P. 1
kende_peter_-_orvosi_muhibak_2

kende_peter_-_orvosi_muhibak_2

|Views: 31|Likes:

More info:

Published by: Magdolna Mária Rézsóné Imre on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

Dr. KENDE PÉTER:

MIK VAGYTOK TI, ISTENEK? ORVOSI MÛ HIBÁK 2.

Írhat a szerzõnek: kendep@uhu.hu Hozzászólhat az uhu.hu webáruházban indított fórumokhoz:
Errõl a könyvrõl Eszmecsere az orvosi mûhibákról Nézetek, vélemények a magyar egészségügyrõl Vélemények dr. Kende Péter korábbi könyveirõl

Lectori salutem!

Tisztelem, becsülöm és szeretem az orvosokat – legalábbis mindazokat, akik tisztességgel, becsülettel és az orvosi szakmában erkölcsi minimumnak számító felelõsségérzettel végzik munkájukat. Amikor 1999 januárjában megjelent Mik vagytok Ti, Istenek? címû kötetem, közülük rengetegen azzal vádoltak: orvos-ellenes könyvet írtam. Visszautasítom, kikérem magamnak, nem igaz! Olyan könyvet írtam – és most is ez a föltett szándékom –, amely a tisztességes, lelkiismeretes orvosok mindegyikének védelmét szolgálja. Igen, igen! Éppenséggel védeni akarom és – amennyire rajtam múlik – meg is védem azokat, akik kötelességtudóak, kellõen felkészültek, s megelõzõ-gyógyító munkájukat így végzik. Meg kívánom védeni az igaztalan támadásoktól mindazon orvosokat, akik úgy dolgoznak, amint az tõlük elvárható. Ha lerántom a leplet a linkekrõl, a slendriánokról – azzal objektíve védem azokat, akik nem ilyenek. Mert igenis vállalom: támadom azokat az orvosokat, akik felkészületlenek, lelkiismeretlenek. Megengedhetetlennek tartom, hogy dolgozhassanak orvosok felelõtlenül, tisztességtelenül, oda nem figyelve. Igen, ez ellen föl akarok lépni. S ha õk is merészelik magukat orvosnak nevezni, akkor velük szemben valóban orvos-ellenes könyvet írtam és írok. Ám újra könyörgök mindazon doktoroknak, akik nem tartoznak ebbe a – még mindig reménykedem – viszonylag szûk körbe, hanem abból a talán nagy többségbõl valók, amely felelõsen és tisztességesen dolgozik a betegek érdekében, dacára a rettenetes – de nem kis hányadban az orvoslobbi hibájából konzervált – körülményeknek, ismerjék el, éppen az õ érdekük, hogy kilökjék maguk közül az oda nem valókat. Ma még az orvostársadalom vezetõ körei – ahelyett, hogy ezt tennék – falaznak, eltussolnak, elvtelenül védik a mundér becsületét. A Magyar Orvosi Kamara etikai bizottságai – ez tényszám! – az elmúlt öt évben orvosi mûhiba miatt egyetlen esetben sem marasztaltak el orvost. Miközben több száz pert vesztettek el kórházak, miközben több ezer esetben mindenki pontosan tudta, hogy az orvos disznóságot követett el. Tessék majd ebbe belegondolni mindazoknak, akik elolvassák a Na, Samu! Belõled se lesz jó orvos! címû fejezetet! Annak „ fõszereplõje” dr. Zalányi Sámuel végigtarolta fél ,

Magyarországot – Szegedtõl Keszthelyen át Mosonmagyaróvárig –, mûhibák sorozatát követte el, vagy tucatnyi ember halála szárad a lelkén. Nos, mit tetszik gondolni, mi történt ezért vele? Igen, igen, jól tetszik sejteni: semmi. Ma is orvosként dolgozik, Szegeden rendel. Egyik helyrõl sem fegyelmivel távolították el, csak amúgy úri módon elengedték vagy baráti hangon eltanácsolták, mi több, magasabb posztra segítették; nem csukták le, nem tiltották el, nem függesztették föl. Kollégái, nem is csak a teljes magyar nõgyógyászszakma pontosan ismeri dolgait, konferenciákon, szakmai találkozókon kuncogva érdeklõdnek egymástól: – Samu most éppen hol tarol? – és ezzel a maguk részérõl a lovagiasság összes szabálya szerint lezártnak is tekintik az ügyet. Nos, úgy vélem, ez tarthatatlan gyakorlat. S ha az orvostársadalom maga nem fogja ezt a problémát pillanatok alatt megoldani – ha nem lesz úrrá szerecsenmosdató, magát a társadalmi értékítéleten felül helyezõ szemléletén –, kénytelen lesz tudomásul venni, hogy helyette ezt külsõ erõ, a betegtársadalom fogja megtenni. Egyelõre még „ bízhat” abban, hogy ez a betegtársadalom beteg társadalom. Betegségének egyik fõ tünete, hogy választott képviselõin át nem képes akaratát kellõen érvényesíteni. Az az egészségügyi miniszter, aki a bársonyszékbe ülése elõtt az orvosi kamara elnökeként ténykedett, be fog hódolni a nagy hatalmú professzorok nyomásának, s mindaddig nem fog érdemi változásokat beindítani, amíg erre komoly társadalmi erõk rá nem kényszerítik. Eddigi négy szabadon választott kormányunk még megengedhette magának, hogy ügyet se vessen a spontán társadalmi kezdeményezésekre, hogy lesöpörje az asztalról a polgárok saját szervezõdéseit, kinevesse az egész civil szférát, úgy, ahogy van. Ám ez nem lesz mindig így! És az orvosoknak, elsõsorban a politizáló, hangadó professzoroknak tudniuk kell, ha nem õk maguk tesznek rendet a saját portájukon, hanem addig tétlenkednek, amíg majd mások „ veszik kézbe a söprût” – akkor könnyen elõfordulhat, hogy kõ kövön nem marad. Az a söprû sokkal kevésbé fog válogatni, és durvábban végzi majd a dolgát! Jobb volna nem megvárni, amíg idáig fajulnak a dolgok. A helyzet pedig rohamosan romlik. Amennyiben az eredmény, a produktum felõl próbálok visszakövetkeztetni az orvosi tevékenység minõségére, vagyis hatékonyságára, a magyar egészségügynek, a magyar doktoroknak nincs sok okuk a dicsekvésre. 2000-ben a WHO, az ENSZ egészségügyi szervezete legújabb tanulmánya 191 ország lakosságának vizsgálta meg az egészségi állapotát. Magyarország a kevéssé elõkelõ 101. helyre került, olyanok mögé, mint Banglades, Irak, valamint az összes középeurópai állam. 1960 és ’ 90 között az OECD-országokban 8,7 évvel emelkedett a születéskor várható élettartam, míg Magyarországon mindössze

1,3 évvel. Világelsõk vagyunk mind a szív- és érrendszeri, mind a daganatos megbetegedések okozta halálozás terén. Mondhatják erre, ez a rendszer, az egészségügy egészének felelõssége. Részben igen, de részben az egyes orvosoké is, akik – bár kétségkívül a rendszer nyomásának engedve, az alapvetõen rossz felfogású finanszírozás szorításában – nem a beteg egészét próbálják kezelni, hanem csak a tüneteit, egyáltalán nem foglalkoznak megelõzéssel, csak akkor veszik kézbe az embert, ha már jól megbetegedett. Igaz – és ez rendszerváltó négy kormányunk közös, együttes bûne –, amint ugyanez a kutatás az egészségügyi finanszírozási rendszereket mérte össze, abban kicsivel még silányabb, a 105. helyre kerültünk, például Mongólia, Afganisztán és Botswana mögé. A fejlett országokban általában a sokkal magasabb GDP 10 százalékát fordítják egészségügyre, nálunk 4,6-ot, s mostanában ez inkább csökkenni látszik, mint emelkedni. Azt vélelmezem, szintén keményen romlik a helyzet konkrétan az orvosi mûhibák területén; tartok tõle, egyre több és több mûhiba történik, sõt, egyre durvábbak is. Ám ez puszta feltételezés, hiszen a mûhibákról nem léteznek adatok. Miért nincsenek? Mert az orvosi mûhibák döntõ többsége soha nem derül ki. Honnan tudhatnánk, hány, de hány olyan eset fordul elõ, amelyben sikerül teljesen titokban tartani az elkövetett disznóságokat? Milyen gyakori vajon, hogy a kórház patológusa ebéd közben diskurálva kedélyesen közli kedves kollégájával: – Ugye te is tudod, azt a vörös csajt nem kellett volna megoperálni, ma is élhetne? És mit szólsz, milyen finom ez a borjúpörkölt? * Olyan társadalomban, olyan világban élünk ma, amely mindent egybegyúr, persze azt is, amit nem kéne. Az orvostársadalom – amióta létezik orvoslás – mindig másfajta, magasabb etikai normák szerint élõ kaszt volt, mint a társadalom többi rétege. Az elmúlt évtizedekben – és e tekintetben alig van különbség rendszerek között – sikerült az orvoskasztot erkölcsileg lezülleszteni a társadalom általános és sebesen romló morális szintjére. Hihetetlen erkölcsi mélységekbe sikerült eljutni. És nagyon tévednek, akik ezt leegyszerûsítve azt mondják: ez paraszolvenciakérdés. Rég több, sokkal több annál! Ha a Fidesz venne egy mély lélegzetet, és jövõ év elején valamennyi orvos fizetését megszorozná tízzel – az erkölcsi viszonyok valószínûleg nemhogy nem válnának jobbakká, de rosszabbak lennének. Ahol ugyanis a gyógyítás ennyire pénzkérdés, ahol minden a pénzrõl szól, ott pénzzel már nem lehet javítani. Machiavellisztikus megközelítés lesz, de lehetséges, hogy ez a folyamat nem csupán lezüllés volt, hanem szándékos lezüllesztés is. A kiskirályok

hogy az intézmény fönnmaradhasson. Ezek az urak azután természetesen magukhoz hasonló. Azokból lett-lesz fõorvos és professzor. Az nem számít. Ezzel azt éri el. Hiszen a fából vaskarika teljesítményfinanszírozás – amely az orvost a szolgáltatás fogyasztásában teszi érdekeltté – oda vezet. A régi kínai orvosok akkor nem kaptak fizetést. hogy a kórház megkapjon annyi pontot. ugyanannyi pontért kevesebb pénzt ad. Miközben mindenki hazudik. s a kör bezárult. mindenki hazugnak tartja a másikat. ha pácienseik megbetegedtek. hiszen az orvosnak hazafias kötelessége sok-sok pontot termelni. Van egy másik igazi nagyhatalom is a finanszírozó OEP mellett: a . mint amennyit ténylegesen nyújt. akik tudnak lojálisak lenni. hogy évizedeken át nem készült áttekintés a népesség egészségi állapotáról. akik hajlandók hazudni. Majd – mivel tudja. hogy csak reménykedhetünk. Eközben több területen is szisztematikus hazugságokra kötelezték a doktorokat. hogy többet írjon be a papírba. s minél hataloméhesebbek. arra. a doktor rosszul dolgozott. s azokkal babrálhatnak. az egész rendszert egyedül a bizalmatlanság tartja össze. hátha kiderül az is. majd rendes magyar MDF-es. mitõl beteg szerencsétlen – alulfinanszírozza a betegellátást. aki a képességei alapján rászolgált. Teljesen normális ebben a szisztémában. az OEP – túl azon. s annak alapján annyi pénzt. Vagyis arra kényszeríti a doktort. följebb. Gondoljunk csak az adatközlések rendszerére. hogy az orvos még többet lesz kénytelen hazudni. kicsivel szerényebb kvalitású helyetteseket. Ám ehhez újra hazudozniuk kell.mindig rosszul tûrik. jó párttitkár. kedves Fidesz-szimpatizáns. a hazugságban teszik érdekeltté õket. valójában mi tevékenységének az eredménye. hogy a doktorok fölöttük is élet-halál urai. Hiszen az Országos Betegbiztosítási Pénztár. Igyekeznek hát kiválogatni az orvosok közül azokat. ám ha lehet. tevékenységüket ostoba hibának minõsítve. annál inkább. beosztottakat kerestek maguk alá. akiknek a nyakába gyeplõt lehet tenni. sem például arra. Mindennek az a következménye. ha beteg emberek veszik körül õket. akiknek uralmát tehát meg lehet kérdõjelezni. aki jó párttag. hogy az orvos föléhazudta az ellátást – lejjebb veszi a pontok értékét. hogy még épp életben maradjon. ne is egyék! S mindeközben egyetlen valakirõl nem esik szó: a betegrõl. A szakmai színvonal pedig süllyedtsüllyed. a megbízhatatlan halálozási statisztikákra. a spirál így megy egyre följebb. A magyar orvosok mindig csak akkor és arra kapnak fizetséget. mert attól bombabiztosan felfordulna. amit ráírnak a lapjára. mondván. hogy az orvos beszélgessen is a beteggel. a beteg nem kapja meg mindazt. hogy egy fillért sem hajlandó adni sem megelõzésre. hogy az orvosnak fogalma nincs róla. s nem abból. Aki nem hazudik. hogy a fõorvos kénytelen rendre utasítani az igazmondó beosztott orvosokat.

beleverik. ma már több beteg hal meg a kezelések következményeiben. Mitõl ez az irtózatos. mint a daganatos betegségekben. vele vitetve el saját balhéinkat. holisztikus orvoslással. hogy beteg legyen. ötletei. hogy nem abban érdekeltek. az összetartás. ahol még nem jártam? – És ezek után az csoda-e. és eljöjjön hozzájuk. hogy õ egy senki. Az orvostovábbképzés zömét ma már a gyógyszergyárak finanszírozzák – de nem ingyen. jobbakkal lecserélt pirulákat megetetik a betegekkel. mi jár a fõorvosnak. miként kell elmenekülni a hisztis beteg elõl. Akik el akarják adni a termékeiket. miként kell aktív eutanáziát gyakorolni a lebukás veszélye nélkül. tehát szükségük van azokra a doktorokra. akik a Nyugaton a divatból már jórészt kiment vagy éppen túlhaladott. adjon jó sok hálapénzt. Mi módon lehet elterjeszteni. természetgyógyászattal. Igaz. én meg miért ne utazzam Argentínába. tanuljon meg a lábtörlõ alatt közlekedni. a Maldív-szigeteken és hasonló helyeken zajlik. de éppenséggel ez sem ellentmondásmentes történet. A beteg úgyis meghal. terápiával. Másban nem.gyógyszergyárak. hogy lehetnek önálló gondolatai. Persze fontos a presztízs is. Thaiföldön. Ezért a kezdõ orvosoknak legelõbb összetörik a gerincét. mi a teendõ a protekciósokkal. mikor másnak is. hosszan. ha belül erõs a kohézió. ha az onkológiai patológus baráti körben határozottan állítja: pontosan tudja. amelyeket az orvos akar. mennyi a tarifa az osztályon. mint . kemény hierarchián alapul. Az orvos szakma régi balhiedelme. hogy a lojalitás a legelsõ. amelyiknek a gyártója Argentínába utaztat. ami pedig fõként a fegyelmen. az erõs. ha a daganatos betegekkel foglalkozó orvos néhány pohár bor után nyíltan bevallja: – Én bizony azt a gyógyszert írom föl. Egészen odáig. hogy a kifelé erõs presztízst úgy lehet megteremteni. megtiporják – majd jóindulatúan atyáskodva elkezdik a beavatási szertartás második fokozatát: megtanítják a szakma igazi fortélyaira. a profnak. Megalázzák. pszichoszomatikus megközelítéssel szemben? Attól. hogy lehet lerázni a kötekedõ hozzátartozót. mint lehet bemártani a nõvért. mikor kell leadni a hálapénzbõl az altatósnak. hogy a beteg meggyógyuljon. eszébe ne jusson. amíg pulzál – azt a túl pici magzatot. termeljen rengeteg jogos és jogtalan OEP-pontot. és így tovább. aki élve születve valószínûleg csak az osztály halálozási statisztikáját rontaná. és rossz fényt vetne az osztályra. már-már irracionális ellenállás orvosi berkekben minden új eljárással. hanem abban. viszont méhen belüli halálozás esetén a szülészetnek semmi köze hozzá. Ilyen erkölcsi viszonyok közepette pedig mi sem természetesebb. gálánsak. Csoda-e hát. mi módon kell megölni – benyúlva addig szorítani a köldökzsinórt. valamint egye meg azokat a gyógyszereket. neki tök mindegy. A konferenciák jelentõs része Argentínában.

hogy fõ rendezõ elv legyen a „ kéz kezet mos” a „ma én nem jelentelek föl , Téged, hogy holnap Te se jelents föl engem” az elvtelen kimosdatás akkor is, , ha mindenki tudja, az illetõ kollégát nem lenne szabad ember közelébe engedni. De hát tényleg természetes mindez? Mondjuk a pékek céhe több száz éve páros lábbal rúgja ki soraiból a néhány slendrián, rossz szakember péket, mondván és tudván, ha nem ezt teszik, nem arra a néhány pékre fogják azt mondani az emberek: nem tudnak rendes zsömlét sütni. Dehogy, az lesz a véleménye mindenkinek: a pékek hülyék, képtelenek egy tisztességes zsömlét elõállítani. Ezt pedig nem engedhetik meg maguknak, megszabadulnak hát saját legsilányabb céhtársaiktól. Az orvosok azonban nem így tesznek. Rosszindulatú vélemény szerint azért, mert mindenkinek van valami a rovásán, s attól félnek, ha egyszer dõlni kezd a dominó, nem lesz megállás, s mindenki bukik. Azt hiszem, nem ez a fõ ok, hanem az, hogy ma már annyira mély a mocsár, oly rettenetesek az erkölcsi állapotok, hogy nem találják az erkölcsi alapot a bárki elleni föllépésre, arra, hogy ne védjék egymást bármily elvtelenül is. * A mûhibapereknek nem a bíró az elsõ megítélõje, hanem azok az ügyvédek, akiket egyébként hullarablással, keselyûtempóval vádolnak egyesek; a mûhibaperek elsõ bírája mindig az ügyvéd, aki csak azokat az ügyeket vállalja el, amelyek az õ megítélése szerint jogosak, tehát sikerrel kecsegtetnek. Ugyanígy váltam én is rengeteg mûhibaügy elsõ megítélõjévé: valamennyi megírt esetre legalább húsz meg nem írt esik. Töméntelen sokan kerestek meg, akiknek nem vetem papírra a történetét, mert nem lehetek egészen, százszázalékosan biztos az igazukban. S ehhez rögtön hozzá kell tennem az elsõ kötet megjelenése óta eltelt idõ legeslegfontosabb, egyszersmind legriasztóbb tapasztalatát: bárhová, bárkik közé megyek, szinte kivétel nélkül mindenkibõl azonnal kizuhan kéthárom olyan történet, hogy a legszûkebb családi vagy baráti körében ki hogyan halt meg, lett nyomorék vagy súlyos beteg – mind-mind orvosok hibájából, mûhiba következtében. Igazuk van-e? Valószínûleg jó részüknek egyáltalán nincs. Mármint objektíve. Mindazonáltal õk mûhibát sejtenek, gondolnak, gyanítanak a velük történtek mögött. Márpedig súlyosan tévednek, akik azt hiszik: ez nem fontos. Bûnösök, akik rálegyintenek erre. Hiszen ez a jelenség a közhangulatot, a bizalom óriási hiányát tükrözi. Elsõsorban azt mutatja ugyanis ez a hétköznapi tapasztalat, milyen iszonyatosan rossz a kommunikáció, illetve inkább egészében véve a viszony orvosok és betegek, orvosok és a betegek hozzátartozói között. A betegek

nem kis hányada ezek szerint akkor is orvosi mûhibát gyanít a kezelések mögött, amikor semmilyen hivatalos ügy nem indul: nemhogy per nem lesz, de még csak szelíd panaszok sem hangzanak el. Valamint azt is tükrözi, milyen hihetetlenül meggyökeresedett a tapasztalat vagy inkább már hit rengeteg emberben: orvosok ellen nem is lehet, nem is szabad föllépni, akkor sem, ha úgy érezzük, õk hibáztak. Nem lehet, mert olyan erõs az összetartás közöttük, hogy úgyis megvédik egymást, teljességgel reménytelen minden igazságkeresés. Nem szabad, mert annak lesz belõle baja, aki kísérletet tesz igaza kiharcolására. Ez pedig tragikus vagy – hogy pontosabban fogalmazzak – legalább olyan tragikus, mint maguk a mûhibák. Hiszen az orvos-beteg viszony alapvetõen és iszonyatos mélyen elhibázott, tönkretett mivoltára mutat rá. Arra, hogy igenis szocialista elemekkel átszõtt feudalizmus uralkodik az egészségügyben, hogy hûbérúr és jobbágy kapcsolata is tisztább, átláthatóbb volt egykor, mint orvos és beteg viszonya ma. Erre a viszonyra jellemzõ adalékkal szolgált pszichológusok – persze soha nyilvánosságra nem került – felmérése az Onkológiai Intézetben. Arra voltak kíváncsiak: miért kell órákig sorban állniuk a betegeknek, hogy bejussanak vizsgálatra, kezelésre. Az orvosok – nem tudat alatti, hanem kimondott, megfogalmazott – válasza ez volt: azért, mert ha a beteg öt órát ül kint a folyosón, mielõtt bejön hozzám, mindenbe beleegyezik. * Követek el persze én is sok nagy hibát. A legnagyobbat talán azzal, hogy nem különböztetem meg az egyes orvosimûhiba-eseteket aszerint, milyen kiváltó okok húzódnak meg mögöttük. Melyek az elkövetett mûhibák tipikus okai az orvosok részérõl? Úgy vélem, három fõ csoportot különíthetünk el. Az elsõ – tisztesség ne essék szólván –: az orvos egyszerûen hülye. Gyönge képességû, úgyszólván ostoba, nem érti az összefüggéseket, nem látja át a folyamatokat, tehát nem tud jó diagnózist fölállítani, nem képes adekvát terápiát elõírni és így tovább. Szentségtörés ilyet leírni, de még véletlenül se higgyük, ilyen nincs. Aki járt egyetemre, jól tudja: megfelelõ fenékkel bármit meg lehet tanulni, minden vizsga letehetõ. Hát nem ismerünk nagyon buta jogászokat, mérnököket, közgazdászokat? Akkor mire föl szeretnénk azt hinni, ugyanez nem fordulhat elõ az orvosi egyetemen is? Ahová biológiából és fizikából kell felvételizni, mindenfajta intelligenciateszt és pályaalkalmassági vizsgálat nélkül. És ahol egyébként valamennyi oktató régóta állandóan panaszkodik, milyen keményen romlik a felvételizõk átlagszínvonala.

A második tipikus eset: az illetõ nem úgy általában hülye, csak az adott kérdésben fölkészületlen. Mert irdatlan mennyiség ám az a szakirodalom, amit követni kéne; mert a különbözõ továbbképzések, konferenciák mégiscsak a pihenést, kikapcsolódást, csajozást, piálást is kell hogy szolgálják; mert szépen hangzik az állandó önképzés igénye, de ügyelet, fárasztó rendelés, pénzzel és pénztelenséggel hadakozás, állandó belsõ hatalmi csaták, kórházi fúrás-faragás közepette ki a fene bír még orvosi lapokat is olvasni? Végül is az orvoslás döntõ része megy rutinból is! Hála a jó istennek ritkán kerülnek az ember kezébe igazán nehéz esetek, a többség ugyanarra a néhány kaptafára húzható – megnézzük, átküldjük, megmérjük, fölírjuk, zsebre tesszük, kész. A harmadik, legsúlyosabb eset: az orvos nem hülye, nem tudatlan, viszont trehány, slendrián. Nem törõdik azzal, ami történik, nem érdekli különösebben, hogy ez-az meghal, lebénul, így-úgy károsodik vagy éppen csak nem gyógyul meg. Az esetek döntõ többségében persze nincs e mögött sem rossz szándék, sem igazán romlott jellem. Amikor elkezdi valaki az orvosi szakmát, az elsõ néhány sikertelenség rendszerint kiborítja, elkeseríti. Ilyenkor az összes idõsebb kolléga nekiesik elmagyarázni: nincs mese, ez velejár, tudomásul kell venni, hogy nem gyõzhetünk mindig, bizony, el is veszítünk betegeket, és Neked akkor is talpon kell maradnod, ha Te nem vagy erõs és kemény, ugyan ki lesz az és így tovább. És ez mind igaz! Az orvosnak föl kell vérteznie magát kellõ mennyiségû cinizmussal, máskülönben nem képes gyakorolni a mesterségét. Hozzá kell szoknia, hogy emberek meghalnak, lebénulnak, gyógyíthatatlanok, szenvednek – hiszen ez is az élet része. Ha mindezt valóban az élet, a természet, a betegség okozta, s nem maga az orvos, valamint ha az orvos megtett ellene mindent, ami szakmai tudása szerint megtehetõ! Ha nem arról szól a történet, hogy a cinizmust sikerült odáig fejlesztenie magában, hogy már valóban hidegen hagyja a beteg sorsa. Mert az már más eset, amikor a doktor úr a teniszpályán kikapcsolja a pittyegõjét, meg ne zavarják a meccset; amikor – bármilyen jogos – fáradtságra hivatkozva az ügyeletes azt mondja az ápolónõnek: csak akkor keltse föl, ha ég a ház; amikor erre-arra magában rálegyint az orvos. Vannak alkatilag trehány, nemtörõdöm emberek – orvosok is –, mások csupán azzá válnak. Õ k mind lehetnek alkalmasak rengetegféle munkára, orvosira is – egyre nem: klinikus, ágy melletti tevékenységre. Onnan valakinek azonnal el kellene zavarnia õket. Nem feltétlenül a pályáról, létezik sok olyan orvosi munka – és nem csak a gyógyszerügynöki –, amelyben a slendriánság még nem feltétlenül hozza veszélybe a beteget, lehet azokat is végezni, de a beteg közvetlen környezetébõl tessék szíves lenni az ilyeneket azonnal eltakarítani!

S itt érünk el a felelõsség kérdéséhez. Azt – sok orvos fölháborodását kiváltva – elõre kell bocsátanom: az én álláspontom szerint mindhárom esetben felelõs maga az érintett orvos is. Akár hülye, akár felkészületlen, akár trehány – ebbõl valami icipicit biztos, hogy maga is érez. Persze nem szoktunk szembenézni õszintén saját gyöngeségeinkkel, de azért álmatlan éjszakáinkon néha mindannyian majdhogynem meg is fogalmazzuk, miben vagyunk gyöngék, mit teszünk helytelenül. És ha netán sorozatosan kudarcot vallunk, rengeteg magyarázatot találunk, temérdek téren mentjük föl magunkat, de azért a szívünk mélyén olykor sejtjük, miben vagyunk mi magunk sárosak. S nincs mese: akire mások élete, egészsége van bízva, annak bizony e téren is sokkalta nagyobb a felelõssége, keményebbek a kötelességei saját magával szemben is, és ez nem puszta demagógia. Lehet méltósággal abbahagyni valamit, lehet emelt fõvel átevezni más vizekre, ha az ember úgy érzi, amibe belekezdett, az nem úgy megy neki, amint kéne. Ám természetesen mások is felelõsek. A hülyék orvosi pályára kerüléséért elsõsorban az orvosi egyetemek, az azokat irányítók, illetve a mindenkori egészségügyi és oktatási kormányzat. Akik ezt is lehetõvé teszik, engedik, tûrik. Aztán késõbb, amikor ezek a friss diplomás orvosok dolgozni kezdenek, a fõnökeik és kollégáik. Akik nem igaz ám, hogy nem látják: az illetõ nem erre a pályára való. Látják, tudják, azzal is tisztában vannak, ez bizony emberek életébe, egészségébe kerül – de hát nem könnyû a mai világban ezzel a tudással bármit is kezdeni. Mondjam meg neki? Halkan fúrjam meg? Jelentsem fölfelé, esetleg magamat hozva rém kellemetlen helyzetbe? A fölkészületlenek, konkrétan tudatlanok esetében elsõsorban a fõnökök – fõorvosok, osztályvezetõk – felelõssége vethetõ föl. Vagy mert nem veszik észre – ebben az esetben rosszul vagy nem mûködik az illetõ osztályon a referálás, az esetmegbeszélés, nincs rendes klinikopatológiai konferencia, nem állnak a helyzet magaslatán a patológusok, nem gondoskodnak a visszacsatolás korrekt folyamatáról. Vagy látják ugyan a valóságot, de õk rálegyintenek, nem vállalják, hogy csinbe menjenek, nincs kedvük a kellemetlen feladat elvégzéséhez, esetleg eszükbe jut az illetõ professzor papája, államtitkár haverja, a kórházat néha támogató bankár barátja – szóval hagyják azt, amit nem lenne szabad. S ezzel ugyanolyan felelõsökké válnak, mint maga a hibákat elkövetõ orvos. Doktor hölgyek és urak! Tegyék a szívükre a kezüket, és gondoljanak bele: eddigi pályájuk során hány olyan kollégával találkoztak, aki nemtörõdöm volt, slendrián disznó? És hányszor tettek ez ellen bármit is, a haverok egymás közti füstölgésén, az összekacsintással kísért kaján megjegyzéseken kívül? Kinek tették szóvá, amikor a mindannyiuk szerint tökéletesen alkalmatlan kollégától úgy sikerült

megszabadulni, hogy kineveztették a másik intézménybe fõorvosnak, itt nyugalmat, ott viszont elõre láthatóan sokkal nagyobb bajt okozva? Hányszor fordult elõ, hogy valaki már tizenötödször nyúlt mellé, beszélt ökörségeket, állított föl nyilvánvalóan téves diagnózist, és a referáláson még mindig nem szólt rá senki egy szót sem? Hányszor drukkoltak csöndben a fõnöknek, aki próbált úgy ügyeskedni, hogy a mindenre alkalmatlan kollégát olyan helyzetbe hozza, amelyben viszonylag a legkevesebbet tud ártani, de még mindig elfogadhatóan keres? És még hosszan sorolhatnám a hasonló eseteket, amelyekben Maguk igenis tisztában voltak vele: súlyosan vétenek a betegek érdekei ellen, de hát oly rettenetesen kellemetlenek ezek a helyzetek. Oly kínos nekirontani valakinek! És mit szólnak a többiek? Miért pont én? És ha legközelebb én hibázok, engem is rögtön megfeszítenek? Nos – hogy visszatérjek saját magamnak föltett kérdésemhez – az egyes mûhibaesetek mögöttes tartalmának, okainak, motívumainak föltárása nem az én feladatom, mégpedig azon egyszerû okból nem, hogy azt én nem, csak az orvosi szakma maga tudná elvégezni. Hitelesen maguknak az orvoskollégáknak kellene megítélniük: az adott hiba azért következett-e be, mert a doktor ostoba, azért-e, mert adott kérdésben nem volt eléggé fölkészült vagy trehány volt. Ha mûködnének azok a fórumok, amelyek erre valók. Ha igazán szem elõtt tartaná e szempontot is az összes vezetõ beosztású orvos, ha ilyen célzattal is mûködnének a referálások, klinikopatológiai megbeszélések, ha az orvosi kamara etikai bizottságai azzal is foglalkoznának, amire valók lennének. Ha. Mert beteg ma orvos és orvos viszonya is. * Mint ahogy súlyosan beteg az orvoselit és a politika viszonya is. Kikbõl áll ez az orvoselit? Azokból a professzorokból, igazgatókból, kiemelt kórházi fõorvosokból, valamint parlamenti képviselõvé, pártkatonává, minisztériumi és önkormányzati fõhalljakenddé süllyedt egykori orvosokból, akik közösen a háttérbõl halkan, finoman, egyértelmûen meghatározzák az egészségügy összes lényeges folyamatát, mozgását. Nem adnak ki errõl sajtónyilatkozatot, mi több, soha sehol egyetlen árva hangot sem hajlandók elmondani, de valójában õk döntenek abban, ami történik, és különösen abban, ami nem. Hiszen hihetetlen nagy a befolyásuk. Közülük néhányan kezelik a mindenkori miniszterelnököt és annak családját, terápiába viszik a minisztereket, levezetik azok feleségeinek, barátnõinek szülését és abortuszát, különszobába teszik a papát és a nagynénit – s ezenközben persze kedvesen elbeszélgetnek e hatalmasságokkal. Akik ekkor pontosan ugyanolyan

A Fidesz választási programjában azonban kiemelt hely jutott az egészségügynek. Egyfelõl mert – s ezt soha senki nem fogja bevallani – nem fûzõdik ahhoz komoly gazdasági érdek. Persze nem is érdemes.kiszolgáltatott betegek. Másfelõl mert azzal minden . gyönyörû ígéretek hangzottak el a kampányidõszakban: sokszorosára emelendõ bér. piaci verseny. hogy meghosszabbítják az emberek életét. Sõt. a háziorvosi praxisok privatizációja érdemi lépés – nagyon téved. hiszen mostani bevételük adó.és tb-mentes. Ezek az urak legfönnebb akkor zsémbelnek. Õ k egyáltalán nem akarják – sõt. ami az elitbe tartozóknak valójában egyáltalán nem fontos. amivel semmit nem tudnak kezdeni. privatizáció. megkukulva. totál semmi. tehát – amint mi is – megszeppent kisgyerekként állnak a nagy hatalmú és nagy tudású doktor elõtt. elvégre tisztában vannak vele. alternatív biztosítók. pláne ezen a teljesen félresiklott. de persze ezzel sem jutott semmire. ugyanúgy kénytelen volt kipótolni azok állandó hiányát. további 45 százalékot meg a kórháznak be kéne fizetnie a biztosítónak. akkor még mindig kiesne félmilliójuk. A Horn-kabinet sokkal pragmatikusabb volt: eszébe sem jutott hozzányúlni az egészhez – megelégedett azzal. Az egészségügy Tiborcai szajkózzák panaszaikat: a nõvérek. sokkal több. s helyette föltenni az orvosok fizetését az értelmiségiek közül az elsõ helyre. mindannyian. Ténylegesen az égadta világon semmi jelentõsége nincs. félmillió fizetést. hogy gyarapítsák az idõskorúak számát azáltal. a kórházak pénztelenségét és így tovább – mindazt. Aki azt hiszi. ha valamelyik hónapban nem tesznek zsebre minimum egymillió forint paraszolvenciát. felemás módon. S mi lett ezekbõl az ígéretekbõl? Semmi. és Chivas Regalt szopogatva elnézõen mosolyognak ezeken az együgyûeken. mint eddig. megszüntetni az undorító hálapénzrendszert. A kezdeményezések rendre lepattantak a professzor urakról. saját szokásos formájukból és stílusukból teljességgel kifordulva. a rémes munkakörülményeket. Õ k ugyanis rózsadombi. amíg ki nem derült. annak a felét le kéne adózniuk. hogy „ kipakolta” az állami költségvetésbõl a tb-alapokat. Az Antall-kormány állítólag tervezte az egészségügy piaci alapokra helyezését – egészen addig. a túlterheltséget. hogy Antall József súlyos beteg. ha a felét kapnák fizetésben. ahogy van! Már a Kádár-kor politikai vezetése is többször meg akart indulni ellenük. A háziorvosok kaptak az államtól egy nagy ajándékot. A Fidesz pedig túl van a választási félidõn. most már nem tud kockáztatni. ahogy sikerült végrehajtani. a beosztott orvosok megalázóan alacsony bérét. Az úgy nem bolt! Marad hát minden úgy. mondjuk. ha kapnának. nem engedik – fölemelni az egészségügyi dolgozók bérét. mint mi. pasaréti villájuk télikertjében hátradõlnek a kényelmes fotelben. mindent pontosan ugyanúgy fognak tovább csinálni.

a NATO-honvédelem. hol az a kormány. hanem legalább tíz-tizenöt. az egészségügy az egyik legeslegnagyobb business. sok száz milliárdos pluszbevételeket produkáltak maguknak a fiúk – csak hát van annak a pénznek sokkalta jobb helye is. amelyre a betegnek szüksége lenne. amely hajlandó kiadni erre a célra hihetetlen pénzeket. ami megalázó helyzetbe hoz mindenkit. a koalíció szent zászlaja alatt belemasírozhat a mezõgazdaság. tényleges reformja részint az elején százmilliárdos kiadásokat igényelne. aki nem írhatja föl azt a gyógyszert. a biztosítási rendszer valódi. aki eldönti. rumli mindenütt? Mert most folyik az erõfelmérés. hogy az egészségügyben egyik balhé követi a másikat. de annak elõtte tisztázódniuk kell a tényleges erõviszonyoknak. eszközben. következésképpen állandó pénzügyi csõdhelyzetben van. hanem a hárommal-néggyel utána következõ. Nyilván . kit érdemes megoperálni. kórházban. Az még nem elegendõ érv ehhez. miszerint az egészségügy színtisztán politikai kérdés. mûszerhiányban nemhogy egy jó szót nem kap. amely mûködik. s kik válnak majd a rendszer napszámosaivá. hogy aztán ott el is tûnjék. Akkor pedig hatalmas vagyonok forognak majd ingatlanban. Miközben egész életében jövedelmének közel a felét elvitte a tb. Elõbbutóbb azért kivédhetetlenül el kell indulnia a biztosítási rendszer. kit nem – de azt is. Jó. magyarán annak. milyen kormány. a környezetgazdálkodás feneketlen zsákjába. aki a Mackó sajt vacsorája mellé a koszban. Hogy most más példát ne említsünk. gazdálkodni nem tanult meg. mint fociban a labdáé. hatalmas csapdahelyzet ez. hogy annak gyümölcseit – értsd: a szavazatokban megnyilvánuló sikert – nem õ fogja learatni. részint a kifutási ideje sajnálatosan nem négy év. hogy 2000-ben éppenséggel meglenne ez a pénz. az az üzletág. korábbi tartalékait fölélte. minden olyan országban. vagyis egyetlen választási ciklus. blamázs.döntési pozícióban lévõ tisztában van: az érdemi változtatásoknak már a legelsõ lépései is óriási pénzekbe kerülnének. de önmagában azzal. komoly veszélynek tette ki az életét. amely egészen kivételes profitrátával képes dolgozni. Azt is. tudva. Szabadjon úgy kérdeznem: milyen eszelõs távolságra van ettõl a magyar politikai elit? Amely elfogadja azt a hozzáállást. No most. Az egészségügy. De tán vannak még ennél is jobb helyek. Ne felejtsük el. s annak alapján az egészségügy privatizációjának. persze. a betegnek abban körülbelül annyi a szerepe. az a kérdés. Nálunk is így lesz majd egykor. Az elképesztõ pazarlás mellett az egészségügy most már anyagilag is kétségkívül kivérzett. hogy befeküdt a kórházba. azt is. ki tudja. Miért hát mégis. hogy kik fognak majd ezen még jobban meggazdagodni. a jelenlegi csurombalhé idõszaknak vannak kevésbé firnyákos okai is. Tudni kell ugyanis. botrány. emberben és így tovább. sok-sok százmilliárdba.

rádiók. hogy ilyen csúnya címet adtam neki. interjút kértek. hogy kemény vita legyen. mert õ örült volna neki. Két embert találtunk. Martini Jenõ. Néhányan tisztességgel megpróbálkoztak ezzel. beszéltetett. ellenfeleket hívni. írtak a kötetrõl. mennyire sajnálja. mint amikor a nagy egészségügyi tüntetés elõtt két nappal elhangzó fejenkénti százezer forintos ígéretbõl végül húszezret találnak a borítékjukban a kisnõvérek. ezzel mi eleddig alig foglalkoztunk. aki nem állt ellen. s erre Gógl siet mosolygós tévéinterjút adni: õ a kormány lojális tagjaként bízik a jó döntésekben. Arról elmélkedett. lapok kerestek. a mûsorvezetõ kérdez néhányat. Amint mondani szokták: a vízcsapból is én folytam. Számomra a legszellemesebb Nagy N.fontosak a politikai és személyi okok is. megtisztelõen elõkelõ helyén. hogy engem odaültetnek. a 2001-es költségvetésben is csak ugyanannyi béremelést kapnak az egészségügyiek.” Ennek a dömpingnek. hogy öreg háziorvosa nem érte meg könyvem megjelenését. erõs ellenfelek „ gyepálják”egymást – akkor van a nézõnek is. tehát belsõ vezércikknek számító. S mellékesen megjegyezte: „E könyv olvasása orvosilag ellenjavallt. mindegyik hívott. fõképpen a tévéseknek – ne annyi legyen a mûsor. de könyvem valóságos gátszakadást idézett elõ. újságírók rontottak nekem – jó értelemben. most aztán pironkodhat is olyan blamázsokon. mint bárki más az állami szektorban. annak ellenére. Hívták az orvosi kamara három budapesti etikai bizottságának elnökeit – nem vállalták. próbáljunk valódi mûsort készíteni: mélyre menni. akik szerepeltek a könyvemben – elzárkóztak. ami az egész mûhibaügy valódi mélyrétege. Legelõbb saját kollégáim. hiszen nekik is az az érdekük. mindarról beszélni. * Bocsánatot kérek a nagyképûsködésért. nyilvánvalóan valami bûntudatféle volt a fõ oka: te jó isten. pedig – a fene egye meg! – most kiderült: lehet. én elmondom nagyjából ugyanazt –. a Népszabadság harmadik oldalas. Kérték az Egészségügyi Tudományos Tanács vezetõit – nem jöttek. tényleg. Két hét alatt ahány tévének van reggeli adása. Péter volt. amint szinte a teljes magyar sajtó hirtelen engem akart használni. Az elsõ hullám után szinte könyörögtem. vitát provokálni. Invitálták azokat a kórházvezetõket és orvosokat. Vagy mint amikor a pénzügy-minisztériumi államtitkár nyilvánosan orrba vágja Góglt. a nõgyógyászvégzettséggel is rendelkezõ biztosítós ügyvéd nem tagadta meg harcos . nekik is érdekes mûsor. Gógl Árpád személyében minden idõk egyik leggyöngébb miniszterével ajándékozta meg magát az orvosszakma. mondván.

Elõször valamelyik reggeli tévémûsorban. „Meghalsz. * A rengeteg reakció közül mindazonáltal föltûnõen hiányzott egy: az orvostársadalomé. Szegény Poczkodi Sándor. terjengõsen – kézenfekvõ önvédelembõl: addig sem bántom õt. olykor lehengerlõen szembesíteni õt a tényleges helyzettel. Néha istenigazából megsajnáltam – nem szívesen perlekednék nyilvánosság elõtt olyan alakkal. Kerekegyházától Dömösig az ország minden szegletébõl hívnak emberek – zömük szepegve. Poczkodi . a létezõ gyakorlattal köszönõ viszonyban sem álló elmélettel. az élet nélküli szabályozással foglalkozott. Nem arról beszélt. hanem unos-untalan az elvont. te tetû. amilyen én vagyok. hanem vagy ötven – „ éjjel 11 után képes tévézni. majd megkapod a magadét! – és sok-sok hasonló. elzártak elõlem minden forrást. ezzel viszont rettentõ hosszan. és elvált feleségemtõl átköltözött hozzám. elcsukló hangon meséli a borzalmakat. meddig marad fönn” jeligére. nincsenek ukrán maffiakapcsolataink! Megbánod még ezt! – Legyél csak egyszer beteg. hanem azok a telefonok. Kende!” – aminek ugyan meglett a haszna: 17 éves fiam azonnal úgy értelmezte. aki annak már úgyis mindegy. hogy a sajtó kérdéseire az orvosi kamara tisztségviselõi is kötelesek válaszolni – információkhoz próbáltam jutni. Korábbi lakásom házának kapuján fekete sprayjel fújt felirat jelent meg. te szemét. Nem teljesen tisztességes vitaharcmodort voltam kénytelen így alkalmazni: erõszakosan. Mi több. megkísérelt nyílt színen kivégezni – s ebbe elvérzett. Zalaegerszegtõl Nyíregyházáig. zokogva. Délutánjaim és estéim jelentõs része azóta is azzal telik el. a kamara összes etikai bizottságainak elnöke kétszer is odaült velem szembe. amikor – abban a naiv hitben. Ez is könyvem nagy hozama volt. aminek nagyon örültem. mint amirõl õ beszél. és mindazt. Salgótarjántól Kiskõrösön át Bácsalmásig. amikor végre egyszer nem öt-hat percünk volt vitatkozni. Ám nem ezek voltak a jellemzõek. másodszor a tv2 késõ éjszakai adásában. Legelõbb az éjszakaiak: – Azt ne hidd. ez neki szól. ami pedig egészen más.önmagát: nekem rontott. hogy rettenetesnél rettenetesebb történeteket hallgatok végig. amit képviselni köteles és hajlandó. Poczkodi ekkor azt a taktikát választotta: megpróbál „ szétdumálni” engem. amelyekben mûhibaügyben érintettek jelentkeztek. amirõl szó volt. Természetesen már januárban megindultak a telefonok.

Sándornak. Elkönyvelhetem ezt egyszerûen saját szakmai sikeremnek is: egy kivétellel mindent úgy írtam meg. s több tízezer kézen átment. ki azzal. sem polgári. rágalmazás. Nem jelentkezett viszont senki azok közül. Megnyugtatott. Megtettem akkor rögtön a nagy nyilvánosság elõtt. csak éppen sok a dolga. tényekben is. három hónappal e levél ajánlottan elküldése után fölhívtam õt telefonon. leíródott egy könyvben. jelentem: egyetlen per sem indult ellenem. A Magyar Orvosi Kamara. hogy válaszol. újra kértem. Amikor a könyv megjelent. az Egészségügyi Tudományos . hány esetben marasztaltak el orvost mûhiba miatt. mi ad fölmentést a sajtótörvény alól. s megismételve esetleg elkallódott kérdéseimet. Nos. akiket névvel. Ennyit a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága elnökérõl. Ami azonban a nagy baj: a hivatalos orvostársadalom semmilyen módon nem reagált. Valamint rengeteg polgári. kórháznévvel megírtam. kártérítési perem lesz kórházaktól és orvosoktól egyaránt személyiségi jog-sértés. különös tekintettel arra. bocsássa rendelkezésemre a helyi etikai bizottságok és az országos etikai bizottság döntéseinek összesítését. ki ezzel. s most megismétlem: az érintettektõl ezért bocsánatot kérek. amelyekben vádlottként állhatok a bíróság elé becsületsértés. ezért ekkor ismét írtam neki – persze megint ajánlott levélben. akár úgy. titulussal. ahogy történt. jó hírnév sérelme vádjával. Biztosított. hogy ezeket az eljárásokat eltüntessék a nyilvánosság elõl. címmel. a blankettát máig õrizve –. a döntõ többség egyébiránt abszolút támogatóan és egyetértõen – persze azok. sokan riogattak: a következõ pár évben alig fogok mással foglalkozni. mintsem hogy vállalják a kiállást – akár így. a kamara Országos Etikai Bizottsága elnökének például 1999 júniusában írtam hivatalos levelet. Kértem. Abban rettenetesen elferdítve írtam nem csupán a novellisztikus „ rátétben” hanem a . tervezi-e. Inkább tudomásul veszik. Orvosok viszont hívtak sokan. hol lelhetõ föl az a szabályozás. kártérítés tárgyában. akik nem szerepeltek a kötetemben. Valamint mindannyian kizárólag négyszemközt és magánszemélyként. másodszor szándékában áll-e felelni. 2000 szeptemberéig nem sikerült felelnie. miszerint újságíró nem lehet jelen etikai bizottsági tárgyaláson. Megjósolták: lesznek büntetõpereim. hamarosan megkapom a levelét. hogy amit tettek. sajtó-helyreigazítás. hanem orvostól kaptam. Nem tette meg. tiszteljen meg a válaszával. kisvártatva válaszol. Az említett egy kivétel: az elsõ kötet utolsó rövid története. Valamint választ vártam tõle arra is. Mivel Poczkodi nem felelt. Itt is többrõl van azonban szó. Ám jellemzõ: a téves információkat nem betegektõl. tehát nem tudnak perelni. s érdeklõdtem. mint az ellenem irányuló perekben eljárni. Sem büntetõ-. Majd másfél hónap várakozás után fölhívtam: most.

hadd feleljek most! Elõször: úgy gondolom. Nem találtak fogást rajtam? Nem. Nem találták meg az eszközöket. beleértve nem csupán az interjúk kazettáit. Bár ne lenne! A lényegi kérdés azonban: és akkor mit tettek ennek alapján? Megtettéke akár csak a legelsõ lépést is afelé. hogy bárminõ módon foglalkozzék mindazzal. a bankárokét is. A válságstábok halkan visszaadták mandátumukat. nincs meg a nyelvvizsgájuk – hogy szállna be nyugodtan a repülõgépbe? Az orvos-beteg kapcsolat egyik lényeges eleme a bizalom. rágalmazás vádjával. az volt a terv. amelyben ezek léteznek és bárkinek is károkat okoznak.Tanács. mind a . Mint mondták. amit leírtam. hogy ittasan vezetik a gépet. Illetve nem igaz – valamit tettek. ha elérjük: a pilóták józanul és . négy bizottság kénytelen volt megállapítani: minden szó. Rögtön januárban négy válságstáb. Szendrõi Miklós. valamennyi olyan szakmának igenis meg kell jelentetni a mûhibáit. a pedagógusokét is – és az orvosokét is. kedves Professzor Úr. Néhányszor tekintélyes professzorok odanyilatkoztak: nem számít. széttárva karjukat: sajnos nem tudnak mit tenni. és addig kell verni a palávert. rábírnak sok. általam megírt kórházat és orvost.” Nos. ami megjelent. illetve bizottság alakult. mind azzal a feladattal: dolgozzák ki az én anyagi és erkölcsi „ kinyírásom” mikéntjét. hogy bevezetik azt a – fél világon magától értetõdõ – rendszert. de ennek megvannak a maga fórumai. hogy mielõtt valaki elköszönne orvosaitól kezelése vagy kórházi ellátása után. elhangozzék a kérdés: – Kéri-e összes leletének és egyéb orvosi iratának fénymásolatát? Nos: nem tettek semmit. A szenzációhajhászásnak nincs értelme és veszélyes is. s ezzel erkölcsileg „ hazavágnak” Ám csalódniuk kellett. amíg változás nem történik. A politikusokét is. Ha például a pilóták között gyakran elõfordul. Nem akkor és nem attól lesz bizalmunk a pilótákban. egymás között. hogy minden vétséget keményen meg kell fogni. a SOTE Ortopédiai Klinikájának igazgatója imigyen: „Más szakmáknak nem szokták a mûhibáit megjelentetni könyv formájában. nem elég képzettek. hogy kártérítési pert indítsanak ellenem. de a jogi és orvosi iratokat is. amelyekkel belém tudnának kötni. igaz. ha eltussoljuk ezeket a történéseket – ha léteznek –. Én azt mondom. ennél rosszabb a helyzet: szembesültek vele. hogy a pilóták ittasan vezetnek. s ezzel anyagilag tönkretesznek. Ha valaki egyvégtében azt hallaná és olvasná. Nyilván halkan. az összes dokumentum a kezemben van. hanem attól és csak attól. hogy tisztább helyzetet teremtsenek a mûhibák területén? Például csupán azzal. az Egészségügyi Minisztérium nem tartotta fontosnak. ugyanakkor följelentést tesznek néhány esetben becsületsértés. nem elég képzettek és így tovább – akkor azt bizony azonnal meg kell írni. nem kell ezt komolyan venni! Például dr. hogy igazam van a leírtakban. föl kell rajta háborodni. néhány konkrét esetet kivizsgáltak: talán nem is úgy történt – majd föladták.

durva hibák. hogy ezt írja. Harmadszor: majd akkor tessék hivatkozni az orvosi vétségek „megfogásának” fórumaira. õ bizony meghívná ezt a Kendét egy kávéra. Kaptam persze ennél direktebb visszajelzést is. A lap megjelenésének másnapján hívták Erõst e minisztérium sajtófõosztályáról. Ám nem az én telefonszámomat kérték. hogy szembenézzenek az egész kérdéskörrel.szakképzetten vigyenek minket innen oda és amonnan emide. hátha véletlenül valaki kívülállónak is igaza lehet valamiben. s nem valami egészen mást tesznek. mivel ebben a beteg oldaláról teljességgel kiszolgáltatott helyzetben az orvosnak a nagyobb a felelõssége. A doktorok azonban nem akarnak szembenézni azzal. mintha nem történt volna semmi. ha mindkét fél rászolgál arra a bizalomra. hogy ha mégis bekövetkezik egy-egy ilyen. Ha ön megteszi ezt a szívességet. Nem. elvégzik feladatukat. Nem vettek tudomást arról – bocsánat. Úgy tettek. Vagyis kizárólag az érdekelte õket: össze lehet-e maszatolni engem valamivel. Professzor Úr! – ez az orvosokra is igaz! A bizalom ugyanis csak akkor lehet az orvos-beteg kapcsolat tényleges eleme. de még csak arra sem vették a fáradságot. Egyetlen dologra voltak kíváncsiak: mondaná meg. erõt. védelmi mechanizmusaikról – az immáron bárki számára hozzáférhetõ olvasmány. Erõs Zoltán. a szerzõ vagy a kiadó kérte-e õt. E két kötet megírása között dolgoztam egészen más témán is. hogy mostantól nem ugyanabban a társadalmi közegben mozognak. És – bizony. és legalább azt mondják: kezdjünk el a dologról beszélgetni. amelyekrõl eleddig szó sem volt. amelyekrõl õk sem tudtak. bátorságot. mellényúlások. a Színes RTV Újság vezetõ szerkesztõje megtisztelõen szép recenziót írt lapjában a kötetemrõl. amit írt. hogy a szenzációhajhászásra most nem válaszolok. ha azok a fórumok mûködnek. hanem az orvosnak. Hadd írjak jellemzõ példát. Önök hivatalosan mi mindent tesznek azért. olyan kockázatoknak is elébe mennek. ha saját szerepemet túlértékelem –. ugyan beszélgessünk már el mindarról. hogy kevesebb mûhiba történjék. Mostantól nagyon sokan tisztában vannak vele: amikor orvoshoz fordulnak. legalább tisztességesen járjanak el az érintett betegekkel. Rászolgálnia pedig fõként nem a betegnek kell. Mert eddig nemhogy konkrét intézkedések tervezeteit nem kezdték el kidolgozni. hogy amit eddig titokban tarthattak belsõ összefonódásaikról. Azzal fejezte be cikkét: ha õ lenne az egészségügyi miniszter. én boldogan megteszem. valamint utána még több paraszolvenciát adott át Maguknak). a Postabank és Princz Gábor . hiszen õ „ csupán” beteg (aki egyébiránt õrült sok tb-járulékot fizetett be ellátása fejében. vitatkozni. Ez idáig valamennyi beteg azt hihette: csak vele és körülötte fordulnak elõ olykor slendriánságok. valamint azért. Inkább kivárom.

Soha nem lesz bizonyítható. mint Te. Õ döbbent csönd után ennyit felelt: – Öregem. hogy a szülõknek a következõt találta mondani: – Életmentõ beavatkozásokat ezentúl is elvégzek a gyerekükön. szinte tajtékozva a fölháborodástól: õket fenyegették meg. betegek özöne kerül a kezébe – abba a gyilkos kézbe! Nem. fehér papíron pontosan leírni. Gyereküket ma is állandóan ott kezelik. bevallom. Az egyetlen választási lehetõségem tehát az volt: nem veszek komolyan semmiféle fölemlegetett veszélyt és fenyegetést. amit egyébként velem is közölt. ahol a történtekrõl beszámoltam az elõzõ könyvben. ás” hanem . rendel. nem „ vályogot vet. operál. szép nagy betûkkel. S utána mindössze arra kötelezni. a föld még nem hordott a hátán! Mert hogy azt érd el – még ha fordított sorrendben is –.történetén. aki kezel. mesélte. s bevallottam. vagy dolgozom. a Postabankról írok. Ám ehhez a muníciót oly módon próbálta megszerezni. amely komolyan megijesztett. sem a halálbüntetésnek nem vagyok híve – de ezt hallva bizony meginogtam kissé e hitemben. sem villamosszékbe ültetni! De kalodába zárni talán igen. Félve nem lehet írni. valamint megrendített. közölve. hogy én hazug vagyok. hogy amíg nem adnak – hamis! – tanúsítványt arról. nem fogja kezelni a lányukat. Hadd legyek megengedhetetlenül õszinte! Sem a fizikai erõszaknak. Ezenközben hívtam föl régi kedves ismerõsömet. õt sem kellene sem kerékbe törni. vizitel. rissz-rossz jóslatok. S az ottani egyik orvos szívesen kelne hadra ellenem. lelkendezve gratulált. egészen más ügyben kérem a segítségét. tehát sajnos csak a konkrét név és helyszín nélkül írhatom le. orvosként praktizál. ha Maguk hajlandók írásba adni. egy állami nagybank volt vezérigazgatóját. Megakasztottam. nem – gyõzködöm magam rém nehezen –. abban kiállítani valamelyik fõtérre. s a szégyenoszlop oldalán hatalmas. * Igazságtalan vagyok és leegyszerûsítõ. hogy lelõjenek. . Mert ez az ember ma is orvos. mert arra nagyon hamar rájöttem: vagy félek. ekkora marhát. Született azonban olyasfajta veszélyhelyzet is. és utána ne legyen. megengedhetetlenül általánosító. aki meghallva a telefonban a nevemet. az nem igaz! Tetszik érteni? A doktor azzal fenyegette-zsarolta meg a súlyosan beteg gyerek szüleit. Elsõ kötetem „ sértett” szereplõi hívtak föl magukból kikelve. hogy nagyonnagyon messzire takarodjék el a beteg emberek közelébõl. az azért mégiscsak túlzás! Ezek a fenyegetõzések. családja összes tagja olvasott és drukkolt nekem. hogy mindenki elolvashassa. De annál több kezelést csak és kizárólag akkor. nem izgattak túlságosan. hogy amit a Kende leírt rólunk. mit tett.

igen. függetlenül attól. ahol az orvosi szamárlétrát megjárva mintegy húsz éven át.Erre akkor jöttem rá. hanem inkább érdeklõdéssel és végül is megdöbbenéssel most fejeztem be Mik vagytok Ti. Gondolom. és bár az enyém biztosan nem lesz az. mint megrögzött pártonkívüli. Nyerges Gábor professzor levelét. Mindenekelõtt szeretnék röviden bemutatkozni. Ebben biztosan igaza volt. hogy mindkét szülõm. nemtörõdömségéért ítélhetõ el. kerek dossziéba. hogy ezek után szolidaritásom az orvosokkal nem lehet kétséges. hogy megfelelõen képzett. Gondolom. Istenek? címû könyvének olvasását. Korom miatt 1993–94-ben nyugdíjba küldtek. vagy. Csapó József professzor. El kellett gondolkoznom könyve címének kérdésén is. egyik nagyapám. ezt is nyugodtan helyezze az ún. hogy kicsit ismerjen meg. annyira. . feleségem és az õ szülei is orvosok voltak. Mindezt csak azért írtam le. majd a gyerekek (nem pedofil) és a klinikum iránti vonzódásom a (most) Szent László Kórházba vezetett. és a válasz: nem. ha más kezelést alkalmazunk? – Ez többnyire éppúgy megválaszolhatatlan. azzal a kérdéssel: – Mi lett volna. amikor megkaptam dr. aki az – Ön által biztosan jogosan bírált – IOT tagja volt. lelkiismeretes orvos voltam-e. elõbb néhány évig az egyetemi mikrobiológiai intézetben dolgoztam. Biztos. mindig arra tanított bennünket. végül az egyik gyerekosztály fõorvosa lettem (csak remélni merem. de azért ehhez – mint ahogyan az Ön könyvébõl is kiderül – hozzá kell tenni. hogy szakmai járatlanságáért is (pl. és számos halott gyermek ágya mellett álltam könnyezve. de talán meg kellene nézni osztályom kórlapjait. Orvoscsaládból származom. hogy nagy örömmel. Késõbb a László Kórházban betöltött állásom mellett a nevét sokszor változtató Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem egyik gyermekgyógyászati tanszékének vezetõ tanárává neveztek ki. Mesterem. majd a doktori fokozatot. Én úgy érzem. Már csak indíttatásomnál fogva is nagyon érdekeltek a gyerekkori fertõzõ betegségek kérdései. Szó szerint idézem: „Tisztelt Kende Úr! Sajnos nem mondhatom. hogyan kerül az aortába – hacsak nem elõre kideríthetõ situs inversusról van szó – a cholecytoscop?). és ezek kutatása révén nyertem el elõbb a kandidátusi. ami annak idején a szemétkosarat jelentette a titkárnõm számára. azóta számos tiltakozó levelet kapott kollégáimtól. Én 1952-ben szereztem diplomát. de tévedéséért nem. hogy nem mûhibáim. ha már unja ezeket a leveleket. politikai okokból). mint a történészek hasonló kérdései. hogy sok tévedésem volt. hogy az orvos csak hanyagságáért. hogy ebbõl nem derül ki.

ahol korábban valamiféle légúti betegség miatt már kezelték. Egy Budapest környéki faluban egy csecsemõ nagypénteken lázas lesz. Maradnának még a felvétel elõtti pszichológiai tesztek. A csecsemõ a húsvéti ünnepek után immár eszméletlen állapotban kerül ismét orvoshoz. hogy a csecsemõ görcsöl. pedig igaz. akikben van empátia a betegek iránt. Azt kell hinnem. hány. kit tettek volna felelõssé egy olyan csecsemõ haláláért. De ebben a kis országban – mint azt Ön is többször leírja – mindenki mindenkit ismer. Csak egy telefon a barátunktól. nevek nélkül. különösen a kezdeti szakban. de biztonság okából átküldik az Országos Idegsebészeti Intézet Gyermekosztályára. ahol a végre elvégzett liquorvizsgálat gennyes agyhártyagyulladást igazol. mint a többiek. ahol az akkor már halott gyereket leteszik egy ágyra. hogy biztosan valami koponyatrauma érte. végül is öngyilkos fiú apja – hadd ne mondjak véleményt. mert különben a saját. A rohammentõ orvosa azt észleli.emberek vagyunk. mert azokra már nem is emlékszem. Elviszik az orvoshoz. de ezekrõl – mint egy pszichológusok és pszichiáterek kezébe került. amivel ki kell egyeznünk. Már gondoltam arra. aki azonnal arra a gyermekklinikára utalja be. Az Önéhez hasonló könyvek talán segítenek egy kicsit. És akkor a könyv még nem is szól a nem manuális szakmákban dolgozók melléfogásairól. Pontosan ugyanolyanok. mint a más szakmákban dolgozók között. Onnan átküldik a Szabolcs utcai kórházba CT-vizsgálatra. az elejétõl a végéig. (E téren magam is többször tévedtem. A fertõzéstõl való félelmüktõl indíttatva. de inkább az érintettek haragját váltják ki. tudatlan ember van közöttünk. Azt hiszem. amit ugyancsak nehéz a bíróság elõtt bizonyítani. és a rokonát kénytelenek vagyunk – akármilyen trehány – alkalmasnak minõsíteni. de ha lett volna. hanyag. tudatlanságáról. A CT-vizsgálattal traumára jelet nem látnak ugyan. majd – legalábbis klinikai – orvosi pályára csak olyanokat engedni. ezért az Országos Traumatológiai Intézetbe viszi. hogy az orvosi pályára jelentkezõket egy évig ápolóként kellene dolgoztatni. Csakhogy ez a baj nehezen orvosolható. A dologból nem lett per. így arra gondol. ezért volt késõbb az a szabály az . Csak egyetlen példa. ez egy csõdhelyzet. Az újraélesztési kísérlet eredménytelen. a csecsemõkori agyhártyagyulladás a legnehezebben diagnosztizálható betegségek egyike. akinek idejében észlelt betegsége nagy valószínûséggel gyógyítható lett volna? A beteget elsõként észlelõ orvost? Ugyan már. az immár nem lélegzõ csecsemõt Ambu-ballonnal lélegeztetve átszállíttatják a László Kórházba. aki lázcsillapítót és antibiotikumot rendel. valahol a válogatással van baj. vagyis ugyanannyi felelõtlen. esetleg éppen alkalmas rokonaink minõsítése sínyli majd ezt meg.

a szakmai ismeretek felmérésére vonatkozó javaslataimat talán . így ott csak azokat buktatják meg. vagy az utóbbi idõben néhány összevissza hurcolt. Dánia) külföldi szakértõket is felkérnek erre. hogy a jelölt legalább az alapvetõ kérdésekben járatos-e. a személyi szimpátiát. Egyik – már nem tudom. rossz. A felelõsség az ország egészségügyi szervezetéé. és sok helyen a vizsgázó neve helyett jeligéje szerepel. akik végképp teljesen képzetlenek. A bizottság tagjai. Ha a teszt jól van megszerkesztve. aki féltette az éppen operált gyerekbetegeit a fertõzéstõl. és legjobb lelkiismerete szerint járt el? A traumatológusokat. hogy az ünnepek miatt nem találták meg az orvost. életveszélyben lévõ beteg esete miatt végre törekszik a sürgõsségi ambulanciák felállítására. diagnosztikus és terápiás tervet készíteni. hogy a sonka és a bejgli jó legyen. hogy ha egy csecsemõ megmagyarázhatatlan okból nincs jól. hogy a jelöltnek alapvetõ kérdésekrõl.) A szülõket. Szívbõl kívánom. kiemelt jelest adnak. hogy senkinek nincs személyes felelõssége. Kis országokban (pl. mint a csecsemõ állapotára? Utólag már nem lehet megállapítani. azzal a vizsga keretében több (nem csak egy) beteget kell még megvizsgáltatni. ahogy van. A csecsemõt sürgõsen klinikára küldõ orvost? A mentõorvost. számos országban a vizsgáztatásban rég bevezették az írásbeli tesztet. Persze aki sikeresen megoldja a tesztet. akkor meg kell vizsgálni a gerincagyi folyadékát. Persze ez nem saját ötletem. és az értékelést számítógép végzi.osztályon. a tv Vészhelyzet sorozatának hatására. amelyben a munkaadójánál éppen folyó tudományos munka miatt nagyon járatos. teszem azt. A teszt és a vizsgálati jegyzõkönyv rögzített eredményét ugyancsak anonim módon kellene egy vagy több szakértõ elé bocsátani elbírálásra. az anyatej és a tehéntej közti különbségrõl. aki fõleg traumás betegeket szállít. és ezért ezt a csecsemõt átszállíttatta a László Kórházba? Azt kell gondolnom. melyik – tanítóm azt mondta. amely lehet. akik legfeljebb hallottak valamit a kérdésrõl. ugyanakkor a vizsgán nem derül ki. akkor biztosan kiderül. rokonságot. hogy a legnehezebb vizsga a szigorlat. ha például a jelölt olyan kérdést húz ki. hogy sikerüljön! Egy másik fontos kérdés a képzés. netán az esetenként bizonytalan CT-eredményt értékelõ orvost? Vagy a diagnózist végül is megállapító orvost. és leleteit értékelni. A szakorvosi vizsgát tevõk már benne vannak a brancsban. sõt. mivel a professzorok védik a brancsot a behatolóktól. Az sem derül ki a vizsgán. Elõször is nem lehet kizárni az ismeretséget. Míg az alkalmasság elbírálására tett javaslataim az álmok birodalmába tartoznak. akik az ünnepek miatt talán jobban figyeltek arra. fogalma sincs. az is lehet. Véleményem szerint az egész szóbeli vizsgáztatási rendszer. úgy.

hogy az orvosi kamara lapja. lelkiismeretes. hogy az ellátók nagy többsége képzett. így közben dolgozik. hiszen például aki rendszeresen olvassa a szakirodalmat. a klinikán. Nemrég a . szerencsére kommentár nélkül (sapienti sat). szépen le is sültek. és él bennük a betegek iránti empátia. így a hallgató célzott ismereteket szerezhet olyan területeken. Véleményem szerint a kötelezõ tanfolyamok helyett inkább idõnként tesztvizsgálatokat kellene kötelezõvé tenni. Mint orvosnak és – sajnos betegségeim miatt sikerült az egészségügyi ellátás mindkét oldalát megismernem – betegnek semmi kétségem nincs. Akik közel ültek az ablakhoz. Persze – azt hiszem – ez is hiú ábránd. amíg a HIETE egyetemi tanára voltam. egyébként is okairól és fonákságairól Ön is többször és bõségesen ír. Még egy gondolat. Nagyon örültem annak. hogy hozzájárult levele közléséhez. évente több mint tíz tanfolyamot szerveztem. hiszen az ezeken való részvétel jórészt kötelezõ volt. De azért úgy gondolom. Köszönöm szépen! * Réka másodéves orvostanhallgató. Még írhatnék a szégyenteljes paraszolvenciáról. Szóval csak gratulálni akartam könyvéhez. és a nap sütött. annak miért kell egy tanfolyamon unatkoznia? Persze azért a tanfolyamok sem feleslegesek. Hanem azt. nem is azt. nõvérként. Tíz éven keresztül. Nyerges Gábor egyetemi tanár” Kedves és Tisztelt Professzor Úr! Nem azt köszönöm önnek. amelyeken járatlan vagy ismereteit hiányosnak érzi.meg lehetne valósítani. Az Orvos szemelvényeket idézett a könyvébõl. Szülei nem elég jómódúak ahhoz. Megoldását mindketten tudjuk – egy biztos: az nem egy újabb bizottság létesítése. Õ szinte tisztelettel: dr. hogy ilyen. hogy el tudják tartani. s hogy ezt vállalja is. profitáltak-e a tanfolyamból. hogy így gondolkodik. de sohasem derült ki. és azzal kapcsolatos gondolatomat papírra vetni. de levelem már így is hosszúra nyúlt. hogy a könyvében leírt elképesztõ esetek elõfordultak. Persze az azok letételéhez szükséges tudás megszerzését a vizsgázóra bíznám. hogy gratulált. különösen az egytémájúak.

A mûtét két nappal húsvét elõtt történt. ahogy valójában történt. a másodéves medika-nõvérnek. kinek fognak hinni. a klinikán még csak ahhoz sem vették a fáradságot.professzor luxusmûtétet hajtott végre egy igen-igen magas méltóság mamáján. adjunktusnak. – Mi a teendõm? – kérdi halkan. nem fog túl sokszor megbukni? Réka mélyen lehajtja a fejét. ugye orvostanhallgató? Tisztában van azzal. leballag a . s Réka. a prof az ünnepekre vidéki kúriájába utazott pihengetni. hogy ma idejövök. Gyönyörûen kicirkalmazták. a páciens a kórlap szerint az égadta világon mindent megkapott. egyszerûen hagyták meghalni teljesen fölöslegesen. hogy beszéljenek a fejemmel. de semmi köze az igazsághoz! – jelenti ki Réka elsõ nekibuzdulásra nagy fölháborodottan. kislány. Húsvét szent napján a néni belázasodott. és egyetlen szót nem szólt senki. ha nagyon keményen akar fogalmazni: simán legyilkolták az öregasszonyt. nem zsaroltak. hogy ne lötyögjön az idõs asszony protézise. Nem kértek. Följelentették a kórházat. – Ez a lázlap egyáltalán nem így festett. hogy ha köti az ebet a karóhoz. ami magas láz mellett nem jó ómen. Magában már épp eleget füstölgött: micsoda disznóság. pontosabban õk maguk idézték elõ a halálát. az õ betege. éppen hogy semmi. Aztán úgyis megszüntetjük a nyomozást. pár napon belül meghalt. és magába roskadva töpreng: – Úristen. professzornak. Én talán beírnám a jegyzõkönyvbe. aki valamennyi éjjel bent volt. Szeptikus állapotba került. ügyeletes nõvérként most éppen a rendõrségen ül. Nyilván tudták. de inni sem. –Azt hiszem. majd bejön és elrendeli. hogy ennyire nem törõdtek a beteggel. bûncselekmény hiányában. szembefordul Magával a klinika egész orvosi kara? És mit gondol. amíg ott volt a helyén. azzal nem sokat törõdve. amit a tudomány mai állása szerint ilyen esetekben lehet és kell. Mivel nem dönthetek másként. kisomfordál a félhomályos kihallgató szobából. a kihallgató tiszt szobájában. docensnek? És egészen biztos abban. nem ígértek. hogy a szabályszerû idézés ellenére nem jött el. szájfenékplasztikát végzett. – Ennek semmi. miként fogok dönteni. hogy be tudja majd fejezni az egyetemet. – Maga. Réka föláll. Mert tudják. vagy együtt a sok-sok orvosnak. Ám hosszúra nyúltak az ünnepek. a betegnek már negyven fok fölé kúszott a láza. hogy szájfenékplasztika után a páciens nemhogy tablettát nem tud lenyelni. Az osztályos és az ügyeletes orvos egyetértett: a professzor úr operálta. a beteg ágyának végében! – Hát igen – hümmög a rendõr. ha a professzor úr akar neki valamit adni. Hagyták. hadd döntsek egyedül. Bizony el kell mondania mindezt a rendõrségen! A rendõrtiszt elétette a beteg kórlapját – semmi nem úgy állt rajta. Ekkor mégis elrendeltek valami pirulát.

fölhajtja kopott kabátja gallérját. udvariasan köszön a kapuban a strázsának. Jó orvos. .lépcsõn. és belesúgja a mûszõrme bélésbe: – Orvos akarok lenni. Szemerkél az esõ.

ám ezzel itt senki nem törõdött. Utána loholtak. de semmi kórosat nem találtak. Hazaengedték. Õ aphasiás rohamra gyanakodott. halál! Szilárd leérettségizett. s fölvették a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára. összeakadt a nyelve. s csak dadogás lett belõle. s beutalta a gyereket a Bajcsyba. Az orvos. de azonnal CT-t kérek. hamarosan – közölte. beszédzavara támadt: ki akart mondani szavakat. Maglódi úti Bajcsy-Zsilinszky Kórházban ambulanter kivizsgálták. mintha megzavarodott volna. a Haynal Imre Egyetem Idegsebészeti Klinikájára. Majd megjelent dr. Pedig õ – ha tehette volna – szemérmes lett volna. A hatágyas kórteremben látogatási idõ kellõs közepén éppen meztelenre vetkõztették a 19 éves fiút. Mentõ vitte át Szilárdot a Dózsa György útra. ilyenkor a beteg nem tudja kifejezni magát. Fiatal orvos a folyosón. doktor úr. Major Ottó. hányingere volt. amikor elõször érezte rosszul magát. Idõközben Szilárd állapota javulni kezdett. azonnal operálni kell! Olyan helyen van a daganat és olyan nagy kiterjedésû. az azonnali mûtét indokoltsága – de hogy . Fájt a feje. a WC-ajtó melletti falhoz emelve mutatta a szülõknek a CT-leletet: – Valóban agydaganat. a szülõkkel semmit meg nem beszélve mentõvel elvitették az Amerikai útra. A papája azonnal levitte a háziorvoshoz. mondatokat. és azt mondta. Nem volt azonban biztos a diagnózisban. s amikor Szilárd ráadásul hányni kezdett. hanem õ. az amerikai alapítványi kórházba. Az elsõ féléves kollokviumai jól sikerültek. mentõt hívott. Pár nap múlva megismétlõdtek a tünetek. – Agydaganatra. Már majdnem normálisan tudott kommunikálni halálra rémült szüleivel. s 1997. infúziót kötöttek rá. hogy életmentõ mûtétrõl van szó! Én fogom operálni. majd onnan se szó. nem az elõzõ orvos operálja Szilárdot. s azonnal alá is íratták a szülõkkel a beleegyezõ nyilatkozatot: bármely pillanatban bármi történhet. azt mondta: – Nem tudok biztosat. s ott teljes egy hétig készítették föl a mûtétre. Majd a gyerek a C osztályról fölkerült a D-re. A pszichiátriára vitték. június elején éppen évzáró vizsgáira készült.Isten hozzád. megijedt. mire gyanakszik? – csuklott halálra váltan a papa. ez a központi idegrendszer zavara. – Miért. a háta. aki megvizsgálta. A kõbányai. se beszéd. és elment. akik persze õt nyugtatgatták. Valamitõl elmúlt a nagy sietség.

részleges vagy teljes bénulás. A prof be is ment a gyerekhez az intenzíven. rendesen beszélt. Másnap. s kissé megnyugodott. ám olyan szerencsétlenül helyezkedik el. s ekkora fejmûtét után Szilárd öt másik beteggel közös szobában fekszik – ám amint megpillantotta a fiát. óh. kiváló operatõr. idegdaganata van. Károlynak ugyan átvillant az agyán. hogy elzárja az agyvíz mozgását. mint rossznak. Nyáry professzor behívatta és tájékoztatta õket: Szilárdnak neurocytomája. Szilikém? – Ott volt a kanül. Majd elhangzott: nem Major doktor fogja mûteni. aki igen biztatta õket: – Augusztusban mindenbõl gond nélkül le fog vizsgázni ez a legény! – És mi az a vörös folt a csuklóján. pénteken meg is történt a mûtét. 1997. csak vele: – Szilárdkám. A két döbbent szülõ mit tehetett mást. mindenki tudja a saját feladatát. semmi gond. hamar el fog múlni! – válaszolt a doktornõ. minden rendben van. emeld meg a lábad! – örvendett. azt ember meg nem mondta a szülõknek. akirõl többektõl azt hallották. áttétek nincsenek. a fiú meg fog gyógyulni. – És mi ez a seb a csuklódon. Beengedték õket a hatágyas intenzív kórterembe. a 8-10-12 órásra taksált mûtétet miért péntekre tûzik ki. pontosan emlékezett a rosszullétére. jól van. – Minden a . furcsa. hogy a szomszédos egyágyas elkülönítõ üresen áll. hogy itt vagytok! – mindenét tudta mozgatni. a beszédzavarra. tudomásul vette mindezt. amely inkább tekinthetõ jóindulatúnak. amit aztán kivettek. kerekes szék. doktornõ? – Óh. Reggel nyolctól kora délutánig. mindenre. – Feltétlenül operálni kell! – vonta le a következtetést. hogy hétvégére rendezõdjék a beteg állapota – de hát ez nem az õ dolguk. és azzal biztosítani az agyvíz keringését? – kérdezte a gyógypedagógus mama. mûtétre van szükség! – felelte a professzor. A szülõk beszéltek az intenzív osztály fõorvosnõjével. a daganatot teljes egészében sikerült eltávolítani. maga Nyáry professzor végzi a mûtétet. szombaton a szülõk bementek az Amerikai útra. a papa négy után ért be. az ilyen nagy operációkat zömmel hét elejére szokták tenni. és áttettek a nyaki ütõerembe. Azt ugyan nem egészen értették. – Apu. – Professzor úr! Nem lehet-e megoldás söntöt betenni. És elõadta a lehetséges legrosszabb kilátásokat: halál. gondolták. Károly. – Apu. anyu. csupán steril köpenyt kellett magukra venniük. s azt mondta. – Az nem lenne elég. hogy tudtál megérteni. amikor összevissza habogtam? – kérdezte nevetve. Nyáry professzor levitte az intenzívre.mitõl. a kezén. közben beszámolt: a mûtét remekül sikerült. június 20-án. azt hallották. hallván. semmivel nem törõdött. de jó. az semmi. mozdítsd meg a kezed.

Kérdezte. ránézett a tõle mintegy öt méterre fekvõ fiúra. Antibiotikumokat. Kedden Szilárd visszakerülhetett a D osztályra. Beszélgetett. küldték Veres doktorhoz. tíz nappal a mûtétet követõen Szilárd egy csapásra jól lett. de azt már ellátta sebész. A kézsebe miatt lázas. Akkor már Veres doktor is szabadságon volt. Károly. nem kellene-e visszahozni ide a gyereket. miért lázas. világosan gondolkodott. igen. Ciprobayt. s kijelentette: – Ez a gyerek nem szürke! Úgyis . az után két-három nappal meg kellett volna szûnnie a láznak. A fõorvosnõ fél kézzel az ajtónak támaszkodott. most. Nulla eredménnyel. egyébként is kezdõdtek már a nyári szabadságolások. amire nyugodtan rálegyintett mindenki. attól már nem lehet! Hát. No. Futó doktornõ fölment a D osztályra. olyan magas láza lett hirtelen újra. mászkált. Folyamatosan adtak a gyereknek mindenféle gyógyszereket. Hiába kérdezte.legtökéletesebb rendben van vele. valami fertõzés lehet. lement a klinika parkjába. Az öröm azonban mindössze két napig tarthatott – ismét negyvenfokos láza lett s a bõre szürkévé vált. föltárta és kitisztította a tályogot. õ csak a vállát vonogatta. csak 37. Vagy egyórás mûtétet végzett. ételt rendelt. Futó fõorvosnõtõl kérdezte. s olyan rossz állapotban van megint. a korábbi panaszai mind elmúltak. õk megnézték. és hümmögött. bár folyamatosan láza volt. s a csuklója egyre inkább tályogosodott. ahol korábban is seb volt és vörös folt. ám úgy tûnt. egy héttel a mûtét után ki a felelõs gyereke ellátásáért. ezzel nem kell törõdni. infúziót kapott. s megállt a négyágyas kórterem ajtajában. Aztán június 30-án. s ismét azt mondták. A professzor úr ugyanis rögtön a mûtét utáni napon elutazott két hétre orvos-konferenciára. mi van a tökéletesen jól megoperált fiúval.5 fokos hõemelkedése volt. Ám Szilárd továbbra is lázas volt. fertõzés. elküldtük már haemokultúravizsgálatra. Károly az intenzív osztályra ment le. orvosnak. Ám a láza még magasabbra ment föl. Jó. Paracetamolt. de jól volt. de mi? Milyen fertõzés? Nem tudjuk. Szóltak nõvérnek. úgyhogy a kézsebnek tulajdonították. s Szilárdot nem bízták rá konkrétan egyik orvosra sem. Küldték a papát Major doktorhoz. Szerdán mégis kézsebészt voltak kénytelenek hívni. Megszûnt végre a láza. Algopyrint. a láz nem múlt. 38-39 fokos. hogy õ aggódik. Nyüzsögtek ugyan a doktorok a gyerek körül. aki nem értette a dolgot. ott. aki a D osztály kezelõjében ellátta a sebet. Fölkelt. úgy tûnik. nem is tudjuk igazán. Szilárd a legbelsõ. jó. egyedül megborotválkozott. a papa egyre inkább aggódott. lekötötték steril pólyával. amit az orvosok már nem magyarázhattak a mûtéttel. Végre kibökték: fertõzése van. egyikük sem volt felelõse semminek. tehát az ajtótól legtávolabb esõ ágyon feküdt. miért nem gyógyul.

réges-rég kivették. õ is megvizsgálta a fiút. akinek már nem voltak reflexei. mondták. s õk átveszik. Szilárd így köszönt el: – Apu. miért csak most hívták õket. hogy kerülhetett ilyen állapotba a fiatalember. Kiókumlálták. Senki nem jött. végre mondja meg valaki. és kend magad! Egyik nap arra érkeztek a szülõk. amikor normál stáb már nincs. Július 10-én délelõtt megint csupa szürke volt a fiú.kapja a megfelelõ kezelést! – sarkon fordult. se fölkelni nem bírt. Szilárdot levitték az intenzívre. cseréljék ki alatta az ágynemût. egyre fáradtabb. s reménykedve kérte Mándoki doktort: – Fõorvos úr. akkor senki. délután négy óra volt. Behívták Mándoki fõorvost. És ez így ment napról napra. hogy Szilárd bekötött csuklója az ágyon a székletében és vizeletében fekszik. Mire átértek a László belosztályára. viharsebességgel meg is jött. A szülõk már szaladgáltak fûhöz-fához. nem is lenne szabad szállítani. mondjon valami jót! . berendeltek mindenkit. s az orvosok. s vizsgálni kezdte Szilárdot. ezt másnapra elvetették. amíg papája ramazurit nem csapott. kelj föl. anyu. mondván. Egyik nap azt felelték. ami tõlük tellett. hol ott. ehhez már szokva voltak. de a laboreredményeket meg kellett várniuk. se visszatartani az ürítését. 41 fokos láza volt. úgyhogy a szülõk kértek tiszta ágynemût. hogy ilyen nagy bajt okoztam Nektek! Károly másnap reggel korán telefonált a Lászlóba. de az orvosok ezt szükségtelennek találták. mert közölték velük: átvitetik a gyereket a László Kórházba. megtettek mindent. Telefonon beszéltek a László Kórházzal. nagyon rosszul érzem magam! – Károly visszament a munkahelyére. hogy azonnal mosdassák meg. ne haragudjatok. Hol itt feltételeztek fertõzést. akit lehetett. s a mamájának azt mondta: – Ha valamit nagyon el nem basztak ott. az Amerikai úton. Megérkezett a még magasabb beosztású fõorvos. Három órát vártak a mentõre. Major doktor instrukciót is adott Szilárdnak: – Ne szimulálj. a rosszullétbe süppedõ gyereket. Miért? Futó fõorvosnõ ennyit mondott: – Tudja. és távozott. mi van a fiukkal. a garatmandulájában van gyulladás – Szilárdnak nem is volt garatmandulája. Károly kiment a patikába. õ magának ecsetelje a torkát. hozott tiszta alkoholt – a kórházban nem volt – letisztítani a seb környékét. és áthúzták az ágyat. javulás nélkül. A doktor azonnal õszintén megmondta: itt nagy baj van. nõvérek így hagyták mindaddig. változás. az éjjeliszekrényére tették az ecsetelõszert. és panaszkodott: – Apu. az agyvízben találtak valami baktériumot. Igaz. ha õk nem mosdatták. Nem baj. ebbe bele is lehet halni! – Károly és felesége konzíliumot kértek. A mentõsök szörnyülködtek. csak ügyelet. mi visszahozzuk a gyereket! Késõ estig vizsgálták az elesett. ám délután a felesége telefonált: azonnal jöjjön.

Az agymûtét ugyanis valóban jól sikerült. át kellett volna küldeniük az Amerikai útról. amely arra utalt volna. nõvéreknek egyaránt. talán most mindjárt beengedhetik a fiához. de aztán mégse lehetett. abból meggyógyult volna – ha semmi más nem történik. majd észlelve a beavatkozások eredménytelenségét. bár számtalanszor sürgette annak kiadását. A boncolás napján a rendõrség által fölkért igazságügyi orvosszakértõ mindössze arra volt kíváncsi. tehát polgári jogi megközelítés helyett is büntetõjogi fogalmat (a . Mihály Károly nyolc hónapot várt a boncjegyzõkönyvre. Föl akarja mentetni az Amerikai úti orvosokat az esetleges büntetõjogi felelõsségre vonás alól. került sor a beteg más intézménybe utalására. Károly nyolcra beért a Lászlóba. Összeomlott a gyerek keringése. Más annyi történt. bevitték szervezetébe a staphylococcus aureus baktériumot.– Sajnos nem tudok. Tíz körül azt mondták. Iatrogén ártalomnak az orvosi tevékenység folytán bekövetkezõ ártalmat mondjuk. hogy a kezelés során az abban részt vevõk az orvosi foglalkozás szabályait megszegték volna. A hozzátartozók beadványában szereplõ késedelmes ellátás orvosilag nem állapítható meg egyértelmûen. dr. s ennek érdekében a kártérítési. Olyan mértékû késlekedés. Dunay György ugyan leírta. Szilárd italozott-e és narkós volt-e. ahová ebbõl a tizenhatból a második vagy legkésõbb a negyedik napon átküldhették volna. mivel a helyes diagnózis érdekében a szükséges vizsgálatok megtörténtek. ám rögtön hozzátette: „A boncolás során nem tudott olyan körülményt föltárni. Június 24én. méghozzá éppen a kanül helyén. a mûtét utáni negyedik napon pedig a doktorok már meg is kapták az elsõ olyan tenyésztési laboreredményt. hogy a csuklójába bekötött kanüllel megfertõzték õt.” E szakvéleményben van egy nagy trükk: összekeveri a büntetõjogi és a polgári jogi kategóriákat. fertõzött állapot után került át abba a László Kórházba. vagy nem a tõlük elvárható gondossággal jártak volna el. amely foglalkozási szabályszegésnek minõsülne. az intenzíven van. amely aztán birtokba vette és leterítette a gyereket. Szilárd halála szeptikus szervkárosodások következménye volt. A szakértõ. amely kimutatta a staphylococcus aureus nevû gennykeltõ baktérium jelenlétét. Negyed tizenkettõkor Szilárd meghalt. A iatrogén pedig ezt jelenti: orvosi eredetû. ebben a körben sem állapítható meg. és azonnal szóltak is orvosoknak. Hiszen a mûtét utáni második napon a szülõk már észrevették csuklóján a gyulladás elsõ jelét. az agydaganatot tökéletesen meggyógyították az operációval. Mert tizenhat napi szeptikus. Nyáry professzor igazat mondott. A staphylococcus aureus baktérium a Brencsán orvosi szótárban így szerepel: iatrogén fertõzést okozó gennykeltõ baktérium.

hogy az idegsebészeti intézet . kiegyeznek valamelyes kártérítésben. – a seb átkötözésénél az ápoló vagy az orvos viszi be a kórokozót a sebbe. majd nem kezelték megfelelõen a fertõzést – nyilván az idegsebészeti intézet nem is vitathatja ezt. Ha a kanül környéke elfertõzõdik. amelynek kétféle módja lehetséges: – a mûtéti sebet okozó eszköz viszi be a kórokozót. a staphylococcus aureus nevû baktérium volt az oka.szakmai szabályszegés kategóriáját) használja. pert kellett indítani. kézmosással. Az intézet közölte: õk semmiben nem hibáztak. – a kórokozó ürítés lehetõségét is minimalizáljuk védõruha-használattal. akkor úgynevezett másodlagos sebfertõzés jön létre. Õ legelõbb leszögezte: „A kanül környékének elfertõzõdése gyakorlatilag sebfertõzést jelent. nem így lett. Szilárd haláláért abszolúte nem felelõsek. gennyedések megelõzhetõk úgy. aszeptikus technikák alkalmazásával megakadályozzuk. * Per lett a dologból. és hamar lezárják az egészet. víz. hogy: – a megfelelõ környezeti tisztasággal. személyi higiéniával a kórokozó rezervoárokat (ember. Nem volt hát más választás. Berek Zsuzsanna lett. hogy majd késõbb a kártérítési igényt is elutasítsák. tárgyak) lehetõség szerint elimináljuk. Az elvárható legnagyobb gondossággal és körültekintéssel való eljárás elmulasztását jelenti. s ezzel alapot ad arra. S a klinikának a perben is volt képe imigyen nyilatkozni: orvosai semmilyen hibát nem követtek el. Nos. csak sebzés árán lehet a kanült bevezetni. legalább veszekedni ne kelljen az úgyis megtörtént tragédián. mindent a szakma szabályai szerint végeztek. sterilizálással stb. A kanül elfertõzõdésének ténye azt jelenti. a bõrfelszín épsége mesterségesen sérül. napnál világosabb a helyzet: Szilárd abba halt bele. hogy a kanül környéke elfertõzõdött. hogy õ vegyen igénybe mikrobiológus szakértõt saját szakvéleménye elkészítéséhez. – megfelelõ sebkezeléssel. ha az eszköz és/vagy az egészségügyi személyzet ténykedése okozza a sebfertõzést. dr. Az e baktérium által okozott fertõzések. Balogh Istvánt a SOTE Igazságügyi Orvostani Intézetébõl.. A bíróság az iratok alapján szakértõt rendelt ki. hogy a kórokozó behatolási kaput találjon a szervezetbe. azzal. kanülkezeléssel. semmiféle kártérítésrõl nem hajlandók tárgyalni. Annak. hogy hagyták elfertõzõdni a kanül helyét. Károlyék eleinte azt hitték. A mikrobiológus dr. A kanül bevezetése során a kültakaró integritása.

és a szepszist fel is ismerték. az alapszakértõ által föltett kérdésre. A késedelmes felismerést követõen a kezelések megfelelõek voltak. hogy a kórházi személyzet biztosítsa azt. Ezek is . és ennek megfelelõ kezelést alkalmaztak-e? Nem. Így: „Elvárható-e mikrobiológiai szakértõi szempontból. de az adekvát terápia 3 napot késett. Mikrobiológiai szakértõi szempontból elhunytat helyesen kórismézték-e. Mivel a fertõzõdés felismerése nem történt meg idõben. amikor a kórokozó és annak antibiogramja már ismert volt. s még további 2 nap telt el. kanülök vannak/lehetnek.” Ezután a mikrobiológus szakértõ válaszolt több. Elvárható-e mikrobiológiai szakértõi szempontból. 26-án az elfertõzõdött sebet kézsebész feltárta: az artériás kanül bemenete körül 1×2×1 cm-es tályogüreg kialakulását észlelte. mert a szepszishez vezetõ sebfertõzõdést nem ismerték fel idõben. Milyen lehetõségek vannak a kanül fertõzõdésének megakadályozására? E lehetõségeket az imént ismertettem. Mivel a tályogosodás nem egyik napról a másikra alakul ki. mert a mûtétet követõ állapotokban. hogy a fertõzõdés észlelése nem történt meg idõben. hogy a verõérbe helyezett kanül ne fertõzõdjék be? Igen. mikrobiológiai vizsgálatokra is késedelmesen került sor. katéterek. A staphylococcus aureus szepszis tényét senki nem vitatja. Az elhunyt kezelése során voltak-e a szepszisnek klinikailag vagy egyéb módon értékelhetõ gyanújelei? Felismerhetõ volt-e ezek alapján a szepszis? Igen. amikor a betegben még különbözõ drainek. elvárható. de elkésettek. a garatváladék. Az egészségügyi személyzet kötelessége gondoskodni a már részletezett feltételek betartásáról és betartatásáról. Szteroid kezelés mellett az iatrogén ártalomként bekövetkezett sebfertõzés leggyakoribb és legvalószínûbb kórokozója mindenképpen a staphylococcus aureus. ehhez képest csak 2 nap múlva történt mikrobiológiai vizsgálat.nem tett meg mindent annak érdekében. Voltak gyanújelek. megállapítható. A hozzátartozók elmondása szerint a gyulladás jelei már június 22-én láthatók voltak. mert így célzottan adtak ugyan antibiotikumot. hogy ne fertõzõdjön a verõérbe helyezett kanül? Igen. továbbá antibiotikumokat is csak akkor kapott. így az adekvát kezelés sem kezdõdhetett idõben. míg a beteg adekvát antibiotikus terápiában és sebészeti sebellátásban részesült. Ez jelen esetben azért volt baj. hogy a kanül ne fertõzõdjön el. elvárható. megfelelõ kezelésben részesítették-e? Nem. illetve a vizelet. és nem az orr-. Az alperes intézet június 24-én ismerte el és/vagy fel a kanül elfertõzõdésének tényét. akkor a szóba jöhetõ gócok elsõsorban ezek. A lázas állapot hátterében mikrobiológiai szakértõi szempontból helyesen végezték-e el a góckutatást.

Ha valaki veleszületett immungyengeségben szenved. Semmilyen adat nem utal arra. emiatt nem volt képes szervezete fölvenni a küzdelmet a baktériummal. azonban a staphylococcus aureus fertõzésekben a szervezet celluláris immunválaszának gyakorlatilag nincsen szerepe. Berek Zsuzsanna erre így válaszolt: „Ez azért nem lehet igaz. A csökkent immunrendszeri védekezõképességgel érvelni az állandósult csecsemõmiriggyel összefüggésben szakmailag teljesen helytelen.” Elõzõ tételének bizonyítására a kórház arra is hivatkozott. tehát nem igazán van jelentõsége. A szakértõ ezt is másként látta. aki a feltárást végezte.” Az idegsebészet azt is írta. Immunológiai ismereteink a status thymico-limphaticus óta jelentõsen bõvültek. Berek doktornõ szerint viszont „ immunrendszer az károsodottságát csak az alkalmazott szteroid hatása miatt lehetett feltételezni.fontosak. idejétmúlt. kizárólag a szervezet humorális (testnedvekkel kapcsolatos) immunválaszának. Szilárd csuklóján csak június 24-én látszott a bõrpír. ez is mutatja csökkent immunrendszeri védekezõképességét. Az immunrendszer fejlõdéstanának részletes ismertetésétõl eltekintenék. és a gennyesedés csak 26-án jelent meg. Igaz. Szilárdnál persistáló (megmaradó) csecsemõmirigyet találtak.” A kórház azt írta: „A kanült és környékét 24 óránként megvizsgáljuk. Az intenzív osztályos dokumentációban is csak az szerepel. . hogy a mûtéti sebet vizsgálták és azt rendben lévõnek találták. de láz esetén elsõként a betegbe vezetett idegen testeket. ha az alperes érvelése helytálló lenne. de nem biztos. Az intézet szerint Szilárdnak valószínûleg veleszületett immungyengesége volt. „ 19 éves korban a megmaradt csecsemõmirigy önmagában nem kóros. hogy 18 éves kortól felnõttnek tekintendõ az ember. amelyeket az idegsebészeti intézet írt le ellenkérelmében. hogy 19 éves életkorra a biológiai fejlõdés is teljesen befejezõdik. amely humorális immunitás fejlõdéstani szempontból nem függ össze a thymussal. hogy ez az elõírás. annak már korábban lettek volna tünetei. Így ez az állítás alperesi részrõl megalapozatlan. csak annyit jegyeznék meg. eszközöket kell megvizsgálni. Ez nem történt meg idõben. hogy nem történt meg a kanül környékének 24 óránkénti vizsgálata. mert a kézsebész. Jelen esetben a két dolog tehát akkor is független volna egymástól. hogy a betegnél korábban veleszületett immungyengeség állott volna fenn. de a tények ismeretében bizonyossággal határos valószínûséggel állítható. Nincsen szó az artéria radialis kanül és környéke vizsgálatáról.” Ezután dr. hogy a thymus (a csecsemõmirigy) az úgynevezett celluláris immunitással függ össze. Berek Zsuzsanna reagált azokra a fölvetésekre is.” Berek doktornõ válasza: „ Lehet.

hogy: 1.) a mintavétel során nem jártak el a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel.) a beteg bõre kontaminált. amellyel a fertõzés megelõzhetõ lett volna. hogy az agyvízvétel során a bõrbõl került baktérium a vizsgálati anyagba. amely a a szepszist okozta. ne alakuljon ki. azaz szennyezett. nincs szeptikus sokk.” Végül dr. hogy a kanül bevezetése során sem fertõtlenítették a beteg bõrét megfelelõen. Dunay György. Dunay György büntetõjogilag értékelte az orvosi tevékenységet. „Véleményem szerint nincs ellentmondás dr. nem gondoskodtak a megfelelõ környezeti tisztaságról. Berek Zsuzsanna polgári jogi relevanciával. így ágyba vizelt. hogy . fertõzött volt staphylococcus aureus baktériummal. hamis eredményként tenyészett ki a beteg agyvizébõl.” A szakértõi vélemények közötti látszólagos döntõ jelentõségû ellentmondást dr.” A kórház kifejtette. amelybõl halált okozó szepszis lett. Az intézet írásban állította: „A kanül környezetének ellátása. hogy a kanül körüli bõrgennyedés. A kanül befertõzõdése elkerülhetõ lett volna. nem fertõtlenítették megfelelõen a beteg bõrét. hogy a gyulladásos folyamatnak.” A szakértõ válasza erre: „Ez mikrobiológiai szempontból nem jelent mást. nem kapott kacsát.június 26-án 1×2×1 cm-es tályogüreget ír le. Dunay György szakértõ véleményének idejében még nem állt rendelkezésre mikrobiológiai szakértõi vélemény. nem mosdatták. nincs halálos végkimenetel… A kanül befertõzõdése és a beteg halála között okozati összefüggés van. már június 22-én voltak tünetei. Balogh István igazságügyi orvosszakértõ a következõképpen oldotta föl. Ha nincs a kanül körüli sebfertõzés. „ staphylococcus aureus baktérium. kezelés nélkül el is tályogosodhatott. Berek Zsuzsanna szakértõk szakmai álláspontja között. míg dr. az elvárhatóságnak megfelelõen értékelte az iratokat. és ez 4 nap alatt. akkor nincs baktériuminvázió. Lehetséges. Összefoglalva megállapítható. hogy alperes kórház nem tett meg mindent annak érdekében. Másrészt dr. mindennapos ellenõrzése az intenzív osztályon szintén a sterilitás szabályait betartva történt meg. Nincs is róla dokumentáció sem. Ezért bizonyossággal határos valószínûséggel állítható. A tályogosodás pedig nem egyik napról a másikra kialakuló folyamat. ami egyúttal azt is jelenti.” A szakértõ szerint „ biztos. ami egyúttal azt is jelenti. nem cserélték ágynemûjét. mivel dr. hogy nem történt meg. Berek Zsuzsanna így összegzett: „ A kanül elfertõzõdésének ténye azt jelenti. személyi higiéniáról. 2. amint a szülõk jelezték is. illetve dr. hogy a beteget nem tartották tisztán. nem alakul ki szepszis. mint azt.

Úgy tervezte. hogy legalább a feleségének be tudjon vinni mindent a kórházba. illetve a Paracetamol a fehérvérsejtek képzésének gátlásával. különös tekintettel arra az esetre. a lelki tényezõknek. ebben komoly szerepe van a pszichés. másrészt önmagában a szeptikus folyamat. amit megkíván. hogy alperes kórház mindent megtegyen a verõérbe helyezett kanül elfertõzõdésének elhárítása érdekében. Semmilyen bizonyítható adat nincs. Meg fog halni. verstöredékeket. összeszorul a szíve. ismét lett állandó jövedelme. 99 júniusában Károly pedagógus felesége elballagtatta végzõs osztályát. * Károly számítógépes szakember. elvégzi a jogi egyetemet. Ugyanakkor az immunrendszert egyrészt károsította a szteroidok adása.” A rendõrség ezek alapján a nyomozást megszüntette. Dunay Györggyel a vonatkozásban is. menthetetlenül és gyógyíthatatlanul. tanítványairól készített feljegyzéseit nem képes elpakolni. egyetemi jegyzeteket. de csak addig dolgozik. hogy éppen a másodlagos immunrendszer-károsodás miatt sokkal súlyosabb. A kártérítési pert Károly elsõ fokon megnyerte. A saját lakásába ahányszor belép. ha a szteroidok mellett még más olyan gyógyszerrel is történik a kezelés. kiterjedtebb. azonban minden. azzal a szakmával jól lehet keresni. Ám hiába. elmarasztalta és kártérítés fizetésére kötelezte az Amerikai úti klinikát. éppen csak rendbe tette a tankönyveket. Felesége könyveit. Késõbb Károly újabb munkahelye is megszûnt. 2000 áprilisában a másodfokon eljárt Fõvárosi Bíróság helybenhagyta az elsõfokú ítéletet. Májusra nagy nehezen elhelyezkedett. Rákos. hogy a beteg korábban veleszületett immunhiányos állapotban szenvedett. amíg összerak annyi pénzt. Szilárd szobáját is ugyanúgy hagyta. amely ismerten csontvelõ-károsodást okoz. Mert Szilárd verseket írt – szépeket. 1997 márciusában megszûnt a munkahelye.igazságügyi orvosszakértõi szempontból elvárható. ahogy a gyerek utolsó otthon töltött napján volt. eladósodott. Eladta az autóját. Orvosai állítják. Azóta kórházban fekszik. s nem talált újra munkát. júliusban meghalt. A klinika nem sajnálta az idõt és a pénzt: fellebbezett. Egyetértek dr. óravázlatait. akár halálhoz is vezetõ szeptikus folyamatok alakulhatnak ki. amely arra utalna. hogy abból élete hátralévõ szakaszában aztán . s másnap mindkét lába megbénult. szteroiddal kezelt betegnél. büntetõjogilag az orvosok nem vonhatók felelõsségre. hogy a szteroidok adása szükséges volt. még a legcsekélyebb fertõzéses góc esetében is gondolni kell arra. egyre rosszabb állapotban. harmadrészt az Algopyrin. fia elvesztésének. Szilárd júniusban betegedett meg.

mint e kéj. Ne félj az elmúlástól. Villan át agyamban S újabb kérdést teszek fel én. S vad vihar támad. igen az ég. Mi felhõkön túl van. Hisz oly szép az ég. És a szerelem? E lángokban izzó vad? Õ t nem vihetem az égbe fel? Vagy mégis – kérdezem. Hívó hang szól a mennybõl: Jöjj a tökéletes felé. hit! Isten hozzád. De mitõl? Nem villan eszembe: tán a lét a szürkeség? Biztosan. Ezért nézz felfelé. Fejemben lüktet egy ér. Mert ez az örökkévaló.verseket írjon. Meglehet – válaszolom. halál! . Mert itt minden látható. Felkap a szellõ. A sötétség csontig hatol. A halál több boldogságot hoz. Csak a föld sötét. Mert eddig minden töredékes volt. Isten veled. Így még boldogabb lesz tán. Hisz az öröklét messzebb húzódik. eltûnik a feketeség. jobb kezdete. Igen. S röpít már. ostoba. Tán most jött el a vég? Nem. E képzelet itt világ. Hatalmas moraj hallik a menny felõl Szerelem – ah! Mily értelmetlen. Inkább valami szebb. Oly világos ott fenn: És lám. Ne félj a láthatatlantól. S vérig emészt a bánat. A halál nem vég. nem lehet még. buta. Egyik utolsó költeménye ez: Halál Kihunyt a Nap a hegyek fölött.

és Géza. és – nem vicc. minden rendben lesz. szépen tágul. hat hét múlva újra együtt lehetünk. és még. nyilván nem akarja az orvos kidobni az ablakon azt sem. a doktor mégiscsak jobban tudja. amint tanulta. próbált egyenletesen lélegezni. A terhestornán tanultakra koncentrált. ami mégiscsak iszonyú szégyenteljes lenne. Amikor megjöttek a fájásai. a férje beszáguldott vele a kórházba. amilyen volt a terhesség elõtt! Csak akkor vágunk. egybõl a szülõszobára mehetett.*** Már elõre nehéz szülésnek ígérkezett. majdhogynem az eszét vesztette az iszonyatos görcstõl. ha muszáj! Gyöngyi valamelyest megnyugodott. néha az volt az érzése. Elsõ gyerekét várta. Elsõ pillanatban megkönnyebbülés és boldogság telepedett rá: megvan. be az oxytocint. gondolhatja. mint . mint pezsgõsüvegbõl a dugó. nagyon boldogok leszünk. minden a legnagyobb rendben van. hogy minden rendben lesz. – Jaj. rendben. borotválás. és olyan fájásai jöttek.. mindjárt jön is a gyerek. szülünk – zuhany. orron át be. nem lenne-e okosabb eleve császárral kezdeni. a mûtõlámpa is leszakad a plafonról. tavasszal-nyáron már a teraszon reggelizünk a babával együtt… nem fog fájni a szülés sem. de nem kell azt betervezni! Pontosan megmértem. Gyöngyi. a doktor megvizsgálta. a doktor úr is megmondta. hadd maradjon az olyan. nem utólag magyarázza bele a történtekbe – hatalmas reccsenést hallott. sõt. valamint bõven elég pénzt kap ahhoz. Kétszer is kérdezte a szülészorvost. nem is volt igazán ideges. és forgott benne: – Jó baba lesz. a baba nem is kicsúszik belõle. És erõsödtek. a mama pedig picike és vékony. ami rém kellemetlen volt. És tényleg jött. szájon át ki. kétujjnyi méhszáj. de finom lesz az is… gyerekgõgicsélésre fogunk ébredni mindennap. és még – és Gyöngyi kezdte úgy érezni. miközben érezte. Azt a szép kis hasikáját nem szeretném összevagdalni. Géza mostanáig kibírta csajozás nélkül. kemény kislány vagyok én! Beértek. nyomott még egy óriásit. és sûrûsödtek. rögtön bekakil. az egész alsóteste kizuhan a helyérõl. hogy aggódjon érte. de valami másféle. vigyázzon rá. lényegében a szülés tarifájában is megegyeztek már. azonnal megcsászározom. inkább szinte úgy kilõ. miért nem akar már megnyugodni. Gyöngyi elõtt elsötétült az egész világ. a görcsöknél bent tartani és lassan-lassan kifújni. tündérkém! – nyájaskodott a Gyöngyiéktõl már sok-sok pénzt bezsebelt doktor –. nem áll fönn relatív téraránytalanság. de az orvos ismét megnyugtatta. mint a parancsolat. sikerült. – Doktor úr! Nem bírom. nem lesz semmi baj… nem is fáj olyan borzasztóan… jól van. ha szükség lesz rá. néha már azt hitte. szétszállok! – nyögött. Ám azonnal borzalmas fájdalma kerekedett. Nagy volt a baba.

hanem a hüvelyén át. Ledobálta magáról az összes ruhát. a nagyajkain láthatott . csupán a szokásos és normális gátvédelemrõl kellett volna gondoskodni. Rosszul varrta össze: átöltötte a végbél nyálkahártyáját is. s a szülészorvos ekkor követte el a második hibát. panaszkodott is. Ennek két. hogy már nem csak pisilnie kellett. most is fáj nagyon! – de az orvos nem válaszolt. másfél embernyi tükörrel: szép volt. de a mellei istenien teltek voltak – ragyogó csinos nõ nézett vissza rá. olyan gyógyszereket adtak neki és olyan étrendet írtak elõ. Elõször szembefordult a hatalmas. és azzal is tisztában volt. lényegében összeszakadt a hüvelye a végbelével. Megfordult. A hüvelyi szülés során minden tankönyv szerint úgynevezett gátvédelmet kell végezni. – Mi történt. A hüvelykimeneten. s ettõl az háromszor akkorát repedt. eszét vesztve szaladt az elõszobatükörhöz. hasítani lehet a mély hallgatást. Annak mentén pedig sipoly alakult ki. Hivatalosan szólva: negyedfokú gátrepedése történt. mire megtalálta az elemlámpát. de érezte. de most sem kapott választ. hogy kiférjen az . a sufniba futott. alulról világított a zseblámpával – és nem hitt a szemének. de nem azt. a gyógyszerek és a diéta ellenére meglepõen könnyen ürített. fiatal. Amikor otthon elõször ment úgy WC-re. sõt. Mivel ott volt a kínos helyen a seb. éppen azért. mint amennyire szükség lett volna. annak méreteihez képest eléggé nagy baba. egymást kiegészítõ. nem tudta mire vélni – egészen addig. Az elsõ: idõben „ bevágni” gátat metszeni. a teste ruganyos. Az orvos és a szülésznõ azonban engedte spontán lezajlani a gát átszakadását. hadd gyógyuljon be hamar a sebe. Sikítozva rohant ki a WC-bõl. azzal iszkolt vissza az elõszobába. Gyöngyi szülésekor e kettõbõl ezt a kettõt nem alkalmazták. Ami akkor kiderült. nem is a lepény okozza. Gyöngyi ugyan lázas is volt. valami baj van? – aggódott. hanem a hüvelyét kellett. rendszerint együtt alkalmazandó módszere van. Valószínûleg tényleg nem kellett volna õt megcsászározni. Ezt persze azonnal rendbe kellett hozni. hogy be ne repedjen. lehajolt kilencven fokba. a hasa már kezdett a régi lenni. megállt a kés a levegõben. – Doktor úr.eddig. Nos. Nem látott semmit. s az orvos harmadik hibája az volt: ezt nem vette észre. s alulról próbálta megnézi magát. A második: a szülésznõ egy mûtõkendõvel alulról meg szokta szorítani-támasztani a gátat. újra kilencven fokba görnyedt. hogy ne legyen széklete. amíg el nem kezdte kitörülni magát. a baba sírását leszámítva hirtelen valami túl nagy csönd ereszkedett a mûtõre. mégis a szülés utáni hatodik napon hazaengedték mint gyógyultat. de elképzelni sem tudott volna: a végbelét akarta megtisztítani. összevissza dobált mindent. Furcsa érzés volt ugyan. Az arca elé húzott zöld mûtõskendõtõl Gyöngyi nem látott semmit. olyat nemhogy soha nem hallott. Mivel nem a végbelén át távozott belõle a sár.

hiszen tönkrevarrták. Hát nem lett az. vagyis nem tudta visszatartani. de soha nem nyeri vissza eredeti rugalmasságát. hogy végbelének izomzata teljesen tönkrement. Újra sikítozva menekült vissza a WC-be. hogy mégiscsak kulturáltabb legyen a dolog. több százszor –. erõsíti – földug egy egészen más célra emlékeztetõ mûanyag eszközt. Végbélzáró izmait ugyan naponta tornáztatja. És ugyanaz volt. Aztán kivarrták a végbelét a hasa oldalára. úgynevezett inkontinencia lépett föl. szabályozni. mikor indul meg ott bármi. s azt megszorítja. Azóta is így él. Pár hónap múlva visszavarrták a helyére. és próbálta kézzel kitapintani.székletmaradványokat. Ráadásul mindez azzal is járt. elengedi. elengedi. Székletfogó gyógyszereket szed. mi a valós helyzet. megszorítja. diétázik. Hosszú ideig a hüvelyén keresztül ürítette székletét. mégis állandóan pelenkáznia kell magát. .

mert nem tudom. sokszor az ébresztette. Alhasi fájdalmai voltak. nem állandóan. Ám nemhogy elmúltak volna a fájdalmai. doktor úr. csak nem múlik el ez a fránya fájása. Õ megnyomkodta a hasát. takarítani. mi baja lehet a betegnek. Ultrahangvizsgálat következett. majd mérgesen távozott. utalja a mamáját kórházba. Nem görcsei voltak. Takarítónõ volt a Volánnál. fogat . de csak nem akart kiegyenesedni a diagnózisa. és inkább megvárta. Dósa néni? Matovics Ferencné Dósa Rozália 46 éves. nem úgy van az. morogtak. s annak alapján vagy petefészekdaganatra. oda küldték. Három ilyen nap után az urát küldte az orvosért. nem kaptak. aztán bedolgozó. de pontosat nem tudtak mondani. Férje karbantartó az önkormányzatnál. Matovicsné bekísérte édesanyját a mezõkövesdi nõgyógyászati osztályra. fõként hajnalban. látták a Demalgon ampullát. Dósa Andrásné panaszkodni kezdett. és továbbküldték a miskolci Batthyányi Kórházba. neki már nehezére esett volna leballagni oda. mit teszek Magával! – A háziorvos ismét megnyomkodta körbekörbe Dósa néni hasát. Megint Demalgon injekciót adott.Hol fáj. és Nospa görcsoldót írt föl neki. Tíz napon át vizsgálgatták. Ott megvizsgálták. Irigoszkópia. de csak nem derült ki semmi. –Hogy mondhat ilyet. emilyen és amolyan vizsgálat. Pár órára segített is. hogy három nap alatt meggyógyul az ember! – kiabált vele a doktor. de az nem volt nekik. Mezõkövesdtõl 16 kilométerre. Október elején azonban édesanyja. de aztán kezdõdött ugyanaz elölrõl. Szülei közel laktak hozzájuk. õ járt át hozzájuk mosni. több mint két hete hagyja szenvedni az édesanyámat. kérték a beutalót. –Hát én most hová vigyem a nénit beutaló nélkül? – méltatlankodott a mentõs tiszt. csak úgy tompán fájt a hasa. laparoszkópia. Délben aztán megjött a mentõ. – Nem csontváz még Dósa néni. Matovicsné szépen kérte az orvost. fia jogot tanul. a jobb oldali nyomásra föl is jajdult az asszony. hogy a kisöregek rendben legyenek. vagy vastagbéldaganatra gyanakodtak a doktorok. nem tudják. Az orvosok csak hümmögtek. Újabb napok teltek el így. November 2-án reggel Dósa néni még rendben ellátta magát. egyre gyakrabban jelentkeztek. ide vitték. a beutalóért. A doktor úr fájdalomcsillapító injekciót adott. át is ment hát a háziorvoshoz. ahelyett hogy kórházba küldené! Azonnal hívja a mentõt. végül mindig bevallották. leszázalékolva él Cserépfaluban. amíg az öreg lement a rendelõbe.

Megindult a harc. sem a család. nézd.mosott. 36-os cipõt hordott szegény. de azt a választ kapták. tiszta hálóruhát vett. drága édesanyám? – aggódott. drága kislányom! Az éjjel is olyan beteg voltam. mihamar. Matovicsné másnap bent volt nála. akkor van remény. mozdulni alig tudott. már meg is halok. szólni sem bírt a kíntól. Nem tudom. eltályogosodott vakbélgyulladása volt. hátha az lejjebb viszi a magas lázát. tenni kellene valamit ekkora mulasztások miatt. ott konzíliumot is tartottak. Az operáló orvos a mûtét végeztével õszintén elmondta. Rendbe jössz. Dósáné . hozzájuk ment hát föl Dósa úr. édes kislányom – felelt õ halkan –. Délben ért be a lánya. aztán nagy nehezen mégis rákényszerültek. Kezdetben sem a háziorvos. Szólt gyorsan az ügyeletes orvosnak. szörnyû állapotot. Csak nyögött-nyöszörgött szegény mamája a fájásoktól. édesanyám! – nyugtatta hamisan asszony lánya –. az édesanyja reszket. tömzsi lábát. hogy fölboncoljuk a feleségét? – Majd a nemleges válaszra tovább informálódott: – És akar-e följelentést tenni? – A nagy gyászban bele sem gondolt ebbe sem a kisöreg. azt hittem. –Nem dagadt az. megtisztálkodott. – Hogy vagy. sem a miskolci kórház nem volt hajlandó kiadni a papírokat. A Szabad Földben láttak cikket arról az ügyvédi irodáról. Meghallgattak igazságügyi orvosszakértõt. Nem bírta ki. megmarad-e. õk nem tudnak ebbe beleszólni. megvan ennek a hivatalos útja. aki látta. érezte. és viszünk haza! –Nem hiszem én azt. vajon mi okozza a szûnni nem akaró. édesanyám. tucatnyi orvos látta – s a vakbélgyulladását egyikük sem ismerte föl. mint a kocsonya. Bepanaszolták a háziorvost a falu képviselõtestületénél. elhanyagolt. Október legelején lett rosszul elõször. Kénytelenek voltak fölvágni. hogy Benneteket láthassalak. csak jóval késõbb kezdtek tûnõdni. nem kéne ezt így hagyni. november 5-én meghalt. Dósa úrtól – amikor ment a kórházba a temetés dolgát intézni – azt kérdezte a fõorvos: – Akarja-e. ilyen volt a Te lábad mindig. nem éri meg a mamája a reggelt. Jó sokára kitûzték a tárgyalást Miskolcon. aki a leghatározottabban kijelentette: semmi mulasztás nem történt. –Nem vagyok jól. Ha kibírja a következõ három-négy napot. Megint eltelt két nap. a lábam is hogy megdagadt! – és mutatta pici. amely ilyen ügyekkel foglalkozik. mit talált: – Nagyon csúnya. Átvitték a sebészetre. 11 óra körül azonban megint rájött a nagy fájdalom. majd õ maga kezdte borogatni hideg vizes lepedõvel. 27-tõl november 5-ig feküdt kórházban. – Matovicsné nehéz szívvel jött el a látogatási idõ végeztével. a megyei bíróságon. Csak azért maradtam még életben. de az sem hozott bizonyosságot.

van ilyen. 1999. de kórházba kell vinni. Hogy nem ismerték föl idejében a vakbélgyulladást. infarktushoz hasonló szívtáji szorító fájdalom heveny koszorúérelégtelenségben.ellátása mindenben a szakma szabályai szerint történt. 02. – Össze van csomagolva? Igen? Akkor induljunk! – És lesétáltatták 20 lépcsõn. Majd a további feljegyzés így szólt: „Amennyiben megoldható. s jogerõs ítélet szerint ezért senki nem felelõs. Azonnali EKG-t kért az ügyeletes. a szívét fájdította. kihívta hát a mentõket. Fellebbeztek. A mentõautóban meghalt. *** A fõváros legújabb kórházába új beteg érkezett a járóbeteg-rendelésre. Egészen szürke volt az éppen ötvenéves férfi. az csupán diagnosztikus tévedés. hát istenem. 12. s annak alapján egyértelmû diagnózist írt kezelõlapjára: „ instabil infarctiform angina pectoris syndroma” magyarul: . hogy ott valaki kivívhassa az igazát. . A bíróság el is utasította keresetüket.” Még aznap este a kapott gyógyszerek ellenére ismét erõs mellkasi fájdalmak gyötörték. Az ügyvédi irodáról azt hallani. A II. (=observatio. 24 órás obs. akkor máshová. század legvégén vakbélgyulladásban halt meg. Dósáné a XX. megfigyelés) célszerû lenne. Kezükbe nyomta a kórházi papírt. azért pedig igazán senki nem hibáztatható. õk azt felelték. Otthonába bocsátjuk. nem stabil állapotban. Borsod megyében már el sem vállalnak ügyeket. Az újraélesztési kísérlet sikertelen maradt. Bel Osztályon jelenleg abszolút helyhiány miatt erre nincs mód. s a Legfelsõbb Bíróságon lényegében megismétlõdött minden. hogy valaki meghal. olyannyira reménytelennek találják sok eset alapján.

Samu! Belõled se lesz jó orvos! Az elsõ kötet írása során különösen erõsen hatott rám két. Zalányi Sámuel nem csupán tagadta a per során. de semmi keresnivalója nem lett volna –. Enikõ is. A magzat szívhangja csökkent – nyilvánvalóan oxigénhiányos állapotba került –. Kiss Judit gyerekorvosé és Varga Nándor traktoristáé. Zalányi Sámuelhez ment be szülni 93 júniusában. Emlékeznek még rájuk? * Dr. a szegedi klinika szülészetén lezajlott eset: dr. kezében a vákuumkészülékkel – aminek ebben a helyzetben semmi. * Varga Nándor. az Erdélybõl áttelepült. Mind a két keze és mind a két lába teljesen béna volt. Két év múlva pedig Juditkának. Csakhogy közben az infúzióban a szülési fájások gyorsítására való oxytocint adagoltak. akkor kapott egy görcsöt. aki persze föl sem sírt. Kiss Judit. a tótkomlósi traktorista felesége. további húsz percig magányosan viaskodott a halál és az agykárosodás szellemével. nem tudott mozogni. Rendkívül súlyos agykárosodásokat szenvedett. ám Judit ekkor is hiába szólongatott orvost. és megfulladt. nõvért. Másfél-két órára úgy hagyta magára a vajúdó doktornõt. Nagyszénáson élõ és dolgozó gyerekorvos a szegedi klinikára. hogy bármilyen szakmai szabályt megsértett volna. dr. Rózsika 94 januárjában ikerterhességgel került a szegedi klinikára. Meghalt. A késõbbi szakértõi vélemény leírta: Enikõnek a szülés közben egyszerûen összeroppantották a fejét. s a szülés után egy órával meghalt. másodszülött kislányának agydaganata . Ötéves korában is összesen nyolc kiló volt. S azt pedig túladagolták. Zalányi beköttette az infúziót. ráugrott Juditra. Másnap meghalt elsõszülött kislánya. s értelmileg is teljesen visszamaradott. majd hazament ebédelni. a mûtéti naplót is bizonyítottan meghamisította – próbálva eltüntetni annak nyomait. s iszonyatos erõvel kipréselte belõle Zsófikáját. hogy a kutya felé sem nézett. Megérkezett Zalányi. de a kórlapokat. amit elkövetett.Na. Pont vasárnap következett be a burokrepedés.

1999 április végén a Legfelsõbb Bíróság tart másodfokú tárgyalást. Juditka késõbbi halálának is. hogy nem kell császármetszés. a mama és az egyik baba. azokról most csak akkor essék szó. Zalányi Sámuel volt az ügyeletes orvos. s ez Rózsika. mint ügyeletes orvos mégsem engedélyezte elvégezni a császármetszést. illetve a biztosító ügyvédje újrakezdi: – Elsõsorban az egészségügyi törvényre hivatkozom. ami indokolta volna az azonnali császármetszést: az anya életkora. Kérem hát. tehát pályafutása utolsó tárgyalása. Elképesztõ ítélet! Az ember nem gondolná. vagyis éppenséggel Zalányi Sámuel büntetõjogi felelõsségre vonása is szóba kerülhetne. hogy minimum Enikõ halálát a császármetszés elmulasztása okozta. s valószínûleg okozója volt a másik kislány. Zalányi. s amennyire tudtuk. áttanulmányoztuk az orvosi iratokat. A szakértõi vélemények ugyanis úgy szólnak: szakmai szabályszegés történt. Ennyi történt elsõ kötetem írásának idejéig. Rózsika szülésének éjszakáján a klinikán dr. Ám Varga Nándor pere azóta folytatódott. õ hozta meg azt a végzetes. És õ is meghalt. hogy „ nincs kár” Úgy fogalmazott: ugyan . az idõ elõtti burokrepedés. egy pedig késõbb. Enikõ azonnali halálába került. az ikerterhesség. ahol születése óta valami nagy piros folt virított kis fején. Miközben – késõbb a perben több szakvélemény bizonyította – hat tényezõ is volt. hüvelyi szülés lesz. hanem végzést hoz: az elsõfokú . miként lehet helyes az a gyógymód. A Legfelsõbb Bíróság nem ítéletet. fel is fogtuk azokat. amennyire laikusként ez lehetséges. amelybe ketten azonnal belehalnak. ám Varga Nándort nem érte kár azzal. majd a magzati tachicardia. ám arra hivatkozva utasította el Varga Nándor keresetét. Ráadásul most. hogy elveszítette feleségét és egyik kislányát. amely szerint az orvos maga választja meg a gyógymódot. ha új fejlemény van! Kétségkívül fura helyzetben van a bíróság.lett – mégpedig pontosan azon a helyen. Meggyõzõdésünk szerint ebben az esetben az orvos helyesen választotta meg az alkalmazott gyógymódot. de a közeli hozzátartozó elvesztése önmagában nem ad alapot kártérítésre. hogy élete tartósan megnehezült emiatt. hogy ilyet le lehet írni Magyarországon vagy bárhol a világon. Meg is kéri hát a peres feleket: – Uraim! Mi. és a felperes traktorista nem tudta bizonyítani. Ezt az elsõfokú ítélet így nem is vonhatta kétségbe. az anya lázas állapota. – Arról nem esik szó. de Magyarországon igen. a meddõséget követõ indukált terhesség. Rózsika halálát okozó döntést. kétségtelen tény. Bárhol a világon nem is. a Legfelsõbb Bíróság elõtt a kórház. Vagyis ugyan Zalányi durva orvosi mûhibát vétett. A nagy tekintélyû Köles Tibor bíró úrnak ez nyugdíjba vonulása elõtti.

hogy kezdõdik elölrõl az egész pör. hogy ügyfelemet lebeszéltem errõl. – Sajnálatos módon nem tudtunk más döntésre jutni. nincs könnyû helyzetben dr. számos Zalányi-ügy igazságügyi orvosszakértõje. az általam fölkért igazságügyi orvosszakértõ jelentésére alapján. s sokunknak van okunk emiatt is szégyenkezni. Varga Nándor hozzátartozói. amit biztosan meg tudunk nyerni. hivatalosan megismételt elsõfokú tárgyalásra. a kórház felelõsségét. Ezt durva mûhiba követte a debreceni orvosszakértõ közremûködése során. ma már nagyon sajnálom és szégyellem. olyan hiányosságokat tartalmaz. Hiszen nemcsak az egyik gyermek halt meg. a Megyei Bíróságon sor is kerül erre az elölrõl kezdett. 2000. joghallgatók. akinek halála meggyõzõdésünk szerint szintén a legszorosabb összefüggésben állt e mûhibával. Elsõként a nagy tekintélyû Ádám György ügyvéd. Szegeden. majd késõbb a másik gyermek is. annyira nem a jogszabályoknak megfelelõen ítélt meg jogkérdéseket. Csikos Klára bírónõ. hanem az anya is. hogy az anya haláláért nem mondták ki az eljáró orvos. Június 30-i beadványomban reagáltam az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságának durva jogi tévedéseire. szerdán. amelynek három ember halála volt a következménye. ügyvédjelöltek. amely elõzõ ítéletében kimondta: az újszülött halála nem . foglalkozzunk csak azzal. Ez az én mûhibám volt. Sajnos az elsõ fokon zajlott eljárás nem alkalmas az ügy megítélésére. Hadd kezdjem a sajátommal! A per korábbi szakaszában nem fellebbeztük meg külön azt is. hogy új eljárást kell lefolytatni.ítéletet hatályon kívül helyezi. ám igazságot – ha valaha – tán egy-két év múlva kaphat. Hallgatóként ott ül dr. olyan mértékben megalapozatlan. Zalányi elõzõ áldozata. Azt kell mondanom. Kiss Judit. július 12-én. és az elsõfokú bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezi. tartalmilag és lényegileg nincs. csak alakilag van elsõfokú ítélet. Több mint harmincéves pályafutásom során sok rossz ítéletet olvastam. Farkas Márton nõgyógyász. Halász Miklós. a Csongrád megyei bíróságon. de ilyen rosszat még soha. a július 7-iben pedig durva orvosi tévedéseire. Varga Nándor jogi képviselõje kap szót: – Tisztelt Megyei Bíróság! Hetedik éve tart ez az eljárás. Zalányi kezei között meghalt a felesége és egyik kislánya. dr. mondván. jeles újságíró. összesen mintegy nyolc esztendõ alatt. * Majd röpke egy év és két hónap múlva. Nagy-nagy presztízsper ez most. További mûhiba történt itt. Ez a történet azonban Zalányi Sámuel doktor orvosi mûhibájával kezdõdött. Varga Nándor öt és fél év alatt jutott el oda.

Az ETT IB felülvéleményét mi elfogadjuk. van olyan is. Ennek ellenére – bármennyire is igyekeztek dodonaian fogalmazni – azt az ETT IB is elismeri. hogy el is kellett volna. léteznek intézetek. amirõl azonban feljogosítva érzik magukat véleményt formálni. azt természetesen nem ismétlem meg. tehát nem jár érte kártérítés. Amit azonban szeretnék kiemelni: az ETT IB felülvéleménye azt írja. jelen esetben azonban ebbõl három hiányzik. Az egészségügyi törvény ugyanis – és hangsúlyoznom kell. amely egyértelmûen rögzíti: a gyermek halála az eljáró orvos. dr. hogy császármetszés elvégzése esetén nem következett volna be a magzat halála. hiszen azt mondja. de ez nem jelenti azt.kár. a szülõágy mellett kell döntenie. s ez neki nem felróható. tevékenysége nem jogellenes. az okokozati összefüggés és a jogellenesség. profilaktikus (megelõzõ) jelleggel el lehetett volna azt végezni. a Szegedi Orvostudományi Egyetem gömbölyû jogtanácsosa következik: – A kártérítésnek a Ptk. nehogy késõbb azt mondhassa. nemigen lelkesedik a jogi perpatvarért: – Szeretném. nem volt jogellenes. az eljáró orvosnak nem felróható a tevékenysége. nem bizonyítható. hogy orvosi mûhiba történt. Martini Jenõ orvos-jogász kerül sorra. amelybõl ugyanis kiderült: fogalmuk nincs arról. tehát nem lehet ok-okozati összefüggés sem. amit tett. Farkas Márton igazságügyi orvosszakértõ szakvéleményét is. A bírónõ – látva. ha nem kezdenénk el az ide-oda észrevételek párbaját. nem a mai. Becsatoltam dr. Ez megítélés kérdése. szerint négy feltétele van. hogy felperes észrevételeire nem fogok reagálni. és befolyásolni e per kimenetelét. Ez az orvos ezt az eljárást választotta. Ezután az úgynevezett beavatkozó. s az orvosnak ott. mint egész éjszaka végigasszisztálnia egy hagyományos szülést. . Már most elõre bejelentem. hanem az akkori. s ez okozta a csecsemõ halálát. – Mindenben egyetértek alperes álláspontjával. Az alperes.és polgári jogi kategóriákat. Nem valósult meg a felróhatóság. Majd súlyos mûhibákat tartalmazott az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságának szakvéleménye. mivel az fölösleges idõhúzással járna. szakmai szabályszegésrõl írnak polgári perben. Összevissza keverik a büntetõ. nem kapott módot álláspontjának kifejtésére. Zalányi Sámuel tevékenységének következménye. hogy Ádám György már állna is föl válaszolni – sürgetni próbál. ahol harminc százalék körüli a császármetszés aránya. Nem vitatom. Van ilyen iskola is. Az orvosnak egyébként sokkal egyszerûbb húsz perc alatt elvégezni ezt a mûtétet. a cselekmény elkövetésekor hatályos egészségügyi törvény számít most – azt mondja ki: az orvos a gyógyító eljárást maga választja meg. azt helyesnek tartjuk. de kénytelen vagyok megadni a szót a felperesnek. amely pedig kizárólag büntetõjogi fogalom. a biztosító jogi képviselõje.

kezében egy fehér lappal. úgymond. Amint szedelõzködünk. megáll egy pillanatra. a család széthullása. A bíróság úgy találta. hogy nem vetíthetõ vissza az új egészségügyi törvény erre a korábbi esetre. ami bekövetkezett. –És? –Géppel volt írva. hogy a gyermek elvesztése. ez az összeg egyáltalán nem tekinthetõ eltúlzottnak. a beteg jogait erõsen korlátozzák. Igenis volt (és valamelyest van) joga beleszólni a betegnek abba. A többit részletesen majd írásban. valamint annak kamatait. hogy mi történik vele. amely pedig kimondja az ember önrendelkezési jogát. szabályos gépelt sorok voltak egymás alatt. lehetetlenülése ne lenne kár. kérdem is. Amint kiérünk. egy-két kézírásos bejegyzéssel. berekeszti a tárgyalást. Az összegrõl: a bíróság úgy látta. kinyomakodunk a tárgyalóterembõl. ezért. rég kész . mit vizslatott. ez így van. akkor hatályos. s nyújtogatja a nyakát. a régi. azt ugyan nem közli. hogy e jogokat lényegesen szûkebbre vonják. hanem az alkotmányból. illetve el nem végzett orvosi tevékenység között. 1972-es egészségügyi törvény sokkal. kézzel írt vagy gépelt papírból olvasta az ítéletet. –Mi? –Semmi értelme nem volt ma ennek az egésznek cirkusznak. de sokkal szélesebb.Ádám György bizony nem is hagyja magát: – Egyetértek alperes jogi képviselõjével abban. valóban helytelen volt az az álláspont. s hogy ez felróható alperesnek. A bíróság úgy ítélte meg. elnapolni akar-e vagy ítéletet hirdetni. Mindössze kiviharzik a tárgyalóterembõl. ne adna tehát alapot kártérítés megítélésére. Hadd tegyem hozzá. –A Megyei Bíróság ítéletet hirdet a Magyar Köztársaság nevében – olvassa a lapról. hogy halasztani. Alperes arra hivatkozik: az orvos maga választja meg a gyógyító eljárást – igen. Tessék leülni! Csak nagyon rövid indokolást tartok – ül le õ is –. látom ám. csakhogy a tudomány adott szabályainak és a jogszabályok elõírásainak keretein belül! A bírónõ ezután. Jó tíz perc múlva jön vissza. hogy fizessen meg felperesnek 15 napon belül 5 millió 30 ezer forintot. Elõre kész volt az ítélet. hogy kétségkívül ok-okozati összefüggés van az anya. valamint az egyik gyermek halála és az elvégzett. El lehet menni. Farkas Márton odaoldalog a bírói pulpitus elé. Az ítélet ellen a felek a kézhezvételtõl számított 15 napon fellebbezéssel élhetnek. Az új egészségügyi törvény elõkészítése során a Magyar Orvosi Kamara elintézte magának. nagyobb jogot adott a betegnek. Jól láttam. Ám hozzá kell tennem. s beterel minket. –Arra voltam kíváncsi. hogy beleszólhasson saját gyógyításába. – A bíróság kötelezi az alperest. és eltûnik a folyosó végén. szerintem e téren nem is az egészségügyi törvénybõl kellene kiindulni. továbbá a perköltséget. hogy dr. mivel meg tetszenek majd kapni írásban.

s nem állítja meg senki az ámokfutását? Utána kell ennek mennem! Meg kell tudnom. osztályvezetõ docens.volt az ítélet! Nyilván most. hogy még azt is megpróbálják kimenteni. Farkas Márton szülész-nõgyógyász. az egyetem elvégzése után került – a professzor papával nem volt különösebb akadálya. igazságügyi orvosszakértõ. hogy rögtön a klinikán. az orvostudomány doktora. aki a klinika Egészségügyi Szervezési Tanszékén volt igazgató professzor. így került Mosonmagyaróvárra – ismét fõorvosnak. Nem is egészen értem: mi folyik itt? Létezhet ez. Dr. Összesen több mint tucat ember haláláért felelõs. akinek – ha igaz – tucatnyi ember halála szárad a lelkén. Kínos volt nekik nagyon az az elõzõ ítélet. legeslegelsõ munkanapján egy vérszegény terhes asszonynak vért kellett be- . hát azt fogok. újabb durva mûhibákat követett el. hiszen ha állandóan elveszítik azokat a mûhibapereket. amelyeknek õ az okozója. a kórház helyett fizetõ biztosító természetesen fölemeli a biztosítási díjat. menjen el a szegedi klinikáról – részint túl sokba van már nekik. Zalányi egykori elsõ fõnöke nem õriz róla túlságosan jó emlékeket. elfelejthetjük azt a kifejezést: fölfelé buktatták). ez ma a bírói függetlenség? * Azt hallom. ahová Zalányi rögtön avatása. s azon belül is a legjobb jövedelmet ígérõ nõgyógyászaton kezdhessen dolgozni. kell-e valamicskét módosítani rajta. Fontos volt ezt szépen rendbe tenniük. ezért innen is kitessékelték. de ez nem maradhat földerítetlen! * Elõször legelsõ „ állomáshelyén” Szegeden próbálok meg Zalányi . Zalányi Sámuelt is. Ott pedig állítólag ismét többször hibázott – ami újabb emberéletekbe került. Farkas Márton dr. nyomába eredni. hogy elmesélje. Ha nyomozni kell érte. hogy valaki büntetlenül végigtarolja az egész országot. ahová már fõorvosnak ment (édes istenem. azt hittük. Az ifjú titán élete elsõ munkahelyén. Jól ismerte Zalányi apját. a szünetben csak a bíróság elnökénél volt bent. kimosdatni. hogy a gyerek halála nem kár. valóban odáig terjed-e az orvostársadalom legrosszabb értelemben vett szolidaritása. amiben azt mondták. A hírek szerint Zalányi Keszthelyen. pedig a terhespatológián volt intézményvezetõhelyettes. mi történt. nem sokkal e két ügy után Zalányi Sámuelt megkérték. idõsebb dr. Ott. részint elõbb-utóbb kínossá is válhat ténykedése. –Te atyaisten.

amikor Kiss Judit vagy Varga Nándor pere zajlott a Csongrád megyei bíróságon. Samu. pofa). nem tehetem – válaszolt Zalányi –. én írtam a Modern szülésvezetés címû egyetemi jegyzetet. jön a nagy faciesû! Nagypofájú volt mindig. . hol a csatornába dobták az ilyen „ tudományos érdekességgel bíró”kórlapokat. Igaz. ami Samu sajátja. jó szakmai felkészültségét hogy nem tudja a gyakorlatba átültetni – sóhajt nagyot Farkas doktor. valószínûleg nem egy tankönyvbõl tanultunk! –Az kétségtelen – feleltem neki –. hogy két magzat is elhalt. mert ha az én tankönyvemet tanultad volna meg. kérlek. hogy volt ilyen nevû beteg! – Amikor korszerûsítették a fûtést. akkor biztos rendesen tudnád a szülészetet! – Nekem ugyanis nem kellett volna egy tankönyvbõl tanulnom vele. És ebbõl rossz gyakorlat származott. megjött a vér.adni. Amikor még volt kazánház. kérlek. –Na. Samu. Ennek több módszere volt. hiszen mindkét perben õ volt a szakértõ. légy szíves! –Tanár úr. amelyekben felületességek. kösd be. Hiszen szerinte az utóbbi években történtek valóban azt bizonyítják: Samu nem lett jó orvos. mert az ügyeletes kolléga a laborban patkány hipofíziskivonással foglalkozott. Szegeden történt –. ahelyett hogy a gyakornoki teendõit látta volna el. mert õ közben eljött onnan. Farkas Márton nyolc olyan – még ott. – Tényleg okos. de Kiss Judit és Varga Nándor mûhibaügyérõl mindent. Úgy is emlegettük gyakran: na. Azokat az ügyeket. És sok más eset is volt. Azokról persze konkrétumokat nem tud. eszével. Zalányi által elkövetett mûhibaesetrõl hallott. majd mindenkinek szóltak: – Azt is felejtsd el. csak azt nem tudom. Ez a mérhetetlen nagy facies (arc. s addig a szülõszobán két magzat méhen belül meghalt. oda vitték le ezeket a kórlapokat. * Dr. Farkas doktor neki szólt: –Samu. magyarán eltussoltak. már lejárt a munkaidõm! – És mutatta a csuklóján az órát: tényleg elmúlt pár perccel négy óra. „ tudományos érdekességként” kezelték. aki utólag beigazolódottnak látja korai jóslatát. Volt olyan éjszaka. amit a kollégák elsimítottak. ez okozza a rossz viselkedését. disznóságok történtek. –Amikor a klinikára kerültem. –Meséljen nekem Zalányi Sámuelrõl! – kérem. –Okos gyerek Samu. hol a Tiszába. az okosságát. s a fõnök. s eltüzelték. más volt a gondolkodásmód. Ilyenkor persze a kórlap is mindig eltûnt. belõled se lesz jó orvos! – jegyezte meg Farkas doktor. nekem azt találta mondani: –Tanár úr. s nem lett belõlük ügy. ami diszharmóniában állt a felkészültségével.

kék tintával az aláírások. Volt az osztályon egy nõvérke. s a szakma bûne. elámult. Abban a két esetben. hanem bûn. Ez év tavaszán az Egészségügyi Fõiskola Szegedi Tagozatán való felvételi kérelmem elintézéséhez dr. Nagyon nehéz kérdés ez: miért nem képes megregulázni magát ez az ember? Mert ez önfegyelem dolga. a két. Rékának. S tulajdonképpen mind-mind ugyanarról szól: a felületességrõl. És azt bizony el tudom képzelni róla. a nyilatkozatot aláíró orvost kell felelõsségre vonni – ezért odaadta nekem mint intézményvezetõ-helyettesnek. mint kellett volna. a slendriánság. a negyedikben pedig a nagyon feltûnõ és durva fejlõdési rendellenesség föl nem ismerése. Ez meg már pofátlanság. Zalányival elszaladt a ló. hogy azt hitte: õ megengedheti magának. Mind a négyben azonos egy elem: a felületesség. hogy ne a valódi nevén szerepeljen. Õ azonban belenézett. … sz. Ami – ha a beteg egészségének rovására megy – már nem hiba. mondjuk. azzal a kéréssel. s végigolvasta. Bizony hozzátartozott az egyéniségéhez. akkor a benne szereplõ docens a vétkes. úgyis megvédik a kollégák. … . Úgy gondolta: ha ez igaz. hanem a keszthelyi Fannika és a mosonmagyaróvári Farkasék esetét is. hogy el kell végezni a császármetszést. nevezzük. Így aztán õ biztos benne: ha valami újabb malõr történik. Mert nemcsak Kiss Judit és Varga Nándor ügyét szakértettem. Vagy elvégezte már halott magzatnál. Mint fõorvoshoz jött hozzám egyik orvos beosztottam. önként. Nos. amit szakértettem. s mutatott egy Nyilatkozat címû papirost. alatt) a következõ nyilatkozatot teszem. maga az eredeti. hogy például komótosan ebédelt vagy vacsorázott. Nos. –Tud mondani más példát Zalányi személyiségének illusztrálására? –Tudok bizony. vele kapcsolatos a történet. X docens segítségét kértem. Ezt . ha pedig nem igaz. itt van.Mindegyik. hogy nem állították meg. mint feltételhez. hogy dobja a kazánba ezt az eredetit is meg az összes másolatot is. –És késõbb? –Úgy látszik – teljesen véletlenül – én követem Zalányi tevékenységét. csak éppen sokkal késõbb tette meg. tehát nem lehet hamisítvány: NYILATKOZAT Alulírott … Réka (született 1961. olykor annyira egyszerû oka volt a mûhibájának. általam szakértett esetben ugyanazt követte el: elméletben tudta. Fegyelmezetlenné vált. szabad akaratomból. azonnali riasztás után – ami kéthárom percen belüli beavatkozás szükségességét jelenti – húsz-negyven perc múlva került elõ. Háromban a fõ ok a késedelem. Nevezett kérésem teljesítését nemi kapcsolat létesítéséhez kötötte. lakik: Szeged. Elmondta: Zalányi Samu nyomta a kezébe ezt. és tett ezt-azt.

X docens pedig nem az emeletrõl vagy a földszintrõl jött a vendégszoba felé – erre a bizonyos légyottra –. –Mire volt ez jó? – kérdem hüledezve Farkas doktort. Szeged. Gyanúmat dr. Zalányi Sámuel dr. szabad akaratomból. mert az egészségem forgott kockán a terhességmegszakítás során. nem akart eltussolni hibákat. ám a nõvérke is aláírta a neve fölött kézzel. aki e Nyilatkozat másik tanúkénti aláírója? –Õ itt van most is. július 1-jétõl õ a szülészeti-nõgyógyászati klinika tanszékvezetõ professzora. Réka Elõttünk: dr. Ilyen találkozóra került sor akaratom ellenére a SZOTE Nõi Klinika úgynevezett vendégszobájában 1980. csak nem sikerült neki.15 és 22 óra között. A fennálló körülmények között kérését nem tudtam megtagadni. Fenti nyilatkozatomat önként. csak saját kezû aláírásuk szerepel – jól olvashatóan. Ezután dr. bekopogjon a vendégszobába. –És ki az a dr. Csakhogy a laborhoz az udvari állatistállóktól vezet egy lift is. Ez a bizonyos vendégszoba a földszinti folyosók keresztezésében van. míg jobbra a laboratórium van. külsõ kényszer hatásától mentesen tettem. Folyó év májusában terhességre gyanakodtam. Sajnos nem így történt. Pál Attila. A találkozót egyébként a mûszak alatt 16 órakor jelölte meg dr. mert X docens azóta is újabb találkozókat kért. Pál Attila Maga a nyilatkozat végig géppel írt. Azt reméltem. X docens. Zalányi a laborban annak kulcslyukára beállította a fényképezõgépét. X docens a terhességmegszakítást 1980. ehhez a szobához balra kell fordulni. hogy a számomra nem kívánatos és csak kényszerítõ körülmények hatására vállalt nemi kapcsolatnak ezzel vége lesz. s várta. hogy terhességem az általam gondoltnál nagyobb. magyarán ki akarták nyírni. s a laborban szállt ki. 1980.én egyértelmûen megtagadtam. –Ez az X docens nagyon szigorú ember volt. s a két doktor aláírása oda sincs gépelve. Ha a földszintrõl jövünk. X docens vizsgálata megerõsítette. s akkor majd õ lefényképezi: látszik . A mûtét elvégzése elõtt megismételte nemi kapcsolat létesítésére vonatkozó ajánlatát. s õk le akarták járatni. ezért a jegyzõkönyvön orvosi indokot jelölt meg. miután aznapi délutános mûszakomat ledolgoztam. Nevezett azt mondta. augusztus 2-án 20. augusztus 3. hogy a docens lejöjjön az osztályról. abban a reményben. hanem az udvaron szállt be a liftbe. június 7-én elvégezte. mivel vérzésem kimaradt. hogy a tanúk a kapcsolat megszakításában segítségemre lesznek. Ráadásul Zalányi ennél többet is próbált.

de úgy tudom. s válasz nélkül elrohant. ám néhány nap múlva visszajött: állandóan vérzik. s nem szerette volna megszülni a gyereket. és sokéves huzavona árán meg is nyerte a pört – kapott pár százezer forintot annak fejében. fényképezõgépére görnyedõ Zalányi háta mögött. nem lett belõle semmi. A labor ajtajára. hogy – az akkori szabályok szerint – az AB-. õ is tévedhet. Kétszer is. Az elõírások – valamint a minimális józan ész – szerint Zalányinak persze még az abortusz elõtt ellenõrzõ vizsgálatot kellett volna végeznie. Azt azonban tudom. nemsokára a docenst távolították el a klinikáról. hiszen az orvos is ember. A két ordenáré hiba oda vezetett. Hát ilyen – ma azt mondanánk: titkosszolgálati – aljas eszközzel próbálta Zalányi kinyírni a kollégáját. hogy felelõsségbiztosítást kellene kötniük. Vizsgálatsorozat következett. – Te mit mûvelsz itt? – kérdezte Samut. Csakhogy a docens a liftbõl kilépve átment a laboron. 1985-ben indított kártérítési pert a szegedi Orvostudományi Egyetem ellen a 25 éves. meg az is. vagyis az abortuszt engedélyezõ bizottsághoz fordult. Ismét megoperálta – s ennek során most a másik oldalán fúrta át szerencsétlen nõ méhnyakát.az is. aki csak összeszedte a fotóapparátot. hogy nem szülhet babát. s a beavatkozás elvégzésére ifjabb Zalányit jelölte ki. Indult is etikai eljárás ellene. bármennyire is történt már egy ilyen: valóban terhes-e a páciens vagy sem. Soha nem lehet gyereke. Történt ugyanis. mivel hajadon létére teherbe esett. a bizottság nagy kegyesen kiadta az engedélyt. A hölgyet hazaengedték a klinikáról. Õ ezt nem tette meg. Még egy ügy elõkerül Zalányi szegedi idõszakából. szintén szegedi fodrász és kozmetikus hölgy. mert Zalányi kissé mellényúlt. Elvégezte az abortuszt. s Zalányi háta mögött ért annak ajtajához. hogy egy-egy orvos durva szakmai szabályszegésének . Ekkor vetõdött föl elõször komolyan a szegedi professzori kar fejében a gondolat – s utasították is jogtanácsosukat. * Egyesek szerint ha valamit nagyon akar az ember. Az elvégzett vizsgálat igazolta terhességét. ki nyit ajtót. A fodrásznõ beperelte a szegedi klinikát. intézze ezt el –. az elõbb-utóbb teljesül. nem Zalányit. amely egyértelmûen kimutatta: az operatõr Zalányi Sámuel a beavatkozás során átlukasztotta a méhnyakat. A jogtanácsos ellenkezett: szerinte helytelen. fõnökét. hogy végül újabb mûtéttel a petefészkét és a méhét el kellett távolítani – 25 évesen. ki megy be. ha állami pénzen a klinika fizet azért.

egyszer ügyeletes volt. aki ma ügyvédként képvisel mûhibaperekben kórházakat és biztosítókat. be a kettes bokszba. és a betegeken torolta meg. – Kössön az orvos felelõsségbiztosítást! – javasolta. * Találok még hiteles tanút Zalányi szegedi korszakából. ha éppen hat asszony szült. Kivéve persze azokat. nagyon szenvedett. minek kellett Magának ez a gyerek? – Még nõgyógyászkollégája feleségének is a sorozatos vetélései miatt azt mondta: – Hát Maga nem képes kihordani egy gyereket? . mert mindegyiknél a maszek orvosa tüsténkedett. míg a kollégái sorra szültek. Furcsa rend volt ott. Iszonyatos stílusban beszélt a betegekkel. és szó szerint ezt üvöltötte a szülõágyon fekvõ nõnek: – Aranyoskám. akik elõre fizettek. hogy Zalányi nem tudott tõle aludni. az ügyeletes orvosnak semmi dolga nem akadt. Emlékszem. és késõ este – az orvosi szobával azonos folyosón lévõ szülõszobán – az egyik vajúdó nõ. annyit volt részeg. egészen 89-ig. 28-30 éves lehetett. Az egyik nõgyógyász megállás nélkül vedelt. A hat férõhelyes szülõszobán. 1978 januárjától 80 végéig dolgozott szülésznõként a szegedi nõgyógyászati klinikán. mi mindent néznek el neki. sem per. majd mûtõsnõként ugyanezen klinika sebészetén. akkor ordított volna. amikor megismertem ott. illetve akikkel megvolt az egyezség. abból szinte kivétel nélkül mindig pontosan hat volt zsebbe fizetõs magánbeteg. A másik építõtábori orvosként megerõszakolt egy középiskolás lányt. Pedig az esetek megtörténtek. Hiszen õ is hallotta a pletykákat. Ezt persze rosszul tûrte. milyen ritkán lenne erre szükség. Zalányinak számos további mûhibáját sikerült eltussolni. Nincsenek túl jó emlékei róla: –Néhányan rettenetesen kilógtak ott a sorból. Annyira. például arról. bár tisztában volt vele. Kirohant a szobájából. Martini Jenõvel dolgozott együtt. hogy mennyit fognak fizetni. hogy már nem lehetett védeni tovább a mûhibaügyeit. hogy ügyeletesként tétlenül téblábolta végig az éjszakát. aztán szívsebészetén. hogy szinte egyáltalán nem voltak magánpáciensei. és tátott szájjal bámultam – még a professzor papa ismeretében is –. szegény. nem a tisztességesen dolgozó orvosokhoz. Susánszky Ildikó szülésznõképzõ iskolát végzett. hanem dr. Így aztán gyakran fordult elõ. hangosan kiabált. Ottléte alatt nemcsak például azzal a dr. Zalányi Sámuellel is. fegyelmivel kellett eltávolítani. amikor a picsáját odatartotta! – Máskor a nála szülõ asszonnyal is így beszélt: – Mit hisztériázik. a vajúdó nõkkel is. sem balhé nem lett a dologból. Csakhogy Zalányinak már olyan híre volt.következményeit ne maga az orvos viselje. Zalányi Sámuel inkább ezekhez állt közel.

Azt állította. ahol a kórlapokba írunk be mindent. ám utánam szaladt a kisnõvér: jöjjek. ám nem volt mibe. hol találta meg a doktor úr a szívhangot. . A méhen belül régen elhalt magzat volt. Nézem újra a kórlapot: szépen végigírva benne a normál menet: tágul rendben. aki két hétig nem vette észre. Nemcsak õ nem volt ott. fejtettem. a gyerek feje jött. Kérdeztem az asszonyt. Fölemeltem a kórlapot. Nemsokára végeztem a többi helyen. jól ismerte Zalányit: elõre megírt mindent. Letakartam a gyereket. Mi ez. szóljon az ügyeletes Zalányinak. átmentem õhozzá. hogy nem él a babája. hanem a körzeti szülészorvos. Végül nekem kellett közölnöm szegény nõvel.Minek akar az ilyen teherbe esni? – Az idõsebb szülõ nõket számos alkalommal lenagymamázta. Nekem három másik szülésnél kellett segédkeznem. De nem találtam. mert lába kelt a betétlapnak. amit hamisított. ám az kérdés volt: ki miért. Azt felelte. Az asszony a hatos ágyra került. hívja Zalányit – ám õ nem jött. elláttam az anyát. mert ennél az asszonynál tolófájások jönnek. de rettenetes nyúlós állapotban. hogy halott magzat született. hogy nagyon puha valami. vizsgálja meg. beszéljen õ szegény asszonnyal. amikor nekem lett kellemetlenségem az õ disznósága miatt. elolvastam Zalányi bejegyzését: „Köldök alatt baloldalt két haránttól jó szívhangok. megsemmisítette. Nem szóltam semmit. Amint tágítottam. etikai eljárás indult. keresgéltem tovább. Kutattam följebb. én hallgattam meg a szívhangot. nem a klinika tehetett. hátha azzal foglalkozik. hogy halott magzat született. a bal oldalon. de a kórlap betétlapja sem. hogy nem tudtam beírni semmit. Aztán volt olyan eset. Kimentem abba a terembe. és indultam Zalányiért. a baba feneke jön elöl? Hát. kértem a kisnõvért. Botrány lett az ügybõl. Elküldtem az asszisztensnõt. Újra hívattam Zalányit. mert valóban végsõ tolófájások érkeztek. Zalányi pedig az etikai eljárás során megpróbált mindent rám kenni. már kétujjnyi. Arról. Eltûnt az orvos is. lejjebb. Zalányi ekkor érkezett meg. ahol már szültek. és hihetetlenül arrogáns hangon számon kérte rajtuk. Bejött az asszony szülni. az õ korukban már mi a fenének akarnak gyereket. hogy tudjon nyugodtan aludni. de egyre ijedtebben.” Kerestem a baba szívhangját – nem találtam a jelzett helyen. vegye föl a kórlapját. aki ismét nem érkezett meg. aztán mivel változott a helyzet. a halott baba iszonyatos feje éppen akkor bújt ki. érzem ám. Zalányi éjszakai ügyelete alatt. nem is kereste. Pedig nekem is bele kellett volna jegyeznem. és azonnal távozott. nem. ahol a monitoros szülések zajlanak. hogy már nincsenek magzati szívhangok. Reggel azonban természetesen jelentettem a fõmadámnak. jó szívhang. már három. perem van és így tovább. Kénytelen voltam egyedül segíteni. Zalányi elsápadt. Õ azonnal értette a dolgot. miként nem észlelte ezt. a kórlap betétlapja is. Közben át kellett mennem másik boxba. a jobbon – sehol semmi.

mert Zalányi perforálta. valamint hogy Fidesz-színekben indult (és veszített) a 98-as parlamenti választásokon. szerteszéjjel trancsírozta õket. Miközben õ abortuszoknál számtalanszor nemcsak perforálta a méhet. a két párt pedig momentán koalícióban van. miként viszonyul a kollégáihoz. és fiatal lányoknak az egész méhét ki kell pakolni. Újra és újra nem végezte el a császármetszést idõben. hogy hamisított. Tudni kell. és nem találta a Szokol rádióját. Elõször húzódozik ugyan: õ a Független Kisgazdapárt megyei alelnöke.és nem jelentettem neki. Madocsa község háziorvosát is. Többször nem vette észre. hogy nem találom azt. így bebizonyosodott. már régen kirúgták volna mindenhonnan. hogy én teljesen vétlen voltam. Nos. nemegyszer halálos véggel. Kihívta rám a rendõrséget. hogy õt éppen azért hívtuk oda. Farfekvéses baba halt meg a kezei között azért. eltüntetett. Mindenkit nullának tartott maga körül. mert nem tudta idõben beadni az oxytocint. Fogós mûtétjeinél többször darabokban szedett ki babát az anyából. Zalányiról pedig köztudottak jó fideszes kapcsolatai. a tévedhetetlen Zalányi Sámuel. egyszer kereste. amúgy is elõírták nekik. Beidézték. Zalányi dolgairól pedig ezek után nem esett szó. amikor kellett volna. A nõvérek. s rosszul indította a szülést. Sem arról. tagadta. mondván: én elloptam a rádióját. hogy hozta a jázmin. az orvosok szinte kivétel nélkül iszonyattal és utálattal nézték tevékenységét – csak éppen senki nem tett ellene semmit. sem arról. Mindig úgy viselkedett. és végezze el a szükséges vizsgálatokat. Orvoskollégái gyakran emlegették: ha õk – akiknek nincs professzor papájuk. de a belét kihúzta jó néhány nõnek. Kaptam adalékot abból is. Mindenesetre a helyzete egyre tarthatatlanabb volt a klinikán. Szigeti Andrást. valamint a Szokol rádióját. õ ügyeletbe mindig úgy érkezett. rengetegszer az utolsó utáni pillanatban kegyeskedett megjelenni. aki maga az Isten. meghallgatták az összes orvost és nõvért.és rozmaringteáit. A klinikán rutinnak számított. mint a nagy. Persze: vagy nem. amit Zalányi. vegye föl az asszonyt. akkor õ talán igen. nincsenek jó politikai kapcsolataik – csak a huszadát követnék el annak. csak nagyon-nagyon megkésve. akik Szegeden közelrõl ismerték Zalányit. megtalálom dr. és a méh megfojtotta a gyereket. amelyek közül éppen a magzati szívhangé a legfontosabb. hogy ha én nem voltam hibás. * Amint keresek orvosokat. Az általa vezetett szüléseknél rendszeresen nem volt jelen. hogy ha nyilatkozni . amibõl méhen belüli fertõzések történtek. a megkérdõjelezhetetlen. hogy farfekvéses a gyerek. hogy Zalányi küretjei után azonnal a mûtõbe kell menni.

Könnyen mártírt csinál magából. hogy Samu éppen ezt a szakmát választotta. Õ hozzá jött be másnap ez a kislány. de az sem volt igaz. Persze hallottam a mindenféle ügyeirõl. Elméletileg jól felkészült. mondjon el neki mindent õszintén. Godó György professzor. egybõl elrohan a Kövér Lacihoz. lehet. De ez pletyka volt. úgy voltak együtt mindig. aztán arra alkohollal itatták. Nem szívesen mondanék róla negatívumokat. a kecskeméti kórház osztályvezetõ fõorvosa. amíg õ aláírta ezt a szerencsétlen nyilatkozatot. De az tény. majd õ jól fenéken billenti a két orvos fiút. annyit azért elmesél: erre a kisnõvérügyre jól emlékszik. szó nem volt zsarolásról. sírva-zokogva: õ igenis szereti X docenst. s aztán ezek az összetartó fiúk megvédik. Õ – amint ismerteti velem e kórház rendjét. Úgy leitatták. hogy õ is akarta. a lábára nem tudott állni. Szigeti doktor azt tanácsolta a kisnõvérnek: menjen be a docens úrhoz. például a minden szülésre . a székesfehérvári Szent György Kórház szülész fõorvosával – szintén Zalányi egykori szegedi kollégájával – még kevesebbre jutok: –A szüleink szomszéd házban laktak. Tudja. addig-addig. szokásait. * Egészen másképp reagál dr. nem igaz. hogy a lány öngyilkos akart lenni. Emlékszik: az a hír is járta akkor. amekkorát már nem indokol a tudása. hiszen õ találta ki. * Dr. s ettõl rosszul lett. hogy ha megszorul. okos gyerek a Samu. Apró Györggyel. és rendet tesz közöttük. és akármilyen segítséget kér. Már csak azért sem bántanám. mert jókat mulattak rajta. amibõl egyetlen szó nem volt igaz. mekkora hazugság.akarnak bármirõl. Zalányiék altatót adtak be neki. megyei szülész-nõgyógyász szakfõorvos. de az bizony igaz: akkora az önbizalma. és talán nem is várható el tõlem. Amely papírról legfõképpen Zalányi tudta. de ne haragudjon. Magánemberként mégis kevés kapcsolatom volt vele. s talán én is hozzájárultam. Úgyhogy ennél többet nem is fecseghetek. nem akarok beszélni ezekrõl. Ám amint tereferélünk telefonon. nekem van egy elvem: kollégáról véleményt mondani borzasztó nagy felelõsség. mert az olyan. elõtte egyeztetniük kell az országos vezetéssel. éppen hogy Zalányi Sámuel ígérgetett és fenyegetõzött neki mindenfélével. És annyit még hozzátesz Szigeti doktor: –Nekem személy szerint jó kapcsolatom volt Samuval.

Szerinte nem az volt várható. Hiszen hallott a legalább nyolc szegedi eltussolt mûhibájáról is. Ez pedig – ebben a nagyon nagy önmérsékletet és a helyzet tiszteletét parancsoló szakmában. jó képességû. Amint most ön mondja. amit nem lett volna szabad engedni. széles mûveltségû. mintha ott sem lenne. aközben az úristen is telefonálhatott. Igen. amely Zalányi és Pál Attila körül zajlott X docens és a nõvérke dolgában. kitûnõ tanulmányi eredményû fiatalnak ismerték meg. –Érdekes lenne arra hivatott szakembernek kielemezni. az azon is múlik. hogy egy-két ilyen eset után elbizonytalanodhatott. õ addig föl nem kelt az asztaltól. –Ez viszont fölveti mások. túlzott önbizalmú ember volt. Hiszen számosan azt mesélik. hogy mitõl. például aki többször hibázik. elvégre ezek közszájon forogtak. Tehát vagy nem eléggé hatékonyak voltak fölötte az említett kontrollmechanizmusok. valóban úgy tûnik. akkor bajok lehetnek belõle. már annak idején is a vállalkozó kedve kissé mintha meghaladta volna a képzettségét és a korából adódó lehetõségét. potenciálisan volt ilyen veszély benne. hogy illetlent kérdezek! Tudott ön arról a botrányról. tényleg túlságosan magabiztos. hogy mi a helyzet odabent a szülõszobán. akkor azonnal félretolják a hibát elkövetõt. hogy a legjobb szándék mellett is újra és újra hibázott. a nõvérrel aláíratott kamu rágalmazó nyilatkozat körül? . ha például õ hazament ebédelni. Godó doktor Szegeden sok éven át volt távoli kollégája Zalányinak. –Senki nem a képességeit vonta kétségbe azóta sem. mert görcsössé vált. hogy elvégezte õ a szükséges császármetszést a normál szülés helyett – csak éppen egy-kéthárom órával késõbb. Még inkább becsülöm õt. Ha azonnali kontroll van a fejük fölött. és olyan lelki állapot alakult ki benne. akinek nem elégedett a munkájával. amelyben az égadta világon mindenrõl kérik a véleményüket – tiszteletre méltó vezetõként mutatkozik be. Jól emlékszik a kezdõ Zalányira. El tudom képzelni. mint kellett volna. Igen. Csupán a hozzáállását. Típuseset volt nála. hogy mi van rájuk bízva. a fõnökei felelõsségét is! Hogy az orvoskollégák hányszor és mekkorát tudnak hibázni. hogy ha ez a fajta alkati hiba nem kellõ kontroll alatt mûködik. aki professzor papájával a háta mögött sikeresen indult a szegedi klinikán. amint arról is beszámol: õ bizony kíméletlenül megválik valamennyi olyan orvosától. –Bocsánat. sõt nõvérétõl is. miként vált ez a jó képességû ember az átlagot messze meghaladó számú problémás eset fõszereplõjévé – véli a professzor. ami bekövetkezett.érkezõ nõ kezébe adott levelet. mint a szülészet-nõgyógyászat – veszélyforrás. amíg szép komótosan el nem költötte mind a három fogást. vagy akkora szakmai játéktérhez. olyan magas vezetõi beosztáshoz jutott.

–És még egyet. abban pedig. amikor például Poczkodi Sándor. Az orvostársadalom ma saját romlásához vezetõ mechanizmusokat tart életben. Én akkor már nem voltam ott. többen mesélték ezt a szomorú történetet is meg Samu egyéb dolgait is. hogy ezek után kinek megy fölfelé a csillaga s kié le. Az érintett docensnek nem volt ennyire vicces a dolog. Kétségkívül fölvetve annak kérdését is. NagyBritanniában dolgoztam. mi mindent vitt véghez eddig Zalányi és – legyünk õszinték! – még az a néhány másik Zalányi szerte az országban. Ma a Magyar Orvosi Kamara és annak Etikai Bizottságai. kutatóorvosnak. –Ebben a megközelítésben sok igazság van. És az már a magyar valóság. valamint szabad-e ekkora marhaságokat nyilatkoznia? Hiszen õk hajszálpontosan tisztában vannak azzal. nem kéne-e olykor újságot olvasnia. és mindenütt halottak maradjanak utána! – Márpedig ahová Zalányi eljut. ott nem csupán dr. Nem lett volna szabad idáig eljutni. pozícióba kerülési esélyeket. gyanítom. mert nemcsak a publikumnak. engem teljesen hidegen . kevesebb lesz a köszönet. Tisztesség ne essék. és elköveti a maga jól megszokott mûhibáit. milyen módon lehet a mai magyar orvostársadalomban megteremteni az elõrejutási. hogy egy-két Zalányi végigtarolja az ország összes nagy kórházát. bárminek. Zalányi Sámuelt fogják eztán emlegetni – hanem a szülészeket általában és az orvosokat általában! Következésképpen. álljunk meg. hogy mi történt Szegeden. ez így nem mehet tovább! Ez mindannyiunkra életveszélyes! Talán csak nem engedhetjük meg magunknak. Zalányi nekem azért fontos. vagy letekerjük ezt-azt az alkatrészedet. az Egészségügyi Tudományos Tanács. Ám eddig senki nem volt hajlandó vállalni a felelõsséget. Tényleg nem lehet elkapni ezeket az embereket. ám amikor hazajöttem. de nem klinikus orvosnak. a kamara országos etikai bizottságának elnöke tévényilvánosság elõtt azt feleli nekem erre: – Nekünk nincs hivatalos tudomásunk arról. hiszen végül neki kellett elmenni a klinikáról. Keszthelyen vagy Mosonmagyaróváron! – akkor önök miért nem kérdezik meg tõle. –Persze hogy nem. hogy azt mondja: – Kérem szépen. az Egészségügyi Minisztérium a Zalányi-típusú jelenségeknél önmaga nem képes eljutni oda. –Valamint senki nem hajlandó foglalkozni a kérdéssel. de az orvostársadalomnak is szeretném az õ személyén keresztül bebizonyítani a lényeget. és kirámolunk a szakmából? Mert ha ezt az orvostársadalom maga valóban nem képes elintézni – elõbb-utóbb kívülrõl fogják rendbe hozni a dolgot. A magyar szülésztársadalom évekig a kulcslyukos sztorin röhögött.–Errõl mindenki tudott a klinikán. és azt mondani nekik: – Kispajtás. –És ez messze nem csak Zalányi személyének kérdése. vagy elmész orvoslátogatónak.

megpályázta azt is. Ha ugyanez az ember más szisztémában mûködik. jó. ott vigyázz. Ott. amelyen egészen közeliben élõben látja – zárt láncon át az öt emelettel följebb lévõ mûtõbõl – az éppen zajló mûtétet. tisztátalansága terén. a vezetõi hatalom. hiszen meg volt róla gyõzõdve: kijár már neki a sarzsi. a gép elkezd visongatni – mivel a szoftveresektõl ezt kérték –. még egy kicsit. s szól. A Szakmai Kollégium kibújt a döntés alól: mind az ötüket . igen. szerteszéjjel rúgják a fenekét. hogy bekövetkezzék mindaz. hogy Zalányit engedték idáig eljutni. bezárhatod! – Így is lehet. csupán az orvosok állapítják meg a referálásom: – Te. ha nem mintaértékû lenne az õ története az orvostársadalom belsõ mechanizmusainak lehetetlensége. oké. Bekapcsolja tévékészülékét. amelyek engedik ezt. ezt elszúrtad. mire gondol mûtét közben. módot teremtve a benne egyébként meglévõ értékeknek a kibontakozására. mivel ott orvosi mûhibánál nagyobb bûnnek számít a mûhiba eltussolásának legapróbb kísérlete is. amelynek a végén Johnnyról szinte azt is tudják. át ne vágd. rögtön beindította összes kapcsolatát. s õ instrukciókat ad: – Ezt nézzétek meg különösen alaposan. –Azt mondom önnek. igen. és helyes pályára állítják. Engem is az zavar a legjobban. Petefészekcisztát operálnak. nincsenek újságcikkek. rendben. És amikor ugyanannak az orvosnak bekerül a harmadik „ elszúrása” a számítógépbe. és olyan vizsgálat következik. S búcsúzóul Godó professzor úr – tényleg véletlenül – bemutatót tart saját kontrollmechanizmusából. ha nincs per. És bûne azon mechanizmusoknak. Mert ott ha a fõorvos nem küldi be azonnal az adatbázisba a történteket. elképzelhetõ. Ahol az országban fölszabadult fõorvosi hely. hogy megakassza ezt az ámokfutást. Az õ vesszõfutása mások bûne is. szép volt. pungáljátok meg. ez a szelekciós mechanizmus. öregem! – akkor ez még aznap bekerül az orvosi kamara központi számítógépének adatbázisába.hagyna Zalányi Sámuel. a mûtõbõl konzultációt kérnek tõle. így rendben. mehet tovább. Johnny. hogy még idõben elfojtják benne ezeket a jelenségeket. Ám rajta kívül még négyen adtak be pályázatot. s az elmúlt sok-sok évben senki nem vette a fáradságot. –Biztosan ön is ismeri például az amerikai szisztémát. jó. A rendszer adta a lehetõséget. Bejön a titkárnõje. jó lesz. magyar válfaja: a kontraszelekciós mechanizmus. * Égett hát Zalányi lába alatt a talaj Szegeden. Létezik ennek egy másik. Amint sok más hely után Sopronban éppen megürült a szülészet-nõgyógyászat osztályvezetõ fõorvosi széke. –Így van. ami történt. nincs reklamáció.

kezdetben rém bizonytalanul viselkedett – úgy festett. –Ugyan miért? – kérdezek rá vissza. vagy a szülõszobán. Beindította a lombikbébiprogramot. vagyis sokkal nagyobb hatalommal. s szegénynek egyik sem jött be – segítsünk már neki! És addig-addig ügyeskedtek. hol van az asszony. igen. Fél óra múlva megérkeztek a mentõsök. –Miért jöttek a mentõsök? – kérdezte Zalányi. és véletlenül engem kérdeztek. az ilyen típusú mûtéteket a negyediken szokták végezni. Másik esetben egy 42 éves asszonyt Zalányi meg akart operálni miómával. fõorvos úr. hol is van. –Semmit nem foglalkozott az osztályával. –A 28 hetes terhesért. mert megérkeztek a mentõsök. Soha egyetlen határozott mondata nem volt. Mondok példákat. s amint õ maga fogalmaz: nemigen vette emberszámba. akinek fájásai vannak! Hol van? A másodikon vagy a szülõszobán? –A beteg… a beteg… melyik is az a beteg? –Fõorvos úr.alkalmasnak mondta ki. hol van a kismama. majd mentõt hívatott hozzá. aki addigra már megismerte Zalányit. Azt mesélik többen is. amíg benyomták Keszthelyre. hogy vigyék át Zalaegerszegre. Mentõ hozott be 28-29 hetes terhes asszonyt: fájásai vannak. aki ismét föl-alá bandukolt a folyosón. Odaszaladtam Zalányihoz. mert koraszülés várható. hol is van a szülõszoba. s õ a csecsemõs nõvértõl kérdezte: – Most én jó helyen járok? –Az ilyen betegek a második emeleten fekszenek. Fõorvos létére a gyerekágyas osztályon egyetlenegyszer nem vizitelt. melyik beteggel mi van. Bejött szülni. amint szokott. A nõvérek. de senki nem esett teherbe a kezelése hatására. amint ott nyugdíjba küldték az elõzõ osztályvezetõ fõorvost. Egy vasárnap délután mint készenlétes orvost berendelték elvetélt asszonyon elvégezni a szükséges küretet. akinél koraszülés várható! –Ja. olykor százezrekért adta a patikában 32 forintért kapható pirulát. Szegedrõl tehát Zalányi 96 augusztusában Keszthelyre került – osztályvezetõ fõorvosnak. amikor fél év után is ugyanilyen bizonytalanul bóklászott a kórházban. Zalányi nem volt . aki céltalanul sétálgatott a folyosón. mindjárt megvizsgálom – felelte Zalányi. Ám a kollégiumi tagoknak lelkiismeret-furdalásuk volt: ez a Zalányi már mindenhová pályázott. fogalma nem volt róla. úgyhogy a lehetõ legrosszabb helyen jár! – felelte a nõvérke. Több hónap elteltével sem tudta néha. ám késõbb már furcsállva nézték. – Jó. asszisztensek ezt eleinte még érthetõnek vélték. most pedig éppen a harmadikon vagyunk. több tízezerért. mint akinek fogalma nincs róla. s kérdeztem. hát nem is tudom… vagy a másodikon van. Szóltam Zalányinak. ám õ idõközben teherbe esett.

szûk volt a szülõcsatornája. Már voltak fájásai. – Na.hajlandó megcsászározni. ne írjam le a nevét). hogy Zalányi mûtétje után szétnyílt a hasukon a seb. s még nem töltötte be terhessége 36. hogy rosszul érzi magát. és tette rendbe a dolgát annak. A vajúdóba vitték. nem is akármilyenek. infúziót – mindhiába. Ám nem indultak meg a fájásai. lezuhant a vérnyomása. illetve magzat méhen belüli elhalása történt. vagyis idõnek elõtte indult meg a szülés. ne Zalányi. Eltelt negyedóra. az asszony nagyon rosszul érzi magát! – Zalányi odaállt az anyaágya mellé. valamikor délután négy körül. Az ügyeletes orvos szólt Zalányinak. Szintén az õ betege volt. tolófájdalmai is. kész. nyugtatta. június 12-én délelõtt fél tízkor érkezett harmadik gyerekét megszülni a keszthelyi kórházba a közeli kis faluból a 35 éves asszony (aki azt kéri tõlem. 1997 januárjában – az õ fõorvosi idõszakában – a terhespatológián gyors egymásutánban négy halvaszületés. szenvedett alaposan. Így szegény több mint húsz órát szenvedett a szülõszobán. fél. és persze hogy vérzik. a teljes kimerültség határán. hogy két kézzel õ maga tartotta össze a hasát. mint aki egészen kivérzett. s könyörgött. miután a fõorvos úr kivette a kapcsokat és varratokat. amely esetben egyúttal a miómáját is ki lehetett volna venni. Aztán az ügyeletes orvos rendelt transzfúziót. Kéthárom nap múlva elkezdett erõsen vérezni. biztatta. hogy engedélyezze ezt. egy óra. majd délben át a szülõszobára. Se meg nem vizsgálta. öt – s nem történt semmi. aki Zalányi fizetõ betege volt. tusolás közben leejtette a földre a szappant. kettõ. három óra. Csakhogy nem tágult ki kellõen. Injekciót kapott. egész év alatt összesen soha nem volt négy halvaszülés. mert elment a magzatvize. hiszen miómája van! – És kiment. és közölte vele: – Elhiszem. Mielõtt Zalányi Keszthelyre érkezett. se el nem látta – elment. Mentõ hozta. nem éppen most kellett volna szülnie. csak meg kell várnunk Zalányi fõorvos urat. lehajolt érte – és abban a pillanatban szétnyílt a hasa. miután a császármetszéses szülést követõ hetedik napon Zalányi kiszedte a varratait. drága. akinek a betege volt. jó. * 1997. stoppolja be valaki más. Úgy jött a kezelõbe. –Doktor úr. aki. akkor nemsokára megcsászározzuk! – közölte orvosa –. hetét. Fogadott orvosa – aki már a terhesség eleje óta mondogatta: valószínûleg császármetszésre lesz szükség – többször is odajött hozzá. négy. akinél szült: – Fõorvos úr. mert elmúlt negyvenéves. miért nem császároznak már meg? – nyögdécselt szegény. talán megszüli a gyereket. Ám lehajlás nélkül is többekkel elõfordult. .

–Na. próbálkozzon. de a baba szemernyit sem jött elõre. hiábavalóan. saját felelõsségére átviteti magát Egerszegre. már jött a másik – gyerek meg sehol. A kisfiú megmaradt – de ez nem Zalányin múlott. vagy amit én csináltam? –Én ide. mindnek el fogom mondani: messzire kerüljék el a keszthelyi kórházat. És akit ismerek terhes asszonyt. ahol Maga hagyja fölöslegesen szenvedni az ember lányát! * 1997 augusztusában következett a zalakoppányi Tóthné Rajki Andrea . szétszakad belülrõl. s mindvégig pontosan érezte – mégiscsak a harmadik szülése volt már –. a gyerek nem akar kijönni. Zalányi fõorvos délután fél hatkor kegyeskedett elõször a szülõszobán megjelenni.–Zalányi fõorvos úr nem engedi – felelt orvosa. Végsõ kétségbeesésében azt mondta a szülésznõnek: ha hatig nem történik semmi. A csecsemõs nõvér egy lyukas fityinget nem adott volna az újszülött életéért. Az egyik tolófájása még el sem múlt. hogy semmi értelme a szenvedésnek. kiszakadnak a belei. ahol azonban nevetve fogadták: –Pöcse van annak a kislánynak. nem neki lett igaza. apuka! Kisfiúból van az! Ne a fõorvos urat kérdezze! Másnap a vizitnél Zalányi azt kérdezte az asszonytól: –Na. Néha mintha azt is hallotta volna. hogy fiú! – értetlenkedett a friss apuka. Hatodik órája kínlódott. ahogy csak bírt. nem haladnak semmit. a császár. Nyomott is szegény. s legelõbb elkábíttatta az asszonyt. miközben érezte. –Hát ha mondom. fiú-e vagy lány. a lábamat többé be nem teszem. melyik volt jobb. Az asszony már azt sem tudta. Kibírhatatlanul fájt mindene. A férj este hat körül ért be a kórházba. –Kislányom? Az ultrahangon pár hete azt mondták: látják. mert ez már emberkínzás. Próbálta õt tágítani. Úgy érezte. – Menjen csak. egészséges kislánya született! – kedveskedett a fõorvos. hogy értelmetlenül. hogy életben maradt. nyomjon erõsen. A folyosón Zalányi Sámuellel találkozott: –Gratulálok. És fogóval kiszedte belõle a babát. a baba is hatalmasakat roppan. hál’ isten. nézze meg! –Láthatom a kislányomat? – rohant le az újszülöttrészlegre a kispapa. majd én! – gõgösködött Zalányi. amit vele mûvelnek. kérte. hogy kislány! – erõsködött Zalányi. – Nem tehetünk mást. csak amit a fõorvos úr engedélyez – szólt a válasz. fõorvos úr. Akit újra kellett éleszteni – kész csoda.

14-én kétszer is rossz. A leletekre ennyit írtak: gy. Tovább telt-múlt az idõ. hogy könnyebb legyen. a szülõágy lábánál. ha ezt érzem. s a zalaszentgróti szakrendelésrõl átküldték a keszthelyi terhespatológiára. rossz. 97. kértem. mert a biztonság kedvéért végig a terhessége alatt két orvoshoz is járt. milyen nevû gyógyszert. és kiszippantotta a gyereket. nem tudom. Zalányi álldogált velem szemben. Andrea ismerte már Zalányit. ultrahang. és tegyék bele az infúzióba. melyik betû mit jelöl. nem tudja. hogy végre világra hozhassa elsõ gyermekét. mert elfogyott. de nekem még annak elõtte segít mindenben. Legalábbis Zalányi nem tudta. 17-én gyenge. A szülésznõ meg akarta emelni a lábam. nem tett semmit. Ennek ellenére beletette az infúzióba. a helyihez és Zalányihoz. hoznak helyette másikat. Rám kapcsolták a gépet. magamban. Már rettenetesen fájt az oldalam. Zalányi fõorvos úrhoz. levette az ampullát. Õ k azonban azt felelték. minden rendben van. Zalányi utasította a nõvéreket. és csak nézte: történik-e valami. hozzanak. Andrea babájának NST-je már augusztus 12-én is rossz volt. úgyhogy föltesz a hüvelybe ampullát. végre jó volt a baba szívhangja is. hétben azonban borzasztóan fölment a vérnyomása. s határtalan boldogság töltötte el az egész családot. Zalányi vette föl. – ami azt jelenti: gyenge. Hol bejött. Az ezután történeteket Andrea így meséli: –Zalányi fõorvos úr közölte. sok-sok órán át. szeptember 2-ára írták ki szülésre. Ám Zalányi azt mondta. rossz. semmit nem láttam.tragédiája. hagytak ott feküdni. azt õ nem ismeri. r. rossz NSTeredmény – de nem tett semmit. igaz. Csak neki nem árulták el. 18-án rossz – tanúsítják a leletek. nem érünk rá ilyesmikkel foglalkozni. hadd forduljak oldalra. hol kiment. amikor 96-ban teherbe esett. amely megindítja a fájásokat. de egyszer csak azt . Másnap reggel hét óra felé fölmentünk a vizsgálóba. maradjon csak hanyatt fekve! – mondta Zalányi. aztán hozta a vákuumkészüléket. Õ azt hitte. 13-án jó. Az NST a magzat szívhangját mutatja. miként kell használni. utóbbinak minden egyes vizitért fizetnie kellett. Csukott szemmel feküdtem. Este kilenc körül fölment a vérnyomásom 190/110-re. –Tóthné. Ám délután a gyerek szívhangja megint egyre rosszabb és rosszabb lett – nem tudni. majd õ saját maga! – Ám a baba csak nem jött. nincs az a szer. õ majd elmegy szabadságra. rossznak találták a magzati szívhangokat is. A kismamának azonban senki nem szólt egy szót sem. bekötöttek valami infúziót – és kész. A 36.. akkor jön már a baba. de Zalányi nem engedte: – Nem kell. aztán szóltam a nõvérnek: – Kakilnom kell! – Õ megnyugtatott: az jó. Andrea hat éven át mindent elkövetett. és azt mondta: – Irány a szülõszoba! – és ott azonnal burkot repesztett. két héten át vizsgálgatta. mitõl.

A csecsemõs nõvér megfürdette a halott gyereket. Hallgatott és . majd annyit lehetett hallani: a gyerekorvosnõ hívja telefonon Zalaegerszeget: azonnal küldjenek rohammentõt. hogy tizenötödik órája próbál szegény megszületni. Zalányi közölte Andreával: – Nem megy. A nõvérek késõbb azt hallották. injekciózták – de hiába. amikor onnan is menni kényszerült. Menyhárt igazgató-fõorvos két nappal késõbb megkérdezte Tóthné Rajki Andreát: akar-e pert indítani a kórház ellen Zalányi miatt. Egy icipici szappandarabcsonk volt csupán az újszülöttfürdetõ helyen. és Tóthné Rajki Andrea még mindig ott volt – reggel hét óta. . az anyagi csõd szélén a keszthelyi kórház. magzatvíz lemosása után a szemétbe dobott. fogalmam nem volt róla. s annak megérkezésekor úgy döntött: vákuumos szülés lesz – nem azért. Meg mert szerinte a fogós szülés elavult módszer – bár Keszthelyen Zalányi elõtt is. nem marad meg a baba. addig õk próbálják újraéleszteni az újszülöttet. s lépéseket tett annak érdekében. ráadásul a kismamába egész nap ment az infúzió. Zalányi ekkor hívatta vele az ügyeletes orvost. Nem is sokáig maradt Zalányi Keszthelyen beosztott orvosként. bármennyire is nem volt rá szüksége szegénykének.hallottam: hörög a baba. Keszthelyen az a hír terjedt el és aratott hatalmas „ közönségsikert” végre az orvosi kamara eltiltotta : mindenfajta orvosi tevékenységtõl. Az éjszakás csecsemõs nõvér viszont máig jól emlékszik mindenre. A gyereknek már szinte egyáltalán nem voltak szívhangjai – a nõvérke nem is csodálkozott ezen. ha pluszeszközre volt szükség. A Magyar Orvosi Kamara az égadta világon semmit nem tett Zalányi dolgában. mert a babának szüksége lett volna erre. megszületett Alexandra – teljesen élettelenül. Késõbb. után is mindig azt használtak. hogy ha elveszíti a pert. Az igazgató úgy döntött. amelyet a nõvérke a rengeteg vér. Ötven percen át próbálták újraéleszteni. A hír nem igaz. se eleven nem voltam. hogy meri kidobni a szappant?! – miközben a szülõasztalon ott hüppögött a gyerekét éppen elvesztett asszony. megvonta osztályvezetõ fõorvosi jogait. nincs pénze arra. mi történik velem és körülöttem. Alig valamivel éjfél elõtt. továbbállt – Mosonmagyaróvárra. mert Maguk pazarolnak. megtudva. hogy elkerüljön a keszthelyi kórházból. Zalányi pedig üvölteni kezdett vele: – Ezért tart itt. Már se holt. – Andrea hangos zokogásban tört ki. gondolva: halott gyerek fürdetése után ezzel a kis darab szappannal már ne mosson kezet senki. hanem hogy túl legyenek már az egészen. s a szülész fõorvos azonnal ráförmedt: – Ne hisztizzen! – És Zalányinak igaza lett: Alexandra „ nem maradt meg” Meghalt. Eszközök csörögtek. kifizesse a költségeit. nõvérek sürgették egymást. Õ este háromnegyed tízkor érkezett föl a szülõszobára. akkor õ maga indít eljárást. Zalányit lefokozta. Nos. Andrea azt felelte: inkább nem.

Bûnösen.tétlenkedett – amint szokott. * .

mert különben elkésem. nem dr. –Megvan! Maga az. az egykori fõorvos híre valamelyest rátelepedett magára a kórházra is. Ebbõl a közhangulatból valamicskét én magam is megérezhetek. –Azért jött. Nem ismerték egymást korábban. de még mindig nem nyugodtak meg teljesen. aminek egyetlen oka van: a terhes mamák nem kis része még mindig elmegy inkább Zalaegerszegre terhesgondozásra is. lombikbébiprogrammal. Tudják. hogy Zalányi nincs már a városban. Menyhárt Miklós. hogy Zalányi dolgai után kajtasson? –Igen. a nõgyógyászati és szülészeti . furcsállva vizslat. hadd szabaduljak hamar. –Na. Sebesen elismerem az igazukat. és menjen gyorsan a dolgára. s elballagok kávézni. akkor csak kétezer forint. lelkes tudományos munkát végzõ orvosnak látta. hadd fizessem ki gyorsan a büntetést. de tényleg. Dr. Azt mondják: a város saját kórházának adatai alapján ma is hihetetlenül alacsony a születésszám. a sofõr mellõl pedig fiatal közrendõr száll ki. no pláne szülésre.* Keszthelyen persze az egész város suttogott Zalányi dolgairól. kérem. s Menyhárt doktornak eleinte szimpatikus volt Zalányi: rengeteg külföldi kapcsolattal rendelkezõ. Gyönyörû. aki orvosi mûhibákról írt könyvet. sõt. közepén családi ház kinézetû épületben az igazgatóság. Megállok a gyönyörû sétálóutca torkolatánál. hatalmas park. azért – teszek töredelmes beismerõ vallomást. s néhány percen belül meg is érkezik a trailerkocsi. mellette pedig a szülészet. nem tudom. – Magát én ismerem valahonnan! – méreget tovább a rendõr –Lehet. azon kerékbilincs van – szabálytalanul parkoltam. Hashmat Ibrahim Khail az osztályvezetõ fõorvos. Rám néz. s jó fél órával hamarabb érkezem a városba. magas elméleti felkészültséggel. Mire visszaérek az autómhoz. Ám Menyhárt doktor sebész. de… –Csak nem Zalányi Sámuel miatt van itt? –Micsoda? – csuklom hatalmasat. Zalányi Sámuel. akkor már Zalányi volt a szülészet-nõgyógyászat vezetõje. Így aztán idõben érkezem a keszthelyi kórházba. Most dr. sok publikációval. én vagyok. Bejelentkezem Zalányiról informálódni a keszthelyi kórház igazgatófõorvosához. a kórház igazgató-fõorvosa 1996 novemberében jött ide. ugye? Olvasta az egész családom! –Igen. idõre megyek! – kérlelem. sok sikert kívánok hozzá! – és még szalutál is. Hívom telefonon a kapitányságot.

hogy Zalányi dunántúli lombikbébicentrummá akarta fejleszteni a keszthelyi kórházat. Alexandrát fölboncolták. másrészt a szülészeti osztály felelõs vezetõje volt – részint nem jelentette be a történteket az igazgatónak. Zalányinak fogalma nem volt róla. Kiderült: Zalányi. hogy fény derül arra. Ez mindkettõ nagyon durva szabályszegés. Úgyhogy tüstént döntött: elrendelte a rendõrségi hatósági boncolást – amely gyakorlatilag följelentést jelent. ki az. majd úgy foglalt állást: nem történt semmi különös szakmai szabályszegés. õ hívta Zalányit a mobiltelefonján. és azonnali hatállyal visszavonta Zalányi vezetõi megbízatását. öröklött baja. s kiderült: éppen Szeged felé autózik. ám semmi nem változott. Hamar gondjai támadtak azonban Zalányival mint vezetõvel. történt-e mûhiba vagy sem –. részint nyugodtan hazament Szegedre. azzal jár. Az igazgató nem tehetett mást.szakmai munka megítélése értelemszerûen nem az õ feladata. mi van vele. Nem találta bent. Menyhárt doktornak nem kell intézkednie. hogy napközben hiába keresték. miért fekszik bent. gyakran össze-vissza keverte a mûtéti programokat. Rendszeresen megesett. a szülés közbeni . meghalt Tóth Alexandra. ahányszor egy-egy betegrõl fölvetõdött valami. Nem tartotta meg rendszeresen a referálókat. szó nélkül eltûnt. a fõorvost. Menyhárt doktor otthon kapta a telefont: újszülötthalálozás történt. Menyhárt Miklósnak rögtön eszébe jutott a pár hónappal korábbi eset: akkor a beosztás szerint Zalányi volt az úgynevezett behívós ügyeletes. és senki nem tudta. bárha ez kötelessége lett volna. És jött 97 augusztusa. s egyértelmûvé vált. nem indította idõben. amit addig is tudott mindenki: semmi szervi. változtasson – Zalányi erre minden alkalommal komoly ígéretet is tett. Tóthné Rajki Andrea kislánya. elfogadta a megyei fõorvos álláspontját. Úgy látta: Zalányi nem megfelelõen irányítja az osztályát. miközben fõorvosként mégiscsak illett volna naponta levizitelnie ott is. ám ne kalandozzék számára megoldhatatlan területekre – nem engedte hát a sokkal magasabb felszereltséget. kérte. sõt. õ Zalányival megbeszélte a szakmai tapasztalatokat. A harmadik emeletre. s kereste Zalányit. valami gond volt a szülészeten. Menyhárt doktor azonban ragaszkodott hozzá: egy városi kórház õrizze meg és erõsítse saját pozícióját. Azonnal bement a kórházba. Õ ki is vizsgálta az ügyeket. Menyhárt igazgató azonnal szakmai vizsgálatot kért a megyei szülész fõorvostól. hová lett. ellátottságot igénylõ kutatást. Amikor 97 januárjában hirtelen bekövetkezett a négy halvaszületés. Ezek miatt Menyhárt doktor többször is beszélt vele. Külön konfliktusuk eredt abból. betegsége nem volt. a gyerekágyas osztályra teljes ottléte alatt egyetlenegyszer sem tette be a lábát. aki egyrészt maga vezette a tragikus kimenetelû szülést. Semmit nem tudott a betegeirõl. önálló programvezetést.

Majdhogynem alázatosan kérte Andrea anyósát: –Tegyen valamit a fiával. azért nem maradt meg! –Ne mondjon ilyet. Idõközben azonban megjelent két újságcikk róluk s arról: Fannika születése. amikor jöttek a zárójelentésért. Keszthelyen dolgozott. Erzsi és Tihamér elhatározták: Fanni után kell. én is 1 kiló 55 dekával születtem. aztán megvizsgálta õt. Erzsi még öltözködött. hogy Fannikának legyen testvére. õt ne hibáztassák semmiért. baja ne essék. Ebbéli tevékenységüket siker koronázta: Erzsi teherbe esett. Erzsi nem sokkal a cikkek megjelenése után ment Zalányihoz a következõ soros vizsgálatra. Fanni születésekor Zalányi még nem itt. amikor a doktor így szólt: . tehát semmilyen módon nem volt érintett és érdekelt sem a bekövetkezett eseményekben.légzés. hogy legyen még egy gyerekük. Az Illés szülõk mindkettõben rendkívül visszafogottak voltak: nem mocskolódtak. Dr. mint ilyesmin kötözködni. az idõközben fõorvosnak oda kinevezett Zalányi Sámuelhez. mert ez nem igaz. Mint majd ott részletesen szó esik róla. a Fanni – lábak nélkül címû fejezetben szereplõ. Maga abszolút nem ért semmihez! – kiabált a doktorral. majdnem nekem jött! Zalányi még két hónapig dolgozott Keszthelyen beosztott orvosként – ám halk alku köttetett közte és igazgatója között: a lehetõ leghamarabb távozik innen. A fõorvos futva menekült el. de hát ilyenkor mi sem áll távolabb az ember lányától. Elment a keszthelyi kórházba. õ nem hibázott. lábnélkülisége orvosi mûhiba következménye. * De még e két hónap során fordult Zalányihoz az Illés család. õ mindent a szakma szabályai szerint végzett. Zalányi Sámuel durva orvosi mûhibájának lett áldozata. ennyit próbált hazudni: – Túl kicsi volt a baba. de azért a tarifát elõre leszögezte. nem gyaláztak senkit – hiába lett volna meg rá minden okuk. Maga Zalányi a szülõknek. s remegett az indulattól. azért. Andrea férje alig-alig bírta türtõztetni magát. sem az idõközben már elindult perben – gondolták Illésék. fõorvos úr. legszívesebben nekiment volna az orvosnak.és keringési elégtelenségbe halt bele. mégis megmaradtam! – Ám Zalányi csak mondta a magáét. majd odahívta a fõnõvért. valamennyi vizsgálatot a kórházban végezte (a tb pénzén!). mi végre köteles õ vizsgálatonként zsebbe fizetni. –Hülye. Erzsi kicsit furcsállotta: ha munkaidejében foglalkozik vele. láb nélkül született Fannika szülei. Magánrendelõje ugyan nem volt. Bejelentkezett hát hozzá Erzsi magánbetegként. Zalányi elõször zsebre vágta a pénzt.

és még perli is a kórházat! Nem gondol azokra. én nem tudok elmászkálni kétszáz kilométerre vizsgálatokra. hogy Fannika egyik combcsontja tõbõl. be akart rontani. amit Magának odaadnak! –De fõorvos úr! – hebegett Erzsi –. a szülés is ott történt. * Dr. Tehát dr. otthon van a mozgássérült kislányom. mennyit ártott a kórháznak azzal. mit tett Zalányi. rendû felperesnél nem végtaghiány következett be. csak 20 százalékkal rövidebb volt. amint hatalmas hévvel szerepelt: komolyan is gondolja. hogy engedte megjelenni ezeket a cikkeket. Tihamér. vagyis teljesen hiányzik. Elõadta: a kórház orvosai – amikor õ még ott sem volt – az égadta világon mindenben az orvosi szakma szabályai szerint jártak el. hogy I. És ez a még nagyobb baj. Maga nem is tudja. hiszen az jelenleg is megvan. de ezért õket iciri-piciri felelõsség sem terheli. az végsõ soron igaz. csitítgatta. minden a legtökéletesebb rendben zajlott le Erzsi terhességgondozása és vizsgálatai során. Tihamér kint várta. Erzsi lefogta. Valamint effektíve hazudott. talán jobb is így! Így végül Pestre jártak. s hallva. S így. kártérítési igényt. akiktõl majd el kell venni azt a pénzt. És látszott rajta. Azt állította ugyanis tanúként: „Fontos hangsúlyozni. Zalányi Sámuel ekkor hamis tanúzás bûncselekményét követte el. Hogy Fanni láb nélkül született? Hát igen. Õ tényleg így hiszi. Aztán a kórház ellen folyó perben Zalányi megjelent a kórház képviseletében. nincs kire hagynom a gyerekemet! –Mondtam. mint az egészséges magzatok esetében. nem vállalom tovább a kezelését! Ide ne is jöjjön többet! Erzsi zokogva zuhant ki a kezelõbõl. negyedik hónapja önhöz járok! Itt szerettem volna szülni is! –Hát ne itt szüljön! –De fõorvos úr. az összehasonlítás révén szembesültek vele: milyen iszonyatos volt a hozzáállás. a megye szülész fõorvosának nagy megkönnyebbülés . s óriási garral utasított vissza minden vádat. nyugtatgatta: –Hagyd. és ez vetett fel rengeteg diagnosztikai problémát. a szemlélet a keszthelyi kórházban. de semmiféle hibát nem vétettek. A vizsgálatot végzõ orvosok láthatták a combcsontot.–Én nem vállalom tovább a kezelését. a Szabolcs utcai kórházba. semmi. Nagy Péternek. hanem végtagjai csökevényesek. hogy legalább szájon vágja a doktort.” Amely állítás értékébõl icipicit azért talán levon az a nehezen figyelmen kívül hagyható tény.

kérte Andrea kismamakönyvét. úgy kényszerítettek rá. Azóta Andreáék egy fia papírt a rendõrségtõl nem kaptak. hogy Zalányi végre elkerült a megyébõl. nem szívesen beszélek róla. amely abból fakad. –Nos. Tekintettel arra. azonban a halál pontos okának megállapítása végett kórszövettani vizsgálatok elvégzése is szükséges. mondván. nyomokat. ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint a vizsgálat eredményének megérkezéséig az eljárás felfüggesztésérõl határoztam. hogy ami történt. valamit õk nem értenek. Andrea elküldte nekik. éves jelentései annyira elködösítettek voltak. Az egyértelmû volt. aki mielõtt elkészítette volna . mint az összes többi fõorvossal együttvéve.volt. Márpedig a fõnök Zalányi volt. Majd 1997. –Nagyon kínos ez nekem. valamint az is. Talán még mindig nem érkeztek meg a vizsgálati eredmények? Miért? Hogyan? Egyetlen alkalommal jelentkeztek: bizonyos Varga Lajos telefonált. amely vizsgálatok eredménye még nem érkezett meg. Konkrét esetek is szörnyû nehezen jutottak el hozzám. nem – válaszol a bûnügyi osztály vezetõje. szeptember 29-én megszületett a határozat: az eljárást a rendõrség felfüggeszti. hogy nem kellett volna bekövetkeznie a négy esetnek. hiszen õ volt a fõorvos! Jól ismerjük a beosztott orvosok olyanfajta nemtörõdömségét. a fegyelmet. – A Pécsi Orvostudományi Egyetemrõl kértünk szakértõt. Nem ismerte el a szolgálati függõséget. A vizsgálati eredmény megérkezését követõen az eljárást tovább folytatjuk. hanem komplexen a terhesgondozásé – na de hát mégiscsak õ volt a felelõs a gondozásért. Én nem akartam. hogy idekerüljön Keszthelyre. hogy soha nem láttam tõle valódi adatokat. de több gondom volt vele. s azok is agyonködösítve. 1999 decemberében fölhívom hát a határozatot aláíró Horváth István õrnagyot: ugyan történt-e valami elõrelépés az ügyben. A négy méhen belüli magzatelhalás kivizsgálása során is alig láttunk bele az egészbe. „A holttest rendõrorvosi boncolása megtörtént. amely nélkül pedig nem létezik normális egészségügyi ellátás. * A keszthelyi rendõrkapitányság bûnügyi osztálya Menyhárt Miklós igazgató-fõorvos bejelentése alapján Tóth Alexandra halála ügyében elrendelte a nyomozást. bûnügyi osztályvezetõ. 1997 szeptembere óta.” Aláírás: Horváth István rendõr õrnagy. A féléves. hogy a kórszövettani vizsgálatok elvégzése hosszabb idõt vesz igénybe. Két éve. Azóta semmi. hogy a fõnökük nem követel tõlük másmilyen magatartást. Csak 13 hónapot volt itt. az nem egyedül Zalányi hibája volt. olyannyira összezavarta a szálakat.

erõsítést! –Laci! – kapott a fejéhez Nagy doktor. ebbõl baj lesz! Samuval kivétel nélkül mindenütt zûrök voltak. az egyetemen csoporttársa volt dr. Hozzá fordult most segítségért. Zalányinak Keszthelyrõl is mennie kellett. úgyhogy idehoznám Samut. nem csupán nagyon jó orvosnak tartották. ezt illett volna elfogadtatni a szülészet fõorvosával. s délután bejött a szobájába dr. másodfõorvos lett. Rengeteget járt továbbképzésre. amikor Diana hercegnõ balesetben meghalt. de jó embernek is. Amint az megérkezik. osztályvezetõ fõorvos lett. Új szakértõt kellett kirendelnünk. Miért? Hogyan? Óh. felesége patikus. természetesen azonnal folytatjuk az eljárást… * Nos tehát. Nagy doktorral. konferenciákra. amíg igazgatóváltás nem következett be a kórházban. Mosonmagyaróvárt választotta. s annak eredményeként oda nem került az általa vezetett osztályra dr. Becsülettel. Elvégre a barátság kötelez! Nem jó ember. – Csak nem a barátoddal van megint balhé Keszthelyen? –Öh… hát… hm… Hát… de. Szerette a kórházat is. augusztus végén éppen akkor ért haza szabadságából. hogy valóban segíthessen egykori csoporttársán. Vörös ide akarja hozni Zalányi Samut! –Jézus Mária! – õ is tagja volt annak a teamnek. kéne melléd egy jó erõs második ember. a kórház igazgatója: – Én úgy látom. Nagy György 1968-ban Pesten végezte el az orvosi egyetemet. Betegei szerették. –Laci. a városban kóricálva sokaktól hallok róla csupa-csupa jót és szépet. amely Keszthelyre segítette Zalányit. a várost is. de az legalább nem a saját .szakvéleményét. volt is miatta rossz érzése. s azonnal Mosonmagyaróvárra került. ott helyben alapított családot. Vörös László. Vörös László. Gyorsan haladt elõre a ranglétrán is. tisztességgel végezte a munkáját – s mindaddig semmi gondja nem volt. a Gyõr-SopronMoson megyei szülész-nõgyógyász fõorvost: – Sándor. Úgyhogy hozok neked. becsülték. Valami kis probléma történt ott. Hétfõ volt másnap. gond van. de még mindig nem kaptunk tõle anyagot. aki aztán sebész lett. s 95 óta a mosonmagyaróvári kórház igazgatója. az osztályod erõsítésre szorul. Gyurikám. Zalányi Sámuel. meghalt. Dr. Nagy doktor már másnap fölhívta Gardó Sándor doktort. 1997. egyszerû: még Szegeden. amit meg is tettünk. a szülészeti-nõgyógyászati osztályra. aki nem segít bajba került barátján! Vörös doktornak azonban ahhoz. a lehetõ leghamarabb meg akart tanulni mindent a szakmájában.

az osztályvezetõ Nagy doktor helyetteseként belépett a mosonmagyaróvári kórházba. majd étkezni. mint korábban mindenütt. este is. Abban a pillanatban. rendszerint délben is. folyóiratokat. A fõzést viszont nagyon komolyan vette. soha nem azok. majd elvonult a szobájába reggelizni. mivel – hiába csak 10-15 beteg feküdt a részlegén – egyetlen betegrõl sem tudott semmit. az osztály fõnöke. teljesen haza fogod vágni ezzel a szülészetet! – jelentette ki Nagy doktor. Komótosan jóllakott. Nem volt még ott két hete. s nem is tett semmit annak érdekében. illetve amikor már megmelegedett a kórházban. de a betegeirõl a saját részlegén sem igazán voltak információi. szólhatott mellette a vezetékes telefon is. Magyar embert evés közben ne zavarják! Majd ha végzett! Számtalanszor – amikor egyébként õ volt az ügyeletes – próbálták sürgõs esethez riasztani. –Akkor is adok neki még egy lehetõséget – hirdette ki döntését az igazgató. amelyeket õ szállított az igazgatónak. ott villantott egyet-egyet. s elbandukolt ebédelni. az igazgatói traktusba – minden információ hamarább ért el hozzá. átállt arra. de csak a folyosókon. 1998. Öt óra körül ismét eltûnt. –Laci. hogy befejezõdött a vizit. Tizenkettõ és kettõ között soha nem volt elérhetõ.megyéje volt. Reggel bement. a csipogóra nem reagált. mondott okosakat – de soha nem konstruktíve. Meg az evést. s nem is konkrét betegre vonatkozóan –. Ugyanúgy ténykedett itt is. jöjjön velük. Aztán fölment a negyedik emeletre. hasztalan. majd ismét a negyedik emeletre vette az irányt. Onnan elõ sem került többet. a mobil is. Ezután körbesétált az osztályon. S ezzel véget is ért a munkanapja. de semmi sem hatott. Hamar kapott lakást a nõvérszállón. hogy legyenek. amikor a nõvérek szóltak Nagy fõorvosnak. attól kezdve kizárólag azok voltak a megbízható és hiteles hírek a szülészet-nõgyógyászat belsõ dolgairól. Kétszer is kiment hát most Vöröshöz. A 11 órás nagyvizitre visszaért. amelyeket Nagy doktor. Beballagott a reggel fél nyolcas referálásra. Zalányi Sámuel fõorvosi sarzsival. Jót evett. hogy a szobájában õ maga fõzött magának ebédet. levizitelt. . Ha õ elkezdett sütni-fõzni. vette a dzsekijét. s csak az után vette föl a telefont. mint az osztályvezetõhöz. gyõzködni: ne engedjük be a bajt a megyébe! Ám Vörös ragaszkodott hozzá: Samunak adni kell még egy esélyt. ám ennek nem sok haszna volt. Mi több. fordítva is. ott kinyitották a frizsidert – benne egy egész üveg bor meg egy félig üres. s ez ellen már nem volt apelláta. megteázott. Bevitték Zalányi szobájába. majd olvasgatni kezdett szakkönyveket. ott fõzõcskélt magának. Eltûnni pedig nagyon tudott. január 1-jétõl dr. azt õ soha föl nem vette. Hamar kényelmesen berendezkedett.

elmenekül. A kitûnõ elméleti felkészültsége. az örökös kifarolásból fakadt. azonnal dönteni kellene. majd akkor szólunk neki! – És a benti frizsiderbõl néhány nap után a borosüvegek átköltöztek Zalányi lakására. ez egy munkahely! Hát ne õrülj már meg! És ha legközelebb ügyeleten nyolc üveg sört találok ebéd után az asztalon. Minden döntésbõl kifarolt. ultrahangos napja is. Ha pedig bármi zûr történik a beteggel. S ez nemcsak a szülõszobán és a mûtõben vagy a betegágy mellett volt így. mosásról. hiába olyan a helyzet. mert õ ilyen. ha egyszer frusztrálta minden döntési helyzet. Az asszisztensnõkkel például kitûnõ volt a viszonya – mindaddig. befõtteltevésrõl. a korábbi gondok. igen.–A Szûzmáriáját. mellényúlások – tulajdonképpen pozitív – hatása ez: egy meggyötört ember szeretné végre meghúzni magát. s azt soha nem viszi végig. Az osztály orvosai forogtak: mindenkinek volt rendelõi napja is. Ilyen személyiség: nem mer. nekik nem szabad inni. eleve sokkal kevesebben jelentkeztek be arra a napra. mi ez? –A Zalányi doktor úr minden ebéd elõtt jót iszik ebbõl. Zalányi azonnal kimenekült a helyzetbõl. Mûhibáinak többsége is ebbõl a nem döntésbõl. – Samu! Azt hallom. Belekap valamibe. amíg fõzésrõl. de sokan – akik nem ismerték még ki a beosztást – amint meglátták a kis táblát . ugyanígy az ultrahangon – panaszáradat követte mindenütt. nem tud dönteni. Én megiszom a magam borát. jó társalgása mellett. S ez így volt a rendelõben. persze. akkor nyilván rosszul tûrte mindazokat. hanem azért. jelezte. csak Neked? – Fölment Nagy doktor az igazgatóhoz. Sokak szerint beteggel egyetlenegyszer nem hallották normális emberi stílusban értekezni. Csak beteg másfél méteres körzetébe nem lett volna szabad soha engedni – mert ott aztán bármi történhet. de engem még senki nem látott részegen! –Samu. nem akar újabb kalamajkába kerülni. hogy nincs mese. Te itt bent bort iszol! –Igen. azzal már minõsíthetetlenül durva hangnemben beszélt – hiszen az döntési helyzetbe kényszerítette. kinek mit mondhatok. Zalányi bent iszik. akik elõidézték ezt a helyzetet. gombászásról volt szó. Amint azonban bejött egy beteg. Mindeközben ha bármikor döntési helyzet állt elõ – akár az osztályon. Nagy doktor eleinte azt gondolta. de még a szakrendelésen is. Ám fokozatosan rájött: nem ezért teszi ezt Zalányi. az ég áldjon meg. –Na. akkor azonnal lepattan. Ha Zalányi volt a soros egyik vagy másik helyen. A fõorvos ezt nem hagyhatta ennyiben. minden elõl elmenekült. akár a szülõszobán vagy a mûtõben –. ebbõl a „Várjunk! Most ne! Majd! Majd meglátjuk! Hátha!” mentalitásból. ragyogó modora.

nem lett semmi baja. várakozott. Nagy ultrahangosnak kiáltatta ki magát. megvizsgálom. A legutolsó pillanatban szánta el magát a beavatkozásra. tétovázott. Halásziból érkezett szülni egy asszony. ahogy a Kende-könyvben le van írva! Baszogatja a Samut. elmentek. –Köszönöm a bizalmat. hogy nem lett tragédia az ügybõl. Az összes többi napon 25-30-an jelentek meg ugyanott. Halásziból aztán betelefonált a helyi védõnõ: – Ide ne küldjék többet Zalányi doktort.az ajtón Zalányi nevével. az az igaz. rossz leletet adott ki a kezébõl. aki viszont csuklás nélkül letorkolta õt. szakrendelést tartani. hogy azonnali császármetszésre volna szükség. – Máris megyek. a legkülönbözõbb helyekrõl kapja a jelzéseket: kismamák. légy szíves. átmentek másik kórházba. – Nemsokára visszaérkezett a . s átkérték magukat más napra. Vagy ha tehették. Gyurikám! – készségeskedett Zalányi a fõorvosnak. mert akkor mindenki elmegy máshová tanácsadásra! Péntek délelõttönként tartott terhestanácsadást Zalányi bent az osztályon – s egy-két nõ várakozott rá a folyosón. fölálltak. nem döntött. Vörös Lászlónak dr. áttelepült ide. a környezõ falvakban terhestanácsadást. zûrök. Kiszállásra is jártak az orvosok. És nem sokkal a mosonmagyaróvári kórházba kerülése után innen. Zalányi volt az ügyeletes. Volt szülés utáni gyermekágyi lázas eset. Te kitûnõ ultrahangos vagy. ez szó szerint így hangzott: – Az egy hülye erdélyi kurva. és összevissza hazudozik. s persze az is sokak körében szóba került. – Samu. –Te nem látod jól a helyzetet. de végül is megúszta. Nagy doktor folyamatosan tapasztalta mindezt. nem hajlandók bejönni szülni. amit Samu mond! Legközelebb Nagy doktor arról volt kénytelen beszámolni Vörösnek. s bár napnál világosabb volt. Az újszülött rettenetesen megviselten jött a világra. – Ez hülyeség! – intézte el legyintve az igazgató. amikor Zalányi az ügyeletes. és le akarja járatni! Pedig Zalányi „ hozta a szokott formáját” itt és most sem kerülték el a . Zalányi fõképpen Halásziba. Kiss Judit tragikus szülésérõl – Zalányinál – is határozott álláspontja volt. nézd meg! – hangzott a kérés referáláson. ám rögtön az odaérkezése utáni második héten téves. s bizony a Jóistennek vagy a kismama és a baba óriási szerencséjének is be kellett segítenie. valamint állandóan kapta a visszajelzéseket. át kellett küldeni Gyõrbe. az egész nem úgy történt. Idõközben megjelent az én elsõ kötetem. amelyet a szakma szabályai szerint legelõbb ultrahanggal kell kivizsgálni: nem maradt-e valami a méhben. Ment is minden alkalommal Vöröshöz.

és õ fejezze be a mûtétet! Így is lett. mint ide Lacháza. Gyurikám. vagyis teljességgel szabályellenesen! – cseréltek. a háromszori átlyukasztásról. –Isten ne tartsa meg a szokásodat! – ütötte el a dolgot az igazgató. Képtelenség bebizonyítani. hogy akkor Zalányi . kérlek. megvizsgálta az asszonyt. Nagy doktorhoz ment. Nagy doktornak sehogy sem stimmelt a dolog. amikor már három lyuk volt a szerencsétlen asszony hólyagján. –Hogy az úristenbe. e téren is bukott jókorákat. hanem le az ortopédsebészetre. nem lehet. Nem tudta. Nagy doktorban növekedett a rossz érzés: miért ad Samu rendszeresen. amelybõl aztán nem tud kikászálódni? Hogy ne csak neki legyenek balhéi. ám menet közben – a fõorvos tudta és engedélye nélkül. Egy alkalommal az akkori adjunktus végezte a laparoszkópos mûtétet. Vörös igazgatóhoz. hogy valaki tudatosan. szándékosan téved. Olyan tömegût. Zalányi háromszor is átszúrta a hólyagját a mûszerrel. majd ezt így adta elõ a rohanva érkezõ fõorvosnak: –Gyuri. van egy… két… hm… három lyuk a hólyagon. amikor szülni érkezett egy asszony – csakhogy pont este hat körül. elvarrom én most gyorsan! –Nem varrod el. –Hát igen. õ jöjjön ide. és Zalányi asszisztált neki. Ám Zalányi az operáció végeztével nem a fõnökéhez. nézze meg. amelyet kis odafigyeléssel nem lehet nem észrevenni az ultrahangon. Samu – felelt Nagy doktor –. és szólni nekem! Én vagyok köteles eldönteni. abból akkora patáliát csapott. azt hiszem.teljesen negatív lelettel. aki pedig ha bárki más valami icipicit is hibázott a nõgyógyászaton. Zalányi átvette az operációt. de az osztályvezetõnek is? Olykor el is töprengett Nagy doktor: meg lehet-e ezt fogni valahogy? Hát nem. s neki számolt be harci tettérõl. ez nem létezik. Nos. nem lehet hiteles Zalányi ultrahangeredménye. hogy õ milyen kiváló laparoszkópos szakember. Nagy doktornak akkor szóltak. hogy laparoszkóppal egy helyen véletlenül átfúrja az ember a hólyagot. de most már rendben lesz minden! Semmi baj. onnantól miként menjen tovább a mûtét. s úgy ítélte meg. S amint követték egymást az ehhez hasonló esetek. amire Zalányi rém büszke volt. de nem háromszor! Ráadásul a szabályok szerint rögtön az elsõnél meg kellett volna állnotok. Samu? Az benne van a pakliban. A másik. újra és újra rossz diagnosztikai leleteket? Nem tudja jól végezni a vizsgálatokat? Nem akarja? Avagy egészen másról van szó: õalá akar alávágni? Próbálja belekergetni a fõnökét olyan helyzetbe. sajnos ez történt. Õ maga végezte el haladéktalanul az abortuszt – és óriási mennyiségû visszamaradt méhbeltartalmat távolított el. arra találták föl az urológust. Alig pár héttel késõbb Zalányi volt az ügyeletes.

A harmadik ok azonban szörnyû: félnek. Az elsõ: Krisztinát rettenetesen fölzaklatja.) Ez mind rendben is volna. Õ k lennének a nagyszülõk – ha lehetnének. annak ellenére. Csodálatos virágok. Jánossomorján. Nagy doktor fegyelmi eljárást akart indítani – Vörös igazgató nem engedte. itt van egy ugrásra Jánossomorja. Ha pedig így történik. egy a nõgyógyászat. ahol tudom. A második: a jelek szerint egyezséget kötnek a kórházzal. hogy nem jelentkeztem be hozzájuk. hogy nem nyilatkozhatnak a sajtónak az ügyrõl. már a méhlepény is kint volt. Ám hiába mondom. Vissza is fejlesztették az osztályt. s gyönyörû kertben találom magam. a mobilján. Nagy fõorvos egyre lehetetlenebb helyzetbe került. Negyven és ötven közötti házaspár fogad. Hiszen Mosonmagyaróváron természetesen zuhanásszerûen esett vissza a születésszám: egyre többen Gyõrbe vagy Csornára mentek szülni. Megkeresem a faluban Farkasék portáját. Krisztina és Feri nincsenek itthon. Három okuk is van erre. abban az egyezségben alá kell írniuk azt is – a biztosító csak így hajlandó fizetni –. Mi több. Az nem különösebben izgatta õket. az õ unokájukkal. A nõvérek hívták a lakástelefonján. a csipogóján – egyikre sem reagált. ahányszor újra szó esik a történtekrõl. hogy Zalányinak ekkor már vagy tucatnyi ember halála száradt a lelkén. Õ k itt maradnak. Mire kegyeskedett elõkerülni. a szülés éppen befejezõdött. nehogy Zalányi kezei közé kerüljenek. akikhez fordulniuk kell esetleg. az sem. s megkapják a kártérítést per nélkül. ha valamelyiküknek baja támad – s nem szeretnének rosszat mondani a kórháziakról. mi járatban vagyok. lenyûgözõen karbantartott pici szõlõs. kongresszusra elment. A fiatalok. a kollégák mindenütt nevetve fogadták: – Na. Ahány konferenciára. szintén élnek Zalányiáldozatok. * Egyik soros mosonmagyaróvári keresgélõ utamról nem hazafelé indulok. mi történt Krisztinával és a babájával. illetve a biztosítóval. nem nagyon akarják elmondani. tyúkól. Korábban egy emelet volt a szülészet. most már elfér egyetlen emeleten együtt a szülészet és a nõgyógyászat. csak a mosonmagyaróvári kórház van közel. (Mellesleg ezt egykét jogász és Majtényi László adatvédelmi biztos megvizsgálhatná közelebbrõl is. mert szerintem minimum a sajtótörvénnyel ellenkezik. Aztán a traumatológia bekebelezte az egyiket.vacsorálni szokott. fák. hogy valamennyiük szakmáját járatja le ez az ember. Samunak miket sikerült megint mûvelnie! – Néhányan õszinte részvétüket fejezték ki. dolgoznak mindketten. szombaton is. mások nevetgélve sajnálták. . következnek az újabb Zalányi-sztorik! Mesélj.

hát azt idézem: „Egy 22 éves jánossomorjai asszony. ezért feljelentést tettek. zárójelentés. Igaz. A feleségemet mindennap látogattam. A házaspár orvosi mûhibára gyanakodott – hiszen az asszony a szülés elõtt már három hete a mosonmagyaróvári kórházban volt. Az esettel kapcsolatban Farkas Ferenc hívta fel lapunkat. és most. Zalányi Sámuel szülész-nõgyógyász fõorvos volt. kórszövettani vélemény.Túl rémes ez ahhoz. Úgyis megjelent a Mai Napban a történet lényege. szeptember 24-én halott magzatot hozott világra (császármetszéssel). hogy nem kap rendesen levegõt. Nagy György fõorvos. Szeptember 23-án 19 óra körül arra panaszkodott. –Miért? Miért kellett meghalnia a kisfiunknak? Miért nem vették észre a kórházban három hét alatt. Fõképpen azt nem szeretném vállalni. hogy Krisztinával valami baj van? És ha szeptember 23-án este. ha a kismama kibírná holnap reggelig! – Mindez a rendõrségi jegyzõkönyv szerint öt tanú jelenlétében hangzott el. igazságügyi orvosszakértõi véleményt is kértek a magzat halálának okáról. vizsgálatok sokasága. talán nem történik ilyen tragédia – mondja a megkeseredett fiatal férj. Öt nap múlva tért magához. Feri hangsúlyozza: –A kihordási idõ alatt semmilyen gond nem merült föl. és Krisztinánál a baj már akkor elkezdõdött. Krisztina a körzeti orvos és Balogh Elek nõgyógyász javaslatára magas vérnyomás diagnózissal 1998. a mosonmagyaróvári kórházban. Krisztina dossziényi orvosi papírt mutat: perinatális halottvizsgálati bizonyítvány. hogy a baba nem él. Mosonmagyaróváron is dr. itt a császármetszést már nem õ végezte. rendõrségi jegyzõkönyv és igazságügyi orvosszakértõi vélemény. Azóta sem épült fel. miután olvasott a nagyszénási gyerekorvos. A császármetszés után – már a gyõri megyei kórházban – napokig lélegeztetõgéppel tartották életben. amikor rosszul volt. alig tud menni. ahol naponta többször vizsgálták õt is és a magzatot is –. Farkasné M. Kiss Judit kislányának haláláról. Ám a mosonmagyaróvári tragédiát megelõzõ estén Zalányi doktor volt az ügyeletes. bár Zalányi doktor tagadja. majd ezután négy napig élet és halál között lebegett. A szülés október 19-re volt kiírva. szeptember 3-án került be a mosonmagyaróvári kórházba. Farkas Ferenc és felesége. igazolás késõi magzati halálozásról. de Zalányi doktor többek között azt mondta: –Jó lenne. dr. nagy fájdalmai vannak. hogy vitatkozni próbáljak. Krisztina 1998. rögtön megvizsgálják. napi többszöri vizsgálat és vizit ellenére. És a hasa is . hanem dr. Az ügyeletes orvos öt évvel ezelõtt Szegeden is. Szerintük ugyanis nem kellett volna meghalnia. A fiatal pár. hogy Krisztinát én borítsam ki újólag. akkor tudta meg.

ortopéd. Ugyanígy akkor még a súlyos tüdõgyulladás jeleit sem ismerték fel az orvosok. hogy még a terhesség alatt Krisztina olyan gyógyszereket kapott – Voltaren. Zalányi Sámuelnek.olyan kemény volt. a kezeléseket a szakma szabályai szerint folytatták. de életét megmenteni már nem lehetett. mint a beton. Azt is furcsállják. mert így láttam biztosítottnak a halál okának pontos és elfogulatlan megállapítását. de hozzátette. A bejelentésemet azért teszem. az orvostudomány mai állása szerint a kezelését lefolytatták. Az ügyeletes orvos két megoldást mondott. Másnap reggel értesítettek bennünket. sect. A szakértõi team rendkívüli halál miatt elrendelte a Farkas vezetéknevû csecsemõ holttestének igazságügyi orvos szakértõi vizsgálatát. amelyet a születése után uralni nem tudtak. pneumothorax. felnõttkori légzési ellstress syndroma. ott. Szerintük az orvosoknak korábban fel kellett volna ismerniük a bajokat. kétféle erõs vérnyomáscsökkentõ. Erre tanúk a velem együtt ott lévõ látogatók. Kezelése során orvosi mulasztásra gyanú nincs. st. hiába a CT-vizsgálat. véralvadási defektus. középsúlyos praeeolampsia. ha Krisztina kibírná reggelig. dr. és azóta sem tud rendesen menni. post. A gyõri kórház zárójelentésében azonban súlyos szimptómákat írtak le: sapticaemia. toxikus állapota miatt kialakult súlyos. A szülõk Patriknak hívták volna a kisfiút. fájdalomcsillapítók –. tüdõgyulladás.5 kg-os csecsemõ hogyan halhat meg az orvosok kezei között. puerperium. testszerte fennálló gyulladás volt. Krisztina ezután került a gyõri intenzívre. Az ügyben részben érintett fõorvos. coes. Az újszülött halálának közvetlen oka a boncszakértõi vélemény szerint feltehetõen az anya fertõzése. Zalányi Sámuel egy korábbi telefonbeszélgetésünk alkalmával megjósolta – még a boncjegyzõkönyv . A konzíliumra hívott ideggyógyász. mert szeretnék választ kapni arra. amelyek lehet. valamint reumatológus ezen fájdalmat organikus elváltozásra nem vezette vissza. hogy valami probléma van. hogy jó lenne. a test egészére kiterjedõ fertõzés lépett fel. hogy az odáig problémamentes terhességi idõszak után egy 3. az életjelenségeinek visszahozására történt kísérletek eredménytelenek voltak. Idézet a szakértõi véleménybõl: Még szeptember 18-án a bal csípõízület tájékára lokalizálódó fájdalmat említ. hogy károsan hatottak a magzatra is. Az anya fertõzése miatt az újszülöttnél is olyan súlyos. Krisztina fájdalmas arccal hallgatja mindezt. Kértem a rendõrorvos bevonását. Egy csomó van a derekában. Én rögtön szóltam az ügyeletes orvosnak. ahová az érzéstelenítõ injekciót adták. légzési elégtelenség. Az újszülött már halva született. a feleségemtõl halva vették el a gyereket. orvosok sokasága és természetgyógyász. hogy probléma van.

azonnal vidd le ultrahangra! – Zalányi ezt meg is tette. hogy vírusfertõzés okozhatta az anya tüdõgyulladását és a magzat elvesztését. mert nem hiszi el. sem a magzat állapotáról. Az orvosok mindent megtettek a magzat és az anya érdekében. A szegedi esetben bizonyítást nyert a téves orvosi diagnosztika. Lett volna pedig áthidaló. önmagát mentõ megoldási lehetõsége is: ha egyszer nem mer vagy nem tud dönteni. Elindult a nap. Farkasék már nemcsak az elvesztett baba. Ha tehát Zalányi bármikor az éjszaka során elvégzi a császármetszést. hogy valóban nem történt orvosi mulasztás vagy mûhiba. Ismét nem. sinus tachicardia. amely már a vérébe is bekerült. hanem az anya megrokkant testi-lelki egészsége miatt is küzdenek. sem a tünetekrõl. hogy néz ki Krisztina. Az asszonyt még 23-án este belgyógyász is megvizsgálta – tehát nem vártak reggelig –. Rögtön szólt Zalányinak: – Samu. Ismét nem. ám leletében magzati szívhangról egyetlen árva szó nem esett. és közel négymillió forintot ítéltek az anyának. sem a beadott vízhajtóról. egyebek mellett vízhajtót is rendelt kezelésére. és instrukciót kérhetett volna.” Tehát nincs szó sem arról. konzílium. Amikor azonban Zalányi visszavette tõle a beteget. belgyógy. a belgyógyász beszámolt neki a vízhajtóról is. Azonnal átvitte a vizsgálóba. sõt még két órával a tragédia elõtt sem lehetett kimutatni – állítja Zalányi doktor. Ráadásul a referáló füzetbe – amelynek az ügyelet alatti összes fontos történést és ténykedést rögzíteni kellene – mindössze ennyi került: „Farkasné Mailinger Krisztina 4. hanem már sokkal korábban elhalt magzatot emelt ki. s Nagy doktor a szülõszobán ijedten látta meg. s ott már egyáltalán nem hallott magzati szívhangot. mennyire rosszul volt. ezt a kórtörténeti dokumentumok is bizonyítják. Õ azonban nem ezt tette. amikor megvizsgálta. következésképpen neki azonnal a terhesség azonnali befejezése. amellyel áttolhatta volna a felelõsséget a fõnökére.” Pontosítsuk utólag a történetet az orvosszakértõi vélemények alapján! Krisztina toxémiás volt. Pedig az NST-szalag korán reggel még rögzített babaszívhangot. Õ azonban ezt sem tette. hogy nem kapott levegõt. 4. a fõorvost. vagy ha legalább .megérkezése elõtt –. a haladéktalan császármetszés mellett kellett volna döntenie. A belgyógyász. A fentiek ellenére Farkas Ferenc az orvosi etikai bizottsághoz és ismét a rendõrséghez fordult. A reggeli referáló megbeszélésen is mindössze annyi hangzott el: – A Farkasné tegnap rosszul volt. fölhívhatta volna Nagy doktort. 0. de a tüdõgyulladás és a fertõzés jeleit ekkor. elmondhatta volna a helyzetet. Ez ilyen elõrehaladott terhesség mellett szigorúan tilos lett volna. – Más semmi. Nagy doktor maga végezte tüstént a császármetszést – s ennek során nem frissen. vagyis valamilyen fertõzés érte.

s arra jutott magával: tovább nem vállal semmiféle felelõsséget helyettese szörnyû viselkedéséért és dolgaiért. az utolsó csepp volt a pohárban. Apró trükkök persze be-becsúsztak a számításokba. de valamivel több betegszállítást sikerült kihozniuk. hogy Zalányi doktor egyáltalán nem felelõs a történtekért. Március 23-án – egy héttel a szerzõdés . a szülészeten eltûnt 15 millió. ám nem volt abban a helyzetben. hogy Nagy doktor helytelenül és jogtalanul a Farkasné-ügyet szegény. mik történnek a városi szülészeten. tehát ugyanannyit terheltek a nõgyógyászatra a háromperces abortuszokra. hogy véglegesítsék helyettesét. A megyei szülész fõorvossal például közölte. S amikor az önkormányzat is firtatni kezdte. 1999 februárjában a kórház vezetése önkormányzati ülésen be is jelentette: személyi változtatásokat terveznek. amikor alá kellett írnia: javasolja-e a meghosszabbítást vagy sem. azonban persze már egyre gömbölyûbben: a szülészeten hiány van. Nagy doktor ellopott 15 milliót. Ám újra és újra a szülészetrõl esett szó: miért mennek el az asszonyok máshová. határozott vezetõként õ bizony haladéktalanul megteszi a szükséges és elkerülhetetlen lépéseket. Vörös László igazgató – kevéssé meglepõ módon – úgy foglalt állást a Farkasné Mailinger Krisztina-ügyben. Egészen márciusig. Nagy doktort véletlenül mindig éppen akkor szorították sarokba. vétlen Zalányi doktorra próbálta kenni. hogy leírhassa: további három hónapot sem javasol. * Zalányinak Mosonmagyaróvárott nem volt kinevezése. Kimutatást készített az egyes osztályok kiadott költségeinek és befolyt tbtérítésének helyzetérõl. A 15 millió hamar lábra kapott. ettõl van hiány vagy mástól. s ebbõl kiderült: a szülészet-nõgyógyászat egyenlege: mínusz 15 millió forint. Ám eddigre Nagy doktor teljesen világosan látta: az egész osztály és az egész kórház számára elviselhetetlen Zalányi ittléte. nézd meg. mint az ötórás sebészeti operációkra. Március végén volt ismét aktuális Zalányi három hónapos szerzõdésének megújítása.reggel hétkor azzal fogadja Nagy doktort: – Gyere. Vörös doktor bebizonyította. mitévõk legyünk! – akkor Farkas Patrik ma is élne. elsikkasztottak 15 milliót a szülészeten. mint a traumatológiára. Kettejük között feszültté vált a viszony. azonban Nagy doktor igen. Az újszülöttosztályra nem sokkal. hogy kemény. Dr. miért van itt még mindig Zalányi és így tovább. Azt végképp nem volt hajlandó aláírni. A mûtõk használatát például „ egy mûtét az egy mûtét”képlettel számolták. háromhavonta kellett megújítani a szerzõdését. Az igazgató pénzügyi adatokkal is alátámasztotta döntése helyességét.

jaj. ez a Te véleményed. Vörös László igazgató” – Egy órára rendkívüli fõorvosi értekezletet hívtam össze. Nem Zalányit. s beszélgettekvagdalkoztak a korábbi dolgokról. ahol ezt bejelentem. részt vehetsz rajta! – tette hozzá gálánsan. Vörös még aznap. sem szakmai kvalitásai alapján nem tartott alkalmasnak másodfõorvosnak. 1999. hiszen már nem volt akadálya a szerzõdése meghosszabbításának. Dr. –Hát akkor – vette kézbe az irányítást Oszwald doktor –. március 31-ével eddigi munkája elismerése mellett megvonom osztályvezetõi megbízását. az egész egy fölfújt dolog. a megyei szülész fõorvoshoz. valamint hogy az osztályvezetõi állásra pályázatot írjanak ki. ki óhajt együtt dolgozni a Nagy fõorvossal? – Halálos csönd fogadta a kérdést. s neki már úgy adta elõ: a fõorvosi kar tudtával és egyetértésével mentette föl Nagyot az osztályvezetés alól. – Mert én a továbbiakban nem vagyok hajlandó együtt dolgozni Nagy fõorvossal! . Vörös megegyezett az osztályvezetõi megbízás elvállalására Oszwald doktorral. és nem ment bele a veszekedésbe. –Jaj. Továbbra is fõorvosi beosztásban a mosonmagyaróvári kórház szülészeti-nõgyógyászati osztályán kívánom foglalkoztatni. Ám – pláne mert az önkormányzatnál már õt is kezdték támadni – meglépte a beígért személyi váltást: kirúgta Nagy doktort az osztályvezetõi székbõl. tarthatatlanná vált a helyzet! – Az igazgató egy hangot nem válaszolt. Gardó doktorhoz. Együtt kapta meg az adjunktusi helyett a fõorvosi sarzsit és az osztályvezetést. de hamar. de két hét múlva behívták õt. és átadta a papírt: „ Tájékoztatom. Zalányi pedig továbbra is másodfõorvos volt. mert abban én egyáltalán nem voltam hibás. Nagy doktor nem óhajtott. ha óhajtasz. Most eljött az õ ideje. – Úgyis tudod. akit Nagy doktor 95-ben sem emberi. Egyben intézkedtem vezetõi pótlékának megvonásáról.megújításának határideje elõtt – fölment Vörös doktorhoz. És április 1-jén papír készült az osztály orvosainak aláírásával: õk nem akarnak Nagy doktorral dolgozni. de hamar! – felelt Gardó. az enyém más! – válaszolt halkan Nagy. Nagyot! Március 30-án délelõtt kapta a telefont Nagy doktor: fél egyre menjen az igazgatói irodába. azt hét napon belül írásban kérheti. és bejelentette: – Nem vagyok hajlandó tovább Zalányival dolgozni. –Most már tisztázni kellene a Farkasné Mailinger Krisztina-ügyet is – hangoskodott Zalányi Sámuel –. amit Nagy fõorvos próbált rám kenni! –Samu. rögtön az értekezlet után elment Gyõrbe. Oszwald doktor leültette az osztály mind a nyolc orvosát. miért hívtalak – fogadta õt Vörös László. Nagy doktor betegállományba ment. Amennyiben részletes indoklást óhajt kapni a vezetõi megbízás visszavonásáról.

Majd csatlakozott hozzájuk Balogh doktor is. gondolkodj már! –Jaj. –Köszönöm szépen – állt föl a volt fõorvos. engem emiatt rúgtál ki! Ne õrülj már meg! Kirúgsz engem. a másikon amott. a fizetésem is kevesebb. valamint egy másik vélemény a biztosító által felkért szakértõtõl. egyik nap itt. beszélj vele. Mást nem tehet. Zalányira nézve. akkor most nem rendelsz! Nagy doktor hat évig volt osztályvezetõ – az idõ alatt egyetlenegyszer sem kapott kórházi autóhasználati lehetõséget. az onkológián. rá.: / Nem pöröltem. Most igen. a kórház érdeke mégiscsak fontosabb! Megkérlek. és kiment. Inkább „ kibekkeli” amíg kiderül az igazság – ha túléli. De akkor tán mindenki azt mondaná: biztos tényleg vaj volt a fején. valamint a menopausa-szakambulancián teljesíthet szolgálatot. és akkor még én mossam ki a barátodat a moslékból? Ember.” – idézte magának Arany Jánost. hogy lehet elsimítani a dolgot! –Laci! Te azt mondtad. Gardó doktor végigolvasta a két szakértõi véleményt. azóta paraszolvenciám egy fillér sincs. ha összepakolnának. eszem ágában sincs elmenni Gyõrbe. hát ez nem gond. ha bírja . Farkas Márton szakértõi véleménye Farkasné Mailinger Krisztina ügyében. Megérkezett ugyanis az e fejezet elején már szerepelt dr. És ezt csinálja május eleje óta. Az lenne a legegyszerûbb. és nagyot sóhajtva kérdezte: – Miért küldött Vörös? . amolyan vándororvosként. Mit tehetett? Ment. hogy ehhez éppen Nagy doktor segítségét kérje. Vörös telefonon hívta Nagy doktort: – Gyuri. letöröltem. csak sáros volt valamiben. – / Félreálltam. s még ahhoz is volt képe. és menj el Gardóhoz. olvasd el a két szakvéleményt. Vagyis az osztályra a lábát be nem teheti. gyere föl. ha elmenekült. a benzin meg nagyon drága. A kórházi autóval. de hát most nem errõl van szó. s elmennének máshová. „Ha egy úri lócsiszárral / Találkoztam s bevert sárra. Téged szeretnélek megbízni ennek az ügynek a tisztába tételével! –Hát ne kérjél meg! És tudod mit? Kirúgtál engem mint szülész osztályvezetõt. akiért kezdõ korától igen sokat tett Nagy doktor. Gardóhoz! –Óh. mit lehetne ezekbõl kihozni. Õ t Óváron besározták. Mindazonáltal május vége felé Vörös doktor újabb Zalányi-mentõakcióba próbált kezdeni. itt a kórházi autó. menj azzal! –Ráadásul rendelésem van éppen! –Az nem baj. Április végén kapott munkaköri leírást: május 1-jétõl osztályos fõorvosi státusban a rendelõintézetben. megtiporták. s mindkettõ súlyosan elmarasztaló volt a kórházra.–Én sem – vágta rá azonnal Zalányi. megalázták. addig idegekkel és egészséggel.

tessék. hogy Zalányi sáros. –Hátha tudja: igaz-e az is. nem tudja folytatni a kezelését. innen-onnan csak érkeznek újabb hírek Zalányi Sámuel további mosonmagyaróvári viselt dolgairól is. a Kiss István lányával. az a strici! –Nocsak! Maga ismeri? –Személyesen nem. –Mi történt? –Már negyvenhez közeledett. –Bizony. Itt viszont világosan szerepel. az igaz. Kende Péter vagyok. nulla eredménnyel. mire fizetett a húga ennyi pénzt? . –Nézd. pedig nagyon szeretett volna. tehát a kórház biztos bukó az ügyben. valójában mi történt. és a segítségét kérem szépen. most õt is felfüggesztették. lényegében biztos lehetek benne. Hát akkor nem volt miért kirúgnia! * Amint keverek-kavarok. elõbb megpróbálok informálódni. legombolt róla 220 ezer forintot.–Azért. Állítólag elbocsátották. senki nem tud róla. de hiszen Magyarországon vagyunk. –Mondja. Ajánlották neki ezt a sarlatánt. Kapom a fülest: egy Halászi nevû faluból is afférja volt valakivel. Az a hír járja. a polgármesteri hivatalban: –A polgármester úrral szeretnék beszélni! – mintha biztos lehetnék benne. azért. Neked hátha van valami ötleted. Gondolod. délután öt órakor közölte vele: vissza kell mennie Szegedre. Én nem tudom. és azóta eltûnt. hogy nem nõ az. amivel ki lehet mosni Zalányit. Hónapokig kezelte. ha õ ott marad. most meg eltûnt… –Hogyhogy eltûnt? –Múlt szerdán. idén az óvári kórházban valakivel baj történt a nõgyógyászaton. –Frank Lajos polgármester vagyok. hogy én exponálom magam ebben? Szó nem lehet róla! Te Gyuri! Akkor tulajdonképpen miért rúgott ki Téged Vörös? Amikor nálam járt. mindkét szakvéleményben egyértelmûen szerepel. mert közölték a kórházzal: nem kapják meg az állami támogatást. mert Te Zalányira próbáltad kenni az ügyet. Hol másutt. Szegény Oszwald Lajos fõorvos úr issza meg a levét Zalányi ténykedésének. és õ el is ment hozzá. ez már 99-ben történt. azt mondta. Annyira nem kis hely Halászi. a népek összevissza beszélnek. hogy Zalányi Sámuel követte el? –Bizony õ. azt is hallani. július 7-én. Azt mondják. –Üdvözlöm. hogy merjek csak úgy nekiindulni. hogy csak õ felelõs mindenért. de jobb is neki! Szegény húgom sajnos megismerte. az istennek nem lett gyereke.

hogy tûrhetik ezt el. mert nagyon rossz állapotban van. mire? Zalányinak zsebbe! Még a gyógyszereket is kézbõl adta. És közben állandóan hallani: jó csomó mûhibát követett el jobbra-balra ez a fickó. csak Oszwald fõorvos volt bent. hál’ istennek. a mûtét délutánján. –És hogy van Edina? –Most már jól. hogy pótolják a rengeteg elfolyt saját vérét! – Kérdezte. írja csak! – és diktálja. mert valószínûleg ezek után már nem lehet többet gyereke. nem receptre írta föl. hogy cukros is vagyok.–Mire. komolyan mondom. hogy életben maradt. Leballagtam a nõgyógyászatra. –Hát. ne is kérdezze! Szegénykémet újra kellett mûteni. az intenzíves orvos megnyugtatott: most már életben marad a feleségem. ezt én sem. Fölrohantam. szívesen. –Bánhídi Róbert vagyok. adom a mamámat! –Tessék. Edinát az intenzívre vitték. Zalányi eltûnt. –Jaj. meddig kell bent maradnia? –Nem. õ mondta. ne nézzem meg a lányomat. igen. Nem is járt hozzá soká a húgom. meg sokféle gyógyszert kell szednem. szegény Edina most is bent van a kórházban. Bemutatkozom. újból meg kellett mûteni. Szörnyûség. vane már Edinának családja. Tényleg én voltam bent. elhebegem. Kende Péter vagyok. –Jó. köszönöm szépen. a második operáció már rendben volt. de még az a szerencse. jó napot kívánok! –Csókolom a kezeit. üdvözlöm. mert még meg is rugdostam volna! De a võm pontosabban el tud mondani mindent. és õ maga a saját irodájában szó szerint ezt mondta: – Sajnos a lányával csúnya mûhiba történt! Az operáció közben átvágtak egy artériát. baj van. Úgyhogy csak két nappal késõbb láttam a lányomat. Hívom õket. amit Zalányi mûvelt vele! Bûncselekmény. Pár napig még biztosan. Én a húga vagyok. Anyósom éppen jött ki zokogva a kórházból. igazi bûncselekmény! –Honnan tetszik ezt ilyen biztosan tudni? –Behívatott engem rögtön a mûtét után az Oszwald fõorvos úr. meg tudja adni Kissék telefonszámát? –Persze. édes istenkém. én föl se menjek az intenzívre. Mi van a lányával? –Jaj. – Sajnálatos érvágás történt mûtét . Én csak azt nem értem. sok-sok palack vért kellett adni neki. persze azt nem Zalányi végezte. Aztán amikor hallotta. azt mondta. amikor már lehozták az intenzívrõl. mi járatban vagyok. mégis 220 ezret sikerült belõle kicsikarnia. egyelõre nem mondtak semmit. csoda. De várjon. kedves fiatal nõi hang hallózik. adom õt. –És Zalányival találkozott? –Én nem. –Tudják. Nos.

Nem is bírom ki. Jött azonnal mindenki. már hajnalban a kocsiban ülök. azt hiszem. a férje meg hentes. mindenki azonnal küzdött a felesége életéért. Talán jobb is így. szerencsére nem véna. Végigjárom háromszor a folyosót. az elsõn idõsebb nõ olvas. a Cserháti fõorvos úr. konzíliumba jövök! – végül is nem hazudok nagyot. –Magát én ismerem valahonnan. Ám az elsõ. –Akkor rendben. benézek a kórtermekbe. –Ezt Magának hoztam – nyújtom át a virágot. itt nem. én vagyok – ásít nagyot a vörösre festett fiatal lány. Beóvakodom a másodikon a nõgyógyászati osztályra. úgy tudtam. vérért. megvan: Bánhídiné Kiss Edina. a kezelõbe. A sebészeknek sikerült is összevarrniuk az érfalat. hogy megmentsük. hogy Zalányi – amikor operáció közben átvágta ezt az eret – csak állt. másnap szombat lévén. Maga Kiss Edina? –Igen.közben – közölte velem –. Érdekes. akit elértünk. normális látogatónak tûnök. remélve. két órán át harcoltunk. fémtábla: látogatási idõ: 16–18 óra között. Hamar megtalálom a kórházat. én is rögtön bemosakodtam. Kende doktor vagyok. így eredményesebb elbánásban részesülök. * Bevallom õszintén: mint a paripa. és Zalányi ledermedve álldogált. különbözõ zavaros emberi jogi megfontolásokból ezt már rég eltörölték. hanem csak artéria. Nem is õ hívott segítséget. a beletûzött betegnevekkel. a nõvérpulthoz – sehol egy orvos vagy nõvér. a portás rám is dörren: – Tessék! Ilyenkor legjobb az egyenes út: hazudni kell! – Jó napot. lukról lukra. de honnan? . hanem a nõvérek szaladoztak orvosért. nem tett semmit. amit meglátok. ha dobpergést hall. a doktor igaz. Az egész mûtõ vérben úszott. mitévõ legyen. milyenfajta. a Tóth doktor. tökmindegy. úgyhogy amikor nekiiramodom a bejáratnak. bámult. olyan lettem. doktor úr! – enyhül meg azonnal a feudális hatalom szigora a nemesi cím hallatán. 7-es kórterem. õ készíti a zoknik elején a lábfejvarrást. No. Ám a lépteimre fölriad. és fogalma nem volt róla. Azt már késõbb hallottam a nõvérkéktõl. és Európa legdrágább autópályáján lerobogok Mosonmagyaróvárra. Halásziban a zoknigyárban ketlizõ. a kettesen fiatalabb alszik. Kétágyas szoba. –Csókolom a kezét. és kétségkívül orvosi ügyben kódorgok. megnézem a szokásos kis táblát. tessék csak. Útközben vettem virágot. a biztonság kedvéért legelõbb Edinát szeretném elõkeríteni.

libabõrös lesz mindenem! – és már törölgeti a kezét a paplanhuzatba. –Jaj. oda csak a betegek járnak! –Az jó lesz – kisomfordálunk. szóval beestem. . Zalányinak mindenféle mûhibái voltak mindenütt. mit mûvelt? Emberek halnak meg a kezei között! Olyan ideges lettem rögtön. Befeküdtem. rágyújtunk. a Maga könyvében is olvastam róla. de annyira. a bal oldalon. s Edina mesélni kezd: – Május elején egy hétfõn lettem rosszul. Van már egy hatéves gyerekem. abból meg nagy baj lehet. Mellém ült egy idõs nõ. meg olvastam a könyvét is. holnapután meg is csináljuk! –Jó. Éppenséggel lehettem volna terhes is. amit õ mûvelt. –Ez? Ez a sintér? Hát ne már! Ne engedd! –De miért? –Nem láttad a Fókuszban. szétnyílhat a cisztám. ” várra.–Orvosimûhiba-ügyekrõl írok. és azt kérdezte tõlem: –Te. hogy s mint vagyok. ahol már dolgozott. menjünk ki a teraszra. Kedden reggel bejöttem ide. láttam kétszer is a tévében. amint kiejtem a nevét. hanem egy 140 milis ciszta. –Jaj. De nem voltam. de nem védekeztem. nyugodtan tudjunk beszélgetni! –Jó. Gyerekfejnyi ciszta a bal petefészeknél. Levitt aztán ultrahangra. Csak nem Zalányiról akar kérdezni? –De bizony róla. Közben meg rájöttem: Te jó isten. –Ismerte õt? –Nem. ott meg azt közölte: –Hát itt probléma van! Ez nem kisbaba. csak nem ez fog mûteni? –De. azt mondta. a kórházba. De hát nem tudtam mit tenni. Rettentõen görcsölt a hasam. de nem is jöttem rá hirtelen. Maga tudja! – Másnap a férjem bevitt. és azt mondta: kisbaba lesz. ez sürgõs. a sok szörnyûség közül melyik volt. Ezt sürgõsen mûteni kell! –Mennyire sürgõsen? –Holnap befekszik. hogy õ az. várva a felvételre. persze. No. hát a szobatársaim is mind azt mesélik. Ám amint ültünk. doktor úr. hadd lopjam ki Magát innen. de aztán a nagy idegességben eszembe jutott: amikor agykárosodott lett és meghalt a baba. –Ez rendben lett volna. A Fókuszban láttam még a keszthelyi mûhibaügyét. ha azt mondják: kisbabája lesz? –Igen. alig bírtam magammal. jött Zalányi. nézzen ide. megvizsgált elõször hüvelyen keresztül. hogy fölállni se bírtam. Azt elõször nem is tudtam. Éppen Zalányi volt az ügyeletes. –Jöjjön.

A férjem halottsápadt volt. Még a nõvérkék is szörnyûségeket mondtak rá. meg az egyik baba is. és amint körbepillantottam. de én is követem az eseményeket. Hülyeséget meg nem akarok Magának mondani. –Jaj. Legelõbb megfogtam: megvan-e a lábam vagy mûlábam lesz? Megtaláltam. Elõtte abban maradtunk. a helyén volt. láttam. valahogy éreztem: baj lesz. Amikor föltettek a mûtõasztalra. de rögtön vissza is raktam. Csak azt tudom: nem szerette senki. levettem az arcomról a maszkot. mindenembõl csövek lógnak ki. Olyan sok rosszat hallottam Zalányiról. Csak másnap reggel ébredtem föl. azon nem lehet már változtatni. talán nem bízik a Zalányi fõorvos úrban? – kérdezte. az altatóorvos kelteget: – Edina. sõt. ott leszek. itt a férje! – az arcomon lélegeztetõmaszk volt. doktor úr. és azt kérdeztem: – Hol van az Oszwald doktor úr? –Rögtön jön – felelt Zalányi. az egész testem remegett. Bennem volt. nem kell aggódnia. végig figyelni fogom a mûtétet a monitoron! A holnapi mûtéti beosztást már kiosztottuk. – Nem mertem megmondani neki: bizony. Kivettük a cisztáját. Elaludtam. – No. ott lesz Maga is. De mindenki. csak közben sajnos elvágták az ütõerét a jobb lábánál. Nagyon féltem. Féltem. Azt még utoljára fölemeltem. és kértem: –Fõorvos úr. igen utálták. És többre nem emlékszem.meg amikor meghalt a kismama is.vagy nyugtatószert. Megfogtam a kezét. –Micsoda? – Halálosan megrémültem. én annyira félek! –Nem kell semmitõl félnie. – Mi történt velem? – . fölöttem monitorok. a másikon infúzió. kis baleset történt Magával. nem is emlékszem már. ha inkább Maga mûtene meg! –Miért. Délután arra ébredtem. –Miket mondtak? –Hát. mellettem egyik oldalon vér jön belém. és újra elaludtam. magammal voltam elfoglalva meg a félelmemmel. Odajött Oszwald doktor: – Edina. Beadták a szokásos kábító. legyen egészen nyugodt! – de én csöppet sem voltam nyugodt. minden rendben lesz! – de én bizony nagyon rettegtem. hanem csak beszúrnak három tût. ahol volt a kis fején vörös folt. Annyira izgultam. –De fõorvos úr. határozottan utálták. de nem hatott igazán. és azokon keresztül végzi Zalányi a ciszta kivételét. hogy lúdbõröztem tõle. Úgyhogy még szerdán megkerestem Oszwald fõorvos urat. szeretném. No aztán csütörtökön 11 óra körül kerültem sorra. ígéri? –Persze. és a másik babának ott lett agydaganata. nem vágnak föl. a másik orvos rátette az arcomra a fekete altatómaszkot. Megjelent Zalányi. nem bízom. Akkor megértettem: az intenzíven vagyok.

hova vegyem a levegõt hirtelen. nagyon sajnáljuk! Zalányi is odajött néha. csak elfordítottam a fejem. jól vagyok-e. Edina. se feküdni nem bírtam. Amikor meg visszajöttem kontrollra. azokat hogy nem vette észre Zalányi mûtét közben. A lábam aztán is borzasztóan fájdítottam. Azt mondták. csak nem látta a nagy vérzéstõl. A nõvérek közben elmesélték: icipici híja volt. Ha nincs óriási szerencsém. hogy lehet? Vizsgálhatja a kismamákat. a mûtõasztalon meghalok.azt sem tudtam. hogy teljesen rendbe jöjjön. Négy napig voltam az intenzíven. és rávágtam az ajtót. amit õ okozott! Na. simogatott. Tizenkét nap után mehettem haza. hogy baj lesz. hanem az Oszwald fõorvos vette ki. Egy hétköznapi cisztaeltávolítási mûtétbe! Mert Zalányi közben átvágta az ütõeremet! Oszwald fõorvos úr sokszor bejött hozzám. de õ valahogy más volt. Amikor a baleset bekövetkezett. Most. milyen. nem lesz belõle semmi maradandó károsodása. a második mûtétnél hallottam: Zalányit Oszwald fõorvos úr azóta nem engedte operálni. Végig alig-alig voltam magamnál. s neki elmondta õszintén azt is: – A Maga lánya érezte elõre. Nem szóltam neki egy árva szót sem. az osztályon egy lélek nem maradt. mindenki besereglett a mûtõbe. kiderült: a jobb oldali petefészkem mellett van még két ciszta. reméljük. Öt litert vért kaptam. Ne haragudjanak. Most hogy van? –Nem is tudom. itt hiba történt. Amikor már visszakerültem az intenzívrõl a nõgyógyászati osztályra. Én ránézni sem bírtam. miért romlott meg ennyire a mi kapcsolatunk? –Hát doktor úr! Maga meg mer ilyet kérdezni? –És mit érez? –Ami gyûlöletet én érzek. Császározni igen – azt sem értem. azt szavakkal ki se tudom fejezni! – csak ennyit tudtam neki mondani. borzalmas rohangászás volt. se ülni. Azt már én végeztem. De szerencsére meg tudtuk menteni az életét. és átvettem a mûtétet. én azonnal beöltöztem. Nem tudom. –Nézze. hogy nem véreztem el. Föl kellett vágni a hasát. –Amit mondtam: véletlenül átvágták az ütõerét. Anyukámtól is bocsánatot kért. ahányszor szólt hozzám. Persze lehet. kérdezte. és megkérdezte: – Mondja. Rengeteg vért vesztett. . bevitt valami üres szobába. nagyon sajnáljuk! Mindent megteszünk. mindenem fáj. Nem is tudom. Más. kedves volt. de nem operálhat. Megnéztük a lábát ultrahangon. elkapott. mintha császármetszést hajtottunk volna végre. azokat most már persze nem Zalányi. ott. Edina. miért hagyta bent. azokat újabb mûtéttel ki kell venni.

Ne haragudjon. majd visszairamodik a másik szobába. nagyot villan a szeme. és – ne is haragudjon! – én nem szeretnék önnel beszélgetni. egész nap itt van. mirõl! –Nézze. ne kelljen a szemébe néznem. Na. akár eltanácsolta.Most. Keresgélni kezdem hát az osztályon. hogy elfordítottam a fejem. elment Mosonmagyaróvárról. nõvért se. Ott aztán a nõvérpihenõben találok is nõvéreket. ki ön. ahhoz elõzetes fõigazgatói engedélyre van szükség. Hiszen kis híján megölt! * Nem utolsósorban azért rohanok azonnal. No meg mégiscsak az õ osztályának tekintélyét rombolja. Õ bekopog. de azt is csak úgy. –Most nem akar. barna hajú. de még mindig iszonyatos gyûlöletet érzek Zalányi iránt. egyikük megmutatja Oszwald doktor szobájának ajtaját. a második mûtétemnél a folyosón odajött hozzám. Nem arról van szó. máskor sem! –De miért? –Hagyjuk ezt. Kénytelen-kelletlen bemasírozok a szülõszobára. konkrétan vagy általában? –Általában nem akarok. amint megpillant. hogy bárminõ módon elkerüljön – nyilván olyan nagyon nem ragaszkodik hozzá. –Üdvözlöm. ami éppen elég. Maga pontosan érti! Én negyedik hónapja megbízott fõorvos vagyok. mert elõzõ nap megtudtam: Oszwald fõorvos ma ügyeletes. Kende Péter vagyok. Én pedig nem akarok. mit taníthat ez? Mert bevallom õszintén: azóta hónapok elteltek. van énnékem annyi bajom. de nem találom. és azt kérdezte: – Hogy tetszik lenni? –Szarul! – válaszoltam bunkó módon. nem szeretnék Magával egy szót sem társalogni! Egyébként is van itt belsõ szabályozás: ha bárki nyilatkozni akar a sajtónak. hajlandó szóba állni velem. és szeretnék Magával beszélni pár mondatot. akár kilobbizta. mirõl akar beszélni velem. Márpedig akár kirúgta Zalányit. Negyvenes. tudom. most legutóbb a Nõk Lapjában Magával megjelent interjút is. pedig isten bizony nem szívesen teszem nem sterilen. . Szóval azt remélem. Mi több. –Pontosan tudom. Oszwald doktor úr azt mondta. elment Szegedre tanítani. kérdem én. –És hogy van a lába? –Szarul! – aztán hallottam. és elmondani ezt-azt Zalányiról. –De még el se mondtam. olvastam a könyvét. szombaton ide. hogy csak most. kopaszodó orvos nyit ajtót.

onnan újra föl a másik lépcsõházban! –Atyaisten. mire elér valahová! – Le a földszintre. õ nem vissza a szobájába megy. ebben a kórházban az ember kiköpi a tüdejét. ott nem találom a másik lépcsõházat. Maga mûtõs? –Igen. amikor Zalányi operálta Kiss Edinát? –Dehogynem. hogy elkerült innen.meg fölviszem liften. dr. jöjjön! –Köszönöm szépen. Hol az ötödik emelet? Az én kedvemért csak nem tüntették el! Lejjebb ballagok. –Le kell menni a földszintre. hogy a kórház igazgatója még soha nem volt bent szombaton. nem szeretném. nem Edinához megy. –Csak egy osztályon vagy mindegyiken? –Hol ide. Fölérek a harmadikra. de ezen annyira eltöprengek. mindent. A hetedik kórteremben találok egy orvosnõt. legalább én vegyem komolyan a sterilitás követelményét. és akkor odaérek a másik lépcsõházhoz. neki is nagyot villan a szeme. Elmenõben látom. Hála a jó istennek. Rettegett tõle mindenki. akkor le. jószerivel az egész kórház. Vörös hajú. Nõvérke jön szembe. jó. s láthatóan megnyugszik. onnan a negyedikre. –Na. amikor csak útbaigazítást kérek. s nekiindulok a lépcsõnek. miként létezhet az. De hát nem ez volt ez elsõ mûhibája Zalányi doktornak. zöld köpenyes fiatal fiút kérdezek. amint meglát. Én vittem többször is a vért szegénynek. Remélem. esetleg tetõfeljáróra nyílik vasajtó. viszontlátásra! – újra parolázunk. hol oda osztanak be minket. –A nõgyógyászatra is? –Persze. ahol azonban csak valami gépházba. hanem az osztály felé veszi az irányt.–És bent van a fõigazgató úr? Hátha hirtelen engedélyeztethetjük a dolgot! –Azt én nem tudom. Vörös igazgató úr szobáját keresem! –Áh. fölajánlja. –Akkor nem volt ott véletlenül. hogy megint eltévedek. –Azt hallotta. mi történt? –Persze. Nem teszem meg. ha baja lenne abból. Viszontlátásra! –Sajnálom. hogy szóba állt velem. amíg átmegyek a mûtõn. az ötödiken van az irodája. oda is. hátha mégis! –Még soha nem volt bent szombaton! De arra menjen balra. akkor mindenki ott volt. ha ragaszkodik hozzá! – én nem fûzök árva hang kommentárt sem ahhoz. Vörös Lászlónak hívják. hátha tud segíteni: –Legyen kedves. becsukja a szemét. . õ biztos nincs bent! –Én azért megnézném. talán a sebészetre jutok.

korábbi igazgató. megköszönöm a segítséget. a Magyar Orvosi Kamara városi elnöke. és kiszállok.mikor mit fog megint mûvelni! – Közben fölérünk az ötödikre. könnyen lehet. Õ maga – mondja – inkább elvetette volna a babáját. mintsem hogy Zalányi kezére adja magát. nem szabad senkinek szóba állni vele. Majd Vörös doktor magából kikelve üvölteni kezdett: –És itt járt a Kende! Micsoda kupleráj van itt. igazán nagy tisztesség ez énnékem. a másik orvosnál legalább húszan várakoztak. Terhestanácsadáson látott olyan képet: Zalányi rendelõje elõtt egyetlen 15-16 éves lány ült. s visszaóvakodok a másodikra. s nem is biztos. a teraszon Edina másik három nõvel beszélget. – Annyira félünk a nyilvánosságtól? Úgyhogy aztán másnap a kórház valamennyi osztályán a reggeli referálón elhangzott az utasítás: ha újra idejön a Kende Péter. június elejére odáig fajult a helyzet Zalányi körül. hogy szabadon bóklászhat a kórházban? Itt járt a Kende! Mindenféle nyilvánosságra fog kerülni! –Laci! – vágott bele Nagy doktor. jelen volt Cserháti Géza sebészdoktor. Csak behúzott. mert az lejáratná az intézetet. Szerencsére a helyzet változatlan: orvos. * Nem sokkal ezután a mosonmagyaróvári kórház szülészetén egy rajkai kismamának méhen belül elhalt a magzata. vagy mind a . lelakatolt vasrácsok fogadnak. hogy széles ívben kerülték a nõk. dr. Ám ki kellett vizsgálni. dr. és semmit nem szabad mondani neki! (Halkan hadd tegyem hozzá: büszke vagyok erre. Az orvoskamara elnöke nem szólt egy szót sem. Végül – a pletykák szerint – az önkormányzat illetékesei közölték Vörössel: vagy Zalányi megy. Vörös megbeszélést tartott. Marton Péter és dr. hogy azt egyre többen tarthatatlannak ítélték. KP) * 1999 május végére. Oszwald Lajos megbízott osztályvezetõ. az igazgató úr nem most tesz kivételt bejárási szokásai alól. neki semmi köze nem volt a történtekhez. Egyikük – terhessége vége felé járhat már – elmeséli: Zalányinak olyan híre volt már a városban. ember sehol. hogy történt bármi mellényúlás. Nagy György. Olyanokat hallani róla. a nõgyógyászatra. Vörös nagy tirádát tartott: ha behívnak bárkit megyei orvosetikai ülésre. Úgyhogy ismét lépcsõzök kicsit. Senki nem volt hajlandó Zalányihoz menni. ott semmit nem szabad mondani. nem merek indok nélkül tovább kérdezõsködni. Nem Zalányi betege volt. nõvér sehol. mûhiba.

Mindkét ügyben a megyei orvosi kamara etikai bizottsága és igazságügyi orvosszakértõ is vizsgálta a körülményeket. Egyébként az említett orvos sem dolgozik már a kórházban. így a rendelõben az egyik szobában Zalányi fogadta a betegeket. a nyilvánosság elõtt meg pláne. A szerzõdése június 30-ával járt le. –A nyáron az egyik mûhibapereket taglaló könyvben is szerepelt egyik volt kollégájuk neve… –Ez igaz. az igazgató is. Már a szakmai kollégium elõtt van az új. hová mész? –Megyek vissza Szegedre. Szervusz. s átballagott a szomszédba: –Elköszönni jövök. szeptember 3-án érdekes cikket közölt a Mosonmagyaróváron is helyi lapnak számító Gyõr-Moson-Sopron megyei napilap. az Egészségügyi Fõiskolán fogok tanítani. S az igazgató két. még ha . Attól persze mi még kudarcként és õszinte együttérzéssel éltük meg a történteket. Vörös Nagy doktornak is. Ezzel összefüggésben változás történt az osztály vezetésében is. bár utóbb a szülészet-nõgyógyászaton két szomorú eset is elõfordult. hogy engem összemaszatol Vörös doktor – azt azért megválogatom. a Kisalföld. Dr. egyetlen érvényes fõorvosi pályázat. –Nocsak. másoknak is elmondta: fél évet adott Zalányinak. és a szakrendelõben dolgozom majd. Két halvaszületés történt. õ. melyrõl októberben a kórházvezetés az önkormányzattal és a megyei tiszti fõorvossal együtt hozza meg a végsõ döntést. de az ott leírt. Sokkal nagyobb baj. hazudni csúnya dolog. Tizenegykor Zalányi végzett. számomra különös kijelentést tesz: „Betegforgalmunkhoz képest elenyészõ a panaszok száma. hogy állást keressen magának. a másikban Nagy doktor. szerintem túlkarikírozott eset 10 évvel ezelõtt és nem nálunk történt.ketten. Nem az izgat fõképpen. Ez szerdai nap volt.” Ejha! Ez szép! Én eddig kifejezetten azt gondoltam. Gyuri! –Szervusz. s szakmai mulasztást nem állapítottak meg. Samu! * 1999. hogy Nagy doktort rágalmazza. Vörös László igazgatót interjúvolja Vida István újságíró Remények a Karolina Kórházban címmel a mosonmagyaróvári kórház helyzetérõl. kinek adok a véleményére.

naiv. olykor helyreigazítást is közöltem – csak nem lehetek oly illetlen. ahogyan Vörös dr.indirekte is. aki elõször közli. Szabályos helyreigazítási kérelmet küldök a Kisalföldnek. hanem pontosan azt. Zalányi Sámuel súlyos szakmai szabályszegést követett el.) Hamis az a beállítás is. (Ez pedig nemigen szokása a biztosítóknak. hogy a kötet írásakor dr. hogy ezzel is kimentse. Vörös igaztalan vádját. ezzel szemben az osztályvezetõ fõorvost õ azért mozdította el. hiszen kimondatlanul. mint ahogy az eddig megtörtént Nagy doktorral. még alaposabban. hogy az eljáró orvos. Márpedig mi. Fölhívom hát a fõszerkesztõt. Zalányi Sámuelrõl írtak túlkarikírozottak. hatalma. s kérem a következõ szöveg megjelentetését: HELYREIGAZÍTÁS Szemenszedett hazugság dr. Ott helyben. szeptember 6. s az érintett szülõkkel egyezséget kötött. Vörös Lászlónak. de teljességgel egyértelmûen az õ nyakába varrja Zalányi bûneit. a Mik vagytok Ti. Mosonmagyaróváron egy ilyen nyilatkozat végleg tönkretehet valakit. elvtelenül mentegesse egykori egyetemi csoporttársát. most nem ér rá velem beszélgetni. A két eset közül ugyanis az egyikben az igazságügyi orvosszakértõ éppen hogy nem azt állapította meg. hogy ezt késõbb a kórház felelõsségbiztosítója is elismerte. Hát nem igyekeztek. Mégiscsak újságíró vagyok magam is. miszerint könyvemben a dr. mert . mint amennyit õ ténylegesen elkövetett. a Kisalföld szerkesztõsége igyekezni fog. Nem válaszoltak ugyanis semmit. nyilatkozott – hogy szakmai szabályszegés nem történt –. 1999. a mosonmagyaróvári Karolina Kórház igazgatójának a szeptember 3-i számban a kórházban történt két halvaszületésre vonatkozó állítása. dr. Olyannyira. ha nem teljesen egyértelmû a kórház felelõssége. hogy kollégákkal ne próbáljak korrekten megállapodni pereskedés helyett. barátját és védencét. a helyi sajtónak mennyivel nagyobb ereje. a szülészet-nõgyógyászat személyi változásáról nyilatkozott. Istenek? – orvosi mûhibák címû könyv írója A sajtó-helyreigazításra szigorú törvényi határidõk vonatkoznak. Budapest. Hamar döntök hát: nem hagyhatom ennyiben. pesti kávéházi debatterek azt alig tudjuk elképzelni is. dr. Én. Kende Péter. dr. Zalányi Sámuelt. számukra kártérítést fizetett. Az igazság ezzel szemben az. amit Vörös dr. Egyébiránt kikérem magamnak és visszautasítom dr. ki ne fusson ezekbõl. szerkesztõséget is vezettem. mert erõsebb hatása van. elõször azt hiszem. Zalányinak még sokkal kevesebb mûhibájáról sikerült tudomást szereznem.

a megfelelõ észlelés hiánya. Legelõbb idézek néhány részletet az igazságügyi orvosszakértõi véleménybõl. nem ez a fontos. az nem 10 évvel korábban és nem másutt történt. és kész. Mint például: az anya és a magzat észlelése 100 percen át elmaradt… a magzati szívmûködést 120 percig nem rögzítették… a császármetszést jóval korábban el kellett volna végezni… a toxémiás állapot ellenõrzése hiányosan történt. valamint kifejti. Lezsák József bíró magával szemben. márpedig volt.” Majd közlöm: a túlkarikírozott ez esetben fõként nem jelzõ. háttér. Az egészet egyáltalán nem értem. az. második hívásomra pedig összesen annyit hajlandó beledörmögni a telefonba: nem adja le a helyreigazítást. Az ügyvédnõ persze elutasítást kér. hogy akkor mi a búbánattal áll összefüggésben. a terhes és a magzat észlelése nem felelt meg az adott helyzetnek. én leszek a felperes. okoskodó stílusomat. Mivelhogy szerinte nem vagyok perlésre jogosult. hanem ténykérdés a tekintetben. hogy volt-e szó a könyvemben keszthelyi esetrõl is vagy sem. az elõre látható anyai és magzati szövõdmény a terhesség megfelelõ idõben történõ befejezésével elkerülhetõ lett volna. Ha nem. amíg jöttem idefelé. hogy a biztosító hajlandó kártérítést fizetni. Na. ha pedig igen. (Azt nem magyarázza meg. Idéz a Farkasné Mailinger Krisztinaügy rendõrorvosi boncjegyzõkönyvébõl és rendõrszakértõi véleményébõl. a bíró úr érezhetõen nem kedveli különösebben a hochmecoló. a vádlottaknak vagy a közönségnek szánt padra ültet. fizettem illetéket. talán jegyzõk. A Kisalföld szerkesztõségét képviselõ ügyvédnõ legnagyobb elképedésemre melléjük telepszik. Indok. legalábbis elhelyezkedésemet illetõen én is szót kapok. két fiatal lány foglal helyet az íróasztal mögött. szóval elvitatkozgatunk. Na mindegy. Akár vádlott vagyok. beadom a keresetet a Gyõri Városi Bíróságra: kötelezzék õk helyreigazításra a lapot. Az .értekezlete van (akkor vajon miért kapcsolják be hozzá a telefont?). Rendezõi bal oldalon. hogy még folyamatban van a per.) A túlkarikírozott jelzõ használatát pedig véleménynek kéri minõsíteni. akinek a személyére utal a cikk. Úgyhogy ripsz-ropsz el is utasítja a keresetemet. magyarázat: semmi. írtam keresetlevelet. hát nem. nem áll összefüggésben a kórház mulasztásával. Rendezõi jobbon üresen marad minden hely. Valamint hangsúlyozza: az indíthat sajtó-helyreigazítási pert. hiszen én indítottam a helyreigazítási pert. ahol általában a felperes szokott ülni. akár közönség. az idõben el nem végzett császármetszés és a magzat méhen belüli elhalása között ok-okozati összefüggés áll fenn. Az október 8-i tárgyalás furcsán kezdõdik. úgyhogy emiatt is kéri a kereset elutasítását. hivatkozik arra. Engem dr. ez pedig nem én vagyok. végig azt hittem.

Késõbb tévériportok. ez év március végén intézkedett. következésképpen õ nem köteles vizsgálni. a kórház hírnevét. hogy mindaz igaz vagy nem igaz. Tóthné Erdélyi Kinga mosonmagyaróvári lakos is helyreigazítási kérelemmel fordul a Kisalföldhöz: Ellentmondásosnak találom a mosonmagyaróvári kórház orvosigazgatójának kijelentéseit. Zalányi Sámuelt kórházunk igazgatója vette ide és léptette elõ. pedig tudnia kellett peres ügyeirõl. Az igazgató. a kórház sorsáról? Több mint öt hónapja a szülészet-nõgyógyászat szakmai irányítás nélkül mûködik. Ideje lenne. Még három hónapig rontotta az osztály. szakszerûen kivizsgálta. Az osztályvezetõ azonnali leváltása. Az ügyet a város egészségügyi bizottsága. aláírásgyûjtés az osztályvezetõ ellen – huszonévesek aláírás-gyûjteménye egy 30 éves szakmai múlttal szemben! Furcsa módja a pacientúraszerzésnek. * Ám nem egyedül én háborodom föl nagyon Vörös doktor hazugságain. és 18-án váratlanul meghalt. ha az önkormányzat mint a kórház tulajdonosa közbelépne. és lelkiismeretesen felülvizsgálná a történteket.egész Vörös-nyilatkozat nem rólam szól. úgymond. ismeretlen osztályvezetõ. ahol a bizottság vezetõje a kórház volt sofõrje? Ilyen bizottság dönt ebben a városban az orvosok. Milyen kivizsgálás lehetett ott. Mert ez már rég nem a kórház belsõ ügye. hisz nagyon régóta ismeri. Nagy Györggyel. Zalányinál halt meg egy jánossomorjai fiatalasszony kisbabája is. Mint ahogy azt is. Azonnali gazdasági vizsgálat a szülészet-nõgyógyászaton. újságcikkek már csak fõorvosként említik. Sokan tévesen azonosították az osztályvezetõ fõorvossal. mielõtt újabb hibás döntések születnek. Miért lesz jobb egy új. kezdõ orvosokkal! Sajnos a szomorú véletlenhez tartozik. milyen peres ügye után fizeti az önkormányzat a kártérítés kamatait több évre visszamenõleg. de semmi jelentõsége. Nem Zalányi Sámuel volt a célpont. hogy a készülõdõ botrányhoz bûnbakot találjon. dr. de ezt a többi hibáival együtt elhallgatják. kedves orvos. Ez sem szokványos eset egy normális szülészet-nõgyógyászaton! Keringési elégtelenségre hivatkoztak. De a végsõ döntést a megyei orvosi kamara etikai bizottságától várom. amikor 30 éve csak a munkájának élve itt van közöttünk egy elismert. aki sok ezer gyereknek adott életet? A . jelen perben ennek semmi. õ még az aláírók között lehetett. hogy édesanyámnak augusztus 16-án kellett befeküdni egy-két napra erre az osztályra. punktum.

Ám szeptember 15-ig hiába várja annak megjelenését. mert nincs megnevezve a könyve. Vida István újságíróhoz. errõl a puccsról. Az újságcikkem miért nem engedi megjelentetni? Az ön válasza nélkül nem adják le. Akkor telefonál. Anyám ettõl teljesen független. mert peres vagy vitás ügye van a kórházzal.tragédiák nem nála történtek. ha most sem kapna a város állami támogatást. amelyet a szerzõ dr. az illetékesek válaszával együtt tegye közzé. mivel az újságíró szerint mondatonként meg tudja cáfolni. de ezzel összefüggésben változás történt az osztály vezetésében. vagy nem is tudom. – Elõször is fogadja õszinte részvétemet édesanyja halála miatt! Sajnálom. amely óriási pénzeket akaszt le az orvosperekbõl. hogy nem akar találkozni Oszwald doktorral. Nyerges Csaba fõszerkesztõre hivatkozva azt mondja. a kórházigazgató válasza nélkül nem közlik Kinga cikkét. Egy hete beszéltem vele elõször. csak összefoglalom a történteket. Nézzük mondatonként! Két halvaszületést. Én neveztem ki fõorvossá. amelyeknél nem volt szakmai mulasztás. Csak idézgetek. –Most jön egy idézet. Olyan ember miatt hibáztatják. írását átküldték a mosonmagyaróvári kiadóba. –Ez a Kende Péter egyébként egy ügyvédi irodának dolgozik. –Ezt a dolgot már vizsgálja az etikai bizottság. Kende Péter és a riportot adó doktornõ engedélyével írtam. ismertem a Zalányit. Vida a fõnökére. minek nevezzem. Teljesen véletlen. 1999. Nem lenne csoda. Vörös doktor viszont levélben kéri Kingát: tisztázzák személyesen a félreértéseket. õ véletlenül került ide. amiket írtam. s Güll Csaba újságíró annyit közöl vele. de ahhoz is. De a Nagy doktor a 3 hónapos próbaidõ . Nincs joga perelni. hogy írását a lap. –Miért támad engem? –Én nem támadom. ha akarja. Tóthné Erdélyi Kinga Kinga nem csupán nevének közléséhez járul hozzá. Október 6-án fogadja õt igazgatói irodájában. Õ maga írta alá az Oszwald doktor által összeállított új munkaköri leírását. évfolyamtársak voltunk. szeptember 6. akin keresztül sikerült országosan lejáratni kórházunkat. Nem ezzel összefüggésben! –A Nagy doktort nem tiltottam el a mûtétektõl. Erre õ írásban kijelenti: nincs peres vagy vitás ügyük. hogy egymástól függetlenül megtorpedóztuk az ön nyilatkozatát. Õ t miért nem kérdezik meg a történtekrõl? Két éve az igazgató már hozott egy jelöltet. Egyébként igen. –Szóval a Nagy doktorról akar beszélni? –Igen. A lap ennek ellenére nem adja le írását. akit az igazgató tett a nyakába.

kik vannak ott. amit pedig a kórházban csak a kijelölt helyen szabad. ön ártott a legtöbbet. mert nincs beteg. nem mutathatom meg. akkor megválaszoltam a kérdéseit. –A cikk megjelenése óta a kezemben van a független orvosszakértõi vélemény is a jánossomorjai kismama halvaszülésérõl. de még jobban Nagy doktornak! Higgye el! –Nem én ártok a kórháznak. Nem engedélyezte a császármetszést. Az egészségügyi bizottság vezetõje a kórház volt sofõrje – ez igaz. Maga szerint ki volt a hibás abban az esetben? –A Nagy doktor. Jön az új osztályvezetõ. És nem hiszem. És meg kell mondjam. hogy aláírta. akik névtelenséget kértek. a Nagy doktor nagyon jó . –Miért. –Persze. hogy megjelenjen ez a cikk! A kórháznak ártana vele. ne akarja. Ismerje el nyilvánosan. Elmart maga mellõl mindenkit. hogy aki ismeri Nagy doktort. –Nem csoda! Nevetséges. és az az ügyeletes orvost marasztalja el. Most javult a helyzet. de elítélik az egész ügyet. kandidátusi fokozata. erre megesküszöm! Tõlem nem. ha válaszolnék nyilvánosan a Nagy doktort illetõen.után aláírta a meghosszabbítást! –Még jó. sokkal nyugodtabb a légkör. hisz ön vette ide! –Õ k ketten jó kollegiális viszonyban voltak. Ez a politika! De meg kell mondanom. –De tudja. Gazdasági vizsgálat volt. –De kérek valamit. A Nagy doktor pedig – bár elismerem. és a többieket sem hagyta. az a fõorvosi beosztásuk miatt összekeverte volna õket a riportok után. És nem bírta volna a vezetést. újságban Nagy doktort! –Ezt megígérem. –Nos. Mindent maga akart csinálni. és ön még Zalányit is odavette! –A Zalányinak volt egyedül az egész intézményben tudományos. az én kislányom is nála született – nem képezte magát. nyilvánosan! –Nagyon kérem. csak a 7-tõl 9-ig terjedõ idõt. Nem volt panasz. de voltak hiányosságok. rossz idõpontot vizsgáltak. hogy jó orvos. nagyon lelkiismeretesen harcol a kórház pénzügyi dolgaiért. a leváltása elõtt már három éve feszültség volt az osztályon. Nem lehetett bemenni a szobájába. –Nem? –Az összes információt önkormányzati képviselõktõl kaptam. –De ezt az újságban kéne. aki pedig Zalányi volt. amikor idevette a Zalányit! –Ne akarja ezt a cikket! Többet ártana vele. annyit cigarettázott. úgy nyilván nyugodtabb! A Nagy doktor egyébként nem tud errõl a cikkrõl. nem bízott meg senkiben. pedig a kismama több hete bent feküdt.

Mit tesztek. Kérlek. Nagy doktor pedig azt sem tudja. kitalált dolgok. Ezt a Kisalföld felé is jeleztem. Készül Kende Péter második kötete. állítsátok meg már ezt az embert! Lejáratta a kórházat azzal. amely Zalányi peres dolgait írja le. fõleg ismerve. mondván. és óriási üvöltözést csap vele. A kórház volt sofõrje által kivizsgálva. Az igazgató nyilvánosan is belekeveredik saját ellentmondásaiba. és megemlítem.: Anyám hirtelen halála miatt már Téged is hibáztatlak. s õ levelet ír a város polgármesterének: Ezek után ragaszkodom cikkem megjelentetéséhez. ha az új fõorvos sem jó vagy elmegy? Hét hónapja az osztály szakmai irányítás nélkül mûködik. Már a szeptember 3-i nyilatkozatkor a kezében volt a független orvosszakértõi vélemény – amely az ügyeletes orvost marasztalja el. A jánossomorjai kismama halva született kisbabája után robbant ki a botrány a nõgyógyászaton. aki nem is volt a kórházban.másodfõorvos lesz. Mindenki tudja. milyen cikkrõl van szó. Nevetséges. Vörös doktor azonban rögtön tudja. Azonnal magához hívatja Nagy doktort. 1999. Azt mondja. Fegyelmivel. csak Zalányi eltávolítását akarta. mi a dolga. mielõtt a testület is nevetségessé válik. õ írta azt a cikket. amikor két éve még Nagy doktorra bízta kislánya születését. Gazdasági vizsgálat: csinált. S. vagy ha igen. Nagy doktor kimart mindenkit. Így rendben? Jó. amely már Zalányi óvári dolgait is le fogja írni. Ennek híre Kingához is eljut. és vizsgáljátok felül. amelyhez Erdélyi Kinga csak a nevét adta. hogy huszonévesek vannak az osztályon. hát a viszontlátásra! –Viszontlátásra! – Kinga voltaképpen dolgavégezetlenül távozik. hogy idehozta Zalányit. akkor Nagy doktor a hibás. 1999 januárjában jelent meg a mûhibákról szóló könyv. Üdvözlettel: Tóthné Erdélyi Kinga P. Dohányzott szabálytalanul. s nincs felelõs. Kérlek. õ pedig áprilistól le volt váltva. de szerinte nem történt orvosi mulasztás. Háromszor . És nincs joga felülbírálni az orvosszakértõi véleményt. akiknek nincs pacientúrájuk. vidd testület elé az egész ügyet. aki Zalányi volt –. Nem értem ezt a borzalmas rosszindulatot. Mindezt azért kell elszenvednünk. tejes kirúgással fenyegeti. A törvény nyáron jelent meg. ezzel a kórház neve bekerült az orvosperek történetébe. Majd akkor nyilatkozom az osztályról. Joga van a városnak megtudni a tényeket. s 1999 márciusában az igazgató már Nagy doktor leváltására szólítja fel az osztály fiatal orvosait. október 19. ezért voltak Vörössel állandó konfliktusban. mert ez a Zalányi a kórházigazgató évfolyamtársa volt.

voltam Nálad figyelmeztetni, hogy ugrómókusok vannak az osztályon. Teljesen véletlen, hogy ez is belekerült ebbe a dologba. Ám az igazgató ezt említésre sem méltatja a panaszos esetek között a riportban.

Idõközben megtudom azt is, mi történt valójában Erdélyi Kinga mamájával. Idõs hölgy volt, apró nõgyógyászati beavatkozásra kellett befeküdnie. A mûtét jól sikerült, a beteg azonban két nap múlva meghalt. Nem az operáció következtében, hanem szívpanaszokkal. Csakhogy bent fekvése alatt, a mûtét elõtt belgyógyászatilag egyáltalán nem vizsgálták! Stipkovits Pál polgármester a hivatalos, ajánlottan föladott levélre nem válaszol. Ezért Kinga november 10-én fölkeresi õt személyesen, a fogadóóráján. Kivárja a sorát, s amikor õ következik, régi ismeretségük alapján kérdéssel kezdi: –Küldtem Neked egy levelet. Olvastad? Vártam a választ! –Igen, olvastam. Nagyon nem szép Tõled, hogy arra hivatkozol, ki mit mondott! –Mit tudtam volna tenni, hogy meggyõzzelek? Leírtam, mit beszéltem a kórházigazgatóval. Ha olvastad, láthattad, milyen rosszindulatú Nagy doktorral. Ez már nem normális, hogy valakirõl csak rosszat tud mondani. Nincs már más lehetõség, mint a nyilvánosság. –Az igazgató szakmailag nagyon is elismeri Nagy doktort, a kislánya nála született, de a cikkedet nem engedem megjelenni! A szülészet-nõgyógyászat becsületét helyre kell állítani, nem fordítva, ahogy Te akarod! –Csak tényeket írtam le. Az igazgató viszont gyakran nem mond igazat, és ebbe belekeveredik, mint a szeptemberi nyilatkozatában. És belerúg Nagy dokiba. Még aznap este megírtam a cikket, amit az igazgató ráfogott, hogy õ írta. Az egész kórház tudja, hogy üvöltözött vele, fegyelmivel fenyegette és az én nevemet kiabálta. Kiderült, hogy a kérdéses idõben itthon sem volt. Akkor hogy írhatta volna õ? Egyébként az igazgató két halvaszülést említ az újságban a leváltás okaként. –Válsághelyzet volt az osztályon, és Nagy doktor nem tudta kezelni. –Zalányi Sámuel volt a válsághelyzet oka, akit az igazgató hozott ide. Az orvosszakértõ szerint Zalányi a felelõs a halvaszülésért. –Nagy doktor betege volt! Már megvolt a baj, amikor ügyelet volt, több hete bent feküdt az osztályon. Az osztályvezetõ nem adott engedélyt a császármetszésre. Értsd meg, Nagy doktor betege volt! De jön az új fõorvos november 15-tõl, nagyon ígéretes, forradalmasítani fogja az osztályt, sok új dolgot fog bevezetni, és ha meg tudnak egyezni, Nagy doktor megy vissza az osztályra.

–Hisz az egész város tudja, hogy bejáró lesz, hétvégéken oda-vissza utazik majd! Olyan feltételeket szab, amelyek pluszköltségeket okoznak, különszobát, fürdõvel az egyik vizsgálóból, amivel a betegektõl veszi el a helyet, pedig az úgyis kevés, amióta összevonták a szülészetet és a nõgyógyászatot. –Majd kap lakást az önkormányzattól, csak idõ kérdése. –Egyébként már áprilisban azt ígérted, Nagy doktor mehet vissza mûteni, azóta nyolc hónap eltelt! –Kiforgatod a szavaim, akkor is azt mondtam, ha jön az új fõorvos, és meg tudnak egyezni. –Utoljára egy nõt említettél ígéretes osztályvezetõnek. –Nem feleltek meg a feltételek. Rosszul értelmezed a dolgokat. –Írásban szeretnék választ kapni a levelemre! –Továbbadtam az egészségügyi bizottságnak, azt fogod válaszként kapni, hogy az ügy le van zárva, kivizsgálták, jön az új fõorvos, rendezõdnek a dolgok. Felesleges ezzel Neked foglalkoznod! –Kik vannak az egészségügyi bizottságban? –Azt hiszem, az Ágh doki, a Sólyom, a Vörös Laci… –Micsoda? Az igazgató fog dönteni saját kijelentéseirõl? És arról mi a véleményed, hogy anyám befeküdt az osztályra, és két nap múlva váratlanul meghalt? És véletlen az is, hogy a bátyám 21 éves kislányát mûteni kellett? Mindenki menekül innen! De Téged ez nem érdekel, mert nincs lányod, ugye? –Látom, teljesen rosszul állsz a dologhoz, úgyhogy fejezzük be! Nagy doki már beletörõdött, csak Te ugrálsz még! – a polgármester már kiabál. –Hogy törõdött volna bele? Nincs annyi empátiád, hogy átérezd, mit jelent, hogy 30 év kemény munka után ezt tették vele! Neked mint polgármesternek többet kellene foglalkoznod az ügyével, mint nekem. –Teljesen rosszul értelmezed a dolgokat, rosszindulatú vagy a kórházzal, félreértelmezel mindent! Rosszat teszel Nagy dokinak is, ha ezt csinálod! –Én nagyon is elismerem a tisztességes orvosi munkát. A cikkhez Nagy dokinak semmi köze, ez az én ügyem. Mit árthatok még neki? –Elérheted, hogy nem kerül vissza az osztályra! – a polgármester már kifejezetten üvöltözik Kingával, aki érzi, ennek így semmi értelme. Leforrázva, megalázva távozik. Másnap újabb hivatalos levelet küld a polgármesternek: Stipkovits Pál részére Tisztelt Polgármester Úr! Sajnálom, hogy a tegnapi fogadóórádon kiabáltál velem, végül elzavartál. Senkinek nem akarok rosszat. Egyetlen dolgot szeretnék, hogy igazságosan és elfogultság nélkül vizsgálja ki a testület Nagy doktor leváltásának és az

osztályos munkától történt eltiltásának okát. Az Egészségügyi Bizottság több tagja is függ a kórházigazgatótól. Így az egész ügy eddig koncepciós. Korrekt az lenne, ha az érintett fõorvos is jelen lehetne ezen a kivizsgáláson. Furcsának találom, hogy a független igazságügyi orvosszakértõ véleményét Vörös fõorvossal felülbíráljátok. A szakértõi vélemény szerint az ügyeletes orvos, Zalányi Sámuel marasztalható el, akit Vörös igazgató hozott a kórházba. Szerintetek még mindig a leváltott osztályvezetõ a hibás. Beszélgetésünk napján telefonon beszéltem a jánossomorjai kismama férjével, Farkas Ferenccel. Feleségének nem Nagy doktor volt az orvosa, ahogy Te mondtad. De szerették volna, ha õ vezeti le a szülést. Jánossomorjára Balogh doktor járt ki terhesgondozásra. Farkas felesége este 7 óra körül már rosszul volt, amit jelzett az ügyeletes Zalányinak, aki másnap reggel kb. 8-tól 9-ig nem csinált semmit. Ezalatt megfulladt a kisbaba. Nagy doktort nem hívták be. Egyébként a kismamát elõzõleg Vörös doktor is megvizsgálta derékfájdalmai miatt. Csak az igazságot keresem, ami nem az én dolgom lenne, hanem épp a választott testületé. Egy ember 30 éves munkájáról van szó. Az új fõorvossal nem biztos, hogy megoldódik ez az ügy. Fõleg ha azzal kezdi, a betegektõl von el vizsgálót saját szobája kialakításához. Nagy doktor figyelmességét és azt a szeretetet, tiszteletet, ahogy a betegeivel bánt, nem lehet tudományos fokozatokkal, akármennyi tanulással pótolni. Erre itt volt Zalányi példája. Kérlek, ezt a levelet is továbbítsd a kivizsgálást végzõ bizottsághoz. Jóindulatú figyelmeztetésként küldöm mindkét levelemet a testület felé, mivel úgy gondolom, már õk is felelõsek a szülészet-nõgyógyászaton történt és a jövõben történõ dolgokért. Ez már rég nem kórházi belsõ ügy. Választ várva, üdvözlettel: Tóthné Erdélyi Kinga Mivel nem kap választ, november 11-én ismét polgármesterhez, s ebben megismétli eddigi kéréseit. December 1-jén születik válasz: levelet intéz a

Kedves Kinga! Elõzetesen is elnézést szeretnék kérni, hogy találkozásunk során ingerültebben reagáltam a felvetéseire. Történt ez azért, mert egy ilyen ügyfélfogadási napon nagyon sokféle behatás éri az embert, másrészt úgy éreztem, hogy sokadszor elmondtam a témával kapcsolatosan álláspontomat, azokat az erõfeszítéseket, amelyeket az ügy érdekében tettem, elsõsorban annak érdekében, hogy a szülészeti osztályon kialakult helyzetet normali-

záljam, másrészt hogy kórházunk jó hírét megõrizzem. Kérésének megfelelõen a beadványait továbbítottam az illetékességnek megfelelõen az Egészségügyi Bizottság elé, és kértem, foglaljanak állást, a Nagy doktor úr leváltásával kapcsolatos vizsgálat kinek a kompetenciájába tartozik, illetve egy ilyen vizsgálat milyen következményekkel járna Nagy doktor úr, illetve a kórház presztízse szempontjából. Nos, a bizottság Vörös igazgató úr távollétében úgy foglalt állást, hogy ez az ügy orvosszakmai szempontból egyrészt nem tartozik a testületre, másrészt fel van tárva, és nem szolgálná senkinek sem az érdekét. Az is megállapításra került, hogy Zalányi Sámuel mosonmagyaróvári tevékenysége nem használt sem az osztály, sem a kórház hírnevének, de semmiképpen sem hozható összefüggésbe Nagy doktor úr felfüggesztésével. Egy hosszú folyamat eredményeképpen következett be ez a sajnálatos esemény, amelynek kiváltó oka elsõsorban az volt, hogy az osztályon dolgozó orvosok egyhangúlag kinyilvánították, hogy nem kívánnak és nem tudnak Nagy doktorral együtt dolgozni. Ebben a helyzetben jutott olyan elhatározásra az igazgató, hogy ezt a sajnálatos lépést meg kellett, hogy tegye, amelyet emberileg nagyon nehezen tudott Nagy doktor úr feldolgozni, ami érthetõ is. Azóta a fõorvosi hely megpályáztatásra került, és orvosszakmai szempontból egyértelmûen támogatott új osztályvezetõ került november 15-ével a szülészeti osztályra. A személyes megkeresését követõen kezdeményezésemre Nagy doktor úrral áttekintettük a helyzetet, és arra a megállapításra jutottunk, hogy mindenki jól felfogott érdeke, hogy nyugvópontra kerüljön a kérdés, és készségét fejezte ki, amennyiben szakmai munkáját gyakorolhatja, akkor megbékél, és igyekszik az új helyzetnek megfelelõen végezni a munkáját. Megfogalmazta konkrétan, milyen szakmai lehetõségekre gondol, amelyeket én még aznap az új osztályvezetõ felé tolmácsoltam. Az új osztályvezetõ a kérést respektálta, és felajánlotta Nagy doktor úrnak, hogy a kollégákkal egyeztetve azon lesz, hogy a szakmai tudását hasznosíthassa. Olyan visszajelzést kaptam, hogy ez a személyes kontaktus megtörtént a két szakember között, és most van lehetõség, hogy a dolgok nyugvópontra jussanak. Tiszteletre méltó, hogy ilyen harcosan védte Nagy doktor úr érdekeit, de én úgy látom, hogy most Nagy doktor úr számára is az lenne a legfontosabb, hogy nyugalom legyen körülötte, minden további vizsgálódás óhatatlanul sárdobálással jár, amely mindenkire fröcsög, és ez nem szolgálja sem a kórház, sem Nagy doktor úr érdekeit. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét. Mosonmagyaróvár, 1999. december 1. Üdvözlettel:

Stipkovits Pál polgármester

Ugyanis való igaz: a polgármester behívatta Nagy doktort, és megkérdezte: – Ha végezheted a munkádat hetente egy nap az osztályon is és operálhatsz is, akkor hajlandó vagy belenyugodni a helyzetbe? Hogy megbékéljünk, hogy ne legyen balhé. –Ha tisztességgel végezhetem a munkámat, én nem pörölök! – válaszolt Nagy doktor, aki ezután ígéretet kapott: január 1-jétõl heti egy napot dolgozhat az osztályon. Azt senki nem mondta ki, de mindenki beleértette: amíg állást talál valahol másutt. Tóthné Erdélyi Kinga nem adja föl, harcol ma is – nem önmagáért, hanem a városért és lakosaiért. * Úgy szólnak tehát a hírek, hogy Zalányi visszakerült volna Szegedre. Ottjártamkor elballagok hát Újszegedre, a MÁV-rendelõbe. Gyönyörû liget mellett, barna-sárga, kétemeletes, ronda épület, messzirõl lerí róla a magyar egészségügy riasztó stílusa. A nõgyógyászati rendelõ az elsõ emeleten van, ajtaján az állandó beosztás. Három orvos rendel egy-egy fél napot. A negyedik azonban többet: „Dr. Zalányi Sámuel rendel: hétfõn: 8–14 óráig, szerdán 10–16 óráig, pénteken 8–14 óráig.” A hír igaz. Mindazonáltal nem mindenki tartja ezt helyénvalónak. 2000 áprilisában például Orosházán, a fõorvosi értekezleten maga Gervay doktor, az igazgató jelentette ki: – Több vezetõcserére van szükség, osztályvezetõfõorvosváltásra van szükségünk. Nem lesz ezt nehéz megoldani, hiszen Szegeden számos nagyon tehetséges orvos hever parlagon. Példának okáért kihasználatlan jelenleg Zalányi doktor is. – Orosháza környékén pedig nõ a rettegés: ezek szerint Gervay Zalányit akarja odavinni a jelenlegi szülész fõorvos helyett. Bocsánat az iskolás stílusért, de hadd foglaljam össze e fejezet lényegét. Dr. Zalányi Sámuel szülész-nõgyógyász szakorvos, kandidátus a szegedi orvosi egyetemen végzett. A szegedi klinikán kezdett dolgozni. Többen egybehangzóan ugyanazt a számot emlegetik: Szegeden nyolc mûhibaesete volt, ezek pontos adatait – beleértve az áldozatok számát – nem ismerjük. Majd nála szült dr. Kiss Judit, a kislánya súlyosan agykárosodott lett, késõbb meghalt. Varga Nándor felesége, Rózsika a szülõágyon, Zalányi kezei között halt meg, napok múlva az egyik kislány, pár év múlva az ikerpár másik tagja.

Karcsi bácsi. most a fenekét. adja ki a . hagyja. Meghalt. majd én! Ne erõltesse. Felelõsségem teljes tudatában jelentem ki: ez ámokfutás. nem ment elõre megnyitni az ajtót. megyünk ultrahangra! Hadd emeljem meg! Úgy. egy-két százast. de nem is kell. A betegszállító fiú tolni kezdte az öreget a folyosón. A papírokat hozza Maga! Jól van. de gurul ez is rendesen. Nekik is el kell számolniuk az elvett életekkel. de a nap végére mindig egész rendes summa jött össze. Soha többet. emelem én Magát! Jól ül a tolókocsiban? Jó. Alexandra meghalt. Ügyeleti idejében halt meg Farkas Krisztina gyereke. úgysem bírja egyedül. mintha az lett volna. akkor indulunk. Névtelenségét megõrizni kívánó betege a szülõágyon magzatával együtt olyan állapotba került. hagyja. és tartotta életben õket. Karcsi bácsi „ sofõrje” meg is rémült. Odaértek az elsõ csapóajtóhoz. félrerántotta a görszéket. olyan sebességgel érkezett. Úgysem érez vele semmit! Ám szembõl éppen másik kerekes szék közeledett. annak „ vezetõje” is vicces fiatal srác volt.Keszthelyen Zalányi doktor fõorvosi ténykedésének idõszakában négy méhen belüli haláleset történt. Ekkor kötelezték a kórházat. Karcsi bácsi. engedik. Laparoszkópiás mûtét közben egy asszonynak három helyen lyukasztotta át a hólyagját. Beidézték a betegszállító fiút. jó. Ám a kórház pontosan ugyanúgy viselkedett. Semmit nem ismert el. Nem sokat. míg máskor évekig egy sem. de nem szólt semmit. És határozottan állítom: bûnösök mindazok. Az öreg nyekkent egyet. *** – Na. hogy összeütköznek. Orvosi mûhiba persze nem történt ebben az esetben. hogy inkább csak a csoda mentette meg. mert Zalányi átvágta egy erét. nem éppen Mercedes. Eltört a nyakcsigolyája. A rendõrségi eljárás során a kezelõorvos vallomásában mindössze ennyit volt hajlandó mondani: õ sem tud az egészrõl. amit minden fuvarért megkapott. jöjjön. a fiú jókedvében volt. a nõkkel heccelte az öregembert – megdolgozott azért a borravalóért. Tóthné Rajki Andrea kislánya. jól van. mintha az udvaron rodeózna. hanem az öreg merev. akik ezt nem állítják meg. magatehetetlen lábát használva eszközül megtolta. Vicceket mesélt. várjon. õ azt vallotta: semmi ilyesmi nem történt. megemelem. Mosonmagyaróváron Bánhídiné Kis Edina életét csak a többi orvos mentette meg. most már csak a két lábát kell áttenni.

írásban és szóban megkeresték mindannyiukat. Mit tehetett a kórház. kiadta. a hivatalos levélre mindössze egy reagált közülük: õ nem emlékszik ilyesmire. . a kórház képviselõi írhassanak levelet nekik. Úgyhogy késõbb. A választ nem várták meg. elõször õk. nem tud semmirõl. ugyanabban a szobában feküdt betegek nevét és címét.Karcsi bácsival egy idõben. A többiek nem válaszoltak. Ám ennek kísérõlevelében rögtön kérte.

ami történt. a gyerek nagyon nehezen bír nyelni. nem szólt egyetlen szót sem. az csak tönkreteszi a polgári per esélyeit. mintha strúmája lenne. hideg vizes borogatást tettem rá. ott idõs doktor bácsi vizsgálta meg. az vállalja ennek felelõsségét. kínjaiért. velõtrázóan csinos nõ. milyen kiugróan szép lehetett a fiuk. Kati szép arcú. adtam neki lázcsillapítót. A bírósági tárgyaláson Kati így számol be a történtekrõl: –Este a gyerek belázasodott. Azonnal visszavittem a körzeti rendelõbe. Viktor sugárzóan jóképû. független erõ: igenis vétkezett. már bizonyítottuk. s egyenesen a Budai Gyermekkórházba rohantam vele. A belgyógyászaton dr. Katival és Viktorral is. sudár. Istenem. a büntetõeljárást. tablettát akart rá fölírni. nagyon-nagyon ritkán lesz orvosimûhiba-esetbõl büntetõügy. hogy a nyakán diónyi duzzanat van. hogy kimondassék. hogy nem történt semmi. Nem bosszút. csak bólintott vagy rázta a fejét. de nem felelt. Az ügyvédek gõzerõvel próbálják lebeszélni ügyfeleiket büntetõeljárás indításáról. Büntetõben ugyanis szinte nulla az esély arra. aki azt mondta. Úgyhogy reggel orvoshoz vittem. észrevettem. de csak csökkent a láza. Orvosi mûhiba miatt. úgymond. Azonban délután. nem múlt el. bármit kérdeztem. csupán igazságot szeretne. s bevallotta. csak menet közben értették meg. igenis felelõs azért. Gyönyörû emberpár õk. hogy utalja be kórházba! – Megírta a papírt. mondja ki külsõ. Jó ideig azt is hitték. Ha pedig a doktorokat fölmentették a büntetõügyben. ma belvárosi butikban eladó. nagy nehezen megetettem. ha lehet. együtt fut a polgári és a büntetõügy. anyuka? Hazaviszi. a kórházi és biztosítós ügyvédek lobogtathatják ennek papírjait a kártérítési perben: íme. amit az érintettek rendszerint hallani szeretnének: felelõsök az orvosok valaki haláláért. hogy aki hibázott. Hazavittem. megnyomorodásáért. Alex! Aki háromévesen halt meg. s ha nem teszi. amikor le akartam fektetni. . Pedig a mûhibát elszenvedettek többségét nem a pénz érdekelné. de én kértem. mindössze annyit.Alex gégefedõje Ritkán. kis joghurttal beadtam neki a gyógyszert. adjon inkább szirupot. talán valami szájfertõzése van. így nem talált végzettségének megfelelõ munkát. mi lehet a baja. hivatalból a rendõrség indította el. kisportolt. Csorgott a nyála. mondván. – Mi legyen. a gyesrõl nem volt hajlandó visszavenni a Chinoin. hiszen látszik. vagy adjak kórházi beutalót? – Azért jöttem. fogalma nincs. vékony. Így volt ez Kárpátiékkal.

A gyerek tátott szájjal ült az ágyában. mintha hánynia kellene. és kiabáltam. Megláttam a falon a telefont. és körbe-körbe kiabáltam: – Ha bárhol orvos van.és mutatóujjammal kihúzogattam a váladékot a szájából – de nem nyúltam bele a szájába. meg is kérdeztem Nagyszakáll doktornõt: – Biztos. ám kisvártatva olyan volt. de jó. kikapta a kezembõl a gyereket. Ott a doktornõ megnézte. azonnal jöjjön ide! – de nem jött senki. teljesen jó helyen lesz itt. nem. nem fog megfulladni? Nem kéne inkább a gégészeten lennie? – Nem. erõsen csurgott a nyála. nemsokára megyünk haza! Nem szólt egy szót sem. végre kap rendes orvosságot is. Kirohantam a folyosóra. Ekkor kezdtem érezni: meg is halhat a fiam. Elrohant vele a szubintenzív szobába. Akkor sem jött belõle semmi. már olyan zavart voltam. fogalma nincs. visszaérve hozzá. de nem sikerült. s mondogattam neki: semmi baj. itt valami másról van szó. A gyerek már kék volt. az ölembe vettem. a belgyógyászaton! – A kezembe nyomtak Sumetrolimot. jöjjön azonnal. a bevizezett hüvelyk. még meg is fázik ráadásul. nem beszélt egy hangot sem. majd elõttem hívta föl Nagyszakáll doktornõt: – Kétoldali nyálmirigygyulladás. – Én az ödémától nagyon megijedtem. úgyhogy késõbb. és kiment. odafutottam. A doktornõ fölemelte vízszintes helyzetbe Alexet – aki erre azonnal elvesztette az eszméletét. vigyem át a Cserje utcai gégészetre. nem visszatartja. majd egyszer csak levette: – Úristen. és a mosdó fölé tartotta. próbáltam hazatelefonálni a férjemnek. pánikban van. jaj. erõs ödémával. sétáltam a szobában a karomban a gyerekkel. akkor megnyugodtam. hogy én adjam be a gyereknek. és azt javasolta. meggyógyulsz. Megitattam kis teával. a gyereket félmeztelenül a kõre fektették. s megértettem. ránéztem az arcára. anyuka. visszavitte a kórterembe. injekcióban is csak Algopyrint és Nospát adtak. A doktornõ néha bejött. hogy itt jó helyen van a gyerek. Ez újra és újra megismétlõdött. kérdeztem is az idõközben megérkezett férjemet: hogyhogy nem valami komolyabbat adnak erre? Ám rövid idõn belül elvitték injekciózásra. Mire visszaértem. hogy nem a súlyosabb betegséget diagnosztizáltuk. Leszaladtam a kertbe. ezt ne. jöjjön valaki. Mellette futottam.Nagyszakáll Zsuzsanna megvizsgálta. nem mûködik az oxigén! – Semmit nem tett. A doktornõ rátett oxigénmaszkot. Odavittem õt a mosdóhoz. de visszatartaná. mitévõ legyen. nehogy engem lehányjon. kértem. amint azzal késõbb vádoltak az orvosok. Késõbb megtudtam. Érkezett Nagyszakáll doktornõ. hogy lefeküdjön és pihenjen. újra és újra azt mondta. s akkor láttam. karomban a kicsi gyerekkel. Aztán a telefonban Kónya . zavartan ide-oda ugrált. a szája tele van sûrû váladékkal. Tán fél óra múlva fölült. és pontosan láttam. hogy hányjon. Nagy nehezen rávettem Alexet. összevissza nyomkodtam a gombokat.

Németh Brigitta háromszor próbálta ledugni a torkán a kis tubust. Valahonnan hallottam a kérdést: – Hívtátok már a rohammentõket? Mi van a gégemetszéssel? – Dr. Nagy sokára lejöttek. Alex pedig aznap éjjel három óra tíz perckor meghalt. a gyerek most már túl van az életveszélyen. könyörögtem neki. amit nem értettem. hogy mit tehet vele és mit nem? –Nem. a férfi bement. Fölmentünk. hogy a gyerek sûrû váladékot hányt. Hivatalból igazságügyi boncolás történt. megfullad a gyerekem. anyuka! – válaszolt. a bonclelet alapján alapos gyanú merült fel orvosi gondatlanságra. mondván. és letette. Pillanatokon belül elküldtek minket. orvos. mire elindultak vele a Lászlóba. – Nem lesz semmi baj. anyuka. és ezt ön elmondta Kónya doktornõnek. Ott már csak a férjem ment föl a mentõsökkel. amint fölvágják a fiam torkát. ennyi idõt nem bírhatott ki. – Az ön rendõrségi vallomásában nem szerepel. de akkor is még rengeteg idõ eltelt. rohanjon ide azonnal. nem igaz. aki korábban ott dolgozott. s az egyértelmûen kimondta: „Nevezett halála nagy valószínûséggel heveny gégefõgyulladás következtében létrejött légzéselégtelenség miatt állott be. Ekkor kijöttem. azt már nem bírom végignézni. ne hazudjanak! – Adok nyugtatót – és beadott valami injekciót a karomba. illetve foglalkozás körében elkövetett szabályszegésre. Kónya doktornõ jött oda hozzám a civil ruhás férfival. de a nõ azt mondta. Anyukám sem. Férfi és nõ jött civilben. és újabb doktornõ próbált csitítani: – Nyugodjon meg. éppen megkatéterezték. . Ezután a tekintélyes védõügyvéd. úgy éreztem. az intenzíven nem lehetünk bent. reagál is! – Nem hiszem el. Haza kellett mennünk. hogy nem szerepel. A tárgyaláson az ügyésznõ csak egyet kérdez: – A gyermek kórházba befektetésekor kapott-e ön bármilyen instrukciót az orvosoktól. tele a szokásos intenzíves csövekkel. semmilyen kapcsolatban nem álltunk az orvosszakértõvel. de nem sikerült. Szabálytalan volt a légzése. nem kaptam. de így történt – felel Kati. –Az ön családjában állt-e valaki kapcsolatban az igazságügyi orvosszakértõvel? –Nem. Zamecsnik Péter veszi át a szót.Katalin doktornõ hangja jelentkezett. Beleszúrt a torkába egy injekciós tûvel. Alex feküdt az ágyban. A doktornõ közben szájon át lélegeztette Alexet meg nyomkodta a mellkasát. nyugtatgattak: – Az ilyen kicsi gyerekek sokat kibírnak! – De nem ennyi ideig! Megjött a mentõ.” Ezt a késõbbi kórszövettani vizsgálat egyértelmûen alátámasztotta. én a kocsiban maradtam. Lementem a kertbe. vezetékekkel. Most akkor ez hogy volt? –Furcsállom is. Az elõzményi adatok ismeretében.

amely csak csecsemõk esetén lett volna elégséges. hogy az anya benyúlt a gyerek szájába. hogy az anya benyúlt a gyerek szájába? – kérdi a bírónõ. harmincas. Hibásnak minõsítették a gégészeti közremûködést. Láttam – állítja határozottan Nagyszakáll doktornõ. körülbelül fél-egy percen át. pedig a tünetek alapján nem lett volna szabad ezt tenniük. az arra enged következtetni. besiettem a kórterembe – következik dr. –És ez alatt még volt légzése a gyereknek? –Eleinte nehezített spontán légzése volt. –A gazdasági osztályon dolgozott. szõkére festett. Nincsenek éppenséggel könnyû helyzetben. –Nem igaz! – sikít bele Kati. Ribári professzor is egyértelmûen elmarasztalták a doktornõket. hatvan körüli. aki a fülorr-gégész volt. de aztán már nem. Korábban számos szakértõi vélemény született. Amikor tehát Nagyszakáll doktornõ véres váladékot talált. Nagyszakáll Zsuzsanna. ha benyúltam volna a gyerek szájába – amit hangsúlyozom. Mindhármukat hibásnak mondták. –Négy-öt perc. hogy elfogadták a gégészvéleményt. Jelen van a tárgyalóteremben három igazságügyi orvosszakértõ is. hogy a szájba nyúlás következtében és során valami sérülés következett be. de nem igaz. s õ ezt elmulasztotta. szemüveges belgyógyász –. hogy ne tegyem? És ha ilyen veszélyek állnak fönn. amit mond! De ha igaz lenne. hogy elegendõ levegõhöz juttassa. –Hm – az ügyvéd csak ennyit válaszol. az õ meghallgatásuk következik. – Abban az szerepel. vékony. pedig ilyenkor szakmai elõírás a direkt vizsgálat elvégzése is. amivel pedig próbálkoztak – hogy intubálták a kisfiút –. csupa nagy tekintélyû orvostól. –Látta ön. ami megmenthette volna Alex életét. udvarias hölgy. mire megérkezett a másik doktornõ? – kérdi a bírónõ Nagyszakáll Zsuzsannától. A bírónõ a három doktornõhöz fordul: – Vádlottaknak van-e kérdésük az anyához? –Én megkaptam a rendõrségtõl az anyuka vallomását – áll föl Kónya doktornõ. halk szavú. ekkora gyereknél kevés volt ahhoz. akkor miért énrám bízták a gyerekemet. olyan kicsiny tubussal történt. –Este nyolc körül meghallottam az anyuka kiabálását. Felrótták a belgyógyászoknak. miért nem õk felügyeltek rá. nem tettem! –. Az Igazságügyi Orvostani Intézet szakértõi is. – Meghazudtol a doktornõ. hogy nem végezték el az azonnali légcsõmetszést. akkor miért nem szólt rám a doktornõ. az anya a mosdó fölé tartotta a gyereket. S volt . –Igen. leírták.–Ezt szerettem volna hallani. az alkalmatlan eszközzel. hogy ne fulladhasson meg? –Mennyi idõ telt el. Kónya doktornõ csupán indirekt vizsgálatot végzett.

amikor kimosta a gyerek száját. járt-e bármilyen következménnyel. s ez okozta a történteket. s ezzel újabb és újabb idõpontok kitûzésére kényszerítik a bíróságot. más szakértõket idéz tárgyalásra. –Persze! – áll föl Kati –. hogy bekövetkezhet súlyosabb helyzet. hogy az anya benyúlt a gyerek szájába. mert a nyelv megnyomása komoly baj forrása lehet. s a másik férfi szakértõ is õt támogatja. ami történt. természetesen én vagyok a hibás mindenért! –Sajnálom. Ez volt az oka a gyerek halálának. s nem más. –És amikor beállt az állapotrosszabbodás.még egy döntõ jelentõségû momentum. ezzel egyértelmûen számolni kellett volna – felel a középkorú szakértõ hölgy. Amikor tehát most a bírónõ arról kérdi a szakértõket. –Nos. s azonnal megkapja a férfiválaszt. belenyúlt. szóval én öltem meg a fiamat! Persze. de ennek következtében állt be a halál. –Igen. például gégefõgyulladás is? – kérdez közbe a bírónõ. nem kellett volna másként tenni. másképpen – felel a szakértõ hölgy. A következõ tárgyalás már 2001-ben lesz. –Igen. Az anya belenyúlt a gyerek szájába. –Nem. teljesen korrekt volt az eljárás. s ezzel idézte elõ mindazt. *** . másképpen kellett volna-e eljárni? – hangzik az újabb bírói kérdés. –Nyugodtan mondja elõttem! – szól Kati. Akik ezután újabb és újabb tárgyalásokra nem írják meg véleményüket. az idõs Buda professzor így felel: – Csak az anya távollétében válaszolok erre. amelyben a korábbi szakértõi vélemények zöme egyetértett: a hibás diagnózis és annak alapján a helytelen kezelés volt Alex halálának oka. Legutóbb 2000 októberében. rögtön kettõt is: –Nem. A bírónõ nem lát más kiutat: újabb szakértõi véleményeket kér be. –A gégészeti vizsgálatnál kellett volna-e számítani arra. hanem hõstettnek nevezem! – jelenti ki a szakértõ professzor úr. ez a sors kegyetlen tragédiája. erre nem kellett volna számítani – replikázik Buda professzor. megnyomta a nyelvét. jó. nem jelennek meg a tárgyaláson. Pedig Kónya doktornõ egy korábbi tárgyaláson ezzel ellentétes véleményt fogalmazott meg: – Az anya. A szakirodalom szerint ilyenkor nagyon óvatosan kell eljárni. Nagyszakáll doktornõ szájból szájba lélegeztetést alkalmazott – én ezt nem szakmai hibának.

és azóta egyre rosszabbul érzem magam. Napozott a kertben. vidám doktor. mint felejthetett el újságot. egy lélek nem várt a folyosón. s azon kezdett mérgelõdni. allergiás rohamom van. kicsit szédült és – ami a legérthetetlenebb volt – megdagadt a nyelve. Húsz év körüli. kifejezetten azért vagyunk itt! Éppen csak elugrom pár percre. szólok a fõorvos úrnak – mosolygott kedvesen a lány. duzzad a nyelvem. s pillanatok alatt a kórházba ért. Halkan bekopogott hát a Vizsgáló feliratú ajtón. mert épp a háta közepén volt. tán a vérnyomásom is leesett. hogy megvizsgál. halálra fogja unni magát. csinos nõvérke dugta ki a fejét: – Igen? –Nõvérke. azt hiszem. furcsán csillogott a szeme. valami megcsípett. –Oké. jóképû. se ki. szó nélkül kérdezte õt: mi újság? – Azt gyanítom – nyögte ki. Nem telt el több két percnél. Ám nem is jött senki. allergiás rohamom lehet.Érezte. de ott maradt az ajtóban. megmutatom iparosnak! Összekapta magát. Ott flangált . izzadok. se be. méh. persze. leszámítva a különbözõ nyavalyáimat. Ám ekkor erõsebben kezdett szédülni. amikkel viszont nem szabad törõdni! De ennek itt fele se tréfa! Beszaladok. ismét õ nyitotta ki. –Hú. s majdhogynem féltékenységet érzett. hason fekve olvasott. hányingerem van. Kilépett a fõorvos úr. beugrott az autóba. Úgy érezte. Szúnyog. Volt sürgõsségi ellátó részlegük. könyvet magával hozni. Fulladok. hogy megcsípte valami. s nekifogott a folyosó egyik szekrényébõl gyógyszereket behordani a benti tárolóba. egyenesen oda tartott. A vizsgáló ajtaján kilépett a gyönyörû nõvérke. Valami megcsípett. Soha nem tapasztalt mértékben száradt ki a szája. Dél volt. s amint a férfira pillantott. és megvizsgálom. darázs? Valami más? Nem látta. alig fér el a szájában. gyorsan adott valamicskét enni a kutyának. – Mi a bánat ez? Nincs nekem soha semmi bajom. rögtön jövök vissza. ekkor történt. Addig foglaljon helyet! – a doktor elõzékenyen mutatott a fapadra. mint én vagyok. negyvenes. kóválygok. A csípés helyét sem tudta megnézni. Visszahúzta az ajtót. Különösebben nem is törõdött vele. Visszaült. mert most már valahogy nehezére esett megszólalnia –. úgyhogy fogalma nem volt róla. kis türelmet kérek. elvégre elsõ látásra szinte megigézte a nõvérke. nem fájt. és azóta szédülök. meg olyan furcsán érzem magam. mit mûvelhettél Te ott bent ezzel a gyönyörû csajjal! – villant át benne. Az orvos kérdõn fölvonta a szemöldökét. a földön nincs még ilyen egészséges ember. Megtenné. az anyád. mi a szösz ez? –Na. Vagy fél óra múlva azonban furán kezdte érezni magát.

amin eddig gyönyörködtem. hanem a csupasz kis gyönyörû popsija. most gyere Te is. így. de szépséges! – indult meg a férfi szokásos belsõ monológja.õelõtte. a nagy melegben csak vékony fehér köpeny feszült rajta. Óh. ezzel az egyre nagyobb. nem csak a nyelvem fog megduzzadni. lépj át rajtam. fogadj Magadba. hadd nézzek a köpenyed alá. csak egy pillanatra engedj Magadba! Látod. khmm. nem is barna a mellbimbója. csak hogy simogass meg egyetlenegyszer mindenütt. nagyon jó. Az ilyet tekerni kell. édes kicsi szívem. abbahagyom ezt a hülye görcsölést. mert nem fér már el a számban. icipici udvarral. gyere! A férfi meghalt a kövön. ha hátat fordított. jaj. már nem is vonaglom olyan nagyon. Jaj. csöppnyi véggel. – Úgy tûnik. nincs rajta melltartó. de semmi köze nem volt a nõvérkéhez – még csak a második fogásnál tartott az ebédjében. a folyosó magányában ejakulált. nagyon jó. így. így. hadd leheljek beléd! Nem akarok Tõled semmi mást. bújj hozzám. khmm. – Atyavilág. hanem az a ritka gyönyörû rózsaszín. így maradok hanyatt. az nem is a bugyija volt. most gyere fölém. gyere velem együtt. A halál oka allergiás roham volt. ne hagyj itt! Ne azokkal a gyógyszerekkel foglalkozz. vigyázz rám! Látod. milyen kerek. a tanga bevágását. gyere. le is fekszem ide a kõre a lábaid elé. milyen sima lehet. mit nem adnék érte. gyere. egymagában. Mintha fölakasztották volna. igen. ha a körmeimmel végigszánthatnám! És aztán a nyelvemmel is. annyira összeszáradt. nem is nyomkodni! Úristen. hadd lássam azokat a pirinyó pihécskéidet. és még mit látok? Hiszen tangabugyi van rajta. egyre dagadtabb nyelvemmel! Amit most ki is köpök. ülj rám. Vagy megnõtt? Ha ez a tünemény tovább illegeti magát elõttem. . az utolsó pillanatban ott. meg se bírom már mozdítani a nyelvem. de szomjas vagyok. nagyon finom. A fõorvos úr – akinek valójában semmi.

de semmi gyógyszert nem adtak. illetéket. meg tudják fizetni. S a kórházban két héten át vizsgálgatták. 22-én a körzeti orvosnõ levetetett vért a nõvérrel. általuk fölkért szakértõkkel.Egyedül nem megy A mûhibaügyek – no pláne a perek – döntõ többsége profi ügyvédekkel. A férfit még aznap este bevitték az István Kórház III. a Szárnyas utcában. Soha nem volt semmi komolyabb betegsége. Hiszen az magától értetõdõ. Másnap aggasztó hírrel érkezett: nagyon rossz a lelet. a kétoldali tüdõ. hamarosan elmúlik minden panasza. de a láz nem szûnt. most hát meglepõdött. hogy az ügyvédeknek munkadíjuk van. már ha elveszíti a pört. az ügyeletes orvos hozzátette: szerinte mindezt az eddig beadott gyógyszerek okozták. hiszen a szakértõ sem dolgozik ingyen. aki indította. nyirokmirigymegnagyobbodás. mi baja lehet. nem tudott mit kezdeni a lázzal. Szükségesnek látták elvégeztetni a terheléses szívvizsgálatot. az elõzetes szakértõi vélemény elkészíttetése is pénzbe kerül. Kihívták a körzeti doktornõt. Már mindazok számára. A felvételi lapra azt írták: magas láz. lép-. de férje egész szépen keresett. már nincs rá szükség. tizenkét mûtétje miatt. Április 5-én Péter. és mégis ki akarja harcolni vélt igazát? Neki nincs más választása: egyedül kell birokra kelnie a teljes jogi gépezettel. Ott teljes mértékben negatív szívlelet . sok éve még csak orvoshoz sem kellett mennie. Ezt teszi Szentes Péterné is. Belosztályára. a lázcsillapítón kívül semmi. hogy a felesége kihívta az ügyeletet.és mellhártyagyulladás lezajlófélben van. Ám mi történik. Alapos vizsgálat után azt mondták. a férje belázasodott. Hatvannyolc éves. Háromnaponta jött beadni az injekciót. és azt elküldte laborvizsgálatra. igen-igen agilis asszony õ. Igaz. lehet. máj-. mifenét is. aztán vállalni kell kockázatként a perköltséget. ez heveny leukémia – azonnal be kell feküdni kórházba. komoly. igen magas a fehérvérsejtszám és a sülylyedés. lett légyen bármi is. utalják õk kórházba. õ megvizsgálta. lázcsillapítót – csak elmúlik a baja. 1981-ben százalékolták le különbözõ betegségei. Adott antibiotikumot. Kõbányán él. 18-án este már annyira rosszul volt. s bevallotta: fogalma nincs. nem okozott nagyon nagy gondot a megélhetés. ha valaki nem tudja megfizetni mindezt. hogy ennek legegyszerûbb elemét nézzük. arra átvitték a Honvéd Kórházba. akik ehhez hozzáférnek. nagy jogi apparátussal zajlik.

de ennek kimondásával a maguk részérõl lezártnak is tekintették az ügyet. ha bármi baja van. Szentes Péter – a felesége karjában –azonnal meghalt. majd Tonogen injekciót kért. azt miért kezelnék transzfúzióval. amely sokkos állapotban állítólag azonnali szívleállást okoz? És a halál bekövetkezte után miért az István Kórház patológiája boncolta föl a férjét. A kórház patológiája elvégezte a boncolást. A bírónõ végighallgatta. Akkor hogy halhatott volna meg szívbajban? Ám ha tényleg koszorúér-meszesedése volt. azt megállapította a bizottság. kint a folyosón várta a feleségét. kérje az István Kórház patológiájától a hatósági boncolás elvégeztetését. A belgyógyászat egy nappal a transzfúzió elõtt kért a Honvéd Kórháztól szívkivizsgálást. végeztesse el õ maga. Novemberben az etikai bizottság tárgyaláson meghallgatta õt. Miért adtak Tonogen injekciót. és abban miért nem szerepel a transzfúzió? Szentesné számára túl sok volt a kérdõjel. remegett.készült. Az ORFK Életvédelmi Alosztályához fordult. miért nincs begépelve az orvosok neve. délután négykor engedték fölkelni. ezt nem szokták? A beadott vér viszont okozhatott keringési elégtelenséget. azt beadta. Május 9-én kezdték el a kezelést. a férje halála valóban rendkívüli halálnak minõsül. így tényleg el kellett volna végezni a hatósági boncolást. Rázta a hideg. bírósághoz. Az asszony nem értette a történteket. a halál oka: keringési elégtelenség. Fölkereste hát a Fõvárosi Bíróságot. az nem õ dolguk. Leült a férje mellé. s Szentesnével annyit közöltek. az a fontos. s ez logikusnak is látszott. Ott azt tanácsolták. de akkor addig fizesse is a hûtõházi tárolást. de azt a választ kapta. Ezt nem tudta vállalni. miért nem rendeltek el hatósági boncolást. amint azt a rendeletek elõírják? És az általuk kiadott halottvizsgálati bizonyítványnak miért nincs kitöltve egy csomó rovata. az ügyeletes orvos hosszan nézegette a kórlapját. beszélgettek. amennyit a halottvizsgálati bizonyítványba is írtak. majd úgy döntött: etikai kérdés itt nincs. aki hamarosan meg is érkezett. majd hirtelen sokkos állapotba került. A halált közvetlenül elõidézõ betegség: koszorúérelmeszesedés. Igaz. panaszt tett. Így a bíróság . Május utolsó napján elballagott a Magyar Orvosi Kamarához. amely mindent rendben talált. majd nyilatkozatra kérte: büntetõeljárást akar indítani vagy polgári. s elõadta panaszát. Vért adtak. az ágyára fektették. forduljon rendõrséghez. úgy érezte. kóros elváltozást nem mutatott ki. a férjének soha semmilyen szívpanasza nem volt. A transzfúzió után. Bevitték a kórterembe. nem volt rá pénze. hogy az elkövetett hibákért megbüntessék a vétkeseket. Ám négy óra negyvenötkor a férfi nagyon rosszul lett. kártérítési pert? Õ a büntetõt választotta. Kérte.

s leírta. teljes költségmentességet tetszett adni nekem! –Igen de az nem mentesíti önt az ügyvédi munkadíj és a szakértõi díj megfizetése alól. Én azt gondolom. Ügyvédet ehhez sem tudott fölkérni. Ahol feljelentés-kiegészítést rendeltek el. Elindította a kártérítési pert. igazságügyi orvosszakértõi véleményt kértek. Az ítélet kihirdetésekor az asszony ettõl ijedt meg a legjobban: –De bírónõ. azt is elutasították. Soha nem kezelték sem leukémiával. az illetékre nézve pedig illeték-feljegyzési jogot engedélyeztem. s mint ilyent. hogy be is kelljen tartani. aki ismét kizárólag a kórház saját boncjegyzõkönyvébõl dolgozott. három bíróból álló tanácsban. becsatolva az igazolást. hogy csak a per befejezésekor kell kifizetni. – Mit mondjak. –Igen. ezeket csak a halála után írták le. Panaszt tett. sem szívbajjal. Kerületi Rendõr-kapitányságra. Az azt jelenti. A legfõbb ügyész aztán szintén. amely a rendkívüli halálesetekrõl szól. nem tudta elfogadni a történteket. de egyebekben nem kívánt tenni semmit. kérte a költségmentességet a pörben. hogy annak számít az is. eléggé szabados jogértelmezés! –Fenntartja a fellebbezést? – kérdi az elnöknõ. A Pesti Központi Kerületi Bíróság új igazságügyi orvosszakértõt rendelt ki. továbbította a IX. –Micsodát? –Illeték-feljegyzési jogot. hogy 32000 forintos rokkantnyugdíjból él. A rendõrség megszüntette a nyomozást. fenntartom. nekem az elején azt tetszett mondani. Közülük az úgynevezett elõadó már a legelején furcsa fölütést ad a történetnek. –De nekem nem ezt tetszett ígérni. amelyet az ügyészség elutasított. Az a rendelet. Ez ellen beadta a fellebbezést. aki ismét elismerte. a törvényeket azért hozzák. Ennek alapján a bíróság elutasította Szentesné keresetét. valamint az állam által megelõlegezett 16000 Ft eljárási illeték megfizetésére. Írt a fõvárosi fõügyésznek. majd tárgyaláson szóban is elmondta: az orvosi kezelés teljességgel rendjén való volt. mert nem tudott belenyugodni férje elvesztésébe.feljelentésként értelmezte mindazt. A Fõvárosi Bíróság 2000 júniusában tárgyalja az ügyet. az iratismertetést ezzel kezdi: – Felperes azért indított pert. Honnan vegyek elõ én ennyi pénzt? –Azt én nem tudom – zárta le a vitát a bírónõ. A férjem halálát orvosi hiba okozta. amit elõadott. –Kíván még valamit elmondani? –Igen. szabálytalan volt a hatósági boncolás elmaradása. kimondja. s kötelezte õt 15600 Ft perköltség. A szakértõ a kórház boncjegyzõkönyve alapján rendben találta a történteket. ha valakinek a . Fellebbezett. kérem.

Óriási lendülettel beszél tovább.halála vérátömlesztéssel összefüggésben következik be. hogy törvénytelenségek történtek. estig nem fogja abbahagyni. –Na de akkor mi mire föl döntsünk? Mi nem vagyunk orvosok! – keres egérutat magának a bírónõ.–IM–BM rendeletben – felel a döbbenetes szakképzetségre szert tett asszony. mi a teendõ rendkívüli halálesetben. kérem./ pontja egyértelmûen azt mondja. hogy a jogszabály szerint ez kötelessége lett volna. ez nem így van! Tessék elolvasni! – és elõveszi. A bíróság kitessékel. például kéri-e másik orvosszakértõ kirendelését? –Nem. –Alperes? – vágja félbe a litániát a bírónõ. a professzor pedig dönt. Dr. helybenhagyja. hogy hibát követtek el. számú Eü. Ám ha el is rendelik. –Annak alapján. s azoknak nyilván okuk volt. majd visszahív minket. átadja a bírónõnek a rendelet fénymásolt szövegét. –Az elsõfokú bíróság ítélete helyes. –Felperesnek van-e további bizonyítási indítványa. nem véletlenül volt szükség azokra. hogy – öcsém boncorvos. –Abban csak azt tisztázzák. csak a harmadik bíró unatkozik és szuszókál halkan. amely felperes keresetét elutasította. láthatóan attól tart. nem kérem – felel Szentes Péterné. vajon miért szögezte le oly keményen a bírónõ. tõle jól tudom – az a gyakorlat. Min. –Hol van ez leírva? – kérdez közbe a bíróság elnöke. érdeklõdve hallgatja. – Majd az indoklásban hozzáteszi: – A bíróság arra az álláspontra jutott. annak ellenére. Hatósági boncolás esetén nyilván kénytelen lettem volna elfogadni annak megállapításait. Kifelé menet azon tûnõdöm. Felperes 15 napon belül meg kell hogy fizessen plusz 3 ezer forint fellebbezési illetéket. ha vérátömlesztéssel összefüggésben történik. ez nem változtatott volna azon. De a férje halálát csak ön tartja rendkívülinek! –Nem. az is rendkívüli halálesetnek számít. hogy felperes férjének halála keringési elégtelenség miatt következett be. hogy õ nem orvos. annak ellenére is. Az elõadó bíró szimpátiával. Ezen ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. a többi orvosról. hogy a boncorvos boncol. hogy a kórház nagy hibát követett el. – E rendelet e. a bírói tanács elnöke riadtan figyeli. próbálja végre elfogadtatni vélt vagy valódi igazát. és ítéletet hirdet: – Az elsõfokú bíróság ítéletét. –A 11/1983. ha aztán az ítéletének indoklásában mégis . annak helybenhagyását kérem és perköltségben marasztalást! – Kiss Tibor Zoltán kórházi ügyvéd nem ismer irgalmat. amikor nem rendelte el a hatósági boncolást. – Orvos-szakértõ nyilván nem írhatja le a kollégáiról. Király Éva.

hogy irtsam a keresztényeket! – szólt az egyértelmû felelet. Majd tízéves forma. megdöbbenve meséltem anyukámnak. Szentes Péterné nem adja föl. Ez tudatos tendencia. mert mesélne valamit négyszemközt. Egy ötven körüli. – Azért. Akkor nem tudtam. az Emberi Jogok Európai Bíróságánál 59057/00. amit kimondott. –Az ötvenes évek elején történt. jól ápolt. –Áhá! Tehát Maga úgy gondolja. törvénytelenség férje halála ügyében. jólfésült kisfiú következett: – Én orvos leszek! – jelentette ki határozottan. hogy irtsam a keresztényeket? Ezt mondta a tízéves kisfiú? – hitetlenkedem a sötétben botorkálva az asszony mellett. Ez egy mindent átfogó program. nem értettem az egészet. Nem véletlenül történnek ezek a dolgok. Strasbourgban. és kimondja. eléggé kiábrándultak és reménytelenek. Ma már értem. Egyszer beszélgetés indult: ki mi lesz. hanem az élet rengeteg más területére is. Vagy ötven kedves ember. én nem voltam még tízéves. –Mármint az. ideje hazaindulni. szabálytalanság. majd érezhetõ az egybegyûlteken. s mi. –Merthogy õ zsidó volt? –Hát persze. elkísérhet-e. hanem koncepció. hogy állást foglaljon orvosi szakkérdésben. Nagy bérházban éltünk. Mindenesetre egyet biztosan látni fognak Strasbourgban: Magyarországon egyelõre Presser Gábor dalát fújjuk: – Egyedül nem megy! *** Békásmegyerre. Bõ másfél órát beszélgetünk. ezek az általam leírt orvosi mûhibák . érdeklõdõk. Amint elolvastam a maga könyvét az orvosi mûhibákról. hogy a zsidók irtják a keresztényeket? –Igen. hogy – mivel a Magyarországon létezõ valamennyi jogorvoslati lehetõsége kimerült – ott bírálják el: történt-e hiba. ha megnõ? Sorban elhangzottak a válaszok. a mozdonyvezetõtõl a varrónõig. ami nemcsak az orvostudományra terjed ki. a könyvtárba hívnak író-olvasó találkozóra. kérdi. nemsokára kezdõdnek a különbözõ filmek az ilyen-olyan tévéken. gondosan öltözött hölgy mellém szegõdik.följogosítva érezte magát. az. –Saját két fülemmel hallottam! Ezt mondta. –Azért. gyerekek sokat játszottunk együtt. – Miért pont orvos? – kérdeztük. abban is fölfedeztem a rendszert: ezek nem emberi hibák. szám alatt iktatták be kérelmét. mint az ország jó része.

de soha nem is hallottam. ismerõsöm van – de bizony. –Hát ez érdekes felfogás! Nézze. hogy nem akkor mesélt nekem errõl. bevallom. . haverom. nagyon jó vagyok férfiként az ágyban! De azért köszönöm. Bár kicsit azért vadul hangzik ez az egész.nem véletlenül történnek. hanem éppen hogy szándékosan? A zsidó orvosok irtják a keresztényeket? –Igen. nekem is van dudor a koponyám hátulján. nem gondolja? –Még azt is tudom. amikor Röpirat a zsidókérdésrõl címû könyvem írtam. eddig úgy tudtam. picit szégyenkezve. az csupán azt jelzi. én magam például zsidó vagyok. én eleddig errõl nemcsak nem tudtam. már jön is az orvosi mûhiba. a zsidó orvosok vizsgálat közben megtapogatják hátul a beteg koponyáját. és elteszik láb alól. ez nem jelent semmit. hogy elmondta. rengeteg zsidó és nem zsidó orvos és nem orvos barátom. ott jó adalék lehetett volna. így van. ha ott van egy dudor. –Furcsa. Milyen kár. Persze lehet.

Vallásosak mindketten. Erzsi papája a kõbányában volt mûvezetõ. –Valami baj van. mamája a helyi tsz-ben dolgozott. hogy csak piff-puff. nem úgy megy az. Erzsi hasát is megnézte. Erzsi postaforgalmit végzett. mamája a háztartást vezette. majd menet közben megismeri az ottani doktorokat. öt teljes évig jártak együtt. doktor úr? . csak azt. jól érezték magukat. Saját házat építettek. az egész falut. nemigen foglalkozott a kismamákkal. Szegõdi doktor ismét végigfuttatta rajta a gépet. megint azt dörmögte: –Két hét múlva kontroll. eseménytelen terhesség volt. 17 hetes terhes korában dr. amikor itt járt a pápa Magyarországon. jövök. meg kell nyerni a szülõket. sima. nagy ünnepeken el is járnak a templomba. mire összeházasodhattak. bulizni jártak. misére. alsó végtagok. Elõször. –Az mit jelent. akit fölkér fogadott orvosának. hol ott a helyi postahivatal vezetõjének. Fiatalon ismerkedtek össze. jönni kell két hét múlva is ultrahangra! –Jó. Szegõdi Gábor ultrahangozta. Kis. s annak alapján kiválasztja azt. doktor úr? –Semmit. Úgy gondolta.Fanni lábak nélkül Az Illés házaspár Reziben él. és rendszeres helyettesítõje lett hol itt. Tihamér papája építõipari munkás volt. Morc ember volt. hogy Erzsi akkor esett teherbe. Ilyen helyen ez a szokás. Nem is volt semmi gondjuk. s szintén a kõbányában kezdett dolgozni. futószalagon zavarta át õket. hatszor végeztek ultrahangvizsgálatot is. néhány kilométerre Hévíztõl és Keszthelytõl. Erzsi azért rendszeresen járt a nõgyógyászatra a keszthelyi kórházba. s csak az asszisztensnõnek diktálta: – Két hét múlva kontroll. boldogan várták a babát. Tihamér kijárta a mezõgazdasági szakmunkásképzõt. Erzsi 92 éves nagymamija is megnyugtatta õket: jó vér csörgedezik az ereikben – úgyhogy nyugodtan. El is jött a megbeszélt idõpontban. római katolikusok. ezerkétszáz lelkes község ez. úgyhogy teljességgel rendben lévõ volt. Mindkettejük családjában sok-sok generációra visszamenõleg mindig mindenki egészséges volt. alsó végtagok. aztán újabb öt év után azt mondták: na. most már jöhet a gyerek is.

látja a baba lábait? –Miért ne látnám? –Mert az elõzõ két ultrahangon a Szegõdi doktor mintha azt mondta volna. Valamint azt is: a gyereket. Erzsi persze minderrõl semmit sem tudott. õt fogja fölkérni orvosának. csak belógnak a kismedencébe. de az is háttal. hogy eléggé sokat iszik – magából kikelve üvöltözött Papp doktorral. Nem értette ugyan. ráér akkor visszajönni. Papp doktorral a folyosón . Ám õ éjjel kettõ körül arra ébredt: fájásai vannak. de hiába kérdezett bármit. hogy császár lesz. Késõbb elmesélte: Rizsányi doktor – akirõl köztudott volt. õ aludt. Iszonyú nehéz volt a feje. –De megvannak? –Persze hogy megvannak. Vagy két órát feküdt a vajúdóban. Fannit újraéleszteni kellett. 1992.–Nem. Papp Mihály eléggé nagynak találta a magzat fejkörméretét. megszül-e. száguldottak be a kórházba. Nem akart. Dr. arra. mindene rendben van! Erzsi megnyugodott. alig-alig bírta kinyitni a szemét. –Mindene megvan a babámnak? –Ne izguljon. nagy lesz. Kérem a következõt! Harmadik alkalommal dr. hogy lehettek ilyen marhák. Aztán bejött Papp doktor: –Nem érdemes tovább várni. Erzsi addigra sejtette. megcsináljuk a császárt! – És Erzsit elaltatták. Tihamért hazaküldték: reggel fél nyolc-nyolc elõtt ebbõl úgysem lesz baba. Papp Mihály végezte az ultrahangvizsgálatot. szimpatikusabb volt a többieknél. Éppen Erzsi rokona volt a mûtõben a szolgálatos csecsemõs nõvér. Papp Mihály és dr. Amint õ huzigálta a gép érzékelõjét. Aludt tovább. hogy Papp doktor paskolgatja az arcát. Tihamér reggel nyolcra ért vissza a kórházba. nem tért magához. megvizsgálta Erzsit. ezért még kétszer megnézte ultrahangon. várták. nem látszanak. A kismedence takarásában vannak a gyerek alsó végtagjai. senki nem válaszolt. Rizsányi László végezték a mûtétet. Erzsi megkérdezte: – Doktor úr. azt mondta. hogy ezt látni kellett volna. Farfekvéses volt a gyerek. Már a kórteremben ébredt. mennyire tágul. május 1-jén délelõtt Papp dr. s amit hallott. nincs semmi. Ugrottak a kocsiba. próbálja fölébreszteni. Igaz. –Dehogyisnem. emiatt megállapodtak: császármetszéssel kell megszületnie. attól még inkább kába lett: –Nagy baj van! A babának nincsen lába! Visszazuhant az álomba. hiszen korábban fixen megállapodtak. erõs volt az altatás. mindent rendben talált.

s Tihamér nem volt képes vigasztalni. a feleségét akarta látni legelõbb. csak sírtak. Biztos igaza van! Õ mégiscsak orvos. de ha most ezt a gyereket hazaviszi. nincsenek körmei. Egyikük sem szólt egy szót sem. hogy mit mondtak neki nemrég. az orvos félrehúzta õt az ablakmélyedésbe: – Nagy baj van! A kislánynak nincsenek meg a lábai. és a párnába fúrta a fejét. mint én. Erzsi kinyitotta szemét. teljesen. –Menj haza. Az orvos kiment. Tihamér átölelte a feleségét. ránézett a férjére. mûvelt ember! Jobban látja az ilyesmit. különszobába tettük. Tihamér leült az ágya szélére. adják Fannit intézetbe! Ne is nézze meg. mi történt! Tihamér el is ment. valamint mindegyikrõl hiányzik a legfelsõ ujjperc. A jobb kezén három ujja van.találkozott. tönkreteszi az egész életét! –Pontosan mi van vele? –A jobb lába tõbõl hiányzik. de a középsõ és a gyûrûsujja össze van nõve. Délelõtt tíz körül bejött Papp doktor: –Én. a középsõ és a gyûrûsujja van teljesen összenõve. Mondd el nekik. mint gyakorló szülõ. s pillantásából azonnal megértette: nem álmodta. A bal kezén a mutató. Nyomorék. –Õ jól van? –Jól. amit az orvos közölt vele. drágám! – hüppögött Erzsi –. valami nyugtatókat is beadtak neki. a bal combközéptõl. és menj el anyukámékhoz! Nagyon várják már a híreket szegények. Aludt. –Hozzá akarok menni! – Nem tudta fölfogni. * Erzsi ott maradt egyedül. megfogta a kezét. és ujjproblémái is vannak a kezein! –És Erzsi? –Fönt van az osztályon. most született az elsõ unokájuk. Ám ahányszor fölébredt. Erzsi újra és újra visszaaludt. összekeveredtek kettõjük könnyei. küszködve a hasán ejtett hatalmas vágás fájdalmaival – próbálta végiggondolni a doktortól kapott tanácsot. újra fölcsuklott belõle a zokogás. mert aztán többet nem akar gyereket! Szülhet még egészséges babákat. s bõgött tovább. s õ – még mindig bódultan a nyugtatóktól. együtt bömbölt vele. azt tanácsolom. Igen. Erzsi befészkelte magát férje vállára. A háromágyas kórteremben Erzsi egyedül feküdt. igaza van! . s onnantól az egész család egyfolytában sírtzokogott. csak sírt tovább. Erzsi nem tudott felelni.

Apukám. a csörgõt. Másnap az anyukája is próbálkozott: – Igenis a Te gyereked! Nem dobhatod el! Nem küldheted intézetbe! Te szülted. és bevitte az újszülöttosztályra: – . Nem engedte magához Fannit. nem akarom látni! Ne hozzátok ide! –Csak egyszer nézd meg! –Nem! – És sírt. Feküdt egyedül a kórteremben. mit érdekel engem. Tihamér eltüntette a lakásból a kiságyat. Egyszer már döntött: a gyereknek intézetbe kell kerülnie.És Erzsi nem engedte magához elsõszülött egyetlen kislányát. a hintõport. a gyerek nemét is meg tudják állapítani. és sírt. majd errõl beszélünk késõbb! Eltelt hat nap. hogy joga lenne nem fogadni magához a gyerekét. Hogy van az. hagyjál. mindörökké bûntudatotok lesz! De már késõ volt. hogy ha odahozzák. a babafürdetõt. s végül abban maradt magával. hogy azt meg nem látják. –Nem. hagyjál te is! Tihaméron hatalmas tanácstalanság vett erõt. Papp doktor tanácsának adta meg magát. ami érte. sírt végeérhetetlenül. a pólyát. a babákat. Amíg az orvos be nem jött ezzel. És a lakás üressé vált. Ám most már másképpen látta ezt. legalább nézze meg. Hiába könyörögtek neki. amilyen! A Te gyereked! Nektek igenis ez a jövõtök: föl kell õt nevelnetek! Úgy kell fölépíteni az életeteket. hogy Fanni beletartozik! Másképpen soha nem fogtok megnyugodni! Ha nem ezt teszitek. a kiskádat. s akkora volt a lelki trauma. ha Erzsi ezt akarja. a popsikenõcsöt. kislányom. hogy nem vették észre? Az ultrahangvizsgálaton ha nagyon akarják. el a cumikat. és azt kérdezte kislányától könnyben úszó szemekkel: – Hogy lehet az. legyen így. nem. el a játékokat. Tihamér ment be a kórházba elintézni az intézeti papírokat. Másnap bejött Erzsi papája is. ki mit nem látott? –Na jó. Erzsi az elsõ szónak. nem és nem! Nem akarta látni. õ pedig hihetetlenül elgyengült. hogy képtelen volt módosítani véleményén. mondhatja azt: nem. Bejött egy gyerekorvosnõ – a férje Tihamérnak és Erzsi papájának a fõnöke a kõbányában –. Erzsit hazaengedték a kórházból. hiába kérték. Erzsi érdekét nézte legelõbb. nem viszik haza – s ebbõl már nem bírt engedni. Anyuka. a tiéd! –Nem. olyan aranyos – nem. nem engedte behozni a szobájába a babát. õ mást javasolt: – El kell fogadni Fannit olyannak. azt se látják? –Jaj. meg sem fordult a fejében. Nem volt hajlandó szoptatni. neki nem volt lába. egy se? Ha feje nem lett volna. álláspontján. a pelenkákat. A gyerekorvosnõ azonban karon fogta. Ahhoz erõs lélek kell. a saját kislányát.

Elfogadták Puklics doktor feltételeit. mosdatta a lányát. A gyerekét. Letelt az egy hét. hogy tehetnének mást is. S azóta veszik az akadályokat sorra. pelenkázta. S a szülés utáni harmadik hét péntekén Erzsi végre kimondta: –Te. tündéri kislányt látott. Közben már olykor furcsákat mondtak egymásnak: –Nem tõlem fog megtanulni beszélni. csak testi fogyatékos. szabályos babát. hogy lehessen rájuk protézist tenni. s Erzsi megnézte Fannit. Az elsõ héten Tihamér még otthon volt. és rohant át a szüleihez – ne kelljen egyedül lennie ott. de lássa egy pillanatra! Gyönyörû. aranyos gyereket. Állt a kiságynál könnybe lábadt szemmel. Egy szép. Kétévesen megoperálták a lábait. megnézni Fannit – persze mindenki nagyon félve. hazaviszik Fannit. És a fõorvos nem adta ki a gyereket. A lányát. Pontosabban nem voltak tisztában vele. hogy látta a babát. vitatkozni nem mertek. igaz. s kezeinek rendellenessége is alig. Hazament. mennyire. Szombaton már be is mentek a kórházba. Puklics doktor azt mondta: – Járjon be egy hétig szoptatni. hogy hiányoznak a lábai. A pólyától nem látszott. Semmilyen stresszt. Erzsi fölkelt reggel. Fölrángatta magára a ruháit. hogy látta a bûbájos. közölték vele. . Ki is bontotta a pólyából – és egy tündéri kislányt látott. kevesebb ujja volt a kezén. Fölmentek a gyerekosztály fõorvosához. rossz érzést nem okozott már. és meg se merte mondani Erzsinek. alig-alig merték egymásnak is kimondani. Igaz. ahol még valakinek tartózkodnia kellene. Akarta. s azok egy része is összenõtt – de a kislánya volt. hogy nem volt lába. Nem mert a gyerekhez hozzáérni. bajuk. hozzuk haza! Tihamér már azóta ezt szerette volna. és valósággal félt az üres lakásban. s ott volt estig. addig nem adom ki! Nem volt mit tenni. mert nem tehettek mást. aztán mennie kellett dolgozni. Jöttek a barátok. családtagok.Legalább nézze meg! Ki se bontjuk a pólyából. Széjjelválasztották kezein az összenõtt ujjak egy részét – amit lehetett. nem voltak lábai. s hazavihették Fannit. Erzsi egy héten át reggel bement a kórházba. Hiszen Fanni egészséges. hogy hibás a keze. –Vajon tényleg jó sora lesz abban az intézetben? Õ rlõdtek. * Fannin számos mûtétet hajtottak végre – egészen pici korától kezdve. És megszûnt minden bánatuk. Szoptatta.

elkezdett mászni. Az új mûláb egyik oldala úgynevezett csípõkosaras. bûbájos kislány. Nemcsak a kertben sétafikál így. mintha gombot varrtak volna rá. s ahelyett. úgy pimaszkodik mindenkivel. Hiszen eddig. amely inkább csak esztétikai jellegû volt: menni nem tudott vele. s az akkor majdnem olyan volt. majd ismét elõrelapátol a karjaival. s kézállásban indul el. és kúp alakúra formálták a combja végét. csak kevéssel hosszabb lábcsonkja mered az égnek. ahhoz le kellett vennie a mûlábakat. Csak a teljes látvány nem ugyanaz: hiszen Fanninak a feneke után mindössze egy icipici és egy. normál suliba. Ám alig tudott vele menni. Mint a tornászok vagy a strandon magukat produkáló izompacsirták: kézen állva közlekedik. fordítva látja õket. Ám gyakran gondol egyet. amit csak lehet. játszani a többi gyerekkel. hogy megtanulhasson vele járni. A bal lábcsonkja végén kis kinövés van: olyan. karjai között átlendíti a felsõtestét. ott viszont segítség nélkül akar megoldani mindent. Jókedvû. Reziben. ha evéshez leült. Ezért ezt a csökevényes lábfejet leoperálták. Még mielõtt megkapta volna a mûlábakat. a másik oldalát pedig rácsatolni a hosszabbik lábcsonkjára. gyakran kimegy kézen állva az utcára is. mintha lenne lába. mert merevek voltak. Most azonban nemsokára iskolába megy – komoly nagy nõ már Fanni –. tehát le is tud ülni vele. de ma már füvön vagy más egyenetlen talajon is majdhogynem biztosan jár vele. hopp. amibe az a kis lábfej belecsúszott. közben valami egészen keveset tud segíteni két pici lábával is az elõrejutásban. Aranyosan cserfes.Mûlábakat. otthon. Fannika! Elõször olyan mûlábat kapott. Úgy iramodik a lakásban ide-oda ezzel a módszerrel. A szülei odaadták neki a picike mûanyag lábfejet: –Ez lesz a te lábad. neki mi a legjobb technika: két karjával elõrelöki magát. pici lábfejecske. fölemeli az egész felsõtestét. mégpedig rendes. de nem bizonyult megfelelõnek. eleinte aprókat lépegetve. ami már csuklik is térdben. mert ez a pluszelem a pici lábfejkezdeménnyel állandóan beleütõdött a jobb lábába. de fölvehette. de ez egyáltalán nem zavarja. hogy a bal oldali végére illesztettek egy olyan elemet. ha a WC-t kellett használnia. és a végén volt egy befelé hajló. ahogy az a nagykönyvben meg vagyon írva. S abból aztán egyedül jött rá. Az a végtagbimbó. abba bele kell ülnie. mint a csík. csökevényes. nem lehetett azokat behajlítani. Nemrég pedig olyat kapott. A harmadikkal elindult – persze csak kézen fogva. A másodikat már arra szánták. hogy így löködné magát elõre. De az nem zavarja. A bal combcsonkja ugyanis enyhén hajlott volt. Azt a mûlábat úgy készítették neki. A lakásuk tele van . Igaz.

hogy a súlyos végtaghiányt az ultrahangos vizsgálatokkal felismerje. Két kezét a földre teszi. méghozzá nem máshoz. Erzsi papája ugyanis kötötte az ebet a karóhoz: ezt nem szabad annyiban hagyni. Ehelyett többször is arra a hibás következtetésre jutott. És Fannit ez sem zavarja. hogy az általában szokásos két rutin ultrahangvizsgálat helyett – tekintettel a magzat fekvésére. Közben azonban elindult a per. Látja ám. valamint Fanninak havi 17000 Ft járadékot és 350000 Ft vagyoni kártérítést kértek lakásuk Fanni állapota miatt szükséges átalakítására. rendû felperese Illés Fanni. s annyit mondott: – Ugye tisztában van vele. Az orvos odajött hozzá. Aztán összefutott a doktorral még egyszer a Honvéd Szanatóriumban. Emiatt elestem attól is. s hihetetlenül stabilan elindul kézállásban. A keresetben 2800000 Ft nem vagyoni kártérítést. hogy Papp doktor oda adja el a krumpliját. hanem a Na. földobja a csípõjét. Tihamér valamelyik tárgyaláson találkozott Papp doktorral.lépcsõvel. és remélhetõleg soha nem lesz szükség az õ segítségére. Errõl azonban nem itt. Elõadta: „Az orvosok a szakmai és a jogszabályi elõírásokat betartva. hogy a végtagok csak a magzat elhelyezkedése miatt nem regisztrálhatók. nem a nõgyógyászattal! – Az orvos nem reagált. Nem bírta ki szó nélkül: – Talán ezzel kellett volna Magának foglalkoznia már régebben is. ez rosszul hangzik Réka. kellõ körültekintéssel jártak el. rendû felperese Illés Tihamérné Erzsi lett. Zalányi Sámuelhez. Persze szülei végigrettegték a kilenc hónapot. Aztán öt év múlva tesója is lett. Ha õk egyszer nem lesznek. méhben történõ elhelyezkedésére –öt vizsgálatot végeztek. amely az orvosok körültekintõ eljárását bizonyítja.” A per I. A kórház a kereset elutasítását indítványozta. hogy legyen valaki Fanni mellett. amit termel. mint ahová az elsõvel. hogy a terhesség megszakítását mint lehetõséget mérlegeljem. orvosi ténykedésük során õket mulasztás nem terheli… Rá kívánunk világítani arra a tényre. * 1994 októberében a be a keresetet a Keszthelyi Városi Bíróságra. A jogi megfogalmazás így szólt: „Alperes kórháztól elvárható lett volna. Ezek . Lehet. II. a testvér szempontjából. mint dr. Samu! Belõled sem lesz jó orvos! címû fejezetben olvashattak. ahol Tihamér dolgozik. de biztosan tudták: ezt kell tenniük. kell. de ha mégis… Erzsi a második terhességével – mindenki megrökönyödésére – ugyanabba a keszthelyi kórházba járt. hogy én semmiben nem vagyok hibás? –Majd most kiderül! – tért ki Fanni papája.

január 30-án Papp doktor úgy vélte. és a többi a kismedencébe lóg le. Az alperes az ultrahangvizsgálatok során a végtagokat soha nem írta le. Azt írta: „Figyelemmel arra. szakmai szabályszegést. szakmai tévedés áldozatai voltak. amihez – ha fegyelmezett akar maradni az író – csak ennyit érdemes hozzáfûzni: no comment. hanem büntetõjogi fogalmakat használ. Figyelemmel arra. . egyiknek a másikkal behelyettesítése nyilvánvalóan egyetlen célt szolgálhat: a teljes elmosást. ez tipikusan az a szöveg. a veszprémi Igazságügyi Szakértõi Intézet szakértõje adott szakvéleményt. Ennek megerõsítése nyilvánvalóan a vizsgálatot végzõ orvosok feladata lehet. kóros elváltozásnak még a gyanúja sem merült föl. hogy a végtagok fejlõdési rendellenességeinek megállapítása nem könnyû. akkor még sokkal inkább észre kellett volna venniük a lábak hiányát. illetve egyetlen alkalommal. mert nem látták a baba lábait – nem kétszer. Mivel az alperes orvosai biztos diagnózishoz nem jutottak. itt mindössze az a kérdés: megtette az orvos mindent. hogy Keszthelyen e vizsgálatokat szakemberek végzik. mulasztást vagy gondatlanságot. hogy a terhesség megszakítását javasolják. ami tõle elvárható. ezért az alperestõl nem volt elvárható. hogy az ultrahangvizsgálatoknak van bizonyos százalék tévedési rátájuk. Az alperesi kórház által végzett ultrahangvizsgálatok nagyobb száma nyilvánvalóan azért történt. Elsõként dr. a kimosdatást. az elmaszatolást. hogy a polgári jogi perben nem polgári. azaz a leggondosabban elvégzett vizsgálatok sem járnak mindig megfelelõ eredménnyel. 1992. Nagy László. persze mindig jókora idõközzel. hogy ha már – éppen azért. Megindult a jogi gépezet. Ám következtek a mellébeszélésnek még nagyobb példái is.” Ebben a megfogalmazásban megint ott a trükk. Egyik tárgyalás a másik után. hogy a károkozás ne következzen be. A kártérítési pereknek mások a felelõsségi szabályaik. Csupán a büntetõügyekben van ugyanis jelentõsége annak. mert a pontos diagnózist idõben megállapítani nem sikerült.során rendellenességnek. Ez óriási különbség! A kétfajta fogalomkör összemosása. hogy az orvosok mindent megtettek az esetleges fejlõdési rendellenesség megállapítására. hogy az orvos elkövetett-e szakmai szabályszegést. mulasztást vagy gondatlanságot nem követtek el. A hasonló fejlõdési rendellenességek megállapítására vagy kizárására általában az alperes által is alkalmazott és rendelkezésére álló ultrahangvizsgálat ad megfelelõ módszert. a végtagok egy részét látja. hanem ötször ultrahangozták Erzsit. így részükrõl nem volt elvárható.” Szóval az nem vetõdött föl bennük. A szakértõ elfogadja azon alperesi védekezést. de ez nekik nem sikerült. Idézem tovább: „ Ismeretes. hogy az elsõ vizsgálatok eredménytelenségének birtokában más kórház hasonló vizsgálatát vegye igénybe.” Azt hiszem.

Két hét múlva. testi vagy szellemi fogyatékosságok. mulasztás vagy gondatlanság nem állapítható meg. mert nincsenek. a Magyar Szülészeti és Nõgyógyászati Ultrahang Társaság elnökét. az élethez való jog minden egyéb személyhez fûzõdõ jogosultságot megelõz. A szakértõk és ellenszakértõk párviadalának eldöntésére végül a Sótonyi Péter professzor vezette SOTE Igazságügyi Orvostani Intézet bevonta szaktanácsadóként dr. hogy amely okból a meglévõ élet kioltása nem engedhetõ meg. hogy a természet útjai sokszor kiszámíthatatlanok. hogy nem látják – még nem kellett volna feltételezniük. A combcsontok felsõ része látszott. Nagy László igazságügyi orvosszakértõ véleményével egyetértve a fejlõdési rendellenesség fel nem ismerése diagnosztikus tévedésnek nem minõsíthetõ. január 30-án ismételt kontrollvizsgálatot végeztek. január 16-án elvégzett ultrahangvizsgálat során kóros eltérést nem észleltek. hogy az ultrahangvizsgálatot végzõnek gondolnia kellett volna fejlõdési rendellenesség tényére. Az ítélet indoklásában aztán dr. Papp Zoltánt. Dr. Balog Tamás bíró elképesztõ dolgokat írt: „ Az elsõfokú bíróság elõrebocsátja. ugyanabból az okból meg lehet-e gátolni a már megfogant élet megszületését. hogy Fannikának hiányoznak a lábai vagy sem. a SOTE I. mert azok a kismedencébe lógtak. feltételezésük szerint azért. legfeljebb csak valószínûsíteni lehet… . Maguk a doktorok. Jogunk a társadalom erkölcsi felfogásával összhangban mégsem engedi meg jelen állapot szerint ilyen esetekben az élet kioltását vagy a halál bekövetkezésének elõsegítését. hogy elsõdleges és alapvetõ … személyiségi érték az élet. nem lehet mindig teljes bizonyossággal megállapítani a várható egészségkárosodás mértékét és jelentõségét. amelyek miatt az élet értelmetlennek vagy értéktelennek látszik. hogy azért nem látszanak a lábak. szakmai szabályszegés. Ezt írták: „Az 1992. a lábak további része belóg a kismedencébe. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt. A két lelet figyelembevételével nem állapítható meg. egyik szakértõi vélemény a másikat. az alsó végtagokat nem látták. számú Nõgyógyászati Klinika igazgatóját is. úgy gondolták. amelynek során fejlõdési rendellenességre utaló jelet nem találtak.” Így aztán a Keszthelyi Városi Bíróság megkönnyebbült sóhajjal elutasította Illésék keresetét. A fõ kérdés természetesen az volt: észre kellett volna-e venniük az orvosoknak. Kérdés ezért.* Egyik tárgyalás követte a másikat. valamint igazságügyi orvosszakértõk állították: nem kellett volna. azt igazán – önmagában attól. Gyakorlatilag lehetnek azonban olyan szervezeti.

. hogy ezt valaki fölfogja: kétszer is leírták. mi több. mégpedig azért nem. eset. az elsõfokú bíróság álláspontja szerint ez nem követelt feltétlen és szükségszerû konzultációt vagy a beteg más intézetbe történõ transzferálását… Az ultrahangvizsgálatot végzõ orvosok a vizsgálatot a szakma szabályai szerint végezték. megállapíthatónak. Mit nem lehet ezen kiszámítani? Valamint mi az. miszerint Isten útjai – pardon. nincsenek. 2. mert nem voltak. ami tõlük elvárható volt? Ehhez aztán nem kell sem orvosnak. Végtagfejlõdési rendellenesség fel nem ismerése diagnosztikus tévedésnek minõsül. ez aztán fantasztikus! Az ellen. s mint ilyen.Egyedül a közremûködött orvosok által is jegyzõkönyvezett észlelési nehézség volt megállapítható az ultrahangvizsgálatnál. majd hagyták annyiban a dolgot. hogy az orvosok a vizsgálatok során mindent megtettek. nem törõdtek ezzel. miközben utólag bebizonyosodott. mulasztást vagy akár csak gondatlanságot a bíróság nem talált bizonyíthatónak. nem is így szerepel. például a dávodi kislány abortuszügyében is buzgólkodik – nekem semmi kifogásom. ha nem a törvények. hanem – a természet útjai kiszámíthatatlanok. így nem lehet mindig teljes bizonyossággal megállapítani az egészségkárosodás mértékét és jelentõségét? Mert Fannika esetében például pontosan ki lehet számítani: nincsenek lábai.” Na. hogy az ultrahangvizsgálatot végzõknek gondolniuk kellett volna a fejlõdési rendellenesség tényére. netán az Alfa Szövetségnek is aktivistája.? Avagy akkor nem úgy járt el. figyelemmel pedig e vizsgálatok hibahatárára. ha a bíró úr esetleg mélyen vallásos. szakmai szabályszegést. hogy a 2. ez alperes jogi felelõsségét nem alapozza meg. ahol engedélyezett az abortusz? Aztán mi a szösz ez a filozofálás. hogy nem látják a magzat végtagjait. ez nem a 2. hogy ebben az esetben éppen a diagnosztikai tévedés –valamint a slendriánság – maga a jogellenesség! Hiszen ha a magzat végtagjai nem látszanak. hanem az 1. a gyermek medencefekvése és a lábak belógása. Összegezve tehát a fentiek alapján nem állapítható meg. Ezt valóban nem köteles kideríteni az orvos? Szabad egyszerûen hasára ütéssel úgy döntenie. hanem saját világnézete szerint hoz ítéletet! Tessék mondani: mi köze egymáshoz az emberölésnek és a magzat elvételének olyan országban. annak két oka lehet: 1. s a megszületett Fanninak tényleg nem látszottak az alsó végtagjai. amint az tõle elvárható? Nem a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel? Akkor egyáltalán mi a fenére való az ultrahangvizsgálat? No . Akkor mit tettek meg az orvosok? És akkor miként nem jártak el jogellenesen? Napnál világosabb. valami takarja azokat. Ám az talán még sincs egészen rendjén. Összegezve: az adott konkrét körülmények közepette az elsõfokú bíróság az ultrahangvizsgálatot végzõ orvosok diagnosztikai tévedését menthetõnek ítélte meg. sem jogásznak lenni.

Ugyanakkor az alperes tevõleges magatartása. aminek egyértelmûen az orvosok az okozói. hogy a történtek „ alapvetõen véglegesen és rendkívül súlyosan nem nehezítik meg a felperesnek a társadalmi életben való részvételét. Ezért a fejlõdési rendellenesség fel nem ismerése és a szakmai mulasztások között ok-okozati összefüggés állapítható meg… Ehhez képest megállapítható. A combcsontok már a terhesség 13. s az elsõfokú verdiktet részben megváltoztatta. immáron nem a jogalap. Vissza kellett tehát menni a Keszthelyi Városi Bírósághoz: kezdjék újra az egészet. hogy a II. rendû felperes. miszerint a lépcsõk mellé korlátot kellett építeni Fanni számára. A városi bíróság 1999. rehabilitációs és ruházati többletköltség címén. s a Legfelsõbb Bíróság mind a mai napig még nem hozott döntést! Jogerõssé vált viszont az ítéletnek a mamára vonatkozó része. hogy megítélje: jogos-e és összegében stimmel-e az a 237026 Ft-os tétel. ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. amikor kézállásban megy föl vagy le. de a gyerek nem. március 23-án hozta meg ítéletét. részben helybenhagyta. Szakértõt rendeltek ki még arra is. illetve mulasztása és az I. érvek pufognak ellenérvekkel szemben. rendû felperes kiskorú Illés Fanni jelenlegi egészségi állapota. illetve fejlõdési rendellenessége között okozati összefüggés nem állapítható meg. miszerint a magzat lábai azért nem látszanak. hetétõl látszanak. Megítélt ilyenolyan összegeket lakásátalakítás.aztán – amire végig hivatkoztak – az az állítás. majd a másik oldalról. Vagyis kimondta: na jó.” Bravó! . A másodfokú. hogy a családnak láb nélküli gyereke született! Ezt azzal indokolta. Papp professzor fenntartotta az álláspontját. felülvizsgálati kérelmet kellett elõterjeszteni a Legfelsõbb Bírósághoz: talán mégiscsak érte kár magát Fannit is. Elképesztõ. Valamint havi 19000 Ft járadékot és 500000 Ft nem vagyoni kártérítést! Ötszázezer forint nem vagyoni kártérítést arra. Zala megyei bíróság elõtt ismét szakértõ errõl. Illésék ügyvédje természetesen fellebbezett. mert nincsenek! Nos. A megyei bíróság 97 júniusában hozott ítéletet. Megállapította: „A diagnosztikai tévedés a diagnosztikai ténykedés kiegészítésének elmaradása miatt következett be. ezért az õ vonatkozásában a másodfokú bíróság az elsõfokú ítéletet mint érdemben helyeset helybenhagyta. mert a kismedencébe lógnak: anatómiai képtelenség! Mármint ha vannak lábai. A kismedencébe pedig csak azért lóghatnak be. a mama kaphat kártérítést. le ne zuhanjon valamelyikrõl. Nem volt mit tenni. hanem csupán a kártérítés összegszerûsége tárgyában! Ott persze újabb birkózás indult. Illés Tihamérné esetében az orvosok nem úgy jártak el. Felperes (az anya) önmagában véve fizikálisan nem károsodott. Ez a beadvány 1997 szeptemberében készült. bár azt többen cáfolták.

vagy a mama visz majd. –Mondd. jól tudom. –Mennyire tudsz járni azzal a lábbal. –Fanni! Azt hallom. Eddig még nem interjúvolták. Hogyha rajtam van. –És hogy jobb Neked. és akkor tudok úszni láb nélkül is. amíg szája elé nem tolom a diktafont – attól picit megkukul szegénykém. tanulsz úszni? –Igen. az összegrõl. hogy szeptemberben elkezdesz suliba járni? –Igen. hadd beszélgessek vele is.meg hazajárni? –Kocsival. Fannika! Szerinted Neked nehezebb lesz az iskola. Amely év szeptemberében Fannika iskolába ment. De inkább nem.A kártérítési összegek fölemelésére irányuló fellebbezés 1999 májusában született. vagy ha nincs? –Mind a kettõ jó. esetleg abból is lesz fellebbezés – mire Fanni középiskolába megy. Fanni. Fõleg bejárni meg hazajönni. aki Téged hoz-visz? –Hát persze. amit kaptál? –Most már egyre jobban. Mert azért lehet. Magyar jogszolgáltatás. földugni a seggem. akkor abból is elkezdõdik a per elölrõl. * Mielõtt elköszönnék az Illés családtól. nem tud mit kezdeni a rá zuhanó szereppel. akikkel nem történt semmi ilyesmi. –Mindig annál lesz a kocsi. vagy nem lesz nehezebb? –Nehezebb lesz. . és az nagyon jó lesz. –Mondd. A tündéri aranyos kislány mindaddig kedves hozzám és készséges. –És ha gyalog kell menni? –Akkor nagyon messze. megkérem szépen Fannit. –Milyen messze van az iskola? –Csak egy picire van tõlünk. ha Rajtad van. talán már születik ítélet arról is. mikor – a Legfelsõbb Bíróság is kegyeskedik talán dönteni arról: esetleg magát Fannit is megilleti némi kártérítés. De ha meg nincs rajtam. én vagyok a legkisebb. ugye? –Hát azt nem tudom. igen. Aztán majd egyszer – ki tudja. hogy néha gyalog is kell mennem. –Miként fogsz be. Vagy a papa. mint Veled. mint azoknak. Elõre kell tenni a kezem. –Ezek szerint Te vagy a fõnök a családban. akkor én vagyok a legmagasabb.

Kérte. Az orvos kiszedte a tampont. A beteg hüppögve próbált ellenkezni: ha megmondják. nincs pénze pótlásra. A betegnek „mindössze” fogorvosi problémája akadt. kifejezetten szórakozni akart-e szegény panaszossal. honnan szedte) a címemet. és adott gyulladáscsökkentõ tablettát. a fogászati ügyeletre. kihúzták a fogát. hiszen gócos volt. kezelte. Ott az ügyintézõ hölgy végighallgatta. örüljön neki. bement az Egészségügyi Minisztérium Ügyfélszolgálatára. gennyes duzzanatnak ítélték. ám azt felelték: sajnos arra már nincs mód. elõbb-utóbb úgyis el kellett volna távolítani. õk állították: nem írtak húzást a papírra. s kezdte érezni. A körzeti fogorvosnõ kifúrta. tamponálta. vajon csak cinikus volt-e. mást nem tett. gondolkodási idõ nélkül. csak kivizsgálást. Odahívtak viszont egy idõs doktornõt. Utóbbit persze magam sem hiszem. most honnan lesz neki foga. ezt nagyon hamar mondtad. bejött hát Pestre. kezébe nyomtak egy cetlit: menjen a szájsebészetre. majd anélkül. mire számítson. azt javasolta. Következõ történetem hõse amidõn az igazát kereste. Korábban gyökérkezelt foga bedagadt. s közölte. Félájultan reklamált szegény: szó nem volt foghúzásról. Nem lett jobb – visszament. legalább módja van dönteni. piff. mutassák meg azt a cetlit. amivel ideküldték.–Fanni! Bocs. akarja-e azt vagy sem. majd szó szerint ezt a javaslatot tette neki: – Forduljon a Kende Péterhez! – és elõzékenyen megadta (máig nem sejtem. hogy közölték volna. Ott azonnal beinjekciózták. Én pedig azóta is csak tûnõdöm-töprengek. Beletörték ugyan. telefonszámomat. A doktornõ napokra eltûnt. Ekkor már megröntgenezték. Visszarobogott a fogászati rendelõbe. szaladgált Ponciustól Pilátusig. aki megnézte a röntgenfelvételét. –Hú. *** Olykor az ember fiának olyan megtiszteltetésben lehet része. ha nagy leszel? –Doktornõ – vágja rá azonnal. idõközben kidobták a szemétbe. hogy ilyen rettentõen felnõtteset kérdezek: mi leszel. másfél órán át vésték ki a gyökereket. ennyire biztos vagy benne? –Igen. . sehol nem akad segítõre. és szedje tovább a pirulát. hogy kihúzták a fogát. amelybõl magától tán nem is kérne. A szájsebész szerint húzás szerepelt a cédulán. jegelje az arcát. mire készülnek. hogy egyáltalán nem látott ki azon a szemén. biztos vagyok benne. Másnapra úgy földagadt a fél arca. vagy megengedhetetlenül õszinte volt.

igazgatóhoz. A 27000 Ft-os nyugdíjából ezt õ az életben ki nem tudja fizetni. Neki pedig azóta sincs foga.Nem hagyta annyiban. kamarához – senki nem állt szóba vele. kinek van igaza. amit a körzeti fogorvosnõ adott neki. Bevitte a doktornõhöz. ügyvéd nélkül elveszíti a pört. fõorvoshoz. Futott megint fûhöz-fához. márpedig könnyedén elõfordulhat. perelje be õket – a perköltséget nem tudja letenni. lecsiszolták a szomszédos két fogát. . hadd ne neki kerüljön pénzébe ez a tévedés. mivel neki erre nem telik. Pateroljam vissza azokhoz az orvosokhoz. nyomatot vettek. Írt is nekem levelet szegény. Ha már kihúzták azt a fogát. mint hogy a kórház állja a pótlás költségét. Visszaküldték az ügyelet igazgató-fõorvosához. s kapta a tanácsot. el is indult az elõkészítés. A panaszos nem kért többet. Ha ügyvédhez küldöm. forduljon énhozzám. ezt nem neki kell fizetnie. és nagyon-nagyon szégyelltem magam. elhessegették mindenhonnan. majd bevallotta: nem volt gócos az a fog. Neki pedig a kezébe nyomták a csekket: fizessen be 14100 Ft-ot. s azt elküldték a fogtechnikára. annak munkadíjára nem futja. A földuzzadás valószínûleg csak allergiás reakció volt arra a fertõtlenítõszerre. nem kellett volna kihúzni. Ha azt javaslom. amire én semmi értelmeset nem tudtam felelni. behelyezik. amellyel akár ma is rághatna. s amint kész a híd. Õ éppen a minisztériumban volt. A fõorvos úr ezt megértõen és kedvesen elvállalta. A fõorvos hosszan vizslatta a röntgenfelvételt. Errõl senki sem akart tudni. a helyettese intézkedett: nézze meg az osztályvezetõ fõorvos. elment a Fogorvosi Kamarához panaszt tenni. akik ezt tették vele? Hallgattam hát. Hüledezve forgatta kezében a sárga postai csekket: arról volt szó. Akkor zarándokolt el a magas minisztériumba. aki megold majd mindent.

senki nem segített. –Nincs erre gyógyszer az operáció helyett? – próbálkozott László. s a helyébe úgynevezett pisztont ültetünk be. kivesszük egyetlen hallócsontját. de ha egy hónap alatt az nem hat. s egy elektronikai cégnél helyezkedett el. ugyanezt az ajánlást kapta. s Sziklai az õ helyére pályázott – ám igyekezete kudarcba fulladt. A Magyar Rádióban dolgozott hangtechnikusként. amely betokosodott. Elõször egyszerûen hurutosnak minõsítették. –Hát van éppen egy. dr. Megtalálta az ország egyik legjobb specialistáját. úgy is gondolkodik. mindenki által elismerten tán elsõ számú szaktekintélyét – akirõl csupán azt nem árulták el neki. hogy az orvosválasztáson egyetlen kolléga sem szavazott arra. lényegében egyáltalán nem kell számolni sem kockázattal. amely jól vezeti a hangot. így természetesen elvégeztek rajta is ilyen vizsgálatot. a világ becsukódott. Sziklai István operálta õt orrsövényferdüléssel. sem esetleges szövõdménnyel. Elment a Péterfybe. úgy is érzi magát. Mindkét orvost alaposan kikérdezte. így kissé kellemetlen volt. de sokkal rosszabb lett. hogy jobb legyen neki – és sokkal. a gyakorlatban valamivel kevésbé. Azt suttogták akkoriban. hogy rosszabbul hallott az átlagosnál. Végül Ribári helyére a debreceni professzort hozták föl. Belement egy mûtétbe. amely egyebek mellett hallásvizsgálati készülékeket gyártott. mi több. Idõközben otthagyta a rádiót. Ám negyvenöt-ötvennek néz ki. Csokonay Vitéz Lajost a Szent Imre Kórházban. másfél hónapig kezelték – sikertelenül. meg lehet próbálkozni vele. – Ez hallásjavító mûtét – magyarázta a professzor –. Fölkereste dr. Egy évvel korábban dr. hogy csak elméletben olyan nagyon jó. s ezért a hallócsontjai nem továbbították megfelelõen a hangrezgéseket. akkor csak a mûtét marad – felelt Sziklai doktor. õhozzá is elment a Szigony utcai fülklinikára. S amikor megtörtént a baj – a sorok összezárultak elõtte.Ez örökre így marad! Sátorhelyi László mindössze harmincnégy éves. válaszaik megnyugtatók. biztatók voltak: ez rutinmûtét. aki a pletykák szerint nagyon hajtott az igazgatói székre. Nem sokkal. nem volt kifejezetten nagyothalló – de állandóan följebb tolta a potmétert a többiek számára még normálisnál. Bárándy Zsuzsához. a hétköznapi beszédek kis részét pedig nem hallotta. A diagnózis otosclerosis volt: hallócsontmegbetegedés. aki mûtétet javasolt. s cserébe odaadták Sziklainak a debreceni professzori széket. Ribári professzor készült máshová. hogy õ legyen Ribári .

mert szerinte nem sikerült a mûtét. mi lehet ez. furcsa zúgást hallott. nemigen tudni. Sajnos a szakma egyik leggyengébb operátora végezte a mûtétet. Nem tudott. Dr. Dr. a László Kórház fõorvosa közölte: – Ez a mûtét nem sikerült. Körülnézett. A következõ négy hónapban László végigpróbálta a Magyarországon föllelhetõ összes olyan gyógyszert. Ezt még gyakorolnia kell. Piukovics Klára. Kurin Zsuzsa. amibõl a különös zaj eredt volna. késõbb újat beültetni. állandó fülzúgással párosult. Sziklai professzor után. most operáltak. szintén lesújtó véleményt nyilvánítva Sziklai professzorról. aki vagy kétezer ilyen beavatkozást végeztem? – érdeklõdött vizsgálat közben a prof. Ám László errõl persze semmit nem tudott akkoriban. Csokonay Vitéz . Amint legelõször magához tért az operáció után. éppen azért. a Bethesda Kórház fülésze ezt mondta: – Az operáció olyan eredményt hozott. A hallása ugyan szinte egyáltalán nem javult.utóda. a mûtét elõtt is volt fülzúgása. Debreceni zárójelentésében azt a meglepõ beírást találta: korábban. Kovács Péter. Azok is. elõször kivenni a pisztont. bármilyen jó elméleti szakember. Ugyanezt mondta dr. hanem belülrõl. –Ja. Vezsenyi Magdolna. – Ki operálta? –Sziklai professzor úr – felelt László. A zúgás valóban belülrõl jött. Akkor meg mi lehet ez? Nem derült ki. Dr. a MÁV Kórház szakorvosa is indokoltnak tartotta az újabb föltárást. ha a legnagyobb szaktekintély kezére adja magát – lement Debrecenbe. az emberek már rég kiugrottak volna a bõrükbõl. körülbelül ezer pirulát szedett be – eredmény nélkül. ez nem valószínû. de a rossz hallás most már igen erõs. amelyet erre alkalmaznak. Legalaposabban dr. hogy õ végezze el a mûtétet. értem – vitte le a hangsúlyt Ribári –. amely fölveti a per lehetõségét. amelyek tanúsítják: négy-hat havonta járt fülmosásra. De hiszen az nem lehet. Akupunktúrás kezelést kapott – hatástalanul. Vagy tán a világban ilyen zúgás van állandóan. mégiscsak akkor jár a legjobban. csak én eddig nem hallottam? Nem. és soha nem említett zúgásos panaszt. e mûtéti technika magyarországi meghonosítójához is. a gyógyszer nem hatott. – Miért nem engem keresett föl. Ez valótlanság. egyre nõtt benne a rossz érzés: mintha nem is kívülrõl jönne ez a vízesésszerû hang. miért – és soha többé nem szûnt meg. Átesett kéthetes infúziókúrán – sikertelenül. s aludni próbált. õ talán ha húsz ilyet végzett. s 1998 májusában László – gondolván. gondolta. Talán a folyosón zúg valami. honnan. Két lépcsõben érdemes megoldani. mi történt vele. Elzarándokolt Ribári professzorhoz. hogy jobban halljak. Nos. de nem látott semmit. újabb föltárás indokolt. Lassan megértette. Lászlónak 15 évre visszamenõleg megvan az összes orvosi irata. Elindult orvostól orvosig.

nincs miért perelni. mondván. amely a belsõ fül sérülésével járt. „Ma nekem. S bármennyire szeretik vagy nem szeretik egymást. s László nem képes kifizetni az árát. erre a fülzúgásra nincs gyógyszer. elmondhasson mindent. mielõtt a szakértõ véleményt ad. nem adhatunk rá pénzt! – Kérvényt adott be: mégiscsak orvosi beavatkozás következtében szenved megállás nélkül. – Az elsõ mûtét során okozott idegkárosodás sajnos visszafordíthatatlan – közölte Csokonay Vitéz Lajos –. egyéves kezeléssel. luxuskészülék. Nem így történt. amelynél láttak esélyt rá. de kidobta õt. kérem. zajgenerátor készülékkel. tényleg perben kell megszereznie a kezeléséhez szükséges pénzt. Rendesek voltak vele. alkalmas készüléket. azzal önmagában nem lenne baj. A csillapíthatatlan. nem hajlandók egymás ellen föllépni. a szakértõ a vele való beszélgetés nélkül adott szakvéleményt: nem történt hiba. Végül Csokonay doktor próbálkozott meg az újbóli mûtéttel. *** . vegye meg abból! – hangzott az echt ungarisch hivatal válasza. szokjon hozzá. nincs módszer.Lajos.. perelje be a kórházat. hogy meg tudja venni. Meg lehet próbálni helyrehozni. Szintén tb-támogatás nélkül. Kérte az ügyvédtõl. holnap Neked!” Lászlónak pedig pillanatnyi szünet nélkül sistereg. – Méltányosság nincs. amit eddig tapasztalt.-nél talált erre . Az elsõ operációnál beépített úgynevezett pisztont végül nem bántotta. sistergés megmaradt. a Szent Imre Kórház fülésze magyarázta el: – A protézist jó helyre tették. három helyen is legyártottak neki olyan készüléket. Sziklai professzor azonban nemhogy nem vállalta a reoperációt. olyan idegkárosodást okoztak. Ügyvédhez fordult. de kétesélyes a dolog. Elõkerült másik kft. Elment hát a tb-hez. Állítólag orr-fül-gége területen a legritkább esetben születik másmilyen szakértõi vélemény. adnának hozzá tb-támogatást. mindenki ismer mindenkit. az orvost. amíg él. folytonos zúgás. amelynek azonban 350 ezer forint az ára. László visszament Debrecenbe. együtt kell élnie vele! Próbálkozott hallókészülék típusú segítséggel. amely kifejezetten fülzúgásgondozást vállal. Mindörökkön örökké. hogy megmutathasson. ám általa soha nem látott összenövéseket szüntetett meg – de ez sem hozott változást. legalább a készülék árának egy részét térítsék meg. zúg a füle. beszéljen vele. Kicsi szakma ez. Egyetlen kft. A szakemberek állították: olyan lett a „ fülkarakterisztikája” hogy azt nem lehet korrigálni. – Ez. gyakoroljanak egyedi méltányosságot. Neki nincs ennyi pénze. hogy segít rajta – ám csalódtak. Ám mûtét közben megsértették a belsõ fülét.

Tavaly már kezdték mondogatni. tudta. nem gazdaságos itt a szén kitermelése. Amint befejezte a munkát. pontosan olyan volt a széklete színe. A környék többi bányája már rég leállt. délután nem is a háziorvoshoz megy. ennek a fele sem tréfa. s mormogott magában. El is tûnõdött. mint a sok ügyes. nem rúgatom ki magam végkielégítés nélkül – döntötte el. akikre még keresnie kéne. amíg lehet! Most nem lehetek beteg. mintha lent lennék. és ott néznék körül! – szörnyülködött el István. abból csak nem lehet baj. hogy egész összegörnyedt. veszekedett a bensõjével: – Hagyd abba. rendszerint már úgy fájt a gyomra. De idén hallották a hírét. és aztán? Ülök otthon. fölült a buszra. iszom. jól ismerte hát a fekete színt. Az öltözõben persze megint mindenki azt találgatta.– Úristen. ha nyolc-kilenc órával késõbb lát doki. mint a körzeti. Örült. – Nem. jól teszi-e. Fejtés közben arra jutott. kezdjenek már magukkal valami értelmeset? – mire idáig ért a töprengésben. ha elõbb ledolgozza a mûszakját. Bányász volt István immár több mint húsz éve. Két kézzel szorította a hasát. mikor zárják be a bányát. valami belsõ vérzéstõl szokott lenni. görcsölni kezdett. – Mihez kezdek. a feketén kívül vöröset is látott a WC-papíron. mint a legfeketébb fekete odalent a tárnában. A két lánya jutott eszébe. nyugodj már le! Addig kell dolgozni. s lesüllyedtek kétszáz métert. mintha tele lenne savval. nem sürgõsebb-e a dolog annál. eszem. Sietve szedte össze a cókmókját. István azonnal érezte a gyomrát. még a körme alól . megpillantva saját székletét a WC-kagylóban. meddig lesz még munkahelyük. mûszak után elmegyek a dokihoz! – döntötte el. Amúgy is hetek óta fájdította a gyomrát. bement a bányába. az meg nem idegesíti. Ám ez a szurokszéklet – mert hirtelen eszébe jutott a neve is – bizony megijesztette. sõt. Hosszan törölgette magát. az övék maradt az egyetlen mûködõ. mégiscsak ott vannak a szakosodott szakemberek. venni valamit tízért. ha nem lesz a bánya? Nem tudok én vállalkozó lenni. alaposan letusolt. csak ha már régen evett. Hiszen ismerik egymást jól. azok jobban értenek ilyesmihez. s csak utána megy orvoshoz. akiknek még szükségük van az õ segítségére. amikor beszállhatott a liftbe. marni. meg is nyugtatja. Így is tett. – No. többe kerül a leves. hallott már ilyet. Nos. Nem állandóan. meg amikor újra és újra az került szóba. mert azonnal kitesznek. már õk sem húzzák sokáig. abba kell ezt hagyni. hanem egyenesen a kórházba. mint a hús. S bizony. nem jó jel. attól kezdve legalább egyedül maradhatott a szénnel. és hallgatom az asszonyt? Vagy veszekszem a lányokkal. és eladni harmincért! Meg mit teszek egész nap? Sétáltatom a kutyát. ahányszor szóba került a bezárás. Istvánnak újra görcsölni kezdett a gyomra.

rég volt már rá alkalma. Vizitnél kérdezték. megreggelizett. Mire beértek az övéi. de István egy árva szót sem értett a beszédjükbõl. Elõtte hosszan gondolkodott. kapott kórházi pizsamát. evõeszközt. ha lehet innen – lehetett. István elõadta az elmúlt hetek gyomorfájásait. se pizsama. amikor hozzá fordult a nõvérke. nõvérke. amíg a vért le nem veszik a laborvizsgálathoz! – És aznap más nem is történt. Elmesélt a családjának tövirõl hegyire mindent. a papához. azért szeretném. de nem tudott kiötleni semmi rendesen hangzót. de megnyugtatták. Meghallgatta a panaszait. hogy behozzák? –De. de arra gondolt. bármennyire is kellemetlen volt: – Szurokszékletem van. itt úgy sincs más dolga. nem is igen kellett kérdeznie. amely a kórházig járt. A belgyógyászatra ment. úgyhogy a család azonnal indult is a kórházba. ha megnéznének! –Húha. akik akár a vizitnél. amit le kellett nyelni. Amióta bent volt a kórházban. az bizony nem jó! – a nõvért nem zavarta a dolgok néven nevezése.is kitisztította a szénport. az ágyát. egyetlen hangot még nem hallott arról. – Fájdogál a gyomrom – felelte. a többiek sem. miért is kér segítséget. Mire visszaért a kórterembe. – Miért. – Várjon. alaposan ki kell vizsgálni! –Nincs nálam semmi. õk kicsit mérgeskedtek. bevitte Istvánt a vizsgálóba. legalább jól kipiheni magát. – Ezzel jobb lenne most azonnal itt maradni. szólok az ügyeletes doktor úrnak! Tessék addig itt leülni! Nem telt el több tíz percnél. szokva volt az ilyesmihez. de nem ellenkezett. azért még hazamehetnék? – kérdezte István. poharat. Ebéd után nagyot aludt. Ti meggyógyítottatok volna? Sok nagyokos! – próbálta István helyreállítani a családfõi tekintélyt. ha valami baja volt. igaz. se papucs. éppen zajlott a . kénytelen volt hát leplezetlenül fogalmazni. fegyelmezetten lenyomta. Kijelölték a szobáját. lázlapot. Másnap reggel a vizitnél az elõzõ napi ügyeletes doktor számolt be róla a fõorvosnak. akár máskor körülötte õgyelegtek. eddig miért nem szólt egy szót sem. már igazi kórházi beteg volt. Gyöngének érezte magát. Kegyetlen íze volt a kásának. mi van vele. amíg nem orvossal beszél. A röntgenorvos sem mondott semmit. a többi a doktorokra tartozik. Utána visszament a szobájába. szunyókált kicsit. s arra a buszra szállt föl. annyi latin kifejezés hangzott el. Harmadik nap gyomorröntgenre ment. hogy van. hogy azt kivizsgálják. miként adja elõ. a nõvérpulthoz. Aztán megkapta az instrukciót: – Holnap addig ne reggelizzen. hiszen azért van itt. elõkerült az ügyeletes orvos. mint enni és aludni. Három nagy fiolába vettek le tõle vért. A második nap tehát a laborban kezdõdött. azt éppen tudok. a reggeli tünetét. –Nem tud telefonálni.

ám õ meg se moccant. Csupán másnak is föl kellett volna ismernie. nem bír már fölkelni sem. mitévõk legyenek. de arra sem reagált. Valószínûleg meg is vitatták. A doktor fölemelte a csuklóját. de büntetõ följelentést tett: mégiscsak fölháborító. de még a reggelire sem ébred föl. hogy szurokszéklettel. A boncolás egyértelmûen igazolta azt a gyanút. hamarosan a végére érnek a vizsgálatoknak. hogy rendesen szóljon neki.nagyvizit. – Ez tök hideg! – jelentette be elképedve. A negyedik nap reggelén szobatársai furcsállották. . bányász! – négy nappal korábban. kénytelen volt csöngetni a nõvérkének. hogy István nemhogy a hajnali takarításra és lázmérésre. érezte. Föl is panaszolta ezt este. – Még erõsebben fáj a gyomrom. amit õ maga – nem orvos. Attól valamelyest enyhült a fájdalom. Engedte leesni a karját. attól hamar elaludt. s beadott görcsoldó injekciót. de meg nem szûnt. s a mellére helyezte a tenyerét. s a fõorvos úr megnyugtatta. megnyomkodta a hasát. a WC-ben érzett: vérzõ gyomorfekélye volt. Hagyták. mint eddig – panaszolta a sok doktornak. A családja nem indított kártérítési pert. hogy a kórházban klinikopatológiai konferencián vitassák meg az esetet. s akkor el lehet dönteni. de azért javasolja. jót tesz a sok alvás ilyenkor. állandó gyomorfájással négy napig nem jönnek rá a doktorok. Ám délután annyira görcsölni kezdett a gyomra. István ugyanis meghalt. jó nevû igazságügyi orvosszakértõ szakvéleményében azt írta a rendõrségnek: mûhiba ugyan nem történt. akkor kapott még egy injekciót. hogy valakinek vérzõ fekélye van! Az ismert. A vizitre azonban mégiscsak illett volna fölkelni. kitapintotta volna a pulzusát – de nem találta. Jött is az ügyeletes orvos. Az osztályos orvos – amint a vizit István ágyához ért – meg is rázta finoman a vállát. Négy napja volt a kórházban.

az ügyek folynak tovább. Gabi az a (volt) táncosnõ. 2. Hanem fõként amiatt. Kapitány Kinga története ott szakadt félbe. amíg ez napvilágra nem került. Nem is amiatt. amit szépíteniük kellett volna. jön a másodfok. az élet természetesen nem írói és szerkesztõi igények szerint zajlik. nevû. nyom. Mindben iszonyatos „ elbarmolások” zajlottak. de a kórház ügyvédje „ csakazértis” fellebbezett. hogy elsõ fokon megnyerte a pert. s nem amiatt. Teljesen fölösleges volt ugyan. csak éppen mindaddig.és hasplasztikai páciens elfertõzõdött.A kebelrege folytatódik Az elsõ kötet Kebelrege 1. hogy minden ott ápolt mell. Fáj. tönkretették azt. hogy ezt elõre közölte volna. az õ pere 1999 novemberében jutott el az elsõfokú ítéletig. Ami ugyebár voltaképpen nyílt beismerése annak. „ lerohadt” Vagyis hogy korábban is szigorúan tilos lett volna ott . így magától értetõdõ. amely az István Kórház Kun utcai Égésplasztikai Osztályán. idõközben a másodfokú bíróság is megállapította az István Kórház kártérítési felelõsségét. A per folytatódik. * Bonyolultabban alakult Márk Gabriella esete. s õ szintén szerteszéjjel . Nos. nem szebb lett tõle. Icipici elégtételt érezhetnék afölött. Nos. hogy a Kun utcában a sebe persze elfertõzõdött. illetve részben az Interplasztika Kft. hogy – ha igazak a hírek – könyvem megjelenése után a Kun utcai égési részlegben megtiltották a zsírplasztikai mûtéteket és kezeléseket. aki szintén Awil Matanusszal operáltatta meg a mellét. Gábori Józsefné is szerepelt elsõ kötetemben. Awil Matanusz-féle magánklinikán történt. hogy a cipóhasának megszüntetésére végzett plasztikai mûtéten a Kun utcai Szalay doktor a szokásos 10 centiméteres helyett 65 centis vágást ejtett – anélkül. Nos. 3 címû fejezetében három olyan plasztikai sebészeti mûhibaesetet írtam meg. a kutya nem foglalkozott ezzel az apró. A bíróság kimondta az István Kórház felelõsségét. önálló életet él a hasa. hanem csúnyább. ilyen beavatkozásokat végezni. hogy máig állandóan rosszul van az 1992-es mûtét következményeitõl. de közismert ténnyel. hogy jogos volt a fölvetés: az égési sérültektõl a levegõ is tele van fertõzõ baktériumokkal.

12. valamint hagyta elfertõzõdni. ám „ rendezõi jobbon” a . mint voltak a mûtét elõtt. Almásy Mária bírónõ úgy döntött. s csak az õ véleménye beérkezése után tarthat ismét tárgyalást. 2000 januárjában született új szakértõi vélemény. tönkremenni. Kiss Tibor Zoltán. Az Interplasztika ügyvédje viszont idõt kért arra. ettõl eltekinthetek. Amelynek kezdetén ott ül Márk Gabi. 2000. amikor a mûtétet a magáncég orvosaként végezte a doktor. az úgynevezett beavatkozó. rendû alperes felelõs a . és majd visszahívom. az ügyvédje. Ennek az ügynek a pere sem két perc alatt zárult le. nem jön-e alperesi ügyvéd! Kiss Tibor Zoltán ügyvéd úr mindig késni szokott. aki ugyanis egyszemélyes tanácsként ítélkezik. hogy kirendeljen még egy szakértõt. a biztosító ügyvédje árválkodik egyedül. rendû alperes (az Interplasztika Kft. hogy írásban reagálhasson erre. valamint azt. Felperes ügyvédnek nincs is észrevétele. vagyis jogosnak tartja a kártérítési igényt. Így aztán szót kell adni neki: –A szakértõi véleményt elfogadjuk – döbbenti meg hallgatóságát. kórház és a magánklinika helyén senki. amely egyértelmûen rögzítette az Interplasztika. Akkor pedig arra kényszerült. furcsállja. hogy azt hiszem. hogy a kórház és a magáncég alperesek írásban nem tettek észrevételeket és most sincsenek jelen. amely teljes mértékben osztja a korábbi álláspontját. Így tehát csak az I. az nem tisztázza.10-kor megérkezik a 12 órára hirdetett tárgyalás alperesi képviselõje. szeptember végén. –Felperesnek van-e további bizonyítási indítványa? –Nincs. mondván. A kórház ügyvédje mindössze a szakértõi vélemény kiegészíttetését kérte a bíróságtól. illetve az István Kórház felelõsségét. A bírónõ ismerteti a beérkezett új szakértõi véleményt. majd halkan megtanácskozom magammal a dolgot – mosolyog kedvesen Almásy Mária bírónõ.) orvosa illegálisan használta a kórházat és eszközeit. ennek – mondja – nyilván majd a biztosító és az alperesek közötti jogviszonyban lesz jelentõsége. fáradjanak ki. – Álláspontunk szerint I. de olyan sokan vannak. Ám közben eszébe jut valami: – Arra kérem alperesi beavatkozó ügyvéd urat. ez ugyan nyilvánvalóan kizárólag idõhúzás. nem foszthatja meg az alperest a szakértõi vélemény észrevételezésének jogától. miért lenne felelõs a kórház is. hogy Gabi mellei sokkal csúnyábbak lettek. nézze meg a folyosón. – Ám nyílik az ajtó.kaszabolta ebbõl az alkalomból. valamint vagy harminc joghallgató – csemege az ilyen pikáns jogeset –. a biztosítós ügyvéd is mindössze annyit jegyez meg. –Akkor most arra kellene kérnem a jelenlévõket. s új idõpontot tûzött ki. –Alperesi beavatkozónak? –Nincs.

hogy egyszer kimondatik az . s kiküldi. ezért kérem a kereset elutasítását a kórházra nézve. ekkor már hangos nevetések hallatszanak. De álláspontom szerint sokkal súlyosabb I. (Nem kis dolog ez. rendû alperessel – emelkedik föl Kiss Tibor Zoltán –. hogy korábban e perben már bebizonyosodott: nem 5 hónapig volt külföldön.bekövetkezett kárért. Le lesz ez még verve rajta!) 12. hogy próbálják egymásra kenni a felelõsséget. ha már megjött. a kórház nem.15-kor újabb fordulat történik: belép az Interplasztika ügyvédje is. legalább ilyen fontos felperes közrehatása. Szerintem mind felperes. Komédiákban szokás ilyen spéttel behozni szereplõket. tehát ezt a vitát a magam részérõl akár fölöslegesnek is tarthatnám. hogy van-e helye kármegosztásnak vagy nincs. de az ügyvéd erre nem felel. (Érvei súlyát ugyan valamelyest csökkenti. a kármegosztás terén nem. és ott nem kezeltette magát. de azt hadd tegyem hozzá. hogy a kármegosztás a jó megoldás. annak. ügyvédje –.) Túl sok minden történt. Márk Gabi zokogni kezd. engedni kell érvényesülni: – Elfogadjuk a szakértõi véleményt. jelen perben el kell dõlnie a felelõsség mértékének is.. észrevételt nem kívánok tenni arra. –De felperes nem kármegosztást kért. ez idõ alatt ment tönkre. (Magyarán itt arról van szó. Hiszen az elsõ mûtét után 5 hónapig külföldön tartózkodott. egyébként Awil Matanusz tudtával és beleegyezésével. tehát õrá nézve is a kármegosztás. mind a kórház súlyosan közrehatott a kár bekövetkeztében. Bíróként még ezt is tudomásul kell venni. –Annyiban egyetértek I. rendû alperes közrehatása. majd újra behívja a közönséget. Eztán pedig ítéletet hirdet: –A Fõvárosi Bíróság megállapítja I. és II. További bizonyítási indítványom nincs. a közönség jól is mulat. hanem 3-ig. illetve az István Kórház egyetemleges kártérítési felelõsségét. Alig-alig hitte. a biztosítós ügyvéd –. –Ez megváltoztatja az önök korábbi álláspontját a károkozás tekintetében? –Nem. s most elõször ismeri el. nem az egyetemleges felelõsség. hogy a kórházban illegális gyakorlat folyt.) –Mindkét alperesnek a Generali a biztosítója – áll föl az érintett. valamint ott is kezelték rendszeresen. –Úgy gondolom – veszi vissza a szót a kft. a bírónõ visszatér az eredeti szabályokhoz. rendû alperesek. az Interplasztika Kft. amit kínjában tesz Kiss Tibor Zoltán: négy per folyik ellenük plasztikai mûtét miatt. hanem a két alperes egyetemleges felelõsségének megállapítását – veti közbe a bírónõ.

és mind a mai napig nem tudok szexuális életet élni. A vagyoni károk listáját mellékelem. A fiam az én keresetem kiesése miatt nem tudott felvételi elõkészítõre járni. de kérem. dr. szeretném. Kilenc éve egyetlen mozimûsoron. írjam le önnek a perhez a konkrét vagyoni és a nem vagyoni káraimat. Az idõ múlásával az idegeim kezdik teljesen felmondani a szolgálatot.igazság. utólag is köszönöm. mivel nem szeretném. emiatt neki is keresetkiesése lesz egész életén át. továbbra is ekkora elszántsággal és akarattal küzdjön a perem végéig. nem tudom. ha ön is kibírná. nyaraláson nem tudtam részt venni. mert az emberi élet megfizethetetlen. kiránduláson. Ügyvéd úr! Nekem a további életem és életem értelme függ ettõl a pertõl. Munkáját elõre is. nagyon vigyázzon az egészségére. a nem vagyoniakhoz a következõket tudom elõadni: Kifejezetten a hasi mûtét miatt váltunk külön az élettársamtól. Nagyon kérem. egyedüllétre ítéltek. meddig bírom. így csak a középiskolai átlagával került be fõiskolára. Tisztelt ügyvéd úr! Azt kérte. ha az elmúlt nyolc évre csak az én. Tisztelettel: Szász Tamásné . illetve az ön idegei tönkretétele emlékeztetne. Most már ne adjuk fel. 43 éves koromban az életem tragédiába torkollott. lesz-e energiám kivárni ennek a pernek a végét. Awil Matanusz által végzett mûtétbõl eredõ perrõl. * Ám idõközben tudomást szerzek további. Megpróbálom kibírni a per végéig ezt a hatalmas feszültséget.

szétszakadt seb. Nyolc nappal a mûtét után ugyanis Szászné hasát elöntötte a vér. hirdetését. július 1-je. a mûtéti heg mellett ömlött ki belõle a genny. A felperes be is feküdt Awil Matanusz doktor Kun utcai osztályára. azzal. Megmentették. adócsalás. Visszament dr. Mi több. vér. csütörtök. vagyis nagyobbra nõtt a hasa a kelleténél. majd július 18-án is. aki hamar meggyõzte: nem fontos annyi pénzt fölöslegesen az ablakon kidobni. augusztus elején infarktust kapott. Reggel picit esett az esõ. mindezek eredményeként nemsokára. így a bent fekvés. aki 12 cm hosszan fölnyitotta a varratot – amely egyébként több mint 60 cm-es volt! –. Két hét múlva otthon. csak õsz végére gyógyult be. olcsón megoldják. a kezelés összes költségét kifizeti az egészségbiztosítási pénztár – magyarán az állam –. láz. ha valami egészen más miatt ki akarnak készíteni valakit. Meglátta az Interplasztika Kft. Rokkantság lett a rutinmûtétbõl. A Kardiológiai Intézetben is folyamatosan váladékozott a sebe. magán viselve egy tönkretett élet minden nyomát. 67 százalékos munkaképesség-csökkenés. se emelni. tusolás közben kiesett a tampon. hogy az eredménye: csurom genny. tb-csalás. férfikapcsolatot azóta sem bír-mer kezdeményezni. ettõl a hõség még nyomasztóbb. s valamelyest kidudorodott. lehet ezt ügyesebben is. Elvégzik a Szent István Kórház Kun utcai osztályán tb-re a mûtétet. Awilhoz. teljes tönkremenés. és újra ömlött belõle a genny. Úgy. se két emeletet fölmenni. hogy 92 májusában bevett egy csomó gyógyszert: öngyilkos akart lenni. ötven körüli asszony. . miszerint az ilyesmit könnyen. Olyan apróságok igazán a kutyát nem zavarják.1999. kitisztította a sebet. hogy majd késõbb újra összevarrja azt. mindenkinek jobb ez így. Szász Tamásné se lehajolni nem tud a mai napig. gyorsan. Élettársa elhagyta. erõs nyár. Mi is történt vele? Ahogy orvosi nyelven mondják: kötényhasa volt. Elment Awil Matanusz doktorhoz. Itt van legelõbb maga a sértett: Szász Tamásné. az orvos el is végezte a mûtétet – ahogy szokta. valamint sikkasztás – a mi bájosan vidám hazánkban az ilyesmi csak akkor számít bûnnek. girbegurba parasztöltés (egy disznót szebben herélnek ki) – összességében nem csupán ötvenszer olyan csúnya has. Szégyelli a hasát. õ zsebbe fizet az orvosnak. Szegénynek erre minden oka meg is van: nagyon-nagyon csúnya. Újra megoperálták július 11-én. A Fõvárosi Bíróság folyosóján gyülekezõk abban reménykednek: írd és mondd kilenc év pereskedés után talán a végére érnek egy szörnyû orvosimûhiba-pernek. az operáció. Idegileg annyira tönkrement a tortúrától. mint hogy ez így önmagában közokirat-hamisítás. de ráadásul fertõzõdés. mint volt az operáció elõtt.

. Idézem dr. A másodfokú Fõvárosi Bíróság 94 áprilisában az elsõfokú ítéletet hatályon kívül helyezte. most pedig 60 centis. illetõleg a késõbbi gyógykezelése során szakmai szabályszegés vagy orvosi mulasztás nem történt. és otthon megbeszélheti a férjével. vagyis az alperes bizonyította. hogy a felperes jelenlegi egészségi állapota és az alperesi kórházban elvégzett mûtétek között közvetlen okozati összefüggés nincs. s nem vetõdik föl az. október 9-én mondta el szóban a kerületi bíróságon keresetét – hogy 55400 Ft vagyoni kártérítést kér a taxiköltségre. Széchy Miklós a SOTE docense. a közvetlen ok-okozati összefüggés az maga a determináció. Továbbá hogy a felperesen végzett mûtétek. Oksági láncolatok sora vezet a halálhoz. dr. hogy nincs közvetlen okozati összefüggés? Persze hogy nincs. hogy a mûtét és a jelenlegi állapot között nincs összefüggés? Szászné hasán a mûtét elõtt egyetlen karcolás sem volt. „Könnyebb tehát neki orvosi kérdésekkel foglalkoznia. az abszolút meghatározottság. Más: mit keres az a kizárólag büntetõjogi megfogalmazás. további. Ha valakit elüt egy autó.* A mûtét 1991. aki elsõsorban azért kapja meg az orvosimûhiba-perek tárgyalását. szörnyû heg éktelenkedik rajta. mivel „ rendelkezésre álló peradatok alapján a a felperes kereseti kérelme nem bírálható el. Avagy mit jelent az. hiszen ilyen szinte nem is létezik.” No most.” És ezt komolyan gondolják egyes bírósági vezetõk. Ugyanis a férje. Ami enyhén szólva is meglepõ vagy más megközelítésben fölháborító. Szász Tamásné 1991. Széchy Éva bírónõt. Egyrészt mert ahhoz a Széchy Évához. hogy úgy járt el. a törvény sem kívánja meg. hiszen hazaviheti. valamint 100000 Ft nem vagyoni kártérítést. Visszakerült hát az ügy dr. aki meghozta ezt az ítéletet: „A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás során azt állapította meg. Ezért az elsõfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és újabb határozat hozatalára utasította” . amikor X-bõl feltétlenül és kizárólag Y következhet. mert „ jobban meg tudja ítélni ezeket” õ . és az meghal – akkor van közvetlen okozati összefüggés a baleset és a halál között? Nincs. Mégpedig duplán. mint megalapozatlant. ahogy az az adott helyzetben elvárható volt. Ezért a bíróság a felperes kereseti kérelmét. orvos. június 4-én történt. nagyobb terjedelmû bizonyítási eljárás lefolytatása szükséges. miszerint „ szakmai szabályszegés nem történt” egy polgári jogi per ítéletében? Fellebbezett. Széchy Éva bírónõhöz. álljunk meg egy polgári szóra! Vajon miként értsük azt. hogy ez akkor is maga a tökéletes összeférhetetlenség. az Awil doktornak kifizetett hálapénzre. elutasította. A Pesti Központi Kerületi Bíróság 1993 februárjában hozott ítéletet: elutasította kártérítési igényét.

” Aki a konferenciák esti partijain csak egyetértõen bólogathat azon fölvetésekre. mert volt olyan év. Ám ez a gyakorlatban nem így történt. A beadványra egyszerûen nem válaszoltak. magyarán ellopatta! Amit aztán késõbb – mint hamis vádat – kénytelen volt visszavonni. aki nem vett részt. aki szegény orvosokból akar milliókat kifacsarni. hogy a Szászné ügyvédje által becsatolt kórlapról kimondja: ahhoz az ügyvéd illegálisan jutott hozzá.” Széchy Éva pedig pont nem olyan bíró. hogy ezeket helytelenítse. aki az elsõfokú ítélet meghozatalában nem vett részt. ügynököket küldözgetve a kórházakba. Erre nem reagáltak. tönkreteszik a bizalmat orvos és beteg között” És . Szászné ügyvédje beadványban kérte is: ne õ tárgyalja újra a pert. hiszen õ részt vett – õ ítélt. március 8-án hozta meg új elsõfokú. hogy Szász Tamásné ügyvédjének nem volt más választása: példátlan módon kénytelen volt õ maga megfellebbezni a megnyert ítéletet! Miért is? . §-ában: „A másodfokú bíróság által elrendelt bizonyítást lehetõleg olyan bíró folytassa le. A Polgári perrendtartás éppen e logikából kiindulva nem véletlenül mondja ki 21. hiszen õ már voltaképpen érdekelt az ügyben: egyszer már hozott ítéletet – mégpedig deklaráltan rosszat. akik szedik össze neki a kuncsaftokat. Õ pedig öt év alatt – nem tévedés: öt év alatt! – tíz tárgyalást tartott. aki – e konkrét perben aztán – orvosi-családi hozzáértését például arra használta föl. Viszont kiszignálták a pert: Széchy Évára.ha a törvény nem szabályozza ekként. az talán icipicikét elfogult az orvosok megítélésében? Már bocsánatot kérek a profán megközelítésért. elvégre a másodfok által hatályon kívül helyezettet –. de aki saját háztartásában érdekelt például az ilyen tb-csalásokban. gazdagodása. Tessék mondani: tényleg senkinek nem jut eszébe. hogy már meg cikkeket. Másfelõl azért is képtelenség. Csakhogy olyan indokolással. 1999. s szerencsétlen egészségügyrõl nyúzza le a nyolcadik bõrt. Amelyben pedig megállapította az alperes Szent István Kórház és Intézményei kártérítési felelõsségét. most pedig újra neki kell döntenie. feltehetõen baráti körének jó része az orvostársadalom körében és függvényében alakul? Aki esti otthoni és hétvégi vacsoratereferéken egyfolytában arról hallhat: „Milyen utolsó briganti ez a néhány ügyvéd. hogy ez így rettenetesen összeférhetetlen? Hogy akinek a férje orvos. hogy õ kapta vissza az ügyet. csupán közbensõ ítéletét. miszerint „ legfõbb ideje lenne véget vetni ennek a szörnyûséges orvosellenes kurzusnak. szítják az orvosellenes hangulatot. mint amit Awil doktorékon kívül a magyar orvosok nem kis hányada már csak kényszerbõl is nap mint nap elkövet – attól miként is lenne elvárható. 1994 áprilisában. s ennek ítéleteiben is nyomatékot adjon? Akinek anyagi érvényesülése. vagyis statisztikailag félévente egyet. amikor egyetlenegy tárgyalást sem sikerült kitûznie. könyveket írdogálnak jöttment firkászok a lelküket is kitevõ doktorok ellen.

– Be kell vallanom: bennem ekkor nem a megkönnyebbülés sóhaja tört föl – amiért nem lapba. mint közszereplõnek: van-e erre joga? . amely a mûtétet követõ infarktusról szól. hanem könyvbe írok. Elõször is az ítélet kimondta – egyébként az ebben semmiféle kompetenciával nem rendelkezõ ETT IB véleménye alapján –. hogy a kórház végezhette a mûtétet a társadalombiztosítás terhére. s amely bizonyítja: igenis van összefüggés. Egyszerû tbcsalás volt ez. az internetrõl levett friss cikk jegyzékét adta be. Másodszor az ítélet kimondta. S ha már itt tartok. hanem inkább a kérdés: vajh neki. tehát a tiltása rám nem vonatkozik –. Õ a belgyógyászat alapkönyvén kívül húsz olyan. Nos. hogy a plasztikai mûtétek és az infarktus között nincs összefüggés. nem járulok hozzá. Ez pedig sima jogi tévedés. nem gyógyítás céljából fordult dr. még egy apró adalék a bírónõrõl is: 99 márciusában megpillantva engem – túl sokat szerepeltem tévékben – a következõ költõi kérdést találta föltenni: – Újságíró van jelen a teremben? Igen? – látva töredelmes beismerõ pillantásomat pedig kijelentette: – Akkor közlöm. hogy a nevem megjelenjék lapokban. erre Szász Tamásné becsatolta fellebbezésében Jávor Tibor belgyógyász professzor szakvéleményét. mondván: „ Természettudományos módszerekkel nem állapítható meg ilyen. csak talán mégsem illenék az ellenkezõjét bírósági ítéletben állítani! Hiszen Szász Tamásnénak nem volt beutalója. hanem szépészeti beavatkozásra.Legfõképpen azért. nem volt beteg. nincs is vele semmi baj.” Amihez persze az ETT IB szolgáltatta a muníciót. és körzetileg sem tartozott a Kun utcához. Awilhoz. mert a második elsõfokú ítélet (ebben a megismételt eljárásban) szinte semmiben nem hozott újat az elõzõhöz képest.

A bíró kérdésére azt hazudta. aki érvényesíteni merészeli a jogait. Õ most. hogy gyomorfájással kerestem meg õt. Vagyis akkor lehet kezdeni elölrõl – immáron a kártérítés összegérõl. Honvéd kórházi fõorvos. netán kis felülvizsgálati kérelem. Nos tehát a folyosón itt áll Szász Tamásné. Tehát talán azt állapítja meg ma a bíróság. akinek van képe beperelni szegény kórházat. hogy nem tudták kiszedni a varratokat. akihez õ küldött: miért mondott egészen mást a bíróság elõtt. meg aztán jólesik még egy kicsit bosszút állni azon a megátalkodott betegen. hogy kérdezze meg jó barátját. az belefér a mûtét kockázati körébe. majd nekem ennyit árult el: – Éva. ám azzal még nem foglalkozik. a plasztikai sebészt. hogy annak alapján milyen összegû kártérítést kell fizetnie. három-öt év múlva biztos számíthatunk rá. aki nem akarta elhinni. mint ami az igazság. jó. hogy talán jogerõs ítélet születik. valamint az õ barátja. akit ugyanis – szintén kötényhassal – ugyanezen a Kun utcai osztályon Awil Matanusz fõnöke. Akinek ugyanígy – tisztesség ne essék szólván! – lerohadt mindene s tönkrement a fél élete. a magyar igazságszolgáltatás 1999. valamint a bizonyára még sokkalta szegényebb biztosítót. hogy a Kun utcaiak nem hibáztak semmiben. és hazudik! . mint amit mondott a bíróságon! – Én erre ordítani kezdtem vele: – Akkor még fokozottabb a vétke. ennyire azért nem érdemes kapkodni! Egyelõre – ha a mait nem kell megtámadni a Legfelsõbb Bíróságon – még csak a jogalapról lesz döntés. Czeti István. miszerint mindaz. tanúként meg lett hallgatva az én peremben. Pigler Józsefet. július 1-jén – nyolc év után – már el is jut oda. valóban fennáll a kórház felelõssége. Itt van Szászné szomszédnõje és barátnõje. Valamint az a Gábori Józsefné.* S íme. Ezt hívják közbensõ ítéletnek. Késõbb megkértem egykori fõnökömet. s végérvényes ítélet születik. szintén tiltott magángyakorlat keretében. ha õ az etikai bizottság elnöke. értse meg. akirõl e fejezet elején már szó esett. hogy telenõtt a hasam vadhússal –. Jó. ami velem az elsõ mûtét miatt történt – hogy lerohadt az egész hasam. Szalay doktor operált. Valamint kifejtette azon elvi álláspontját. Czeti doktort. segíti õt. mégpedig pontosan ugyanilyen módon és következményekkel. a kórházak. hogy mindez igaz lehet. még a tárgyalás megkezdése elõtt fontos adalékot mesél az orvostársadalom belsõ összetartásáról: – Az a dr. elkísérte õt a fia. Beszélt is vele. hipp-hopp. a sértett. helyreállító mûtétemet végezte. illetve a biztosítók ilyenkor még nem szoktak azonnal fizetni – õket sem hajtja a tatár. Elsõ fok. dr. No nem mindenrõl – nem. aki évek óta ápolja. hogy valóban lezárul az ügy. aki a második. másodfok. Czeti doktor a Honvéd Kórház etikai bizottságának elnöke! Õ igazán nem mondhatott mást.

Éva asszony nem tudja befejezni mondandóját, mert beszólítanak mindenkit, kezdõdik a tárgyalás. Három bíróból álló tanács ítélkezik másodfokon. Az elnök, dr. Somfai János erõsen õszülõ, ötvenes, szimpatikusan kedves tájszólással beszélõ úr, érdekes módon nem fehér, hanem világoskék ingben, zakója a nagy melegben csak panyókára vetve jelzi létét. Balján szemüveges, itteni viszonyokhoz képest fiatal bíró, õ viszont vakítóan fehér ingben, de a hõségre tekintettel szintén csak a hátára dobott zakóban. Jobbján bírónõ: szúrós tekintetû, 40 körüli asszony, aki aztán ugyan egyetlenegyszer sem szólal meg, ám olyan morcosan néz egész tárgyalás alatt, hogy nemigen érteni, kire sértõdött meg vajon. S a pulpitus szélén ritka jelenség: huszonéves férfi jegyzõ. A kórház képviseletében a soknevû Kiss Tibor Zoltán. Úgy tûnik, mostanában mintha lazulna a fegyelem, a tisztelet a bírósággal szemben: az ügyvéd nem fehér ing–sötét öltöny egyenruhában, hanem rövid ujjú fekete ingben, zakó nélkül érkezett. Ráadásul a fekete inghez barna nyakkendõt vett – nekem anyukám mindig azt mondta, ezt nem szabad. Rögtön az elején nekiáll kis bajuszkáját morzsolgatni, s azt többet abba sem hagyja – látványosan unatkozik az egész tárgyalás alatt. Amint beözönlünk, a bírói tanács elnökének szeme rám villan, s – tán egyszerre vagyok paranoiás és nagyképû – fölhúzza a szemöldökét: – Ügyvéd úr! – fordul Szász Tamásné jogi képviselõjéhez – Felperesi oldalról van jelen a hallgatóság? – Ezt, hogy õszinte legyek, nem értem: mi az, hogy felperesi vagy alperesi oldalról van jelen valaki, aki nem résztvevõje a pernek? –Nem, bíró úr, csupán Gábori Józsefné, aki ugyanilyen perben felperes, valamint irodánk ügyvédjelöltje – válaszol az ügyvéd, aki, ebbõl is kiderül: nálamnál sokkal okosabb, hiszen õ érti, mi végre az ilyen kérdés. –Jó, csak nem árt tudni, ki van jelen hallgatóságként a tárgyaláson – morogja Somfai doktor úr, s ismét rám pillant. Picit összeszûkül a gyomrom: most fognak megint kirúgni? Ám a bíró úr nyilván hallott már elhúzódó és elfajuló vitámról a pesti bírói karral, úgyhogy annyiban hagyja a dolgot, látszik a tekintetén: magában rám legyint. Igaza is van, nem vagyok én olyan fontos, legfönnebb magamnak. Átadja a szót az úgynevezett elõadó bírónak, aki röpke 43 percben ismerteti dr. Awil Matanusz e konkrét ténykedését, s annak egészségügyi és jogi következményeit. Kilenc év történéseit kell szegénynek összefoglalnia. Helyzetét legföljebb az könnyíti, hogy az általa elõadottakból szinte senki nem ért semmit, mivel közben valahol a közelben, a bíróság épületén belül építõmunkások püfölni kezdik a falat, s megállás nélkül kalapálnak. Fontos azonban, amit elmond, ezért nincs más választás: Szász Tamásné ügyvédje odahúzza székét a bírói pulpitus elé, leül az elõadó bíró

orra elé, és ott hallgatja õt. Ha bejönne valaki és lefotózná, amint az ügyvéd a bírók emelvényéhez bújva ül, az életben meg nem tudná senki magyarázni, itt voltaképpen mi folyik. –Ügyvéd úr! Érdemben? – kérdi picikét jogi szlengben a bírói tanács elnöke Szász Tamásné ügyvédjét, amikor az elõadó a végére ér. –Tisztelt Fõvárosi Bíróság! – kezdi a felperesi ügyvéd. – Korrekt volt az iratismertetés, így csak egy-két dolgot szeretnék kiemelni. Legelõbb szeretném leszögezni: a Szent István Kórház Kun utcai osztályának orvosai éveken át tiltott magángyakorlatot folytattak a kórházban, rendszeresen illegális tevékenységet folytattak. Ennek során felperesen is, mint sok más asszonyon és lányon, esztétikai jellegû beavatkozást végeztek. Ugyanezen kórház ugyanezen orvosai ellen jelenleg négy per folyik, egy pedig már jogerõsen lezárult, az õ elmarasztalásukkal. Mindezen esetekben, így felperesnél is, teljesen egészséges embereken végeztek nem gyógyító, hanem szépészeti mûtétet, amely azonban rettenetes következményekkel járt. Becsatolom a Fõvárosi Bíróság másik tanácsának immár jogerõs ítéletét, amely kimondja, hogy ez – tekintettel arra, hogy nem beteg emberek gyógyításáról, hanem egészségesek esztétikai operálásáról van szó – nem megbízási szerzõdésnek minõsül, mint az orvosi tevékenység általában, hanem vállalkozási szerzõdésnek. A vállalkozási szerzõdés pedig úgynevezett eredménykötelemmel jár: ha a vállalkozó nem hozza létre a kikötött eredményt, teljes felelõsséggel tartozik, teljesen függetlenül attól, hogy úgy járt-e el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. Tisztelettel kérem tehát az ítéletben annak megállapítását, hogy jelen esetben is a vállalkozás szabályai érvényesülnek, s ilyen módon kérem a kórház felelõsségének megállapítását! –Alperes? – fordul az elnök a rendezõi jobbra. –Tisztelt Bíróság! – tápászkodik föl Kiss Tibor Zoltán ügyvéd úr. – Alperes orvosai mindenben teljes mértékben az orvosi szakma szabályai szerint jártak el, õket semmifajta vétkesség nem terheli felperes állapotromlásáért. Elsikkadt az a tény, hogy a seb szétnyílása a mûtét utáni nyolcadik napon tusolás közben következett be, pedig felperesnek nyilvánvalóan nem lett volna szabad még tusolnia. Egyébként szó sem lehet vállalkozási jogviszonyról, nem is értem, hogy lehet ezt idehozni. Az emberi test rendkívül bonyolult, nem olyan, mint a szövet, amit vállalkozási szerzõdésben odaadnak a szabónak, hogy varrjon belõle öltönyt. Jávor Tibor professzor szakvéleményével kapcsolatban a következõt szeretném hangsúlyozni. Utánanéztem: õ nyugdíjas egyetemi tanár, aki tehát jól megérdemelt nyugdíját tölti. Meg kell mondanom, a nyugdíjasok általában

a korábbi, a már nem modern gyakorlatot ismerik, és nincsenek tisztában a korszerû, új eljárásmódokkal. Tehát az õ szakvéleménye nem kompetens! Ezek alapján kérem a kereset elutasítását! Hogy õszinte legyek, kissé elhûlök, amint hallom lehülyézni Jávor professzort, aki jelenleg is az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának elnökhelyettese, minden kongresszus és konferencia állandó elõadója. A soknevû ügyvéd arról a Jávor Tibor professzorról mondta ki voltaképpen, hogy vén gügye laikus, és csak a réges-régi gyakorlatot ismeri, aki szakvéleményében az internetrõl levéve idézett húsz, a legutóbbi egy-két évben született tanulmányt, amely mind állítja: nõknél igen gyakori az olyan infarktus, amely mûtétet követõen, annak következtében lép föl. Hát ezt talán nem kellett volna! –Felperes? – ad újra szót az elnök a rendezõi balnak. –Tisztelt Bíróság! – áll föl az idõs ügyvéd. – A kolléga úr – mint már oly sokszor – büntetõjogi fogalmakat használ polgári jogi perben. Azt mondja: az orvosok betartották a szakma szabályait. Holott a kártérítési jogban a kérdés mindössze ez: a legnagyobb gondossággal jártak-e el? Márpedig nem járhattak el a legnagyobb gondossággal, ha az történt, ami. Egyszerûen nem értem ugyanis: miért vagyunk itt kilencedik éve? Amikor a lényeg mindössze ennyi: egy teljesen egészséges ember, aki hitt alperes orvosainak hirdetéseiben, kérte kötényhasának – ami nem betegség – esztétikai célú megszüntetését, és emiatt élete tragédiába torkollott. A rosszul elvégzett mûtét következtében hasa tönkrement, majd az operáció következtében infarktust kapott, munkaképtelenné vált. Jávor professzorról csak annyit: õ a szakvéleményét úgy adta ki, hogy ebben a perben anyagilag egyáltalán nem érdekelt – ezt bizonyítani nem tudom, ám alperes sem tudja bizonyítani az ellenkezõjét. És kérdem én: mi más eszköze van a magánszemély peres ügyfélnek, mint a magánszakértõ? Alperesnek ott van az István Kórház vagy ezer orvosa, aki mind szívesen ad ellenkezõ szakvéleményt a kollégák védelmében. Felperesnek csak ez van. Kérem az ítélet meghozatalát! –A tárgyalást berekesztem! A bíróság tanácskozni fog – küld ki mindenkit az elnök úr. A szünetben a folyosón odaoldalgok Kiss Tibor Zoltánhoz – érdekes lesz beszélgetni a másik oldal állandó képviselõjével – Üdvözlöm, hadd mutatkozzam be végre hivatalosan! – mosolygok rá, hiszen jó néhányszor találkoztunk már tárgyaláson. –Ne mutatkozzék be! – mordul rám komoran Kiss Tibor Zoltán. –Miért? Köszönni szeretnék, és beszélgetni Magával. –Én meg nem óhajtok önnel beszélgetni!

–Tessék? –Hagyjon engem békén! Nem óhajtok önnel beszélgetni! –Miért? –Azért! Hagyjon békén! – reccsen rám utolsót, és elfordítja arcát. Szerencsére éppen szólnak is: mehetünk vissza ítélethirdetésre. Mindenki állva hallgatja az elnök elsõ mondatait: – A Fõvárosi Bíróság ítéletet hirdet a Magyar Köztársaság nevében. A másodfokú bíróság az elsõ fokú bíróság ítéletét azzal a pontosítással hagyja helyben, hogy az 1991. június 4én elvégzett mûtétet követõen fellépett szövõdménnyel, illetõleg a gyógykezelés elhúzódásával okozati összefüggésben állapítja meg az alperes kártérítési felelõsségét. Tessék leülni! S ezek után az ítélet indoklásában a bíróság lényegében egyik peres félnek sem ad igazat semmiben. – El lehet távozni! Amint ballagunk lefelé a lépcsõn, kérdem Szász Tamásné ügyvédjét, beadja-e a felülvizsgálati kérelmet a most született ítélet ellen, hiszen az nyilvánvalóan jogsértõ több pontjában is. – Nagyon el kell gondolkozni ezen – válaszol az idõs ügyvéd –, ha most beadom a felülvizsgálati kérelmet, eltelhet két-két és fél, akár három év is, mire a Legfelsõbb Bíróság kitûzi annak tárgyalását. –Mennyi? – kérdem hüledezve. – Két-három év? –Igen, annyi. –Nem létezik! – hiszek én az igazságszolgáltatásban, kissé vakon. –Nem létezik? Van olyan per, amelyben 1994-ben adtuk be a Legfelsõbb Bíróságra a felülvizsgálati kérelmet, és azóta még nem tûzték ki tárgyalásra. Öt éve! * E másodfokú ítélet ellen Szász Tamásné ügyvédje végül mégis beadta a felülvizsgálati kérelmet a Legfelsõbb Bíróságra, s nem csalatkozott: legalábbis e könyv zárásának idõpontjáig ott még nem sikerült tárgyalást kitûzni. Folytatódnia kellett azonban – az úgynevezett közbensõ ítélet, tehát csupán a kártérítés jogalapját megállapító határozat alapján – az alappernek, immáron a kártérítés összegére. 1999 októberében – hipp-hopp – Széchy Éva bírónõ tart is tárgyalást. Az alperes kórház soknevû ügyvédje igazán elõzékenyen vitatja Szászné igényeit. Szerinte például 180 ezer kötszerköltség helyett a bíróság legyen szíves 1 ezer forintot megítélni, a nyolc év alatti 200 ezer forintnyi taxiköltség helyett 5 ezer forintot, nem vagyoni kártérítést (ami a nagyobb összeg lehet) pedig egy huncut petákot sem.

Felperesi ügyvéd azt kérdi a bírónõtõl, mi a helyzet az ügyben, hogy õ kérte „ átszignálni” más bíróra ezt az ügyet, vagyis beadványban ismét indítványozta, ne Széchy Éva tárgyalja azt. –Ez bírósági igazgatási döntés – felel a bírónõ. –Tisztelettel kérdem, mikor születik errõl döntés? –Tudomásom szerint a bíróság vezetésének az az álláspontja, hogy nincs szükség intézkedésre. – Ez magyarul azt jelenti, eldöntötték: nem fogják átszignálni másra a pert. –Ebben az esetben – keseredik el az ügyvéd – kérem jegyzõkönyvbe venni, hogy az eljárás szabálytalan. –Miért? –Mert a polgári perrendtartás 21. § (1) bekezdése szerint ha a másodfok visszautalja elsõ fokra az eljárást, akkor azt „ lehetõleg ne ugyanaz a bíró tárgyalja” Én ezt úgy értelmezem, hogy a bíróság számára – ha van rá . lehetõség – kötelezõ másik bíróra bízni a per lefolytatását. Az ország legnagyobb létszámú bíróságán pedig nem lehetséges, hogy erre ne legyen lehetõség. S ezzel a purpárlé le is zárul, ha törvénytelen a dolog, ha nem, jelen pillanatban nincs mit tenni ellene. Mára már csak egyetlen vita marad: Kiss Tibor Zoltán ügyvéd közli, itt föl sem vetõdhet nem vagyoni kártérítés, hiszen a kórház felelõssége csak a seb begyógyulásának idõpontjáig tart. –Felperes sebe soha nem fog begyógyulni! – replikázik Szászné ügyvédje –, éppen az e per tárgya, hogy alperes kórház ténykedése következtében maradandó károsodást szenvedett, rettenetes külsérelmi nyomok maradtak rajta, amelyek többé már nem gyógyulnak be. –Álláspontunk szerint – hangzik a sokunk számára döbbenetet okozóan cinikus válasz – ez gyógyult seb. – Nekem eszembe jut a Szász Tamásné hasáról készült fotó: a köldök és a szeméremszõrzet között félúton egyik csípõcsontjától végig, egészen a másikig, mintegy 60 centiméter hosszan húzódó, girbegurba, négy nagy és öt kisebb S-kanyart leíró lilás-barnás heg, átszelve teljes hasát – bocsánatot kérek Szász Tamásnétól! –, kétségkívül hihetetlenül összerondítva, gusztustalanná téve az asszony testét. Nos, ez az, ami Kiss Tibor Zoltán ügyvéd úr szerint gyógyult seb. Széchy bírónõ menet közben nem fogadja el a magánszakértõ véleményét, sem az igazságügyi orvostan legnagyobb alakja, Somogyi Endre professzor álláspontját, miszerint itt borzalom történt, ezt az asszonyt szerteszéjjel szabdalták. Inkább a jól ismert rutinnal kirendeli szakvélemény készítésére az ETT IB-t, amely természetesen az elsõ eljárás szakértõjét próbálja megerõsíteni, aki úgy vélte, semmi különösebb baj nem történt, az orvosok mindent a lehetõ legalaposabban, leggondosabban végeztek el,

hogy a kórház nem tartozik kártérítési felelõsséggel. de szinte minden. a gyógyszerek. januárban. amelyre tanárai írtak. a többi igényt pedig utasítsa el. huza és vona. . s azt majd újabb mûtéttel kell kiszabadítani. hogy Szászné lába azért fáj azóta is. Szászné hogy néz ki és milyen állapotba került. szenvedései. A bírónõ – nem jogi. s aki határozottan leírta. hogy ítéljen meg 20 000. Ezért hát ugyan megítéli a kártérítést. Azon kórház számára. Nos. Azt nem áll módjában kimondani. vagy addig. Valamint kért 4000000 Ft nem vagyoni kártérítést megcsúnyulása. Úgy látszott. de úgy. Mamája kezdett komolyan veszekedni vele: ha nem megy el egyedül orvoshoz. A 4. hanem orvosi szakkérdésben – felülbírálja a sebész orvosszakértõt.3 milliós vagyoni kárból pedig 62400-at. és úgy vonszolja el a rendelõbe. aztán 2000-ben. áprilisban – s júliusban a bírónõ ítéletet hirdet. de ez nyilván nem is különösebben fontos. kötszerek árán át jövedelemkieséséig. két-három méternél messzebb lévõ tárgy elmosódottá. hogy emiatt a rémdráma miatt kénytelen volt kisebbre cserélni lakását. megrokkanása. anyja nem akarja megérteni. az orvosnak fizetett hálapénztõl a taxiköltségen. Avval nem foglalkoznak. Így végül is a bírónõ a négymilliós nem vagyoni kártérítési igénybõl megítélt egymilliót. amelynek orvosa tönkretette az életét. pápaszemmel. csupán körvonalaiban észlelhetõvé vált számára. Mármint nekik. néha-néha tárgyalás 99-ben. A 18 éves fiú nemhogy a táblát nem látta már. Szászné a keresetében 4312400 Ft vagyoni kárt mutatott ki. elvette az egészségét.minden a legnagyobb rendben van. a nõiségét. akit õ maga rendelt ki. mennyire nehéz ügy ez: és ha szemüveget írnak föl neki? Hogy kerül majd a haverok elé. hogy abban ne legyen köszönet. mert a plasztikai mûtét során levarrtak egy ideget. szégyenszemre kézen fogja kamasz fiát. Viszont nem fogadja el annak az orvosszakértõnek az álláspontját. azaz húszezer forint kötszerköltséget. Elképesztõt. hogy közben is tudjon kenyeret venni. párja és nemi élete elvesztése fejében. mint pernyertes – egyúttal kötelezte õt 304000 Ft perköltség megfizetésére a kórház számára. *** Ádámnak romlott a látása. S mivel a durván nyolcmilliós kártérítési igényhez képest Szász Tamásné így lényegesen nagyobb mértékben lett pervesztes. Kiss Tibor Zoltán alperesi ügyvéd ellenkérelmében gálánsan azt kérte a bíróságtól – teljes elutasítás indítványozására nem lévén lehetõsége –. hiszen errõl immár jogerõs ítélet szól.

de õ olyan is volt: stréber. és az visz majd mindenhová? És mi lesz a suliban? Mit fog szólni Rita? Azonnal ki fog rúgni. mint akit mázsás súllyal vágtak fejbe. majd tehetetlen teste zuhanni kezdett. meg fogsz vakulni! – mordult rá a doktornõ. –Ha így haladsz. de nem látta az úttestet a ház elõtt.okuláréval? Az osztályban a fiúk közül egyetlenegy hordott szemüveget. zuhant hétemeletnyit. kinyitotta a lakásajtót. Mit volt mit tenni. Hirtelen minden erejét a lábában érezte összegyûlni – kicsit behajlította térdét. – Nemsokára egyáltalán nem fogok látni semmit! Rita arcát sem! – Az ablakhoz lépett. majd elrúgta magát a földtõl. nem túl sokat tudott elolvasni. a doktornõ csak viccelni próbált. Nem is tekintette senki komoly férfinak. elballagott a körzeti szemészeti rendelõbe. ütögetve magam mellett a házak falát? Vagy anyuék vakvezetõ kutyát vesznek nekem. tudóskodó. Icipicit fölfelé repült. betûket. s letelepedett a padra. majd írunk fel Neked egy fehér botot! – aztán elfordult tõle. kicsit sem laza. eszébe se jut. Fölment a lifttel a hetedikre. – Úristen. Késõbb kiderült. és körülnézett. A folyosón annyian várakoztak. szélesre tárta. A doktornõ ráhelyezett valami súlyos és hatalmas szemüveget. – Micsoda? Megvakulok? Nem fogok látni? Vak leszek? Fehér bottal mászkálok. ahol laktak. . Legalább aznap nem megy suliba. meddig fog ez tartani? – gondolta Ádám. és kituszkolta a rendelõbõl. Azonnal szörnyethalt. amilyen önzõ. Hát. – De nem baj. azt a kezébe nyomta. hanem röhögni rajtam! Hazaért. és olvastatta vele a vagy öt méterre lévõ tábláról a számokat. Ádám úgy lépett ki a folyosóra. Kihajolt derékig. Két és fél órát várt. mi van a táblán. Hülye vicc volt. lenézett. amelynek elején cserélgetni kezdett szemüveglencséket. mintha ingyen osztanának valami csuda portékát. valami furcsa receptet írt. onnantól lefelé fogalma nem volt róla. mire bekerült. A falon lógó képeket sem látta rendesen. hogy mellettem maradjon! Mindenki engem fog kiröhögni! Nem sajnálni fognak. A legfölsõ három sort.

melyik milyen mértékben bizonyított. Vannak vélemények. annak igazán . s nem véletlenül. hogy elfogadta ezt a szörnyû. vitatkozik vele – akkor. tõle kér „ felülvéleményt” S aki kéri. talán maga sincs tisztában vele. befolyásolta saját magát már a kirendelés pillanatában azzal. hogy az ETT IB megsértette az õ személyiségi jogait. Annak azonban már lehetne. cáfolja. sem más állam jogrendszere nem ismer ilyen fogalmat. hogy sem a magyar. amikor nem adta ki a rá vonatkozó iratok egy részét. Szalai Flóriánné annak megállapítását kéri a bíróságtól. melyik mennyire felel meg a tényeknek. úgymond. Az a szervezet. bíróság orvosi ügyekben kap egy szakértõi véleményt. hogy ha a rendõrség. Mirõl is van szó? * . hogy orvoskollégáikat megvédjék. mennyire . kéri az ETT-t kötelezni e jogsértés abbahagyására. meg is kapják. nem egyszerûen újabb szakértõi véleményt. A felperes. A per alperese a nagy hatalmú ETT IB: az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága. kimosdassák. semmi jelentõsége nincs. majd azt bármi. azt maga a jogszabály hívja imigyen: „ felülvélemény” Jó. akik – tevékenységük produktumából legalábbis egyértelmûen ez tûnik ki – azt tekintik egyetlen komoly feladatuknak. az orvos mindent helyesen tett. hanem „ felülvéleményt” kérnek. egyszersmind nevetséges szóösszetételt. a mai tárgyaláson ez az ETT IB az alperes. milyen kitüntetésre illenék õt fölterjeszteni. például egy ellentétes értelmû szakértõi vélemény kikezdi. esetleg ebbõl az alkalomból meg kéne fontolni. hogy adja ki neki a felülvéleményhez készült referensi és korreferensi anyagokat. Nos. Méghozzá rendszerint – láss csodát! – olyat.Elítélve: az ETT IB Fura tárgyalásra érkezem 2000 szeptemberének idusán. kirendeli az ETT IB-t. s azok között – elvileg – az dönt. amely ha mûhibaperben állást foglal (egyesek szerint tíz esetbõl körülbelül tizenegyszer az orvos mellett és javára). Nos. Mókás hazánkban azonban az a gyakorlat. hogy ilyen magyar szó pedig nem létezik. arra. amely szerint nem történt semmi. ügyészség. Hogy azoktól a professzoroktól.

hogy valami nagyon nem stimmel a baba szemével. nem lesz ez így jó. nem kell elvetetni. semmi baja nincs. Fiú lett. hol olyan zavarok mutatkoztak végig a terhesség alatt. amit nyilvánvalóan a szüléskor bekövetkezett agyvérzés okozott.Krisztinának és Flóriánnak már két gyereke volt. A diagnózis egyértelmû is volt: nagytócsás szemfenékbevérzés. amikor kiengedték õket a klinikáról –. másképpen feküdt. Jövõre tízéves lesz. Ám a spirál ellenére állapotos lett. hiszen õk látták. persze már nagyon csekély eredménnyel. végül az orvos hatalmas erõvel nyomta-préselte ki Krisztinából a gyereket. Az Üllõi úti SOTE II. Nem is kapott másmilyen kezelést. mint az szokásos. Aggályai voltak. Ám – miután „ teljesen egészséges” zárójelentéssel kiengedte a kórházból – Krisztina állandóan vérzett. Krisztinán kérésére Patai doktor négy órával a szülés után sterilizációs mûtétet hajtott végre. Szellemileg nagyon el van maradva társaitól. Februártól novemberig. harmadfokú lepény. neki az volt a véleménye. kisebb-nagyobb aggasztó jelek. Ám az orvos azt mondta. de járni ma sem képes kapaszkodás nélkül. „mindketten egészségesek” papírral. Újra és újra visszament a klinikára. hormonkezelést adtak. valami nem stimmel: a baba nem olyan volt. sok-sok utólagos próbálkozás. spirált használ védekezésül. fõképpen a baba nem károsodhat-e. hordja csak ki! – Pedig hol ilyen. Valahogy furcsán állt a szeme. Súlyosan fogyatékos. talán nem járt volna különösebben súlyos következményekkel – ez a kezelés azonban elmaradt. Ádám nyolcnapos volt. sírt. A szülõk rögtön látták. nem lesznek-e ebbõl zûrök. Nõi Klinikán azonban Patai Kálmán doktor erõsködött: – Minden rendben lesz. mint az elõzõ kettõ. A szülés sem ment simán. s nem is akartak többet. a gyerek teljesen egészséges. Szinte elsõ útjuk a szemklinikára vezetett. mint a többi újszülött. látásproblémái vannak. többször is fölvetették. vajon szabade megtartani így a terhességet. Patai doktor minden alkalommal megnyugtatta õket: nem lesz semmi baj. nem beszél. az Ádám nevet kapta. amíg júniusban ettõl az állandó vérzéstõl . Amely agyvérzés. Szabadság-hegy. ne kelljen pirulát szednie. majd elvégezték az egészségügyi küretet. Krisztina ezért úgy döntött. talán mégis jobb lenne megszakíttatni a terhességet. de õ tovább vérzett – addig-addig. rosszullétek. önálló életre valószínûleg soha nem lesz alkalmas. ha a szülés után azonnal kezelik. Ádám több évig csak feküdni tudott. a feje egészen össze volt nyomva. Krisztina és Flórián aggódott. tenni kéne valamit – de végül nem tettek semmit. se fölállni nem. A klinika belgyógyásza vitatkozott is a nõgyógyásszal. se fölülni.

semmi olyat nem tettek. az orvosok mindenben úgy : jártak el. vesz vagy nem. többet árt. Nem kapta meg. kezelték – õ pedig vérzett rendületlenül. Ettõl sem jött rendbe. ahogy az tõlük elvárható. Krisztina esetében ötven százalékban nekik adva igazat. amelyek a bizottsági állásfoglalás megszületése elõtt készültek. el legyen látva akkor is. a hólyagja elrohadt. kilenc hónapon át. a referensi. Ennek során vonták be a perbe az ETT IB-t. mint használ. A klinika persze fellebbezett. Amely úgynevezett ellenkérelmében a bíróság elõtt is fönntartotta álláspontját: az ETT IB kizárólag bizottsági álláspontot ad ki. s ott kiderült: miómás a méhe. de egy biztos: ki nem ad. úgynevezett közbensõ – tehát még nem a kártérítés összegérõl. Erre az ügyvéd beperelte az ETT-t. el kell távolítani. újra befektették. vizsgálták. csupán annak jogalapjáról szóló – bírósági ítélet meg is született: Ádám tekintetében teljes egészében. korreferensi anyagokat a bizottság megvitatja. Aki – professzora közremûködésével – határozottan állította: idegi alapon vérzik. korreferensi véleményeket is. s visszament hozzá a klinikára. Bekerült a Szabolcs utcába. azok munkaanyagok. További másfél éven át – bocsánat a kifejezésért – szinte rohadt szegény asszony. Csakhogy addigra – nem utolsósorban persze Ádám miatt – egyre mélyebb depresszióba is került. Elsõsorban nem maguk miatt. hogy Ádám miatt is. s a vitában kialakultak alapján nyilvánít véleményt. ami akár a legcsekélyebb mértékben is hibáztatható volna. Krisztina pedig egyre rosszabb állapotba került. amelyeket az ETT vagy figyelembe. Nõi Klinikán Papp professzor operálta meg. elmarasztalva a SOTE II. Végül az I. Az elsõfokú. Azonnal eldobatták vele a klinikán fölírt összes hormongyógyszert. * Beperelték a klinikát. az nagy hülyeség. mondván. hogy kapjon életjáradékot. és hozta valamivel jobb állapotba. Átvitték a belgyógyászati klinikára. végül leszázalékolták. Novemberben – amikor szinte megzsarolták a klinikát. Õ azonban még mindig Patai doktorban bízott. hanem Ádámért: az õ számára fontos elérniük. de Krisztina miatt is pert indítanak – végre elvégezték a méheltávolítási mûtétet. Csakhogy Krisztináék ügyvédje kérte az ETT-tõl – hivatalos levélben – azokat a referensi. a . Teljesen tönkretették. számú Nõi Klinikáját.infarktusa nem lett. mondván. kiengedték. Állandó gennyes folyása volt. Amely el is küldte „ felülvéleményét” semmi hiba nem történt. ha õk már nem lesznek vagy nem képesek megoldani a dolgait. súlyosbodtak testi tünetei.

bizottsági belsõ munkaanyagok nem tartoznak a peres felekre. Ám ezek az adatok Szalai Flóriánnéra és Szalai Ádámra vonatkoznak. mind az adatvédelmi törvénnyel. az Alkotmánybírósághoz fordulok. Tisztelt Bíróság. Pedig a Legfelsõbb Bíróság már 1981-ben kimondta. hanem pusztán azért. Szalai Krisztina és Ádám ügyvédje a tárgyaláson tehát ellenfél nélkül kénytelen kifejteni álláspontját: – Az ETT adatkezelõ. hozzánk. tévedés. törvénysértõ az a gyakorlat. Az ETT ellenkérelmében folyton „ az ügyre” az eredeti perre hivatkozik – ez . mert felperes szeretné megismerni mindazt. mint valami titkos szervezet. tehát ugyanúgy vonatkozik rá az adatvédelmi törvény. hogy ez valamiféle titkos anyagot jelent. Hanem ezzel is hangsúlyozni kívánja. mint bárkire. hogy „ belsõ anyag” Megnéztem a jogi lexikont. az ETT-rõl szóló egészségügyi miniszteri rendeletben szerepel ez a kategória. hogyan vonhatja kétségbe bárki a jogukat erre. szolgálati titok vagy hadititok szerepel az iratokban – de talán errõl itt és most nincs szó. amit róla és gyerekérõl írtak szülész-nõgyógyász professzorok. – Ügyvéd úr! – szól kedvesen a bírónõ. Kivéve persze. Igaz. ha államtitok. Nos. róluk szólnak. hogy az ETT nem idézhetõ. Megítélésem szerint ez kristálytisztán jogi szakkérdés. hogy õk csak a bíróság számára adják azt. Az ETT képviselõje nemcsak jelen perben. . – Bizonyítási indítványa vane? – Nincs. s nekik talán mégiscsak joguk van látni mindazt. peres felekhez semmi közük. csakhogy – mivel a jog nem ismeri –. nem fedi föl magát és így tovább. hogy belsõ anyag. Nem is igen értjük. mint bárki másra. amiben az egészségi állapotukkal kapcsolatos megállapítások szerepelnek. hogy elõbb-utóbb bíróság elé idéztetem az egész ETT IB-t. aki adatokat birtokol. akkor ez ellentétes mind az alkotmánnyal. ? valamint az összes törvénykönyvet – a magyar jog nem ismer ilyen fogalmat. Nem teszek le róla. Az ETT IB úgy viselkedik. Egyet még hadd tegyek hozzá. ez jellemzõ a hozzáállásukra. amit képviselõjük többször ki is fejtett. Az ETT tulajdonképpen egy rög a magyar jogban. Következésképpen nem alkalmazható. a pert már meg is nyertük. összes tagját együttesen – ha pedig ez nem sikerül. nem ahhoz kértük az iratokat. ha ezt oly módon akarják értelmezni és érvényesíteni. Egyúttal jelezték: a tárgyaláson nem kívánnak részt venni. hanem sok más esetben ugyanígy nem véletlenül vagy feledékenységbõl adja be a bíróságra mindössze egyetlen példányban a véleményét. amelyben nincs mit bizonyítani. amelyre más szabályok vonatkoznak. Mindemellett szabadjon megkérdeznem: mi az.

ezt kérjük! – Igen. de ez menet közben megszûnik. A bíróságtól tehát annak megállapítását kérte. valamint arra kötelezésüket. átírja. Mert olyan. Az ETT-rõl szóló jogszabály is kötelezõvé teszi. Nos. amelynek lényeges megállapításai bekerültek az ETT IB felülvéleményébe. hogy ezt mégis megtegyék. És hajlandó belemenni egy perbe is. valamint fizesse meg felperes perköltségét. A bíróság kötelezi alperest. pár perc múlva fölállva hallgathatjuk õt. Nos. azt aláíratta a két ápolónõvel is. És egyben mi. S nem is várat soká minket. mivel a szóban forgó anyag egy kézzel írt irat volt. a referensi és korreferensi anyagokat. állítólag négy oldalt teleírt kézzel. hogy az IB elé írásban kerüljön a referensi vélemény. kívülállók egészen biztosak lehetünk: az ETT IB élni fog fellebbezési jogával. Elsõ kötetem A necrosis: szövetelhalás címû fejezetében szereplõ Antal Ilona perében ugyanígy kérte az ETT IB véleményének kialakítása során készült részanyagok kiadását. *** Vannak kitartó emberek. hogy Lábas Zoltán professzor az ETT IB szakreferenseként megvizsgálta Antal Ilonát. az belsõ anyag. ötvenes. hogy nem adták ki ezt az iratot. hiszen az mégiscsak róla szól. hogy az ETT. másikat . Háromszéki Ilona. – A Magyar Köztársaság nevében! A bíróság megállapítja. – Alperes maga írja szakvéleményében – szól Antal Ilona ügyvédje –. készül ilyen munkaanyag. s a kereset elutasítását kéri: – Nem sértettük meg felperes személyiségi jogait. Hiszen az IB abból dolgozik. szemüveges õsz asszony képviseli a bíróság elõtt a tudományos testületet. Dr. mi több.– Tessék kifáradni. hogy Lábas doktor nagyon részletes szakreferensi anyagot írt. Az ítélet ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. belejavít. hogy az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága megsértette felperesek személyiségi jogait azzal. Az ETT IB pedig nem hajlandó kiadni a vizsgálati eredményt. Mondván. Történt ugyanis. 15 napon belül adja ki felperesnek az iratokat. egy részét elfogadja. Ez az ügyvéd az. hogy hagyja abba ezt a jogsértõ magatartást. hogy nem adta ki a rájuk vonatkozó iratokat. ezt a négyoldalas iratot szeretné megkapni Ilona. illetve maga Lábas professzor megsértették személyiségi jogait azzal. a bíróság ítéletet fog hirdetni! – szól a bírónõ.

– Itt van a kezemben ez az elkészült felülvélemény. Úgyhogy halkan elnapolja a tárgyalást. A többiek nevét nem adta meg. mind Lábas professzort. ennek kiadását követeljük hát. Nyilván érezve. Kupcsulik Péter volt. nem tervezet. Feller József referálta. az jogilag totális képtelenség! – kardoskodik felperesi képviselõ. Ez pedig különleges adat. amelyet pedig Szász Tamásné. aki megvizsgálta a beteget? Ez nem munkaanyag. S azzal a korábbi részanyagok. részint azt. hanem orvosi lelet. hogy az ETT megsértette ügyfele személyiségi jogait. neki joga van megismerni. . amely aztán tartalmazza a leletet. Róla is készült úgynevezett felülvélemény. Lehet. Ekkor indított különpert az ETT ellen Szászné ügyvédje. A kebelrege folytatódik címû fejezet sértettje indított. hogy az adott ülésen az IB húsz tagjából tizenhat volt jelen. A teljes anyagot kérjük! A bírónõ látja: sehová nem vezet a vita. Nem a húsz ETT IB-tag vizsgálta meg Antal Ilonát. de akkor ez a szabályzat törvénytelen! Hogyan javíthatná ki. A bírónõ által kitûzött idõpontban azonban már olvasóim kezében lesz ez a könyv. ebbõl estig sem lesz egyetértés. hanem tervezetet az IB felülvéleményére. – Amit alperes mond. és az ülésen az esetet dr. Az ETT IB válaszában részben azt volt hajlandó közölni.nem – s végül megszületik a felülvélemény. hogy nem tudott eljönni erre a tárgyalásra sem –. az ETT IB szabályzata lehetõvé teszi az elmondottakat. hogy a konkrét ügy referense dr. fotókat láthatták. amikor nem adta meg. megidézve mind Antal Ilonát – aki még mindig olyan beteg. * Elsõ fokon lezárult viszont a harmadik. Az ETT ügyesnek tûnõ testcsellel közben az alapperben – nem közvetlenül Szásznénak vagy ügyvédjének. hanem – a bíróságnak megküldte az IB-ülésen részt vett tizenhat orvos névsorát. Antal Ilona személyére vonatkozik. ügyvédje pedig – miközben zajlott a per – levélben kérte. akik részt vettek a felülvélemény megszavazásában. Õ készített róla leletet. ETT IB elleni per. ez egyáltalán nem úgy fest. kérve annak megállapítását. így kénytelen vagyok az õ képzeletükre bízni: mi történhet ezek után. hanem egy orvos. kik azok. – A referens nem csupán leletet készít. amint alperes elõadja! Ebben mindössze két oldal a személyes vizsgálat anyaga. munkaanyagok megszûnnek. Lábas Zoltán. akik az õrá vonatkozó orvosi leleteket. megismerhették. általam elért. írhatná át a másik tizenkilenc orvos annak az egynek a megállapításait. elveszítik jelentõségüket. adják meg mindazok nevét.

élete összeomlásáról. idegei összeroppanásáról. majd életmentõ császármetszéshez folyamodtak. öngyilkossági kísérletérõl. bonyolult pozícióban elhelyezkedõ magzatot kétszer is fogóval próbálták meg az orvosok világra segíteni – e kísérletek közben történt meg a baj –. kiknek jutott tudomására mindaz. hogy alperes e tekintetben adatkezelõ. *** Újsághír: „A brit jogtörténet mindeddig legmagasabb összegû kártérítését. A testület azonban ekkor is ügyelt a látszatra: esze ágában sem volt direktben Szász Tamásnénak megküldeni a listát. Az sem vitás. amit vele orvosi mûhiba során mûveltek. 3. akik látták a tönkretett. szexusa megszûntérõl. Vagyis „A Magyar Köztársaság nevében” itt és most az mondatott ki: egy magyar állampolgárnak nincs joga megtudni. mivel sajnos az adatvédelmi törvény ellentmond az – alacsonyabb szintû. neki nem hajlandó válaszolni sem a kérdéseire. A bíróság szerint azonban alperes nem sértette meg személyiségi jogait. S a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírónõje ítéletet hirdet: a keresetet elutasítja.szorul a hurok. amiért gyermeke szülés közben orvosi mûhiba következtében nem jutott megfelelõ mennyiségû levegõhöz és súlyosan agyhûdéses maradt.28 millió fontot ítélt oda egy manchesteri bíróság a tizenegy éves Sam Mansell édesanyjának. Ez ugyanis nem felperes személyéhez fûzõdõ adat. Csakhogy Szászné ügyvédje változatlanul kérte a bíróságtól a személyiségijog-sértés megállapítását. hogy amikor kérték. amikor nem adta ki az eljárásban részt vevõ orvosok nevét. õt csak a rendõrség. akkor az ETT nem teljesítette kérésüket. kik azok. A szülés során a méhben. hogy felperes egészségügyi adatai személyes és különleges adatok. Nem vitás ugyan – mondja az indoklásban –. hiszen ez a felhõk fölött trónoló testület mindig hangsúlyozza: õ a beteggel nem áll jogviszonyban. tehát konkrétan érvénytelen – ETT-rõl szóló miniszteri rendeletnek. a bíróság kérheti bármire is. . végül is a pillanatnyi presztízsveszteségen kívül semmi jelentõsége nincs az egésznek. pedig akkor is köteles lett volna. Elsõfokú magyar bírósági ítélet szerint nincs joga. okosabb lesz hát engedni. élettársa emiatti távozásáról. akik hozzájutottak legszemélyesebb adataihoz. szétkaszabolt hasáról készült fotókat. elolvasták a dokumentációt élete tönkretételérõl. arra hivatkozva.

hogy bár kezdettõl fogva nyilvánvaló volt az orvosok felelõssége.) . Withybush Kórházat felügyelõ egészségügyi hatóságnak. míg ezt elismerték és kártérítést fizettek. A rekordösszegû végkielégítést egy nemrégiben hozott felsõházi jogszabály tette lehetõvé. de Sam számára még nincs vége. tehát a megítélt jóvátételi összeg: 1445594400 Ft. etetést. állandóan mozgatni kell. öltöztetést és mosdatást igényel.” (1 font 2000 novemberében: 440. tizenegy évig tartott. azaz közel másfél milliárd forint. Mint édesanyja elmondta. a kártérítést létfontosságú orvosi berendezésekre.Sam két hivatásos ápoló gondozását igényli. éjszakánként tízszer-ötvenszer forgatni.73 forint. többek között elektromos rokkantkocsira és emelõkre költik. Ahhoz. Penny Mansell a BBC-nek nyilatkozva kedden örömének adott hangot. hogy Sam életben maradjon. végtagjai állandó görcsben vannak és nem tud beszélni. „ amiért az ügy végre befejezõdött. gyógyszereket kell kapnia. amely megemelte az orvosi mûhibák következményeiért odaítélhetõ kártérítés összegét. hiszen minden áldott nap végig kell csinálnia ezt az életformát” A szerencsétlen anya nem bocsátja meg a .

attól olyan hatalmas a domb. foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés büntetõtárgyaláson jár el szakértõként. Fülöp Tamás elleni. ahová belépek – Atyaisten. Nem túl sok helyen. tüdõ. mint aki idõnek utána érkezett. és nagyon aggódik. aztán balra. olyan sárga az egész teste – már ahol rajta van az eredeti bõr. de hál’istennek nem egészen úgy. – Sótonyi professzor urat keresem – hebegem nem túlságosan bõ mellénnyel. s a nyári melegben gyomorfordító szag fogad a legelsõ teremben. A dr. hogy el fog késni. aki már nincs jelen – a boncasztalon máj. a koponyája fölsõ részét is lefûrészelték. a nyitott ajtón át. Akkor kérem meg. Fölkeresem hát az úgynevezett másik oldal minél több képviselõjét is. mint tyúk a kendermagban. hátrahajtották rendesen. kint az egész agya. – Máris mondom – mosolyog a fiatal boncmester. . Hirtelen hátrálok két lépést. szív. Inkább átfordulok a jobb oldalra: ott már csak a belsõ szervei hevernek valakinek. azok közt válogatnak.Az orvos szakértés Komolyan gondolom. A fején például egyáltalán nincs már. s kétségkívül úgy indulok kifelé. A parkoló felõl megyek be az épületbe. mint a boncteremben. a belek is ott vannak. urak. kifejtve. De a gyomrát. méghozzá akkora halomban. mint a citrom. Sótonyi Pétert. egyéb alkatrészeit is szépen kibontották. Két fém boncasztal. a másik lépcsõn. A baloldalon férfi halott nyugszik az asztalon. s nagy kupacban állnak teste tetején. a SOTE Igazságügyi Orvostani Intézet igazgatóját. és az elsõ emeleten találja meg. mellettük fehér köpenyes hölgyek. lép. s kezében az aktuális szívvel közelebb lép hozzám. nem máshol vagyok. s õ kedvesen azt válaszolja: – Nagyon szívesen. s fölkeresem az Üllõi úti klinikán. hogy földbe gyökerezik a lábam: ez mind elfért ott belül? Közelebb lépve megnyugszom: persze. hogy szeretnék – amint ezt a mai „ polgári” szóhasználattal mondani illik – kiegyensúlyozottan írni. úgy hallgatom végig az útbaigazítást. állok rendelkezésére! – megállapodunk az idõpontban. Elsõként – már csak az illem kedvéért is – dr. valószínûleg már jóval korábban kezdtek dolgozni rajta. valami egészen furcsa rekedt hangon. s annak szünetében csevegünk keveset. üljön le velem beszélgetni. tüdejét. – Itt fölmegy a lépcsõn.

nagy szaktekintély. függetlenek legyenek. A professzor hatvanas. Alapvetõ kérdés. Igazságügy és Oktatási Minisztérium). – Segíthetünk még valamit? – marad udvarias a szívet kissé dobálgató boncmester. vannak országok – mint Ausztria. Fogalmazhatunk úgy is. Mûködését a 13/1994. a gyomrom is megnyugszik. mi több. Kétségtelen. és ezért például a svéd gyakorlatot tartják követendõnek. – Az Európai Unió tagországaiban is mûködött és mûködik a mi ETT IB-nkhez hasonló szervezet. hogy igen. Magyarországon az igazságügyi orvos szakértõk három fõhatósághoz tartoznak (Belügy-. – Az igazságügyi orvos szakértõk az egészségügyhöz tartoznak. Az orvosok valószínûleg azt mondják: a szakértés gyakorlata túlságosan betegpárti. (VI. ezért „ arc nélküli” szervezetnek tartják. újraszabályozandó kérdést. inkább ne! – és menekülõre fogom a dolgot. hogy az orvostársadalomtól és az egészségügy belsõ érdekviszonyaitól függetlenek. Mûködését vannak. mert a testület nem idézhetõ meg. hogy a szakértõk. mint például az Egészségügyi Tudományos Tanács szerepköre. úgymond. A betegek és az ügyvédek pedig azt: erõteljesen orvos-párti. a skandinávok –. Az azonban kétségtelen tény. 13. az ETT IB-t közvetlenül az egészségügyi miniszter felügyeli. 16. úgymond. Azt azonban szükséges hangsúlyozni. az tehát nem szentírás. bizonyos változások vannak kialakulóban a szakértés és a felülvéleményezés rendszerében. Az ETT IB elõdje az 1890-ben alakult Igazságügyi Orvosi Tanács volt. akik azért vitatják. már köszönni is majdhogynem normálisan vagyok képes. hogy az ETT IB véleménye a bizonyítás egyik eszköze.– Köszönöm szépen – rebegem elhaló hangon. elsõsorban az alapelvek egységesítése érdekében. fõszakértõ a mûhibaügyekben. eleve vádolhatók bizonyos elfogultsággal! – Vannak. igaznak tartja azt a vélekedést.) EüM-rendelet szabályozza. elegáns úr. hogy az igazságügyi orvos-szakértés meglehetõsen orvos-párti? – A kérdésfelvetés jogos és érdekes. – Ön nemrég említette: az Európai Unióhoz csatlakozás önmagában is fölvet néhány újragondolandó. hogy egy- .) NMrendelet és az azt módosító 18/1999. és mint ilyenek. aki ma Magyarországon. (IX. Mire fölérek a lépcsõn. – Ön. amit a bíróság szabadon mérlegelhet. kari dékánkánt is dolgozik az orvostudományi egyetemen. Magyarországnak a majdani csatlakozás esetén ezeket figyelembe kell vennie. ahol a törekvések abba az irányba mutatnak. – Ha lehet. akik azon a véleményen vannak.

A kérdésnek van egy másik oldala is. hiszen a mûhibaügyek különleges szakmai felkészültséget igényelnek a bírói kartól is. véleményéért felelõsséggel tartozik. amikor a szakértõnek az igazságügyi szakértõi névjegyzékbõl történõ törlését indokolt lenne javasolni. Az kétségtelen: ha a beteget jogellenes kár éri. – És ezek között miként foglal állást az orvos szakértõ? – Nyilvánvalóan nem az õ dolga lenne a bizonyos fokú ellentmondások feloldása. A szakértõi véleményekkel kapcsolatos komoly gond az is. hogy az orvosi tevékenységgel kapcsolatban napjainkban is léteznek iskolák vagy irányzatok. hogy az ETT IB és az Orvos szakértõi Szakmai Kollégium. hanem tõle elvárható magatartása is. akkor azt kárpótolni kell. – Miben áll ez a felelõsség? – Elveszítheti a szakmai hitelét. lehetséges kockázatvállalásról és így tovább. az új szakmai kollégiumoknak egyik fontos feladata lesz az új szakmai protokollok kidolgozása. és nem az orvosnak! Valamint ennél azért el tudnék képzelni erõsebb felelõsséget is! – Nem kevés ez. a szakértõknek van szakértõi kamarájuk. Az orvosszakértés vonatkozásában az elmúlt években számos változás történt. hogy például Svédországban az ilyen ügyeket többek között speciálisan fölkészített bírók tárgyalják. Tapasztalatból tudom. megírása és . higgye el! Szeretném megjegyezni. amiben az orvosi szakmán belül is még folynak szakmai viták. csak az veszíti el az úgymond szakmai hitelét. aki a betegnek ad igazat. Megalapozott szakértõi vélemény elõterjesztése tehát minden szakértõnek nemcsak célja. Tehát az orvos szakértõi vélemények számos ponton kerülhetnek a viták és a megmérettetés kereszttüzébe. Az indikációról. hogy olyasmirõl adjon szakvéleményt – például klinikus szaktanácsadó bevonása esetén – . mint a bíróság elõtt. a szakértõi felelõsséggel és azokkal az esetekkel. tekintélyét – úgy a szakma. valamint az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet elméletileg foglalkozik az úgynevezett szakértõi mûhiba kérdésével. Az orvos szakértõ felelõssége tehát rendkívül nagy. Meggyõzõdésem. amelyek bizonyos kérdésekben véleménykülönbözõséget mutatnak. az intézményeket az ügyvédek vagy a betegek fölkérhetik szakértõi vélemény adására. mégis gyakran rákényszerül. vagyis foglaljon állást abban is. – Attól tartok. Lehetõség van úgynevezett magánszakértõi vélemény beszerzésére. hogy egyik vagy másik iskolának van-e igaza az adott esetben. terápiáról.egy ügy kapcsán az orvos polgári jogi vagy büntetõjogi felelõssége merüle fel.

hogy a . amelyekben fölmerül az orvos polgári jogi felelõssége. sokszorosan támadott és részben tönkretett. ezáltal szakmai szabállyá tétele. ki követ el hibát és ki nem! – A kérdés csak elméleti. Amíg a GDP-bõl az egészségügyre nem tudunk többet fordítani. Elvileg minden állampolgárnak azonos színvonalú orvosi alapellátásra van joga az új egészségügyi törvény értelmében. Amíg Magyarországon évente és betegenként 330 dollár körüli összeget költünk. Az egészségügyi törvénybõl és a várhatóan a közeli jövõben elkészülõ szakmai protokollok alapján remélhetõ. amely következik az egészségügyi törvény elõírásaiból. Elsõsorban azokban az ügyekben. nyilvánvalóan mindenkor figyelembe véve az orvostudomány pillanatnyi állásának elfogadott szakmai szabályait. módszertani levelek próbálják ezt meghatározni. A SOTE-n sem könnyû a helyzet. hogy világosan megfogalmazzák a kötelezõ ellátás tartalmát. a túlköltekezés jelentõs része az alulfinanszírozottságból adódik. addig a mûhibaperek dolgában sem látok érdemi kedvezõ változásra lehetõséget. akkor sok esetben az is követhetetlen. Ma még kevés orvosi szakterületen vannak meg ezek a szakmai protokollok. jelenleg a tankönyvek. – Nagymértékben. tekintettel arra. azokat kell követni. Németországban 2500 dollár – Amerikát most inkább hagyjuk. a paraszolvencia-rendszer miatt erkölcsileg is támadható egészségügy mitõl is lenne vonzó pálya? Az orvostudományi egyetemek iránti érdeklõdés csökken. ezek azonban nem mindig tudják követni a legújabb tudományos eredményeket. – Na igen. – És ilyen esetekben ki határozza meg a szakmai szabályokat? – Alapvetõen senki. Az új egészségügyi törvény betegekkel kapcsolatos része valóban igazodik az európai elvárásokhoz.elfogadása. A progresszív betegellátás önmagában is a finanszírozás lehetetlenségét okozza. A klinikák bármely kórházból kötelesek a betegeket átvenni. Az ide jelentkezõk tanulmányi eredménye az elmúlt évekhez képest egyre kedvezõtlenebb képet mutat. Nyilvánvalóan minden szakmának vannak alapelveiben elfogadott. Az ellentmondás számos probléma hordozója lehet. Természetesen nem elhanyagolható szempont az egészségügy megfelelõ finanszírozása. ezért kincstári biztost rendeltek ki. Túlköltekezésünk közel másfél milliárd forint. Az alulfinanszírozott. – No de ha ez így van. addig Ausztriában ez 2000. a gyakorlat által hitelesített szakmai szabályai. az orvosimûhiba-ügyek egy része is elválaszthatatlan az egészségügy pénzügyeitõl. színvonalát és módját. a pénz! Azt hiszem. ezek feltételrendszere azonban a finanszírozó oldaláról nem biztosított. Meggyõzõdésem.

még sokáig reménytelen ez – amíg ugyanis a politikai elit politikai kultúrája olyan. Az ügyszám emelkedik. Ezek nem teszik vonzóvá a pályát. többek között mûhibaesetekre is. ez tény. amit gyógyításra költenek. A kezdõ orvosok fizetése 40 ezer forint körül van. Hiszen mindenki jól tudja: valódi egészségügyi reformnak a legminimálisabb kifutási ideje is 10 év. sok százmilliárdos kiadásokkal járó döntést. amelynek gyümölcseit aztán nem õ. akirõl legalább – hogy finoman fogalmazzak – többféle vélemény hallható . – Én is ettõl tartok. Nagyon örülök annak. amilyen. Kérdés. amit nyújt. Meggyõzõdésem. Lassan kezdünk oda eljutni. A jogellenes károkozás. * A professzor után persze olyan orvos szakértõvel szeretnék beszélni. – Számos reformintézkedés. se hamva. mert az is nagyon behatárolt. Az is tény. Átfogó reform kellene. ha az orvosi mûhiba kérdéseit ilyen oldalról is elemezni kívánja. hogy az alapbiztosítási összegeket emelni fogják. amely hajlandó meghozni olyan. látszatintézkedés történt. új biztosítási konstrukciók fognak kialakulni. azonban ezt megfelelõ módon kellene finanszírozni.legmagasabb szintû ellátást biztosító intézmények. Új szempont a gazdasági tényezõ. Abból biztos nem. hanem a két választással késõbbi kormány fogja learatni? Nyoma sem látszik ilyennek. az intézmények mibõl fogják majd fizetni a megemelt biztosítási díjakat. mint az önkormányzati kórházaké. valamennyi kórháznak kötelezõ felelõsségbiztosítása van. a nõvéreké 30 ezer táján. hogy a biztosítók profitorientált cégek. Számomra az a csoda. Hol az a kormány. fõként finanszírozási reformnak se híre. – Én azt hiszem. amikor nem történik meg az orvosi foglalkozás szabályainak megszegése. Várható tehát. Az egyetemi klinikák finanszírozása rosszabb. az orvos polgári jogi felelõssége olyan esetekben is fölmerül. – Pedig az egészségügyi. amely a társadalombiztosítástól az egészségügyi rendszer mûködtetéséig terjedne. Az egyetemnek. Pedig a helyzet folyamatosan romlik. hogy az egészségügyben két tényezõ válik elhanyagolhatóvá: a beteg és az orvos. ha tetszik. Például az ön által emlegetett mûhibaügyekben. azonban az orvostól független körülmények és okok miatt az mégis bekövetkezik. Természetesen ez a gyakorlat helyes. hogy az egészségügy ebben a finanszírozási konstrukcióban még mindig tudja azt nyújtani.

Balogh István PhD. ahova a pékeknek kétszáz évvel ezelõtt! Miért nem? Miért nem állnak föl az orvosok kamarai közgyûlésen. – Szerintem onnan kell kiindulni: elõfordulhat. hanem valamennyiükét. ha maga az orvosi céh is keményebben ítélné meg saját tagjainak tevékenységét – de . munkajogi. Balogh Istvánt. hogy megtorolják néhány olyan szakértését. váltják le az ezért felelõsöket. Miért nincs más eszköz. Mi több. az orvosoknak eleddig nem sikerült eljutniuk oda. nem hajlandó „ söpörni a saját portája elõtt” . Miért nem? A céheket annak idején többek között éppen arra találták ki. mert fölfogták: az ennél a disznónál eladott szétégetett zsömle nem ennek az egyetlen péknek teszi tönkre a szakmai tekintélyét. az Országos Igazságügyi Orvostani Intézetben keresem hát föl dr. mégpedig úgy. Elfogadom. amelyben a betegeket védõ ügyvédeknek adott igazat. Az égés el hatása az emberi szervezetre címû értekezésében állítólag világhíres tényeket szedett össze. igazságügyi. a kamarai ügyek nagyon távol állnak a szakértõi mûködéstõl. tényleg disznóság történt. mint a nyilvánosság? Mert az orvosi kar maga nem akar.orvosi berkekben. mint az orvos. Miért kell a hibájának mindjárt a legnagyobb nyilvánosság elé kerülnie? – Mert nincs más eszköz! Az orvosok saját szervezete. hogy ne engedjék kemence mellé a rosszul dolgozót. keményen föllépni saját selejtjével szemben. hogy azokat kilökik saját soraikból. illetve a kórház. Így aztán a névjegyén „mindössze” ennyi áll: dr. a többi péknek alapvetõ érdeke. Rájöttek. ám elnyírták. Ugyanebben az intézményben. ennek a reputációja súlyos kárát láthatja. miért nem minõsítik tarthatatlannak ezt a helyzetet. a rosszul dolgozóktól. ám ettõl még lehet zseniális orvos. Ha ugyanis egy ilyen orvos névvel megjelenik az ön könyvében. helyesebb volna. hogy egy orvos nem is csak polgári jogilag. ha úgy látja. és tesznek rendet? – Ebbe én hadd ne menjek bele. a pletykák szerint ezt olyannyira teszi. katonai. gyakran ad orvosokat elmarasztaló szakvéleményt. tilt el orvost mûhiba miatt. katasztrófa-orvostan és a neuropathológia szakorvosa. s a polgári. nem fogadták el. aki rossz minõségû kenyeret és zsömlét sütött. Ebben látom én az ön elsõ kötetének legfõbb problémáját. fegyelmi eljárások nem indulnak ilyen indokkal. Az a hír járja róla. hogy ne mondhassa senki: a pékek már megint micsoda szemetet adtak el nekünk. hogy megvédjék saját magukat a sarlatánoktól. a büntetõügyek körülbelül 98 százaléka nyomozásmegszüntetéssel zárul. igazságügyi orvos szakértõ. az orvostudomány kandidátusa. hogy klinikus orvosok „ is meszelték” a nagydoktoriját. Nos. A pékek céhe az összes olyan péket kizárta. a kamara pontosan nulla esetben ítél el. kártérítési perekben is a beteg van sokkal nehezebb helyzetben. de büntetõjogilag is elítélhetõ módon hibázott.

hogy milyen jövedelmet kapjon. s megpróbál csõbe húzni. ha kiszolgálok akár az egyik. amikor véleményt alakít ki egy-egy ügyben. Kialakult rólam is valamilyen kép. – Amikor arról van szó. Én ilyen pali vagyok. ha Magáról az az általános kép alakul ki az orvoscéhben. Engem már nem érdekel. de csak mint egyetemi oktató. kik nevezik vagy nem nevezik ki? – Orvosok. adjunktussá. hogy X professzor mit gondol Magáról. Nem adom el a nevemet. És ugyanígy egyes betegek részére jó. azóta ezt csinálom. akár a másik oldalról valakit. engem nem lehet . más betegek részére nem jó. hogy lépjen elõrébb. – Rendben. vagy nem. hogy a legdrágább kincsem. hogy nincs tisztában azzal. – Igen. akár professzorrá. hogy mindennek nincs hatása. hogy az se érdekelje: a professzori kar miként látja! – Pedig az sem érdekel! Engem az érdekel. Teszem azt. ugye nem akarja azt állítani. – Amikor megpályáz egy tanszékvezetõi posztot. más orvosok szerint kevésbé. Hiszen ha csak egyszer is megteszem. ez egyes orvosok szerint jó. de sokkal többször ad olyan szakvéleményt. akkor független vagyok.nekem mint szakértõnek amúgy is keményen kell fogalmaznom: igen vagy nem. vagy nemet mondjak rá. hogy ez a szemét Balogh rendszeresen. mert az megfizethetetlen. s a SOTE alkalmazottja. – Amikor fölvetõdik. a nevem tiszta maradjon. Amint azonban igazságügyi orvos szakértõként járok el. azt kik döntik el? – Orvosok. amelyben elmarasztal minket – akkor Maga az életben nem lesz professzor? – Tudja. az nem érdekli. Ugye nem akarja elhitetni velem. Én 1972-ben végeztem. hogy vagy igent. Csakhogy kihagy a számításból egy elemet. – Nos. Ön itt ül a SOTE egyik intézetében. arról kik határoznak? – Orvosok. hogy X professzornak mi a véleménye rólam. azt kik bírálták el? – Orvosok. – Ám az igazságügyi szakértésrõl sem egyértelmû a kép. „ ugye” . a szerintünk helyesnél sokkal. elvárja tõlem. így van. – Független? Hadd kérdezzek ebbe bele! Amikor megírta a kandidatúráját. az „ ugye” szóban van a hiba! Amikor azt mondja. De azt nem engedheti meg Magának. amelyet vagy elhisz nekem. azonnal megszûnik a szakmai kompetenciám és karrierem.

Ám minden esetben ragaszkodtam a magam szakmai álláspontjához. vállalva annak összes kellemetlen következményét. hogy általában pártatlan. s egyetlenegyszer sem engedtem befolyásolni magam. mit írjak le a szakértõi véleményben. állami vagy magánpozícióból adnak-e véleményt. aki így jár el. kérem szépen. amely testület fellengzõsen és röhejesen felülvéleménynek hívott állásfoglalásában rögzíti: jé. – No. mindenki a lehetõ leggondosabban járt el. ez a kiküszöbölés nemigen történik meg. Nem biztos. Mert nem vagyok hajlandó csahos kutyaként más álláspontját védeni. Persze voltak is ebbõl konfliktusaim. és nem járok el szakértõként. tessék mondani. Csakhogy ez még nem strukturális. mûhiba történt. és nagyon szomorú. elfogulatlan szakértõi vélemények szülessenek. hogy leszek szíves a fölkérõ oldalt támogatni. onnan is. ami. A fölkérés nem azt jelenti. miért orvospárti zömmel és általában az igazságügyi orvos-szakértés? – Szerintem ez nem így van. Akkor nagy baj van. akik leírják: itt. de én mindenesetre ilyen vagyok. az sorompóba állítja a magánszakértõket. Hiszen a mûhibaügyek általános koreográfiája ma a következõ. hogy konkrét megrendeléseket akartak adni. – Ez viszont igaz. hanem csupán azt: .befolyásolni. Innen is. visszaadom. hogy az általános gyakorlat ez. elõfordult többször. nincsenek magánszakértõk és igazságügyi orvos szakértõk. elfogadom és elhiszem. és visszaadtam a szakértõi megbízást. miként lehetséges. milyen pozícióból formál véleményt. És akkor azt kell kiküszöbölni. csak igazságügyi orvos szakértõk vannak. Ha engem a legcsekélyebb mértékben is megpróbálnak befolyásolni. És én akkor azonnal fölálltam. tényleg nem történt semmi hiba! Nos. itt aztán igazán minden rendben volt. Megtörténik az. nem jó. kérem. semmi hiba nem történt. Szakértettem rengeteget például Ádám Györgyék ügyvédi irodája számára is. ha egyszer az nem egyezik az enyémmel. Sõt azt is elfogadom. amely ezt megengedi. ha valakinek változik a véleménye attól függõen. de gyakran magánúton is. ellenük is. én tüstént kilépek az ügybõl. hogy sok ilyennel találkozik ebben a szakmában. Számos esetben nekimentem már a falnak. Kirendelik az ETT-t. aki leírja: ugyan. Engem gyakran kérnek föl az intézeten keresztül is. Ha profi ügyvédhez kerül az ügy. s ennek meg is van a maga eredménye. Én úgy gondolom. a biztosító. amit elmondtam. Erre a kórház. – Rendben. nem mechanizmusbeli megoldás arra. ha a professzorok a saját képükre akarják formálni a szakértõi véleményeket. valamint azt a struktúrát. a bíróság kirendeli az igazságügyi szakértõt. függetlenül attól. Vagy mondom másként: nagyon nagy baj van.

orvoshoz fordult. pedig Magda nagy gondot fordított a korábbiaknál sokkal egészségesebb táplálkozásra. – És mi a helyzet akkor. – Nagyon egyszerû. sõt idõnként a körme szélei kisebesedtek. Saját gyógyszerészvégzettségét természetesen kevésnek ítélte ehhez. akkor valószínûleg elmúlna az alatta lévõ elszínezõdés és a sebesedés is. isten õrizz beavatkozni. Aztán a szokásos évenkénti nõgyógyászati vizsgálatok egyikén a doktor észrevette e fura jelenséget. ha éppen annak a professzornak az intézetében történt valami. – Jól értem a kérdését: ugye ilyen szakértõvel nemigen találkozott még? – Én azzal hencegek magamnak. elmúlik magától! – hangzott a megnyugtató válasz. – Értem a visszakérdezés provokatív élét. aztán az évek. hogy a többiek nem ilyen jók… – Persze. tán érdemes lenne „ lekapni” ezt a körmöt. akivel máskülönben ön jó viszonyban van és így tovább. Ugye ilyen szakértõvel nemigen találkozott még? Pedig hát látja. ha mindenféle mögöttes személyi konstellációk húzódnak meg egy-egy ügy mögött? Mondjuk. Tényleg nagyon pontosan fogalmazok. amely itt csúcsosodik ki. de az elváltozás nem szûnt meg. el ne fertõzõdjön. ez puszta ténymegállapítás. És tényleg csak azt vagyok hajlandó adni. aki el tud menni bármelyik oldalra úgy. Teltek-múltak a hónapok. nézegette. . – Valamilyen anyagcserezavar lehet. Lehet az kiváló ügygondnok vagy ügykezelõ. Ezzel-azzal kezelte is a kezét. ha pont olyan valakirõl van szó.adjak objektív szakvéleményt. van ilyen is. hogy mindig nagyon pontosan fogalmazok. *** Magda – a tekintélyes gyógyszergyár elismert középvezetõje – bal keze mutatóujján elszínezõdött a köröm. Igen. és nem is akarom elhárítani. Elõbb csak csíkokban. Mert nem tudnék objektív maradni. Elküldöm a második legjobb szakértõhöz – nem vállalom az ügyet. Nem kell vele törõdni. jól értette. De ez nem értékítélet. nem azt jelenti. Az a szakértõ. de nem szakértõ. akivel a fõnökének más miatt fontos jóban lenni. s azt javasolta. hónapok múltán azonban az egész köröm alatti rész feketévé vált. hogy ezt nem szakmai alapon teszi – az az én szememben nem szakértõ.

Foghúzásra ment. aztán a vég. Férjét. baj ne legyen. mint a nagy hírû tüdõkórházba. Bekérték a tüdõkórház fél évvel korábbi filmfelvételét. vele együtt jelent meg a feketedés is. arra adtak kezelést. talán hasznos lenne szövettani vizsgálatot végeztetni – s annak eredménye ez lett: melanoma malignus. Lászlót máig gyötri a bûntudat. annak ellenére. MR-vizsgálatot kértek az agyára – ott is voltak már „ áttétet mutató képletek” . sugárkezelés – étvágytalanság. rögvest eltávolítani az egész ujjat. melyik a megfelelõ? Hibáztak-e.Magda hallgatott a tanácsra. S ma csak sorolja megválaszolatlan kérdéseit. Megismételték a körömlevételt. hogy nem õ tehet arról. Aki maga elemezte a felvételt. Megoperálták. a bõrrák. Hamarosan el is ment tüdõröntgenre. hogy még nem terjedt tovább a kór. s megnyugtatta: nincs áttétel. Kemoterápia. s az injekciótól állandó egyensúlyvesztéses állapotba került. hogy nem tudta „menedzselni” a feleségét az orvosokkal szemben. A tüdõröntgen döbbenetes eredményt adott: a tüdeje tele volt áttétekkel. hogy helyesen tudjon értékelni egy röntgenképet? Nem kellett volna-e a már felismert bõrrákot nemcsak amputációval. ott egyetértettek a javallattal. hanem további. hogy idõközben „ kiesett” .és tüdõvizsgálatra. legyengülés. Azonnali döntésre volt szükség: tüstént mûtét. A fõorvos úr nem vette észre. levették a körmét. Fölvetették. ám az azutáni elõtt kicsivel fájni kezdett a nyirokcsomó az egyik hónaljában. s ott is a fõorvoshoz. ám ez sem szünteti meg folytonos lelkiismeretfurdalását. A következõ kontroll is rendben volt. néhány hetes javulás –. s a csontok szövettani vizsgálata negatív lett. s megállapították: az ottani fõorvos által akkor teljességgel negatívnak mondott röntgenképen már ott volt egy több mint 5 milliméteres áttét. Üzemorvosa azonnal elküldte a lakhelye szerinti kórházba labor. de egyedül tömegközlekedni is alig. akik nem tudták diagnosztizálni a köröm alatti elszínezõdést? Megfelelõ vizsgálatokat végeztek-e és idõben-e? Elvárható-e egy tüdõkórházi osztályvezetõ fõorvostól. Gombafertõzésre gyanakodtak. Magda meghalt. aztán lebénulás. az áttétek létrejöttét . Nem tud fölmentést adni magának. de sikertelenül. Ám amint az újranõtt. mindenki reménykedett hát. ismert központi kórházhoz fordult. Mikor kellett volna megfelelõ szakemberhez fordulni? Honnan tudhatja az ember. a biztonság kedvéért nem is máshová. levették az ujját rendben. az eredmény ugyanaz lett. nemhogy autót vezetni nem tudott. nehogy áttétek képzõdjenek a test más részeibe. a rosszindulatú rákok közül az egyik legfélelmetesebb. Mindenesetre – intették Magdát – negyedévente végeztessen teljes rákszûrést. Le is százalékolták.

ismerõseinek is! Soha nem szabad csak egy orvoshoz fordulni. ha nagyon híres! Rámenõsen kell bánni az orvoslást végzõkkel.megelõzõ eljárással is kezelni? Valamint megfogalmazza tanácsait mások számára. nem szabad a rutinra hagyatkozva ellenõrizetlenül elfogadni semmilyen információt! Bár elegendõ lenne betartani László tanácsait! . Mindenki figyelje saját magát. még akkor sem. de segítsen tapasztalatait átadni szeretteinek.

azt lehetett volna. – És minket miért nem értesítettek errõl? – dühöng az ügyvéd. – Hát hiszen mondom. eltelik fél óra is a kitûzött kezdési idõponthoz képest. Az ügyvéd elõkeríti a kezelõirodáról a bírónõ jegyzõjének szobaszámát. – A család Kisterenyérõl utazott föl hajnalok hajnalán. illetve lemondták. Ha már a családot a kutya sem fogja kárpótolni. – Ja. ám se bíró. Igen mérgesek õk is. õ sem tud mit kezdeni ezzel az állapottal. legalább magamat próbálom: megkérem Kurisékat. huszonéves fiúval. másodszor a bíró betegedett le. mert szeretnének részt venni. azt tervezgetem. úgyhogy majd küldünk levélben új határnapot. nem jutott eszembe. se vádlott. csak a tárgyalás miatt – ezek szerint hiába. Aztán egyszer csak jött a szomszéd. átmegyünk a Markó utcai másik házba. igaza van. No. a teremben pedig teremtett lélek sincs. hogy tegnap közölték a szakértõk. kezében valamelyik pesti napilappal: – Nézzétek már. hiszen eddig már kétszer maradt el. Amíg ballagok a Markó utcában.A vádlott: együtt a doktor úr és az egészségügy A nagyon-nagyon ritka kivételek egyikére tartok: büntetõügy orvosi mûhiba miatt. üljünk le beszélgetni a közeli parkban. hogy elindult az eljárás. mi most a helyzet: a tárgyalóterem melletti tartókában nincs kint a mai tárgyalások jegyzéke. Szomorú házaspár. bíró nélkül mi magunk nemigen tudunk tárgyalást rendezni. hozzá. a bírónõ elhalasztotta! A szakértõknek nem volt jó az idõpont. Elõször maga a vádlott nem jelent meg. itt a Ti ügyetekrõl írnak! – Az újságból tudták meg: . hogy nem tudnak jönni! – És akkor nem lehetett volna telefonálni? – De. a tárgyalás helyett mennyit tudok majd dolgozni. Maguk azok? Nem lesz ma tárgyalás. A büntetõügy legelején kaptak hivatalos értesítést. Kérték: közöljék velük azok idõpontját. jóképû. Elnézést. A bírósági – szörnyûséges – folyosón fekete ruhás család üldögél: Kurisék. Téblábolunk. Nem értik. itt nincs mit tenni. Megérkezik az ügyvédjük. majd lesznek tárgyalások.

amikor férjhez ment a Nógrád megyei Szécsényfelfaluból valósi Kuris Lászlóhoz 1968-ban. ahogy csak bírták. hogy hétfõn elvégzik a mûtétet. késõbb is volt még több terhessége. Imre: – Anyuka. tõsgyökeres kisterenyei csendõrcsaládból való. orgonaépítõ Imrével. hozzáment feleségül. gimnáziumba. megtartotta a tárgyalást nélkülük. majd óvodatitkár lett. akkor februárban feküdjön be hozzá. Cilike volt az egyetlen gyerekük. február 12-én. De Cilike – amikor fölhívta telefonon a mamáját – elmesélte: a doktor úr azzal biztatta. ha ez nem segít. néhányan többet is. húszévesen a templomban ismerkedett meg a Borsodszentgyörgyrõl valósi.a bíróság nem tartotta be az ígéretét. A salgótarjáni doktor néhány próbálkozás után azt tanácsolta. Mátraterenyén. azt mondta. Csak akkor fordult egyenesbe az élete. majd kiugrott a helyérõl. jó ideig ott éltek. Annyira vert a szíve. Fülöp Tamást. Valósággal röpködött a boldogságtól: csak lesz gyereke neki is elõbb-utóbb! Kedden csak Imre jött föl Pestre. Kuris Lászlóné Szendrei Irma óvónõ. nem ilyen gondokkal. vasárnap feküdt be Pesten. keresse föl dr. Az édesapa rajongással vette körül kislányát. Elõbb is. s ebbõl sok bajuk is volt. Orvoshoz fordult. Kurisné érezte: valami nincs rendben. Cilus az intenzív osztályon van! – Szûzanyám. Cili szülei otthon várták a telefont. nem értesítette õket. mondván. Lézerrel kezelte elõbb a méhe egyik felét. de minden esetben elvetélt. Ám hétfõn valamilyen okból elmaradt a mûtét. Szegény. Cili Kisterenyén járt általánosba is. 70-ben született kicsi lányuk. szültek. Fülöp doktor 93-ban megállapította: a méhnyálkahártyáján nem tapad meg a petesejt valami barlangos összenövésektõl. azt nem tudták. aztán a másikat. Cilinek csak nem jött össze. végig jeles tanulóként. 1994. Délután telefonált a veje. Elkezdett dolgozni képesítés nélküli óvónõként a közelben. Jó. 92-ben. még mindig van másik módszer. Hogy milyet. azokat kell megszüntetni. 94 januárjában Cili visszament hozzá: nincs eredmény. Cilike. és a klinikai halál állapotába került. Imre Ausztriában is kapott munkát. amikor az Isten megajándékozta ezzel a kis tüneménnyel. . felelte a doktor. a Szent Imre Kórházba azzal. õt szerették. mégse vették föl az óvónõképzõbe. talán õ tud segíteni neki. A korábbi osztálytársai már mind terhesek lettek. az intenzíven? Hogyhogy? – Valami hiba történt a mûtét során. Gyönyörûen éltek együtt. hamarosan mint kismama lesz a páciense. negyvenéves volt már. baj van. majd kedden.

aztán egyszer csak iszonyú rohangálás kezdõdött. képzelje. lélegeztetõmaszkkal az arcán. de aztán az egyik asszisztensnõ elárulta: probléma van. akkor azt válaszolták: a doktor úr nincs bent. Anyuka. akkor az orvos egybõl odajött a telefonhoz. Anyuka. kérem szépen. amit a méhébe töltöttünk. olyan érzésem volt. olyan gyorsan rohantak vele. Semmi konkrétumot nem mondott. Kurisné aztán még kedden telefonált a kórházba. az intenzíves orvostól tudtam meg: Cilus kómában van. Hozzám sokáig nem jött oda senki. ha keresnének. menjünk inkább haza! Milyen jó balhé lenne. nem nagy. – Mi történt. hagyjuk az egészet! Gyere. de baj van. Mindenkitõl kérdeztem. Aztán tolták is már ki Cilust. és elvinni messzire. de annyi orvosi szót használt. ahol laktak. de összevissza hadováltak. minden rendben lesz! – és csak intett: tolják be a mûtõbe. és nem találnának! – De õ nevetett. Anyuka. majd csak holnap! Jaj. Ahol esküvõt tartottak. – Kuris Cecília mamája vagyok. Lementem az intenzívre. Fülöp Tamással akart beszélni. – És mi lesz az én kicsikémmel? – Nem tudnak semmit mondani. Imikém? – Nem tudom. dr. az mit mondott? – Annyit. Pici. a Fülöp doktor. Kint vártam a mûtõ elõtt. alig értettem. – És az orvos. azt felelte: – Ne butáskodj. le akarom kapni a hordágyról. Az atya megígérte. Másodszor – rögtön utána – nem mondta meg a nevét. Hömpölygött ide-oda mindenki. Anyuka. – És akkor most mi van? – Nem tudom. Kisterenyén is a vallásos emberek mind imádkoztak Cilikéért. föltépték a mûtõajtót. mielõtt bevitték Cilust a mûtõbe. Le az intenzívre. ne menj be. . Mondtam is neki: – Cilus. hogy mûtét közben komplikáció lépett föl. ahogy csak bírtak. mert õ most nem bír. Éppen nagyböjt elsõ hete volt. annyira szerette õt mindenki. Semmit. Borsodszentgyörgyön is. Imikém. Az asszony azonnal hívta az atyát. – Úristen! És mitõl? – Nem mondtak semmit errõl. És hogy nagyon rossz az állapota. mi történt a kislányommal! – A mûtét során attól a folyadéktól. Csak nekem nem árultak el semmit. nem mondtak semmit. tájékoztasson. a helyi plébánost: imádkozzék Cilikéért. betolták a defibrillátort. és ott az Oszwald Péter doktortól. imádkozni fog. Elõször bemutatkozott illendõen.– Megyünk azonnal föl! Már indulunk is! – Ne jöjjenek.

Csütörtökön azonban Cilinek leállt a veséje. járni is. – És akkor most mi van. ez után nem lehet újra egészséges. naponta kétszer-háromszor is berohant. majd mi megtanítunk újra mindenre! Ne hagyj itt minket. Hanyagul. Csak a csodában lehet bízni. édes kislányom. s úgy is kezelték. doktor úr? – 30 percig. nekem dolgom van. és ott toporgott tehetetlenül. – De ugye nem fog meghalni? – Ha nem történik semmi. le kell tennem.hajszálrepedés történt. küzdjél! – kérlelte zokogva a mamája Cilike ágyára borulva. emiatt fölszívódott ez a folyadék. Rutinmûtétnek számított ez. még életmentõ készülékük se volt. a szülõk hol fölmentek. a méh felfúvásakor ez beszabadult a véráramba. – Az se baj. hol haza. Az elsõ mágus azt kérdezte: – Mikor volt a feleségének utoljára széklete? – A másik elkérte Cili fényképét. az agykontrollosokhoz – az összes hókuszpókuszt végigcsinálták. mûvesére kellett tenni. aztán mindenhol vérezni kezdett. tele mûszerekkel. úgy nézett ki. és két-három napig így marad. gyere haza velünk gyorsan! Imi végig állandóan ott volt a kórházban. mindenkihez elrohantak. csövekkel. Oszwald Péter intenzíves orvos megmondta õszintén: – Itt nagy hiba történt. doktor úr? – Az intenzív osztályon van a lányuk. Dr. siess haza. doktor úr? – Az operáció során alkalmazott oldat nem volt megfelelõ. meg a pénzt szedték el tõlük. majd csak egy könyvet és egy kazettát adott el nekik jó pénzért. ha mindent elölrõl kell megtanulnod. – Kislányom. akkor lehet reménykedni. A szülõk mindenhová. Nagykovácsiba természetgyógyászhoz. Úgy kellett szaladozni mindenért. Cilikéjüket alig ismerték meg. beszélni is. Bízni kell! – De miben? – Ne haragudjon. – De mi történt. ötször élesztették újra. Egyelõre nincs javulás. és ott olyan mértékû cukorbetegséget okozott. . Viszonthallásra! Szerdán fölmentek a szülõk. hogy azonnal rendkívül súlyos cukorbeteggé tette. legalább a lelküket megnyugtassák. és ettõl került a klinikai halál állapotába. Idõfizikushoz. a legjobb kezekben. ne add föl. Imi közben elmesélte: a mûtétnél rettentõ lagymatagon zajlott minden. És innen – úgy tûnik – nincs visszaút. Halottsápadtan. – És meddig tartott az. hátha hallja. Errõl azonnal tudták: borzasztó hosszú idõ.

és maguk elé meredtek. . van ennek felelõse? Mert ha igen. – Doktor úr! – kérdezte Imi –. Látta. jöjjenek. hogy fölnyitotta a szemét – mindenki reménykedni kezdett. Az egyház húzta ki õket a rettenetes letargiából három év után. de gyorsan. éppen amikor megint megkísérelték újraéleszteni Cilikét. az üvegajtóba verte a fejét. aztán nem került elõ egyetlenegyszer sem. éppen akkor érkeztek. majd kijött Oszwald doktor: – Nincs tovább. kivel. Álltak hárman – a mama. A szülõk mindketten belerokkantak abba. Várakoztak odakint. hátha akkor nem hallja. most indulnánk. éveken át csak ültek egész nap otthon. és hang nélkül sírtak. Nem tudtunk többet tenni. a papa és a férj – . A folyosón találkoztak Imivel. Elköszöntek tõle. Imi utána. s ebbe lassan beletörõdtek. Sajnos elveszítettük. De nem mondta. szeretném. Fülöp doktornak is itt kellene lennie – de õ elsõ nap megnézte a lányt. beöltöztek a zöld köpenybe. – Rettenetesen sajnálom. amikor a nõvér megállította. és ne Maguk vezessenek! – Miért? – Csak nagyon siessenek! Fölértek. amíg odabent próbálkoztak. a Jóistennek most volt szüksége Cilikére – adta meg a lökést a megnyugváshoz az egyik atya. s indultak volna be az intenzív osztályra. – Lehet. – Próbáljuk még egyszer! – Tedd följebb! – Most! Mehet! – szûrõdtek ki a hangok a folyosóra. Õ k aznap reggel telefonáltak ismét a kórházba. hogy 24 éves legyen. Három nap hiányzott hozzá. – Jönnek be? – kérdezte tõlük a nõvér. ami a lányukkal történt. Hallották kintrõl az újraélesztõ gép csattanásait. Cili öt napon át feküdt az intenzíven. Eddig bírta. Egymást sem vigasztalták. az orvos Cili szobájába megy be. Az ötödik napon Imi éppen Oszwald doktorral beszélgetett annak szobájában. letagadtatta magát. Oszwald bevitte õket a szobájába. Az orvos kirohant. Volt olyan. igen. – Igen. Egyetlen szót nem tudtak szólni. ha megkeresnénk! – Ebben az esetben nekem hivatalból kell följelentést tennem. talán most megindul a javulás. Bemehettek utoljára Cilikéhez. – Jó. A folyosón megjelentek Cili szülei. amikor berontott a nõvér: baj van. Örökkévalóságnak tetszett az a tíz perc. Imi nem bírta elviselni a zajt.Oszwald doktor többször emlegette: a nõgyógyásznak. Hónapokon. nem engedte be õket. Nem lehetett. Ha keresték.

amelyet nagyon alaposan át kellett tanulmányozni. a férfi fekete öltönyben. nem kért bocsánatot. nem mi tehetünk róla. mert ez olcsóbb volt.Csak a boncolási jegyzõkönyvbõl derült ki végérvényesen. reggel fél kilenc. * A pereskedések tehát Oszwald doktor följelentése alapján indultak el. sötétkék nyakkendõben. Az orvos egyetlenegyszer nem ment oda hozzájuk. fehér ingben. nem beszélt velük. Mindhármukon látszik az el nem múlt gyász. Én tudom. jobbján az egyik népi ülnök. alig látszik ki a pulpitus mögül. A tárgyalásokon a Kuris család többször is találkozott Fülöp doktorral. Megállapították: Fülöp doktor egy nullát elírt. Az asszony talpig feketében. Még csak nem is köszönt nekik. Hallgatóság is van a teremben. Imi. amelynek a töménysége tízszerese volt a megengedettnek. vissza kell térnem a múltkori halasztásra. harmincas ügyésznõ és a sértettek jogi képviselõje. Háromtagú tanács ítélkezik: maga a bírónõ negyvenes. pici öregasszony. Szemközt pedig maga a vádlott: dr. jobbon a védõ: gömbölyû. kopasz úr. fehér ingben. Fülöp Tamás szülész-nõgyógyász orvos a pesti Szent Imre Kórházból. mindössze egy nappal a tárgyalás elõtt. Baloldalt a vád képviselõje: szõke. dr.. méghozzá szinte vészjósló: a Kuris család. Olyan beadvány érkezett. Elõzetesen írásban elsõsorban azt kérdeztem tõle: felléphetett-e ilyen hirtelen a mûtétet követõen a tüdõödéma. Aztán kiderült az is: azért használták ezt az oldatot. Az nagyon drága. erre nem lehetett elegendõ idõ egy nap. Pesti Központi Kerületi Bíróság. Jelen van még három doktor. Nos. hogy így hiába jöttek ide. Ezért halt meg Cilike. IV. ezek után megnyitom a tárgyalást. magabiztos nõ. pocakos. s kellett volna-e azt elõbb észlelni? . emelet. a huszonéves özvegy is fekete nadrágban. balján a másik. mi történt: olyan oldatot adtak be Cilinek. csinos. a fájdalom. de hát ez így volt. 1999. Sajnos már nem volt idõ értesíteni sem a sértett jogi képviselõjét. A jegyzõ lány a szélen kezeli a magnót. június 14. mint a szokásosan használt. A bírónõ magyarázkodással kezdi: – Mielõtt megnyitom a tárgyalást. sem a sértett hozzátartozóit. Halász Irén bírónõ tárgyalóterme. negyvenes ügyvéd. ezért készítették ilyen töménységûre az oldatot. Elõször Sótonyi professzor urat kérem szakvéleményének elõadására. akikre hamarosan sor kerül.

akinek azt gondolnám. hogy meg tudja ítélni például az altatósok tevékenységét is. egyetértve Pénzes professzor korábbi írásos szakértõi jelentésével. csak autentikus aneszteziológus adhat választ. Az anesztézia olyan speciális tudományterület. – Pénzes professzor utal rá. – Pénzes professzor szakvéleménye egyenes összefüggést rögzít a tízszeres töménységû oldat beadása és a bekövetkezett halál között. most már megnyugtatva engem is: ha egyszer nem kompetens. hogy bizonyos aneszteziológiai problémák elõfordulhattak. – Kinek a feladata ilyenkor a mûtét alatti vérgáz. amely a tankönyvek szerint rendkívül rövid idõ alatt. – Legfeljebb újságíróknak szabad jegyzetelni. de ebben biztosan tévedek. hogy a nyilvános tárgyaláson részt vehessek! – szorulok végérvényesen védekezõ pozícióba. hogy megfelelt-e az anesztézia a mûtét során a kívánalmaknak. nem kell bejelentkezni ahhoz. akkor így fair. – Akkor igazolja magát! . percek alatt is elõfordulhat. kifejezetten az a feladata. ha nincs senkinek kérdése Sótonyi professzor úrhoz! Rendben? – Mindenki bólogat. az vagyok. – Itt nem szabad jegyzetelni.– Március 10-én terjesztettem elõ szakvéleményemet – kezdi dr. hogy ilyesmit tudjon. Változatlanul fenntartom: ebben az esetben a sóvízháztartás felborulása következtében tüdõvizenyõ lépett fel. azért igazságügyi orvos szakértõ valaki. tessék ezt abbahagyni! – hangzik a marcona fölszólítás. hogy nem érzem kompetensnek magam benne – felel a professzor. ami itt elhangzik – nyögöm ki a meglepetéstõl bugyután. – Maga újságíró? – Igen. hogy ki köteles ezt az ellenõrzést végezni? – Én erre nem tudok válaszolni. Arra a kérdésre azonban. – Bírónõ. Sótonyi Péter. ha önnek nincs ellene különösebb kifogása. – Ezt ugyan nem egészen értem. ha nem is mond határozott véleményt. nemcsak itt szakértõként. Ezt ön is megerõsíti? – kérdi Halász bírónõ. és hozzám fordul: – Ön miért és mit jegyzetel? – Azt.és ionellenõrzés? – Ezt nem tudom megmondani – ad enyhén szólva is meglepõ választ a professzor. de azoknak meg elõre be kell jelentkezni. ám a bírónõ megakasztja a menetet. – Hol van az szabályozva – próbálkozik tovább a bírónõ – . akkor hallgassuk meg Molnár Miklós szakértõ urat. – Jó. de a SOTE-n intézetvezetõként is. eleddig azt hittem. a SOTE Igazságügyi Orvostani Intézetének igazgatója – .

ezért hagyja. Miközben a rendelkezésemre álló iratokból megállapítottam. a bírósági tárgyalóteremben más az alaphelyzet. hogy egész biztosan ez volt az oka a halál bekövetkeztének. Elméletileg lehetséges ilyen hirtelen és katasztrófaszerû bekövetkezés. mennyi ideig juttatták be. milyen icipicik. a gyógyításra fölkent papok. mennyi jutott be a szervezetbe az oldatból. az Istenek értenek. Ezután Molnár doktor iszonyatos sebességgel szóról szóra fölolvassa saját szakvéleményét – vagy öt oldalt – . csak õk. hogy követni próbálja az elbeszélést. és ott nem történt nagy baj. de nincs adat arra. betegekkel társalognak latinul. a mellébeszélés leplezésére való? Ezzel lehet elmismásolni a tényeket. Ugyanakkor határozottan állítom: nem lehet kijelenteni. Azt sem tudjuk. alávetettek vagyunk mi mindahányan. szakértõ úr? – A mûtét során kétségkívül tévesen alkalmazták a szükséges oldatot. – Rendben van – jelenti ki a bírónõ az alapos vizsgálatot követõen. ugyanilyen töménységben. másik tizenhárom esetben is ezt az oldatot használták. hogy kitûnõ volt az anesztézia. – Szakértõ úr! Tud-e a mérgezés esetén kívül olyan okot mondani. Mint tudjuk. ragyogó volt a mûtéti . – Nos. nem tudok. Itt tehát ez kizárólag altatásra. útközben elõbányászva az újságíróigazolványt. Amikor orvosok velünk. ha védeni próbálják bajba került kollégájukat? Vagy csupán annyira hozzászoktak ehhez a szörnyûséges stílushoz. akik nem is kapiskáljuk ezt a lehengerlõen tudományos orvosi szöveget. amelyet. Ráadásul tudjuk. tudatlanok. azt legalább értem: azt akarják vele kifejezni. hogy a szakértõ végigmondja. Én közben azon tûnõdöm: mire megy ki a játék.Kisomfordálok a pulpitushoz. ami ilyen hirtelen. hogy ebben a konkrét esetben ez hogyan is történt. mert telis-tele tûzdeli latin szavakkal. katasztrófaszerû tüdõödémát okozhat? Lehetett-e más ok ezen kívül? – Tisztelt Bíróság – hallani a másfajta hanghordozáson: most megadja magát – . Szakvéleményem szerint az oldat beadása oka lehetett a tüdõvizenyõ kialakulásának. majd megy tovább a maga szabta útvonalon: – Sarkítva kérdezem: a tízszeres oldat bevitele okozta-e vagy sem ezt a tüdõödémát? – Álláspontom az: nem tudom elképzelni. valamennyi jelenlévõ számára teljességgel érthetetlenül. az összes latin orvosi kifejezésnek megvan a magyar megfelelõje is. azt sem. hanem azért is. Ám itt. az elkenés. a beavatottak. hogy már nem is képesek érthetõen beszélni? A bírónõ is láthatóan rég föladta. íme. és tovább halad. Nem csupán a hadarás okán.

lehetett-e bármi más oka a bekövetkezett katasztrófának? – Változatlanul azt mondom. ha nem tett ilyen bejegyzést a mûtéti naplóba. – Ismét Sótonyi professzor urat kérdezem – köti az ebet a karóhoz a bírónõ –. de erre nincs adat az iratokban. hogy a mûtét során észre kellett volna venni az ionháztartás fölborulását? – Igen. Bár Sótonyi professzor kivételesen többet mond. amely tanúsítaná a beteg megfigyelését a mûtét alatt – az eltûnt. ha esetleg nem mûködött a mágneskártyás adatrögzítés az altatógépen. kikapcsolták-e vagy mi más történt. ezzel egyetértek. s ha igen. nem lemásolni. Bár… talán… lehet. nem kérdez rá arra sem: a vádlott. – Ezen az osztályon is. hogy fölvegye az újakat. akkor az elhárítható lett volna? – kérdez hát tovább. én sem tudok más okot mondani a tüdõödéma kialakulására. – Igen. hogy a hasüreg fölfúvása közben történt valami. amelynek beépített adatrögzítõje van. – De a bíróságnak minden kétséget kizáróan kell bizonyítania! – tolja . Annak ellenére. mint ami feltétlenül szükséges: – Abban az esetben. – Igen – nyögi ki Sótonyi eléggé nehezen. Nem tudok más lehetséges okot mondani. és minden adatot rögzíteni kellett volna. hogy az elromlott-e. – Egyértelmû választ kérek arra is: okozhatta-e más a bekövetkezett tüdõödémát? – Tisztelt Bíróság! Ez így teoretikus kérdés – felel Sótonyi a valójában egyáltalán nem teoretikus kérdésre.technika. akkor tehát mûködött-e valóban. minden tökéletesen rendben volt – ám erre a kérdésre nem tudok válaszolni. mielõtt bármi történik vele? Azt sem kérdezi meg. hogy az iratok szerint az anesztézia mindenben rendben járt el. olyan gép mûködött. s nem teszi föl senkinek a kérdést: cui prodest? Kinek állt érdekében nem lezárni a mûtõt. – Ám a bírónõ már tovább akar haladni. s bár ebben a halálesetben nyilvánvalóan azonnal le kellett volna zárni a mûtõt. mégis eltûnt a mágneskártya – állapítja meg a bírónõ. Fülöp doktor. – De ugye azt ön is állítja. – Csakhogy az a gépi irat. miért kellett eltûnnie? – Tehát ha a mûtét során idõben észlelik. mint általában. nem közokirat-e ilyenkor az a mágneskártya. nem azonnal rögzíteni mindent. Ez a mágneskártya azonban ötnaponként törli az addigi adatokat. amelynek az eltüntetése is bûncselekmény. nem kiemelni azt a mágneskártyát. akkor a mûtéti naplóban kellene lennie olyan bejegyzésnek. hogy baj van.

a régi eszközökkel ez mennyi idõ volt. ha valamilyen szövõdmény lép fel. ezekben az esetekben mennyi oldat jutott be a páciensek szervezetébe. – Tisztelt Bíróság! – veszi vissza a szót Sótonyi professzor. hogy ez a gép mágneskártyával mûködik – áll föl a vádlott –. Fülöp doktorhoz –. ha mûtét közben folyamatosan követik a beteg állapotát. de ott aztán rendbe hozták. nem másolták le azonnal a mágneskártyát? – Ezt nem tudom megmondani. – Ugyanezt kérdezem Molnár Miklós szakértõ úrtól is – fordít a bírónõ. az talán mondana valamit. hogy nincs két egyforma ember és nincs két egyforma mûtét. – Kinek lett volna kötelessége a folyamatos vérgáz. – Fülöp doktor! – próbálkozik tovább a bírónõ. Ilyen beavatkozás során fokozottan kell ügyelni többek között a tüdõödéma veszélyére is! – Professzor úr! – ugrik vissza a bírónõ. egyetértés van. – Hogy tudja magyarázni. – Hadd hívjam föl a figyelmet ismét Pénzes professzor szakvéleményére. Egy olyan eset volt egyébként azok között. – Minden kétséget kizáróan természetesen nem lehet állítani semmit – szögezi le Sótonyi professzor a tudomány viszonylagosságát. hogy nincsenek meg a mágneskártyán az adatok? – Én nem is tudtam. – Tisztelt Bíróság! – fog Molnár doktor újabb „ keverésbe” –.és ionellenõrzés? – Ez az anesztézia dolga – felel a vádlott. Persze nem tudhatjuk. ugyanilyen töménységben másik 13 esetben is végeztek ilyen beavatkozást. amelyben az illetõ beteg fölkerült az intenzívre. – Ön szerint merre mehetünk tovább mágneskártya híján? Abban úgy látom.vissza a dolgot a bírónõ a saját mezejére. hogy nem rögzítették az adatokat. . ez esetben pedig ilyen súlyosat? – Azzal. akkor az osztály orvosai leülnek és megbeszélik a történteket. – Az ilyen ellenõrzés menyi idõt vesz igénybe? – Nem tudom megmondani. és azokban nem okozott gondot. – Mondja – fordul a bírónõ inkább a vádlotthoz. hogy minden ember individuum. azt ma már nem tudom. hogy ezt a tragédiát meg lehetett volna akadályozni. De hogy akkor. csak azt. Maga mikor tudta meg. – Kit terhel a felelõsség azért. Szóval igazándiból nem tudok magyarázatot adni. Meg kéne nézni abban a másik 13 esetben a vizelési képet. – Sótonyi professzor úr! – fordul vissza a bírónõ. Általában az a szokás. pár perc alatt minden adatot megkapunk. Ma már sokkal korszerûbb gépekkel dolgozunk. csak késõbb tudtam meg. hogy ugyanezzel az oldattal.

legalábbis a jogban gyakorlottak körében. bírónõ. érdekes lenne megnézni azokat az eseteket. Mire beszerzik azokat az iratokat. jelen levõ közvetlen szülészkollégája. ezek icipicik. A bírónõ nem hajlandó kimaradni. Én közben Kurisékat nézem. Laci. rekontráznak. és csak szülni akart. inkább mint tudományos kérdések iránt szintén érdeklõdõ orvos – is beleszól. majd újra kitûzik a tárgyalást – nyugodtan lehet több is egy évnél. leírják a véleményüket. fegyelmezett munkásember próbálja követni a vitát. nevet. Mindenki azonnal kapcsol ugyanis: ha most az a döntés születik. a két szakértõ úri módon tromfol egymásra. – Én azonban úgy gondolom – vág közbe Sótonyi professzor – . sõt. tehát ellenszakértõt kér rá. hogy nem fogadja el. aztán kamaszlány. – A teremben megfagy a levegõ. Barna doktor is véleményt nyilvánít. de meghalt! – Ám õ is viselkedik. A jelen esetben történtek megítélését semmiben nem befolyásolná. Aztán már Fülöp doktor – nem is mint vádlott. szeret. oly erõvel szorítja össze az öklét. azok elvitatkozgatnak. aki egészséges volt. mint kellett volna –. – Ha például kiderülne. elemzik. A tárgyalóterem fokozatosan tudományos szimpózium terepévé válik. az legjobb esetben fél évvel. úgyhogy nagyon bonyolult folyamatokat indíthatnak el. ezek a cukormolekulák – amelyek itt tízszeres mennyiségben kerültek a páciens szervezetébe. a súlyosan tudományos kérdések vitája során is görcsösen próbálja megõrizni vezetõ pozícióját vagy legalábbis egyenrangú fél mivoltát – ami kissé fura ugyan az elméleti konferencia közepette. az fontos tudományos adalék lenne. sír. csak az ujjai fehérek mind. mert talán már õ is kezdi rosszul tûrni a folyamatos mellébeszélést. azt valamelyik fél biztos. hogy egy egész évvel eltolja ennek a pernek a lezárását. – Szakértõ úr! – vág közbe Halász doktornõ.többismeretlenes egyenlet megoldásával birkózunk itt. ide-oda közlekednek a kapillárisokon keresztül. Bizony. ám látszik rajta: szeme elõtt valószínûleg Cilike éppen játszik. – A többi 13 mûtét adatainak elemzése mire lenne jó? – Semmire. A bírónõ végül összefoglalja a tudományos vitát: – Abban tehát . babázik. Cilike mamájának folyamatosan patakokban ömlenek a könnyei. de arra is van esély. kontráznak. megnézeti a bíróság azokat. a huszonéves özvegy láthatóan szíve szerint fölugrana és ráordítana a teoretikus kérdések iránt rendkívül nyitott társaságra: – De hát a feleségemrõl van szó. A papa. hogy õk a mûtét után 6-8 litert vizeltek. a szikár.

Most azonban azt kérem. Ki lehet menni! Kitódulunk. – Akkor szünetet rendelek el. – Nincs. Ennek végeztével az ügyésznõhöz. § (1) bekezdése szerinti foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés alapesetében. tudniillik az orvosi szakkérdéseket. Nem arról van szó. végre-valahára rágyújtunk. módszertani útmutatásaiból. Ügyésznõ. Õ k azért jöttek. Különös mûfaj ez: fölolvas részleteket az osztályvezetõ fõorvos körleveleibõl. bár e felõl nem tudunk egészen bizonyosat mondani a bizonyítékul szolgáló mágneskártya hiányában. hanem legfeljebb percek alatt. és magával a vádlottal magyaráztatja el a számára is érthetetlen részleteket.és fültanúi. 171. hogy a bekövetkezett tüdõödémának kellett hogy legyen elõzménye. amit õk fontosnak tartanának. nekik színjátéknak tûnõ dolog zajlik. s az nem pillanatok alatt állt elõ. Ügyésznõ. Abban is egyetértés van. csak elõbb aláírom az utalványát. Nehezen. Mi több. a szerecsenmosdatásnak szem. hogy siet. aki elõre jelezte. 171. Valamint abban is. A bírónõ úgynevezett iratismertetést tart. hogy szükség lett volna a folyamatos vérgáz. és Sótonyi professzor urat.) pontjában szereplõ halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat. A halál bekövetkezését megakadályozhatta volna a mûtét közben a beteg gondos megfigyelése. hanem a Btk. védõ úr! További kérdés van a szakértõkhöz? – Nincs. § (2) bekezdés b. Szinte önképzõköri jellegû a tárgyalás. Pár perc múlva visszamehetünk a tárgyalóterembe. hogy a folyamat beindulásának lehetett elindítója a tízszeres oldat beadása. ám erre nem került sor. tehát . Itt pedig valami számukra fölfoghatatlan. nem az zajlik. – Nincs. enyhítem a vádat a beadott vádindítványhoz képest. Ennek ellenére most módosítom. a bíróság ne e bûntettben.és ionellenõrzésre. elengedjük. – Akkor a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánítom. illetve a védõügyvédhez fordul: – További bizonyítási indítvány? – Nincs. tessék! – Az ügyészség – áll föl a szõke ügyésznõ – a bizonyítási eljárás után is fenntartja a vádiratban foglaltakat: a halál oka a beadott tízszeres töménységû oldat volt. az eltussolásnak. amirõl szerintük kéne. Eredetileg az ügyészség a Btk. úgy érzik. hogy bírják. hogy lányuk-feleségük halálának felelõsét lássák bûnhõdni.egyetértenek a szakértõk. Kérdem Kurisékat.

ami bekövetkezett. önmagát hibásnak. a Büntetõ törvénykönyv e két passzusát: „ 171. közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ. Konzultálni kellett volna elõzetesen a nõgyógyászok és az altatósok között – s ez nem történt meg. és csupán telefonon kérdezett rá Fülöp doktorra: tényleg ilyen töménységre gondol-e. E per elején õ maga is elismerte: ezzel hibát követett el. amelybõl kiírta ennek a szernek a nevét és összetételét. a gyógyszerészeknek nem lett volna szabad teljesíteni a hibás rendelést. Nem kétséges: a vádlott nem akarta ezt a halálos eredményt. felelõsnek. hogy ez veszélyes. Az õ felelõsségét abban látjuk. (2) A büntetés: … b.. Ma már tudjuk: ebben a brosúrában szerepelt hibásan az összetétel. (Az olvasó nem értheti ennek jelentõségét. és nem írta le. hanem szükséges lett volna az oldat pontos összetételét is feltüntetni a recepten. de nem bûnösnek mondta. A fõgyógyszerésznõ tanúvallomásában elmondta: ez a receptfelírás nem volt megfelelõ. s emiatt következett be a halál. s ezt maga a vádlott sem tette –. szakértõi vélemények alapján megállapítható: több súlyos hiba történt. Pedig több tanúvallomásban is elhangzott: ha többen konzultáltak volna. Hibázott a pápai kórház. és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel. amint kellett volna. amely errõl az új mûtéti technikáról szólt. Ha pedig a vádlott szabálytalanul rendelt. A perbeli tanúvallomások. s ott kapott egy puhafedelû füzetet – könyvnek nem nevezhetem. ezért itt hadd idézzem szó szerint magát a Btk. a sûrûség: egy nullával kevesebbet írtak. hogy 50:1) ráírni. nem lett volna szabad csupán az aránypárt (azt.) egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés.” A különbség a két büntetési tétel között nem elhanyagolható. amikor elõállította ezt az oldatot. talán valamelyikük észrevette volna ezt a hibát. § (1) Aki foglalkozása szabályainak megszegésével más vagy mások életét. vétséget követ el.) – Vádlott – folytatja tehát az ügyésznõ – részt vett egy konferencián. hogy nagyobb körültekintéssel kellett volna olvasnia a hibás brosúrát. testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki vagy testi sértést okoz. Ebben az összetételben alkalmazta vádlott a szert ennél a mûtétnél is. és alaposabban .nem a minõsített esetében foglalt vétség miatt mondja ki a vádlott büntetését. ha a bûncselekmény halált okoz. A következõ hiba: az új mûtéti eljárás bevezetése a kórházban nem úgy történt.

az egész mûtéti team munkájáért õ a felelõs. – A védelemé a szó – él a réges-régi fordulattal a bírónõ. hogy az ok-okozati összefüggés fennállna az elkövetett hiba és a bekövetkezett haláleset között. ami történt. ami. volt az elindítója annak a folyamatnak. Több tanú és szakértõ úgy vélekedett: ezen az átmosófolyadékon kívül más ok is közrejátszhatott a halál bekövetkeztében. hanem több személyé és egészségügyi szervé. arra a mágneskártya hiányában nem tudnak válaszolni. s mint ilyen. Hangsúlyozni szeretném tehát. katasztrófaszerûen következett be az. Egyértelmûen nem tudom kimondani tehát. Ezt a kérdést azonban úgy kell föltennünk helyesen: Vezethetett-e más ok a tüdõvizenyõ kialakulásához? A szakértõk minden esetben erre úgy válaszoltak: a tüdõvizenyõ bekövetkezésének oka az oldat volt. – Tisztelt Kerületi Bíróság! – emelkedik föl az ügyész mellett helyet foglaló ügyvéd. mint a vád képviselõjének. Azt indítványozom tehát. Ugyanakkor megerõsítették: a tüdõödéma létrejöttét észlelni kellett volna a mûtét során. Valamint az is bizonyítottá vált. mivel nem álltak rendelkezésre a bizonyítékok. 51. és ne minõsített esetében mondja ki bûnösnek. §-a alapján pénzbüntetés kiszabását kérem. miszerint a védõnek többet kell beszélnie. Úgy vélem. hogy nem egyedül a vádlott felelõssége. §-ában szereplõ foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés alapesetében. Nem mondhatom ki. Ám hogy lehetett-e más ok is. ez a vádlott egész életére és további munkájára megfelelõ figyelmeztetésül fog szolgálni. Bizonyítottá vált e perben. annak kellett hogy legyenek elõzményei. 171.kellett volna konzultálnia. . például a beteg nem megfelelõ megfigyelésével. azért is õ tartozik felelõsséggel. mert ez nem nyert egyértelmû bizonyítást. A Btk. hogy a vádlottnak konzultálnia kellett volna elõzetesen. s ezt sem tette meg. annak megvoltak a maga elõzményei. Ha tehát rajta kívül bárki más is követett el hibát a mûtét során. valamint a perköltségekben marasztalást! – Sértett jogi képviselõje? – enged újabb felszólalást a bírónõ. Nem kétséges. Köszönöm. hogy ez a rendkívül súlyos hibának minõsülõ receptfelírás vezetett a halálhoz. amely végül is a fiatal lány halálához vezetett. – A vádlott volt a mûtét vezetõje. hogy a Tisztelt Bíróság a vádlottat a Btk. – Tisztelt Bíróság! Nem szeretném követni azt a régi alapelvet. hogy bár rendkívül gyorsan.

– Köszönöm – nyugtázza a bírónõ. mindenki megebédel a bíróság büféjében. Szerintem nem. Kérem tehát a Tisztelt Bíróságot. A bíróság a sértettek egyéb. hanem csak méréssel lett volna megállapítható. Hozzá kell tennem: eltûnt az a mágneskártya. a Tisztelt Bíróság ne a vádirat alapján állapítsa meg a tényállás azon részét. Ennek során enyhítõ körülményként kérem figyelembe venni azt. Bûnös-e tehát a vádlott és rászolgált-e a büntetésre? Nem. hogy a végéhez közeledünk. Ugyanígy szeretnék pontosítani még két dolgot. a vádlott indította-e el azt a folyamatot. hogy melyik gyógyszergyártól milyen gyógyszert rendeljen. hogy szponzori segítséget könyörög ki hozzá? Miért neki kell azzal törõdnie. valamint a bûnügyi költségek megfizetésére kötelezi. hogy mit hibázott a gyógyszergyár. Még csak 12 óra van. védencemet mentse fel! Reagálnom kell a vádbeszédre is. Valamint a hiba nem az alkotórészek arányából. Vádlott a gondatlanság legenyhébb esetét. hogy hibásan írt föl egy receptet. Valamint föl kell tennem azt a kérdést is: miért kell egy orvosnak gazdasági-pénzügyi kérdésekkel foglalkoznia? Miért kell úgy gyógyszert szereznie. hogyan történt az utánrendelés. hanem 1000 milliliter helyett 100 milliliter szerepelt. mindkét kérdésre a válasz: nem. hogy jelentõs idõ múlt el a cselekmény elkövetése óta. miként került be a szer a kórházba. és ezért õt összesen 125. hogy védencem három kiskorú gyermeket tart el. az úgynevezett negligentiát követte el. Ugyanis nem tizedesvesszõ-hiba történt.000 Ft pénzbüntetésre. hogy az olcsóbb legyen? Külön történet lenne. Fülöp Tamás vádlottat bûnösnek mondja ki foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében. Pláne hogy más kórházak is rendelték ezt a szert ugyanilyen összetételben. mint ami itt elhangzott. A folyamatot a konferencia és az annak alapján kiadott brosúra indította el. polgári jogi igényét a törvény egyéb útjára . – Fél egykor hirdetünk ítéletet. pontban fél egykor pedig fölállva hallgatjuk az ítéletet: – A Magyar Köztársaság nevében a bíróság dr.Kérem legelõbb. A kérdés mármost az: azzal. amely végül halálhoz vezetett. Ha tehát a bíróság nem fogadná el jogi álláspontomat. valóban õ. amely a brosúra nyomdahibájára vonatkozik. Köszönöm. Nem lehetett volna felismerni a bekövetkezett szövõdményt a mûtét során. ne szabjon ki pénzbüntetést. valamint azt. akkor azt kérem. hogy egészen mást bizonyítana. amely lehet. hanem büntetés helyett intézkedést foganatosítson ítéletében vádlottal szemben.

de talán megértik. nem dönthettünk másképpen. hogy gond van. a folyamatnak kellett hogy legyenek elõzményei. Büntetõjogilag õ ezért akkor felelõs. Halász Irén bírónõ ismét a Kuris család felé – ez nem vigasz. hogy csak a gyógyítással törõdhetnének. A halálhoz vezetõ folyamat tehát azzal a súlyos szabálytalansággal indult. hogy az õ rendelése után még több más kórház rendelt ugyanebbõl a szerbõl. hiszen nem jellemzõ. milyen áron szereznek be szereket ahelyett. de a veszélyhelyzet átterjedt más kórházakra. Fülöp doktor szabálytalanul rendelte Pápáról a szert. hogy ezzel a büntetõeljárással az önök lányát. nagyon nagy baj. és ha nincs szerencséjük. amelynek alapján a szer beadására sor került. Beszélje meg védõügyvédjével. fellebbez vagy háromnapi gondolkodási idõt kér. ahol a meddõ nõk teherbe esésének új módszereirõl akart tanulni. Igaz. mert Pápa rossz címkével adta ki a szert. Vizsgálta a bíróság azt is: bárkinek a mûtõben föl kellett volna-e tûnjék. Megállapítottuk: nem. Bizony. a címkén nem volt feltüntetve az oldat töménysége. ugyanebben az összetételben. ha a mûtéti team bármely tagja jelzi neki. másutt is bekövetkezhetett volna olyan haláleset. az ön feleségét sajnos már nem lehet visszahozni. ezek alapján döntött így a bíróság. hogy ilyenekben pontatlanságok forduljanak elõ. bárha aztán kifizette. Nos. mégpedig azért nem. a kórház szabálytalanul vette át. honnan. ha az orvosoknak kell azzal foglalkozniuk. meg kell említenem. Igaz. amelyet tulajdonképpen Fülöp doktor indított el. Mi is történt? Fülöp doktor saját pénzén vett részt azon a külföldi konferencián. Tessék leülni! Legelõször – tesz kitérõt a bírónõ – a sértett hozzátartozóihoz szeretnék szólni. hogy nem jó ez a folyadék.utasítja. Mindannyian tudjuk. és azok föl nem ismerése büntetõjogi értelemben nem az operatõr felelõssége. más betegekre is. Fülöp doktor felelõsségét súlyosbítja. Az ottani brosúra alapján írta föl azt a receptet. Fülöp doktor mellett hibázott Pápa is. ezekben a brosúrákban mindenki meg szokott bízni. s további 13 esetben be is adták a szert. jól tudják. . Önök. a sértett férje és szülei. Önöknek – fordul dr. Vádlott! Ön most háromféle nyilatkozat közül választhat: tudomásul veszi az ítéletet. és õ akkor nem teszi meg azt. Szerencsére azokban az esetekben nem történt semmi baj. ahogyan a szer felírására és beszerzésére sor került. és aztán nyilatkozzon! – Én tudomásul veszem az ítéletet! – könnyíti meg a helyzetet az ügyésznõ. amit kellene.

hogy abból csak a templom rendbehozatalára tellett. hanem azzal. a kivitelezõ. Igaz. A szülõk ma is feketében járnak. Ám olyan keveset kaptak. aztán beletemetkezett a munkába. s az helyrebillentette. szárnyát megrebbenti kétszer-háromszor. A templom fölszentelésére ki is adtak egy könyvet. Kuris úr maga volt a beruházó. Ez már sok szegénynek. miután összesúgott védencével. Cilikéjük kezét fogva. ne nyúlhasson más nõkhöz sem. Kísérteties befejezés Kuris Cecília halálának tárgyalásán. Imi ma is velük van. hogy bezárják. miközben mindenki ijedten húzza össze magát. ami neki a legkedvesebb – ha õ leginkább operálni szeret. Nem átkozott el soha életében senkit. De azt igen kívánta. nem ahhoz fohászkodnak.– Mi is tudomásul vesszük! – nyilatkozik a védõ. akkor ne operálhasson. a kislányukat vette el. Kisterenye 600 éves címmel – Kuris Cecília emlékére. Büntessék meg! Ne azzal. és a felirat: Némethné Kuris Cecília 1970– 96. Akit több falu népe is szeretett. s amíg imádkoznak. Mert Cilike vérdíja nekik nem kellett. Nem lesz így soha. Négyszer-ötször körberepül a szobában. angyalka. amely segíti a beteg emberek jobb ellátását. hosszan álldogálnak talpig feketében a hófehér sírkõ elõtt. Eleinte apósával minden este addig ivott. Az ítélethirdetésig öt év telt el Cilike halála után. Aztán elballagnak a gyönyörûen fölújított templomba. fordul egyet. minden. hogy eltiltják az orvosi szakmától! Ezért indította el a büntetõeljárást: tiltsák el az orvost a mûtétektõl. majd kimúlik. Ekkor a júniusi égbõl egy szürke galamb berepül a tárgyalóterembe. hanem a templom . A mûtét elõtt abban reménykedtek: majd sorakoznak az unokák. rajta kereszt. Kétmillió forintot kaptak. keresgéli a kijáratot. nem hagyta ott õket. Cilike édesanyja mélyen vallásos. a templom felújítására hármat költöttek. aki ezt elkövette. nem képesek levetni a gyászt. Csupán a temetõbe járhatnak ki Cilikéjükhöz. megbûnhõdjék. de megint ablaknak ütközik. Magukra egyetlen fillért sem költöttek belõle. A két öreg magára maradt. Fülöp doktortól is azt vegye el. majd harmadszor is. Ha a Jóisten tõlük a legkedvesebbet. az állványozó. lezuhan a padlóra. hogy ha tisztességes pénzt fizet a biztosító. nekirepül az ablaknak. nem a keresztet s a keresztre feszített Jézust nézik. amíg ágyba nem zuhant. * Kurisné. A kártérítési perbe is csak azért mentek bele. hogy: az az orvos. ismét próbálkozik. abból olyan alapítványt hozzanak létre.

Az esküvõi fotójáról készíttették. ha nyilatkoznak. az eredeti iratokat nem adhatják ki. Imigyen: . mellettük pedig a számla. *** Egy ügyvédi iroda perben állt az orosházi kórházzal. Ennek során kérték a kórháztól az ügyfelükre vonatkozó orvosi iratokat. Azt a választ kapták. ám az arca Kuris Cecíliáé. azonban azokat is csak akkor. Kisvártatva meg is érkeztek postán a kért iratok. Vállalták. Szent Cecília. hogy vállalják a fénymásolás költségét. az orgonák védõszentje mosolyog az ablakon. csupán azok fénymásolatait.üvegablakának festményéhez. Szép rajta nagyon.

lelet 4 kórlap 1 lázlap 1 zárójelentés 2 vizsg. bizony. lelet 2 egységár 8500 7000 3500 5000 8500 7000 3500 5000 áfa% 25 25 25 25 25 25 25 25 áfaérték 8500 7000 3500 5000 2125 1750 1750 2500 n. Egy átlag oldal lemásolása – ezek szerint – átlagosan 7301. Hát csak fizessen! Nagyon helyes! Én többet kértem volna érte. Ne tessék vihorászni. sajnos eléggé fölmentek mostanában az árak! Ez a fránya fénymásolás is lám. azaz hétezerháromszázegy forintba kerül. ennyi az önköltsége! Már ha perel az a galád ügyvéd. OTP 11733041-15346487 megnevezés kórlap 4 lázlap 4 zárójelentés 4 vizsg. Kérjük a fenti határidõig kiegyenlíteni! Vranka József pénzügyi fõosztályvezetõ” Bizony. aki ezen persze zsírosra keresi magát.„Szállító: Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza 5900 Orosháza. . 59. Könd u. milyen drága mulatság lett. szá 34000 28000 14000 20000 8500 7000 7000 10000 összesen: Fizetendõ: 160625 – azaz egyszázhatvanezer-hatszázhuszonöt forint.

de hányszor kerül szóba: mi. magyar– történelem szakos tanár lett. Közülük azonban igen sokan rögtön másképpen kezelik ezt az alapvetõ elvi tételt. igazi varázsló volta. még ha ezt magunk sem tudjuk. nem csupán foglalkozása. Fél év ismeretség után. Mindez olykor egészen kiélezetten is megjelenhet egy-egy történetben. s ott szolgált egészen 89-ig. a fõiskolára járó lányt. A szikár katonatiszt szolnoki munkáscsaládból származik. nagymértékben befolyásolják pszichés. ha csak amúgy nagy általánosságban beszélgetünk a világ dolgairól. Vezette az ifjúsági klubot. 1973-ban házasodtak össze. a szokásos pici napi torzsalkodásokat (nem pucoltad meg a cipõd.Az agyhalott kommunikál Istenem. ami pedig. aki a hallgatók részérõl vezette a klubot. csapathoz. elfelejtettél káposztát is hozni) leszámítva soha egyetlen hangos szó el nem hangzott közöttük. s nem a fehér köpenyes istenségnek. A katonai fõiskola elvégzése után Nyíregyházára került. egyedül üdvözítõ ereje. Idõközben lakást is kaptak. s Nagyhalászban. Mondogatjuk. a nõtlen tiszti szállón kaptak különszobát. S bizony nem könnyû az embernek elhessegetni magától a rosszindulatú gyanút: a konkrét eset azért más mindig. vagyis testi (szomatikus) mûködésünket. Ágnes. hányszor. ez mennyire komolyan így van. Mindkettejüknek hivatása volt a munkája. Így ismerte meg Sárát. azt az aggályt említeném: amennyiben a gyógyításban a páciens is részt vesz. amely a tanárképzõ fõiskola lányaival vette föl a kapcsolatot. aztán 78-ban a második. egy plusz két félszobás . késõbb bekerült a megyeszékhelyre. Solti Istváné mindenképpen ilyen. egy Nyíregyházához közeli kis faluban kezdett tanítani. hogy a másik is komolyan veszi a maga feladatát. emberek pszichoszomatikus lények vagyunk. lelki. Sára végzett a fõiskolán. a mezõgazdasági. s orvos ismerõseink is elismerik ezt akkor. majd az ipari szakközépiskolába. nem kifejezetten kifizetõdõ hozzáállás. 1974 márciusában született meg az elsõ gyerek. így könnyen elviselték. Ha már aztán egészen disznó módon közelítenék. ugyebár. amint konkrét beteg kezelésérõl van szó. a paraszolvencia X hányada neki jár. István. nehogy kétségbe vonassék az orvosok mindenhatósága. Nagyon jól éltek együtt. tudati folyamataink.

nem bírt állva maradni. sõt. s a mentõorvos vette kezelésbe Sárát. Sára is otthon lehetett. ha valami zûr adódna. mire sikerült legalább Debrecenbe vezényeltetnie magát. mi történt a feleségemmel? – Súlyos agyvérzés. megint Pest következett. mint Pest. eszméletét vesztve. amikor így festett a család földrajzi helyzete: Sára Nyíregyházán tanít. ebéd után lepihentek. le kellett feküdnie. Istvánt elengedték a két ünnep közöttre. Ez tehát nem is igazi agyvérzés. Tévéztek. – Ez kóma! – kiáltott föl a mentõorvos – . majd ismét Budapest. ám látva. hanem csak egy úgynevezett aneurizma – születési rendellenességbõl az érfal helyi . Sára délután három körül éppen fõzõcskézett. elgyöngült. szívtájékát. mennyi az esélye? – Nagyon kevés! Hamarosan megjelent az orvos. az pedig nem roncsolt semmit. minden elõzmény nélkül rosszul lett. az asszony az eszméletét is elveszíti. aki ekkor magához tért. István a rendszerváltás környékén fölkerült Pestre. 1998 decembere azonban kivételes alkalomnak ígérkezett: a gyerekek ugyan szerteszét. máris kezdjük. papa István meg Angolában szolgál. a Honvédelmi Minisztériumba. kis István Szentendrén tanul a katonai fõiskolán. ám ez sem tartott sokáig. de csak felületi vérömleny keletkezett. doktor úr. ami azért csak közelebb van Nyíregyházához. de nekik ez kacsalábon forgó palota volt. várjuk meg a CT-t. azonnal vigyük be! – Szirénázva robogtak a Jósa András Megyei Kórház sürgõsségi részlegére. mentõt hívott. de szerencsére csak hajszálér. s újra hátrahanyatlott. A részletekrõl még nem tudok biztosat mondani. a vezérkarnál. Két évig ingázott. mint gondoltam az elõbb. Nem telt el több 6-8 percnél. István 3-4 percig próbálta vizes ruhával törölgetni izzadó homlokát. megérkezett a rohamkocsi. Nagyon erõsen megfájdult a feje. A kisagy területén megpattant egy ér. Tehát nem okozott agykárosodást. abból kiáramlott a vér. a jogon. ez mit sem használ. de legalább a házaspár együtt töltheti az egész ünnepeket. az iskolában téli szünet volt. December 28-án is élvezték a semmittevést.panelt. a sorkatonák kiképzésével foglalkozni. – Borzasztóan fáj a fejem! – nyögte. csupán telefonon kellett elérhetõnek lennie. egy év Afrikában. s közölte Istvánnal: – Készüljön föl a legrosszabbra. amikor egyik pillanatról a másikra. Ágnes Szegeden. nagy baj van! – Úristen. aztán Finnországban ENSZ-kiképzés. Az ügyeletes orvos megvizsgálta Sárát. mostak. Angolában katonai ENSZ-megfigyelõként. – Legalább azt mondja meg. Volt idõszak. kezében a CT-lelettel: – Kicsivel jobb a helyzet.

tény. Ettõl kezdve István és a két gyerek folyamatosan Sára mellett voltak. csak éppen nem tud beszélni. Úgy néz ki. takarítás alatt. következik be. Az elsõ perctõl állandóan beszéltek hozzá. a betegekbe folyt az infúzió. erõs akaratú asszony. ám Istvánban egyre nõtt az aggodalom. Az volt az érzése. kijelzõk. és ha szükséges. lapokban. ám õ azt közölte: a helyzet válságos. de van spontán légzése. most pedig rengeteg helyütt – és nemcsak filmekben és regényekben. tévékben – . Jól ismerem õt: látszólag törékeny. – Nézze. Hamarosan fölvisszük a feleségét az intenzívre. kikerülhetünk gyõztesen ebbõl a betegségbõl. Beöltöztek a szokásos intenzíves ruhába. hiszen azt látták-olvasták már korábban is. a lélegeztetõgép csak légzésasszisztenciát ad. mindegyik fölött monitorok. mindent el fogunk követni a betegség leküzdése érdekében. Ha csak icipici esély is van a fölépülésére. s nagyon ragaszkodom hozzá. besegít. soha nem volt komolyan beteg. – Be akar menni hozzá? – Köszönöm szépen. a nõvérek számára. de valójában szívós. A kórteremben öt ágy sorakozott egymás mellett. Ez fél öt körül volt. mindent hall. de általában ez a robbanás nem . és az infúzióban adott különbözõ gyógyszerekkel sikerült csökkenteni a nyomást is. vagyis méri saját légzésének áramlását. Egyelõre nem beszélhetünk javulásról. mikor mitõl aktivizálódik. hogy lehetõvé teszi. Az intenzíves orvos is megvizsgálta Sárát. hanem kómából késõbb fölépült betegek beszámolóiban. amit elmondtam. – Doktor úr! Kérem. kezelések. és meggyõzõdésem. Nem igazán tudjuk. Az elsõ éjszaka tulajdonképpen nyugodtan telt el. õ is és mi. A terem közepén kis üvegkuckó volt a megfigyelõ. nem tartja valószínûnek. fegyelmezetten kimentek a vizitek. – Mitõl. doktor úr? – Soha nem tudjuk. – Ez a lényeg! Ígérem. hogy a kómában lévõ beteg mindent érzékel.tágulata – elpattanása. de ennyi esélye mindenkinek van. legalább egyszázaléknyi esélyt adjon neki! Nekem ez az egy feleségem van. a fejben megszûnt a vérzés. nagyon szeretnék. Még csak 47 éves. Talán két óra telt el az intenzíven. a családja is küzdeni fogunk. hogy az asszony valaha is felgyógyulhat ebbõl. A legtöbb ember fejében van egy-két ilyen „ ketyegõ bomba” ilyen tágulat. függöny vagy paraván nélkül. a doktor többször is megvizsgálta Sárát. Sára nem küzd a saját . de egyébként szüntelenül a betegágy mellett tartózkodott legalább egyikük. s ugyanazt a felvilágosítást adta: – Stabil az állapota.

Azt. teljesen egészséges lesz! – Hallod. mint voltál! Csak akarnod kell! Bejött egy barna hajú. akarj meggyógyulni! Akkor sikerülni fog! Néhány hét. hogy állandóan a szemrehányó tekintetedet kelljen néznem. de arra nem. Igazított kicsit az infúzión. látod. amikor a felesége nem is szenvedett agykárosodást? Ha felébred a kómából. ha Te is akarod! És mi szeretünk. õt is agyvérzés érte. és attól teljesen megbénult. meggyógyulhatsz. amiért nyomorék életre kényszerítettelek volna. igazat mondok! Tökéletesen meggyógyulhatsz. egy icipici hajszálér pattant el a fejedben. a folyosón és négyszemközt Istvánnak mondta el a doktor. suttogva beszélni kezdett hozzá: – Édesem. A férj tehát odahajolt asszonya párnájára. nem én mondtam. az életünk csak Veled lehet teljes és boldog! Ne add föl hát! Harcolj. drágám? Teljesen egészséges leszel. gyógytorna. legfeljebb pár hónap. István mit suttog asszonyának. õt látod Magad elõtt. a CT egyértelmûen mutatja. ennél jobb. magatehetetlenné vált. Sõt – érezte István – minél hamarabb túl akar lenni az egészen. mert arra ugyan hajlandó lennék. semmiféle belsõ roncsolódást nem okozott. hiszen õ csak azt hallhatta. ilyesmi. szükségünk van Rád. és akarj meggyógyulni! Tudom. ha küzdesz érte. hanem csupán hajszálér volt. ha nem akar ezzel tovább élni. ha fölébredsz ebbõl a nyamvadt kómából! Hallod. Nos. nem . Tehát az asszony abban a hiszemben fekszik kómában. hogy ez nem nagy artéria vagy véna. figyelj rám! Vedd elõ azt a közismerten erõs akaratodat. hogy neki is agyvérzése volt. Logikus hát. hogy életed végéig ápoljalak. inkább éppen a visszafordulás ellen küzd. Teljesen fölépülhetsz. István megértette: Sára azt hiszi. a beteget minden emberi méltóságától megfosztó helyzetrõl.életéért. De Neked nem volt agyvérzésed. rá is az vár. beteges nagynénije agyvérzést kapott. semmiféle maradványa nem lesz a betegségednek – ha Te is akarod. s közben hallotta. a nagynénédre gondolsz. Nem csaplak be. amit a nagynénjénél látott. küzdj. bízz bennem. kedves arcú nõvérke. nem igyekeznélek meggyõzni. kis rehabilitációs kezelés. s egyetértettek: hasonló életet nem tudnának élni. és ugyanolyan teljes értékû ember leszel. ha föladta. mi lehet ennek az oka. amikor azt mondták: megpattant egy ér. Néhány hónappal korábban Sára egyik idõs. gyógytornászról. ellenõrizte a tartalék üveget. emberhez méltóbb a gyors halál. és vérzik belül. Eszébe is jutott. s nagyon halkan. Õ k ketten aztán többször is beszélgettek errõl az elkeserítõ. Sára azt nem hallhatta. Közbeszólt: – Miért beszél Maga rehabilitációról. meg akar halni. nem hitegetlek. nincs agykárosodásod. Ha nem lennék ebben egészen biztos. ha tud.

– Ne haragudjon. – Nem baj. szorítsd meg újra a kezem! – és Sára ujjai ismét szorosabban fonódtak az övéire. Mint amikor alvást tettet valaki. nem fontos tovább! – István látta. megérkezett a nappalos mûszak. nem. Mindent észlel. picikéket megmozdult. nehogy érzéki csalódás áldozata legyen: – Drágám. nyugodtan beszélgessen vele. Az elején még nem. amit mond neki. Nem akarom semmiben megakadályozni Magát. és az elsõ pillanattól kezdve mindketten küzdöttünk… illetve… nem is igaz. Azt is hallotta. nem értheti. Azt hiszem. próbálkozunk tovább. Másik orvos is érkezett. amit ön az imént állított az állapotáról. A keze szorításával bármire válaszolni tud. ha jobb így Magának. inkább csak az ujjait jobban ráhajlította az övéire – de óriási öröm volt így is István számára. Már 4-5 milliméterre kinyílt mindkét szeme. jól értettelek. és egyszer majd sikerül! – Megfogta Sára kezét. Solti úr! A felesége agyhalott. az elsõ pillanattól kezdve csak én küzdöttem.csaplak be! Könyörgöm. Jöjjön. Tovább nem. meg fogsz gyógyulni. talán mi mégiscsak jobban tudjuk. és higgyen bármiben! Ne . – Nem kommunikálhat vele a Jóistenen kívül senki! – Doktor úr. nagyon lassan próbáltak szétválni. csak válaszolni nem képes. ne erõltesd! Ne törõdj vele. ám már ez is boldoggá tette. Nem volt ez vért serkentõ szorítás. nagyon szûk résnyire. mégiscsak Maga a civil. hogy István suttog a párnára hajolva. – Ne reménykedjen fölöslegesen. ez nem lehetséges. s lassan. én kommunikálok vele. Rezegni kezdtek a szempillái is. szorítsd meg a kezem! – És Sára kicsit megszorította férje kezét. hadd mutassam meg önnek! – Nem. középrõl indultak a mozgások. Közben kihajnalodott. – Édesem! Az elsõ pillanattól kezdve meg voltam gyõzõdve arról. egyelõre ez a maximum. mi a valós orvosi helyzet. ami körülötte történik. Ne is haragudjon. köszönöm. én ezt nem kérem. az elõbb rosszul mondtam. majd döbbenten figyelte. Te nem. Úgy vettem észre. próbálj meg fölébredni! Legyen vége ennek a rémálomnak! Nyisd ki a szemed. hogy most nem sikerült teljesen fölébredned. akarsz harcolni azért. megnézte a lázlapot. Kicsit tágabbra. mindent hall. még tágabbra. meg tudod tenni! Nyisd ki a szemed! És Sárának megrezzentek a szemhéjai. a szemhéjak egésze megrebbent. doktor úr. drágám! Ha igazán akarod. Hiszen kommunikáltak! Kipróbálta újra. drágám. hogy fölgyógyulj? Ha igen. egyetlen perc alatt bebizonyítom önnek. Ha helyesen érzem. hiszen föléleszthette legvérmesebb reményeit – . Egyszerre a szemhéjak között megjelentek Sára gyönyörû szemei.

érezteti a szeretetét. Nem kellett volna többet tenniük. hogy jelen van. bár lehet. tisztelem az erõfeszítését. szintén teljességgel tudománytalan. már enni sem nem bírt. de azok közül sem. mint összes kollégája. és választ kérni egy-két kérdésre. hogy ne adja föl a küzdelmet. saját felsõbbrendûségüket fitogtató megjegyzéseket tettek. A harmadik napon a nõvérek megfenyegették Istvánt: ha nem hajlandó legalább a váróterem összetolt foteljein pihenni pár órát. azt õ nem a saját érdemének. nem engedik be Sárához. ezen a kézszorítós nyelven. hogy adekvát módon „ válaszol” minden kérdésre – ám nem akadt egy sem. egész nap és egész éjjel vele voltak. Akkor aludt három-négy órát. mint megfogni az asszony kezét. Nem fogta meg egyikük sem. Olykor aggódott is értük. akarjon meggyógyulni. hogy Sára értelme tökéletesen tiszta. gyúrták. mint holmi fogyatékost. tornáztatták. és sok sikert kívánok hozzá! – az orvos jóindulatú. Istvánnak és a két gyereknek kétfrontos harcot kellett vívniuk a betegség és az orvosok ellen. És ez így ment egy álló hétig. a szerelmét. nemhogy azok közül. csupán igaz – tételt sem voltak hajlandók komolyan elfogadni. tehát elfogadja a doktorok szakmai véleményét. A negyedik napon próbált elõször a torkán leerõltetni valami szendvicset. de legalább hajlandó volt meghallgatni Istvánt. rengeteget „ beszélgettek” vele. hanem az orvosok szaktudásának. A férj beismerte. majd folytatta a napi 24 órás szolgálatot. mert õ nem ért hozzá. hogy mosdatták. hiszen napi huszonnégy órás szolgálatot tartottak Sára mellett. de lekezelõ mosollyal állt odébb. orvosilag természetesen nem tudja alátámasztani. És biztosította õket: ha a felesége fölépül. Ám e beszélgetések során a doktorok még azt a – legalábbis a civilek körében ma már igazán általánosan elismert. akik gúnyos. munkájának fogja betudni. amit tesz és tapasztal. Akadt ugyan kivétel. s végig korrekten tartotta magát legelsõ álláspontjához: semmiben nem gátolta õket. akik részvéttel nézték erõfeszítéseiket. de egyetlen szavukat nem hitte el. Azt viszont nekik kéne elismerni – érvelt – . aki a félperces kísérletre ugyanúgy nem volt rávehetõ. de csak a felével birkózott meg. forgatták. aki kíváncsi lett volna erre. s egyetlen alkalmat nem adott föltevésük igazolására. miszerint a gyógyuláshoz szükséges a . Kivétel nélkül mindegyik doktornak fölajánlották: hadd bizonyítsák be pillanatok alatt a maguk tudománytalan módszerével. hogy a család többi tagja fog összeomlani a kimerültségtõl. ha együtt próbálják arra biztatni Sárát. s túl azon. Az orvosok többsége végig úgy kezelte ezt a kõkemény katonatisztet. Õ lett az asszony kezelõorvosa.értsen félre. ez segíthet valamit. s ha õ és két gyereke a medicinák hiányait picit is tudja pótolni azzal. hogy az orvostudomány is véges.

De nem volt ideje és energiája ezzel törõdni. Akkor beállított Sára egész rokonsága. hogy a beteg agyhalott.beteg gyógyulni akarása is. a testtõl elválasztott lélekben. aki véghezvitte a lehetetlent. csak éppen nem hittek az egészben és nem segítettek semmit. amelynek szolgájává szegõdhetne. látva kitartásukat. aki csupán a saját tapasztalatának hitt. visszahozni. van és remélhetõleg lesz is emberi méltósága. Értetlenül. és mégis meggyógyulsz. s éppen azért nem áll rá egyikük sem a kísérletre. Átlagos mûveltségû ember. S mindehhez fontos hozzátenni: István soha életében nem volt vallásos. a második nap reggelén zajlott beszélgetés után István ismét odahajolt Sára párnájára. talán kicsit még drukkoltak is nekik. az orvosok egyre nagyobb hányadának fokozatosan gyöngült a merev ellenállása. hanem egy beteg asszony. Bár nagyon nehéz. egyetlen Sáráját akarta megmenteni. A férjnek és gyerekeinek néha már az volt az érzése. kicsim. Amint értesültek a történtekrõl. hogy hazamehessen. Reggeltõl délutánig István így beszélgetett asszonyával. nem ingával mérte be. Sára két testvére menjen be. el kell fogadnunk: ez a kegyetlenség puszta önvédelem. nehogy beigazolódhassék a tévedésük. egyik-másik orvos visszaparancsolná a betegágyba. õk lesznek az Isten. nem látványosság van odabent. ha Sára egyszer csak fölkelne és a ruháit kérné. sem felsõbbrendû akaratban. A férj nem akarta mindannyiukat beengedni. . nem hisz valami. soha nem mélyült el sem parapszichológiában. meg se halld. abból nem hajlandók engedni. mondván. a hozzátartozók aztán számon kérhetik rajtuk a biztató szavakat. amikor a doktorok hókuszpókusznak minõsítették próbálkozásait. mert ha esetleg nem sikerül valami. döbbenettel fogadta hát. Ha viszont a legrosszabbra készítenek föl. itt dõl el. de el kell fogadnod. mindenki rohant hozzá. jó helyen fekszik-e s nem a tévéképernyõn át küldött neki energiát. Azt kérte. pedig nem varázsvesszõvel írt köröket asszonya feje fölött. Visszatérve a történtekre. hogy visszafordulnak vagy tovább mennek. innen-onnan vidékrõl. hogy jön ahhoz bárki – akár maga az érintett is –. Ha egyszer a doktor kimondta. Az okkult tudományokat sem ismeri. a többiek azonban majd csak akkor. ugyanezt így fogalmazta volna meg magának: ha egyszer kimondták a diagnózisukat az agyhalálról. sem természetgyógyászatban. hogy tetteivel közvetve cáfolja az õ diagnózisát? Ha rosszindulatú lett volna. Mindezzel együtt. nem is igen olvasott ilyen tárgyú könyveket. akinek volt. s biztatta feleségét: – Ne törõdj ezekkel a lesújtó megjegyzésekkel. mintegy utolsó állomásra. ide nagyon súlyos betegek kerülnek. Itt az orvosok nem kelthetnek hiú reményeket senkiben. amit ezek az orvosok mondanak! Ez intenzív osztály.

s a párnára hajolva elmondta. utána ott együtt elhatározzuk. hogy a többiek ilyen állapotban lássák õt. velem is sokszor megesett már. ezzel esetleg nem árt-e neki. hogy ez most nem a valóság. engedjen be mindenkit. akkor maradok. amit szeretne. Bement. Tudod. mégis föl kell ébredned! Ha ez sikerül. rengeteg nehézséggel kellett megküzdenünk. ki mindenki érkezett látogatóba. a tökéletesen mûködõ kommunikációs módszerrel megkérdezi Sára véleményét. Figyelj csak. min töprengek? Mindannyiunkkal elõfordul. amely ráadásul nagyon mély is. nem akarja. ha egyetért vele. akkor ez általában sikerült is. Megkérdezte hát: – Sára. ha elhatároztam. amely eddig mindig az igent jelentette. hogy valójában én alszom és álmodom. ha például most hagylak nyugodtan pihenni. miként beszélgetnek õk. hogy miközben éjjel valami rosszat álmodtam. Ha nagyon akarjuk. Hát ilyen módon volt az asszony agyhalott. 26 éve élünk együtt. hogy fölébredünk. Sára szorítsa meg a kezét. Néhány percen keresztül az egyik. és nem beszélek Hozzád? – Sára ujjai moccanatlanok maradtak. õ csak a két testvért szeretné beengedni. nem intenzív. szorítsa meg újra a kezét. Õ még soha nem volt kómában. drágám. tehát ha fölébredek. hanem normál kezelési osztályon. hogy fölébredek. és ez eddig mindig sikerült – miért ne sikerülne most is? Ezt a helyzetet is együtt kell megoldanunk! Figyelj. ha inkább azt akarja. ha itt vagyok. Áthidaló megoldásként javasolta a zárt láncú tévét. akiknek addigra elmesélte. Kérte. tudsz te így pihenni is? – Az asszony ujjai behajlottak. A rokonok távozása után Istvánban fölmerült: vajon az éjjel-nappali „ beszélgetéssel” nem fárasztja-e túlságosan az asszonyt. István behozta a két testvért. úgyhogy István visszavonta saját álláspontját. amin ugyan szinte semmi nem látszott. – Jobb Neked. nem tudhatta. és beszélek? – Ismét gyönge szorítás érkezett válaszul. – Az a jobb. s nem esetleg csupán azt. óriási lépést teszel a gyógyulás felé. szívem. Nagy megnyugvás volt ez a férjnek: bebizonyosodott. de mégiscsak Sárát mutatta. álmomban. meg tudjuk tenni! – István lecsukta . Majd arra kérte. Az asszony azonnal megszorította. lehet-e egyáltalán ilyen helyzetben pihenni. Ezen kisebb vita alakult ki. tudatosult bennem. majd a másik testvér is ugyanúgy kommunikált Sárával. véget ér a lidércnyomás. picikét megszorították a kezét. amint õ eddig. a valóságot érzékeli. Sára ujjai mozdulatlanok maradtak. Nem történt semmi. amit az asszony szeretne. Ilyenkor. drágám! Te is most ilyen rossz álomban vagy.ha már lábadozik. én most „ lemegyek” Hozzád. Sára mellé ült. ebbe a rossz álomba. azt javasolta. – Jó. és kinyitjuk a szemünket mindketten. Elsuttogta. aztán legyen az.

Most határozzuk el mindketten. majd lekapcsolta a riasztást. Ez már nem lehetett véletlen. Ám közben. próbálkozik a fölébredéssel. szirénaszerû hang szólalt meg a feje fölött. nem vagy képes megjegyezni ilyen egyszerû dolgot – s ekkor a gép a történet elején már nem visított föl. Nyugalom volt egészen addig. értetlenkedve nézte a gépet. drágám. kezdjünk följönni! Nyissuk ki a szemünket! István éppen hogy kinyitotta a szemét. nõvérke? – Nem tudom. – Jó. Az asszony megértette. Visszahajolt a párnára: – Nincs semmi baj. Harmadszor is közelhajolt. amint István újra elkezdte suttogni a történetet. amíg el nem jutott addig: – Most akkor próbáljunk meg együtt . hogy ez jelent is valamit. Biztos beleszuszogott. és attól megváltoznak az életfunkciói. koncentrálásra. Ismét szaladt a nõvér. és rosszat álmodunk. próbáljuk újra! Lejövök Hozzád megint. arra gondolt. valahol a negyedik-ötödik kísérletnél. a lélegeztetõgép újra riasztott. nem kell mindig elmondania újra ugyanazt. mi történt. Várj meg. s örömmel újságolta a történteket a gyerekeknek: – Most már biztos. azonnal rájött: Sára csupán azt akarja jelezni neki. talán bugyuta kis történetét – és 4-5 percen belül harmadszor ugyanaz történt: a gép riasztott. elfogadta. Igazolódott is e „ fordításának” helyessége. hogy õ szeretne. a rossz álomba. a véletlen bekövetkezhet kétszer is. Gyertek be ti is! Együtt mentek vissza a kórterembe. mindjárt együtt leszek Veled! Úgy. próbált ellazulni. hogy meggyógyul az édesanyátok. hiszen próbál fölébredni. Szabaduljunk meg ettõl az álomtól! Ébredjünk föl együtt! – És megint vijjogás. majd folytatta. lekapcsolta a riasztást. nem értem. s elsuttogta tudománytalan. hogy fölébredünk! Gyere. – Mi történt.szemét. Jól ismerte a feleségét. Istvánnak már kezdett gyanússá válni a dolog. meg tudja õ jegyezni. Aztán rémülten vette észre: a lélegeztetõgép riaszt. hogy nem ártott semmit. és nem azért. most együtt alszunk. most együtt vagyunk ebben a rossz álomban. de még nem mert reménykedni. Valami szüntelenül vijjogott – az elsõ pillanatban el sem tudta képzelni. éles. Gyere. hogy ez idõ alatt Te föl tudjál készülni a fölébredésre. a gép azonnal riasztott. annak a vészjelzõje visít. István megnyugodott. Amint a következõ alkalommal az elején hozzátette: – Csak azért ismétlem meg a történetet. és ugyanazt válaszolta. mafláskodott ez a gép. Egy nõvérke odaszaladt. visítás. A lélegeztetõgép egészen biztosan arra jelez be. mert azt hiszem. hogy szükség van az egész történetre. Egymást követõ 10-12 alkalommal produkáltak az elõzõkkel teljesen megegyezõ eredményt. Kiszaladt a látogatók számára kijelölt terembe. jó.

kis szívem. amit hallottál. kísérletezés. s õ reagálni fog arra. Miközben folyt ez az. miket mondanak – hajolt vissza István a párnára –. tegye meg. és be is tudom bizonyítani. gúnyosan mosolyogva. semmit nem próbál. szóltak az ápolónõnek: hívjon szerelõt. hogy ilyen hangon beszélnek. ki kellett volna nyitnia a szemét. mondja. Sietve érkeztek a betegágyhoz. úgymond. hogy István mögé érezte a ki nem mondott „Na. intelligenciát még az orvosi diplomával sem lehet szerezni. s két-három perc múlva az orvossal együtt érkezett vissza. bizonyos dr. ám a gép most nem jelzett. megjelent az ügyeletes orvos kollégájával. – Higgye el. István az ápolónõt kérdezte. mert képtelen rá! – dühösködött az orvos. a felesége agyhalott. az vagy van valakinek. kérem. nem is fontos! – valamit állítgattak a gépen. – Elnézést kérek.fölébredni. amikor ugyanis föl kellett volna ébrednie az asszonynak. – Megkérem szépen. nem nekik van igazuk! És az se zavarjon. doktor urak. Nem kell itt semmit sem bizonyítani! De mindegy. Tegye ide ön is a kezét. orvosilag mi hülyeség és mi nem. hogy visszakapcsolja korábbi állapotába. hívja ide a doktor urat. majd anélkül. legyen oly kedves. kérem. Kérem. emiatt jelez a gép. gyõzõdjenek meg róla. hogy nem hülyeséget beszélek… – Ugyan. amit kérdez! Én ugyan nem értek hozzá. – Arra szeretném megkérni. és a . szeretnék beszélni vele! A nõvér kiment. vajon miért nem. nyissuk ki a szemünket! – máris megszólalt a riasztás. láthatóan sietve – . a történet ugyanazon pontján. már megint mit akarsz?”kérdést is. – Ne törõdj vele. inkább próbáljuk újra! – ismét hozzáfogtak a gyakorlathoz. hogy Sárára akár csak rápillantottak volna. mert mi a továbbiakban is szeretnénk próbálkozni. – Ne beszéljen. hülyeséget. te bunkó. – A doktor úr átállította. gúnyos hangon. hagyjuk a szerelõt. hiszen nem vagyok orvos… – Hát nem bizony! – nyugtázta a doktor az Olimposzról leereszkedõ hangsúllyal a közbevetést. ha hajlandó fél percet rászánni. – Nem érek én rá mindenre! – dohogott az. A feleségem megpróbál fölébredni. ilyenkor nyilván megváltozik a légzése ritmusa. további gúnyos megjegyzések közepette. és elvonultak. Gyere. igazam van. vagy nincs. – … de egyetlen perc alatt be tudom bizonyítani önöknek az állításom. ne keserítsen el. hogy ne riasszon. mi talán mégiscsak jobban el tudjuk dönteni. a gépnek semmi baja. ha a gép eredeti helyzetbe visszaállítása nem gátolja a gyógyítást. Kuczin Rolanddal. mit akar! – de ismét olyan iszonyatosan lekezelõ. Minden alkalommal. mert ez a gép rossz.

s körülötte az íriszbõl is valamicske – de tovább nem ment. Elõtûnt a pupillája. csak egyszer próbálja ki! Fogja meg a kezét. amikor odaért: – És most nyissuk ki a szemünket! –. ha orvosilag nem is támasztható alá. az asszonynak félig kinyílt a szeme. én azt teljes mértékben az orvostudomány és az önök sikerének fogom tulajdonítani. hogy közben én is ragaszkodhassam a sajátomhoz. Biztosítom önt is. sõt. hogy én majd ezt az állandó sípolást fogom hallgatni. bármennyire tudománytalan is. visszajelez. ha egyszer nem ért hozzá! És egyébként se beszéljen már hülyeségeket. ne erõltesd túl Magad. lehetetlen! Még csak spontán légzése sincs. István folytatta a próbálkozást Sárával. – Ugyan kérem. majd késõbb egészen sikerülni fog! Most inkább csukd be a szemed. amire valószínûleg igennel felelne. pihenj! – és Sára behunyta a szemét. mondtam már. és érezni fogja. csak gyönge. ez is hablatyolás! – Jó. hogy – amennyire telik tõle – meg fogja szorítani az ön kezét. hogy a feleségem az ön számára csak egy munkadarab. nem baj – nyugtatgatta –. doktor úr. de azért közben hadd higgyek annak is. csak éppen immár a gép visszajelzése nélkül. amit akar. és kérdezzen bármit. hiszen a kollégája határozottan állította. és a gép csupán rásegít. – Nem baj. Ismét kérem. és távozott. Ez teljesen normális. elfogadom az ön álláspontját. hogy az agyhalott beteg mivel próbálkozik! És különben sem gondolhatja komolyan. hogy a küzdelme eredményes. – Miért mondja ezt. semmi értelme. – A világért sem szeretnék beleavatkozni az ön munkájába. – Dehogy fogom meg. – Azt csinál. csak azt kérem. A feleségem újra és újra rengetegszer reagál arra. mert hallja. hogy . – Ne avatkozzon bele újra a munkánkba. ne akadályozza meg. Ez azért mégiscsak jelent valamit. Az intenzív osztály egyik orvosa Sára ágya mellett ismét gyõzködni kezdte. amit mondunk neki. amit a tulajdon szememmel és érzékeimmel tapasztalok. azt is megértem – bármilyen kegyetlenül hangzik is – .feleségem számára megnyugtató a gép jelzése. engem nem érdekel! – füstölgött a doktor. ezen az osztályon ebbe bele lehetne õrülni. hogy ez hülyeség. De engedje meg. A harmadik napon újabb megerõsítést kapott. rendben van. hogy van spontán légzése. de nem az lélegezteti. hogy az igazolt tapasztalatok alapján lehessen nekem is álláspontom. elég egyelõre ennyi is. Ám eredményesebben! Többször egymás után. ha a feleségem meggyógyul. hiszen nem kötõdhet érzelmileg minden betegéhez.

meg fogsz gyógyulni. Sára negyedik napja feküdt bent. István és a két gyerek naponta 24 órát töltöttek Sára ágya mellett. Ám mindenrõl nem tudtak gondoskodni. plusztakarót kértek. Éjfélkor Ági. s a párnára hajolva suttogni kezdett: – Szívem. Az orvos a hegyi beszéd végeztével távozott. pillanatnyi vérnyomáscsökkenés. s a szokott módon nyugtatgatni kezdte: – Ne törõdj vele. nagyon jó. kaotikusokká váltak. hogy sikerült. a nõvérek segítségével szakszerûen ellátta a fertõzést. Ha belázasodott. de István nem esett pánikba.értelmetlenek az erõfeszítései. semmi baj. emeld tovább! – A nõvérke alig egy percen belül 80-at mért. s a férj azonnal visszahajlott asszonya párnájára. kezében a vérnyomásmérõ pumpájával már orvost akart hívni. Olyan ez. olyannyira. Ekkor a monitoron az EKG-görbe ugrálni kezdett: az abszolút objektív gép jelezte: az agyhalott észlelte az eredményt. Elérkezett a szilveszter. s akkortól Istvánék mindennap megkérték szépen a nõvéreket. szedd össze magad! Ez csak valami múló rosszullét. ha túl alacsony volt a hõmérséklete. vidd föl arra! Vagy elég lesz 100 is. ledörzsölték tetõtõl talpig sósborszeszes ruhával. mert a lélegeztetõtubus hatására összegyûlt folyadékot egyszer sem szívatták le. aki biztatóan intett vissza: lassan-lassan emelkedett a vérnyomás. s vizsgálata során észrevette: az egész szája elfertõzõdött. a felesége agyhalott. s õk ezt kedvesen el is végezték. – Jó. aki fölvette Sárát. nem mondhat mást. csináld tovább. emeld meg a vérnyomásodat! – Fölpillantott az ápolónõre. Adj parancsot a szervezetednek. Az asszony életfunkcióit ellenõrzõ gép monitorján ekkor az addig stabil értékeket mutató görbék hirtelen szabálytalanokká. amin azonnal úrrá lehetsz. hadd próbálják meg maguk elboronálni. pár perc után már 60-at mutatott. Arról nem õk tehettek. mint amikor a gondatlan anya csecsemõjének szájpenésze van. szívják le a keletkezõ folyadékot. jeget raktak rá. de ne hagyd itt. majd bekenték testápoló krémmel. csak tovább kell folytatnunk. csak így tovább. megkérte. A doktor. ez a dolga! De nincs semmi jelentõsége. a lányuk halkan eldúdolta a . s az ápolónõ csodálkozva. – Ez az. Naponta négyszer-ötször tornáztatták õt. Az ezt követõ éjszaka hirtelen leesett Sára vérnyomása. hogy õk mit beszélnek. de elismerõen bólintott: 100. hogy már szinte kimutathatatlanul alacsony lett. ez még kevés! – Újabb tíz perc. hogy addig az orvosoktól nem kaptak erre utasítást. várjon kicsit. A nõvérke fülén a fonendoszkóppal. Bejött egyszer az az orvos. amit elkezdtünk! – S a monitoron a görbék alig egy perc alatt visszarendezõdtek. és örült. változatlanul kómában. neked 110 a szokásos vérnyomásod. drágám.

István és kis István is megpuszilták Sárát. hogy elmúljon. Ahányszor bejött a kórterembe. változás nélkül zajlott. semmit nem érzékelõ. bedörzsölték. és a lányával közösen négyórás megfeszített munkával életre dörzsölték Sára lábát. Kuczin. István udvariasan kérte. Kuczin Roland jelent meg. de hozzáfogott. Sára teste szinte teljesen hideg volt és sárgás színû. A gépek ugyan jelezték. kivonult. õket minden alkalommal széles ívben kikerülte. mert nappali ügyeletes orvosként dr. de ezt is csak menet közben. Az az asszony. A „ hókuszpókuszoló családdal” minden alkalommal ezt tette: körbejárta az összes beteget. nézze meg. Fél kettõkor mehettek vissza. rohamos leépülés. szoknyában járni – azt hallva. magatehetetlen beteg egyenként megszorította a kezüket. Ám eközben István – bár magának se merte bevallani – úgy érezte: Sára most. csak a többi beteget vizsgálta meg. Kuczin doktor éppen a . Január 3-a István számára rosszul kezdõdött. aki pár nappal korábban együtt volt jelen kollégájával a lélegeztetõgép lekapcsolásakor. semmirõl nem tudó. Vagy csak nem bírta tovább lelkileg. És föladta. kiküldték õket. Az orvosok szerint agyhalott. és közben folyamatosan beszéltek hozzá. A válasz majdhogynem sokkolta Istvánt. – Mi lenne? Üszkösödik a lába. hogy le kell vágni a lábát. Ám a nappalos Kuczin doktor maradt bent éjszakai ügyeletre is. Éjféltájt megszakíttatták velük az ápolást. minden részvétet és emberséget nélkülözõ megjegyzéseit. megrendült. mindegyiküknek egyenként szorítsa meg a kezét. A család a szokott módon ápolta a beteget. Én nem tudok vele mit csinálni. István arra kérte. Láthatóan nem óhajtott részesévé válni a hókuszpókuszolásnak. A következõ két nap ugyanígy. Utána újra az egész testét megmasszírozták. végigtornáztatták. hogy vannak életfunkciói. szép cipõket hordani. de látszott rajta a hirtelen. Sárát egyszer sem. biztatták. várták az estét és egy másik orvost. érezte. s ily módon teljesítve orvosi feladatát. és mit kell tenni ahhoz. s azóta ugyan István nem látta. felesége bal lábujjai elszínezõdtek. mert a nõvérek fürdették a betegeket. hogy esetleg levágják a lábát. s ebben nem is csalatkozott. mi történt Sára lábával. Sárát pedig kihagyta.Himnuszt. s rögtön látták: most igazán nagy baj van. Este hét körül tornáztatás közben a férj észrevette. Éppen a kórteremben téblábolt dr. elszürkültek. majd õ is. annak hallatára. de azóta sem felejtette el gúnyos. aki mindig imádott csinos leni. Félt ettõl a doktortól. de hozzájuk szokás szerint nem ért el. nem fog törõdni a feleségével. ha õ ugyanezt kívánja nekik. le kell vágni! – felelt Kuczin. Õ volt az. valószínûleg megelégelte az egészet. minden jót kívántak betegüknek.

bedörzsölés. – Elnézést kérek! – . amiben tudtak. gyerekek. mert Te mindig mindent jól átgondoltál. István hozzá fordult: – Kérem. elengedlek. Isten Veled. segítsen! Ehhez én már kevés vagyok. Aki ekkor éppen édesdeden aludt a pihenõszobájában. helyesen döntöttél. Látva erõfeszítéseiket. Te is keményen küzdöttél. hogy agóniája közben is sírt. ezen a héten mindannyian sokat harcoltunk a betegség ellen. miért. Hajnali öt óra elõtt 2-3 perccel Sára pulzusa 60 alá csökkent. az állítólag agyhalott asszonya szemeibõl is elkezdett szivárogni a könny. a sírással küszködõ nõvérek önhatalmúlag visszakapcsolták a Kuczin doktor utasítására lezárt vérnyomásnövelõ gyógyszer-adagoló automatát. és biztosan jól átgondoltad. masszázs. –Maguk csak nyugodtan hókuszpókuszoljanak tovább! Nekem erre nincs idõm. hoztak erõsítõ injekciókat. búcsúzzatok el édesanyátoktól. Remélem. Egyértelmûen már haldoklott. és Neked így lesz a jobb. És még egyszer odahajolt asszonya párnájára: – Drágám. mint én. doktor úr. Ezért én tovább nem tartalak vissza. történetesen az intenzív osztály ügyeletes orvosáéba. megyek lefeküdni. egyetlen ápolási utasítást adott az ápolónõnek: – Kapcsolja le az automatát. Torna. – Úgy látszik. vesztettünk! – szólt gyerekeinek –. nem értik Kuczin doktor urat. Biztosan ezt is így tetted. orvosi segítséget kérni. Nem tudom. próbáljuk megmenteni édesanyátokat! – Ági elõször zokogva átrohant a sebészeti osztályra. Azt is éreztem. Mielõtt távozott. egyszer csak döbbenten látta: felesége. képtelenek voltak megmukkanni is. s azután döntöttél. Közben az életfunkciókat ellenõrzõ gép riasztott.kórteremben volt. ami a vérnyomásserkentõt adagolja! István és a két gyerek döbbenten álltak. Közben értetlenkedve mondták. de persze hiába – orvosetikailag nem megengedhetõ beavatkozni más orvos dolgába. senki másra nem számíthatunk! Munkára föl. tehát értelménél volt. István tért elõször magához: – Gyertek. A nõvéreknek is tátva maradt a szájuk. – Még a nõvérek is döbbenten nézték. a mai napon föladtad. mi maradtunk hárman. A család nekigyürkõzött. István ekkor adta föl. közben folyamatos kommunikáció. talán Te többet tudsz a betegségedrõl. drágám! – s miközben a meglett katonatiszt sikertelenül próbálta visszanyelni könnyeit. Talán késõbb sem lett bajuk az együttérzésükbõl. ám annyira volt öntudatlan és a világról mit sem tudó. a szomszédos ágynál. – Én megmondtam! – dörrent rá Kuczin. és folyamatosan esett tovább. Én tudom. próbáltak segíteni. nem szokott így viselkedni. pusziljátok meg õt utoljára! Mi ennél többet már nem tudunk tenni.

egy szál alsónadrágban. – Uram! – szólalt meg a maga számára is fölfoghatatlanul udvariasan és hideg fejjel. megint van szívmûködése! – Ezt most miért tette? – István alig tudott magához térni aznapi ki tudja. valami orvosi bravúrt hajtott végre? Azt gondolja. Ott állt az ügyeletes orvos. ezek után megváltoztatom a véleményem? Biztosíthatom: ez után még inkább nem tartom orvosnak. – Ebben az állapotomban nem kívánok önnel beszélgetésbe elegyedni. – Körülbelül egy óra múlva. István utána akart menni. a napilapokból. hogy „ doktor úr!” mert ön . újraélesztettem a beteget. de a nadrágját még mindig nem sikerült fölvennie. mert erre a cirkuszi mutatványra nem vagyok vevõ! Most már tényleg agyhalott a feleségem. Õ benyitott. semmi értelme tovább életben tartani. Akkor ért az orvosi szobához. és éppen igyekezett megtalálni a fehér orvosi nadrág elejét. mint egy Isten. ha még emlékszik abból valamire! – Nem aludtam én! – hebegett Kuczin. de nekem ezt jelentenem kell az ügyeletes orvosnak. A többit majd megtudhatja a televízióból. elõttem nem orvos. hányadik döbbenetébõl.hüppögött mellette a nõvérke –. hogy megállt a szíve. aki az Istent játssza. megjelent Kuczin. István fölállt. miközben visszament felesége ágya mellé. és majd találkozunk az orvosi kamara Etikai Bizottsága elõtt! – és kiment a szobából. . Két-három perc múlva Kuczin úr beért a kórterembe. de még embernek sem igazán tartom önt. de annyit mondhatok. jöjjenek be. nemcsak orvosnak. – Hogy tehetett ilyet? Mi értelme volt ennek? Ahhoz nem kell orvosnak lenni. dr. az már valóban agyhalott. és a nõvér után indult. hogy az ember tudja: az olyan beteg. amikor az ápolónõ kijött onnan. Kérem. de nem engedték be õt. de az ön által három és fél órával ezelõtt magára hagyott beteg elment. Most igazán azt hiszi. 6 óra 15-kor kitárult a kórterem ajtaja. Most viszont én kérem arra. akinek az agya vagy egy órán keresztül nem kap vért. félig sötétben. megszûnt a pulzusa. Elnézését kérem. Kuczin Roland. csak egy fölfújt hólyagnak. Ebben a pillanatban megérezte Sára csuklóján. remélem. hogy a nõvér fölkeltette. István a kezében tartotta felesége kezét. – Nem mondom Önnek azt. és széles karmozdulattal beinvitálta õket: – Tessék. szépeket álmodott. a nõvérektõl megérdeklõdni a haláleset utáni szokásos teendõket. A doktor úr megpróbálja újraéleszteni. hogy fölhúzza magára. hogy kapcsolja ki a gépet. tegye a kötelességét.

ahelyett hogy kivágtam volna mindannyiukat a kórterembõl! – Nem értek egyet önnel! – felelt István. Meghalt. ezt mindenki tanúsíthatja – nem lett volna joga „ kivágni minket a kórterembõl” . hogy egy szót sem értek. hallgassa õt végig. István – még könnyes szemmel – visszament megkérdezni a nõvérektõl. úgyhogy a kötõszavak kivételével egy kukkot sem értett az egészbõl.Kuczin persze nem kapcsolta ki a gépet. hagytam. de a latint nem. S úgy gondolom. Úgy érezte. Nem segített egy hajszálnyit sem a betegnek. Önnek viszont – mivel én és a családom betartotta az itteni elõírásokat. a családdal. hanem törvényes jogunk volt. különösen mivel én magyarul beszélek! Ismét csak azt tudom mondani. ön nagyon egyénien értelmezi az orvosi esküt. hogy ne ragaszkodjanak hozzá. István és a két gyerek az utolsó pillanatokban ismét mellette lehetett. míg István végül nyomatékosan megkérte. akik próbáltunk tenni valamit az érdekében. hallgasson meg hasonló türelemmel. és én egyszer sem szakítottam félbe. A katona és gyerekei egymás nyakába borulva sírtak hosszan. mert a kórteremben tartózkodásunk nem ön által gyakorolt kegy. amibõl pontosan tudta. – De ha én… – vágott közbe Kuczin. leereszkedõ stílusában. ugyanakkor többször csak gúnyolódott rajtunk. Végérvényesen. Nagyon kérem hát. nagyrészt latinul ismertette Sára betegségének lényegét. ön orvoshoz méltatlanul viselkedett mind a beteggel. Ha akkor tett volna bármit. amikor Kuczin azt ecsetelte: – Egyébként is nagyon rendes voltam Magukhoz. amikor segítséget kértem öntõl. A gyerekeivel akart törõdni és saját magával. Néhány perc múlva Kuczin kijött utánuk a folyosóra. mind velünk. Így azonban a véleményem változatlan. s a maga fennkölt. még ha az eredmény ugyanaz lett is volna. Újra megpuszilták õt mindhárman. Kuczin ebbe a rövid válaszba is négyszer vágott közbe. . hogy hókuszpókuszoljanak. Elfordult. – Ez talán nem énrám tartozik – zárta le a vitát István. és kimentek a kórterembõl. Azt a választ kapta. délelõtt 10-kor pedig mûtétem lesz. mint most. ami pedig kötelessége lett volna. István ugyan beszél nyelveket. de szó nélkül végighallgatta. nem bírt továbbra is Kuczin Rolanddal foglalkozni. azt megköszöntem volna. Alvására vonatkozóan azonban érdemi választ adott: – Én voltam a nappalos orvos. ha még szét is trancsíroznák a feleségét. de két-három perc múlva Sárának magától megint megállt a szíve. Azt viszont már megértette. ha õ kéri a patológián. utána az éjszakai ügyeletes. – Ön az imént körülbelül tíz percen át elõadott nekem valamit. amikor Kuczin befejezte –. muszáj-e fölboncolni Sárát. ez után a hét után azt már nem bírná elviselni. állandó vállveregetés közben.

tájékoztattam Kuczin Rolandot is. Késõbb visszatért. s annyit tudott elintézni: ha az intenzív osztály nem indítványozza a boncolást.. annyira sérthetetlennek és a történtek fölött állónak tartja magát. Igaz. De nem akart ezzel sem törõdni. az õ helyében én is nehezen tudnék szembesülni akkori önmagammal. hogy nyilatkozzék a történtekrõl. akkor miért nem próbálták meg a mûtéti beavatkozást? Hajszáleres agyvérzést a világon mindenütt operálnak. hogy az orvosi kamara etikai eljárását kérem. azt hiszem. Esze ágában nem volt sem kártérítésért perelni. Az intenzív osztály természetesen nem kérte. Leírtam mindent. Ettõl fölmerült bennem a kérdés: ha az intenzív osztály valamennyi orvosa az elsõ pillanattól kezdve reménytelennek látta a helyzetet. hogy a nyilvánosság sem zavarja. hogy mégiscsak végig neki volt igaza. orvosaik mindent megtettek a feleségem életben maradása érdekében. s a beszámolót az egyik napilaptól az én engedélyemmel megkapta õ is. Mindössze azt az egyet szerette volna elérni: mondassék ki. és állíthatom. de megvetem mint embert. Õ k sem érdemlik meg. ragyogó kutató orvos válhatna belõle. Nagyon sok orvos ismerõsöm van. Nem az érintett háta mögött akarom kiborítani a bilit. Nagy részük lelkiismeretes. Azonnal le is ballagott a proszektúrára. Nem az orvosi szaktudását vonom kétségbe. A fõorvos asszony azóta többször nyilvánosan kijelentette. az õ kérésére eltekintenek tõle. sem gondatlan emberölésért eljárást indíttatni. csak ennek kapcsán ismertem meg. akit történetem szintén megdöbbentett. nem ez a tipikus. Vagy esetleg ennyire a pénz (az egészségügy anyagi helyzete) határoz egy ember életérõl és haláláról? Kuczin Rolandról kialakult lesújtó véleményemet csak megerõsíti az a tény. szinte önpusztító munkát végez. ami történt. Ezzel – ha igaz a diagnózisuk – csak nyerni lehetett volna. ha az ilyen Kuczin Rolandok elgondolkodnának: helyesen választottak-e pályát? Lehet. Azt azonban szeretném. Ma sem igazán érti a történteket. Mi ennek az oka? Orvoshiány? Szabadságolások? Pénzhajhászás? – Nem az a szándékom – mondja ma István –. hogy orvosnak így nem szabad viselkednie. hogy emléket állítsak magamnak. és ennek semmi köze a feleségem tragédiájához. és a nyilvánossághoz is fordulok.talán lehet. tehát ismeri a szöveget. . Persze lehet. István csak késõbb értette meg: persze. ahol reggel hét elõtt persze nem talált érdemi embert. és az intenzív osztály osztályvezetõ fõorvos asszonyát is. hogy a Kuczin Roland-félék miatt elveszítsék orvosi jó hírüket. Tervezett lépéseimrõl. hogy a késõbbiekben elutasított minden arra irányuló kérést. Már magát ezt a munkatempót sem. hiszen akkor esetleg találhattak volna arra utaló jelet. És még valami.

nagyon aranyos. nem influenzás-e senki. amikor már jobban leszel? Sára hüvelyk. odaléptem Sára ágyához.* Mindez persze bárki számára eléggé hihetetlen is lehet. aki Sárának keresztlánya. jól is viselkedik. hogy a többágyas kórterembe mindannyiunkat beengednének. Pontosan ugyanezt tapasztalta fiának menyasszonya is. amely meglepett volna minket. akkor volt elsõ osztályos. borzasztóan nézett ki szegénykém. hallucinálta az egészet. Vagyis senki nem hallucinálhatott. Sunyovszki Lajosné Szabó Ilona Tatabányán él és dolgozik. Ezután beszélgettem Ágival. Elmondtam. Nos. és mi azonnal rohantunk Nyíregyházára. az egész család. hogy a keze szorítása igent jelent. Itt hagyjam a fotót? – Nem jelzett semmit. – Ugye tudod. Száz százalékig biztos . hogy Sára megmaradjon. S ráadásul mindezen jelzések tökéletesen illeszkedtek Sára személyiségéhez. s beszéltem hozzá. szeretjük és visszavárjuk. hajszálra megegyezõen érzékeltük négyen is. hogy ennyien ne fárasszuk Sárát. s õ elõször csak egy ujját mozdította. A megyei kórház intenzív osztályára érve. összekeveredett benne a valóság és a vágyálom. Miért ne gondolná a kételkedõ: István nyilván nagyon akarta. A történet hitelessége tehát talán megköveteli az. aztán a másodikat is. mossunk kezet vagy legalább csak kettesével menjünk be. a lányával. nem kérdezték. annak hiánya nemet. miként kommunikál vele. Mesélni kezdtem a kislányomról. s beképzelte magának. Õ így emlékszik: – Jött a telefon. István tiltakozott egyedül. egyszer sem adott olyan választ. Megfogtam a jobb kezét. hogy a saját gyerekeinek is. – Tudod. hogy ugyanígy tudott vele kommunikálni. két autóval. hogy lásd. Hosszan beszéltem még neki arról. Megkeresem ezért Sára testvérét is. egy német tulajdonú cég külkereskedelmi és vámügyeit intézi. hogy itt vannak a gyerekeid? – kérdeztem. nagyon szeretnek Téged? – erre pedig erõsödött a szorítása. ellenõrzést. annak hiányával nemet. – Hoztam Neked fényképet is róla. hogy mi van Sárával. még azt sem mondták. hogy csak mi ketten. hanem majd hozzam el legközelebb. – Inkább most ne hagyjam itt. úgymond. egyetért-e vele. majd bement megkérdezni tõle. milyen szép most.és mutatóujjával megszorította a kezem. szépen tanul. Elmagyarázta. aki beszámolt róla. tulajdonságaihoz. nekünk is óriási szükségünk van rá. Éppen csak ránk adták a zöld köpenyt. én nagyon meglepõdtem. hogy keze szorításával igent jelez. a testvérei ülhessünk az ágya szélére.

Kuczin Roland is. és meglátja a táblán. nyeglén. hogy segítene a rá bízott betegen. bár minden oka megvolna rá. hogy Kuczin Roland az ügyletes orvos. a Megyei Kórház Intenzív Osztályának orvosa mint panaszlott elleni eljárás során a MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének Etikai . vigyázzanak magukra! Az etikai eljárást pedig azért érezte kikerülhetetlennek s indította meg. miszerint õ megengedhetetlen hangon ordibált volna Kuczinnal. Kuczin Roland. lekezelõen sorsára hagyja. Végül a következõ. amint azt a panaszos mondja. hogy egy intenzív osztály ügyeletes orvosa ahelyett. és vigye inkább haza. számú határozat született: HATÁROZAT „Solti István nyíregyházi lakos mint panaszos és dr. sem büntetõföljelentést nem tesz. reggel óta folyamatosan tárgyalnak etikai ügyeket. 12/1999. s több alkalommal valótlanságot állított. * István tehát úgy döntött: sem kártérítési pert nem indít. Úgy érezte. csomagolja össze. Ám kevéssel Sára temetése után nekifogott leírni mindent. Fél öttõl ötig két eljárást „ lezavartak” ám az övé öttõl negyed . hogy Kuczin Roland ne blamálhassa a sok-sok becsületes. A tárgyaláson természetesen jelen volt dr. Elõször elnézést kértek tõle: kicsit csúsznak. részint az orvosi kamara elõtt etikai eljárást kezdeményezni. az a helyes. mert a hozzátartozói szerinte hókuszpókuszolnak. A Magyar Orvosi Kamara SzabolcsSzatmár-Bereg megyei szervezetének Etikai Bizottsága 1999. mert otthon még mindig nagyobb esélye van életben maradni. mint odabent ennek az embernek a kezei között. Aztán egyre biztosabb lett magában: kötelessége megosztani tapasztalatait a világgal. ami történt. rendesen dolgozó orvost. figyelmeztetnie kell hát minél többeket: van ilyen is. ellenben megfogalmazott néhány vádat Istvánnal szemben. nyolcig tartott. bár tehetné. Ha valakinek a hozzátartozója bekerül a nyíregyházi megyei kórház intenzív osztályára – gondolta végig István –. Közhírré kell hát tennie mindezt. amit elsõ felindulásában kijelentett: részint nyilvánosságra hozni az esetet. megengedhetetlen disznóság. május 26-án 16 óra 30 percre tûzte ki a tárgyalást. Eleinte csupán azt érezte. semmi nem úgy történt. Solti István összes érdemi tényismertetésére kijelentette: õ ezt és azt nem tette.vagyok benne: nem lehetett agyhalott.

hogy dr. INODOKOLÁSINDOKOLÁS Solti István nyíregyházi lakos beadvánnyal fordult a MOK Országos Etikai Bizottságához. hogy a felesége kérdésekre. hogy az intenzív osztály fõorvosától szakvéleményt kért az elhunyt beteg kórtörténetére nézve. hogy felesége hirtelen rosszul lett. Õ ebbe belenyugodni nem tudott.Bizottságának döntése alapján Dr. Ágoston Sándor ismertette a beadvány lényegét és tájékoztatta a bizottságot arról. Kuczin Roland mint panaszlott a beadványban szereplõ etikai normasértést elkövette. Véleménye szerint a panaszolt orvos magatartásával nemcsak az õ emberi méltóságát sértette. Ezen határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be. Beadványában nevesítve panaszolja. és annak gyógyulása érdekében vele folyamatos kapcsolatot tartott. dr. Sokszor jelezte az orvosoknak. Az ügy kivizsgálásával megbízott referens. eljárást folytatott le. ezt a diagnózist a CT-vizsgálat és neurológiai idegsebészeti vizsgálatok is alátámasztották. melyen megjelent a panaszos és a panaszlott orvos is. az intenzív osztály orvosa az õ kérdéseire gúnyos. ennek lényege: a beteg súlyos subarachnoidális (a pókhálóhártya alatti) vérzésben szenvedett. helyette – Maguk hókuszpókuszoljanak tovább. felszólításokra reagál. én megyek lefeküdni – ezt a választ adta. agyhalott betegnek tekintették. fokú Etikai Bizottsághoz. mindvégig a beteg mellett tartózkodott. ezért õt megrovás büntetésben részesíti. A beteget az intenzív osztályon kezelték. együtt érzõ választ. míg másodpéldányát a Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottságához kell benyújtani. melynek egy példányát az I. Beadványában leírja. A beadvány alapján az Etikai Bizottság vizsgálatot kezdett. de lejáratja az orvosi társadalom jó hírét is. Légzési elégtelensége miatt . A beteg állapotromlása miatti segítségkérésre nem reagált. sértõ és részvétet nélkülözõ válaszokat és megjegyzéseket tett. Kuczin Roland. hogy felületi vérömlennyel járó agyvérzése történt. de csak igen ritkán kapott megértõ. beadványát az OEB területi illetékességi alapon a MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének Etikai Biztosságához irányította. Ehelyett a doktor a mindenhatóság pózát vette föl. Még akkor éjjel a felesége elhalálozott. Ott megállapították. Az orvostól még ekkor sem kapott semmilyen együtt érzõ vagy megbánást mutató jelzést. az eljárás részeként tárgyalást tartott. Az intenzív osztályon õt kómás. eszméletlen állapotban kórházba szállították.

A kritikus napon elhangzott kérdések és válaszok felidézésében a panaszos és a panaszlott nem mindig értett egyet. Kuczin Roland a beteghez és a hozzátartozóhoz való viszonyulásban nem tanúsított orvoshoz méltó magatartást. erõt önt bele a gyógyuláshoz – . õket – noha felesége életveszélyben volt – feltûnõen mellõzte. mert mindannyiukról olyan kép fog élni az emberekben.” Elnöke * A határozat kihirdetése után Solti István a következõképpen reagált: – Nem fogok fellebbezni. Kétségbeesett próbálkozását afféle hókuszpókuszolásnak tartották. hogy a másik ember aggódását. kritikus kamrai tachicardia (szapora szívverés) jelentkezett. ún. tudományosan alá nem támasztott. agyhalált diagnosztizált. ha hozzátartozója mellette van. Az orvostársadalom. Elmondja még. de õ ezt nem sértõ szándékkal tette. . 26. majd vitális functioi romlottak. csak agytörzsi funkciókat. hogy dr. Az elhangzottak alapján a bizottság megállapította. nem hitték el. hogy érzése szerint feleségérõl az elsõ perctõl kezdve lemondtak. Ám hadd tegyem hozzá: féltem az orvostársadalmat. hogy amit csinál – hogy kommunikálni próbál a beteggel. Kuczin Roland hozzáállása. hogy nem mindig megfelelõ kifejezéseket használt. amilyet azok alakítottak ki.lélegeztetést igényelt. A neurológiai controll teljes kómát. Dr. nagy bajba fog kerülni. 05. ha – ugyanúgy. sajnálta. így orvosilag el nem fogadható eljárás. hogy dr. a második napon súlyos. hozzájuk viszonyulása az elsõ perctõl kelletlenséget sugallt. az etikai bizottság elnöke ekkor kikapcsolta a magnót. Nyíregyháza. 1999. mindig csak más betegekkel foglalkozott. Önök tudják. Többen éreztették vele. Az ötvenes években sok oda nem való ember került a hadseregbe. ahogy korábban a katonatársadalom – nem veti ki magából a nem közé valókat. Molnár doktor. Nem éreztette azt. akik etikátlanok. fájdalmát tiszteletben tartja. hogy a beteg gyógyulását elõsegíti. Az elnök kérdésére a panaszos elmondta. Ez alapján hozta a bizottság a fenti határozatot. köszönöm a korrekt döntést. Kérdésekre sértõ és arrogáns módon válaszolt. hogy némely válaszát a hozzátartozó kioktatásnak vette. és magyarázatai kioktatóak voltak. én katona vagyok. Kuczin Roland elismerte.

tehát még találkozunk. – Hogy érti ezt? – Én most részt vettem egy olyan tárgyaláson. és nem is egy ilyen tévémûsor járatná le! Ezt már megtette ön azzal. Majd fölajánlotta a szerinte leghelyesebb megoldást: – Tudják. és beszélgessünk mindarról. rosszindulatú gyanúsítgatásokra használják. ne engedje. Amikor nekem mesélte végig a velük történteket.– Solti úr! Mi a terve a továbbiakban? – Nem fellebbezek a döntésük ellen. de nem azért. . hogy jelenjen meg velem együtt a nyilvánosság elõtt. Az orvosokból álló bizottság etikátlannak tartotta egy kollégájuk viselkedését. mûsorokat készítsenek a történtekrõl! Forduljon bárhová. és nem az orvosok. Végül mégis engedett e kérésnek. ahol rajtam kívül mindenki orvos. És itt elértem azt. legalább õket ne zaklassa föl újra senki. – Üljön mellém a tévényilvánosság elé. ne nyilatkozzon többet errõl sehova! Félremagyarázzák. valamelyik tévémûsorban. hogy írjanak. Nem értett egyet Molnár doktorral. mert változott volna az álláspontja. – Solti úr! Könyörgök. hogy egy orvossal szemben sikerült megvédenem az álláspontomat. meg volt gyõzõdve róla. hogy a gyerekeit megkeressem. mondjuk. – Kuczin úr! – fordult István az úgynevezett panaszlotthoz. mint amit vártam. kötelezzék Kuczin Roland urat. ami itt ma elhangzott! – Szó sem lehet róla! – fortyant föl Kuczin. hangulatkeltésre. hagyja a médiát. és kulturáltan beszéljük meg a történteket. ezt beszélje meg Kuczin doktorral – felelt a bizottsági elnök. ne kényszerüljenek az emlékezéssel ismét átélni az összes szörnyûséget. – Nem ezt kérdem. akkor is többször elsírta magát – ez a kõkemény katonatiszt. még gondolkodnom kell rajta. vagy mert elfogadta volna az etikai bizottság abszolúte nem etikus hozzáállását. Nekem sem engedte. Illetve helyesbítek: rajtam kívül mindenki rendelkezik orvosi diplomával. Kérem. még nem tudom – felelt István megfontoltan. amiként viselkedett! Ezek szerint nem sikerült az ügyet rövidre zárni. aki ott álldogált mellette. – Az ön tekintélyét nem én járatom le. Csupán egy idõ után nem bírta tovább. csak a médiához ne! – Majd meggondolom. mit? Amennyiben Önöknek van ehhez jogkörük. Solti úr. mert ez több. – Nekünk ehhez nincs jogunk. – Nem engedem a tekintélyemet lejáratni. hogy a szereplések során újra és újra föltépjen minden sebet. hanem mi a terve a médiával? – Nem tudom. õ látja helyesen az ügy társadalmi összefüggését.

amit végig kellett élniük. Gönczöl Katalinnak. netalán maga az Isten? A beteg embernek nincsenek személyiségi jogai? Esetleg az élethez. A kórházi tartózkodás egy hete alatt miért nem végeztek EEG-vizsgálatot. A felelet: „ levelét megküldtem az orvosi kamara elnökének” . a hivatalos eljárást nem hagyta abba. Ilyen – önkéntesen vállalt – rendelkezés hiányában viszont az érintett hozzájárulását kell kérni nevének közléséhez. István újra írt: nem errõl van szó. akik a helytelen általánosítás miatt a Kuczin Rolandokkal egy kalap alá kerülnek. Az orvosi kamara tagjai határozhatnak úgy azonban. Az orvosi kamara valamely tagjára vonatkozó vizsgálatát lezáró állásfoglalása az érintett orvos személyes adatának minõsül. hogy már ne védjék a személyiségi jogai? A becsületes. amellyel egyértelmûen meg lehetett volna állapítani az agy károsodásának . hogy az Etikai Bizottság határozatait nyilvánosságra lehet hozni. Akikrõl nap mint nap jelennek meg elmarasztaló riportok. Többek között azt írta: „Az Alkotmány szerint mindenkit megillet a jó hírnévhez… a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog. Elsõként dr. azt védik a személyiségi jogok? Ki egy vidéki orvos? Valóban az. Ha az etikai határozatban érintett tag nem járul hozzá neve nyilvánosságra hozatalához. mivel errõl önt tájékoztatták volna. akkor csak anonimizált formában lehet ismertetni a határozatot a sajtóban. Majtényi László válaszolt. felsõbbrendû emberfaj. * Ha a médiához nem is fordult tovább – látva. aminek néhányuk képzeli magát? Mindenki fölött álló. A kamarának ismereteim szerint nincs külön törvényben meghatározott felhatalmazása etikai állásfoglalásai közzétételéhez. A miniszter helyett fõosztályvezetõje válaszolt. Kuczin nevét egyetlen lap vagy tévé nem meri nyilvánosságra hozni –. a felelõsségre vont tag nyilvánosság elõtt történõ megnevezéséhez. ennyit: a gyógykezelés során orvosi mulasztás nem történt. a gyógyuláshoz? Hány embert kell egy orvosnak átsegítenie a túlvilágra ahhoz. A kamarától István konkrétumokat kérdezett. igazi orvosoknak. nincsenek személyiségi jogai? Az ombudsman helyett – illetékességbõl – az adatvédelmi biztos. A kamarának bizonyára nincs ilyen szabályzata. mert elmulasztja a kötelességét. az állampolgári jogok országgyûlési biztosának tett föl kérdéseket. azoknak nincsenek személyiségi jogaik? Aki viszont – ha közvetve is – az emberi élet ellen vét.” Ez után Solti István Gógl Árpád minisztertõl kérte az ügy kivizsgálását.

A Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága 2000 novemberében hozott másodfokú határozatot: „A beteg ellátása során szakmai szabályszegés nem történt.” Solti úr fellebbezett. amely jelen esetben a vérnyomást többé-kevésbé a minimálisan elegendõ szinten tartó gyógyszer automatikus adagolására szolgált? Egy jogállamban meddig ûzheti mesterségét az olyan orvos. mi történt akkor. hanem szándékos emberölés. igaza volt-e abban is. aki a jelen lévõ hozzátartozók tiltakozása ellenére lekapcsoltat egy fontos életfunkciókat fenntartó. szabályozó gépet.” * Úgy érzem. s ha neki nem volt igaza. Kikapcsolása tehát esetleg nem is eutanázia volt – ahhoz ugyanis kellett volna a beteg vagy a hozzátartozó hozzájárulása –. amikor az orvosok lekapcsolták azt a bizonyos gépet. Azt ugyan soha nem fogjuk megtudni – legalábbis bizonyított módon nem –. akkor a lekapcsolása maga volt a döntés: ez a beteg nem kell hogy tovább éljen. hogy Sára nem volt agyhalott. hogy az orvosláshoz mit sem értõ katonának többszörösen igaza lehet a doktorokkal szemben.mértékét. a Solti család történetének éppen az az egyik nagy tragédiája. aki az e kérdésekben szereplõ cselekményeket megvalósítja? Poczkodi Sándor. valóban beállt-e az agyhalál vagy sem. hogy az orvostársadalom saját érdekei ellen mûködik. ki lehetett volna-e hozni a kómából. amely egyértelmûen bizonyíthatta volna. Ha pedig az a gép az életben tartást szolgálta. hanem azok fenntartását segítette is. azt be lehetett volna bizonyítani? Miért nem próbálkoztak mûtéti beavatkozással? Hogyan szankcionálják a magyar törvények az eutanáziát? Kimeríti-e a passzív eutanázia tényét az intenzív osztályon ügyeletesként szolgálatot teljesítõ orvos. amikor elvtelenül megvédi azokat. aki megtagadja a kért segítségnyújtást? Megvalósítja-e az aktív eutanázia tényét az az orvos. amely nemcsak regisztrálta az életfunkciókat. Az pedig meghozta határozatát: „A beteg ellátása során szakmai szabálysértés nem történt. akkor igenis nyilvánosságra kell . magyarul gyilkosság. miért nem végezték el a – még csak nem is különösebben drága – EEG-vizsgálatot. S abban is. hogy ha egyszer az orvosok maguk ezt nem hajlandók megtenni. Azt sem tudhatjuk meg biztosan. nem fogunk választ kapni ara a kérdésre sem. Abban azonban holtbiztosan igaza van. csupán megfelelõ emberi hozzáállás kellett volna hozzá. Úgy tûnik. akiket pedig ki kellene taszítania. az Országos Etikai Bizottság elnöke az ügyet vizsgálatra átadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Etikai Bizottságnak.

én nem bírok bemenni abba a szobába. Amíg a Kuczin Rolandokat megvédik mind a „ külsõ támadásoktól” mind a nyilvánosságtól. Lényegében semmin nem akarnak változtatni. ahol fekszik! – Csak körülbelül három óra múlva tudunk odaérni. Itt a papír. felborul. Ahogyan mindig a szegénynek van igaza. Rosszul teszik. el kell õt szegényt szállítani! – Halottvizsgálati bizonyítvány van? – Van. bûneiket. s maguk ragaszkodnak hozzá. azok nagyon hamar itt is voltak. *** Síró hangon telefonált az asszony a hullaszállítóknak: – Tessék kijönni. persze. Összedõl. akkor már rég meghalt. Vagy ha nem is nekik van igazuk. tévednek – legalábbis a végkimenetelt illetõen. . rögtön hívta a mentõket. Az asszony a konyhában a hokedlin hüppögött: – A fiam találta meg szegénykémet. Az egész társadalomnak az az érdeke. mert az élet arról szól. ha újra és újra. nem tûrik el a beavatkozásokat belsõ ügyeikbe. azt mondták a mentõsök. zavarják el kutatónak. S csak akkor fogják elhinni. meghalt az uram. nincs kivétel. hogy ez a legszélesebb nyilvánosság elé is kerüljön. Mindig. Nem lesz igazuk. ugye? – Igen. addig sok-sok .hozni hibáikat. rengetegszer azt tapasztalják: a Kuczin Rolandokat maguk az etikus. Ebben nincs pardon. jöjjenek hamar. gyógyszerügynöknek. hogy változzék ez a helyzet. bárminek. Másképpen nem áll meg a lábán a világ. itt voltak a mentõsök. adtak papírt. ahogy mindig az elnyomottaknak van igazuk. addig tessék nyugodtan lenni! A proszektúrára kell vinnünk. A kérdés csupán ez: érdeke-e maguknak az orvosoknak is? Ma minden jel arra utal. hogy ez nem így van. rögtön hozták a fém koporsószerûséget is. Nem lehet igazuk. tisztességes orvosok kövezik meg. alaptalan támadásnak minõsítenek minden építõ javaslatot is. visszavernek. Valamicskével hamarább is érkeztek a halottszállítók. hanem annak csupán valami gyönge utánzata. de azt mondták. vétkeiket. hogy mindig a betegnek van igaza. hogy oda. hogy az emberek lássák-hallják: az õ érdekükben járnak el s a becsületes munkát védik. és tõlük kaptam a Maguk telefonszámát is. nem világ többé. akkor is nekik kell hogy végül igazuk legyen. õk maguk úgy látják: nem. csak nem betegágy mellett dolgozó klinikus orvosnak. Csak kérem szépen. ember a Kuczin Rolandokkal fogja azonosítani az orvosok döntõ többségét.

– Ki halt itt meg természetes halállal? És ki hová ütötte be a fejét? Hol járt az a mentõorvos? Mert hogy ebben a szobában nem. s látta: annak az arca is csurom vér. A szoba egésze szinte úszott a szerteszéjjel spriccelt vértõl. nem is voltam bent abban a szobában. az egyszer biztos! A halottszállítók bejelentették az ügyet a rendõrségnek. de még az ágy mögötti fal is mind-mind csurom vér. – Mibe ütötte a fejét? – kíváncsiskodott a halottszállítók egyike. csak amikor összeesett. akkor nézzük! – sóhajtott a hullaszállító. hátrahõkölt.amit adtak! – és nyújtotta a hivatalos mentõorvosi halottvizsgálati bizonyítványt. mondom. Ám amint belépett volna. s a válla alatt ott feküdt a padlón a pisztoly. és attól vérzett a feje. Kicsit megemelte a halottat. annak már úgyis mindegy! . Én meg egyedül be nem lépek oda! De miért ütötte volna be a fejét? – Mert ebben a papírban az áll. néha iparkodni kell hamar végezni. õk meg vizsgálatot kértek az Országos Mentõszolgálattól. Döbbenten nézett körül. – Nem tudok én semmit. valójában mi történt. egyúttal a tarkóján föltûnt a lövés kimeneti nyílása is. de a megfeketedett vérfolyam mögött is látszik a halántékán a lövés bemeneti nyílása. istenem. sok a munka. s kinyitotta a szobába vezetõ ajtót. A hullaszállító odalépett a férfi mellé. Hát. hogy természetes halállal halt meg. A halott férfi az ágy mellett feküdt hanyatt. de akkor már halott volt. csak neki közben el kellett mennie dolgozni. – No. Aki meghalt. Soha nem derült ki. a kis asztalon a fehér csipketerítõ. valamibe beütötte a fejét. A vetetlen ágyon az ágynemû. – Nem tudok én semmit ebbõl! – ismételte meg az asszony. a fiam intézett mindent.

a Móriczban érettségizett. óriási gyakorlattal. csak kicsit szegény családból származó Szaidot. Ám nemhogy május 2-án nem történt semmi. egyébként is teljesen jól vagyok. mindene földuzzadt. hová forduljak. Zolit. majd kijön. ahogy mondják. az égadta világon semmi gondja nem volt a terhességgel. dolgozott is utazási irodában. mégiscsak a nagybátyám. s a leendõ szülõk nem bírták megállni. kérem. de hamar megnyugtatta magát: ötvenöt éves doktor. február elején már itthon is voltak. Azon kívül. gyere hozzám. beszél franciául. Január végén lejárt Szaid kitiltásának egy éve. Katinak nem tetszett a dolog. Nyáron Kati teherbe esett. hamis! Lánchidi Katalin pasaréti ügyvédcsalád sarja. s ott össze is házasodtak. jól van ott bent. angolul és arabul. ha akar! . Németországban. CTG – minden rendben. de utána majd két hétig sem. olyan vitaminokat írt föl neki. nem voltak rosszullétei. Andrásnak hívhatják majd. kétéves idegenforgalmi iskolát végzett. vércukorvizsgálat. megszüljük azt a gyereket gond nélkül! – s már másnap meg is ultrahangozta. hogy napi tizenhat órákat aludt. aki korábban Ausztriában. csak nem akarsz máshoz menni. onnantól viszont huszonnégyet. hetedik elején vagyok. vagyis lejárt a tartózkodási engedélye. hogy a hetedik hónapig mindössze hat kilót hízott. hatalmasra nõtt meg.Ez a bizonyíték. mi baj lehetne? Labor. ez már túlhordás. mindent rutinból tett. Katinak ugyan volt valami rossz érzése. majd ezt módosította május 2-ára. sok-sok ultrahang. bevizesedett. kitiltották Magyarországról egy évre. Április 28-ra írta ki az orvos. túltartózkodott. fiú. meg ne tudakolják – kiderült. amikor megismerte az Egyiptomból. Huszonhárom éves volt. Ám. tegyél valamit! – Ugyan már. úgyhogy Kati kiment vele együtt Egyiptomba. Zoli olyan flegma volt. a hatodik hónap végén. Nagy volt a szerelem. Minden rendben volt. kukaca is van. mit tanácsolsz? – Ugyan már. dr. németül. Igaz. kihez menjek. Katikám. kényelmes. egyszer nem hányt. Kati megérkezésük estéjén azonnal hívta anyai nagybátyját. Mészáros Zoltán MÁV Kórházi szülész-nõgyógyász orvost: – Zolikám. elsõ baba. újra és újra kérte: – Zoli. ekkor pedig Pesten a szokásos arab „ bizniszeléssel” foglalkozott. tisztességes. lusta.

hanem a homloka. ötperces fájások.Kétnaponta járt be a Podmaniczky utcába CTG-re. majd jelentkezz. s nem akart a felesége mellett ájultan összeesni. komolyan nem bírom ki! – de a válasz ugyanaz volt. nem bírt vért látni. Szaid a szülõszobába már nem ment be. meghagyva a szülésznõknek. Bár már a burokrepesztésnél föltûnhetett volna. hogy „ fejtetõtartása” van. még mindig csak ujjbegynyire nyílt ki. közölte. Megint könyörgött: – Császározz már meg végre. . Negyed egykor végre megkezdõdtek a tolófájások. este majd jövök! – és egész délután és kora este csak az ügyeletes doktornõ nézett rá néha. legvégsõ erõtartalékai is elfogytak. Ám akkor ezt senki nem vette észre. május 14-én készült ultrahang is. nem bírom tovább. alszom egyet. õ maga pedig elment pihengetni. húsz perc a kitolási szak. valamint az is. ki kell bírni! – jelentette ki a doktor. mert a kettõ együtt túl sok. Mészáros tényleg csupán késõ este tért vissza. S Andris az ígért húsz perc helyett három óra negyvenhét perc múlva született meg. és elzárkózott a mûtéttõl. de nem nyílt ki. A doktor nekiesett manuálisan kitágítani – Kati azt hitte. Viszont beadatott Dolargan és Seduxen injekciót. mert még mindig nagyon fáradt volt. Mészáros azt mondta Szaidnak: – Na. Mészáros nem ismerte föl. A teljes kitolási szakaszban már egyáltalán nem foglalkoztak azzal. kérlek. Fél tizenkettõre Kati olyan állapotba került. aztán délután meghallgatok egy elõadást. vagyis nem a koponyája hátsó része van elöl. Reggel hétre bent voltak Szaiddal együtt a kórházban. ha van valami! Másnap hajnalban megindultak a rendszeres. és burkot repesztett. Mészáros megvizsgálta. hogy a méhlepény az utolsó stádiumban van. már háromperces fájásokkal. konstatálta. s a következõ pár órára magára hagyták. amelyen – de ez csak sokkal késõbb derült ki – már látszottak a kezdeti oxigénhiány jelei. ha van valami. Ennek késõbb nagy jelentõsége lett. ilyen-olyan vizsgálatokra. akkorra meglesz a baba – s átvitette a vajúdóból a szülõszobára az asszonyt. Beszállásolták a kórterembe. a méhszája még csak felpuhult. Kati addig sem tágult tovább. hazamegyek. ebbõl csak estére lesz baba. milyen állapotban van maga a baba. a szüntelen görcsöktõl. hogy többször bepisilt. igaz. akkor szóljanak neki. elájult. csaó. a nõvérnek szóló olyan utasítással. Este fél tizenegy körül Kati könyörgõre fogta a dolgot: – Zoli. eszét veszti a fájdalomtól –. hogy ezt nem kell fölvezetni a kórlapra. Mészáros doktor annyit mondott: – Minden oké. – Nagyon fáradt vagyok – panaszolta –. viszont folyamatosan jöttek a fájásai – már moccanni is alig tudott a kimerültségtõl. császározz meg. nincs már energiám! – A szülés az fáj. Nagybátyja orvosa délben bejött.

ha Te perelni fogsz. hogy õ tudta: Kati huszonhárom évesen két esztendõn át kétségkívül drogozott. Õ most elmegy a Balatonra. Amikor végre átment a baba feje a medencecsonton. Korábban. megmarad-e. Kati már feküdni sem bírt. intravénásan adta magának a heroint. s a mai . nincs szívhang! – ennyi hallatszott át onnan. a májmûködése. hetekbe telhet. Nem tárgyalok hentesekkel és mészárosokkal! – és örült neki. – Ne azzal. Mészáros doktor fölhívta õt telefonon.egyetlen CTG nem készült. Reggel Mészáros bement Kati kórtermébe. álldogált a szülõágy mellett. Ezt követõen egyetlen alkalommal beszéltek még. majd én! Közben visszajött a szülésznõ. futkostak ide-oda. Aztán leszokott. ” rákon át. úgy tolt minden egyes fájásnál. következésképpen súlyosan agykárosodott. de kisebb gondja is nagyobb volt ennél. nem mértek semmilyen magzati értéket. hogy zömmel guggolt. ahol kiderült az igazság. elvitték mentõvel a gyerekklinikára. Semmit nem tudott a gyerekérõl. Katit fölfektették a szülõágyra. hogy a fél kórház hallotta ezt. hanem fólián szívta. Kati egy pillanatra furcsállotta is. de õ azt mondta: – Zoli. összevarrta a gátat. nagyon sok minden kiderülhet Rólad. és megfenyegette: – Ugye tudod. átment a gyerekklinikára. Nem indult be a vese-. meddig – az agya nem kapott oxigént. hiszen – ki tudja. úgy egy-másfél órával a szülés után – Mészáros doktor is visszaérkezett. Amint bírt. fölhúzták a lábait. annyit közölt: a gyereknek nincs agyvérzése. tehát jók az esélyei. Õ rült rohangászás kezdõdött. a szülésznõk elõrenyomták a felsõtestét. és a CTG-papírt kivitte az orvosi szobába. A bátyjával zarándokolt el a MÁV Kórházba a zárójelentéséért. mire eldõl. Aki végre-valahára ki is csusszant – és nem sírt föl. ópiátfüggõ volt. Amikor Kati elindította a kártérítési pert a kórház ellen. Kati majd jöjjön vissza kontrollra. A gyerek születése után hosszú ideig halott volt. a teherbe esése elõtt több mint két éven át már teljesen tiszta volt. Mészáros ennyit mondott: – Hoppá! – és elszaladt a gyerekkel a másik szobába. Aztán – jóval késõbb. Végül a gyerekorvosnõ volt hajlandó annyit elárulni: jól van. az nem lesz jó! Hívjatok már mindenkit! Ez nem sikerült. hogy fölépüljön. és az idõközben kijött méhlepényt bedobta a szülõasztal alatti szemetesbe. a múltadról abban a perben! – Arra utalt ezzel. nem tudom intubálni! Add át. Mészáros doktor el akarta rajta végezni a kontrollvizsgálatot. – Nincs szívhang. a doktor pedig a hasára könyökölve tolta ki a kis Andrist. látta a fal mellett a méhlepénytároló edényeket. Te hozzám az életben többé nem nyúlsz. nem injekcióban.

hogy Andris nyakán a szülés során megtekeredett a köldökzsinór. ezért volt kénytelen a szülésznõ utólag és kézzel ráírni a CTG-leletre a 3 óra 50 perces idõpontot. a torkon végigkúszó furcsa ízt. Ugyan rögtön zavaros magyarázattal próbált elõállni. márpedig a köldökzsinór megtekeredésébõl adódó oxigénhiányos állapot respiratorikus vérsavasodáshoz vezet. de kiderült: a kórház nem Kati CTG-leletét csatolta a periratokhoz. hanem egy másik szülõnõ teljesen máskor készített anyagát.napig is az. A gyerekklinika ugyanis egyértelmûen megállapította: az újszülöttnek úgynevezett metabóliás vérsavasodása volt. helyette Algopyrin-Nospa keveréket használtak. Így végül a bíróság határozottan kimondta: „Nem járt el megfelelõ gondossággal az I. Mint ahogy hazugságnak bizonyult az az állításuk is. arra is figyelemmel. Mészáros doktor elõadta: Kati egyszer sem kérte tõle a császármetszés elvégzését. kérem. az általa készített dokumentáció hiányos… Nincs dokumentálva azon elõadása. hanem szülés közbeni sérülése. Végül sok-sok huzavona árán. s az fojtotta meg. aki a gyerekklinikán rendszeresen kezel drogos kismamákat. ezért azt visszamondta. Késõbb a bírósági tárgyaláson találkoztak. miszerint a szülõszobán elromlott az óra. s halkan így szólt: – Ez a bizonyíték. pedig nem ez volt az igazság. Andrisnak nem fejlõdési rendellenessége van. vagy 20-25 perccel elõbb készült. miszerint minden baj oka az volt. de aztán eszébe jutott. rendû alperes kórház orvosa a szülés levezetése során. A császármetszést több relatív indikáció alapján el kellett volna rendelnie… Nem észlelte a magzat tartási rendellenességét. igazolta: a régi drogozásnak semmi.vagy érfejlõdési rendellenességet az újszülöttnél nem állapítottak meg… A bíróság így megállapította alperes kártérítési . s azt nem is adták be. de tévedett. A két szülésznõ ugyanezt vallotta. s az rendben volt. fejtetõtartását. Mahay professzor. és ez nem is egyeztethetõ össze azzal. Kati a leszoktatás idejébõl pontosan ismerte azt a kesernyés. hamis! – És valóban az volt. hogy a megszületés pillanatában a szívmûködés azonnal leállt. de semmi köze a történtekhez. hogy Kati valaha drogozott. állandóan figyelték a magzati szívhangot. hogy a kitolási idõszakban jó magzati szívmûködés volt. Valamint a doktor közölte: végig folyamatosan rajta volt Katin a CTG. amelyet a nyugtató injekció okoz. s ott a szülõágyon ismét ezt érezte. Kati ügyvédje udvariasan meghajolt. Állította: valóban telefonon rendelt neki Dolargan és Seduxen injekciót. Kati nagybátyja. hogy szív. az jóval korábban. Elmulasztotta a gondos ellenõrzést a terhesség gondozása és a szülés során.

csak amiben rengeteg volt a koleszterin. Lehet. Az apja pedig nemrég „ lelépett” Kiment Egyiptomba. Fiatal orvos volt az ügyeletes a belgyógyászaton. mintha satuba fogták volna. azonnal EKG-t kell készíteni. – Azt hiszem. . ha évi húsz százalékos kamattal telik az idõ. inkább végigcsinálja a pert. aki nem tûrt ellentmondást. kettõjüknek a gyerekkel elég kisebb. Ám egy délután erõsen fájlalni kezdte a szívét. – Úgy szorít. Pénzt sem hagyott itthon. Át is kísérte õt a folyosó végén lévõ EKG-szobába. A kórház pedig nem hajlandó egyezséget kötni és fizetni. s nagyokat nevetett utána. sokat megért abból. olykor ezt-azt meg is ivott. bábaasszonnyal. vagy Andrist látja el. s a legelsõ szívhanghallgatózásra azonnal kocsiba rakták az idõs asszonyt.” Andris most három és fél éves. föltette rá a kis tappancsokat. Pedig jönnek a számlák. s nézte a kijövõ papírszalagon az ide-oda ugráló görbét. szinte nem is evett mást. azt mondta. fölülni. Most elköltözik abból a lakásból. fölállni egyáltalán nem. Fõ a presztízs! Abból nem engednek. Szép kor. nem valami jó az eredmény – közölte –. Csak feküdni tud. Viszont gyógyszert soha nem vett be. bekapcsolta a gépet. érzékelõket. ha egyszer énhozzám orvos nyúl. hamar nézze meg! Az öregasszony már alig bírt fölkelni az EKG-készülék melletti ágyról. Az elsõ lányát a mezõn szülte meg egyedül. Elsoroltatta az asszony panaszait. ami történik és elhangzik körülötte. olcsóbb is. *** Etelka néni 86 éves volt. pláne ha azt is figyelembe vesszük. azokat ki kell fizetni. tessék gyorsan vinni a doktor úrnak. vezetékeket. jön ide többé és elválik tõle. meghallgatta a fonendoszkóppal. – Ez valószínûleg infarktus! – és száguldottak vele a kórházba. s onnan telefonált Katinak: nem . és nem édesapátok! – mondogatta néha huncut mosollyal a lányainak. hamar jött a nõvérke. hiszen nem beszél. kórházban nem járt. csupán artikulátlan hangokat ad ki magából. azonnal mentõt hívott. – Az lesz a vég. amelyben eddig hármasban laktak. Cumisüvegbõl eszik. szentem! – nyögött kisebbik lányának. Jó húsz perc múlva érkeztek meg a mentõsök. még szirénáztak is útközben. a másodikat otthon. de ezt nehéz biztosan tudni.felelõsségét a magzat egészségkárosodásával kapcsolatban. az sem baj. hümmögött. Kati meg vagy dolgozik. hogy egész életében dohányzott.

Kiment az utcára. pedig szégyellte magát. akkor rögtön szívspecialista kezelheti! – Drága doktor úr. megyek már. már egészen sötét volt. lassan-lassan visszabotorkált a folyosó elejére. A saját székébe ültette. nem volt ott másik. Mintha mázsás súlyok telepedtek volna a mellkasára. mert nem nagyon bírok! Nagyon fáj ez nekem. meg kellett kapaszkodnia valamiben. Leroskadt egy székre. maga sem értette. nem szerette. hordágyon vagy . ezt alaposan ki kell vizsgálni! Nálunk nincs kardiológia. ne pöröljön énvelem. olyan törõdött volt. s megzörgette az ablakát. nénike. gyöngének érezte magát. s egyértelmûen nyilatkozott: – Hát. – Jaj. ha rögtön átmegy hozzájuk. bevonszolta a portásfülkébe. meg mintha már kicsit fulladnék is! De fölállni egész biztos nem tudok már! – Jaj. de az utolsó pillanatban visszanyerte az egyensúlyát. hogy gondot okoz más embernek – . ám minden lépésnél az volt az érzése. földöntött egy hamutartót. jobb lesz. két kézzel megkapaszkodott az asztalban. A falnak támaszkodva vonszolta magát elõre. addig még elhúzta magát. a profi kardiológiával! Semmi baja nem lesz attól a kis sétától! – Jól van szentem. nem hagyom magam legyûrni! –. Amint azonban megpillantotta az öregasszonyt. ha vacsora közben megzavarják. rémületében még a szíve is megesett az öregasszonyon. merthogy a szívemmel valami nincs rendben! – És gyalog átküldte? Nem bírta volna áttolatni. itt már mindkét kézzel a falnak dõlt. A földszinten kissé megingott. baj van! – felelte Etelka néni. mégis eljutott a szomszéd kórház bejáratáig. zömök férfi lépett ki. Nagy bajuszos. amelyet képes megtenni. csak kicsit még szusszannék elõtte! – Etelka néni fújt kettõt-hármat. Nagy nehezen összeszedte magát – erõs asszony vagyok én. a doktor szobájához. mi lelte Magát? – s már nyúlt is a hóna alá. miként. a szomszédból küldött a doktor úr a kardiológiára. itt van ötven méterre a másik kórház. ne kényeskedjen már. Már nem volt elég egy kézzel támaszkodnia. Elindult. Az az ötven méter maga volt a pokol. drága uram. – Mi van. de a szomszéd kórházban igen. markolta két kézzel a szívét. ez lesz az utolsó. nemigen mennék én már sehova. Szerencsére volt lift. fájt az egész mellkasa. nem kellett lépcsõznie. azt hiszem. édes doktor úr. fogta az EKG-leletet. s oldalra lépkedett icipiciket. megkeményítette magát. Valahogy. Megpillantotta a portásfülkét.borzasztó erõsen szorította össze a szívét az a fránya valami. és fölállt. s picit összegörnyedve a rosszulléttõl. elõször igen-igen zord tekintettel. õ meg nekiindult. Az ifjú doktor a kezébe nyomta az EKG-leletet. A fiatal orvos tüzetesen végignézte a papírszalagot.

nem is mozdult többet. Idõs volt már nagyon Etelka néni. Elfáradt a szíve. Infarktusban. utánazuhant a kezének. az fölviszi Magát a kardiológiára! – Nem kell.legalább kerekes széken. mint akibe hálni jár a lélek! No. az aztán igazán nem történt. . Az orvos szakértõ aztán leírta: hát nem volt minden tökéletesen rendben. s nem szólt. Lefordult a székrõl. édes uram. Azonnal meghalt. esetleg mentõautóval? Hát úgy néz ki. most már csak fölmegyek valahogy! – legyintett Etelka néni. de orvosi mûhiba. majd én hívok betegszállítót. rándult egyetlenegyet. de mintha túl nagyra sikerült volna a legyintés. várjon csak.

aki így fogalmazott: hiába. legyen mivel foglalkoznia. Egyébiránt annak a május végén kitört Lockheedlevélírási. amelyben a Lockheed repülõgépgyár vezetõ menedzserét ajánlották magyarországi nagykövetnek: – Nem kritizálni akarom a polgármester urat. illetve mögötte a biztosító ellen folyik. hanem a kórház. valamint parlamenti képviselõ. Bartha polgármester úr szûkebb hazájában. hogy õ is aláírta azt a levelet. Ugyan polgári jogi. az Országgyûlés Egészségügyi bizottságának tagja. Szegeden meg is kapta a magáét. megengedhetetlenül büntetõjogi fogalmakat – dr. az politikusként politikai mûhibát követ el. és kezét nyújtotta Bartha doktornak. a Szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem traumatológus orvosa. hogy az a Fidesz-vezérkarnak is sok volt. nagykövet-ajánlgatási botránynak egyik szereplõje. azt azonnal írja alá. karját a combjához szorítva: – Csak nem képzeled. valamint egy F– 16-os repülõgépmodellt: ha majd már nem lesz polgármester és parlamenti képviselõ. hogy kezet fogok Veled? Volt. hanem inkább megköszönni neki azt a szívességet. És remélem.Toppantóék és a parlamenti képviselõ polgármester doktor úr Nem akármilyen tárgyalásra készülök Szegedre. az ügy valódi „ tettese. Az MSZP-s volt alpolgármester napirend elõtti felszólalásban imigyen méltatta. ha bármit elé tesznek. erre nem kell három évet várnunk! – S valóban átadta a két ajándéktárgyat. két ajándékot szeretnék átnyújtani neki. Politikai karriervágyát sokan – nyilván fõként . aki orvosként orvosi mûhibát vét. meghajolt. S hogy köszönetemet alátámasszam. Bartha doktor a szegedi pletykák szerint nem veti meg az italt. Bartha László. kártérítési perrõl van szó. Az õ személye enyhén szólva is pikánssá teszi az egyébként tragikus történetet. Egy golyóstollat. amely Selmeczi Gabriella és Balsay István lemondásához. Aki csak annyit sziszegett vissza. amivel. tehát az eljárás nem az orvos. amelyet ezzel az aláírással tett a szocialista pártnak a következõ választásra. Bartha doktor ugyanis jelenleg – fölfüggesztve orvosi praxisát – Szeged városának polgármestere. államtitkári székük elvesztéséhez vezetett – hiszen oly alapvetõ politikaiismeret-hiányról tanúskodott. vádlottja” – használok helytelenül.

Nemsokára elvitték katonának. 23 éves voltam. dupla beugróval és másfélszeres lakbérrel.testnevelés szakos általános iskolai tanár és középfokú ingatlan-értékbecslõ végzettségû kabinetfõnök. hatalmas szakadék jött létre a fideszesek és az ellenzék között. Azt suttogják. Morognak is sokan. központi fûtésszerelõ lett. hogy a hírek szerint nem volt túl jó orvos. Régebben – hiába voltak ellenfelek – normálisan haverkodtak egymással. mert elsõre nem õt választották. amikor megismerkedtem a nálam öt évvel fiatalabb Toppantó Tiborral. egyben alpolgármester irányítja. Azért már szinte meg se róják. Oda is költözhetett hozzánk. mi történt – még orvos korában? Mesélje el ezt a leginkább érintett: Toppantó Tiborné. Szeretem a munkámat. Közben õ fölszabadult. abbahagytuk az egész . s el is kezdett dolgozni. a várost gyakorlatilag a földrajz.az ellenzékiek – azzal magyarázzák. Arra már inkább panaszkodnak. ha kibírjuk mindketten azt a másfél évet anélkül. amíg neki van igaza. hogy elõírt idõpontban kellett teljesítenünk. Eluntuk. a másikon az MSZP és az SZDSZ. Kati: – Harmincnyolc éves vagyok. az én anyukám azonban igen megszerette Tibort. Elvégeztem a szakmunkásképzõt. élvezem a nyüzsgést az üzletben. megbízható. hogy sikeredjen. Eszembe se jutott komolyan venni. lakást Újszegeden. * De mirõl is van most szó. rettenetes diktatúrát tart a Fidesz megyei parlamenti képviselõi körében. Ma közgyûlési szünetekben a folyosó egyik oldalán álldogál a Fidesz. õ megállapította: Tibornál minden rendben. Fantasztikusan jól megértettük egymást. A mamám cipõfelsõrész-készítõ volt a cipõgyárban. vagy két év után megtartottuk az eljegyzést. hogy „ kóbászolnánk másfele” akkor megtartjuk az esküvõt. Orvoshoz mentünk. évfolyamtársait. Hát kezelt is vagy másfél évig – eredmény nélkül. azt mondtuk egymásnak. négygyerekes. de hatalmas szerelem lett belõle. Az õ szülei eleinte nagyon ellenezték. engem kell kezelni. igaz. Kaptunk . tõsgyökeres szegedi munkáscsalád sarja. Aztán gyereket akartunk. Õ nézett ki magának. például a megyei elnökválasztást egyesek szerint azért ismételték meg. hogy alig van bent a városházán. de sokáig nem jött össze. s férfifodrász lettem. hogy soha korábban nem ismert. jó embereit ülteti az összes városi vezetõ pozícióba. hogy szerintük szinte kizárólag saját barátait. a papám biciklimûszerész. hiszen ez országos úzus manapság. Így is lett. gyakorlatilag semmi kommunikáció nincs közöttük. a demokrácia addig tart.

akinél a gyereket hagytam. Úgy telefonált. Klaudia. fogkefét. Csak a rendõr várt meg. amivel lehetett picit keresni. Tiborral már több mint tíz éve éltünk együtt akkor – nagyon jól. és odarohantam a kis Polskimmal. Meg Klaudiát is el kell látnom. mondtam. – Ott elõször jobbra-balra küldözgettek. Éppen ellátták a bokáját. az letörte a pedált. Ott voltam vele egészen este nyolcig. csak a bokája nyílt szét. akárhogy próbált kormányozni. jól van – nyugodtam meg lassan –. Úgy mesélte. mint nekem. úgy jöttem vele. mint a parancsolat. mindent. nagyon érzem a bal oldalam. mégiscsak bíróságon dolgozik. majd másfél óra volt. aztán nekivágódott a villanyvezetékeket tartó vasoszlopnak. Tibort úgyis elviszik mellkasröntgenre. De mindenképpen szóljál a doktoroknak. de aztán megjött a kislányunk. De nem lehet ebbõl semmi komoly gond. a Jóisten áldjon meg – káráltam neki –. majd föltolták a traumatológiára. hozok neked pizsamát. jobb a beszélõképessége. Kiment Röszkére hozni egy zsák fûszerpaprikát. orvosokkal csak jobban megérti magát. a félrebillent súlytól a motor lecsúszott az útról. a csomag megcsúszott. telefonáljon a klinikára. – Jaj. – Talán ahogy annak a vasoszlopnak nekiestél. Azt mondta a telefonba a nõvérke. szabad. hazamegyek. – Nincs nagy baj – nyugtattak meg –. Az bemutatkozott: õ dr. Délután értem vissza. Alig fél év múlva teherbe is estem. menjek már haza. mintha én lennék. Rém rendesen dolgozott. ami kell idebent. Közölte: – Tibornak megrepedt a lépe. azonnal nekiugrott. minden munkát megfogott. – Na. mi az! – Persze. mit mûveltél Magaddal? – Nincs semmi baj – nevetett õ –. az Újklinikán megtalálja. akinek volt rádiótelefonja. és megsértette a jobb bokáját. Akkor is ebbõl lett a baj. Bartha László.orvoslást. akkor szóltak. a földbõl kiálló vasdarabnak. Azonnal átvittem a kislányom a szomszédba. . nézzék meg. akkor már panaszkodott: – Nagyon fáj az oldalam! A bal. Õ t kértem meg aztán. Rákötötte a motorjára. fémsínt tettek rá és fáslit. amit majd jól el lehet adni. adja az orvost. Csak most az a fene zsák félrecsúszott. az vitte el a motort. mire megleltem. elkezdte félrehúzni a motort. nekiment egy. Tibort már elvitte a mentõautó. és elrohantam a barátnõmhöz. Jött mögötte autóval valaki. szóltam én már. és nem is tehetek róla. Elköszöntünk egymástól. az rendben van. attól. aztán amint jött át valami rámpán. kettõ elment. azt felelték. õ hívott mentõt meg engem otthon. Tegnap is motorral hoztam a paprikát.

nekem kellett csinálni. mosdattam – senki nem is próbálta ellátni. a legjobb helyre! Igen ám. szerezzen egyet. az fáj. mintha terhes lenne. az segít! – Aztán egy másik doktor azt kérdezte: – Az infúzióban adtunk bélmozgatót. nem küldenek el késõ este sem. kicsit nehezebben indul be a bélmûködés. férfi létére. Semmi kár nem érheti. használt-e valamit? – Hát mintha valamivel jobb lett volna – felelt az én Tiborom –. tudom. kétszer is beszéltem velük az éjjel. hogy belsõ vérzésed van. A barátnõm a nõi klinikán dolgozott. nem zavarta õket a pitty-putty. mert a többi szerv átveszi a funkcióját. õk tudják. megütötted. – Meg lehetne próbálni akkor legalább a szélcsövet? – kotyogtam közbe –. s õ azt mondta: – A férje túl van a mûtéten. hogy fáj. megmûtöttek! – Tudom. ami azért eléggé fura feladat volt. amit beadtunk. – Csak durrogjon. idehoztak. mert megrepedt. Kisegítettem WC-re. attól még száz évig is elélhet valaki. de még kérnék szépen belõle. szentem? – háborogtam –. szét ne repedjen a hasa a doktorok szégyenére! – Egyébként is mindent én tettem meg vele és körülötte. viszegettem utána az infúziós palackot. Valóban el kellett távolítani a lépét. Nem lesz semmi gond. Éjfél körül telefonálhatnak. hogy szétnyílt a bokád. De csak nem javult az állapota. különben otthon mondhattad volna. Szerencsére a szobatársak rendesek voltak. Kérdeztük az orvosokat. de napok múltával sem indult meg a bélmûködése. fáj – azt hittük volna. a klinikára hoztak! Még szerencse. mert ez volt az utolsó.már viszik is a mûtõbe. õt kértem meg. A hasa már akkora lett. . fönt fekszik az osztályon. addigra kész lesz a mûtét. hogy ide. – Te. – Nem tudunk többet. meg kell operálni. Még meg is halhattál volna! Hál’ isten. hogy vele lehetek. Hívtuk is akkor. ez rutinmûtét. itt nem foglalkoznak velem fikarcnyit se! – nyögdécselt szegénykém. milyen jó. Nem jöttünk volna rá. ha kiveszik a lépét. nem kell aggódni! Sétáljon sokat. jól van! Másnap Tibor azzal fogadott: – Képzeld. Barthát is. nyugodtan – mondták –. De ne aggódjon! – tette hozzá –. itt mûtöttek. csak legyintettek: – Hát. és attól belsõ vérzése volt. mûtét után ez ezzel jár. másokat is. talán az is valami. Tibike. Persze máskülönben örültem. El van látva. Én fogom operálni. – Vigyél el engem máshova! – Hová vigyelek. De azt se a nõvérek vagy az orvosok helyezték föl neki. Látod. ha a szél kijön belõle! Ám nem volt az egész klinikán szélcsõ. mert nem elég.

azt mondták: hétfõn hazavihetem Tibikémet. egész nap nem fogok mást tenni.minek miként kell lennie utána. Azt hittük. kint leszek a jó levegõn. elment a gyógyszeres szekrényhez. Siess holnap nagyon értem! – kérte szépen. aztán nagy nehezen csak elindultak a belei. Csak hát a Bartha doktor olyan volt. akkor sem! – felelte. semmi mással nem foglalkozott. Na. számít-e az valamit! – kértem. majd amikor a zárójelentés kész lesz. akkor haladjunk! – és már ott is hagyta. Végre elhagyták az infúziót. hadd menjek Tibiért jókor. már az utolsó napok felé haladunk. Toppantó úr. vasárnap is bent voltam nála. amikor panaszkodni kezdett: – Te. De jó lesz. Te legyél itt már háromnegyed tízre. jól van. Megint szóltam az orvosnak. – Szóljál nekik. aztán amikor már eltelt tíz nap. Volt. épp az a rendes portás volt ott. vigyél haza gyorsan! Kérek is ma altatót a nõvérkétõl. – Nem várok én a mentõre. Õ meg csak nem javult. hétfõ reggel jöjjön át hozzánk vigyázni a kislányra. akkor meg kezdett igen fájni a bokája. õ megnyomkodta Tiborom hasát. – Na. már miért ne jönnél. õk tudják. Akkor javasoltam. minél hamarább elteljen végre ez az utolsó éjszaka is. tízre lesz meg a zárójelentés. s ott azt suttogta nekem: – Te. ne beszélj összevissza! Meglátod. én már innen nem jutok ki! – búslakodott tovább. hozza haza mentõ. Kérdezem a nõvérkét: – Most mi van? – Hát keresett valami gyógyszert. amikor kivittem a WC-re. csak a ház körül sétálok. Na. – Te csak gyere értem a kis Polskival. én innen már nem megyek haza! – Micsoda buta beszéd ez – pöröltem vele –. de jó korán. hamar egyenesbe kerülsz! – Nem. Vasárnap meg is állapodtunk. elment haza – válaszolta. ott nézgelõdött – aztán eltûnt. ötezer forintot adunk Bartha doktornak. mormogott. a puffadáson kívül van valami problémája? – de olyan hangon. Szombaton is. lassan kezdett jobban lenni. összesen annyit kérdezett: – Na. aki már jól ismert. mintha hisztéria lenne. Meg is kértem még vasárnap a barátnõmet. úgy nyom nekem itt valami – és mutatta az oldalát. hadd kerüljek már ki innen! Azt ígérték. ahányszor bejött vizitre. ha panaszkodik a megmûtött hasának tízszeresre duzzadása miatt. õk föl tudják hozni – az ötödiken laktunk lift nélkül. ha két óra alatt érek föl a lépcsõn. Amint hétfõ délelõtt beértem a klinikára. ha hazaérek. Az én Tiborom meg kezdett nekikeseredni. Mutattam neki a nagy sporttáskát: – Megyünk végre haza! . nem talált.

mi van. és levitték az intenzív osztályra – és a férfi elsírta magát. Katikám! – szólt az ágyszomszédja. Meg akkor is nagy baj van. s az intenzíven egy doktornõ fogadott: – Az a probléma – mondta –. . hogy életben maradjon. Tibikém. amíg újraéleszteni kellett. látom: üres a Tibi ágya. és bementem hozzá. baj történt – mondta. kérdeztem. – Nem akarom elkeseríteni. Kérdezgettem mindenkit.– Igen? – Bizony. – A férje rosszul lett. – Hát. de nem tudtak mit mondani. Meg szeretné nézni? – Persze. de nagyon kevés az esély. ne hagyjál itt bennünket. Mindenki azt válaszolta: õk sem értik. az arca. õ meg odahozta nejlonzsákban Tibi cuccait. – És mire számíthatok? Mi lesz vele? – kérdeztem halálra váltan. kérlek szépen! Klaudia is vár otthon Téged! Nem azért küszködtünk annyi éven át együtt. Y alakú vércsatorna útját. Ott maradtam vele. ott volt minden. – Gyere ide. – Hát hogy lehet az itt bent. megvan-e minden. édesem! – Sírtam persze nagyon. de nem tért magához. a kórházban? – Úgy. Ám amint fölértem. de várjon csak egy kicsit! – Vártam. hogy most itt hagyjál minket! Legyél erõs most. amit lehet. mert lépni alig tudtam az ijedelemtõl. viszem az én páromat haza! – és röpködtem föl az osztályra. – Hát. – Tessék már lejönni velem! – kértem õt. hogy egy nagy vérrög elzárta a tüdejébe vezetõ. Tibikém. – Beszélj a nõvérkével! Megkerestem a nõvérkét. – Na. Tele volt csövekkel. most már csak azon múlik. kis probléma történt – kényeskedett. hogy a férje tüdõembóliát kapott. és le kellett vinni az intenzívre. ahogy az ember a filmekben látja. félreállt a szája. milyen erõs a szervezete. hogy meg szeretném! – De kibírja? – Valahogy majd csak kibírom – válaszoltam. más betegek is voltak ott. de nincs eszméleténél. mi történt. icipicit el is volt torzulva. Aztán kiküldtek. hátha õ hallja: – Nagyon-nagyon szeretlek. 55 percig élesztettük újra. mert elkerült az osztályunkról! – megnéztem. mert hosszú volt az idõ. mi van? Tibi? – furcsállottam a helyzetet. Végül elindult a spontán légzése. nem rögtön nejlonzsákban hozzák az ember dolgait. a boríték is a Barthának szánt ötezer forinttal. – Baj? Micsoda? – Tibi rosszul lett reggel. Akkor ijedtem csak meg: ha kicsi baj van. – Tessék átnézni. Õ k mindent megtesznek. El is kísért. és próbáltam beszélni hozzá.

azon a gépen. Másnap újra próbáltam babusgatni Tibit. ott mindenütt megsimogattam. valami történt: lefeküdt a konyha kövére. ott megnézhetjük. A kezelõorvosa. * Fölmentünk az osztályra. mert nem sokat láttam az útból. miért nem szólnak a beteg . Olyan szép volt akkor is! A szeme alja csupa könny volt.Nem is tudom. Amint kijöttünk tõle. hogy otthon véralvadásgátlót kell szednie – felelte az orvos. úgyse érti. hogy az agya teljesen leállt. Meg se mozdult. ez a kislány is érezte. Bartha nem volt bent. aztán szóltak. ami az agymûködést méri. s kértem. mi úgy láttuk. dr. nem megy sehová. azt mondta. mitõl. ezen már nem lehet segíteni. kérni. jól van. ahol feküdt szegénykém. és akkor meghal a klinikán? Annyit emlegették azt a vérrögöt. A barátnõm azzal fogadott: – Te. és egyszerûen nem volt hajlandó fölkelni onnan. már be sem engedtek Tibihez. a férje haldoklik! A folyosón vártunk tán fél órát. próbálja meg összeszedni magát. Bemutatkoztam neki. Még jó meleg volt szegénykém. a nõvérke közölte: – Most már nem mehetnek be. a Toppantó urat úgy akartuk hazabocsátani. Megpuszilgattam. Sándor László osztályos orvost találtuk meg. Olyan hosszú ideig kellett élesztgetni. ha Maguk úgy döntöttek. hogy szöget ütött a fejembe: ezek szerint Tibi nem kapta meg a véralvadásgátlót. És elvitték Tibikémet. Túl sokáig nem kapott oxigént. – Ne haragudjon már! – kérdeztem tovább –. nem tudják. tájékoztasson minket arról: miként történhet meg. csak egyenes vonal mutatkozik. mit mond! – De attól én még beszélhetek. elköszöntem tõle. hogy valakit már haza akarnak engedni. A teste tele volt foltokkal az újraélesztõ géptõl. egy vérrög elzárta a vér útját. mint vezettem haza. amit ilyenkor szoktak adni? – Az az igazság. nem? – Hát. hogy ezt a véralvadásgátlót mindenki megkaphassa! – És ha a klinikának nincs rá pénze. a másik helyiségbe kitolják Tibikét. otthon szednie kell. akkor már itt bent is kellett volna kapnia. fönt sétál – a klinika nem áll olyan jó anyagi körülmények között. nem? A következõ napon az intenzív osztály fõorvosnõje elmondta: igen. akkor rám szólt a nõvér: – Hiába beszél hozzá.

itt valami nagy disznóság történt. lehet. Mondtam az ottani doktornõnek. otthon kellett volna szednie. olyan nagy összeg. hogy nem is mi akarjuk elolvasni azokat. nekünk nem futja rá. hogy az elõzõ napokban ki volt a nõvér. beszéljenek azzal! – Mármint Bartha László doktor úrral. mi járatban vagyok. rögtön lefénymásoljuk? Ügyvéd jelenlétében vagy ügyvéd kérésére fénymásolhatjuk le azokat. akik nem tettek meg mindent – válaszoltam. nem most azonnal. igen. Maga mit gondol errõl. õ azonnal tiltakozott: – Áh. mert némelyiknek a házát kéne eladnia. az ügyeletes orvos. Én csak azt kérdezem. hogy megmentsem. de semmi köze. Mert én már éreztem. persze nem az eredetit. nem lehet elõteremteni? – Nem tudok többet mondani. hogy az orvosokra fogjam rá! – Ne is haragudjon. mire ez a nagy fölhajtás? – vont kérdõre a nõvér. ha szólnak. nem úgy van az! Csak nem képzeli. engem nem érdekel. Igaz. a fénymásolatért fizetni kell. amire a férjének szüksége van? – Hát az nem olyan dolog. és szeretném tudni. hanem a fénymásolatot. a jogszabályok ezt ma már engedélyezik. én mit áldozok föl a férjemért. – Jó. De miért. kik voltak azok az orvosok. hozzáférhetünk-e. azokat megkaphatják. Különben is. nincs rá szüksége. mi úgy ítéltük meg. én bizony tudni akarom. nehogy már most elkezdje az orvosokkal! Én is elvesztettem rokonomat. a férjem orvosi papírjait megnézhetjük-e? – Hát éppenséggel meg is nézhetik. Azonnal odamentünk a nõvéri szobához. mégse foglalkoztam vele. hogy megszerezzen gyógyszereket! – Ne haragudjon. – És doktor úr. de abból Maguk úgysem tudnak semmit kihámozni. jogunk van megkapni mindent. de mivel történt ez az izé. most már nem is kell.családjának: nézze. amit én nem hagyok annyiban. – Jaj. Én úgy tudom. – Meghalt a férjem. a klinika odaadhatja a papírokat. mennyibe kerül. ez a helyzet. – Meg szabad kérdezni. hiszen azok már mind átkerültek oda. már mindegy. és kezdtük fölírogatni. mikor ki volt itt ügyeletben – és szépen összeírtam mindent. Aztán lementünk az intenzívre a papírokért. de ahhoz Magának meg a klinikának semmi. – Hát. de ha igényt tartanak rá. hozzon be Maga olyan gyógyszert. . én XY helyett – aki operálta és kezelte – nem tudok beszélni. Mindent elõteremtettem volna.

a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemnek az alkalmazottai. másnap menjek be hozzá az irodájába. Ha a szakértõ azt véleményezi. van-e olyan ügyvéd. akkor kézbe veszi az egészet. Ábrahám doktor. Ábrahám Lászlóhoz. Addigra volt már igazságügyi boncolási jegyzõkönyv. Õ meg egybõl megírta a följelentést is a rendõrségre. leírogatta. arra kaphatom meg a saját férjem iratait – de hát õk tudják. szeptember 24-én halt meg. az vagy eljön személyesen. ott álltam Tibi nélkül a másfél éves kislányommal – mibõl fizetem én ki az ügyvédet? Vissza se mentem hozzá. Ám õ azt tanácsolta. s a jegyzõkönyvet két olyan orvos írta alá. biztosan jobb lesz. forduljak inkább dr. hogy is van ez: ügyvéd ad nekem meghatalmazást. . December közepén hallgatott meg elõször a rendõrség. mint Szegeden. azonnal föl is hívtam.– De az osztályos orvos. Aztán érdeklõdtem.” Persze a boncolás nem máshol történt. ami úgy összegzett: „ Toppantó Tibor halálát gócos tüdõgyulladáshoz társult bal oldali mellûri folyadékgyülemet eredményezõ rostonyos mellhártyagyulladás okozta… Gyógykezelõ orvosok részérõl gondatlanság. Tibikém 1997. magamnál tartottam a fénymásolatokat. azt mondta: – Csak gyûjtsed a sok pénzt! – Ettõl igen megrémültem. õ kifejezetten ilyen ügyekkel foglalkozik. Õ is végighallgatott. az mibe kerül. Neki már rögtön magamtól azt mondtam. Írt nekem meghatalmazást. csak le kell másolniuk! – Áh. mi hogyan történt. már aznap délután mehettem a papírokért. akik ugyanannak a klinikának. azokat ki kell adniuk. hogy egyezzünk meg per nélkül. valóban mûhiba történt. Találtam is ilyet. elvállalja-e. az ügyvéd közben fölajánlotta a Providencia Biztosítónak – amelynél felelõsségbiztosítása volt a klinikának –. a Sándor doktor úr azt mondta. Nem egészen értettem ugyan. Végighallgatott. elmeséltem. vagy ad Maguknak meghatalmazást. azt mondta. nem! Keressenek ügyvédet. szerintem abból lett a baj. mulasztás. aki nem kér elõre pénzt. foglalkozási szabályszegés nem vélelmezhetõ. Három levelet írt nekik: október 19-én. elõször meg kell nézetnie az orvosi iratokat szakértõvel. és azonnal faxot küldött a klinikára: kérjük az orvosi papírokat. és azt is leküldte faxon. ha elindul ilyen ügy. fizetnem nem kellett érte. Le is másolták. arra kiadjuk! Volt Röszkérõl ügyvéd barátunk. milyen úton-módon – . Vissza is kapta mindkét helyrõl az igazolást: vették. hanem százalékot kap. hogy nem adtak neki véralvadásgátlót. majd azt felelte. igaz – nem is tudom. Tartozásaim voltak. ahol meghalt. nem tudja elõre. amikor megkérdeztem. mint Bartha doktor. ha megnyeri az ügyet. elmentem hozzá. Csakhogy ez az ügyvéd.

december 4-én és december 22-én. ha idõben felismerik a tályog kialakulását. A léprepedés sürgõs mûtétet igényelt. hol az a jogász azt válaszolta: szakértõk bevonásával vizsgálják az ügyet. . „Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét!” Ábrahám ügyvéd úr azonnal beadta a keresetet a bíróságra. a szeptikus állapot ezután manifesztálódott. Ha aztán néha telefonált nekik. A Providencia Biztosító még csak nem is válaszolt egyikre sem. Megfelelõ heparinizálás esetén reális esélye lett volna a halálhoz vezetõ eseménysort elindító tüdõthromboembolisatio megelõzésének. sõt. A büntetõügy mellett tehát elindult a polgári jogi. hol ez. hanem a lépkiirtás utáni szövõdményhez (haematoma. akkor az ok-okozati összefüggésben van a fel nem ismert rekesz alatti tályoggal. Addigra elkészült az általunk fölkért dr. persze mindet ajánlottan és a feladóvevényt iktatva. Farkas Márton igazságügyi orvos szakértõ szakvéleménye. hogy a beteg kibocsátása szeptember 19-én orvosilag nem volt indokolt. hanem a boncolás során talált lelet eredménye… A laboratóriumi és klinikai vizsgálatok eredményei azonban egyértelmûen bizonyították. és majd jelentkeznek.” Aztán ezt a szakértõi véleményt decemberben kiegészítette azzal: „A megelõzõ véralvadásgátló kezelés elmaradása ok-okozati összefüggésben áll Toppantó Tibor halálával. illetve toxinok okozhatták a beteg hirtelen állapotrosszabbodását. Éppen ezen radiológiai leletbõl lehetett következtetni a még néma tályog jelenlétére. A góc felismerésére és kezelésére nem került sor. de ugyanilyen sebészeti beavatkozást igényelt volna a lépágyi vagy rekesz alatti tályog kezelése is. rostonyos mellhártyagyulladás a gyulladásos góc következménye volt. így a bíróság kirendelte a debreceni orvosi egyetemet szakértõként.” Ezt a kórház persze vitatta. aminek csatlakozó elváltozása a mellkasi gyulladás… A mellkasi gyulladásos folyamatok nem a lépsérülés következtében. s abban többek között ez állt: „A Toppantó Tibor halálát okozó »gócos tüdõgyulladáshoz társult bal oldali mellûri folyadékgyülemet eredményezõ rostonyos mellhártyagyulladás« nem élõ emberben felismert kórkép. Herczeg László szakértõ ezt írta: „A szakmai tapasztalatok szerint ajánlott lett volna a hasi mûtét után heparin profilaxist (megelõzõ véralvadásgátló kezelést) kezdeni. A szövõdményként kialakult gócos tüdõgyulladás bal oldali mellûri folyadékgyülemet eredményezõ. Onnan dr. Március elején kegyeskedtek leírni: nem ismerik el kárigényem jogalapját. A beteg ekkor még nem gyógyult meg. tályog) csatlakozva alakultak ki. kártérítési per. Ha a mellkasi gyulladás területérõl a véráramba kerülõ baktériumok.

a bíróság kénytelen volt újabb szakértõt bevonni.elhárításának. aki a . és tulajdonképpen semmiben sem értettek egyet. amelyben a thrombocytaszám határértéket meghaladó értéke felhívhatta volna a figyelmet a rögképzõdés veszélyére. amely visszeres rögösödés megelõzésére szolgál. Gyógyszeres beavatkozást nem alkalmaztak thrombosis megelõzésére. A thrombosis megelõzésére szolgáló kezelés e tekintetben hiányos. A vérrögképzõdés megakadályozására tehát nem történt meg minden intézkedés. Itt van. mindenki tudta tehát. A fel nem ismert szepszis. s azokból kiderült: a rendõrség számára szakértõként az a szegedi klinikai orvos.” Dr.” Mindeközben a büntetõügyet ott fékezték. mulasztás. keringésjavító fizikoterápia és mellkasi gyógytorna szerepel. hogy „ külön-külön a szepszisbõl. Az ottani orvos szakértõ azonban kitért. Farkas Márton ezt elfogadta. a bírósági tárgyaláson a két szakértõ órákon át vitatkozott egymással. járt el. szakszerû orvosi ellátás. gyógykezelés ellenére nevezett halálát elháríthatatlanul eredményezte. bal oldali mellûri folyadékgyülemet eredményezõ rostonyos mellhártyagyulladás miatti heveny légzési-keringési elégtelenség az alkalmazott. ezért az eljárás befejezésérõl határoztam. A gyógykezelõ orvosok részérõl gondatlanság. Azt írta: „Határozott szakértõi vélemény nem adható. A pesti orvosi egyetem igazságügyi orvostani intézetétõl lényegében ugyanaz a vélemény érkezett: „A vérrögképzõdés megelõzésére kizárólag gyógytornász beavatkozás szerepel az orvosi dokumentumok között. 98 márciusában – amikor már indult a parlamenti választási kampány. Ebben légzõtorna. dr. semmilyen kérdésre nem adott választ.” Megkaptuk az iratokat. ahol csak tudták. foglalkozási szabályszegés nem állapítható meg.” Ezek után még a miskolci Igazságügyi Orvostani Intézetet is kirendelték. Ráadásul a kórház és a biztosító továbbra is ellenszegült.” November végén. A laboratóriumi leletek között az 1997. szeptember 19-i lelet az. Az eljárás során bûncselekmény alapos gyanúja nem merült fel. hogy Bartha doktor is indul – határozatot hozott a szegedi rendõrkapitányság: befejezi az eljárást. Kiss Lajos. illetve a trombózisból származó tüdõgyulladás miatt létrejött keringési elégtelenség is okozhatta a beteg halálát. valamint azt is. korszerû. illetve a profilaktikus anticoaguláns kezelés elmaradása okokozati összefüggésben van a beteg halálával. A keringésjavító fizikoterápia az. A kezelés hiányossága az oka nagy valószínûséggel a klinikai halált okozó rögembolizációnak. ezt írták: „Az életmentõ lépeltávolító mûtét után szövõdményként kialakult gócos tüdõgyulladás.

hogy ha Bartha doktorék megelõzõ véralvadásgátló kezelést alkalmaznak. persze rögtön följebb tolva. de tudomásom és tájékozódásom szerint férjem kezelõorvosa dr. Igaz. legfeljebb . hogy dr. A – persze szintén Szegeden mûködõ – megyei fõügyészség elutasító határozata így szólt: „Az elfogultsági kifogás alaptalan. amikor panaszt nyújtott be a Csongrád Megyei Fõügyészségre. majd 1998 októberében rendelték el a nyomozást – 1999 májusáig nem történt semmi. hogy nem Bartha képviselõ úr ellen indították el a nyomozást. hogy 1997 szeptemberében tettem meg a feljelentésemet.” Valamint keresetet is adott be a bíróságra a rendõrség államigazgatási határozatának megváltoztatására. Majd pedig – ahhoz képest. de ennek ellenére ugyanarra jutottak: „Gondatlanság. Farkas Márton szakvéleményébõl egyetlen hangra sem reagált. hogy elfogultság miatt zárják ki az ügybõl a Szeged Városi Ügyészséget. Mindenesetre dr. Bartha közben a parlamenti képviselõség mellé a helyi választásokat is megnyerte. A pert megnyertük. akkor Tibornak nem kellett volna meghalnia. Ott azzal kezdték. de ma országgyûlési képviselõ. hogy a feljelentést eredetileg ismeretlen tettes ellen tettem meg. szó szerint idézték benne azokat a megállapításokat. Úgyhogy megfellebbeztük a megszüntetõ határozatot.boncolást is végezte. szakmai szabályszegés nem állapítható meg. Öt hónap múlva a fellebbezést elutasították. ha egy-két sört megivott. a nyomozás lefolytatására kötelezésre. Igaz. s Bartha doktort a Fidesz színeiben képviselõvé választották. és Szeged polgármestere lett. Bartha László volt. Úgyhogy Ábrahám ügyvéd úr. Jelen feljelentésem alapján vele szemben büntetõeljárás megindításához elõzetesen mentelmi joga felfüggesztésére van szükség. Ábrahám ügyvéd úr akkor kérte is a megyei fõügyészségtõl.” * Csakhogy mindeközben lezajlottak az országgyûlési választások. hogy az ügyben érintett . hanem ismeretlen tettes ellen. a megyei rendõr-fõkapitányságra bízva. „Elõadom. a szegedi városi ügyészség elrendelte a nyomozást. abban már másképpen volt kénytelen fogalmazni az én nevemben. S õ szakvéleményében leírta: Tiborom „ idült alkoholista volt” Amibõl egy szó nem igaz. Az a tény. Kiss úgy adott szakvéleményt. Õ feljelentésem megtételekor és a cselekmény elkövetésekor a SZOTE Traumatológiai Klinika alkalmazottja volt. Mit tehetett. mulasztás. alávaló rágalom.

Olyan további adat pedig. Nos. Például: „A lépeltávolítást követõen végzett profilaktikus antikoaguláns kezelés indokoltságáról megoszlanak a vélemények. kizárólag erre. a legmagasabb orvosi fórum hogy közölheti. Abból kiderül: a rendõrök – miközben az országban már jószerivel nem volt olyan orvos szakértõi intézet.” Én nem vagyok jogász – de azt azért egyáltalán nem értem. Föltápászkodunk. ha éppen arról van szó. De tényleg. Az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak azonban sokan jól ismerik az általános hozzáállását is. talán ítélethirdetés is. az ETT-ére. A halált elõidézõ okfolyamat elindulását követõen a kezelõorvosok a megfelelõ intézkedéseket megtették… A heparinkezelés elmulasztásával a foglalkozás szabályait nem sértették meg. betartották-e a szakmai szabályokat. vannak szakmai protokollok.” 1999. annak a hátán is föláll a szõr. „A leírtak alapján a nyomozás bûncselekmény hiányában történõ megszüntetésérõl kellett határoznom”– zárult a verdikt. És ma lesz a polgári perben az utolsó tárgyalás. foglalkozási szabályszegés nem állapítható meg a kezelõorvosok részérõl. hogy tulajdonképpen nincsenek szakmai szabályok? Hiszen ez ezt jelenti. amely azt támasztaná alá. mennünk is kell! – fejezi be Kati nagyot sóhajtva. mindjárt fél tíz. hogy az eddigi szakértõi vélemények ne lettek volna egyértelmûek. önmagában nem alapozza meg a Szegedi Városi Ügyészség kizárását.” A rendõrség határozata természetesen egyetlen korábbi szakvéleményre sem hivatkozott. nem áll rendelkezésre. hogy az ügy tárgyilagos megítélésében bármi befolyásolná az ügyészséget. mit fog szólni az ETT olyan ügyhöz. kimozgatjuk . Az ETT – ahogy kell – lesöpörte az asztalról az összes eddigi szakvéleményt. hát eddig jutottunk. íródnak szakmai kollégiumi állásfoglalások! Csak ezek a korábbi szakértõket támasztanák alá! Úgyhogy az ETT szerint „ ennek megfelelõen adott esetben a profilaktikus antikoaguláns kezelés beállítása az orvosi mérlegelés körébe tartozott. talán még léteznek érvényes tankönyvek. hogy megoszlanak a vélemények.Szeged megyei jogú város polgármestere. amely ne foglalkozott volna Tiborom dolgával – új véleményt kértek az Egészségügyi Tudományos Tanácstól. amelyben a parlament egészségügyi bizottságának tagjáról van szó mint esetleges vádlottról. hogy aki tud olvasni. azt meg különösen el tudják képzelni. és ezért annak elmaradása nem kifogásolható” Tehát „ . Ugyanis azt aztán nem lehet mondani. június 1-jén született meg a Csongrád Megyei Rendõrfõkapitányság határozata a nyomozás megszüntetésérõl. Nyilván nem véletlenül. Olyanokat írtak. Hát attól.

– A bíróság a zárt tárgyalás elrendelésére vonatkozó indítványt elutasítja – hangzik a verdikt Csikós doktornõtõl. – Ismerik azt az ETT-szakvéleményt. anélkül hogy megjelölné. majd megadja a szót a felperes. tehát szempontjai büntetõjogiak? – intéz körkérdést a bírónõ. ügyvéd úr? – szeretné tisztázni a dolgot a kedves. – Kende úr! – szól rám a bírónõ. okos bírónõ. hanem a büntetõeljárásban született. ha kellõen exponált személyiségrõl van szó. s átbandukolunk a bíróságra. A biztosító ügyvédje szemrevételez. úgyis most dõl el. Toppantóné ügyvédjének. s amely nem ebben az ügyben. amelyet nekem tegnap küldött meg az ügyészség. én valahogy véletlenül azonnal a gyönyörû fiatal nõ mellé telepszem le. jobbnak látom befogni a szám. Egykor ennek a klinikának a jogtanácsosaként dolgozott. abbahagyva a mellébeszélést. ebben az ügyben büntetõfeljelentés is született. Velõtrázóan szép ügyvédjelöltnõjét azért elküldte hallgatóságként. milyen kisváros a Szeged nevû nagyváros is. állt ha õ képviselné a bíróság elõtt is az asszonyt. Személyiségi jogokra hivatkozik. Mindenki ismeri. – Maga kicsoda? – fordul felém az ügyvéd. akivel még soha nem találkoztam. aki a bíróság nyilvános tárgyalásán hallgatóságként van jelen – veszem föl a kekk stílust. Csikós Klára. Ábrahám László ugyanis – nemhiába volt a rendszerváltást elõkészítõ Nemzeti Kerekasztal résztvevõje a harmadik oldalon – aggályosan korrekt ember. késõbb „ át” a betegek oldalára – nem tartaná hát helyesnek. meg arra. Ábrahám doktort helyettesítõ ügyvéddel. – Büntetõeljárás is folyik ebben az ügyben. kinek a jogaira gondol. ezért kérem a zárt tárgyalás elrendelését – kötné az ebet a karóhoz a biztosítós ügyvéd. * Ott találkozunk a Toppantóné ügyvédjét. .megmacskásodott tagjainkat. de hát kellett nekem elvállalni ilyen sok tévészereplést –. majd mindenekelõtt kéri a zárt tárgyalás elrendelését. ami voltaképpen csak ahhoz a közismert tényhez újabb adalék. dr. kirúgnak-e vagy maradhatok. – Pontosan mire hivatkozik. nem köteles mindenki ismerni önt! – Ezzel nehezen tudnék vitatkozni. – Magyar állampolgár vagyok. Csikós doktornõ a biztonság kedvéért ismerteti.

E perben teljesen egyértelmûvé vált. – Mennyit tud havonta keresni? – Annyit. kérem a Tisztelt Bíróságtól határozat meghozatalát. – Úgy tudjuk. hogy idõben el tudjon menni a gyerekért? – Középmûszakos vagyok. beilleszkedett az óvodában. Így van ez? – Igen. Ezért kérem a kereset elutasítását! – Tisztelt Bíróság! – a felperesi ügyvédnek van slusszpoénja. – Akkor tessék! – Tisztelt Bíróság! – emelkedik szólásra a biztosító ügyvédje. hogy a papája halála nagyon megviselte õt. Minden hónapban választanom kell. Utána nem is tudom. – Jelen perben bebizonyosodott: semmifajta szabályszegés nem történt felperes férjének gyógykezelése során. – . Az önkormányzat is megvonta tõlem a nevelési segélyt. van kérdése? – Nincs. hogy felperes férje halálának bekövetkezése a megelõzõ véralvadásgátló beadásának elmulasztásából következett. de az az igazság. – Felperes! – szólítja Toppantónét a bírónõ. mint dolgozunk.– Keresetemet változatlanul fönntartom. vállalkozó vagyok. hogy anyukámék segítenek. a kislánya pszichés állapota rendezõdött azóta. – És ön? – Hát változóan. amennyibõl ki tudom fizetni a rezsit és éppen. mi lesz. – Ezt hogy tudja megoldani? – Csak úgy. melyik számlát fizessem ki. de erre csak januárig van lehetõségem. hogy nem halunk éhen a kislányommal. Próbálom földolgozni a történeteket. További bizonyítási indítványom nincs. pedig nem engednek minket másképpen dolgozni. most már tulajdonképpen jól van. – Mi a helyzet azzal. a kislányom óvodai költségeire. ez a többi kollégámmal is így van. ruházkodásra. Többet ücsörgünk. – Legyen szíves fölállni! Hány éves most a kislánya? – Három. – Alperes. mondván. Az eljáró orvos mindenben a szakmai szabályoknak megfelelõen és a legnagyobb gondossággal járt el. – Konkrétan menyi jövedelmet tud hazavinni havonta? – A vállalkozóként kötelezõen befizetett összegek és a lakásrezsi befizetése után tízezer forintom marad kettõnknek étkezésre. – És a vendégköre a fodrászatban? – Hát az nagyon kevés.

de ez nem! – Jó. akkor figyelembe vehetõ lenne. majd szólunk. amelyet a trombózisos betegek munkából való kieséséért fizet az állam. Ezért a Thrombosis Társaság tagjai az orvosi szakkollégiumok véleményeit is összegyûjtve az egészségügyi miniszterhez fordultak: ezután ne pusztán mulasztás. Csakhogy – mondja dr. valamint a kamatok. A gyógyszer alkalmazása után a trombózisosok száma kettõ-négy százalékra csökkent. ha ítéletet hirdetünk! Kizúdulunk a folyosóra. s tüdõembóliában meghaltak szinte alig akadnak köztük. Blaskó György – Magyarországon az orvosok kellõ ismeretek hiányában.a Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság elnöke – olvassa föl a bírónõ. – Már az is veszélyes lehet. Blaskó György. s zavart kvaterkázásba fogunk. ennek következtében több ezer ember trombózist kaphat. és kötelezi I. rendû felperes. Az engedély birtokában máris lecsapni próbál. – Bírónõ! Pillanatra belenézhetek a cikkbe? – közelít a pulpitushoz a biztosító ügyvédje. Ennél jobban talán semmivel nem lehetne indokolni a megelõzés szükségességét. ez egy napilapcikk! Ha az illetõ professzor szaktudományos lapban megjelent tanulmánya lenne. Jó fél óra múlva mehetünk be. II. Az alvadásgátlók bevezetése elõtt a csípõ. Toppantó Tiborné számára 3 millió.és térdpanaszokkal operáltak hatvan százaléka kapott trombózist. illetve félve a túladagolás okozta kockázattól. illetve II. és amely éppen errõl szól. ha valaki nem adja be a megfelelõ ideig a megfelelõ mennyiségû véralvadásgátlót. Én tíz az egyhez adnám Toppantóné ügyének gyõzelmét. leplezni próbálva idegességünket.Becsatolok egy újságcikket. rendû felperes. – Ha az orvosok a megelõzésben valamit rosszul tesznek. rendû felperes számára . s az ítélet úgynevezett rendelkezõ részét állva hallgatjuk meg: – A bíróság megállapítja alperes kártérítési felelõsségét. – És átnyújtja a bírónõnek a cikket. s közülük hat-nyolc százaléknyian tüdõembóliában haltak meg. – Ez nem tudományos tanulmány. tessék kifáradni. hogy évente körülbelül 8 milliárd forintot tesz ki az a táppénz. ha egy lábtörés gipszelése alatt a kezelõorvos nem alkalmaz elegendõ ideig véralvadásgátló gyógyszert. de senki nem akar fogadni velem. nem mindig ezt a kézenfekvõ megoldást választják. Toppantó Klaudia számára 1 millió forint nem vagyoni kártérítés. s közülük évente kétezren tüdõembóliában meghalnak – állítja dr. amely interjút közöl ezen orvosi témakör legelismertebb magyar szaktekintélyével. de hiba is legyen. Pedig a magas halálozási statisztikák mellett nem elhanyagolható az sem. Van még valakinek elõadnivalója? Senkinek? Akkor a tárgyalást berekesztem.

rendû felperes édesapja volt – 1997. rendû felperes férje és a II. illetve a nem általa beszerzett. majd így folytatja: – A bíróság – elfogadva az általa beszerzett szakvéleményeket. utókezelés. hogy a jobb boka zúzódását szenvedte el. Azon tények ismeretében. jobb boka gipszrögzítése. A bíróság álláspontja szerint az orvosok esetében felállított . és ezt követõen az alperes Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Klinikájára szállították… – a bírónõ részletesen. hogy az ellátó orvosok a különbözõ beavatkozásokat (lépeltávolítás. ETT IB által készített véleményt – azt állapította meg.és légzésleállás miatt elõállott oxigénhiányos agykárosodás. hogy Toppantó Tibornál Heparin profilaxist kellett volna kezdeni. Ezen kezelés azonban veszélyt is rejt magában. A vérrögképzõdés megakadályozására számos módszer ismert. Egyik leghatásosabb az úgynevezett profilaktikus antikoaguláns kezelés. ami miatt a lépét el kellett távolítani. amely miatt gipszkötést kellett felhelyezni. A bíróság – osztva a szakértõk által kifejtett álláspontot – úgy foglal állást. Jelen esetben ez a módszer került alkalmazásra. a beteg megfigyelése. A vérrögképzõdés megelõzésének másik hatásos módja a beteg korai mobilizációja. elhárítására. ebben a vonatkozásban gondatlanság vagy mulasztás nem állapítható meg. szeptember 11-én szenvedett közlekedési balesetet. Az indokláshoz már leülhetünk: – Toppantó Tibor – aki az I. életveszélyes vérzést hozhat létre. annyiban. alaposan ismerteti a történteket. hiszen a betegnél vérrögképzõdés és ezt követõen trombolizáció indult meg. Így reális esély lett volna a halálhoz vezetõ eseménysor elhárítására. másodlagosan pedig az ezt követõen kialakult tüdõgyulladás és keringési elégtelenség okozta. de rendelkezésére álló. hogy Toppantó Tibor halálát egy vérrögképzõdés folytán elõállott. a beteget már a mûtét után két nappal mobilizálták.további havi 6 ezer forint járadék megfizetésére. a szakmai tapasztalatok szerint ajánlott lett volna a hasi mûtét elvégzése után Heparin profilaxist kezdeni. Ezt az ellátást folytató orvosok nem alkalmazták. valamint léprepedést. az embolizáció feloldása) során megfelelõen és cél szerint végezték. megelõzõ Heparin adása. masszív tüdõembolizáció következtében bekövetkezett keringés. Ugyancsak megállapítható. Megfelelõ heparinizálás esetén reális esély lett volna a halálhoz vezetõ eseménysort elindító tüdõembolizáció megelõzésére. hogy ha a sérültnek a vizsgálatok során fel nem ismert sérülése van. Ez a módszer azonban nyilvánvalóan nem volt eredményes.

hanem valóban az érintett számára és javára. hogy a Heparin profilaxis alkalmazására a beteg esetében már a mûtét elvégzése után került volna sor. Igaz. Ezt hívják igazságszolgáltatásnak. hogy nem lesz semmi! . Bartha László képviselõ és polgármester doktor urat. vagyis a kártérítési felelõsség megállapításának alapjául szolgál. amelyek életveszélyes vérzést hozhattak volna létre. ezzel megsértették a rájuk elõírt jogszabályi kötelezettségüket. hogy a teljes feltárás már megtörtént. közben elmélázom: furcsa dolog ez a jog. hogy ez elméleti feltételezés. Rámutat még e körben a bíróság arra is. s ezt az összeget ítélte méltányosnak. hogy az alperes kórház kártérítési felelõssége fennáll. A bíróság túlzottnak ítélte meg a felperesek együttesen 10 millió forintos kárigényét. és amennyiben valóban a vérzés ennek következtében elõállott volna. Ennek során tekintettel volt arra is. ami az anyagiakon túl érte felpereseket. hogy a szükséges kezelés elmulasztása következtében létrejött a vérrögösödés.legnagyobb gondosság követelményébe a heparinizálás alkalmazása is beletartozott volna. hogy elveszítették a család anyagi támaszát. Mindezen szempontok mérlegelése mellett a bíróság úgy foglal állást. Magyarán elmarasztalta dr. A Heparin profilaxis alkalmazásának ellenjavallataként említett. hogy a vizsgálatok során még fel nem ismert olyan sérülései lehettek a betegnek. Ítéletben rögzítette: a klinika. mert kifejezi: nem csak úgy a vakvilágba hozott ítéletet. Az azonban tény. ami azt jelenti. valamint arra a veszteségre is. mivel õ tehet Toppantó Tibor elhunytáról. ami egyben a magatartás jogellenességét is jelenti. aki kezelte Toppantó Tibort. S mindeközben a büntetõügybõl teljesen nyilvánvaló. A bíróság álláspontja szerint mindenképpen meg kellett volna tenni a vérrögképzõdés elkerülése érdekében szükséges kezelést. mivel jogellenes magatartásával kárt okozott. vagyis nem állhatott volna elõ az a helyzet. a független bíróság – és hiszem: nem lehet könnyû dolog függetlennek lenni Szegeden a szegedi polgármester elleni ügyben – kimondta a kórház felelõsségét. A bírónõ fantasztikus empátiával adta elõ ítéletét és annak indoklását: végig Toppantónéhoz beszélt. felelõs az õ haláláért. Engem ez lenyûgöz. illetõleg a szükséges intézkedéssel az elhárítása érdekében be kellett volna avatkozni. azt egyrészt fokozott figyelemmel kísérve idõben észlelni lehetett volna. és ez a jogellenes magatartás egyben neki felróható is. életveszélyes vérzés kapcsán a bíróság rámutat arra. Mivel ezt elmulasztották (és ennek következtében indult be a halálos ok-folyamat). Íme. esetlegesen elõálló. tehát – ha már most nem polgári jogi szóhasználattal élünk – éppen az az orvos.

És nincs. másfél éves. itt van a kismadár. én milyen rémes állapotban érkeztem meg. meg amikor elmegyünk. miért sírsz? – Mert itt van apukád. hogy én rettenetesen zokogok. Arról aztán már jobb nem is elmélkednem. Bartha László vétkes Toppantó Tibor halálában? Persze. A polgári jogi ítélettel meg nem köteles foglalkozni – ha egyszer nincs kedve hozzá. s ara hivatkozva kimondja: nincs mit vizsgálnia. – Olyan kicsi volt még. Bartha László nevét. Akkor nem is tudtam volna neki semmit mondani. és megint más a büntetõ. névvel kellene szólnia. csak azt látta. amit a kezelés során tanúsítaniuk kellett volna” – így a cikk. a kis Klaudiának mikor mit mondott az apjáról? – Amikor Tiborom halála után hazamentem. A legelsõ alkalommal azt suttogtam Klaudiának: – Apu itt fekszik. apu! – értette meg a kislány. konkrét személyrõl. ugye apu is tologatott engem? . De ahányszor ide kijövünk. bármennyire is nem szeretek kíméletlenkedni: – Mondja. és alszik. de ez nem büntetõjogi megfogalmazás! Már az is sokatmondó. „A beteget kezelõ orvosok elmulasztották a legnagyobb gondosságot. Aztán megvolt a temetés. – Szia. – Amikor kicsi voltam. aminek egyes számban. apró figyelmességként többes számba téve azt. Szeged napilapja néhány nap múlva úgy tudósít „Elmarasztalták a SZOTE-t” címmel az ítéletrõl. nem kell etikai eljárást lefolytatnia. dr.Értem én: más a polgári jog. Megvárja a büntetõügy lezárását. A pici lányom azt kérdezte: – Anyu. bár még nem jogerõs ítélet birtokában –. amikor kiérünk. hiszen a rendõrség-ügyészség megállapította. az énekel nekünk. és apu föntrõl néz minket. hogy ez tényleg megtörtént. hogy nem történt foglalkozási szabályszegés. hogy nem igazán értette. hogy elfelejti megemlíteni dr. Hogy hétköznapi szóhasználattal azt mondhatjuk – immáron bírósági. amelyben vétkességet is kellene bizonyítani. Késõbb sem mondtam neki semmit. – De miért? Mi van vele? – Alszik. a Magyar Orvosi Kamara mit fog tenni: kész kottából tudom olvasni. * Toppantó Katit az ítélethirdetés után egy dologról még meg kell kérdeznem. látva. anyukám és a nõvérem átvitte õt a másik szobába. én magam sem voltam képes elhinni. és akkor nap mint nap kettesben mentünk ki a temetõbe. hogy a Délmagyarország. Mindig köszönünk neki.

nem orvosi mûhibákkal. Punktum. ha fél órán belül nem egészülne ki a történet újabb adalékkal. aki orvosjogot tanít joghallgatóknak. és az orvos nem jól kezelte. a játszótéren Klaudia azt mondja a kis játszótársainak: – Az én apukámat megölték. mégiscsak illetlenség nélkülük elkezdeni. Érkezésem délutánján – értesítenek jó elõre – író-olvasó találkozón dedikálom együtt elsõ mûhibakötetem és új könyvem a Postabankról. új hír fogad: elmarad az egyetemen a vita. s mind megnyugtatják a könyveseket: tegyenek. a tévések magukra vessenek. kicsim. de hát még nem érkezett meg a városi tévé stábja. s ottani barátaim ki akarják használni az alkalmat. A városi tévé a dr. * Hónapokkal késõbb még apró ízelítõt kapok: a politika tényleg nem a viccelõdés terepe. és megölte. Négy óra húszkor kezdeményezem. Ebbõl még nem feltétlenül kellene messzemenõ következtetéseket levonni. amikor megérkezem Szegedre. A könyvesboltiak inkább elõbb telefonálnának. alaposan megszervezik a programomat. hogy a bölcsõdében. – De miért itt van. majd nagy vitára várnak az egyetemre: együtt a medikusok és a joghallgatók mindkét témáról beszélgetni akarnak velem. vezetõ szerkesztõ. Nocsak. amikor fölmérték. talán ne várassuk tovább a szép számban megjelent olvasókat. Nos. hiába a több száz jelentkezõ. Bartha László vezette helyi önkormányzat tulajdona. Mi több. Elõkerül szerkesztõ. mert írásba persze nem adta. – És azóta is sokszor elõfordul. hogy beférjenek. Csupán telefonon közölte Ábrahám László ügyvéddel. meg is kellett változtatniuk a helyszínt. Másik mûhibaügyben készülök ismét Szegedre. hogy hát akkor ez a vita nem lesz. a hatalmat komolyan kell venni. ott forgatni akar a városi tévé. amit akarnak. az egyetem legnagyobb elõadótermére van szükség. Várakozunk a Kárász utcai könyvesboltban.– Igen. már jócskán elmúlt négy óra. Vagy visszavonta korábbi engedélyét. Tudod. amikorra hirdették az író-olvasó találkozót. mi történt? A dékán nem engedélyezte. Inkább majd az országost megelõzõ szegedi egészségügy-privatizációval foglalkoznak. Aztán másnap délelõtt a helyi magántévé vesz föl mûsort velem. mennyien szeretnének részt a rendezvényen. anyu? – Megölték. Nem tudni egész pontosan. õ is tologatott. Vagy letiltotta a vitát. õk nem jönnek forgatni. hogy apu bent feküdt a kórházban. ha pedig õk ott forgatni óhajtanak. .

Hogy náluk természetesen minden szülés papás. A harmadik héten kivették a méhét. ha nem fiú. vizes ruhával törölgette a homlokát. Azt nem lehet tudni. Átvitték az intenzív részlegre. mert egyszer sem mértek lázat. Beszürkült. néha kissé döntésképtelen. olykor alig kapott levegõt. hanem valaki két egyenes vonalat húzott: elõször 37 foknál. Vikinek pár nap múlva láza lett. Makkegészséges volt. és egyre rosszabbul lett. de hát mit kell eldöntenie a szülészorvosnak? – nevetett Viki legjobb barátnõje.*** Azért ebbõl a kórházból akartak szülészt választani. simogatta a karját. Mindketten nagyon fáradtak voltak már. és nem is olyan vészesen drága! A terhesség alatt semmi gond nem volt. a nap nagy részében eszméletlenül feküdt. Már alig-alig volt magánál. aztán a negyedik naptól 39 foknál. – Igaz. pedig csak benne maradt a méhlepény nagy része. ami természetes. nem jön ki a baba. nem hívei a durva beavatkozásoknak. akár be is lehetett volna fonni. fejlett és hatalmas. Kéthetente. Több ismerõsnél informálódtak. István bent volt vele végig. Az ötödik órában a docens azzal állt elõ. Az orvosok összevissza beszéltek. s Krisztián fél óra múlva már bömbölt harsányan – õ szerencsére nem fáradt el. Utólag – amikor a kórház kiadta az iratokat – a lázlapon nem csillagok jelölték egy-egy mérés eredményét. aki már kétszer is nála szült. Pontosan a Semmelweis-napon meghalt. mikortól. . amikorra ki volt írva. mert sokat hallottak az itteni bababarát és mamabarát módszerekrõl. – Kedves volt. Szóval valamikor a harmadik-negyedik napon Viki belázasodott. sokat segített. Viki négy nappal a szülés tervezett idõpontja elõtt befeküdt. ezt a docenst mindenki dicsérte. és gépekre kötötték. aztán már hetente jártak a docenshez. Akkora haja volt. talán jobb lenne megcsászározni Vikit. viszont kedvelnek mindent. de ez már nem számított semmit. veleszületett immunhiányos szindrómáról. Fertõzésben. úgy tûnik. Menetrendszerûen azon a napon kezdett vajúdni. Staphylococcusról. nem bírt fölkelni. Áttolták az ágyat a mûtõbe. biztatott. beszélgetett vele. hamar beleegyeztek. amelyeket összekötve rajzolódott volna ki a lázgörbe.

igaz.Edina a saját gyerekére vágyik Tiszóczkiné Svidró Edina törékeny. tervezték. útközben fölvették Edina édesanyját is. S úgy is lett. a doktor úr azt mondta. A Rendõrtiszti Fõiskola „ táltosképzõjére” ment. de azzal. A papája technikus volt a szénbányában. Lezajlottak a szokásos . Mentõt hívtak. aztán Edelényben a kapitányság megbízott. szólt neki. amint tanácsolták. õ grammra pontosan ennyit szedett föl. sikerülni fog. jó orvos – kedves is volt. az égadta világon mindent igyekezett úgy tenni. Megvizsgálta az asszonyt. salátával. be sem kellett hívni. a kazincbarcikai kórház szülész-nõgyógyászát. azt mondta. eleinte nyomozó volt. Hét körül ért haza a férje. fekete hajú. Július 2-án. pár órán belül szülni fog. valóban kezd nyílni a méhszája. Eljártak a családtervezési tanácsadóba. úgyhogy hazaengedte. a hasa. csak próbálkozzanak kitartóan. kék szemû nõ. A könyvek szerint ekkora babával tizenkét és fél kilót szabad és kell hízni. hogy a babája a lehetõ legegészségesebb legyen. ideje indulni. majd kinevezett hivatalvezetõje lett. nem kevés pénzért. de az nem baj. Az orvos zártnak találta a méhszáját. ebbõl szülés lesz. 91 végén lett terhes. ez negyven kilométernyire van Miskolctól. Azt mondták. a kiíráshoz képest így is már néhány nappal túlhordta a gyereket. 21 évesen ment férjhez. ajánlották neki dr. s eleinte minden rendben is volt. garázdaságtól kerékpárlopáson át a sikkasztásig mindenfélét nyomozott. hogy gyerekük legyen. nagy baba lesz. csütörtök reggel Edina bement Szabó doktorhoz vizsgálatra. Zavartalan volt a terhesség. még nincs harmincéves. s száguldottak be Barcikára. akárki meglássa. A szülei szendrõiek. hogy nyolc hónapig nem jött össze a dolog. Szabó doktor éppen ügyeletes volt. Szabó Sándort. a mamája a harmadik gyerek után otthon maradt – ma már mindketten nyugdíjasok. elvégeztette az összes létezõ vizsgálatot. rendes is volt. Edina óvónõképzõ fõiskolát végzett. Edina bújta a szakkönyveket. ahol megnyugtatták õket: mindketten egészségesek. tömte magát gyümölccsel. Akarták. Este Edina érezte is. s nem vette el a kedvüket. úgymond fogadott orvosként minden egyes vizitért fizettek neki. 96 nyarán szerelt föl rendõrnek. ebbõl már bármelyik pillanatban baba lehet. ám az óvónõi munkát betegsége miatt abba kellett hagynia: nem tudott egyetlen dalt sem elénekelni a kicsiknek. fáj a dereka.

Nem kapott rendesen levegõt. picit tán sûrûsödtek. szivacsot. valamint rábízta magát az orvosra: ha õ azt mondja. Rettenetes fájdalmai voltak. Edina az éjszaka során egyre fáradtabb lett. fekete hajú. hogy nem tud? Nehogy már egy császármetszés után ne bírjon egyedül kimenni! – De hát nem faksznizok. mosakodjon meg rendesen. ez a helyes. de nem túl gyorsan. hogy végig hallotta a baba szívhangját. * Szombat délután tért magához elõször. átadni meg nem akart másik orvosnak. s szólt. de az megnyugtatta. – Kisfia van.elõkészítõ mûveletek. és alig kapott levegõt. – Nem tudok fölkelni – vallotta be a nõvérnek –. – Bejött másik nõvér. hajnalban aztán közölte: – Megcsászározzuk. egészséges! – örvendeztette meg a nõvér. egy tény: a doktor utána jó ideig valóban nem volt bent a kórházban. burkot repeszt. – Mi az. – Majd hozzuk holnap szoptatni. s engedett Edina kérésének. s ketten szabályosan kihúzták Edinát a mosdóba. de csak a gyerekét akarta látni. a lába szinte egyáltalán nem mûködött. ráncos arcú. Picike volt. hogy szinte azonnal elaludt. mi ez. kettõs látása volt. vigyék vissza az ágyába. Jött-ment. csak 7én. felülni sem! Nem tudom. behozta a babát. Másnap reggel bejött a nõvér. válaszolni is alig bírt. Visszahúzták. Éjfél körül Szabó doktor úgy döntött. ólomból van minden tagja. majd nyöszörögve kiabált a nõvéreknek. valahogy nagyon rosszul vagyok. de nem sikerült. pedig közben is irtózatosan fájt a hasa. kezébe nyomtak szappant. kedden került elõ legközelebb. s este tíz körül már a szülõágyon feküdt. de annyira össze volt zuhanva. úgy érezte. fájt a hasa. . menjen ki a zuhanyzóba megmosakodni. Valahogy nagy nehezen meg is tisztálkodott. már annyira kimerült. nem tágul eléggé! Jóval késõbb egy másik szülõnõ azt mondta: – Persze hogy megcsászározott. Tízperces fájásai voltak. Vagy inkább elveszítette az eszméletét. nem igaz. mondjon már róla valamit. Átvitték a mûtõbe. ki tudja. törülközõt. piros bõrû – de makkegészséges. elaltatták. mert egyedül nem képes fölkelni. nézze meg. fekve megfordulni sem bírok. akkor biztosan így van jól. most csak pihenjen! – Edina mozdulni is alig bírt. Edina próbálkozott is. és otthagyták. hogy az kapja a hálapénzt! – Igaz. péntek reggel elutazott külföldre. nem tudom mozgatni magam. keljen föl. Mire hajnalban Szabó doktor közölte vele a verdiktet a szülés helyetti császármetszésrõl. A benyitó nõvérnek könyörgött.

Fél nyolc körül aztán látták. Mi történt vele? Július 7-én. kismama? – Nagyon rosszul vagyok. mindenét fájdítva inkább aludt. semmi baj. nagyon rosszul vagyok! – Nõvérke! – próbálkozott a mamája. sokkal késõbb. doktor úr! – Jól van – felelt Szatmári. vagyis gennyelvezetõ csöveket helyeztek bele. be a liftbe. amit Edina papája a kezébe nyomott magáért a szülésért. a mûtét utáni ötödik napon fölnyitották a császármetszés sebeit. Edina ma sem tudja pontosan. sarkon fordult. minden rendben lesz. Csak utólag. sokkos állapotba került. mint fent volt. Végül is kitolták az ágyával a folyosóra. nagyon beteg a lányom! – Nincs a maga lányának semmi baja. hogy hol itt. be a rohammentõbe. Spontán nem lélegzett. Látták is a lányukat. köszönteni a friss anyukát. – Milyesmit. A szülei délelõtt óta toporogtak a mûtõ elõtt. – Legyen kedves. Néha ugyan föl-fölriadt. este hat óra lett. Aki képtelen volt kimenni hozzájuk. sem az édesanyjával. csak annyi történt. senki nem szólt hozzájuk egy szót sem. Kómában volt. rohanva. az orvosi iratok alapján tudta rekonstruálni a történteket. Szatmári doktor. Mert innentõl sokáig. hogy nem ébred föl! Rögtön itt lesz érte a mentõ – nyugtatta õket a doktor. homályosan érezte maga körül a világot.Délután természetesen jött látogatni az egész család. ott könnyebben tudják az ilyesmit ellátni. operálták. nagyon mély kábulatba. testvérek mind ott tolongtak. sem a férjével. Arról sem tudott. szédelegve. majd összezárták. karba font kézzel megállt az ajtóban. Nagy nehezen elõkerült az ügyeletes orvos. kitisztították. de nem tudott beszélni senkivel. Végre elõkerült Szabó doktor: – A mûtét jól sikerült. õrült rohangászás kezdõdött. maguknak ez sem elég? – válaszolt kedvesen a nõvér. de azonnal visszazuhant a mély. csak Edina nem ébredt föl. úgyhogy átvitetjük Miskolcra. minden rendben van. és odébbállt. Csakhogy Edina e mûtét altatásából nem tért magához. csak annyit nyögött ki: – Szóljatok az orvosnak. A mamája szeretett volna . Edina mindebbõl szinte semmit nem hallott. Vissza is tolták a szobájába. nagyon sokáig szinte egyáltalán nem volt magánál. s mindenesetre mosolyogva zsebre tette a hálapénzt. szóljon az ügyeletes orvosnak. kinyitották. ki van itt nyalva a picsája. hét. Ballonnal lélegeztették. mi ez. mama. és elment. hol ott közben fölvágták. drenálták. papa. doktor úr? Mi van vele? – Semmi baj. Nem értették. amint kitolták a mûtõbõl. sógorok. s kérdezte: – Hogy van. Férj. Hogy ezután napok vagy hetek teltek el.

de hát õ látni. Másnap a miskolci orvosok úgy döntöttek. szorítani. ami létezik. az élet és halál közötti lebegés volt – hanem a gyerek dolga. oly gyönge volt. enni. Két nap múlva a sebei ismét szétzuhantak. Július 21-én megint levették a géprõl. az idegközpontja. Mintha javulni kezdett volna. szagolni. ezt a sebet csak mûtéti úton lehet bezárni. hogy jól van. járni. álmában nem lesz képes lélegezni. Közben fölsejlett a remény: talán Edina magához tér – hiszen mindeközben végig sokkos állapotban. így július 10-én ismét megoperálták. Fölülni nem tudott. combjára. A legrémesebb azonban nem a rengeteg kínlódás. megmarad-e. Újra és újra hol levették a lélegeztetõgéprõl. 27-én összébb húzták sebein az öltéseket. Újabb operációval összezárták. Most már drótvarratokkal öltötték össze és a legvastagabb dréncsöveket dugták belé. irtózatos fájdalmai voltak. hallotta. Hónapokig nem mert elaludni. Szeptember 25-én engedték haza elõször. . Ahányszor egy-egy pillanatra magához tért a sokhetes kómából. a gégemetszés után gégemikrofont kapott. azonnal a kisfiát szerette volna látni. hol vissza. dögönyözni. a belei elõestek. érezni. és megfullad. az irtózatos fájdalmak sorozata. mert nem tudták eléggé csökkenteni a kínjait. Újra és újra el kellett altatni. de így is állandóan fuldokolt. elszínezõdött. az orvosoknak fogalmuk nem volt. de a hasi sebe újra megduzzadt. mint a makk. megint be kellett feküdnie. Augusztus közepén vették ki a légcsövébõl a tubust. beszûkült a gégéje. Közben tüdõgyulladása. szépen fejlõdik. varratszedéskor az újabb seb mélyen szétvált. Hetekig géppel szívatták a tüdejérõl a váladékot. ám ehhez az altatáshoz már gégemetszést hajtottak végre Edinán. mert nem kapott levegõt. elõtûntek a belei. de nem engedték. s ezután tették át a normál sebészeti részlegre. magához ölelni. mellhártyagyulladása lett. mert úgy érezte. 15-én bezárták a hashártyán lévõ sebet. mert nem bírt lenyelni egyetlen falatot sem. a gyulladás átterjedt a lágyékára. kábulatból. Kikapcsolt a fájdalomközpontja. minden betegséget megkapott. 13-án. egészséges. ám vissza kellett helyezni. Amely 17-én teljes hosszában kinyílt. mert nem volt képes egyedül lélegezni. Még akkor is tizennégy csõ állt ki a hasából. altatásból. szondán át táplálták. magánkívül volt –. Hallotta. de beszélni sem tudott. hashártyagyulladása. Újra meg kellett tanulnia ülni. ismét operálni kellett. állni. puszilgatni. Alig egy hetet volt otthon. ám azzal sem lehetett érteni a szavát. még a hashártya is megnyílt. Átszállították Edinát a miskolci kórház intenzív osztályára. 24-én pedig vissza. Összesen – a szülést nem számítva – kilenc mûtétet hajtottak rajta végre.melléülni. levették a lélegeztetõgéprõl.

undorodom a vágásaidtól! – akkor úgy döntött. hál’ isten. jött Ágoston. hogy Edina néhány napot. egykét hetet tölthetett otthon. S a következõ hónapok is úgy teltek. S amikor Edina elõször kijöhetett. csillogó szemmel nevetett és jóízûen megvacsorált. Amíg a kórházban feküdt. azt neveld. de az már iszonyatosan nehéz volt. azt is. hogy a gyerek persze nem szakadt le a nagymamájáról. bármilyen fertõzést elkaphat ott. összepakolta a férj holmiját. megint elszakadt tõle az éppen soros mûtétje miatt. Lelkében az a kép élt. persze hogy tudta Edina. mint az õszi légy – sem megfürdetni nem tudta. hogy a szülei csak jót akarnak. ám újra és újra valamelyik kórházban kötött ki. Az együttélés viszont azzal járt. Edinára vagy kétéves koráig nem csillogott-villogott úgy. milyen jól fog enni! – intette a papája. fekete hajú gyereket. Hol mert a hasán nyílt ki megint a sebe. A férje közben egyre távolodott tõle. amelyet a szülés utánról õrzött. és kidobta az ajtón. meglátod. a töméntelen szenvedés után olyan. sem bepelenkázni. hogy ivott. hol mert gégészeti beavatkozásra volt szükség vagy éppen plasztikázták. akivel jól megértették egymást. szerény fiú. Ezen még könnyen túltette volna magát. Tudta. nemhogy fölemelni. Edina próbálta megetetni a cumisüvegbõl – s a gyerek nem fogadta el tõle az ételt. hatalmas döbbenet érte. Edina pedig – lévén még szinte nyomorék. A szüleitõl nem költözhetett külön. hogy egy nyomorékkal fogom leélni az életemet? Undorodom Tõled. aki ezt ordítva. Azt is. ezért a házasságért nem érdemes tovább harcolnia. hogy nem adta haza a fizetését. a fiát is. amikor megmutatták neki a vörös. rúgkapált. kék szemû babát adtak a kezébe. de bizony volt. hogy a pici – hiszen nem ismerte õt – nem fogadta el a közeledését. be sem hozhatták.simogatni szerette volna. aki szereti õt is. És ez így ment több mint egy évig. Aztán jóval késõbb. a kicsi azon nyomban abbahagyta a sírást. Mintha nem is az övé lett volna. s aztán zokogva kért bocsánatot az édesanyjától. bömbölve fogadta. aki csupán segített neki. aztán hetekig nem jött haza. És valóban: amint megérkezett Edina édesanyja. egyetlen ponton . Elsõ otthoni estéjén a kezébe adták a saját fiát. amikor kicsúszott a száján – Csináltass Magadnak Te is gyereket. Amikor azonban a férje azt vágta a fejéhez: – Csak nem gondolod. hogy eleinte napokig. Otthon pedig egy hófehér bõrû. mint Edina édesanyjára. mindjárt jön anyád. – Hagyd csak. hiszen egyetlen kilót nem volt szabad fölemelnie. Mire kicsit is közelebb kerülhetett volna a fiához. ne ezt vedd el tõlem! –. így pedig nem tudta volna rendesen ellátni a fiát. kedves. szõke hajú. Edina sokáig – a pici gyerek érdekében – mindent elnézett neki.

ugye. amit állítanak. A hivatkozott vélemények felperesi kérésre készültek. majd Edinához. Azt mondták. orvosi tevékenység során jön létre. hiszen voltaképpen lehazugozza õket. mint a másikat. szeretne végre szoptatni. ami csak lehetséges volt – az elsõ pillanattól kezdve õszinték voltak a szülõkhöz. * Edina ügyvédhez fordult. az szepszist. hogy el akarta érni: mondassék ki az igazság. így azokat csak mint felperesi elõadásokat lehet értékelni. hogy ez az aranyos. hazudozás. egyfelõl csupán jogi tévedés. hogy küzdöttek Edina életéért. és kérte. például hogy Edina hasa esetleg majd nem bírja a tágulást. tehát hazudnak. rendes kisfiú az õ gyereke.) E kitekert logika alapján aztán a bíróság ezt a kilenc szakértõi véleményt elegánsan nem létezõnek is tekintette. (Esetleg lopnak is. nem. amely kizárólag kórházban tenyészik. olyan ászoktól. mindent megtettek. ebben a konkrét esetben hibáztak is. mégis olyan érzése van néha. nehéz fába vágta a fejszéjét. Oly mértékben fölháborította a a rengeteg mellébeszélés. kórházi fertõzése volt. ami elõfordul egy babával. tehát nem tekinti egyiket alacsonyabb rendûnek. akkor persze nem igaz. általános mérgezést okozott. Edina ügyvédei a per során kilenc orvos szakértõi véleményt nyújtottak be. nem orvos szakértõi véleményként. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon dr. de mégis azt állítja róluk. pereljék be a kazincbarcikai kórházat – nem a pénzért. mi több. Ezekrõl a bíró ítéletében így vélekedett: „A felperesek által a peres eljárás során csatolt írásbeli orvosi vélemények nem értékelhetõk orvos szakértõi véleményekként. mivel a magyar jog nem rangsorolja a bizonyítékokat. Edina már-már elvakultan vágyik még egy gyerekre. babakortól fürdetni. A miskolci orvosok – túl azon. egyetemi docensek. professzorok.van köztük újra és újra nézeteltérés. hogy ha egyszer a felperes kérésére írták le a szakvéleményt. ki nem mondva. egyetlen okból: ismerjék el. Karuczka József bíró valóságos Canossát járatott vele. mintha valahonnan ajándékba kapta volna. túl nagynak tartja a kockázatot. a SOTE laboratórium vezetõ vegyésze. így például egyáltalán nem fárasztotta magát . Ágoston viszont félti õt. Másfelõl azonban mindazokra nézve igen-igen sértõ. Nos. Olyan baktériumtörzs fertõzte meg. évtizedekig az Igazságügyi Orvostani Intézet igazgatója. jó tanuló. akik írták. mindent végigélni. amikor már vele is lehetett beszélni.” Ami. hogy õk is hibázhatnak. az ítéletben nem vesztegetett szót rájuk. linkelés. Hiszen tudja õ jól. mint Somogyi Endre professzor.

ítélkezése alapjául teljes egészében el is fogadta. Sem pedig azzal. akkor ugyan mivel magyarázható. miért nem tette. s mint ilyent. hogy a bíró arra ad magyarázatot. Így aztán a megyei bíróság 97 szeptemberében – röpke öt évvel a történtek után – Edináék keresetét elutasította. hogy kilenc tekintélyes orvos szakértõi véleményt egyszerûen lenullázott.” Amiben nem az az érdekes. az orvosokat támogató szakvélemény – szintén büntetõjogi formulákra hivatkozva a kártérítési perben. illetve következményesen a vér útján kialakult bal tomportáj gennyedése kórházi fertõzésnek tekinthetõ. így a perben nincsenek olyan ellentétes orvos szakértõi megállapítások. A Legfelsõbb Bíróság mint másodfokú bíróság – látva az elsõfokú ítéletet – nem tehetett mást. ahonnan a következõ szakvéleményt kapta: „A kazincbarcikai kórház szülészeti osztályán Tiszóczkiné Svidró Edina felperes ellátása során szakmai szabályszegés. sem azzal. amelyek szükségessé tennék felülvélemény beszerzését. Edinának igazat adó szakvéleményeket nem létezõnek tekintve. Kirendelte az ETT IB-t (az Egészségügyi . A hasfali seb. amit ugyanis a perben senki az égadta világon nem kért. kiiktatva – nyugodt lélekkel leírta: „Mivel tehát a felperesek által csatolt orvosi vélemények nem szakvélemények. a foglalkozási szabályok szándékos vagy gondatlan megszegése nem történt.” Nos. Hanem ismét az. Természetesen fellebbeztek. következésképpen nem lenne különösebben fontos indokolnia. hogy Edinát kómában kellett tõlük elvinni. hogy megpróbálja cáfolni állításaikat.azzal. A BAZ megyei bíróság így – a miskolcival ellentétes. Kirendelte viszont a BAZ megyei ügyben a BAZ megyei orvos szakértõi irodát. hanem pünkt az orvosi tevékenység során és következtében. mint hogy újabb bizonyítási eljárást rendelt el. miért nem kért az ETT-tõl felülvéleményt. így polgári perben voltaképpen használhatatlanok. A felperes kezelése során felmerülõ problémák megoldására a megfelelõ lépéseket tették. amelyek pedig teljesen másfajta felelõsségi alakzatokat jelentenek. és helyesen cselekedtek a továbbküldés esetében is. ennek okát és kiindulópontját azonban egyértelmûen megmondani nem lehet. hogy polgári jogi perben a miskolci szakértõk vajon miért használnak következetesen büntetõjogi fogalmakat. Sem azzal nem foglalkozva. vélemények. hogy kórházi fertõzés – vagyis hogy a beteg nem valami fatális véletlen folytán kapja meg. ezt a szakértõi véleményt a tisztelt bíróság aggálymentesnek nevezte. Mellesleg – ha már annyira tetszett neki az az egy. hogy a kórházi fertõzésnek az a fõ jellegzetessége. nem indítványozott. hogy ha a kazincbarcikai Szabó doktor és kollégái mindent a lehetõ legtökéletesebben végeztek.

rendû alperesrõl ír. ez a most adott szakvélemény az alsó csúcs. akik életveszélyes állapotba hozták Edinát azokkal. rendû felperes szervezetében rejlõ okai utólag nem tisztázhatók. És így tovább. a fertõzés pedig csak azon át juthatott volna a méhbõl a hasüregébe. Amikor tehát az ETT „ az orvosokról” ír. A fertõzés lehetett kórházi eredetû (erre vonatkozó adat az iratokban nem található). a mélypont. hogy azt nem ismerték föl idõben. Edina a mai napig nagyon-nagyon hálás nekik. De mindemellett azt kell mondanom. amiért megmentették az életét. A bíróság tanácsának sem tetszett különösebben az ETT véleménye. amely – ha a kazincbarcikaiakon múlik – rég elröppent volna. próbálva elleplezni.” Amely megállapításokkal azért van néhány nem jelentéktelen baj. származhatott a beteg hüvelyflórájából vagy egyéb testrészérõl is… Az orvosok legnagyobb gondossággal végzett kezelésének eredményeként a beteg meggyógyult. ebbõl a 140-bõl eleddig összesen kétszer írta le ETT. Valamint testének egyéb részérõl sem. aminek következtében nem is lehet alperes. hogy tudniillik mi okozta a kómát s annak sok-sok következményét. hogy méhfala ép volt. holott a miskolci kórházat soha senki – legalábbis ez ügyben – nem perelte be. s késõn kezdték meg a kezelését. rendû felperes a Kazincbarcikai Városi Kórház szülészeti osztályán történt ellátása során kórházi fertõzésen esett át. Úgyhogy Edina ügyvédje a Legfelsõbb Bíróság tárgyalásán nem is türtõztette magát különösebben: – 1990 óta foglalkozom orvosimûhiba-perekkel. hogy a pernek egyetlen alperese van: a kazincbarcikai kórház. akkor – ne tételezzük föl megengedhetetlen rosszindulattal.Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságát). Amely a legeslegfontosabb kérdésre. Részükrõl mulasztás vagy szakmai szabályszegés nem történt. még hosszan sorolhatnánk. A kazincbarcikai és a miskolci kórházról következetesen mint I. ám õk udvariasabbak lévén annak kiegészítésére kérték fel a számos . 140 ETT IB-felülvélemény van a birtokomban. Emellett orvosi badarságokat állít az ETT a bekövetkezett sokk kezelésérõl. hogy valami icipici „majdnem hiba” tényleg történt. Másodszor orvosi képtelenségeket állít. Elõször is teljesen összekeveri a szezont a fazonnal. A miskolciaknak ember a szemére nem hányt soha semmit. hiszen az õt igazoltan megfertõzõ baktérium tipikusan kórházi kórokozó. A fertõzésnek az I. és II. oda is módon. ezeket is amolyan ide is. hiszen a második mûtét leírása rögzíti. ezt enyhén szólva is alátámasztja. ezt írta: „ Tiszóczkiné Svidró Edina I. A fertõzés nem származhatott sem Edina hüvelyflórájából. hogy szándékosan – összemossa azon orvosokat. akik ebbõl kimenekítették.

a Szent László Kórház fõorvosát. – No. hogy végzést hozhassanak. ám a mikrobiológiai kérdésekben nem látunk tisztán. ez már hangzik valahogy! – sóhajt az elnök. nagyon késõn. az ETT kötötte az ebet a karóhoz: semmiféle felróható magatartás nem történt. hogy azóta kilenc mûtétre volt szüksége. s kedvesen kitessékel minket a tárgyalóterembõl. Ahhoz képest. de elment. hogy.professzorból álló bizottságot. ha az ETT minõsítés helyett megpróbál tényközlésre szorítkozni. és annyit írni: nem halt meg. a bírói tanács elnöke –. november 30-a. elnagyoltnak tartjuk az ETT szakvéleményét – felel dr. hogy fölcsillan a remény: Svidró Edina talán megkapja az igazát. – Mi kiküldtük. 9 óra. ám az ne az ETT szakközremûködõje legyen. viszontlátásra – bólint mindannyiunk felé a bíró úr. Ezért fölajánlom. mint mindenki által ismertrõl – amíg ki nem derül: felperes és az õ ügyvédje nem kapta meg azt. És hol a tértivevény? Nincs meg? Nincs meg. Nem jutottak vele sokra. A következõ tárgyalás idõpontja pedig: 2000. Hát ez nagy baj. de ezzel ismét elvesztegettünk egy évet. talán helyesebb lett volna. még nem döntésre érett az ügy – hirdeti ki pár perc múlva. aki nem az ETT szakközremûködõje. – Nem tudunk felelõsséggel dönteni. Havasi Péter. A novemberi tárgyalás aztán furcsa közjátékkal indul. El lehet távozni. tisztelt bíró úr. Nyomatékosan kértem és újra kérem a Tisztelt Bíróságot. elvégre az ETT már jelen perben is tökéletesen bebizonyította véleményadásra való teljes alkalmatlanságát! – Kétségkívül mi magunk is felületesnek. ezért kértük föl annak kiegészítésére. s mi úgy megyünk ki a terembõl s ballagunk le a bíróság tekintélyt parancsoló folyosóján. hogy amennyiben a Tisztelt Legfelsõbb bíróság kirendel olyan mikrobiológus szakértõt. szíveskedjék mikrobiológus szakértõt kirendelni. november 22-én. Most mit tegyünk? Megáll az ész! A mi példányunkat nem adhatom oda felperesnek. Bán Évát. Edina ügyvédje a 2000 szeptemberében zajlott tárgyaláson ezt így kommentálta: – Az ETT leszögezte: felperes meggyógyult. igazságügyi orvos szakértõt. A bíróság elnöke úgy beszél a beérkezett mikrobiológus-szakvéleményrõl. minden a legnagyobb rendben zajlott Kazincbarcikán (is). – Igen. akkor nem lesz több bizonyítási indítványom. hogy kirendeltük az ETT-t. mert . csupán annak alkalmatlansága tette fölöslegessé ezt a kört. Nem tartjuk fölöslegesnek. Svidró Edina császármetszése óta több mint nyolc év telt el. igaz. itt a papír. – Az hogy lehet? – értetlenkedi az elnök úr. – Úgy döntöttünk. mivel az ETT-szakvéleményt nem tartjuk alátámasztottnak. Úgyhogy kirendeljük dr.

és lefénymásoljuk a szakvéleményt – s a jegyzõ lány átveszi alperes példányát. éppen csak egy-két sort húztam alá. amelyet fontos lett volna. s eközben az újságírókkal s rajtuk keresztül az ország népével közölték: az elnök állapota folyamatosan javul. hogy áttanulmányozza a most megkapott anyagot. Szlovákiában az elnököt összevissza kezelték. amelyek a fertõzés megelõzését szolgálták volna. Életveszélyes állapotban szállították át egy másik pozsonyi kórházba. ahol aztán sikeresen meg is gyógyították. A Magyar Köztársaság Legeslegfelsõbb Bírósága az alperestõl tarhál egy példányt a szakértõi véleménybõl. A következõ tárgyalás jövõre lesz. Tibor Sagát. az minden bizonnyal meghal. hiszen idõt kell adnia felperesnek. s vezetõ orvosok nyilatkoztak: az elnököt a körülményekhez képest megfelelõen látták el. Majd természetesen elnapolja a tárgyalást. hogy a diagnózishiány miatt bélátfúródás következett be. Amely egyébként rögzíti. a szlovák egészségügyi miniszter az eset után azonnal lemondott. *** 2000 júliusában Rudolf Schuster szlovák köztársasági elnök megbetegedett. Amikor már-már halni készült. Beismerték: ha továbbra is õk kezelték volna saját államfõjüket. hogy Svidró Edinán nem végeztek el több olyan vizsgálatot. Azzal védekeztek. tegyük ezt! Akkor most tartunk néhány perc szünetet. megártott neki a rekkenõ hõség és a feszített munkatempó. átvitték – azt is kissé bohókásan. valamint nem részesítették olyan kezelésekben. Ám ekkor kiderült: otthon. – Elnök úr! – emelkedik föl az alperes kórház ügyvédje –. hogy vastagbélgyulladása van. . Rossz helyre varrták a vastagbelének kivezetését. -Jó. egy pozsonyi kórházba került. Innsbruckba. én szívesen átadok felperesnek a saját példányomból. s azt is csak késõn. és elmegy másolni belõle. Kezelõorvosai úgy vélték. Szlovákiában képtelenség lett volna többet tenni Schusterért. csakhogy az egyiket eltitkolták.abba beleirkáltunk. Azt nem vették észre. Valójában három mûtétet hajtottak végre rajta. az elsõ érkezõ repülõbe nem fért be a hordágy – Ausztriába.

franciául és olaszul egyaránt tárgyalóképes volt. azt mondta. Fõiskolát jelesen végezte el. állni. s a mamájával együtt beszélt Sulyok doktorral. dr. Elõször a Nagykanizsai Bútorgyár külkereskedõje lett. csak utólag. mi baj lehetne? Reggel õ lesz az elsõ. itt fognak a legjobban vigyázni rá. A Molnár család Nagykanizsán él. azzal. Volt hat ajánlata is. – Lilla még sosem volt kórházban. Végül április 23-ban állapodtak meg. majd egy osztrák külker. de telt-múlt az idõ. céghez került. nehogy valami baj legyen vele! – Hogy mondhat ilyet. de agyának pár perces oxigénhiánya miatt azóta nem tud beszélni. vigyázzanak rá nagyon. járni. hogy három nap után otthon lehet. fájt a feje. Sikerült ugyan újraéleszteni. hol végeztesse el a mûtétet. Végül megszólított egy . hogy baj. lovakkal. kár vele húzni az idõt. Annyit tudok az ügyrõl: hogy a fiatal lányt. aztán még Olaszországban kellett bizonyos dolgokat elboronálnia. tárgyalt. Sulyok Zoltán az Országos Onkológiai Intézetben dolgozott mûtõorvosként. Lilla mamája a mûtét napján természetesen ott toporgott a mûtõ elõtt. Elõzõ nap feküdt be. nem képes önmagát ellátni. angolul. üzletet kötött. emellett döntött. Lilla miatt mindketten nyugdíjba mentek. orvoshoz fordult. Lilla 1966-ban született.Lilla három percig agyhalott volt Büntetõügyi tárgyalásra készülök a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. németül. mondván. minden a legnagyobb rendben lesz! Ez félórás rutinmûtét – s a pénzt sem fogadta el. járta a világot. legyenek nyugodtak. s megszületett a diagnózis: epehólyagpolip. mielõtt kivonja magát a forgalomból. a papája tsz-elnök volt. s õ legalább három percig agyhalott volt. jobb ezt minél hamarább kivetetni. Ám egyre gyakrabban érezte magát rosszul. hamar folytathatja a munkáját. altatva meg pláne nem – aggodalmaskodott az anya–. és a lányát csak nem hozták ki. hányt. neki az a véleménye. hasmenése volt. Kapott idõpontot februárra. kérjük szépen. cipõvel. Lilla mamája az OTP-nél dolgozott. mézzel kereskedett. de akkor háromhetes távol-keleti üzleti útra kellett mennie. Már a munkájában is zavarták a rosszullétek. Egyetértett a doktorokkal. hogy el tudják õt látni. Molnár Lillát mûtét után felügyelet nélkül hagyta az altatóorvos. de fõnöke unokatestvére. A Külker.

Légzés híján pedig nem kapott oxigént az agya. anélkül hogy bárki rögtön észlelte volna. Az altatóorvosa. Pár pillanatra beengedték a lányához. leveszik a géprõl. leállt a légzése. Újra kellett éleszteni. aki jelesen diplomázott. s az állandó megfigyelés helyett – magára hagyták. bár biztosan súlyos agykárosodást szenvedett. mindenkit megszólított. hogy nincs magánál. – Ha megfelelõ kezelést kap. nem tudott meg semmit. életben marad. érti maga körül a világot. valaki csak közli vele. Már kómában volt. hanem az osztrák AWT cég pénzén. De kómában volt. valójában mi is történt. négy nyelven beszél? Mi van vele? – Egyelõre nem tudok semmit mondani. Ember meg nem tudta mondani. õ volt Ringwald doktor. azonnal újraélesztették. s annak végeztével Lilla föl is ébredt. tanáros kinézetû doktor is. de senki nem szólt egy árva szót sem. Nem látszott rajta semmi. most mi lesz. amely foglalkoztatta. Az osztrák cég. õ is csak nyögött: – Egyszerûen nem tudom elképzelni. ezután még állandó megfigyelés alatt kell tartani a frissen operált beteget. valaha is magához tére Lilla. – Az agyával? Az én lányomnak. Feküdt nyugodtan. Változatlanul kómában volt. És így. – A mama futott fûhöz-fához. nem tért magához. hagyják gépen a lányt. Sulyok doktor közben folyamatosan operált. bent van az intenzíven – okozott döbbenetet a fiú. Ott kezdett icipicit magához térni. nincs értelme életben tartani. mert az altatás következtében az elsõ fölébredés után is még bármi történhet vele. de nem itt! Amúgy sem tudok nyilatkozni a javulás fokáról. de Lilla mamája nem ismerte. – Június– júliusban egy teljes hónapig ott. az innsbrucki kómaközpontból Pestre hozatta Genstedbrand professzort. meg fog gyógyulni. aki azt tanácsolta. ha kihozatják hozzánk. Innsbruckban kezelték – nem a magyar TB. Három és fél hónapig. de azt garantálom. – Van egy kis gond vele. Idõnként már fölvetõdött. mi történt! – Közben néha föl-föltûnt egy õszes. Az a szakmai szabály. mintha aludna – szép volt. – Na de miért? Meg fog halni? – Azt nem tudom megmondani. majd lélegeztetõgépre tették. él. mi van a lányával. Lillát kitolták a mûtõ elõterébe. Július végén hazahozták a nagykanizsai . Végszóra érkezett az intenzíves fõorvosnõ: – A Maga lányának az agyával van baj! – jelentette ki. Amikor fölfigyeltek rá. csak nagy sokára jött ki a mûtõbõl. Ringwald doktor beszélt is vele. A mûtét jól sikerült. de olykor-olykor már reagált valamicskét a külvilág jelzéseire. tud-e valamit Lilláról. õ pedig nem jött oda hozzá – késõbb tudta meg. Három és fél percre.mûtõsfiút. Közben lassan-fokozatosan kiderült. Nos. Ám magához téríteni nem tudták.

joghurtot vacsorázik. csak nagyon lassan. egy-másfél óra alatt. hosszú-hosszú idõ alatt tud egy-egy szót kiejteni. s az esti tévénézés közben szobabiciklizik. Lilla ma sem tud fölállni. hogy egyre inkább képes megfogni valamit. pici pihenés. s ha nem percekkel késõbb. Hetente kétszer jön hozzá a logopédus. Kefirt. mozgás-. aztán érkezik a gyógytornász. Éppen ezért létezik az az elõírás. keringése. Csakhogy ez nem azt jelentette. megmosdatják. a torna-. majd séta a szülõkkel. hogy spontán leáll a légzése. A masszõr. letusolják. hogy idegenek számára is érthetõ legyen. majd másfél hónap következett a rehabilitációs intézetben.kórház intenzív osztályára. hogy szülei levetkõztetik. majd kiemelik a kádból és fölöltöztetik. mivel dadog. * A szülõk persze számos ismerõst. beszél is. a gyógytornász próbálja rendbe hozni teljesen elsorvadt izomzatát. fektetik. majd másfél óra torna következik a papájával. Most már erõsödik. miközben mindez 1993-ban történt. hogy Lilla egyedül föláll vagy leül. és körbejárják a lakótelep egy részét. Talán egyszer még oda is eljutnak. hogy legalább három-három és fél perc eltelt . beemelik a kádba. szakképzett orvosnak vagy ápolónak kell megfigyelés alatt tartania. s talán több év alatt eljut vele odáig. Ebéd. s nem károsodik. Jön a masszõr. Ma még a szülei együtt emelik be a kerekes székbe. s mindenki egybehangzóan állította: ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Hogy néz ki Lilla napirendje? Reggel fölkel. uzsonnára gyümölcs. csak mostanában jut el oda. Úgynevezett anesztéziás szövõdményként bármikor bárkivel elõfordulhat. hanem rögtön újraélesztik. de ez is iszonyatosan lassú folyamat. majd a logopédus egy-egy órára. Mert nem gyógyult meg mind a mai napig sem. lebotorkálnak az elsõ emeletrõl a lépcsõn. köztük több orvost is megkérdeztek a történtekrõl. Két oldalról belekarolnak. nehezen artikulál. Így viszont. Ha pedig Lillát megfigyelés alatt tartották volna. csak pillanatokra marad oxigén nélkül az agya. le vagy keltik föl. amit mond. Január 30-án vihették haza elõször – az április 23-i mûtét óta. szobabiciklizés-adagját apránként emelni lehet. ám azt a szülein kívül más egyelõre nem érti. Beszélni rettenetesen nehezen képes. Mosakodni úgy tud. hogy addigra Lilla meggyógyult volna. azt is nehezen érthetõen. vagy onnan ki. akkor azonnal észlelik a spontán légzés megszûntét. hogy az altatás után tilos magára hagyni a beteget. aztán két és fél hónap megint Innsbruckban. a mamája megreggelizteti. Olvasni már tud. ott ráül egy kis ülõkére. egyedül fölülni. lassan.

mivel az agy sejtjei nem bírják az oxigénhiányos állapotot. s a szakértõ. mondván. az aneszteziológiai tankönyvek is meg a szakmai kollégiumi állásfoglalások is. valamint egyúttal följelentést tett a rendõrségen orvosi mûhiba miatt. visszavonhatatlan agykárosodásokat szenvedett. Ficsor Mihályné bírónõ tárgyalóterme. mert nem gyõzik fizetni a lányuk ápolásával járó õrületes költségeket. Az elsõfokú polgári bíróság megítélte a kórház kártérítési felelõsségét. Vitattak minden egyes tételt. új eljárásra. hogyan? Picikét elsötétül elõttem a világ: õ fogja tehát képviselni ebben az ügyben a vádat? – Persze – dadogom –. hogy mûtét után kell-e felügyeletnek lenni. hogy valaki észrevette volna rosszullétét. a felelõsségrõl volt szó. aztán elhajtották. és ha igen. de eleinte szóba állni sem voltak hajlandók vele. mondd. bizonygatták. szabályozzák azt valahol. szó nem lehet kártérítésrõl. A másodfok nem tudott dönteni. Többször is próbált per nélkül megegyezni a kórházzal. ha másért nem. amint konkrét kártérítésre. úgyhogy majdhogynem szakértõként kérdez – bármennyire is nem vagyok az: – Te. A szülõk érezték-látták: tenniük kell valamit. mint ön. Lilla mamájával. Ott aztán harcoltak késhegyig. örömmel üdvözöljük egymást. Azt végül – mindenki teljes elképedésére – el is érték. már csak azért is. ami történt! – Olyannyira napnál világosabb volt minden. – És azok kötelezõek? . Felszeghy doktor végül keményen fogalmazott: – Kolléga úr. Meg kellett indítani a pert. ott találkozom Molnár Miklósnéval. aki elindította az onkológiai intézet ellen a kártérítési eljárást is. Ismeri az elsõ kötetemet. Heves vita alakult ki a fölkért orvos szakértõ és Ringwald doktor között. mindenütt felügyelet alatt tartják az altatott beteget! Ön felelõs azért. hogy a végül nagy nehezen megszületett ítélet ellen az Országos Onkológiai Intézet nem is fellebbezett – amikor csupán a jogalapról. nekik kötelességük a gyermekük ellátása. kétségbe vonták annak jogosságát. hogy Lilla szülei túlzott összegeket akarnak elszámolni masszõrre vagy más kezelésre. az fellebbezett. hogy autót kéne venniük Lilla szállításához. visszautalta elsõ fokra. hogy a bíróság nem állapított meg gondozási díjat a szülõknek. Befut az ügyésznõ. Valaha évfolyamtársak voltunk a jogi egyetemen. * A földszinten van dr. Annál inkább. immáron pénzre ment a per. ezt sehol a világon nem így végzik. õk semmi hibát nem követtek el. Ügyvédhez fordultak. mondván. kinek.anélkül.

negyven körüli asszony. Röviden ismerteti az úgynevezett tényállást. majd ha behívtuk a sértett édesanyját is. aki elõkészítette a vádat. ha ügyészként végzi a dolgát? – Hát… ne csináld már. csak a kollégám. § (2) bekezdése szerinti maradandó testi fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt emel vádat dr. aki a bíróság nyilvános tárgyalására érkezett hallgatóságként. – Milyen végzettsége van? – Matematikus. mesélje el az altatás történetét úgy. – Mióta dolgozik az Országos Onkológiai Intézetben? – 1978 óta. valamint tüdõgyógyász és altató szakorvos. vonzó. A csinos bírónõ a vádlott Ringwald doktort szólítja. – Mit? – Hát azt. – Bûnösnek érzi magát? – Nem. s azokat kötelezõ betartania minden orvosnak. majd átadja a terepet. – Magyar állampolgár vagyok – hajolok meg udvarias pofátlansággal –. – Ön nem köteles vallomást tenni. 171. hogy baja származhat abból. tanáros külsejû orvos 1943-ban született. A bírónõ elõször névsorolvasást tart: – Vádlott? Ügyész? Védõ? Szakértõ? Nem tudom alkalmazni Tuskó Hopkins trükkjét – miszerint aki nem akar sem pluszban. érted ezt Te is! Nem folytathatjuk a kevéssé épületes társalgást. az olvassa maga a listát – . s elkéri személyi igazolványát. sem mínuszban lenni a névsorolvasásnál. úgyhogy nem vállalta a dolgot. igen. egyszerû . éppen mûtétre készül. – Tudod. Ringwald Gábor orvos ellen. nem? Attól tart. – Arra kérem. – Félt? – Azt hiszem. – És Ön? – kérdez hát rám a bírónõ. – Aha – hangzik a válasz. szemüveges. hogy pont mûtét elõtt õ lépjen föl orvossal szemben.– Azok szabják meg. úgyhogy fölöslegként mutatkozom. – Akkor oda hátra tessék leülni! Leülök oda hátra. Az õszes. hogy azt nem orvosok is megérthessék. aki a Btk. – Ez azért szomorú. hogy adott idõszakban mik az orvosi szakma szabályai. tehát ma képviselnie kéne. Óhajt ennek ellenére? – Igen. mert a megafonon át beszólítanak minket. s végighallgatom az ügyésznõt. ez nem az én ügyem lett volna. Budapesten lakik és így tovább.

Ott . hogy az ugyanezen ügyben folyó polgári perben az egyik tárgyaláson jelen volt egy újságíró. szürke könyvet a büntetõeljárásról szóló törvénnyel. hogy Ön újságíró? – foglalkozik a vádlott helyett szerény személyemmel. Ezt azonban neveltetésem nem teszi lehetõvé. – Kérem. Egyenesen az elsõ emeleti elnöki irodába tartok. Nyilvános tárgyaláson pedig jelen lehetek. és utána olyasmiket írt.magyar nyelven. Kende Péter vagyok. hogy ha azonnal panaszt teszek. ez mennyi idõt igénylõ jogi eljárás. valamint lassan. majonézzel megetetni vele az asztalán heverõ kis. a jelenleg folyó eljárás – s mind e helyett a következõ. hogy most jól érezzem magam. mert ezzel megsérti a törvényt! – Fáradjon ki! Ahhoz. ha ön zárt tárgyalást rendel el – pimaszodom el. Fazekas elnök úr azonban éppen ebédel. A doktor erre válaszul a következõkrõl nem ejt szót: a sértett. csak akkor. amit õ elkövetett. ami megesett. – Hogyhogy nem megy ki? – Magyarországon ismereteim szerint a bírósági tárgyalások nyilvánosak. Téblábolok hát erre-arra. kissé meglepõ fordulattal áll elõ: – Kérem. abban a naiv reményben. S valóban. hagyja el a tárgyalótermet! – Nem hagyom el. hogy fáradjon ki! – áll elõ döbbenetes ötlettel Ficsor doktornõ. Lilla. hátha kint is történik valami érdekes. az egészségügy egészérõl vagyok kénytelen olyasmiket elmondani. amelyek nem szeretném. közben visszabotorkálok Ficsorné tárgyalóterméhez is. Akkor elrendelem a zárt tárgyalást! – Én pedig azonnal panaszt fogok tenni. legalább a második félidõre visszaengednek – a törvény szerint. Én. mindaz. A büntetõeljárásról szóló törvény pedig csak olyan esetekben engedi meg kivételképpen a zárt tárgyalás elrendelését. – De én arra kértem. ha megjelennének. a titkárnõjének pedig fogalma nincs arról. ha vallomást teszek. – Akkor megkérdezem – szigorodik el a bírónõ máskor kedves arca – . amelyek egyike sem áll fenn. a mögöttem ülõ úr dolgában – és rám mutat – szeretném jelezni. amik nem voltak igazak. erre kutatási engedélyem is van jelen bíróságra is. a történet. – Akkor megkérem. – Igen. – Nem megyek ki! – közlöm eléggé el nem ítélhetõen kevéssé alázatos módon. föl kéne borogatnom az íróasztalát. orvosi mûhibákról írok. így aztán bármi normálisnak tekinthetõ cselekvés nélkül kikullogok a tárgyalóterembõl.

ezt az egyetlen indokot említette. amik. nyomorékká tették. azt joga van a bírónak kiutasítania. a törvény szerint zárt tárgyalást külön végzésben kell elrendelni. – Tessék – sóhajt. Ám a vádlott arra hivatkozott. Teljes alapossággal ki fogom vizsgálni az ügyet. kedvesen kérdi: – Be voltak jelentve hozzám? – Nem. – És honnan fogom tudni. de ígérem. jöjjön. nem szeretné. majdnem megölésérõl van szó odabent. – Na. elnök úr! – ömlik a könny Molnárné szemébõl. – Kétségkívül. Másra nem hivatkozott? – Nem. és az eredményrõl mindkettõjüket tájékoztatni fogom. köszönjük szépen – húzom ki kézen fogva a zokogó . amelyben nemcsak a vizsgálat eredményét írom meg. s az elnök úr már visszaérkezett az ebédbõl. sem máséira. és kirúgott! Azt mondta. ez nem elegendõ indok. akinek a kislányát lényegében megölték. Az én kislányom tönkretételérõl. tehát duplán törvénytelenül. hogy maximum egy héten belül levelet küldök Önöknek. – De elnök úr. tessék megnyugodni. Pici ember nagy bajusszal. Egyébként végzés meghozatala nélkül. Sem a saját személyiségi jogaira. – Ficsor doktornõ tárgyalótermébõl jövünk – kezdem a bemutatkozást követõen –. Föl az elsõre. olyasmiket fog elmondani az egészségügy egészérõl. akkor együtt megyünk az elnökhöz. – Ez is igaz. Emlékeim szerint a büntetõeljárásról szóló törvényben ilyen indok nem szerepel a zárt tárgyalás elrendelésének taxatíve fölsorolt feltételei között. – És engem is kiküldött. – Kérem. zárt tárgyalás van. nem zavartam meg. hogy mikor lesz a következõ tárgyalás? – Azt vállalom. és megértem: nem éppen sziesztaprogram az ilyen. elnök úr. az én egész életemet is összerombolták. – Rendben. – Természetesen igen. és akkor én sem lehetek jelen. – Hiszen aki ezt teszi. hanem a kitûzött következõ tárgyalási határnapot is. és beszélek a bírónõvel. ha megjelennének. Hang nélküli hallgatóságként próbáltam jelen lenni. rendbe fogjuk ezt hozni! Most természetesen nem tehetek semmit. – Nem.álldogál Molnárné elkeseredetten: – Engem is kirúgott. már holnap magamhoz rendelem a teljes anyagot. legalább a következõ tárgyaláson itt lehetek majd? – kérdezi Molnárné. – Engem. s a bírónõ erre rendelt el zárt tárgyalást. panaszt tenni érkeztünk. aki kiküldött a tárgyalásról. – Ön megzavarta a tárgyalás rendjét? – néz rám furcsállóan az elnök.

” Ez éppenséggel teljesen egyértelmû. Úgyhogy a biztonság kedvéért másnap. illetve az ÁVH szerepkörét olykor az APEH játssza is. hogy kivizsgálja a történteket és egy héten belül értesít minket – többet nem is várhatunk tõle. de lehetne hivatkozni rá. ezt írja elõ: „A tárgyalás nyilvánossága 11. Egyet az Országos . Úgyhogy három teljes hét elteltével picikét elveszítem a béketûrésemet. Június 17-én egyszerre két válaszlevelet kapok.asszonyt. hogy én jelen vagyok. hogy határozottan egyetlen hetet ígért az elnök úr a kivizsgálásra és válaszadásra – ám õ is ezt hallotta. Ez a beadványom már „ bepörgeti” a jogi gépezetet. az írás megmarad. Minthogy azonban ezt egyáltalán nem tette. Fazekas elnök úr szimpatikus. Fölhívom Molnárnét: talán rosszul emlékszem. hogy a tárgyaláson jelen legyenek. aminthogy az sem: a sajtótörvény. Ez fontos történelmi tanulság. § (1) A bírósági tárgyalás nyilvános. tisztában vagyok vele. illetõleg erkölcsi okból szükséges. A büntetõeljárási törvény ugyanis a zárt tárgyalást természetesen pontosan szabályozza. egyszersmind a törvényesség betartásának õre is – esetleg. Végtére is az nem az én magánügyem. szerintem színtiszta jogtiprás történt. A bíróság egyes hivatalos személyeknek ebben az esetben is megengedheti. még ha manapság a KGB. hogy létezik-e bírósági nyilvánosság ebben az országban vagy sem. Hruscsov elvtárs is mindig azt mondta: az emberekkel szemben alapvetõ álláspont a bizalom – de azért mindenesetre fejlesztette a KGB-t. ami ott történik – nem lenne ugyan igaza. ennél többet most nem érhetünk el. tehát van miért igazságot keresnem. kedves is volt. Beadványt intézek az Országos Igazságszolgáltatási Tanácshoz. S a következõ két hétben a napi postabontáskor újra és újra várom a levelét. ha palira vesznek. Ami nem jön. május 20-án Fazekas elnök úrnak írásban is beadom a panaszbeadványomat – a szó elszáll. amely a bíróságok önkormányzati szerve. Ha történetesen a doktor úr arra hivatkozott volna: az õ erkölcsei sérülnének azáltal. ha ez államtitok vagy szolgálati titok megõrzése végett. megígérte. Nem kifejezetten rajongok azért. (2) A bíróság a nyilvánosságot az egész tárgyalásról vagy annak egy részérõl indokolt határozattal kizárhatja. és megírom mindazt. ezáltal a sajtószabadság komoly dolognak tekintetik-e avagy játékszernek.

A másikat a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökhelyettesétõl. vagy amikor megbeszélték. aztán amikor le áttelefonáltak nekik. Álláspontom szerint az orvosi etika az általános erkölcsiség egy szeletét képezi. amelyek nem szeretném.” Nos. Ringwald Gábor mire hivatkozva kérte kirúgásomat. baj ne legyen kifelé. Sokkal fontosabb a tartalmi. nem dobtak föl nagyon. Ha rosszindulatú lennék. rögtön ugrunk” történet. nem olyan nagy ügy ez! Biztosan válaszoltak volna õk maguktól is. hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanácshoz is írtam. mit válaszoljanak nekem – azt állítja: „ vádlott »az a egészségügy egészét… a betegek bizalmát« érintõ körülményekre – tartalmilag orvosetikai okra – hivatkozással kérte” a zárt tárgyalást. a törvényben lefektetett elveknek megfelelõ indok-e vagy sem. annak szerves része. De jó. Vagy orvosetikai . Fazekas elnök úr egy hetet ígért. amely a vizsgálat eredményérõl tájékoztat – remélik.Igazságszolgáltatási Tanácstól. Vegyük sorba! Itt van elõször ez a „ válaszolunk – nem válaszolunk – ha jön panasz a fõnökséghez. hogy ezt mondta volna. nyilván véletlen. 11. Itt viszont a helyzet kissé billegõssé válik. összekapták magukat. Szerinte „ bíróságnak a abban a kérdésben kellett állást foglalnia. Ficsorné nyilván – amikor fõnökei meghallgatták. Ám én egyáltalán nem vagyok rosszindulatú – istenem. és ennek megítélése nem igazgatási kérdés… Molnár Miklósné tanúként jelent meg a tárgyaláson. pontosabban fölfelé. hogy „ az egészségügy egészére nézve olyan dolgokat leszek kénytelen elmondani. így nem kifogásolható. teljes megnyugvásomra. dr. az. Bánhidi Istvánnétól. dr. Patt. érdemi kérdés: volt-e joga Ficsor Mihályné bírónõnek zárt tárgyalást rendelni vagy sem? Mi dönti el ezt? Természetesen az. hogy a két – különbözõ napra dátumozott – levél egyszerre érkezett meg hozzám. amely azt írja. Isten útjainál sok egyéb mellett a posta útjai is kiszámíthatatlanabbak. mondjuk – még ha nem is igaz –. azt volnék kénytelen feltételezni: a PKKB „ akarta nyelni” az ügyet. hogy a vádlott. ha a bíróság a nyilvánosság kizárását maga után vonható erkölcsi okként elfogadta az orvosi etikára való vádlotti hivatkozást. már meg kellett kapnom a PKKB-elnökhelyettes válaszát. § (2) bekezdésében említett erkölcsi ok fennállását. az mindjárt más. Hol a csudában „ tartalmilag orvosetikai ok” ez? Szó nem esett „ tartalmilag orvosetikai” megközelítésrõl. három lett belõle. ehhez képest a bíróság a vádlott meghallgatása elõtt perrendszerûen rendelkezett akként. belátták. ha nyilvánosságra kerülnének” . Mert én ugyan esküdözhetem: annyi és csak annyi hangzott el az õ szájából. Egy állítás – egy tagadás. hogy hagyja el a tárgyalótermet. s az jogos. hogy a vádlott által elõrevetített indok megalapozza-e a Be.

az orvosokhoz hasonlatosan – a szakma zárta sorait. ehhez képest a bírónõ és jegyzõje hat perces késéssel ballag a folyosón a tárgyalóterem felé. Itt – úgy tûnik. közölve a vádlottal: – Az ügyésznõ telefonált. innentõl nyilvánvalóan fontosabb kell legyen a belsõ szolidaritás a külsõ támadással szemben. mint bármi más szempont. Így-úgy megtudom. ha velük vitatkozom tovább. mire behívják Ringwald doktort. amikor sebbel-lobbal távozik az ügyésznõ. borzalmas helyzetben van? Persze. mindössze 13. úgyhogy várunk! – és valóban. mi tagadás. Lehet. hogy – ígéretük ellenére – persze nem küldtek értesítést nemhogy a következõ tárgyalás. Csak éppen azt nem vagyok képes fölfogni. arra természetesen elmegyek.09-ig kell türelemmel lenni. momentán mégiscsak õ a vádlott. hogy nincs igazuk. Ez 13 óra 15 perckor történik. hogy az egészségügy egésze rettenetes. de azt is látom. hogy gondatlanságból súlyos agykárosodást okoztak egy fiatal lánynak. hogy törvénytelenül továbbra is zárt tárgyalást tart? Hogy jön Maga ahhoz. amely megérdemli. a következõ tárgyalás szeptember 23-án lesz. – Egy pillanatig megkérem. de az ítélethirdetés idõpontjáról sem. aki persze igen-igen furcsállva nézi. s megérkezik az ügyésznõ. csak egy pillanatra küld ki. hogy egy pillanatra menjek ki? Nem merte közölni. mindennek mi köze van ahhoz. disznóság bárkivel ilyet tenni! Szégyellje Magát.kérdés. s én. Olyannyira. büszkén vonulok ki. az is. hogy végighallgassam a tárgyalást. S belépve kellõ pofátlansággal szó nélkül megindulok a hátsó padsor felé. . s én 13 óra 44 percig üldögélek a folyosón. de elõreengedem. Ekkor a bírónõ behív. de – amilyen faragatlan tuskó vagyok – képtelen vagyok meghallgatni õt. a túlterheltség? Lehet. hogy az egészségügy egésze tehet arról. Eltelik még vagy öt perc. mint aki most oda jól leül. valamit mondani akar. hogy hülyét csináljon belõlem? Tisztelem. aztán kénytelen eltûrni. – Igen. hogy Lillát felügyelet nélkül hagyták? A pénztelenség? Az alacsony létszám. kirobban belõlem az átverés minden dühe: – Kikérem magamnak ezt az eljárást! Miért mondta. de Magának ehhez nem volt joga. de hát ez csak nem lehet elegendõ indok! Netán attól minõsül zárt tárgyalást szükségessé tevõ tényezõnek. ennyire könnyen nem adom meg magam. hogy kicsit késik. hogy valamelyik következõ riportszociográfiát a bíróságokról lenne érdemes írni? Meg vagyok róla gyõzõdve. Igaz. várakozzon odakint! – fordul hozzám Ficsor bírónõ. 13 óra a kitûzött idõpont. az már sehová sem vezet. becsülöm az igazságszolgáltatás mindazon részét. éppen ide – felelem. hogy mögötte én is be akarok menni – Ide jön? – kérdi tõlem. majd a vádlott. ezek szerint megnyertem a meccset.

csak úgy döng. A kiabálásra figyeltem föl. amibõl – éles logika nélkül is – arra következtetek. hogy engem megtûr a tárgyalójában. – Arra emlékszik – kérdez közbe Ringwald doktor –. aki ma már nyugdíjas. hogy – nyilván mindenféle belsõ. rendszerint csak az üvegablakon át. hogy vegye át a beteget? – Nem. * A szeptemberi után a következõ tárgyalást 2000 januárjában sikerül megtartani. igaz. de többet nem láttam. hogy én kijöttem a mûtõbõl. hogy hepciáskodásom sikerre vezetett: megszüntette a tárgyalás zárt jellegét. És nem szégyellem. hogy hibásan. doktor úr. Ezen jelen van Lilla papája. Az onkológiai intézet egykori asszisztensnõjét hallgatják meg. hogy mi történt a lélegeztetõtubussal kapcsolatban? – Nem. – Amíg ön ott dolgozott. mintha neki pedig az lenne a szokása. – Emlékszik az esetre? – kérdi a bírónõ. és úgy rávágom az ajtót. . Jó. nem emlékszem. mi volt a gyakorlat altatásos mûtétek után? – Amikor az altatóorvos fölébresztette a beteget. – A mûtõ területén tartózkodtam. március 21-én – mivel már úgysem ünnepeljük a Tanácsköztársaság évfordulóját – úgy jelenek meg a soros tárgyaláson. hogy szóltam Magának. legalább fél órát még ott tartottuk és megfigyeltük a betegeket. hátsó csatározások eredményeként – voltaképpen be kellett ismernie. mintha eddig is ez lett volna állandó szokásom. – Arra nem emlékszik. ahol feküdt a beteg. hogy engem nem rohant errõl értesíteni. Arra emlékszem. de most legalább érthetõ és elfogadható okból. amikor kizárta a nyilvánosságot. Átszaladtam ebbe a mûtõbe. Lilla mûtétje idejében azonban még ott dolgozott. Minek következtében 2000. hanem az. de nem is ez a fontos. – Maga nélkül is kimentem volna! – dühöngök fuldokolva. s õt nem küldi ki a bírónõ. hogy Maga. és szóltam. s ezt föl kellett oldania. a történtek után az érthetõ. törvényellenesen cselekedett. Molnár Miklós is. nem jött ki a mûtõbõl.bírónõ! – Akkor most megint fáradjon ki innen! – rúg ki ismét. S Ficsor doktornõ ezt szó nélkül tudomásul veszi. nagy riadalom volt. helytelenül. de nekem a másik mûtõben kellett altatást elõkészítenem. – És arra sem emlékszik.

nem tehet róla senki. mindig ott tartottuk még a betegeket megfigyelésre – állítja határozottan az asszisztensnõ. megoperáljuk. és maga azt felelte. – Ezt a csöppöt? Ekkora kis szívet? Hát lehet ezt egyáltalán mûteni? – Lehet. ilyen nem volt. A szabadságvesztés végrehajtását 1 évre felfüggeszti… A bíróság a vádlottat elõzetes mentesítésben részesíti. majd berekeszti a tárgyalást. Az ítélet 2000. A baba az operáció napján volt háromhetes. Ügyésznõ! Ezen kívül további bizonyítási indítványa van? – Nincs. . – Veleszületett szívrendellenesség.” *** Az alföldi nagyváros klinikáján született babának baj volt a szívével. És június 14-én ítéletet hirdet: „Dr. mintha tényleg lett volna ilyesmi. hogy az ébredés után rögtön fölvitték a beteget az osztályra? – Nem. foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében. – Idéztünk mára két igazságügyi orvos szakértõt is.hogy kell tubus az intubáláshoz. a szokásosnál nagyobb asszisztenciával. Ez nagyon fontos lenne! – A bírónõ jegyzõkönyvbe mondja a teendõket. Ezért õt a bíróság 8 hónapi fogházra ítéli. A bírónõ megköszöni neki. – És akkor egészséges lehet az én kisbabám? – Teljes mértékben! – mosolygott a szívsebész. mint a felnõttekét. június 19-tõl jogerõs és a szabadságvesztés kivételével végrehajtható. ott van az asztalon. de a tubusra nem emlékszem. sem Maga. jelentõs felhajtással. nekem van. megpaskolta az anya karját. amúgy megnyugtatóan. és elengedi. gyakran elõfordult. Kérem Tekeres professzor és Karlovits professzor meghallgatását is. Ringwald Gábor bûnös maradandó fogyatékosságot okozó. az õ meghallgatásukat fontosnak tartom. csak még sokkal elõvigyázatosabban kell. Két nappal késõbbre tûzte ki a mûtétet. – A vádlottnak? – Igen. sem mi – mondták a doktorok sok-sok alapos vizsgálat után az anyának. – És lehet valamit tenni? – Persze. vegyem el onnan? – Hát… nem is tudom… most. hogyne lehetne. ahogy mondja. – A másik: arra emlékszik a régi gyakorlatból.

Percek alatt meghalt. Ám két nappal késõbb a baba egyik pillanatról a másikra rosszul lett. Arra az icipici koporsóra ránézni is szörnyû fájdalom volt. S õ jól végezte a dolgát. Babájuknak az a beteg kicsi szíve is kibírta volna a mûtétet. Abba halt bele a baba. Ám a szívsebész a seb összevarrása során a cérna végén bent hagyta a varrótût.Az egész család órákig ott rettegett a mûtõ elõtti váróban. Nem akármilyen teljesítmény ekkora szívet operálni. – Nem bírta ki a szíve – hangzott a diagnózis. A gyerek jól van. ha egy évvel késõbb meg nem tudják: a doktorok hazudtak nekik. A temetés maga volt a borzalom. . S végre kijött a szívsebész: – Minden a legtökéletesebb rendben zajlott. teljesen meg fog gyógyulni. de õ is jókedvû volt és büszke. hogy elfáradt. Beletörõdtek volna a sors megváltoztathatatlanságába. fulladt. egész teste begörcsölt. A szülõk sokat sírtak. összeomlott a keringése. semmi baja nem lesz! – látszott rajta.

majd a szülésznõ elvitt elõkészíteni. Kiss doktor megvizsgált. szerették egymást. azt kérte tõlem. Kicsit megijedtem. a tapolcai kórházban több kitûnõ szülész dolgozik. sem hasonló panasszal soha nem küszködtem. mindannyian boldogan várták a jövevényt. azt mondta. amikor kihívatott Kiss doktor. sem asztmás nem voltam. Új életet akar kezdeni. este fél nyolc körül mentem be szülni. föltesz . Kiss Jánost. Felszállíttatott a „ csikóra” s közölte. Jól éltek együtt. A kiírt idõpont elõtt egy hónappal az a szülész.Fölhelyezték a gélt Bertát igazából nem Bertának hívják. Berta végig dolgozott. bejelentette. Ekkor egyujjnyira volt nyitva a méhszájam. de küldjem haza a családot. ott kezdett tanítani. szeretné elfelejteni a szörnyûséget. Ott egy általános iskola felsõ tagozatán tanított. Zavartalan. Este tíz körül a kórteremben beszélgettem valahai gimnáziumi évfolyamtársammal. megszakítja összes olyan kapcsolatát. olyan gélt. legyen közös gyerekük is. beöntést adott. szült egy fiút. de valami rossz érzés . leborotvált. éppen a szüléskor lesz szabadságon. egy óra alatt elvégzi azt. akihez addig járt. a laboreredmények jók lettek. majd elvált. ne valódi nevén szerepeljen. Rám helyezte az NST-t. Innen mesélje maga Berta a történteket: – Július 23-án. amely emlékeztetheti minderre. hogy a háromnapos osztálykirándulásra ne kelljen nagy hassal eltolatnia. reggel hat elõtt ebbõl nem lesz baba. Berta hamar teherbe is esett. egy tüzértiszthez. a férje jól kijött a fogadott fiával is. mert akkor gondom lehet ettõl a géltõl. hogy e könyvbõl ráismerhessenek. Megkérdezte. mert kezdett szivárogni a magzatvíz. A többiek neve azonban valós. ami történt vele. nem vagyok-e asztmás. szép magzati szívhangokat adott és csak gyenge fájásokat jelzett. ami a méhnek magának három napig tartana. de úgy döntöttek. Minden vizsgálata negatív volt. felhõtlen terhesség volt. foglalkozást változtat. közben férjhez ment. amelynek a méhszáj tágításában van szerepe. mert éjfél elõtt nem nyúlnak hozzám. Szegeden járt tanárképzõ fõiskolára. s Tapolcára költözött. így azt sem kívánja. éppen csak a tanév vége elõtt kicsivel ment el szülési szabadságra. Nem volt ugyan semmi bajom. ismét férjhez ment. Másik városba költözik. hagyott letusolni. s ajánlotta maga helyett dr. A kórteremben kipakoltam. de megnyugtatta Bertát. minden rendben.

ezt nem lehet kibírni! – rimánkodtam. õ is másfelé . Valamivel éjfél után megjelent az orvos. sietni kéne a baba miatt! Kérdeztek. Éjjel két óra húszkor született meg a döntés a császármetszésrõl. és elment. tudtam uralkodni magamon. – Prepidil – felelte Kiss doktor. akkor néhány percre megkönnyebbültem. A szülésznõ kezdett elõkészíteni a mûtéthez. és sokan vannak mellettem. Nem reagált.fogott el. Így szól: „Prepidil (Upjohn) gél: Prosztaglandin – E2-tartalmú gél. 3 g gél 0. Arra ébredtem. szétszakadok. hogy adminisztrációs munkái vannak. Ismét rám tették az NST-gépet. Hatóanyaga a dinoproszton. én pedig egyáltalán nem fulladtam. kivették belõlem a tampont. Egyre erõsödtek a fájásaim. artikulátlan hangok jöttek ki a számból. nem fogom bírni. támogattak. Mindegy volt. azt mondta. – Doktor úr. és elfordította a fejét. így kérdeztem egyre csak ugyanazt: – A baba? – mellettem a nõvérnek könnyes volt a szeme. alkalmazásra kész kiszerelésben. aki viszont nekiült újságot olvasni. Csak éjjel fél kettõkor repesztett burkot. Pontos hatásmechanizmusa nem tisztázott. tudtam. segítsen. hogy a mûtõasztalról átraknak a tolóágyra. szinte a hónomnál fogva húztak át a mûtõbe. szakad rólam az izzadság. közben szólt: – Gyengül a magzati szívhang. amit a gél fölhelyezésekor használtak. azt feleltem. császározzon meg. az fulladás ellen való. fél órát várni kell a császármetszéshez. praktikus. Endocerválisan alkalmazva elõsegíti a méhszáj érését. iszonyatos erõsek a fájásaim. nincs a kórházban Bricanyl. lépni is alig tudtam már. ám szültem már. [Késõbb megszereztem a hivatalos leírását. már az is nagyon nagy fájásokat jelzett. Nem tudtam rendesen beszélni. Kezdtem már-már elviselhetetleneknek érezni. tegyenek-e kerekes székbe. a babának baja ne legyen – ketten fogtak.” ] A gél fölhelyezése után átvittek a vajúdóba. esik le a vérnyomásom. felpuhulását és kifejlõdését. mire a mûtõasztalra kerültem. panaszkodtam neki. ollóval. Bricanyl sprayt kerestek. Kiss doktor azzal távozott. majd éjfél körül szóljon neki a szülésznõ. a magzati szívhang jó volt. meg fogok halni! Könyörgöm. alig bírom ki. de a legfontosabb. egyre inkább rosszul vagyok.5 mg-ot tartalmaz. Ám éreztem. amint tolnak ki a mûtõbõl. siessünk. Infúziót kötöttek a karomba. A doktor elment. s a nõvér és a szülésznõ arcán láttam is az ijedtséget. – Mi ez a gél? – kérdeztem. visszajött. ezt nem értettem. aztán elaludtam. Próbáltam a mûtõsnõ szemébe nézni. a spontán szülés korai szakaszához hasonló állapotot hoz létre a méhnyakban. valaki közölte. de három óra lett. Az altatóorvos és a nõvér még percekig kereste a vénámat.

szedték föl a kövezetet. fájdalomcsillapítókat. borsónyi lyuk volt rajta. Három napig a szülõszoba melletti õrzõbõl folyton azt láttam és hallottam. amint elkaptam volna a pillantását. Aztán fokozatosan megtudtuk. ne kérdezzek semmit. ott munkások között haladtam el. éjjel meg lehet halni a kórházban. a kisbaba is élne. Csongrády fõorvos úgy tájékoztatta a családomat. de nem sikerült. Ha – iszonyatos nehezen. Meghalt. Kiss doktor legalább többször is bocsánatot kért. miként szülnek az asszonyok. Egy év múlva a pécsi klinikán operálták meg a húgyhólyagom. állandó infúziót. ugye? – Azt felelték. Soha többet nem lehet gyerekem. csak a méhemet kellett kivenni. – Meghalt. A vizeletem azóta sem tudom rendesen visszatartani.fordult. az a mögötti kórtermet éppen akkor kezdték átalakítani. A babámat valamelyik doktor megpróbálta újraéleszteni. minden rendben lett volna. azok úgynevezett tágulásos jellegû vérzéssel jártak. oldalamon a katéteres zacskóval. folyton becsöpög. úgysem fogok emlékezni rá. Csongrády fõorvos azt is közölte a férjemmel. Végre átkerülhettem másik szobába. hogy engem nem is látott. vénásan különbözõ gyógyszereket. Ezek szerint Tapolcán csak napközben lehet életben maradni. Hét palack vért kaptam. Valamint ki kellett venni a szétrepedt méhem. hogy azt állíthassák: valami szövõdmény lépett föl. óriási fájdalmak árán – sikerült fölkelnem. Kénytelenek voltak eltávolítani a bal oldali petevezetékemet a petefészekkel együtt. a csempét. minden a gél következménye volt. és a férjem elõtt is elismerte. ha ez nappal történik. S ott megfulladt a baba. Hogy késlekedett a császármetszés . ám õ a fõorvosi utasítást köteles volt végrehajtani. nekem sem kellett volna kivenni semmilyen testrészemet. – Nem hiszek neki. két palack vérplazmát. a méh megrepedt. Úgy. és kimennem a folyosóra. Errõl késõbb kiderült: nem igaz. mi történt valójában. reggel nyolctól délután négyig verték le a vakolatot. ezért nem tudtam átküldeni Mórocz fõorvos úrnak. Csongrády fõorvos arra is tudott magyarázattal szolgálni. Szerintem szándékosan tüntettek el mindent. majd a fõorvos úr elmond mindent. hogy helyezze föl a Prepidil gélt. össze kellett varrni a szétdurrant húgyhólyagomat. miért nem lehetett átadni a belõlem kioperált szerveket vizsgálatra: – Valaki a szennyessel együtt véletlenül kidobta a méhét a petefészkével együtt. A Prepidil gél hatására viharos méhösszehúzódások léptek föl. mint sírnak föl az újabb és újabb babák. a magzat feje a repedésen át a hasüregbe került. Kiss doktort állítólag Csongrády fõorvos kötelezte – telefonon át –.

ráértek. Ábrahám Lászlót ajánlották Szegedrõl. Az üggyel kapcsolatban bármilyen információs adatok beszerzése miatt szíveskedjék a biztosítónkhoz fordulni. Nálam viszont. tünetszegény elõjelek formájában egy család tragédiáján keresztül kellett megismernem. Ügyvédhez fordultam. s ezért felelõsséggel tartoznának. Dr. és ha föllépnek hipertóniás tünetek. hogy tévedtek. amikor jelentkeztek ezek a tünetek. Olyannyira. Felperesek belevágtak egy építkezésbe. hogy a Hungária Biztosító által fölkért szakértõi véleményt maga a biztosító nem volt hajlandó átadni az ügyvédemnek. amit így vissza kellett fizetnünk az OTP-nek –. Nyilvánvaló. mire való és milyen veszélyei vannak. hogy orvosi mûhiba történt volna. telefonon behívtak pluszorvosokat.” Úgy hallottam. ha két tanú elõtt aláírja.” Ábrahám ügyvéd úr megírta neki. mivel orvosi felelõsségbiztosításunk értelmében bármely káresemény esetén a Hungária Biztosító Rt. Kérte az orvosi irataimat a tapolcai kórháztól. és ehhez szükséges lett volna egy születési . íme itt van: „Az eset mélységesen megrendített. vártak. Számos orvos szakértõ nézte át az iratokat. ott is elismertem. Bírósági tárgyaláson dr. ezt a Prepidil gélt Herczeg professzor hozta be Magyarországra. hogy részletesen elmondják a kismamának. amit az I. A legelsõ nyilatkozatomban. nem adta át a bíróságnak sem. Veszprém Megyei Igazgatóság képviseli intézményünket. az ottani orvosokat. dr. Erre azonnal átadtak mindent. sem a biztosító nem ismerte el. Nála úgy alkalmazzák. Kiss János szülész-nõgyógyász szakorvos. – azonban azt nem ismerem el. hogy van bizonyos felelõssége a kórháznak. A család kártérítési igényét jogosnak tartom. mind elmarasztalta a kórházat. gyorsan cselekedni? Amikor aztán kártérítést kértünk a biztosítótól – a születendõ gyerekre fölvettünk szociálpolitikai támogatást. azonnal. ám utána teljes team figyeli õt. rendû felperes édesanyjának tettem. Ki bír három napon át fenn lenni. míg már késõ lett. mert még a saját szakértõjük is nekik rosszakat írt. Ennek ellenére sem a kórház. õ tisztességesen is viselkedett. megteszik. mert kellõ szakmai igyekezet és gondoskodás ellenére. majd amikor – mert nem voltak hajlandóak peren kívül megegyezni – megindult a per. az általam eddig csak tankönyvekbõl és folyóiratokból ismert uterus rupturát ismeretlen predisponáló tényezõvel. Kiadott nekünk egy nyilatkozatot. mit tartalmaz errõl az egészségügyi törvény.elvégzésével? Péntek reggeltõl folyamatosan dolgozott hétfõig. haladéktalanul megcsászározzák. okosan. Ézsely Ferenc orvosigazgató ezt mondta: „ Én a kórház felelõsségét soha nem vitattam. határozottan. hogy kéri a fölhelyezését. és hogy külön pert fog indítani emiatt. Ézsely Ferenc orvosigazgató azt válaszolta: „Az iratokat kiadni nem áll módunkban.

mindenképpen viselni kell. azt felelte: menjen csak el orvoshoz. Nem nagy ügy. közepén pici sárga gennyfolttal. csak azért is elhúzták a jogi procedúrát még két évvel. pont dörzsölõdik a cipõhöz. hogy itt nem történt orvosi mûhiba. hogy a férjem haláláért ki felelõs. esetleg talán valami szemléletbeli hiba. mitévõ legyen ezzel. ez azonban nem jelenti azt. aztán csak szólt az asszonynak. ezt én elfogadtam és elismertem. megmutatta panaszát. s mutatta: ez a gennyes gyûlés bizony nemhogy elmúlt volna. elmúlik magától! – mosolygott kedvesen az orvos. amikor Mihály elõhúzott egy ötezrest. elmondta.” Úgyhogy a Veszprém Megyei Bíróság ítéletét. rendben van-e! – tette hozzá azonnal az érsebész. Õ nagyon-nagyon vágyott erre a gyerekre – én pedig többé nem szülhettem neki –. csak kellemetlen. hová forduljon ilyen piszlicsáré gonddal. Kivárta a sorát. s bármennyire is szeretett engem. a gyerekem haláláért. – Jövõ héten kedden jöjjön vissza. rendû felperes is meghalhatott volna. Oldalt piros köröcske. szerinte jófelé halad a dolog. hogy tán arra gondolva. hogy ebben az esetben az I. porozza be otthon naponta kétszer Ultraseptillel. de hát nem vitatkozott. tízezer forint mégiscsak több. mint ötezer. õk tudják jobban. nézné már meg. Azt már persze nem állapíthatta meg a bíróság. tovább kell porozni . Ám a felesége nemigen hitt a népi gyógymódokban. hogy ebben az esetben a tragédia biztosan elkerülhetõ lett volna. s amikor a doktor elé került. az a biztos megoldás. Be is ballagott hát másnap a kórházba. Még az is elképzelhetõ.anyakönyvi kivonat. Továbbra is állítom azonban. amely megállapította a kórház kártérítési felelõsségét. *** Mihálynak meggyûlt a lábán a kisujja. nem bírta elviselni a helyzetet. meg is fellebbezték. amit el tudok fogadni. mutassa meg. Fölakasztotta magát. A portás katonásan elirányította az érsebészetre. és a kezébe nyomta. – Nem kell ehhez hozzányúlni. Pár napig tûrte szótlanul. A Legfelsõbb Bíróság megerõsítette: felelõsek a történtekért. A doktornak más volt a véleménye. lehetett volna esetleg elõbb alkalmazni egy császármetszést. no pláne. inkább talán nõtt is. tegyen-e rá paradicsomot. Mihály ugyan furcsállotta. Mihály következõ héten vissza is ment. úgy érzem. a portán illedelmesen érdeklõdött. amit most már nem tudnak produkálni – ezt a kárt. és csak a rosszindulat mondatja az emberrel.

Ultraseptillel, és nem szabad türelmetlenkedni. Az újabb ötezrest zsebre tette, és ismét egyhetes terminust adott a kontrollra. Így ment ez sok héten át. Mihály porozta, a gennyes csuda tudja, micsoda nõtt, az orvos nyugtatott, az ötezres vándorolt. Aztán a sárga gubó és a piros folt körül kezdett feketedni is Mihály lába ujja. Megijedt, bekéredzkedett másik orvoshoz, aki azonban legelõbb azt kérdezte, látta-e már valaki korábban a lábát, s amikor bevallotta az igazat, visszaküldte az érsebészhez. Összesen három hónapig járt oda. Hetente. Végül befektették a kórházba, és combközéptõl amputálták a lábát. Mert elüszkösödött. Már nem volt más választás, különben belehal. Így életben maradt. És már kapott mûlábat is.

Hogyan kell orvost választani?

A kerekes kocsi megakad az ajtófélfában – se té, se tova. Többen ugrunk egyszerre az ajtóhoz, próbáljuk kipattintani a másik szárny biztonsági kampóit. – Azt nem lehet kinyitni! – szól ránk Almásy Mária bírónõ a Fõvárosi Bíróság pulpitusáról. – Szabványméretû ez a görszék? Ha igen, akkor be kell férnie így is! – Istenem, mi mindenben lesz praxisa olyan bírónak, aki rendszeresen orvosimûhiba-ügyeket tárgyal! Neki van igaza, végül sikerül beszuszakolni a kerekes széket, s benne Végh Esztert. Ötvenéves klinikus pszichológus, halk szavú, okos hölgy nagyon szomorú szemekkel. Odagurítják a felperesi asztal mellé. A bírónõ megnyitja a tárgyalást, névsorolvasást tart, tájékoztatja a feleket, hogy a jegyzõkönyv hangfelvétel útján készül. Kérdi a felperesi ügyvédet, van-e bizonyítási indítványa. Õ csupán Végh Eszter meghallgatását kéri, valamint azt a röntgenfelvételt szeretné megkapni a kórháztól, amelynek korábban kérdéses volt a léte. Alperesi képviselõnek nincs bizonyítási indítványa, mi több, nemlegesen válaszol arra a bírói kérdésre is, kéri-e az ügyben eljárt orvosok személyes meghallgatását. – Felperes, kérem, mondja el sorban, ami történt Önnel! – kéri a bírónõ. – 1997 októberében vettem észre, hogy a bal lábam érzéketlen, nem érzem vele sem a hideget, sem a meleget, a jobb lábamban pedig valami furcsa bizonytalanság jelentkezett, néha járás közben megcsuklott a térdem vagy a bokám. Pszichológusként a Honvéd Kórház mentálhigiénés osztályán dolgoztam, az ottani reumatológiára mentem át; különbözõ fizikoterápiás kezeléseket kaptam, de eredménytelenül, éreztem, ennél komolyabb zûr ez. Végeztettem MR-felvételt, azon látszott, hogy a gerincemen porckorongsérv van. Megvizsgált Berki doktor, a reumatológia fõorvosa, s azt mondta: nem tudom megúszni a mûtétet, s minél hamarabb végzik el, annál jobb, mert bármikor állapotrosszabbodás következhet be. Nem akartam a saját munkahelyemen, kollégával operáltatni magam, nekiálltam orvost keresni. Összes kollégámat, ismerõsömet kértem, javasoljanak operatõrt – féltem ettõl a mûtéttõl, valami zavaros rossz érzés volt bennem, hogy ez nem olyan egyszerû ügy. Többen említették Lázár fõorvost az Amerikai úti idegsebészeten, végül mellette döntöttem. Berki doktor fölhívta õt, kérte, fogadjon, s el is mentem hozzá. Vittem az MR-leletet, õ megvizsgált, és

megerõsítette: beszûkült a gerincvelõ, azt nyomja a porckorongsérv, a lehetõ leghamarabb operálni kell. Megnyugtatott: ez abszolút rutinmûtét, ráadásul ma már egészen kímélõ eljárásmóddal, õ rengeteg ilyet végez, nem lehet semmi gond. – December elején megoperálom, egy hét múlva hazamehet, karácsonykor akár ugrándozva is fõzhet! – November 25-én feküdtem be az Amerikai útra. – Ki végezte a mûtét elõtti felvilágosítását, Lázár fõorvos úr? – Nem, nem õ, hanem Szabó doktor, az altatóorvos. – Õ mirõl beszélt Önnek? – Kizárólag az altatással kapcsolatban kérdezõsködött, voltam-e már altatva, érzékeny vagyok-e valamilyen gyógyszerre és így tovább. Magáról a mûtétrõl szó sem esett. Közben a kezembe nyomta a kétoldalas beleegyezõ nyilatkozatot, mondván, ez a szokásos papír, amit alá kell írnom, hogy megoperálhassanak. – Tessék szíves lenni kézbe venni ezt a papírt! – nyújt át neki a bírónõ két lapot. – Ez volt az a beleegyezõ nyilatkozat? – Ez, igen – vizslatja a felperes –, de ez a kézírásos szöveg nem volt rajta! – Az elsõ oldal tetején kézzel ráírt bejegyzések szerepelnek. Ezek nem voltak ott akkor, amikor ön aláírta? – Nem, egészen biztosan emlékszem rá, hogy kizárólag gépelt szöveg volt, amikor én aláírtam. Ráadásul az orvosi aláírás sem tudom, kié, a zárójelentésemen szerepel Lázár doktor aláírása, ez láthatóan nem azonos azzal. – Pedig ebben a kézírásos szövegben szerepel többféle, a mûtéttel összefüggõ kockázat: halál, sebfertõzõdés, neurológiai állapotrosszabbodás, bénulás. – Határozottan állítom, mindez nem volt rajta a papíron, amikor Szabó doktor elém tolta, hogy írjam alá. Sõt, most látom, itt –szintén kézzel beleírva – az van, hogy Lázár doktor végezte a mûtét elõtti felvilágosítást. Ez sem volt ideírva, annál is kevésbé, mivel õ ott sem volt, egyedül Szabó doktor, az altatós. – Lázár doktor más alkalommal sem utalt önnek arra, hogy a mûtétnek lehet bármiféle kockázata, szövõdménye? – Nem, egyetlen szóval sem. Akkor hétszer is meggondoltam volna, mitévõ legyek. – Felperesi képviselõnek van kérdése? – Nincs. – Alperesi képviselõnek? – Nyilvánvaló volt-e – áll föl a fiatal ügyvédjelölt lány –, hogy e mûtét

nélkül ön megbénulhat? – Igen, többen azt mondták, ha nem operálnak meg, megbénulhatok. – Fölvetõdött-e a mûtét elõtt pszichológiai vizsgálat szükségessége? – Klinikai pszichológus vagyok, meg tudom ítélni a saját helyzetemet. Feszültség természetesen volt bennem, említettem, tartottam a mûtéttõl, de tudtam kezelni ezt. – Köszönöm, nincs több kérdésem – ül vissza a lány. – Kíván-e még elmondani valamit? – kérdi a bírónõ. – Igen, talán egyet. Az Amerikai úti intézet beadványában szerepel egy röntgenfelvétel, amely szerintük döntõ jelentõségû. Ám rólam ott nem készítettek gerincröntgen-felvételt, az egyetlen röntgenezés a felvételemkor egy sima mellkas-átvilágítás volt. – Ugyan nem volt ilyen indítvány, de a bíróság az igazság kiderítése érdekében maga is elrendelhet bizonyítást. Én szükségesnek tartom mind az altatós, mind az operatõr orvos meghallgatását. Ügyvédnõ, elõ tudja állítani õket a következõ tárgyalásra, vagy idéznem kell õket? – Vállalom, hogy itt lesznek. – Jó, akkor a következõ tárgyalás idõpontja 2001. január 30-a, 14 óra. El lehet menni, viszontlátásra! Kifelé már flottabbul gurul a kerekes szék, s a folyosón megkérem Végh Esztert, hadd kérdezzek még tõle ezt-azt. – Eddig mi történt a perben? – Az elsõ tárgyaláson a kórház képviseletében nem jelent meg senki. Az ügyvédem kérte az eljárás szüneteltetését, hátha meg lehet velük egyezni peren kívül. Írtunk levelet a klinikának, megjelölve a vagyoni és a nem vagyoni kártérítési igényünket, azzal, hogy 45 napig él az ajánlat a megegyezésre. Erre egyáltalán nem válaszoltak. Akkor kértük a per folytatását. A második tárgyalásra ugyanez az ügyvédjelölt kislány jött, de nem volt sem ügyvédi vagy ügyvédjelölti igazolványa, sem meghatalmazása, ezért a bírónõ nem engedhette képviselni a kórházat. Írásban pedig nem reagáltak a keresetre. A bíróság úgynevezett bírósági meghagyást bocsátott ki, kötelezve õket a keresetben szereplõ kártérítés megfizetésére. Na, azt már megtámadták, úgyhogy valójában most kezdõdött maga a per, csak így már elhúztak pontosan egy évet. Nem értem, mire jó ez nekik. – Miért nem akarta, hogy a Honvéd Kórházban, kollégák operálják? – Mind a két gyerekemet ott szültem, ahol dogoztam. És a kollégák – azt is mondhatom, orvosi mûhiba történt – bennem felejtettek egy tampont. Ha saját munkatársai között van az ember, azt hiszi, annak megvannak a maga elõnyei, az esetleges nagyobb odafigyelés, több törõdés. De rá kellett jönnöm, megvan a veszélye is: bagatellizálják,

rálegyintenek, áh, úgyis kolléga – és inkább kevésbé törõdnek mindennel! Úgyhogy akkor megfogadtam, ha valaha bármi problémám lesz, szóba sem kerülhet, hogy abban a kórházban lássanak el, amelyikben dolgozom. – A mûtétet ugye altatásban végezték? – Igen, persze. – Mikor mire ébredt? – Pontosan nem is tudom, borzasztóan összemosódtak az események. Délután zajlott le a mûtét, én csak arra az egyre emlékszem, hogy valamikor toltak a folyosón, és ott láttam az órán, hogy fél három van, de nem tudom, délután vagy éjjel fél három. Amikor elõször magamhoz tértem, éppen ott állt mellettem a nõvér, s nem is tudom, mire föl, azonnal azt kérdeztem tõle: – Miért nem mozog a lábam? – Mindjárt hívom a fõorvos urat – mondta a nõvér. Meg is érkezett Lázár doktor, és elmondta: komplikáció lépett föl, két mûtétet kellett elvégezni. Nem várt csontkinövést, jóindulatú csontdaganatot találtak az elsõ mûtét közben, amelyhez azonban abból a feltárásból – hátulról operálva – nem fértek hozzá. Ezért befejezték az elsõ operációt, megszüntették a sérvet, lezárták a sebet, majd fölnyitottak elölrõl is, hogy így már hozzáférjenek a daganathoz, és kivették azt. Csakhogy az elsõ mûtét után én már béna voltam. – Mit mondott Lázár doktor, mitõl bénult meg? – Azt felelte, nem érti. Nem tudja, mitõl lettem béna, de mindent megtesznek, hogy javítsanak az állapotomon. – Ha nem volt ébren közben, honnan tudja, hogy már az elsõ után megbénult? – Ezt nem vitatta senki, õk is elismerték, hogy már az elsõ mûtét után észlelték az állapotrosszabbodást, a bénulást, csak éppen magyarázatot nem adtak rá. Azóta pedig állandóan próbálják összemosni a két mûtétet, s minden papírjukban csak a második mûtétrõl írnak, amikor pedig már béna voltam. Ám Lázár doktor csak ugyanazt mondogatta: nem érti, mitõl bénultam meg, nem érti, mi történhetett, mert õ a gerincvelõhöz nem nyúlt hozzá. – De hát hozzá kellett nyúlnia, nem? – Persze. Hozzányúlt, hozzáért, megsérülhetett, de nekem ezt a mai napig nem mondta el. Én is csak következtetni tudok, illetve az orvos szakértõi véleménybõl tudom, mi történhetett: rossz feltárásból végezte a mûtétet, s ebbõl a helyzetbõl eleve nem volt esélyem, hogy megúszhassam károsodás nélkül a beavatkozást. Nem hátulról, hanem elölrõl kellett volna operálni.

– Ha az Amerikai úti klinika belement volna valami ésszerû kompromisszumba. holnap már nem biztos. amikor ez megtörtént. akkor többen leülünk. úrrá leszek ezen a helyzeten is. ráadásul kollégával szemben? – Nem.– És azóta? – Mellmagasságtól semmim nem mozog. Százszázalékos rokkant vagyok. a testi szükségleteim elvégzéséhez is segítségre van szükségem. és nem foglalkozik velünk. vitatkozunk. mindenki hozzátesz valamit. Ma még van mit ennünk. – Két gyereke van? – A fiam fõiskolás. Támaszték nélkül még ülni sem tudok. mintha szétfeszítené valami hatalmas erõ a lábamat. nemcsak a lábam. annak éppen most vagyok a legvégén. hogy az orvos nem tévedhet. így nem. Ráadásul három-négy óránál többet nem lehet kibírni a kerekes székben. Azt mondja. hogy miért nem mennek bele ésszerû egyezségbe. mint nálunk: fölveszünk valakit. – A férje? – Elváltunk. és fizetnek végül többet. hajlandó lettem volna. nem érez semmit. végül jutunk valamire. a volt férjem külföldön él. Én korábban azt hittem. miközben valójában persze ezek a testrészeim érzéketlenek. nem értem. Tizenhat. egyedül az az általános nézet van mögötte. de a hátés hasizmaim sem. mit miként hajtsanak végre. Nem hajlandók elismerni a hibájukat. – Hogy tudja eltartani a két gyereket? – Nagyon nehezen. És sajnos még az sem igaz. úgy gondolom. Amint ragaszkodnak ahhoz is. az . megbeszéljük az esetet. a lányom még gimnazista. hogy nekik igenis joguk van egyedül eldönteni. fals bizsergést. Inkább pereskednek. verekednek. hogy csak presztízsszempontok miatt vagy másért. Teljesen érthetetlen. Azt hiszem. utána le kell feküdnöm. majdnem 30 ezer a lakásrezsi. állandó fantomérzéseim vannak. zsibbadást vélek érezni. akihez kerül a beteg. Dehogynem. de nem ismerik be a tévedésüket. Amennyi tartalékom volt. Ön hajlandó lett volna megegyezni velük a kártérítés összegében? – Igen. hogy lesz. Pedig sok helyütt – és ezek szerint az Amerikai úton is –. – Érti. illetve tizenhárom évesek voltak. én mindig meg tudtam oldani a problémáimat. 45 ezer forint a rokkantnyugdíjam. – Tud-e valamiként dolgozni? – Mivel nem tudok eljárni. A mellemtõl lefelé végig béna vagyok. amit az emberek általában gondolnak: megbénult. mindenütt úgy zajlik a betegek kezelése.

dögöljön meg! Nem látta neurológus. – És hogy az Úristenbe válasszon magának orvost. hogy kollégákat kell perelnie? – Nem. hogy leállt az agya. senkivel nem beszéli meg. amikor megkapták a gyomortartalom-leletet. ami fluktuáló tudatállapotot idézett elõ. akkor sem. helytelennek és fõként veszélyesnek tartják. Mert ehhez bizony nagy szerencse is kell! – Rémes. mint nekem. hagyták feküdni az ágyban. Mentõvel bevitték a kaposvári kórház intenzív osztályára. Meghalt. nem Lázárt. Négy napon át úgy kezelték: hülye öngyilkosjelölt. elavultnak. Picit persze gyanús volt ez nekem is. Orvosi mûhibák sorozatát követték el rajta. nem lesz ez rossz választás. õ kérdezgette a nõvéreket: – Ugye jól operál a Lázár doktor? – A nõvérek pedig kicsit fintorogva feleltek: – Hát… igen… jól – de nem meggyõzõdéssel mondták. Maga leélte a fél életét az egészségügyben.egyedül eldönt. és nem foglalkoztak vele. öngyilkos akart lenni – ami nem volt igaz –. de megnyugtattam magam: nyugi. senki nem foglalkozott vele. Az orvos szakértõ egyértelmûen leírta: tévedés ebbõl a feltárásból operálni. ami történt Magával? – Még sokkal körültekintõbben kell orvost választani! És oda kell figyelni az apró jelekre is! Én elhessegettem magamtól az intõ jeleket. mint maga? – Talán annak nagyobb szerencséje lesz. ott is történtek már érdekes események… – Mi az hogy! Van kolléganõm. Korábban már végigvittem egy orvosimûhiba-pert a sógornõm ügyében. Egy másik beteg úgy próbált a nõvérektõl informálódni: – Ha hozzátartozóját kéne operálni. Valójában ugyanis az agyában megpattant egy artéria. akire mindig azt mondtam: az Úristen . s ettõl vérömleny keletkezett. kihez fordulna? – És mindannyian a Veres doktort mondták. – Asszonyom. Ön szerint mi az általános érvényû abból. – Nem volt Magában rossz érzés. Félig öntudatlan állapotban azt mondta. – Mi történt vele? – A munkahelyén rosszul lett. végül a kellõ kezelés híján olyan nagy lett az agyûri nyomás és olyan agysérülések keletkeztek. a táskájában pedig üres algopyrines dobozokat találtak. a betegek más szempont alapján választanak orvost. sokan rég kétségbe vonják ezt a mûtéti technikát. hogy nem volt benne semmi méreganyag. ájultan lefordult a székrõl. majd elvégez mindent. azért a Honvéd Kórház sem piskóta. aki még csak nem is az egészségügyben dolgozik. miközben például errõl a porckorong-mûtétrõl is a szakirodalomban nagy viták zajlanak. Nyakisérv-mûtétre várt mellettem egy vidéki asszony.

ha nem fordulok iparoshoz? Ennek a fele sem tréfa! Nem. hozzá ne kerüljön. És valóban. nem kísérletezem én magammal. Elõször. egyre kisebb az elõvennivalója a zavartól. mert azonnal megértette. de ténylegesen elõre izzadva kigombolta a nadrágját. uram! – bökte ki végül. a kínos helyzettõl. készítse elõ a mûszereket. – Meg kell katéterezni. s hirtelen ezt is szégyellni kezdte a nõvérke elõtt. akinek – pláne hogy erõsen emlékeztette korábbi barátnõjére – kétségkívül boldogan venné elõ bármikor. hátha rendbe jövök spontán is. mindent megtennie. az állítólag veszélyes is meg fáj is! – Ugyan. Általában boxeralsót hordott. nem mert ellenkezni. mitõl lehet véres a vizeletem? Ez biztosan nem normális dolog. kihez ne menjek. de mindig úgy hallott róla. dörmögött. ragyogó csinos asszisztensnõ elõtt fog zajlani. Számos orvost tudok említeni tõlünk is. valahogy olyan volt a légkör. doktor úr. elmegyek valami dokihoz. Másodszor beijedt. Szép sorban elküldték vagy ötféle vizsgálatra – mind negatív lett. máris megy össze. kihez érdemes. morc arckifejezésére. látszott rajta. helyette tárggyá. lehúzta a cippzárt a sliccén. soha nem volt még ilyen! Most mi a fenét csináljak? Orvoshoz menjek? Nem lesz abból baj? De nem lesz-e sokkal nagyobb zûr. de most az orvosi vizsgálat miatt hagyományos gatyát vett föl. Gyuri – üzletember lévén szabadon osztotta be az idejét – rögtön másnap reggel az urológián kezdett. handabanda csak! Most rögtön megcsinálom – és szólt a nõvérkének. maradinak érezte magát benne. szõke hajú. *** – Atyaúristen. dehogyis. gõze nincs. . csak éppen nem ilyen céllal és jelleggel.mentse meg azt a beteget. mint valami szörnyû kellemetlen dologról. most mitévõ legyen. hogy neki itt nincs szava. Hát. kérem. esztergálandó munkadarabbá vált. az egész mûvelet a rövid. beleválasztottam! Nekem nem volt szerencsém. Az orvos hümmögött. hogy baj ne legyen. akit messze ívben kellene elkerülnie mindenkinek. Ám amint rápillantott az urológus zord. Majdhogynem pirulva. Éppen ezért tartottam a lehetõ legszélesebb közvélemény-kutatást orvoskollégák körében. Gyuri többszörösen is kínban volt. mondjuk. egyik sem igaz. Érezte. Soha semmijét nem katéterezték még. olyan öregesnek. megszûnt önálló akaratú ember lenni. aki hozzá kerül. – Jaj. és letolta az alsónadrágját.

fölszisszent az ismét belenyilalló gyötrelemtõl. És lassan enyhülni kezdett a rettenetes kínszenvedés. nem kell ehhez érzéstelenítés. A péniszt fölemelte 45 fokba. pláne ha én csinálom! – Ehhez? Hát majdhogynem itt döglöttem meg a kezei között! Mit mûvelt velem? Azon se lepõdnék meg. úgymond. jobba az ijesztõen hosszú katétert. mit mûvel a doktor. ebbõl még semmi. egyértelmûen érzékeltette: elérkezett a fizetés ideje. tökön rúgta. csoda. – Hisztizni. Amint leereszkedett a bõrülésre. hátha az eltereli a figyelmét. csak sokkal enyhébben. de jöjjön vissza jövõ kedden. még följebb a hideg fémet. de fájdalom nélkül kezdett besiklani. valamint a hirtelen csönd. és arckifejezése.A doktor bal kezébe fogta Gyuri péniszét. kérem. el ne ugorjon ijedtében. vörös karikák ugráltak a szeme elõtt. alig tudta türtõztetni magát. s olyan közel hajolt hozzá. Beljebb csúszott. hogy Gyuri önkéntelenül fölordított. ha a kezében maradt volna a pöcsöm! – veszítette el a béketûrését és úriember mivoltát Gyuri! –. és tolta följebb. hogy Gyurinak rémisztõen perverz ötletei támadtak tõle. ha ez ilyen borzalmas? – Ugyan. egyáltalán nem látta. de aztán inkább a saját combját markolászta. rosszallóan csóválva a fejét. drága uram. hogy nem estem össze. és beült gyönyörû. Kikapta volna magát az orvos kezébõl. a pénisze felõl. Kamaszkorában egyszer verekedésbe keveredett valami karatés fiúval. még beljebb – s hirtelen olyan õrületes fájdalmat okozott. a hasából úgy sugárzott szét az eszelõs fájdalom. testtartása. Most összegörnyedve két kézzel fogta a heréit. Gyuri egész testét egyetlen pillanat alatt elöntötte az izzadság. s az alulról. már nincs benne a katéter. hogy úgy érezte. elérte õt. amit beiktatott. Gyuri – alapvetõen fegyelmezett ember lévén – a történtek ellenére meg is tette ezt. Kiballagott a rendelõbõl. most kell finoman. – Jaj. Üvöltött kínjában. az volt ilyen. úri módon a zsebébe csúsztatni – a jól megszokott módon – a borítékot. a benne lapuló tízezressel. nem . Közelített a katéter. doktor úr? Éppen csak eszemet nem vesztettem ettõl a fájdalomtól. hát miért nem adott be érzéstelenítõt. még beljebb. akkor megbeszéljük a továbbiakat! – búcsúzott el az orvos. majd picit ugyan kellemetlenül. de még mindig majd megzavarodik. nem sopánkodik. szuperelegáns autójába. Keményen elszánta magát. Arra eszmélt. de az úgy szorította. annyira nyom a hasa. nem ájultam el ettõl az eszement fájdalomtól! És legalább kiderült valami? – Nem. átadta a céges borítékot. nem kéne azért ennyire hisztizni! – intette az urológus. az agya azonnal szétrobban. mint a satu.

Az adjunktus úr – látva a finom öltönyt. az ondóvezetékemet akarja eltávolítani? – Hány éves Ön? – Ötvennégy. fájt is. drága uram. Útközben telefonált elõre. A hideg frász törte ki. illetve az Ön bal heréjébe. Ezeket most mi szépen eltávolítjuk! – Na. Bizony. a fél város rajtam fog röhögni! – Nem impotens lesz. a nadrágja is olyan. Igaz. – És van gyereke? – Hogyne. eléggé gyönguska . hanem az ondóvezetékbe. drága uram. adjunktus úr. impotens lett. és pihengess! Majd elmúlik. nem szeretnék már többet. ebben mindössze ötven százalékot tévedett az adjunktus úr.puhánykodik. a következõ egy-két nap programját miként szervezze át. bumm. föltette a szemüvegét. kioktatta a titkárnõjét. a katéterezés nem leányálom! Írok föl Neked fájdalomcsillapítót. akkor ilyen. Ám amint hazaérkezve kiszállt a kocsiból. bármennyire is nehezére esett. ez azonnali mûtét! A kolléga úr kicsit mellément. aztán befordult a fal felé. és azonnal hívta a háziorvosát. amitõl eltátotta a száját. s ezeket természetesen össze-vissza zúzta. Gyurikám. nem is akar már többet? – Nem. Nem akart hinni a szemének. ne õrjítsen meg. Gyuri lefeküdt. Nem fog tudni megtermékenyíteni senkit – na. istenem. Föloldalgott a lakásba. kettõ. hogy Gyuri terméketlen a mûtét óta. olyat látott. nem a húgyhólyagba vezette be a katétert. maradj ágyban. harmadnap nem lett jobban. mintha megfürdött volna útközben. – Nos. de abban nem. – Mit tehetett. nem kell a nõknek védekezniük! Még örülnek is majd neki! Kézrõl kézre adják majd önt. – Hát. ha ez ilyen. és rögtön diagnózissal is szolgált: – Hát. igyál sokat. – Nagyot tévedek. a nõk szerint addig sem volt éppen egy nagy numera. Már észlelte. és végigaludta az egész napot és éjszakát. Másnap. de úgy is igaz volt: az ülés csurom egy vér volt. akkor meg semmi gond. azonnal megvizsgálta. – Éppen ez az. csak terméketlen! Nos. lehetõleg jó keményet. nyomott is – de csak negyednapra lett komoly zûr: öklömnyire dagadt a bal heréje. kocsiba ült. és beszáguldott a jó nevû klinikára. ne vicceljen velem. ha azt feltételezem. Mert abban ugyan igaza lett. ilyen elõfordul a legjobb családban is. hogy fogadják. hogy egyszersmind potens is. elintézett néhány telefont. mint a szokásosnál kényelmesebb és kevésbé egészségtelen megoldást – az Ön köreiben hamar híre megy az ilyesminek. azt hiszem. akivel régóta jó haverságban volt. méregdrága cipõt – kedvesen elõretessékelte.

volt az ágyban. Azóta nincs merevedése. de valamicskét azért csak-csak produkált. . A mûtétig. Egyáltalán nincs.

.... Dósa néni?..................................248 Lilla három percig agyhalott volt ................................................271 Hogyan kell orvost választani?.............194 Ez a bizonyíték......................................................... halál!.......................... kérem.........................................................................................................................................107 Egyedül nem megy...................................................................................................................................................................227 Edina a saját gyerekére vágyik..................................140 Elítélve: az ETT IB .258 Fölhelyezték a gélt..............156 Az orvos szakértés ..................277 .....................................175 Az agyhalott kommunikál.................................................................................................................................................................................................................................220 Toppantóék és a parlamenti képviselõ polgármester doktor úr ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 44 Alex gégefedõje........ 27 Hol fáj.................. 41 Na.............................................................Tartalom Lectori salutem! ....................................... hamis! .............................................................................................................3 Isten hozzád..........................120 Ez örökre így marad!.................................................114 Fanni lábak nélkül...........164 A vádlott: együtt a doktor úr és az egészségügy ................................. Samu! Belõled se lesz jó orvos!......................................................................................................134 A kebelrege folytatódik.....................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->