Forrás: http://www.doksi.

hu

Szabó László Gy.

GYÓGYNÖVÉNYISMERET
(speciális kollégiumhoz alapok)
biológus és biológia tanár szakos hallgatóknak (kiegészítő ajánlott ismeretek)

Tartalom
Általános rész 1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve 2. Etnobotanikai adatok, népi orvoslási tapasztalatok, herbáriumok 3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével a) Fotoszintézis b) Szénhidrátok c) Lipidek d) Polialkinek e) Speciális aminosavak és fehérjék f) Azotoidok g) Fenoloidok 4. Vadon termő, védendő és termesztett gyógynövények, gyógynövénynemesítés 5. Teadrogok primer feldolgozása, kivonatok készítése 6. Gyógynövények minősítése, fitokémiai értékelése 7. Gyógynövénykutatás, ipari gyógynövények 8. Fitoterápia, aromaterápia, homeopathia Gyógynövények (részletes rész) Addendum (fontosabb állati eredetű drogok) Függelék – Ph. Hg. VIII.-ban hivatalos drogok és készítményeik listája Szakirodalom (felhasznált és ajánlott forrásmunkák)

Forrás: http://www.doksi.hu

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Gyógynövények tudományos és magyar neve, drogok gyógyszerészi neve
A botanikában a binominális tudományos név használatos, vagyis a nemzetség (genus) neve után a faj (species) megnevezése következik. Ezt követheti az alfaj (subspecies) vagy a változat (varietas) neve. Pontosabb a névadás, ha feltüntetjük a rendszertani besorolásra alkalmas teljes növénynév szerzőjének (pl. L. = Linné) vagy szerzőinek (pl. W. et K. = Waldstein et Kitaibel) nevét, vagy nevük rövidítését. Így jobban eligazodunk az esetleges társnevek (szinonim nevek) között. Lehetőleg az aktuális, a tudomány legújabb eredményének megfelelő hivatalos nevet használjuk, ezáltal nem adunk alkalmat az összecserélésre és tévedésekre (PRISZTER 1998, SZABÓ 2004). Az érvényes flóraművekben, növényhatározókban használt magyar növénynevet érdemes még feltüntetni, ha egyáltalán az illető taxonnak van magyar neve. Csak akkor érdemes más, ismert magyar nevet is megadni, ha igen ismert és gyakran használatos (pl. orvosi székfű, kamilla). Érdemes megemlíteni, hogy sok népi vagy népies magyar név utalhat a gyógynövény hatására, ill. alkalmazási területére. Általában a farkas vagy ördög jelzős vagy összetételes szóhasználat mérgező vagy haszontalan tulajdonságra utal (a következő példákban az első név a hivatalos, az utána írt, dőlt betűs a népi): Achillea ptarmica – kenyérbél cickafark, bolhafű, tetűfű Aconitum napellus – kék sisakvirág, farkasfű, farkasgyökér, tetűfű Aegopodium podagraria – podagrafű (podagra = köszvény) Aethusa cynapium – ádáz, mérges ádáz, adázó bürög Agrimonia eupatoria – párlófű, patikai párlófű Agropyron repens – tarackbúza, ebgyógyítófű Alkanna tinctoria – homoki pirosító, báránypirosító, vörösgyökér Anthyllis vulneraria – nyúlszapuka, sebhere Aquilegia vulgaris – harangláb, gelesztafű Aristolochia clematitis – farkasalma, farkas hézaggyökér, farkasfül Atropa belladonna – nadragulya, álomhozófű, bolondfű, bolondbingó, farkasbogyó, farkascseresznye, ördögszőlő Betonica officinalis – orvosi tisztesfű, sebfű Bidens tripartitus – farkasfog, farkasnyílfű, ördögfog Borago officinalis – borágó, tetűvirág Capsella bursa-pastoris – pásztortáska, féregfű Carlina acaulis – szártalan bábakalács, ördögoldal Carthamus tinctorius – sáfrányos szeklice, olajözön, magyarpirosító Centaurium minus – kis ezerjófű, epefű, hideglelésfű, hideglelést gyógyító fű Chrysanthemum cinerariifolium – dalmátvirág, rovarölő aranyvirág, rovarporvirág Cichorium intybus – katángkóró, kávékatáng Cicuta virosa – csomorika, gyilkos csomorika, méregbürök Citrullus colocynthis – sártök, epetök, pugáló tök

Forrás: http://www.doksi.hu

Colchicum autumnale – őszi kikerics, kutyadöglesztőfű Consolida regalis – mezei szarkaláb, farkasfű Daphne mezereum – farkasboroszlán, farkashárs, farkasbors, méregpuszpáng, tetűfa Dictamnus albus – nagy ezerjófű, boszorkányfű Dryopteris filix-mas – erdei pajzsika, gilisztaűző, ördögborda Eryngium campestre – mezei iringó, boszorkánykerék, ördögcsokor, ördögkeringő, ördögrakolya Eupatorium cannabinum – sédkender, májgyógyítófű Euphrasia rostkoviana – orvosi szemvidítófű, szemvígasztalófű Galega officinalis – kecskeruta, pestisölőfű Geranium robertianum – nehézszagú gólyaorr, forrasztófű Glycyrrhiza glabra – igazi édesgyökér, cukorkóró, édesfa, mézgyökér Gratiola officinalis – csikorka, innyújtófű Herniaria glabra – kopasz porcika, szakadást gyógyító fű Hyoscyamus niger – beléndek, bolondítófű, boszorkányfű, csábítófű, csodamag Knautia arvensis – mezei varfű, kelésfű, vargyógyítófű, koszfű, rühfű, fekélyfű Leonurus cardiaca – szúrós gyöngyajak, szívfű, szíverősítőfű, torokgyíkfű Lysimachia nummularia – pénzlevelű lizinka, innyújtófű Melilotus officinalis – orvosi somkóró, molyfű Mentha pulegium – csombormenta, köszvénymenta Polygonatum officinale – salamonpecsét, farkascsengőfű Potentilla erecta – vérontófű, vérhasgyökér Primula veris – tavaszi kankalin, köszvényfű Prunella vulgaris – közönséges gyíkfű, toroköröme Pulsatilla nigricans – fekete kökörcsin, tikdöglesztő Ranunculus sceleratus – torzsikaboglárka, vízi méreg, sebesítőfű, libadöglesztő, farkasnevetőfű Reseda luteola – festő rezeda, sárga festőfű, boszorkányfű Rhamnus catharticus – varjútövis benge, festőkökény, hajtisztító kökény Sanguisorba minor – csabaírefű, vérállítófű Sempervivum tectorum – házi kövirózsa, fülfű, fülbecsavaró Senecio vulgaris – közönséges aggófű, rontófű Sisymbrium officinale – szapora zsombor, toroktisztítófű, patikai repcsény Solidago virgaurea – aranyvesszőfű, forrasztófű Tanacetum vulgare – gilisztaűző varádics, gilisztavirág Veratrum album – fehér zászpa, prüsszentőfű, tyúkbolondítófű Vincetoxicum hirundinaria – méreggyilok, ebfojtófű Az ingerterápiás (nem specifikus immunstimuláló) célra állatorvoslásban sokfelé használatos tályoggyökér lehet a tavaszi hérics (Adonis vernalis), az erdélyi hérics (Adonis transsylvanica), sőt Mongóliában az Adonis mongolica gyökere. A módszert a magyar pásztor vagy állattartó táragyozásnak nevezte, de Kárpát-Európában (Gunda Béla etnográfus nyomán így nevezhetjük a Kárpát-medencét és környékét) leginkább nem a héricset, hanem a hunyort (Helleborus) használták gyökérhúzásra. A lázas, kehes ló szügyébe, szarvasmarha nyaki testrészébe vagy a sertés fülébe a bőr alá éles tűvel belehelyezik a “tályoggyökeret”. A kezelt állat lokális gyulladása következtében az ellenállóképesség kedvezően alakul, többnyire gyógyuláshoz vezet. Neves gyógyszerész botanikus professzor, Sadler József “Magyarázat a magyar plánták szárított gyűjteményéhez” című művének 6. kötetében (1824) így ír a Helleborus purpurascens felhasználásáról: “Ennek a szép növénynek is a gyökerét szedik öszve minálunk, ahol az igazi hunyor (saját megjegyzés: H. niger = fekete hunyor a gyökere

Forrás: http://www.doksi.hu

miatt, virágja általában fehér!) majd seholsem terem. Ez egy ujjnyi vastagságú csaknem vizerányos gyökértőke, amely kívül barna, belül fejér és fás. Ebből igen sok függőleges alászálló barna hengeres vékony gyökerecskék származnak, melyek alól rostocskákkal vannak felkészítve. Az íze igen keserű, végtére csípős, égető. A mi hazafiaink ezt a gyökeret egészen úgy használják, mint a fekete hunyorét, és hihető, hogy orvosi tulajdonságaira nézve hozzá majd hasonló is. Buda, Szt. Endre, Pilis s. t. h. körül a pásztorok ezzel a növénnyel mint helybéli ösztönző szerrel úgy élnek, hogy az előre etzetben megáztatott gyökeret a tehenek nyakának a bőrébe csinált bévágásba beledugják, három nap után kiveszik, és az ösztön által oda csalogatott és öszve toldult vizes nedvességet kibocsátják. A pompás virága miatt az ékes kertekbe még pedig az árnyékon lévő virágos ágyakba megérdemli a felvételét.” A tályoggyökeret szolgáltató Helleborus jó példája annak is, hogy egy-egy faj népi neve tájegységek szerint milyen sokféle lehet (KÓCZIÁN et al. 1979): Somogyban H. dumetorum (nem honos, virágos kertben vagy szőlőben telepítik): farkasgyökér, humorgyökér, hunyadi gyökér, tálégyökér, tályagyökér, tályoggyökér Baranyában H. odorus: ökörérőfű, ökörérő gyökér Borsodban H. purpurascens: kecskepicsarózsa, lóhunyrózsa Kalotaszegen H. purpurascens: kígyófű, kígyóhagyma, kokasmondikó, papkalap, paptöki, spinz Kovásznán H. purpurascens: paffangyökér, pafmangyükér, papmanvirág, papszoknya, tyúkbolondító Hargitában H. purpurascens: Kászonban papmonya, paponya, zászpa, Csíkban paponya, Gyimesvölgyében ecenc, ecenz, eszpenc, eszpendz, eszpenz Máramarosban H. purpurascens: caile popului, kakukkvirág, penza, spinz Már a népi elnevezés is utal az orvoslásban használatos növényi részre, ez éppen az előbbi példákból is látszik. A gyógyszerészi, ill. orvosi drognév is kifejezi, ill. egyértelműen ki kell hogy fejezze a szárított növényi rész botanikai azonosságát. A tudományos drognevek többnyire a hagyományt követik, nincs mindig következetesség a gyógynövény (érvényes!) tudományos neve és a drog szaknyelvi elnevezése között. A drogok szinonimneveit is ismerni kell, mert a szakember sokféle javallattal vagy előírással találkozhat (SZABÓ 2004). A leggyakrabban használt drog elnevezések (zárójelben a magyar növénynév): Herba – talajfelszín feletti hajtásrendszer kifejlett (virágzó) állapotban, pl. Bursae pastoris herba (pásztortáska), Hederae terrestris herba (kerekrepkény) Radix – gyökér, pl. Bardanae radix (bojtorján), Althaeae radix (orvosi ziliz), Saponariae albae radix (fátyolvirág), Ginseng radix (ginszeng) Rhizoma – gyökértörzs vagy gyöktörzs, pl. Calami rhizoma (kálmos) Flos – virág, virágzat, pl. Carthami flos (sáfrányszeklice), Calendulae flos (körömvirág) Anthodium – virágzat, pl. Chamomillae (= Matricariae) anthodium (orvosi székfű, vagy kamilla, ennek “morzsaléka” a Cribratum) Folium – levél, pl. Farfarae folium (martilapu) Fructus – termés, pl. Foeniculi fructus (édeskömény) Pseudofructus – áltermés, pl. Cynosbati (= Rosae) pseudofructus (gyepű- vagy csipkerózsa), Juniperi bacca (boróka “tobozbogyó”) Strobulus - toboz, pl. Lupuli strobulus (komló) Caput – tok, pl. Papaveris somniferi caput (mák) Pericarpium – terméshéj, pl. Citri pericarpium (citrom), Juglandis pericarpium nucum (dió) Semen – mag, pl. Lini semen (len), Juglandis semen (dió) Stipes – kocsány, pl. Cerasi stipes (meggy és cseresznye)

hogy a gyógyító növényeket először az állatorvoslásban alkalmazták. Dél-Amerikában. amylum (keményítő). Az igényes felmérésben etnográfusok és nyelvészek (Diószegi Vilmos. Igen gazdag a kínai. Aumüller István. oleum (zsíros olaj). Afrikában. Quercus cortex (tölgyfa) Külön nevet kapnak a gyógynövényből vagy drogjából előállított termékek. herbáriumok A vadászó. Grynaeus Tamás. Croci stigma (jóféle sáfrány) Summitas – virágos. pl. Crataegi summitas (galagonya) Bulbus – hagyma. Kutatóink különösen Erdélyben. Péntek János. pulvis scissus (durván vágott por). amelyektől mérgező hatásuk miatt óvakodni kellett. Bálint Sándor. illetve állatokat tartó őseink minden valószínűség szerint megfigyelték azokat a növényeket. Rácz Gábor. Economic Botany. Vajkai Aurél. Jung Károly. Vilmos és mások) egyaránt részt vettek. s a koordináló Magyar Orvostörténelmi Társaság Népi Orvoslási Szakosztálya néhai Antall József főigazgató hathatós támogatásával otthonra talált a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban és Könyvtárban. aetheroleum (illóolaj). Ázsiában. Szabó T. A féregűzés és a rovarriasztás a természeti népeknél ma is nagyon fontos. pályamunkák. Alapvetően fontos az adatfelvételezés pontossága és az azonosításra alkalmas. pulvis subtilis (finom por). a Felvidéken. Ausztráliában. pl. de ugyanígy megismerték azokat is. Bosnyák Sándor. pix (kátrány). pulpa (pép). Kóczián Géza. Karasszon Dénes. kéziratok. kivonatok. Gunda Béla. lignum (fa). Etnobotanikai adatok. amelyek számukra hasznosak voltak. pl. de a mai Magyarország . Rab János. pl. orvos. Babulka Péter. Frangulae cortex (kutyabenge). A folyamatos munkának gyümölcse bőséges adattár (szakcikkek. pl. Márkus Mihály. Halászné Zelnik Katalin. Attila.: totus (egész). siccatus (szárított). Az elmúlt évtizedekben Kárpát-Európában is fellendültek az adatgyűjtő kutatások. pulvis conscissus (középfinom por). később pedig a növényeket és állatokat háziasító. pl. amarus (keserű).hu Stigma – bibe(szál). Vasas Samu. fontosabbnak tartotta meggyógyításukat. fluidus (folyékony).és gyógyszerészkutatók (Borbás Vince. Papp József. Rácz-Kotilla Erzsébet. Gémes Balázs és mások). Ethnopharmacology) tájékozódhatunk. Óceániában még napjainkban is számos értékes felfedezést tesznek az etnobotanikusok. Oláh Andor. Allii sativi bulbus (fokhagyma) Gemma – rügy. mint saját egészségének megóvását. Értékes tapasztalatokat gyűjtenek össze ma is a kutatók a még meglévő ősi népcsoportok köréből.Forrás: http://www. Gyakori jelző pl. A földművelő és az állattenyésztő magyar parasztság nagy becsben tartotta háziállatait. növényeket termesztő. Populi gemma (nyárfa) Cortex – kéreg. halászó és gyűjtögető. Miklóssy V. Hoppál Mihály. Napjainkban a népi tudásanyag megmentésére irányuló kutatásról külföldi szakfolyóiratokból (pl. leveles ágvég.doksi. hangfelvételek). népi orvoslási tapasztalatok. Ezért állíthatjuk. hiteles herbárium (préselt növények gyűjteménye) készítése. Ha valamelyikük megbetegedett. dulcis (édes). resina (gyanta). indiai és japán gyógynövénykincs és alkalmazási tapasztalat. J. ami a könyvtárban és múzeumban nemzeti kultúránk része. balsamum (balzsam). továbbá biológus-. A gyógynövényekkel foglalkozó etnofarmakobotanikusok a néprajz és a gyógynövényismeret módszereit alkalmazzák kutatásaik során. pulvis grossus (durva por). succus (nedv). 2.

len. ezeket ábrázolták dobjaikon is. mák. A népi hagyományok európai és hazai terjedéséhez jelentősen hozzájárult a Biblia olvasása. Nem maradhat szó nélkül az sem. Mint fahéj és az illatozó balzsam illatoztam és mint a kiválogatott mirha. babérfa. hanem az orvoslás szempontjából is értéket jelent. pogány jelképek közül az életfa (világfa. A gyógyító sámán (varázsló pap. párolták. sámánfa) állt már a honfoglaló őseink és a rokon népek hitvilágának középpontjában is. gyógyító táltos) világfája többnyire az óriás nyárfa vagy lucfenyő volt. szentgyörgyvirág. mint a cadesi pálma és mint a jerikói rózsatő. hanem szentelménnyé is váltak. Ezekből az idők folyamán akárhány hasonló rendeltetéssel paraszti virágoskertekbe. hogy sok olyan. olajfa. emellett a Bibliában szereplő számos gyógyító és illatos növény (pl. ricinus stb. a nyugati részeken. légyölő galóca főzete) fogyasztása révén.hu szinte minden táján végeztek adatgyűjtést. a betegek ápolása. nehézszagú boróka stb. Később. 17-24) kapcsolatba «Magasra nőttem. BÁLINT Sándort. izsóp. ami nemcsak az etnográfia. Ezekben a nagy kertekben külön helyet kaptak a gyógynövények: liliom. máriavirág. ilyen eksztázisban idézték meg a szellemeket. krisztustövis. eperfa. A szerzetesi hivatáshoz hozzátartozott a gyógyítás. sártök. zsálya. hogy a moldvai és a bukovinai csángó magyarok elzártságukban. a magyar szakrális néprajz legjelesebb kutatóját érdemes idézni (1981): “A klasszikus népi bölcsesség szerint Isten fűben-fában hagyta az orvosságot. görögszéna. Szép. jó szagot árasztottam…»”. mirtuszfa. Moldvában. magasztos névvel is megtisztelték őket: Boldogasszony mentája. mandragóra. és mint Sion hegyén a ciprus. a benne található ismeretek racionális vagy szakrális alkalmazása. mint Libanon cédrusa. A magyar földön épített kolostorokhoz nagy területű gyümölcsösök és veteményes kertek csatlakoztak. nem racionális elemnek nevezett szokás is megmaradt. Az írásbeliség elterjedése szinte együtt járt a kereszténység felvételével. A középkori Európában a görög és római orvoslás klasszikusainak tanításai a szerzetesrendek révén terjedtek el. jóféle sáfrány ciprus. . elszigetelten a mai napig sok ősi. kölcsönhatásaiban is értékes népi gyógyászati tudást. sőt modern gyógyászatba is átkerült. édeskömény. Ázsia sámánjai zajos dobszóval idézték a szellemeket. vöröshagyma. póréhagyma. Ezért a középkori kolostorkertek bővelkedtek orvosi füvekben. ruta.doksi. kapor.) is ismertté vált. Gallen-i kolostorban lehettek. A kolostori patikák medicináit ezekből főzték. Erre utalnak a ráolvasó imákban kimutatható pogány elemek (Egyedülállóan értékes Erdélyi Zsuzsanna kutatása a magyar népi imádságokról!). csombord. Úgy nőttem. Az egyház pedig liturgikus áldásban részesítette őket. mint a szép olajfa a mezőn és mint a platánfa a víz mellett a tereken. menta. A felhasznált légyölő galóca idegrendszerre ható anyaga rokona a “maszlagoló” nadragulyáénak és a többi “boszorkányos” növényének. nehézszagú boróka. leander. füge. A szertartást a liturgiatörténeti kutatás joggal hozza Nagyboldogasszony ünnepének évaszázadokon át olvasott szentleckéjével (Sirák 24. mirha. mint amilyenek a St. A virágszentelés még középkori hagyomány.Forrás: http://www. koriander. tömjén. üröm. Sok helyen. miközben önkívületi állapotba vagy fokozott idegizgalomba kerültek gyakran hallucinációt előidéző szerek (pl. így az utolsó pillanatban talán sikerül megmenteni a viszonylag tiszta. fahéj. Így jutottak isteneik közelébe. rózsa. Szent László füve. de másfelé is a hívek máig ragaszkodnak hozzá. így Szegeden. a velük kapcsolatos szokásokban. rozmaring. Baranyában. Európában az ősi. Az európai államok rendjébe való beilleszkedés teljesen más gyógynövény-használati szokásokat vont maga után. Érdekes tény. pogány elemet őriztek meg népgyógyászati szokásaikban. századok múlva is megmaradt a keresztény vallás hatása a gyógyító növények felhasználási módjaiban. lómenta. gránátalma. fekete mustár. hazánkban is Nagyboldogasszony napján történt. fokhagyma. és ezzel nemcsak orvossággá. Felnőttem. istenfa és annyi sok más. liliom.

erdei lények. a tündérek. A pap mindkét esetben izsópot használ. haza kellett volna menni (az öregasszony volt az utolsó).) Az izsóp az adatközlő szerint azért kellett. Az izsóp használatát Melius is ismerteti Herbáriumában (1578): “Ha pedig az Hysopot figével és tormával együtt szilvalévben főzed és iszod. ott volt a boszorkányok gyülekezőhelye. hogy gyerekkorában éjfél felé (Szent Ivánkor lehetett) a Pétervölgyben egy meztelen öregasszonnyal találkozott. mert szenteltvíz hintésekor ezt énekelték: “ Hints meg Uram izsópoddal. véres tej). aki a lepedő sarkával harmatot szedett. hatóanyagok találhatók bennük. Mégis. az 50. Vajkai Aurél (1987) Szentgál népi szokásairól szóló.doksi. a boszorkányos növényekről. lábát megkenegette. illetve házat. mérgezésekről is. Bethsabéval vétkezett.hu Néhány bibliai növénynek ma is gyógyító erőt tulajdonítanak azon kívül. Összefüggés van talán a boszorkányok és a gyógynövényhasználat között? A szemmel verés mellett a legelterjedtebb hiedelmek közé tartozott a tehén megrontása (tejelvitel. könyvének 14. a varázslók (táltosok). miszerint a nép humorális patológiai szemlélete megegyezik Hippokratésztől a 17. hogy valóban gyógyhatású vegyületek. Oláh Andor véleménye valóban helytálló. Mikor vége volt a gyűlésüknek. hogy az ókor és a középkor fontos gyógynövénye.. hogy az unokája: erre őt átváltoztatta macskává és eldugta egy bokorba. Szent Iván-harmatot szedett. (Minden nemi betegséget vérbajnak neveztek. Kóczián Géza gyógyszerész etnobotanikus a taranyi vendek közt végzett gyűjtése során is a Bibliát tartja forrásnak. A kísértetek (pl. ahogy a példa is bizonyítja. de az öregasszony is megismerte. még ma is a néphit legszínesebb. Mindezt gyakran átszövi a vallási hagyomány. és azt egy fasajtárba belefacsarta. sárkány stb. A hiedelmek kihalása felgyorsult modernnek tartott világunkban. és mikor eljött az éjfél. századig terjedő orvostudományéval. hogy az öreganyja repül.” “Tisztító” hatása tudományosan igazolható.).” Voltak a boszorkánynak szerei? Egy másik idézet: “Egy fiatalember megleste. s e bűnéért Nátán próféta megfeddte. és így puculódnak a belek…azáltal fog meggyógyulni. részében szerepel az emberi poklosság és a ház megtisztulásával kapcsolatban. s akkor nem lehet fejni. Dávid király bűnbánati imája. lidércfény. A sok boszorkány megérezte az idegen szagot. majd így tisztulást veszek…”. okádást indít. mert Urias feleségével.Forrás: http://www. hogy a neves természetgyógyász orvos. az izsóp (Hyssopus officinalis) Mózes III. mert azzal tehenet lehet rontani: a tehénnel megitatják vagy harmattal megmossák a tőgyit. így valóban igaz a taranyi parasztasszony véleménye: “…az a vizet hajtja. zsoltár is erre a tisztulási szertartásra utal: “Tisztíts meg engem izsóppal.” Ebből az idézetből is kitűnik. így rugóssá teszik. máig is egyedülálló és példaszerű folklór-monográfiájában egyik adatközlőjét így idézi: “Szavahihető ember mesélte. a boszorkányhoz kapcsolódik a legtöbb varázslással és rontással kapcsolatos népszokás. Az az asszony mindig olyan boszorkányos volt. Példaként hozza fel. illetve 51. és tiszta leszek. az a vért hajtja. A fiatalember is elrepült éjfélkor egy helyre. legváltozatosabb alakjához. a házi és segítőszellemek mellett a népi mondák és mesék leggyakoribb lidérces alakjai az ördögök. főképpen pedig a boszorkányok és az ördöngös emberek. vagy véres tejet ad. hasat indít. Érdemes röviden írni a varázslásról. amikor az áldozati állat vérével meghinti a megtisztult embert. hónalját. moss meg égi harmatoddal. vízi lények.) A taranyi vendek az izsópot vajszínű ördögszemmel (náluk sárgavirág) és fehér fagyönggyel (náluk bongyoró vagy tölgyfatakony) keverve. az a székletet hajtja. moss meg engemet és fehérebb leszek a hónál…” (A zsidó hagyomány szerint Dávid azért tartott ily módon bűnbánatot. teának elkészítve vérbaj kezelésére használták. tüzes ember. akkor megint átváltoztatta . hogy az öreganyja mit csinál: az öregasszony a szerekkel a hátát. látta.

” A növény magját szándékos mérgezésre is használták.doksi. Tulajdonképpen azáltal gyógyítja meg. mer szögény öreg kihányta azt a maszlanglevet. herbáriumok főként neves külhoni tudósok. e növények főzetével? Kisebb adagban a pszichózisra jellemző tünetek egy idő múlva megszűntek. hidegrázást kapott és folyt róla a víz. hogy haljon meg.” E növényekből készült pálinkakivonattal itatták meg a boszorkányok a házasságra kiszemelt legényt a leány házánál. meg es halt volna. látványosan. A gyimesi csángók “étő” növénye a beléndek. A magyar füveskönyvek. belén. elsősorban a Solanaceae családba tartozó beléndekkel (Hyoscyamus niger). nadragulyával (Atropa belladonna) és csattanó maszlaggal (Datura stramonium). és így nem sikerült neki a halál. kikopákodta a magot. Neves munkák vagy szerzők például: Shen-Nung (Pen Tsao Kang Mu) kínai császár. De hát nem sikerült neki a halálozás. Egy gyimesközéploki adatközlő így beszélt róla: “Magja étő. Kalotaszegen a nadragulya volt a felhasznált növény.” Más mérgező növényt is használtak régebben. így kevesebb alkohol volt szükséges a mámoros állapot eléréséhez: “Matraguna…pálinkába teszik lakodalmakkor. e. 2700-as években: Materia Medica Egyiptomi kultúra. viaszöntéssel meggyógyítja a beteget. a nem kívánt csecsemőt mákteával altatták el örökre. 1600 körül: Papirus Ebers Talmud és Biblia Főníciai kultúra: Assurbanipal ékírásos könyvei . Otthon aztán megpirongatta. ahogy ők nevezik. maszlagmagot főzzön neki. akárcsak a mesékben. amelyek kultúrtörténeti alapmunkák. Repültek haza. s mikor meg vót száraztatva. Megitatták vele. Kicsi leánka vót a testvérem. és az öregpapának adták. Az ókori és középkori leírásokban gyakran olvashatunk gyógynövényekre vonatkozó felhasználásokról. s zergett. Pálinkás kivonatát élvezeti szerként fogyasztották. rendszerezők fordításai alapján készültek. Kóczián Géza összehasonlító népgyógyászati elemzése (1979) bizonyítja. nem lehetett átitatva éppen ezzel a méreggel. megmaradt. mint a mák.” Somogy megyében a taranyi vendek mérgező növénye viszont a csattanó maszlag volt. A népi tapasztalatokat az írástudók gyakran összegyűjtötték és lejegyezték. megette a leánka. Mindegyik atropint tartalmaz. Így jöttek létre a “maszlagolt” házasságok.” Vajkai a cseresznyével vagy almával való “megétetést” is megemlíti. A mérgezett alma.hu legénnyé. Szomorú. A forrásmunkák között meg kell említeni azokat a nevezetes feljegyzéseket. boszorkány ült rá. e. Vajkai által idézett cseresznye is azonos lehet a nadragulya bogyótermésével. aki gyakran a javasasszonnyal azonos. hiszen népi neve farkascseresznye. elbetegedett. hogy Kárpát-Európában gyakori volt a hallucinációt. mert ha ő nem lett volna ott. s amelyekben bőven találhatók orvosi növényekkel kapcsolatos ismeretek. idegrendszeri mérgezést okozó növények használata. gyakran kiegészítve a magyar népi orvoslásra vonatkozó adatokkal. nem halt mög. Ezsén kívül vót. a boszorkányok széttépték volna. Kr.” Egy valkói asszony a következőket mondta: “Ki az urát nem szereti. matragunát főzzön neki. hogy idős öregeket is megpróbáltak megmérgezni: “Hogy a maszlagmagot mögfőzték. Egyik adatközlő a gyümölcs elfogyasztása után álomba merült. ott ezt mondták: “Ki az urát nem szereti. a mérgezett hallucinációs élményeit visszaemlékezéseiben valóságnak tartja. hogy bolonduljanak meg. hogy a méreg adását megszünteti. Ezeket a növényeket ősidők óta bódítószerként bájitalok és boszorkánykenőcsök készítésére használták magyar nyelvterületen is. nagyobb adagban pedig halálos mérgezést okoz. Kr. megfeketedett.Forrás: http://www. Ez az ismert alkaloid hallucinációs álmokat. például vízvetéssel. A rontó boszorkány. hogy máskor ne csináljon ilyent.

tobozosok. Strassburg) Leonhard Fuchs (1501-1566): De stirpium historia commentarii insignes (1542. 78-77): 579 fajra tér ki. fvveknec nevekről. babiloni) kultúra: II. természetekről és hasznokról. Velence) Johann Theodor Tabernaemontanus heidelbergi orvos (-1590): Kreutersbuch (1613. e. a 2. aki művét 1656-ban alkotta “Hasznos orvoskönyv az fáknak és füveknek erejéről” címmel. ismertebb nevén Avicenna (978-1036) arab orvos: Canon Medicinae (5 kötet. felhívja a figyelmet a hamisításra! Iben Sina Bohara.és újvilági növényt tárgyal! A magyar nyelvű herbáriumok a népi tudásra is hatással voltak. Fuchsra. aki a szerkesztett szöveget elsőként adta közre elektronikus formában. 1570 körül keletkezett Váradi Lencsés György (1530-1593) Ars Medica című kézirata. e. Pliniusból és Adámus Lonicerusból szedettéc ki”. Veszprém. az írástudók közvetítették. barkások. Pápai Páriz Ferenc “Pax . főleg gyógynövény) A magyar herbáriumok forrásmunkái főként a neves európai iskolákból kerültek ki. Dioszkoridészre. valamint 10 alacsonyabb rendű növényfaj leírását adja. Bukarest) szintén Szabó T. szaknyelvet. Kr. ezer növény) Claudius Galenus (130. hogy megőrizték a régies magyar nyelvet. Basel) – már 3 ezernél több ó. rokonsági csoportok (pl. Gyakran az átvett forrásmunkákat magyarországi népi megfigyelésekkel egészítették ki. A hazai szerzők közül jelentős még Carolus Clusius “Stirpium Nomenclator Pannonicus” c. állatgyógyászati vonatkozásban Columellára. például: Otto Brunfels (1488-1543) berni orvos: Herbarium. amelyeket állatokkal kapcsolatban használtak fel. a népdalgyűjtésről is híres Kájoni János. Melius herbáriumának teljes címe: “Herbarium. könyve (1583). Sevilla). Melius Juhász Péter. Ma is ismert újbóli kiadása miatt Lippay János “Posoni Kert”-je (1664).doksi. mindamellett. András is írt füveskönyvet (1595). e. Teljes feldolgozását Szabó T. Basel) – fametszetű növényképekkel Nicolaus Monardes (1493-1578) sevillai orvos: Historia Medicinae (1569. gabonafélék) szerint tárgyalva Caius Plinius Secundus (23-79): Naturalis Historia (36 kötetben kb. sajátos kifejezéseket. Causis Plantarum Dioszkoridész Pedaniosz: Materia Medica (Kr. 460-377) Theophrasztosz Ereziosz (Kr. melyet a marosvásárhelyi Teleki Tékában ma is megtalálunk. 720-710: Babilonban létesül az első botanikus kert Hippokratész (Kr. vivae eicones (1530.-ban 780 növény. Strassburg) Hieronymus Tragus Bock (1498-1554): Kreuterbuch (1539. Kriterion. Merodachbaladan. Pergamon): kiemeli a gyűjtés és azonosság fontosságát. Attila végezte el. Különösen érdekes a csíksomlyói ferences barát. 2000).hu Mezopotámiai (asszír. fészkesek. Melius 233 szakaszban 403 magasabb rendű növényfaj és 43 termesztett növény. Frankfurt) – hatása a magyar herbárium-szerzőkre igen jelentős! Pietro Andrea Mattiolo (1500-1577): Commentarii (1565. Attilának köszönhetjük. (A CD címe: Ars Medica Electronica. Az ókoriak közül Theophrasztoszra. e.Forrás: http://www. emiatt különösen értékesek. akinek herbáriuma halála után. Vegetiusra és Pliniusra. az fáknac. Időrendben a második legnevesebb herbáriumíró a kálvini reformáció nagy alakja. Ezekből 45 szakaszban 67 azon növények száma. Beythe fia. továbbá a kortársak közül Brunfelsre. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel ellátott új kiadását (1979. 1554-ben az általa létrehozott drogmúzeumban már amerikai fajok is szerepelnek! Adamus Lonicerus (1527-1586): Historia naturalis opus novum (1555. melyben a magyar népi neveket Beythe István adta meg. 371-286): Historia Plantarum. 1578-ban jelent meg Heltai Gáspár özvegyének kiadásában Kolozsvárott. Bockra hivatkozik leggyakrabban. Galenusból.

Forrás: http://www.doksi.hu

Corporis”-a 1690-ben jelent meg először. Szinte különleges, hogy még 8 kiadás követte 1774-ig! Az 1764-ben Kolozsvárott megjelent kiadás utánnyomtatásban 1984-ben újra napvilágot látott (Magvető, Budapest). Gazdag tájékoztatása és élvezetes, olvasmányos stílusa valóban rendkívüli. Az 1775-ben Pozsonyban, a Landerer nyomda által megjelentetett “Új Füves és Virágos Magyar Kert” c. könyv Csapó József debreceni orvos műve (ennek utánnyomtatott kiadása 1987-ben jelent meg Budapesten). Meg kell még említeni a következőket: Benkő József (1778) Nomenclatura Botanica Flora Transsylvanica, Kitaibel Pál (1802-1812) Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae, Diószegi Sámuel (1813) Orvosi füveskönyv (Diószegi – Fazekas “Magyar Füveskönyv parcticai részeként”), Sadler József (1824-1830) Magyarázat a Magyar Plánták Szárított Gyűjteményéhez (I-XIV. kötet). Herbáriumainkra jellemző, hogy a kor tudományos színvonalán megadják a gyógynövények akkor érvényes latin, magyar, esetleg német, francia vagy olasz, sokszor érdekes népi magyar neveit, jellemzik a növény alakját és életfeltételeit, valamint leírják javallatait, hasznát, gyógyító hatásait, esetenként kitérve az állatgyógyászati alkalmazásokra. Csapó “Magyar Kert”-jéből érdemes példákat említeni és ezeket idézni. Annyira pontosak és hitelesek, hogy lényegükhöz ma sem lehetne sokkal többet hozzáfűzni. Farkasalma (hím farkasalma, farkashézaggyökér, hézaggyökér, likasír) – Aristolochia clematitis – “Ez a fű szőlőkben és kertekben önként terem, szív forma levelei vagynak, kiknek oly erős szagok és ízek mint a bors; a hosszú vékony gyökere szint ilyen ízű; a virágok sárgállók hosszúkások: Dunán túl a Rábtza nevű folyó víz mellett lévő kertekben elég terem magában. Belső hasznai: 1. Szülés után a megrekedt vért a méhből kitisztítja…2. Hószám rekedést megindítja…3. Fulladozó személyeknek…(Megjegyzem, hogy újabban mérgező hatóanyaga miatt belsőleg nem szabad használni, emiatt részletesebb leírását nem tartom indokoltnak). Külső hasznai: 1. A csüvös és kemény és büdös sebeket (fistulae) jó ezen porral hintegetni, mert hamarabb gyógyulnak. 2. Lábszáron lévő régi fekélyeket és sebeket ezen por meggyógyítja reájuk hintetettvén, vagy borban azt megfőzvén és pép formán a sebes lábakra rakván. 3. Vadhúst a sebekről elveszt az reájok hintetett gyökér pora. 4. Sebekre, melyek ütés és vágás által estek, a köznép is tudja micsoda hasznos a farkasalma leveleit reá rakni, akár zölden, akár elsőben borban megfőzvén ezeket. Közhasznai: Lovaknak fekélyei és sebjei melyek a nyeregtől estek, ezen reá hintett fű levelei vagy gyökere porával megtisztulnak és meggyógyulnak. A marhában is pedig hogy vadhús vagy nyűvek ne támadjanak, megakadályoztatja.” Fecskefű (nagy fecskefű, aranyfű, arannya versengőfű, cinadónia, veresellőfű, vérehullófű) – Chelidonium majus – “Ez plánta másfél réfni magasan nő, önként terem kertekben sövények és árkok mellett és mezőn; szép sárga virága vagyon…, ha a levelek vagy szárai megszakasztatnak, sárga nedvesség foly ki belőlük. Külső hasznai: 1. Szömölcsöt a kézről elveszt a fű sárga leve, csak gyakran cseppentsék reá. 2. Szemen lévő hályogot is elveszti, és egyéb külső sebhelyeit megtisztítja ezen sárga nedvesség, ha egy cseppet reá cseppentenek. Sőt csudálatos: a gólyák is az ő fiaiknak szemeiket ezen fűvel gyógyítják, és setét szemeik megvilágosodnak nékik.” Beléndfű (bolondítófű, disznóbab) – Hyoscyamus niger – “Ez kétféle nemű: egyik fekete, a másik fejér. A feketének hosszas, széles és csipkés levelei vagynak, nehéz szagúak, mint a bürök; a virágok tölcsér formájúak, setét sárgák. A magvai gömbölyűek, szürkék, olyan mint a mák magok, de két akkorák: árkok és gátok mellett terem. A fejér belénd levelei rövidebbek, de szélesek, fejérellők, puhák. Belső hasznairól semmit sem írhatok, hanem inkább sokféle ártalmairól írhatnék, de azokat itt mind elől számlálni nem tartom tanácsosnak. Külső hasznai: Kemén csomókat a testen

Forrás: http://www.doksi.hu

eloszlatnak az reá rakott levelei. 2. Fájdalmakat enyhít az olaja, mellyel kenetessék a fájós rész: ilyen olaj a patikában tartatik. Nota: 1. A belénd magokkal odvas fogaknak füstölését, mint a köznép fogfájásról javallja, és épen nem tanácsolom, a szomorú példák szerént, úgymint minémű füstölésektől, az emberek elméjekben megháborodtanak, és mint egy dühösségre jutottak…2. Méltó volna a belénd füvet városok és falvak körül kiirtatni, mivel a gonosz tudákos emberek, leveleivel, magvaival és gyökereivel sokféleképen kárt tesznek az emberekben.” Csalán (égető csallán, nagycsallán) – Urtica dioica – “Csallánt nem szükséges magyaráznom, mert a gyermekek is esmérik. Belső hasznai: 1. Fövényt a vesékből kitisztítja a főtt vize e fűnek. 2. Vérköpést megállat a kipréselt és bévett leve. Külső hasznai: szélütött embereknek tagjaikat hasznos a zöld csallánnal verni, mert érzékenységet és erőt okoz azokban.” Fülfű (fülben eresztő fű, fülben mászó fű, fülben facsaró, házi zöld, téli zöld, mindenkor élő, kövirózsa, menydörgőfű) – Sempervivum tectorum – “Házok tetején, sendelyen nevelkedik ez plánta és széles s vastag leveleit elszaporítja. Belső hasznai: Nyavalyás kis gyermeknek, azaz: kiket a nyavalya tör, add inni ez fűnek kinyomott levét, kis kanálkánként. Külső hasznai: 1. Dagadásokat eloszlatják a reá rakott levelek. 2. Szájban lévő apró kelevényeket s hólyagocskákat a zöld fű leve elveszti kenetettvén azok véle. 3. Égésről igen hasznos e fű leve, csak hájjal vagy irós vajjal főzzék meg s úgy kennyék a megégett tagokat. 4. Szemölcsöt a kezeken, a lábakon pedig a tyukszemeket elveszti az azokra kenetett zöldfű leve, vagy reájuk tétetett öszve zúzott levele. E végre javallom, először a lábakat meleg vízben meg kell áztatni, ezután a kemény clavusoknak tetejéket lemetszeni, s úgy osztán azokra a fülfű leveleit megzúzva felrakni.” Kakukkfű (mezei kakukkfű) – Thymus serpyllum – “Még a gyermekek is esmérik e füvecskét, mert úton, útfélen terem, jó illatja vagyon mint a citromnak. Belső hasznai: 1. Csuklást megszünte ez fű, a felkötéssel vagy róla való ivással. 2. Megállott vizeletet megindítja, ki bort iszik róla. 3. Régi köhögést megszünteti, a főtt s mézzel egyelített vize. Külső hasznai: 1. Elesett tagokat megépíti az e fűből készült ferdő. 2. Gyenge gyomrot hasznos véle kötözni." Pápai Páriz “Pax Corporis”-ában tárgyalt gyógynövényeket elsőként Halmai János budapesti farmakognózia professzor gyűjtötte ki. Így tudjuk, hogy közel 300 gyógynövényről és növényi eredetű szerről olvashatunk máig alkalmazható vagy elgondolkoztató ismereteket könyvéből. Betegségcsoportok szerint tárgyalja közölnivalóját. A gyógynövények rendszerint valamilyen keverék, készítmény vagy gyógymód részei. “A főnek nyavalyáiról” c. fejezetben a sokféle javallat és recept között például ezt írja: “ Legjobb a főfájásban a vadszőlő virága, akár nyersen, akár aszún, főzd meg ecetben, törd meg flastrom formán, rakd ruhára, kösd bé véle…Ha nagy hévséggel a főfájás: nyers rutalevelet, reszelt retket, lágy sót, savanyú kovászt, erős ecetet törj erősen öszve, mint a pépet, ruhára kenvén a talpait kösd bé véle, igen hasznosan szíjja aláfelé. Ha megszárad rajta, mindjárt újítsd.” A száj büdössége ellen bőven sorol fel gyógymódokat: “Tartsa tisztán az ember száját, fogait mindennap…ha rossz a fog és ürege vagyon, vonják ki onnan, mert semmi hasznot ott nem tészen. Ha a gyomortól vagyon, éljen illendő purgációval, aloéból készített pilulákkal, melyek mind a belső rothadást gyógyítják, mind jó illatot szereznek a szájnak. Igyék ürömről, mert az üröm is azon erejű az aloéval, igen el is veszi a szájnak dohát. Angelica gyökeret gyakran rágjon, cubebét, ánizst, fahéjat…Akinek egyéb nincsen, csak a citrom héja is jó, violagyökér, örménygyökér, ha rágja gyakorta. Jó egy-egy csepp fahéjolajat egy kalán vagy rózsavízben azon végre béinnya. Mikor ételét végzi, hogy a gyomor száját bészorítsa, sült birsalmát vagy körtvélyt egyék. Légcsőhurut esetén egész sor – mai

Forrás: http://www.doksi.hu

fogalommal élve – “gyógyterméket” ajánl, megadva készítésük módját: “A fejér liliom tövet és vereshagymát tüzes hamu alatt süsd meg, törd öszve vajjal erősen, mint pépet, kend ruhára, mint a flastromot, jó melegen, s kösd bé a mellyét véle.” A méz és vöröshagyma társítását különféle formában ajánlja, de a gyógyborokat is jónak véli, pl. az örménygyökeres bort vagy a fenyőmagos bort, ami még jobb, ha kakukkfűvel és izsóppal készül.

3. Növényi anyagcsere és kapcsolata a hatóanyagok képződésével
Akár gyógyszerészeti, akár ökológiai szempontból a másodlagos növényi anyagcserét ma helyesebb speciális metabolizmusnak nevezni, főleg azért, mert egyre több vegyületről vagy vegyületcsoportról derül ki, hogy élettani vagy ökológiai szerepük van a növény életében, vagyis a másodlagos jelző használata nem kifejező. Egy taxon fenotípusa a genomban megszabott öröklött tulajdonságok megnyilvánulása. Ilyen öröklött tulajdonság akkor a legszembetűnőbb, ha látni lehet. Például egy virág pártalevelei vagy lepellevelei nemcsak változatos alakúak, hanem jellegzetes színűek. Gyakran illatosak, de nem egyszer számunkra kellemetlen szagúak. A növény különféle szerveinek jellegzetes ízük is lehet, a legtöbb fogyasztó szervezetet a keserű íz taszít, az édes íz vonz. Vagyis érzékszerveink sokféle minőségi bélyeget képesek felfogni. Ma azonban a kémiai módszerek tökéletesedése következtében olyan anyagokra is bőséges információt kapunk, amelyeket érzékszervekkel nem tudunk megkülönböztetni. A fitokémiai analitika olyannyira fejlett, hogy endogén (természetes eredetű) vegyületek sokaságát tudjuk azonosítani, sőt mennyiségüket megmérni. Az ember, mint “csúcsfogyasztó”, sokféle növényi tápanyagot is fogyaszt, de a gazdasági állatok számára is igen fontosak a növényi takarmányok. Nem véletlen, hogy legjobban a haszonnövények kémiai összetételét ismerjük, hiszen az ezekre jellemző anyagok, vegyületek sokasága alakítja ki a kedvező (nutritív) vagy kedvezőtlen (antinutritív) tulajdonságokat. Speciális anyagokat különösen a gyógy- és fűszernövények tartalmaznak, ma már hazánkban 120-130 gyógynövény termesztése lehetséges (BERNÁTH 2000). A termesztés azért előnyös, mert közel azonos minőségű termést tudunk biztosítani, másrészt azért, mert sok, ritkuló vagy védelemre szoruló faj termesztésbe vonásását kell megoldanunk, mivel az ember rablógazdálkodása beláthatatlan biológiai és ökológiai következményekkel jár a természetes élőhelyek megváltozása miatt. Jelenleg a Földön 10-15 ezerre becsülhető a haszonnövények száma (WIERSEMA – LEÓN 1999, WICKENS 2001). Népi tapasztalatok, etnobotanikai adatok tették lehetővé a modern fitokémiai és élettani értékeléseket, s ez a feltáró, analizáló munka ma is intenzíven folyik, miközben azt tapasztaljuk, hogy a természetes edényes flóra egyre csak szegényedik. A biológiai (nemcsak növényi) sokféleség veszélyben van az emberi önzés, műveletlenség és szűklátókörűség miatt! A termesztett és vadon élő hasznonnövényeknek csak elenyésző részét használjuk fel a mindennapi életben. A legtöbb élelmiszer- és takarmánynövény azért fontos az ember és a háziállatok számára, mert értékes, energiát szolgáltató szénhidrátokat (pl. cukrokat, keményítőt), fehérjeépítő aminosavakat, nélkülözhetetlen zsíros olajokat, fontos makro- és mikroelemeket, valamint vitaminokat tartalmaznak. Ezekből a növényekből gyakran ipari úton kivonják a legértékesebb anyagokat (pl. a kukoricából nemcsak keményítőt, invertcukrot és alkoholt gyártanak, hanem elkülönített csírájából zsíros olajat extrahálnak, vagy a szójából tiszta, tripszininhibitor-

Forrás: http://www.doksi.hu

mentes fehérjét izolálnak akár élelmiszeripari felhasználás céljára alkalmas minőségben). Világviszonylatban igen fontosak az esszenciális zsírsavakban és természetes antioxidánsokban (tokoferolokban) gazdag növényi olajok, kb. 70 kultúrnövény alkalmas ipari olajkinyerésre (ROTH – KORMANN 2000). Megnőtt a kereslet a környezet- és emberkímélő természetes színanyagok iránt is, ezeket kb. 70-80 termesztett festéknövény szolgáltatja (ROTH et al. 1992). Nagyon fontosak még az ízesítő és illatos növények is. Az illóolajokat többféle ipari úton ki lehet nyerni, a hagyományos (vízgőzdesztillációval vagy préseléssel) előállított illóolajok száma egyre több, ma kb. 150-200 hivatalosan elismert és kémiai összetétel szempontjából pontosan ismert illóolajat használunk a világon (ROTH – KORMANN 1997). Ennél jóval több az illóolajat tartalmazó növények száma, azonban egyelőre alkalmatlanok ipari kivonásra vagy tisztításuk túl költséges. Az előbb említett illóolajok és ízanyagok már különleges összetételűek, egyes komponensei annyira sajátosak, hogy valóban speciálisnak tekinthetők. Azaz taxonómiai értékűek, ha jelenlétük mindig igazolható (közvetlenül genotípustól függő). Sokféle kémiai szerkezetű vegyületnek van kemotaxonómiai értéke (FROHNE – JENSEN 1992). Minden szerkezethez elvileg valamilyen hatás is tartozik. Ezért a kémiailag többé-kevésbé ismert szerkezetű vegyületeket hatóanyagoknak nevezzük, ha többé-kevésbé ismert hatásuk van és ez a hatás biológiai, mikrobiológiai vagy farmakológiai módszerekkel igazolható. Az erős hatású anyagokból (pl. idegrendszerre vagy keringési és érrendszerre ható vegyületekből) gyakran gyógyszereket állítanak elő, míg a nagyobb terápiás biztonsággal alkalmazható, viszonylag enyhébb hatású gyógynövényeket szárított formában, azaz drogként közvetlenül vagy kivonatok formájában használnak a fitoterápiában (BRUNETON 1995, WICHTL 1997, WAGNER 1999). A hatás nemcsak emberre vagy gazdasági állatra irányulhat, hanem kártevő állatokra (pl. rovarokra, rágcsálókra) vagy kórokozó mikroorganizmusokra (vírusokra, baktériumokra, gombákra) is. Sok növényi inszekticid, repellens, herbicid, fungicid, baktericid vagy rodenticid hatóanyagot ismerünk, ezek közül sokat (pl. piretroidokat, juvenoidokat, ekdizonokat) a mezőgazdasági gyakorlatban is alkalmaznak (GODFREY 1995). Figyelemre méltó, hogy az ismert hatóanyagokat tartalmazó gyógynövények nagy részére érvényes, hogy vizes közegben - igen gyakran természetes állományokban is - más növényfajok fejlődésére nem közömbösek, sőt többnyire az akceptor növény növekedését gátolják, ritkábban serkentik. Ezek az allelopátiás jelenségek gyakorlati szempontból is hasznosak lehetnek, elősegítve a “természetbarát” agrotechnikai törekvéseket (SZABÓ 1997). A sokféle különleges növényi metabolitot HARBORNE (1989) a következőképpen csoportosítja megbecsülve számukat is: Nitrogénvegyületek: alkaloidok (6500), aminok (100), nem fehérjeépítő aminosavak (400), cianogén glikozidok (30), a nitrogénen kívül még kénatomot is tartalmazó glikozinolátok, ill. izotiocianátok (75) Terpenoidok: monoterpének (1000), szeszkviterpén-laktonok (1500), diterpenoidok (2000), szaponinok (600), limonoidok (100), kukurbitacinok (50), kardenolidok (150), karotinoidok (500) Fenoloidok: egyszerű fenolok (200), flavonoidok (4000), kinonok (800) Poliacetilének (650) Látható az adatokból, hogy a legtöbb ismert vegyület az alkaloidok, diterpenoidok, szeszkviterpén-laktonok, monoterpének és flavonoidok köréből kerül ki, ezek közül többnyire toxikusak (és bizonyos biológiai tesztekben erősen aktívak) az alkaloidok, a diterpenoidok és a szeszkviterpén-laktonok. Nem vagy alig toxikusak az

Jól ismert. Mivel sokféle növényfaj (taxon) van (a genotípusok változatossága felmérhetetlen!). többnyire erős hatásúak) . virágzást) szabályozó fitohormonok. annál több enzimreakció megy végbe a növényi sejtben vagy differenciálódott szövetben. ennek megfelelően sokszorosan sokféle különleges vegyület jöhet létre (HEGNAUER 1962-1992.triterpének (6 izoprén = 30 szénatomosak) – szteroidok (pl.tetraterpének (8 izoprén = 40 szénatomosak) – karotinoidok (karotinok. a növények által szintetizált vegyületek fitofiziológiai.és oxigénatom mellett már megjelenik a nitrogénatom is. acetil-koenzim-A-ból és cukrokból képződő aromás vegyületek) . vagyis aminosavakból keletkeznek) .alkaloidok (keserűek.Forrás: http://www.és termésöregedést (szeneszcenciát) előidéző (hosszú ideig tartó stresszhatást kivédő) fitohormon. Glikozinolátok (izotiocianát-glikozidok) – az előbbi atomokon kívül megjelenik a kénatom – csípős ízűek. a hidrogén. Alkánok. alkének. annál erősebb hatású a vizsgált (tesztelt) anyag. amíg a növényi nyersanyagból tiszta és ismert kémiai szerkezetű vegyületet nyerünk. A speciális növényi metabolitokat a következőképpen lehet csoportosítani: 1. HEGNAUER – HEGNAUER 1996). Azotoidok (ezekben a szén-. hogy minden enzim szintézise adott gének expresszálódásának következménye. főként a fotoszintézissel függ össze. Hosszú az út. az abszcizinsav (vagy más néven dormin) . szúrós szagúak Mi a szerepük a növény életében? . antrakinonok (ciklusos poliketidek) 4. poliinek (poliacetilének) – utóbbiak főleg a gyökérben található antimikrobiális vegyületek 2. Igazán akkor konkrét a hatásigazolás. e vegyületek izolálásával és szerkezetének megállapításával foglalkozó tudományterület.hu illóolajok fő komponensei.kinonok.fenolsavak.doksi. valamint a levél. Fenoloidok (fenilalaninból. növényi ekdizonok).szeszkviterpén-alkoholok. naftokinonok. A speciális anyagok sokfélesége.rendszerint keserű ízű vegyületek. ha ismert szerkezetű vegyületre (vagyis nem “anyagra”) vonatkoznak ismereteink.) . antocianinok stb. A fitokémia ma a növényélettan és az ökológiai biokémia egyik legfontosabb ága. flavonok.és rügynyugalmat. továbbá a sokszor színes és antioxidáns vagy szabadgyök-scavenger tulajdonságú flavonoidok. a morfiné).polifenolok. bioszintézisük összetettsége a primér anyagcserével. tanninok (kondenzált és hidrolizálható típusok) . katechinek.cianogén glikozidok (keserűek) 5. Minél bonyolultabb egy speciális vegyület szerkezete (pl. a gibberellinek .monoterpének (2 izoprén = 10 szénatomosak) – illóolajok fő komponensei . szaponinok (utóbbiaknak szerepük van a betegségellenállóképességben) .flavonoidok (flavanok. fenilpropanoidok . Terpenoidok (mevalonát-úton képződő izoprenoidok) . xantofillok) 3. -észterek. HEGNAUER – HEGNAUER 1994. biokémiai szerepével.diterpének (4 izoprén = 20 szénatomosak) – ide tartoznak a növekedést és fejlődést (csírázást. hogy minél kisebb töménységben igazolható valamilyen fiziológiai változás. ökológiai. Szükséges azonban hangsúlyozni. a monoterpének. -laktonok (3 izoprén = 15 szénatomosak) . ide tartozik még a mag.

4. hatástalanítja többek között a képződő szuperoxid. ezáltal “utat mutatva” nekik elősegítik a beporzást. A következmény: a növény szárazságtűrő képessége nő. baktériumok. Sokkal általánosabb az antioxidáns és a szabadgyök (főleg szuperoxid. de az sem ritka. ezzel csökkentik a vízpotenciált (értéke negatívabb lesz). szelektív beporzás!). a kloroplasztisz tilakoidmembránjában teljesen általános (vagyis egyáltalán nem speciális!) az aszkorbát (a legfontosabb hidrofil antioxidáns. gombák) és kártevő állatokkal (főleg rovarokkal) szemben nagyrészt éppen speciális metabolitok jelenlétének köszönhető. Például a héjképletekben. azaz repellens (pl. Bonyolítja a hatásértelmezést. hanem fokozódik. hogy a növényekben található szervetlen elemek könnyen képezhetnek komplexeket a hatócsoportokkal. Viráglevelek.vagy toleranciafaktor: közülük sok antivirális. továbbá a citoprotektív tulajdonságú és fényenergiát továbbító karotinoidok előfordulása. nekünk “C-vitamin”!) és a tokoferolok (a legfontosabb lipofil antioxidánsok. s ezáltal elősegíti a beporzást és a megtermékenyülést a virágban (szelektív védekezés. antibakteriális. peroxil. Védelmi szerepükön kívül vonzzák a különböző hullámhosszúságú fényre érzékeny rovarokat.és egyéb szabadgyököt.hu A növények ellenállóképessége a kórokozó mikroorganizmusokkal (vírusok.vagy toleranciafaktoroknak szoktuk nevezni. Rhizobium) és a gyökérkapcsolt (mikorrhizás) gombák gazdanövényhez való kötődését. elnyeli a kloroplasztiszt károsító UV-sugárzást. Szignáltényező: sejtmembrán szinten szabályozzák a nitrogén-fixáló baktériumok (pl. A flavonoidok változatossága (taxonspecifikus előfordulása) már jóval nagyobb mértékű. Különösen a bőrszövet legkülső sejtsorában (főleg az epidermiszsejtek vakuolumában) koncentrálódik. hogy a méhszurok fő anyagai hasonlóak a nyárfarügyéhez. hidroxil) hatástalanító tulajdonság. idegen rovartetem így nem fertőzi be a kaptárt. maghéjak színét határozzák meg: a flavonoidok többsége sárga. Emiatt ezeket az anyagokat (vegyületeket) kémiai rezisztencia. Fontos megemlíteni. Különféle szerkezetű vegyületek és hatócsoportok (atomcsoportok vagy akár ciklusban lévő heteroatomok) lehetnek ilyenek.Forrás: http://www. antimikotikus vagy allelopátiás hatású.doksi. Stressztényező: különösen a sóképző és fémkelátokat alkotó antocianinok nagyobb mennyiségben növelik a sejtek vízmegtartó sajátosságát. ibolya vagy piros színűek (pH-tól függően).és hidroxilszabadgyököket hatástalanító aktivitása. vagyis attraktáns. Ugyancsak kiemelkedő a többnyire sárga színű flavonoidok szuperoxid. nekünk “E-vitamin”!). azonban az ide tartozó (ugyancsak benzpiran-vázas) antocianin-pigmentek kék. 5. más rovarfajokat csalogat. 2. Nem véletlen. hiszen a háziméhek nálunk elsősorban a nyárfarügy ragadós pikkelyleveleiről gyűjtik a mikroorganizmusokat gátló propoliszt. hogy makromolekulákká polimerizálódnak vagy vegyes étereket és észtereket képeznek egymással bonyolult szerkezetű “konjugátumokat” alkotva. 3. Citoprotektív (sejtvédő): a káros UV-B sugárzás hatására a flavonoidok bioszintézise nem csökken. hogy az illó (többnyire “illatos”) monoterpének egy része bizonyos rovarokat elriaszt. hogy a fotoszintetikus elektrontranszport fő reakcióterében. Az alkilaminok azonban inkább “szagos” illó vegyületek. hogy a levendula vagy a bazsalikom ruha közé téve elriasztja a molyokat a szekrényből). rügypikkelyekben különösen sok flavonoid található. Sok . A “bebalzsamozott”. mégis növényélettani szerepük sok vonatkozásban hasonló. régi népi megfigyelés. Mi a szerepük a fogyasztó szervezetek életében? Érdekes. főleg bizonyos légyfajokat és bogarakat csalogatnak. Néhány érdekes és fontosabb példa: 1. terméshéjak. Rezisztencia.

Ebben a hálós. Az áttekinthetőség kedvéért a fitokémiai sokféleséget a továbbiakban kémiai szerkezet szerint történő osztályozás szerint érzékeltetem. A kisebb hullámhosszú fénytartományok közül gyakorlati szempontból a legfontosabb az UV-B (280-320 nm). hogyan történik a szén-dioxid redukciója? Egész egyszerűen megfogalmazva: elektronok és protonok fokozatos szétválása során. hogy az elektron fokozatosan tovább juthasson. ezek pedig a plasztokinon-rendszernek. de a fény összegyűjtésében. A porfirin-vázas és Mg-ot tartalmazó klorofill gerjesztett állapotban (exciton állapot a reakciócentrumban. Ahhoz.több résztvevő molekula segítségével . 2-szer 1011 tonna szerves anyag keletkezik évente. Legalapvetőbb összefüggéseit azonban röviden jellemezni szükséges. Elektronjait továbbítja a vastartalmú citokrómoknak (Cyt b/f). vagyis core complexben). de bőven van kivétel is. Hogyan keletkezik az oxigén. míg a virágporból és nektárból belakmározó rovarok számára csábító illatözön. Mindezek előtt vázlatosan áttekintést adok a primér anyagcsere fő jellemzőire. Példák említésével bizonyítom a hatás sokféleségét vagy az esetleges speciális hatásokat. A fotoszintetikusan hasznosítható fény 400-700 nm.kinonoknak adja át. Részletes tárgyalása a növényélettan és a növényi biokémia tárgykörébe tartozik. egy mangán-tartalmú fehérjekomplex segítségével történik. Az ember számára – mint ahogyan a bevezető gondolataimban már többször utaltam rá – táplálkozásélettani szempontból egyáltalán nem mindegy. A puhatestűek közül az éti csiga ügyet sem vet a legtöbb keserű anyagra.2%-ot hasznosítanak. majd legtöbb esetben innen az elektron tovább jut egy mozgékony és réztartalmú. hogy a hasznos napsugárzásból a fotoszintetizáló prokarióta és eukarióta szervezetek csak mintegy 0. miközben redukálódik (PQH-vá alakul). . számú fotokémiai rendszerén belül (PS II = photosystem II) elektronját . tehát nemcsak az emberre jelentenek közvetlen veszélyt. a fénygyűjtő fehérjekomplexekben). néhol gránumokba tömörülő tilakoid membránban zajlik le a fotoszintetikus elektron-transzport.Forrás: http://www. Ez a PQ-nak rövidített rendszer a protont a tilakoid membrán sztróma felőli oldaláról a lumen felöli oldalára továbbítja. egyre negatívabb redoxpotenciálú akceptoroknak kell működniük. a CC-ben.hu trópusi növény virágja (nálunk a kontyvirág ilyen) nekünk kellemetlen szagú. ami annyit jelent. Az elektron a víz fotolízise nyomán. hanem a fotoszintézis során keletkező és a légkörbe jutó “melléktermék”. A legfontosabb elektronakceptor a klorofill-A és -B. A keletkezett redukált szénhidrátok nemcsak a fogyasztó szervezetek (konzumensek) számára biztosítják az életet jelentő kémiai energiát és minden biokémiai folyamatot. A szag és íz gyakran kémiailag ugyanarra az anyagra (vegyületekre) vezethető vissza.doksi. az elektrontranszport-lánc II. az oxigén biztosítja az életet. továbbításában és a felesleges fény elvezetésében a karotinoidoknak (β-karotin és xantofillok) is fontos szerepük van (pl. Ez az energia már növeli a szabad oxigéngyökök membránkárosító hatását. miközben proton és oxigén jön létre (Hill-reakció). A keserű ízű szeszkviterpén-laktonok sok növényt távoltartanak a rágcsáló állatoktól. hogy egy növény milyen ízű. A kettős membránnal határolt kloroplasztisz állományában (sztróma) speciális membránrendszer található. a) Fotoszintézis Minden növényi vegyület keletkezésének alapja a fotoszintézis. 15-ször 1023 J/év) tudják csak hasznosítani a CO2-redukció során. Az elektron fő donora tehát maga a vízmolekula. A fotoszintézis során kb. Az autotróf növények (primér producensek) a Földre jutó fényenergia egy részét (kb.

Neve működésére utal: ribulóz-1. Calvin-ciklus első lépése a szén-dioxid megkötése. majd más szövetbe (pl. A további reakció csak akkor megy végbe.Forrás: http://www.5-biszfoszfát képes.5-biszfoszfát-karboxiláz/oxigenáz.hu redox tulajdonságú kromoproteidnek. hogy a sztróma oldalon ADP-ből és szervetlen foszfátból ATP képződjön. a keletkezett ATP pedig a fotoszintetikus eredetű. Ha a szén-dioxid fixálódása megy végbe. Ha a folyamat időben különül el (nappal zártak a sztómák és működik a Calvin-ciklus. Erről a molekuláról a PS I-re kerül az elektron. A kloroplasztiszban a glükóz-1-foszfátból jön létre a primér keményítő. a dihidroxi-aceton-foszfátnak a különféle aldoláz és transzketoláz enzimreakciók révén létrejövő származékai már fontos cukrok megjelenését teszik lehetővé (mindamellett.doksi. ribulóz. szerepe van a nitrát-nitrit. Ez a különleges. vagyis glicerinsav-1. Tehát a redukciós szakaszban keletkezik az első trióz-foszfát. xelulóz. Nagy jelentősége van a szén-dioxid redukció energiaigényének kielégítésében. a glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz katalizálásával glicerinaldehid-3-foszfáttá redukálódik. a kloroplasztisz sztróma-állományában lévő legjelentősebb bifunkcionális enzim (rövidítése: rubisco). Ez a sav az elektrontranszport során létrejövő NADPH közreműködésével. negatív töltésű fehérjekomplex már önmagában is képes kémiai redukálásra. cukorrépa. ezáltal elektrontöbblettel fog rendelkezni). pl.3-biszfoszfátnak kell kialakulnia speciális kináz közreműködésével. a reakciócentrumban pedig ugyanúgy klorofill-A helyezkedik el. Ez a redukáló tényező teszi lehetővé az ún. Átmenetileg almasav (ill. A CO2-fixálás és -redukció útját a Nobel-díjas Melvin Calvin és munkatársai tisztázták. hogy foszforilált állapotban a ciklus folytatódik). primér ATP. és a tilakoid membránban található integráns membránfehérje révén kiegyenlítődik és a felszabaduló energia elegendő ahhoz. glükóz. de nem kötött helyzetű ferredoxinra. Az összekötő fehérje az ATP-szintáz. ha a primér ATP a molekulát foszforilálja. Az katalizáló enzim ehhez az 5 C-atomos vegyülethez szén-dioxid vagy oxigén fixálását képes elősegíteni. Ennek és izomérjének. ribóz. Vannak olyan növények is. Ilyenek a fruktóz. sötétszakaszban a megkötött szén-dioxid redukálását. kukorica. Az itt gerjesztett elektron helyére kerül a plasztocianinról leváló elektron. malát) formájában tárolódik a megkötött szén-dioxid. A PS I-ben éppen úgy. a fény összegyűjtésére alkalmas fehérjekomplexek (LHC = light harvesting complex) találhatók. A ferredoxinról azonban . Ezek a C-4-es típusú növények.egy flavin-adenin-dinukleotid (FAD) tartalmú flavoprotein katalizálásával (ez a NADP-reduktáz) a NADP-re kerül (a nikotinsavamid-adenin-dinukleotid-foszfát nikotinsavamid nukleotidja két elektront és egy protont vesz fel. szedoheptulóz. pl. A PS I reakciócentrumából (tehát ez is “elektroncsapda”) különféle vas-kén komplexeken át (mindenhol a Fe3+ Fe2+-vé redukálódik) az elektron megérkezik a szintén redox hajlamú. a plasztocianinnak. emiatt . eritróz. A megkötésben a foszfo-enol-piruvát (PEP) tölt be kulcsfontosságú szerepet. amely a sztróma felőli oldalon mozgékony. Erre a primér ATP által foszforilált ribulóz-1. Az ún. hüvelyparenchima-sejtekbe) jutva a Calvin-ciklusban értékesül nagyobb mennyiségű keményítőt képezve. Kialakul a kémiai redukcióra alkalmas NADPH. amelyek kombinált úton kötik meg a szén-dioxidot. akkor a molekulából két 3 C-atomos glicerinsav-3-foszfát keletkezik. vagyis a gyorsan képződő fotoszintetikus keményítő már is energiatartalékot jelent a további folyamatok számára. Mi történik a lumenbe elkülönített protonnal? A tilakoid membrán két felületén kialakuló kemiozmotikus potenciál-különbség egy speciális szerkezetű. éjjel nyitottak a sztómák és a kloroplasztiszt tartalmazó sejtek a felvett szén-dioxidot almasav formájában a vakuolumokban tárolják.és szulfát-redukcióban. mint a PS II-ben. vasat tartalmazó.

Ez az ipari cukor tisztítva alkalmas élelmiszeripari felhasználásra.6-biszfoszfátot képez. a floemben transzportálódó szaharóz. A keményítő (amilóz) főként amiloplasztokban halmozódik fel és ATP-vel aktiválódott ADPG-ből keményítő-szintáz segítségével képződik. A másodlagos. Sárgásfehér állományú. A fotoszintézis során képződő szénhidrátok legnagyobb része a sejtfal felépítésében vesz részt. tea stb. Közülük a legismertebb a csicsóka (Helianthus tuberosus) gumója. akkor CAM (Crassulaceae acid metabolism) típusúak.6-kötés jellemző rájuk. ezáltal az UDPG már elég szabadenergiával rendelkezik ahhoz. kávé. A gyógyszerészetben például tabletta. Amylum tritici búzából. Fruktóz polimérek a fruktánok vagy polifruktánok. akkor egy része foszfohexoizomeráz. de legtöbbször kisebb arányban. A kivont és tisztított inulin jó kötőanyag lehet a tablettázásban. Ezeket a maltodextrineket iparilag elkülönítik. Raktározott állapotban a legtöbb szaharózt a cukorrépából és a cukornádból nyerik ki. A szaharóz tehát diszaharid (α-D-glükóz-1. A mézfélék egy része fruktózban.Forrás: http://www.4-glikozidkötéssel kapcsolódó. majd foszfoglükomutáz katalizálásával glükóz-l-foszfátot képez.). A növények legfontosabb raktározott tartalékai.2-α-D-fruktóz). édes ízű. de leggyakoribb a glükóz és fruktóz együttes jelenléte. b) Szénhidrátok A dihidroxi-aceton-foszfát a trióz-foszfát-izomeráz hatására glicerinaldehid-3-foszfáttá alakul. A D-mannitol a Fraxinus ornus (Oleaceae) Manna drogjának fő hatóanyaga.és hintőporgyártáshoz használják a finomított keményítőket (Amylum solani burgonyából. Foszfatáz hatására tehát létrejön a magasabb rendű növények transzportcukra. ezek is elfogyasztva elősegítik a perisztaltikát. más részük glükózban gazdag. enyhe hashajtó. hogy egyes cukorbetegségekben jobban tolerálható. A mézben (Mel depuratum) is előfordul. A cukoralkoholok a monoszaharidok redukciójával keletkeznek. de számos hidrogénkötés alakítja ki jellegzetes és hidrofil .hu présnedvük savas kémhatású). A glükózból létrejövő D-szorbitolban gazdag a Malus. Amylum oryzae rizsből). Az amilopektinek elágazó szerkezetű. hogy fruktóz-6-foszfáttal szaharóz-foszfát képződjön a szaharóz-foszfát-szintáz segítségével.és ízesítő vegyület. fontos vivő. Amylum maydis kukoricából. kevésbé egységes polimérek. A csipkeíz (pulpa) igen enyhe laxáns hatásához hozzájárul a pektintartalom is. Az invert cukrot szaharózból állítják elő invertáz alkalmazásával. Méz hamisítására is kipróbálják. akár több ezer βglükózból áll.doksi. Ezt mindig a nektár cukorösszetétele dönti el. A szintén Rosaceae családba tartozó csipkebogyó (Cynosbati = Rosae pseudofructus) áltermések különösen bővelkednek C-vitaminban. Nem ágazik el. Ez uridin-trifoszfáttal (UTP) aktiválódik. finomítják és az élelmiszeriparban nagy mennyiségben felhasználják (instant kakaó. fásodott sejtfal cellulózon kívül lignint is tartalmaz. A cellulózmolekula β-1.4-kötésű αglükózok a keményítőben helikális szerkezetet biztosítanak. A szirupok alapanyaga. Ha foszfatáz hatására fruktóz-6-foszfáttá hidrolizálódik. Euphorbiák) vagy a Crassulaceae családba tartozó kövirózsa és varjúháj is. A két izomér aldoláz révén fruktóz-1. energiagazdag tápanyagok. Legtöbbször jelentős mennyiségű amilopektinnel együtt fordulnak elő. Ebből fruktóz-szirup készíthető. előnye. Ilyen a legtöbb pozsgás növény (kaktuszok. általában az α1. D-szorbitból képződik az aszkorbinsav. Az α1. A keményítő enzimatikus lebontása során először az egyenes és az elágazó oligoszaharidok hasadnak le. Pyrus és Prunus gyümölcse. nekünk pedig nélkülözhetetlen.

csavarodott. Főként a sebészetben. agaropektint tartalmazó tisztított és szárított anyaga. Tragacantha) szolgáltat az Acacia senegal (Mimosaceae) és az Astragalus gummifer. mint a szénhidrátokban. és/vagy cukorsavak (pl. Malvae folium et flos (Malva sylvestris és M. Cydoniae semen (Cydonia oblonga. hiszen számunkra és a növényt fogyasztó állatok részére fontos táplálékot szolgáltatnak. Vegyes polimérek. a vörösmoszatok (Gelidium. Rendszerint magvakban. neglecta). Mézgát (Gummi arabicum. nhexán. Salep tuber (a legtöbb országban védett Orchis fajok!). glukánok. petroléter. Jóval kisebb molekulatömegűek azok a poli-β-glükánok (és vegyes szerkezetű heteroglikánok). xilánok. kamillából. Farfarae folium et flos (Tussilago farfara). mannóz. A tartaléktápanyagként szolgáló lipidek (zsírok és zsíros olajok) különösen ismertek. galakturonsav.és hidrogénatomok száma nagyobb. benzol. glikolipidek) nagyon fontos szerkezeti és funkcionális szerepet töltenek be a citoszkeleton membránszerkezetének kialakításában és biokémiai folyamataiban. tökből) – főleg intraperitoniálisan adagolva – gyulladásgátló. Althaeae radix et folium (Althaea officinalis. Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata. Plantaginaceae). arabinán-pektin. Többségük hidrofób. ill. xilánokat és ramnogalakturonánokat) tartalmaznak a növényi nyálkaanyagok. . amíg el nem kezdődik a fejlődő csíranövény fotoszintetikus tevékenysége. A cellulóz is aktivált glükóz-1-foszfátból polimerizálódik speciális szintáz közreműködésével. Heteropoliszaharidokat (főként glükomannánokat. Linaceae). glukomannánok. Lentinus edodes (shii-take) lentinan hatóanyaga vagy a Japánban termesztett és nálunk főként gyertyános erdőkben. jól sterilizálható. galaktóz. Gracilaria) agarózt. arabinsav) alkotják. vagy a más értékes hatóanyagot is tartalmazó kasvirág fajok (Echinaceae radix) heteroglikánja. A legtöbb légúti és enterális hurutos betegség esetén használatosak. de nem ragadósak. Gossypium hirsutum. agaróz. c) Lipidek A lipidekben a szén. A magon belül sziklevélben vagy endospermiumban lokalizálódnak és csírázás folyamán mindaddig energiát és szénvázat nyújtanak. tehát apoláros oldószerekben (pl. MINKER (1996) kutatásai szerint számos vízoldékony poliszacharid (pl. Számos drog tartozik ebbe a csoportba. amelyek egy része aspecifikus immunstimuláns. mikroszkóp segítségével jól felismerhető.doksi. az agar. A Lana gossypii a gyapot (pl.Forrás: http://www. fatörzseken gyakori Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba) hatóanyaga. A hemicellulózokat (pl. kloroform) jól oldódnak. Rosaceae). Lini semen (Linum usitatissimum. Malvaceae) maghéjszőréből készül. dietiléter. A lipidek közül a poláros csoportokat tartalmazó poláros lipidek (foszfolipidek. hársvirágból. Pl. pl. Kitűnő nedvszívó. görögszénamagból. Emulgeáló szerek és stabilizátorok a gyógyszerkészítésben. Parmeliaceae). termésekben találhatók. mannánok. xilóz). részben enyhe aspecifikus immunstimulánsok is. Ezek vízzel sűrű oldatot adnak. gasztroprotektív. xiloglukánok. Egy-egy kristályos mikrofibrillum 30-100 cellulóz makromolekulából áll. A 2-5 cm hosszú maghéjszőr kutikulával fedett. Lichen islandicus (Cetraria islandica. szemészetben nélkülözhetetlen.hu láncszerkezetét. Malvaceae). pl. melyek bioszintézisét sajátos gének megnyilvánulása tesz lehetővé. galakturonán-pektin) a glükózon kívül más cukrok (pl. galaktomannánokat. Belsőleg vagy külsőleg bevonják a nyálkahártyát.

A lipidek a glicerin és különböző. hossszú szénláncú zsírsavak észterei. hogy átmenetileg – karboxiláz segítségével – malonilCoA-vá alakulnak.15c) Több más növényi zsírsav is van.hu Szerkezeti lipidekhez sorolhatók a viaszok. peroxidszármazékok képződése okozza az avasodást. szterolok. A zsírsavak bioszintézise jórészt már a kloroplasztiszban lezajlik. Emiatt kell különösen ügyelni az olajok helyes tárolására és állapotának ellenőrzésére (Olea herbaria.Forrás: http://www. alkanolamin. Speciális. hogy a linolsav. Például a gyógyászatban használt lecitinben a kolin (kvaterner etanolamin) kapcsolódik a foszforsavhoz. Gyakori glikolipidek a mono. A bioszintézis lényege.12c) α-linolensav oktadekatriensav 18:3(9c. hogy a dihidroxi-aceton-foszfát NADH segítségével glicerin-3-foszfáttá redukálódik. A telítetlen zsírsavak oxidálódása. A ricinusmagban található zsírsav speciális. Biokémiai szempontból a zsírsavak acetil-CoA-ból képződnek úgy. Hg. inozitol) kapcsolódását. Lipidekhez csoportosítjuk azokat a lipidanyagcserével szorosan összefüggő lipidszerű anyagokat (lipoidokat). a ricin nevű toxalbumin nem oldódik. ezekben a glicerin egyik OH-csopotjával cukor.12c) Arachidonsav eikozatetraensav 20:4(6c. Így keletkeznek a foszfolipidek. akkor a képződő foszfatidsav lehetővé teszi újabb poláros molekulák (pl.és digalaktozildigliceridek. Catomok és kettőskötések száma és helyzete. erősen telítetlen zsírsava a földimogyoró magnak van. A szójaolaj előállításánál képződő melléktermék tisztításával állítják elő a szójalecitint. így nyomokban sem marad benne ricin vagy más szennyező vegyület. Az olajokban . kötet 656-658.12c.9c. továbbá a kutin és a szuberin sokféle komponense. Gyógyszerészeti szempontból fontos növényi zsírsavak (név. de szerepük van a szabadgyökképződésben is. majd az olajsav teszi ki a legnagyobb mennyiséget. I. kémiai név. Ha az egyik acil-csoport foszfát. VIII. amelyek ugyancsak a membránok felépítésében nélkülözhetetlenek (pl. emiatt könnyebben is avasodik. Zsírsavak speciális átalakulásával képződnek a polialkinek.15c) γ-linolensav oktadekatriensav 18:3(6c. Emiatt hashajtó a ricinusolaj. majd acil-transzferázok közreműködésével jönnek létre a sejtmembránok foszfolipidjei és tároló olajtestek (oleoszómák) tartaléklipidjei. c = cisz): Laurinsav dodekánsav 12:0 Mirisztinsav tetradekánsav 14:0 Palmitinsav hexadekánsav 16:0 Sztearinsav oktadekánsav 18:0 Olajsav cisz-9-oktadecensav 18:1(9c) Linolsav oktadekadiensav 18:2(9c. Ez a ricinolsav közel 90%-a az összes zsírsavnak. A viaszok is a citoplazmában képződnek. ezek különlegesek és ritkán fordulnak elő. a másik kettőhöz zsírsavak észtereződnek. Ezek az egységek transzacilázok révén az acil-carrier-proteinhez (ACP) kapcsolódva. mert OH-csoportot és egy kettős kötést tartalmaz. fokozatosan redukálódva zsírsavakká alakulnak. Ph. főként sztigmaszterol és β-szitoszterol). A növényi olajok többségére jellemző.9c. továbbá a már korábban említett terpenoidokat. de több lánchosszabbító elongáz és telítetlenséget előidéző deszaturáz a citoplazmában működik.12c. amiben a vízben oldódó halálos méreg. Iparilag a biztonság kedvéért alaposan tisztítják.vagy cukoralkohol-molekulák képeznek étert. oldal). A poláros lipidek másik nagy csoportját a glikolipidek alkotják. a fotoszintetikus membránok fontos összetevői. szerin.doksi.

Legtöbb esetben a polialkinek és politieninek (főként tiofének) fototoxikusak.és hatóanyag.Forrás: http://www. A bioszintézis közös forrása legtöbb esetben a linolsav. Több gyógynövény hatóanyaga is polialkin-származék (pl.vagy kénatommal jellegzetes spiroéter. lárvákat pusztíthatnak. Oleum ricini hydrogenatum Oleum sesami raffinatum Oleum simmondsiae (jojobaolaj.vagy középüzemekben. továbbá gátolják számos mikrogomba (pl. Az ún. baktériumfaj és vírus szaporodását. vagyis már UV-A sugárzás hatására is könnyen gerjesztett elektronállapotba kerülnek és ezáltal toxikussá válnak. de az édességipar is felhasználja.hu előforduló természetes antioxidánsok. Sterculiaceae) magbele kb. Európában a következő. Speciális deszaturázok katalizálásával a meglévő kettőskötések mentén újabb és újabb deszaturálódás következik be. A polialkinek leggyakrabban lineárisak. biotermékeknek nevezett bioolajok sajtolással és tisztítással készülnek kis. Általában oldószeres extrakcióval állítják elő. Ezért fontos rezisztenciafaktorok vagy szerepet töltenek be a toleranciában. Oleum olivae virginum Oleum rapae raffinatum Oleum ricini. A már kialakult poliének poliinekké alakulnak. Oleum sojae raffinatum Oleum tritici aestivi raffinatum. magas zsíralkohol-tartalma miatt viaszként használatos) Oleum sinapis Oleum sojae hydrogenatum. Polialkinek A zsírsavak speciális átalakulása révén keletkeznek az alkin-származékok. vagyis poliinek. A gyökérzetben vagy a hajtásrendszerbe jutva férgeket. A tisztított kakaóvaj (Butyrum cacao) kiváló vivő. Arctium . 50% zsírt (szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú zsíros olajat) tartalmaz. a tokoferolok gátolják az oxidációt.vagy tiofén-származékokat (heterociklusos poliinek) alkotnak. Oleum arachidis hydrogenatum Oleum avocado Oleum boraginis Oleum carthami Oleum cocois raffinatum Oleum cucurbitae Oleum gossypii hydrogenatum Oleum helianthi annui raffinatum Oleum hippophae Oleum jecoris aselli (csukamájolaj!) Oleum lini Oleum maydis raffinatum Oleum oenotherae Oleum olivae raffinatum. vagyis a kettőskötésekből hármaskötések jönnek létre. poliacetilének. Fő zsírsava a telített palmitinsav. Candida). Oleum amygdalae raffinatum Oleum arachidis. Oleum tritici aestivi virginale A kakaó (Theobroma cacao.doksi. tisztított vagy hidrogénezett formában): Oleum amygdalae. de engedélyezett antioxidánsokat is adnak hozzá az iparban. számos kúp és kenőcs alkotórésze. gyógyszerkönyvi minőségű olajokat használjuk a gyógyászatban (eredeti. de ciklizálódhatnak és oxigén.

mint zsírsavak esetében. Heracleum. a mevalonsav (= 3. A felsorolt néhány példából is kitűnik. Megduplázódva jön létre a 10 szénatomos geranil-pirofoszfát (a monoterpének típusvegyülete). újabb izopentenil-pirofoszfáttal kiegészülve keletkezik a 15 szénatomos farnezil-pirofoszfát (a szeszkviterpének típusvegyülete). A speciális poliketidek esetében a kondenzációt nem vagy csak kisebb mértékben követi redukció. Létrejön a 6 szénatomos 3-hidroxi-3metil-glutaril-CoA. de speciális helyen. így enzimes úton dekarboxilálódik és dehidratálódik. ugyanis az első. Ehhez egy újabb acetil-CoA kapcsolódik. Echinacea-fajok). több mérgező növény pedig fotoaktivált vegyületei által okoz kontakt dermatitist vagy allergiát (pl. Ha négy geranil kapcsolódik egymáshoz. többnyire oktaketidek az antrakinon-származékok és sok más kinon is. melynek hidroxi-csoportjai ATP hatására átmenetileg foszforilálódnak mevalonát-pirofoszfát-3-foszfátot képezve. A folyamatot – erre a folyamatra specializálódott – szintetáz katalizálja. redukálódhatnak vagy ciklizálódhatnak. de előfordulnak a Fabaceae és Solanaceae családokban is. Megjegyzésre érdemes. akkor 40 szénatomos tetraterpének képződnek (ide tartoznak például a karotinoidok). Ez az energiában gazdag vegyület reakcióképes. hogy nem képződik belőle átmenetileg malonil-CoA. Speciális poliketidek A növényi lipidek zsírsavai tulajdonképpen redukált. aciklusos poliketidek. Hedera helix). és a lánchosszabbító egység is lehet más. Vagyis 5 szénatomos és egyszer telítetlen egység. mint a malonil-CoA.Forrás: http://www. ezért izoprenoidoknak is nevezhetők. a penészes élelmiszerekben vagy takarmányokban előforduló aflatoxinok is. Megemlíthető. de poliketidszármazékok egyes Aspergillus-fajok karcinogén toxinjai. A zsírsavakhoz képest lehetnek sokkal rövidebb vagy lényegesen hosszabb láncúak is. . amely redukciót katalizál: létrejön az izoprén prekurzora.doksi. Ez az összes terpenoid kiindulási vegyülete. a dimetil-allil-pirofoszfát) keletkezik. Két geranil-egység egyesülésével jönnek létre a 20 szénatomos diterpének. kiinduló egység nem mindig az acetilkoenzim A (továbbiakban: acetil-CoA). Terpenoidok 5 szénatomos izoprén-egységekből állnak. zuzmósavak. hogy tetraketid származékoknak tekinthetők az ún. növényi gumianyagok). hogy főleg Asteraceae. Ugyancsak “különleges”. hogy az edényes növényekben általánosak és rezisztenciabiológiai szempontból jelentősek. Sok izoprénből tevődnek össze a politerpének (pl.hu lappa. az izopentenil-pirofoszfát (és ennek izomérje. de teljesen általánosan elterjedt reduktáz az az enzim. Bioszintézisük ugyanúgy acetil-CoA-ból indul ki. egyes részei metileződhetnek. hanem két acetil-CoA aceto-acetil-CoA-vá kondenzálódik acil-transzferáz segítségével. Speciális poliketidek. Valószínű. hogy a gombákban és bizonyos baktériumokban gyakoriak a speciális és gyakran antibiotikus poliketidek.5dihidroxi-3-metil-valeriánsav). Cicuta. Lényeges különbség azonban. Apiaceae és Araliaceae családokra jellemzők. taxontól vagy rendszertani csoporttól függően sokféle bioszintézisút termékei. két farnezil-egységből pedig a 30 szénatomos triterpének. Igen változatos szerkezetűek. Oenanthe.

. Többnyire görcsoldók és nyugtatók. a levendula.doksi. Fontosabb illóolaj-tartalmú növényfajok családok szerint: Lamiaceae: Ocimum basilicum. menton. apiol vagy a fahéjra jellemző eugenol. Origanum vulgare. Antiszeptikus (mikrogombákra vagy baktériumokra gátló hatású) pédául a kakukkfű.Forrás: http://www. Melissa officinalis. Carum carvi. Cinnamomum camphora Myristicaceae: Myristica fragrans Asteraceae: Matricaria recutita. vagyis nem minden esetben bizonyítható hatásról van szó. mentol. Myrtus communis Lauraceae: Cinnamomum zeylanicum.. észterek (linalil-acetát. Nepeta cataria. Mentha pulegium. A monoterpének lehetnek aciklusos (pl. valamint sok illóolajban található vanillin. ocimen). limonen. Coriandrum sativum. aldehidek (pl. ß-kariofillen). Ezekre a vegyületekre ciklopenta-piranoid váz jellemző. Juniperus spp. de bőrizgató vagy allergiát okozó illóolajokat is ismerünk. Abies spp. pinének. préseléssel vagy szuperkritikus (folyékony) széndioxiddal történő extrakcióval lehet kivonni a növényekből.. Ökológiai szempontból egyes illóolajok vagy monoterpének (pl. szabinen) típusok. mircen. Citrus paradisi. a fahéj vagy az eukaliptusz illóolaja. p-cimen) vagy biciklusos (pinenek. Ezeknek a vegyületeknek nagyobb a lehetőségük ciklusos származékok képződésére. neral.hu Monoterpének és szeszkviterpének Főleg illó vegyületek. Barosma spp. Mentha crispa. ketonok (tageton. az Apiaceae családban az ánizsra. farnezol) és ketonok. vagy oxigént tartalmazók. Sokféle hatásukat elsősorban az ember saját céljaira fordítja. geraniol. peroxidok (aszkaridol). Citrus limon. illóolajok alkotórészei. a timol pedig 20-szor erősebb hatású. A rovarokra gyakorolt hatás legtöbbször speciális. monociklusos (terpinenek. Nevük az Iridomirmex hangya nevéből . A fő monoterpének közül a citral és linalool 5-ször. Thymus vulgaris. Salvia spp... Satureja hortensis. mint a fenol. Thymus serpyllum Apiaceae: Pimpinella anisum. Funkciós csopotjuk szerint: alkoholok (pl. Az illóolaj-komponensek között előforduló aromás vegyületek közül fontosak például a fenilpropanoidok. Tágabb értelemben monoterpénekhez sorolhatók az iridoidok is. citronellal). geranial. citronellil-acetát). Hyssopus officinalis. pulegon). 3-karen. Apium graveolens.és illatszeriparban különböző műveletekkel. édesköményre és petrezselyemre jellemző anetol. Az illóolajokat a gyógyszer. A szeszkviterpének szintén lehetnek oxigénmentes szénhidrogének (pl. például vízgőzdesztillációval. Cinnamomum cassia. dill-éter). kamfen. ßbizabolen. éter (cineol. Angelica archangelica. citronellol). Melaleuca spp. linalool. Picea spp. Citrus reticulata. Anethum graveolens. a geraniol 7-szer. Lavandula spp. így alkoholok (pl. mircen.. Cymbopogon citratus Pinaceae: Pinus spp. karvon. Mentha piperita. A hatás erősen függ a koncentrációtól is. Origanum majorana. Petroselinum crispum Illiciaceae: Illicium verum Rutaceae: Citrus aurantium. Eucalyptus globulus. kámfor) rovarűzők (repellensek). cineol) vonzzák a beporzó rovarokat (feromonszerű attraktánsok). Citrus sinensis. pl. mások (pl. Myrtaceae: Syzygium aromaticum. Artemisia absinthium. oldószerekkel. Foeniculum vulgare. fenolok (timol. Artemisia dracunculus Araceae: Acorus calamus Verbenaceae: Aloysia triphylla Poaceae: Cymbopogon nardus.. karvakrol). Cedrus spp.

A szeszkviterpének főleg laktonok formájában fordulnak elő. Közülük sok antibakteriális hatású. pl. Artemisia annua. Gyakran mirigyszőrökben lokalizálódnak. Tanacetum parthenium. végül többféle szerkezetű iridoid. de főleg az Asteraceae. Gombákban és mohákban is előfordulnak. Különleges diterpén a Paraguayban honos Stevia rebaudiana (Asteraceae) leveléből izolált. A geraniol oxo-származékából jön létre az iridodial. tri. Galium spp. pl. A Taxaceae családba tartozó tiszafafajok közül.. Arnica montana. Lauraceae és Menispermaceae családokra jellemzők. számos inhibitor vagy mérgező hatású. Verbena officinalis. jelenlétük a hajtásrendszerre. ilyen például az aukubin (Aucuba japonica). általában erősen keserű ízükről jellegzetesek. mely rovarokra. bonyolult szerkezetű diterpénalkaloid. Glikozidok formájában fordulnak elő a növényekben. Geraniales és Fabales rendekben. először ebből különítették el a védelmi szerepet betöltő anyagokat. Daphne). rendszerint irreverzibilis alkilezőszerek. ritkán a földben lévő szervekre jellemző. Közel 3000 ismert szerkezetű vegyület tartozik ide. Ökológiai szerepük legtöbbször azzal kapcsolatos. gyakrabban ciklusosak (bi-.. a taxol és félszintetikus származékai rákellenes gyógyszerek hatóanyagai. Ritkán aciklusos vagy oxigén tartalmú. Lamiales és Scrophulariales rendekre jellemző előfordulásuk. Biológiai aktivitásuk soféle. a Salvia divinorum levelében található diterpén. Cnicus benedictus. A szeszkviterpén-laktonok gyakran enziminhibitorok (pl. Diterpének Közel 1500 diterpén szerkezetét ismerjük. Különösen gazdag az Asteraceae család. Rendszerint ciklopropánsavak észterei. Először a Chrysanthemum cinerariifoliumot (Asteraceae). hogy bizonyos állatfajokra toxikusak. gátolhatják a DNSpolimerázt vagy a timidil-szintázt). A mazotec indiánok a mexikói ÉKOaxacában kultikus jóslások alkalmával használták. Számos (főleg parazitaellenes. Apiaceae. esetleg lakton-gyűrűs szerkezetűek. Asteraceae. Gentiana spp. sőt madarakra mérgező. Különösen a Dipsacales. Nem szabályos monoterpének a piretroidok.hu származik. Asperula spp. Több származéknak allergiát előidéző hatása is van (dermatitist okozhatnak). de rovarokra toxikusak. Euphorbiaceae (Euphorbia.és tetraciklusos diterpének). Veszélyes humántoxikus diterpének és diterpén-alkaloidok találhatók a Thymelaeaceae (pl. az ÉAmerikában honos Taxus brevifolia kérgében előforduló.doksi. pl. Emlősökre nem. ez a növény szolgáltatta a pyrethrumot (innen származik a vegyületcsoport neve). Gentianales. .. Főként a konzumens fitofág állatokkal szemben kialakult védekezésben vesznek részt. Menyanthes trifoliata. ezért nevezzük ezeket a vegyületeket szeszkviterpén-laktonoknak. Lauraceae több faja.Forrás: http://www. főleg a Lamiales és az Asterales rendekben gyakoriak. Inula helenium. Ismertek alkaloidszármazékai is. rovarölő vagy emésztésre ható) gyógynövény fő hatóanyagai. vagyis a rovarporvirágot használták rovarölőként. Centaurium spp. erősen édes ízű szteviozid (természetes ízesítőként alkalmazható). Több fontos gyógynövény tartalmaz iridoid hatóanyagot. mind hatásos kontakt rovarölők. Ma már számos szintetikus (vagy félig szintetikus) piretroidot ismerünk. Ambrosia maritima. Viszont intenzív hallucinogén a szalvinorin-A. Gyakran epoxid-kötéseket is tartalmaznak. Scrophularia spp. Valeriana officinalis. Croton) és Ericaceae (Rhododendron) családokban. Ritkábban fordulnak elő a Gentianales.

hogy ezeknek a vegyületeknek is szerepük lehet a fitofág rovarok szelektív elterjedésében. A fitoekdizonok száma egyre nő. lepellevélre jellemzők. Több mint 100 növényi ekdizon pontos szerkezetét állapították meg eddig. Szteroidok a humángyógyászatban használatos “szívglikozidok” is. Sok szaponin állatfajokra is toxikus lehet. Különösen gazdag a Taxaceae. Rendszerint glikozidok formájában vannak jelen a növényben. Citrullus colocynthis. ún. Urginea maritima. Saponaria officinalis. Ha az egy vagy két végálló gyűrű valamelyike. Gypsophila paniculata. Strophanthus gratus. Adonis vernalis. vagy mindkettő epoxidálódik vagy oxidálódik. Egyéb szteroidok közül különösen jelentősek az ekdizonszerű vegyületek. Tetraterpének Ha a nyílt szénláncú tetraterpének a molekulavégeken ciklizálódnak. A szteroid szaponinok aglikonja rendszerint 6 gyűrűből áll. Növényekben való előfordulásuk alátámasztja azt a feltételezést. Fontos védelmi szerepet betöltő vegyületek. pl. Szteroid hormonok mikrobiológiai úton történő félszintéziséhez szolgálhatnak alapanyagot. Eleutherococcus senticosus. A lucerna szaponinja fitopatogén gombák ellen hat. akkor ßjonon-gyűrűt kialakítva létrejönnek az oxigént nem tartalmzó karotinok. A virágpor sárga színét is főleg . oleanolsav.) fordulnak elő.: Digitalis lanata. Triterpenoid szaponinokat tartalmazó fontosabb gyógynövények: Glycyrrhiza glabra. szarzapagenin (Smilax). Polygala senega. 500 ismert szerkezetű szaponinról van tudomásunk) lehetnek szteroid szaponinok (Monocotyledonopsida. amikor a fertőzés hatására az inaktív glikozidból aktív aglikon képződik. Hedera helix. Sok pártalevélre. Convallaria majalis. Digitalis purpurea. Quillaja saponaria. Ismeretes. hecogenin (Agave). de a fotoszintézisben is szerepet játszanak. melyek a Cucurbitaceae család több fajában (pl. erős hashajtó hatásúak. medikagensav). Szteroid szaponin található például a nálunk védett szúrós csodabogyóban (Ruscus aculeatus) vagy az idegenföldi ginszeng fajokban (pl. gipszogenin. Helleborus spp. szolaszodint és szolanidint tartalmaz több csucsorfaj (Solanum spp. kardenolidokat tartalmazó gyógynövények pl. A karotinoidok többnyire sárga színűek és lipofil természetűek.Forrás: http://www. akkor létrejönnek a különféle xantofillok. de a zárvatermők közül is viszonylag gyakori a Lamiaceae családban (pl. Bryonia spp. az ekdizon nélkülözhetetlen a metamorfózisban. Scrophulariaceae) és triterpenoid szaponinok (főleg Dicotyledonopsida). az Anagallis arvensis szaponinja vagy az édesgyökér glicirrhizin nevű szaponinja vírusellenes hatású. Ecballium elaterium. valamint a Scrophulariaceae családokra jellemző szaponinok.doksi. Ide tartoznak a Liliaceae és az Amaryllidaceae. ritkábban tetraciklikus. a Polypodaceae család. A szaponinok antibiotikus hatása többnyire akkor nyilvánul meg a növényben. Ajuga reptansban). hederagenin. Nerium oleander. Ilyen.hu Triterpének Mintegy 4000 növényi triterpént ismerünk.). hogy a rovarok vedlési hormonja. A triterpén szaponinok (nem szteroidok) aglikonja viszont pentaciklusos (pl. Primula veris. Aesculus hippocastanum. a dioszgenin (Dioscorea). Tetraciklusos triterpének a kukurbitacinok. Fabaceae. sztigmaszterolban és szitoszterolban gazdag a szója (Glycine max) vagy szteroid alkaloidokat. A szaponinok (kb. Panax ginseng).

hogy a szervetlen tápanyagok közül mennyire fontos a nitrát és szulfát éppen az aminosavak képződése szempontjából. Sokféle gyümölcsben és zöldségfélében (pl. A makroelemek közül a foszfor foszfátok formájában kerül felvételre. szerin. Utóbbi példák érzékeltetik. mangoban stb. A glutaminsav veszi fel glutaminná alakulva – glutamin-szintetáz közvetítésével – azt az ammóniát (ammónium-iont). tirozin. treonin. leucin. mivel a növényekben ez az alkáli elem a legfontosabb ionalkotó és felelős a sejtek megfelelő turgoráért. Az aminosavak lebontása növényekben is dekarboxilálódással vagy dezaminálódással történik. majd a nitrit-reduktázzal (vasat tartalmazó porfirin és kénben gazdag komplex) a nitritet ammóniává. hogy csak a fotoszintézisben résztvevő redoxi elemeket említsük. Az alkaloidok képződése szempontjából fontos aminosavak (aláhúzva) a következőképpen csoportosíthatók: Piruvát-eredetűek: alanin. A legtöbb növény vastartalmú. arginin. glicin. metionin. leucin . de a floemtranszport révén mindenhová eljut. paprikában. speciális citokróm. de nagyon fontos a kálium utánpótlás is. továbbá molibdén-kofaktor közreműködésével. hogy a ketosavak reduktív transzaminázok katalizálásával aminosavakká alakulnak. valin. sütőtökben. aszparaginsav. Az aminosavak szénvázát a fotoszintézis és a légzés intermedierjei szolgáltatják. cisztein. lucerna. lizin. Különösen a pillagósvirágú fajok (bab. rezet és mangánt. A xantinból (koffein stb. a vasat. fenilalanin. triptofán. glutaminsav. peptidekben) fordulnak elő. amelyekben a légköri nitrogén fixálódik és nitrogén-reduktáz (Fe-protein) hatására ammóniává redukálódik. valin. Az Laminosavak aktívak biológiailag. A Ca és Mg szerepe éppen olyan fontos. paradicsomban. Legelterjedtebb bomlástermék a γ-aminovajsav. somkóró stb. purinvázas hatóanyagok) ureid. ebből glioxilsav és karbamid keletkezik. A 2-oxo-glutársavból és a már kialakult glutaminból reduktív transzaminálás következtében keletkezik a glutaminsav. de a szabad aminosavak mennyisége erősen függ a külső körülményektől. e) Speciális aminosavak és fehérjék Az aminosavak növényekben is szabadon és kötötten (fehérjékben. Fehérjeépítő aminosavak: alanin. sárgarépában. lencse. A növények zöld szerveiben szinte minden aminosav a kloroplasztiszban szintetizálódik.doksi. hisztidin. izoleucin.Forrás: http://www. prolin. A takarmánynövények közül a lucerna. lóbab. a gyökérben a bioszintézis nem annyira erőteljes. a gyógynövények közül a körömvirág és a bársonyvirág virágzatai különösen gazdagok karotinoidokban. Legismertebb növényi ureid az allantoin (Symphyti radix hatóanyaga). A bioszintézis általános jellemzője. hidroxi-prolin. Ehhez hasonló módon redukálódik a talajból felvett szulfát is végül ciszteint képezve. glutamin. mint minden mikroelemé. A fajokra jellemző fehérjék aminosav-összetétele végső soron a genotípustól függ. A nem fehérjeépítő aminosavak száma 100 fölött van. NADHval (nitrát-reduktáz) redukálja a nitrátot nitritté. hogy a gyógyteák különösen káliumban bővelkednek. az egyik legfontosabb prekurzor.) megtalálhatók. Gyógyszerészeti vonatkozásban fontos.hu xantofillok adják. ami a nitrát. A nitrit-reduktáz a redukáláshoz szükséges elektronokat közvetlenül a fotoszintetikus eredetű ferredoxintól kapja.) Rhizobium baktériumai képesek olyan gümőket képezni a gyökéren. s emiatt is előnyös a fogyasztásuk. aszparagin.és nitrit-redukció vagy a légköri nitrogén redukálása révén keletkezik.

mert nem vesznek részt a fehérjék felépítésében. antinutritív és proteolitikus fehérjék A növényi fehérjeszintézis fő jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze igen röviden. 4. majd elongációs faktorok (proteinek) működnek. 50%-a a kloroplasztiszban zajlik. mint a fehérjeépítő aminosavaké. ornitinből arginin Aromás aminosavak: szénhidrát-anyagcsere révén keletkeznek. Fogyasztó. ahol a szintén kapcsolódó mRNS szekvenciája szabja meg az aminosavak kapcsolódási sorrendjét. treonin. szintetizálódott polipeptid a folyamat befejeződésekor leválik a mRNS-ről a meghatározott kodonhoz érve. jellegzetes szagú vegyületek (allicin és származékai) egy speciális aminosavból (allil-cisztein-származékból) enzim közreműködésével képződnek. A zöld növények fehérjeszintézisének kb. A vöröshagyma (Allium cepa) szaganyagai lényegében csak abban különböznek ezektől. ebből prolin.és terméshéjában fordul elő. A legtöbb emlősre mérgező az L-dihidroxi-fenilalanin (L-dopa). Aktivált aminosav tRNS-hez kötődik az aktiváló enzimek katalizálásával. Iniciáló. Elsősorban a Liliaceae családba tartozó Allium-fajokra jellemző a cisztein alkilezett származékainak jelenléte. foszforibozil-pirofoszfátból hisztidin Speciális aminosavak Azért különlegesek. Vagyis a kanavanin közvetve rovarellenes hatású a gazdanövényben. Egy-egy ilyen atipikus aminosavat a rá jellemző taxon felhalmozza. aszpartátszemialdehid + piruvát révén lizin. szerin és az O-acetilszerinből kialakuló cisztein Citrát-ciklus eredetűek: aszparaginsav (aszpartát). Helye: riboszómákban (növényi sejt összes RNS-ének 30-40%-a). izoleucin.Forrás: http://www. ß-cianoalanin). aszpartát-szemialdehid úton képződő homoszerin. fehérjealkotó aminosavak képződését biztosítja. ornitin. pipekolinsav. kártevő rovarainak lárvái azonban – ureáz aktivitásuk által – annyi szabad ammóniát produkálhatnak. Nagyobb mennyiségben a lóbab (Vicia faba) mag. A fokhagymában (Allium sativum) és a medvehagymában (Allium ursinum) előforduló. kloroplasztiszban és mitokondriumban 70 S típusúak. 2. 3. Enzimatikus lebomlása révén fontos. hanem propenil-cisztein-származék. Termináció: a genetikailag determinált bázissorrendű.hu Fotorespiráció és szulfát-redukció során képződők: glicin. A tRNS 5’-irányban áthelyeződik. eritróz-4-foszfátból és foszfoenol-piruvátból (PEP) korizmát-úton triptofán. Általában a Fabaceae család különösen bővelkedik speciális aminosavakban és aminosavszármazékokban (pl. hogy a prekurzor aminosav nem allil-. tirozin. Aminosav-aktiválás: enzim-AMP-aminosav képződik. ami számukra már gátló. Növényi citoplazmában a bioszintézis jellemző lépései: 1. homoszerin – homocisztein úton metionin. a riboszóma a mRNSszálon mindig egy-egy kodonnyit a 3’-irányba halad transzpeptidáz és transzlokáz segítségével.doksi. A . Iniciáció és elongáció: amino-acilált tRNS első aminosava a metionin. prefenát-úton fenilalanin. Amino-nitrogén tároló szerepe van a kanavaninnak (Canavalia ensiformis és a Fabaceae-Lotoideae több száz faja). 2-oxo-glutarát + glutamin = glutaminsav (glutarát). Számuk több mint húszszor annyi. ezzel kapcsolódik a riboszómákhoz. citoplazmában 80 S. Lektinek.

fagyöngylektin. hogy emésztésgátló tripszin-inhibitor tulajdonságú fehérjék több hüvelyes növényre jellemzők még. Érdemes megjegyezni. például: papain (Carica papaya. szójalektin.Forrás: http://www. Az egyszikűekben főként glutelin (glutaminsav-tartalma kb. de akárcsak a lektinek. A Phytolacca americana (Phytolaccaceae) lektinje antivirális. Az ilyen adottságú emberek csak glutenmentes lisztből készült élelmiszereket ehetnek. Ezeket kivonják a növényekből és az élelmiszeriparban vagy gyógyászatban használják fel. A szója tripszin-inhibitora pankreasz-hipertrófiát és fokozott működést okoz. amíg a nekik megfelelő. a legtöbb hüvelyes vicilin nevű globulint tartalmaz. Nem mérgező albumin a hüvelyesek magjában lévő legumelin. mint a lektinek. továbbá Arachis hypogaea. 3-4 nyers ricinusmag lenyelve egy felnőtt ember halálát okozhatja! (A ricin és hasonló toxikus lektinek monoklonális ellenanyagokhoz kötve szerepet kaphatnak a “célzott” rákterápiában). meg nem találják. Caricaceae). Glycine max. Szerepük van például a szimbióziskapcsolat kialakításában hüvelyesek és Rhizobium-baktériumok között.doksi. Intenzív fehérjeszintézis esetén a növényi szövetek a riboszómák egy részét poliriboszómák formájában tartalmazzák.. A mérgező fehérjék közül a legfontosabb a ricinus (Ricinus communis. Glutenallergia a “lisztérzékenység”. Sokféle enzim. A búza és a rozs glutelinjét gluteninnek nevezzük. ficin (Ficus spp. kanavalin a Canavalia ensiformis-ban. Vicia spp. Moraceae). Specifikusak. bromelain (Ananas comosus. így hőkezelés vagy főzés hatására elbomlik. E fontos jelfelfogó fehérjék az edényes növényekben gyakoriak. Lens culinaris. Léteznek proteolitikus fehérjék. ez a fehérje is hőérzékeny. főként magban (vagy termésben) található. prolaminját pedig gliadinnak. raktározott fehérjék. globulin. ricinuslektin. A lektinek vagy fitohemagglutininek (hemoglobinnal csapadékot képeznek) olyan fehérjék. amelyek a sejtmembránra jellemző cukorkomponenseket felismerik és azokhoz kötődnek. ami búza vagy rozs lisztjéből készült tésztákra. azaz fehérjebontó növényi enzimek is. Néhány lektin mitogén. azaz serkenti a mitózist. de ez sokkal ritkább. bablektin. amely zsírban nem oldódik (tehát a tisztított ricinusolajban nincs). A babmagban albumin. péksüteményekre alakul ki. Főleg magvakban raktározódnak és csírázás alatt metabolizálódnak. membránból kiágazó cukorláncot fel nem ismerik. Phaseolus spp.hu terminális faktor hatására a polipeptidlánc leszakad az utolsó tRNS-ről. A glutenin és a gliadin együtt adja a glutent. Különösen táplálkozásélettani szempontból jelentősek a tartaléktápanyagul szolgáló. addig “válogatnak” (nevük emiatt lektin!). Szelektív felismerőképessége miatt az immunbiológiában és -terápiában számosat felhasználnak.). Érzékenység mutatkozhat kétszikűekre jellemző fehérjék hatására is. glutelin található. hogy transzgénikus úton “gluténmentes” (módosított szerkezetű glutént tartalmazó). 45%) és prolamin található. de ezek kisebb molekulatömegűek. a legtöbb glikoprotein és lektin is globulin.. A riboszóma az eredeti két alegységre (60 S és 40 S) hasad és újra részt vesznek az iniciációban. nem allergizáló búzát és rozst nemesítsenek. Euphorbiaceae) magjában található toxalbumin. Van remény arra. ilyenek például: búzacsíralektin. Különösen a Fabaceae családra jellemző specifikus lektinek előfordulása (pl. f) Azotoidok . Bromeliaceae).

a családok kb. Magnoliaceae. hogy a táplálkozó rovar ne fogyasszon tovább “megszokott” vegyületét tartalmazó eledeléből. Mérgező hatásuk legtöbbször szerepet játszik abban. sztrichnin és brucin (Strychnos nuxvomica).és szövettenyészetből kimutathatók a közvetlen prekurzorok vagy akár végtermékek. pedig a Solanum tuberosum zöld szervei mérgező szteroid alkaloidot (szolanint) tartalmaznak.doksi. melyek antioxidáns színanyagok és egyáltalán nem toxikusak. Alkaloid a hallucinogén meszkalin (Lophophora williamsii) is. ezek viszont táplálkozás alkalmával felhalmozhatják és ezáltal ragadozóikat riasztják el. a betalainok (és glikozidjai a betaninok) is. Solanaceae. hanem amid-nitrogént tartalmazó. Fumariaceae. hogy a nitrogénatomot nem heterociklusos gyűrűben. másokra nem hat. Ranunculaceae. efedrin). A nyitvatermők és az egyszikűek viszonylag kevés. Kristályosan először 1806-ban a morfint Sertürner izolálta a mákból. kinin (Cinchona pubescens). meszkalin. aminosavakból jönnek létre. Ez a vegyület nincs hatással a burgonyabogárra. ezért már legtöbbször sejt. Rutaceae. hogy távol tartsák a legelő állatokat (ízük rendszerint számukra is keserű) vagy a fitofág rovarokat. Datura stramonium. a koniin. Tehát a deterrens (elriasztó) hatású demisszin nem teszi lehetővé. Papaveraceae. erős hatású kolchicin alkaloid-e vagy inkább protoalkaloid.hu Alkaloidok Az alkaloidok nitrogéntartalmú heterociklusos (aromás) vegyületek. A burgonya dél-amerikai vad rokona. Ezek a protoalkaloidok szerkezetüket tekintve kivételt képeznek. Ide tartoznak a terpenoid alkaloidok (pl. A toxikus arisztolochiasav (farkasalmában) pedig nitrát-nitrogént tartalmaz. Az alkaloidokat tartalmazó növények nagy része tehát bizonyos növényevő állatokat (főleg egyes rovarokat. Általában erős élettani hatásuk miatt rendszerint állatokra és az emberre viszonylag kis töménységben is toxikusak. atropin. Legismertebb alkaloidok: nikotin (Nicotiana tabacum. Igen sok erős hatású (toxikus) gyógynövény tartalmaz alkaloidot. amelyek speciális anyagcsereúton. hanem egyszerű aminocsoport formájában tartalmazzák (pl. Az alkaloidszintézis genotípusos sajátság. rustica). 20%-ára jellemző jelenlétük. a kétszikűek viszont sokféle alkaloidot tartalmaznak. Menispermaceae. Rubiaceae. N. A pszeudoalkaloidok nem aminosavakból származnak. de ide sorolhatók a kvaterner nitrogénatomot tartalmazó pigmentek. Hyoscyamus niger). kolchicin (Colchicum autumnale). hogy ekdizon képződjön a burgonyabogárban. a sisakvirág diterpenoid akonitinje vagy Solanumfajok szteroid alkaloidjai) vagy a foltos bürök (Conium maculatum) piperidinszármazéka. pl. E hatások nem mindig általánosak. a Chenopodiaceae családra jellemző kromoalkaloidok. A valódi alkaloidokon kívül megkülönböztetünk pszeudoalkaloidokat és protoalkaloidokat. Loganiaceae. nevük emiatt alkaloid. Gyenge bázikus tulajdonságuk miatt “alkáli”szerűek. valamint xilóz kapcsolódik hozzá glikozidkötésben) elriasztja a burgonyabogarakat. hogy nincs benne kettős kötés. Egy-egy szerkezeti módosulás azonban elegendő lehet ahhoz. . szkopolamin (Atropa belladonna. hogy például a nem heterociklusos nitrogént. Ez a demisszin (csak abban különbözik a szolanintól. Liliaceae. a Solanum demissum szolanin helyett egy nagyon hasonló szerkezetű szteroid alkaloidot tartalmaz. Lauraceae. Apocynaceae.Forrás: http://www. Különösen a következő családokban találhatók alkaloidok: Amaryllidaceae. Annonaceae. Vitatható. A protoalkaloidokra jellemző. gyakran a mérgező növényeknek is megvannak a sajátos fogyasztói. közülük is elsősorban lepkéket) távol tart. kokain (Erythroxylon coca). Például a burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) főképpen a burgonya fogyasztója.

a fenilalanin. A növényben többnyire vízben oldódó sók formájában vagy fenolsavakhoz kötődve fordulnak elő sejtvakuólumban vagy kiválasztó szövetekben. Scopolia carniolica. hogy emlősökben egészen más a pirrolizidinek anyagcseréje. Symphytum officinale. hogy az aggófű eredeti észteralkaloidjait is megtalálták a hímlepke szőrcsomóiban. Emlősök májában hidrolízis révén az észterkötés felbomlik és több lépésen át erősen májtoxikus aldehiddé alakul át. pl. Eupatorium cannabinum. kinolin. A martilapu néhány mg/kg (ppm) pirrolizidint. Orchidaceae. egy bűzpillében. Hyoscyamus niger (az atropin paraszimpatolitikus hatású). ezáltal szerepet játszik a nőstények vonzásában. Cynoglossum. benzoesav. virág. Ugyancsak tropán-alkaloid a hallucinogén kokain. almasav.: Borago officinalis. gyökér.hu Mégis a kifejlett növény bizonyos szervei (pl. Bizonyos molylepkékben (pl. izokinolin. mint a növény többi részei. mag) vagy szövetei (pl. Szerkezetükre a következő nitrogéntartalmú heterociklusok a legjellemzőbbek: pirrol. vagyis gyógyászatban csak korlátozott mértékben használnak egyes fajokat. Az Erythroxylon-fajok többnyire Bolíviában és Venezuelában honosak.doksi. Symphytum stb. Senecio. ültetvényekben termesztett növények. Heliotropium. mutagének vagy karcinogének. Ezekből fenolsavakkal való észtereződéssel jön létre a hioszciamin (és racem párja az atropin) és a kokain. Tropán-alkaloidok a Solanaceae család következő fajaira jellemzők: Atropa belladonna. a triptofán és a hisztamin. a lizin. Érdekes. Bioszintézisük sokféle és külön-külön is bonyolult. Általában májtoxikusak. Tussilago stb.Forrás: http://www. A legfontosabb kiindulási aminosavak az ornitin. Myosotis. (Ausztráliában honos). a tirozin. Gyűrűzáródással képződik a pirrolizidin. A Senecio (aggófű) eredetű pirrolizidin tehát feromonokká (danaidol. Datura stramonium. piridin. Az Asteraceae (Eupatorium. Anisodus tanguticus (Kínában honos). Gyakori sót képző szerves savak: citromsav. mint rovarokban. Petasites. kéreg) többet tartalmazhatnak. de fontos alapvegyület még az antranilsav és a nikotinsav is. a Danais chrysippusban) azonban alig változik. hidroxi-danaidol. azt azzal bizonyították. Erythroxylon coca). danaidon) alakul. Fabaceae. levél. Euphorbiaceae. Ornitin és lizin eredetű alkaloidok Tropán-alkaloidok Ornitinből képződik a tropanol (pl. ebből homospermidin jön létre. Szórványosan megtalálhatók még az Apocynaceae. Hogy e feromonmolekulák valóban ebből a tápnövényből származnak. Santalaceae családokban. Poaceae. pirrolidin. borkősav.) családokra jellemzők leginkább. pontosan szenkirkint tartalmaz. Tussilago farfara. Pirrolizidin-alkaloidok Ornitinből putreszcin. Echium. Duboisia spp. indol. piperidin. csupán – gyűrűszerkezetét megtartva – kissé oxidálódik és résztvesz a hímek feromonképződésében.) és Boraginaceae (Anchusa. Kinolizidin-alkaloidok . Datura stramonium) és az ekgonin (pl.

erősen bázikus alkaloid. Viszonylag ritkák. hanem poliketid-úton – transzamidálódással . melynek neve ricinin (nem ricin!).Forrás: http://www. a huperzin javítja a memóriazavarral küszködő betegek állapotát. Bioszintézisükre közösen jellemző. halálosan toxikus idegméreg. A csillagfürt magja a benne lévő lupanin és lupinin miatt keserű. Legfontosabb képviselőjük az illékony természetű koniin. Fenilalanin és tirozin eredetű alkaloidok Izokinolin-alkaloidok képezik e vegyülettípus leggazdagabb csoportját. Több Lupinus fajban ugyancsak kinolizidin-típusú anagirin alkaloid található. Több piperidin-alkaloid nem lizinből.hu Lizinből indul ki bioszintézisük. az ornitin-eredetű pirrolidin-váz pedig a másik részét. illetve tirozinból alakulnak ki. emiatt az “édes” (alkaloidmentes) csillagfürt nemesítése fontos gyakorlati cél. Tejjel kiválasztódva azonban humántoxikus. Alkilés bisz-indolizidinek fordulnak elő a Dendrobium (Orchidaceae) nemzetségben.. arilindolizidinek egyes Ipomoea-fajokban (Convolvulaceae). Apiaceae) érett termésének halálosan mérgező alkaloidja (közismert. Piperidin-alkaloidok Két molekula fenilalaninból és egy molekula lizinből képződik a lobelin. gyógyszerként alkalmazva életmentő vegyület. pl.képződik. A Piperaceae családra (pl. de a szarvasmarhát ritkán betegíti meg.: Cytisus scoparius. Piper nigrum) jellemző. A Ricinus communis (Euphorbiaceae) alkaloidja is nikotinsav-vázas méreg (cianogén piridon-származék). hogy Szokratész “bürökpohár” kihörpintésével vetett véget életének). Fenetilaminok . Az arekolin könnyen teratogén vagy karcinogén nitrozoaminná bomlik le. hogy fő komponense piperin. hogy fenilalaninból. melynek fő hatóanyaga. az arekolin alkaloid paraszimpatomimetikus hatású. indolvázat is tartalmazó alkaloidok. A Lycopodiaceae családba tartozó Lycopodium (Huperzia) serratum (Kína) kinolizidin-alkaloidja. A piperin a piperinsav és a piperidin amidja. Emellett inszekticid is. a foltos bürök (Conium maculatum. Jellemző rá. a Lobelia inflatanak (Lobeliaceae) a hatóanyaga. Az Areca catechu (Palmae) termése a beteldió. A nikotin illékony. Nikotinsav eredetű alkaloidok A piridinvázas nikotinsav alkotja a nikotin (Nicotiana spp. Laburnum anagyroides. Indolizidin-alkaloidok Lizinből létrejövő. Solanaceae) egyik részét. Légzésközpont-izgató. Lupinus spp. Főleg a Fabaceae család néhány fajára jellemzők. az észak-amerikai (Appalach-hegység) indiánok füstölőszerének. A nálunk is termeszthető Punica granatum (Punicaceae) gyökérkérgéből izolálták a bélféregirtó pelletierint. hogy illóolaja terpenoidokban gazdag. ez a vegyület borjúra teratogén hatású.doksi.

Uvaria). Hernandiaceae. fungicid és protozoatoxikus. Papaveraceae). Legismertebb képviselőjük a kurare. akkor keletkeznek az aporfinoidok. az indiánok által használt nyílméreg. Fő fenetilamin protoalkaloidja a meszkalin (ugyancsak kábítószer). Enyhe altató. Benzil-tetrahidro-izokinolinok Egyszerűbb formái tirozin részvételével képződnek. Chondrodendron. Kb. Legismertebb a simaizomgörcsoldó papaverin. Albertisia. A következő családokra jellemzők: Berberidaceae. 500 alkaloid tartozik ehhez a csoporthoz. amelyből epebetegségek elleni gyógyszer készül. számuk 400 körül van. Papaveraceae) egyik legfontosabb hatóanyaga. Fumariaceae). Ranunculaceae. a tubokurarint. melyek végül izombénulást okoznak. A Chondrodendron tomentosum tartalmazza a leghatásosabb kurare méreganyagot. Pseudoxandra. az aztékok hallucinogén kaktusza (“peyotl”). Papaveraceae) csak kis mennyiségű alkaloid (roeadin) jellemző. nyugtató és görcsoldó gyógyszereket készítenek belőle ipari úton.hu A legkezdetlegesebb szerkezetűek. vagyis itt már gyűrűzáródás is bekövetkezik. Több fontos gyógynövény tartozik ebbe a csoportba. Az egész növény. Ugyancsak gyakori gyógynövény a vérehulló fecskefű (Chelidonium majus. vagyis bisz-benzil-tetrahidro-izokinolinok gyakoribbak az edényes növényekben. Legismertebb közülük a nálunk védett Ephedra distachya és más Ephedra-fajok (Ephedraceae) fő protoalkaloidja. A nálunk is gyakori füstike (Fumaria officinalis. Berberidaceae (Berberis. Hatóanyagai neuromuszkuláris blokkolók. fő hatóanyaga a protopin és a fumaricin. kb. fő tetrahidro-izokinolin alkaloidpárja pedig az anhalonidin és az anhalamin. Curarea. Újabb kapcsolódási variációt jelent.doksi. Néhány fontosabb család: Annonaceae. de tartalmaz még berberint és sztilopint is. Lauraceae. Magnoliaceae. Monimiaceae. Főleg a következő családokra (ezeken belül nemzetségekre) jellemzők: Menispermaceae (Abuta. Papaveraceae. A “megkettőződött”. . Popovia. Lauraceae. Mahonia). Legismertebb az Echinocactus = Lophophora williamsii (Cactaceae). de főleg a gyökere alkaloidokat tartalmaz. A pipacsra (Papaver rhoeas. Ha a fenilcsoport másként (közvetlenül) kapcsolódik a tetrahidro-izokinolin alapváz aromás gyűrűrészéhez. Menispermaceae. hidrasztin hatóanyagát viszont a szemészetben és az érgyógyászatban használják fel. Ranunculaceae (Thalictrum). Fő hatóanyagai a citotoxikus szangvinarin és kelidonin. Például a Hydrastis canadensis (Ranunculaceae) berberin hatóanyaga baktericid. Annonaceae. tulajdonképpen protoalkaloidok. Stephania. ha a bioszintézis útján a tetrahidroizokinolin nitrogén-tartalmú gyűrűrészéhez kapcsolódik a fenilcsoport. Ide tartozik még a kerti dísznövényként is ismert Eschscholtzia californica (Papaveraceae). a mák (Papaver somniferum. Ranunculaceae. Monimiaceae. Cocculus. Menispermaceae. Annonaceae (Phaeanthus. Ezek a protoberberinek. Az előbbieken kívül más. Tiliacora). különleges alkaloidokat is tartalmaz.) Tetrahidro-izokinolinok Az ide tartozó növények fenetilaminok mellett tetrahidro-izokinolinokat is tartalmaznak. 10 családban fordulnak elő.Forrás: http://www. (Újabban “mintájára” szintetizálták az amphetamin-tartalmú és egyre több problémát okozó kábítószereket. A feniletilamin vagy a tiramin nem alakul át izokinolin heterociklussá. az efedrin.

A Zygophyllaceae családba tartozó.doksi.Forrás: http://www. Panaeolus. DélAmerika Amazonas menti indiánjai a Banisteriopsis-fajok (Malpighiaceae) levelét és kérgét használták vallási szokásaik alkalmával. Pogonopus) jellemző. Érdemes azt is megemlíteni. Psilocybe aztecorum. Kolchicinnel tetraploid növényeket lehet indukálni. harminok. ß-karbolinok (hallucinogén indol-alkaloidok) A hallucinogén növények (és gombák!) legnagyobb része indol-alkilamin származék: triptaminok. Hatásuk miatt (dizentériát okozó amőbát pusztít. colubrina magvaiban). noradrenalin) szerkezeti hasonlósága rávilágít az élettani hatásmechanizmusok összefüggéseire. de sok hallucinogén vegyület is ide tartozik. karbolin. A. Virola calophylloides). Stropharia) méreganyagai. Cephaëlis. Világszabadalma ma is elismert. Tiszavasváron ma is eszerint állítják elő a morfint. a pszilocibin és a pszilocin is ide tartoznak. ezért monoterpenoid jellegűek. tetrahidro-harminok. Ezeket a gombákat a közép-amerikai aztékok sámánjai fogyasztották kultikus szertartások alkalmával. A morfin mákszalmából való ipari előállítását Kabay János gyógyszerész (18961936) dolgozta ki az 1930-as évek elején. hogy az Agaricaceae családba tartozó hallucinogén gombák (pl. Monoterpenoid izokinolinok Előfordulásuk főként a Rubiaceae család néhány nemzetségére (pl. Mimosaceae (dél-amerikai Anadenanthera peregrina. Triptofán eredetű alkaloidok Igen nagy csoportot alkotnak. terméshozama is kiemelkedő). Ezek a hallucinogén alkaloidok ßkarbolin-származékok: harmanok. A neurotranszmitterek (szerotonin. az emetin és a cefaelin. dr. a morfináncsoport. A növényfajok közül a következő két családra jellemző triptamin-származékok előfordulása: Myristicaceae (dél-amerikai Virola-nemzetség. Bioszintézisükben szeko-iridoid is részt vesz. harmolok. Afrikától É-Indiáig és Mandzsúriáig . miközben tebain és kodein jön létre. virocid. harmalinok. adrenalin. felesége. nem egy közülük gyógyszeralapanyag.hu A Papaveraceae család tehát különösen bővelkedik különleges izokinolinalkaloidokban. pl. Kelp Ilona vegyészmérnök aktív közreműködésével. Így képződik az ipekakuana két fő alkaloidja. de antimitotikus hatása (metafázisban gátolja a mitózist) miatt egyes származékait citosztatikumként használják. végül morfin keletkezik. Fenetil-izokinolinok Fenilalaninból és tirozinból képződik a Colchicum-fajokra (Liliaceae) jellemző autumnalin. emellett kisebb adagban köptető. majd ebből a kolchicin. az így előállított tetraploid vöröshere levelei sokkal nagyobbak. Még egy nagyon fontos származéktípus jellemző rá. vagyis a növénynemesítők sikeresen alkalmazzák a nemesítésben (pl. Indol-típusú szerkezetük sokféle állatélettani hatással járhat együtt. nagyobb dózisban hánytató) gyógyászati szempontból értékesek. Conocybe. A morfinánok bioszintézise a benzil-tetrahidro-izokinolin-vázas retikulinból indul ki.és ergolin-alkaloidok. Triptaminok. mely erős méreg.

elsősorban a Gentianales rend következő családjaira jellemző előfordulásuk: Apocynaceae. agyi vérkeringést javító hatású gyógyszer kifejlesztését. Érdekes. A szintén ide sorolható kis télizöld meténg (Vinca minor) fő alkalodja a vinkamin és a vinpocetin. A legismertebb faj a Strychnos nux-vomica. A vinpocetin felfedezése pedig lehetővé tette a magyar Cavinton nevű. Ilyen például a rózsameténg (Catharanthus roseus). A Rubiaceae családba tartozó Pausinystalia yohimbe alkaloidjai a szimpatolitikus hatású yohimbin és korinantin. Ezt a növényt is használták az aztékok kultikus ceremóniák alkalmával hallucinogén hatása miatt. Ugyanerre alkalmazták még a nálunk dísznövényként meghonosodott Ipomoea tricolor (kékvirágú hajnalka) megőrölt magvait is. A Loganiaceae családba tartozó Strychnos-fajok igen jelentősek. Változatos szerkezetűek. az anyarozzsal (Claviceps purpurea). belőlük több mint 200 alkaloidot izoláltak. Dimer terpenoid indol-alkaloidjai a vinblasztin és a vinkrisztin. nálunk is ismert dísznövény. A Camptotheca acuminata kamptotecin alkaloidja toxikus. Loganiaceae. cinkonin és cinkonidin.Forrás: http://www. hogy a Convolvulaceae család említett taxonjai “biokémiai rokonságban” vannak az ergolin alkaloidokat tartalmazó gombával (Ascomycetes). a kinin. Alkaloidjai gyakran gyógyszeripari feldolgozásra kerülnek. a szülészetben vérzéscsillapítóként alkalmazott orvosságok készülnek belőle. Antranilsav eredetű alkaloidok .hu terjedő Paganum harmala levelei központi idegrendszert stimuláló ß-karbolinokat tartalmaznak. (Fajnevéről kapták nevüket a harmanok és az ehhez hasonló nevű alkaloidok). bonyolultabb szerkezetű alkaloidok jellemzők: ergin. a kinidin viszont fontos szívgyógyszert szolgáltat. Kevésbé mérgező származékait tumorgátló hatásuk miatt – bizonyos esetekben – eredményesen alkalmazzák a klinikumban. Rubiaceae. melynek fő alkaloidjai az idegrendszerre erősen mérgező sztrichinin és brucin. Életmentő. klavinok stb. A lizergsavamid mesterséges etilezésével nyert lizergsav-dietil-amid (= LSD) azonban a legveszélyesebb kábítószerek egyike! Monoterpenoid indol-alkaloidok Triptamin és monoterpenoid (főként iridoid) kondenzációjából keletkeznek.doksi. A kinin ma is a leghatásosabb maláriaellenes szer. Az Apocynaceae család sok faja fontos gyógynövény. kinidin. Kinolin alkaloidokat tartalmaz még a Cornales rend Nyssaceae családjába tartozó Camptotheca nemzetség. Ebben az alkaloidcsoportban a legjelentősebbek a Convolvulaceae családba tartozó taxonok. A vinkamin ipari extrakciójának kidolgozása magyar kutatók (Szász Kálmán. Citosztatikumként a klinikumban ma is használatosak. Ezekre a triptaminból származtatható. melynek egyes lizergsav-származékait gyógyszeripari úton dolgozzák fel. A Rivea corymbosa mexikói fajban is megtalálhatók. Lőrincz Csaba) érdeme. Kinolin alkaloidok Az előbb tárgyalt alkaloidtípus prekurzorának gyűrűfelbomlása és másképpen történő újrakapcsolódása révén keletkeznek a Rubiaceae családba tartozó Cinchonafajok fő hatóanyagai. de citosztatikus. lizergol.

Forrás: http://www.doksi.hu

Kisebb jelentőségűek, mindegyik az antranilsav ciklusos származéka. A kinazolin-alkaloidok több családban fordulnak elő: Rutaceae, Acanthaceae, Zygophyllaceae, Scrophulariaceae, Fabaceae, Araliaceae stb. Antimaláriás lázcsillapítót szolgáltat a Dichroa febrifuga (Saxifragaceae) febrifugin alkaloidja.

Hisztidin eredetű alkaloidok Hisztidinből keletkeznek az imidazol-alkaloidok. Viszonylag ritkák, például a Rutaceae családba tartozó dél-amerikai Pilocarpus-fajokban található a gyógyászati jelentőségű, szemészetben alkalmazott, paraszimpatomimetikus hatású pilokarpin.

Terpenoid alkaloidok A terpenoidoknál már említésre kerültek. Szeszkviterpénoid alkaloidokat tartalmaz a Nymphaeaceae családba tartozó Nuphar luteum és a Nymphaea alba gyökértörzse. Néhányuk gátolja mikrogombák szaporodását. Diterpenoid és triterpenoid alkaloidok találhatók a Ranunculaceae, Rosaceae, Garryaceae és Escalloniaceae családokban. Ide tartoznak az Aconitum napellus (Ranunculaceae) igen toxikus akonitin és akonin alkaloidjai. Triterpenoid alkaloidok jellemzik az Euphorbiaceae és Daphniphyllaceae család néhány taxonját. A terpenoidoknál már szó volt a szteroid alkaloidokról, amelyeknek legismertebb képviselői a Solanum-fajokban előforduló szolaszodin és szolanidin.

Purin- és pirimidin-származékok Ismeretes, hogy a purin- és pirimidinbázisok aminosavakból keletkeznek. Akárcsak a nukleotidok, ugyanúgy az ide tartozó, alkaloidszerű, élettanilag aktív vegyületek (vagyis valójában nem alkaloidok) nem túl gyakoriak az edényes flórában. Oxidált és metilezett purinok, vagyis xantinok a koffein, a teofillin és a teobromin. Fontos gazdasági, ill. gyógynövények tartoznak ide. A Camellia sinensis (= Thea sinensis, Theaceae) fő hatóanyaga a teofillin és a koffein. A Coffea-fajok (Coffea arabica, C. liberica, C. canephora, Rubiaceae) koffeint, a Theobroma cacao (Sterculiaceae) leginkább teobromint, kisebb mennyiségben koffeint, a Cola-fajok (Cola nitida, C. acuminata, C. verticillata, Sterculiaceae) koffeint, az Ilex paraguariensis (maté tea, Aquifoliaceae) koffeint és teobromint, továbbá a Paullinia cupana var. sorbilis (guarana, Sapindaceae) pedig koffeint tartalmaz. A pirimidin-származékok még ritkábbak. Antinutritív sajátságú a lóbab (Vicia faba, Fabaceae) magjában található vicin és konvicin (táplálékként fogyasztva túlérzékeny embereknél akut hemolízist, favizmust okozhatnak). Különleges pirimidinaminosav a Lathyrus-fajokban (Fabaceae) előforduló latirin.

Cianogén glikozidok Bonyolult folyamat révén, sok enzim közreműködésével aminosavakból képződnek. Fontosabbak: linamarin, lotausztralin, prunazin, amigdalin, vicianin,

Forrás: http://www.doksi.hu

dhurrin. A glikozidok enzimes úton cukrokra, aglükonra és toxikus hidrogéncianidra bomlanak. Különösen rovarokat és csigákat tartanak távol a növénytől. Közel 1000 fajból mutattak ki cianogén glikozidokat. Legtöbb a következő családokban fordul elő: Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Araceae. Ismertebb nemzetségek: Taxus, Juniperus, Prunus (pl. keserűmandula), Cydonia, Malus, Sorbus, Eucalyptus, Hevea, Manihot, Sorghum, Linum, Linaria, Lotus, Phaseolus, Trifolium (főleg Trifolium repens egyes ökotípusai).

Glikozinolátok (izotiocianátok) Aminosav-származékok, mert – akárcsak a cianogének – aminosavakból képződnek kénatom beépülésével (cisztein közvetítésével). A glikozid formában előforduló vegyületek tioglikozidáz hatására izotiocianátot (“mustárolaj”) szolgáltatnak. Az izotiocianátok illó, jellegzetes szagú és csípős ízű vegyületek (mustár, torma).

g) Fenoloidok
Ökológiai és növénykórtani szempontból a fenoloidoknak igen nagy jelentőségük van. Biogenezisük túlnyomórészt aromás aminosavakból (fenilalanin, tirozin) indul ki. Először az aminocsoport eltávolítását katalizáló enzimek (ammónialiázok) aktivizálódnak. Hatásukat a fény sokszorosára fokozza. Így keletkeznek az első fenilpropánsavak, a fahéjsav-származékok (cinnamoidok): fahéjsav, p-kumársav, kávésav, ferulasav, klorogénsav. Általában az alkillánc telítetlensége, a gyakran számos fenolos hidroxi-csoport jelenléte óriási változatosságot tesz lehetővé. A fenoloidok polimerizálódhatnak, metileződhetnek, ezen felül sokféle glikozidjuk létezhet. Így jönnek létre a fehérjekicsapó sajátságú polifenolok, cserzőanyagok. Növénykórtani és allelopátiás szerepük jelentős. Sok gyógynövény hatóanyagai is fenoloidok közül kerülnek ki. A növényélettani szempontból annyira fontos kinonok, naftokinonok, plasztokinonok és ubikinonok kétféle úton is keletkezhetnek, egyrészt a fenilpropanoidokból láncrövidüléssel, másrészt tri- vagy poliketid (poli-acetil-lánc) ciklizáció révén (utóbbi a valószínűbb).

Fenolok, fenolsavak, fenilpropanoid származékok Alkilfenolok poliketid-anyagcsereúton (l. terpenoidok!) is keletkezhetnek, pl. a Thymus-fajokra jellemző fenol-monoterpének (timol, karvakrol stb.). Leggyakoribb egyszerű fenol a hidrokinon. Glikozidjai (pl. arbutin) és metiléterei az Ericaceae és Rosaceae családok néhány fajára jellemzők, pl.: Arctostaphylos uva-ursi, Erica cinerea, Calluna vulgaris (Ericaceae). A benzoesav eredetű fenolsavak (pl. protokatechusav, vanillinsav, galluszsav, sziringinsav) gyakrabban fordulnak elő. Különösen említésre méltó a szalicil-alkohol glikozidja, a szalicin. Főként Salix-fajok (Salicaceae) kérgében és Filipendula-fajokban

Forrás: http://www.doksi.hu

található nagyobb mennyiségben. A szalicin felfedezése vezetett a szalicilsav előállításához és a népszerű aszpirin sokféle terápiás alkalmazásához. Néhány fenolpropanoid karbonsavszármazék előfordulása általánosabb (pl. a klorogénsav héjképletekben gyakori, megtalálható a burgonyában, a napraforgókaszatban, az almában), másoké ritkább, pl. a rozmarinsav a Lamiaceae-re, a lithosperminsav a Boraginaceae-re jellemző. Fenilpropanoidok a stilbenoidok is, de ezekben már két benzolgyűrű van. Például a Pinaceae családra általában jellemző a pinoszilvin. Érdekes, hogy a Polygonaceae család néhány Rheum-fajában a hasonló szerkezetű raponticin található. Ezekhez hasonló bibenzolok és fenantrénné ciklizálódott származékaik edényes növényekben viszonylag ritkábbak. Egyes családokban azonban előfordulnak, pl.: Orchidaceae, Dioscoreaceae, Combretaceae.

Kumarinok Közel 1000 kumarint ismerünk. Az egyszerűbb szerkezetűek a Fabaceae és Asteraceae családokban gyakoriak, a bonyolultabbak pedig főleg az Apiaceae és a Rutaceae család fajaira jellemzők. Fahéjsavból képződnek sajátos ciklizációval. A növényekben leggyakrabban glikozidos formában vannak, pl. az eszkuletin glikozidja az eszkulin (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae). Néhány ismertebb kumarin még az eszkuletinen kívül az umbelliferon, a herniarin, a szkopoletin és a fraxetin. Egyszerű kumarinok találhatók még a következő ismert fajokban: orvosi és fehér somkóró (Melilotus officinalis, M. albus, Fabaceae), melyek a kumarinon kívül antikoaguláns dikumarolt is tartalmazhatnak, továbbá szagos müge (Galium odoratum, Rubiaceae), illatos borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum, Poaceae). A furanokumarinok olyan kumarinszármazékok, amelyek benzolgyűrűjéhez furángyűrű csatlakozik, ilyenek például: angelicin, imperatorin, pszoralen, bergapten, xantotoxin, khellin. Furokumarinok jellemzik az Apiaceae család sok faját (pl. orvosi angyalgyökér - Angelica archangelica, koriander – Coriandrum sativum, Ammi visnaga, Ammi majus, pasztinák – Pastinaca sativa, medvetalp – Heracleum sphondilium), valamint a Rutaceae családban a Ruta graveolens és a Citrus-fajok. Többségük fényérzékenyítő, azaz fototoxikus. A növényben felelősek az ellenállóképességért.

Lignánok, ligninek A lignánok fenilpropán-egységek kondenzációja révén jönnek létre. Fontosabb biológiailag aktív anyagok a Podophyllum peltatum (Berberidaceae) podofillotoxinja és α-peltatinja, mindkettő antitumor hatású. Különösen fontosak – gyakorlati felhasználásuk miatt – a flavanolignánok. A Silybum marianum (Asteraceae) fő hatóanyagai: szilibin, szilikrisztin és szilidianin. Gátolják a lipid-peroxidációt, ezáltal membránstabilizáló hatásúak. Emiatt fontos májvédő gyógyszerek készülnek belőle, például gyilkos galóca mérgezés esetén ezeket alkalmazhatják. A ligninek az edényes növényekre különösen jellemzők, de teljesen általános anyagok, amelyek a sejtfalvastagodás folyamán egyre inkább gyarapodnak. Sajátos szerkezetformáló tulajdonságaik azonban nagyrészt attól függenek, hogy milyen aromás alkoholból keletkeznek és milyen kapcsolódási variációban alkotnak

Forrás: http://www.doksi.hu

makromolekulákat. Általában háromféle aromás fenilpropanol vesz részt képződésükben, a koniferil-alkohol (fenyőfélékben), a szinapil-alkohol és a p-kumarilalkohol (két-és egyszikűekben). Meg kell jegyezni, hogy a lignin gyakran pkumársavval vagy más savas természetű szerves molekulákkal (pl. p-hidroxi-benzoesav, ferulasav, sziringinsav, vanillinsav, glukuronsav) észtereket képez. Ezek aránya egyes ligninekben 5-10 %-ot is elérhet.

Flavonoidok Flavonok, flavanok Többféle fontos szerepükről a bevezetőben már említést tettem. Igen elterjedt vegyületek, több mint 3000 flavonoidot ismerünk, beleszámítva a glikozidokat is. Az eddigi kutatások szerint bioszintézisére kettős út jellemző, az egyik benzolgyűrű (“B”: fenil) a fenilpropanoid típusú p-kumársavból képződik, a másik (“A”-gyűrű) viszont 3 malonil-CoA ciklussá kapcsolódása révén jön létre (ciklikus triketid = végeredményként 3 acetilcsoport gyűrűvé alakul 3 szén-dioxid szabaddá válása közben). Átmeneti termékként keletkezik a tetrahidro-kalkon, mely igen ritkán fordul elő önmagában, stabil formában. Ebből alakul ki a végleges flavonoidváz kalkonszintáz segítségével. Nagyon változatos szerkezetűek. A glikozidkötések kétféleképpen alakulhatnak ki: oxigénatomhoz vagy szénatomhoz kapcsolódva. Az aglikon különböző oxidált állapotai szerint különböztetünk meg flavonokat (pl. apigenin, luteolin), flavonolokat (pl. kvercetin, kempferol), flavanonokat (pl. naringenin, eriodiktiol), flavanonolokat (pl. taxifolin), flavan-3-olokat (pl. katechin), flavan-3,4-diolokat (pl. leukocianidin), de a teljesség kedvéért ide sorolhatjuk az antocianidineket (pl. pelargonidin, cianidin) is. Több, gyógyászati szempontból fontos flavonoidforrás ismeretes. Például rutint (= rutozid vagy “P-vitamin”) szolgáltat a Sophora japonica (Fabaceae) bimbós virágja (15-20% rutint), ipari módszerrel rutint vonnak ki a Fagopyrum esculentum és a Fagopyrum tataricum (Polygonaceae) virágzó hajtásából. A Ginkgo biloba (Ginkgoaceae) trombocita-aggregációt gátló diterpénjei (ginkgolidok) mellett élettanilag aktív biflavonoidokat és proantocianidineket tartalmaz.

Izoflavonoidok, neoflavonoidok A flavonoidoktól az izoflavonoidok abban térnek el, hogy a fenilcsoport a benzpiran (= kromon) váz 3. és nem a 2. szénatomjához kapcsolódik. Főleg a Fabaceae családra jellemző vegyületek, például a szójában különösen sok genisztein és daidzein található. Mintegy 700 izoflavonoidot és izoflavonoid-glikozidot ismerünk. Nagy részüknek – nagyobb mennyiségben és rendszeresen takarmányozva - ösztrogén hatásuk lehet. Az ösztrus-zavar például szarvasmarhák meddőségét idézheti elő. Az izoflavonoidok és a pterokarpanok (ciklizálódott származékaik) baktériumvagy gombafertőzés, esetleg abiogén stresszorok hatására felszaporodhat. Az ilyen anyagokat a növénykórtanban fitoalexineknek nevezzük. A szója és a borsó különösen gazdag pterokarpan-jellegű fitoalexinekben. A neoflavonoidok még ritkább vegyületek, ezeknél a 4. szénatom a fenilcsoport kapcsolódási helye. Jelenlétük Fabaceae, Clusiaceae és néhány Rubiaceae taxonra jellemző.

Geraniaceae. petunidin. Anacardiaceae. Agrimonia. Az egyszerű benzokinonok viszonylag ritkábbak. észterképződés. Viszonylag sok fenolos hidroxi-csoportja lehetővé teszi sokféle kapcsolódásukat (kondenzáció. hogy a növények betegségellenálló-képességének mértékét megszabja a tanninok minősége és mennyisége. V. malvidin. az edényes növényeken kívül jelen vannak a gombákban és a zuzmókban is. Gyógyászati értéke van a Vaccinium myrtillus.hu Antocianinok A vízoldékony antocianinok – mint glikozidok – fontos pigmentek. Lythraceae családokban fordulnak elő. corymbosum (Ericaceae) és a Ribes nigrum (Grossulariaceae) antocianinban gazdag gyümölcseinek. Kinonok Minden valószínűség szerint tri. Tanninok A tanninok olyan növényi polifenolok. Geraniaceae. Néhány fontosabb antocianidin: pelargonidin. Biogenezisük szerint két nagy csoportra oszthatók: hidrolizálható és kondenzált tanninok. Potentilla. Corylus avellana stb. Antocianinokban gazdag a Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) piros csészelevele. delfinidin. Quercus spp. Primulaceae. Onagraceae. továbbá a Sambucus nigra (Caprifoliaceae) érett bogyói vagy a Centaurea cyanus (Asteraceae) virágai. . Kinonokká oxidálódva különösen jól kötődnek fehérjékhez. Rosa). Emiatt bőrcserzők. ami együttjár funkcionális hatásuk változatosságával. Az aglikont antocianidinnek nevezzük. antrakinonok és a naftodiantronok.doksi. mauritiana sziromlevelei.és poliketid szintézisúton jönnek létre a kinonok. glikozidok kialakulása). A szőlőbogyóban található pigmentek különösen a vörösbort szolgáltató fajtákra jellemzők. de gyakoribbak az edényes növényekben a trimer. Vízben jól oldódnak. Sok polifenol antibakteriális. pl. peonidin. Ezek a képességek teszik lehetővé. nigra és a Malva silvestris subsp. amelyek a fehérjéket kicsapják. Aceraceae.Forrás: http://www..: Myrsinaceae. antimikotikus vagy antivirális. naftokinonok. a hibiszkusztea alapanyaga. A kondenzált tanninok vagy proantocianidinek flavan-3-ol polimerek. Festéket szolgáltatnak például a Malvaceae családba tartozó Althaea rosea var. A hidrolizálható gallotanninok általában a galluszsav (vagy digalluszsav) és a glükóz észterei.vagy lepellevelekben bőven megtalálhatók. Combretaceae. Több mint 1200 kinont ismerünk. A következő családokra különösen jellemzők: Ericaceae. tetramer vagy polimer proantocianidinek. szerepükről a bevezetőben már említést tettem. A legegyszerűbbek a dimer procianidinek. ugyancsak nagy molekulájú és sok hidroxi-csoporttal rendelkező vegyületek. A fák kérgei is gazdagok különféle hidrolizálható tanninokban (pl.). hogy a párta. cianidin. A legfontosabb antocianin-tartalmú gazdasági növényünk a Vitis vinifera (Vitaceae). Az edényes flóra zárvatermőire általában jellemző. és könnyen közlekednek az edényes növények szállítóelemeiben. A dimer galluszsavból álló ellagitanninok főleg a Rosaceae (pl. Fagus sylvatica.

A marihuana 2-6%. században világhírű volt. C. szennyező vagy . más.és antrakinon-glikozidokban. Kulcskérdés a begyűjtött növényi nyersanyag szakszerű szárítása. A gyógynövény-biotermékek minőségi követelmény-rendszere még szigorúbb. A naftokinonok több családban előfordulnak.: Bignoniaceae. Liliaceae. mert fotoszenzibilizáló. Boraginaceae. hogy csak tiszta. Terpenofenol-származékok jellemzik a szintén Cannabaceae családba tartozó komlót (Humulus lupulus). pl. védendő és termesztett gyógynövények. Frangula alnus (Rhamnaceae). Fabaceae. Az alföldi szikeseken termő magyar orvosi székfű kiváló minősége miatt a 19. Juglandaceae. akár évtizedekig megmarad egy-egy régen használatban lévő szintetikus növényvédőszer vagy bomlástermék a talajban.Forrás: http://www. Proteaceae. Egyre zsugorodnak a vizes élőhelyek. Scrophulariaceae. Antrakinon-glikozidok több hashajtó hatású gyógynövény hatóanyagai. Az indiai változat gyantája 1 %-nál több THC-t tartalmazhat. A legismertebb naftokinon az allelopátiás hatású juglon (Juglans spp. melyet a rostkender csak nyomokban tartalmaz. Ebenaceae. és 20. Közülük a bioszintézis végén keletkező termék. pormentes helyről szabad gyógynövényeket gyűjteni.). hipericint tartalmaz az enyhe antidepresszáns hatású Hypericum perforatum (Hypericaceae). szemét. A talajból kiszedett vagy kitermelt gyökeret és gyökértörzset alaposan. Verbenaceae. Droseraceae. gyógynövény-nemesítés Magyarországon régi hagyománya van a gyógynövény-gyűjtésnek.doksi. Az Aloe-fajok (Liliaceae) és a Rheum-fajok (Polygonaceae) is bővelkednek különböző szerkezetű és hatású antron. Idegen anyagok. A hipericin azonban érzékeny egyéneken allergiás tüneteket válthat ki erős fényen. A mikotoxinokat tartalmazó szárítmányok használata tilos. A szárított komlótoboz vagy a belőle készített gyógyszerek enyhe nyugtatóként használhatók. senna (Caesalpiniaceae). Sok a környezetvédelmi szempontból veszélyeztetett lelőhely. a tetrahidro-kannabinol (THC) a legfontosabb. 4. a gombákon és a zuzmókon kívül az edényes flóra következő családjaira jellemzők: Rubiaceae. Rhamnaceae. Az antrakinonok sokkal gyakoribbak. Polygonaceae. tiszta ivóvízzel kell megtisztítani. Terpenofenolok A legfontosabb (ugyancsak összetett bioszintézissel létrejövő) terpenofenolok a kannabinoidok. de nem általánosak. Különböző formákban és töménységekben terjesztik. Vadon termő. Gyakran sok évig. Lythraceae. Általános szabály. szegényednek az őshonos növényeket termő területek. A gyantában lévő keserű ízű anyagai a humulon és a lupulon. de a körülmények rosszabbak. Naftodiantron-vázas hatóanyagot. a Cannabis sativa (Cannabaceae) hatóanyagai. ilyenek pl. A nedves. A gyűjtött nyersanyag nem tartalmazhat vagy csak a megengedett mértékben tartalmazhat növényvédőszer-maradványt vagy nehézfémet.hu Boraginaceae családokban. A gyógynövények ezeket felvehetik és raktározhatják. kellően ki nem szárított részek bepenészedhetnek. Plumbaginaceae. kábítószereket állítanak elő belőle. Ma is sok gyógynövényt gyűjtenek hazánkban. ugyanis gyakori hallucinogén hatóanyag.: Cassia angustifolia. a hasis 5-20% THC-t tartalmaz.

platyphyllos. gigantea. gyógyszerkönyvi előrások a mérvadók. flos. herba. S.Forrás: http://www. Crataegi summitas et fructus. Bardanae radix. flos. Verbena officinalis herba. Achilleae herba. Juniperus communis pseudofructus. de termeszthető) herba. Hippophaë rhamnoides fructus (VÉDETT. Sambucus nigra flos. S. herba. Vaccinium myrtillus folium. hogy milyen időpontban és állapotban kell a gyűjtést végeznie. flos. Tanacetum vulgare herba. folium. herba. Populus nigra gemma. jelenleg nagy mennyiségben szállítanak külföldi forgalmazóknak például a következő drogokból: Chamomillae (Matricariae) anthodium. Symphytum officinale rhizoma et radix. Visci stipes. Tussilago farfara folium. Tudnia kell. A gyűjtést csak állami szervek által felhatalmazott tanfolyamokon képzett és eredményes vizsgát tett szakmunkások végezhetik.doksi. Thymus serpyllum herba. Lamium album flos. Mindezekre szabványok. Tilia cordata. Centaurium erythraea herba. T. Galega officinalis herba. Urticae folium. más Rosa spp. Corylus avellana folium. tomentosa flos. l. flos. Solidaginis herba. altissima folium. Magyarországon fontosabb. Lycopodium clavatum (VÉDETT. chamissonis) flos. Dryopteris filix-mas rhizoma. pseudofructus. Hazai gyűjtésből exportra is jut. Convallaria majalis folium. de termeszthető). Sempervivum tectorum herba. Urticae folium. folium. Potentilla arenaria herba. Cotinus coggygria folium. Herniaraia glabra herba. Equisetum arvense herba.. Equiseti herba. terebinthina. A legfontosabb. Rumex spp. Pinus sylvestris turio. Fumaria officinalis herba. Juniperi galbulus. Sambuci fructus et flos. Artemisia vulgaris herba. Viola odorata folium. Rosa canina s. millefolium) herba. Sambuci flos. fructus. Galium (Asperula) odoratum herba. Hedera helix folium. Védett területen csak a természetvédelmi hatóság írásos. . Tiliae flos. Plantago lanceolata. flos. Cynosbati (Rosae) pseudofructus. stipes. Capsella bursa-pastoris herba. Verbascum phlomoides flos. Potentilla erecta rhizoma et radix. Aesculus hippocastanum semen. Acorus calamus (VÉDETT) rhizoma. Viscum album folium. ez a követelmény szárításra éppen úgy érvényes. Pulmonaria officinalis folium. Arctium lappa radix. folium. radix. rhizoma. hogy a gyűjtő teljesen biztos legyen abban. herba. C. Valeriana officinalis rhizoma et radix. cortex. radix. Leonurus cardiaca herba. herba. de termeszthető) folium. Gypsophila paniculata radix. cortex. Agropyron (Elymus) repens rhizoma et radix. Chelidonii herba. Epilobium parviflorum herba. Cynosbati pseudofructus. gyűjtésből származó drogok (gyűjtött mennyiség hozzávetőleges sorrendje szerint): Chamomillae anthodium. Chelidonium majus herba. Taraxaci radix. Digitalis lanata (VÉDETT. hogy mit gyűjt. Menyanthes trifoliata (VÉDETT) folium. Equiseti herba. T. gemma. Betula pendula folium. radicibus. herba c. Polygonum aviculare herba. Cychorium intybus radix. Solidago canadensis. fructus. Artemisia absinthium folium. radix. helyette termeszthető az egyenértékű A. Glechoma hederacea herba. Geum urbanum rhizoma et radix. Arnica montana (VÉDETT. Agrimonia eupatoria herba. Tiliae flos. fructus. Achilleae (Millefolii) herba (et flos). fructus. flos. Ononis spinosa radix. laevigata summitas. Urtica dioica folium. helyre és időre érvényes engedélyével szabad tevékenykedni. Calluna vulgaris herba. virga-aurea herba.hu mérgező gyógynövényrészek nem fordulhatnak elő a nyersanyagban vagy a szárítmányban. Hypericum perforatum herba. P. Crataegus monogyna. Taraxacum officinale radix. Hyperici herba. rhizoma. Primula veris radix et rhizoma. Fontosabb vadon termő gyógynövényeink (megjelölve a védett fajokat): Achillea collina (vagy A. Taraxaci herba et radix. Malva sylvestris flos. rhizoma et radix. Viola tricolor herba. herba. Adonis vernalis (VÉDETT. Colchicum autumnale tuber. Euphrasia rostkoviana herba. Alchemilla xanthochloa (vulgaris) (VÉDETT) herba. fructus. radix. folium. Frangula alnus cortex. Filipendula ulmaria herba. Veronica officinalis herba. herba. Galium verum herba. semen. inkább importból való) spora.

A természetes populációk genetikai változékonyságát ismerni kell: V. exaltata: 2n = 14. Vannak oktoploid (2n = 56) populációk is. Satureja hortensis herba. Oenothera erythrosepala semen.doksi. herba. Trigonella foenum graecum semen. herba. angustifolia. Carthamus tinctorius flos. Nemesítés szakaszai: Szelekció: morfológiai. officinalis (tipustaxon): 2n = 14. Malva sylvestris subsp. B. Origanum majorana herba. Ismerni kell a rendelkezésre álló fajtákat. betakarítás. Papaver somniferum caput. Linum usitatissimum semen. Salvia sclerea herba (recens). szárítás (természetes vagy mesterséges). Calendula officinalis flos cum calycibus seu sine calycibus. juncea semen. flos (cribratum). ill. Ginkgo biloba folium. legfontosabb gyógynövények agrotechnikai tudnivalóit HORNOK (1990) és BERNÁTH (2000) alapos és gondos kézikönyvei tartalmazzák. magról való vetés vagy palántázás. herba. hőmérséklet. officinalis ssp. Melissa officinalis herba. Echinacea purpurea. képződésüknek ökológiai függőségét. . D. Mentha piperita folium. a területre vonatkoztatott hatóanyag-mennyiség növelése (biomassza. szállítási gondosság. ismerve a hatóanyagok változékonyságát. ha lehetséges. Foeniculum vulgare fructus. V. Mindezt egyidejűleg elérni igen bonyolult és nehéz feladat. több fajtát vagy a célnak megfelelő. Hyssopus officinalis herba. officinalis var. Ruta graveolens herba. Chrysanthemum cinerariifolium flos. Szempontjait és műveletét két példával érzékeltetem. főként a valerensav vonatkozásában. Cnicus benedictus herba. akár az ipari feldolgozás szempontjait is vesszük figyelembe.és fény-) és agrotechnikai igényeit: elővetemény. hogy a jó és viszonylag állandó minőségű terméket (drogalapanyagot) gondos szabályok betartása nélkül nem lehet biztosítani akár a közvetlen felhasználás. Fagopyrum esculentum. Ocimum basilicum herba. nigra. A gyógynövény-nemesítés nehéz műveletsor. Digitalis lanata. collina: 2n = 28. Vázlatos példák: Valeriana officinalis (macskagyökér) nemesítése: A ploiditásfok (alapkromoszómaszám többszörösei) növekedésével általában erőteljesebb a hatóanyagok felhalmozódása. ezek is felhasználhatók a keresztezési kombináció megtervezésekor. flos. folium. styriaca semen. Illóolaj-tartalomban ellentétes a tendencia: legmagasabb érték a tetraploid “collina”típusban található. Brassica alba. B. növényápolás. semen. víz-. officinalis ssp.Forrás: http://www. Matricaria recutita anthodium. Ezért a gyógynövények nemesítése az egész növénynemesítésen belül a legösszetettebb. produkció-biológiai szempontok (gyökértömeg. Levisticum officinale radix. officinalis var. Thymus vulgaris herba. pallida radix. V. Anethum graveolens fructus. Carum carvi fructus. terméshozam fokozása) és kívánt hatóanyag vagy hatóanyagok legkedvezőbb minőségi összetétele és mennyisége. tápanyagellátás. Dracocephalum moldavica herba. tárolás. A fő cél mindig a termésbiztonság. Salvia officinalis herba. Valeriana officinalis radix. Ismernünk kell a termesztendő növény ökológiai (talaj-. purpurea folium. érzékenységét. primér feldolgozás (már akár a termőterületen). Lavandula angustifolia flos. Ezekből a mezőgazdasági szakemberek részletesen megtudják. mauritiana flos. F. E. V. Cucurbita pepo var. Sinapis alba semen. Plantago lanceolata folium. E. Borago officinalis semen. tataricum herba. Pimpinella anisum fructus. Fontosabb termesztett gyógynövényeink: Althaea rosea var. Marrubium vulgare herba. illóolajtartalom) szerint. Angelica archangelica radix. Coriandrum sativum fructus. legelőnyösebb hatóanyag-tartalmú fajtát használni. 28. Külön megvannak a szabályai a vetőmagtermesztésnek. Artemisia dracunculus herba.hu A hazánkban termeszthető. Humulus lupulus strobulus. Anthemis nobilis flos. Silybum marianum fructus. nigra flos. latifolia (Lengyelország): 2n = 14.

Külön említésre méltó. alkoholt és olajat állítanak elő (pl. Fajtakísérletek. előnyt jelent az öntermékenyülés. ill. alma. alkaloidszegény típus) felhasználása. Poliploidia. Ennek kifejtése azonban nem tartozik jelen könyv tárgyköréhez.). tájfajták egyedszelekciójával nagy hozamú fajták állíthatók elő. szomatikus embriogenezis alkalmazása. keresztezés stb. géntranszformáció: több tok.Forrás: http://www. . tiszta vegyületek izolálása. hibridtörzsek és hibridfajták előállítása (tulajdonságok fixálása. amelyekből tisztított proteint izolálnak (pl. szója. vagyis kizárólag meghatározott szerkezetű. nem annyira szelektív kivonással előállított készítményként kerül forgalmazásra egy transzgénikus gyógynövényfajta (pl. eredményes lehet a Papaver somniferum és a P. gyapot). fajtafenntartás. akkor minden szempontból meg kell győződni az ártalmatlanságról (génmanipuláció nem várt hatásainak sejtbiológiai és állatélettani bizonyítása). előállítása a cél. gyapot) rovarrezisztenciáját vagy gyomirtószer-rezisztenciáját tudták kialakítani. magas illóolajhozam. alkaloid-mennyiség csökkentése (étkezési mák). hogy a genetikailag módosított (manipulált) gyógynövények nem minősülhetnek GMO-termékeknek akkor. hűvös. akárcsak bármilyen GMO-élelmiszer esetében (pl. keresztezés. akkor sokkal nagyobb mennyiségben keletkezik a transzgénikus Daturában szkopolamin. Ilyenkor fel sem merülhet az a kétely. ezzel is biztosítva monopolhelyzetét az egész világon. eredmények: Szelekciós nemesítés: szelekciós nyomás (pl. heterózis. morfin vagy más hatóanyag növelése (“ópiummák”. búza stb. ópium-. betegségellenállóság. Kombinációs nemesítés: kasztrálás. ha a gyógyszeripar dolgozza fel. fajtaoltalom (vagy szabadalmaztatás). hímsteril-vonalak előállítása. spontán mutációk (pl. állami fajtaminősítés (szaporítóanyag forgalmazásának előfeltétele).doksi. Módszerek. Komoly kérdés. akkor nincs ok tiltakozni. Papaver somniferum (mák) nemesítése: Nemesítési cél fő szempontjai: termés (mag) mennyiség növelése. transzgénikus fajták nemesítése. hogy a hatalmas területen termesztett transzgénikus ipari növények milyen helyrehozhatatlan károkat idézhetnek elő a genetikai sokféleség megőrzése terén. menta vagy édeskömény) terméke. Nem véletlen. továbbá betegség elleni rezisztenciára). rezisztencia tulajdonságok). Az említett GM-növények előállításában az USA jár élen. ipari keményítőt. Ha transzgénikus úton sikerül a hioszciamin-epoxidáz szintéziséért felelős gén expresszálódását jelentősen megnövelni.vagy kodein-tartalomra. kukorica) vagy vattát gyártanak (pl. fajtaelismerés. hogy a világ legnagyobb GM-növény előállítói olyan ipari növények (pl. transzgénikus paradicsom.hu Populációanalízis: vegetatív szaporítással (hátrányt jelent). több morfin. Produkcióstabilizálás fő szempontjai: ökostabilitás. gyógyszeripari cél). ami kizárólag gyógyszeripari feldolgozásra kerül.). kukorica. kevés mag (vetőmag-előállításra). szója). mutációs nemesítés. Ha sikerül biotechnológiai módszerrel olyan magas morfin-tartalmú és kórokozóknak ellenálló transzgénikus fajtát előállítani. izocukrot. fényszegény körülmények között eredményesebben lehet szelektálni magasabb narkotin. tok-. A közvetlenül. szőlő. pl. melynek kinyerése – más értékes farmakológiai tulajdonsága miatt – ipari szempontból gazdaságos. orientale reciprok keresztezése. maghozam vagy morfintartalom. teaként vagy más. Fajtakísérletben összehasonlítás. Hatóanyag növelése: produkció-biológiai és ökostabilitási előnyök mellett a fő hatóanyag (ciklopentán-szeszkviterpén típusú valepotriát) mennyiségi növelése (módszerek: beltenyésztés. hogy valamilyen “melléktermék” nem kívánt hatást gyakorol a fogyasztó szervezetre.

erős illatú nyersanyagokat. forrázással vagy áztatással frissen fogyasztható vizes oldatok készíthetők.4. drogot szolgáltató része legyen a növénynek. tiszta felületre kerül és lefedik. vastagabb gyökereket) . kivonatok készítése A hivatalosan elismert gyógynövény-drogok egy része alkalmas tea (vizes kivonat) készítésére. Mégis.1. ami már az alapanyag betakarításával elkezdődik. Sokszor betegségek megelőzésére. akkor a szállító eszközről fedett. idegen anyagoktól mentes. A legtöbb drogból veszély nélkül készíthető tea. Magyar Gyógyszerkönyv I. ritkán (kb. 2. ha nyers. ill. Az ártalmatlannak tűnő. jellemző szín. amelyekből főzéssel. macskagyökér. Mikrobiológiai tisztasági osztály) figyelembe veszik az előírt elkészítési módot (forró víz vagy nem forró víz használata).-4. nem mérgező. a cserzőanyag-tartalom megterhelheti a májat). 8 óránként) átforgatják (különösen érzékeny pl. kétszeres tömegének megfelelő felületre helyezik. ép. 3. Chelidonii herba) alkalmazásához orvosi javallat szükséges. gyökér stb. Az alapanyag kíméletes és gyors (3-5 óra) beszállítása a szárító helyiségbe. fehér szappangyökér) .fosztás. Ugyanez vonatkozik a szálas és filteres gyógyteakeverékekre is. kamilla. Előkészítő műveletek szárítás előtt: . (A szállításhoz raklapok. Ezek a teadrogok önmagukban (“monotea”) vagy teakeverékek (gyógyszerészi szaknyelven “species”) formájában használhatók.hu 5. A VIII. 6. folyamatos gyógyteázás is okozhat nem kívánt hatásokat (pl. krónikus betegségek kezelésében. alapvetően fontos az azonosított és ellenőrzött alapanyag megfelelő minőségű tisztítása és aprítása. kötetében a “Gyógynövényteák – Plantae ad ptisanam” definíciója a következő (01/2002:1435): “A gyógynövényteák kizárólag egy vagy több növényi drogból álló gyógyszerkészítmények. betonpadozatú helyiségbe kerüljön. pl. A betakarítás optimális időpontjának megválasztása (“technológiai érettség”). a citromfű. a biztos diagnózis érdekében bármilyen betegség esetén meg kell kérdezni az orvos vagy a gyógyszerész véleményét. 4. Alapanyag minősítési szempontjai átvétel előtt: faj azonos. adagolásuk meghatározott. Feldolgozás előtti tárolás: elkülönítve a mérgező. vagyis primer feldolgozása. hámozással.Forrás: http://www. egyedi cikkelyeinek vagy ezek hiányában a Növényi drogok (1433) általános cikkely követelményeinek. pl.doksi. targonca szükséges). Erős hatású teadrog (pl.aprítás (pl. orvosi angyalgyökér.erjesztés. virágok). Betakarítás.tisztítás (kézzel. gyűjtés módjának megválasztása: értékes. Teadrogok primer feldolgozása. A gyógynövényteáknak meg kell felelniük a Gyógyszerkönyv vonatkozó. Vanilla (külföldi nyersanyagokat a helyszínen) . mosással. rostával. A gyógynövényteák mikrobiológiai tisztaságára vonatkozó ajánlások (5. levél. de gyakran hirtelen fellépő betegségek gyógyítására is felhasználják. pl. 5. herba. mert enyhe hatásuk ezt lehetővé teszi. akkor pormentes. Camelia. ha száraz. A primer feldolgozás általános szempontjai: 1. szag. egészséges. ugyanígy elkülönítve: virág.” Akármelyik teadrogról vagy teadrog-keverékről is legyen szó. tasakokban forgalmazzák. A gyógynövényteákat általában ömlesztve vagy adagolt formában. ahol kb. pl. levél morzsolása (majoránna) . útifű.

tobozbogyó). gépek: .rostagépek: frakcionálás. finomabb aprításra szolgál .. édeskömény) 8.és virágrész lemorzsolása. hogy minél kevesebb legyen ez a szitafrakció.doksi.természetes .levél vagy herba: 5-6 kg .Forrás: http://www.scissus = durván aprított – I. Winicker WA): simavágás keresztkéssel. Kivonatok készítése . herbák . gyökértörzs.vágógépek (pl. Lavandulae flos) . Chamomillae anthodium. forgóhenger üregekkel ellátva. kéreg: 2-3 kg . szita (rosta) finomságú (4.IV. részei: morzsolódob.3 mm): virágok . portalanító rosta. gyakoribb eszközök.aprítás nélkül: kisebb virágzatok.hu 7. Drogtisztítás és drogaprítás (tehát a szárított nyersanyagok további feldolgozása) Lehetőségek. kapszula gyártás) . szitafinomságra porított anyag ipari feldolgozásra alkalmas (pl.0 mm): gyökér.triőrök: fekvő. a magdrogtól elválasztja az eltérő méretű részeket Drogaprítás mértéke (előírásonként a szálköz távolsága és a szita számozása eltérő lehet): . ventillátorral): nagyon érzékeny alapanyagoknál b) meleg levegős (leggyakoribb). mivel a finom papíron átjuthat a drogpor és a készült tea üledékessé válik).őrlőgépek: kalapácsos. 200-10000C.2 kg-tól (pl. szártalanító rosta.14%-ra).a szárítás időtartama A szárítás módja lehet: . magvak . bőrnemű levelek.semiconscissus = finoman aprított – III.mag: 1. tabletta. 4-12 óra c) forró levegős: főleg ipari drogok (2-5 perc.válogatószalagos tisztítás (kézi. szitafinomságú frakció (0. általában nem több 600C-nál . fizikai tényezők: . bazsalikom) . vágva őrlő stb. Heinen EWK. kéreg. virágok (pl. kömény. Szárítás – kíméletes vízelvonás: a növényanyagból a mechanikailag kötött és az ozmotikus nedvesség eltávolítása (víztartalom 90-ről kb.mesterséges (szárítóberendezéssel) a) hideg levegős szárítás (8-12 nap. termések. mustár. ha minél alacsonyabb. csipkebogyó) 2 kg-ig (pl.a szárító levegő áramlási sebessége és iránya (lehet egyirányú vagy ellenáramú) .a szárító levegő nedvességtartalma (ellenárammal egyenletes a száradás) . gyökér.termés (és álbogyó.és porelválasztás (kamilla szártalanítása is) .32 mm): az eredeti tömegnek legfeljebb 5%-a mehet át (különösen a filteres teák esetében fontos. V.. erős lebegtetéssel) 1 kg száraz droghoz általában a következő friss nyersanyag-mennyiségekre van szükség: . fás részek. szita (rosta) finomságú (6. kockavágás hasító késsel és szabályozható keresztkéssel . szitafinomságú (2.morzsológépek: szárított herbából az értékes levél.0 mm): levelek. ánizs. homok. 1-10 m/perc sebességgel) .a szárító levegő hőmérséklete: előnyös.conscissus = aprított – II. szita (majoránna.virág: 6-7 kg .VI.

orvosiziliz-gyökér. préselmény.különleges macerátum. áztatás után 40 percig gőztérben tartani. medveszőlőlevél) Maceratio (áztatás): hosszabb ideig (akár 8-12 órán át) tartó áztatás szobahőmérsékleten (pl.Forrás: http://www. . utóbbi kevésbé finomabb aprítású drogpor.a. Drog és kivonószer aránya általában: 1:10. granulátum. bor vagy olaj (zsíros olajjal készül macerátum a fokhagymából. Sirupus laxans stb.: 70-85%) extractum siccum (száraz. mivel a forrázat vagy főzet készítése a komponensek arányától függ. Sirupus rubi idaei.sirupus (cukoroldatos galenikum): Sirupus aurantii.hidrofil anyagok vizes kivonását követő liofilizálás.doksi. (A népi orvoslásban sok helyen gyógypálinkákat alkalmaznak. tabletta.a. granulátumok) . az Aqua aromatica .egyéb formulázás gyógyszertechnológiai módszerekkel (pl. kivonószer lehet pl. asztmadohány cigarettázásra (Species antiasthmatica ad fumigationem) A teakeverékek vizes kivonására teljesen általános előírást nem lehet megadni. kapszula. instant porok.a. sz. A gutta (csepp-készítmény) legtöbbször alkoholos kivonat. pépesen. pép lehet például: . káposzta.: 15-50%) extractum subspissum (félsűrű. alkoholos tinktúra.: 50-70%) extractum spissum (sűrű. csipkebogyó) Ad fomentosum et ad cataplasma (borogatásra): előbbi finomabb. vákuumbepárlás (pl.a. Ezekért nem vállal felelősséget a szakember!) . Általában a gyártó cég vagy az előállító gyógyszerész adja meg a teafolyadék készítésének módját. kenőcs stb.gyümölcspép (pulpa).) .szuperkritikus fluid extrakció (SCFE) legtöbbször szén-dioxiddal . gyógycukorka. ülepítéssel vagy szűréssel (vékony vattarétegen kolálva: szűrlet = colatura). pl. kutyabengekéreg.zsíros olaj kivonása oldószerrel vagy préseléssel . cékla) pasztőrözve vagy liofilizálva . ciklodextrines por. Farina sinapis langyosan lumbago ellen) Ad fumigationem (füstölőként): pl.: 94% körül) . 1:5. ill.vagy vörösborral elegyíteni. majd 10-15 percig lefedve állni hagyni. sósavval kissé savanyított desztillált víz. hashajtó lekvárfélék .) . az orbáncfűből vagy az árnikavirágból stb.tinctura (szeszes kivonat): többnyire 40-70%-os etilalkohollal áztatással vagy perkolációval. gyakran esszenciát (tinktúrát) kell a javasolt arányban fehér. A gyógyborok is hasznosak lehetnek. Farina lini melegen.frissen préselt lé (pl. extraktum vagy párlat. ecet. utána szűrni Decoctum (főzet): főzzük 10-15 percig vagy duzzasztás.solutio (oldat): speciális eljárással készül pl. Ide tartoznak a homeopáthiás őstinktúrák is.hu A gyógyteaféléket a vizes kivonás (arány általában 2-5 g drog/100 ml víz) módja szerint osztályozhatjuk: Infusum (forrázat): leforrázni vagy áztatás után 20 percig gőztérben tartani.extractum (sűrű és száraz kivonat): általában etilalkoholos kivonatok töményítésével készíthető. Vízzel nedvesítve. drazsé. sz. borogatás céljából (pl. Egyéb folyékony kivonat. melegen szűrni Digestio (pállítás): hosszabb ideig (4-8 órán át) tartó áztatás 30-70 0C-on (pl. Szárazanyag-% szerint lehetnek: extractum fluidum (sz.illóolaj kinyerése vízgőz-desztillációval vagy nyomással (sajtolással) . porlasztva szárítás. sz.

. sztómaindex) . és II. hogy milyen sokféle szempont szerint kell megvizsgálni a drogokat: 1. Ezek: . számú általános cikkely) kiterjed az előállításra.hu 6. Probléma esetén segítséget nyújthatnak a Ph. a visszaélés megakadályozását.doksi. a termelői és kereskedelmi érdekvédelmet egyszerre kell szolgálnia. azonosításra. tisztasága. A Magyar Szabvány (MSZ) gyakran még ma is hivatkozási alapul szolgálhat (ha nincs újabb és jobb). 30 aetheroleum. a csomagolás módja az előírt követelményeknek megfelelő legyen. . A drogok minőségi követelményeit szigorú gyógyszerkönyvi és szabványelőírások rögzítik.és 35 illóolajszabvány volt érvényben. VII. Eur. ebben az esetben a hatóanyag szennyeződés-mentessége. (1986) I. folium esetén sztómák típusa. (1986) vonatkozó cikkelyeinek figyelembe vételével. kötet 71 növényi drog és 15 illóolaj minőségi követelményeit tartalmazza.mikroszkópos vizsgálat (pl. 20 tinktúra és 10 extraktum fog szerepelni. Ebben a szabványgyűjteményben 1992-ben 145 drog.csomagolóanyag minősége. hiszen a hatóanyag-kivonás szelektív művelet. Hg. A minősítés – akár belső. osztályú minőségi kategóriát különböztet meg. Például a VIII. készítéséhez az 4.mikrobiológiailag megfelelő tisztaságúnak kell lennie (stabilitás!).szerves oldószerek (kivonószerek) maradványa nem vagy csak a megengedett szint alatt lehet benne.makroszkópos vizsgálat . Hg. Az említett Ph.nehézfém vagy peszticid maradvány nem lehet benne. VIII. egységessége a döntő kérdés. Hg. Drog és anyanövényének tudományos és magyar neve 2. a fogyasztói érdekvédelmet. fitokémiai értékelése Külön feladat az ipari gyógynövények minősítése.hatóanyag(ok) standardizálása (összes hatóanyag vagy egyes hatóanyagok mennyiségi megadása). Azonosság . VII. Kifejezetten magas szintű műszeres analitikai munkát igényel. (2004) köteteinek megfelelően történik. és a DAB korábbi és folyamatosan bővülő előiratai. vizsgálati módszerekre és növényvédőszer-maradványok kimutatására vonatkozó legfontosabb tudnivalókra. akár hatósági – a Ph. A drogminősítésnek az egészségvédelmet. Európai Gyógyszerkönyv adja a példát. A II. hogy új magyar gyógyszerkönyvünkben mintegy 200 növényi drog. I. Gyógynövények minősítése. I. A vonatkozó cikkelyek taglalása elárulja.Forrás: http://www. kötetében megtalálhatók a drogok és illóolajok általános tudnivalói és vizsgálati módszerei. VIII. Bármilyen gyógynövény vagy gyógynövény alapú készítmény előállítása során érvényesíteni kell a GMP (Good Manufacturing Practice) követelményeit a minőség garantálása érdekében. . A Ph. 30 oleum. . de már Ph. (2003) és II. Magyar Gyógyszerkönyv “Növényi drogok – Plantae medicinales” (1433. Tájékoztatóként tudjuk. A drogelőállításban érvényesülnie kell a “Szabályos Termesztési Eljárás”-nak (GAP = Good Agricultural Practice) és az ISO (International Organization for Standardisation) 9002:1994 szabványnak.azonossági reakció . Hg.

Alexander Tschirch (1856-1940) berni professzor nagyszabású monográfia-sorozata (1912. gázkromatográfiás vizsgálat vagy spektroszkópiás azonosítási módszer 3.és élesztőgomba 104 Escherichia coli 102 más enterobaktérium 104 Salmonella 0 .doksi.Forrás: http://www. amelyek megalapozták a gyógyszerismereti (farmakognóziai) ismereteinket.peszticidmaradvány-vizsgálat (a jelenlegi gyakorlat szerint “biotermék” esetében a határ legtöbbször 0.egyéb anyagcsoportok (pl. Pb. idegen eredetű szennyezések (nem lehet több 2% m/m-nál) . a farmakológia (= gyógyszerhatástan. összes flavonoid. gyógyszertan) tárgyalja a gyógyszerek hatását.duzzadási érték meghatározása (1 g drog duzzadása ml-ben.nehézfémek (pl.illóolaj-tartalom meghatározás .alkaloid-tartalom meghatározás (újabban műszeres analitikai mérésekkel kiegészítve) . Tartalmi meghatározás (folyamatosan tökéletesedik.sósavban nem oldódó hamu (= homok) tartalma (a drog hevítése.01 mg/kg) .cserzőanyag-tartalom meghatározás (pl.kivonatanyag-tartalom meghatározás (vízzel vagy alkohol-víz elegyével) . Jakabházy Zsigmond és Issekutz Béla “A gyógyszerismeret tankönyve”. bőrporos módszerrel) .szárítási veszteség (1050C-os szárítószekrényben.idegen anyagok: növény egyéb részei. kiadás egy része 19281932) nagy hatással volt a hazai kutatásokra. szobahőmérsékleten) nyálkaanyagokat tartalmazó drogoknál . Gyógynövénykutatás. a mai farmakognózia pedig a gyógynövényekkel kapcsolatos . amikor főként olyan német példák váltak ismertté. Akkor a gyógyszerek nagy része gyógynövény vagy gyógynövény-eredetű anyag volt. As) a megengedett szint alatt lehet 4. Cd. eszerint módosulhat) . 2. első ilyen témájú magyar nyelvű szakkönyv.hu vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálat. előírt ideig végzett szárításra bekövetkező tömegveszteség) . század elejére nyúlnak vissza. szerint): aerob baktérium 107 penész.hemolitikus index meghatározása (az a hígítás.organoleptikus vizsgálat . vízben. Hg. majd 600 0 C-os izzítása után visszamaradó összes hamu koncentrált sósavban nem oldódó maradékának 100 g drogra vonatkoztatott mennyisége) .keserűanyag-tartalom meghatározása (érzékszervi. 5 óra múlva. ami még teljes hemolízist idéz elő) . ipari gyógynövények A modern magyar gyógynövénykutatás gyökerei a 19.mikrobiológiai tisztaság: 1 g drogban lehet (DAB 10.) mennyiségi értékelése általában spektrofotometriás módszer segítségével - 7. antrakinon-glikozidok stb. hígítással) . Fe. Ma a farmakognózia (a szó szoros értelmében gyógyszerismeret) eredeti jelentése megváltozott. Ugyanilyen szemléletformáló alapmunkának számít az 1913-ban megjelent. Tisztaságvizsgálat .

világháború végéig. Akkor még nem tudták. Helyette a vele összetévesztett Inula fajok kerültek begyűjtésre.és gyógyszerhiány adott. Páter Béla munkatársa volt. hogy a magyar drogot zömében nem a mezei szarkaláb (Consolida regalis). azonban betegsége és korai halála miatt az intézet megszervezése és irányítása Augustin Béla feladata lett. A tenyészanyagból szigorú . hanem bíborlila. Nem véletlen. hogy a magyar szarkalábvirág nem kék. ami itthon is bőven termett vadon.doksi. a kolozsvári gazdasági akadémia igazgatója kezdett el foglalkozni. feldolgozását.Forrás: http://www. Első vezetője Irk Károly vegyész. amire méltán lehetünk büszkék. (Akkor még sem a hegyi árnika. ami Kabay János nevéhez fűződik. hogy mérgező növények (csattanó maszlag. Ebben az időben sok hamisított vagy összetévesztés miatt nem valódi drogáru került ki külföldre. beléndek stb. sem az örménygyökér még nem volt védett. Ennek minőségi ellenőrzését a Gyógynövény Kutató Intézet végezte. ami hamarosan. Ahogy befejeződött a háború. A vadon termő gyógynövények közül – mint már említettem – a legnagyobb jelentősége a székfűvirágnak volt. Ennek eredményeképpen fellendült a magyarországi drogok exportja. 1918-ban intézetté vált. értékesítését szakszerűen irányíthatta volna. Mindezt csak rendszeres szakemberképzéssel és szigorú ellenőrzéssel tudta megvalósítani az intézet. elterjedésének feltérképezése. s a háború végével működése véget ért. A magyar gyógynövényügy fejlődésének újabb lendületet az I. A szederlevélgyűjtő állomás csak katonai érdekeket szolgált. a gyűjtés megszervezése és a drogok tisztaságának megállapítása volt. Páter és Kopp korukat megelőzve összekapcsolták a gyógynövények kísérleti termesztését a vegyelemzésükkel. Sikerült kidolgozni a borsmenta termesztési előírásait. Ekkor azonban nem volt olyan intézmény. Az akadémia kísérleti gazdaságából teremtette meg 1904-ben a világ első gyógynövénykísérleti intézetét. holott a leszűkített ország területén vadon legfeljebb csak a Nyugat-Dunántúlon fordult elő szórványosan az Arnica montana. világháború alatt bekövetkezett tea. Ilyen farmakognóziai tankönyv volt Lipták Pál 1940-ben megjelent “Gyógyszerismeret” című könyve is. Gyakori eset volt ugyanis. a mákszalmából történő morfin-előállítás. Például a trianoni Magyarországról eleinte árnikavirág néven sok árut vittek ki. ami a vadon termő gyógynövények alakjában nagyrészt elpusztult. Akár a füveskönyvek (pl. Kitűnt.hu botanikai. akár pedig a leggazdagabb népi orvoslási tapasztalatok bölcsője Erdély volt. mert gyűjtésük és értékesítésük nem volt megszervezve. Utóda és munkatársa Kopp Elemér (1890-1964) pedig 1948-ban Marosvásárhelyen fektette le a gyógynövénykutatás és az oktatás alapjait. a nagy értékű tárolt készletekre felfigyeltek a kereskedők. Minden igény nyomán 1915-ben kivált a szőlészeti intézetből az ország második gyógynövény-kísérleti állomása. Augustin volt tehát a Gyógynövény Kutató Intézet alapítója és igazgatója 1938-ig. Amikor az intézet megkezdte működését. amely a gyógynövények gyűjtését. kémiai és hatástani ismereteket. Ekkor a hadsereg és a polgári lakosság ellátása érdekében gyógynövénygyűjtési akció indult. hogy sok olyan drogot importáltunk az I. a hiányzó orosz tea pótlására a vad szederfajok levelét gyűjtötték. Pápai Páriz). a külföldi kapcsolatok ezen a vonalon nem voltak kiépítve. a már korábban említett eljárás. hogy Magyarországon a gyógynövényekkel tudományos és gyakorlati alapon Páter Béla (1860-1938). Augustin Béla támogatásával indult el világútjára az intézetből az a nagy jelentőségű felfedezés. Az intézetnek több kiemelkedő gyakorlati eredménye is született. Lencsés. A külföldiek például azt tapasztalták. hanem a lila virágú keleti szarkaláb (Consolida orientalis) szolgáltatta.) részei is belekeveredtek a teadrogokba. a hazai drogok még részben ismeretlenek voltak.) Az intézet fő feladata tehát a hazai drogok és az azokat szolgáltató növények alapos megismerése. Ekkor terelődött a figyelem arra a kiaknázatlan értékre. Melius.

A kutatómunka másik nagyszabású eredménye volt az anyarozs termesztésének megoldása. 1950-től a drogellenőrzési tevékenységet az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) gyógynövény-minősítő osztálya vette át Giovannini Rudolf vezetésével. Számos más ipari gyógynövényt dolgoznak még fel hazai gyárak vagy üzemek. ánizs. kálmos. Növénynemesítők közreműködésével sikerült termesztésbe vonni simatokú (nem tüskés) és alacsony növésű ricinusfajtákat.doksi. kapor. A drogok hatóanyag-tartalmának vizsgálata terén úttörő eredményeket ért el Száhlender Károly. Az Apocynaceae családba tartozó rózsamenténgről (Catharanthus roseus) és a kis télizöld meténgről (Vinca minor) a hatóanyagokról szóló fejezetben már említést tettem. muskotályzsálya. amellyel mesterségesen lehet fertőzni a rozsot.Forrás: http://www. emiatt rontja a minőséget. Ammi majus. konyhakömény. és így anyarozsot lehet termeszteni. a magyar illóolajkutatás kiemelkedő egyénisége helyettesítette egészen az ostrom utáni időkig. májvédő szilimarint tartalmazó drazsét. utóbbi egyik hatóanyag-származéka fontos az agyi vérkeringés javításában. Boros Ádám igazgatói irányítása alatt teljesedett ki az anyarozskutatás (gépesítés. aviculare és S. Gubányi Emil úttörő munkát végzett a gyógyszeripari jelentőségű. hogy ebben az időszakban kezdődtek a növényi szteroid-kutatások is. szappangyökér. majd Lőrincz Csaba értek el kiemelkedő gyakorlati eredményeket a “Vinca-kutatásban”. Az ostrom utáni években a legnehezebb körülmények között kezdte meg működését az intézet. nyersanyagként gyártásra alkalmas. Ammi visnaga) kultúrába vételével kapcsolatos kísérleti tevékenység.hu ellenőrzés nyomán a Mentha rubra egyedeket kiszelektálták. laciniatum). Ugyancsak jelentős eredmények születtek az illóolajat tartalmazó növények (borsosmenta. Békésy Miklós hosszú éveken át tartó kísérletezéssel eljárást dolgozott ki. kedvelt. pl. a nálunk tömegesen ültetett díszfa. A megtermelt ricinusmag fedezte az ország gyógyszerszükségletét és ipari ricinusolaj-igényét. de behívták katonának és a háború áldozatává vált. Datura metel. hatóanyagra történő nemesítés. . vidrafű) és külföldi gyógynövény (pl. Újabb alapanyagként pedig kiválónak bizonyult a japánakác (Sophora japonica). Dioscorea-fajok). Hyoscyamus muticus. koriander. hogy a pohánka (Fagopyrum esculentum) helyett a tatárka (Fagopyrum tataricum) sokkal jobban bírja a szárítást. kutyabenge. Csak 1953-ban készültek el a laboratóriumok. fodormenta. Ma is népszerű magyar gyógyszerek készülnek az anyarozsból (Claviceps purpurea) vagy a macskagyökérből (Valeriana officinalis). mert számos nemi hormon és mellékvesekéreghormon gyártásához gazdaságosan előállítható alapanyagnak bizonyult néhány külföldi növény (pl. szaporítóanyagok előállítása). levendula. orvosi zsálya. kerti kakukkfű. aki 1938-ban Augustin Bélától átvette az intézet vezetését is. Kiderült. amikor 1945-től az intézet élére Boros Ádám. Szász Kálmán. lestyán. a kiváló botanikus került. Ez azért fontos. de termeszthető S. Debrecenben készítik a tökmagolajat tartalmazó kapszulát vagy a máriatövisből kinyert. Eljárását hamarosan külföldön is alkalmazták. rutintartalma alig csökken. értékes szteroidforrásnak bizonyult az idegenföldi. a szívgyógyszer-alapanyagként felhasznált piros és gyapjas gyűszűvirág kémiai és nemesítési kutatása és Szathmáry Géza irányító tevékenységével számos vadon termő (pl. Ezek itthon nem termeszthetők. rutin-tartalmú növények kutatásában. emiatt a figyelem a Solanum fajokra terelődött (pl. édeskömény. útmenti sorfa. orvosi székfű. mivel ennek levele és illóolaja nem a célnak megfelelő összetételű. ahol lendületes kutatás kezdődött. Külön meg kell említeni. előbbi fontos a rákterápiában. Ezalatt Rom Pál. Bimbója légszáraz állapotban rutozidban rendkívül gazdag. angyalgyökér) agrotechnikájának kidolgozása és illóolaj-kutatása terén. A korábbi Kőbányai Gyógyszergyár Növénykémiai Kutató Laboratóriumában neves fitokémikus gyógyszerészek.

Néhány klasszikus példát sorolok még fel a citosztatikus alkaloidok közül. citromfű (méhfű). de ipari alapanyagként példaként említhetők a szója feldolgozása során kinyerhető fitoszterolok. Figyelemre méltó a lignánok közül a Podophyllum peltatum podofillotoxinjának alkalmazása vagy az immunmoduláns gomba-poliszaharidok (pl. drogokat vagy vegyületeket: Papaver somniferum . A régi hagyományokkal rendelkező kutatóhelyek közül a budakalászi Gyógynövény Kutató Intézet a növényi hatóanyagok analitikai kutatása mellett a máknemesítésben ér el kiemelkedő eredményeket. hogy a különféle molekulaszerkezetek hatásmechanizmusának sejtbiológiai vagy farmakológiai értelmezése a legtöbb esetben nem kellően tisztázott. azaz shiitake lentinánjának) felhasználása a rákterápiában. de itt található az Európában is híres gyógynövény-génbank és kemotaxonómiai botanikus kert. leukokrisztin. aki agráregyetemi rektorként és egyetemi tanárként adta át szemléletét tanítványainak és szerzett érdemeket külföldön. a rózsameténg vinblasztin. Ipari módszerekkel. elűzése (repellensek). Számos növényi antivirális hatóanyag jellemzi a Rosaceae családba tartozó gyógynövényeket. a Camptotheca acuminata kamptotecinjét. a ricinus ricin toxalbuminja. de hagyományos hírneve szinte állandó. A mai gyógynövénykutatás szerteágazó. aromaterápia. Reményt keltő a növényi toxinok. A már említett ipari gyógynövények közül újra a mák hatóanyagai érdemelnek kiemelést. de az alternatív orvoslásban és a természetgyógyászatban is helyet kap. Fitoterápia. félszintézissel vagy mikrobiológiai úton értékes szteroidokká alakíthatók. körömvirág. kasvirág. 8. sőt elpusztítása (inszekticidek) a cél. A problémakörről összefoglaló monográfia (BAYER 2000) és cikksorozat (SZENDREI és NAGY 2003) nyújt teljes áttekintést. Például az őszi kikerics kolchicinjét. szerkezetkutatása). Hatáserősségben és veszélyességben a kábító növényi drogok foglalják el a csúcsot. homeopathia Fitoterápia A fitoterápia akkor is az embert szolgálja. Lentinus edodes.és szövettenyésztése terén nemzetközileg elismert kutatóhely.és Aromanövények Tanszéke a gyógynövények nemesítésében és termesztésében ér el jelentős sikereket. Erős hatású növényi molekulák ígéretesek a súlyos betegségek leküzdésében. hiszen az így kialakított molekula-konjugátumok fokozhatják a célzott citosztatikus immuno-kemoterápiás kezelések eredményességét. a gyógyszerész Doby Gézának (1877-1968) voltak úttörő érdemei. A gyógynövények sejt.Forrás: http://www. vindezin hatóanyagait. pl. A Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézete sokat tett azért. férgek riasztása. Lehet a farmakoterápia része (phytotherapeuticum forte és mite). sédkender stb. mivel a növényi kábítószerek analitikai kutatásában korábban és ma is jeleskedik. fehér fagyöngy.doksi. A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetében magas szintű fitokémiai kutatás folyik (hatóanyagok izolálása.hu A növényi biokémia előrehaladásában magyar tudósnak. hogy a fitoterápia ma már hazánkban is gyakorlattá válhatott. Ezúttal csak felsorolom a gyakoribb hallucinogén növényeket. A Corvinus Egyetem (korábban Kertészeti Egyetem) Gyógy. Több drogból készítenek antivirális vagy immunstimuláns gyógyszereket. ha gazdasági állatok gyógyítása vagy rovarok. A növényi hatóanyagok esetében is igaz. tuja. a szója tripszin-inhibitora) alkalmazása monoklonális ellenanyagokhoz kötve. főleg fehérjék (pl. a Taxus brevifolia taxolját.

főzve. Areca catechu (Arecae semen. cianogének adják. novogranatense (Cocae folium. hanem az emberi hiszékenységet kihasználó üzletemberektől. a félszintetikus LSD. colubrina (yop. a citrom. Gyakran csak általánosságokat tud említeni a szakember. A gyümölcsök sajátos zamatát. hogy egy növény nyersen. Lophophora williamsii (peyotl. Catha edulis (kath). de egy célzott terápiában az ilyen tulajdonságok legfeljebb a kiegészítő kezelés szükségességét indokolják. A baj nem a jóakaratú. viaszok és illóolajok közvetlen felhasználása is népszerű és hasznos. E. ill. A kezelő orvosok többségének nincs ideje arra. A fűszernövények változatos íz világát többnyire terpenoidok. szűrt és pasztőrözött formában. efedrin). I. A lédús. Paganum harmala. cukoralkoholok. caapi). Sokkal több időbe kerülne. a feketeszeder. észterek. Nem utolsó szempont. tabletta. marihuana. szerves savak észterei. THC). ha a gyógyszertárban a panaszos egyénre vagy a betegre sajátos összetételű teakeverékeket készítenének. vitaminokban és vitaminszerű vegyületekben. violacea (ololiuqui). Az orvosi praxisban legnagyobb segítséget PETRI (1999) könyve nyújtja. epóna). indica (kannabisz. de kellő mennyiségű tényen nem nyugvó. Emiatt például a fekete és piros áfonya. A természetgyógyászatban a gyógynövények iránti érdeklődést különösen Maria Treben írásainak magyar nyelvű kiadásai (pl. illetve ezek vizes kivonatairól. hiszen akkreditált minőségvizsgáló garantálja a komponensek alkalmazhatóságát. továbbá kivont olajok. kokain). hanem teadrogokról. illatát legtöbbször szerves savak. nem mutatható ki belőle peszticid-maradvány. cohoba). Rivea corymbosa. mivel sok speciális gyógyszert és gyógynövényből készült terméket is értékel. a bő választék előnyt jelent a gyógynövényszaküzleteknek és a gyógyszertáraknak. polifenolok. hogy a drog a hatóanyagot vagy hatóanyag-csoportot elegendő mennyiségben tartalmazza. beteldió vagy arekadió). Ipomoea tricolor. Ha nem izolált és farmakológiai bizonyítékokkal jellemezhető hatóanyagról van szó. a narancs. nem kis problémát jelent a tudományos igényű magyarázat. a málna. a szőlő.Forrás: http://www. A különféle.) készülnek. Nem könnyű kielégítő farmakológiai adatokat találni a készítményekről. mustárolaj-származékok idézik elő. hiszen antioxidáns hatás gyakran igazolható. a félszintetikus heroin). drazsé. Piptadenia peregrina.hu (opium. . vagyis megfelel az érvényben lévő gyógyszerkönyv előírásainak. “Egészség Isten patikájából”) és az ehhez fűződő élelmes üzletpolitikai fogások nagy mértékben megnövelték. nehézfém vagy radioaktivitás. A gyógyszerész azonban fel kell hogy készüljön a korrekt tájékoztatásra (kitérve az esetleges mellékhatásokra is) az orvos vagy a panaszos kérdéseire.doksi. Pedig megérné. A fitofarmakonokról leginkább a gyógyszerész szerezhet bő információt hagyományos és elektronikus eszközök segítségével. Erythroxylum coca. alkilaminok. Datura-fajok. Hyoscyamus niger. morfin. inkább “csodás” eseteket leíró Trebentől származik. Banisteriopsis-fajok (ayahuasca. P. alkalmazása a diétában vagy a mindennapi táplálkozásban igen fontos nyersen vagy rostos. Közülük számosból specialitások (kapszula. cukrok. húsos gyümölcsök egy része különösen gazdag antioxidánsokban. Cannabis sativa ssp. az alma stb. továbbá orvosi vagy gyógyszerészi felelősséggel járna. Magyarországon és külföldön előállított és az Országos Gyógyszerészeti Intézet által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyteakeverékek a panaszos számára hasznosak. italnak vagy teának elkészítve milyen ízű. hogy megállapítsa. Persze ez egyáltalán nem kevés. kenőcs stb. a fekete és piros ribiszke. paricá. vajon egy-egy gyógyszer természetes vagy szintetikus eredetű-e. hogy egyáltalán nem közömbös. Virola calophylloidea (yakée. meszkalin). hasis. az eper. drogok. Általában érvényes. hogy a szakszerűen szárított gyógynövények. ami azt jelenti. Ephedra sinica és egyéb Ephedra-fajok (Ephedrae herba. Atropa belladonna. és a megelőzés hangsúlyozása sem áltatás.

a mirtusz. hogy a beteg gyógyulásáért nem vállalnak felelősséget. kömény. narancs. Nehéz a felvilágosító gyógyszerész vagy orvos helyzete. antiszeptikus. ha gyógyíthatatlan betegről van szó. Epehajtó: kálmos. Görcsoldó: kamilla. cédrus-. pl. a Melaleuca viridiflora “niaouli”-illóolaja. kamilla. levendula. Gyulladáscsökkentő. a benne uralkodó timol miatt. (A gyulladáscsökkentő hatást prosztaglandin-szintézist gátló hatással igazolják. Az illóolajat tartalmazó növények nagy része kellemes közérzetet idézhet elő. eukaliptusz (utóbbiból pl. boróka (használatuk óvatosságot igényel. légúti hurutok kezelésére alkalmas és antibakteriális: ánizs. Szélhajtó: ánizs. a citrom. Étvágygerjesztő: ánizs. Vízgőz-desztillációval vagy préseléssel nyerték ki belőlük az illóolajat. cickafark. hanem az amerikai aromás növényeket is megismerték. borsosmenta. gyógycukorka is készül). kömény. a mandarin. Ma sokféle trópusi illóolaj is beszerezheztő. konyhakömény. a grapefruit. 2. Aromaterápia Az aromaterápia céljait tekintve nem különbözik a fitoterápiától. A legtöbb illóolaj gátolja a mikroorganizmusok fejlődését (pl. 3. a rózsafának nevezett Aniba rosaeodorata (Lauraceae) illóolaja vagy a Cananga odorata (Annonaceae) “ylangylang”-illóolaja. kapszulákat. A legvonzóbb illatúak is kellemetlenné válnak. vöröshagyma. eukaliptusz. Köptető. narancsvirág. melyek áltudományos magyarázatokkal ellátott teákat. oldatokat és egyéb termékeket terjesztenek nem kis áron. Népszerű a narancs. Népszerű volt a kálmos-. 5. a Melaleuca leucodendron “cajeputi”-illóolaja. hiszen a panaszosok és a súlyos betegségben szenvedők félrevezetése. pl. borsosmenta. kakukkfűé. Gyógyászati értékük is van. inhalálásra és szájüreg kezelésére alkalmas: kamilla. az eukaliptusz és a fenyők illóolaja. édeskömény. ha nagy töménységben érik a szaglószervünket. a kamilla. de főként az illatszeripar használja mindegyiket. borsosmenta. koriander. kakukkfű. míg a magyar népi orvoslásban inkább a fokhagyma. orvosi zsálya. kakukkfű. fahéj. Ilyenkor a remény is segíthet. Vagy táplálék kiegészítőként. fahéj. A kinyert illóolajat közvetlenül használják gyógyításra vagy betegség megelőzésére. borsosmenta. 4. rajtuk kívül ugyanígy hat még a fahéj. édeskömény.és rózsaolaj. ebből pedig aromás vizeket és kenőcsöket készítettek. vagy a szegfűszegé. és kockázatos a racionális érvelés. narancs. századtól kezdve nemcsak az európai. édeskömény. Az “aromatárius” gyógyszerészek a 16. a benne lévő eugenol miatt) és jól alkalmazható akut vagy krónikus felső légúti hurutok csillapítására. Érvényes gyógyszerkönyveinkben hivatalos aetheroleumok hazánkban mind beszerezhetők és az aromaterápiában alkalmazhatók. becsapása súlyos vétség.doksi. Vizelethajtó: lestyán. Vannak kellemetlen. a szintén Myrtaceae családba sorolható és ausztrál teafának nevezett Melaleuca alternifolia illóolaja. fahéj. Mindezek miatt a szakemberek véleménye egyre fontosabb. levendula. teaitalként ajánlják. sárkányfőfű. torma. borsosmenta. Gyulladáscsökkentő hatásuk is igazolható. Közben hangsúlyozzák.és állatorvoslásunkban több mint 80 aromás növényt használtak. orvosi székfű és a bodzavirág voltak ismertebbek. fenyő fajok. a mustáré vagy a fokhagymáé. csípős szagú illóolajok is. 7. bazsalikom. kamilla. petrezselyem. fahéj.Forrás: http://www. fahéj-. orvosi angyalgyökér. így kikerülve a szakmai kritikát vagy az utólagos reklamációt. 6. mert a . a jázmin vagy a citronella illóolaja is. rozmaring-. narancs. boróka.hu Sorban jelennek meg olyan forgalmazó láncok. édeskömény. kálmos. citromfű. levendula. Ember.) Tehát a belső hatást kifejtő illóolajokat például a következő növények szolgáltatják: 1. citrom. zsálya.

Nyugtató: macskagyökér. fenyő. Masszázsolajokhoz (pl.doksi. Nem ritka. levendula. századi hagyományait. jojoba. 10. Az “Organon” magyar fordításban 1830-ban. mint amelyeket a betegnél lehet észlelni. a kialakult tanszék 1906-ban hivatalosan megszűnt. avokádó. istenfa. sőt. narancs.hu glomeruláris szűrésráta erősen növekedhet. mogyoró. citronella. 8. könyvet írt “Hasonszenvi gyógymód és gyógyszertan” címmel. levendula. János nem más. Tapasztalatai szerint a kinakéreg nagy adagban váltólázat okozott. Ennek ellenére 1870 körül Bakody Tivadar homeopata egyetemi orvostanár 120 ágyas kórházat vezetett. borsosmenta. kamilla. ugyanis a kor neves orvosai. nyugtató. gyakran kémiai vagy fizikai módszekkel ki nem mutatható hatóanyagot tartalmazó készítményeket alkalmaz. Némelyik illóolaj nemcsak az alkalmazás helyén. narancs. majoránna. Argenti Döme (1809-1893). Emiatt az idegrendszeri betegségben szenvedőknek különösen óvakodniuk kell bármilyen illóolaj használatától. levendula. Erre érzékenyekben epileptiform görcsöket is előidézhet. felnőtteknek fürdővízbe csepegtethető (magas vérnyomás vagy szívbetegség esetén nem!): rozmaring. Homeopathia A szervezet öngyógyító képességének gyógyszeres támogatására szolgálnak a homeopathiás gyógyszerek. Pollenallergia esetén száraz papír-zsebkendőre cseppentve: borsosmenta. hogy érzékeltessem a sokat kritizált gyógymód 19. Az alapelv kialakítása Samuel Hahnemann (Meissen 1755 – Párizs 1843) nevéhez fűződik. Emiatt a gyógymód “hasonszenvi”. s kinyilvánítják. hogy egyes illóolajokra vagy illatos növényekre allergiás reakció alakul ki. mandarin. A homeopathia az a kezelési elv. emiatt vesefelhám-irritáció előfordulhat!). majd egy évtizedig (1866-1876) követte a “Hasonszenvi Lapok” sorozat. fahéj). 11. borsosmenta. E gyógyszer nagy adagban egészséges személyeknél hasonló tüneteket vált ki. Az 1867-es kiegyezés után Eötvös József az önálló tanszék felállítását elutasította. célnak megfelelő. édesmandula. 1865-ben létre jött a Magyar Hasonszenvi Orvosegyesület Almási Balogh Pál elnökletével. majd 1904-ig Bakodyt tanárnak nevezték ki. egy időben Széchenyi “Hitel”-ével. fodormenta. sőt reflexes úton a központi idegrendszer egyes részein is hat. hanem más szövetekben. borsosmenta. 1848-ban a gyógymód oktatása szerepel az orvoskari tantervben. században elsősorban a német homeopathiás orvosok tapasztalatait vették át a hazaiak. Követője. (fürdőbe csepegtetve még majoránna. frissítő vagy izomlazító illóolajok. aki Deák Ferenc háziorvosa volt. A 20. Érdekes példaként említem meg Schimert Gusztáv nevét. Csak azért ismertettem hazai kialakulásának fő lépéseit. levendula. mint neves . 1872-ben először Hausmann Ferencet. az “Organon der rationellen Heilkunde” (1810). fenyő. bazsalikom. Fejfájás esetén borogatásra: citrom. Lépésében nyomós érvekre támaszkodott. akinek egyik fia. csak irányzatnak. Pesten jelent meg. oliva): az előbb felsorolt. Légtérillatosító: kerti izsóp. majd a “Reine Arzneimittellehre I-VI. 12. a szer pedig hasonszer.” több kötetes könyvében (1811-1821) fejtette ki. hogy a szerek forgalmazására okleveles gyógyszerész szükséges. A tényeket és elvi kérdéseket híres munkájában.Forrás: http://www. 13. Vérkeringést elősegítő. A “similis similibus curantur” megállapításon és a “nil nocere” elvén alapszik a homeopathia lényege: a szer annál erősebb. A homepathia “fénykora” ezzel lezárult. 1864ben megjelent az első homeopathiás szaklap “Hasonszenvi Közlöny” néven. frissítő. mely csökkentett. 9. citrom. Korányi Frigyes és Jendrassik Jenő a homeopathiát nem tartották tudománynak. minél kisebb a dózis.

a por (trituratio) tejcukorral készül. Gyógyszerformák általában: homeopathiás golyócska (sublingualis adagolásra).) történik. Külön cikkelyben írja le a homeopathiás készítmények előállítására szánt őstinktúrák (Tincturae maternae ad praeparationes homoeopathicae) általános jellemzőit. Európai Gyógyszerkönyvhöz . továbbá az Erdélyből átköltözött Rácz Gábor el nem kezdte a tudományos és gyakorlati továbbképzést közlemények és tanfolyamok formájában. friss növényi drog mélyhűtve vagy 96%-os etanolban sötétben tárolandó). meghatározott módon (pl. D3 = 1:1000 (0. így a friss vagy szárított növény (ide sorolható a moszaton kívül a gomba és zuzmó). Tehát a homeopata gyógyszert a beteghez kell hozzárendelni. A jelenkori újraéledés az 1990-es évek elejére tehető. vagy centimálás (C = CH) 1:99 arányban. Fontos a szer alkalmazási módja (pl. rázogatással. apja patikus volt. Magyar Gyógyszerkönyv (2003) . Schimert erdélyi szász családból származott. ősanyag latin neve. a második az anyanövény és családjának tudományos neve): Aconitum – Aconitum napellus (Ranunculaceae) Aethusa – Aethusa cynapium (Apiaceae) . vagyis az orvos a beteg emberrel foglalkozik és másodsorban a betegséggel. Külön művelet a hígítás. Zajta Erik.: D1 = 1:10 (10%). A gyógyítás ezen módját hazánkban 1944-ig gyakorolták. hazai képviselője.0001%). Homeopathiás gyógyszerek készítéséhez erősen toxikus növényeket (néha gombát) is alkalmaznak. de a betegre szabott gyógyszert igazán csak speciális technológiával lehet elkészíteni. A potenciáló vivőanyag főként víz. amikor a dr. A kiindulási nyersanyag főként növényi (friss vagy szárított). néhai Szentágothai János pécsi és budapesti anatómus professzor. Újabban komplex készítmények is forgalomban vannak. őstinktúra. A VIII. néhány fontosabb példa (első név a homeopathiás gyógyszer sajátos neve. C3 = 1:1000000 (0. Ezért külön nevet is kap: potenciálás vagy dinamizálás. azonosítására (pontos tudományos név megadásával!).teljes mértékig igazodva a 4. glicerin vagy laktóz. Orvosi tanulmányait Berlinben végezte. de lehet kémiai. szennyeződés-mentességére. Az említett gyógyszerkönyv külön kitér az előállításra szánt növényi drogok (Plantae medicinales ad praeparationes homoeopathicae) legfontosabb ismérveire is. ami előírás szerint. Az ún. Az alapot az 1976ban megjelent Német Gyógyszerkönyv. és már 1907-től foglalkozott homeopathiával.01%). esetleg növényi váladék minőségére. de főként az 1978-ban kiadott és 1987-ben hatályba került HAB 1 (Homeopathiás Gyógyszerkönyv) adta. 300 szubsztancia van forgalomban. mindig friss vagy szárított növényt vagy növényrészt használnak a kivonáshoz. ásványi vagy állati eredetű is. ebből közel 200 növényi eredetű. C1 = 1:100 (1%). Peithner KG.külön tárgyalja a homeopathiás készítményekkel (Praeparationes homoeopathicae) kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és fogalmakat (pl. sublingualisan) és az étkezés szerepe (általában étkezéstől független vagy meghatározott időben). D2 = 1:100 (1%). LM = 1:50000. A gyakorlatban kb. dörzsöléssel stb.Forrás: http://www. gyakran kórházi osztályokon is. alkohol.1%). A csepp (dilutio) desztillált víz és alkohol különböző arányú elegyével. őstinktúra töménysége általában azonos a hagyományos tinktúrákéval. A gyógyítás elve holisztikus szemléletet tükröz. tabletta.hu idegkutatónk. 1990-ben az Egészségügyi Tudományos Tanács meghatározta: “a homeopata gyógymód magyarországi alkalmazásának tiltása nem indokolt”. ami néha megegyezik az alapanyagot szolgáltató növény nevével. C2 = 1:10000 (0. Néhány gyakori jelölés pl. alkoholos oldat (csepp).doksi. őstinktúra vagy glicerines macerátum). hígítás fokának jelölése. E század első felének egyik legnevesebb homeopatha orvosa volt. tartalmi meghatározására és eltartásának körülményeire (pl. Hosszú kényszerszünet következett a háború után. A hígítás lehet decimálás (jele: D = DH) 1:9 arányban.

. főleg a népi orvoslásban használt növények esetében. ahol igen gyakori a névhasználat. hogy az internetes keresésben is általában az angolos (latinos) helyesírás az általános. vagyis homeopathiás gyógyszereket sem szabad öngyógyításra használni.] illatos ábelfű. Kb. mint a fitoterápiás készítmények indokolatlan alkalmazása.Forrás: http://www.hu Agaricus muscaria – Amanita muscaria (Amanitaceae) Anhalonium – Lophophora williamsi (Cactaceae) Cicuta virosa – Cicuta virosa (Apiaceae) Colchicum – Colchicum autumnale (Liliaceae) Colocynthis – Citrullus colocynthis (Cucurbitaceae) Conium – Conium maculatum (Apiaceae) Croton tiglium – Croton tiglium (Euphorbiaceae) Ignatia – Strychnos ignatii (Loganiaceae) Mezereum – Daphne mezereum (Thymeleaceae) Nux vomica – Strychnos nux vomica (Loganiaceae) Rhus toxicodendron – Rhus toxicodendron (Anacardiaceae) Tabacum – Nicotiana tabacum (Solanaceae) A gyógymód sikeres alkalmazásához erre szakosított orvos szükséges. Jáván. ahol speciális. Trópusokon termesztik. A betegségre vagy kórra vonatkozó szakkifejezések indokolt esetben az orvosi helyesírást követik. Az igazi kórok kiderítését ez a fajta öngyógyszerezés ugyanúgy megnehezíti. Az olvasó kiegészítheti. ott a külföldi szakirodalomban írt módot követem. ambretta Abelmoschi seminis aetheroleum Hibisci abelmoschi semen Honos Indiai-szubkontinensen. A vegyületek neve vegyes. Egyiptomban. A legfontosabb érvényes gyógyszerkönyvekre utalok és a drogok mellett felsorolom a VIII. gyakorlati tudnivalót is megemlítek. Angolában és D-Amerikában. 1 m magasra megnövő cserje. akár a kutatásra.doksi. ha semmiképpen nem ártanak. A Abelmoschus moschatus Medic. A helyes és pontos diagnózis felállítása az orvos feladata. kiválasztása saját döntésem szerint történt. Magyar Gyógyszerkönyvben szereplő kivonatokat (extractum. tinctura) is.: Hibiscus abelmoschus L. de ezalól is van kivétel. A Magyarországon leggyakrabban gyűjtött és termesztett gyógynövényekről több speciális. A cél az alapvető tájékoztatás. ott fonetikus. Utóbbinak előnye. GYÓGYNÖVÉNYEK Megjegyzés: a hatóanyagok listája nem teljes. aki indokolt esetben folyamodhat a hagyományos orvosi tevékenység (allopathia) bármelyik szakágához. még akkor sem. így farmakoterápiához is. – MALVACEAE [syn. a kutatóban kételkedést vagy újabb kiváncsiságot indíthat a jobb megismerésre.

Afrikában anthelminticum.2-0.) Willd. Hg. – FABACEAE [syn. 4. – PINACEAE balzsamfenyő Abietis balsameae aetheroleum Abietis balsameae resina Honos Kanada és USA keleti államaiban. A díszes. 4. Hatóanyag: illóolaj. korallmag Abri precatorii semen Honos Karib-tengeri szigeteken. f. Hatóanyag: 2-12% catechin-cserzőanyag Alkalmazás: adstringens.Forrás: http://www. Acacia nilotica (L. caren. toxikus fehérje abrulin. Eur. Ph. repedt felületű. Mg-. VIII. Fontosabb illóolaj összetevők: pinen. tonicum. fertőtlenítő szappanfélék és illatszerek gyártása. – FABACEAE olvasólián. A benne található oxidázokat. Abies alba Mill. trachoma) ritkán használják.01 mg/kg testtömeg. limonen Alkalmazás: fürdőterápia (tabletta. így nyerik a “desensimata” gyógyszerészeti terméket Alkalmazás: gyógyszertechnológiában emulgeáló.. Kínában antipyreticum. Illóolajban juvabion és dehidrojuvabion szeszkviterpének is vannak. Illóolaja illatszer. Szudánban hashab).) Acaciae gummi (Ph. üvegszerű. Szenegálban. Kenyában. pektin. A drog borsó-dió formájú. Floridában és Brazíliában. korallpiros alapszínű mag erősen mérgező.] egyiptomi akácia Acaciae arabicae cortex Honos Egyiptomban. Eur. kb.: Acacia arabica (Lam. Hatóanyag: illóolaj. gyanta. lektinek.hu Hatóanyag: magban 0. – PINACEAE közönséges jegenyefenyő Abietis piceae aetheroleum Templini aetheroleum Honos közép. . fehéres-sárgás. Abies sibirica Ledeb. melynek fő alkotója farnezol. orvosi felügyelettel. Ph. fürdősó).VIII. carminativum. Hatóanyag: a belőle (főként a fiatal hajtásvégekből) kinyert terpentin 8-10% amorf abietinsavat. Hatóanyag: arabin hemicellulóz (arabinsav Ca-. – MIMOSACEAE katechu akácia Catechu Honos Kelet-Afrikában. Indiában aphrodisiacum. Hatóanyag: erősen mérgező alkaloid abrin. Acacia catechu (L. szigorúan ellenőrzött adagban. – PINACEAE szibériai jegenyefenyő Abietis sibiricum aetheroleum Honos Észak-Oroszországban. Tanganyikában és Szudánban (verek a neve. Hatóanyag: 17-20% cserzőanyag és galluszsav Alkalmazás: főként technikai cserzőanyagként. gyanta. Alkalmazás: illóolajat és gyantát állítanak elő. Abies balsamea (L. 50% abietinolsavakat tartalmaz. Acacia senegal (L. Embergyógyászatban egyes szembetegségekben (pl.és likőripari alapanyag. Alkalmazás: az abrin dosis letalis értéke 0. – MIMOSACEAE arabmézga. termesztik is. 4-6 m magas fa.és dél-európai hegyekben és Észak-Amerikában. stomachicum. inkább az előbbi országokban. K-sói).) Mill.) Willd. ezen belül kb. Alkalmazás: illóolaját hasznosítják. Hg. peroxidázokat alkoholos melegítéssel inaktiválják. Kelet-Indiában és Ausztráliában. 35% gumianyag Alkalmazás: spasmolyticum.) Willd. 7-15% zsíros olaj. 50-70 m magas fa..) Honos Ugandában. Abrus precatorius L.6% illóolaj. Szibériában. Gyantában abienol biciklusos diterpénalkohol is található. akáciamézga Gummi arabicum = Acaciae gummi Acaciae gummi dispersione desiccatum (Ph.doksi. stabilizáló.) Willd.

: A. s. sokfelé díszfának ültetik. Európában. hüvely. de lehet azulenmentes. láp.és gallotannin-tartalma jelentős Alkalmazás: adstringens. A közönséges cickafark legelőkön kívül kaszálóréteken. görcsoldóként (colitis. emiatt akár 25% kamazulent is. matricin (proazulenek). Acer platanoides L. Hatóanyag: terméshéjban cucurbitacin B és C. caryophyllen. -B és -C. aranyér elleni készítmények).doksi. VIII. achimillinsav-A.és mocsárréteken. A közönséges cickafark termeszthető.) Rich. Acer rubrum L. subsp. sabinen. Acanthus mollis L. de alkalmas csecsemők fürösztésére. legelőkön gyakori. Nyálkapoliszaharidokban is gazdagok. sótűrő növény. nálunk dísznövényként ismert. 1 m magas. az azulentartalmúban pedig főleg kamazulen. Hatóanyag és alkalmazás: mint előbb! Achillea collina Becker – ASTERACEAE mezei cickafark Achillea millefolium L.hu Acanthosicyos horridus Welw. Hatóanyag: 0.) = Achilleae herba (Ph. ennek zöme allantoinsav. kvercetinglikozidok. de hámosító is. 1. 4:1 herba). ellagitannin. 40%-a allantoin. Dús levélrózsából fejlődő szára kb. Illóolaját gyulladásgátló kenőcsök készítéséhez is használják. achillicin. mely tartalmazhat 30-60% azulent.. inszekticidek. Teljes virágzáskor (július-augusztus) 1-5 cm-es kocsánnyal.és Nyugat-Ázsiában. Achillea moschata Jacq. drogokban hidroxámsav-glikozidok találhatók. ahol gyakoriak. (közönséges) cickafark Millefolii herba (Ph. ulcus ventriculi. gyulladásgátló (fürdők. hogy az achimillinsavakat egér-leukémia sejtvonalakra citosztatikusnak találták. amarum.1-0. öblögetők. antibakteriális. olaja hasonló a mandulaolajhoz. nara Honos DNy-Afrika homokdünés partvidékein.] illatos cickafark Ivae moschatae herba . – ASTERACEAE [syn. erba-rotta All. l. tövises bokor. visszeres bántalom. Poliinek: matricariasav-észterek. Közép. millefolin. β-pinen. ulcus duodeni esetén). – CUCURBITACEAE sivatagi tövistök. Antiphlogisticum.(“acertannin”). de Magyarországon inkább a mezei cickafarkot találjuk. 4. hosszúlevelű akantusz Acanthi radix. Triterpének. Hatóanyag: magolajban lignánok. Külsőleg fertőtlenítő. Szeszkviterpén-laktonok: achillin.4% (ritkán akár 1%) illóolaj. Eur. Szaponintartalma és kondenzált cserzőanyag-. herba Honos D-Európában. spasmolyticum. – ACANTHACEAE nyugati medveköröm. Hg. – ACERACEAE korai juhar Aceris platanoides cortex Honos Kaukázusban. a virágzó hajtást 30-40 cm-es szárral gyűjtik (beszáradás 6:1 flos. nyálkatartalmú drogjait korábban használták.5 m magas. Kísérleti adat. α-pinen. ulcus cruris és ekcéma esetén hasznos. luteolin-. Ph.) Millefolii flos (= Achilleae anthodium) Millefolii folium Achilleae aetheroleum Honosak főleg a mérsékelt égövi országokban. árokszéleken gyakori. Az illóolaj egyéb összetevői az azulenmentes típusban főleg camfer. Hatóanyag: kéreg különösen gazdag ureidekben (kb. kumarin és 3-4% tannin fordulnak még elő a drogokban Alkalmazás: az orvosi székfű mellett a legkeresettebb teadrog hazánkban. Alkalmazás: hidroxámsav-származékai fungisztatikusak.8-cineol.Forrás: http://www. 10%). enteritis. gallitannin. magban közel 50% zsíros olaj Alkalmazás: terméshúsa ehető. 1-1. Flavonoidok: apigenin-. Hg. kb. VII. Égési sebekre. – ACERACEAE vöröslevelű juhar Aceris rubri cortex Honos Észak-Amerikában. moschata (Wulf. Nálunk parkokban és sorfának is ültetik. Ez a faj száraz sztyeppréteken.és végbélöblítésre vagy fogágygyulladás (paradontosis) kezelésére. vagyis belsőleg használható gyulladáscsökkentőként.

5%. mellette diészterei. VII. Norvégiában. a gyökér tüsszentést vált ki.] var.5:1 hámozottan). Achillea ptarmica L. – ARACEAE [syn. – ASTERACEAE kenyérbél cickafark Ptarmicae flos Ptarmicae herba Ptarmicae radix = Achilleae ptarmicae radix Honos Európában. aconinok fordulnak elő. carminativum. 4. Főként keresett likőripari alapanyag. a kelet-ázsiai var. A fenil-propán származék cisz-izoasaron (= β-asaron) potenciális cancerogén. Aconitum napellus L.doksi. Magyarországon adventív. Ph. Helv.hu Honos Közép-.3-1. calamus 2-6% illóolajának β-asaron tartalma 3-13%. Hg.és herbadrog tonicum. Termesztése – ökológiai igényeit figyelembe véve – megoldható. mészkerülő és ligeterdőkben fordul elő. Iva-likőr előállítására használják). Hatóanyag: az európai var. Phyllocladen diterpén is jellemző Alkalmazás: aconitin néhány mg-ban is halált okoz. USA). világszerte termesztik. (triploid) var. a Himaláján és É-Amerikában. A gyökérdrog anemoninszerű anemolt tartalmaz Alkalmazás: erős hánytató és hashajtó. angustata közel 7% illóolajának pedig akár 80%-át is elérheti. közel 1 m magasra megnő. az amerikai var. orvosi felügyeletet igényel. fő alkaloid az aconitin. melyre jellemző a cineol és valeraldehid. Értékes hatóanyagai az illatos cisz-izoeugenol-metiléter. Európában.5:1 hámozatlanul. DK. és más Aconitum fajok – RANUNCULACEAE kék (havasi) sisakvirág Aconiti tuber (= radix) Aconiti folium Aconiti herba A fő faj honos Közép. americanus Wulff (diploid) var. a bőrre vagy a nyálkahártyára kerülve is felszívódik. Svédországban). az Alpokban. Szibériában és É-Amerikában.. vízparti vegetációkban) találhatók.) = Acori rhizoma = Ari rhizoma Calami aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában. Actaea spicata L. A többi sisakvirág fajjal együtt homeopathiában. – ADIANTACEAE .: Acorus vulgaris Simk. emésztést elősegítő. angustata Engler (tetraploid) (orvosi) kálmos Calami rhizoma (Ph. Acorus calamus L. keserű ízét pedig a diketo-spiran mono.3-0. ÖAB. Gyökértörzse miatt könnyen felújul. amarum (az “Ivabitter”. Hatóanyag: különösen a virágok illóolajára jellemző egy dehidromatricaria-észter származék. – RANUNCULACEAE fekete békabogyó Actaeae spicatae radix Honos Kaukázusban. A Tinctura Aconiti orvosi ellenőrzéssel használható trigeminus neuralgia esetében.5%-ot is elérhet). természetes állományai mégis védettek. É-Amerikában (Kanada. azaz étvágygerjesztő. Az ivain.és szeszkviterpének (acoron és acorenon) adják. Évelő. szélhajtó.5% sisakvirág-alkaloidok (a gumókban 0. mert értékes élőhelyeken (mocsári. pl. Pl. Ny-Ázsiában. az Alpokban. Alkalmazás: stomachicum. a Drávasíkon kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével. továbbá Szibériában. Esetleges cisz-asaron tartalma miatt nagy mennyiségben gyógyteákban nem alkalmazható.és É-Európában (hegyvidékeken. Igen erősen mérgezőek. Magyarországon bükkés gyertyánelegyesekben. americanus 2-6% illóolajának csak 0-0.és DNy-Európában. túladagolás veszélye miatt óvatosságot. adstringens. Lemosva és tisztítva szárítják (beszáradás 3. szakszerűen gyűjthető. achillein és moschetin hozzájárul keserű ízéhez Alkalmazás: aromaticum. Kárpátokban. transz-dehidromatricariasav-izobutilamid Alkalmazás: a virág.6% illóolaj. Adiantum capillus-veneris L. Hatóanyag: 0. Indiai-szubkontinensen. továbbá pontica-epoxid. Hatóanyag: 0.Forrás: http://www. Hatóanyag: kékesfekete bogyójában és magjában protoanemoninszerű t-aconitsav található (erősen mérgező!). calamus typ. Indiai-szubkontinensen.

strofantidin. ha van rá gyógyszeripari igény. acetiladenotoxigenin. Melegkedvelő. Sztyepplejtőkön. Külsőleg főleg kenőcsök formájában alkalmas visszérgyulladás.doksi. szubmediterrán.6-1 m-re megnövő. Hatóanyag: 0. hidroxi-adianton. kb. flavonoidok. nem kumulálódik. fraxin 1-2. szterolok. Aegopodium podagraria L. szaponin. catechin-tannin. a népgyógyászatban aranyeres bántalmakra is. főként angina pectorisban. hazai állományai emiatt veszélyben vannak. Aknázómoly levélkártevője ellen rendszeresen kell védekezni. acetiladonitoxin. kapillárisok falát erősíti. évelő növény. Kaukázusban. Hatóanyag: 0. nálunk üvegházakban termeszthető. A kéreg gyulladásos. Szibériában.és sorfának ültetik.03-0. Hatóanyag: adiantoxid (triterpén-epoxid). cimarin. a kivont hatóanyag rosszul szívódik fel. montán faj. májusban virágzik. A kérget tavasszal gyűjtik. 30-féle). scopolin. a leveleket virágzás végén és fénytől védve szárítják (beszáradás 6:1). – HIPPOCASTANACEAE bokrétafa. Glikozidok: adonitoxin. kb. Adonis vernalis L. napolajok alkotórésze. Kéregben főleg kumarin-glikozidok (esculin 0.50%-ban szteroid kardenolid glikozidok. tannin. fraxin) Alkalmazás: fényvédő esculint főleg a kéregből. tannin. aranyeres bántalmak és visszeres ulcus cruris kezelésére. Escintartalma miatt javítja a perifériás vérkeringést. de sokfelé elterjedt még. a magból és a levélből vonják ki. A belőle készült gyógyszer orvosi felügyelettel használható coronaria-tágító hatása miatt.Forrás: http://www. a friss gyümölcsben cukrok. 20% tannin Alkalmazás: különösen friss állapotban hatásos adstringens diarrhoea és dysentheria esetén. lösz. megtalálható még Angliában. Dél-Ázsiában és Amerikában. kumarinok (esculin.hu [syn. triterpének. lombos fa. Hyperthyreosis kezelésére vagy diureticumként is. esculin és fraxin kumarinok. nyálka-poliszaharid. 0.és bükkelegyes erdőkben található. évelő növény. Kisebb vagy közepes nagyságú. – APIACEAE podagrafű Aegopodii podagrariae herba = Podagrariae herba = Gerhardi herba Honos Európában. Kenőcsök. Aglikon: adonitoxigenin. – RUTACEAE bengálibirs Aegle marmelos (= Belae indicae) fructus Honos Nyugat-Himalájában. erősen ritkul. Aegle marmelos (L. szterolok.) Corr.4% furokumarin imperatorin (= marmelosin). Főleg üde és völgyalji gyertyán. illóolaj Alkalmazás: bronchitisban köptető. Levélben és virágban flavonoidok.7-7%. Magyarországon a Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. Hatóanyag: kb. vadgesztenye Hippocastani albi flos Hippocastani rubri flos Hippocastani folium Hippocastani cortex Hippocastani semen (DAB) = Castaneae equinae semen Honos DK-Európában. Afrikában. emmenagog. 50% keményítőt tartalmazó magban 3-10% szaponin-glikozid (főleg escin-glikozidok. aranyeres bántalmak enyhítésére szolgál. kelet-mediterrán. A Bakonyban néhol még gyakori. aprítják (beszáradás 3:1). – RANUNCULACEAE tavaszi hérics Adonidis (vernalis) herba Adonidis rhizoma et radix Honos Európában. Indiai-szubkontinensen és ettől keletre több országban termesztik. Ázsia mérsékelt égövi részein.és homokpusztagyepekben található. Park.6%). a magvakat a termés felnyílásakor (beszáradás 2:1).25-0.] vénuszfodorka Capilli veneris herba = Adianti herba Capilli veneris folium = Adianti folium Honos Dél-Európában. de gyorsabban bomlik le. adstringens (inkább régebben használták). Természetes állományokban Magyarországon védett. Flavonoid C-glikozid: vitexin Alkalmazás: erős hatású.: Adiantum cuneatum Langsdorf et Fisch. Termeszthető. Hatóanyag: illóolaj Alkalmazás: köszvény és reuma esetén. Áprilisban. . tannin. Aesculus hippocastanum L.

keményítő. vetésekben él. prostata hypertrophia esetén készítmény formájában. mircen. Ageratum conyzoides L. Magyarországon három alfaját lehet megkülönböztetni. diureticum. levele ovális.) Pillans . egyéb szterolok a tigogenin és a gitogenin. cynapioides ligeterdőkben. flavonoid-összetétele is eltér az előbbi fajétól Alkalmazás: illóolajat szolgáltat.) Rich. Hatóanyag: coniinszerű alkaloid (korábban “cynapin”). 60 m. – ZINGIBERACEAE paradicsommag. – ASTERACEAE .DIPTEROCARPACEAE Dammar resina Az Agathis dammara Malajziában honos. nagyobb mennyiségben termesztik.. cserzőanyag. Illóolajat is szolgáltat. A Shorea és Hopea fajok trópusi Ázsiában. gumianyag Alkalmazás: laxativum. – AGAVACEAE amerikai agávé Honos Mexikóban és az USA déli és középső részein. termeszek ellen is használják. illetve festékipari felhasználása jelentős. Kenya) is. átmérőjük 4-5 m. kólika és hasmenés esetén homeopathiás gyógyszerként. csípős likőr készül belőle. Agathosma crenulata (L. Hatóanyag: illóolajában nem találtak diosfenolt. antibakteriális. Hopea ferrea Laness.: Barosma betulina (Bergius) Bartl. illóolaj. Kaukázusban. agrestis inkább útszéli gyomtársulásokban. pl. 1000 éves példányainak magassága kb. et Wendl] illatosruta Barosmae folium = Bucco folium Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön. D-Afrikából importálják. . illóolaj Alkalmazás: ritkán emplastrum készítésére használják. főleg a szizálrost miatt termesztik.: Barosma crenulata (L. illatszeripari felhasználása is van.és gyantaanyagok. ugyanitt termesztik is.Forrás: http://www. 0. Kis bokros termetű. – AGAVACEAE szizál Honos Mexikóban. más Agathis fajok – ARAUCARIACEAE dammarafenyő Shorea robusta Gärtn. Alkalmazás: stimuláns.] Bucco aetheroleum Honos a Fokföldön. Ny-Ázsiában. dísznövényként is termesztik. menton. Malajziában és trópusi Afrikában honosak. Évente kb. 1-2 éves. a kaurifenyő Új-Zélandban az “erdők királya”. cynapium és subsp.3-0. nyálka. melyben diosfenolok találhatók. Agathosma betulina (Bergius) Pillans – RUTACEAE [syn.4-3% hecogenin szterol. Hatóanyag: szaponin. Agave sisalana Perr. emellett még monoterpén-ketonok (izomenton. Az Agathis australis. Kis bokros növény. a maori istenek fája. paradol (csípős ízt adja). Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag (szteroid-félszintézis). A magasabb subsp. Hatóanyag: diosgeninhez hasonló szerkezetű hecogenin iparilag hasznosítható szteroid. terpinen-4-ol. az 1 m-nél alacsonyabb subsp. 50 kg gyantatömeget adnak (“copal” gyanta). flavonoidok (diosmin. diureticum. 8-mercapto-p-mentan-3-on. ill.75% illóolaj.RUTACEAE [syn. 2% illóolaj. poliinek Alkalmazás: görcsoldó ideges gyomorbaj. D-Afrikából importálják. α-pinen. Hatóanyag: gyantasavak. fűszer. Agave americana L. gyanta.. malagétabors Paradisi semen = Aframomi meleguetae semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein és Sri Lankán. K-Afrikában (Tanzánia. limonen. Agathis dammara (Lamb.) Hook. Hatóanyag: 0. pulegon).hu Aethusa cynapium L. Schum. rutin) Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. levele a nyírfáéra hasonlít. kevés zsíros olaj. diosmetin-7-O-rutinozid. – APIACEAE ádáz Cynapii herba = Aethusae herba Cynapii radix Honos Európában. csípős illóolaj. lakk-.doksi. Hatóanyag: kb. más Shorea fajok – DIPTEROCARPACEAE Hopea beccariana Burck. emmenagogum. Aframomum melegueta K.

az indás ínfű üde lomberdőkben elég gyakori. flavonoidok Alkalmazás: enyhe adstringens és antibakteriális. houstonianum.01-0. árokszéleken. hólyag. erdőterületek és szántók gyomtársulásainak tömegesen előforduló. Júniustól augusztusig virágzik. virágainak közös neve!) Honos Európában. E tarackos gyökértörzs a levélmaradványoktól és gyökerektől megtisztítva napon is szárítható (beszáradás 2.. 0. VIII. főleg pattanásos bőr kezelésére. iridoid aucubin.)( = radix) = Agropyri repentis rhizoma Graminis flos (= réti szénaalkotó Poaceae fajok virágzatainak. agropyren poliin.] réti palástfű Alchemillae herba (Ph. rendszerint gyomos területekről szántás után boronával.) Gould. a közép-amerikai eredetű A. quassin. É-Afrikában. tarackfű Graminis rhizoma (Ph. Magyarországon felhagyott kultúrák.] bálványfa. tonicum. apróbojtorján Agrimoniae herba (Ph. amarolid. Hatóanyag: 4-10% catechin-tannin. officinalis (Lam. 4. 4. ekdiszteroidok Alkalmazás: szteroid-alapanyag. vermifugum. anthelminticum. fenilkarbonsavak. Népgyógyászatban köhögés.: Elymus repens (L. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. Eur. Száraz és félszáraz gyepekben. Ph. Külsőleg hámosító. A kalincaínfű vetési gyom.. szilikátok Alkalmazás: diureticum hólyaghurut. sorfának is ültetik. Hatóanyag: ailanthin (quassiin).15% illóolaj. agresszív. agerátum Elterjedt trópusokon és szubtrópusokon. Ailanthus altissima (Mill. subsp. is. Eur. Elytrigia repens (L. Ajuga chamaepitys (L. kedvelt parkdíszítő növényünk. továbbá etil-eugenol és az ebből oxidációval képződő etil-vanillin. Mérsékelt égövi területeken gyakori. (ecetfa) Ailanthi altissimae cortex Honos Kínában.) Schreb. Toroköblögetésre is használható. szaponin.Forrás: http://www. Eur. Ph. vékonyés vastagbélgyulladás kezelésére előnyös. Agropyron repens (L. VII. Hg.) Honos Európában.és vesekő megbetegedések esetén. 10% nyálka-poliszaharid. Ausztráliában. neoquassin. Hatóanyag: 3-8% polifruktán (inulinszerű triticin). réteken az egész országban gyakori.: Agrimonia eupatoria L. légcsőhurut ellen is.. 4. antidiarrhoeicum. É-Afrikában.és delphinidin-glikozidok. 5-6% ellagi. – LAMIACEAE kalincaínfű Ajugae chamaepiti folium Ajuga reptans L. – SIMAROUBACEAE [syn... tannin. procera Wallr.) Gams] közönséges párlófű.doksi.5:1). Több méter hosszú és elágazó tarackjait inkább virágzás idején (június-augusztus) gyűjtik. triterpének (főleg ursolsav).) P. Ph. még kumarin és alkaloid Alkalmazás: a gyökérből vagy az egész növényből készült főzet emésztési zavarok.) Sw. emiatt belsőleg gyomor. ailanthon Alkalmazás: amarum. Hatóanyag: 0. Beauv.05% illóolaj. Jó mézelő díszfa. asperulin. Hg. stimulans és diureticum. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag. cyanidin.: Alchemilla vulgaris L. – ROSACEAE [syn. szaponin. jellegzetes alkotója az ageratocromen. Hg. vanillosid. Indiai-szubkontinensen.: Ailanthus glandulosa Desf. Gyűjthető az A.. Rokona. láz és reuma esetén hatékony. inozitol). Ph. – LAMIACEAE indás ínfű Ajugae reptantis herba Kozmopolita. Triticum repens L. epehólyag és epeútak gyulladása esetén. Agrimonia eupatoria L.és gallotannin. – ROSACEAE [syn. – POACEAE [syn. főleg eurázsiai egyéves fajok. Teája különösen nyári hasmenések.) Nevski] tarackbúza. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. VII. társulás alkotó növénye. Hg. VIII. Hg.. VIII.hu kisfészkű bojtocska. kovasav.és bélhurut. A 30-40 cm-es virágos hajtásokat árnyékban szárítjuk (beszáradás 4:1). Könnyen elvadul. 2-3% cukoralkohol (mannitol. Alchemilla xanthochlora Rothm. Ph.) = Alchemillae vulgaris herba .

lecitin Alkalmazás: cukorbaj és vesebetegségek esetén. Alisma plantago-aquatica L. üde gyomtársulások növénye. a piros szín jól feltűnt). adstringens. 2% flavonoid Alkalmazás: antioxidáns. kolin.Forrás: http://www. kempferol-glikozid).5% körüli illóolaj (allil-mustárolaj és diallil-diszulfid).01% körüli illóolaj.) Allium sativum ad praeparationes homoeopathicas (Ph.1-0. keserű tonicum uterus-idegrendszeri panaszok kezelésére. metilalliin. eléggé elterjedt. légcsőhurut esetén hatásos. É-Afrikában. egyéb hatóanyag jön létre (pl. antibakteriális. cukrok. Eur. sekélyvízi hínárnövényzet évelő faja. mannan. A Ny-Dunántúlon lápréten és magaskórós társulásban ritka. Alkanna tinctoria (L. ajoén. Nálunk gyakori. magot hozó herbájában 0. diarrhoea esetén.doksi. dimer ellagitannin agrimoniin és laevigatin. Hatóanyag: diosgenin-szaponin.. anchusasav és alkannasav (többnyire észterek formájában) Alkalmazás: adstringens (belsőleg nem használható).) Tausch – BORAGINACEAE homoki pirosító Alkannae tinctoriae (rubrae = spuriae) radix = Anchusae rubrae radix Honos Európában. triszulfidok. a drogot importáljuk. 4. szaponarin. ebből sokféle. étvágyhozó. Aletris farinosa L. kozmetikai festéket szolgáltat (régen bárányokat jelöltek meg gyökerével. Allium cepa L. vitexinszerű glükoflavon alliarosid Alkalmazás: külsőleg sebekre. pedunculagin. Hatóanyag: 0. floroglucin. É-Amerikában. B. É-Afrikában. tölgyesek. Hatóanyag: 6-8% cserzőanyag. Eur. 4% kvercetin (különösen a hagyma buroklevelében). A keletkező allicin a fő hatóanyag. Hatóanyag: illékony. kb. szelén Alkalmazás: kedvező étrendi hatása közismert. (menorrhoea kezelésére főleg népgyógyászati tapasztalatok szerint). meszes talajú homokpuszta gyepek védett növénye. Magyarországon kiritkult. hogy közép-ázsiai eredetű. Ny-Ázsiában. prekurzorok alliin-származékok (propilalliin. tetraszulfidok) . Hg. Hatóanyag: 0. cikloalliin). nem szabad gyűjteni.4% illóolaj. – ALLIACEAE vöröshagyma Allii cepae bulbus = Cepaeae bulbus Honos Iránban. oligoszaharidok. Ázsiában és É-Amerikában. protocatechusav-metilészter.hu Honos Európában. oleanolsav-glikozid. belsőleg a népgyógyászatban megfázás esetén. közel 1 m magas. árnyas. – ALISMATACEAE vízi hídőr Alismatis rhizoma Honos Európában. Védett.. veszettség ellen (hatásai kellőképpen nincsenek igazolva). egyéb flavonoid (pl. különösen grippe. Ázsiában. Indiaiszubkontinensen. ma csak termesztésben van. Európában és Mexikóban. Ph. a hatóanyagok alliinből keletkeznek enzim (alliin-liáz) hatására. 1% spiraeosid.és Dél-Európában.) Allii sativi aetheroleum Valószínű.) Cavara et Grande – BRASSICACEAE [syn. Ph. Hatóanyag: 5-6% pirosan festő alkannin. kb. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. olajszerű anyag nyomokban. továbbá Egyiptomban. cepaenek. vitaminok. Hatóanyag: mustárolaj-glikozid sinigrin. Allium sativum L. Alliaria petiolata (M. antimutagén. – ALLIACEAE fokhagyma Allii sativi bulbus (= radix) Allii sativi bulbi pulvis (Ph. világszerte termesztik. Mocsarak. VIII. – MELANTHIACEAE Aletritis (Aletris) farinosae rhizoma Honos É-Amerikában. VIII.: Alliaria officinalis Andrz. 4. Hg.] kányazsombor Alliariae (officinalis) herba Honos Közép. meghűlés. illóolaj. világszerte gyakori. gyanta Alkalmazás: ösztrogén.

γ-glutamil-peptid. emésztési zavarokra. lektinek Alkalmazás: antibakteriális különösen gyomor. Számos gyógyszerészeti termék készül belőle. “égerliget”.) Aloe capensis (Ph. aloesin (aloeresin A.és garatfertőzések leküzdésére is használható. Baktériumok szaporodását gátolja. folyók árterén.] orvosi aloé.) Honos Makaronéziában. barbadosi aloé Aloë barbadensis (Ph. termesztik. Ph. de mindenhol termeszthető cserepes vagy üvegházi növényként. Hatóanyag: 13-27% aloin A és B. kap-aloé Aloë (Ph. de jótékony colitis. Allium schoenoprasum L. zöldségnövény.) Honos Afrikában. Eur. kéntartalmú illó vegyületekben is gazdag Alkalmazás: antibakteriális. cardioprotectivum. Hatóanyag: antrakinonok.. Cérnagiliszta ellen. Aloë ferox Mill. aloinosidok. gyomorvérzés esetén beöntésre használták régebben.] metélő hagyma Allii schoenoprasi herba Honos Európában. Hatóanyag: kb. ezáltal kúraszerű alkalmazása hátráltatja az arteriosclerosist és jótékony hatású a magas vérnyomásos betegek állapotára is. – BETULACEAE enyves éger Alni glutinosae cortex Honos Európában. a termőhely védelme miatt mégis csak hatósági engedéllyel gyűjthető a levél (a hagyma nem). 4. mérsékelt égövi Ázsiában (főként Szibériában).) Gärtn.: Aloë barbadensis Mill. – ALLIACEAE medvehagyma Allii ursini herba Allii ursini bulbus Honos Európában és É-Ázsiában. hiperozid-típusú flavonglikozid. carminativum. 3-4% 7-hidroxi-aloin A és B.és K-Afrikában. és más Aloë fajok – ALOËACEAE fás aloé Aloë Honos D-Afrikában. Eur. enyhe antibakteriális.: Allium sibiricum L. Alnus glutinosa (L. VIII. phlobaphen. aloe-emodin.007%). Hg. enyhe. Ph. B és F) . 4.Forrás: http://www.) Burm. taraxeron. chrysophanol és glikozidjai. Külsőleg hámosító. antihypertonicum. fokozza a fibrinolízist. Hatóanyag: alliinből keletkező allicin (0. aloinosidok. Ph.és bükkelegyes erdők növénye. patakok mentén. – ALLIACEAE [syn. 5-hidroxi-aloin.hu Alkalmazás: kedvező étrendi szerepe közismert. főleg D. Üde gyertyán.) Aloes extractum siccum normatum (Ph. Hg. – ALOËACEAE [syn. – ALOËACEAE tövises aloé. Hatóanyag: népszerű ízesítő és vitaminpótló. nagyobb adagban erősebb laxativum. Aloë vera (L. keserű glikozid az aloeinin A és B (6-fenil-2-piron-származékok) Alkalmazás: mint a következő. Homeopathia. Gátolja a trombocita-aggregációt. oxyuriasis esetén hatékony. gyulladáscsökkentő. antiarterioscleroticum. f.doksi. helyenként állományalkotó. Aloë arborescens Mill. Hg. flavonoidok. Főleg a Dunántúl egyes részein tömegesen fordul elő. 20% cserzőanyag. alnulin. glutinon. Hatóanyag: 25-40% aloin (aloin A és B).. lupeol. VIII.07% szárazanyagra vonatkoztatva) és további kéntartalmú származékok teszik ki az illóolajat (kb. 0. Eur.. aloeresin A-pkumársav-észter. taraxerol. lápokon gyakori. széleskörűen elterjedt. 20-30 m-re megnövő fa. Allium ursinum L. aloesin (aloeresin B). VII. Termesztett fűszer-. citrullin Alkalmazás: főzete öblögetőszer pharingitis esetén. ulcus ventriculi és duodeni kezelésére is. Indiai-szubkontinensen és ÉAmerikában. szájüreg. csökkenti a vérszérum koleszterinszintjét. Hg. emiatt bél-. anthelminticum. aloinok. gyantasav. szemészetben is használható. aszkorbinsav. szerves savak Alkalmazás: étvágyjavító. nyomokban prosztaglandinok. VIII.és bélfertőzések esetén. protalnulin. Ázsiában és É-Amerikában. 4. gyantaszerű fenolszármazékok.

Műszárítóban szárítják (beszáradás 4:1). limonen. Kellemes illatú cserje. kis termetű fa vagy cserje. Ph. fehérmályva Althaeae folium (Ph. cedrol. mannanok. verbenon. aloesin-tartalma miatt gyulladásgátló enteritis kezelésében.és diarrhoea ellenes. izovaleriansav Alkalmazás: stomachicum.5-3 cm mélyre történik. VIII. kb.Forrás: http://www. Indokínában. melegkedvelő.5-1% illóolaj. stimulans. VII. A virágokat elnyílásuk idején. A júniustól szeptemberig virágzó növény gyökereit októbertől áprilisig gyűjtik. galangál Honos D-Kínában. Közép-Amerikában. továbbá diterpén. tetrahidroalstonin. – APOCYNACEAE keserűkéreg Alstoniae constrictae radix Honos Ausztráliában. digestivum. Sokféle készítményt forgalmaznak. Mono. Ph. malária. melynek csípős szagát diarilheptanoid és fenilalkanon (8-gingerol) okozza. var. 4. Főleg arabinogalaktanok és galakturonorhamnanok. Indiai-szubkontinensen. anthocyaninok (főleg myrtillin) Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt élelmiszerek festésére engedélyezett. szikeseken. szterol. Hg. tonicum. Alstonia constricta F. nigra hort. A subsp. yohimbin. Eur. Ph. metilheptenon. . Alkalmazás: légúti. 6% a levélben. főleg Thaiföldön és Indiai-szubkontinensen termesztik. 4. pirrol. – MALVACEAE (fekete) mályvarózsa Malvae arboreae flos (cum calycibus seu sine calycibus) Keleti eredetű. öblögetőszer (nem köptető).2% illóolaj. caryophyllen. Főleg gél formájában külsőleg is hatékony bőrápoló.) Althaeae radix (Ph.. – MALVACEAE orvosi ziliz.és szeszkviterpének. pseudarmeniaca (ártéri ziliz) a Duna-völgy ligeterdőiben honos. évelő kerti dísznövény. galangin). Muell. alstonilin. Althaea officinalis L.hu Alkalmazás: laxans hatása a bélműködésre különösen előnyös. tannin.5% alstonin (chlorogenin) alkaloid. Magvai már a gyűjtés évében jól csíráznak.doksi. cineol. Hatóanyag: 2-2. trópusi Afrikában.. Lippia triphylla (L’ Hér. Felső légúti hurutos megbetegedésekben enyhíti a köhögést. galaktanok. összecsukódáskor szedik le csészelevelek nélkül. dipenten. myrcen. Hg. Peruban és Argentínában. bélhurut esetén nyálkahártya-gyulladás kezelésére bevonó. Hg. Alpinia galanga Willd. folyóvizek mentén. reserpin Alkalmazás: lázcsillapító. műszárítón szárítják (beszáradás 5:1). Althaea (Alcea) rosea (L. Galangae rhizoma (Ph.. acetoxi-chavicol-acetát (utóbbi kísérleti szinten tumorgátló) Alkalmazás: stomachicum. Eur. nerol. Hatóanyag: 12-20% nyálka-poliszaharid a gyökérben. Főleg ártéri mocsarakban. Helv. Alpinia officinarum Hance kínai gyömbér. ) Cav. nerolidol. – ZINGIBERACEAE sziámi gyömbér. likőripari alapanyag. illatszeripari nyersanyag..1-0.) Britt.) Kuntze] citromverbéna Verbenae aetheroleum Aloysiae (triphyllae) folium Honos Chilében. Aloysia citriodora Palau – VERBENACEAE [syn. Azonnal szellős helyen vagy 40-50 0 C-on. flavonoid (pl.: Aloysia triphylla (L’ Hér. atropurpurea seu var. alstonidin.. VII. Ph. Hatóanyag: 0. Vetése 70-80 cm sortávolságra. letisztítás után hámozzák és 5 mm él hosszúságú kockákra vágják. Malajziában. galangál Honos Kínában. gyomtársulásokban elterjedt évelő növény. Hg. benne citral.) Althaeae flos Althaeae herba Honos Eurázsiában. K-Ázsiában. Újabban egyéves fajtáit is termesztik. terpineol. trópusokon termesztik. Hatóanyag: poliszaharidok. geraniol.. Spanyolországban és D-Franciaországban termesztik. és Mediterráneumban. szájüregi vagy gyomor-. fűszer. 1. DAC) Galangae aetheroleum Hatóanyag: 0. VIII.

1 m magas. limonen. dihidrosamidin). samidin. – ASTERACEAE parlagfű. – AMARANTHACEAE [syn. izopimpinellin) Alkalmazás: spasmolyticum. Amomum amarum Lour. kertekben ültetik. – APIACEAE ammi Ammi majoris fructus (= semen) Honos Makaronéziában. sabinen. myrcen. bélkólika esetén spasmolytikus. Chilében és Mexikóban is.2-dihidroparthenin. linalool. pinen. 1% illóolaj (alkotói: cineol. muszkaridin Alkalmazás: homeopathia. kvercetin. vese-. de megtalálható Argentínában. izorhamnetin-gükozid. αterpineol. vadkender Ambrosiae artemisiifoliae herba Honos Kanadában. 0. Termésben 12-18% zsíros olaj és 12-14% fehérje is Alkalmazás: spasmolyticum: bronchus. Napozószerekben is alkotórész.doksi. de érzékenység esetén bőrgyulladást okozhat.Forrás: http://www. Bengáliában.02-0. szívkoszorúér-keringést fokozó (gyógyszerként). muszkazon. urogenitális szervek. kvercetin-glikozidok Alkalmazás: adstingens. aszkorbinsav. roborans. Indiai-szubkontinensen. – ROSACEAE [syn. nehezen kiirtható gyomnövény. A. Ammi majus L.: Prunus amygdalus Batsch. epe-. É-Afrikában. – ZINGIBERACEAE bengáli álgyömbér Amomum Honos Nepálban. néhol sárgarépa kísérő gyomnövénye. fehérjék Alkalmazás: homeopathia.5% piranokumarin (visnadin. epe-. 1. amaranthin. khellol. Amygdalus communis L. Amomum aromaticum Roxb. pcymen. ugyancsak ilyen módon a khellin bronchitis. izoimperatorin. USA-ban. norvisnagin. Hatóanyag: muszkarin.03% illóolaj (kámfor. Prunus dulcis (Mill. furokumarin (xanthotoxin). erőteljes egyéves lágyszárú. Webb var.) Buchheim] (édes vagy keserű) mandula Amygdalae amarae semen = Amygdalae semen amarum . izorhamnetin). egy. Ammi visnaga (L. Ambrosia artemisiifolia L.: Amaranthus hybridus L.) Hooker – AMANITACEAE légyöló galóca Aga Lombos és tűlevelű erdőkben.8-cineol. Európa mediterrán vidékein. Amaranthus hypochondriacus L. diureticum.hu Amanita muscaria )L: Fr. mely hosszan tartó és ismételt virágzása miatt pollenallergiát okoz.2-0. nerolidol) Alkalmazás: eupepticum. diureticum. 0. Kaukázusban. Hatóanyag: betain. Hatóanyag: 2-4% furanokromon (khellin. Európában is elterjedt. gastroenterális. Hatóanyag: szeszkviterpén-laktonok. var. terpinen. bergapten. a pollenben kvercetin-3glükozid. Hatóanyag: kb. koronáriák görcse ellen.] piros amaránt Amaranthi hypochondriaci herba Honos É-Amerikában. – ZINGIBERACEAE keserű álgyömbér Amomi amari fructus Honos Japánban. 1 m-nél magasabb.16% coronopilin. főleg savanyú homoktalajon előforduló gyakori kalapos gomba. terpinen-4-ol. fotodinámiás vitiligo (leucoderma) esetén belsőleg és külsőleg. 0. khellenin. khellinol. 1.) Lam. ammiol). ibotensav. karvon. Meghonosodása Magyarországon lehetséges. flavonoidok (kempferol. amara (DC. terpineol. – APIACEAE fogpiszkálófű Ammeos (= Ammi) visnagae fructus (DAB 1996) Honos Mediterráneumban és Ny-Ázsiában. visnagin. Hatóanyag: xanthotoxin és más furokumarin (imperatorin. Ny-Ázsiában.vagy kétéves növény. A visnadint kivonva koronária tágító.) D. erythrostachys Moq.

Szíriában. Inszekticid. Marokkóban. szitoszterin. 1-1. epicatechin. squalen. reumás panaszokban.) Amygdalae farina = Amygdalae placentae farina Amygdalarum cortex Honos szubtrópusi Kínában és Elő-Ázsiában.Forrás: http://www. Anagyris foetida L.) Link – ASTERACEAE [syn. sok aneurin Alkalmazás: olajtartalma miatt olajnövény. leucopelargonidin. sokfelé termesztik. keserű mandula aromagyártás alapanyaga. . Anagallis arvensis L. gingkol. Trópusi vidékeken termesztik. Anacardium occidentale L. Hatóanyag: quillaja. – FABACEAE bűzfa Anagyris herba Anagyris foetidae semen Honos Mediterráneumban. innen tovább terjedt a Mediterráneumba.5% pyretrin. inszekticid. Hatóanyag: a keserű mandulában 1-8% amygdalin és kevés prunasin (cianogén glikozidok). szaponinja antivirális. apoplexia. Anamirta cocculus (L. 0.] piretrum. Ph.hu Amygdalae semen dulce Amygdalae amarum aetheroleum Amygdalae oleum raffinatum (Ph. 30 cm magas. Arábiában. Indokínában. – MENISPERMACEAE halméregcserje Cocculi fructus (= semen. átmeneti nyelvbénulás. maghéjban catechin. fájdalomenyhítő.5-0. retamin. a magban kb. szőlőkben. majd egészen Kaliforniáig. cardenol). Hatóanyag: alkaloidok (cytisin. polimer proanthocyanidin. VIII. az olaj speciális. római bertram Pyrethri (romani) radix = Anacycli pyrethri radix Honos Algériában. cserzőanyagok. Malajziában. purgans. zsíros olaj (olajsavban igen gazdag). kb. kb.) Wight et Arn. neuralgiás és reumás és egyéb fájdalmak esetén. Hg. Kis-Ázsiában. spartein = pachycarpin) Alkalmazás: emeticum. nyomokban illóolaj. Hatóanyag: gyanta.4-savizobutilamid. metilcytisin.doksi. olaj. VIII. Anacyclus officinarum Hayne – ASTERACEAE német foggyökér Pyrethri germanici radix Honos a Mediterráneumban. sesamin. nyomokban illóolaj. kb. maghéja féregűző. egyéves.: Anthemis pyrethrum L. quillajaszapotoxin. Hg. Hatóanyag: anacardsav (O-karboxi-fenol-származék) és dekarboxilált származékai (anacardol. palmitol-. szántókon gyakori.és polygalasav-glikozidok. külsőleg testápoló szerekben. leucocyanidin. kertekben. sztearin-. akazsu Anacardiae occidentalis fructus (= Anacardiae fructus) Honos Brazíliában. egész Európába. Hatóanyag: csípős gyantájában anacyclin. 50% inulin Alkalmazás: antipyreticum. 35-60% zsíros olaj (zsírsavai: palmitin-.8% illóolaj (benne kb. Eur. tonicum. – ANACARDIACEAE kesu(fa). cardol.5 m magas bokros cserje vagy fácska.) Amygdalae oleum virginale (Ph. cserzőanyag Alkalmazás: diureticum. dehidroanacyclin (diin-dienek) és dekadien-2. Eur. anacardein globulin. 4. Anacyclus pyrethrum (L. cserzőanyag Alkalmazás: nyálelválasztást fokoz. anagyrin. 30% fehérje.. 5% HCN). 4. Homeopathiában is reuma és neuralgia ellen. antiparasiticum. lumbago és ischias kezelésére. grana. 30-55% inulin. Ph. édes mandula inkább édesiparban használatos..és linolsav) Alkalmazás: olajgyártás. pirítva csemege. 0. – PRIMULACEAE tikszem Anagallidis herba Anagallidis semen Anagallidis radix Honos Eurázsiában. nux) Honos Indiában. továbbá aranyeres. egyéves lágyszárú.

trópusokon termesztik.3%. virágzó hajtást általában 40-500C-os műszárítóba helyezik. Külsőleg gombás megbetegedésekben. Kétéves vagy évelő. Kaukázusban. DK-Ázsiában. izokapronsav. kb. Ázsiában. külsőleg lágyító. a szárított herbából morzsolt drogot állítanak elő. allantoin (cordianin). terméshéjban menispermin és paramenispermin alkaloid Alkalmazás: picrotoxin erősen mérgező. sykosis. Hatóanyag: herbában kb. consolidin glükoalkaloid (alkaloidkomponense conslicin). 2% a levélben). Anemone nemorosa L. legelőkön és gyomtársulásokban gyakori az egész országban. hyperaemiát. Anethum graveolens L. Állatgyógyászatban is. 0. Arthritis. cserzőanyag. termésben 4-5% illóolaj (főleg carvon. umbelliprenin. Virágban petunidin diglikozid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. chrysophanol. gumianyag. szerves savakban és cukrokban gazdag. ekcéma és herpes bizonyos stádiumaiban.] Andrographis herba Honos Karib-tengeri szigetektől Jáváig.és gyertyánelegyes erdőkben.és Közép-Európában. kolin. pleuritis (kis adagban. Elő-Ázsiában. Nálunk júniustól októberig virágzik. Egyéves. bőrparazitákat pusztít. gyulladást okoz. fehérjebontó bromelain enzimet tartalmaz. akrilsav. továbbá α-phellandren. Hatóanyag: chrysophanolantron. Bükk. Mediterráneumban. Sri Lankáig. Andrographis paniculata Nees – ACANTHACEAE [syn.és vasomotor központot. Hatóanyag: cynoglossin alkaloid. metil-n-propil-keton. Az érett terméseket műszárítón szárítják. – APIACEAE kapor Anethi fructus Anethi herba Anethi aetheroleum e seminis Honos Mediterráneumban. antidiarrhoeicum. magassága 0. Hatóanyag: termése vitaminokban. A tőleveles. lichen ruber.Forrás: http://www. kb.) Merr. hólyagosodást okoz. emodinmonometiléter Alkalmazás: bőrt és nyálkahártyát erősen izgatja. 11-18% zsíros olaj.hu Hatóanyag: szeszkviterpenoid picrotoxin (cocculin). – RANUNCULACEAE berki szellőrózsa Anemones nemorosae herba Honos D. Anchusa officinalis L. pityriasis. anthelminticum. – BORAGINACEAE orvosi atracél Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) herba Anchusae (= Buglossi = Lingulae bovis) flos Anchusae (= Buglossi) semen Anchusae (= Buglossi) radix Honos Európában. carveol. anemonin Alkalmazás: bőrizgató. ellenőrizve). paniculid A és B Alkalmazás: antibiotikus.: Justicia paniculata Burm. kínasavdikumarát. analepticum. erythrasma. löszsztyeppeken. hűsítő borogatásként. scopoletin.doksi. vagyis izgatja a légző. sokféle szerves sav metilészterei Alkalmazás: friss gyümölcslé erősen fehérjeoldó. A herbából vagy termésből a betakarítást követően illóolajat nyernek. 3-4% oldható kovasav. Sokfelé termesztik. – BROMELIACEAE ananász Honos Brazíliában. trychophytiasis. n-valeriansav. bódító mérgek ellenszere. É-Amerikában. psoriasis. ararobinol. esculin) . Andira araroba Aguiar – FABACEAE goa por Chrysarobinum Honos Brazília esőerdőiben. Hatóanyag: diterpén-lakton andrographolid (kb. antipyreticum. Hatóanyag: toxikus butenolid protoanemonin. termésben még kumarinok (bergapten. gyanta. nyálka-poliszaharid. emodinantron-monometiléter. Vanillin. Halmaszlagként használták a termést. Ananas comosus (L. 1 m magas. 20 m magasra is megnövő fa. égerligetekben szórványosan fordul elő. carvacrol).3 m-től 1 m-ig terjed.

Termeszthető Közép-Európában. furokumarin (imperatorin.) Diels – APIACEAE [syn. Ny-Ázsiában. prenil-kumarin (osthol. Kétéves vagy évelő. kis adagban izgató. térd-.és fejfájás esetén. A termés carminativum. benne az európai kapor hatóanyagain kívül sajátos dillapiol.] .Forrás: http://www. – APIACEAE szőrös angélika Angelicae pubescentis radix Honos K-Ázsiában. Egy-két éves. rendszerint kettéhasítva. étvágygerjesztő.5% illóolaj. phellopterin. columbianetin. sabinen. több helyen vadon él. sinensis Oliv.hu Alkalmazás: fűszer. gerinc.6% illóolaj (főleg limonen és pinenek). nagy adagban nyugtató. – APIACEAE [syn. xanthotoxin. Angelica sylvestris L.) = Angelicae sativae (= majoris) radix = Syriaca radix Angelicae fructus Angelicae herba Angelicae aetheroleum e radice Angelicae aetheroleum e seminis Honos É-Európától Szibériáig. limonen). – APIACEAE indiai kapor Anethi aetheroleum e seminis Honos Bengáliában. a byakangelicin fokozza a koronariacirkulációt. expectorans főleg a népgyógyászatban. var. carminativum. myrcen. Angelica dahurica (Fisch.. caryophyllen). Eur. bisabolangelon. erőteljes növény. Angelica polymorpha Maxim. diureticum. Hg.35-1. furokumarin (bergapten. termésben zsíros olajok. Ph. – APIACEAE [syn. analgeticum. kumarinok. – APIACEAE Angelicae dahuricae radix Honos mérsékelt égövi Ázsiában. et Hook. carminativum. makrociklusos laktonok. 4. Hatóanyag: gyökérben 0. f. angelol A-L). osthol). szeszkviterpén (bisabolen. fenolkarbonsavszármazékok. anethen. α-pinen Alkalmazás: mint előbb.] orvosi angyalgyökér Angelicae radix (Ph. Angelica archangelica L. kumarin és furokumarin (oxipeucedanin. flavanon archangelenon Alkalmazás: serkenti a gyomorsav. Angelica sinensis (Oliv. umbelliferon). dihidrocarvon.) Bent.doksi. Az első év őszén vagy a következő kora tavaszon szedett gyökeret.: Archangelica officinalis Hoffm. továbbá pinenek. Likőralapanyag. izobyakangelicolsav Alkalmazás: spasmolyticum húgyúti görcsökben. illóolaj Alkalmazás: antipyreticum.] erdei angyalgyökér Angelicae silvestris (= minoris) radix Angelicae silvestris fructus Honos Európában. caren. így Magyarországon is. nyomokban furfurol. izoimperatorin. gyökértörzset mosás után. angesin. Hatóanyag: 0. bergaptolszármazékok. jól szellőző helyen szárítják (beszáradás 4:1). Hatóanyag: kumarin. a herba vizes kivonata egyeseknél enyhe nyugtató. phellopterin. VIII.: Angelica officinalis Kit. a termésből nyert illóolaj antiszeptikus. furokumarinok. Angelica pubescens Maxim. Európában és a Kárpátokban. konzervipar. poliin falcarindiol Alkalmazás: rheumatoid arthritis. fagy alá vetést vagy előzetesen fagyasztott vetőmaggal kora tavaszi helybevetést alkalmaznak.3% illóolaj. Anethum sowa DC. a porított termés inszekticid.és hasnyálmirigy-kiválasztást. A kifejlett leveleket is 30350C-on szárítják (beszáradás 6:1). Hatóanyag: 2-3. Szibériában. bisabolol. archangelicin = kwannin). kumarin umbelliferon. byakangelicin). izoimperatorin. enyhe görcsoldó. Hatóanyag: furokumarin imperatorin. limonen. A korábbi palántanevelés helyett jelenleg a szabadföldi. magaskórós társulásokban hazánkban elég gyakori. prenil-kumarin (osthenol. ennek 80-90%-a monoterpén (főleg phellandren. angelicin. Július végétől gyűjtik a terméseket.

nyíres fenyérekben. duckei Kosterm. nyomokban illóolaj. protocotoin. mag inszekticid. erdőssztyeppek nyíltabb részén él. – ANNONACEAE gyömbéralma Honos Indiában. fürdőillatosító. levél analgeticum. hydrocotoin. paracotoin. az érett gyümölcs ízes. a Középhegységben és a Dunántúlon jobban megtalálható. Aniba coto (Rusby) Kosterm. cserzőanyag. Erőteljes évelő növény. – POACEAE szagos borjúpázsit Anthoxanthi odorati herba Anthoxanthi odorati flos Honos Eurázsiában. flavonoidok (luteolin-származékok). Üde rétek társulás alkotó növénye. anthelminticum.) Gärtn. továbbá alkaloid (anibin. metil-acetofenon. metilprotocotoin. és szubarktikus Amerikában. Már védelemre szorul. – ASTERACEAE festő pipitér Anthemidis tinctoriae flos = Buphthalmi vulgaris flos Honos Közép.: Gnaphalium dioicum L. Anthemis tinctoria L. Annona muricata L. kb. Nálunk ritka. 15-20 m magas fa. D-Afrikában. – ASTERACEAE [syn. cserzőanyag Alkalmazás: levél. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakoribb. ehető. terpineol. Hatóanyag: oxiantrakinon-származék. metil-hydrocotoin. – LAURACEAE [syn. erős illatú fű. 30-40% kovasav . muricinin).] parlagi macskatalp Antennariae dioicae (= Gnaphalii = Pediscati) flos = Pilosellae albae flos Honos Európában. Hatóanyag: bifenil-keton típusú vegyületek. antineuralgicum. különösen gazdag linaloolban. Hatóanyag: aporfin alkaloidok (muricin. levistolid A). Anthoxanthum odoratum L. Antennaria dioica (L. gyökér.Forrás: http://www. amenorrhoea) és reumás betegségek esetén. ursolsav.: Nectandra coto Rusby] koto Coto cortex Honos Brazíliában. Annona squamosa L. népgyógyászatban légúti megbetegedésekben.: A. nyálka-poliszaharid.és Dél-Európában. meghonosodott a trópusi Ny-Afrikában. Hatóanyag: monomer és dimer ftalidok (ligustilid. spasmolyticum. szőrfűgyepekben. gyanta. savanyúalma Honos trópusi Amerikában. antidiarrhoeicum is. főként Amazonas mentén. Hatóanyag: xanthofill. féregűző. – ANNONACEAE tüskés annóna. növényi festékanyag. parostemin. poliin falcarindiol Alkalmazás: analgeticum menstruációs panaszok (menorrhagia. rózsafa Anibae rosaeodorae aetheroleum Honos Brazíliában.] rózsaillatúfa. 1. a ligustilid spasmolyticus. továbbá cineol. Hatóanyag: cianogén glikozidok magban és éretlen gyümölcsben Alkalmazás: inszekticid. Aniba rosaeodora Ducke – LAURACEAE [syn. ferulasav-származék coniferil-ferulát.5% cotoin. tionenek Alkalmazás: anthelminticum. fitoszterolok Alkalmazás: krónikus epeúti panaszok esetén (főzetét). Hatóanyag: illóolaj. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar.hu kínai angyalgyökér Angelicae sinensis radix Honos Kínában. Bolíviában. 10-30 cm magas. mésztelen hegyi réteken. mérsékelt égövi Ázsiában.doksi. Hatóanyag: kumarin-glikozid. parosteminin) Alkalmazás: diarrhoea esetén.

Forrás: http://www.) Hoffm. Ny-Ázsiában. továbbá antiemeticum.) Hoffm. Anthyllis vulneraria L. apigravin. Európában. Hatóanyag: 2-3% illóolaj. Erős hatású. Homeopathia.: Alchemilla arvensis (L. É. C-prenil-kumarin (osthenol. köszvényes és reumás betegségekben nyugtató. benne főleg metil-chavicol. Termesztik. A termesztett alfaj elvadulhat. szénafürdők fontos alkotórésze. flavonoid Alkalmazás: diureticum főleg népgyógyászatban.: Anthyllis communis Rouy] nyúlszapuka Anthyllidis vulnerariae flos Honos É-Afrikában. továbbá apiin Alkalmazás: fűszer.és epebajok esetén. fájdalomcsillapító.9% termésben. cerefolium (L.] Cerefolii (germanici) herba Cerefolii fructus (semen) Honos D-Európában. – APIACEAE zamatos turbolya [kerti: subsp. diureticum. – FABACEAE [syn. 0. Anthriscus cerefolium (L. főként limonenből (60%) és selinenből (10%) áll. furokumarin (apiumetin.] nagy ugarpalástfű Aphanes arvensis herba (= Alchemillae arvensis herba) Honos Európában. cynocannosid. Apium graveolens L. mészkerülő szántók ritkább gyomfaja. sziklás bükk. Illóolajat a termésből állítanak elő. Évelő.03% illóolaj herbában.és Dél-Európában. Ázsia mérsékelt égövi területein. – ROSACEAE [syn. máj. xanthofill. Magyarországon kis termetű. Takarmánynövényként termesztik. Elő-Ázsiában. Hatóanyag: szaponin. Továbbá butil-ftalidok (sedanolid. – RANUNCULACEAE harangláb Aquilegiae semen Aquilegiae herba Honos Közép.) Scop. hegyi réteken szórványos. n-butil-ftalid). – APIACEAE zeller Apii (graveolentis) herba Apii (graveolentis) radix Apii (graveolentis) fructus (= semen) Apii aetheroleum e fructi Honos Európában. apiumosid). ritkán fordul elő inkább az ország ÉK-i részein nyirkos. Aphanes arvensis L.) Arc. apocannosid. Ny-Ázsiától Indiai-szubkontinensig. trichosperma (Schult. nálunk is fontos zöldségnövény. indiánkender Apocyni cannabini radix Honos É-Amerikában. kaszálókon. Védett. továbbá szaponinok Alkalmazás: szteroid-glikozidjai a szívműködésre hatnak (cardialis insufficientia. A másik gyakori degradált erdőkben. időskori szívgyengeség). Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. vörös anthocyanin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító.. földimogyoró Arachidis semen . egyéves növény. diureticum húgyúti megbetegedésekben. Apocynum cannabinum L. – APOCYNACEAE kendermeténg.és gyertyánelegyes erdőkben. Kaukázusban. diureticum.doksi. népgyógyászatban vértisztító. cserzőanyag. Hatóanyag: delfinidin-diglikozid. üde akácosokban és gyomtársulásokban. Hatóanyag: 0. Arachis hypogaea L. Hatóanyag: cymarin (strophantidin-D-cymarosid). útszéli: subsp. Aquilegia vulgaris L.és D-Afrikában. anetol. cianogén glikozid Alkalmazás: népgyógyászatban krónikus bőrbetegségekben. celerin). – FABACEAE amerikaimogyoró. sedanenolid.hu Alkalmazás: értékes gyepnövény.

arctinol. 4. minus (Hill) Bernh. Hatóanyag: gyökérben 30-40% inulin. Ny-Ázsiában.3-0. pektin. arékapálma Arecae semen (= nux) Honos Indiai szubkontinensen. VIII. ártereken és üde gyomtársulásokban élő kis bojtorján (A. arecolidin.. 0. Hatóanyag: zsíros olajat szolgáltat a mag (40-50%) Alkalmazás: magból étkezési csemegéket készítenek. VIII. gyanta Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő. Ph. Zsíros olajat az élelmiszeripar mellett a gyógyszerészetben is használják. Eur. cukrok. – ARALIACEAE fürtös arália Araliae racemosae rhizoma et radix Honos É-Amerikában. Kínában. cholereticum.2% unedosid. Arbutus unedo L. A. Megmosás után feldarabolják és 500C-nál alacsonyabb hőmérsékleten szárítják (beszáradás 4-5:1). Indiában. 0.18% illóolaj. piceosid.7% arbutin. Eur. Homeopathia. leucocyanidin. Ph. VIII. hemicellulózok. más kvercetin. 14-18% zsíros olaj.) Arachidis oleum raffinatum (Ph. leucopelargonidin . fenolkarbonsavak. 2. A kétéves.) is. használata korlátozott ideig történhet magas tannintartalma miatt. nyálka-poliszaharid. triterpén (ursolsav. Hatóanyag: fenolheterosidok. kb. Utóbbi keserű vegyületcsoport a termésen kívül – kisebb mennyiségben – a levélre és a herbára is jellemző. 2-3.). tisztító (méregtelenítő). továbbá metilarbutin. Alkalmazás: diureticum. Ph. őse nem ismert. Európa más területein és Ázsiában.) Bernh. diaphoreticum.doksi. triacontanol. Európában főleg Olaszország és Spanyolország hegyvidékein.. Arctostaphylos uva-ursi (L. izoguvacin. Malajziában. zsíros fejbőr kezelésére (hajszesz. Hatóanyag: 0.6% alkaloid. A. enyhén antibiotikus. A húsos gyökereket az első év végén vagy a következő év tavaszán gyűjtik. butyrolaktonlignan arctigenin glikozidok. catechin. gyanta. Kb. erőteljes növény Magyarországon gyom.06-0. poliinek (köztük kéntartalmúak. gyanta.) Honos az északi földtekén. Hatóanyag: illóolaj. hajsampon stb. Ph. arctinal. Hg. VII. Aralia racemosa L. metil-arbutin. cystitis esetén. diterpének Alkalmazás: expectorans.. a fő komponens hidrokinon-monoglükozid. 4. aretsav). nonacosanol. keményítő. diureticum.és miricetin-glikozidok). arbutoflavonol B. A. tomentosum Mill. carminativum. Areca catechu L.. Arctium lappa L. karotinoidok Alkalmazás: húgyútakat fertőtlenít.) Honos D-Amerikában. uvaol).Forrás: http://www. guvacolin.. 4. 10 m magas fa. 1-2% flavonoid (hiperozid.) Spreng. örökzöld cserje. hidrokinon. összefoglaló néven arctiin. – ERICACEAE nyugati szamócafa Arbuti (unedinis) folium Honos Európában. Földre terülő. Júliustól őszig virágoznak. – ARACEAE beteldió. É-Afrikában. Hg. szeszkviterpenoid costussav. Afrikában. húgykőhajtó. 15-25% cserzőanyag.és ártéri társulásokban különösen gyakori. Amerikában és D-Európában sokfelé termesztik.. arecaidin. pyelitis. Gyűjthető még a parlagokon. nemorosum Lej et C. az arbutin (eléri a 7%-ot).és reumás panaszok esetén. – ERICACEAE medveszőlő Uvae ursi folium (Ph. 16% cserzőanyag. pl. triterpén-szaponin. Hg. Hatóanyag: kb. dotriacontanol. 15-20% cserzőanyag (gallotannin és catechincsersav). ugyanezeken a területeken termesztik is. Olajkinyerés után visszamaradt fehérje értékes takarmány. ASTERACEAE bojtorján Bardanae radix (DAC) Bardanae folium Bardanae herba Bardanae fructus Honos Mediterráneumban. köszvény. Külsőleg egyes ekcémákra. fő alkotója arecolin. Hg. Eur.5% cserzőanyag. Indokínában. arctinon. minus (Hill. reumaellenes.. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton costuslakton és dehidrocostuslakton.hu Arachidis oleum hydrogenatum (Ph. mellékalkaloidok guvacin.

] torma Armoraciae rusticae (recens) radix = Cochleariae radix Honos K-Európában (talán őshazája Ukrajna). enyhe mioticum (pilocarpinszerű). féreghajtó az állatgyógyászatban. Aristolochia clematitis L.) = Arnicae (montanae) flos sine seu cum receptaculis = Alismae flos = Calendulae alpinae flos Arnicae folium Arnicae rhizoma (= radix) Arnicae aetheroleum Honos Európában. Ny-Ázsiában.doksi. rusticana G. Artemisia abrotanum L. illóolaj. neuralgia esetén is jótékony lehet. állatkísérletek szerint karcinogén. fontos fűszernövény. borneol. Gyűjteni tilos. . Kenőcsök készülnek belőle. sebgyógyulást és hámképződést elősegíti. bár a phagocytosist fokozza. serpentarin Alkalmazás: indiánok használták tonicumként. mindenfelé termesztik. Hatóanyag: aristolochiasav. clematitis) rhizoma (= radix) Honos Európában. Emberre toxikus. Magyarországon közel 1 m-re növő évelő növény. a pipavirág. A. Hg.ASTERACEAE Honos É-Amerikában. hegyi árnika Arnicae flos (Ph. Közepesen savanyú. A beteldiót a malájok rágcsálják. VIII. Hatóanyag: gyökér 0. Termeszthető Magyarországon is (egyenértékű a hegyi árnikával). száraz időben igényli az öntözést. magasra kúszó díszcserje). erős nyálfolyást és enyhe eufóriát okoz. keserű stimulánsként. Eur. ezért belsőleg nem szabad használni.és allil-mustárolaj képződik.) Maguire . Hatóanyag: glikozinolátok. – ARISTOLOCHIACEAE farkasalma Aristolochiae herba seu folium = Clematitis herba seu folium Aristolochiae vulgaris (= tenuis... gyógyszergyártás (aromaterápia).. Termesztésével kísérletek folynak. – ARISTOLOCHIACEAE virgíniai kígyógyökér Serpentariae radix = Viperinae virginianae radix Honos USA-ban. herbacea Ehrh. kultúrákban. polifenolok.02% aristolochiasavat tartalmaz. Külsőleg reszelve reumás testrészekre téve csökkenti a fájdalmat. 4. Különösen lovak külső lemosására használták. foliosa (Nutt. durior = A. Arnica chamissonis Less. melyekből feniletil. C. Arnica montana L. paniculata Lam. Sch. alhavasi évelő növénye. triterpenoid alkoholok. mint élvezeti szert. macrophylla Lam. valamint magnoflorint Aristolochia serpentaria L. Hatóanyag: flavonoidok. Armoracia lapathifolia Usteri – BRASSICACEAE [syn. Alkalmazás: emésztést elősegíti.: A. évelő növény.] istenfa Abrotani herba (= summitas) Honos Ny-Ázsiában. karotinoidok. serkenti a hámképződést. – ASTERACEAE [syn. gyomorsav szekréciót növeli. szőlőkben elég gyakori mindenhol.hu Alkalmazás: az arecolin parasympathicomimeticum. gyomorfájás esetén is. szeszkviterpén-laktonok. ártereken. főleg külsőleg. Kígyómarás gyógyítására is kipróbálták. illóolaj (nyomokban timol. Kaukázusban. védett. Hatóanyag: nitrofenantren aristolochiasav.és toroköblögetésre.: Artemisia elatior Klokov. hegyvidéki talajokon magvetéssel vagy palántázással szaporítható. A. sokfelé termesztik. nálunk hegyi rétek mészkerülő. ennél több timol-származék) Alkalmazás: száj. Aristolochia fangchi Y. Állatgyógyászatban külső sebek fertőzését és fekélyesedését gátolja. Wu – ARISTOLOCHIACEAE Honos Kínában. flavonoidok Alkalmazás: emberre és gazdasági állatokra nephrotoxikus. Ph. M. Hatóanyag: illóolaj (eucalyptolban gazdag) Alkalmazás: illatszeripar. gyakran elvadul. szegélynövényzetben. subsp.Forrás: http://www. (Rokona az A.

– ASTERACEAE sziki üröm Artemisiae maritimae herba Artemisiae maritimae flos Honos Európában. Termeszthető. proazulen matricin.és Ny-Ázsiában. továbbá flavonoidok. arteannuin B. Indiaiszubkontinensen. Legfeljebb 50 cm-es szárral szedik. 64%-a monoterpén artemisiaketon. gyógyszeripari növény is. Júliustól októberig virágzik. chrysanthenil-acetát. dús pollenhozama miatt gyakori allergén. Hg. santonin Alkalmazás: anthelminticum. ebben kámfor és germacren D a jellemző komponensek). Hatóanyag: illóolaj.és β-tujon. É-Afrikában. cholereticum (szeszes kivonatban kioldódó tujon fejfájást. C. Kedvelt fűszer. – ASTERACEAE fekete üröm Artemisiae (vulgaris) herba (= summitas) Artemisiae radix Elterjedt az egész Földön. fásodó szárú évelő növény. – ASTERACEAE tárkony Dracunculi folium = Artemisiae dracunculi folium Dracunculi herba = Artemisiae dracunculi herba Dracunculi aetheroleum Honos K-Európában. kumarinok.. – ASTERACEAE egynyári üröm Honos Európában. gyomtársulásokban. Tősarjakkal. tőosztással szaporítják. majd szellős. – ASTERACEAE fehér üröm Absinthii herba (Ph.doksi. Kínában termesztik.01-1%. kivadul.) Absinthii folium Absinthii aetheroleum Honos Európában. linalool. Berg et C. Eur. Hatóanyag: 0. szeszkviterpén-lakton: dimer. népgyógyászatban magas vérnyomás és hurutok kezelésére. 4. Ph. átmeneti tudatzavart. poliinek. Alkalmazás: artemisinin tartalma miatt maláriaellenes (elpusztítja a kórokozót vagy gátolja a Plasmodium fajok szaporodását). Augusztustól októberig virágzik.. F. santonicum (= subsp. sokfelé meghonosodott. Ph. legfeljebb 400C-on szárítják (beszáradás 4-5:1). fahéjsav-származékok. Hatóanyag: illóolaj (kínai kemotípusban 4% körül. tujol. Közép. inkább termesztett. Virágzó hajtást a második évtől fejleszt. sokfelé termesztik. Könnyen kivadul. virágpora allergiát okozhat. Szibériában. α-bisabolol). Artemisia vulgaris L. szegélyek mentén. Előbbi a kedvelt. Hg. VII. Az aktív artemisinin mennyisége 0. Hatóanyag: 0. Artemisia dracunculus L. Magyarországon útszéli. VIII. illóolaja illatszeripari alapanyag. Artemisia maritima (= santonicum) L. Nálunk félszáraz és üde gyomtársulásokban közönséges. Egyéves.hu Artemisia absinthium L.0% illóolaj (fő alkotója estragol).Forrás: http://www. Termeszthető. szántóföldi gyomtársulásokban. flavonoidok Alkalmazás: étvágyjavító.és Közép-Ázsiában. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). Mint fűszernövénynek két fajtaköre ismert: francia vagy német és az orosz. kisebb subsp. terjed útszélek. parlagokon gyakori. Artemisia annua L. artemisiten). poliin Alkalmazás: amarum (dyspepsia. Közép-Ázsiában. gastritis). hazánkban az ürmös szikespuszták jellemzője a subsp. Indiában. sabinil-acetát.5% illóolaj (α. szeszkviterpén (spatulenol. artabsin. anorexia. . érzékcsalódást okozhat!). szeszkviterpén-laktonok.5-2. a vietnami kemotípusban 1. guajanolid-típusú absinthin. de nem túl gyakori. Hatóanyag: santonin Alkalmazás: féregűző. Schmidt – ASTERACEAE cinaüröm Cinae flos (Cinae semen) Honos Kínában.5-1. ennek kb. artemisinin (szeszkviterpén-lakton) és előanyagai (arteannuinsav. árnyékos helyen vagy műszárítón.4%. Artemisia cina C. de különösen gyakori a Mediterráneumban. Ny. mérsékelt égövi Ázsiában (valószínűleg Szibéria az őshazája). Kaukázusban. monogyna) és a majdnem kopasz. cineol). patens. flavonoid artemitin. É-Amerikában.

Hatóanyag: friss gyökértörzsben kb. féregfertőzés esetén. levélben flavon morin. limonen. – ASCLEPIADACEAE hússzínű selyemkóró Asclepiadis incarnati rhizoma et radix Honos É-Amerikában. egyéb komponensek: diasaron. különösen a homokos talajokon képez állományokat. felső 40 cm-es hajtásrészeit gyűjtik. cyanomaclurin Alkalmazás: gyümölcsét fogyasztják. jákafa Honos Indiában. Kardenolid glikozidok. metileugenol. egyéb szteroid szívglikozidok Alkalmazás: friss gyökérzetből homepathiás gyógyszereket készítenek. szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: asaron-tartalma miatt már nem használják köhögéscsillapító gyógyszerek készítéséhez. Asclepias tuberosa L. 4% asaronmentes illóolaj. Hatóanyag: 0. 3% asclepiadin. fáját feldolgozzák. – MORACEAE kenyérfa. Hánytató. kevésbé mérgező gyógynövényeket használnak szívgyógyszerek készítésére. évelő növény. Kansasig. elemicin Alkalmazás: nincs hánytató hatása. Trópusokon termesztik. psilostachin. asarilaldehid. áttelelő gyomnövény.hu Virágos. Szibériában. helyi izgató. antibakteriális. cholagogum. tujon. pl. Homeopathia. asclepiadin (asclepin) vincetoxinszerű mérgező. Burmában. Hatóanyag: cianogén glikozid. Kaukázusban. – ARISTOLOCHIACEAE kapotnyak Asari rhizoma cum herba Asari herba Honos Európában. bornilacetát. Asclepias syriaca L. antimikotikus. aronin.7-4%) lehet. Artocarpus heterophyllus Lam. főleg a Dunántúl nyirkos.és bükkelegyes erdőiben fordul elő. – ARISTOLOCHIACEAE kanadai kapotnyak Asari canadensis aetheroleum Honos É-Amerika atlantikus részén. szaponin-glikozidok. Sri Lankán. – ASCLEPIADACEAE gumós selyemkóró Asclepiadis tuberosae radix Honos Ontariotól Minnesotáig. aristolon.03-0. Malajziában. Asarum canadense L. linalool. hazánkban is erősen invazív. Hatóanyag: 0. jellegzetesek a coroglaucigenin aglikon és ennek glikozidjai . Mézelő és dísznövény. artocarpetin. anthelminticum.3% illóolaj. borneol. Illóolajat állítanak elő belőle. Szeszkviterpénlakton (vulgarin. a rhizómában több illóolaj (0.doksi. ebben főleg cineol. Indokínában. főleg a Dunántúl üde gyertyán. kumarin. Hatóanyag: előbbiekkel szemben nem tartalmaz kaucsukszerű tejnedvet. digitalisszerű szívglikozid. Asarum europaeum L.8-1% illóolaj. tüsszentőpornak való. kámfor. Árnyékos helyen kell szárítani (beszáradás 4:1). flavonoid. Hatóanyag: kéregben. – ASCLEPIADACEAE selyemkóró Asclepiadis cornuti rhizoma Honos Kanadától É-Carolináig.Forrás: http://www. flavan artocarpanon. linalool. Hatóanyag: szárban 1% körüli kaucsuk. korábban gyomorporokba keverték. Arum maculatum L. uzarigenin-glikozidok) Alkalmazás: toxikussága miatt más. aroin. – ARACEAE kontyvirág Ari maculati rhizoma (= radix) Honos Európában. Gyökerét a vegetációs idő végén gyűjtik (beszáradás: 3:1). artocarpin. poliin Alkalmazás: amarum. kérge és levele diarrhoea. t-izoeugenol vagy t-izoelemicin. egyéb kardenolidok (pl. Évelő. aroidin. prenilflavon-származék cikloartocarpin. linalilacetát. Homeopathia. Homeopathia. üde erdőiben nem ritka. elterjedt Guayanában. aromaticum. geraniol. terpineol. szaponin arin Alkalmazás: mérgező. még metileugenol. spatulenol). melynek 90%-a t-izoasaron. bornilacetát. Európában meghonosodott. Asclepias incarnata L. Ny-Ázsiában. Brazíliában. Hatóanyag: kb.

és veseköves panaszosok számára. Irakban és Iránban.) Honos Ny-Ázsiában. tannin Alkalmazás: légúti analepticum asthma. rooibos Aspalathi folium Honos Dél-Afrikában. Hatóanyag: 35% zsíros olaj. 2 m-es bokros növény.5% indol-alkaloid. 4. antitumor hatású és inszekticid asimicin Alkalmazás: emeticum. 4-5% hidrolizálható tannin Alkalmazás: gyomor. és más Astragalus fajok – FABACEAE mézgás csüdfű. Vadon száraz gyepekben. mészhabarcsos falakon gyakori.. Frissítő hatású élvezeti teaként is használják. Hg. nálunk hegyvidéken. damascenon. kb.) Dun. quebrachamin. Hatóanyag: 1-2. kvercitrin. ami nem használható másra. nothofagin).) Hatóanyag: aszparagin. Nemesített változatait világszerte termesztik. ma már ritkán.Forrás: http://www. hasadékokban gyakori. Asimina triloba (L. . kis fácska. VIII. Hatóanyag: kempferitrin. Ph. húgy. Hatóanyag: mézga tragacanthin (főként polimer galakturonsav) Alkalmazás: gyógyszerészetben emulgeáló. A spárgahajtás csemegezöldség. sprengeri Regel. továbbá aspidospermin. Atractylodes macrocephala Koidz. Homeopathia. – APOCYNACEAE fehér kebracsófa Quebracho cortex (DAC) Honos D-Amerika déli és nyugati részén. – ASTERACEAE baizhu Atractylodei macrocephalae rhizoma Honos Kínában. stabilizátor. főleg yohimbin.és bélpanaszosok számára előnyös. pl. keresett élvezeti tea. catharticum. Asplenium ruta-muraria L. – ASPARAGACEAE spárga Asparagi rhizoma (cum radicibus) Asparagi herba Honos Európában. Homeopathia. mérsékelt égövi Ázsiában. É-Afrikában. diaphoreticum. – ANNONACEAE papau Asiminae trilobae semen Honos É-Amerikában (Ohio). apró növény. bronchitis vagy légzőszervi bántalmak esetén. Aspalathus linearis (Burm. lipidszerű acetogeninek (tetrahidrofurán.doksi. különösen Törökországban. homeopathia. szteroid szaponin-glikozidok. Hatóanyag: flavonoid. izoorientin). az aszparagusz. eriodiktiol-származék).: Borbonia pinifolia Marloth] vörös fokföldirekettye. Hazánkban főleg a Dunántúlon sziklagyepekben és erdőkben.és lakton-gyűrűkkel). akuammidin. cukrok és mannan. Aspidosperma quebracho-blanco Schlech. Astragalus gummifer Labill. Eur. (Szobai és üvegházi dísznövény az A. egyéb aminosavak és aminok. rutin) Alkalmazás: diureticum különösen arthritis. – ASPLENIACEAE aranyos fodorka Adianti rubri herba Kozmopolita. dihidrochalkon (aspalathin. 5-20 m magas fa. tragantgumi csüdfű Tragacantha (Ph. flavonoidok (pl. mészkőszikla-gyepekben. illóolaj (guajakol. feniletilalkohol). – ASPLENIACEAE kövi fodorka Rutae murariae herba = Adianti albi herba = Paronychiae herba Cirkumpoláris. cystitis. Magyarországon is. Dahlgren – FABACEAE [syn. geranilacetát. bokorerdőkben fordul elő. így C-glikozil-flavon (orientin. Asparagus officinalis L. flavonol-glikozid (izokvercitrin. kempferol-diglikozid egyéb flavonoid Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans.hu Alkalmazás: emeticum. Asplenium trichomanes L.) R.

Avena sativa L. Ulcus ventriculi. vese. asthma bronchiale. levélben 0. Ph. kuszkhigrin) Alkalmazás: atropin antikolinerg.3%) szaponin (avenacosid A és B szteroid szaponinok). Eur. É-Afrikában. A szemben zsíros olaj. Eur.. trigonellin.. izgatottságot.VIII. Központi idegrendszerre hat: sedativum neurovegetativ dystoniában.. 4. egyéves növény. Hg.1-0. enyhe nyugtató. Mellékhatása: szájszárazság. belladonnin.és epekőkólika.3-1. Gyűjthető. pentosan. Tavasszal vetik és virágzás végén. flavonoid (pl. Hg. szkopolamin. Azadirachta indica A. glukan. – POACEAE zab Avenae (excorticatus) fructus Avenae herba (recens) Avenae stramentum Honos Európában. izoskoparin és tricinglikozidok). gyógyszerek hatóanyaga. lázcsillapító.35-1. atractylenolid II és III) Alkalmazás: digestivum. Ny-Ázsiában. görcsös menstruáció esetén fájdalomcsillapító. Ph. bugás részét takarítják be drognak. VII. apigenin típusú vitexin.) Belladonnae folii tinctura normata (Ph. népgyógyászatban vizelethajtó. Mediterráneumban. A szemekből és szalmából készült tea köhögéscsillapító. Hatóanyag: 0. főként inszekticid. Levele főzelékként fogyasztható.6% tropán-alkaloid (L-hioszciamin.. inkább bükkös vágásterületeken szaporodik el. 4. Ph. de túladagolása pszichomotoros nyugtalanságot. – MELIACEAE indiaiorgona Azadirachtae indicae cortex Azadirachtae indicae folium Azadirachtae indicae semen Honos Indiai-szubkontinensen. diureticum. Közel-Keleten és Kínában. Hg. VIII. kesztoz. apoatropin. antiparasiticum. Hg. hyperaciditas. vese. lágyszárú növény Magyarországon főleg a Középhegységben gyakori.és hólyagtisztító reuma és köszvény esetén. Juss.) Honos Európában. fehérje. Atropa belladonna (bella-donna) L. Fás növény. flavonoidok..9%. B . luteolin-típusú izoorientin. főként malária ellenes. Eur. A szemészetben szemcseppek formájában pupillatágító. 4. sokfelé termesztik. Hg. Máshol is termesztett.doksi. izovitexin. nimbin) Alkalmazás: anthelminticum. Hg. a hajtásrendszer leveles. az atractylon hepatoprotectiv. antisepticum. lehetővé teszi a szem eredményesebb vizsgálatát. Hatóanyag: gyökérben 0. Ph. Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: légzőszervi és emésztési megbetegedések esetén. hallucinációs élményeket okoz. nimbolid. neokesztoz. Indokínában. – CHENOPODIACEAE kerti laboda Atriplicis sativae herba Atriplicis sativae semen Honos Közép-Ázsiában.Forrás: http://www. VIII. Atriplex hortensis L. kisebb mennyiségben szaponinok.3-0.35% illóolaj. – SOLANACEAE nadragulya Belladonnae folium (Ph. A cserje termetű évelő. atropin. termesztik trópusi Afrikában is. Hatóanyag: diterpén abietan-származékok.és takarmánynövény. azadiron.2% (levélben 0. Eur. neurotrop spasmolyticum. aminok Alkalmazás: élelmiszer.) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Ph. 4. Ph. A szalmát és szemtermést érett zab szolgáltatja. rekedtség.) Belladonnae herba Belladonnae radix (Ph. VIII.) Belladonnae pulvis normatus (Ph.hu Hatóanyag: 0. fenil-etil-amin hordenin.3-0. neurastheniában. orientin. Kaukázusban. Zöldhályog esetén vagy erre hajlamos idősebb betegeknél használata tilos. látási zavarok. triterpenoidok (azadiractin. betain. szeszkviterpén és -lakton (atractylon. nimbidinsav. VII.

. Kaukázusban. szeszkviterpén. erdők. Hg. köszvény. bőrnemű és talajra terülő levelekkel. két. szaponin. jól áttelel. izotetrandin.doksi. vulracin. utak mentén inkább a Dunántúlon. külsőleg köszvény ellen. Mint dísznövény kertekben gyakori. spasmolyticum. chelidonsav Alkalmazás: cholelithiasis. Indokínában. termésben főleg berberin. Ny-Ázsiában. az USA keleti és Kanada északi részén. Hatóanyag: cianogén glikozid taxifillin. cholecystitis. – ASTERACEAE százszorszép Bellidis flos = Bellidis perennis (minoris) herba (= flos) Honos Európában. hypochondria esetén. – LAMIACEAE fekete peszterce Ballotae nigrae herba (Ph. kólikás nephrolithiasis. jatrorrhizin. orvosi előírásra. Szibériában. szerves savak. É-Afrikában. pseudobaptisin. É-Afrikában.) Vent. erdőszéleken elég gyakori. palmatin. nagy. Hatóanyag: alkaloid cytisin. Baptisia tinctoria (L.) Voss – POACEAE [syn. gumianyag. . Évelő széles.: Bambusa arundinacea (Retz.) Honos Európában.vagy többéves. Áttelelő lágyszárú. Trópusi Ázsiában sokfelé termesztik. Kaukázusban. ártéri szegélytársulásokban. Indiai-szubkontinensen. Arundinaria japonica L.] japán bambusz Arundinariae japonicae surculus Honos Kínában. Indiai-szubkontinensen. szabályozza a gyomornedv termelődést. Hatóanyag: illóolaj. Fiatal hajtása spárgaszerű. berberrubin. Berberis vulgaris L. Eur. lumbago. flavonoid Alkalmazás: sebgyógyító balzsamokban.) Willd. baptisin. columbamin. cserzőanyag. Kaukázusban. Hatóanyag: glikozinolát. Homeopathia. gyanta. lágyszárú. Homeopathia. benzoesav Alkalmazás: fiatal hajtásrügye táplálék lehet. Tannin. Bellis perennis L. kávésav Alkalmazás: sedativum hisztéria. főleg a Dunántúlon üde réteken. Áttelelő. É-Afrikában. VIII. gyökérkéregben 1-3% berberin. útszéli gyomtársulásokban mindenütt gyakori.hu Ballota nigra L. reuma. 4. Ny-Ázsiában.. Magas. Európában. továbbá magnoflorin. l méteres bokor. erős hatású). levélben. inulin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. arthritis esetén fájdalomcsillapító és spasmolytikus (parenterálisan. Barbarea vulgaris R. Mongóliában. nagyobb adagban antidiarrhoeicum. Bambusa bambos (L. cholereticum.Forrás: http://www.) Fritsch – SAXIFRAGACEAE bőrlevél Bergeniae radix Bergeniae folium Honos Közép-Ázsiában. viasz. izomer apomorfin alkaloid bervulcin. – BERBERIDACEAE sóskaborbolya Berberidis radicis cortex Berberidis fructus Berberidis folium Honos Európában. Hatóanyag: alkaloid. nyomokban keserű szeszkviterpén-lakton marrubiin. Hatóanyag: flavon cosmosiin (apigenin-7-glükozid). – FABACEAE borsófürt Baptisiae radix (= rhizoma) Honos É-Amerikában. Ph. Ny-Ázsiában. fogyasztható. Cserje. Bergenia crassifolia (L. legelőkön. baptin Alkalmazás: laxativum. nephritis. – BRASSICACEAE borbálafű Barbareae herba Honos mérsékelt égövi Ázsiában. Br. fásodó.

Beta vulgaris L. Áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: répatestben sokféle vegyület található. rügyben még lipidoldékony flavonoid-metiléterek. Magyarországon a közönséges nyír savanyú talajú lomberdőkben gyakran társulás alkotó. Főleg konyhakerti növényként termesztik. Betula lenta L.5% betain. termesztik is. conditiva Alef. rozmarinsav. turicin. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adstringens. subsp. Májusban. a 16. árnyékban. köszvény esetén. – LAMIACEAE [syn.] bakfű. de védett.Forrás: http://www. flavonoidok. a Dunántúlon gyakoribb.és arginin-származékok Alkalmazás: nyersen reszelt.hu Hatóanyag: 18-25% cserzőanyag (levélben kb. Alkalmazás: ipari úton szaharózt nyernek ki a répából. 4.6% illóolaj (közel teljes mértékben metilszalicilát) Alkalmazás: aromaticum.2-0. – BETULACEAE cukornyír Betulae lentae cortex Betulae lentae aetheroleum Honos Kanada és USA keleti részén. a melaszra inkább fenolkarbonsavak jellemzők. szeszkviterpenoid lakton bergenin.] (közönséges) nyír.doksi. szőrös nyír(fa) Betulae folium (Ph. lápos termőhelyeken fordul elő. levélben ősszel 12% arbutin. Eurázsiában. polimer proanthocyanidin Alkalmazás: adstringens. században a Földközi-tenger partvidékén jöhetett létre.: Betula alba L. majd Németországban honosodott meg. Sokfelé elterjedt mindkettő. Mindenhol. diureticum. Betonica officinalis L. közepétől cukortermő kapásnövény. miricetin-galaktozid). antioxidáns. népgyógyászatban antidiarrhoeicum. 22%). erdős helyeken. Más országban erről is gyűjtenek levelet. VIII. felső légúti panaszok. 15% cserzőanyag. A szőrös nyír tőzegmohás. a 18.5% kávésav és származékai. hasmenésre vagy teapótlóként. convar. – CHENOPODIACEAE cékla Kultúralakja kb. subsp. crassa Alef. hólyag. Hatóanyag: lila betacianin (betain). szabadgyökfogó. présleve vagy ennek liofilizált pora rákos betegeknek postoperativ stádiumban erősítő huzamosan fogyasztva. Hatóanyag: kéregben 3% monotropitosid (szalicilsav-primverosid). betonicin. Ph.. a szaharóz gyógyszerészeti vivő-. orvosi tisztesfű Betonicae officinalis herba Honos Mediterráneumban. segédanyag. klorogénsav. Beta vulgaris L. főként a kontinentális területeken fontos termesztett kultúrnövény. pépes formában. fokozza az ellenállóképességet. carminativum. kvercitrin. stachydrin. jellegzetes a “cukorrépa-szaponin” (oleanolsavglükozid és -glukuronid). szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1).) Trev. Európában előbb zöldségnövény. ill. Hatóanyag: 1. antirheumaticum. júniusban szedik az üde zöld leveleket.: Stachys officinalis (L. továbbá 0. a szőrös nyír inkább Európán kívül a Kaukázusban és Szibériában. catechin-gallát.5-3% flavonoid (hiperozid. 0. 0. Eur. Betula pendula Roth – BETULACEAE [syn. hajvizek). kb. vulgaris – CHENOPODIACEAE cukorrépa Betae succus A kultúralak több fajból keletkezett Elő-Ázsiában. sárga vagy barna pigment.1% körül illóolaj (főként szeszkviterpén-oxid) mellett a levélben még .és vesekőhajtóként is. vulgaris Msf. 0.) Betulae cortex Betulae gemma Betulae aetheroleum empyreumaticum (= rusci) Betulae pix Betulae gemmae aetheroleum Honos Európában. az illóolajat kozmetikában (pl.. bibircses nyír(fa) Betula pubescens Ehrh. sz. Hg. metilezett lizin. verrucosa Ehrh. var. a közönséges nyír a mérsékelt égövi Ázsiában és É-Afrikában. 0. B. Hatóanyag: kb. légúti betegségekben is használható kiegészítőként.04% rhododendrin (betulosid). sedativum.

Hatóanyag: a herbában nyálka-poligalakturonan. kb. oleracea) keresztezéséből jött létre. gyanta.) Metzg. psoriasis vagy krónikus ekcéma esetén). réparepce Vadon termő ősi típusából alakult ki. Ph. terpénalkohol). Hatóanyag: poliin. VIII. gyógyszerkészítmény formájában adagolva.hu leucoanthocyanidinek. 3% cserzőanyag. júliusban virágzik. Szintén a kontinentális éghajlatú országokban termesztik. dipenten. subsp. vese. Brassica nigra (L. A leveles hajtásokat virágzáskor gyűjtik és árnyékban szárítják (beszáradás 5:1). júniusban. A herba uborkakonzerváló. Bidens tripartitus L.: Boswellia carteri Birdw. 4. Eur.. Ny-Ázsiában. É-Afrikában. keratolitikus.: Boswellia glabra Roxb.és epekő ellen. fenolsavak (klorogénsav). diureticum. a termésben linolensavban gazdag zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok szerint enyhe nyugtató. füstölőként fertőtlenítő. nyomokban illóolaj. É-Afrikában. subsp. catechin-cserzőanyag Alkalmazás: hazájában népi gyógyászatban diureticum. a fából kátrányt állítanak elő. terpinol. gyógyszerészeti célra is használatos. a makkocskából nyert olaj érelmeszesedés megelőzésére használható. külsőleg sebkezelésre. Nyírfakátrányt a bőrgyógyászatban használják (antiparasitikus. Külsőleg készítményei hajhullás gátlók. kéreg és rügy alkalmas illóolajelőállításra. reumás és idegfájdalmak csillapítására. campestris. Borago officinalis L. Szibériában. napfényes területeken termeszthető egyéves növény. napus – BRASSICACEAE [syn. A levél.] valódi (szomáliai) tömjénfa. triterpén boswelliasav-származékok. Indiai-szubkontinensen.) Hatóanyag: magban mustárolaj-származékok (glikozinolátok). vese. illatszeriparban. nyomokban illóolaj. gumianyag. gyomos helyeken gyakori egyéves faj. Vetésideje április eleje. viszketést csillapító rühesség. oleifera (Moench) Delile] olajrepce. nyálka-poliszaharid. szaponin. B. Alkalmazás: diureticum.és reumaellenes.: Brassica oleifera Moench. B. [syn. gyanta. erukasavban szegény vagy mentes fajtáinak olaja élelmiszer. pinen. olibanum(fa) Honos Szomáliában. A termést (magot) viaszéréskor gyűjtik. Rapae semen Rapae oleum raffinatum (Ph.és húgyúti fertőzésekben kiegészítő drog. káposztarepce Vad repcefajok (B. var. phellandren. 40-45% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított. Nálunk meleg. savas tetraacetilen. 12% illóolajjal (thujen. napus L. tavaszi méregtelenítő kúrára és vesekőhajtóként is használják népgyógyászati tapasztalatok szerint.Forrás: http://www. gyantasavak. Dél-Arábiában. Brassica rapa L. Egyiptomban. Brassica napus L. – BURSERACEAE [syn. lehangoltságot oldó. diaphoreticum. nyálka-poliszaharid. Boswellia serrata Roxb.doksi. Boswellia sacra Flueck. – BORAGINACEAE (kerti) borágó Boraginis herba Boraginis flos Boraginis semen Boraginis oleum Honos Európában. Olibanum Olibani aetheroleum Hatóanyag: illatos gumigyanta kb. Ártéri és mocsári társulásokban. a kialakult kultúrnövényt különösen a Föld északi országaiban termesztik. pruritus. 6-7% cserzőanyag Alkalmazás: főzete vagy forrázata belsőleg aranyeres bántalmakra.] indiai tömjénfa Honos Indiában. Hg. köszvény.) Koch – BRASSICACEAE . oleifera (DC. limonen. – ASTERACEAE farkasfog Bidentis tripartitae herba = Verbesinae herba = Cannabis aquaticae herba Honos Európában.

továbbá hosszú szénláncú aldehidek (n-triacontanal. ubikinonban. tetraciklusos triterpének (bryodulcosid triglikozid. Don – SOLANACEAE [syn. E. Kaukázusban. rubrobrassin-klorid = cyanidin-5-glükozid-3-sophorosid) Alkalmazás: préslevét gyomorfekély. Bupleurum falcatum L. utóbbi eurázsiai-mediterrán. Buxus sempervirens L. Fontos vitaminforrás nyersen és savanyítva is. arthritis kezelésére. 40-60 m magas fa. purgans. 4% szinapinsav. gyanta Alkalmazás: diureticum. f. B. Ny-Ázsiában. Brunfelsia uniflora (Pohl) D. cucurbitacinok). latens hepatopathia és krónikus pancreas kiválasztási zavar esetén használják. Hatóanyag: gazdag aszkorbinsavban.2 m-re növő cserje. kerítéseken is előfordul. A-vitaminban. Világszerte. kínai buvákfű Honos Kínában. drasztikus hashajtó főleg az állatgyógyászatban.: Brunfelsia hopeana (Hook. kevesebb bulnesol) Alkalmazás: balzsam. bryonol a pirosban. Hatóanyag: triterpén bryogenin-glikozidok (bryonidin. 1. manacein. illóolaj (illatszer. var. É-Afrikában. főként allil-izotiocianát glikozidja (sinigrin). Vörös káposztában poliszulfid trithion és egyéb kénvegyület.doksi. protocatechusav és anthocyanok (pl. így nálunk is termesztik. Ph. a fekete gönye ezen kívül sövényekben. Hatóanyag: a farészben 5-6 % illóolaj (40-70%-a guajol. Franciscea uniflora Pohl] Brunfels-cserje Brunfelsiae (hopeanae) radix Honos D-Amerikában.. Homeopathia. Bulnesia sarmienti Lorentz. B-vitaminokban. poliinek Alkalmazás: lázcsillapító. Indiai-szubkontinensen.) Benth. diureticum. szappan). Évelő lágyszárúak. Fontos zöldségnövény. adaptogén. Állatorvoslásban stomachicum. capitata L. Kaukázusban. antiphlogisticum. Illóolaja hasonló célra. alba – BRASSICACEAE fejes káposzta Brassicae oleraceae succus Európai vad fajokból keletkezett. D. főleg Brazíliában. Bupleurum scorzonerifolium Willd. Honos Kelet-Ázsiában. – ZYGOPHYLLACEAE Bulnesiae aetheroleum Honos Dél-Amerika nyugati és déli részén. Bupleuri radix Hatóanyag: pentaciklikus triterpén-alkoholok (saikogenin A. piros gönye Bryoniae rhizoma et radix Előbbi eurázsiai. diureticum. bryonin) a feketében.Forrás: http://www. DAC) Sinapis nigrae aetheroleum Honos Európában. cyanidin-glikozidok. F. Évelő. – BUXACEAE puszpáng Buxi sempervirentis folium . – CUCURBITACEAE fekete gönye Bryonia dioica Jacq. Bupleurum chinense DC. továbbá esculetin. valamint kb. Helv. G) glikozidjai. Brassica oleracea L. Bryonia alba L. C. keményítő Alkalmazás: antisyphiliticum. . n-octacosanal). pszeudoalkaloid sinapin (cholinból és szinapinsavból képződik). gyakoribb. Hatóanyag: mustárolaj-glikozidok (glikozinolátok). a ritkább piros gönye csak ártéri szegélytársulásokban. zsíros olaj (30% körül) Alkalmazás: lisztjét külsőleg borogatásként reumás vagy légcsőhuruttal járó fájdalmak enyhítésére. ma mindenhol termesztik. száraz gyepekben az egész országban néhol gyakori. vagyis stressztűrést fokozó. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: alkaloid manacin..hu fekete mustár Sinapis nigrae semen (ÖAB.APIACEAE sarlós buvákfű Honos Európában. zsírsavak.

– ARACEAE sárkánygyökér Callae palustris radix = Dracunculi palustris radix Honos Európában. Laxativumként sem biztonságos. néha áttelel. emmenagogum. taraxaszterol. továbbá más terpénketonok) Alkalmazás: stomachicum. anthelminticum.8% flavonoid (izorhamnetin.és kvercetinglikozidok). Hatóanyag: kb. l cm-es kocsánnyal) vagy a kicsípett virágokat szedik. ulcus duodeni. Számos gyógyszer komponense. a fészekpikkelyekben 0. a hüvely pora cserző hatású. Ny-Ázsiában.Forrás: http://www. 4% diol faradilol-. di. – LAMIACEAE [syn.. különösen temetőkben fordul elő. cholereticum. terpinen. ascendens Jord. parabuxin.8% monool amyrin. cadinen. spasmolyticum.és triolok.doksi. C Caesalpinia bonducella Flem. karvon). gastritis esetén. termesztik. buxinidin.3-0. 0. 0. subsp. Áttelelő lágyszárú. – ASTERACEAE kerti körömvirág Calendulae flos (Ph. Ny-Ázsiában.4%-ot érhet el az illóolaj (főleg menton.7% karotinoid (főleg lutein. É-Amerikában. Afrikában is termesztik. áttelelő lágyszárú. nálunk nem gyakori. Homeopathia. 15% vízben oldódó rhamnoarabinogalaktan és arabinogalaktan. Calendula officinalis L. 0. Nálunk is gyakori sövénynek való. ökológiai tűrőképessége jó. kb.. nálunk nem fordul elő. umbelliferon. Caesalpinia spinosa (Mol. antivirális. poliinek. Kaukázusban. 2-3 naponként a teljes virágzatot (kb. triterpénalkoholok (mono-. száraz és félszáraz erdőkben. tonicum. diureticum. műszárítóban (beszáradás 8:1). A-tól N-ig) így pl. arnidiolészter. zeaxanthin). kb. aspecifikus immunstimulans. vizes élőhelyeken.] erdei pereszlény Calaminthae (montanae seu ascendentis) herba Honos Közép. dermatitis. telt virágú fajtái is vannak. VIII. Áprilistól novemberig virágzik. bokros dísznövény. lupeol. . továbbá 0. Kora tavasszal 50-60 cm sortávolságra.02-4. triol heliantriol A. Calla palustris L. 23 cm mélyre vetik. sylvatica typ. sylvatica typ. antimutagén. mérsékelt égövi Ázsiában. Calamintha sylvatica Bromf. tannin Alkalmazás: főleg mint neutrális nyálkaanyag technológiai célra. buxinamin (ma ezeket a szteroid alkaloidokat nagy betűjelekkel különböztetik meg (pl. É-Afrikában. Köszvény. 2-10% triterpénszaponin oleanolsav-glikozidok (saponozid A-F).: Calamintha officinalis Moench subsp.) O. C.12%-ot. Ph. esculetin). reuma vagy maláriás betegség esetén óvatosan adagolandók készítményei. a népgyógyászatban még diaphoreticum.) = anthodium sine seu cum calycibus Calendulae herba Calendulae folium Honos Európában. szterol. kumarin (scopoletin.: alkaloid A (= cyclobuxin D) Alkalmazás: az alkaloidok közül számos szívre ható. kb. Pharyngitis. 4. C. tarak Caesalpiniae farina Honos D-Amerika északi részén (Peru). antiphlogisticum. Eur. Hatóanyag: gumiszerű galaktomannan. Mediterráneumban. menthaefolia Host subsp. parabuxinidin.hu Honos Európában. B.35% illóolaj (főleg pulegon. Virágzata a halvány sárgától a sötét narancssárgáig változó. Hatóanyag: alkaloid buxin. – CAESALPINIACEAE molukkabab Caesalpiniae bonducellae semen Honos trópusi Indiában. Hg. diureticum. pl. Egyéves kerti dísznövény. Kuntze – CAESALPINIACEAE tövises pillangófa. szeszkviterpén loliolid Alkalmazás: antibakteriális. de citotoxikusak. ulcus cruris. Hatóanyag: szalicilsav-származékok Alkalmazás: lázcsillapító. Gyorsan kell szárítani árnyékban vagy 35-400C-on. caryophyllen. Hatóanyag: nyelves virágban 0.és D-Európában.

Kuntze – THEACEAE [syn. a zöld tealevélben különösen jelentős epicatechin-gallát. diaphoreticum.és láprétek. nálunk ritkul. Calotropis procera (Ait) Dryand.) Merino] csarab Callunae (vulgaris) herba (cum floribus) = Ericae herba (cum floribus) Honos Európában. ökológiai igényének megfelelő helyeken sokfelé termesztik. Szibériában. Ny-Ázsiában. – RANUNCULACEAE mocsári gólyahír Calthae palustridis herba (et flos) Honos Európában. Ny-Afrikában. Calluna vulgaris (L. 2 m magas cserje. Camellia sinensis (L. Hatóanyag: 0. dimer anemonin). purgans. továbbá leucoanthocyanidin Alkalmazás: népgyógyászatban belsőleg kígyómarás ellen (nem veszélytelen. 37% catechin-tannin.5% ursolsav. asclepiin.) O.05% körül teobromin. calotropin. polifenolok (catechin-. kvercetin-glikozidok. Indiai-szubkontinensen. 0. szaponin Alkalmazás: homeopathia. Áttelelő lágyszárú. É-Amerikában. elvadul. Kb.6-0. glikozinolát glükoamelinin Alkalmazás: lisztjét borogatásra. Caltha palustris L.: Convolvulus sepium L. főként mészkerülő nyíres-fenyérekben helyenként gyakori. Hatóanyag: 2. Hatóanyag: tejnedvben kardenolid szteroidok (calotoxin. Indokínában. Br. kaucsuk. mocsár.és kempferol-glikozidok Alkalmazás: kisebb adagban laxativum. gyomtársulásokban szórványos. flavonoidok (kvercetin. diureticum. diureticum.: Thea sinensis L. a Dunántúl és a Középhegység egyes részein szőrfűgyepekben. gyanta (gyökérben 6-7%. calactin. Indokínában. uscharidin. termesztett növény. Ázsia mérsékelt égövi részein. mérgező!). Hatóanyag: protoanemonin (lakton) és polimer származékai (pl.hu Hatóanyag: Arumhoz hasonlóan csípős anyag. Egyéves.doksi. Évelő lágyszárú. Kis termetű.5% koffein. uscharin. Indiai-szubkontinensen.) Hull – ERICACEAE [syn.] tea Theae (nigrae) folium Theae viridis folium Honos Kínában.) Cr. fenolkarbonsavak. herbában 3 % körül). A kéregben madaralban. fűzés égerligetek növénye. gyanta. Hatóanyag: jalapinhoz hasonló szívglikozidok.: Ericodes vulgaris (L. kvercetin.04% teofillin. cserzőanyag elérheti a 10%-ot. Mocsarakban. – CONVOLVULACEAE [syn. kozmopolita. 1-3 m hosszan felkapaszkodó. miricetin). adstringens. – BRASSICACEAE gomborka. leucodelfinidin. epicatechin-tanninok. sárgarepce Camelinae herba = Sesami vulgaris herba Camelinae semen = Myagri semen = Sesami vulgaris semen Honos Európában. epigallocatechin-gallát). . Ázsiában. Tejnedve szolgáltatja a madargumit. madarfluavil. Calystegia sepium (L. cholagogum. Homeopathia. 0. Camelina sativa (L. taraxacaszterolok és észtereik Alkalmazás: kéregdrog emeticum. voruscharin). 2. proanthocyanidinek. triterpén amyrinok. bokros évelő növény.02-0. – ASCLEPIADACEAE szodomaialma Calotropidis procerae cortex Honos Ny-Ázsiában.5-4. nádasokban mindenütt gyakori országunkban. egyéb szteroid-glikozidok. nyomokban illóolaj Alkalmazás: sedativum álmatlanság esetén.] sövényszulák Calystegiae sepii herba Calystegiae sepii radix Honos Európán kívül az egész Földön.) R.Forrás: http://www.8% arbutin. Hatóanyag: 30-35% száradó olaj.

Hatóanyag: farészében. trigonellin). szaponin. fa. a mag élelmiszer. benzilacetát. a zöld levélben több komponenssel) Alkalmazás: stimuláns.). a hüvely takarmány. antidiarrhoeicum. likőrgyártás.: Canella alba Murr. izoeugenol. concanavalin) Alkalmazás: lektineket biokémiai kutatásban. – CANELLACEAE [syn. trópusokon sokfelé termesztik.3% gyanta. fehérjetartalmú maradéka miatt takarmány. 0. termesztik. 0.5 m magas. Canella winteriana (L. eugenol. – ANNONACEAE kananga. caryophyllen). – NYSSACEAE Honos Ny-Kínában. pl. flavonoidok. fehérje. kozmetika (szappangyártás). Magyarországon főleg textilnövénynek termesztik. Az illóolaj fő komponensei: benzilbenzoát. termésében alkaloid camptothecin. innen mindenhová elterjedt. – CANNABACEAE (vetési) kender Cannabis fructus (= semen) Cannabis (sativae) herba Honos dél-közép-ázsiai területeken. lektinek (canavalin. linalool.Forrás: http://www. Trópusokon termesztik a kb.hu flavonoid.5-1. a virágból az Annonae aetheroleumot.5-1% illóolaj (monoterpénalkoholok és -aldehidek. terpineol) Alkalmazás: illatszeripar. parlagok gyomtársulásaiban fordul elő. sabinen. 10-20% phellandren. – FABACEAE kardbab Honos Dél-Ázsiában. detoxikáló kúrára alkalmas. elemol. gyakran elvadul. Camptotheca acuminata Decne. illóolaj (45-70% limonen. Cannabis sativa L. Tibetben. kb. cadinenek. et Thoms. geraniol. aminok (betanicin. eugenol. fehérfahéjfa Canellae albae cortex Honos DK-USA-ban. Karib-szigeteken. a zöld levél különösen antioxidáns. ylang-ylang Canangae aetheroleum Annonae aetheroleum (= Ylang-Ylang) Honos Indokínában. farnesol. Canavalia ensiformis (L. Canarium luzonicum (Blume) Gray és más Canarium fajok – BURSERACEAE kanárifa Elemi resina Honos Malajziában. Cannabis sativa L. 1% illóolaj (pinen.] kanella(fa). pinen. kérgében. levelében (herbában) kevés gyanta.) DC.) Hook. geranilacetát. caryophyllen Alkalmazás: illatszeripar. 20 m-re megnövő fát. indica (Lam. Hatóanyag: gyanta (oleoresina). valamint gyomor. a többi is távol-keleti trópusi faj (Kína. Indokína stb.és bélpanaszok esetén. linalool. Hatóanyag: az egész növényből vonják ki a Canangae aetheroleumot. kávésav és származékai). subsp. iparban használják. Malajziában. dohányillatosítás. metoxicamptothecin Alkalmazás: izolált hatóanyag és félszintetikus származékai citosztatikusak. fenolkarbonsavak (pl. Hatóanyag: speciális aminosav canavanin.) Small et Cronquist – CANNABACEAE indiai kender Cannabis indicae herba Cannabis indicae folium Cannabis indicae flos . lágyszárú. f. Ecuadorban. fenolkarbonsavak Alkalmazás: szárából rost. gumianyag. aromaticum. gyógyszerek hatóanyagai. Sokféle ízesített teát is forgalmaznak.vagy kétéves 0. Hatóanyag: kb. terméséből olaj készül. Ez a vadkender szántók. cineol.) Gärtn. Venezuelában. Hatóanyag: termésben 20-35% zsíros olaj (száradó). a herba vagy levél élvezeti teaként fogyasztható (nem mutatható ki belőle kábító hatású terpenofenol). Cananga odorata (Lam. geraniol. Egy. Ausztráliában. hidroxi-camptothecin. D-Amerikában.doksi. 8% gyanta (canellin) Alkalmazás: tonicum. Az olajból készült emulzió használatos köszvény és reuma. elemicin. krezolmetilészer.

Nálunk inkább cserepes növényként ismert. izopropil-izotiocianát-glikozidok. szaponin. hisztamin. VII. nyomokban illóolaj (metilszalicilát. fűszer.: Carex repens Bell] homoki sás Caricis (arenariae) rhizoma (= radix) Honos Európában. Capsella bursa-pastoris (L. fenyőövi faj. A terméses egyedek ágvégeit vagy gyantáját gyűjtik. Ph. leveles hajtások legfeljebb 30 cm-es felső részét gyűjtik.5-2%). helyi gyulladást idéz elő. Mexikóban. acetilkolin. flavonoid (rutin. vadon nem fordul elő. Cardamine amara L. nem tarackos. vérzéscsillapító peptid.3-1% capsaicinoid (fő komponens 63-77% capsaicin. spasmolyticum (csak ideggyógyászatban orvosi ellenőrzéssel). kannabinolsav. távol-keleti országokban. fájdalomcsillapító reumás vagy idegfájdalmakkal járó betegségekben. – BRASSICACEAE keserű kakukktorma Nasturtii majoris amari herba Honos Eurázsiában. kb. majd szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). Carex arenaria L. tapasz. konzervipar. Cardamine pratensis L. bár hivatalos engedély nélkül tilos. Belsőleg növeli a perisztaltikát. szabadgyökfogó. Tömörebb habitusú. bokros. előfordulása bizonytalan. Áttelelő rhizómás. de egyre ritkul.) Honos Közép-Amerikában. vitaminban gazdag termése miatt roboráló. forráslápokban.. 4. tyramin). Hg. de az egész Földön elterjedt. nálunk hegyi. VIII. külsőleg kisebb sebekre téve szintén.. minimum (Mill. Hg. var. l. tarackos növény a Dunántúlon található. szaponin. kannabol) Alkalmazás: sedativum.Forrás: http://www. kannabidiol. 40% oldható szilikát Alkalmazás: diaphoreticum. Hatóanyag: terpenofenol (THC = tetrahidrokannabinol. hasis gyanta (THC 2-8%). csípős fajtáinak terméskivonatát külsőleg. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászati tapasztalatok alapján dismenorrhoea (metro. továbbá flavonoidok (pl.vagy kétéves. antioxidáns. védelemre szorul. – BRASSICACEAE réti kakukktorma Cardamine pratensis herba Cirkumpoláris. egyéves vagy áttelelő. Hatóanyag: glikozinolát (glucocochlearin. glucoputranjivin) Alkalmazás: stomachicum.VIII. humulen. egy. antineuralgicum. Az áttelelő lágyszárú. Capsicum frutescens L. homeopathia. helyi gyulladás előidézésére. igen ritka. Szibériában. Hatóanyag: 8-10% illóolaj. s. 20-30% dihidrocapsaicin) Alkalmazás: külsőleg linimentum. 0. Capsicum annuum L. rutin) Alkalmazás: zöldség. bedörzsölő formájában hyperaemiát. A magvakból zsíros olaj nyerhető. Sok kisebb fajra osztható. .1% illóolaj (p-cimol. diosmin). A virágos. Indiában és Polinéziában sokfelé termesztik.és menorrhagia) esetén vérzéscsillapító. 4. – SOLANACEAE csilipaprika. friss termésben sok aszkorbinsav. Eur. fokozza a gyomornedv-kiválasztást. Hatóanyag: butil-mustárolaj-glikozid glucocochlearin Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. színes fajták termésében sok karotinoid. Nálunk nedves láp. Magyarországon mindenhol gyakori. Ph. kábítószer: kannabiszfű. cineol. Ph. főleg trópusokon. Márciustól decemberig virágzik. marihuana (THC 0. Eur.és mocsárréteken fordulhat elő. – CYPERACEAE [syn.. kb. Hg. cayenne bors Capsici fructus (Ph. fájdalomcsillapítónak használják. DAB. kannabinol. É-Amerikában. sötétzöld.) = Capsici fructus acer Honos D-Amerikában. de mai nemesített fajtáit sokfelé termesztik.hu Honos Indiai-szubkontinensen. termesztik. tetrahidrokannabinolsav).) Heiser – SOLANACEAE paprika Capsici fructus (Ph. szeszkviterpenoidok). Hatóanyag: biogén aminok (kolin. áttelelő lágyszárú. diureticum reumás és köszvényes betegségekben. – BRASSICACEAE pásztortáska Bursae pastoris herba (DAC) Kozmopolita. Hatóanyag: csípős fajtákban capsaicin.doksi.) Medic. Hatóanyag: 0.

legelők védett növénye. Eur. gyanta és 18-22% inulin Felhasználás: diureticum. – APIACEAE (konyha)kömény Carvi fructus (Ph.doksi. 2 cm mélyre vetik. pinen. A párta eleinte citrom. sabinen..15% alkaloid carparin. ebben kb. VII. Hatóanyag: diantron. carminativum. Carlina acaulis L.vagy bélgörcsben. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. A papainból különféle enzimeket (pl.) Honos Eurázsiában. Hatóanyag: pártában 24-30% sárga pigment “szaflorsárga”. Cassia fistula L.3-0. Kinyíláskor kézzel szedik a virágokat. Papaint és chymopapaint különítenek el belőle. stomachicum. Hatóanyag: levélben 0. Szellős helyen. laxans. áttelelő lágyszárú. Májustól júniusig virágzik. antipyreticum. peptidázok. Castanea sativa Mill. Ph. dihidrocarvon. Termesztésben egy. Magyarországon üde kaszálók.és Dél-Európában. Carum carvi L.1-0. sovány hegyi rétek kétéves növénye. vékony rétegben szárítják (beszáradás 4-5:1). de van tövistelen fajtája is. külsőleg pyodermás panaszokra.és antron-glikozidok Alkalmazás: purgans. – CARICACEAE [syn.2-1. D-Amerikában. 4. papája Caricae papayae folium Papainum crudum Honos Mexikóban. DK-USA-ban. – ASTERACEAE sáfrányos szeklice. Alacsony termetű.) Carvi aetheroleum (Ph. 3-caren. laxativum. VII. Hg.] dinnyefa. – ASTERACEAE szártalan bábakalács Carlinae radix Honos Közép. VIII. Érett kaszatokból rendszerint hidegen sajtolják a linolsavban gazdag olajat. Szúrós fészekpikkelyei vannak. Hatóanyag: 3-7% illóolaj (főleg carvon. Júniusban.: Castanea vulgaris Lam. Ph.6%). Hg. szaponin. diaphoreticum. valamint a sárga. Ph.Forrás: http://www.: Papaya carica Gärtn. Az olajat érelmeszesedés megelőzésére vagy étkezési célra. Alkalmazás: ártalmatlan festékanyaga miatt engedélyezett élelmiszeripari adalék. cholereticum.5:1). antibakteriális. Hazánkban egyéves.) Honos Kis-Ázsiától Indiáig. olajözön Carthami flos Carthami fructus Carthami oleum raffinatum (Ph. Érett gyümölcséből befőttet készítenek. különösen a termésben proteolitikus enzim papain Alkalmazás: szíverősítő. carposid glikozid. júliusban virágzik. Carthamus tinctorius L. mészmentes talajú hegyi rétek. lactagogum. 4. Homeopathia. elterjedt a trópusokon máshol is. emésztésjavító. ill. különösen a Balkánon és Dél-Oroszországban. vörös színt okozó carthamin (0. mikolitikus és bakteriolitikus lizozimek.vagy narancssárga. kevesebb pseudocarparin. csőkasszia Cassiae fistulae fructus Honos trópusi Ázsiában. termesztett növény. a kétévest a következő év júliusában aratják. emellett carilen. Kora tavasszal 25-40 cm-es sortávolságra. 90%-ban carlinaoxid (benzil-2-furfuril-acetilén).. Tilos a gyűjtése. Hg.. A kicsépelt terméseket műszárítóban szárítják vagy száraz helyen tartják gyakran forgatva (beszáradás 1. cserzőanyag. virágzás végén lángvörös. – FAGACEAE [syn.] szelídgesztenye Castaneae folium . mocsárrétek.hu Carica papaya L. carveol) Alkalmazás: amarum. Hg. Könnyen pergő ikerkaszat terméseit teljes érés előtt takarítják be. VIII. – CAESALPINIACEAE mannakasszia. Fűszer és likőraroma. spasmolyticum gyomor. továbbá limonen. az egyévest augusztusban.vagy kétévesek. antimikotikus. poliszaharidázok) készítenek tisztítással. purgans. Eur. 4-6 m magas bokorszerű fa. Magolaj féregűző.

triterpén szaponin Alkalmazás: adstringens. – Celastraceae kat-cserje Cathae folium Honos Afrikában. subsp.) G.: Vinca rosea L.) Small. expectorans. az amfetaminokéhoz hasonló. álmosságot. anticancer kemoterápiában. Kábítószer. sokfelé termesztik. évelő félcserje. indiánasszony-gyökér Caulophylli radix Honos É-Amerikában. fásodó futónövény. Arab-félszigeten. trópusokon termesztik. khataminok (aril-alil-aminok).] rózsameténg Vincae roseae herba Honos Madagaszkárban. emmenagogum. – RHAMNACEAE fehér táskavirág Ceanothi americani radix Honos Kanadában. sokfelé termesztik. évelő. illatszeripar.hu Honos Mediterráneumban és DK-Európában. Cedrus libani A. fő komponens trans-α− és γ-atlanton. Indiában.) Michx. vindolin Alkalmazás: dimer alkaloidokat klinikumban. Cedrus atlantica (Endl. – BERBERIDACEAE indiángyökér. pl. Catha edulis (Vahl) Forssk. levelét teapótlónak régebben használták. pseudomerucathin Alkalmazás: friss levelet rágcsálják. antispasmoticum. más triterpének (scandol: amyrin és lupeol). Don – APOCYNACEAE [syn. a száraz levélben ezekből (-)-cathinon képződik.. fáradtságot.) Batt. Celastrus scandens L. blennorrhoea. dimer vincristin (leucocristin). cserje.: Cedrus libani A. vadszőlőszerű. casuarictin. Texasig). Rich.Forrás: http://www. diaphoreticum. Hatóanyag: cathedulinok (polihidroxi-dihidroagarofurán-poliészterek). Ceanothus americanus L. flavonoid. flavonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum.) G. a mérgezési tünetek veszélyesek. atlantica (Endl. utóbbi drogban 0.) Rchb. pedunculagin). Cathinon homológok még: merucathin. deodár cédrus Honos Ny-Ázsiában. Európában többnyire egyéves dísznövényként ismerik. Főleg a Dunántúlon vadon is előfordul mészkerülő. Hatóanyag: indolalkaloid harman-származékok: dimer vinblastin (vincaleucoblatin). cadinen Alkalmazás: bronchitis. – PINACEAE libanoni cédrus Honos Ny-Ázsiában. lupeol. merucathinon.doksi. használják leucorrhoea. betulinsav Alkalmazás: vérzéscsillapító. ami átalakul (+)-norpseudoefedrinné és (-)-norefedrinné. bőrbetegségekben. gyorsítja a véralvadást. betulin. csökkenti az étvágyat. potentillin. Cedri aetheroleum Hatóanyag: 3-5% illóolaj a farészben. USA-ban (ÉK-től Floridáig. Cedrus deodara (Roxb. üde lomberdőkben. Hatóanyag: cauloszaponin. továbbá catharanthin. triterpén szaponinok (főleg oleanolsav-származékok). Ammocallis rosea (L. később hozzászokás alakul ki. et Trab. – CELASTRACEAE kúszó fafojtó Celastri scandenti radix Celastri scandenti cortex Honos É-Amerikában. Hatóanyag: 6-8% ellagitannin cserzőanyag (tellimagrandin I és II. ceanothsav (emmenolsav). Lochnera rosea (L. ceanothensav. antibakteriális. Hatóanyag: triterpenoid pentaciklusos kinoid pigment. . Don himalájai cédrus. Rich.0003%. Catharanthus roseus (L.] Atlasz-cédrusfa Honos É-Afrikában.) Manetti [syn. Caulophyllum thalictroides (L. reuma és májbetegség esetén. Hatóanyag: peptid-alkaloid ceanothinok. caulophylloszaponin Alkalmazás: diureticum.

1-2% pektin. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). külsőleg toroköblögető. VIII. fumársav) . Hg.. galaktomannan. régebben élelmiszer. [syn. a mocsári európai-közép-ázsiai egy.: Centaurium uliginosum Beck. kaszálókon néhol gyakori.Forrás: http://www.: Centaurium erythraea Rafn.3. triterpenoidok. egyéves. – ASTERACEAE kék búzavirág Cyani (coerulei) flos Kozmopolita. szterol Alkalmazás: étvágygerjesztő. Hatóanyag: valepotriát (hiányzik az illóolaj.és gyógyszertechnológiában. külsőleg antimikotikus. tonicum. – CAESALPINIACEAE szentjánoskenyérfa Ceratoniae fructus Ceratoniae semen Honos Európa déli részein.és madasiatsav-glikozidok (asiaticosid.. – PARMELIACEAE izlandi zuzmó Lichen islandicus (Ph. lápréteken él. máshol az intenzív herbicidek miatt kiritkult. Erythraea centaurium Pers. emésztésjavító. VIII. Centranthus ruber (L.] csinos ezerjófű Centaurii herba (Ph. cholagogum. dyspepsia. protocetrarsav. ekcémák kezelésében. A teljes virágzásban lévő herbát gyűjtik. VIII. 2-3% nyálka-poliszaharid.4-β-glukan) és izolichenin (1.és papíriparban. É-Afrikában. asiatsav-. Hg. Centaurium minus Moench – GENTIANACEAE [syn. Madagaszkáron. Eur. 4. gastroenteritis esetén.vagy kétéves. már védelemre szorul.) (= summitas) Eurázsiai-mediterrán egyéves fajok.) Honos Kínában. swertiamarin. roborans. metoxi-xanthon származékok (metilbellidifolin). A másik kettő közül a kis ezerjófű üde réteken. centaurosid). 50% nyálka-heteropoliszaharid lichenin (1. nálunk májustól szeptemberig virágzik. Eur. flavonoidok. 90% galaktomannan carubin. madecassav.és 1. továbbá hypertroph bőrbetegségek. Magban kb. a csinos ezerjófű pedig iszapnövényzetben.3. nyugtató gyógyszer készül belőle. Japánban.. Ph. – VALERIANACEAE piros sarkantyúvirág Centranthi radix (rhizoma) Honos Mediterráneumban. Hatóanyag: hüvelyfalban 30-70% szaharóz.. a hüvely jellegzetes szagát izovajsav okozza.] kis ezerjófű Centaurium littorale (Turn. nálunk kedvelt évelő dísznövény. uliginosum Rothm. swerosid.: Erythraea pulchella Hornem. genciopicrosid. Textil. Alkalmazás: pylorus-spasmus.) DC.] ázsiai gázló Centellae asiaticae herba (Ph. zuzmósavak (2-3% fumárprotocetrarsav. Eur. nedves gyomtársulásokban fordul elő. licheszterinsav.) Gilm. Hg. Ph. madecassosid) Alkalmazás: antibakteriális. Cetraria islandica (L. 4. vetési gyom.) Ach. Erythraea uliginosa R.. VII. subsp. Ph. C.) Honos az északi félteke szubarktikus területein..4-α-glukan). alkaloid is).hu Centaurea cyanus L. Koreában. usninsav. fenolkarbonsavak. et Sch.) Druce [syn. Az egész Földön sokfelé termesztik sorfának vagy szegélyként az 5-10 m magasra megnövő fát.és 1. Ceratonia siliqua L. Centella asiatica (L.) Urban – APIACEAE [syn. Hg.: Hydrocotyle asiatica L. mocsári ezerjófű Centaurium pulchellum (Sw. néhol gyakori. Hatóanyag: kb.doksi. árnyékban. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponinok. idült dyspepsia és hypoaciditas esetén. umbellatum Gilib. 4. Hatóanyag: secoiridoid glikozidok (centapicrin. Hatóanyag: anthocyanin (cyanin) Alkalmazás: diureticum.] keskenylevelű ezerjófű. Ph. teaszépítő komponens.

6 m magas félcserje.06% illóolaj (mustárolaj-származékok. A virágzó növény kiváló mézelő. dysmenorrhoea esetén görcsoldó. de még gyomos parlagokon is helyenként tömegesen fordul elő. carvon. flavonoidok. Mediterráneum nagy részén is. a magban zsíros olajon kívül glikozinolátok és kardenolid szteroid-glikozid (cheirotoxin). szeszkviterpén-laktonok (pl. elterjedt É-Amerikában is. Összetevői főleg karbonsavészterek. triterpén-szaponinok (amyrinek. benzilalkohol).és dombvidékeinken. Chamaenerion angustifolium (L. kvercitrin.. felső légúti panaszokban is használható.és izorhamnetin-glikozidok). élvezeti teaként. továbbá antibakteriális. Chelidonium majus L. felső légúti hurutok esetén. Hg. Hatóanyag: 12-15% cserzőanyag (gallotannin és catechotannin). VIII. bisabolol). Hatóanyag: 0.6-1. Évelő.) Millsp. szurdokvölgyekben.) All.5% illóolaj száraz drogban.: Euphorbia hirta L. ketonok. Teljes virágzáskor gyűjtik a virágzatokat vagy lepárlás céljából géppel 5-6 cm-es tarlóra vágják. carminativum. szalicilsav.és szíverősítő. Ph.] szőrös törpekutyatej Euphorbiae hirtae herba Honos trópusokon. útszéli árokpartokon. anthocyaninok. 2 m magasra is megnő. É-Afrikában és Ny-Ázsiában vadon és kultúrában fordul elő. kávésav-származékok Alkalmazás: orvosi székfűhöz hasonlóan antiphlogisticum. luteolin-glikozidok). ergostan-típusú szteroidok Alkalmazás: antiphlogisticum. triterpén szaponinok (ursolsav. nyálka-poliszaharidok Alkalmazás: antibakteriális. de előfordul szubtrópusokon is. nemes pipitér Chamomillae romanae flos (Ph. kumarinok (scopoletin). linalool. egyes in vitro tesztekben antivirális. kertekben. – EUPHORBIACEAE [syn. nálunk kerti dísznövény. poliin (matricariasav-észterek). 4.Forrás: http://www. – ONAGRACEAE [syn. Illóolaja üzemi méretekben előállítható. geraniol. 4. – BRASSICACEAE [syn. 0. Alkalmazás: flos népgyógyászatban spasmolyticum. Chamaesyce hirta (L. Az egész országban gyomtársulásokban. magban lévő kardenolidok lehetséges szívgyógyszer-alapanyagok. crategolsav). emésztésjavító. Hatóanyag: 0. pinocarveol. Ph.: Epilobium angustifolium L. oleanolsav. 400C-on szárítják (beszáradás 7-8:1).hu Alkalmazás: köhögéscsillapító és expectorans bronchitis. erdővágásokban. Hg. herba homeopathiában. szájöblögetésre aftás szájnyálkahártya megbetegedések esetén. VIII.) = Chamomillae romanae anthodium Chamomillae romanae aetheroleum Honos Mediterráneumban.] rómaikamilla. antidiarrhoeicum. Kíméletesen szárítandó (beszáradás 5:1).. évelő lágyszárú. Európában. izokvercitrin). városi járdák fal menti szegélyén igen közönséges. Hegy. főleg a teltvirágzatú fajtáit termesztik. máj. Eur.2-0. Áprilistól . – ASTERACEAE [syn. a herbában is meglévő becőkben robinin (kempferol-glikozid) is. nálunk 3-5 éves kultúrában. Egyéves lágyszárú.) = Chelidonii (majoris) herba Chelidonii rhizoma et radix Honos Eurázsiában. 0. Leveleit virágzás előtt gyűjtik.2-0.) Scop.] erdei deréce Chamaenerionis folium Honos Eurázsiában. Cheiranthus cheiri L. Eur. erdőszéleken. patakok mentén. aldehidek. lupeol).4% virágzó hajtásban. flavonoidok (kvercetin. antibakteriális. flavonoidok (apigenin-. anthranilsav-metilészter. – PAPAVERACEAE vérehulló fecskefű Chelidonii herba (Ph. kamazulén. Kétéves vagy évelő..) Cranz] sárgaviola Cheiri (arabici) flos Cheiranthi (cheiri) semen Cheiranthi (cheiri) herba Mindenhol elterjedt.doksi. Árnyékon vagy mesterségesen. Hatóanyag: flavonoid (myricetin. E. Évelő.: Erysimum cheiri (L. spicatum Lam. zuzmósavak miatt antibakteriális. nerol.: Anthemis nobilis L. fenolkarbonsavak. Chamaemelum nobile (L.

(+)-chondrocurin Alkalmazás: a mozgató idegvégkészülékeket bénítva – megfelelő adagban.Forrás: http://www.7-dimetil-naftokinon). (-)-curin. Közép-Amerikában. Alkalmazás: erős hatású drog. bakteriosztatikus főként húgyúti fertőzések esetén. Ázsiában. amyrin. a gyökérzetben 1-2%. et Woodw. csípős gyanta Alkalmazás: tonicum. Európában termesztik. Chionanthus virginicus L. Hatóanyag: gyűrűs bifeniléterszerű phillyrin (chionanthin. ursolsav. Cardio. ma főleg homeopathiában. coptisin. ambrosioides et var. Alkalmazás: adagolt gyógyszerként féreghajtó (pl. nagy műtéteknél használják.] ernyőskörtike Chimaphilae folium Pyrolae umbellatae herba Honos É-Amerikában. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: keserű. protopin.) W. szalicilsav-metilészter. sokfelé termesztik. tehát a friss növény megtörve. Ascaris). taraxaszterol.2% chimaphilin (2. Tonicum.és idegpanaszok kezelésére is. kvercetin-glikozidok (hyperosid. utóbbit szellős.2-0. előfordul még Európában. anthelminticum (L. dimer monoterpén aritason). váltólázban narcoticum. avicularin) Alkalmazás: a fő hatóanyag chimaphilin miatt antiszeptikus.) Gray – CHENOPODIACEAE mirhafű Chenopodii (ambrosioides) herba Chenopodii aetheroleum Honos trópusi Amerikában. Sokfelé termesztik. Még flavonoidok. a nyers nedv proteolitikus. Hatóanyag: 2-10% bis-benzil-tetrahidroizokinolin alkaloidok. tubokuráre Pareirae bravae cortex Honos Brazíliában. májbetegségekben és bőrpanaszokban. főként (+)-tubocurarin.) I. fedett helyen (beszáradás 3-4:1). chelerytrin. A chelidonin antimitotikus. Ag. Chenopodium ambrosioides L. Hatóanyag: arbutin. ma kozmopolita. enyhe analgeticum. É-Amerikában Texasig. Chelone glabra L. Kb. Gigartina mamillosa (Good. Chondrodendron tomentosum Ruiz et Pavon – MENISPERMACEAE pareira. kb. Homeopathia. szaponin Alkalmazás: korábban tonicum. antipyreticum.2-0. – RHODOPHYCEAE vörösmoszat. vértisztítóként herpeszszerű bőrbajokban. a friss tejnedvben proteázok. 30 féle alkaloid jellemző. a gyökérzetet késő ősszel vagy kora tavasszal gyűjtik. 0. intravénásan – általános izomrelaxans. pinocarvon. Chondrus crispus Stackh. 3-10 m magasra megnövő bokrosodó fa.: Pyrola umbellata L.és hepatopathiában ödémacsökkentő. var. – SCROPHULARIACEAE kopasz gerlefej Chelones glabrae herba Honos Kanadában. phillyrosid. főként izokinolin-vázas benzofenantridinek: chelidonin. Előbbit gyakori forgatással szárítják (beszáradás 5-6:1). külsőleg rendszeresen használva szemölcsirtó. Hatóanyag: 0. prostata-hypertrophiában is használható népgyógyászati tapasztalatok szerint. szaponinok. Adventív egyévesként főként ártéri gyomtársulásokban szórványosan az egész országban előfordulhat. Chimaphila umbellata (L. gyomor. berberin.hu őszig virágzik. továbbá májcirrhosis és icterus esetén. forsythin). Apró félcserje. összetétele földrajzi származás szerint eltérő lehet. – OLEACEAE amerikai hópehelyfa Chionanthi virginici radicis cortex Honos É-Amerikában. adagolása orvosi ellenőrzéssel szabályos. (+)izochondrodendron. de népgyógyászatban légúti.1-1% alkaloid.5% illóolaj (ascaridol.3%. Jellegezetes pyranon-dikarbonsava a chelidonsav.. Cholagogum. emmenagogum. ír moha Carrageen . szitoszterol. Dél-Amerika nyugati részén. 4% cserzőanyag. spasmolyticum. sanguinarin.doksi. A herbát virágzó állapotban. a herbában 0. Barton – PYROLACEAE [syn. állatgyógyászatban is bélférgesség esetén.

: Tanacetum balsamita L. Júliustól szeptemberig virágzik. A porított virágzatot (pulvis insectorum) régebben használták.) = Matricariae herba = Matricariae vera aromatica herba = Parthenii herba Tanaceti parthenii folium = Chrysanthemi parthenii folium Honos Kis-Ázsiában. útszéli gyomtársulásokban is előfordul. 4-5 évig egy helyen élhet. A vetőmagot 60-70 cm sortávolságra.) Bernh. Teljes virágzáskor gyűjtik kaszálógéppel. var. rendszerint mesterségesen szárítják (beszáradás: 4-5:1).Forrás: http://www. A herbát virágzáskor. Chrysanthemum leucanthemum L. Hatóanyag: galaktóz-szulfát polimer carrageenin Alkalmazás: enyhe laxans. Utóbbit mosás után kettéhasítják és 500C-on szárítják (beszáradás 3:1). – ASTERACEAE [syn. thujon. VIII. melyek szerves oldószerben oldódnak (észterképző savak a krizantémsav és a piretrinsav) Alkalmazás: szelektív és gyorsan lebomló rovarölő szerek készülnek belőle és félszintetikus származékaiból. édes vízzel alaposan kimossák. heparinoid. Chrysanthemum cinerariifolium (Trev. A pótkávét szolgáltató fajtáit termesztik. Hatóanyag: terpén-észterek (piretrinek. migrénes panaszok megelőzésére. A subsp. 2-4 éves kultúrában általában különböző fajtáit termesztik. A virágzatokat teljes kinyíláskor gyűjtik. endivia és C. Eur. Virágzó hajtása vagy virágzata gyógyszeripari alapanyag. – ASTERACEAE [syn. .: Tanacetum parthenium (L.] boldogasszony tenyere Balsamitae herba = Balsamitae (Tanaceti) herba Honos Ny-Ázsiában. Kaukázusban. Külsőleg leginkább rovarriasztóként. leucanthemum ártéri és hegyi kaszálókon néhol tömeges. évelő. Pyrethrum parthenium Sm. lágyszárú. Ph. Írországban).) Sch. Főleg az ország déli területein jól termeszthető. gyógyszerekben is. Bolygatott helyeken. Hatóanyag: jellemzők a spirociklikus poliin éterek. Cichorium intybus L. chrysantenil-észterek). 0. infarktus megelőzésében (gyógyszerek formájában). Hatóanyag: illóolaj. majd apálykor összegyűjtik. Ny-Ázsiában. – ASTERACEAE rovarporvirág Pyrethri flos = Chrysanthemi flos Honos DK-Európában. Júniustól novemberig virágzik.] réti margitvirág Bellidis majoris herba (flos) = Chrysanthemi leucanthemi herba (flos) Honos Európában. kevés illóolaj (kámfor. Chrysanthemum parthenium (L. Évelő.) Vis. sylvestre sokkal ritkább. gyomtársulásokban közönséges. erdőszegélyekben. A friss moszatok a fikoeritrin miatt vörösek. Antibakteriális. majd napon szárítják.5 cm mélyre vetik. Elvadulhat. Mediterráneumban. de használják ízületi bántalmak esetén is. var. 4. a subsp. Balkán-félsziget déli részén. a gyökeret késő ősszel vagy tavasszal gyűjtik. ezek meleg vérű állatokra nézve kevéssé mérgezőek. majd ritkítják (60 egyed/méter). Kaukázusban.: Leucanthemum vulgare Lam.hu Honosak Atlanti-óceánban. Bip.. Rokona a zöldséget és salátát szolgáltató C. Évelő dísznövény.. napon szárítják. foliosum. – ASTERACEAE katángkóró Cichorii radix Cichorii (intybi) herba (folium) Honos Eurázsiában. arterioszklerózis. Kaukázusban. Hg. Évelő. cinerinek). lágyszárú kerti dísznövény. de szárítás után lebomlanak a festékek. fiatal levele salátaként fogyasztható. Chrysanthemum balsamita L. továbbá kevés illóolaj Alkalmazás: hurutos megbetegedésekben.] őszi aranyvirág Tanaceti parthenii herba (Ph. tanacetoidesben főként carvon Alkalmazás: epehólyag bántalmak esetén. balsamitában főként kámfor.doksi. erdei tisztásokon. Termeszthető. poliinek Alkalmazás: vasculáris fejfájás kezelésére. szőrfűgyepekben él. – ASTERACEAE [syn. a telepek dagály idején partra sodródnak (pl. Hatóanyag: szeszkviterpén γ-laktonok (partenolid).

Hg. lactucopicrin). phellandren stb. szerves savak Alkalmazás: vegetatív idegrendszerre hat. a herbában még esculetinglikozid cichoriin) Alkalmazás: cholagogum (mellékhatása nincs.hu Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton (lactucin. Cinchona pubescens Vahl. Hg. Kanadában. triterpén (taraxaszterol). tonicum. VIII. paricin. Jáván. 8-12% nyálka-poliszaharid.) Nutt. Cinnamomum aromaticum Nees – LAURACEAE [syn.) = Cinnamomi aetheroleum (Ph. 4. Szumátrán.doksi. kb. tannin. évelő. metil-kumarilaldehid.2% nem mérgező illóolaj (p-cymol. Cimicifuga racemosa (L. továbbá 5-8% kinasav (6-metoxi-cinchoninsav). pinen. főként kinolin alkaloidok. cimigenol). főként keserű triterpenoid glikozidok (actein. – APIACEAE csomorika Cicutae virosae herba Cicutae virosae folium Cicutae virosae rhizoma et radix Cicutae virosae fructus (= semen) Honos É. Hatóanyag: 15-20% gyanta. succirubrin. metil-szalicilaldehid. Hg. cuminaldehid.) Honos Közép-Amerikában és Dél-Amerika északi és nyugati részein. Áttelelő lágyszárú vizes élőhelyeken. Cicuta virosa L. Antiklimakteriális gyógynövény-termék is készül belőle. izoferulasav. benzoesav.) Alkalmazás: idegrendszeri méreg. antirheumaticum. VII.5 méter magas cserje.] kámforfa Camphorae aetheroleum . Cinnamomum camphora (L. 8% catechin-tannin.és Közép-Európában. szalicilsav. Eur.) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Ph. chinovosid) Alkalmazás: az izolált fő hatóanyagokból gyógyszerek készülnek. ahol termesztik is. Hatóanyag: keserű és toxikus poliinek.) Sieb.. – LAURACEAE [syn. VIII. cimicifugin. carminativum. Örökzöld fa.) Honos Kínában. ánizsaldehid. Eur. szubarktikus Amerikában. 2. Ph. VII. chinamin. termesztett növényként elterjedt Indokínában. szaponin. klorogénsav). cinchophyllin. homeopathia. Hg. tartósan is használható máj. szalicilsav. depurativum. chinicin. kumarin. ezen kívül antipyreticum.. továbbá cicutol és más poliinek. egyik leghatásosabb antimaláriás gyógyszermolekula. extrasystole esetén antiarrhythmiás gyógyszer. et Presl. – RANUNCULACEAE rövidágú poloskavész Cimicifugae (racemosae) rhizoma (= radix) Honos É-Amerikában. (+)chinidin/cinchonin. 2-3% kinacsersav. A chinidin (kinidin) tachycardia. mérsékelt égövi Ázsiában. oxitocinszerű hatása is van. Indiai-szubkontinensen. Rokon fajai közül a C.) = Chinae succirubrae cortex (Ph. Ph. acetilacteol. ledgeriana (calisaya) 10% kinint is tartalmazhat. 4. triterpénglikozidok (chinovasav. benzaldehid. 2-3% cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum. továbbá szalicilaldehid.Forrás: http://www. Gyökérben és termésben akár 1. VII. cinchophyllamin. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. D-Amerikában és Japánban is. 15-20 m magas fa. fahéjsav. A kinin a malária plasmodiumot pusztítja.: Cinchona succirubra Pavon] vörös kínafa Cinchonae cortex (Ph. így (-)-chinin/cinchonidin.és epehólyag-bántalmakban). főként cicutoxin (1-3%). Hatóanyag: 5-15% alkaloid.: Laurus camphora L. Mexikóban. Sri Lankán. tonicum (üdítőitalként is igen nagy higításban). stomachicum. antineuralgicum.: Cinnamomum cassia Blume] kínai fahéjfa Cinnamomi cassiae cortex (Ph. ennek nagy része fahéjaldehid. metilsuccirubrin. Nálunk mocsarak. tonicum. fenolkarbonsav (cikóriasav = kávésav és borkősav észter. Hg. külsőleg reuma kezelésére. gyökérben még inulin. más Cinchona fajok – RUBIACEAE [syn. fűzlápok védett növénye.

. itt és más trópusi (pl. külsőleg gombaellenes. Eur. termesztik innen keletre pl. az izo-nerolidol-típusban: 0. 4. fűszerként. szubtrópusi országban termesztik. 4. fenolkarbonsavak. de D-Amerikában is. Ph. kumarin. Eur. 80% kámforral. 5-6 m magas örökzöld fa. Eur.. Lágyszárú. Hatóanyag: citrullol. édesség.doksi. flavan (pectolinaringenin) Alkalmazás: népgyógyászatban emésztést elősegítő. Örökzöld.: Cinnamomum zeylanicum (= ceylanicum) Nees. limonen (50-65%). oligomer procyanidin Alkalmazás: digestivum. terpinen. szteroid szaponin cucurbitacin-glikozidok Alkalmazás: drasztikus hashajtó. antibakteriális (lemosókban. Cirsium oleraceum (L. Eur. kb.] (ceyloni) fahéjfa Cinnamomi cortex (Ph. a cineoltípusban: 0.: Citrus aurantium L.8% illóolaj. 4. 4. K-Ázsiában. kb.8-cineol. Eur. illatszeripar. – CUCURBITACEAE [syn. alkaloid. – LAURACEAE [syn. Hg. 90% linaloollal és 2% caryophyllennel.Forrás: http://www. Homeopathia. kozmetikumok gyártása.) Aurantii amari aetheroleum Aurantii amari floris aetheroleum (Ph. lábáztató folyadékokban). Hg.5-1. inhalálva légzőszervi mikózisok esetén is. használják dysmenorrhoeában. 80% borneollal.: Colocynthis vulgaris Schrad. Hg. Cinnamomum verum Presl.) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Ph. tonicum. 10 m magas. aromaticum = subsp. fő komponense (65-75%) a fahéjaldehid. 3% kámforral. szeszkviterpén. illatszeripar. Karib-tengeri szigetvilágban. üde lápréteken helyenként gyakori. Hg. sokfelé meghonosodott. subsp. 50% 1. spinaszterin.) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Ph. Eur.5-4% illóolaj. Magaskórós növényzetben. kámfor illóolajok kivonása. 4. 4. Ph. Ph. carminativum. antirheumaticum. Örökzöld.. Eur. – ASTERACEAE halovány aszat Cirsii herba Honos Eurázsiában. pinen. A kámfor-típusban: 1% illóolaj kb. kvercetin. áttelelő lágyszárú. Citrus aurantiifolia (Christm.. a borneol-típusban: 0. illóolaj. Hatóanyag: monoterpén-alkoholok. VIII.RUTACEAE savanyú citrom Citri aurantiifoliae fructus Honos valószínűleg trópusi Ázsiában. C. – RUTACEAE [syn. VIII.) Sw.. 4.VIII.) Scop.5 m magas. gyanta.hu Camphora Honos Kínában. fenolkarbonsavak. Hg. Tahitiban). 60%.) . antineuralgicum. diterpén (inszekticid cinnzeylanol). VIII.3-0.8% illóolaj. 3% bornilacetát és 2% linalool. VIII. illóolaj. VIII. 0. Citrus aurantium L..) Aurantii (amari) folium Aurantii (amari) fructus immaturi Aurantii flos Aurantii amari flos (Ph. Hg. sokfelé termesztik. 50 m magasra is megnő.és likőriparban. Ph.. Hg. Hatóanyag: Kínában 5 kemotípust különböztetnek meg. Hatóanyag: 0. 7% pinen. Ph. VII. vulgaris Risso] keserű narancs Aurantii (amari) pericarpium (Ph. aromaticum.75% illóolaj.) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Ph. Hg. 4. Hg. a linalool-típusban: 0. Ph. valamint kb.) Cinnamomi corticis tinctura (Ph. 5% eugenol. terpineol és linalool Alkalmazás: kámfor-előállítás. kb.4% illóolaj izo-nerolidol kb. . Ph.] sártök Colocynthidis fructus Honos D-Afrikában. flavonoidok Alkalmazás: limett-illóolaj alapanyaga. Szumátrán. Eur. VIII. gyanta. Ph. Jáván.) Schrad. Citrullus colocynthis (L..) Honos Sri Lankán. kb. 14% terpineol. VIII. amara Engl. citral. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag.) = Cinnamomi zeylanici cortex Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Ph..

) Citri medicae (fructus) cortex Honos Kínában. naringeninek. Hg.: Citrus sinensis (L. rutin.] édes narancs Aurantii (dulcis) pericarpium (Ph. 90%-a limonen. var. fototoxikus furokumarin bergapten (tisztított illóolajban csak nyomokban maradhat).. aurantium L. termesztik Olaszországban és sok más szubtrópusi országban. italalapanyag. Flavonoidok közül hesperetinek. továbbá a különleges illóolajokat inkább illatszeriparban (kozmetikumok. limonum (Risso) Hook] citrom Citri pericarpium Limonis aetheroleum (Ph. Ny-Indiában. Izraelben. 4. – RUTACEAE édes mandarin Curacao cortex (pericarpium) Kelet-Ázsiában és sokfelé termesztik.) = Citri sinensis pericarpium Aurantii dulcis aetheroleum (Ph.5%. ételízesítő. Citrus maxima (Burm. – RUTACEAE óriás narancs.4-0. továbbá neral. szappanok) dolgozzák fel. Hg. Dél-Kínában. terpinen. friss gyümölcse vitaminban gazdag. Éretlen termésben triterpénkeserűanyag limonin Alkalmazás: terméshéjfélék szárítva drogok. Fa vagy cserje.hu Petitgrain aetheroleum Honos ÉK-Indiában. Hatóanyag: illóolaj.. – RUTACEAE bergamott(narancs) Bergamottae aetheroleum Honos DK-Ázsiában.Forrás: http://www.és illatszeripar.. Citrus deliciosa Ten. amarum. sok aszkorbinsav. termesztik Olaszországban.5% illóolaj. Izraelben. likőripar. flavonoidok . elterjedt és termesztik D-Európában. Törökországban. octil-aldehid.6% illóolaj. Hg. sinensis Engl. Hatóanyag: 0. 12% flavonoid (pl. Nálunk üvegházban termést hoz. Alkalmazás: illatszeripar. illatszeripar. USA-ban és más szubtrópusi országokban. D-Amerikában. a keserű narancsolaj (pomeranzolaj) monoterpén-észterekben gazdagabb. ízesítő. sinensal és alkilészterek. medica L. 1% citral. Ph.) = Citri aetheroleum (Ph. illatszeripar. a C. VIII. Citrus aurantium L. 3-5 m magas.8% illóolaj (pinen. – RUTACEAE [syn. subsp. termesztik Keleten és D-Európában. Hatóanyag: kb. – RUTACEAE [syn. 10% limonen. a petitgrain olajban (Paraguay) több linalilacetát. 40% linalool. geranial. főként limonenből és limonen-epoxidból tevődik ki.9% illóolaj (nem keserű). az ezekből kivont illóolajokkal együtt aromaticumok. Hatóanyag: főleg limonen. Guineában. C. sabinen.. 0. továbbá metilantranilsav-metil-észter Alkalmazás: likőr. Citrus x nobilis Lour.doksi. nonil-aldehid. Eur. kb. Ph. VII. parfümök. de az illóolajokat. ebben 10% linalilacetát. VIII. decil-aldehid. dulcis L. mircen. Citrus limon (L.) Osbeck. virágban 0.: Citrus limonum Risso. mediterrán országokban. reticulata inkább DK-Ázsiában. Hg. subsp. amarumok. 0. stomachicum. egyéb terpének (25-50%). a kínai virágolajban (neroliolajban) kb. VII. Citrus bergamia Risso et Poit. továbbá citral. Eur. termesztik Dél-Olaszországban (Kalibria).2-0. C.) Merr.2-0. óriás citrancs Honos Malajziában. Hatóanyag: 0. Kínában. limonen. naringenin) Alkalmazás: aromaticum. Brazíliában. Dél-Oroszországban. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik.) Burm. Hatóanyag: terméshéjban 1-2%.) Neroli aetheroleum (= Naphae aetheroleum) – virágból Honos ÉK-Indiában. szerves savak Alkalmazás: aromaticum. 4. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin Mandarinae aetheroleum Honos K-Ázsiában. 16% linalilanthranilát. Mexikóban. linalool) Alkalmazás: élelmiszer. Hatóanyag: kb.

stigmasteringlikozid Alkalmazás: régen belsőleg krónikus ekcéma. Közvetlenül a virágzás előtt takarítják be. clematidol. – PYRENOMYCETES anyarozs Secale cornutum Mérsékelt éghajlatú országokban termeszthető rozs és tritikále kalászainak mesterséges befertőzésével biztosítják a szkleróciumok bőséges hozamát. Árnyékban vagy műszárító segítségével szárítják. Hatóanyag: 20-30% zsíros olaj (ettől mentesíteni kell). cauloszaponin.05-1. külsőleg ulcus cruris. akár évente kétszer is (még augusztusban). Floridában. Cladonia pyxidata (L. amarum. – CLADONIACEAE Cladoniae pyxidatae scyphi Honos a sarkvidéki tundrákon. cserjésekben az egész országban gyakori. forgalmazása tiltott. uterotonicus. aromaticum. júniusban virágzik. Kora tavasszal 30-40 cm sortávolságra vetik. perifériás vasoconstrictor (szülészetben vérzéscsillapító. Hatóanyag: protoanemonin. élelmiszer. illatszeripar. psoromsav). Sok félszintetikus származéka ismeretes. A félszintetikus lizergsav-dietilamid (LSD) erős kábítószer. gyümölcse italt szolgáltat. anemonin. flavonoidok. alkilaldehidek. homeopathia. mircen.hu Alkalmazás: fűszer. sabinen. továbbá furokumarinok (bergamottin. Észak-Ázsiában. ergokriptinek. kizárólag gyógyszerek készülnek a tiszta hatóanyagokból. limonen. 0. illóolaja a likőr. magjából gyógytermék készül. DAC) Cardui benedicti fructus Honos Mediterráneumban.0%. kifejezetten oxytocikus.és illatszeriparban használatos.doksi. Fásodó szárú lián. psoralen) és kumarinszármazékok. bergapten.és Dél-Európában. köszvény. ergoxinok és vízben jobban oldódó. heteropoliszaharidok Alkalmazás: antibiotikus.14% illóolaj a terméshéjban. – RANUNCULACEAE erdei iszalag Clematidis vitalbae folium Honos Európában. napfényre érzékeny (beszáradás 5:1). szubtrópusokon sokfelé termesztik.) Hoffm. – ASTERACEAE benedekfű Cardui benedicti herba (Ph. 30 féle indolalkaloid lizergsavszármazékok: zsírban oldódó peptid ergotaminok. terpinen. clematidol. italalapanyag. migrén ellenes). metilszármazékait a szülészetben használják szülés utáni és más eredetű méhvérzések esetén. régen uterotonicum. . erdőkben. Clematis recta L. főként pinen.) = Cnici benedicti herba (ÖAB. szaponin. anemonin. Egyéves. Hatóanyag: illóolaj. D-Afrikában. Claviceps purpurea (Fr. kb. termeszthető. Magban keserű dezoxilimonin. a gépi betakarítás után a szárított nyersanyag feldolgozható. Ergometrin alig hat az ütőérrendszerre. trópusokon. Citrus reticulata Blanco – RUTACEAE mandarin-narancs Honos DK-Ázsiában. szterolok Alkalmazás: diureticum. fenolkarbonsavak.) Tul. Ergotoxin (dihidro-származékai) antihypertensiv. A Dunántúlon száraz erdőkben. antisyphiliticum. Ny-Ázsiában. Hatóanyag: zuzmósavak (barbatinsav. könnyen kivadul. VII.Forrás: http://www. ergotoxinok (ergokrisztin. anemonol. áttelelő lágyszárú. Kaliforniában. citrancs Honos és termesztik Spanyolországban. reuma esetén. É-Afrikában. – RANUNCULACEAE felálló iszalag Clematidis rectae herba Honos Közép. savamid ergometrin (= ergonovin) Alkalmazás: ergotamin sympatholyticum. diureticum. Kaukázusban. Citrus x paradisi Macfad. Clematis vitalba L. Homeopathia. Hg. Hatóanyag: 0. Májusban. Cnicus benedictus L. Izraelben. limettin. – RUTACEAE grépfrút. cserjésekben helyenként gyakori. caulosaponin-glikozid. Alkalmazás: tonicum. Hatóanyag: protoanemonin. ergokornin). fumarprotocetrarsav. gyulladáscsökkentő. linalool. flavonoid Alkalmazás: gyümölcs.

Hatóanyag: mint fent Alkalmazás: az előbbiekkel együtt ennek a fajnak a magját is elszenesedésig pörkölik.2-0. szubarktikus vidékeken. Hg. Cocos nucifera L.) Schott et Endl.) Schott et Endl. idegrendszeri tünetekben kínai orvoslásban. 0. VIII.) = Colae semen tostum . fokozza fájdalomcsillapítók hatását. – STERCULIACEAE Cola nitida (Vent. – ARECACEAE kókusz(dió) Cocois oleum raffinatum (Ph. Codonopsis pilosula (Franch. epefunkciót.3% illóolaj. Hatóanyag: magban 30-35% zsíros olaj Alkalmazás: tisztított olajat a gyógyszerészetben és élelmiszeriparban. rubefaciens. Hatóanyag: 0.2-0.. kb. élénkítő. stomachicum. 1. cnidiumlakton (ligustilid. flavonoidok. triterpének.és benzil-mustárolaj glikozidok. sztigmaszterol. citral.5% illóolaj. kávésav).) Stapf kóla(dió) Colae semen (Ph. így jutnak a kávészénhez. Cola acuminata (Beauv. Eur. Szibériában. libériai kávé Coffeae (tostae) semen Coffeae carbo Honosak Afrikában. et Thunn. limonen. továbbá poliin. izocnidilid).RUBIACEAE [syn. Távol-Keleten. Hatóanyag: 0. Linden] kongói kávé Coffeae carbo Honos Afrikában. Kanada keleti és nyugati részein. tonicum. sokfelé termesztik.3% illóolaj (főleg cimen. fenkon. Kongóban. Cola ballayi Cornu.Forrás: http://www.) Honos és termesztik a trópusi vidékeken mindenhol. lignan-lakton (trachelogenin). VIII. antiulcerogén. – CAMPANULACEAE harangfolyondár Codonopsidis pilosulae radix Honos Kínában. javítja az emésztést. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: étvágygerjesztő. Hatóanyag: szterol.5% purin-vázas koffein. előnyösen befolyásolja a gyomorsav szekréciót. vagyis antistressz hatású. Eur. 4. vérnyomást emelő. szeszkviterpén atractylenolid II. formil-pterolil-glutamátszármazékok Alkalmazás: anticholinerg. a népgyógyászatban vértisztító főleg köszvényes és reumás bántalmakban. triterpének (spinaszterol.doksi. Coffea canephora Pierre . főként butil. amarum.) Nannf. raphanol Alkalmazás: antibakteriális.3-2. Ph. taraxerol.hu Hatóanyag: germacranolid-típusú szeszkviterpén-laktonok (főleg 0. keserű italok alkotórésze. Coffea robusta L. Ph. trópusokon sokfelé termesztik. friedelin).7% cnicin). Cnidium officinale Mak.. továbbá fenolkarbonsav (3-5% klorogénsav. Coffea arabica L. fenolos syringin. diureticum. Hatóanyag: kb. Cochlearia officinalis L. – RUBIACEAE arab kávé Coffea liberica Bull. – APIACEAE Cnidii rhizoma Honos Kínában. fahéjaldehid). Cola verticillata (Schumach. Hg. 4. a pirított kávé fő aromakomponense furfuril-markaptán Alkalmazás: központi idegrendszert izgató. poliszaharid Alkalmazás: ginszenghez hasonlóan adaptogén. – BRASSICACEAE orvosi kanáltorma Cochleariae officinalis herba Honos főként É-Európában. karbolinalkaloid perlolyrin. cnidilid. immunmoduláns.

Hatóanyag: gyökérben labdenod-típusú diterpének. szubtrópusi vidékein. Don – COMBRETACEAE kisvirágú nyálkafa Combreti folium Honos trópusi Afrika nyugati részén. analgeticum. – LAMIACEAE Honos Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: bis-benzilek. cystitisben használható. Colutea arborescens L. igen ritka jégkorszaki reliktum. gyanta. Collinsonia canadensis L.: Potentilla palustris Scop. 0. – FABACEAE pukkanó dudafürt Coluteae folium Honos Közép.hu Honos a trópusi Afrikában. több mint 1 m magas lágyszárú. Ízesítő. Coleus forskohlii (Willd. cserje. – COLCHICACEAE őszi kikerics Colchici (autumnalis) semen Colchici (autumnalis) tuber (= bulbus) Colchici flos Honos Közép-Európában. védett. az egész növény Brazíliában anthelminticum. spasmolyticum. trópusokon (pl. máj. Cserje. rhizómában sok keményítő Alkalmazás: gyökértörzse gazdag keményítőben.) Schott – ARACEAE Honos a trópusi Ázsiában. catechin-tanninok Alkalmazás: stimuláns. .) Alkalmazás: köszvény. ezek szegélyein helyenként előfordul. Hatóanyag: 0. főként forskolin (= coleonol) Alkalmazás: a forskolin pozitív inotrop myocardium esetén csökkenti a perifériás ellenállást.és epebetegségekben. Indiában sokfelé termesztik mindegyiket). nyálka-poliszaharid. antihypertensiv. reumaellenes.6-3% purin-vázas koffein és kb. kolin. Burma és Thaiföld trópusi. a Dunántúlon gyakori. citronellal stb. Hatóanyag: coluteasav. polihidroxi-cikloalkanok Alkalmazás: cholereticum. Hatóanyag: toxikus szaponinok. szaponinglikozid Alkalmazás: alkaloid erősen diuretikus. Combretum micranthum G. zsombékosban élhet. terpineol. italgyártás.1-0. szubmediterrán vidékeken. Évelő. Trópusokon termesztik. a Ny-Dunántúlon vagy máshol láperdőkben. izovaleriánsav. levelek és termés rubefaciens. a demecolcin köszvényes roham gátlására alkalmanként.doksi. pinen. nyíltabb tölgyeseiben. – LAMIACEAE sziklagyökér Collinsoniae canadensis rhizoma (radix) Honos É-Amerika üde vegyeserdőiben. táplálék. vértisztító. Hatóanyag: alkaloid. bokorerdőiben. Hatóanyag: 8-11% gallocatechin. Herba inszekticid. catechinek. illóolaj. Áttelelő lágyszárú.Forrás: http://www. stilbenoidok.6% alkaloid (benzilizokinolin alkaloid autumnalin és protoalkaloid-típusú származékai. illóolaj (metilchavicol).) Brig. cserzőanyag. demecolcin) Alkalmazás: cytostaticum (mitózisméreg. – ROSACEAE [syn. 0. évelő. keserűanyag. Colchicum autumnale L. szaponaretin. reuma ellen. lápréteken. hagymagumós évelő lágyszárú. Homeopathia. canavanin Alkalmazás: régebben laxans. colchicin. illóolaj (izovajsav.és D-Európában. diureticum. mindkét célra csak gyógyszerként.] tőzegeper Pentaphylli aquatici herba Pentaphylli aquatici radix Honos Eurázsiában.3% combretannin. Karib-szigeteken. vitexin. É-Afrikában. diureticum. de nagy adagban erősen toxikus. Hatóanyag: 0. adstringens. Colocasia esculenta (L. Üde réteken különösen a Középhegységben. a Dunántúl meszes talajú. orvosi ellenőrzéssel. de mérgező! Comarum palustre L. ploidszintet növelhet). Brazíliában. 13-15% cserzőanyag.1% teobromin.

akár 1% illóolaj. commiphorsavak). kis adagban a drogkivonatok spasmolytikusak (sedativum. conhydrin. analgeticum). laxans. a convallatoxin. egy. 6% cserzőanyag. pseudoconhydrin).vagy kétéves lágyszárú. Alkalmazás: enyhe laxans. Más fajok is drogot szolgáltathatnak.doksi. VIII. – CONVOLVULACEAE apró szulák Convolvuli (arvensis) herba Kozmopolita. Hatóanyag: kb. csakis orvosi ellenőrzéssel. a népgyógyászatban cholagog. illóolaja bronchitis esetén. 1% alkaloid (delcosin. Hatóanyag: 0. esculetin Alkalmazás: antihypertensiv. továbbá kevés calcatrippin alkaloid. desodorans. a herbicidek miatt nagyon kiritkult.és fogpasztagyártásban.és kempferol-glikozidok. országszerte.: Commiphora molmol Engl.] mezei szarkaláb Consolida orientalis Schröd. évelő. sokfelé kertekben ültetik. convallatoxol. jalapin-glikozid. külsőleg régebben szemborogatásra. – CONVALLARIACEAE májusi gyöngyvirág Convallariae (majalis) herba (folium) Convallariae flos Convallariae rhizoma (= radix) Honos Európában. 10% gumiszerű. Convolvulus arvensis L. mérsékelt éghajlatú Ázsiában. Hg. delsolin. Eur. Eur.. emiatt kissé mérgező. VIII. értágító. poliinek (pl. Conium maculatum L. adstringens. kertekben nehezen irtható. – BURSERACEAE [syn. Hg. tölgyeseinkben. szeszkviterpén-alkoholok. K-Mediterráneumban. Ph. Mag ritkán használatos purgans. delsonin. fenolkarbonsavak) Alkalmazás: enyhébb. Hatóanyag: 6-7% illóolaj (főleg pinen). főként ödémával járó szívelégtelenség esetén diureticum.). 2% alkaloid (coniin. 4. furostan-típusú szaponinok (convallariasav. 30-40% gyanta (pl. falcarinol.] szomáliai balzsamfa Myrrha (Ph. továbbá Arab-félszigeten. Convolvulus scammonia L.) Myrrhae tinctura (Ph. Ph. γ-conicein. a gyanta füstölőszer.és guajan-típusúak). Consolida regalis S. tarlókon régen gyakori volt. szántókon.) Myrrhae aetheroleum Honos Afrika északkeleti. keleti (kerti) szarkaláb Calcatrippae flos = Delphinii (consolidae) flos = Consolidae regalis flos Calcatrippae semen = Consolidae regalis semen Honos a mezei szarkaláb Eurázsiában. eleman-. – CONVOLVULACEAE kis-ázsiai szulák .: Delphinium consolida L.1-0. Convallaria majalis L. ezen kívül még kvercetin. desinficiens. F. Évelő lágyszárú. eudesman. fenolkarbonsavak. féregűző. kumarinok. Hatóanyag: kb. 50-60% nyálkapoliszaharid Alkalmazás: régebben légúti betegségekben. lycoctonin stb. Mediterráneumban. útszéli gyomtársulásokban gyakori. üde lombos erdőinkben helyenként gyakori. Teaszépítő. convallosid és több más szteroid kardenolid. a kerti DK-Európában. magban kb. furanoszeszkviterpének (germacran-. ma csak homeopathiában. Homeopathia. gyantás anyag.Forrás: http://www. consolidin.. falcarinon) Alkalmazás: coniin különösen erős méreg (végül légzésbénulással járó halált okoz). igen gyakori gyom. spasmolyticus. diureticum. A mezei szántókon. – APIACEAE foltos bürök Conii maculati herba = Cicutae herba = Cicutae (officinalis) herba Conii maculati fructus (= semen) = Cicutae fructus Honos Eurázsiában. Gray – RANUNCULACEAE [syn.4% kardenolid strophantidin-glikozid. keleti részén.hu Commiphora myrrha (Nees) Engl. drognak a kertekben is termeszthető keleti szarkaláb virágjait használják. illatszer. convallarin). Hatóanyag: virágban anthocyan-glikozid delphin. Egyévesek. kb. teafestő. 4. fenoloidok (flavonoid. 3-4% diosmin.

fele caryophyllen. cserzőanyag. – CORNACEAE virágos som Corni floridae cortex Corni floridae radicis cortex Honos É-Amerikában. Hatóanyag: 40-90% illóolaj. Coptis chinensis Franch. Coriandrum sativum L. nedvességtartalma 14-16%-os. szaponin (pl. gyökérkéregben gyanta. scopoletin-származékok Alkalmazás: gyanta (scammonium) laxans.Forrás: http://www. júliusban virágzik.. flavonoidok. kámfor. általában dél-amerikaiak. kb. antipyreticum. VIII. Nagy termetű fák. – APIACEAE koriander Coriandri fructus (Ph. Ha az ikerkaszat színe barnássárga.hu Scammoniae resina Honos K-Mediterráneumban Kukázusig. Hatóanyag: berberin.5-2.8-cineol. worenin) Alkalmazás: antibakteriális. – RANUNCULACEAE [syn. ekcéma kezelésére.) Salisb. Copernicia prunifera (Mill. emésztésjavító.. spasmolyticum. Copaifera reticulata Ducke – CAESALPINIACEAE Copaifera langsdorffii Desf. Hatóanyag: gallotannin. Ph.2:1). (= var. illatszer.) (= semen) Coriandri aetheroleum Honos Mediterráneumban. verbenalinglikozid (cornin) . Egyéves.: Coptis groenlandica (Oeder) Fernald] alaszkai aranyfonál Coptidis trifoliae rhizoma Honos É-Európában. Hg. 15% gumianyag.) = Carnauba cera Honos ÉK-Brazíliában. limonen. külsőleg conjuctivitis. microcarpum DC. Hatóanyag: 1. néha kivadul. kb. 1. antiphlogisticum (gastroenteritis.doksi. de mérgező. 20-60% gyanta (gyantasavak) Alkalmazás: antiszeptikus. külsőleg ekcéma kezelésére. 15% cukor. stomatitis. Cornus florida L. és más Copaifera fajok (balzsam) kopálfa Copaivae balsamum Honos Brazíliában. palmatin. Júniusban.Ph. vulgare Alef. 3-5 cm mélyre. Külsőleg kelésre. és más Coptis fajok – RANUNCULACEAE kínai aranyfonál Coptidis chinensis rhizoma Honos Kínában. Bokros. a többi is szeszkviterpén. Hatóanyag: 3-13% gyanta. 4. muskotályos íze miatt felhasználják italkészítéshez. macrocarpum DC. Hatóanyag: viasz. majd utóérlelés után csépelhető (beszáradás 1. var. VIII. D-Amerika északi és nyugati részén. Hg. VII. Fűszer. Kétmenetes betakarítás esetén a termések 30-40%-ának beérésekor rendre vágják. de mindenhol termesztik.) Moore – ARECACEAE [syn. diarrhoea). geranilacetát és a jellegzetes illatát adó transz-tridecen-2-al) Alkalmazás: carminativum. pinen. afroázsiai növény. adstringens (húgyúti és felső légúti betegségekben). geraniol. Coptis trifolia (L. akkor kombájnnal aratható. Az országban elsősorban a kistermetű változatot (var. Hatóanyag: kvaterner protoberberin-alkaloidok (coptisin. Betakarítása történhet egy vagy két menetben.: Copernicia cerifera Mart. berberin. 4. ursolsav).] karnaubapálma Cera carnauba (Ph.) et var. alifás alkoholok és savak észterei (fő komponens a cerotsav és a myricilalkohol észtere) Alkalmazás: segédanyag gyógyszerészetben. Hg. Ázsiában és Amerikában. Indiai-szubkontinensen. Indokínában. Homeopathia. Kora tavasszal vethető 25-30 cm-es sortávolságra. de akár 8 méterre megnövő fa. microcarpa) termesztik. Ph. jatrorrhizin.és festékipar.5% illóolaj (főleg linalool. coptin Alkalmazás: tonicum. illatszeripari alapanyag.. Eur. Étvágyjavító. Eur.

. leucodelphinidin. főleg üde lomberdők szegélytársulásaiban. Dunaföldvár mellett Bölcske határában). hámosodást.doksi. thalictricavin. Cornus mas L. leucocyanidin.és bükkelegyes erdőkben. Illatos nyári leveleit gyűjtik. protopin. Májusban. több komponens narkotikus. corybulbin. hydrohydrastinin stb. scoulerin. Mediterráneumban.: Corydalis cava (L. Kis-Ázsiában. terpineol) Alkalmazás: adstringens és fertőtlenítő hatása miatt szájöblögetőként vérzéscsillapító. továbbá aranyeres panaszok enyhítésére ülőfürdőnek.) Alkalmazás: spasmolytikus. szitoszterol Alkalmazás: felületi visszérgyulladásban.és cyanidin-glikozidok. Cotinus coggygria Scop. dysenteria kezelésére. Crambe tataria Sebeök – BRASSICACEAE tátorján Honos Kaukázusban. A Bükkben és a Dunántúlon karszt-bokorerdőkben helyenként gyakori. a termés frissen antioxidáns hatású.és Dél-Európában. C. szörpnek. – CORYLACEAE (közönséges) mogyoró Coryli (avellanae) folium Coryli (avellanae) cortex Coryli (avellanae) gemma Honos Európában. – ANACARDIACEAE [syn. Kaukázusban. ellagsav-észterek). 3-5% cserzőanyag. főleg a Dunántúlon gyakori. Crataegus laevigata (Poir. Hatóanyag: glikozinolátok Alkalmazás: gyökere táplálék. myrcen.hu Alkalmazás: antiszeptikus. Corydalis bulbosa (L. taraxaszterol. tehát erős hatású. dyspepsia. löszfalakon ritka (pl. – FUMARIACEAE [syn.) Schw. kámfor. A Dunántúlon száraz bokorerdőkben gyakori cserje. 0. Hatóanyag: 18-20% gallotannin cserzőanyag (galluszsav-. vékony rétegben.: Crataegus oxyacantha L. Áttelelő lágyszárú. corydin. corycavidin. tonicum. Kaukázusban. parkokban is gyakori. pinen. Évelő gumós. Crataegus azarolus L. A Dunántúlon különösen gyakori üde gyertyán. júniusban virágzik. aranyeres bántalmakban. fogínygyulladás esetén. canadin. catechin-cserzőanyag.Forrás: http://www. tuberosa DC. adstringens. et K. sokfelé termesztik.] cseregalagonya . Ny-Ázsiában. emiatt homeopathiában használják. Hatóanyag: cserzőanyagok. védett növény. Kis-Ázsiában. K. – CORNACEAE húsos som Corni folium Corni fructus Honos Európában. – ROSACEAE [syn. flavonoidok. Indiaiszubkontinensen. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). fa. fogyasztható. gyomorbántalmak ellen a népgyógyászatban.1% illóolaj (limonen. Ny-Ázsiában. fisetin). anthocyaninok Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. gyulladáscsökkentő (pl. Kaukázusban. Hatóanyag: flavonoid (miricitrin).] cserszömörce Cotini (coggygriae) folium Honos Közép. Változatait főként dísznövényként termesztik. löszpusztákon. corypalmin. Hatóanyag: 5-6% izokinolin-alkaloid (corydalin. fustin. Szibériában. delphinidin. Honos DK-Európában.és Közép-Európában. Kínában. Balatonkenesén. főként foghúzás után. Szeszes szájüregkezelő szerek készülnek belőle. Magas cserje. fogínygyulladásra). kvercetin. flavonoidok (myricetin. befőttnek is készítik.] odvas keltike Aristolochiae cavae tuber (= radix seu rhizoma) = Corydalidis rhizoma = Corydalis tuber Honos Európában. linalool. Ny-Ázsiában.) DC.) Pers.: Rhus cotinus L. Főleg D-Európában termesztik is. bulbocapnin. szövetregenerációt elősegítő. corytuberin. Kultúrváltozatait termesztik. Corylus avellana L.

VIII. Hatóanyag: flavonol (kb. dyspepsia.) Honos D-Európában.1% diosmin). rutin. sokféle készítménye ismert. Az Alföldön több helyen konyhakertekben ültették.3-2. monogyna szolgáltatja) Hatóanyag: 1-4% oligomer procyanidin (di-. Dél-Amerika nyugati részén. továbbá pinenek. fenolkarbonsavak. tetra-. DNy-Ázsiában. Indiaiszubkontinensen és Iránban. crataegolsav) Alkalmazás: pozitív inotrop. Népgyógyászatban sedativum. Crataegus nigra W.. Kaukázusban. VIII. pl. orientin. VIII. Hg. Crataegus monogyna Jacq.8-cineol). – IRIDACEAE jóféle sáfrány Croci stigma (ÖAB. Ny-Ázsiában. Eur. Crataegi folium cum flore (Ph.) = Crataegi herba Crataegi folii cum flore extractum siccum (Ph. ma csak génbankban található. [syn. epicatechin. kempferol. a terméseket augusztustól gyűjtik (beszáradás 3:1). VIII.. tölgyelegyes erdőkben. heteropoliszaharidok Alkalmazás: állatkísérletekben a crocetin antitumor-aktivitású és véralvadás-gátló. oleanolsav. luteolin.doksi. É-Afrikában. subsp. védett cserjéje. coronaria értágító. monogyna Léveillé] egybibés galagonya Honos Európában.Forrás: http://www. savelégtelenség esetén.és dohányiparban. Crithmum maritimum L. 0.5-3% illóolaj (cymol. antiarrythmiás hatású coronaria-sclerosis esetén (fokozza a szív oxigénellátását. Mediterráneumban. catechin. aminok (fenetilamin.) Benn. laevigata és C. – APIACEAE tengerikömény Crithmi maritini herba Honos Európában. hexamer flavan-3-ol). DAC) Croci flos Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Ph. 15% gyanta Alkalmazás: amarum. 4. crocetin). Áprilistól május végéig virágoznak. A Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben gyakori.. ecetízesítő. et K. penta-. likőr. kb. tölgyes. Eur. Likőr. Eur. Crocus sativus L. továbbá C-glikozidok. 6 m magas cserjeszerű fa. furokumarin Alkalmazás: saláta. Hg. izovitexin. triterpenoidok (ursolsav. Croton tiglium L. 4. vitexin. főként élelmiszerfestőként. Ph. Homeopathia. 2% karotinoid (crocinok. de az egész országban megtalálható. 0. izoorientin. egyéb O-glikozidok. spasmolyticum. crataeosid. Ph. limonen. cserjésekben gyakori.4-1. Hg.) Crataegi flos Crataegi folium Crataegi fructus (Ph. Ny-Ázsiában. Az előbbivel együtt piros almácska áltermésük is gyűjthető. rhamnovitexin. – EUPHORBIACEAE (aranylevelű) kaszkarilla(cserje) Cascarillae cortex = Crotoni eluteriae cortex Cascarillae aetheroleum Honos Mexikóban. fekete galagonya Pannóniai-balkán faj. 4. aromaticum. Az ágvégeket virágzás kezdetén gyűjtik és szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). eugenol. Croton eluteria (L. cascarillasav). pl. Hatóanyag: 0. Az egész országban. – EUPHORBIACEAE (hashajtó) kroton(cserje) . kb.5% flavonoid (hyperozid.és kozmetikumgyártásban használják.) = Crataegi summitas (Ph. 4.. Kaukázusban. kvercetin. stomachicum. VII. enyhe vérnyomáscsökkentő). a Duna-völgyben kőris-szil-ligetek ritka.3% illóolaj (fő komponens safranal. Eur. Ph. Karib-szigeteken. Görögországban. Hg. tyramin). emésztésjavító. szeszkviterpén-lakton cascarillin.hu Honos Közép-Európában. Közép-Amerikában.) = Oxyacanthae fructus = Spinae albae fructus (fructust csak a C. Hatóanyag: 1. Hg. fejfájás-csillapító. tri-. élelmiszer. Ph.: Crataegus oxyacantha L. spireosid. vicenin). 1. Termesztik D-Spanyolországban.

Forrás: http://www. Marokkóban. karotinoidok. aphrodisiacum. emmenagogum. néhány napos utóérlelés után kimagozzák. – CARYOPHYLLACEAE szegfűbogyó Cucubali herba = Viscaginis bacciferi herba Honos Közép. convar. szaponin Alkalmazás: régebben enyhe adstringensként. gumianyag. phellandrenek. terpineol-4. a kozmetikában is használatos. diterpén izophyllocladen. gyanta. Indiai-szubkontinensen. Mag anthelminticum. p-menthenal. perilla-aldehid. levelekben cucurbitacin C és szterolok Alkalmazás: terméslé purgans. silvestren. Chilében és Indiában is termesztik. Hatóanyag: 0. üvegházakban. D-Szibériában. nonadienol. diureticum. Hatóanyag: 35-40% zsíros olaj. Cucurbita pepo L. tokoferol. Malajziában. fa. leginkább mesterséges úton szárítják.. Szíriában. Évelő lágyszárú. 1. Cuminum cyminum L. Hatóanyag: 40-60% zsíros olaj (45-50%-a linolsav). Általában az olajat préseléssel nyerik. Cucubalus baccifer L. biflavon . limonen. diureticum. diterpénalkohol-poliészter phorbol. p-cymol. Kis mennyiségben cucurbitacin. myrcen. 10% zsíros olaj. Különböző fajtákat az egész országban termesztenek. citrullina I. eugenol. Hatóanyag: 30-50% zsíros olaj. más Cucurbita fajok – CUCURBITACEAE tök Cucurbitae peponis (= flavae) semen Honosak D. Hatóanyag: hexanal. szterolok. Greb. stomachicum.és É-Amerikában. – CUCURBITACEAE stájer tök Cucurbitae semen (DAB) Cucurbitae oleum Honos É-Amerikában. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (cuminin. Magját csak hártyás maghéj burkolja. termesztik Európában és Afrikában. cuminaldehid. Cucurbita pepo L. aminosavak.és D-Európában. Hatóanyag: tannin. caryophyllen. Cucumis sativus L. – APIACEAE rómaikömény Cumini (cymini) fructus Cumini (cymini) aetheroleum Honos valószínűleg közép-Ázsiában (Turkesztán) vagy Egyiptomban. – CUPRESSACEAE örökzöld ciprus Cupressi aetheroleum Honos DK-Európában. Indokínában. galactogogum. fitinsav.2-1.8-cineol. pinenek. magban zsíros olaj. gazdag tokoferolban. egyéb alifás alkoholok és aldehidek. É-Afrikában. Egyiptomban. – CUCURBITACEAE uborka Honos Kelet-India északi részén. tokoferol. bisabolen). szterolokban. Nálunk is egyéves termesztett “olajtök” több fajtával. likőripar. βpyrazolilalanin. Kaukázusban. nálunk nem él. Országszerte konyhakertekben. októberben takarítják be. camphen. Homeopathia. 40-500C-on. cedrol (= cipruskámfor). sőt É-Amerikában. A töktermést szeptemberben. terpineol. Alkalmazás: prostatitis. pinen. Ny-Ázsiában. Az olajat kapszulázzák. Ártereken egyre ritkulóban. var. inszekticid. cserzőanyag. flavonoid (apigenin-glikozid.hu Crotonis tiglii semen Crotonis tiglii oleum Honos Kínában. diureticum. terpinenek. cuminalkohol. az olaj drasztikus hashajtó.2% illóolaj: furfurol. cadinen. styriaca I. A Mediterráneum országaiban. aminosavak. 1-3% izoguaninribozid. tiglinsav. prostata-hypertrophia. 4-6 m magas cserje. kólikás görcsben. Fűszer. luteolin) Alkalmazás: carminativum dyspepsiában. prostata-hypertrophia esetén. kb. ülepítik és szűrik. Greb. tisztítják. farnesen. crotonglobulin) Alkalmazás: igen erősen mérgező. cymol. toxikus crotin (crotonalbumin. Egyéves lágyszárú. gyanta. Egyévesek. amino-karboxi-pirrolidin cucurbitin Alkalmazás: anthelminticum. Cupressus sempervirens L.doksi.

aromaticum.) Honos feltehetően Indiában. szeszkviterpén cadinen. antivirális. – ZINGIBERACEAE [syn. zingiberen. – FABACEAE [syn. carminativum. kb. lágyszárú. diaril-heptanoidok. 10% 1. 2-7% illóolaj (szeszkviterpének: tumeron. kumarinszerű vegyület Alkalmazás: diureticum. dezmetoxicurcumin.) Taub. Homeopathia. Kozmetikai iparban. sokfelé (pl. Hatóanyag: cuscutin (= bergenin). gyanta.8-cineol) Alkalmazás: stomachicum. Cyclamen purpurascens Mill. Száraz szikla. curcumen. Pakisztánban. továbbá cholagogum. a cusparin sympaticomimeticum. cholekineticum cholangitis. Homeopathia. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén-szaponin cyclamin (aglikonok: cyclamiretin. diaril-heptan. egyéb kinolinalkaloid Alkalmazás: amarum. – ZINGIBERACEAE jávai kurkuma Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Ph.: Curcuma longa L.Forrás: http://www.. purgans és köszvény ellenes. trópusokon máshol is meghonosodott. antiphlogisticum. Ph. Kína. 5 m magas fa. évelő gumós. Eur. Védett. 4. Cyamopsis tetragonolobus (L.) (= radix) Honos Indonéziában. 1% alkaloid cusparin. A Dunántúl egyes részein szórványos üde gyertyánés bükkelegyes erdőkben. dezmetoxi-curcumin). trópusokon (India. cholecystitis esetén. Hg. – RUTACEAE [syn. Curcuma zedoaria (Christm. Fűszer. szeszkviphellandren. – ZINGIBERACEAE citvor Zedoariae rhizoma (= radix) Zedoariae aetheroleum Honos Indiai szubkontinensen. Hatóanyag: 1-2% illóolaj. 4. germacron. aromaticum. Hg. Curcuma xanthorrhiza (= zanthorrhiza) Roxb. antimutagén (szerepe lehet a rákprevencióban). (kb. illóolajban szeszkviterpenoidok szeszkviterpénalkohol. Hatóanyag: 3-5% curcuminoid (dicinnamoil-metán-származékok: diferuloil-metán curcumin. 10% zingiberen. kb. több szeszkviterpénje inszekticid. aril-alkanonok. szaponin. ahol termesztik is. különféle fajokon élősködik. oligo. carminativum. Afrika) termesztik.és kozmetikai ipar. – CUSCUTACEAE kis aranka Cuscutae epithymi herba Honos Európában. galipolin.: Angostura trifoliata (Willd. cyclamigenin).) DC.és poliszaharidok Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. 50% Cuscuta epithymum L. Eur. mészkerülő. É-Afrikában. galipin. Curcuma domestica Val. stomachicum. Ph. 3-12% illóolaj (curcumenek) Alkalmazás: cholereticum..] kurkuma Curcumae longae rhizoma (DAC) Honos Indiai szubkontinensen. Cusparia febrifuga Humb.hu Alkalmazás: illatszer.doksi. VIII. .) Elias] Angosturae cortex Honos trópusi D-Amerikában. cusparein. galipen. antimikrobiális. – PRIMULACEAE ciklámen Cyclaminis rhizoma Honos Közép-Európában. antibakteriális.és pusztagyepekben. kb. Sri Lankán. Hatóanyag: galactomannan guaran Alkalmazás: erős viszkozitása miatt csökkenti az étvágyat. a légzést fokozza.: Cyamopsis psoraleoides (Lam. arabinogalactan ukonan A Alkalmazás: dyspepsia esetén stomachicum. bidezmetoxi-curcumin). emmenagogum. ennek 14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol.és Közép-Ázsiában. Hatóanyag: 1-2% curcuminoid (curcumin. egyes cukorbetegségekben adjuvánsként. Indonézia. bisabolen).) Rosc. hepatoprotectiv. Ny. diaril-pentan. VIII.] csomósbab. Hatóanyag: diaril-heptanoidok. cserzőanyag. guárbab Cyamopsidis seminis pulvis (Ph. DK-USA) termesztik. cholereticum.

geranilcapronát. Haitiben. kenőcsben). motia Burk – POACEAE [syn. illóolaj. cserzőanyag. 0. csökkenti a koleszterin lerakódását. Sri Lankán. 70% citral. stimulans.5% illóolaj (geraniol.] indiai fűszercirok Palmarosae aetheroleum Honos É-Indiában.3-1. carvotanaceton. Hatóanyag: 1% fenolkarbonsav cynarin.: Andropogon nardus L. diureticum (saluretikus).) Stapf . 0. egyéb monoterpének) Alkalmazás: csillapítja a fejfájást. Cyanopicrin-tartalma miatt keserű ízű italokhoz használható. farnesol stb. farnesol) Alkalmazás: illatszeripar. 4. évelő lágyszárú fű. diaphoreticum. Iránban. dipenten.. a magnyálka kivonva égési sebek. Brazíliában. néha akár 8 m magasra növő fa.: Andropogon martinii Roxb. hepatoprotectiv. Hatóanyag: terméshúsban cukrok.] citronella Citronellae ceylanicum aetheroleum Honos Sri Lankán. geranilacetát. Hatóanyag: 0. perillaaldehid. felfekvés esetén külsőleg (szuszpenzióban. Hatóanyag: kb.3% illóolaj (főleg geraniol.és bélhurutok esetén (colitisban). – ROSACEAE birsalma Cydoniae (mala) fructus Cydoniae (mala) semen Honos Közép-Ázsiában. kb. citronellal). Vietnamban.doksi. Az egész országban kisebb mértékben termesztik. Cymbopogon winterianus Jowitt – POACEAE jávai citronella Citronellae aetheroleum (Ph. Afrikában. Madagaszkáron. spasmolyticum. Malajziában. Hatóanyag: 0. VIII. scolymosid). emmenagogum. kb. továbbá Ny-Ázsiában. borneol. guajanolid-típusú szeszkviterpén-lakton cynaropicrin Alkalmazás: cholereticum. Hg. kávésav-származékok. Cymbopogon martinii (Roxb. citromfű Cymbopogon herba Cymbopogon aetheroleum Honos Ny-Indiában. vadon nem fordul elő Magyarországon. pektin. savak. diureticum.) Alkalmazás: hűsítő.: Andropogon citratus DC. főként mediterrán országokban. frissen ízesítő.4% amygdalin.Forrás: http://www. konyhakerti zöldség is. szeszkviterpének Alkalmazás: illatszeripar.) Pers. DK-Arábiában. Gyakrabban bokros. magban 20% pentosan-nyálka cynodin.. Francia-Guayanában. 0.hu Cydonia oblonga Mill.] citromos fűszercirok. zöldség. Ph. Cynodon dactylon (L. leucoanthocyanidin.) Wats.) = Citronellae javanicum aetheroleum Honos Jáván. Guatemalában. Cymbopogon nardus (L.2% illóolaj (20% geraniol. – POACEAE csillagpázsit Graminis italici rhizoma . Kaukázusban. var. Nagytermetű. Guineában stb. Termeszthető. citronellal. évelő.5% flavonoid (főleg luteolinglikozidok: cynarosid. Eur. stomachicum.6% illóolaj (ebből 12-20% myrcen. citronellol. 15% zsíros olaj Alkalmazás: értékes rosttartalmú gyümölcs. Cynara scolymus L. Cymbopogon citratus (DC.1-0. Hatóanyag: 0. – ASTERACEAE articsóka Cynarae folium Cynarae radix Honos Európában. lágyszárú. phellandren.és likőripar. antibiotikus gyomor. illatszer. Illatszeripar.) Rendle – POACEAE [syn.POACEAE [syn. geranilacetát. galactoaraban.

5-1. száraz gyepekben. cserzőanyag. Hatóanyag: gyanta (főleg dracoresinotannol és bezoesav-észterei). Homeopathia. 1-2 m magas cserje. Hatóanyag: 0. scoparosid. Fokozottan védett. dopa. Hatóanyag: 1. – CYPERACEAE [syn. mészkedvelő tölgyesekben nagyon ritka.) Link – FABACEAE [syn. Hatóanyag: 1. szeszkviterpén-alkoholok. de elterjedt kelet felé Japánig. enterorrhagia esetén.doksi.Forrás: http://www. anthocyanidin dracocarmin. szikesedő talajon. É-Amerikában. – ORCHIDACEAE papucskosbor.7% alkaloid (kb. onnan is terjedhet. homokos. tarackos. Hatóanyag: keményítő. Eurázsiában. pl. fejfájás csillapító. oxospartein. dysenteria.és lomblevelű elegyes erdőkben. Kétéves lágyszárú. mészmentes talajokon. cyperenon) Alkalmazás: illatszeripar.] seprőzanót Sarothamni scoparii herba (DAC) Scoparii herba = Spartii scoparii herba Spartii flos = Cytisi scoparii flos Spartii radix Spartii semen Honos atlantikus közép-Európában.: Cyperus corymbosus Rottb. töltéseken mindenhol az országban gyakori. cserzőanyag Alkalmazás: sedativum (gyakorlatilag nem használják védettsége miatt). scoparin). gyomtársulásokban országszerte gyakori. külsőleg a levelet nehezen gyógyuló sebek kezelésére. lupanin. mérsékelt égövi Ázsiában. metiloxityramin stb. izoflavon-glikozid (genistosid). dracorubin Alkalmazás: adstringens diarrhoea. fahéjsav. D Daemonorops draco (Willd.: Sarothamnus scoparius (L.) Alkalmazás: izolált spartein antiarrythmiás szer (orvosi ellenőrzéssel). – BORAGINACEAE (közönséges) ebnyelvűfű Cynoglossi herba Cynoglossi radix Honos Európában. . -ketonok. továbbá sedativum. piridin alkaloid (ammodendrin). flavonoid-glikozid (spireosid. Malajziában. 60%-a pirrolizidin heliosupin vagy cynoglossophin).és hólyaghurut esetén. fenetilaminok (epinin. allantoin. évelő lágyszárú.) Blume . gyanta. Évelő lágyszárú. Cypripedium calceolus L. cyperenol. Néhol vadtápláléknak telepítik. Cyperus articulatus L. Cynoglossum officinale L. dyspepsiában. nyálkaszerű heteropoliszaharid. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: antidiarrhoeicum. fenyéreken. hegyvidékeinken nyirkos erdőkben. népgyógyászatban vese. Szárazabb.5% kinolizidin alkaloid (spartein. vértisztító a népgyógyászatban.8% illóolaj (szeszkviterpének. Vénusz sarucska Cypripedii rhizoma (= radix) Honos atlantikus É-Amerikában.] ízelt palka Cyperi articulati radix Honos Afrikában. tonicum. a Dunántúlon helyenként gyakori. Cytisus scoparius (L.ARECACEAE sárkányvérpálma Daemonoroptis draconis resina Honos Indiai szubkontinensen.hu Kozmopolita. illóolaj. elterjedt Mexikóban és D-Amerikában. dracoalban. hidroxi-lupanin). tű. dracosen. D-Afrikában. szaponin Alkalmazás: vizelethajtó. abietinsav. Indiai szubkontinensen. Hatóanyag: illóolaj. Évelő lágyszárú.) Wimm. továbbá É-Amerikában. Kanadában.

szaharidok. Hg..2-0. gyomtársulásokban mindenütt gyakori országszerte. poliszaharidok Alkalmazás: táplálék. antisyphiliticum. VII. Gyógyszeripari növény más termeszthető fajokkal együtt. Dauci aetheroleum (termésből) Honos Európában. Hatóanyag: oxikumarin daphnin-glikozid. örökzöld cserje. Ny-Ázsiában. – SOLANACEAE csattanó maszlag Stramonii folium (Ph. két.. Kaukázusban. Datura innoxia Mill.5-1.hu Daphne mezereum L. Védett. subsp. apoatropin. hallucinációt okoz. réteken. Eur. trihidroxi-flavon.) Arcang. – APIACEAE sárgarépa. többfelé termesztik. geraniol. Indiai szubkontinensen. É-Afrikában. zöldség. Ph. Ruderális és üde gyomtársulásokban gyakori. bükkösökben. Hg. a termésben akár 2% illóolaj. bükkelegyes erdőkben. Mexikóban. – RANUNCULACEAE magas szarkaláb Delphinii staphisagriae semen Honos Mediterráneumban. Hatóanyag: kb. murok Dauci (sativi = silvestris) radix Dauci (sativi = silvestris) folium (= herba) Dauci (silvestris) fructus (= semen) Daucus carota L.. hesperidin. 0. VIII. továbbá anthocyan. szeszkviterpén-alkohol). sativus (Hoffm. tiszta hatóanyagok közül az atropin anticholinerg. A szkopolamin psychomotoros izgatottság esetén nyugtató.6% tropán alkaloid: L-hioszciamin. 4. abortivum.01% illóolaj (cymol. karotinoidok (főleg a sárga karógyökerű étkezési fajtákban). 0. termésben mezerein (= daphnin) Alkalmazás: erősen mérgező. korábban a népgyógyászatban köszvény és reuma esetén. füstölésre és belélegzésre. umbelliferon. nyomokban nikotin Alkalmazás: a kivont.) Stramonii herba Stramonii semen Kozmopolita. szerves savak. umbelliferon. legelőkön. neurasthenia esetén. a levélben 0.és epekőkólika). régebben antineuralgicum. kuszkhigrin. Daturae (metel) folium Daturae (metel) semen Hatóanyag: tropanoid alkaloidok Alkalmazás: hatóanyagok kivonása. belladonnin. neurotrop spasmolyticum (ulcus ventriculi. 1% alkaloid delphinin (= staphisagrin) és társalkaloidok Alkalmazás: mérgező. Datura stramonium L. Kanadában. Egyéves lágyszárú. Főként a Dunántúlon helyenként.vagy többéves lágyszárú. 4.5%. hyperaciditas. néhol tömegesen. Régen a levéldrogot asthma kezelésére dohányként. dipenten. . – THYMELEACEAE farkasboroszlán Mezerei cortex = Daphnes mezerei cortex Mezerei fructus Daphnes mezerei radix Daphnes mezerei radicis cortex Honos Európában. Hg. egy. asthma bronchiale. Homeopathia.5 m magas. limonen. Daucus carota L. Ph. Túladagolva psychomotoros nyugtalanságot.doksi. Ázsia mérsékelt éghajlatú részein. VIII. A vadmurok egy-. 1-2 m magas. – SOLANACEAE indián maszlag Honos D-Amerikában. L-szkopolamin. Delphinium staphisagria L. csípős gyanta és gumianyag. Hatóanyag: gyökérben kb.vagy kétéves lágyszárú. atropin. Egyéves lágyszárú. Ph. sedativum neurovegetatív dystonia.3-1.) Stramonii pulvis normatus (Ph. a vadmurok anthelminticum. vese. 1-1. Hatóanyag: 0. Eur.5 m magas. phytoen. mételmaszlag Honos trópusi és szubtrópusi Ázsiában. Karib-szigeteken. izgatottságot. Afrikában. caryophyllen. Homeopathia. pektin. vitaminforrás. sokfelé termesztik nemesített fajtáit.Forrás: http://www. Datura metel L. lágyszárú. daphnetin. diureticum.

erősen hánytató. Derris elliptica (Sweet) Benth.és D-Európában. . – CARYOPHYLLACEAE kőszegfű Tunicae silvestris flos Honos Közép.) Crantz] bókoló fogasir Dentariae rhizoma = Saniculae (enneaphyllos) radix Honos Közép. diureticum.) Bernh.: Cardamine enneaphyllos (L. malaccensis Malajziában. ferruginea honos Indiai-szubkontinensen. – SAXIFRAGACEAE lázfű Dichroae febrifugae radix Honos Kínában. Főleg a Dunántúl és a Középhegység bükköseiben.Forrás: http://www. DK-Ázsiában. a D. tubagyökér Derridis radix A D.doksi. spasmolyticum.: Digitalis ambigua Murr. népgyógyászatban malária ellen is. corlumin. anthelminticum. lágyszárú. Hatóanyag: kb. erősen ritkul. tubotoxin) 16%-ban. Hatóanyag: pelargonidin.] sárga gyűszűvirág . Hatóanyag: szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe vizelethajtó. Lázcsillapító. Hatóanyag: izokinolin alkaloidok (cularin. kb. mérsékelt égövi Ázsiában. illóolaj Alkalmazás: teakeverékekbe téve illatjavító. – RUTACEAE nagy ezerjófű Dictamni (albi) radix Dictamni (albi) folium Dictamni (albi) herba Honos Európában. Indiai-szubkontinensen. dichroidin. továbbá dictamnolakton. 1 m magas cserje.és cyanidin-glikozidok. – SCROPHULARIACEAE [syn. illóolaj Alkalmazás: régebben antihystericum. diaphoreticum. Dianthus caryophyllus L. abortivum (mérgező!). Évelő lágyszárú. ellipton.és Közép-Európában. Dictamnus albus L. fajtáját termesztik dísznövényként. 0. Középhegységben és a Dunántúlon néhol gyakori. dichroin (= izofebrifugin). Dichroa febrifuga Lour. anthelminticum. – PAPAVERACEAE csuklyás szívvirág Dicentrae cucullariae radix Honos É-Amerikában. bergapten. Dianthus carthusianorum L. cularidin. Évelő. 0. Európában szobanövény. toxicarol-izomérek Alkalmazás: inszekticid. diureticum. sokféle kerti változatát. elliptica és D. Hatóanyag: benzopirimidin-piperidin-keton-típusú alkaloid febrifugin. Hatóanyag: illóolaj.2-0. szaponin. Indiai-szubkontinensen. főleg rotenon (= derrin.és D-Európában. Hatóanyag: izoflavanon-származékok. fagarin. cularicin) Alkalmazás: bőrbetegségekben. purgans is.FABACEAE Derris malaccensis Prain Derris ferruginea Benth.05% furokinolin alkaloid dictamnin. cryptopin. 0.3 m magas. glikozinolát Alkalmazás: népgyógyászatban főként légzőszervi panaszok esetén. malaccol. védett. Dicentra cucullaria (L. néhol nagyobb állományokban. fraxinellon. – BRASSICACEAE [syn.3 m magas. bicucullin. áttelelő lágyszárú. Indokínában. Digitalis grandiflora Mill. Kb. tonicum. kumarin umbelliferon Alkalmazás: kininnél erősebb antimaláriás hatású (dichroinok miatt). – CARYOPHYLLACEAE kerti szegfű Caryophyllorum flos Honos D.hu Dentaria enneaphyllos L. szaponin. gyertyános-tölgyeseiben.

Digitalis lanata Ehrh. diureticum. Útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. analepticum. Dipteryx odorata (Aubl. Ny-Ázsiában. 0. klorogénsav. Az állományból augusztus végén. gumianyag. Don – APIACEAE ammóniáknövény Ammoniacum resina Honos Ny-Ázsiában. D. – SCROPHULARIACEAE gyapjas gyűszűvirág Digitalis lanatae folium Honos Balkán-félszigeten. Glikozidok D. szeptember elején vágják le a tőleveleket. izovitexin-glikozidok. Expectorans.5-2 m magas. 1% diosgenin Alkalmazás: picrotoxinhoz hasonló hatása van a diosconinnak. 0.E. Ny-Ázsiában. Dipsacus fullonum L.D. lanatosid C. szaponarin Alkalmazás: homeopathia. digitoxin). Homeopathia.) Willd. digipurpurin. Hatóanyag: 0.] erdei mácsonya Dipsaci silvestris radix Honos Európában. Termeszthető ipari célra. Dioscorea mexicana Scheidw. deltoidea Wall. Digitalis purpurea L.. illatszeripar.. majd árnyékban szárítják fonnyasztás után vagy mesterséges szárítóban (beszáradás 5:1). szteroid szaponin diosgenin és rokon vegyületek (a batátagumó gyakorlatilag szaponinmentes) Alkalmazás: táplálkozás.1-0.5 m-re is megnő.C.5-1 cm mélyre.) Honos atlantikus Ny-Európában. É-Afrikában. – DIPSACACEAE [syn. D.Forrás: http://www. VIII. kávésav. Késő ősszel vetik 40-50 cm sortávolságra. D-Amerika nyugati és északi részén. több fajt termesztenek. kétéves lágyszárú. Évelő. 25% zsíros olaj. arteriosclerosis. Hg. diosgenin kivonása gyógyszeripari célra (szteroidok szintézise). 2. digifolein stb. hypertonia.. kb. a Középhegységben és a Dunántúlon helyenként előfordul. Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloid dioscorin.] tonkabab Faba tonca = Dipteryctis odoratae semen Honos Brazíliában.hu Digitalis grandiflorae folium Honos Európában. kb. fenoloidok Alkalmazás: tiszta hatóanyagokból gyógyszergyártás (pl. Hatóanyag: scabiosid glikozid. Áttelelő lágyszárú. asthma cardiale.B. de inkább Európa északi országaiban. Továbbá pregnan glikozidok (diginin.doksi. tölgyesekre jellemző. – DIOSCOREACEAE ideggyökér Dioscoreae villosae rhizoma et radix Honos atlantikus É-Amerikában. gitoxigenin. és más Dioscorea fajok – DIOSCOREACEAE jamszgyökér Dioscoreae tuber Honosak többnyire trópusi földrészeken. a Dunántúlon. – SCROPHULARIACEAE piros gyűszűvirág Digitalis purpureae folium (Ph. diginatigenin. floribunda (Lour. acetildigoxin. Dioscorea villosa L. Ny-Ázsiában. composita Hemsl. D. Cardialis insufficientia pozitív inotrop hatása miatt. Fokozottan védett.5% szteroid kardenolid glikozid. Nálunk évelő dísznövény. Fontosabb aglikonok: digitoxigenin.: Dipsacus sylvestris Huds. acetildigoxin. keményítő. termeszthető. Hatóanyag: keményítőben gazdag. Szibériában. Hatóanyag: gumigyanta . digoxigenin. Ph. dohányillatosítás. digoxin. Homeopathia. 4. É-Afrikában. – FABACEAE [syn. Eur. kb. Nálunk száraz sztyeppréteken kétéves lágyszárú. digoxin. szterolok Alkalmazás: spasmolyticum. Hatóanyag: 1-3% kumarin. szteroid szaponinok.: Coumarouna odorata Aubl. Dorema ammoniacum D. A hatóanyagok lassan szívódnak fel és kumulálódnak.)..) Burk. Fás növény. lanata levelében: lanatosid A. gitaloxigenin.

– LAMIACEAE moldvai sárkányfő(fű) Dracocephali herba Dracocephali aetheroleum Honos mérsékelt égövi Ázsiában. intermedia Hayne.8 m-re is megnő.] erdei pajzsika Filicis (maris) rhizoma Filicis (maris) herba Kozmopolita. cineol). Hatóanyag: vörös gyanta Alkalmazás: gyógyszerészeti tapaszok készítése.. plumbagin. proteolitikus enzim Alkalmazás: broncholytikus. Inkább a Dunántúlon. Dorstenia contrajerva L.: Aspidium filix-mas (L. – DRACAENACEAE sárkányvérfa Draconis resina (= sanguis) Honos a Kanári-szigeteken. 1% illóolaj (eugenol. fa. Hatóanyag: kb. lázűző korongtányér. Új-Zélandban. Hatóanyag: 0. Polypodium filix-mas L. emmenagogum. Hatóanyag: kb. továbbá flavonoidok (pl. Dracaena draco L. bakteriosztatikus. továbbá spasmolyticum. Hatóanyag: floroglucin-származékok Alkalmazás: inkább régebben féregűző. évelő páfrány. pinen. harapásra. Évelő. gyantaszerű anyag Alkalmazás: diaphoreticum. igen ritka tőzegmohás lápjainkban. droseron. mérsékelt égövi Ázsiában. Dryopteris filix-mas (L. nyálka-poliszaharid. Drosera rotundifolia L. E . D. Drimys winteri Forst.és fenyőerdőkben gyakori. illatszeripar.Forrás: http://www. gyanta. állatgyógyászatban is (készítmények formájában). Finnországban).3% illóolaj (főként citral-tartalma jelentős) Alkalmazás: enyhe sedativum. izoshinanolon).) Sw. caryophyllen. külsőleg antivirális. Br. fűszer. valdiviolid. Dracocephalum moldavica L. évekig elvadulva szaporodik. Likőripar. Peruban. secretolytikus. korábban skorbut ellen.hu Alkalmazás: diureticum. szkopolamin Alkalmazás: lehetséges gyógyszeripari nyersanyag. diarrhoea és malária kezelésében. É-Amerikában.doksi. Magyarországon is könnyen termeszthető egyéves lágyszárú.. futronolid. taxifolin) Alkalmazás: stomachicum. Duboisia leichhardtii F.) Schott – DRYOPTERIDACEAE [syn. szeszkviterpén-lakton winterin. Csendes Óceániában.. spasmolyticum.3-0. 0. Muell. relaxáló. bezoárgyökér Dorsteniae contrajervae rhizoma Honos Mexikóban. – SOLANACEAE Duboisiae folium Honos Ausztráliában. Hatóanyag: hioszciamin. flavonoid. brasiliensis még Brazíliában. a D. Duboisia myoperoides R. szigorúan védett rovarfogó növény. Hatóanyag: illóolaj. diureticum.5% naftokinon (pl. fuegin. A Drosera rotundifolia termesztése a gyakorlatban is megvalósítható (pl. – MORACEAE Dorstenia brasiliensis Lam. 7-metil-juglon. expectorans. Eurázsiában sokfelé termesztik. más Drosera fajok – DROSERACEAE harmatfű Droserae herba Honos Európában. külsőleg kígyómarásra. főként Chilében. – WINTERACEAE chilei fahéjcserje Drimysii winterii cortex Honos D-Amerika déli részén. üde talajú lomb. 0.

. Cardamomum officinale Salisb. gumós gyökerű lágyszárú.] kardamomum Cardamomi fructus (Ph. allantoin. elaterinid-glikozid. gyanta. magjában pirazolil-alanin Alkalmazás: drasztikus hashajtó. földön kúszó. kvercetin. főként echinacosid. Évelőágyakba 40 cm sor. Üzemi termesztésre is alkalmasak. 1 m magasra is megnövő. mérsékelt égövi Ázsiában. metil-hexitol bornesit. – CUCURBITACEAE uborkás magrugó Ecballii elaterii radix Ecballii (elaterii) fructus Honos Mediterráneumban. – ASTERACEAE keskenylevelű kasvirág Echinaceae angustifoliae radix (= rhizoma) Echinaceae angustifoliae herba Echinacea pallida (Nutt. Elettaria cardamomum White et Maton – ZINGIBERACEAE [syn. polifenolok Alkalmazás: népgyógyászatban herbáját bélhurut esetén. fenolkarbonsavak.) A. terpenilacetát) Alkalmazás: aromaticum. gyomtársulásokban. kevés terpineol. hazánkban igen ritka. nálunk dísznövényként ismert többéves. Ny-Ázsiában. kétéves lágyszárú. A lemosott és felhasogatott gyökérzetet kíméletesen szárítják (beszáradás 3-4:1). 0. carminativum. Echium vulgare L.2% allantoin. lágyszárú növények. parkokban is gyakori. alkannin. indol-harman típusú alkaloid elaeagnin csak nyomokban Alkalmazás: adstringens.hu Ecballium elaterium (L. aspecifikus immunstimuláns. Homeopathia. Indiai-szubkontinensen. meghonosodott É-Amerikában. illatszeripar. influenza) megbetegedések leküzdésében rendszerint szeszes kivonatok (cseppek) formájában. antibakteriális. 1% kávésavészter-glikozidok. népgyógyászatban magas vérnyomás ellen. 0. – ASTERACEAE halvány kasvirág Echinaceae pallidae radix Echinaceae pallidae herba Echinacea purpurea (L. A herbát is így kell szárítani (beszáradás 5:1). herbában pirrolizidinalkaloidok. Hatóanyag: ellagsav. Rich. Júliustól szeptemberig virágoznak. Kaukázusban.Forrás: http://www. 1. grippe. fűszer. Hg.doksi.) Nutt. Trópusokon termesztik. poliinek. immunmoduláns glikoproteinpoliszaharidok (főleg a gyökérben) Alkalmazás: antivirális.. fertőzéses (pl. Echinacea angustifolia DC. – ELAEAGNACEAE ezüstfa Elaeagni folium Honos K-Európában. Hatóanyag: gyökérben triterpén-glikozidok (cucurbitacinok).8-cineol. – BORAGINACEAE terjőke kígyószisz Echii herba = Viperini herba = Buglossi agrestis herba Echii radix = Viperini radix = Buglossi agrestis radix Honos Európában. Elaeagnus angustifolia L. Indiai-szubkontinensen.) Moench – ASTERACEAE piros kasvirág Echinaceae purpureae radix Echinaceae purpureae herba Honosak É-Amerikában.15% alkilamid (főként dodeca-tetraensav-izobutilamid). Hatóanyag: gyökérben 1.1% illóolaj.: Amomum cardamomum L. Adventív. vértisztítóként.és tőtávolságra vetik.3-dicaffeoil-kinasav.01-0. Hatóanyag: 1-4% illóolaj (főleg 1. VII. fruktán. kőtörmelékes talajon országszerte gyakori. Egyéves. Hatóanyag: kb. majd a legszebb példányokat tőosztással szaporítják. mérsékelt égövi Ázsiában. Igénytelensége miatt az Alföld fásítására is alkalmas bokor vagy fa. kempferol.) Cardamomi aetheroleum Honos DK-Ázsiában. gyökeret külsőleg lábszárfekély borogatására. száraz. A termésben is cucurbitacinok. szterolok. Utak mentén.

Közel 1 m magasra is megnő.doksi. 4. Epigaea repens L.05-0. mocsarakban. bronchitis). Ph. Epilobium parviflorum Schreb. főleg az efedron (L. rózsás füzike Honos Európában. 0.) Honos Európában.) Honos Távol-Keleten. VIII. homok. Homeopathia. Hg. Hg. dombi füzike Honos Európában. Epilobium collinum Gmel. szegélyeken. Ph. Hatóanyag: protoalkaloid L-efedrin.5-1. Epilobium montanum L. Mediterráneumban. Hatóanyag: arbutin. É-Afrikában. É-Amerikában. Ephedra distachya L. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben. Egyes alföldi helyeken. áttelelő lágyszárú. orrcsepp). – EPHEDRACEAE (közönséges) csikófark Ephedrae herba Ephedrae distachyae fructus Honos Közép. fenilpropán-alkoholok és glikozidjaik (pl. Hatóanyag: 0.) Harms] tajgagyökér Eleutherococci radix (Ph. magaskórós növényzetben. Álmatlanságot is okoz. áttelelő. szórványosan.02% lignan sesamin (= eleutherosid B-4). védett. adaptogén (fokozza a stressztűrést). 1-2% flavonoid. szterolok.. (+)ψ−efedrin. kevésbé oenothein A). 0. VII. Eur. et Maxim. gyulladásgátló is. vagyis sympathomimeticum. Szibériában. galluszsav Alkalmazás: húgyúti fertőtlenítő.hu Eleutherococcus senticosus (Rupr. Epilobium roseum Schreb.) Maxim. országosan igen ritka.25% alkaloid (efedrinek) Alkalmazás: előbbivel megegyező. β-szitoszterol Alkalmazás: prostata-hyperplasia. kis termetű félcserje.: Acanthopanax senticosus (Rupr. mészkerülő erőkben. (+)nor-ψ-efedrin Alkalmazás: a kivont. erdei füzike Honos Eurázsiában. A szár felülete érdes tapintású. Évelő lágyszárú. 0. helyenként tömegesen található. steril hajtását gyűjtik..2-0. Hatóanyag: 0. helyenként. áttelelő lágyszárú. erőteljes lágyszárú. – ARALIACEAE [syn. galluszsavlaktonok. Főleg a Dunántúlon üde és mészkerülő erdőkben gyakori. Mediterráneumban. – EPHEDRACEAE Ephedrae sinicae herba Honos Kínában. de hozzászokható! Ephedra sinica Stapf. Ph.Forrás: http://www. et Maxim. .5 m-re is megnövő félcserje. 0. cserzőanyag. érszűkítő (szemcsepp.12% pentaciklusos triterpén szaponin protoprimulagenin A és glikozidjai (eleutherozid I-től M-ig). Equisetum arvense L. csakis orvosi ellenőrzéssel. syringin).. stimulans. Kínában. szántókon.és löszpusztákon. – EQUISETACEAE mezei zsurló Equiseti herba (Ph. ursolsav. szemben a selymes tapintású és mérgező mocsári zsurló (E. oldja a bronchus görcsöt (asthma bronchiale. Epilobii herba Hatóanyag: 4-14% makrociklusos ellagitanninok (főleg oenothein B. dolomit-sziklagyepekben igen szórványosan fordul elő. Hg. K-Ázsiában. kábít. még Catha edulis!).és DK-Eurázsiában. Különösen nedves réteken. áttelelő lágyszárú. 4.34% syringaresinol-glikozidok. palustre) szárával. nedves réteken országszerte. Árnyékban jól szárítható (beszáradás:3-5:1). Honosítása Magyarországon eddig nem járt sikerrel. Mediterráneumban. kumarin (umbelliferon). – ONAGRACEAE kisvirágú füzike Honos D-Eurázsiában. 2-6 m magasra megnövő cserje. VIII. Eur.6% glucan és glucuronoxylan Alkalmazás: tonicum. tisztított efedrin adrenomimetikus. K-Ázsiában. – ERICACEAE amerikai földibabér Epigaeae repentis herba Honos atlantikus É-Amerikában.

alken-lakton típusú cumulen Alkalmazás: népgyógyászatban régebben húgyúti betegségekben. Cronquist] betyárkóró.5 m-re is megnőhet. szétterülő lágyszárú.: Conyza canadensis L. metil-di-heneikosil-metanol. matricaria-észter stb. Néhol termesztették. 10%-a vízben oldódó szilikát).) L’Hérit – GERANIACEAE bürök gémorr Erodii cicutarii herba Cirkumpoláris. dipenten. anthelminticum. seprence Erigeronis canadensis herba Honos Amerikában. Mediterráneumban. szterolok. Eruca sativa Mill. ursolsav Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe expectorans. cserzőanyag. lázcsillapító. galluszsav. vesekőhajtó is. egy. Országunkban parlagokon. sok káliumsó. egy. poliensavak. geraniin.hu Hatóanyag: kb.: Erophila draba Spenn. 0. Eriodictyon californicum (Hook. elvadulva vetések gyomtársulásaiban helyenként terem. eriodiktionin. Homeopathia.. putrescin. kevés illóolaj. Mediterráneumban. asthma bronchiale esetén. terpineol. Hatóanyag: 3-6% tetrahidroxi-flavanonok (eriodiktiol. melynek kb. bronchitis. szaponinok Alkalmazás: diureticum (az elektrolit-egyensúlyt nem befolyásolja). xanthoeriodiktiol). 10% ásványi vegyület (kovasav. kétéves vagy áttelelő. flavon. 0. kapásokban igen elterjedt. et Arn.5 m magas örökzöld cserje.). egy. ízesítő. kb. enyhe húgyúti fertőtlenítő.) Torr. cerotinsav). – BRASSICACEAE [syn. kvercetin.Forrás: http://www. kolin. népgyógyászatban még menstruációs vérzések csillapítására. tetrahidroxiflavonok (chrysoeriodiktiol. lipidek Alkalmazás: antibakteriális.és gyomtársulásokban közönséges.doksi. tyramin). szabad aminosavak és aminok (pl. Hatóanyag: illóolaj.vagy kétéves lágyszárú.7 m magas cserje.vagy kétéves. 5% cserzőanyag (közte galluszsav). Homeopathia. egyéves lágyszárú. mérsékeli az ödémás tüneteket. 30 szénatomos alifás equisetolsav). Hatóanyag: flavon. húgyúti fertőzésekben. gyantagumi (pentatriacontan. Hatóanyag: flavon. Erophila verna (L. cumulen (alken-lakton) Alkalmazás: gyulladásgátló. etilamin. cserzőanyag. onnan behurcolt gyomként Európában és világszerte (kozmopolita). kolin.] tavaszi daravirág Bursae pastoris minimae herba Honos Eurázsiában. 1-1.) Chev. cserzőanyag. linalool. gyomorvérzés. Száraz gyep. Erigeron acer L. Draba verna L. sőt dysenteria esetén. helyenként gyakori. eriodiktionsav). Tonicum. – ERICACEAE keresztes erika Ericae tetralicis flos Honos É-Európában. gyakran 1 méterre is megnő. népgyógyászatban húgyúti betegségekben. triacontan. Erica tetralix L. Az egész országban száraz gyepekben. koffein. dikarbonsavak (pl. 0. – ASTERACEAE [syn.vagy kétéves lágyszárú.2-0. flavon. – ASTERACEAE bóbitás küllőrojt Conyzae coeruleae (= minoris) herba Honos Európában. benzil-benzoesav. Hatóanyag: 0. külsőleg vérzéscsillapító.1% illóolaj (limonen. antidiarrhoeicum. Népgyógyászatban köszvényre. megfázás esetén. Hatóanyag: glikozinolát (szinapin) Alkalmazás: népgyógyászatban mellhártyagyulladás esetén.3-1.9% flavonoid (pl. illóolaj Alkalmazás: diureticum. . – BRASSICACEAE borsmustár Honos D-Eurázsiában. cymol. szántókon. szaponin. Erigeron canadensis L.és kempferol-glikozidok). adstringens. – HYDROPHYLLACEAE hegyi balzsam Eriodictyonis herba (folium) Honos USA nyugati területein (Kaliforniától É-Mexikóig) és Brazíliában. Erodium cicutarium (L.

védett. novogranatense Morris és más Erythroxylum fajok – ERYTHROXYLACEAE koka(cserje) Cocae folium Honos Dél-Amerikában (Bolívia. hallucinációt idéz elő. 1%). a fő alkaloid cocain (kb. aphrodisiacum. Homeopathia. expectorans. főleg ártéri réteken néhol gyakori. saláta. 46% az erukasav). 0. alkaloidhoz kötődő savak. É-Afrikában. Erysimum crepidifolium Rchb.1% illóolaj. – APIACEAE mezei iringó Eryngii rhizoma et radix Eryngii herba Honos Európában. száraz gyepekre. hajtása diureticum. – BRASSICACEAE szürke repcsény Erysimi canescentis herba Honos Eurázsiában (pl. D-Szibériában. száraz gyepekben néhol nem ritka. Euphoriát.hu Hatóanyag: magban 16-33% félig száradó zsíros olaj (a zsírsavak közül legtöbb. emeticum. degradált legelőkre jellemző. gyanta Alkalmazás: kokain helyi érzéstelenítő (nyálkahártyákra).és Kelet-Európában. A Dunántúlon ritkább. továbbá vértisztító. Hatóanyag: 0. C. sympathomimeticum.Forrás: http://www. 1. pl..vagy többéves lágyszárú. izgatottságot.és prostata-. élénkséget okoz. F). kb. egyéves vagy áttelelő lágyszárú. helvetikosid) Alkalmazás: kivont hatóanyaga gyógyszerként cardiotonicum (mindkét drog esetében). Az Alföldön gyakoribb. truxillsavak. Indiai szubkontinensen. Eschscholtzia californica Cham. szterolok. poliinek Alkalmazás: népgyógyászatban szamárköhögés és légcsőhurut esetén köptető. kipusztulóban.7-2.doksi. cserzőanyag. terebélyes lágyszárú. glikozinolát (glükoerucin). herbában ugyanezek kisebb mennyiségben. E. menstruációt elősegítő. 2-3 m magas cserje.1% illóolaj. Hatóanyag: 0. – PAPAVERACEAE kaliforniai-mák. az Alföldön gyakoribb. továbbá klorogénsav és kávésav. Európa és Szibéria sztyeppjein). egy. Hatóanyag: metilenbutiro-lakton Alkalmazás: bakteriosztatikus. Erysimum diffusum Ehrh. Üdítő italokba a kokainmentes kivonatot használják. néha eléri az 1 m magasságot is. Peru. hólyag. Erythroxylum coca Lam. – BRASSICACEAE sziklai repcsény Erysimi herba Honos Közép. régebben nyaki nyirokcsomók gümőkórjában. 0. a levélben glikozinolátok mellett flavonoid (főként izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: porított magja antibakteriális. kakukkmák Eschscholtziae herba . emésztést elősegítő. viasz. hygrin. Ausztráliában és máshol is termesztik. 0. cuskhygrin. truxinsavak.5% triterpénszaponin-glikozidok (fő aglikonok: eryngiumgenin A. valamint légúti bántalmakban. mustárpótló. kb. hygrinek). Országosan gyakori. Áttelelő. szaponin. Magyarországon száraz gyepekben igen ritka. Eryngium campestre L. vizelethajtó. fűszer. – APIACEAE kék iringó Eryngii plani herba Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein.5-2.5% cserzőanyag.5% alkaloid (ecgoninok. saniculagenin A. Hatóanyag: gyökérben kb. erősen hat a központi idegrendszerre. Eryngium planum L. Columbia) és Jáván. – LILIACEAE alacsony kakasmandikó Erythronii americani folium Honos É-Amerikában. Áttelelő lágyszárú. tropeinek. B. nyílt. flavonoidok. Alkalmazás: népgyógyászatban hurutoldó. Erythronium americanum Ker Gawl.02-0. D.13% illóolaj. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (strophantidin. mellékalkaloidok: tropacocain. diureticum.

Szellős. expectorans. Ph. chekenitin. . sziklás. Hg. gyanta. Évelő lágyszárú. smithii R. T. A növény felső. Eur. VII.8-cineol. Hatóanyag: kb.] cseken-cseresznyemirtusz Eugeniae folium Honos Chilétől Új-Kaledóniáig. geniposidsav. Euonymi fructus Euonymi folium Euonymi radix Euonymi semen Hatóanyag: magban digitoxigenin-glikozidok (evonosid. kevés szeszkiviterpén. evorin. chekeninsav. protopin) Alkalmazás: enyhe fájdalomcsillapító és nyugtató. népgyógyászatban gyomor-. polybractea R. sok más rokonfajával együtt világszerte termesztik szubtrópusi és mediterrán éghajlatú területeken. T. – CELASTRACEAE (közönséges) kecskerágó Honos Európában. Baker és más Eucalyptus fajok. geniposid. eucommiol. Eur. kb. Hatóanyag: kb. ulmosid. Hg. kéreg adstringens. 4. antioxidáns. 0. Kaukázusban. egyéb kardenolidok. cineol).hu Honos Kaliforniától Új-Mexikóig. antibakteriális. száraz helyen kiterítve szárítják (beszáradás 4:1). terpenoid-floroglucin macrocarpal A-J és eucalypton Alkalmazás: expectorans bronchitisben.. pl. 40 cm-es virágos hajtását a virágzás kezdetén gyűjtik. Ny-Ázsiában. bibircses kecskerágó Honos DK.5% illóolaj (70-85%-a 1..1-4. – ASTERACEAE sédkender Eupatorii cannabini herba = Cannabis aquaticae herba Eupatorii cannabini rhizoma (= radix) = Cannabis aquaticae radix Honos Közép-Ázsiában. Euonymus europaeus L. Hg. p-cymen). készítmények gyermekgyógyászati célra is. továbbá harpagidacetát. flavonoidok. 1% illóolaj (pinen. evolin stb. nyirkos erdőkben.doksi.) Honos Ausztráliában. keserű chekenon. ártéri gyomtársulásokban. Hatóanyag: 1. antihypertensiv hatása igazolt. Ph. Eucalyptus globulus Labill. reptosid.1% izokinolin alkaloid (fő típusok: allocryptopin.. Júniustól szeptemberig virágzik. Országosan gyakori patakok. Drogot és illóolajat szolgáltathat még: E. zsíros olaj. lignum Honos Kína középső részén.0% iridoid-glikozid aucubin. Eugenia chequen Mol. triterpén ursolsav és olenaolsav. továbbá ellagitannin. egyéves lágyszárú. flavonoidok. evosin. – MYRTACEAE [syn.2-3. diureticum. Európában. Eucommia ulmoides Oliv. közülük a legfontosabb a pinoresinol-diglikozid Alkalmazás: tonicum. VIII. – MYRTACEAE eukaliptusz Eucalypti folium (Ph.és K-Európában. Ph. Baker. folyók mentén. VIII. Termésben és levélben xanthofillok. ajugosid. homeopathiában is használják. proanthocyanidinek. pinenek.és húgyúti bántalmakban gyulladáscsökkentő. Levél enyhe laxans. bél. chekenin. evobiosid). inkább a Dunántúlon és Középhegységben fordul elő. E. Hatóanyag: 0. adstringens. piridinalkaloid evonin. Nálunk kertekben gyakori dísznövény. 4. antivirális.: Myrtus cheken Spreng. – EUCOMMIACEAE Eucommiae cortex. Mediterráneumban. a lignanok közül bisbenzil-perhidro-furofurán-típusú vegyületek. Az egész országban gyakori erdei cserje. Kéregben cserzőanyag Alkalmazás: magból szívre ható glikozidokat lehet kivonni. cserzőanyag Alkalmazás: tonicum. mocsári társulásokban. Euonymus verrucosus Scop.Forrás: http://www. Eupatorium cannabinum L. egyén monoterpén. terebélyesedő.) = Eucalypti globuli folium Eucalypti cortex Eucalypti aetheroleum (Ph. diureticum. ligeterdőkben.

Kis termetű. – PARMELIACEAE tölgyfazuzmó Lichen quercus Honos K-Európában. 2 m magas kaktuszszerű évelő. É-Amerikában. atranorin. a Dunántúli Középhegységben és északkeleten hegyi réteken elég gyakori. külsőleg bőrizgató.Forrás: http://www. Országszerte száraz gyepekben közönséges. izokvercitrin. kvercetin. Hatóanyag: herbában kb. gastroenteritis. 40% gyanta. cycloartanol. világszerte meghonosodott (pl. Euphrasiae herba (DAC) Hatóanyag: iridoid aucubin (rhinanthin). Euphrasia stricta Wolff (közönséges) szemvidító Honos Európában.15% illóolaj. rhisoninsav. ixorosid. 3-8% gallotannin. Hatóanyag: 2-3% polioxi.). emeticum. resiniferol. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban szemborogató enyhébb szemgyulladás esetén. diaphoreticum. gyomor. sokfelé termesztik.és bélnyálkahártya-megbetegedések. Többéves lágyszárú. – ASTERACEAE átnőttlevelű sédkender Eupatorii perfoliati herba Honos É-Amerikában (Kanadától Floridáig. bokorszerűen szétterjed. Euphorbia cyparissias L. ezek kondenzált éterei (usninsav. diureticum. Balkán-félszigeten. diterpénészterek (ingenolok).) Ach.7% illóolaj (orcin-monometilészter. Marokkóban. . 0. egyéves lágyszárú.] orvosi szemvidító Honos Európában. szaponin. Evernia prunastri (L. Homeopathia. influenza.vagy polimetoxi-fenol everninsav. metilflavonok). hopenon Alkalmazás: antibakteriális. – EUPHORBIACEAE farkas kutyatej Euphorbiae cyparissiatis herba Euphorbiae cyparissiatis radix Honos Európában. hajdina Honos Kínában. 10% phorbinsav-lakton. euphol. F Fagopyrum esculentum Moench – POLYGONACEAE pohánka. Enyhe laxans. citotoxikus tumoros sejtekre is (in vitro). 18% gyanta. kumarin umbrelliferon. Hatóanyag: kb. amarum. triterpének. eupatoriopicrin). főként állatgyógyászati célra. kb. cholagogum. szterolok. Texasig) Hatóanyag: dihidroxi-trimetoxi-flavon eupatorin. Euphrasia rostkoviana Hayne – SCROPHULARIACEAE [syn. 3% kaucsuk.: Euphrasia officinalis L. népgyógyászatban laxativum. felső légúti hurutok kezelésére jótékony hatású. orcin. szterolok. rutin. flavonoidok. Grippe. divaricatsav stb. É-Amerikában is). Ny-Ázsiában. illatszeriparban fixáló. orcin-karbonsavmetilészter) Alkalmazás: antibakteriális.doksi. külsőleg furunculusok kezelésére. Eupatorium perfoliatum L. 0. keményítő. légzőszervi hurutok esetén. 2-40% euphorbon (euphorbolok). amyrin. lecanorsav. kaucsuk Alkalmazás: külsőleg bőrizgató. kb. Homeopathia. É-Afrikában. Euphorbia resinifera Berg. catalpol. et Schmidt – EUPHORBIACEAE marokkói kutyatej Euphorbium Honos É-Afrikában. Fagopyrum tataricum (L. euphol. A Dunántúl és a Középhegység rétjein néhol elég gyakori.) Gärtn. egyes psoriatikus bőrbetegségek kezelésére szolgáló készítmények alkotórésze. 4% gumianyag. egyéves lágyszárú. evernsav.hu Hatóanyag: heteroglucanok. cserzőanyag Alkalmazás: grippe ellen. szeszkviterpén-alkoholok (pl. cserzőanyag Alkalmazás: fokozza a szervezet nem specifikus immunválaszát. flavonoidok (eupatorin. kb. diureticum. taraxerol.

galaktóz. kámfor. szaponin. ocimen. Rokon fajai is előfordulnak. Hatóanyag: kb. vanillinsav. Fagopyri herba Hatóanyag: 1-5% rutin. Polygonum cuspidatum Sieb. fatest kátrányalapanyag (száraz desztillálással nyert párlat). szitoszterol. Galbani aetheroleum Galbanum = Ferulae gummosae resina Hatóanyag: kb. Honos Afganisztánban. kéreg cserzőszer. fekélyekre. erőteljes. légúti és húgyúti tisztító. Iránban. – APIACEAE Sumbuli radix Honos Turkesztánban. anthelminticum. 60% gyanta. 6-20% illóolaj (diszulfidok). mircen. leggyakoribb ártéri fátyoltársulásokban. Ny-Ázsiában. Díszítő értékű. K-Ázsiában. 17% gyanta. termésben 25-45% zsíros olaj. diarrhoea esetén.] japán keserűfű Polygoni cuspidati herba Polygoni cuspidati radix Honos Kínában. flavonoidok. évelő lágyszárú. f. – APIACEAE büdösgyantagyökér Asa foetida Honos Ny-Ázsiában. Homeopathia. továbbá cyanidin. külsőleg reumára. kéregben 3-4% cserzőanyag. Fagopyrin fényérzékenyítő.) Ronse Deer.és Közép-Ázsiában. Turkesztánban. tannin Alkalmazás: gyógyszeripari feldolgozás (rutin). stilbenek. caren. – RANUNCULACEAE [syn. nagy termetű. tannin. farészben fenol (syringa-resinol) Alkalmazás: levél dohánypótló. izoguajazulen és egyéb szeszkviterpén-alkohol Alkalmazás: antibakteriális. 10% kondenzált catechin-tannin. talajkötő. Egyik legfontosabb. Homeopathia. Ferula sumbul Hook. termése hántolva élelmiszer.: Reynoutria japonica Houtt. Ficaria ranunculoides Roth] . vanillin. Fallopia japonica (Houtt. 10-20% illóolaj (pinen. Hatóanyag: levélben fenolkarbonsavak. ebből 27% galbaresensav. Hatóanyag: 1 % illóolaj. gyökérben még antrakinonok Alkalmazás: adstringens (égési sebekre). Ferula asa-foetida L. Ferula rubricaulis Boiss. Évelő. továbbá 30-40% gumianyag. betulin. homeopathia. guajazulen. csersav.). 25-30% gumianyag (glukuronsav. metilcrotonsav.Forrás: http://www.. Hatóanyag: 25-65% gyanta (asaresin). 30-50% galbanumsav. fagopirizmust okoz.. fernasiferolok Alkalmazás: gyomor-. Erősen terjed.doksi. antidiarrhoeicum. termés kávépótló (antidiarrhoeicum). cadinen. et Buhse] gyantás husáng Honos Ny. 60%-ban) asaresitannol ferulasavészterek. ún. valeriansav. Ficaria verna Huds. dysmenorrhoea.: Ranunculus ficaria L. bélgörcs ellen. angelicasav. rhamnóz polimerek). Ferula gummosa Boiss.hu tatárka Honos Szibériában. diantron fagopyrin. telepeket alkot. termesztik. Kaukázusban. Fagus sylvatica L. flavonoidok. eróziógátló. – FAGACEAE (közönséges) bükk(fa) Fagi folium Fagi cortex Fagi lignum Fagi fructus Fagi pix Fagi aetheroleum empyreumaticum Honos Európában. linalool stb.: Ferula galbaniflua Boiss. lecuocyanidin. főként (kb. erdőt alkotó fafajunk. bronchus-spasmus esetén. sumbulsav. et Zucc. Homeopathia. umbelliferon. szterolok Alkalmazás: tonicum. klorogénsav. – POLYGONACEAE [syn. – APIACEAE [syn. kumarin umbelliferon. limonen. ferulasav. Illatszeripar. 1-3 m magas. arabinóz. terpineol.

). Magyarországon is két alfaját (subsp. benzilalkohollal) és 1-5% flavonoid (spiraeozid).Forrás: http://www. avicularin.) Foeniculi herba Foeniculi radix Foeniculi aetheroleum (Ph. Eur. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1. 2-4 éves állományban szeptember elején). fűzlápok szegélyén. demulcens. Filipendula vulgaris Moench . VIII. 2-4 éves lágyszárú. vulgare (Mill. 40 cm-es virágos hajtásvéget vagy a lefosztott virágot árnyékban. Mediterráneumban. spiraeosid. Hg. Ph. phellandren. VIII. Júniustól őszig virágzik. Mediterráneumban. Bokrosodó. subsp. VII. Hg. 4.] réti legyezőfű Filipendulae ulmariae herba (Ph. proteolitikus enzim ficin (egyéb enzimek is). Élelmiszer. magaskórós patak menti növényzetben... Hatóanyag: 50-70% invert cukor. metilchavicol. 2% triterpén-szaponin (aglikon hederagenin. limonen). Filipendula ulmaria (L. lombhullató cserje vagy kisebb fa. 2-4 cm mélyre. Ficus carica L. a többi fenchon. évelő (többéves) lágyszárú. Eur. felső légúti panaszokban. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: termésben 2-6% illóolaj (50-70%-a t-anetol.) Maxim. Félszáraz vagy üde réteken országszerte gyakori. vese. A betakarítást akkor kezdik. pinen.. virágokban különösen híperosid Alkalmazás: golyva kezelésre. elterjedt Európa keleti. júliusban virágzik. melynek 80-95%-a t-anetol .) Foeniculi amari fructus (Ph. még szubtrópusi területeken is elterjedt. északi részein. sokfelé termesztik.) Spiraeae (ulmariae) herba Spiraeae flos (DAC) = Spiraeae ulmariae flos Spiraeae radix = Ulmariae radix Honos Mongóliában. A kb. immunmodulans. 5% pektin. továbbá stomachicum.5-3% illóolaj. Késő ősszel vagy kora tavasszal vetik 40-50 cm sortávolságra. Hatóanyag: gaultherin.. Hatóanyag: 0. de védett. amikor a termések fele érett (első évben szeptember végén. oleanolsav). néha kivadul. Ny-Ázsiában. Ph. 6-7:1).: Spiraea ulmaria L. Évelő lágyszárú. ellagitannin Alkalmazás: diaphoreticum meghűléses betegségekben.) Honos Eurázsiában. Foeniculum vulgare Mill. szalicilaldehid. VII. feniletilalholollal. 4.5% fenolglikozid monotropitin (szalicilaldehidek primverosidja) és spiracin (szalicilsav-metilészterek primverosidja). kaucsuk Alkalmazás: laxans. ill. vanillin. ánizsaldehid. Júniusban. kvercetin-dipentosid. illóolaj (sok szalicilaldehiddel. – APIACEAE édeskömény Foeniculi dulcis fructus (Ph. közepes termetű. Ph. Az édes típusú termésben 1.doksi. – ROSACEAE [syn. Hg. Főleg az ország délnyugati területein. kb. diureticum főként reuma és köszvény esetén. Hg. Országszerte üde erdőkben. gyertyánostölgyesekben gyakori.és húgyúti kőképződés ellen. Hatóanyag: levélben kevés anemonin. napos. A kombájnnal betakarított termést műszárítón és tisztítógépeken dolgozzák fel. a magban 2430% zsíros olaj (gazdag linolensavban). Eur. Mediterráneumban. magas termetű.) = Foeniculi fructus (Ph. 4.) Thell.hu salátaboglárka Chelidonii minoris herba = Ranunculi ficariae herba Ficariae (minoris) radix = Chelidonii minoris radix Honos Európában. VIII. váladékcsillapításra. dulce (Mill. antiphlogisticum. Szibériában.ROSACEAE koloncos legyezőfű Filipendulae radix = Saxifragae rubrae radix Filipendulae herba = Saxifragae rubrae herba Honos Eurázsiában. A Dunántúlon és a Középhegységben gyakoribb. Hg. gyökérnedv népgyógyászatban aranyérre. meleg kertekben máshol is termést érlelhet. cserzőanyag. gyökérben tannin Alkalmazás: diureticum.3-0. – MORACEAE füge(fa) Caricae fructus Honos Eurázsiában.) Thell.

Dél-Európában. cserzőanyag. Hg.hu Alkalmazás: antibakteriális. Kaukázusban. amarum. gyümölcséből szirup és élelmiszerek készülnek. antiphlogisticum. ma cirkumpoláris.doksi. cserzőanyag. illóolaj. Európában sokfelé telepítik. gumianyag. izofraxidin. (Virág sziromlevelében kb. Fraxinus ornus L. Kéregben kumarin fraxinol. Frangula vulgaris Borkh. Hatóanyag: 1% szaponin oleanolsav Alkalmazás: laxans. Hatóanyag: metil-disztearil-borostyánkősav. 4. kéreg antipyreticum. B. Hg. esculetin. mannakőris . idősebb. VIII. Hatóanyag: 5-10% ellagitannin (pedunculagin. antirheumaticum.és elektrolit-resorpciót. továbbá más anrakinon-glikozidok (glukofrangulin B. triterpénsavak. Fragaria vesca L. nyomokban peptidalkaloid (frangulanin. Drogot szolgáltathat még a F. frangulin A. almasavsók. frangulaemodin. vörösfenyőn (Larix decidua).) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Ph. Fomes fomentarius (L. lactagogum. chrysophanol). évelő lágyszárú. carminativum (gyermekgyógyászatban is). diureticum.. tonicum. 1% a kivonható rutin). kerti díszcserje. VIII. mannoglukogalaktan.) Frangulae fructus (= bacca) Honos Európában.: Rhamnus frangula L. poliinek Alkalmazás: régebben népgyógyászatban adstringens. – OLEACEAE virágos kőris. spasmolyticum (különösen epe. – OLEACEAE magas kőris Fraxini folium (Ph. Hatóanyag: levélben rutin. diureticum. Ázsia mérsékelt égövi részein.) Vahl – OLEACEAE aranyfa Forsythiae suspensae fructus Honos K-Ázsiában (Kínában)..) Fr. Hatóanyag: 10-30% gombacellulóz. emmenagogum. 7% antrakinon-glikozid glukofrangulin (főként glukofrangulin A). Eur. vérzéscsillapító. A virágzó növények levelét gyűjtik kb. Frangula alnus Mill. kiválasztást fokozó. fraxin. Ph. diaphoreticum. flavonoidok (kvercetinek) Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. Hatóanyag: kéregben kb. – RHAMNACEAE [syn. expectorans (felső légúti hurutokban). Árnyékban jól szárítható (beszáradás 4:1).Forrás: http://www. – ROSACEAE erdei szamóca Fragariae folium (DAC) Fragariae fructus Fragariae radix Honos Eurázsiában.. Forsythia suspensa (Thunb. Középhegységünkben. Bieb. glukuronoglukan Alkalmazás: régen népgyógyászatban kisebb sebek kezelésére. fraxetin. főleg üdébb erdeinkben gyakori. oligomer proanthocyanidinek. kumarin. Fraxinus excelsior L. gyanta. VIII. Hg. Marokkóban honos). üde erdőkben. esculin. telepítésre is alkalmas. ursolsav. tonicum. vastagbélben gátolja a víz. Eur. – POLYPORACEAE bükkfatapló Chirurgorum fungus Honos főleg közép-Európában. asthma bronchiale kezelésére. fraxidin. VII. É-Afrikában. Ph. oxyphylla M. flavonoidok... ÉNy-Ázsiában. növeli a perisztaltikát. franganin). félig korhadó bükkfákon gyakori. Hg. Gyökér és termés fő hatóanyagai nagyrészt hasonlóak. (Algériában.) Fraxini cortex Honos Európában. Ph. bokros területeken gyakori.] kutyabenge Frangulae cortex (Ph. Áprilistól júniusig virágzik. Közepes vagy magas cserje. Alkalmazás: laxans. izoprenoidok. mannit. physcion. mannit Alkalmazás: levél laxans. 4. 3 cm-es nyéllel. Ph. vágásokban könnyen elszaporodó elegyfa. Országszerte erdei tisztásokon.és vesekőkólikában). Eur. Fomes officinalis Faull – POLYPORACEAE orvosi tapló Laricis fungus Honos főleg Szibériában. 4. frangulaemodin-diantron. kvercitrin és egyéb flavonoid.

főként nedves réteken. szegély-gyomtársulásokban él. bokorerdőkben. galanthamin. különösen gyermekgyógyászatban. bulbocapnin stb.: Galeopsis ochroleuca Lam.] vetési kenderkefű Honos Közép.05% jód Alkalmazás: adipositas.doksi.. árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1). nyirkos sziklás erdőben elég gyakori. kb. Hatóanyag: kb. ez is gyűjthető. Szórványosan fordul elő vágásokban. corydalin. zeaxanthin. 40 cm-es virágos hajtásvégeit forgatással. Szántók. Ascophyllum nodosum Le Jol. cserzőanyag. hidroxi-galegin). Szibériában. criptopin.. Inkább a Dunántúlon él. – PHAEOPHYCEAE tang. A Dunántúl és a Középhegység üde és nedves lomberdőiben elég gyakori. cukrok. galanthidin. Hatóanyag: 70-90% mannit. Ny-Ázsiában. Könnyen termeszthető. Ny-Ázsiában. G Galanthus nivalis L. Elő-Ázsiában. Főleg a Dunántúl ligeterdőiben. haemanthamin stb. 4. nyomokban fraxin Alkalmazás: enyhe. schleicheri (közönséges füstike) előfordulása. Hatóanyag: eléri a 60% fukoidin-tartalmat (polifukánok). lágyszárú. Homeopathia.és D-Európában. narwedin. Galeopsis speciosa Mill. védendő.1% alkaloid (lycorin = narcissin. diureticum. criptocavin. barnamoszat telep Fucus vel Ascophyllum (Ph.. Kaukázusban.2% galein). guanidin-származékok (galegin. Fucus vesiculosus L. epegörcs csillapító). epevezeték görcsös állapota esetén (gyógyszerként epekőhajtó. nartazin. hyperthyreosis. Eur. Általánosabb a F. Fumaria officinalis L. VIII. . karotinok.hu Manna (canellata) Honos Európában. – FUMARIACEAE orvosi füstike Fumariae herba (Ph. mellékhatás nélküli laxans. útszélek gyomtársulásaiban néhol gyakori. hippeastrin. száraz tölgyesekben. de pusztul.. Galega officinalis L. árterületeken. Hagymás évelő.Forrás: http://www. szőrös kenderkefű Honos Eurázsiában. ligeterdőkben. Galeopsis segetum Nekker – LAMIACEAE [syn.FABACEAE kecskeruta Galegae (officinalis) herba = Rutae caprariae herba Galegae semen Honos DK-Európában. Hg. Júliusban. DAB) Honos É-Afrikában. Egyéves lágyszárú. Hatóanyag: benzil-izokinolin alkaloid protopin. Kb. egyéves lágyszárú. nem súlyos diabetes esetén. enyhe laxans. gyomtársulásokban. egyéves lágyszárú.) Alkalmazás: galanthaminnak fizosztigminszerű hatása van. 0. magnarcin. Kaukázusban. alginsav. Európában. . 1. Ph. flavonoidok Alkalmazás: epebántalmak. fukoxanthin. 0. tarka kenderkefű Honos Európában. továbbá időskori. Ny-Ázsiában. augusztusban virágzik. fukoszterin. sinactin. szaponin. fukusz. VII. – AMARYLLIDACEAE hóvirág Honos Európában. Fucus serratulatus L. tazettin. Galeopsis tetrahit L.. oligoszaharidok. flavonoidok (pl. magban főleg galaktomannanok Alkalmazás: korábban bevált galactogog (újabban alkaloid tartalma miatt nem javasolják).) Honosak az Atlanti és a Csendes Óceánban. Hatóanyag: alkaloid peganin. arteriosclerosis esetén. Egyéves lágyszárú. cserzőanyag. Hg. stylopin. Országszerte előforduló cserje. emeticum.

Garcinia hanburyi Hook f.) Engl. Mediterráneumban. oligoszaharidok Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláns (hatóanyaga rákbetegségben adjuváns. Egyéves.hu Galeopsidis herba Hatóanyag: kb.és bélhurut esetén. 5 m magas fa. asperulosid. továbbá tonicum. asperulosid. Hatóanyag: asperulosid. roboráns. Galium aparine L. Országszerte degradált és gyomtársulásokban helyenként igen gyakori. expectorans. Ganoderma lucidum Fr. asperulosid. Likőripar. sympathicomimeticum. morellin.9% illóolaj (14%-a szeszkviterpén-alkohol galipol. rubiadin-primverosid. xilan. scopoletin.: Angostura trifoliata (Willd. – RUBIACEAE ragadós galaj Galii aparinis herba Honos Európában. kisebb.] angosztura(fa) Angosturae vera cortex Honos trópusi D-Amerikában. Homeopathia. É. galipin.doksi. Galium verum L. Homeopathia.) Scop. erdőszegélyekben gyakori. izomorellin. – ERICACEAE kúszó fajdbogyó Gaultheriae folium Gaultheriae aetheroleum .és Ny-Ázsiában. antiphlogisticum. alizarin-típusú piros pigment Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. szaponinok Alkalmazás: adstringens. – RUBIACEAE [syn. Hatóanyag: cserzőanyag. illóolaj. továbbá szeszkviterpének (cadinen. réteken gyakori. galipolin. illóolaj. dezoximorellin. Karst. Cusparia officinalis (Willd. Hatóanyag: glucan. monotropein. Galipea officinalis Hancock – RUTACEAE [syn. spasmolyticum. – RUBIACEAE tejoltó galaj Galii veri herba (DAC) = Galii lutei herba Honos Eurázsiában. diureticum. gambogasav és egyéb xanthon-származék) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. izomorellasav. Japánban üvegházakban termesztik. növeli a légzés erősségét. évelő lágyszárú. gyomor. Homeopathia. évelő lágyszárú. Hatóanyag: 1-1. Dyspepsia. Szibériában. Hatóanyag: kumarin. Országszerte üde és félszáraz réteken. lágyszárú. kinolin alkaloidok (cusparin. spasmolyticum. Főleg a Dunántúlon. igen kemény taplógomba. reishi Lombos és tűlevelű fákon élő. É. száraz gyepekben. hesperidin. antipyreticum. cusparein) Alkalmazás: amaro-aromaticum. Állatgyógyászat.8% kovasav.és D-Amerikában (cirkumpoláris). Galium mollugo L. kinasav. ízjavító. 5-10% cserzőanyag. flavonoidok Alkalmazás: diureticum. Hatóanyag: antrakinon-glikozid galiosin. Galium odoratum (L. diosmetin Alkalmazás: présnedv régen epilepszia ellen. 0.] szagos müge Asperulae (odoratae) herba = Galii odorati herba = Matrisylviae herba = Hepaticae stellatae herba = Cordialis herba Honos Eurázsiában. Gaultheria procumbens L. dysenteria esetén. Hatóanyag: gyanta (morellasav. májvédő. Festékés lakkipar. – HYPERICACEAE gummi-gutta Gutta gummi = Gutti Honos Indokínában. cserzőanyag. – GANODERMATACEAE pecsétviaszgomba. kb. – RUBIACEAE közönséges galaj Cirkumpoláris. galipen).Forrás: http://www. alizarin Alkalmazás: kumarin dikumarollá alakulva véralvadás-gátló. ma diureticum ödémás panaszokban. diaphoreticum. A Dunántúl gyertyános és bükkelegyes erdőiben gyakori. klorogénsav.: Asperula odorata L. évelő lágyszárú. különösen intravénásan).) Elias.

egyéves vagy áttelelő lágyszárú.03% illóolaj. 1% xanthon pigmentek (gentisin. Homeopathia. – GENTIANACEAE sárga tárnics Gentianae radix (Ph.8% illóolaj. Gyökértörzsben kb. ahol az adottságok megfelelőek. Dísznövényként termeszthető. aromaticum. Eur. kondenzált cserzőanyag. sempervirin.Forrás: http://www. 4. vesekőhajtó. Geranium robertianum L. főként metilszalicilát és glikozidja gaultherin (= monotropitosid). genistin). Hatóanyag: friss növényben kellemetlen szagú illóolaj. curcumen. cserzőanyag Alkalmazás: mérgező. Ph.) Honos Európában. 5% cserzőanyag. VIII. Főleg hegyi réteken. poligalacturonan agaropektin Alkalmazás: dieteticum (elhízás elleni szerekben. kaszálókon fordul elő. Illatszeripar. cserje. gyógyszerek készülnek belőle neuralgia. Hg. VII. reuma. dismenorrhoea esetén. cserzőanyag Alkalmazás: erős hatású. gumianyag.) Honosak távol-keleti tengerekben. Ph. tonicum. gyanta. spartein.6% illóolaj (germacron.) = Gentianae radix et rhizoma (Ph. Gracillaria spp. tinctorin). Magyarországon élő fajok védettek. Geranium sanguineum L. gyógyszerészeti segédanyag. antisepticum. Geranium macrorrhizum L. serkenti az epeműködést. 4.. Gelidium spp.5% illóolaj. Mexikóban. ericolin Alkalmazás: carminativum. kb..04% amarogentin (swerosid fenolkarbonsav-észtere). Hg. Szibériában. Homeopathia. cholagogum. pleuritis. enteritis esetén. Hatóanyag: 0. citronellol). elemen.) St. Gymnogongrus griffithiae. Hg. – LOGANIACEAE örökzöld harangjázmin Gelsemii rhizoma Honos Közép-Amerikában.3% kinolizidin alkaloid (anagyrin. Virággal régen festettek. flavonoid (luteolin.. Cserje. flavonoid. emodinok. A nálunk nem található sárga tárnics adja a drogot.6-0. Likőripar. óceánokban. Hatóanyag: hajtásban 0. Ahnfeltia plicata. – GERANIACEAE nehézszagú gólyaorr Geranii robertiani herba = Ruperti herba Kozmopolita. elemenon. vadon nem fordul elő Magyarországon. kondenzált tannin. gastritis. 4. szterol. Eucheuma spinosum és más fajok – GELIDIACEAE agar Agar (Ph. Gentiana lutea L. továbbá ischias. – FABACEAE festő rekettye Genistae herba (DAC) = Genistae herba cum floribus Honos Európában. histeria és asthma kezelésére orvosi felügyelettel.) Gentianae tinctura (Ph. keserű geraniin Alkalmazás: adstringens diarrhoea. 0. USA déli részein.) = Agar-agar (Ph.-Hill. 0. gelsevirin. köszvény kezelésében. fenolkarbonsavak. roborans. nyomokban piridin-alkaloid gentialutin Alkalmazás: amarum dyspepsia. arthritis. migrén. Eur. VII. gelsemicin. Ph. Hg. táplálékokban).doksi. évelő. izogentisin. gastralgia.1-0.6 m magas félcserje. nyálka-poliszaharid. 16% tannin Alkalmazás: népi gyógyászatban (Bulgáriában) aphrodisiacum. agrotechnikája ismert. VIII. – GERANIACEAE . geraniol. Eur. Közép. gentiosid). 0. biotechnológiában tápközeg. – GERANIACEAE kandilla gólyaorr Geranii macrorrhizi folium Geranii macrorrhizi radix Honos Európában. Hatóanyag: kb. Genista tinctoria L. hypoaciditas esetén. továbbá kumarinok.. de védettsége miatt ez sem gyűjthető. Termesztésbe vonható. népgyógyászatban diureticum. K-Ázsiában honosak is vannak. Hg. lupanin. Gelsemium sempervirens (L. gelsedin. arbutin. genistein. cytisin.3-0. Hatóanyag: indolalkaloid gelsemin. 0. Hatóanyag: poligalactan agaróz. VIII. Hatóanyag: 2-3% secoiridoid gentiopicrosid (= gentiopicrin). Ny-Ázsiában.és Ny-Ázsiában. továbbá kb. Kozmetikában. laxans..hu Honos É-Amerikában. Tonicum. 0.

0. Hatóanyag: 0. Évelő lágyszárú.1% illóolaj (eugenol. díszfa. – ROSACEAE amerikai-ipekakuána Gilleniae stipulatae radix Gilleniae stipulatae radicis cortex Honos É-Amerika keleti részén. antiemeticum. procyanidinek Alkalmazás: kivonatok (tinctura. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin). benedictinolid. – ROSACEAE bókoló gyömbérgyökér Gei rivalis radix (= Caryophyllatae aquaticae radix seu rhizoma) Honos Európában. Herbában is illóolaj.. extractum) formájában agyi és környéki keringési. lázas megbetegedésre.) Curt. Hg. termeszthető Európában. VIII. főként idősebbeknek vagy szédüléses. cserzőanyag. fejfájás esetén.02-0. az egész országban gyakori. É-Amerikában. gein. Geum urbanum L.02-0. Gillenia stipulata (Muhl. évelő. expectorans. Hatóanyag: gillein Alkalmazás: enyhe hánytató.és izomfájdalomban. cnicin Alkalmazás: gyökértörzs és gyökér adstringens. ginkgetin). – ROSACEAE közönséges gyömbérgyökér Gei urbani rhizoma et radix = Caryophyllatae rhizoma et radix Gei urbani herba = Caryophyllatae herba Honos Európában.J. Ny-Ázsiában. sarjtelepes. emlékezési zavarokban. antidiarrhoeicum. É-Afrikában. Hatóanyag: 0. külsőleg sebre. Hatóanyag: fenol gein (=geosid). Visszeres és cukorbetegség eredetű érbántalmakban thrombocyta aggregatio gátlást előidéző hatása miatt. 4. ideg. – GINKGOACEAE páfrányfenyő Ginkgo folium (Ph.02-0. évelő. benedictin. – PAPAVERACEAE veres szarumák Glaucii herba Glaucium flavum Crantz – PAPAVERACEAE sárga szarumák . főleg déli részén. Likőripar. Homeopathia.C. Amerikában. Magyarországon nem fordul elő. antidiarrhoeicum. Geum rivale L.doksi. Herba népgyógyászatban tonicum. kelésre.) Moench – ROSACEAE hármaslevelű indiánrózsa Gilleniae trifoliatae radicis cortex Honos USA keleti részén. Glaucium corniculatum (L.06% szeszkviterpén-lakton bilobalid. Japánban. Újabban számos ültetvényben nevelik Magyarországon is. véráramlási elégtelenségben. Ph. akár 30% cserzőanyag (főként gallotannin). D-Afrikában. Hatóanyag: hajtásban kb.B. Kaukázusban. antidiarrhoeicum. lázas megbetegedésben. Zavartalan helyeken országszerte gyakori. az Alföldön ritkábban.hu piros gólyaorr Sanguinariae herba et radix Honos Európában. keserű germacranolid cnicinolid. kvercetin és izorhamnetin glikozidok). Évelő lágyszárú.5-2% flavonoid (kempferol. fenolkarbonsavak. Eur. Ázsiában. Homeopathia. 3% cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban stomachicum.2% diterpén-lakton ginkgolid A. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban diarrhoea.) = Ginkgo bilobae folium Honos Kínában. főleg tölgyelegyes erdőkben.Forrás: http://www. Ginkgo biloba L. vérzés vagy húgyúti betegségek esetén.) Trel. biflavon (bilobetin. Hatóanyag: gillenin glikozid (gillein) Alkalmazás: emeticum. mérsékelt égövi Ázsiában. amentoflavon. kb. Évelő lágyszárú. tonicum. 0. Per os és intravénásan adagolható gyógyszerek vannak forgalomban. Gillenia trifoliata (L. hirtelen láz ellen. keserű geraniin. gyökérben 28-30% cserzőanyag. gein). triterpének.

izoflavonok. 20 szaponin. enyhe expectorans. VIII. licoricidin). estragol). Glycine max (L. chalkon. továbbá diuretikus is. glauflavin. Ph. görcsoldó. A veres szarumák drogja nyugtató. Különösen a sárga szarumák kerti dísznövény is. kb. az Alföldön gyakoribb. hispidol. Hg. a szterolok félszintézissel szteroid hormonokká alakíthatók. Ph. A Dunántúlon nem ritka. gyanta Alkalmazás: antidiarrhoeicum. berberin.doksi.) Honos Mandzsúriában.. Eur. Hatóanyag: 2-15% triterpénszaponin glycyrrhizin (glycyrrhizinsav K. oligoszaharidok. tarackkal és indával jól terjed. Hatóanyag: 0.) Merr. Gnaphalium uliginosum L. – FABACEAE [syn. flavanon liquiritigenin és glikozidja a liquiritin.03-0. 100-szor édesebb a cukornál (édesítőszer. az aglikon glycyrrhetinsav. Hatóanyag: magban kb. népgyógyászatban légzési és emésztőrendszeri elégtelenség. 0. a sárga szarumákban jellemzőbbek: glaucin. glauvin. Hg.06% aromaanyag (pl. Homeopathia. – FABACEAE szója(bab) Sojae semen Sojae oleum hydrogenatum Sojae (= Soiae) oleum raffinatum (Ph. chelidonin. asztma esetén. 3-7% cserzőanyag. lágyszárú. lecitin. VIII. anetol. – ASTERACEAE iszapgyopár Gnaphalii uliginosi herba Honos Európában. a kivont és tripszin-inhibitor mentes fehérjekoncentrátum élelmiszeradalék. Különösen az USA-ban termelik a legtöbbet (transzgénikus fajtákat is). Mediterráneumban. továbbá kb.. szaponinok. secretolytikus. VIII. Hg.és Ca-sói). – LAMIACEAE [syn.: Glycyrrhiza hirsuta L. egyéves. Liquiritia officinarum Medic. . 20 cm magas. É-Afrikában.] kerekrepkény Hederae terrestris herba = Glechomae hederaceae herba Honos Eurázsiában. a tisztított szójalecitin roboráló. izoflavan (glabridin. elterjedt Kínában. magnoflorin. gyomtársulásokban. prenil-flavanonol (glabrol). kivonatai diabetes és neurasthenia kezelésére. pinenek.medvecukor vagy gyógyszerek). agrotechnikája ismert. sanguinarin. Bőrbántalmakban lemosószer. 20% zsíros olaj és 40% fehérje. 10% poliszaharid (glycyrrhizan GA)..] igazi édesgyökér Liquiritiae radix (Ph. jól áttelel. 4. Eur. umbelliferon. hólyagkő panaszok ellen. Hatóanyag: flavonok. gyakran 1 m-re is megnövő lágyszárúak. Egyévesek vagy évelők.5% aporfin alkaloid (izocorydin. Ázsia mérsékelt égövi részein. chelerythrin). menton. izoflavon (formononetin). 0. Ph. corydin. pulegon. coptisin. valamint szaponin. a drog és vizes kivonata gyulladáscsökkentő és gyomorfekély kezelésére használatos (pl. Évelő. Homeopathia. Glechoma hederacea L. elterjedt É-Amerikában is.6-2% flavonoid: chalkon izoliquiritigenin.hu Glaucii lutei herba Honosak Eurázsiában. továbbá kumarinok (licopyranokumarin. A virágzáskor gyűjtött hajtást szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1).). a tisztított és hőkezelt liszt (dara) takarmány. 4. Szterolok. izoboldin Alkalmazás: glaucin a légzőközpontot nyugtatja.: Nepeta hederacea Trev. lektin. prenil-flavanon (glabron). Termesztésük megoldható. geraniol. 4. VII. Eur. marrubiin.06% illóolaj (pinocamphon.) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Ph. Hatóanyag: 1-1.Forrás: http://www.04-0. belőle készült gyógyszerek a köhögési ingert csökkentik. Glycyrrhiza glabra L. glycykumarin. enoléterek Alkalmazás: antidiarrhoeicum. ízesítő). immunmoduláns savas poliszaharid GPI és GPII Alkalmazás: a 24-hidroxi-glycyrrhizin kb. keserű glechomin.) = Liquiritiae (= Glycyrrhizae) rhizoma et radix (Ph. enyhe laxans. Magyarországon termesztik. tarackokkal terjed. Hg. izoliquiritigenin.. majd a Föld szójatermesztésre alkalmas minden részén. immunmodulans. p-cymen stb. iszapnövényzetben él.) Liquiritiae succus Honos Eurázsiában. glükózzal alkotott glikozidja az izoliquiritin. Évelő. herniarin). tripszin-inhibitor Alkalmazás: olajat ipari módszerrel nyerik ki. limonen. protopin. Országszerte gyakori üde lomberdőkben.

trópusi Afrika déli részein. akár 1 m-re is megnő.3% illóolaj (borneol).5 cm vastag korongokat tovább szeletelik és szárítják (beszáradás 3. kb. magyar szappangyökér Saponariae albae (= hungaricae) radix (Ph. anthelminticum. Kúszó tövű. diureticum.: Grindelia robusta Nutt. Hatóanyag: kb.hu Gossypium arboreum L... Gossypium barbadense L.és lápréteken helyenként még megtalálható. áttelelő vagy évelő lágyszárú. Gossypium hirsutum L. Ázsia mérsékelt égövi részein. guajaguttin. Gypsophila paniculata L. Hatóanyag: 5-6% illóolaj (szeszkviterpén guajol. menorrhagia kezelésében. örökzöld fák. Guajacum sanctum L. grindelol szterol-származékok. guajoxid). enyhe spasmolyticum (pl. purgans. gyökérkéreg metrorrhagia. Magas. levantei gyapot Honos Dél-Afrikában. Hatóanyag: 15-20% triterpén-szaponin (főleg gypsogenin) . 4. – ZYGOPHYLLACEAE guajakfa. DK. poli-en-inek Alkalmazás: készítmények formájában expectorans. Homeopathia. Évelő cserje.és Közép-Európában. Kb. termesztik Ázsia sok részén. szalicilsav. Grindelia camporum Greene – ASTERACEAE [syn. A magvakat szabadágyba 0. szeszkviterpén-alkohol. Homeopathia. A gyökértörzset elkülönítve jól megtisztítják és hámozzák. Hg.és cellulózpor-gyártás. keserű grindelin. diureticum. laxans. VII. VIII. Guajacum officinale L. szaponin Alkalmazás: gyanta (Guajaci resina) előállítása. – CARYOPHYLLACEAE fátyolvirág. gyapotfa Honos Afrikában. bis-szeszkviterpén). 20% gyanta (diterpén grindeliasav és származékai). száraz. tannin.) Hatóanyag: cellulóz. Gossypium herbaceum L. olajkivonás. A gyökereket általában a 3.Forrás: http://www. Gossypii semen Gossypii radicis cortex Gossypium (= Gossypii lana depuratum) Gossypii oleum hydrogenatum (Ph. Ázsia mérsékelt égövi részein. Júliusban. apigenin. Gratiola officinalis L. korábban antisyphiliticum. 20% gyanta. töltéseken. Nálunk helyenként dísznövényként ismert. D-Amerika északi és nyugati részein. szaponin. Nyílt homokpuszta gyepekben. évelő lágyszárú. – MALVACEAE hegyvidéki gyapot Honos É-Amerika déli részein és Közép-Amerikában. Ph. guajazulen. abortivum. év végén.doksi.) Honos K-. főleg Peruban. benzoesav. flavonoidok (pl. Hg. gossypol (toxikus pigment. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén gratiogenin és egyéb szaponin. – SCROPHULARIACEAE csikorka Gratiolae herba Gratiolae radix Honos Európában.5:1). Évelő cserje. perui gyapot Honos D-Amerika nyugati részén. a magban 20-25% zsíros olaj. évelő félcserje. bisabolol. laza homoktalajon él. Homeopathia.] gyantásgyom Grindeliae herba Honos DNy-USA-ban. fenolkarbonsav. Folyóvizek mentén. 0. Mocsár. Eur. augusztusban virágzik. vitexin) Alkalmazás: korábban drasztikus hashajtó. asztma kezelésében). késő ősszel vagy tavasszal ássák ki. curcumen Alkalmazás: vatta. üledékes talajon termeszthető. Évelő lágyszárú. a jól gyökeresedő példányokat kiemelik és ősszel végleges helyére kiültetik 50 cm sortávolságra. Évelő félcserje. 0. csúzfa Guajaci lignum Honos Karib-szigeteken. lehet anyagcsere javító.5 cm mélyre vetik. gumianyag. gyökérkéregben 8-11% gyantaszerű anyag.

is.) DC.5% illóolaj. Hatóanyag: kb. Hg. Ph. flavonoidok (kvercetin-származékok). gumószerű raktározó gyökerekkel. – HAMAMELIDACEAE nagylevelű csodamogyoró Hamamelidis folium (Ph. metilheptadienon. 7 m magasra növő cserje. Ph. aranyér. harpagid. ördögkarom Harpagophyti radix (Ph. állatgyógyászat. Kozmetikum. hepato. Harpagophytum procumbens (Burch. harunganin. kosin) Alkalmazás: anthelminticum. Kéregben betulinsav. pseudohypericin. lágyszárú. K-Ázsiában. 7% gyantaszerű hamamelin (kéregben 16%). haronginantron).) Lodd. Karib-szigeteken. – ROSACEAE koszófa Koso flos Honos Abesszíniában..hu Alkalmazás: expectorans bronchitisben.Forrás: http://www. Hatóanyag: floroglucin-származékok (kosotoxin. D-Amerika északi részén. fenolglikozid (acteosid. 0. ízületi gyulladásokban analgeticum. hisztológia) Hagenia abyssinica Gmel. Országszerte gyakori. vérzéscsillapító (menorrhagia. 4. 1. 4. Drogot szolgáltathat még a H. Hatóanyag: levélben hypericin.5% cserzőanyag Alkalmazás: visszatérő. flavonoid Alkalmazás: antirheumaticum. szeszkviterpén Alkalmazás: tonicum. Parkokban díszváltozatait is telepítik. hamamelidin. Ny-Ázsiában. . triterpén. 10% 4-aryl-chroman (hematoxylin) Alkalmazás: festék (textil. Kaukázusban. flavonoidok. procumbid). É-Afrikában. Homeopathia. madagascinantron. Hatóanyag: 1-3% iridoid-glikozid (harpagosid. izoacteosid). Madagaszkáron. madagascin. Harungana madagascariensis Chois. fára kúszó. antrakinonok (chrysophanol.] madagaszkári ördögkarom Harunganae madagascariensis cortex Harunganae madagascariensis folium Honos trópusi Afrikában.5 m-re is szétterjedő évelő. dyspepsia.doksi. adstringens (dysenteria. Eur. euxanthon. antiphlogisticum gyógyszerek formájában is. Hamamelis virginiana L. trópusi Afrika déli részein. funkcionális pancreato-. Hedera helix L. külsőleg visszérbetegségben.: Haronga paniculata (Pers. Homeopathia.) Honos D-Afrikában. örökzöld cserje. friedelin. diarrhoea esetén). 20 m magasra is megnövő fa. – CAESALPINIACEAE festő kékfa Campechianum lignum = Haematoxylonis campechiani lignum Honos Közép-Amerikában. 3. H Haematoxylum (= Hematoxylon) campechianum L. phlebitis kezelésére. Hg. – ARALIACEAE (közönséges) borostyán Hederae folium (DAC) = Hederae helicis folium Hederae helicis herba Honos Európában. leginkább nyirkos erdőkben tömegesen gyűjthető. safrol. Hatóanyag: kb. dysmenorrhoea). – PEDALIACEAE ördögcsáklya. zeyheri Decne.és cholepathia. Eur. szterol. Népgyógyászatban reumás panaszok és bőrbetegségek kezelésére is használatos. ulcus cruris.. protokosin. 8% gallotannin típusú hamamelitannin (kéregben 1-3%). VIII.) Hamamelidis cortex (DAC) Honos É-Amerikában. VIII. physcion. meteorismus esetén kivonatok vagy gyógyszerek formájában. – HYPERICACEAE [syn.

Nálunk nyílt homokpuszta. Mexikóban. – BORAGINACEAE európai kunkor Heliotropii herba Honos Európában. továbbá pektin. – ASTERACEAE napraforgó Helianthi semen (= fructus) Helianthi annui flos Helianthi annui folium Helianthi annui oleum raffinatum (Ph. hederaszaponin B. Ph. E célból csicsókaszirup is.5-6% bisdesmosid triterpénszaponin (aglikon: hederagenin.) Michx. fenolkarbonsavak. különösen helichrysin A. Helianthus annuus L. Helianthemum canadense (L. lágyszárú. Számos gyógyszer alkotórésze. továbbá dyspepsiában. Évelő lágyszárú. Ny-Ázsiában. Hederaszaponinok (és részben a falcarinol) miatt antibakteriális. Heliopsis helianthoides (L. triterpénsav-glikozidok. szitoszterol. szaponinok.) Honos USA nyugati részein Mexikóig. É-Afrikában.. Inulin előállítása. illóolaj Alkalmazás: expectorans. Hatóanyag: kb.Forrás: http://www. fehérje.4% chalkon izosalipurposid. umbelliferon. Helyenként. fehérjében gazdag darája élelmiszer. kvercetin. kontinentális éghajlatú területeken világszerte termesztik. lecitin Alkalmazás: olajipar. többféle heteropoliszaharid. A kaszat héj nélküli belső részében (magban) 40-50% zsíros olaj. Néhol a kaszatok elszóródnak és gyomtársulásokban jelenik meg. echinatin. Belsőleg nem használható. Sok fenolos sava miatt kozmetikai alapanyag (kenőcsök). poliin falcarinol.és kempferol-glikozidok.) Moench – ASTERACEAE homoki szalmagyopár Helichrysi flos (Ph. spasmolyticum felső légúti hurutokban. bayogenin): hederaszaponin C (= hederacosid C). 0. könnyen szaporodik és terjed. K. Kaukázusban. Helichrysum arenarium (L. elhízással együtt járó cukorbetegségben. supinin) Alkalmazás: korábban szemölcsre. szterolok. Hatóanyag: 0. vérhas ellen.. Heliotropium europaeum L. továbbá kumarin (esculetin. a levélben scopolin. Az Alföldön gyakrabban fordul elő vetési gyomtársulásokban. B). 10% cserzőanyag. a virágban még sokféle karotinoid. scabra változatát kerti dísznövénynek telepítik. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: cholereticum. apigenin-.hu Hatóanyag: 2. fruktánok Alkalmazás: gumó nyersen vagy szárítva dieteticum. fenolkarbonsavak. diterpénsav Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenés. Hatóanyag: gyökérben 0.és D-Európában. Néhol vadtakarmánynak telepítik. anthelmintikus. Virág és levél főleg lázcsillapító. Helianthus tuberosus L. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid-észterek (heliotrin. europin. VIII. heliotridin. Hg.vagy dolomitgyepekben nem túl gyakori. országszerte kisebb állományokat alkot. Egyéves. heleurin. Évelő gumós. kvercetin-. leucocyanidin.ASTERACEAE napszem Honos Mexikóban. scopoletin). kis cserje. D-I. Egyéves lágyszárú. lasiocarpin.06% poliensav-izobutilamid heliopsin. spasmolyticum.6% flavonoid (naringenin-. Hatóanyag: levélben és virágban flavonoidok. DAC) = Stoechados (citrini) flos Honos Közép-. antiprotozootikus. pyranon-származékok (arenol. Magyarországon var. Eur. – ASTERACEAE csicsóka Honos atlantikus É-Amerikában. marásra. – CISTACEAE kanadai napvirág Helianthemi canadensis herba Honos É-Amerika északi részein. Helv. közel 1 m magasra nő. olenaolsav-3-szulfát. antimikotikus. erőteljes növekedésű évelő. scabrin. szterolok.) Sweet . krónikus epehólyag-bántalmakban. delphinidin. különösen időskori. ma már többnyire hibrideket. oleanolsav. kempferol-.doksi. továbbá lignan helioxanthin. homoarenol). 4. fenolkarbonsavak (pl. Hatóanyag: gumóban inulin. sok klorogénsav). luteolin-glikozidok. heliosupin. helianthoidin Alkalmazás: inszekticid. .

magasra növő. protoanemonin.2-1.).] májvirág Hepaticae (nobilis) herba = Anemones hepaticae herba Honos Európában. Helleborus odorus W. Nálunk vadon nem fordul elő. gyökérben egyes hatóanyagokból többféle Alkalmazás: megfelelő adagban és formában fotodinámiás hatású vitiligo kezelésében. – RANUNCULACEAE fekete hunyor Hellebori nigri rhizoma et radix Honos Közép. et K. védett. – APIACEAE medvetalp Heraclei folium Heraclei radix Honos Eurázsiában. a Dél-Dunántúlon található főleg bükk. . – RANUNCULACEAE pirosló hunyor Honos DK-Európában. medicagensav és 16-hidroxi-medicagensav bisdesmosid-származékai). bergapten stb.: Anemone hepatica L. abortivum. pl. évelő lágyszárú.1-0. umbelliferon) Alkalamzás: diureticum krónikus cystitisben. borzas porcika Herniariae herba (Ph. anthelminticum. urethritisben. emmenagogum. A Dunántúl bükköseiben. tisztásokon fordul elő. Helleborus dumetorum W. Hellebori rhizoma et radix Helleborus viridis L. anemonol. – RANUNCULACEAE zöld hunyor Hellebori viridis rhizoma (cum herba) Honos Európában. izopimpinellin. Nálunk szórványosan fordul elő mészkerülő. Védelemre szorul.3-3% illóolaj. Hatóanyag: termésben 0.Forrás: http://www.és K-Ázsiában. Likőripar. hellebrin. VII. Népgyógyászatban antidiarrhoeicum. ligeterdők szegélyén. erőteljes. Hatóanyag: hepatrilobin glikozid.2% flavonoid (kvercetin. lágyszárú. et K. Hatóanyag: 3-9% triterpénszaponin (herniariaszaponin 1-7. a hellebrigenin glükorhamnozidja). orvosi ellenőrzéssel. Helleborus purpurascens W. 0.. A borzas porcika kissé gyakoribb. DAC) = Multigranae herba = Millegranae herba Honosak Eurázsiában. kelet-balkáni faj. anthelminticum. de védett. sphondin. levélben kevesebb. Hg. drasztikus hashajtó. Állatgyógyászatban külsőleg aspecifikus immunstimuláns (ingerterápiaként). É-Amerikában. Évelő lágyszárú. Üde bükkösökben él.és gyertyánelegyes erdőkben. Hepatica nobilis Mill. Hegyvidékeink bükkelegyes erdőiben néhol gyakori. Herniaria glabra L. a legtöbb a Dunántúlon. 0. Heracleum sphondylium L. et K. Homeopathia. évelő lágyszárú. gyertyánosaiban helyenként fordul elő. évelő lágyszárú. Több alfaja ismert Magyarországon. a H. Évelő lágyszárú. emmenagogum. kertekben telepíthető. Évelő. – CARYOPHYLLACEAE kopasz porcika Herniaria hirsuta L. – RANUNCULACEAE [syn.4% kumarin (herniarin.doksi. Hatóanyag: szteroid kardenolid glikozidok (bufadienolidok. homoki gyepekben. évelő lágyszárú.hu Helleborus niger L. Balkánon. továbbá furokumarinok (pimpinellin. elterjedt Ny. hirsuta főleg a déli területeken. ÖAB. kisvirágú hunyor Honos Közép és D-Európában. erdők. Vadon nem él Magyarországon. Mediterráneumban. Homeopathia. illatos hunyor Honos DK-Európában. továbbá szteroid szaponinok Alkalmazás: hatóanyagát kivonva orvosi ellenőrzéssel cardialis insufficientia esetén. Védelemre szorul.és izorhamnetin-származékok). A Pilisben és a Visegrádi-hegységben éri el elterjedése nyugati határát. számos díszfajtáját kertekben telepítik.és DK-Európában. szaponin Alkalmazás: homeopathia. régen emeticum.

vagy többéves lágyszárú. grippe és légúti hurutos megbetegedések esetén hatásos. arabinan). – BRASSICACEAE hölgyestike Hesperidis herba = Violae matronalis herba = Damascenae herba Hesperidis semen = Violae matronalis semen = Damascenae semen Honos Európában.és cyanidin-glikozidok. nyomokban illóolaj (benne eugenol) Alkalmazás: frissítő. arabinogalactan. de egyéb értékes hatóanyagai megmaradnak.hu Hesperis matronalis L. cholagogum. szterol. erodált területek megkötésére is alkalmas. Magban zsíros olaj jelentős mennyiségű tokoferollal. 4.doksi. Alkalmazás: terméshús présleve vagy kivonata roborans. VIII. égési és sugársérülésekre különösen alkalmas. akár 1 m magasra is megnő. Hibiscus trionum L. nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: expectorans.: Hordeum distichon L. de a herbában is izotiocianátglikozidok (pl. ágtövises cserje vagy kisebb méretű fa.5% anthocyan (delphinidin. – ELAEAGNACEAE homoktövis Hippophaë rhamnoides fructus Hippophaë oleum Honos Eurázsiában. továbbá kb. enyhe laxans. Hazánkban egyre több helyen telepítik. Hatóanyag: flavonoid. gyanta. – MALVACEAE hibiszkuszvirág Hibisci sabdariffae flos (Ph. Mélyhűtéssel lehet tárolni. homokos. Eur. fokozza az ellenállóképességet betegségekkel szemben. É-Afrikában. megfelelő adottságú helyeken sokfelé termesztik. üdítő. sör árpa Hordei distychi semen . Ph. Hatóanyag: magban zsíros olaj (főleg linol. Hg. Mediterráneumban. Hordeum vulgare L. hordalékos. Hieracium pilosella L. E-) vitaminok. akár más drogokkal társítva. A kivont zsíros olaj nehezen gyógyuló sebekre. umbelliferon. nyálka-poliszaharid. fagyási. flavonoidok. karotinoidok. árnyas. húsos. 1% aszkorbinsav.] kétsoros árpa. Két. Hibiscus sabdariffa L. gyulladásgátló és antibakteriális. parlagokon viszonylag gyakori. egyéb (B-. Az Alföldön vetésekben. Legtöbb hegységünkben megtalálható. üde bükkelegyes erdőkben. Folyóvizek mentén.és linolensav). anthelminticum. cystitis esetében. Hideg. 1. 4 m magasra is megnövő. glucomatronalin. pyelitis. Finnországtól Mongóliáig termesztik. [syn. glucohespematrin) Alkalmazás: diaphoreticum.. spasmolyticum. szeszkviterpénlakton Alkalmazás: diureticum. Hatóanyag: kb. heteropoliszaharidok (rhamnogalacturonan. Hippophaë rhamnoides L.és sótűrő. főleg a magban. a hibiscin delphinidin-3-xilozil-glükozid). kaszálókon mindenütt előfordul. Egyéves lágyszárú. Hatóanyag: luteolin-glikozid. Homeopathia.) Honos trópusi Afrikában. cserzőanyag. A fagyokig gyűjthető. használható urolithiasis. diureticum. mérsékelt égövi Ázsiában. borkősav). – POACEAE árpa Hordei decorticati fructus Hordeum vulgare L. kétlaki.Forrás: http://www. diureticum. Áprilisban virágzik. Egyéves. – ASTERACEAE ezüstös hölgymál Hieracii (pilosellae) herba Honos Eurázsiában. Magyarországon bolygatatlan száraz gyepekben és üdébb réteken. – MALVACEAE varjúmák Trioni herba Honos Eurázsiában. Hatóanyag: 15-30% szerves sav (citromsav. kavicsos. diureticum (saluretikus). bokorszerű lágyszárú. erőteljes. narancssárga álbogyó termések augusztusban érnek. almasav. speciális sav a hibiscus-sav (allohidroxi-citromsavlakton). a lédús. homokos partokon élő. stomachicum. szárítva C-vitamin tartalma csökken. pektin. Évelő lágyszárú.

lignan (sesamin). Évelő lágyszárú. humulon). albumin. Eur. Hg. méhvérzést csökkentő érszűkítő. – CANNABACEAE komló Lupuli flos (Ph. Hydrocotyle vulgaris L. Hatóanyag: a magban 30-50% zsíros olaj (különleges zsírsavakkal. aldehidek. de elhagyott kerítések mentén is gyakori. Ph. söripar. 12% egyéb szénhidrát (glukan. flavon-glikozid afzelin. Hatóanyag: kb. Ázsia mérsékelt égövi területein. stomachicum. skimmin. Évelő lágyszárú. delphinidin-3-gükozid. tobozban 2-4% oligomer proanthocyanidin. Indiai-szubkontinensen.. Homeopathia. – HYDROCOTYLACEAE vízi gázló Cotyledonis aquaticae herba . hydnocarpussav) Alkalmazás: izolált speciális zsírsavait a lepra és a tuberculosis gyógyítására használják. VIII. A phyllodulcin 400-szor édesebb a cukornál. gyanta. globulin. 60% keményítő.) = Lupuli strobuli Lupuli glandula (ÖAB) Lupuli aetheroleum Honos Európában. chaulmoograsav. 0. gyógyszerek formájában). antivirális. 2% zsíros olaj Alkalmazás: gyomor. kerti dísznövényként nálunk is ismert. Kelet-Ázsiában.Forrás: http://www. gyakori kultúrnövény. amarum. méhösszehúzó hatása miatt (orvosi ellenőrzéssel. ketonok). speciális chalkon xanthohumol. zsíros olaj Alkalmazás: diureticum. Hatóanyag: 2. rutin. Hatóanyag: hydrangin. Indiai-szubkontinensen. – HYDRANGEACEAE cserjés hortenzia Hydrangeae arborescentis radix Honos USA keleti felén. 0. D-Amerikában. Humulus lupulus L. camphen. Keményítőgyártás. É-Afrikában.: Taraktogenos kurzii King] bőrolajfa Chaulmoograe oleum = Hydnocarpi seminis oleum Honos Indokínában.5-6% izokinolin alkaloid (hydrastin. Hydrangea macrophylla (Thunb. prenilchalkon (pl. mirigyekben 50-80% komlógyanta (terpenoid floroglucin-származékok: lupulon. myrcen. Söripar. Houttuynia cordata Thunb. Ártéri erdőkben. szaponin. kb. illóolaj (pinenek. canadin) Alkalmazás: vérzéscsillapító. Hatóanyag: febrifugin (chinazolon-származék). 4. Homeopathia. enyhe antibakteriális. Gyógyszerekben komponens. fenol phyllodulcin (dihidrochalkonhoz hasonló.) Ser. glutenin. D-Afrikában. más Hydnocarpus fajok – FLACOURTIACEAE [syn. 10-16% prolamin hordein. 3 m magasra megnövő fa. liánszerűen felkapaszkodó. malária ellenes. Hydrangea arborescens L. fruktan. Hatóanyag: levélben kvercitrin. dihidroizokumarin-származék). aporfin-alkaloid (aristolactam) Alkalmazás: emmenagogum.doksi.3-1% (mirigyben 1-3%) illóolaj (mono. továbbá főként Etiópiában. Agrotechnikája ismert. húgyúti és felső légúti fertőzésekben használatos. Hydrastis canadensis L. édesítőszer. A mai termesztett árpa világszerte ismert.és Elő-Ázsiában. diarrhoea esetén. hydrangetin).. illóolaj. rutin. Fajtáit termesztik. – HYDRANGEACEAE hortenzia Hydrangeae folium Honos DK-Ázsiában. – HYDRASTIDACEAE kanadai aranygyökér Hydrastis rhizoma Honos É-Amerikában. caryophyllen). de termesztik Európában is. egyéb fenol.és fenolkarbonsav-glikozidok Alkalmazás: lázcsökkentő. humulen. Hatóanyag: tobozban 15-30%.és szeszkviterpének: pl. cukrok). – SAURURACEAE dokudámi Houttuyniae herba Houttuyniae aetheroleum Honos Kínában. pótkávé-alapanyag. kumarin (umbelliferon. flavonoidok. É-Amerikában. Malajziában. antibakteriális. berberin. Hydnocarpus kurzii (King) Warb. xanthogalenol) Alkalmazás: sedativum. kempferol-3-galaktozid.és bélhurut.15% 2-metil-3-buten-2-ol bomlástermék.hu Ősei honosak Kelet. gátolja a prostaglandin-szintézist.

VII. szántókon helyenként megtalálható. biapigenin). a mérsékelt égövi Ázsiában. legfeljebb 40 cm-es végálló szárral. évelő lágyszárú.5-1. Hatóanyag: 0. A 40 cm-es. külsőleg sebgyógyító. kb. Szellős helyen szárítható (beszáradás 4-5:1). I . száraz. erősen megritkult a gyomirtók miatt. Nemesített fajtáit elkezdték termeszteni. Homeopathia.3% naftodiantron hypericin és hypericinhez hasonló származékok. Elő-Ázsiában. VIII. a beléndekében 0. Ny-Ázsiában.1% hioszciamin). szorongás) enyhítésére. Sziklás. indás lágyszárú. terápiás felhasználása megegyezik a Datura stramoniumnál írtakkal. mérsékelt égövi Ázsiában. Indiai-szubkontinensen. trópusi Afrika nyugati és észak-keleti területein. Hatóanyag: az egyiptomi beléndek levelében 0. 4. Eur.hu Honos Európában. Hypericum perforatum L. Hyssopus officinalis L.és sebgyógyító. továbbá 0.04% hioszciamin). 10% cserzőanyag Alkalmazás: enyhe neurotikus. Szárazabb helyeken is sikerrel termeszthető. Arab-félszigeten. Illóolajnak csak a teljes virágzásban lévők használhatók. É-Afrikában. először júniusban. Nálunk nem természetes. közel 3% hiperforin.9-1. végálló hajtásokat virágzás kezdetén gyűjtik. 4.1% körüli (0. másodszor szeptemberben. Évelő lágyszárú. Parlagokon.doksi.3-1% illóolaj (főleg monoterpén-keton pinocamphon... ritka. VIII. Apró termetű. cserzőanyag. 0. Külsőleg hámosító.05-0. Hatóanyag: gyökerében nagyobb mennyiségű a β-szitoszterol és ennek glikozidja. köszvényre. Egyéves vagy áttelelő lágyszárú. fekély. védendő. köves helyeken. – AMARYLLIDACEAE ormányliliom Hypoxidis tuber Honos Dél-Afrikában. depressziós tünetek (klimaxos panasz. rutin. Hyoscyamus niger L. mészkerülő tölgyesekben és irtásokban közönséges. kimerültséggel járó idegesség.és epebántalmakra.Forrás: http://www. Hypoxis aurea Lour. Külsőleg fungisztatikus és izzadásgátló. Indiai-szubkontinensen. Hypoxis rooperi L. enyhe spasmolyticum. illatszeripar.) Honos Európában. pinocampheol). kaszálókon. Fűszer.1-0. cserzőanyag Alkalmazás: expectorans felső légúti betegségekben. évelő. Eur.) Honos Európában. készítményei a prostaglandin-szintézis gátlása révén alkalmasak jóindulatú prostata hyperplasia és krónikus polyarthritis kezelésére. Hyoscyamus muticus L. Hatóanyag: 0. szaponinok Alkalmazás: régebben diureticum. Hg.5-1% flavonoid (hiperozid. – SOLANACEAE egyiptomi beléndek Hyoscyami mutici herba Honos É-Afrikában.3% illóolaj. Üde lápréteken fordulhat elő. a szitoszterolin (= szitoszterin-β-D-glükozid) Alkalmazás: kivonatai. Enyhe bőrgyulladást okozhat egyeseknél.4% alkaloid (0. Szkopolamin-tartalma is jelentősebb az előbbinek. csak üvegházban. A virágzó hajtást gyűjtik. a kiültetést követő évben júniustól szeptemberig virágzik. Szaporítása palántaneveléssel történik. – LAMIACEAE (kerti) izsóp Hyssopi herba Hyssopi aetheroleum Honos Mediterráneumban. Hatóanyag: csípős illóolaj. Ph. Hg. továbbá pinenek. Félszáraz gyepekben.. Szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1).) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Ph. 50-70 cm-es sortávolságra vetik. – HYPERICACEAE (közönséges) orbáncfű Hyperici herba (Ph. É-Afrikában. Hg. Kora tavasszal 1-2 cm mélyre. enyhe vérnyomásnövelő. Ph. aromaticum. Alkalmazás: hatóanyagok kivonása. flavonoidok. Népgyógyászatban máj. – SOLANACEAE beléndek Hyoscyami folium (Ph. lejtőkön is telepíthető törpecserje.

cholereticum. Hg. É-Afrikában. szurdokerdőkben található. kb. tannin.5 m magas cserje. Örökzöld cserje. protocatechusav. Hatóanyag: rutin. Hatóanyag: glikozinolátok. cymol. kevés teobromin. gyanta. É. Hatóanyag: indolvázas indikan glikozid.. Ny-Ázsiában. diaphoreticum. fenolkarbonsavak (pl. shikimin.) Anisi stellati aetheroleum Anisi aetheroleum (Ph. Hatóanyag: 5-8% illóolaj (zömében anetol. caren. Kis termetű. protocatechusav. anethol). vágásokban. neoanisatin) Alkalmazás: stomachicum. ami indigóvá alakul át. laxans. Évelő lágyszárú.) Honos Kínában. száraz tölgyesekben. . külsőleg présnedve sérülésre. láperdőkben. – BRASSICACEAE kerti tatárvirág Iberidis herba Honos Ny-Európában. külsőleg sebre. A füstölt drog sajátos ízű. nyomokban teofillin. – FABACEAE indigó(cserje) Indigo folium Honos a trópusokon. carminativum. – AQUIFOLIACEAE magyal(fa) Ilicis aquifolii folium Ilicis aquifolii fructus Honos Európában. Ph. Kisebb termetű. linalool. örökzöld fa. fehér kérgű. shikimitoxin. 1. Ilex paraguariensis St. ÉNy-Afrikában. terpineolacetát. – ILLICIACEAE (kínai) csillagánizs Anisi stellati fructus (Ph. – ILLICIACEAE japán csillagánizs Shikimi fructus Honos K-Ázsiában. Illicium anisatum L. kávésav. flavonoid.). – ASTERACEAE erdei peremizs Conyzae majoris (= vulgaris) herba Honos Közép. Inula conyza DC. stomachicum. kinasav). Ny-Ázsiában. Termesztik is. – AQUIFOLIACEAE matétea Mate folium (DAC) = Mate folium (tostum. továbbá phellandren. Impatiens noli-tangere L. metileugenol.és D-Európában. örökzöld fa. Országszerte. 0. cucurbitacinok Alkalmazás: amarum. diureticum.és K-Ázsiában. cadinen).251% illóolaj (cineol. kolin.3-2. stimulans.vagy kétéves lágyszárú. Eur. aranyérre. Eur. limonen. 8-15 m magas. VIII. É-Amerikában. bokorerdőkben. ánizsketon stb.1-0. szemölcsre. 28% zsíros olaj. Homeopathia. szeszkviterpének. örökzöld cserje. ilicin.4% koffein. shikimisav. Hatóanyag: cserzőanyag. Hill. 20% zsíros olaj Alkalmazás: expectorans. terpineol. Néhol kerti dísznövény. egy. szeszkviterpén (bisabolen. virágban karotinoidok Alkalmazás: diureticum.Forrás: http://www. phlobaphen.5% teobromin. Alkalmazás: bronchitis. ursolsav. Hatóanyag: 17% shikimisav. Hatóanyag: 0. Ilex aquifolium L. kb. VIII. ilexsav.doksi. safrol. Hg. aglikonja az indoxil. – BALSAMINACEAE erdei nenyúljhozzám Balsamitae luteae herba Honos Közép. viride) Honos Brazíliában. 10% gyanta Alkalmazás: diureticum. carminativum. 1 m magas.. szeszkviterpén-lakton (anisatin. kb. ízjavító. Kb. Homeopathia. Homeopathia. fenolkarbonsavak és észtereik. 4. kertjeinkben sok helyen dísznövény. szterol. D-Amerika déli területein. Illicium verum Hook. Indigofera tinctoria L. 0.hu Iberis amara L. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. egyéves lágyszárú. Ph. 4.és Ny-Európában. oleanolsav) Alkalmazás: stimulans a központi idegrendszerre. Indokínában. cserzőanyag. patak menti és ártéri ligetekben. triterpén-szaponin (mate-szaponin: ursolsav.

2% illóolaj (ironok. diureticum. .hu Hatóanyag: illóolaj. de igen ritka. izoalantolacton. Iris germanica L. Festőnövény. Likőrgyártás. irisolon. kempferol).Forrás: http://www. Iris germanica L.doksi. Évelő lágyszárú.) Hayne – CONVOLVULACEAE [syn. Termeszthető. Olaszországban. irilon. – IRIDACEAE kék nőszirom Honos K-Mediterráneumban. stomachicum. Iris pallida Lam.3-dioxo-indolin. kiritkult. Ázsia mérsékelt égövi területein. É-Afrikában. diureticum.: Iris florentina L. ha van rá igény. de máshol is szórványosan fordul elő. Homeopathia. izoflavon-glikozid iridin. Inula germanica L. Kis-Ázsiában. Isatis tinctoria L. Hatóanyag: 5-20% gyanta (Resina Jalapae). azulen). cukor. cserzőanyag Alkalmazás: korábban a népgyógyászatban stomachicum. dammaradienol Alkalmazás: antibiotikus (alantolacton). – ASTERACEAE hengeres peremizs Inulae germanicae herba = Palatinae herba Honos Közép. kisgyermekek fogzását könnyítő (kifaragott darabkák rágcsálásával).] jalapa(gyökér) Jalapae tuber Honos Mexikóban. florentina Dykes [syn. anthelminticum. Ártéri ligeterdők védett növénye. keményítő. furfurol. Az egész országban szórványosan. felső légúti hurut esetén. alantol. szórványosan található sztyeppréteken. 4 m magas évelő lágyszárú nagy gumókkal. mérsékelt égövi Ázsiában. Homeopathia. – ASTERACEAE örvénygyökér Inulae radix = Helenii rhizoma et radix Honos K. 20-50% keményítő Alkalmazás: expectorans. fekélyes sebre. nyomokban illóolaj Alkalmazás: drasztikus hashajtó (bélparaziták eltávolítása). flavonoid (kvercetin. ritkán fordul elő löszgyepekben.) Benth. önmagában nem fordul elő benne) Alkalmazás: régebben kelésre.] firenzei nőszirom Honos Macedóniában. sulfo-indolil-glikozinolát (az isatin 2. Inula helenium L. keserűanyag. Ipomoea purga (Wender. Iridis rhizoma (et radix) Iridis aetheroleum Hatóanyag: 0. cholagogum. Évelő lágyszárú. továbbá alantolsav. Hatóanyag: indolvázas isatan (indoxyl-5-ketogluconát). belsőleg lépmegnagyobbodás esetén. mucilaginosum. kedvelt évelő. kerti dísznövény. sápadt nőszirom Honos Dalmáciában. Kétéves vagy évelő lágyszárú. Olaszországban. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (szeszkviterpén-lakton alantolacton. tonicum. Jamaikán.és D-Európában. Homeopathia.1-0. kumarin (scopoletin). állatgyógyászatban is. gyanta. var. szterol.és DK-Európában. gumianyag. szaponin. termesztik Indiában. Magyarországon meghonosodhatott. illatszeripar. Kis-Ázsiában. – BRASSICACEAE festő csülleng Isatidis folium = Glasti folium Isatidis herba = Glasti herba Honos Európában. Főleg a Középhegységben. benzaldehid). lösztölgyesekben. expectorans. Hatóanyag: szeszkviterpen-lakton Alkalmazás: leromlott fizikai állapotban. lágyszárú. sokfelé telepítik. száraz sziklagyepekben. 20-40% inulin. galactanok.: Exogonium purga (Wender. guajen. D-Amerikában.

Hatóanyag: galactanok. – JUGLANDACEAE fehér dió Juglandis cinereae cortex Honos atlantikus É-Amerikában. jasmon. Illatszeripar. a Mediterráneumban. akkor szedik le a kifejlett levelekről a levélkéket.03% illóolaj (germacren-D. fenolkarbonsavak. Jateorhiza (= Jatrorrhiza) palmata (Lam. Eur. 5 m magasra megnövő cserje. Juniperus communis L. hidrojuglon és hidrojuglon-glükozid. antispasmodicum. 10% ellagitannin.) Alkalmazás: hurutos hasmenést gátol. Eur.. antimikotikus.l-1.) = Juniperi galbulus (Ph. továbbá flavonoidok (hiperozid. bacca) Juniperi herba (= summitas) Juniperi lignum Juniperi aetheroleum (Ph. májusban virágzik. 4. limonen stb. Hg.hu J Jasminum officinale L. bőrgennyesedés kezelésére alkalmas. jateorin. szeszkviterpén-lakton származékok (columbin. K-Indiában. 25-30 m magas fa. Madagaszkáron. Évelő kúszócserje. – OLEACEAE jázmin Jasmini flos Jasmini aetheroleum Honos Kínában.doksi. palmarin). A húsos burkot diószüret idején. évelő lágyszárú.2% illóolaj (linalool. Ph. Nálunk is mocsarakban. jateorhizin). káka Junci radix Kozmopolita. pinen.01-0. caryophyllen. Hatóanyag: naftokinon juglon. a közfalat a dióbél nyerésekor különítik el (beszáradás 5-6:1). Hatóanyag: cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe diureticum. 0.Forrás: http://www. Indiai-szubkontinensen. Kaukázusban.és Ny-Ázsiában. Homeopathia. VII. – MENISPERMACEAE kolombógyökér Colombo radix Honos DK-Afrikában. Juglans cinerea L. timol). illóolaj Alkalmazás: gyomor. antibakteriális.) (= fructus. Homeopathia. Hg. benzilacetát. oligoszaharidok. 0. termesztik Brazíliában.5% illóolaj (pl. levélben kb. Juglans regia L. Áprilisban. columbamin.) Miers. Ph. VII. Közép. Hg. kvercetin. tonicum dyspepsiában. antidiarrhoeicum bélhurutban. ma nemesített fajtáit termesztik. Népgyógyászatban vértisztító.) . VIII. – JUNCACEAE békaszittyó. – JUGLANDACEAE (közönséges) dió(fa) Juglandis folium (Ph. Magyarországon a római kor óta ismerik. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: 5-6% zsíros olaj. ocimen. kb. Hg. Hatóanyag: 1-2% izokinolin alkaloid (palmatin. 4. – CUPRESSACEAE (közönséges) boróka Juniperi pseudo-fructus (Ph..és kempferol-glikozidok). DAC) Juglandis nux Juglandis semen Juglandis fructus cortex = Juglandis pericarpium nucum Juglandis oleum Honos a Balkánon.és Ny-Ázsiában. meghagyva a levélgerincet. Közép-Európában kertekben ültetik. nyálkapoliszaharid. Közép. 0. lápokban mindenütt közönséges. Juncus effusus L. VIII. juglon. észterek) Alkalmazás: aphrodisiacum. anthelmintikus.. Homeopathia. sokfelé ültetik a mérsékelt égövön. Amikor az új termés apró és zöld.és bélbetegségekben hashajtó. 30-35% keményítő Alkalmazás: amarum. külsőleg ekcémák. VII. Árnyékban szárítják (beszáradás 4-5:1).. cserzőanyag. akne. juglandinsav. Ph. gyanta. chrasmanthin. Hg.

és Közép-Ázsiában. Homeopathia. Állatorvoslásban. humulen. Áprilisban. cserzőanyag (andromedotoxinszerű poliol és catechintannin) Alkalmazás: adstringens pl. köszvény és reuma kezelésére. – DIPSACACEAE mezei varfű Knautiae arvensis herba Knautiae arvensis radix . Fűszer. xanthoperol. flavonoidok. Hatóanyag: 0. – ERICACEAE széleslevelű hegyihanga Kalmiae folium Honos É-Amerika keleti részén Kanadától Ohioig és Floridáig. diterpén-lakton savinin. diarrhoea esetén. spasmolyticum. Juniperus sabina L. K-Indiában. májusban virágzik. – CUPRESSACEAE nehézszagú boróka Sabinae herba (= summitas) Honos Közép. vasicinon Alkalmazás: expectorans. Homeopathia.hu Cirkumpoláris. Nálunk meszes vagy mészmentes talajokon. a második évben sötétibolya. pygmaein). Nálunk díszfa.8-2% illóolaj (főleg α-pinen. majd tisztítják (beszáradás 1.) Coult. Hatóanyag: 3-5% illóolaj (fő komponens a sabinil-acetát és a sabinen. heverő cserje. viasz. alföldi homokterületeken. ezeken kívül kb.. dísznek is ültetik. diaphoreticum. K Kalmia latifolia L. Malajziában.és szeszkviterpén). Hegyvidéki. A fában (lignum) csak 0. cadinen. oxivasicin. antiasthmaticum. más Juniperus fajok – CUPRESSACEAE vörös boróka Juniperi pix (Ph. Örökzöld cserje. szobahőmérsékleten szárítják. Az érett álterméseket az ágak enyhe ütögetésével ponyván fogják fel. É. Terhes nők és vesebetegek nem használhatják.és D-Európában. továbbá diterpének (sugiol.5% illóolaj (főleg cedren). Örökzöld cserje. Hatóanyag: fájában illóolaj (cadinen. limonen. asebotin. sík helyen állományalkotó kétlaki cserje vagy kisebb fa. Hatóanyag: 2. vékony rétegben. Homeopathia. Juniperus oxycedrus L. Justicia adhatoda L. lignan podophyllotoxin Felhasználás: külsőleg bőrgyógyászatban. 3-5% catechin-cserzőanyag. a Duna-Tisza-közén. száraz helyen. a Balkánon. lignan (podophyllotoxin) Alkalmazás: erős diureticum. húgyúti fertőtlenítő. szeszkviterpén-alkohol cedrol Alkalmazás: illóolaját főleg a kozmetikai iparban. anthelminticum.5-4. communissav). Knautia arvensis (L.5-2:1). terpinen-4-ol). szeszkviterpén βcaryophyllen. illóolajat állítanak elő. Nálunk díszfának ültetik. sabinen. Hg. myrcen. 20 mono. népi orvoslásban diaphoreticum. cserzőanyag. Rovarűző. p-cresol) Alkalmazás: kátrányt.Forrás: http://www. tuberculostaticum (orvosi ellenőrzéssel). A tobozbogyó első évben zöld.5% dihidrochalkon phloridzin. – ACANTHACEAE (syn.: Adhatoda vasica Nees) Malabár-dió Adhatodae folium Honos K-Pakisztánban. illóolaját szesziparban.) Juniperi aetheroleum empyreumaticum (= cadinum) Honos Földközi-tenger mentén és Balkánon. – CUPRESSACEAE virgíniai boróka Ligni cedri aetheroleum (= Cedri ligni aetheroleum) Honos atlantikus É-Amerikában.doksi. Juniperus virginiana L. Hatóanyag: pirimidin-típusú alkaloid vasicin (= peganin).1% illóolaj van szeszkviterpénekkel (thujopsen. Hatóanyag: fájában 1. Külsőleg ízületi bántalmakra. VII.

1 m magas bokros évelő félcserje. fogínygyulladás.] bojtorjános koldustetű Cynoglossi minoris herba . tyramin. Inkább a Dunántúlon található réteken. laburnamin. – BORAGINACEAE [syn. elvadulhat. szaponin Alkalmazás: felső légúti panaszok és gyomor-. iridoid-glikozid (lamalbid).és garatöblögetésre.. Laminaria cloustoni (Edm. Évelő lágyszárú. A népgyógyászatban prostata-megnagyobbodásban. – FABACEAE aranyeső Cytisi laburni flos Honos Közép..) Ratanhiae tinctura (Ph. Cserje vagy akár 7 m magas fa. Eur. kvercimetrin. É-Afrikában. L Laburnum anagyroides Medic. mérsékelt égövi Ázsiában.hu Honos Európában. Hatóanyag: virágban kolin. cystitis kezelésére. norneolignan. Ph. Ph. hisztamin. Hatóanyag: pseudoindican dipsacan. VIII. Hg. szaponin. virágban kevesebb alkaloid (cytisin. urticaria). kempferol-glikozid (lamiosid). bélnyálkahártya-gyulladás esetén mucilaginosum. Szibériában. sztrichninszerű hatása van.) Honos D-Amerika déli és nyugati területein. – ASTERACEAE mérges saláta Lactucae virosae herba Lactucae virosae folium Honos Közép. Eur. Hg. nem oldódó phlobaphen (“ratanhiavörös”). 45% laminarin (poliglukan) Alkalmazás: váralvadás gátló. VIII. kb. Vadon. üde gyomtársulásokban elég gyakori. tengerekben. flavonoid cytosid Alkalmazás: mérgező. fogvérzés. karszt-bokor erdőkben ritkán fordul elő. rendszertelen havivérzésben. Hatóanyag: 5-15% catechintannin (proanthocyanidinek. Ültetik.. 4. és más Laminaria fajok – PHAEOPHYCEAE Laminariae stipes = Laminaria Honos óceánokban. laburnin. rutin. 4. Lappula squarrosa (Retz. fehérfolyásban. – LAMIACEAE fehér árvacsalán Lamii albi flos Lamii albi herba (DAC) Honos Európában. klorogénsav. Homeopathia. Hatóanyag: fehér tejnedvében szeszkviterpén-lakton lactucopicrin és lactucin Alkalmazás: homeopathia. Kaukázusban. Hatóanyag: alginsav (mannuron.) Dum. Hatóanyag: magban több (akár 3%). Gélek (alginátok) előállítása. saponosid) Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító krónikus bőrbajoknál (ekcéma. anagyrin).doksi. Lamium album L. Évelő lágyszárú. dineolignan Alkalmazás: adstringens. Kétéves lágyszárú. cserzőanyag (főleg gyökérben).) Lej. triterpén-glikozid (knautiosid. Nálunk csak rokonfajai gyakoriak. szájüreg. flavonolok). VII. Lactuca virosa L. Ph. Herbában kb. oxidált. stomatitis.és D-Európában. Hg.Forrás: http://www.: Krameria triandra Ruiz et Pavon] ratanhia Ratanhiae radix (Ph. Közép-Ázsiában. Az ország észak-keleti részén. vérlipidszint-csökkentő. Krameria lappacea (Dombey) Burdet et Simpson – KRAMERIACEAE [syn. 14% cserzőanyag. kávésav. metilamin. adstringens. neolignan.: Myosotis lappula L.és D-Európában.és guluronsav-polimerek). Homeopathia. pharyngitis (főleg tinctura formájában). nyálka-poliszaharid. catechin-cserzőanyag.

terpineol. – LAURACEAE babér(fa) Lauri folium Lauri fructus Lauri aetheroleum Honos Mediterráneumban.. fűszer.: Larrea mexicana Moric. Ph. Lathyrus sativus L. aceteugenol.. megfelelő adagban. évelő. Larrea tridentata (Sessé et Moc. Eur. kvercetin. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj (főleg cineol.) Lavandulae aetheroleum (Ph. VII. kolin. főleg Mexikóban. gyanta diureticum. szaponin Alkalmazás: meghűléses betegségekben. gyertyán és mogyoró gyökerén élősködik.Forrás: http://www. nálunk termesztett. 25-55% zsíros olaj Alkalmazás: levél aromaticum. Termésben 1-4% illóolaj.] soronai kreozot(cserje) Honos É-Amerikában. diterpen-glikol larixol. betain. Hg. Ph. mérsékelt égövi Ázsiában. termés carminativum. caren. ragasztó) készítés. fenol guajacol. likőripar. leucocyanidin.. antiparasiticum. VIII. korábban főleg kólika esetén használták népgyógyászatban. – LAMIACEAE [syn. Larrea divaricata Cav. L. Egyéves lágyszárú. Egyéves lágyszárú.] (valódi) levendula Lavandulae flos (Ph. borneol). Hatóanyag: fájában lignanok (liovil. bükk. amarum. Hatóanyag: iridoid aucubin (aucubosid. gyantasavak. – PINACEAE (közönséges) vörösfenyő Laricis cortex Terebinthina laricina = Terebonthina veneta Honos Európában..továbbá pyronen.). VIII. Eur. Ny-Ázsiában. vera DC. A Középhegységben elég gyakori. – FABACEAE szeges (szegletes) lednek Lathyri semen Honos Mediterráneumban. linalool. abietinsav. spica L. külsőleg antisepticum. Ph. 4. Ph. kevés alkaloid (pirrolizidin) Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén (pirrolizidin-tartalma miatt ma már alig használják). pimarsav stb. más aminok. gyantájában 14-15% illóolaj (nagyrészt pinen. emmenagogum. metileugenol. maltol (larixinsav). továbbá.: Lavandula officinalis Chaix. kempferol. taxifolin. fehérjék. phellandren stb. oxalilamino-aminopropionsav. Elő-Ázsiában. – SCROPHULARIACEAE vicsorgó Squamariae radix = Anbati radix Honos D-Eurázsiában. rutin. máshol – főleg hegyvidékeken – telepítik. termesztik még Közép. L. VII. Bokros vagy akár 8 m-re is megnövő fa örökzöld levelekkel. Hg. Útszéli és vetési gyomtársulásokban elég gyakori. kéregben kb. aromadendrin. larixil-acetát. Laurus nobilis L. geraniol. Hg. Festék (lakk.5% neurotoxin N-oxalil-diaminopropionsav. Hatóanyag: nyálka-poliszaharid. de takarmány szárítva. Homeopathia.) . üde gyertyán. diureticum.és bükkelegyes erdőkben. 8% cserzőanyag. reuma ellen. rhinantin) Alkalmazás: mérgező. fűszer. aminonitrilek. secoisolariciresinol). pinen. Lavandula angustifolia Mill.. limonen.és D-Amerikában.doksi. Hatóanyag: kb. a Vendvidéken és az Őrségben nálunk is. Hg. – ZYGOPHYLLACEAE pusztai kreozot(cserje) Honos D-Amerika nyugati és déli részén. Larrea resina Hatóanyag: lignan-típusú gyantasavak (nor-dihidro-guajakgyantasav). 0.) Coville [syn. lipidek Alkalmazás: mérgező (lathyrismus). Lathraea squamaria L. Larix decidua Mill.hu Honos Európában. Alkalmazás: kéreg expectorans krónikus bronchitisben. 4. terpineol.

kb. Lawsonia inermis L. kámfor. hajfesték. 1 m magas cserje. szterol. vicenin. borneol. naftalin-származékok. – LAMIACEAE széleslevelű levendula Spicae aetheroleum Honos Mediterráneumban. A 8-10 cm-es ágcsúcsokat 5-6 cm sortávolságra. Repellens.és 10 cm tőtávolságra. illatszer. Magyarországon a védett. Lentinus edodes (Berk.) Sing. kámfor stb. majd árnyékban vagy mesterségesen szárítják (beszáradás 4:1). faélősködő vagy korhadt fák törzsén él. diaphoreticum. benne hidroxi-szeszkviterpének. félcserje.hu Honos Mediterráneumban. cineol. cink.). reuma esetén. lápok vizében gyakori. flavonoid Alkalmazás: enyhe sedativum.) a Tiszántúlon szórványosan fordul elő. Helyenként gyomtársulásokban. Lavandula latifolia Medic. izoorientin. Hg. aspecifikus immunstimulans (lentinan intravénásan). ocimen. Indiai-szubkontinensen. a virágzó hajtásokat gyűjtik. ciklopentansav. Ph.. É-Ázsiában. Hatóanyag: 1. külsőleg carbunculus kezelésére. Mediterráneumban. diureticum.Forrás: http://www. Élelmiszer. júliusban virágzik. Hatóanyag: festőanyag 1. nemesített fajtáit telepítik. lucenin. Közel-Keleten. kálium. diureticum. Ledum palustre L. Hatóanyag: 0. Évelő lágyszárú. Trópusi Amerikában is elterjedt. parlagokon található. nyálka-poliszaharid. = L.és K-Európában. érelmeszesedés-gátló kivonatai is gyógyszerek. Eur.VIII. főleg lawson (2-hidroxi-1. állóvizekben. 3 cm mélyre dugják. a következő év őszén ültetik állandó helyre. Homeopathia. viasz. quinquelobatus Gilib. Teljes virágzásban a virágzat alatt az első levél párral együtt vágják. Magyarországon is ismert.: Lawsonia alba Lam. mikroelemek Alkalmazás: antitumor hatású.) Honos Eurázsiában. Júniusban. félcserje vagy kisebb cserje. majd szabadágyakba ültetik szét 20 cm sor.4-naftokinon. kevés linalool és linalil-acetát) Alkalmazás: illóolaj-előállítás. Júniustól augusztusig virágzik. .doksi. Leonurus cardiaca L. timol. izovitexin. albumin) Alkalmazás: diureticum köszvény. kumarin.5% illóolaj. orientin. 2-6 m magas cserje. Illatszeripar.3-poli-β-glucan lentinan. majd géppel morzsolják (beszáradás 8-10:1). – LEMNACEAE apró békalencse Lemnae minoris herba Kozmopolita. Japán).4-naftokinon). Szőrös alfaja (subsp. A magvetést fagy alá szabadágyba végzik. – LYTHRACEAE [syn. helyenként tömeges. Hatóanyag: flavon luteolin-glikozid. vitaminok. Erősítő. Hatóanyag: 0. Termeszthető. erős helyi izgató ízületi bántalmak esetén. – ERICACEAE mocsári molyűző Ledi palustris herba Honos É.] henna(cserje) Hennae folium Henna Honos Mediterráneumban. szeszkviterpének (pl. vitexin. 5-10% Lamiaceae-cserzőanyag (főleg rozmarinsav-észterek). 3-4 cm tőtávolságra. Lemna minor L. Külsőleg fürdőnek. carminativum. mycosis kezelésére. Kumarin (fraxin. párologtatásra.5-1% illóolaj (cineol. továbbá carvacrol. caryophyllen-epoxid). cserzőanyag. gyanta. mint ledol (= ledumkámfor). Hatóanyag: 1-3% illóolaj (30-55% linalil-acetát. kéntartalmú lentionin. fehérjék (pl.5-2. 5-7 éves növényekről nyert dugványokkal vagy magról kelt palánták felnevelésével szaporítható. – LAMIACEAE szúrós gyöngyajak Leonuri cardiacae herba (Ph. déli oldalakon termeszthető. nagyobb hozama miatt ez is gyűjthető és termeszthető. palustrol. villosus Desf. kb. spasmolyticum. 4. mocsarak. Termeszthető. áttelelő vízi növény. külsőleg ekcéma. 5-10% cserzőanyag Alkalmazás: adstringens. 20-35% linalool. Illóolajnyeréshez a virágzás második felében vágják. – POLYPORACEAE shii-take Honos K-Ázsiában (Kína. emeticum. 40-500C-os műszárítón vagy szellős helyen szárítják. esculin) Alkalmazás: expectorans.

kvaterner amin szinapin. diterpén. Hatóanyag: glikozinolát (glükotropeolin). Májusban. az anyagcserét élénkítve csökkenti a testi és szellemi fáradtságot. Magyarországon termeszthető. Eur. húgyúti betegségekben gyógyszerek formájában. magban még benzil-izotiocianát. cserepekben házi zöldségként is. – BRASSICACEAE kerti zsázsa Lepidii sativi herba = Nasturtii hortensis herba Nasturtii hortensis semen Honos É-Afrikában.. galeopsinok. – BRASSICACEAE mezei zsázsa Thlaspeos semen Honos Európában. ajugosid. alvászavar esetén különösen jótékony.) Iljin] szekliceimola Leuzeae rhizoma cum radicibus Honos Távol-Keleten. Legelőkön. Szibériában. Évelő lágyszárú. Nálunk nedvesebb termőhelyeken kultúrába vehető. – FABACEAE bokorhere Lespedezae herba Honos USA és Kanada keleti partján. 15% zsíros olaj. 1. a herba enyhe diureticum. ízesítőnek). 4. továbbá diterpén marrubiin. a magból olaj nyerhető. flavonoid. Levisticum officinale Koch – APIACEAE (orvosi) lestyán Levistici radix (Ph.5 m magas félcserje. saponaretin. júniusban virágzik. Letisztítás. Leonurus lanatus (L. kb. Elegendő terméshozama a 3. – ASTERACEAE [syn. Kaukázusban.hu Hatóanyag: iridoid ajugol (= leonurid). – LAMIACEAE gyapjas gyöngyajak Leonuri lanati herba = Ballotae lanatae herba Honos Szibériában. A 3-4 éves gyökeres gyökértörzset szeptemberben. októberben szedik ki. egyéves lágyszárú. Torma.: Rhaponticum carthamoides (Willd. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: frissen antibakteriális.) Pers. antihypertensivum.doksi. illóolaj (diallildisulfid). vitexin. lespidin (kempferitrin). nyomokban illóolaj Alkalmazás: vizelethajtó.és mustárpótló. kempferol-glikozid.vagy kétéves. Magját 60 cm sortávolságra. Európában termesztik. orientin. Hatóanyag: flavonol. spasmolyticum. Ph.Forrás: http://www. kisebb méretű ládákban. Hatóanyag: glikozinolát.és szeszkviterpének) Alkalmazás: enyhe sedativum. ízjavító (salátának. galiridosid. gyorsan szárítják (beszáradás 5:1). Hatóanyag: főleg a gyökérben jelentős mennyiségű ekdiszteroid (főleg hidroxi-ekdizon). Ny-Ázsiában.és flavon-C-glikozidok. Nálunk termeszthető. évtől várható. furano-labdan típusú diterpén leosibiricin és leosibirin. neurotikus panaszok. Lespedeza capitata Michx. erősíti a stressztűrést. 1. reuma ellenes. procyanidin Alkalmazás: diureticum veseelégtelenség. étvágyjavító. A leveleket vagy a hajtást bimbós állapotban gyűjtik és gyakran forgatva. nyomokban illóolaj Alkalmazás: adaptogen. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban étvágyjavító. nephrosclerosis esetén. homoorientin. mosás és feldarabolás után szellős helyen szárítható (beszáradás 3:1). fenolkarbonsav. Hg. nyomokban illóolaj (mono. lágyszárú. Egy. cholagogum. szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton. flavonoid. Kb. emésztést elősegítő.) Levistici herba Levistici folium Levistici fructus Levistici aetheroleum (gyökérből) . Lepidium sativum L. vitaminpótló.5-3 cm mélyre vetjük. szaponin. Leuzea carthamoides DC. cserzőanyag. Ny-Ázsiában. szívtáji. Br. VIII. Lepidium campestre (L.) R.

Egy. emmenagogum.) Lini oleum virginale (Ph. – APIACEAE [syn. Homeopathia. poliin (falkarindiol) Alkalmazás: diureticum. tetrametilpyrazin Alkalmazás: dismenorrhoea.és bracteatin-glikozid. Linum usitatissimum L. myrcen). gumianyag Alkalmazás: népi gyógyászatban diureticum.. Hg. pinen. antigonorrhoeicum. Hatóanyag: gyökérben 0. senkiunolid. Hatóanyag: kb. cnidilid. cserzőanyag. kevés illóolaj. Linaria vulgaris Mill.doksi. VII. ritkán többéves lágyszárú. terpinen. akárcsak a virágzáskor gyűjtött levelet (beszáradás 5-6:1). VII. epe. kedvelt dísznövénye. Ph. ősi rokonfajokból jöhetett létre Európában. Évelő lágyszárú. carminativum. fenolkarbonsavak. auron aureusin. pollenben flavonoid. ligustilid.) Honossága vitatott.hu Honos Ny-Ázsiában (Iránban). furokumarinok (umbelliferon. Hg. Ph. angina pectoris. 1% flavon-glikozid linarin. Hatóanyag: kumarin. laxans. aranyeres csomóra. Ny-Ázsiában. Eur. fejfájás. Kertekben népszerű..) = Lini placentae farina Lini oleum (Ph.és epebántalmakban.] szecsuáni medvegyökér Ligustici sinensis rhizoma Honos Kínában. VII.. pektin. a magyarság régi. K-USA-ban. 70%-a alkil-phthalid. Gyökérzetét 2-3 év múlva ősszel vagy tavasszal szedik ki. 14% nyálka-glucomannan. Homeopathia. mérsékelt égövi Ázsiában. diureticum. Ligusticum sinense Oliv. Letisztítás és mosás után szellős. Hatóanyag: monomer alkil-phthalidok (ligustilid. D-Európában. Európában dísznövény. – ASTERACEAE fűzéres díszcsorba Liatris spicatae rhizoma Honos K-Kanadában. Hg.6-1% illóolaj (kb. Fűszer. igen régóta. stomachicum. Hatóanyag: kb. Áttelelő vagy kétéves lágyszárú.) Lini seminis farina (Ph. Lilium candidum L. pectolinarin). senkiunolid). Helybe vetéssel szaporítják.) Willd. árokpartokon országszerte gyakori. Eur. VIII. bergapten. camphen. tyúkszemre teszik. világszerte termesztett egyvagy kétéves lágyszárú kultúrnövény. Gyomtársulásokban. . külsőleg aranyér gyógyítására. máj. psoralen). butil-phthalid. Linum catharticum L. Hg.és likőripar is használja. kvercetin-glikozidok Alkalmazás: diureticum. más flavonoid (pectolinarigenin. Kaukázusban. Hatóanyag: lignan-lakton linin. cianogén glikozid Alkalmazás: laxans. ligusticum-lakton. reumás bántalmak esetén. mannit. késő ősszel fagy alá vetik. phellandren. szitoszterol.: Ligusticum chuanxiong Qiu et al. gyanta. görcsös menstruáció. Homeopathia. Készítményei mérsékelik a trombocita-aggregációt. Linariae herba Honos Európában. – SCROPHULARIACEAE (közönséges) gyujtoványfű.Forrás: http://www. augusztusban virágzik. karotinoid Alkalmazás: népgyógyászatban külsőleg kelésre. DK-Európában.és húgykő oldódását elősegíti. – LINACEAE házi len Lini semen (Ph. Liatris spicata (L. kumarin. Ph. Júliusban. VIII. illóolaját és levelét a konzerv. pirrolidinochinazolin alkaloid peganin. É-Afrikában. poliin.vagy kétéves. – LINACEAE béka len Lini cathartici herba Honos Európában. így butil-phthalid. Nálunk termeszthető. 4. anthelminticum. értágítók. Homeopathia. Hg. száraz helyen szárítják (beszáradás 4:1). – LILIACEAE fehér liliom Lilii (albi) flos Lilii (albi) petala Lilii (albi) bulbus Honos Ny-Ázsiában. 4.

később gazdagon indás. koleszterin. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban felső légúti hurutok esetén. telephorsav. 30-45% zsíros olaj. Homeopathia. herbája. – BORAGINACEAE kőmagvú gyöngyköles Lithospermi semen = Milii solis semen Honos Európában. lignan pinoresinoldiglükozid. shikimisavval. lignan secoizo-lariciresinol-diglükozid. gyanta. Lithospermum arvense L. neolinustatin. sztahióz Alkalmazás: külsőleg emolliens. epifiton.1-1. Lobelia inflata L. sabinen Alkalmazás: illatszeripar. 25% fehérje. kalcium-karbonát.és oktapeptid Alkalmazás: mag sok folyadékkal egészben lenyelve enyhe laxans. Lenlisztből készített. a Földközi-tenger környékén termesztett fa. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: 17-20% zsíros olaj. Száraz tölgyeseinkben. Hatóanyag: 0. bokorerdőinkben elég gyakori évelő lágyszárú. szterolok és triterpének. kenhető borogatószer (kataplazma) égési sebekre.hu Hatóanyag: 3-19% nyálka-poliszaharid (semleges és savas komponenesek). – BORAGINACEAE erdei gyöngyköles Lithospermi repentis herba Honos Közép-Európában.2-0. Egyes készítmények formájában dohányzást leszoktató. Illatszeripar. (Ugyanerre használható az útszéli gyomtársulásokban gyakori mezei gyöngyköles. Száraz. továbbá meso-lobelanin. 25% nyersrost. párakötésként enyhén fokozza a vérellátást. metilheptanon.05% alkaloid muyrapuamin. ciklusos nona. Ázsia mérsékelt égövi tájain. bronchodilatator. 0. polifenol. emiatt bőrpuhító. Lobaria pulmonaria L. kovasav. A Középhegységben viszonylag gyakori. Kelet-Ázsiában. – LOBELIACEAE lobélia Lobeliae (inflatae) herba Lobeliae semen Honos É-Amerikában. gyrophorsav). antiparasiticum.Forrás: http://www. Indokínában. Hatóanyag: kb. érelmeszesedés lassítására. fruktan. kis termetű. hűsítő. Litsea cubeba (Lour. limonen. enyhíti a reumás fájdalmat. Hatóanyag: citral.és hólyagbántalmakban.) Pers. ezek aglükonjai a lotaustralin és linamarin). fruktan Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. aphrodisiacum. – LAURACEAE Aetheroleum Litseae cubebae Honos Kínában. immunrendszer erősítésére (rákprevencióra). styrennel. csakis orvos adagolhatja. nyálka-poliszaharid.5% piperidin alkaloid (főleg lobelin. Liquidambar orientalis Mill. évelő. .doksi. szterolok. – STICTACEAE tüdőzuzmó Lobariae pulmonariae lichen Honos szerte a Földön. ekcéma és furunculus ellen. – HAMAMELIDACEAE keleti ámbrafa Liquidambaris orientalis balsamum (= Styrax depuratus) Honos Ny-Ázsiában (Kis-Ázsiától Szíriáig). Hatóanyag: “storax” balzsam (gyanta sok szabad és kötött fahéjsavval. mészkedvelő tölgyesekben található. szaponin lupeol. – OLACACEAE Muira-puama lignum Honos Brazíliában. Hoffm. Indiai-szubkontinensen.5% cianogén glikozid (linustatin.) Lithospermum purpureo-coeruleum L. meso-lobelanidin és piperideinek) Alkalmazás: lobelin légzésizgató. mérgező. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: alifás alkohol. 3% zuzmósav (stictinsav. Lithospermum officinale L. szterolok Alkalmazás: tonicum. kivont olaja száraz bőr ápolására. egyéves lágyszárú. Liriosma ovata Miers. cserzőanyaggal) Alkalmazás: antisepticum. viaszalkohol. gyógyszerként vegetatív ganglion-izgató hatása miatt megakadályozhatja a légzésbénulást intravénásan adagolva.

néha elvadul. vértisztító. egyéb triterpénszaponinok (oleanolsav-glikozidok). Luffa aegyptica Mill. drasztikus hashajtó. berteroin) Alkalmazás: mint mustár.] szivacstök. lunaridin. spartein) inszekticidek. peyophorin. továbbá alkil-izotiocianátglikozidok (pl. sokfelé elterjedt. Hatóanyag: szaponin. N-metil-mescalin. Hatóanyag: cucurbitacin B. Ny-Ázsiában.Forrás: http://www. kozmopolita. anhalamin.: Lycium halimifolium Mill. továbbá izokinolin-típusú alkaloidok (pl. Egy. Homeopathia. Európában sokfelé telepítik. Lophophora williamsii (Lem. matrin). bokorerdőkben szórványosan. Egyéves. Lunaria annua L. Hatóanyag: kb. luteolin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Hatóanyag: alkaloid (perlolin. az előbbi szaponinokon kívül gypsogenin. Roem.8% kinolizidin és piperidin alkaloid (spartein. peyotin.vagy kétéves. temulin).. Herbából vagy magból a spartein kinyerhető.vagy kétéves lágyszárú. főleg lunarin. Lycium barbarum L. gyógyszerek formájában adagolható. A fő alkaloidok (lupanin. lágyszárú. N-formil-mescalin stb. Lupinus luteus L. Hatóanyag: kb. szaponin (lupeolglikozidok) Alkalmazás: mag kávépótszer. menstruációs panaszok esetén. kábítószerként is használják (pl. Spartein ganglionbénító. Homeopathia. temulentin. luteolin). lágyszárú. 1% peptid-alkaloid. a magból olajat nyernek. – SOLANACEAE [syn. diaphoreticum. Magyarországon homokos területeken termesztik.] ördögcérna . főként szárazabb tölgyesekben. loliin. mescalin). glücoputranjivin. alkaloidszegény fajtái takarmányt szolgáltatnak. Ázsiában. 20-30% szénhidrát. peyoglutam) Alkalmazás: terápiás adagban. anhalonin. központi idegrendszeri hatása miatt hallucinogén. Egy. lupanin. – POACEAE szédítő vadóc Lolii temulenti fructus (= semen) Honos Mediterráneumban.) Coult. lophotin). – FABACEAE sárga csillagfürt Lupini lutei herba Lupini lutei semen Honos Mediterráneumban. bükkösökben. Herbában lupanin-fenolkarbonsav-észterek. luffatök Luffae cylindricae fructus Luffae cylindricae semen Honos trópusi Afrikában. nemesített.hu Lolium temulentum L. orvosi felügyelettel szívelégtelenség kezelésében. flavonoidok (pl. anhalidin. de szórványosan. egyéb alkaloid (pl. 5 m magasra is megnövő cserje. – CUCURBITACEAE [syn. keményítő. gypsogenin-lakton. Hatóanyag: magban 1-1. USA középső részének déli területein. Lonicera caprifolium L. kovasav Alkalmazás: korábban fájdalomcsillapító húgyúti. pellostin. glücocochlearin. részben honos. szterolok Alkalmazás: termés leve diureticum. cserzőanyag. fenol-glikozid.doksi. – CACTACEAE pejotl. – CAPRIFOLIACEAE jerikói lonc Lonicerae flos Lonicerae folium Honos DK-Európában. sokfelé elterjedt. Kaukázusban. hordenin. meszkalinkaktusz Lophophorae williamsii stipes Honos Mexikóban. Országosan elterjedt. peyonin. – BRASSICACEAE kerti holdviola Violae lunariae semen Honos DK-Európában. trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. Homeopathia. lophophorin. főleg szántók gyomtársulásaiban. Országosan elterjedt.: Luffa cylindrica M. magban kb. 5% protoalkaloid mescalin. lupinin. zsíros olaj. Egyéves lágyszárú. Kerti dísznövény. 20% zsíros olaj. numismin. A D-Dunántúlon helyenként megtalálható szurdokerdőkben. Üvegházi telepítésre alkalmas kaktusz.

immunmodulans kivonatok. emmenagogum. triterpének (episerratriol.2% illóolaj. szterolok.1% kumarin. bergapten) Alkalmazás: nyers termés frissen vagy konzerválva vitamindús élelmiszer. Rostk. de sokszor kivadulva terjed. Áttelelő. diureticum. Földközi-tenger környékén. 5-6% cserzőanyag. fenolkarbonsavak. gramiszterol) Alkalmazás: tonicum.és chrysoeriol-származék). Hatóanyag: 0. clavatin. Középhegységben több helyen. É-Amerikában. Lycopus europaeus L.5% flavonoid. telepítik. herniarin. Kínában nagyobb mennyiségben terem. Mérgező hatása miatt belsőleges használata fokozott óvatosságot igényel. A spóra különleges hintőpor. Hatóanyag: karotinoidok. Mediterráneumban. Lycoperdon fajok. – LAMIACEAE vízi peszterce Lycopi herba Honos Eurázsiában. – LYCOPODIACEAE kapcsos korpafű Lycopodii herba Lycopodium (= Lycopodii spora) Cirkumpoláris. flavonoid. xanthofillok. 0. Hatóanyag: karotinoidok (pl.és húgyhólyag-betegségekben. alkoholok). aminosavak és aminok. Homeopathia. tomatin. mészkerülő bükkösökben. szterolok. Calvacea fajok – LYCOPERDACEAE pöfeteg fajok Langermannia gigantea (Batsch: Pers. adstringens. tölgyesekben. szaponin. 3% gyanta. világszerte termesztik. cholin. – PRIMULACEAE pénzlevelű lizinka Lysimachiae nummulariae herba . betain (érett termésben nyomokban alkaloid. Lycopodium clavatum L. illatanyagok (aldehidek. aminosavak. ursolsav Alkalmazás: hyperthyreosis enyhébb formáiban. szerves savak. aminok. nálunk különösen kerítéseket borít. érelmeszesedésgátló.) óriás pöfeteg Lycoperdonis fungus Honosak Közép-Európában. vitaminok. esculin. kumarin és furokumarin (pl. észterek.4% kinolizidin-vázas alkaloid lycopodin. Lysimachia nummularia L. 1-3 m-re növő cserje. magban zsíros olaj. Védett. Homeopathia. solasodin). Bogyója tonicum (gyökérkérge is). Hatóanyag: 0. fiatal lucosokban. lycodolin (és több más társalkaloid). fehérje. Évelő lágyszárú.doksi. más tropán-alkaloid. flavonoid. a spórában zsíros olaj. 0. Lycium chinense Mill. 2-3% cserzőanyag. solavetivon).2% flavonoid (apigenin. szterol Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum vese. Antioxidáns. szőrfűgyepekben. tonicum. solanidin. gyógyszerek formájában.hu Lycii herba Honos K-Ázsiában. 2-2. fenolkarbonsavak és -depszidek (lithospermsav). – SOLANACEAE paradicsom Lycopersici herba Lycopersici fructus recens Honos D-Amerikában. – SOLANACEAE kínai ördögcérna Lycii chinensis fructus Honos Kínában. triterpén (cycloartenol. kb.Forrás: http://www. karotinok.1-0. Hatóanyag: szterolok. illóolaj (szeszkviterpén dihidrocyperon. A herbában szteroid alkaloid (tomatidin. Homeopathia. nyíres-fenyérekben. vízi lágyszárú. rákprevencióban is szerepe lehet. sok karotinoid) Alkalmazás: purgans. cycloeucalenol. főleg lycopin). Mocsarakban országszerte elég gyakori. lycoclavanin). Levél külsőleg ízületi fájdalmak esetén borogatásként. sárga pigment lycoperdin Alkalmazás: homeopathia. Európa többi részén is ritkul. ennek ellenére dohányzás leszoktatására és alkohol elvonókúrára is kipróbálják. a Dunántúlon szórványosan. Hatóanyag: hioszciamin. Lycopersicon esculentum Mill.

főzve. mocsarakban és lápréteken aránylag gyakori. ÉNy-USA. Több mint 1 m magasra is megnőhet. M Macadamia integrifolia Maiden et Betche – PROTEACEAE makadámdió Macadamia ternifolia F. ternifolia-ban) Alkalmazás: élelmiszer (pirítva. Homeopathia.és Ny-Kanada. parkokban). Homeopathia. vérzéscsillapító. Kaukázusban. Ph. isocorydin.hu Honos K. antibakteriális és gyulladásgátló. öblögetőként száj nyálkahártya-gyulladások esetén.és D-Európában sokfelé ültetik. flavon-glikozidok. D-Kínában és Malajziában.: Magnolia glauca L. Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. virágban kb. illatos liliomfa Magnoliae (glaucae) flos Magnoliae (glaucae) cortex Honos USA keleti részein. Évelő lágyszárú. cserzőanyag.. Meghonosodott Amerikában is. kerti díszcserje. Mocsaras helyeken. VIII. apró növény. 70% zsíros olaj. – BERBERIDACEAE mahónia Mahoniae cortex Mahoniae aquifolii radix Honos K. gumianyag. külsőleg borogatásként reumás fájdalmakban. fehérje . Hatóanyag: 50-80% vörös vagy sárga gyanta.és D-Európában. Magnolia virginiana L.-Arg.) Muel. sózva). Muell. benne főleg floroglucin-származékok (10-12% rottlerin. Lysimachia vulgaris L. Kisebb fa. ÉK-Ausztráliában. Mallotus philippinensis (Lam.04% illóolaj Alkalmazás: homeopathia. szaponinok Alkalmazás: diarrhoea. A toktermés ledörzsölt mirigyszőrei szolgáltatják a drogot (szitálás. Eur. országszerte gyakori mocsárréteken. így Magyarországon is gyakori. 0. Lythrum salicaria L. dysenteria. – MAGNOLIACEAE [syn. Macadamiae semen Macadamiae oleum Hatóanyag: magban kb. homorottlerin stb. hármaslevelű makadámdió Macadamia tetraphylla L. izorottlerin.] kamala Kamala = Malloti philippinensis fructi pericarpium Honos Indiában. Hatóanyag: 5-12% cserzőanyag gallotannin. Johns. nedves réteken országszerte gyakori. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: cserzőanyag.). Mediterráneumban. fenolkarbonsavak. a magból olajat nyernek. cianogén glikozid proteacin (különösen a M. Nálunk rokonfajait ismerjük jobban (kertekben. nedves réteken. – EUPHORBIACEAE [syn. Közép.doksi. Évelő lágyszárú. viasz. oxyacanthin. mosás és szárítás után). Hatóanyag: kéregben főleg alkaloid izokinolin-származék magnolin. Hg. antidiarrhoeicum. flavonoidok. Hatóanyag: szár. 4.és gyökérkérgében alkaloid (berberin. cserzőanyag Alkalmazás: homeopathia.és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: adstringens. procyanidinek.) = Salicariae herba Honos Eurázsiában. Sri Lankán. Honosak Ausztráliában.: Rottlera tinctoria Roxb. bőrfertőzés ellen. – PRIMULACEAE közönséges lizinka Lysimachiae vulgaris herba Honos Eurázsiában. Elterülő.] virginiai magnólia. vízpartokon. Mediterráneumban. – LYTHRACEAE réti füzény Lythri herba (Ph. Szerte Európában. Ny-Ázsiában. virágban malvidin.Forrás: http://www. berbamin).

terméshéjban különösen sok és többféle flavonoid (kvercetin-. Vitaminok. szerves savak. – MALVACEAE erdei mályva Malvae sylvestris flos (Ph. 4.) Borkh. Helv. 20% zsíros olaj.doksi. arabinoglucan. főként gyomtársulásokban. Homeopathia. kevés cserzőanyag. alkoholok.4% tropán-alkaloid (szkopolamin.. atropin. Nálunk nem fordul elő. de fajtáit inkább egyéves kultúrákban termesztik Magyarországon.. Élelmiszer. az egész termésben fenolkarbonsavak (pl. Évelő. A virágokat folyamatosan gyűjtik. főként magházban dihidrochalkon-glikozidok (pl.: Malus sylvestris Mill. mivel rozsdagombára igen érzékeny. Malva neglecta Wallr.] manióka. italalapanyag. Ősszel vagy kora tavasszal vetik 50 cm sortávolságra. bél. Ph. Gyorsan. É-Afrikában. emésztési zavarok. sieboldin).. Világszerte sok fajtáját termesztik. Hg. mindenhol közönséges. kevés cserzőanyag. aminok és észterek. vitaminhiány esetén. virágban még cyanidin-glikozidok Alkalmazás: felső légútak meghűléses.3-0.. 3 cm-es nyéllel gyűjtendők. Helv. ÖAB. Malva sylvestris L. tápióka. nyálkahártya-gyulladást csillapító. baccata Borkh. flavonoid-szulfát. Ph. subsp. anthocyanidin-glikozidok (főleg malvin) Alkalmazás: élelmiszer (ital) festésére engedélyezett festékdrog. var. a szárítás árnyékban történik (beszáradás 7:1).és hólyaghurutos betegségek esetén. Mediterráneumban. Mandragora officinarum L.).. floridzin. Hg. galactan stb.. arabinoglucan. Ph.] nemes alma(fa) Mali fructus = Pyri mali fructus Vadon termő ősi alakjai honosak Európában (pl.és Közép-Ázsiában (M. DAC) = Malvae (neglectae = grandifoliae = vulgaris = parvifoliae) folium Malvae flos (Ph.) Alkalmazás: régen sebészetben anaestheticum. Hg. szellős helyen szárítandó (beszáradás 5:1). Manihot esculenta Crantz – EUPHORBIACEAE [syn. Magban kb. torokfájás esetén hurutoldó. amygdalin) Alkalmazás: nyersen vagy szárítva enyhe antidiarrhoeicum. Hatóanyag: kb. mauritiana Thell. Hatóanyag: 0.hu Alkalmazás: féregűző. torokgyulladás esetén. lemosás szükséges. antiasthmaticum.) Mill. főként gyomos helyeken. poligalacturonan). cyanidin-.) Malvae folium (Ph. VII. – SOLANACEAE mandragora Mandragorae radix Mandragorae folium Honos DK-Európában. Dyspepsia. leucoanthocyanidin-glikozidok). – MALVACEAE mórmályva Malvae mauritii flos Honos É-Afrikában.) Mansf. cianogén glikozidok (pl. Malus domestica Borkh. – MALVACEAE kereklevelű mályva Malvae folium (Ph. Megfázás. sylvestris (L. domestica (Borkh. M.. kempferol-származékok. Évelő lágyszárú. cukrok. DAC) Cirkumpoláris. L-hioszciamin. Egy. rhamnogalactan. l cm mélyre. gyomor-. Hatóanyag: gyümölcshúsban 1-2% pektin.Forrás: http://www. 10% nyálka-heteropoliszaharid (poligalacturonan. Kábítószer. A virágok csészével gyűjtendők és hasonlóképpen szárítandók (beszáradás 6:1). VII. M. Pyrus malus L. A levelek a virágzás kezdetétől. hashajtó. – ROSACEAE [syn. Malva sylvestris L. kasszáva . hurutos panaszai. klorogénsav). Júniustól késő őszig virágzik. törpe szárú. Egy. floridzin. antidysmenorrhoeicum. prunifolia (Willd. gyomor. Ny. VII.).: Jatropha manihot L. trilobatin. sárosak.).) = Malvae (sylvestris = coeruleae) flos (Ph. A rozsdagombával fertőzött vagy rovarrágott leveleket ki kell válogatni. mandragorin stb. 8% nyálka-heteropoliszaharid (pl. dús levelű. Hg. Külsőleg felületi sérülésekre. ÖAB. Hg. Eur. VII. Hatóanyag: kb.) Honos D-Közép-Eurázsiában. Az előbbivel együtt mindkét faj májustól késő őszig virágzik.vagy többéves lágyszárú.és bélhurut kezelésére. Ha porosak. országszerte gyakori. VIII.vagy többéves lágyszárú.

Hatóanyag: gumóban keményítő.doksi. anthocyanidinglikozidok. Augusztus végén. egyéb diterpén (peregrinol. Eur. VIII. VIII. áttelelő lágyszárú. Egyéves vagy ősszel kelő. szántókon. Trópusi országokban sokfelé termesztik.. augusztusban virágzik.) (= flos) Chamomillae cribratum Matricariae aetheroleum (Ph. étvágygerjesztő tonicum. Marchantia polymorpha L. továbbá akár 7% Lamiaceae-cserzőanyag. VII. Ph. néhol útszéleken. linamarin) Alkalmazás: kivont. Kúszó cserje. akonitsav). Trópusokon sokfelé termesztik. ÖAB. taposott gyomtársulásokban.: Marsdenia reichenbachii Triana] kondurángó(cserje) Condurango cortex (ÖAB.. a termesztetteket inkább speciális kombájnnal). expectorans. tisztított és cianogén vegyületektől mentes liszt és keményítő élelmiszer. DAC) = Marrubii albi herba Honos Európában.) = Chamomillae anthodium (Ph. 0. A tisztított. DAC) Honos D-Amerika nyugati részén. cholagogum. Amarum. nyomokban illóolaj Alkalmazás: nyálkaoldó. Chamomilla recutita (L. cianogén glikozid (pl.és luteolin-glucuronidok Alkalmazás: homeopathia. . nyers drogot szellős. A kórómentes hajtásokat árnyékban. – MARCHANTIACEAE csillagos májmoha Hepaticae fontanae herba Cirkumpoláris.hu Manihot amylum Honos trópusi területeken. 4.) = Chamomillae aetheroleum (Ph. – ASTERACEAE [syn. – ASCLEPIADACEAE [syn. Ázsia mérsékelt égövi területein. VIII. vulgarol. májustól júniusig virágzik. É-Afrikában. szerves savak (pl. Ph. Maranta arundinacea L. fenolkarbonsavak. – MARANTACEAE (bermudai) maranta Marantae amylum Marantae rhizoma Honos D-Amerika északi és nyugati területein. marrubiin). nedves termőhelyeken gyakori. Virágzáskor. gyomtársulásokban. 4. Termeszthető. Közvetlenül virágzás előtt gyűjtik. Homeopathia. Eur. Helv. Ázsia mérsékelt égövi területein.Forrás: http://www. Hatóanyag: gyökértörzs keményítőben gazdag Alkalmazás: kivont és tisztított keményítő élelmiszer és bevonószer. Hg. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1) Hatóanyag: furanolabdan-típusú diterpén-lakton (premarrubiin. Hg. kamilla Matricariae flos (Ph. VII. Marrubium vulgare L.. szterolok. más triterpének. gyógyszeripari alapanyag.5% illóolaj. parlagokon. termesztett állományból akár 2-3-szor is. Eur. stomachicum (akut gastritis vagy krónikus gyomorhurut esetében).] orvosiszékfű. Hatóanyag: 1-3%-ban keserű szteroid (pregnan-típusú. – LAMIACEAE orvosi pemetefű Marrubii herba (Ph. kb. különösen előnyös gyermekeknek. kolin stachydrin. Magyarországon egyre jobban ritkuló évelő lágyszárú. de meleg helyen vagy műszárító igénybe vételével szárítják (beszáradás 5:1). betonicin. Hatóanyag: kb. szikes pusztákon gyakori. Hg. marrubenol... Júniusban. Kelet-Afrikában is termesztik. Indiai-szubkontinensen. Hg.) Rausch. Ph. 4.) Matricariae extractum fluidum (Ph. Marsdenia condurango Rchb. legelőkön felbukkan. cukrok. legelőkön. szeptember elején vetik. Ph. Hg. digitanolhoz hasonló) condurango-glikozidok. Hg.. lábadozó betegeknek. Gyógycukorka készül belőle. napos déli órákban gyűjtik a vadon termő állományokról (kamillafésűvel.: Matricaria chamomilla L. Mészben szegény talajon. 4% keményítő. fenolkarbonsavak Alkalmazás: amarum. marrubiol). VII. apigenin. felső légúti panaszok esetén hurutoldó. Matricaria recutita L.) Honos Európában. Nemesített fajtáit termesztik.

világszerte termesztik. végálló virágos hajtásait vagy a lefosztott virágzatokat gyűjtik.) Honos Ausztráliában. pinen.. oleanolsav-típusú szaponin Alkalmazás: kivonatait készítmények formájában krónikus vénás elégtelenség. Gyomtársulásokban. 40 m magasra is megnő. ritkábban illatszeripar. szeszkviterpének (aromadendren. 3-6 m magas cserje vagy fa. Májustól késő őszig virágzik. Hg. Malajziában. antibakteriális (külsőleg is). matricarin.) Hatóanyag: levélben kb. linariifolia Smith. cis. melilotin). Ausztráliában. Külsőleg bőrgyógyászatban. Illatszeripar. pinenek. spathulenol. herniarin). Ázsia mérsékelt égövi részein. L-canavanin (főleg magban) Alkalmazás: csökkenti a vér koleszterin szintjét. viridifloren. Medicago sativa L. májbetegségek esetén is használatos. Hatóanyag: szaponin (szójaszapogenol-glikozidok. öblögetés formájában). Hatóanyag: 0. carminativum. terpineol. Ph. Hg. Melaleuca leucadendra (L. Rendszerint kétéves lágyszárú. Mueller és más Melaleuca fajok is. A 40 cm-nél nem hosszabb. Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel – MYRTACEAE ausztrál teafa Melaleucae aetheroleum (Ph. Melilotus officinalis (L. fogyasztó szerek (készítmények) alkotója. oleanolsav bidesmosidok. (Illóolajat szogáltathat a M. 4. stomachicum (gyomor. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1 herba. külsőleg reumás fájdalom csillapítására. Mediterráneumban. továbbá α-bisabolol és oxidációs származékai. fenolkarbonsavak. fruktan. Illatszer. VIII. 60% eucalyptol. antiszeptikus. expectorans. terpenil-valerianal. aranyeres bántalmak kezelésére külsőleg borogatás formájában. 4. flavonoid. szeszkviterpén-laktonok (matricin. medicagensav-.és kozmetikai ipar. domboldalakon. fürdő. a M. Hasonló éghajlatú országokban termesztik.) Melissae herba Melissae aetheroleum . Illóolaj illatszeriparban. pl. Népgyógyászati tapasztalatok szerint visszeres.) L. belsőleg diureticum. Illóolaj összetevői: kb. Eur. terpineol. főleg a mérsékelt égövi területeken. dissitiflora F. szeszkviterpének. 7-18 m magasra nőhet. kozmetikumként is.Forrás: http://www. Hatóanyag: kb. cadinen) Alkalmazás: baktericid. egyéb szaponinok). Indiai-szubkontinensen. valeraldehid. fenolkarbonsavak. – MYRTACEAE [syn. 5-6:1 flos). Árnyékos. Hatóanyag: 50-70% eucalyptol. szántóföldek szélén. VII. 2% illóolaj. Melissa officinalis L. 20% γterpinen. Hg.és bélhurut. folyók mentén gyakori.) Blake] niauli(fa). kumarin (umbelliferon. utak.és fülfájásra). fungicid.1-0. felső légúti hurutok és megbetegedések esetén. – MYRTACEAE ezüstös hangamirtusz.) Lam. dezacetilmatricarin). méhfű Melissae folium (Ph. matricinből képződő chamazulen. valeraldehid Alkalmazás: szájüreg betegségek kezelése. azulen Alkalmazás: antiszeptikus. kvercetin-glikozidok). pinen.és trans-en-in-dicycloéterek). flavonoidok (apigenin-. VIII. 10% α-terpinen. szájvizek alkotórésze (fog. – FABACEAE kék lucerna. myrcen. Ph. benzilaldehid. legelőkön. 40% terpinen-4-ol. glukuronoxilan Alkalmazás: antiphlogisticum. quinquenervia (Cav. külsőleg borogatás. egyik legfontosabb termesztett növényünk.doksi.: M. takarmánylucerna Medicaginis sativae herba Honos Ny-Ázsiában. thrombophlebitis. melilotosid..hu Hatóanyag: 0. chamaviolin. széleslevelű teafa Niauli aetheroleum Honos É-Ausztráliában.. kajeputfa Cajeputi aetheroleum Honos Malajziában. hederagenin-glikozidok.5% illóolaj (kék színű. érgyulladás esetén használják.3-1. spasmolyticum. Melaleuca viridiflora Solan. luteolin-.8% kumarin (kumarin. Trópusokon termesztik. Eur. – FABACEAE orvosi somkóró Meliloti flos Meliloti herba (DAC) Honos Európában. Évelő lágyszárú. – LAMIACEAE orvosi citromfű. Ph. fenol coumestrol. parlagokon.

var. Hatóanyag: 0.: M.doksi. továbbá flavonoidok Alkalmazás: neurovegetativ eredetű gyomor. balzsamka Menthae aquaticae folium Menthae aquaticae herba = Balsami palustris herba Honos Európában. 7% cserzőanyag. készítmények formájában herpesvirus-fertőzés tüneteinek enyhítésére. Mediterráneumban. USA-ban. Hatóanyag: kb. diaphoreticum. főleg fenolkarbonsav-származékok. Bimbós állapotban szedik le (lehetséges másodszori vágás is).8% illóolaj (kb.és légzőszervi bántalmak esetén. Eur. kevés illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban emésztő. acacetin-.3-0. – LAMIACEAE vízimenta. menton). Indokínában. mentol. “csökkentett mentoltartalmú mezei mentaolaj” nevű illóolajat. illóolaj-előállítás (“japán borsmenta illóolaj”). szaporítható magvetéssel. mentol. Júniustól szeptemberig virágzik. Inkább az Alföldön fordul elő üde gyomtársulásokban. 0. Melittis melissophyllum L. izomenthon. Alkalmazás: carminativum. Hatóanyag: 0. piperitonepoxid. geraniol. Ph. Amerikában. neral. 1% illóolaj (carvon. Évelő lágyszárú. Melittidis herba Hatóanyag: cserzőanyag. Mediterráneumban. mentolt részben eltávolítva nyerik a hivatalos. palántaneveléssel. mecsekifű(tea) Honos Közép-Európában. továbbá linalil-acetát. áttelelő vagy évelő lágyszárú. menthofuran. flavonoid (kvercitrin. klorogénsav. patak menti és ártéri társulások jellemző faja. pszichovegetativ szívpanaszok és dysmenorrhoea esetén. pinen.VIII. fejfájásra. Hatóanyag: kb. Termeszthető. – LAMIACEAE déli méhfű Honos szubmediterrán területeken. Malajziában.) Nath. Mentha arvensis L. Kínában. Mediterráneumban. kb.Forrás: http://www. bujtással vagy dugványozással. Afrikában. cineol. de előfordulhat kultúrából kivadultan is. thujon. apigenin-. piperiton. kávésav. cholagogum. luteolin-. hesperidin Alkalmazás: népgyógyászatban főleg carminativum. limonen. Hatóanyag: levélben 1-3% illóolaj. grandiflora Sm.3% illóolaj (30-40%-a citronellal. – LAMIACEAE [syn. triterpének. eriodiktiol-glikozidok. 35% linalool. Kaukázusban.és bélpanaszokban. carvomenthon. Alkalmazás: mint borsmenta. Külsőleg fürdőbe.: Mentha arvensis L. továbbá menthon.] nagyvirágú méhfű. thujen stb. mocsarakban. Mentha aquatica L. továbbá geranial. menthofurolakton). de elterjedt Ny-Ázsiában. a Középhegység és a Dunántúl üde lomberdőiben helyenként előfordul. santen. melyben a mentol elérheti a 80%-ot. diaphoreticum. β-caryophyllen-epoxid). flavonoid. Gyermekeknek felső légúti megbetegedésekben.. teája üdítő italként is. nálunk mediterrán reliktum. rozmarinsav.) Honos K-Ázsiában. Kanadában. limonen. hesperidin. Évelő lágyszárú. [syn. 60% menthofuran. Évelő lágyszárú. terpineol. Mentha longifolia (L. piperascens Malinv. Évelő lágyszárú. Szórványosan üde tölgyesekben található. spasmolyticum. diosmin) . Melittis carpatica Klok. menthylacetát.] kínai (japán) menta Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Ph. a szeszkviterpének közül főleg germacren D.és lápréteken gyakori. tőosztással. majd szellős helyen vagy műszárítóval szárítják (beszáradás 5-6:1 folium. phellandren. Mentha canadensis L.hu Honos DNy-Ázsiában. – LAMIACEAE lómenta Menthae longifoliae herba Honos Eurázsiában.2% illóolaj (pulegon. nedves mocsár. 4. pulegon. 4-7% Lamiaceae cserzőanyag. 4:1 herba). Forráslápok. – LAMIACEAE mezei menta Menthae arvensis folium Cirkumpoláris. alig található mészkedvelő tölgyesekben. kumarin. Hg. Áttelelő vagy évelő lágyszárú. piperitonoxid.05-0. dihidrocarveol). nerol.

50-60% carvon. vízi lágyszárú. crispa(ta) (Benth. Ny-Ázsiában. illetve a szártól lefosztott leveleket szellős helyen vagy műszárítóban szárítják (beszáradás 5:1). – EUPHORBIACEAE egynyári szélfű Mercurialis (annuae) herba Honos Európában.) = Menthae spicatae folium Menthae crispae aetheroleum = Menthae spicatae aetheroleum Bizonytalan.). Zöldszárú változatai (f. évelő lágyszárú. menthan stb. mocsaras termőhelyeken él. Hg. aquatica X M. A virágos hajtást vagy a leszedett leveleket szellős helyen vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1). Hg. 4. Ph. Kozmetikai ipar (fogkrém). 80% pulegon.Forrás: http://www. Egyéves. Vegetatív úton. menthiafolin). piperiton. szívlevél Mentzeliae herba Honos D-Amerikában. Ph. Tőzeges lépréteken. – LAMIACEAE csombormenta Pulegii herba = Menthae pulegii herba Pulegii aetheroleum = Menthae pulegii aetheroleum Honos Eurázsiában. amarum. mentzefoliol. annyira kiritkult. Üzemi szinten nem termeszthető. Kb.. – LAMIACEAE borsosmenta. scopoletin). Hg. tarackjai révén vagy gyökeres sarjhajtásokkal szaporítható. Menyanthes trifoliata L. Hg. 50% mentol. kumarin (pl. 0. abortivumként is.és É-Európában. Hatóanyag: iridoid (mentzelosid.hu Alkalmazás: antiseptikus.. stomachicum. Hatóanyag: 1-2% illóolaj (kb. lágyszárú.és epebetegségekben. A hajtást.) Alkalmazás: népgyógyászatban máj.doksi.8-2. Ph. Vegetatív úton szaporítható. október elején végzik. 4. Mentzelia cordifolia Dombay – LOASACEAE anguraté. émelygés. Mentha spicata L. kevés monoterpén-alkaloid (gentianin. útszélek gyomtársulásaiban. Importdrog. pallescens) mellett lilás árnyalatú változatai (f. 7-chlorodeutziol). a másodikat szeptember végén. piperitenon stb. pinen. VIII.). Ph. Évelő lágyszárú. gentialutein. gükozil-mentzefoliol. élelmiszeripar (fűszer. Mentha x piperita (L. Régóta termesztett. VIII. Első vágását a virágzás kezdetén.. alkalmas akut és krónikus gastritis és enteritis kezelésére is. továbbá carminativum. Mercurialis annua L. gentiatibetin). iridoid loganin. Hatóanyag: kb. Hg. világszerte termesztik.) Huds. őseiből (M. rágógumi. rágógumi. convar. évelő lágyszárú. gastritis és gyomor-bélhurut kezelésére akár kúraszerűen. illatszer). VIII. továbbá menthon. fél méteres félcserje. spicata) alakulhatott ki. Eur. nyomokban illóolaj Alkalmazás: teltségérzés.. borsmenta Menthae piperitae folium (Ph. Mentha pulegium L. Hg. Évelő. 20% menthon. szubarktikus Amerikában. izopulegon. Mediterráneumban. metoxi-flavonok. népgyógyászatban reuma és láz esetén. ételízesítő. VII. A jó állapotban lévő ültetvényeket 3-4 évig is termesztésben lehet tartani. gyomorégés. cserzőanyag Alkalmazás: levél főként aromaticum.) = Trifolii fibrini folium (Ph. adstringens. közel fél m-re is megnő. VII. főleg Peruban. Ph. carminativum. flavonoid Alkalmazás: stomachicum anorexia esetén. fűszer. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. íz. hogy Magyarországon szigorúan védett. – LAMIACEAE fodormenta Menthae crispae folium (Ph.) Mansf. 4.5% illóolaj (kb. egyéb menthil-észter) Alkalmazás: spasmolyticum. A Dunántúlon és az Alföldön mocsárréteken elég gyakori.) Menthae piperitae aetheroleum (Ph. hengeres gyökértörzzsel. továbbá limonen. étvágygerjesztő. rubescens = Mitcham-típusúak) ismertek. flavonoid. laza és középkötött talajú szántók.) Honos Közép. Hatóanyag: secoiridoid-glikozidok (dihidrofoliamenthin. cholagogum. Eur. Szibériában. dihidrocarveol. . Hg. szájvíz. rozmarinsav. Kaukázusban. menthil-acetát. Nálunk szórványosan fordul elő. cukorka stb. VII.és szagjavító. Júliustól őszig virágzik. Eur. Kozmetikai és illatszeripar (fogkrém. üdítő. likőr. étvágytalanság esetén.. Júliustól szeptemberig virágzik. gentianidin. Illóolaj lepárlásra járva szecskázóval takarítják be. K-Kanadában.) Bizonytalan eredetű hibrid. – MENYANTHACEAE vidrafű Menyanthidis trifoliatae folium (Ph. Illóolaj-gyártás. fajhibrid eredetű. inhalálásra is. VII.

Hatóanyag: mint az előbbi. flavonoid (pl. dysmenorrhoea esetén. Homeopathia. Mediterráneumban. gyanta. még kempferol-3-rutinozid Alkalmazás: mint előbbi.: M. camphen. rumphii (Willd. Hatóanyag: kb. carminativum. timol. linalilacetát.doksi. Malajziában.3% illóolaj (linalool. lycopin. Indiában. népgyógyászatban külsőleg ekcémára. tonicum. Indokínában. – CUCURBITACEAE vörös méhbalzsam Monardae didymae flos Monardae didymae herba Honos É-Amerika keleti részén (főleg USA-ban). de főleg homeopathia. amenorrhoea. diureticum. 1% szaponin. Monarda punctata L. carvacrol stb. Monarda didyma L. Homeopathia. antipyreticum. 0. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. aromaticum.3% illóolaj. gumianyag. Tönkjéből nyerik a keményítőt. termés stomachicum. Skóciában termesztik. Nálunk nem fordul elő. emmenagogum. a levélben akár 1. Magban zsíros olaj. Ausztráliában. emeticum. termés és levél anthelminticum. levélben momordicin. limonen. Európában több országban dísznövényként telepítik. mag anthelminticum. Hatóanyag: termésben momordicin. ocimen. Ausztráliában. levélkivonat antidiabeticum. Homeopathia. balzsamkörte Momordicae semen. Európában ritkán aromaticum. amerikai lómenta Monardae punctatae folium . 15% kovasav.3% illóolaj (carvacrol.Forrás: http://www. izorhamnetinglikozid) Alkalmazás: enyhe laxans és diureticum.és bükkelegyes üde erdőkben. Momordica charantia L.és Közép-Európában. Hatóanyag: 0. Évelő lágyszárú. bevonó anyag. Mart. Megtalálható DK-USA-tól Peruig. Kínában. kertekben nálunk is megtalálható. gyantasavak. 40% zsíros olaj. Metroxylon sagu Rottb. stomachicum. Mercurialis perennis L. 5-hidroxi-triptamin. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: táplálék.] szágópálma Sagi amylum Honos Malajziában. fructus Papari folium (= Pandipanae herba) Honos Afrikában. termésben lycopin és lutein. – CUCURBITACEAE balzsamuborka. karotin. luteolin. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyán. Homeopathia. virágban karotin Alkalmazás: stomachicum. Évelő lágyszárú. Arab-félszigeten.8% illóolaj. Hatóanyag: alkaloid momordicin. purgans epebaj. Indiai-szubkontinensen. kb. szterolok. virágban 0. – EUPHORBIACEAE erdei szélfű Mercurialis perennis herba Honos Európában. – APIACEAE medvekapor Mei radix Honos DNy. kólika. – CUCURBITACEAE balzsamalma Papari folium Momordicae fructus Honos Afrikában. valamint kumaroilpelargonidin monardein és más flavonoid-glikozidok. pinen. ursolsav. Meum athamanticum Jacq. flavonoidok Alkalmazás: Amerikában teapótszer. Gyomor.és bélhurut. cymen). szterol. Évelő lágyszárú. termés drasztikus hashajtó.hu Hatóanyag: metil-amin (mercurialin). szaponin. 30% keményítő. Momordica balsamina L. hurut esetén.) C.). pektin. sokfelé megtalálható DK-Ázsiában.1-0. vitaminok Alkalmazás: levél emeticum. antipyreticum. – ARECACEAE [syn. magban kb. stimulans. – CUCURBITACEAE pettyes méhbalzsam. kb.

– MORACEAE fekete eperfa Mori nigrae folium = Mori folium Mori nigrae fructus Honos DNy-Ázsiában. szterol. néha utak mentén telepítve. 2% pektin. spasmolyticum. trópusokon termesztik. antiparasiticum. ehető. limonen. calamenen. glükotropeolin). Dolichos pruriens L. emeticum.) DC. cymen.) Hill. Kb. ellagsav. Morus alba L. kvercetin Alkalmazás: dysenteria ellen. Termésben kb. Hatóanyag: a hüvelyfal szőrében serotonin. Illóolaja toxikus. 10% szaharóz és invert cukor. sokfelé telepítik. myricinsav. mérsékelt éghajlatú területeken sokfelé ültetik. legelőkön gyakori. rutin. – MYRICACEAE viaszbogyó. keringésjavító tonicum. Timol állítható elő belőle. népgyógyászatban májerősítő.. díszítő is.] bengáli bársonybab Mucunae prurientis pericarpii pili = Stizolobii setae Honos K. szerecsendió(fa) Myristicae semen Macis (= Macidis flos) . Hatóanyag: gyökérkéregben cserzőanyag. É-Amerikában is megtalálható. Nálunk is gyakori fa. – BORAGINACEAE parlagi nefelejcs Myosotidis arvensis herba Honos Európától É. terpinen. Hatóanyag: levélben 0. cineol.1% alkaloid benzylamin (moringin). utilis (Wall. heptanal. cymen) Alkalmazás: mint előbb. Myosotis arvensis (L. cadinen. évelő lágyszárú. spasmolyticum. Trópusokon termesztik. gyökérkéregben 0. camphen. lágyszárú futónövény. Myrica gale L. 36% zsíros olaj Alkalmazás: gyökér stimulans. albumin. viaszcserje Myricae ceriferae cortex Honos É-Amerikában. reuma ellenes. proteáz mucunain.4-0. főként emmenagogum. gumianyag. magban kb. Alacsonyabb bokor vagy fa. phellandren. Közép-Amerikában. var. kevés illóolaj Alkalmazás: adstringens diarrhoea esetén. más flavonoidok. stomachicum. – MYRISTICACEAE (valódi) muskátdió(fa).Forrás: http://www. expectorans. Myrica cerifera L. myricetin. Morus nigra L. Hatóanyag: gyökérben glikozinolátok (pterygospermin. – MORINGACEAE lóretekfa Moringae radix Moringae semen Honos K-Indiában. Hatóanyag: var. Hazánkban is sokfelé megtalálható. kozmetikum. a magolaj (Oleum Moringae = Oleum Behen) táplálék. keményítő. carminativum. Szintén kertekben néhol megtalálható.és K-Ázsiáig. 1 m-es illatos cserje. cyanidin-3-glükozid Alkalmazás: levél antidiabeticum.hu Honos É-Amerikában.) Pers. Kisebb vagy közepes méretű fa. limonen. kolin Alkalmazás: bélféreghajtó cukorsziruppal vagy mézzel keverve.7% illóolaj (pinen. rozmarinsav Alkalmazás: homeopathia. továbbá pinen. – MORACEAE fehér eperfa Mori folium Honos Kínában.doksi. Kisebb termetű. diureticum. maritima-ban 1-3% illóolaj (20% timol. kb. Homeopathia. színanyag. ugyanennyi cineol. Karib-szigeteken. Myristica fragrans Houtt. Homeopathia. szerves és aminosavak. – MYRICACEAE illatos viaszbogyó Myricae galae herba Honos Európában. Mucuna pruriens (L. Moringa oleifera Lam. K-Ázsiában. p-kumársav.és Ny-Indiában. caryophyllen). Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag. Országszerte réteken.) Baker – FABACEAE [syn. myrcen. csípős gyanta. copaen. Hatóanyag: mindkét faj levelében 2-6% rutin. édes gyümölcse (mindkettőé) enyhe laxans. kb. Stizolobium pruriens (L. Kétéves lágyszárú. Egyéves.

szeszkvi. Élelmiszer. Hatóanyag: illóolaj (linalool. Hatóanyag: balzsamban 50-70% illóolaj (cinnamein: 25-40% benzil-benzoát. safrol stb. adstringens. metilantranilát. 10-25% benzil-cinnamát. Narcissus pseudonarcissus L.) – FABACEAE [syn.doksi.) = Tolutanum balsamum Honos Közép-Amerikában. – AMARYLLIDACEAE fehér nárcisz Honos DK-Európában. 20 m magasra is megnövő. nagy adagban hallucinogén. Myrrhis odorata (L. magköpenyben akár 15% illóolaj. benzilbenzoát) Alkalmazás: emeticum. diaril-nonaoid malabaricon C).) Honos Malajziában. Nálunk kerti dísznövény. fahéjaldehid.és fogápolókban.: Myroxylon toluifera Klotzsch] tolubalzsam Balsamum tolutanum (Ph. neolignanok (bis-arilpropanoid myristicanolok.) Harms var. külső paraziták ellen.. limonen és pinen).és triterpének Alkalmazás: expectorans bronchitis és köhögés esetén. Ph.) Harms var. illatszeripar (a virág illata nem annyira erős). továbbá 3-5% nerolidol. 20% myrtenol. 15 m magas fa. Balzsam és illóolaj haj.és likőripar. genuinum Baill.és fahéjsavészterei).). fumársav Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. Hatóanyag: magban 5-16%. dimetilantranilát. hasonló éghajlaton sokfelé termesztik. 4. ulcus cruris. VIII. – AMARYLLIDACEAE . gyanta (fahéjsav. nálunk nincs a természetes flórában.Forrás: http://www. vanillin.5% illóolaj (pinen. 5-7% elemicin. Élelmiszeripar (pl. Ph. Hg. hypochondria.. kb.hu Myristicae fragrantis aetheroleum (Ph. Eur. Illatszeripar. indol.5-1. továbbá benzoesav. petroselinsav. expectorans. pereirae (Royle) Harms – FABACEAE [syn. fagyás. lignanok (furanoid fragransinok. Ph. évelő lágyszárú. chavicol-metiléter. 4. továbbá ánizsaldehid. bronchitis kezelésére. ritkán elvadulhat. csokoládéízesítő). VII. Myroxylon balsamum (L. Eur. továbbá fenol és aromás éterek.és D-Európában. évelő lágyszárú. Hatóanyag: 7-8% cinnamein (benzoesav-benzilészter és fahéjsav-benzilészter). VIII. kozmetikai és illatszeripari anyag.. Myroxylon balsamum (L. Rágógumi-.) Scop. Hg. fahéjsav.és benzoesavészterek) Alkalmazás: antiszeptikus külső sérülések (pl. 0. Eur. cukorka. Ny-Ázsiában. Hg. balsamum (= var. 4.) = Peruvianum balsamum Balsami peruviani aetheroleum = Peruviani balsami aetheroleum Honos Mexikóban. Myrtus communis L. Ph. metilcinnamát. kb. fejfájás stb. nerol. aranyér) kezelésében.. Benne monoterpének (pinenek. tériszony.1-0. geraniol. Örökzöld cserje.). VIII. D-Amerika nyugati és északi részein. sabinen. 75-80% gyanta (toluresinotannol benzoesav. benzilalkohol. vanillin stb. rágógumi. dipenten. eucalyptol Alkalmazás: aromaticum. – APIACEAE illatos mirhafű Myrrhis odoratae radix Myrrhis odoratae herba Honos Közép. metilbenzoát. benzofuranoid fragransol C) Alkalmazás: kis adagban neurosis (hisztéria. Illatszeripari adalék. Közép-Amerikában.. Hg. 13% myristicin. örökzöld fa. – MYRTACEAE (közönséges) mirtusz Myrti folium Myrti aetheroleum Honos Mediterráneumban. eugenol.: Myroxylon pereirae Klotzsch. dysmenorrhoea esetén. Hatóanyag: levélben 0. stomachicum. Toluifera pereirae Baillon] perubalzsam Balsamum peruvianum (Ph. mono-. Hatóanyag: illóolaj (főként anetol. illatszeripar. N Narcissus poëticus L. Kb.2 m magas.

– SOLANACEAE közönséges dohány Nicotianae folium Honos D-Amerikában. Nerium oleander L. neriantin. olendrigenin. lutein) Alkalmazás: emeticum. Homeopathia. laxans. astragalin. dihidronepetalakton. urechitoxin. virágban flavonoidok (pl. Hatóanyag: izokinolin-típusú alkaloidok (pl. Hatóanyag: 0. oleanolsav). nuciferin. Nasturtium officinale R. izorhamnetin). digitoxigenin). maalien. szeszkviterpének: calarenol. Nicotiana tabacum L. Homeopathia. galanthin. lycorin. Nelumbo nucifera Gaertn. antidiarrhoeicum. valeranal. caren. valeranon. metilcoclaurin. emmenagogum. Ausztráliában. Hatóanyag: glikozinolát glükonasturtiin. Évelő lágyszárú. szívre ható glikozidjai gyógyszerként (öregedő szív. nornuciferin. Indiai-szubkontinensen. – NELUMBONACEAE indiai lótusz(virág) Nelumbonis nuciferae herba Honos K-Európában. nepetalsav. de akár fává is megnőhet.3-0.hu csupros nárcisz Narcissi pseudonarcissi herba Honos Ny-Európában. Kerti dísznövény nálunk is. népgyógyászatban vérzéscsillapító. krónikus bőrbajokban. neferin stb. 1-2% kardenolid szteroid glikozid (pl. cserzőanyag. caryophyllen. Indokínában. oleandrin. Magas termetű. Hatóanyag: kb. szterol Alkalmazás: enyhe nyugtató (pl. hisztéria esetén). diaphoreticum. karotinoidok (karotin. flavonoidok Alkalmazás: több alkaloid antimitotikus (potenciálisan citotoxikus lehet egyes rákok esetében). vegetatív szívbántalom kezelésére) orvosi ellenőrzéssel. lotusin. Ázsia melegebb éghajlatú részein. továbbá epinepetalakton. . oxoushinsunin. stomachicum. fás szárú. angelicin). pulegon) Alkalmazás: krónikus bronchitis esetén spasmolyticum. – BRASSICACEAE vízitorma Nasturtii (aquatici) herba (= folium) Kozmopolita. évelő lágyszárú.Forrás: http://www. – APOCYNACEAE leánder Oleandri folium = Nerii folium Honos Mediterráneumban. narciclasin. Malajziában. Dunántúlon ritka. armepavin. homeopathia. Indiai-szubkontinensen. liensinin.doksi.4% illóolaj (pinen. Ny-Ázsiában. gyanta Alkalmazás: közepesen erős.és Ny-Ázsiában. rustica L. Évelő vízi növény.] nárdus Nardostachys radix Honos K-Indiában. Nepeta cataria L. vízben vagy vizenyős helyen élő. kisebb cserje. Br. ismerünk. – LAMIACEAE macskamenta Nepetae catariae herba Honos Európában. flavonoid. tazettin stb. gyomtársulásokban helyenként előfordul. Kaukázusban. carvacrol. szájüreg-betegségek tüneti kezelésére. pronuciferin. eudesmol. humulen. évelő lágyszárú. Hatóanyag: 0. sokfelé dísznövényként telepítik. sokfelé termesztik. elemol.7% illóolaj (80-95%-a nepetalakton. – VALERIANACEAE [syn. továbbá raphanolid Alkalmazás: népgyógyászatban aphrodisiacum. kámfor. Hatóanyag: levélben izokinolin-típusú alkaloid “nelumbin” (roemerin. dezacetil-oleandrin. narcissamin. Nikotingyártáshoz a kapadohányt (N. izoliensinin.2-0. Közép-Himalajában.: Nardostachys jatamansi DC. epilepszia. évelő lágyszárú. adynerin. Nardostachys grandiflora DC. timol. Magyarországon számos dohányfajtát agrotechnikája kidolgozott. Heverő.). abortivum.). diureticum. szaponin (ursolsav. liriodenin. jatamansisav. repellens.) is termesztik. Évelő. legyökerező szárú. carminativum. Patak menti növényzetben néhol előfordul hazánkban is. nardol. Közép.

Kaukázusban. nornikotin. ellag. adstringens fluor albus. Egyéb alkalmazás azonos az előbbiével. kb. szterol. kevés szaponin Alkalmazás: gyomor. nigellin. Nymphaea alba L. Karib-tenger szigetein. Inkább az Alföldön található tavakban. carminativum. Illóolaj antibakteriális. diureticum. népgyógyászatban gonorrhoea. oldja a bronchusgörcsöt is. Homeopathia. Homeopathia. nem Startalmú dezoxinupharidin). társalkaloidok (anabasin. anabasein. 30% zsíros olaj.1% nymphalin (digitalisszerű) Alkalmazás: régebben antaphrodisiacum. Dohányipar. nicotyrin. Kb. 15-20% szerves sav Alkalmazás: vegetatív ganglionokat és központi idegrendszert előbb izgatja. borzaskata Nigellae damascenae semen Honos Mediterráneumban. kb. damascenin.4% illóolaj (timokinon. Homeopathia. Hatóanyag: alkaloid nymphaein és nupharin. damascinin). 0. – NYMPHAEACEAE fehér tündérrózsa Nymphaeae albae flos Nymphaeae albae radix Honos Európában. Évelő. szaponin Alkalmazás: timokinon cholereticum. sagittifolia (Walter) E. majd bénítja. Népgyógyászatban adstringens.5% kéken fluoreszkáló illóolaj (kb. galactogogum.4 m magas. – RANUNCULACEAE török kandilla.és hólyagpanaszokban. fluor albus esetében.Forrás: http://www. Ny-Ázsiában. de toxikus. 20% keményítő. É-Amerikában. – NYMPHAEACEAE illatos tündérrózsa Nymphaeae odoratae rhizoma Honos É-Amerikában.: Nuphar lutea (L. Nuphar sagittifolia (Walter) Pursh – NYMPHAEACEAE [syn. Beal] tavirózsa. Alkalmazás: nupharin állatkísérletben atropin. Nymphaea odorata Ait.4-1. vízi lágyszárú. vízi növény. Évelő.és gallotannin.és bélhurut esetén. holtágainkban szórványosan. O. Termeszthető. Nigella sativa L. – LAMIACEAE kerti bazsalikom Basilici herba (DAC) .4% kinolizidin-típusú alkaloid “nupharin” (S-tartalmú tiobinupharidin. Hatóanyag: 0. zsíros olaj. metildamascenin. myosmin. mérsékelt égövi országokban sokfelé meghonosodott.és papaverinszerű. Hatóanyag: 0. hínárfaj.és kvercetin-glikozidok. nigellin. 40% szénhidrát. 0.hu Hatóanyag: 2-10% nikotin (kapadohány levelében 15% körül). Termeszthető. ellag. spasmolyticum. nuphlein. kempferol. É-Afrikában. holtágakban. szterolok. Hatóanyag: 0. kb. fekete kömény Nigellae semen = Melanthi semen = Cumini nigri semen Honos D-Európában. Ny-Ázsiában. Nigella damascena L. sárgavirágú vízitök Nupharis lutei rhizoma Honos Eurázsiában. Tavainkban. vízi lágyszárú. 9% antranilsav-származék damascenin. Virágban nupharin. Trichomonas ellenes gyógyszerek is készülhetnek belőle.5 m magas. használják szexuális zavarok kezelésében. vese. Hatóanyag: 5-6% cserzőanyag (gallo. Kaukázusban. egyéves lágyszárú. Virág adstringens. Borsszerű fűszer. subsp. damascinin). O Ocimum basilicum L.és gallotannin. Közép-Amerikában. Évelő. keményítő. önmagában (készítmények formájában) inszekticid.doksi. Indiai-szubkontinensen.) Sm. Kb. – RANUNCULACEAE szőrös kandilla. anatabin).4-0.és ellagtanninok) Alkalmazás: mint előbbi. egyéves lágyszárú. 0. Ny-Ázsiában. A nikotin különösen erős méreg.

fedett helyen szárítják. Hg. stomachicum. továbbá olajsav. illatszeripar. palmitinsav. mocsári lágyszárú. Főleg vizek mentén. fenolkarbonsavak. myristicin Alkalmazás: mérgező. 4. Júniustól szeptemberig virágzik. – ONAGRACEAE parlagi ligetszépe Oenotherae biennis herba Honos É-Amerikában. flavonoid. gyakran igen vastag szárral.) Olivae oleum virginale (Ph. fenolkarbonsav Alkalmazás: carminativum. Legbiztosabb az október végi. de szántóföldi termesztésre is alkalmas.] borgyökér. élelmiszer. Magvetéssel vagy palántázással szaporítható. Hatóanyag: szterol. erythrosepala Borb. 1 cm mélyre. myristicin. vízparti. Az Oe. nyálka-heteropoliszaharid. szeszkviterpének. Több rokonfaját is próbálják termesztésbe vonni. Virágzó hajtásait kíméletesen. gyanta. Ph. Egy. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1)..vagy kétéves. bőrbetegségek kezelésére. szellős.1-0. Homeopathia.és toroköblögető. Marokkóban és DNy-Európában. Indiai-szubkontinensen. fenilpropán metilcinnamát. apiol Alkalmazás: köhögéscsillapító és nyákoldó bronchitis és asthma esetén. diureticum. A második év augusztusában. továbbá eugenol. Fűszer. homeopathia. Érelmeszesedés megelőzésére gyógyszerek formájában.5%. 4. mérsékelt égövi Ázsiában. Egyéves lágyszárú. novemberi vetés 45-70 cm sortávolságra. oenantheton. 85%-a linalool a “linalool” kemotípusban. Eur. Oenanthe aquatica (L. alább!). Oleum europaea L. carminativum. Hatóanyag: mérgező poliin oenanthotoxin.5% illóolaj (kb. f. mételykóró Phellandrii fructus = Oenanthes aquaticae fructus Honos Európában. A kombájnnal betakarított és kicsépelt magvakat kiterítve. 11% cserzőanyag. elterjedt Mediterráneumban.hu Basilici aetheroleum Honos – feltehetően – Elő-Ázsiában és É-Afrikában (ősi fajok kereszteződése révén alakulhatott ki). ha a leveleket és virágokat a szárról lemorzsolják. szájvízként száj.Forrás: http://www. – APIACEAE sáfrányos mételykóró Oenanthes crocatae radix Honos Algériában. lactagogum. Eur. diaphoreticum. VIII. részben magas magolaj-tartalmú típusokból alakulhatott ki. galactan. Oenothera biennis L. ligetekben.doksi. homokos talajon. Oenothera suaveolens (Desf. helyenként tömegesen terem. A Dunántúlon a hegyvidékek szélein és az Alföldön nem ritka. Nálunk főleg konyhakerti fűszernövény. Évelő. 4% gyanta. egyes nemesített fajtákban akár 1. termesztett.5% illóolaj (phellandren). Hatóanyag: magban 15-20% zsíros olaj (7-10%-a γ-linolensav. biennis nálunk meghonosodott. Hatóanyag: 1-2. sztearinsav) Alkalmazás: kivont zsíros olaj elősegíti a prosztaglandin-szintézist. – OLEACEAE (közönséges) olajfa Oleae fructus Oleae folium Olivarum oleum Olivae oleum raffinatum (Ph. VIII. Homeopathia. Ph.) Poir. Hatóanyag: 0.: Oenanthe phellandrium L.. szeptemberében érnek a termések. 20% zsíros olaj. két. Külsőleg ekcémák. – ONAGRACEAE vöröslő ligetszépe Oenotherae oleum Honos az előbbi fajjal közel azonos területeken. cineol). Kis gazdaságokban kézi vágás és kúpokban utóérlelés után cséplik a magot. 28-33%-a βlinolsav. Oenanthe crocata L. ocimen. – APIACEAE [syn. Pirosas csészéjű alakja külön taxonként is besorolható (L. kb. Viszonylag melegigényes. ebből sajtolják az olajat. 2-3% viasz. kb. 26-29%-a α-linolsav. Fűszerként értékesíthető. diureticum.és likőripar. vízparti lágyszárú. kb. elterjedt mérsékelt égövi és szubtrópusi területeken. 90%-a metilchavicol = estragol az “estragol” kemotípusban. neurotikus szívpanaszok esetén.) Lindl. mannan.vagy többéves lágyszárú. árnyékban. flavonoidok Alkalmazás: homeopathia.) . Hg. oenanthetol. továbbá apiol.

Ny-Ázsiában. – BORAGINACEAE [syn. gyökérben különösen sokféle poliin. Hatóanyag: izoflavonoid formononetin és 7-O-glükozidja. arenarium Lamotte] homoki vértő Anchusae luteae radix = Onosmae radix Honos Ny-Mediterráneumban. flavonoid (apigenin. útszélek. Évelő lágyszárú. nyomokban illóolaj (anetol. fenolkarbonsavak. Ausztrália). Indiai-szubkontinensen. Onosma arenaria W. védett.: Onosma echioides L. A subsp. Közép. Ázsia mérsékelt égövi részein. kb. 25% zsíros olaj Alkalmazás: homeopathia. flavonoid. érelmeszesedés megelőzésére is alkalmas. . 3-4 m magas fa. lágyszárú. a mezei iglice (syn. Hg. Ph.] indiai jalapa Turpethi tuber Turpethi resina Honos trópusokon (főként Afrika. de megnőhet akár 10 m-re is. Malajzia. legelőkön gyakori. – FABACEAE tövises iglice Ononidis radix (Ph.). Onopordum acanthium L. legelőkön gyakori. Hatóanyag: savas nyálka-poliszaharid. Az ország legnagyobb részén réteken. stachydrin. Indiai-szubkontinensen. et K.doksi. termésben pektin. löszös lejtősztyeppeken szórványos. évelő. europaea. Akár 0.vagy ételfestés.) Alkalmazás: enyhe diureticum. saldiureticum. triterpén (α-onocerin = onocol és spinonin). Ophioglossum vulgatum L. Ononis spinosa L. a subsp. Parlagok. Eur. Tövistelen az O. biochanin A. Hatóanyag: levélben szeszkviterpén-lakton onopordopicrin. Br.: O. Termés élelmiszer. Hatóanyag: termésben kb. kinonok.és DK-Európában. Ny-Ázsiában termesztik elsősorban. de az afrikai barna oliva (subsp. arvensis. Ázsia mérsékelt égövi részein. szaponin oleanolsav és maslinsav. szúrós lágyszárú. népgyógyászatban köszvény és reuma esetén is. Kultúrában van a subsp.) R. Orchis fajok – ORCHIDACEAE kosbor Orchis morio L. keserű aril-piranoid lakton oleuropein-glikozid. Hatóanyag: gyanta (glüko-resina) Alkalmazás: erős laxativum. É-Amerika keleti területein.8 m-re megnövő. továbbá genistein. O.. ritkán tonicum.és kumarin-glikozidok. továbbá tri.) Honos Európában. nagy termetű (akár 2 m magas). Ez is gyűjthető. Hg. Több alfaja található Magyarországon. Ph. a kivont zsíros olaj étolaj.) is. az ononin. 9% alkannin Alkalmazás: olaj. agárkosbor Orchis militaris L. cuspidata Will. – OPHIOGLOSSACEAE egylevelű kígyónyelv Ophioglossi vulgati herba Honos Európában. félcserje jellegű.és diterpénalkoholok. cukrok. – ASTERACEAE szamárbogáncs Acanthii herba = Onopordi acanthii herba Acanthii radix Acanthii fructus Honos Európában. levélben is még oleuropeinsav és egyéb észterek. tisztítva gyógyászati célra. üde réteken. Ázsia. É-Afrikában. kevés alkaloid cinchonidin Alkalmazás: levél korábban maláriaellenes. emésztésjavító fűszer. flavonoid (0.4% kvercetin-3-metiléter-7-diglükozid-4’-glükozid) Alkalmazás: emeticum. 50% zsíros olaj. europaea-t a Mediterráneumban.) Silva Manso – CONVOLVULACEAE [syn. Operculina turpethum (L. Hatóanyag: trehalóz. pl. Kétéves.. kempferol). termésben kb. pterocarpan medicarpin. külsőleg vérzéscsillapító. hircina Jacq.. mentol stb. 4. Levélben különösen e szaponinok. homokpusztákon. anthocyanidin-glikozidok.hu Őse.: Ipomoea turpethum (L. carvon. sylvestris (Hiller) Rouy honos K-Mediterráneumban. fenolok.Forrás: http://www. legelők gyomtársulásaiban gyakori. VII. VIII. 3-4% cserzőanyag.

Hg..hu vitéz kosbor Orchis pupurea Huds. illóolaja illatszeriparban is. nagy mértékű kiritkulásuk miatt mindegyik szigorúan védett.) Briq. kivéve a vitéz kosbort. asthma bronchiale esetén. A drogot csak import útján lehet beszerezni. terpinen stb. Termesztett. diaphoreticum. Inkább mészkedvelő. cymol. Szórványos. 10% Lamiaceae-cserzőanyag. Hatóanyag: 0. cserzőanyag Alkalmazás: aromaticum. kevesebb kámfor.5 mm-es rostán való áttöréssel állítható elő. Gyakran másodszor (szeptember végén) is vágható. illóolajgyártás. 0. Júliustól szeptemberig virágzik. Origanum majorana L. Hatóanyag: kb. cavicol. Egyéves lágyszárú.). Origanum creticum Sut. Orthilia secunda (L. thujon.] gyöngyvirágkörtike Pyrolae secundae herba Cirkumpoláris. külsőleg reuma ellen bedörzsölő. ami Eurázsiában. dipenten. p-cymol). ciprusi szurokfű Origani herba (Ph. carminativum. Magyarországon különböző termőhelyeken élő. pinen. Az első faj évelő lágyszárú. – LAMIACEAE [syn. Hatóanyag: 1. április elején 30-40 cm sortávolságra.5-1% illóolaj (15-50% timol. fenolkarbonsavak (főleg rosmarinsav). var. cserjés legelőkön helyenként nem ritka.és erdeifenyő-elegyes erdőkben. Főleg a Középhegységben és a Dunántúlon fordul elő. évelő lágyszárúak. Ny-Ázsiában. 50% glukomannan nyálkapoliszaharid Alkalmazás: gyermekgyógyászatban antidiarrhoeicum. diureticum. Teljes virágzáskor gyűjtött hajtásait szellős. mesterségesen szárítják (beszáradás 5:1).5 cm mélyre vetik. az Alföldön csak szórványosan. Fűszer. ha nem helyettesíthető. Helyenként palántákat nevelnek szabadágyakban.) House – PYROLACEAE [syn.5-1. cedrol. Az 5-6 cm magas növényeket (2-3 szálanként) 40-szer 15 cm-es fészkekbe ültetik szét. terpineol stb. selinen. Origanum vulgare L. vulgare L. Termesztésével nálunk is kísérleteznek. . a talajszint felett 46 cm-re. áttelelő lágyszárú. kb. pinen.3% illóolaj (sabinen. Eur. népi festőnövény. szaponin (főleg ursolsav. emellett carvacrol.és 25 cm tőtávolságra ültetik ki kettesével. Fűszer. subsp. – LAMIACEAE [syn.] krétai szurokfű Origani cretici herba Honos Krétán.: Majorana hortensis Moench] (kerti) majoránna Majoranae herba Majoranae aetheroleum Honos Mediterráneumban. onites L. Görögországban. augusztusban virágzik. hirtum (Link) Ietsw. D-Európában. az O. Száraz tölgyesekben. neurastheniás tünetek ellen. gyomor. Szibériában is honos. Műszárítóval gyorsan kell szárítani (beszáradás 7-8:1).5-3% illóolaj (carvacrol. 3. kicsi. mészkerülő bükkösökben bukkan fel. terpinen. ritka faj. síksági-hegyvidéki faj. 4. A magról nevelt palántákat május végén 50-60 cm sor.VIII.doksi.Forrás: http://www. Mediterráneumban. Hatóanyag: 0.). Védett. bíboros kosbor Salep tuber Honosak Közép-Európában. fenolkarbonsav (főleg rozmarinsav) Alkalmazás: carminativum. stomachicum. Évelő lágyszárú. Ph. főként Cipruson.és bélhurut csökkentő. Március végén. A morzsolt áru speciális morzsoló géppel. néhol luc. cserjésekben. vulgare L. árnyékos helyen vagy 400C-on. Tőosztással és magvetéssel termeszthető. onites L. kevés oleanolsav) Alkalmazás: antiszeptikus bronchitis. erdőirtásokban.: O. görög szurokfű O. A legtöbb helyen állandó helyre vetik. flavonoid. Júliusban. – LAMIACEAE szurokfű O. linalool. enyhe sedativum.: Pyrola secunda L.) Honos Eurázsiában. charvacrol. A vágást teljes virágzás idején végzik. creticum (L. kultúrában Argentínában.

A tisztított keményítő gyógyszerészeti célra használható. sokféle fenoloid) . – POACEAE rizs Oryzae amylum (Ph. O. spicatus (Thunb.– LAMIACEAE [syn. Malajziában. Hatóanyag: hántolatlan szemben 40-50% szénhidráton.: Senecio aureus L. főleg északkeleten. Eur.5% illóolaj Alkalmazás: diureticum és antiphlogisticum krónikus vagy visszatérő cystitis.3-1.. metilarbutin.05% metoxiflavon sinensetin.hu Hatóanyag: arbutin. továbbá 0.7% flavonoid. vesetea Orthosiphonis folium (Ph.és D-Európában.doksi.] jávai tea. acetofenon (a nem használatos levélben protoanemonin.20. a mérsékelt égövi Ázsiában. az Alföldön ritka. P Packera aurea (L.: Orthosiphon stamineus Benth. Ausztráliában. VIII.2% K-oxalát Alkalmazás: homeopathia. 0. p-hidroxi-benzoesav. bakteriális húgyúti gyulladások. nephritis. Indokínában. ahol az árasztás biztosítható. Bvitaminok. urolithiasis. gyanta Alkalmazás: vérzések ellen. fenolsavak (benzoesav. keményítő. Meleg égövi országok fő gabonanövénye. ericolin.) Bak. pektin.) Honos Kínában. scutellareintetrametiléter. ma már cirkumpoláris.5-1% kávésav-származék (főleg rosmarinsav. Indiai-szubkontinensen. magban zsíros olaj. Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. Oxalis acetosella L. Különösen Indonéziában termesztik. cyanin és cserzőanyag. továbbá lipideken. paeoniflorin).5-0. – PAEONIACEAE pünkösdi rózsa Paeoniae flos (DAC) = Paeoniae petala Paeoniae radix Paeoniae semen Honos Közép. dicaffeoil-tartarát). Hatóanyag: 0. gumós gyökérben monoterpén-glikozidok (paeonidanin.és dextringyártás. tetraciklusos triterpének. eupatorin. köszvény vagy rheuma kezelésében. Ph. Országszerte előfordulhat. Hg. VIII. fehérjéken kívül szterolok. egyes fajták termesztése az Alföldön (pl.Forrás: http://www. Ph. ahol a ma már nem élő vadrizsből (O.3% diterpén (staminol. orthosiphol A-E). 0. 0. Kelet-Ázsiában. galluszsav). Évelő lágyszárú.) Oryzae sativae semen Honos DK-Ázsiában. szigorúan védett. A pünkösdi vagy bazsarózsát kertekben dísznövénynek telepítik. Évelő lágyszárú. 4. Hatóanyag: 0. Alkalmazás: élelem. Hg. salvigenin. diterpenoid peregrinin. Löve – ASTERACEAE [syn. gyanta. flavonoidok és fitocerebrosidok (momilaktonok). Kis termetű. galluszsav Alkalmazás: sebgyógyító. Oryza sativa L. rhamnazin. Hazai rokonfaja a bánáti bazsarózsa (P.. Eur. Évelő lágyszárú. fenolkarbonsavak. Üde gyertyánosokban.) Löve et D. Szarvason) megoldható. banatica Rochel) csak a Mecsek keleti részein található. perennis Moench) származtatható kereszteződések és mutációk révén. neo-orthosiphol A és B.. Paeonia officinalis L. Indokínában. bükkösökben található. Homeopathia. évelő lágyszárú. 4. élelmiszeripar. ursolsav.] aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában. – OXALIDACEAE erdei madársóska Acetosellae herba = Oxalidis herba = Lujulae herba Honos Európában. Hatóanyag: senecionin (= aurein) és más alkaloid. Hatóanyag: sziromlevélben anthocyan paeonin.

. Termesztik is.doksi.hu Alkalmazás: sziromlevelet homeopathiában. 0. Alkalmazás: adaptogen. immunstimulans. távolkeleti Panax fajra is. – PAPAVERACEAE mák Papaveris (immaturi) fructus (caput) Papaveris semen Papaveris folium Opii pulvis normatus (Ph. javítja a közérzetet.. Hatóanyag: előbbitől eltérően egyéb.. Ph. Hg.05% illóolaj (limonen. keményítő).. A. VIII. Ez a hivatalos drog.) Opii pulvis (Ph.) Honos Ny-Ázsiában. 35% zsíros olaj Alkalmazás: sziromlevél népgyógyászatban enyhe nyugtató és köptető. 60% szénhidrát.Forrás: http://www.06% izokinolin-típusú alkaloid rhoeadin. sok rokonfaja Indokínában főleg rovar ellenes szereket is szolgáltat. növeli a szervezet teherbíró képességét. – POACEAE köles Milii semen Honos mérsékelt égövi Ázsiában. Papaver rhoeas L. 4. Ph. peptidoglukanok (panaxan A-U). a gyökeret rendszerint 4-7 éves növények szolgáltatják. Hg.: Isonandra gutta Hook. tonicum. Ugyanez vonatkozik több más. VIII. – PAPAVERACEAE pipacs Papaveris rhoeados flos (Ph. Eur.) Opium crudum (Ph. – SAPOTACEAE [syn. továbbá anthocyanidin-diglikozid mekocyanin. Hatóanyag: 1. A tavaszi mákfajták június közepén.) Baill. Egyéves lágyszárú. anthocyan-glikozid mecopelargonin. poliszaharidok (pl. panaxynol). kb. 4. Gyógyszerkönyvekben nem hivatalos. Távolkeleten. 4. Ma világszerte elterjedt. A kanadai ginszenget a népgyógyászatban és a homeopathiában használják. VIII. lágyszárú. ahol szelekció útján vált kultúrnövénnyé. Papaver somniferum L.) Honos Kínában. Hg. Hg. csökkenti a klimaxos és neurastheniás panaszokat. néha tömeges. kanadai ginszeng Honos É-Amerikában. Évelő lágyszárú.) Papaveris rhoeados flos (= petalum) = Rhoeados flos Papaveris rhoeados semen Honos Eurázsiában. D-Európában. aphrodisiacum. pentaciklusos triterpén szaponin miliacin (= germanicol-metiléter) Alkalmazás: táplálék (rostpótlás. Panax quinquefolius L. és gyökeret régen népgyógyászatban idegbetegségek ellen.] guttapercsa(fa) Gutta-percha Honos Malajziában. Kb. szaponin. Hg. citral). Magyarországon több fajtáját termesztik. Magyarországon kisebb mennyiségben termesztik. az ősziek pedig májusban virágoznak. dietetika). parlagokon országszerte gyakori. Évelő lágyszárú. nem a fő hatásért felelős szaponinokat tartalmaz. É-Afrikában. Mindenfelé elterjedt kultúrnövény. Hatóanyag: virágban 0. Eur. köztük magas morfin tartalmúakat is (“morfinmákok”). ginsenosid nem mutatható ki. sedativum.5-3% triterpén-szaponin (tetraciklusos dammaran-típusú és kisebb arányban pentaciklusos oleanan-típusú) ginsenosidok. K-Ázsiában. – ARALIACEAE (koreai) ginszeng Ginseng radix (Ph. 8-10 . Hatóanyag: gyanta. több társalkaloid. ma Palaquium gutta (Hook. Vetésekben. VIII. Eur. Koreában termesztik legnagyobb mennyiségben. Magban kb. Gyógyszerek is készülnek belőle. VII. Hatóanyag: kb. Panicum miliaceum L. Panax ginseng C. de világszerte elterjedt. kisebb mennyiségben poliin (falcarinol. köztük a piros színt adó papaverrubinok. Ph. Ph. gumianyag Alkalmazás: bevonószer. stimulans. Mey. 4. 10% fehérje. a magból a mákhoz hasonlóan zsíros olaj nyerhető. Egyéves vagy ősszel elvethető. kissé növelheti a vérnyomást. Eur. 3-4% zsíros olaj. Egyéves lágyszárú.

a mag élelmiszer. inszekticid.és bükkelegyes erdőkben szórványosan fordul elő. Parnassia palustris L. Homeopathia. flavonoidok.3-1. a társalkaloidokon kívül szerves savak (pl. narkotin. Tevékenysége révén jött létre a korábbi Alkaloida Vegyészeti Gyár Tiszavasváron. gyanta. A dísznövényként nálunk is ismert P. Köptető. Homeopathia. diureticum. megszáradt. nyers vagy porított tejnedv) 25-30% alkaloid. kábítószer. Védelemre szorul. vese és húgyhólyag bántalmakban. ma cirkumpoláris. Száraz állapotban külön választják a magokat és a termésfalat. flavonol-3-diglikozid. 30 féle): 0. Parthenocissus quinquefolia (L. bracteatum Lindl. egyes idegpanaszokra. – CARYOPHYLLACEAE nagyvirágú ezüstvirág Sanguinariae minoris herba Honos Mediterraneumban. sterol. Passiflora incarnata L. Homeopathia.Forrás: http://www.és urolithiasisban. mekonsav. diureticum. Hatóanyag: szaponin paristyphnin.) Planch. kodein és narkotin köhögéscsillapító. a diacetilmorfin heroint.: Parietaria officinalis Willd. Szibériában. Szikla. Gyógyszeripari úton nyerik ki e fő hatóanyagokat. falfű. a “tebainmák”. Hatóanyag: pyrocatechin-cserzőanyag. Magból zsíros olaj nyerhető ki. Dunántúlon néhány helyen. A mákszalma ipari feldolgozásának módszere világszabadalomként Kabay János büdszentmihályi gyógyszerész feltaláló nevéhez fűződik. szaponin. továbbá kodein. enyhe vércukor csökkentő. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. Hatóanyag: szaponin. az opium 9-17%-a morfin. Parietaria erecta M. Külsőleg sebgyógyító.doksi. tejsav). Évelő lágyszárú. Hatóanyag: leucoanthocyanidinek. É-Ázsiában. – VITACEAE tapadó vadszőlő Parthenocissi quinquefoliae cortex Honos É-Amerika keleti részén és Mexikóban. kávésav és egyéb fenolkarbonsavak. az Alföldön szórványos. Európában kedvelt főként házakra. főként nephro. aphrodisiacum. diaphoreticum. kempferol. anthocyaninok Alkalmazás: diureticum. papaverin spasmolyticum. anthocyan Alkalmazás: népgyógyászatban lázcsillapító grippe esetén. cyanidinek. de árnyas és üde gyomtársulásokban is előfordul. Fájdalomcsillapító az Extractum opii és az Opium concentratum. papaverin.hu cm-es kocsánnyal aratják le az érett máktokokat. még szórványosabban. Magmentes száraz tokban és leveles “mákszalmában” szintén benzil-izokinolin alkaloidok (kb. akár 1 m magasra is megnő. máshol alig. Ny-Ázsiában. további félszintézissel állítják elő az etilmorfint. fumársav. Akut fertőzéses hasmenés esetén Pulvis opii. Hatóanyag: cserzőanyag. kőrontó fű Parietariae herba Honos Európában. Kaukázusban. – URTICACEAE [syn. pektin Alkalmazás: régebben emeticum. – PASSIFLORACEAE észak-amerikai golgotavirág . Kaukázusban.2% morfin. aminok Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe spasmolyticum. diureticum reuma és köszvény kezelésében. et K.és szurdokerdőkben. kerítésekre futó dísznövény. Üde gyertyán. Tinctura opii. Hatóanyag: opiumban (éretlen máktokból nyert. Ny-Ázsiában. Paronychia argentea Lam. Évelő lágyszárú. hidrokodint és a tilos kábítószert. leucoanthocyanidin. Alacsony morfin tartalmú étkezési mákfajtákat is termesztenek.és linolensavban) Alkalmazás: morfin erős fájdalomcsillapító. de gyomorfájásra. köhögéscsillapító a Pulvis opii et ipecacuanhae. paridin (szapogenin paridol).és kvercetin-glikozidok. Évelő lágyszárú. hasmenés és fehérfolyás ellen is. gyökérben nyomokban alkaloid Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. Magban 45-55% zsíros olaj (gazdag linol. Áttelelő lágyszárú. – PARNASSIACEAE fehérmájvirág Parnassiae palustris herba Honos É-Európában. átmeneti lápréteken vagy sík lápokon található. – TRILLIACEAE farkasszőlő Paridis herba Paridis radix Honos Európában.] falgyom. Paris quadrifolia L.

Vadon. poliszaharid arabinoglucan (harman alkaloid nincs vagy csak alig mutatható ki. izoorientin. szénhidrát (főleg keményítő). 4. száraz. Hatóanyag: 1-6% yohimban-típusú monoterpenoid indolalkaloid (yohimbin. vicenin-2).] johimbe Yohimbe(he) cortex Honos Ny-Afrikában. gyökérben kb. Pedicularis silvatica L. Pausinystalia yohimbe (Schum. termésben és levélben még kumarin. kevés illóolaj. továbbá izovitexin. fajtáit (subsp.) Honos É-Amerikában. Hegyi és üde láprétek védett növénye. fehérje Alkalmazás: psychostimulans. Homeopathia. trópusi és szubtrópusi országokban. xanthotoxol. menstruációs zavarok. neurovegetativ dystoniában. Hatóanyag: 1. bélbetegségekben is. Kétéves vagy többéves lágyszárú. – SCROPHULARIACEAE posvány kakastaréj Pedicularis herba Honos Európában és É-Ázsiában. Évelő lágyszárú. Szibériában. D-Amerika nyugati és északi részein. É-Ázsiában és É-Amerikában. cserzőanyag Alkalmazás: kéregből kivont és tiszta yohimbin sympatholyticum. kis dózisban hypertensiv. pratensis (Pers. Homeopathia. swertisin. prostatitis és hólyagpanaszok). Termesztik is. akár 12% catechin-cserzőanyag. 10-20 m magasra növő fa. xanthotoxin. Főleg az USA-ban és Indiában szolgáltatják a drogot. Paullinia cupana Kunth – SAPINDACEAE brazil ajzólián. Ph. Évelő. Eur. schaftosid.5% flavonoid. antioxidáns. – GERANIACEAE fejecskés muskátli (rózsaillatú is lehet) .01 ppm-ben) Alkalmazás: sedativum neurastheniában. sötétbarna. guaraná(lián) Guaranae semen = Paulliniae semen Guaranae pasta Guarana Honos Brazíliában. kő. 2% magolaj (cianolipid izoprenoid-nitrilek). Inszekticid. különösen gyermekeknek. sativa) szerte a világon termesztik. nagyobb dózisban hypotensiv. VIII. 1-4% illóolaj (főleg szerves savak észterei). kb. Hatóanyag: kemény. főleg C-glikozil-flavonok (izovitexin-2’’-glükozid.06% teofillin.35% illóolaj. tonicum. Nálunk nem fordul elő. Hatóanyag: termésben zsíros olaj.hu Passiflorae herba (Ph. zavartság ellen.5-2. Pelargonium capitatum (L.) L’ Hér. Hatóanyag: aucubin Alkalmazás: mint előbb. bergapten. – SCROPHULARIACEAE erdei kakastaréj Pedicularis minoris herba Honos Európában. szorongás. furokumarin (imperatorin.03-0. akár 10 m magasra is felkúszó növény. alvási zavarokban.és hólyagpanaszok esetén diureticum. Hatóanyag: iridoid-glikozid aucubin Alkalmazás: diureticum. pastinacin. Pedicularis palustris L. furokumarinok. erős menstruáció esetén. alkaloid pastinacin Alkalmazás: népgyógyászatban gyomor-. de Európa enyhébb éghajlatú vidékein is.) Pierre – RUBIACEAE [syn. Kúszó cserje. izopimpinellin). továbbá periferiás vasodilator. anxiolyticum. elterjedt D-Amerikáig. izoorientin-2’’glükozid. Országunkban erősen megritkult.6-5. Hg. Zöldség. Pastinaca sativa L.: Corynanthe yohimbe Schum. nyugtalanság. – APIACEAE pasztinák Pastinacae (sativae seu silvestris) radix Pastinacae herba Pastinacae fructus Honos az ősi alakja Európában.8% koffein. spasmolyticum. 0.) Celak.17% teobromin és 0. kakaó ízű pasztában 3. corynanthin és ezek izomerjei).02-0. 0.. külsőleg helyi érzéstelenítő. árokszéleken országszerte gyakori a subsp.Forrás: http://www. üde réteken. Kaukázusban. Állatgyógyászat. aphrodisiacum (impotencia.doksi. külsőleg kelésre. 0.

izopetasin). Illóolajban – kemotípustól függő mennyiségben – főleg monoterpének (geraniol. A P. roseum Willd. Pelargonium tomentosum Jacq. molyhos muskátli (borsmenta-muskátli) Honos D-Afrikában. továbbá egomaketon. Nálunk is dísznövény. Sch. eremophilan-lakton).) Britton – LAMIACEAE [syn. Évelő lágyszárú nagy tőlevelekkel és magasra növő virágzatokkal.] cifralevelű muskátli.) G. – ASTERACEAE [syn. Petasites hybridus (L. Hatóanyag: magban 35-45% zsíros olaj. Sokfelé (pl. a herbát főként ez szolgáltatja. cserzőanyag. népgyógyászatban levél emolliens.és É-Afrikában. nyálkapoliszaharid. patakok mentén néhol tömeges..: P. P.03 illóolaj (mono. herba sedativum. Egyéves lágyszárú. mentol) és feniletilalkohol Alkalmazás: illóolajok illatszer. A fa 4-20 m magas. . Ennek is vannak citromillatú fajtái. alig fásodó félcserjék vagy egyévesek (a következőkkel együtt). ezen kívül D-Európában is termesztik.Forrás: http://www. 0. innen elterjedt Mexikóba.hu Honos D-Afrikában. Rokonfajai is amerikaiak. Pelargonium odoratissimum (L.. tranquillans neurodystoniás funkciózavarokban (fájdalmas gyomorgörcs. terpineol. flavonoid.: Petasites officinalis Moench] közönséges (vörös) acsalapu Petasitidis rhizoma et radix Petasitidis folium Honos Európában. antiszeptikus. P. herbában még szerves savak. arguta Benth. Pelargonium graveolens L’ Hér. herba külsőleg főleg adstringens. jelentéktelen mennyiségben pirrolizidin alkaloidok Alkalmazás: kivonataiból készült gyógyszer spasmolyticum és fejfájás (migrén) csillapító. rózsaillatú muskátli Honos D-Afrikában.és kozmetikai iparban. Nálunk díszfajtáit kertekben vagy parkokban szegélynek vetik. Európában) termesztik. izopetasol) észterek (angelicasavval 0.28-0. É. gyógyszerészetben (kenőcsillatosító).és Ny-Ázsiában. majd más trópusi és szubtrópusi területekre. graveolensen kívül más fajokkal is hibridizál.1-0. aromaterápiában. Alkalmazás: tisztított olajat élelmiszerként vagy gyógyszerészeti célra.] feketecsalán.és festékiparban.2% illóolaj. cserzőanyag. Persea americana Mill. radula L’Hér. neopetasol. rózsamuskátli Honos D-Afrikában. USA-ban. matsutakealkohol). Védelemre érdemes. E. citronellol. Perilla frutescens (L.1% illóolaj (főleg dodecanal).doksi. továbbá neopetasin. olajperilla Perillae oleum Perillae herba.02-0. Hatóanyag: eremophilan típusú szeszkviterpénalkohol (petasol. dysmenorrhoea). spasmolyticum. Pelargonium radens H.és szeszkviterpének) Alkalmazás: kivont és tisztított olajat élelmiszer. M. D-Franciaországban és Korzikán. elterjedt É-Amerikában. Geranii aetheroleum Geranii herba Hatóanyag: levélben 0. folium Honos Kínában. K-Ázsiában. Indiában. – LAURACEAE mexikói avokádó Avocado oleum Honos Közép-Amerikában. magról jól szaporodik.) L’ Hér. termesztik K. Évelő. herbában 0. Moore [syn. főleg Fokföldön. citromillatú muskátli Honos Fokföldön. továbbá kisebb mennyiségben linalool.: Perilla ocimoides L. Indokínában. Hatóanyag: a 40-80% zsíros olajat tartalmazó termésből kivont olaj fő zsírsav-komponense olajsav (4580%). ahol termesztik. egy részüket ugyancsak olajnyerésre használják hazájukban. A Középhegységben és a Dunántúlon helyenként nem ritka. szeszkviterpén-laktonok (furanopetasin.36% petasin. bronchusgörcs. diaphoreticum. illóolaj (70%-a β-dehidroperillaketon.

Forrás: http://www.doksi.hu

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. crispum – APIACEAE petrezselyem Petroselini radix Petroselini fructus Petroselini herba (= folium) Petroselini aetheroleum Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var. tuberoseum (Bernh.) Mart. Crov. gumós petrezselyem Petroselini radix
Honos Mediterráneumban, az ősi alakokból jött létre a két legfontosabb, termesztett változat. Kétéves lágyszárú, kertjeinkben gyakori termesztett növény. Hatóanyag: 2-6% illóolaj (gumósnál 1-4%), benne főleg fenilpropánok (apiol, myristicin, alliltetrametoxi-benzol), mono- és szeszkviterpének (pinenek, limonen, myrcen, phellandren, carotol), kb. 2% flavonoid (pl. apiin), furokumarin (bergapten, oxipeucedanin), a gumósban (répában) még poliin (pl. falcarinol). Alkalmazás: termés és illóolaja erős diureticum, továbbá spasmolyticum, népgyógyászatban dysmenorrhoea esetében, továbbá emmenagogum, galactogogum, stomachicum. Ízesítő. A petrezselyemgyökér diureticum, népgyógyászati felhasználása azonos az előbbivel. Zöldség, élelmiszer.

Peucedanum officinale L. – APIACEAE orvosi kocsord Peucedani (officinalis) radix = Foeniculi porcini radix Peucedani semen (= fructus) = Foeniculi porcini semen
Honos D- és Közép-Európában, Ny-Szibériában. Évelő lágyszárú, 0,6-2 m magas. Az ÉszakiKözéphegység szélein és az Alföldön nem gyakori, szikesedő erdőtisztás réteken szórványos. Hatóanyag: kb. 0,2% kellemetlen szagú illóolaj, 2-2,5% furokumarin peucedanin, kevesebb oxipeucedanin, gumianyag, termésben több illóolaj és zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban malária és hurutos panaszok esetén, diureticum, emmenagogum, antigonorrhoeicum. Homeopathia.

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench – APIACEAE citromkocsord Oreoselini herba = Apii montani herba Oreoselini radix = Apii montani radix Oreoselini semen (= fructus) = Apii montani semen (= fructus)
Honos Közép- és D-Európában, D-Oroszországban. Évelő lágyszárú, 0,3-1 m magas. Száraz és mészkerülő erdős-sztyeppeken országszerte elég gyakori. Hatóanyag: termésben kb. 3% illóolaj (pinenek, limonen, terpinen, cymen), furokumarin peucedanin. Gyökérben 1,7% illóolaj, peucedanin, peucedinin, athamantin. Herbában illóolaj, fenolkarbonsav, flavonoid (kempferol-, kvercentin-, apigenin- és luteolin-glikozidok) Alkalmazás: enyhe diureticum. Homeopathia.

Peucedanum ostruthium (L.) Koch – APIACEAE [syn.: Imperatoria ostruthium L.] mestergyökér Imperatoriae radix (= rhizoma)
Honos Balkánon, Közép- és É-Európában, Oroszországban. Évelő lágyszárú. Hatóanyag: 0,2-1,4% illóolaj (főleg pinen, phellandren, limonen, dipenten), seneciosav, fenolkarbonsav (kávésav, klorogénsav), cserzőanyag, gyanta, zsíros olaj, kb. 1,4% kumarin és furokumarin (osthol, ostruthol, imperatorin, izoimperatorin, peucedanin, oxipeucedanin), hesperidin, alkilbenzpiranon peucenin Alkalmazás: stomachicum, enyhe sedativum, diaphoreticum, diureticum. Homeopathia.

Peumus boldus Mol. – MONIMIACEAE boldó(fa) Boldo folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos D-Amerika déli részén, főleg Chilében. Cserje vagy kisebb fa. Hatóanyag: 1,5-5% morfinan-típusú alkaloid, kb. 0,1% a fő alkaloid boldin, továbbá izocorydin, norizocorydin, laurolitsin, laurotetanin, N-metil-laurotetanin, továbbá 2-3% illóolaj (p-cymen, cineol, ascaridol), kevés triterpén és flavonoid

Forrás: http://www.doksi.hu

Alkalmazás: anthelminticum, stomachicum (dyspepsiában), enyhe sedativum, diureticum, cholagogum és hepatoprotectiv főként máj- és epepanaszokban (colitis), de reumás és köszvényes betegségekben, lázcsillapító, antioxidáns. Homeopathia.

Phalaris canariensis L. – POACEAE kanárifű, kanáriköles Canariense semen
Honos É-Afrikában, sokfelé elterjedt, termesztett, egyéves lágyszárú. Hatóanyag: kb. 5% zsíros olaj, szitoszterol, keményítő, fehérje, kovasav Alkalmazás: diureticum főleg hólyagkő esetén. Élelmiszer, takarmány.

Phaseolus vulgaris L. – FABACEAE bab, paszuly
Honos trópusi és szubtrópusi Amerikában, egyéves lágyszárú, kertekben és szántókon világszerte termesztik.

Phaseolus coccineus L. tűzbab
Honos Mexikóban, Közép-Amerikában. Egyéves, kúszó lágyszárú. Nálunk is sokfelé termesztik, főleg kertekben.

Phaseoli pericarpium (DAC) = fructus (legumen) sine seminibus
Hatóanyag: betain trigonellin, kolin, aminosavak (pl. viszonylag sok arginin), monoamino-zsírsavak, pterocarpan phaseolin, nyomokban cianogen glikozid, inozit, hemicellulózok, kovasav, króm Alkalmazás: enyhe antidiabeticum (idős korban), enyhe diureticum különösen vese- és szívbetegségekben, köszvényben vagy reumában.

Philadelphus coronarius L. – HYDRANGACEAE pompás jezsámen Philadelphi flos
Honos Közép- és DK-Európában. 1-3 m magas díszcserje, olykor elvadul. Hatóanyag: fenolsavak, fenolkarbonsavak, flavonoidok (izokvercitrin), szaponin, aminopentansavszármazék Alkalmazás: trichomonacid, antileucorrhoeicum. Homeopathia.

Phoenix dactylifera L. – ARECACEAE (nemes) datolyapálma, főnixpálma Phoenicis dactyliferae fructus
Honos DNy-Ázsia, Kanári-szigetektől É-Arikán át Arábiáig sokfelé termesztik. 20 m magasra is megnő. Hatóanyag: 60-80% szénhidrát (50% invertcukor és szaharóz), leucoanthocyanok, cserzőanyag, piperidin-származék baikianin, pipekolinsav, 5-oxipipekolinsav, magban kb. 10% zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban tüdőbetegség ellen. Gyümölcs, élelmiszer.

Phragmites communis Trin. – POACEAE [syn.: Phragmites australis (Cav.) Trin.] nád Phragmites communis herba Phragmites communis rhizoma
Kozmopolita, évelő vízi lágyszárú, töve fásodó. 1-4 m magas. Mocsarainkban gyakori, állományalkotó. Hatóanyag: triterpén szaponin (amyrin, taraxerol, taraxeron) Alkalmazás: diureticum, diaphoreticum.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. – ASPLENIACEAE [syn.: Scolopendrium vulgare Sm.] gímpáfrány Scolopendrii (vulgaris) folium = Cervinae linguae Scolopendrii (vulgaris) herba
Honos Európában, ma cirkumpoláris. Évelő lágyszárú, nálunk egyre ritkul, főként a Dunántúli Középhegység szurdokerdőiben, mészkövön él. Az Alföldön igen ritka, esetleg kutakban. Védeni szükséges. Hatóanyag: cserzőanyag, nyálka-poliszaharid, szabad aminosavak, glükóz, fruktóz, szaharóz, sporangiumban leucodelphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans tüdőbetegségben, diureticum, diaphoreticum, külsőleg sebre. Homeopathia.

Physalis alkekengi L. – SOLANACEAE

Forrás: http://www.doksi.hu

zsidócseresznye Alkekengi fructus
Honos Közép-, K- és DK-Európában, mérsékelt égövi Ázsiában, Indiai-szubkontinensen. Meghonosodott Amerikában is. A Középhegységben elég gyakori, máshol szórványos. Ártéri keményfaligetekben, aránylag száraz lomberdőkben fordul elő. Évelő lágyszárú, 0,3-0,6 m-re nő meg. Hatóanyag: kevés triterpén-lakton physalin, physalien, cryptoxanthin, szerves savak, pektin, gyanta, magvakban kb. 10% zsíros olaj Hatóanyag: korábban diureticum köszvény, reuma, májbetegség esetén, a friss termés ehető (kissé keserű). Homeopathia.

Physostigma venenosum Balf. – FABACEAE kalabárbab Physostigmae semen = Calabar semen
Honos trópusi Afrika nyugati és középső részein. Akár 16 m magasra is megnövő fásodó kúszónövény. Hatóanyag: pirrolidino-indol-vázas alkaloid physostigmin és társalkaloid geneserin, eseramin, physovenin, eserolin, egyéb alkaloid (calabatin, calabacin) Alkalmazás: a kivont és tisztított physostigmin gyógyszer formájában indirekt parasympathomimeticum, a szemészetben mioticum glaukoma kezelésében. Atropin szerű mérgezések antidotuma. Állatgyógyászatban lovak bélkólikája ellen. Erősen mérgező. Homeopathia.

Phytolacca americana L. – PHYTOLACCACEAE [syn.: Phytolacca decandra L.] amerikai alkörmös Phytolaccae fructus Phytolaccae folium Phytolaccae decandrae radix
Honos É-Amerikában. Mindenhol a világon elterjedt, áttelelő lágyszárú. Nálunk is adventív, főleg a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén nyíltabb akácosokban, ültetett fenyvesekben, helyenként tömegesen. Dísznövényként is megtalálható, ami könnyíti elterjedését. 2-3 m magas, erőteljes növény. Hatóanyag: lila gyümölcsében, levelében és gyökerében szaponinok (pentaciklusos phytolaccageninsav glikozidok: phytolaccosid A-G), gyökérben mitogén lektin, magban antihepatotoxikus lignanok (americanin A-E), gyümölcs festékanyaga betanin phytolaccanin, levélben még flavonoidok Alkalmazás: lila festékanyaga miatt régen borfestő, gyökere, néha levele purgans, emeticum. Gyökérből homeopatha gyógyszer.

Picea abies (L.) Karst., más Picea fajok – PINACEAE (közönséges) lucfenyő Piceae aetheroleum Piceae turio recens
Honos K-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Nálunk csak Ny-Dunántúl határövezeteiben őshonos, de hegyvidékeinken sokfelé termesztik. 40-50 m magas fa, kedvelt díszfa is. Hatóanyag: illóolajában bornil-acetát, dipenten, pinenek, camphen, terpinen, limonen, mircen, phellandren, picein, cserzőanyagában piceatannol, piceatannol-mono- és -diglikozid, gyantában abietinsav és származékai Alkalmazás: fiatal ágvégeiből és tobozaiból köhögéscsillapító szirup készíthető, illóolaja reuma ellenes fürdőbe vagy légfrissítő, légzőszervi betegségek esetén légúti tisztító, hurutoldó. Kozmetikai ipar. Fenyőgyantának is használható.

Picrasma excelsa (Sw.) Planch. – SIMAROUBACEAE jamaikai keserűfa Quassiae jamaicense lignum
Honos Karib-szigeteken, Közép-Amerikában, D-Amerika északi részén. 20 m magas fa. Hatóanyag: 0,05% szeszkviterpén-lakton quassin, picrasin B-G, továbbá petroselinsav Alkalmazás: amarum, anthelminticum, inszekticid.

Pilocarpus jaborandi Holmes – RUTACEAE
Honos É-Brazíliában.

Pilocarpus microphyllus Stapf
Honos Brazíliában, D-Amerika északi részén.

Pilocarpus pennatifolius Lem. var. selloanus (Engl.) Hassler
Honos D-Brazíliában, Paraguayban.

Pilocarpus racemosus Vahl

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos Karib-szigeteken.

jaborándi(cserje) Jaborandi folium
Cserjék vagy kisebb fák. Hatóanyag: 0,5-7% lakton-gyűrüs imidazol-alkaloid pilocarpin és izopilocarpin, egyéb mellékalkaloid pilocarpidin, pilosin, izopilosin, továbbá illóolaj (pl. terpinen, dipenten), cserzőanyag Alkalmazás: kivont és tisztított pilocarpin direkt parasympathomimeticum, gyógyszer formájában szemészetben mioticum glaucoma esetén. Erős méreg. Homeopathia.

Pimenta dioica (L.) Merr. – MYRTACEAE [syn.: Pimenta officinalis Lindl.] szegfűbors(fa), jamaicaibors Pimentae fructus = Amomi fructus Pimentae folium Pimentae aetheroleum
Honos Mexikóban, Karib-szigeteken, Közép-Amerikában. Indiában termesztik. 10-13 m magas, örökzöld fa. Hatóanyag: 2-5% illóolaj (kb. 75%, levélben 80-90% eugenol és eugenolmetiléter, továbbá caryophyllen, phellandren, cineol), zsíros olaj a termésben, gyanta, tannin Alkalmazás: aromaticum, stimulans, tonicum emésztési zavarok esetén. Illóolajat főleg a levélből nyernek. Fűszer, likőripar.

Pimenta racemosa (Mill.) Moore – MYRTACEAE [syn.: Pimenta acris (Sw.) Kostel.] szegfűbors(fa) Bay flos Bay folium Myriciae aetheroleum
Honos D-Amerika északi részén, Karib-szigeteken. Örökzöld fa. Hatóanyag: 0,7-1,3% illóolaj (főleg chavicol, metilchavicol, továbbá myrcen, eugenolmetiléter, eugenol) Alkalmazás: aromaticum, nem csípős. Kozmetikai (dezodoráns, fogpaszta, szájvíz, hajszesz) és likőripar, levélből “bay-rum”.

Pimpinella anisum L. – APIACEAE [syn.: Anisum vulgare Gärtn.] ánizs Anisi fructus (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) = Anisi vulgaris fructus (Ph. Hg. VII.) Anisi aetheroleum (Ph. Hg. VII., Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos K-Mediterráneumban, sokfelé termesztik. Egyéves lágyszárú. Kora tavasszal 40-45 cm sortávolságra, 2-3 cm mélyre vetik. Melegigényes. A főernyő terméseinek viaszérésekor késsel vagy géppel vágják 1 vagy 2 menetben. Maximálisan 400C-on szárítható, majd a cséplés és tisztítás következik. Hatóanyag: 1,5-5% illóolaj (80-90%-a t-anetol, továbbá metilchavicol = estragol, ánizssav, ánizsaldehid, idősebb drogban dimer anetol és dimer ánizsaldehid), szeszkviterpének (pl. hymachalen), propenilfenilészterek, flavonol-glikozidok Alkalmazás: expectorans és carminativum (főleg gyermekeknek), stomachicum, emmenagogum, aromaticum, spasmolyticum, antibakteriális. Fűszer, élelmiszer- és likőripar.

Pimpinella saxifraga L. – APIACEAE hasznos földitömjén
Honos D-Európában, Ázsia mérsékelt égövi részein. Áttelelő lágyszárú. Országszerte, száraz gyepekben, kaszálóréteken gyakori.

Pimpinella major (L.) Huds. nagy földitömjén
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, árnyas, üde, elegyes erdőkben.

Pimpinellae (albae) radix et rhizoma = Tragoselini rhizoma et radix
Hatóanyag: kb. 0,2% illóolaj (benne pl. izoeugenol-epoxidészter), 1% szaponin, cserzőanyag, gyanta, kumarin pimpinellin, furokumarin peucedanin, izopimpinellin, bergapten, umbelliferon, sphondin, alkilen-in-számazékok, szerves savak, fenolkarbonsavak

flavon (chrysin.doksi. flavanon (pinocembrin. lignan (lariciresinol. diaphoreticum. pimarolsavak. emmenagogum. terpinolen. Cserjetermetű. kenőcs (főként reuma ellen). inhalációra (bronchitis). lektin pinellin Alkalmazás: antiemeticum. caren. pimarinsav.és bútoripar stb. P. flavon-C-glikozidok (vicenin-1. P. protocatechusav. Kopárfásításra. caren. catechintípusú cserzőanyag. melynek alkotói: kb. Homeopathia. enyhe expectorans.Forrás: http://www. . strobopinin. Balzsamban 20-25% terpentinolaj. Hg.) Makino – ARACEAE [Pinellia tuberifera Ten. strobobanksin). É-Ázsia.1-1% illóolaj. pimarsav. linimentum.hu Alkalmazás: bronchosecretolyticum. banxia Pinelliae ternatae rhizoma = Pinelliae tuber Honos Malajziában. dehidrodiconiferil-alkohol. pinobanksinmonometiléter. Több más. pinoresinol). cymen Alkalmazás: szobaillatosító. flavanonol (pinobanksin. metilchavicol. melynek fő alkotói: pinenek. füstölő (szagtalanító. a fekete fenyő. aromadendrin (dihidrokempferol). – PINACEAE erdeifenyő Pini gemma (= turio) Pini sylvestris aetheroleum (Ph. Dés K-Európában. halepensis Mill. cymol. hurutos megbetegedésekre. limonen. laryngitis. É-Kínában és Japánban is elterjedt évelő lágyszárú. expectorans (mucolyticum. szappan). dihidropinosylvin). fában lignan. Hg. mészkedvelő. terpineol Alkalmazás: illóolajat inhalációra felső légúti.) is drogot szolgáltat.: Pinus montana Mill. sekély talajon pionír. Illóolajban α-pinen. Ny-Dunántúlon néhol őshonos.) Honos Közép. sokfelé telepítik.15-0. pinostrobin.55 illóolaj. bornil-acetát. benne diterpén gyantasavak (larikopinisav. strobochrysin). bronchitis esetében. levelekben nyomokban piperidin-származék pinidin. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. Pinus sylvestris L. bornil-acetát. taxifolin (dihidrokvercetin).] japánkontyvirág. bornil-acetát. anthelminticum. VII. cadinen. pinomyricetin. sandaracopimarsav stb. rovarriasztó). balzsamban (terpentin) 15-30% terpentinolaj. teocote Schiede Mexikóban. tumorellenes hatása nem kellően bizonyított.] törpefenyő Pini pumilionis aetheroleum (Ph. Pinus mugo Turra subsp. antiasthmaticum).4-dihidroxi-benzaldehid-glikozid. Kínában stb. legfeljebb sziklakertekbe ültetik. kozmetikai ipar. Karbonátos kőzeten. népgyógyászatban még gyomor és bél hurutos betegségeiben. larikopinonsav. Honos DK. Európában. cadinen. α-sylvestren. és más Pinus fajok – PINACEAE Terebinthinae aetheroleum Terebinthinae balsamum = Terebinthina communis Pini summitas Pini folium Pini resina Pini resina burgundica Colophonium Más Pinus fajok közül számunkra a legfontosabb a Pinus nigra Arn. szárazságtűrő. fürdővízbe (só. nyomokban efedrin. fában pinokvercetin. nálunk nem élő Pinus faj (pl. továbbá zsírsavak. stilbenek (pinosylvin. festék. abietinsav. Egyedül vagy tölggyel együtt mészkerülő erdőtársulásokat alkot.) Honos Közép-Európa magas hegyvidékein (Kárpátok. ideges szívpanaszokra. fiatal hajtásából ugyanilyen céllal “fenyőméz” készíthető. Homeopathia. tectochrysin. D-Európában. Hatóanyag: balzsamban (terpentin) diterpénsavak diterpénalkoholok és észtereik. pumilio (Haenke) Franco – PINACEAE [syn. Hatóanyag: 3.) Alkalmazás: tapasz. VII. továbbá stomachicum. tinctura formájában pharyngitis.. homoki erdősítésre is használják. főleg pinoresinol. corymbosid). pinenek. P. Balzsamból 65-70% gyanta (colophonium) marad vissza.és É-Európa. P. diureticum. pinea L. cembra L. Kopárok és alföldi homokos területek fásítására használják. Akár 40 m magasra is megnőhet. cryptostrobin). Pinus sylvestris L. Alpok). coniferil-alkohol. P. mugo = subsp. cryptopimarsav. fertőtlenítő. Magyarországon nem fordul elő. szterol. borneol. Hatóanyag: leveles hajtásban 0. sokfelé nálunk is telepítik. 60% phellandrenek. Pinellia ternata (Thunb. Vadon csak a Kőszegi-hegységben él.és DNyEurópában. Illatszeripar. sibirica Du Tour Szibériában.

beteldió (Areca catechu) rágáshoz használják DK-Ázsiában és K-Afrikában aromaticumként és helyi érzéstelenítést elősegítő hatása miatt. linalool. krónikus reuma és köszvény esetében. milletton. kevés piperidin. szaponin. – PIPERACEAE feketebors Piperis nigri fructus Piperis albi fructus Piperis aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen. piperonal. Kúszó félcserje.hu Piper betle L. fenolok. Karib-tengeri szigeteken. cubeben. dihidromethysticin. izomilletton.és aminszármazékok. cadinen. továbbá 2-5% csípős piperidin. tannin Alkalmazás: carminativum. egyéb trópusi területeken. dipenten). lisetin. antineuralgicum. chavicin. trópusokon (pl. elterjedt Indonéziában és trópusokon. ezek alkoholos származékai. illóolajat szolgáltat. Akár 6 m-es.Forrás: http://www. stomachicum. Kongóban). Karib-tenger szigetein. Hatóanyag: 1-3. piscerythron. Kb. Jáván. safrol. termesztik Fülöp-szigeteken. – PIPERACEAE kubébabors Cubebae fructus Cubebae aetheroleum Honos Malajziában. cubebol. Fűszer. diureticum. antioxidáns. fűszer. Hatóanyag: izoflavon jamaicin.5% illóolaj (általában fehérben 2. diureticum. sabinen. – FABACEAE [syn. Brazíliában) sokfelé termesztik. illóolaj. ichthynon. 2 m magas cserje. zingiberen. Indonéziában. – PIPERACEAE káva Kava-Kava rhizoma (DAC) Honos Ny-Csendes-Óceánia északi és déli területein.és piperinsav-származékok (90-95%-a t-piperin. Piper methysticum Forst. trópusokon sokfelé termesztik (pl. piperanin. stimulans. illóolaj különösen antibakteriális. rotenon. 10 m-es kúszócserje. Piper longum L. phellandren. Hatóanyag: 1-1. feketében 3. hypnoticum. húgyúti desinficiens. Hatóanyag: styril-α-lakton “kawapyronok” (enolid-típusú kawain. Homeopathia. szeszkviterpének. cserzőanyag Alkalmazás: többnyire tinctura formájában sedativum.] halméregfa Piscidiae radix Piscidiae radicis cortex Honos Mexikóban. kúszó félcserje. cubebin. DK-USA-ban. továbbá analgeticum és antisepticum urogenitalis traktus megbetegedéseinél. dienolid típusú yangonin.doksi. zsíros olaj Alkalmazás: tonicum. Fűszer. copaen stb. benne főleg caryophyllen. Kb. metoxinoryangonin) Alkalmazás: stimulans. A fa gyökérkérge a drog. chavibetol. pinenek. caren. Homeopathia. diaphoreticum. antibakteriális. Hatóanyag: 0. szeszkviterpének). B). metoxiyangonin.5%-ig. – ANACARDIACEAE . továbbá piperettin. Piper cubeba L. terpenen. Hatóanyag: 7-20% illóolaj (monoterpének. Pistacia lentiscus L. – PIPERACEAE hosszú bors Piperis longi fructus Honos Indonéziában. pirrolidin piperylin Alkalmazás: stomachicum. főleg ott is termesztik. piperolein A.: Piscidia erythrina L. Alig 1 m magas. kúszó félcserje. phellandren. dihidrokawain = marindinin. dezmetoxiyangonin. Indiában.2-1% illóolaj (chavicol.) Alkalmazás: stomachicum. piperoxil. carminativum. analgeticum (főleg fogfájásra). methysticin. carminativum. limonen. Közép-Amerikában.5%-ig). Sri Lankán. spasmolyticus. Piper nigrum L. 5% piperin.) Sarg. Borneon. relaxans. antiphlogisticum. Sri Lankán. Malajziában. eugenol. pl.5% illóolaj (caryophyllen. – PIPERACEAE bétel bors Piperis betlis folium Honos Malajziában. Homeopathia. Piscidia piscipula (L.

Eur. anthocyanidin. . VIII. masztix Mastix = Pistaciae lentisci resina Honos Dél-Európában. protein.. étolajat is szolgáltathat. de csak szórványosan fordul elő. masticoresenek Alkalmazás: fogászat. Pistacia vera L. pentaciklusos oleanolsav).: Plantago psyllium L. Ny-Ázsiában. masticonsav.Forrás: http://www. Hatóanyag: aminosavak. triterpénalkohol tirucallol. lanceolata Alkalmazás: mint P.és Ny-Ázsiában. zsíros olaj. antibakteriális felső légúti panaszok esetén.] Plantaginis arenariae folium Plantaginis arenariae radix Psyllii semen (Ph. – PLANTAGINACEAE [syn. fenilpropan acteosid Alkalmazás: laxans (bő folyadékkal). Egyéves. iridoid aucubin. Ausztráliában és ÚjZélandon is. fenolkarbonsavak. likőr. stomachicum. lanceolata. Hatóanyag: kb. áttelelő lágyszárú. Franciaországban termesztik. Mediterráneumban. meghonosodott É-Amerikában. legumin.) Arcang. bronchitisben. – PLANTAGINACEAE [syn. Hatóanyag: mint P. galaktoarabinoxilan). mucilaginosum enteritisben. Hatóanyag: maghéjban 10-12% nyálka-heteropoliszaharid (pl. a mai termesztett változatok vad ősi alakokból jöttek létre. sebekre. kevés iridoid-glikozid aucubin. 54% zsíros olaj. népgyógyászatban levél és gyökér gyulladáscsökkentő. szemölcs ellen. VIII. koleszterinszint csökkentő.] magas útifű Plantaginis folium Honos Balkánon.] nyálkás útifű. É-Afrikában. altissima (L. plantagonin. leucoanthocyanok. flavonoidok. arabinoxilan. sütemény). Hatóanyag: maghéjban kb. 4.és illatszeripar. – ANACARDIACEAE pisztácia Pistaciae semen Honos Közép. szterolok. indicain. et K. 1-3 m magas.: Plantago indica L. Egyéves lágyszárú. Elő-Ázsiában. arabinoxilan). terpénalkohol. rhamnogalacturonan). Kisebb fa. Alkalmazás: mag laxans. aminok. Plantago coronopus L.. – PLANTAGINACEAE homoki útifű [syn. homokpuszta-gyepekben. cyanidinek.doksi. továbbá szterolok. Plantago arenaria W. Szicíliában. Hg. Ph. É-Afrikában. Élelmiszer. flavonol Alkalmazás: pirítva vagy nyersen élelem (fagylalt. termesztik Kaliforniában. bakteriosztatikus. – PLANTAGINACEAE csókalábú útifű. többnyire zavart állományokban. Hg. hemicellulóz. – FABACEAE borsó Pisi semen Honos DNy-Ázsiában. fehérjék (pl. flavonoidok. takarmány. Plantago afra L. masticinsavak.) = Plantaginis psyllii semen = Pulicariae semen Honos Mediterráneumban. 1 m magasra is megnő. legtöbb benne az olajsav. 10% nyálka-heteropoliszaharid (pl. 4. masticodienonsav. mitogén lektinek). örökzöld cserje vagy kisebb fa. Eur. resen. szerves savak. vicilin. antimikotikus. Plantago altissima L. illóolaj (főleg pinen). pterocarpan pisatin Alkalmazás: népgyógyászatban kiütés. Ph. subsp. Egyéves vagy áttelelő-egyéves lágyszárú. Egyéves lágyszárú.) = Plantaginis arenariae semen Honos Eurázsiában. tengerparti útifű Coronopi herba Honos Európában. indicamin.: Plantago lanceolata L. Mediterráneumban. Levélben és gyökérben iridoidok. bolhamag Psyllii semen (Ph. Tuniszban. szénhidrát (keményítő.hu örökzöld pistácia. Országszerte. Pisum sativum L. Hatóanyag: a kinyert gyantában triterpénsavak (szterol-típusú tirucallol. apró termetű lágyszárú. K-Európában (Dunántúlon).

Nálunk kerti dísznövény. catalpol. 6% cserzőanyag. antibakteriális.5% nyálka-heteropoliszaharid (rhamnogalacturonan.05%) alkaloid plantagonin. Hatóanyag: pentaciklusos triterpén szaponin (platycodin. kéregben pentaciklusos triterpén szaponin betulin. betulinaldehid. platycodigenin. Platanus occidentalis L. Hatóanyag: levélben kb.2% illóolaj. Népgyógyászatban sebgyógyító. kb. réteken. köhögéscsillapító.] közönséges platán(fa) Honos D. Hg.) A. Kisebb termetű. utak mentén gyakori. Platanus hybrida Brot. 3-dehidroplatansav Alkalmazás: levél láz esetén. hírharang Platycodi radix Honos K-Ázsia mérsékelt égövi részein. 4. bolygatott helyeken. Sokfelé telepítik. Plantago ovata Forssk. szintén tonicum. lanceolata (mucilaginosum). Platycodon grandiflorum (Jacq. 1% catalpol). Ph.doksi.) Willd. Platani (occidentalis) folium Platani cortex Hatóanyag: levélben flavonoid-glikozidok. 0. Mediterráneumban. 4. főleg parkokban. antibakteriális.3% aucubin. platansav. kéreg skorbut és reuma ellen. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4:1). 0. Plantago major L. Ny-Ázsiában. Hg. betulonsav. Üde. mustárolaj-glikozid sulforaphen. tőrózsás lágyszárú. kb. – CAMPANULACEAE léggömbvirág. főleg Pakisztánból és Indiából importáljuk. Áprilistól augusztusig virágzik. Tőleveleit virágzás idején gyűjtik. betulinsav. DC. kovasav Alkalmazás: felső légúti hurutok esetén gyulladáscsökkentő. máshol szórványos. Egyéves lágyszárú. arabinoxilan.hu Hatóanyag: kevés (0. glükomannan).és Közép-Európában.Forrás: http://www. fenolkarbonsav. protein. [Platanus x acerifolia (Ait. – PLANTAGINACEAE [Plantago ispaghula Roxb.) .) (= herba) Plantaginis lanceolatae herba (DAB) Honos Eurázsiában. Hatóanyag: maghéjban 20-30% nyálka-heteropoliszaharid (pl.4-0. zsíros olaj. VIII. Ph.] egyiptomi útifű Plantaginis ovatae semen (Ph. Platanus orientalis L. Indiában. árnyékkedvelő. Áttelelő lágyszárú. luteolin. Csak az Alföldön gyakori.Eur. leucodelphinidin. arabinogalactan. leucocyanidin. Homeopathia. hogy az előző kettő hibridje. néha taposott gyomtársulásokban él. fenolkarbonsavak. kevés iridoid (aucubin) Alkalmazás: laxans bő folyadékkal bevéve. – PLATANACEAE nyugati platán(fa) Honos É-Amerikában. – PLANTAGINACEAE lándzsás útifű Plantaginis lanceolatae folium (Ph . Plantago lanceolata L. a vér lipidszintjét csökkenti. Valószínű. Ny-Ázsiában. keleti platán(fa) Honos DK-Európában. arabinogalactan. de termesztése is megoldható. tonicum. VIII. polygalasav stb. 2-6. Sziklagyepektől a legelőkig..05% piridin alkaloid plantagonin és indicain. VII. Kéreg homeopathiában. flavonoid Alkalmazás: mint P. kumarin (esculetin). 0. néha egyéves.) Plantaginis ovatae seminis tegumentum Honos Iránban. – PLANTAGINACEAE nagy útifű Plantaginis (majoris = latifoliae) folium (= herba) Plantaginis majoris semen Honos Eurázsiában. Évelő.7 m magas.. Hatóanyag: iridoid-glikozidok (1-3% aucubin. felálló. 3-8% fenilpropanoid acteosid flavonoidok (apigenin. aranyeres bántalmakra is használható. 20% zsíros olaj (magjában) Alkalmazás: diureticum.) Plantaginis (lanceolatae = angustifoliae) folium (Ph. rhamnogalacturonan). külsőleg sebre. valamint szaponin. allantoin. Gyógyszerek is készülnek belőle. Eur. Hg. scutellarein). Sokfelé telepítik. 0. szükség esetén lemossák.

Hatóanyag: 3-6% gyanta. külsőleg ecsetelőként condyloma vagy granuloma inguinale eltávolítására. Gyanta előállítására. erős laxans. Indiai-szubkontinensen. Hatóanyag: levélben 1. Izolált podophyllotoxin citosztatikus. podophyllotoxin Alkalmazás: drasztikus hashajtó krónikus obstipatio esetén. peltatin. továbbá norpatchoulenol Alkalmazás: antiszeptikus. Homeopathia.3-1. benne 40-50% podophyllotoxin. diureticum. analgeticum. barbatus (Andrews) Benth. bélkólika. Évelő félcserje. C. Hatóanyag: illóolaj (43% carvacrol) Alkalmazás: malária és kolera ellen hatásos. Homeopathia. emmenagogum. Hatóanyag: 0. Podophyllotoxin cytostaticum. anthelminticum. – LAMIACEAE [syn.: Coleus forskohlii Benth.2 m magas. illatos hárfacserje Colei radix Honos Indiai-szubkontinensen. Podophyllum peltatum L. myricetin-glikozidok (pl. A keményítő-tartalmú hajtás élelem. Hatóanyag: 6-20% gyanta. diureticum.: Pogostemon patchouly Pellet. féreghajtó. flavonoidok Alkalmazás: mérgező. Afrikában és DAmerikában. Polemonium coeruleum L. citotoxikus. antipyreticum.] indiai hárfacserje. 1 m-es örökzöld cserje. α. – POLEMONIACEAE kék csatavirág . adstringens. É-Afrikában. a drog expectorans. benne 30-40% patchoulol. termesztik Fülöp-szigeteken. rovarűző. kb. anticholinerg. idegerősítő (adaptogén). Indiában) is termesztik.5% naftokinon plumbagin. Évelő lágyszárú. virágban delphinidin (europinidin) Alkalmazás: plumbagin antibakteriális. Plectranthus amboinicus (Lour. Indonéziában. Plectranthus barbatus Andrews – LAMIACEAE [syn. Oroszországban. asztma esetén. Illatszeripar. 7% cserzőanyag.: Podophyllum emodi Wall.] himalájai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli emodi rhizoma Podophylli emodi resina Honos Kínában.] valódi pacsuli Patchouli folium Patchouli aetheroleum Honos Indokínában. Pogostemon cablin (Blanco) Benth. továbbá más lignanok.] fűszeres hárfacserje Colei folium Honos főleg Afrika trópusi területein.5-4% illóolaj. Podophyllum hexandrum Royle – BERBERIDACEAE [syn. erős hatású cytotoxicum.) Spreng. trópusokon máshol (pl. gyulladásgátló. Kínában. fitoncid plumbagol.doksi. – PLUMBAGINACEAE európai ólomvirág Plumbaginis europaeae herba Honos D-Európában.. Évelő pozsgás. Ny-Ázsiában. 0. Ny-Ázsiában. – BERBERIDACEAE amerikai tojásbogyó Podophyllinum Podophylli (peltati) rhizoma Podophylli resina Honos atlantikus É-Amerikában.Forrás: http://www. carminativum. Plumbago europaea L. Homeopathia. europetin). – LAMIACEAE [Coleus amboinicus Lour. antiasthmaticum. Hatóanyag: diterpén plectrin Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans.hu Alkalmazás: platycodin sedativum. sedativum. orvosi ellenőrzéssel adagolható cholagogum.és β-peltatin.

kvercetin.5 m-re nő. Főleg a Középhegységben él szórványosan. Évelő lágyszárú. Honos DK-Európában. metilszalicilát Alkalmazás: secretolyticum.. kevés cserzőanyag Alkalmazás: expectorans.doksi. expectorans köhögés. senega L. szinapinsav. átmeneti lápok. Szibériában. Védendő. ferulasav. – CONVALLARIACEAE [syn. Szórványos és ritka üde lápréteken. Mediterráneumban. Hatóanyag: szaponin. Hatóanyag: gyökérben 1-2% szaponin (pl. száraz tölgyesekben. amara Alkalmazás: mint P.: Polygonatum odoratum (Mill. Középhegységben. Évelő lágyszárú. elterjedt É-Amerikában és Európában is. 0.és kempferol-glikozidok. senegin). Európába a drog Kanadán és az USA-án kívül főleg Indiából kerül. Hatóanyag: 6-12% triterpén szaponin (sokféle. Polygala senega L. Eur. Homeopathia. 4. Ph. metil-2-hidroxibenzoát. népgyógyászatban fokozza a tejelválasztást.) = Senegae radix Honos É-Amerikában. 1. Erdős-sztyepp faj. de szórványosan. Hatóanyag: triterpén szaponin.2-0. adstringens. tenuifolia Willd. senegin és szapogeninje presenegin). Polygala amarella Cr. gastritis. polygalitol. var. Országszerte sziklagyepekben fordul elő.és metilén-glutaminsav Alkalmazás: népgyógyászatban légúti és húgyúti betegségek esetén. kb. diaphoreticum. kvercetin. 5% szaponin Alkalmazás: expectorans. szegélyekben található.05% illóolaj (benne szalicilsavmetilészter). expectorans (krónikus bronchitis). Polemonium reptans L. kozmetikai ipar. termesztik D-Európában és É-Afrikában.) All.és kempferol-glikozidok. – POLYGALACEAE hegyi pacsirtafű Polygalae vulgaris herba Honos Európában. hypoglykaemiás hatású. kíméletre érdemes. flavonoid Alkalmazás: diaphoreticum.) Druce] Honos Eurázsiában.8-cineol. Mediterráneumban. 0. – POLYGALACEAE kisvirágú pacsirtafű Polygalae amarellae herba Honos Európában. amara. Homeopathia. kaszálórétek értékes faja. Homeopathia. régen a népgyógyászatban antisyphiliticum. Évelő lágyszárú. Szőrfűgyepek. Hatóanyag: szalicilsav-metilészter. máshol ritka. keserű polygalin. Helyettesítheti a P. – POLEMONIACEAE indás csatavirág Polemonii reptantis rhizoma Honos az USA keleti részén. Polianthes tuberosa L. Polygonatum latifolium (Jacq. Áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: mint P. Évelő lágyszárú. 0. Ny-Ázsiában. Középhegységben gyakori. speciális metil. Polygonatum officinale (L. Polygala vulgaris L. et Gray. fontosabb a polygalasav. – POLYGALACEAE szenegafű Polygalae radix (Ph. enteritis és dyspepsia esetén használatos. Nálunk kerti dísznövény. VIII. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar. . lázas légúti megbetegedés esetén. fenolglikozid gaultherin.) Desf. Áttelelő lágyszárú. adstringens. Hatóanyag: virágban kb.08% illóolaj (metilbenzoát. – AGAVACEAE tubarózsa Honos Mexikóban.Forrás: http://www. Áttelelő lágyszárú. Polygala amara L.hu Polemonii coerulei herba Polemonii rhizoma cum radicibus Honos Kaukázusban. – POLYGALACEAE keserű pacsirtafű Polygalae amarae herba Polygalae amarae radix Honos D-Európában. nem nagy tömegben. amarum. vértisztító. nyílt bokorerdőkben. és a Japánban termesztett P. Dunántúlon elég gyakori üde lomberdőkben. Évelő lágyszárú. gyökérzetben kb. máshol szórványos. Hg. latifolia Torr.

Üde gyomtársulásokban országszerte elég gyakori. Homeopathia. Országszerte megtalálható még zavartalan vízi és mocsári társulásokban. inkább melegebb éghajlatú területeken fordul elő. myricetin-glikozidok. Hatóanyag: kb. kvercetin-. továbbá pinenek. szilikát. flavonoid (pl.és aranyérbántalmakban). glucogallin. . kb. Polygonum persicaria L. diureticum. – POLYGONACEAE borsos keserűfű. 0. 5% pektin és nyálka-poliszaharid Alkalmazás: népgyógyászatban mint P. egyéb). Hatóanyag: csípős illóolaj (szeszkviterpén-dialdehid tadeonal = polygodial. 3. fahéjaldehid. borneol. scopoletin).hu Polygonatum multiflorum (L. linalil-acetát.5% cserzőanyag. catechin. flavonoid (persicarin. 1. – POLYPODIACEAE . Ph.05% illóolaj (benne kámforszerű persicariol). p-cymol. népgyógyászatban vérzéscsillapító (menorrhagia esetén. Polypodium vulgare L. avicularin = kvercetin-3arabinozid).2-1% flavonoid (kempferol-. Mediterráneumban. Áttelelő lágyszárú. fenolkarbonsav (klorogénsav. allantoin Alkalmazás: vércukorszint-csökkentő erősebb alimentaris hyperglykaemiában. Polygonum bistorta L. cserzőanyag. rhamnasin és szulfát-származéka. ellagsav.és toroköblögetésre.Forrás: http://www. vízibors Polygoni hydropiperis herba Honos Eurázsiában. Üde.) = Centum nodii herba = Sanguinalis herba Kozmopolita mérsékelt égövi területeken. phellandren. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban.és bükkelegyes erdőkben. 1. aszparagin. egyre ritkul. nyálka-heteropoliszaharid. bizonyítottan csökkenti a thrombocyta-aggregációs hajlamot. Polygonum aviculare L.4-cineol. galluszsav. 30% keményítő a gyökértörzsben Alkalmazás: antidiarrhoeicum és mucilaginosum (különösen rhizoma). Homeopathia. antibakteriális. Polygonum amphibium L. külsőleg száj. expectorans. terpineol. 4. kb. adstringens. Több. – POLYGONACEAE baracklevelű keserűfű Polygoni persicariae herba Honos Eurázsiában. kb. fenchon. Polygonum hydropiper L. vízi lágyszárú. ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori. flavonoid (hiperozid. kvercimeritrin. carvon. szeszkviterpén-lakton confertifolin. lignan aviculin Alkalmazás: népgyógyászatban secretolyticum. fahéjsavmetilészter). Üde lápréteken előforduló montán faj. Egyéves vagy áttelelő lágyszárú. emiatt védett. kb. Mediterráneumban. Honos D-Eurázsiában. salamonpecsét Polygonati rhizoma (= radix) = Sigilli Salamonis rhizoma Hatóanyag: szaponin (spirostan-típusú szapogeninnel). kisebb taxonra bontható.POLYGONACEAE madár keserűfű Polygoni avicularis herba (Ph. kumarin-származékok (umbelliferon. népgyógyászatban diureticum főleg reumás panaszokra. – POLYGONACEAE vidrakeserűfű Polygoni amphibii radix Cirkumpoláris.5 % cserzőanyag Alkalmazás: antirheumaticum. kámfor. diureticum.) All. epicatechin. luteolin). fenolkarbonsavak. avicularin.VIII. szterolok. Évelő. továbbá külsőleg sebre és egyes ekcémák kezelésére. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori üde gyertyán. Hatóanyag: 0. hólyag. Hatóanyag: oximetil-antrakinon. Áttelelő lágyszárú. kempferol.. nyálka-heteropoliszaharid. hydropiper. poliszaharid. évelő lágyszárú. persicarin). l.doksi. Hg. Hatóanyag: 15-35% hidrolizálható és kondenzált cserzőanyag. Évelő lágyszárú. s. 18% cserzőanyag. Eur. kvercetin. – POLYGONACEAE kígyógyökerű keserűfű Polygoni bistortae herba Polygoni bistortae rhizoma = Bistortae rhizoma Cirkumpoláris. kávésav) Alkalmazás: anyagcsere fokozó.

populin. mucilaginosum. chrysin.5% illóolaj. hajszesz. nyár. szalicilsav. egyéb szteroidok (szterolok). salicortin. 0. Termesztett változatát [var. gyanta. D-Ázsia mérsékelt égövi területein. 4 m magasra megnövő cserje. jól szellőző helyen történik (beszáradás 2:1) Hatóanyag: rügyben kb. gumianyag. 40% kovasav. vadcitrom Honos Japánban. – SALICACEAE fehér nyár(fa) Populi albae folium Populi albae cortex Honos Európában. 20-35 m magas fa. grippe. tremulacin. Sorfának gyakran telepítik. Hatóanyag: termésben kb. aranyérre. egyéb fenol. kéregben illóolaj. Kis mennyisége és a védelemre érdemes páfrány miatt nincs gyakorlati haszna. tremulacin. szabad cukrok és szerves savak. enyhén antibakteriális. heverő lágyszárú. hurutoldó. É-Afrikában. reuma és láz esetén.és égerlápokban. Az Alföldön ritka. . Homeopathia. linalil-acetát. pl. Hatóanyag: levélben monobenzoil-salicin. A szárítás 200C-on. ericin.) DC. – SALICACEAE fekete nyár(fa) Populi gemma Populi gemmae aetheroleum Honos Európában. galangin. sativa (Haw. viasz.: Citrus trifoliata L.és β-caryophyllen). Herbában szaharóz. pinostrobin. salicin. kb. előfordul Földközi-tenger környékén. hajolaj. salicin. Rügy propolishoz hasonlóan belsőleg diureticum. apigenin.doksi. illóolaját krónikus polyarthritis esetén. 2% rovar vedlési hormon ekdizon és származékai. főzelékbe használják.] tövisescitrom. metilantranilát) Alkalmazás: illatszeripar. fűz-. Művelt területeken. láz esetén. Kb. kapillárisok rugalmasságát fokozza.] levesbe. Márciusban. expectorans. pl.2% illóolaj (limonen. 0. É-Amerikában. ischias. expectorans. erdőkben mohás fatörzseken. kb. Nálunk sem ritka tőzegmohás lápokban. szterol Alkalmazás: cholagogum (herba is a népgyógyászatban). egyéves. Nálunk ártéri puhafaligetekben gyakori. áprilisban virágzik. gyomtársulásokban közönséges. főleg az Alföld árterein. árnyékos.) Raf. vérzéscsillapító. – PORTULACACEAE kövér porcsin Portulacae herba Kozmopolita. 2-4% catechin-cserzőanyag. 20-40 cm magas lombos moha. Portulaca oleracea L. izorhamnetin.és fenolkarbonsav-glikozidok. – POLYTRICHACEAE óriás szőrmoha Adianti aurei herba = Capillaris major muscus = Polytrichi herba Honos Eurázsiában. flavonoid (igen sokféle. 0. fenol-glikozidok (salicortin. Ázsia mérsékelt égövi részein. Populus alba L. – RUTACEAE [syn. kevés kaucsuk. floroglucin-származékok. máshol gyakori mohás sziklagyepekben. Hatóanyag: szteroid-szaponin osladin (3000-szer édesebb a szaharóznál). évelő lágyszárú. rhamnetin. enyhe purgans. talajon is. gyanta. É-Afrikában. acacetin. salireposid Alkalmazás: húgyúti megbetegedések. reumás és köszvényes testrészekre. krémek stb.Forrás: http://www. A rügyeket február végétől kibomlásig gyűjtik. meghűlés. Polytrichum commune Hedw. Populus nigra L. külsőleg kenőcs formájában sebekre. 30 m magas. pinobansin).hu édesgyökerű páfrány Polypodii rhizoma et radix = Filiculae dulcis rhizoma et radix Polypodii herba Cirkumpoláris. viasz Alkalmazás: gyulladáscsökkentő. benzoesav. zsíros olaj (zsírsavak között arachidonsav is) Alkalmazás: népgyógyászatban adstringens. kb. kb. Hatóanyag: cserzőanyag. 8% zsíros olaj. átmeneti lápokban. pinocembrin. salicin. antimikotikus.5% illóolaj (főleg α.). kempferol. Poncirus trifoliatus (L. isalpinin. Keményítő. grandidentatin stb. linalool. Gyakori. Kozmetikai iparban (propolishoz hasonlóan). populin. tectochrysin. Gyakorlatilag nem gyűjtik.

Primula elatior (L.) Primulae flos Primulae flos sine calycibus Primulae flos cum calyce (DAC) Primulae herba Primulae folium Hatóanyag: gyökérben és gyökértörzsben 3-12% olean-típusú triterpén-szaponin. szegélyein. bükkösökben ritka. Középhegységben elég gyakori. Börzsönyben. 2%. pedunculagin. Kaukázusban. lápréteken. kb. Eur. fő komponens a primulaszaponin 1 és 2. Védett. flavonoidok. VIII. évelő lágyszárú. orrvérzésre. scopoletin). antibakteriális. cukrok. Májustól októberig virágzik. Érdemes védelemre. Évelő lágyszárú. ursolsav stb. aszkorbinsav. majd árnyékos. Potentilla erecta (L. népgyógyászatban vértisztító. szőrfűgyepekben. népgyógyászatban vérzéscsillapító külsőleg sebre. ártéri gyomtársulásokban országszerte gyakori. Kaszálókon. Potentilla reptans L. P. Ny-Európában. gyulladáscsökkentő gastritisben. Mátrában. ligetekben. kúszó. epicatechin. 3% flavonoid (összetételük a különböző fajokban más) . Bükkben. priverogenin B. hidrolizálható ellagitannin. Középhegységben.. elatiorban a protoprimulagenin A hiányzik. Hg. Évelő lágyszárú. Potentilla anserina L. aminosavak. triterpének Alkalmazás: antibakteriális. virágdrogokban és herbában kb. Hg. szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). -pentamer és -hexamer.Forrás: http://www. VII. Hg. triterpénsavak (chinovasav. szerves savak. Hatóanyag: cserzőanyag (összetétel fő jellemzői az előzőekéhez hasonló) Alkalmazás: népgyógyászatban hasmenésre.) Räuschel – ROSACEAE [syn. 4. Nálunk nedves réteken. spasmolyticum (dysmenorrhoea esetében is). májbetegség esetén. Eur. A hajtást (ritkán külön a gyökeret) virágzáskor gyűjtik. Dunántúlon gyakori. – PRIMULACEAE [syn. Primulae radix (Ph. enteritisben (gyermeknek is adható). Európában.: Tormentilla erecta L. nyálka-poliszaharidok. termesztése megoldható.) Hill. flavonoidok. Homeopathia. Évelő lágyszárú. hegyi réteken. catechin-trimer.) = Primulae radix et rhizoma (Ph. Primula veris Huds.) = Tormentillae rhizoma (et radix) Honos Eurázsiában.] tavaszi kankalin Honos Európában. – ROSACEAE indás pimpó Potentillae reptantis herba Potentillae reptantis radix Kozmopolita. belsőleg antidiarrhoeicum acut és subacut gastroenteritis. heverő szárú.] libapimpó Anserinae herba (DAC) = Anserinae potentillae herba = Potentillae anserinae herba Anserinae radix Kozmopolita. Ph.: Argentina anserina Rydb. egyéb szaponin aglikonok még anagalligenin. A virágdrogban kb. Ph. Mediterráneumban. dysenteria. tormentillsav..hu Hatóanyag: betacyanin. hegyvidéki faj. VIII. de nem tömegesen.) Alkalmazás: adstringens.és szájöblögetésre.doksi. sebgyógyításra (állatgyógyászatban is). Homeopathia. Szibériában. Hatóanyag: 15-20% kondenzált cserzőanyag (7% piros. Hatóanyag: 6-10% cserzőanyag (főleg ellagitannin). továbbá kevés cserzőanyag a gyökérzetben. külsőleg garat. Alföldön ritka. 1% káliumsó.] vérontófű Tormentillae rhizoma (Ph. leucoanthocyanidinek. fenolkarbonsavak. oldható phlobaphen is). diureticum. karotinoidok. máshol szórványos lomberdők tisztásain. dimer agrimoniin. laevigatin B és F. lipidek. – ROSACEAE [syn. catechin. adstringens. 4. szterol Alkalmazás: gyomorsav szekréciót fokozza. Ma már védelemre szorul.: Primula officinalis (L. sudár kankalin Honos Kaukázusban.) Hill. évelő. a szár hosszan kúszó. szükség esetén lemossák. tarackos lágyszárú. kumarin (umbelliferon. enterocolitis. Ny-Ázsiában. antivirális.

nagyvirágú gyíkfű Honos Európában. Hg. kocsányban még flavonoidok (flavanon dihidrowogonin-glikozidok. É-Afrikában. Eur. felső légúti hurutokban. A többi drog fő hatása is secretolyticus és expectorans. Hatóanyag: lényegében megegyező az előbbi két fajnál leírtakkal Alkalmazás: azonos az előbb jellemzett Primulae radix indikációs területével. catechin. Prunellae herba Hatóanyag: kb. f. = Ph. – ROSACEAE [syn. Prunus avium L.ROSACEAE [helytelen syn. nincs androgén hatása. genistin. naringenin. polifenolok. taxifolin és heterosidjaik). ferulasavészterek Alkalmazás: kivonata csökkenti a tesztoszteron plazmakoncentrációját. gyanta. Mediterráneumban.és bélbetegségek kezelésére. Prunella grandiflora (L. n-docosanol). oleanolsav. Európában. köszvényes és neuralgikus panaszok esetében is.] afrikai szilva Pruni africanae cortex (Ph.és bükkelegyes erdőkben. szerves savak. Kaukázusban. VIII. oleanolsav. termés értékes gyümölcsként. továbbá ursolsav. avium) gyertyános tölgyesekben. szterol. népgyógyászatban még asthmatikus. gyümölcsben cyanidin-glikozidok. Ny-Ázsiában. 50% cserzőanyag. a fa magassága elérheti a 30 m-t is. magban 25-35% zsíros olaj. genistein. epimaslinsav). Ny-Ázsiában. Homeopathia. Fajtáit termesztik. klorogénsav.: Pygeum africanum Hook. Egyes alfajai elvadulhatnak. Primula vulgaris Huds. Prunus domestica L.: Primula acaulis (L. nyirkos szurdokerdőkben előfordul. gyomor. orvosi felügyelettel).) Honos trópusi Afrikában. – ROSACEAE (besztercei) szilva Pruni (domesticae) fructus . Prunella vulgaris L. 4. Dunántúlon és a Középhegységben vad alfaja (subsp.) Scholler et Jacq. levél homeopathiában. pentaciklusos triterpén-szaponin (ursolsav. levélben verbaszkóz és szedoheptulóz Alkalmazás: népgyógyászatban toroköblögető. ezen kívül népgyógyászatban idegi eredetű fejfájás és szívgyengeség ellen.] szártalan kankalin Primulae vulgaris radix Honos Európában. Nálunk fajtáit termesztik. – LAMIACEAE közönséges gyíkfű Cirkumpoláris. termesztése megoldható. mag olajat.doksi. Hatóanyag: zsíros olaj (sokféle zsírsavval). cianogen glikozid amygdalin Alkalmazás: kocsány diureticum.) Moench] cseresznye Cerasi stipes Cerasi folium Honos Kaukázusban. – ROSACEAE [syn.és anthocyanin-glikozidok.) Hill.hu Alkalmazás: secretomotoricus és secretolyticus hatása miatt expectorans bronchitisben. Védett. flavonoid. – PRIMULACEAE [syn. Dunántúlon nem ritka üde gyertyán. prunetin. alkalmas benignus prostata hypertrophia kezelésére. alifás alkohol (n-tetracosanol. időskori szívgyengeség terápiájában (gyógyszerek formájában is). crataegolsav. likőripari aromát szolgáltat. triterpén-szaponin. . Prunus africana Kalkm.Forrás: http://www.: Cerasus avium (L. Kertekben telepítik. évelő lágyszárú.: Cerasus vulgaris Mill. kvercetin. Hatóanyag: cseresznye és meggy kocsányában és levelében leucoanthocyanok.] meggy Cerasi nigri fructus Cerasi stipes Cerasi folium Honos Eurázsiában. Prunus cerasus L. per os prostata adenoma esetén (készítmény. aromadendrin. szterol (ekdizonoid). antidiarrhoeicum.

pektin. fenolkarbonsavak. karotinoidok. vértisztító. nyomokban cianogén glikozid (amygdalin. flavonoidok. anthocyanidinek. reumaellenes.) Moench] zelnice(meggy) Pruni padi cortex Honos Kaukázusban. étereik. ursolsav. Hatóanyag: levélben kb. P. trimetoxibenzoesav eudesminsav. szerves savak. magban zsíros olaj. kéreg népgyógyászatban orsóféreg és láz ellen. Prunus padus L. pektin. sedativum. virág enyhe purgans. pálinka stb. Kb.4% cianogén glikozid prunasin. flavonoidok. 1% amygdalin. továbbá fenolkarbonsavak. szterol. Homeopathia. virágban kvercitrin. Nálunk nem gyakori.és Közép-Amerikában. Országszerte gyakori. cukoralkohol. prunitrin. sambunigrin. oligoszaharidok. purgativum. 2% amygdalin. szterol. termés értékes élelmiszer. 45% zsíros olaj. homeopathiában. insititia Jusl.: Laurocerasus officinalis M.hu Honos Eurázsiában. hiperozid . degradált erdős-sztyepp. továbbá catechin.Forrás: http://www. aromaanyag. Kaukázusban. kb. Világszerte termesztik. Roem. – ROSACEAE kökény Pruni spinosae flos (DAC) = Acaciae germanicae flos Pruni spinosae fructus (= bacca) = Acaciae germanicae fructus (= bacca) Pruni spinosae radicis cortex Honos Kaukázusban.doksi. Hatóanyag: cukrok. – ROSACEAE [syn. Hatóanyag: 1. légzésstimuláló. tyramin. szerves savak. 15 m magas. cserzőanyag.. Hatóanyag: 1% amygdalin és izoamygdalin. arbutin. ártéri gyertyános-tölgyesekben megtalálható. áprilisban virágzik. néhol üde bükkösökben. – ROSACEAE kései zelnice(meggy) Pruni serotinae cortex = Pruni virginianae cortex Honos É.) Sieb. DK-Európában. fenoloidok. kéregben kb. izovaleriansav Alkalmazás: levél népgyógyászatban köhögési inger csillapító. 6% amygdalin. Európában. et Zucc. – ROSACEAE [Persica vulgaris Mill. cerasifera Ehrh. Cerasus avium (L. mert könnyen megbarnul (beszáradás 5:1). magban kb. mag olajat és keserű aromát szolgáltat. monomer és polimer leucocyanidin Alkalmazás: szirupként tüdőbetegségben és köhögéscsillapítóként. kb. P. gyökérkéregben prunetin. Európában. és hibridek) együtt. Prunus spinosa L.] babérmeggy Laurocerasi folium = Pruni laurocerasi folium Honos Kaukázusban. aszalva. rutin. élelmiszer (nyersen. ÉNy-Európában is megtalálható. szerves savak és észtereik. cserzőanyag. Ny-Ázsiában. flavonoid (naringenin). triptamin. hentriacontan.: Padus avium Mill. 2% amygdalin Felhasználás: enyhe laxans. nálunk is sok fajtáját gyümölcse miatt. Hatóanyag: prunasin. A virágot lombfakadás előtt gyűjtik és napon vagy mesterséges szárítóban kíméletesen szárítják. 1% ursolsav. közel 1% tannin. serotonin. Örökzöld díszcserjeként telepítik Magyarországon.. Ny-Ázsiában. aromaticum. Elvadul és meghonosodik. Homeopathia. benzaldehid. Prunus laurocerasus L. Hatóanyag: termésben cukrok. Homeopathia. gyümölcsben cyanidin-glikozidok. Prunus persica (L. gumianyag. Fajtáit termesztik rokonfajaival (pl. Gyakran díszfának ültetik. Prunus serotina Ehrh. enyhe spasmolyticum. scopoletin. cserzőanyag.). tannin Alkalmazás: készítmények formájában aromaticum. – ROSACEAE [syn. Márciusban. hentriacontanol. Ny-Ázsiában.] őszibarack Persicae flos Persicae folium Persicarum fructus Persicarum semen Persicarum cortex Honos Ny-Kínában. virágban kevés amygdalin. kék prunicyanin. gyanta Alkalmazás: tonicum. ahol termesztik is. kinasav. erdőszéli bozótosok társulás alkotója. p-kumársav. prunasin). cseresznyeszilva.

Közép-Amerikában. termésben cukrok. erősen secretolytikus. gyomor. Pteridium aquilinum (L. továbbá zsíros olaj. gyanta..: Cullen corylifolium (L. aphrodisiacum. psoralidin. bavachin.és tűlevelű erdőkben gyakori. állományalkotó páfrány.5-5 m magas.) Kuhn – DENNSTAEDTIACEAE sasharaszt Pteridii aquilini radix (= rhizoma) Pteridii folium (= herba) Kozmopolita. dictamnin. – FABACEAE [syn. gyógyszerek formájában orvosi ellenőrzéssel. Uragoga ipecacuanha (Brot. VIII. 4. skimmianin. D-Amerikában.: Cephaëlis ipecacuanha (Brot. chalkon (izobavachalkon. Indokínában. diureticum. kb. 40 cm magasra növő. külsőleg leucoderma. még hidroxilunin.. elágazó félcserje. a sajátos ízű gyümölcs éretlen állapotban hasonlóan. évelő. gyökérkéreg népgyógyászatban lázcsillapító. Nagy adagban mérgező.és torokecsetelésre. Mészkerülő lomb. Ph. (costa-ricai ipekakuána) is.és bélmegbetegedések esetén).és sesquigaven-szeszkviterpen. hánytató. 4. pl. Arab-félszigeten. flavonoid (bavachinin.] valódi hánytatógyökér. szirupként elkészítve purgans és anthelminticum. ellagsav gentiobiosid amritosid. gyantaszerű guafin. Psychotria ipecacuanha (Brot. (levélben hasonlóan sokféle. diaphoreticum. antibakteriális. – MYRTACEAE guáva Djamboe folium = Psidii folium Guajavae fructus = Psidii fructus Djamboe cortex Honos Mexikóban. benne furokumarin psoralen. 20% illóolaj. vitaminok Alkalmazás: levél és kéreg adstringens (főleg hasmenés ellen. Eur. laxans. limonen. szerves savak. Ph. továbbá kevés iridoid izokinolinglikozid ipecosid és származékai.doksi. purgans.4% illóolaj (eugenol. ursolsav. népgyógyászatban a présnedv fogíny-. Kb. diureticum. guajaverin).) Rich. caryophyllen). Hg.) Honos Brazíliában. Psidium guajava L. . Hatóanyag: kinolin alkaloid kokusaginin. ptelefructin stb.. Ph. Hg. maculosidin. mellékalkaloid pl. 8 m magasra is megnövő fa vagy kisebb cserje. cadinil. amritosid. Eur. VIII. VIII. alkilfenol bakuchiol. D-Amerika nyugati részén. Hg.) Ipecacuanhae tinctura normata (Ph. izopsoralen (= angelicin). Hg.) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Ph. kéregben 11-15% tannin. száj. hasmenés és asztma ellen. Eur. az Alföldön ritkább. nálunk díszcserje (fa). Termesztik is.8-4% izokinolin alkaloid emetin és cephaelin. Hatóanyag: 1. továbbá furokumarinok Alkalmazás: tonicum.. aromaanyagok. ptelefolin.hu Alkalmazás: termés adstringens.) Ipecacuanhae pulvis normatus (Ph. cserzőanyag. 1. egyéves lágyszárú.) = Ipecacuanhae radix et rhizoma (Ph. Hatóanyag: levélben flavonoidok (kvercetin-glikozidok. Hg. Kínában. Homeopathia. Hivatalos drogot szolgáltat a Cephaëlis acuminata Karst. guajacolsav). virág enyhe laxans. citotoxikus. tonicum. 0. 1 méteres. Psoralea corylifolia L.) Baill. Ptelea trifoliata L. 4. szaponin (pl. friss virágot homeopathiában is. flavonoidok. Eur. kb.. izobavachin). ipekakuána Ipecacuanhae radix (Ph. ptelein. – RUTACEAE hármaslevelű alásfa Pteleae trifoliatae radicis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. balfuorodin). diureticum. chromenochalkon bavachromen) Alkalmazás: stomachicum. psychotrin. psoriasis ellen és lepra kezelésére. 8% pirogallol-cserzőanyag . nagy termetű. Kb. 30-40% keményítő Alkalmazás: expectorans. 4. anthelminticum.) Medik. Indiai-szubkontinensen.. csak készítmények. VII.Forrás: http://www.] malájtea Psoraleae fructus Honos ÉNy-trópusi Afrikában.) Stokes és más Psychotria fajok – RUBIACEAE [syn. vértisztító. Hatóanyag: kb. VIII. termesztik is. Ph. leucocyanidin.

Elő-Ázsiában. teafestő. f. lobata (Willd. antidysentericum. illóolaj (50%-a cedrol) Alkalmazás: tapasz.14% illóolaj. Ptychopetalum olacoides Benth. kb. DNy Csendes Óceániában. Malajziában. galluszsav. homopterocarpin.) Maesen et Almeida [syn. Homeopathia. szteroid ekdizon és származékai. levélben cianogén glikozidok. – OLACACEAE Honos É-Brazíliában.) Maesen et Almeida [syn. 2% izoflavon-glikozid puerarin. fenolkarbonsavak. stilben pterostilben.: Inula pulicaria L. szterol.Forrás: http://www. antipyreticum. santal.5% flavonoid. gyantasavak. Malajziában. 7% tannin. K-Ázsiában. népgyógyászatban impotencia ellen tonicum. daidzin. lehet fejfájás csillapító. – FABACEAE kelet-indiai kinofa Kino Honos Indiai-szubkontinensen.18% illóolaj. továbbá szeszkviterpének. Indokínában. szaponin Alkalmazás: rhizoma gyomorhurut esetén antidiarrhoeicum. Pulicaria dysenterica (L.) Gärtn. aphrodisiacum. farészben szeszkviterpén-alkohol pterocarpol.: Pueraria lobata Ohwi] Honos Kínában. szterolok Alkalmazás: krónikus rheuma. antibakteriális. pterocarpin.) Merr. Pterocarpus marsupium Roxb.] parlagi bolhafű Pulicariae herba = Conyzae minoris herba . oleanol-származék. izomrelaxans. Hatóanyag: gyantaszerű Kinoban 70-80% kinotannin. Indokínában. füstölő. Dunántúlon szórványos. Ausztráliában. – FABACEAE vörös-szantálfa Santali lignum rubrum Honos Indiai-szubkontinensen. pentosen-nyálkaanyag. aldehidek. Pterocarpus santalinus L. legelőkön. fogpor. flavonoidok. chinensis (Willd.hu Hatóanyag: gyökértörzsben 0. termesztik Távol-Keleten a Fülöp-szigetekig. szájvíz. 0. keményítő. cardialis arrythmia és angina pectoris esetén.: Pueraria thomsonii Benth. 0. nedves réteken. var. É-Afrikában. az Alföldön gyakoribb. Pulicaria vulgaris Gärtn. gyökérben poliinek. A fatest sötétbíbor. keserű pteraquilin glikozid. eudesmol Alkalmazás: adstringens. 7% catechin-cserzőanyag. Ptychopetalum uncinatum Anselmino Honos É-Brazíliában. dyspepsia esetén. Hatóanyag: piros festékanyag izoflavon és genistein-származékok santalin (santalin A. C) Alkalmazás: antihypertensiv.] Honos Kínában. B. Indiai-szubkontinensen. 0. ideges panaszok. gegen Puerariae radix Hatóanyag: kb. Guajanában. kevés illóolaj. B). – ASTERACEAE réti bolhafű Conyzae mediae herba = Suedensis herba = Arnicae suedensis herba Conyzae mediae radix Honos Európában. – FABACEAE var. Pueraria montana (Lour. 7-8 m magas. levél népgyógyászatban reuma esetén. pterocarptriol. antidysentericum. fojtóbab.doksi. eudesmol. – ASTERACEAE [syn. izopterocarponol. évelő (nálunk inkább egyéves) lágyszárú. timol-származékok Alkalmazás: korábban bőrbetegségekre. Hatóanyag: herbában acetofenon brevifolin. továbbá szaponin (oleanan-típusú kudzusapogenol A. muira-puama Ptychopetali lignum Hatóanyag: behensav-észterek. gyomtársulásokban.6 m-re is megnőhet. cyptomeridiol.

védett. kevés tannin. kisebb termetű. kovasav. hasmenés elleni szer népi használatban. egyéves lágyszárú. fenolkarbonsav (pl. Ép tőleveleit 3 cm-es nyéllel elvirágzás után. 25 % hidrolizálható cserzőanyag. diureticum. Hatóanyag: kéregben 0.Forrás: http://www. fenyvesekben szórványosan. ennek fele gallotannin. Etiópiában. felső légúti megbetegedésekben hurutoldó. 28% cserzőanyag. betulinsav). féregűző is. Hatóanyag: alifás monoterpén cosmen Alkalmazás: inszekticid. a herbát virágzáskor szedik. É-Afrikában. évelő lágyszárú. Punica granatum L. Indiai-szubkontinensen. Pulsatillae herba Hatóanyag: protoanemonin. nyílt homokpuszta gyepekben ritka. évelő lágyszárú fajok. Ny-Ázsiában. virágban pelargonidin-glikozid. szaponin (ursolsav. anemonin és származékai.5-0. kb. Köves hegylejtőkön. a termésben delphinidindiglikozid. szaponin. Szellős helyen szárítják (beszáradás 5:1). – PYROLACEAE kereklevelű körtike Pyrolae rotundifoliae herba Cirkumpolárisak főként az északi féltekén.] leánykökörcsin Honos Közép-. áprilisban virágzik. flavonoidok. migrén esetén. Nálunk iszapos és szikes talajokon. kb. Mindkettő faj védelemre szorul. Sztyeppréteken szórványosan található.) Gams] pettyegetett tüdőfű Pulmonariae (maculosae) folium Pulmonariae herba (DAB) Honos főleg Közép-Európában. Pulmonaria officinalis L. – PUNICACEAE gránátalma Punicae granati cortex = Granati cortex Granati fructus Granati flos Granati fructuum cortex = Punicae granati fructidis cortex Honos Kaukázusban.és É-Európában. – RANUNCULACEAE [syn. kb.: Pulmonaria maculosa (Liebl. pseudo-pelletierin. terméshéjban kb. – BORAGINACEAE [syn. homeopathia. évelő lágyszárú. terméskéreg adstringens a népgyógyászatban colitis.doksi. 5% tannin Alkalmazás: régebben sedativum fájdalmas görcsök.hu Honos Európában. neurosis. citromsav. Márciusban. szitoszterol. utóbbi még ritkább. előbbi a Dunántúlon adventív. allantoin. Homeopathia.] fekete kökörcsin Honos Közép-Európában. diaphoreticum (rheuma és köszvény kezelésében). piros terméshús vitamindús.) Mill. delphinidin. 15% tannin Alkalmazás: diureticum. metilarbutin. mészkerülő elegyes erdőkben található. klorogénsav). 34% nyálka-poliszaharid. rozmarinsav. Cserje. É-Afrikában. Pulsatilla grandis Wender. védett.és Közép-Ázsiában. adstringens. Gyertyános tölgyesekben és bükkelegyes üde erdőkben helyenként gyakori. Pyrola chlorantha Sw.: Pulsatilla pratensis (L. Homeopathia. Ny. de védelemre érdemes. egyéb szerves savak és észtereik. cukrok. emmenagogum. dysenteria esetén. neuralgia. vitaminok Alkalmazás: kéreg anthelminticum. szaponin.7% piperidin alkaloid pelletierin. kb. évelő lágyszárú. Esetleges alkaloid-tartalma miatt huzamos használatát nem ajánlják. Hatóanyag: 4-8% arbutin. nyomokban alkaloid pirrolizidinek Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. 4% cserzőanyag. ízletes.: Pulsatilla vulgaris Mill. Gyűjtéskor a termőhelyet kímélni kell! Hatóanyag: nyálka-poliszaharidok. gyomtársulásokban gyakori. virág adstringens diarrhoeában. – PYROLACEAE zöldvirágú körtike Pyrolae chloranthae herba Pyrola rotundifolia L. K. Pulsatilla nigricans Störck [syn.és pelargonidin-glikozid. nálunk védett helyeken és üvegházban termeszthető. .

doksi. [syn. quercin. Ny-Ázsiában. depurativum (tincturaként is). amarum. Bolíviában. leucocyanidin. klorogénsav és származékai. pentaciklusos szaponin glutinol. Hg. 4. Homeopathia. Hg. 7% tannin. – ROSACEAE körte(fa) Pyri communis fructus Honos ősei Eurázsiában vannak. Q Quassia amara L. homeopathiában. 10% szaponin. fog-.: Quercus sessiliflora Salisb. neoquassin. Hatóanyag: kb.Forrás: http://www.és catechintannin. örökzöld fa. farészben kondenzált galluszsav-észter típusú cserzőanyag (castalagin. 37% keményítő. savas bisdesmosid-típusú quillajasavglikozidok.) Liebl. Galla turcica) Honos DK-Európában. (Gubacsdarázs: Cynips tinctoria Hartig) Hatóanyag: gubacsban 40-60% hexa-hepta-galloil-glükóz típusú gallotannin (kínaiban akár 75%) Alkalmazás: szájüregi sebek. kvercetin. más Quercus fajok – FAGACEAE kurdisztáni tölgy Quercus galla (= Galla. Quillaja saponaria Mol. 0. Helv. leucodelphinidin. változatait széles körben termesztik. külsőleg toroköblögető krónikus bronchitisnél. phlobatannin. Kaukázusban. cukoralkohol. 6% fehérje. kb. 18-hidroxiquassin Alkalmazás: tonicum.. acetilarbutin (pyrosid). obstipans (állatgyógyászatban is). A makk pirítva (Quercus semen tostum) kávépótló. 15% zsíros olaj. Eur. – SIMAROUBACEAE keserű kvasszia(fa). légyölőfa Quassiae lignum Quassiae cortex Honos Mexikóban. főleg pentaciklusos triterpén. Kaukázusban.és szájöblögető. termesztik még Hindusztánban és D-Európában. – ROSACEAE panamakéreg Quillajae cortex (ÖAB. Ph. D-Amerikában.15%).. pektin. Cserje habitusú. flavonoid. 15% cserzőanyag Alkalmazás: expectorans. laxans (szirupként is).1-0. Kaukázusban. szaponin. Ph. Kéreg korábban egyes helyeken söriparban komló helyett. DAC) Honos Chilében.] kocsánytalan tölgy Honos Európában. 15-18 m magas. Hatóanyag: kb. 2-5 m magas fa vagy cserje.. gyulladt íny. aphták ecsetelésére tincturaként. Quercus petraea (Matt. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-mono. VII. vescalin) Alkalmazás: adstringens. száj. Quercus robur L. Főleg a Dunántúlon és a Középhegységben erdőalkotó. – FAGACAE [syn.és fejbőrápoló szerekben. levélben 6-11% cserzőanyag. nedves lomberdőkben gyakori.) Quercus semen Quercus folium Quercus lignum Hatóanyag: kéregben 8-20% gallo.és -triglikozid). Magban (makkban) ciklusos cukoralkohol quercit. Homeopathia. catechin. Ph.25% seco-triterpén quassin (= nigakilacton G. kb.hu Pyrus communis L. Ny-Ázsiában. 0. Galla halepensis. táplálék. catechin. Dunántúlon és a Középhegységben száraz. cyclit. vescalagin. szteroid-szaponin hidroxi-dammarenon. magban amygdalin Alkalmazás: diureticum. . castalin.: Quercus pedunculata Ehrh. VIII.] kocsányos tölgy Honos Európában. Ny-Ázsiában. arbutin. Peruban. Quercus infectoria Olivier. garat. Quercus cortex (Ph. vérzéscsillapító (főleg külsőleg). alakköreit.

anemoninsav.) Benth. É-Afrikában.6 m. É-Afrikában. heterophylla Roem. Szibériában. 0. Indiai-szubkontinensen. USA-ban. bronchitis. bokrosodó cserje.és epeutak betegsége és bronchitis esetén. ajmalin (ajmalin. melyek csak orvosi rendelvényre adhatók. Kaukázusban. Üde és nedves réteken. Hatóanyag: glikozinolát (pl. (Hatóanyag kinyerése szempontjából felhasználják még: R. Kétéves. Mocsári és iszaplakó társulásokban gyakori. glükoputranjivin) Alkalmazás: antibakteriális. dyspepsia. – GESNERIACEAE enyves kuszagyűszű Rechmanniae glutinosae radix . Kaukázusban. szaponin. 50-féle). bomlástermékei anemonin. piros gyökérben anthocyan (raphanusin) Alkalmazás: diureticum. Rehmannia glutinosa (Gärtn.5-1 m magas. Mediterráneumban. Dunántúlon elég gyakori. – BRASSICACEAE retek Raphani hortensis (= sativi) radix = Raphani nigri radix Honos Ázsiában. et Hook. vomitoria Afzel. köszvény és reuma esetén. Elterjedt Európában. Homeopathia. deserpidin. expectorans. Homeopathia.hu R Ranunculus acris L. cholereticum. corynanthenin vagy raubasin (raubasin = ajmalicin. yohimbin).. magassága kb. a Tiszántúlon ritka. Hatóanyag: protoanemonin származék ranunculin. tetraphylla L. Nálunk gyomtársulásokban elég gyakori.) Hatóanyag: 1.). – RANUNCULACEAE réti boglárka Ranunculi acris herba = Ranunculi pratensis herba Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. Indiai-szubkontinensen. vaskos. Évelő lágyszárú. Malajziában. szintén termesztett. népgyógyászatban friss leve cholecystopathia. egyéves lágyszárú.. virágban xantofillok Alkalmazás: mérgező mindegyik. sedativ és neuroleptikus gyógyszereket gyártanak. Indokínában. Konyhakerti zöldségnövény.) DC. raphanol stb. izoanemoninsav.) Steud. – APOCYNACEAE indiai vérnyomáscserje Rauwolfiae radix (DAB) Rauwolfiae folium Honos Kínában. niger (Mill. Ranunculus bulbosus L. Európában. – RANUNCULACEAE torzsika boglárka Ranunculi scelerati herba = Ranunculi palustris herba = Ranunculi aquatici herba Honos Ázsia mérsékelt égövi részein. Raphanus sativus L. Kanadában. hirsuta Jacq. – BRASSICACEAE repcsény retek Raphani raphanistri herba Honos Ny-Ázsiában. Elterjedt az egész országban. serpentinin. R. É-Afrikában.doksi. sarpagin (sarpagin. Zavart gyepekben fordul elő. R.Forrás: http://www. fő típusok: yohimbin (reserpin. R. Kaukázusban. Ny-Ázsiában. pleuritis. máshol szórványos. szinapin. fél méter magasra is megnő. A fekete retek a subsp. 0. raupin) Alkalmazás: kivont alkaloidokból antihypertensiv. népi használatban egyes krónikus bőrbajokban. et Schult. Rauvolfia (Rauwolfia) serpentina (L. serpentin. Ranunculus sceleratus L. Raphanus raphanistrum L.vagy kétéves lágyszárú. csöves lágyszárú. alstonin). Egy. rauwolfinin).5-3% indol-indolin-alkaloid yohimbanok (kb. máj. – RANUNCULACEAE gumós boglárka Ranunculi bulbosi herba Ranunculi bulbosi radix Honos Európában. Hatóanyag: glikozinolátok (glükobrassicin. Homeopathia.

extractumok formájában diureticum. B. – RHAMNACEAE varjútövis benge Rhamni catharticae cortex Rhamni catharticae fructus (DAB) Honos Európában.). speciális iridoid rehmaglutin A és iononglikozid rehmaionosid A-C Alkalmazás: antipyreticum. Hatóanyag: kb.) Rhei pulvis Hatóanyag: 4-6% hidroxiantracén-származék rhein (60-80%-a antrakinon-monoglikozid.doksi.5% antrakinon-glikozid (emodinprimverosid.és DNy-Európában. Magas. 11-dezoxialoin) Alkalmazás: laxans. frangulin. ajugol.hu Honos É-Kínában. Hg. flavonoidok. Ny-USA északi és déli részein. 2% glükofrangulin. termés is.. aloin A. hibridnek tartják. Magyarországon termeszthető. Homeopathia. tonicum. Hg.: Frangula purshiana DC. évelő lágyszárú. Ph. stomachicum. Hatóanyag: iridoid-glikozid catalpol. Ph. évelő lágyszárú. Indokínában. rehmanniosid D-nek enyhe hypoglykaemiás hatása van. chromonok. chrysophanolok. VIII. tannintartalma miatt kisebb dózisban antidiarrhoeicum. nagyobb adagban hashajtó. emodinok. anthelminticum.: Rheum x hybridum Murray] . évelő lágyszárú. G. a barbarin (a vadrezedában glikozinolát glükotropaeolin) Alkalmazás: népgyógyászatban diaphoreticum. Cserje vagy fa. rehmanniosid A-D. Homeopathia. termés népgyógyászatban még diureticum. oligomer procyanidinek. Rheum rhabarbarum L. chromanonok Alkalmazás: főleg pora laxans. 10-25%-a diantron-glikozid). Kétéves lágyszárú. az Alföldön szórványos. évelő lágyszárú. É-Afrikában.Forrás: http://www. Rhamnus cathartica L. dismenorrhoea esetén. Indiai-szubkontinensen. mint enyhe hashajtó. glükoluteolosid. 4. – RESEDACEAE festő rezeda Luteolae herba = Resedae luteolae herba Luteolae radix Honos DK. – POLYGONACEAE [syn. Hatóanyag: flavonoid (luteolin. a R. glikozinolát glükobarbarin és fenil-oxazolidinthion bomlásterméke. Útszéli gyomtársulásokban (közönséges mindenhol a vadrezeda. Hatóanyag: kéregben 2-2. számos gyógyszer hatóanyaga. Rheum officinale Baillon – POLYGONACEAE orvosi rebarbara Honos D-Kínában. nálunk nem gyakori konyhakeri növény. izorhamnetin. gingivitis esetén gyulladáscsökkentő gyógyszerekben. B. Ny-Ázsiában. cardiotonikus. galloilglükóz). Erdeinkben helyenként gyakori. rhamnonigrin. sedativum. 4. kínai rebarbara Honos É. frangulin). 8% hidroxiantracén-származék (cascarosid A. – POLYGONACEAE [syn. stomatitis.. É-Afrikában. termésben kb. luteolosid. Reseda luteola L. Rheum palmatum L. éretlen termésben szaponin Alkalmazás: kéreg népgyógyászatban laxans. Hg. Eur. – RHAMNACEAE [syn. Eur. Többnyire 3 m magasra növő cserje. physcionok. VII. heterodiantronok. antifungális. lindleyn).) = Rhei rhizoma (= radix) (Ph. emodinanthranol-glikozidok. kevés apigenin.) = Cascarae sagradae cortex Honos Ny-Kanadában. Rheum rhaponticum L. Külsőleg orrüreg fertőzéses betegség. vértisztító. J. lutea L. kempferolglikozid stb. aucubin. Magas (kb. C. gyulladáscsökkentő. VIII. Cooper] kaszkarabokor Rhamni purshianae cortex (Ph. melittosid. Nálunk is termeszthető. Rhei radix (Ph. ez is felhasználható). D.. Ázsia mérsékelt égövi részein.: Rheum x hybridum Murray] hullámoslevelű rebarbara Rhei japonici rhizoma (= radix) Honos K-Ázsiában. flavonok. Rhamnus purshiana DC. továbbá tannin (gallotanninok. festőanyag. a Középhegységben és a Dunántúlon nem gyakori. flavanok.és ÉNy-Kínában. diureticum. erőteljes növekedésű. antirheumaticum. valamint fenilbutanonok (pl. 2 m).

Rhododendron ferrugineum L. 18% cserzőanyag Alkalmazás: fejfájás csillapító. VII.] sárga rododendron. Hg.és hólyagpanaszokban. Hatóanyag: agaróz.: Rhinanthus crista-gallii L. Hatóanyag: illóolaj. Ahnfeltia plicata. Rhodophyta – ALGAE vörösmoszatok: Gelidium fajok. tabletta-. 1-2 m magas cserje. Hatóanyag: sok más rododendron fajjal együtt mérgezőek. Hg. Eur. Áttelelő pozsgás.és DK-Európában.] illatos rózsásvarjúháj Rhodiae radix Honos Európában. Üde és nedves réteken országszerte gyakori. 4. Sok díszfajta ebből származtatható. sárga alpesirózsa Rhododendri folium Honos K-. magas oxalát tartalma miatt gyermekeknek és vesekőbetegeknek ártalmas lehet. toxikus acetilandromedol. Ribes nigrum L.) L. utóbbiban még flavonoidok. Nálunk ez sem található vadon. Ázsia mérsékelt égövi részein. egyéves lágyszárú. salidrosid. Közép. valamint kb. 20% cserzőanyag Alkalmazás: tinctura formájában orvosi javallatra ágybavizelés és hasmenés ellen.) Scop.hu közönséges rebarbara Rhapontici radix Honos Közép-Ázsiában. Homeopathia. dezoxirhaponticosid Alkalmazás: enyhe hashajtó. – CRASSULACEAE [syn. reumás panaszok esetén. Eucheuma spinosum és más fajok agar Agar (Ph. Rhus aromatica Ait. más szaponin-glikozid.: Sedum rosea (L. 1-2 m magas. 0.és kávésav Alkalmazás: homeopathia. menorrhagiában. amyrin. népgyógyászatban tonicum. Rhodiola rosea L. Dísznövényként telepíthető.Forrás: http://www. fenolkarbonsavak Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum köszvényes. rosiridin (aglikon rosiridol). Ph. Hatóanyag: kb.) = Agar-Agar (Ph. 5% stilben-glikozid rhaponticosid. több más faj homeopathiában. hibrid változatait kertekben inkább termesztik (főzeléknek. Rhododendron luteum Sweet – ERICACEAE [syn.doksi.) lichenoides. Hatóanyag: aucubin (aucubosid. Kaukázusban. esetleges ösztrogén hatásukat is figyelembe kell venni. Honosak Csendes. kb. szterol. – SCROPHULARIACEAE [syn. Magyarországon nincs. flavonoidok. – GROSSULARIACEAE fekete ribiszke . laboratóriumi táptalaj készítéséhez. Rhinanthus minor (Ehrh. Gracillaria Gymnogongrus grifithiae. bokros cserje. gyógyszertechnológia (emulzió-. Azalea pontica L.és Indiai-Óceánban. – ERICACEAE erdélyi havasszépe Rhododendri ferruginei folium Honos DK-Közép-Európában (Alpok. előbbiben arbutin (ericolin). kompótnak) Hatóanyag: mindkét gyökérdrogban antrakinonok. 10-35 cm magas.. évelő lágyszárú.07% illóolaj. – ANACARDIACEAE kanadai szömörce Rhois aromaticae radicis cortex Honos É-Amerikában. rhinanthin). agaropektin Alkalmazás: enyhe laxans. VIII. klorogén. tyrosol. vese.] csörgő kakascímer Cristae gallii herba Honos Európában. Ny-Ázsiában. Kárpátok). kenőcselőállítás). Kis termetű. ursolsav. továbbá rhododendrin (= betulosid).

farnesol. szerves savak. Kaukázusban. törpe fajtáit régebben Magyarországon is termesztették. . vírusellenes. fontos mézelő fa. VIII. erdőszéleken.) Rosae (= Cynosbati) semen Honos Európában. illatszeripar. robigenin). Ribes rubrum L. szabadgyök-fogó. kéreg homeopathia. Indiai-szubkontinensen. kéregben erősen mérgező toxalbumin-lektin robin és phasin. majd szobahőmérsékleten. forgatással szárítják (beszáradás 5:1). karotinoidok. nemesített fajtáit ültetvényekben telepítik. Robinia pseudacacia L. antibakteriális. Rosa canina L. apigenin).) Honos Afrikában. vérszegénység ellen is hatásos. a mérsékelt éghajlaton sokfelé (Ázsiában. KisAlföldön Szigetköz) liget. Ny. majd vékony rétegben. termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. illóolaj (anthranilsav-metilészter. tüskementes tokkal rendelkező. pseudofructus cum seminibus (Ph.és szeszkviterpének). 3% ricint és kevésbé mérgező piridin alkaloidot. terpineol). szirup ízesítő gyógyszerészeti készítményekben. Ph.. acaciin. 4. 2 m magasra is megnő.és láperdőiben szórványosan található. cyanin és cyanidin-glikozidok Alkalmazás: friss préslé antioxidáns. kb. 1-2 magas cserje. Hg. jó homokkötő. ilyenkor szedik le a frissen kinyílt virágokat. nyomokban illóolaj (mono. emeticum.). védett. Ricinus communis L. Hg. – GROSSULARIACEAE piros ribiszke Ribis rubri fructus Honos Ny-Európában. pektin. VII. Homeopathia (nyers mag!). 1-2 m magas cserje vagy fa. bozótosokban mindenhol gyakori. ricinint tartalmaz. Hg. termése júliusban. olajos injekciók gyártásához) alkalmazható. – ROSACEAE csipkerózsa.. cserjésekben állományképző. Főleg áprilisban virágzik. VIII.hu Ribis nigri folium (DAC) Ribis nigri fructus Ribis nigri gemma Honos Európában. levél aromaticum. levélben flavonoidok (acacetin. prodelphinidin). terméséből készült lé. – FABACEAE fehér akác Robiniae pseudacaciae (= acaciae) flos Robiniae pseudacaciae cortex Robiniae pseudacaciae folium Honos USA keleti és középső részén. Ázsia mérsékelt égövi részein. Virágzás idején vagy közvetlenül utána szedik le leveleit.doksi. Vadon az Alföld (pl. VII. egyéb flavonoid (pl acaciin. nerol.) Ricini oleum hydrogenatum Ricini oleum virginale (Ph. fenolkarbonsavak Alkalmazás: levele és rügye diureticum (előnyösen kálium-visszatartó). antioxidáns. pseudofructus sine seminibus (Ph. 0. 4. Hatóanyag: mag erősen mérgező toxalbumint. Egyes. 0.5% flavonoid (kvercetin-. Hatóanyag: cukrok. Eur. acacetin. Hatóanyag: virágban flavonoid-diglikozid robinin. kempferol-. szellős helyen szárítják (beszáradás 5-7:1). inszekticid. oligomer proanthocyanidinek (pl.és izorhamnetin-glikozidok). Különösen mérsékelt égövi országokban Eurázsiában is elterjedt. augusztusban érik.Forrás: http://www. a kb. gyepűrózsa Rosae pseudo-fructus (Ph. antiphlogistikus. társulásközömbös. lekvár vagy bor ugyancsak antioxidáns. Hg. benzilalkohol. Termeszthető. fungisztatikus.és Közép-Ázsiában. Magyarországon nemesített fajtáit sokfelé telepítik. Ph. É-Amerikában) termesztik. Májusban virágzik. linalool. VII. É-Afrikában. myricetin. enyhe antihypertensiv. Tüskés cserje.01% illóolaj Alkalmazás: virág aromaticum. továbbá gyógyszertechnológiában (pl.) Rosae (= Cynosbati) pseudofructus (= fructus). 40-70% ricinusolaj (előbbiektől mentesített zsíros olaj) különleges zsírsava a ricinolsav Alkalmazás: kivont és tisztított zsíros olaj erősen laxans. Hg. Hatóanyag: kb. – EUPHORBIACEAE ricinus Ricini semen Ricini oleum (Ph. Eur. A kérget kora tavasszal gyűjtik a fiatalabb ágakról (beszáradás 3:1).

Más fajok is hasznosak.Forrás: http://www. limonen. 10% zsíros olaj. mindegyik gyűjthető. purpuringlikozid. szörp készül belőle.5% illóolaj (15-30%-a 1. Festőanyag. leginkább: R. Rubia tinctorum L. amíg kemény az áltermés fala. Indiai-szubkontinensen. külsőleg fürdőkbe. gallica L.35% diterpénfenol carnosolsav és oxidációs laktonszármazékai (carnosol = picrosalvin. Eur. flavonoidok. kertekben telepített. geraniol. ún. citronellol. β-karotin stb. Hatóanyag: 0. lekvár.03% illóolaj. cyanin. nerol. camphen. nyálka-poliszaharid Alkalmazás: meghűlés. kvercitrin. csak védett. frissen és szárazon fűszer.) Rosmarini aetheroleum (Ph. grippe esetén vitaminpótló (C-vitamin. bornil-acetát.2% (vagy több) aszkorbinsav. Ny-Ázsiában. mérsékelt égövi Ázsiában. szem és garat öblögetésre. 0. 4. Kertekben sokfelé megtalálható. Hg. aromaticum. reumára. αpinen. gallotannin. mikroelemek. laxans (szerves savak. munjistin. Különösen Bulgáriában nagy ültetvényekben termesztik. továbbá flavon (genkwanin. spasmolyticum. x R. 10-24% cserzőanyag. 15% pektin. nyomokban illóolaj. bársonyrózsa Honos Európában. rosmanol). Aszmagtól mentesítve (kézzel vagy erre szolgáló. carminativum. menstruációs panaszokban. pektin). – LAMIACEAE rozmaring Rosmarini folium (Ph. Az álterméseket kocsány nélkül augusztus végétől az első deres napokig gyűjtik.2% illóolaj (geraniol. Rosae flos (= petalum) Hatóanyag: friss sziromlevélben kb.). Aszmag népgyógyászatban diureticum vese. kámfor.8-cineol. stomachicum. p-cymen.és ursolsav-származékok Alkalmazás: cholereticum. 0. homeopathia. Rosa gallica L. – ROSACEAE százlevelű rózsa Honossága sokféle hibridformája miatt nagy vonalakban Eurázsiára tehető. Nálunk az enyhébb teleket átvészeli. VIII. Rosmarinus officinalis L. alpesi rózsa. A csipkerózsa májusban. illóolaja illatszeriparban. továbbá borneol. Hatóanyag: levelekben 1-2. 4:1 “csipkehús”). kb. Sok formája. parlagi rózsa. fajtája ismert.). szerves savak. aszmagban kb. luteolin.és kozmetikai ipar. karotinoidok (rubixantin-izomérek. népgyógyászatban hasmenés. VII.). pollenben karotinoidok Alkalmazás: adstringens. pseudopurpurin. enyhe diureticum. júniusban virágzik. geranial. gyümölcsíz. foszfolipid. Rosa x damascena – ROSACEAE (R. Kaukázusban. vérhas és tüdőhurut esetén. főként rozmarinsav. citral stb. alizarin Alkalmazás: bakteriosztatikus (Staphylococcus aureusra). nerol Alkalmazás: illatszer. nálunk nem fordul elő. torokés melltájéki panaszok esetén. Rubia cordifolia L. kb. likőriparban. pendulina L. Évelő lágyszárú. Illatszeripar. száj.. diosmetin) és flavonglikozidok. caryophyllen. a “bolgár rózsaolaj” fő összetevői: feniletilalkohol. purpuroxanthin. spasmolyticus kólikában. kb. terpineol. Hatóanyag: antrakinon purpurin. Indokínában. Ph. eucalyptol stb. eugenol.. anthocyanok. egyes illóolajokban 20-50% kámfor. 0. – RUBIACEAE festőbuzér Rubiae radix . Ny-Ázsiában. Hg.) Honos Mediterráneumban. linalool. Rosa x centifolia L. aszmagoló géppel kettévágva és kitisztítva) vagy egészben hagyva szellős helyen kiterítve vagy műszárítón szárítják (beszáradás 2:1 egész csipkebogyó. – RUBIACEAE indiai buzér Rubiae cordifoliae radix et rhizoma Honos Afrikában.2 % illóolaj. moschata Herrm) damaszkuszi rózsa Rosae aetheroleum Honossága hibrideredete miatt részben ismert.és hólyagbántalmak esetén. citronellol.hu Több kisebb fajra bontható. Malajziában. 1 m magas cserjévé fejlődik. örökzöld. déli helyeken érdemes telepíteni. rovarűzőként. 3% Lamiaceae-cserzőanyag kávésavdepszid. lycopin.doksi. cserzőanyag. triterpén oleanolsav. flavonoidok). ekcémára.2-1. Homeopathia. Hatóanyag: virágban 0. lepra ellenes. sok díszfajtája kertekben kedvelt Magyarországon is. cukor.

Mediterráneumban. depurativum. Termesztik. Közép. Rubus idaeus L. fodros lórom Rumex obtusifolius L. Gyökérben cserzőanyag. cukrok. erdőszéleken. Nálunk vadon a Középhegységben és a Dunántúlon erdővágásokban különösen gyakori lehet. antidiarrhoeicum. aszkorbinsav. ribiadin. Nyár elejétől virágzik. szellős helyen szárítják. Évelő lágyszárú. munjistin. lekvár stb. oxálsav. pektin Alkalmazás: mint szedernél. antidiarrhoeicum. fruticosus L. iridoidlakton asperulosid Alkalmazás: húgyúti és vesebetegségekben. szeder.Forrás: http://www. A terméseket hamvaskék állapotban szedik. Ázsia mérsékelt égövi részein. különösen kőképződés esetén (gyógyszerek formájában). nemesített fajtáit telepítik. pektin. Hatóanyag: 2-3. Hatóanyag: mint szedernél.hu Honos K. Homeopathia (gyökér is). – POLYGONACEAE lósóska. antioxidánsokban gazdag. purpuroxanthin). A levelet árnyékos helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). erdőszéleken találunk. alkoholok és észterek. dimer ellagitannin. – POLYGONACEAE mezei sóska Rumicis acetosae herba Kozmopolita. koffein tartalmú tea legjobb pótlója. A vad szeder (R. alkoholok. flavonoid (kvercitrin. a gyümölcsből készült szirup kanalas gyógyszerek ízjavítójaként gyógyszerészeti előiratokban hivatalos. antioxidánsokban gazdag.8% szaponin villosin Alkalmazás: adstringens. ruberythrinsav. továbbá aroma anyag (hexenol és hexenal származékok). garatöblögető.8 m magas. Hatóanyag: kálium-oxalát. nagyobb állományokat főleg vágásterületeken. Gyökér népgyógyászatban antidiarrhoeicum. galluszsav. Nyers gyümölcse vagy a szederlé és a szederlekvár vitaminokban. tonicum. észterek. l. Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok.5% di. Gyümölcsben sajátos cyanidinglikozidok. Nyers málna. szerves savak. sok forma és hibrid tartozik ide. különösen elterjedt a Mediterráneumban.5-0. 0. – ROSACEAE vad szeder.doksi. diaphoreticum. Homeopathia. üde ártéri és hegyi réteken országszerte gyakori. szerves savak. Régen kozmetikai festék volt. – ROSACEAE málna Rubi idaei folium (DAC) (= herba) Rubi idaei fructus Honos Európában. Rumex acetosa L. A hamvas szeder gyümölcsét gyűjtik.) gyűjtőfaj. kovasav. továbbá diureticum arthritisben. cserzőanyag. 0. pseudopurpurin. galiosin. szerves savak. roborans. pektin. Évelő lágyszárú. cyanidinglikozidok. Ligeterdőkben. hamvasszeder Rubi fruticosi folium (DAC) Rubi fruticosi fructus Rubi fruticosi radix Honosak Eurázsiában. Hatóanyag: 8-10% hidrolizálható gallotannin. flavonoid. málnaíz. diureticum. fenolkarbonsavak. illóolaj. Rumex crispus L. Ilyenkor gyűjtik a leveleket. 7-15% cserzőanyag. Vágásterületeken. tüskés cserjék. szántóterületek szegélyén. Szükség esetén termeszthető. s. ma már elvadulva is ritka. tarlókon országszerte gyakoriak.) Alkalmazás: népgyógyászatban féregűző. és más Rumex fajok réti lórom Rumicis folium Rumicis fructus Rumicis radix = Lapathi (acuti) radix . szerves savak. Májusban. vitexin stb.és DK-Európában. elterjedt É-Amerikában is. Rubus fruticosus L. Régen festőnövényként termesztették. cukrok. feketeszeder Rubus caesius L. szegélybozótosokban mindenhol gyakori.és Ny-Ázsiában. klorogénsav. pentaciklusos triterpénsavak. júniusban virágoznak. Számos fajtáját házi kertekben és nagyobb ültetvényekben termesztik. cukrok. A herbát augusztustól szeptemberig gyűjtik. vitaminokban. nyomelemekben. stomachicum.és trioxiantrakinon-glikozidok (alizarin. Élvezeti tea.

levélben flavonoid. mint a mezei sóskánál. S Saccharomyces cerevisiae Hansen. Dunántúlon szórványosan fordul elő üde lomberdőkben. – RUTACEAE kerti ruta Rutae folium Rutae herba Rutae aetheroleum Honos D. vízi lágyszárú. izoimperatorin. Salix alba L. cukor. továbbá stomachicum.doksi. Szibériában. 5% catechintannin. alkilalkoholok és észtereik). D-provitamin. rutaretin. γ-fagarin. – ASPARAGACEAE vagy RUSCACEAE szúrós csodabogyó Rusci rhizoma (Ph. Hatóanyag: levél fő összetevői hasonlóak. kb. kumarin. antidiarrhoeicum. tannin. – SALICACEAE fehér fűz Salix daphnoides Vill. termés főként antidiarrhoeicum.és furostanol-típusú szteroid szaponin ruscosid. Termesztése megoldható. szaponin Alkalmazás: adstringens. rutin. abortivum. Indiában és az USA területén is. furanobenzol graveolensav Alkalmazás: sudoriferum. ulcus crurisban. Kaukázusban. görcsoldó és idegnyugtató hisztériában. szterolok. rutamarin. Kis termetű. főleg B-vitaminok pótlására bőrbetegségekben. thrombophlebitisben. vagyis vénás keringési elégtelenségben. VIII. Többnyire az északi féltekén terjedtek el. aphrodisiacum. daphnoretin). Ruta graveolens L.Forrás: http://www. gyökérben antrakinonok (pl.4% acridon típusú kinolin alkaloid (skimmianin. Zavartalan mocsarakban. xanthotoxin.. carminativum. Védett. gyakran gyomtársulásokban gyakoriak. Hatóanyag: 4-6% spirostanol. Hatóanyag: gyökérben keményítő. 50% fehérje.) Rusci aculeati rhizoma (= radix) Honos Közép. Erős szárú félcserje.2-0. ruscin (fő aglikonok és hatóanyagok: ruscogenin. 40 azonosított komponens) Alkalmazás: kivont hatóanyagaiból. Áttelelő. akár 0.és Közép-Európában. Sagittaria sagittifolia L. spasmolyticum. kb. Ruscus aculeatus L. carbinolacetát. nádasokban. neoruscogenin). sebgyógyító. Alkalmazás: nyersen. dictamnin. termésben kb.. Általában nedves réteken vagy erdőkben. 0. Ny-Ázsiában. A sziki lórom (R. emmenagogum. kokusaginin. rutarin. főleg áttelelő vagy évelő lágyszárúak. ritkán elvadul. szterol. 0. nagyobb adagban adstringens. Az Alföldön gyakoribb. 4. Nálunk kerti dísznövény. nodus haemorrhoidalis megbetegedésben. triterpének. psoralen. de fogyatkozik.7% illóolaj (metilketonok. anthelminticum. védett. Eur. gyökér laxans. cholereticum.) ritka. Hg. kb. orvosi javallatra venotonicum vénás és kapilláris insufficientia esetén. Ph. emodinok). Ny-Ázsiában. más Saccharomyces fajok – SACCHAROMYCETACEAE élesztőgomba Faex medicinalis = Cerevisiae fermentum Hatóanyag: gazdag B-vitaminokban. nyálka-poliszaharid. antibakteriális (gyermeknek is).1% illóolaj (kb. Homeopathia. furokumarin (bergapten. 25% szénhidrát. . Elterjedt pl. szárítva vagy porítva (különféle gyógyszerformákban) belsőleg. A-vitamin. 10% tannin Alkalmazás: mint mezei sóskánál. Hatóanyag: akár 1. chrysophansav. gravelliferon.5 m-re is megnő. ergoszterol stb. graveolin). extractumból készült gyógyszerek formájában.hu A lósóska kozmopolita. É-Afrikában. pseudonatronatus Borb. ahogyan a többi lórom faj is Európában vagy Eurázsiában honos. a réti lórom inkább eurázsiai.és D-Európában. Homeopathia. Homeopathia. pangásban. örökzöld cserje. – ALISMATACEAE nyílfű Sagittariae radix Sagittariae herba Honos Európába.

Forrás: http://www.doksi.hu

boroszlánlevelű fűz Salix fragilis L. csörege-fűz Salix purpurea L. csigolyafűz Salix viminalis L. kosárfonó fűz, kenderfűz Salix cordata Mühlenbg. [syn.: Salix americana hort.] kanadai fűz, amerikai fűz Salicis cortex (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salicis folium
Honosak Európában, Ázsiában, kivéve a kanadai fűzet, de ezt is sokfelé termesztik Európában. Értékes drogot szolgáltat a S. alba L. subsp. vitellina (L.) Arcang., aranyfűz. Ártereken vagy nagyobb patakok, folyók mentén sokszor állományalkotók. A fehér fűznek és alfajának nemesített fajtáit, továbbá a kanadai fűzet telepítik. Néhány éves vesszőkről a kérget februárban, márciusban lehántják és feldarabolják. A kifejlett leveleket is gyűjtik. A szárítás meleg, szellős helyen vagy műszárítón történik (beszáradás 3:1 kéreg, 5-6:1 levél). Hatóanyag: 1,5-11% fenol-glikozid salicin, salicortin, tremulacin, populin, fragilin, triandrin, vimalin, picein stb.), aromás aldehidek és savak (salirosid, vanillin, syringaaldehid, syringin), szalicilalkohol (saligenin), flavonoidok, 8-10% cserzőanyag Alkalmazás: antiphlogistikus (gátolja a prostaglandin bioszintézisét), belsőleg prostatitis, arthritis kezelésében fájdalomcsillapító (készítmények formájában is), az enyhébb fejfájást is mérsékeli, grippe ellen, külsőleg hámlasztó, fekélytisztító, antimikotikus, lábfürdők komponense.

Salsola kali L. – CHENOPODIACEAE homoki ballagófű Tragi herba
Honos Eurázsiában, Mediterráneumban. Egyéves lágyszárú. Szántóföldi és útszéli gyomtársukásokban országszerte elég gyakori, kivéve Ny-Dunántúlt. Hatóanyag: tetrahidroizokinolin-alkaloid salsolin, salsolidin, betainszerű aminok Alkalmazás: anthelminticum, purgans, diureticum, javítja a vérkeringést.

Salvia fruticosa Mill. – LAMIACEAE [syn.: Salvia triloba L.] hármaslevelű zsálya Salviae trilobae folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos DK-Európában, É-Afrikában, Ny-Ázsiában. Félcserje. Hatóanyag: 2-3,5% illóolaj (kb. 70%-a cineol, továbbá thujon, kámfor, egyéb mono- és szeszkviterpén picrosalvin, caryophyllen), kb. 5% Lamiaceae-cserzőanyag (rozmarinsavészterek), kb. 2% flavonoid (pl. salvigenin), diterpén carnosol, triterpén ursolsav, oleanolsav, betulinsav Alkalmazás: antibakteriális, antivirális, antiphlogisticum, száj- és toroköblögetésre meghűlés, grippe, felső légúti hurutos megbetegedések esetén (hasonlóan a S. officinalishoz).

Salvia miltiorrhiza Bge. – LAMIACEAE vörösgyökerű zsálya Salviae miltiorrhizae radix
Honos Kínában. Hatóanyag: fenantrénkinon szerkezetű diterpén pigment (tanshinon és izotanshinon), protocatechualdehid danshensu és salvianolsav Alkalmazás: extractumai (gyógyszerkészítmények formájában is) javítja a microcirkulatio hatásfokát, antiischaemiás hatású.

Salvia officinalis L. – LAMIACEAE orvosi zsálya Salviae folium (Ph. Hg. VII.) = Salviae officinalis folium (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Salviae radix Salviae flos Salviae semen Salviae officinalis aetheroleum Salviae tinctura (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)

Forrás: http://www.doksi.hu

Honos DK-Európában, félcserje. Nálunk kerti dísznövény, de üzemi termesztése is megoldott. Melegigényes. Közvetlen magvetéssel a tél beállta előtt vagy kora tavasszal szaporítható. A sortávolság 60 cm, a vetés mélysége 2-4 cm. Második évtől kezdve, júniusban, júliusban virágzik. A leveles hajtást vagy a lefosztott leveleket virágzás kezdete előtt gyűjtik és azonnal szárítják legfeljebb 400C-on (beszáradás 4:1). Illóolajnyeréshez teljes virágzásban lévő állományt takarítanak be. Hatóanyag: levélben 1-2,5% illóolaj (35-60%-a kétféle thujon, kevesebb kámfor, cineol, borneol, bornilacetát, a görög illóolajban eucalyptol, a spanyolban és dalmáciaiban kámfor az uralkodó), 6-15% szeszkviterpén (caryophyllen, viridiflorol), 2-6% Lamiaceae-cserzőanyag, (rozmarinsavészterek és kávésavészterek), diterpén carnosol (= picrosalvin), 1-3% flavonoid (luteolin- és apigenin-származék, mint a glikozilflavon vicenin-2), triterpén-szaponin oleanolsav. Gyökérben és virágban kinon szerkezetű szeszkviterpén pigment acetoxi- és dehidroroyleanon, magban zsíros olaj Alkalmazás: antimikrobiális, gyulladásgátló, gingivitis, stomatitis esetén száj- és toroköblögetésre, izzadásgátló, gyógyfürdőbe aranyérbántalmak kezelésére, belsőleg gyomor- és bélhurut, hasmenés, hurutos megfázás esetén. Homeopathia. Gyökér és virág a népi használatban kártevőirtó.

Salvia pratensis L. – LAMIACEAE mezei zsálya Salviae pratensis herba, (folium) = Horminii pratensis herba, (folium)
Honos Európában. Áttelelő lágyszárú. Sztyeppréteken, kaszálóréteken gyakori. Hatóanyag: nyomokban illóolaj, 0,4% ursolsav, 0,2% kávésav Alkalmazás: mint Salvia officinalis.

Salvia sclarea L. – LAMIACEAE muskotályzsálya Salviae sclareae herba, (folium) Salviae sclareae aetheroleum (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.)
Honos Közép- és D-Európában, Ny- és Közép-Ázsiában, Kaukázusban, Indiai-szubkontinensen. Magas (kb. 1 m-es) két-, ritkán többéves lágyszárú. Magyarországon termesztik, kertekben dísznövény. Hatóanyag: 0,2-0,5% illóolaj (linalool, pinenek, phellandren, citronellol, limonen), diterpénalkohol sclareol Alkalmazás: száj- és toroköblögető, illóolaj illatszer- és kozmetikai iparban, fűszerborok ízesítésére.

Sambucus ebulus L. – CAPRIFOLIACEAE földi bodza Ebuli fructus Ebuli folium Ebuli radix (= rhizoma)
Honos Európában, Közép- és Ny-Ázsiában, É-Afrikában, Kaukázusban. Évelő, cserjeszerű. Országszerte gyakori útszéli gyomtársulásokban. Hatóanyag: termésben kb. 0,08% illóolaj, cianogén glikozidok, cserzőanyag, anthocyan sambucyaninglikozid, valeriánsav, magban zsíros olaj. Levélben cianogén glikozid, cukrok, nyomokban illóolaj, gyökérben ugyancsak cianogén glikozid, nyomokban illóolaj, gyanta, cserzőanyag, szterol, amyrin, szaharóz Alkalmazás: termés laxans, diureticum, diaphoreticum, homeopathia, levél népgyógyászatban meghűlés esetén, gyökér enyhe diureticum, diaphoreticum, laxans, népgyógyászatban purgans, emeticum.

Sambucus nigra L. – CAPRIFOLIACEAE fekete bodza Sambuci (nigrae) flos (Ph. Hg. VII.) = Sambuci flos (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.) Sambuci fructus Sambuci folium Sambuci cortex Sambuci radix
Honos Európában, Mediterráneumban, Kaukázusban, Ny-Ázsiában. Cserje vagy fa. Országszerte gyakori degradált erdőkben, cserjésekben. Nemesített fajtáiból ültetvényeket létesítenek. Májusban, júniusban virágzik. A virágzatokat száraz időben gyűjtik, napon vagy műszárítóban gyorsan szárítják, mert könnyen barnul. A lemorzsolt virág nedvszívó (beszáradás 6-7:1). Virágzáskor gyűjtik a levelet (beszáradás 45:1). Az érett, fekete vagy sötétlila terméseket terméságazat formájában szedik (beszáradás 5:1). Hatóanyag: virágban 0,03-0,14% illóolaj, nyomokban cianogén glikozid sambunigrin, kb. 1,6% flavonoid (rutin, hiperozid, kvercirtin, astragalin), kb. 3% fenolkarbonsav, triterpén szaponin (amyrin, ursolsav, olenaolsav), szterolok, termésben kb. 3% cserzőanyag, 0,2-1% anthocyan (sambucin, sambucianin, chrysanthemin), flavonoidok, kevés illóolaj, magban cianogén glikozid (sambunigrin,

Forrás: http://www.doksi.hu

prunasin, zierin), cukor, szerves savak, levélben és kéregben cianogéneken kívül cserzőanyag, szterolok, szaponinok, gyökérben gyanta Alkalmazás: virág laxans, diureticum, továbbá megfázásos betegségekben diaphoreticum, termés frissen lekvárnak, nagyobb adagban purgans, leve antioxidáns, nyers, éretlen termés présleve népgyógyászatban ischias és neuralgia esetén, friss virág, levél és kéreg homeopathiában, gyökér vagy gyökérkéreg népgyógyászatban laxans és vese-, hólyagbántalmakban jótékony.

Sambucus racemosa L. – CAPRIFOLIACEAE fürtös bodza Sambuci racemosae fructus
Honos Közép- és D-Európában, Kaukázusban, egyes alfajai É-Amerikában. Cserje vagy fa. Hatóanyag: gyümölcshúsban sok karotinoid, vitaminok, cukrok, szerves savak, pektin, cserzőanyag, 0,62% zsíros olaj, magban toxikus, szívre ható glikozid, emiatt mérgező (olaja nem használható) Alkalmazás: népgyógyászatban gyümölcslé diaphoretikus, megfőzve meghűlés eredetű láz, húgyúti és hólyagpanaszok esetén, gyümölcshús lekvárnak készíthető.

Sanguinaria canadensis L. – PAPAVERACEAE vérzőmák Sanguinariae (canadensis) rhizoma
Honos É-Amerikában, évelő lágyszárú. Nálunk dísznövényként kertekben néha megtalálható. Hatóanyag: 4-7% izokinolin alkaloid (chelerythrin, sanguinarin, oxisanguinarin, berberin, protopin, coptisin, allocryptopin), keményítő, gyanta Alkalmazás: hatóanyagai miatt részben hasonló, mint Chelidonium majusnál. Spasmolytikus, fájdalomcsillapító. Régebben expectorans krónikus bronchitisben, diureticum, emmenagogum, tonicum, stimulans, diaphoreticum emésztési zavarok esetén, továbbá nagyobb adagban hánytató. Antitumor hatása egyes esetekben, kísérleti szinten igazolható. Homeopathia.

Sanguisorba minor Scop. - ROSACEAE csabaírefű
Honos Európában, É-Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Kisebb termetű, 0,1-0,6 m-es, áttelelő lágyszárú. Magyarországon sziklagyepekben, száraz gyepekben elég gyakori.

Sanguisorba officinalis L. őszi vérfű
Honos Európában, Ázsia mérsékelt égövi területein, É-Amerikában. Akár 1 m-re megnövő, áttelelő lágyszárú. Nálunk a Középhegységben és a Dunántúlon lápréteken, láposodó kaszálóréteken elég gyakori, az Alföldön ritkább.

Sanguisorbae herba = Pimpinellae italicae herba Pimpinellae italicae radix
Hatóanyag: 10-17% catechin-cserzőanyag, catechin, gallocatechin, triterpén szaponin sangusorbigenin, sanguisorbin Alkalmazás: adstringens aranyérbetegségben, hasmenés ellen, használatos dysmenorrhoea és tüdőhurut esetén.

Sanicula europaea L. – APIACEAE gombernyő Saniculae folium, (herba) Saniculae radix
Honos Európában, Afrikában, Kaukázusban, Ny-Ázsiában, Szibériában. Áttelelő lágyszárú, 0,2-0,5 m-es. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori, az Alföldön ritka. Bükk- és gyertyánelegyes üde erdőkben fordul elő. Hatóanyag: kb. 1% pentaciklusos triterpén szaponin (aglikon saniculagenin A, B, C, D), gyökértörzsben akár 10%, továbbá 1-2 % fenolkarbonsav (klorogénsav, kávésav, rozmarinsav) Alkalmazás: antibakteriális, antimikotikus, gyomorfekély és bőrbetegségek (pl. ekcéma, furunculus) kezelésére, népgyógyászatban belsőleg vérzéscsillapító, szaponintartalma miatt expectorans. Homeopathia.

Santalum album L. – SANTALACEAE fehér szantálfa Santali albi lignum Santali aetheroleum
Honos Indiai-szubkontinensen, Malajziában. 10-12 m magas, örökzöld. Termesztik.

Forrás: http://www.doksi.hu

Hatóanyag: farészben 3-6% illóolaj (kelet-indiaiban kb. 90% szeszkviterpén santalol, a többi geraniol, citronellol, terpineol, metilacetofenon, fenol, kínaiban kevesebb santalol, nyugat-indiaiban szeszkviterpén elemol, endesmol, agarofurán), 5-8% gyanta, cserzőanyag Alkalmazás: illóolajat régen gonorrhoea, bőrbetegségek esetén és diaphoreticumként, ma illatszer- és kozmetikai iparban. Homeopathia.

Santolina chamaecyparissus L. – ASTERACEAE cipruska Santolinae herba
Honos D-Európában. Örökzöld, 0,3-0,7 m-es, bokros félcserje. Hatóanyag: 0,8-1% illóolaj, virágban thujon, pinenek, phellandren, phellandral, myrcen, limonen, pcymol, terpineol, levélben inkább artemisiaketon, santolinszerű szeszkviterpének (pl. longipinen) Alkalmazás: gyomor- és bélpanaszokban spasmolyticum, stomachicum, továbbá anthelminticum. Illóolaja kinyerhető, hasonló célra használható.

Saponaria officinalis L. – CARYOPHYLLACEAE orvosi szappanfű Saponariae rubrae radix Saponariae rubrae herba
Honos Európában, Ny-Ázsiában, Kaukázusban, Szibériában. Kínában és É-Amerikában is meghonosodott. 0,4-0,8 m magas, áttelelő lágyszárú. Országszerte előfordul főleg ártéri szegélytársulásokban, gyakran útszélen, szemétdombok közelében. Hatóanyag: gyökérben 2,5-8% triterpén szaponin (glikozid saponariosid A, B, kisebb mennyiségben CH, bisdesmosid quillajasav, aglikon gypsogenin), kevés szterol. Herbában szaponin (saporubrin, saporubrinsav), flavon-C-glikozid saponarin, vitexin Alkalmazás: gyökér expectorans bronchitisben, népgyógyászatban reumás panaszokban és bőrbetegségben, homeopathiában, herba ugyanígy, még diureticum, depurativum, mint detergens emulgeáló anyag.

Sarcopoterium spinosum Spach – ROSACEAE [syn.: Poterium spinosum L.] tövisesvérfű Poterii radix (= radicis cortex)
Honos Mediterráneumban, Közel-Keleten. Kb. 0,5 m-es cserje. Hatóanyag: kb. 6% cserzőanyag, hypoglykaemiás aktivitású triterpén, tormentosid, szitoszterol Alkalmazás: adstringens, antidiabeticum.

Sarracenia purpurea L. – SARRACENIACEAE bíbor kürtvirág Sarraceniae purpureae radix Sarraceniae purpureae folium
Honos É-Amerikában. Évelő. Hatóanyag: gyökérben és levélben secoiridoid sarracenin, cserzőanyag, gyanta, pigment, 0,5% acrylsav Alkalmazás: régebben stimulans, tonicum, diureticum, diaphoreticum, antidysentericum. Homeopathia.

Sassafras albidum (Nutt.) Nees – LAURACEAE [syn.: Sassafras officinale Nees et C. H. Eberm.] amerikai lázfa Sassafras lignum Sassafras cortex Sassafras folium Sassafras aetheroleum
Honos É-Amerikában. Kb. 30 m magas. Hatóanyag: farészben 1-2%, gyökérkéregben 6-9% illóolaj (80%-a safrol, egyéb fenilpropán, mono- és szeszkviterpén), dimer fenilpropán lignan (sesamin, dezmetoxiaschantin), cserzőanyag, szterolok Alkalmazás: diureticum, aromaticum, carminativum, vértisztító, izzasztó, nagy adagban safrol-tartalma miatt hepatotoxikus, illóolaj illatszeriparban. Homeopathia.

Satureja calamintha (L.) Scheele – LAMIACEAE [syn.: Calamintha clinopodium Spenn.] borsfű pereszlény Calaminthae herba
Honos Mediterráneumban, atlantikus Európában, elterjedt É-Amerikában. Évelő, cserjeszerű lágyszárú.

Hatóanyag: 0. illóolajat szolgálat. schisandrol A. 0. . trigonellin. Nálunk száraz gyepekben fordulhat elő. Termeszthető az évelő hegyi csombord (S. lehullott ágakon. diureticum. továbbá p-cymol. A Dunántúlon szórványosan megtalálható meszes talajú sziklagyepekben. Régen a népgyógyászatban reuma.3-0. Scabiosa columbaria L. meghűlés esetén diaphoreticum. Hatóanyag: 1. fadarabokon egész évben gyakori. továbbá gyermekek altatására használták. köszvény és kólika kezelésére. aminok.Forrás: http://www.és K-Európában. diaphoreticum. Országszerte megtalálható. expectorans. kaucsuk. C. tonicum. sztyeppréteken.) Baill. montana L. Satureja hortensis L.hu Hatóanyag: illóolaj (pulegon.5% cserzőanyag. Áttelelő lágyszárú. adaptogén. É-Afrikában. inulin.3-2% illóolaj (40-60%-a carvacrol. – ASTERACEAE feketegyökér. frissen zöldség. Egyéves lágyszárú. 0. lactucin Alkalmazás: hurutos tüdőbetegség. emmenagogum. Távol-Keleten.8% (levélben kevesebb) tropán alkaloid (atropin.3. kávésav és depszidjei Alkalmazás: népgyógyászatban aromaticum. Schizophyllum commune Fries – SCHIZOPHYLLACEAE hasadtlemezűgomba Elhalt fákon. Homeopathia. Évelő lágyszárú. nálunk az Északi-Középhegység bükköseiben fordul elő.5-1 cm mélyre. szárítva kávépótszer. anticonvulsiv. monoterpén (borneol.és epebántalmak esetén. DK. szaponin (ursolsav. – SCHISANDRACEAE kínai kúszómagnólia Schisandra sphenanthera Rehd. Termeszthető. schisantherin A-E. enyhe vérnyomásnövelő. továbbá antioxidáns. Fűszer. Júniusban virágzik. izomenthon). taraxaszterol. Kaukázusban. Scopolia carniolica Jacq. – DIPSACACEAE galamb ördögszem Scabiosae minoris herba Honos Európában. cukor. Kaukázusban. A virágos hajtást virágzás kezdetén gyűjtik. Hatóanyag: coniferin glikozid. egyéves. carminativum. Schisandra (= Schizandra) chinensis (Turcz. Áttelelő lágyszárú. védelemre szorul. főleg konyhakertekben termesztik fűszernek. stomachicum. lactucerol. spanyol pozdor Scorzonerae radix Honos Európában. szeszkviterpén (sesquicaren) Alkalmazás: kivonatok (gyógyszerek) formájában hepatoprotectiv. rühösség ellen. Hatóanyag: heterosid-iridoid scabiosid (= scabiosin) Alkalmazás: külsőleg bőrbetegségek (pl. stomachicum. linalool. Hatóanyag: 0. Hatóanyag: 7-19% dibenzo-cykloocten-lignánok (schisandrin A. sömör) kezelésére. Kaukázusban.3 m magas. gomisin D-T). Szibériában. menthon. kisebb-nagyobb csoportokban nő. szitoszterol Alkalmazás: antidiarrhoeicum.) is. antibakteriális.és Ny-Ázsiában. Közép. főleg keleti részén. mint különleges zöldségnövény.6-poli-β-glükán schyzophyllan Alkalmazás: aspecifikus immunstimuláló főleg intravénásan adagolva (rákterápiában). B.. máj. Scorzonera hispanica L. vese-.8-cineol). Márciusban vetik 30-50 cm sortávolságra. Wilson Schisandrae fructus Honos Kínában. timol). E. Nem ehető. K-Ázsiában. B.és 1.] csombord Saturejae herba (= folium) Saturejae aetheroleum Honos Mediterráneumban.doksi. szkopolamin) Alkalmazás: szkopolamint és hioszciamint állítanak elő belőle. 4-8. emésztésjavító. H. neuroleptikus.4-1. (Levél antidepressiv). kolin. stimulans. oleanolsav).: Clinopodium hortense Ktze. hioszciamin. – SOLANACEAE (krajnai) farkasbogyó Scopoliae (carniolicae) folium Scopoliae (carniolicae) rhizoma Honos Közép-. 1. – LAMIACEAE [syn. sedativum. szellős helyen szárítják (beszáradás 5-6:1).

viasz Alkalmazás: főleg frissen purgans. fenolkarbonsavak (különösen a gyökérben és gyökértörzsben. serkenti a szív összehúzó erejét. Selenicereus grandiflorus (L. Homeopathia. illóolaj.hu Scrophularia nodosa L.N-dimetil-tyramin = hordenin). tannin.] éjkirálynőkaktusz Cacti stipes = Selenicerei herba Selenicerei flos Honos Mexikóban. Áttelelő lágyszárú. Hylotelephium telephium (L. Szibériában. diureticum. – CRASSULACEAE .) Hoffm. Áttelelő lágyszárú.és K-Európa. – CRASSULACEAE [syn.: Sedum telephium L. áttelelő lágyszárú. sedocitrin). Hatóanyag: cserzőanyag. tonicum. Áttelelő. hesperidin. É-Afrikában. 0. flavonoid (sedoflorin. szikla. N. flavonol-glikozidok (főleg izorhamnetin-glikozidok). 1% baicalin. Kaukázusban.5-1 m magas.4-1 m magas. – LAMIACEAE vízmelléki csukóka Tertianariae herba (= Scutellariae herba) Cirkumpoláris. Sempervivum tectorum L. Scutellaria lateriflora L. Kertekben is ültetik. – LAMIACEAE virginiai csukóka Scutellariae lateriflorae herba Honos É-Amerikában. scutellarin. anthelminticum.) Britton et Rose – CACTACEAE [syn. Közép-Ázsiában. csomók). Mocsarakban. gyanta Alkalmazás: mint előbbiek. láp. Nálunk üde lomberdőkben fordul elő. Közép-Amerikában. Sedum maximum (L. Áttelelő pozsgás. izopelletierin. malária és dysenteria ellenes. amiben még aucubin) Alkalmazás: népgyógyászatban bőrbetegségekben (ekcéma. Scutellaria altissima L. áttelelő lágyszárú. tőrózsás. 0. Ázsia mérsékelt égövi részein. Homeopathia. Hatóanyag: piperidin alkaloid sedamin. cserzőanyag. Pozsgás kaktusz nagy virágokkal. nyálka-poliszaharid. 30% gumianyag. Hatóanyag: flavonoid scutellarin.6 m magas.. Homeopathia. 0. Karib-szigeteken. zsíros olaj. sedinon.: Cactus grandiflorus L. – SCROPHULARIACEAE göcsös görvélyfű Scrophulariae (vulgaris = foetidae) herba Scrophulariae radix Honos Közép-Európában. 3% tannin Alkalmazás: népgyógyászatban malária ellenes. spasmolyticum. továbbá antipyreticum. 2-15 cm magas pozsgás. emeticum. kb. levélben flavonoid diosmin. homeopathia. Sedum acre L. acre. Országszerte száraz gyepekben gyakori. Scutellaria galericulata L. 0.Forrás: http://www. de nem tömegesen. Hatóanyag: flavonoid (dihidroxiflavon-glukuronid chrysin-7-glucuronid. gyanta.) H. nem tömegesen. szaponin. kb. mint a borsos varjúháj. betacyanok Alkalmazás: alkoholos kivonat cardiotonicum. É-Amerikában is elterjedt. sedridin. galerosid). Hatóanyag: mint S. Kaukázus. acre. sedocaulin. száraz gyepekben. Homeopathia. Ny-Ázsiában.4 m magas.1-0.és szurdokerdőkben fordul elő. nyílt tölgyesekben. A Középhegység és a Dunántúl egyes helyein.4-0.doksi. – LAMIACEAE magas csukóka Scutellariae herba Honos DK. Ohba] bablevelű varjúháj Crassulae majoris herba = Telephii herba Crassulae majoris radix = Telephii radix Honos Európában. Hatóanyag: aminok (tyramin. – CRASSULACEAE borsos varjúháj Sedi acris herba Honos Európában. telephiin glikozid Alkalmazás: mint S. N-metil-tyramin. Középhegységben és Dunántúlon gyakoribb.és mocsárréteken az egész országban elég gyakori. sedinin. Nagyobb termetű.

4.) Celak – ASTERACEAE [syn. rutin Alkalmazás: mint az előbbinél. É-Afrikában. S.) Sennae acutifoliae fructus (Ph. platyphyllin. Eur.) Sennae folium extractum siccum normatum (Ph. antidiabeticum.. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (senecionin. népgyógyászatban egyéb menstruációs zavarokban. C. gyertyános-tölgyesekben. flavonoidok.). jaozin.] kárpáti aggófű. – CAESALPINIACEAE [syn. kétvagy többéves lágyszárú. Hg. kb. kertekben. gyanta és nyálka-poliszaharid. – ASTERACEAE aranysárga aggófű Senecionis aurei rhizoma Senecionis aurei folium Honos É-Amerikában. senecin. Áttelelő lágyszárú.Forrás: http://www. kivéve homeopathiát. Hg. VIII. dísznövényként is ismert. cynarin.1% pirrolizidin alkaloid (fuchsisenecionin. Ázsia mérsékelt égövi részein. Ph. erdővágásokban elég gyakori. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid senecionin és egyéb. mészkerülő bükkösökben gyakoribb. Ph. VII. otosenin.) Willd. Senecio aureus L. amenorrhoea esetén enyhíti a fájdalmat. – tinnevelly-i) Sennae fructus (Ph.] szenna. senecionin. Hg. VIII. fuchsii Gmel. Ph. Homeopathia. továbbá cserzőanyag. klorogénsav. angustifolia Vahl. flavonoidok (rutin. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloid (senecionin. 0. – ASTERACEAE jakabnapi aggófű Senecionis jacobaeae herba = Jacobaeae herba Honos Európában. Ph. jacobin. Ma toxikus alkaloid-tartalma miatt nem használják. dysmenorrhoea. Senecio vulgaris L. diarrhoea esetén. jacolin. 4.: Cassia acutifolia Delile. poliinek Alkalmazás: fájdalomcsökkentő amenorrhoea. Típusos alfaja országszerte előfordul. inulin. triangularin). Nálunk kaszálóréteken. Eur. Áttelelő lágyszárú. Homeopathia.5% illóolaj. VIII. A drogot szolgáltató alfaj néhol. illóolaj.. a drog dysmenorrhoea. Hg. subsp. kerítésekre sokfelé telepítik. továbbá népgyógyászatban féregellenes és kólika esetén.) . fuchsii (Gmel. jacobin. elterjedt É-Amerikában is. Hg. seneciphyllin). alexandriai szenna. Hatóanyag: 0. VII. száraz levélben 5-10% izocitromsav. Ázsia mérsékelt égövi részein. Ph. amelyek pirrolizidin mentesek. Hatóanyag: pirrolizidin alkaloidok (pl.doksi. Gyomtársulásokban országszerte előfordul. Eur.. Áttelelő lágyszárú. Mey et Scherb. Senna alexandrina Mill. C. továbbá gyanta Alkalmazás: vérzéscsillapító. kumarinok (aesculetin). indiai szenna. senecin). kvercitrin stb. Eur. nyomokban alkaloid. – alexandriai) Sennae angustifoliae fructus (Ph. 2.: S. É-Amerikában is elterjedt.hu házi kövirózsa Sempervivi majoris (= tectori) folium Honos D-Európában.01-0. furanoemerophylan-típusú szeszkviterpén-észter Alkalmazás: főleg a drog kivonata vérzéscsillapító elsősorban klimaxos vérzésekben vagy hypermenorrhoea esetén. jaconin. Hatóanyag: almasav és kalcium sója. – ASTERACEAE tengerparti aggófű Senecionis cinerariae succus Honos Mediterráneumban... senecionin. Egy-. senna L. seneciphyllin. 4. Senecio cineraria DC. anyalevél (= termés) Sennae folium (Ph. retrosin. É-Afrikában. É-Afrikában. – ASTERACEAE (közönséges) aggófű Senecionis (vulgaris) herba = Erigerontis herba Honos Európában. Hg. VIII.1% illóolaj (szeszkviterpének). Évelő pozsgás. ovatus (Gaertn. 4. sarracin. szaracén aggófű Senecionis herba (= Consolidae sarracenicae herba) Honos Közép-Európától Kaukázusig. seneciphyllin) Alkalmazás: homeopathia. Senecio jacobaea L. Senecio nemorensis L. de nem gyakori bükkösökben.. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban friss préslé fülbe csepegtetve antibakteriális. cystitis. Alkaloidtartalma miatt csak olyan készítmények használhatók..

5 m-es cserje.doksi. 1-1. galaktózból. Ph. Hatóanyag: terpének. Áttelelő lágyszárú. továbbá népgyógyászatban herba hólyagbántalmakban. C. tennevelly-iben 2. a vastagbélre hat. 2-3% nyálka-poliszaharid. aranyérre. Festőnövény. Hatóanyag: 35-60% zsíros olaj (főleg olaj.és apigenin-glikozidok) Alkalmazás: ödéma. antirheumaticum.. kaszálóréteken. 4. sesamolin Alkalmazás: olaj linimentum. Áttelelő lágyszárú. Homeopathia.és mocsárréteken. Arab-félszigeten. Számos kivonat és gyógyszer készül belőlük. Silphium laciniatum L. valamint laurinsavval és mirisztinsavval alkotott észterei.] szezám Sesami semen Sesami oleum raffinatum (Ph. Különösen D-Indiában.: Silene cucubalus Wib.. Hatóanyag: herbában szaponin.) = Sabal fructus (= semen) Honos DK-USA-ban. hólyagos habszegfű Behen albi (= albus) radix Silenis inflatae herba Honos Európában. kivonatai. ekdiszteroid Alkalmazás: korábban kelésre. Silene vulgaris (Moench) Garcke – CARYOPHYLLACEAE [syn. mag és olaja régebben aphrodisiacum. hidroximusicinglikozid). rhein8-gükozid). 0. Száraz és mérsékelten száraz tölgyesekben. flavonoid (kempferol.4% hidroxiantracén-származékok. S. poliol alexandriai szenna termésében 3.és linolsav).hu Sennae acutifoliae folium Sennae angustifoliae folium Honos Afrikában. Eur. készítményei prostatahyperplasia stádiumaiban. Hg. D). tridecatetraindien.és szeszkviterpének. Serratula tinctoria L. szabadgyökfogó. abortivum. a termés kevésbé erős hatású. Hatóanyag: levélben kb. mag lignánjai miatt inszekticid. Ph. – PEDALIACEAE [syn. Eur. antioxidáns.: Sabal serratula (Michx. B. et Hook] fűrészpálma Sabalis serratulae fructus (Ph. kenőcs. Hatóanyag: sárga serratulin. B-F).. termesztik még Közép-Amerikában. Sesamum indicum L.Forrás: http://www. silenosid) Alkalmazás: mint szappangyökér. β-szitoszterol és glikozidjai. irtásréteken fordul elő. lágyszárú. – ASTERACEAE festőzsoltina Serratulae herba Serratulae radix Honos Eurázsiában. tonicum. Egyéves.2% (diantronglikozidok: sennosid A. gyantasav.) Benth. Mérsékelt égövön világszerte elterjedt. krónikus hólyaghurut kezelésére. Magyarországon helyenként fordul elő. naphtalinglikozid (tinnevellinglükozid.05% illóolaj (mono. A1. anthranilsav. diureticum. üde láp. gyökérben még inulin . Hatóanyag: zsíros olaj. gyanta. arabinózból és uronsavakból álló heteropoliszaharid. – ASTERACEAE kompasznövény Silphii laciniati herba Silphii laciniati radix Honos É-Amerikában. szappan készítéshez és élelmiszeriparban. kb. Hg. diarilfuranofuran-lignan sesamin. pl. fenilpropánok). még kevesebb antrakinonglikozid. világszerte termesztik szubtrópusi és trópusi országokban. tapasz. mint levélben Alkalmazás: laxativum. Ny-Ázsiában. flavonoid.) Honos K-Indiában. kevés antrakinonglikozid (pl.: Sesamum orientale L. gyökérben szintén (gypsogenin-glikozidok. de más trópusi országokban is termesztik. É-Afrikában. 3% diantronglikozid (sennosid A. Évelő lágyszárú. inflata SM] habszegfű. Indiai-szubkontinensen. VIII. termesztik Európában is. Indiai-szubkontinensen. 4 m magas. 4. laxans. Serenoa repens (Bartram) Small – ARECACEAE [syn. Ázsia mérsékelt égövi részein. VIII.és gyulladáscsökkentő.

szappan. külsőleg széttörve borogatásként vérbőséget okoz. Közepes nagyságú fa. április elején. angol mustár Sinapis albae semen = Erucae semen Sinapis oleum Honos Mediterráneumban.. emeticum. szilárd. 1% quassinoid triterpén-lakton simarubin. ezáltal enyhíti az ízületi fájdalmat. Júniusban. Egy menetben. B. dihidroxichromon. Hatóanyag: 20-27% cserzőanyag. szterolok. silychristin. Termeszthető.5-3% flavonolignan (silymarin. B. – BUXACEAE (SIMMONDSIACEAE) jojoba Simmondsiae oleum = Simmondsiae cera liquida = Jojoba oleum Honos É-Mexikóban és DNy-USA-ban. Közel-Keleten. 20-30% zsíros olaj. más szubtrópusi országokban.2% glikozinolát szinalbin. 1-1. melegigényes. Silybum marianum (L. Homeopathia. levél is cholagogum. a virágzat közepe fehéredik. lázas és májbetegségekre népgyógyászatban. Eur. Cséplés és tisztítás után legfeljebb 600C-on szárítják (beszáradás 1. arató-cséplő géppel takarítják be. elterjedt sokfelé. Hatóanyag: 1-1. a fényes bóbita már látszik (általában július közepén). flavonoid (taxifolin. – ASTERACEAE átnőttlevelű szilfium Silphii perfoliati rhizoma Honos É-Amerikában.1-1. Élelmiszeripar. nálunk is termeszthető. antioxidáns. 60% viaszészter (viaszalkoholok és zsírsavak észterei) Alkalmazás: tiszta olajat vagy hidrogénezett..1-0. 3-5 cm mélyre vetik március végén. főleg Eurázsiában.és hajápoló szerek) Sinapis alba L.] máriatövis Silybi mariani fructus (Ph. gyantáját az indiánok rágógumiként használták. de kevésbé szúrós szagú bomlástermék hidroxi-benzil-izotiocianát Alkalmazás: magból kivont olaja közel azonos összetételű a Brassica nigráéval. kvercetin. Elő-Ázsiában. poliinek Alkalmazás: termés hepatoprotectiv (kivonatai gyógyszerek formájában). – BRASSICACEAE fehér mustár.: Simarouba officinalis DC. diaphoreticum. Hg. de képlékeny változatát kozmetikai és gyógyszerészeti célra (kenőcs. Ph. 40-60 cm sortávolságra. crysoeriol). Utószárítást követően szelelő rostával tisztítható. grippe ellen. asilybinin. apigenin. júliusban virágzik. – SIMAROUBACEAE [syn. Egyéves lágyszárú. időnként és helyenként gyomosít. simarubidin. 4. Herbát magszár képződés előtt gyűjtik.2:1). amikor az elsőrendű oldalhajtások virágzatainak zömén a fészekpikkelyek megszáradnak. szinigrin és csípős. dehidrodikoniferil-alkohol. néhol dísznövény nálunk is. Márciusban 24-30 cm sortávolságra.: Carduus marianus L. simarolid. sterolok. Simmondsia chinensis = sinensis (Link) Schneid. – BRASSICACEAE . Silphium perfoliatum L. Sinapis junceae semen] is termesztik. szabadgyökfogó. Akkor aratják. – ASTERACEAE [syn. izosilybin A.2% illóolaj. Hatóanyag: kaszatban 1.5 cm mélyre vetik. Hatóanyag: magban kb. gyanta Alkalmazás: bélhurut esetén antidiarrhoeicum. Homeopathia.) Czern.] keserűfa Simaroubae amarae cortex Honos D-Amerikába északi részén. silydianin). silybin A. Magot egészben lenyelve dyspepsiában.) Scop. termesztik Kínában. valamint amarum. A fekete mustár mellett még a szareptai mustárt [Brassica x juncea (L.) Gärtn.doksi. Áttelelő lágyszárú. bőr. diureticum. általában júniusban virágzik és július végén. spasmolyticum. Évelő lágyszárú. Simarouba amara Aubl.Forrás: http://www. Világszerte elterjedt. amikor a virágzati tengely és a termésfal már sárgásfehér. cholagogum. Homeopathia. eriodiktiol.hu Alkalmazás: expectorans. Homeopathia. naringin. 0. Termését akkor takarítják be. kb. Hatóanyag: hasonló előbbihez Alkalmazás: tonicum. Sisymbrium officinale (L.) = Cardui mariae fructus (DAB) = Cardui mariani fructus (= semen) Cardui mariae herba Honos Mediterráneumban. augusztus elején érik. herbában flavonoidok. VIII.

mérgező. Hatóanyag: 4-8% szaharóz. nyálfolyás ellen.] farkasalma-levelű szárcsalián. Magyarországon mocsarakban mindenhol gyakori. psoriasis. Forst.és kőképződés gátlására.. 4-l8% keményítő. Smilax-szaponin A. aphrodisiacum. Sium sisaroideum DC. Hatóanyag: kempferol-. Védendő. C (dioscin. Smilax china L. gyanta. nyálka-heteropoliszaharid. Ázsia mérsékelt égövi részein. Afrikában. Ny. Berula erecta Coville] kis békaorsó Berulae herba Honos Európában. húgyúti homok. Hatóanyag: cserzőanyag. – APIACEAE nagy békaorsó Sii palustris herba Sii palustris radix Honos Európában.hu szapora zsombor Sisymbrii herba = Erysimi herba Honos Európában. Dunántúlon szórványosan. Honosításával Magyarországon is próbálkoztak. – SMILACACEAE kínagyökér Chinae rhizoma (= tuber) Honos Kínában. falcarinolon) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. nálunk rendszerint egyéves lágyszárú. diosgenin) Alkalmazás: mint Sarsaparillae radix. Solanum aviculare G. Japánban.Forrás: http://www. B. továbbá népgyógyászatban vértisztító. félcserjék. .: Smilax utilis Hemsl. húgyúti és vesekőpanaszok esetén. Áttelelő lágyszárú. – SOLANACEAE madárcsucsor Honos Malajziában. Hatóanyag: illóolaj (glikozinolát. csípős gyanta. ferulasav. gyökérben poliinek. keleti békaorsó Sii sisari radix Honos DK-Európában.03% illóolaj Alkalmazás: bőrgyógyászatban ekcéma. alkil-izotiocianátok) Alkalmazás: népgyógyászatban gégepanaszokban. illóolaj. pektin. keményítő.és Közép-Ázsiában.doksi. Áttelelő lágyszárú. Hatóanyag: flavonoidok. gentisinsav. Nálunk ruderális gyomtársulásokban gyakori. Közép-Amerikában. Hatóanyag: levélben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához. pyoderma. Homeopathia. szinapinsav Alkalmazás: diureticum. – APIACEAE [syn. gyanta Alkalmazás: antibakteriális. Sium latifolium L. mexikói szarszaparijja Sarsaparillae radix Honosak Közép-Mexikóban. Egyéves vagy éttelelő egyéves. Homeopathia. gumianyag. szabad és kötött kávésav.: Sium sisarum L. 0. régen használták. Alföldön szórványosan. protocatechusav. Kúszó cserjék. Évelő. dextrin. Hatóanyag: 1-3% szaponin smilagenin-glikozidok (sarsaponin. keményítő. forráslápok növényzetében.: Smilax medica Schltdl. poliin (falcarindion.] hasznos szárcsalián Smilax aristolochiifolia Mill. – APIACEAE [syn. 0. Kúszó cserje. Sium erectum Huds. É-Afrikában. dermatitis egyes eseteiben. Elő-Ázsiában.] vad békaorsó. izorhamnetin-glikozid.: Sium angustifolium L. Új-Zélandban. Smilax regelii Killip et Morton – SMILACACEAE [syn. smilasaponin). kvercetin-. Áttelelő lágyszárú. hurutokban.6 m magas. és más Smilax fajok [syn.3-0. Ausztráliában. et Cham. mocsarakban. p-hidroxibenzoesav. fenolkarbonsavak. É-Amerikában és Mexikóban. gumianyag. néhol gyakori tiszta vizű patakok. lues és lepra kezelésében. köszvény és krónikus reuma kezelésére.

különösen hatékony nephritis. altissima L. Évelő.hu Solanum dulcamara L. – SOLANACEAE orvosi csucsor Honos Ausztráliában. Homeopathia. antioxidáns. solasonin. Indiai-szubkontinensen. Szaponinmentes kivonataiból készült gyógyszerek vérnyomáscsökkentők. lázcsillapító. É-Afrikában. erős hatású. gyomor. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1). 2. pl. diureticum. régebben népi gyógyászatban vértisztító. Kanada). kb. lektin Alkalmazás: antibakteriális. hólyag-. gyakran dísznövényként is megtalálható. Solanum nigrum L. ártereken. liget. É-Afrikában. korábban népgyógyászatban fájdalomcsillapító reumás panaszokban.5% illóolaj (mono. Nálunk behurcolt. t-clerodan. Évelő lágyszárú. antimikotikus. 4. Ázsiában.5% flavonoid (főleg kvercetin. – SOLANACEAE [syn. az előbbinél még magasabbra is megnő. hogy teljesen azonos-e az Európában kialakult típus az észak-amerikai S. VIII. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid solaninok. izorhamnetin. Virágzatból készült kivonat rovartoxikus..és szeszkviterpének). 0.) = Solidaginis giganteae herba Hatóanyag: magas aranyvesszőben kb. csúcsi hajtásokat.és labdan-típusú diterpének.doksi. cserzőanyag. Ph. 3. 1. Közép-Amerikában. VIII. (Nem eldöntött. Mexikóban. (solamarin in vitro tumorgátló). soladulcamarin (aglikon soladulcamaridin). Fontos kultúrnövény Magyarországon is. Solidaginis herba (Ph. chaconinok (aglikon solanidin) Alkalmazás: mérgező. Hg. hajtása kopasz.: Solidago serotina Ait. solamargin (aglikon solasodin). 0.és bélhurut esetén.) Solidago gigantea Ait. Eur. spasmolyticum. – ASTERACEAE kanadai aranyvessző Honos É-Amerikában (USA. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. fajjal..) Honos D-Amerikában (Andok). ma kozmopolita. Ázsia mérsékelt égövi részein..8%. olean-12-en típusú triterpén-szaponinok (aglikon bayogenin). diureticum. Évelő lágyszárú. antibakteriális. – SOLANACEAE fekete csucsor Solani nigri herba Honos Európában. Eur. Hg. soladulcin (aglikon soladulcidin). szabadgyökfogó. Solidago virgaurea (= virga-aurea) L.és rhamnetin-glikozidok). VII. cystitis esetén. ekcémára.3% fenolkarbonsav. hajtása pelyhes szőrű. expectorans. cserzőanyag. repellens. Termesztésével Magyarországon is próbálkoztak.] magas aranyvessző Honos USA keleti és nyugati partvidékein.és láperdőkben. Hg. [syn. – SOLANACEAE burgonya Solani amylum (Ph. Hatóanyag: szaponinszerű szteroid alkaloid soladulcidintetrosid.Forrás: http://www. magasra növő lágyszárú. ma fajtáit sokfelé termesztik. 30 cm-es. fruktan Alkalmazás: antiphlogisticum. mocsarakban. Útszéli gyomtársulásokban gyakori. Solanum tuberosum L. külsőleg krónikus bőrbajokra. reumás és ízületi bántalmak.: Dulcamara flexuosa Moench] ebszőlő csucsor Dulcamarae stipes Honos Európában. 2-2.9% pentaciklusos. Hatóanyag: keményítő Alkalmazás: gyógyszerkönyvi minőségű keményítő gyógyszergyártásban használatos. magaskórós növényzetben meghonosodott. Az előbbi fajjal együtt júliustól októberig tart a virágzási idő. Áttelelő lágyszárú vagy kapaszkodó félcserje. Ph. a fruktan antitumor aktivitású in vitro körülmények között egyes sejtvonalakra. Hatóanyag: főleg éretlen termésben solasodin Alkalmazás: gyógyszeripari nyersanyag (solasodin) szteroidok előállításához. Solidago canadensis L.továbbá kempferol-. nálunk általában egyéves. 4. Magyarországon meghonosodva erősen terjed főleg völgyekben. solamarinok (aglikon tomatidenol). kanadaiban kb. Egyéves lágyszárú.8-1.Ph.5 m magasra is megnő. Homeopathia. Mocsári és láperdei társulások szegélyén és gyomtársulásokban él. – ASTERACEAE . Solanum laciniatum Ait.

Szibéria) részein. szaponin. Félcserjeszerű. sokfelé termesztik. – ROSACEAE kerti berkenye Sorbi domesticae fructus . var. virágban flavonoidok. 4. ízületi gyulladásban. savas poliszaharid. antiasthmaticum. diureticum. szterolok. sebre. Ph. Eur. magban kinolizidinalkaloid Alkalmazás: virágbimbó gyógyszeripari nyersanyag (rutin kivonása).. utak mellé telepítik nálunk is. mag homeopathiában. az Alföldön ritkább. emmenagogum. Hg. Homeopathia. kb. Népgyógyászatban vértisztító reumában. Japán. gyepekben helyenként tömegesen. gyomtársulásokban országszerte gyakori. Egyéves lágyszárú. trimetilamin Alkalmazás: termés enyhe laxans (nagyobb mennyiségben hasmenést okoz). Szántókon. sorbinsav. vágásokban. A Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. antitussivum. cystitis. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1) Hatóanyag: kb. 0. É-Afrikában. Ny-Ázsiában. – FABACEAE félcserjés japánakác Sophorae flavescentis radix Honos Ázsia mérsékelt égövi (Kína.doksi. 30 m-re is megnő. 25% rutin (és egyéb flavonol-. izoflavon-glikozid). Sorbus domestica L. 0. Sophora japonica L.hu közönséges aranyvessző Solidaginis virgaureae herba (Ph. Hatóanyag: termésben sorbitol.: Styphnolobium japonicum (L. Sorbus aucuparia L. 2% kinolizidinalkaloid matrin (= sophocarpidin). köszvényben.12-0. külsőleg bőrbajokra. levél élvezeti teapótló. Hatóanyag: flavonoidok. catechin-cserzőanyag Alkalmazás: diureticum. adstringens. szaponin Alkalmazás: antiarrythmiás. Indiai-szubkontinensen. nephrolythiasis. egyes tumor-sejtvonalakra gátló. Indiai-szubkontinensen. Kaukázusban. ehető változatának gyümölcse megfőzve fogyasztható. floroglucinol. kaucsuk Alkalmazás: korábban.) = Virgaureae (= Virgae aureae) herba Virgaureae (= Virgae aureae) radix Honos Európában. népi használatban laxans. virág enyhe laxans. szeszkviterpén-lakton solidagolaktonok. Enyhén savanyú talajú erdők nyíltabb részein. tonicum.és szeszkviterpének). pyelonephritis. szerves savak. cianogén glikozid amygdalin. pyelitis. diterpének. anthocyanidin. Japánban.3-1 m-es. Cserje vagy fa. szterolok (pl. – FABACEAE [syn. 1% pektin.és sorfa. protocatechusav. Hatóanyag: kb. antiulcerogen.6% cserzőanyag (epigallocatechingallát.5% illóolaj (mono. szaponin ursolsav.és tridesmosidok. 0. flavonoidok. oximatrin. edulis Dieck – ROSACEAE madárberkenye Sorbi aucupariae fructus Sorbi folium Sorbi flos Honos Európában. 0. virgaureosid A). karotinoidok. kempferol-glikozidok). cystolythiasis esetén. Virágnyílás kezdetén gyűjtik a kb. VIII. 30-35 cm-es csúcsi hajtásokat. szalicilbenzoát leiocarposid. antipyreticum. 2. flavonoidok. epicatechin). É-Afrikában.4% pentaciklusos triterpén szaponin (polygalasav). Júliustól októberig virágzik. bis. lágyszárú. fenolkarbonsavak (főleg kávésav-származékok). galactogogum. eléri a 16 m magasságot. spasmolyticum főleg acut és chronikus nephritis. levélben amygdalin. taraxaszterol). Ázsia mérsékelt égövi részein. külsőleg ekcéma kezelésére. mono-. Sophora flavescens Ait. kb. Nálunk dísz. 1.4-0.2-1% fenolglikozid (pl. antiphlogisticum. – ASTERACEAE szelíd csorbóka Sonchi oleracei folium Honos Európában. galluszsav. Ázsia mérsékelt égövi területein.) Schott] japánakác Sophorae flos (= gemma) Sophorae semen Honos Kínában.4% flavonoid (kvercetin-. Sonchus oleraceus L. továbbá flavonoid (kushenol A-O). diureticum. parasorbinsav.Forrás: http://www. Hatóanyag: virágbimbóban kb. sophocarpin.

– CARYOPHYLLACEAE piros budavirág Arenariae herba = Spergulariae rubrae herba Honos Európában. spigelin Alkalmazás: anthelminticum. – ROSACEAE barkóca(fa) Sorbi torminalis fructus Honos Európában. élelmiszer. mérsékelt égövi Ázsiában.) Moench – POACEAE cirok Sorghi vulgaris semen Honos Elő-Ázsiától Indiáig. 3. vitaminok Alkalmazás: cukorszirup alapanyag. É-Afrikában. emeticum. spinacetin). kis termetű lágyszárú. dysuria. sokféle változatát (cukorcirok. továbbá flavonoidok. Spigelia marilandica L. aminok. szesziparban (cukorciroknál zöld hajtásból is). elterjedt D. Hatóanyag: klorofill.vagy kétéves. Hatóanyag: virágban piperidin alkaloid cytisin. magcirok.) Cr.3-dimetil-acryoylcholin. izokinolin alkaloid. É-Afrikában. benzoylcholin.Forrás: http://www. karotinoid Alkalmazás: enyhe laxans. Spinacia oleracea L. Üzemi méretben is termeszthető. – LAMIACEAE mocsári tisztesfű . Sorghum bicolor (L. Hatóanyag: magban cianogén glikozid dhurrin. flavonoidok Alkalmazás: népgyógyászatban anthelminticum. Hatóanyag: termésben sorbitol. Kaukázusban. – LOGANIACEAE szegfűgyökér. fenolkarbonsavak. Termése megfőzve fogyasztható. Ny-Ázsiában. D-Amerikában). Afrikában. szterol (spinaszterol). É-Afrikában. évelő lágyszárú.és K-Ázsiában és Amerikában. Hatóanyag: piridin alkaloid spigeliin. fehérje. főleg tészta festésére. Kaukázusban. Spartium junceum L. Cserje vagy akár 5 m-es fácska. szerves savak. Homeopathia. Spergularia rubra (L. diureticum. féregfű Spigeliae herba Honos trópusi Amerikában (Mexikóban. Hatóanyag: aromás gyanta. Hatóanyag: mint előbb Alkalmazás: mint előbb. Az Alföldet kivéve országszerte gyakori lomberdőkben. ma elterjedt Európában és Amerikában is. cukrok. Egyéves lágyszárú. szudánifű. fagyérzékeny. több vad változata van országunkban. Közepes vagy nagyobb fa. – FABACEAE jeneszter.) Presl. Nálunk néha telepítik. paraj Spinaciae folium Spinaciae herba Honos DNy-Ázsiában. cukor. Ny-Ázsiában. Stachys palustris L. világszerte konyhakerti főzeléknövény. – CHENOPODIACEAE spenót. Sorbus torminalis (L. néhol termesztik. Hatóanyag: cholin. Egy. egyéves lágyszárú. szaponin. anthocyan Alkalmazás: cystitis. diureticum. Ny-Ázsiában. vitaminok. vas Alkalmazás: klorofill kivonása. Elterjedt É-Amerikában. pektin.hu Honos Európában. szénhidrát. Indiában. szerves savak. illóolaj. Száraz tölgyesekben a Dunántúlon és a Középhegységben helyenként gyakori. seprőcirok) és fajtáját termesztjük Magyarországon. flavonoid. lágyszárú. flavonoid (patuletin. – LOGANIACEAE tüzes szegfűgyökér Spigeliae marilandicae herba Spigeliae marilandicae rhizoma Honos USA-ban. parasorbinsav. Kaukázusban.doksi. szterol. karotinoidok. seprűborsó Spartii juncei flos Honos Mediterráneumban. DK-USA-ban. cserzőanyag Alkalmazás: laxans. szaponin. Spigelia anthelmia L. hólyagkő betegségben.

országszerte közönséges gyom. Stellaria media (L. Ázsia mérsékelt égövi részein. továbbá fangchinolin.) Miers. Stevia rebaudiana Bert. lápokban fordulhat elő.és bőrbajok esetén. köves gyepekben. turicin) allantoin. hentriacentanol Alkalmazás: homeopathia. kozmopolita. Magas. Országszerte üde lomberdőkben elég gyakori. Hatóanyag: iridoid. Balkánon. más fajokban pl. flavonoidok Alkalmazás: krónikus hurutos megbetegedésekre. columbanin stb. stachydrin. Kanadában. máj-. – STERCULIACEAE csalánzó cukorhajfa. indiai tragakanta Tragacantha indica (= Karaya. trigonellin. Sterculiae gummi) Honos Indiai-szubkontinensen.) Vill. Stachys recta L. szaponinok Alkalmazás: izolált steviosid 150-300-szor édesebb a szaharóznál. palmatin. antihypertonicum. Stillingia sylvatica Gard. USA-ban. cserzőanyag Alkalmazás: hurutellenes. keményítő Alkalmazás: laxans. – LAMIACEAE hasznos tisztesfű Sideritidis herba Honos Közép. Stachys sylvatica L.6-1 m magas. 0. illóolaj. trigonellin. berbamin.doksi. szilikózis és asthma kezelésében is hatásos. emeticum. Indiában.és D-Európában. cholin. Hatóanyag: levélben diterpénsav-glükozil-sophorosid steviosid (kb. Homeopathia.MENISPERMACEAE Stephania sinica Diels Stephania tetrandra Moore stefániagyökér Stephaniae tetrandae radix Honosak Kínában. Többéves kúszó növények. octadecatetraensav. Áttelelő lágyszárú. 7%). Stachyos herba Hatóanyag: loganinszerű pseudoindican heterosid. A típusos alfaj megművelt területeken. közvetlen ipari feldolgozással kinyert tetrandin gyógyszerként kalcium-antagonista myocardialis infarctus esetén. bokrosodó. et Hook. diureticum. évelő lágyszárú.hu Honos Európában. Indokínában. alkaloid stillingin. terebélyes fa. – CARYOPHYLLACEAE tyúkhúr Stellariae (mediae) herba = Alsines herba = Morsus gallinae herba Honos Eurázsiában. Alkalmazás: gyökér analgeticum. tannin. sztyepplejtőkön gyakori az egész országban. tetranda gyökerében bisbenzilizokinolin-típusú alkaloid tetrandrin (0. Stephania glabra (Roxb. használják a gyógyszertechnológiában és a kozmetikai iparban kolloidok stabilizálására. – APOCYNACEAE . Hatóanyag: nyálka-gumianyag glükanorhamnogalacturonan Alkalmazás: ártalmatlan és hatásos laxans különösen vastagbél-betegségekben. cerilcerotat. Kisebb. . gyengén félcserjés lágyszárú. – EUPHORBIACEAE Stillingiae sylvaticae radix Honos É-Amerikában. Indiai-szubkontinensen. tetrahidropalmatin (= rotundin). antiarrhythmiás. gyanta. Mocsarakban. Strophanthus gratus (Wall. Akár 1m magas lehet.vagy kétéves lágyszárú. Áttelelő. Száraz. az Alföldön ritkább. Hatóanyag: 3-4% illóolaj. Homeopathia. népgyógyászatban láz és dismenorrhoea esetén.Forrás: http://www. epe.) Baill. erdei tisztesfű Honos Eurázsiában. pirrolidin kvaterner aminok (betonicin. Sterculia urens Roxb. Hatóanyag: S. Alkalmas klímájú területeken termesztik. – ASTERACEAE édesfű Steviae rebaudianae folium Honos D-Amerika déli részén. mesterséges édesítőszer.. antidiabeticum. antisyphiliticum. Hatóanyag: rutin. Egy. Japánban. továbbá tonicum.7%). Évelő lágyszárú.

Hg. Kúszó cserje. valamint coronaria insufficientia esetén főként intravénásan szívinfarktus megelőzésére.) (= Nux vomica) Honos India trópusi részein. Homeopathia. Alacsony. Mindegyiket termesztik is. Benzoë = Benzoe tonkinensis (Ph. VII. Strychnos toxifera Benth. Hg. valamint periplogenin-glikozidok. Strophanthus kombe Oliv. Futó cserje. továbbá számos társalkaloid) Alkalmazás: erősen mérgező. – LOGANIACEAE Kalabas-kuráre Strychnos castelnaeana Wedd. kis adagban tonicum. Hatóanyag: magban 8-10% szteroid kardenolid glikozid (főleg k-strophanthin.5-4% indolalkaloid (45-60%-a strychnin és brucin. pl. bradycardia esetén. Styrax benzoin Dryand. elterjedt Kínában és Indiában. továbbá strychnin. colubrinok) Alkalmazás: erősen mérgező.Forrás: http://www. – LOGANIACEAE sztrichninfa.] ignácbab Ignati semen = Strychni ignatii semen Honos Fülöp-szigeteken. acetilkolin-antagonista. továbbá k-strophanthidinés strophanthidol-. – LOGANIACEAE [syn. Indokínában. benzoé-sztóraxfa. termesztik Ny-Afrikában.APOCYNACEAE kombé Strophanthi kombe semen Honos trópusi DK-Afrikában. a strychnin nagyobb adagban a központi idegrendszert izgatja. Hatóanyag: magban 4-8% szteroid kardenolid glikozid (90-95%-a g-strophanthin. egyéb glikozid) Alkalmazás: g-strophanthin cardialis insufficientia és bradycardia. Fő hatóanyaga terápiás dózisban perifériás izomrelaxans.] ördögharaptafű Succisae (pratensis) herba = Scabiosae succisae herba = Morsus diaboli herba . k-strophanthosid. roborans. kivonatok a gyomor motorikus funkcióját javítják. közöttük más dimer strychnin-származék. ebvészmag Strychni semen (Ph. 10-20% szabad benzoesav. a drogban 60-70% coniferil-benzoát (= lubanolbenzoát). továbbá számos társalkaloid. benzoé-sztiraxfa Honos Indokínában.) Hatóanyag: 20-25% szabad és kötött benzoesav. az Orinoco és az Amazonas vidékén. főleg hasműtétek során intravénásan.hu hasznos sztrofantusz Strophanthi grati semen Honos trópusi Afrika nyugati és középső részén. strychnin kis adagban tonicum. Malajziában. Strychnos nux-vomica L. Magasra kúszó lián. Guayanában. Hatóanyag: dimer indolalkaloid C-toxiferin I (fő komponens). 2% cinnamil-benzoát. Indokínában. 2. É-Ausztráliában. Peruban.doksi.: Ignatia amara L. Strychnin és brucin izolálása. Strychnos ignatii Berg. Hatóanyag: magban 2. Homeopathia. . ganglionbénító. Hatóanyag: magban kb. Ecuadorban. Styrax benzoides Craib – STYRACACEAE Honos Kínában. Kisebb cserje vagy fa.5% indolalkaloid strychnin és brucin (közel egyenlő arányban). továbbá társalkaloidok (pl. és más Strychnos fajok Honosak D-Amerikában. Örökzöld fák. Sri Lankán. Benzoe (resina) Sumatra Styrax tonkinensis (= tonkinense) (Pierre) Craib sziámi benzoéfa Honos Kínában. 1-2% vanillin Alkalmazás: belsőleg tinktúraként expectorans. VII. Illatszeripar. Columbiában. Malajziában.: Scabiosa succisa L. majd tetanust okoz. Trópusokon termesztik.és kisebb számú yohimbin-típusú alkaloid Alkalmazás: mérgező. cymarin stb. kúszó fás növények. Venezuelában. Succisa pratensis Moench – DIPSACACEAE [syn. Trópusokon termesztik. szájöblögetőként. külsőleg erős desinficiens. fokozza a reflexingerlékenységet.) Alkalmazás: k-strophanthin intravénásan cardialis és coronaria insufficientia.

02-0. amarogentin.) Salisb.) Honos Malajziában. Évelő lágyszárú. Trópusokon (Fülöp-szigetek. terpénalkohol. chromon-C-glikozid.: Caryophyllus aromaticus L. Eur. anthelminticum. Örökzöld. kb. Ázsia mérsékelt égövi részein.hu Morsus diaboli radix Honos Európában. anizsaldehid stb.) Alkalmazás: illatszeripar. Swertia chirayita (Roxb.5 m magas. Ph. nyálka-polifruktan. Syringa vulgaris L.Forrás: http://www. – ARACEAE büdöskontyvirág Symplocarpi foetidi rhizoma et radix = Dracontii foetidi radix Dracontii foetidi herba Honos Kínában.6-1.) Clarke] indiai gyásztárnics Swertiae chiratae herba Honos Indiai-szubkontinensen. Ph. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Hatóanyag: virágban illatanyagok (szerves savak észterei. – BORAGINACEAE fekete nadálytő Symphyti radix = Consolidae majoris radix = Consolidae radix Symphyti folium Symphyti herba Honos Európában. alkanolok. Indonézia. Hatóanyag: secoiridoid gentiopicrosid. cukor. Hatóanyag: keményítő. gumianyag. 0.és koleraellenes. levegős helyen forgatják. levélben még 5hidroxitriptamin Alkalmazás: herba spasmolyticum. Nálunk lápréteken fordul elő. Szibériában. lycopsamin. Májustól júliusig virágzik. egyéb iridoid. 0. – OLEACEAE orgona Honos DK-Európában. Távol-Keleten. gyulladásgátló glikopeptid Alkalmazás: belsőleg gyomor. Ph. 20 m magas fa. vas. Hg. Kaukázusban. triterpén.. mert könnyen barnul. Hg. mocsárréteken országszerte gyakori.] szegfűszeg(fa) Caryophylli flos (Ph. Évelő lágyszárú. malária.5 m magas. Hatóanyag: 0. K-Afrikai szigetek. továbbá eugenolacetát. néha fa. gyanta Alkalmazás: népgyógyászatban tonicum. majd letisztítják. cserzőanyag.). Homeopathia. fenolkarbonsav (dehidrokávésav. VII.: Swertia chirata (Wall. Symphytum officinale L. fenilpropán-alkoholok és észtereik. kertekben telepített díszcserje. expectorans.4% flavonoid (kvercetin.és bélhurut kezelésére.. DNy-Ázsiában.07% pirrolizidin alkaloid (intermedin. Symplocarpus foetidus (L. 1-3% aszparagin.. Hatóanyag: 15-20% illóolaj (85-95%-a eugenol. féregűző. borogatószer ulcus cruris. VIII. 10-15 cm-es darabokra vágva meleg helyen vagy műszárítón (500C-ig) szárítják (beszáradás 34:1). alkaloidtartalma miatt korlátozott ideig. továbbá xanthon swerchirin. 4-6% cserzőanyag. Hatóanyag: iridoid glikozid dipsacan.2-0. K-Ázsiában.) = Caryophylli alabastrum Caryophylli aetheroleum (Ph.. zsíros olaj.. lázcsökkentő. friss herba és gyökér homeopathiában. Tavasszal gyűjtik.8% allantoin. metileugenol. symviridin stb. illóolaj. VII. kevés zsíros olaj . Eur. ellagitannin).doksi. 4. fenolkarbonsavak.6-0. kalcium-oxalát. szaponin hederagenin-glikozidok. D-Amerika) termesztik.és toroköblögető. 12% cserzőanyag (főleg gallotannin. alifás keton.) Merr. Hg. lemossák. Sri Lanka..) = Caryophylli floris aetheroleum (Ph. caryophyllen. kb. 0. szterol. cserzőanyag. echimidin. rozmarinsav).és kempferol-származékok). thrombophlebitis esetén vagy megelőzésükre (kenőcs formájában is). Eugenia caryophyllata Thunb. VIII.) Nied. kb. Homeopathia. 0. Külsőleg száj. Parkokban. linalool. scabiosid. Syzygium aromaticum (L. elterjedt É-Amerikában. Ny-Ázsiában. Hg. elemicin. A leveleket és a herbát teljes virágzás idején gyűjtik. triterpén izobauerenol. szterol. monoterpének). Homeopathia. Évelő lágyszárú. Madagaszkár. 4. Egyéves lágyszárú. – GENTIANACEAE [syn. szalicilsav. et Perry – MYRTACEAE [syn. symphytin. Nedves réteken. az Alföldön ritka. Jambosa caryophyllus (Spreng.) Karst. vízpartokon.

helenien. antimikrobiális. minuta repellens. Tecoma avellanedae (Lorentz) Speg. lapacho. Tamarindus indica L. belsőleg aromaticum. külsőleg ekcémára. Hatóanyag: gallo. Magas. furano-naftokinonok. benzofuran. Mag adstringens. népgyógyászatban ízületi fájdalmak esetén külsőleg. rubixanthin. zsíros olaj. Sokfelé termesztik.] lapacsofa. ulcus cruris kezelésére. eugenin. stomachicum. Syzygium cumini (L. T.4% illóolaj. Malajziában. violaxanthin). – DIOSCOREACEAE pirítógyökér Tami rhizoma (= radix) Honos Európában. kb. Hatóanyag: termésben 25-40 % invert cukor. inkatea Tabebuiae cortex Honos D-Amerika (Brazília. Főleg Európában kerti virágnak vetik más Tagetes fajokkal (pl. leucoxyla DC. rubichrom). jambolin-glikozid. Argentína. Kb. iridoid Alkalmazás: immunstimulans. patuletin. védelemre érdemes. Peru) esőerdőiben. T Tabebuia heptaphylla (Vell. minuta L. erecta poliintartalma miatt nematocid. külsőleg még egyes vírusokra gátló hatású. flavonoid (kvercetagetin. diureticum. steroid szaponinok (aglikon pl. asthma gyógyítására. tonicum. kúszó lágyszárú. Homeopathia.hu Alkalmazás: illóolaj antibakteriális. nedves és üde lomberdőkben él. patulitrin. friedelin. T. gyomorfájdalom csillapító. antiphlogisticum. néhol sűrűbben. sokfelé termesztik. linalil-acetát. Ny-Ázsiában. 1% illóolaj. 1%) T.) Skeels – MYRTACEAE [syn. gombás fertőzésekre. 2-3% pektin és szerves savak (10-12%-a borkősav). ellagsav. – ASTERACEAE bársonyvirág Tagetes flos Honos Mexikóban. virágos herba anthelminticum. nematocid. emmenagogum. – ASTERACEAE . epebántalom. Évelő. magban még kvercetin. epifriedelanol. Fűszer. kumarin. magban tannin. Egyéves lágyszárú. betulasav.) Toledo. az illóolajban gazdagabb (kb. kb. Hatóanyag: 0. – CAESALPINIACEAE tamarindusz(fa) Tamarindi fructus (pulpa) = Tamarindorum pulpa Tamarindi semen Honos Afrikában. erecta L. a T. É-Afrikában.) együtt. Kaukázusban. kávésav.) Druce. lektin Alkalmazás: sokféleképpen elkészíthető laxativum. avellanedae Lorentz. a dél-amerikai T. linalool. népgyógyászatban lázcsillapító. Indiai-szubkontinensen. 0. 15-30 m magas.Forrás: http://www. 25 m-es fa. stomachicum. Hatóanyag: naftokinon lapachol. Tamus communis L.15% illóolaj (limonen.. tiofen-poliin terthienyl Alkalmazás: növeli a kapilláris erek rugalmasságát. Karotinoid tartalma miatt A-vitamin hatású (gyógyszerek formájában látásjavító) és sárga festőanyag. vérhas. flavonoid. antisepticum (leginkább fogászatban).és ellagtannin. carminativum. gyanta Alkalmazás: kéreg adstringens. szitoszterol. fenolkarbonsavak és -aldehidek. nyálka-heteropoliszaharid Alkalmazás: helyi izgató. örökzöld levelű fa. ocimen. Tagetes patula L.] dzsambu(fa) Syzygii jambolani (= cumini) cortex Syzygii jambolani (= cumini) fructus (= semen) Honos Kínában. kis adagban belsőleg purgans. tageton. dehidro-izo-α-lapachon. repellens.: T. Homeopathia.: Eugenia cumini (L. Nálunk kertekben.doksi. – BIGNONIACEAE Tabebuia impetiginosa Standley [syn. xantofill (lutein. metilheptenol). főleg parkokban gyakori. bronchitis. nyomokban alkaloid. diosgenin is). Syzygium jambolanum DC. örökzöld fa. Tanacetum vulgare L. kvercetagitrin. A Dunántúlon több helyen. dehidro-α-lapachon. Hatóanyag: fenantren-származékok. cukorbaj ellen. Reliktum. Homeopathia.

igen kevés taxol stb. A Bakonyban (Miklóspálhegyen) dolomitsziklai bükkösben gazdag populáció fordul elő. Kalifornia. egyébként máshol ritka.hu [syn.01-0. amarum. guaianolid dihidrolactucin és ixarin D. antimikotikus. népgyógyászatban korábban főzete féreghajtó. – COMBRETACEAE [syn. A leveleket virágzáskor gyűjtik. kumarin (scopoletin. liratil-acetát.03% taxol (= paclitaxel) fő komponens. cephalomannin. napon vagy zárt.Forrás: http://www. megművelt területeken. taxicinek. adjuvans hepatopathiánál. kámfor. izotaxiresinol. mindenhol védendő. továbbá szterol (sztigmaszterol. diureticum.) Bernh. flavonoid (apigenin-. cichoriin. germacranolid taraxinsav-β-D-glükozid és ainsliosid. p-kumársav. mocsárréteken. 1-1. szitoszterol). kinyíláskor. p-hidroxibenzoesav. valamint gyermekkori leukémia kemoterápiájában használják. Hatóanyag: száraz kéregben 0. Ártereken. köszvényes és rheumás fájdalmak esetén. cineol. dyspepsia (gyomor. (Csak a magköpeny nem mérgező. DAC) = Taraxaci herba cum radice Taraxaci folium Honos Eurázsia mérsékelt égövi részein. faradiol. Taxus baccata L.: Myrobalanus chebula Gärtn. Számos gyógyszer készül belőle. bőrbajokra.5 m magas. ferulasav. arnidiol. réteken országszerte gyakori. nedves szántókon. Taraxacum officinale Weber ex Wiggers – ASTERACEAE pongyola pitypang. antiparasiticum. taxinok. Kaukázusban. 2. hasonlóképpen szárítják (beszáradás 6:1).) Hatóanyag: 0. pentaciklusos triterpén taraxaszterolok (lectucerol és izolactucerol). p-hidroxi-fenilecetsav. antibakteriális. citosztatikusak. összel kb. Homeopathia. különösen illóolaja. 1% nyálkaheteropoliszaharid. cichoriasav. baccatinok) Alkalmazás: kéregből vagy szövettenyészetéből kivont és tisztított taxol (paclitaxel) és docetaxel microtubulusok depolimerizációját serkenti. Taxus brevifolia Nutt. Zömében márciusban.doksi. parlagokon. liratol. augusztusban virágzik. – TAXACEAE oregoni tiszafa Honos É-Amerikában (Alaszka. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). a belőlük készült gyógyszereket petefészek-. izorhamnetin-glikozidok). luteolin-. aesculetin.). 1% 10-deacetilbaccatin III. syringin. amyrin. borneol.és bélpanaszok) esetén. reumaellenes.és tüdőrák. gyenge laxans. taxagifin. száraz virágzatokban kb. cianogén glikozidok Alkalmazás: mérgező. É-Afrikában. A gyökereket kora tavasszal szedik.6-2% tetraciklusos diterpén pseudoalkaloid taxinok. áprilisban virágzik.5-4. Elterjedt É-Amerikában is. fenolkarbonsavak (kávésav. monocaffeoil-borkősav. örökzöld cserje vagy fa. 40% inulin. Cserje vagy fa. parthenolid szeszkviterpén-lakton (egyes kemovariánsok illóolaj-összetétele eltérő) Alkalmazás: anthelminticum (orvosi ellenőrzéssel). Terminalia chebula Retz.5% illóolaj (izothujon. Évelő lágyszárú. kvercetin-. mell. Telepíthető kertekben. továbbá más diterpenoidok (pl. klorogénsav. hosszában vágják. Ázsia mérsékelt égövi részein. p-hidroxi-fenilecetsav butirolakton-glikozidja (taraxacosid). Júliusban. kb.: Chrysanthemum vulgare (L. továbbá diterpenoid taxanok (taxusinek. szellős helyen szárítják (beszáradás 4:1). Kétlaki.] mirobalánfa . külsőleg ekcémára. valamint fenilpropanoid glikozid dihidroconiferin.] gilisztaűző varádics Tanaceti herba = Athanasiae herba Tanaceti flos Tanaceti fructus (= semen) Tanaceti aetheroleum = Chrysanthemi aetheroleum Honos Európában. egyéb tetraciklusos diterpén pszeudoalkaloidok közül fontos még a docetaxel. chrysanthemumepoxid stb. kb. A fészekvirágzatot a nyár második felében. Hatóanyag: szeszkviterpén-lakton eudesmanolid tetrahidroridentin B és taraxacolid-β-D-glükozid.5% kálium Alkalmazás: enyhe cholereticum. gyermekláncfű Taraxaci radix Taraxaci radix cum herba (ÖAB. 2% inulin. Évelő lágyszárú. baccatin III és származékai).. taxiresinol. – TAXACEAE tiszafa Taxi baccatae folium Honos Európában. karotinoidok. umbelliferon). artemisiaketon. rövid kocsánnyal gyűjtik. dihidrosyringin. továbbá ekdizon. 18% fruktóz. Termeszthető. tavasszal kb. Brit-Kolumbia). protocatechusav. diterpén taxanok. 0. Utak mentén. poliinek. külsőleg dezinficiens. útszéli gyomtársulásokban helyenként gyakori. kb. cholecystopathiánál. Hatóanyag: fiatal levélben 1%. Ny-Ázsiában. népgyógyászatban vértisztító.

Áttelelő lágyszárú. galluszsav.] rozmaring-gamandor Polii erecti herba = Teucrii polii herba Honos Mediterráneumban. difensavak.) Alkalmazás: enyhe stimuláns. Kaukázusban. külsőleg krónikus sebekre vagy stomatitis kezelésére öblögetőként. kb. Indokínában. teuflidin.doksi. fogászatban. f. T. Teucrium polium L.3% illóolaj (pinenek. emmenagogum. et Thoms. pinen. Teucrium montanum L. epekőmegbetegedésekben). gyanta. (Más Terminalia fajok. ellagsav. diureticum. stomachicum. flavonoidok. marrubiin.hu Myrobalani (chebulae) fructus Honos Kínában. kb. kinasav. dysenteria és epebetegségek esetén. kb. limonen. arjuna. sandaracopimarsav). az Alföldön ritkább. Lakk. izoteuflidin. sokszárú erdős-sztyeppen élő évelő. flavonon (cirsimaritin).] rutatermésű mézesfa Tetradii ruticarpi fructus = Evodiae fructus Honos Kínában. tomentosa kérgét adstringensként és szívtonizálónak használnak Indiában és Indokínában). marrubiin) Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe antidiarrhoeicum. belsőleg enyhe purgans diarrhoea.és Közép-Ázsiában. Védelemre érdemes.: Polium montanum Mill. – LAMIACEAE sarlós gamandor Chamaedryos herba = Teucrii chamaedrys herba Honos Európában. termeszthető. Kis-Ázsiában. fásodó lágyszárú. Ny. vitaminok Alkalmazás: adstringens.1% illóolaj (myrcen. triterpének. szterolok (pl. 9% cukor. É-Afrikában. – LAMIACEAE [syn. Homeopathia. epe-.] Atlasz-ciprus Sandaraca resina Honos Mediterráneumban. homokpuszta gyepekben. mészkő.és festékipar. picropolin). indolalkaloid evodiamin. sikimisav.) Benth. ekdizon).. 1. kis termetű lágyszárú.és Közép-Európában. külsőleg torok. Elő-Ázsiában. anthelminticum. thymokinon stb. chebulagsav. Közepes méretű fa.: Polium erectum Mill. sarjtelepes. rutaevin. Hatóanyag: diterpénlakton limonin (= evodol). Homeopathia.: Euodia ruticarpa (Juss. szaponinok Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans.: Callitris quadrivalvis Vent. aranyérre és sebkezelésre. Nagy cserje vagy fa. ocimen. Hatóanyag: illóolaj. Indiai-szubkontinensen. szerves savak.] hegyi gamandor Polii montani herba Honos D. illóolaj. Indokínában.Forrás: http://www. Hatóanyag: marrubiin. neoclerodan diterpénlaktonok (teuflin. teucvin. Evodia rutaecarpa (Juss. 25% zsíros olaj Alkalmazás: antidiarrhoeicum.) Hook. Évelő. – RUTACEAE [syn.és szájöblögető. Hatóanyag: flavonoidok. pulegon). expectorans. Teucrium marum L. húgyhólyag-. teucrin A-G. Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. Tetradium ruticarpum (Juss. aminosavak. egyéb diterpénlakton (pl. cserzőanyag . testsúlycsökkentő adjuváns. Hatóanyag: illóolaj. T. – CUPRESSACEAE [syn. cserjeszerű. triterpének. szaponin Alkalmazás: mint előbb. füstölőszer. rutaecarpin. közel 0. diterpenoid callitrisinsav. főleg ÉNy-Afrikában. menthofuran. Évelő. – LAMIACEAE [syn. K-Ázsiában. pl. Teucrium chamaedrys L. Dunántúlon szórványosan. spasmolyticum (gyomor-. Alacsony. Indiai-szubkontinensen. cserzőanyag. máj-. tonicum. Hatóanyag: 20-45% cserzőanyag (hidrolizálható gallotannin típusú chebulinsav.) Hart. diterpénlaktonok. corilagin).és dolomit-sziklagyepekben. Hatóanyag: gyantasavak (pl. fertőtlenítő. Országszerte gyakori. – LAMIACEAE macskagamandor Mari (veri) herba Honos Ny-Mediterráneumban.

diaphoreticum. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: kivont és tiszta peruvosid jól resorbeálódik.15% illóolaj. Vendvidéken nyíres fenyéren található. 0.: Thevetia neriifolia Juss. Trópusokon sokfelé (főleg Ny-Afrikában) termesztik. flavonoidok. védett. Thlaspi arvense L. neurotonikus zavarokban. kenőcs. 8-10 m magas fa. – STERCULIACEAE kakaó(fa) Cacao semen Cacao pulvis Cacao cortex (= Cacao testes) Theobromae butyrum (oleum) = Cacao oleum = Cacao butyrum Theobromae pasta Honos Közép-Mexikóban. kb. É-Afrikában. valamint anthelminticum. cianogén allilcianát. – LAMIACEAE vízi gamandor Scordii vulgaris herba = Teucrii scordii herba Honos Európában. bevonószer) és csokoládégyártásban. Áttelelő lágyszárú. polimer procyanidin. Theobroma cacao L. zsíros olaj Alkalmazás: népgyógyászatban vértisztító. diureticum főként reuma esetén. Thevetia peruviana (Pers. tonicum.és aranyérbetegségben. Hatóanyag: glikozinolát szinigrin (allilglikozinolát). marrubiin. mocsarakban. felső légúti és emésztőrendszeri hurutos betegségekben. Hatóanyag: fermentált magban 1-2% teobromin.és D-Amerikában) termesztik. (A svájci csokoládéfa [Th.3% ursolsav. Teucrium scordium L.) Lindt] önálló megnevezése rendszertani szempontból nem indokolt). Közép. hasmenés és bélféreg ellen. Védelemre érdemes. öregkori szívbajok és bradycardia esetén orvosi javallatra.3% illóolaj. diureticum. 1.2-0. Hatóanyag: magban kb. szaponin. szikeseken. Közép-Amerikában. Egyéves lágyszárú. 5% catechin-cserzőanyag. 50-60% zsíros olaj Alkalmazás: magból nyert kakaóporból készül a szilárd. mérsékelt égövi Ázsiában. Indiai-szubkontinensen. Évelő törpecserje. külsőleg antiszeptikus. Kertészeti formáit.Forrás: http://www. díszfának. helvetica (Such. Thuja occidentalis L. Nálunk szántóföldi és útszéli gyomtársulásokban gyakori. szaponin Alkalmazás: népgyógyászatban légzőszervi hurutos betegségekben. trópusokon sokfelé (pl.hu Alkalmazás: népgyógyászatban digestivum. felnőttekneknek és gyermekeknek álmatlanság esetén (enyhe hatású). magból nyert kakaóvaj gyógyszerkészítésben (kúp. diterpénlaktonok.) Schum. Keserű csokoládé antidiarrhoeicum. – LAMIACEAE fenyérgamandor Teucrii scorodoniae herba Honos Európában. Homeopathia. kb. 10% szteroid kardenolid glikozid peruvosid (aglikon cannogenin).] (perui) sárgaleander Thevetiae semen Honos Mexikóban. egyéb fenolkarbonsav. – CUPRESSACEAE nyugati tuja Thujae summitas (= herba) Thujae aetheroleum Honos É-Amerikában.és Közép-Ázsiában. gombaellenes. 0. az Alföldön gyakrabban. törhető csokoládé. A Középhegység és a Dunántúl szélein szórványosan. Hatóanyag: kb.3% koffein. – APOCYNACEAE [syn. Teucrium scorodonia L. nedves réteken.2% Lamiaceae-cserzőanyag. elterjedt É-Amerikában is. Maghéj aromaticum. aranyérbetegségben. nyomokban teofillin.7% flavonoid (főleg kempferol-glikozidok) Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans. cserzőanyag. 0. 1. Hatóanyag: kb. Homeopathia. gyomor. gyógyszerként krónikus és látens cardialis insufficientia. kb. – BRASSICACEAE tarsóka Thlaspeos semen Honos Európában. továbbá diureticum.doksi. Ny. 0. 2% kávésav. . fajtáit gyakran telepítik nálunk is örökzöld díszbokornak.

70%-a timol vagy carvacrol. pl. Tilia tomentosa Moench [syn. Homeopathia.és flavanonol-glikozidok Alkalmazás: diureticum főként vese. s. diureticum. Árnyékban szárítják (beszáradás 4:1). kb.. évelő lágyszárú. zygis L.5-1 cm mélyre vetik vagy palántát nevelnek és nyár közepén ültetik ki biztosítva öntözését. fenolkarbonsavak. emmenagogum. anthelminticum. Homeopathia. Magyarországon is termesztett évelő félcserje. árnyékban. Tiliae argenteae flos = Tiliae tomentosae flos Hatóanyag: a két fajból külön vagy keverve gyűjtött drogban nyálka-heteropoliszaharid. Ph. 4. VIII. belsőleg még vese. A virágzó hajtást gyűjtik. Hg. Lamiaceae-cserzőanyag. Tilia americana L.Forrás: http://www.. 30% timol. Friss vagy szárított drogból nyerik az illóolajat. anthelminticum. 0. Virágzó. Ismeretes a spanyol kakukkfű (Th. Ph. Ph. külsőleg párologtatásra.) is. 4. eucalyptol.) = Thymi vulgaris herba (Ph. fenchon. Díszfának telepítik. l-3% szeszkviterpén caryophyllen. flavonoidok (utóbbi sajátos összetétele és anatómiai bélyegek alapján elkülöníthető a drog a következő fajok drogjaitól) Tilia cordata Mill. továbbá pinen. – TILIACEAE amerikai hárs(fa) Honos É-Amerikában. illóolaja illatszeriparban. camphen. Thymus vulgaris L. VII.és húgyúti homokképződés esetén. A tél beállta előtt 40-50 cm sortávolságra. linalool. linalool stb. – TILIACEAE [syn.: Tilia argentea Desf. 4. az Alföldön szórványosan száraz vagy középszáraz tölgyesekben néhol gyakori. Nagyra növő fa. VII. továbbá p-cymol. terpinen stb.. szeszkviterpén occidentalol. eudesmol (tropolon thujaplicin. expectorans (akut bronchitis. Tiarella cordifolia L. VIII. ezüstlevelű hárs. pinen. spasmolyticum. Eur. expectorans. antiperoxidativ bifenil. Ny-Ázsiában.). terpineol. krónikus gastritis esetén). Hg. Ph. molyhoslevelű hárs Honos K-. tonicum. Eur. t-4-thujanol.4-1% illóolaj. Hg. Hg. p-cymen.. hibridforma és kemotípus is gyűjthető. Illóolaj illatszeriparban. Hatóanyag: flavonol. inhalálásra vagy öblögetésre felső légúti panaszokban. sabinen. – SAXIFRAGACEAE szívlevelű turbántok Tiarellae cordifoliae herba Honos USA-ban. Fűszer. Fűszer. Májustól augusztusig virágzik. Hatóanyag: 1-5% illóolaj (kemotípustól függően kb. indiai illóolajban timol helyett carvacrol). Áttelelő lágyszárú félcserje. 7% Lamiaceae-cserzőanyag Alkalmazás: stomachicum. népgyógyászatban reumás és neuralgiás panaszokra. emésztésjavító. É-Afrikában. 60%-a α. dyspepsia. thujasav) Alkalmazás: mérgező.. a 3. elterjedt É-Amerikában is.) Honos D-Európában. Ph. tenyészévtől kezdve törpe bokor formájú. de illóolaj-összetételük is sokféle. Homeopathia. a többi geraniol. Hg.] ezüsthárs. vékonyan kiterítve szárítják (beszáradás 4:1). néhol megtalálható parkokban. Számos egyéb faj. aromaticum. Thymus serpyllum L. illatszeripar..] .doksi. expectorans (felső légúti gyulladások esetén antibakteriális). α-terpineol. diureticum. 5-6 éven át jó hozamot biztosít. laryngitis). Szibériában. flavonoidok. tonicum. flavonoidok. thymolmetiléter. belsőleg régebben diaphoreticum.: Tilia parvifolia Ehrh. Hatóanyag: 0. VIII.és Közép-Európában. Májustól augusztusig virágzik. drogja és illóolaja gyógyászati szempontból egyenértékű a kerti kakukkfűével. – LAMIACEAE mezei kakukkfű Serpylli herba (Ph. fürdőbe téve relaxáló. nem fásodó hajtásait gyűjtik akár szeptember elejéig. Hg. borneol.és β-thujon. Eur. a D-Dunántúlon helyenként. DK.és hólyagbántalmakban. likőripar. carminativum. a D-Dunántúlon és a Kis-Alföldön mészkerülő homokpuszta gyepekben fordul elő. triterpén Alkalmazás: antibakteriális. VII. (Kis gyermekeknek nem ajánlható). külsőleg reuma és köszvény ellen. stomachicum (anorexia. – LAMIACEAE kerti kakukkfű Thymi herba (Ph. kb. Helyenként ültetik.) Serpylli aetheroleum Honos Európában.2-1% illóolaj (kb. Nálunk a Dunántúli Középhegységben. É-Afrikában.hu Hatóanyag: hajtáscsúcsában 0. Számos gyógyszer alkotórésze.) = Thymi hortensis herba Thymi aetheroleum (Ph. l. occidol.

mérgezésekben. Indiai-szubkontinensen. izokvercitrin). 0. cystitisben. zsíros olaj. carvon. szádokfa Honos Európában. köztük több ritka. stomachicum.] réti bakszakáll Tragopogonis radix = Barbae hirci radix Honos Európában. különlegességnek számít. illatszeripar. 25% cserzőanyag (gallotannin). gyanta Alkalmazás: mérgező. 4. linalool. benzilalkohol. hiperozid. talajon szétterülő.) Celak.] nagylevelű hárs Honos Európában.3-0. spasmolyticum.7 m magas. Hg. Évelő. Kaukázusban. enyhe sedativum.vagy többéves lágyszárú. Ph. 2% cserzőanyag. Parkokban néhol előfordul.Forrás: http://www.: Tilia officinarum Cr..08% illóolaj (T. Tilia x vulgaris Hayne = T. Közép. érintésre súlyos dermatitist. Tribulus terrestris L.] mérges szömörce Toxicodendri folium = Rhois toxicodendri folium Honos É-Amerikában (USA). fisetin). főleg kvercetin-glikozidok (pl. felső légúti betegségekben. nephritisben. Közép-Ázsiában.: Rhus toxicodendron L. Tilia europaea L. timol. reumában. Tragopogon orientalis L. fenolkarbonsavak. astragalin.. pyelitisben. Magyarországon a subsp. Szibériában.és Ny-Ázsiában. tilirosid (astragalin p-kumársav-észtere). gyanta. kúszó cserje. alkanok.. cordata] európai hárs Honos Európában. 2-fenilacetát. kozmopolita. száraz gyepekben. cianogén glikozid sambunigrin. arabinogalactan). stomachicum. rutin. [syn. 0. Illóolaj aromaterápiában enyhe nyugtató. Afrikában. subsp. flavonok (pl. – ZYGOPHYLLACEAE királydinnye Tribuli fructus Honos Mediterráneumban. Szibériában. A Dunántúlon ritkábban. Általában ligeterdőkben él. kb. útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. Hatóanyag: nyomokban alkaloid harmanok. [syn. urushiol (= toxicodendronsav. Kéregben taraxerol.hu kislevelű hárs. kvercitrin. Száj. Ph. orientalis (L. kámfor. 25 m magasra is megnő. 1% flavonoid. az Alföld homokpuszta-gyepeiben gyakrabban fordul elő. kb. toxicodendrol. Fő virágzásuk júniusban van. anetol. vagy toxicodendrin). carvacrol. 10% nyálkaheteropoliszaharid (pl. gyulladást okoz.) (= flos cum bracteis) Tiliae flos sine bracteis Tiliae folium Tiliae fructus Tiliae cortex Tiliae lignum Tiliae ligni carbo Hatóanyag: kb. geraniol. leucoanthocyanidinek. VIII.) Dostál elterjedtebb. Két. platyphyllos x T. Termésben kb. gyakori forgatással szárítják (beszáradás 4:1). Ny-Ázsiában. továbbá kempferol-glikozidok. Hatóanyag: catechin-származék urushenol. 60% zsíros olaj. – FABACEAE tarló-here . Kaszálóréteken. Trifolium arvense L. olívaolajhoz hasonló összetételű. aphrodisiacum. orientalis (Kern. ÉK-Ázsiában. Eur. cordata virágjában eucalyptol. Alkalmazás: diaphoreticum lázas. ischiasban. kb.és toroköblögető. VII. emmenagogum. Szellős. Farészből készült szén bélfertőzésekben. illóolaj. carvon. telepített fákról szoktak gyűjteni. kőhársat. A kislevelű és nagylevelű hárs adja az ún. Ausztráliában.: T. diureticum. pratensis L. Akkor kell gyűjteni. Kéreg spasmolyticum.: Tilia grandifolia Ehrh. Hg. Hatóanyag: cserzőanyag. tonicum. árnyékos helyen. flavonoidok Alkalmazás: expectorans.doksi. Tilia platyphyllos Scop. ha a virágzat középső bimbói kifeslettek. – ANACARDIACEAE [syn. Egyéves lágyszárú. cholagogum. flavonoidok. Több mint 40 m magasra megnőhet. – ASTERACEAE [syn. nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. Magyarországon több alfaja található. galactagogum. növeli az epeszekréciót. Toxicodendron pubescens Mill. taraxaszterol (lactucerolok). Tiliae flos (Ph. Homeopathia.02-0. szeszkviterpén-alkohol farnesol).

kumarin umbelliferon. feldolgozás nélkül) van forgalomban. . pratoletin. trigofoenosid A). emeticum. Ph. furosten. elterjedt K-Ázsiában is. delphinidin Alkalmazás: népgyógyászatban enyhe nyugtató szamárköhögés.5-dimetil-2(5H)-furanon (= sotolon) és 3hidroxi-4-metil-2(5H)-furanon Alkalmazás: roborans. Indiai-szubkontinensen. paeonidin. 0. Lehetséges szteroid nyersanyag. . – POACEAE búza Tritici amylum (Ph. Trigonella foenum-graecum L. kávésav Alkalmazás: korábban népgyógyászatban hasmenés ellen. Trifolium pratense L. továbbá cserzőanyag. É-Afrikában.5 m magas. trillium Trillii erecti rhizoma Honos É-Amerikában.) Tritici aestivi oleum virginale (Ph. tonicum. Sokfelé termesztik.. Ph. Igen fontos gabonanövényünk. antisepticum. kb. É. Ph. VIII. szitoszterol). 0. diosgenin 3-peptidészter foenugraecin. Hatóanyag: mag endospermiumában 20-45% nyálka-heteropoliszaharid (mannogalactan). Sokfelé termesztik. B. hólyag. izoflavon-glikozidok. Világszerte termesztik.4% N-metil-nikotinsav (metilbetain) trigonellin (= coffearin).1-2. Ázsia mérsékelt égövi részein. Hatóanyag: flavonoid (kvercetin-. sérülésre. carminativum. VIII. Áttelelő lágyszárú. Hg. Homeopathia. flavonoidok. ekcémára.2-0. Közép-Ázsiában.. Hg. cianogén glikozid (linamarin. fő illatanyaga 3-hidroxi-4. izorhamnetin). Több gyógykészítmény (köztük egész magvak. egyéb szterol (koleszterol.: Foenum-graecum officinale Moench] görögszéna Trigonellae foenugraeci semen (Ph. Hg. Évelő lágyszárú. Hg. 20-30% fehérje. tonicum. elterjedt az egész Földön. Homeopathia. Eur. malvidin.hu Trifolii arvensis herba et flos = Lagopi herba et flos Honos Európában.FABACEAE fehér here Trifolii albi flos Honos Európában. 6-10% zsíros olaj.) = Foenugraeci (= Foeni-graeci) semen Honos K-Európában. Ph. Réteken.. VIII. aromaticum. Közép-Ázsiában. Eur. diureticum köszvényben. Kaukázusban.és epepanaszok esetén.és kaszálóréteken.és furostan típusú sztreoidszaponin bisglikozidok (pl. borogatásként emolliens kelésre. – FABACEAE vörös here Trifolii rubri (= pratensis) flos Honos Európában. továbbá gyulladások kezelésére. fekélyekre. VIII. népgyógyászatban még vércukorszintet csökkentő. Homeopathia. Homeopathia. a szár kúszó. 5% cserzőanyag. izoflavonglikozidok (genistein.doksi. 0. izotrifolin. homokpusztákon országszerte gyakori. továbbá lactagogum. Ph. üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. spasmolyticum. – TRILLIACEAE vörösbarna hármasszirom. Hatóanyag: kb. viochanin A. trifolirhizin. cserzőanyag Alkalmazás: népgyógyászatban reuma és köszvény ellen. izokvercetin). pratol = formononetin. Egyéves lágyszárú. továbbá expectorans. üde gyomtársulásokban országszerte gyakori. főleg mérsékelt égövi országokban. chlorogenin. É-Afrikában. Eur. sojasapogenol A. vérzéscsillapító. Hg.. Évelő (kultúrában 2-3 éves) lágyszárú. lotaustralin). mérsékelt égövi Ázsiában. Hatóanyag: flavonoidok (orobol-metiléter. daidzein). érelmeszesedés-gátló. Trillium erectum L. esetén. parlagokon. Inszekticid. nálunk is. trillarin.) Honos Kaukázusban. 0. Eur. több ősi fajból jött létre. gyomorgyengeségre. expectorans. Fűszer. delphinidin. trifolin. ononin. legelőkön. 4. gyanta Alkalmazás: adstringens. . nologenin. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú. Trifolium repens L.) Tritici aestivi oleum raffinatum (Ph. Kis-Ázsiában. 4. VII. 4. Homeopathia. belsőleg és külsőleg antiphlogisticum. 4.2% diosgenin és yamogenin többféle spirostanolglikozidja.és Ny-Ázsiában. C. 1% diosgenin.015% illóolaj. É-Afrikában.FABACEAE [syn.Forrás: http://www. Mocsár. nemesített fajtáit nálunk is termesztik. chryptogenin. Vágásokban. dohányillatosító. Egyéves vagy áttelelő egyéves lágyszárú. Hatóanyag: steroidszaponin diosgenin-glikozid trillin. Triticum aestivum L. cyanidin..

cholin. calamenen). elterjedt É-Amerika arktikus tájain is. Hatóanyag: kb. flavonoidok. Alkaloidtartalmuk miatt huzamos használatuk kerülendő. Mérsékelt éghajlaton sokfelé kerti dísznövény. levele később fejlődik ki. stimulans. bodnározó gyékény Typhae radix Cirkumpoláris. – TYPHACEAE széleslevelű gyékény. húgyúti fertőzésekben. 1-2.7%) Alkalmazás: húgyúti desinficiens.doksi. Homeopathia. Magyarországon mindhárom alfaja ritka. 10 % zsíros olaj embrióban (főleg palmitin-. Hatóanyag: 0. lápréteken. – TROPAEOLACEAE sarkantyúka Tropaeoli herba Honos D-Amerikában. Levél homeopathiában.03% illóolaj (glikozinolát pl. tussilagin. Évelő lágyszárú.5-0. 3. triterpének. kozmetikában korpásodásra. Országszerte megtalálható.és linolensav) Alkalmazás: búzakeményítő gyógyszertechnológiában. száraz köhögés vagy krónikus bronchitis esetén. Turnera diffusa Willd. timol. kevés benzilcianid). 10% cserzőanyag (dimer catechin hemlocktannin). szterol. külsőleg bőrgyógyászatban. grippe vagy akut bronchitis kezelésében. Szibériában. Mocsarakban.hu Hatóanyag: szemben kb. bolygatott helyeken. copaen. a levelet június végéig gyűjtik. Typha latifolia L. Virágzat is hasonló célra. var. inulin. kúszó. Homeopathia.) Carr. Évelő lágyszárú. áprilisban virágzik. Tropaeolum majus L.5 m magas. kevés flavonoid (virágzatban többféle és nagyobb mennyiségben). Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 6:1 virágzat. Közép-Amerikában. meddőhányókon. hibrid eredetű. 15% inulin. láperdőkben él. különösen levélben arbutin (0. – ASTERACEAE martilapu Farfarae flos Farfarae folium Farfarae radix Honos Európában. aphrodisiaca (Ward. keményítő. nálunk is jól ismert. Márciusban. benzilmustárolaj. xantofill-epoxid. Hatóanyag: protoanemonin. 25-30 m magas fa. mint szubalpin növény reliktum. kb. lápvizekben országszerte gyakori. 5:1 levél). állományalkotó. pinenek. 70% szénhidrát (kb. izotussilagin). gumianyag. Kaukázusban. – RANUNCULACEAE zergeboglár Trollii flos Honos Európában. Trollius europaeus L.] damiána Damianae folium = Turnerae diffusae folium Turnerae diffusae herba Honos Mexikóban. 0. 8-10% piceatannol Alkalmazás: adstringens hurutos betegségekben. cadinen. kb. 80%-a keményítő az endospermiumban). védett. pelargonidin-glikozidok. magnoflorin. aphrodisiacum. linol. . Indiai-szubkontinensen. glükotropaeolin. diureticum. enyhe purgativum.5 m-re is megnőhet. Cserje. karotinoidok Alkalmazás: antibakteriális. neoxanthin (trollixanthin) Alkalmazás: korábban skorbut ellen. Évelő lágyszárú. kevés illóolaj Alkalmazás: felső légúti hurutos gyulladások. antimikotikus. kb. Gyökér népgyógyászatban hasonló célokra.) Urban – TURNERACEAE [syn. senecionin. búzacsíra-olaj gyógyászatban. Közép-USA déli részén. gyökérben még kb.8-cineol. Hatóanyag: 6-10% savas nyálka-heteropoliszaharid. gyanta. napégésre. étkezésben. olaj-. Európában is elterjedt főleg parkokban. Ázsia mérsékelt égövi részein. tonicum. omlásos löszfalakon. Évelő lágyszárú pionír. Tussilago farfara L.: Turnera aphrodisiaca Ward.Forrás: http://www.9% illóolaj (1. nyomokban pirrolizidin-alkaloid és N-oxidjai (senkirkin. A virágzatot a kinyílás kezdetén.5% cserzőanyag. Tsuga canadensis (L. cystitisben. akár 0. Hatóanyag: kb. 5% cserzőanyag. – PINACEAE kanadai hemlokfenyő Tsugae canadensis cortex Honos atlantikus É-Amerikában. több cserzőanyag. Karib-tengeri szigeteken. p-cymol. É-Afrikában.

izogambirdin (mitraphyllin).. sokfelé elterjedt. szterolok. antirheumaticum. Ny-Ázsiában. Főleg Indonéziában termesztik. továbbá procyanidinek Alkalmazás: antiphlogisticum. nem ritka. U. Ulmus laevis Pall. gambirdin Alkalmazás: adstringens.és bükkelegyes erdőkben. gyanta. immunstimuláns. nyálka-heteropoliszaharid. U. antivirális. Ny-Ázsiában.] vörös szil(fa) Ulmi fulvae lignum. Uncaria gambi(e)r (Hunt.) Baill. [syn. Esőerdőkben élő. egyes esetekben citosztatikus.hu Hatóanyag: leucoanthocyan. Ny-Ázsiában. diureticum. Telepítik is. vénic szil. Gyógyszerek készülnek belőle. – ULMACEAE [syn. indolalkaloid gambirtannin. az Alföldön ritkább. vénicfa Honos Európában. Hatóanyag: 0. Ulmi (interior = mundatus) cortex Ulmi minoris cortex Hatóanyag: 3% catechin-cserzőanyag (leucoanthocyanidin-típusú).1-0. népgyógyászatban antidiarrhoeicum. carpinifolia Gled. ursolsav. – HYACINTHACEAE [syn.: Ulmus campestris L.és nyárligetekben helyenként gyakori. Ulmus minor Mill. gambirin. mitraphyllin. A Középhegységben. 30 m magasra is megnövő. kéregben nyálka-heteropoliszaharid. Kúszó cserje. Dunántúlon és az Alföld egyes részein ártéri fűz. dihidrocorynanthein.5% indolalkaloid (oxindol pteropodin. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori. Kaukázusban.) Roxb.] gambir(cserje) Gambir Catechu Honos Malajziában. 20 m magas. nyálka-heteropoliszaharid. ourouparin.] tengerihagyma . izopteropodin.: Ulmus scabra Mill. 75% catechin. Amazónia). izorinchophyllin. mucilaginosum. É-Afrikában. cortex Honos atlantikus É-Amerikában.doksi. Ulmus rubra Muhl. Ourouparia gambir (Hunt.] hegyi szil Honos Európában. pentaciklusos szaponin chinovasav-glikozidok. Uncaria tomentosa (Willd. 30% keményítő Alkalmazás: homeopathia.] mezei szil Honos Európában. oxogambirtannin. gyanta. kevés cserzőanyag Alkalmazás: hurutos légúti és enterális betegségekben emolliens.) DC.: Urginea scilla Steinh.) Bak.: Ulmus fulva Michx. – RUBIACEAE macskakarom Uncariae tomentosae radix Honos D-Amerikában (Peru. Kifejletten kb. Scilla maritima L. rutin. rinchophyllin. 11-metoxi-yohimbin. kb. izomitraphyllin). lombos erdőkben élő elegyfa. – RUBIACEAE [syn. Urginea maritima (L. viaszalkohollal észterezett zsírsavak. antidiarrhoeicum. U Ulmus glabra Huds.. catechin Alkalmazás: enyhe adstringens. 9-35 m magas. Hatóanyag: farészben szeszkviterpén naphthaldehid és naphthol. montana With. Homeopathia. 40 m magas. Hatóanyag: extractumban kb. üde gyertyán. oleanolsav.Forrás: http://www. nagyra növő lián. Catechin-cserzőanyag előállítása.. Kaukázusban. – ULMACEAE [syn.

4% bufadienolid kardenolid-glikozid (scillarenin glikozidjai glükoscillaren A. florida (L. cserzőanyag Alkalmazás: levél és herba népgyógyászatban antirheumaticum.1% speciális lektin. hangyasav. Ázsia mérsékelt égövi részein. Májustól őszig virágoznak. apró csalán Urticae folium (DAB) = Urticae herba (Ph. érett termésben (magban) kb. Gyűjthető zuzmófajok. scopoletin.5 magasra is megnő. nyálka-poliszaharidok. Klorofill ipari kivonására is használható.doksi.. továbbá scilliglaucosid glikozidok. 4:1 hajtás). Usnea barbata (L. fenilpropán-lignan. 0. DAC) Urticae (majoris) herba Urticae radix (DAB) (= rhizoma) Urticae fructus (= semen) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Ph. vízparti ligetekben. V Vaccinium myrtillus L. emiatt a túlműtrágyázott vagy szerves anyagban dús talajon termő növényekből előállított drog toxikus nitrát-mennyiséget tartalmazhat. protocetrarsav.) Fries – PARMELIACEAE Usnea Honosak az egész Földön. glükánok. scillaren A. Eur. továbbá diureticum. – URTICACEAE nagy csalán Urtica urens L. akár 0. Ph. tisztítják. 0. fehér változatban lévő származékok Felhasználás: standardizált extractumok és gyógyszerek formájában. U. A gyökérzetet ősszel vagy tavasszal.5-1 m-re nő meg. antirheumaticum. egyenértékű Urticae foliummal) Kozmopolita.. nyomokban nikotin. évelő lágyszárúak. lobarsav. proscillaridin A. scilliphaeosid.. Bokros félcserje. 4. Évelő hagymás. szárítják (beszáradás 3:1 gyökér. szitoszterol. scillaren-B-komplex. orvosi ellenőrzéssel adagolva cardialis insufficientia esetén. fagymentes helyen áttelel. szőrökben kis mennyiségű acetilkolin. továbbá heteropoliszaharidok (glükogalacturonanok. barbatinsav. Eur. gyomorbetegségek esetén. VIII. barbatolsav) Alkalmazás: többnyire antibakteriálisak. gyökere és gyökérkivonatai diuretikusak.) Wigg.) Honos Európában. Urtica dioica L. hatásosak hasmenés ellen. Máltán.) Fries. Hg. Cipruson és Görögországban. gyakran lázcsillapítók.) Myrtilli fructus recens (Ph. piros hagymájú változat főleg Algírban. többnyire az északi féltekén. arabinogalactan). Ny-Ázsiában. serotonin. Homeopathia. É-Amerikában. tokoferolban gazdag).Forrás: http://www. Piros változatban fő komponens scillirosid (aglükonja scillirosidin). antibiotikusak.) Wigg. nitrátot halmozhatnak fel. plicata (L. zuzmósavak (usnarsav. A Kárpátokban bőven . – ERICACEAE fekete áfonya Myrtilli folium Myrtilli fructus siccus (Ph. továbbá diureticum. árnyékban vagy műszárítón szárítják (beszáradás 5:1 levél. Homeopathia. magjának olaja tonicum. 4. Nálunk cserépben. Nitrofil növények. zöld levél vagy a 30-40 cm-es végálló szárral rendelkező hajtás egész évben gyűjthető. scillicyanosid. U. Hg. Helv. szitoszterol. U. 1-4% vízben oldódó szilikát. 2:1 mag).. zsírsav-származékok. Az ép. scillirubrosid és más. Hatóanyag: fehér változatban 0. a magot ősszel gyűjtik. 4. gyomtársulásokban gyakoriak. Marokkóban. karotinoidok. prostatahyperplasia esetén hatásosak gyógyszerkészítmények formájában is.. VIII.2-0. Hatóanyag: levélben. Portugáliában. bizonyítottan antiphlogisticum. külsőleg bőrbetegségekre. nem nagy tömegben. gyökérben kb. kávésavészter. mészkerülő bükköseiben és gyertyános tölgyeseiben fordul elő szórványosan. hirta (L. Fehér hagymájú változat főleg Spanyolországban. 30% zsíros olaj (linolsavban. erdei vágásokban. VIII. Ph. thamnalsav. Főleg az Északi-középhegység és Ny-Dunántúl erdei fenyves. Hatóanyag: bifenil-lignan usninsavak. továbbá glücoscillirosid. Ph. Eur. scopoletin. herbában 1-2% flavonoid. Szardínián.. roborans. diffractasav.. Hg.hu Scillae bulbus Honos Mediterráneumban. stictinsav.

dimer proanthocyanidinek. myrtenol és cymol hangyasavas. proanthocyanidin. friedelin. szabadgyökfogó. Köszvényes és reumás panaszokban is belsőleg. edulis Nutt. cukrok. pyrosid (6-O-acetilarbutin). karotinoidok. 1 mg% króm. β-bisaloben. syn. avicularin. Termesztése megfelelő talajon lehetséges. retinopathiában különösen fontos kapilláris erek rugalmasságát fokozó hatása. ursolsav. valerenal). macskáktól védve szárítják (beszáradás 4-5:1). izovaleroxi-hidroxi-izovaleriansav Hatás: főleg valepotriat-tartalma miatt sedativum.8 m magas kis cserje. közel 1% flavonoid (hiperozid. Virágban arbutin. a subsp. bár gyümölcse népgyógyászatban gyomor és bélhurut esetén használatos.3 m) félcserje. népi gyógyászatban antidiabeticum. hidrokinon és arbutin. ill.: V. Ázsia mérsékelt égövi részein. catechin.hu megtalálható.) Mey. továbbá borneol. iridoid. továbbá epoxi-mentes iridoidészter-glikozid valerosidat. p-cymol. a subsp. ursolsav. collina (Wallr.] – VALERIANACEAE macskagyökér Valerianae radix (Ph. delphinidin. jatamansii Jones (indiai macskagyökér).5-1. Hatóanyag: levélben 4-9% arbutin. (mexikói macskagyökér).és dienek (didrovaltrat. Alacsony (0. kb. Valeriana officinalis L. camphen. gallocatechin. É-Amerikában. szárazabb erdőkben májusban virágzik. Hatóanyag: levélben hiperozid. astragalin). alkoholok. kinasav. collina (Wallr. Eur. Virág régebben reumás megbetegedések esetén belsőleg. É-Ázsiában. pektin Alkalmazás: levél adstringens.8-6. Vaccinium vitis-idaea L. antioxidáns. nedves réteken. észterek. szalicilsav). Kb.5% (nem illó) valepotriat (= valeriana-epoxi-triészter) mono. hidrokinon Alkalmazás: levél mint Uvae-ursi folium. V. É-Amerikában. catechin. vajsavas. s.) Nym. cystitis) tartósabban használható. Hg. Helyette sokfelé az É-Amerikából származó és nálunk is termeszthető fekete törpeberkenyét (Aronia melanocarpa) használják gyümölcséért. [incl.5-1. Ph. catechin. 0. ursolsav. flavonoid glikozidok (pl. 10% catechin-cserzőanyag. invert cukor. thymolepticum. izokvercitrin).1-0. 4. psychostimulans-tranquillans. hidrokinon. Magyarországon több “kis faj” fordul elő. antimikotikus (benzoesav!). kisebb tannintartalma miatt húgyúti fertőtlenítőként (pyelitis. keton valeranon = jatamanson. epicatechin. időskori cukorbetegek kiegészítésként használhatják. Homeopathia. V. Tisztítás után elkülönítve.5 m magas. Ázsia mérsékelt égövi részein. fenil-glikozidok (pl. Vaccinium uliginosum L. cyanidin-. subsp. Magvetéssel (45-50 cm sortávolságra. homodidrovaltrat. limonen. acetoxivalerensav. valtrat.5-l cm mélyre) vagy palántaneveléssel szaporítják. gyümölcsben catechin-cserzőanyag. kb.7% catechin-cserzőanyag.K. Vanilla planifolia L.5% illóolaj (monoterpén pinenek. l. végül kevesebb mint 0. epimyrtin.) = Valerianae rhizoma et radix (Ph. Számos gyógyszer. maaliol. Nálunk nem fordul elő. izovaleroxididrovaltrat. salidrosid). acevaltart. 0.. Mészkerülő bükkösökben főleg Ny-Dunántúlon igen ritka. Gyümölcs (frissen) homeopathiában. paeonidin-glikozidok. homovaltrat.) Nym. szerves savak Alkalmazás: kissé mérgező.Forrás: http://www. 0. 1. malvidin. kinasav. gallocatechin. et Torr. 0. kinolizidin myrtin. amyrin. VII. sokfelé elterjedt. VIII. Kárpátokban gyűjthető. epicatechin. takarítják be. Gyümölcs antidiarrhoeicum enteritisben.B. kondenzált tannin. Ipari szempontból (valepotriát-kinyerésre) más fajok is drogot szolgáltatnak.doksi. dimer epicatechin. – ORCHIDACEAE . enyhe rosszullétet okozhat. – ERICACEAE hamvas áfonya Vaccinii uliginosi folium Vaccinii uliginosi fructus Honos É-Európában. védett. Gyümölcsben szerves savak (köztük benzoesav. antibakteriális.5-9% a valepotriat. subsp. iridoid. 0. kb. Fajtáit termesztik. flavonoidok. terpének). fenilkarbonsav (klorogénsav). izovaleriansav.01% actinidin monoterpén alkaloid. szabadon izocapronsav. vitaminok. szeszkviterpen caryophyllen. pl. Termésben kb. pyrogallol-cserzőanyag.és catechin-proanthocyanidinek. izovaltrat.) Honos Európában. Középhegységi lombos. alkohol valerol. officinalis ritkább. – ERICACEAE vörös áfonya Vitis-idaeae folium Vitis-idaeae fructus Vitis-idaeae flos Honos Európában. Hatóanyag: levélben 0. procera (H. Évelő lágyszárú. melyekben 2. 8% catechin-cserzőanyag. Termés és kivonata adstringens (antidiarrhoeicum). cyanidin antocyanosid glikozidjai. fenolkarbonsavak. illatanyagok (alifás aldehidek. szitoszterin. spasmolyticum.4% pektin. valerensav. Hatóanyag: kb. kombinált gyári készítmény és kivonat készül belőle. kaszálókon virágzik. ősszel és tavasszal gyűjtik. ecetsavas és izovaleriansavas észterei. flavonoidok. Hg. wallichii Decan-Dolle.

árkok mentén.2-0. Mexikóban. izogermidin. emeticum. É-Afrikában. Jáva. sedativum. Pozsgás szárú. lázcsillapító. Indiai-szubkontinensen. Homeopathia. arabinogalactan. terápiás dózisban régebben antihypertensivként. Gyűjthető. Gyűjthető. rubijervin. Hg.és féregirtó (pl. – VERBENACEAE közönséges vasfű Verbenae herba (DAC) = Columbariae herba Honos Európában. kúszó növény. Régen népgyógyászatban purgans. inkább az Alföld láprétjein.és Dél-Amerikában. dezoxojervin. veratramin. szterol. Kétéves lágyszárú.: Vanilla fragrans (Salisb. Eur. meghűléses hurutok esetén.5% iridoid (aucubin. 10% invert cukor.Forrás: http://www. vanillinsav.. évelő. Homeopathia. catalpol. VIII. szaponin (verbascosaponin. Ph. Ekkor gyűjtik a 40 cm-es csúcsi hajtásokat. Madagaszkár. Verbascum thapsus L. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) fehérzászpa Veratri (albi) rhizoma et radix (Ph. Júliustól szeptemberig virágzik. Termeszthető.: Verbascum densiflorum Bert. Verbasci flos (Ph. Hatóanyag: 1. cukrok. Levélben szaponin. szántóföldek szélén országszerte gyakori. szerves savak. lázcsillapító.] dúsvirágú ökörfarkkóró Honos Európában. Verbascum phlomoides L. – SCROPHULARIACEAE szöszös ökörfarkkóró Honos Európában. csészével vagy anélkül gyűjtik. Indiai-szubkontinensen. mint előbbinél (még germin. Fűszer. Veratrum album L. .) Ames] vanília Vanillae fructus Honos Közép.) Verbasci folium Hatóanyag: virágban kb.5-3% vanillin. molyhos ökörfarkkóró Honos Európában.. antirheumaticum. Homeopathia. külsőleg sebkezelésre. Ázsia mérsékelt égövi részein. Napon vagy műszárítón szárítják (beszáradás 7:1). Utak. Szórványosan. illóolaj. kb. Verbena officinalis L. Virágját kinyíláskor. Ázsia mérsékelt égövi részein. 4. Évelő lágyszárú. cserzőanyag Alkalmazás: cholereticum. ízesítő. balzsam. sokfelé (pl. digiprolakton. léggyökeres. 0. Egy-. [syn. aucubin. réteken. de nem tömegesen. protocatechualdehid. germitrin. VII. évelő lágyszárú. Ázsia mérsékelt égövi részein. keményítő. Ázsia mérsékelt égövi részein. Hg. kis termetű lágyszárú. rezveratrol. Verbascum thapsiforme Schrad. Sri Lanka.). Veratrum viride Ait. Dunántúli Középhegységben. 1% szteroidszapogeninszerű alkaloid (protoveratrin A. tinctura). dysmenorrhoea és histeria esetén. mulleinsaponin I-VII). Kétéves lágyszárú. Alkalmazás: enyhe expectorans felső légúti. KAfrika) termesztik. 0. 2 m magas. veramin.5 m magas. szerves savak. Zömmel júniusban és augusztusban virágzik. Kaukázusban. 0. Levél asthma eredetű bronchitisben is. B) formájában adagolva. Erősen nedvszívó. cukor. Alaszkában. feniletanoid-glikozid verbascosid (= acteosid). diureticum. Kivonata spasmolyticum.5-1. por.vagy többéves. Hg. germbudin) Alkalmazás: antihypertensiv. elég ritka száraz gyepekben. jervin. vanillinalkohol. veramarin). B. Tahiti. gyanta. fenolkarbonsav. ruderális társulásokban néha nagyobb mennyiségben található. 3% nyálka-heteropoliszaharid (xiloglucan. triterpén szaponinok. szitoszterol. savas arabinogalactan. VII. emeticum.) Honos Európa. speciosid stb. népgyógyászatban diureticum.hu [syn.doksi. germidin. Gyomtársulásokban gyakori. parlagokon. Ph. Ny-Ázsiában. flavonoidok. hidroxi-rezveratrol Alkalmazás: mérgező. Védendő. két.5-4% flavonoid. Nálunk szórványosan fordul elő. illatszeriparban. – MELANTHIACEAE (LILIACEAE) észak-amerikai zászpa Veratri viridis (seu americani) rhizoma Honos atlantikus É-Amerikában. gyanta. zsíros olaj. kivonat vagy gyógyszerek (protoveratrin A. vanilloidok (vanillin-β-glikozidok). nyálka-heteropoliszaharid. mérgező. külsőleg állatgyógyászatban tetű. Hatóanyag: kb. Homeopathia. protocatechusav. Hatóanyag: hasonló.

kevés illóolaj. gyanta. ursolsav. szitoszterol. (Gömbös virágzatú.: Anatherum muricatum (Retz. Liget. – CAPRIFOLIACEAE . kivonatai enyhe gyulladás. laxans.és triciklusos primer. kb. júliusban virágzik. stimulans.és láperdőkben országszerte elég gyakori. még illatszeriparban is. Európában néhol dísznövény. A talaj feletti virágos hajtást gyűjtik. – SCROPHULARIACEAE [syn. gumianyag.] virginiai veronika Leptandrae virginicae rhizoma et radix Honos É-Amerikában. 6% gyanta Alkalmazás: cholereticum.3 m-es magasra növő évelő. Indiai-szubkontinensen. emmenagogum. 60% szeszkviterpen α.hu Árnyékos.5-1% iridoid-glikozid (catalpol. fenolkarbonsav Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum.: Leptandra virginica (L.. vékony rétegben kiterítve vagy műszárítón (40-500C-on) szárítják (beszáradás 4-5:1). Vetiveria zizanioides (L. illóolaj (szerves savak észterei).és kvercetin-glikozid). verbascosid.és fájdalomcsökkentők főleg reumás betegségekben. martynosid). sokszárú. khusimol stb. szekunder és tercier szeszkviterpen-alkohol (vetiverol. stomachicum. Homeopathia. flavonoid. Kb. mussaennosid). flavonoid (astragalin. sokféle bi. szitoszterol Alkalmazás: népgyógyászatban expectorans bronchitisben és asthma bronchiale esetén.és dimetoxi-fahéjsav és észtereik. Indokínában. pl.doksi..) Nash – POACEAE [syn.2-0. friss patakokban vagy patak mentén elég gyakori. Homeopathia. az Alföldön igen szórványos.és β-vetivon. Illóolaja is hasonlóan. Homeopathia. – CAPRIFOLIACEAE kánya bangita Viburni opuli cortex Viburni opuli herba Honos Európában. lupeol. külsőleg sebgyógyító.). khusol. Hatóanyag: 1-3% illóolaj (kb. nyomokban illóolaj Alkalmazás: népgyógyászatban diureticum. galactagogum. roseum L. szitoszterol. Júniusban. szitoszterol. Andropogon muricatus Retz. Hatóanyag: 0. emmenagogum. néha fa. verprosid. gyanta. szellős helyen. hatásos köszvény és reuma kezelésében is. Ny-Ázsiában. Ázsia mérsékelt égövi részein. viasz. Áttelelő lágyszárú. Ázsia mérsékelt égövi részein. Veronicastrum virginicum (L. n-triacontan. herbában viburnin. veronicosid. Veronica beccabunga L. emeticum. egyéb kempferol. fahéjsav-származékok Alkalmazás: kéreg enyhe spasmolyticum dysmenorrhoea esetén. hastatosid). Levél laxans. Homeopathia. – SCROPHULARIACEAE orvosi veronika Veronicae herba (DAC) = Veronicae officinalis herba Honos Európában. Viburnum prunifolium L. Hatóanyag: aucubin. Főleg a Középhegységben. étvágyjavító. meddő convar.) PB. emeticum. pektin.] indiai szövőfű Vetiveriae radix = Ivarancusae radix Vetiveriae aetheroleum Honos Indiai-szubkontinensen. a kerti labdarózsa). Kaukázusban. Homeopathia. É-Afrikában. valeriansav. laxans. Hatóanyag: gyantaszerű viburnin.) Nutt.Forrás: http://www. – SCROPHULARIACEAE deréce veronika Beccabungae herba = Veronicae beccabungae herba Honos Európában. triterpén. fenolkarbonsavak (kávésavszármazékok. Áttelelő lágyszárú. szénhidrátok Alkalmazás: diaphoreticum.5% iridoid-glikozid (verbenalin = cornin. flavonoidok (főleg luteolin-glikozidok). erőteljes.. Veronica virginica L. vértisztító. 1. Viburnum opulus L. cserzőanyag.) Farw. sűrűn növő fű. Veronica officinalis L. nyomokban alkaloid. Trópusokon sokfelé termesztik. cserzőanyag. lodrosid. Évelő lágyszárú. Árnyékos helyen szárítják (beszáradás 5:1). benzoesav. fenolkarbonsavak. szerves savak. Hatóanyag: metoxi. 4 m-re is megnövő cserje. A Középhegységben és a Dunántúlon mészkerülő tölgyesekben elég gyakori. sarjtelepes. cserzőanyag. paeonisid. cserzőanyag. Homeopathia. Hatóanyag: 0.

és K-Európában. viburnin. – ASCLEPIADACEAE [syn. kisebb adagban enyhén szívre ható. major L. lathyrismus). iridoid-glikozidok Alkalmazás: uterusra spasmolytikus. scopolin. É-Afrikában. fitin Alkalmazás: nyersen mérgező lehet (favismus. L-dopa kivonható. Egyéves lágyszárú. továbbá fenolkarbonsavak. nyomokban illóolaj (alkil. szaponin. továbbá tylophorin. triterpen amyrinek.5 m magasra megnő. népgyógyászatban tumorellenes. antiscleroticum. továbbá zingiberen. Vicia faba L. klimaxos panaszok esetén. purgativum. – APOCYNACEAE kis télizöldmeténg Vincae minoris herba Honos Közép. Homeopathia. sedativum. piperonal (protocatechualdehid-metiléter). elvadulhat. izoklorogénsav. kvercetin. – VIOLACEAE háromszínű árvácska . és V. vérzések esetén vérzéscsillapító. Viola tricolor L. cserzőanyag. szalicilsav és glikozidjai Alkalmazás: gyökér expectorans. fenolkarbonsav klorogénsav. Kávépótszer. aglikonok hirundigenin. cyanoalanin. Homeopathia. Homeopathia. antisepticum. Vinca minor L. alkoholok. herbacea W. szterolok (szitoszterin.). kumarin aesculetin. szalicilsav. Lomberdőkben a Középhegységben és a Dunántúlon gyakori. scopoletin. herba és levél is expectorans.3% ursolsav.és K-Európában. örökzöld lágyszárú. cyanin. kevésbé hatásos társalkaloid. 3.hu szilvalevelű bangita Viburni prunifolii cortex Honos É-Amerikában. Hatóanyag: gyökérben metilszalicilát. expectorans. diaphoreticum. világszerte termesztik. Kaukázusban.és arilalkoholok és észtereik. herbája is tartalmaz hatóanyagot. et K. vanillin). neurogén tachycardiát csillapít. Száraz gyepekben országszerte gyakori. Hatóanyag: gyökérben szteroid szaponinok keveréke (vincetoxin).4-dioxi-fenilalanin (dopa). nagy adagban aconitinszerű. Hatóanyag: 0. szitoszterol. 2% cserzőanyag. anhidrohirundigenin. legumelin stb. Kertekbe. Vincetoxicum hirundinaria Medic. Kis-Ázsiában. – VIOLACEAE illatos ibolya Violae odoratae flos = Violarum flos Violae odoratae folium Violae odoratae herba Violae odoratae rhizoma et radix Honos Európában. É-Afrikában. több ősi fajból jött létre. flavonoid. továbbá tonicum. Viola odorata L. virág enyhe hashajtó. amarum. 1. Kaukázusban. – FABACEAE lóbab Viciae fabae semen Honos Mediterraneumban. A Középhegységben és a Dunántúlon elég gyakori gyertyános-tölgyesekben.] méreggyilok Vincetoxici rhizoma = Cynanchi vincetoxici rhizoma Cynanchi vincetoxici herba Honos D. alkaloid odoratin. antisepticum.) Pers. pirimidin-származék vicin. emeticum. kb. előbbi főleg déldunántúli száraz gyepekben és réteken elég gyakori. Hatóanyag: biflavon amentoflavon. kúszó. a drog migrénes fejfájást. salicin. sok egyéb. amyrin) Alkalmazás: mérgező. curcumen. Áttelelő. Áttelelő lágyszárú. Ny-Ázsiában. vicilin. diaphoreticum. diureticum. levélben. Hatóanyag: fehérjék (legumin. szaponin. diureticum. menorrhagia.Forrás: http://www. iononok. szerves savak. Mindkét drog homeopathiában. A V.doksi. csökkenti a fájdalmat dysmenorrhoea. friedelin. oleanolsav.: Cynanchum vincetoxicum (L. nálunk főként takarmánynak. Kaukázusban. kisebb cserje vagy fa. Népgyógyászatban korábban emeticum.25-1% indolalkaloid vincamin. gyakran 1. convicin. sedativum. Homeopathia. Áttelelő lágyszárú. herbában violin. temetőkbe telepítik. utóbbi kerti dísznövény vagy parkokban található. virágban alkaloid violin. flavonoidok Alkalmazás: kivont vincamin gyógyszer formájában antihypertonicum. ursolsav.

A Dunántúlon gyakori. apró árvácska. Kaukázusban. továbbá galactogogumként. ahol termeszthető. áprilisban virágzik. gallocatechin. Violae herba cum floris (Ph. Homeopathia. és más Virola fajok – MYRISTICACEAE yakée Honosak D-Amerikában. Viola arvensis Murr.. Vetési és útszéli gyomtársulásokban országszerte gyakori. amenorrhoea. rendszerint kampós. cyanidinek. mezei árvácska Honos Európában.06-0. violaxanthin Alkalmazás: külsőleg és belsőleg bőrbetegségek (ekcéma. kertekben. Közép. ízületi bajok esetén. Homeopathia. – LORANTHACEAE fehér fagyöngy Visci herba (DAB) Visci stipes (= herba) Visci albi folium Honos D-Eurázsiában. Kínában. VIII. a B peptidlánc specifikusan kötődik galaktózhoz). iridoid-glikozidok (agnusid.és Közép-Ázsiában. Kaukázusban. Alfajai (subsp. rezveratrol és egyéb stilben- . A és B peptidlánccal. pinen). flavonoidok (izorhamnetin.hu Honos Európában. vértisztító reuma. aucubin). leucoanthocyanidinek. Árnyékban. Eur. metilszalicilát). Lombos (kivéve bükk. szerves savak. kondenzált tanninok. honos Európában. syringaresinol-glikozidok). catechin. rutin stb. fásodó szárú. fafajok. Ny-Ázsiában. az Alföld szélein szórványos.és Ny-Ázsiában. szellős helyen szárítják (beszáradás 4-5:1). cserzőanyag. szil) és tűlevelű fákon félélősködő. Ny.. kumarin (umbelliferon). Kb. Egy.vagy többéves lágyszárú. epicatechingallát. fenilpropanok. Márciusban. impetigo. a lombos fákon élősködőben lektin I. enyhe diureticum. népgyógyászatban felső légúti panaszok enyhítésére (grippe. Hatóanyag: levélben 4-5% flavonoid. Szibériában. a Vitis sylvestris C. Homeopathia. Nem permetezve ehető (káposztalevél helyettesítése egyes húsételekhez). továbbá kitinhez kötődő lektin.doksi. Hatóanyag: kb. intravénás injekció) formájában tumorterápiában adjuvans. lehetőleg szobahőmérsékleten. Nálunk elvétve fordul elő parkokban. flavon casticin Alkalmazás: kivonata mastalgia. hosszú bottal. Virola calophylloidea Mgf. nátha. polychroma (Kern. Hatóanyag: kéreg gyantájában N-metil. flavonoid (vitexin. népgyógyászatban még szédülés ellen. – VERBENACEAE barátcserje Agni casti fructus (= semen) Honos D. örökzöld évelő. dysmenorrhoea. Viscum album L. subalpina Gaud. Ph. termésben flavonoidok. Vitis vinifera L. valamint 46 aminosavból álló oligopeptid viscotoxin. köszvény és érelmeszesedés ellen. Hatóanyag: lektin (fagyöngy-lektin I-III. szerves savak.) szórványosan a Középhegység és a Dunántúl egyes helyein. megfázás esetén). vékonyan elterítve. fenolkarbonsavak. Áprilistól júniusig virágzik. mert könnyen befülledhet (beszáradás 3:1). Hg. ősztől tavaszig gyűjtik a vékonyabb (ceruza vastagságú) ágakat. fenolkarbonsavak. immunmodulans. rhamnazin). nyálka-heteropoliszaharid (galacturonan. hemolitikus peptid. C. subsp. subsp. fenolkarbonsavak. a tölgyfán és fenyőkön lektin III.) = Violae tricoloris (= trinitatis) herba = Jaceae herba Hatóanyag: 0. szerepük lehet metastasis megelőzésében. 10% nyálka-heteropoliszaharid. kávésav-származékok. lignanok (syringenin-. Fontos kultúrnövény világszerte. Kivont lektinek gyógyszer (pl. hallucinogen (indiánoknál parica. orientin. Egyéves lágyszárú. gyakran forgatva szárítjuk. 4 m magas cserje vagy fa. gyertyán. -dimetiltriptamin-származékok Alkalmazás: psychotrop. Szibériában. klimaxos panaszok esetén.5% illóolaj (cineol. 2-4. pro-. tricolor. arabinogalactan) Alkalmazás: teadrogként antihypertonicum enyhébb hypertoniában (peptidek nem szívódnak fel).5% cserzőanyag. anthocyanidinek. Gmel. biogén aminok (tyramin). – VITIDACEAE szőlő Vitis viniferae folium Vitis fructus Őse. Vitex agnus-castus L. epóna). kb. Murr. acne. 4. catechin. Ny-Ázsiában. Mediterráneumban. gallocatechin. 0.3% szalicilsav és származékai (pl. É-Afrikában.) J.Forrás: http://www. pruritus) kezelésére. A hajtást virágzáskor gyűjtik és árnyékos.).és K-Európában.

emiatt bél.hu származékok. 70% cserzőanyag Alkalmazás: levél adstringens. illékony észterek. withanolid D.2-0. Ny-Ázsiában. laza talajokon gyakori gyom.2-0. karotinoidok. érelmeszesedés ellen. gyomtársulásokban gyakori. xanthumin). ártereken. malária-ellenes. magban 10-20% zsíros olaj. tonicum. Szántókon. terpinolen. illóolaj (limonen. levél antitumor aktivitású (citotoxikus withaferin A miatt). antibakteriális. Zavart helyeken. Br. X Xanthium spinosum L. még xanthinin-izomerek (pl. dimetil-allil-apigenin.31. Arab-félszigeten. parlagokon. – ASTERACEAE bojtorján szerbtövis Xanthii strumarii herba = Lappae minoris herba Honos Európában. emmenagogum. étolaj.8 m magas. xysmalogenin). Y . 0. világszerte elterjedt. 0. érett magban kb. E). Hatóanyag: illóolaj. visszamaradt anyag tanninforrás.(folium) Honos D-Amerikában. tokoferol. húgyúti fertőzésekben is hatásos (főleg kivonatok formájában) orvosi ellenőrzéssel. anahygrin). Hatóanyag: mint előbb. Hatóanyag: levélben főleg ergostan-típusú szteroid (withanolid) alkaloid (lakton-típusú withaferin A.5 m magas cserje. Egyéves lágyszárú. – SOLANACEAE álombogyó Withaniae radix Withaniae folium Honos DK. antibakteriális (dysenteria. világszerte elterjedt. 0. készítményeit hasmenés ellen. resveratrol-tartalma miatt (főleg vörösborok) mai népgyógyászatban szívinfarktus megelőzésére.8 m magas. uzarosid. 40% zsíros olaj (herbában kevesebb vagy alig) Alkalmazás: diureticum. Afrikában. Hatóanyag: “uzaron” extractum 40%-a kardenolid szteroid glikozid (aglikon uzarigenin = 5-αdigitoxigenin. Indiai-szubkontinensen. cholin. Gyümölcs frissen és feldolgozva enyhe laxans. dysmenorrhoea és enuresis esetén. szitoszterol Alkalmazás: diureticum. xysmalorin Alkalmazás: strophanthinhoz hasonló.) R. aphrodisiacum. xanthinin fungicid. antipyreticum.) Dun. szterolok.és DNy-Európában. Xysmalobium undulatum (L. caryophyellen. viaszok. vitaminok. cinarin (dicaffeoilkinasav).doksi. oleanolsav. de százszor gyengébb. fontosabb glikozidok: uzarin. továbbá fungicid. gyökérben még piperidin-pirrolidin alkaloidok (pl. pyrazol alkaloid (withasomnin) Alkalmazás: gyökér sedativum. – ASCLEPIADACEAE Uzarae radix Honos D-Afrikában. Homeopathia. sedativum. Homeopathia. p-cymen). bor számos gyógybor alkotórésze. magból kivont zsíros olaj kozmetikum. carveol. szeszkviterpén-lakton xanthanolid (xanthinin. diaphoreticum.és uterus-motilitas csökkentő és spasmolytikus. pektin. Egyéves lágyszárú. továbbá kávésav. kb. 3-15% fruktóz és glükóz. – ASTERACEAE szúrós szerbtövis Xanthii spinosi herba. urezin. W Withania somnifera (L. gyanta. diaphoreticum. hemicellulózok. Évelő lágyszárú. diarrhoea ellen). diureticum. hidrokinon. viaszalkoholok.Forrás: http://www. xanthatin). inozit. Ny-Ázsiában. Xanthium strumarium L.

Eur. reuma. Hg.és herbicid-rezisztens transzgénikus fajta) ismeretes. VIII. Arizonában). Ph. – RUTACEAE [syn. pálmaliliom Yuccae filamentosae folium Honos DK-USA-ban. carvacrol. 4. népgyógyászatban antidiabeticum idősebb korúaknak. számos fajta és hibrid (újabban rovar. pyranokumarin xanthoxyletin. 20 cm hosszú levelekkel. terpineol és más terpének). Zingiber officinale Roscoe – ZINGIBERACEAE [syn. flavon.] Herkules-fa Zanthoxyli americani cortex Honosak É-Amerikában.) Honos Mexikóban. xantoxylin N-metilizicorydin Alkalmazás: stomachicum. fás szárú évelő. tigogenin stb. 3% gumianyag. Ph. sűrű levélrózsával. fogfájás-csillapító. Eur. 50-60% keményítő. jótékony cystitis. spasmolyticum. Hg. Eur. Erőteljes. gitogenin.: Amomum zingiber L. 0. Világszerte termesztik. Ph. 4.1% illóolaj (pl. gyakran 2 m magas virágzattal. VIII.) Zingiberis aetheroleum Honos trópusi DK-Ázsiában.Forrás: http://www. Egyéves lágyszárú. 4-5% zsíros olaj (emrióban) Alkalmazás: diureticum. Zea mays L. Előbbi homeopathiában. gyógyászati és élelemiszer értékű olajat nyernek. 4. yuccagenin) Alkalmazás: tonicum. adaptogén. kólika és diarrhoea esetén. dús. berberin. VII. illóolaj. VIII. nyálka-heteropoliszaharid. gyanta.] amerikai tüskéssárgafa Zanthoxylum clava-herculis L.) Maydis oleum raffinatum (Ph.. Hg.hu Yucca filamentosa L.doksi. a telet átvészeli. kb. fogyasztószer. Nálunk is gyakori kerti dísznövény.) Alkalmazás: homeopathia. diaphoreticum.. betain. . kb.: Zanthoxylum (= Xanthoxylum) fraxineum Willd. készítményeit speciális tisztítókúra során is használják méregtelenítésre. 12% cserzőanyagszerű polifenol. Szemből gyógyszeripari célra is alkalmas keményítőt. diureticum. cserjék vagy fák. tonicum. [syn. 2% zsíros olaj.. Hatóanyag: bibében kb. Hatóanyag: szteroid szaponinok (aglikon yuccagenin. kb. kb. Hatóanyag: cserzőanyag. Hg. főleg Indiában és Kínában termesztik. Z Zanthoxylum americanum Mill. kálium. 23% szaponin. Ph. köszvény.] gyömbér Zingiberis rhizoma (Ph. Yucca schidigera Roezl – AGAVACEAE Moháve-jukka Yacca Honos DNy-USA-ban (pl.: Xanthoxylum carolianum Lam.. – POACEAE kukorica Maydis stigma = Zeae mays flos Maydis amylum (Ph. fokozza az ellenállóképességet. – AGAVACEAE kerti jukka. Hatóanyag: szteroid szaponin (pl. vastagbél-fertőtlenítő. Homeopathia. 2-3% gyanta. Évelő lágyszárú. Szemben kb.

Főleg a Balkán. édességadalék. szerves savak. kloroformmal. fruktóz. orgonán.és illatszeripar. Homeopathia. 2% zsíros olaj. – RHAMNACEAE jujuba(fa) Jujubae fructus (= bacca) = Ziziphi (= Zizyphi) fructus Jujubae semen = Ziziphi (= Zizyphi) semen Honos DK-Ázsiában. szerves savak. kenőcsöt (Unguentum cantharidatum veterinarium) készítenek. 40 0C-nál nem magasabb hőmérsékleten szárítják. legyengülés esetén.5-3% illóolaj (30-40%-a szeszkviterpén zingiberen. kb. kúpok készítéséhez Hirudo – orvosi pióca: Hirudo medicinalis hirudin és hirudonin Alkalmazás: véralvadásgátló. Alkalmazás: kenőcsök készítése Cetaceum – cetvelő: Physeter macrocephalus koponyájának és gerincoszlopának üreges részeiben lévő folyékony és könnyen megszilárduló zsiradék.doksi. Hajszesz alkotórész.6-0. kb. zingiberol. Szicília. Bőrvörösítő. tonicum. fűszer (curry). kumarin. magban szaponin jujubosid A és B Alkalmazás: gyümölcs expectorans. gyanta Alkalmazás: a porított drogból tinktúrát (Tinctura cantharidis). farnesen. illóolaj. Túladagolva könnyen okozhat vesegyulladást.9% kantaridin (izobenzofurándion-epoxid-származék). 50% keményítő Alkalmazás: dyspepsia. továbbá carminativum. mucilaginosum. 18% ar-curcumen. aperitivum. stomachicum. szeszkviphellandren. benzinnel vagy forró gőzzel elpusztítják. Cera flava – sárga viasz: Apis mellifera. szaharóz. nyálka-poliszaharid. egyes kemotípusokban citral stb. mézelő méh által készített lépfal forró vízzel történő megolvasztásával nyert. likőr. ADDENDUM (fontosabb állati eredetű drogok) Blatta orientalis – csótány: elpusztítva. galaktóz. mely főleg cetilalkohol zsírsavakkal képzett észtereiből áll (főleg palmitinsavas cetilészter. de a Földközi-tengertől Indiáig és Japánig sokfelé termesztik. stimulans (daganatmegelőzésben is használják). “cetin”) Alkalmazás: pl. tisztított kollagén-hidrolizátum Alkalmazás: kapszulák. Begyűjtve éterrel. továbbá kevés diaril-heptanoid gingeron A és B.hu Hatóanyag: 1. digestivum. . glükóz. megszárítva és aprítva forrázat vagy tinktúra készíthető belőle. erős vizelethajtónak használták régen. bőrre helyezve egy gyűrűsféreg akár 10 g vért szívhat ki. lipidek. expectorans. hólyaghúzó. gyanta. bodzán különösen megtalálható májustól júliusig. tisztított viasz. Cantharis – kőrisbogár: Lytta vesicatoria. gyanta. az állatgyógyászatban aphrodisiacum.Forrás: http://www. flavonglikozidok. élelmiszer-. Kisebb cserje vagy akár 8 m magas fa. Spanyolország és Kaukázia fedezi a szükségletet.). Hatóanyag: 0. mag népgyógyászatban álmatlanság. csípős aralifás gingerol (főleg 6gingerol) és shogaol. 10% cserzőanyag. Ziziphus (= Zizyphus) jujuba Mill. Unguentum Stearini készítése Gelatina (purissima) – fehér zselatin: csontból és bőrhulladékból készülő enyvszerű. kb. Hatóanyag: gyümölcsben 1-2% aszkorbinsav. depurativum.

hu Lacschadia indica Madihasan (Coccidae) [syn. Hg. Illicium verum) Anisi fructus (Pimpinella anisum) Anisi stellati fructus (Illicium verum) Arachidis oleum hydrogenatum (Arachis hypogaea) Arachidis oleum raffinatum (Arachis hypogaea) . D3. Laccifer lacca Kern.doksi. telítetlen zsírsavak (palmitoleinsav. -ban hivatalos drogok és készítményeik listája (zárójelben a drogot vagy kivonatot szolgáltató növény neve) Absinthii herba (Artemisia absinthium) Acaciae gummi (Acacia senegal) Acaciae gummi dispersione desiccatum (Acacia senegal) Agar (Gelidium.Ph. V. Lacca (in tabulis) (Ph. mirisztinsav. Hg. külsőleg kenőcsök készítésére Függelék . A-. Gracillaria.] sellak. Összetétele: telített zsírsavak (palmitinsav.. egyik fő feldolgozó Dél-Norvégia. gadoleinsav stb. Gymnogongrus.Forrás: http://www. Ahnfeltia.és D-vitamin pótlására. Oleum iecoris (jecoris) morrhuae – csukamájolaj: Gadus morhua és más Gadus fajok (tőkehalak) friss májából előállított zsíros olaj.és E-vitamin Alkalmazás: belsőleg A.: Tachardia lacca Ker.): lakkpajzstetvek megtermékenyített nőstényeinek váladékából készített termék. jekorinsav. VIII. sztearinsav).). Eucheuma) Agrimoniae herba (Agrimonia eupatoria) Alchemillae herba (Alchemilla xanthochlora) Allii sativi bulbi pulvis (Allium sativum) Allium sativum ad preparationes homoeopathicas (Allium sativum) Aloe capensis (Aloë ferox) Aloes extractum siccum normatum (Aloë ferox) Aloe barbadensis (Aloë vera) Althaeae folium (Althaea officinalis) Althaeae radix (Althaea officinalis) Amygdalae oleum raffinatum (Amygdalus communis) Amygdalae oleum virginale (Amygdalus communis) Angelicae radix (Angelica archangelica) Anisi aetheroleum (Pimpinella anisum.

C. C. verticillata) Coriandri fructus (Coriandrum sativum) Crataegi folium cum flore (Crataegus azarolus. C. monogyna) Croci stigma ad praeparationes homoeopaticae (Crocus sativus) Curcumae xanthorrhizae rhizoma (Curcuma xanthorrhiza) Cyamopsidis seminis pulvis (Cyamopsis tetragonolobus) Digitalis purpureae folium (Digitalis purpurea) . minimum. amara) Aurantii amari floris aetheroleum (Citrus aurantium subsp. pereirae) Balsamum tolutanum (Myroxylon balsamum var. C. ballayi. C. pulchellum) Centellae asiaticae herba (Centella asiatica) Cera carnauba (Copernicia prunifera) Chamomillae romanae flos (Chamaemelum nobile) Chelidonii herba (Chelidonium majus) Cinchonae cortex (Cinchona pubescens) Cinnamomi cassiae aetheroleum (Cinnamomum aromaticum) Cinnamomi cortex (Cinnamomum verum) Cinnamomi corticis tinctura (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (Cinnamomum verum) Cinnamomi zeylanici folii aetheroleum (Cinnamomum verum) Citronellae aetheroleum (Cymbopogon winterianus) Cocois oleum raffinatum (Cocos nucifera) Colae semen (Cola acuminata. B. B. monogyna. laevigata.doksi. C. monogyna. nigra) Crataegi folii cum flore extractum siccum (Crataegus azarolus. amara) Aurantii amari epicarpii et mesocarpii tinctura (Citrus aurantium subsp. littorale subsp. pubescens) Boldo folium (Peumus boldus) Calendulae flos (Calendula officinalis) Capsici fructus (Capsicum annuum var. C. pendula. sinensis) Ballotae nigrae herba (Ballota nigra) Balsamum peruvianum (Myroxylon balsamum var.Forrás: http://www.hu Arnicae flos (Arnica montana) Aurantii amari epicarpium et mesocarpium (Citrus aurantium subsp. nigra) Crataegi fructus (Crataegus laevigata. C. C. laevigata. amara) Aurantii dulcis aetheroleum (Citrus aurantium subsp. uliginosum. genuinum) Belladonnae folium (Atropa belladonna) Belladonnae folii extractum siccum normatum (Atropa belladonna) Belladonnae folii tinctura normata (Atropa belladonna) Belladonnae pulvis normatus (Atropa belladonna) Betulae folium (Betula lenta. frutescens) Carthami oleum raffinatum (Carthamus tinctorius) Carvi fructus (Carum carvi) Caryophylli flos (Syzygium aromaticum) Caryophylli floris aetheroleum (Syzygium aromaticum) Centaurii herba (Centaurium minus. C. C. amara) Aurantii amari flos (Citrus aurantium subsp. nitida. C. C.

Forrás: http://www.doksi. barbadense. G. G. Ascophyllum nodosum) Gentianae radix (Gentiana lutea) Gentianae tinctura (Gentiana lutea) Ginkgo folium (Ginkgo biloba) Ginseng radix (Panax ginseng) Gossypii oleum hydrogenatum (Gossypium arboreum. herbaceum. serratulatus.hu Eleutherococci radix (Eleutherococcus senticosus) Equiseti herba (Equisetum arvense) Eucalypti folium (Eucalyptus globulus) Eucalypti aetheroleum (Eucalyptus globulus) Filipendulae ulmariae herba (Filipendula ulmaria) Foeniculi amari fructus (Foeniculum vulgare) Foeniculi dulcis fructus (Foeniculum vulgare) Frangulae cortex (Frangula alnus) Frangulae corticis extractum siccum normatum (Frangula alnus) Fraxini folium (Fraxinus excelsior) Fucus vel Ascophyllum (Fucus vesiculosus. hirsutum) Graminis rhizoma (Agropyron repens) Hamamelidis folium (Hamamelis virginiana) Harpagophyti radix (Harpagophytum procumbens) Helianthi annui oleum raffinatum (Helianthus annuus) Hibisci sabdariffae flos (Hibiscus sabdariffa) Hyperici herba (Hypericum perforatum) Hypericum perforatum ad praeparationes homoeopathicus (Hypericum perforatum) Ipecacuanhae radix (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae extractum fluidum normatum (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae pulvis normatus (Psychotria ipecacuanha) Ipecacuanhae tinctura normata (Psychotria ipecacuanha) Juniperi pseudo-fructus (Juniperus communis) Lavandulae flos (Lavandula angustifolia) Lavandulae aetheroleum (Lavandula angustifolia) Leonuri cardiacae herba (Leonurus cardiaca) Levistici radix (Levisticum officinale) Lichen islandicus (Cetraria islandica) Limonis aetheroleum (Citrus limon) Lini semen (Linum usitatissimum) Lini oleum virginale (Linum usitatissimum) Liquiritiae radix (Glycyrrhiza glabra) Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum (Glycyrrhiza glabra) Lupuli flos (Humulus lupulus) Lythri herba (Lythrum salicaria) . G. F.

Forrás: http://www. l. l.) Myristicae fragrantis aetheroleum (Myristica fragrans) Myrrha (Commiphora myrrha) Myrrhae tinctura (Commiphora myrrha) Myrtilli fructus recens (Vaccinium myrtillus) Myrtilli fructus siccus (Vaccinium myrtillus) Olivae oleum raffinatum (Oleum europaea) Olivae oleum virginale (Oleum europaea) Ononidis radix (Ononis spinosa) Opii pulvis normatus (Papaver somniferum) Opium crudum (Papaver somniferum) Origani herba (Origanum vulgare) Orthosiphonis folium (Orthosiphon aristatus) Oryzae amylum (Oryza sativa) Papaveris rhoeados flos (Papaver rhoeas) Passiflorae herba (Passiflora incarnata) Plantaginis lanceolatae folium (Plantago lanceolata) Plantaginis ovatae semen (Plantago ovata) Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantago ovata) Polygalae radix (Polygala senega) Polygoni avicularis herba (Polygonum aviculare s.) Primulae radix (Primula veris. P. robur) Rapae oleum raffinatum (Brassica napus subsp. Qu. P.doksi. palmatum) Ricini oleum hydrogenatum (Ricinus communis) Ricini oleum virginale (Ricinus communis) Rosae pseudo-fructus (Rosa canina) . elatior) Pruni africanae cortex (Prunus africanus) Psyllii semen (Plantago afra. oleifera) Ratanhiae radix (Krameria lappacea) Ratanhiae tinctura (Kremaria lappacea) Rhamni purshianae cortex (Rhamnus purshiana) Rhei radix (Rheum officinale. rapa subsp. Rh. arenaria) Quercus cortex (Quercus petraea.hu Malvae sylvestris flos (Malva sylvestris) Matricaria flos (Matricaria recutita) Matricariae aetheroleum (Matricaria recutita) Matricariae extractum fluidum (Matricaria recutita) Maydis amylum (Zea mays) Maydis oleum raffinatum (Zea mays) Melaleucae aetheroleum (Melaleuca alternifolia) Melissae folium (Melissa officinalis) Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (Mentha canadensis) Menthae piperitae folium (Mentha x piperita) Menthae piperitae aetheroleum (Mentha x piperita) Menyanthidis trifoliatae folium (Menyanthes trifoliata) Millefolii herba (Achillea millefolium s. napus. B.

platyphyllos) Tormentillae rhizoma (Potentilla erecta) Tormentillae tinctura (Potentilla erecta) Tragacantha (Astragalus gummifer) Trigonellae foenugraeci semen (Trigonella foenum-graecum) Tritici amylum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum raffinatum (Triticum aestivum) Tritici aestivi oleum virginale (Triticum aestivum) Urticae dioica ad praeparationes homoeopathicas (Urtica dioica. purpurea.Forrás: http://www. S.) Verbasci flos (Verbascum phlomoides. daphnoides. S. U. S. V. S.doksi. alexandriai (Senna alexandrina) Sennae angustifoliae fructus. S. l. thapsus) Violae herba cum floris (Viola arvensis. T. thapsiforme. S. fragilis. V.) Sesami oleum raffinatum (Sesamum indicum) Silybi mariani fructus (Silybum marianum) Soiae oleum raffinatum (Glycine max) Solani amylum (Solanum tuberosum) Solidaginis herba (Solidago canadensis. cordata. europaea. T. tinnevelly-i (Senna alexandrina) Sennae folium (Senna alexandrina) Sennae folium extractum siccum normatum (Senna alexandrina) Serpylli herba (Thymus serpyllum s. tricolor) Zingiberis rhizoma (Zingiber officinale) . urens) Uvae ursi folium (Arctostaphylos uva-ursi) Valerianae radix (Valeriana officinalis s. V.hu Rosmarini folium (Rosmarinus officinalis) Rusci rhizoma (Ruscus aculeatus) Sabalis serratulae fructus (Serenoa repens) Salicis cortex (Salix alba. gigantea) Solidaginis virgaureae herba (Solidago virgaurea) Stramonii folium (Datura stramonium) Stramonii pulvis normatus (Datura stramonium) Tanaceti parthenii herba (Chrysanthemum parthenium) Thymi herba (Thymus vulgaris) Thymi aetheroleum (Thymus vulgaris) Tiliae flos (Tilia cordata. l. alba) Salviae officinalis folium (Salvia officinalis) Salviae tinctura (Salvia officinalis) Salviae sclareae aetheroleum (Salvia sclarea) Salviae trilobae folium (Salvia fruticosa) Sambuci flos (Sambucus nigra) Sennae acutifoliae fructus.

Budapest. 1997. CRC Press.. 391 AUGUSTIN B. 667 BREMNESS. 677 . Mezőgazda Kiadó. Budapest. 915 CSAPODY V.hu SZAKIRODALOM (FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT FORRÁSMUNKÁK) ANTAL J. Budapest. JÁVORKA S. Pharmacognosy.. 1998. Medicinal Plants. 1991. 1959. A. Növényi Biokémia. Londres. Növénytermesztők zsebkönyve. 2000. 189 DUKE. 99 (114 képpel) BAYER I. Képes ismertető a világ több mint 700 fűszer. Paris. Akadémiai Kiadó. A hagyomány szolgálatában – összegyűjtött dolgozatok. GIOVANNINI R. Általános és leíró rész. Herbária. J. 1981. Budapest. Gyógy. Boca Raton. 301 DÁNOS B. Farmakobotanika 3. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 655 DOMOKOS J. Planétás Kft – Mezőgazd. Fűszer.. PRISZTER SZ.és gyógynövényéről. Handbook of Medicinal Herbs. 328 DOBY G. Aranyhal. New York. 2000. Budapest. TecDoc Lavoisier. Budapest.. 1991. Magyar Gyógynövények I. 400 BÁLINT S. Budapest. Földművelésügyi Minisztérium. 1948. 1966.) 2000. L. 304 BRUNETON.. Semmelweis Kiadó. Magyar növénynevek szótára. Gyógyítás illóolajos növényekkel – Aromaterápia. OLÁH A.és aromanövények. 1985. Mezőgazda Kiadó. Argumentum Kiadó. (szerk. Kiadó. 484 DÁNOS B. 494 BABULKA P. Gyógynövényismeret. Budapest. A drogok történelme. ROM P. Budapest.doksi. Phytochemistry. Magvető. Budapest. Farmakobotanika – a gyógynövénytan alapjai (Kemotaxonómia). 1995.és gyógynövények (Határozó kézikönyvek). Panemex és Grafo. 243 BERNÁTH J. 1998. Budapest. Képes gyógynövénykalauz.Forrás: http://www. J.

J.Forrás: http://www.) 1990. (ed. 416 FROHNE. JENSEN. Budapest. IV-VI. Basel – Stuttgart HEGNAUER.) 1969-1979. 1403 HARBORNE. 1999. (Ed. SZABÓ L. Jena.. 1925. 331 JÁVORKA S.. Studium. 1934. Totowa. KELLER. drogok magyar. 576 KÓCZIÁN G. Szántóföldi növények nemesítése táblázatokban. Hist. L. U. Medicina Könyvkiadó. Heidelberg. Academic Press..) 1992-1994. 1992. 1979. Steinegger. Agrochemicals from Natural Products. Leguminosae I. növények. (Hrsg. – HEGNAUER. Comm. Pharmakognosie – Phytopharmazie. – HEGNAUER. A. (szerk. Med. Birkhäuser Verlag. Springer Verlag. Aufl. M. Mezőgazdasági Kiadó. KÓCZIÁN G. Régi magyar (gyógy)növénynevek. 236. Budapest. 356 HARBORNE. G. Heidelberg. 283 MÁNDY GY. Introduction to Ecological Biochemistry. 1989. 1962-1992. R..doksi. Budapest. 5. Suppl. Birkhäuser Verlag. Budapest. A Helleborus (hunyor) fajok népgyógyászati felhasználására vonatkozó adatok. Kertészeti növények nemesítése táblázatokban. Chemotaxonomie der Pflanzen XIa. Magyarország védett növényei. E. Gyógynövények. 1977. 155 LIST.hu FARKAS S. H. (Drogen). Kiadó. Springer Verlag. C. O. Chemotaxonomie der Pflanzen I-X. R.. 1996. NOVÁK I. 339 . CSAPODY V. G. GY. New York. 418 GROTEWOLD. 1994. Budapest. A népi orvoslás értékelési problémái.. 1963. 1993. HALMAI J. Leguminosae II. B. Hist. Stuttgart. Farmakognózia. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis. Berlin. RIMPLER. Kossuth-csillag Vénusz-sarucska. Iconographia Florae Hungaricae. 94 HALMAI J. London. Suppl. Taylor – Francis Int. Plant Functional Genomics – Methods in Molecular Biology. 1991. Berlin. Mezőgazda. Magyar Flóra (Flora Hungarica). KÓCZIÁN G. 1307 JÁVORKA S. New York HÄNSEL. Dekker. R. 780 HEGNAUER. 1979. Artis Med. R. K..) 2003. M. Systematik des Pflanzenreichs unter besonderer Berücksichtigung chemischer Merkmale und pflanzlicher Drogen. Budapest. Springer Verlag. 11-12: 155-160. HÖRHAMMER. Gyógynövények termesztése és feldolgozása. Hist. R. P. STICHER. Basel – Boston – Berlin HEGNAUER. Természettudományi Társulat és Studium Könyvkiadó Részvénytársaság. A gombák gyógyító ereje – mikoterápia az egészség szolgálatában. 1963. PAPP J. Comm.. Suppl. 718 HÄNSEL. 1995. Magyar Gyógyszerészek Centenáris Bizottsága kiadása. Mezőgazda Kiadó. B. népies és latin nevei. E. Comm.. Humana. H. 1112: 125-154. Fischer Verlag. 344 GODFREY.. J. BAXTER.. Inc. M. Mezőgazdasági Kiadó.. Budapest. New York – Basel – Hong Kong. 449 GRYNAEUS T. Heidelberg. SZABÓ I. Budapest. 1948. New York MÁNDY GY. Budapest. H. Berlin. SCHNEIDER. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis II-VI. Basel – Boston – Berlin HORNOK L. Mezőgazd. LELLEY J. Phytochemical Dictionary – a Handbook of Bioactive Compounds from Plants. Publ. D. Egyes Solanaceae fajok pszichotomimetikumként való használata a népgyógyászatban.. Vol. Magy. 9-10: 31-49. 1999. Birkhäuser Verlag. Gyógyszerészet 35: 95-99. Kir. Basingstoke.. (szerk.. Chemotaxonomie der Pflanzen XIb-1. 1964. R. A magyar flóra képekben. Artis Med.) 1999.

. Gyógyszertári Központok Beszerzési és Szervezési Egyesülete. 2000. Pécs. 1989.. G. Aromaterápia mindenkinek. Növénytani Tanszék és Botanikus Kert.Forrás: http://www. Teadrogok a fitoterápiában. Budapest. 545 RÁCZ G. 2004. 224-234. Eger. Acta Pharmaceutica Hungarica 74: 171-176. Gyógyszerészet 40: 845-848. 1999.doksi. mezők patikája. Veszprém SZEKERES I.. Integrative Phytochemistry: from Ethnobotany to Molecular Ecology. Ecomed Verlagsges. 1992. Microtrade Kft. 1997. London. Gyógyító növények. 793 SIMON T. Ölpflanzen – Pflanzenöle. New York. Erdők. Medicina Könyvkiadó Rt. 323 TREASE. Medicina Könyvkiadó.. 2003. (ed..hu MINKER E. Budapest.) 2002. Landsberg. GY. K. Budapest. 1998. Landsberg. Pharmacognosy. MIKITA K. EVANS. Budapest. Gyógynövényismeret – a fitoterápia alapjai. W. Plants of the Bible. Würzburg.. 1952.. THEISS. TH. 402 RÁCZ-KOTILLA E. 2000. 328 PETRI G. 129 SZABÓ L... 587-592. Tankönyvkiadó. 544 ROTH. KORMANN. 1996. Baksa.. 151 RÁCZ G. H. L. JPTE TTK. J.. RÁCZ G. Amsterdam. Gyógynövények korszerű terápiás alkalmazása. (szerk. 2003. Kábítószerekről gyógyszerész szemmel (sorozat). Harasztok – virágos növények. 391-403. A. CD – Ars Medica Electronica. AG und Co. Ecomed. 305 PRISZTER SZ. Fitoterápia az orvosi gyakorlatban. Encyclopaedia. 1992. 98-109. Ronald Press Co. 304 TÓTH L. Mezőgazda Kiadó. Budapest SZABÓ L. B. Edenscript. 1989. 892 STIRLING J. GY. Budapest. 591 . alga-. – SCHWEPPE. NY. Budapest. Ecomed AG und Co. SZABÓ L. THEISS. K.) 1991. A. 329 ROTH. 143 ROTH. Cramer J. Färbepflanzen – Pflanzenfarben. DEIM Z. L. Növényneveink. Budapest. MOLDENKE. Kételyek és problémák a fitoterápiában. 1999. L. 633-646. Arborum Fruticumqve Lingvae Latinae. Bailliére Tindall.és mohahatározó. K. C. 2000.. Aromax Rt. Lexicon Nominum Herbarum. Gyógyszerészet 47: 159-167. KG. 1992. Teáskönyv. 107 SZABÓ L. 1983. Debrecen.. J. 812 UPHOF. 259 PETRI G. A magyarországi edényes flóra határozója. GY.. Pécs. Aesculap. 2003. Budapest. Gyógynövény és drogismeret (Farmakognózia). Elsevier. A magyar és a tudományos növénynevek szótára. Budapest. 2000. 511 ROMEO. Verl. 1995-1998. RÁCZ-KOTILLA E. Landsberg. E. Tankönyvkiadó. GY. Duftpflanzen – Pflanzendüfte.. Lencsés György Ars Medica.. NAGY G. Növényi poliszacharidok citoprotektív hatásáról. Dictionary of Economic Plants.. zuzmó. SZABÓ T. SIMON T. NYIREDY SZ.. gomba-. L. KORMANN. ROMVÁRY V. 319 RÁPÓTI J. pp. – KORMANN. Springer. I-IV. N.-né 1988. 1997. H. Debreceni Egyetem. Sanitas. Baktérium-. – MOLDENKE. Allelopathy – Phytochemical Potential – Life Strategy. CH. KG. Pécs. P. 183 SZENDREI K. RÁCZ-KOTILLA E. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszéke és Schmidt und Co. 1968. Gyógyszertári Szinonimaszótár.

Kluwer Acad. Stuttgart. Helv.hu VAJKAI A.. 749 Gyógyszerkönyvek Pharmacopoea Hungarica (Ph.) 1997. Lehrbuch der Phytotherapie. Univerzális és speciális mövényi anyagcsere – a növényi anyagok biogenetikai rendszere.doksi. Economic Botany – Principles and Practices. Publ. 179-239. Hippokrates Verlag. New York. FINTELMANN. 1987. J. Budapest. M. Stuttgart. 2001. In LÁNG F. ELTE. WVG. E. 1986) Pharmacopoea Hungarica (Ph. R. 1995. 1999.. 1999. 2003. 648 WEISS. H. kötet. Stuttgart. Hg. (Hrsg. I. Dordrecht – Boston – London.Forrás: http://www. Szentgál – egy bakonyi falu folklórja. World Economic Plants – a Standard Reference.: A növényi anyagcsere élettana I-II. Teedrogen und Phytopharmaka. 2004) Pharmacopoea Europaea (Ph. II. pp.. 4. VIII.. D.C. Akadémiai Kiadó. VII. LEÓN. Eur. F. WVG. Washington.. 328 VÁGÚJFALVI D. London. 535 WIERSEMA. 1997-2001) . VÁGÚJFALVI D. WAGNER. 486 WICHTL. kötet.. Arzneidrogen und ihre Inhaltsstoffe – Pharmazeutische Biologie II. CRC Press. Hg. B. Budapest. 1997. 2000-2002) Deutsches Arzneibuch (DAB 2001) Deutscher Arzneimittel-Codex (DAC 1997-1999) Österreichisches Arzneibuch (ÖAB 1990-2000) Pharmacopoea Helvetica (Ph. 668 WICKENS. G. H. Boca Raton. V.

doksi.hu .Forrás: http://www.

doksi.Forrás: http://www.hu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful