P. 1
Kordos.Szabolcs.Kecskemeti.David.Tilos.a.belepes.2010.pdf

Kordos.Szabolcs.Kecskemeti.David.Tilos.a.belepes.2010.pdf

|Views: 436|Likes:
Published by dcke1981

More info:

Published by: dcke1981 on Feb 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2015

pdf

text

original

KORDOS SZABOLCS - KECSKEMÉTI DÁVID

Tilos a belépés!
Kulisszáky titkok, riportok

M

a x im u s

K

ia d ó

S z e g e d , 2010

TARTALOMJEGYZÉK
K e d v e s Ú t i t á r s ! .............................................................................................7 F e r ih e g y ,

ah o g yan m ég nem látta

A repülőtér elzárt részein................................................................................. 9 A 205-ös s z o b a M adonna, Sophia Loren és B ili Clinton ágyában....................................2 7
K
örletbe zá r t életek

A Sátoraljaújhelyi börtön m indennapjai.................................................... 41
K
ie m e l t ö v e z e t

O lajfinom ító Százhalombattán: köldökzsinóron táplálva...................... 5 7
A SÖTÉT OLDAL

Kulisszák m ögött a M adách Színházban...................................................65
A MÉLYSÉG TITKAI

Kalandozások a budapesti m etró rendszerben........................................... 75
Il l ú z ió g y á r

Híradó, Esti S howder és H eti hetes —egyenesen az RTL Klub stú d iójá b ól....................................................................................................... 89
S z ig o r ú a n
b iz a l m a s

A hatalom középpontja, a miniszterelnöki dolgozószoba......................101
K
és a l a t t

A plasztikai sebész m ű tő jéb en .................................................................... 113

R ejtélyek

a m ú ltból

Kincsek a Szépművészeti M úzeum raktáraiban..................................... 125
E gy
k is e r o t i k a

B udán

Playboy fotózás a villá b a n ..........................................................................135
A
le n g ő ajtó n t ú l

Az elnök szakácsának konyhájában.......................................................... 143
V égzetes
m ám or

Pocsék másodpercek a kecskeméti barokam rában...................................153
B u l v á r v il á g

Bemutatkozik a Blikk szerkesztősége......................................................... 163

6

Ennél jobban már csak egyet szeretek: elmesélni másoknak is. hanem mindenkinek. miről is beszélnek ott! Helyzeti előnyöm. mindenkinek 7 . ezt a könyvet nem csak és el­ sősorban a bulvárfogyasztóknak ajánlom. Magyarországon nincs sok stratégiailag kiemelt létesítmény. amelyek állandóan a figyelem közép­ pontjában állnak. Higgyék el. igen. akik életet lehelnek beléjük. Újságíró­ ként senki sem néz rám ferde szemmel. ha ezeket a témákat messzire elkerülöm. ahová a munkám során ve­ tődtem. csillogás. ki ne hallott volna egy jó kis tör­ ténetet a metró földalatti bunkeréiről? Beszélünk róla. Kis országként kevés azon intézmények száma is. izgalmas dolgok történnek! De jó volna hallani. mi történik körü­ löttünk. Szeretem a borzongató érzést. Két korty között szívesebben mesélek inkább azokról a különleges helyekről. ha újabb és újabb kérdést teszek fel. sőt természetesnek veszik. ahol fontos. felszínesség.KEDVES ÚTITÁRS! Más autókról. és amelybe most Önöket is csábítom. hogyan működik a világ valójában. Mégis. szórakoztatóbb esetben nőkről tart kiselőadást egyegy baráti sör felett. legalábbis csak nagyon keveseknek adatott meg a lehetőség. de tud­ juk az igazságot. hogy szakmám a kíváncsiskodás. Budapestiek. kik. kissé bulváros az a világ. egyáltalán. ame­ lyet védenének a külvilág kíváncsi szemeitől. házas emberként mindannyi­ an jobban járunk. jártunk ott valaha? Nem. hogy milyen jó volna egy pillanatra léggyé változni. ami­ kor valami különlegesnek lehetek a részese. Élvezem. ha egy kis mor­ zsával ismét többet tudok arról. vagy legalábbis a csillogás tettetése. amelyben élek. és láthatatlanul berepülni oda. aki­ nek már az eszébe jutott valaha. Belátom. és miért mozgatják a háttérben. Ezen helyek mindegyikét körbelengi azonban a titokzatosság varázsa. média. Ferihegy fogalom. Akad köztük néhány egészen érdekes. halálra unnák magukat. ami akkor kerít a hatalmába. Jogosítvány nélkül. és persze az emberekről. Bőven van­ nak benne sztárok és sztárjelökek.

és miért hallgatnak el egy má­ sikat. amelyről imádunk véleményt nyilváníta­ ni.hu honlapon talál. Az igazi. Képgalériákat. hogy nem engednek be egykönnyen. Aztán ott a média. a terminálokon túli repülőtér örök rejtély marad a kívülálló számára. és további infor­ mációkat a barangolásainkról a w w w . Jöjjenek. Miért ismételgetnek egy hírt. A legizgalmasabbak itt vannak körülöttünk. Keveset értünk azonban abból. amelyekről azon bizo­ nyos két korty között szoktunk beszélgetni. aki aztán tudja a dörgést. pedig dehogy. higgyék el.tilosabelepes. netán egy ismerőse is. hozzászólását is! Kordos Szabolcs Budapest 2010. csak éppen a létezésükről sem tudunk. mi játszódik le egy tévés fejében. amikor műsort készít? Hová járnak dolgozni a képernyőről ismert emberek? No és azok. ahová tudtuk. a könyvben nem látható képeket. mint például az ország miniszterelnöke? Igyekeztem választ találni a kérdésekre. Az a taszító-vonzó világ. a város közepén. 22 óra 30 perc 8 . érdekes utazás lesz. mi zajlik le valójában a kulisszák mögött. mert ismert ott valakit. menjünk együtt. akikről a hírek szólnak. Kiváló fotós kollégám­ mal.van róla sztorija. április 6. Örömmel vesszük a véleményét. Kecskeméti Dáviddal benéztünk az összes olyan helyre.

5 kilométer hőtávvezeték és 46 kilométer vízvezeték kanyarog a föld alatt. Flivatalosan is elfogultságot jelentek be: Ferihegyhez különleges viszony fűz. belső buszjárata. sárga vagy egyszerű fehér? Nem mindegy ám! A piros kártyá­ val minden ajtó kinyílik az ember előtt. Ferihegy „lakosai­ nak” száma Törökbálintéval vetekszik. vagyis Ferihegy tizenötször nagyobb. abban az irodában. a földkerekség legforgalmasabb légikikötője például mindössze 1200 hektáros. Ennyi ember kiszolgálása komoly infrastruktúrát igényel: 18. Ennyi idő éppen csak elég volt arra. mint nap. Az energiát saját kis hőerőmű szol­ gáltatja. 13 ezren járnak ide dolgozni nap. Másfél évig dolgoztam a Budapest Airport kommuni­ kációs igazgatóságán. a közeg azonban egy életre megfertőzött. Milyen lesz? Pi­ ros. AHOGYAN MÉG NEM LÁTTA A REPÜLŐTÉR ELZÁRT RÉSZEIN Izgatottan topogtam a novemberi reggelen a polaroidban. mint a Margitsziget. a lon­ doni Heathrow. feltárul a légikikötő összes rejtett zuga. a sufnitól a több ezer négyzetméteres terminálig. Szavak helyett szolgál­ jon néhány szám a méretek érzékeltetésére: 1505 hektáron terpesz­ kedik ez a város a városban. A birtokon belül 217 épület található. hogy bele­ pillantsak a nemzetközi repülőtér napi életébe. Ferihegy szögesdrótjai és mozgásérzékelős kerí­ tései egy különleges kis világot zárnak közre. Ezt az első napot nehéz elfelejteni. Ezzel a méretes repülőterek közé tartozik. Ferihegynek benzinkútja. fogorvosi rende­ 9 . és enyém Ferihegy. a fehérrel azonban legfeljebb az iroda ablakából lehet gyönyörködni a repülőgépekben.FERIHEGY. ahol az új belépőkártyákat adják ki. Végre megkaptam! Piros! Már csak a biztonsági tudnivalókról szóló teszten kell átmennem. A munkatársakon túl megfordul itt évi nagyjából nyolcmillió utas és tízmillió kísérő.

lője. mini börtöne van és akkora hókotró flottával rendelkezik. A Duty Airside Managerek —magyar nevükön repülés-üzemvezetők —állnak a feri­ hegyi tápláléklánc élén. Veres biztosan szolgálatban van. Egy óriásgép kényszerleszállást hajt végre? Nyilván Veres Csaba az ügyeletes. hogy vonzza a bajt. Merthogy titokból több van itt. Igaz. az egészen biztos. mert a helyi rendfenntartók. Valahogy mindig sikerül kifognia a legjobb napokat. Egyes egyedül ők cikázhatnak szabadon a repülőgépek között a többiek számára szigorúan zárt zónának minő­ sülő gurulóutakon és kifutópályákon. akkor speciális jogosít­ ványt kell szereznie. éppen a mentési gyakorlatról beszélgettünk. hogy oda tartozom. a Fegyveres Biztonsági Őrség traffipaxai mindig ott leskelődnek valahol. akik autójukon a DAM feliratot viselik. hanem mindazon kollégáké. átadta őt a rendőröknek. Ha az évtized jégvihara csap le Budapestre. Büszke voltam rá. vettem át az áhított piros kártyát. a vizsgatételek könnyűek és a különleges szabályok is egyetlen alapelv köré épülnek: a repülőgépnek mindig elsőbbsége van! A sebességkorlátokat érdemes betartani. amikor recseg­ ni kezdett a rádiója: riadó. Elsőként ért a szesztől megvadult férfihez. Hát ebbe a világba csöppentem bele azon a novemberi reggelen. nyomdája. ahol abba­ hagytuk. tíz perccel később pedig folytattuk a beszélgetést ott. és váltam a repülőtér világának apró szereplőjévé. mint bárhol máshol az ország­ ban. Ha valaki vezetni akar a kapukon belül. egy részeg román utas rohan a kifutópálya felé! Veres nyomban terepjáróba pattant. mint egy kisebb megye. Ki a fönök? A DAM! Veres Csaba arról híres a repülőtéren. Ha veszélyt észlelnek. és szemta­ núja lehetek e különös hely publikus és kevésbé publikus eseményei­ nek. Nemcsak az ő élete ilyen eseménydús. akár be 10 . Em­ lékszem. és már repült is a helyszínre. vasúti sínpárja.

ami időről időre visszatér” . nehogy meglepetés érje . majd’ elvitte a pályavégi fénysorokat. Öt per­ cünk van itt.mondjuk egy repü­ lőgép formájában. 40 cm tömény beton. Ferencnek minden szakasznál jeleznie kell. a 3010 méteres egyes.” Leimeter az 1-es terminál melletti épületből. hogy a repülő eltűnik a szemem elől. az évente-kétévente esedékes takarítás alkalmával 20-40 ezer tonna gumit távolít el az erre szakosodott osztrák cég. Ez már persze régen volt. az Airbus 380-as is leszállhatna itt. Fénysorokkal határolt végtelen betonplacc ásít előttünk. ahová a kényszerleszállás után irányítják a gépeket. még a legnagyobb utasszállító. ideális. A kettes betoncsík felé gurulva egy nagy. a DAM főhadiszál­ lásáról. „Egy olyan emlékem van. ahogyan csak nagyon kevesen ismerik. Más kérdés. kettes pályára az engedélyt megadom. Jól körbevehető. Végiggördülünk néhány szervizúton és hamarosan úgy látjuk a pályát. Álltam a pálya másik végén és csak azt láttam. elszige­ telt terület. „Nyugta.tart gyorstalpaló tanfolyamot az autóban a DAM-os.is zárhatják a repteret. hol jár a tiltott övezeten belül. amelyre vastag gumitakarót von­ tak a gépek. hogy az utolsó utáni pillanatban sikerült felszállnia. Maga a pálya masszív szerkezet. ha rendkívüli esemény történik a betonon. utána pánikszerűen át kell adnunk a helyünket egy leszálló járatnak. A toronyban dolgozók mesélték.idézi fel Leimeter Ferenc. hogy megfordulni már nem tudna. Ez a B5-ös holding bay. a három évtizede Ferihegyen dolgozó DAM-os.” . „Ferihegyen két kifutópálya van. par­ kolóra hasonlító térre lyukadunk ki. Egyetlen landoláskor akár három kiló gumi is ráéghet a betonra. Mindkettő alkalmas minden­ féle géptípus fogadására.hangzik a válasz. és a 3707 méter hosszú kettes. „Engedélyt kérek hotel bravó alfán át a kettes pályára” —mondja az irányító toronynak. alatta 60 11 . ha menekíteni kell az embereket. „Évekkel ezelőtt. ferihegyi nevén a zöld toronyból indul a szokásos kőrútjára. ahhoz túl szűk a hely” . Vár­ tam a robbanást. aztán mégis feltűnt az égen. rekkenő hőségben az egyiptomi légitársaság piló­ tája nem tudta időben felhúzni a gép orrát. A repülés-üzemvezetők intézkednek akkor is.

Nekiiramo­ dunk az autóval. gyorsulj. és így megtudhatjuk. majd a pálya közepén kiengedjük a csomagtartóba szerelt ötödik kereket. azt kellene valahogyan beengedni a belső területre. Amerikába utazott volna a New York-i járattal. majd megpróbálta kinyitni a tranzit 12 . darabjuk 250 ezer forintba kerül. méghozzá azonnal. ezért aztán az áruk is borsos. így amikor egy repülőgép a földre érkezik. Az adatokat egy speciális berendezés segít­ ségével értékeljük. hogy emberünk a várakozás óráit poháremelgetéssel töltötte. A pálya szinte hívogatja az embert: gyere. hogy ves­ sünk egy utolsó pillantást a pálya elején a bevezető fényrudak szemet kápráztató erdejére. Beteg szegény. Szép. mit keres egyáltalán a repülőtéren. „Napi rutinfeladat jön. aki 2008 nyarán eláztatta az egész 2-es terminált. A betoncsík 3000 négyzet alakú lapból áll. hanem kétszáz emberrel megtömött alumínium szerkezetek érkeznek a földre óránként 300 kilométeres sebességgel.cm kavicsos réteggel. Nincs is. Mennünk kell. száraz idő van. milyen a súrlódás. nem it­ tas. „Leszálló érkezik” —recsegi a rádió. közben pedig folyamatosan mozgásban van. mint egy korábbi orosz utas volt. megnézzük. mi pedig meglátjuk a távolban növekedő fényes pontot. Két percünk maradt még. milyen nap van. Halál a levegőben Leimeter egyszerre két telefonon és egy CB-rádión osztja az uta­ sításokat. a landolásra készülő ukrán gépet. mire képes a motorod! A veterán DAM-ossal éppen erre készülünk. Az imént mentőt rendeltek. de képtelen megmondani. hogy kórházba szállítson egy mentálisan zavart utast. pont elég arra. Történt ugyanis. Ugyanezt a terhelést a beépített lámpatesteknek is el kell viselniük. próbáld ki. a lapok egymásnak adják át az energiát. mint egy autósztrá­ dán. mennyire tapad a felület” —magyarázza Leimeter. Iszonyatos erőhatásokat kell kibírnia. Gondol­ junk csak bele: itt nem kamionok suhannak el. hogy hívják. nem lehet gond a súrló­ dással. a nap végére összejön a kétszáz megtett kilométer is.

a betegek pedig a légnyomásváltozást és a hosszú iildögélést is nehezen bírják. társai tették le a gépet. majd meghalt egy ötvenes éveit taposó férfi. A repülőtéri tűzoltók parancsnokaként minden pillanat­ ban készen kell állnia. amit megnyomott. Az oroszt aznaposan és vizesen kísérték Ferihegy rendőrségi fogdájába. Az egyik félreeső. hogy közvetlenül búvárkodás után tilos repülőre ülni. képtelen volt elfogadni. az automata tűzoltó berendezést kapcsolta be. Nem tudta. A pilótát a székébe szíjazva. mert szóltak. hogy nyaralásuk egyik percről a másikra rémálommá változott. Lányát a 2-es terminálon rázta a zoko­ gás. hogy egy Egyiptomból Németországba tartó gép nálunk készül kényszerleszállásra. akkor is. hogy ők akarják hazavinni a halottukat. Fedél­ zetén rosszul lett. Soha egyetlen sört sem guríthat le a torkán. hogy utasok százait menekítse ki egy Jumbo lángoló roncsai közül. Ugyanazon a nyáron egy másik. egészen szokatlan eset is meg­ rázta Ferihegyet. „Pontosítanék. A személyzet ragaszkodott hozzá. Az utazás stresszel jár. mert lüdőembólia alakulhat ki. a bot­ kormányt szorítva érte a halál. a tragédiákra is felkészültek a repülőtéren. két Jumbót is el kell kezde­ nünk oltani három percen belül. ha történetesen egyszerre 13 . 2008 nyarán egy délelőtt azért rohantam az irodai ablakhoz. A hatalmas indiai gép egy németországi karban­ tartásról tartott haza Calcuttába. Plomba az ajtón Jambrik Rudolfot nem irigylem. Mint minden helyzetre. Csakhogy a gomb. Bár a túlélési statisztikák szerint az újraélesztő ké­ szülékek száma miatt Ferihegy termináljaiban „célszerű” infarktust kapni. évente több embert visznek el koporsóban a légikikötőből. Szinte minden DAM-osnak van szó szoros értelmében vett szív­ szorító története is. légkondicionált épület pár perc alatt halottasházzá alakítható.fotocellás ajtaját. Másodperceken belül még a mos­ dókban is hömpölygött az oltóanyag.

hogy elkezd­ jék a tréninget. Az utasok már rég leszálltak. például a túlforrósodott futóművek hűtése. Alighanem ők Magyarország legjobban felszerelt és legtöbbet tréningező tűzoltói. amikor évekkel később egy Cessna borult lángba leszállás közben. a Panther típusú 705 lóerős. a fiúk gyakorlással töltik a napjaikat. Mivel élő tüzet szerencsére nem sokat látnak. hogy a repülőtér melyik szegletéből jelez riadót a rendszer. akkor egy Il-18-as csapódott a földbe. a lánglovagok büsz­ kesége. ahol a kom­ mandós akciókat gyakorolhatják.esnének le a reptér két legtávolabbi végében” —teszi hozzá a 35 éves fővárosi szolgálat alatt jópár poklot megjárt parancsnok. még megtalálhatja a gép elszórt darabkáit a fűben. Emberei csak az ő intésére várnak. Lobog már a tűz a kerozinnal teli tálcákon. Most éppen egy szebb napokat lá­ tott. A Fűrész nevű a 2-es pálya végén. a Felhő pedig az 1-es terminálnál találha­ tó. „Évi nagyjából 30 alkalommal vonulunk ki repülőhöz. A legutóbb egy indiai gép kezdett el füstölögni. A tűzoltók főhadiszállásán vagyunk. mindenkit megölve a fedélzeten. Szerencsére a tűzoltók éppen a bázis előtt fociztak. A rendőröknek is van egy hasonló. Idősebb ferihegyi rókák emlékez­ nek arra is. ezért két másik bázist is fenntartanak. hogy valaki például orrfutó nélkül próbál meg leszállni. Havonta egyszer-kétszer megpörkölik a gépet. mindig a legrosszabb forgatókönnyvvel készülünk. elaggott Tu-154-esük a repülőtér egyik kies szegletében. Hatalmas területet kell lefedni. de a dugig töltött kerozintank miatt ilyenkor azonnal cselekedni kell” —magyarázza Jambrik parancsnok a gyakorlórét szélén. az irányítótorony árnyékában. kiszuperált kazah Boeing 737-es alá fűtenek be. Gyako­ ribbak azonban a kevésbé látványos akciók. a híradós szobában pedig képernyők tucatjain figyelik. és észre­ vették a füstölgő kisgépet. Ferihegyen a lánglovagoknak szerencsére több dolguk akad a pizzasütőkkel. Amikor megkapjuk a hírt. mint a repülőgépekkel. Aki nagyon keresi. aligha lepődik meg: tűz­ oltóautók állnak a garázsban. Legutóbb 1975-ben történt halálos repülőkatasztrófa. Az utasokat sikerült megmenteniük. százmillió forintos monstrum 14 . Aki látott már valaha tűzoltólaktanyát.

egy bon­ tóból kapott autónak esnek neki. fárasztó nap után ültem ki az ablakba. működnek-e odabenn a forróvonalas telefonok. hogy megfelelő döntéseket hozzanak. Remélhetőleg csak a minden évben esedékes gyakorlaton kell felbontani ezeket a dobo­ zokat. Van itt.utólag komolytalannak minősített . bokron. mert a jármű ablaka az ezer fokos hőt is kibírja. Éles helyzetben utoljára 2002 őszén telt meg a központ. és amelynek a puszta létezéséről is csak kevesen tudnak. Krízis idején a Budapest Airport. A szakemberek minden héten levágják a pecsétet a kapuról és ellen­ őrzik. mert a kagyló felemelése után automatikusan a megfelelő helyen csörögnek ki.fenyegetést kapott a Malév.is megérkezik. a Polgári Védelem. a repülőtér belső részén egy különös helyiség. Jön az Air Force One Hosszú. Alattam hangtalanul suhantak végig a delegációk villogó konvojai. A lángok eloltása után a fiúk be­ nyomulnak a gépbe. amelyeken tárcsázni sem kell. A terem közepén a repülőtér makettje áll.és Pénzügyőrség és a rendőrség illetékesei kapnak telefont a toronyból. átgázol árkon. a Nemzetbiztonsági Hivatal. A Panther egészen közel merészkedhet a forrósághoz. C)dabenn a sofőr joystick segítségével irányítja a hab-. a körülötte lévő asztalokon pedig névtáblák sorakoznak. amelynek ajtaját plomba védi. hogy dobjanak el mindent és induljanak azonnal a központ felé. ebéd előtt még azt is szétkapják gyorsan. hogy jobban szeretik az önkéntes irodai hölgyeket menekíteni. ami­ kor több . Amikor minden „áldozat” biztonságba került. bár hal­ kan megjegyzik. és fékeztek 15 . amikor a lemenő nap fénye már vörösre festette a 1-es terminál előtti betont. az Orszá­ gos Mentőszolgálat. Itt aztán túsztárgyaló szoba és előre becsomagolt kommunikációs berendezések garmada segíti őket. A Kényszerhelyzeti Központ pontos helyét fedje homály. ezúttal társaikat cipelik ki a roncsból. a Vám. majd oltani kezdi a gépet. és vízsugarat.

aki valaha Budapestre látogatott. Ott voltam. A testőrök finoman megkérték a ferihegyi személyzetet. hangjától pedig elsőre valóban összerezzen az ember. de azért nappalinak szívesen elfogadnánk a berendezést. sugárhajtá­ sú csodát az előtéren. kibucba szánt kisborjúkat és alvó cápákat is. Madonnát ellenben csak a már említett Veres Csaba vehette szemügyre pár másodpercre. NATO csúcs volt. Az egyes utascsarnok melletti aprócska terminálban — ahol a magán­ gépeket fogadják —megfordult szinte minden híresség. semmi extra. amikor az Iron Maidén tagjai kiborultak a sok fotós és rajongó láttán. a terminál mellett. mint a verseny napjaiban. vagyis az elnöki testőr­ ség tagjai napokkal a látogatás előtt megérkeztek a pótrepülőgéppel és a mindenhova magukkal szállított páncélozott limuzinnal. „Amint az elnöki különgép George W. amikor meghallották a puskalövést imitáló hangágyú dörrenését. és 16 . Bush-al a fedélzetén leszállt. amikor stábjával Kylie Minogue köszönetét mondott a személyzetnek. Rög­ tön egy kisebb sokkon estek át. vagy egy. Három állig felfegyverzett amerikai ült mögöttem. Soha nem látni olyan sok impozáns. hogy ne kelljen az útlevél ellenőrző bódéhoz fáradnia. Még a rendőrök is házhoz. tágas ideiglenes épületbe érkeznek. Szállítottak már innen elhanyagolt erdélyi oroszlánokat egy angol menhelyre.le a különleges kormánygépek előtt. és akkor is. pontosabban géphez mentek az éne­ kesnőért. kényelmes fotelek. Az egyik arab sejk —civilben pilóta —hálószobává alakíttatta a helyet. és innen is indulnak haza. hogy itt pihenje ki az utazás fáradalmait. mert a popdívát az egyik hátsó bejáraton menekítették ki Ferihegy­ ről. tévé. mi lóhalálában utána eredtünk a terepjáróval. A legnagyobb várakozás természetesen az Air Force One. Bárpult. Augusztusban egymás után parkoltak le a Forma-l-es versenyzőket szállító magán­ gépek a terminál elé. hogy a főnök érkezése idejére kapcsolják ki az ágyút. június 21-i landolását előzte meg. Az eszköz a madarak elriasztására szol­ gál. A Secret Service. és egy átlagos munkanap Ferihegyen. Utoljára az amerikai hadügymi­ niszter fehér Jumbója emelkedett fel méltóságteljesen a pályáról és tűnt el a szemem elől. az elnöki különgép 2006. Az államközi vendégek a 2-es terminál frissen felújított kormányvárójá­ ba.

Vibráló bombát ugyan még senki sem látott. Vibrátor és Polgári Védelem A napi jelentéseket. „Mi oda me­ gyünk. ahonnan mások menekülnek” —fogalmazza meg frappánsan i szerepüket Erdei Tamás parancsnok. amikor sugárzó anyag.ik. vagyis gyanúsan rezgő táskát emeltek k i . általában ‘. egy amolyan Knight Rider-féle csodaautó. hogy „hatástalanítsa” az izgága eszközt. az ügyet ki kell vizsgálni. mi követjük a gépet. im lő a biztonság. étkészleten át a koporsóig minden megtalálható. hegesztenek.ul három kilót a szkafanderben és a gép késik tíz percet. Értesítik hát a Polgári Vedelem (PV) munkatársait.ik . vagy targoncáról. a történések összefoglalóját olvasgatva időn­ ként mosolyra húzódik az ember szája.1 melyből a parancsnokok egy LCD monitoron keresztül élőben néz­ hetik a mentésvezető sisakjára szerelt kamera képeit.” Szót fogadtam nekik . A PV-sekért kiáltanak. hogy „vibrating luggage was found”. A „Mobil Vezetési Pont” neű jármű ■ illaképpen egy busz. és védőfelszerelésben megközelítik a bőröndöt. akik a barakkjuk előtt autóba ugraii. Legyen szó utaslépcsőről. nekik egészen biztosan van hozzá jogosítványuk. hogy ne nézegessek hátra. az utasoktól a biztonsági előírások miatt elkobzott folyadék elszállítása is.ikerül leállítani a megvadult villanyborotvát. de az ő feladatuk a heti nyolctonn. Emellett szerelnek.1 nnyit mondtak. Raktárukban. hóekéről. Legkülönlegesebb kocsijukat ők maguk építették. vontatnak és mentenek — mikor mire van szükség. repülő­ éi I’ vontató traktorról.1 gép gyomrából. A kocsiból lát­ 17 . egy ’70-es években épült ronda barakkki n a mobil vécétől kezdve a kórházsátoron és a tekintélyes gyógy. Visszatérő mondat. netán mérgező szállítmány érkezik a repülőtérre. Bármi történik.emlékezik Veres Csaba a jeles napra. Ilyenkni diszkréten félrehívják az utast.ínyi.i s. Mire a kolléga le. vagy vibrátort. . A PV-sek igazi polihisztorok.

A kívülről oly hatalmasnak tűnő toronyban valójában csak há­ rom emeleten. vagyis közelkörzeti radarral lefedett tetejére. „Alap­ vetően mindenki pilótának készül. agya. ne zavarjuk a kollégákat” —utasít bennünket rendre Ormándi Zoltán. illetve a kifutópályához. vagy a légiáruk raktára mellett. Kis srácként Zoltán is megbabonázva nézte nagyapjával a teraszról a különös építményt és sokszor beleképzelte magát az ott dolgozók titokzatos életébe. hol óriási robotnak láttam. Minden nap történik valami új” —meséli. Ha hozzákötnénk az egész repülőteret. szeme és első szá­ mú szimbóluma ez a hely. Ma ő a torony egyik legfontosabb embere. Itt döntik el azt is. hanem a 25 éves Unimog vontató. a távoli radaroknál. „Mostantól halkan beszéljünk. A 70-es évek végén a torony maga volt a technikai csoda.nak és hallanak mindent. Ez a következő állomásunk. a szerkezet elöregedett. Hol a Csillagok háborúja birodalmi lépegetője jutott róla az eszembe. Van benne szufla. a hatodikról pedig a földön guruló repülőgépeket irányítják az ál­ lóhelyükhöz. és a legfelső. Mindenki kedvence a PV garázsában azonban nem a gördülő irányí­ tó központ. Mára a fénye kissé megkopott. Az ötödik szint az irodáké és a veszély esetén mindenkit értesítő riasztóközpon­ té. Különleges formája mindig beindította gyermeki fantáziámat. A torony Bárhol jár az ember a repülőtér hatalmas területén. mintha maguk is a tűzfészekben lennének. aztán megtalálja a földi helyét a repülésben. a repülőtér forgalmi vezetője. Ferihegy füle. de elhúzná. hogy egyes 18 . csupa üveg kabinban van élet. Húsz éve vagyok itt. de ma is imádom ezt a hangulatot. Egy-egy hoszszabb út után jó volt felnézni a torony „sapkával”. ám a repülést szeretők körében nem csökkent a varázsa. egy dolog biztosan ott magaslik a horizonton: az irányítótorony. a földi kiszol­ gálók központjaként szolgáló konténervárosban. miközben az irodájába caplatunk a lépcsőkön. csiga lassan ugyan. hogy az ember érezze: otthon van.

és felszállásokért felelnek. Nekik nem kell látniuk a forgal­ mat. hogyan mozognak a reptéri járművek. nincs c valamelyik rossz helyen. hol találja az állóhelyét. így a legcsapnivalóbb akcentusú pilóta is gond nélkül megérteti magát a diszpécserrel. Mindezt persze ango­ lul és speciális szakszavakkal tesszük. Bőven elég. „Amikor egy gép földet ért.járatok melyik jegy. „A pilóta felolvassa a szöveget. hogy a felettünk elhaladó —elsősorban keleti állami vezetők át tudják adni üdvözletüket a nagy magyar dolgozó népnek és bölcs vezetőinek. vagy oda. a kabin. A radarokon közben azt is figyeljük. hogy egy munkagép a pályán maradt” —magyarázza Ormándi az ország talán legjobb panorámájú munkahelyén. Őrjítően monoton logisztikai munka ez.1 hajtóművet néhány nagyobb „gázfröccsel”. a földön szeretik hergelni . követniük kell a gurulóutakra festett vonalakat. a politikus már rég nincs a légterünkben. Innen nézve egész Ferihegy a lábunk előtt hever. Nem csoda. Az irányítótorony legfelsőbb része. Történt már a világban abból katasztrófa. A betonon nem szlalomozhatnak kedvükre a pilóták. Persze mire ők kézbe veszik a táviratot. azok. akik a le. A szabályt jobbára be is tartják. 19 . és a szakemberek máris újrakezdhetik a matekozást. Itt egyszerre maximum négyen-öten szolgálnak. a légiirányítók birodalma.er amúgy is kezd kimenni a divatból” . ami ki­ zárólag arra szolgál. A torony talán legöregebb műszere egy rádiókészülék. az ország egész légterén belül közlekedő repülőgépekre figyelnek.és poggyászkezelő pultot használhatják a termi­ nálban. ellenben sebességkorlátozás ide. A móds/. átvesszük a légiirányítóktól és el­ mondjuk a pilótának. hogy egy bőrönd eldugítja a poggyászszalagot. vagy egy gép tízperces késéssel érkezik. ahol egy pillanatra sem lankadhat a figyelem és állandóan borul az előre felépített terv. hogy óránként váltják egymást a különböző pozíciókban. mi leír­ juk és továbbítjuk a Külügyminisztériumnak. porcukor ömlik ki a raktérben. mert ők a távolabbi. a többi kollégájuk a közeli Igló utcai köz­ pontban szemez a monitorokkal.jegyzi meg Ormándi.

Ha töltött káposztát. hogy azt valamelyik kamera ne rögzítené. Lopás ettől persze még előfordul­ 20 . A teremben egyetlen mozdulatot sem lehet tenni anélkül. hogy az utas a saját kezével bonthassa fel. Futószalagok terelik legalább 200 méteren keresztül a rönt­ gengép felé csomagokat. Ok a csomagokra ragasztott címkék alapján tudják megállapítani. ahol a rakodómunkások pakolják a poggyászokat a . A kolbászokra is érzéke­ nyen reagál a gép.M inden kolbászra fén y derül A toronyból leereszkedünk a mélybe. amelyeket az utasok az 1-es terminál jegykezelő pultjainál feladnak. Ha a számítógép gyanús dolgot lát. A régi terminál melletti nagy bádogépületbe. akkor megjelöli. Idekerülnek azok a bő­ röndök. Valamiért ezek anyaga hasonlít a robbanószerekéhez. mi pedig lépcsőkön bandukolunk lefelé a föld alatti folyosókra. számíthatunk rá. a munkatársakat pedig a műszak elején és a végén is megmotozzák. hanem az atomok súlyát és a tárgyak molekuláris össze­ tételét is vizsgálják. első­ sorban ezeket keresik. hogy melyik táska a világ melyik végébe tart. Néha persze tévednek. hogy hangosbemondón szólítanak a biztonságiak. A csomag ezután visszatér a terminálra. vagy kínai gumi strand­ papucsot csomagoltunk a bőröndünkbe. legalábbis a rendszer nem szereti őket” —mondja Zoltán.remélhetőleg — megfelelő kiskocsikra. biztonságos bőröndök ellenben folytatják útjukat a poggyászosztályozó. Az átvilágított. „Kilenc gépről beszélünk. a poggyászosztályozóba vezet az utunk. aki több oldalról is megnézheti a fel­ vételt. Egy biztonsági őr kinyitja a rácsot. és elküldi a röntgenképet egy kezelőnek. egy hatalmas hodály felé. hogy ne írjam ki a teljes nevét. például. aki arra kér. Erről a helyről spriccelnek szerte széjjel a bőröndöket a repülőkhöz szállító kis kocsik. a Budapest Airport egyik biztonsági szakembere. ám ezeket az alakjukról gyorsan fel lehet ismer­ ni. ha az utas megzavarja őket régi ta­ paszokkal. amelyeknek az összértéke meghaladja az egymilliárd forintot. Mivel a bombák szerves anyagból állnak. Nemcsak belelátnak a táskákba. amelyeket egy korábbi utazás alkalmával ragasztottak a csomagjára.

Irigyeljük érte. Harminc évvel ezelőtt még egy Juhász élt itt. hogy legyen mivel díszíteni a terminált és megajándékozni a fontos női vendé­ geket. ahol virágokat termesztettek. sőt egy kertészet települt melléje.hat. akik kívülről akarnak kárt okozni. Állapota sajnos egyre romlik. mint tudjuk lett. „Mi történne.1 tulajdonosának. az ember aki átlátja a poggyászszalagok kusza kavalkádját. akik legalább annyira szemmel tartják a belső emberek ténykedését. a környéken legeltette a nyáját. Beazonosítanánk az illetőt. mint azokat. majd meglátjátok!” Pálya. Egy új. és a kollégák egy év eltel­ tével is tudtak újat mutatni. akár azt is hihetnénk. ám ma már egyre ritkább. ha igazi bombát találnánk? Biztosan nem szólnánk .a paksi atomerőmű után —második legvéilcttebb objektumának kellős közepe. Tanya a pálya szélén Másfél éven keresztül igyekeztem eljutni mindenhova.irnyéka. 21 . és észrevétlenül ártalmatlanná tennénk” .tkaros kis kúriát és melegházat. olda­ lit lassan benövi a gaz és a verandája előtt jól megtermett nyulak ug­ rándoznak.mondja Zoltán. Például a kettes pálya végén álldogáló i. Az első hetekben az 1-es terminál alagsorának labirintusába csak hátomnapi hidegélelemmel merészkedtem le. ahova le­ hetett. A kertészet bezárása után pilóták és légikisasszonyok huncut kalandjaihoz és kerti sütögetésekhez szolgált helyszínként az épület.1 repülőtér bővítéséről szóló terveket. Ha szóba hozták neki . csak rázta a fejét és azt mon­ dogatta: „Nem lesz itt semmilyen kifutópálya. hipermodern poggyászosztályozó éppen most épül Ferihegyen. hogy egy lakatlan tanyán vagyunk. Ha félpercenként nem borulna ránk egy Boeing-737-es . de a juhász házikója is megmaradt. nehogy mobiltelefonnal hozza működésbe a po­ kolgépet. Ideje már. egyedül a fészkelő fecskék érzik jól magukat a falai között. Nyolc különböző hatóság dolgozik Ferihegyen. Pedig ez Magyarország . ám Ferihegy megismeréséhez alighanem egy élet is kevés. hiszen a régi szomorú képet mutat.

Addig a szovjet gyártmányú csodában folyamatosan lakott valaki. akik méretük és számuk alapján túlságosan is jól érzik magukat ezen a különös helyen. „Kollégái”. Maradtak a nyíl­ lak. a hajtóművek meg tőlük. A járművet mindig készenlétben tartották. az amerikaiak eladták a gépet. csapatostól menekülnek más vidékekre. Mi több. hátha felrobban a puska­ poros hordó és a diplomatának sürgősen távoznia kell az országból. a Budapest Airport saját belépőkártyával rendelkező bordér collie kutyája —egyben a repülőtér hivatalos madárijesztője —keseríti meg. az ő életüket egyedül Maggie. ha akarnának sem tudnának lelépni. mert körbezárta őket a kerítés. Nem így történt. a légiirányítók egy emberként sóhajtottak fel. ott teregette ki a ruháit a hangárok előtt. 22 . A biológiai védekezésre azért van szükség. Fű van bőven.ám a repülőtér legbelső részét védő biztonsági kerítés felépítése. A repülő éveken keresztül Budapest és Bécs között teljesített postaszolgálatot. Előbb-utóbb megszokják a riasztólövések zaját. Innentől kissé kacifántos a történet. távol tartják az elszemtelenedett madarakat. Tulajdonos nélkül lassan a természet részévé válik. amelyik egyenesen a hangágyún tollászkodott. volt. két sólyom és egy héja pedig a légtér biztonságáért felelnek. Ferihegy a kísérteties kúrián kívül rendelkezik egy fantom repü­ lőgéppel is. hogy a szerencsétlen kávédaráló az 1-es Terminállal szemben rohad már évek óta. legyen elég belőle annyi. Jobb ez így mindenkinek: a szárnyas népség megme­ nekül a hajtóművektől. A gép a történelem egy darabkája. va­ lamint a profi távcsövek elűzték a szerelmeseket. Idővel azonban a légitársaság is túladott rajta. Egy másik. Ha azonban a tollasok ragadozó madarat látnak körözni. mert a seregélyek és a varjak nem hülyék. miután rendezték évekig tartó peres ügyüket a vámo­ sokkal. és gép pihenőjében hajtotta álomra a fejét. hiszen a vasfüggöny lebontása előtti években az amerikai nagykövet röpködött vele. ami így a Malév kötelékébe került. Amikor a koros vasdarab végre elhagyta a magyar légteret. ukrán felségjelű gépet pedig csak 2008-ban repítettek haza a gazdái.

ahogyan ép­ eszű Malév pilóta a való életben biztosan nem tenné.diszkófüstöt —juttas- 23 . a tornyot. különös párharc . méghozzá olyan alacsonyan. A I )una fölé kanyarodunk. „Itt szinte minden váratlan helyzetet modellezhetünk. pont olyan. Kívülről nem sokat ígér a hely. a felettünk elúszó felhőket.1 lakúit ki köztük. belülről annál inkább. ahogy a kerekek elszakadnak a betontól. és érzem.mondja a szimulátor irányítója. Egy tapasztalt kapitánnyal és a szi­ mulátor kezelőjével együtt szállunk be a pilótafülkébe. mint egy igazi felszállásnál. A szikrázó nap­ sütés átmenet nélkül hózáporrá változik. Aztán hirtelen meglódulunk. olyanokat is. a vészjelzők elviselhetetlen hangon sivítoznak. a pilóta pedig próbálja egyben tartani . Figyelem a mellettem ülők arcát. hogy vége. mint egy igazi B737-esben. Az ablakok helyére szerelt három projektor a való­ ság tökéletes illúzióját adja. én pedig az abla­ kokból tisztán látom az 1-es terminál épületét. Ha a számítógép olyan helyzetet észlel. A kezelő újabb és újabb természeti csapásokat. A pilótafülkét lábak tartják. amilyenekkel egy pilóta a karrierje alatt valószínűleg egyetlen egyszer sem találkozik” . A Boeing 737-es szimulátor egy több százmillió forintos „játékszer”. mindketten feszülten összpontosítanak. egyszerűen kiírja. A szimulátor arra is képes. amiből már nincs visszatérés. technikai hibákat produkál.1 gépet. A technikus számítógépét leszámítva minden szakasztott olyan. a gyomrom liftezni kezd. hogy füstöt .Milliárdos játék Szürke. mozgatják a kabint. ezek a helyzetnek megfelelő­ en rázzák. összetörted a gépet. amelyben . A versengésből nagy megkönnyebbülésemre a pilóta kerül ki győztesen.i pilóták kipróbálhatják magukat a legszélsőségesebb körülmények között is. mint az összes többi szocreál borzalom a repülőtér 1-es terminálja közelé­ ben. A kezelő bekapcsolja a szimulátort. I gyedül a zuhanás és a földbe csapódás élménye maradt ki a progi imból —talán érthető módon. jellegtelen épület áll az A-porta mellett. majd a széllökések miatt a gép rázkódni kezd. Több tíz métereket zuhanunk másodpercenként. Ugyanúgy belepréselődöm az ülésbe.

„Hi­ hetetlen volt. a guminyomokkal kidekorált 1-est és a vadiúj. Évente négy órát kell itt eltölteniük a Malév pilótáinak. a Mrija (Alom) nevű Antonov 225-ös 2008. amikor észrevettük. szűz betonú kettest. még egy kicsit. hogy a teljesítményüket szigorúan pontozzák. terembe —és köszöntsem az amúgy éppen alsógatyá­ 24 . „Kicsit fel. hogy közelít egy kisgép. amelyben a főhős a rádióra hagyatkozva egyedül teszi le a gépet. kicsit lejjebb. esős napon tűnt elő a felhők közül ez az irgal­ matlan nagy bálna. január 18-i landolásának már magam is a szemtanú­ ja lehettem. néhány nagyobb repülőteret és közvetlen környezetét pedig pontosan megrajzolták a grafikusok. jobbra. tévedésből avatta fel egy Cessna. végre én is kipróbálhatom magam a botkormány mö­ gött. Tanulság: soha ne vegyünk komolyan egy olyan filmet. a munkások az utolsó simításokat végezték. balra. lezuhantunk”. Szó szerint ugráltak előle az em­ berek” —meséli a 26 éves történetet Petőfalvi Béla. Alom Ferihegyen Ferihegyen minden landolt már. Először értem oda a géphez. így nekem jutott a megtiszteltetés. A kettes pályát a hivatalos átadás előtt. oké. Gyönyörű időben készülök leszállásra a 2-es pályán és kizárólag a kormányzásra kell figyelnem. A világ legnagyobb repülőgépének. Más kérdés. amit eredetileg űrrepülőgépek szállítására fej­ lesztettek ki. más légitársaságok pedig fizetnek a tréningért. Sajnos az utóbbi mellett döntött. könnyen a földön találhatja magát. Hideg. a kapitány minden egyebet elintéz helyettem. és aki felsül a vizsgán. Az égi óriás méltóságteljesen begurult a B5-ös helyre —egyedül itt fért el . a 2-es terminál vezetője. jó. Eljött az idő.majd kinyílt rajta egy kis ajtó és sárga ruhás szállítók ugráltak ki rajta. A pilóta látta mind a két pályát. aminek szárnya van. mert itt kedvükre kiva­ dulhatják magukat.són a fülkébe. Hogy szeretnek-e idejárni? Igen. hogy a belső lépcsőn felmásszak a fülkébe —mit fülkébe.

és csupán pár vállalat engedheti meg magának. Egy gazdasági újságíró azon­ ban jól megélne abból. Olyan behemótok ezek. hogy saját repülőjén szállítsa munkatársait a tárgyalásokra. amelyekben 35-140 millió forintért vállalják . Lassan lemegy a nap Ferihegyen. Néhány perc múlva a pilóta már makulátlan egyenruhában hajtotta fel az ukrán óriásgép fejét. ami olyannyira hozzátartozik Ferihegyhez. A világ legnagyobb katonai teherszállítói. amelyek kisebb helyi földrengést kiváltva vizsgálják a felszín alatti olaj. de láttunk már F 18-as Horneteket és FI6-os Falcon va­ dászgépeket is a budapesti betonon. nekünk indulnunk kell.bán üldögélő kapitányt. az amerikai C5 Galaxy típusú gépek a délszláv válság alatt voltak visszatérő vendégei Feri­ hegynek. mely nemzetközi cégek vezérei száll­ nak le Ferihegyen. de még jó ideig halljuk az állandó. és bár az élet itt nem áll meg soha. elhaj­ tunk a magángépek állóhelyei előtt. hogy begördülhes­ senek a rakrészbe az Ománba szánt szeizmikus vibrátorok. Vetünk egy futó pillantást a két hatalmas hangárra is.és gázmezőket. Kádár elvtárs és a többi állami vezető gépeit tárolták itt. ha látná. mint . hosszú utakra is alkalmas gépe. 25 .t sapkás irányítótorony. A kisebb — már ha lehet ezt a kifejezést használni egy több ezer négyzetméteres építmény esetében —hangár annak idején a térképeken sem volt rajta. mert néhány héttel a titkos landolás után általá­ ban bejelentenek egy nagy üzletet. Kigördü­ lünk a D portán.i Boeing 737-es utasszállítók egy hetes generáljavítását. Magyarországon csak három­ négy milliárdosnak van igazi. soha szűnni nem akaró zúgást. Teszünk még egy utolsó kört.

üt a kizárólag kártyával működő liftbe. A hitben John Simpson.i k egy van. A legolcsóbban az utcára. a BBC legendás haditudósítójának moni| i . hogy a il./tozik. 198 négyzetméternyi privát luxust.A 205-ÖS SZOBA M és adonna. uralkodók. no meg a bizonyosságot. „Ritkán mutatjuk meg ezt a lakosztályt” —mondja csinos kísétinik. állam­ in liak és világsztárok kapták meg a kulcsát.1 1 ánchídon kelt át és vetett egy pillantást az előtte magasodó Gre. i. Neki két órát sikerült szundikálnia i Egyesült Arab Emírségek egyik palotájában. aki eltölthet itt egy éj</. Eddig kizárólag milliárdos üzletemberek. vagy a belső udvarra néző hagyományos ni iákat adják. Aztán ott a másik véglet. Belülről jóval kevesebben élvezhették a látványt. Négy emeleten 179 szoba n. Aki az elmúlt években .h. és I' ii. anii. amiI " 1 hat órát kaptam Maranello.v \ megjegyzés bölcsességére már évekkel ezelőtt rádöbbentem.il nividebb időt töltünk benne. remek kilátással a frontvonalra. a borsos árú lakosztályok. miközben a mozaikokkal kirakott kövezeten követin I.itlan kényeztetést kap az ember./.ág legexkluzívabb szállodai lakosztályában. királyi lakosztály azonban ■i. I liiiikiből kettő is szerepel a kínálatban. főszezonon kívül kb.«kát. • serébe káprázatos kilátást. és sztárok ágyában hajtja álomra a fejét. Katarina..ilyi lakosztály) közel másfél millió forintba kerül egyetlen éjszaka. az argentin Saltában ellenben egy hetet töltöttem egy 27 .iglörténelem formálói. 350 euróba —95 ezer forint!■i kerülnek. a royal suite-ban (kii. mely szerint minél fényűzőbb egy szálloda.i jár a fejemben. amelyeket nívójuk és áruk alapján 12 kategóriába soroltak. S o p h ia L o r e n ágyában B il l C l in t o n A 205-ös! Elit klubba nyer bebocsátást. Magyar•II'. a Ferrari szülővárosának legszebb In'leijében. és mi erre az egyre vagyunk kíváncsiak. alighanem ezzel a lakosztállyal n mezett. majd két hónapig élt ■ iirés épületben Afganisztánban.im-palota nagyobbik erkélyére.

Itt. Quittner Zsigmond és Vágó József terveit Róth Miksa üvegei és a Zsolnay gyár porcelán­ jai egészítették ki. Itt hagyták azonban a palotát. hogy a lepedőm alatt fi­ cánkoló valami inkább gyík legyen. amelyben a világháború előtt. Bohém luxustanya Mielőtt belépnénk az ország legdrágább lakosztályába. majd a két világégés között pezsgő társasági élet folyt. 1920-ban leáldozott a Gresham cég csillaga. A passzázsban buti­ kok nyíltak. ám még a legavatottabb szemek sem veszik észre a különbséget a régi és az új mozaikdarabkák között. a kávéházban pedig a Gresham-kör művészei ontották magukból a világmegváltó ötleteket. így aztán a későbbi restaurálás alatt egy „nyomozócsoport” kutatta fel a még élő. 1906-ra elkészült a mű. idős egykori Zsolnay alkalmazottakat. Utóbbiakat olyan különleges mázzal vonták be. éjszakánként azért rimánkodva. Krisztinovich Jenny madame konzumhölgyei a legelegánsabb urakat fogadták. Az úgynevezett Nákó-palotát 1827-ben emelték Hild József tervei alapján. mint pók. Deron Antal villája állt. hogy rájöjjenek a vegyület titkára. A klasszicista épület azután is megmaradt a Duna-part egyik ékkövének. itt is csak egy-két órát maradunk. hogy 1880-ban megvásárolta a londoni székhelyű Gresham életbiztosító társaság. Nem sikerült pontosan ugyanazt a mázt előállítani.garázsban. Húsz évig működött itt a cég. Simpsonnak megint igaza van. hogy lebontják a Nákó-palotát és egy szecessziós székhá­ zat húznak fel a helyére. amelynek receptje a tulajdonosokkal együtt a sírba szállt. Nagy Endre író Pódium szín­ padán a politikusokon köszörülték a nyelvüket a színészek (1923-ban be is záratták a helyet). a gazdasági válság miatt a biztosító kivonult Magyarországról. a Lánchíd­ dal szemben egykor a gazdag kereskedő. ismer­ kedjünk meg egy kicsit közelebbről a környezettel. a lakók pedig mahagóni lifteken közlekedtek és választ- 28 . majd úgy döntöttek.

A Termindtor befenyít A felújított.Ilátták az elektromos és a gázvilágítás között. 50 szobás vendégházban lakott II. aki karrierje csúcsán egy hatszobás. A sztárpár egy időben akkora népszerűségnek örvendett. Ebben a hatalmas. ha mégis háziasszonykodásra adta a lejét. régi pompájában ragyogó Gresham-palotát 2004-ben . hogy in élt.erváltás utáni egy-két évben még rendkívül egyszerű volt a felállás. nyugodtan bóklászhattak az erdei ösvényeken. nem akarta odaadni lakását az épület új tulajdonosainak. •ikit a protokoll Budapestre sodort. alaposan felforgatva azok rangsorát. Aztán jött az államosítás és a bohém luxustanyából tanácsi lakások sora vált. a díva. a kor ünnepelt színésze. Békeffi István íróval. Itt éldegélt Kossuth Ferenc. négy szintes. A minden védelmi követelmény­ nek megfelelő objektumban a testőrök gyakorlatilag elszigetelték a vendéget a külvilágtól./.iilták át és a szálloda azonnal elfoglalta méltó helyét a budapesti luuisszállók között. az állami nagyságokat pedig a Béla király úti állami rezidenciára vitték pihenni. Kossuth Lajos szintén politikus fia. Pedig a rend. Mi több. Ha mégis egy kis esti sétához fűlött a politi­ kusok foga. vagy a kocogó miniszterelnökkel fu­ 29 . 13 hektáros parkkal körbevett. Ám a Gresham megőrizte régi báját. A művésznő később a lakók szószólójává vált.ívében. Azt mondta. és . A palota egyik utolsó állandó lakója Turay Ida színművész volt. Profetikus mondat volt: 1997-ben agyvérzés végzett a 90 éves művésznővel az otthonában.1 mai elnöki lakosztályok egyikében töltötte élete nagy részét Csortos ( iyula. átrohant a szomszédokhoz. innen is viszik a temetőbe. hogy Turaynak még konyhára sem volt szüksége. Erzsébet királynőtől kezdve Jasszer Arafaton át mindenki. legfeljebb I hűsölő köztársasági elnökkel. dunai panorámás lakosztályon osztozott itt férjével. Kis Hollywood volt ez a belváros •/. A vagyonos vendégek és a hozzánk érkező világsztárok a két ötcsilla­ gos hotel egyikében szálltak meg. az alagsorban még központi porszívó is működött.

Svarci kedélyesen beszélgetett Andy Vajnával a lobbiban. amikor a Terminátor szúrja le az embert. Az egyikük a kaszkadőr jeleneteket vállalta. aki családjával minden nap itt ébredt. már men­ tünk is vissza a szerkesztőségbe. hogy miért nem várta a lap a recepción. Vendégház tehát nincs. kifújja lassan az emlékeket a sokat látott szobákból. Ugyanazon kilencedik emeleti ablakból látta Pestet és ugyanabban az ágyban pihente ki a fáradalmait . Antonio Banderas. Csakhogy a másnap. Brad Pitt és Jennifer Aniston (ők történetesen mégis együtt aludtak). lefotóztuk a jól ismert fekete. Murphy tehát megjött a szállodába. Eddie Murphy alaposan megtréfált bennünket. Van ab­ ban valami félelmetes. majd szivarra gyújtott. a Parlamentben megismert. Elton John. Orbán Viktor volt az utolsó miniszterelnök. A Béla király úti létesítményt azonban ma már csak közjogi skan­ zennek nevezik. akik szintén ebben a rezidencia-komplexumban éltek. majd mint aki jól végezte dolgát. a harmadnap lőtt felvételek sem. mert Sólyom László kivételével kiköltöztek a lakók. mert magával hozta két dublőrét is az Én. nekünk újságíróknak pedig 30 . Aztán megnyílt a Gresham-palota. van azonban már egy tucatnyi elegáns szálloda. a kém budapesti forgatására. A Four Seasons építése előtt az egyik belvárosi hotel elnöki lakosztá­ lya volt a legfelkapottabb átmeneti otthon a sztárok és a politiku­ sok között. Madonna. amely a legnagyobb előkelőségek ízlésének is megfelel. ahogyan az Los Angelesben szokás. ma már csak a szél fütyül a falak között. vállamra tette lapát nagy kezét és felelősségre vont. A vendégházat bezárták. Akkor döbbentem rá a turpisságra. eladták az állami pecsétes szép porcelán tányérokat. kopasz kobakot. amikor a Gellért-hegynél felsorakozott mind a három Murphy klón. a másik a fénybeállításokon pózolt helyette. a forgatáson készült képek egyáltalán nem hasonlítottak a mi szállodai anyagunk­ hoz! Mi több.tottak össze. Másnap.no nem egy időben —Michael Jackson. Arnold Schwarzeneggerrel nekem is volt alkalmam találkozni. de csak az egyikük széles vigyora volt igazán hiteles. adott egy röpke interjút.

A minibárban a szálloda árszínvonalához igazodik a kínálat: a három decis. amelyen 34 csatorna fogható. A nappaliból csinos kis étkező nyílik. Szerintem érdemes kinézni” . megérkeztünk a 205-öshöz. mert a sztárok többsége mos­ tanában itt. lámpákkal és dizájnos bú­ torokkal. de aki a királyi lakosztályt bérli. hogy tökéletes legyen az összhatás. ha éppen Budapesten van ilolga. a Roosevelt téren éjszakázik. „Az igazi kuriózum az erkély. Az étkezőből egy kicsi. míg a lobbi helyiségben vajszínű burkolatok fokozzák a hely visszafogott ' Icganciáját. inkább két centivel arrébb tesz egy | .11 Katarina. I nnél egy kicsit többet vártunk. iligha tévézéssel üti el az idejét. felette plazmatévé. de amúgy össze lehet kapcsolni a lak­ osztályt a mellette lévővel” —magyarázza Katarina. a lolyosó felől is bejuthasson. Külön bejárat a személyzetnek Második emelet. meg egy impozáns kandalló. A nappaliban két kanapé. Egy kezeslábasban érkező segéd­ erő hangulatosan pattogó tüzet csihol benne. > 31 . hogy a felszolgáló diszkréten. Az előszobából egy toalett és egy kisebb magyar család teljes ruhatárát befogadni képes gardrób nyílik —és még egy ajtó. dobozos Dreher sör 1700 forintba kerül.í i nát a kanapén. üvegszerű anyaggal vonták be a falakat. de nem tart velünk. kis dohányzóasztal és fotelek szolgálják a vendég kényel­ mét. „Most éppen zárva van. amelynek két bejárata van. A nappali végében egy íróasztalt találunk.valamivel egyszerűbbé vált az életünk. Itt fekete.bizi . de teljesen felszerelt konyhába |iuunk.

11 milliós berendezés Magyarország legfényűzőbb szállodai lakosztályában a háló­ hoz igényes fürdőszoba és egy újabb hatalmas gardrób is tartozik. hogy figyelnek a rocksztárok igényeire. de hét szobában türkmén kárpitok is vannak. a koncert előtt integetett innen a rajongóknak. láthatták. plusz 30 millióba a hozzá tartozó felszerelések. Az épület felújítása magyar szakemberek munká­ ját dicséri” —tájékoztat immáron Julién Carralero. „Olaszországból. milyen finoman ívelt. A bútorok azért ilyen drágák. a Vár karnyújtásnyira van. „Pontosan még nem számoltuk ki. Belátni az egész budai rakpartot. A puha vonalak is az egész épületre jellemző art nouveau stílust képviselik. de a királyi lakosztály berendezése nagyjából 40 ezer eurót. Éjsza­ kánként. mert mindegyik egyedi tervezésű” —sorolja lelkesen az igazgató. Franciaországból és Hongkongból hozattuk a bú­ torokat. a panoráma valóban pazar.Egyedi ágy —rocksztároknak is Mitagadás. akár itt is elköltheti a vacsoráját. és ha a vendég kényelmesen aludt rajta. benne az ággyal. ettől vált a hotel Közép-Európa gyöngyszemévé. a Duna a lábunk előtt hullámzik. született budapestiként is földbe gyökeredzik tőle a lábam. úgy 11 millió forintot emésztett fel. akár meg is vásárolhatja otthonra. A szőnyeg angol és igazi gyapjú. A hotel belső dizájnja 130 millió euróba került. a budapesti Four Seasons igazgatója. Ha jól megfigyelték az íróasztal lábát. „Ha a vendég úgy óhajtja. Látszik. ami akár három-négy felnőtt számára is kényelmes. a kivilágított Lánchíd és a fényárban úszó királyi palota még varázslatosabbá teheti a látványt. 32 . A Four Seasons maga gyártja egyedi matracait az Egyesült Államokban. Egy szép nyári napon csodálatos lehet” —ábrándozik Katarina. Legutóbb Mick Jaggert láttam ezen az erkélyen. A következő állomásunk a hálószoba.

én­ jein azonban nem köt a titoktartás. hogy Sophia Loren nálunk lakott a fia budapesti esküvője alatt.17. nehogy mérgezett imcszközt nyújtson felé valaki a tömegben. azt mélyen magukba temetik. Az Országházban történt mindez. ok­ tóber 6-án. hogy hírességekre vadásztam szerte a városban. nem jönnek vissza hozzánk. Alapszabály. én pedig a ceremónia végén átgázoltam a fél l ni mányon. Ha a vendégek nem érzik biztonság­ ban magukat minden téren. • iluil Bush díjat kapott. hogy mindent. Tóm Jones-tól Clintonig Pozíciója miatt Carralero valóban nem árulhat el több nevet. A volt amerikai elnök azért érkezett Pestre 2007. Igaz. vagy hallanak a vendégekről. hogy hozzáférjek a nagy emberhez. Nagy megtiszteltetés. egyetlen óra alatt több száz fős tömeg gyűlt össze a Roosevelt-téren. hogy aláírja a jegyzeteimet. Évekkel korábban Geor­ ge lUtsh sem fogadta el más tollát. Clinton amerikai ti trpjárókból álló konvojára jó egy tucat autogram vadász várt. akár a gyónta­ tó papok. ltogy szolgálhattuk János Károly spanyol királyt és vendégeskedett nálunk Steven Spielberg is” —említ néhányat a publikus nevek közül i menedzser. ő pedig lelkesen dedikált. szigorúan a saját tollával. Nem ti­ tok. hogy gálavacsorán tartson előadást a fejenként 250 ezer Imintos belépőt fizető magyar üzletembereknek.ilkozás közben Bili Clinton.1 / életemből azzal. amit látnak. inkább a belső zsebéből húzott elő i>yct. letapostam az Akadémia elnökét és félrelöktem néhány ilkotmánybírót. Éppen Gyurcsány Ferenchez sietett a Parlamentbe.Ezen a szinten a szállodaipar dolgozói olyanok. „Mi a diszkrécióból élünk. 33 . és kérnünk kellett . az exelnök azonban félreértette i helyzetet és dedikálta a noteszemet. Amikor híre ment a városban.t kértem Bushtól. A Four Seasons királyi lakosztályában vágta meg az arcát borotv. hanem interjút. kerületi rendőrkapitányság segítségét. Eltöltöttem már néhány napot . V. nem aláIt i'. hogy hol szállt meg.

amikor hazavitték a csatangoló fiút. Pink. az AC/DC. hogy állítólag Mata Hari is megfordult ezen falak között. Robbie Williams és Brian Adams is. hegedűmuzsika mellett” —meséli Carralero. Vettünk is néhány ezer euróért virágokat. Ha kérik. A menyegzőt néhány órával később megtartották. Eduardo Pontit a magyar rendőrök előállították amiért testvére. Szívesen megnéztem volna. a hordóban érlelt Krug pezsgővel az erkélyen szolgáltuk fel. néhány ismerős arc szinte minden hétre jut. de azt mondta. csak hogy a legnagyobbak nevét em­ lítsük.No de vissza a Royal Suite-hoz és a lakóihoz! Szemtanúja voltam. Carlo legénybúcsúján parkoló autók tetején ugrált. Diszkréten. A lapok megírták. de ez is a 205-ös titka marad. „Vannak privát túráink. Az egyik romantikus és igen jómódú vendégünk például megkért bennünket. Madonna pedig egy­ más után két alkalommal is a királyi lakosztály ágyában nyújtózott el. Carlo pedig azóta is boldogan él ma­ gyar feleségével. amikor Kelet-Európában turnézott. rózsák „Szinte minden kívánságot teljesítünk. hogy ennél sokkal többre lesz szükség. Rózsák. rózsák. Phil Collins. hogy fiát. A korábban már említett Sophia Loren a 205-ösben értesült róla. Végül 20 ezret eurót (öt és félmillió fo­ rintot) költött a rózsákra. az alagsori kabaréban kémkedett pár hónapig. a szálloda munkatársai bezárt múzeumokat is kinyit­ nak. házassági évfordulójukra lepjük be rózsákkal a királyi lakosztályt. az alagsori bejá­ raton keresztül érkezett az épületbe és így is távozott. A sort hosszasan folytathatnánk. kerülve bármi­ lyen érintkezést a külvilággal. Tóm Jones. hogy a vendégeknek ne kelljen tolon- 34 . Az már a történelmi legendák közé tartozik. hogy a Four Seasonsben lakott Giorgio Armani. hogyan reagált a Mamma. hiszen ha világsztár nem is. A vacsorát. minden négyzetmétert virágok és gyertyák borítottak. amikor Beyonce bevonult az impozáns lobbiba. hogy a 25. John Malkovich.

hogy a VIP vendégek előre listát küldetnek kedvenc és utált ételeikről. Bejrútból hoztak szakácsot Megszokott. Magánszakácsot azonban csak a legkényesebb gyomrú ven­ degek hoznak magukkal: a Gresham történetében eddig 10-15 ilyen •■ fordult meg a konyhában. M. „Beengedjük a magánszakácsokat a saját konyhánkba. hanem még az alapanyagokat is N. hogy a főnökük mit. Nálunk az cv 30-35 százalékában van lakója a Royal Suite-nak. Ezért aztán az énekesnő a koncertre nemcsak a személyes szakácsát hozta magával.igy-Britanniából szállították Magyarországra az egész stábnak. kolábban pedig a Four Seasons lánc másik gyöngyszemében. hogyan szeret. El tudjuk intézni. századi tapétáiról híres <Ihamps-Elysées melletti palota egyike a világ legelismertebb luxus­ hoteljeinek. George hotelben dolgozott. ami szerintem nem rossz eredmény” —magyarázza Carralero. aki már éveket töltött Budapesten.idonna esetében egy gyomorrontás több milliárd forintos bevé­ telkiesést jelentene. Előfordult azonban az is. hogy a vendég kizárólag azt . A szabók házhoz jönnek. vagy Budapest igazán exkluzív. vagy diétájuk. a szobájukban veszik le az ügyfelek méretét” —sorolja az extra szolgáltatásokat a svájci származású menedzser. A XVII. néhány hét alatt el iiibb tucat országot bejáró zenészek ragaszkodnak ahhoz. kizárólag előzetes bejelentkezés alap­ ján látogatható üzleteibe. hogy kiI'Hibáit emberük főzzön rájuk.I'. Leginkább a turnézó. a szobafoglalás szinte lehetetlen feladat — legyen szó az év bármelyik szakáról. Elég lenne egyetlen ismeretlen fűszer és máris egy teli sportaréna közönségének kellene visszaváltani a jegyeket. ahol álta­ liban csak megmutatják a munkatársainknak. hogy benézzenek a Parlamentbe. „Harmincöt-negyven százalékos a legmagasabb kategóriájú lakosztályok kihasználtsága szerte a világon. hogy miért nem látni 1 './akrabban égő lámpát a 205-ösben. fogyókúrájuk részleteiről a szállo­ dának. hiszen nekik minden este kirobbanó lói mában kell lenniük. a pári­ zsi V.aniuk.

Kabát gyorspostával A Four Seasons nyilvántartást készít visszatérő vendégei kedven­ ceiről. hogy melyik az úr kedvenc londoni szabója. az alkatára tökéletesen illő kabát már a recepción vár­ ta. A ruhát gyorspostával Budapestre küldték. Nem árt. zsebre tette a gázsit és visszatért a Közel-Keletre. Kuala Lumpurba azért tele­ fonáltunk. Fia tehát valakiről Tokióban. amit a szakácsa saját kezűleg készített” —meséli az igazgató. mert szeretnénk bekészíteni a szobába. Carralero nem tréfált. aki Prágából jelez­ te. hogy egy arab mesterszakács helyi fűszerekkel megtömött bőröndjével Bejrut­ ban repülőre üljön.ette. netán Buenos Airesben kiderül. Felhívták hát az angol kollégákat. Benne van az árban. biztos lehet benne. hogy hamarosan Budapestre ér. a szálloda egyik helyi munkatársa pedig elrohant a szabóhoz. amikor arról beszélt. akik az utazás közben hazai ízekre vágytak. 36 . hogy a zöld teát szereti. amit csak ott és csak egy bizonyos boltban lehet kapni. hogy meg­ kértük a rijádi kollégákat. Jó példa erre néhány közel-keleti előkelőség története. Sze­ mélyes kedvencem annak a férfinak a históriája. A Four Seasonsben lázas szervezésbe kezdtek és elintézték. Törzsvendég lévén a Four Seasonsben tudták. Budapesten aztán megfőzte a kívánt vacsorát. szállodaigazgatók jóban vagyunk egymással szerte a világon. vagy Budapesten is. mert olykor elkél a segítség egy kollégától” —magyarázza Carralero. hogy erre emlékeznek majd New Yorkban. mert az az európai légtérben röpköd valahol. Olykor egészen extrém erőfeszítést igényel a vendégek kegyeinek keresése. „Volt. hogy szert tegyünk egy kevés speciális curry porra. ha mi. hogy varrasson egy bőrkabátot. hogy a Roosevelt-téren a vendégek minden óhaja teljesül. ugorjanak már el egy tál friss datolyáért. így amikor emberünk megérke­ zett a hotelbe. de várhatóan a csomagja nélkül. És mindezért még pénzt sem kértek.

anélkül. Egyik-másik politikust kisebb hadsereg őrzi. pedig a nagypolitikában alapvető fontossá|'. ellenőrzik. hogy i hírességek és politikusok észrevétlenül is elhagyhassák az épületet. akár az amerikai elnök is aludhatna itt. Könnyedén megoldható egyes szobák „lefedése” is. Az egyik szobában kommunikációs bázist építenek fel.1 terepet. hogy a vendég nyugodtan beszélhessen kényes kérdésekről a lak­ osztályában. Ha veszélyeztetett politikust várnak a szállodába.crkezettel hallgatózik odakinn. A l'our Seasonsben a legszigorúbb védelem alatt álló állami vezetőket is fogadhatják. Gyakran elő­ fordul. a biz­ tonsági emberek előőrse napokkal a vendég érkezése előtt felderíti . hogy lehallgathatatlanná teszik az épület bizonyos részeit. Mindez ialán túlzásnak tűnik. ki és milyen v. hogy védőburkot vonnak a vendég köré. Ez annyit tesz. Tőle balra például i személyi titkára. hogy azon kellene gondolkodnia. mint a Fehér Házban. a politiku­ sokra és az uralkodókra komolyabb veszélyek is leselkedhetnek.ú. M íg a sztárokat főként a saját rajongóik túláradó szeretetétől és a külvilág kíváncsiságától kell megóvni. vagyis a körülötte levő szobákat a saját emberei számára foglalják le. szabályok vonatkoznak. amíg a VIP-vendég repülőgépe elhagyja a magyar légteret. Megbeszélik a tudnivalókat a személyzettel. A Four Seasons több biztonságos bejárattal is rendelkezik.y lugyjuk és lezárjuk a nálunk időző politikus lakosztálya alatti és fe­ 37 . A biztonsági szempontból kiemelt személyiségek elszállásolására rgészen különleges szokások. liilhallgatós férfiak jelenléte legalább olyannyira hozzátartozik a l our Seasons mindennapjaihoz. ami a testőrök központjaként működik egészen addig. a Gresham falai között pedig ugyanakkora biztonságban kell lenniük. Egy’■ ilyen delegáció akár egy teljes emeletet is igénybe vehet. nincsenek-e u-jtett poloskák valahol. mint a reggeli omlett illata. vagy a lialk zene a liftben.Biztosra mennek A szirénázó fekete autók konvoja és a diszkréten figyelő öltönyös. vagy I Kremlben. bombakere­ ső kutyákkal szaglásszák körbe a környéket. „Üresen y. jobbra a kabinetfőnöke hajtja álomra a fejét.

Szép is lenne. hogy —az amúgy átvilágított . hogy ők nem élnek ilyen módszerekkel. Több hotellánc ingyen lakosztályokat kínál a hírességeknek. ám a Four Seasons-nél állítják. amelyek a hírességek utazásaira specializálódtak. hogy menjen gyalog. hát legyen harc! A rangos vendégekért hatalmas a harc a szállodaiparban. A vendégkörük akkor is az igényességet választja. Legyen szó elnökről. Ha harc. ismerjük már a másik igényeit. Együtt kell működnünk ezekben a helyzetekben. hogy ezzel növelje a saját ázsióját. akkor már csak a nagy ember fogadása van hátra. akkor az ügynökségek azonnal. akár egy-másfél évvel az esemény előtt ajánla­ tokkal kezdik bombázni az adott produkciós irodát. ezeket kizárólag a kormányőrséggel osztom meg” —mondja Carralero. Mindez a gyakor­ latban úgy néz ki. hiszen a többi fizető vendéget. „Vannak jól begyakorolt ‘kódjeleink’. ki veheti át a vendég küldeményeit. bekészítették a lakosztályba a friss datolyákat vagy bármi mást. vagy a sztár me­ nedzsmentjét. mert a liftet kizárólag a VIP utazó hasz­ nálhatja” —magyarázza az igazgató. „Ter­ mészetesen megvannak a saját biztonsági titkaink. a Four Seasonsben felké­ szültek a különleges helyzetekre. ha ezért mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk. ha a biztonságiak erre kérnek bennünket. ha az éjszakánként másfél milliót fizető vendéget megkérnék a kormány­ őrök. hány 38 . de ha nem ha­ ragszik. A vilá­ gon két nagy cég működik —londoni és New York-i székhellyel — .letti szobát is. amelyekkel a limuzin sofőrje tudatja. vagy forgatási helyszínként szóba kerül Budapest. vagy világsztárról. mert egy államelnök lakik két ajtóval arrébb. Gyakran azt is megszabják a stáb­ nak. Jó a kapcso­ latunk a kormányőrökkel. hogy amikor egy sztár elkezd egy turnéról tár­ gyalni.személyzet közül kik léphetnek be a „kényes” szobákba. és egy-egy szállodát ajánlanak a figyelmükbe. Fia megkötötték az üzletet. például a királyi lakosztály lakóját sem érheti kényelmetlenség azért.

multinacionális vállalat. hogy a Gresham királyi lakosztálya drága. akik valamelyik |ól fizető bank. Ezek szerint a lakosztályhoz külön lift visz fel. éjszakánként 12 millió forintot. itt közel nyolcmillió forintba kei lil egy éjszaka. Vigyázunk is rá. A Ty Warner elfoglalja a teljes 52. Koktélbár. biliárds/.mondja Carralero. A különleges vendégeket szemé­ lyesen köszöntőm a hallban.iI. a falakat kagylóhéjak. megmutatom a lakosztályukat. gondolhatja milyen értékes lehet ez a napló.nite-ért kell a legtöbbet fizetni a világon.perc múlva érnek a kocsifelhajtóhoz. hiszen 400 ezer lakójának 44%-a külföldi.1 szobába. Genf amúgy is roppant drága v. amit a néhány sarokra taI. Maga a szálloda kellemes környéken. Kevés kép készül a lakosztályról és a Hotel President Wilson s/xmélyzete is csak alapinformációkat hajlandó megosztani a sajtóv. tele eredeti. ha mi ven­ nénk elő a fényképezőgépet” .■ Iható ENSZ-ben vendégeskedő politikusok biztonsága érdekében golyóálló üvegek és acél ajtók védenek.oba és könyvtár is tartozik a suite-hoz. hogy külleme és hangulata meg sem közelíti a világ igazán patinás hoteljeinek szín­ vonalát. Távozás előtt a vendégkönyvet is bekészítjük . a négy hálószoba pedig a genfi tóra. és elárulhatom. illetve a Mont Blanc-ra néz. kézzel írott bejegyzésekkel. hatalmas ablakaiból lélegzetelállító. A genfi royal penthouse •. mesélek egy kicsit a hotelről. Modortalanság lenne. N agyvilági kitekintő Ha azt hisszük. érde­ mes körbenézni egy kicsit és kiderül: a szolgáltatásokhoz képest nem is olyan borsos ár az a másfél millió forint. a padlót kínai ónix borítja. emeletet. Négyszáz négyzetméteren és kilenc szobában bolyonghat kedvére a vendég. 39 . a tó partján fekszik. ám jártam benne.iros. mint a szemünk fényére. A dobogó második fokát a New York-i Four Seasons legendás Ty Wa rner penthouse-a szerezte meg. l otókat azonban nem készítünk. vagy nemzetközi szervezet alkalmazásában állnak. 360 fokos panoráma tárul Manhattan i l'/szére.

A lakosztály kiépítésére 50 millió dollárt.és belső zen kert. az élő bambuszokkal díszített fürdőszoba. A Szardínián található Hotel Cala di Volpe elnöki lakosztályát hat-nyolcmillió forint közötti összegért kaphatjuk meg egy éjszakára. A külső. privát edzőterem és tengervízzel feltöltött medence tartozik hozzá. szauna. vagyis 8. ami amerikai léptékkel mérve is őrületesen nagy összeg.6 milliárd forintot fordítottak. a saját spa. 40 . A 250 négyzetméteres „játszótér” három hálószobás. sofőrrel együtt. boros­ pince. a versenyzongora és világ összes tévéadójának vételére alkalmas plazmatévé mellett egy limuzin is éjjel-nappal a vendégek rendelkezésére áll.

hogy . Andrássy úton.ért. •ilig néhány évre lesittelt elítéltekkel. hogy bankot rabolt. Egy botcsinálta bűnözőt interjúvoltunk meg. aki tar­ tozásai miatt volt olyan hülye. Mondjuk . mert húsz évvel ezelőtt elfelejtettem befizetni a vízóra átírási díjat. még­ i s oly messze mindentől. alig pár száz méterre otthontól. szigorú intézmény ez. I ddigi legnagyobb kihágásom a bliccelés volt —jellemző módon m. A könyvtárban találkoz­ ni . hogy megőrizzem emberi méltóságom morzsá­ i t . Talán ez a rémálom. amelyben minden pillanatban erősnek és keménynek kell mutatkoznom. ismertebb . Ke­ mény. ami a büntetésekkel együtt már tízmil­ liós összeggé dagadt. vagy tudomisén mit. amikor szakmai okból egy büntetés végrehajtási intézetbe sodort az élet. Ott találom magam Budapest belvárosában. Gyilkosok. hogy egyszer bekerülök az igazságszolgáltatás darálógépébe. Rögtön az elején megosztanék egy vissza-visszatérő rémálmot. nevén a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön tornyosul előttünk.1 szervezett bűnözés vezető tagjai keverednek itt az „hétköznapi”.KÖRLETBE ZÁRT ÉLETEK A S á t o r a l ja ú jh e l y i b ö r t ö n m in d e n n a p ja i Kívülről kizárólag az ablakok rácsai emlékeztetnek arra. bérgyilkosok és . belekényszerítve egy olyan társaságba. hogy mindig is kíváncsisággal vegyes borzongással néztem az amerikai börtönökről szóló filmeket és a hideg futkosott a hátamon bármikor. vezetőszáron kísérnek a tárgyalóterembe és bekasztliznak. Jól emlékszem a Gyorskocsi utca komor téglaépületében tett lá­ togatásunkra. talán a velem született szabadságszeretetem teszik. Tíz év nézett ki neki. előző havi bérletszelvényt vittem magammal —mégis attól reticgek. egyike azoknak a helyeknek. ahol az ország legelvetemültebb bűnözőit őrzik.»/. A „Satarata”. a Nagy Ignác utcai börtönben. majd a riasztó festékpatronoknak köszönhetően vörös füstöt eregetve rohant végig a/.i/ impozáns épület nem holmi hivatalt rejt. amit ismerek.

hogy milyen sors vár egy nem éppen rambós testalkatú elítéltre a falak mögött. hogy ijedtünkben összerezzenünk. de beszélgetés közben le kellett mennem valamiért a portára. A többi fogvatartottól elkülönítve élnek a legveszélyesebb. „Nálunk túlsúlyban vannak a komoly bűncselekményt elkövető. egy fekete üvegfallal szemezünk. Ember sehol. őrnagy. majd átengednek a vizsgáló helyiségbe. mi pedig felkapaszkodunk a lépcsősoron. Az egyik ki­ gyúrt. egy alig látható. Tizenöt éve dolgozik a büntetés végrehajtási szervezetnél. de annál fenyegetőbb fejeléssel jelezte: vár rám odafenn. „Személyi igazolvá­ nyokat!” —szólal meg egy hang olyan váratlanul. utcai ru­ hában caplatott fölfelé. mint ahogyan mobiltelefon sem” —figyel­ meztet immáron személyesen Fodor István bv. Most végre alaposan körbenézhetek a falak mögötti mini társada­ lomban. A KBK olyannyi­ ra zárt. egyedül a Különleges Biztonsági Körlet. „Pénz egyáltalán nem kerülhet a körletbe. Hát így sétáltam én is lefelé. Komótosan. A lépcsőházban nagy volt a forgalom. Belép az új hús Kinyílik a nehéz faajtó. kisujjában van a szak­ ma. abba pakoljuk az iratainkat. úgy az állomány húsz százaléka léphet be. Többségük bilincs nélkül. agyontetovált. a büntetés végrehajtás szabályait megszegő. Maguk mindenhova bemehet­ nek. a KBK számít tiltott területnek. hogy oda közülünk is csak kevesen. egy őrrel a hátam mögött. a fegyőrök sorra kísérték fel az éjszaka elfogott delikvenseket. Ez amolyan börtön a börtönben. majd amikor egymás mellé értünk. fegyvernek látszó rosszarcú már a lépcső aljáról mélyen a szemembe nézett. joggal hihették a rosszfiúk. Nyugodtan kérdezzenek. hogy egy vagyok közülük.tünk. de a körletekben. egy őr azonban mindig volt a nyomukban. Kipattan a falból egy fém fiók. a 42 . ő lesz az egyik kísérőnk. és megtudhatom azt is. az utca tipikus mozdulatával. hosszú időre elítélt fogva tartottak. vagy abszolút kezelhetetlen bűnözők.

magas falak. az reggel héttől délután ötig viszonylag ■. Ekkor döntenek a biztonsági csoportba sorolásukról is. Az I. Utóbbiakból mindössze egy tucat él a körletekben. hogy valaki pénzért ül más helyett.ett „megfigyelésen” töltik. Azt mondják. Ha friss delikvens érkezik. Nem ismeretlen ugyanis a bérszabadságvesztés logalma. hogy valóban az jelent-e meg a büntetés letöltésére. csoportba az intézet rendjére csekély veszélyt |elentők. „Egyszínű póló.i minden formasággal végeztek. edzőcipő. Az épület bejárata mellett egy monitorokkal leiszereit szobában újabb motozás következik. napot vagy estét./„ibadon mozoghat a körleten belül” —árulják el az őrök. a folyosón pedig tucatnyi rabruhás férfi vágja magát vigyázzba az őrök láttán. amit az újoncok megtanulnak az.logvatartottak előtt nem biztos. akit . mindenek előtt ( llenőrzik. „Az egyik első dolog. A zöldfülűek az első 30 napjukat a felkészítő részlegben. megírják a rab nevelési tervét. a napszaknak megfelelően. vagyis./. saját alsónemű és zokni lehet náluk. alezredes. A fegyház fokozat szigorúbb.önni kell. fegyveres őrök. akit i bíróság ideküldött. majd kinyílik a rács és helépünk a körletbe. hogy az újak félelemmel vegyes kíváncsisággal lé­ pik át a börtön küszöbét. Vastag. 43 . I l. a IV-be pedig a fokozott biztonsági kockázatot jelentő bű­ nözők kerülnek. A sétáló valóban úgy fest. hogy megértette a szabályokat. hogy kö■. imúgy kötelező a formaruha. mint ahogyan az ember a börtönt elképzeli. így adjuk meg egymásnak a tiszteletet” — magyarázza Orehovszki Zoltán bv. analfabéták esetében a felolvasása. beleértve az alkoholszondát is —a bevonulás­ hoz sokan merítenek bátorságot a szeszből —illetve a házirend elolva­ sása. szögesdrót. Nem sokkal később már az udvaron húzzuk össze magunkon a kabátot. Jó reggelt. Szigorúan magázódunk. úgyneve/. Mindkét oldalon ablaktalan vasajtók. hogy mindenre válaszolhatunk” — sorolja a szabályokat az őrnagy.1 /ónban börtönre ítéltek. A rabok közül minden tize­ dik csak három X-el tudja jelezni. Ezt követi az egészségügyi vizsgálat. az őrtornyokban kucsinás.

főleg cipőket.Nevelünk és védünk „Minden nevelési terv egyénre szabott. felkapcsolódnak a lámpák. amikor még az udvar is vaksötét. közép. Ebéd a zárkákban. üzemében. hogy a börtönben szigorú a napirend. hogy rendre tanítsuk őket. 44 . Időtöltésnek. a feszültség kiadásának is jó módja a súlyok emelgetése. többféle szakkörre —festő. majd egy kattanással bezáródnak a vasajtók. kerámia. az Ábránd Ágynemű Kft.mondja Orehovszki. A konditeremből hiányoznak a tükrök. de legalább van benne néhány gép és minden­ ki használja. elbeszélgetnek a rabokkal. a története joga­ iért cserébe egy magyar rendező elintézte. Függ a fogvatartott sze­ mélyiségétől. vagy olyan okból. öt után pedig a vacsorát is meg­ kapják a bűnözői szlengben csak Sataratának nevezett ház lakói. csapnivalóan rossz amatőr jégkorongosból profi korongozóvá vált miután lecsukták. 50-en meg tanulnak. a társasjátékok. egészség —járhat. hozzáállásától. ágyneműket varrnak itt. zárt ajtók mögött. Mindössze húsz perc jut a gasztronómiai élvezetekre. Az ágyneműket pontosan úgy kell bevetni. hogy a tanárok bejárjanak hozzá a börtönbe. A négyszáz fogvatartottból úgy 280-290 dolgozik. de egyikre sem jelentkeznek” . takarítás. a hifi tornyok és a fenékre gyúró szép lányok. éb­ resztő van. iskolai végzettségétől. a napi munkához” —mondja Fodor. Borotválkozás. Délután ötre véget érnek a foglalkozások. Sokan egyáltalán nem szoktak hozzá odakinn a korai keléshez. aztán reggeli. ahogyan azt a házirend megköveteli. Nekem egy életfogytiglani büntetés vége felé közelítve sem sikerülne tökéletesen. A nevelők körbejárják a cellákat. Mellesleg elvégezte a főiskolát is. Hajnal négy óra­ kor. A többiek ilyen. ismét előkerülnek a felmosó vödrök. gyógyszerosztás. Általános. Aki akar. sőt fel­ sőoktatásra is lehetőség van. mennek a kártyapartik. Esténként nagy a ricsaj a zárkák­ ban. Való igaz. Fontos. Itt még a legcsenevészebb könyvelő is kigyúrja magát. zene. „Kettőig tart a munkaidő. A Viszkis né­ ven el híresült Ambrus Attilával is a fazekasműhelyben futunk össze.

Pokoli nyári tábor
„Nyolckor takarodó, lekapcsoljuk a lámpákat, de a tévéket még nézhetik. Általában fél tizenegykor, hétvégén pedig 11 körül vetünk véget a tévézésnek. Ha tudjuk, hogy egy jó film, vagy meccs megy éppen, nem mondjuk, hogy ennyi volt fiúk, képzeljétek hozzá a vé­ gét” —magyarázza Fodor. Akár egy pokolian rossz nyári táborban. Amúgy is olyan az érzésem, mintha nem is felnőttek, hanem jól nevelt kamaszok között járkálnék, akik hangos „jó napot kívánókkal” engednek előre, bikinis fotómodellek plakátjaival díszítik a szobái­ kat, és alig várják a szombatot, amikor végre késő estig tévézhetnek. Mindez persze megtévesztő. A tyúktolvajtól a maffiavezérig bár­ ki szembe jöhet itt a folyosón. A büntetésük lényege nem az, hogy borzalmas lyukakban, kenyéren és vízen tengődnek itt az emberek, ilcliogy. A környezet szürke és hideg, de elviselhető, sokaknak oda­ haza talán még ennyi luxus sem jutott. Nincs azonban a bent töltött életüknek egyetlen olyan perce sem, amikor a saját uraik lennének, miikor spontán módon dönthetnének arról, hogy hol vannak, mit < sinálnak, kivel osztják meg az idejüket. Mások határoznak a fejük Irlett. A börtönévekben ez az iszonyatosan nyomasztó, no meg a hét­ köznapok szigorú rutinja, amely változás és remény nélkül ismétlődik mókuskerék szerűen újra és újra és újra, akár egy évtizeden keresztül, v.igy még tovább. Van, aki beleőrül az ingerszegény állapotba, más egészen jól bírja. Kíváncsi lennék, hogyan kezeli ezt a helyzetet egy börtönhöz szokott nehézfiú és mondjuk az elmúlt hónapok gazdasági botrányaiban érintett fehérgalléros csaló. „Elvileg megtörténhet, hogy a diplomás sikkasztó egy zárkába kerüljön a négy általánost végzett verőlegénnyel, de úgy osztjuk ki i helyeket, hogy mindenki az intellektusának, érdeklődésének, ott­ honról hozott kultúrájának megfelelő társakat kapja. Minél kevesebb ,1 / .tlkalom a konfliktusra, annál jobb” - magyarázzák kísérőink, mi­ közben az egyik nemdohányzó —igen, ilyen is van —négyszemélyes /.iikába terelnek. A berendezés nem éppen a Four Seasons világát nlr/.i: két emeletes vaságy, egy mosdókagyló, egy lóca, egy tévé és a

45

szoba sarkában a fallal körbevett mellékhelység. „Ez kész luxus más börtönök zárkáihoz képest, ott sok helyen csak függöny van a vécé körül” —mondja egy őr. Az ablak kicsi, rácsos és az udvarra néz, ám azt senki sem dúdolhatja, hogy a börtön ablakába soha sem süt be a nap. A szórakoztató kínálatra sem lehet panasz: 24 tévéadó közül válogathatnak a rabok és még készüléket sem kell otthonról könyö­ rögniük, mert az is kincstári, de hogy kinél van a távirányító, az már egy másik kérdés.

Gorilla, dög, szappan
A zárkákban van egy kapcsoló, amivel a lakók jelezhetnek a fo­ lyosón posztoló őrnek. Ha megnyomják, odakinn kigyullad egy vö­ rös lámpa az ajtó felett. Kicsit olyan ez, mint a stewardessek hívó gombja, ám valószínű, hogy egy csinos hölgy helyett a smasszer kér­ dezi meg, hogy mégis mi a probléma. „Ha igazán nagy a baj, akkor dörömbölnek a vasajtón. Ez az egyezményes jel” —mondja Fodor őrnagy. Minden cellában van egy zárkamegbízott, aki jelzi az őrség­ nek, ha verekedés tör ki, vagy valaki rosszul érzi magát. Ez persze nem jelenti azt, hogy ő lenne a zárka ura. A fizikai erő, az ész, az anyagi és a jogi támogatás dönti el, hogy ki lesz a főnök a zárt kis közösségen belül. A börtönhierarchia csúcsán a nagymenők állnak. Őket könnyű kiszúrni a folyosókon: a nyakig begombolt ing, az ápolt arc, a drága edzőcipő árulkodik róla, hogy az illető odakinn is nagyban játszott. Nekik van elég pénzük arra, hogy cigarettával kínálják a többieket, értékes csomagokat kapjanak, segítsék az arra rászorulókat. Szorosan mögöttük állnak a gorillák, a menők testőrei, védőangyalai és egyben adósságbehajtói. A felsőbb körökhöz tartoznak a „szappanok” is, akik gyakran kicsúsznak a felelősségre vonás alól. Ügyesen lavíroznak, üzletelgetnek, hozzákviszik az információkat és az árukat, szolgálják a nagyurakat, persze úgy, hogy közben nekik is jusson valami. „Annyi ága, felül- és alulrendeltségi szintje van ennek a rendszer­

46

nek, hogy azt órákig lehetne elemezni. Ott zajlik előttünk, a sze­ münk láttára, de mivel nem vagyunk részesei az informális csatorná­ juknak, a belső világuknak, nem mindig tudjuk értelmezni a jeleket” mondja Fodor őrnagy. A falkarendszer alján a parasztok állnak, az egyszerű dolgozók, .1 kikből a többiek élnek. Nem sokkal jobb a csicskák helyzete sem, akik csekély ellenszolgáltatásért elvégzik a piszkos munkát a főnökök helyett. Az őrök kifinomult diplomáciai érzékről tanúbizonyságot téve úgy fogalmaznak, hogy a takarítási rend nem mindig a csapat■,ellem jegyében érvényesül. Magyarán a csicska sikál, a gorilla meg • / Ielügyeli mások munkáját. Valahol a hierarchia közepén, pontosabban inkább az oldalágán foglalnak helyet a dögök, az elborult elméjű dühöngök. Őket jobb elkerülni. Önmagukat kaszabolják, kiszámíthatatlanok, őrjöngéseiktől még az erősebbek is tartanak. A sor legalján a megvetett ho­ moszexuálisok állnak, illetve azok, akik gyerekeket, vagy öregeket bántalmaztak.

Hajdúságiak kontra szabolcsiak
„Úgy hírlik, hogy a pedofilokat és a gyerekgyilkosokat kicsinál­ lak a többiek. Meddig titkolhatja valaki, ha az átlagosnál is rondább dolgot tett?” - teszem fel a kérdést. „Nem illik megkérdezni, hogy ki miért ül. Mi persze tudjuk az Igazságot, de nem beszélhetünk róla. Nagyot hazudni nem érdemes, mert a tévéből, meg a pletykákból úgyis minden kiderül. Ennek elle­ nt ic nem úgy kell ezt elképzelni, hogy ha egy gyenge ember ide beté­ ved, azt rögtön agyonverik. Azért vagyunk mi, hogy ez ne történjen meg. Egyetlen pillantással meg tudjuk állapítani ki milyen ember. I la szükséges, vigyázunk rá, olyan zárkába helyezzük el, ahol nem i slict komoly baja. Védőburokba kerül. Jobb is, mert a gyerekekkel */órakozókat tényleg nem kedvelik” - mondja Fodor alezredes. Da­ gadhat ellenben a melle annak, akit a rendőrök annyira veszélyes­

47

hogy kommandósokat küldtek az elfogására. hogy ki miről vált híressé odabenn. ahol az életben maradásért muszáj valamelyik csapathoz csapódni. a keleti országrészben főleg a származási hely szerint csoportosulnak a rabok. A filmekből úgy tűnik. A Sátoraljaújhelyi Börtön olyan. vagy egymást lelökni. ami őszintén meglep. mire a többség bólogat. Nálunk azért ennél kevesebb pénzből is komolyabb törődés jut a sitteseknek. a fogvatartottak ne tudjanak az eme­ letről leugrani. Csődörről és Keszegről nincs közelebbi információnk. „Azért kell. Elég annyit kiáltani. némi fantáziával azért kikövetkeztethető a nevek eredete. hogy nagyobb tárgyakat ne lehessen ledobni. de még a dél-mexikói sem a legkegyetlenebb vérengzők hírében álló észak-mexikói bandatagokkal. Más kultúra. vagy vidékiek-e. más anyagi helyzet —vélik a sátoraljaújhelyi smasszerek. az egy faluból. amely­ nek az emeletei közé fémhálót feszítettek. A szabolcsiak a hajdúságiakat nem szívlelik. ám úgy ragaszkodik az édesanyjához. ahol esemény van” —mondja Orehovszki Zoltán. Jó hír az is. Földi a földivel barátkozik. Zsandár is hasonló alkatú. hogy kiterelik a rabokat az udvarra. de a hajdúsági és a borsodi 48 . be is tartja a rendet a zárkában. hogy pestiek. mint egy gangos bérház. Az Egyesült Államokban a rassz ha­ tározza meg. más jogrend. ha segítségre van szükségünk. „Szokták nézni az Amerika legkeményebb börtönei sorozatot?” — kérdezzük. és ferde szemmel néznek a többiekre. Némi fővárosi —és természetesen abszolút megvetendő sznobizmussal —legfeljebb annyit jegyzek meg az isme­ rőseimről. Itt. mint egy kisbaba.nek ítéltek. hogy kik a barátaid a fegyházban. vagy városból érkezők kitartanak egymás mellett. Fekete nem kevere­ dik fehérrel. mint a tengerentúlon. A rabok ragadványnevei híven tükrözik. hogy a hazai bün­ tetés végrehajtási intézetekben messze nem olyan vészes a bandák szerepe. hiszen a kinti világban nincs sok jelentősége annak. és máris két emeletről sietnek oda. A Sataratában más a hely­ zet. hogy ki melyik megye lakója. Ez a kialakítás jól jön akkor is. hogy gyer­ tek. Csecsemő például két méteres és jóval 100 kiló felett jár. mintha Amerikában abból állna a büntetés végrehajtás.

' s az udvaron is egymagukban róják a köröket. azt nem árulják el. hogy mi a különbség a börtön és a fegyház között.íjtó és az acélbetétes zárszerkezet egy kattanással a helyére kerül. amikor becsukódik mögöttünk a kilincs nélkü­ li . hogy jut még üres cella az újonnan érkezőknek. Elszívják itt előIrm a levegőt. A tisztaság szembeötlő. oda. A KBK ajtaja zárva marad. ütögethetnek egyedül. hanem a többi fogvatartottat is védjük az elkülönítéssel. de más bűncselekmények miatt elítélt gyanúsítottja is. Itt töltött tíz évet az ■ nyik legismertebb délszláv bérgyilkos és vendégeskedett a falai kö­ zött a móri vérengzés később tisztázott. ile hogy milyen lehet ezen a szűk pár négyzetméteren évtizedeket I' húzni.sem örök barát. és barátokat is nehéz találniuk. vagy nem szerencsés közösségbe engedni” —mondja Fodor őrnagy. „Nemcsak a kollégá­ kat. Megkönnyebbülés kilépni a tágas folyosóra. Odabenn. akiket nem lehet. ha egy nyíregyházi egy ózdi nyakába borulna. A KBK Utunk a legfelső emeletre vezet. mégis. mint ahogyan a rend is. Olyan '. az egyik nyolcszemélyes zárkáé vi­ vőin kinyílik előttünk.y ping-pong asztalt. A KBK kilenc férőhelyes. félel­ metes KBK kezdődik. lr liilkerekedik bennem a csapdába zárt állat ösztöne. Néha azért kapnak i i./emélyiségű bűnözők ők. amelyet mi. Alakuló klausztrofóbiáról nincs tudomásom. menekülni akarok mindenáron. szabad emberek oly szívesen egybemosunk. Közös bennük azonban a budapestiek ellen táplált megvetés. a mennyezet is mintha közeledne. Annyi bizonyos. Egyszemélyes zárkában tői­ nk szinte minden idejüket. amit kizárólag bilincsben hagyhatnak el. és akkor még nem is említettük az újhelyiek kontra miskolciak örökös párviadalt. ahol a már említett. mondván 49 . Ritka látvány lenne. abba rossz belegondolni. Talán azt lt megértettem. a rácsos ajtó mögött élik magányos ' létükét a biztonságilag kiemelt elítéltek. de hogy pon­ tosan hány lakója van most a körletnek. Kevesen is vannak a fővárosiak.

hogy lecsúszik a ranglétrán. hiszen az őrök sem látnak be mindig minden zárkába. de ha olyasmi történik. különösen. „Nem spiclik ők. „Az más! A börtönös nő nem nő a szemükben. akik amolyan kettős ügynökként néha észrevétlenül súgnak az őröknek. feszes testű lányok. egyetlen börtönben sem történt meg. 50 . ha „lányként”. Aki meleg kalandba bonyolódik. Nem állí­ tom. tanárok és pszichológusok között is bőven akad a szebbik nem képviselőiből. és bár korábban nem volt ilyen vonzódása. lábán domina csizmá­ val. Nőket azonban látnak a bennlakók: a nevelők. egyikük szűziesen kihívó. A pornográfia nem megengedett idebenn. de az ilyesminek gyorsan híre megy” —magyarázza az őrnagy.egyikben is ülnek. hogy semmi esélye a nemiségre. egy üzenőládába dobott levél. tényleg nagyon jók. vagy né­ hány kósza szó a folyosón. A rabok titkos kis világában létezik ugyanis a börtönszlengben „vamzeroknak” nevezettek kasztja. akkor jeleznek” —mondja.. Fantáziáinak persze mindenki másról. Akiből lányt csinálnak. akit a tévében. ha­ nem katona. hogy a smasszerek értesüljenek egy erő­ szakról. mi a helyzet a nőkkel?” —fordulunk a bv-sekhez. de egy-egy Playboy kép azért maradhat a falakon” —feleli az alezredes. Egy pszichológus tudna mit kezdeni a látvánnyal: a falakon meztelen nőkről és szép tájakról készült. orvo­ sok. a másikban is. „A fajtalanságot. vagyis egy komolyabb bűn miatt a Sataratába száműzött elítélt akár évtizedeket tölthet el úgy. hogy soha. Túlcsordulnak az erotikától. a bör­ tönben homoszexuálissá válik. Állítólag kevés az olyan rab aki az ínséges években hirtelen „átáll a másik oldalra”. Tökéletes.. ami már nekik is sok. Intim szoba nincs. vagy a beszélőn látnak. a másik motoron terpeszt. meglepően magas színvonalú alkotások lógnak. „Apropó. Elég egy színlelt rosszullét. Következő megállónk a festőműhely. azt kockáztatja. vadak és buják. ez a lényeg. a nemi erőszakot nem engedhetjük. az újságban.

rs nem „bikaként” vesz részt az aktusban. A bikának marad valami icspektje a többiek szemében, ám akiből egyszer lányt csináltak, az i sak kínkeservesen tud visszakapaszkodni.

Sóhajok ablaka
Elérünk a második emeleti folyosó végére. A hatalmas ablakon keresztül jól látszódik a börtön fala, egy templom tornya, sőt a kör­ nyékbeli domboldalak is idilli képet nyújtanak. Füstölögnek a vörös > serepes házak kéményei, egy-két járókelő is elsiet néha az utcán. Egy normális élet jelei ezek, a szabadok életéé. Fia a velencei a sóhajok hídja, akkor ez minden bizonnyal a sátoraljaújhelyi sóhajok ablaka. „Itt a büfében havonta egyszer vásárolhatnak a fogvatartottak az olt honról kapott, vagy az üzemben megkeresett pénzükből” —mű­ in a pultra Fodor őrnagy. Tisztálkodószerek, édességek, üdítők, vii.iminők, cigi - a kínálat egy falusi közért árukészletét idézi. Nem sokkal jobb a fizetőerő sem, mint egy hátrányos helyzetű falucská­ ban, mert egy rab, napi nyolc óra munkával havi nagyjából 15-20 ■ forintot kereshet. A látogatók is a börtönboltban vehetik meg /cr /(Tettüknek az ajándékokat, ám kívülről, postán öt kilós súlyhatámj; csomagot adhatnak fel, amivel tartalmas programot nyújtanak a liv. dolgozóknak. A süteménybe és a kenyérbe sütött feszítővas már a múlté, most a mogyorókrémbe rejtett pszichiátriai gyógyszerek ideji i éljük. „A vécépapírba göngyölt tablettákat egyértelműen a belső I rrcskedelembe szánják, míg a por formájában elrejtett anyagot saját ii.is/.nálatra” —magyarázza Fodor.

Gyógyszer, gyógyszer, gyógyszer
Találtak már gyógyszerport átalakított kínai strandpapucsban, l'i|',krémben, konzervben, kompótban, illetve mogyoróvajban is. I gyesen leolvasztották az üveget záró fóliát, belekeverték a porított

51

kemikáliákat, majd észrevétlenül visszazárták a tetejét. M indig pró­ bálnak előttünk járni egy lépéssel” —mondja. A bv.-sek folyamatosan ádáz küzdelmet vívnak a legnépszerűbb drogoknak számító gyógyszerek ellen. Súlyos a helyzet, de nem re­ ménytelen. 1986-tól egészen 2008-ig semmi, még egy gumibot sem volt a körletekben szolgáló őröknél, mégis sikerült fenntartaniuk a rendet. Két éve éppen a gyógyszerek miatt döntött úgy a vezetés, hogy újra engedélyezi a gumibot és a gázspray hordását. Lőfegyver természetesen továbbra sem kerülhet a folyosóra. Akadnak rabok, akik a reggelente kapott pszichiátriai gyógyszere­ ket összegyűjtik, és egyszerre szedik be, így jutva néhány óra mámor­ hoz. Mások gyógyszerésszé képezték magukat a börtönben, tudják, hogy melyik fájdalomcsillapító melyik antibiotikummal kombinálva üt nagyot. A kinti dílerek a fogságban sem tagadják meg önmagukat, üzletelnek minden legális és illegális élvezeti cikkel. „Ha én adok neked egy csomag dohányt, kettőt, vagy hármat kell visszaadnod, így szól a börtön belső törvénye. Egy szem gyógy­ szerért még magasabb tarifát kell fizetni, így könnyű eladósodni és az uzsorások csapdájába kerülni. Pár ezer forintos tételekről van szó csupán, mondjuk egy marék gyógyszerről, meg néhány pakli cigiről, de idebenn ezek jelentik a vagyont. A legtöbb összetűzés, verekedés az uzsorások miatt tör ki” —magyarázzák.

Börtönkoszt, m ert én így szeretlek
Aki nem teheti meg, hogy gyógyszert, vagy más drogot vásárol­ jon, az megpróbál „házilag” kotyvasztani. Mondjuk egy adag „do­ bit”, amelynek összetevőit könnyű legálisan beszerezni. Fél liter víz, tíz filter tea, néhány óra ázás és már el is készült az energiaitalho/ hasonlító borzalom. Gyakoriak a „hippizések”, vagyis a zárkák át­ vizsgálása közben talált piák is. Kenyérdarabkát dobnak a kompótba és várják, hogy az anyag lassan megerjedjen. Iható és hatásos, de a/ íze egészen förtelmes.

52

Nem úgy a börtönkoszt! Sátoraljaújhely híres a jó főztjéről, sze­ lei ik is a rabok, dolgozók egyaránt. Röpke 390 forintért volt szereni sénk megkóstolni a Jókai bablevesből és almás pitéből álló fenséges menüt. Finom és még egy 150 kilós adósságbehajtó sem panaszkod­ hat az adagra. „Választási lehetőség nincs, azt eszik, amit kapnak, *le figyelünk a diétákra és a vallási előírásokra. Szerintem egyedül * hindu elítélttel nem volt még dolgunk az elmúlt években. Fontos a jó étel, mert ha legalább ennyi kellemes élmény éri a bentlakókat, ak­ kor csökken a bennük dúló feszültség is. Örülnek a fogvatartottak, lia Sátoraljaújhelyre osztják be őket” —mondja a levest kanalazva ( )rehovszki Zoltán. Mert a hangulat bizony hullámzik a börtönben. Minden front, látogatás és ünnep nyomot hagy a nehézfiúk lelkén. Verekedések is valahogy mindig időjárás változáskor törnek ki. Kü­ lönösen a karácsony és a halottak napja kemény —ilyenkor még legn.igyobb csibészek is magukba szállnak kissé, magányosan töprenge­ nek a priccsükön.

Valami más
„Az újonc kollégáknak azt javasoljuk, hogy vágjanak pókerarcot, < mondják meg nyíltan a raboknak, ha valamiről nem dönthetnek, « nrin az ő hatáskörük. Tanuljanak meg nemet mondani! Jó érzékük ' in a fogvatartottaknak ahhoz, hogy teszteljék a rendszert. MegII ic)’ kóstolják, és hamar beforgatják azokat, akik túl sokat engednek” , • magyarázzák a bv-tisztek. Hogy félnek-e? Állítólag nem. Képte­ lenség lenne rettegésben leélni egy egész életet. így is elég stresszes mi ni ka ez, egy tapasztalt smasszer együtt öregszik meg a körletben a i i bízott gyilkossal. Az egyikük szabadul, a másik nyugdíjba megy. I Igyanott töltötték el a legszebb éveiket. „A rabok sem félnek tőlünk. I Jlncs miért. Egy idő után kialakul köztünk valami. Nem szimpáI I I ez, nem is diák tanár viszony, hanem valami egészen különleges. I n együttműködésnek nevezném. Mindannyian tudjuk, hogy ha

53

kávéznak. A cigi meg státuszszimbólumnak sem utolsó. Ha azt mondják neki. megérintenek a kegyetlen életutak. Sok idősebb rab ketyegője mondja fel a szolgálatot azelőtt. aki visszajött a vasútállomásról. Bár a koszt kimondottan jó. „Emberek vagyunk mi is. elhiszi. Most éppen egy 30 évre ítélt gyilkos a leg­ hosszabb időre bejelentkezett vendég a Sataratában. O valószínűleg 54 . Ha bánatosak. A bv. nem érzékeli a világ változását. hogy az ember nem lát pénzt. Súlyos bűncselekmény. 77 évesen ment haza” —em­ lékezik Fodor István. Nem si­ került jegyet vennie. ha már életük alkonyán kerülnek börtönbe. kávéznak. mennyi a forint értéke” —árulja el Orehovszki. az életmód nem éppen a hosszú élet záloga. Hét évre varrták be. Ha örülnek. hogy ezer forint a kenyér. akkor könnyebb lesz az életünk. „Akadt olyan elítéltünk. sőt olykor egy kávé is belefér a cukrászdában. de a többség nem ilyen” —huppan le az irodai székre az őrnagy. mert rálőtt a lánya kerítésen átugró udvarlójára.-munkatársak statisztikája szerint egy átlagos rab napi öt kávén és három csomag dohányon él —ez minden kardiológus rémálma. akinél mindig van. Az öregúr alighanem örömmel tért vissza a tanyájára. a postára. Az egyik tanyasi bácsi 72 évesen került hozzánk. meglátogatják a munkaközvetítőt. Amikor egy komolyabb büntetés a végéhez közeledik. mert már azt sem tudja. az fontos ember. Mások akkor is túlélik. hogy ismét szabad emberként szívhatná a levegőt. Vannak persze kemény diók.együttműködünk. néhány órára kiviszik a városba az új életre készülő rabot. de nem mindenki számára ilyen egyszerű az elszakadás. de senkinek nem esett komoly baja. Benéznek a boltba. Tíz év hosszú idő úgy. jobb odafigyelni a szavára.

Volt idejük gondolkodni rajta” mondják búcsúzóul. elvégre sokan közülük profi bű­ nözők. „A rablók gyakran visszajönnek. A hátramai. mielőtt kiengedik a társadalomba. mert ott. amikor visszakapjuk a személyes tárgyainkat.megjár még egy-két bv-intézetet. amit nem kellett volna. nem ismernek más foglalatosságot. A gyilkosok nem. Több­ ségük azért ölt. és abban a pillanatban elszakadt a cérna és olyat tettek. I la kiengedik egyáltalán.idottak csak álmodozhatnak erről. 55 . szabadok vagyunk. Könnyedén átjutunk az összes ajtón.

i n tűzoltósággal. Az évi H 1 millió tonna nyers kőolajat benzinné. repülőn. a Dunai Finomítóban állították elő. bitumenné. 57 .. Belépőkártyánkra várva a ferihegyi repülőtéren töltött idő jut az i szembe. néhány évvel ezelőtt a levegőből szembesültem először i létesítmény méreteivel. Hosszasan gördülünk a széles belső utakon. hogy kielégítse a teljes magyarországi igényt. nagy a valószínűsége. |az ország utánpótlása. nőolajjá. Hallottam már persze korábban i'. és még külföldre is |iisson az áruból.ilamivel kisebb a repülőtérnél. A legmagasabb kémény örökké lobogó őrlángja alatt 1250 ember dolgozik. és hiányuk idővel megbénítaná a normális életet. hogy ki­ kerülje a tiltott övezetet. A finomító saját folyami kikötővel. A finomító '. kerozinná és más hasznos vegyi anyaggá alakító gyár képes arra. Jelentősége miatt a Mól létesítménye a legszigorúbb nemzetbiztonsági védelem alatt áll. hanem a mindennapjainkban is létfontosságú szerepet l. gázolajjá. és átmenetileg szünei. mozdonyokkal és több kilométernyi vasúti háló­ inál rendelkezik. amikor tőlünk keletre > ■Ikezdenek a távvezetékek csapjaival babrálni. Magyarország egyetlen kőolajfinomítójáról. mire ■lei jük a központi irodaépületet. a tornyok tucatjai. hiszen gyakran szere| cl a hírekben. Üljünk idehaza bármilyen autóban. magas kerítések övezik. A finomító azonban nemcsak a különleges helyzetekben. 800 hektáros területén 1170 darab liltballpálya férne el. A Parlamenthez és a Paksi Atomerőműhöz hasonlóan a százhalombattai olajfinomító légterébe sem hatolhat be ■cuki. A párás időben egyenként bontakoztak ki a hatalmas tárolók. Különösen akkor emlegetik. hogy a be­ levaló üzemanyagot itt. munkagépen. ma!. vagy tömegközlekedési eszközön.itszik. Mindkét hely valóságos város a városban. Ekkor. ke­ .KIEMELT ÖVEZET O l a jf in o m ít ó S zázh alom battán : KÖLDÖKZSINÓRON TÁPLÁLVA Kisgépünk pilótája finoman balra fordította a repülőt.

hogy csupa szakállas.magyarázzák nekünk. Másik. És mi még azt hittük. Ez a jelenték­ telennek látszó vezeték lenne nyersanyagellátásunk záloga? Emiatt lángolnak fel Európa szerte az energetikai viták. Több mint 4000 kilométeren keresztül kígyózik a tatárföldi Szamara városától egészen a százhalombattai finomítóig. de hát ezen él fél Európa. A csőrendszer fontosabb. északi ága Lengyelországot és Csehor­ szágot látja el kőolajjal. a védőszemüveg és a sisak viselése kötelező” —fi­ gyelmeztet a cég egyik fiatal vegyészmérnök hölgye. Az idehaza működő olajkutak mindössze a belföldi igény tíz százalékát képesek kielégíteni. hogy jó helyen járunk. A Barátság vezetéket nem úgy kell elképzelni. a csővezeték egyik kiindulási pontján 58 . hogy állandóan hömpölyög benne a drága. A rosszabb olaj nem jelenti azt. érintve Oroszország után Fehéroroszországot. a rendszerbe. hanem illat! A híres Barátság kőolajvezeték végpontjához már zöld munkaru­ hában érkezünk. de jelentős mennyiségű adagot akkor kapunk. az oroszországinál távolab­ bi mezőkről pedig igen költséges volna a nyersanyagot importálni. hogy a belőle készült termékek gyengébb minőségűek lennének. Az egész százhalombattai rendszert is erre a típusú nyersanyagra tervez­ ték. a Kaszpi-tenger környékén és Kazahsztánban kiaknázott fekete arany. amit a vezeték kezdőpontján táplálnak bele . Az 1961 óta működő Barátság a világ leghosszabb kőolajvezetéke. mert jelenleg nincs igazán gazdaságos alternatívája. Marad hát az Urálban. Alig hisszük. mint ami­ lyennek tűnik. hogy költségesebb az elő­ állításuk” . de a körü­ löttünk álló szakértők azonnal helyre tesznek: nem szag ez.„A formaruha. Ukrajnát. „A csőben mindig van olaj. Valahol Oroszországban. csak azt. feszülnek egymás­ nak a nagyhatalmak? Hát igen. cserzett arcú szakival lesz dolgunk! „Itt mindig ilyen különös szag van?” —teszem fel a kérdést. A Barátság jelentőségét már csak azért sem lehet elégszer hangsúlyozni. Szlovákiát és Magyarországot. „A világviszonylatban legjobbnak tartott északi-tengeri Brent-féle kőolajhoz képest az orosz kicsit kénes. nyúlós massza. amikor rende­ lünk.

mi pedig azonnal felhasználjuk” . ha esetleg külföldön elzárnák a csapokat. más cső­ rendszerek kiinduló pontja is egyben. így a tartálykocsiknak nem kell Pest me­ gyébe autózniuk azért. kizárólag az illetékes miniszter adhat utasítást a készlet felhasználására. hogy a finomí­ tót közvetlen vezeték kapcsolja össze Feriheggyel. hogy a Barátság végállomása. Négy. Néhány útvonalon azonban megmaradt a jó öreg uszályos módszer. mi . amelyen kerozint szállítanak a légikikötőbe. egyenként 80 ezer köbméteres (80 millió literes) óriás iá roló sorakozik előttünk: Magyarország stratégiai tartalékának egy lésze.onban autóval közelítjük meg a finomító szélén álldogáló tartá­ lyokat. „A Nemzetközi Energia Ügynökség írja elő. A tartalékhoz nyúlni szigorúan tilos.elindítják a szállítmányt. annyira könnyű maga a folyamat. biztonságos és mindenekelőtt jóval olcsóbb bármilyen más szállítási módnál. hogy rendelkeznünk kell három hónapra ele­ gendő kőolajjal. Egyszerűen csak meg kell 59 . A színükig töltött tartályok vészhelyzet esetén több mint 90 napig látnák el az országot nyersanyaggal. A nyo­ más nem tart ki Oroszországtól Magyarországig. hogy mindig kapjon a szállítmány egy újabb „lökést”. néhány nap alatt meg is teszi az utat idáig. Tartalékok — amiben bízhatunk A dolgozók többsége biciklivel cikázik a hatalmas területen. Kevesen tudják. Amilyen nehéz az engedélyek beszer­ zi se.illám tulajdona. hanem az . A rendszer alapvető­ en gyors. Pillanatok alatt fekete szökőkút árasztotta el a birtokot.i/. de ennél nagyobb baj nem történt. így aztán ez a mennyiség nem is a Mól.teszi hozzá egyik kísérőnk. Más rendszerek Mól telephelyekkel kötik össze a központi üzemet. néhány éve Ecsernél például tereprendezés közben egy építőmunkás megcsapolta a csövet a munkagépével. Százhalombatta amellett. hogy feltöltsék például a zalai benzinkutakat. Technikai hibák olykor előfordulnak. ezért húsz nyomás­ növelő állomás gondoskodik róla.

hogy teljesen elhasználtuk volna a felhalmozott mennyiséget. dízel járművek hajtására szolgáló gázolaj. úgy­ nevezett beszállási engedélyre van szüksége. hogy éppen mennyit szállítanak és milyen áron adják. kerek nyíláson keresztül préseljük be magunkat az egyik. két éve üresen álló 40 ezer m3-es (40 millió literes) tartályba. kenőolaj. milyen elképesztő mennyiségekkel dolgoznak a finomítóban. A legutolsó komoly energiakrízis 2009 telén volt. a tengeren cirkáló tankerhajókról veszik bele a kőolajat. a finomítóban azonnal nekilátnak az olaj tisztításához.mondja egyik kísérőnk. ám ez nincs összeköttetésben egyetlen nagyobb mezővel sem. Arra még nem volt példa. illetve vákuum desztillációval végzik. amikor az orosz és az ukrán fél tranzitdíjak körül kialakult vitája a Barátság ideig­ lenes kiszáradásához vezetett. mégis rendkí­ vül bonyolult eljárás. A távoli mezőkről Százhalombattára érkező nyersanyag igen szennyezett. amit a rágógumi gyártástól. Amint megkapják a drága szállítmányt. Az pedig. Ahhoz. Ez azt jelenti. és az olaj már mehet is a finomítóba” . Miután erre a papírra is pecsétet nyomnak. Amit végképp nem tudnak hasznosítani.nyitni egy csapot. így lesz a sűrű kőolajból benzin. így egészen közelről szemlélve döbbenünk rá arra. A finomítás terméke a paraffin is. hogy az ember belülről is megnézzen egy tározót. a Horvát­ országból kiinduló Adria vezetéken is lehet olajat igényelni. hajók üzemanyaga. kerozin. Utóbbi műveletet atmoszférikus. hogy speciális lepárló tornyokban a nyersanyagot a benne található vegyületek forráspontjai alapján frakciókra bontják. a kozmetikai iparig számos helyen al­ kalmaznak. és sokféle vegyületet tartalmaz. A battai vulkán A kőolajfinomítás egyszerű alapokon nyugvó. az mindig az adott piaci helyzettől függ. Egy-két nap kényszerszünet után mindig helyreállt a forgalom. illetve részekre bontásához. azt kokszként 60 . Ha minden kötél szakad. egy szűk.

Percekkel később egy vulkánkitörés zajával.értékesítik. Azt mondják. Ez az agresszív folyadék katalizátorként segédkezik 61 . az a legjobb. A torony. Finoman rázkódik az egész száz méteres szerkezet. Rácsos fémpallókon lépkedünk. vagy ahogyan a szakmabeliek találóan nevezik. egészen 48 méter magasra. M íg mi leérünk a földszintre. ha kialszik a fáklya” —magyarázza műszaki emberünk. A technikai személyzet vezetője megnyomja a hatos gombot. a hidrogén-fluoriddal (HF) dolgoznak. az üzemi lift pedig megindul felfelé. „És ez nem is a vége. végiglátjuk az alattunk tátongó húszemeletes mélységet.mutat a torony tetejére a szakember. „A finomítóban mindig keletkeznek olyan gázok. 49 üzemből álló komplexumot és a szem­ közti torony tetején folyamatosan lobogó fáklyát is. hogy messze ennek a fekete. A desztillációból visszamaradt szilárd „hulladé­ kot” a kemencében 450-500 fokra hevítik. kemény fűtő­ anyagnak az előállítása a leglátványosabb az üzemben. amit folyamatosan nézünk az irányítóközpontból. ha elégnek.tetején érezzük. Az őrlángot külön kamera fi­ gyeli. hogy akcióba lépett a fúrófej. csőcsordák szegélyezik az utunkat az alkiláló üzem felé tartva. ám amikor fagyos szelek rázzák a tornyot. Látni innen az egész. felfelé van még legalább ennyi” . hatalmas porfelhőt eregetve zúdul alá a koksz. Ekkora teljesítmény egy kisebb településnek is elegendő volna. él­ vezzük a tavaszi nap simogatását. ahol az egész finomító legveszélyesebb anyagával. Most kellemes idő van. majd átkiildik a tornyok gyomrában lévő kamrába. miközben a fúrófejet nézegetjük. nem lehet leányálom itt egy műszak. a szakemberek bekapcsolják a 3 megawatt teljesítményű szivattyút a vágóvíz keringetéséhez. Hibát jelez. Lehűlés után ide eresztik le a fúrófejet és vágni kezdik a fűtőanyagot. A felaprított darabok a hűtővízzel együtt kiömlenek a torony alján tátongó nyílásból egy fallal körül­ vett tárolóba. H F— alattomos ellenség az Vezetékrengeteg. A panoráma azonban pazar. amelyeket nem lehet kiengedni a szabadba.

M íg a cigarettaparázs „csak” 800 fokos. a HF kivonja a szervezetből a kalciumot. A szabad levegőn azonban gáz halmazállapotúvá válna” —magyarázzák. addig a kemencében 900 Celsiusfokra hevülnek a csövek. mint az otthoni gázsütők. csontig érő sebeket hagy a mérgezett testen” —ecseteli az HF hatásait az egyik munkatárs. de nem kockáztatjuk további nézelődéssel a kamera biztonságát. cseppfolyós halmazállapotban kering egy zárt rendszerben. A HF nem az egyetlen veszélyforrás. méghozzá nem is keveset: óránként 40 ezer köbméter is lehet a gyár kapacitá­ sa. a legsúlyosabb esetben szívleállást okozva. így aztán a gáz csapdába kerül és ártalmatlanul lecsapódik a földre. csak ezek három emelet magasak. hogy leolvassza az ember fogáról a zománcot.egyes motorbenzin komponensek előállításában. a hőtől vibrál a leve­ gő. „A természetben előforduló legerősebb sav. szkafandert ölte­ nek. amelyek 15-20 méteres magas­ ságig vízfüggönyt vonnak az üzem köré. A legmagasabb hőfokon a hidrogéngyár kemencéi üze­ melnek. Képes arra. Azonnal jelentkeznek a tünetek. Gyakorlatilag olyanok. Pokoli forróság van odabenn. az üzembe kizárólag különleges ruhában lépnek be. de aztán meghátrál. Riadó esetén automatikusan bekapcsolnak a kerti esőztetőhöz hasonlító berendezések. hogy a méreg soha ne juthasson a lakosság közelébe. A hidrogént a kéntelenítéshez használják a finomítóban. „Normális esetben a hidrogén fluorid nyomás alatt. 62 . és komoly. A színek lenyűgözők. Az alkiláló dolgozói a veszély mi­ att semmit sem bíznak a véletlenre. Fotósunk bátran közelít az egyik kémlelő­ nyílás felé. Itt gyúlékony anyagokkal dolgoznak és egyes eljárásokhoz szélsőséges hőmérsékleti viszonyok szükségesek. ha pedig gázömlést sejtenek. Különleges módszerrel gondoskodnak róla.

egy vasúti tartálykocsi. ezért lelki szemeik előtt Nagy-Britannia legpusztítóbb t. a FÉR parancsnoka.mondja a parancsnok. Ennyit számított a tapasztalat” . a füstöt még Franciaországban. Az egység tagjai mindig a legrosszabbra készülnek. Két napig égtek a tüzek. december 11-én a I ondontól északnyugatra fekvő Hertfordshire olajdepójában 12 tar­ tály robbant fel.Különleges egység Ennyi gyúlékony anyag mellett a Dunai Finomítónak profi véde­ lemre van szüksége. „Ekkora gyúlékony felületek oltását hagyományos eszközökkel fe­ lesleges lenne elkezdeni. A tartálytüzekben ez a leg­ rosszabb: a gázok. A korabeli műholdfelvételeken Nagy-Britannia középső része egyál­ talán nem látszik ki a füst alól. Olyan nagy teljesítményű eszközökkel írndelkezik a brigád. Amikor 2005. Jellemző. majd gyulladt ki egymás után. mint 20 átlagos tűzoltókocsinak. habbal és vízzel oltani. Képes porral. Bár az olajtározókat felszerelték villámhárítókkal. 63 . Hasonlóan a ferihegyi kollégákhoz. a FÉR vigyáz. A két mobil oltóközpontunknak együttesen akkora a teljesítménye. hogy míg a ’96-os tüzet két és fél óra alatt oltottuk el. 1996-ban és 1997-ben volt dolgunk tartálytűzzel. az egy évvel későbbivel 21 perc alatt végeztünk. Fellelhető itt a desztillációs torony egyik kicsinyített mása. sőt Spanyolországban is érezték. Az üzemre Magyarország legütőképesebb tűz­ oltó csapata. a százhalombattai lánglovagok is egy gyakorlótéren képzik magukat. „Két egy­ mást követő évben. hogy egy-egy becsapódástól tűz üt ki. Ilyet másutt nem lát az országban! Aztán ott van még a kombinált oltógépünk is. amelyek képesek felvenni a harcot az akár száz­ méteres lángnyelvekkel is. emellett pedig az ágyúját felemelhet­ jük 15 méter magasba” —mutatja be büszkén az „armadáját” Pimper László. hogy jó sokáig égjen. olajok állandó utánpótlást biztosítanak. ezt kimondottan ipari létesítmények védelmére tervezték. sajnos előfordul. ami potenciálisan lángra kaphat és van benne elég szufla ahhoz. a többi esetben sikerült még csírájában elfojtani a veszélyt.irtály-tűzvészének emléke lebeg. minden.

Néhány perc alatt feltöltik őket benzinnel. vagy gázolajjal. nem sok. bú­ csúzunk a csőcsordák és vasszörnyek világából. Ideje nekünk is hozzájárulnunk a benzinpusztításhoz. és már gördülhetnek is a kutakhoz. A Magyar Ásvány­ olaj Szövetség statisztikái szerint 2009-ben összesen 1 milliárd 970 millió liter benzint és 2 milliárd 550 millió liter gázolajat használ­ tunk fel. amíg a vezetékekben marad. 64 . annyi sem került a szemünk elé. a turisztikai szezonban égetjük el a legtöbb energiahordozót. Tudják mit nem lát­ tunk a százhalombattai utunk alatt? Hát olajat! Egy csepp. hogy a felmérések szerint nyáron.Feltöltődve A töltőállomáson tartálykocsik hosszú karavánja várja a sorát. A szakértők szerint ez nem véletlen: az olaj addig jó. amikor munkagépek falják a gázolajat. Nem meglepő. Üzemanyag fogyasztás szempontjából ugyancsak kritikus az aratási időszak.

A 1 nézőtér az ürességtől kong.t munkával. a vendégek talán még otthon igazgatják . Az ügyelő órája a mérv•ujó. „Minden új kollégától előre elnézést kérek arra az esetre. és hopp. jó előre elkelt mind a 796 jegy. de ez együtt jár . Újabb ajtó következik. hogy hangpróba végett. inni. akinek a szava az első figyelmezte­ téstől az előadás végéig szent és sérthetetlen. félisten Megérkezik Cs. katonás ember vezényli le az elő­ adásokat. majd belöki a fekete ajtót és egy sötét terembe tessékel. „Enni. körülötte farmeres egyiptomi katonák lézengenek. de akció közben soha! Itt. a Madách­ iéin harminchárom éve ez a szőke. alias Cs. csak úgy lazán elénekelje a Jákob fiai ők című slágert. A helyiség közepén két kis oszlop áll. ha megsérteném. Szirtes Tamás rendezése. éppen ezért a helyi KRESZ 65 . I Itólag lehet bírálni a döntéseit. A József musical van ma műsoron. ott .i nyakkendőjüket. Előfordul. Ez már szó szerint a színpad előszobája. a sötétségből hirtelen a fényárba kerültünk. mikor kezdődik és mikor ér véget az előadás. hova léptek. Endre. lővidebben fogalmazva a főnök. is. a székeken jelme­ zek. plusz néhány pótszék. Nagyot lehet esni” —sorolja a szabályokat kísérőnk. A mű­ vészbejárótól zsibongó gyerekcsapatokon és kórházi kékre festett fo­ lyosókon keresztül sétálunk a teátrum legbelsőbb részei felé.1 lünk Magyarország legnagyobb musicalszínházának színpadán. a színház főügyelője.A SÖTÉT OLDAL K u l is sz á k m ö g ö t t a M adách S z ín h á z b a n „Mikroportos testvéreket és feleségeket kérünk a színpadra” — zengi üdvözlésképpen az ügyelő szavait több tucat hangszóró. Berobban azonban Pólyák Lilla. egy függöny. hogy kemény vagyok. ő határozza meg. cigizni a színpadon tilos. Nagy Endre. A színpad veszélyes hely. és vigyázzatok.

ismerősök látványa. Vibrál tőle a levegő. 800 szempár szegeződik az üres színpadra. amivel veszélybe sodorta az egész előadást. Hagyjuk a főnököt dolgozni. Napközben a kávét nyakalja a színházi ember. szinte tapintható a feszültség. hogy elméje pengeéles maradjon. akkor azonnal kimegy. pörgés. nyelv­ botlás nélkül végigcsinálta az egész estét. ahol legnagyobb megrökönyödésünkre egy korty alkoholt sem lehet kapni. Ádám Ottó. amikor az öltöztetőnője azzal kopogott be hozzá. éjszaka pedig a söröket. hogy néhány színészt túlságosan lámpalázassá tesz a sorok között ülő hatalmasságok. hogy ettől a hangtól Kossuth-díjas művészek is lábujjhegyen somfordálnak vissza az öltö­ zőjükbe. után és néha még közben is! A piálás persze a szesztilalom ellenére továbbra is sok érzékeny művészember gyengéje: előfordult már a világtörténelem­ ben. Duruzsol a közönség. mint bármelyik fegyveres testületnél” . felballagunk inkább a társal­ góba. Észrevette ugyanis. Hívás nélkül senki sem lép a deszkákra. de kint ül az egész magyar kormány”. Kémlelőlyuk'nincs.alapján működik minden. az előtérben már tombol az adrenalin. taps és felszabadultság után álomba ringassa magát. ámde határozott hangon a mikrofonba mondja: második figyelmeztetés! Úgy hírlik. hogy az egyik színész olyan állapotban jött be. A színházban nagyobb a fegyelem. majd bársonyos. 66 . ha valakinek nincs itt dolga. Psota Irén például nemes egyszerűséggel elájult. Az arcokat itt hátul csak az ügyelő képernyőjén látni. a le­ gendás színházigazgató végett vetett a kukucskálásnak. érezhető. Hol vannak már azok a daliás idők.. de a becsületére legyen mondva. hogy két és fél óra tömény izgalom.magya­ rázza Cs. Visszatérve a színpad környékére. hogy „nem akarlak felizgatni drágám. hogy nem egészséges ez az életforma. amikor a művészek anekdotázva küldték le az Unicumokat előadás előtt. Abban minden szakmabeli egyetért.

A díszlet folyton változik. Az egész rendszer leállt. „Készüljük a változásra! A piramis rivaldafénybe! A narrátort és a külső kórust kérem! Süllyesztőnél ké­ rem vigyázni! Változás következik” . háta mögött láncosnők. eljön az a pillanat. és mivel senki sem értett a géphez. Az ügyelő­ pultot egyetlen textildarab takarja a nézők szemei elől. utána mindenki felenged egy kicsit” —sóhajtja a főügyelő. sőt még a mellettünk egy lócán üldögélő súgót is. így nem gázol el sem a szólóra igyekvő Serbán Attila. hogy valamelyik statiszta elkóborolt itt hátul?” —üvöltöm Kenéz fülébe. a másik ügyelőre bízzuk magunkat. majd egy palota. mi pedig valahogy mindig rossz helyen ál­ lunk. gyerekszínészek rohannak be a rivaldafénybe. Nagy sza­ va szó szerint falakat mozgat: a díszlethordók az ő utasításai alapján rendezik át a színpadot. A pulttól a főügyelő belátja az egész színházat: kamerák mutatják a nézőteret. nyolc reflektor fényében. nem tudtuk megjavítani. Hosszú pálya­ futása során Cs. sem a fa tevék karavánja.1 67 . hogy ne kerüljünk bele dai bba. Szerencsére Kenéz mindig időben nyakon ragad és •i megfelelő sarokba penderít. „Soha nem fordult elő. amikor hirtelen elhúzzák előlem a paravánt és ott találom magam József helyén. piramis emelkedik ki az alag­ sorból. „A Nyomorultak előadása közben az egyik színész egy korbácssuhin­ tással elintézte az emelő új biztonsági érzékelőjét. . mi pedig búcsút intünk neki és Dzsurdzsa Kenézre. szégyenszemre. Ellenőrzött káosz Elkeseredett küzdelmet folytatunk azért. Cs. Hangját az épület hátsó részének minden szegletében. az öltözőktől az igazgatói irodán át a mosdókig mindenhol hallani. I lazaküldtük a közönséget” —emlékezik. O azonban marad a félhomályban és irányít.sorolja a tennivalókat. Nagy mindössze egyszer dobta be a törülközőt.Kezdődik „Az előadást elkezdjük” . . „Csak az első változáson legyünk túl.1 színházi árkot.adja ki a startparancsot Cs. Érzem.

azt gondolják. a színpad legvégébe. A táncosnők például egyszerre több réteg ruhát hordanak magukon. míg egy-egy prózai darabhoz éppen csak a csücske kell. ahol a kórus tagjai végzik láthatatlan munká­ jukat.Igen. Hujber Ferenc­ nek hívják az illetőt” —meséli Kenéz. elegendő egy kosárba do­ bálni a felső jelmezeket. akkor legalább egy hétig kis helyigényű darabokat tűzünk műsorra. „Mert akkor páros lábbal rúgják ki őket!” Szigorúan ellenőrzött káosz ez. ahol a falat támasztom! Hatalmas ug­ rással sikerül kivédenem a frontális találkozást és hátrébb húzódom. „Bocsika. Gyors döntés: mivel csak három mondatról van szó. Maguk a szakemberek ter­ mészetesen másodpercre lebontva tudják a dolgukat. Egy évvel később a srácot felvették a színművészetire. Megfigyeltem. Felnőttek és gyerekek ülnek egymás mellett a fekete lepel ta­ karásában. kiismerhetetlen. a közönség talán a létezésükről sem tud.mondja az ügyelő. „Az Operaház fantomjához szinte az egész térre szükségünk van. már csak takarásból nézhette a kellékes fellépését.'hátul épül a díszlet” . felvételről szól a dal. rossz helyen állsz. azt egyikük sem állja meg. mert míg a nézőtéren egy pisszenés is modortalanságnak tűnik. hogy színre lépés előtt legalább egy másodpercre bele ne pillantson a tükörbe. Elől játszanak. ha váltani kell. Egy egész hadsereg készül átjutni azon a szűk bejáraton. mondván ő tudja a szöveget. Ezért. „Barabás Kiss Zoltán késve érkezett. mint amit a nézők látnak belőle. így. hogy igaza van. Magam is szinte véletlenül botlottam beléjük. A színpad természetesen jóval nagyobb. „Nem” —válaszolja. . menjen! Mire Barabás Kiss megérkezett. A jól működő gépezetben is kilazulhat olykor egy csavar. sőt mindent jó előre bekészítenek. átláthatatlan —legalábbis a külső szemlélő számára. ha átállunk egy nagyobb produkcióról egy másikra. üvöltöm. jönnek a katonák” — búgja a fülembe egy Cleopátra-frizurás táncosnő és a másodperc töredéke alatt kény­ telen vagyok felismerni. olyan hatalmas a díszlet. és az örökké bohóckodó kellékes már az ügyelő pultnál állt a jelmezben. addig itt kizárólag emelt hangon lehet kommunikálni.

A zsinórok többségét gépekkel mozgatják. vagyis inkább vastag hajóköteleken a díszlet elemeit néhány színházi szak­ ember. ahova hosszú. takarásban álló. egészen konkrétan a zenekari árokba. végtelenül unott díszletmoz­ gatókat is. A kulisszák mögötti világ az örök félhomály birodalma. túl sok minden történik a színpadon. és félhangosan fohászkodik. ami elvonja a figyelmüket. pár száz előadással a premier után is történjék valami. sőt még a díszlethordók pólói is. úgysem vesznek észre a nézők. mert három emelettel feljebb egy félmeztelen fickó nekiveselke­ dett egy vaskos kötélnek. lendületét. a deszkák. a nagy kavarodás közepette pár másodpercre ismét a játéktérbe sodródom. „Nyugi. „Akkor végezzük jól a dolgunkat. és alighanem ebből a szögből nyílik a legjobb kilátás az elő­ adásra. ők adják a dalos produkció savaborsát. Innen. hanem a mögöttük. akkor a padlás az örök sötétség világa. de sikerül helyére tenni a díszletet. de néha nem árt „besegíte­ ni” a technikának. Némi kapkodás árán. hogy ne zuhanjon alá a há­ romemeletes mélységbe. Újabb drasztikus váltás. a tetőről mozgatja zsinóron. A nézőtéren öltönyben és kiskosztümben üldögé­ lő vendégek aligha gondolnak arra. ha a közönség a lehető legkevesebbet látja abból. A „zsinórból” ugyanis nemcsak a táncoló szereplőket látni. ami itt hátul történik” —magyarázza Kenéz. Egy-egy sötét árny ilyenkor nem számít” — nyugtat meg Kenéz és már rohanunk is egy még sötétebb helyre. Feketék a falak. a zsinórpadlásra. A karnagy kilóg a nézőtérbe. fel a színház te­ tejére. Fenn a magasban Ha a kulisszákat a félhomály birodalmának neveztük.pedig a jelentőségük nem csekély. hogy a díszlet attól mozdulhatott meg. életét. ahol a korlátot szorongatva tipeg előre a látogató. méghozzá olyan maga­ 69 . akik olykor a lepleken keresztül birizgálják a színészeket hogy így. a padlásból az alagsorba tartunk. fehér folyosókon kérész­ iül vezet az út.

kinek az érdeklődése szerint sorakoznak az újságok. A Ne most. kénytelenek képernyőkön figyelni a vezetőjüket. hogy saját kollégái semmit sem látnak a mozdulataiból. Nem maradnak fröccsöző. elsötétítve tá­ tong a színpad. jöhet a következő kézmosás. ideje indulni. az öltözői folyosó kong az ürességtől. drágám! van ma műsoron. majd 70 . Ezt követi az alapozás. Nagy. „Az előadást befejezzük. egy üvegkalitkából szemléli az eseményeket. Figyelő. Háromnegyed hatkor érkezett és még van fél órája a szokásos szeánsz kezdetéig. nem kimondottan egy monstre produkció: mindössze ti­ zenegyen játszanak benne. sztorizó színészek. köszönöm mindenkinek” —zárja le az­ napi „közvetítését” Cs. Ha megvagyok a sminkeléssel. csak.san. Ma pihenőszobaként mű­ ködik az a helyiség. ám ő maga egyetlen egyszer sem vette igénybe. a nézőtér közepén terpeszkedik. amelyet a kommunista vezérnek építettek. méghozzá Rákosi —azóta befalazott . A hangkeverő pultja —dobogónkon a har­ madik — pedig pont alatta. közéjük tartozik Gálvölgyi János. mert egyfajta védettséget ad. kísérteties színpad. Szerednyey Béla. Kopogunk a portásfülkéhez legközelebb eső ajtón. Cosmopolitan —a kottatartón kinek. Az élőzenétől zsongó fejjel távozunk. alig pár perccel később már üresen. Olykor hosszú perceket kell elütniük valahogyan két ak­ kord között. de én szelei m. csak egy elsötétített. Ne kérdezze miért.páholyán keresztül. Igaz. ami nem feltétlenül szükséges. A második legjobb ülőhely —még mindig a zsinóros vezet —a lézerfényeket és más látványele­ meket kezelő szakemberé. így van és kész. Gálvölgyi esete a vascsövei Két nappal később nyoma sincs a sürgő-forgó hangyabolynak. „Pontosan 6 óra 25 perckor megmosom a kezem. ám az emelkedett érzés nem tart sokáig. és máris ott ülünk Gálvölgyi János öltözőjé­ ben. Ez is csak egy munkahely. Kökényessy Ági és Csűrös Karola is. zúg a vastaps. hogy néhányat említsünk a nagy nevek közül. aki a nézők feje fölött.

Ha egyv/. Gálvölgyinek évtizedek óta Ibiké. hogy a közönség elhelyezkedett. így várnunk kell. mint a repülés. kezdőd­ het a műsor! Ibolya azonban még odakinn intézkedik.ismerteti a kö­ telező köröket aprócska. hogy talán ugyanezeket fogta meg Kiss Ma­ nyi” —meséli a kezdetekről a Madách sztárja. hogy na. Na. egy heverővei és persze tükrös asztalkával felszerelt öltözőjében a színész. Elindulunk a kulisszák mögé. de azóta egyedül öltözöm” mondja Gálvölgyi. „A közeli Csengery utcában laktunk. „Veszélyes üzem ez itt hátul” — hívja fel a figyelmünket Gálvölgyi. A színész jól emlékszik arra. hogy lássam hőseimet. aki nap mint nap azokat a lépcsőket mássza meg a színház sztárjaként. amelyeknek a tövében negyven éve még rajongóként álldogált. Legalább kétszáz alkalommal játszottuk már.er-egyszer bejutottam az ajtón és a kulisszák mögött járkálhattam. Szerednyey Bélával este 7 óra 5 perckor lelszállunk és igyekszünk 9 óra 50-kor biztonságosan letenni a gé­ pet a sztyuvikkal és az utasokkal együtt. „Olyan ez. „Korábban 20 évig voltam egy szobában Rátonyi Róberttel. a mai az utóbbi. ile kerek két napja ezzel már mi is tisztában vagyunk. amikor hátul botorkálva frontálisan találkozott egy 71 . a nézőtéri felügyelő adja meg a startjelet: két puszival jelzi. mosdókagylóval. gyerekként a művészbejáró­ nál strázsáltam szinte minden nap. mert azt tanultam. megsimogattam a fala­ kat és arra gondoltam. ahol egy perc alatt kell átöltöznöm és egy díszletbe kapaszkodnom. van benne gyakorlatunk. Akadnak Budapest-New York és Budapest-Burgasz járatok is. ez ma nem megy. miközben „beszíjazza magát a pilótaülésbe. ami aztán 40 kilométeres sebességgel elindul a Hársfa utcából a Nagykörút felé” —magyarázza.deréktól fölfelé átöltözöm. Nem olyan ez. amikor azt mondta. de a végén mindig sikerült a landolás. mint a Producerek. akkor remegtem a csodálattól. hogy a színpadi nadrágjában nem ül le az ember” . várjuk a felszállási engedélyt. Nem tűnik idegesnek. Azért csak ennyire. napokig aludni sem bírtam. Amikor aztán színészként beköltöztem az öltözőbe.” Akadt persze már két-három este.

hogy négyünkkel minden rendben legyen. aki ott és akkor elkapott. de alapvetően őrület. „A 39 lépcső” egyik próbáján pont a lépcsőt felejtették el a helyére tenni.emlékezik. A díszletek mögött azonban senki sem kapcsolt. „Előfordulnak ilyen esetek. hogy lábbelit találjon párjának. ahogy a rajzfilmeken látni. de lehet. Az ég küldte azt a műszakit. A Webber-darab az egyik. nem találom a cipőmet” —meséli. hogy Szerednyey és Gálvölgyi. a jól bevált páros néha el-elkalandozik a hivatalos szöveg­ től. úgy belezuhantam a zenekari árokba. Mér­ hetetlenül profik. lég. Kétszáz előadás után nekik is jár egy kis változatosság. ám nem csak ezzel írta magát bele a színházi legek könyvébe. ha nem a legdrágább produkció az országban. cipőjét azon­ ban nem. hihetetlen díszleteivel. ma nem beszélgetnénk itt. hiszen egy órán keresztül folyamatosan a színpadon lesz. A Macská­ kat valahol a 900. Egyszerűen csak kimegyek. mondtam a szerepbéli felesé­ gemnek. Ilyen költségek mellett több százszor kell megtölteni 72 . este után hagyta ott. hogy drágám. így végül Hernádinak kellett hátramennie. már új nadrágot viselek” —mondja. szín­ padi technikájával és a jv'díjakkal együtt százmilliós tételbe került a bemutatása. hogy 40-en dolgoznak azért. lég Szerednyey amúgy is a hosszú sorozatok embere. Az Operaház Fantomja is öles léptekkel halad a 700. előadás felé. de hova?” —kérdezte Gálvölgyi. Hernádi Jucinak. ha nem teszi. Arra már az ügyelő mellett állva döbbenünk rá. „Nem volt más megoldás. A lég. kettőt pördítenek raj­ tam és mire észbe kapok. Prózai műfajban ez alighanem verhetetlen. Egy másik előadáson jóval ártatlanabb hibát vétett a kulisszák sze­ mélyzete: Gálvölgyi öltönyét bekészítették a színpadra. aztán elköszön. máskor pedig a teljes sötétségben utasította az ügyelő: mű­ vész úr. fáradj be! „Jó.vascsővel. a Páratlan párossal pedig Gunniess-rekordot állított fel: 1985 óta 850-szer adták elő a vígjáté­ kot. ő pedig minden egyes alkalommal ott volt a színpadon. hogy sehol” .

A világon mindenhol ugyanazt a licensz Operaház Fantomját látják a nézők. Tiranában. de három óra után azért jó levenni. A fantom legismertebb jelenete alighanem az. így alig vártam. és fialni kezd. amit egy ilyen este jelent. hogy hátulról nézzem a színházi előadásokat. „Az első felvonásban gördítjük be. Negyven perc alatt szabják át a főszereplőt.magyarázza. hogy a technikát senki sem láthatja. vagy Bangkokban váltják meg a jegyüket. így biztosan tart a maszk” —magyarázza a színész. főleg nem fotózhatja. mint az eredeti! „Mi ez az elefánt itt a terem közepén?” . kifli alakú műanyag darabka meg a mi szerencsekakink. az Operaház Fantomja! Dzsurdzsa Kenézzel már régi ismerősként köszöntjük egymást a hangpróbán. hogy azt mondta: ez bizony jobb. szer­ ződés köti a színészeket. de már türelmetlenül várják a sminkesek. Kanálist nem tudtak a Nagykörútra varázsolni. amikor a főszereplő és szerelme az operaház alatti csatornákban csónakoznak a rejtekhely felé. hogy eltérjen a sablontól. Kellenek ezek az apró babonák” . Ma Sasvári Sándor az ügyeletes fantom. meg műfüst is. hogy Londonban. távirányítóval a kezében? 0 ve­ 73 . Három nap alatt állították fel a Kentaur tervezte grandiózus díszleteket.a nézőteret mire a befektetett költség megtérül. Webber azonban a Madáchnak engedélyt adott arra. a környezet azonban merőben új. amikor az a színfalak mögött áriázva beszáll a csónakba és eltűnik a füstfelhőben. mágnest raktunk a két oldalába.fordulok Kenézhez. a nézőtérről senki ki nem szúrja. hogy ismét részem legyen abban a bennfentes bizsergésben és adrenalin löketben. ami még titokzatosabbá teszi az álarcos éjsza­ kai kiruccanását. Ez a kis barna. ladik azonban van. Itt van az elefánt fenekénél már a premier óta. Maradjon ez meg Webberék titka. Olyannyira tetszettek a mester­ nek az újítások. függetlenül attól. most még csak a folyosókon kísért. jó érzés ott állni a fantom mellett. Jöhet mindennek a csúcsa. két statiszta ül a gyomrában ők moz­ gatják az ormányát. „Tökéletesen kényelmes. A híres maszk felrakása idejére sajnos kitessékelnek a szobából. Kitaláltunk egy kis trükköt. Nem mondom. Rá­ kaptam arra. „Látod azt a fickót a függönynél.

Miközben a nap végén a civilben is mutatós táncosnőkkel tömött folyosókon sétálunk kifelé. különösen ha az ember a művészbejárót használja. aztán már rohan is felfelé a lépcsőkön. amire a következő jelenetek egyikében kell ráugrania az egyik táncosnak. egyenesen be a pincébe. így tűnik el a színpadról. 74 . a gumiágy mellé. Ügy irányítja mintha egy játékautó lenne. arra gon­ dolok. hogy strapás műfaj ez a színház.zeti a csónakot. A felvonás végén lezuhan a csillár. A motor az ülés alatt van” —súgja a fülembe Kenéz. hogy két perccel később viszontlássuk őt a színen.

Kü­ lönösen jellemző ez a Deák téri megállóra. Odabenn rögtön megcsap bennünket a meleg. hogy az alig észrevehető. Elképesztően szövevényes folyosó. Amikor az utasok az igazak álmát alusszák. ez annyit tesz. hajnal fél négyig a karbantartóké az alagút. 1969ben indult el. azért még senkit sem vittek el Szibériába. kilinccsel kizárólag belülről nyitható kapuk milyen különös helyekre vezetnek. körbenézünk egy kicsit a teljesen üres. lezárt állomáson. mint amennyi feltétlenül szükséges. Tíz perccel később a jelző­ fény sárgára vált. Nagyon megbízható ez a szovjet konstrukció. a város legnagyobb felszín alatti csomópontjára. Ahogyan azt a korabeli tervezőmérnökök mondogatták. iroda és üzemrendszer rejtőzik egy-egy állomás díszburkolata mögött. „A mozgólépcső egyidős a 2-es metróval.A MÉLYSÉG TITKAI K alan d o z áso k A BUDAPESTI METRÓ RENDSZERBEN Fél tizenkettő után pár perccel elment az utolsó szerelvény is a Deák térről. hogy halálosan összeégjen az ember. Kétszer annyi anyagot építettek bele. Kéken világít a lámpa a peron felett. A metróban a leg­ nagyobb téli hidegben sincs fűtés: a lépcsőt működtető motor és a többi nagy teljesítményű szerkezet elegendő hőt termel a stabil 17-20 fok biztosításához. A mozgólépcsők alatti gépházba is egy rejtett kapun keresztül ér­ kezünk. hanem tényszerű megállapítás volt. hogy ez nem vicc. Mie­ lőtt azonban felfedeznénk a metróalagutat. Erre vártunk! Áramtalanították a rendszert. Vajda Zoltán. mert egy lépcső nem szakadt le” — magyarázza Vajda és érezzük a hangján. Az ember nem is gondolná. A 824 voltos vezetéket elegendő nyolc centire megközelí­ teni. Eszünk ágában sincs a rendszerbe nyúl- 75 . a Metró Felújítási és Üzemviteli Főmérnökség vezetője segít eligazodni a mélységi rengetegben. ők hibákat keresve barangolnak a föld alatt. hogy a pálya feszültség alatt van. de még életveszélyes lenne a sínek közé lépni.

hogy odafenn a lépcső „beszippant” valakit. Amikor az észak-déli vonal készült. „A tüsarkú cipők beakadhatnak a lépcső végén. amelyek az ügyeletes helyisége mellett sorakoznak. felmerülő problémák elhárítása. A vízköddel oltó szivatytyúi viszonylag friss szerzemények. hogy az elektromos vezetékek se ázzanak el közben. a 3-ast pedig észak-délinek. hogy megszűrje. azt mond­ ják jó hely ez. az éjjel-nappali készenlétet. Attól azonban nem kell tartani. Rá hárul a napi üzemzavarok. Aki nem bírja a bezártsá­ got. mert amit elkap. a műszaki ügyeletes egy résnyi ablakon keresztül pont a vágányon csikorgó. Ki van ez találva” —teszi hozzá a főmérnök. és ki marad meg „felszíni patkánynak”. de egy lábujj már nem fér be a nyílásba. Felszíni patkányok Ennél stílusosabb nem is lehetne a „panoráma”. fékező kerekeket látja. ahonnan az uta­ sok is könnyen elmenekülhetnének. ahol éppen tudtak. vagy a természetes fény hiányát. Minden régi metrós lelkesen beszél a munkahelyéről. vagyis ha egy vonat út közben kigyulladna. a kelet-nyugati vonalon minden megállóban másként néz ki az ügyeleti szoba. a vezetője mindenképpen elgurulna a legközelebbi megállóig. „Itt. Kilógnak a környezetből azok a modern berendezések. azt a gép rögtön le is darálja. Mivel szobájuk a peron. A három hónapos próbaidő pont elegendő arra. A hatvanas években a magyarok is csak tanulgatták a metróépítés művészetét. A metrós szakzsargon a 2-es. könnyen bele lehet szeretni. az úgyis hamar bedobja a törülközőt.káni. Szükség esetén az állomás sín­ párja mellett futó szórófejek képesek úgy kioltani a tüzeket. Az alagútban nincsenek ilyen gépek. így aztán ott szorítottak neki helyet. egyenséma alapján tervezték a szolgálati tereket” —mutat körbe Vajda. 76 . kiből lesz vérbeli metrós. már tapasztal­ tabbak voltak a mérnökök. a Déli pályaudvartól az Ors-vezér térig közlekedő járatot nevezi kelet-nyu­ gatinak. tehát az utasok lába alatt van.

Kevés az olyan tapasztalt metróvezető. „Az alagutakat szakaszokra bontották fel. és minden szakaszban csak egy vonat tartózkodhat. hogy két földalatti vonat egymás­ nak rohant? Én nem. a peronról nyíló teremből felügyelik az összes kocsi mozgását. ha a kollégájuk pirosban indulna el. a biztonságunkról Brezsnyev idejéből származó. vagy meggondolatlanul fordítsa el. amit a vasúti baleseteknél használnak arra. Csakhogy. Ha mindketten hibáznak. még ott van ugye az automatikus fék. Pedig elvileg minden feltétel adott egy tömegsze­ rencsétlenséghez. A gázolások kilencven százaléka öngyilkosság. akit ne kísértene legalább egy. Néhány kap­ csolót ezért külön kallantyú védi a műszertáblán. Bizonyára feltűnt. Márpedig idelenn nincs olyan tűzoltóautó. Hasonlóan a ferihegyi torony légiirányítóihoz. rádión tartják a kapcsolatot a járművezetőkkel és egy gombnyomással a váltókat is kapcsolgathatják. Vagyis. és a tiltó jelzés ellenére elindul. . maguk a metrósok sem emlékeznek hasonló balesetre. mi több. akkor felcsapódik a földről egy vészfék. A forgal­ misták a falat borító táblán látják az aktuális helyzetet. mint azt a Deák-téri állomás Központi Forgalmi Menetirányítójában megtudjuk.1 segédvezetők pedig nézik a menetrendet és behúzzák a vészféket. A keresztbeállt kocsi akár egy teljes hétre megbéníthatja a forgalmat. a mélyben dolgozó kollégáiknak is nagy a felelősségük. a vonata alatt fekvő test szörnyű emléke. A zárt csőben 70-80 kilométer/órával száguldó szerelvények csúcsidőben kétpercenként követik egymást. hogy fél óra alatt a helyére rakja a szerelvényt. mert egy rosszul beállított váltó a vonat kisiklását is okozhatja. hogy a szerelvényeket ketten irányítják. nehogy az irányító véletlenül. Ketten vannak az egész 2-es vonalra és innen. meg persze mi is figyelünk” —ma­ gyarázza az irányító. és automatikusan megállítja a vonatot” —árulja el az egyik forgalmista. ám igen hatékony rendszerek gondoskodnak. Ez utóbbival azért óvatosan bánnak.Többszörösen biztosítva Hallottak már valaha arról. A vezetők gyorsítanak és fékeznek. „Előfordult két-három 77 . „Többszörösen túlbiztosítunk mindent. ha egy szerelvény vezetője hibázik.

Hónapok telnek el. akkor szigorú felügyelet mellett leengedik őket a jóval stresszesebb alagútba.mondja a szakértő. a föld alá pedig az utolsó munkanapja óta egyszer sem tért vissza. Azóta felcsapott buszso főrnek. Tizenhéttől 94 éves korig sokan próbálkoztak már. engedjék vissza a felszínre. mert a feszültség alatt lévő harmadik sínre nehéz ráesni. A dolgozók azokra haragudnak a leginkább. 78 . akiket nem a depresszió űz a veszélybe. aki nyolc év szol gálát után kérte. aki már húsz éve ingázik a Déli pályaudvar és az Örs vezér tere között. vagánykodó hülyegyerekeknek például szívesen lekevernének egy atyai pofont. betegen beesett va­ laki. hogy kétpercenként kapcsolgassák a lámpát a fejük fölött.eset. Magas fokú monotóniatűrés és erős idegrendszer kell ehhez a munkához. A többség túléli a zu­ hanást. a remízek mel­ letti próbavágányokon élesíthetik oroszlánkörmeiket. mire oktató nélkül is szállíthatják az utasokat. Akad köztük olyan kolléga. de inkább az ugrás a jellemző. vagy részegen. azt is el kell viselniük. Gondoljuk csak meg: nem elég a felelősség és a bezártság. Ha már eleget köröztek a szabadban. Nemrég egy 82 esztendős hölgy akarta véglege­ sen megoldani a problémáit. A két kocsi között kapaszkodó. A tanulóvezetők is itt. hanem a saját felelőtlensé­ gük. fényárban úszó állomásra be —így megy ez napi nyolc órán keresztül. amikor lökték az áldozatot. a 3-as járat szerelvényei pedig a Kőér utcai telephelyen töltik az éjszakát. Sötét alagútból ki. Találkoztam már olyan metróvezető hölggyel. vagy átmennek az ember fölött” . de több végtagját is csonkolni kellett. Úgy tűnik a klausztrofóbia szép lassan is kialakulhat. a vo­ natok pedig vagy lefékeznek időben. Mindkét vonal végén található egy-egy felszíni kocsiszín: a 2-es metró kocsijai a Fehér úti. Helyette csak tetézte azokat: életben maradt.

addig a Moszkva téri peron az egész rendszer rekordereként 'H/i méter mélyen helyezkedik el. ahogyan a turisták ngy sikongatnak a mozgólépcsőn.il.. de akItm kizárólag a fényszóróinktól csillogó sínpárok táncoltak a sze. A budapesti világviszonylatban is a melyre épült metrók közé tartozik.en a metró a leghatékonyabb közlekedési eszköz a főváros 79 . Nem láthattam az apró kommunikációs berendezéseket 'i . hányán vannak benn az alagútban. Vajda Zoltán szerint g i m i i un beépített. vagy a híres New York-i metró legtöbb állomását rövid lépcsőzéssel is meg lehet közelíteni. hiszen Szentpéterváron és Moszkvában ii n4 60 méter mélyen is suhannak szerelvények. hogy nem maradt-e valami. pontosabban Inkább üvöltözni akár a Duna alatt is. A 1)éli pályaudvar és a Moszkva tér egymás után következő megállók. hogy valaki hiányzik. Nálunk azonban i v. . a londoni Tube-ot. így a peron végi lépcsőn végre leeresz­ kedhetünk a pályára! Üresen ásít előttünk a kelet-nyugati alagút.ovjet példa érvényesült. sőt néha hosszú kanyarok váltják egymást.ij’út falán: ezek segítségével tudunk mobilozni. alápincézett. Lényegesek az ilyen aprósá­ guk liis/.. Valójában emelkedők és lejtők. I'1 vekkel ezelőtt volt szerencsém a vezető mellett utazni. Menet közben úgy Itinik. Hajnali négy óra után pár perccel egy motorral hajtott kémvonat is végigdöcög a pá­ lyán. pedig dehogy.. régi belvárosi negyedek alatt nem is I' I m i ne másként közlekedni. így válik igazán szembetűnő­ vé. addig nem kapcsolják fel az áramot. előtt. r Jós igen. Éjszakánként a mun­ kások miatt kivilágítják az egész csövet. vagy valaki a síneken. Ha felmerül a lehetősége. hogy milyen egyenetlen és kanyargós a pálya.. gyakran látni. Az összes nyomtatvány kitöltve. ellenőrzi. A pontos lista nem csupán formaság: ez alapján tudják megmondani. mintha nyílegyenesen haladnánk.Látjuk az a la gú t e lejét Indulás előtt bediktáljuk a nevünket. amíg elő nem kerül.. míg azonban a pályaudvar állomása alig 25 méterre van a föld fel­ emétől. mintha hullámvasúton lennének.

mert a feszültség alatt lévő harmadik sínre nehéz ráesni. aki már húsz éve ingázik a Déli pályaudvar és az Örs vezér tere között. akiket nem a depresszió űz a veszélybe. Találkoztam már olyan metróvezető hölggyel. Ha már eleget köröztek a szabadban. amikor lökték az áldozatot. vagy átmennek az ember fölött” —mondja a szakértő.eset. a vo­ natok pedig vagy lefékeznek időben. Nemrég egy 82 esztendős hölgy akarta véglege­ sen megoldani a problémáit. Azóta felcsapott buszso­ főrnek. a remízek mel­ letti próbavágányokon élesíthetik oroszlánkörmeiket. hanem a saját felelőtlensé­ gük. Magas fokú monotóniatűrés és erős idegrendszer kell ehhez a munkához. Mindkét vonal végén található egy-egy felszíni kocsiszín: a 2-es metró kocsijai a Fehér úti. de inkább az ugrás a jellemző. A két kocsi között kapaszkodó. fényárban úszó állomásra be —így megy ez napi nyolc órán keresztül. Ügy tűnik a klausztrofóbia szép lassan is kialakulhat. de több végtagját is csonkolni kellett. Hónapok telnek el. engedjék vissza a felszínre. aki nyolc év szol­ gálat után kérte. a föld alá pedig az utolsó munkanapja óta egyszer sem tért vissza. akkor szigorú felügyelet mellett leengedik őket a jóval stresszesebb alagútba. Sötét alagútból ki. Gondoljuk csak meg: nem elég a felelősség és a bezártság. A dolgozók azokra haragudnak a leginkább. Helyette csak tetézte azokat: életben maradt. vagánykodó hülyegyerekeknek például szívesen lekevernének egy atyai pofont. Tizenhéttől 94 éves korig sokan próbálkoztak már. hogy kétpercenként kapcsolgassák a lámpát a fejük fölött. A többség túléli a zu­ hanást. A tanulóvezetők is itt. mire oktató nélkül is szállíthatják az utasokat. azt is el kell viselniük. 78 . a 3-as járat szerelvényei pedig a Kőér utcai telephelyen töltik az éjszakát. Akad köztük olyan kolléga. vagy részegen. betegen beesett va­ laki.

gyakran látni. Lényegesek az ilyen aprósá­ gok. vagy a híres New York-i metró legtöbb állomását rövid lépcsőzéssel is meg lehet közelíteni. hogy valaki hiányzik. míg azonban a pályaudvar állomása alig 25 méterre van a föld fel­ színétől. vagy valaki a síneken. pedig dehogy. de ak­ kor kizárólag a fényszóróinktól csillogó sínpárok táncoltak a sze­ mem előtt. hogy milyen egyenetlen és kanyargós a pálya. hogy nem maradt-e valami. mintha hullámvasúton lennének. Ha felmerül a lehetősége. a londoni Tube-ot. mintha nyílegyenesen haladnánk. A budapesti világviszonylatban is a mélyre épült metrók közé tartozik. régi belvárosi negyedek alatt nem is lehetne másként közlekedni. így válik igazán szembetűnő­ vé. hányán vannak benn az alagútban. ahogyan a turisták úgy sikongatnak a mozgólépcsőn. Nem láthattam az apró kommunikációs berendezéseket az alagút falán: ezek segítségével tudunk mobilozni. Az összes nyomtatvány kitöltve. Menet közben úgy tűnik. pontosabban inkább üvöltözni akár a Duna alatt is.Látjuk az a la g ú t elejét Indulás előtt bediktáljuk a nevünket. addig nem kapcsolják fel az áramot. sőt néha hosszú kanyarok váltják egymást. A Déli pályaudvar és a Moszkva tér egymás után következő megállók. amíg elő nem kerül.4 méter mélyen helyezkedik el. hiszen a metró a leghatékonyabb közlekedési eszköz a főváros 79 . ellenőrzi. addig a Moszkva téri peron az egész rendszer rekordereként 38. Éjszakánként a mun­ kások miatt kivilágítják az egész csövet. alápincézett. Valójában emelkedők és lejtők. így a peron végi lépcsőn végre leeresz­ kedhetünk a pályára! Üresen ásít előttünk a kelet-nyugati alagút. Hajnali négy óra után pár perccel egy motorral hajtott kémvonat is végigdöcög a pá­ lyán. hiszen Szentpéterváron és Moszkvában még 60 méter mélyen is suhannak szerelvények. Nos igen. Vajda Zoltán szerint a sűrűn beépített. A pontos lista nem csupán formaság: ez alapján tudják megmondani. Nálunk azonban a szovjet példa érvényesült. Évekkel ezelőtt volt szerencsém a vezető mellett utazni.

Elfér mellettünk” —állítja.ma­ gyarázza a főmérnök. ami igazán sürgős. hogy közelít valami. mi szó. hogy mi az. Az alagútőrök minden hajnalban végigjárják a „cső” rájuk osztott. aki lemerész­ kedik oda. Tervszerűen. szervizfolyosóba állni. Nem mintha attól tartanánk. ma éjszaka ezen a szakaszon nem várhatóak az alagútmester szerelvényei. hogy valaki orvul visszakapcsolja az áramot és elköt egy metrószerelvényt. amúgy a testvére pontos mása. Nyúlvány a város alatt Meglepően tiszta az alagút. ha meghallanánk. 626 ezer pedig a hármas vonalat. hátha hibára lelnek. de munkásokat szállító dízelmotoros vonatok és karbantartó gépek az éji órákban is robognak a síneken. Igaz. M i is csak azért jöttünk be. vagy valamelyik beugróba. Napi 451 ezer ember használja a kettes. nagyjából öt ki­ lométeres szakaszát. Csúcsidőben 50 szerelvény koptatja a síneket a két alagútban. Vajda Zoltán megnyugtat. „Ugye most semmi sem jöhet szembe?” — kérdezzük. összehangoltan dolgozunk. A kék metró alagútja fiatalabb kora ellenére is jóval szennyezettebb.életében. már beszéltek a központtal. hogy megnézzünk 80 . Elég a falhoz simulni. ezért mérlegelnünk kell. röpke séta után visszatérünk az állomásra. most az ápoltabb kelet-nyugati vonalon sétálunk. mint más a szülővárosa utcáin. Nálunk nem lehet ész nélkül nekiállni és javítgatni. mert az anyagok szállítása. amelyet 2007-ben. négymilliárd utas kiszolgálása után teljesen felújítottak. mint a felszínen” . Nem követjük az alagútőrök példáját. „Üzemkezdésig alig néhány óra áll a rendelkezésünkre. onnan pedig átnézünk a 3-as vonalára. Nyakig olajosan bukkan elő. „Akkor sem történne tragédia. Észreven­ né az elemlámpáink fényét. Szó. A legtöbb munkás és alagútőr olyan otthonosan mozog ebben a szürreális világban. a logisztika mind-mind jóval bonyolultabb. tényleg jóval sötétebb a kék metró alagútja.

amikor munkások. majd beáll az összekötő alagútba. Arra természetesen már nem juthat idejük.a 2-es és a 3-as vonal között biztosítja az átjárást. leszállítja az utasokat. A vezetékek címkéiről leolvasható. Ha a Deák térnél a peron felőli ablakhoz áll­ nak. egy pillanatra láthatják is a kereszteződést. amikor az ügyeleteseknél vendégeskedtünk. mint a többi. valamint a mill­ enniumi földalatti vonalán kívül létezik egy negyedik alagút is. Hasonló kitérők épültek az Árpád hídnál és a Határ útnál is. A piros. szakértőink lan­ kadatlanul magyarázzák közben. alkatrészek és építőanyagok robognak keresztül rajta. az utasok számára azonban elérhetetlen. ám a normál forgalomban nem vesz részt. a párhuzamos vágányt egy hosszú szerelvény büdös gázolajszaggal pöfögi teli. Csigalépcsőn ereszkedünk egyre mélyebbre.mint a nevéből is kiolvasható . hogy a vonal egy távolabbi részén baleset törté­ nik. Az öszszekötő alagút mégis éjszaka a legforgalmasabb. A vezető a rámpán keresztül előresétál és megindul visszafelé” —ismerteti a nyúlvány szerepét a főmérnök. hogy ismét a peron alatt találjuk magunkat. Most azonban egy másik folyosót célzunk meg. Ugyanilyen sötét és szűk kábeljáratot találhatunk minden állomás peronjában. azt. Míg Vajda az alagútban kalauzol bennünket. hogy megfigyeljék a rámpákat is az alagút szélén. hogy itt a csurgalék vizeket vezetik 81 . ami két kilométeres félkörívet ír le a belváros alatt. amelynek falán kábelek százai futnak. A Deák térig még eljöhet a vonat. Ugyanolyan széles. Az összekötő alagút . „Tegyük fel. ám nekik ezért bérleti díjat kell fizet­ niük. amelyet a szakirodalomból már régóta ismerek. Hetente kétszer gyűjtik össze az állomásokról a felgyülemlett szemetet —éppen most jött el az ideje. a kék metró. Gigászi fu ra t Föld alatti túránk legkülönösebb állomásához érkeztünk. jártunk már itt korábban is. Ki­ jövünk az alagútból.egy helyet. Emlékeznek. hogy a BKV-n kívül más cégek is futtatnak itt kommunikációs csatornákat.

el. közte­ rekre nyílnak. Hosszasan baktatunk a csőben a Deák-tér irányába. Légmozgás nélkül nemcsak az utasok lennének rosszul. mert ha valaki eltéved. hanem a sze­ relvények is elviselhetetlen erővel tolnák maguk előtt a levegőt. magas terembe 82 . amikor felkapcsolják a lámpákat. mit is jelent egy metró építése. Annyira jól működik a riasztórendszer.mondja Vajda Zoltán. Benkovics Zoltán pv. dandártábornok vezetésével a Fővárosi Polgári Védelem emberei az F4-es bunkert ellenőrzik. erre meg a vágányokhoz találunk kijáratot. A karbantartókon kívül ma egy másik csapat is a mélybe készül. Ide a munkásokat sem engedik le egyedül. hogy mi. Az alagút­ rendszer feladata a szellőztetés. „A főszellőző járat a felszínre. A beszivárgó vízzel folyamatos harcot vívnak. lobogna a hajunk. A gigászi furat vége felé vasszörnyek állnak: a hangcsillapítók ezek. Más kijáratok parkokra. érezni is a felszín illatát a levegőben. Az éjszakázástól tompa agyunk ekkor fogja fel igazán. hogy néha még a karbantartókat is lekapcsolják a rendőrök” —mosolyog mérnökünk. Különös alakú. de a térérzékünk már fehér zászlót lobogtat. majd kikerüli minden metró rendszer legalattomosabb ellenségét: egy tócsát. de talán a talpunkon sem maradnánk meg” . rádió nélkül. a világítástól fátyolos fényben úszó alagút nyújtózik a szemeink előtt. 0 óra 40 perc. Néhány nap elteltével újra a metró­ ban éjszakázunk. hogy az utcán ne halljuk a metró zúgását. akik naponta használjuk a rendszert. amelyek arról gondoskodnak. bejutni a metróba azonban szinte lehetetlen. néhány falról akkora cseppkövek lógnak. és. vagy lesérül. hogy Aggteleken sem látni nagyobbakat. Hihetetlenül tágas. milyen keveset ismerünk be­ lőle valójában. Az atombunker m árpedig létezik Kossuth tér. akkor órákig kereshetik. Az igazi döbbenet akkor ér bennünket. a hajnal hátralevő részére befejeztük a tájéko­ zódást. mire a mono­ ton látványt megtöri egy rácsos kapu. „Ha napközben járnánk itt. egészen pontosan a Kempinski szálloda épületébe visz.

hogy a politikusok nem tartanak igényt a hatalmas létesítményre. A lépcső alján hivatalosan is elhagyjuk a földalatti rendszerét és egy szűk folyosón belépünk az egykori tiltott övezetbe. „Ügy 40-50 méterrel lehetünk a felszín. Miniszterelnöki Hivatal —pincéjét. hogy az ország „főtere” alatt valóban többszintű bunkerrendszer található.nyílik az ajtó. mint az alagút. Hamar kiderült azonban. Amúgy. a BKV mérnökei is csak 1982-ben léphettek be ide először. más bizton állítja: szövevényes hálózat kapcsolja össze az állami intézmények — Országház. Rákosi soha nem járt itt. Hogy mi ebből az igazság? Nagyjából annyi. egyike a rengeteg szellőzőnyílásnak. kőkemény munka és erőfeszítés vált teljesen értelmetlenné. és tíz méterrel a met­ 83 . Az atombunker nagy­ jából kétezer fontos személynek nyújtott volna fedezéket. hogy felmérjék a terepet. Két korabeli minisztérium védett helyeként működött a terület” — tart rövid történelemórát a dandártábornok.íz. hogy ez volt Rákosi Mátyás titkos bunkere. A világháború után. az F4-es bunkerbe! Budapesten mindenki tudni vél valamit a Kossuth tér alatti világ­ ról. . irgalmatlan mélység tátong alattunk és szédítő magasság felettünk. mint ami közszájon terjed. a mai napig ez lenne az ország legbiz­ tonságosabb bunkere. „Sokan leírták már. Lépcsőkön folytatjuk utunkat. hogy szükség esetén akár az ország vezetési pontjaként is működhessen. Bár teszt üzemmódban sem használták soha. talán a létezéséről sem tudott. Badarság. elképesztő mennyiségű pénz. A veszély elmúltával a túlélők metrón utazhattak vol­ na a Keleti pályaudvar páncélvonataihoz. aki óriásbunkerről beszél. Valódi funkciója azonban egészen más. az 1950-es évek elején döntötték el. Akad. Ez még a metró terü­ lete. A leginkább elterjedt vá­ rosi legenda szerint a Parlamentből egy titkos járaton keresztül lehet az F4-be jutni. a vidékről felhozott bányászok azt hitték. hogy a metróépítéssel párhuzamosan titkos óvóhelyet létesítenek az ál­ lami. hogy a metró egyik nyúlványán dolgoznak. Mivel a bunker ugyanolyan technikával készült.és pártelit számára. ha működne. sőt úgy tervezték. Nemzeti Bank. F4-es objektum létezésének titkát mégis szigorúan őrizték.

azanyja! Az atombunker majd’ olyan méretes. Hosszú percekig gyalogolunk a hatalmas hodályban. talán a Kossuth tér és a Szabadság tér között. és kész labirintus. „Az alsó szintek mindig vizesebbek” —indokolja a döntést a százados. Errefelé magas az egy négyzetméterre jutó bunkerek száma. A következő terembe lépve kifut a számon egy megjegy­ zés: hú.oszlatja el a mítoszokat Szokoli. mi pedig inkább az utóbbit vá­ lasztjuk. hogy ez a jövő vár az F4-es objektumra is. egy modern létesítménybe vitték a nemzeti vagyont. Annak idején magam is jártam a M agyar Nemzeti Bank Szabadság téri székházának alagsorában. az egykori trezorokat pedig átépítik szerverszobává. a közeljövőben vállalkozók számí­ tógépteremmé alakítanák. Ügy hírlik. Nem tudom hol lehetünk. hogy szállítás idején targoncá­ val kellett mozgatni az „árut”. négyezer köbméteres kapacitású légszű­ rő berendezéssel látták el. legalábbis mi nem tudunk róla” . Utazás az ’5 0-es évekbe „Nem kapcsolódnak össze a bunkerrendszerek és nincs semmifé­ le átjáró a Parlamentbe. az F4-es objektum pontos adatai is titkosak.ró alagútja alatt” —veszi át a szót Szokoli Gábor pv. A szűk alagútból előbukkanva válaszút előtt találjuk magunkat. ahol közel száz éven keresztül őrizték az ország készpénz tartalékait. amely a radioaktív por ellen is védelmet 84 . jobb ha nem kószálnak össze-vissza” —kapjuk a figyelmezetést. miközben behúzott fejjel igyekszünk az elhagyatott bunker belsejébe. Mint a Polgári Védelemben szinte minden. ott. (Polgári Véde­ lem) százados. „H-alaprajzú a terület. vagy lassan tényleg le kell számolnunk az összeesküvés-elméleteink­ kel. hogy az óvóhely 2000-2500 m2-es lehet. A bunkert saját. mint maga az alagút. Lefelé és felfelé is vezet lépcsősor. Ma már nincsenek bankók a Szabadság-téren. Annyi bankjegy és aprópénz hevert az értéktárakban. Vagy mindenki tökéletesen játssza a szerepét. de csak nem akar véget érni. így csak annyit tudunk meg.

nyújt. A műszaki berendezések mind az ötvenes évek csúcstechniká­ ját képviselik: 30 kilowatt termelésére képes generátor adta az energi­ át, a 150 köbméteres víztartály pedig a tiszta vizet. Más kérdés, hogy a böhöm nagy vasakhoz negyven éve szinte senki sem nyúlt. A gépterembe lépni igazi időutazás. Rozsda és kosz borítja a ma­ sinákat, a fal mellett pedig egy olyan sörösüveg áll, amelyet már évti­ zedek óta nem forgalmaznak. Valahogy itt maradt, csakúgy, mint az a temérdek akkumulátor, amelyek az egyik teremben rohadnak. A bútorokat, az egykori tanácsterem felszereléseit réges-régen elhordták, a vécékre, piszoárokra és mosdókagylókra azonban senki sem tartott igényt. A bunker szívében már tócsákban lépkedünk, le­ het, hogy kár volt flancos cipőben vállalkozni a kirándulásra, ráadá­ sul a Rákosi-érából származó világítás is egyre gyakrabban pislog.

Üres a gang
Pontos címe nyílt titok, hivatalosan azonban még most sem illik arról a romos házról beszélni, amely a bunker másik, felszíni kijáratát rejti. Annyi publikus, hogy az épület valahol a Tőzsdepalota mögött áll. Utcafrontja lakott, belső gangja azonban évek óta teljesen üres, négy emelet magasan minden ablak sötét. Állítólag pártirodák, vagy minisztériumi helyiségek lehettek itt valaha, az biztos, hogy csak megbízható kádereket avattak be a ház titkába. A bunkerbe vezető lépcsősort és a liftet egy, a gang közepén álló betonhenger takarta, amit nemrégiben bontottak el. „Ha létezik az F4-es, akkor valahol lennie kell egy F3-as bunkernek is” - állapítjuk meg visszafelé, az alagút felé botladozva. Kiábrándítanak bennünket, nincsen, mert az F betű a földalatti szót jelöli, a 4-es szám pedig a metróépítés idején a munkaterület jelölésére szolgált. Óvóhelyek persze vannak a metróban, mi több, maga a rendszer egyetlen óriási bunker, ahol 220 ezer ember számára lenne hely. „A kisföldalatti és az épülő 4-es metró nem alkalmasak óvóhelynek. Előbbi túlságosan közel van a felszínhez, utóbbi pedig másfajta technikával épült. „A kelet-nyugati

85

vonalon azonban három, az észak-délin pedig kilenc szektort tudunk kialakítani. Mindegyik szektort hatalmas elzárókapuk védik a külvi­ lág hatásaitól” —ecseteli a százados. Mindez úgy működne a gyakorlatban, hogy bombázás esetén az összes mozgólépcső lefelé szállítaná a menekülő polgárokat. Amikor megteltek az alagutak és a peronok rettegő emberekkel, bezárják a fél méter vastag kapukat. A módszerben az egyszerűsége a lenyű­ göző: mintha csak bedugaszolnák az alagutat. Masszív szerkezetek a kapuk, még az atomrobbanást követő léglökés hullámainak is el­ lenállnak, ha kell. Ritka alkalom, hogy zárva lássa őket az ember, hiszen egy-egy szerkezetet hatévente, az úgynevezett szektorpróba kedvéért mozgatnak meg. Gyakorlaton kívül eddig egyetlen egyszer merült fel, hogy aktivizálják a monstrumokat. 2006 nyarán az áradó Duna miatt fontolgatták a Batthyány-téri állomás hermetikus lezá­ rását. Ügyes tervezésüknek köszönhetően a metrósok két perc alatt akár kézi erővel is a helyükre húzhatják a kapukat. Hogy kik lesznek ezek a hősök, akik a világégés közben nem veszítik el a fejüket, ha­ nem megpróbálják menteni a menthetőt? A Polgári Védelem emberei mellett a BKV 1500 munkatársát is kiképezték a vészhelyzetek ke­ zelésére. Minden érintett tudja, hogy amikor megkapja a hívó szót, mely szektorba kell rohannia, hogy segítsen honfitársain. A szektorokba zárt 9-36 ezer ember a túlélésre számíthat, luxus­ körülményekre nem. Ágyak nincsenek, a szerencsések legfeljebb a metrókocsikban hajthatják álomra a fejüket. A föld alatti raktárak­ ban ládákba csomagolt egészségügyi sátrak és paravánok várják a III. világháború kezdetét. Elelmiszerkészleteket badarság lenne fel­ halmozni, ezért atomháború elől menekülve mindenki lakjon jól otthon. A városlakók a síneken, vagy a peronokon gubbasztva tölthetnének el két-három napot. Mosdók nélkül azonban betegségek terjed­ hetnének el az összezárt populációban. Az alagútban be is térünk egy vészhelyzet esetére fenntartott vizesblokkba. A szép, tiszta vécékben még senki sem végezte dolgát, remélhetőleg nem is fogja, de a bizton­ ság kedvéért minden nap ellenőrzik a szivattyúk állapotát.

86

Gyakorlatilag csak néhány gombot kell megnyomni ahhoz, hogy a budapesti metró önellátó üzemmódra kapcsoljon. Ha nem lehet többé a külvilág forrásaira számítani, akkor beindítják az egy mega­ watt teljesítményű, egy kisebb város energiaellátására elegendő dí­ zelgépeket, a felszíni szellőzést pedig mesterségessel váltják fel. Ha jönne a harci gáz, vagy az atom, a metró felkészülten várna rá!

87

hogy morcos. E st i S h o w d e r és H e ti h e t e s e g y e n e se n a z RTL K l u b s t ú d i ó já b ó l Nincs Mónika Show a folyosókon. Sokak számára a körséta a díszletek között egyenlő az illúziók sárba tiprásával. arrogáns és még a parfümje is émelyítő. Az acélosan modern és rideg előtérben rengeteg tévékép­ ernyő villog. hogy a biztonsági őr vendég kártyát nyomjon a kezünkbe. talán sejtik melyik csatorna megy éppen. Aztán ott a másik véglet. hogy szép kis vipera­ fészkek ezek! Nagy a verseny a média minden ágánál. ám sehol sem olyan intenzív. ha ott. hogy minden csak nem csillogó. operatőröknek. Érthető. Az ego és az érvényesülni vágyás majd szétfeszíti az épületet. Töredelmesen elnézést kérek mindenkitől. hogy éppen a látszat mögöt­ ti világgal esünk szerelembe. szerkesztőknek is a forgatás napján. de a tévéknél járva mindig az jut az eszembe. titkolódzó illúziógyárakba mindig élmény benézni. hogy milyen gyorsan futják a százat az edzésen. Az örökké pezsgő. Látványos mind a kettő. a reflektoroktól felforrósodott levegőben kell bizonyítaniuk. 89 . Aki be akar kerülni a köztudatba. pletykás. hiszen a tét is itt a legnagyobb. Kicsit olyanok ők. ám minden második szembejövő arca ismerősnek tűnik valahonnan —az RTL Klub budatétényi székhá­ zában várunk arra.ILLÚZIÓGYÁR H ír a d ó . mint egy tévé­ nél. A stúdióról kiderül. mint az országos kereskedelmi csatornáknál. Minél több forgatást ültem végig a színfalak árnyékában. az imádott sztárról pedig. És persze sehol sem különül el egymástól a siker és a bukás olyan élesen. A műsorvezetőknek. az olimpián rosszul sikerül a rajt. mint a sportolók: senkit sem érdekel. nem énekelnek felfedezésre váró tehetségek az aulában. aki számára ez bántó. csakis a két nagy egyikénél valósíthatja meg az álmait. és akkor. annál jobban megtanultam tisztelni a profi tévéseket. Mindenkire másként hat az első látogatás egy tévészékházban.

A külvárosban terpesz­ kedő monstrum rejti a Barátok közt Mátyás terét. Előtte egy fehérvári úti. és az említett szappanopera szinte összes helyszínét. reklámblokkokkal együtt. és már emelkedünk is fel a második emeletre. amelyet kimondottan egy televízió igényei számára terveztek. Kotroczó ajtaja tárva-nyitva áll. a Rózsa presszót. akkor Kotroczó feladata. ami miatt érdemes borítani az egész tévé­ műsort. azonnal tárcsáztam Kolosi Péter mű­ 90 .. Egy ablaktalan irányítóteremhez kapcsolódó mére­ tes szervert tessék elképzelni. indulunk a newsroomba” .szólít meg bennünket Kotroczó Róbert hírigazgató titkárnője.A hazai piacvezető csatorna új központja 2005-ben készült el és ez volt az első olyan épület Magyarországon. Amikor például 2004-ben megkaptuk a hírt. az Esti Showder. amely otthonok millióiba küldi szét az előre betáplált műsorfolyamot. Erre korábban béta kazettákon. kissé szűkös irodaépületből sugározták műsorukat. A liftben magunk elé en­ gedjük Orosz Barbara színésznőt —vajon mi dolga lehet ebben az épületben? . Könnyen adódhat olyan helyzet. így találnánk a nap bármely szakában. valamint a Híradó adásait. Itt veszik fel a Heti Hetes. A rendszer tartalék áramforrásokkal is el van látva. amikor a kollégáknak be kell rohanniuk a főnökhöz. Annak idején a M agyar Televízióban őr védte a stúdió bejáratát és külön belépőre volt szüksége annak. „A Híradó mindig is kitüntetett figyelmet kapott a tévék belső életében. „Jöjjenek. „Az RTL Klubnál három-négy ember jogosult belenyúlni az adásfolyamba. A hírekre előre meghatározott idő jut a csatornánál. így egy hosszabb budatétényi áramkimaradás esetén sem maradunk esti betevő Barátok közt nélkül. és mint kiderül. ma pe­ dig fájlok formájában viszik fel az egész napos programot műsorok­ kal. amit a műsor készítőinek másodperce pontosan be kell tartaniuk. hogy intézkedjen. hogy bomba robbant Madridban. a Híradó szerkesztőségébe. a Csillag Születik. és e falak között zümmög szüntelenül az adáslebonyolító be­ rendezés is. Ha mégis tör­ ténne valami a világban. aki ide készült” —nyitja a beszélgetést a televí­ ziós szakember.

amiben közöljük a friss hírt a nézőkkel. Nagy terem. Kotroczóék is. mi pedig téptük a hajunkat. A központból rá tudunk állni ide­ gen műholdakra is. A digitális adáslebonyolító rendszert is úgy állították be. A stúdió azonnali kapcsolása már egy kicsivel nehezebb ügy” —vázolja fel a gépezet működését Kotroczó. mi történik a Szabadság-téren. kapcsolták az amerikai képsorokat. . mire sikerült nyélbe ütni az üzletet. mint bármelyik szerkesztőség. Az őszödi be­ szédet követő zavargások pedig pont itt zajlottak. miket sugároznak. állandó hangzavar. hogy szükség esetén hatpercenként meg lehessen szakítani a programot és beiktatni egy gyors hírblokkot. „Néha elég csak egy szöveget végigfuttatni a képernyő alsó harmadában. Nem esek hanyatt a meglepetéstől. hogyan is történik ez a valóságban! Megmutatom a hírszerkesztőségünket. ám ve­ lük megtörténhet. hogy a nézők élőben követhessék. látjuk. A magas épületekkel leárnyékolt belváros ebből a szempontból fokozottan nehéz terep. a tévék a világ minden táján a CNN élő képeiért küzdöttek. Amikor New Yorkban összedőltek az ikertornyok. megvesszük tőlük” —mondja vendéglátónk. Abban a pillanatban. a newsroom-ot” —invitál az igazgató. de nem keverjük le az éppen futó műsort. hogy meggyőzzem. M űholdat kapcsolj! Elő adások esetében a műholdas kocsik lépnek akcióba. Őrjítő érzés volt. Egy másik csa­ torna képeit kellett átvennünk. „A tüntetők már az M TV székházat ostromolták. a feje tetejére kell állítani a programot” —idézi fel a tévés. nézzük meg. mert az autónk a Kossuth téren ragadt. Ha szükségünk van valamire. liogy bejött a fax a szerződéssel. a hírközpont pont olyan. Úgy tíz percet vesz igénybe az egész folyamat. Végigtelefonálták a fél világot. inkább megvárjuk a részletekkel a Híradó kezdetét. vagy nem tudnak csatlakozni a megfelelő műholdhoz. sok asztal.sorigazgató számát. hogy elakadnak a forgalomban. „Elég az elméletből.

Ha riasztják. Szellő Istváné. Az utolsó. akik adósak egy utolsó pillanatban leforgatott politikai anyaggal. hogy miért látjuk egy este minden hírműsor végén ugyanazt a baltimore-i állatkertben született albínó zsiráfot. Mindenki feltölti a közösbe. amije van. képernyőkkel és adó-vevő berendezésekkel telezsúfolt helyiségbe. „Remek cserepia­ cunk van a többi RTL érdekeltségű csatornával. ők is a közös „dühöngőben” ülnek. majd irány az esemény helyszíne. az ügyeletes ope­ ratőr is hazamegy. A két műsorvezetővel nem ki­ vételeznek. van rá remény. Meg van kötve a kezünk” —magyarázza Kotroczó. mert a szerkesztők ezt a témát szánják vezető hírnek. Kevéssel az élő adás kezdete előtt a riporterek a vágószoba és a számí­ tógépük között rohangálnak. akárcsak a többiek. hogy mondjam. hogy fel­ vegye a használtan is 12 millió forintba kerülő kamerát. itt a főcím kezdetekor mindennek klappolnia kell. Ide futnak be a kész riportok a világ minden tájáról. Ha külföldi témáról van szó. Mindössze egy stábot várnak még a központba. hátha érdekel valakit a cégcsoporton belül. ugyanazokat a képsorokat küldi mindegyik hírügynökség. hogy időben beesse­ nek a képsorokkal és felmondják alá a szöveget. Minden elismerésem a híradósok idegrendszerének. Nem ártana. ám míg az újságnál öt-tíz perc csúszás miatt nem dől össze a világ. Nem időzünk tovább a newsroomban. A tévések állítják: ez egy igen csendes nap. Állítólag már Budaörs környékén tartanak. az első útja a központba vezet. Egy lapzártába is könnyű beleőszülni. Ennek ellenére azt kell. Két szabály van: alkoholt nem ihat és a városban kell maradnia. továbbállunk a következő. Kü­ lönböző hírügynökségektől is kapunk riportokat. késő esti bejelentkezés után csend borul a szerkesztőségre. kevés a jó anyag.plusz egy ismerős arc. 92 .

Ezen az estén azonban István kénytelen egyedül megbirkózni a hírekkel. de nem teheti. „Bluebox padló.ecseteli a stúdió felé ve­ zető lépcsősoron rohanva a híradós. térhatású élményt varázsolni a háttérbe. töröld meg a lábad belépés előtt” —figyelmeztet az ajtón a felirat. „A felkonferáló szövegeinket mi írjuk. A bluebox technika jól bevált televíziós módszer. Erős Antóniával 12 évet húztak le egymás mellett. Az igazi fellépés. hogy a kamera képe egy hatalmas. A Híradó kezdetekor a nézők azt látják. túlszárnyal­ va ezzel összes elődjét. modern.kék falú helyiséget találunk. Mindez a digitális kor illúziója. Ha benézünk a virtuális máz alá. csak beleugrom az előre kikészített öltönybe és kész” . a saját ízlésünk szerint. nagy hajrával az a bizonyos politikai riport is elkészült. adott egy kis ízelítőt a Híradó tartalmából. vagy a kamera megmozdul. Szellő 13 éve vezeti az országos csatorna esti hírműsorát. A technika képes tökéletes. bár a hátteret úgy rajzolták meg a szoftver fejlesztői. mert Antónia éppen a szabadnapját tölti.magyarázza a magyar rekorder. hogy az akár a valóságban is felépíthető legyen. majd ráközelít a pult mögött ülő műsorvezetőre. hogy élő adás előtt a műsorvezető nem szállhat felvonóba. az esti 27 perc még hátravan. hogy az egyik kép —ez esetben Szellő —mögé egy másik videót montíroznak. Mindössze öt perc van kezdésig. 93 .Digitális máz Negyedórával a Híradó kezdete előtt Szellő István még kényeimesen olvasgatja a szövegeit. Egyszerűbb volna a két méterre lévő liftet használnia.tévés szlenggel élve —„kiült a képernyő­ re”. a rendszer a másodpercek tört része alatt . —talán hatvan négyzetméteres . csupa fém és üveg építményben mozog. mi pedig Szellő után beosonunk a stúdióba. ebbe senki sem szól bele” . „Nem vagyok én nő. Érzik egymás minden rezdülését. A tévézés egyik különös szabá­ lya. akkor pedig ugrott a bejelentkezés. Lényege az. Ha a tévés. hátha beragad. hanem a lábai is. mert itt a nemcsak a mű­ sorvezető felsőteste látszik. akkor egy meglepően aprócska. Szakszlengben csak „combos promó” a rövid hírelőzetes neve. Állandó partnerével. Szellő ma egyszer már .

Elkezdődik a Híradó. a többi számítástechnikai grafika. próbáld tartani! Vége. . jusson eszükbe ez a stúdió. ők a leghűsé­ gesebb nézői. Ha legközelebb Híradót. a kon kurencia hírműsorára. „Figyelj Pista. Ahogyan Szellő fogalmaz. hogy a műsorvezető nehogy kék ruhát viseljen. Valaki ma feleslegesen dolgozott.újrarajzolja a látványt. Mindet innen sugározzák. a rendező és a technikai mun­ katársak egy ajtóval arrébb figyelik a fejleményeket. hogy vajon mit látnak belőlük a nézők. a szerkesztő. mint a kék háttér. a riportok előtti vágóképekből. Pár másodperc­ cel a főcímzene előtt mi is átszökünk hozzájuk a csúcstechnikával felszerelt vezérlőbe. A többiek. mint kérték. Ügyelni kell rá. mindjárt te jössz! M i lesz a végszavad Gergő. akkor vetnek egy pillantást a kamera alatti kontrollmonitorra. Szellő és a kollégái semmit sem érzékelnek a hátuk mögött elterülő város látképéből. mert akkor ugyanúgy láthatatlanná válik. Szellővel és a tudósítókkal mikrofonokon keresztül kizárólag a rendező beszélhet. vagy XXI. Ok csak ülnek a nagy kékség közepén és ha kíván­ csiak rá. kézzel fogható eleme maga a pult. főcímet kérek” —oszto gatja az utasításokat a rendező. Miközben a ren dező és a szerkesztő a monitorokon és a kameraállásokon tartják a szemüket. Csodálkozom azonban. hogy az egyik riportot ki kell venni a műsorból. Fókuszt. a csúszás azt jelenti. Az Ukrajnából bejelentkező tudósító pár másodperccel hosszabb ideig beszél. Fél kettőt. Talán eláll a téma holnapig. Elő adás közben a műsorvezetőn kívül a stúdióban mindössze a két operatőr tartózkodhat. a hangmérnök a 30 millió forintot érő pult fölé hajolva ellenőrzi a technikát és a súgógépet. századot látnak. talán felülírja az idő.legyintenek . „Majd később megnézzük” . Először a saját estéjüket akarják levezényelni.1 szerkesztők. hogy senki még egy kósza pillantást sem vet a sarokban álló tévére. A díszlet egyetlen valóságos. csakhogy István felkészülhessen? 50 másodperced van. a munkája a virtuális szemétládában landol.

Hol spórolni kell a másodpercekkel. sőt úgy általában véleményt sem mond az em­ ber. legyen világosító. onnan előbb-utóbb minden kiszivárog. „A váratlan humoros helyzeteket azonban nehéz kezelni. Leblokkolni nem szoktam.Krach „Súgógép nélkül ezt nem lehet profin csinálni. Soha.sóhajt fel Szellő az élő adás után. nem is alkalmas a feladatra az. de a stúdió nem az a hely. vagy műsorvezető. hol meg lassítani egy kicsit. aki megkukul a kamera előtt. emlékezzünk csak Sebestyén Balázsék évekkel ezelőtti kínos poénkodására. és úgy tekeri a szöveget. Elő adásban már egy-két másodperc csend is az örökkévalóságnak tűnik. amikor a legbrutálisabb hírt kell felkonferálnia. A súgógépet kezelő kolléga már ismeri mindannyiunk beszédsebességét. Arról azonban sejtése sem volt. ahogyan az nekünk kényelmes. Messze vagyunk már attól. aki az ellenkezőjét állítja” . hogy a vidéki riport alatt ő is adásban maradt és szolgálati közleményeit hárommillió ember figyeli. A technikai bakikkal. Szellő fülhallgatója például süket maradt adás közben. Szívesen beül­ tetném ide azt. „Hihetetlenül sok mindenre kell egyszerre figyelni. ahol a magánéletét tárgyal­ ja ki az ember. az idő. amit ő heves kézjelekkel és erélyes mondatokkal próbált a techniku­ sok tudtára adni.” 95 . a rendszer lefagyásá­ val azonban nem lehet mit kezdeni. politikai véleményt. egyetlen adás sem ala­ kul pontosan a tervek szerint. amikor az MTVben ragasztószalaggal összeillesztett papírokról olvastuk fel a híreket. Valahogy mindig akkor tör rá a nevethetnék az emberre.” És be is üt. Káromkodni ugyancsak tilos. az önkifejezésre ott a tel­ jes épület. Bármikor beüthet a krach. Mi több. Ahol kamera és mikrofon van. Antónia és István gyakran beszélgetnek pár percet a szignóra várva. Ott van például állandó ellenfelünk.

Míg Fábry showját és a Heti hetest az aktualitása miatt egyesével veszik fel.Másfél milliárdos plafon Magyarország legnagyobb stúdiójában a plafont nézve álmélkodunk. magát a házigazdát már bőszen sminkelik. Szép kis maraton ez a képernyősöknek. majd alighogy Sándor elsütötte az utolsó poént. amikor mindent egy lapra tett fel és bankkölcsönökből leforgat­ ta az első késő esti. míg a mére­ teivel a közszolgálati 8-as stúdióját is felülmúló nagyobbik a Csillag születiknek. 96 . játékokkal és a naponta jelentkező beszélgetős mű­ sorokkal más a helyzet. elvégre közel 250 adás áll a csapat mögött. hanem kaptak a részvételükért. nyolc állandó kamera —ismertetik a pontos paramétereket. akik nem pénzt adtak. hogy az Esti Showder felvételre min­ den készen álljon. hogyan bírja követni a ka­ mera a lengőajtón kilépő vendégeket. Az Esti Showder Fábry Sándorral próbáján téblábolunk. ami túlmutat az élvezhető mennyiségen. Megy ez. a kvízekkel. A kisebbik többek között a Széfnek és a Heti Hetesnek. mint tizenkét éve. Hogy minél kevesebb ideig foglalja a helyet a díszlet. Egy hete kezdték a díszlet építését. A 820 négyzetméteres terület fölött másfél milliárd forint értékű lámpaerdő biztosítja a fényhatásokat. odakinn pedig a korán érkező nézők igye­ keznek a ruhatárba. humoros talkshow-t. tömbökben rögzítik a műsorokat: három nap alatt lenyom­ nak akár kilenc adást is. 512 darab reflektor. Két nagyobb stúdió kapott helyet az RTL Klub álomgyárában. Nincs ez másként a Heti hetessel sem. Most azonban még takarítónők suvickolják a jól ismert kanapé körüli padlót. hát­ térembereknek egyaránt. No nem egyszerre! Arra azért még itt sem lenne elegendő tér. már pakolják is vissza a kellékeket a dobozukba. egye­ dül a Mónika Show nézői voltak azok. Nekik egy alkalommal három-négy adást is végig kellett ülniük. Kovács Kristóf producer most is ugyanúgy rohangál fel-alá a stábtagok között. technikusok próbálják el. Gyorsan elkapkodják a borsos árú jegyeket a három órás forgatásra. a Szombat esti láznak és az Esti Showdernek ad otthont. mint a karikacsapás.

máskor pedig a vendégek szinte házhoz mennek a pofonért. Ezt nagy­ jából úgy kell elképzelni. Jay Lenonál gyakornokoskodott. hat-nyolc barátja segít neki a gegek kitalálásában” —magyarázza Kovács Kristóf. hogy fröccsözés közben ötleteinek. az nem is jön” — teszi hozzá. Ezek az ebédek arra is jók. a színpad bal szélén ülve. például. ha a magyarázás hevében elfeledkezne ró­ luk. ott leste el a műsortípus aranyszabályait. Lothar Mattháus és Friderikusz Sán­ dor például egyenesen le akarták tiltatni a velük készült részt.. Ez azonban csak az alap. Akit nem szeretne a stúdióban látni. „Mennyire vannak előre lezongorázva a kérdések és a válaszok?” —érdeklődöm. Szö­ vegeit és a poénokat elsősorban Sándor írja. hol pedig Ferencnek hívják azt a stábtagot. Bár a produkcióban egyértel­ műen Kovács a főnök —ő birtokolja Fábry televíziós jogait —sem­ mi sem történik a showman engedélye nélkül. egy üres lap. pontosabban hol Jánosnak. Kár lett volna ezeken vál­ toztatni. ha valamire szüksége van és Kristóf is jelezheti a kívánságait. Geg és fröccs . hogy kik lesznek a vendégek. V „Összesen mintegy 350 ember dolgozik az Esti Showderben. Ilyenkor dönt­ jük el a fontosabb kérdéseket. aki papíron mutogatja az előre felírt néhány programpontot Fábrynak. Nézőként néha úgy tűnik. „A Laté Night Show-nál pontosan kidolgozott módszereket alkalmaznak a világítástól kezdve a kame­ rapozíciókon át az asztal és a szék szögéig. mintha előre megkompo­ nálták volna az egész beszélgetést. hogy egy kicsit képbe hozzák a napi aktualitások iránt nem túlságosan fogékony humoris­ tát.Kovács Amerikában. Fábrynak vétójoga van. —ami pedig megtetszik nekik. amit mi töltünk meg tartalommal” . papírra vetik. A producer egy kis készülék segítségével forgatás közben is el tudja érni az összes kollégáját. de 97 .jelenti ki a producer állandó helyén. Súgógép nincs. „Keddenként együtt ebédelünk Sándorral és a legközelebbi tanácsadóival. Fábry így bármikor kinézhet rá.

süti és néhány újságíró. egy VIP-szobában hergelik egy­ mást a hetek.bár mindig megfogadja. hogy a vendég kiköti. Farkasházy jegyzetekkel. Aszpikos szendvics. Ezt mi tiszteletben tartjuk. hogy nem eszik . mert hosszú még az éjszaka. „Minden vendéget előzetesen meglátogatnak a szerkesztők. hogy a műsor a lehető legjobb legyen. de azért három óra még ebből is sok. korkülönbségből adódó nézeteltérések. Jáksó pedig leginkább udvarlással készül. illetve Unicummal edz —épp csak annyit hörpintenek. Aztán rájöttünk. ami a színpadon az eszébe jut.a pogácsák 98 . Farkasházy „Teddy” le is inti a kollégákat. kifaggatják őket. Előfordul. Kezdetben Kovács Kris­ tóffal is voltak vitáik. amennyitől lazább lesz az ember. Ezeket nyugodtan használhatja. Her­ nádi Judit . Valóban. Sándor profin löki a poénokat. a Heti hetes díszletei árválkodnak. Előző nap megkapták a kom­ mentálandó történeteket. gyakorlatilag az egész anyag képernyőképes. Izgalomnak a szűk irodában nyoma sincs. „Riva­ lizálás.mondja ilyenkor. ha szóba hozzák az aktuális híreket.” Kovács si­ etve távozik.valószínűleg Baló Júlia sem élete legkellemesebb öt perceként tartja számon a szereplését. mindegyikük le is firkantott pár poént. Bajor Imre és Kern András egy-két pohár viszkivel. Műsorzárás A némileg kisebb stúdióban az RTL Klub másik presztízsműso­ ra. „Ezt tartogassuk a felvételre” . de mára valahogy összecsiszolódtak. ő azonban azt mondja. Fábry nem egyszerű természet. Más kérdés. Ide péntek esténként költözik be az élet. Tényleg az. Adás előtt ki-ki otthon készül a szereplők közül. hogy Sándor esetében mindig érhe­ tik meglepetések az embert” —mondja a producer. a kezdés előtt gyorsan megvacsorázik. Ehhez tartjuk magunkat azóta is. mindkettőnknek közös az érdeke: az. nem ment könnyen. Mielőtt bevonulnának a stúdióba. és a legjobb sztorikból feljegyzést ké­ szítenek Fábrynak. beszökdöső rajongó mindig van körülöttük. amiről egyáltalán nem akar beszélni. mi az a téma. de a témákról nem beszélnek.

hogy nem Balogh Edina —alias Kinga —szolgálta fel a kávét. és mit vágjanak ki a műsorból. legfeljebb az új vendégek feszültek kissé. Sok múlik a közön­ ségen is. hogy ide még az RTL Klub dolgozóinak többsége sem léphet be. az illúzió amúgy tökéletes volt. annak sikerül.a Berényi-ház udvarára nyíló lakásajtókon pedig azoknak a szomszédoknak a neve is fel van vésve a táblákra. hogy a közönség nevetése a szerkesztőknek is sokat segít abban. a szereplők sem tudják pontosan. de aki hisz magában. Amikor egy korábbi látogatásom alatt leültem a Rózsa presszó egyik asztalához. a műsor producere és szíve mindig elmondja előre: nem várjanak előzékenységet a törzsgárdától. nehéz felvenni velük a ritmust.között válogat. legyenek kemények! Ettől pörgős a műsor. Most azonban nem zavarjuk a Mátyás-tér nyugalmát. Arról nem is beszélve. vágjanak közbe. 99 . Ha szóhoz akarnak jutni. felrázza a csapatot. mint bármely ajzószer. akik még soha nem bukkantak fel a soro­ zatban. Olyannyira védik a vetített részek előtt fél évvel járó sorozat csattanóit. Itt farkastörvények uralkodnak. Maga a vezérlő mindkét stúdióban közös. Összeszokott csa­ patról van szó. hogy mit érdemes megtartani. Egyedül azt bántam. és van érzéke a műfajhoz. ha kell. Hajós a gitárját pengeti. Bemegy a sztárok „öltözőjébe” és ha kell biztatja. aktív. A poénokra reagáló. esküszöm. A jó három órás forgatás szünetében Ónodi felcsap „edzőnek”.legalábbis valami csordogált belőle . Nekik Ónodi György. Két kamera kapcsolása közben szabályszerűen szurkolnak a szereplők­ nek. hogy kik azok az írók. hogy a Heti hetes alatt a rendező és a technikusok szórakoznak a legjobban. hálás közönség jobban spannolja a humor nagyágyúit. Műkö­ dött a sörcsap . A műsornak mára vége. véget ért a késő éjszakai híradó. talán az adáslebonyolító sem zúg már. akik az ő életük fonalát gombolyítják. Ók nem csupán fizető nevetőgépek. ' Az épület hátsó traktusa egy külön világ. átfutott a fejemen a gondolat: vajon hány millió rajongó cserélne most szí­ vesen velem. Mi több. a Barátok közt biro­ dalma.

idehaza azonban csak az tudhat meg valamit az ország irányítóterméről. Rónai Sándor. „A miniszterelnök úr két órára várja önöket” —mondta egy alkalommal a sajtos. a pozícióját 15 éven keresztül megőrző Dobi István. vagyis Szakasits Árpád. egy kávézóba. a szünetben kapunk tíz percet. majd utána. A demokrácia beköszöntét követően Magyaror­ 101 . ahol a legfontosabb döntések születnek.SZIGORÚAN BIZALMAS A HATALOM KÖZÉPPONTJA. Horn északon. Medgyessy délen A jelenlegi miniszterelnöki dolgozószoba leghíresebb lakója Nagy Imre volt. mert az mégiscsak lazább. és láthattam a szobát nyüzsgő méhkasként. Orbán középen. amely a Munkácsy-teremből a dolgozószobába vezet. készítettem interjút. A MINISZTERELNÖKI DOLGOZÓSZOBA Valahogy soha nem jött össze. Brúnó adták egy­ másnak a kilincset. valamint üresen ásító teremként is. A rendszerváltásig az Elnöki Tanács elnökei. de mindig lesújtó választ kaptam: nem. A szobában készült fényképek ma is láthatóak a Nagy Imre emlék­ házban. Maradtam hát az üvegajtón túl. „Az irodájába?” —kérdeztem vissza csillogó szemekkel. lesz egy tévéfelvétel. ahol a sajtó számára jelöletlen határt húz az országgyűlési protokoll. Losonczi Pál. A rendszerváltás óta — Antall József kivételével . mégsem jutottam be abba a szobába. ott. aki átlépi azt a bizonyos kü­ szöböt. Németh Károly és Straub F.mindegyik miniszterelnökkel találkoztam. Ez végül sikerült. egy időben pedig a Parlamentbe is szinte naponta jártam. Amerikában az Ovális-iroda szőnyegével is mázsás szakirodalom foglalkozik. aki 1947-ben az Országgyűlés elnökeként költözhetett be. és kíváncsian leskelődtem befelé a külföldi vendégek előtt kitáruló aprócska ajtón. Veszp­ rémben tart kormányülést.

Első választási győzelmét követően Orbán Viktor komoly építkezésbe kezdett. amit az államfő kizárólag akkor használt. Kossuth térre néző irodáját Sólyom László köztársasági elnök kapta meg pihenő és tárgyaló helyiségnek. Komolyabb nemzetbiztonsági átalakításokra itt már nem lesz szükség. Mádl Ferenc is ebben a szobában kezdte az elnöki ciklusát. amíg elkészült új hivatala a Sándor Palotában. E sorok papírra vetésekor ismét a Fidesz elnöke készül arra. hogy abból a Parlament középső részén elhelyez­ kedő szobából irányíthassa az országot. az 58-as helyiségben dolgozott. Steindl Imre is a kormányfőnek szánt. hogy honnan akarja irányíta­ ni az országot. bár az még nem teljesen világos. Medgyessy Péterrel azonban az antik bútorok sem feledtették a tényt. ezért Mádl költözése után azonnal lecsapott az üresen maradt szobájára. (A miniszterelnöki dolgozószobák pontos elhelyezkedését a 23. addig a miniszterelnökök az északi részen kaptak irodát. a Néprajzi Múzeumot azonban kiválóan láthatták. Antall József és Horn Gyula is itt. Amikor Orbán átadta hivatalát az utódjának. ahová Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon is kö­ vették. A 36-os számot viselő iroda ugyancsak a főemeleten helyezkedik el. Szobájukból a Dunát nem. állítólag negyven percen keresztül beszélt a tárgyak történetéről.szág első köztársasági elnöke. amelyet az épület tervezője. hogy átvegye a kormányrudat.) 102 . Minden valószínűség szerint visszakéri a régi irodáját Sólyom Lászlótól. ám csak addig maradt. Amíg az államelnökök uralták a Parlament déli szárnyát. a vendégek által használt V ll-es kapu felett. amúgy kulcsra zárva álldogált. hogy négy vendégnél többet nem fogadha­ tott egyszerre. Göncz Árpád járt e falak közé dolgozni kerek tíz éven keresztül. Orbán egykori.-as kép mutatja. közel a Kupolateremhez. hiszen a köztársasági elnök szobája is a szigo­ rúan védett kategóriába tartozik. amikor egy-egy ülésnapon a Par­ lamentbe látogatott.

nekünk mégiscsak sikerül. egyes kapu. főemelet. ezúttal párnázott. Benyitunk. Elsietünk a folyosó dohányzószaka­ sza mellett. hogy két cigaretta között mikrofonvég­ re kapják.magyarázza Szollár. hogy felbuk­ kanjon egy-egy érdekes riportalany az üvegajtó mögül. Göncz Árpád oroszlán fejekkel díszített íróasztala most éppen egy emelettel lejjebb teljesít szolgálatot. „Az utolsó átalakítást Gyurcsány Ferenc kezdeményezte. ami némileg ellensúlyozza a hatalmas tér okozta ridegséget. Kérte.kapcsolja fel az impozáns csillárt a látogatásunkkor a kormányszóvivői posztot betöltő Szollár Domo­ kos. az ő távozása óta nem történt itt semmi” . ami­ kor meglátta. Néhányukért valószínűleg szép summát adna egy gyűjtő. „Energiatakarékos mind” . Ha az éppen regnáló miniszterelnök szükségét érezné. A helyiségben az üde sárgás szín dominál. Eltéveszteni állítólag nem le­ het. Átvágunk a titkárságon. szó szerint itt előszobáznak a vendégek mielőtt a szőnyeg szélére léphetnének. itt általában a sajtó munkatársai várják. és máris ott állunk a miniszterelnök dolgozószo­ bájában. azzal az ülőgarnitúrával együtt. de erre nem volt igény. de a 12 méter alighanem a legcsekélyebb becslés. hogyan nézett ki a szoba Nagy Imre idejében. Bajnai Gordon egész nap Brüsszelben tárgyal. 103 . újabb.A gardróbajtó Parlament. A tekintélyt parancsoló faajtón csak ennyi áll: Miniszterel­ nök. lecserélhetné a berendezési tárgyakat más kincstári darabok­ ra. hangszigetelt ajtó nyílik ki előttünk. amelyet tíz éven keresztül koptatott a ’90-es évek történelmi személyiségeinek hátsó fele. a belmagasságot talán a tervező mérte le utoljára. Minden bútor az Országház tulajdona és ugyanazok a darabok „vándorolnak” évtizedek óta szobáról szobá­ ra. A szoba hetven négyzetméteres. ám ezen a napon üres a miniszterelnökség folyosója. Itt minden kredenchez kötődik egy-egy tankönyvbe illő történet. és a fogadóteremben találjuk magunkat. „A bútorok még Medgyessy Pé­ ter ízléséről árulkodnak. A médiának idáig van bejárása. vagy maga a kormánytag jelentkezik.

titkos ajtó pedig a folyosóra. egy hokimez lóg ott. antik órát a titkárság húzza fel nap. mint nap —néhány percet siet. apró csecsebecse. amely biztonsági funkcióit nehézkesen látja el. Az éppen aktuális közvetítésben egy 104 . Azt mesélik. csa­ ládi fénykép. lévén a kulcsot már jó ideje senki sem találja. Se tévé. egyetlen fá­ ból kifaragott szekrényke is érdekességet rejt. a ketyegőért kevésbé lelkesedő kabinettag. Az íróasztallal szemközti gyönyörű. „Itt ez az ősrégi tévé. se rádió A titkárságon természetesen van egy másik. mint ahogyan az a fényképeken látható. a miniszterelnöki pán­ célszekrényt.folytatja az idegenvezetést Szollár. az elnök úr pedig néha kijön a titkárságra. hogy minden órában idegesítsen bennün­ ket a véget nem érő csilingelésével” —teszi hozzá egy. a másik Munkácsy-terembe nyílik. működőképes trezor is. „A miniszterelnöki dolgozószobának három kijárata van. Gyurcsánynál jóval több volt a személyes tárgy. hogy a kormányfő biztosan időben elinduljon a hivatalos prog­ ramokra. hogy meg­ tudja. így került az íróasztal az ablak alól a szoba közepére” . talán azért. Személyes papírok. Végre sikerül kinyitni az ajtót. kincseket azonban abban sem találni. Most a mi­ niszterelnök kabalája. de azt valamiért befalazták és gardróbot csináltak belőle. A bútoron lévő elegáns. igazol­ ványok hevernek a mackóban. amely egész nap az ülésteremben zajló eseményeket sugározza. „No meg azért. csalódással vesszük tudomásul. az ülésnapokon bekapcsoljuk. Bajnai Gordon azonban a puritán lakberendezés híve.hogy pontosan ugyanúgy állítsák be a bútorokat. A Par­ lamentnek saját tévécsatornája van. az egyik a titkárságra. amit a magyar válogatot­ tól kapott” . a harmadik. hogy itt tényleg nincs titkos kijárat a Parlament alatti csatornarendszerbe. mikor kell elindulnia a terembe” — mutat a valóban nem éppen a csúcstechnológiát képviselő készülékre az egyik asszisztens. miközben a titkárnővel közös erővel feszülünk neki a gardrób nagy vaskulcsának.mondja.

a Lánchíd és még a Budai Vár egy kis részletét is megpillanthatjuk. A miniszterelnök feje fölött függő Kossuth festményről ellenben vaj­ mi keveset tudunk. falakat kellene bontanunk a beszereléséhez. A panoráma miatt mindenképp megéri kinézni: látszódik a Miniszterelnöki Hivatal Kossuth-téri épülete. és olykor még a miniszterelnökök is kidugják a fejüket az ablakon. akiket a miniszterelnök a hivatalos tár­ gyalás után négyszemközti beszélgetésre a szobájába invitál. Otthagyjuk a fotelt. legfeljebb annyit. hogyan is volt az a bizonyos ügy „Ott ült Bili Clinton” . akár tetszik a biztonsá­ gi embereiknek. Bush. amit éppen a fotó kedvéért akarunk arrébb húzni. „Légkondicionáló berendezés nincs. Folytas­ sam még?” —kérdezi. télen pedig leszerelt. Ha ezek a falak mesélnének! 105 . Angéla Merkel. Gyurcsány ide­ jében közvetlenül az ajtó mögött állt egy plazmatévé. Ez a műhely látja el kárpitokkal a legtöbb magyar nagykövetséget. majd vitt magával a lemondása után. kivéve persze. Füstjelző ellenben van” —jegyzi meg gyöngyöző homlokomat látva Szollár. Tony Blair és a spanyol király. Kizárólag kézzel készülnek Európa legnagyobb szövőszékén és négy­ zetméterenként 100 ezer csomót kötnek rájuk az alföldi asszonyok. amelyet a poli­ tikus hozott. hogy az eredetijét múzeumban őrzik és ferdén akasztották fel a falra. Putyin. A kilátást csak a nyáron fel-. Ezekben az esetekben kizárólag a két delegációvezető beszélhet. kopasz úriember szerelgeti némán a másnapi konferen­ cia hangosító berendezéseit. amelyek kivétel nélkül Békésszentandráson készültek. „Meg George W. ahol volt. sőt a Windsorikastélyban és a Fehér Házban is tapossák termékeiket az előkelőségek. hogy mesélje el. Rádiót. Tovább rójuk a köröket Magyarország legdrágább szőnyegein. részben rozsdás zsalugáterek akadályozzák kissé. ha maga a kormányfő kéri fel a beosztottját. a nagykutyák dolgába beleszólni tilos. Ugyanezt a panorámát nyugtázzák udvarias biccentéssel mind­ azok a külföldi nagyságok. DVD-t szintén hiába keresnénk a dolgozószobában. Megfelelő hűtés hiányában gyakran szellőztetnek. akár nem.mutat az egyik asszisztens arra a fotelre. Láttunk már izgalmasabbat is.középkorú.

M inden papír m egy a darálóba Ki kell ábrándítanom azokat. de ne engedjünk teret az olcsó szóvicceknek. amikor mi akarunk. ez az első hely az épületben. nehogy valaki elektromos úton rögzítse az odabenn elhangzó bizalmas beszélgeté­ seket. A kormányfői forgószékben ülni éppen olyan. továbbá azokat is. hogy a minisz­ terelnöki szék kemény és kényelmetlen. polos­ kák. Rendszeresen átvizsgálják a szobát. titkos adóvevők után kutatva. akik úgy gondolják. A miniszterel­ nöki iroda kulcsával is kizárólag Köztársasági Őrezred rendelkezik. egy notesz. hogy a saját szé­ künkből akkor állunk fel.De nem mesélnek. A követ titkárságá­ ra mobiltelefont még az ott dolgozók sem vihetnek be. mint az otthoniban. amit rendbe raknak. műbőrös alapmodell semmiben sem különbözik az irodákban és a lakásokban megszokottól. „A közigazgatás legfelsőbb szintjein 106 . akik sze­ rint melengető és süppedős. kimondottan lazának tűnnek az amerikai kollégáik mellett. hogy az amerikai elnök küldöttének irodájában még véletlenül se fotózzuk az ablakot. nézzünk körül inkább az asztalon! „Nem lehet. Amúgy a biztonságiak nem bonyolítják túl az itt dolgozók és a vendégek életét. használaton kívüli másolatába hoztak bennünket?” —teszem fel félig komolyan a kérdést. hogy ez ne is változzon. mert a képekből mindenki látná. sőt. lévén. és a Köztársasági Őrezred gondoskodik róla. minden nap ők nyitják és zárják a helyiséget. Talán csak annyiban. Arra nyomatékosan megkértek bennünket. de még egy kósza golyóstollat sem találunk. hogy ott aztán véresen komolyan veszik a biztonsági előírásokat. Nem egy alkalommal jártam az USA nagykövet­ ségének Szabadság téri épületében és elmondhatom. hogy a húszezer forintos fémvázas. hiszen az irodában semmi nem utal élet nyomaira. hogy megtévesztésként a miniszterelnöki dolgozószoba egyik üres. merre néz a dolgozószobája. hogy garantálják: ami ezen falak között egyszer elhangzik. A Parlament takarí­ tói hajnalban járnak ide. az soha nem szivárog ki. Sehol egy aktacsomó.

az már ku­ pinak számít” —világosít fel az egyik titkárnő. amit az itt dolgozók. „Nem arról van szó. hogy a szeméttelepre ke­ rüljenek. hogy bepillantsunk az ország irányításának kulisszatitkaiba. Marad hát az ősi módszer. és a kórházian steril asztalok. így fontos. még­ hozzá élőben! „Három ember mehet be kopogtatás nélkül a minisz­ terelnökhöz: a titkárnője. „Egy miniszterelnök ideje rendkívül értékes. amely a gardróbokhoz és a miniszterel­ nök privát fürdőszobájához vezet. Gyurcsány gyakran használta a zuhanyzót. vagy élettár­ sa. A kormányfő folyosóján van az a néhány fős kantin.az üres asztal irányelv van érvényben. legfeljebb a kabinetfőnök rohan be egy-egy azonnal intézendő fel­ adattal. jobbról egy államtitkár. hogy ne terheljük pluszfeladatokkal. csak nem akarjuk. lük­ tet az egész helyiség. köztük a mindenkori miniszterelnökök látogatnak. Az ajtó előtt ezúttal kormány­ őr posztol —mint mindig. a kabinetfőnöke. Az előtérben és a Nándorfehérvári teremben álldogál a fél kormány. ahol naponta tucatnyian megfordulnak. Egyetlen dologra kell legalább harminc percet szánni minden nap. és a felesége. mégis teljesen más képet mutató folyosókon. nagy a forgalom. kihalt. Három szűrőn kell keresztüljutnia minden vendégnek és programnak. a rendrakás. amely szinte folyamatosan zúzza. amikor a miniszterelnök a szobájában van. Az előszobában amúgy hárman dolgoznak és innen nyílik az a rövid folyosó is. ahol bárki. A hatalmas épület miniszterelnöki szárnya most csendes. Elképzelhetetlen például.mondja a titkárnő. az ebédre” . hogy a tárgyalásra érkező küldöttség még az előző megbeszélés anyagával szemezzen. „Bajnai Gordon. és olya­ nokat lásson. Amit most lát. de a végső szót a főnök mondja ki. rajtuk kívül senki” —mondja Szollár az ismerősnek tűnő. Nem fordulhat elő. Néhány nappal később azonban lehetőséget kapunk arra. Ebben segít az apró titkár­ ságon elhelyezett iratmegsemmisítő gép. vagdossa az aktákat. hogy ezek a papírok titkokat tartalmaznak. amelyekhez semmi köze. hogy valamelyik intézkedési terv félig készen heverjen az asztalon és titkos dokumentumoknak sincs helye ott. bármilyen módon összerakhatja őket” —mondja az asszisztens. balról egy miniszter. itt tusolt le és öltözött át a reggeli futások után. ha egye- 107 .

bárki kikérheti azokat. a kormányülést. az államtitkároknak barna 108 . hogy látható nyoma maradjon annak. ám a Miniszterelnöki Hivatal fenntartja a jogot. ha nem értenek egyet a dolgok menetével. egy olyan teremben. amelyet szinte kizárólag erre a célra használnak. ha valaki használja. a négy-öt hétig tartó szakmai egyeztetések alatt. a Miniszterelnöki Hivatalnál dolgozó középkorú hölgyek szolgálják fel” —árulja el. A résztvevők között találjuk a miniszterelnököt. Tovább táplálta a kíván­ csiságot. már nincsenek körülötte viták. a kormányülések összefoglalói elvileg nyilvánosak. hogy bizo­ nyos érzékeny adatokat kitakarjon a szövegből. „Eddig hajnali kettő volt a rekord” —teszi hozzá az asszisztens. Ha összeülnek M indig némi misztikum övezte az ország legfelső döntéshozó tes­ tületének heti találkozóját. A kormányüléseket szerdánként tartják. A menüt a hivatalsegédek. „Kedd esténként hozza a futár a másnapi kor­ mányülés aktáit. arra nincs egyértelmű szabály. Amint kiürült a tárgyaló. inkább a szobájában marad. A Parlament első emeletén sokáig ég a villany: az át­ lagos munkanap reggel héttől este nyolcig tart. amely azon­ ban továbbra sem nyilvános. hetente esedé­ kes megbeszélésen születnek az igazi politikai döntések. akik még az utolsó pillanatban beleszólhatnak az ügyek alakításába.dűl étkezik. Ma már ez nincs így. a tanácskozáson zárt ajtók mögött elhangzott szó államtitoknak minősült. A problémás kérdéseket illik jóval korábban. néhány tárcavezetőjét. kulcsát pedig egy pe­ csétes dobozkába helyezik. hogy éveken keresztül az összes. Hogy pontosan mi és miért számít érzékeny adatnak. A megbeszélésen hangfelvétel is készül az utókor számára. A minisztereknek zöld. a kormányőrök gondosan bezárják. A nagy titkolódzás ellenére a hozzáér­ tők állítják: mire egy ügy eljut erre a szintre. Utóbbi. a kabinetfőnököt. vagy legkésőbb az igazán szűkkörű miniszterelnöki kabinet ülésén megtárgyalni. a kormányszóvivőt és a kormányfőt delegáló párt egy-két vezetőjét. Ok azok.

a miniszterelnök bekérhet állami vezetőket —például a jegybank elnökét — hogy tájékoztassa a kormányt a fejleményekről. Hivatalos találkozókon külön programokat is szerveznek a számukra. amiben eltűn­ het az ember.és biztonságpolitikai tanácsadó titulussal felvértezett munka­ társ. mert a munka végeztével iktatják a papírokat.mappában kézbesítik az anyagot. Sarkozy. nehogy beszakadjon alattuk a vékony jég. a közhatalom súlya nyomja az ő vállukat is. amit éjszaka mindenkinek illik áttekintenie” —magyarázza egy forrásunk. vagy éppen Orbán serpája folya­ matosan ott van a nagy ember közelében. Az igazi elnök em berei Minden állam. Ha például egy külföldi miniszterelnök fel akarja hívni a magyar kormányfőt. akik jelen lehetnek a kormányülésen? Természetesen a kormányfő mellett a miniszterek —távollétükben az államtitkárok —és pár veze­ tő hivatalnok. ők két teremmel arrébb a serpák vacsoráján vesznek részt. Óvatosan kell előre lépkedniük. és rajta keresztül az „urukat”. . Míg főnökeik egymás társaságában vitatják meg a világ dolgait két fogás között. Magashegységi társaikhoz hasonlóan mázsás teher. Nevüket természetesen a himalájai segítőkről kapták. akkor valószínű. de megtarta­ ni sem. tudják. Hogy kik azon kevesek. Egy-egy ilyen felkészítő anyag több száz oldalas. Bármi áll az illető névjegykártyáján. el kell hagynia a termet. Kevés embernek van olyan értékes telefonos notesze. Ismerik egymást. ám a magas politika világában is akad éppen elég szakadék. Lavinák és hóomlások miatt nem kell aggódniuk.és kormányfő mellett dolgozik egy —általában —kül. „Külsős” emberek kivételes esetekben részt vehetnek az ülésen. hivatalos körökben csak úgy hívják: a serpa. kiadni egyáltalán nem lehet. akik a hegymászók után cipelik a felszerelést. amelyeket sokszorosítani. Berlusconi. de amint véget ért a beszámolója. mint nekik. Névre szóló küldemények ezek. Putyin. hol kell megtalálni a másikat. hogy először a serpa telefonál a kollé­ 109 .

A titkárnő felveszi a kagylót és mondja. aztán a segédek egyeztetik az időpontot és a szóba ke­ rülő napirendi pontokat. mi több. Obama. és gyakran használt privát e-mail címük is van. Más kérdés. hogy hívás várható. egy másik állam vezetőjével a vonal végén. melyik számot kell tárcsáznia a megfelelő időben. nála van a minden esetre 110 . Az sem elképzelhetetlen azonban. hiszen a kormányfők megtarthatják régi mobiltelefonja ikat. az elnöki testőrség már a beiktatás előtt megtiltotta az e-mailezést. Mindez azért érdekes. itt van. Idehaza némileg rugalmasabbak a szabályok. hogy miként zajlik ez a gyakorlatban. Gyakran halljuk a hírekben. máris kapcsolom? Hát'valahogy így. engem pedig az egészből az izgatott a legjobban. hogy sürgős esetben. persze. Mr. mint amit a sajtóban elismernek. Jóval több azonban a háttérben zajló meg­ beszélés. Általában egy titkár viszi a politikus után. vagy út közben a serpa egyszerűen megkopogtatja a főnöke vállát: elnök úr. a kormányfő közelében mindig lennie kell egy internet kap­ csolattal rendelkező laptopnak. Gordon Brown van a vonalban. vagy a külügy jelzi. Ő aztán átadja az üzenetet és elkezdődik a szervezkedés. ha a serpájuk tudja. mert nagy vihart kavart. hogy elsőként valószínűleg a serpa. Az amerikai elnök nem használhatja a kommunikáció könnyen lehallgatható és jogilag nehezen értelmezhető formáját. A miniszter elnöki laptop mindenhova elkíséri.gájának. vagy a német kollégájával. árnyékként követi tulajdonosát. hogy áh. hogy a „miniszterelnök ma tíz percet beszélt az amerikai alelnökkel”. adhatom? így aztán az elnökök névjegykár­ tyát sem cserélgetnek egymás között. Bőven elég. Titkos fek ete telefon A magyar miniszterelnökök használhatnak számítógépet. Egy közelálló forrásunk például azt meséli. hogy komolyabb krízis idején akár óránként is megszólalhat a miniszterelnök mobilja. amikor a Blackberry-telefonjához foggal körömmel ragaszkodó Barack Obamának a Secret Service.

Felhívni már nem ilyen egyszerű az ország legnagyobb hatalmú emberét: a telefon a titkárságon csörög ki. hogy a készülék kódkártyával működik és különleges esetekben használják különleges beszélgetésekre. hiszen a kormányfő nem mehet ki egyegy tárgyalás közben beszélgetni. Ha folytatódik a miniszterelnökök vándorlása az épületben. Örömmel titokzatoskodnék. egy normál irodai telefon. 111 .bajnai@ m eh.előkészített mobiltelefon is. képernyővel is ellátott valami. onnan kapcsolják az irodába.gov. egy vezeték nélküli készülék és egy furcsa külsejű. hogy mi rendeltük-e a pizzát” —meséli bú­ csúzóul a titkárnő. hogy ennek a telefonnak is van valamilyen száma. Miniszterelnöksé­ ge alatt Orbán Viktor is megmutatta a parlamenti nyílt napra ér­ kező vendégeknek a „vörös telefont”. az ő fülébe azonban belesúghatnak egy fontos információt. de az igazság az. amellyel a NATO-tagországok vezetőivel vehette fel közvetlenül a kapcsolatot. Bezárjuk magunk mögött az ajtót. hogy a részleteket nekünk sem kötötték az orrunkra. lassan ismét jöhetünk feltérképezni egy újabb kis magyar Ovális-irodát. egyszer meg is csörrent véletlenül. azt kérdezték.hu címre bárki írhat levelet. „A vicces az. legyen hát elég annyi. fekete. A dol­ gozószobában összesen három készülék található. amelynek típusát és pontos funkcióját mellőzni kényszerülünk. A gordon.

hogy az egyik mellkasa négy­ öt centivel mélyebben van. „Kik­ kel a legnehezebb?” —teszem fel a kérdést. Az első állomásunk a rendelő. talán jobban illik a nőkhöz. és alapvetően a szépségről szól. a fiatalságukat nem. Az elégedet­ len betegnél nincs rosszabb. „Az általános sebészetben az ember túl sokat találkozik a halállal. Az ifjú korukban körülrajongott hölgyek gyakran képte­ lenek megérteni. akkor magabiztosságra van szükség.KÉS ALATT A PLASZTIKAI SEBÉSZ MŰTŐJÉBEN Megszeppenve. Aki figyelmen kívül hagyja azt. akkor lemondok az ügy­ félről. Nem kell hat-nyolc órá­ kat állni a műtőasztal mellett. Olyan emberekkel jó együtt dolgozni. „Ha egy óra beszélgetés után sem jutunk közös nevezőre. hiszen laikusokkal nem könnyű megértetni a plasztikai sebészet határait. ám azóta több százan kaptak itt mutatósabb domborulatokat. messze a város felett. akik ismerik a saját genetikai rendellenességeiket” —magyarázza a doktornő. „A kevésbé előnyös külsővel érkezők mindig hálásabbak. Dr. ők már egy-egy apró változásnak is nagyon örülnek” —fejtegeti. Engem már az egyetemen megfogott” —meséli a kezdetekről a doktornő. ahol a beavatkozás előtt mindent tisztázni kell. én belevágok az emberek testébe. Pedig ők a régi ragyogásra vágynak. „Nézze. „Az idősödő dívákkal” válaszolja. Nyilván ez a munka a személyiségemen is hagyott nyomokat” mosolyog a zavaromat látva. A doktornő nagy kockázatot vállalt. egyenes háttal ülök a plasztikai sebész klinikáján. az úgysem lesz elégedett az eredménnyel. A plasztika más. amikor felépítette ezt a nyolc ágyas létesítményt. hogy a műtőben csak a bőrük feszességét kaphatják vissza. Ha valaki a műtőasztalon fekszik előttem. Csillagászati törlesztő rész­ leteket fizetett a ’90-es évek második felében. nem szereti a felesleges tisz­ teletköröket. mint a másik. Kritikus pontja ez a folyamatnak. Kovács Annamária határozott nő. nagyobb önbecsülést. Ma már ügyvédi irodák specializálódtak 113 . Óbuda legelegánsabb részén vagyunk.

ámde kevés önálló akarattal bíró lánnyal. vagy ok nélkül csaló­ dott alanyok kártérítésére. amit már ért szike. Minden eset más. amikor ők maguk akarják a vál toztatást. Kovács doktornő nem vállal pszichiátriai betegségben szenve­ dőket sem. nem az. ha akkor vágnak bele. Keblek. hogy egy testrész. hogy a férfiak jönnek és mennek.a plasztikai sebészek elleni perekre. Sebészünk a lelkére beszél azoknak a nőknek is. A megnagyobbított ajkak. keblek. aki a belső egyensúlyát keresi. soha nem lesz olyan. majd szépen lassan álmai nőjévé alakítgatta. hogy sokan messzire merészkednek egy-egy jó parti megtartása érdeké­ ben. ami befolyásolja a végeredményt. Egyegy nőiesen vadító mozdulat. az implantátum viszont marad. vékony. hogy ope­ ráció közben is láthassuk.magyarázza. aki harmóniában él a testével. hanem tíz-tizenöt év múlva is jól nézzen ki” . mint az érintetlen” —mondja a doktornő. a 114 . akár operáció gőzben is ki­ derülhet olyasmi. A művészvilágban tett kirándulásaimból adódóan tudom. akik csak egy férfi miatt szánják rá magukat a műtétre. A formás idomok akkor érvényesülhetnek. egy leheletnyi smink. aki összejött egy csinos. Az képes rá. ha tulajdonosuk megfelelően él velük. az okkal. „Mindig elmondom a höl­ gyeknek. nekem azonban elsősorban az orvosi szempontokat kell figyelembe vennem. A sebész az egész vagyonát kockáztathatja egyetlen rossz döntéssel. Fontos. Számukra ugyanis a megszépült külső kizárólag a lelki sebek gyógyulása után hozhatja el a boldogságot. Számolni kell azzal. Egészen extrém az egyik hazai popcsillag esete. Félelemmel vegyes izgalommal várom. vagy kacér szemvillanás nem a genetikán múlik. hogy a műtött testrész nemcsak másnap. Jobb. A lobbiból a hotelszobának is beillő kórtermekbe. mert a vendégek egy része csak a divatot látja. keblek „Azért nehéz az egyezkedés. onnan pedig a műtőbe sétálunk.

tárja szét a karját a doktornő. aki egykoron volt. pedig számára lehet. A fiatal csuklóját számos vágásnyom csúfította: öngyilkosságba akart mene­ külni a gúnyolódások elől. Itt. ha valaki a műtét után fél órával biciklivel balesetet szenved. akkor nem lehet mit csinálni. mint ahogyan ez már megtörtént. Magyarországon több mint 170 plasztikai sebész praktizál. hogy életmentő volt a mellplasztika. rákérdezünk a városi legendára.hatalmas mellek és a műhaj alatt alig látszik az a helyes vidéki lány. hol a határ a két kategória között. „Per­ sze. ám ki tudja. vagy drogfüggőként nekiesik egy oszlopnak. Ennyi idő elteltével azonban előfordulhat a tokosodás jelensége. A szilikonos keblekkel rendelkező hölgyek száma óvatos és meg­ bízhatatlan becslések szerint évi 2000-2500-al nő. Óbudán is a szebb mellekre vágyók adják a páciensek többségét. ami gyógyszerekkel ma már jól csillapítható. hogy a szilikon a hegszövet nyomásától gömbbé zsugorodik. Az implantátumokra a gyártó 1015 éves élettartamot ígér. vagyis a megégett. A lábadozás első egy hetében izomlázszerű fájdalmat érez a páciens a mellkasában. vagy súlyos rendellenességgel született betegeken végzett operációk. hogy szépséghibája kizárja őt a normális emberi életből. Kórházban mindössze egy éjszakát kell tölteniük az ápoltaknak. Nem álljuk meg. A mellna­ gyobbítás nemcsak a legkedveltebb. Az esztétikai kezeléseket saját zsebből kell finanszírozni. tovább is bent maradhat. Úgy érezte. vagyis. Kovács doktornőhöz a szülők hoztak el egy tinilányt. mely szerint I nyomáskülönbségtől repülőgépen több szilikonmell is eldurrant 115 . roncsolt testű. két hónapig viszont tiltott a cipekedés és a sport. akit elképesztően előnytelen mellformával vert meg a természet. sérül a műtött testrész” . Esztétikai műtétnek számított a beavatko­ zás. Ebbe nem tartoznak bele az államilag támogatott helyreállító beavatkozások. daganatból gyógyuló. Ha nincsen probléma a betéttel. ők át­ lagban heti több műtétet is elvégeznek. hanem az egyik legkomolyabb beavatkozás is egyben.

Alkal­ manként mintegy kétliternyi zsírtól szabadulhat meg í^y a páciens. hogy pilóta. az ennél drasztikusabb fogyasztás már jelentős vérveszteséggel jár. és megfiatalítja a pofikat. Most talán 116 . két hétig pedig kötelező a fűző viselése. Viszonylag egyszerű eljárásnak számít azonban a száj és az arc saját zsírral való feltöltése. M ik az árulkodó jelek? A szokatlanul sima homlok. pedig ez a testrész egy határon túl edzéssel sem igazán alakítható. hogy megbénítsák az arc mimikái izmainak működését.már. a „töltőanyag” egy része napokon belül felszívódik. a Botox bizony idegméreg. a zsírleszívás. Az arc feltöltése különösen nagy divat. Hasonlóképpen rit kaságnak számítanak az arc. Vékony orvosi csővel. Vádli műtétet elvétve kérnek a páciensek. amelyen gesztikuláció közben sem látszódnak ráncok. lévén. az örökre megmarad. akik szeretnének jól mutatni a miniszoknyájukban.és fenék implantátumok is. gátfutó és búvár hölgyeknek is beültette már. Ne kerteljünk. az implantátum oly­ annyira nem sérülékeny. de a doktornő ingatja a fejét. Tompa. égető fájdalom követi a műtétet. Egy kis fájdalom A népszerűségi listán a műtétek között a mellnagyobbítást az em­ lőfelvarrás. úgynevezett kanüllel egy pici résen keresztül benyúlnak a bőr alá. vagy férfiként pipaszár lábon hordják széles vállaikat. ahol abból némi felesleg mutatkozik. Általában azok vállal koznak rá. a ránctalanítás és az orrplasztika követi. Vékony tűvel juttatják be a kí­ vánt helyre. majd vákuum segítségével kiszippantják a zsírszövetet. hogy a zsírszövet őssejteket is tartalmaz. Ostobaság. A hiedelmekkel ellentétben az úszógumi és más vaskos testrészek le­ szívása nem tartozik az egyszerű beavatkozások közé. A hölgyek azon testtájából veszik le a zsírt. ami viszont két hónappal később sem tűnt el. a szépészetben azon­ ban csak minimális mikromennyiséget használnak fel belőle.

vagy implantátummal pótolhatja a hiányosságot. pél­ dául a koponyacsont formáját. Az arcvonások teljes átalakítása kényes terület. bár azt nem árt tudni. A doktornő nem áltatja a pácienseket azzal. vállalnám-e az isme­ rőse teljes átszabását úgy. az erősebb nem képvi­ selői a vendégek alig öt százalékát teszik ki. A plasztikai műtét veszélyes is lehet. ha minimális a veszély” —magyarázza. vagyis inkább már barátnőnk van. „Nekünk egy olyan ügyfelünk. mintha csak fodrászhoz mennének. „Trombózis. Javasoltam. hogy valaki telefonon érdeklődött. az injekciózással.mosolyognak a hátsó nagyobbítás hallatán. aztán ha nem javul a helyzet. vagy fülplaszika miatt jelentkeznek” —so­ rolja. aki mindent kipróbált. még akkor is. Kímélet­ lenül szembesíti őket a ténnyel: itt szöveteket vágnak. hogy valaki függővé váljon. ha tanúvédelmi programban résztvevő embereknek kell segíteni. hogy bizonyos alapdolgokat. húsos. belevághatunk. vagy a végtagok hosszát megváltoztat­ ni nem lehet” —mondja Kovács doktornő. idegen anyagokat fecskendeznek a testbe. hogy az illető a törvény elől menekül. amit csak lehe­ 117 . tegyek implantátumot a mellkasába. hogy a gyereket ne csúfolódással fogadják az iskola első napjaiban. mert szeretne izmosabbnak tűnni. A többiek elsősorban orr-. hogy többé senki se ismerjen rá. Hogy rá lehet-e szokni a műtétekre? Természetesen. A családanya és a sztriptíztáncos Kevés férfi fordul meg az óbudai klinikán. néha csontot törnek. rázni való popsikat. ha tudja. Más a helyzet. Akinek nem jutott. hogy egy-egy beavat­ kozás olyan egyszerű. „Eddig egyszer fordult elő. Brazíliában például sok lány irigykedve nézi a szép. hogy próbálkozzon meg először az edzéssel. pedig erre is van igény. Az elálló „vitorla” füleket már három-négy éves korban meg lehet operálni. bár igen ritka. „Bejött hozzám egy hiva­ tásos férfi modell és kérte. Jóérzésű orvos nem tesz ilyet. embólia — ezeket a lehetőségeket mind fel kell vázolni.

a marketing költségeit kell megtéríteni” —állítja. Az indulás­ hoz sok pénz. a marketing. Állandóan a szaklapokat bújja. aki férje kedvéért plasztikáztatta a szülés­ től tönkrement hasát. A luxus kategóriába tartozó műtétek megrendelői joggal várják. hogy kit. Aztán ott a legfogósabb kérdés.tett. Nálunk a legdrágább implantátum néhány százezer forintba kerül. hogy elvarázsolja őket a környezet. nem mellékes hát maga a helyszín külleme sem. ahol másfél-kétmillió forintot kérnek a mellnagyobbí­ tásért. hogy minden eset egyedi elbírálásban részesül. Ekkora különbség nincs a sebészek tudása között. legalább annyira változó. hogy a hírességek orvosaiként legyenek ismertek. Nem mintha bármit takargatna. A hölgyek 10%-a veti alá magát egynél több műtétnek. bátorság és üzleti szellem kell. és járt itt Las Vegas-ba vágyó sztriptíztáncosnő is. hiszen csak a felszerelés több tízmillió forintba kerülhet. talán még nálam is hamarabb értesül az új eljárásokról. A sebészeknek egy kicsit maguknak is médiasztárrá kell válniuk ahhoz. Ebben a világban minden szépség és a látszat körül forog. Akad. mint a tizennyolc esztendős tini. A tarifa a pár 118 . mint maguk a páciensek. Hatvannyolc éves hölgy éppúgy kért mellfelvarrást. hogy egy plasztikai sebészből jól menő klinikatulajdonos váljon. Rá­ adásul sokan a mai napig a Kés alatt című sorozat jóképű és dúsgaz­ dag főszereplőivel azonosítják a szépítő dokikat. Kovács doktornő nem szívesen beszél a pénzről. inkább arról van szó. Az érdeklődők anyagi lehetőségei is drasztikusan eltérőek. Egy férfi több karátos gyémántgyűrűvel az ujján tárgyalt. egy egyetemis­ ta lány pedig az ösztöndíjából spórolta össze a műtétre valót. Feküdt már Kovács doktornő műtőjében többgyermekes családanya. „Akár tízszeres árkülönbségek is lehetnek ugyanazért a kezelé­ sért. Az. mi motivál. Médiakényszer Kevés az ügyes kéz és a szakmai felkészültség ahhoz. A többség csak egy zavaróan tökéletlen porcikáját akarja megváltoztatni”.

a mellnagyobbítás munkadíja az implantátumok nélkül pedig 200 ezer —1. Orrműtétet átlagosan 300-600 ezer forint körüli összegért végeznek. Ráncainktól 340 ezer . Szintén az orra miatti elégedetlenség sarkallta cselekvésre Kapocs Zsóka és Détár Enikő színésznőket. Korda egy ideig parókát is bevetett. Az egyik első bevállalós híresség nevét felesleges találgatni. Az ő szépülésüktől mások is kedvet kapnak az esztéti­ kai beavatkozásokhoz.1 millió forintért szabadulhatunk meg. Megnövekedett önbizalommal tért vissza a színpadra. Ha mégis vállalják a nyilvánosságot. és ezt büszkén fel is vállalják! Az elmúlt évek újsága­ iból szemezgettem plasztikai átalakításokra vadászva. hogy barát­ ságosabbra formálja az általa csak sasorrnak nevezett szaglószervét. akik valaha kés alá feküdtek. Nézzük hát. A zsírleszívásért területenként 80-120 ezer forintot kell fizetni. hogy mesterségesen változtatott az idomain. akkor a reklámért gyakran kedvezményt kérnek az orvostól. Utóbbi művésznő férje. hogy kik azok a magyar sztárok. Hamarosan azonban megfáztak a hajhagymái és elveszítette hajkoronája nagy részét. Korda György 30 éves korában döntött úgy. A gond csak az. majd a ’70-es évek végén egy kanadai vendégszereplés alkal­ mával felkeresett egy hajbeültető specialistát. néhány éve megjelent könyv kutatásai és az orvosok körében végzett érdeklődés szerint Magyarországon a lógó emlők korrigálása nagyjából 340-500 ezer forint körül mozog. Sztárparádé Az elégedett hírességnél nincs jobb referencia egy plasztikai se­ bész számára. A test dicsérete című. hogy a celebek többségének esze ágában sincs nagydobra verni. Rékasi Károly egy bibircsókot 119 . extrém esetben a műtőbe is. hogy takargassa a kopasz foltokat. Ilyenkor kerülnek a bul­ várműsorok kamerái a rendelőbe. biztosan nem tippel­ nének rá.ezer forintos anyajegy leszedéstől a milliót alulról súroló bonyolult műtétsorozatokig terjed.5 millió forint lehet.

huszonéves. A Való Világ és a Big Brother átszabott „sztárjait” helyhiány miatt most nem so­ rolnánk fel. Kovács Annamária számos névvel gazdagíthatná a listánkat. pedig VV Anikótól Ágicáig igen széles lenne a paletta. mint gondoltam. miután egy vásárban brutális támadás érte. Korán érkezünk. látott ő már ennél cifrább dolgokat is. A/ orr és a haj sem lóghat ki a védőfelszerelésből. Gregor Bernadett színésznő soha nem csinált titkot abból. lefertőtlenítjük a felszerelést és magunkra öltjük a kötelező műtősruhát. egy ember hiányzik csak: maga a páciens. A műtőben már minden készen áll. Mindenre bólintunk. és feltűnően szép lány nak van már gyakorlata.1 / asszisztense is. megjött az altató orvos és . nehogy az éhségtől legyek rosszul odabenn.távolíttatott el az arcáról. erre feltétlenül vigyáz zanak” . hiszen a tévében egyértelműen látszódott melleinek gyors „fejlődése”. Volt olyan. de nem teszi.1 helyzet. karcsú alakja. Kényelme­ sebb. én azonban összeszorult gyomorral várom a műtétet. „Senki sem jöhet egy méternél közelebb hozzám. Dr. Húsz perc várakozás után feltűnik az ajtóban Ildikó von/o. hogy keblei a plasztikának köszönhetően ily hetykék és csábosak. A külföldön élő. Nem holmi au tószerelésre jöttünk. de muszáj. mert vigyáznunk kell a sterilitásra.sorolja a szabályokat. a susogó melegítőt juttatja eszembe. Korábban másutt már átesett egy mellplas/ 120 . Kezdődik a m űtét Fotós kollégám három évig mentőzött. itt egy ember egészsége a tét. Badár Sándor arcát azonban száz darabból rakták össze egy régi pla­ kát alapján. Reggel egy fél zsemlét is alig bírok legyűrni. köti az orvosi titoktartás. amikor szerepet kapott a Barátok köztben. Liptai Claudia részben a Playboy fotózás miatt jelentke­ zett be egy klinikára. aki az utolsó utáni pillanatban fújt visszavonulót. ahol a melleit tették mutatósabbá. Az első vágás előtt jut idő még egy gyors eligazításra. de most nem ez . Vitapart­ nere egy baltát vágott az arcába. Gaál Noémi pedig le sem tagadhatta volna a műtétet.

Playboy nyuszi körökben most éppen i labda formájú. amelyek képesek megmutatni. ha az arca két fele ugyanazokkal a pa­ raméterekkel rendelkezne. Tudat alatt túlságosan megszoktuk már az aszimmetriát. hogy a valóság teljesen más. soha nem lehet kiszámítani egy beavatkozás eredményét. amelyek felszíne körül ritkábban zsugorodnak i i. Mint­ 121 . Nem túl bájosan. „Amerikában már léteznek olyan szoftverek. Rövid időre eltűnik a ren­ delőben. Ildikó derűs arca némi félelmet takar. Nem csoda. ha az érdeklő­ dni nyomasztja a bőség zavara: az egyik nagy gyártó egymaga 576 I' li különböző modellt árul. Egy orvos konferencián megmutatták a résztvevőknek.ött válogathatunk a szilikon piacon. Idehaza nyolc gyártó modelljeit forgalmazzák. közepes és gigászi. Ma kicserélik a szilikon implantátumot és a száját is feltöltik a hasából vett zsírszö­ vettel. Valamivel újabbak a két-. itt milliméterekről be­ szélünk” —emlékeztet rajzolás közben a doktornő. Extra köbcentik Az implantátum doboza az asztalon áll.e szövetek. Ne felejtsük el. Széles a kínálat: kicsi. hogy a teljesen szimmetrikus test nem létezik. és háromdimenziós fallal icndelkező darabok. A hatvanas évek óta gyártják a sima felszínű szi­ likon betéteket. csepp.vs/. de jól tartja magát és még egy-egy mosolyra is futja az erejéből. Hozzátartozik az igazsághoz az is. Ezzel csak az a gond. áruk darabonként 70 ezer forinttól 280 ezerig terjed. hogyan nézne ki az egyik gyönyörű modell.és gömb formák kü/. hogy az orvos számára visszakereshető legyen a kiindulási állapot. elkészülnek az ilyenkor szokásos dokumentáló fotók. hogyan néz majd ki a páciens a műtét után. hónapokkal ezelőtt ki­ választották a megfelelő formájú és méretű darabot. ám nem teljesen elégedett az eredménnyel.tikán. Kovács doktornő ezt követően filctollat vesz elő és bejelöli Ildikó testén a műtét vázlatát. hivatalos nevén magas profilú betét a trendi.

Talán könnyebb is úgy dolgozni. de a mell divatot nem ő diktálja. hogy Magyaror szágon 1600 cm3-es óriást is rendeltek. ám mi csak a fertőtlenítőszer citromos illatát érezzük. Már az 500 feletti implantátum is csak a nagy mellkas sál rendelkező hölgyeknek javasolt. hanem a kellr metlen szagok is próbára teszik az ember tűrőképességét. Ha már benn van a szilikon. A zöld lepedők eltakarják a lány minden porcikáját. kizárólag a keblei kandikálnak ki. Látható. hogy milyen darabot választunk. Kovács doktornő személyes rekordja 850 cm3. mesterséges álmában talán új. mégis nagyon keresett. Jó előre felkészítettek a ta pasztaltabbak. hallható jele nincs. hogy állítsuk vissza az eredeti állapotot. Ébredések Eljött a pillanat. hanem a sebészorvos. Ildikó már önkívületben fekszik a műtőasztalon. mindenki imádja. Mái akkor hatalmas az öröm. csak néhány kulcsszóra korlátozódik. amikor a hölgyek felébrednek a kábulatuk ból és látják az eredményt” —mondja a doktornő. A praxisomban egyetlen egyszer kérték. ám úgy hírlik. a női mell természetes vonalát követő csepp-formái ajánlja a pácienseinek. Erről spéciéi jól látszik. legfeljebb azon búslakodnak. Kovács Annamária inkább a hagyományos. de egyedi kérésre igazi „mega-melleket” is készítenek. Dr. hogy miéri nem merték az eggyel nagyobb méretet választani. hogy a sebész nem látja a páciense arcát. azonban az asztal felett a beszélgeti ■ . hogy nem a szülők hozták össze a csemetéjüknek.ha a hölgy folyamatosan push-up melltartót viselne. de érezzük: hiába a több ezer műtőben eltöltött óra. de a vendégek többsége megelégszik a 200-300 cm3-rel is. A sarokban csendesen ont ja magából a slágereket a rádió. „Alapvetően a mellkas átmérője és a mell eredeti formája határozza meg. kizárólag a műtött felületre tud koncentrálni Az első szikevágás egyedül nekünk fáj. minden rés/1 122 . hogy a műtőben nemcsak a látvány. A citromnyi domborulatot adó 70 cm3-től egészen 800 cm’-ig árulnak alapmodelleket. formásabb idomok kergetőznek.

. Visszajön?” Azt hiszem maradok a régi.mondja. hogy hol van az a pont. mi elbúcsúzunk a doktornőtől. Egyetlen egyszer borzongunk meg. amikor a doktornő némi kommentárt fűz a látottakhoz. majd miután megbizonyosodtak róla. majd nekilát a metszések összevarrásához. annál jobb” . a szájfeltöltés. hogy legalább az elálló fülemet nem i mlítette. valahogy nem látszik rajta a kor. hogy csak úgy befogadjuk. valahogy hozzám nőtt 1 / évek alatt. Az operáció mellplasztika része lassan véget ér.vevőt átjár a feszültség. Kora délután még a műtőasztalon ébresztgetni kezdik a lányt.íadásul mintha egy korábbi törés nyomait viselné. hogy letagadhatnék pár évet” . De hálás vagyok. Utcán. de hátravan a mai nap könnyebbik feladata. hallom néha. ahol lezárja a műtétet. t. Ildikó testén apró hegek emlékeztetnek majd a műtétre. hogy bár évtizedek óta a szakmában van. Ildikó még kissé kába. „Az orvosnak mérlegelnie kell. göcsörtös orromnál. Magát a szilikont egyedül a doktornő érintheti meg. Míg Ildikó kipiheni magát. hanem az öröm okozza. blúzban az ízlésesen megnagyobbított mellek gyakorlatilag észreve­ hetetlenek. amikor a mellen nyitott résen keresztül behelyezik az implantátumot. Az eredetivel ellentétben feszesen tartják a formájukat még fekvő helyzetben is. Mi lehet a titka? „Hát igen. Egy óra is eltelik. Már csak egy kérdés mo­ toszkál bennem: rajtam vajon mit műtene meg? „Az orra kicsit széles. mire teljesen kitisztulnak a gondolatai. 24 óra is eltelhet. Azon gondolkodom. hogy minden életfunkciója ki­ fogástalanul működik. ám meztelenül könnyen beazonosíthatóak. a szobájába tolják. hogy ezzel is minimálisra csök­ kentsék a fertőzés kockázatát. Az arcán húzó­ ik) mosolyt azonban nem az altató.mondja sejtelmesen. Még két hét és szép új mellei néznek vele szembe a tükörből. Ez már túl erős látvány ahhoz. Minél rövidebb a nyílt sebbel altatásban töltött idő. de ennél köze­ li hb nem kerülünk a rejtély megoldásához.

A reneszánsz kiállítás 130 festményére például 220 milliárd forint értékben kö­ töttek biztosítást. Múzeumos családban nőttem fel. Kommandósok kísérték Leonardót Porlepte képtár. a Botticellitől Tizianóig reneszánsz tárlatra pedig 235 ezren váltottak jegyet. Pedig az igazi titkok gyakran itt. Ritkán gondolunk rá így. ha a Szépművészeti Múzeumról van szó. szundikáló teremőrökkel? Aligha. Különösen. És persze ismerős a mozdulat. Ott van még az orromban az a különleges illat is. a közönségtől elzárt részeken. Leonardo de Vinci Hölgy hermelinnel című alkotását egymagában 80 milliárd forint­ ig . A világ egyik legdrágább képét.REJTÉLYEK A MÚLTBÓL K in c s e k a S zé pm ű v é sze ti M RAKTÁRAIBAN úzeum Idehaza csak néhány helyszínen őriznek felbecsülhetetlen értékű állami kincseket: ilyen például a Nemzeti Bank soroksári értéktára és a Szépművészeti Múzeum. vagy felfedező utakat tegyenek az épület gyomrába. amelyet a restaurátor műhelyek vegyszerei lehelnek ki magukból. a padláson és az alagsorban rejtőznek. amikor egy-egy este egyedül bo­ lyongtam az ürességtől kongó. Van Gogh képei miatt 483 ezren. aho­ gyan a frissen talált leletet —amelynek nevétől napokkal ezelőtt még zengett a média —behelyezik a páncélszekrénybe. hogy belessenek a kulisszák mögé. a Monet gyűjteményre 250 ezren. Izgalmas világ ez. Raktárai Magyarország leg­ zártabb helyei közé tartoznak. ahová a műtár­ gyak „világsztárjainak vendégszereplése” olykor hatalmas tömegeket vonz. kísérteties folyosókon. Éppen ezért keveseknek adatik meg. pedig a Hősök terén magasodó palota igazi erődítmény. Emlékszem gyerekként hogyan futkározott a hátamon a hideg.

a Prado. Akkor egyszerű üvegvágóval hatoltak be a rablók a renoválás miatt felállványozol i múzeum olasz kiállítási termébe. A biztonsági kapuk beépítése egyenként tízmillió forintba került. A műkincset szállító konvojt a krakkói Czartoryski Múzeumból Budapestig végig fegyveres rendőri egység kísérte. A hol­ landok a festmények érkezése előtt szigorúan előírták a szükséges biztonsági fejlesztéseket. és ezek kivitelezését menet közben háromszor is ellen őrizték. zsilipes rendszerben engedtük be a láto^aiókat. A pótolhatatlan kincseket a sikeres nyo mozás után végül megtalálták. hogy az ügyben nyilatkozó illetékesek baki nélkül végig sem bírták mondani a számot. hiszen képesek igen értéke . Ma aligha fordulhat na elő az. például a Louvre. A szlovák-magyar határon a kamiont biztosító tucatnyi szlovák kom­ mandós díszsortűz kíséretében adta át a felbecsülhetetlen értékű szállítmányt a magyar kollégáknak.i biztosították. a múzeum sajtóreferense. több képre egy görögországi kolostoi kertjében leltek rá. „Világszínvonalú technika nélkül nem mernének értékes műtár­ gyakat a gondjainkra bízni” . se be” —emlékezik vissza a Botticelli kiállítás biztosítására Lévay Zoltán. megkapják.i. onnantól kezdve pedig se ki. Igaz. az Ermitázs bármit kérnek. Olyan hatalmas összeg volt ez ’83 bán. hogy bezáródjanak az épület kapui. Baán például hiába kérlelte a lengyeleket. gyakran elvárás. műkincseket felajánlani” —magyarázza a főigazgató. amelyek megvalósítása közel 100 millió fo­ rintba került. „Golyóálló üvegkapun. de stílusosan berendezett irodájában Baán László főigazgató. időnkéin nem árt egy kis kultúrdiplomáciai érzék sem. Nem volt kisebb a felhajtás a Van Gogh képek körül sem. „Ha kölcsönkapunk egy festményt. A legnagyobbak. ami 1983. hogy cserébe mi is adjunk valamit. november 5-én éjszaka történt. A gyűjteményünk alapján az európai középme zőny élén szerepelünk. Elég lett volna a legkisebb jelzés is ahhoz.fejtegeti az egyszerűen. Krakkóban az angolok és a németek után őt i 126 . Minden festményt mozgásérzékelővel láttunk el. és tépték ki az 1 milliárd 436 millió forintot érő képeket a keretükből.

évfordulójáról. Elvégre 1963-ban a franci­ ák is odaadták a Mona Lisát New Yorkba és Washingtonba egy-egy kiállításra. azóta egymásra torlódva állnak a műtárgyak az egykor gyönyörű teremben. Amikor kitárul a kapu. Az időtlen idők óta a raktárban porosodó művek közül a középkori faszobrok és grafikák a legérzékenyebbek. de kell is kölcsönadni a képet Magyarországnak. amire nem tudtak nemet mondani. nem tartozik a jól fel­ szerelt raktárak közé. festményt és több ezer szobrot. hogy kölcsön­ adják a Leonardo-képet?” —vetette fel. tízezer rajzot. Még 1945-ben zárták el a nagyközönség elől. akkor egyegy körberajongott különlegesség megszerzésébe belerokkanna a ma­ gyar államkincstár. amikor nemcsak. vaksötétben kell tartani. egy lovas 127 . Sejtelmes fény szűrő­ dik be az ódon csarnokba. A két egyiptomi múmiát kegyeleti okból a többi „leltári darabtól” külön. mintha egy Indiana |ones film képei elevenednének meg előttem. Eredetük sok eset­ ben a múltba vész. többségükre talán évek óta egy pillantást sem vetett senki. hogy ha a múzeum vásárlással szeretné bővíteni a gyűjteményét. Mégiscsak emberi maradványokról van szó. Utóbbiakat dobozokban. és másnap aláírták a kiutazási engedélyt. ókori maradványt őriznek a Szépművészetiben. Varázslatos csarnok Százezer grafikát. hogy lehet. A Román csarnok. mert 50 luxnál erősebb fényt nem bírnának ki. ahová most sétálunk. Az időszaki tárlatok horribilis biztosítási értékeiből látható. A világhírű Leonardo festményt tu­ lajdonló krakkói alapítvány vezetői erre az érvre azt mondták. akkor is legfeljebb pár hónapra. „Mi lenne. a por szinte áll a levegőben. hogy ez az a pillanat. világháborús szerepvállalásáért. hogy ezzel kifejezzék hálájukat az Egyesült Államok II. ha úgy emlékeznénk meg a lengyel menekültek befogadásának 70. klimatizált üvegkoporsókban tárolják az ókori részlegben. A főigazgató végül bedobott egy olyan ötletet.kikosarazták. Kiállításra csak néhány darabot engednek. úgy érzem.

amiket eddig eltakart a festék és lakkréteg. hogy az emberek utazás nélkül is meg­ csodálhassák a látványosságokat. Lucas Cranach 1512 körül készült. hát igen. ezt valahogy ilyennek gon­ doltuk. kockás ingben. más kérdés. ahogyan szabad szemmel soha nem láthatnánk. A XX. „Jöjje­ nek. a freiburgi templom kapujának mása és még sok más nevezetesség. de a restaurátorok műhelyé­ be érve elismerően csettintünk. Hamarosan befut a Munkácsy-díjas Szentkirályi Miklós is. ódon hangulata elvarázsolja az embert. A hatalmas gipszszobrok amúgy egy letűnt divatról mesélnek. pont így képzeltük el a főnököt.alak és más szobrok magasodnak ki a többi tárgy közül. amit várt. egy Szondi utcai ház legfelső szintjén vagyunk. maguk addig figyeljék a képernyőt” — hangzik az utasítás. század elején tömegével készítették a világ híres műkincseinek eredeti méretű másolatait. „Mit mond az infra képe? Nagyon is sokat! Ezek az előrajzok egy 128 . A kaotikus látványban van valami lenyűgöző. A hely pókhálós. a nap sugarai pedig tökéletesen megvilágítják a padláshelyiség összes zugát. Állványok és paletták hevernek mindenhol a hatalmas tér­ ben. visszamegyünk pár évszázadot” —mondja a festőből lett vezető­ restaurátor. így került a Román csarnokba a hatalmas padovai lovasszobor. csak előtte felkapjuk Id. és mi már rohanunk is utána a fotó stúdióba. A Szépművészeti Múzeum főépületétől kétsaroknyira. a mester első vonásai. „Beállí­ tom a megfelelő hullámhosszt. bizonyára ez a rejtett tárló is visszanyeri régi pompáját. hogy szomorú a szép csarnokot ilyen állapotban látni. Az elsötétített kamrában infravörös kamerával nézzük meg a képet úgy. Jelek a múltból Ritkán kapja az ember azt. bozontos hajjal és mi újra bólogatunk. Mária a gyermekét táplálja című művét. Ha megújul a Szépművészeti. Az infra tartományban egy ötszáz évvel ezelőtt felskicceit vázlat tárul a szemünk elé.

szenzációról számolnak be nekünk. amely így. ezért olyan precízek az előrajzok” —meséli Szentkirályi. Hamisítványokat is le lehet buktatni a segítségével. Nem is olyan régen még egy El Greco 129 . Az ország legkomolyabb restaurátor műhelyében nem a Cranach kép az első szenzációs alkotás. a kékes fényben újabb oldaláról mutatkozik meg. H ajói megnézik a monitor képét. hogy a szignó a lakkréteg alatt van. ott a vázlat pon­ tosan egybeesik a végleges vonalakkal. akkor azt látják. Egy németországi Cranach képen ennek éppen az ellenkezője érhető tetten. Ha az infra és az UV sem ad elegendő információt. Hála a felfedezésnek. a másik képet pedig erről kopírozták! A tanítvány a mintát követte. hogy az utóbbi tíz évben eredeti Cranach kép ilyen minőségben kétszer fordult elő a világ aukcióin. elég például ellenőrizni. „Ha azt nézzük. Rögtön másként nézünk a Máriára. hogy a képünk csak a Darmstadtban kiállított Cranach mű egyik másolata. „Mennyit adnának ezért a műért?” — terelem anyagias területre a beszélgetést. akkor úgy 500 millió forint egyáltalán nem tűnik soknak ezért a páratlan darabért” . ahol lennie kell. hi­ szen a Szépművészeti Múzeum nem adhatja el a nemzeti kincs részét képező alkotást. hogy a budapesti a mester sajátkezű alkotása. Az infra után az UV lámpával kezdjük vizslatni a képet.mondja Szentkirályi. az amúgy is értékes festmény ázsiója tovább növekedett. láthatóvá válnak a kopások és az apró lyukak. ami gyanús. Kirajzolódnak a repedések. Mi azonban ebből arra következtetünk. Sokáig azt tartották. vagy felette. A kérdés nyilvánvalóan elméleti. Gondolkodj! Az infrakamerát szinte minden komoly restaurálás előtt bevetik a műhelyben. szú vájta alagutak is. a szemközti szobában egy röntgen gép is a szakemberek rendelkezésére áll. nem tekintette szentírásnak a saját vázlatait. hogy a festő sok helyen eltért az előrajzoktól.

mert az iga r. a hiányok kitömködése. Nem mindegy például. nehogy később csúnya meglepetés érjen! Amikor teljesen feltérképezted a helyzetet. amr lyeken a prűd XVII. majd felkapja a Cranach-képet és visszaindul vele a fotólaborból a műhelybe. az könnyen megtévesztő lehet. szikéhez hasonlító szerszámmal finoman kapargatni kezdi az 500 milliós képet. mint maga a helyreállítás.il ez a legizgalmasabb rész. hogy milyen kiállítások vannak előkészületben. Először az 500 év viszontagságait és számtalan tulajdonosváltást átélt keretet kellett megerősíteni. néhány hónappal később eredetiként távozik. sok mindentől függ. így történt 1 1 Cranach Máriájával is. de hány olyan reneszánsz akttal találkoztunk már. században letakarták az intim testrészei.i szőr a gondolattól. összeragasztani.n valahol odaát. „Azért ilyen lassú a munka. évente nagyjából 30-40 kép kerül sorra. ám bizonyos. amikor kifaggathatják a művet és a feje te tejére állíthatják a róla alkotott eddigi elképzeléseket. mennyire sérülékeny az alkotás és tervezik-e külföldi kölcsönadását. Hónapokkal ezelőtt kezdték el a Cranach-féle Mária restaurá lását is. hogy a Szépművészeti gyűjteményéből mikor és melyik műtárgyat restaurálják. és csak utána csele kedj! Végül pedig soha ne tégy olyasmit. A kép megismerése sokszor hosszabb időt vesz igénybe. de még mindig bőven van vele munka. A hátamon is feláll . a festékréteg alatt van.. jobb nem belegondolni. hogy tudj meg mindent a képről. majd jött a szennyeződések és a régi lakkrétegek eltávolítása. „Hány. gondolt I végig az összes lehetőséget legalább háromszor.* i' Ilyen helyzetben döntenünk kell: meghagyjuk az átfestett állapotul és meg sem nézzük. Amit ugyani a szemünkkel látunk. Az. hogy felér néhány lottó ötössel. Hogy annak mekkora lehet az értéke. mert óvatosak vagyunk” —mondja Barnásné Réti Tünde. ami visszafordíthatatlan1 ' .festmény foglalta el ugyanezt az állványt. ha túlfut a szike. Pontos terv alapján haladnak előre. majd egy apró. „A mi mesterségünkben be kell tartani bizonyos alapszabályokat Az első az. mi van alatta? Esetleg visszamegyünk egy Írj >H < 130 . hogy mi történik. Felhoztak egy másolatnak hitt művet a mii helybe. az egyik restaurátor.sorolja Szentkirályi. A szakemberek vallj.

A Pálffy János gróf magángyűjteményéből származó. az aprólékos munka eredményeként a festmény hátterében egy kék ködben úszó ( . hogy a műgyűjtő nemes 1862-ben Londonban vásátolta a reneszánszkori festményt. Aztán szépen lassan. Egy 1740-ben készült. így mindkét festmény megmaradt. feltárták a tele­ pülés fölött magasodó fennsík hátborzongató látványát is: vesztőhe­ lyek sorakoztak egymás mellett a domboldalon. azt hitték rutinfeladat vár rájuk. A Szondi utcában már olyan kép is megfordult. A döntés egyértelmű volt: elbontották a későbbi mázolmányt.a történelemben és igyekszünk az eredeti felé közelíteni? Minden kép esetében vannak különleges szempontok” . Annyit tudtak biztosan. Hihetetlen érték” —mondja Szentkirályi. a múzeumnak 1912-ben ajándékozott képről kevés információ állt a restaurálok rendelkezésére. Ahogy tovább dolgoztak. ma­ gas művészi színvonalú képet találtunk.magyarázza kissé zsúfolt asztalánál a restaurálási osztály vezetője. Ez annyit tesz. ám olyan ember all«i il ta. hogy egy apró területen megbontottuk . Erre utal a New York-i Mriropolitan múzeumban őrzött eredeti Leonardo lap. amelynek 131 . Szerencsére szét tudták választani az alkotásokat. Rejtélyes háttér Ebben a szakmában az a szép. Amikor pár éve a restaurátorok a kezük közé kaptak egy 1896-os keltezésű képet. századi festmény lapult./. hogy az embert bármikor érheti meglepetés. aki a közvetlen környezetéből került ki.1 festéket. ami 2007 és 2009 között foglalta le a művészeti titokvadászokat. „A festmény nem Leonardo da Vinci műve. Csakhogy a rönt­ gen valami furcsát mutatott.tk-itáliai város tűnt elő. hogy előtűnhessen az öregebb festmény. hogy lássuk. A képet rendkívül rossz állapotban ■■/állították be a Szondi utcába. XVIII. amely alatt egy régebbi. mi van mögötte. Az első vászonra valaki nemes egyszerűséggel egy újat húzott. Még emlékezetesebb az a felfedezés. „Nyitottunk egy kis kémlelő ablakot a festményen.

és melyik a tanítványok hű másolata. Bármilyen rosszak is az esélyeik. A bókoló harangláb. Tiziano bólintása A csalások kiszűrése itt létkérdés. az árulkodó jelek több száz évesek. Leásnak akár a levéltárak mélyére is. a tanúk pedig rég meghaltak. a lán­ dzsalevelekkel borított barátszegfű mind. Előtte éveken keresztül egy pécsi lakás falát díszítette. hanem a botanikában is igen jártas lehetett. nemcsak a festészetben. Alig néhány év kellett tehát a tömeggyártás elterjedéséhez. Akkor is konokul a tények nyomába eredtek. hogy kiderítsék az igazságot. A 132 . ám a hamisítvány szót a Szépművészetiben csak óvatosan használják. de ez nem számított a mai értelem­ ben vett hamisításnak. A párában egybeolvadó városok és vizek is a nagyszerű művészt idézik” —mu­ togatja a példákat a hatvanas éveit taposó főrestaurátor. Sportnyelven szólva innen szép nyerni! Ezt a teljesítményt még egy bűnügyi helyszínelő is elismerné. A vegetációt olyan hűen ábrázolta. Dürer valamikor 1506 és 1510 között készí­ tette el a Mária élete sorozatot. elvégre a „művészeti nyo­ mozók” soha nem indulhatnak el forró nyomon. a húsevő lápihízóka. A XVIII. Rubens műhe­ lyében például legalább húsz tanítvány dolgozott. század második feléig maga a fogalom is teljesen ismeretlen volt. az 1510-es évek második felében pedig már bizonyíthatóan az ő mintáit utánozták. amikor 2005ben egy erősen vitatott származású kép.kompozíciója kísértetiesen hasonlít a mi képünkéhez. aukcióján. Bárki is az alkotó. a Szépművészeti szakemberei ritkán adják fel a reményt. mind tökéletesen vannak megfestve. hogy melyik kép a mester sajátkezű alkotása. mindegyikük „rubensesen” festette a képeket. A művészettörténészeknek és a restaurátoroknak olykor félezer év elteltével kell kitalálniuk. Leonardo képeiről pontosan ugyanezek a növények kö­ szönnek vissza. a „Madonna gyermekével és Szent Pállal” című alkotás bukkant fel a Nagyházi Galéria 116. mintha egy szakköny­ vet illusztrált volna.

Carlo Ridolfi: A festészet csodáiban említették először a kép címét. azóta a firenzei művészettörténészek és a szak­ ma is tényként fogadta el. a Szondi ut­ cában oldódott meg. A mű a bécsi Kaunitz-gyűjtemény ré­ szét képezte egészen annak 1830 körüli széthordásáig. például a későbbi javításokat. hogy akár Tiziano munkája is lehet. Egy 1648-ban nyomtatott katalógusban. hogy belevágjon a vásárlásba. hogy egy ismeretlen velencei festő vetette vászonra. Az árverés előtti éjszaka állítólag megjelent álmában maga Tiziano és bólintott. „Hát ez az én sztorim. Szentkirályi és Tátrai hamarosan újabb információmorzsára leltek: egy háromszáz éves irat már a festmény pontos méreteit is rögzítette. amikor azt tudakolta tőle. és ha éppen nincs úton a világ valamelyik tárlata felé. Nekem megadatott” —mondja a restaurátor. Pintér Gyula magángyűjtő nagy kockázatot vállalt azzal. alighanem ő hozta Magyarországra az elfeledett Tiziano képet. Madonnát és a gyermeket saját családtagjairól. mert úgy véli. A gyűjtemény felszámolóbiztosa egy bizonyos Károlyi gróf volt. hogy ott mindenki kedvére csodálhassa. A mélyen vallásos gyűjtőt ez az élmény bátorította arra. hogy 140 millió forintért elvitte a rossz állapotú. hogy szemügyre vegye értékes szerzeményét. hogy valóban ő fes­ tette-e a művet. A legtöbb restaurátor egy élet alatt sem találkozik ilyen szintű rejtvénnyel. Időnként ő maga is beugrik a képtárba.szakértők nem zárták ki. Federigo Gonzaga hercegről mintázta a művész. A rejtély itt. alkotójaként pe­ dig Tizianót tüntették fel. 133 . Mind. Szentkirályi Miklós elvállalta a restaurálást és hónapokon át röntgen segítségével kereste az árulkodó jeleket. akkor a Szépművészeti Múzeumban őrzik. A restaurálással párhuzamo­ san Tátrai Vilmos művészettörténész is belevetette magát a kutatás­ ba és fél év munka után sikerült felmutatnia az első kézzel fogható nyomot. titokzatos fest­ ményt. átfestéseket. Szent Pál arcát pedig valószí­ nűleg a kép megrendelőjéről. annak a múzeumban a helye. mind egy ember keze nyomát viselték: Tizianóét. Tulajdonosa nem viszi haza a képet. Az eredetileg 140 millió forintos festmény ma legalább 4 milliárd forintot érhet. ám valószínűbbnek tartották. hogy a Madonna gyermekével és Szent Pállal bizony a velencei reneszánsz mester eredeti képe.

úgy vannak ők a nemzeti kincsnek számító képekkel. Előfordult már persze a történelemben. mint egy eredeti Tiziano kép felfedezése. majd együtt határoznak a tennivalókról. Némi felelősséget azért levesz a restaurátorok válláról. hogy egyetlen kép aljára sem hamisítjuk oda Munkácsy nevét. a tulajdonost. A munka megkezdése előtt összehívják az összes érintettet. Azt talán mondanom sem kell. a művészettörténészt és a múzeum igazga­ tóját.A munka közben csendesen zajlik műhelyben. 134 . hogy nem kell mindig mindenben egyedül dönteniük. köteles­ ségünk megtagadni minden olyan utasítást. Azt mondják. bárki kéri is” . „Tudnunk kell nemet mondani. ezt az állást nem kapkodó idegbetegeknek találták ki. Friss diplomásként az első fúrásnál. de ez ritkább esemény. hogy éppen a helyreállításkor semmisült meg egy értékes műtárgy. a kétszázadik után már nem. hogy kárt okozna a műkincsnek. vagy tömésnél még izzad a homlokuk. mint a fogorvos a páciense­ ivel. Mi több. amelyről tudjuk.mondja búcsúzóul Szentkirályi.

egy gondozó pedig elijesztette a túl közel merészkedő aligátorokat” . Hargitai 135 . egy bal kanyar és egy jobb forduló után lassan leesik. hogy meghívónk pont ide. így aztán Sylvi kifeküdt a partra. fényűző ingatlanba szól. hogy ezek ka­ csalábon forgó paloták.Dorka látta a legtöbb híres meztelen hölgyet. a medence melletti. „Ha azt hiszed. Itt mutatja meg —tegyük hozzá sokadszorra —a bájait Niki Belucci. ebbe a kívülről megcsodált. „Általában ötcsillagos lakosztályokban. Magyarországon . mint a fél Margitsziget” —túloz kissé kollégám egy közeledő vaskerítésre mutatva. A stáb a villa egyik ritkán használt építményét.Bochkor Gáborral holtversenyben . Zimány Lindát meg Dominikába vittük. mintha nem is a mi jól ismert Budánkon kanyarognánk. hogy Bódi Sylvi a víznél mutatna a legjobban. de a helyszín még az ő ingerküszö­ bére is hatással van. hogy egy farmon. de volt példa arra is. szaunával ellátott legénylakot bé­ relte ki a fotózásra. a szénában fényképeztünk. „El sem hiszem. Néhány napra szívesen állást cserélnék vele. amit mindannyian gondolunk. Elgördülünk az említett komplexum mellett. várj csak a következő sarokig! Az a villa a kerttel együtt akkora lehet. Az igazi profik képesek bárhol zokszó nélkül vetkőzni. Az elmúlt tíz évben a fotózások al­ kalmával már megfordult itt-ott. hogy Magyarországon vagyunk” —néz körbe csodálkozva a magazin egyik munkatársa.mondja Margl Dorka. Amolyan fedezd fel a városodat mozgalom ez. vagy elegáns éttermek­ ben dolgozunk. 900 négyzetméteres. követjük a kerítést. kerület tetején. a XII. A helyszínnél csak maga az esemény exkluzívabb: a Playboy cím­ lapjának fotózására érkeztünk. a magazin fotó producere. ahol a fotós kitalálta. A legemlé­ kezetesebb talán aTropicarium volt. szavakba öntve mindazt.EGY KIS EROTIKA BUDÁN P layboy f o t ó z á s a v il l á b a n Szájtátva bámulunk ki az autó ablakán.

mondja Dorka. Néha feltűnik Niki menedzsere is. Máskor vérre szomjazó szúnyograjok rontották el a fülledt hangulatot. amikor a stábtagok gumicsizmában és kabátban vacogtak a farkas­ ordító hidegben. tiszta. Aztán egyszer csak csipkés fehérneműjében elénk pattant ő. az rosszul viseli. Az operatőrnek jó napja van. Az legyen itt. az igazi munka akkor kezdődik. Abban a pillanatban. miközben Radnai Péter főszerkesztő hevesen bólogat. két forgatócsoport is a szoba közepén toporog. amikor ők elmennek” . csak magát a főszereplőt. hogy illetéktelen még véletlenül se jusson be. Férjek kitiltva! Sokan vagyunk a kis helyiségben. a nyuszilányt nem lát­ juk sehol. A férjek és udvarlók tehát kizárva. de aki először vetkőzik. ha felbukkan egy barát. vagy szerető soha nem lehet jelen. ké­ nyelmes. Ok inkább a végeredményre kíváncsiak. a fodrász és a stylist. játszani kezdenek. „Utálom. az aktfo­ tós megköszöni a lehetőséget és hazamegy. ott van azonban a sminkes. élettárs. vagy élettárs. „Ha a hölgyek meglátják a párjukat. Niki Belucci.Bea például a zöld mezőn rohangált egy szál semmiben akkor is. tudja kezelni a helyzetet. arra viszont nagyon. Hermetikusan 136 . mert felesleges stresszt okoz. A franciaágyon végrehajt néhány talajgyakorlatot. A fotós egyedül az anyukákat lenne hajlandó beengedni a műtermébe a munka alatt. elve­ szítjük őket” —indokolja a drákói szigort Nánási. arra pedig nagyon vigyá­ zunk. de erre csak ritkán van igény. ha túl sokan nézelődnek a fotózáson. és még tűz is ropog a kandallóban. azonnal másként viselkednek. ez Nánási egyik legszigorúbb előírása. Nánási Pál sztárfotós és a segédje az objektívekkel babrálnak. ha mindenki őt nézi. Férj. „Ez csak bohóckodás a stábok kedvéért. A mostani szerencsére könnyebb helyszín. akinek dolga is van. Szerencsére Niki tapasztalt modell. lemegy spárgába és már pózol is a tévékameráknak.

hiszen őket nap nap 137 . Hárommilliót ér a legdrágább test A hátteret és a kerettörténetet a modell. hogy megmutatta magát pőre valójában. Minden azon múlik. a Blikkben meg­ jelent számítások szerint hárommilliónál nagyobb összeget nem éri meg ajánlani.lezárjuk a fotózás helyszínét. A gyakran látott tévések olyanok. amikor éppen sokat beszélnek az emberről. „Nem mindig találkozik a mi elképzelésünk a modellével. Görög Zi­ tának. két perc és megyek is” —mondja Radnai. Claudia volt a legdrágább a maga hárommilliót túlszárnyaló gázsijával. hogy nyilatkozzak a tévéknek.3 millió forint körüli összeget kapott azért. hogy mennyire ismert az illető hölgy. volt olyan hölgy. Ha stúdióban dolgozunk. akkor is kira­ kunk néhány paravánt. Nö­ veli például a gázsit.1. utóbbi költséges lett volna” —magyarázza indulás előtt Radnai. Hogy meny­ nyi. a Ba­ rátok közt szereplői felelnének meg a legjobban. A vetkőzésnek ugyanis jól körülhatárolható ára van. a főszerkesztő és a fotós már korábban lebeszélték. ők mindannyian a több milliós kategóriába tar­ toznak. Nekem annyi a dolgom. a feszület előtt akart pózolni. hogy érdemes akkor vetkőzni. Vele még 2008-ban sikerült megegyeznie Radnainak. szívesen megnéznénk őket meztelenül. ám több mint egy év telt el a fotózásig. Többek között Zalatnay Cininek. Gregor Bernadettnek és persze Liptai Claudiának sikerült átlépnie ezt a határt. híres hölgy 500 ezer . Ezeknek a követelményeknek a legnézettebb szappanopera. mint a szép szomszéd lányok. a pózokat pedig a helyszínen találják ki. A bevételek egyszerűen nem termelik ki a ráfordított pénzt. ha egy nézett műsor sztárja dobja le a ruháit. az a Playboy és a modellek titka. Előbbi ízléstelen. ígéretét később beváltja és még a melltartó lehullása előtt búcsút vesz a csapattól. Alapvető tény. aki templomban. Kicsi a piac. hogy a technikai személyzet se jusson ingyen műsorhoz. egy másik pe­ dig New Yorki-i taxik között. A jól értesültek szerint a legtöbb ismert.

Oroszlán Szonját például rendre megkörnyékezem. Kiss Ramóna. Kemény fába vágja a fejszéjét az is. A In tósorozat a „sztori” szerint Niki fellépés előtti készülődését miit. de két méterre egy | ti > cér bombanő testétől valahogy én sem érzek semmi bizsergést: ml tökéletesek az idomok.után látják a sorozat követői. nem?” —kérdezi nevetve a nap főszereplője. hogy Nánási Pál. akkor hiába csábi tóm őket. én pedig a kötelességre hivatkozva fel-fel pillantok 1 / ágyra. intimebbé válik a hangulat. mert szerződésük ezt szigorúan tiltja. Körülöttem mindenki más egykedvűen szemléli az elől mii tekergő. hogy a harmadik iks/. hogy túl sokat mutassanak meg a magánéletükből . a sokat látott fotós nincs zavart m i i Azt mondja. Nem léphetnek ki a szerepükből. vagy sem. peilí)'. Az időzítés a lényeg „Szerintem minden azon múlik.1 hideg üvegablaknak. ezért a csatornák még attól i'. hogy az első testrészek kibukkanása kelt benne tirini izgalmat. csak ki kell várni a megfelelő pillanatot.. utána már ( . tudom. és az alakjuk is tökéletes. hogy sminkelés után félmeztelenül nekipréselőtlüm . profik a beállások. Pillanatok alatt lekerülnek a maradék. legyen egy fotó a gyerekeknek. Előfordul. Lehet. hogy az adott hölgy akar-e vei kőzni. Különös. zavaró a fény. A komoly hírműsorok vezető inek meg kell őrizniük a hitelességüket. „Életszerű. hogy reménytelen” —árulja el Radnai. ekkor tud férfiként nézni a modelljeire. aki egy tévéhíradós hölgyről próbálja leimádkozni a ruhát. hogy egy magánéleti váltó zás hozza meg a lehetőséget. ha a modellek pasija nem féltékeny a meztelenkedés miatt.i. Sokat segít. lehelet vékony kis rulu darabok is.i be. Ha igen.n|. Az érthető.il 1 138 . fehérre sminkelt női testet. milyen szép is volt az anyjuk! Ha nem akarnak. Balogh Edina és a többiek azonban ha akarnának se állhatnának a/ objektív elé. berzenkednek. emlékezzenek r. akkor előbb-utóbb dűlőre jutunk.1 testükről nem is beszélve. A tévések közben elmennek.hr lépve határozzák el.

Nánási állítja. ha laza. hogy jól nézzenek ki a képeken” — árulja el Dorka. mert mindenki azt 1 1 11 ja. A hölgy végtelenül profi: két kattintás közt vidáman csicsereg és követi Nánási minden utasítását. A helyszínre kizárólag a fotóst engedték In . Egy vidéki kastélyszállóban. i külvilágtól teljesen elzárva készültek a képek. csak úgy. elsősorban pezsgő mindig van nálunk. Minden fotózáson eljön az a pillanat. Ha ezen túljutnak. amikor a modell meglátja a róla készült első. hogy nincs rajta semmi. de erre csak ritkán van szükség. az elmúlt évek legnagyobb logása. Ha a I h í v élvezi a magamutogatást. ez az” —hangzanak a hollywoodi filmek ilivailotós jeleneteiből már jól ismert utasítások. nagykabátban kattintgat. Ettől lázba jönnek. a 111 1 y pedig egy szál tangában pózol. A bugyi h vél ele. nehogy paparazzók i sapjanak le a lehetőségre. be lelóg a hajad. A zenét viszont gyakran k itekerjük. photoshopra. a feladatra koncentrál.iló napsugarakkal. Megtanultuk. Közben Belucci és Nánási versenyt futnak az ablakon bekandi! .meséli lovább a fotó producer. 1 >ly. mint a nőgyógyász és a pszichológus egyben. akkor hosszabb ideig tart a ráhangolás.yorsan megfeledkezett a gátlásairól. vidám hangulatot teremtünk” .munkára. a képekkel az eladásokat az égbe repítő Liptai Claudia is C. megérzik. a fotós az udvaron. Azt mondják. amikor le kell dobni az mnlsó fehérneműt is. „Általában az a döntő pillanat. de 139 . jól sikerült képeket. ez a lélektani határ. Egy órával a kezdés után Claudiának már fel sem tűnt. hogyan kell oldani a feszültséget.m vagyok. hogy oldja a gátlásokat. I la gátlásosabb. gördülékenyen megy tovább a munka. utólagos korrekcióra aligha. csináld még tovább. Ha a bugyi lekerül „Célzóvíz. „Nagyon jó. pucsíts. citromba harapva ezt nem lehet i sinálni. akár egy óra alatt is eljuthatunk erre i puliin. hogy érdemes keményen dolgozniuk. Niki esetében amúgy is csak jó be­ állításokra lesz szükség. hogy legyen egy kis élet a mozdulatokban.

mert azt akarja. amelyből 30-40 darab kerül a szerkesztők. hogy mennyire vagyunk képesek egymásra kattan­ ni. egyik ruhadarabtól a másik után válnak meg. hiszen szerződés rögzít min­ den apró részletet. Természetesen arra is volt már példa. Szerződésszegést követ el. Szükség van az összhangra. nem a fotós rábeszélő készségén múlik. és büszke lehessen magára” —mondja Nánási. akit a fotózáson fog el a szégyenlősség. még azt is. A magazin szereplőitől a teljes pőreséget várja el az olvasóközönség. hogy milyen fazont szeretne —és nem a frizurájára gondoltak. hogy egy-egy hölgy mennyit enged megmutatni magából. az asszisztens lányokra hagyja a vetkőztetést. Bódi Sylvi sminkelése például más­ fél órán keresztül tartott. Fehérneműben kezdik a fotózást. hogy valaki a műteremben vetkőzött ki a vártnál is jobban magából. Haumann Petra mesélte egyszer. majd amikor eljön a nagy pillanat. egy picit. vagyis kezdetét veheti a szkanderozás arról. hogy lássák a testét. mire a fáradt címlaplány végre hozzánk is eljut. akiknél már egy „kebel-. Ördög Nóra esetében például nagyra értékelték az utóbbit is. avagy hátvillantás” is egészen kivételes kegynek számít. még Nánási is diszkréten hátrébb vonul. de a fotózást húsz perc alatt lerendeztük” —magyarázza Nánási. M indig csak egy picit. A többi felvételt szigorúan törölni kell a fényképezőgép és a számítógép memóriájából is. illetve maga a modell elé. A tíz éve meztelen női testeket megörökítő fotós alkalmanként kb. ám vannak hírességek. hogy a szerződés aláírása előtt azt is megkérdezték tőle. hogy egy-egy érzékenyebb testrész­ ből mennyi tartozik a közönségre. 1500 kockát lő el.alapvetően mindenki azért mond igent. hogy melyik legyen az a bizonyos hat —nyolc. amin legeltethetik szemeiket az olvasók. „Az a kérdés. Szerződésbe fogla lt idomok Az. 140 . Hosszú órák telnek el. akárcsak egy lassított sztriptízben.

hogy ez az én számból egy kicsit furcsán hangzik. hogy tüntessék el a képekről a libabőrt. Minden más maradhat úgy. A legjobb felvételek akkor készültek. Olyan maradt. „A legviccesebb az volt. Aztán mégis. aztán leültem szusszanni egy pillanatra. hogy órákon keresztül pózoltam különböző kicsavart helyzetekben. de gát­ lásossá tett. Azt hittem. vagy szégyellős. hogy ilyen sokan néztek.” Niki csak annyit kért a Playboy számítógépes domborulat bűvészeitől. ahogy a természet és a napi edzés formálta.„Lehet. amikor telje­ sen spontán módon viselkedtem. Szemtanúként ezt bizton állíthatjuk. Különös érzés volt. a szórakozóhelyek DJ pult­ ja mögött csak kebleket felvonultató hölgy. hiszen hét-nyolc éve nem vetkőztem mez­ telenre teljesen idegen emberek előtt. mire Pali felkiáltott és vadul fotózni kezdett. velem nem for­ dulhat elő ilyesmi. soha nem leszek görcsös. 141 . Alighanem ez volt egyben az utolsó ilyen alkalom” —meséli a 27 éves.

1877 óta sülnek itt a fogások az ólomüveg berakásokkal dí­ szített. ő a M agyar Köztársa­ ság Elnökének hivatalos szakácsa. idővel beindul az élet” —ígéri a főszakács. Nem i salódtunk. Előrebocsátom. majd egyenesen a birodalmába vezet bennünket. Kárpátia étterem. Gyakorlott étterem látoga­ tóként pedig vonzott a lehetőség. Amellett. de meglát­ játok.ígérte Bereznay Tamás konyhaíőnök. fogadására Bereznay főzi az ételt. amikor bejelentkeztünk hozzá a Kárpátia étterembe.A LENGŐAJTÓN TÚL A Z ELNÖK SZAKÁCSÁNAK KONYHÁJÁBAN „Igazi adrenalinfröccs lesz” . Péntek este van. Nem kellett hát kötéllel húzni a Kárpátiába. hogy miként rittyentenek a tányéromra egy komplett hagymás rostélyost alig húsz perc alatt? Előszedik a fagyasztóból a készételt és belökik a mikroba? És egyáltalán. Ferenciek tere. hogy konyhafőnökként irányítja a vendéglátóhelyet. a profi mozdulatok dinamizmusa és az olaj sercegése. Gordon Ramsay-függő vagyok. Főztjéből evett már George Bush. műemlék étterem konyhájában. Bereznay Tamás nem kispályás játékos a magyar séfek mezőnyében. II. Az üvöltöző skót séf műsoraiban órákon át képes elvarázsolni a konyhai lüktetés. A főszakács. Vlagyimir Putyin. szándékosan csúcsidőben jöttünk. hogy akció közben láthassuk a konyhát. hogy végre őszinte választ kapok .u ra a kérdésre. 143 . milyen az élet a csapó­ ajtón túl. ahova vendég még véletlenül sem téved? Most meglátjuk. János spanyol király és Akishino japán herceg is. „Egyelőre kevés a vendég. a hazai gasztronómia egyik fel­ legvára. Sólyom László összes díszvacsorájára.

„Nem fagyasztunk le soha semmilyen húst. hogy ilyenkor felfőzzük a pályát. fólia alatt viszont egy hónap múlva is tökéletes az íze. meg a hűtőkamrák. Nem éri őket oxigén. szarvasgerincek. és felszeleteli szép. azokkal csak főzünk. a fehérekkel óvatosabban kell bánni.Fóliában érlelve Nem is kicsi ez a birodalom. „Itt a cukrászda. ez pedig a legfontosabb rész. Ez a drága hús normális esetben csak két-három napig állna el a hűtőben. a melegkonyha. hogy a sza­ kácsnak nem kell a porciózással bajlódnia. A módszer alighanem a ven­ déglátósok privilégiuma marad. a konyhamészáros nekiáll. bélszínek. Még mielőtt befóliáznánk otthon az egész spájzot. Amikor megkapjuk az alapanyagot. de a nyers hús így is las­ san sül meg. a már előkészített hús kerül a serpenyőbe. mi azt mondjuk. Arra látjátok a fekete. egy rejtéllyel kevesebb. egyen­ lő darabokra. 144 . „Nagyjából tudjuk. így amellett. de azért van különbség. az a hidegkonyha. fűszerezünk. Amikor befut a rendelés. ahol a bevétel után legna­ gyobb értéket tárolják. hogy a szavatosságuk meghosszabbodik. Ott hátul vannak a rak­ tárak. Rendben. májak sorakoznak a polcokon minden mennyiség­ ben. a feketével azonban vendég soha nem találkozik.és a fehér mosoga­ tót” —mutat körbe. elég megkeresnie a hű­ tőkamrában az előre becsomagolt szeletet. ezért a húsok közül néhányat előfőzünk. hogy aznap várhatóan miből mennyi fogyhat. A szakácsmesterség egész napos elfoglaltság” —magyarázza Bereznay. éret­ tebb lesz” —emel fel egy szépséges kacsamájat a konyhafőnök. hogy egy profi fóliázógép félmillió forintba kerül. az állaguk is porhanyósabb. a húsokat. Kacsa és libamellek. most már tudjuk. majd ezzel a speciális vákuumozó géppel egyenként lefóliázzuk a hússzeleteket. ennyi időt egyik vendég sem bír fenékkel. nem árt megjegyezni.” Első állomásunk az a helyiség. A felkészülésre délelőttös ként van időnk. Elvileg ugyanúgy mosogatjuk mind a két fajtát. Ertetlen arckifejezésünket látva máris érkezik a magyarázat: „a fehérekkel tálalunk.

A rendelések elektronikusan érkeznek. nem lankadhat a figyelmük. Ha gulyást készít. A húsokkal foglalkozó „főzőpályás” tudja. Kós­ tolgatni kell” —mondja Bereznay és valóban. ahogyan hangosan felolvassa a listát. ő készíti el a citromos esszenciát és a kétféle mártást a csirkéhez. mi a dolga. egy gép dob­ ja ki a listát az átadónál álló séfnek. vagy bármilyen alapanyagot kapjunk a raktárba. a kukarugdosás és az őrjöngés itt hiányoznak. A trió harmadik tagja a ragupályás. Aki beáll egy posztra. vagy séfhelyettesnek.Igen főnök! Miközben mi a húsokkal barátkozunk. tudnia kell. de 145 . ne hűljön ki az étel egyik fele. soha nem válhat rutinná a főzés. mert akkor elég később főzni. vagy rák pót­ lása nem filléres mulatság. A teátrális elemek. hogy milyen az a répa. már csinálja is hozzá a sült hagymás rizst. beindul a pörgés a me­ legkonyhában. „Hiába készíti el egy szakács akár ezredszerre is ugyanazt a fo­ gást. vagy öregebb és fásabb. A konyha olajozott gépezetként működik. Ismét Gordon Ramsay jut az eszembe. amit beleszór a levesbe. miközben a má­ sik fele még a serpenyőben van. A főnök felolvassa a blokkot. egy elkalandozó pillantás. Minél több fogás rotyog a gázon. Nincs két egyforma helyzet. hogy mindig ugyanolyan mi­ nőségű húst. két év után már izzadni is elfelejt az ember. egyre-másra érkeznek a rendelések. kuktái pedig „igen főnök” felkiáltással nekiveselkednek a munkának. majd akcióba lendül a „köretpályán” dolgozó kolléga. Ha bazsalikommal töltött csirkemell az óhaj. hogy a körettel egy időben legyen készen. sehol egy felesleges mozdulat. különben az egész rendszer leállá­ sát veszélyezteti. Zsenge. hogy mikor kell elkezdenie a sütést ahhoz. annak pontosan tudnia kell. mert egy odakozmált libamáj. az étterem megtelik élettel. a hangulat azonban igencsak hasonlatos. Sebes mozdulatokkal rázzák a szakácsok a serpenyőket. több idő kell neki? Vajon hány éves lehetett az állat? Nem tartunk még ott ebben az országban. annál nagyobb a forróság a terem­ ben. szakácsai főzés közben kiskanállal bele-belenyúlnak az ételbe. állítólag meg lehet szokni.

hogy ne hiányozzon az a kis plusz az ételből. ő a nagymama sütője mellett fogadta meg hat évesen. Nagy a mi felelős­ ségünk. Ha véget ér a műszak a Kárpátiában. az az én hírnevemmel szórakozik. hogy képesek legyünk megújulni. akár szedhetik is a sátorfájukat” . készül az estére. Legalább annyi logisztikai érzék kell ehhez a munkához. és valahol az asztal alatt egy macskával megspékelve. jó lesz az neked. hogy idehozza egy fickó a barátnőjét randevúra. úgyhogy ne tegye!” —mondja. hogy fizessen érte. „Fontos. „Rossz ajtón kopogtatsz” „Szeretek a fiatalokkal foglalkozni. akkor rossz ajtón kopogtatnak. ha szakad. hogy ha törik. de az alapoknak. Mert ha csak az anyukájuk találta ki. Ezt nem engedhetjük meg magunknak! A srá­ coknak mindig elmondom. Egyetlen percre sem bánta meg a döntését. négy gyerekkel. most is tizenkét tanuló dolgo­ zik a kezem alá. amit megkérdezek tőlük az az. A bekevert spéci fűszerkoktélok a polcra készítve várják a bevetést. hogy miért vannak itt. annak ők csak örülnek. Képzeld el. Nem lehet okuk a panaszra. Szentendrén várja egy utolsó asztal egy feleséggel. Egy olyan ember lelkesedésével beszél a főzésről. a mártásoknak mindig egyformának kell lenniük” —magyarázza Tamás. hogy tönkretegyük valaki napját.ha kell. mert elég egyetlen hiba. szakács lesz belőle. mint főzőtudomány. 146 . de a mesterszakács erre csak legyint. „Marhára kell ezt szeret­ ni.mondja a főszakács. Az első. hogy menj el fiam szakácsnak. Bereznayt odahaza. mint akinek a munkája az élete. Bereznayt nem az anyukája küldte. „Titkosak a kombinációk? —kérdezem. édességben állítólag veri a férjét. a fűszereknek. a tésztákkal is elboldogul. A süteményről azonban az oldalborda gondoskodik. egy fősza­ kács főz rájuk minden nap. mi pedig elszúrjuk neki egy rossz étellel és még azt is elvárjuk. hogy aki itt rossz ételt küld ki. Miért lennének azok? Ha követőjük akad.

de akivel másodszorra is megtörténik. a lekvárok például hegyekben állnak. végre egy profi szájából hall­ hatom a választ a dilemmámra: mi a fenének mossák meg a tojást. több idő jut a pálinkázásra. és egy mexikói gyorsétteremet. hogy a tojás feltörése közben héjdarabka esik a serpenyőbe. 147 . előtör egy régi emlékem. hogy kevesebb munkával jár. Két helyszínt szemeltünk ki: egy családias kis hamburgerezőt. titkon pedig örülünk. nincsen benne más adalék. Nagy előnye a lekvárfőzésnek a disznóvágással szemben. a mexikói határ melletti Tucson városában elküldtek razziázni a helyi ÁNTSZ ellenőrével. annyi szemét tapadt a héjukra. A szatmári szilvalekvárnak meg a gyümölcs az egyetlen összetevője. Kavargatni meg ugye pityókásan is lehet. Mind saját készítésű. Ahogyan a főszakács a biztonsági előírásokat sorolja. ha a héja úgyis a szemetesben landol? Bereznay úgy emlékszik. „Minek drágán vásárolni mindenfé­ le vackot. Biztos voltam benne. Az Arizona Daily Star szerkesztőségében gyakornokoskodva. Az pedig még egy profival is könnyen előfordulhat. A falatozó hűtőszekrényében a hú­ sokról a vér a zöldségekre és a kenyérre folyt. Ebben az üveg lekvárban például csak eper és cukor van. enélkül az élmény nélkül talán a brancsba se vennék fel.Biztonság. ráadásul olyat. régen a séfek egyenesen hipós vízbe áztatták a tojásokat. amelynek pontosan ismerjük az összetevőit. Jó kis mókát jelent az elkészítése. semmi más. Szatmárban minden héten más portán készítik a férfiak. de féltávnál feladtam” —meséli Bereznay. mert 24 órán keresztül folyamatosan kavargatni kell. mert akkor min­ denhol láb alatt lettünk volna. annak érdemes elgondolkodnia a pályamódosításon. hogy bár szemtanúi lehettünk a pörgésnek. ebben pedig meggy és cukor. A házias ízek helyett a rémálmok házára bukkantunk. Azt mondják. nem futott be egyszerre három busznyi japán turista. minden szakács megmérgez a pályafutása alatt egy vendéget. biztonság. biztonság Hagyjuk a fiúkat dolgozni és visszatérünk a raktárak részlegébe. Ha már itt tartunk. Azt hittem bírom a kiképzést. A tárolókban pihenő alapanyagokból egy kisebb várost lehetne jóllakatni. ha egyszer mi is főzhetünk jót.

Amin például halat vágtak. a húsoknak és a tejter­ mékeknek mind külön hűtőjük van. amit stílusosan evéssel töltenek ki a szakácsok.hogy itt és most lakatot tesznek a konyhára. M indig adunk egy kis aján­ dékot a vendégeknek —ma például libamájhabot — amivel duplán . Pár perc szünet jön. mert a konyhában ki­ élhetjük minden kreatív hajlamunkat.fordulok a kuktákhoz. „Ereznünk kell az adrenalin áramlását. Az emberek nagyra értékelik az apró figyelmességet. rögtön utána egy rostonsült libamáj bundás kalácson. az ilyen nemzetközi láncoknál mindennaposak a belső ellenőrzések. mennyit esztek ti itt a kony­ hában?” . enni is tudunk” . ahol éppen szürkemarha bélszínsteak készül juhtúrós rakott burgo­ nyával és sült paprikakrémmel. „Most őszintén. Maga is a tűzhely mellé áll. a zöldségeknek. jól járunk. de azért jóféle kosztot —meg aztán itt vannak a rendezvényekről maradt apróságok is.mondja Bereznay. Bereznaynál nem fordulhatnak elő hasonló gyomorforgató ese­ mények: a gyümölcsöknek. mert attól még élesebben összpontosít az ember” . szőlős arany-mazsolás tokaji mártás­ sal.hangzik a válasz. a vágódeszkákat pedig szigorú rend szerint használják. Záporoznak a további rendelések: zöldfűszeres naphal szalmazöldségekkel. Nemcsak főz n i. ha tisztességesen elmos­ ták és fertőtlenítették is. az soha. „Maradjunk annyiban. hogy nemcsak főzni. A gyorsétteremben mindent rendben találtunk. a szakácsok a személyzetnek is főznek —nem libamájat. A kóstolgatás ugye szakmai köte­ lesség. még akkor sem. Visszajött némi maradék szendvics és süti egy fogadásról. „Nem szürkülünk bele a mindennapokba. amikor elszabadul az esti őrület. de soha nem kerülhet a cukrászatra. Bő egy órával később végre min­ den asztalhoz kimegy a rendelés. mi 148 . enni is tudnak Visszasétálunk a még mindig a munka hevében égő konyhára. de az ellenőr felvilá­ gosított: jó osztályzatot érdemel a hely.

netán egy finom sült paprikakrém? Rajtuk múlik. találják ki ők. Kész szerencse. A tanulók nagyon büszkék. Remek csapatépítés a kö­ zös étlapírás is. Bereznay pedig töri a fejét. Cornwall hercegnője a soros. Az elnöki séf minden vendég érkezése előtt listát kap az illető étkezési szokásairól. mangalicát és ne­ héz fogásokat. ami nélkül házias ételt készíteni igencsak nagy kihívás. gyümölcsös desszerteket. Károly például nem eszik csokoládét. amikor teli az étkező. túlfőtt. és örülnek. az az ő agyukból pattant ki. amiből főzni is lehet? Szereti a vaníliás öntetet és a könnyű. Eddig legalább tíz verziót vetett el. Bereznay akkor is magában tartaná az információt.pedig néhány plusz perchez jutunk. ha felkerül valamelyik ötletük. A saját fogásuk­ ra jobban odafigyelnek. Általában a srácokra bízom. Bár­ merre járt ugyanis az országban. Camilla. hogy Sólyom László nem válogatós. általában csak pár sor érkezik a vendég ízléséről. hogy mi legyen a meglepetés. vagy séf úr. Kirívó eset. de ha lenne. a kedveskedni próbáló vendéglátók mindenhol almás rétessel kínálták. néhány nap múlva érkeznek. Sólyom s éfé Bereznay apró irodájában halomban állnak az elnöki menükár­ tyák és az éppen Magyarországra készülő nagyságok ízléséről készült külügyi protokollbeszámolók. ha a vendég éppen azt választja. Göncz Árpád egy interjúban azt találta mondani. ízlenie kell!” —támaszkodik a cukrászpultra a főszakács. sertést. belsőségeket. Fél év után már látni sem bírta. Hogy ezek után maradt egyáltalán valami. ráadásul most még böjtöl is. Jól jön ez akkor. Kedvenc étele nincs. tengeri herkentyűket. ahogyan a beosztottjai nevezik. jó étvággyal elfogyaszt mindent a tányérjáról. hogy ilyen hosszú listát küldje­ nek. utálja a borsot és a hagymát is. Hiba volt. vagy padlizsánkrém. hogy nagyon szereti az almás rétest. hogy vajon mi ízlene nekik.és leveles tésztát. 149 . Látogatásunkkor éppen Károly walesi herceg és párja. Egy jó kis körözött. mert a közismerten egész­ ségmániás Károly szinte levegőn él.

Az udvari előkóstolók ideje már lejárt. Éppen ezért a Kárpátia séf­ je soha nem tálalna fel lazacot a Sándor Palotában. Nem is olyan régen .sorolja a szakács.n ként tisztelő hindu politikusokra. a gyöngytyúk vagy a fácán. vagyis az állami vezetőkre és a külföldi delegációkra vigyázó testőrség tisztiorvosa rajta tartja a szemét a Kárpátia lábosain. hanem Franciás fogásokkal. ám a Köztársasági Őre/ red. ha mondjuk Sarkozy. a bárány és a bélszín is. Megbíznak bennünk. A csirke sem kimondottan nemes étek. „Az évek alatt remek munkakap csolat alakult ki közöttünk az Őrezreddel. vagy a keszeg jöhet szóba. halból kizárólag a pisztráng. vagy koszorúzás a következő napirendi pont. amibe belefér a kecskehús. Nehezítik a helyzi tét a vallási szokások. a sertést egyáltalán nem fogyás/ tó muszlimokra és a böjtölő katolikusokra. Mindez persze nem feltétlenül a köztu­ datban elkönyvelt gulyás pörkölttel kombinációt jelenti. Nagy botrány lenne abból. hogy egyik étel se legyen túl zaftos. a marhát szent áil. különösen ha sajtótájékoztató.1 is: a szalmonella veszély miatt nem szeretik például a kifőtt tészi. figyelni kell a színek harmóniájára. • • ez nagy dolog. a salátán 1 150 . Szigorúan csak magyar alapanyagokat használok fel. vagyis olyasmik. <. hercegek és államelnö­ kök. Ha mindez nem lenne elég megkötés. az elegáns fogadások szellemiségéhez jobbán illik a kacsa. hiszen fel kell készülni a kóser szabályok.Lazacot soha „Magyarországra jönnek ezek a királyok.ii és a nyers tojásos dolgokat” . egy fitt fiataléiul mi érkezett Budapestre. vagy Berlusconi éppen Magyarországon fertőződne meg. Szívesen főzne pontyot is. aki a teljes kiőrlésű barna kenyéren.n követő vallásos zsidókra. amik egy átlagos háztartás­ ban ritkán kerülnek az asztalra” —meséli. ezért magyaros ételt kapnak tőlünk. az ilyen „pórias” ételt azonban kizárja az államközi etikett. a kalóriatartalom­ ra és arra. mint ahogyan az Elyséepalotában sem paprikás csirkével vendégelik meg a mi elnökünket. A fehér ingen rosszul mutat a nagy pleesni. Természetesen figyelnem kell az ő szempontjaik 1.1 egészséges életmódjáról híres észt miniszterelnök. a vegetáriánusokra.

az kerül az asz­ talra. hiszen odahaza ezt szokhatta meg” . János Károly spanyol király például híresen nagy vadász. Időnként még őt is utoléri az alkotói válság. A levesek mindig nagy sikert aratnak. Az végzetes lenne” —magyarázza. belátom. „Na jó. amennyit a lengőajtó láttatni enged. Azért neki is sikerült megtalálni a kedvére való fogásokat. A japán her­ cegnek olyan tökös lecsót adtam köretnek a mangalica szűz mellé. köszönő levelet azonban már több királyi háztól is kapott. ám a komolyabb fogadások előtt gyakran lát­ ni. ezt kombinálom össze a magyaros ízekkel. az előételként tálalt körözött például olyannyira elnyerte a tetszését. hogy ki az illető és honnan jött. Viktor Juscsenko ukrán elnök arcán a válaszi . milyen gasztronómiai kultúrán nőtt fel.a gyümölcsökön kívül szinte semmit sem eszik. így amikor az autója begördült a Várba. valamint az I sterházy tortából is. különösen. hogy összeállítson négy különböző négyfogásos menüt. mindenki biztos­ 151 . kézenfekvőnek tűnt. „Mindig végiggondolom. ha hirtelen 150 embernek kell vacsorát tálalnia.1 melyben ropogósak maradtak a zöldségek.magyarázza. tormás zöldborsókrémlevesből. Amire végül az elnök rámutat. Egy tál jó magyaros gombaleves vajas galuskával diplomáciai feszültségeket képes megoldani. de soha sem esem kétségbe. Őrület a köbön Bereznay keze akkor sem remeg meg.isi kampányban elszenvedett súlyos mérgezés hagyott maradandó nyomokat. amikor a Sándor Palota konyhájában már csak perceink vannak a kezdésig. amint egyik kört a másik után rója a konyha hátsó traktusában. . néha idegbeteg vagyok. Amúgy a herceg ízelítőt kapott a libamáj­ pástétomból és a hideg. Nem csoda: a séfnek mindössze pár napja van arra. hogy a protokolláris szabá­ lyokat félretéve kért még egy adaggal. A ha­ talmasságokból a szakács annyit lát. hogy vaddisznót szolgáljunk fel. amelyeket aztán Sólyom irodájával és a vendég­ gel is egyeztetnek. mert ritkaságnak számítanak az államközi találkozók me­ nüjén.

ra vette, hogy még a rizsszemeket is vegyi vizsgálatnak vetik alá a biz­ tonságiak. Ehhez képest az egyetlen előkóstoló maga Bereznay volt, Juscsenko pedig 2007-ben és két évvel később is jóízűen belapátolt mindent a tányérjáról. Kevés szakács mondhatja el magáról a föld­ tekén, hogy az amerikai elnöknek és az orosz államfőnek is főzött, márpedig Bereznay fogásait George Bush és Vlagyimir Putyin egy­ aránt kóstolták. „Na, amikor ők jöttek, akkor aztán minden lyukba benéztek a testőrök a konyhában” —teszi hozzá. Az elnöki palotában egy kis teakonyha áll a séfek rendelkezésére, ezért a munka nagyját a Kárpátiában végzik el, a Várban már csak az utolsó simításokra van lehetőség. Biztos, ami biztos alapon az új fogások premierje előtt egy főpróbát is tartanak. Újdonságok pedig vannak bőven, hiszen kétszer ugyanaz nem kerülhet az elnök elé. Nem mintha Sólyom Lászlónak feltűnne az újrázás, ez inkább szakmai önbecsülés dolga.

152

VÉGZETES MÁMOR
P o c sé k
m á so d pe r c e k a k e c sk e m é t i

BAROKAMRÁBAN

„Vigyázzon, mert ha a füle nem bírja, a falat vakarja majd. Nincs annál pokolibb fájdalom. Szóval, most döntse el, hogy szelel-e az orra, vagy sem” - növeli bennem a feszültséget Tótka Zsolt Tibor orvos-alezredes. Bezáródik mögöttünk a nehéz vasajtó. Már nem visszakozhatom. Pár perc, és a magasba emelkedünk. Felszállás előtt azonban lássuk, hol járunk éppen. Magyarország egyetlen olyan kórházában, amelynek folyosóit az asztronauták kikép­ zéséről készült képek díszítik. Különös látvány egy olyan országban, amely mindössze két űrhajóst „termelt k i”. A Honvédelmi Miniszté­ rium Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központjában orvosi szempontból vizsgálják a vadászpilótákat, ellenőrzik, hogy képesek-e elviselni a rájuk váró különleges körülményeket. A létesítmény legiz­ galmasabb részlege egy elsötétített üvegajtó mögött rejtőzik. Amikor benyitunk, úgy érezzük, mintha a ’80-as évek egyik sci-fi filmjébe csöppentünk volna. A padlószőnyeggel borított helyiség közepén egy méretes vashernyó terpeszkedik, a barokamra. Tótka alezredes bi­ rodalma ez, ahol már sok, az egekbe vágyó fiatal pilótajelölt álmai foszlottak semmivé. Hogy évente pontosan hány pácienst fogadnak, az hadititok, így a törvényszék rémétől fenyegetve nem feszegetjük a témát. Annyit azonban elárulnak, hogy az összes katonai pilóta állásra jelentkező fiatalnak át kell esnie a vizsgán, és a rutinos repü­ lősök is visszajárnak, hogy felelevenítsék, milyen az oxigénhiányos állapot. Meglehetősen kellemes amúgy, de mindenekelőtt essünk túl a tudományos fejtágításon.

153

Agyunk elszáll
„Kezdjük az elején. Odafenn, 5000 méter magasan, mennyi a levegő oxigéntartalma?” —teszi fel a beugratós kérdést Tótka orvosalezredes. Beugratós, mert pontosan ugyanannyi, mint itt, a máso­ dik emeleten, csak éppen a nyomáskülönbség miatt a szervezet nem jut elegendő éltető oxigénhez. Egészen pontosan és tudományosan fogalmazva csökken az oxigén résznyomása és a szervezet széndioxid szintje, ami meggátolja az agykéreg normális működését. „Az agyunk a testünk legtöbb oxigént igénylő része. A szívünk, a tüdőnk és más létfontosságú szerveink még zavartalanul működnek, amikor az agyunk már kikapcsol. Ha ez megtörténik, akkor nem tud többé parancsokat adni a szerveknek, így hamarosan azok is leáll­ nak, az illető pedig meghal. A barokamrában mesterségesen idézzük elő az oxigénhiányos állapotot. Odabenn, a túlnyomásos kamrában minden folyamat ugyanúgy zajlik le, mint egy gép pilótafülkéjében. Most pedig nézzük meg, hogyan válik csecsemő egy kiképzett aszt­ ronautából alig fél perc alatt” —bök egy monitorra Tótka Zsolt.

Vissza a gügyögéshez
A film egy amerikai űrhajósnő leépülését mutatja be a barokamrában. Pilótaruhában egy gyerekeknek kitalált játékkal fog­ lalatoskodik: a téglatestet a téglalapba, a kockát a négyzetbe helyezi, ehhez nem kell agysebészi diploma. Egy-két perccel később a nő Iái hatóan lelassul, szinte hallani, ahogyan csikorognak a fogaskerekek az agyában. Gondolkozik, gondolkozik, mégsem sikerül rájönnie, hogy melyik elem hova való. Másodpercek múlva bugyuta mosoly ül ki az arcára, és felhagy a kísérletezéssel. „Éppen most mentünk vissza kilenc hónapos korba. Az űrhajós feladta, nem ura önmagának, képtelen volna irányítani a járművei. Nézzék csak, vigyorog, de nem menekül. Életveszélyes a szituáció. Most már csücsörít és gügyög is, a fejét alig bírja megtartani. Ez a

154

Elborzasztotta a világot a Helios légitársaság „fantom repülőjének” katasztrófája is. „2300 méter fölött hiperventilláció. 2005. ahol ugyan a biciklizés pokolian fárasztó volt. „Egyrészt azért van szükség a barokamrás vizsgálatokra. hogy ő bizony mindent helyesen tesz. Ha tudatában van a veszélynek.csecsemőkor. Nincs ebben semmi kellemetlen. akkor képes azonnal cselekedni. hogy megtudjuk. két sör pedig akkorát ütött. A szemünk előtt majdnem meghalt egy ember. és a nő pillanatok alatt visszanyeri régi önmagát.. másrészt. mint a víz alatt — hiszen ott éppen ellenkezőleg felgyülemlik a széndioxid. hogy időben felismerje magán a magaslati részegség árulkodó jeleit. sőt! Oldódnak a gátlások. magam is éltem már ennél magasabban fekvő amerikai hegyi városban. ha nem adnak rá egy oxigénmaszkot” —magyarázza az orvos. Nem fullad az ember. a bemutató ha­ tásos volt. mintha kiittam volna egy szeszfőzde teljes készletét. más panaszom azonban nem volt. vagyis túlzott légzés lép fel. például biztonságos magasságba süllyedni” . amelyeknél a tragédia okát nem le­ hetett egyértelműen megállapítani. mintha a brassói aprópecsenyét néhány pohár bor­ ral öblítette volna le” —érzékelteti az alezredes. Ki tudja hány má­ sik van még a veszteségi listán. A könnyed égi szieszta azonban végzetes lehet: az amerikai hadse­ reg 2001 és 2003 között három F18-as vadászrepülőgépét veszítette el bizonyíthatóan az oxigénhiányos állapot miatt. Oldódnak a gátlások Kétezer méterig minden rendben. és az oxigénhiányos ember meg van róla győződve. harminc másodperc múlva meghal. a széndioxid pedig kiürül a szervezetből. kiváltva a légzőközpontok vészreakcióját . augusztus 155 . a pilóta szervezete hogyan reagál a nyomáskülönb­ ségre.tart kiselő­ adást Tótka orvos-alezredes. hanem jóleső bágyadtság lesz úrrá a testén. A maszkot természete­ sen azonnal a kísérleti alany arcára nyomják.

hogy merénylők kerítették hatalmukba az utasszállítót. hogy a pilóta hárította el a katasztrófát. akik ké nyelmetlenül érezték magukat ebben a helyzetben. ez a láthatatlan. Attól tartva. A sportoló magángépén a személyzet —palackok híján —az oxigénhiány áldo­ zatává vált. A pilótafülkében a kapitányt egyáltalán nem látták. a mozgó árny pedig egy utaskísérő volt. Magyarországon nem történt hasonló tragédia. aki valahogyan oxigénhez jutott és egy darabig megpróbálta irányítani a gépet. az azonban elő­ fordult. Hasonló visszhangot váltott ki egy 1999-es baleset. a másodpilóta eszméletlenül ült a székébe szíjazva és csak egyetlen árny mozdult meg néha. katonai gépek szálltak a Boeing mellé. Odabenn. Elromlott a lélegeztető készülék! A pilóta azonnal megszakította a gyakorlatot és süllyedni kezdett. az utastérben emberbarát viszonyokat alakítottak ki. a pilóták az irányítótorony egyetlen rádióüzenetére sem vála­ szoltak.14-én egy Boeing 737-es némán hasította a felhőket Görögország felett. mire kifogyott belőle a kerozin és Dél-Dakotában lezuhant. egységesen egy 1540 méter „magas hegyen” ücsörögnek az utasok. ám végül győzött a nyugdíjasok nyavalygása. 5500 méternek megfelelő kabinnyomásnál a saját szellentésének szaga csapta meg. A tragédiát a hipoxia. 156 . hogy az a 2600 méteres magassággal legyen egyenértékű. Viszonyításképpen nem árt elmondani. amelyben éle­ tét veszítette többek között Payne Stewart híres golfozó is. Később a gép a földbe csapódott. hogy egy átlagos utasszál­ lító számára 10-11 ezer méter az ideális repülési magasság. megölve mind a 121 utasát. Az egyik lőgyakorlaton résztvevő MÍG 21-es vadászrepülő pilótájának orrát tízezer méter magasan. Korábban úgy állították be a nyomást. A Learjet a holttestekkel a fedélzetén még órákig repült. settenkedő gyilkos okozta. Gyorsan kapcsolt: oxigéncsövön ke­ resztül ezt elvileg nem lenne szabad éreznie.

7600 méteren a szívleállás veszélye nem fenyeget. „Azért csak ennyi időt. A halálzónában. mivel ezen a magasságon lelassul az agytörzs működése. Azt azonban az em­ beriség az évezredek alatt nem tapasztalta meg. ami figyelmeztetne az oxigénhiányra. Ha azonban ki­ derül. Később egészen 7600 méterig — Gripen típusú gép­ pel repülő pilóták esetében 8000 méterig —emelkedünk” —mondja az orvos. a felhők közötti karrierje véget ér. hogy buborék képződik a vérben. és a képességei is kiválóak. Az idejekorán kieső jelöltek kapnak egy második esélyt. Éppen ezért előzőleg 100 százalé­ 157 . még mielőtt igazán elkezdődhetett volna. „Kétfajta vizsgálatot alkalmazunk. vagyis az. mert tíz perc körül már fennáll a keszonbetegség veszélye. Nem mindenki bírja ki a teszt végéig. Akad. hogy milyen érzés néhány másodperc alatt több ezer méteres szintkülönbséget produ­ kálni.Búcsú az álmoktól Az evolúció során a szervezetünkben nem alakult ki semmifé­ le belső riasztórendszer. aki három percnél „elszáll”. mert maximum négy percet töltenek el itt. soha nem lesz belőlük vadászpilóta. sőt arra is volt példa. hogy a szervezetük nem tolerálja a magasságot. hogy bár túljutott minden korábbi szűrőn. Először 5500 méteren próbál­ juk ki a pilótákat. ami végső esetben szívleálláshoz vezethet. és a fiatalember a saját lábán hagyta el a kamrát. Sok fiatalember itt. Újraélesztés a kamrában 5500 méteren a lehető legrosszabbra is fel kell készülni. akkor el kell búcsúzniuk életük nagy álmától. hogy egyetlen perc után meg kellett szakítani a kísérletet. Azt megtanultuk. mert fáj. hogy bizonyítsák rátermettségüket. Ilyen egyszerűen nincs a természetben. Az or­ vosok azonnal megszakították a kísérletet. hogy tűzbe nyúlni tilos. szívmasszázst alkalmaz­ tak. Nem olyan régen egy teljesen fitt orvostan­ hallgató fordult le az ülésről. Nyolc másodperce leállt a szíve. a barokamrában szembesül a ténnyel.

a többség ilyenkor tiltakozik. hogy vigyázzak rájuk. Éles helyzetben. bizonygatja. a megpróbálta tások itt még nem érnek véget. ami­ kor eléjük teszem a mérési eredményeket. márpedig aki rosszul bírja a nyomáskülönbség ingadozását. Később persze csodálkoznak. hogy odabenn azt képzel­ tem. folytassák nyugodtan. hogy neki aztán semmi baja. de­ 158 . de engem ez egy csöppet sem érdekel. a vér oxigéntelítettsége.kos oxigént lélegeztetünk be a páciensekkel. A képernyők segítségével dr. Sőt. ha kell. Le is kelljönni. tökéletesen oldottam meg egy labirintusos. Le is kell onnan jönni valahogyan. ám itt mindig ugrásra készen várják az orvosok. A barokamra ugyan veszélyes hely —ezt hangsúlyozzák is elégszer a pilótáknak . szembesül­ tem vele. rajzolós feladatot. mert ereszkedés közben akár 45-50 fokra is heviilhet a leve­ gő” —magyarázza szakértőnk. az szén ved. repii lőgép vezetése közben ez a biztos halált jelentené” —mondja Tótka alezredes. Velem is előfordult. de vizsgált alanynak még soha” —nyugtat Tótka doktor. „Érzékelőket csatlakoztatunk a páciensek testére. Lehetne benn is a képernyő. mint a kutya. „Gyakran nem hisz­ nek nekem. A pilótafülkében azonban egyedül lesznek.. de 7000 méteren már olyan ritka a levegő. majd amikor magamhoz tértem a magassági mámorból.. amikor a barokamrában boldogan bóduló páciens ezt még nem is sejti. hogy a falakat is simán átrajzoltam. Az oxigénhiányos állapot emiatt igen veszélyes.. Erősködnek. a mért adatokat pedig odakinn. Aztán meg elájul. Amúgy sem érdemes túlöltözni az ese­ ményt. hogy közbeavatkoz­ zanak. Azt hiszem nekem már volt keszonbetegségem. azért vagyok itt. hogy a pilóta az eszméletvesztés határán van. Tótka már akkor látja. „Normális esetben néhány perc alatt leérünk. Hiába élte túl valaki a 7600 méteres kirándulást. EKG. vérnyomás —mindent figyelünk. monitorrendszer segítségével elemezzük. hogy hűtés híján elromlana a szerkezet. kimossuk a szervezetük­ ből a nitrogént.

akiknek rossz foga. az bizony kész katasztrófa. mert az életbe nem hozzuk le magát” — figyelmeztet az orvos. majd ha nagyon rosszul érzi magát. mert előbb utóbb minden kiderül. Ha mindez nem okozna elég szenvedést. vagy a rosszullétet. Ha nem szelei az orra. Pont olyan érzés. M agukkal szúrnak ki. szélsőséges esetben a dobhártya beszakadása irgalmatlan kínokkal jár. az orrom. akkor nem könnyen engedik el magukat. és elsősorban azokat sújtja. hogy valakit egy óra után sem tudtunk lehoz­ ni. Kezdődhet az utazás. eláruljuk. Tótka szól a technikai személyzetnek. mint 159 . Szisszenést hallok. Ma­ gunkra zárjuk a vasajtót. Tótka. de ha nők is vannak a csapatban. így a bélgázok is kitágulnak. ha elhallgatják a fájdalmaikat. vagy középfül gyulladása van. végre készen állok. és így kísérletezünk egészen addig. mire sikerül visszatér­ nünk” .magyarázza dr. Egy bedugult orr miatt még senkit sem húztak le a listáról!” Szégyen Hát ez itt a bökkenő. Dr. amikor be kell ülnöm abba a rémisztő kam­ rába. hogy ez fekete pontot jelent. Visszatérő probléma az is. hogy ez jó ötlet. hogy a kamrában a gázok. Ilyenkor elkezdünk játszani. az egy életre megtanul félni a magasságtól. majd átnyújt egy üvegcse orrcseppet. az orvos a műszerpult mögé. elindultunk. Barotraumának hívják a jelenséget. akkor visszarepítjük a magasba. Tíz perc­ cel később. hogy a pilóták nem mernek beszélni a gondjaikról. mert attól tartanak. kisko­ rom óta szenvedek a nyálkahártya megnagyobbodása miatt. „Nem vagyok biztos benne. hogy szellentsenek nyugod­ tan. mert beleáll a fülébe a fájdalom. Le­ visszük alacsonyabb magasságba a pácienst. aki a tiltás ellenére babos káposztát ebédel! „Mindig megjegyzem. aki ezt egyszer átéli. amikor már az ereimben is orrcsepp íolyik vér helyett. Magára vessen. nem megyünk sehova. ezért megfelelő nyomáskiegyenlítésre sem képesek.volt már rá példa. akik a gépházban üzembe helyezik a kamrát. márpe­ dig közeleg a pillanat. én pedig egy padra ülök. A fül fájdalma.

A levegő minősége megváltozik és bedugul a fülem is. Jó lesz ott nekünk. vagy hirtelen lerobban a pilótafülke teteje. az or vos szerint meg is érdemli. a barotraumába azonban belekóstolhattam. ahogyan bírok. A fülem kattog — jobban. nyeljen. „Ásítson.talán az ijesztő felvezetés hatására . Tátogok. mert a pilóta képtelen felkészülni a durranásra. mindössze egy ember próbálta ki kíváncsiságból. Újabb szisszenés. „Képzelje el. hogy a fotós kollégának kutya baja sem volt odabenn. különösen. Ha betörik egy ablak. amit odabenn kapott. kerek fémajtóra. Röviden rossz. Megkönnyebbülten lépek ki a kamrából. hogy a gép 6000 méter magasan repül. de legalább ebből a fémteknőből jussak ki fülrepedés nélkül. ezt nem magának találták k i” — szem­ besít a lesújtó helyzettel Tótka alezredes. nagyon rossz. milyen érzés ez” —magyarázza Tótka. hogy mikor robban be a dobhártyám. nagy. mint eddig bármelyik repü­ lőgépen — nyomáskülönbség feszíti a fejemet. Kár ragoz­ ni. ahol mindenkinek jut oxigén. „Nincs értelme a kísérletnek. csak így tovább” —instruál a doktor. A valós 160 .egyre pocsékabbul érzem magam. de a pilótafülkében 3000 méternek megfelelő nyomásviszonyok uralkodnak. egye meg a fene. ez így is marad. Hosszabban. Apokol szobája A barokamrából kikászálódva felfigyelek egy másik. szégyen ez a köbön. ám . Alig 2500 méterig jutottunk. A robbanásszerű nyomáskiegyenlítést szimuláló kamrát rejti a bejárat. az oxigénhiányt ugyan nem sikerült megtapasztalnom. A brutális eszközt nem használják. Zárva van. akkor ez a különb­ ség a másodperc tizedrésze alatt kiegyenlítődik. mozgassa az állkapcsát! Abba ne hagyja! Jól van. és rettegek. már ereszkedünk is lefelé. és mint kiderül. vágyik most a fene a fellegekbe. „Nem merem feljebb vinni. Ebben a helyiség­ ben kipróbálhatja az ember.amikor repülővel száll fel az ember —csak éppen gyorsulás és kanyar­ gás nélkül. grimaszolok. Vadászpilóta már biztosan nem lesz belőlem.

életben ez nem úgy működik. Védőfelszerelés nélkül ebben a közegben az embernek esélye sem lenne a túlélésre. ami repesztheti a mellkast. Mert. de a vadászgépek is csak kivételes esetekben merészkednek. húsz perc múlva a keringése omlana össze. Hi­ szünk neki. csak a rossz emlék marad meg” . Iszonyatos másodpercekben lehet része annak. így Tótka is ma­ gára öltötte szovjet kezeslábasát. hogy nem tülekednek a jelentkezők. mert a bezárt hangréstől csapdába esik a levegő. ahová civil utasszállító re­ pülő egyáltalán nem emelkedik. a kilégző izom néhány perc alatt elfárad. kiszakíthatja a tüdőt. az egészen biztos. Először a fülsüketítő robbanást észleli. hogy egy hang jelzi: vigyázz. ami­ től persze megijed. hogy abba a kamrába nem megyünk vissza.. mert három másodperc múlva robban az ablak! Sokat nem tanulni az él­ ményből. jobb itt lenn a földön” —ismeri el dr.sorolja az ellenérveket az alezredes. akár a hangja is elakadhat.. „Kimerítő a levegővétel. Mint ahogyan Tótka alezredes személyes magassági rekordját sem érdemes otthon kipróbálni: egy alkalommal 16 ezer méterre „ment fel” a barokamrában. Érthető. szétfeszíti a beleket és megütheti a májat. aki beszíjaztatja magát a kamrába. Tíz perc elteltével keszonbeteg lenne. 161 . Tótka. arcára pedig túlnyomásos oxigénnel teli maszkot csatolt. Ez tovább fokozza a szenvedéseit. olyan magasságba.

Ez így praktikus. tessék leadni a képeket”. miközben sokan telefonon próbálnak még néhány információt beszerezni. Soha nem 163 . a mindig dübörgő nagytestvér. akkor szívesen kiosztana pár tockost a zajongó kollégáknak. Persze amikor az ember ép­ pen egy tragédia túlélőjét próbálja kíméletesen kikérdezni a részle­ tekről. akkor kerüljenek beljebb. maradjunk a Blikk részlegében. Ha kíváncsi­ ak rá. A médián belül huzamosabb ideje a Vasárnapi Blikk a második ottho­ nom —kicsiny. Hogy milyen egy ilyen szerkesztőség? Leginkább hangos. ma már az a trend. hogy a szerkesztőségek falai között nőttem fel. hogyan lehet úgy dolgozni. hogy az egész csapat egy térben. Megszokható a dolog. Külön stáb készíti. két szerkesztő kurjongat. barátságos oázis ez. igazából már hiányozna. a 80 fős napilap mellett. hogyan működik a bulvármédia világa és a legnagyobb hazai napilap szerkesztősége. a newsroomban (hírközpont) dolgozik. Ne számítsanak mélyreható médiaszociológiai elemzésre. Jó tizenöt éve írok különböző újságokba. hogy „lapzárta van. Nemrég hagytuk el zuglói hodályunkat. inkább csak pár életképre és kulisszatitokra arról. a főszerkesztő azonban közös. ha munka közben nem hallanánk a folyamatos zsizsegést. és miért az szerepel ben­ ne. ami. hogyan készül a lap. esetemben talán nem túlzás azt állítani. hogy beköltözzünk ebbe a modern irodaházba a Corvin sétány közelében. mint ahogy a Futó utcai szerkesztőség is. Míg régebben a rovatoknak és a szerkesztőknek külön kis kuc­ kóik voltak.BULVÁRVILÁG B e m u t a t k o z ik a B l ik k sz e r k e sz t ő sé g e Hazai pályára érkeztünk: a Blikk szerkesztőségébe. hogy egy­ szerre három különböző híradó szól az LCD tévékből. vagy egy miniszterrel interjúzik. A ven­ dégek mindig megkérdezik. Az egyszerűség kedvéért ne foglalkozzunk most a Vasárnapival. más a formátuma.

Amikor végeztek. hogy elfárad az em­ ber. hogy a drogtörvények liberalizá­ ciójáért tüntettek a fővárosban? És mindezt záros határidőn belül? Isteni fejtörő. akiket munka esetén a diszpécser riaszt. a felhasználható színeket. mindent. a dizájnért felel. 164 . egyenként öt betűből álló szóval kifejezni azt. mire kétszer körbekocogja. Körülöttük blokkokban foglalnak helyet az újságírók. Megkapják a kész szövegeket és képeket. Aztán ott vannak még a milliós felszerelésü­ ket helyszínről helyszínre hurcoló fotósok is. ahova behúzódhat egy-egy bizal­ mas beszélgetésre. majd egy speciális számítógépes program segítségével formába öntik az oldalt úgy. Politika. Néhány éve a fotósoknál még állandóan recsegett a tűzoltók. A Blikk esetében ez a bizonyos terem akkora. a képek formáját. ám mivel az információgyűjtésnek ez a módja már akkor sem számított egé­ szen szabályszerűnek. Számítógépeiken a zsumaliszták nemcsak az internetet. attól függően. mennyire mutatós az újság. hogy erről említést sem tettem. aki a lap külalakjáért. hiszen nagy­ részt rajtuk múlik. hogy a szer­ kesztők meghúzzák az oldalból kilógó. hanem a nagyobb hírügynökségek híreit és fényképeit is láthatják. Manapság. vegyük úgy. Amúgy a newsroom a szerkesztőségi élet fő szín­ helye. ott ül a három helyettese és az egyes rovatok szerkesztői. vagy a mentők frekvenciájára hangolt CB-rádió.készülne el a lap. átadják a terepet. az online szerkesztő.Aktuális. a mobiltelefonok korában amúgy sem vennék sok hasz­ nát ennek az elavult technikának. Egyedül a főszerkesztőnek. higgyék el! A betördelt oldalakat a korrektor is átfutja. Nem művészkedhetnek kedvükre: belső szabályok tucatjai határozzák meg a betűméretet. Sport —dolgoznak. hogy az átlátható és szép legyen. Ne feledkezzünk el a tördelők népes táboráról sem. túl hosszú írásokat és alcí­ mekkel. Közepén egy nagy T-alakú asztalnál kapott helyet a főszerkesztő. Murányi Marcellnek van egy kis üvegkalitkaszerű szobája. Szórakoztató. Szolgáltatás. Próbálták már két. címekkel lássák el a cikkeket. hogy melyik rovatban . ha a szerkesztők és a riporterek egymást kergetnék az irodákban. plusz a művészeti vezető.

hogy csupa örömteli hírt közöljön. Arra még nem jöttünk rá. Arra is volt példa. majd a színes nyomtatványok felkerül­ nek egy mágnestáblára. a bútorok fiatalosak. főleg ha magas rangú politikusok. Amikor azon­ ban valaki először nyit be egy ilyen helyre. akkor minden bizonnyal a Duna tévé kulturális prog­ ramjai lennének a legnézettebb műsorok. hogy jól néz ki. hogy időről-időre a kor­ mányőrség bombakereső kutyái szaglásszák körbe a dolgozót. ugyanahhoz a kiadóhoz tartozó lap is működik. vagyis hemzsegnek benne a gyilkosságok. lényegre törőbb a stílus itt. sokkoló lehet az élmény. mint egy csapat. Egy bulvárlap főhadiszállása —különösen a lapzárta hevében nem az üzleti életben megkövetelt udvariassági formuláktól hangos. A másnapi sztorik titkosak. hogy a belsőépítész delíriumos állapotában álmodott-e műfüvet a pihenőbe és hintát a recepcióra. hogy az olvasó ne depressziósán tegye le az újságot. Ugyanakkor a „puha”. jaj annak. A Blikknél ez megesik olykor. hogy a szerkesztők összességében is láthas­ sák a másnapi újságot. A falakat innenonnan vett idézetek borítják. példá­ ul Orbán Viktor. hogy olyan váratlan közjáték zavarja meg a napi rutint.kijavítja a helyesírási hibákat. szörnyű betegségek. Nekik is megvannak a sajátos szempontjaik. vagy Bajnai Gordon érkeznek válaszolni az olvasók telefonos kérdéseire. hogy minden reggel elvegyék a kedvét az élettől. ha túl „sötét” az oldal. Más irodákban az is ritkán fordul elő. Ha az emberek azt várnák a médiától. Tény azon­ ban. Érdemes könnyedebb. hogy átjárkáljunk egymás felségterületére. kigyúrt. vagy józanul. A kis becsületsértés nem becsületsértés. a vaskos vicc tréfa csupán. felesleges komolyan venni. Senki nem akar azért pénzt adni. vidám hangulatú anyagokkal oldani a feszültséget. konfliktusoktól mentes lapot sem díjazzák a vásárlók. éppen a kiakasztott oldalak miatt nem illendő. öngyilkosságok. kopasz verő­ legény érkezése. vulgárisabb. aki megszegi a szabályt! A szerkesztőség hangulata és külleme is laza. Az említett urak egy korábbi főszerkesztővel akar­ 165 . Nem szerencsés például. Némileg nyersebb. Bár irodaházunkban több másik. mint a munkahelyek többségében.

képpel szolgált. A dolog pofonegysze­ rű: a sztár garantálja az exkluzivitást. Cserébe megkapja emlékbe a teljes fo­ tóanyagot. Nem tudok olyan esetről. ha botrány van. hogy megszólaljanak. mert abból sokat tudnak írni. Csak a külsősök állítanak ki számlát a cikkek után . Meglepetések persze mindig érik az embert. A legtöbb esetben legalább annyira fontos szá­ mukra a szereplés. plusz egy luxus nászút. ám az aprócska titkárnő kitessékelte őket. vagy egyszerűen csak nyilatkozott. vagy némi pénz is jár neki. kiválogathatja a cikkhez a legjobb felvételeket. Karácsonyi bevásárlásra kellett volna a nyugdíj kiegészí­ tés. hogy egy önjelölt balerina a táncával akarta lenyűgözni a kulturális rovatot. nem?” —fogalmazta meg sokak tévhitét egy taxis. hogy nálunk ez nem szokás. hogy az esküvője. amikor meghallottam.ták tisztázni egy cikk részleteit. Amikor a tévében kesergő 166 . vagy gyermekének születése előtt a celeb szerződést köt valamelyik nagy példányszámú magazinnal. tévést nem enged be az eseményre. mert exkluzív hírrel. hogy más fotóst. és általában a szak­ mában dolgozók többsége havi fix fizetésért húzza a médiaigát. amikor valaki azért kapott pénzt. és megesett már az is. Hát nem. A Blikk szerkesztőségében az ember sohasem tudhatja milyen különle­ ges élményeket tartogat számára a nap. Megszokott. Úgyis a cikkek után kapják a pénzt. úgy az informá­ ciókért sem. vagyis. M ennyi az annyi? „Maguknak az a jó. Legutóbb Győzike rendezett egy nem túl emelkedett hangu­ latú show-műsort a terem közepén. A Blikkben.néhány ezer forint­ ról. mint a média számára az. hogy tartsák a markukat. hogy a hírességek nem kereshetnek a népszerűségükkel —legfeljebb nem a Blikknél. Ahogyan a cikkekért nem fizetnek vagyonokat. Majd leestem a székről. hogy az egyik idős díva húszezer forintot kért a riportért. Végül megbeszéltük. Szerencsére a „sztárok” között sem harapódzott el a szokás. Mindez nem jelenti azt.

szűk körben ünnepelnek. Ilyenkor a szerkesztők idegesen a hajukba túrnak. és vállalnia érte a felelősséget. hogy még várjunk két napot az új sze­ replő bemutatásával. mások pedig valóban felhajtás nélkül. és így tovább. És az vesse rájuk az első követ.híres embereket látnak. a minisztérium nem nyilatkozik. majd elmondják az unalomig ismert mondatot: nincs címlap sztorim! Nem kell őket túlságosan sajnálni. A rablás nyomozása semmire se jutott. mi kerüljön az első oldalra. ezúttal azért. ne morzsoljanak el könnycseppeket! Szeretik ők a fotózást. Egyenként nézik meg az esélyes cikkeket. Maximum unalmas címlappal. hanem a szerződésük megszegett pontjait. majd lesz. Mi van azzal a géppisztolyos rablássorozattal? Nézzünk már utána!” —repkednek az elképzelések. nem is a képeket siratják. „Liptai Claudia ma válik el Gesztesi Károlyról. akik az egész magyar sajtót szívesen látják az esküvőjü­ kön. micsoda fájdalom. és még az ajándék utazást is elutasítaná. Leg­ alábbis még nem láttam újságot címlap nélkül. Minden reggel közösségi agytornákat tartanak a rovatok. mint egy félkatonai szervezet. aki képes lenne utánozni a teljesítmé­ nyüket. a hozzájuk tartozó fotókat és dönte­ nek. akiknek az életük legszebb napját fotózással keserítette meg a média. Az ötletelés a vezetői értekezleten foly­ tatódik. Mu­ száj is. majd késő délután a fejesek ismét összeülnek. a tévés szappanopera kéri. ahol az újságírók bedobják a füleseiket. Figyelem: lapzárta! Minden újság úgy működik. A szerkesztőségi élet egyik kellemet­ len és szigorúan kötelező velejárója a lapindító értekezlet. hogy így legyen. Melyikhez van látványosabb kép. ah. mert valakinek ki kell mondania a végső szót. hogy a szépen fel­ épített terv romokban hever. Itt megszűrik a témákat. melyik híresség miatt nőtt a 167 . Legyünk azonban korrek­ tek: vannak. Délben. majd mindenki nekiveselkedik az aznapi penzumának. meggyújtanak egy újabb cigit. hogy kitalálják. Néhány óra múlva kiderül.

el kell engedni a klaviatúrát. mint Budapesten. és csak egy elbukott lakáskölcsön miatt fogott fegyvert. hol pedig remek munícióval szolgálnak nekik. frissítgetik. mint a plasztikai sebészek: jót tesz az üzletnek. hogy zakatolhassanak a nyomdagépek. mielőtt rámutatnak az egyik cikkre. A meglőtt áldozat ügyvédje nyilván másként látná a helyzetet.példányszám az elmúlt hetekben. Ennyi a . Ha törik. hogy ki tört be a bankba pisztollyal hadonászva. Bűnügyi sztorik esetén gyakran tőlük szivárognak az információk a bulvárlapok felé. így fordulhat elő. Az előbbiben 25 áldozata van a moszkvai metrórobbantásnak. Eljön azonban a pillanat. Olyanok ők. ám ezek a változtatások már nem kerülnek bele az összes példányba. mert az újság egyetlen nap lefor­ gása alatt több lapzártán is átesik. éjfél után elkezdik kiszállítani a lapokat az ország legtávolabbi pontjaira is. Lehet. ha forog a nevük. az utób­ biban . amúgy lelkes ornitológus. hogy a receptoldal már egy nappal korábban is nyomdakész. Néhány oldalon egészen késő estig lehet módosítani. Az ügyvédek szeretnek szerepelni. ha szakad. aki örömmel mesél arról. akik hol összeszorított fogak­ kal perük az újságokat. szakszóval élve „mutálni”. bár ez a kifejezés azért nem teljesen pontos. míg a bűnügyi híreket még este nyolckor is pofozgatják. hogy kiknek köszönhetjük a hozzánk befutó fülese­ ket! Ott vannak például az ügyvédek. ami­ kor nincs tovább. hány embert érdekelhet a történet —ezeket a kérdéseket teszik fel. Ha például kíváncsiak vagyunk arra. hogy em­ berünk szegény családban nőtt fel. akkor általában elég megtalálni az elfogott rabló jogi képviselőjét. A közelgő lapzárta réme ekkor már igencsak fenyegető. Az ügyeletes szerkesztő azonban még ekkor sem dőlhet hátra. Egy nagy média­ 168 . hogy Sopronban olykor egy kicsit más újságot vehetnek kezükbe a kedves olvasók. különbség.ami két órával később került nyomdába — már 40. Informátorok Lássuk hát.

kávéval kínált. punktum.akár engedély nélkül is -.. Ilyenkor természetesen tárcsázza egy ismerős újságíró számát.” . Ragaszkodott hozzá. Ha a vezér úgy gondolja. kedvezőtlenül érintené a döntés? A választói nyilván rajta vernék el a port. Az egyik kisvárosi rendőrkapitányt például eltiltották a felettesei a nyilatko­ zástól. Mások egyszerűen azért beszélnek . amelyeket messze ő ismer a legjobban. A politikusok. sőt egy rövid túrára is elvitt a városba. hátha sikerül nyomást gyakorolni a felet­ teseire. Köti őket a pártfegyelem. és név nélkül elmondja a bánatát. majd egy órán keresztül dőlt belőle a szó a nagy formátumú bűntény valódi történéseiről. „Miért foglalkoznak azzal az ócska trógerrel. és felsőbb támogatás nélkül nem megy. és természetesen sok­ szor megérdemelten az olvasók. nem a pesti elnökségen. holmi helyi politikusnak nincsen nagy moz­ gástere! Igen ám. mert tudatni akarják a világgal az igazság másik oldalát is. és a mellettük dolgozó sajtóreferensek is lelkesen adnak háttérinformációkat. ahol ő polgármester. de mi történik akkor. akkor az úgy is van. mondván kényes az ügy. ha a párt vezetőségének vé­ leménye nem egyezik az adott politikus érdekeivel? Például azért. megmutatta az összes bandita házát. de munkatársak.. Tippeket is előszeretettel adnak a lap 169 . Nem mintha a független magyar bíróságot befolyásolná a nyilvánosság.vágják a fejünkhöz oly gyakran. mert a várost. Amikor azonban benéztünk hozzá az irodájába. és a pártjuk hivatalos álláspontja.. de azért mégis. ha eljut az emberekhez: ő bizony mindent megtett. hiszen még a parla­ menti képviselők sem teljesen szabadok. hogy egy távoli kommunikációs iroda adjon ki sajtóközleményt azokról az esemé­ nyekről.visszhangot kiváltó ügy pompás reklám a számukra. hogy. hogy a megfelelő helyen elhintett információmorzsák akár az ügyfelüknek is hasznosak lehetnek. Szerette volna. írnának inkább ar­ ról. akár névtelenül is. Nem akarta. hogy nem írhatjuk le a ne­ vét. de mindent elmondott.. ha egy ellenfelük ballé­ pését akarják a nyilvánosság elé tárni. majd a központ foglalkozik a sajtó­ val. hogy felszámolja a helyi maffiát. Akkor is szívesen súgnak a sajtónak. arról nem is be­ szélve.

mi pedig igyekeztünk mindegyik hívásra válaszolni. Muszáj volt hát a nagyszerű rádiós. Annak idején. khm. mert akkora buli van. amikor az éjszaka közepén egy borgőzős hang „Misei Zsákszon” legújabb lemeze felől érdeklődött. ha megmutatják. hogy most rögtön küldjünk le hozzájuk egy fotóst. máskor kissé erőszakosan agitáltak bennünket. hogy aki ilyen késői órán szánja rá magát a hívásra. „Te­ gyük fel” —mondta a telefonáló. akik súgnak. tegyük le” —válaszoltam. szombat este nyolc óra után azonban sorsot húztak az ügyeletesek. Péntek. ha kell. hogy a beérkező tele­ fonok egy igen csekély hányadát tudjuk csak hasznosítani. nincsenek egyedül a problémájukkal. Szilágyi Jánostól plagizált módszerrel élnem. Tudtuk. Bankrablás. Hazafelé készülődtem. Mindenkit arra buzdítunk. volt a szerkesztőségben egy régi piros telefon.1 kategóriába sok minden belefér. hogy a tollforgató elkezd gondolkodni. nehogy egy olvasó úgy érezze. hogy hívjanak bátran. A legtöbb cikk mégis úgy születik. hogy ki vegye fel a kagylót. az jó eséllyel. miniszter lemondása. Összefonódások A munka legkeményebb része a témák felhajtása. hogy az ő vélemé­ nyére már senki sem kíváncsi. amikor a Mai Napnál dolgoztam. és másokon is segítenek azzal. Néha kedvesen. „Ne. ezt látnia kell ország világnak. belefogott már a hétvége élvezetébe. 170 . Ennek a számát tüntették fel az impresszumban. és harminc kemény perc után megszakítottam a hívást. amelyeket tálcán kínál fel az élet. Fellapozza a sajtótermékekéi.vásárlói. Aztán ott vannak az aktuális események. gyakran csörgött hát a készülék. ha úgy érzik. Számos lavi­ nát indított már el egy-egy panaszos telefon. Az ötletek számtalan helyről jöhetnek. Azt talán nem kell hosszasan ecsetelnem. Naponta há rom-négy épkézláb ajánlat —hát ehhez kell némi agymunka. forint erősödése —ebbe . ismeretségekkel. hogy ihaj. Minden tapasztalt újságíró ren delkezik kapcsolatrendszerrel. Nem sikerült közös nevezőre jutnunk. hogy történetük mások számára is érdekes lehet.

és azonos vehemenciával tá­ madják a rivalizáló pártok disznóságait. hogy a háttérben mindig va­ lamilyen titokzatos lobbi vezeti a szerző tollát. egy megvá­ laszolatlan kérdést. Nyugodtan mondhatom. Egyszerűen nem fért a fejébe. hogyan érzi magát a 96 éves Habsburg Ottó. amikor egy-két hónappal az Eu­ rópa Parlamenti választások előtt megjelent egy cikkem a Vasárnapi Blikkben Habsburg Ottóról. hogy politikai szempontból a bulvár az egyik legfüggetlenebb sajtótermék. de nem minden esetben. talán még az ufókkal is. de hány hozzászólás érkezett az interneten. Szentül hitte. svájci bankszámlákkal. Emlékszem hány. hogy a legtöbb szenzáció. mert a főnöke már jégcsákánnyal közelít az asztala felé.körbenéz az interneten. A bulvár lényege éppen az. ami érdekes lehet. M íg a politikai napilapok többsé­ ge valamelyik párt ideológiai. mert valakinek érdekében áll beszélni róla. Való igaz. Pedig csak kíváncsi voltam rá. hogy igen széles rétegekhez jut 171 . Nem is lehetne ezt másként csinálni. amikor érdekes cikkre tévedt a tekintete. hogy eltu­ soljanak más botrányokat! Mit akarnak üzenni a pártelnökről szóló cikkel? Az talán eszébe sem jut a nyájas hírfogyasztónak. Méghoz­ zá gyorsan. gazdasági érdekkörébe tartozik. Összees­ küvés elméleteket érdemes hát gyártani. nem érdekelt a pártfinanszírozásban. aki már évek óta nem szerepelt a sajtóban. hogy az újságírónak csak úgy az eszébe juthat egy kérdés. A legelvadultabb kommentelők kapcso­ latba hozták a riportot a Hit Gyülekezetével. egy titkos MDF-MSZP paktummal. szerény képességű médiamunkásokról. Biztosan azért írnak erről. „Vajon ki áll a sztori mögött?” . vagy magától elővesz egy régi ügyet. Nehéz rá haragudni ezért. esze ágában sincs manipulálni a közvéleményt. hogy egyenlő felü­ letet biztosítsanak mindegyik oldalnak. botrány kizárólag azért pattanhat ki. addig a könnyedebb műfajban kínosan ügyelnek arra.tette fel a kérdést minden alka­ lommal egy igen magas körökben mozgó szóvivő barátom. Az olvasók egy része túlzott tudatosságot feltételez rólunk. hogy aki a sorokat a papírra vetette. Általában ennyire egyszerű a magyarázat. hátha talál egy elvarratlan szálat. egyszerűen csak ki akarja tölteni azt a határtalan nagy fehér foltot a második oldalon.

amihez látványos kép is tartozik. addig a bulvárban ez elképzelhetetlen. vagy jobboldalon úgy éreznék. a helyes gyerek és az aranyos kisállat „mesterhármasa” mindig segít a lap színesítésében. hogy éppen a napokban készült el új naptárával. ám csak úgy. Hiába mutatna jól a hatodik oldalon Bódi Sylvie feszes teste. Gyakran hallani az „indokolt meztelen nő” kifejezést a Futó utcai szerkesztőségben. A szép nő. nem kell. elemző írásokra is. Ami fotózhatatlan. Persze ha kiderül róla. Míg a politikai napi. mint maga a szöveg. hogy egy történet he­ lyet kapjon a Blikk oldalain. melyik sztár hány olvasót vonzott. Indokolt meztelen nő Számos feltételnek kell megfelelnie ahhoz. lehetőleg úgy. annak nincs keres­ nivalója a hasábok között. hogy minden cikk hatalmas szenzációt kürtöljön világ­ gá. hogy a lap az egyik irány­ ba húz. Ha bal-. történet nélkül egyik sem állja meg a helyét. tudják. hogy egy portréval. hogy önmagában. Bőven elég. A bulvár nyelvezete olyan. Időről-időre szükség van nagyobb lélegzetvételű. akkor automatikusan olvasók tízezreit veszítenénk el. adott az indok a meztelen nőhöz! A szerkesztők folyamatosan figyelik a példányszámokat. A szerkesztők azonban gyakran figyelmeztetik a kezdő tollnokokat az örök szabályra: ami­ nek nem tudsz egyszerű. aktualitás nélkül nincs értelme meg­ jelentetni. frappánsnak és lényegre törőnek kell lennie.el. akkor máris tökéletes téma lehet. hogy melyik címlapsztori. A fotó legalább annyira fontos.és hetilapok meg­ tehetik. vagy kedvére szemezgethet az adatok között. hogy mindössze egy kulcs-üzenetet közvetítsen az olvasó felé. vagy még egy szemléletes grafikon sincs hozzá. Más kérdés. egyértelmű címet adni. Gyak­ 172 . mint a reklá­ moké: mindkettőnek rövidnek. az mehet a papírkosárba. vagy illusztrációval küldik nyomdába a cikkeket. A bulvár műfajában az a hír. ha az olvasó egy pillanatra elgondolkozik a témán. szívesen nézegetik őket az olvasók.

ha ezek a témák tíz-húsz százalékkal növelik az olvasottságot. Ha alacsony a nézettség. Az intenzív kapcsolat az egymásra utaltság következménye. de nincs más lehetőség. hogy Papp Gergő majdnem elájult a meglepetéstől. Folyamatosan megy hát a ping-pong a riporterek és a PR-esek 173 . Többségünk szívesen meglenne nélkülük. Olyanok.ran bírálják a bulvárlapokat a témaválasztásuk miatt. vagy Labancz Lilla nyaralni uta­ zott. magas példányszámú szórakoztató lapot előállítani. Médiaszkander Teszik a dolgukat a PR-el. Bukások. Tetszik. Nekik ez a feladatuk a médiavilág mókuskerekében. Magyarországon az újságolvasók megőrülnek a sztárjaikért. mint a féltékeny. és a könnyes békülések lenyűgöző sorozatát produkálni. Hiába érezte már a szerkesztőségben is sok kol­ léga úgy. celebek nélkül egysze­ rűen képtelenség eladható. sztárgázsik. ami jó. vagy nem. a sértődés. hogy beimádkozzák a lapba. kommunikációval foglalkozó kollégák is. amit el akarnak hallgatni. ami a kenyéradójukat rossz fényben tünteti fel. hírverést kell csapni a műsor körül. és megszűrjék mindazt. Sztárnak pedig az minősül. örökké civakodó házas­ párok. Egy bulvárlap és a kereskedelmi televíziók sajtóosztálya közöt­ ti bonyolult kapcsolat boncolgatásához például egy önálló könyv is kevés lenne. Násztáncukban képesek a hisztéria. vagy Daróczi Dávid tragédi­ ájának taglalásából. hogy elég volt Zámbó Jimmy. hogy minél jobban futtassák sztárjaikat a nagy lapok. beszéljenek róla az emberek! Csakhogy érde­ keink nem feltétlenül találkoznak. Az újságírók pedig ritkán harapnak rá az olyan témákra. kényes háttértör­ ténetek —ezekről az ügyekről nem szívesen beszélnek. foglalkozni kell velük. mint. például a napi egymillió olvasót megszólító Blikk hasábjain. A legizgalmasabb hír mindig az. aki gyakran szerepel a kereskedelmi adók valamelyikén. de ezen a téren a számok diktálnak. A másik oldalon a televíziók elemi érdeke.

A végén csak hárman maradtunk. és a biztonság kedvéért megálltunk egy benzinkút­ nál kávézni. mint a tévécsatornák a nézőkért. Ez a helyzet állt elő például azon a hideg. a másik el akarja „adni” kissé reklámszagú történeteit. Ilyen kiélezett harcban egy jó televíziós média-menedzsernek nagyköveteket megszégyenítő diplomáciai képességekkel kell ren­ delkeznie. hanem egymást is szemmel tartják. a konkurencia szerkesztőségében vérig sér­ tődnek. Nekik miért nem szóltak? Legközelebb juszt sem írnak a szóban forgó csatorna új műsoráról! A sajtosnak úgy kell sáfárkodnia az információkkal. Hajnali négy óráig szobroztak az ágyból kiugrasztott tudósítók az Andrássy úti ház előtt. hogy élete legszörnyűbb órái után lencsevégre kapják. Érthető módon nem akarta. hogy a konkurens újságoktól érkezett riporterek —legyenek bár­ milyen jó viszonyban —nemcsak a riportalanyaikra figyelnek. már az autó felé sétáltunk. félnek a másik előtt elindulni. Elvégre a feszültség fenntartása senkinek sem használ. 174 . hogy Rékasi Károlyt kiírják a Barátok köztből. Sokszor éjszakába nyúlóan strázsálnak egymás mellett a kollégák. senki sem maradt hátra. A bulvárlapok ugyanúgy versenyeznek egymással az olvasókért. amikor kivágódott az ajtó. Ha az egyik lapnak elárulja például. hogy lássuk. hogy a nagy mosoly­ szünetek idővel úgyis kifulladnak. Az egyik szaftos részletekre kíváncsi. Aztán itt a következő bökkenő: nem egyedül küzdünk ezen a pia­ con. amikor Daróczi Dávid eldobta magától az életét. Az események helyszínein nem rit­ ka. a romákat gyilkoló halálbrigád első helyszínéről azonban konvojban indultunk haza. és az addig ott lapuló Batiz András kirohant az utcára. hátha emi­ att csúsznak le valamiről. Tatárszentgyörgyről. hogy senki se érezze magát becsapva és közben a tévé is kellő publicitáshoz jusson.között. Hozzáteszem. szomorú áprilisi éjszakán is. és akkor másnap verhetik a fejüket a falba. A patthelyzeteket általában egyezség oldja meg: egyszerre ülnek be az autóba.

Legyen szó miniszterről. elég felcsapni a gyűjte­ ményt. és a munkatársak noteszében ott lapul szinte mindegyik ismert ember telefonszáma. Ennél azért árnyaltabb a kép. Mindennek a korrekt hozzáállás az alapja. hogy kinek. Nehezen tudom azonban elképzelni. nagyon fontos híres­ ségek. mint az őket képviselő sajtosokkal. akárcsak Gálvölgyi János. hogy a na­ gyoknak. Mi több. mint Vágó István. vagy Erős Antónia. Budapest nem London. hogy kik tartoznak az elitbe. Ha kíváncsi vagy valamire. Valódi lesifotók talán tízszer. valamint a szükség esetén ki. A Blikk szerkesz­ tőségében. akik hitelesek. Nálunk a személyes kommunikáció a jellemző. Abszolút van. műsorvezető­ ről. mikor és miről nyilatkozhat. kölcsönös tiszteleten alapuló munkakap­ csolat. Az újságírónak illik felismernie azt a pillanatot. kérdezd meg! Az újságírók és riportalanyaik között nem ritka a régóta tartó. Molnár Anikó és társai. régóta az ország elismert kedvencei. itt nincsenek elérhe­ tetlen. elefántcsonttoronyba húzódó világsztárok. hogy van hozzá számunk. de mindenki tudja. még akkor is. vagy éppen részt vesznek egy nagyszabású műsorban. Idehaza nem éjszakáznak paparazzók a neves személyiségek háza előtt. a Vasárnapi Blikknél gyakran használunk egy piros mappát a honatyák. ha készültek ebben az or­ szágban. Kapcsolatunk a hírességekkel éppoly szövevényes. hogy mi zajlik körülöttük?” —kérdezhetik jogosan.Micsoda sztárok „Hát a sztároknak nincsen semmi beleszólásuk abba. Azok. vagy éppen a futottak még sztárocskák neveivel. egészen biztos.és felhasználható szakértők telefonjegyzékével. A sor végén a kissé furcsa. főrendőrről. mosolyogtató bulvárképződmények állnak: Kiszel Tünde. Ne rohanjunk azonban ennyire előre! Minden szerkesztőségben osztályozzák a celebeket. vagy a színház szigorú szerződésekkel szabályozza őket. Ha kell egy jó pszichológus nyilatkoza­ ta. a tévé. amikor elsősorban embernek kell lennie. Nincs ki­ akasztva egy lista a kilincsre. netán egy külpolitikai szakíró véleménye. az A-kategóriás. 175 . például a Megasztárban. ha a munkaadójuk. például Liptai Claudiának megparancsolják.

míg egy-egy ellen­ szenves figura a színfalak mögött megmutatja a kellemes énjét is. Az ilyen kifinomult kommunikációs módszerek láttán az ínyenc nem tehet mást. ha az érdekeit védelmezi. telefonálnak. az örökké nyüzsgő ne­ gyedik emeleten csupa vidám. hogy az újságok ráharapjanak. megtalált testvérek. amikor nem a tö­ kéletes színházi estjéről.és csak másodsorban riporternek. sajtosokkal. Több szomorú történettel szembesülünk. akkor a híres­ ségen a sor. hogy ténykedésünk mindig felelősségteljes. kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket. Az igazán pro­ fik igyekeznek kézi vezérléssel mozgatni a médiát. hanem kényesebb témákról kell vallania. hogy a gaz firkászok már megint kipécézték maguknak. Megesik bizony. gondoskodnak róla. könyv. keresik a bulvárlapok kegyeit. Azzal sem áltatom magam. hogy megvadult orrszarvú. sztárokkal. Ügy élvezni a bulvár előnyeit. Vala­ hogy mindig ezekre az időszakokra esnek a látványos szakítások. hogy megmutassa: akkor is partner. hogy nem érdemes a hí­ rességeket a képernyőről ismert személyiségük alapján megítélni. amikor a lelkünk cizelláltabb fele tiltakozik a „zaklatás” ellen. mint hogy elismerően csettint. megnyerő értelmiségiről szokott kiderülni. vagy műsor népszerűsítése közben „jelentkeznek be”. miért kell velük ennyit foglalkozni?! Nincs is ennél ügyesebb. elegánsabb módja a figyelem fenntartásának. mint örömtelivel és olyan helyzetekben is szóra kell bírnunk embereket. A legvisszafogottabb. hogy itt. tiszteletre méltó és egy jobb világ épít. ó. A sztárok jellemzően új film. áldozatok vagyunk csupán. Azt mindenesetre már megtanultam. ki­ békülések. Ha ő bizonyított. fellángoló szerelmek. rendőrségi szóvivőkkel birkózó kollégát látni. hogy a harsány címek mögött kevés a valódi tartalom. majd elpanaszolják. Nézzünk tükörbe Nem akarom önökkel elhitetni. Néha 176 . M aguk dobnak be a köztudatba néhány témát. hogy közben hangsúlyozzuk: nekünk ehhez az égvilágon semmi közünk.

Elegendő az állami vállalatvezetők fizetésének nyilvánosságra hozásáért indított és meg­ nyert pert említeni. ez nem médiaszoci­ ológiai elemzés. 177 . Csupán érzékeltetni akartam mik is történnek a média egyik hazai óriásának szerkesztőségében. Mint azt az elején jeleztem. a Futó utcából is elindulnak olyan kampányok. ame­ lyek befolyásolják az egész ország működését. Azért forduljanak bizalommal Hankiss Elemérhez.azonban innen.

Vajda Zoltánnak. Kőszegi Ferencnek. Szellő Istvánnak. mi rejtőzik mögöttük. Szollár Domokosnak. Dzsurdzsa Kenéznek. Bereznay Tamásnak. Cs. alezredesnek. Kovács Kristófnak. Orehovszki Zoltán bv. Fodor István bv. Baán Lászlónak.illeti mindazokat. Tóka Zsolt Tibornak. vagy egyszerűen csak megosztot­ ták velünk a tudásukat. És természetesen köszönjük a női szakasznak: Szabolcs a feleségé­ nek. Simon Judit. Kotroczó Róbertnek. Kósa Melindának. Juditnak. dandártábornoknak és Szokoli Gábor pv.. Földi D. Dávid pedig Rékának! A könyv elkészítésében fotóasszisztensként részt vettek: Dobrik Rezső. Bacsur Györgynek. Nagy Endrének. Radnai Péternek. Benkovics Zoltán pv. Rényi Ádámnak. 179 . Murányi Marcellnek. Kovács Annamá­ riának. Dr... Szalai Tímeának. Julién Carralerónak.Egy nagy köszönet. Nánási Pálnak. Mindenek előtt köszönet Török Zsuzsának a hallatlan profizmusért és a tanácsokért. őrnagynak. Rózsahegyi Tamás bv. Hardy Mihálynak és a Budapest Airport kommu­ nikációs csapatának. alezredesnek. Köszönjük még Schreckné Belső Piroskának. Szentkirályi Miklósnak. dr. Gálvölgyi Jánosnak. Attila. századosnak. akik kitárták előttünk az ajtókat és segítettek megérteni. Sherryn Batesnak. .

com A kiadásért felel a kiadó ügyvezető igazgatója Borítóterv: Tóth Péter Nyomtatta és kötötte az F V Team N yom da Bt. Honlap: www.hu e-mail: m axim uskiado@gm ail. 6724 Szeged. sgt 45. Kossuth L.Levélcím: Maximus Kiadó.tilosabelepes. ISBN 978 963 88494 4 1 .

Képünk a legtágasabb szerelőcsarnokban készült. ! . ahová négy. egyenk ént 2 0 0 férőh elyes repülőgépet is képesek betolni. 2. Üdvözlöm. itt F erihegy! K érem gu ru ljon a 17-es állóhelyre! A toronyból irányítják a fö ld ö n görd ü lő gépek et is. K ét nagy és több kisebb hangár á ll F erihegyen.1.

ah ol a s é f előkészítheti az ételeket. Innen nyílik az apró teakonyha. . Visszafogott elegancia az étkezőben is.4.

H ogy kivel. azt nem kötötték az orrunkra. Bepillantás eg y zárt világba.5. Ebben az ágyban a lu d t Shakira és Robbie W illiams is. 6. .

lőfegyver soha nem kerülhet a folyosóra.8. . A körletben kizárólag gu m ib ot leh et az őröknél.

. 10. Ö riástározó az olaj szemszögéből.9. Itt ér véget a híres-hírhedt Barátság kőolajvezeték több ezer kilom éteres útja.

A H F-üzemben felkészültek m inden eshetőségre. . a nagyjavításokat szkafanderben végzik.12.

a zsinórpadláson olykor az em b eri erőre is szükség van. Nagy f m indenen rajta tartja a szemét. két.13. . 14. m eh et! Fenn. Takarásban —é l m éterre az ak ciótól Cs. Egy. há.

15. . Senkinek sincs jo b b rálátása a nézőtérre. m in t a zsinórpadlás főnökének. 16. Érzéki pillantások a kulisszák m ögött.

. Főszellözönyílás. Ajá r a t egészen a Kempinski szállodába vezet.18.

19. . 20. M agyarország legn agyobb stúdiójában egy h ét alatt állítják f e l a F ábry-show díszleteit. M erre induljunk? A bunker kész labirintus.

22. . A m ű sorvezetővel egyed ü l a H íradó rendezője beszél az élő adás közben.

23. Göncz Á rpád (1990-2000) M ádl F erenc (2000-2003) M edgyessy P éter (2003-2004) Gyurcsány F erenc (2004-2009) Bajnai G ordon (2009-2010) Grafika: Séra Tamás 24. Orbán Viktor (1998-2002) M edgyessy P éter (2002-2003) 3. A m agyar állam . A hová a miniszterelnök is egyed ü l jár. .és kormányfők p a rlam en ti dolgozószobái: 1. A ntall J ó z s e f (1990-1993) Boross P éter (1993-1994) Horn Gyula (1994-1998) 2.

. O tp erc van hátra az operáció kezdetéig. K ovács doktornő bejelöli Ildikó testén a m ű tét vázlatait.26.

L eegyszerűsítve errő l szól ez a történet: kinyitják a m ellet és behelyezik az im plantátum ot 28. . 10-15 év ig m arad benn a szilikon.27.

B arnásné Réti Tünde fin o m mozdulatokkal szabadítja m eg a félm illiá rd fo rin to t élő képet a szennyeződésektől. Lucas Cranach 500 év v el ezelőtti elörajzai. a m űvész nem követte szigorúan a saját skicceit. . 30.29. Az infrakam era képernyőjén kirajzolódnak id. M in t látható.

. .. A Román csarnok.31. Kísérteties. E gyleh d etn yi smink és más sem m i. 32.

.34. Itt m ég sokan tébláboltunk a villában.

37. Egy utolsó igazítás. 36. . A szakácsok az étlap összeállításánál élhetik ki a kreativitásukat. és kész az előétel. Az öntetek és mártások szigorú szabályok alapján m in dig u gyan úgy készülnek. J ó étvágyat! Egy tál tész­ ta egyenesen a főszakácstól.35.

.39. Az arckifejezésem j ó l tükrözi az állapotomat. 2500 m éteren az alezredessel.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->