleg a népi orvoslásban használt növények esetében. – MALVACEAE [syn. Utóbbinak előnye. vagyis homeopathiás gyógyszereket sem szabad öngyógyításra használni. így farmakoterápiához is. Az olvasó kiegészítheti. Egyiptomban. ott fonetikus. Jáván.doksi. ott a külföldi szakirodalomban írt módot követem. ambretta Abelmoschi seminis aetheroleum Hibisci abelmoschi semen Honos Indiai-szubkontinensen. A Abelmoschus moschatus Medic. Magyar Gyógyszerkönyvben szereplő kivonatokat (extractum. Trópusokon termesztik. . A cél az alapvető tájékoztatás. tinctura) is. akár a kutatásra. Kb. még akkor sem. hogy az internetes keresésben is általában az angolos (latinos) helyesírás az általános.: Hibiscus abelmoschus L.Forrás: http://www. Angolában és D-Amerikában.] illatos ábelfű. a kutatóban kételkedést vagy újabb kiváncsiságot indíthat a jobb megismerésre. 1 m magasra megnövő cserje.hu Agaricus muscaria – Amanita muscaria (Amanitaceae) Anhalonium – Lophophora williamsi (Cactaceae) Cicuta virosa – Cicuta virosa (Apiaceae) Colchicum – Colchicum autumnale (Liliaceae) Colocynthis – Citrullus colocynthis (Cucurbitaceae) Conium – Conium maculatum (Apiaceae) Croton tiglium – Croton tiglium (Euphorbiaceae) Ignatia – Strychnos ignatii (Loganiaceae) Mezereum – Daphne mezereum (Thymeleaceae) Nux vomica – Strychnos nux vomica (Loganiaceae) Rhus toxicodendron – Rhus toxicodendron (Anacardiaceae) Tabacum – Nicotiana tabacum (Solanaceae) A gyógymód sikeres alkalmazásához erre szakosított orvos szükséges. A betegségre vagy kórra vonatkozó szakkifejezések indokolt esetben az orvosi helyesírást követik. ahol igen gyakori a névhasználat. ha semmiképpen nem ártanak. ahol speciális. aki indokolt esetben folyamodhat a hagyományos orvosi tevékenység (allopathia) bármelyik szakágához. A vegyületek neve vegyes. Az igazi kórok kiderítését ez a fajta öngyógyszerezés ugyanúgy megnehezíti. A Magyarországon leggyakrabban gyűjtött és termesztett gyógynövényekről több speciális. mint a fitoterápiás készítmények indokolatlan alkalmazása. de ezalól is van kivétel. kiválasztása saját döntésem szerint történt. gyakorlati tudnivalót is megemlítek. GYÓGYNÖVÉNYEK Megjegyzés: a hatóanyagok listája nem teljes.

toxikus fehérje abrulin. A benne található oxidázokat. Indiában aphrodisiacum. 4-6 m magas fa. Alkalmazás: illóolajat és gyantát állítanak elő. termesztik is. A drog borsó-dió formájú. peroxidázokat alkoholos melegítéssel inaktiválják. K-sói). tonicum. Szudánban hashab). – PINACEAE szibériai jegenyefenyő Abietis sibiricum aetheroleum Honos Észak-Oroszországban. 4. üvegszerű. gyanta. pektin. carminativum. Hatóanyag: illóolaj.hu Hatóanyag: magban 0. Acacia catechu (L.2-0. szigorúan ellenőrzött adagban. trachoma) ritkán használják. Abies alba Mill.VIII. Alkalmazás: illóolaját hasznosítják. f. inkább az előbbi országokban. Illóolajban juvabion és dehidrojuvabion szeszkviterpének is vannak. 50% abietinolsavakat tartalmaz.) Willd.) Willd. Illóolaja illatszer... Hatóanyag: 2-12% catechin-cserzőanyag Alkalmazás: adstringens. Hatóanyag: arabin hemicellulóz (arabinsav Ca-. Afrikában anthelminticum. A díszes.) Willd.) Honos Ugandában. gyanta. Gyantában abienol biciklusos diterpénalkohol is található. . Kelet-Indiában és Ausztráliában. Fontosabb illóolaj összetevők: pinen. így nyerik a “desensimata” gyógyszerészeti terméket Alkalmazás: gyógyszertechnológiában emulgeáló. Kenyában. Mg-. stomachicum. kb. ezen belül kb. Floridában és Brazíliában. fehéres-sárgás. 4.Forrás: http://www. – MIMOSACEAE arabmézga. orvosi felügyelettel. Hatóanyag: illóolaj. Embergyógyászatban egyes szembetegségekben (pl. Hatóanyag: erősen mérgező alkaloid abrin. – FABACEAE [syn. – MIMOSACEAE katechu akácia Catechu Honos Kelet-Afrikában. Eur.) Mill. Ph. 7-15% zsíros olaj. Hg. fürdősó). korallpiros alapszínű mag erősen mérgező. 35% gumianyag Alkalmazás: spasmolyticum. Tanganyikában és Szudánban (verek a neve.6% illóolaj.: Acacia arabica (Lam. – PINACEAE közönséges jegenyefenyő Abietis piceae aetheroleum Templini aetheroleum Honos közép. limonen Alkalmazás: fürdőterápia (tabletta. repedt felületű. Acacia senegal (L. Szenegálban. Hatóanyag: 17-20% cserzőanyag és galluszsav Alkalmazás: főként technikai cserzőanyagként. – FABACEAE olvasólián.] egyiptomi akácia Acaciae arabicae cortex Honos Egyiptomban. lektinek. Acacia nilotica (L. Abies balsamea (L. Ph. stabilizáló. – PINACEAE balzsamfenyő Abietis balsameae aetheroleum Abietis balsameae resina Honos Kanada és USA keleti államaiban. fertőtlenítő szappanfélék és illatszerek gyártása.01 mg/kg testtömeg. korallmag Abri precatorii semen Honos Karib-tengeri szigeteken. Szibériában. Eur.doksi. Hatóanyag: a belőle (főként a fiatal hajtásvégekből) kinyert terpentin 8-10% amorf abietinsavat. caren. akáciamézga Gummi arabicum = Acaciae gummi Acaciae gummi dispersione desiccatum (Ph.és dél-európai hegyekben és Észak-Amerikában. Hg.) Acaciae gummi (Ph. Kínában antipyreticum. 50-70 m magas fa.és likőripari alapanyag. Abrus precatorius L. VIII. Alkalmazás: az abrin dosis letalis értéke 0. melynek fő alkotója farnezol.) Willd. Abies sibirica Ledeb.

(“acertannin”). herba Honos D-Európában. legelőkön gyakori. Flavonoidok: apigenin-. Triterpének. – ACANTHACEAE nyugati medveköröm. az azulentartalmúban pedig főleg kamazulen. Ph. Teljes virágzáskor (július-augusztus) 1-5 cm-es kocsánnyal. ulcus ventriculi. de Magyarországon inkább a mezei cickafarkot találjuk. a virágzó hajtást 30-40 cm-es szárral gyűjtik (beszáradás 6:1 flos. Ez a faj száraz sztyeppréteken.Forrás: http://www. nálunk dísznövényként ismert. de alkalmas csecsemők fürösztésére. sabinen. gyulladásgátló (fürdők. caryophyllen. Dús levélrózsából fejlődő szára kb. inszekticidek. de hámosító is. drogokban hidroxámsav-glikozidok találhatók.) Millefolii flos (= Achilleae anthodium) Millefolii folium Achilleae aetheroleum Honosak főleg a mérsékelt égövi országokban.és Nyugat-Ázsiában. luteolin-. kumarin és 3-4% tannin fordulnak még elő a drogokban Alkalmazás: az orvosi székfű mellett a legkeresettebb teadrog hazánkban. vagyis belsőleg használható gyulladáscsökkentőként. amarum. Antiphlogisticum. – ASTERACEAE [syn. öblögetők.és gallotannin-tartalma jelentős Alkalmazás: adstringens. ellagitannin.1-0.] illatos cickafark Ivae moschatae herba . antibakteriális. 4:1 herba). Külsőleg fertőtlenítő. Hatóanyag: magolajban lignánok. ulcus cruris és ekcéma esetén hasznos. Szeszkviterpén-laktonok: achillin. – CUCURBITACEAE sivatagi tövistök.: A. olaja hasonló a mandulaolajhoz.és mocsárréteken. Hg. A közönséges cickafark legelőkön kívül kaszálóréteken. Kísérleti adat. Hatóanyag: terméshéjban cucurbitacin B és C.) = Achilleae herba (Ph. subsp. ulcus duodeni esetén). Európában. magban közel 50% zsíros olaj Alkalmazás: terméshúsa ehető. (közönséges) cickafark Millefolii herba (Ph.és végbélöblítésre vagy fogágygyulladás (paradontosis) kezelésére. – ACERACEAE vöröslevelű juhar Aceris rubri cortex Honos Észak-Amerikában. enteritis. sótűrő növény.8-cineol. A közönséges cickafark termeszthető. Acer platanoides L. Égési sebekre. millefolin. gallitannin. s.) Rich. aranyér elleni készítmények). achimillinsav-A. nyálkatartalmú drogjait korábban használták. – ACERACEAE korai juhar Aceris platanoides cortex Honos Kaukázusban. -B és -C. görcsoldóként (colitis. matricin (proazulenek). hosszúlevelű akantusz Acanthi radix. Hatóanyag: kéreg különösen gazdag ureidekben (kb.4% (ritkán akár 1%) illóolaj. mely tartalmazhat 30-60% azulent. α-pinen. láp. Hg. Eur.hu Acanthosicyos horridus Welw. ahol gyakoriak. achillicin.. kvercetinglikozidok. ennek zöme allantoinsav.5 m magas. 1-1. tövises bokor. β-pinen. moschata (Wulf. 1. hüvely. l.doksi. VII. Achillea moschata Jacq. 10%). 4. Hatóanyag: 0. visszeres bántalom. árokszéleken gyakori. 1 m magas. Acer rubrum L. Illóolaját gyulladásgátló kenőcsök készítéséhez is használják. kb. Közép. 40%-a allantoin. Szaponintartalma és kondenzált cserzőanyag-. Nyálkapoliszaharidokban is gazdagok. Hatóanyag és alkalmazás: mint előbb! Achillea collina Becker – ASTERACEAE mezei cickafark Achillea millefolium L. Alkalmazás: hidroxámsav-származékai fungisztatikusak. Acanthus mollis L. emiatt akár 25% kamazulent is. de lehet azulenmentes. hogy az achimillinsavakat egér-leukémia sejtvonalakra citosztatikusnak találták. sokfelé díszfának ültetik. spasmolyticum. Poliinek: matricariasav-észterek. Az illóolaj egyéb összetevői az azulenmentes típusban főleg camfer. nara Honos DNy-Afrika homokdünés partvidékein. Nálunk parkokban és sorfának is ültetik. erba-rotta All. VIII.

és szeszkviterpének (acoron és acorenon) adják. az Alpokban. Főként keresett likőripari alapanyag. aconinok fordulnak elő. angustata Engler (tetraploid) (orvosi) kálmos Calami rhizoma (Ph. természetes állományai mégis védettek.5%-ot is elérhet). a gyökér tüsszentést vált ki. és más Aconitum fajok – RANUNCULACEAE kék (havasi) sisakvirág Aconiti tuber (= radix) Aconiti folium Aconiti herba A fő faj honos Közép. világszerte termesztik. Hatóanyag: kékesfekete bogyójában és magjában protoanemoninszerű t-aconitsav található (erősen mérgező!).5%. USA). Ny-Ázsiában.5% sisakvirág-alkaloidok (a gumókban 0. A fenil-propán származék cisz-izoasaron (= β-asaron) potenciális cancerogén. Actaea spicata L. Pl. Phyllocladen diterpén is jellemző Alkalmazás: aconitin néhány mg-ban is halált okoz.) = Acori rhizoma = Ari rhizoma Calami aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában. transz-dehidromatricariasav-izobutilamid Alkalmazás: a virág. Értékes hatóanyagai az illatos cisz-izoeugenol-metiléter.: Acorus vulgaris Simk. az amerikai var. továbbá pontica-epoxid.. szélhajtó. – RANUNCULACEAE fekete békabogyó Actaeae spicatae radix Honos Kaukázusban. Magyarországon adventív. Magyarországon bükkés gyertyánelegyesekben. továbbá Szibériában. – ADIANTACEAE . Hatóanyag: az európai var. Acorus calamus L. Hatóanyag: különösen a virágok illóolajára jellemző egy dehidromatricaria-észter származék. mészkerülő és ligeterdőkben fordul elő. carminativum. Indiai-szubkontinensen. Termesztése – ökológiai igényeit figyelembe véve – megoldható.5:1 hámozottan).6% illóolaj. amarum (az “Ivabitter”. Igen erősen mérgezőek. melyre jellemző a cineol és valeraldehid. Évelő. orvosi felügyeletet igényel. Indiai-szubkontinensen. Alkalmazás: stomachicum. americanus 2-6% illóolajának csak 0-0. a Drávasíkon kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével. pl. A Tinctura Aconiti orvosi ellenőrzéssel használható trigeminus neuralgia esetében. A többi sisakvirág fajjal együtt homeopathiában. mellette diészterei. szakszerűen gyűjthető. achillein és moschetin hozzájárul keserű ízéhez Alkalmazás: aromaticum. americanus Wulff (diploid) var. Hatóanyag: 0. Iva-likőr előállítására használják). – ASTERACEAE kenyérbél cickafark Ptarmicae flos Ptarmicae herba Ptarmicae radix = Achilleae ptarmicae radix Honos Európában. É-Amerikában (Kanada. VII. Helv.] var. fő alkaloid az aconitin. túladagolás veszélye miatt óvatosságot. Ph.és DNy-Európában.Forrás: http://www. Hatóanyag: 0. Kárpátokban.hu Honos Közép-. a kelet-ázsiai var. – ARACEAE [syn. calamus 2-6% illóolajának β-asaron tartalma 3-13%.5:1 hámozatlanul. Lemosva és tisztítva szárítják (beszáradás 3. az Alpokban. adstringens. keserű ízét pedig a diketo-spiran mono. a Himaláján és É-Amerikában.doksi. azaz étvágygerjesztő. DK. (triploid) var. Az ivain.3-1. calamus typ. vízparti vegetációkban) találhatók. Szibériában és É-Amerikában. Svédországban). Adiantum capillus-veneris L. Európában. angustata közel 7% illóolajának pedig akár 80%-át is elérheti. Hg. Norvégiában. mert értékes élőhelyeken (mocsári.3-0. Achillea ptarmica L. Gyökértörzse miatt könnyen felújul. A gyökérdrog anemoninszerű anemolt tartalmaz Alkalmazás: erős hánytató és hashajtó. Aconitum napellus L. a bőrre vagy a nyálkahártyára kerülve is felszívódik. ÖAB. közel 1 m magasra megnő.és herbadrog tonicum. emésztést elősegítő. Esetleges cisz-asaron tartalma miatt nagy mennyiségben gyógyteákban nem alkalmazható. 4.és É-Európában (hegyvidékeken.

és homokpusztagyepekben található. Indiai-szubkontinensen és ettől keletre több országban termesztik.Forrás: http://www. Adonis vernalis L. kelet-mediterrán.hu [syn. Melegkedvelő. A kéreg gyulladásos. szterolok. a leveleket virágzás végén és fénytől védve szárítják (beszáradás 6:1). Külsőleg főleg kenőcsök formájában alkalmas visszérgyulladás. Sztyepplejtőkön. évelő növény. – RANUNCULACEAE tavaszi hérics Adonidis (vernalis) herba Adonidis rhizoma et radix Honos Európában. de gyorsabban bomlik le. Ázsia mérsékelt égövi részein. Aesculus hippocastanum L. kb. A kérget tavasszal gyűjtik. Termeszthető. lombos fa. adstringens (inkább régebben használták). triterpének. Aegopodium podagraria L. Levélben és virágban flavonoidok. Hatóanyag: illóolaj Alkalmazás: köszvény és reuma esetén. kumarinok (esculin.25-0. Áprilisban. – HIPPOCASTANACEAE bokrétafa. kb. Flavonoid C-glikozid: vitexin Alkalmazás: erős hatású. Dél-Ázsiában és Amerikában. 20% tannin Alkalmazás: különösen friss állapotban hatásos adstringens diarrhoea és dysentheria esetén.) Corr. megtalálható még Angliában. esculin és fraxin kumarinok. évelő növény. Escintartalma miatt javítja a perifériás vérkeringést. . vadgesztenye Hippocastani albi flos Hippocastani rubri flos Hippocastani folium Hippocastani cortex Hippocastani semen (DAB) = Castaneae equinae semen Honos DK-Európában. de sokfelé elterjedt még.és sorfának ültetik. a népgyógyászatban aranyeres bántalmakra is.4% furokumarin imperatorin (= marmelosin). kapillárisok falát erősíti. Hatóanyag: adiantoxid (triterpén-epoxid). montán faj. Kéregben főleg kumarin-glikozidok (esculin 0.03-0. májusban virágzik. – RUTACEAE bengálibirs Aegle marmelos (= Belae indicae) fructus Honos Nyugat-Himalájában.és bükkelegyes erdőkben található. 30-féle). 0. Kenőcsök.] vénuszfodorka Capilli veneris herba = Adianti herba Capilli veneris folium = Adianti folium Honos Dél-Európában. a magból és a levélből vonják ki. ha van rá gyógyszeripari igény. főként angina pectorisban. szterolok. szaponin. strofantidin.: Adiantum cuneatum Langsdorf et Fisch. flavonoidok. fraxin) Alkalmazás: fényvédő esculint főleg a kéregből.7-7%. catechin-tannin. A belőle készült gyógyszer orvosi felügyelettel használható coronaria-tágító hatása miatt. napolajok alkotórésze. Aegle marmelos (L.6-1 m-re megnövő.50%-ban szteroid kardenolid glikozidok. Park. hazai állományai emiatt veszélyben vannak. a friss gyümölcsben cukrok. Szibériában. emmenagog. nálunk üvegházakban termeszthető. szubmediterrán. Aglikon: adonitoxigenin. illóolaj Alkalmazás: bronchitisban köptető. Főleg üde és völgyalji gyertyán. scopolin. nem kumulálódik. cimarin. Kisebb vagy közepes nagyságú. aprítják (beszáradás 3:1). a magvakat a termés felnyílásakor (beszáradás 2:1). Kaukázusban. fraxin 1-2. 50% keményítőt tartalmazó magban 3-10% szaponin-glikozid (főleg escin-glikozidok. erősen ritkul. Hatóanyag: kb. aranyeres bántalmak és visszeres ulcus cruris kezelésére. Afrikában. tannin. Hatóanyag: 0. tannin. Glikozidok: adonitoxin. Aknázómoly levélkártevője ellen rendszeresen kell védekezni. a kivont hatóanyag rosszul szívódik fel. nyálka-poliszaharid. aranyeres bántalmak enyhítésére szolgál.6%). acetiladonitoxin. tannin. Hyperthyreosis kezelésére vagy diureticumként is.doksi. Hatóanyag: 0. Természetes állományokban Magyarországon védett. Magyarországon a Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. lösz. A Bakonyban néhol még gyakori. – APIACEAE podagrafű Aegopodii podagrariae herba = Podagrariae herba = Gerhardi herba Honos Európában. acetiladenotoxigenin. hidroxi-adianton.

ill. flavonoidok (diosmin. flavonoid-összetétele is eltér az előbbi fajétól Alkalmazás: illóolajat szolgáltat. Ny-Ázsiában. paradol (csípős ízt adja). pl. gumianyag Alkalmazás: laxativum. 50 kg gyantatömeget adnak (“copal” gyanta).és gyantaanyagok. kólika és hasmenés esetén homeopathiás gyógyszerként. cynapium és subsp. 1000 éves példányainak magassága kb. emellett még monoterpén-ketonok (izomenton. Kis bokros növény. Hatóanyag: kb. lakk-. Hatóanyag: szaponin. Malajziában és trópusi Afrikában honosak. α-pinen. Évente kb. cserzőanyag. D-Afrikából importálják. Hopea ferrea Laness. et Wendl] illatosruta Barosmae folium = Bucco folium Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön.Forrás: http://www. illóolaj. gyanta. Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag (szteroid-félszintézis). Agathis dammara (Lamb. – APIACEAE ádáz Cynapii herba = Aethusae herba Cynapii radix Honos Európában.4-3% hecogenin szterol. – AGAVACEAE amerikai agávé Honos Mexikóban és az USA déli és középső részein. Kenya) is.3-0. Hatóanyag: 0. 2% illóolaj. fűszer. – ASTERACEAE . Aframomum melegueta K.) Hook. nyálka. kevés zsíros olaj. Hatóanyag: illóolajában nem találtak diosfenolt. D-Afrikából importálják. a kaurifenyő Új-Zélandban az “erdők királya”. mircen. diureticum. Kaukázusban.: Barosma betulina (Bergius) Bartl.. egyéb szterolok a tigogenin és a gitogenin. A Shorea és Hopea fajok trópusi Ázsiában. malagétabors Paradisi semen = Aframomi meleguetae semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein és Sri Lankán. cynapioides ligeterdőkben. 60 m.RUTACEAE [syn. átmérőjük 4-5 m.. 1-2 éves. Hatóanyag: coniinszerű alkaloid (korábban “cynapin”). nagyobb mennyiségben termesztik. dísznövényként is termesztik. Agathosma betulina (Bergius) Pillans – RUTACEAE [syn. – ZINGIBERACEAE paradicsommag.) Pillans .DIPTEROCARPACEAE Dammar resina Az Agathis dammara Malajziában honos. A magasabb subsp. termeszek ellen is használják. Az Agathis australis. Agathosma crenulata (L.) Rich. vetésekben él. . – AGAVACEAE szizál Honos Mexikóban. emmenagogum. terpinen-4-ol. főleg a szizálrost miatt termesztik. az 1 m-nél alacsonyabb subsp. pulegon). menton. poliinek Alkalmazás: görcsoldó ideges gyomorbaj. ugyanitt termesztik is. csípős illóolaj.75% illóolaj. más Agathis fajok – ARAUCARIACEAE dammarafenyő Shorea robusta Gärtn. K-Afrikában (Tanzánia. Agave sisalana Perr.: Barosma crenulata (L. a maori istenek fája. illatszeripari felhasználása is van. levele a nyírfáéra hasonlít. illetve festékipari felhasználása jelentős. Schum. melyben diosfenolok találhatók. Agave americana L. rutin) Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. más Shorea fajok – DIPTEROCARPACEAE Hopea beccariana Burck. Alkalmazás: stimuláns. Illóolajat is szolgáltat. diosmetin-7-O-rutinozid. csípős likőr készül belőle. illóolaj Alkalmazás: ritkán emplastrum készítésére használják. Ageratum conyzoides L. Hatóanyag: diosgeninhez hasonló szerkezetű hecogenin iparilag hasznosítható szteroid. Magyarországon három alfaját lehet megkülönböztetni.doksi. limonen. 8-mercapto-p-mentan-3-on. keményítő. prostata hypertrophia esetén készítmény formájában. antibakteriális.] Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön. diureticum.hu Aethusa cynapium L. levele ovális. Hatóanyag: gyantasavak. agrestis inkább útszéli gyomtársulásokban. Kis bokros termetű. 0.

Agrimonia eupatoria L. Agropyron repens (L. Hg. – ROSACEAE [syn. a közép-amerikai eredetű A. E tarackos gyökértörzs a levélmaradványoktól és gyökerektől megtisztítva napon is szárítható (beszáradás 2. Több méter hosszú és elágazó tarackjait inkább virágzás idején (június-augusztus) gyűjtik.és vesekő megbetegedések esetén. vanillosid. erdőterületek és szántók gyomtársulásainak tömegesen előforduló.) Nevski] tarackbúza. tarackfű Graminis rhizoma (Ph. Ausztráliában.és bélhurut. árokszéleken. kedvelt parkdíszítő növényünk.. réteken az egész országban gyakori.. Külsőleg hámosító. 10% nyálka-poliszaharid. társulás alkotó növénye. procera Wallr.. Ajuga chamaepitys (L. tonicum. agresszív.) P.)( = radix) = Agropyri repentis rhizoma Graminis flos (= réti szénaalkotó Poaceae fajok virágzatainak. Hatóanyag: ailanthin (quassiin). láz és reuma esetén hatékony. Száraz és félszáraz gyepekben. Könnyen elvadul.15% illóolaj. anthelminticum. antidiarrhoeicum. asperulin. subsp. Hg.doksi. VIII.) Sw. triterpének (főleg ursolsav).] réti palástfű Alchemillae herba (Ph. ailanthon Alkalmazás: amarum. Rokona. még kumarin és alkaloid Alkalmazás: a gyökérből vagy az egész növényből készült főzet emésztési zavarok. Indiai-szubkontinensen. flavonoidok Alkalmazás: enyhe adstringens és antibakteriális. Beauv. É-Afrikában. apróbojtorján Agrimoniae herba (Ph. 5-6% ellagi. – LAMIACEAE kalincaínfű Ajugae chamaepiti folium Ajuga reptans L.hu kisfészkű bojtocska. Hatóanyag: 3-8% polifruktán (inulinszerű triticin).. Toroköblögetésre is használható.01-0. Alchemilla xanthochlora Rothm. Eur. (ecetfa) Ailanthi altissimae cortex Honos Kínában.. is. vékonyés vastagbélgyulladás kezelésére előnyös. Hg. sorfának is ültetik. rendszerint gyomos területekről szántás után boronával. Gyűjthető az A.és gallotannin.: Agrimonia eupatoria L. Ailanthus altissima (Mill.. Eur. Ph. Népgyógyászatban köhögés. Teája különösen nyári hasmenések. A kalincaínfű vetési gyom. Hg. 0. ekdiszteroidok Alkalmazás: szteroid-alapanyag. Júniustól augusztusig virágzik.) Gould.) Honos Európában. továbbá etil-eugenol és az ebből oxidációval képződő etil-vanillin. 4.05% illóolaj. É-Afrikában. VII. officinalis (Lam. amarolid. VIII. neoquassin. Triticum repens L. A 30-40 cm-es virágos hajtásokat árnyékban szárítjuk (beszáradás 4:1).: Ailanthus glandulosa Desf. Elytrigia repens (L. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. iridoid aucubin. inozitol). tannin.5:1). Ph. szilikátok Alkalmazás: diureticum hólyaghurut. houstonianum. főleg eurázsiai egyéves fajok. agropyren poliin. 4. epehólyag és epeútak gyulladása esetén. légcsőhurut ellen is. kovasav. Hg.) = Alchemillae vulgaris herba . az indás ínfű üde lomberdőkben elég gyakori. szaponin. – SIMAROUBACEAE [syn. agerátum Elterjedt trópusokon és szubtrópusokon.] bálványfa. hólyag. – POACEAE [syn.: Elymus repens (L. emiatt belsőleg gyomor. Hatóanyag: 4-10% catechin-tannin.) Gams] közönséges párlófű. stimulans és diureticum. Mérsékelt égövi területeken gyakori. Jó mézelő díszfa. Ph. fenilkarbonsavak. – ROSACEAE [syn. VII. quassin.: Alchemilla vulgaris L. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag. vermifugum. 4. Ph. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. Magyarországon felhagyott kultúrák. Hatóanyag: 0.. cyanidin. jellegzetes alkotója az ageratocromen. főleg pattanásos bőr kezelésére. Eur.Forrás: http://www. – LAMIACEAE indás ínfű Ajugae reptantis herba Kozmopolita. virágainak közös neve!) Honos Európában. 2-3% cukoralkohol (mannitol.és delphinidin-glikozidok.) Schreb. Ph. VIII. szaponin.

tölgyesek. Ph.1-0. É-Afrikában. Ny-Ázsiában. oleanolsav-glikozid. keserű tonicum uterus-idegrendszeri panaszok kezelésére. diarrhoea esetén. triszulfidok. gyanta Alkalmazás: ösztrogén. protocatechusav-metilészter. vitaminok. mannan. VIII. Hatóanyag: 0. lecitin Alkalmazás: cukorbaj és vesebetegségek esetén. A Ny-Dunántúlon lápréten és magaskórós társulásban ritka.) Tausch – BORAGINACEAE homoki pirosító Alkannae tinctoriae (rubrae = spuriae) radix = Anchusae rubrae radix Honos Európában. a hatóanyagok alliinből keletkeznek enzim (alliin-liáz) hatására. szaponarin. pedunculagin. Alliaria petiolata (M. belsőleg a népgyógyászatban megfázás esetén. B. meszes talajú homokpuszta gyepek védett növénye. 4% kvercetin (különösen a hagyma buroklevelében).. prekurzorok alliin-származékok (propilalliin.Forrás: http://www. sekélyvízi hínárnövényzet évelő faja. floroglucin. Hg. világszerte termesztik. 4. – MELANTHIACEAE Aletritis (Aletris) farinosae rhizoma Honos É-Amerikában. kb. – ALLIACEAE fokhagyma Allii sativi bulbus (= radix) Allii sativi bulbi pulvis (Ph. VIII.4% illóolaj. meghűlés. 1% spiraeosid. világszerte gyakori. hogy közép-ázsiai eredetű. Eur. a drogot importáljuk. cikloalliin). tetraszulfidok) . kb. egyéb flavonoid (pl. Ázsiában és É-Amerikában. 4. illóolaj. É-Amerikában. magot hozó herbájában 0. kozmetikai festéket szolgáltat (régen bárányokat jelöltek meg gyökerével. vitexinszerű glükoflavon alliarosid Alkalmazás: külsőleg sebekre.: Alliaria officinalis Andrz. ebből sokféle. dimer ellagitannin agrimoniin és laevigatin. üde gyomtársulások növénye. Európában és Mexikóban. 2% flavonoid Alkalmazás: antioxidáns. ajoén.01% körüli illóolaj. – ALLIACEAE vöröshagyma Allii cepae bulbus = Cepaeae bulbus Honos Iránban. Hatóanyag: illékony. továbbá Egyiptomban. Védett. Indiaiszubkontinensen. Mocsarak. antibakteriális. a piros szín jól feltűnt). antimutagén. cukrok. Ázsiában. É-Afrikában. Nálunk gyakori. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. közel 1 m magas. oligoszaharidok. eléggé elterjedt. különösen grippe. Hg. Allium cepa L. kolin.) Allii sativi aetheroleum Valószínű.hu Honos Európában. Magyarországon kiritkult. ma csak termesztésben van.doksi. olajszerű anyag nyomokban. metilalliin. Hatóanyag: diosgenin-szaponin. egyéb hatóanyag jön létre (pl.. nem szabad gyűjteni. Aletris farinosa L. anchusasav és alkannasav (többnyire észterek formájában) Alkalmazás: adstringens (belsőleg nem használható). Hatóanyag: mustárolaj-glikozid sinigrin.) Cavara et Grande – BRASSICACEAE [syn. Alisma plantago-aquatica L. cepaenek. – ALISMATACEAE vízi hídőr Alismatis rhizoma Honos Európában. árnyas. szelén Alkalmazás: kedvező étrendi hatása közismert. (menorrhoea kezelésére főleg népgyógyászati tapasztalatok szerint). A keletkező allicin a fő hatóanyag. légcsőhurut esetén hatásos. Hatóanyag: 5-6% pirosan festő alkannin.] kányazsombor Alliariae (officinalis) herba Honos Közép. Hatóanyag: 0. étvágyhozó. Eur. Alkanna tinctoria (L. Hatóanyag: 6-8% cserzőanyag. kempferol-glikozid). Allium sativum L. veszettség ellen (hatásai kellőképpen nincsenek igazolva).és Dél-Európában.5% körüli illóolaj (allil-mustárolaj és diallil-diszulfid).) Allium sativum ad praeparationes homoeopathicas (Ph. Ph. adstringens.

alnulin. f. Hatóanyag: alliinből keletkező allicin (0. Aloë ferox Mill. Allium schoenoprasum L. nagyobb adagban erősebb laxativum. Hatóanyag: 25-40% aloin (aloin A és B). VII. Hatóanyag: kb.Forrás: http://www. de mindenhol termeszthető cserepes vagy üvegházi növényként. aloinosidok. ezáltal kúraszerű alkalmazása hátráltatja az arteriosclerosist és jótékony hatású a magas vérnyomásos betegek állapotára is. Allium ursinum L. chrysophanol és glikozidjai. Hg. Indiai-szubkontinensen és ÉAmerikában. aloesin (aloeresin A. – ALOËACEAE [syn. hiperozid-típusú flavonglikozid. flavonoidok. nyomokban prosztaglandinok. “égerliget”. B és F) .: Allium sibiricum L. patakok mentén. cardioprotectivum. protalnulin. 4. citrullin Alkalmazás: főzete öblögetőszer pharingitis esetén. VIII. 20% cserzőanyag. széleskörűen elterjedt. aszkorbinsav.) Honos Afrikában. gyomorvérzés esetén beöntésre használták régebben. lupeol. Cérnagiliszta ellen. Baktériumok szaporodását gátolja. gyantaszerű fenolszármazékok. Hatóanyag: 13-27% aloin A és B. Számos gyógyszerészeti termék készül belőle. Termesztett fűszer-. helyenként állományalkotó. Ázsiában és É-Amerikában. 4. főleg D.) Aloe capensis (Ph. Ph. kéntartalmú illó vegyületekben is gazdag Alkalmazás: antibakteriális. Külsőleg hámosító. γ-glutamil-peptid. enyhe. és más Aloë fajok – ALOËACEAE fás aloé Aloë Honos D-Afrikában. VIII. 20-30 m-re megnövő fa.. Gátolja a trombocita-aggregációt. folyók árterén. a termőhely védelme miatt mégis csak hatósági engedéllyel gyűjthető a levél (a hagyma nem).és garatfertőzések leküzdésére is használható.] orvosi aloé. Üde gyertyán.) Burm. Hg. fokozza a fibrinolízist.) Aloes extractum siccum normatum (Ph. Aloë vera (L. lektinek Alkalmazás: antibakteriális különösen gyomor. aloeresin A-pkumársav-észter. lápokon gyakori. phlobaphen. zöldségnövény.és bükkelegyes erdők növénye. szájüreg.. 3-4% 7-hidroxi-aloin A és B. ulcus ventriculi és duodeni kezelésére is. 4. barbadosi aloé Aloë barbadensis (Ph. anthelminticum. Eur. Homeopathia. emésztési zavarokra. aloesin (aloeresin B). aloinok. de jótékony colitis. oxyuriasis esetén hatékony. Hatóanyag: népszerű ízesítő és vitaminpótló. termesztik. Alnus glutinosa (L. aloe-emodin. mérsékelt égövi Ázsiában (főként Szibériában). taraxerol. Főleg a Dunántúl egyes részein tömegesen fordul elő. szemészetben is használható. Hatóanyag: antrakinonok. VIII.hu Alkalmazás: kedvező étrendi szerepe közismert.és K-Afrikában. csökkenti a vérszérum koleszterinszintjét.: Aloë barbadensis Mill. Eur. Aloë arborescens Mill. keserű glikozid az aloeinin A és B (6-fenil-2-piron-származékok) Alkalmazás: mint a következő.doksi. kap-aloé Aloë (Ph. glutinon. szerves savak Alkalmazás: étvágyjavító.és bélfertőzések esetén.. Eur. Hg.07% szárazanyagra vonatkoztatva) és további kéntartalmú származékok teszik ki az illóolajat (kb. 0. antihypertonicum. taraxeron. gyulladáscsökkentő. – ALLIACEAE medvehagyma Allii ursini herba Allii ursini bulbus Honos Európában és É-Ázsiában. 5-hidroxi-aloin. enyhe antibakteriális.007%).) Honos Makaronéziában. emiatt bél-.) Gärtn. antiarterioscleroticum. Ph. Ph. carminativum.] metélő hagyma Allii schoenoprasi herba Honos Európában. gyantasav. – BETULACEAE enyves éger Alni glutinosae cortex Honos Európában. – ALLIACEAE [syn. – ALOËACEAE tövises aloé. Hg. aloinosidok.

atropurpurea seu var. tonicum. Kellemes illatú cserje. Spanyolországban és D-Franciaországban termesztik. Alpinia galanga Willd. cineol. bélhurut esetén nyálkahártya-gyulladás kezelésére bevonó. Sokféle készítményt forgalmaznak.. Eur. terpineol. aloesin-tartalma miatt gyulladásgátló enteritis kezelésében. myrcen. 4. Peruban és Argentínában. DAC) Galangae aetheroleum Hatóanyag: 0. nigra hort. Felső légúti hurutos megbetegedésekben enyhíti a köhögést.1-0. pseudarmeniaca (ártéri ziliz) a Duna-völgy ligeterdőiben honos. reserpin Alkalmazás: lázcsillapító. és Mediterráneumban. Aloysia citriodora Palau – VERBENACEAE [syn.) Althaeae radix (Ph. Főleg ártéri mocsarakban. geraniol. letisztítás után hámozzák és 5 mm él hosszúságú kockákra vágják. illatszeripari nyersanyag.5-3 cm mélyre történik. metilheptenon. VII. Hatóanyag: 12-20% nyálka-poliszaharid a gyökérben. Indiai-szubkontinensen.hu Alkalmazás: laxans hatása a bélműködésre különösen előnyös. Eur. Hatóanyag: poliszaharidok. Ph. benne citral. A júniustól szeptemberig virágzó növény gyökereit októbertől áprilisig gyűjtik. . yohimbin. Alpinia officinarum Hance kínai gyömbér. Hg. Magvai már a gyűjtés évében jól csíráznak.. VIII.) Kuntze] citromverbéna Verbenae aetheroleum Aloysiae (triphyllae) folium Honos Chilében. alstonilin.) Britt. anthocyaninok (főleg myrtillin) Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt élelmiszerek festésére engedélyezett. Főleg arabinogalaktanok és galakturonorhamnanok. acetoxi-chavicol-acetát (utóbbi kísérleti szinten tumorgátló) Alkalmazás: stomachicum. Vetése 70-80 cm sortávolságra. nerolidol. Hatóanyag: 0. Közép-Amerikában.5-1% illóolaj. évelő kerti dísznövény. Ph. fűszer. stimulans. Ph. melegkedvelő. Hatóanyag: 2-2.2% illóolaj. Althaea officinalis L. var.Forrás: http://www. ) Cav. Galangae rhizoma (Ph. főleg Thaiföldön és Indiai-szubkontinensen termesztik.. Hg. dipenten.. 1. 6% a levélben. Lippia triphylla (L’ Hér. galangál Honos Kínában. galangin). trópusi Afrikában. malária. cedrol. melynek csípős szagát diarilheptanoid és fenilalkanon (8-gingerol) okozza. Újabban egyéves fajtáit is termesztik. tannin. A subsp. Műszárítóban szárítják (beszáradás 4:1). Azonnal szellős helyen vagy 40-50 0 C-on. caryophyllen.. kis termetű fa vagy cserje. – MALVACEAE (fekete) mályvarózsa Malvae arboreae flos (cum calycibus seu sine calycibus) Keleti eredetű. digestivum. galaktanok. 4. likőripari alapanyag. szterol. verbenon. Alkalmazás: légúti. öblögetőszer (nem köptető). VIII. pirrol.5% alstonin (chlorogenin) alkaloid. VII. Althaea (Alcea) rosea (L. Ph.és szeszkviterpének. izovaleriansav Alkalmazás: stomachicum. Főleg gél formájában külsőleg is hatékony bőrápoló. kb.: Aloysia triphylla (L’ Hér. Helv. Muell. továbbá diterpén. szájüregi vagy gyomor-. folyóvizek mentén. alstonidin.doksi. Indokínában. gyomtársulásokban elterjedt évelő növény. összecsukódáskor szedik le csészelevelek nélkül. mannanok. K-Ázsiában. – MALVACEAE orvosi ziliz. Hg.. műszárítón szárítják (beszáradás 5:1). Malajziában. Mono. A virágokat elnyílásuk idején. – ZINGIBERACEAE sziámi gyömbér. fehérmályva Althaeae folium (Ph. tetrahidroalstonin.és diarrhoea ellenes. nerol. galangál Honos D-Kínában. Alstonia constricta F. – APOCYNACEAE keserűkéreg Alstoniae constrictae radix Honos Ausztráliában. Hg. szikeseken. trópusokon termesztik.) Althaeae flos Althaeae herba Honos Eurázsiában. flavonoid (pl. limonen.

Hatóanyag: betain.hu Amanita muscaria )L: Fr. – ASTERACEAE parlagfű.) D. pinen. 1 m magas. főleg savanyú homoktalajon előforduló gyakori kalapos gomba. Amomum aromaticum Roxb. Amomum amarum Lour. A.vagy kétéves növény.: Prunus amygdalus Batsch. erőteljes egyéves lágyszárú. – APIACEAE fogpiszkálófű Ammeos (= Ammi) visnagae fructus (DAB 1996) Honos Mediterráneumban és Ny-Ázsiában.: Amaranthus hybridus L. izoimperatorin. Ammi majus L. αterpineol. ibotensav. de megtalálható Argentínában. pcymen. izopimpinellin) Alkalmazás: spasmolyticum. limonen. Amaranthus hypochondriacus L. var. aszkorbinsav. – ROSACEAE [syn. samidin. muszkaridin Alkalmazás: homeopathia.2-0. – ZINGIBERACEAE keserű álgyömbér Amomi amari fructus Honos Japánban. É-Afrikában. a pollenben kvercetin-3glükozid. Webb var.] piros amaránt Amaranthi hypochondriaci herba Honos É-Amerikában.doksi. Kaukázusban. néhol sárgarépa kísérő gyomnövénye. Európa mediterrán vidékein. vese-. Napozószerekben is alkotórész. Termésben 12-18% zsíros olaj és 12-14% fehérje is Alkalmazás: spasmolyticum: bronchus. – AMARANTHACEAE [syn.2-dihidroparthenin. Meghonosodása Magyarországon lehetséges. fehérjék Alkalmazás: homeopathia. diureticum. Hatóanyag: muszkarin. terpinen-4-ol. fotodinámiás vitiligo (leucoderma) esetén belsőleg és külsőleg. Hatóanyag: kb. erythrostachys Moq. nehezen kiirtható gyomnövény.16% coronopilin. vadkender Ambrosiae artemisiifoliae herba Honos Kanadában. Hatóanyag: xanthotoxin és más furokumarin (imperatorin. izorhamnetin-gükozid. furokumarin (xanthotoxin). izorhamnetin). kvercetin-glikozidok Alkalmazás: adstingens. Prunus dulcis (Mill.8-cineol. bélkólika esetén spasmolytikus. USA-ban. khellol. A visnadint kivonva koronária tágító. Európában is elterjedt. epe-. norvisnagin. Hatóanyag: szeszkviterpén-laktonok. ugyancsak ilyen módon a khellin bronchitis. Ambrosia artemisiifolia L. Hatóanyag: 2-4% furanokromon (khellin. de érzékenység esetén bőrgyulladást okozhat. szívkoszorúér-keringést fokozó (gyógyszerként). mely hosszan tartó és ismételt virágzása miatt pollenallergiát okoz. bergapten. Chilében és Mexikóban is. dihidrosamidin). flavonoidok (kempferol. Amygdalus communis L. 1% illóolaj (alkotói: cineol. Ammi visnaga (L.03% illóolaj (kámfor. – ZINGIBERACEAE bengáli álgyömbér Amomum Honos Nepálban. nerolidol) Alkalmazás: eupepticum. 1. egy. 0. linalool. 0. – APIACEAE ammi Ammi majoris fructus (= semen) Honos Makaronéziában.02-0. terpineol. sabinen. karvon. roborans. khellenin. visnagin. amaranthin. khellinol. diureticum. Indiai-szubkontinensen. amara (DC. Bengáliában. ammiol). kertekben ültetik. 0. myrcen. terpinen.) Lam. urogenitális szervek. Ny-Ázsiában. muszkazon. 1 m-nél magasabb.Forrás: http://www.) Buchheim] (édes vagy keserű) mandula Amygdalae amarae semen = Amygdalae semen amarum .) Hooker – AMANITACEAE légyöló galóca Aga Lombos és tűlevelű erdőkben. koronáriák görcse ellen. kvercetin. 1. gastroenterális. epe-.5% piranokumarin (visnadin.

Hatóanyag: anacardsav (O-karboxi-fenol-származék) és dekarboxilált származékai (anacardol. 4.és linolsav) Alkalmazás: olajgyártás. Ph. Anagallis arvensis L. Anacardium occidentale L. kb. purgans. anacardein globulin. 0. 4. retamin. metilcytisin.doksi. . kertekben. 1-1.) Link – ASTERACEAE [syn. Hatóanyag: alkaloidok (cytisin. sztearin-. – ANACARDIACEAE kesu(fa). Malajziában. Kis-Ázsiában. Hatóanyag: gyanta. 50% inulin Alkalmazás: antipyreticum. akazsu Anacardiae occidentalis fructus (= Anacardiae fructus) Honos Brazíliában.5-0. cserzőanyag Alkalmazás: diureticum.: Anthemis pyrethrum L. apoplexia. cserzőanyag Alkalmazás: nyálelválasztást fokoz. inszekticid. 35-60% zsíros olaj (zsírsavai: palmitin-. maghéjban catechin. cserzőanyagok. átmeneti nyelvbénulás.8% illóolaj (benne kb. anagyrin. sok aneurin Alkalmazás: olajtartalma miatt olajnövény. Anagyris foetida L. neuralgiás és reumás és egyéb fájdalmak esetén. Anamirta cocculus (L. 30% fehérje. szántókon gyakori.) Wight et Arn. keserű mandula aromagyártás alapanyaga. leucopelargonidin. cardol. 30 cm magas. nyomokban illóolaj.4-savizobutilamid. külsőleg testápoló szerekben. egész Európába. gingkol. pirítva csemege. 5% HCN).Forrás: http://www. továbbá aranyeres. Hg. Marokkóban. palmitol-. a magban kb. – PRIMULACEAE tikszem Anagallidis herba Anagallidis semen Anagallidis radix Honos Eurázsiában. Indokínában. epicatechin. római bertram Pyrethri (romani) radix = Anacycli pyrethri radix Honos Algériában. sesamin. majd egészen Kaliforniáig. egyéves. squalen.. Hg. lumbago és ischias kezelésére. sokfelé termesztik.) Amygdalae oleum virginale (Ph. Homeopathiában is reuma és neuralgia ellen. Inszekticid. Ph. dehidroanacyclin (diin-dienek) és dekadien-2. quillajaszapotoxin. szőlőkben.] piretrum. nyomokban illóolaj. reumás panaszokban.) Amygdalae farina = Amygdalae placentae farina Amygdalarum cortex Honos szubtrópusi Kínában és Elő-Ázsiában. szitoszterin. szaponinja antivirális. maghéja féregűző. olaj. polimer proanthocyanidin.. Arábiában. VIII. 0. fájdalomenyhítő. zsíros olaj (olajsavban igen gazdag).5 m magas bokros cserje vagy fácska. kb. édes mandula inkább édesiparban használatos. nux) Honos Indiában. Eur. Eur.5% pyretrin. VIII. spartein = pachycarpin) Alkalmazás: emeticum. grana. kb.és polygalasav-glikozidok. leucocyanidin. – FABACEAE bűzfa Anagyris herba Anagyris foetidae semen Honos Mediterráneumban. 30-55% inulin. innen tovább terjedt a Mediterráneumba. Hatóanyag: csípős gyantájában anacyclin. Anacyclus pyrethrum (L. az olaj speciális. cardenol). – MENISPERMACEAE halméregcserje Cocculi fructus (= semen. antiparasiticum. Szíriában. egyéves lágyszárú. Hatóanyag: quillaja. tonicum. Trópusi vidékeken termesztik.hu Amygdalae semen dulce Amygdalae amarum aetheroleum Amygdalae oleum raffinatum (Ph. Anacyclus officinarum Hayne – ASTERACEAE német foggyökér Pyrethri germanici radix Honos a Mediterráneumban. Hatóanyag: a keserű mandulában 1-8% amygdalin és kevés prunasin (cianogén glikozidok).

Hatóanyag: toxikus butenolid protoanemonin. umbelliprenin. Bükk. Hatóanyag: termése vitaminokban. magassága 0. antipyreticum. Sokfelé termesztik. analepticum. termésben 4-5% illóolaj (főleg carvon. n-valeriansav. Virágban petunidin diglikozid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. hűsítő borogatásként. psoriasis. akrilsav.Forrás: http://www. 2% a levélben). carvacrol). Hatóanyag: herbában kb. gyulladást okoz. ekcéma és herpes bizonyos stádiumaiban. Egyéves. bőrparazitákat pusztít. pleuritis (kis adagban. legelőkön és gyomtársulásokban gyakori az egész országban. lichen ruber. Hatóanyag: diterpén-lakton andrographolid (kb. cserzőanyag. Külsőleg gombás megbetegedésekben. Az érett terméseket műszárítón szárítják.3 m-től 1 m-ig terjed. kolin. A tőleveles. scopoletin. 0.és Közép-Európában. virágzó hajtást általában 40-500C-os műszárítóba helyezik. égerligetekben szórványosan fordul elő. Ázsiában. 20 m magasra is megnövő fa. Kaukázusban. vagyis izgatja a légző. Anemone nemorosa L. kb. anthelminticum. nyálka-poliszaharid. chrysophanol. consolidin glükoalkaloid (alkaloidkomponense conslicin). Állatgyógyászatban is. termésben még kumarinok (bergapten.és vasomotor központot. bódító mérgek ellenszere. metil-n-propil-keton. ararobinol. ellenőrizve). trychophytiasis. emodinantron-monometiléter. gyanta. pityriasis. Mediterráneumban. anemonin Alkalmazás: bőrizgató. kb.: Justicia paniculata Burm. Anethum graveolens L. szerves savakban és cukrokban gazdag. 11-18% zsíros olaj. Anchusa officinalis L. Hatóanyag: cynoglossin alkaloid. a szárított herbából morzsolt drogot állítanak elő. továbbá α-phellandren. izokapronsav. trópusokon termesztik. antidiarrhoeicum. gumianyag. külsőleg lágyító. emodinmonometiléter Alkalmazás: bőrt és nyálkahártyát erősen izgatja. löszsztyeppeken. kínasavdikumarát. carveol. esculin) . – APIACEAE kapor Anethi fructus Anethi herba Anethi aetheroleum e seminis Honos Mediterráneumban.) Merr. hólyagosodást okoz. erythrasma.hu Hatóanyag: szeszkviterpenoid picrotoxin (cocculin). hyperaemiát. terméshéjban menispermin és paramenispermin alkaloid Alkalmazás: picrotoxin erősen mérgező. fehérjebontó bromelain enzimet tartalmaz. sokféle szerves sav metilészterei Alkalmazás: friss gyümölcslé erősen fehérjeoldó. 1 m magas.] Andrographis herba Honos Karib-tengeri szigetektől Jáváig. Halmaszlagként használták a termést. – RANUNCULACEAE berki szellőrózsa Anemones nemorosae herba Honos D. Hatóanyag: chrysophanolantron.és gyertyánelegyes erdőkben. A herbából vagy termésből a betakarítást követően illóolajat nyernek. Vanillin.doksi.3%. DK-Ázsiában. Elő-Ázsiában. sykosis. – BORAGINACEAE orvosi atracél Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) herba Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) flos Anchusae (= Buglossi) semen Anchusae (= Buglossi) radix Honos Európában. allantoin (cordianin). – BROMELIACEAE ananász Honos Brazíliában. Sri Lankáig. Andrographis paniculata Nees – ACANTHACEAE [syn. É-Amerikában. Nálunk júniustól októberig virágzik. 3-4% oldható kovasav. paniculid A és B Alkalmazás: antibiotikus. Andira araroba Aguiar – FABACEAE goa por Chrysarobinum Honos Brazília esőerdőiben. Kétéves vagy évelő. Arthritis. Ananas comosus (L.

Angelica archangelica L. caren. benne az európai kapor hatóanyagain kívül sajátos dillapiol. flavanon archangelenon Alkalmazás: serkenti a gyomorsav. α-pinen Alkalmazás: mint előbb. több helyen vadon él. termésben zsíros olajok.és hasnyálmirigy-kiválasztást. et Hook. Hatóanyag: furokumarin imperatorin. dihidrocarvon. – APIACEAE Angelicae dahuricae radix Honos mérsékelt égövi Ázsiában.) = Angelicae sativae (= majoris) radix = Syriaca radix Angelicae fructus Angelicae herba Angelicae aetheroleum e radice Angelicae aetheroleum e seminis Honos É-Európától Szibériáig.6% illóolaj (főleg limonen és pinenek). nyomokban furfurol. limonen).5% illóolaj. – APIACEAE [syn. prenil-kumarin (osthenol. szeszkviterpén (bisabolen. Hatóanyag: 0. expectorans főleg a népgyógyászatban. Likőralapanyag. gyökértörzset mosás után. Európában és a Kárpátokban. – APIACEAE szőrös angélika Angelicae pubescentis radix Honos K-Ázsiában. fenolkarbonsavszármazékok. VIII.3% illóolaj. angesin. étvágygerjesztő.doksi.] orvosi angyalgyökér Angelicae radix (Ph. archangelicin = kwannin). illóolaj Alkalmazás: antipyreticum. kumarin és furokumarin (oxipeucedanin. sinensis Oliv.. limonen.] erdei angyalgyökér Angelicae silvestris (= minoris) radix Angelicae silvestris fructus Honos Európában. kumarinok. Termeszthető Közép-Európában. Kétéves vagy évelő. – APIACEAE [syn. enyhe görcsoldó. izoimperatorin. fagy alá vetést vagy előzetesen fagyasztott vetőmaggal kora tavaszi helybevetést alkalmaznak. nagy adagban nyugtató. carminativum. A termés carminativum.) Diels – APIACEAE [syn. furokumarin (imperatorin. – APIACEAE indiai kapor Anethi aetheroleum e seminis Honos Bengáliában. xanthotoxin. Anethum sowa DC. angelicin. bergaptolszármazékok. Angelica polymorpha Maxim. carminativum. Angelica sylvestris L. byakangelicin). poliin falcarindiol Alkalmazás: rheumatoid arthritis. továbbá pinenek. Hatóanyag: 2-3. a herba vizes kivonata egyeseknél enyhe nyugtató. Hg. a byakangelicin fokozza a koronariacirkulációt. Hatóanyag: kumarin. Az első év őszén vagy a következő kora tavaszon szedett gyökeret. Eur. Ny-Ázsiában. Angelica pubescens Maxim.] . var. kis adagban izgató. Angelica sinensis (Oliv. myrcen. Szibériában. phellopterin. furokumarinok. f. jól szellőző helyen szárítják (beszáradás 4:1). a termésből nyert illóolaj antiszeptikus. így Magyarországon is. rendszerint kettéhasítva.és fejfájás esetén. A kifejlett leveleket is 30350C-on szárítják (beszáradás 6:1). Hatóanyag: gyökérben 0.35-1. makrociklusos laktonok. Július végétől gyűjtik a terméseket. phellopterin.Forrás: http://www. 4. analgeticum. térd-. izoimperatorin. sabinen. A korábbi palántanevelés helyett jelenleg a szabadföldi. angelol A-L). anethen. columbianetin. izobyakangelicolsav Alkalmazás: spasmolyticum húgyúti görcsökben. osthol).: Archangelica officinalis Hoffm. ennek 80-90%-a monoterpén (főleg phellandren. Angelica dahurica (Fisch. diureticum.) Bent. bisabolol. kumarin umbelliferon. a porított termés inszekticid. gerinc. bisabolangelon. konzervipar. furokumarin (bergapten. caryophyllen). Egy-két éves. Ph. erőteljes növény.hu Alkalmazás: fűszer. prenil-kumarin (osthol. magaskórós társulásokban hazánkban elég gyakori.: Angelica officinalis Kit. umbelliferon).

Hatóanyag: monomer és dimer ftalidok (ligustilid. metil-acetofenon. ehető.5% cotoin. hydrocotoin. Aniba rosaeodora Ducke – LAURACEAE [syn.] parlagi macskatalp Antennariae dioicae (= Gnaphalii = Pediscati) flos = Pilosellae albae flos Honos Európában. ferulasav-származék coniferil-ferulát. Anthoxanthum odoratum L. Antennaria dioica (L. a ligustilid spasmolyticus. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar. muricinin). Hatóanyag: oxiantrakinon-származék. – POACEAE szagos borjúpázsit Anthoxanthi odorati herba Anthoxanthi odorati flos Honos Eurázsiában. Annona squamosa L. poliin falcarindiol Alkalmazás: analgeticum menstruációs panaszok (menorrhagia. tionenek Alkalmazás: anthelminticum. erős illatú fű. meghonosodott a trópusi Ny-Afrikában. cserzőanyag. 10-30 cm magas. Aniba coto (Rusby) Kosterm. mérsékelt égövi Ázsiában. Hatóanyag: xanthofill.és Dél-Európában. növényi festékanyag. 1. 30-40% kovasav . anthelminticum. duckei Kosterm. protocotoin. Hatóanyag: cianogén glikozidok magban és éretlen gyümölcsben Alkalmazás: inszekticid. Üde rétek társulás alkotó növénye. paracotoin. levistolid A). – ASTERACEAE [syn. metil-hydrocotoin. erdőssztyeppek nyíltabb részén él. főként Amazonas mentén. – LAURACEAE [syn. az érett gyümölcs ízes. gyökér.] rózsaillatúfa. mag inszekticid. metilprotocotoin. népgyógyászatban légúti megbetegedésekben.: Nectandra coto Rusby] koto Coto cortex Honos Brazíliában. Hatóanyag: kumarin-glikozid. cserzőanyag Alkalmazás: levél. levél analgeticum. rózsafa Anibae rosaeodorae aetheroleum Honos Brazíliában. Hatóanyag: aporfin alkaloidok (muricin. különösen gazdag linaloolban. mésztelen hegyi réteken. kb. spasmolyticum.) Gärtn. parosteminin) Alkalmazás: diarrhoea esetén.hu kínai angyalgyökér Angelicae sinensis radix Honos Kínában. Anthemis tinctoria L. fürdőillatosító. Nálunk ritka. Bolíviában. ursolsav. Hatóanyag: illóolaj. nyíres fenyérekben. szőrfűgyepekben.: Gnaphalium dioicum L.Forrás: http://www. Erőteljes évelő növény. továbbá cineol. flavonoidok (luteolin-származékok). – ANNONACEAE tüskés annóna. továbbá alkaloid (anibin. antidiarrhoeicum is.: A. savanyúalma Honos trópusi Amerikában. Már védelemre szorul. terpineol. Hatóanyag: bifenil-keton típusú vegyületek. féregűző. gyanta. amenorrhoea) és reumás betegségek esetén. nyomokban illóolaj. – ANNONACEAE gyömbéralma Honos Indiában. 15-20 m magas fa. fitoszterolok Alkalmazás: krónikus epeúti panaszok esetén (főzetét). parostemin. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakoribb. a Középhegységben és a Dunántúlon jobban megtalálható. D-Afrikában. antineuralgicum. Annona muricata L.doksi. és szubarktikus Amerikában. nyálka-poliszaharid. – ASTERACEAE festő pipitér Anthemidis tinctoriae flos = Buphthalmi vulgaris flos Honos Közép.

– FABACEAE [syn. trichosperma (Schult. 0. vörös anthocyanin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító.és Dél-Európában. Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. üde akácosokban és gyomtársulásokban.Forrás: http://www. Hatóanyag: delfinidin-diglikozid.] nagy ugarpalástfű Aphanes arvensis herba (= Alchemillae arvensis herba) Honos Európában. apigravin. Termesztik. Illóolajat a termésből állítanak elő. Ny-Ázsiától Indiai-szubkontinensig. – APIACEAE zamatos turbolya [kerti: subsp. Apium graveolens L. Védett. – RANUNCULACEAE harangláb Aquilegiae semen Aquilegiae herba Honos Közép. Európában. diureticum. szénafürdők fontos alkotórésze. furokumarin (apiumetin. – APOCYNACEAE kendermeténg. diureticum húgyúti megbetegedésekben.9% termésben. cserzőanyag.) Scop. sziklás bükk. A termesztett alfaj elvadulhat. továbbá szaponinok Alkalmazás: szteroid-glikozidjai a szívműködésre hatnak (cardialis insufficientia. flavonoid Alkalmazás: diureticum főleg népgyógyászatban. Anthyllis vulneraria L.) Arc.és D-Afrikában. fájdalomcsillapító. sedanenolid. diureticum.és epebajok esetén.doksi. cerefolium (L. – FABACEAE amerikaimogyoró. cynocannosid. Apocynum cannabinum L. Magyarországon kis termetű. apocannosid.: Alchemilla arvensis (L. Évelő. Takarmánynövényként termesztik. köszvényes és reumás betegségekben nyugtató. Hatóanyag: 2-3% illóolaj.] Cerefolii (germanici) herba Cerefolii fructus (semen) Honos D-Európában. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: szaponin. kaszálókon. földimogyoró Arachidis semen . Aphanes arvensis L. Anthriscus cerefolium (L. útszéli: subsp. egyéves növény. C-prenil-kumarin (osthenol. É. – ROSACEAE [syn. Ázsia mérsékelt égövi területein. nálunk is fontos zöldségnövény. Aquilegia vulgaris L.) Hoffm. Továbbá butil-ftalidok (sedanolid. benne főleg metil-chavicol. apiumosid). indiánkender Apocyni cannabini radix Honos É-Amerikában.hu Alkalmazás: értékes gyepnövény. celerin). hegyi réteken szórványos. máj. n-butil-ftalid). népgyógyászatban vértisztító. Homeopathia. Arachis hypogaea L. Erős hatású. időskori szívgyengeség). Hatóanyag: cymarin (strophantidin-D-cymarosid). xanthofill. anetol. továbbá apiin Alkalmazás: fűszer. Ny-Ázsiában.: Anthyllis communis Rouy] nyúlszapuka Anthyllidis vulnerariae flos Honos É-Afrikában.. mészkerülő szántók ritkább gyomfaja.) Hoffm. továbbá antiemeticum. főként limonenből (60%) és selinenből (10%) áll. Elő-Ázsiában. Kaukázusban. A másik gyakori degradált erdőkben. ritkán fordul elő inkább az ország ÉK-i részein nyirkos.03% illóolaj herbában. – APIACEAE zeller Apii (graveolentis) herba Apii (graveolentis) radix Apii (graveolentis) fructus (= semen) Apii aetheroleum e fructi Honos Európában.és gyertyánelegyes erdőkben. cianogén glikozid Alkalmazás: népgyógyászatban krónikus bőrbetegségekben.

A. – ARACEAE beteldió. metil-arbutin. VII. köszvény. butyrolaktonlignan arctigenin glikozidok. Európa más területein és Ázsiában. A kétéves. Kínában. Indiában. 4. gyanta. carminativum. Hatóanyag: fenolheterosidok. cukrok. cystitis esetén. gyanta Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. aretsav). húgykőhajtó. használata korlátozott ideig történhet magas tannintartalma miatt. az arbutin (eléri a 7%-ot). piceosid. leucopelargonidin .. 4. Indokínában. összefoglaló néven arctiin. 14-18% zsíros olaj. Utóbbi keserű vegyületcsoport a termésen kívül – kisebb mennyiségben – a levélre és a herbára is jellemző. 16% cserzőanyag. fenolkarbonsavak. A. ASTERACEAE bojtorján Bardanae radix (DAC) Bardanae folium Bardanae herba Bardanae fructus Honos Mediterráneumban. Alkalmazás: diureticum. Külsőleg egyes ekcémákra. Olajkinyerés után visszamaradt fehérje értékes takarmány. enyhén antibiotikus.) is.) Bernh. hidrokinon.) Honos az északi földtekén. diaphoreticum. fő alkotója arecolin. más kvercetin. Ph.5% cserzőanyag. erőteljes növény Magyarországon gyom. örökzöld cserje. – ERICACEAE medveszőlő Uvae ursi folium (Ph. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton costuslakton és dehidrocostuslakton. guvacolin.. triterpén-szaponin. Hg. Hatóanyag: 0.) Arachidis oleum raffinatum (Ph. Hg. 0. – ERICACEAE nyugati szamócafa Arbuti (unedinis) folium Honos Európában. 10 m magas fa. Afrikában. ugyanezeken a területeken termesztik is. leucocyanidin. arbutoflavonol B.és miricetin-glikozidok). dotriacontanol.. arctinol.7% arbutin. Hatóanyag: kb. Arctostaphylos uva-ursi (L. catechin. 15-25% cserzőanyag. Ph. triacontanol.). nyálka-poliszaharid. poliinek (köztük kéntartalmúak. karotinoidok Alkalmazás: húgyútakat fertőtlenít.. arctinal. Hatóanyag: gyökérben 30-40% inulin. továbbá metilarbutin. mellékalkaloidok guvacin. A húsos gyökereket az első év végén vagy a következő év tavaszán gyűjtik. Hg. A.és reumás panaszok esetén. Földre terülő. nemorosum Lej et C.. ártereken és üde gyomtársulásokban élő kis bojtorján (A. 1-2% flavonoid (hiperozid. tomentosum Mill. hemicellulózok. Kb. Ph. Aralia racemosa L. 0. É-Afrikában.2% unedosid. tisztító (méregtelenítő).18% illóolaj. arecaidin. – ARALIACEAE fürtös arália Araliae racemosae rhizoma et radix Honos É-Amerikában. szeszkviterpenoid costussav. VIII. Gyűjthető még a parlagokon. nonacosanol. hajsampon stb. Arctium lappa L. minus (Hill) Bernh. Homeopathia. cholereticum. Júliustól őszig virágoznak. Hatóanyag: illóolaj. Hg. pyelitis. Zsíros olajat az élelmiszeripar mellett a gyógyszerészetben is használják. uvaol). 4. arctinon.. arékapálma Arecae semen (= nux) Honos Indiai szubkontinensen. Ph. Megmosás után feldarabolják és 500C-nál alacsonyabb hőmérsékleten szárítják (beszáradás 4-5:1). diterpének Alkalmazás: expectorans. Malajziában. arecolidin. 2.) Spreng. pl. diureticum. 15-20% cserzőanyag (gallotannin és catechincsersav).hu Arachidis oleum hydrogenatum (Ph. zsíros fejbőr kezelésére (hajszesz..6% alkaloid. Eur. reumaellenes. kb. Amerikában és D-Európában sokfelé termesztik.06-0. izoguvacin. pektin.Forrás: http://www. minus (Hill.3-0. Areca catechu L.és ártéri társulásokban különösen gyakori. triterpén (ursolsav. keményítő. a fő komponens hidrokinon-monoglükozid. Eur. Európában főleg Olaszország és Spanyolország hegyvidékein. Eur. őse nem ismert. VIII. gyanta.) Honos D-Amerikában. VIII. Ny-Ázsiában. 2-3. Arbutus unedo L.doksi. Hatóanyag: zsíros olajat szolgáltat a mag (40-50%) Alkalmazás: magból étkezési csemegéket készítenek.

Közepesen savanyú.. gyomorsav szekréciót növeli. erős nyálfolyást és enyhe eufóriát okoz.és toroköblögetésre. karotinoidok. C. macrophylla Lam. bár a phagocytosist fokozza.] istenfa Abrotani herba (= summitas) Honos Ny-Ázsiában. gyomorfájás esetén is. Emberre toxikus. – ARISTOLOCHIACEAE virgíniai kígyógyökér Serpentariae radix = Viperinae virginianae radix Honos USA-ban. védett. Hg. (Rokona az A. flavonoidok Alkalmazás: emberre és gazdasági állatokra nephrotoxikus.: A. A. szegélynövényzetben. Alkalmazás: emésztést elősegíti. . Termesztésével kísérletek folynak. Aristolochia clematitis L. Hatóanyag: illóolaj (eucalyptolban gazdag) Alkalmazás: illatszeripar.02% aristolochiasavat tartalmaz.: Artemisia elatior Klokov. Ph. mint élvezeti szert. hegyvidéki talajokon magvetéssel vagy palántázással szaporítható. magasra kúszó díszcserje). enyhe mioticum (pilocarpinszerű). M. Hatóanyag: glikozinolátok. Különösen lovak külső lemosására használták. sokfelé termesztik. rusticana G. A beteldiót a malájok rágcsálják. gyakran elvadul. foliosa (Nutt.] torma Armoraciae rusticae (recens) radix = Cochleariae radix Honos K-Európában (talán őshazája Ukrajna). – ASTERACEAE [syn. a pipavirág. Kígyómarás gyógyítására is kipróbálták. 4. triterpenoid alkoholok. serkenti a hámképződést. herbacea Ehrh. sebgyógyulást és hámképződést elősegíti. – ARISTOLOCHIACEAE farkasalma Aristolochiae herba seu folium = Clematitis herba seu folium Aristolochiae vulgaris (= tenuis. durior = A. alhavasi évelő növénye. ártereken. Arnica chamissonis Less. Aristolochia fangchi Y..Forrás: http://www. illóolaj (nyomokban timol. Hatóanyag: nitrofenantren aristolochiasav. Állatgyógyászatban külső sebek fertőzését és fekélyesedését gátolja. melyekből feniletil.ASTERACEAE Honos É-Amerikában. serpentarin Alkalmazás: indiánok használták tonicumként. valamint magnoflorint Aristolochia serpentaria L. állatkísérletek szerint karcinogén. hegyi árnika Arnicae flos (Ph. Wu – ARISTOLOCHIACEAE Honos Kínában. Hatóanyag: flavonoidok. Ny-Ázsiában. clematitis) rhizoma (= radix) Honos Európában. VIII. mindenfelé termesztik. fontos fűszernövény.hu Alkalmazás: az arecolin parasympathicomimeticum. Gyűjteni tilos. keserű stimulánsként. paniculata Lam. Magyarországon közel 1 m-re növő évelő növény. polifenolok. illóolaj. Hatóanyag: gyökér 0. ennél több timol-származék) Alkalmazás: száj. borneol. nálunk hegyi rétek mészkerülő. Kenőcsök készülnek belőle.) Maguire . Eur. A. Termeszthető Magyarországon is (egyenértékű a hegyi árnikával). évelő növény. Artemisia abrotanum L. szőlőkben elég gyakori mindenhol. Sch. Külsőleg reszelve reumás testrészekre téve csökkenti a fájdalmat.) = Arnicae (montanae) flos sine seu cum receptaculis = Alismae flos = Calendulae alpinae flos Arnicae folium Arnicae rhizoma (= radix) Arnicae aetheroleum Honos Európában. subsp. kultúrákban. Kaukázusban. gyógyszergyártás (aromaterápia).doksi. száraz időben igényli az öntözést. Armoracia lapathifolia Usteri – BRASSICACEAE [syn. Arnica montana L. főleg külsőleg. szeszkviterpén-laktonok. féreghajtó az állatgyógyászatban. ezért belsőleg nem szabad használni. Hatóanyag: aristolochiasav.. neuralgia esetén is jótékony lehet.és allil-mustárolaj képződik.

5-2. de nem túl gyakori. arteannuin B. ebben kámfor és germacren D a jellemző komponensek). santonin Alkalmazás: anthelminticum. Közép-Ázsiában. Nálunk félszáraz és üde gyomtársulásokban közönséges.. Artemisia cina C. artemisinin (szeszkviterpén-lakton) és előanyagai (arteannuinsav. ennek kb. proazulen matricin. Alkalmazás: artemisinin tartalma miatt maláriaellenes (elpusztítja a kórokozót vagy gátolja a Plasmodium fajok szaporodását). Kaukázusban. VIII. népgyógyászatban magas vérnyomás és hurutok kezelésére. – ASTERACEAE egynyári üröm Honos Európában. fahéjsav-származékok. Eur. gyomtársulásokban. fásodó szárú évelő növény. Hg. Augusztustól októberig virágzik. szegélyek mentén. Artemisia vulgaris L. Artemisia dracunculus L. kisebb subsp. Hg. Júliustól októberig virágzik.5-1. flavonoidok Alkalmazás: étvágyjavító. legfeljebb 400C-on szárítják (beszáradás 4-5:1). Kínában termesztik. terjed útszélek. flavonoid artemitin. Az aktív artemisinin mennyisége 0. gyógyszeripari növény is. Hatóanyag: 0. továbbá flavonoidok. Ny. illóolaja illatszeripari alapanyag. szeszkviterpén (spatulenol. linalool. patens. tujol. Hatóanyag: illóolaj. Könnyen kivadul. guajanolid-típusú absinthin. poliinek. Schmidt – ASTERACEAE cinaüröm Cinae flos (Cinae semen) Honos Kínában. tőosztással szaporítják. inkább termesztett.) Absinthii folium Absinthii aetheroleum Honos Európában. Ph. anorexia. . szeszkviterpén-lakton: dimer.. santonicum (= subsp. chrysanthenil-acetát. Artemisia maritima (= santonicum) L. Szibériában. 4. Tősarjakkal. Előbbi a kedvelt. de különösen gyakori a Mediterráneumban. dús pollenhozama miatt gyakori allergén. cholereticum (szeszes kivonatban kioldódó tujon fejfájást. C. Virágzó hajtást a második évtől fejleszt. a vietnami kemotípusban 1.5% illóolaj (α. monogyna) és a majdnem kopasz. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). mérsékelt égövi Ázsiában (valószínűleg Szibéria az őshazája). parlagokon gyakori. Hatóanyag: 0. gastritis). Hatóanyag: illóolaj (kínai kemotípusban 4% körül.és Ny-Ázsiában. majd szellős. Ph. sabinil-acetát.és Közép-Ázsiában. É-Afrikában.Forrás: http://www. cineol). artabsin. artemisiten). Hatóanyag: santonin Alkalmazás: féregűző. – ASTERACEAE tárkony Dracunculi folium = Artemisiae dracunculi folium Dracunculi herba = Artemisiae dracunculi herba Dracunculi aetheroleum Honos K-Európában.és β-tujon. Mint fűszernövénynek két fajtaköre ismert: francia vagy német és az orosz. Legfeljebb 50 cm-es szárral szedik. kivadul. VII.0% illóolaj (fő alkotója estragol). Indiában. Közép. szeszkviterpén-laktonok. Termeszthető. Berg et C. α-bisabolol). sokfelé meghonosodott. Artemisia annua L. Indiaiszubkontinensen. szántóföldi gyomtársulásokban.hu Artemisia absinthium L. – ASTERACEAE fekete üröm Artemisiae (vulgaris) herba (= summitas) Artemisiae radix Elterjedt az egész Földön.doksi. virágpora allergiát okozhat. Termeszthető. F. árnyékos helyen vagy műszárítón.01-1%. – ASTERACEAE fehér üröm Absinthii herba (Ph. Kedvelt fűszer. átmeneti tudatzavart. sokfelé termesztik. Magyarországon útszéli. poliin Alkalmazás: amarum (dyspepsia. – ASTERACEAE sziki üröm Artemisiae maritimae herba Artemisiae maritimae flos Honos Európában. 64%-a monoterpén artemisiaketon. hazánkban az ürmös szikespuszták jellemzője a subsp. kumarinok. Egyéves. érzékcsalódást okozhat!). É-Amerikában.4%.

egyéb szteroid szívglikozidok Alkalmazás: friss gyökérzetből homepathiás gyógyszereket készítenek. anthelminticum. féregfertőzés esetén. aronin. Hatóanyag: 0. Artocarpus heterophyllus Lam. asarilaldehid. asclepiadin (asclepin) vincetoxinszerű mérgező. még metileugenol. Kardenolid glikozidok. – ARACEAE kontyvirág Ari maculati rhizoma (= radix) Honos Európában. felső 40 cm-es hajtásrészeit gyűjtik. antibakteriális.3% illóolaj. Indokínában. bornilacetát. ebben főleg cineol. metileugenol. artocarpetin. aristolon. linalool. spatulenol). Homeopathia. Hatóanyag: 0. melynek 90%-a t-izoasaron. Homeopathia. Asarum canadense L. antimikotikus. uzarigenin-glikozidok) Alkalmazás: toxikussága miatt más. Asarum europaeum L. Malajziában. Szibériában. szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: asaron-tartalma miatt már nem használják köhögéscsillapító gyógyszerek készítéséhez. Hatóanyag: kb. 4% asaronmentes illóolaj. – ASCLEPIADACEAE gumós selyemkóró Asclepiadis tuberosae radix Honos Ontariotól Minnesotáig. kámfor. Hatóanyag: cianogén glikozid. poliin Alkalmazás: amarum. főleg a Dunántúl nyirkos. egyéb kardenolidok (pl. Hánytató. Asclepias syriaca L. linalool. Hatóanyag: előbbiekkel szemben nem tartalmaz kaucsukszerű tejnedvet. Hatóanyag: friss gyökértörzsben kb. jellegzetesek a coroglaucigenin aglikon és ennek glikozidjai . aroin.és bükkelegyes erdőiben fordul elő. a rhizómában több illóolaj (0. geraniol. főleg a Dunántúl üde gyertyán. egyéb komponensek: diasaron. Szeszkviterpénlakton (vulgarin. Homeopathia. Európában meghonosodott. Mézelő és dísznövény. – MORACEAE kenyérfa. áttelelő gyomnövény.doksi. Burmában. Illóolajat állítanak elő belőle. Asclepias tuberosa L. digitalisszerű szívglikozid. évelő növény.hu Virágos. szaponin arin Alkalmazás: mérgező. Évelő.03-0. – ARISTOLOCHIACEAE kanadai kapotnyak Asari canadensis aetheroleum Honos É-Amerika atlantikus részén.7-4%) lehet. – ASCLEPIADACEAE selyemkóró Asclepiadis cornuti rhizoma Honos Kanadától É-Carolináig. flavonoid. – ARISTOLOCHIACEAE kapotnyak Asari rhizoma cum herba Asari herba Honos Európában. Gyökerét a vegetációs idő végén gyűjtik (beszáradás: 3:1). linalilacetát. bornilacetát. Ny-Ázsiában. Trópusokon termesztik.Forrás: http://www. különösen a homokos talajokon képez állományokat. helyi izgató. Asclepias incarnata L. korábban gyomorporokba keverték. limonen. cholagogum. tüsszentőpornak való. – ASCLEPIADACEAE hússzínű selyemkóró Asclepiadis incarnati rhizoma et radix Honos É-Amerikában.8-1% illóolaj. 3% asclepiadin. kérge és levele diarrhoea. Hatóanyag: kéregben. pl. aroidin. cyanomaclurin Alkalmazás: gyümölcsét fogyasztják. Kaukázusban. fáját feldolgozzák. t-izoeugenol vagy t-izoelemicin. levélben flavon morin. Árnyékos helyen kell szárítani (beszáradás 4:1). Brazíliában. elemicin Alkalmazás: nincs hánytató hatása. aromaticum. psilostachin. flavan artocarpanon. prenilflavon-származék cikloartocarpin. elterjedt Guayanában. terpineol. Sri Lankán. jákafa Honos Indiában. Kansasig. kevésbé mérgező gyógynövényeket használnak szívgyógyszerek készítésére. hazánkban is erősen invazív. Arum maculatum L. kumarin. borneol. szaponin-glikozidok. üde erdőiben nem ritka. tujon. artocarpin. Hatóanyag: szárban 1% körüli kaucsuk.

homeopathia. bokorerdőkben fordul elő. damascenon. – ASPARAGACEAE spárga Asparagi rhizoma (cum radicibus) Asparagi herba Honos Európában.hu Alkalmazás: emeticum. flavonol-glikozid (izokvercitrin. keresett élvezeti tea. mészkőszikla-gyepekben. rooibos Aspalathi folium Honos Dél-Afrikában. – ASPLENIACEAE aranyos fodorka Adianti rubri herba Kozmopolita. ami nem használható másra.. feniletilalkohol). rutin) Alkalmazás: diureticum különösen arthritis. Aspidosperma quebracho-blanco Schlech.) Honos Ny-Ázsiában. A spárgahajtás csemegezöldség. (Szobai és üvegházi dísznövény az A. quebrachamin. cukrok és mannan. cystitis. mészhabarcsos falakon gyakori. Nemesített változatait világszerte termesztik. az aszparagusz. nothofagin). egyéb aminosavak és aminok. 4. Hatóanyag: kempferitrin. Asplenium ruta-muraria L. Eur.5% indol-alkaloid. Homeopathia. É-Afrikában.: Borbonia pinifolia Marloth] vörös fokföldirekettye. 2 m-es bokros növény. Frissítő hatású élvezeti teaként is használják. pl. – APOCYNACEAE fehér kebracsófa Quebracho cortex (DAC) Honos D-Amerika déli és nyugati részén. VIII. lipidszerű acetogeninek (tetrahidrofurán. kb. Asplenium trichomanes L. Asimina triloba (L.) Dun. ma már ritkán. catharticum. Hatóanyag: 1-2. tragantgumi csüdfű Tragacantha (Ph. eriodiktiol-származék). mérsékelt égövi Ázsiában. 5-20 m magas fa. apró növény. Atractylodes macrocephala Koidz. flavonoidok (pl. geranilacetát. tannin Alkalmazás: légúti analepticum asthma. húgy.) Hatóanyag: aszparagin. illóolaj (guajakol. főleg yohimbin. diaphoreticum. Dahlgren – FABACEAE [syn. kvercitrin. különösen Törökországban. Irakban és Iránban. . – ASPLENIACEAE kövi fodorka Rutae murariae herba = Adianti albi herba = Paronychiae herba Cirkumpoláris. stabilizátor.) R.és lakton-gyűrűkkel). Hatóanyag: flavonoid. Hazánkban főleg a Dunántúlon sziklagyepekben és erdőkben. dihidrochalkon (aspalathin. szteroid szaponin-glikozidok. akuammidin. izoorientin). Aspalathus linearis (Burm. Hatóanyag: 35% zsíros olaj. Astragalus gummifer Labill. továbbá aspidospermin. kempferol-diglikozid egyéb flavonoid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Vadon száraz gyepekben.és veseköves panaszosok számára. Magyarországon is. antitumor hatású és inszekticid asimicin Alkalmazás: emeticum. Hg. és más Astragalus fajok – FABACEAE mézgás csüdfű. kis fácska.Forrás: http://www. hasadékokban gyakori. – ASTERACEAE baizhu Atractylodei macrocephalae rhizoma Honos Kínában. 4-5% hidrolizálható tannin Alkalmazás: gyomor.doksi. sprengeri Regel. bronchitis vagy légzőszervi bántalmak esetén. – ANNONACEAE papau Asiminae trilobae semen Honos É-Amerikában (Ohio). nálunk hegyvidéken. Asparagus officinalis L. Ph. Hatóanyag: mézga tragacanthin (főként polimer galakturonsav) Alkalmazás: gyógyszerészetben emulgeáló.és bélpanaszosok számára előnyös. így C-glikozil-flavon (orientin. Homeopathia.

VIII. VIII. nimbolid. rekedtség. Máshol is termesztett. Hg. apoatropin. B . É-Afrikában. főként malária ellenes. belladonnin. főként inszekticid. triterpenoidok (azadiractin. diureticum. luteolin-típusú izoorientin. Gyűjthető. bugás részét takarítják be drognak. fehérje.1-0. Ulcus ventriculi. A szemészetben szemcseppek formájában pupillatágító. antiparasiticum. Hatóanyag: 0. egyéves növény. fenil-etil-amin hordenin. de túladagolása pszichomotoros nyugtalanságot. 4. Hg. Indokínában. – CHENOPODIACEAE kerti laboda Atriplicis sativae herba Atriplicis sativae semen Honos Közép-Ázsiában. – POACEAE zab Avenae (excorticatus) fructus Avenae herba (recens) Avenae stramentum Honos Európában. pentosan. Ph. Hatóanyag: gyökérben 0. termesztik trópusi Afrikában is. enyhe nyugtató.és hólyagtisztító reuma és köszvény esetén. Zöldhályog esetén vagy erre hajlamos idősebb betegeknél használata tilos. Hg.2% (levélben 0. apigenin típusú vitexin. hyperaciditas. Eur. szkopolamin. flavonoidok. sokfelé termesztik. izovitexin. Atropa belladonna (bella-donna) L. azadiron. Hatóanyag: diterpén abietan-származékok. kuszkhigrin) Alkalmazás: atropin antikolinerg. neokesztoz. VII. kisebb mennyiségben szaponinok. Hg. betain. Hg.9%. atractylenolid II és III) Alkalmazás: digestivum. Eur.) Belladonnae herba Belladonnae radix (Ph. lázcsillapító.35% illóolaj.és takarmánynövény. Juss. atropin. nimbidinsav.doksi. Tavasszal vetik és virágzás végén.. Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: légzőszervi és emésztési megbetegedések esetén. Ph. aminok Alkalmazás: élelmiszer. Ph. a hajtásrendszer leveles. A szemekből és szalmából készült tea köhögéscsillapító.3%) szaponin (avenacosid A és B szteroid szaponinok). trigonellin.3-0. látási zavarok. kesztoz. antisepticum. Eur.6% tropán-alkaloid (L-hioszciamin..) Honos Európában. 4. Mediterráneumban. neurotrop spasmolyticum. nimbin) Alkalmazás: anthelminticum. izgatottságot. Levele főzelékként fogyasztható. görcsös menstruáció esetén fájdalomcsillapító. hallucinációs élményeket okoz. A szalmát és szemtermést érett zab szolgáltatja. Központi idegrendszerre hat: sedativum neurovegetativ dystoniában. lehetővé teszi a szem eredményesebb vizsgálatát. VII. Avena sativa L. inkább bükkös vágásterületeken szaporodik el.) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Ph. glukan. Eur. levélben 0. vese. Fás növény. Azadirachta indica A. VIII. A szemben zsíros olaj. asthma bronchiale. 4. Ph.. Közel-Keleten és Kínában.35-1.hu Hatóanyag: 0. Mellékhatása: szájszárazság. lágyszárú növény Magyarországon főleg a Középhegységben gyakori.) Belladonnae folii tinctura normata (Ph. Hg. Atriplex hortensis L.3-1. népgyógyászatban vizelethajtó. szeszkviterpén és -lakton (atractylon.3-0. A cserje termetű évelő. az atractylon hepatoprotectiv. – MELIACEAE indiaiorgona Azadirachtae indicae cortex Azadirachtae indicae folium Azadirachtae indicae semen Honos Indiai-szubkontinensen. 4. izoskoparin és tricinglikozidok). Ph. flavonoid (pl. gyógyszerek hatóanyaga.. Kaukázusban.. Ny-Ázsiában.) Belladonnae pulvis normatus (Ph. orientin.VIII. neurastheniában.Forrás: http://www. – SOLANACEAE nadragulya Belladonnae folium (Ph.és epekőkólika. vese.

az USA keleti és Kanada északi részén. gyanta. nagy. erdők.. szeszkviterpén. Arundinaria japonica L. Fiatal hajtása spárgaszerű. lumbago.: Bambusa arundinacea (Retz. arthritis esetén fájdalomcsillapító és spasmolytikus (parenterálisan. Hatóanyag: illóolaj. fogyasztható. chelidonsav Alkalmazás: cholelithiasis. nephritis. Mongóliában. Kaukázusban. utak mentén inkább a Dunántúlon. Trópusi Ázsiában sokfelé termesztik. Indiai-szubkontinensen. erdőszéleken elég gyakori. szerves savak. szabályozza a gyomornedv termelődést. Eur. viasz. nyomokban keserű szeszkviterpén-lakton marrubiin.hu Ballota nigra L. cserzőanyag.Forrás: http://www. Hatóanyag: glikozinolát. Hatóanyag: alkaloid. jatrorrhizin.] japán bambusz Arundinariae japonicae surculus Honos Kínában. l méteres bokor. – BERBERIDACEAE sóskaborbolya Berberidis radicis cortex Berberidis fructus Berberidis folium Honos Európában. Barbarea vulgaris R. Hatóanyag: flavon cosmosiin (apigenin-7-glükozid). Áttelelő. É-Afrikában. benzoesav Alkalmazás: fiatal hajtásrügye táplálék lehet. kólikás nephrolithiasis. Áttelelő lágyszárú. Hg.) Willd. reuma. bőrnemű és talajra terülő levelekkel. É-Afrikában. fásodó. Baptisia tinctoria (L. Bambusa bambos (L. Hatóanyag: alkaloid cytisin. orvosi előírásra. hypochondria esetén.. köszvény. Ph. levélben. lágyszárú. pseudobaptisin. jól áttelel. főleg a Dunántúlon üde réteken. Ny-Ázsiában. – ASTERACEAE százszorszép Bellidis flos = Bellidis perennis (minoris) herba (= flos) Honos Európában. inulin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Indiai-szubkontinensen. továbbá magnoflorin.vagy többéves. Kaukázusban. cholereticum. – FABACEAE borsófürt Baptisiae radix (= rhizoma) Honos É-Amerikában. Bergenia crassifolia (L. izomer apomorfin alkaloid bervulcin. izotetrandin. baptisin. nagyobb adagban antidiarrhoeicum. Cserje. .) Vent. VIII. Hatóanyag: cianogén glikozid taxifillin.) Voss – POACEAE [syn. palmatin. baptin Alkalmazás: laxativum. spasmolyticum. kávésav Alkalmazás: sedativum hisztéria. Br. gyökérkéregben 1-3% berberin. Bellis perennis L. Berberis vulgaris L. Homeopathia. Ny-Ázsiában. Mint dísznövény kertekben gyakori. külsőleg köszvény ellen. Tannin. termésben főleg berberin. Európában.doksi. Kaukázusban. szaponin. 4. cholecystitis. vulracin. É-Afrikában. Ny-Ázsiában. columbamin. legelőkön. Szibériában. flavonoid Alkalmazás: sebgyógyító balzsamokban. gumianyag. ártéri szegélytársulásokban. két. útszéli gyomtársulásokban mindenütt gyakori. erős hatású). Évelő széles.) Honos Európában.) Fritsch – SAXIFRAGACEAE bőrlevél Bergeniae radix Bergeniae folium Honos Közép-Ázsiában. Magas. Homeopathia. Indokínában. – BRASSICACEAE borbálafű Barbareae herba Honos mérsékelt égövi Ázsiában. – LAMIACEAE fekete peszterce Ballotae nigrae herba (Ph. berberrubin.

A szőrös nyír tőzegmohás. turicin.. Sokfelé elterjedt mindkettő. században a Földközi-tenger partvidékén jöhetett létre.. vulgaris Msf. stachydrin. sz. szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). a szőrös nyír inkább Európán kívül a Kaukázusban és Szibériában.] (közönséges) nyír. – LAMIACEAE [syn. diureticum. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adstringens.6% illóolaj (közel teljes mértékben metilszalicilát) Alkalmazás: aromaticum. a melaszra inkább fenolkarbonsavak jellemzők. a 16. majd Németországban honosodott meg. carminativum. termesztik is. továbbá 0. pépes formában. segédanyag. hajvizek). Beta vulgaris L. miricetin-galaktozid). jellegzetes a “cukorrépa-szaponin” (oleanolsavglükozid és -glukuronid). hasmenésre vagy teapótlóként.és vesekőhajtóként is. polimer proanthocyanidin Alkalmazás: adstringens. Áttelelő lágyszárú. Beta vulgaris L. Más országban erről is gyűjtenek levelet. 0. Hatóanyag: kéregben 3% monotropitosid (szalicilsav-primverosid). kb. főként a kontinentális területeken fontos termesztett kultúrnövény.) Trev. Európában előbb zöldségnövény.: Betula alba L. 0. hólyag.04% rhododendrin (betulosid).5-3% flavonoid (hiperozid. subsp. metilezett lizin.: Stachys officinalis (L. orvosi tisztesfű Betonicae officinalis herba Honos Mediterráneumban.) Betulae cortex Betulae gemma Betulae aetheroleum empyreumaticum (= rusci) Betulae pix Betulae gemmae aetheroleum Honos Európában. verrucosa Ehrh.5% betain. convar. Betula pendula Roth – BETULACEAE [syn. 0. Hatóanyag: 1. Hatóanyag: lila betacianin (betain). levélben ősszel 12% arbutin. Eur. 0. erdős helyeken. népgyógyászatban antidiarrhoeicum. vulgaris – CHENOPODIACEAE cukorrépa Betae succus A kultúralak több fajból keletkezett Elő-Ázsiában.hu Hatóanyag: 18-25% cserzőanyag (levélben kb. fokozza az ellenállóképességet. szabadgyökfogó. Eurázsiában. lápos termőhelyeken fordul elő. rügyben még lipidoldékony flavonoid-metiléterek. Magyarországon a közönséges nyír savanyú talajú lomberdőkben gyakran társulás alkotó. közepétől cukortermő kapásnövény. flavonoidok. a Dunántúlon gyakoribb. Főleg konyhakerti növényként termesztik. Hg. VIII. présleve vagy ennek liofilizált pora rákos betegeknek postoperativ stádiumban erősítő huzamosan fogyasztva. ill. Alkalmazás: ipari úton szaharózt nyernek ki a répából.doksi.5% kávésav és származékai. var.2-0. 15% cserzőanyag. köszvény esetén.és arginin-származékok Alkalmazás: nyersen reszelt. antirheumaticum. sedativum. catechin-gallát. – BETULACEAE cukornyír Betulae lentae cortex Betulae lentae aetheroleum Honos Kanada és USA keleti részén. subsp. kvercitrin. bibircses nyír(fa) Betula pubescens Ehrh. Ph. Mindenhol. a közönséges nyír a mérsékelt égövi Ázsiában és É-Afrikában. rozmarinsav. árnyékban. sárga vagy barna pigment. antioxidáns. de védett. az illóolajat kozmetikában (pl. légúti betegségekben is használható kiegészítőként. Betonica officinalis L.Forrás: http://www. a 18. 22%). Májusban. júniusban szedik az üde zöld leveleket. 4. B. betonicin. Betula lenta L. – CHENOPODIACEAE cékla Kultúralakja kb. Hatóanyag: kb.1% körül illóolaj (főként szeszkviterpén-oxid) mellett a levélben még .] bakfű. szőrös nyír(fa) Betulae folium (Ph. conditiva Alef. Hatóanyag: répatestben sokféle vegyület található. a szaharóz gyógyszerészeti vivő-. szeszkviterpenoid lakton bergenin. crassa Alef. klorogénsav. felső légúti panaszok.

terpinol. Dél-Arábiában. Eur. gyanta. júniusban.hu leucoanthocyanidinek. napus L. Olibanum Olibani aetheroleum Hatóanyag: illatos gumigyanta kb. A levél.doksi. campestris. keratolitikus. kéreg és rügy alkalmas illóolajelőállításra. 12% illóolajjal (thujen. káposztarepce Vad repcefajok (B. napfényes területeken termeszthető egyéves növény. Brassica nigra (L. var. nyálka-poliszaharid. Brassica napus L. gyógyszerészeti célra is használatos. Ph. B. pruritus. – ASTERACEAE farkasfog Bidentis tripartitae herba = Verbesinae herba = Cannabis aquaticae herba Honos Európában. gyomos helyeken gyakori egyéves faj. 40-45% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított. A leveles hajtásokat virágzáskor gyűjtik és árnyékban szárítják (beszáradás 5:1). a termésben linolensavban gazdag zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok szerint enyhe nyugtató.] valódi (szomáliai) tömjénfa. limonen. a kialakult kultúrnövényt különösen a Föld északi országaiban termesztik. diaphoreticum. gyantasavak.és húgyúti fertőzésekben kiegészítő drog. júliusban virágzik. szaponin. [syn.Forrás: http://www. Boswellia serrata Roxb. Hg. É-Afrikában.) Koch – BRASSICACEAE . köszvény. subsp.) Metzg. – BURSERACEAE [syn. B. viszketést csillapító rühesség. fenolsavak (klorogénsav). Indiai-szubkontinensen. triterpén boswelliasav-származékok. Ny-Ázsiában. Külsőleg készítményei hajhullás gátlók. 4. nyomokban illóolaj. külsőleg sebkezelésre.: Boswellia glabra Roxb.és reumaellenes. oleifera (Moench) Delile] olajrepce. Nálunk meleg.: Boswellia carteri Birdw. lehangoltságot oldó. Borago officinalis L. Vetésideje április eleje. Egyiptomban. Hatóanyag: a herbában nyálka-poligalakturonan. phellandren. gyanta. 3% cserzőanyag. Szintén a kontinentális éghajlatú országokban termesztik. Szibériában. réparepce Vadon termő ősi típusából alakult ki. oleracea) keresztezéséből jött létre. gumianyag. subsp. Boswellia sacra Flueck. É-Afrikában. A herba uborkakonzerváló. Nyírfakátrányt a bőrgyógyászatban használják (antiparasitikus. Brassica rapa L. oleifera (DC.. a makkocskából nyert olaj érelmeszesedés megelőzésére használható. Alkalmazás: diureticum. a fából kátrányt állítanak elő. vese. terpénalkohol). reumás és idegfájdalmak csillapítására. psoriasis vagy krónikus ekcéma esetén). illatszeriparban.] indiai tömjénfa Honos Indiában. tavaszi méregtelenítő kúrára és vesekőhajtóként is használják népgyógyászati tapasztalatok szerint. diureticum. olibanum(fa) Honos Szomáliában. Hatóanyag: poliin. erukasavban szegény vagy mentes fajtáinak olaja élelmiszer. pinen. kb. catechin-cserzőanyag Alkalmazás: hazájában népi gyógyászatban diureticum. napus – BRASSICACEAE [syn. dipenten. Bidens tripartitus L. vese. Ártéri és mocsári társulásokban.: Brassica oleifera Moench. A termést (magot) viaszéréskor gyűjtik.) Hatóanyag: magban mustárolaj-származékok (glikozinolátok). gyógyszerkészítmény formájában adagolva.és epekő ellen. savas tetraacetilen. VIII. füstölőként fertőtlenítő. – BORAGINACEAE (kerti) borágó Boraginis herba Boraginis flos Boraginis semen Boraginis oleum Honos Európában. nyálka-poliszaharid. Rapae semen Rapae oleum raffinatum (Ph. 6-7% cserzőanyag Alkalmazás: főzete vagy forrázata belsőleg aranyeres bántalmakra. nyomokban illóolaj.

: Brunfelsia hopeana (Hook. Hatóanyag: triterpén bryogenin-glikozidok (bryonidin.) Benth. diureticum. rubrobrassin-klorid = cyanidin-5-glükozid-3-sophorosid) Alkalmazás: préslevét gyomorfekély. DAC) Sinapis nigrae aetheroleum Honos Európában. protocatechusav és anthocyanok (pl. vagyis stressztűrést fokozó.APIACEAE sarlós buvákfű Honos Európában. Kaukázusban. alba – BRASSICACEAE fejes káposzta Brassicae oleraceae succus Európai vad fajokból keletkezett. drasztikus hashajtó főleg az állatgyógyászatban. – BUXACEAE puszpáng Buxi sempervirentis folium . cucurbitacinok). F. továbbá esculetin. Fontos zöldségnövény. Bupleurum falcatum L.2 m-re növő cserje. bryonin) a feketében. Indiai-szubkontinensen. kevesebb bulnesol) Alkalmazás: balzsam. Évelő lágyszárúak. capitata L. bryonol a pirosban. pszeudoalkaloid sinapin (cholinból és szinapinsavból képződik). purgans. valamint kb. tetraciklusos triterpének (bryodulcosid triglikozid. arthritis kezelésére. Világszerte. C.Forrás: http://www. antiphlogisticum. Vörös káposztában poliszulfid trithion és egyéb kénvegyület. Bupleuri radix Hatóanyag: pentaciklikus triterpén-alkoholok (saikogenin A. Hatóanyag: alkaloid manacin. Ny-Ázsiában. 40-60 m magas fa. főleg Brazíliában. keményítő Alkalmazás: antisyphiliticum. zsíros olaj (30% körül) Alkalmazás: lisztjét külsőleg borogatásként reumás vagy légcsőhuruttal járó fájdalmak enyhítésére. utóbbi eurázsiai-mediterrán. szappan). Buxus sempervirens L. Kaukázusban. – ZYGOPHYLLACEAE Bulnesiae aetheroleum Honos Dél-Amerika nyugati és déli részén. gyanta Alkalmazás: diureticum. Brunfelsia uniflora (Pohl) D. A-vitaminban. B. Brassica oleracea L. 1. n-octacosanal). adaptogén. ma mindenhol termesztik. így nálunk is termesztik. D. E. Bupleurum scorzonerifolium Willd. a ritkább piros gönye csak ártéri szegélytársulásokban. manacein.. 4% szinapinsav. cyanidin-glikozidok.hu fekete mustár Sinapis nigrae semen (ÖAB. főként allil-izotiocianát glikozidja (sinigrin).doksi. kerítéseken is előfordul. a fekete gönye ezen kívül sövényekben. . Hatóanyag: a farészben 5-6 % illóolaj (40-70%-a guajol. poliinek Alkalmazás: lázcsillapító. diureticum. Állatorvoslásban stomachicum. Don – SOLANACEAE [syn. Bryonia alba L. Illóolaja hasonló célra. ubikinonban. Franciscea uniflora Pohl] Brunfels-cserje Brunfelsiae (hopeanae) radix Honos D-Amerikában. É-Afrikában. Helv. B-vitaminokban. illóolaj (illatszer. G) glikozidjai. var. Hatóanyag: gazdag aszkorbinsavban. – CUCURBITACEAE fekete gönye Bryonia dioica Jacq. száraz gyepekben az egész országban néhol gyakori. Bulnesia sarmienti Lorentz. Homeopathia. latens hepatopathia és krónikus pancreas kiválasztási zavar esetén használják. továbbá hosszú szénláncú aldehidek (n-triacontanal. Ph.. Ny-Ázsiában. Honos Kelet-Ázsiában. Bupleurum chinense DC. Hatóanyag: mustárolaj-glikozidok (glikozinolátok). Fontos vitaminforrás nyersen és savanyítva is. Évelő. kínai buvákfű Honos Kínában. gyakoribb. piros gönye Bryoniae rhizoma et radix Előbbi eurázsiai. zsírsavak. f.

zeaxanthin). sylvatica typ. száraz és félszáraz erdőkben. gastritis esetén. ascendens Jord. di. lupeol. poliinek. bokros dísznövény. Köszvény. parabuxinidin. C Caesalpinia bonducella Flem. karvon). áttelelő lágyszárú. Kaukázusban. umbelliferon. buxinidin. szeszkviterpén loliolid Alkalmazás: antibakteriális. diureticum.és triolok. Hatóanyag: nyelves virágban 0. cholereticum. tarak Caesalpiniae farina Honos D-Amerika északi részén (Peru). a hüvely pora cserző hatású. különösen temetőkben fordul elő. C. Eur.4%-ot érhet el az illóolaj (főleg menton. Áttelelő lágyszárú. esculetin). Calendula officinalis L. É-Afrikában. antivirális. Gyorsan kell szárítani árnyékban vagy 35-400C-on. Ph.doksi. termesztik. Afrikában is termesztik. – LAMIACEAE [syn. buxinamin (ma ezeket a szteroid alkaloidokat nagy betűjelekkel különböztetik meg (pl. továbbá más terpénketonok) Alkalmazás: stomachicum. dermatitis.) O.12%-ot. Áprilistól novemberig virágzik. sylvatica typ. Hatóanyag: kb.hu Honos Európában. 0.8% flavonoid (izorhamnetin. néha áttelel. caryophyllen. tannin Alkalmazás: főleg mint neutrális nyálkaanyag technológiai célra. C. műszárítóban (beszáradás 8:1).) = anthodium sine seu cum calycibus Calendulae herba Calendulae folium Honos Európában.8% monool amyrin. de citotoxikusak.: alkaloid A (= cyclobuxin D) Alkalmazás: az alkaloidok közül számos szívre ható. kumarin (scopoletin. Caesalpinia spinosa (Mol. telt virágú fajtái is vannak. 2-10% triterpénszaponin oleanolsav-glikozidok (saponozid A-F).és D-Európában. a népgyógyászatban még diaphoreticum. Ny-Ázsiában. 0. arnidiolészter. vizes élőhelyeken. 2-3 naponként a teljes virágzatot (kb.Forrás: http://www.. subsp. taraxaszterol. szterol. É-Amerikában. terpinen. cadinen. továbbá 0. anthelminticum. . A-tól N-ig) így pl. 4% diol faradilol-. nálunk nem fordul elő. 15% vízben oldódó rhamnoarabinogalaktan és arabinogalaktan. kb.3-0. – ASTERACEAE kerti körömvirág Calendulae flos (Ph. Hatóanyag: szalicilsav-származékok Alkalmazás: lázcsillapító. kb.02-4. triterpénalkoholok (mono-. Hatóanyag: alkaloid buxin.. menthaefolia Host subsp. Virágzata a halvány sárgától a sötét narancssárgáig változó. Mediterráneumban. Nálunk is gyakori sövénynek való. ulcus duodeni. emmenagogum.35% illóolaj (főleg pulegon. Homeopathia. tonicum.7% karotinoid (főleg lutein. ökológiai tűrőképessége jó. Kuntze – CAESALPINIACEAE tövises pillangófa. parabuxin.: Calamintha officinalis Moench subsp. B. Laxativumként sem biztonságos. a fészekpikkelyekben 0. VIII. antimutagén. Hg. Ny-Ázsiában. spasmolyticum.] erdei pereszlény Calaminthae (montanae seu ascendentis) herba Honos Közép. pl. – CAESALPINIACEAE molukkabab Caesalpiniae bonducellae semen Honos trópusi Indiában. Számos gyógyszer komponense. – ARACEAE sárkánygyökér Callae palustris radix = Dracunculi palustris radix Honos Európában. l cm-es kocsánnyal) vagy a kicsípett virágokat szedik. reuma vagy maláriás betegség esetén óvatosan adagolandók készítményei. Hatóanyag: gumiszerű galaktomannan. Egyéves kerti dísznövény. Calla palustris L. nálunk nem gyakori. diureticum. antiphlogisticum. aspecifikus immunstimulans. Calamintha sylvatica Bromf. mérsékelt égövi Ázsiában. 4.és kvercetinglikozidok). 0. Pharyngitis. 23 cm mélyre vetik. ulcus cruris. triol heliantriol A. Kora tavasszal 50-60 cm sortávolságra. kb.

és kempferol-glikozidok Alkalmazás: kisebb adagban laxativum. Ny-Afrikában. Hatóanyag: jalapinhoz hasonló szívglikozidok. 37% catechin-tannin. miricetin). gyanta (gyökérben 6-7%. mérgező!). bokros évelő növény. kvercetin-glikozidok.05% körül teobromin.5-4. dimer anemonin).: Convolvulus sepium L. termesztett növény. a zöld tealevélben különösen jelentős epicatechin-gallát.] tea Theae (nigrae) folium Theae viridis folium Honos Kínában. Egyéves. Indiai-szubkontinensen.hu Hatóanyag: Arumhoz hasonlóan csípős anyag. szaponin Alkalmazás: homeopathia. Indokínában. Szibériában. kaucsuk. Indiai-szubkontinensen. Ázsiában. Kb. Hatóanyag: 2. asclepiin. polifenolok (catechin-. cholagogum.6-0. uscharidin. triterpén amyrinok. Áttelelő lágyszárú. főként mészkerülő nyíres-fenyérekben helyenként gyakori. gyomtársulásokban szórványos. Hatóanyag: 0. leucodelfinidin. kvercetin.Forrás: http://www. . purgans. mocsár.és láprétek. Kis termetű. uscharin.: Ericodes vulgaris (L. calotropin. – BRASSICACEAE gomborka. É-Amerikában. Homeopathia. diureticum. cserzőanyag elérheti a 10%-ot. Calluna vulgaris (L. diureticum.doksi. madarfluavil. herbában 3 % körül).8% arbutin.5% koffein.02-0. epicatechin-tanninok.) O. Caltha palustris L.) Cr. calactin. nálunk ritkul. 2.5% ursolsav. Mocsarakban. diaphoreticum.: Thea sinensis L. egyéb szteroid-glikozidok. A kéregben madaralban. Camelina sativa (L. elvadul. 2 m magas cserje.) R.) Merino] csarab Callunae (vulgaris) herba (cum floribus) = Ericae herba (cum floribus) Honos Európában.04% teofillin. kozmopolita. taraxacaszterolok és észtereik Alkalmazás: kéregdrog emeticum. nádasokban mindenütt gyakori országunkban. ökológiai igényének megfelelő helyeken sokfelé termesztik. fenolkarbonsavak.] sövényszulák Calystegiae sepii herba Calystegiae sepii radix Honos Európán kívül az egész Földön. fűzés égerligetek növénye. epigallocatechin-gallát). flavonoidok (kvercetin. Ázsia mérsékelt égövi részein. Camellia sinensis (L. Hatóanyag: protoanemonin (lakton) és polimer származékai (pl. Ny-Ázsiában. továbbá leucoanthocyanidin Alkalmazás: népgyógyászatban belsőleg kígyómarás ellen (nem veszélytelen. – RANUNCULACEAE mocsári gólyahír Calthae palustridis herba (et flos) Honos Európában. – CONVOLVULACEAE [syn. Kuntze – THEACEAE [syn. Calystegia sepium (L. sárgarepce Camelinae herba = Sesami vulgaris herba Camelinae semen = Myagri semen = Sesami vulgaris semen Honos Európában. Hatóanyag: 30-35% száradó olaj. Hatóanyag: tejnedvben kardenolid szteroidok (calotoxin. 1-3 m hosszan felkapaszkodó. proanthocyanidinek. Indokínában. voruscharin). 0. Évelő lágyszárú. Tejnedve szolgáltatja a madargumit. a Dunántúl és a Középhegység egyes részein szőrfűgyepekben. adstringens. – ASCLEPIADACEAE szodomaialma Calotropidis procerae cortex Honos Ny-Ázsiában. gyanta. 0. nyomokban illóolaj Alkalmazás: sedativum álmatlanság esetén. Br.) Hull – ERICACEAE [syn. Calotropis procera (Ait) Dryand. glikozinolát glükoamelinin Alkalmazás: lisztjét borogatásra.

Hatóanyag: termésben 20-35% zsíros olaj (száradó). Hatóanyag: speciális aminosav canavanin. a mag élelmiszer. trigonellin). Karib-szigeteken. Sokféle ízesített teát is forgalmaznak. Cannabis sativa L.doksi. geranilacetát. Canella winteriana (L. gyógyszerek hatóanyagai.vagy kétéves 0. termesztik. concanavalin) Alkalmazás: lektineket biokémiai kutatásban. hidroxi-camptothecin.5-1. Hatóanyag: az egész növényből vonják ki a Canangae aetheroleumot. izoeugenol. 8% gyanta (canellin) Alkalmazás: tonicum. Venezuelában. fehérje. Indokína stb. levelében (herbában) kevés gyanta. – ANNONACEAE kananga. D-Amerikában. metoxicamptothecin Alkalmazás: izolált hatóanyag és félszintetikus származékai citosztatikusak. detoxikáló kúrára alkalmas. fehérjetartalmú maradéka miatt takarmány. a zöld levélben több komponenssel) Alkalmazás: stimuláns. Egy. farnesol. kávésav és származékai).] kanella(fa). 10-20% phellandren.és bélpanaszok esetén. krezolmetilészer.: Canella alba Murr. Ez a vadkender szántók.5 m magas. szaponin. gumianyag.) Hook. dohányillatosítás. cineol. lektinek (canavalin. flavonoidok. sabinen. likőrgyártás. Hatóanyag: kb. fenolkarbonsavak (pl. Canavalia ensiformis (L. Tibetben.) Gärtn. pl. fehérfahéjfa Canellae albae cortex Honos DK-USA-ban. indica (Lam.hu flavonoid. Cananga odorata (Lam. a herba vagy levél élvezeti teaként fogyasztható (nem mutatható ki belőle kábító hatású terpenofenol). elemicin. – FABACEAE kardbab Honos Dél-Ázsiában. innen mindenhová elterjedt.5-1% illóolaj (monoterpénalkoholok és -aldehidek. a zöld levél különösen antioxidáns. kérgében. Camptotheca acuminata Decne.). Canarium luzonicum (Blume) Gray és más Canarium fajok – BURSERACEAE kanárifa Elemi resina Honos Malajziában. 20 m-re megnövő fát. Ecuadorban. caryophyllen Alkalmazás: illatszeripar. eugenol. trópusokon sokfelé termesztik. kozmetika (szappangyártás). – NYSSACEAE Honos Ny-Kínában. fenolkarbonsavak Alkalmazás: szárából rost.) Small et Cronquist – CANNABACEAE indiai kender Cannabis indicae herba Cannabis indicae folium Cannabis indicae flos . geraniol. benzilacetát. et Thoms. parlagok gyomtársulásaiban fordul elő. Trópusokon termesztik a kb. linalool. kb.Forrás: http://www. termésében alkaloid camptothecin. valamint gyomor. gyakran elvadul. Malajziában. a többi is távol-keleti trópusi faj (Kína.) DC. Hatóanyag: gyanta (oleoresina). Ausztráliában. linalool. ylang-ylang Canangae aetheroleum Annonae aetheroleum (= Ylang-Ylang) Honos Indokínában. 0.3% gyanta. f. – CANNABACEAE (vetési) kender Cannabis fructus (= semen) Cannabis (sativae) herba Honos dél-közép-ázsiai területeken. lágyszárú. Az olajból készült emulzió használatos köszvény és reuma. Cannabis sativa L. caryophyllen). – CANELLACEAE [syn. aminok (betanicin. eugenol. Magyarországon főleg textilnövénynek termesztik. terpineol) Alkalmazás: illatszeripar. aromaticum. Hatóanyag: farészében. iparban használják. geraniol. Az illóolaj fő komponensei: benzilbenzoát. 1% illóolaj (pinen. cadinenek. fa. pinen. a hüvely takarmány. antidiarrhoeicum. 0. illóolaj (45-70% limonen. terméséből olaj készül. a virágból az Annonae aetheroleumot. elemol. subsp.

20-30% dihidrocapsaicin) Alkalmazás: külsőleg linimentum. védelemre szorul. Mexikóban. ..: Carex repens Bell] homoki sás Caricis (arenariae) rhizoma (= radix) Honos Európában. Carex arenaria L. Nálunk nedves láp. kb. igen ritka. Hatóanyag: 0. É-Amerikában. leveles hajtások legfeljebb 30 cm-es felső részét gyűjtik. vitaminban gazdag termése miatt roboráló. cineol. Hatóanyag: 8-10% illóolaj. Márciustól decemberig virágzik. kb. Az áttelelő lágyszárú. nálunk hegyi. friss termésben sok aszkorbinsav. Ph. tetrahidrokannabinolsav). egy.vagy kétéves. var. nyomokban illóolaj (metilszalicilát. majd szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). marihuana (THC 0. Tömörebb habitusú. Cardamine pratensis L. Hatóanyag: glikozinolát (glucocochlearin. DAB. Cardamine amara L.5-2%). glucoputranjivin) Alkalmazás: stomachicum. Hg.hu Honos Indiai-szubkontinensen. Eur. Hatóanyag: csípős fajtákban capsaicin. hisztamin. de az egész Földön elterjedt. de egyre ritkul. spasmolyticum (csak ideggyógyászatban orvosi ellenőrzéssel). helyi gyulladás előidézésére. Nálunk inkább cserepes növényként ismert.) Heiser – SOLANACEAE paprika Capsici fructus (Ph. csípős fajtáinak terméskivonatát külsőleg. antineuralgicum. fájdalomcsillapítónak használják. szaponin. rutin) Alkalmazás: zöldség. külsőleg kisebb sebekre téve szintén.és menorrhagia) esetén vérzéscsillapító. szeszkviterpenoidok).) = Capsici fructus acer Honos D-Amerikában. VII. előfordulása bizonytalan. A magvakból zsíros olaj nyerhető.) Medic.és mocsárréteken fordulhat elő.) Honos Közép-Amerikában. Sok kisebb fajra osztható.VIII. fokozza a gyomornedv-kiválasztást. Hatóanyag: butil-mustárolaj-glikozid glucocochlearin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. vérzéscsillapító peptid. s. humulen. színes fajták termésében sok karotinoid. távol-keleti országokban. Capsicum annuum L. Hatóanyag: terpenofenol (THC = tetrahidrokannabinol. VIII. tarackos növény a Dunántúlon található. szaponin. nem tarackos. 0. Hg. kannabinolsav. szabadgyökfogó.1% illóolaj (p-cimol. homeopathia.3-1% capsaicinoid (fő komponens 63-77% capsaicin.. izopropil-izotiocianát-glikozidok. Belsőleg növeli a perisztaltikát. vadon nem fordul elő. bár hivatalos engedély nélkül tilos.. acetilkolin. kannabinol. helyi gyulladást idéz elő. 4. Indiában és Polinéziában sokfelé termesztik. Szibériában. A virágos.Forrás: http://www. – BRASSICACEAE pásztortáska Bursae pastoris herba (DAC) Kozmopolita. Ph. Hg. tyramin). Hatóanyag: biogén aminok (kolin. minimum (Mill. fenyőövi faj. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok alapján dismenorrhoea (metro. bokros. diosmin). kannabidiol. bedörzsölő formájában hyperaemiát. – SOLANACEAE csilipaprika. forráslápokban. diureticum reumás és köszvényes betegségekben. áttelelő lágyszárú. cayenne bors Capsici fructus (Ph. 40% oldható szilikát Alkalmazás: diaphoreticum. Ph. l. tapasz. egyéves vagy áttelelő. 4. sötétzöld. konzervipar. továbbá flavonoidok (pl. Áttelelő rhizómás. A terméses egyedek ágvégeit vagy gyantáját gyűjtik. főleg trópusokon. – CYPERACEAE [syn. Magyarországon mindenhol gyakori. de mai nemesített fajtáit sokfelé termesztik. – BRASSICACEAE keserű kakukktorma Nasturtii majoris amari herba Honos Eurázsiában. kábítószer: kannabiszfű. kannabol) Alkalmazás: sedativum. flavonoid (rutin. fűszer. termesztik. – BRASSICACEAE réti kakukktorma Cardamine pratensis herba Cirkumpoláris. Capsicum frutescens L. antioxidáns. Capsella bursa-pastoris (L.doksi. fájdalomcsillapító reumás vagy idegfájdalmakkal járó betegségekben. Eur. hasis gyanta (THC 2-8%).

júliusban virágzik. kevesebb pseudocarparin. Hg. Májustól júniusig virágzik. lactagogum. antimikotikus. Hg.5:1). dihidrocarvon.2-1. Hatóanyag: diantron. Kora tavasszal 25-40 cm-es sortávolságra. Hazánkban egyéves. stomachicum.] szelídgesztenye Castaneae folium . Eur. 4. mocsárrétek. ill. olajözön Carthami flos Carthami fructus Carthami oleum raffinatum (Ph. DK-USA-ban. laxativum.: Castanea vulgaris Lam. Hg. 90%-ban carlinaoxid (benzil-2-furfuril-acetilén). Júniusban. Termesztésben egy. mikolitikus és bakteriolitikus lizozimek. – ASTERACEAE szártalan bábakalács Carlinae radix Honos Közép. külsőleg pyodermás panaszokra.15% alkaloid carparin.hu Carica papaya L. Fűszer és likőraroma. – CAESALPINIACEAE mannakasszia. A kicsépelt terméseket műszárítóban szárítják vagy száraz helyen tartják gyakran forgatva (beszáradás 1.. carveol) Alkalmazás: amarum. Magyarországon üde kaszálók. VII. Hatóanyag: 3-7% illóolaj (főleg carvon. Könnyen pergő ikerkaszat terméseit teljes érés előtt takarítják be. termesztett növény. legelők védett növénye. Hatóanyag: levélben 0. D-Amerikában. – ASTERACEAE sáfrányos szeklice. Érett gyümölcséből befőttet készítenek. purgans.6%). a kétévest a következő év júliusában aratják. Castanea sativa Mill. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. Érett kaszatokból rendszerint hidegen sajtolják a linolsavban gazdag olajat. gyanta és 18-22% inulin Felhasználás: diureticum. Kinyíláskor kézzel szedik a virágokat. mészmentes talajú hegyi rétek.1-0. carposid glikozid. VIII. Homeopathia. Tilos a gyűjtése. laxans. papája Caricae papayae folium Papainum crudum Honos Mexikóban. diaphoreticum.vagy kétévesek. 4. Ph.. pinen. spasmolyticum gyomor.: Papaya carica Gärtn. vörös színt okozó carthamin (0. antipyreticum. különösen a Balkánon és Dél-Oroszországban. 3-caren.doksi. 2 cm mélyre vetik. valamint a sárga. vékony rétegben szárítják (beszáradás 4-5:1). Szellős helyen. – CARICACEAE [syn.vagy narancssárga. A párta eleinte citrom. Carlina acaulis L. Carthamus tinctorius L. sovány hegyi rétek kétéves növénye. Papaint és chymopapaint különítenek el belőle. szaponin.3-0.vagy bélgörcsben. Ph.) Honos Kis-Ázsiától Indiáig. ebben kb. antibakteriális. Cassia fistula L. Az olajat érelmeszesedés megelőzésére vagy étkezési célra. 4-6 m magas bokorszerű fa. VIII. Carum carvi L. virágzás végén lángvörös. Eur.és Dél-Európában. de van tövistelen fajtája is. elterjedt a trópusokon máshol is.Forrás: http://www. Hatóanyag: pártában 24-30% sárga pigment “szaflorsárga”. Hg. poliszaharidázok) készítenek tisztítással. áttelelő lágyszárú.) Honos Eurázsiában. emésztésjavító.és antron-glikozidok Alkalmazás: purgans. Magolaj féregűző. Ph. az egyévest augusztusban. Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt engedélyezett élelmiszeripari adalék. csőkasszia Cassiae fistulae fructus Honos trópusi Ázsiában. cholereticum.) Carvi aetheroleum (Ph. Szúrós fészekpikkelyei vannak. sabinen. cserzőanyag. továbbá limonen.] dinnyefa. carminativum. VII. – FAGACEAE [syn.. – APIACEAE (konyha)kömény Carvi fructus (Ph. Alacsony termetű. különösen a termésben proteolitikus enzim papain Alkalmazás: szíverősítő. peptidázok. emellett carilen. A papainból különféle enzimeket (pl.

ceanothsav (emmenolsav). Indiában.) Batt.] Atlasz-cédrusfa Honos É-Afrikában. Ammocallis rosea (L. évelő. dimer vincristin (leucocristin). Rich. blennorrhoea. merucathinon. khataminok (aril-alil-aminok). Cedrus atlantica (Endl. Kábítószer. flavonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum. Rich. használják leucorrhoea. pl. más triterpének (scandol: amyrin és lupeol). – RHAMNACEAE fehér táskavirág Ceanothi americani radix Honos Kanadában.Forrás: http://www. casuarictin.) G. Hatóanyag: indolalkaloid harman-származékok: dimer vinblastin (vincaleucoblatin). az amfetaminokéhoz hasonló.: Cedrus libani A. Hatóanyag: triterpenoid pentaciklusos kinoid pigment. ami átalakul (+)-norpseudoefedrinné és (-)-norefedrinné. cadinen Alkalmazás: bronchitis. anticancer kemoterápiában. Cedrus deodara (Roxb. caulophylloszaponin Alkalmazás: diureticum. emmenagogum. – CELASTRACEAE kúszó fafojtó Celastri scandenti radix Celastri scandenti cortex Honos É-Amerikában. triterpén szaponin Alkalmazás: adstringens. diaphoreticum. reuma és májbetegség esetén. később hozzászokás alakul ki. et Trab. Don himalájai cédrus. Arab-félszigeten. Ceanothus americanus L. trópusokon termesztik. indiánasszony-gyökér Caulophylli radix Honos É-Amerikában. a száraz levélben ezekből (-)-cathinon képződik.) Small. Catha edulis (Vahl) Forssk.) Rchb. továbbá catharanthin. évelő félcserje. Caulophyllum thalictroides (L.hu Honos Mediterráneumban és DK-Európában. csökkenti az étvágyat. Cathinon homológok még: merucathin. fáradtságot. üde lomberdőkben.) Manetti [syn. pedunculagin). expectorans. gyorsítja a véralvadást. Texasig). betulin. atlantica (Endl.doksi. álmosságot. . pseudomerucathin Alkalmazás: friss levelet rágcsálják.0003%. Don – APOCYNACEAE [syn. potentillin. vadszőlőszerű. – PINACEAE libanoni cédrus Honos Ny-Ázsiában. bőrbetegségekben. USA-ban (ÉK-től Floridáig. utóbbi drogban 0. Celastrus scandens L. antibakteriális. sokfelé termesztik.] rózsameténg Vincae roseae herba Honos Madagaszkárban.: Vinca rosea L. Cedri aetheroleum Hatóanyag: 3-5% illóolaj a farészben. Hatóanyag: cathedulinok (polihidroxi-dihidroagarofurán-poliészterek). – Celastraceae kat-cserje Cathae folium Honos Afrikában. Hatóanyag: 6-8% ellagitannin cserzőanyag (tellimagrandin I és II.) Michx. fásodó futónövény. sokfelé termesztik. Lochnera rosea (L.. Cedrus libani A. illatszeripar. betulinsav Alkalmazás: vérzéscsillapító. Európában többnyire egyéves dísznövényként ismerik. Catharanthus roseus (L. fő komponens trans-α− és γ-atlanton. levelét teapótlónak régebben használták. Hatóanyag: cauloszaponin. – BERBERIDACEAE indiángyökér. deodár cédrus Honos Ny-Ázsiában. Hatóanyag: peptid-alkaloid ceanothinok. ceanothensav. lupeol. subsp. vindolin Alkalmazás: dimer alkaloidokat klinikumban. flavonoid. triterpén szaponinok (főleg oleanolsav-származékok).) G. cserje. a mérgezési tünetek veszélyesek. Főleg a Dunántúlon vadon is előfordul mészkerülő. antispasmoticum.

Hg. uliginosum Rothm.) Honos az északi félteke szubarktikus területein. mocsári ezerjófű Centaurium pulchellum (Sw.] ázsiai gázló Centellae asiaticae herba (Ph. szterol Alkalmazás: étvágygerjesztő. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1).Forrás: http://www. VII.) Ach. fumársav) . Magban kb. 90% galaktomannan carubin. 4. [syn. – VALERIANACEAE piros sarkantyúvirág Centranthi radix (rhizoma) Honos Mediterráneumban. Hatóanyag: valepotriát (hiányzik az illóolaj. Madagaszkáron.és 1. máshol az intenzív herbicidek miatt kiritkult.. Japánban. külsőleg toroköblögető. zuzmósavak (2-3% fumárprotocetrarsav. cholagogum. néhol gyakori. alkaloid is).3. roborans. metoxi-xanthon származékok (metilbellidifolin).hu Centaurea cyanus L. a mocsári európai-közép-ázsiai egy. licheszterinsav. nálunk kedvelt évelő dísznövény. továbbá hypertroph bőrbetegségek. Hatóanyag: hüvelyfalban 30-70% szaharóz. VIII. Centella asiatica (L. Ph. 50% nyálka-heteropoliszaharid lichenin (1.. galaktomannan.] keskenylevelű ezerjófű. subsp. umbellatum Gilib. – ASTERACEAE kék búzavirág Cyani (coerulei) flos Kozmopolita. egyéves. Hg.4-β-glukan) és izolichenin (1.4-α-glukan). Alkalmazás: pylorus-spasmus. Ceratonia siliqua L. centaurosid).: Centaurium uliginosum Beck. Hg.) Honos Kínában. swerosid. Hatóanyag: secoiridoid glikozidok (centapicrin. Ph. Az egész Földön sokfelé termesztik sorfának vagy szegélyként az 5-10 m magasra megnövő fát. Eur.és madasiatsav-glikozidok (asiaticosid. dyspepsia. nyugtató gyógyszer készül belőle. protocetrarsav. 4. Textil. Eur.) Gilm. Eur. Centaurium minus Moench – GENTIANACEAE [syn. nedves gyomtársulásokban fordul elő. Erythraea centaurium Pers. Hg. VIII. idült dyspepsia és hypoaciditas esetén. 2-3% nyálka-poliszaharid.) Urban – APIACEAE [syn. Hatóanyag: kb. A másik kettő közül a kis ezerjófű üde réteken.: Erythraea pulchella Hornem. É-Afrikában. ekcémák kezelésében. VIII.. nálunk májustól szeptemberig virágzik.) (= summitas) Eurázsiai-mediterrán egyéves fajok.: Centaurium erythraea Rafn. Centranthus ruber (L.] kis ezerjófű Centaurium littorale (Turn.: Hydrocotyle asiatica L. madecassosid) Alkalmazás: antibakteriális. 1-2% pektin. flavonoidok. Hatóanyag: anthocyanin (cyanin) Alkalmazás: diureticum. kaszálókon néhol gyakori. Ny-Ázsiában. lápréteken él.doksi. asiatsav-. 4.) DC. árnyékban. Erythraea uliginosa R.. már védelemre szorul.és papíriparban. Ph. Koreában. Cetraria islandica (L. A teljes virágzásban lévő herbát gyűjtik. vetési gyom. gastroenteritis esetén. triterpenoidok. teaszépítő komponens. a csinos ezerjófű pedig iszapnövényzetben.és gyógyszertechnológiában. emésztésjavító. – PARMELIACEAE izlandi zuzmó Lichen islandicus (Ph.és 1. et Sch. – CAESALPINIACEAE szentjánoskenyérfa Ceratoniae fructus Ceratoniae semen Honos Európa déli részein. C. tonicum. Ph. régebben élelmiszer.. swertiamarin. usninsav.3. külsőleg antimikotikus. fenolkarbonsavak. a hüvely jellegzetes szagát izovajsav okozza..) Druce [syn. genciopicrosid. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponinok.vagy kétéves. madecassav.] csinos ezerjófű Centaurii herba (Ph.

Leveleit virágzás előtt gyűjtik. antidiarrhoeicum. egyes in vitro tesztekben antivirális. oleanolsav. kvercitrin. É-Afrikában és Ny-Ázsiában vadon és kultúrában fordul elő.és szíverősítő. Hg. 400C-on szárítják (beszáradás 7-8:1). flavonoidok (apigenin-. felső légúti panaszokban is használható. carvon. flavonoidok.. Chamaesyce hirta (L. poliin (matricariasav-észterek).6-1. bisabolol). Árnyékon vagy mesterségesen.hu Alkalmazás: köhögéscsillapító és expectorans bronchitis. Kétéves vagy évelő. triterpén szaponinok (ursolsav. Eur..: Anthemis nobilis L. E. fenolkarbonsavak.és dombvidékeinken. Teljes virágzáskor gyűjtik a virágzatokat vagy lepárlás céljából géppel 5-6 cm-es tarlóra vágják. 0.2-0. évelő lágyszárú. Évelő. antibakteriális.és izorhamnetin-glikozidok). A virágzó növény kiváló mézelő. máj. geraniol. Mediterráneum nagy részén is. erdővágásokban. Hegy.) = Chelidonii (majoris) herba Chelidonii rhizoma et radix Honos Eurázsiában.Forrás: http://www. a herbában is meglévő becőkben robinin (kempferol-glikozid) is.) = Chamomillae romanae anthodium Chamomillae romanae aetheroleum Honos Mediterráneumban. Chamaenerion angustifolium (L.] rómaikamilla. Hg.5% illóolaj száraz drogban. ergostan-típusú szteroidok Alkalmazás: antiphlogisticum. 4.] erdei deréce Chamaenerionis folium Honos Eurázsiában. de előfordul szubtrópusokon is. luteolin-glikozidok). de még gyomos parlagokon is helyenként tömegesen fordul elő.) Cranz] sárgaviola Cheiri (arabici) flos Cheiranthi (cheiri) semen Cheiranthi (cheiri) herba Mindenhol elterjedt. Összetevői főleg karbonsavészterek. elterjedt É-Amerikában is. spicatum Lam.2-0.: Epilobium angustifolium L. Évelő. Illóolaja üzemi méretekben előállítható. Egyéves lágyszárú.4% virágzó hajtásban. nyálka-poliszaharidok Alkalmazás: antibakteriális. a magban zsíros olajon kívül glikozinolátok és kardenolid szteroid-glikozid (cheirotoxin). szalicilsav.: Erysimum cheiri (L. carminativum. nálunk kerti dísznövény. herba homeopathiában. Hatóanyag: 0. Chamaemelum nobile (L. Az egész országban gyomtársulásokban. patakok mentén. felső légúti hurutok esetén. nálunk 3-5 éves kultúrában. izokvercitrin).06% illóolaj (mustárolaj-származékok. lupeol).) Millsp. – PAPAVERACEAE vérehulló fecskefű Chelidonii herba (Ph. szájöblögetésre aftás szájnyálkahártya megbetegedések esetén. továbbá antibakteriális. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag (gallotannin és catechotannin). főleg a teltvirágzatú fajtáit termesztik. ketonok. pinocarveol. Európában. Hatóanyag: flavonoid (myricetin.doksi. Ph. magban lévő kardenolidok lehetséges szívgyógyszer-alapanyagok. kávésav-származékok Alkalmazás: orvosi székfűhöz hasonlóan antiphlogisticum. crategolsav). kamazulén. szurdokvölgyekben. 4. kumarinok (scopoletin). anthocyaninok. aldehidek. – ONAGRACEAE [syn. zuzmósavak miatt antibakteriális. emésztésjavító. Hatóanyag: 0.] szőrös törpekutyatej Euphorbiae hirtae herba Honos trópusokon. kertekben.: Euphorbia hirta L.) Scop. 2 m magasra is megnő.. Eur. városi járdák fal menti szegélyén igen közönséges. 0. útszéli árokpartokon. Ph. VIII. linalool. Alkalmazás: flos népgyógyászatban spasmolyticum. erdőszéleken. nerol. élvezeti teaként. flavonoidok (kvercetin. Chelidonium majus L. nemes pipitér Chamomillae romanae flos (Ph. benzilalkohol). – EUPHORBIACEAE [syn.6 m magas félcserje. Cheiranthus cheiri L. szeszkviterpén-laktonok (pl. – BRASSICACEAE [syn. – ASTERACEAE [syn. Kíméletesen szárítandó (beszáradás 5:1). anthranilsav-metilészter. triterpén-szaponinok (amyrinek. Áprilistól .) All. dysmenorrhoea esetén görcsoldó. VIII.

ma kozmopolita. ma főleg homeopathiában. kvercetin-glikozidok (hyperosid. előfordul még Európában. Cardio. a herbában 0. Hatóanyag: 2-10% bis-benzil-tetrahidroizokinolin alkaloidok. Chionanthus virginicus L. enyhe analgeticum. főként (+)-tubocurarin. – RHODOPHYCEAE vörösmoszat. Még flavonoidok. Chondrodendron tomentosum Ruiz et Pavon – MENISPERMACEAE pareira. sanguinarin. Barton – PYROLACEAE [syn. Hatóanyag: gyűrűs bifeniléterszerű phillyrin (chionanthin. csípős gyanta Alkalmazás: tonicum. anthelminticum (L. Dél-Amerika nyugati részén. (+)izochondrodendron. – OLEACEAE amerikai hópehelyfa Chionanthi virginici radicis cortex Honos É-Amerikában. dimer monoterpén aritason). Chenopodium ambrosioides L. kb. (-)-curin. állatgyógyászatban is bélférgesség esetén.2% chimaphilin (2. a friss tejnedvben proteázok.] ernyőskörtike Chimaphilae folium Pyrolae umbellatae herba Honos É-Amerikában. Közép-Amerikában. Kb. (+)-chondrocurin Alkalmazás: a mozgató idegvégkészülékeket bénítva – megfelelő adagban. Homeopathia. pinocarvon. amyrin. májbetegségekben és bőrpanaszokban. protopin. a gyökérzetet késő ősszel vagy kora tavasszal gyűjtik. vértisztítóként herpeszszerű bőrbajokban. szaponinok.és hepatopathiában ödémacsökkentő. tubokuráre Pareirae bravae cortex Honos Brazíliában.2-0. avicularin) Alkalmazás: a fő hatóanyag chimaphilin miatt antiszeptikus. 4% cserzőanyag. coptisin. Chelone glabra L.3%. et Woodw. emmenagogum. de népgyógyászatban légúti. intravénásan – általános izomrelaxans. Ascaris).) I.doksi. a gyökérzetben 1-2%. phillyrosid. továbbá májcirrhosis és icterus esetén.: Pyrola umbellata L. Jellegezetes pyranon-dikarbonsava a chelidonsav. Hatóanyag: 0. A herbát virágzó állapotban. Hatóanyag: 0. Alkalmazás: erős hatású drog. utóbbit szellős. Gigartina mamillosa (Good. spasmolyticum. É-Amerikában Texasig. prostata-hypertrophiában is használható népgyógyászati tapasztalatok szerint. tehát a friss növény megtörve.1-1% alkaloid. Cholagogum. Alkalmazás: adagolt gyógyszerként féreghajtó (pl.és idegpanaszok kezelésére is.2-0. Hatóanyag: arbutin.5% illóolaj (ascaridol. ír moha Carrageen . Sokfelé termesztik. szaponin Alkalmazás: korábban tonicum. külsőleg rendszeresen használva szemölcsirtó. chelerytrin. Ag. Ázsiában. adagolása orvosi ellenőrzéssel szabályos. Chondrus crispus Stackh. ursolsav. A chelidonin antimitotikus. Apró félcserje. 0. sokfelé termesztik. Tonicum. váltólázban narcoticum. forsythin). bakteriosztatikus főként húgyúti fertőzések esetén. nagy műtéteknél használják.7-dimetil-naftokinon). 3-10 m magasra megnövő bokrosodó fa. gyomor.Forrás: http://www. Adventív egyévesként főként ártéri gyomtársulásokban szórványosan az egész országban előfordulhat. összetétele földrajzi származás szerint eltérő lehet. Chimaphila umbellata (L.) W. szitoszterol. 30 féle alkaloid jellemző. főként izokinolin-vázas benzofenantridinek: chelidonin. Előbbit gyakori forgatással szárítják (beszáradás 5-6:1). Európában termesztik.hu őszig virágzik. taraxaszterol. ambrosioides et var. berberin. – SCROPHULARIACEAE kopasz gerlefej Chelones glabrae herba Honos Kanadában.. szalicilsav-metilészter. var. fedett helyen (beszáradás 3-4:1).) Gray – CHENOPODIACEAE mirhafű Chenopodii (ambrosioides) herba Chenopodii aetheroleum Honos trópusi Amerikában. a nyers nedv proteolitikus. Hatóanyag: keserű. antipyreticum.

balsamitában főként kámfor. gyomtársulásokban közönséges. Kaukázusban.: Tanacetum parthenium (L. Pyrethrum parthenium Sm. napon szárítják. Termeszthető. arterioszklerózis. . Bolygatott helyeken. Chrysanthemum parthenium (L. Hatóanyag: galaktóz-szulfát polimer carrageenin Alkalmazás: enyhe laxans. A porított virágzatot (pulvis insectorum) régebben használták. Chrysanthemum leucanthemum L. Chrysanthemum balsamita L. Hatóanyag: szeszkviterpén γ-laktonok (partenolid).) = Matricariae herba = Matricariae vera aromatica herba = Parthenii herba Tanaceti parthenii folium = Chrysanthemi parthenii folium Honos Kis-Ázsiában. de szárítás után lebomlanak a festékek. Kaukázusban.) Sch. foliosum. – ASTERACEAE [syn. majd apálykor összegyűjtik. Júliustól szeptemberig virágzik. 4-5 évig egy helyen élhet. – ASTERACEAE rovarporvirág Pyrethri flos = Chrysanthemi flos Honos DK-Európában. Kaukázusban. Bip. gyógyszerekben is. majd napon szárítják. VIII. leucanthemum ártéri és hegyi kaszálókon néhol tömeges. rendszerint mesterségesen szárítják (beszáradás: 4-5:1).5 cm mélyre vetik. endivia és C. Írországban). lágyszárú. majd ritkítják (60 egyed/méter). Cichorium intybus L. A herbát virágzáskor. Mediterráneumban. fiatal levele salátaként fogyasztható. Teljes virágzáskor gyűjtik kaszálógéppel. A virágzatokat teljes kinyíláskor gyűjtik. chrysantenil-észterek). Elvadulhat.. Hg. Hatóanyag: illóolaj. poliinek Alkalmazás: vasculáris fejfájás kezelésére. Júniustól novemberig virágzik.: Leucanthemum vulgare Lam. továbbá kevés illóolaj Alkalmazás: hurutos megbetegedésekben. lágyszárú kerti dísznövény. de használják ízületi bántalmak esetén is.hu Honosak Atlanti-óceánban. cinerinek). tanacetoidesben főként carvon Alkalmazás: epehólyag bántalmak esetén.) Bernh. 0. Hatóanyag: terpén-észterek (piretrinek. Antibakteriális. – ASTERACEAE [syn. heparinoid. szőrfűgyepekben él.doksi. erdei tisztásokon. erdőszegélyekben. Külsőleg leginkább rovarriasztóként. 2-4 éves kultúrában általában különböző fajtáit termesztik.] boldogasszony tenyere Balsamitae herba = Balsamitae (Tanaceti) herba Honos Ny-Ázsiában. 4. migrénes panaszok megelőzésére.Forrás: http://www.] őszi aranyvirág Tanaceti parthenii herba (Ph.] réti margitvirág Bellidis majoris herba (flos) = Chrysanthemi leucanthemi herba (flos) Honos Európában..: Tanacetum balsamita L. Évelő dísznövény.) Vis. Eur. a subsp. – ASTERACEAE [syn. sylvestre sokkal ritkább. Ph. a gyökeret késő ősszel vagy tavasszal gyűjtik. a telepek dagály idején partra sodródnak (pl. évelő. var. Főleg az ország déli területein jól termeszthető. Évelő. Balkán-félsziget déli részén. A friss moszatok a fikoeritrin miatt vörösek. – ASTERACEAE katángkóró Cichorii radix Cichorii (intybi) herba (folium) Honos Eurázsiában. Chrysanthemum cinerariifolium (Trev. A pótkávét szolgáltató fajtáit termesztik. infarktus megelőzésében (gyógyszerek formájában). ezek meleg vérű állatokra nézve kevéssé mérgezőek. útszéli gyomtársulásokban is előfordul. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: jellemzők a spirociklikus poliin éterek. var. melyek szerves oldószerben oldódnak (észterképző savak a krizantémsav és a piretrinsav) Alkalmazás: szelektív és gyorsan lebomló rovarölő szerek készülnek belőle és félszintetikus származékaiból. Virágzó hajtása vagy virágzata gyógyszeripari alapanyag. A subsp. édes vízzel alaposan kimossák. thujon. kevés illóolaj (kámfor. Utóbbit mosás után kettéhasítják és 500C-on szárítják (beszáradás 3:1). Rokona a zöldséget és salátát szolgáltató C. A vetőmagot 60-70 cm sortávolságra. Évelő.

tonicum. ahol termesztik is. kumarin. cinchophyllin. Örökzöld fa. kb.és Közép-Európában. lactucopicrin). oxitocinszerű hatása is van. metil-szalicilaldehid.. D-Amerikában és Japánban is. Hatóanyag: 5-15% alkaloid.: Laurus camphora L. acetilacteol. Nálunk mocsarak. főként kinolin alkaloidok. ánizsaldehid. VII. Rokon fajai közül a C.5 méter magas cserje. chinovosid) Alkalmazás: az izolált fő hatóanyagokból gyógyszerek készülnek. cinchophyllamin. főként cicutoxin (1-3%). Hatóanyag: keserű és toxikus poliinek. triterpénglikozidok (chinovasav. triterpén (taraxaszterol).hu Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton (lactucin. ezen kívül antipyreticum. pinen. 15-20 m magas fa. chinicin. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. fenolkarbonsav (cikóriasav = kávésav és borkősav észter. 8-12% nyálka-poliszaharid. továbbá cicutol és más poliinek.) Sieb.doksi. Antiklimakteriális gyógynövény-termék is készül belőle. gyökérben még inulin. Hg. benzoesav. Hg. tonicum. metilsuccirubrin.és epehólyag-bántalmakban). 2-3% cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum. Kanadában. szubarktikus Amerikában. (+)chinidin/cinchonin. így (-)-chinin/cinchonidin. ennek nagy része fahéjaldehid. termesztett növényként elterjedt Indokínában. VII. – RANUNCULACEAE rövidágú poloskavész Cimicifugae (racemosae) rhizoma (= radix) Honos É-Amerikában. Szumátrán. – APIACEAE csomorika Cicutae virosae herba Cicutae virosae folium Cicutae virosae rhizoma et radix Cicutae virosae fructus (= semen) Honos É. szaponin. Cimicifuga racemosa (L. szerves savak Alkalmazás: vegetatív idegrendszerre hat. chinamin. Ph. phellandren stb. 4. VIII. 8% catechin-tannin. Hg. Sri Lankán.) Honos Kínában. extrasystole esetén antiarrhythmiás gyógyszer. külsőleg reuma kezelésére. Cinnamomum camphora (L. Hg.) = Cinnamomi aetheroleum (Ph. Áttelelő lágyszárú vizes élőhelyeken.2% nem mérgező illóolaj (p-cymol. más Cinchona fajok – RUBIACEAE [syn.. tonicum (üdítőitalként is igen nagy higításban). fűzlápok védett növénye. A chinidin (kinidin) tachycardia. egyik leghatásosabb antimaláriás gyógyszermolekula. benzaldehid. depurativum. Eur.: Cinnamomum cassia Blume] kínai fahéjfa Cinnamomi cassiae cortex (Ph. cuminaldehid. évelő. 2. cimicifugin. Hatóanyag: 15-20% gyanta. mérsékelt égövi Ázsiában. Jáván. – LAURACEAE [syn. paricin. továbbá szalicilaldehid. Cicuta virosa L. cimigenol). antirheumaticum. szalicilsav. tannin. VIII. a herbában még esculetinglikozid cichoriin) Alkalmazás: cholagogum (mellékhatása nincs. stomachicum. izoferulasav.) Alkalmazás: idegrendszeri méreg. Hg. antineuralgicum. Mexikóban. továbbá 5-8% kinasav (6-metoxi-cinchoninsav).] kámforfa Camphorae aetheroleum . Gyökérben és termésben akár 1.) Honos Közép-Amerikában és Dél-Amerika északi és nyugati részein. Eur.) Nutt. homeopathia. klorogénsav). et Presl. A kinin a malária plasmodiumot pusztítja. succirubrin. carminativum. szalicilsav. főként keserű triterpenoid glikozidok (actein.Forrás: http://www. Cinnamomum aromaticum Nees – LAURACEAE [syn.: Cinchona succirubra Pavon] vörös kínafa Cinchonae cortex (Ph. Cinchona pubescens Vahl. VII. 4.) = Chinae succirubrae cortex (Ph. Indiai-szubkontinensen. metil-kumarilaldehid. tartósan is használható máj.) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Ph. 2-3% kinacsersav. ledgeriana (calisaya) 10% kinint is tartalmazhat. fahéjsav. Ph.

4. Eur. VIII.Forrás: http://www. flavan (pectolinaringenin) Alkalmazás: népgyógyászatban emésztést elősegítő. Hatóanyag: 0. Ph.. 4. Hg.8% illóolaj. Homeopathia. vulgaris Risso] keserű narancs Aurantii (amari) pericarpium (Ph. kumarin. VIII. kvercetin. Ph. üde lápréteken helyenként gyakori. Eur.. a borneol-típusban: 0. – ASTERACEAE halovány aszat Cirsii herba Honos Eurázsiában. Hg. aromaticum = subsp. terpinen. alkaloid. Magaskórós növényzetben. 90% linaloollal és 2% caryophyllennel. fenolkarbonsavak.: Colocynthis vulgaris Schrad. Eur.] (ceyloni) fahéjfa Cinnamomi cortex (Ph. a cineoltípusban: 0. gyanta. 4. Ph. kámfor illóolajok kivonása.5 m magas. 4. Eur. VIII.. az izo-nerolidol-típusban: 0.. használják dysmenorrhoeában. Karib-tengeri szigetvilágban. Hg. VIII. 50 m magasra is megnő.3-0. Citrus aurantium L. valamint kb. 80% borneollal. VIII. 4. amara Engl. Ph. Hg. Hatóanyag: citrullol. kb. spinaszterin. oligomer procyanidin Alkalmazás: digestivum. Hg. inhalálva légzőszervi mikózisok esetén is. 4. Hatóanyag: monoterpén-alkoholok. tonicum. a linalool-típusban: 0. illatszeripar. 3% kámforral. Hg. Hg. szubtrópusi országban termesztik. illatszeripar.) Schrad.8% illóolaj.) Sw.) . illóolaj. . édesség. kb. Eur. antibakteriális (lemosókban. Ph.) Aurantii amari aetheroleum Aurantii amari floris aetheroleum (Ph. antineuralgicum. citral. limonen (50-65%).: Cinnamomum zeylanicum (= ceylanicum) Nees. Örökzöld. 7% pinen. VII. 3% bornilacetát és 2% linalool.. fűszerként.4% illóolaj izo-nerolidol kb. Ph. VIII. Ph.: Citrus aurantium L. Citrus aurantiifolia (Christm.VIII. flavonoidok Alkalmazás: limett-illóolaj alapanyaga. fenolkarbonsavak. 4. Eur.8-cineol. 80% kámforral.) Aurantii (amari) folium Aurantii (amari) fructus immaturi Aurantii flos Aurantii amari flos (Ph. itt és más trópusi (pl.RUTACEAE savanyú citrom Citri aurantiifoliae fructus Honos valószínűleg trópusi Ázsiában. terpineol és linalool Alkalmazás: kámfor-előállítás. – RUTACEAE [syn.) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Ph.és likőriparban. Hg. Jáván.doksi. 10 m magas. carminativum. kb. termesztik innen keletre pl..75% illóolaj. de D-Amerikában is.. külsőleg gombaellenes.. pinen.) = Cinnamomi zeylanici cortex Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Ph. Ph. Lágyszárú. 5-6 m magas örökzöld fa. Cinnamomum verum Presl.) Scop. fő komponense (65-75%) a fahéjaldehid. szteroid szaponin cucurbitacin-glikozidok Alkalmazás: drasztikus hashajtó. áttelelő lágyszárú. 4. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag. 0. VIII. Örökzöld. 14% terpineol. szeszkviterpén. Cirsium oleraceum (L.) Honos Sri Lankán. – LAURACEAE [syn. 50% 1.) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Ph.] sártök Colocynthidis fructus Honos D-Afrikában. Eur. Citrullus colocynthis (L. kozmetikumok gyártása.hu Camphora Honos Kínában. diterpén (inszekticid cinnzeylanol). Hg.) Cinnamomi corticis tinctura (Ph. Szumátrán. Eur. illóolaj. lábáztató folyadékokban). kb. sokfelé termesztik. 5% eugenol. K-Ázsiában. A kámfor-típusban: 1% illóolaj kb.5-4% illóolaj. subsp.. – CUCURBITACEAE [syn. C. antirheumaticum. 60%. gyanta.5-1. aromaticum. sokfelé meghonosodott.) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Ph. Tahitiban). Hatóanyag: Kínában 5 kemotípust különböztetnek meg.

szappanok) dolgozzák fel. Dél-Oroszországban. továbbá neral. decil-aldehid. rutin. továbbá citral. sinensal és alkilészterek. VII. parfümök. továbbá metilantranilsav-metil-észter Alkalmazás: likőr. – RUTACEAE [syn. Hg. óriás citrancs Honos Malajziában. – RUTACEAE [syn. Hg. VIII. Éretlen termésben triterpénkeserűanyag limonin Alkalmazás: terméshéjfélék szárítva drogok. a petitgrain olajban (Paraguay) több linalilacetát. subsp. ebben 10% linalilacetát.: Citrus sinensis (L.4-0. C. amarum..hu Petitgrain aetheroleum Honos ÉK-Indiában. 1% citral. naringenin) Alkalmazás: aromaticum. Mexikóban. VII. termesztik Dél-Olaszországban (Kalibria). 0. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin Mandarinae aetheroleum Honos K-Ázsiában.) Osbeck. Eur. virágban 0. Törökországban. – RUTACEAE óriás narancs. mediterrán országokban. likőripar. Citrus bergamia Risso et Poit. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. 0. Brazíliában. Ny-Indiában. terpinen. 16% linalilanthranilát. a kínai virágolajban (neroliolajban) kb. naringeninek. szerves savak Alkalmazás: aromaticum. Izraelben. Hatóanyag: kb.és illatszeripar. főként limonenből és limonen-epoxidból tevődik ki. sinensis Engl.) Burm. Citrus deliciosa Ten. Hatóanyag: főleg limonen. Flavonoidok közül hesperetinek.8% illóolaj (pinen. D-Amerikában. Guineában. Kínában. fototoxikus furokumarin bergapten (tisztított illóolajban csak nyomokban maradhat).Forrás: http://www.5%. 3-5 m magas. octil-aldehid. Citrus aurantium L.) = Citri aetheroleum (Ph. var. Fa vagy cserje. Alkalmazás: illatszeripar.. Dél-Kínában. amarumok. italalapanyag.) Merr. sabinen. Hatóanyag: 0. egyéb terpének (25-50%). kb. – RUTACEAE bergamott(narancs) Bergamottae aetheroleum Honos DK-Ázsiában. subsp.. 10% limonen.] édes narancs Aurantii (dulcis) pericarpium (Ph. de az illóolajokat. 4.5% illóolaj. illatszeripar. ételízesítő. geranial. stomachicum. Citrus x nobilis Lour. a C. medica L. Hg. a keserű narancsolaj (pomeranzolaj) monoterpén-észterekben gazdagabb.2-0. Hatóanyag: 0.) Citri medicae (fructus) cortex Honos Kínában.) Neroli aetheroleum (= Naphae aetheroleum) – virágból Honos ÉK-Indiában. Izraelben. reticulata inkább DK-Ázsiában. C. Hatóanyag: kb. Citrus limon (L. az ezekből kivont illóolajokkal együtt aromaticumok.2-0. sok aszkorbinsav. limonum (Risso) Hook] citrom Citri pericarpium Limonis aetheroleum (Ph. Hg. 12% flavonoid (pl. Eur. elterjedt és termesztik D-Európában.) = Citri sinensis pericarpium Aurantii dulcis aetheroleum (Ph. termesztik Olaszországban és sok más szubtrópusi országban. flavonoidok .. limonen. 90%-a limonen. USA-ban és más szubtrópusi országokban.: Citrus limonum Risso. továbbá a különleges illóolajokat inkább illatszeriparban (kozmetikumok. Hatóanyag: terméshéjban 1-2%. linalool) Alkalmazás: élelmiszer.6% illóolaj. illatszeripar.9% illóolaj (nem keserű). termesztik Keleten és D-Európában. mircen. 4. friss gyümölcse vitaminban gazdag. Hatóanyag: illóolaj. Nálunk üvegházban termést hoz. VIII.doksi. ízesítő. 40% linalool. dulcis L. – RUTACEAE édes mandarin Curacao cortex (pericarpium) Kelet-Ázsiában és sokfelé termesztik. Ph. aurantium L. nonil-aldehid. termesztik Olaszországban. Citrus maxima (Burm. Ph.

erdőkben. italalapanyag. 30 féle indolalkaloid lizergsavszármazékok: zsírban oldódó peptid ergotaminok. Hatóanyag: 0. akár évente kétszer is (még augusztusban). szterolok Alkalmazás: diureticum. ergokriptinek. cauloszaponin. Clematis vitalba L. savamid ergometrin (= ergonovin) Alkalmazás: ergotamin sympatholyticum. alkilaldehidek. Izraelben. Clematis recta L. kifejezetten oxytocikus. D-Afrikában. amarum. Citrus x paradisi Macfad.05-1. forgalmazása tiltott. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin-narancs Honos DK-Ázsiában. heteropoliszaharidok Alkalmazás: antibiotikus. stigmasteringlikozid Alkalmazás: régen belsőleg krónikus ekcéma. kb. terpinen. perifériás vasoconstrictor (szülészetben vérzéscsillapító. – RANUNCULACEAE felálló iszalag Clematidis rectae herba Honos Közép. Hg. júniusban virágzik. bergapten. napfényre érzékeny (beszáradás 5:1). citrancs Honos és termesztik Spanyolországban. homeopathia. továbbá furokumarinok (bergamottin. illatszeripar. Alkalmazás: tonicum. clematidol. Cnicus benedictus L. ergotoxinok (ergokrisztin. Claviceps purpurea (Fr. Fásodó szárú lián. Homeopathia. A Dunántúlon száraz erdőkben. VII. Ergotoxin (dihidro-származékai) antihypertensiv. Közvetlenül a virágzás előtt takarítják be. Sok félszintetikus származéka ismeretes. termeszthető.) = Cnici benedicti herba (ÖAB. flavonoid Alkalmazás: gyümölcs. anemonol. gyulladáscsökkentő.) Tul. – CLADONIACEAE Cladoniae pyxidatae scyphi Honos a sarkvidéki tundrákon. reuma esetén. Egyéves. Árnyékban vagy műszárító segítségével szárítják. Kaliforniában. kizárólag gyógyszerek készülnek a tiszta hatóanyagokból. sabinen. . – ASTERACEAE benedekfű Cardui benedicti herba (Ph. psoralen) és kumarinszármazékok. Kora tavasszal 30-40 cm sortávolságra vetik.14% illóolaj a terméshéjban. áttelelő lágyszárú. ergoxinok és vízben jobban oldódó. – RANUNCULACEAE erdei iszalag Clematidis vitalbae folium Honos Európában. – RUTACEAE grépfrút. flavonoidok. caulosaponin-glikozid. limettin. régen uterotonicum. Hatóanyag: protoanemonin. Hatóanyag: illóolaj. metilszármazékait a szülészetben használják szülés utáni és más eredetű méhvérzések esetén. trópusokon.) Hoffm. 0. fumarprotocetrarsav. Észak-Ázsiában. Ergometrin alig hat az ütőérrendszerre. cserjésekben helyenként gyakori. antisyphiliticum.doksi. anemonin. Floridában. ergokornin).Forrás: http://www.és Dél-Európában. élelmiszer. Hatóanyag: zuzmósavak (barbatinsav. szaponin. – PYRENOMYCETES anyarozs Secale cornutum Mérsékelt éghajlatú országokban termeszthető rozs és tritikále kalászainak mesterséges befertőzésével biztosítják a szkleróciumok bőséges hozamát. migrén ellenes). linalool. könnyen kivadul. mircen. Májusban.és illatszeriparban használatos. illóolaja a likőr. szubtrópusokon sokfelé termesztik. cserjésekben az egész országban gyakori. A félszintetikus lizergsav-dietilamid (LSD) erős kábítószer. Hatóanyag: 20-30% zsíros olaj (ettől mentesíteni kell). a gépi betakarítás után a szárított nyersanyag feldolgozható. limonen. Kaukázusban. Hatóanyag: protoanemonin. aromaticum. magjából gyógytermék készül.hu Alkalmazás: fűszer. diureticum. Ny-Ázsiában. DAC) Cardui benedicti fructus Honos Mediterráneumban. gyümölcse italt szolgáltat. köszvény. Cladonia pyxidata (L. Magban keserű dezoxilimonin. főként pinen. anemonin. psoromsav). É-Afrikában.0%. fenolkarbonsavak. külsőleg ulcus cruris. uterotonicus. clematidol.

kávésav).7% cnicin).) Schott et Endl. diureticum. Cola ballayi Cornu. Kongóban. Ph. kb. tonicum. Hatóanyag: kb. cnidiumlakton (ligustilid.) Stapf kóla(dió) Colae semen (Ph. Ph. a pirított kávé fő aromakomponense furfuril-markaptán Alkalmazás: központi idegrendszert izgató. triterpének (spinaszterol. Hatóanyag: 0. így jutnak a kávészénhez.és benzil-mustárolaj glikozidok. flavonoidok. előnyösen befolyásolja a gyomorsav szekréciót. trópusokon sokfelé termesztik. Távol-Keleten.2-0. Cochlearia officinalis L.) Honos és termesztik a trópusi vidékeken mindenhol. szubarktikus vidékeken. Coffea robusta L. Cocos nucifera L. antiulcerogén. továbbá fenolkarbonsav (3-5% klorogénsav. fenkon. formil-pterolil-glutamátszármazékok Alkalmazás: anticholinerg. – STERCULIACEAE Cola nitida (Vent. – RUBIACEAE arab kávé Coffea liberica Bull. limonen. 4.Forrás: http://www. Hatóanyag: magban 30-35% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított olajat a gyógyszerészetben és élelmiszeriparban.2-0. taraxerol. javítja az emésztést. szeszkviterpén atractylenolid II. vagyis antistressz hatású. fenolos syringin.. 0. főként butil. 1. poliszaharid Alkalmazás: ginszenghez hasonlóan adaptogén. rubefaciens. – APIACEAE Cnidii rhizoma Honos Kínában. Hatóanyag: mint fent Alkalmazás: az előbbiekkel együtt ennek a fajnak a magját is elszenesedésig pörkölik.) Nannf.RUBIACEAE [syn.3% illóolaj.. Eur. cnidilid. keserű italok alkotórésze. Hatóanyag: 0.3-2. Codonopsis pilosula (Franch. Coffea arabica L.3% illóolaj (főleg cimen.5% purin-vázas koffein. – BRASSICACEAE orvosi kanáltorma Cochleariae officinalis herba Honos főként É-Európában. Linden] kongói kávé Coffeae carbo Honos Afrikában. amarum. sokfelé termesztik. triterpének. továbbá poliin. – CAMPANULACEAE harangfolyondár Codonopsidis pilosulae radix Honos Kínában. vérnyomást emelő. sztigmaszterol. Szibériában. lignan-lakton (trachelogenin). stomachicum. Hatóanyag: szterol. fokozza fájdalomcsillapítók hatását.) = Colae semen tostum . Eur. karbolinalkaloid perlolyrin. idegrendszeri tünetekben kínai orvoslásban.hu Hatóanyag: germacranolid-típusú szeszkviterpén-laktonok (főleg 0. 4. Hg. Coffea canephora Pierre . libériai kávé Coffeae (tostae) semen Coffeae carbo Honosak Afrikában. a népgyógyászatban vértisztító főleg köszvényes és reumás bántalmakban.5% illóolaj.doksi. friedelin). VIII.) Schott et Endl. élénkítő. Cola acuminata (Beauv. immunmoduláns. citral. – ARECACEAE kókusz(dió) Cocois oleum raffinatum (Ph. raphanol Alkalmazás: antibakteriális. fahéjaldehid). Hg. et Thunn. izocnidilid). Cnidium officinale Mak. VIII. epefunkciót. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: étvágygerjesztő. Cola verticillata (Schumach. Kanada keleti és nyugati részein.

canavanin Alkalmazás: régebben laxans. Hatóanyag: coluteasav. diureticum.hu Honos a trópusi Afrikában. – ROSACEAE [syn. Coleus forskohlii (Willd. Karib-szigeteken.: Potentilla palustris Scop. vitexin. évelő.) Brig.1% teobromin. nyálka-poliszaharid. az egész növény Brazíliában anthelminticum. demecolcin) Alkalmazás: cytostaticum (mitózisméreg. cserzőanyag. Áttelelő lágyszárú. lápréteken. izovaleriánsav. .] tőzegeper Pentaphylli aquatici herba Pentaphylli aquatici radix Honos Eurázsiában. keserűanyag.6-3% purin-vázas koffein és kb. analgeticum. Hatóanyag: bis-benzilek. nyíltabb tölgyeseiben. illóolaj (metilchavicol). Collinsonia canadensis L. a Dunántúlon gyakori. Cserje. trópusokon (pl. zsombékosban élhet. Colocasia esculenta (L. de nagy adagban erősen toxikus. több mint 1 m magas lágyszárú. catechinek.és epebetegségekben. bokorerdőiben. Colutea arborescens L. Ízesítő. kolin. ezek szegélyein helyenként előfordul. védett.és D-Európában. polihidroxi-cikloalkanok Alkalmazás: cholereticum. máj.3% combretannin. – FABACEAE pukkanó dudafürt Coluteae folium Honos Közép. táplálék. de mérgező! Comarum palustre L. Don – COMBRETACEAE kisvirágú nyálkafa Combreti folium Honos trópusi Afrika nyugati részén. Évelő. a Ny-Dunántúlon vagy máshol láperdőkben. orvosi ellenőrzéssel. igen ritka jégkorszaki reliktum. Brazíliában. ploidszintet növelhet). terpineol. reumaellenes. cystitisben használható. a Dunántúl meszes talajú. antihypertensiv. szubtrópusi vidékein. – LAMIACEAE Honos Indiai-szubkontinensen. – COLCHICACEAE őszi kikerics Colchici (autumnalis) semen Colchici (autumnalis) tuber (= bulbus) Colchici flos Honos Közép-Európában. catechin-tanninok Alkalmazás: stimuláns. illóolaj. illóolaj (izovajsav. szaponaretin. Homeopathia. italgyártás. Trópusokon termesztik. Üde réteken különösen a Középhegységben. rhizómában sok keményítő Alkalmazás: gyökértörzse gazdag keményítőben. diureticum. cserje. főként forskolin (= coleonol) Alkalmazás: a forskolin pozitív inotrop myocardium esetén csökkenti a perifériás ellenállást. adstringens. vértisztító. 13-15% cserzőanyag. colchicin. hagymagumós évelő lágyszárú. citronellal stb. spasmolyticum. Burma és Thaiföld trópusi. Hatóanyag: 0. levelek és termés rubefaciens. Hatóanyag: 8-11% gallocatechin. 0. Hatóanyag: toxikus szaponinok. – LAMIACEAE sziklagyökér Collinsoniae canadensis rhizoma (radix) Honos É-Amerika üde vegyeserdőiben. gyanta.1-0. szaponinglikozid Alkalmazás: alkaloid erősen diuretikus. Combretum micranthum G. szubmediterrán vidékeken. Hatóanyag: alkaloid. É-Afrikában.) Schott – ARACEAE Honos a trópusi Ázsiában. a demecolcin köszvényes roham gátlására alkalmanként. Hatóanyag: 0. pinen. mindkét célra csak gyógyszerként.) Alkalmazás: köszvény. Herba inszekticid.Forrás: http://www.doksi. Hatóanyag: gyökérben labdenod-típusú diterpének. Indiában sokfelé termesztik mindegyiket). stilbenoidok. reuma ellen. Colchicum autumnale L. 0.6% alkaloid (benzilizokinolin alkaloid autumnalin és protoalkaloid-típusú származékai.

a kerti DK-Európában. a gyanta füstölőszer. A mezei szántókon.. keleti részén. Hatóanyag: virágban anthocyan-glikozid delphin. analgeticum). convallarin). 4. consolidin.és guajan-típusúak). jalapin-glikozid. a népgyógyászatban cholagog. Conium maculatum L. convallatoxol. akár 1% illóolaj. továbbá kevés calcatrippin alkaloid. diureticum. kis adagban a drogkivonatok spasmolytikusak (sedativum. féregűző. fenolkarbonsavak) Alkalmazás: enyhébb. Gray – RANUNCULACEAE [syn. mérsékelt éghajlatú Ázsiában. K-Mediterráneumban. külsőleg régebben szemborogatásra..). – CONVALLARIACEAE májusi gyöngyvirág Convallariae (majalis) herba (folium) Convallariae flos Convallariae rhizoma (= radix) Honos Európában. Egyévesek. VIII. magban kb. továbbá Arab-félszigeten. kumarinok. igen gyakori gyom. – APIACEAE foltos bürök Conii maculati herba = Cicutae herba = Cicutae (officinalis) herba Conii maculati fructus (= semen) = Cicutae fructus Honos Eurázsiában. a convallatoxin. értágító. falcarinol. útszéli gyomtársulásokban gyakori. Hatóanyag: kb. emiatt kissé mérgező. kb. sokfelé kertekben ültetik. teafestő. a herbicidek miatt nagyon kiritkult. Évelő lágyszárú. conhydrin.vagy kétéves lágyszárú. 50-60% nyálkapoliszaharid Alkalmazás: régebben légúti betegségekben. – CONVOLVULACEAE kis-ázsiai szulák . tarlókon régen gyakori volt. tölgyeseinkben. fenolkarbonsavak. 3-4% diosmin. Ph. delsolin. gyantás anyag. 30-40% gyanta (pl. Hatóanyag: kb. 10% gumiszerű. ezen kívül még kvercetin. furostan-típusú szaponinok (convallariasav. Teaszépítő. Alkalmazás: enyhe laxans. Hatóanyag: 6-7% illóolaj (főleg pinen). esculetin Alkalmazás: antihypertensiv. 1% alkaloid (delcosin. Más fajok is drogot szolgáltathatnak. commiphorsavak). kertekben nehezen irtható. egy. – BURSERACEAE [syn. Eur. Hatóanyag: 0.hu Commiphora myrrha (Nees) Engl. főként ödémával járó szívelégtelenség esetén diureticum. drognak a kertekben is termeszthető keleti szarkaláb virágjait használják. desinficiens. – CONVOLVULACEAE apró szulák Convolvuli (arvensis) herba Kozmopolita. convallosid és több más szteroid kardenolid. 4. illóolaja bronchitis esetén. Ph.és kempferol-glikozidok. delsonin. Consolida regalis S. VIII. szeszkviterpén-alkoholok. pseudoconhydrin). Eur.és fogpasztagyártásban. adstringens. fenoloidok (flavonoid. 2% alkaloid (coniin. Hg. Homeopathia.] mezei szarkaláb Consolida orientalis Schröd. Convolvulus arvensis L. F. spasmolyticus. keleti (kerti) szarkaláb Calcatrippae flos = Delphinii (consolidae) flos = Consolidae regalis flos Calcatrippae semen = Consolidae regalis semen Honos a mezei szarkaláb Eurázsiában. Mediterráneumban.: Commiphora molmol Engl. Convolvulus scammonia L.] szomáliai balzsamfa Myrrha (Ph.) Myrrhae aetheroleum Honos Afrika északkeleti.4% kardenolid strophantidin-glikozid. szántókon. Hg. csakis orvosi ellenőrzéssel. Mag ritkán használatos purgans. eudesman. lycoctonin stb. furanoszeszkviterpének (germacran-. illatszer. laxans.Forrás: http://www. országszerte. falcarinon) Alkalmazás: coniin különösen erős méreg (végül légzésbénulással járó halált okoz). üde lombos erdőinkben helyenként gyakori. évelő.) Myrrhae tinctura (Ph.1-0. γ-conicein. desodorans. 6% cserzőanyag.: Delphinium consolida L. eleman-. ma csak homeopathiában. Convallaria majalis L.doksi. poliinek (pl.

– RANUNCULACEAE [syn. ekcéma kezelésére. VII.2:1). alifás alkoholok és savak észterei (fő komponens a cerotsav és a myricilalkohol észtere) Alkalmazás: segédanyag gyógyszerészetben. Hg. diarrhoea). Ázsiában és Amerikában. 4. Hatóanyag: 1. Ph. Hg. limonen. flavonoidok. Nagy termetű fák. Hatóanyag: kvaterner protoberberin-alkaloidok (coptisin. illatszeripari alapanyag. emésztésjavító.] karnaubapálma Cera carnauba (Ph. Egyéves. antipyreticum. júliusban virágzik. Hatóanyag: gallotannin. szaponin (pl. Ha az ikerkaszat színe barnássárga. spasmolyticum. stomatitis. és más Copaifera fajok (balzsam) kopálfa Copaivae balsamum Honos Brazíliában. geranilacetát és a jellegzetes illatát adó transz-tridecen-2-al) Alkalmazás: carminativum. nedvességtartalma 14-16%-os. geraniol. Júniusban. Étvágyjavító. akkor kombájnnal aratható.és festékipar. kámfor. de mindenhol termesztik. Kora tavasszal vethető 25-30 cm-es sortávolságra. Homeopathia. Indiai-szubkontinensen. a többi is szeszkviterpén. microcarpum DC. Copernicia prunifera (Mill. Az országban elsősorban a kistermetű változatot (var... Eur. 15% gumianyag. vulgare Alef. pinen. microcarpa) termesztik. külsőleg conjuctivitis. Hatóanyag: 40-90% illóolaj. Ph. scopoletin-származékok Alkalmazás: gyanta (scammonium) laxans. Hatóanyag: berberin. néha kivadul. berberin. Eur. 3-5 cm mélyre. Coptis chinensis Franch. VIII. illatszer. palmatin. majd utóérlelés után csépelhető (beszáradás 1. Kétmenetes betakarítás esetén a termések 30-40%-ának beérésekor rendre vágják. Cornus florida L. Külsőleg kelésre. Hatóanyag: viasz. Fűszer. worenin) Alkalmazás: antibakteriális. fele caryophyllen.. antiphlogisticum (gastroenteritis.Forrás: http://www. és más Coptis fajok – RANUNCULACEAE kínai aranyfonál Coptidis chinensis rhizoma Honos Kínában. Copaifera reticulata Ducke – CAESALPINIACEAE Copaifera langsdorffii Desf. (= var. muskotályos íze miatt felhasználják italkészítéshez.5-2.8-cineol.: Coptis groenlandica (Oeder) Fernald] alaszkai aranyfonál Coptidis trifoliae rhizoma Honos É-Európában.hu Scammoniae resina Honos K-Mediterráneumban Kukázusig.) (= semen) Coriandri aetheroleum Honos Mediterráneumban. 20-60% gyanta (gyantasavak) Alkalmazás: antiszeptikus. – APIACEAE koriander Coriandri fructus (Ph. D-Amerika északi és nyugati részén. 4. verbenalinglikozid (cornin) . adstringens (húgyúti és felső légúti betegségekben). 1. Indokínában. afroázsiai növény.) Salisb. Bokros. Coptis trifolia (L. kb.) et var.doksi.: Copernicia cerifera Mart.) = Carnauba cera Honos ÉK-Brazíliában. jatrorrhizin. 15% cukor. VIII. általában dél-amerikaiak. de akár 8 méterre megnövő fa. Coriandrum sativum L. macrocarpum DC.5% illóolaj (főleg linalool. Hatóanyag: 3-13% gyanta. de mérgező. var. Betakarítása történhet egy vagy két menetben. Hg.Ph. gyökérkéregben gyanta. ursolsav). kb. coptin Alkalmazás: tonicum.) Moore – ARECACEAE [syn. – CORNACEAE virágos som Corni floridae cortex Corni floridae radicis cortex Honos É-Amerikában. külsőleg ekcéma kezelésére. cserzőanyag.

catechin-cserzőanyag.hu Alkalmazás: antiszeptikus.] cserszömörce Cotini (coggygriae) folium Honos Közép. Crambe tataria Sebeök – BRASSICACEAE tátorján Honos Kaukázusban. főleg a Dunántúlon gyakori. Cotinus coggygria Scop. Ny-Ázsiában. főként foghúzás után. K. Mediterráneumban. 0. adstringens. Magas cserje. továbbá aranyeres panaszok enyhítésére ülőfürdőnek. fogínygyulladásra). dyspepsia. thalictricavin. A Dunántúlon különösen gyakori üde gyertyán. Évelő gumós. tonicum. corypalmin. vékony rétegben. fogínygyulladás esetén. corytuberin. védett növény. júniusban virágzik. Kaukázusban.: Crataegus oxyacantha L. szitoszterol Alkalmazás: felületi visszérgyulladásban. dysenteria kezelésére. – ANACARDIACEAE [syn. C. Cornus mas L. linalool. Indiaiszubkontinensen. flavonoidok (myricetin. corycavidin.1% illóolaj (limonen.doksi. corybulbin. pinen. tuberosa DC.és Dél-Európában.: Corydalis cava (L. bulbocapnin. canadin. Corylus avellana L. befőttnek is készítik.] cseregalagonya . Kínában. sokfelé termesztik. löszpusztákon. a termés frissen antioxidáns hatású. Változatait főként dísznövényként termesztik. flavonoidok. myrcen.: Rhus cotinus L. kámfor. parkokban is gyakori. fogyasztható. Crataegus laevigata (Poir. Kaukázusban. Májusban.és bükkelegyes erdőkben. tehát erős hatású. fisetin). aranyeres bántalmakban. Főleg D-Európában termesztik is. – CORNACEAE húsos som Corni folium Corni fructus Honos Európában. terpineol) Alkalmazás: adstringens és fertőtlenítő hatása miatt szájöblögetőként vérzéscsillapító. taraxaszterol. szövetregenerációt elősegítő. löszfalakon ritka (pl.) Pers.] odvas keltike Aristolochiae cavae tuber (= radix seu rhizoma) = Corydalidis rhizoma = Corydalis tuber Honos Európában.és cyanidin-glikozidok.) Alkalmazás: spasmolytikus. Kis-Ázsiában. – FUMARIACEAE [syn. Ny-Ázsiában. több komponens narkotikus. Dunaföldvár mellett Bölcske határában). Hatóanyag: 5-6% izokinolin-alkaloid (corydalin. Hatóanyag: 18-20% gallotannin cserzőanyag (galluszsav-. delphinidin. Corydalis bulbosa (L. Kaukázusban. gyomorbántalmak ellen a népgyógyászatban. kvercetin. – CORYLACEAE (közönséges) mogyoró Coryli (avellanae) folium Coryli (avellanae) cortex Coryli (avellanae) gemma Honos Európában. hámosodást. szörpnek. Ny-Ázsiában. corydin.) Schw. ellagsav-észterek). leucodelphinidin. főleg üde lomberdők szegélytársulásaiban. fustin. hydrohydrastinin stb. fa. 3-5% cserzőanyag. Hatóanyag: glikozinolátok Alkalmazás: gyökere táplálék.és Közép-Európában. Hatóanyag: flavonoid (miricitrin). Illatos nyári leveleit gyűjtik. emiatt homeopathiában használják. – ROSACEAE [syn. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). Szibériában. Balatonkenesén.. A Dunántúlon száraz bokorerdőkben gyakori cserje. A Bükkben és a Dunántúlon karszt-bokorerdőkben helyenként gyakori. leucocyanidin. Áttelelő lágyszárú. protopin. Szeszes szájüregkezelő szerek készülnek belőle. Kis-Ázsiában. Kultúrváltozatait termesztik. et K. Crataegus azarolus L. scoulerin. Hatóanyag: cserzőanyagok.) DC. anthocyaninok Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. gyulladáscsökkentő (pl.Forrás: http://www. Honos DK-Európában.

Crithmum maritimum L. coronaria értágító. Eur. – EUPHORBIACEAE (aranylevelű) kaszkarilla(cserje) Cascarillae cortex = Crotoni eluteriae cortex Cascarillae aetheroleum Honos Mexikóban. Kaukázusban. Hg.. monogyna szolgáltatja) Hatóanyag: 1-4% oligomer procyanidin (di-. oleanolsav. 6 m magas cserjeszerű fa. 2% karotinoid (crocinok. ma csak génbankban található. VIII. triterpenoidok (ursolsav.8-cineol). VIII. Hg. Eur. heteropoliszaharidok Alkalmazás: állatkísérletekben a crocetin antitumor-aktivitású és véralvadás-gátló. subsp. élelmiszer. rutin.. tetra-. Crocus sativus L. 4. antiarrythmiás hatású coronaria-sclerosis esetén (fokozza a szív oxigénellátását. crocetin). pl. de az egész országban megtalálható. Ny-Ázsiában. stomachicum. enyhe vérnyomáscsökkentő). VII. limonen. – EUPHORBIACEAE (hashajtó) kroton(cserje) . furokumarin Alkalmazás: saláta. rhamnovitexin. tölgyes. savelégtelenség esetén. [syn. spireosid. Mediterráneumban. et K. 1. Ph. vitexin. cserjésekben gyakori. DNy-Ázsiában. dyspepsia.3% illóolaj (fő komponens safranal.4-1.) = Oxyacanthae fructus = Spinae albae fructus (fructust csak a C. Crataegus nigra W. Crataegus monogyna Jacq. Eur. VIII.) = Crataegi herba Crataegi folii cum flore extractum siccum (Ph. fenolkarbonsavak. egyéb O-glikozidok. ecetízesítő. – IRIDACEAE jóféle sáfrány Croci stigma (ÖAB. Ny-Ázsiában. tri-. kempferol. 4. Az egész országban.3-2. Ph. Görögországban. izovitexin. szeszkviterpén-lakton cascarillin.1% diosmin).Forrás: http://www. Crataegi folium cum flore (Ph. sokféle készítménye ismert. Az Alföldön több helyen konyhakertekben ültették.. Eur. Hatóanyag: 1.) Benn. kvercetin. DAC) Croci flos Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Ph. továbbá pinenek. tyramin). spasmolyticum. monogyna Léveillé] egybibés galagonya Honos Európában. Likőr. Az előbbivel együtt piros almácska áltermésük is gyűjthető. kb. Ph. eugenol. védett cserjéje.: Crataegus oxyacantha L..) Crataegi flos Crataegi folium Crataegi fructus (Ph. Termesztik D-Spanyolországban. 0. aromaticum. Hg. crataegolsav) Alkalmazás: pozitív inotrop. Hg. Hg. főként élelmiszerfestőként. 4. Az ágvégeket virágzás kezdetén gyűjtik és szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). vicenin). A Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben gyakori. Croton tiglium L. fejfájás-csillapító. 4. izoorientin.hu Honos Közép-Európában. catechin. Népgyógyászatban sedativum. Croton eluteria (L.5% flavonoid (hyperozid. fekete galagonya Pannóniai-balkán faj. VIII. pl. Dél-Amerika nyugati részén. Homeopathia. a Duna-völgyben kőris-szil-ligetek ritka. penta-. likőr. a terméseket augusztustól gyűjtik (beszáradás 3:1). emésztésjavító. Hatóanyag: 0. Karib-szigeteken. Ph. hexamer flavan-3-ol). – APIACEAE tengerikömény Crithmi maritini herba Honos Európában. epicatechin. továbbá C-glikozidok. 15% gyanta Alkalmazás: amarum.5-3% illóolaj (cymol.doksi. kb.) Honos D-Európában. cascarillasav). aminok (fenetilamin.és kozmetikumgyártásban használják. tölgyelegyes erdőkben.és dohányiparban. Kaukázusban. Áprilistól május végéig virágoznak. orientin. Indiaiszubkontinensen és Iránban. crataeosid. É-Afrikában. Hatóanyag: flavonol (kb. Közép-Amerikában. luteolin.) = Crataegi summitas (Ph. laevigata és C. 0.

2% illóolaj: furfurol. cserzőanyag.és D-Európában. Hatóanyag: hexanal. camphen. szaponin Alkalmazás: régebben enyhe adstringensként. más Cucurbita fajok – CUCURBITACEAE tök Cucurbitae peponis (= flavae) semen Honosak D. diureticum. Cuminum cyminum L. diterpénalkohol-poliészter phorbol. É-Afrikában. Malajziában. Szíriában.és É-Amerikában. fa. tiglinsav. – CARYOPHYLLACEAE szegfűbogyó Cucubali herba = Viscaginis bacciferi herba Honos Közép.hu Crotonis tiglii semen Crotonis tiglii oleum Honos Kínában. Magját csak hártyás maghéj burkolja. októberben takarítják be. silvestren. luteolin) Alkalmazás: carminativum dyspepsiában. caryophyllen. Cucurbita pepo L. Hatóanyag: 30-50% zsíros olaj. – CUCURBITACEAE uborka Honos Kelet-India északi részén. Cucumis sativus L. Kaukázusban. Homeopathia. Ny-Ázsiában. farnesen. aminosavak. p-menthenal. βpyrazolilalanin. A töktermést szeptemberben. Egyéves lágyszárú. pinen. Általában az olajat préseléssel nyerik. Ártereken egyre ritkulóban. gumianyag. aphrodisiacum. cuminalkohol. diterpén izophyllocladen. aminosavak. bisabolen). Marokkóban. gyanta. – APIACEAE rómaikömény Cumini (cymini) fructus Cumini (cymini) aetheroleum Honos valószínűleg közép-Ázsiában (Turkesztán) vagy Egyiptomban. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (cuminin. var. likőripar. nálunk nem él. cymol. diureticum. 4-6 m magas cserje. gyanta. terpinenek. eugenol.2-1. Mag anthelminticum. limonen. az olaj drasztikus hashajtó. tisztítják. 1. diureticum. szterolok. A Mediterráneum országaiban. Hatóanyag: 40-60% zsíros olaj (45-50%-a linolsav).. convar. Egyévesek. Greb. kb. terpineol-4. sőt É-Amerikában. leginkább mesterséges úton szárítják. – CUPRESSACEAE örökzöld ciprus Cupressi aetheroleum Honos DK-Európában. Indokínában. flavonoid (apigenin-glikozid. Hatóanyag: 35-40% zsíros olaj. kólikás görcsben. nonadienol. karotinoidok. Cucurbita pepo L. biflavon . Hatóanyag: 0. Fűszer. magban zsíros olaj. szterolokban. citrullina I. Kis mennyiségben cucurbitacin. Országszerte konyhakertekben. néhány napos utóérlelés után kimagozzák. cuminaldehid. a kozmetikában is használatos. Különböző fajtákat az egész országban termesztenek. – CUCURBITACEAE stájer tök Cucurbitae semen (DAB) Cucurbitae oleum Honos É-Amerikában. 1-3% izoguaninribozid. perilla-aldehid. ülepítik és szűrik. pinenek. p-cymol.8-cineol. egyéb alifás alkoholok és aldehidek. tokoferol. prostata-hypertrophia esetén. Chilében és Indiában is termesztik. terpineol. termesztik Európában és Afrikában. tokoferol. Az olajat kapszulázzák. cedrol (= cipruskámfor).Forrás: http://www. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: tannin. levelekben cucurbitacin C és szterolok Alkalmazás: terméslé purgans. Nálunk is egyéves termesztett “olajtök” több fajtával.doksi. stomachicum. phellandrenek. Cucubalus baccifer L. crotonglobulin) Alkalmazás: igen erősen mérgező. fitinsav. styriaca I. Alkalmazás: prostatitis. üvegházakban. Indiai-szubkontinensen. toxikus crotin (crotonalbumin. 40-500C-on. D-Szibériában. cadinen. emmenagogum. 10% zsíros olaj. amino-karboxi-pirrolidin cucurbitin Alkalmazás: anthelminticum. gazdag tokoferolban. myrcen. Greb. inszekticid. galactogogum. prostata-hypertrophia. Cupressus sempervirens L. Egyiptomban.

Curcuma zedoaria (Christm. cholecystitis esetén.) Honos feltehetően Indiában. antimutagén (szerepe lehet a rákprevencióban). 1% alkaloid cusparin. germacron. Hatóanyag: diaril-heptanoidok. – ZINGIBERACEAE [syn. 10% 1.: Angostura trifoliata (Willd. – FABACEAE [syn. hepatoprotectiv. Curcuma domestica Val.és pusztagyepekben. szaponin.. – ZINGIBERACEAE jávai kurkuma Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Ph. – CUSCUTACEAE kis aranka Cuscutae epithymi herba Honos Európában. Cyamopsis tetragonolobus (L. szeszkviterpén cadinen. É-Afrikában.] kurkuma Curcumae longae rhizoma (DAC) Honos Indiai szubkontinensen. bisabolen). galipen. Fűszer. Hatóanyag: 3-5% curcuminoid (dicinnamoil-metán-származékok: diferuloil-metán curcumin. – RUTACEAE [syn. kb. gyanta. sokfelé (pl. dezmetoxi-curcumin).Forrás: http://www. Hatóanyag: galactomannan guaran Alkalmazás: erős viszkozitása miatt csökkenti az étvágyat.) DC. Homeopathia. 50% Cuscuta epithymum L.és poliszaharidok Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. galipin. curcumen. a cusparin sympaticomimeticum. Hg. különféle fajokon élősködik. illóolajban szeszkviterpenoidok szeszkviterpénalkohol. carminativum. Curcuma xanthorrhiza (= zanthorrhiza) Roxb. Afrika) termesztik. szeszkviphellandren. – ZINGIBERACEAE citvor Zedoariae rhizoma (= radix) Zedoariae aetheroleum Honos Indiai szubkontinensen. aromaticum. több szeszkviterpénje inszekticid. Pakisztánban. zingiberen. Homeopathia. diaril-heptanoidok. oligo. Sri Lankán. cyclamigenin). – PRIMULACEAE ciklámen Cyclaminis rhizoma Honos Közép-Európában. carminativum. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponin cyclamin (aglikonok: cyclamiretin. (kb. guárbab Cyamopsidis seminis pulvis (Ph. antibakteriális. 4. Hatóanyag: cuscutin (= bergenin).és Közép-Ázsiában. Száraz szikla.) Taub. Indonézia. ahol termesztik is. antiphlogisticum. Cusparia febrifuga Humb. . Ny. antivirális. mészkerülő.. Kína. stomachicum. évelő gumós. VIII. 2-7% illóolaj (szeszkviterpének: tumeron. trópusokon máshol is meghonosodott. cusparein. Ph.és kozmetikai ipar. egyéb kinolinalkaloid Alkalmazás: amarum. 3-12% illóolaj (curcumenek) Alkalmazás: cholereticum. Hg. a légzést fokozza. lágyszárú.) (= radix) Honos Indonéziában. Védett. egyes cukorbetegségekben adjuvánsként. trópusokon (India.: Cyamopsis psoraleoides (Lam. diaril-heptan.doksi. kumarinszerű vegyület Alkalmazás: diureticum. cholereticum.8-cineol) Alkalmazás: stomachicum. 10% zingiberen. Eur. arabinogalactan ukonan A Alkalmazás: dyspepsia esetén stomachicum. kb. továbbá cholagogum. cserzőanyag.] csomósbab. aril-alkanonok. Ph. 5 m magas fa.: Curcuma longa L. Kozmetikai iparban. purgans és köszvény ellenes. Cyclamen purpurascens Mill. emmenagogum. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. bidezmetoxi-curcumin). Eur. cholekineticum cholangitis.hu Alkalmazás: illatszer. ennek 14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol. Hatóanyag: 1-2% curcuminoid (curcumin.) Elias] Angosturae cortex Honos trópusi D-Amerikában. 4. dezmetoxicurcumin. aromaticum. VIII. galipolin. DK-USA) termesztik. antimikrobiális.) Rosc. kb. diaril-pentan. A Dunántúl egyes részein szórványos üde gyertyánés bükkelegyes erdőkben.

Cynara scolymus L. Hatóanyag: 0. hepatoprotectiv. kenőcsben). kb. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton cynaropicrin Alkalmazás: cholereticum. pektin. VIII. lágyszárú. Guatemalában. – POACEAE csillagpázsit Graminis italici rhizoma . illatszer. Francia-Guayanában. emmenagogum. Afrikában. kávésav-származékok. diaphoreticum. felfekvés esetén külsőleg (szuszpenzióban.. Cyanopicrin-tartalma miatt keserű ízű italokhoz használható. Cymbopogon martinii (Roxb. galactoaraban. perillaaldehid. Kaukázusban. DK-Arábiában. Sri Lankán. a magnyálka kivonva égési sebek.4% amygdalin. diureticum. diureticum (saluretikus).Forrás: http://www.] citromos fűszercirok.2% illóolaj (20% geraniol. kb. főként mediterrán országokban.] indiai fűszercirok Palmarosae aetheroleum Honos É-Indiában. Gyakrabban bokros.) Alkalmazás: hűsítő. antibiotikus gyomor.: Andropogon citratus DC.3-1. – ROSACEAE birsalma Cydoniae (mala) fructus Cydoniae (mala) semen Honos Közép-Ázsiában. 70% citral. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar.) Rendle – POACEAE [syn. Illatszeripar. Az egész országban kisebb mértékben termesztik.) Stapf . Hatóanyag: 0.5% flavonoid (főleg luteolinglikozidok: cynarosid. var. citronellol. motia Burk – POACEAE [syn. konyhakerti zöldség is. cserzőanyag.) Wats. farnesol stb.3% illóolaj (főleg geraniol. Cymbopogon citratus (DC. stimulans. egyéb monoterpének) Alkalmazás: csillapítja a fejfájást. néha akár 8 m magasra növő fa. évelő. Nagytermetű. Eur. vadon nem fordul elő Magyarországon.5% illóolaj (geraniol.) Pers. citronellal).: Andropogon martinii Roxb. Haitiben. Cynodon dactylon (L. citromfű Cymbopogon herba Cymbopogon aetheroleum Honos Ny-Indiában.) = Citronellae javanicum aetheroleum Honos Jáván. geranilacetát. Cymbopogon nardus (L. scolymosid). Madagaszkáron.] citronella Citronellae ceylanicum aetheroleum Honos Sri Lankán. Hatóanyag: 0. Iránban. csökkenti a koleszterin lerakódását. phellandren.és likőripar. 0. zöldség. savak.POACEAE [syn. Malajziában. farnesol) Alkalmazás: illatszeripar. évelő lágyszárú fű. leucoanthocyanidin.1-0. Hatóanyag: 1% fenolkarbonsav cynarin. Brazíliában. Hg. stomachicum. spasmolyticum. frissen ízesítő. – ASTERACEAE articsóka Cynarae folium Cynarae radix Honos Európában. geranilcapronát. 15% zsíros olaj Alkalmazás: értékes rosttartalmú gyümölcs.. illóolaj. carvotanaceton. Ph.6% illóolaj (ebből 12-20% myrcen. citronellal. 4.doksi. geranilacetát. Hatóanyag: kb. 0. borneol. magban 20% pentosan-nyálka cynodin. Termeszthető. Vietnamban. továbbá Ny-Ázsiában. 0.és bélhurutok esetén (colitisban). Cymbopogon winterianus Jowitt – POACEAE jávai citronella Citronellae aetheroleum (Ph. Hatóanyag: terméshúsban cukrok. Guineában stb.hu Cydonia oblonga Mill. dipenten.: Andropogon nardus L.

továbbá É-Amerikában. nyálkaszerű heteropoliszaharid. scoparosid. tarackos. . fejfájás csillapító. Évelő lágyszárú. – BORAGINACEAE (közönséges) ebnyelvűfű Cynoglossi herba Cynoglossi radix Honos Európában. É-Amerikában. fenyéreken.: Sarothamnus scoparius (L. -ketonok. Vénusz sarucska Cypripedii rhizoma (= radix) Honos atlantikus É-Amerikában. mészmentes talajokon. Hatóanyag: 0. D-Afrikában. népgyógyászatban vese. dopa. szikesedő talajon. oxospartein. továbbá sedativum. Kétéves lágyszárú. dyspepsiában. hidroxi-lupanin). mészkedvelő tölgyesekben nagyon ritka.és hólyaghurut esetén. dysenteria. Fokozottan védett. cserzőanyag Alkalmazás: sedativum (gyakorlatilag nem használják védettsége miatt).) Blume .] ízelt palka Cyperi articulati radix Honos Afrikában. évelő lágyszárú. Néhol vadtápláléknak telepítik. – CYPERACEAE [syn. dracorubin Alkalmazás: adstringens diarrhoea. tű.Forrás: http://www. de elterjedt kelet felé Japánig.7% alkaloid (kb. Évelő lágyszárú. flavonoid-glikozid (spireosid. Hatóanyag: 1. Hatóanyag: 1. Malajziában. dracosen. tonicum. töltéseken mindenhol az országban gyakori.) Wimm. külsőleg a levelet nehezen gyógyuló sebek kezelésére. piridin alkaloid (ammodendrin). 60%-a pirrolizidin heliosupin vagy cynoglossophin). gyanta. – ORCHIDACEAE papucskosbor. lupanin. homokos. pl. Szárazabb. dracoalban. cyperenol. cserzőanyag. mérsékelt égövi Ázsiában. Hatóanyag: keményítő.: Cyperus corymbosus Rottb. Hatóanyag: illóolaj.8% illóolaj (szeszkviterpének.és lomblevelű elegyes erdőkben.doksi. enterorrhagia esetén. száraz gyepekben. Cyperus articulatus L. hegyvidékeinken nyirkos erdőkben. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: antidiarrhoeicum. Homeopathia.) Link – FABACEAE [syn. elterjedt Mexikóban és D-Amerikában. metiloxityramin stb.] seprőzanót Sarothamni scoparii herba (DAC) Scoparii herba = Spartii scoparii herba Spartii flos = Cytisi scoparii flos Spartii radix Spartii semen Honos atlantikus közép-Európában. D Daemonorops draco (Willd. a Dunántúlon helyenként gyakori. Eurázsiában. vértisztító a népgyógyászatban. Kanadában. cyperenon) Alkalmazás: illatszeripar. abietinsav. Indiai szubkontinensen. onnan is terjedhet.5-1. Cypripedium calceolus L. Cytisus scoparius (L. izoflavon-glikozid (genistosid).ARECACEAE sárkányvérpálma Daemonoroptis draconis resina Honos Indiai szubkontinensen. fahéjsav.hu Kozmopolita. 1-2 m magas cserje. szeszkviterpén-alkoholok. allantoin. szaponin Alkalmazás: vizelethajtó. Cynoglossum officinale L. scoparin).5% kinolizidin alkaloid (spartein. fenetilaminok (epinin. gyomtársulásokban országszerte gyakori. illóolaj. anthocyanidin dracocarmin.) Alkalmazás: izolált spartein antiarrythmiás szer (orvosi ellenőrzéssel). Hatóanyag: gyanta (főleg dracoresinotannol és bezoesav-észterei).

Karib-szigeteken. Egyéves lágyszárú. vitaminforrás. Régen a levéldrogot asthma kezelésére dohányként.5%. Ny-Ázsiában. – THYMELEACEAE farkasboroszlán Mezerei cortex = Daphnes mezerei cortex Mezerei fructus Daphnes mezerei radix Daphnes mezerei radicis cortex Honos Európában.3-1. abortivum.5-1. Mexikóban.hu Daphne mezereum L. pektin. VIII. Hg. dipenten. Dauci aetheroleum (termésből) Honos Európában.. 1-1. Hatóanyag: kb. sedativum neurovegetatív dystonia. hallucinációt okoz. Delphinium staphisagria L. régebben antineuralgicum. Főként a Dunántúlon helyenként. csípős gyanta és gumianyag. vese. A szkopolamin psychomotoros izgatottság esetén nyugtató. termésben mezerein (= daphnin) Alkalmazás: erősen mérgező.) Stramonii herba Stramonii semen Kozmopolita. Ph. Datura stramonium L. 0. atropin.doksi. Homeopathia.) Stramonii pulvis normatus (Ph. kuszkhigrin. Eur.vagy többéves lágyszárú.2-0. sativus (Hoffm. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. daphnetin. – APIACEAE sárgarépa. Hatóanyag: oxikumarin daphnin-glikozid. gyomtársulásokban mindenütt gyakori országszerte. subsp. szeszkviterpén-alkohol). Ph. – SOLANACEAE csattanó maszlag Stramonii folium (Ph.. szaharidok. mételmaszlag Honos trópusi és szubtrópusi Ázsiában.) Arcang. apoatropin. belladonnin. 1-2 m magas.és epekőkólika). örökzöld cserje. Homeopathia. É-Afrikában..01% illóolaj (cymol. sokfelé termesztik nemesített fajtáit. neurotrop spasmolyticum (ulcus ventriculi.vagy kétéves lágyszárú. korábban a népgyógyászatban köszvény és reuma esetén. 1% alkaloid delphinin (= staphisagrin) és társalkaloidok Alkalmazás: mérgező. caryophyllen. antisyphiliticum. Hg.5 m magas. 4. Daucus carota L. szerves savak.Forrás: http://www. izgatottságot. .5 m magas. Datura innoxia Mill. Hg. A vadmurok egy-. – SOLANACEAE indián maszlag Honos D-Amerikában. 0. Afrikában. Kaukázusban. a termésben akár 2% illóolaj. néhol tömegesen. neurasthenia esetén. bükkösökben. Ph. hesperidin. nyomokban nikotin Alkalmazás: a kivont. továbbá anthocyan. Ruderális és üde gyomtársulásokban gyakori. Datura metel L. Védett. Hatóanyag: gyökérben kb. többfelé termesztik. Daturae (metel) folium Daturae (metel) semen Hatóanyag: tropanoid alkaloidok Alkalmazás: hatóanyagok kivonása. VII. Hatóanyag: 0. Eur. bükkelegyes erdőkben. VIII. egy. limonen. murok Dauci (sativi = silvestris) radix Dauci (sativi = silvestris) folium (= herba) Dauci (silvestris) fructus (= semen) Daucus carota L. a vadmurok anthelminticum. phytoen. hyperaciditas. Kanadában. Túladagolva psychomotoros nyugtalanságot. Indiai szubkontinensen. két. karotinoidok (főleg a sárga karógyökerű étkezési fajtákban). Egyéves lágyszárú. a levélben 0. zöldség. füstölésre és belélegzésre. – RANUNCULACEAE magas szarkaláb Delphinii staphisagriae semen Honos Mediterráneumban. poliszaharidok Alkalmazás: táplálék. geraniol.6% tropán alkaloid: L-hioszciamin. Gyógyszeripari növény más termeszthető fajokkal együtt. tiszta hatóanyagok közül az atropin anticholinerg. diureticum. lágyszárú. réteken. umbelliferon. legelőkön. umbelliferon. trihidroxi-flavon. L-szkopolamin. 4. asthma bronchiale.

tubagyökér Derridis radix A D.és D-Európában. szaponin. cularicin) Alkalmazás: bőrbetegségekben. – SCROPHULARIACEAE [syn.hu Dentaria enneaphyllos L. elliptica és D. Hatóanyag: kb.3 m magas.és Közép-Európában. mérsékelt égövi Ázsiában. tonicum.: Cardamine enneaphyllos (L. anthelminticum. Dianthus carthusianorum L. tubotoxin) 16%-ban.2-0. – CARYOPHYLLACEAE kerti szegfű Caryophyllorum flos Honos D.] sárga gyűszűvirág . malaccensis Malajziában. spasmolyticum. abortivum (mérgező!).FABACEAE Derris malaccensis Prain Derris ferruginea Benth. Indiai-szubkontinensen. továbbá dictamnolakton. erősen hánytató. Dichroa febrifuga Lour. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: izoflavanon-származékok. fraxinellon. anthelminticum.és D-Európában. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe vizelethajtó. bergapten. dichroin (= izofebrifugin).05% furokinolin alkaloid dictamnin.) Crantz] bókoló fogasir Dentariae rhizoma = Saniculae (enneaphyllos) radix Honos Közép. Főleg a Dunántúl és a Középhegység bükköseiben. 0. illóolaj Alkalmazás: régebben antihystericum.3 m magas. lágyszárú. purgans is. Derris elliptica (Sweet) Benth. dichroidin.Forrás: http://www. Dictamnus albus L. főleg rotenon (= derrin. erősen ritkul. áttelelő lágyszárú. Digitalis grandiflora Mill. Középhegységben és a Dunántúlon néhol gyakori. Hatóanyag: benzopirimidin-piperidin-keton-típusú alkaloid febrifugin. Indokínában.és cyanidin-glikozidok. malaccol.) Bernh. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászatban főként légzőszervi panaszok esetén. ellipton. kb. fajtáját termesztik dísznövényként. kumarin umbelliferon Alkalmazás: kininnél erősebb antimaláriás hatású (dichroinok miatt). corlumin. Dicentra cucullaria (L. toxicarol-izomérek Alkalmazás: inszekticid. Hatóanyag: izokinolin alkaloidok (cularin. Évelő. – SAXIFRAGACEAE lázfű Dichroae febrifugae radix Honos Kínában. diureticum. Kb. – CARYOPHYLLACEAE kőszegfű Tunicae silvestris flos Honos Közép.doksi. néhol nagyobb állományokban. ferruginea honos Indiai-szubkontinensen. – BRASSICACEAE [syn. – PAPAVERACEAE csuklyás szívvirág Dicentrae cucullariae radix Honos É-Amerikában. Hatóanyag: pelargonidin. Dianthus caryophyllus L. gyertyános-tölgyeseiben. bicucullin. 0. szaponin. népgyógyászatban malária ellen is. fagarin. 0. illóolaj Alkalmazás: teakeverékekbe téve illatjavító. . 1 m magas cserje. – RUTACEAE nagy ezerjófű Dictamni (albi) radix Dictamni (albi) folium Dictamni (albi) herba Honos Európában. cryptopin.: Digitalis ambigua Murr. diaphoreticum. DK-Ázsiában. sokféle kerti változatát. Hatóanyag: illóolaj. a D. Lázcsillapító. védett. cularidin. Európában szobanövény. diureticum.

0. a Dunántúlon. arteriosclerosis. 0.E. Ny-Ázsiában. Fokozottan védett. composita Hemsl. É-Afrikában.: Coumarouna odorata Aubl. Fontosabb aglikonok: digitoxigenin.C. Fás növény. majd árnyékban szárítják fonnyasztás után vagy mesterséges szárítóban (beszáradás 5:1).. szeptember elején vágják le a tőleveleket. Ph.Forrás: http://www. 25% zsíros olaj.1-0.5-2 m magas. szterolok Alkalmazás: spasmolyticum.5% szteroid kardenolid glikozid. de inkább Európa északi országaiban. Hg. 4. floribunda (Lour. kb. acetildigoxin. Dorema ammoniacum D. hypertonia. Eur. Szibériában. Ny-Ázsiában. – DIPSACACEAE [syn.] tonkabab Faba tonca = Dipteryctis odoratae semen Honos Brazíliában. Digitalis purpurea L.. Dipteryx odorata (Aubl. gitoxigenin. diureticum.. deltoidea Wall. Homeopathia. – DIOSCOREACEAE ideggyökér Dioscoreae villosae rhizoma et radix Honos atlantikus É-Amerikában. 2. Hatóanyag: 0. digoxin.: Dipsacus sylvestris Huds. kb. szteroid szaponinok. izovitexin-glikozidok. Hatóanyag: keményítőben gazdag. Évelő. Ny-Ázsiában. acetildigoxin. Glikozidok D.) Honos atlantikus Ny-Európában. kávésav. Hatóanyag: 1-3% kumarin. és más Dioscorea fajok – DIOSCOREACEAE jamszgyökér Dioscoreae tuber Honosak többnyire trópusi földrészeken. Digitalis lanata Ehrh. a Középhegységben és a Dunántúlon helyenként előfordul. Don – APIACEAE ammóniáknövény Ammoniacum resina Honos Ny-Ázsiában. D. Hatóanyag: gumigyanta . Nálunk évelő dísznövény. Expectorans. Cardialis insufficientia pozitív inotrop hatása miatt. gumianyag. lanatosid C. Továbbá pregnan glikozidok (diginin.. kb. több fajt termesztenek. Útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. É-Afrikában. Termeszthető ipari célra. analepticum.). D.) Willd. – FABACEAE [syn. digipurpurin. illatszeripar. Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloid dioscorin.D. D-Amerika nyugati és északi részén. Áttelelő lágyszárú. VIII.doksi. gitaloxigenin. – SCROPHULARIACEAE piros gyűszűvirág Digitalis purpureae folium (Ph. diosgenin kivonása gyógyszeripari célra (szteroidok szintézise). keményítő. fenoloidok Alkalmazás: tiszta hatóanyagokból gyógyszergyártás (pl. digoxigenin. szteroid szaponin diosgenin és rokon vegyületek (a batátagumó gyakorlatilag szaponinmentes) Alkalmazás: táplálkozás. – SCROPHULARIACEAE gyapjas gyűszűvirág Digitalis lanatae folium Honos Balkán-félszigeten.5 m-re is megnő. kétéves lágyszárú. lanata levelében: lanatosid A.] erdei mácsonya Dipsaci silvestris radix Honos Európában. digoxin.5-1 cm mélyre. dohányillatosítás. klorogénsav.hu Digitalis grandiflorae folium Honos Európában. Dioscorea mexicana Scheidw. diginatigenin. Nálunk száraz sztyeppréteken kétéves lágyszárú. Késő ősszel vetik 40-50 cm sortávolságra. Dipsacus fullonum L. Dioscorea villosa L. digifolein stb. szaponarin Alkalmazás: homeopathia. Homeopathia. Az állományból augusztus végén. A hatóanyagok lassan szívódnak fel és kumulálódnak.B. asthma cardiale.) Burk. tölgyesekre jellemző. D. digitoxin). 1% diosgenin Alkalmazás: picrotoxinhoz hasonló hatása van a diosconinnak. Hatóanyag: scabiosid glikozid. termeszthető.

proteolitikus enzim Alkalmazás: broncholytikus. Dracocephalum moldavica L. mérsékelt égövi Ázsiában. izoshinanolon). szigorúan védett rovarfogó növény. A Drosera rotundifolia termesztése a gyakorlatban is megvalósítható (pl.. futronolid.hu Alkalmazás: diureticum. – DRACAENACEAE sárkányvérfa Draconis resina (= sanguis) Honos a Kanári-szigeteken. diureticum. relaxáló. E . gyanta. Drosera rotundifolia L. továbbá flavonoidok (pl. Likőripar.) Sw. más Drosera fajok – DROSERACEAE harmatfű Droserae herba Honos Európában. fuegin. Új-Zélandban. fa. É-Amerikában.5% naftokinon (pl.: Aspidium filix-mas (L. diarrhoea és malária kezelésében. Dryopteris filix-mas (L. Duboisia myoperoides R. Muell. Hatóanyag: 0. intermedia Hayne. spasmolyticum. – LAMIACEAE moldvai sárkányfő(fű) Dracocephali herba Dracocephali aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában. Duboisia leichhardtii F. – WINTERACEAE chilei fahéjcserje Drimysii winterii cortex Honos D-Amerika déli részén.doksi. cineol). plumbagin. taxifolin) Alkalmazás: stomachicum.) Schott – DRYOPTERIDACEAE [syn. korábban skorbut ellen. Csendes Óceániában. D. továbbá spasmolyticum. üde talajú lomb. 0.. – MORACEAE Dorstenia brasiliensis Lam. állatgyógyászatban is (készítmények formájában). bakteriosztatikus. Peruban. szeszkviterpén-lakton winterin. Finnországban). szkopolamin Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag. lázűző korongtányér. Eurázsiában sokfelé termesztik. főként Chilében. fűszer. gyantaszerű anyag Alkalmazás: diaphoreticum. a D. Drimys winteri Forst. Hatóanyag: kb. külsőleg kígyómarásra. valdiviolid. Dracaena draco L. Inkább a Dunántúlon.. Hatóanyag: vörös gyanta Alkalmazás: gyógyszerészeti tapaszok készítése. 1% illóolaj (eugenol. pinen. Dorstenia contrajerva L.3-0. illatszeripar. Hatóanyag: floroglucin-származékok Alkalmazás: inkább régebben féregűző. 7-metil-juglon. – SOLANACEAE Duboisiae folium Honos Ausztráliában. flavonoid.Forrás: http://www. Br. igen ritka tőzegmohás lápjainkban. Hatóanyag: hioszciamin. emmenagogum. harapásra.3% illóolaj (főként citral-tartalma jelentős) Alkalmazás: enyhe sedativum. külsőleg antivirális. Hatóanyag: illóolaj. secretolytikus. Hatóanyag: kb. évekig elvadulva szaporodik.8 m-re is megnő. Polypodium filix-mas L. expectorans. brasiliensis még Brazíliában. caryophyllen. nyálka-poliszaharid. Magyarországon is könnyen termeszthető egyéves lágyszárú.] erdei pajzsika Filicis (maris) rhizoma Filicis (maris) herba Kozmopolita. 0. droseron.és fenyőerdőkben gyakori. bezoárgyökér Dorsteniae contrajervae rhizoma Honos Mexikóban. Évelő. évelő páfrány.

doksi.1% illóolaj.01-0. kvercetin. Hatóanyag: gyökérben triterpén-glikozidok (cucurbitacinok). fűszer. grippe. – ELAEAGNACEAE ezüstfa Elaeagni folium Honos K-Európában. gumós gyökerű lágyszárú. – CUCURBITACEAE uborkás magrugó Ecballii elaterii radix Ecballii (elaterii) fructus Honos Mediterráneumban. 0. fenolkarbonsavak. fruktán. Echium vulgare L. antibakteriális. majd a legszebb példányokat tőosztással szaporítják. – ASTERACEAE halvány kasvirág Echinaceae pallidae radix Echinaceae pallidae herba Echinacea purpurea (L. herbában pirrolizidinalkaloidok. fertőzéses (pl. gyökeret külsőleg lábszárfekély borogatására. gyanta.Forrás: http://www. poliinek. főként echinacosid. Echinacea angustifolia DC. A termésben is cucurbitacinok. allantoin.8-cineol. mérsékelt égövi Ázsiában. parkokban is gyakori. – ASTERACEAE keskenylevelű kasvirág Echinaceae angustifoliae radix (= rhizoma) Echinaceae angustifoliae herba Echinacea pallida (Nutt. Adventív. Utak mentén. Hatóanyag: kb. Kaukázusban. Hg. immunmoduláns glikoproteinpoliszaharidok (főleg a gyökérben) Alkalmazás: antivirális. mérsékelt égövi Ázsiában. A herbát is így kell szárítani (beszáradás 5:1). Hatóanyag: 1-4% illóolaj (főleg 1. száraz. meghonosodott É-Amerikában.) Nutt. Cardamomum officinale Salisb.) Cardamomi aetheroleum Honos DK-Ázsiában. aspecifikus immunstimuláns. influenza) megbetegedések leküzdésében rendszerint szeszes kivonatok (cseppek) formájában. kétéves lágyszárú. Évelőágyakba 40 cm sor.hu Ecballium elaterium (L.2% allantoin. lágyszárú növények. Egyéves. terpenilacetát) Alkalmazás: aromaticum. gyomtársulásokban.. népgyógyászatban magas vérnyomás ellen. Elettaria cardamomum White et Maton – ZINGIBERACEAE [syn. vértisztítóként. Indiai-szubkontinensen. Igénytelensége miatt az Alföld fásítására is alkalmas bokor vagy fa.és tőtávolságra vetik. magjában pirazolil-alanin Alkalmazás: drasztikus hashajtó. 1% kávésavészter-glikozidok. illatszeripar. – BORAGINACEAE terjőke kígyószisz Echii herba = Viperini herba = Buglossi agrestis herba Echii radix = Viperini radix = Buglossi agrestis radix Honos Európában. szterolok. A lemosott és felhasogatott gyökérzetet kíméletesen szárítják (beszáradás 3-4:1). VII. elaterinid-glikozid. kőtörmelékes talajon országszerte gyakori.3-dicaffeoil-kinasav.) Moench – ASTERACEAE piros kasvirág Echinaceae purpureae radix Echinaceae purpureae herba Honosak É-Amerikában.15% alkilamid (főként dodeca-tetraensav-izobutilamid). 1. nálunk dísznövényként ismert többéves. Indiai-szubkontinensen. 1 m magasra is megnövő. Trópusokon termesztik. Üzemi termesztésre is alkalmasak. Hatóanyag: gyökérben 1. Elaeagnus angustifolia L.) A. 0. Hatóanyag: ellagsav. Homeopathia. carminativum.] kardamomum Cardamomi fructus (Ph. Ny-Ázsiában. kevés terpineol. . földön kúszó. Júliustól szeptemberig virágoznak. alkannin. Rich. metil-hexitol bornesit. kempferol. polifenolok Alkalmazás: népgyógyászatban herbáját bélhurut esetén.: Amomum cardamomum L. indol-harman típusú alkaloid elaeagnin csak nyomokban Alkalmazás: adstringens. hazánkban igen ritka.

ursolsav. 4. É-Afrikában. É-Amerikában.és DK-Eurázsiában. főleg az efedron (L. Álmatlanságot is okoz. Főleg a Dunántúlon üde és mészkerülő erdőkben gyakori. stimulans. – EPHEDRACEAE (közönséges) csikófark Ephedrae herba Ephedrae distachyae fructus Honos Közép. szterolok. helyenként tömegesen található. (+)ψ−efedrin.34% syringaresinol-glikozidok.6% glucan és glucuronoxylan Alkalmazás: tonicum. adaptogén (fokozza a stressztűrést). áttelelő lágyszárú. oldja a bronchus görcsöt (asthma bronchiale. védett. 0. Hatóanyag: protoalkaloid L-efedrin. Hatóanyag: 0. dolomit-sziklagyepekben igen szórványosan fordul elő. érszűkítő (szemcsepp. – ERICACEAE amerikai földibabér Epigaeae repentis herba Honos atlantikus É-Amerikában. Honosítása Magyarországon eddig nem járt sikerrel.12% pentaciklusos triterpén szaponin protoprimulagenin A és glikozidjai (eleutherozid I-től M-ig). – ARALIACEAE [syn. mocsarakban. Kínában. cserzőanyag. et Maxim.05-0. galluszsavlaktonok. Epilobium montanum L. csakis orvosi ellenőrzéssel. Mediterráneumban. Ph. kábít. szegélyeken.25% alkaloid (efedrinek) Alkalmazás: előbbivel megegyező. K-Ázsiában. magaskórós növényzetben. áttelelő lágyszárú. Ephedra distachya L. Mediterráneumban. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben. gyulladásgátló is.5-1. Hg. homok.5 m-re is megnövő félcserje. országosan igen ritka. Mediterráneumban. erdei füzike Honos Eurázsiában. VIII. galluszsav Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő.: Acanthopanax senticosus (Rupr. Egyes alföldi helyeken. – EPHEDRACEAE Ephedrae sinicae herba Honos Kínában. Évelő lágyszárú. steril hajtását gyűjtik. 0. Epilobium roseum Schreb. még Catha edulis!). Közel 1 m magasra is megnő. szórványosan. erőteljes lágyszárú.. Eur. syringin). vagyis sympathomimeticum. áttelelő lágyszárú. VII. 0.) Harms] tajgagyökér Eleutherococci radix (Ph. Homeopathia. 2-6 m magasra megnövő cserje. – ONAGRACEAE kisvirágú füzike Honos D-Eurázsiában. Hg. kumarin (umbelliferon).Forrás: http://www.. fenilpropán-alkoholok és glikozidjaik (pl. de hozzászokható! Ephedra sinica Stapf. Ph. palustre) szárával. Ph.hu Eleutherococcus senticosus (Rupr.02% lignan sesamin (= eleutherosid B-4).. kevésbé oenothein A). . 0. VIII. kis termetű félcserje. Eur. – EQUISETACEAE mezei zsurló Equiseti herba (Ph. Epilobium parviflorum Schreb. Epilobii herba Hatóanyag: 4-14% makrociklusos ellagitanninok (főleg oenothein B.) Honos Európában. Árnyékban jól szárítható (beszáradás:3-5:1). tisztított efedrin adrenomimetikus.doksi. szemben a selymes tapintású és mérgező mocsári zsurló (E. dombi füzike Honos Európában. bronchitis). helyenként.és löszpusztákon. Hatóanyag: arbutin. Epigaea repens L. β-szitoszterol Alkalmazás: prostata-hyperplasia. orrcsepp). mészkerülő erőkben. Különösen nedves réteken.) Maxim. K-Ázsiában.2-0. Szibériában.) Honos Távol-Keleten. szántókon. Epilobium collinum Gmel. áttelelő. nedves réteken országszerte. Hatóanyag: 0. (+)nor-ψ-efedrin Alkalmazás: a kivont. Equisetum arvense L. 1-2% flavonoid. Hg. A szár felülete érdes tapintású. 4. rózsás füzike Honos Európában. et Maxim.

Eruca sativa Mill.: Conyza canadensis L. eriodiktionsav). illóolaj Alkalmazás: diureticum. benzil-benzoesav. Az egész országban száraz gyepekben.) Chev. matricaria-észter stb.5 m magas örökzöld cserje. ízesítő. flavon. etilamin. szabad aminosavak és aminok (pl. 10% ásványi vegyület (kovasav. enyhe húgyúti fertőtlenítő. kb.vagy kétéves lágyszárú. Mediterráneumban.. Erigeron acer L. antidiarrhoeicum. sok káliumsó. kétéves vagy áttelelő. cserzőanyag. linalool. Országunkban parlagokon.és kempferol-glikozidok).2-0. 30 szénatomos alifás equisetolsav). kolin. – BRASSICACEAE borsmustár Honos D-Eurázsiában. 1-1. Erica tetralix L. húgyúti fertőzésekben. melynek kb. egyéves lágyszárú. cumulen (alken-lakton) Alkalmazás: gyulladásgátló.). galluszsav. külsőleg vérzéscsillapító.1% illóolaj (limonen. sőt dysenteria esetén. – ERICACEAE keresztes erika Ericae tetralicis flos Honos É-Európában. tyramin). Tonicum. 10%-a vízben oldódó szilikát). Eriodictyon californicum (Hook. anthelminticum. megfázás esetén. 0. Néhol termesztették.vagy kétéves lágyszárú. putrescin.: Erophila draba Spenn. Mediterráneumban. Hatóanyag: 0. szétterülő lágyszárú. gyantagumi (pentatriacontan. Népgyógyászatban köszvényre. Száraz gyep.3-1.) Torr. helyenként gyakori. . Homeopathia. eriodiktionin. koffein. cerotinsav). cserzőanyag. kolin. – ASTERACEAE bóbitás küllőrojt Conyzae coeruleae (= minoris) herba Honos Európában. – ASTERACEAE [syn. tetrahidroxiflavonok (chrysoeriodiktiol. 0.Forrás: http://www. dikarbonsavak (pl. 5% cserzőanyag (közte galluszsav). seprence Erigeronis canadensis herba Honos Amerikában. flavon. Hatóanyag: illóolaj. asthma bronchiale esetén. szaponin. népgyógyászatban még menstruációs vérzések csillapítására. egy. geraniin. szaponinok Alkalmazás: diureticum (az elektrolit-egyensúlyt nem befolyásolja). cymol.5 m-re is megnőhet.9% flavonoid (pl. Hatóanyag: flavon. Hatóanyag: glikozinolát (szinapin) Alkalmazás: népgyógyászatban mellhártyagyulladás esetén.7 m magas cserje. Erodium cicutarium (L. cserzőanyag. vesekőhajtó is.vagy kétéves. poliensavak. egy. gyomorvérzés.hu Hatóanyag: kb. bronchitis. 0. egy. Erigeron canadensis L. adstringens. elvadulva vetések gyomtársulásaiban helyenként terem. triacontan. metil-di-heneikosil-metanol.] tavaszi daravirág Bursae pastoris minimae herba Honos Eurázsiában. kapásokban igen elterjedt. xanthoeriodiktiol). Cronquist] betyárkóró. szterolok. mérsékeli az ödémás tüneteket. Draba verna L. szántókon. onnan behurcolt gyomként Európában és világszerte (kozmopolita). kvercetin. dipenten. – HYDROPHYLLACEAE hegyi balzsam Eriodictyonis herba (folium) Honos USA nyugati területein (Kaliforniától É-Mexikóig) és Brazíliában.doksi.és gyomtársulásokban közönséges. terpineol. Homeopathia. alken-lakton típusú cumulen Alkalmazás: népgyógyászatban régebben húgyúti betegségekben. et Arn. gyakran 1 méterre is megnő. Hatóanyag: 3-6% tetrahidroxi-flavanonok (eriodiktiol. kevés illóolaj. Hatóanyag: flavon. lázcsillapító. lipidek Alkalmazás: antibakteriális. népgyógyászatban húgyúti betegségekben. Erophila verna (L. – BRASSICACEAE [syn.) L’Hérit – GERANIACEAE bürök gémorr Erodii cicutarii herba Cirkumpoláris. ursolsav Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe expectorans.

– PAPAVERACEAE kaliforniai-mák. védett. hajtása diureticum. továbbá vértisztító. élénkséget okoz. Columbia) és Jáván. hygrin. Eryngium campestre L. sympathomimeticum. – BRASSICACEAE sziklai repcsény Erysimi herba Honos Közép. Peru. száraz gyepekben néhol nem ritka. Országosan gyakori.vagy többéves lágyszárú. terebélyes lágyszárú. hygrinek). fűszer. tropeinek. truxinsavak. alkaloidhoz kötődő savak. egyéves vagy áttelelő lágyszárú.Forrás: http://www. emésztést elősegítő. expectorans. Ausztráliában és máshol is termesztik. emeticum. főleg ártéri réteken néhol gyakori. saláta. 0. truxillsavak. régebben nyaki nyirokcsomók gümőkórjában.és Kelet-Európában. A Dunántúlon ritkább. 0. mustárpótló. É-Afrikában. B. D-Szibériában. 46% az erukasav). poliinek Alkalmazás: népgyógyászatban szamárköhögés és légcsőhurut esetén köptető. – APIACEAE kék iringó Eryngii plani herba Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein. Alkalmazás: népgyógyászatban hurutoldó. Erythronium americanum Ker Gawl. 2-3 m magas cserje. Erythroxylum coca Lam. Az Alföldön gyakoribb. – LILIACEAE alacsony kakasmandikó Erythronii americani folium Honos É-Amerikában. pl. a levélben glikozinolátok mellett flavonoid (főként izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: porított magja antibakteriális. D. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: 0. gyanta Alkalmazás: kokain helyi érzéstelenítő (nyálkahártyákra). Európa és Szibéria sztyeppjein). viasz.7-2.5% alkaloid (ecgoninok. kb.02-0. F). hallucinációt idéz elő. herbában ugyanezek kisebb mennyiségben.13% illóolaj. menstruációt elősegítő. továbbá klorogénsav és kávésav. Üdítő italokba a kokainmentes kivonatot használják. Eryngium planum L. novogranatense Morris és más Erythroxylum fajok – ERYTHROXYLACEAE koka(cserje) Cocae folium Honos Dél-Amerikában (Bolívia.doksi. 1%). glikozinolát (glükoerucin). az Alföldön gyakoribb. saniculagenin A. a fő alkaloid cocain (kb. – APIACEAE mezei iringó Eryngii rhizoma et radix Eryngii herba Honos Európában. kb. kakukkmák Eschscholtziae herba . Erysimum crepidifolium Rchb. C.1% illóolaj. Áttelelő. nyílt. egy. szterolok.5% triterpénszaponin-glikozidok (fő aglikonok: eryngiumgenin A. aphrodisiacum.5-2. Hatóanyag: metilenbutiro-lakton Alkalmazás: bakteriosztatikus. hólyag. Áttelelő lágyszárú. E. erősen hat a központi idegrendszerre. Euphoriát. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (strophantidin. mellékalkaloidok: tropacocain.és prostata-. cserzőanyag.1% illóolaj. Hatóanyag: gyökérben kb. izgatottságot. szaponin. száraz gyepekre. Magyarországon száraz gyepekben igen ritka.5% cserzőanyag. vizelethajtó. 0. helvetikosid) Alkalmazás: kivont hatóanyaga gyógyszerként cardiotonicum (mindkét drog esetében). diureticum. 1. Indiai szubkontinensen.hu Hatóanyag: magban 16-33% félig száradó zsíros olaj (a zsírsavak közül legtöbb.. degradált legelőkre jellemző. Eschscholtzia californica Cham. cuskhygrin. Homeopathia. flavonoidok. Erysimum diffusum Ehrh. kipusztulóban. – BRASSICACEAE szürke repcsény Erysimi canescentis herba Honos Eurázsiában (pl. néha eléri az 1 m magasságot is. valamint légúti bántalmakban.

továbbá ellagitannin. pinenek. folyók mentén. Júniustól szeptemberig virágzik. 4. cserzőanyag Alkalmazás: tonicum. Kéregben cserzőanyag Alkalmazás: magból szívre ható glikozidokat lehet kivonni. bél. Levél enyhe laxans. T. polybractea R. evorin. zsíros olaj. egyéb kardenolidok. geniposid. evosin. Ph. közülük a legfontosabb a pinoresinol-diglikozid Alkalmazás: tonicum.2-3. smithii R. Euonymus verrucosus Scop. Ph. antihypertensiv hatása igazolt. Évelő lágyszárú. keserű chekenon. Hatóanyag: 0. készítmények gyermekgyógyászati célra is. kéreg adstringens. eucommiol. evolin stb. Euonymus europaeus L. lignum Honos Kína középső részén. 40 cm-es virágos hajtását a virágzás kezdetén gyűjtik. Drogot és illóolajat szolgáltathat még: E. kb. ajugosid.és húgyúti bántalmakban gyulladáscsökkentő. chekenin. Eur. Baker és más Eucalyptus fajok. – CELASTRACEAE (közönséges) kecskerágó Honos Európában. egyéves lágyszárú. – MYRTACEAE eukaliptusz Eucalypti folium (Ph. protopin) Alkalmazás: enyhe fájdalomcsillapító és nyugtató. népgyógyászatban gyomor-. Eucalyptus globulus Labill. – ASTERACEAE sédkender Eupatorii cannabini herba = Cannabis aquaticae herba Eupatorii cannabini rhizoma (= radix) = Cannabis aquaticae radix Honos Közép-Ázsiában. p-cymen). chekeninsav. bibircses kecskerágó Honos DK.: Myrtus cheken Spreng. száraz helyen kiterítve szárítják (beszáradás 4:1). Európában.Forrás: http://www.8-cineol. T. terebélyesedő. Országosan gyakori patakok. VII. Hatóanyag: kb. Mediterráneumban. flavonoidok. 1% illóolaj (pinen. triterpén ursolsav és olenaolsav.. Euonymi fructus Euonymi folium Euonymi radix Euonymi semen Hatóanyag: magban digitoxigenin-glikozidok (evonosid. Hg. továbbá harpagidacetát. cineol). chekenitin. mocsári társulásokban. adstringens. Hatóanyag: kb. VIII. piridinalkaloid evonin. egyén monoterpén. ulmosid.. 0. Eugenia chequen Mol. antivirális. VIII. ligeterdőkben. sok más rokonfajával együtt világszerte termesztik szubtrópusi és mediterrán éghajlatú területeken. Eur. kevés szeszkiviterpén.hu Honos Kaliforniától Új-Mexikóig. Eucommia ulmoides Oliv. expectorans. Nálunk kertekben gyakori dísznövény.és K-Európában. Ph. sziklás. nyirkos erdőkben. Hatóanyag: 1.) = Eucalypti globuli folium Eucalypti cortex Eucalypti aetheroleum (Ph. antibakteriális. Hg. Termésben és levélben xanthofillok.1% izokinolin alkaloid (fő típusok: allocryptopin.1-4. Ny-Ázsiában. flavonoidok. – EUCOMMIACEAE Eucommiae cortex. evobiosid). Szellős. pl.0% iridoid-glikozid aucubin. diureticum. Az egész országban gyakori erdei cserje. .] cseken-cseresznyemirtusz Eugeniae folium Honos Chilétől Új-Kaledóniáig. Hg. 4. proanthocyanidinek. a lignanok közül bisbenzil-perhidro-furofurán-típusú vegyületek. A növény felső. Kaukázusban. Eupatorium cannabinum L. reptosid. homeopathiában is használják. diureticum. geniposidsav. ártéri gyomtársulásokban. antioxidáns. inkább a Dunántúlon és Középhegységben fordul elő. gyanta.) Honos Ausztráliában. E.5% illóolaj (70-85%-a 1.doksi. – MYRTACEAE [syn.. Baker. terpenoid-floroglucin macrocarpal A-J és eucalypton Alkalmazás: expectorans bronchitisben.

egyéves lágyszárú. taraxerol. kb. euphol. főként állatgyógyászati célra.hu Hatóanyag: heteroglucanok. szterolok. catalpol. 18% gyanta. atranorin. légzőszervi hurutok esetén. 40% gyanta. Euphrasia stricta Wolff (közönséges) szemvidító Honos Európában. diureticum. A Dunántúl és a Középhegység rétjein néhol elég gyakori. Kis termetű. rutin. evernsav. resiniferol.: Euphrasia officinalis L. 3-8% gallotannin. triterpének. Marokkóban. Homeopathia. .) Gärtn. Ny-Ázsiában. Euphorbia cyparissias L.) Ach. 2-40% euphorbon (euphorbolok). ezek kondenzált éterei (usninsav. 0.Forrás: http://www. rhisoninsav.] orvosi szemvidító Honos Európában. orcin. eupatoriopicrin). illatszeriparban fixáló. metilflavonok). szaponin. a Dunántúli Középhegységben és északkeleten hegyi réteken elég gyakori. Balkán-félszigeten. – ASTERACEAE átnőttlevelű sédkender Eupatorii perfoliati herba Honos É-Amerikában (Kanadától Floridáig. É-Amerikában. szterolok. sokfelé termesztik. divaricatsav stb. et Schmidt – EUPHORBIACEAE marokkói kutyatej Euphorbium Honos É-Afrikában. kumarin umbrelliferon. gyomor. citotoxikus tumoros sejtekre is (in vitro). Hatóanyag: kb. hopenon Alkalmazás: antibakteriális. keményítő. Országszerte száraz gyepekben közönséges. egyéves lágyszárú. É-Amerikában is). – EUPHORBIACEAE farkas kutyatej Euphorbiae cyparissiatis herba Euphorbiae cyparissiatis radix Honos Európában. kvercetin. Eupatorium perfoliatum L. Texasig) Hatóanyag: dihidroxi-trimetoxi-flavon eupatorin. – PARMELIACEAE tölgyfazuzmó Lichen quercus Honos K-Európában. amyrin. egyes psoriatikus bőrbetegségek kezelésére szolgáló készítmények alkotórésze. izokvercitrin.és bélnyálkahártya-megbetegedések. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban szemborogató enyhébb szemgyulladás esetén. lecanorsav. szeszkviterpén-alkoholok (pl. orcin-karbonsavmetilészter) Alkalmazás: antibakteriális. Euphorbia resinifera Berg. emeticum. ixorosid. 0. É-Afrikában. Euphrasiae herba (DAC) Hatóanyag: iridoid aucubin (rhinanthin). 3% kaucsuk. 10% phorbinsav-lakton. Evernia prunastri (L. kb.7% illóolaj (orcin-monometilészter. euphol.doksi. cycloartanol. amarum. flavonoidok. influenza. 4% gumianyag. kaucsuk Alkalmazás: külsőleg bőrizgató. Grippe. F Fagopyrum esculentum Moench – POLYGONACEAE pohánka.vagy polimetoxi-fenol everninsav. bokorszerűen szétterjed. kb. cserzőanyag Alkalmazás: grippe ellen. flavonoidok (eupatorin. Euphrasia rostkoviana Hayne – SCROPHULARIACEAE [syn. cholagogum. gastroenteritis. diaphoreticum. Hatóanyag: herbában kb. diterpénészterek (ingenolok). Hatóanyag: 2-3% polioxi. Enyhe laxans.). külsőleg bőrizgató. felső légúti hurutok kezelésére jótékony hatású. diureticum.15% illóolaj. Többéves lágyszárú. Homeopathia. külsőleg furunculusok kezelésére. világszerte meghonosodott (pl. cserzőanyag Alkalmazás: fokozza a szervezet nem specifikus immunválaszát. Fagopyrum tataricum (L. népgyógyászatban laxativum. hajdina Honos Kínában. 2 m magas kaktuszszerű évelő.

nagy termetű. mircen. cadinen. guajazulen.: Ferula galbaniflua Boiss. továbbá 30-40% gumianyag. caren. kámfor. termése hántolva élelmiszer. diantron fagopyrin. évelő lágyszárú. – APIACEAE [syn. 10% kondenzált catechin-tannin. – APIACEAE büdösgyantagyökér Asa foetida Honos Ny-Ázsiában. fekélyekre. terpineol. K-Ázsiában. Homeopathia. Illatszeripar. antidiarrhoeicum. ebből 27% galbaresensav. Fagus sylvatica L. limonen. légúti és húgyúti tisztító. bronchus-spasmus esetén. umbelliferon. Ferula asa-foetida L. tannin Alkalmazás: gyógyszeripari feldolgozás (rutin). farészben fenol (syringa-resinol) Alkalmazás: levél dohánypótló. f. Díszítő értékű.doksi. csersav.és Közép-Ázsiában. szterolok Alkalmazás: tonicum. Hatóanyag: 1 % illóolaj. termés kávépótló (antidiarrhoeicum). arabinóz. Ferula rubricaulis Boiss. et Buhse] gyantás husáng Honos Ny. diarrhoea esetén. Évelő. ferulasav. Homeopathia.Forrás: http://www. Hatóanyag: kb. stilbenek. Ficaria verna Huds. linalool stb. leggyakoribb ártéri fátyoltársulásokban. 30-50% galbanumsav. – APIACEAE Sumbuli radix Honos Turkesztánban. 60% gyanta. Homeopathia. erdőt alkotó fafajunk. Fallopia japonica (Houtt. et Zucc. 10-20% illóolaj (pinen. homeopathia. bélgörcs ellen. talajkötő. Hatóanyag: 25-65% gyanta (asaresin). erőteljes.] japán keserűfű Polygoni cuspidati herba Polygoni cuspidati radix Honos Kínában. vanillinsav. termésben 25-45% zsíros olaj. eróziógátló.: Ranunculus ficaria L. Egyik legfontosabb.: Reynoutria japonica Houtt. 25-30% gumianyag (glukuronsav. Rokon fajai is előfordulnak. angelicasav. továbbá cyanidin. Ferula sumbul Hook. szaponin. Turkesztánban. Fagopyrin fényérzékenyítő. flavonoidok. Honos Afganisztánban. telepeket alkot. – FAGACEAE (közönséges) bükk(fa) Fagi folium Fagi cortex Fagi lignum Fagi fructus Fagi pix Fagi aetheroleum empyreumaticum Honos Európában. 60%-ban) asaresitannol ferulasavészterek. lecuocyanidin.). metilcrotonsav. kéreg cserzőszer..hu tatárka Honos Szibériában.) Ronse Deer. valeriansav. galaktóz. – POLYGONACEAE [syn. Galbani aetheroleum Galbanum = Ferulae gummosae resina Hatóanyag: kb. Ferula gummosa Boiss. Iránban. izoguajazulen és egyéb szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: antibakteriális. Kaukázusban. Hatóanyag: levélben fenolkarbonsavak. kéregben 3-4% cserzőanyag. tannin. külsőleg reumára. Ficaria ranunculoides Roth] . 1-3 m magas. vanillin. kumarin umbelliferon. Ny-Ázsiában. főként (kb. Polygonum cuspidatum Sieb. fernasiferolok Alkalmazás: gyomor-. fatest kátrányalapanyag (száraz desztillálással nyert párlat). dysmenorrhoea. ocimen. betulin. anthelminticum. klorogénsav. Fagopyri herba Hatóanyag: 1-5% rutin. flavonoidok. 6-20% illóolaj (diszulfidok). Erősen terjed. fagopirizmust okoz. rhamnóz polimerek).. – RANUNCULACEAE [syn. ún. sumbulsav. termesztik. gyökérben még antrakinonok Alkalmazás: adstringens (égési sebekre). szitoszterol. 17% gyanta.

Országszerte üde erdőkben. feniletilalholollal. Ficus carica L. de védett. 5% pektin.. Ph. amikor a termések fele érett (első évben szeptember végén.) Foeniculi herba Foeniculi radix Foeniculi aetheroleum (Ph. 2-4 éves állományban szeptember elején). Hg. vese.5-3% illóolaj. a többi fenchon. magas termetű. Hatóanyag: 0. proteolitikus enzim ficin (egyéb enzimek is). Ph. diureticum főként reuma és köszvény esetén. A kombájnnal betakarított termést műszárítón és tisztítógépeken dolgozzák fel. északi részein. VIII. ill. VII.. melynek 80-95%-a t-anetol . A Dunántúlon és a Középhegységben gyakoribb. közepes termetű. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1. Évelő lágyszárú. a magban 2430% zsíros olaj (gazdag linolensavban). Júniusban. – ROSACEAE [syn. Az édes típusú termésben 1.: Spiraea ulmaria L.3-0.doksi. Hg. váladékcsillapításra. Hatóanyag: levélben kevés anemonin. Júniustól őszig virágzik. illóolaj (sok szalicilaldehiddel.) = Foeniculi fructus (Ph. 6-7:1).) Maxim. VII. kb. Eur. pinen. Eur.. gyökérnedv népgyógyászatban aranyérre.Forrás: http://www. elterjedt Európa keleti. gyertyánostölgyesekben gyakori. Mediterráneumban.) Thell. Hatóanyag: 50-70% invert cukor. demulcens.hu salátaboglárka Chelidonii minoris herba = Ranunculi ficariae herba Ficariae (minoris) radix = Chelidonii minoris radix Honos Európában. Hatóanyag: gaultherin. benzilalkohollal) és 1-5% flavonoid (spiraeozid).ROSACEAE koloncos legyezőfű Filipendulae radix = Saxifragae rubrae radix Filipendulae herba = Saxifragae rubrae herba Honos Eurázsiában. subsp.) Honos Eurázsiában. júliusban virágzik. 4. dulce (Mill. még szubtrópusi területeken is elterjedt. Magyarországon is két alfaját (subsp. metilchavicol. phellandren.) Thell. Szibériában.). 40 cm-es virágos hajtásvéget vagy a lefosztott virágot árnyékban. fűzlápok szegélyén. A betakarítást akkor kezdik. Késő ősszel vagy kora tavasszal vetik 40-50 cm sortávolságra.és húgyúti kőképződés ellen. Élelmiszer. Hg. – MORACEAE füge(fa) Caricae fructus Honos Eurázsiában. 2-4 éves lágyszárú.. Bokrosodó. 4. Évelő lágyszárú. vulgare (Mill. Félszáraz vagy üde réteken országszerte gyakori. magaskórós patak menti növényzetben. 4. 2-4 cm mélyre.5% fenolglikozid monotropitin (szalicilaldehidek primverosidja) és spiracin (szalicilsav-metilészterek primverosidja). 2% triterpén-szaponin (aglikon hederagenin. spiraeosid. antiphlogisticum. Filipendula vulgaris Moench . Filipendula ulmaria (L. sokfelé termesztik. Mediterráneumban. cserzőanyag. Foeniculum vulgare Mill. ánizsaldehid. Hg. ellagitannin Alkalmazás: diaphoreticum meghűléses betegségekben.] réti legyezőfű Filipendulae ulmariae herba (Ph. limonen). napos. Ph. oleanolsav). – APIACEAE édeskömény Foeniculi dulcis fructus (Ph. meleg kertekben máshol is termést érlelhet.) Foeniculi amari fructus (Ph. felső légúti panaszokban. továbbá stomachicum. virágokban különösen híperosid Alkalmazás: golyva kezelésre.) Spiraeae (ulmariae) herba Spiraeae flos (DAC) = Spiraeae ulmariae flos Spiraeae radix = Ulmariae radix Honos Mongóliában. kvercetin-dipentosid. évelő (többéves) lágyszárú. gyökérben tannin Alkalmazás: diureticum. Ny-Ázsiában. Mediterráneumban. avicularin. vanillin. Eur. Főleg az ország délnyugati területein. lombhullató cserje vagy kisebb fa. szalicilaldehid. immunmodulans. kaucsuk Alkalmazás: laxans. Hg. Hatóanyag: termésben 2-6% illóolaj (50-70%-a t-anetol. néha kivadul. VIII. VIII. A kb.

) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Ph. Hatóanyag: metil-disztearil-borostyánkősav. A virágzó növények levelét gyűjtik kb. mannoglukogalaktan. physcion. Hg. Hatóanyag: 1% szaponin oleanolsav Alkalmazás: laxans. (Virág sziromlevelében kb. fraxin. esculetin. 7% antrakinon-glikozid glukofrangulin (főként glukofrangulin A).: Rhamnus frangula L. Ph. Dél-Európában. franganin). – RHAMNACEAE [syn.és vesekőkólikában). félig korhadó bükkfákon gyakori. – OLEACEAE virágos kőris. mannit.. Árnyékban jól szárítható (beszáradás 4:1). tonicum. triterpénsavak. gumianyag. Hg. vérzéscsillapító. emmenagogum. VIII. Ph. illóolaj. fraxidin. Fomes officinalis Faull – POLYPORACEAE orvosi tapló Laricis fungus Honos főleg Szibériában. (Algériában. flavonoidok (kvercetinek) Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. Eur. VIII. VII. 4. 1% a kivonható rutin). cserzőanyag. Fragaria vesca L. lactagogum. növeli a perisztaltikát. gyümölcséből szirup és élelmiszerek készülnek. idősebb. Hatóanyag: kéregben kb. Frangula alnus Mill. Ph. spasmolyticum (különösen epe. 3 cm-es nyéllel..) Frangulae fructus (= bacca) Honos Európában. – ROSACEAE erdei szamóca Fragariae folium (DAC) Fragariae fructus Fragariae radix Honos Eurázsiában. kiválasztást fokozó.hu Alkalmazás: antibakteriális.. nyomokban peptidalkaloid (frangulanin. bokros területeken gyakori. Közepes vagy magas cserje. – OLEACEAE magas kőris Fraxini folium (Ph. Európában sokfelé telepítik. Áprilistól júniusig virágzik. Kéregben kumarin fraxinol.és elektrolit-resorpciót. – POLYPORACEAE bükkfatapló Chirurgorum fungus Honos főleg közép-Európában. Országszerte erdei tisztásokon. poliinek Alkalmazás: régebben népgyógyászatban adstringens. Ph. frangulin A. fraxetin. Ázsia mérsékelt égövi részein. expectorans (felső légúti hurutokban). továbbá más anrakinon-glikozidok (glukofrangulin B.) Fraxini cortex Honos Európában. diureticum. 4.) Fr. flavonoidok. asthma bronchiale kezelésére. Fraxinus ornus L. diureticum. mannit Alkalmazás: levél laxans. ÉNy-Ázsiában. Gyökér és termés fő hatóanyagai nagyrészt hasonlóak.] kutyabenge Frangulae cortex (Ph. gyanta. ursolsav. kéreg antipyreticum. Forsythia suspensa (Thunb. VIII. carminativum (gyermekgyógyászatban is). főleg üdébb erdeinkben gyakori. B. frangulaemodin. vastagbélben gátolja a víz. glukuronoglukan Alkalmazás: régen népgyógyászatban kisebb sebek kezelésére. kvercitrin és egyéb flavonoid. Drogot szolgáltathat még a F. Fomes fomentarius (L. Alkalmazás: laxans. 4. Eur. Fraxinus excelsior L. oligomer proanthocyanidinek. Hg. É-Afrikában. ma cirkumpoláris. izoprenoidok. Bieb. Frangula vulgaris Borkh. Hatóanyag: 5-10% ellagitannin (pedunculagin.Forrás: http://www. antirheumaticum. Középhegységünkben. üde erdőkben. oxyphylla M.) Vahl – OLEACEAE aranyfa Forsythiae suspensae fructus Honos K-Ázsiában (Kínában).doksi.. amarum. cserzőanyag. vörösfenyőn (Larix decidua). diaphoreticum. Hatóanyag: levélben rutin. vágásokban könnyen elszaporodó elegyfa. kerti díszcserje. almasavsók. Marokkóban honos). tonicum. esculin. chrysophanol). Hatóanyag: 10-30% gombacellulóz. Eur.. kumarin. évelő lágyszárú. mannakőris . Kaukázusban. Hg. frangulaemodin-diantron. antiphlogisticum. telepítésre is alkalmas. izofraxidin.

Hg. hippeastrin. narwedin. oligoszaharidok. hidroxi-galegin). Hatóanyag: eléri a 60% fukoidin-tartalmat (polifukánok). Kaukázusban. Európában. emeticum. Egyéves lágyszárú. VII. Egyéves lágyszárú. tarka kenderkefű Honos Európában. – AMARYLLIDACEAE hóvirág Honos Európában. Fumaria officinalis L. hyperthyreosis.. Homeopathia. árterületeken.2% galein). Júliusban. Galeopsis speciosa Mill..) Alkalmazás: galanthaminnak fizosztigminszerű hatása van.Forrás: http://www. galanthidin. Hatóanyag: benzil-izokinolin alkaloid protopin. sinactin. gyomtársulásokban. stylopin. Hatóanyag: 70-90% mannit. Kaukázusban. G Galanthus nivalis L. főként nedves réteken. barnamoszat telep Fucus vel Ascophyllum (Ph.] vetési kenderkefű Honos Közép.. fukusz. mellékhatás nélküli laxans. Hagymás évelő. Fucus vesiculosus L. Eur. 40 cm-es virágos hajtásvégeit forgatással. de pusztul. Ny-Ázsiában. Elő-Ázsiában.hu Manna (canellata) Honos Európában. Galeopsis segetum Nekker – LAMIACEAE [syn. schleicheri (közönséges füstike) előfordulása. haemanthamin stb. Ph. . száraz tölgyesekben. szaponin. útszélek gyomtársulásaiban néhol gyakori. egyéves lágyszárú.) Honosak az Atlanti és a Csendes Óceánban. bokorerdőkben. magnarcin. nyomokban fraxin Alkalmazás: enyhe. 0. Országszerte előforduló cserje. fukoxanthin.doksi. – PHAEOPHYCEAE tang.FABACEAE kecskeruta Galegae (officinalis) herba = Rutae caprariae herba Galegae semen Honos DK-Európában. védendő. Hatóanyag: kb. .. bulbocapnin stb. Főleg a Dunántúl ligeterdőiben. kb. Fucus serratulatus L. nem súlyos diabetes esetén. criptopin. A Dunántúl és a Középhegység üde és nedves lomberdőiben elég gyakori. flavonoidok (pl. enyhe laxans. Szántók. egyéves lágyszárú. alginsav. cserzőanyag. ligeterdőkben. Galeopsis tetrahit L. nartazin. Szórványosan fordul elő vágásokban. továbbá időskori. corydalin. arteriosclerosis esetén. nyirkos sziklás erdőben elég gyakori. epegörcs csillapító). 1. epevezeték görcsös állapota esetén (gyógyszerként epekőhajtó. Kb. szegély-gyomtársulásokban él. flavonoidok Alkalmazás: epebántalmak. Galega officinalis L. Könnyen termeszthető. karotinok.: Galeopsis ochroleuca Lam. Általánosabb a F. lágyszárú. Hatóanyag: alkaloid peganin. Ny-Ázsiában. Ascophyllum nodosum Le Jol. 4. – FUMARIACEAE orvosi füstike Fumariae herba (Ph.1% alkaloid (lycorin = narcissin. fukoszterin. Inkább a Dunántúlon él. DAB) Honos É-Afrikában.. augusztusban virágzik.05% jód Alkalmazás: adipositas. 0. Hg. criptocavin. árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1). cukrok.és D-Európában. ez is gyűjthető. tazettin. magban főleg galaktomannanok Alkalmazás: korábban bevált galactogog (újabban alkaloid tartalma miatt nem javasolják). galanthamin. zeaxanthin. diureticum. szőrös kenderkefű Honos Eurázsiában. guanidin-származékok (galegin. VIII. Ny-Ázsiában. különösen gyermekgyógyászatban. Szibériában. cserzőanyag.

alizarin Alkalmazás: kumarin dikumarollá alakulva véralvadás-gátló. 5 m magas fa. antiphlogisticum. Szibériában. scopoletin. klorogénsav. Japánban üvegházakban termesztik. továbbá szeszkviterpének (cadinen. növeli a légzés erősségét. É. antipyreticum. réteken gyakori. roboráns.hu Galeopsidis herba Hatóanyag: kb. évelő lágyszárú.] angosztura(fa) Angosturae vera cortex Honos trópusi D-Amerikában. Galium aparine L. illóolaj. asperulosid. továbbá tonicum. lágyszárú. Homeopathia. expectorans. asperulosid. – RUBIACEAE tejoltó galaj Galii veri herba (DAC) = Galii lutei herba Honos Eurázsiában. A Dunántúl gyertyános és bükkelegyes erdőiben gyakori. 5-10% cserzőanyag. szaponinok Alkalmazás: adstringens. – HYPERICACEAE gummi-gutta Gutta gummi = Gutti Honos Indokínában. – RUBIACEAE [syn. száraz gyepekben. Homeopathia. diureticum. – ERICACEAE kúszó fajdbogyó Gaultheriae folium Gaultheriae aetheroleum . Országszerte degradált és gyomtársulásokban helyenként igen gyakori. Országszerte üde és félszáraz réteken. cserzőanyag. galipolin.és bélhurut esetén.) Engl.8% kovasav. Galium odoratum (L. hesperidin. Hatóanyag: gyanta (morellasav. Galium mollugo L. Cusparia officinalis (Willd. évelő lágyszárú. Hatóanyag: glucan. illóolaj. alizarin-típusú piros pigment Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. 0. xilan. erdőszegélyekben gyakori. kinolin alkaloidok (cusparin. Hatóanyag: asperulosid. flavonoidok Alkalmazás: diureticum.) Scop. Dyspepsia.9% illóolaj (14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol. izomorellasav. évelő lágyszárú. Mediterráneumban. É. spasmolyticum. Gaultheria procumbens L. Ganoderma lucidum Fr.] szagos müge Asperulae (odoratae) herba = Galii odorati herba = Matrisylviae herba = Hepaticae stellatae herba = Cordialis herba Honos Eurázsiában. monotropein. Hatóanyag: antrakinon-glikozid galiosin. Hatóanyag: 1-1. gambogasav és egyéb xanthon-származék) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. Garcinia hanburyi Hook f.és Ny-Ázsiában. Egyéves. kb.és D-Amerikában (cirkumpoláris). Festékés lakkipar.doksi. dysenteria esetén. ízjavító. reishi Lombos és tűlevelű fákon élő. májvédő. Homeopathia. Karst.Forrás: http://www. Galipea officinalis Hancock – RUTACEAE [syn. – RUBIACEAE ragadós galaj Galii aparinis herba Honos Európában. diosmetin Alkalmazás: présnedv régen epilepszia ellen. dezoximorellin. galipin. kisebb. cusparein) Alkalmazás: amaro-aromaticum. rubiadin-primverosid. igen kemény taplógomba. izomorellin.: Angostura trifoliata (Willd. asperulosid. galipen). – RUBIACEAE közönséges galaj Cirkumpoláris. Főleg a Dunántúlon. Állatgyógyászat. különösen intravénásan). kinasav.: Asperula odorata L. Galium verum L. Hatóanyag: kumarin. Hatóanyag: cserzőanyag. diaphoreticum. Likőripar. ma diureticum ödémás panaszokban. oligoszaharidok Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláns (hatóanyaga rákbetegségben adjuváns. morellin. spasmolyticum. – GANODERMATACEAE pecsétviaszgomba.) Elias. gyomor. sympathicomimeticum.

K-Ázsiában honosak is vannak. szterol. agrotechnikája ismert.. fenolkarbonsavak. kondenzált cserzőanyag. Hg. dismenorrhoea esetén. kaszálókon fordul elő. 0. lupanin.) = Agar-agar (Ph. histeria és asthma kezelésére orvosi felügyelettel. Geranium macrorrhizum L. gastralgia. Közép. Ph. cholagogum.3-0. cserzőanyag Alkalmazás: erős hatású. népgyógyászatban diureticum.6% illóolaj (germacron. Hg. Cserje. továbbá kb. tinctorin). – GENTIANACEAE sárga tárnics Gentianae radix (Ph. enteritis esetén.) = Gentianae radix et rhizoma (Ph. Termesztésbe vonható.) Gentianae tinctura (Ph. gentiosid). Hatóanyag: kb. Gyökértörzsben kb.1-0. Homeopathia. genistin).Forrás: http://www. óceánokban. cytisin. 0.. Gentiana lutea L.-Hill. vesekőhajtó. citronellol). Gracillaria spp. poligalacturonan agaropektin Alkalmazás: dieteticum (elhízás elleni szerekben. Magyarországon élő fajok védettek. Ph. roborans.6 m magas félcserje. geraniol. pleuritis. kb. A nálunk nem található sárga tárnics adja a drogot.8% illóolaj. cserje. Ahnfeltia plicata. Mexikóban. Gymnogongrus griffithiae. gumianyag. 0..3% kinolizidin alkaloid (anagyrin. hypoaciditas esetén. Gelsemium sempervirens (L. gyógyszerészeti segédanyag. spartein.) Honos Európában. Eur. de védettsége miatt ez sem gyűjthető. Hg. Gelidium spp. kondenzált tannin. Kozmetikában. Likőripar. Geranium sanguineum L. – GERANIACEAE kandilla gólyaorr Geranii macrorrhizi folium Geranii macrorrhizi radix Honos Európában. VIII. vadon nem fordul elő Magyarországon. 4. aromaticum. nyomokban piridin-alkaloid gentialutin Alkalmazás: amarum dyspepsia. nyálka-poliszaharid. VIII. Eur. gelsemicin.. antisepticum. Hg. izogentisin. VIII. gyanta. Hatóanyag: poligalactan agaróz. Szibériában. migrén. Eucheuma spinosum és más fajok – GELIDIACEAE agar Agar (Ph. főként metilszalicilát és glikozidja gaultherin (= monotropitosid). – GERANIACEAE nehézszagú gólyaorr Geranii robertiani herba = Ruperti herba Kozmopolita. Tonicum. ahol az adottságok megfelelőek. Hatóanyag: indolalkaloid gelsemin. flavonoid (luteolin. egyéves vagy áttelelő lágyszárú. elemen. cserzőanyag Alkalmazás: mérgező.04% amarogentin (swerosid fenolkarbonsav-észtere). gelsedin. Ny-Ázsiában. elemenon. 1% xanthon pigmentek (gentisin.) St. ericolin Alkalmazás: carminativum. emodinok. Főleg hegyi réteken. USA déli részein. biotechnológiában tápközeg.6-0. gyógyszerek készülnek belőle neuralgia. – LOGANIACEAE örökzöld harangjázmin Gelsemii rhizoma Honos Közép-Amerikában. köszvény kezelésében. továbbá kumarinok. 0. tonicum.03% illóolaj..és Ny-Ázsiában. Ph. évelő. flavonoid. Hg. VII. serkenti az epeműködést. reuma. 4. 4. Virággal régen festettek. arbutin. 0. 16% tannin Alkalmazás: népi gyógyászatban (Bulgáriában) aphrodisiacum. gelsevirin. curcumen. Genista tinctoria L.hu Honos É-Amerikában. sempervirin. Homeopathia. genistein. arthritis. Illatszeripar. keserű geraniin Alkalmazás: adstringens diarrhoea. gastritis. Hatóanyag: 0. Dísznövényként termeszthető. VII. Hatóanyag: 2-3% secoiridoid gentiopicrosid (= gentiopicrin). Eur. – FABACEAE festő rekettye Genistae herba (DAC) = Genistae herba cum floribus Honos Európában. Hatóanyag: friss növényben kellemetlen szagú illóolaj.doksi. táplálékokban).5% illóolaj. – GERANIACEAE . laxans.) Honosak távol-keleti tengerekben. 5% cserzőanyag. Geranium robertianum L. Hatóanyag: hajtásban 0. továbbá ischias.

gein.és izomfájdalomban. cnicin Alkalmazás: gyökértörzs és gyökér adstringens. keserű geraniin. külsőleg sebre. Ny-Ázsiában.06% szeszkviterpén-lakton bilobalid. – ROSACEAE közönséges gyömbérgyökér Gei urbani rhizoma et radix = Caryophyllatae rhizoma et radix Gei urbani herba = Caryophyllatae herba Honos Európában.Forrás: http://www. vérzés vagy húgyúti betegségek esetén. Hg. hirtelen láz ellen. Évelő lágyszárú. 0.) Moench – ROSACEAE hármaslevelű indiánrózsa Gilleniae trifoliatae radicis cortex Honos USA keleti részén.) Trel.J. sarjtelepes. Amerikában. ginkgetin). cserzőanyag. emlékezési zavarokban.02-0. 4. Hatóanyag: 0. D-Afrikában. – ROSACEAE bókoló gyömbérgyökér Gei rivalis radix (= Caryophyllatae aquaticae radix seu rhizoma) Honos Európában. tonicum. Likőripar. kb.) Curt.02-0. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban diarrhoea. benedictin. antidiarrhoeicum.B. – GINKGOACEAE páfrányfenyő Ginkgo folium (Ph. főleg déli részén. antiemeticum. triterpének. 3% cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban stomachicum. Japánban. Homeopathia.5-2% flavonoid (kempferol. É-Afrikában. Geum rivale L. Gillenia stipulata (Muhl. Magyarországon nem fordul elő.02-0.C. Eur. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin). – ROSACEAE amerikai-ipekakuána Gilleniae stipulatae radix Gilleniae stipulatae radicis cortex Honos É-Amerika keleti részén. fejfájás esetén. keserű germacranolid cnicinolid. gein). Glaucium corniculatum (L. Ginkgo biloba L.1% illóolaj (eugenol. Per os és intravénásan adagolható gyógyszerek vannak forgalomban. az egész országban gyakori. fenolkarbonsavak. Újabban számos ültetvényben nevelik Magyarországon is.. Herbában is illóolaj. véráramlási elégtelenségben. kelésre. akár 30% cserzőanyag (főként gallotannin). Hatóanyag: gillein Alkalmazás: enyhe hánytató. Herba népgyógyászatban tonicum. Visszeres és cukorbetegség eredetű érbántalmakban thrombocyta aggregatio gátlást előidéző hatása miatt. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: fenol gein (=geosid). biflavon (bilobetin. gyökérben 28-30% cserzőanyag. évelő. Hatóanyag: 0. Homeopathia. termeszthető Európában. főként idősebbeknek vagy szédüléses. Hatóanyag: gillenin glikozid (gillein) Alkalmazás: emeticum. Ázsiában. Geum urbanum L. extractum) formájában agyi és környéki keringési.doksi. Zavartalan helyeken országszerte gyakori.hu piros gólyaorr Sanguinariae herba et radix Honos Európában. antidiarrhoeicum. É-Amerikában. VIII. – PAPAVERACEAE veres szarumák Glaucii herba Glaucium flavum Crantz – PAPAVERACEAE sárga szarumák . Hatóanyag: hajtásban kb. benedictinolid. Gillenia trifoliata (L. kvercetin és izorhamnetin glikozidok). expectorans. díszfa. Évelő lágyszárú. lázas megbetegedésben.) = Ginkgo bilobae folium Honos Kínában. 0. mérsékelt égövi Ázsiában. Kaukázusban. évelő.2% diterpén-lakton ginkgolid A. procyanidinek Alkalmazás: kivonatok (tinctura. lázas megbetegedésre. amentoflavon. antidiarrhoeicum. főleg tölgyelegyes erdőkben. az Alföldön ritkábban. ideg. Ph.

tarackkal és indával jól terjed. pinenek. 4. Hg. VIII. VIII. chelidonin. Eur.. a szterolok félszintézissel szteroid hormonokká alakíthatók. chalkon. Évelő. Országszerte gyakori üde lomberdőkben. limonen. herniarin). Bőrbántalmakban lemosószer. Hg. izoliquiritigenin. a tisztított szójalecitin roboráló. berberin. kivonatai diabetes és neurasthenia kezelésére. Eur.: Nepeta hederacea Trev. – LAMIACEAE [syn. kb. anetol.doksi. az aglikon glycyrrhetinsav.06% illóolaj (pinocamphon. . gyakran 1 m-re is megnövő lágyszárúak. secretolytikus. Glycine max (L. umbelliferon. majd a Föld szójatermesztésre alkalmas minden részén. Liquiritia officinarum Medic. izoflavonok. továbbá kumarinok (licopyranokumarin. geraniol. enyhe laxans. Hatóanyag: 1-1.] kerekrepkény Hederae terrestris herba = Glechomae hederaceae herba Honos Eurázsiában.hu Glaucii lutei herba Honosak Eurázsiában. lektin. hólyagkő panaszok ellen. keserű glechomin. glauflavin. coptisin. izoflavon (formononetin). enyhe expectorans. oligoszaharidok. glycykumarin. a tisztított és hőkezelt liszt (dara) takarmány. Mediterráneumban. flavanon liquiritigenin és glikozidja a liquiritin. jól áttelel. protopin. szaponinok. 100-szor édesebb a cukornál (édesítőszer. görcsoldó. 20% zsíros olaj és 40% fehérje.6-2% flavonoid: chalkon izoliquiritigenin. Homeopathia. hispidol. Ph. a drog és vizes kivonata gyulladáscsökkentő és gyomorfekély kezelésére használatos (pl.: Glycyrrhiza hirsuta L.03-0. Egyévesek vagy évelők.. Magyarországon termesztik.06% aromaanyag (pl. továbbá kb. estragol). tarackokkal terjed. 4. Glechoma hederacea L. – ASTERACEAE iszapgyopár Gnaphalii uliginosi herba Honos Európában. prenil-flavanonol (glabrol).) = Liquiritiae (= Glycyrrhizae) rhizoma et radix (Ph. Hatóanyag: magban kb.. Hg. asztma esetén. immunmodulans. glükózzal alkotott glikozidja az izoliquiritin.) Liquiritiae succus Honos Eurázsiában.Forrás: http://www. izoboldin Alkalmazás: glaucin a légzőközpontot nyugtatja. corydin. Termesztésük megoldható. belőle készült gyógyszerek a köhögési ingert csökkentik. 10% poliszaharid (glycyrrhizan GA). Eur. VII. menton. Különösen az USA-ban termelik a legtöbbet (transzgénikus fajtákat is).medvecukor vagy gyógyszerek). p-cymen stb.5% aporfin alkaloid (izocorydin. magnoflorin. Ph. sanguinarin. a sárga szarumákban jellemzőbbek: glaucin. 20 szaponin. népgyógyászatban légzési és emésztőrendszeri elégtelenség. prenil-flavanon (glabron). A Dunántúlon nem ritka. 3-7% cserzőanyag. izoflavan (glabridin.) Honos Mandzsúriában. agrotechnikája ismert. valamint szaponin. tripszin-inhibitor Alkalmazás: olajat ipari módszerrel nyerik ki. pulegon. ízesítő). – FABACEAE [syn. Glycyrrhiza glabra L. Homeopathia. 0. Ázsia mérsékelt égövi részein.] igazi édesgyökér Liquiritiae radix (Ph. Évelő. 4. É-Afrikában. A veres szarumák drogja nyugtató. enoléterek Alkalmazás: antidiarrhoeicum. Hatóanyag: 0.és Ca-sói). Hg. Hatóanyag: flavonok. Szterolok. gyanta Alkalmazás: antidiarrhoeicum. lecitin.) Merr. immunmoduláns savas poliszaharid GPI és GPII Alkalmazás: a 24-hidroxi-glycyrrhizin kb. gyomtársulásokban. 20 cm magas. a kivont és tripszin-inhibitor mentes fehérjekoncentrátum élelmiszeradalék. chelerythrin). Ph. lágyszárú. Hatóanyag: 2-15% triterpénszaponin glycyrrhizin (glycyrrhizinsav K. elterjedt Kínában.). elterjedt É-Amerikában is. továbbá diuretikus is. glauvin.04-0. – FABACEAE szója(bab) Sojae semen Sojae oleum hydrogenatum Sojae (= Soiae) oleum raffinatum (Ph. marrubiin.. 0. Különösen a sárga szarumák kerti dísznövény is. egyéves.) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Ph. A virágzáskor gyűjtött hajtást szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). VIII. Gnaphalium uliginosum L. az Alföldön gyakoribb. licoricidin). iszapnövényzetben él.

gyökérkéregben 8-11% gyantaszerű anyag. trópusi Afrika déli részein. Hatóanyag: kb. 0. Gossypium barbadense L.Forrás: http://www. Ph. 0. anthelminticum. akár 1 m-re is megnő. Évelő cserje.5 cm vastag korongokat tovább szeletelik és szárítják (beszáradás 3. – CARYOPHYLLACEAE fátyolvirág. A gyökereket általában a 3. apigenin. a magban 20-25% zsíros olaj. évelő félcserje. bisabolol. csúzfa Guajaci lignum Honos Karib-szigeteken. Hatóanyag: 15-20% triterpén-szaponin (főleg gypsogenin) . flavonoidok (pl. Évelő lágyszárú.5 cm mélyre vetik. poli-en-inek Alkalmazás: készítmények formájában expectorans.hu Gossypium arboreum L.] gyantásgyom Grindeliae herba Honos DNy-USA-ban. áttelelő vagy évelő lágyszárú. gyapotfa Honos Afrikában. abortivum. D-Amerika északi és nyugati részein. Gossypii semen Gossypii radicis cortex Gossypium (= Gossypii lana depuratum) Gossypii oleum hydrogenatum (Ph. Grindelia camporum Greene – ASTERACEAE [syn. guajazulen. purgans. Évelő félcserje. menorrhagia kezelésében. üledékes talajon termeszthető. tannin. curcumen Alkalmazás: vatta. Gratiola officinalis L. szaponin. perui gyapot Honos D-Amerika nyugati részén. Nyílt homokpuszta gyepekben. gumianyag. bis-szeszkviterpén). Hg. DK. szeszkviterpén-alkohol. – ZYGOPHYLLACEAE guajakfa. Hatóanyag: 5-6% illóolaj (szeszkviterpén guajol. Ázsia mérsékelt égövi részein. Ázsia mérsékelt égövi részein. Júliusban. gyökérkéreg metrorrhagia. diureticum. Mocsár. 20% gyanta. Guajacum officinale L. augusztusban virágzik. Homeopathia. keserű grindelin.és cellulózpor-gyártás.. töltéseken. Folyóvizek mentén.) Honos K-. asztma kezelésében). A gyökértörzset elkülönítve jól megtisztítják és hámozzák. késő ősszel vagy tavasszal ássák ki. benzoesav. Évelő cserje.és lápréteken helyenként még megtalálható. vitexin) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. főleg Peruban. A magvakat szabadágyba 0. szalicilsav. guajoxid). Gypsophila paniculata L. Homeopathia. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén gratiogenin és egyéb szaponin. fenolkarbonsav. 4. Nálunk helyenként dísznövényként ismert. Homeopathia. VIII. guajaguttin. évelő lágyszárú. Guajacum sanctum L. diureticum. gossypol (toxikus pigment. száraz. Magas. enyhe spasmolyticum (pl. Kb. magyar szappangyökér Saponariae albae (= hungaricae) radix (Ph. laza homoktalajon él. laxans. Gossypium herbaceum L. Hg. a jól gyökeresedő példányokat kiemelik és ősszel végleges helyére kiültetik 50 cm sortávolságra.és Közép-Európában. grindelol szterol-származékok. örökzöld fák. – SCROPHULARIACEAE csikorka Gratiolae herba Gratiolae radix Honos Európában. termesztik Ázsia sok részén. lehet anyagcsere javító. év végén.. VII. Gossypium hirsutum L. Eur.: Grindelia robusta Nutt. levantei gyapot Honos Dél-Afrikában.) Hatóanyag: cellulóz.5:1). szaponin Alkalmazás: gyanta (Guajaci resina) előállítása. korábban antisyphiliticum. 20% gyanta (diterpén grindeliasav és származékai).3% illóolaj (borneol). – MALVACEAE hegyvidéki gyapot Honos É-Amerika déli részein és Közép-Amerikában.doksi. kb. olajkivonás. Kúszó tövű.

euxanthon. fára kúszó. harunganin.és cholepathia. dysmenorrhoea). aranyér. – ROSACEAE koszófa Koso flos Honos Abesszíniában.doksi. Madagaszkáron. VIII.) Hamamelidis cortex (DAC) Honos É-Amerikában. – HYPERICACEAE [syn. procumbid). . 7 m magasra növő cserje. Hamamelis virginiana L. K-Ázsiában. H Haematoxylum (= Hematoxylon) campechianum L. Harungana madagascariensis Chois. adstringens (dysenteria. 8% gallotannin típusú hamamelitannin (kéregben 1-3%). madagascinantron. physcion. É-Afrikában. Eur. – ARALIACEAE (közönséges) borostyán Hederae folium (DAC) = Hederae helicis folium Hederae helicis herba Honos Európában. hisztológia) Hagenia abyssinica Gmel. 1. funkcionális pancreato-.Forrás: http://www. állatgyógyászat. 3. Hatóanyag: levélben hypericin.) Honos D-Afrikában. dyspepsia. 7% gyantaszerű hamamelin (kéregben 16%).. D-Amerika északi részén. antiphlogisticum gyógyszerek formájában is. Hatóanyag: 1-3% iridoid-glikozid (harpagosid. hamamelidin. haronginantron). flavonoidok.5% illóolaj. 0. pseudohypericin. izoacteosid). Kéregben betulinsav.: Haronga paniculata (Pers.5% cserzőanyag Alkalmazás: visszatérő. Ny-Ázsiában. kosin) Alkalmazás: anthelminticum. safrol. – CAESALPINIACEAE festő kékfa Campechianum lignum = Haematoxylonis campechiani lignum Honos Közép-Amerikában. Országszerte gyakori. metilheptadienon. friedelin. Karib-szigeteken. – HAMAMELIDACEAE nagylevelű csodamogyoró Hamamelidis folium (Ph. antrakinonok (chrysophanol. leginkább nyirkos erdőkben tömegesen gyűjthető. ízületi gyulladásokban analgeticum. Hedera helix L.hu Alkalmazás: expectorans bronchitisben..) Lodd. 4. Hg. Kaukázusban. meteorismus esetén kivonatok vagy gyógyszerek formájában. fenolglikozid (acteosid. Drogot szolgáltathat még a H. Parkokban díszváltozatait is telepítik. vérzéscsillapító (menorrhagia. Eur. szeszkviterpén Alkalmazás: tonicum. 10% 4-aryl-chroman (hematoxylin) Alkalmazás: festék (textil. Ph. Hg. flavonoid Alkalmazás: antirheumaticum. – PEDALIACEAE ördögcsáklya. hepato. VIII.) DC. Hatóanyag: floroglucin-származékok (kosotoxin. madagascin. szterol. Homeopathia. Hatóanyag: kb. ulcus cruris. Ph. trópusi Afrika déli részein. gumószerű raktározó gyökerekkel.] madagaszkári ördögkarom Harunganae madagascariensis cortex Harunganae madagascariensis folium Honos trópusi Afrikában. is. Hatóanyag: kb. Homeopathia. 4. külsőleg visszérbetegségben. harpagid. Népgyógyászatban reumás panaszok és bőrbetegségek kezelésére is használatos. triterpén. örökzöld cserje.5 m-re is szétterjedő évelő. Harpagophytum procumbens (Burch. phlebitis kezelésére. 20 m magasra is megnövő fa. Kozmetikum. flavonoidok (kvercetin-származékok). protokosin. ördögkarom Harpagophyti radix (Ph. diarrhoea esetén). zeyheri Decne. lágyszárú.

többféle heteropoliszaharid.hu Hatóanyag: 2.és D-Európában. supinin) Alkalmazás: korábban szemölcsre. fenolkarbonsavak (pl. pyranon-származékok (arenol. a virágban még sokféle karotinoid.6% flavonoid (naringenin-. Helv. D-I. VIII. továbbá kumarin (esculetin.vagy dolomitgyepekben nem túl gyakori. delphinidin. különösen időskori. oleanolsav. fenolkarbonsavak.. hederaszaponin B. olenaolsav-3-szulfát. – CISTACEAE kanadai napvirág Helianthemi canadensis herba Honos É-Amerika északi részein.) Honos USA nyugati részein Mexikóig. Néhol vadtakarmánynak telepítik. A kaszat héj nélküli belső részében (magban) 40-50% zsíros olaj. Az Alföldön gyakrabban fordul elő vetési gyomtársulásokban. marásra. Hg. Egyéves lágyszárú. 10% cserzőanyag. anthelmintikus. a levélben scopolin. – ASTERACEAE napraforgó Helianthi semen (= fructus) Helianthi annui flos Helianthi annui folium Helianthi annui oleum raffinatum (Ph. Belsőleg nem használható. scopoletin). közel 1 m magasra nő. Hatóanyag: kb. 0. poliin falcarinol. Évelő gumós. krónikus epehólyag-bántalmakban. erőteljes növekedésű évelő. Helichrysum arenarium (L. homoarenol). Helianthemum canadense (L. Hatóanyag: gumóban inulin. továbbá lignan helioxanthin. antiprotozootikus. K. Évelő lágyszárú. luteolin-glikozidok. kvercetin. echinatin. Virág és levél főleg lázcsillapító.Forrás: http://www. spasmolyticum felső légúti hurutokban. Ph. Kaukázusban. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid-észterek (heliotrin. kvercetin-. továbbá pektin. lasiocarpin. E célból csicsókaszirup is. helianthoidin Alkalmazás: inszekticid. heliosupin. Helianthus tuberosus L. Egyéves. Helianthus annuus L. B). fenolkarbonsavak. Hederaszaponinok (és részben a falcarinol) miatt antibakteriális. szaponinok. heleurin. Sok fenolos sava miatt kozmetikai alapanyag (kenőcsök). fehérjében gazdag darája élelmiszer. Számos gyógyszer alkotórésze. É-Afrikában. lágyszárú.4% chalkon izosalipurposid. scabra változatát kerti dísznövénynek telepítik. Magyarországon var. Néhol a kaszatok elszóródnak és gyomtársulásokban jelenik meg. szitoszterol. 4. spasmolyticum. fruktánok Alkalmazás: gumó nyersen vagy szárítva dieteticum.doksi. Mexikóban.és kempferol-glikozidok. vérhas ellen. elhízással együtt járó cukorbetegségben. Hatóanyag: 0. – BORAGINACEAE európai kunkor Heliotropii herba Honos Európában. . fehérje. könnyen szaporodik és terjed. Hatóanyag: levélben és virágban flavonoidok. különösen helichrysin A. diterpénsav Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenés. Eur. illóolaj Alkalmazás: expectorans.ASTERACEAE napszem Honos Mexikóban.) Michx. szterolok. Helyenként. továbbá dyspepsiában. apigenin-. – ASTERACEAE csicsóka Honos atlantikus É-Amerikában. bayogenin): hederaszaponin C (= hederacosid C). heliotridin. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: cholereticum. Nálunk nyílt homokpuszta. kempferol-. europin.. leucocyanidin. antimikotikus. kis cserje. szterolok. umbelliferon. országszerte kisebb állományokat alkot. sok klorogénsav).06% poliensav-izobutilamid heliopsin. DAC) = Stoechados (citrini) flos Honos Közép-. Ny-Ázsiában.5-6% bisdesmosid triterpénszaponin (aglikon: hederagenin. Hatóanyag: gyökérben 0.) Moench – ASTERACEAE homoki szalmagyopár Helichrysi flos (Ph.) Sweet . Heliotropium europaeum L. triterpénsav-glikozidok. Heliopsis helianthoides (L. ma már többnyire hibrideket. kontinentális éghajlatú területeken világszerte termesztik. scabrin. Inulin előállítása. lecitin Alkalmazás: olajipar.

: Anemone hepatica L. Évelő lágyszárú. magasra növő. 0. évelő lágyszárú. et K. Nálunk szórványosan fordul elő mészkerülő. Vadon nem él Magyarországon. – RANUNCULACEAE [syn. emmenagogum. hirsuta főleg a déli területeken. gyertyánosaiban helyenként fordul elő. kelet-balkáni faj. Heracleum sphondylium L. anthelminticum. orvosi ellenőrzéssel.. medicagensav és 16-hidroxi-medicagensav bisdesmosid-származékai). a hellebrigenin glükorhamnozidja).2-1. ÖAB. Hegyvidékeink bükkelegyes erdőiben néhol gyakori. Népgyógyászatban antidiarrhoeicum. elterjedt Ny. 0. Mediterráneumban. a legtöbb a Dunántúlon. A Pilisben és a Visegrádi-hegységben éri el elterjedése nyugati határát.és K-Ázsiában. lágyszárú. – RANUNCULACEAE pirosló hunyor Honos DK-Európában. Állatgyógyászatban külsőleg aspecifikus immunstimuláns (ingerterápiaként). Nálunk vadon nem fordul elő. .). homoki gyepekben.és gyertyánelegyes erdőkben. illatos hunyor Honos DK-Európában. É-Amerikában. Hg. Homeopathia. anthelminticum. évelő lágyszárú. Helleborus odorus W.és DK-Európában. umbelliferon) Alkalamzás: diureticum krónikus cystitisben. sphondin.4% kumarin (herniarin. DAC) = Multigranae herba = Millegranae herba Honosak Eurázsiában. – RANUNCULACEAE fekete hunyor Hellebori nigri rhizoma et radix Honos Közép. bergapten stb. számos díszfajtáját kertekben telepítik. Hepatica nobilis Mill. gyökérben egyes hatóanyagokból többféle Alkalmazás: megfelelő adagban és formában fotodinámiás hatású vitiligo kezelésében. urethritisben. Helleborus dumetorum W. erdők.] májvirág Hepaticae (nobilis) herba = Anemones hepaticae herba Honos Európában. tisztásokon fordul elő. Homeopathia. VII. Herniaria glabra L. A borzas porcika kissé gyakoribb. régen emeticum. emmenagogum. Hatóanyag: termésben 0. de védett. szaponin Alkalmazás: homeopathia. kisvirágú hunyor Honos Közép és D-Európában. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (bufadienolidok. erőteljes. anemonol. a H. Védelemre szorul. Helleborus purpurascens W.3-3% illóolaj. Üde bükkösökben él. hellebrin. ligeterdők szegélyén.doksi. izopimpinellin.Forrás: http://www. protoanemonin. pl.és izorhamnetin-származékok). – CARYOPHYLLACEAE kopasz porcika Herniaria hirsuta L. a Dél-Dunántúlon található főleg bükk. Hatóanyag: hepatrilobin glikozid. borzas porcika Herniariae herba (Ph. abortivum. évelő lágyszárú. továbbá furokumarinok (pimpinellin.1-0. évelő lágyszárú. Évelő.hu Helleborus niger L. drasztikus hashajtó. Likőripar. Évelő lágyszárú. – APIACEAE medvetalp Heraclei folium Heraclei radix Honos Eurázsiában. – RANUNCULACEAE zöld hunyor Hellebori viridis rhizoma (cum herba) Honos Európában.2% flavonoid (kvercetin. Hellebori rhizoma et radix Helleborus viridis L. A Dunántúl bükköseiben. Balkánon. et K. Több alfaja ismert Magyarországon. et K. Védelemre szorul. Hatóanyag: 3-9% triterpénszaponin (herniariaszaponin 1-7. levélben kevesebb. védett. továbbá szteroid szaponinok Alkalmazás: hatóanyagát kivonva orvosi ellenőrzéssel cardialis insufficientia esetén. kertekben telepíthető.

de a herbában is izotiocianátglikozidok (pl. Magban zsíros olaj jelentős mennyiségű tokoferollal. Áprilisban virágzik. anthelminticum. narancssárga álbogyó termések augusztusban érnek. pyelitis. szterol. Homeopathia.: Hordeum distichon L. glucomatronalin. fokozza az ellenállóképességet betegségekkel szemben. üde bükkelegyes erdőkben. pektin. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: diureticum. Mediterráneumban.vagy többéves lágyszárú. de egyéb értékes hatóanyagai megmaradnak. Eur.] kétsoros árpa. gyulladásgátló és antibakteriális. – BRASSICACEAE hölgyestike Hesperidis herba = Violae matronalis herba = Damascenae herba Hesperidis semen = Violae matronalis semen = Damascenae semen Honos Európában. erodált területek megkötésére is alkalmas. megfelelő adottságú helyeken sokfelé termesztik. Egyéves. A kivont zsíros olaj nehezen gyógyuló sebekre. Hibiscus sabdariffa L. Ph. Finnországtól Mongóliáig termesztik. Hatóanyag: luteolin-glikozid. Hatóanyag: 15-30% szerves sav (citromsav. Hatóanyag: flavonoid. Évelő lágyszárú. nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: expectorans. homokos. diureticum (saluretikus). erőteljes. Folyóvizek mentén. főleg a magban. nyomokban illóolaj (benne eugenol) Alkalmazás: frissítő.) Honos trópusi Afrikában.és linolensav). speciális sav a hibiscus-sav (allohidroxi-citromsavlakton). Hatóanyag: magban zsíros olaj (főleg linol. 1. arabinan). árnyas. Hideg. – MALVACEAE hibiszkuszvirág Hibisci sabdariffae flos (Ph. Alkalmazás: terméshús présleve vagy kivonata roborans. E-) vitaminok. glucohespematrin) Alkalmazás: diaphoreticum. továbbá kb.5% anthocyan (delphinidin.hu Hesperis matronalis L. karotinoidok. Hippophaë rhamnoides L.. ágtövises cserje vagy kisebb méretű fa. – ASTERACEAE ezüstös hölgymál Hieracii (pilosellae) herba Honos Eurázsiában. Hordeum vulgare L. parlagokon viszonylag gyakori. akár 1 m magasra is megnő. Hatóanyag: kb. hordalékos. égési és sugársérülésekre különösen alkalmas. cserzőanyag. húsos. 4 m magasra is megnövő. a lédús. diureticum. Hibiscus trionum L. Hieracium pilosella L. 1% aszkorbinsav. – MALVACEAE varjúmák Trioni herba Honos Eurázsiában. A fagyokig gyűjthető. flavonoidok. É-Afrikában. kétlaki. [syn. nyálka-poliszaharid. VIII. cystitis esetében.doksi. használható urolithiasis. üdítő. Hg. Egyéves lágyszárú. akár más drogokkal társítva. szárítva C-vitamin tartalma csökken. borkősav). – POACEAE árpa Hordei decorticati fructus Hordeum vulgare L. gyanta. Legtöbb hegységünkben megtalálható. Az Alföldön vetésekben. grippe és légúti hurutos megbetegedések esetén hatásos. Mélyhűtéssel lehet tárolni. spasmolyticum. Hazánkban egyre több helyen telepítik. almasav.és cyanidin-glikozidok. Magyarországon bolygatatlan száraz gyepekben és üdébb réteken. diureticum. cholagogum. kavicsos. mérsékelt égövi Ázsiában. stomachicum. heteropoliszaharidok (rhamnogalacturonan. umbelliferon. homokos partokon élő. fagyási. kaszálókon mindenütt előfordul. arabinogalactan. 4. a hibiscin delphinidin-3-xilozil-glükozid). – ELAEAGNACEAE homoktövis Hippophaë rhamnoides fructus Hippophaë oleum Honos Eurázsiában. enyhe laxans. bokorszerű lágyszárú. sör árpa Hordei distychi semen .Forrás: http://www.és sótűrő. egyéb (B-. Két.

Hatóanyag: a magban 30-50% zsíros olaj (különleges zsírsavakkal. Fajtáit termesztik. méhvérzést csökkentő érszűkítő. antibakteriális. chaulmoograsav. Agrotechnikája ismert. Humulus lupulus L. Eur. berberin. skimmin. Hydnocarpus kurzii (King) Warb. Ph. rutin. D-Amerikában. gátolja a prostaglandin-szintézist. aldehidek. Hatóanyag: febrifugin (chinazolon-származék). albumin. dihidroizokumarin-származék). Indiai-szubkontinensen. 2% zsíros olaj Alkalmazás: gyomor. kerti dísznövényként nálunk is ismert.5-6% izokinolin alkaloid (hydrastin. Évelő lágyszárú. speciális chalkon xanthohumol. 0.doksi. antivirális. rutin.. Gyógyszerekben komponens. de elhagyott kerítések mentén is gyakori. illóolaj. stomachicum. – HYDRANGEACEAE hortenzia Hydrangeae folium Honos DK-Ázsiában.Forrás: http://www. gyógyszerek formájában). 60% keményítő. Homeopathia. lignan (sesamin). caryophyllen). hydnocarpussav) Alkalmazás: izolált speciális zsírsavait a lepra és a tuberculosis gyógyítására használják. Hydrocotyle vulgaris L. Évelő lágyszárú. – SAURURACEAE dokudámi Houttuyniae herba Houttuyniae aetheroleum Honos Kínában. 4. Houttuynia cordata Thunb. A mai termesztett árpa világszerte ismert. 12% egyéb szénhidrát (glukan. továbbá főként Etiópiában.3-1% (mirigyben 1-3%) illóolaj (mono. Hatóanyag: tobozban 15-30%. kb. globulin. Hydrastis canadensis L. gyakori kultúrnövény. fenol phyllodulcin (dihidrochalkonhoz hasonló. É-Afrikában. méhösszehúzó hatása miatt (orvosi ellenőrzéssel. fruktan. más Hydnocarpus fajok – FLACOURTIACEAE [syn. Hatóanyag: kb. flavon-glikozid afzelin. Hatóanyag: 2. prenilchalkon (pl. VIII. flavonoidok. kempferol-3-galaktozid. ketonok). Hg.. – CANNABACEAE komló Lupuli flos (Ph. humulen.) = Lupuli strobuli Lupuli glandula (ÖAB) Lupuli aetheroleum Honos Európában. Hatóanyag: levélben kvercitrin. 0. Keményítőgyártás. hydrangetin). myrcen. xanthogalenol) Alkalmazás: sedativum. cukrok). – HYDROCOTYLACEAE vízi gázló Cotyledonis aquaticae herba . A phyllodulcin 400-szor édesebb a cukornál. egyéb fenol. aporfin-alkaloid (aristolactam) Alkalmazás: emmenagogum. – HYDRASTIDACEAE kanadai aranygyökér Hydrastis rhizoma Honos É-Amerikában. diarrhoea esetén.és Elő-Ázsiában. Indiai-szubkontinensen. delphinidin-3-gükozid. Hydrangea arborescens L. illóolaj (pinenek. amarum.) Ser. söripar.és fenolkarbonsav-glikozidok Alkalmazás: lázcsökkentő. tobozban 2-4% oligomer proanthocyanidin. zsíros olaj Alkalmazás: diureticum. de termesztik Európában is. Malajziában. humulon). szaponin. – HYDRANGEACEAE cserjés hortenzia Hydrangeae arborescentis radix Honos USA keleti felén.: Taraktogenos kurzii King] bőrolajfa Chaulmoograe oleum = Hydnocarpi seminis oleum Honos Indokínában. 3 m magasra megnövő fa. gyanta. Homeopathia. Hatóanyag: hydrangin. kumarin (umbelliferon. Ázsia mérsékelt égövi területein. canadin) Alkalmazás: vérzéscsillapító. D-Afrikában. húgyúti és felső légúti fertőzésekben használatos. liánszerűen felkapaszkodó. camphen. malária ellenes. pótkávé-alapanyag. enyhe antibakteriális.és bélhurut.hu Ősei honosak Kelet. glutenin.15% 2-metil-3-buten-2-ol bomlástermék. É-Amerikában. 10-16% prolamin hordein.és szeszkviterpének: pl. Ártéri erdőkben. Söripar. Hydrangea macrophylla (Thunb. mirigyekben 50-80% komlógyanta (terpenoid floroglucin-származékok: lupulon. édesítőszer. Kelet-Ázsiában.

Indiai-szubkontinensen. cserzőanyag.és epebántalmakra.) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Ph. A virágzó hajtást gyűjtik. biapigenin). a szitoszterolin (= szitoszterin-β-D-glükozid) Alkalmazás: kivonatai. pinocampheol). – AMARYLLIDACEAE ormányliliom Hypoxidis tuber Honos Dél-Afrikában. Illóolajnak csak a teljes virágzásban lévők használhatók. Hatóanyag: 0.1-0. Szellős helyen szárítható (beszáradás 4-5:1). Hg. enyhe vérnyomásnövelő. cserzőanyag Alkalmazás: expectorans felső légúti betegségekben. Egyéves vagy áttelelő lágyszárú. Ph. Hyssopus officinalis L. Hatóanyag: 0. közel 3% hiperforin. Külsőleg fungisztatikus és izzadásgátló.9-1. Hg. indás lágyszárú.4% alkaloid (0. kimerültséggel járó idegesség. Külsőleg hámosító.. védendő.. Évelő lágyszárú. trópusi Afrika nyugati és észak-keleti területein. Eur. Hyoscyamus muticus L. Nálunk nem természetes. – HYPERICACEAE (közönséges) orbáncfű Hyperici herba (Ph. végálló hajtásokat virágzás kezdetén gyűjtik.doksi.Forrás: http://www. – SOLANACEAE beléndek Hyoscyami folium (Ph. illatszeripar. Kora tavasszal 1-2 cm mélyre.3% illóolaj. szorongás) enyhítésére.05-0. Hg. köves helyeken. továbbá pinenek. a beléndekében 0.) Honos Európában. kaszálókon. rutin. Ph. 4. továbbá 0.hu Honos Európában. Szárazabb helyeken is sikerrel termeszthető. Homeopathia. Hypoxis rooperi L. VIII. Szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1). – SOLANACEAE egyiptomi beléndek Hyoscyami mutici herba Honos É-Afrikában. Eur. Sziklás. – LAMIACEAE (kerti) izsóp Hyssopi herba Hyssopi aetheroleum Honos Mediterráneumban. Ny-Ázsiában. csak üvegházban. készítményei a prostaglandin-szintézis gátlása révén alkalmasak jóindulatú prostata hyperplasia és krónikus polyarthritis kezelésére. külsőleg sebgyógyító. Szaporítása palántaneveléssel történik. évelő lágyszárú. depressziós tünetek (klimaxos panasz. Fűszer. először júniusban. Üde lápréteken fordulhat elő. VII. kb. szaponinok Alkalmazás: régebben diureticum. I . Hatóanyag: az egyiptomi beléndek levelében 0. Félszáraz gyepekben. a kiültetést követő évben júniustól szeptemberig virágzik.3% naftodiantron hypericin és hypericinhez hasonló származékok. terápiás felhasználása megegyezik a Datura stramoniumnál írtakkal. Enyhe bőrgyulladást okozhat egyeseknél. VIII. aromaticum. szántókon helyenként megtalálható. Arab-félszigeten. 10% cserzőanyag Alkalmazás: enyhe neurotikus. Hypoxis aurea Lour. száraz. lejtőkön is telepíthető törpecserje. É-Afrikában. Nemesített fajtáit elkezdték termeszteni. erősen megritkult a gyomirtók miatt.) Honos Európában. ritka. 4. Parlagokon. A 40 cm-es. enyhe spasmolyticum. Apró termetű. flavonoidok. mészkerülő tölgyesekben és irtásokban közönséges.1% körüli (0. 0.3-1% illóolaj (főleg monoterpén-keton pinocamphon.04% hioszciamin).1% hioszciamin). legfeljebb 40 cm-es végálló szárral. köszvényre. Indiai-szubkontinensen. fekély. Szkopolamin-tartalma is jelentősebb az előbbinek.és sebgyógyító. másodszor szeptemberben.. Hatóanyag: gyökerében nagyobb mennyiségű a β-szitoszterol és ennek glikozidja. É-Afrikában. Népgyógyászatban máj. 50-70 cm-es sortávolságra vetik.5-1.5-1% flavonoid (hiperozid. Elő-Ázsiában. évelő. Hatóanyag: csípős illóolaj. Hyoscyamus niger L. Hypericum perforatum L. a mérsékelt égövi Ázsiában. Alkalmazás: hatóanyagok kivonása. mérsékelt égövi Ázsiában.

. 1 m magas. flavonoid. Hatóanyag: indolvázas indikan glikozid. cserzőanyag. Hatóanyag: rutin. – AQUIFOLIACEAE matétea Mate folium (DAC) = Mate folium (tostum. . stomachicum. terpineolacetát. bokorerdőkben. Eur. Országszerte. ursolsav. szterol. VIII. cymol.) Anisi stellati aetheroleum Anisi aetheroleum (Ph. É-Amerikában.hu Iberis amara L. Ph. szeszkviterpén-lakton (anisatin. fehér kérgű. carminativum. kb. – ILLICIACEAE (kínai) csillagánizs Anisi stellati fructus (Ph. 20% zsíros olaj Alkalmazás: expectorans.Forrás: http://www. fenolkarbonsavak (pl. carminativum.és D-Európában. oleanolsav) Alkalmazás: stimulans a központi idegrendszerre. – BALSAMINACEAE erdei nenyúljhozzám Balsamitae luteae herba Honos Közép. metileugenol. ami indigóvá alakul át. diaphoreticum. – AQUIFOLIACEAE magyal(fa) Ilicis aquifolii folium Ilicis aquifolii fructus Honos Európában. Ny-Ázsiában. viride) Honos Brazíliában. 10% gyanta Alkalmazás: diureticum. 4. Termesztik is. shikimisav. Hg. szemölcsre. shikimin. aranyérre. A füstölt drog sajátos ízű. 0. Néhol kerti dísznövény. külsőleg sebre.3-2.1-0. neoanisatin) Alkalmazás: stomachicum. shikimitoxin. 8-15 m magas. Hatóanyag: 0. örökzöld fa. Ilex aquifolium L. ÉNy-Afrikában. Hg. Ph. ánizsketon stb.5% teobromin. szeszkviterpének. ilexsav. Eur. Évelő lágyszárú. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. kolin. gyanta. ízjavító. Hatóanyag: cserzőanyag.251% illóolaj (cineol. protocatechusav. örökzöld cserje. Indokínában. patak menti és ártéri ligetekben. cucurbitacinok Alkalmazás: amarum.vagy kétéves lágyszárú. D-Amerika déli területein. továbbá phellandren. cadinen). Kisebb termetű. örökzöld fa. Indigofera tinctoria L. triterpén-szaponin (mate-szaponin: ursolsav. terpineol. 1. szeszkviterpén (bisabolen. – ASTERACEAE erdei peremizs Conyzae majoris (= vulgaris) herba Honos Közép. szurdokerdőkben található. limonen. 0. Homeopathia. É.. Kb. Hatóanyag: glikozinolátok. anethol). linalool. Illicium verum Hook. laxans. száraz tölgyesekben. Illicium anisatum L. 4. Inula conyza DC. kinasav). protocatechusav. Ilex paraguariensis St. aglikonja az indoxil. diureticum. Kis termetű. stimulans. kávésav. egyéves lágyszárú. É-Afrikában. kertjeinkben sok helyen dísznövény. vágásokban. egy.és Ny-Európában.). Impatiens noli-tangere L. Örökzöld cserje. cholereticum.doksi.5 m magas cserje. – BRASSICACEAE kerti tatárvirág Iberidis herba Honos Ny-Európában. Hatóanyag: 5-8% illóolaj (zömében anetol. láperdőkben. VIII. Homeopathia. külsőleg présnedve sérülésre.) Honos Kínában. 28% zsíros olaj. caren. tannin. ilicin. kb. nyomokban teofillin.és K-Ázsiában. Hatóanyag: 17% shikimisav.4% koffein. Homeopathia. Hill. phlobaphen. – ILLICIACEAE japán csillagánizs Shikimi fructus Honos K-Ázsiában. Ny-Ázsiában. kevés teobromin. fenolkarbonsavak és észtereik. – FABACEAE indigó(cserje) Indigo folium Honos a trópusokon. kb. Alkalmazás: bronchitis. safrol. virágban karotinoidok Alkalmazás: diureticum.

de igen ritka. Iris pallida Lam. felső légúti hurut esetén. Ártéri ligeterdők védett növénye.: Iris florentina L. Inula helenium L. mérsékelt égövi Ázsiában. cserzőanyag Alkalmazás: korábban a népgyógyászatban stomachicum. sápadt nőszirom Honos Dalmáciában. Likőrgyártás. kempferol).) Benth. – ASTERACEAE hengeres peremizs Inulae germanicae herba = Palatinae herba Honos Közép.és DK-Európában. dammaradienol Alkalmazás: antibiotikus (alantolacton).2% illóolaj (ironok. sulfo-indolil-glikozinolát (az isatin 2. továbbá alantolsav. szórványosan található sztyeppréteken. Évelő lágyszárú. stomachicum. Jamaikán. Homeopathia.: Exogonium purga (Wender. fekélyes sebre. önmagában nem fordul elő benne) Alkalmazás: régebben kelésre. D-Amerikában. szaponin. izoflavon-glikozid iridin.] firenzei nőszirom Honos Macedóniában. furfurol. lágyszárú. flavonoid (kvercetin.hu Hatóanyag: illóolaj. kerti dísznövény. 20-40% inulin. Hatóanyag: indolvázas isatan (indoxyl-5-ketogluconát). Olaszországban. Főleg a Középhegységben. Termeszthető. Iris germanica L. irilon.3-dioxo-indolin. Olaszországban. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (szeszkviterpén-lakton alantolacton. benzaldehid). anthelminticum. Hatóanyag: szeszkviterpen-lakton Alkalmazás: leromlott fizikai állapotban. Inula germanica L. Ipomoea purga (Wender. kiritkult. cukor. termesztik Indiában. var.és D-Európában. gyanta. guajen. Az egész országban szórványosan. Iris germanica L. Homeopathia. kumarin (scopoletin). lösztölgyesekben. . 4 m magas évelő lágyszárú nagy gumókkal. Isatis tinctoria L. szterol. keserűanyag. ritkán fordul elő löszgyepekben. Iridis rhizoma (et radix) Iridis aetheroleum Hatóanyag: 0. cholagogum.) Hayne – CONVOLVULACEAE [syn. galactanok. illatszeripar. azulen). – IRIDACEAE kék nőszirom Honos K-Mediterráneumban. állatgyógyászatban is. gumianyag.] jalapa(gyökér) Jalapae tuber Honos Mexikóban. de máshol is szórványosan fordul elő. Magyarországon meghonosodhatott. Homeopathia. száraz sziklagyepekben. Hatóanyag: 5-20% gyanta (Resina Jalapae). alantol. mucilaginosum. izoalantolacton.Forrás: http://www. kedvelt évelő. – ASTERACEAE örvénygyökér Inulae radix = Helenii rhizoma et radix Honos K. florentina Dykes [syn.1-0. Ázsia mérsékelt égövi területein. Kis-Ázsiában. ha van rá igény. sokfelé telepítik. diureticum. É-Afrikában. kisgyermekek fogzását könnyítő (kifaragott darabkák rágcsálásával). – BRASSICACEAE festő csülleng Isatidis folium = Glasti folium Isatidis herba = Glasti herba Honos Európában. expectorans. belsőleg lépmegnagyobbodás esetén. diureticum. tonicum. nyomokban illóolaj Alkalmazás: drasztikus hashajtó (bélparaziták eltávolítása). 20-50% keményítő Alkalmazás: expectorans. irisolon. Festőnövény. keményítő. Kis-Ázsiában.doksi. Kétéves vagy évelő lágyszárú. Évelő lágyszárú.

caryophyllen.03% illóolaj (germacren-D. Hg. Hg. Indiai-szubkontinensen. bacca) Juniperi herba (= summitas) Juniperi lignum Juniperi aetheroleum (Ph. májusban virágzik. Juglans cinerea L. Eur. Indiai-szubkontinensen. meghagyva a levélgerincet. VII.és Ny-Ázsiában. Hatóanyag: galactanok. Kaukázusban. Nálunk is mocsarakban. Homeopathia.) Miers. akne. VII. Közép. Eur. VIII. benzilacetát. 5 m magasra megnövő cserje.) = Juniperi galbulus (Ph. illóolaj Alkalmazás: gyomor. 0.) (= fructus. kb. akkor szedik le a kifejlett levelekről a levélkéket. A húsos burkot diószüret idején. – JUNCACEAE békaszittyó. Hg.) . Évelő kúszócserje. Népgyógyászatban vértisztító.2% illóolaj (linalool. ocimen. Áprilisban. – MENISPERMACEAE kolombógyökér Colombo radix Honos DK-Afrikában. gyanta. Magyarországon a római kor óta ismerik. külsőleg ekcémák. fenolkarbonsavak. szeszkviterpén-lakton származékok (columbin.) Alkalmazás: hurutos hasmenést gátol. Ph. lápokban mindenütt közönséges. Jateorhiza (= Jatrorrhiza) palmata (Lam. Madagaszkáron.Forrás: http://www. antimikotikus. anthelmintikus. antispasmodicum. – OLEACEAE jázmin Jasmini flos Jasmini aetheroleum Honos Kínában. Hatóanyag: 5-6% zsíros olaj. a Mediterráneumban. columbamin. Hg.. 0.doksi. 4. Amikor az új termés apró és zöld. Homeopathia. – JUGLANDACEAE fehér dió Juglandis cinereae cortex Honos atlantikus É-Amerikában. Juncus effusus L. Ph. Ph. a közfalat a dióbél nyerésekor különítik el (beszáradás 5-6:1). 0. észterek) Alkalmazás: aphrodisiacum. Hg. levélben kb. cserzőanyag. 10% ellagitannin. palmarin). Közép. chrasmanthin. káka Junci radix Kozmopolita. antidiarrhoeicum bélhurutban. 25-30 m magas fa. VII.. jateorhizin). juglandinsav. pinen. timol). Homeopathia.és bélbetegségekben hashajtó. bőrgennyesedés kezelésére alkalmas. Árnyékban szárítják (beszáradás 4-5:1). sokfelé ültetik a mérsékelt égövön. Hatóanyag: naftokinon juglon. tonicum dyspepsiában.hu J Jasminum officinale L. – JUGLANDACEAE (közönséges) dió(fa) Juglandis folium (Ph. Juniperus communis L. hidrojuglon és hidrojuglon-glükozid.. 4.01-0.és Ny-Ázsiában. évelő lágyszárú. limonen stb. jateorin. – CUPRESSACEAE (közönséges) boróka Juniperi pseudo-fructus (Ph. ma nemesített fajtáit termesztik. oligoszaharidok..5% illóolaj (pl. Juglans regia L. termesztik Brazíliában. Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe diureticum. Illatszeripar. VIII. továbbá flavonoidok (hiperozid. kvercetin. 30-35% keményítő Alkalmazás: amarum. K-Indiában. nyálkapoliszaharid.és kempferol-glikozidok). DAC) Juglandis nux Juglandis semen Juglandis fructus cortex = Juglandis pericarpium nucum Juglandis oleum Honos a Balkánon. antibakteriális.l-1. jasmon. Közép-Európában kertekben ültetik. juglon. Hatóanyag: 1-2% izokinolin alkaloid (palmatin.

: Adhatoda vasica Nees) Malabár-dió Adhatodae folium Honos K-Pakisztánban.) Juniperi aetheroleum empyreumaticum (= cadinum) Honos Földközi-tenger mentén és Balkánon. cadinen. Justicia adhatoda L. illóolaját szesziparban. Hatóanyag: fájában 1. sabinen. flavonoidok. Juniperus sabina L. a Duna-Tisza-közén. VII.5-2:1). alföldi homokterületeken. Juniperus virginiana L. majd tisztítják (beszáradás 1. Terhes nők és vesebetegek nem használhatják. ezeken kívül kb. p-cresol) Alkalmazás: kátrányt.8-2% illóolaj (főleg α-pinen. népi orvoslásban diaphoreticum. vékony rétegben. Juniperus oxycedrus L.5-4. lignan (podophyllotoxin) Alkalmazás: erős diureticum. húgyúti fertőtlenítő. – CUPRESSACEAE virgíniai boróka Ligni cedri aetheroleum (= Cedri ligni aetheroleum) Honos atlantikus É-Amerikában. diterpén-lakton savinin. Az érett álterméseket az ágak enyhe ütögetésével ponyván fogják fel. Hatóanyag: 2.és D-Európában. dísznek is ültetik.5% illóolaj (főleg cedren). heverő cserje. xanthoperol. anthelminticum. Áprilisban. É. humulen. vasicinon Alkalmazás: expectorans. Örökzöld cserje. Nálunk díszfa.) Coult..Forrás: http://www. cserzőanyag.5% dihidrochalkon phloridzin. 20 mono. Hatóanyag: pirimidin-típusú alkaloid vasicin (= peganin).hu Cirkumpoláris. a Balkánon. Homeopathia. köszvény és reuma kezelésére. – DIPSACACEAE mezei varfű Knautiae arvensis herba Knautiae arvensis radix . Hg. myrcen. lignan podophyllotoxin Felhasználás: külsőleg bőrgyógyászatban. diarrhoea esetén. Hatóanyag: fájában illóolaj (cadinen.1% illóolaj van szeszkviterpénekkel (thujopsen. Hatóanyag: 3-5% illóolaj (fő komponens a sabinil-acetát és a sabinen. antiasthmaticum. sík helyen állományalkotó kétlaki cserje vagy kisebb fa. Nálunk meszes vagy mészmentes talajokon. Állatorvoslásban. más Juniperus fajok – CUPRESSACEAE vörös boróka Juniperi pix (Ph. a második évben sötétibolya. szeszkviterpén-alkohol cedrol Alkalmazás: illóolaját főleg a kozmetikai iparban. Hegyvidéki. – ACANTHACEAE (syn. Homeopathia.és szeszkviterpén). Nálunk díszfának ültetik. Külsőleg ízületi bántalmakra.doksi. A fában (lignum) csak 0. spasmolyticum. száraz helyen. Fűszer. Hatóanyag: 0. illóolajat állítanak elő. tuberculostaticum (orvosi ellenőrzéssel). Malajziában. Rovarűző. májusban virágzik. asebotin. limonen. továbbá diterpének (sugiol. terpinen-4-ol). A tobozbogyó első évben zöld. szeszkviterpén βcaryophyllen. Örökzöld cserje. K-Indiában. – ERICACEAE széleslevelű hegyihanga Kalmiae folium Honos É-Amerika keleti részén Kanadától Ohioig és Floridáig. 3-5% catechin-cserzőanyag. pygmaein). szobahőmérsékleten szárítják. – CUPRESSACEAE nehézszagú boróka Sabinae herba (= summitas) Honos Közép. diaphoreticum. Homeopathia. cserzőanyag (andromedotoxinszerű poliol és catechintannin) Alkalmazás: adstringens pl. Knautia arvensis (L. oxivasicin. K Kalmia latifolia L.és Közép-Ázsiában. viasz. communissav).

Ph. Ültetik. elvadulhat. catechin-cserzőanyag. A népgyógyászatban prostata-megnagyobbodásban. fogvérzés. szaponin. klorogénsav. Gélek (alginátok) előállítása. nyálka-poliszaharid. iridoid-glikozid (lamalbid). neolignan. Hatóanyag: alginsav (mannuron. üde gyomtársulásokban elég gyakori. flavonolok).Forrás: http://www. cystitis kezelésére. Homeopathia. – ASTERACEAE mérges saláta Lactucae virosae herba Lactucae virosae folium Honos Közép. Hatóanyag: fehér tejnedvében szeszkviterpén-lakton lactucopicrin és lactucin Alkalmazás: homeopathia. flavonoid cytosid Alkalmazás: mérgező. fogínygyulladás. nem oldódó phlobaphen (“ratanhiavörös”). és más Laminaria fajok – PHAEOPHYCEAE Laminariae stipes = Laminaria Honos óceánokban. – FABACEAE aranyeső Cytisi laburni flos Honos Közép. adstringens. Hatóanyag: 5-15% catechintannin (proanthocyanidinek. tyramin. É-Afrikában. Eur. Eur. virágban kevesebb alkaloid (cytisin. fehérfolyásban. Vadon.és D-Európában. Lactuca virosa L. triterpén-glikozid (knautiosid.: Krameria triandra Ruiz et Pavon] ratanhia Ratanhiae radix (Ph. VIII.hu Honos Európában. Hg.: Myosotis lappula L.) Ratanhiae tinctura (Ph. Évelő lágyszárú. 1 m magas bokros évelő félcserje. Laminaria cloustoni (Edm. kávésav. rendszertelen havivérzésben. Kaukázusban. VIII. dineolignan Alkalmazás: adstringens. VII. Hatóanyag: pseudoindican dipsacan.. Ph. karszt-bokor erdőkben ritkán fordul elő. sztrichninszerű hatása van. – BORAGINACEAE [syn. – LAMIACEAE fehér árvacsalán Lamii albi flos Lamii albi herba (DAC) Honos Európában. rutin. Ph. kempferol-glikozid (lamiosid). cserzőanyag (főleg gyökérben). Herbában kb. Cserje vagy akár 7 m magas fa. Hatóanyag: virágban kolin. urticaria). oxidált. Krameria lappacea (Dombey) Burdet et Simpson – KRAMERIACEAE [syn. Az ország észak-keleti részén..) Honos D-Amerika déli és nyugati területein. 4.] bojtorjános koldustetű Cynoglossi minoris herba . hisztamin. anagyrin). mérsékelt égövi Ázsiában. saponosid) Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító krónikus bőrbajoknál (ekcéma. Hg. laburnin. 14% cserzőanyag. kvercimetrin. stomatitis. bélnyálkahártya-gyulladás esetén mucilaginosum. pharyngitis (főleg tinctura formájában). Hatóanyag: magban több (akár 3%). vérlipidszint-csökkentő. Inkább a Dunántúlon található réteken. kb. Hg. Homeopathia.doksi. norneolignan. L Laburnum anagyroides Medic. tengerekben. Lappula squarrosa (Retz. metilamin. 4. szájüreg.és D-Európában. Nálunk csak rokonfajai gyakoriak.) Dum.és guluronsav-polimerek). Lamium album L. laburnamin. szaponin Alkalmazás: felső légúti panaszok és gyomor-.) Lej. Közép-Ázsiában.és garatöblögetésre.. Kétéves lágyszárú. Évelő lágyszárú. 45% laminarin (poliglukan) Alkalmazás: váralvadás gátló. Szibériában.

terpineol. gyanta diureticum. külsőleg antisepticum.továbbá pyronen. diureticum. Laurus nobilis L. – PINACEAE (közönséges) vörösfenyő Laricis cortex Terebinthina laricina = Terebonthina veneta Honos Európában. kvercetin. Festék (lakk.és D-Amerikában. kolin. Lathyrus sativus L. Hg. Egyéves lágyszárú.] (valódi) levendula Lavandulae flos (Ph. betain. továbbá.. 0.. 25-55% zsíros olaj Alkalmazás: levél aromaticum. bükk. de takarmány szárítva. Lavandula angustifolia Mill. linalool. Homeopathia. taxifolin. üde gyertyán. secoisolariciresinol). nálunk termesztett. főleg Mexikóban. gyertyán és mogyoró gyökerén élősködik. évelő. más aminok.hu Honos Európában.) Coville [syn. kempferol. – ZYGOPHYLLACEAE pusztai kreozot(cserje) Honos D-Amerika nyugati és déli részén. L. gyantasavak. A Középhegységben elég gyakori. aromadendrin. Útszéli és vetési gyomtársulásokban elég gyakori. Larrea divaricata Cav. Alkalmazás: kéreg expectorans krónikus bronchitisben. termés carminativum. Hg.Forrás: http://www. Ph. 4. 4. Eur. caren. szaponin Alkalmazás: meghűléses betegségekben. Hatóanyag: nyálka-poliszaharid. fűszer. – LAMIACEAE [syn. ragasztó) készítés. Hatóanyag: fájában lignanok (liovil.. Ph. máshol – főleg hegyvidékeken – telepítik. L. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj (főleg cineol. Ph. kéregben kb. Larix decidua Mill.doksi. gyantájában 14-15% illóolaj (nagyrészt pinen. antiparasiticum. abietinsav. VIII. fehérjék. Larrea tridentata (Sessé et Moc. amarum. Hg. vera DC. Egyéves lágyszárú. 8% cserzőanyag. a Vendvidéken és az Őrségben nálunk is..5% neurotoxin N-oxalil-diaminopropionsav. Elő-Ázsiában. VIII. oxalilamino-aminopropionsav. larixil-acetát. reuma ellen. mérsékelt égövi Ázsiában.) . Bokros vagy akár 8 m-re is megnövő fa örökzöld levelekkel.] soronai kreozot(cserje) Honos É-Amerikában.) Lavandulae aetheroleum (Ph. Larrea resina Hatóanyag: lignan-típusú gyantasavak (nor-dihidro-guajakgyantasav). Hatóanyag: iridoid aucubin (aucubosid. metileugenol. Hg.: Lavandula officinalis Chaix. Ny-Ázsiában. Termésben 1-4% illóolaj.: Larrea mexicana Moric. fenol guajacol. limonen. aminonitrilek. rutin. pimarsav stb. pinen. lipidek Alkalmazás: mérgező (lathyrismus). geraniol. phellandren stb. aceteugenol.és bükkelegyes erdőkben. termesztik még Közép. terpineol. – FABACEAE szeges (szegletes) lednek Lathyri semen Honos Mediterráneumban. spica L. – LAURACEAE babér(fa) Lauri folium Lauri fructus Lauri aetheroleum Honos Mediterráneumban. leucocyanidin. likőripar. VII. korábban főleg kólika esetén használták népgyógyászatban. rhinantin) Alkalmazás: mérgező. borneol). VII. emmenagogum. Ph. – SCROPHULARIACEAE vicsorgó Squamariae radix = Anbati radix Honos D-Eurázsiában. megfelelő adagban. maltol (larixinsav).. Lathraea squamaria L. Hatóanyag: kb.). kevés alkaloid (pirrolizidin) Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén (pirrolizidin-tartalma miatt ma már alig használják). fűszer. diterpen-glikol larixol. Eur.

– LAMIACEAE szúrós gyöngyajak Leonuri cardiacae herba (Ph. Teljes virágzásban a virágzat alatt az első levél párral együtt vágják. Hatóanyag: 1. déli oldalakon termeszthető.és 10 cm tőtávolságra. – ERICACEAE mocsári molyűző Ledi palustris herba Honos É. Indiai-szubkontinensen. hajfesték. Magyarországon is ismert. Hg. kb. Évelő lágyszárú. Magyarországon a védett. külsőleg ekcéma. helyenként tömeges. ciklopentansav. továbbá carvacrol. kéntartalmú lentionin. áttelelő vízi növény. 20-35% linalool. szterol. Ph.: Lawsonia alba Lam. viasz.5% illóolaj. lucenin. Termeszthető. érelmeszesedés-gátló kivonatai is gyógyszerek. majd szabadágyakba ültetik szét 20 cm sor.hu Honos Mediterráneumban. timol. mikroelemek Alkalmazás: antitumor hatású. – LEMNACEAE apró békalencse Lemnae minoris herba Kozmopolita. Hatóanyag: 0.és K-Európában. fehérjék (pl. – POLYPORACEAE shii-take Honos K-Ázsiában (Kína.) a Tiszántúlon szórványosan fordul elő. Élelmiszer. kumarin. Repellens. quinquelobatus Gilib. carminativum. Termeszthető. állóvizekben.] henna(cserje) Hennae folium Henna Honos Mediterráneumban. 5-10% Lamiaceae-cserzőanyag (főleg rozmarinsav-észterek). majd géppel morzsolják (beszáradás 8-10:1). Leonurus cardiaca L. Helyenként gyomtársulásokban. külsőleg carbunculus kezelésére. É-Ázsiában. a következő év őszén ültetik állandó helyre. A magvetést fagy alá szabadágyba végzik. 5-10% cserzőanyag Alkalmazás: adstringens. Közel-Keleten. Lentinus edodes (Berk. cink. kámfor stb. cserzőanyag. flavonoid Alkalmazás: enyhe sedativum. diaphoreticum. nyálka-poliszaharid. Júniusban. Eur. 40-500C-os műszárítón vagy szellős helyen szárítják. szeszkviterpének (pl. félcserje vagy kisebb cserje. Hatóanyag: 0. esculin) Alkalmazás: expectorans. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (30-55% linalil-acetát. nagyobb hozama miatt ez is gyűjthető és termeszthető.3-poli-β-glucan lentinan. júliusban virágzik. főleg lawson (2-hidroxi-1. mint ledol (= ledumkámfor).) Honos Eurázsiában. 3 cm mélyre dugják. benne hidroxi-szeszkviterpének.5-2. a virágzó hajtásokat gyűjtik. Szőrös alfaja (subsp. 5-7 éves növényekről nyert dugványokkal vagy magról kelt palánták felnevelésével szaporítható. 3-4 cm tőtávolságra. Lemna minor L. Lavandula latifolia Medic. orientin.doksi.) Sing. Kumarin (fraxin. illatszer. Illóolajnyeréshez a virágzás második felében vágják. A 8-10 cm-es ágcsúcsokat 5-6 cm sortávolságra. Júniustól augusztusig virágzik. Homeopathia. – LAMIACEAE széleslevelű levendula Spicae aetheroleum Honos Mediterráneumban. naftalin-származékok. albumin) Alkalmazás: diureticum köszvény. parlagokon található. párologtatásra. lápok vizében gyakori. Hatóanyag: festőanyag 1. kámfor. Lawsonia inermis L. félcserje. ocimen. kálium. Mediterráneumban. Külsőleg fürdőnek. Hatóanyag: flavon luteolin-glikozid. palustrol.VIII. emeticum.4-naftokinon). = L. faélősködő vagy korhadt fák törzsén él. diureticum. Illatszeripar. spasmolyticum. vitaminok. borneol. . izovitexin. – LYTHRACEAE [syn. nemesített fajtáit telepítik. caryophyllen-epoxid). Ledum palustre L. cineol. kevés linalool és linalil-acetát) Alkalmazás: illóolaj-előállítás. vitexin.. diureticum.4-naftokinon. Trópusi Amerikában is elterjedt. erős helyi izgató ízületi bántalmak esetén. mycosis kezelésére.Forrás: http://www. 4. 1 m magas cserje.5-1% illóolaj (cineol.). 2-6 m magas cserje. villosus Desf. Erősítő. Japán). reuma esetén. majd árnyékban vagy mesterségesen szárítják (beszáradás 4:1). vicenin. aspecifikus immunstimulans (lentinan intravénásan). kb. gyanta. izoorientin. mocsarak.

nephrosclerosis esetén. 4. húgyúti betegségekben gyógyszerek formájában. saponaretin. Magyarországon termeszthető. szaponin. antihypertensivum. VIII. Hg. Magját 60 cm sortávolságra. Letisztítás.. Lepidium sativum L. Hatóanyag: főleg a gyökérben jelentős mennyiségű ekdiszteroid (főleg hidroxi-ekdizon). 1. gyorsan szárítják (beszáradás 5:1). Eur. nyomokban illóolaj Alkalmazás: vizelethajtó. flavonoid. vitexin.doksi. A 3-4 éves gyökeres gyökértörzset szeptemberben. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: frissen antibakteriális. Hatóanyag: glikozinolát (glükotropeolin). cholagogum. nyomokban illóolaj (mono. procyanidin Alkalmazás: diureticum veseelégtelenség. Egy. étvágyjavító.: Rhaponticum carthamoides (Willd.) Pers.) Iljin] szekliceimola Leuzeae rhizoma cum radicibus Honos Távol-Keleten. Indiai-szubkontinensen.5 m magas félcserje.) R. az anyagcserét élénkítve csökkenti a testi és szellemi fáradtságot. a herba enyhe diureticum. galiridosid. furano-labdan típusú diterpén leosibiricin és leosibirin. ízjavító (salátának. szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton. neurotikus panaszok. diterpén. vitaminpótló. A leveleket vagy a hajtást bimbós állapotban gyűjtik és gyakran forgatva. lespidin (kempferitrin).) Levistici herba Levistici folium Levistici fructus Levistici aetheroleum (gyökérből) . Elegendő terméshozama a 3. Br. emésztést elősegítő.5-3 cm mélyre vetjük. 15% zsíros olaj. Szibériában. kvaterner amin szinapin. kisebb méretű ládákban. alvászavar esetén különösen jótékony. Hatóanyag: glikozinolát. reuma ellenes. Nálunk nedvesebb termőhelyeken kultúrába vehető.és szeszkviterpének) Alkalmazás: enyhe sedativum. Kb. cserepekben házi zöldségként is. galeopsinok. Ph. 1. – ASTERACEAE [syn. Leonurus lanatus (L. ízesítőnek). fenolkarbonsav. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban étvágyjavító. Ny-Ázsiában. Kaukázusban. ajugosid. Leuzea carthamoides DC. illóolaj (diallildisulfid). magban még benzil-izotiocianát. lágyszárú. orientin. évtől várható. Torma. októberben szedik ki. szívtáji. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adaptogen. továbbá diterpén marrubiin. a magból olaj nyerhető. cserzőanyag. – LAMIACEAE gyapjas gyöngyajak Leonuri lanati herba = Ballotae lanatae herba Honos Szibériában. Lepidium campestre (L. Legelőkön. Ny-Ázsiában.és flavon-C-glikozidok. Európában termesztik. spasmolyticum. Levisticum officinale Koch – APIACEAE (orvosi) lestyán Levistici radix (Ph. Hatóanyag: flavonol.Forrás: http://www. Májusban. – BRASSICACEAE mezei zsázsa Thlaspeos semen Honos Európában.és mustárpótló.hu Hatóanyag: iridoid ajugol (= leonurid). flavonoid. Lespedeza capitata Michx. kb. homoorientin. júniusban virágzik. mosás és feldarabolás után szellős helyen szárítható (beszáradás 3:1). – BRASSICACEAE kerti zsázsa Lepidii sativi herba = Nasturtii hortensis herba Nasturtii hortensis semen Honos É-Afrikában.vagy kétéves. Évelő lágyszárú. Nálunk termeszthető. erősíti a stressztűrést. kempferol-glikozid. – FABACEAE bokorhere Lespedezae herba Honos USA és Kanada keleti partján. egyéves lágyszárú.

VII. stomachicum.) Honossága vitatott. 1% flavon-glikozid linarin.. VII. – SCROPHULARIACEAE (közönséges) gyujtoványfű.) Lini seminis farina (Ph. Hatóanyag: monomer alkil-phthalidok (ligustilid. reumás bántalmak esetén.és epebántalmakban. Gyomtársulásokban. pectolinarin). psoralen). Hg. Linum usitatissimum L. Nálunk termeszthető. VIII. pollenben flavonoid. ritkán többéves lágyszárú. antigonorrhoeicum. Lilium candidum L. Ligusticum sinense Oliv. carminativum. Európában dísznövény.vagy kétéves. ligusticum-lakton. száraz helyen szárítják (beszáradás 4:1). tetrametilpyrazin Alkalmazás: dismenorrhoea. emmenagogum. phellandren. pektin. Fűszer. camphen. laxans. – LILIACEAE fehér liliom Lilii (albi) flos Lilii (albi) petala Lilii (albi) bulbus Honos Ny-Ázsiában. poliin. Ny-Ázsiában. fenolkarbonsavak. – LINACEAE házi len Lini semen (Ph. furokumarinok (umbelliferon. – APIACEAE [syn.. Linaria vulgaris Mill. anthelminticum. Homeopathia.) = Lini placentae farina Lini oleum (Ph. 4. kedvelt dísznövénye.: Ligusticum chuanxiong Qiu et al. ősi rokonfajokból jöhetett létre Európában. DK-Európában.6-1% illóolaj (kb. Hatóanyag: kb. – LINACEAE béka len Lini cathartici herba Honos Európában. diureticum. myrcen). késő ősszel fagy alá vetik. Egy. gumianyag Alkalmazás: népi gyógyászatban diureticum. máj. akárcsak a virágzáskor gyűjtött levelet (beszáradás 5-6:1). Eur. D-Európában. pinen. Évelő lágyszárú. Júliusban. augusztusban virágzik.és bracteatin-glikozid. karotinoid Alkalmazás: népgyógyászatban külsőleg kelésre. . Homeopathia. butil-phthalid. illóolaját és levelét a konzerv. mannit. Homeopathia. VII.doksi. 4.) Lini oleum virginale (Ph. Készítményei mérsékelik a trombocita-aggregációt. értágítók.] szecsuáni medvegyökér Ligustici sinensis rhizoma Honos Kínában. – ASTERACEAE fűzéres díszcsorba Liatris spicatae rhizoma Honos K-Kanadában. ligustilid. a magyarság régi. igen régóta. Hatóanyag: gyökérben 0. kvercetin-glikozidok Alkalmazás: diureticum. terpinen. kevés illóolaj. Ph. Linariae herba Honos Európában. Ph. VIII. árokpartokon országszerte gyakori. Liatris spicata (L. epe.és húgykő oldódását elősegíti. É-Afrikában. pirrolidinochinazolin alkaloid peganin. más flavonoid (pectolinarigenin. poliin (falkarindiol) Alkalmazás: diureticum. Eur. Linum catharticum L. senkiunolid. szitoszterol. cianogén glikozid Alkalmazás: laxans. 14% nyálka-glucomannan. bergapten. tyúkszemre teszik. Hg. Hg. Ph. Hatóanyag: lignan-lakton linin. Helybe vetéssel szaporítják. így butil-phthalid. aranyeres csomóra. angina pectoris. Homeopathia. Hg. Áttelelő vagy kétéves lágyszárú. Hatóanyag: kumarin. Hatóanyag: kb.) Willd.Forrás: http://www. világszerte termesztett egyvagy kétéves lágyszárú kultúrnövény. K-USA-ban. külsőleg aranyér gyógyítására. Kertekben népszerű. Hg. 70%-a alkil-phthalid. cnidilid. auron aureusin.és likőripar is használja. Gyökérzetét 2-3 év múlva ősszel vagy tavasszal szedik ki. Kaukázusban. Letisztítás és mosás után szellős.. kumarin. görcsös menstruáció.hu Honos Ny-Ázsiában (Iránban). senkiunolid). mérsékelt égövi Ázsiában. fejfájás. gyanta. cserzőanyag.

Indiai-szubkontinensen. Egyes készítmények formájában dohányzást leszoktató. Lobelia inflata L. gyanta. neolinustatin. ekcéma és furunculus ellen. emiatt bőrpuhító. Ázsia mérsékelt égövi tájain. cserzőanyaggal) Alkalmazás: antisepticum. bokorerdőinkben elég gyakori évelő lágyszárú.és hólyagbántalmakban. Liriosma ovata Miers.5% piperidin alkaloid (főleg lobelin. Illatszeripar. metilheptanon. Lenlisztből készített.doksi.hu Hatóanyag: 3-19% nyálka-poliszaharid (semleges és savas komponenesek).és oktapeptid Alkalmazás: mag sok folyadékkal egészben lenyelve enyhe laxans. gyrophorsav). A Középhegységben viszonylag gyakori. – OLACACEAE Muira-puama lignum Honos Brazíliában. mérgező. koleszterin. telephorsav. fruktan Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. Hoffm. szterolok Alkalmazás: tonicum. – LAURACEAE Aetheroleum Litseae cubebae Honos Kínában.Forrás: http://www. továbbá meso-lobelanin. Hatóanyag: alifás alkohol. Hatóanyag: 17-20% zsíros olaj. kenhető borogatószer (kataplazma) égési sebekre. – HAMAMELIDACEAE keleti ámbrafa Liquidambaris orientalis balsamum (= Styrax depuratus) Honos Ny-Ázsiában (Kis-Ázsiától Szíriáig). ciklusos nona. herbája. Liquidambar orientalis Mill. szaponin lupeol. – STICTACEAE tüdőzuzmó Lobariae pulmonariae lichen Honos szerte a Földön. limonen. gyógyszerként vegetatív ganglion-izgató hatása miatt megakadályozhatja a légzésbénulást intravénásan adagolva. Lithospermum arvense L. Száraz tölgyeseinkben. (Ugyanerre használható az útszéli gyomtársulásokban gyakori mezei gyöngyköles. Homeopathia. ezek aglükonjai a lotaustralin és linamarin). mészkedvelő tölgyesekben található. kovasav.2-0. Száraz. a Földközi-tenger környékén termesztett fa. 25% fehérje. kivont olaja száraz bőr ápolására. Hatóanyag: 0. egyéves lágyszárú. – LOBELIACEAE lobélia Lobeliae (inflatae) herba Lobeliae semen Honos É-Amerikában. enyhíti a reumás fájdalmat. 30-45% zsíros olaj. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén. epifiton. Litsea cubeba (Lour. 3% zuzmósav (stictinsav. évelő. Hatóanyag: 0. Kelet-Ázsiában. hűsítő. lignan pinoresinoldiglükozid. 0. Hatóanyag: “storax” balzsam (gyanta sok szabad és kötött fahéjsavval. antiparasiticum.) Lithospermum purpureo-coeruleum L. 25% nyersrost. sztahióz Alkalmazás: külsőleg emolliens. érelmeszesedés lassítására. Hatóanyag: kb.1-1. meso-lobelanidin és piperideinek) Alkalmazás: lobelin légzésizgató. lignan secoizo-lariciresinol-diglükozid. szterolok. Lobaria pulmonaria L. viaszalkohol. styrennel. Hatóanyag: citral. sabinen Alkalmazás: illatszeripar. Lithospermum officinale L.05% alkaloid muyrapuamin. kalcium-karbonát. fruktan. Indokínában. . bronchodilatator. shikimisavval. csakis orvos adagolhatja. – BORAGINACEAE erdei gyöngyköles Lithospermi repentis herba Honos Közép-Európában. később gazdagon indás. aphrodisiacum.5% cianogén glikozid (linustatin. nyálka-poliszaharid.) Pers. párakötésként enyhén fokozza a vérellátást. kis termetű. – BORAGINACEAE kőmagvú gyöngyköles Lithospermi semen = Milii solis semen Honos Európában. polifenol. szterolok és triterpének. Indiai-szubkontinensen. immunrendszer erősítésére (rákprevencióra).

: Luffa cylindrica M. luteolin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. – CUCURBITACEAE [syn. luteolin). 5 m magasra is megnövő cserje. Egy. Homeopathia. Herbában lupanin-fenolkarbonsav-észterek. Lycium barbarum L. N-metil-mescalin. Roem. egyéb alkaloid (pl. Egyéves lágyszárú. gyógyszerek formájában adagolható. numismin. spartein) inszekticidek. berteroin) Alkalmazás: mint mustár. lophophorin. Kaukázusban. drasztikus hashajtó. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. továbbá alkil-izotiocianátglikozidok (pl. Országosan elterjedt. – FABACEAE sárga csillagfürt Lupini lutei herba Lupini lutei semen Honos Mediterráneumban. A D-Dunántúlon helyenként megtalálható szurdokerdőkben. Homeopathia.. flavonoidok (pl. főként szárazabb tölgyesekben. Luffa aegyptica Mill. Homeopathia. gypsogenin-lakton. egyéb triterpénszaponinok (oleanolsav-glikozidok). lágyszárú. – CACTACEAE pejotl. kovasav Alkalmazás: korábban fájdalomcsillapító húgyúti. meszkalinkaktusz Lophophorae williamsii stipes Honos Mexikóban. lágyszárú. cserzőanyag. peyophorin.doksi. – SOLANACEAE [syn. kozmopolita. Lupinus luteus L. az előbbi szaponinokon kívül gypsogenin. glücoputranjivin.] szivacstök. Egyéves. Ny-Ázsiában. Lonicera caprifolium L. vértisztító. anhalamin. részben honos.hu Lolium temulentum L. mescalin). magban kb. Ázsiában. lupinin.: Lycium halimifolium Mill. Kerti dísznövény. 5% protoalkaloid mescalin. bokorerdőkben szórványosan. bükkösökben. Herbából vagy magból a spartein kinyerhető. Spartein ganglionbénító. nemesített. luffatök Luffae cylindricae fructus Luffae cylindricae semen Honos trópusi Afrikában.vagy kétéves. N-formil-mescalin stb. Hatóanyag: kb.] ördögcérna . peyoglutam) Alkalmazás: terápiás adagban. központi idegrendszeri hatása miatt hallucinogén. főleg lunarin. Egy. diaphoreticum. matrin). sokfelé elterjedt. temulin). főleg szántók gyomtársulásaiban. lunaridin. 1% peptid-alkaloid. lupanin. glücocochlearin. pellostin. – CAPRIFOLIACEAE jerikói lonc Lonicerae flos Lonicerae folium Honos DK-Európában. alkaloidszegény fajtái takarmányt szolgáltatnak. 20-30% szénhidrát. peyonin.vagy kétéves lágyszárú. Magyarországon homokos területeken termesztik. orvosi felügyelettel szívelégtelenség kezelésében. Hatóanyag: cucurbitacin B. szterolok Alkalmazás: termés leve diureticum. A fő alkaloidok (lupanin. Országosan elterjedt. Hatóanyag: alkaloid (perlolin.8% kinolizidin és piperidin alkaloid (spartein. anhalidin. Hatóanyag: magban 1-1. Lunaria annua L. – POACEAE szédítő vadóc Lolii temulenti fructus (= semen) Honos Mediterráneumban.Forrás: http://www. anhalonin. Lophophora williamsii (Lem. USA középső részének déli területein. de szórványosan. Üvegházi telepítésre alkalmas kaktusz. temulentin. lophotin). keményítő. fenol-glikozid. néha elvadul. a magból olajat nyernek. peyotin. kábítószerként is használják (pl. szaponin (lupeolglikozidok) Alkalmazás: mag kávépótszer. Hatóanyag: kb. továbbá izokinolin-típusú alkaloidok (pl. sokfelé elterjedt. – BRASSICACEAE kerti holdviola Violae lunariae semen Honos DK-Európában. Hatóanyag: szaponin. zsíros olaj. menstruációs panaszok esetén. Európában sokfelé telepítik. loliin.) Coult. hordenin. 20% zsíros olaj.

xanthofillok. solasodin). Lycium chinense Mill. kumarin és furokumarin (pl. de sokszor kivadulva terjed. solanidin. lycoclavanin). Homeopathia. Calvacea fajok – LYCOPERDACEAE pöfeteg fajok Langermannia gigantea (Batsch: Pers. cholin. Homeopathia. 0. Antioxidáns. illatanyagok (aldehidek. vitaminok. Hatóanyag: karotinoidok (pl. Bogyója tonicum (gyökérkérge is). szterol Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. Levél külsőleg ízületi fájdalmak esetén borogatásként. betain (érett termésben nyomokban alkaloid.4% kinolizidin-vázas alkaloid lycopodin. emmenagogum. a Dunántúlon szórványosan.hu Lycii herba Honos K-Ázsiában. 2-3% cserzőanyag. A spóra különleges hintőpor. clavatin. – PRIMULACEAE pénzlevelű lizinka Lysimachiae nummulariae herba . fenolkarbonsavak. más tropán-alkaloid. karotinok. fehérje. triterpén (cycloartenol. nyíres-fenyérekben. herniarin. Kínában nagyobb mennyiségben terem. Földközi-tenger környékén. bergapten) Alkalmazás: nyers termés frissen vagy konzerválva vitamindús élelmiszer. 3% gyanta. A herbában szteroid alkaloid (tomatidin. lycodolin (és több más társalkaloid). Lycoperdon fajok.Forrás: http://www. Hatóanyag: szterolok.doksi. tomatin. Hatóanyag: karotinoidok.5% flavonoid. Rostk. Lycopodium clavatum L. ursolsav Alkalmazás: hyperthyreosis enyhébb formáiban.és húgyhólyag-betegségekben. solavetivon). diureticum. sárga pigment lycoperdin Alkalmazás: homeopathia. Hatóanyag: 0. magban zsíros olaj. aminosavak és aminok. fiatal lucosokban. alkoholok).) óriás pöfeteg Lycoperdonis fungus Honosak Közép-Európában. Védett.1-0. – LYCOPODIACEAE kapcsos korpafű Lycopodii herba Lycopodium (= Lycopodii spora) Cirkumpoláris. gyógyszerek formájában. érelmeszesedésgátló. gramiszterol) Alkalmazás: tonicum. ennek ellenére dohányzás leszoktatására és alkohol elvonókúrára is kipróbálják. immunmodulans kivonatok. Évelő lágyszárú. – SOLANACEAE kínai ördögcérna Lycii chinensis fructus Honos Kínában. cycloeucalenol. aminosavak. 0. nálunk különösen kerítéseket borít. Európa többi részén is ritkul. szőrfűgyepekben. flavonoid.és chrysoeriol-származék). 2-2. adstringens. Homeopathia. Lysimachia nummularia L. észterek. illóolaj (szeszkviterpén dihidrocyperon. sok karotinoid) Alkalmazás: purgans. – LAMIACEAE vízi peszterce Lycopi herba Honos Eurázsiában. 1-3 m-re növő cserje. szterolok. főleg lycopin).2% flavonoid (apigenin. – SOLANACEAE paradicsom Lycopersici herba Lycopersici fructus recens Honos D-Amerikában. kb. fenolkarbonsavak és -depszidek (lithospermsav). Mediterráneumban. szterolok. a spórában zsíros olaj. tölgyesekben. rákprevencióban is szerepe lehet. triterpének (episerratriol.1% kumarin. Lycopus europaeus L. Hatóanyag: 0. tonicum. esculin. É-Amerikában. flavonoid. vízi lágyszárú. 5-6% cserzőanyag. Mocsarakban országszerte elég gyakori. szerves savak. Áttelelő. Hatóanyag: hioszciamin. aminok. mészkerülő bükkösökben. Középhegységben több helyen.2% illóolaj. világszerte termesztik. Mérgező hatása miatt belsőleges használata fokozott óvatosságot igényel. telepítik. szaponin. Lycopersicon esculentum Mill.

] virginiai magnólia. oxyacanthin. ternifolia-ban) Alkalmazás: élelmiszer (pirítva. Magnolia virginiana L.és D-Európában sokfelé ültetik.). cserzőanyag Alkalmazás: homeopathia. ÉK-Ausztráliában. D-Kínában és Malajziában.Forrás: http://www. viasz. Honosak Ausztráliában. cserzőanyag.és Ny-Kanada. Meghonosodott Amerikában is. antibakteriális és gyulladásgátló. Közép. – BERBERIDACEAE mahónia Mahoniae cortex Mahoniae aquifolii radix Honos K. Ph. antidiarrhoeicum. Mocsaras helyeken.: Magnolia glauca L. Homeopathia. Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. országszerte gyakori mocsárréteken. Ny-Ázsiában. fehérje . szaponinok Alkalmazás: diarrhoea. berbamin). Hatóanyag: 5-12% cserzőanyag gallotannin. Macadamiae semen Macadamiae oleum Hatóanyag: magban kb. így Magyarországon is gyakori. homorottlerin stb. apró növény. mocsarakban és lápréteken aránylag gyakori. Hg. parkokban). M Macadamia integrifolia Maiden et Betche – PROTEACEAE makadámdió Macadamia ternifolia F.és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: adstringens. dysenteria. kerti díszcserje. Elterülő. Nálunk rokonfajait ismerjük jobban (kertekben.-Arg.: Rottlera tinctoria Roxb. Hatóanyag: kéregben főleg alkaloid izokinolin-származék magnolin. 0. Kaukázusban. Szerte Európában. Mediterráneumban. procyanidinek. virágban kb. Hatóanyag: szár. ÉNy-USA. Hatóanyag: cserzőanyag. 70% zsíros olaj. – EUPHORBIACEAE [syn. benne főleg floroglucin-származékok (10-12% rottlerin. flavonoidok. hármaslevelű makadámdió Macadamia tetraphylla L.doksi. a magból olajat nyernek. – MAGNOLIACEAE [syn. Sri Lankán. külsőleg borogatásként reumás fájdalmakban. Több mint 1 m magasra is megnőhet. – PRIMULACEAE közönséges lizinka Lysimachiae vulgaris herba Honos Eurázsiában. főzve.és gyökérkérgében alkaloid (berberin. fenolkarbonsavak. Homeopathia. isocorydin.) = Salicariae herba Honos Eurázsiában. Évelő lágyszárú.04% illóolaj Alkalmazás: homeopathia. illatos liliomfa Magnoliae (glaucae) flos Magnoliae (glaucae) cortex Honos USA keleti részein. 4. öblögetőként száj nyálkahártya-gyulladások esetén. Lythrum salicaria L. cianogén glikozid proteacin (különösen a M.. virágban malvidin. izorottlerin. bőrfertőzés ellen.és D-Európában. nedves réteken országszerte gyakori. Évelő lágyszárú. mosás és szárítás után).) Muel. Muell. vérzéscsillapító. Évelő lágyszárú. A toktermés ledörzsölt mirigyszőrei szolgáltatják a drogot (szitálás. Mallotus philippinensis (Lam.hu Honos K. Eur. Hatóanyag: 50-80% vörös vagy sárga gyanta. flavon-glikozidok. sózva). Kisebb fa. gumianyag. VIII. vízpartokon.] kamala Kamala = Malloti philippinensis fructi pericarpium Honos Indiában. Lysimachia vulgaris L. – LYTHRACEAE réti füzény Lythri herba (Ph. nedves réteken. Mediterráneumban. Johns.

floridzin. lemosás szükséges. VII. 3 cm-es nyéllel gyűjtendők. VII. Évelő. tápióka. mauritiana Thell. Élelmiszer. Malva sylvestris L. alkoholok.3-0. gyomor.4% tropán-alkaloid (szkopolamin. aminok és észterek.és hólyaghurutos betegségek esetén. bél.) Alkalmazás: régen sebészetben anaestheticum. amygdalin) Alkalmazás: nyersen vagy szárítva enyhe antidiarrhoeicum. 20% zsíros olaj.. leucoanthocyanidin-glikozidok). Nálunk nem fordul elő. Júniustól késő őszig virágzik. Hg. 8% nyálka-heteropoliszaharid (pl. Manihot esculenta Crantz – EUPHORBIACEAE [syn. rhamnogalactan. Homeopathia. kempferol-származékok. Hg..) Honos D-Közép-Eurázsiában. Malva neglecta Wallr.doksi. Külsőleg felületi sérülésekre. sárosak. cyanidin-. Ph. nyálkahártya-gyulladást csillapító. É-Afrikában. Ph. cukrok..) = Malvae (sylvestris = coeruleae) flos (Ph.. Helv. mindenhol közönséges. domestica (Borkh. országszerte gyakori. Hatóanyag: kb. Eur. VII.] nemes alma(fa) Mali fructus = Pyri mali fructus Vadon termő ősi alakjai honosak Európában (pl. Kábítószer. Dyspepsia. A virágokat folyamatosan gyűjtik. Magban kb. Ny. italalapanyag. kasszáva . Hatóanyag: kb.. mandragorin stb. 4.: Jatropha manihot L. mivel rozsdagombára igen érzékeny. Hg. A virágok csészével gyűjtendők és hasonlóképpen szárítandók (beszáradás 6:1). Malus domestica Borkh. Hg. DAC) Cirkumpoláris. Megfázás. sieboldin). atropin. – ROSACEAE [syn. főként gyomtársulásokban. DAC) = Malvae (neglectae = grandifoliae = vulgaris = parvifoliae) folium Malvae flos (Ph. var. hurutos panaszai. poligalacturonan). Mandragora officinarum L.vagy többéves lágyszárú. virágban még cyanidin-glikozidok Alkalmazás: felső légútak meghűléses. cianogén glikozidok (pl. főként gyomos helyeken.vagy többéves lágyszárú. baccata Borkh. floridzin. vitaminhiány esetén. Hatóanyag: 0.) Borkh.és bélhurut kezelésére. Malva sylvestris L. arabinoglucan. Egy. Pyrus malus L. torokgyulladás esetén. Vitaminok. Az előbbivel együtt mindkét faj májustól késő őszig virágzik. Évelő lágyszárú. törpe szárú. anthocyanidin-glikozidok (főleg malvin) Alkalmazás: élelmiszer (ital) festésére engedélyezett festékdrog. l cm mélyre. A rozsdagombával fertőzött vagy rovarrágott leveleket ki kell válogatni.Forrás: http://www. szellős helyen szárítandó (beszáradás 5:1). Ősszel vagy kora tavasszal vetik 50 cm sortávolságra. 10% nyálka-heteropoliszaharid (poligalacturonan. M.). terméshéjban különösen sok és többféle flavonoid (kvercetin-. – MALVACEAE kereklevelű mályva Malvae folium (Ph. kevés cserzőanyag. az egész termésben fenolkarbonsavak (pl.. flavonoid-szulfát. Hg. Gyorsan. trilobatin.: Malus sylvestris Mill. torokfájás esetén hurutoldó. L-hioszciamin. klorogénsav). VIII. gyomor-.) Mill. kevés cserzőanyag. arabinoglucan.) Malvae folium (Ph.] manióka. Mediterráneumban. – MALVACEAE mórmályva Malvae mauritii flos Honos É-Afrikában. galactan stb. szerves savak.). de fajtáit inkább egyéves kultúrákban termesztik Magyarországon. Hatóanyag: gyümölcshúsban 1-2% pektin. Világszerte sok fajtáját termesztik. Egy. Ha porosak.). – SOLANACEAE mandragora Mandragorae radix Mandragorae folium Honos DK-Európában.hu Alkalmazás: féregűző. subsp. Helv.) Mansf. antidysmenorrhoeicum. ÖAB. a szárítás árnyékban történik (beszáradás 7:1). dús levelű. – MALVACEAE erdei mályva Malvae sylvestris flos (Ph.. ÖAB.és Közép-Ázsiában (M. VII. sylvestris (L. M. A levelek a virágzás kezdetétől. emésztési zavarok. prunifolia (Willd. főként magházban dihidrochalkon-glikozidok (pl. Ph. hashajtó. antiasthmaticum.

Hg. kolin stachydrin.: Matricaria chamomilla L.. Hg. tisztított és cianogén vegyületektől mentes liszt és keményítő élelmiszer. Ph. lábadozó betegeknek. linamarin) Alkalmazás: kivont. cukrok. anthocyanidinglikozidok. Indiai-szubkontinensen. cianogén glikozid (pl. más triterpének. Chamomilla recutita (L. – MARCHANTIACEAE csillagos májmoha Hepaticae fontanae herba Cirkumpoláris. Kelet-Afrikában is termesztik. szerves savak (pl. vulgarol. legelőkön. néhol útszéleken. Hg. expectorans. Kúszó cserje. VIII.) Rausch. . Ázsia mérsékelt égövi területein. Eur.hu Manihot amylum Honos trópusi területeken. A kórómentes hajtásokat árnyékban. VIII. Ph. felső légúti panaszok esetén hurutoldó. DAC) Honos D-Amerika nyugati részén. 4. áttelelő lágyszárú. Hg. Hatóanyag: kb. kb. szántókon. étvágygerjesztő tonicum. Augusztus végén. DAC) = Marrubii albi herba Honos Európában. nedves termőhelyeken gyakori. parlagokon. termesztett állományból akár 2-3-szor is.. nyomokban illóolaj Alkalmazás: nyálkaoldó. szikes pusztákon gyakori. A tisztított. Hg.) = Chamomillae anthodium (Ph...) Honos Európában. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1) Hatóanyag: furanolabdan-típusú diterpén-lakton (premarrubiin. kamilla Matricariae flos (Ph. Trópusi országokban sokfelé termesztik. É-Afrikában. 4. Marchantia polymorpha L.] orvosiszékfű. Nemesített fajtáit termesztik. marrubenol. VII. taposott gyomtársulásokban. Maranta arundinacea L. továbbá akár 7% Lamiaceae-cserzőanyag. Ph. – ASTERACEAE [syn. – ASCLEPIADACEAE [syn. Termeszthető. Trópusokon sokfelé termesztik. Amarum. augusztusban virágzik. Júniusban. legelőkön felbukkan. Marsdenia condurango Rchb.) Matricariae extractum fluidum (Ph. Hatóanyag: gumóban keményítő. fenolkarbonsavak Alkalmazás: amarum.) = Chamomillae aetheroleum (Ph.. ÖAB.5% illóolaj. Magyarországon egyre jobban ritkuló évelő lágyszárú.és luteolin-glucuronidok Alkalmazás: homeopathia. cholagogum. Homeopathia. Ph. de meleg helyen vagy műszárító igénybe vételével szárítják (beszáradás 5:1). fenolkarbonsavak. Eur. Virágzáskor.: Marsdenia reichenbachii Triana] kondurángó(cserje) Condurango cortex (ÖAB. gyomtársulásokban. VII. apigenin. Ázsia mérsékelt égövi területein. gyógyszeripari alapanyag. Egyéves vagy ősszel kelő. Eur. marrubiin). – MARANTACEAE (bermudai) maranta Marantae amylum Marantae rhizoma Honos D-Amerika északi és nyugati területein. Mészben szegény talajon. digitanolhoz hasonló) condurango-glikozidok. 4% keményítő. szeptember elején vetik. Közvetlenül virágzás előtt gyűjtik. – LAMIACEAE orvosi pemetefű Marrubii herba (Ph. a termesztetteket inkább speciális kombájnnal).) (= flos) Chamomillae cribratum Matricariae aetheroleum (Ph. marrubiol).Forrás: http://www.doksi. májustól júniusig virágzik.. szterolok. 0. nyers drogot szellős. VIII. akonitsav). stomachicum (akut gastritis vagy krónikus gyomorhurut esetében). Hatóanyag: 1-3%-ban keserű szteroid (pregnan-típusú. Gyógycukorka készül belőle. betonicin. VII. Hatóanyag: gyökértörzs keményítőben gazdag Alkalmazás: kivont és tisztított keményítő élelmiszer és bevonószer. napos déli órákban gyűjtik a vadon termő állományokról (kamillafésűvel. Marrubium vulgare L. egyéb diterpén (peregrinol. Matricaria recutita L. Hg. különösen előnyös gyermekeknek. Helv. 4.

fruktan. Ph. hederagenin-glikozidok. Hatóanyag: 50-70% eucalyptol. viridifloren. belsőleg diureticum. 40 m magasra is megnő. – LAMIACEAE orvosi citromfű. szeszkviterpének (aromadendren. valeraldehid. spasmolyticum. L-canavanin (főleg magban) Alkalmazás: csökkenti a vér koleszterin szintjét. májbetegségek esetén is használatos. Hatóanyag: kb. benzilaldehid. terpineol. Hg. Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel – MYRTACEAE ausztrál teafa Melaleucae aetheroleum (Ph. linariifolia Smith. – MYRTACEAE [syn. Illóolaj összetevői: kb. antiszeptikus..) Hatóanyag: levélben kb. érgyulladás esetén használják. antibakteriális (külsőleg is). szeszkviterpén-laktonok (matricin.. medicagensav-. kozmetikumként is. Külsőleg bőrgyógyászatban. VIII. utak. fenolkarbonsavak. 5-6:1 flos). legelőkön.és trans-en-in-dicycloéterek). a M. Évelő lágyszárú. felső légúti hurutok és megbetegedések esetén. fürdő. glukuronoxilan Alkalmazás: antiphlogisticum. aranyeres bántalmak kezelésére külsőleg borogatás formájában. – FABACEAE orvosi somkóró Meliloti flos Meliloti herba (DAC) Honos Európában. Eur. szeszkviterpének. Illatszer. – FABACEAE kék lucerna. fungicid. Hatóanyag: szaponin (szójaszapogenol-glikozidok. Népgyógyászati tapasztalatok szerint visszeres. fenol coumestrol. Árnyékos. azulen Alkalmazás: antiszeptikus.és fülfájásra). szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1 herba. matricarin. melilotin).: M. egyéb szaponinok). kumarin (umbelliferon. fogyasztó szerek (készítmények) alkotója. Melaleuca leucadendra (L. széleslevelű teafa Niauli aetheroleum Honos É-Ausztráliában. dezacetilmatricarin).) Lam. Melaleuca viridiflora Solan.8% kumarin (kumarin. Illóolaj illatszeriparban. pinen.) Melissae herba Melissae aetheroleum . terpenil-valerianal. A 40 cm-nél nem hosszabb. öblögetés formájában).) Blake] niauli(fa). Ausztráliában. matricinből képződő chamazulen. terpineol. cadinen) Alkalmazás: baktericid. Melissa officinalis L.hu Hatóanyag: 0. dissitiflora F. oleanolsav bidesmosidok. 40% terpinen-4-ol. szántóföldek szélén. Hatóanyag: 0. Hg. oleanolsav-típusú szaponin Alkalmazás: kivonatait készítmények formájában krónikus vénás elégtelenség.3-1. szájvizek alkotórésze (fog. 60% eucalyptol. – MYRTACEAE ezüstös hangamirtusz.) Honos Ausztráliában. Mediterráneumban. Májustól késő őszig virágzik. VIII. 3-6 m magas cserje vagy fa. Illatszeripar.Forrás: http://www. kajeputfa Cajeputi aetheroleum Honos Malajziában. quinquenervia (Cav. Ph. cis. herniarin).doksi. spathulenol. fenolkarbonsavak. valeraldehid Alkalmazás: szájüreg betegségek kezelése. flavonoidok (apigenin-. méhfű Melissae folium (Ph. Mueller és más Melaleuca fajok is. flavonoid. 20% γterpinen. thrombophlebitis. 4. Hasonló éghajlatú országokban termesztik. 2% illóolaj. Ázsia mérsékelt égövi részein. folyók mentén gyakori. VII. kvercetin-glikozidok). 4. Melilotus officinalis (L. pl. végálló virágos hajtásait vagy a lefosztott virágzatokat gyűjtik. pinen. takarmánylucerna Medicaginis sativae herba Honos Ny-Ázsiában. parlagokon. Hg. világszerte termesztik. Trópusokon termesztik.1-0.és kozmetikai ipar.) L.és bélhurut. Indiai-szubkontinensen.. luteolin-. domboldalakon. myrcen. expectorans. ritkábban illatszeripar. külsőleg borogatás. 10% α-terpinen. Eur. 7-18 m magasra nőhet. chamaviolin. pinenek. (Illóolajat szogáltathat a M. stomachicum (gyomor. külsőleg reumás fájdalom csillapítására. főleg a mérsékelt égövi területeken. Rendszerint kétéves lágyszárú. továbbá α-bisabolol és oxidációs származékai. carminativum. egyik legfontosabb termesztett növényünk. Medicago sativa L. Ph. Gyomtársulásokban. melilotosid.5% illóolaj (kék színű. Malajziában.

hesperidin Alkalmazás: népgyógyászatban főleg carminativum. kb. piperiton.hu Honos DNy-Ázsiában. Inkább az Alföldön fordul elő üde gyomtársulásokban. Mediterráneumban. menthylacetát. menthofurolakton). Bimbós állapotban szedik le (lehetséges másodszori vágás is). thujen stb. flavonoid (kvercitrin. Kanadában.) Nath. Hatóanyag: kb. bujtással vagy dugványozással. Melittidis herba Hatóanyag: cserzőanyag. Hatóanyag: kb. spasmolyticum. Indokínában. apigenin-. menthofuran. Szórványosan üde tölgyesekben található.] nagyvirágú méhfű. piperitonoxid. mecsekifű(tea) Honos Közép-Európában.2% illóolaj (pulegon.: Mentha arvensis L. mentol.VIII. továbbá flavonoidok Alkalmazás: neurovegetativ eredetű gyomor. “csökkentett mentoltartalmú mezei mentaolaj” nevű illóolajat. készítmények formájában herpesvirus-fertőzés tüneteinek enyhítésére. carvomenthon. tőosztással. hesperidin. Melittis carpatica Klok. 35% linalool. β-caryophyllen-epoxid). pinen.és bélpanaszokban. acacetin-. Hatóanyag: 0. balzsamka Menthae aquaticae folium Menthae aquaticae herba = Balsami palustris herba Honos Európában. santen. palántaneveléssel. – LAMIACEAE [syn. a szeszkviterpének közül főleg germacren D. eriodiktiol-glikozidok. 0. Alkalmazás: carminativum. dihidrocarveol). terpineol. 4. [syn. izomenthon. nerol. de elterjedt Ny-Ázsiában. fejfájásra.3% illóolaj (30-40%-a citronellal. limonen. – LAMIACEAE vízimenta. limonen.05-0. Alkalmazás: mint borsmenta. Évelő lágyszárú. Áttelelő vagy évelő lágyszárú.doksi. cineol. Kínában. a Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben helyenként előfordul. rozmarinsav. mocsarakban. melyben a mentol elérheti a 80%-ot. Mediterráneumban. piperitonepoxid. továbbá geranial. de előfordulhat kultúrából kivadultan is. 7% cserzőanyag. Évelő lágyszárú. Gyermekeknek felső légúti megbetegedésekben. nedves mocsár.) Honos K-Ázsiában. klorogénsav. var. piperascens Malinv. 1% illóolaj (carvon. patak menti és ártéri társulások jellemző faja. Külsőleg fürdőbe. Júniustól szeptemberig virágzik. mentol. Évelő lágyszárú. USA-ban. áttelelő vagy évelő lágyszárú. luteolin-. kevés illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban emésztő. Mediterráneumban. alig található mészkedvelő tölgyesekben. – LAMIACEAE déli méhfű Honos szubmediterrán területeken. Amerikában.8% illóolaj (kb. cholagogum. teája üdítő italként is. menton). flavonoid. pszichovegetativ szívpanaszok és dysmenorrhoea esetén. továbbá menthon.Forrás: http://www. neral. Hg. Évelő lágyszárú. Eur. Mentha aquatica L. Mentha longifolia (L.és légzőszervi bántalmak esetén. Afrikában. Melittis melissophyllum L. Mentha arvensis L. kávésav. 60% menthofuran. grandiflora Sm. Hatóanyag: 0. 4-7% Lamiaceae cserzőanyag.és lápréteken gyakori. főleg fenolkarbonsav-származékok. geraniol. 4:1 herba). diosmin) . Mentha canadensis L. Termeszthető. – LAMIACEAE mezei menta Menthae arvensis folium Cirkumpoláris. Ph. mentolt részben eltávolítva nyerik a hivatalos. nálunk mediterrán reliktum. – LAMIACEAE lómenta Menthae longifoliae herba Honos Eurázsiában. továbbá linalil-acetát. thujon. triterpének. pulegon. kumarin. diaphoreticum. Kaukázusban.] kínai (japán) menta Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Ph. phellandren. Forráslápok. Malajziában. szaporítható magvetéssel.: M. majd szellős helyen vagy műszárítóval szárítják (beszáradás 5-6:1 folium. diaphoreticum. illóolaj-előállítás (“japán borsmenta illóolaj”). Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj..3-0.

flavonoid Alkalmazás: stomachicum anorexia esetén. 4. mentzefoliol. iridoid loganin. Illóolaj-gyártás. . Hg. nyomokban illóolaj Alkalmazás: teltségérzés. Ph. stomachicum. Ph. Eur. Hg. A jó állapotban lévő ültetvényeket 3-4 évig is termesztésben lehet tartani.) = Menthae spicatae folium Menthae crispae aetheroleum = Menthae spicatae aetheroleum Bizonytalan. Mentha spicata L. crispa(ta) (Benth.Forrás: http://www. cholagogum. VIII. évelő lágyszárú. Kaukázusban. 50-60% carvon. borsmenta Menthae piperitae folium (Ph. piperiton. szájvíz.doksi. Kozmetikai ipar (fogkrém). adstringens. Zöldszárú változatai (f. K-Kanadában.) Bizonytalan eredetű hibrid.). üdítő. Ny-Ázsiában. Egyéves. VIII. gentianidin. annyira kiritkult. Vegetatív úton. továbbá limonen.. Régóta termesztett. közel fél m-re is megnő. rágógumi. gentiatibetin). egyéb menthil-észter) Alkalmazás: spasmolyticum. scopoletin). Hg. inhalálásra is. gentialutein. tarackjai révén vagy gyökeres sarjhajtásokkal szaporítható. amarum. szívlevél Mentzeliae herba Honos D-Amerikában.. Mercurialis annua L. a másodikat szeptember végén. Hatóanyag: secoiridoid-glikozidok (dihidrofoliamenthin. fél méteres félcserje. 0. kevés monoterpén-alkaloid (gentianin. mocsaras termőhelyeken él. Hg. illetve a szártól lefosztott leveleket szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1). laza és középkötött talajú szántók. Importdrog. Illóolaj lepárlásra járva szecskázóval takarítják be. illatszer).hu Alkalmazás: antiseptikus. kumarin (pl. menthil-acetát. Vegetatív úton szaporítható.) Alkalmazás: népgyógyászatban máj. Mentzelia cordifolia Dombay – LOASACEAE anguraté. Júliustól szeptemberig virágzik.) Mansf. 50% mentol. – LAMIACEAE borsosmenta. cukorka stb. Ph. spicata) alakulhatott ki. rozmarinsav.) Honos Közép. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. – EUPHORBIACEAE egynyári szélfű Mercurialis (annuae) herba Honos Európában. dihidrocarveol. Hg.) Menthae piperitae aetheroleum (Ph. gyomorégés. továbbá menthon. alkalmas akut és krónikus gastritis és enteritis kezelésére is. 20% menthon. – LAMIACEAE csombormenta Pulegii herba = Menthae pulegii herba Pulegii aetheroleum = Menthae pulegii aetheroleum Honos Eurázsiában. A virágos hajtást vagy a leszedett leveleket szellős helyen vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1). Hg. izopulegon. népgyógyászatban reuma és láz esetén.. hogy Magyarországon szigorúan védett.8-2.és szagjavító. carminativum. abortivumként is. ételízesítő. VII. A Dunántúlon és az Alföldön mocsárréteken elég gyakori. hengeres gyökértörzzsel. Első vágását a virágzás kezdetén. piperitenon stb.). fajhibrid eredetű. Ph. aquatica X M.) Huds. vízi lágyszárú. VII. Üzemi szinten nem termeszthető. étvágygerjesztő. lágyszárú. október elején végzik. Júliustól őszig virágzik. Eur. rágógumi. Hg. Mentha pulegium L. – MENYANTHACEAE vidrafű Menyanthidis trifoliatae folium (Ph. convar. 80% pulegon. 4. 4. menthiafolin). főleg Peruban. menthan stb. rubescens = Mitcham-típusúak) ismertek. szubarktikus Amerikában. 7-chlorodeutziol).és É-Európában. gükozil-mentzefoliol. flavonoid. VII.és epebetegségekben. Mediterráneumban. továbbá carminativum. Menyanthes trifoliata L. A hajtást. Tőzeges lépréteken. émelygés. élelmiszeripar (fűszer. Eur. Hatóanyag: 1-2% illóolaj (kb. Évelő. – LAMIACEAE fodormenta Menthae crispae folium (Ph.. Nálunk szórványosan fordul elő. VII.. íz. étvágytalanság esetén.) = Trifolii fibrini folium (Ph. világszerte termesztik. cserzőanyag Alkalmazás: levél főként aromaticum. Ph. őseiből (M. VIII. Hatóanyag: iridoid (mentzelosid.5% illóolaj (kb. Kozmetikai és illatszeripar (fogkrém. útszélek gyomtársulásaiban. fűszer. Mentha x piperita (L. pinen. gastritis és gyomor-bélhurut kezelésére akár kúraszerűen. metoxi-flavonok. évelő lágyszárú. Kb. likőr. pallescens) mellett lilás árnyalatú változatai (f. Évelő lágyszárú. Szibériában. Hatóanyag: kb.

kertekben nálunk is megtalálható. stimulans.Forrás: http://www. cymen).és Közép-Európában. purgans epebaj. carminativum. Nálunk nem fordul elő.) C. – EUPHORBIACEAE erdei szélfű Mercurialis perennis herba Honos Európában.: M. flavonoid (pl. – CUCURBITACEAE vörös méhbalzsam Monardae didymae flos Monardae didymae herba Honos É-Amerika keleti részén (főleg USA-ban).] szágópálma Sagi amylum Honos Malajziában. Monarda punctata L. karotin. Mercurialis perennis L. Hatóanyag: alkaloid momordicin. Homeopathia.). rumphii (Willd. ursolsav. Indokínában. Ausztráliában. timol. gumianyag. Metroxylon sagu Rottb. Homeopathia. ocimen. valamint kumaroilpelargonidin monardein és más flavonoid-glikozidok. carvacrol stb. bevonó anyag. Indiai-szubkontinensen. luteolin. limonen.és bélhurut. – CUCURBITACEAE balzsamalma Papari folium Momordicae fructus Honos Afrikában. sokfelé megtalálható DK-Ázsiában. Hatóanyag: 0. izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: enyhe laxans és diureticum. gyantasavak.és bükkelegyes üde erdőkben. népgyógyászatban külsőleg ekcémára. Momordica charantia L. Monarda didyma L. Tönkjéből nyerik a keményítőt. emeticum. fructus Papari folium (= Pandipanae herba) Honos Afrikában. Malajziában. Meum athamanticum Jacq.3% illóolaj.8% illóolaj. gyanta. pinen. Mart. termésben lycopin és lutein. virágban karotin Alkalmazás: stomachicum. stomachicum. flavonoidok Alkalmazás: Amerikában teapótszer. szterol. balzsamkörte Momordicae semen. 40% zsíros olaj. – CUCURBITACEAE pettyes méhbalzsam. Magban zsíros olaj. pektin. mag anthelminticum. Európában ritkán aromaticum. Gyomor. szterolok.3% illóolaj (carvacrol. termés stomachicum. Mediterráneumban. kb. Kínában. aromaticum. Momordica balsamina L. tonicum. 1% szaponin. 0. vitaminok Alkalmazás: levél emeticum. Évelő lágyszárú. lycopin. Évelő lágyszárú. 30% keményítő. diureticum. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: táplálék. amenorrhoea. magban kb. antipyreticum. – ARECACEAE [syn.hu Hatóanyag: metil-amin (mercurialin).3% illóolaj (linalool. – CUCURBITACEAE balzsamuborka. Homeopathia. termés és levél anthelminticum. antipyreticum. szaponin. de főleg homeopathia. Skóciában termesztik.1-0. termés drasztikus hashajtó. Évelő lágyszárú. hurut esetén. Ausztráliában. kb. Hatóanyag: mint az előbbi. Arab-félszigeten. camphen. Homeopathia. 5-hidroxi-triptamin. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. virágban 0. Indiában. Európában több országban dísznövényként telepítik. levélkivonat antidiabeticum. – APIACEAE medvekapor Mei radix Honos DNy. 15% kovasav.doksi. a levélben akár 1. kólika. még kempferol-3-rutinozid Alkalmazás: mint előbbi. linalilacetát. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyán. Hatóanyag: kb. levélben momordicin. Hatóanyag: termésben momordicin. dysmenorrhoea esetén. Megtalálható DK-USA-tól Peruig. amerikai lómenta Monardae punctatae folium . emmenagogum.

díszítő is. ugyanennyi cineol. – MYRICACEAE illatos viaszbogyó Myricae galae herba Honos Európában. Termésben kb.1% alkaloid benzylamin (moringin). glükotropeolin). csípős gyanta. phellandren. Myrica cerifera L. néha utak mentén telepítve. p-kumársav. Moringa oleifera Lam. népgyógyászatban májerősítő. Egyéves.és Ny-Indiában.] bengáli bársonybab Mucunae prurientis pericarpii pili = Stizolobii setae Honos K. – MYRICACEAE viaszbogyó. utilis (Wall. – MORINGACEAE lóretekfa Moringae radix Moringae semen Honos K-Indiában. – MORACEAE fekete eperfa Mori nigrae folium = Mori folium Mori nigrae fructus Honos DNy-Ázsiában. Myristica fragrans Houtt. színanyag. rozmarinsav Alkalmazás: homeopathia. ellagsav.) DC. keményítő. Nálunk is gyakori fa. emeticum. Myosotis arvensis (L. spasmolyticum. maritima-ban 1-3% illóolaj (20% timol. Kisebb termetű. keringésjavító tonicum. 2% pektin. Hatóanyag: a hüvelyfal szőrében serotonin. cyanidin-3-glükozid Alkalmazás: levél antidiabeticum. calamenen. Kisebb vagy közepes méretű fa. 10% szaharóz és invert cukor. Közép-Amerikában. antiparasiticum. Timol állítható elő belőle. más flavonoidok. Homeopathia. myricinsav. cadinen. főként emmenagogum. reuma ellenes. magban kb. rutin. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag.) Pers. Morus nigra L. var. Karib-szigeteken. Hatóanyag: levélben 0.) Hill. limonen.) Baker – FABACEAE [syn. Hatóanyag: var. kvercetin Alkalmazás: dysenteria ellen. – BORAGINACEAE parlagi nefelejcs Myosotidis arvensis herba Honos Európától É.doksi. gumianyag. 1 m-es illatos cserje. Alacsonyabb bokor vagy fa. myricetin. terpinen.és K-Ázsiáig. Hatóanyag: gyökérben glikozinolátok (pterygospermin. camphen. lágyszárú futónövény. diureticum. carminativum. heptanal. Országszerte réteken. Homeopathia. cymen. továbbá pinen. limonen. Kétéves lágyszárú. Hazánkban is sokfelé megtalálható. caryophyllen). – MYRISTICACEAE (valódi) muskátdió(fa).hu Honos É-Amerikában.Forrás: http://www. legelőkön gyakori. viaszcserje Myricae ceriferae cortex Honos É-Amerikában.7% illóolaj (pinen.4-0.. trópusokon termesztik. Stizolobium pruriens (L. a magolaj (Oleum Moringae = Oleum Behen) táplálék. Trópusokon termesztik. cineol. évelő lágyszárú. cymen) Alkalmazás: mint előbb. kb. ehető. stomachicum. sokfelé telepítik. kozmetikum. Hatóanyag: mindkét faj levelében 2-6% rutin. Dolichos pruriens L. Hatóanyag: gyökérkéregben cserzőanyag. gyökérkéregben 0. Myrica gale L. Kb. É-Amerikában is megtalálható. Morus alba L. 36% zsíros olaj Alkalmazás: gyökér stimulans. proteáz mucunain. kb. – MORACEAE fehér eperfa Mori folium Honos Kínában. albumin. kevés illóolaj Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. myrcen. kolin Alkalmazás: bélféreghajtó cukorsziruppal vagy mézzel keverve. szterol. copaen. spasmolyticum. szerves és aminosavak. Szintén kertekben néhol megtalálható. expectorans. édes gyümölcse (mindkettőé) enyhe laxans. szerecsendió(fa) Myristicae semen Macis (= Macidis flos) . K-Ázsiában. Illóolaja toxikus. Mucuna pruriens (L. mérsékelt éghajlatú területeken sokfelé ültetik.

mono-. Hg.és fogápolókban. külső paraziták ellen. Myrrhis odorata (L. eucalyptol Alkalmazás: aromaticum. cukorka. Ph.hu Myristicae fragrantis aetheroleum (Ph. kb. neolignanok (bis-arilpropanoid myristicanolok. Hg. safrol stb. Eur. Illatszeripar. VIII. – MYRTACEAE (közönséges) mirtusz Myrti folium Myrti aetheroleum Honos Mediterráneumban. Illatszeripari adalék. nálunk nincs a természetes flórában. 4. fejfájás stb. genuinum Baill. – APIACEAE illatos mirhafű Myrrhis odoratae radix Myrrhis odoratae herba Honos Közép. Myroxylon balsamum (L.2 m magas.5% illóolaj (pinen. fahéjsav. vanillin stb. benzilbenzoát) Alkalmazás: emeticum. továbbá ánizsaldehid. Narcissus pseudonarcissus L.). petroselinsav. továbbá fenol és aromás éterek. balsamum (= var. Élelmiszer. Hatóanyag: balzsamban 50-70% illóolaj (cinnamein: 25-40% benzil-benzoát.. Ph. Ph.1-0.) Scop. Hg. Benne monoterpének (pinenek. 13% myristicin.és likőripar.. nagy adagban hallucinogén. Közép-Amerikában.) = Tolutanum balsamum Honos Közép-Amerikában. 0. N Narcissus poëticus L. metilcinnamát. dipenten.) Honos Malajziában. aranyér) kezelésében. diaril-nonaoid malabaricon C).. Örökzöld cserje. Nálunk kerti dísznövény. – AMARYLLIDACEAE fehér nárcisz Honos DK-Európában.doksi. sabinen.). évelő lágyszárú.és benzoesavészterek) Alkalmazás: antiszeptikus külső sérülések (pl. 20 m magasra is megnövő. benzofuranoid fragransol C) Alkalmazás: kis adagban neurosis (hisztéria. gyanta (fahéjsav.) – FABACEAE [syn. továbbá benzoesav. benzilalkohol.Forrás: http://www.és D-Európában.és triterpének Alkalmazás: expectorans bronchitis és köhögés esetén. metilbenzoát. 75-80% gyanta (toluresinotannol benzoesav. ulcus cruris.: Myroxylon pereirae Klotzsch.) = Peruvianum balsamum Balsami peruviani aetheroleum = Peruviani balsami aetheroleum Honos Mexikóban. limonen és pinen). eugenol. örökzöld fa. vanillin. illatszeripar (a virág illata nem annyira erős). indol. magköpenyben akár 15% illóolaj. fahéjaldehid. adstringens. geraniol. Élelmiszeripar (pl. 15 m magas fa. Myrtus communis L.. chavicol-metiléter. Hatóanyag: levélben 0. továbbá 3-5% nerolidol. pereirae (Royle) Harms – FABACEAE [syn. fagyás. expectorans. Hatóanyag: 7-8% cinnamein (benzoesav-benzilészter és fahéjsav-benzilészter). Hatóanyag: magban 5-16%. Hg. – AMARYLLIDACEAE . 4. 5-7% elemicin. VIII. ritkán elvadulhat. évelő lágyszárú. VIII.. nerol. szeszkvi. VII. tériszony. dimetilantranilát. hasonló éghajlaton sokfelé termesztik. fumársav Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. Eur. illatszeripar. dysmenorrhoea esetén.: Myroxylon toluifera Klotzsch] tolubalzsam Balsamum tolutanum (Ph. kb. Ph.) Harms var. Kb. D-Amerika nyugati és északi részein.5-1. Balzsam és illóolaj haj. bronchitis kezelésére. kozmetikai és illatszeripari anyag. csokoládéízesítő). Hatóanyag: illóolaj (főként anetol. Hatóanyag: illóolaj (linalool.és fahéjsavészterei). 10-25% benzil-cinnamát. hypochondria. Eur.) Harms var. Toluifera pereirae Baillon] perubalzsam Balsamum peruvianum (Ph. Myroxylon balsamum (L. Ny-Ázsiában. rágógumi. lignanok (furanoid fragransinok. 4. Rágógumi-. metilantranilát. 20% myrtenol. stomachicum.

3-0. metilcoclaurin. továbbá raphanolid Alkalmazás: népgyógyászatban aphrodisiacum. Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloidok (pl. Heverő. diaphoreticum. Évelő vízi növény. Nasturtium officinale R. Nepeta cataria L. lycorin. Nelumbo nucifera Gaertn. carvacrol. . Hatóanyag: glikozinolát glükonasturtiin. Br. szájüreg-betegségek tüneti kezelésére. – NELUMBONACEAE indiai lótusz(virág) Nelumbonis nuciferae herba Honos K-Európában. Nardostachys grandiflora DC.: Nardostachys jatamansi DC. izoliensinin. évelő lágyszárú. caryophyllen. Kerti dísznövény nálunk is. Közép-Himalajában. Közép. – LAMIACEAE macskamenta Nepetae catariae herba Honos Európában. kisebb cserje. Indiai-szubkontinensen. nornuciferin.). liriodenin. repellens. nuciferin. Dunántúlon ritka. neriantin. humulen. karotinoidok (karotin. gyanta Alkalmazás: közepesen erős. lotusin. pronuciferin. Évelő. narcissamin. továbbá epinepetalakton. 1-2% kardenolid szteroid glikozid (pl. antidiarrhoeicum.2-0. astragalin. évelő lágyszárú. flavonoidok Alkalmazás: több alkaloid antimitotikus (potenciálisan citotoxikus lehet egyes rákok esetében).Forrás: http://www. lutein) Alkalmazás: emeticum. neferin stb. Magas termetű. Nicotiana tabacum L. angelicin). Ázsia melegebb éghajlatú részein. jatamansisav. Hatóanyag: kb. carminativum. Indokínában.] nárdus Nardostachys radix Honos K-Indiában. Homeopathia. sokfelé termesztik. – APOCYNACEAE leánder Oleandri folium = Nerii folium Honos Mediterráneumban. Malajziában. laxans. stomachicum. sokfelé dísznövényként telepítik. Patak menti növényzetben néhol előfordul hazánkban is. Kaukázusban. Nerium oleander L. szívre ható glikozidjai gyógyszerként (öregedő szív. armepavin. valeranal. vízben vagy vizenyős helyen élő. elemol. narciclasin.doksi. timol. kámfor. Magyarországon számos dohányfajtát agrotechnikája kidolgozott. oleanolsav). Évelő lágyszárú. izorhamnetin). Indiai-szubkontinensen. maalien. diureticum. tazettin stb. emmenagogum. nardol. liensinin. népgyógyászatban vérzéscsillapító.hu csupros nárcisz Narcissi pseudonarcissi herba Honos Ny-Európában.és Ny-Ázsiában. valeranon. szterol Alkalmazás: enyhe nyugtató (pl. abortivum. vegetatív szívbántalom kezelésére) orvosi ellenőrzéssel.4% illóolaj (pinen. Ny-Ázsiában. galanthin. urechitoxin. Homeopathia. oxoushinsunin. eudesmol. szaponin (ursolsav. legyökerező szárú. homeopathia.7% illóolaj (80-95%-a nepetalakton. Hatóanyag: 0.) is termesztik. ismerünk. olendrigenin. dihidronepetalakton. Hatóanyag: levélben izokinolin-típusú alkaloid “nelumbin” (roemerin. hisztéria esetén). adynerin. gyomtársulásokban helyenként előfordul. pulegon) Alkalmazás: krónikus bronchitis esetén spasmolyticum. – BRASSICACEAE vízitorma Nasturtii (aquatici) herba (= folium) Kozmopolita. cserzőanyag. virágban flavonoidok (pl. Hatóanyag: 0. de akár fává is megnőhet. nepetalsav. – SOLANACEAE közönséges dohány Nicotianae folium Honos D-Amerikában. rustica L. oleandrin. – VALERIANACEAE [syn. digitoxigenin).). évelő lágyszárú. dezacetil-oleandrin. flavonoid. szeszkviterpének: calarenol. fás szárú. epilepszia. krónikus bőrbajokban. Nikotingyártáshoz a kapadohányt (N. caren. Ausztráliában.

nornikotin.és gallotannin.4 m magas. szaponin Alkalmazás: timokinon cholereticum. Trichomonas ellenes gyógyszerek is készülhetnek belőle. kb. sagittifolia (Walter) E. Indiai-szubkontinensen. sárgavirágú vízitök Nupharis lutei rhizoma Honos Eurázsiában. damascenin. Termeszthető. népgyógyászatban gonorrhoea. Alkalmazás: nupharin állatkísérletben atropin. keményítő.és papaverinszerű. Termeszthető. Karib-tenger szigetein. Illóolaj antibakteriális. anabasein. majd bénítja. Nigella sativa L. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag (gallo. Nuphar sagittifolia (Walter) Pursh – NYMPHAEACEAE [syn. galactogogum.hu Hatóanyag: 2-10% nikotin (kapadohány levelében 15% körül). Közép-Amerikában. vese. Borsszerű fűszer. 15-20% szerves sav Alkalmazás: vegetatív ganglionokat és központi idegrendszert előbb izgatja.és bélhurut esetén. nuphlein. kb. egyéves lágyszárú. 40% szénhidrát. metildamascenin. – RANUNCULACEAE szőrös kandilla. zsíros olaj. Ny-Ázsiában. Virágban nupharin. Homeopathia.doksi.) Sm. ellag. Egyéb alkalmazás azonos az előbbiével. Nigella damascena L. anatabin). kempferol.és gallotannin. ellag. kevés szaponin Alkalmazás: gyomor. használják szexuális zavarok kezelésében. subsp. Kaukázusban. Népgyógyászatban adstringens. borzaskata Nigellae damascenae semen Honos Mediterráneumban. vízi növény. Hatóanyag: alkaloid nymphaein és nupharin.4-0. oldja a bronchusgörcsöt is. Virág adstringens. Dohányipar. – RANUNCULACEAE török kandilla. Inkább az Alföldön található tavakban. Évelő. – NYMPHAEACEAE fehér tündérrózsa Nymphaeae albae flos Nymphaeae albae radix Honos Európában. egyéves lágyszárú. 0. spasmolyticum. nigellin. önmagában (készítmények formájában) inszekticid.és ellagtanninok) Alkalmazás: mint előbbi. O Ocimum basilicum L. Homeopathia. 0.1% nymphalin (digitalisszerű) Alkalmazás: régebben antaphrodisiacum. társalkaloidok (anabasin. Beal] tavirózsa.4% illóolaj (timokinon. Nymphaea odorata Ait. Hatóanyag: 0. – NYMPHAEACEAE illatos tündérrózsa Nymphaeae odoratae rhizoma Honos É-Amerikában. 30% zsíros olaj.5% kéken fluoreszkáló illóolaj (kb. 0. Ny-Ázsiában. – LAMIACEAE kerti bazsalikom Basilici herba (DAC) . szterol. fluor albus esetében. hínárfaj. É-Afrikában. Ny-Ázsiában. Évelő. Homeopathia.Forrás: http://www.5 m magas. carminativum.és kvercetin-glikozidok. nicotyrin. 20% keményítő. kb.4-1. nigellin.és hólyagpanaszokban. Hatóanyag: 0. Nymphaea alba L. nem Startalmú dezoxinupharidin). vízi lágyszárú.: Nuphar lutea (L. de toxikus. 9% antranilsav-származék damascenin. É-Amerikában. O. damascinin). Évelő. A nikotin különösen erős méreg. Tavainkban. diureticum. Kb. Kb. myosmin. Kaukázusban. vízi lágyszárú. szterolok. adstringens fluor albus. Hatóanyag: 0. mérsékelt égövi országokban sokfelé meghonosodott.4% kinolizidin-típusú alkaloid “nupharin” (S-tartalmú tiobinupharidin. damascinin). fekete kömény Nigellae semen = Melanthi semen = Cumini nigri semen Honos D-Európában. holtágainkban szórványosan. holtágakban.

szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). homeopathia. Nálunk főleg konyhakerti fűszernövény. Hatóanyag: szterol. Az Oe. nyálka-heteropoliszaharid. carminativum. – APIACEAE [syn. fenolkarbonsavak. sztearinsav) Alkalmazás: kivont zsíros olaj elősegíti a prosztaglandin-szintézist.) Poir. mannan. Eur.doksi.. biennis nálunk meghonosodott.) Lindl. Fűszerként értékesíthető. alább!). – ONAGRACEAE parlagi ligetszépe Oenotherae biennis herba Honos É-Amerikában. árnyékban. illatszeripar. stomachicum. továbbá eugenol. Virágzó hajtásait kíméletesen. 26-29%-a α-linolsav.Forrás: http://www. Hg. neurotikus szívpanaszok esetén. A Dunántúlon a hegyvidékek szélein és az Alföldön nem ritka. myristicin. 28-33%-a βlinolsav. helyenként tömegesen terem. Hatóanyag: 1-2. Indiai-szubkontinensen. Magvetéssel vagy palántázással szaporítható. fenolkarbonsav Alkalmazás: carminativum. Oenanthe crocata L. Oenothera suaveolens (Desf. cineol). VIII.1-0. egyes nemesített fajtákban akár 1. – OLEACEAE (közönséges) olajfa Oleae fructus Oleae folium Olivarum oleum Olivae oleum raffinatum (Ph.és toroköblögető.hu Basilici aetheroleum Honos – feltehetően – Elő-Ázsiában és É-Afrikában (ősi fajok kereszteződése révén alakulhatott ki). mételykóró Phellandrii fructus = Oenanthes aquaticae fructus Honos Európában. Ph. f. elterjedt Mediterráneumban. Eur. szeszkviterpének.vagy többéves lágyszárú.5%.és likőripar. de szántóföldi termesztésre is alkalmas. 4.. bőrbetegségek kezelésére. továbbá olajsav. Hatóanyag: mérgező poliin oenanthotoxin. 2-3% viasz. ocimen. diureticum. elterjedt mérsékelt égövi és szubtrópusi területeken. 4. Külsőleg ekcémák.5% illóolaj (phellandren). diaphoreticum. részben magas magolaj-tartalmú típusokból alakulhatott ki. ligetekben. továbbá apiol. 1 cm mélyre. mérsékelt égövi Ázsiában. Oenanthe aquatica (L. szeptemberében érnek a termések. novemberi vetés 45-70 cm sortávolságra. diureticum. Hatóanyag: 0. Ph. gyakran igen vastag szárral. 4% gyanta.vagy kétéves. – APIACEAE sáfrányos mételykóró Oenanthes crocatae radix Honos Algériában. A második év augusztusában. galactan. Évelő. mocsári lágyszárú.) Olivae oleum virginale (Ph. flavonoid. palmitinsav. 20% zsíros olaj. Viszonylag melegigényes. oenanthetol. Főleg vizek mentén. Egy. termesztett. fenilpropán metilcinnamát. kb. Legbiztosabb az október végi. Oenothera biennis L. Júniustól szeptemberig virágzik. Homeopathia. 85%-a linalool a “linalool” kemotípusban. homokos talajon. szájvízként száj. Érelmeszesedés megelőzésére gyógyszerek formájában.] borgyökér. két. A kombájnnal betakarított és kicsépelt magvakat kiterítve. Homeopathia. Kis gazdaságokban kézi vágás és kúpokban utóérlelés után cséplik a magot. 90%-a metilchavicol = estragol az “estragol” kemotípusban. kb. Fűszer. Hatóanyag: magban 15-20% zsíros olaj (7-10%-a γ-linolensav. ebből sajtolják az olajat. szellős. myristicin Alkalmazás: mérgező. – ONAGRACEAE vöröslő ligetszépe Oenotherae oleum Honos az előbbi fajjal közel azonos területeken. ha a leveleket és virágokat a szárról lemorzsolják. Hg. élelmiszer. apiol Alkalmazás: köhögéscsillapító és nyákoldó bronchitis és asthma esetén. gyanta. vízparti.: Oenanthe phellandrium L. VIII.5% illóolaj (kb.) . Egyéves lágyszárú. vízparti lágyszárú. Pirosas csészéjű alakja külön taxonként is besorolható (L. Marokkóban és DNy-Európában. flavonoidok Alkalmazás: homeopathia. 11% cserzőanyag. kb. lactagogum. erythrosepala Borb. fedett helyen szárítják. oenantheton. Több rokonfaját is próbálják termesztésbe vonni. Oleum europaea L.

kempferol). pl. europaea. Hatóanyag: termésben kb. nyomokban illóolaj (anetol. Ph.. – FABACEAE tövises iglice Ononidis radix (Ph.. továbbá tri. kb. Indiai-szubkontinensen. legelőkön gyakori. Ph. 25% zsíros olaj Alkalmazás: homeopathia. VIII. löszös lejtősztyeppeken szórványos.) Silva Manso – CONVOLVULACEAE [syn. anthocyanidin-glikozidok.hu Őse. Parlagok. de az afrikai barna oliva (subsp. Az ország legnagyobb részén réteken.: Onosma echioides L. Malajzia.Forrás: http://www. Ez is gyűjthető. Onopordum acanthium L. flavonoid. et K.. útszélek.és DK-Európában. pterocarpan medicarpin. a subsp.8 m-re megnövő. fenolok. triterpén (α-onocerin = onocol és spinonin). külsőleg vérzéscsillapító. Kultúrában van a subsp. sylvestris (Hiller) Rouy honos K-Mediterráneumban. É-Afrikában. gyökérben különösen sokféle poliin. europaea-t a Mediterráneumban. biochanin A. de megnőhet akár 10 m-re is. termésben pektin. Tövistelen az O. 9% alkannin Alkalmazás: olaj. O. Hatóanyag: levélben szeszkviterpén-lakton onopordopicrin. 4. A subsp.). Akár 0. cukrok.és kumarin-glikozidok. mentol stb. termésben kb. Termés élelmiszer. Hatóanyag: gyanta (glüko-resina) Alkalmazás: erős laxativum. keserű aril-piranoid lakton oleuropein-glikozid. hircina Jacq. Ny-Ázsiában. flavonoid (apigenin. 3-4 m magas fa. Kétéves. ritkán tonicum. levélben is még oleuropeinsav és egyéb észterek. Több alfaja található Magyarországon. Évelő lágyszárú.) Honos Európában. emésztésjavító fűszer. fenolkarbonsavak. Ázsia mérsékelt égövi részein. védett. Eur. carvon.doksi. agárkosbor Orchis militaris L. homokpusztákon. Hatóanyag: trehalóz. a mezei iglice (syn. saldiureticum. népgyógyászatban köszvény és reuma esetén is. – ASTERACEAE szamárbogáncs Acanthii herba = Onopordi acanthii herba Acanthii radix Acanthii fructus Honos Európában.és diterpénalkoholok.] indiai jalapa Turpethi tuber Turpethi resina Honos trópusokon (főként Afrika. – BORAGINACEAE [syn.) is. stachydrin. É-Amerika keleti területein. VII. a kivont zsíros olaj étolaj. továbbá genistein. Ausztrália). – OPHIOGLOSSACEAE egylevelű kígyónyelv Ophioglossi vulgati herba Honos Európában. Ononis spinosa L. érelmeszesedés megelőzésére is alkalmas. Hg.4% kvercetin-3-metiléter-7-diglükozid-4’-glükozid) Alkalmazás: emeticum. Br. 50% zsíros olaj. kevés alkaloid cinchonidin Alkalmazás: levél korábban maláriaellenes. Operculina turpethum (L.: O. Orchis fajok – ORCHIDACEAE kosbor Orchis morio L. Közép. tisztítva gyógyászati célra. Onosma arenaria W. . lágyszárú. az ononin.) Alkalmazás: enyhe diureticum.) R. Levélben különösen e szaponinok. Hatóanyag: izoflavonoid formononetin és 7-O-glükozidja. cuspidata Will. szúrós lágyszárú. 3-4% cserzőanyag. Hatóanyag: savas nyálka-poliszaharid.vagy ételfestés. legelők gyomtársulásaiban gyakori. flavonoid (0. Ázsia mérsékelt égövi részein. legelőkön gyakori. arvensis.: Ipomoea turpethum (L. Ny-Ázsiában termesztik elsősorban. nagy termetű (akár 2 m magas). szaponin oleanolsav és maslinsav. Ázsia. arenarium Lamotte] homoki vértő Anchusae luteae radix = Onosmae radix Honos Ny-Mediterráneumban. félcserje jellegű. évelő. Indiai-szubkontinensen. Hg. kinonok. Ophioglossum vulgatum L. üde réteken.

– LAMIACEAE szurokfű O. creticum (L. kivéve a vitéz kosbort. 10% Lamiaceae-cserzőanyag. külsőleg reuma ellen bedörzsölő. Március végén. charvacrol. neurastheniás tünetek ellen. diaphoreticum. cserjésekben. az Alföldön csak szórványosan. ritka faj. Eur. kevesebb kámfor. Inkább mészkedvelő.hu vitéz kosbor Orchis pupurea Huds. Júliustól szeptemberig virágzik.) Honos Eurázsiában. mesterségesen szárítják (beszáradás 5:1). Műszárítóval gyorsan kell szárítani (beszáradás 7-8:1).: Pyrola secunda L. görög szurokfű O. onites L. a talajszint felett 46 cm-re. A vágást teljes virágzás idején végzik. carminativum.és erdeifenyő-elegyes erdőkben. terpinen. Helyenként palántákat nevelnek szabadágyakban. 3. Görögországban. onites L. A drogot csak import útján lehet beszerezni. ha nem helyettesíthető. Termesztésével nálunk is kísérleteznek. Szórványos. enyhe sedativum. ciprusi szurokfű Origani herba (Ph. néhol luc. Fűszer. síksági-hegyvidéki faj. stomachicum.doksi. asthma bronchiale esetén. augusztusban virágzik. Origanum vulgare L.5 cm mélyre vetik. var. terpineol stb. kultúrában Argentínában. Origanum creticum Sut. gyomor.3% illóolaj (sabinen.5-1. A legtöbb helyen állandó helyre vetik. illóolajgyártás. Fűszer. cavicol. A morzsolt áru speciális morzsoló géppel. cserzőanyag Alkalmazás: aromaticum.) House – PYROLACEAE [syn.5-3% illóolaj (carvacrol. Tőosztással és magvetéssel termeszthető.. Száraz tölgyesekben.) Briq. ami Eurázsiában. Hg. árnyékos helyen vagy 400C-on. nagy mértékű kiritkulásuk miatt mindegyik szigorúan védett. 0. flavonoid. vulgare L. kevés oleanolsav) Alkalmazás: antiszeptikus bronchitis. 50% glukomannan nyálkapoliszaharid Alkalmazás: gyermekgyógyászatban antidiarrhoeicum. Júliusban. linalool. Szibériában is honos. Teljes virágzáskor gyűjtött hajtásait szellős. Egyéves lágyszárú. Hatóanyag: 0. bíboros kosbor Salep tuber Honosak Közép-Európában.). selinen. hirtum (Link) Ietsw. pinen. emellett carvacrol. áttelelő lágyszárú. A magról nevelt palántákat május végén 50-60 cm sor. Ny-Ázsiában. .: O. az O.Forrás: http://www. Hatóanyag: 0. Főleg a Középhegységben és a Dunántúlon fordul elő. Ph. népi festőnövény.5-1% illóolaj (15-50% timol. Az első faj évelő lágyszárú. pinen.VIII. mészkerülő bükkösökben bukkan fel. Évelő lágyszárú. thujon. április elején 30-40 cm sortávolságra. Mediterráneumban. cserjés legelőkön helyenként nem ritka.: Majorana hortensis Moench] (kerti) majoránna Majoranae herba Majoranae aetheroleum Honos Mediterráneumban. cedrol.] krétai szurokfű Origani cretici herba Honos Krétán. – LAMIACEAE [syn. kicsi. Termesztett. fenolkarbonsavak (főleg rosmarinsav). Magyarországon különböző termőhelyeken élő. dipenten. Orthilia secunda (L. p-cymol).). D-Európában. erdőirtásokban. szaponin (főleg ursolsav. évelő lágyszárúak. Védett. Origanum majorana L. Az 5-6 cm magas növényeket (2-3 szálanként) 40-szer 15 cm-es fészkekbe ültetik szét. subsp.és bélhurut csökkentő. 4. diureticum. vulgare L. illóolaja illatszeriparban is. Gyakran másodszor (szeptember végén) is vágható. fenolkarbonsav (főleg rozmarinsav) Alkalmazás: carminativum. Hatóanyag: kb. főként Cipruson. – LAMIACEAE [syn.5 mm-es rostán való áttöréssel állítható elő.] gyöngyvirágkörtike Pyrolae secundae herba Cirkumpoláris. terpinen stb.és 25 cm tőtávolságra ültetik ki kettesével. cymol. Hatóanyag: 1. kb.

Évelő lágyszárú. keményítő.) Löve et D.05% metoxiflavon sinensetin. rhamnazin. fenolkarbonsavak. A tisztított keményítő gyógyszerészeti célra használható. Országszerte előfordulhat.hu Hatóanyag: arbutin..és D-Európában. – OXALIDACEAE erdei madársóska Acetosellae herba = Oxalidis herba = Lujulae herba Honos Európában. a mérsékelt égövi Ázsiában.. Homeopathia. ma már cirkumpoláris. Hatóanyag: 0. orthosiphol A-E). spicatus (Thunb.: Senecio aureus L. nephritis. 4. P Packera aurea (L. Oryza sativa L. A pünkösdi vagy bazsarózsát kertekben dísznövénynek telepítik. Löve – ASTERACEAE [syn. eupatorin. gumós gyökérben monoterpén-glikozidok (paeonidanin. pektin. Eur. banatica Rochel) csak a Mecsek keleti részein található. scutellareintetrametiléter.Forrás: http://www. ericolin. 0. Ph. Évelő lágyszárú. főleg északkeleten. Hg.2% K-oxalát Alkalmazás: homeopathia. az Alföldön ritka. szigorúan védett.] jávai tea. Ph. 0. Különösen Indonéziában termesztik.) Oryzae sativae semen Honos DK-Ázsiában.7% flavonoid. Hazai rokonfaja a bánáti bazsarózsa (P.) Honos Kínában. Bvitaminok.5% illóolaj Alkalmazás: diureticum és antiphlogisticum krónikus vagy visszatérő cystitis. Eur. galluszsav Alkalmazás: sebgyógyító. O. Paeonia officinalis L. Évelő lágyszárú. vesetea Orthosiphonis folium (Ph. Malajziában. gyanta. Üde gyertyánosokban. 0. tetraciklusos triterpének. ursolsav. ahol a ma már nem élő vadrizsből (O. Oxalis acetosella L. köszvény vagy rheuma kezelésében. cyanin és cserzőanyag. p-hidroxi-benzoesav. flavonoidok és fitocerebrosidok (momilaktonok). salvigenin. élelmiszeripar.– LAMIACEAE [syn. Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.3-1. gyanta Alkalmazás: vérzések ellen. galluszsav). urolithiasis.és dextringyártás. metilarbutin. acetofenon (a nem használatos levélben protoanemonin. Hg.: Orthosiphon stamineus Benth. Kis termetű.doksi.5-1% kávésav-származék (főleg rosmarinsav. magban zsíros olaj. paeoniflorin). Hatóanyag: hántolatlan szemben 40-50% szénhidráton.5-0. Ausztráliában. ahol az árasztás biztosítható.) Bak. Meleg égövi országok fő gabonanövénye. Hatóanyag: senecionin (= aurein) és más alkaloid. Indokínában. bükkösökben található. fenolsavak (benzoesav. évelő lágyszárú.20. diterpenoid peregrinin.3% diterpén (staminol. dicaffeoil-tartarát). továbbá 0. VIII. neo-orthosiphol A és B. – POACEAE rizs Oryzae amylum (Ph. egyes fajták termesztése az Alföldön (pl. – PAEONIACEAE pünkösdi rózsa Paeoniae flos (DAC) = Paeoniae petala Paeoniae radix Paeoniae semen Honos Közép. Indiai-szubkontinensen. továbbá lipideken. Hatóanyag: 0. 4. perennis Moench) származtatható kereszteződések és mutációk révén.] aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában. fehérjéken kívül szterolok. Alkalmazás: élelem. Indokínában. sokféle fenoloid) . VIII. Kelet-Ázsiában. Szarvason) megoldható.. Hatóanyag: sziromlevélben anthocyan paeonin. bakteriális húgyúti gyulladások.

Távolkeleten. Hatóanyag: gyanta. Gyógyszerek is készülnek belőle. aphrodisiacum.: Isonandra gutta Hook. köztük a piros színt adó papaverrubinok. Ph. VIII. Magban kb. ahol szelekció útján vált kultúrnövénnyé. – POACEAE köles Milii semen Honos mérsékelt égövi Ázsiában. kanadai ginszeng Honos É-Amerikában. Eur. – PAPAVERACEAE mák Papaveris (immaturi) fructus (caput) Papaveris semen Papaveris folium Opii pulvis normatus (Ph.] guttapercsa(fa) Gutta-percha Honos Malajziában. lágyszárú. Ph. Eur. – PAPAVERACEAE pipacs Papaveris rhoeados flos (Ph. anthocyan-glikozid mecopelargonin..05% illóolaj (limonen.hu Alkalmazás: sziromlevelet homeopathiában. kissé növelheti a vérnyomást. Ma világszerte elterjedt. keményítő). VIII. Hg.doksi. Mey. Ph. Évelő lágyszárú. A kanadai ginszenget a népgyógyászatban és a homeopathiában használják.. sok rokonfaja Indokínában főleg rovar ellenes szereket is szolgáltat. 0. Hg. pentaciklusos triterpén szaponin miliacin (= germanicol-metiléter) Alkalmazás: táplálék (rostpótlás. VII. Egyéves lágyszárú. 4. Hg. Magyarországon kisebb mennyiségben termesztik. – SAPOTACEAE [syn. poliszaharidok (pl. kisebb mennyiségben poliin (falcarinol. 8-10 .) Opium crudum (Ph. ginsenosid nem mutatható ki. É-Afrikában. nem a fő hatásért felelős szaponinokat tartalmaz. Egyéves vagy ősszel elvethető.) Opii pulvis (Ph. szaponin. Gyógyszerkönyvekben nem hivatalos. de világszerte elterjedt. 35% zsíros olaj Alkalmazás: sziromlevél népgyógyászatban enyhe nyugtató és köptető. Ugyanez vonatkozik több más. Évelő lágyszárú. a magból a mákhoz hasonlóan zsíros olaj nyerhető. Eur..) Honos Kínában. Hatóanyag: előbbitől eltérően egyéb. Hg. immunstimulans. parlagokon országszerte gyakori.) Baill. 10% fehérje. 4. Ez a hivatalos drog. növeli a szervezet teherbíró képességét. Papaver rhoeas L.) Honos Ny-Ázsiában. Hg. a gyökeret rendszerint 4-7 éves növények szolgáltatják. K-Ázsiában. 4. köztük magas morfin tartalmúakat is (“morfinmákok”). 60% szénhidrát. Papaver somniferum L. Mindenfelé elterjedt kultúrnövény. távolkeleti Panax fajra is. Termesztik is. Vetésekben.) Papaveris rhoeados flos (= petalum) = Rhoeados flos Papaveris rhoeados semen Honos Eurázsiában. – ARALIACEAE (koreai) ginszeng Ginseng radix (Ph. több társalkaloid. ma Palaquium gutta (Hook. peptidoglukanok (panaxan A-U). 3-4% zsíros olaj. Ph. Hatóanyag: virágban 0. Egyéves lágyszárú. VIII. dietetika). Hatóanyag: 1. Eur. A. Magyarországon több fajtáját termesztik.06% izokinolin-típusú alkaloid rhoeadin. Panax ginseng C. D-Európában.. tonicum.Forrás: http://www. javítja a közérzetet. citral). és gyökeret régen népgyógyászatban idegbetegségek ellen. sedativum. az ősziek pedig májusban virágoznak. panaxynol). Panax quinquefolius L. stimulans. Koreában termesztik legnagyobb mennyiségben. gumianyag Alkalmazás: bevonószer. 4. VIII. A tavaszi mákfajták június közepén. Alkalmazás: adaptogen. kb. Kb. csökkenti a klimaxos és neurastheniás panaszokat. továbbá anthocyanidin-diglikozid mekocyanin. néha tömeges.5-3% triterpén-szaponin (tetraciklusos dammaran-típusú és kisebb arányban pentaciklusos oleanan-típusú) ginsenosidok. Hatóanyag: kb. Panicum miliaceum L.

Homeopathia. Parietaria erecta M. Évelő lágyszárú. diaphoreticum. Tinctura opii. köhögéscsillapító a Pulvis opii et ipecacuanhae. Magban 45-55% zsíros olaj (gazdag linol. pektin Alkalmazás: régebben emeticum. papaverin spasmolyticum. kerítésekre futó dísznövény. Évelő lágyszárú. É-Ázsiában. Áttelelő lágyszárú. flavonoidok. de gyomorfájásra. Kaukázusban. a diacetilmorfin heroint.3-1.és bükkelegyes erdőkben szórványosan fordul elő. Ny-Ázsiában. – PASSIFLORACEAE észak-amerikai golgotavirág . – PARNASSIACEAE fehérmájvirág Parnassiae palustris herba Honos É-Európában.és kvercetin-glikozidok. akár 1 m magasra is megnő. de árnyas és üde gyomtársulásokban is előfordul.doksi. Magmentes száraz tokban és leveles “mákszalmában” szintén benzil-izokinolin alkaloidok (kb. tejsav). Kaukázusban. Köptető.Forrás: http://www. kempferol. Alacsony morfin tartalmú étkezési mákfajtákat is termesztenek. Ny-Ázsiában. Száraz állapotban külön választják a magokat és a termésfalat. ma cirkumpoláris. Szibériában. Dunántúlon néhány helyen. Tevékenysége révén jött létre a korábbi Alkaloida Vegyészeti Gyár Tiszavasváron. Hatóanyag: szaponin. Hatóanyag: szaponin paristyphnin. Homeopathia. sterol. falfű. főként nephro. Gyógyszeripari úton nyerik ki e fő hatóanyagokat. Hatóanyag: cserzőanyag. A dísznövényként nálunk is ismert P. – TRILLIACEAE farkasszőlő Paridis herba Paridis radix Honos Európában. kábítószer. Passiflora incarnata L. mekonsav. Európában kedvelt főként házakra. Hatóanyag: leucoanthocyanidinek. cyanidinek. anthocyaninok Alkalmazás: diureticum. hasmenés és fehérfolyás ellen is. hidrokodint és a tilos kábítószert. aphrodisiacum. a társalkaloidokon kívül szerves savak (pl. továbbá kodein. diureticum reuma és köszvény kezelésében. átmeneti lápréteken vagy sík lápokon található. egyes idegpanaszokra. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag. a mag élelmiszer.és szurdokerdőkben. vese és húgyhólyag bántalmakban.: Parietaria officinalis Willd. narkotin. diureticum. aminok Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe spasmolyticum.hu cm-es kocsánnyal aratják le az érett máktokokat.2% morfin. Paris quadrifolia L. még szórványosabban. Parnassia palustris L. Külsőleg sebgyógyító. az opium 9-17%-a morfin. flavonol-3-diglikozid. kőrontó fű Parietariae herba Honos Európában.és linolensavban) Alkalmazás: morfin erős fájdalomcsillapító. papaverin. bracteatum Lindl. gyökérben nyomokban alkaloid Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. – URTICACEAE [syn. A mákszalma ipari feldolgozásának módszere világszabadalomként Kabay János büdszentmihályi gyógyszerész feltaláló nevéhez fűződik. – VITACEAE tapadó vadszőlő Parthenocissi quinquefoliae cortex Honos É-Amerika keleti részén és Mexikóban. 30 féle): 0. máshol alig. Magból zsíros olaj nyerhető ki. Akut fertőzéses hasmenés esetén Pulvis opii. Parthenocissus quinquefolia (L. Védelemre szorul. Évelő lágyszárú. leucoanthocyanidin. gyanta.] falgyom.) Planch. Paronychia argentea Lam. kodein és narkotin köhögéscsillapító. további félszintézissel állítják elő az etilmorfint. szaponin. a “tebainmák”. az Alföldön szórványos. Hatóanyag: opiumban (éretlen máktokból nyert. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. nyers vagy porított tejnedv) 25-30% alkaloid. fumársav. paridin (szapogenin paridol). Homeopathia. – CARYOPHYLLACEAE nagyvirágú ezüstvirág Sanguinariae minoris herba Honos Mediterraneumban. diureticum. megszáradt. anthocyan Alkalmazás: népgyógyászatban lázcsillapító grippe esetén. et K. kávésav és egyéb fenolkarbonsavak. inszekticid. Üde gyertyán. enyhe vércukor csökkentő. Fájdalomcsillapító az Extractum opii és az Opium concentratum. Szikla.és urolithiasisban.

: Corynanthe yohimbe Schum. fehérje Alkalmazás: psychostimulans. alkaloid pastinacin Alkalmazás: népgyógyászatban gyomor-. alvási zavarokban. zavartság ellen.01 ppm-ben) Alkalmazás: sedativum neurastheniában. kő. 10-20 m magasra növő fa. Vadon. aphrodisiacum (impotencia. akár 10 m magasra is felkúszó növény. Hatóanyag: termésben zsíros olaj. anxiolyticum.doksi. Évelő lágyszárú. Eur. üde réteken.] johimbe Yohimbe(he) cortex Honos Ny-Afrikában. Országunkban erősen megritkult. trópusi és szubtrópusi országokban.) Honos É-Amerikában. szénhidrát (főleg keményítő). poliszaharid arabinoglucan (harman alkaloid nincs vagy csak alig mutatható ki. corynanthin és ezek izomerjei). nyugtalanság. Hatóanyag: kemény. swertisin. 4. Ph. prostatitis és hólyagpanaszok). Paullinia cupana Kunth – SAPINDACEAE brazil ajzólián. Zöldség. cserzőanyag Alkalmazás: kéregből kivont és tiszta yohimbin sympatholyticum.) L’ Hér. főleg C-glikozil-flavonok (izovitexin-2’’-glükozid. 2% magolaj (cianolipid izoprenoid-nitrilek). Kúszó cserje. Kaukázusban. Kétéves vagy többéves lágyszárú. Állatgyógyászat.. menstruációs zavarok. külsőleg helyi érzéstelenítő. neurovegetativ dystoniában. furokumarin (imperatorin. sativa) szerte a világon termesztik. termésben és levélben még kumarin. Homeopathia. VIII. Hatóanyag: 1. vicenin-2). Inszekticid. sötétbarna. Nálunk nem fordul elő. továbbá periferiás vasodilator. kakaó ízű pasztában 3.hu Passiflorae herba (Ph. D-Amerika nyugati és északi részein. Hatóanyag: 1-6% yohimban-típusú monoterpenoid indolalkaloid (yohimbin. Hatóanyag: iridoid-glikozid aucubin Alkalmazás: diureticum. antioxidáns. Hatóanyag: aucubin Alkalmazás: mint előbb. Pedicularis palustris L. Pausinystalia yohimbe (Schum. árokszéleken országszerte gyakori a subsp. fajtáit (subsp. Hg. tonicum. – APIACEAE pasztinák Pastinacae (sativae seu silvestris) radix Pastinacae herba Pastinacae fructus Honos az ősi alakja Európában. Szibériában. guaraná(lián) Guaranae semen = Paulliniae semen Guaranae pasta Guarana Honos Brazíliában. Hegyi és üde láprétek védett növénye. Homeopathia. izoorientin-2’’glükozid. különösen gyermekeknek. elterjedt D-Amerikáig. 0. Pedicularis silvatica L.Forrás: http://www. izopimpinellin). Termesztik is. É-Ázsiában és É-Amerikában. de Európa enyhébb éghajlatú vidékein is. xanthotoxol. külsőleg kelésre. – SCROPHULARIACEAE erdei kakastaréj Pedicularis minoris herba Honos Európában.) Celak. Pastinaca sativa L. – SCROPHULARIACEAE posvány kakastaréj Pedicularis herba Honos Európában és É-Ázsiában.5-2.8% koffein. száraz.03-0. továbbá izovitexin. pastinacin. schaftosid. 0. bergapten. kevés illóolaj.) Pierre – RUBIACEAE [syn.6-5. kis dózisban hypertensiv.02-0. izoorientin. bélbetegségekben is. Főleg az USA-ban és Indiában szolgáltatják a drogot. Pelargonium capitatum (L. 1-4% illóolaj (főleg szerves savak észterei).és hólyagpanaszok esetén diureticum. furokumarinok. erős menstruáció esetén. Évelő. xanthotoxin. spasmolyticum.17% teobromin és 0. 0. pratensis (Pers.06% teofillin.35% illóolaj. – GERANIACEAE fejecskés muskátli (rózsaillatú is lehet) . kb. gyökérben kb.5% flavonoid. nagyobb dózisban hypotensiv. szorongás. akár 12% catechin-cserzőanyag.

Petasites hybridus (L. herba külsőleg főleg adstringens.és festékiparban. továbbá egomaketon.és É-Afrikában.) L’ Hér. .1-0. Ennek is vannak citromillatú fajtái. ezen kívül D-Európában is termesztik. 0.és szeszkviterpének) Alkalmazás: kivont és tisztított olajat élelmiszer. illóolaj (70%-a β-dehidroperillaketon. Geranii aetheroleum Geranii herba Hatóanyag: levélben 0. bronchusgörcs. mentol) és feniletilalkohol Alkalmazás: illóolajok illatszer. magról jól szaporodik. Európában) termesztik. főleg Fokföldön.] cifralevelű muskátli. innen elterjedt Mexikóba. elterjedt É-Amerikában. Pelargonium graveolens L’ Hér. rózsamuskátli Honos D-Afrikában.2% illóolaj. Sch. népgyógyászatban levél emolliens.1% illóolaj (főleg dodecanal). A fa 4-20 m magas.36% petasin. terpineol. Pelargonium odoratissimum (L. A P. antiszeptikus. majd más trópusi és szubtrópusi területekre. eremophilan-lakton). graveolensen kívül más fajokkal is hibridizál. alig fásodó félcserjék vagy egyévesek (a következőkkel együtt). Hatóanyag: magban 35-45% zsíros olaj. herbában még szerves savak.Forrás: http://www. ahol termesztik.02-0.) G. jelentéktelen mennyiségben pirrolizidin alkaloidok Alkalmazás: kivonataiból készült gyógyszer spasmolyticum és fejfájás (migrén) csillapító.28-0. dysmenorrhoea). molyhos muskátli (borsmenta-muskátli) Honos D-Afrikában. cserzőanyag. Pelargonium tomentosum Jacq. Persea americana Mill. aromaterápiában. herba sedativum.: Perilla ocimoides L. herbában 0. citromillatú muskátli Honos Fokföldön. a herbát főként ez szolgáltatja. diaphoreticum. szeszkviterpén-laktonok (furanopetasin. patakok mentén néhol tömeges. Évelő lágyszárú nagy tőlevelekkel és magasra növő virágzatokkal.doksi. spasmolyticum. továbbá neopetasin. É. matsutakealkohol). Illóolajban – kemotípustól függő mennyiségben – főleg monoterpének (geraniol. Perilla frutescens (L. roseum Willd. USA-ban.03 illóolaj (mono. P.] feketecsalán. Évelő. M.és Ny-Ázsiában. termesztik K. flavonoid. tranquillans neurodystoniás funkciózavarokban (fájdalmas gyomorgörcs. Alkalmazás: tisztított olajat élelmiszerként vagy gyógyszerészeti célra. Pelargonium radens H.. K-Ázsiában. Hatóanyag: eremophilan típusú szeszkviterpénalkohol (petasol. Sokfelé (pl. – LAURACEAE mexikói avokádó Avocado oleum Honos Közép-Amerikában. nyálkapoliszaharid. P.: Petasites officinalis Moench] közönséges (vörös) acsalapu Petasitidis rhizoma et radix Petasitidis folium Honos Európában. radula L’Hér. Nálunk díszfajtáit kertekben vagy parkokban szegélynek vetik. folium Honos Kínában. izopetasol) észterek (angelicasavval 0. izopetasin).) Britton – LAMIACEAE [syn. Egyéves lágyszárú. Moore [syn. neopetasol. citronellol. arguta Benth.: P. A Középhegységben és a Dunántúlon helyenként nem ritka. Indiában. gyógyszerészetben (kenőcsillatosító). Indokínában. Nálunk is dísznövény. Hatóanyag: a 40-80% zsíros olajat tartalmazó termésből kivont olaj fő zsírsav-komponense olajsav (4580%).. D-Franciaországban és Korzikán.és kozmetikai iparban. Rokonfajai is amerikaiak. cserzőanyag. Védelemre érdemes. olajperilla Perillae oleum Perillae herba. rózsaillatú muskátli Honos D-Afrikában. – ASTERACEAE [syn. E. továbbá kisebb mennyiségben linalool.hu Honos D-Afrikában. egy részüket ugyancsak olajnyerésre használják hazájukban.

Forrás: http://www.doksi.hu

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. crispum – APIACEAE petrezselyem Petroselini radix Petroselini fructus Petroselini herba (= folium) Petroselini aetheroleum Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. tuberoseum (Bernh.) Mart. Crov. gumós petrezselyem Petroselini radix
Honos Mediterráneumban, az ősi alakokból jött létre a két legfontosabb, termesztett változat. Kétéves lágyszárú, kertjeinkben gyakori termesztett növény. Hatóanyag: 2-6% illóolaj (gumósnál 1-4%), benne főleg fenilpropánok (apiol, myristicin, alliltetrametoxi-benzol), mono- és szeszkviterpének (pinenek, limonen, myrcen, phellandren, carotol), kb. 2% flavonoid (pl. apiin), furokumarin (bergapten, oxipeucedanin), a gumósban (répában) még poliin (pl. falcarinol). Alkalmazás: termés és illóolaja erős diureticum, továbbá spasmolyticum, népgyógyászatban dysmenorrhoea esetében, továbbá emmenagogum, galactogogum, stomachicum. Ízesítő. A petrezselyemgyökér diureticum, népgyógyászati felhasználása azonos az előbbivel. Zöldség, élelmiszer.

Peucedanum officinale L. – APIACEAE orvosi kocsord Peucedani (officinalis) radix = Foeniculi porcini radix Peucedani semen (= fructus) = Foeniculi porcini semen
Honos D- és Közép-Európában, Ny-Szibériában. Évelő lágyszárú, 0,6-2 m magas. Az ÉszakiKözéphegység szélein és az Alföldön nem gyakori, szikesedő erdőtisztás réteken szórványos. Hatóanyag: kb. 0,2% kellemetlen szagú illóolaj, 2-2,5% furokumarin peucedanin, kevesebb oxipeucedanin, gumianyag, termésben több illóolaj és zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban malária és hurutos panaszok esetén, diureticum, emmenagogum, antigonorrhoeicum. Homeopathia.

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – APIACEAE citromkocsord Oreoselini herba = Apii montani herba Oreoselini radix = Apii montani radix Oreoselini semen (= fructus) = Apii montani semen (= fructus)
Honos Közép- és D-Európában, D-Oroszországban. Évelő lágyszárú, 0,3-1 m magas. Száraz és mészkerülő erdős-sztyeppeken országszerte elég gyakori. Hatóanyag: termésben kb. 3% illóolaj (pinenek, limonen, terpinen, cymen), furokumarin peucedanin. Gyökérben 1,7% illóolaj, peucedanin, peucedinin, athamantin. Herbában illóolaj, fenolkarbonsav, flavonoid (kempferol-, kvercentin-, apigenin- és luteolin-glikozidok) Alkalmazás: enyhe diureticum. Homeopathia.

Peucedanum ostruthium (L.) Koch – APIACEAE [syn.: Imperatoria ostruthium L.] mestergyökér Imperatoriae radix (= rhizoma)
Honos Balkánon, Közép- és É-Európában, Oroszországban. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: 0,2-1,4% illóolaj (főleg pinen, phellandren, limonen, dipenten), seneciosav, fenolkarbonsav (kávésav, klorogénsav), cserzőanyag, gyanta, zsíros olaj, kb. 1,4% kumarin és furokumarin (osthol, ostruthol, imperatorin, izoimperatorin, peucedanin, oxipeucedanin), hesperidin, alkilbenzpiranon peucenin Alkalmazás: stomachicum, enyhe sedativum, diaphoreticum, diureticum. Homeopathia.

Peumus boldus Mol. – MONIMIACEAE boldó(fa) Boldo folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos D-Amerika déli részén, főleg Chilében. Cserje vagy kisebb fa. Hatóanyag: 1,5-5% morfinan-típusú alkaloid, kb. 0,1% a fő alkaloid boldin, továbbá izocorydin, norizocorydin, laurolitsin, laurotetanin, N-metil-laurotetanin, továbbá 2-3% illóolaj (p-cymen, cineol, ascaridol), kevés triterpén és flavonoid

Forrás: http://www.doksi.hu

Alkalmazás: anthelminticum, stomachicum (dyspepsiában), enyhe sedativum, diureticum, cholagogum és hepatoprotectiv főként máj- és epepanaszokban (colitis), de reumás és köszvényes betegségekben, lázcsillapító, antioxidáns. Homeopathia.

Phalaris canariensis L. – POACEAE kanárifű, kanáriköles Canariense semen
Honos É-Afrikában, sokfelé elterjedt, termesztett, egyéves lágyszárú. Hatóanyag: kb. 5% zsíros olaj, szitoszterol, keményítő, fehérje, kovasav Alkalmazás: diureticum főleg hólyagkő esetén. Élelmiszer, takarmány.

Phaseolus vulgaris L. – FABACEAE bab, paszuly
Honos trópusi és szubtrópusi Amerikában, egyéves lágyszárú, kertekben és szántókon világszerte termesztik.

Phaseolus coccineus L. tűzbab
Honos Mexikóban, Közép-Amerikában. Egyéves, kúszó lágyszárú. Nálunk is sokfelé termesztik, főleg kertekben.

Phaseoli pericarpium (DAC) = fructus (legumen) sine seminibus
Hatóanyag: betain trigonellin, kolin, aminosavak (pl. viszonylag sok arginin), monoamino-zsírsavak, pterocarpan phaseolin, nyomokban cianogen glikozid, inozit, hemicellulózok, kovasav, króm Alkalmazás: enyhe antidiabeticum (idős korban), enyhe diureticum különösen vese- és szívbetegségekben, köszvényben vagy reumában.

Philadelphus coronarius L. – HYDRANGACEAE pompás jezsámen Philadelphi flos
Honos Közép- és DK-Európában. 1-3 m magas díszcserje, olykor elvadul. Hatóanyag: fenolsavak, fenolkarbonsavak, flavonoidok (izokvercitrin), szaponin, aminopentansavszármazék Alkalmazás: trichomonacid, antileucorrhoeicum. Homeopathia.

Phoenix dactylifera L. – ARECACEAE (nemes) datolyapálma, főnixpálma Phoenicis dactyliferae fructus
Honos DNy-Ázsia, Kanári-szigetektől É-Arikán át Arábiáig sokfelé termesztik. 20 m magasra is megnő. Hatóanyag: 60-80% szénhidrát (50% invertcukor és szaharóz), leucoanthocyanok, cserzőanyag, piperidin-származék baikianin, pipekolinsav, 5-oxipipekolinsav, magban kb. 10% zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban tüdőbetegség ellen. Gyümölcs, élelmiszer.

Phragmites communis Trin. – POACEAE [syn.: Phragmites australis (Cav.) Trin.] nád Phragmites communis herba Phragmites communis rhizoma
Kozmopolita, évelő vízi lágyszárú, töve fásodó. 1-4 m magas. Mocsarainkban gyakori, állományalkotó. Hatóanyag: triterpén szaponin (amyrin, taraxerol, taraxeron) Alkalmazás: diureticum, diaphoreticum.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. – ASPLENIACEAE [syn.: Scolopendrium vulgare Sm.] gímpáfrány Scolopendrii (vulgaris) folium = Cervinae linguae Scolopendrii (vulgaris) herba
Honos Európában, ma cirkumpoláris. Évelő lágyszárú, nálunk egyre ritkul, főként a Dunántúli Középhegység szurdokerdőiben, mészkövön él. Az Alföldön igen ritka, esetleg kutakban. Védeni szükséges. Hatóanyag: cserzőanyag, nyálka-poliszaharid, szabad aminosavak, glükóz, fruktóz, szaharóz, sporangiumban leucodelphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans tüdőbetegségben, diureticum, diaphoreticum, külsőleg sebre. Homeopathia.

Physalis alkekengi L. – SOLANACEAE

Forrás: http://www.doksi.hu

zsidócseresznye Alkekengi fructus
Honos Közép-, K- és DK-Európában, mérsékelt égövi Ázsiában, Indiai-szubkontinensen. Meghonosodott Amerikában is. A Középhegységben elég gyakori, máshol szórványos. Ártéri keményfaligetekben, aránylag száraz lomberdőkben fordul elő. Évelő lágyszárú, 0,3-0,6 m-re nő meg. Hatóanyag: kevés triterpén-lakton physalin, physalien, cryptoxanthin, szerves savak, pektin, gyanta, magvakban kb. 10% zsíros olaj Hatóanyag: korábban diureticum köszvény, reuma, májbetegség esetén, a friss termés ehető (kissé keserű). Homeopathia.

Physostigma venenosum Balf. – FABACEAE kalabárbab Physostigmae semen = Calabar semen
Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein. Akár 16 m magasra is megnövő fásodó kúszónövény. Hatóanyag: pirrolidino-indol-vázas alkaloid physostigmin és társalkaloid geneserin, eseramin, physovenin, eserolin, egyéb alkaloid (calabatin, calabacin) Alkalmazás: a kivont és tisztított physostigmin gyógyszer formájában indirekt parasympathomimeticum, a szemészetben mioticum glaukoma kezelésében. Atropin szerű mérgezések antidotuma. Állatgyógyászatban lovak bélkólikája ellen. Erősen mérgező. Homeopathia.

Phytolacca americana L. – PHYTOLACCACEAE [syn.: Phytolacca decandra L.] amerikai alkörmös Phytolaccae fructus Phytolaccae folium Phytolaccae decandrae radix
Honos É-Amerikában. Mindenhol a világon elterjedt, áttelelő lágyszárú. Nálunk is adventív, főleg a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén nyíltabb akácosokban, ültetett fenyvesekben, helyenként tömegesen. Dísznövényként is megtalálható, ami könnyíti elterjedését. 2-3 m magas, erőteljes növény. Hatóanyag: lila gyümölcsében, levelében és gyökerében szaponinok (pentaciklusos phytolaccageninsav glikozidok: phytolaccosid A-G), gyökérben mitogén lektin, magban antihepatotoxikus lignanok (americanin A-E), gyümölcs festékanyaga betanin phytolaccanin, levélben még flavonoidok Alkalmazás: lila festékanyaga miatt régen borfestő, gyökere, néha levele purgans, emeticum. Gyökérből homeopatha gyógyszer.

Picea abies (L.) Karst., más Picea fajok – PINACEAE (közönséges) lucfenyő Piceae aetheroleum Piceae turio recens
Honos K-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Nálunk csak Ny-Dunántúl határövezeteiben őshonos, de hegyvidékeinken sokfelé termesztik. 40-50 m magas fa, kedvelt díszfa is. Hatóanyag: illóolajában bornil-acetát, dipenten, pinenek, camphen, terpinen, limonen, mircen, phellandren, picein, cserzőanyagában piceatannol, piceatannol-mono- és -diglikozid, gyantában abietinsav és származékai Alkalmazás: fiatal ágvégeiből és tobozaiból köhögéscsillapító szirup készíthető, illóolaja reuma ellenes fürdőbe vagy légfrissítő, légzőszervi betegségek esetén légúti tisztító, hurutoldó. Kozmetikai ipar. Fenyőgyantának is használható.

Picrasma excelsa (Sw.) Planch. – SIMAROUBACEAE jamaikai keserűfa Quassiae jamaicense lignum
Honos Karib-szigeteken, Közép-Amerikában, D-Amerika északi részén. 20 m magas fa. Hatóanyag: 0,05% szeszkviterpén-lakton quassin, picrasin B-G, továbbá petroselinsav Alkalmazás: amarum, anthelminticum, inszekticid.

Pilocarpus jaborandi Holmes – RUTACEAE
Honos É-Brazíliában.

Pilocarpus microphyllus Stapf
Honos Brazíliában, D-Amerika északi részén.

Pilocarpus pennatifolius Lem. var. selloanus (Engl.) Hassler
Honos D-Brazíliában, Paraguayban.

Pilocarpus racemosus Vahl

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos Karib-szigeteken.

jaborándi(cserje) Jaborandi folium
Cserjék vagy kisebb fák. Hatóanyag: 0,5-7% lakton-gyűrüs imidazol-alkaloid pilocarpin és izopilocarpin, egyéb mellékalkaloid pilocarpidin, pilosin, izopilosin, továbbá illóolaj (pl. terpinen, dipenten), cserzőanyag Alkalmazás: kivont és tisztított pilocarpin direkt parasympathomimeticum, gyógyszer formájában szemészetben mioticum glaucoma esetén. Erős méreg. Homeopathia.

Pimenta dioica (L.) Merr. – MYRTACEAE [syn.: Pimenta officinalis Lindl.] szegfűbors(fa), jamaicaibors Pimentae fructus = Amomi fructus Pimentae folium Pimentae aetheroleum
Honos Mexikóban, Karib-szigeteken, Közép-Amerikában. Indiában termesztik. 10-13 m magas, örökzöld fa. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (kb. 75%, levélben 80-90% eugenol és eugenolmetiléter, továbbá caryophyllen, phellandren, cineol), zsíros olaj a termésben, gyanta, tannin Alkalmazás: aromaticum, stimulans, tonicum emésztési zavarok esetén. Illóolajat főleg a levélből nyernek. Fűszer, likőripar.

Pimenta racemosa (Mill.) Moore – MYRTACEAE [syn.: Pimenta acris (Sw.) Kostel.] szegfűbors(fa) Bay flos Bay folium Myriciae aetheroleum
Honos D-Amerika északi részén, Karib-szigeteken. Örökzöld fa. Hatóanyag: 0,7-1,3% illóolaj (főleg chavicol, metilchavicol, továbbá myrcen, eugenolmetiléter, eugenol) Alkalmazás: aromaticum, nem csípős. Kozmetikai (dezodoráns, fogpaszta, szájvíz, hajszesz) és likőripar, levélből “bay-rum”.

Pimpinella anisum L. – APIACEAE [syn.: Anisum vulgare Gärtn.] ánizs Anisi fructus (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) = Anisi vulgaris fructus (Ph. Hg. VII.) Anisi aetheroleum (Ph. Hg. VII., Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos K-Mediterráneumban, sokfelé termesztik. Egyéves lágyszárú. Kora tavasszal 40-45 cm sortávolságra, 2-3 cm mélyre vetik. Melegigényes. A főernyő terméseinek viaszérésekor késsel vagy géppel vágják 1 vagy 2 menetben. Maximálisan 400C-on szárítható, majd a cséplés és tisztítás következik. Hatóanyag: 1,5-5% illóolaj (80-90%-a t-anetol, továbbá metilchavicol = estragol, ánizssav, ánizsaldehid, idősebb drogban dimer anetol és dimer ánizsaldehid), szeszkviterpének (pl. hymachalen), propenilfenilészterek, flavonol-glikozidok Alkalmazás: expectorans és carminativum (főleg gyermekeknek), stomachicum, emmenagogum, aromaticum, spasmolyticum, antibakteriális. Fűszer, élelmiszer- és likőripar.

Pimpinella saxifraga L. – APIACEAE hasznos földitömjén
Honos D-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Áttelelő lágyszárú. Országszerte, száraz gyepekben, kaszálóréteken gyakori.

Pimpinella major (L.) Huds. nagy földitömjén
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, árnyas, üde, elegyes erdőkben.

Pimpinellae (albae) radix et rhizoma = Tragoselini rhizoma et radix
Hatóanyag: kb. 0,2% illóolaj (benne pl. izoeugenol-epoxidészter), 1% szaponin, cserzőanyag, gyanta, kumarin pimpinellin, furokumarin peucedanin, izopimpinellin, bergapten, umbelliferon, sphondin, alkilen-in-számazékok, szerves savak, fenolkarbonsavak

nálunk nem élő Pinus faj (pl. melynek alkotói: kb. metilchavicol. antiasthmaticum). pinenek. lektin pinellin Alkalmazás: antiemeticum. P. balzsamban (terpentin) 15-30% terpentinolaj. Pinellia ternata (Thunb. Dés K-Európában. protocatechusav. fiatal hajtásából ugyanilyen céllal “fenyőméz” készíthető. cadinen. emmenagogum. ideges szívpanaszokra. caren. α-sylvestren. Karbonátos kőzeten. szappan). D-Európában. flavon-C-glikozidok (vicenin-1. tinctura formájában pharyngitis. benne diterpén gyantasavak (larikopinisav. VII. cadinen. sokfelé telepítik. Pinus sylvestris L.és bútoripar stb. melynek fő alkotói: pinenek. fában lignan. sandaracopimarsav stb. Kopárok és alföldi homokos területek fásítására használják. kenőcs (főként reuma ellen). inhalációra (bronchitis). taxifolin (dihidrokvercetin). larikopinonsav. Homeopathia. és más Pinus fajok – PINACEAE Terebinthinae aetheroleum Terebinthinae balsamum = Terebinthina communis Pini summitas Pini folium Pini resina Pini resina burgundica Colophonium Más Pinus fajok közül számunkra a legfontosabb a Pinus nigra Arn. főleg pinoresinol. Hatóanyag: balzsamban (terpentin) diterpénsavak diterpénalkoholok és észtereik. P. legfeljebb sziklakertekbe ültetik. homoki erdősítésre is használják.) is drogot szolgáltat. bornil-acetát.1-1% illóolaj.) Alkalmazás: tapasz.] japánkontyvirág. cymol. lignan (lariciresinol. bornil-acetát. pinoresinol). Illatszeripar.] törpefenyő Pini pumilionis aetheroleum (Ph. nyomokban efedrin. Pinus sylvestris L. laryngitis. festék. terpinolen. sibirica Du Tour Szibériában. Hg. pinostrobin. diaphoreticum. – PINACEAE erdeifenyő Pini gemma (= turio) Pini sylvestris aetheroleum (Ph. strobobanksin). Egyedül vagy tölggyel együtt mészkerülő erdőtársulásokat alkot. tectochrysin. P. sekély talajon pionír. Cserjetermetű. pimarolsavak. fürdővízbe (só. halepensis Mill. catechintípusú cserzőanyag. pumilio (Haenke) Franco – PINACEAE [syn. banxia Pinelliae ternatae rhizoma = Pinelliae tuber Honos Malajziában. Több más. borneol. aromadendrin (dihidrokempferol). Balzsamból 65-70% gyanta (colophonium) marad vissza. levelekben nyomokban piperidin-származék pinidin. Balzsamban 20-25% terpentinolaj. diureticum. limonen. dehidrodiconiferil-alkohol. mészkedvelő. Pinus mugo Turra subsp. expectorans (mucolyticum. hurutos megbetegedésekre. szterol. pimarinsav. Akár 40 m magasra is megnőhet. P. bronchitis esetében. cymen Alkalmazás: szobaillatosító.15-0. Vadon csak a Kőszegi-hegységben él.55 illóolaj. továbbá stomachicum. coniferil-alkohol. fában pinokvercetin. Európában. flavon (chrysin.: Pinus montana Mill. Hg. cryptostrobin).4-dihidroxi-benzaldehid-glikozid. Alpok). népgyógyászatban még gyomor és bél hurutos betegségeiben. cembra L. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. kozmetikai ipar. enyhe expectorans. Illóolajban α-pinen. Ny-Dunántúlon néhol őshonos. dihidropinosylvin). Magyarországon nem fordul elő. Kopárfásításra.hu Alkalmazás: bronchosecretolyticum. pinobanksinmonometiléter. fertőtlenítő. tumorellenes hatása nem kellően bizonyított.) Honos Közép-Európa magas hegyvidékein (Kárpátok. caren. mugo = subsp. pinomyricetin. továbbá zsírsavak. pimarsav. 60% phellandrenek. VII. stilbenek (pinosylvin.és É-Európa. Kínában stb.doksi. füstölő (szagtalanító. Honos DK. P. É-Ázsia.) Honos Közép. szárazságtűrő. sokfelé nálunk is telepítik. strobopinin. pinea L.és DNyEurópában.Forrás: http://www. flavanonol (pinobanksin. rovarriasztó). terpineol Alkalmazás: illóolajat inhalációra felső légúti. bornil-acetát..) Makino – ARACEAE [Pinellia tuberifera Ten. a fekete fenyő. flavanon (pinocembrin. abietinsav. linimentum. Homeopathia. Hatóanyag: 3. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. cryptopimarsav. anthelminticum. É-Kínában és Japánban is elterjedt évelő lágyszárú. strobochrysin). teocote Schiede Mexikóban. . corymbosid).

5%-ig. diureticum. Alig 1 m magas. Indiában. – PIPERACEAE bétel bors Piperis betlis folium Honos Malajziában. Hatóanyag: styril-α-lakton “kawapyronok” (enolid-típusú kawain. chavibetol. metoxinoryangonin) Alkalmazás: stimulans.] halméregfa Piscidiae radix Piscidiae radicis cortex Honos Mexikóban.5% illóolaj (általában fehérben 2. Fűszer. diaphoreticum. Piper cubeba L. relaxans. Hatóanyag: 1-3.) Alkalmazás: stomachicum. Homeopathia. 10 m-es kúszócserje. Hatóanyag: 7-20% illóolaj (monoterpének. Piper methysticum Forst. antibakteriális. fenolok. Homeopathia. lisetin. dezmetoxiyangonin. benne főleg caryophyllen. dipenten). – PIPERACEAE kubébabors Cubebae fructus Cubebae aetheroleum Honos Malajziában. tannin Alkalmazás: carminativum. methysticin. carminativum. Hatóanyag: izoflavon jamaicin.) Sarg. piperonal. caren. Sri Lankán. fűszer. – PIPERACEAE hosszú bors Piperis longi fructus Honos Indonéziában. Homeopathia. Piscidia piscipula (L. dihidromethysticin. zingiberen. ichthynon. piperoxil. safrol. linalool. trópusokon sokfelé termesztik (pl. beteldió (Areca catechu) rágáshoz használják DK-Ázsiában és K-Afrikában aromaticumként és helyi érzéstelenítést elősegítő hatása miatt. Kúszó félcserje. kúszó félcserje.5%-ig). Kongóban). főleg ott is termesztik. Brazíliában) sokfelé termesztik. A fa gyökérkérge a drog.és aminszármazékok. piscerythron. eugenol. továbbá piperettin. Borneon.és piperinsav-származékok (90-95%-a t-piperin. továbbá 2-5% csípős piperidin. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. szeszkviterpének. sabinen. Sri Lankán.hu Piper betle L. milletton.2-1% illóolaj (chavicol. Közép-Amerikában. metoxiyangonin. copaen stb. pl. egyéb trópusi területeken. Karib-tenger szigetein. illóolajat szolgáltat. kúszó félcserje. továbbá analgeticum és antisepticum urogenitalis traktus megbetegedéseinél. húgyúti desinficiens. trópusokon (pl. Kb. pirrolidin piperylin Alkalmazás: stomachicum. stomachicum. DK-USA-ban. krónikus reuma és köszvény esetében. Akár 6 m-es.5% illóolaj (caryophyllen. Malajziában. rotenon. antiphlogisticum. 2 m magas cserje.: Piscidia erythrina L. Hatóanyag: 1-1. illóolaj különösen antibakteriális. cubebin. izomilletton. analgeticum (főleg fogfájásra). – ANACARDIACEAE . B). Hatóanyag: 0. szeszkviterpének). Jáván. – PIPERACEAE káva Kava-Kava rhizoma (DAC) Honos Ny-Csendes-Óceánia északi és déli területein. ezek alkoholos származékai. Pistacia lentiscus L. spasmolyticus. chavicin. dienolid típusú yangonin. elterjedt Indonéziában és trópusokon. termesztik Fülöp-szigeteken. stimulans. hypnoticum. Kb. Piper longum L. – PIPERACEAE feketebors Piperis nigri fructus Piperis albi fructus Piperis aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen. Fűszer. Piper nigrum L. – FABACEAE [syn.doksi. pinenek. illóolaj. antioxidáns. cserzőanyag Alkalmazás: többnyire tinctura formájában sedativum. limonen. antineuralgicum. cubeben. 5% piperin. piperolein A.Forrás: http://www. piperanin. phellandren. cadinen. phellandren. szaponin. carminativum. cubebol. feketében 3. Karib-tengeri szigeteken. diureticum. kevés piperidin. terpenen. Indonéziában. dihidrokawain = marindinin.

hemicellulóz. – PLANTAGINACEAE homoki útifű [syn. Szicíliában. masticoresenek Alkalmazás: fogászat. stomachicum. Hatóanyag: aminosavak. Egyéves. továbbá szterolok. K-Európában (Dunántúlon). szénhidrát (keményítő. apró termetű lágyszárú. resen. fenolkarbonsavak. örökzöld cserje vagy kisebb fa. VIII. arabinoxilan). – FABACEAE borsó Pisi semen Honos DNy-Ázsiában.] magas útifű Plantaginis folium Honos Balkánon. 4.) Arcang.és illatszeripar. Franciaországban termesztik. Egyéves lágyszárú. 10% nyálka-heteropoliszaharid (pl.. kevés iridoid-glikozid aucubin.] Plantaginis arenariae folium Plantaginis arenariae radix Psyllii semen (Ph. Plantago coronopus L. a mai termesztett változatok vad ősi alakokból jöttek létre. sütemény). szerves savak. rhamnogalacturonan). Hg. fehérjék (pl. mucilaginosum enteritisben. – PLANTAGINACEAE [syn. lanceolata Alkalmazás: mint P. pentaciklusos oleanolsav). terpénalkohol.: Plantago lanceolata L. Plantago afra L. meghonosodott É-Amerikában. szterolok. flavonoidok. É-Afrikában. legtöbb benne az olajsav. Ph. plantagonin. vicilin. de csak szórványosan fordul elő. Plantago altissima L. Pisum sativum L.doksi. zsíros olaj. mitogén lektinek). Hatóanyag: kb. et K. masticinsavak. Eur. masztix Mastix = Pistaciae lentisci resina Honos Dél-Európában. Kisebb fa. flavonoidok. likőr.hu örökzöld pistácia. homokpuszta-gyepekben. Pistacia vera L. bolhamag Psyllii semen (Ph.] nyálkás útifű. Elő-Ázsiában.: Plantago indica L. . É-Afrikában. népgyógyászatban levél és gyökér gyulladáscsökkentő. bronchitisben. Élelmiszer. Ny-Ázsiában. Egyéves lágyszárú. pterocarpan pisatin Alkalmazás: népgyógyászatban kiütés.. Ph. – ANACARDIACEAE pisztácia Pistaciae semen Honos Közép. Alkalmazás: mag laxans. lanceolata. iridoid aucubin. illóolaj (főleg pinen). masticonsav. altissima (L. áttelelő lágyszárú. aminok.Forrás: http://www. sebekre. Hatóanyag: maghéjban 10-12% nyálka-heteropoliszaharid (pl. arabinoxilan. étolajat is szolgáltathat. koleszterinszint csökkentő. triterpénalkohol tirucallol. subsp. – PLANTAGINACEAE [syn. antimikotikus.) = Plantaginis psyllii semen = Pulicariae semen Honos Mediterráneumban. 1 m magasra is megnő. Hg.) = Plantaginis arenariae semen Honos Eurázsiában. protein. 54% zsíros olaj. leucoanthocyanok. tengerparti útifű Coronopi herba Honos Európában. legumin.és Ny-Ázsiában. flavonol Alkalmazás: pirítva vagy nyersen élelem (fagylalt. Hatóanyag: a kinyert gyantában triterpénsavak (szterol-típusú tirucallol. Mediterráneumban. Egyéves vagy áttelelő-egyéves lágyszárú. takarmány. Ausztráliában és ÚjZélandon is. fenilpropan acteosid Alkalmazás: laxans (bő folyadékkal).: Plantago psyllium L. galaktoarabinoxilan). Mediterráneumban. VIII. anthocyanidin. Tuniszban. Hatóanyag: maghéjban kb. bakteriosztatikus. szemölcs ellen. 4. – PLANTAGINACEAE csókalábú útifű. többnyire zavart állományokban. Országszerte. antibakteriális felső légúti panaszok esetén. 1-3 m magas. cyanidinek. indicamin. Plantago arenaria W. Levélben és gyökérben iridoidok. indicain. termesztik Kaliforniában. masticodienonsav. Eur. Hatóanyag: mint P.

Sokfelé telepítik. 20% zsíros olaj (magjában) Alkalmazás: diureticum. tonicum. Népgyógyászatban sebgyógyító. hírharang Platycodi radix Honos K-Ázsia mérsékelt égövi részein. platansav. Nálunk kerti dísznövény. Plantago lanceolata L. Évelő. néha egyéves. 0. Ph. arabinogalactan. Hatóanyag: maghéjban 20-30% nyálka-heteropoliszaharid (pl.5% nyálka-heteropoliszaharid (rhamnogalacturonan. Indiában. 6% cserzőanyag. Kisebb termetű. kb. – PLANTAGINACEAE nagy útifű Plantaginis (majoris = latifoliae) folium (= herba) Plantaginis majoris semen Honos Eurázsiában. kevés iridoid (aucubin) Alkalmazás: laxans bő folyadékkal bevéve. lanceolata (mucilaginosum). Eur. Plantago ovata Forssk. betulonsav. kumarin (esculetin). 3-dehidroplatansav Alkalmazás: levél láz esetén. Üde. Platanus orientalis L.Forrás: http://www.2% illóolaj. allantoin. Áttelelő lágyszárú. Áprilistól augusztusig virágzik. máshol szórványos. Hg.) Plantaginis (lanceolatae = angustifoliae) folium (Ph.és Közép-Európában. 4. a vér lipidszintjét csökkenti. protein. néha taposott gyomtársulásokban él. árnyékkedvelő. Gyógyszerek is készülnek belőle. kb.) (= herba) Plantaginis lanceolatae herba (DAB) Honos Eurázsiában. tőrózsás lágyszárú. réteken. kéreg skorbut és reuma ellen. Valószínű. aranyeres bántalmakra is használható.7 m magas. Platanus hybrida Brot. Egyéves lágyszárú. 0. 1% catalpol). – PLANTAGINACEAE lándzsás útifű Plantaginis lanceolatae folium (Ph . polygalasav stb. kéregben pentaciklusos triterpén szaponin betulin. glükomannan).05% piridin alkaloid plantagonin és indicain. szükség esetén lemossák. luteolin. flavonoid Alkalmazás: mint P.) . de termesztése is megoldható. betulinsav.] egyiptomi útifű Plantaginis ovatae semen (Ph. 4.Eur. antibakteriális.4-0. kovasav Alkalmazás: felső légúti hurutok esetén gyulladáscsökkentő. Sokfelé telepítik.3% aucubin. mustárolaj-glikozid sulforaphen. Platanus occidentalis L. 0. Hatóanyag: iridoid-glikozidok (1-3% aucubin. főleg Pakisztánból és Indiából importáljuk. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén szaponin (platycodin. leucodelphinidin. arabinoxilan. Sziklagyepektől a legelőkig.) Willd. utak mentén gyakori. Csak az Alföldön gyakori.) Plantaginis ovatae seminis tegumentum Honos Iránban.05%) alkaloid plantagonin. DC. Hatóanyag: levélben kb.) A. Kéreg homeopathiában. fenolkarbonsav. Platycodon grandiflorum (Jacq. köhögéscsillapító. 2-6. – PLATANACEAE nyugati platán(fa) Honos É-Amerikában. Plantago major L. külsőleg sebre. felálló. valamint szaponin.. bolygatott helyeken. 0. VIII.hu Hatóanyag: kevés (0. Ny-Ázsiában. szintén tonicum.doksi. zsíros olaj. VII. VIII. Hg. antibakteriális. fenolkarbonsavak. Platani (occidentalis) folium Platani cortex Hatóanyag: levélben flavonoid-glikozidok.. hogy az előző kettő hibridje. rhamnogalacturonan). – CAMPANULACEAE léggömbvirág. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1). platycodigenin. betulinaldehid. 3-8% fenilpropanoid acteosid flavonoidok (apigenin. scutellarein). leucocyanidin. Hg. Mediterráneumban. – PLANTAGINACEAE [Plantago ispaghula Roxb. Ny-Ázsiában. Homeopathia. arabinogalactan.] közönséges platán(fa) Honos D. keleti platán(fa) Honos DK-Európában. Ph. Tőleveleit virágzás idején gyűjtik. catalpol. főleg parkokban. [Platanus x acerifolia (Ait.

virágban delphinidin (europinidin) Alkalmazás: plumbagin antibakteriális.2 m magas. citotoxikus. barbatus (Andrews) Benth. Indiában) is termesztik. 0. anticholinerg. Ny-Ázsiában. myricetin-glikozidok (pl. α. C. orvosi ellenőrzéssel adagolható cholagogum. diureticum. emmenagogum. Hatóanyag: levélben 1. – POLEMONIACEAE kék csatavirág . erős laxans. Plectranthus amboinicus (Lour. Ny-Ázsiában. analgeticum. carminativum. europetin). Homeopathia. külsőleg ecsetelőként condyloma vagy granuloma inguinale eltávolítására.) Spreng. Polemonium coeruleum L. benne 30-40% patchoulol. – BERBERIDACEAE amerikai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli (peltati) rhizoma Podophylli resina Honos atlantikus É-Amerikában. antiasthmaticum. Hatóanyag: diterpén plectrin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Podophyllotoxin cytostaticum. adstringens. Plectranthus barbatus Andrews – LAMIACEAE [syn. erős hatású cytotoxicum. A keményítő-tartalmú hajtás élelem. idegerősítő (adaptogén). 7% cserzőanyag. Podophyllum hexandrum Royle – BERBERIDACEAE [syn. gyulladásgátló.hu Alkalmazás: platycodin sedativum. rovarűző.: Coleus forskohlii Benth. Hatóanyag: 6-20% gyanta. – LAMIACEAE [Coleus amboinicus Lour.: Pogostemon patchouly Pellet. 1 m-es örökzöld cserje. Hatóanyag: 0. termesztik Fülöp-szigeteken.5% naftokinon plumbagin..és β-peltatin.] valódi pacsuli Patchouli folium Patchouli aetheroleum Honos Indokínában. peltatin.Forrás: http://www. Indonéziában. fitoncid plumbagol. kb. illatos hárfacserje Colei radix Honos Indiai-szubkontinensen. – PLUMBAGINACEAE európai ólomvirág Plumbaginis europaeae herba Honos D-Európában.] himalájai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli emodi rhizoma Podophylli emodi resina Honos Kínában. Évelő félcserje. Izolált podophyllotoxin citosztatikus.doksi. bélkólika. benne 40-50% podophyllotoxin. továbbá norpatchoulenol Alkalmazás: antiszeptikus. Gyanta előállítására. Illatszeripar. Homeopathia. továbbá más lignanok. Afrikában és DAmerikában. Indiai-szubkontinensen. Évelő pozsgás. féreghajtó. Oroszországban. anthelminticum. flavonoidok Alkalmazás: mérgező. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: 3-6% gyanta. Kínában. Homeopathia.3-1.5-4% illóolaj. antipyreticum. Pogostemon cablin (Blanco) Benth.] indiai hárfacserje. É-Afrikában. Plumbago europaea L. a drog expectorans. sedativum. diureticum. asztma esetén.] fűszeres hárfacserje Colei folium Honos főleg Afrika trópusi területein. Podophyllum peltatum L. – LAMIACEAE [syn.: Podophyllum emodi Wall. Hatóanyag: illóolaj (43% carvacrol) Alkalmazás: malária és kolera ellen hatásos. trópusokon máshol (pl. podophyllotoxin Alkalmazás: drasztikus hashajtó krónikus obstipatio esetén.

hypoglykaemiás hatású.Forrás: http://www. Mediterráneumban. . 1. VIII. Évelő lágyszárú. Polygonatum officinale (L. Évelő lágyszárú. Nálunk kerti dísznövény.és kempferol-glikozidok. fenolglikozid gaultherin. tenuifolia Willd. adstringens.: Polygonatum odoratum (Mill. amara Alkalmazás: mint P. termesztik D-Európában és É-Afrikában. elterjedt É-Amerikában és Európában is. Szibériában. – POLYGALACEAE hegyi pacsirtafű Polygalae vulgaris herba Honos Európában. Eur. adstringens. keserű polygalin.5 m-re nő. amarum. kevés cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. lázas légúti megbetegedés esetén. Áttelelő lágyszárú. latifolia Torr. átmeneti lápok. Védendő. Polemonium reptans L. Hatóanyag: szaponin.) Druce] Honos Eurázsiában. Szőrfűgyepek. Hatóanyag: gyökérben 1-2% szaponin (pl. nem nagy tömegben. és a Japánban termesztett P.doksi. Dunántúlon elég gyakori üde lomberdőkben. Évelő lágyszárú. 5% szaponin Alkalmazás: expectorans. Polygala amarella Cr.8-cineol. 4. Hatóanyag: mint P. Polygala amara L. 0. Honos DK-Európában. Polygala senega L. – POLYGALACEAE szenegafű Polygalae radix (Ph. 0. diaphoreticum. gyökérzetben kb. senegin és szapogeninje presenegin). kb. Hg. kozmetikai ipar. 0. Áttelelő lágyszárú. kaszálórétek értékes faja. Európába a drog Kanadán és az USA-án kívül főleg Indiából kerül. Homeopathia. ferulasav. máshol szórványos. Hatóanyag: 6-12% triterpén szaponin (sokféle. Ny-Ázsiában. speciális metil. Ph. senegin). Erdős-sztyepp faj.05% illóolaj (benne szalicilsavmetilészter). expectorans (krónikus bronchitis). Hatóanyag: virágban kb. amara. kvercetin. szegélyekben található. Helyettesítheti a P. – POLYGALACEAE kisvirágú pacsirtafű Polygalae amarellae herba Honos Európában. senega L. Hatóanyag: triterpén szaponin. régen a népgyógyászatban antisyphiliticum. Hatóanyag: szalicilsav-metilészter.) = Senegae radix Honos É-Amerikában. – POLYGALACEAE keserű pacsirtafű Polygalae amarae herba Polygalae amarae radix Honos D-Európában. Polianthes tuberosa L. Főleg a Középhegységben él szórványosan. Országszerte sziklagyepekben fordul elő. Mediterráneumban.és metilén-glutaminsav Alkalmazás: népgyógyászatban légúti és húgyúti betegségek esetén. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar.hu Polemonii coerulei herba Polemonii rhizoma cum radicibus Honos Kaukázusban.2-0.) All. – POLEMONIACEAE indás csatavirág Polemonii reptantis rhizoma Honos az USA keleti részén. flavonoid Alkalmazás: diaphoreticum. var. – CONVALLARIACEAE [syn. Polygonatum latifolium (Jacq. polygalitol. Évelő lágyszárú. Szórványos és ritka üde lápréteken.) Desf. vértisztító. máshol ritka. expectorans köhögés. fontosabb a polygalasav. metilszalicilát Alkalmazás: secretolyticum. metil-2-hidroxibenzoát. – AGAVACEAE tubarózsa Honos Mexikóban. nyílt bokorerdőkben.. kíméletre érdemes. kvercetin. száraz tölgyesekben. népgyógyászatban fokozza a tejelválasztást. Évelő lágyszárú. Középhegységben gyakori. Homeopathia. enteritis és dyspepsia esetén használatos. Homeopathia. gastritis.és kempferol-glikozidok. Polygala vulgaris L. de szórványosan. szinapinsav. Középhegységben. et Gray. Áttelelő lágyszárú.08% illóolaj (metilbenzoát.

flavonoid (persicarin. Polygonum amphibium L. Áttelelő lágyszárú. . s. Eur. poliszaharid. aszparagin.VIII. fenolkarbonsavak. hydropiper. fenchon. – POLYGONACEAE kígyógyökerű keserűfű Polygoni bistortae herba Polygoni bistortae rhizoma = Bistortae rhizoma Cirkumpoláris. Polygonum hydropiper L. kisebb taxonra bontható. borneol. kvercimeritrin. – POLYGONACEAE borsos keserűfű. kb. fahéjaldehid. galluszsav. szterolok. továbbá pinenek. 5% pektin és nyálka-poliszaharid Alkalmazás: népgyógyászatban mint P. – POLYPODIACEAE . fenolkarbonsav (klorogénsav. népgyógyászatban vérzéscsillapító (menorrhagia esetén.5 % cserzőanyag Alkalmazás: antirheumaticum. Üde gyomtársulásokban országszerte elég gyakori. scopoletin). nyálka-heteropoliszaharid. szilikát.) = Centum nodii herba = Sanguinalis herba Kozmopolita mérsékelt égövi területeken. Honos D-Eurázsiában. kávésav) Alkalmazás: anyagcsere fokozó.5% cserzőanyag. Több. diureticum. kvercetin-. Országszerte megtalálható még zavartalan vízi és mocsári társulásokban.POLYGONACEAE madár keserűfű Polygoni avicularis herba (Ph. avicularin. kámfor. vízibors Polygoni hydropiperis herba Honos Eurázsiában. külsőleg száj. Polygonum persicaria L. fahéjsavmetilészter). Ph. lignan aviculin Alkalmazás: népgyógyászatban secretolyticum. Homeopathia. expectorans. ellagsav.doksi. inkább melegebb éghajlatú területeken fordul elő. kb. 18% cserzőanyag. Évelő lágyszárú.2-1% flavonoid (kempferol-. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban. Hatóanyag: oximetil-antrakinon. p-cymol.4-cineol. Hatóanyag: kb. 0. terpineol. Évelő. persicarin). vízi lágyszárú. allantoin Alkalmazás: vércukorszint-csökkentő erősebb alimentaris hyperglykaemiában. flavonoid (pl. Polypodium vulgare L.) All. flavonoid (hiperozid. ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori.és aranyérbántalmakban). phellandren. Áttelelő lágyszárú. kumarin-származékok (umbelliferon. nyálka-heteropoliszaharid. antibakteriális. 30% keményítő a gyökértörzsben Alkalmazás: antidiarrhoeicum és mucilaginosum (különösen rhizoma). emiatt védett. catechin. diureticum. egyéb). Polygonum bistorta L. egyre ritkul.hu Polygonatum multiflorum (L. Mediterráneumban. salamonpecsét Polygonati rhizoma (= radix) = Sigilli Salamonis rhizoma Hatóanyag: szaponin (spirostan-típusú szapogeninnel). 1. szeszkviterpén-lakton confertifolin. kb. glucogallin. Üde lápréteken előforduló montán faj.. évelő lágyszárú. Egyéves vagy áttelelő lágyszárú. kempferol. epicatechin.05% illóolaj (benne kámforszerű persicariol). – POLYGONACEAE baracklevelű keserűfű Polygoni persicariae herba Honos Eurázsiában. bizonyítottan csökkenti a thrombocyta-aggregációs hajlamot. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori üde gyertyán. – POLYGONACEAE vidrakeserűfű Polygoni amphibii radix Cirkumpoláris. myricetin-glikozidok. carvon. 4. Polygonum aviculare L.és toroköblögetésre. cserzőanyag.Forrás: http://www. népgyógyászatban diureticum főleg reumás panaszokra. adstringens. avicularin = kvercetin-3arabinozid). kb. Hatóanyag: 0. l. hólyag. 3.és bükkelegyes erdőkben. luteolin). továbbá külsőleg sebre és egyes ekcémák kezelésére. Üde. Hatóanyag: 15-35% hidrolizálható és kondenzált cserzőanyag. 1. Hatóanyag: csípős illóolaj (szeszkviterpén-dialdehid tadeonal = polygodial. rhamnasin és szulfát-származéka. Hg. linalil-acetát. Homeopathia. Mediterráneumban. kvercetin.

Az Alföldön ritka. jól szellőző helyen történik (beszáradás 2:1) Hatóanyag: rügyben kb. reumás és köszvényes testrészekre. illóolaját krónikus polyarthritis esetén. egyéb szteroidok (szterolok).5% illóolaj (főleg α. flavonoid (igen sokféle. vérzéscsillapító.5% illóolaj. salireposid Alkalmazás: húgyúti megbetegedések. Márciusban. 4 m magasra megnövő cserje.és égerlápokban. Polytrichum commune Hedw. Herbában szaharóz. Portulaca oleracea L. pinobansin). fűz-. átmeneti lápokban.). előfordul Földközi-tenger környékén. – POLYTRICHACEAE óriás szőrmoha Adianti aurei herba = Capillaris major muscus = Polytrichi herba Honos Eurázsiában. ischias. rhamnetin. gyanta. linalil-acetát. viasz. 2% rovar vedlési hormon ekdizon és származékai. isalpinin. Kozmetikai iparban (propolishoz hasonlóan). hajolaj.) DC.: Citrus trifoliata L. áprilisban virágzik. expectorans. pinostrobin. gyomtársulásokban közönséges. árnyékos. hajszesz. láz esetén. szterol Alkalmazás: cholagogum (herba is a népgyógyászatban).doksi. Művelt területeken. talajon is. szalicilsav.Forrás: http://www. É-Amerikában.és β-caryophyllen). 8% zsíros olaj. 40% kovasav. zsíros olaj (zsírsavak között arachidonsav is) Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. viasz Alkalmazás: gyulladáscsökkentő. hurutoldó. heverő lágyszárú.] tövisescitrom. Hatóanyag: cserzőanyag.) Raf. tectochrysin. krémek stb. Kb. acacetin. pl. – RUTACEAE [syn. gumianyag. – SALICACEAE fekete nyár(fa) Populi gemma Populi gemmae aetheroleum Honos Európában. 0. évelő lágyszárú. chrysin. 30 m magas. főleg az Alföld árterein. Nálunk sem ritka tőzegmohás lápokban. galangin. gyanta. Hatóanyag: levélben monobenzoil-salicin. populin. A rügyeket február végétől kibomlásig gyűjtik. kempferol. izorhamnetin. Nálunk ártéri puhafaligetekben gyakori. floroglucin-származékok. pl. salicin. Ázsia mérsékelt égövi részein. Homeopathia. főzelékbe használják. kb. 2-4% catechin-cserzőanyag. aranyérre. kevés kaucsuk. salicortin. grippe. enyhén antibakteriális.hu édesgyökerű páfrány Polypodii rhizoma et radix = Filiculae dulcis rhizoma et radix Polypodii herba Cirkumpoláris. meghűlés. fenol-glikozidok (salicortin. Hatóanyag: szteroid-szaponin osladin (3000-szer édesebb a szaharóznál).és fenolkarbonsav-glikozidok. kb. Termesztett változatát [var. Populus alba L. 0. egyéves. 0. expectorans. É-Afrikában. Hatóanyag: termésben kb. máshol gyakori mohás sziklagyepekben. szabad cukrok és szerves savak. salicin. enyhe purgans. reuma és láz esetén. 20-35 m magas fa. kb. nyár. grandidentatin stb. tremulacin. ericin. kb. apigenin. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar. külsőleg kenőcs formájában sebekre. 20-40 cm magas lombos moha. kapillárisok rugalmasságát fokozza. benzoesav. Poncirus trifoliatus (L. populin. É-Afrikában. Gyakorlatilag nem gyűjtik. D-Ázsia mérsékelt égövi területein. pinocembrin. – PORTULACACEAE kövér porcsin Portulacae herba Kozmopolita.] levesbe. kéregben illóolaj. – SALICACEAE fehér nyár(fa) Populi albae folium Populi albae cortex Honos Európában. egyéb fenol.2% illóolaj (limonen. sativa (Haw. Sorfának gyakran telepítik. Populus nigra L. vadcitrom Honos Japánban. mucilaginosum. Rügy propolishoz hasonlóan belsőleg diureticum. Gyakori. . erdőkben mohás fatörzseken. salicin. tremulacin. Kis mennyisége és a védelemre érdemes páfrány miatt nincs gyakorlati haszna. Keményítő. antimikotikus. A szárítás 200C-on. linalool.

hidrolizálható ellagitannin. Hg. catechin-trimer.doksi. – ROSACEAE indás pimpó Potentillae reptantis herba Potentillae reptantis radix Kozmopolita.) Hill. szterol Alkalmazás: gyomorsav szekréciót fokozza.. tarackos lágyszárú. tormentillsav. triterpénsavak (chinovasav. leucoanthocyanidinek. aminosavak. szőrfűgyepekben. pedunculagin. Európában. sudár kankalin Honos Kaukázusban. egyéb szaponin aglikonok még anagalligenin.és szájöblögetésre. dysenteria. Börzsönyben. Mátrában. cukrok. orrvérzésre. szükség esetén lemossák. hegyvidéki faj. Hg.: Tormentilla erecta L. népgyógyászatban vértisztító. oldható phlobaphen is). enterocolitis.] vérontófű Tormentillae rhizoma (Ph. gyulladáscsökkentő gastritisben.) = Tormentillae rhizoma (et radix) Honos Eurázsiában.hu Hatóanyag: betacyanin. népgyógyászatban vérzéscsillapító külsőleg sebre. karotinoidok. máshol szórványos lomberdők tisztásain. Alföldön ritka. kumarin (umbelliferon. Hatóanyag: 6-10% cserzőanyag (főleg ellagitannin). bükkösökben ritka. hegyi réteken. évelő lágyszárú.: Argentina anserina Rydb. kúszó. virágdrogokban és herbában kb.] tavaszi kankalin Honos Európában. évelő. aszkorbinsav. a szár hosszan kúszó. Ph. Évelő lágyszárú.) Alkalmazás: adstringens. VII. fő komponens a primulaszaponin 1 és 2. Ny-Ázsiában. laevigatin B és F. termesztése megoldható. 4. Évelő lágyszárú. szerves savak. nyálka-poliszaharidok. elatiorban a protoprimulagenin A hiányzik. majd árnyékos.) Primulae flos Primulae flos sine calycibus Primulae flos cum calyce (DAC) Primulae herba Primulae folium Hatóanyag: gyökérben és gyökértörzsben 3-12% olean-típusú triterpén-szaponin. Dunántúlon gyakori. szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). antibakteriális. kb. Potentilla erecta (L. Szibériában. lipidek. Ma már védelemre szorul. VIII. Hatóanyag: cserzőanyag (összetétel fő jellemzői az előzőekéhez hasonló) Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenésre. Eur.: Primula officinalis (L. májbetegség esetén. Eur. Hg. Potentilla reptans L. Hatóanyag: 15-20% kondenzált cserzőanyag (7% piros. VIII. scopoletin). Középhegységben elég gyakori. de nem tömegesen. spasmolyticum (dysmenorrhoea esetében is). antivirális. 3% flavonoid (összetételük a különböző fajokban más) . 1% káliumsó.. fenolkarbonsavak. – ROSACEAE [syn. P. flavonoidok. Primula elatior (L. Kaszálókon. Primulae radix (Ph. -pentamer és -hexamer. ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori.Forrás: http://www. ursolsav stb. Érdemes védelemre. catechin.) Hill. Májustól októberig virágzik. triterpének Alkalmazás: antibakteriális.) Räuschel – ROSACEAE [syn. szegélyein.) = Primulae radix et rhizoma (Ph. ligetekben. enteritisben (gyermeknek is adható). – PRIMULACEAE [syn. Bükkben. külsőleg garat. Ny-Európában. Középhegységben. Primula veris Huds. dimer agrimoniin. Védett. priverogenin B. Homeopathia. Potentilla anserina L. heverő szárú. sebgyógyításra (állatgyógyászatban is). flavonoidok. epicatechin. Évelő lágyszárú. belsőleg antidiarrhoeicum acut és subacut gastroenteritis. Nálunk nedves réteken. 4. továbbá kevés cserzőanyag a gyökérzetben. diureticum. A virágdrogban kb. 2%. Ph. adstringens. Homeopathia. Mediterráneumban. lápréteken. Kaukázusban.] libapimpó Anserinae herba (DAC) = Anserinae potentillae herba = Potentillae anserinae herba Anserinae radix Kozmopolita. A hajtást (ritkán külön a gyökeret) virágzáskor gyűjtik.

A többi drog fő hatása is secretolyticus és expectorans.ROSACEAE [helytelen syn. Prunus africana Kalkm. Ny-Ázsiában. taxifolin és heterosidjaik). genistein.] meggy Cerasi nigri fructus Cerasi stipes Cerasi folium Honos Eurázsiában. mag olajat. Hatóanyag: cseresznye és meggy kocsányában és levelében leucoanthocyanok.) Scholler et Jacq. Mediterráneumban. avium) gyertyános tölgyesekben. a fa magassága elérheti a 30 m-t is. 50% cserzőanyag. ezen kívül népgyógyászatban idegi eredetű fejfájás és szívgyengeség ellen. epimaslinsav). ferulasavészterek Alkalmazás: kivonata csökkenti a tesztoszteron plazmakoncentrációját. alkalmas benignus prostata hypertrophia kezelésére.doksi. catechin.] afrikai szilva Pruni africanae cortex (Ph. cianogen glikozid amygdalin Alkalmazás: kocsány diureticum. kocsányban még flavonoidok (flavanon dihidrowogonin-glikozidok. Prunella grandiflora (L. Egyes alfajai elvadulhatnak. Európában. termesztése megoldható.: Primula acaulis (L.Forrás: http://www. termés értékes gyümölcsként. gyümölcsben cyanidin-glikozidok. alifás alkohol (n-tetracosanol. – LAMIACEAE közönséges gyíkfű Cirkumpoláris. orvosi felügyelettel).és bélbetegségek kezelésére. felső légúti hurutokban. klorogénsav.és bükkelegyes erdőkben. – ROSACEAE [syn. 4. kvercetin.és anthocyanin-glikozidok. likőripari aromát szolgáltat. gyomor. – ROSACEAE (besztercei) szilva Pruni (domesticae) fructus . népgyógyászatban még asthmatikus. levélben verbaszkóz és szedoheptulóz Alkalmazás: népgyógyászatban toroköblögető. f. Primula vulgaris Huds. antidiarrhoeicum. Dunántúlon és a Középhegységben vad alfaja (subsp. Eur. Prunellae herba Hatóanyag: kb. továbbá ursolsav. Dunántúlon nem ritka üde gyertyán. évelő lágyszárú. szterol (ekdizonoid).) Moench] cseresznye Cerasi stipes Cerasi folium Honos Kaukázusban. polifenolok. Kertekben telepítik. magban 25-35% zsíros olaj. . Kaukázusban. nyirkos szurdokerdőkben előfordul. Fajtáit termesztik. VIII. Prunella vulgaris L. gyanta.hu Alkalmazás: secretomotoricus és secretolyticus hatása miatt expectorans bronchitisben. pentaciklusos triterpén-szaponin (ursolsav. prunetin. aromadendrin. Nálunk fajtáit termesztik. Ny-Ázsiában. crataegolsav. – ROSACEAE [syn. n-docosanol).) Hill. levél homeopathiában. triterpén-szaponin. szterol. nagyvirágú gyíkfű Honos Európában. köszvényes és neuralgikus panaszok esetében is. nincs androgén hatása. Védett. É-Afrikában. időskori szívgyengeség terápiájában (gyógyszerek formájában is). Prunus avium L. = Ph.) Honos trópusi Afrikában. oleanolsav. szerves savak. flavonoid. – PRIMULACEAE [syn. Hg. oleanolsav. Hatóanyag: lényegében megegyező az előbbi két fajnál leírtakkal Alkalmazás: azonos az előbb jellemzett Primulae radix indikációs területével. Prunus domestica L.] szártalan kankalin Primulae vulgaris radix Honos Európában. per os prostata adenoma esetén (készítmény. Homeopathia. naringenin.: Pygeum africanum Hook.: Cerasus vulgaris Mill.: Cerasus avium (L. genistin. Prunus cerasus L. Hatóanyag: zsíros olaj (sokféle zsírsavval).

kéreg népgyógyászatban orsóféreg és láz ellen. aromaanyag. Ny-Ázsiában. Cerasus avium (L. kb. kinasav. degradált erdős-sztyepp. Ny-Ázsiában. – ROSACEAE [Persica vulgaris Mill. továbbá catechin. triptamin. virágban kvercitrin. prunasin).4% cianogén glikozid prunasin. prunitrin. termés értékes élelmiszer.] babérmeggy Laurocerasi folium = Pruni laurocerasi folium Honos Kaukázusban. Hatóanyag: levélben kb.) Moench] zelnice(meggy) Pruni padi cortex Honos Kaukázusban. továbbá fenolkarbonsavak. nyomokban cianogén glikozid (amygdalin. cserzőanyag. cserzőanyag. Homeopathia. szterol. flavonoid (naringenin). arbutin. P. virágban kevés amygdalin. szterol. oligoszaharidok. Európában. izovaleriansav Alkalmazás: levél népgyógyászatban köhögési inger csillapító. szerves savak és észtereik. 2% amygdalin. cserzőanyag. reumaellenes. Nálunk nem gyakori. rutin. karotinoidok. Elvadul és meghonosodik. Prunus laurocerasus L.Forrás: http://www. – ROSACEAE [syn. gyanta Alkalmazás: tonicum. közel 1% tannin. Homeopathia. flavonoidok.hu Honos Eurázsiában. Hatóanyag: 1.doksi. Hatóanyag: cukrok. fenoloidok. kb. enyhe spasmolyticum. kéregben kb.. scopoletin. insititia Jusl. élelmiszer (nyersen. p-kumársav. 1% ursolsav. vértisztító.). ursolsav. aszalva. cerasifera Ehrh. benzaldehid. tyramin. sedativum. Prunus serotina Ehrh. mert könnyen megbarnul (beszáradás 5:1). et Zucc. flavonoidok. Kb. Világszerte termesztik. hiperozid . Kaukázusban. erdőszéli bozótosok társulás alkotója. fenolkarbonsavak. serotonin. Prunus padus L. cukoralkohol. Ny-Ázsiában.: Laurocerasus officinalis M. szerves savak. virág enyhe purgans. szerves savak. monomer és polimer leucocyanidin Alkalmazás: szirupként tüdőbetegségben és köhögéscsillapítóként. sambunigrin. Prunus persica (L. gyümölcsben cyanidin-glikozidok. cseresznyeszilva. és hibridek) együtt. pálinka stb. Roem. magban kb. 6% amygdalin. aromaticum. Európában.: Padus avium Mill. magban zsíros olaj.. mag olajat és keserű aromát szolgáltat. – ROSACEAE kökény Pruni spinosae flos (DAC) = Acaciae germanicae flos Pruni spinosae fructus (= bacca) = Acaciae germanicae fructus (= bacca) Pruni spinosae radicis cortex Honos Kaukázusban. Örökzöld díszcserjeként telepítik Magyarországon. áprilisban virágzik. 45% zsíros olaj. ártéri gyertyános-tölgyesekben megtalálható. ÉNy-Európában is megtalálható. pektin. Márciusban. hentriacontan. Hatóanyag: termésben cukrok. – ROSACEAE [syn. Fajtáit termesztik rokonfajaival (pl. DK-Európában.és Közép-Amerikában. 2% amygdalin Felhasználás: enyhe laxans. Hatóanyag: 1% amygdalin és izoamygdalin. kék prunicyanin. anthocyanidinek.) Sieb. Gyakran díszfának ültetik. gyökérkéregben prunetin. Homeopathia. A virágot lombfakadás előtt gyűjtik és napon vagy mesterséges szárítóban kíméletesen szárítják. 15 m magas. gumianyag. étereik. hentriacontanol. nálunk is sok fajtáját gyümölcse miatt. pektin. 1% amygdalin. Hatóanyag: prunasin. P. ahol termesztik is. néhol üde bükkösökben. tannin Alkalmazás: készítmények formájában aromaticum. homeopathiában. – ROSACEAE kései zelnice(meggy) Pruni serotinae cortex = Pruni virginianae cortex Honos É.] őszibarack Persicae flos Persicae folium Persicarum fructus Persicarum semen Persicarum cortex Honos Ny-Kínában. légzésstimuláló. purgativum. trimetoxibenzoesav eudesminsav. Prunus spinosa L. Országszerte gyakori.

Psidium guajava L.és tűlevelű erdőkben gyakori. Kb. gyantaszerű guafin. antibakteriális.8-4% izokinolin alkaloid emetin és cephaelin. (costa-ricai ipekakuána) is. Hatóanyag: kb.. aphrodisiacum. flavonoidok. gyomor. Termesztik is. 4.) Stokes és más Psychotria fajok – RUBIACEAE [syn. Ph. Hatóanyag: levélben flavonoidok (kvercetin-glikozidok. Eur. aromaanyagok.: Cephaëlis ipecacuanha (Brot. 40 cm magasra növő. az Alföldön ritkább. még hidroxilunin. VIII. továbbá furokumarinok Alkalmazás: tonicum. Uragoga ipecacuanha (Brot. gyógyszerek formájában orvosi ellenőrzéssel. citotoxikus. D-Amerika nyugati részén. guajacolsav). anthelminticum.: Cullen corylifolium (L.) Baill.és bélmegbetegedések esetén). pl. 0. tonicum. Ph. kéregben 11-15% tannin. Kínában. Ptelea trifoliata L.) Ipecacuanhae tinctura normata (Ph.) Medik.4% illóolaj (eugenol. elágazó félcserje.doksi. VIII.. ptelefolin. bavachin. hasmenés és asztma ellen. egyéves lágyszárú. diureticum. Eur. Arab-félszigeten. ursolsav. továbbá zsíros olaj. Hg. leucocyanidin.) Honos Brazíliában. 30-40% keményítő Alkalmazás: expectorans. 8% pirogallol-cserzőanyag .. maculosidin. 8 m magasra is megnövő fa vagy kisebb cserje. flavonoid (bavachinin. évelő. 4. ellagsav gentiobiosid amritosid. D-Amerikában.) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Ph. továbbá kevés iridoid izokinolinglikozid ipecosid és származékai. izopsoralen (= angelicin). erősen secretolytikus. 1 méteres. diaphoreticum.5-5 m magas. Eur. – MYRTACEAE guáva Djamboe folium = Psidii folium Guajavae fructus = Psidii fructus Djamboe cortex Honos Mexikóban. Psoralea corylifolia L. 20% illóolaj. VIII.) = Ipecacuanhae radix et rhizoma (Ph. virág enyhe laxans. Nagy adagban mérgező. ipekakuána Ipecacuanhae radix (Ph. gyanta. Közép-Amerikában. caryophyllen). szirupként elkészítve purgans és anthelminticum. hánytató. cadinil.. dictamnin.) Kuhn – DENNSTAEDTIACEAE sasharaszt Pteridii aquilini radix (= rhizoma) Pteridii folium (= herba) Kozmopolita. száj. Hatóanyag: kinolin alkaloid kokusaginin. Eur. ptelein. népgyógyászatban a présnedv fogíny-. nagy termetű. 4. guajaverin). alkilfenol bakuchiol. kb. Ph.. termesztik is. 4. vitaminok Alkalmazás: levél és kéreg adstringens (főleg hasmenés ellen. (levélben hasonlóan sokféle.) Rich. VIII. szerves savak. cserzőanyag. diureticum. diureticum. csak készítmények. benne furokumarin psoralen. vértisztító. purgans.] malájtea Psoraleae fructus Honos ÉNy-trópusi Afrikában. Hg. gyökérkéreg népgyógyászatban lázcsillapító.) Ipecacuanhae pulvis normatus (Ph. kb. limonen. – RUTACEAE hármaslevelű alásfa Pteleae trifoliatae radicis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. Homeopathia. – FABACEAE [syn. balfuorodin). termésben cukrok. psoralidin. Hivatalos drogot szolgáltat a Cephaëlis acuminata Karst.. Pteridium aquilinum (L. Mészkerülő lomb.Forrás: http://www.és sesquigaven-szeszkviterpen. ptelefructin stb. skimmianin. 1. psychotrin. chromenochalkon bavachromen) Alkalmazás: stomachicum. Indiai-szubkontinensen. . állományalkotó páfrány. VII.] valódi hánytatógyökér. psoriasis ellen és lepra kezelésére. nálunk díszcserje (fa). Indokínában. mellékalkaloid pl. laxans. Hg. izobavachin). a sajátos ízű gyümölcs éretlen állapotban hasonlóan. Hg. szaponin (pl. külsőleg leucoderma.hu Alkalmazás: termés adstringens. Psychotria ipecacuanha (Brot. Ph. friss virágot homeopathiában is. Hatóanyag: 1. Hg.és torokecsetelésre. chalkon (izobavachalkon. amritosid. Kb.

lobata (Willd. daidzin. lehet fejfájás csillapító. Elő-Ázsiában. Hatóanyag: gyantaszerű Kinoban 70-80% kinotannin. – FABACEAE vörös-szantálfa Santali lignum rubrum Honos Indiai-szubkontinensen.] Honos Kínában. nedves réteken. Dunántúlon szórványos. homopterocarpin.) Merr. szterol. 7% tannin. – FABACEAE var. fojtóbab. antidysentericum.Forrás: http://www. gegen Puerariae radix Hatóanyag: kb. Indokínában. B.] parlagi bolhafű Pulicariae herba = Conyzae minoris herba . gyantasavak.18% illóolaj. termesztik Távol-Keleten a Fülöp-szigetekig. az Alföldön gyakoribb. kevés illóolaj. keserű pteraquilin glikozid.: Pueraria thomsonii Benth. fogpor. DNy Csendes Óceániában. szteroid ekdizon és származékai. Pulicaria dysenterica (L. cardialis arrythmia és angina pectoris esetén. stilben pterostilben. pterocarptriol. – OLACACEAE Honos É-Brazíliában. legelőkön. keményítő. Ptychopetalum uncinatum Anselmino Honos É-Brazíliában. szaponin Alkalmazás: rhizoma gyomorhurut esetén antidiarrhoeicum. A fatest sötétbíbor. 7-8 m magas. 7% catechin-cserzőanyag. timol-származékok Alkalmazás: korábban bőrbetegségekre. évelő (nálunk inkább egyéves) lágyszárú.doksi. Indokínában. illóolaj (50%-a cedrol) Alkalmazás: tapasz. levél népgyógyászatban reuma esetén. pterocarpin. flavonoidok. oleanol-származék. farészben szeszkviterpén-alkohol pterocarpol. szájvíz.5% flavonoid. K-Ázsiában. eudesmol Alkalmazás: adstringens. pentosen-nyálkaanyag. szterolok Alkalmazás: krónikus rheuma. Indiai-szubkontinensen. antipyreticum.) Gärtn. 0. levélben cianogén glikozidok. – FABACEAE kelet-indiai kinofa Kino Honos Indiai-szubkontinensen. kb.: Inula pulicaria L. É-Afrikában.) Maesen et Almeida [syn.: Pueraria lobata Ohwi] Honos Kínában. fenolkarbonsavak. dyspepsia esetén. Malajziában. továbbá szeszkviterpének. aphrodisiacum. var. Malajziában. népgyógyászatban impotencia ellen tonicum. C) Alkalmazás: antihypertensiv. izomrelaxans. füstölő. ideges panaszok. cyptomeridiol. Hatóanyag: piros festékanyag izoflavon és genistein-származékok santalin (santalin A. eudesmol. Pterocarpus marsupium Roxb. gyomtársulásokban. galluszsav. 0.) Maesen et Almeida [syn. gyökérben poliinek. Pueraria montana (Lour. aldehidek. Homeopathia.14% illóolaj. antidysentericum. Hatóanyag: herbában acetofenon brevifolin. Ausztráliában. chinensis (Willd. Pulicaria vulgaris Gärtn.6 m-re is megnőhet. muira-puama Ptychopetali lignum Hatóanyag: behensav-észterek. antibakteriális. santal. izopterocarponol. 2% izoflavon-glikozid puerarin. B). f. továbbá szaponin (oleanan-típusú kudzusapogenol A. Ptychopetalum olacoides Benth. 0.hu Hatóanyag: gyökértörzsben 0. Guajanában. teafestő. – ASTERACEAE [syn. Pterocarpus santalinus L. – ASTERACEAE réti bolhafű Conyzae mediae herba = Suedensis herba = Arnicae suedensis herba Conyzae mediae radix Honos Európában.

áprilisban virágzik. szaponin. Gyertyános tölgyesekben és bükkelegyes üde erdőkben helyenként gyakori. évelő lágyszárú fajok. 15% tannin Alkalmazás: diureticum. adstringens. szaponin. egyéb szerves savak és észtereik. 28% cserzőanyag. dysenteria esetén. hasmenés elleni szer népi használatban.: Pulsatilla vulgaris Mill. fenyvesekben szórványosan. cukrok. klorogénsav).: Pulmonaria maculosa (Liebl. – PYROLACEAE kereklevelű körtike Pyrolae rotundifoliae herba Cirkumpolárisak főként az északi féltekén.5-0. – BORAGINACEAE [syn.és É-Európában. betulinsav). 34% nyálka-poliszaharid. neurosis. kovasav. Indiai-szubkontinensen. évelő lágyszárú. . nyomokban alkaloid pirrolizidinek Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. egyéves lágyszárú.Forrás: http://www. allantoin. homeopathia. Hatóanyag: 4-8% arbutin.) Mill. féregűző is. – PYROLACEAE zöldvirágú körtike Pyrolae chloranthae herba Pyrola rotundifolia L. fenolkarbonsav (pl. ennek fele gallotannin. szitoszterol. Hatóanyag: kéregben 0. – RANUNCULACEAE [syn. piros terméshús vitamindús. Gyűjtéskor a termőhelyet kímélni kell! Hatóanyag: nyálka-poliszaharidok. Ép tőleveleit 3 cm-es nyéllel elvirágzás után. a termésben delphinidindiglikozid. terméskéreg adstringens a népgyógyászatban colitis. Hatóanyag: alifás monoterpén cosmen Alkalmazás: inszekticid.7% piperidin alkaloid pelletierin. kb. virág adstringens diarrhoeában. Homeopathia. nálunk védett helyeken és üvegházban termeszthető. Homeopathia. de védelemre érdemes.és Közép-Ázsiában. diureticum. citromsav. Sztyeppréteken szórványosan található. K. delphinidin. évelő lágyszárú. anemonin és származékai. Pulsatilla grandis Wender. kb. Szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). Pulsatillae herba Hatóanyag: protoanemonin. Pulmonaria officinalis L. kb. előbbi a Dunántúlon adventív. pseudo-pelletierin. Etiópiában. metilarbutin. védett. É-Afrikában. – PUNICACEAE gránátalma Punicae granati cortex = Granati cortex Granati fructus Granati flos Granati fructuum cortex = Punicae granati fructidis cortex Honos Kaukázusban.hu Honos Európában.és pelargonidin-glikozid. ízletes.doksi. felső légúti megbetegedésekben hurutoldó. vitaminok Alkalmazás: kéreg anthelminticum. mészkerülő elegyes erdőkben található. Cserje. neuralgia. Ny-Ázsiában. rozmarinsav. gyomtársulásokban gyakori. 25 % hidrolizálható cserzőanyag. védett. É-Afrikában. kisebb termetű. 4% cserzőanyag.: Pulsatilla pratensis (L. Ny. migrén esetén. nyílt homokpuszta gyepekben ritka. flavonoidok. Pyrola chlorantha Sw. Mindkettő faj védelemre szorul.) Gams] pettyegetett tüdőfű Pulmonariae (maculosae) folium Pulmonariae herba (DAB) Honos főleg Közép-Európában. diaphoreticum (rheuma és köszvény kezelésében). Márciusban. virágban pelargonidin-glikozid. utóbbi még ritkább. emmenagogum. Pulsatilla nigricans Störck [syn. Nálunk iszapos és szikes talajokon.] fekete kökörcsin Honos Közép-Európában. 5% tannin Alkalmazás: régebben sedativum fájdalmas görcsök. Punica granatum L. Esetleges alkaloid-tartalma miatt huzamos használatát nem ajánlják. évelő lágyszárú. kevés tannin.] leánykökörcsin Honos Közép-. szaponin (ursolsav. terméshéjban kb. kb. a herbát virágzáskor szedik. Köves hegylejtőkön.

főleg pentaciklusos triterpén. cukoralkohol.Forrás: http://www. 6% fehérje. cyclit. Homeopathia.és -triglikozid). Kaukázusban. táplálék. obstipans (állatgyógyászatban is). Kéreg korábban egyes helyeken söriparban komló helyett. termesztik még Hindusztánban és D-Európában.) Liebl. – FAGACAE [syn. catechin. – SIMAROUBACEAE keserű kvasszia(fa).] kocsánytalan tölgy Honos Európában. Quercus robur L. Hg.: Quercus pedunculata Ehrh. külsőleg toroköblögető krónikus bronchitisnél. 2-5 m magas fa vagy cserje. Hatóanyag: kb. phlobatannin. gyulladt íny. örökzöld fa. pentaciklusos szaponin glutinol. Hatóanyag: kb. DAC) Honos Chilében. Galla turcica) Honos DK-Európában. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-mono.doksi. D-Amerikában. farészben kondenzált galluszsav-észter típusú cserzőanyag (castalagin. catechin.] kocsányos tölgy Honos Európában. Cserje habitusú.és catechintannin. vérzéscsillapító (főleg külsőleg). 0. vescalin) Alkalmazás: adstringens. változatait széles körben termesztik.25% seco-triterpén quassin (= nigakilacton G. arbutin.. neoquassin. 4. fog-. kvercetin. Quercus cortex (Ph. klorogénsav és származékai. 10% szaponin. depurativum (tincturaként is). 15-18 m magas. homeopathiában. amarum. Ph. Magban (makkban) ciklusos cukoralkohol quercit. acetilarbutin (pyrosid). aphták ecsetelésére tincturaként. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben erdőalkotó. 7% tannin. más Quercus fajok – FAGACEAE kurdisztáni tölgy Quercus galla (= Galla. quercin. Peruban. Ph. szaponin. 37% keményítő.15%). Ph.és szájöblögető. garat. Kaukázusban. – ROSACEAE panamakéreg Quillajae cortex (ÖAB. VII. magban amygdalin Alkalmazás: diureticum. Dunántúlon és a Középhegységben száraz.) Quercus semen Quercus folium Quercus lignum Hatóanyag: kéregben 8-20% gallo. Q Quassia amara L. pektin. Ny-Ázsiában.1-0. kb.: Quercus sessiliflora Salisb. Quercus infectoria Olivier. A makk pirítva (Quercus semen tostum) kávépótló. vescalagin. Hg.és fejbőrápoló szerekben. (Gubacsdarázs: Cynips tinctoria Hartig) Hatóanyag: gubacsban 40-60% hexa-hepta-galloil-glükóz típusú gallotannin (kínaiban akár 75%) Alkalmazás: szájüregi sebek. Ny-Ázsiában. száj. Eur. castalin. Galla halepensis. légyölőfa Quassiae lignum Quassiae cortex Honos Mexikóban. leucodelphinidin. Helv. . Kaukázusban. 15% zsíros olaj. 15% cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. VIII. Quercus petraea (Matt. [syn. nedves lomberdőkben gyakori. flavonoid. Bolíviában. leucocyanidin.. – ROSACEAE körte(fa) Pyri communis fructus Honos ősei Eurázsiában vannak. 18-hidroxiquassin Alkalmazás: tonicum. kb. levélben 6-11% cserzőanyag. szteroid-szaponin hidroxi-dammarenon. Homeopathia. savas bisdesmosid-típusú quillajasavglikozidok. laxans (szirupként is).hu Pyrus communis L.. 0. Quillaja saponaria Mol. alakköreit.

ajmalin (ajmalin. Indiai-szubkontinensen. et Hook. 50-féle). Rauvolfia (Rauwolfia) serpentina (L. sedativ és neuroleptikus gyógyszereket gyártanak. Kétéves. raupin) Alkalmazás: kivont alkaloidokból antihypertensiv. Hatóanyag: glikozinolát (pl. Mediterráneumban. népi használatban egyes krónikus bőrbajokban. niger (Mill. szaponin. R. serpentinin.) DC.Forrás: http://www. Egy. bronchitis. Szibériában. Ranunculus bulbosus L. expectorans. virágban xantofillok Alkalmazás: mérgező mindegyik.). deserpidin. Elterjedt Európában. – RANUNCULACEAE torzsika boglárka Ranunculi scelerati herba = Ranunculi palustris herba = Ranunculi aquatici herba Honos Ázsia mérsékelt égövi részein.) Hatóanyag: 1. raphanol stb. Hatóanyag: protoanemonin származék ranunculin. népgyógyászatban friss leve cholecystopathia. serpentin. É-Afrikában. – RANUNCULACEAE réti boglárka Ranunculi acris herba = Ranunculi pratensis herba Honos Európában. Ranunculus sceleratus L. Évelő lágyszárú. 0.vagy kétéves lágyszárú. – APOCYNACEAE indiai vérnyomáscserje Rauwolfiae radix (DAB) Rauwolfiae folium Honos Kínában. Európában. bomlástermékei anemonin. máj. (Hatóanyag kinyerése szempontjából felhasználják még: R. csöves lágyszárú.hu R Ranunculus acris L. Homeopathia. izoanemoninsav. glükoputranjivin) Alkalmazás: antibakteriális. magassága kb. Malajziában. Kaukázusban. heterophylla Roem. a Tiszántúlon ritka. Áttelelő lágyszárú. alstonin). pleuritis. fél méter magasra is megnő. yohimbin). Homeopathia. Kaukázusban. cholereticum. hirsuta Jacq. fő típusok: yohimbin (reserpin. Zavart gyepekben fordul elő.. rauwolfinin). vaskos. – RANUNCULACEAE gumós boglárka Ranunculi bulbosi herba Ranunculi bulbosi radix Honos Európában. Elterjedt az egész országban. USA-ban. Dunántúlon elég gyakori.) Benth. A fekete retek a subsp.) Steud. 0. piros gyökérben anthocyan (raphanusin) Alkalmazás: diureticum. Kanadában. Hatóanyag: glikozinolátok (glükobrassicin. R. É-Afrikában. egyéves lágyszárú.5-1 m magas. corynanthenin vagy raubasin (raubasin = ajmalicin.5-3% indol-indolin-alkaloid yohimbanok (kb. Homeopathia. – GESNERIACEAE enyves kuszagyűszű Rechmanniae glutinosae radix . szintén termesztett.doksi. R.és epeutak betegsége és bronchitis esetén. köszvény és reuma esetén. Indiai-szubkontinensen. Rehmannia glutinosa (Gärtn. É-Afrikában. – BRASSICACEAE repcsény retek Raphani raphanistri herba Honos Ny-Ázsiában. Konyhakerti zöldségnövény. Kaukázusban. melyek csak orvosi rendelvényre adhatók. bokrosodó cserje. tetraphylla L. Nálunk gyomtársulásokban elég gyakori. Raphanus sativus L. sarpagin (sarpagin. máshol szórványos. Ny-Ázsiában. dyspepsia. Üde és nedves réteken. Mocsári és iszaplakó társulásokban gyakori.6 m. et Schult. vomitoria Afzel. anemoninsav. Raphanus raphanistrum L. Indokínában.. szinapin. – BRASSICACEAE retek Raphani hortensis (= sativi) radix = Raphani nigri radix Honos Ázsiában.

anthelminticum. stomatitis. Ph. évelő lágyszárú. évelő lágyszárú. Rhamnus cathartica L. Külsőleg orrüreg fertőzéses betegség. aloin A.és ÉNy-Kínában. – RESEDACEAE festő rezeda Luteolae herba = Resedae luteolae herba Luteolae radix Honos DK.. ez is felhasználható). termésben kb. B. Homeopathia. Hg. termés is. stomachicum. VIII. aucubin. rehmanniosid A-D. Hatóanyag: flavonoid (luteolin. Magas. frangulin.: Frangula purshiana DC. G. Rheum rhabarbarum L. 4.hu Honos É-Kínában. hibridnek tartják.. tonicum. Eur. kevés apigenin. a R. 2 m). Cserje vagy fa. erőteljes növekedésű. diureticum. gingivitis esetén gyulladáscsökkentő gyógyszerekben. chromanonok Alkalmazás: főleg pora laxans. az Alföldön szórványos. Erdeinkben helyenként gyakori. galloilglükóz). rhamnonigrin. nagyobb adagban hashajtó. valamint fenilbutanonok (pl. frangulin). cardiotonikus. Útszéli gyomtársulásokban (közönséges mindenhol a vadrezeda. antirheumaticum. Ny-USA északi és déli részein. VII. sedativum. Hg. D. kempferolglikozid stb. évelő lágyszárú. számos gyógyszer hatóanyaga. glükoluteolosid.) = Cascarae sagradae cortex Honos Ny-Kanadában. Cooper] kaszkarabokor Rhamni purshianae cortex (Ph. Nálunk is termeszthető. Ph. Rhei radix (Ph. – POLYGONACEAE [syn. 8% hidroxiantracén-származék (cascarosid A. Hg. flavonok. kínai rebarbara Honos É. Kétéves lágyszárú.5% antrakinon-glikozid (emodinprimverosid.) Rhei pulvis Hatóanyag: 4-6% hidroxiantracén-származék rhein (60-80%-a antrakinon-monoglikozid. É-Afrikában. É-Afrikában. speciális iridoid rehmaglutin A és iononglikozid rehmaionosid A-C Alkalmazás: antipyreticum. Homeopathia. Hatóanyag: iridoid-glikozid catalpol. chromonok. luteolosid. Rhamnus purshiana DC. Hatóanyag: kb.. emodinanthranol-glikozidok. rehmanniosid D-nek enyhe hypoglykaemiás hatása van.). nálunk nem gyakori konyhakeri növény. a barbarin (a vadrezedában glikozinolát glükotropaeolin) Alkalmazás: népgyógyászatban diaphoreticum. termés népgyógyászatban még diureticum. 2% glükofrangulin. Ny-Ázsiában. C.Forrás: http://www. Hatóanyag: kéregben 2-2. gyulladáscsökkentő. heterodiantronok. éretlen termésben szaponin Alkalmazás: kéreg népgyógyászatban laxans. Ázsia mérsékelt égövi részein. lutea L. – RHAMNACEAE varjútövis benge Rhamni catharticae cortex Rhamni catharticae fructus (DAB) Honos Európában. a Középhegységben és a Dunántúlon nem gyakori. lindleyn). emodinok. Magas (kb. – RHAMNACEAE [syn. vértisztító.: Rheum x hybridum Murray] . évelő lágyszárú. melittosid. Reseda luteola L. tannintartalma miatt kisebb dózisban antidiarrhoeicum. izorhamnetin.: Rheum x hybridum Murray] hullámoslevelű rebarbara Rhei japonici rhizoma (= radix) Honos K-Ázsiában. Magyarországon termeszthető.) = Rhei rhizoma (= radix) (Ph. 10-25%-a diantron-glikozid). 11-dezoxialoin) Alkalmazás: laxans. továbbá tannin (gallotanninok. 4. Eur. ajugol. Többnyire 3 m magasra növő cserje. VIII. mint enyhe hashajtó. chrysophanolok. festőanyag. Rheum rhaponticum L. flavonoidok. extractumok formájában diureticum. Indokínában. – POLYGONACEAE [syn. dismenorrhoea esetén. Rheum officinale Baillon – POLYGONACEAE orvosi rebarbara Honos D-Kínában.és DNy-Európában. physcionok.doksi. J. B. oligomer procyanidinek. antifungális. Rheum palmatum L. Indiai-szubkontinensen. glikozinolát glükobarbarin és fenil-oxazolidinthion bomlásterméke. flavanok.

Ázsia mérsékelt égövi részein. ursolsav. vese. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum köszvényes. Rhododendron ferrugineum L. Hg. továbbá rhododendrin (= betulosid). tyrosol. – ANACARDIACEAE kanadai szömörce Rhois aromaticae radicis cortex Honos É-Amerikában. kompótnak) Hatóanyag: mindkét gyökérdrogban antrakinonok. Hg. salidrosid. valamint kb. – GROSSULARIACEAE fekete ribiszke . tabletta-. több más faj homeopathiában. reumás panaszok esetén. – SCROPHULARIACEAE [syn. sárga alpesirózsa Rhododendri folium Honos K-. Ny-Ázsiában. kb. Rhododendron luteum Sweet – ERICACEAE [syn. rhinanthin). – ERICACEAE erdélyi havasszépe Rhododendri ferruginei folium Honos DK-Közép-Európában (Alpok.) lichenoides.] sárga rododendron. Honosak Csendes. hibrid változatait kertekben inkább termesztik (főzeléknek. Hatóanyag: sok más rododendron fajjal együtt mérgezőek. Üde és nedves réteken országszerte gyakori. más szaponin-glikozid. bokros cserje.és DK-Európában.és Indiai-Óceánban. Kis termetű. 5% stilben-glikozid rhaponticosid. Homeopathia. Hatóanyag: aucubin (aucubosid. Eur. toxikus acetilandromedol.] csörgő kakascímer Cristae gallii herba Honos Európában.] illatos rózsásvarjúháj Rhodiae radix Honos Európában.) L.Forrás: http://www. – CRASSULACEAE [syn. VIII. magas oxalát tartalma miatt gyermekeknek és vesekőbetegeknek ártalmas lehet. 20% cserzőanyag Alkalmazás: tinctura formájában orvosi javallatra ágybavizelés és hasmenés ellen. 4.és hólyagpanaszokban.: Sedum rosea (L.: Rhinanthus crista-gallii L.. flavonoidok. egyéves lágyszárú. Gracillaria Gymnogongrus grifithiae. előbbiben arbutin (ericolin). Kárpátok). 1-2 m magas. agaropektin Alkalmazás: enyhe laxans. évelő lágyszárú. klorogén. Hatóanyag: kb.07% illóolaj. menorrhagiában. 18% cserzőanyag Alkalmazás: fejfájás csillapító. Rhinanthus minor (Ehrh.és kávésav Alkalmazás: homeopathia.doksi. Sok díszfajta ebből származtatható. 10-35 cm magas. Rhodophyta – ALGAE vörösmoszatok: Gelidium fajok. gyógyszertechnológia (emulzió-. Ph. rosiridin (aglikon rosiridol). Rhodiola rosea L. Azalea pontica L. Hatóanyag: agaróz. laboratóriumi táptalaj készítéséhez. Eucheuma spinosum és más fajok agar Agar (Ph. Dísznövényként telepíthető. esetleges ösztrogén hatásukat is figyelembe kell venni. Közép. 0. amyrin. Áttelelő pozsgás.hu közönséges rebarbara Rhapontici radix Honos Közép-Ázsiában. Magyarországon nincs. szterol. kenőcselőállítás). népgyógyászatban tonicum. Rhus aromatica Ait. dezoxirhaponticosid Alkalmazás: enyhe hashajtó. Hatóanyag: illóolaj. 1-2 m magas cserje.) = Agar-Agar (Ph. Kaukázusban. VII. utóbbiban még flavonoidok.) Scop. Ahnfeltia plicata. Ribes nigrum L. Nálunk ez sem található vadon.

VII. kéregben erősen mérgező toxalbumin-lektin robin és phasin. a kb. Ribes rubrum L. robigenin). inszekticid. acaciin.és Közép-Ázsiában. szerves savak. – EUPHORBIACEAE ricinus Ricini semen Ricini oleum (Ph. apigenin). szabadgyök-fogó. prodelphinidin). VIII. védett. Termeszthető. illatszeripar. cserjésekben állományképző. .és izorhamnetin-glikozidok). törpe fajtáit régebben Magyarországon is termesztették. illóolaj (anthranilsav-metilészter. majd vékony rétegben. – ROSACEAE csipkerózsa. levél aromaticum. 4. antibakteriális. VII. antiphlogistikus.. VII. társulásközömbös. cyanin és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: friss préslé antioxidáns. továbbá gyógyszertechnológiában (pl. Kaukázusban. É-Afrikában. Magyarországon nemesített fajtáit sokfelé telepítik. jó homokkötő. Hg. Főleg áprilisban virágzik. Tüskés cserje. pektin. Rosa canina L. A kérget kora tavasszal gyűjtik a fiatalabb ágakról (beszáradás 3:1). É-Amerikában) termesztik. Hg. terpineol). 2 m magasra is megnő. VIII. bozótosokban mindenhol gyakori. myricetin. egyéb flavonoid (pl acaciin. lekvár vagy bor ugyancsak antioxidáns. – GROSSULARIACEAE piros ribiszke Ribis rubri fructus Honos Ny-Európában. szirup ízesítő gyógyszerészeti készítményekben.és láperdőiben szórványosan található. kempferol-. fenolkarbonsavak Alkalmazás: levele és rügye diureticum (előnyösen kálium-visszatartó). Ázsia mérsékelt égövi részein. Egyes. – FABACEAE fehér akác Robiniae pseudacaciae (= acaciae) flos Robiniae pseudacaciae cortex Robiniae pseudacaciae folium Honos USA keleti és középső részén. Virágzás idején vagy közvetlenül utána szedik le leveleit. Homeopathia (nyers mag!).doksi. enyhe antihypertensiv. nyomokban illóolaj (mono. 4. ricinint tartalmaz. Hg. szellős helyen szárítják (beszáradás 5-7:1). 0. kb. a mérsékelt éghajlaton sokfelé (Ázsiában. emeticum. oligomer proanthocyanidinek (pl. termése júliusban. augusztusban érik. nerol. vírusellenes. 1-2 m magas cserje vagy fa.01% illóolaj Alkalmazás: virág aromaticum. Ny. 1-2 magas cserje. Indiai-szubkontinensen.) Rosae (= Cynosbati) semen Honos Európában. Eur. pseudofructus sine seminibus (Ph.5% flavonoid (kvercetin-. erdőszéleken. tüskementes tokkal rendelkező. Robinia pseudacacia L. antioxidáns. karotinoidok. Hatóanyag: virágban flavonoid-diglikozid robinin.hu Ribis nigri folium (DAC) Ribis nigri fructus Ribis nigri gemma Honos Európában. nemesített fajtáit ültetvényekben telepítik. Ph. kéreg homeopathia. Hatóanyag: kb.). Különösen mérsékelt égövi országokban Eurázsiában is elterjedt. Hatóanyag: mag erősen mérgező toxalbumint. Hg.és szeszkviterpének). Vadon az Alföld (pl. forgatással szárítják (beszáradás 5:1). 3% ricint és kevésbé mérgező piridin alkaloidot. Ph. ilyenkor szedik le a frissen kinyílt virágokat. pseudofructus cum seminibus (Ph. 0. Eur. KisAlföldön Szigetköz) liget. terméséből készült lé. levélben flavonoidok (acacetin. fungisztatikus. majd szobahőmérsékleten. termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. farnesol.. Májusban virágzik.) Honos Afrikában. Ricinus communis L. fontos mézelő fa.) Ricini oleum hydrogenatum Ricini oleum virginale (Ph. benzilalkohol. Hatóanyag: cukrok. 40-70% ricinusolaj (előbbiektől mentesített zsíros olaj) különleges zsírsava a ricinolsav Alkalmazás: kivont és tisztított zsíros olaj erősen laxans. acacetin.) Rosae (= Cynosbati) pseudofructus (= fructus). linalool. gyepűrózsa Rosae pseudo-fructus (Ph. vérszegénység ellen is hatásos. Hg.Forrás: http://www. olajos injekciók gyártásához) alkalmazható.

2% (vagy több) aszkorbinsav. 1 m magas cserjévé fejlődik. geraniol. Ny-Ázsiában. mérsékelt égövi Ázsiában. anthocyanok. – LAMIACEAE rozmaring Rosmarini folium (Ph.hu Több kisebb fajra bontható. ún. rosmanol). vérhas és tüdőhurut esetén. ekcémára. menstruációs panaszokban. csak védett. Hatóanyag: antrakinon purpurin. Hg. flavonoidok. 10-24% cserzőanyag. pektin). enyhe diureticum. kb. Sok formája. limonen. citronellol. nyomokban illóolaj. reumára. likőriparban. 4. száj.és hólyagbántalmak esetén. kb. citral stb.Forrás: http://www. eugenol. sok díszfajtája kertekben kedvelt Magyarországon is. caryophyllen.2-1. Malajziában. mindegyik gyűjthető. amíg kemény az áltermés fala. Aszmag népgyógyászatban diureticum vese. 0. aszmagoló géppel kettévágva és kitisztítva) vagy egészben hagyva szellős helyen kiterítve vagy műszárítón szárítják (beszáradás 2:1 egész csipkebogyó. cserzőanyag. Rosae flos (= petalum) Hatóanyag: friss sziromlevélben kb. flavonoidok). Homeopathia. alpesi rózsa. a “bolgár rózsaolaj” fő összetevői: feniletilalkohol.03% illóolaj. Hatóanyag: levelekben 1-2. főként rozmarinsav. purpuroxanthin. Illatszeripar.). pseudopurpurin. Aszmagtól mentesítve (kézzel vagy erre szolgáló. VII. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: meghűlés. nálunk nem fordul elő. továbbá borneol. népgyógyászatban hasmenés. Ny-Ázsiában. szem és garat öblögetésre. lekvár.). kb. spasmolyticus kólikában. eucalyptol stb. αpinen. 0. – ROSACEAE százlevelű rózsa Honossága sokféle hibridformája miatt nagy vonalakban Eurázsiára tehető. bársonyrózsa Honos Európában. aromaticum. Kertekben sokfelé megtalálható. pendulina L. illóolaja illatszeriparban.2% illóolaj (geraniol. triterpén oleanolsav. Indiai-szubkontinensen. linalool. spasmolyticum. carminativum. 4:1 “csipkehús”). x R. Ph. moschata Herrm) damaszkuszi rózsa Rosae aetheroleum Honossága hibrideredete miatt részben ismert. Évelő lágyszárú. kertekben telepített. – RUBIACEAE indiai buzér Rubiae cordifoliae radix et rhizoma Honos Afrikában. β-karotin stb. Rosa x centifolia L. Indokínában. p-cymen. 0. továbbá flavon (genkwanin. Az álterméseket kocsány nélkül augusztus végétől az első deres napokig gyűjtik. homeopathia. Festőanyag. – RUBIACEAE festőbuzér Rubiae radix . cukor. 15% pektin. lepra ellenes. citronellol. Rosa x damascena – ROSACEAE (R. Különösen Bulgáriában nagy ültetvényekben termesztik.és kozmetikai ipar. egyes illóolajokban 20-50% kámfor.. szerves savak. laxans (szerves savak. luteolin. örökzöld. gallica L. Hatóanyag: 0. lycopin. Rosmarinus officinalis L. aszmagban kb. szörp készül belőle. pollenben karotinoidok Alkalmazás: adstringens. geranial. cyanin.és ursolsav-származékok Alkalmazás: cholereticum. gyümölcsíz. Kaukázusban.. 10% zsíros olaj.8-cineol. Eur.5% illóolaj (15-30%-a 1. bornil-acetát. Rosa gallica L.2 % illóolaj. déli helyeken érdemes telepíteni. Rubia cordifolia L. frissen és szárazon fűszer. torokés melltájéki panaszok esetén. rovarűzőként. kámfor. júniusban virágzik. grippe esetén vitaminpótló (C-vitamin. purpuringlikozid. parlagi rózsa. kvercitrin. Más fajok is hasznosak. stomachicum. nerol.35% diterpénfenol carnosolsav és oxidációs laktonszármazékai (carnosol = picrosalvin. camphen. nerol Alkalmazás: illatszer. gallotannin. mikroelemek.doksi. külsőleg fürdőkbe. Nálunk az enyhébb teleket átvészeli.) Honos Mediterráneumban. VIII.) Rosmarini aetheroleum (Ph. Rubia tinctorum L.). munjistin. leginkább: R. alizarin Alkalmazás: bakteriosztatikus (Staphylococcus aureusra). karotinoidok (rubixantin-izomérek. 3% Lamiaceae-cserzőanyag kávésavdepszid. terpineol. foszfolipid. A csipkerózsa májusban. Hg. fajtája ismert. diosmetin) és flavonglikozidok. Hatóanyag: virágban 0.

júniusban virágoznak. stomachicum. galiosin. Számos fajtáját házi kertekben és nagyobb ültetvényekben termesztik. lekvár stb.) Alkalmazás: népgyógyászatban féregűző. tarlókon országszerte gyakoriak. szeder. 7-15% cserzőanyag. 0. sok forma és hibrid tartozik ide. – POLYGONACEAE mezei sóska Rumicis acetosae herba Kozmopolita. Mediterráneumban. Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok. tonicum. fenolkarbonsavak. Nálunk vadon a Középhegységben és a Dunántúlon erdővágásokban különösen gyakori lehet. Évelő lágyszárú. depurativum.és Ny-Ázsiában.és DK-Európában. nyomelemekben.5% di. Ázsia mérsékelt égövi részein. szerves savak. különösen elterjedt a Mediterráneumban. szerves savak. Régen festőnövényként termesztették. aszkorbinsav. vitexin stb. Nyers gyümölcse vagy a szederlé és a szederlekvár vitaminokban. cserzőanyag.) gyűjtőfaj. pentaciklusos triterpénsavak. dimer ellagitannin. A herbát augusztustól szeptemberig gyűjtik. Rumex crispus L. Évelő lágyszárú. koffein tartalmú tea legjobb pótlója. szántóterületek szegélyén. Régen kozmetikai festék volt. l.5-0. pseudopurpurin. ruberythrinsav. fodros lórom Rumex obtusifolius L. szellős helyen szárítják. erdőszéleken találunk. észterek. tüskés cserjék. Rubus idaeus L.és trioxiantrakinon-glikozidok (alizarin. ribiadin. pektin Alkalmazás: mint szedernél. pektin. szerves savak. flavonoid. Nyers málna. Ligeterdőkben. Ilyenkor gyűjtik a leveleket. alkoholok. Hatóanyag: mint szedernél. elterjedt É-Amerikában is. roborans. 0. málnaíz. alkoholok és észterek. antioxidánsokban gazdag.hu Honos K. üde ártéri és hegyi réteken országszerte gyakori. Hatóanyag: 2-3. Gyökér népgyógyászatban antidiarrhoeicum. A levelet árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). fruticosus L. feketeszeder Rubus caesius L. iridoidlakton asperulosid Alkalmazás: húgyúti és vesebetegségekben. és más Rumex fajok réti lórom Rumicis folium Rumicis fructus Rumicis radix = Lapathi (acuti) radix . erdőszéleken. továbbá diureticum arthritisben. diureticum. antidiarrhoeicum. Hatóanyag: 8-10% hidrolizálható gallotannin. antidiarrhoeicum. galluszsav. – POLYGONACEAE lósóska. Májusban. flavonoid (kvercitrin.doksi. cukrok. cukrok.8 m magas. szegélybozótosokban mindenhol gyakori. garatöblögető. kovasav. Rubus fruticosus L. Hatóanyag: kálium-oxalát. Rumex acetosa L. hamvasszeder Rubi fruticosi folium (DAC) Rubi fruticosi fructus Rubi fruticosi radix Honosak Eurázsiában. Homeopathia. – ROSACEAE málna Rubi idaei folium (DAC) (= herba) Rubi idaei fructus Honos Európában.8% szaponin villosin Alkalmazás: adstringens. A terméseket hamvaskék állapotban szedik. pektin. Szükség esetén termeszthető. Élvezeti tea. ma már elvadulva is ritka. nagyobb állományokat főleg vágásterületeken. cyanidinglikozidok. s. diaphoreticum. Gyökérben cserzőanyag. vitaminokban. antioxidánsokban gazdag. Közép. Termesztik. munjistin. cukrok. purpuroxanthin). illóolaj. különösen kőképződés esetén (gyógyszerek formájában). Nyár elejétől virágzik. Vágásterületeken. – ROSACEAE vad szeder. Homeopathia (gyökér is). A vad szeder (R. Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok. továbbá aroma anyag (hexenol és hexenal származékok). szerves savak. oxálsav.Forrás: http://www. A hamvas szeder gyümölcsét gyűjtik. nemesített fajtáit telepítik. a gyümölcsből készült szirup kanalas gyógyszerek ízjavítójaként gyógyszerészeti előiratokban hivatalos. klorogénsav.

orvosi javallatra venotonicum vénás és kapilláris insufficientia esetén. főleg áttelelő vagy évelő lágyszárúak. Hatóanyag: akár 1.) Rusci aculeati rhizoma (= radix) Honos Közép. nagyobb adagban adstringens. továbbá stomachicum. más Saccharomyces fajok – SACCHAROMYCETACEAE élesztőgomba Faex medicinalis = Cerevisiae fermentum Hatóanyag: gazdag B-vitaminokban. S Saccharomyces cerevisiae Hansen. daphnoretin). ruscin (fő aglikonok és hatóanyagok: ruscogenin. 10% tannin Alkalmazás: mint mezei sóskánál. cholereticum. Általában nedves réteken vagy erdőkben. Elterjedt pl. termésben kb. örökzöld cserje. vízi lágyszárú. Hatóanyag: levél fő összetevői hasonlóak. kb. psoralen.) ritka. carbinolacetát. szterolok. Többnyire az északi féltekén terjedtek el. kokusaginin. VIII. A sziki lórom (R. vagyis vénás keringési elégtelenségben. kb. 4. A-vitamin.és Közép-Európában. Sagittaria sagittifolia L. akár 0. – RUTACEAE kerti ruta Rutae folium Rutae herba Rutae aetheroleum Honos D. nodus haemorrhoidalis megbetegedésben. Eur. pseudonatronatus Borb. Alkalmazás: nyersen. neoruscogenin). gyökérben antrakinonok (pl. kumarin. Indiában és az USA területén is. emmenagogum. anthelminticum. Ruta graveolens L. Szibériában.doksi. tannin. védett. alkilalkoholok és észtereik). rutaretin. Hatóanyag: 4-6% spirostanol. de fogyatkozik. ritkán elvadul. dictamnin. a réti lórom inkább eurázsiai. Homeopathia. ulcus crurisban. – ALISMATACEAE nyílfű Sagittariae radix Sagittariae herba Honos Európába. 0.5 m-re is megnő. izoimperatorin.és furostanol-típusú szteroid szaponin ruscosid. levélben flavonoid. 0. rutamarin. ergoszterol stb. Homeopathia. Ny-Ázsiában. xanthotoxin. Ruscus aculeatus L.2-0. cukor. Erős szárú félcserje. antidiarrhoeicum. chrysophansav. Nálunk kerti dísznövény. görcsoldó és idegnyugtató hisztériában. 5% catechintannin.és D-Európában. É-Afrikában. extractumból készült gyógyszerek formájában. gyakran gyomtársulásokban gyakoriak. kb. carminativum.. Zavartalan mocsarakban. nádasokban. furanobenzol graveolensav Alkalmazás: sudoriferum. Salix alba L. gravelliferon.4% acridon típusú kinolin alkaloid (skimmianin. Kis termetű. Védett. rutarin.. graveolin). thrombophlebitisben. emodinok).1% illóolaj (kb. – ASPARAGACEAE vagy RUSCACEAE szúrós csodabogyó Rusci rhizoma (Ph.hu A lósóska kozmopolita. γ-fagarin. Hatóanyag: gyökérben keményítő. Ny-Ázsiában. – SALICACEAE fehér fűz Salix daphnoides Vill. antibakteriális (gyermeknek is).Forrás: http://www. sebgyógyító. spasmolyticum. D-provitamin. abortivum. 25% szénhidrát. Az Alföldön gyakoribb. szárítva vagy porítva (különféle gyógyszerformákban) belsőleg. termés főként antidiarrhoeicum. Ph. főleg B-vitaminok pótlására bőrbetegségekben. mint a mezei sóskánál. ahogyan a többi lórom faj is Európában vagy Eurázsiában honos. triterpének. rutin. furokumarin (bergapten. .7% illóolaj (metilketonok. szterol. Termesztése megoldható. Kaukázusban. szaponin Alkalmazás: adstringens. pangásban. Homeopathia. aphrodisiacum. Áttelelő. 50% fehérje. nyálka-poliszaharid. Hg. gyökér laxans. 40 azonosított komponens) Alkalmazás: kivont hatóanyagaiból. Dunántúlon szórványosan fordul elő üde lomberdőkben.

Forrás: http://www.doksi.hu

boroszlánlevelű fűz Salix fragilis L. csörege-fűz Salix purpurea L. csigolyafűz Salix viminalis L. kosárfonó fűz, kenderfűz Salix cordata Mühlenbg. [syn.: Salix americana hort.] kanadai fűz, amerikai fűz Salicis cortex (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salicis folium
Honosak Európában, Ázsiában, kivéve a kanadai fűzet, de ezt is sokfelé termesztik Európában. Értékes drogot szolgáltat a S. alba L. subsp. vitellina (L.) Arcang., aranyfűz. Ártereken vagy nagyobb patakok, folyók mentén sokszor állományalkotók. A fehér fűznek és alfajának nemesített fajtáit, továbbá a kanadai fűzet telepítik. Néhány éves vesszőkről a kérget februárban, márciusban lehántják és feldarabolják. A kifejlett leveleket is gyűjtik. A szárítás meleg, szellős helyen vagy műszárítón történik (beszáradás 3:1 kéreg, 5-6:1 levél). Hatóanyag: 1,5-11% fenol-glikozid salicin, salicortin, tremulacin, populin, fragilin, triandrin, vimalin, picein stb.), aromás aldehidek és savak (salirosid, vanillin, syringaaldehid, syringin), szalicilalkohol (saligenin), flavonoidok, 8-10% cserzőanyag Alkalmazás: antiphlogistikus (gátolja a prostaglandin bioszintézisét), belsőleg prostatitis, arthritis kezelésében fájdalomcsillapító (készítmények formájában is), az enyhébb fejfájást is mérsékeli, grippe ellen, külsőleg hámlasztó, fekélytisztító, antimikotikus, lábfürdők komponense.

Salsola kali L. – CHENOPODIACEAE homoki ballagófű Tragi herba
Honos Eurázsiában, Mediterráneumban. Egyéves lágyszárú. Szántóföldi és útszéli gyomtársukásokban országszerte elég gyakori, kivéve Ny-Dunántúlt. Hatóanyag: tetrahidroizokinolin-alkaloid salsolin, salsolidin, betainszerű aminok Alkalmazás: anthelminticum, purgans, diureticum, javítja a vérkeringést.

Salvia fruticosa Mill. – LAMIACEAE [syn.: Salvia triloba L.] hármaslevelű zsálya Salviae trilobae folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos DK-Európában, É-Afrikában, Ny-Ázsiában. Félcserje. Hatóanyag: 2-3,5% illóolaj (kb. 70%-a cineol, továbbá thujon, kámfor, egyéb mono- és szeszkviterpén picrosalvin, caryophyllen), kb. 5% Lamiaceae-cserzőanyag (rozmarinsavészterek), kb. 2% flavonoid (pl. salvigenin), diterpén carnosol, triterpén ursolsav, oleanolsav, betulinsav Alkalmazás: antibakteriális, antivirális, antiphlogisticum, száj- és toroköblögetésre meghűlés, grippe, felső légúti hurutos megbetegedések esetén (hasonlóan a S. officinalishoz).

Salvia miltiorrhiza Bge. – LAMIACEAE vörösgyökerű zsálya Salviae miltiorrhizae radix
Honos Kínában. Hatóanyag: fenantrénkinon szerkezetű diterpén pigment (tanshinon és izotanshinon), protocatechualdehid danshensu és salvianolsav Alkalmazás: extractumai (gyógyszerkészítmények formájában is) javítja a microcirkulatio hatásfokát, antiischaemiás hatású.

Salvia officinalis L. – LAMIACEAE orvosi zsálya Salviae folium (Ph. Hg. VII.) = Salviae officinalis folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salviae radix Salviae flos Salviae semen Salviae officinalis aetheroleum Salviae tinctura (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos DK-Európában, félcserje. Nálunk kerti dísznövény, de üzemi termesztése is megoldott. Melegigényes. Közvetlen magvetéssel a tél beállta előtt vagy kora tavasszal szaporítható. A sortávolság 60 cm, a vetés mélysége 2-4 cm. Második évtől kezdve, júniusban, júliusban virágzik. A leveles hajtást vagy a lefosztott leveleket virágzás kezdete előtt gyűjtik és azonnal szárítják legfeljebb 400C-on (beszáradás 4:1). Illóolajnyeréshez teljes virágzásban lévő állományt takarítanak be. Hatóanyag: levélben 1-2,5% illóolaj (35-60%-a kétféle thujon, kevesebb kámfor, cineol, borneol, bornilacetát, a görög illóolajban eucalyptol, a spanyolban és dalmáciaiban kámfor az uralkodó), 6-15% szeszkviterpén (caryophyllen, viridiflorol), 2-6% Lamiaceae-cserzőanyag, (rozmarinsavészterek és kávésavészterek), diterpén carnosol (= picrosalvin), 1-3% flavonoid (luteolin- és apigenin-származék, mint a glikozilflavon vicenin-2), triterpén-szaponin oleanolsav. Gyökérben és virágban kinon szerkezetű szeszkviterpén pigment acetoxi- és dehidroroyleanon, magban zsíros olaj Alkalmazás: antimikrobiális, gyulladásgátló, gingivitis, stomatitis esetén száj- és toroköblögetésre, izzadásgátló, gyógyfürdőbe aranyérbántalmak kezelésére, belsőleg gyomor- és bélhurut, hasmenés, hurutos megfázás esetén. Homeopathia. Gyökér és virág a népi használatban kártevőirtó.

Salvia pratensis L. – LAMIACEAE mezei zsálya Salviae pratensis herba, (folium) = Horminii pratensis herba, (folium)
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. Sztyeppréteken, kaszálóréteken gyakori. Hatóanyag: nyomokban illóolaj, 0,4% ursolsav, 0,2% kávésav Alkalmazás: mint Salvia officinalis.

Salvia sclarea L. – LAMIACEAE muskotályzsálya Salviae sclareae herba, (folium) Salviae sclareae aetheroleum (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos Közép- és D-Európában, Ny- és Közép-Ázsiában, Kaukázusban, Indiai-szubkontinensen. Magas (kb. 1 m-es) két-, ritkán többéves lágyszárú. Magyarországon termesztik, kertekben dísznövény. Hatóanyag: 0,2-0,5% illóolaj (linalool, pinenek, phellandren, citronellol, limonen), diterpénalkohol sclareol Alkalmazás: száj- és toroköblögető, illóolaj illatszer- és kozmetikai iparban, fűszerborok ízesítésére.

Sambucus ebulus L. – CAPRIFOLIACEAE földi bodza Ebuli fructus Ebuli folium Ebuli radix (= rhizoma)
Honos Európában, Közép- és Ny-Ázsiában, É-Afrikában, Kaukázusban. Évelő, cserjeszerű. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban. Hatóanyag: termésben kb. 0,08% illóolaj, cianogén glikozidok, cserzőanyag, anthocyan sambucyaninglikozid, valeriánsav, magban zsíros olaj. Levélben cianogén glikozid, cukrok, nyomokban illóolaj, gyökérben ugyancsak cianogén glikozid, nyomokban illóolaj, gyanta, cserzőanyag, szterol, amyrin, szaharóz Alkalmazás: termés laxans, diureticum, diaphoreticum, homeopathia, levél népgyógyászatban meghűlés esetén, gyökér enyhe diureticum, diaphoreticum, laxans, népgyógyászatban purgans, emeticum.

Sambucus nigra L. – CAPRIFOLIACEAE fekete bodza Sambuci (nigrae) flos (Ph. Hg. VII.) = Sambuci flos (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Sambuci fructus Sambuci folium Sambuci cortex Sambuci radix
Honos Európában, Mediterráneumban, Kaukázusban, Ny-Ázsiában. Cserje vagy fa. Országszerte gyakori degradált erdőkben, cserjésekben. Nemesített fajtáiból ültetvényeket létesítenek. Májusban, júniusban virágzik. A virágzatokat száraz időben gyűjtik, napon vagy műszárítóban gyorsan szárítják, mert könnyen barnul. A lemorzsolt virág nedvszívó (beszáradás 6-7:1). Virágzáskor gyűjtik a levelet (beszáradás 45:1). Az érett, fekete vagy sötétlila terméseket terméságazat formájában szedik (beszáradás 5:1). Hatóanyag: virágban 0,03-0,14% illóolaj, nyomokban cianogén glikozid sambunigrin, kb. 1,6% flavonoid (rutin, hiperozid, kvercirtin, astragalin), kb. 3% fenolkarbonsav, triterpén szaponin (amyrin, ursolsav, olenaolsav), szterolok, termésben kb. 3% cserzőanyag, 0,2-1% anthocyan (sambucin, sambucianin, chrysanthemin), flavonoidok, kevés illóolaj, magban cianogén glikozid (sambunigrin,

Forrás: http://www.doksi.hu

prunasin, zierin), cukor, szerves savak, levélben és kéregben cianogéneken kívül cserzőanyag, szterolok, szaponinok, gyökérben gyanta Alkalmazás: virág laxans, diureticum, továbbá megfázásos betegségekben diaphoreticum, termés frissen lekvárnak, nagyobb adagban purgans, leve antioxidáns, nyers, éretlen termés présleve népgyógyászatban ischias és neuralgia esetén, friss virág, levél és kéreg homeopathiában, gyökér vagy gyökérkéreg népgyógyászatban laxans és vese-, hólyagbántalmakban jótékony.

Sambucus racemosa L. – CAPRIFOLIACEAE fürtös bodza Sambuci racemosae fructus
Honos Közép- és D-Európában, Kaukázusban, egyes alfajai É-Amerikában. Cserje vagy fa. Hatóanyag: gyümölcshúsban sok karotinoid, vitaminok, cukrok, szerves savak, pektin, cserzőanyag, 0,62% zsíros olaj, magban toxikus, szívre ható glikozid, emiatt mérgező (olaja nem használható) Alkalmazás: népgyógyászatban gyümölcslé diaphoretikus, megfőzve meghűlés eredetű láz, húgyúti és hólyagpanaszok esetén, gyümölcshús lekvárnak készíthető.

Sanguinaria canadensis L. – PAPAVERACEAE vérzőmák Sanguinariae (canadensis) rhizoma
Honos É-Amerikában, évelő lágyszárú. Nálunk dísznövényként kertekben néha megtalálható. Hatóanyag: 4-7% izokinolin alkaloid (chelerythrin, sanguinarin, oxisanguinarin, berberin, protopin, coptisin, allocryptopin), keményítő, gyanta Alkalmazás: hatóanyagai miatt részben hasonló, mint Chelidonium majusnál. Spasmolytikus, fájdalomcsillapító. Régebben expectorans krónikus bronchitisben, diureticum, emmenagogum, tonicum, stimulans, diaphoreticum emésztési zavarok esetén, továbbá nagyobb adagban hánytató. Antitumor hatása egyes esetekben, kísérleti szinten igazolható. Homeopathia.

Sanguisorba minor Scop. - ROSACEAE csabaírefű
Honos Európában, É-Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Kisebb termetű, 0,1-0,6 m-es, áttelelő lágyszárú. Magyarországon sziklagyepekben, száraz gyepekben elég gyakori.

Sanguisorba officinalis L. őszi vérfű
Honos Európában, Ázsia mérsékelt égövi területein, É-Amerikában. Akár 1 m-re megnövő, áttelelő lágyszárú. Nálunk a Középhegységben és a Dunántúlon lápréteken, láposodó kaszálóréteken elég gyakori, az Alföldön ritkább.

Sanguisorbae herba = Pimpinellae italicae herba Pimpinellae italicae radix
Hatóanyag: 10-17% catechin-cserzőanyag, catechin, gallocatechin, triterpén szaponin sangusorbigenin, sanguisorbin Alkalmazás: adstringens aranyérbetegségben, hasmenés ellen, használatos dysmenorrhoea és tüdőhurut esetén.

Sanicula europaea L. – APIACEAE gombernyő Saniculae folium, (herba) Saniculae radix
Honos Európában, Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Áttelelő lágyszárú, 0,2-0,5 m-es. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, az Alföldön ritka. Bükk- és gyertyánelegyes üde erdőkben fordul elő. Hatóanyag: kb. 1% pentaciklusos triterpén szaponin (aglikon saniculagenin A, B, C, D), gyökértörzsben akár 10%, továbbá 1-2 % fenolkarbonsav (klorogénsav, kávésav, rozmarinsav) Alkalmazás: antibakteriális, antimikotikus, gyomorfekély és bőrbetegségek (pl. ekcéma, furunculus) kezelésére, népgyógyászatban belsőleg vérzéscsillapító, szaponintartalma miatt expectorans. Homeopathia.

Santalum album L. – SANTALACEAE fehér szantálfa Santali albi lignum Santali aetheroleum
Honos Indiai-szubkontinensen, Malajziában. 10-12 m magas, örökzöld. Termesztik.

Forrás: http://www.doksi.hu

Hatóanyag: farészben 3-6% illóolaj (kelet-indiaiban kb. 90% szeszkviterpén santalol, a többi geraniol, citronellol, terpineol, metilacetofenon, fenol, kínaiban kevesebb santalol, nyugat-indiaiban szeszkviterpén elemol, endesmol, agarofurán), 5-8% gyanta, cserzőanyag Alkalmazás: illóolajat régen gonorrhoea, bőrbetegségek esetén és diaphoreticumként, ma illatszer- és kozmetikai iparban. Homeopathia.

Santolina chamaecyparissus L. – ASTERACEAE cipruska Santolinae herba
Honos D-Európában. Örökzöld, 0,3-0,7 m-es, bokros félcserje. Hatóanyag: 0,8-1% illóolaj, virágban thujon, pinenek, phellandren, phellandral, myrcen, limonen, pcymol, terpineol, levélben inkább artemisiaketon, santolinszerű szeszkviterpének (pl. longipinen) Alkalmazás: gyomor- és bélpanaszokban spasmolyticum, stomachicum, továbbá anthelminticum. Illóolaja kinyerhető, hasonló célra használható.

Saponaria officinalis L. – CARYOPHYLLACEAE orvosi szappanfű Saponariae rubrae radix Saponariae rubrae herba
Honos Európában, Ny-Ázsiában, Kaukázusban, Szibériában. Kínában és É-Amerikában is meghonosodott. 0,4-0,8 m magas, áttelelő lágyszárú. Országszerte előfordul főleg ártéri szegélytársulásokban, gyakran útszélen, szemétdombok közelében. Hatóanyag: gyökérben 2,5-8% triterpén szaponin (glikozid saponariosid A, B, kisebb mennyiségben CH, bisdesmosid quillajasav, aglikon gypsogenin), kevés szterol. Herbában szaponin (saporubrin, saporubrinsav), flavon-C-glikozid saponarin, vitexin Alkalmazás: gyökér expectorans bronchitisben, népgyógyászatban reumás panaszokban és bőrbetegségben, homeopathiában, herba ugyanígy, még diureticum, depurativum, mint detergens emulgeáló anyag.

Sarcopoterium spinosum Spach – ROSACEAE [syn.: Poterium spinosum L.] tövisesvérfű Poterii radix (= radicis cortex)
Honos Mediterráneumban, Közel-Keleten. Kb. 0,5 m-es cserje. Hatóanyag: kb. 6% cserzőanyag, hypoglykaemiás aktivitású triterpén, tormentosid, szitoszterol Alkalmazás: adstringens, antidiabeticum.

Sarracenia purpurea L. – SARRACENIACEAE bíbor kürtvirág Sarraceniae purpureae radix Sarraceniae purpureae folium
Honos É-Amerikában. Évelő. Hatóanyag: gyökérben és levélben secoiridoid sarracenin, cserzőanyag, gyanta, pigment, 0,5% acrylsav Alkalmazás: régebben stimulans, tonicum, diureticum, diaphoreticum, antidysentericum. Homeopathia.

Sassafras albidum (Nutt.) Nees – LAURACEAE [syn.: Sassafras officinale Nees et C. H. Eberm.] amerikai lázfa Sassafras lignum Sassafras cortex Sassafras folium Sassafras aetheroleum
Honos É-Amerikában. Kb. 30 m magas. Hatóanyag: farészben 1-2%, gyökérkéregben 6-9% illóolaj (80%-a safrol, egyéb fenilpropán, mono- és szeszkviterpén), dimer fenilpropán lignan (sesamin, dezmetoxiaschantin), cserzőanyag, szterolok Alkalmazás: diureticum, aromaticum, carminativum, vértisztító, izzasztó, nagy adagban safrol-tartalma miatt hepatotoxikus, illóolaj illatszeriparban. Homeopathia.

Satureja calamintha (L.) Scheele – LAMIACEAE [syn.: Calamintha clinopodium Spenn.] borsfű pereszlény Calaminthae herba
Honos Mediterráneumban, atlantikus Európában, elterjedt É-Amerikában. Évelő, cserjeszerű lágyszárú.

sztyeppréteken. E. meghűlés esetén diaphoreticum. schisandrol A. Szibériában. Satureja hortensis L. Kaukázusban.4-1. DK. illóolajat szolgálat. montana L. Nálunk száraz gyepekben fordulhat elő.6-poli-β-glükán schyzophyllan Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláló főleg intravénásan adagolva (rákterápiában). mint különleges zöldségnövény. továbbá p-cymol. egyéves. . lehullott ágakon. Hatóanyag: 0.doksi.és K-Európában. 0. tonicum.) Baill.3-0. nálunk az Északi-Középhegység bükköseiben fordul elő. – SOLANACEAE (krajnai) farkasbogyó Scopoliae (carniolicae) folium Scopoliae (carniolicae) rhizoma Honos Közép-. Hatóanyag: 1. Scorzonera hispanica L. emésztésjavító. Scopolia carniolica Jacq. 4-8.és epebántalmak esetén. fadarabokon egész évben gyakori. Hatóanyag: 7-19% dibenzo-cykloocten-lignánok (schisandrin A. Régen a népgyógyászatban reuma. stimulans. szellős helyen szárítják (beszáradás 5-6:1). taraxaszterol. Áttelelő lágyszárú. emmenagogum. 1. Homeopathia. stomachicum. máj. 0. H.3.8-cineol). hioszciamin. továbbá antioxidáns. Távol-Keleten.hu Hatóanyag: illóolaj (pulegon. carminativum.8% (levélben kevesebb) tropán alkaloid (atropin. Kaukázusban. frissen zöldség. szitoszterol Alkalmazás: antidiarrhoeicum. Wilson Schisandrae fructus Honos Kínában. Nem ehető. sedativum. Egyéves lágyszárú. Schizophyllum commune Fries – SCHIZOPHYLLACEAE hasadtlemezűgomba Elhalt fákon. kávésav és depszidjei Alkalmazás: népgyógyászatban aromaticum. Kaukázusban.és Ny-Ázsiában. Hatóanyag: 0.: Clinopodium hortense Ktze. enyhe vérnyomásnövelő. gomisin D-T). szárítva kávépótszer. köszvény és kólika kezelésére. vese-. neuroleptikus. É-Afrikában. B.5-1 cm mélyre. diaphoreticum. – SCHISANDRACEAE kínai kúszómagnólia Schisandra sphenanthera Rehd. cukor. Scabiosa columbaria L. aminok. Országszerte megtalálható. – DIPSACACEAE galamb ördögszem Scabiosae minoris herba Honos Európában. C. Schisandra (= Schizandra) chinensis (Turcz.3 m magas. Júniusban virágzik. – LAMIACEAE [syn. szaponin (ursolsav. spanyol pozdor Scorzonerae radix Honos Európában. adaptogén. expectorans. Termeszthető az évelő hegyi csombord (S. anticonvulsiv. B. Közép. kolin. A Dunántúlon szórványosan megtalálható meszes talajú sziklagyepekben. kaucsuk. inulin. szeszkviterpén (sesquicaren) Alkalmazás: kivonatok (gyógyszerek) formájában hepatoprotectiv. főleg keleti részén.) is. Fűszer. oleanolsav).. K-Ázsiában.Forrás: http://www. linalool.3-2% illóolaj (40-60%-a carvacrol. stomachicum. főleg konyhakertekben termesztik fűszernek. Évelő lágyszárú. szkopolamin) Alkalmazás: szkopolamint és hioszciamint állítanak elő belőle. Márciusban vetik 30-50 cm sortávolságra. antibakteriális. védelemre szorul. Hatóanyag: heterosid-iridoid scabiosid (= scabiosin) Alkalmazás: külsőleg bőrbetegségek (pl. kisebb-nagyobb csoportokban nő. schisantherin A-E. (Levél antidepressiv). A virágos hajtást virágzás kezdetén gyűjtik. Hatóanyag: coniferin glikozid. diureticum. timol).és 1. Áttelelő lágyszárú. – ASTERACEAE feketegyökér. menthon. lactucerol. trigonellin. sömör) kezelésére. Termeszthető. izomenthon). rühösség ellen. lactucin Alkalmazás: hurutos tüdőbetegség.] csombord Saturejae herba (= folium) Saturejae aetheroleum Honos Mediterráneumban.5% cserzőanyag. monoterpén (borneol. továbbá gyermekek altatására használták.

– CRASSULACEAE borsos varjúháj Sedi acris herba Honos Európában. sedinin. Scutellaria galericulata L. spasmolyticum. Ny-Ázsiában.] éjkirálynőkaktusz Cacti stipes = Selenicerei herba Selenicerei flos Honos Mexikóban. acre. levélben flavonoid diosmin. Mocsarakban. 0. cserzőanyag. Hatóanyag: cserzőanyag. 0. Hatóanyag: aminok (tyramin. flavonoid (sedoflorin. tőrózsás. Homeopathia. de nem tömegesen.5-1 m magas.és mocsárréteken az egész országban elég gyakori. száraz gyepekben. fenolkarbonsavak (különösen a gyökérben és gyökértörzsben. mint a borsos varjúháj. N-metil-tyramin. tannin. – SCROPHULARIACEAE göcsös görvélyfű Scrophulariae (vulgaris = foetidae) herba Scrophulariae radix Honos Közép-Európában.4-1 m magas. homeopathia. – LAMIACEAE virginiai csukóka Scutellariae lateriflorae herba Honos É-Amerikában.) H.) Hoffm. nem tömegesen. áttelelő lágyszárú. Kaukázus. Hatóanyag: mint S. – LAMIACEAE vízmelléki csukóka Tertianariae herba (= Scutellariae herba) Cirkumpoláris. Közép-Amerikában. Áttelelő pozsgás. Sedum maximum (L. flavonol-glikozidok (főleg izorhamnetin-glikozidok). 1% baicalin. Karib-szigeteken. nyálka-poliszaharid. telephiin glikozid Alkalmazás: mint S. kb.. diureticum.1-0. hesperidin. Áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: flavonoid (dihidroxiflavon-glukuronid chrysin-7-glucuronid. – CRASSULACEAE . 30% gumianyag. Nálunk üde lomberdőkben fordul elő.: Cactus grandiflorus L. serkenti a szív összehúzó erejét. Selenicereus grandiflorus (L. Közép-Ázsiában.4-0. 3% tannin Alkalmazás: népgyógyászatban malária ellenes. gyanta. izopelletierin.doksi. Homeopathia. Ázsia mérsékelt égövi részein.6 m magas. Áttelelő. Hylotelephium telephium (L. Országszerte száraz gyepekben gyakori. Szibériában. malária és dysenteria ellenes. sedridin. sedocaulin.N-dimetil-tyramin = hordenin). illóolaj. scutellarin. – LAMIACEAE magas csukóka Scutellariae herba Honos DK. galerosid). Ohba] bablevelű varjúháj Crassulae majoris herba = Telephii herba Crassulae majoris radix = Telephii radix Honos Európában. N. Sempervivum tectorum L. Hatóanyag: piperidin alkaloid sedamin. továbbá antipyreticum. áttelelő lágyszárú. 0. A Középhegység és a Dunántúl egyes helyein. Pozsgás kaktusz nagy virágokkal.) Britton et Rose – CACTACEAE [syn.és szurdokerdőkben fordul elő. kb. – CRASSULACEAE [syn.: Sedum telephium L. 2-15 cm magas pozsgás. sedinon. Homeopathia. Hatóanyag: flavonoid scutellarin. szikla. viasz Alkalmazás: főleg frissen purgans. láp. Scutellaria altissima L. 0.4 m magas. Áttelelő lágyszárú. szaponin. anthelminticum.hu Scrophularia nodosa L. É-Afrikában. Nagyobb termetű. acre. Homeopathia. amiben még aucubin) Alkalmazás: népgyógyászatban bőrbetegségekben (ekcéma. sedocitrin). Középhegységben és Dunántúlon gyakoribb. nyílt tölgyesekben. betacyanok Alkalmazás: alkoholos kivonat cardiotonicum.Forrás: http://www. Scutellaria lateriflora L. É-Amerikában is elterjedt. Kaukázusban. emeticum. gyanta Alkalmazás: mint előbbiek. Kertekben is ültetik. csomók). Sedum acre L. zsíros olaj.és K-Európa. tonicum.

jacobin. senecionin. anyalevél (= termés) Sennae folium (Ph. Ph. Mey et Scherb. jaconin. Hg. C. a drog dysmenorrhoea. Hg. Egy-. angustifolia Vahl.) Sennae acutifoliae fructus (Ph. indiai szenna. – ASTERACEAE jakabnapi aggófű Senecionis jacobaeae herba = Jacobaeae herba Honos Európában. gyanta és nyálka-poliszaharid. kvercitrin stb. antidiabeticum.) Celak – ASTERACEAE [syn. Eur. kivéve homeopathiát. VII. otosenin. rutin Alkalmazás: mint az előbbinél. seneciphyllin) Alkalmazás: homeopathia. erdővágásokban elég gyakori.1% pirrolizidin alkaloid (fuchsisenecionin. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid senecionin és egyéb. – ASTERACEAE aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában.) Willd. – ASTERACEAE (közönséges) aggófű Senecionis (vulgaris) herba = Erigerontis herba Honos Európában. seneciphyllin. Típusos alfaja országszerte előfordul. senecin). továbbá cserzőanyag. kerítésekre sokfelé telepítik. S. – ASTERACEAE tengerparti aggófű Senecionis cinerariae succus Honos Mediterráneumban. – CAESALPINIACEAE [syn. 4. VIII. száraz levélben 5-10% izocitromsav. inulin. 4. triangularin). Évelő pozsgás. A drogot szolgáltató alfaj néhol.. É-Afrikában. alexandriai szenna.5% illóolaj. fuchsii Gmel. Hg. de nem gyakori bükkösökben. VII. kertekben. Senecio aureus L. senecionin. elterjedt É-Amerikában is. platyphyllin.hu házi kövirózsa Sempervivi majoris (= tectori) folium Honos D-Európában. diarrhoea esetén. Ph. flavonoidok. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban friss préslé fülbe csepegtetve antibakteriális. sarracin. Ph.1% illóolaj (szeszkviterpének). Ázsia mérsékelt égövi részein. ovatus (Gaertn.: S. továbbá gyanta Alkalmazás: vérzéscsillapító.Forrás: http://www. Senna alexandrina Mill.01-0.. dysmenorrhoea. 4. Homeopathia. Senecio vulgaris L. Senecio jacobaea L. 4. gyertyános-tölgyesekben. nyomokban alkaloid. cystitis. dísznövényként is ismert. Ázsia mérsékelt égövi részein. jacolin. – alexandriai) Sennae angustifoliae fructus (Ph. cynarin. seneciphyllin).). illóolaj. Alkaloidtartalma miatt csak olyan készítmények használhatók. – tinnevelly-i) Sennae fructus (Ph. Ph.doksi. Ph. Hg. retrosin. Áttelelő lágyszárú. furanoemerophylan-típusú szeszkviterpén-észter Alkalmazás: főleg a drog kivonata vérzéscsillapító elsősorban klimaxos vérzésekben vagy hypermenorrhoea esetén. fuchsii (Gmel.) Sennae folium extractum siccum normatum (Ph. jaozin. poliinek Alkalmazás: fájdalomcsökkentő amenorrhoea. Hatóanyag: almasav és kalcium sója. kumarinok (aesculetin). Homeopathia.. népgyógyászatban egyéb menstruációs zavarokban. klorogénsav.) . Senecio nemorensis L. 0..] szenna. VIII. Eur. senecin. Nálunk kaszálóréteken. amenorrhoea esetén enyhíti a fájdalmat. 2. VIII. É-Afrikában. Eur. Gyomtársulásokban országszerte előfordul. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid (senecionin. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (senecionin. Senecio cineraria DC. VIII. Hg.: Cassia acutifolia Delile. senna L. Eur. Áttelelő lágyszárú. amelyek pirrolizidin mentesek. továbbá népgyógyászatban féregellenes és kólika esetén. kb.. Ma toxikus alkaloid-tartalma miatt nem használják. Hg. É-Amerikában is elterjedt. É-Afrikában. jacobin. flavonoidok (rutin. subsp. mészkerülő bükkösökben gyakoribb. szaracén aggófű Senecionis herba (= Consolidae sarracenicae herba) Honos Közép-Európától Kaukázusig.] kárpáti aggófű. kétvagy többéves lágyszárú.. C. Áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (pl..

még kevesebb antrakinonglikozid. termesztik Európában is. Hatóanyag: levélben kb.doksi. Egyéves. S. fenilpropánok). továbbá népgyógyászatban herba hólyagbántalmakban. mint levélben Alkalmazás: laxativum..4% hidroxiantracén-származékok. Hatóanyag: zsíros olaj. galaktózból. Eur. É-Afrikában. inflata SM] habszegfű.és linolsav). Eur.és apigenin-glikozidok) Alkalmazás: ödéma. – ASTERACEAE kompasznövény Silphii laciniati herba Silphii laciniati radix Honos É-Amerikában. Magyarországon helyenként fordul elő. et Hook] fűrészpálma Sabalis serratulae fructus (Ph. Silene vulgaris (Moench) Garcke – CARYOPHYLLACEAE [syn.: Sesamum orientale L. D). Homeopathia. Hg. Serratula tinctoria L.5 m-es cserje. készítményei prostatahyperplasia stádiumaiban. pl. Áttelelő lágyszárú. arabinózból és uronsavakból álló heteropoliszaharid. Számos kivonat és gyógyszer készül belőlük. Hatóanyag: herbában szaponin. gyantasav. Hg. β-szitoszterol és glikozidjai. Indiai-szubkontinensen. – PEDALIACEAE [syn. A1.] szezám Sesami semen Sesami oleum raffinatum (Ph.: Silene cucubalus Wib. C. 4. Száraz és mérsékelten száraz tölgyesekben. lágyszárú. laxans. kevés antrakinonglikozid (pl.) Honos K-Indiában. 4 m magas.és szeszkviterpének. B-F). kb. irtásréteken fordul elő. 3% diantronglikozid (sennosid A. gyanta. diarilfuranofuran-lignan sesamin. flavonoid. naphtalinglikozid (tinnevellinglükozid. valamint laurinsavval és mirisztinsavval alkotott észterei. rhein8-gükozid). tennevelly-iben 2. – ASTERACEAE festőzsoltina Serratulae herba Serratulae radix Honos Eurázsiában. B. flavonoid (kempferol. Ph. tapasz. mag és olaja régebben aphrodisiacum. krónikus hólyaghurut kezelésére. Ny-Ázsiában. VIII. Arab-félszigeten. Ázsia mérsékelt égövi részein. Indiai-szubkontinensen. Évelő lágyszárú. sesamolin Alkalmazás: olaj linimentum. termesztik még Közép-Amerikában. üde láp. Ph. Hatóanyag: 35-60% zsíros olaj (főleg olaj. Áttelelő lágyszárú. diureticum. szappan készítéshez és élelmiszeriparban. 1-1.és mocsárréteken.2% (diantronglikozidok: sennosid A. antioxidáns. 0. tonicum. szabadgyökfogó.hu Sennae acutifoliae folium Sennae angustifoliae folium Honos Afrikában. kivonatai. poliol alexandriai szenna termésében 3.) Benth. Mérsékelt égövön világszerte elterjedt. kaszálóréteken. Festőnövény. világszerte termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. kenőcs. Hatóanyag: terpének. hidroximusicinglikozid). tridecatetraindien. Különösen D-Indiában. Serenoa repens (Bartram) Small – ARECACEAE [syn. VIII. aranyérre. hólyagos habszegfű Behen albi (= albus) radix Silenis inflatae herba Honos Európában. a vastagbélre hat. gyökérben még inulin .Forrás: http://www. 2-3% nyálka-poliszaharid.) = Sabal fructus (= semen) Honos DK-USA-ban. abortivum. mag lignánjai miatt inszekticid. Hatóanyag: sárga serratulin.: Sabal serratula (Michx. Sesamum indicum L. ekdiszteroid Alkalmazás: korábban kelésre. a termés kevésbé erős hatású. de más trópusi országokban is termesztik.. antirheumaticum. silenosid) Alkalmazás: mint szappangyökér. 4.05% illóolaj (mono. gyökérben szintén (gypsogenin-glikozidok. Silphium laciniatum L.és gyulladáscsökkentő. anthranilsav..

angol mustár Sinapis albae semen = Erucae semen Sinapis oleum Honos Mediterráneumban. Homeopathia.) Gärtn. szilárd. silychristin. asilybinin. Hatóanyag: 20-27% cserzőanyag. április elején. izosilybin A. lázas és májbetegségekre népgyógyászatban.] máriatövis Silybi mariani fructus (Ph. Hatóanyag: magban kb. – ASTERACEAE átnőttlevelű szilfium Silphii perfoliati rhizoma Honos É-Amerikában. 4. A fekete mustár mellett még a szareptai mustárt [Brassica x juncea (L. simarubidin. amikor az elsőrendű oldalhajtások virágzatainak zömén a fészekpikkelyek megszáradnak. a fényes bóbita már látszik (általában július közepén). – BRASSICACEAE fehér mustár. Herbát magszár képződés előtt gyűjtik. Márciusban 24-30 cm sortávolságra. Egyéves lágyszárú. grippe ellen.2% glikozinolát szinalbin. Élelmiszeripar. a virágzat közepe fehéredik. silydianin). gyantáját az indiánok rágógumiként használták. sterolok. levél is cholagogum. eriodiktiol. bőr. 0. de képlékeny változatát kozmetikai és gyógyszerészeti célra (kenőcs. dehidrodikoniferil-alkohol. szappan. 1% quassinoid triterpén-lakton simarubin. 40-60 cm sortávolságra. spasmolyticum. diaphoreticum. júliusban virágzik. Világszerte elterjedt.) = Cardui mariae fructus (DAB) = Cardui mariani fructus (= semen) Cardui mariae herba Honos Mediterráneumban.. Simarouba amara Aubl. Eur. Utószárítást követően szelelő rostával tisztítható.2% illóolaj. flavonoid (taxifolin. silybin A. naringin. Cséplés és tisztítás után legfeljebb 600C-on szárítják (beszáradás 1.5 cm mélyre vetik.1-0. poliinek Alkalmazás: termés hepatoprotectiv (kivonatai gyógyszerek formájában). ezáltal enyhíti az ízületi fájdalmat. simarolid.1-1. más szubtrópusi országokban. arató-cséplő géppel takarítják be. crysoeriol). nálunk is termeszthető. diureticum. időnként és helyenként gyomosít. B. – BUXACEAE (SIMMONDSIACEAE) jojoba Simmondsiae oleum = Simmondsiae cera liquida = Jojoba oleum Honos É-Mexikóban és DNy-USA-ban. amikor a virágzati tengely és a termésfal már sárgásfehér. B. melegigényes. Sisymbrium officinale (L. Silphium perfoliatum L. Sinapis junceae semen] is termesztik. – ASTERACEAE [syn. Termését akkor takarítják be. Hg. Homeopathia.) Scop. néhol dísznövény nálunk is. 60% viaszészter (viaszalkoholok és zsírsavak észterei) Alkalmazás: tiszta olajat vagy hidrogénezett.Forrás: http://www. gyanta Alkalmazás: bélhurut esetén antidiarrhoeicum. Simmondsia chinensis = sinensis (Link) Schneid. Homeopathia.: Simarouba officinalis DC.doksi. Ph.5-3% flavonolignan (silymarin. valamint amarum. antioxidáns. emeticum. elterjedt sokfelé.hu Alkalmazás: expectorans.2:1). – SIMAROUBACEAE [syn. 3-5 cm mélyre vetik március végén. augusztus elején érik. általában júniusban virágzik és július végén. szterolok. cholagogum. Hatóanyag: 1-1. Közel-Keleten.] keserűfa Simaroubae amarae cortex Honos D-Amerikába északi részén.) Czern. kvercetin. termesztik Kínában. apigenin. 20-30% zsíros olaj. 1-1. Egy menetben.. VIII. Hatóanyag: hasonló előbbihez Alkalmazás: tonicum. kb. főleg Eurázsiában. Silybum marianum (L. Közepes nagyságú fa. Termeszthető. Hatóanyag: kaszatban 1. dihidroxichromon. de kevésbé szúrós szagú bomlástermék hidroxi-benzil-izotiocianát Alkalmazás: magból kivont olaja közel azonos összetételű a Brassica nigráéval. Elő-Ázsiában. szabadgyökfogó. Júniusban. Homeopathia. Évelő lágyszárú. külsőleg széttörve borogatásként vérbőséget okoz. Áttelelő lágyszárú. herbában flavonoidok.és hajápoló szerek) Sinapis alba L. szinigrin és csípős.: Carduus marianus L. Magot egészben lenyelve dyspepsiában. – BRASSICACEAE . Akkor aratják.

Sium erectum Huds. keleti békaorsó Sii sisari radix Honos DK-Európában. lues és lepra kezelésében. Nálunk ruderális gyomtársulásokban gyakori. hurutokban. dermatitis egyes eseteiben. ferulasav. .hu szapora zsombor Sisymbrii herba = Erysimi herba Honos Európában. Homeopathia. – SOLANACEAE madárcsucsor Honos Malajziában. húgyúti homok.: Smilax medica Schltdl. 0. félcserjék. alkil-izotiocianátok) Alkalmazás: népgyógyászatban gégepanaszokban. Hatóanyag: 4-8% szaharóz. – SMILACACEAE kínagyökér Chinae rhizoma (= tuber) Honos Kínában. aphrodisiacum.és kőképződés gátlására. továbbá népgyógyászatban vértisztító. protocatechusav. Hatóanyag: kempferol-. mocsarakban. gentisinsav.: Sium sisarum L. dextrin. Hatóanyag: 1-3% szaponin smilagenin-glikozidok (sarsaponin. Magyarországon mocsarakban mindenhol gyakori. smilasaponin). kvercetin-. p-hidroxibenzoesav. köszvény és krónikus reuma kezelésére. B. Áttelelő lágyszárú. Elő-Ázsiában. Smilax regelii Killip et Morton – SMILACACEAE [syn.doksi. Közép-Amerikában. régen használták.: Smilax utilis Hemsl. Sium sisaroideum DC. 0. – APIACEAE nagy békaorsó Sii palustris herba Sii palustris radix Honos Európában. É-Amerikában és Mexikóban. néhol gyakori tiszta vizű patakok. diosgenin) Alkalmazás: mint Sarsaparillae radix.Forrás: http://www. – APIACEAE [syn. É-Afrikában. Alföldön szórványosan. Dunántúlon szórványosan.3-0. Hatóanyag: illóolaj (glikozinolát. keményítő. Sium latifolium L.] vad békaorsó. csípős gyanta. gyanta Alkalmazás: antibakteriális. fenolkarbonsavak. Új-Zélandban.: Sium angustifolium L.03% illóolaj Alkalmazás: bőrgyógyászatban ekcéma. gyanta. Ázsia mérsékelt égövi részein. szabad és kötött kávésav. forráslápok növényzetében. C (dioscin. Homeopathia. és más Smilax fajok [syn. pyoderma. Berula erecta Coville] kis békaorsó Berulae herba Honos Európában. nálunk rendszerint egyéves lágyszárú. Évelő. – APIACEAE [syn. Ny. gumianyag. 4-l8% keményítő. gumianyag. Honosításával Magyarországon is próbálkoztak. nyálka-heteropoliszaharid. Hatóanyag: levélben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához. keményítő. poliin (falcarindion. pektin. et Cham.] farkasalma-levelű szárcsalián. Kúszó cserje. mérgező.6 m magas. Forst. Hatóanyag: flavonoidok. Hatóanyag: cserzőanyag. Japánban. Áttelelő lágyszárú.. Ausztráliában. Kúszó cserjék. nyálfolyás ellen. mexikói szarszaparijja Sarsaparillae radix Honosak Közép-Mexikóban. szinapinsav Alkalmazás: diureticum. Solanum aviculare G. falcarinolon) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. Áttelelő lágyszárú.] hasznos szárcsalián Smilax aristolochiifolia Mill. Védendő. Smilax china L. illóolaj. Egyéves vagy éttelelő egyéves. izorhamnetin-glikozid. Afrikában. Smilax-szaponin A. psoriasis.és Közép-Ázsiában. gyökérben poliinek. húgyúti és vesekőpanaszok esetén.

VIII. Solanum tuberosum L. (Nem eldöntött.és rhamnetin-glikozidok). Mexikóban. csúcsi hajtásokat. Hatóanyag: főleg éretlen termésben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához. antimikotikus.doksi. reumás és ízületi bántalmak. Fontos kultúrnövény Magyarországon is.Ph. VII. szabadgyökfogó.. erős hatású.és bélhurut esetén. Egyéves lágyszárú. solamargin (aglikon solasodin). – SOLANACEAE [syn. Áttelelő lágyszárú vagy kapaszkodó félcserje. Ph. altissima L. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid soladulcidintetrosid.és szeszkviterpének). fajjal. – SOLANACEAE burgonya Solani amylum (Ph. külsőleg krónikus bőrbajokra. Eur.] magas aranyvessző Honos USA keleti és nyugati partvidékein. t-clerodan. É-Afrikában.és labdan-típusú diterpének.) Honos D-Amerikában (Andok). 1. mocsarakban. kb. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid solaninok. Homeopathia. Solanum laciniatum Ait. cserzőanyag. hogy teljesen azonos-e az Európában kialakult típus az észak-amerikai S.Forrás: http://www. diureticum. 4. pl. solasonin. 2-2. Eur. Solidago canadensis L. soladulcin (aglikon soladulcidin). hajtása pelyhes szőrű. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. Évelő. Magyarországon meghonosodva erősen terjed főleg völgyekben. fruktan Alkalmazás: antiphlogisticum.5% flavonoid (főleg kvercetin. gyomor. Ázsia mérsékelt égövi részein. lázcsillapító. – ASTERACEAE kanadai aranyvessző Honos É-Amerikában (USA. kanadaiban kb. spasmolyticum. az előbbinél még magasabbra is megnő. Hg. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1).) Solidago gigantea Ait. Közép-Amerikában. Mocsári és láperdei társulások szegélyén és gyomtársulásokban él. VIII. Hg. É-Afrikában. Nálunk behurcolt. magasra növő lágyszárú. repellens. régebben népi gyógyászatban vértisztító. Hg.8-1. antibakteriális. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: gyógyszerkönyvi minőségű keményítő gyógyszergyártásban használatos. Solanum nigrum L. solamarinok (aglikon tomatidenol). – SOLANACEAE orvosi csucsor Honos Ausztráliában.: Dulcamara flexuosa Moench] ebszőlő csucsor Dulcamarae stipes Honos Európában. 0. liget. ma kozmopolita.és láperdőkben. olean-12-en típusú triterpén-szaponinok (aglikon bayogenin).5 m magasra is megnő. (solamarin in vitro tumorgátló). chaconinok (aglikon solanidin) Alkalmazás: mérgező.hu Solanum dulcamara L. 3. – ASTERACEAE . – SOLANACEAE fekete csucsor Solani nigri herba Honos Európában. diureticum. 0. Indiai-szubkontinensen. a fruktan antitumor aktivitású in vitro körülmények között egyes sejtvonalakra.9% pentaciklusos. soladulcamarin (aglikon soladulcamaridin). [syn. nálunk általában egyéves.3% fenolkarbonsav. ártereken.) = Solidaginis giganteae herba Hatóanyag: magas aranyvesszőben kb. 30 cm-es. ekcémára.továbbá kempferol-. különösen hatékony nephritis. Szaponinmentes kivonataiból készült gyógyszerek vérnyomáscsökkentők. Termesztésével Magyarországon is próbálkoztak. Ph. lektin Alkalmazás: antibakteriális. Évelő lágyszárú. 4.5% illóolaj (mono. Homeopathia. Solidaginis herba (Ph. Kanada). Solidago virgaurea (= virga-aurea) L.8%. magaskórós növényzetben meghonosodott. Évelő lágyszárú... Virágzatból készült kivonat rovartoxikus. 2. Ázsiában. gyakran dísznövényként is megtalálható. ma fajtáit sokfelé termesztik. hólyag-. hajtása kopasz. korábban népgyógyászatban fájdalomcsillapító reumás panaszokban.: Solidago serotina Ait. antioxidáns. cystitis esetén. expectorans. Az előbbi fajjal együtt júliustól októberig tart a virágzási idő. izorhamnetin. Útszéli gyomtársulásokban gyakori. cserzőanyag.

parasorbinsav. diureticum. floroglucinol. szterolok. gyepekben helyenként tömegesen.4% flavonoid (kvercetin-. virgaureosid A). cianogén glikozid amygdalin. kb. szterolok (pl. trimetilamin Alkalmazás: termés enyhe laxans (nagyobb mennyiségben hasmenést okoz). – FABACEAE félcserjés japánakác Sophorae flavescentis radix Honos Ázsia mérsékelt égövi (Kína. Sonchus oleraceus L. Hatóanyag: kb. Ny-Ázsiában. cystolythiasis esetén. szaponin Alkalmazás: antiarrythmiás. savas poliszaharid. levél élvezeti teapótló. Japánban. anthocyanidin.5% illóolaj (mono. vágásokban. fenolkarbonsavak (főleg kávésav-származékok). népi használatban laxans. 1.6% cserzőanyag (epigallocatechingallát. Eur. külsőleg ekcéma kezelésére. lágyszárú. edulis Dieck – ROSACEAE madárberkenye Sorbi aucupariae fructus Sorbi folium Sorbi flos Honos Európában. 30-35 cm-es csúcsi hajtásokat. Népgyógyászatban vértisztító reumában. Indiai-szubkontinensen. flavonoidok. diterpének. mag homeopathiában. karotinoidok. sorbinsav. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1) Hatóanyag: kb.4% pentaciklusos triterpén szaponin (polygalasav). sophocarpin. magban kinolizidinalkaloid Alkalmazás: virágbimbó gyógyszeripari nyersanyag (rutin kivonása). antiphlogisticum. kaucsuk Alkalmazás: korábban.12-0. 30 m-re is megnő.3-1 m-es. szaponin ursolsav. VIII. Sorbus aucuparia L. antitussivum. Ázsia mérsékelt égövi területein. szalicilbenzoát leiocarposid. galluszsav. 2% kinolizidinalkaloid matrin (= sophocarpidin). Indiai-szubkontinensen. bis. Japán.és sorfa. egyes tumor-sejtvonalakra gátló. külsőleg bőrbajokra. virág enyhe laxans. tonicum. var. Enyhén savanyú talajú erdők nyíltabb részein.) Schott] japánakác Sophorae flos (= gemma) Sophorae semen Honos Kínában. – ASTERACEAE szelíd csorbóka Sonchi oleracei folium Honos Európában. ehető változatának gyümölcse megfőzve fogyasztható. levélben amygdalin. diureticum. Félcserjeszerű. utak mellé telepítik nálunk is. szerves savak. kempferol-glikozidok).: Styphnolobium japonicum (L.2-1% fenolglikozid (pl. szaponin. galactogogum. 2. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. Sorbus domestica L. kb. protocatechusav. 0. Cserje vagy fa. Sophora japonica L. 0. Nálunk dísz. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. Ázsia mérsékelt égövi részein. Hatóanyag: virágbimbóban kb. sebre.4-0. cystitis. szeszkviterpén-lakton solidagolaktonok. É-Afrikában. catechin-cserzőanyag Alkalmazás: diureticum. spasmolyticum főleg acut és chronikus nephritis. Sophora flavescens Ait. – ROSACEAE kerti berkenye Sorbi domesticae fructus . továbbá flavonoid (kushenol A-O). Szántókon. izoflavon-glikozid). az Alföldön ritkább. É-Afrikában. 1% pektin. Hatóanyag: flavonoidok. eléri a 16 m magasságot. Hatóanyag: termésben sorbitol.hu közönséges aranyvessző Solidaginis virgaureae herba (Ph.. ízületi gyulladásban. emmenagogum. oximatrin. taraxaszterol). sokfelé termesztik. – FABACEAE [syn. köszvényben. Szibéria) részein. flavonoidok.és tridesmosidok. Homeopathia. pyelitis. antiasthmaticum. pyelonephritis. 0. Egyéves lágyszárú. 25% rutin (és egyéb flavonol-. Kaukázusban.Forrás: http://www. gyomtársulásokban országszerte gyakori. nephrolythiasis. Hg.) = Virgaureae (= Virgae aureae) herba Virgaureae (= Virgae aureae) radix Honos Európában. Júliustól októberig virágzik. virágban flavonoidok. antipyreticum. adstringens. epicatechin).és szeszkviterpének). 0. mono-. antiulcerogen. 4.doksi. Ph.

szénhidrát. Üzemi méretben is termeszthető. vitaminok Alkalmazás: cukorszirup alapanyag. Cserje vagy akár 5 m-es fácska. sokféle változatát (cukorcirok. fenolkarbonsavak. Közepes vagy nagyobb fa. diureticum. évelő lágyszárú. cukrok. mérsékelt égövi Ázsiában. pektin. féregfű Spigeliae herba Honos trópusi Amerikában (Mexikóban. szterol. több vad változata van országunkban. izokinolin alkaloid. – LAMIACEAE mocsári tisztesfű . aminok. szaponin. néhol termesztik. Sorghum bicolor (L. Kaukázusban.3-dimetil-acryoylcholin. – CHENOPODIACEAE spenót. Spinacia oleracea L. Hatóanyag: termésben sorbitol. élelmiszer. Sorbus torminalis (L.Forrás: http://www. ma elterjedt Európában és Amerikában is. szesziparban (cukorciroknál zöld hajtásból is). Ny-Ázsiában. – LOGANIACEAE szegfűgyökér. elterjedt D. szterol (spinaszterol). Ny-Ázsiában. Ny-Ázsiában. spigelin Alkalmazás: anthelminticum. benzoylcholin. világszerte konyhakerti főzeléknövény. spinacetin). anthocyan Alkalmazás: cystitis. Kaukázusban. – LOGANIACEAE tüzes szegfűgyökér Spigeliae marilandicae herba Spigeliae marilandicae rhizoma Honos USA-ban. paraj Spinaciae folium Spinaciae herba Honos DNy-Ázsiában. Elterjedt É-Amerikában. szaponin. Egyéves lágyszárú. É-Afrikában. vitaminok. fagyérzékeny.hu Honos Európában. Nálunk néha telepítik. diureticum. Afrikában.doksi. Kaukázusban. kis termetű lágyszárú. továbbá flavonoidok.) Presl. – FABACEAE jeneszter. Egy. Hatóanyag: magban cianogén glikozid dhurrin.) Cr. parasorbinsav. – ROSACEAE barkóca(fa) Sorbi torminalis fructus Honos Európában. karotinoid Alkalmazás: enyhe laxans. karotinoidok. hólyagkő betegségben. Spartium junceum L. Spigelia anthelmia L. cukor. Hatóanyag: mint előbb Alkalmazás: mint előbb. cserzőanyag Alkalmazás: laxans. egyéves lágyszárú. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban anthelminticum. É-Afrikában. Hatóanyag: klorofill. illóolaj. Hatóanyag: virágban piperidin alkaloid cytisin. Hatóanyag: aromás gyanta. – CARYOPHYLLACEAE piros budavirág Arenariae herba = Spergulariae rubrae herba Honos Európában. flavonoid. lágyszárú. dysuria. főleg tészta festésére. szudánifű. seprőcirok) és fajtáját termesztjük Magyarországon. Hatóanyag: cholin. Indiában. szerves savak. Homeopathia. D-Amerikában). flavonoid (patuletin. 3.) Moench – POACEAE cirok Sorghi vulgaris semen Honos Elő-Ázsiától Indiáig. magcirok. seprűborsó Spartii juncei flos Honos Mediterráneumban. Stachys palustris L. Száraz tölgyesekben a Dunántúlon és a Középhegységben helyenként gyakori. Termése megfőzve fogyasztható. DK-USA-ban. Spergularia rubra (L. Az Alföldet kivéve országszerte gyakori lomberdőkben. Spigelia marilandica L. fehérje.és K-Ázsiában és Amerikában. Hatóanyag: piridin alkaloid spigeliin. vas Alkalmazás: klorofill kivonása.vagy kétéves. szerves savak. É-Afrikában. emeticum.

– CARYOPHYLLACEAE tyúkhúr Stellariae (mediae) herba = Alsines herba = Morsus gallinae herba Honos Eurázsiában. más fajokban pl. trigonellin. . Sterculia urens Roxb. Alkalmas klímájú területeken termesztik. az Alföldön ritkább. tetranda gyökerében bisbenzilizokinolin-típusú alkaloid tetrandrin (0. Sterculiae gummi) Honos Indiai-szubkontinensen. columbanin stb. trigonellin. Stevia rebaudiana Bert. köves gyepekben. Hatóanyag: levélben diterpénsav-glükozil-sophorosid steviosid (kb. – ASTERACEAE édesfű Steviae rebaudianae folium Honos D-Amerika déli részén. Stephania glabra (Roxb. keményítő Alkalmazás: laxans. továbbá fangchinolin. epe. pirrolidin kvaterner aminok (betonicin. emeticum. 0.hu Honos Európában.és bőrbajok esetén. Kanadában.) Baill. Alkalmazás: gyökér analgeticum. Áttelelő lágyszárú. Stellaria media (L.6-1 m magas. Száraz.vagy kétéves lágyszárú. szilikózis és asthma kezelésében is hatásos. turicin) allantoin.. Indokínában. Többéves kúszó növények. et Hook.doksi. Indiában. hentriacentanol Alkalmazás: homeopathia. 7%). antiarrhythmiás. Homeopathia. Kisebb. Országszerte üde lomberdőkben elég gyakori. mesterséges édesítőszer. Strophanthus gratus (Wall. Magas. gyengén félcserjés lágyszárú. Hatóanyag: nyálka-gumianyag glükanorhamnogalacturonan Alkalmazás: ártalmatlan és hatásos laxans különösen vastagbél-betegségekben.Forrás: http://www. Japánban. USA-ban. kozmopolita. berbamin. A típusos alfaj megművelt területeken. Ázsia mérsékelt égövi részein. Mocsarakban. diureticum. octadecatetraensav. cholin. erdei tisztesfű Honos Eurázsiában. gyanta. tannin. Stachyos herba Hatóanyag: loganinszerű pseudoindican heterosid. alkaloid stillingin. Hatóanyag: iridoid. Stillingia sylvatica Gard. tetrahidropalmatin (= rotundin). Egy. Áttelelő. Stachys sylvatica L. Hatóanyag: rutin. indiai tragakanta Tragacantha indica (= Karaya. cerilcerotat. Évelő lágyszárú. Homeopathia. – STERCULIACEAE csalánzó cukorhajfa. antisyphiliticum. Akár 1m magas lehet. Indiai-szubkontinensen. évelő lágyszárú.) Vill. lápokban fordulhat elő. cserzőanyag Alkalmazás: hurutellenes. sztyepplejtőkön gyakori az egész országban. antidiabeticum. Stachys recta L. stachydrin. népgyógyászatban láz és dismenorrhoea esetén. szaponinok Alkalmazás: izolált steviosid 150-300-szor édesebb a szaharóznál.és D-Európában. illóolaj. – EUPHORBIACEAE Stillingiae sylvaticae radix Honos É-Amerikában. – APOCYNACEAE . máj-. palmatin. flavonoidok Alkalmazás: krónikus hurutos megbetegedésekre. Hatóanyag: S. országszerte közönséges gyom. közvetlen ipari feldolgozással kinyert tetrandin gyógyszerként kalcium-antagonista myocardialis infarctus esetén. antihypertonicum. Balkánon.) Miers. használják a gyógyszertechnológiában és a kozmetikai iparban kolloidok stabilizálására.MENISPERMACEAE Stephania sinica Diels Stephania tetrandra Moore stefániagyökér Stephaniae tetrandae radix Honosak Kínában. bokrosodó. Hatóanyag: 3-4% illóolaj. – LAMIACEAE hasznos tisztesfű Sideritidis herba Honos Közép. továbbá tonicum. terebélyes fa.7%).

majd tetanust okoz. 10-20% szabad benzoesav. termesztik Ny-Afrikában. cymarin stb. Strychnin és brucin izolálása. Homeopathia. Benzoë = Benzoe tonkinensis (Ph. Illatszeripar. Strychnos nux-vomica L. továbbá társalkaloidok (pl. külsőleg erős desinficiens. és más Strychnos fajok Honosak D-Amerikában. Benzoe (resina) Sumatra Styrax tonkinensis (= tonkinense) (Pierre) Craib sziámi benzoéfa Honos Kínában. Futó cserje. kis adagban tonicum. Guayanában. bradycardia esetén. továbbá strychnin. szájöblögetőként. Trópusokon termesztik. Strophanthus kombe Oliv. Styrax benzoides Craib – STYRACACEAE Honos Kínában.) Alkalmazás: k-strophanthin intravénásan cardialis és coronaria insufficientia.) (= Nux vomica) Honos India trópusi részein. Ecuadorban. Hatóanyag: magban 4-8% szteroid kardenolid glikozid (90-95%-a g-strophanthin. fokozza a reflexingerlékenységet.5% indolalkaloid strychnin és brucin (közel egyenlő arányban). 2% cinnamil-benzoát. Indokínában. – LOGANIACEAE Kalabas-kuráre Strychnos castelnaeana Wedd. Hatóanyag: dimer indolalkaloid C-toxiferin I (fő komponens). ebvészmag Strychni semen (Ph. VII.hu hasznos sztrofantusz Strophanthi grati semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részén. továbbá k-strophanthidinés strophanthidol-. Hatóanyag: magban kb. Malajziában. Fő hatóanyaga terápiás dózisban perifériás izomrelaxans. benzoé-sztóraxfa. pl. továbbá számos társalkaloid. közöttük más dimer strychnin-származék. Kisebb cserje vagy fa. Indokínában. Hg. colubrinok) Alkalmazás: erősen mérgező. Styrax benzoin Dryand. acetilkolin-antagonista. Strychnos ignatii Berg. valamint coronaria insufficientia esetén főként intravénásan szívinfarktus megelőzésére. VII.5-4% indolalkaloid (45-60%-a strychnin és brucin. a strychnin nagyobb adagban a központi idegrendszert izgatja. kúszó fás növények. Strychnos toxifera Benth. Hatóanyag: magban 8-10% szteroid kardenolid glikozid (főleg k-strophanthin. Hatóanyag: magban 2. Hg.: Scabiosa succisa L.APOCYNACEAE kombé Strophanthi kombe semen Honos trópusi DK-Afrikában. kivonatok a gyomor motorikus funkcióját javítják. Malajziában.és kisebb számú yohimbin-típusú alkaloid Alkalmazás: mérgező. Succisa pratensis Moench – DIPSACACEAE [syn. Kúszó cserje. strychnin kis adagban tonicum. Magasra kúszó lián. ganglionbénító.doksi. Venezuelában. az Orinoco és az Amazonas vidékén. elterjedt Kínában és Indiában. Mindegyiket termesztik is.] ördögharaptafű Succisae (pratensis) herba = Scabiosae succisae herba = Morsus diaboli herba . Örökzöld fák. a drogban 60-70% coniferil-benzoát (= lubanolbenzoát).) Hatóanyag: 20-25% szabad és kötött benzoesav. Sri Lankán. Peruban. valamint periplogenin-glikozidok. egyéb glikozid) Alkalmazás: g-strophanthin cardialis insufficientia és bradycardia. továbbá számos társalkaloid) Alkalmazás: erősen mérgező. 1-2% vanillin Alkalmazás: belsőleg tinktúraként expectorans.Forrás: http://www. . É-Ausztráliában.: Ignatia amara L. benzoé-sztiraxfa Honos Indokínában.] ignácbab Ignati semen = Strychni ignatii semen Honos Fülöp-szigeteken. roborans. főleg hasműtétek során intravénásan. Homeopathia. Trópusokon termesztik. 2. Alacsony. – LOGANIACEAE sztrichninfa. k-strophanthosid. – LOGANIACEAE [syn. Columbiában.

fenolkarbonsavak. fenolkarbonsav (dehidrokávésav. gyulladásgátló glikopeptid Alkalmazás: belsőleg gyomor.Forrás: http://www. Hg. féregűző. Örökzöld. Évelő lágyszárú. D-Amerika) termesztik. rozmarinsav). 20 m magas fa. Sri Lanka. Hg.). Syringa vulgaris L. Hatóanyag: keményítő. Jambosa caryophyllus (Spreng. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin. Swertia chirayita (Roxb. thrombophlebitis esetén vagy megelőzésükre (kenőcs formájában is). továbbá xanthon swerchirin. Trópusokon (Fülöp-szigetek. zsíros olaj. 10-15 cm-es darabokra vágva meleg helyen vagy műszárítón (500C-ig) szárítják (beszáradás 34:1).2-0. A leveleket és a herbát teljes virágzás idején gyűjtik. szaponin hederagenin-glikozidok. Ph.5 m magas. VII. Tavasszal gyűjtik. elterjedt É-Amerikában.) Clarke] indiai gyásztárnics Swertiae chiratae herba Honos Indiai-szubkontinensen. kb.. Egyéves lágyszárú. Ny-Ázsiában. VIII. továbbá eugenolacetát. Hatóanyag: secoiridoid gentiopicrosid. anthelminticum. Szibériában. kertekben telepített díszcserje. – BORAGINACEAE fekete nadálytő Symphyti radix = Consolidae majoris radix = Consolidae radix Symphyti folium Symphyti herba Honos Európában. 4. 0. borogatószer ulcus cruris. ellagitannin).6-1. Ph. illóolaj. nyálka-polifruktan.) Karst. chromon-C-glikozid.6-0.5 m magas. cukor. linalool.. Eugenia caryophyllata Thunb.02-0. gumianyag. amarogentin. Évelő lágyszárú. caryophyllen. Eur. Symphytum officinale L. triterpén izobauerenol. malária. Hatóanyag: iridoid glikozid dipsacan. friss herba és gyökér homeopathiában. metileugenol. kevés zsíros olaj . Májustól júliusig virágzik. symviridin stb. Homeopathia. Ázsia mérsékelt égövi részein. expectorans.hu Morsus diaboli radix Honos Európában. Hg. fenilpropán-alkoholok és észtereik. Külsőleg száj. triterpén. vas. 4-6% cserzőanyag. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Hg. cserzőanyag.: Swertia chirata (Wall. Homeopathia. mert könnyen barnul. egyéb iridoid. symphytin. kb. Évelő lágyszárú. szterol.07% pirrolizidin alkaloid (intermedin. Indonézia. 0. néha fa. Symplocarpus foetidus (L.) Merr. – OLEACEAE orgona Honos DK-Európában. Eur. – ARACEAE büdöskontyvirág Symplocarpi foetidi rhizoma et radix = Dracontii foetidi radix Dracontii foetidi herba Honos Kínában. K-Ázsiában. Parkokban. lemossák. Nedves réteken. vízpartokon.. Hatóanyag: 0. Madagaszkár. Syzygium aromaticum (L. anizsaldehid stb.) Alkalmazás: illatszeripar. elemicin. 0. cserzőanyag. levélben még 5hidroxitriptamin Alkalmazás: herba spasmolyticum.) = Caryophylli floris aetheroleum (Ph. Nálunk lápréteken fordul elő. kb. szalicilsav. 1-3% aszparagin. lycopsamin.és koleraellenes. majd letisztítják.. VII. az Alföldön ritka. 4. scabiosid. Ph. et Perry – MYRTACEAE [syn.8% allantoin. K-Afrikai szigetek.] szegfűszeg(fa) Caryophylli flos (Ph. levegős helyen forgatják.) = Caryophylli alabastrum Caryophylli aetheroleum (Ph. – GENTIANACEAE [syn. DNy-Ázsiában. lázcsökkentő. Hatóanyag: 15-20% illóolaj (85-95%-a eugenol. Kaukázusban.4% flavonoid (kvercetin. alkanolok..) Honos Malajziában. Homeopathia.: Caryophyllus aromaticus L. terpénalkohol.) Nied. 0. monoterpének). echimidin.és toroköblögető.és kempferol-származékok).doksi. Távol-Keleten.. VIII. alifás keton. mocsárréteken országszerte gyakori. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban tonicum. Hatóanyag: virágban illatanyagok (szerves savak észterei. kalcium-oxalát. szterol. alkaloidtartalma miatt korlátozott ideig.és bélhurut kezelésére.) Salisb.

patuletin. emmenagogum.15% illóolaj (limonen. Hatóanyag: gallo. gyanta Alkalmazás: kéreg adstringens. vérhas. steroid szaponinok (aglikon pl. Tamus communis L.: T. – BIGNONIACEAE Tabebuia impetiginosa Standley [syn. Tanacetum vulgare L. 1%) T. kvercetagitrin. patulitrin. nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: helyi izgató. epifriedelanol. Évelő. antimikrobiális. flavonoid. 25 m-es fa. ulcus cruris kezelésére. ocimen. Indiai-szubkontinensen. külsőleg ekcémára. Peru) esőerdőiben. benzofuran. nematocid. inkatea Tabebuiae cortex Honos D-Amerika (Brazília. helenien. flavonoid (kvercetagetin. betulasav. Reliktum. antisepticum (leginkább fogászatban). antiphlogisticum. népgyógyászatban ízületi fájdalmak esetén külsőleg. Ny-Ázsiában. Syzygium jambolanum DC. belsőleg aromaticum. Hatóanyag: termésben 25-40 % invert cukor. Sokfelé termesztik.] lapacsofa.) Druce. rubichrom). A Dunántúlon több helyen.4% illóolaj. T Tabebuia heptaphylla (Vell. nedves és üde lomberdőkben él. gombás fertőzésekre. furano-naftokinonok. Syzygium cumini (L. leucoxyla DC.. avellanedae Lorentz. 1% illóolaj. védelemre érdemes. tonicum. 0. néhol sűrűbben. 15-30 m magas.Forrás: http://www. főleg parkokban gyakori. fenolkarbonsavak és -aldehidek.hu Alkalmazás: illóolaj antibakteriális. magban még kvercetin. kávésav. Egyéves lágyszárú. stomachicum. Kb. repellens. rubixanthin.) együtt. Hatóanyag: 0. Tecoma avellanedae (Lorentz) Speg. iridoid Alkalmazás: immunstimulans. linalil-acetát. virágos herba anthelminticum. erecta L. T. Fűszer. külsőleg még egyes vírusokra gátló hatású. a T. Főleg Európában kerti virágnak vetik más Tagetes fajokkal (pl. Homeopathia. friedelin. magban tannin. xantofill (lutein. tiofen-poliin terthienyl Alkalmazás: növeli a kapilláris erek rugalmasságát. zsíros olaj. – CAESALPINIACEAE tamarindusz(fa) Tamarindi fructus (pulpa) = Tamarindorum pulpa Tamarindi semen Honos Afrikában. – ASTERACEAE . kb. cukorbaj ellen. kb. dehidro-α-lapachon. kúszó lágyszárú. Tamarindus indica L. É-Afrikában. minuta L. kis adagban belsőleg purgans.) Skeels – MYRTACEAE [syn. bronchitis. tageton. violaxanthin).és ellagtannin. minuta repellens. népgyógyászatban lázcsillapító. linalool. lapacho. metilheptenol). Mag adstringens. sokfelé termesztik.) Toledo. Homeopathia.] dzsambu(fa) Syzygii jambolani (= cumini) cortex Syzygii jambolani (= cumini) fructus (= semen) Honos Kínában. Hatóanyag: naftokinon lapachol. örökzöld fa. dehidro-izo-α-lapachon. szitoszterol. gyomorfájdalom csillapító. Argentína. az illóolajban gazdagabb (kb. stomachicum.doksi. Kaukázusban.: Eugenia cumini (L. Karotinoid tartalma miatt A-vitamin hatású (gyógyszerek formájában látásjavító) és sárga festőanyag. nyomokban alkaloid. – DIOSCOREACEAE pirítógyökér Tami rhizoma (= radix) Honos Európában. epebántalom. a dél-amerikai T. örökzöld levelű fa. carminativum. ellagsav. erecta poliintartalma miatt nematocid. Magas. – ASTERACEAE bársonyvirág Tagetes flos Honos Mexikóban. eugenin. kumarin. Hatóanyag: fenantren-származékok. Homeopathia. diosgenin is). diureticum. Tagetes patula L. asthma gyógyítására. lektin Alkalmazás: sokféleképpen elkészíthető laxativum. 2-3% pektin és szerves savak (10-12%-a borkősav). Nálunk kertekben. jambolin-glikozid. T. Malajziában.

faradiol. p-hidroxi-fenilecetsav.doksi. A Bakonyban (Miklóspálhegyen) dolomitsziklai bükkösben gazdag populáció fordul elő. hasonlóképpen szárítják (beszáradás 6:1). reumaellenes. É-Afrikában. taxagifin. gyermekláncfű Taraxaci radix Taraxaci radix cum herba (ÖAB. parthenolid szeszkviterpén-lakton (egyes kemovariánsok illóolaj-összetétele eltérő) Alkalmazás: anthelminticum (orvosi ellenőrzéssel). kb. cichoriasav. útszéli gyomtársulásokban helyenként gyakori. – TAXACEAE tiszafa Taxi baccatae folium Honos Európában. diureticum. p-kumársav. nedves szántókon. adjuvans hepatopathiánál. izorhamnetin-glikozidok). igen kevés taxol stb. kvercetin-. Ártereken. mindenhol védendő. köszvényes és rheumás fájdalmak esetén.és tüdőrák. gyenge laxans. A gyökereket kora tavasszal szedik. népgyógyászatban vértisztító.6-2% tetraciklusos diterpén pseudoalkaloid taxinok. arnidiol. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton eudesmanolid tetrahidroridentin B és taraxacolid-β-D-glükozid. Terminalia chebula Retz. Kétlaki. chrysanthemumepoxid stb..5% kálium Alkalmazás: enyhe cholereticum. bőrbajokra. Ny-Ázsiában. továbbá diterpenoid taxanok (taxusinek. ferulasav.: Myrobalanus chebula Gärtn. egyébként máshol ritka. cianogén glikozidok Alkalmazás: mérgező. Utak mentén. továbbá szterol (sztigmaszterol. dyspepsia (gyomor. Júliusban. szitoszterol). száraz virágzatokban kb. Taraxacum officinale Weber ex Wiggers – ASTERACEAE pongyola pitypang. különösen illóolaja.] gilisztaűző varádics Tanaceti herba = Athanasiae herba Tanaceti flos Tanaceti fructus (= semen) Tanaceti aetheroleum = Chrysanthemi aetheroleum Honos Európában. 1% nyálkaheteropoliszaharid. hosszában vágják. 18% fruktóz.5% illóolaj (izothujon. aesculetin. diterpén taxanok.: Chrysanthemum vulgare (L. kámfor. p-hidroxi-fenilecetsav butirolakton-glikozidja (taraxacosid). klorogénsav. pentaciklusos triterpén taraxaszterolok (lectucerol és izolactucerol).). kb. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). A fészekvirágzatot a nyár második felében. Zömében márciusban. kumarin (scopoletin. amarum. antiparasiticum. valamint gyermekkori leukémia kemoterápiájában használják. A leveleket virágzáskor gyűjtik. mocsárréteken. – COMBRETACEAE [syn. dihidrosyringin. kb. réteken országszerte gyakori. liratil-acetát. egyéb tetraciklusos diterpén pszeudoalkaloidok közül fontos még a docetaxel. 40% inulin. parlagokon. taxinok. népgyógyászatban korábban főzete féreghajtó. 2% inulin. borneol. p-hidroxibenzoesav.és bélpanaszok) esetén. citosztatikusak. – TAXACEAE oregoni tiszafa Honos É-Amerikában (Alaszka. DAC) = Taraxaci herba cum radice Taraxaci folium Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein. fenolkarbonsavak (kávésav. Cserje vagy fa. 0. taxicinek. mell. amyrin. baccatin III és származékai). (Csak a magköpeny nem mérgező. monocaffeoil-borkősav.01-0. flavonoid (apigenin-. Ázsia mérsékelt égövi részein. Évelő lágyszárú.5 m magas. augusztusban virágzik. syringin. örökzöld cserje vagy fa.) Bernh. összel kb. Homeopathia. Kaukázusban. Termeszthető. továbbá más diterpenoidok (pl. Brit-Kolumbia). Számos gyógyszer készül belőle. liratol. artemisiaketon. Évelő lágyszárú. umbelliferon). antibakteriális. cephalomannin. izotaxiresinol. protocatechusav. külsőleg ekcémára. rövid kocsánnyal gyűjtik.hu [syn. guaianolid dihidrolactucin és ixarin D. valamint fenilpropanoid glikozid dihidroconiferin.03% taxol (= paclitaxel) fő komponens. 1-1. 2. Elterjedt É-Amerikában is. taxiresinol.] mirobalánfa . cichoriin.) Hatóanyag: 0. megművelt területeken. 1% 10-deacetilbaccatin III. kinyíláskor. karotinoidok. germacranolid taraxinsav-β-D-glükozid és ainsliosid. cholecystopathiánál.Forrás: http://www.5-4. baccatinok) Alkalmazás: kéregből vagy szövettenyészetéből kivont és tisztított taxol (paclitaxel) és docetaxel microtubulusok depolimerizációját serkenti. Hatóanyag: száraz kéregben 0. poliinek. cineol. napon vagy zárt. a belőlük készült gyógyszereket petefészek-. luteolin-. Kalifornia. áprilisban virágzik. antimikotikus. Taxus brevifolia Nutt. Taxus baccata L. továbbá ekdizon. Hatóanyag: fiatal levélben 1%. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). tavasszal kb. külsőleg dezinficiens. Telepíthető kertekben.

diterpenoid callitrisinsav. Indokínában. Teucrium polium L.] rozmaring-gamandor Polii erecti herba = Teucrii polii herba Honos Mediterráneumban. Hatóanyag: illóolaj. Hatóanyag: diterpénlakton limonin (= evodol).doksi. Évelő. tomentosa kérgét adstringensként és szívtonizálónak használnak Indiában és Indokínában). sokszárú erdős-sztyeppen élő évelő. thymokinon stb. pinen.. K-Ázsiában.] hegyi gamandor Polii montani herba Honos D. Hatóanyag: 20-45% cserzőanyag (hidrolizálható gallotannin típusú chebulinsav. teucvin.) Hook. cserzőanyag . máj-. (Más Terminalia fajok.és szájöblögető. rutaevin.: Callitris quadrivalvis Vent. Hatóanyag: marrubiin. illóolaj. diterpénlaktonok. stomachicum. marrubiin) Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe antidiarrhoeicum. menthofuran.: Euodia ruticarpa (Juss. et Thoms. gyanta. sandaracopimarsav).: Polium montanum Mill. É-Afrikában. ekdizon). sarjtelepes. termeszthető. flavonon (cirsimaritin). Nagy cserje vagy fa. füstölőszer. expectorans. emmenagogum. Homeopathia. chebulagsav. arjuna. Teucrium marum L. sikimisav. epekőmegbetegedésekben). egyéb diterpénlakton (pl. Kis-Ázsiában.] rutatermésű mézesfa Tetradii ruticarpi fructus = Evodiae fructus Honos Kínában. marrubiin. kis termetű lágyszárú. kinasav. Indokínában. 25% zsíros olaj Alkalmazás: antidiarrhoeicum. Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. Hatóanyag: flavonoidok. fogászatban. teuflidin. corilagin). Ny. spasmolyticum (gyomor-. Hatóanyag: illóolaj. Közepes méretű fa. Évelő. Védelemre érdemes. neoclerodan diterpénlaktonok (teuflin. – LAMIACEAE sarlós gamandor Chamaedryos herba = Teucrii chamaedrys herba Honos Európában. picropolin). Evodia rutaecarpa (Juss. Tetradium ruticarpum (Juss. Dunántúlon szórványosan. testsúlycsökkentő adjuváns. pl. külsőleg krónikus sebekre vagy stomatitis kezelésére öblögetőként. limonen. izoteuflidin. homokpuszta gyepekben.és Közép-Ázsiában. Lakk. fásodó lágyszárú. – CUPRESSACEAE [syn. belsőleg enyhe purgans diarrhoea. indolalkaloid evodiamin. Homeopathia. T. f. epe-. kb. 1. pulegon). szaponin Alkalmazás: mint előbb. az Alföldön ritkább. cserjeszerű.) Alkalmazás: enyhe stimuláns. cserzőanyag. szerves savak. kb.hu Myrobalani (chebulae) fructus Honos Kínában. Hatóanyag: gyantasavak (pl. triterpének. Teucrium montanum L.3% illóolaj (pinenek. anthelminticum. rutaecarpin. főleg ÉNy-Afrikában. flavonoidok. galluszsav. szterolok (pl.és dolomit-sziklagyepekben. T. – RUTACEAE [syn. Indiai-szubkontinensen. húgyhólyag-. közel 0. szaponinok Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. kb. aminosavak. ocimen. aranyérre és sebkezelésre.) Hart.és Közép-Európában.Forrás: http://www.] Atlasz-ciprus Sandaraca resina Honos Mediterráneumban.: Polium erectum Mill.és festékipar. dysenteria és epebetegségek esetén. Kaukázusban. mészkő. difensavak. vitaminok Alkalmazás: adstringens. – LAMIACEAE macskagamandor Mari (veri) herba Honos Ny-Mediterráneumban. diureticum.) Benth. Országszerte gyakori. – LAMIACEAE [syn.1% illóolaj (myrcen. 9% cukor. fertőtlenítő. külsőleg torok. Elő-Ázsiában. Indiai-szubkontinensen. Teucrium chamaedrys L. Áttelelő lágyszárú. – LAMIACEAE [syn. tonicum. Alacsony. ellagsav. triterpének. teucrin A-G.

kenőcs. kb. tonicum. mocsarakban. Maghéj aromaticum. 0. Hatóanyag: kb. szaponin.) Schum.3% illóolaj. egyéb fenolkarbonsav. magból nyert kakaóvaj gyógyszerkészítésben (kúp. Évelő törpecserje. diterpénlaktonok.Forrás: http://www. elterjedt É-Amerikában is. felnőttekneknek és gyermekeknek álmatlanság esetén (enyhe hatású).7% flavonoid (főleg kempferol-glikozidok) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. polimer procyanidin. Homeopathia. Közép. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: magban kb. 1. védett. 8-10 m magas fa. (A svájci csokoládéfa [Th. 0. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. díszfának.és Közép-Ázsiában. trópusokon sokfelé (pl. kb. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban légzőszervi hurutos betegségekben. Védelemre érdemes. Trópusokon sokfelé (főleg Ny-Afrikában) termesztik. hasmenés és bélféreg ellen. – APOCYNACEAE [syn. törhető csokoládé. . cserzőanyag. nedves réteken. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: magból nyert kakaóporból készül a szilárd.: Thevetia neriifolia Juss.és aranyérbetegségben. – BRASSICACEAE tarsóka Thlaspeos semen Honos Európában. diureticum. fajtáit gyakran telepítik nálunk is örökzöld díszbokornak. Teucrium scorodonia L. É-Afrikában. 5% catechin-cserzőanyag. Ny.3% koffein. Vendvidéken nyíres fenyéren található.] (perui) sárgaleander Thevetiae semen Honos Mexikóban. Teucrium scordium L. – CUPRESSACEAE nyugati tuja Thujae summitas (= herba) Thujae aetheroleum Honos É-Amerikában. flavonoidok. öregkori szívbajok és bradycardia esetén orvosi javallatra. neurotonikus zavarokban. Hatóanyag: fermentált magban 1-2% teobromin. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: kivont és tiszta peruvosid jól resorbeálódik. helvetica (Such. Homeopathia. – STERCULIACEAE kakaó(fa) Cacao semen Cacao pulvis Cacao cortex (= Cacao testes) Theobromae butyrum (oleum) = Cacao oleum = Cacao butyrum Theobromae pasta Honos Közép-Mexikóban. A Középhegység és a Dunántúl szélein szórványosan. továbbá diureticum. diaphoreticum. diureticum főként reuma esetén. gyógyszerként krónikus és látens cardialis insufficientia. – LAMIACEAE fenyérgamandor Teucrii scorodoniae herba Honos Európában. 2% kávésav. Keserű csokoládé antidiarrhoeicum. Thlaspi arvense L. Közép-Amerikában. aranyérbetegségben.doksi. gombaellenes. mérsékelt égövi Ázsiában. Áttelelő lágyszárú.15% illóolaj. Hatóanyag: glikozinolát szinigrin (allilglikozinolát). 1.) Lindt] önálló megnevezése rendszertani szempontból nem indokolt). nyomokban teofillin. Thevetia peruviana (Pers. felső légúti és emésztőrendszeri hurutos betegségekben. gyomor. 10% szteroid kardenolid glikozid peruvosid (aglikon cannogenin). Thuja occidentalis L. Kertészeti formáit. – LAMIACEAE vízi gamandor Scordii vulgaris herba = Teucrii scordii herba Honos Európában. külsőleg antiszeptikus. Nálunk szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban gyakori.2% Lamiaceae-cserzőanyag.hu Alkalmazás: népgyógyászatban digestivum.2-0. az Alföldön gyakrabban. 0. Hatóanyag: kb. 0. bevonószer) és csokoládégyártásban. marrubiin. valamint anthelminticum.3% ursolsav. cianogén allilcianát. Theobroma cacao L. kb.és D-Amerikában) termesztik. szikeseken. Egyéves lágyszárú.

Hg.Forrás: http://www. tonicum. VIII. a D-Dunántúlon és a Kis-Alföldön mészkerülő homokpuszta gyepekben fordul elő. illóolaja illatszeriparban. sabinen. népgyógyászatban reumás és neuralgiás panaszokra. belsőleg régebben diaphoreticum. É-Afrikában. Áttelelő lágyszárú félcserje. Hatóanyag: 1-5% illóolaj (kemotípustól függően kb. fenchon. aromaticum.2-1% illóolaj (kb. évelő lágyszárú. Ph. árnyékban. Tiliae argenteae flos = Tiliae tomentosae flos Hatóanyag: a két fajból külön vagy keverve gyűjtött drogban nyálka-heteropoliszaharid. 70%-a timol vagy carvacrol. belsőleg még vese. Ph. indiai illóolajban timol helyett carvacrol). expectorans... Ph. Homeopathia. Hg. expectorans (akut bronchitis.és β-thujon. továbbá p-cymol.hu Hatóanyag: hajtáscsúcsában 0.) Serpylli aetheroleum Honos Európában. anthelminticum. tenyészévtől kezdve törpe bokor formájú. DK. emmenagogum.4-1% illóolaj. Számos gyógyszer alkotórésze.: Tilia argentea Desf. tonicum.] ezüsthárs. Ny-Ázsiában. eucalyptol. Hg. diureticum. Szibériában. de illóolaj-összetételük is sokféle. 30% timol. spasmolyticum. Májustól augusztusig virágzik. Tiarella cordifolia L. Friss vagy szárított drogból nyerik az illóolajat.doksi. Eur. Nálunk a Dunántúli Középhegységben. p-cymen. Hatóanyag: flavonol. VII.] . Tilia americana L. Hg. flavonoidok. flavonoidok. 4. Hg. l-3% szeszkviterpén caryophyllen. l. krónikus gastritis esetén). elterjedt É-Amerikában is. külsőleg reuma és köszvény ellen. fenolkarbonsavak. inhalálásra vagy öblögetésre felső légúti panaszokban.: Tilia parvifolia Ehrh. triterpén Alkalmazás: antibakteriális. molyhoslevelű hárs Honos K-. laryngitis).és flavanonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum főként vese. (Kis gyermekeknek nem ajánlható). α-terpineol. a 3. borneol. külsőleg párologtatásra. a többi geraniol. antiperoxidativ bifenil. diureticum. illatszeripar. Tilia tomentosa Moench [syn. nem fásodó hajtásait gyűjtik akár szeptember elejéig. Thymus vulgaris L. néhol megtalálható parkokban. VII. thujasav) Alkalmazás: mérgező.) Honos D-Európában. Ismeretes a spanyol kakukkfű (Th. eudesmol (tropolon thujaplicin. 7% Lamiaceae-cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum. – TILIACEAE amerikai hárs(fa) Honos É-Amerikában. Eur. linalool stb. t-4-thujanol. Fűszer. kb. terpineol. VIII. expectorans (felső légúti gyulladások esetén antibakteriális). Nagyra növő fa. Árnyékban szárítják (beszáradás 4:1). A tél beállta előtt 40-50 cm sortávolságra. Lamiaceae-cserzőanyag. Hatóanyag: 0. pl. Ph. 5-6 éven át jó hozamot biztosít.és Közép-Európában. carminativum. zygis L. pinen.. linalool. likőripar. VII. terpinen stb. stomachicum (anorexia. Számos egyéb faj. vékonyan kiterítve szárítják (beszáradás 4:1). kb. – TILIACEAE [syn. thymolmetiléter. 0. Hg.és húgyúti homokképződés esetén. Eur.) is. Díszfának telepítik.. Helyenként ültetik. anthelminticum. Ph. A virágzó hajtást gyűjtik. fürdőbe téve relaxáló. s. camphen.. továbbá pinen. a D-Dunántúlon helyenként. dyspepsia. Homeopathia. – SAXIFRAGACEAE szívlevelű turbántok Tiarellae cordifoliae herba Honos USA-ban. Virágzó. VIII. drogja és illóolaja gyógyászati szempontból egyenértékű a kerti kakukkfűével. Fűszer. flavonoidok (utóbbi sajátos összetétele és anatómiai bélyegek alapján elkülöníthető a drog a következő fajok drogjaitól) Tilia cordata Mill. – LAMIACEAE mezei kakukkfű Serpylli herba (Ph. emésztésjavító. szeszkviterpén occidentalol. Májustól augusztusig virágzik. hibridforma és kemotípus is gyűjthető. Homeopathia. 4. az Alföldön szórványosan száraz vagy középszáraz tölgyesekben néhol gyakori. 4. ezüstlevelű hárs.) = Thymi vulgaris herba (Ph. occidol.és hólyagbántalmakban. Thymus serpyllum L.). É-Afrikában. Illóolaj illatszeriparban.) = Thymi hortensis herba Thymi aetheroleum (Ph.5-1 cm mélyre vetik vagy palántát nevelnek és nyár közepén ültetik ki biztosítva öntözését. 60%-a α. Magyarországon is termesztett évelő félcserje.. – LAMIACEAE kerti kakukkfű Thymi herba (Ph.

7 m magas. kvercitrin. talajon szétterülő. – ANACARDIACEAE [syn. Tribulus terrestris L. 25% cserzőanyag (gallotannin). kozmopolita. VII. az Alföld homokpuszta-gyepeiben gyakrabban fordul elő. ÉK-Ázsiában. 0. – FABACEAE tarló-here . Kéregben taraxerol. diureticum. platyphyllos x T. aphrodisiacum. Közép-Ázsiában. flavonoidok. flavonoidok Alkalmazás: expectorans. pyelitisben. Hatóanyag: nyomokban alkaloid harmanok. Száj. spasmolyticum. különlegességnek számít. – ASTERACEAE [syn. cordata virágjában eucalyptol. cystitisben. zsíros olaj. A kislevelű és nagylevelű hárs adja az ún. Tiliae flos (Ph. Kaukázusban. arabinogalactan).: Rhus toxicodendron L.. Ph. mérgezésekben. carvacrol. gyanta. 1% flavonoid. tilirosid (astragalin p-kumársav-észtere). 60% zsíros olaj. Egyéves lágyszárú. Szellős.doksi. árnyékos helyen.] nagylevelű hárs Honos Európában. kőhársat. Tilia europaea L. Hg.: Tilia grandifolia Ehrh. kb. leucoanthocyanidinek. subsp. nephritisben. A Dunántúlon ritkábban. Szibériában. tonicum. astragalin. – ZYGOPHYLLACEAE királydinnye Tribuli fructus Honos Mediterráneumban. gyakori forgatással szárítják (beszáradás 4:1). enyhe sedativum. Magyarországon több alfaja található. Tilia x vulgaris Hayne = T. anetol. Termésben kb. vagy toxicodendrin). Kéreg spasmolyticum. útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori.] mérges szömörce Toxicodendri folium = Rhois toxicodendri folium Honos É-Amerikában (USA). 10% nyálkaheteropoliszaharid (pl.08% illóolaj (T.) Dostál elterjedtebb. emmenagogum. Ph.3-0. gyulladást okoz. Toxicodendron pubescens Mill. galactagogum. kb.: T.) Celak. Közép. pratensis L.: Tilia officinarum Cr. Hatóanyag: cserzőanyag.. köztük több ritka. szeszkviterpén-alkohol farnesol). olívaolajhoz hasonló összetételű. Ausztráliában. orientalis (Kern. 4. Ny-Ázsiában. Farészből készült szén bélfertőzésekben. Afrikában. ischiasban. Parkokban néhol előfordul. 2-fenilacetát. szádokfa Honos Európában.. 25 m magasra is megnő. stomachicum. carvon. urushiol (= toxicodendronsav. kámfor. Általában ligeterdőkben él. ha a virágzat középső bimbói kifeslettek. Tilia platyphyllos Scop. [syn. Tragopogon orientalis L. Két. Fő virágzásuk júniusban van. cordata] európai hárs Honos Európában. Kaszálóréteken. cholagogum. továbbá kempferol-glikozidok. Szibériában. geraniol. stomachicum. Alkalmazás: diaphoreticum lázas. rutin. Trifolium arvense L. felső légúti betegségekben. Homeopathia. Magyarországon a subsp. kúszó cserje. növeli az epeszekréciót. fenolkarbonsavak. orientalis (L. Indiai-szubkontinensen. Hg. VIII. nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. reumában. cianogén glikozid sambunigrin. 2% cserzőanyag. Hatóanyag: catechin-származék urushenol. Eur. illóolaj. főleg kvercetin-glikozidok (pl.) (= flos cum bracteis) Tiliae flos sine bracteis Tiliae folium Tiliae fructus Tiliae cortex Tiliae lignum Tiliae ligni carbo Hatóanyag: kb. 0. érintésre súlyos dermatitist. flavonok (pl. Évelő. carvon.és toroköblögető. alkanok.] réti bakszakáll Tragopogonis radix = Barbae hirci radix Honos Európában. telepített fákról szoktak gyűjteni.hu kislevelű hárs.vagy többéves lágyszárú. timol. [syn. Illóolaj aromaterápiában enyhe nyugtató. illatszeripar.és Ny-Ázsiában. izokvercitrin). kb. Több mint 40 m magasra megnőhet. fisetin). Akkor kell gyűjteni.02-0.Forrás: http://www. linalool. gyanta Alkalmazás: mérgező. toxicodendrol. taraxaszterol (lactucerolok). benzilalkohol. száraz gyepekben. hiperozid.

kumarin umbelliferon. É. – POACEAE búza Tritici amylum (Ph. – FABACEAE vörös here Trifolii rubri (= pratensis) flos Honos Európában. chlorogenin. Kis-Ázsiában. izorhamnetin). Hatóanyag: flavonoidok (orobol-metiléter. furosten. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-. 0. kb. gyomorgyengeségre.) Tritici aestivi oleum raffinatum (Ph. É-Afrikában. Közép-Ázsiában. Fűszer. továbbá lactagogum. diureticum köszvényben. feldolgozás nélkül) van forgalomban. antisepticum.hu Trifolii arvensis herba et flos = Lagopi herba et flos Honos Európában. Vágásokban. Hatóanyag: mag endospermiumában 20-45% nyálka-heteropoliszaharid (mannogalactan). aromaticum. – TRILLIACEAE vörösbarna hármasszirom. Sokfelé termesztik. Egyéves lágyszárú. paeonidin. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú. továbbá gyulladások kezelésére. elterjedt az egész Földön. egyéb szterol (koleszterol. trifolirhizin. Hg. 0. Hatóanyag: steroidszaponin diosgenin-glikozid trillin. Ph. vérzéscsillapító.. Hg. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban reuma és köszvény ellen. 4. Világszerte termesztik. továbbá cserzőanyag. expectorans. Indiai-szubkontinensen. Hg. . . izoflavon-glikozidok.5-dimetil-2(5H)-furanon (= sotolon) és 3hidroxi-4-metil-2(5H)-furanon Alkalmazás: roborans. Hatóanyag: kb.) Tritici aestivi oleum virginale (Ph.4% N-metil-nikotinsav (metilbetain) trigonellin (= coffearin). 5% cserzőanyag. C. Homeopathia. pratoletin. fő illatanyaga 3-hidroxi-4. Trifolium repens L.) Honos Kaukázusban. Közép-Ázsiában. tonicum. Eur.015% illóolaj. legelőkön.. Homeopathia.és Ny-Ázsiában. érelmeszesedés-gátló. 4.FABACEAE [syn. 6-10% zsíros olaj. diosgenin 3-peptidészter foenugraecin. trifolin. Triticum aestivum L. 0. több ősi fajból jött létre. Inszekticid. esetén. 4.és epepanaszok esetén. Több gyógykészítmény (köztük egész magvak. izokvercetin). Eur. Trigonella foenum-graecum L. izoflavonglikozidok (genistein. nemesített fajtáit nálunk is termesztik. flavonoidok. belsőleg és külsőleg antiphlogisticum.5 m magas.2% diosgenin és yamogenin többféle spirostanolglikozidja. Ph. kávésav Alkalmazás: korábban népgyógyászatban hasmenés ellen.és kaszálóréteken. borogatásként emolliens kelésre. trillium Trillii erecti rhizoma Honos É-Amerikában. dohányillatosító. Homeopathia. trigofoenosid A). hólyag. daidzein). 1% diosgenin. főleg mérsékelt égövi országokban. VIII. É-Afrikában. nálunk is. Hg. Évelő lágyszárú. delphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe nyugtató szamárköhögés. üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. 0. Réteken. gyanta Alkalmazás: adstringens. nologenin..: Foenum-graecum officinale Moench] görögszéna Trigonellae foenugraeci semen (Ph. Eur. elterjedt K-Ázsiában is. sérülésre. Igen fontos gabonanövényünk. VIII. . fekélyekre. Homeopathia. parlagokon. ekcémára. 20-30% fehérje. Évelő (kultúrában 2-3 éves) lágyszárú. sojasapogenol A. lotaustralin). É-Afrikában. a szár kúszó. malvidin. emeticum. Trifolium pratense L. Hg. Ázsia mérsékelt égövi részein.Forrás: http://www. spasmolyticum. delphinidin. B. 4. trillarin. homokpusztákon országszerte gyakori. Kaukázusban.FABACEAE fehér here Trifolii albi flos Honos Európában. carminativum. szitoszterol)..1-2. Ph.doksi. viochanin A. Ph.) = Foenugraeci (= Foeni-graeci) semen Honos K-Európában. VIII. cyanidin. chryptogenin. Áttelelő lágyszárú. cianogén glikozid (linamarin. mérsékelt égövi Ázsiában. VII. Sokfelé termesztik.2-0. tonicum.és furostan típusú sztreoidszaponin bisglikozidok (pl.. Ph. Mocsár. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú. ononin. Homeopathia. Trillium erectum L. VIII. Lehetséges szteroid nyersanyag. továbbá expectorans. izotrifolin. Eur. pratol = formononetin. üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. népgyógyászatban még vércukorszintet csökkentő.

copaen.8-cineol. tussilagin. szterol.hu Hatóanyag: szemben kb. gyökérben még kb. Ázsia mérsékelt égövi részein.) Urban – TURNERACEAE [syn.5-0. nyomokban pirrolizidin-alkaloid és N-oxidjai (senkirkin. napégésre. stimulans. triterpének. diureticum. Évelő lágyszárú pionír.5% cserzőanyag. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 6:1 virágzat.és linolensav) Alkalmazás: búzakeményítő gyógyszertechnológiában. Évelő lágyszárú. 3. Typha latifolia L. grippe vagy akut bronchitis kezelésében. pelargonidin-glikozidok. – ASTERACEAE martilapu Farfarae flos Farfarae folium Farfarae radix Honos Európában.: Turnera aphrodisiaca Ward. Hatóanyag: kb. lápréteken. kb. mint szubalpin növény reliktum. xantofill-epoxid. – RANUNCULACEAE zergeboglár Trollii flos Honos Európában. aphrodisiacum. kevés illóolaj Alkalmazás: felső légúti hurutos gyulladások. Márciusban. cadinen. izotussilagin). elterjedt É-Amerika arktikus tájain is.5 m magas. omlásos löszfalakon. karotinoidok Alkalmazás: antibakteriális. védett. búzacsíra-olaj gyógyászatban. 10% cserzőanyag (dimer catechin hemlocktannin). Tussilago farfara L. inulin. 70% szénhidrát (kb. senecionin. állományalkotó. cholin. kevés benzilcianid). flavonoidok. Tropaeolum majus L. Mérsékelt éghajlaton sokfelé kerti dísznövény. kb. bodnározó gyékény Typhae radix Cirkumpoláris. kb. calamenen). Homeopathia. 0. lápvizekben országszerte gyakori. – TROPAEOLACEAE sarkantyúka Tropaeoli herba Honos D-Amerikában. – PINACEAE kanadai hemlokfenyő Tsugae canadensis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. kevés flavonoid (virágzatban többféle és nagyobb mennyiségben). keményítő. Hatóanyag: protoanemonin. Közép-Amerikában. var. étkezésben. 8-10% piceatannol Alkalmazás: adstringens hurutos betegségekben. nálunk is jól ismert.03% illóolaj (glikozinolát pl. hibrid eredetű. láperdőkben él. aphrodisiaca (Ward. . – TYPHACEAE széleslevelű gyékény. bolygatott helyeken. glükotropaeolin. Tsuga canadensis (L. magnoflorin. cystitisben. Évelő lágyszárú. kúszó. Európában is elterjedt főleg parkokban. Cserje. 1-2. enyhe purgativum. Alkaloidtartalmuk miatt huzamos használatuk kerülendő. kozmetikában korpásodásra. a levelet június végéig gyűjtik.5 m-re is megnőhet. É-Afrikában. timol. Évelő lágyszárú. áprilisban virágzik. Karib-tengeri szigeteken. meddőhányókon. több cserzőanyag. száraz köhögés vagy krónikus bronchitis esetén. Virágzat is hasonló célra. antimikotikus. Homeopathia. neoxanthin (trollixanthin) Alkalmazás: korábban skorbut ellen. akár 0. Kaukázusban. Közép-USA déli részén. pinenek.doksi. benzilmustárolaj. Hatóanyag: 6-10% savas nyálka-heteropoliszaharid. 5:1 levél). Levél homeopathiában. Indiai-szubkontinensen. linol. Turnera diffusa Willd. 5% cserzőanyag.) Carr. külsőleg bőrgyógyászatban.7%) Alkalmazás: húgyúti desinficiens. különösen levélben arbutin (0. Mocsarakban. gumianyag. Trollius europaeus L. 80%-a keményítő az endospermiumban). olaj-.Forrás: http://www. p-cymol. A virágzatot a kinyílás kezdetén. tonicum. 15% inulin.9% illóolaj (1. gyanta. Gyökér népgyógyászatban hasonló célokra. Magyarországon mindhárom alfaja ritka. húgyúti fertőzésekben. Országszerte megtalálható. Hatóanyag: 0. levele később fejlődik ki. Szibériában. 25-30 m magas fa.] damiána Damianae folium = Turnerae diffusae folium Turnerae diffusae herba Honos Mexikóban. 10 % zsíros olaj embrióban (főleg palmitin-. Hatóanyag: kb.

Scilla maritima L. Ny-Ázsiában. mucilaginosum. kevés cserzőanyag Alkalmazás: hurutos légúti és enterális betegségekben emolliens. U. antidiarrhoeicum. izopteropodin. Ny-Ázsiában. Ulmus minor Mill.. 9-35 m magas.: Ulmus fulva Michx. É-Afrikában.) Bak. Kifejletten kb. gyanta. Homeopathia. diureticum. lombos erdőkben élő elegyfa. Telepítik is. vénicfa Honos Európában. nem ritka. dihidrocorynanthein. 30 m magasra is megnövő. – RUBIACEAE macskakarom Uncariae tomentosae radix Honos D-Amerikában (Peru. vénic szil.) Roxb.) Baill. sokfelé elterjedt. Gyógyszerek készülnek belőle. ursolsav. egyes esetekben citosztatikus. Amazónia). Ny-Ázsiában.] vörös szil(fa) Ulmi fulvae lignum. Urginea maritima (L.] hegyi szil Honos Európában. immunstimuláns. – HYACINTHACEAE [syn. mitraphyllin. rinchophyllin.1-0. carpinifolia Gled. gyanta. Kaukázusban.és bükkelegyes erdőkben. Hatóanyag: farészben szeszkviterpén naphthaldehid és naphthol. A Középhegységben. továbbá procyanidinek Alkalmazás: antiphlogisticum. U Ulmus glabra Huds.. cortex Honos atlantikus É-Amerikában. antirheumaticum. izogambirdin (mitraphyllin).Forrás: http://www. Főleg Indonéziában termesztik. oxogambirtannin. ourouparin. catechin Alkalmazás: enyhe adstringens. Kúszó cserje. szterolok. viaszalkohollal észterezett zsírsavak. oleanolsav. rutin. kéregben nyálka-heteropoliszaharid. Ourouparia gambir (Hunt. népgyógyászatban antidiarrhoeicum. Ulmus laevis Pall.] mezei szil Honos Európában. gambirdin Alkalmazás: adstringens. Dunántúlon és az Alföld egyes részein ártéri fűz. Esőerdőkben élő. 75% catechin. 11-metoxi-yohimbin. 30% keményítő Alkalmazás: homeopathia. pentaciklusos szaponin chinovasav-glikozidok. üde gyertyán. gambirin. nagyra növő lián.: Urginea scilla Steinh. antivirális. Hatóanyag: 0.] gambir(cserje) Gambir Catechu Honos Malajziában. nyálka-heteropoliszaharid. Ulmus rubra Muhl. kb.] tengerihagyma .doksi. – RUBIACEAE [syn. az Alföldön ritkább. Kaukázusban. Ulmi (interior = mundatus) cortex Ulmi minoris cortex Hatóanyag: 3% catechin-cserzőanyag (leucoanthocyanidin-típusú). Uncaria gambi(e)r (Hunt. Uncaria tomentosa (Willd. Hatóanyag: extractumban kb. 20 m magas. indolalkaloid gambirtannin. montana With. – ULMACEAE [syn. izomitraphyllin).: Ulmus campestris L. izorinchophyllin.és nyárligetekben helyenként gyakori. nyálka-heteropoliszaharid. – ULMACEAE [syn. [syn.hu Hatóanyag: leucoanthocyan.: Ulmus scabra Mill.) DC. U. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori.5% indolalkaloid (oxindol pteropodin.. Catechin-cserzőanyag előállítása. 40 m magas.

Homeopathia. továbbá scilliglaucosid glikozidok. vízparti ligetekben. zsírsav-származékok. szitoszterol. Ázsia mérsékelt égövi részein. – URTICACEAE nagy csalán Urtica urens L.. lobarsav. kávésavészter. Májustól őszig virágoznak. A Kárpátokban bőven . karotinoidok. fehér változatban lévő származékok Felhasználás: standardizált extractumok és gyógyszerek formájában. érett termésben (magban) kb. szőrökben kis mennyiségű acetilkolin. stictinsav. fagymentes helyen áttelel. tokoferolban gazdag). U. árnyékban vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1 levél. É-Amerikában. szárítják (beszáradás 3:1 gyökér. a magot ősszel gyűjtik. barbatinsav. Marokkóban. glükánok. Usnea barbata (L. 4:1 hajtás). gyakran lázcsillapítók. Urtica dioica L. külsőleg bőrbetegségekre. antibiotikusak. Szardínián. Évelő hagymás. 0. VIII. thamnalsav. Homeopathia. VIII. Bokros félcserje. proscillaridin A.. Máltán. apró csalán Urticae folium (DAB) = Urticae herba (Ph. nyálka-poliszaharidok. Hatóanyag: bifenil-lignan usninsavak. Eur. hirta (L. herbában 1-2% flavonoid. Gyűjthető zuzmófajok. gyomorbetegségek esetén. nitrátot halmozhatnak fel. hangyasav. nem nagy tömegben. Piros változatban fő komponens scillirosid (aglükonja scillirosidin). Nálunk cserépben. Hg. Helv. magjának olaja tonicum. bizonyítottan antiphlogisticum. továbbá heteropoliszaharidok (glükogalacturonanok. 4. 1-4% vízben oldódó szilikát. tisztítják.) Wigg.. évelő lágyszárúak. scillirubrosid és más.) Wigg. Ph. zuzmósavak (usnarsav.) Honos Európában. roborans. Cipruson és Görögországban. 4. antirheumaticum. U. szitoszterol. Hg. Főleg az Északi-középhegység és Ny-Dunántúl erdei fenyves. – ERICACEAE fekete áfonya Myrtilli folium Myrtilli fructus siccus (Ph. scillaren A. prostatahyperplasia esetén hatásosak gyógyszerkészítmények formájában is. scillicyanosid.4% bufadienolid kardenolid-glikozid (scillarenin glikozidjai glükoscillaren A. hatásosak hasmenés ellen. scopoletin. 2:1 mag). Hatóanyag: levélben.2-0. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: fehér változatban 0. zöld levél vagy a 30-40 cm-es végálló szárral rendelkező hajtás egész évben gyűjthető. gyomtársulásokban gyakoriak. 30% zsíros olaj (linolsavban. 0. továbbá diureticum.5-1 m-re nő meg. Klorofill ipari kivonására is használható. U. diffractasav.) Fries. nyomokban nikotin. erdei vágásokban. barbatolsav) Alkalmazás: többnyire antibakteriálisak. Ph. gyökérben kb.. VIII. piros hagymájú változat főleg Algírban. továbbá glücoscillirosid. Eur. Ph.. emiatt a túlműtrágyázott vagy szerves anyagban dús talajon termő növényekből előállított drog toxikus nitrát-mennyiséget tartalmazhat. Nitrofil növények. továbbá diureticum.Forrás: http://www.hu Scillae bulbus Honos Mediterráneumban.1% speciális lektin. scillaren-B-komplex. Fehér hagymájú változat főleg Spanyolországban. protocetrarsav. cserzőanyag Alkalmazás: levél és herba népgyógyászatban antirheumaticum. mészkerülő bükköseiben és gyertyános tölgyeseiben fordul elő szórványosan. scopoletin. V Vaccinium myrtillus L.. orvosi ellenőrzéssel adagolva cardialis insufficientia esetén. gyökere és gyökérkivonatai diuretikusak. Portugáliában.. többnyire az északi féltekén.doksi. DAC) Urticae (majoris) herba Urticae radix (DAB) (= rhizoma) Urticae fructus (= semen) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Ph.) Fries – PARMELIACEAE Usnea Honosak az egész Földön.) Myrtilli fructus recens (Ph. A gyökérzetet ősszel vagy tavasszal. plicata (L.5 magasra is megnő. Az ép. scilliphaeosid. akár 0. arabinogalactan). Eur. serotonin. 4. egyenértékű Urticae foliummal) Kozmopolita. Hg. fenilpropán-lignan. florida (L.

5-1. Virág régebben reumás megbetegedések esetén belsőleg. s. kinolizidin myrtin.K. thymolepticum. fenolkarbonsavak. Magyarországon több “kis faj” fordul elő. epicatechin. (mexikói macskagyökér). Alacsony (0. spasmolyticum. cyanidin-. karotinoidok. β-bisaloben. subsp. VII. gallocatechin. 0. ursolsav. flavonoidok.01% actinidin monoterpén alkaloid. enyhe rosszullétet okozhat. Kb. Vanilla planifolia L.B. V. kombinált gyári készítmény és kivonat készül belőle. 0. Homeopathia. subsp. avicularin.) Nym. kb. p-cymol. népi gyógyászatban antidiabeticum. Ázsia mérsékelt égövi részein. továbbá epoxi-mentes iridoidészter-glikozid valerosidat.5% illóolaj (monoterpén pinenek. kinasav. Eur. VIII. ill. syn. a subsp. szárazabb erdőkben májusban virágzik. ursolsav. izovaleriansav. izokvercitrin). Hatóanyag: levélben 0. kisebb tannintartalma miatt húgyúti fertőtlenítőként (pyelitis. vajsavas.és catechin-proanthocyanidinek. ecetsavas és izovaleriansavas észterei. – ORCHIDACEAE . – ERICACEAE vörös áfonya Vitis-idaeae folium Vitis-idaeae fructus Vitis-idaeae flos Honos Európában. bár gyümölcse népgyógyászatban gyomor és bélhurut esetén használatos. végül kevesebb mint 0. dimer epicatechin. 4. paeonidin-glikozidok. acevaltart. pyrosid (6-O-acetilarbutin). sokfelé elterjedt. ősszel és tavasszal gyűjtik. Tisztítás után elkülönítve. antibakteriális. 0. gallocatechin. cystitis) tartósabban használható. Ázsia mérsékelt égövi részein. limonen. valerenal). pl. Ph. iridoid. Ipari szempontból (valepotriát-kinyerésre) más fajok is drogot szolgáltatnak. macskáktól védve szárítják (beszáradás 4-5:1). invert cukor. ursolsav.hu megtalálható. illatanyagok (alifás aldehidek. Hg.8 m magas kis cserje. észterek. valerensav. psychostimulans-tranquillans.) = Valerianae rhizoma et radix (Ph. Hatóanyag: levélben hiperozid. szabadgyökfogó. Gyümölcsben szerves savak (köztük benzoesav. acetoxivalerensav. Valeriana officinalis L. epicatechin. cukrok. terpének). É-Amerikában. alkohol valerol. kaszálókon virágzik. É-Amerikában. procera (H. Köszvényes és reumás panaszokban is belsőleg. Fajtáit termesztik. delphinidin. antioxidáns. maaliol. szitoszterin. astragalin). malvidin. epimyrtin. catechin. szabadon izocapronsav.) Mey. Vaccinium vitis-idaea L.5-l cm mélyre) vagy palántaneveléssel szaporítják. izovaleroxididrovaltrat. Kárpátokban gyűjthető. 0. hidrokinon és arbutin. izovaleroxi-hidroxi-izovaleriansav Hatás: főleg valepotriat-tartalma miatt sedativum. Nálunk nem fordul elő. 1 mg% króm. takarítják be. kondenzált tannin.) Honos Európában. myrtenol és cymol hangyasavas. Mészkerülő bükkösökben főleg Ny-Dunántúlon igen ritka. collina (Wallr. pyrogallol-cserzőanyag. [incl. hidrokinon Alkalmazás: levél mint Uvae-ursi folium. kinasav. catechin. antimikotikus (benzoesav!). vitaminok. 8% catechin-cserzőanyag. catechin. Évelő lágyszárú.] – VALERIANACEAE macskagyökér Valerianae radix (Ph. edulis Nutt. nedves réteken. védett.5-1.3 m) félcserje. flavonoid glikozidok (pl. továbbá borneol. közel 1% flavonoid (hiperozid. szeszkviterpen caryophyllen. Virágban arbutin. fenilkarbonsav (klorogénsav).doksi. retinopathiában különösen fontos kapilláris erek rugalmasságát fokozó hatása.8-6.1-0. Hatóanyag: kb. 10% catechin-cserzőanyag. cyanidin antocyanosid glikozidjai. hidrokinon. iridoid. proanthocyanidin. É-Ázsiában.5-9% a valepotriat. szalicilsav).7% catechin-cserzőanyag. officinalis ritkább. fenil-glikozidok (pl.) Nym. Termés és kivonata adstringens (antidiarrhoeicum). Termésben kb. salidrosid).4% pektin. collina (Wallr. alkoholok. valtrat.: V. flavonoidok. homodidrovaltrat. gyümölcsben catechin-cserzőanyag. amyrin. Magvetéssel (45-50 cm sortávolságra.5 m magas. Gyümölcs antidiarrhoeicum enteritisben. V. Vaccinium uliginosum L. Termesztése megfelelő talajon lehetséges.Forrás: http://www. melyekben 2. dimer proanthocyanidinek. Középhegységi lombos. camphen. et Torr. wallichii Decan-Dolle. a subsp. keton valeranon = jatamanson. Gyümölcs (frissen) homeopathiában. 1. 0. jatamansii Jones (indiai macskagyökér). friedelin. l. izovaltrat. kb. Helyette sokfelé az É-Amerikából származó és nálunk is termeszthető fekete törpeberkenyét (Aronia melanocarpa) használják gyümölcséért. homovaltrat. Számos gyógyszer. időskori cukorbetegek kiegészítésként használhatják. – ERICACEAE hamvas áfonya Vaccinii uliginosi folium Vaccinii uliginosi fructus Honos É-Európában. Hg.. szerves savak Alkalmazás: kissé mérgező. Hatóanyag: levélben 4-9% arbutin.5% (nem illó) valepotriat (= valeriana-epoxi-triészter) mono.és dienek (didrovaltrat. pektin Alkalmazás: levél adstringens. kb.

sedativum. Sri Lanka. cukor. Kivonata spasmolyticum. Ázsia mérsékelt égövi részein. mérgező. germitrin. vanilloidok (vanillin-β-glikozidok). Verbascum thapsus L. catalpol. germbudin) Alkalmazás: antihypertensiv. savas arabinogalactan. Zömmel júniusban és augusztusban virágzik. nyálka-heteropoliszaharid. Levélben szaponin. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) fehérzászpa Veratri (albi) rhizoma et radix (Ph. B. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) észak-amerikai zászpa Veratri viridis (seu americani) rhizoma Honos atlantikus É-Amerikában.5% iridoid (aucubin. Kaukázusban. léggyökeres. évelő.5 m magas. É-Afrikában. tinctura). népgyógyászatban diureticum.Forrás: http://www. szántóföldek szélén országszerte gyakori. diureticum.. speciosid stb.. 0. veramin. Levél asthma eredetű bronchitisben is. 4. digiprolakton. Hg. Hatóanyag: hasonló.) Honos Európa. inkább az Alföld láprétjein. Mexikóban. illatszeriparban. gyanta. fenolkarbonsav. dezoxojervin. mint előbbinél (még germin. Erősen nedvszívó. Virágját kinyíláskor. dysmenorrhoea és histeria esetén. VIII. balzsam. ruderális társulásokban néha nagyobb mennyiségben található. Homeopathia. Ph. Ph. de nem tömegesen. rubijervin. Szórványosan. sokfelé (pl. 10% invert cukor. szterol. Verbascum thapsiforme Schrad. lázcsillapító. 0. Nálunk szórványosan fordul elő. Egy-. arabinogalactan. molyhos ökörfarkkóró Honos Európában. szerves savak. szaponin (verbascosaponin. jervin. Alaszkában. kis termetű lágyszárú. Homeopathia. feniletanoid-glikozid verbascosid (= acteosid).és Dél-Amerikában. emeticum. Régen népgyógyászatban purgans. vanillinalkohol. külsőleg állatgyógyászatban tetű. Ny-Ázsiában. Napon vagy műszárítón szárítják (beszáradás 7:1). kúszó növény. mulleinsaponin I-VII). Tahiti. protocatechusav.doksi. lázcsillapító.2-0. Veratrum album L. két. . Kétéves lágyszárú.hu [syn. 2 m magas. gyanta. csészével vagy anélkül gyűjtik. flavonoidok. germidin. keményítő. Fűszer. KAfrika) termesztik. rezveratrol. Júliustól szeptemberig virágzik. protocatechualdehid. Verbasci flos (Ph. árkok mentén. Hatóanyag: 1. Alkalmazás: enyhe expectorans felső légúti. Veratrum viride Ait.5-1. Védendő. 0. Madagaszkár. Verbascum phlomoides L. illóolaj. cukrok. évelő lágyszárú. Indiai-szubkontinensen. izogermidin. 1% szteroidszapogeninszerű alkaloid (protoveratrin A.) Verbasci folium Hatóanyag: virágban kb.és féregirtó (pl.: Verbascum densiflorum Bert. antirheumaticum.5-3% vanillin. Ázsia mérsékelt égövi részein. elég ritka száraz gyepekben. szerves savak. – SCROPHULARIACEAE szöszös ökörfarkkóró Honos Európában. Ázsia mérsékelt égövi részein. meghűléses hurutok esetén.) Ames] vanília Vanillae fructus Honos Közép. cserzőanyag Alkalmazás: cholereticum. VII. Gyomtársulásokban gyakori.: Vanilla fragrans (Salisb. Jáva. vanillinsav. külsőleg sebkezelésre. VII. Utak. aucubin. Homeopathia. Hg. kb. Ázsia mérsékelt égövi részein. Dunántúli Középhegységben. Homeopathia.). Termeszthető. kivonat vagy gyógyszerek (protoveratrin A. Ekkor gyűjtik a 40 cm-es csúcsi hajtásokat. réteken. Eur. Gyűjthető.] dúsvirágú ökörfarkkóró Honos Európában. veramarin). Indiai-szubkontinensen. parlagokon. Pozsgás szárú. por. – VERBENACEAE közönséges vasfű Verbenae herba (DAC) = Columbariae herba Honos Európában. triterpén szaponinok. szitoszterol. veratramin. B) formájában adagolva.vagy többéves. [syn. terápiás dózisban régebben antihypertensivként. hidroxi-rezveratrol Alkalmazás: mérgező. Évelő lágyszárú. 3% nyálka-heteropoliszaharid (xiloglucan. Kétéves lágyszárú. Verbena officinalis L. Hatóanyag: kb.5-4% flavonoid. Hg. Gyűjthető. zsíros olaj. ízesítő. emeticum.

– CAPRIFOLIACEAE kánya bangita Viburni opuli cortex Viburni opuli herba Honos Európában.). Viburnum opulus L. lupeol. Homeopathia.) Nutt.. flavonoid (astragalin. Júniusban.: Leptandra virginica (L. hatásos köszvény és reuma kezelésében is. A Középhegységben és a Dunántúlon mészkerülő tölgyesekben elég gyakori. fenolkarbonsav Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. pl. Homeopathia. Hatóanyag: gyantaszerű viburnin. A talaj feletti virágos hajtást gyűjtik. – CAPRIFOLIACEAE . fahéjsav-származékok Alkalmazás: kéreg enyhe spasmolyticum dysmenorrhoea esetén. Hatóanyag: aucubin. Homeopathia. martynosid). cserzőanyag. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. (Gömbös virágzatú. benzoesav. hastatosid). Liget. júliusban virágzik. 1. Kaukázusban. khusimol stb.. Homeopathia. laxans.Forrás: http://www. szitoszterol Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans bronchitisben és asthma bronchiale esetén.5-1% iridoid-glikozid (catalpol. Veronica virginica L. Veronica officinalis L. emmenagogum. gumianyag. Trópusokon sokfelé termesztik. cserzőanyag. sarjtelepes. Áttelelő lágyszárú. a kerti labdarózsa). Ny-Ázsiában. emeticum. – SCROPHULARIACEAE orvosi veronika Veronicae herba (DAC) = Veronicae officinalis herba Honos Európában. emmenagogum. – SCROPHULARIACEAE [syn. szellős helyen. Levél laxans.2-0. Veronicastrum virginicum (L. sokféle bi. Viburnum prunifolium L. egyéb kempferol.: Anatherum muricatum (Retz. szerves savak. stimulans. flavonoidok (főleg luteolin-glikozidok). gyanta. Hatóanyag: metoxi. meddő convar.5% iridoid-glikozid (verbenalin = cornin.) Farw. khusol. sűrűn növő fű.és kvercetin-glikozid).] indiai szövőfű Vetiveriae radix = Ivarancusae radix Vetiveriae aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen. stomachicum. nyomokban alkaloid. paeonisid.és β-vetivon. – SCROPHULARIACEAE deréce veronika Beccabungae herba = Veronicae beccabungae herba Honos Európában.és dimetoxi-fahéjsav és észtereik.és triciklusos primer. Ázsia mérsékelt égövi részein. Vetiveria zizanioides (L. Évelő lágyszárú.és láperdőkben országszerte elég gyakori. nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. szitoszterol. Kb. laxans. Ázsia mérsékelt égövi részein. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1). Hatóanyag: 0. Andropogon muricatus Retz. triterpén. szitoszterol. veronicosid. még illatszeriparban is. Indokínában. az Alföldön igen szórványos. kivonatai enyhe gyulladás.3 m-es magasra növő évelő. Főleg a Középhegységben.doksi. Homeopathia. ursolsav. kb. cserzőanyag. n-triacontan. szekunder és tercier szeszkviterpen-alkohol (vetiverol. fenolkarbonsavak. szénhidrátok Alkalmazás: diaphoreticum. roseum L. cserzőanyag.) PB. flavonoid. herbában viburnin. verbascosid. erőteljes. verprosid. Indiai-szubkontinensen. szitoszterol. illóolaj (szerves savak észterei). kevés illóolaj. étvágyjavító. mussaennosid). pektin. Hatóanyag: 0. Áttelelő lágyszárú. É-Afrikában. néha fa. 4 m-re is megnövő cserje.] virginiai veronika Leptandrae virginicae rhizoma et radix Honos É-Amerikában. lodrosid. Illóolaja is hasonlóan. galactagogum. 6% gyanta Alkalmazás: cholereticum. gyanta. külsőleg sebgyógyító.. viasz. Európában néhol dísznövény.és fájdalomcsökkentők főleg reumás betegségekben. Homeopathia. emeticum. fenolkarbonsavak (kávésavszármazékok. friss patakokban vagy patak mentén elég gyakori. 60% szeszkviterpen α. vértisztító. sokszárú. valeriansav. Veronica beccabunga L.) Nash – POACEAE [syn.hu Árnyékos. vékony rétegben kiterítve vagy műszárítón (40-500C-on) szárítják (beszáradás 4-5:1).

előbbi főleg déldunántúli száraz gyepekben és réteken elég gyakori. cserzőanyag. kúszó. vérzések esetén vérzéscsillapító. gyakran 1. utóbbi kerti dísznövény vagy parkokban található. alkaloid odoratin. kumarin aesculetin. kisebb adagban enyhén szívre ható. legumelin stb. diaphoreticum. nálunk főként takarmánynak.). emeticum. népgyógyászatban tumorellenes. Áttelelő. Homeopathia. Népgyógyászatban korábban emeticum. friedelin.doksi. Ny-Ázsiában. Áttelelő lágyszárú.5 m magasra megnő. cyanin. kb.hu szilvalevelű bangita Viburni prunifolii cortex Honos É-Amerikában. világszerte termesztik. iridoid-glikozidok Alkalmazás: uterusra spasmolytikus. triterpen amyrinek. Kis-Ázsiában. convicin.és arilalkoholok és észtereik. továbbá zingiberen. 3. fitin Alkalmazás: nyersen mérgező lehet (favismus. pirimidin-származék vicin. sedativum. 2% cserzőanyag. csökkenti a fájdalmat dysmenorrhoea. Vicia faba L. antisepticum. klimaxos panaszok esetén.és K-Európában. fenolkarbonsav klorogénsav. L-dopa kivonható.4-dioxi-fenilalanin (dopa). herba és levél is expectorans. Hatóanyag: gyökérben metilszalicilát. vicilin. Kávépótszer. Homeopathia. viburnin. herbája is tartalmaz hatóanyagot. neurogén tachycardiát csillapít. expectorans. sedativum.3% ursolsav. szerves savak. továbbá fenolkarbonsavak. Viola tricolor L. Kertekbe. szalicilsav és glikozidjai Alkalmazás: gyökér expectorans. Egyéves lágyszárú. Száraz gyepekben országszerte gyakori. É-Afrikában. – VIOLACEAE háromszínű árvácska . Áttelelő lágyszárú. és V. – VIOLACEAE illatos ibolya Violae odoratae flos = Violarum flos Violae odoratae folium Violae odoratae herba Violae odoratae rhizoma et radix Honos Európában. szitoszterol. salicin. továbbá tylophorin. kisebb cserje vagy fa. Lomberdőkben a Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. Hatóanyag: fehérjék (legumin. scopoletin. Kaukázusban. szaponin. a drog migrénes fejfájást. curcumen. – FABACEAE lóbab Viciae fabae semen Honos Mediterraneumban. iononok. Hatóanyag: 0. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyános-tölgyesekben. 1. levélben. flavonoid. szalicilsav. kvercetin. virág enyhe hashajtó. piperonal (protocatechualdehid-metiléter). oleanolsav. diureticum.: Cynanchum vincetoxicum (L. – ASCLEPIADACEAE [syn. izoklorogénsav. aglikonok hirundigenin. diureticum. amyrin) Alkalmazás: mérgező. továbbá tonicum. Mindkét drog homeopathiában. scopolin.) Pers. major L. Vinca minor L. örökzöld lágyszárú. Kaukázusban. szterolok (szitoszterin. purgativum. alkoholok. sok egyéb.Forrás: http://www. elvadulhat. menorrhagia. antiscleroticum. A V. herbacea W. ursolsav. Homeopathia.] méreggyilok Vincetoxici rhizoma = Cynanchi vincetoxici rhizoma Cynanchi vincetoxici herba Honos D. virágban alkaloid violin. amarum. cyanoalanin. szaponin. diaphoreticum. nagy adagban aconitinszerű. lathyrismus). et K. – APOCYNACEAE kis télizöldmeténg Vincae minoris herba Honos Közép. É-Afrikában. nyomokban illóolaj (alkil. temetőkbe telepítik.és K-Európában. flavonoidok Alkalmazás: kivont vincamin gyógyszer formájában antihypertonicum. Kaukázusban. több ősi fajból jött létre. Viola odorata L.25-1% indolalkaloid vincamin. Hatóanyag: biflavon amentoflavon. kevésbé hatásos társalkaloid. herbában violin. Hatóanyag: gyökérben szteroid szaponinok keveréke (vincetoxin). Vincetoxicum hirundinaria Medic. antisepticum. vanillin). Homeopathia. anhidrohirundigenin.

subsp. fásodó szárú.). 4 m magas cserje vagy fa. C. szerepük lehet metastasis megelőzésében. Virola calophylloidea Mgf. rhamnazin). Gmel. szil) és tűlevelű fákon félélősködő.) szórványosan a Középhegység és a Dunántúl egyes helyein. a Vitis sylvestris C. lignanok (syringenin-. népgyógyászatban még szédülés ellen. klimaxos panaszok esetén. a B peptidlánc specifikusan kötődik galaktózhoz). szerves savak. gyakran forgatva szárítjuk. fenolkarbonsavak. Áprilistól júniusig virágzik. pinen). vékonyan elterítve. flavon casticin Alkalmazás: kivonata mastalgia. catechin. Ny. amenorrhoea. intravénás injekció) formájában tumorterápiában adjuvans.doksi. A és B peptidlánccal. Kaukázusban. az Alföld szélein szórványos.. anthocyanidinek. Hatóanyag: kb. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1).és K-Európában. kumarin (umbelliferon). -dimetiltriptamin-származékok Alkalmazás: psychotrop. É-Afrikában. Vitis vinifera L. kertekben. Violae herba cum floris (Ph. epicatechingallát. Homeopathia. syringaresinol-glikozidok). Hg. Egy. kávésav-származékok. áprilisban virágzik. Alfajai (subsp. – LORANTHACEAE fehér fagyöngy Visci herba (DAB) Visci stipes (= herba) Visci albi folium Honos D-Eurázsiában. catechin. metilszalicilát). rendszerint kampós. rezveratrol és egyéb stilben- . Hatóanyag: levélben 4-5% flavonoid. 2-4. Közép. iridoid-glikozidok (agnusid. Kínában. hosszú bottal. Lombos (kivéve bükk. aucubin). subsp. nátha. Vetési és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. gallocatechin. 0.és Ny-Ázsiában. 4. kb. honos Európában. A Dunántúlon gyakori. acne. Viscum album L. és más Virola fajok – MYRISTICACEAE yakée Honosak D-Amerikában. gallocatechin. orientin. a tölgyfán és fenyőkön lektin III. Árnyékban.5% cserzőanyag. valamint 46 aminosavból álló oligopeptid viscotoxin. epóna). flavonoidok (izorhamnetin. Homeopathia. Mediterráneumban. vértisztító reuma. ősztől tavaszig gyűjtik a vékonyabb (ceruza vastagságú) ágakat. tricolor.Forrás: http://www. Fontos kultúrnövény világszerte. nyálka-heteropoliszaharid (galacturonan. pro-. arabinogalactan) Alkalmazás: teadrogként antihypertonicum enyhébb hypertoniában (peptidek nem szívódnak fel).5% illóolaj (cineol.hu Honos Európában. dysmenorrhoea. népgyógyászatban felső légúti panaszok enyhítésére (grippe. 10% nyálka-heteropoliszaharid. apró árvácska. violaxanthin Alkalmazás: külsőleg és belsőleg bőrbetegségek (ekcéma. továbbá galactogogumként. cserzőanyag. Hatóanyag: lektin (fagyöngy-lektin I-III. ízületi bajok esetén. Egyéves lágyszárú.) J. pruritus) kezelésére. Murr. szerves savak.) = Violae tricoloris (= trinitatis) herba = Jaceae herba Hatóanyag: 0. Eur. hallucinogen (indiánoknál parica. – VITIDACEAE szőlő Vitis viniferae folium Vitis fructus Őse. polychroma (Kern. A hajtást virágzáskor gyűjtik és árnyékos. hemolitikus peptid. Ph. Szibériában. Kaukázusban. továbbá kitinhez kötődő lektin.06-0. fenolkarbonsavak. impetigo. Ny-Ázsiában. rutin stb. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: kéreg gyantájában N-metil. lehetőleg szobahőmérsékleten. megfázás esetén).3% szalicilsav és származékai (pl. Kivont lektinek gyógyszer (pl. Nálunk elvétve fordul elő parkokban. – VERBENACEAE barátcserje Agni casti fructus (= semen) Honos D. a lombos fákon élősködőben lektin I.vagy többéves lágyszárú. immunmodulans. leucoanthocyanidinek. Viola arvensis Murr.és Közép-Ázsiában. fenolkarbonsavak. Vitex agnus-castus L. Nem permetezve ehető (káposztalevél helyettesítése egyes húsételekhez). mert könnyen befülledhet (beszáradás 3:1). Kb. flavonoid (vitexin. mezei árvácska Honos Európában. Szibériában. subalpina Gaud. Márciusban. fafajok. gyertyán.. kondenzált tanninok. ahol termeszthető. enyhe diureticum. fenilpropanok. Homeopathia. köszvény és érelmeszesedés ellen. termésben flavonoidok. biogén aminok (tyramin). cyanidinek. örökzöld évelő. VIII.

vitaminok. gyökérben még piperidin-pirrolidin alkaloidok (pl. készítményeit hasmenés ellen. malária-ellenes. emiatt bél. 40% zsíros olaj (herbában kevesebb vagy alig) Alkalmazás: diureticum. Br. hemicellulózok. pyrazol alkaloid (withasomnin) Alkalmazás: gyökér sedativum. Indiai-szubkontinensen.5 m magas cserje. aphrodisiacum. továbbá fungicid. Hatóanyag: “uzaron” extractum 40%-a kardenolid szteroid glikozid (aglikon uzarigenin = 5-αdigitoxigenin. – ASTERACEAE bojtorján szerbtövis Xanthii strumarii herba = Lappae minoris herba Honos Európában. E). gyomtársulásokban gyakori. Homeopathia. resveratrol-tartalma miatt (főleg vörösborok) mai népgyógyászatban szívinfarktus megelőzésére. 0. diaphoreticum.) R. 0. 70% cserzőanyag Alkalmazás: levél adstringens. antibakteriális.) Dun. érett magban kb. levél antitumor aktivitású (citotoxikus withaferin A miatt). szeszkviterpén-lakton xanthanolid (xanthinin. érelmeszesedés ellen. – SOLANACEAE álombogyó Withaniae radix Withaniae folium Honos DK. oleanolsav. emmenagogum. Hatóanyag: mint előbb. 0. gyanta. parlagokon. pektin. urezin. – ASCLEPIADACEAE Uzarae radix Honos D-Afrikában. Hatóanyag: illóolaj. világszerte elterjedt. fontosabb glikozidok: uzarin. szitoszterol Alkalmazás: diureticum. Ny-Ázsiában. anahygrin). tokoferol. illékony észterek. tonicum.doksi.8 m magas. Egyéves lágyszárú. étolaj. X Xanthium spinosum L. kb.(folium) Honos D-Amerikában. ártereken. p-cymen). visszamaradt anyag tanninforrás.2-0. laza talajokon gyakori gyom. viaszalkoholok.és uterus-motilitas csökkentő és spasmolytikus. viaszok. sedativum. Afrikában. Xanthium strumarium L. Y . továbbá kávésav. Egyéves lágyszárú. világszerte elterjedt. – ASTERACEAE szúrós szerbtövis Xanthii spinosi herba. caryophyellen. terpinolen. antipyreticum. xanthinin fungicid.31. xysmalogenin). antibakteriális (dysenteria. szterolok. Xysmalobium undulatum (L. Hatóanyag: levélben főleg ergostan-típusú szteroid (withanolid) alkaloid (lakton-típusú withaferin A. még xanthinin-izomerek (pl. dimetil-allil-apigenin.8 m magas. withanolid D. cinarin (dicaffeoilkinasav). Homeopathia. diaphoreticum. xanthumin). illóolaj (limonen. Zavart helyeken. Évelő lágyszárú. magból kivont zsíros olaj kozmetikum.és DNy-Európában. Gyümölcs frissen és feldolgozva enyhe laxans.hu származékok. inozit.2-0. uzarosid. Ny-Ázsiában.Forrás: http://www. Arab-félszigeten. diureticum. cholin. dysmenorrhoea és enuresis esetén. xanthatin). bor számos gyógybor alkotórésze. diarrhoea ellen). de százszor gyengébb. hidrokinon. Szántókon. xysmalorin Alkalmazás: strophanthinhoz hasonló. 3-15% fruktóz és glükóz. magban 10-20% zsíros olaj. carveol. húgyúti fertőzésekben is hatásos (főleg kivonatok formájában) orvosi ellenőrzéssel. karotinoidok. W Withania somnifera (L.

VIII. 4-5% zsíros olaj (emrióban) Alkalmazás: diureticum. – RUTACEAE [syn. pyranokumarin xanthoxyletin. gyógyászati és élelemiszer értékű olajat nyernek.) Maydis oleum raffinatum (Ph. diureticum. kólika és diarrhoea esetén. Eur.. Yucca schidigera Roezl – AGAVACEAE Moháve-jukka Yacca Honos DNy-USA-ban (pl. VII.hu Yucca filamentosa L. készítményeit speciális tisztítókúra során is használják méregtelenítésre. spasmolyticum. Arizonában). 4. sűrű levélrózsával. berberin. Hg.: Xanthoxylum carolianum Lam. 50-60% keményítő.] gyömbér Zingiberis rhizoma (Ph. diaphoreticum. fokozza az ellenállóképességet. fogyasztószer. 2-3% gyanta.Forrás: http://www. Homeopathia. kb.) Honos Mexikóban.: Zanthoxylum (= Xanthoxylum) fraxineum Willd. népgyógyászatban antidiabeticum idősebb korúaknak. 2% zsíros olaj.1% illóolaj (pl. Erőteljes. kb. reuma. 12% cserzőanyagszerű polifenol. [syn. főleg Indiában és Kínában termesztik. Eur. – POACEAE kukorica Maydis stigma = Zeae mays flos Maydis amylum (Ph. Hg. Ph. nyálka-heteropoliszaharid. 3% gumianyag. Világszerte termesztik. 4. . fogfájás-csillapító. Szemből gyógyszeripari célra is alkalmas keményítőt. Zingiber officinale Roscoe – ZINGIBERACEAE [syn. Ph. gyanta. tigogenin stb. Hatóanyag: szteroid szaponinok (aglikon yuccagenin. – AGAVACEAE kerti jukka. Ph. terpineol és más terpének). Zea mays L. köszvény.és herbicid-rezisztens transzgénikus fajta) ismeretes. Évelő lágyszárú. Szemben kb. cserjék vagy fák. számos fajta és hibrid (újabban rovar.) Alkalmazás: homeopathia. yuccagenin) Alkalmazás: tonicum. Hatóanyag: szteroid szaponin (pl. 20 cm hosszú levelekkel. Z Zanthoxylum americanum Mill. illóolaj.] amerikai tüskéssárgafa Zanthoxylum clava-herculis L. Nálunk is gyakori kerti dísznövény. VIII. xantoxylin N-metilizicorydin Alkalmazás: stomachicum. Hg. VIII. Hatóanyag: bibében kb. a telet átvészeli.] Herkules-fa Zanthoxyli americani cortex Honosak É-Amerikában. adaptogén. Eur. gitogenin. kb. jótékony cystitis. flavon. kálium. pálmaliliom Yuccae filamentosae folium Honos DK-USA-ban. kb. Hg. 4... Ph. vastagbél-fertőtlenítő. Egyéves lágyszárú.) Zingiberis aetheroleum Honos trópusi DK-Ázsiában. fás szárú évelő. gyakran 2 m magas virágzattal.doksi. dús. Előbbi homeopathiában. 0. carvacrol. Hatóanyag: cserzőanyag. 23% szaponin..: Amomum zingiber L. tonicum. betain.

mely főleg cetilalkohol zsírsavakkal képzett észtereiből áll (főleg palmitinsavas cetilészter. édességadalék. Cera flava – sárga viasz: Apis mellifera. 18% ar-curcumen. szerves savak. Kisebb cserje vagy akár 8 m magas fa. erős vizelethajtónak használták régen. Alkalmazás: kenőcsök készítése Cetaceum – cetvelő: Physeter macrocephalus koponyájának és gerincoszlopának üreges részeiben lévő folyékony és könnyen megszilárduló zsiradék. likőr. szeszkviphellandren. galaktóz. illóolaj. tonicum. Cantharis – kőrisbogár: Lytta vesicatoria. élelmiszer-. nyálka-poliszaharid.hu Hatóanyag: 1. Hajszesz alkotórész. fűszer (curry). továbbá carminativum.Forrás: http://www. stimulans (daganatmegelőzésben is használják). 40 0C-nál nem magasabb hőmérsékleten szárítják. gyanta. kb. Unguentum Stearini készítése Gelatina (purissima) – fehér zselatin: csontból és bőrhulladékból készülő enyvszerű. “cetin”) Alkalmazás: pl. bőrre helyezve egy gyűrűsféreg akár 10 g vért szívhat ki. szaharóz. hólyaghúzó. szerves savak. egyes kemotípusokban citral stb. farnesen. Ziziphus (= Zizyphus) jujuba Mill. kúpok készítéséhez Hirudo – orvosi pióca: Hirudo medicinalis hirudin és hirudonin Alkalmazás: véralvadásgátló. Begyűjtve éterrel. mézelő méh által készített lépfal forró vízzel történő megolvasztásával nyert. zingiberol. de a Földközi-tengertől Indiáig és Japánig sokfelé termesztik. depurativum. mag népgyógyászatban álmatlanság. tisztított viasz. legyengülés esetén. lipidek. kb. 2% zsíros olaj. gyanta Alkalmazás: a porított drogból tinktúrát (Tinctura cantharidis). tisztított kollagén-hidrolizátum Alkalmazás: kapszulák. mucilaginosum. kumarin. ADDENDUM (fontosabb állati eredetű drogok) Blatta orientalis – csótány: elpusztítva.6-0. glükóz. Túladagolva könnyen okozhat vesegyulladást. csípős aralifás gingerol (főleg 6gingerol) és shogaol. stomachicum. továbbá kevés diaril-heptanoid gingeron A és B. bodzán különösen megtalálható májustól júliusig.doksi. Főleg a Balkán. gyanta. magban szaponin jujubosid A és B Alkalmazás: gyümölcs expectorans. kloroformmal. Szicília. fruktóz. flavonglikozidok. 10% cserzőanyag. Bőrvörösítő. az állatgyógyászatban aphrodisiacum. – RHAMNACEAE jujuba(fa) Jujubae fructus (= bacca) = Ziziphi (= Zizyphi) fructus Jujubae semen = Ziziphi (= Zizyphi) semen Honos DK-Ázsiában. megszárítva és aprítva forrázat vagy tinktúra készíthető belőle. Homeopathia. orgonán. expectorans. 50% keményítő Alkalmazás: dyspepsia. Hatóanyag: 0.5-3% illóolaj (30-40%-a szeszkviterpén zingiberen.és illatszeripar. digestivum.9% kantaridin (izobenzofurándion-epoxid-származék). Spanyolország és Kaukázia fedezi a szükségletet. aperitivum. kenőcsöt (Unguentum cantharidatum veterinarium) készítenek. . kb.). benzinnel vagy forró gőzzel elpusztítják. Hatóanyag: gyümölcsben 1-2% aszkorbinsav.

hu Lacschadia indica Madihasan (Coccidae) [syn. Illicium verum) Anisi fructus (Pimpinella anisum) Anisi stellati fructus (Illicium verum) Arachidis oleum hydrogenatum (Arachis hypogaea) Arachidis oleum raffinatum (Arachis hypogaea) . Lacca (in tabulis) (Ph.] sellak. Hg. Hg.és D-vitamin pótlására. mirisztinsav. -ban hivatalos drogok és készítményeik listája (zárójelben a drogot vagy kivonatot szolgáltató növény neve) Absinthii herba (Artemisia absinthium) Acaciae gummi (Acacia senegal) Acaciae gummi dispersione desiccatum (Acacia senegal) Agar (Gelidium. gadoleinsav stb. Gymnogongrus. Gracillaria. A-.és E-vitamin Alkalmazás: belsőleg A. Laccifer lacca Kern. Oleum iecoris (jecoris) morrhuae – csukamájolaj: Gadus morhua és más Gadus fajok (tőkehalak) friss májából előállított zsíros olaj. VIII. sztearinsav).: Tachardia lacca Ker. D3.. külsőleg kenőcsök készítésére Függelék . jekorinsav.): lakkpajzstetvek megtermékenyített nőstényeinek váladékából készített termék. Összetétele: telített zsírsavak (palmitinsav. egyik fő feldolgozó Dél-Norvégia.doksi. Eucheuma) Agrimoniae herba (Agrimonia eupatoria) Alchemillae herba (Alchemilla xanthochlora) Allii sativi bulbi pulvis (Allium sativum) Allium sativum ad preparationes homoeopathicas (Allium sativum) Aloe capensis (Aloë ferox) Aloes extractum siccum normatum (Aloë ferox) Aloe barbadensis (Aloë vera) Althaeae folium (Althaea officinalis) Althaeae radix (Althaea officinalis) Amygdalae oleum raffinatum (Amygdalus communis) Amygdalae oleum virginale (Amygdalus communis) Angelicae radix (Angelica archangelica) Anisi aetheroleum (Pimpinella anisum.Ph. V. telítetlen zsírsavak (palmitoleinsav.Forrás: http://www. Ahnfeltia.).

C. nitida. pubescens) Boldo folium (Peumus boldus) Calendulae flos (Calendula officinalis) Capsici fructus (Capsicum annuum var. C. C. C. nigra) Crataegi folii cum flore extractum siccum (Crataegus azarolus. laevigata.Forrás: http://www. C. C. minimum. pereirae) Balsamum tolutanum (Myroxylon balsamum var. verticillata) Coriandri fructus (Coriandrum sativum) Crataegi folium cum flore (Crataegus azarolus. C. monogyna. amara) Aurantii amari floris aetheroleum (Citrus aurantium subsp. amara) Aurantii amari flos (Citrus aurantium subsp. littorale subsp. C. C. monogyna. amara) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Citrus aurantium subsp.doksi. nigra) Crataegi fructus (Crataegus laevigata. C.hu Arnicae flos (Arnica montana) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Citrus aurantium subsp. B. pulchellum) Centellae asiaticae herba (Centella asiatica) Cera carnauba (Copernicia prunifera) Chamomillae romanae flos (Chamaemelum nobile) Chelidonii herba (Chelidonium majus) Cinchonae cortex (Cinchona pubescens) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Cinnamomum aromaticum) Cinnamomi cortex (Cinnamomum verum) Cinnamomi corticis tinctura (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Cinnamomum verum) Citronellae aetheroleum (Cymbopogon winterianus) Cocois oleum raffinatum (Cocos nucifera) Colae semen (Cola acuminata. monogyna) Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Crocus sativus) Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Curcuma xanthorrhiza) Cyamopsidis seminis pulvis (Cyamopsis tetragonolobus) Digitalis purpureae folium (Digitalis purpurea) . sinensis) Ballotae nigrae herba (Ballota nigra) Balsamum peruvianum (Myroxylon balsamum var. pendula. frutescens) Carthami oleum raffinatum (Carthamus tinctorius) Carvi fructus (Carum carvi) Caryophylli flos (Syzygium aromaticum) Caryophylli floris aetheroleum (Syzygium aromaticum) Centaurii herba (Centaurium minus. C. C. B. uliginosum. C. amara) Aurantii dulcis aetheroleum (Citrus aurantium subsp. genuinum) Belladonnae folium (Atropa belladonna) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Atropa belladonna) Belladonnae folii tinctura normata (Atropa belladonna) Belladonnae pulvis normatus (Atropa belladonna) Betulae folium (Betula lenta. laevigata. ballayi.

G.Forrás: http://www. serratulatus. G. Ascophyllum nodosum) Gentianae radix (Gentiana lutea) Gentianae tinctura (Gentiana lutea) Ginkgo folium (Ginkgo biloba) Ginseng radix (Panax ginseng) Gossypii oleum hydrogenatum (Gossypium arboreum.doksi. G. F.hu Eleutherococci radix (Eleutherococcus senticosus) Equiseti herba (Equisetum arvense) Eucalypti folium (Eucalyptus globulus) Eucalypti aetheroleum (Eucalyptus globulus) Filipendulae ulmariae herba (Filipendula ulmaria) Foeniculi amari fructus (Foeniculum vulgare) Foeniculi dulcis fructus (Foeniculum vulgare) Frangulae cortex (Frangula alnus) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Frangula alnus) Fraxini folium (Fraxinus excelsior) Fucus vel Ascophyllum (Fucus vesiculosus. barbadense. herbaceum. hirsutum) Graminis rhizoma (Agropyron repens) Hamamelidis folium (Hamamelis virginiana) Harpagophyti radix (Harpagophytum procumbens) Helianthi annui oleum raffinatum (Helianthus annuus) Hibisci sabdariffae flos (Hibiscus sabdariffa) Hyperici herba (Hypericum perforatum) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Hypericum perforatum) Ipecacuanhae radix (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae pulvis normatus (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae tinctura normata (Psychotria ipecacuanha) Juniperi pseudo-fructus (Juniperus communis) Lavandulae flos (Lavandula angustifolia) Lavandulae aetheroleum (Lavandula angustifolia) Leonuri cardiacae herba (Leonurus cardiaca) Levistici radix (Levisticum officinale) Lichen islandicus (Cetraria islandica) Limonis aetheroleum (Citrus limon) Lini semen (Linum usitatissimum) Lini oleum virginale (Linum usitatissimum) Liquiritiae radix (Glycyrrhiza glabra) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Glycyrrhiza glabra) Lupuli flos (Humulus lupulus) Lythri herba (Lythrum salicaria) .

Forrás: http://www. l. elatior) Pruni africanae cortex (Prunus africanus) Psyllii semen (Plantago afra. Rh.) Myristicae fragrantis aetheroleum (Myristica fragrans) Myrrha (Commiphora myrrha) Myrrhae tinctura (Commiphora myrrha) Myrtilli fructus recens (Vaccinium myrtillus) Myrtilli fructus siccus (Vaccinium myrtillus) Olivae oleum raffinatum (Oleum europaea) Olivae oleum virginale (Oleum europaea) Ononidis radix (Ononis spinosa) Opii pulvis normatus (Papaver somniferum) Opium crudum (Papaver somniferum) Origani herba (Origanum vulgare) Orthosiphonis folium (Orthosiphon aristatus) Oryzae amylum (Oryza sativa) Papaveris rhoeados flos (Papaver rhoeas) Passiflorae herba (Passiflora incarnata) Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata) Plantaginis ovatae semen (Plantago ovata) Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantago ovata) Polygalae radix (Polygala senega) Polygoni avicularis herba (Polygonum aviculare s. napus. P. robur) Rapae oleum raffinatum (Brassica napus subsp. rapa subsp. l. oleifera) Ratanhiae radix (Krameria lappacea) Ratanhiae tinctura (Kremaria lappacea) Rhamni purshianae cortex (Rhamnus purshiana) Rhei radix (Rheum officinale. palmatum) Ricini oleum hydrogenatum (Ricinus communis) Ricini oleum virginale (Ricinus communis) Rosae pseudo-fructus (Rosa canina) .doksi.) Primulae radix (Primula veris. B. P. Qu.hu Malvae sylvestris flos (Malva sylvestris) Matricaria flos (Matricaria recutita) Matricariae aetheroleum (Matricaria recutita) Matricariae extractum fluidum (Matricaria recutita) Maydis amylum (Zea mays) Maydis oleum raffinatum (Zea mays) Melaleucae aetheroleum (Melaleuca alternifolia) Melissae folium (Melissa officinalis) Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Mentha canadensis) Menthae piperitae folium (Mentha x piperita) Menthae piperitae aetheroleum (Mentha x piperita) Menyanthidis trifoliatae folium (Menyanthes trifoliata) Millefolii herba (Achillea millefolium s. arenaria) Quercus cortex (Quercus petraea.

doksi.) Sesami oleum raffinatum (Sesamum indicum) Silybi mariani fructus (Silybum marianum) Soiae oleum raffinatum (Glycine max) Solani amylum (Solanum tuberosum) Solidaginis herba (Solidago canadensis. S. tinnevelly-i (Senna alexandrina) Sennae folium (Senna alexandrina) Sennae folium extractum siccum normatum (Senna alexandrina) Serpylli herba (Thymus serpyllum s. S. gigantea) Solidaginis virgaureae herba (Solidago virgaurea) Stramonii folium (Datura stramonium) Stramonii pulvis normatus (Datura stramonium) Tanaceti parthenii herba (Chrysanthemum parthenium) Thymi herba (Thymus vulgaris) Thymi aetheroleum (Thymus vulgaris) Tiliae flos (Tilia cordata. V. fragilis. V. l. alexandriai (Senna alexandrina) Sennae angustifoliae fructus. platyphyllos) Tormentillae rhizoma (Potentilla erecta) Tormentillae tinctura (Potentilla erecta) Tragacantha (Astragalus gummifer) Trigonellae foenugraeci semen (Trigonella foenum-graecum) Tritici amylum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum raffinatum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum virginale (Triticum aestivum) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Urtica dioica. T. tricolor) Zingiberis rhizoma (Zingiber officinale) . europaea. T.) Verbasci flos (Verbascum phlomoides. cordata. S. thapsiforme. S. urens) Uvae ursi folium (Arctostaphylos uva-ursi) Valerianae radix (Valeriana officinalis s. thapsus) Violae herba cum floris (Viola arvensis. S. alba) Salviae officinalis folium (Salvia officinalis) Salviae tinctura (Salvia officinalis) Salviae sclareae aetheroleum (Salvia sclarea) Salviae trilobae folium (Salvia fruticosa) Sambuci flos (Sambucus nigra) Sennae acutifoliae fructus. V. S.Forrás: http://www. purpurea. U. daphnoides.hu Rosmarini folium (Rosmarinus officinalis) Rusci rhizoma (Ruscus aculeatus) Sabalis serratulae fructus (Serenoa repens) Salicis cortex (Salix alba. l.

Handbook of Medicinal Herbs. 1948. (szerk. Aranyhal. 328 DOBY G. 1991. Magyar növénynevek szótára.. ROM P. Argumentum Kiadó. Kiadó. Földművelésügyi Minisztérium. 1997. Budapest.) 2000. Boca Raton. 1998. Herbária. Planétás Kft – Mezőgazd. L.. Phytochemistry. Magvető. 400 BÁLINT S. A. 301 DÁNOS B. Budapest. Magyar Gyógynövények I. 915 CSAPODY V. Képes ismertető a világ több mint 700 fűszer. Pharmacognosy. 304 BRUNETON. 1966. Budapest.. Általános és leíró rész. Budapest.és aromanövények. CRC Press. Budapest.hu SZAKIRODALOM (FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT FORRÁSMUNKÁK) ANTAL J. GIOVANNINI R. 2000. New York. Képes gyógynövénykalauz.és gyógynövényéről. 189 DUKE. Medicinal Plants. Mezőgazdasági Kiadó.Forrás: http://www. Mezőgazda Kiadó. 2000.és gyógynövények (Határozó kézikönyvek). Farmakobotanika – a gyógynövénytan alapjai (Kemotaxonómia). Farmakobotanika 3. 1959. 677 . Semmelweis Kiadó. 1995. 655 DOMOKOS J. JÁVORKA S. Fűszer. J. 667 BREMNESS. Budapest. 1981. Budapest. Londres. TecDoc Lavoisier. Budapest. OLÁH A. Növényi Biokémia. Budapest. PRISZTER SZ. 243 BERNÁTH J. 1998. Gyógynövényismeret. 99 (114 képpel) BAYER I. Akadémiai Kiadó. 391 AUGUSTIN B. Budapest. Budapest.doksi. A drogok történelme. 1985. J. Gyógy. Budapest.. A hagyomány szolgálatában – összegyűjtött dolgozatok. Paris. 494 BABULKA P. Gyógyítás illóolajos növényekkel – Aromaterápia. 1991. Panemex és Grafo. Növénytermesztők zsebkönyve. Mezőgazda Kiadó. 484 DÁNOS B..

– HEGNAUER. Chemotaxonomie der Pflanzen XIb-1. Heidelberg. Academic Press. Budapest. Berlin. Comm. STICHER. M.) 1969-1979. 356 HARBORNE. Vol. IV-VI. Basel – Stuttgart HEGNAUER. Suppl. 1979. 1995. Berlin. Magy.. New York. 418 GROTEWOLD. O. Mezőgazd. Springer Verlag. Budapest. SZABÓ I. Jena. 339 .. Régi magyar (gyógy)növénynevek. KÓCZIÁN G. R. drogok magyar. Budapest. Comm. KÓCZIÁN G. Suppl. – HEGNAUER. A népi orvoslás értékelési problémái. 1403 HARBORNE. 449 GRYNAEUS T.. G. New York HÄNSEL.. Totowa. Med. Basel – Boston – Berlin HEGNAUER. Plant Functional Genomics – Methods in Molecular Biology.. R. CSAPODY V. 780 HEGNAUER. Steinegger. PAPP J. Humana. 331 JÁVORKA S. R. Berlin. Kir. M. J. H. népies és latin nevei. Gyógynövények termesztése és feldolgozása. Dekker. B. Budapest.) 2003. R. D. 11-12: 155-160. 1993. 416 FROHNE.. 1989. Természettudományi Társulat és Studium Könyvkiadó Részvénytársaság. 9-10: 31-49. Budapest. (Drogen). Artis Med.Forrás: http://www. 94 HALMAI J. KELLER. A. Iconographia Florae Hungaricae. Suppl. A magyar flóra képekben. Springer Verlag. Kertészeti növények nemesítése táblázatokban. Gyógyszerészet 35: 95-99. Birkhäuser Verlag. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis II-VI. Egyes Solanaceae fajok pszichotomimetikumként való használata a népgyógyászatban. 1307 JÁVORKA S. BAXTER. 1964. Hist.doksi. 718 HÄNSEL. New York MÁNDY GY. Budapest. Budapest. 1963. 344 GODFREY. 1999. H. Magyar Gyógyszerészek Centenáris Bizottsága kiadása. 5. Aufl. Introduction to Ecological Biochemistry. Heidelberg.. Systematik des Pflanzenreichs unter besonderer Berücksichtigung chemischer Merkmale und pflanzlicher Drogen.hu FARKAS S.) 1992-1994. E. Magyar Flóra (Flora Hungarica). 236. növények. Pharmakognosie – Phytopharmazie. Phytochemical Dictionary – a Handbook of Bioactive Compounds from Plants. K. RIMPLER. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis. Mezőgazdasági Kiadó. SCHNEIDER.. 576 KÓCZIÁN G. Basingstoke. Gyógynövények. Fischer Verlag. (szerk. Studium. New York – Basel – Hong Kong.. A Helleborus (hunyor) fajok népgyógyászati felhasználására vonatkozó adatok....) 1999. JENSEN. B.. 1992. Chemotaxonomie der Pflanzen I-X. (ed. 1948. GY. Mezőgazda. Leguminosae II. R. 1996. 1934. Budapest. M. Magyarország védett növényei. NOVÁK I. U. Birkhäuser Verlag. Szántóföldi növények nemesítése táblázatokban. Hist. 1991. 1999. P. Springer Verlag. Kiadó. Publ.. G. 1977. 155 LIST. Basel – Boston – Berlin HORNOK L. E. Heidelberg. Medicina Könyvkiadó. A gombák gyógyító ereje – mikoterápia az egészség szolgálatában. R. 1979. (Ed. HALMAI J. (Hrsg. 1994. L.. LELLEY J.) 1990. H. 1112: 125-154. Chemotaxonomie der Pflanzen XIa. Taylor – Francis Int. 1963. Mezőgazdasági Kiadó. 1925. Birkhäuser Verlag. HÖRHAMMER. Artis Med. Mezőgazda Kiadó. Comm. Farmakognózia. SZABÓ L. London. Hist. Budapest. 283 MÁNDY GY. 1962-1992. Inc. Leguminosae I. J. C. Stuttgart. (szerk. Agrochemicals from Natural Products. Kossuth-csillag Vénusz-sarucska.

Növényi poliszacharidok citoprotektív hatásáról. Landsberg.. CH... Eger. Arborum Fruticumqve Lingvae Latinae. 2003. 2000. 2003. Fitoterápia az orvosi gyakorlatban. Budapest. Duftpflanzen – Pflanzendüfte. SZABÓ L. 1999. mezők patikája. KG. Budapest. NY. 545 RÁCZ G. TH. Ronald Press Co. – SCHWEPPE. THEISS. Erdők.és mohahatározó. 2003. Ecomed.. Aromax Rt. Baktérium-. Edenscript. L. N. Plants of the Bible. Budapest SZABÓ L. H. pp. EVANS. ROMVÁRY V. Debreceni Egyetem. 2004. – MOLDENKE. Kételyek és problémák a fitoterápiában. MIKITA K. J. Aromaterápia mindenkinek. Gyógyszerészet 47: 159-167. Ecomed AG und Co. Baksa. Budapest. 1952. Növényneveink. JPTE TTK. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszéke és Schmidt und Co. 143 ROTH. 328 PETRI G. P. GY. K.. Kábítószerekről gyógyszerész szemmel (sorozat). 402 RÁCZ-KOTILLA E. Färbepflanzen – Pflanzenfarben.) 1991.. Növénytani Tanszék és Botanikus Kert. C. New York. 591 . 1999. Dictionary of Economic Plants. E. GY. Pécs. RÁCZ-KOTILLA E. RÁCZ G. NAGY G. SIMON T. 511 ROMEO. CD – Ars Medica Electronica. THEISS. A magyarországi edényes flóra határozója. Encyclopaedia.. Budapest. Gyógynövényismeret – a fitoterápia alapjai.hu MINKER E. gomba-. Pharmacognosy. Pécs. 1996. G. 2000. Verl.. 224-234. Cramer J. Budapest. Landsberg. Allelopathy – Phytochemical Potential – Life Strategy.-né 1988... 1995-1998. 319 RÁPÓTI J. Bailliére Tindall. 1968. Integrative Phytochemistry: from Ethnobotany to Molecular Ecology. 1998. Elsevier. DEIM Z. 812 UPHOF. SZABÓ T. MOLDENKE. Lencsés György Ars Medica. (szerk. Sanitas. I-IV. Ecomed Verlagsges. Teáskönyv. 323 TREASE. Medicina Könyvkiadó.. W. A. 259 PETRI G. 1997. Acta Pharmaceutica Hungarica 74: 171-176. Lexicon Nominum Herbarum. L. 151 RÁCZ G. 892 STIRLING J. Budapest. L. Ölpflanzen – Pflanzenöle.doksi.) 2002. Medicina Könyvkiadó Rt... NYIREDY SZ. 305 PRISZTER SZ. Microtrade Kft.. GY.Forrás: http://www. 329 ROTH. A. Budapest. K. 183 SZENDREI K. Tankönyvkiadó. 1989. 1992. A magyar és a tudományos növénynevek szótára. – KORMANN. RÁCZ-KOTILLA E. Budapest. London. KORMANN. Würzburg. 1983. alga-. 2000. Gyógyszertári Szinonimaszótár. KORMANN. K. L. Gyógyszertári Központok Beszerzési és Szervezési Egyesülete. 304 TÓTH L. Pécs. 98-109.. Gyógyító növények. zuzmó. Springer. Amsterdam. (ed. H.. Tankönyvkiadó. Gyógyszerészet 40: 845-848. Veszprém SZEKERES I. Budapest. 1989. Gyógynövények korszerű terápiás alkalmazása. 793 SIMON T. Teadrogok a fitoterápiában. Aesculap. Mezőgazda Kiadó. Harasztok – virágos növények. KG. Gyógynövény és drogismeret (Farmakognózia).. 1997. 1992. Debrecen. J. AG und Co. B. 129 SZABÓ L. 107 SZABÓ L.. 391-403. Landsberg. 633-646. 544 ROTH. GY. 2000. 1992. 587-592.

Akadémiai Kiadó. II. Hippokrates Verlag. VII. 486 WICHTL.. Budapest.hu VAJKAI A. London. 2001. J. E. FINTELMANN. R. New York. Szentgál – egy bakonyi falu folklórja.Forrás: http://www. 1999. Arzneidrogen und ihre Inhaltsstoffe – Pharmazeutische Biologie II. WVG. 1986) Pharmacopoea Hungarica (Ph. Eur. VÁGÚJFALVI D. 179-239. Stuttgart.. 2004) Pharmacopoea Europaea (Ph. kötet. Stuttgart. I. (Hrsg. Hg. D. Economic Botany – Principles and Practices.doksi. In LÁNG F. Budapest. 328 VÁGÚJFALVI D. H.. Dordrecht – Boston – London. 668 WICKENS. 1995. 1997. VIII. B. Stuttgart.) 1997. Publ. Hg. LEÓN. Univerzális és speciális mövényi anyagcsere – a növényi anyagok biogenetikai rendszere. 1997-2001) . 648 WEISS.. Boca Raton. pp. V. 1987. kötet..C. World Economic Plants – a Standard Reference. Kluwer Acad.: A növényi anyagcsere élettana I-II. WAGNER. H.. ELTE. 535 WIERSEMA. 4. Washington. G. Lehrbuch der Phytotherapie. M. 1999. 2003. 749 Gyógyszerkönyvek Pharmacopoea Hungarica (Ph. F. Teedrogen und Phytopharmaka. CRC Press. Helv. 2000-2002) Deutsches Arzneibuch (DAB 2001) Deutscher Arzneimittel-Codex (DAC 1997-1999) Österreichisches Arzneibuch (ÖAB 1990-2000) Pharmacopoea Helvetica (Ph. WVG.

doksi.Forrás: http://www.hu .

hu .Forrás: http://www.doksi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful