P. 1
Találóskérdések

Találóskérdések

|Views: 5,601|Likes:
Published by Gabriella Tárczy

More info:

Published by: Gabriella Tárczy on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2015

pdf

text

original

1200 találós kérdés a magyar folklór világából Ismertetõ a hátoldalról: "Fehér kislány áll a szobában, talpig fehér ruhában

, arany haja lebben-lobban a szélben." Régebben alig volt olyan alkalom, amikor közösségben a fentihez hasonló találós kérdések ne hangzottak volna el. Bizony, ma már kevesen vannak azok akik tudják, hogy a gyertyáról van szó. Pedig a találós kérdések mûfaja szinte egyidõs az emberiséggel. Már az ókorból számos forrás maradt ránk amelyek említik, de ez a nép ajkán terjedõ mûfaj ma is él, s szüntelenül változik, alakul. Bõséges csokorral kínálunk most a fõként erdélybõl gyûjtött népi találós kérdésekbõl azoknak, akik már ismerik, és azoknak, akik még nem ismerik ezt a szórakoztató, de tanulságos mûfajt. ISSN 1585-4841 HORIZONT 789638 606624 1200 találós kérdés a magyar folklór világából HORIZONT KIADÓ Szerkesztette: Mózes István Miklós Megjelenik a Horizont kiadó gondozásában Felelõs kiadó: Baki József Horizont könyvek ISSN 1585-4841 ISBN 963 86066-2-2 Alapító: Horizont Press Kft. 1085 Bp. József krt. 36. Tel. 210-0997 A sorozat terjesztõi: Hírker Rt, Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt Terjesztés gondozása: Zsíros Zoltán Tel/fax: 266-0384 Szkennelte, és javította: Pestalits Péter alias Talitska Bevezetõ A találós kérdés, mint népi mûfaj, szerves részét képezi minden nép kultúrájának. Már az ókori írásos emlékek között

is szép számmal találunk róluk utalásokat. Antiphanész ókori görög komédiaíró a Találós kérdés címû darabjában azért marasztalja el az asszonyi társadalmat, mert ilyen mondásokkal töltik az idõt. Szophoklész egyik mûvében szerepel, hogy Kadmosz városát csak az mentheti meg a Szfinx pusztításától, aki találós kérdését megfejti. A római korból fennmaradt Celius Firmianus Symposion címû mûve, amely hatszáz, hexameterben írt latin nyelvû rejtvényt tartalmaz. A késõbbi korokban is jelentõs szerepe volt a szájhagyományozó népköltészetben e mûfajnak. Hogy mi is tulajdonképpen a találós kérdés, azt talán az alábbi, a szakirodalomban általánosan elfogadott meghatározással jellemezhetjük: "Rövid, epikus nûfaj, célja a mulattatás. A találós kérdésben egy tárgy, jelenség vagy fogalom körülírása kérdés formájában hangzik el." (Szemerkényi, 1982. 162). A találós kérdések a népi közösségek életében fontos szerepet töltöttek be: mondták õket lakodalomban, mulatságban, baráti, rokoni összejöveteleken, de a közös munkák idején is; házépítéskor, aratáskor, kaszáláskor, kukoricafosztáskor, a fonóban stb. Nagy tisztességnek örvendtek azok a (többnyire idõsebb) személyek, akik a legtöbb ilyen kérdést tudták. Mulatságokban gyakori volt, hogy az ilyen személyeket pálinkáért, borért beszéltették, s a talányok megfejtõit is hasonló javakkal jutalmazták. Kiadónk jelen kötetével igyekszik hozzájárulni a hagyományok megõrzéséhez, amikor közlésre bocsátja a magyar folklór legszebb, legérdekesebb találós kérdéseinek gyûjteményét. Ez a gyûjtemény még korántsem teljes (egyetlen gyûjtemény sem lehet az), s elsõsorban erdélyi anyagokból válogattunk. Hogy a mûfaj nem halt meg hanem ma is élõ, szüntelenül változó, az abból is érzékelhetõ, hogy olyan tárgyak is szerepelnek a kérdésekben, mint pl. a fényképezõgép, a telefon, az autó, a villamos stb. (igaz, ezek már százéves múlttal rendelkeznek). Kötetünkben az egyszerûség kedvéért nem csoportosítottuk tárgykörök szerint külön-külön a kérdéseket, hanem azokat mintegy listaszerûen soroljuk fel. Ez alkalmasint még izgalmasabbá is teheti a kérdések megválaszolását, de a figyelmes olvasó nyilván észre fogja venni, hogy azért vannak némi összefüggések az egymás után következõ kérdések között. Gyakori, hogy a találós kérdések szójátékon alapulnak. Szóbeli mûfajról lévén szó, ezt írásos formában nehéz visszaadni: pl. "Mi a libatonátusz?". E megtévesztõen latinos hangzású szó megfejtése: liba tón átúsz. Sok találós kérdés rigmusos formában rögzült, ilyenkor

ragaszkodtunk a versszerû tördeléshez. A találós kérdések minden esetben kérdéssel zárulnak, mi azonban feleslegesnek tartottuk a rengeteg, egymást ismétlõ Mi az?; Mi ez?; Ki az? kérdést kiírni, s csak a törzsszöveg, a leírás ismertetésére szorítkoztunk. A válaszokat a könyv végén közöljük. Jó szórakozást kíván: a terjesztõ. 1. Véren megyen, vért viszen, benne meg egy csepp sincsen. 2. Vízen megyen, vért viszen, benne meg egy csepp sincsen. 3. Se ajtaja, se ablaka, mégis négyen laknak benne. 4. Miért néz hátra a kutya, amikor kergetik? 5. Melyik ló repül? 6. Ha lefelé megy, fölfelé áll, ha felfelé megy, lefelé áll, ha befelé megy, kifelé áll, ha kifelé megy, befelé áll. 7. Miért kacag a patak? 8. Miért bõg a tehén? [9. Mi az abszolút lehetetlen? 10. Milyen kõ van legtöbb a folyóban? 11. Milyen fa van legtöbb az erdõben? 12. Melyik a legújabb favicc? 13. Egyszerre indulnak, egy sebességgel haladnak, mégsem éri utol egyik a másikat. 14. Földobják, fehér, leesik, sárga. 15. Miért varrják föl a gombot a kabátra?

ha csirkét lát a kertekben. Feje gömbös. és olyan ár is. 22. nagyon kemény a kis csõre. Nyakra teszik. Reggel fölkel. február. s verselnek. Veled megyen. vízár. 20. napsütésben fekete. 24. menyasszonynak igen. 17. Gonosz madár biz õkelme. szúrnak. kötözgetni nem szeretik. többen járnak. január. mellre fekszik. 23. Melyik ácsnak van vasfeje. fagyos szél sem bír velem. 21. Van varróár. szép piros az ajakuk. mint a kis szegek.16. 27. Hegy tetején születtem. Võlegénynek nincsen. amelyikben jó vagy rossz bor áll. a szabónál igen kapós. . Két élõ közt élettelen nála nélkül kényelmetlen. tûzpiros a lefekvése. 25. Fehér ingben kis fiúk. teste szúrós. mégsem megy dolgozni. este lefekszik. 26. leveleim hegyesek. nincs teste. a macskának csak elöl. és jó száraz fakeze? 18. Vérvörös a felkelése. szent örömet hirdetnek. elviszi azt nyílsebesen. 19. a majomnak kétfeléál.

. zörögni kezd termése. leszáll. Van közöttük angyal is. csak azt. 29. de nagyon szúr. nevüket is jól ismered. ha benn van. karácsonykor ragyogok. nyáron hideg. 36. a házikót leteszik. 32. Szép a virága. 37. ismered is nagyon õket. ha meleg éri. folyó vizében találod. pusztítja az életet. Télen meleg. négy idõjós is van benne. kimegy. amelyikkel jót pihenhetsz. a juhásznak igen kedves. de büszke biz nem vagyok. mint egy színes tojás ha lehull a levele. s mind testvérek. 35. kis Jézuskát dicsérik. benne lakik a kis állat. számuk két tucatnak fele. 34. három király is. Nagy meleg után érkezik. fölszáll. kettõ. Ismerek egy szép kis házat. bemegy. Hosszú száron ül egy virág olyan. 30. tenger. Ha kinn van.28. széllel keveredik. vízzel. földön él. elalél. 33. de nem szereted mind õket. s ahová csak elmehet. rám Jézuska mosolyog. Felhõben születik. Hosszú idõ szülte õket. 38. sírsz. 31. Állandóan szép vagyok. Heten vannak. ha szemedbe száll.

ha feltûnik az égbolton. gallyakból rakja nagy fészkét. Erdõben él. csak négy ujja meg a hüvelykujja. Tavasszal. tudjátok is. 42. felismeri helyét. olyan félénk. Ragyogó szépség volt az én édesanyám aranynál is szebb volt. se feje. kár. hogy elmúlt a meleg nyár. megöl engem. Ritka vendég a föld felett. 47. 41. nem is szeret senki: ha a szobában vagyok. ahol megjelenek. de egy állat bizony szereti. nem árt neki semmi. szinte repül. ha állat. 46. és a babát kiveszik. kikerget mindenki. mondják. mint a madár. 45. egyedül áll. csillagnál is talán. kár. gyakran mondja kár. Hosszú száron zöld baba. Ismerek egy madarat. Rajtam nincs ragyogás. 44. Miért vesz az ember új kalapot? . Se csontja. mindenki nézi boldogan. Erõs vagyok. se csõre. fáról-fára jár. ha ember. se lába. korán nõ a bajusza. még a kis szúnyog is fordít nekem hátat. mint az õzike. egyszer aztán szétfeslik. sokan sírva szidnak. hol lakhat. 39. 43. és semmirekellõ. pedig nincsen szárnya. Kerül engem minden. 40. ha megjõ. jöttét lesik az emberek. se húsa.a réten nincs nála nagyobb úr. S noha semmi rosszat rám nem bizonyítanak. Aki nevemet kimondja. pedig életemet eloltja a szellõ.

Ki látja a saját szemét? 60. Melyik étek az. amit nem esznek. Kicsi házikónak két világos ablakát minden este bezárják.48. Úton megy. Mit nem szabad a kovácsmûhelyben? . szeme négy. s mégis csak négyen jár. négy szeme. körme meg huszonnégy. úton halad. aki háttal ül a királynak. Miért viselnek a molnárok szürke kalapot? 51. 56. 58. nappal meg üres. 57. minden reggel kinyitják. két feje. Füle négy. Mi van a legtöbb a földön? 59. Milyen fa van legtöbb a piacon? 62. éjjel meg üres. mégsem alszik. 52. 54. hol meg szalad. Két keze. Melyik királynak legnagyobb a koronája? 49. Ki az. Mi hasonlít legjobban az ülõ macskához? 55. Éjjel tele van. Meddig van a patkó a ló lábán? 65. hanem elkövetnek? 63. hat lába. hol lassan megy. Mi megy a feje tetején? 64. Nappal tele van. Éjjel-nappal ágyban van. Mit vesznek legtöbben a vásárban? 61. Mit nem szabad a patikában? 66. 53. és még a kalapját sem veszi le? 50.

Ha feldobják. Egész határt átéri. mégis egy tyúk átlépi. Milyen sóba temetnek? 71. 83. ha leesik. Kiki a magáét meglõtte. Mikor zenél a ló farka? 78. Sok szeme van. csörög. késsel megyek neki. Mi hiányzik egy jól elkészített csizmához? 68. ha leteszed. Milyen ekével szántanak elõször? 85. 87. Melyik kosnak van falába? 79. Tizenkét vadász elment vadászni. 84. Hogyan lehetett ez? 80. 69. Ha fölveszed. harminckettõ. mégsem lát. csörög.67. Hogy hívják magyarul a macskát? 76. Télen-nyáron fût. Mi nélkül nem lehet felszántani? 86. mégis tizenegy ruca elröpült. meg is fõzik. Hogyha éhes vagyok. Melyik várban nincs katona? 75. 82. ha leesik sárga. Hogy hívják a románok a talicskát? 81. 72. fehér. Ha feldobom: egy. Minek esszük meg a haját? 74. 70. mégsem melegszünk . Hol van az ökörnek legtöbb húsa? 77. Meg is sütik. mégsem eszik meg. Minek esszük meg a belét? 73.

Kisebb az Istennél. Kicsi golyó vékony száron. Jaj. s úgy megdobta vele négylábat. finom. s kétlábtól elvette az egy lábat. Négyen laknak egy házban. lúd tolla szántja. azon volt egy kétláb. mint a körte. mégsem körte. 88. Két lelkes közt lelketlen. nagyobb a királynál. mikor fát farag? 91. Király ül a házban. magos palotában négyfelé szobája.meg mellette. de édes. Találtak három almát. mint a világ? 92. Volt egyszer egy háromláb. 90. 98. úri méltóságban ablak nélkül csinálatlan házban. Erre kétláb felkapta a háromlábat. a rektor feleségestül. . ha bevisznek. Mikor van a molnár fejetlen a malomban? 94. kétlábnak volt egy egyláb: odajött négyláb. 97. Melyik fát nem rakják a tûzre? 93. Hogy lehet az? 95. s mindegyiknek egy-egy jutott. Ember hajtja. hogy az rögtön eleresztette az egy lábat. 100. ki nem jössz onnan. 96. Kapuján. Kiment a pap lányostul. 89. Mit csinál az ács. 99. jaj de jó: kis gyermekeknek is való. 101. Mi lenne nagyobb egy akkora sarkantyúnál. Olyan. édes. piroslik a lombos ágon.

ha látom. Nagyobb része mennybe szalad. s a sírba mégis beteszik. piros. szálkája van. szúrós tövis között terem. Milyen fa nélkül nem lehet el az erdõ? 115. fel nem veszem. tõled várom boldogságom. 110. tû benne sosem volt. 106. de kopoltyúja nincs. Míg él. Karcsú termetû virágom. 113. mondd meg hát. Rétes. Mi nem terem haj nélkül? 109. 105. Boton van a kalapja. hogy mi a neve? 117. de nem béles. Van egy virág. Zöld istállóban fekete tehenek piros szénát legelnek. kóstoltam: nem édes. kisebb része földön marad. felveszem. 111. Hajnalpiros a levele. de nem alszik. lefekszik. ha leesik. piros. Mikor egészen elkészül. jól ismerem. Mi után érik a búza? 114. Kerek. mint az alma. 104. Milyen levél van legtöbb az erdõn? 116. mint a labda. Folt hátán folt. Ha földobják zöld. 103. 112. ezren ülnek alatta. 107. Szeme van. egy kis házikóba beleül. Mi terem mag nélkül? . holta után mindig lop. 108.102. Ha nem látom. de nem lát. mindig fut.

Mikor van a nyúlnak fogfájása? 131. végestelen-végig lyuk. Esztendõs nyúl mibe megy? 128. Hogyan jár a farkas legtöbbet? 125. Melyik disznó nem volt soha malac? 137. édes a gyümölcse. kanál füle. Melyik oldalára esik a nyúl. Miért fut a nyúl a partnak? 133. lyuk. Hol kaszálják a szénát? 120. Kézbe se foghatod. Miért nincsen csizmája a rókának? 126. ha meglövik? 135. 123. bõrnadrág. vízi bubucsi. végestelen-végig csomó. Melyik fa nem ég meg a tûzön? 122. völgybe vág. tûzre se rakhatod. 124. maga a mészáros. Mit csinál a nyúl. 127. Hegyen megyen.118. Mikor örvend a nyúl? 130. csomó. Lyuk. csomó. Mi pirul holta után? . mikor a hegy tetejére ér? 134. Miért nyúl a nyúl? 129. Hányat lép egy veréb esztendõn át? 136. Melyik füvet ismeri a vak is? 119. Kerti kukucsi. pedig fa a neve. mezei tacska. 121. Miért szalad a nyúl az úton keresztül? 132.

ha vízbe esik is? 153. Melyik a legkisebb hal? 139. 154. Milyen kõ van legtöbb a vízben? 146. Melyik tóban nincsen víz? 148. nap felkapja. amikor esik az esõ? . mégsem virágzik. Nemes állatoknak orcájára szállok s nagy. gyepen jöttem. 150. Mit csinálnak a városiak. Gyepen mentem. Hogyan esik az esõ? 151. 140. Mi az. 144. hold meglátta. arany gyûrûm elvesztettem. 141. Úton-útfélen úrfiak ugrálnak. Mi nem lesz vizesebb. hegyes tõrömmel mindenkit megszúrok. reggel nézem: bársony. Miért esik az esõ? 152. Este tûröm. 149. takarom.138. Ágazik. nádnál vékonyabb. Melyik a legerõsebb állat? 142. nap felvette. 143. bogazik. Mi megy át a vízen árnyék nélkül? 147. Hold elejti. Én a vitézeknek mind elõttük járok: nagyobbakat magamnál meghánykolódtatok. ami az ágyában soha meg nem nyugszik? 145. Toronynál magasabb.

164. Száll a madár szárnya nélkül. 157. 156. Melyik esztendõben volt három hét? 168. a fára ül lába nélkül. Mikor volt egy esztendõ három hét? 167. hány hét? 166. Vízen megy: nem habzik.155. 159. Két hét. mind megeszi szája nélkül. Szép tizenkét ágán ötvenkét virága. Hány font a holdvilág? 162. licskes-lucskos temetésem. mind elázik. Mit nem teremtett Isten? 169. Melyik úton nem járt ember még soha? 163. Jön a király napkeletrõl. Van a világon egy körtefa. Tiszta. Ötvenkét virágán három arany alma. 365 levél és 3 nagy körte. egy pint bor az ára! 165. Melyik ostor nem szól. 158. Jönnek madarak szárny nélkül. 161. Aki kitalálja. Úton megy: nem porzik. Kerek istenfája. szép tizenkét ága. van rajta 12 ág. jön valaki láb nélkül. Ki tud mindennap láb nélkül felkelni? 160. A nagy méhkas sûrûn rajzik ha nap süti. s mégis legjobban fáj a helye? . mind megeszi száj nélkül. fényes születésem.

Nekem is van. másik kettõ csizmámra van verve a hetedik magam vagyok. két oldalán ajtó. életem delén kisebb vagyok nálad életem utolján nagyobb vagyok nálad. Úgy öleli. Melyik ló eszik parazsat? . Lehet-e egy lovon hét patkó? 177. télen meleg. 172. jöjjön ki. Nyáron hideg. Életem elején nagyobb vagyok nálad. 181. Mi megy be elsõnek a templomba. 183. Egy kis vas a házat õrzi. Csaplárnénak így adja fel a szót: Látott-e már egy lovon hét patkót? Ha nem látott.170. ha be van zárva? 176. Melyik lón járunk? 180. oda rúgtat pej paripán Patkó. 174. Melyik sóban tartanak vizet? 184. Foga van. Miért állítják a kályhát a szobába? 182. neked is van. Rongyos csárda. 175. 173. nemde? 179. Melyik a legtüzesebb ló? 186. el sem tudja ereszteni. most láthat: Négyet visel ez a nemes állat. mégsem eszik vele. Hol nem volt még az Isten sem? 171. kertben a karónak is van. Melyik ló vág? 185. Rendesen hány patkó van a lovon? 178.

Milyen kos jár két lábon? 197. Hol virágzik a bor? 195. 204. 188. 192. Melyik ár szúrja sarkantyúval oldalba a lovat? 202. Melyik réz nem ásvány? 198. Melyik nõben kel kenyér? . malmában egy kõ se jó. völgyében hó. 200. mikor felkel? 189. Mit tud legjobban a néma? 193. kettõ a nyaka feneke is kettõ van alatta. mindennap már lefelé. Szeme négy. a hó sem. Melyik nõ férfi? 199. Hegyén hó. Többet hátra.187. mégis mindig nedves. Mi megy keresztben a templomba? 194. Kettõ a feje. Melyik ár a legnagyobb úr? 203. mint elé. 191. Fülén fogva emelgetik. Két szomszéd sosem látja egymást. A huszár melyik oldalról ugrik a lóra? 201. Mikor van élõ ember fej nélkül a szobában? 190. Mit csinál az ember legelõször reggel. füle négy. Az esõ nem esik bele. körme pedig huszonnégy. Miért harapott Ádám az almába? 196.

205. Sok szemem van. és mégis idõben elkészül vele? 216. Miben hasonlít a cipõ az órára? 221. bort iszik. 207. kiveszed. belül sima. 210. 208. Melyik ács fõz? 214. vonja a munkáját. sárga. megrágjátok. Hány tojást ehet meg a nagyevá éhgyomorra? . fehér. Ha vize van. Melyik áccsal fõzetik meg az ebédet? 212. Ki húzza. Melyik telet csomózzák meg? 211. Milyen cipõn nincsen bõr? 220. megsütöd és megeszed. amit fogok. szeme közül kiesik a kicsinye. mégsem látok. *224. Telerakják. Éles foga fát eszik. Milyen vár van a víz alatt? 218. Milyen fát használ a cipész? 217. Melyik ács van vasból? 213. ha szorongatom. Melyik ács dolgozik vassal? 215. Melyik tóból csinálnak ruhát? 222. 209. megpofozzák. hús a dugója. Hol szegik meg a kenyeret? 223. Kívül ripacsos. 219. Ha simogatom. vizet iszik. Mi szemembe ment. ha vize nincs. 206.

Amott megyen mórika. amikor kukorékol? 242. Miért hunyja be a szemét a kakas. amikor egy lábon áll? 241. amikor eszik. 226. Melyik ló a legtüzesebb? 237. Melyik árnak van nagy füle? 234. mégis sózni kell. Melyik ló ég? 235. magát mórikálja . hogy egyszerre csak egy birka mehet át. Akármilyen sós vízben fázik. ahol olyan kis híd van. Mit csinál a kakas. Milyen kör lát? 238. hogy minden állat meghallotta? 243. Melyik ló van a szobában? 233. Melyik a legerõsebb ital? 230. Melyik hordóba nem lehet bort tölteni? 229. Egy terített asztalon van kés. Hogyan repül a tarka tyúk a fára? 240. kanál.225. Mikor kukorékolt a kakas akkorát. míg átmegy a hídon a nyáj? 239. Milyen ételt fõz az új feleség legelõször? 228. Meddig tart. Melyik paripának nem kell eledel? 236. Egy juhász a nyájával egy patakhoz ér. A tarka lótól miért nem szednek vámot? 232. Melyik oldalán van legtöbb szõre a lónak? 231. Melyik a leghosszabb? 227. villa.

252. Hogy írják a száraz füvet öt betûvel? 246. mégis egy tyúk átlépi. mezõn hízik. Erdõn vágják. Melyik almát nem esszük meg? 247. 244. 255. de sohasem érik utol. A földmûvesnek nagy szüksége van rá. Mikor fél a nyúl? 257. 251. Milyen ekét használt az elsõ földmûves? 253. akár hátulról olvasom: ugyanaz. Vadonatúj. Van négy testvér. 250. Mindig utazik. ha leteszik. de sohase lát vele. 249. Akár elölrõl. Ha betoldják. Sokszor száz a szeme. sír. ha meglövik? 258. Mire esik a nyúl. Melyik kakasnak nincsen taréja? 245. de soha sem mozdul ki a házából. örökösen kergetik egymást. 254. 256. Ha felveszik. Meddig szalad a nyúl az erdõbe? 259. Mi hasonlít legjobban egy fél szalmaszálhoz? 248. Az egész világot átéri. Miért szalad a nyúl a hegynek? 260. Hogy lehet egy nyulat négyfelé hajtani? .fekete bársony a szakálla. mit sem ér. Mikor megy a hegy a nyúlnak? 261. hetven a kapcája. hallgat. mégis lyukas.

ezután lapátra tesznek. Milyen ár repül? 265. jaj. Azután kést tesznek a torkomra. húszat költ. féltem. lába. Míg éltem. hány marad ott? 266. Erdõben-berdõben fekete picike. de nem egér. s magát mégsem látja? 267. Elõször eldobnak. Kinek van sok szeme. Nekem olyan kisleányom van. Egyet lelõnek. mégis kúszik. Ilyen gorombaságok mellett mégis én vagyok a leghasznosabb. Egyet tojik. 275. tûzbe dobnak. leszednek a lábamról. Hány szem borsó megy egy zsákba? 272. ez sem volt elég: porrá morzsolnak. farka van. Melyik ágyban nincs párna? 277.262. Négy galamb van a háztetõn. 269. ahol péppé gyúrnak. Majd jól meggyomroznak. Majd agyba-fõbe vernek. 271. Melyik vas fut? 263. hogy a szemén nõtt a haja. mikor már nagy vagyok. Mindenütt gorombán bánnak velem. 273. 274. Egy kalap alatt ezren is vannak. Mi illik legjobban a görbe fához? 268. Melyik lánc virágzik? 276. százat repít. de nem alma. végre sötét üregbe jutok. jaj. Fehér. Nincs keze. . holtam után a templomba jártam. 270. 264.

Kívül kék. Mikor legjobb apró halat enni? 292. Erdõben terme. 298.jaj! 278. úszik. hanyatt fekszik. ágazik. . 291. 293. Pénzem van. s élõk felett járok. hogy nem emeljük fel a kalapot? 281. és vörösen jön ki. Se nem adok. se nem veszek. élõket hordozok. 285. Feketén megy be a konyhába. Hány lencse megy egy literbe? 284. belül piros. Míg él. bogazik s mégsem leveledzik. Fut. ami tûz nélkül forr? 286. Mindig fut. és ha vízre kerül. meg sem áll. élõket tartottam. 279. belül sárga és kemény 282. 283. mégsem fárad el. Mi az. Kívül zöld. falun vágják. Zöld a lába. mindig áll. Hogyan lehet két almát egy kalap alá tenni úgy. hogy meghaltam. Míg éltem. holta után szaladgál. Milyen mély a tenger? 290. Melyik nád folyó? 289. 287. meg sem gazdagodom. és fekete emberek lakják. megyen. 280. nem tudom. fel sem áll. furkó a feje. zöld a nadrágja.

295. de nem tudja. 310. derekában vér nincs. Aki kitalálja.294. minden ágon van 4 fészek. egye meg a fél lábát. Mi a hasonlatosság a vadász és a . Melyik órának nincs rugója? 304. Van egy fa. Mikor beszél a juh a lóval? 313. 311. Melyik árban sok az ember? 308. Mikor van Nagyszombaton nagypéntek? 306. Hol van a világ közepe? 300. Ki a legjobb festõ? 314. mért rí. ennek van 12 ága. rí. Rí a ruca. Jobbra-balra mutat és nincsen keze. Milyen sárnak örül a gyermek? 309. Vízbõl lett és vízzé lesz. Úton-útfélen úrfiak ugrálnak. 297. vályújában víz nincs. Jár és nincsen lába. Miért megy a rák hátrafelé? 296. Melyik hónapban eszik az ember legkevesebbet? 307. 303. minden fészekben 7 fiók. Hány nap a világ? 299. üt és nincsen keze. rí. Mikor lehet a vizet szitában hordani? 298. 302. Melyik szak világtáj? 301. Mikor múlik leglassabban az idõ? 305.

ha fürdik. Hogyan szállítja a búzát a malomba? 326. Két vonallal csinálhatod. 323. 331. Melyik szó lesz rövidebb. ha elvesznek belõle. gonddal vetik be. mint öt? 329. Hány betû van az ABC-ben? 316. Miért esik az esõ lefelé? 332. Melyik az a szám.kincskeresõ között? 315. 330. Nem fa és mégis sok a levele: szép mesével és verssel van tele. amelyet ha kétszer veszünk. ugyanaz az eredmény? 325. vagy magamagával megszorozzuk. Melyik tû nem szúr? 319. nagyobb lesz. Hány betû van a bibliában? 317. Miért nem eshet az esõ három nap . Meddig tartott a száz éves háború? 327. fehér. Melyik ár nagyobb. Lúd szántja. ember hajtja. Ha nem fürdik. 321. A karját örökösen kinyújtva tartja. Mi nagy van Napóleonban? 318. Milyen ár nem káros? 328. mégsem fárad el. Egy falusi embernek van száz zsák búzája. Ha tesznek hozzá. kisebb lesz. de csak egy szekere. fekete. 324. templom tornyán is láthatod. ha három betût hozzáteszünk? 320. 22.

. Az anya még meg sem született. 346. A palotában volt egy nagy fa. mihelyt megmar. esõ veri. Mikor van világosság? 334. mindjárt meghal.. fagy éri. mindjárt megmar. Két krajcár az ára.? 344. pedig nincsen szája. vigy szobádba meghalok. 336. minden ágnak volt harminc ágacskája és minden ágacskán volt egy fekete meg egy fehér cseresznye. Szegény parasztember mindennap lát . sáson megy. ki is szeretné a. Mihelyt meglesz. Volt egyszer egy építõmester. nem ázik.egymás után? 333. 335. a fia már a háztetõn nyargalászik. Ahol járok. dörömbölök: ajtón. Melletted. nem fázik. körülötted és benned: azonban még nem láttad. Annak a fának volt tizenkét ága. 342. 343. s ablakon. 337. Mindörökké barangolok. Fúj és fütyül. S ezért senki nem is szeret. Hogyan esik a hó? 340. nem zuhog. nem suhog. azt sem tudom. Vízen megy. hol lakom. Miért áll a templom a faluban? 345. 339. Ki tud minden nyelven beszélni? 338. mégsem fér a házba. 341. Nagy hidegben soká élek. az épített egy nagy palotát.

Miféle ló van a szobában? 353. Kívül is van. ha sem bent. Kifli. mégse szédül el .olyat. 362. 351. se bent. királyok. Mindig szépen világít. mégis jó helyen van. Nagyapámnak nagy inge. se fönt. nem lesz sáros. Körbe forog. Melyik tó van a házban? 350. sem kint nem vagyok? 349. de nem ehetõ. Láb nélkül kel minden reggel. Isten sose lát olyat. Ha vízbe ér. 356. Milyen távolságra van a Hold a Naptól? 365. Mindig süt. Melyik tó van fából? 352. Aranyalma fenn az égen. mégse melegít. körbe jár. Mi az. 358. 347. belül is van. milliónyi folt rajta. 361. ami nincs se kint. Mikor bámulják feszt az emberek a napot? 364. Szegényt és gazdagot egyformán melegít. császárok ritkán látnak olyat. 355. mégsem eszik tésztát. ha sárban jár. Mi van legmagasabban a faluban? 348. 360. se lent? 354. Hol vagyok. nem lesz vizes. 357. Mikor nézik az emberek legtöbbet a napot? *363. 359.

egymást kergetik. Négy ága van egy fának. Felül kopog. folyva folydogál. alul csobog. nap felkapja. se feneke. *378. Hogy esik az esõ? 379. 372. hátulja is tél. Se oldala. mikor esik az esõ? 382. Hideggel jõ. Hold elejti. Fekete kancsóból kiömlött a tej. 366. Milyen a Föld. Két vége hideg. együtt sose járnak. 377. 369. 373. . mikor esik az esõ? 368. 375. 374. Van egy fa. Van egy fa. 381. a közepe meleg. ötvenkét ágán ötvenkét virága. 376. az egyik kizöldül. Mit csinál a föld. mikor esõ esik? 367. Eleje is tél. annak van négy ága. a fának ötvenkét ága. 371. minden ágán három fióka. a negyedik szárazon áll. Mit csinálunk. hideggel megy.sose. onnan hamar visszatér. mégsem folyik el. a harmadik hervadozik. a másik gyümölcsöt terem. mikor a vízbe hull? 380. ami nem lesz vizesebb. Mi az. földet ér. felhõbõl jön. Tizenkét gyermeke van egy anyának. mégis megáll a víz benne. 370.

Tavasszal a patakban mi szólal meg legelõször? 396. 399. mikor a nap jön. õ is áll. 388. de éjjel nem látom magamat. Árnyékban hiába keresel. hegye lefelé. 41 . 395. 390. vetésnek takaró. nem itt szövik. Melyik víz a legnagyobb a világon? 385. Hideg pillangó. o megy. õ jön. Se keze. 40 387. 397. 391. Ezer kis lepke szárnyatlan. Mikor állok. mind megeszi szájatlan. mikor járok. meleg napon elázik. az égbõl jön. . 384.383. 386. 398. temetése locsogó. csak nappal. Gyökere felfelé. 389. Mi marad a hó után? 394. Mellém szegõdik. Születése csillogó. jön valaki lábatlan. se lába. de meg nem szólít. Fehér szõnyeg egész földön. õ is áll. 393. 392. mégis fütyül a világra. Mikor a nap megy. Fehér asztalterítõ ellepi a földet. Éjjel-nappal járok. Vízbõl lett és vízzé válik. Hideg napon virágzik.

Alig van meg az apja. megfelel. Mi megy át úgy a szalmán. benn is van. 412. Meddig nyúlik a fa árnyéka? 402. mégis éhen hal. Fekete bika vörös nyelvét nyújtogatja. 409. Dorombol. hátul sötétedik.400. 411. mégsem lehet megí ogni. 406. hátán van már a fia. õ is hallgat. hogy egy férfinek nõ az árnyéka? 404. meghal. Elöl világosodik. hogy nem zörög? 417. Egy nyelven sem tud. Se keze. 40'7. 416. Mi nélkül nem lehet menni se erre. Aki a nevem kimondja. 408. Neve van. se arra? 401. de nem macska. 414. teste nincs. Künn is van. Meddig rövidül a fa árnyéka? 403. Ha hallgatok. Hogy lehet. Ha vizet iszik. Miért csobog a patak? 418. ha kérdezed. 413. azonnal megsemmisít engem. Két testvér epekedik egymásért. 410. visszakiált. se lába. Nagyot kiáltok. Folyton eszik. 415. de soha . 405. mégis minden nyelven beszél. mégis felmegy a padlásra.

Mikor legnehezebb a tyúk? 436. Mi van a tó körül? 422. sárga. Miért bújik ki a csibe a tojásból? 432. Télen melegebb. kimászik a kiscsikó. Folyónak. mégis kéknek mondjuk. Kicsi. 431. 420. Mikor van a tyúkon a legtöbb toll? . tónak csak egy van. Feketébe kezdõdik. Hány fekete tyúk van a faluban? 434. 423. Miért van a tyúknak hátul a farka? 435. 42 43 425. kerék talpa gyúrta. Ló lába fúrta. feketébe ér.nem találkoznak. Mit szívunk legtöbbet a pipán? 429. 428. Van-e száraz kõ a tenger fenekén? 426. 430. pataknak kettõ. Kicsi fehér házikó. nyáron hidegebb. 424. 421. benne van a kiscsikó. feketébe végzõdik. van két lába. Feketébõl indul. 419. Mi van az üres pohárban? 427. Mikor csipog a csibe a levegõben? 433. Minden üres fazék teli van vele. Elpattan a házikó. disznó orra fúrta.

437. Mikor van a tyúkoknak ünnepe? 438. Elmentem a vásárba, vettem olyan valamit, hogy az egész vásári népnek jutott belõle, mégis a javát én ettem meg. 439. Kinek van a legnagyobb zsebkendõje? 440. Kiknek a kakasa szólal meg a faluban a leghamarabb? 441. Mikor kukorékol a kakas legkevesebbet? 442. Csont a álla, bõr a szakálla, õ a világnak prófétája. 443. Tarka fõn piros kalap. 444. Miért kakast tesznek a ház tetejére dísznek, s nem tyúkot? 445. Alig van már február, s õ tavaszról kiabál. 446. Egy hasít, négy feszít, kettõ hallgat, egy fityinkázik. 447. Egy szánt, kettõ nézi, kettõ hallgatja, négy tartja, egy hajtja. 448. Egyet hajtottam a csordába, ötöt hoztam haza. 449. A család ebédel, az asztal mozog. 450. Elöl megyen médula, keze, lába cédula. 44 45 Szõr maga, szõr nadrágja, reszket elöl a szakálla. 451. Lábon járó párna, gúnár úr a párja. I ...,.... 452. Mikor lúd a lúd? 453. Milyen a bornyú, mikor megszületik? 454. Kettõ nézi az eget, négy nyomja a földet, s

egy hajtja a legyet. 455. Kettõ nézi az eget, négy tapossa a földet, négy fizeti az adót. 456. Elöl villa, hátul seprõ, közbül pedig szénatartó. 457. Elöl van a bólogató, középen a szénatartó, hátul meg a hajtogató. 458. Van egy kutam, kutamnak négy csorgója. 459. Négy édestestvér egy helyre vizel. 460. Melyik szénatartó jár az úton? 461. Mikor a legnehezebb a tehén? 462. Mikor legnehezebb a tehén? i. I 463. Melyik felén van a lónak a legtöbb szõre? 46 '''','~i 464. Melyik ló nem eszik abrakot? 465. Az újonnan felütött patkó meddig áll a ló lábán? 466. Melyik hónapban botlik legkevesebbet a ló? 467. Meddig lehet elmenni egy jó lovon? 468. Meddig lehet elmenni egy döglött lovon? 469. Úton megyen kipe-kopa, hátán ül a ginye-gonya. Füle négy, szeme négy, körme pedig huszonnégy. 470. Két szõrös közt egy fitty kolbász. 471. Elöl megyen gede-guda, hátul megyen tete-muta.

472. A lónak miért kötik fel a farkát? 473. Ha egy gazdának van öt lova, azok hogyan mennek bé az istállóba? 474. Hogyan áll meg öt ló egy istállóban? 475. Mije van a lónak a farka tövétõl a füléig? 47 476. Melyik ló lát egyformán elöl is, hátul is? 477. Mindig mosdik, mégis kormos. 478. Van neki két picinyke lámpása, avval az egeret meglássa. 479. Elöl olyan, mint egy alma, hátul olyan, mint egy nyárs, négy kis bunkós boton jár 480. Mindig mosdik, sohasem törülközik. 481. Ha felmenyen, lenn van, ha lemenyen, fenn van, ha kimenyen, benn van, ha bémenyen, künn van. 482. Miért nem visznek macskát a Holdra? 483. Miért haragszik a kutya a macskára? 484. Miért hordja a kutya a szájában a prédáját? 485. A kutya miért ugat, mikor a szamár óbégat? 486. Miért nem visznek szamarat a Holdra? 487. Hegyen megyen henderi, hátán viszi kenderit. Ha nem szánnám kenderit, meggyújtanám henderit. 488. Életibe soha templomba nem járt, hótta

Zöld a mellénye. s egyet lelõnek. Ha száz madár van egy fán. amikor az anyját szopja? 493. Miért hagyja el a madár a fészkét? 506. 489. Hogy jön ki a szarka az erdõbõl? 502. Ha a veréb berepül a kéménybe. Hogy áll a madár a dróton? 501. A vásárba merrõl hajtják a legtöbb juhot? 490. Melyik állat a legokosabb? 500. hány marad? 504. Melyik a legudvariasabb állat? 495. A holló hogy repül ki az erdõbõl? 498. fekete a kalapja. Milyen madár van legtöbb a világon? 505. hogyan jön ki? 496. Hogy jön ki a csóka az erdõbõl? 48 49 499. A juhnak melyik felén van a legtöbb gyapjú? 491. Hogy jön be a szarka a faluba? 503. piros a csizmája. Hogy hívják a malacokat? 492. Miért áll a gólya fél lábon? 497. Melyik állat a legbátrabb a világon? .után elmegyen. 494. szürke a köpenye. Miért hunyja be a szemét a kismalac.

507. Állat vagyok, vízben élek, úton-útfélen zenélek. 508. Melyik az a szárnyas állat, amelyik szoptat? 509. Melyik egérnek vannak szárnyai? 510. Szeme is van, füle is van, amerre jár, kárt csinál. 511. Miért nem lehet az egeret megfejni? 512. Büdös nagyon, fekete, senki sem fér meg vele. 50 513. Elöl megyen médula, keze, lába korcsolya. Szõr maga, szõr nadrágja, szedresi bársony szakálla. 514. Mi nélkül nem tud megélni a medve? 515. Meddig fut a nyúl az erdõben? 516. A nyulat hogy hívják? 517. Négy lába van, lompos farka, te is tudod, ravasz fajta. 518. Miért nem visznek rókát a Holdra? 519. Van az erdõn egy szép tisztás. jön tizenhárom õzike. Hogy jönnek ki a rétre? 520. Melyik tûpárna tud járni? 521. Ki hord magával a legtöbb fegyvert? 522. Hátán ezer dárda, ki hozzányúl, megjárja. 523. Tûbõl van a ruhája, ha megbántod, behúzódik alája.

524. Megy a katona a várba, csupa nyílvesszõ a háta. 51 525. Nincsen vászna, amit varrjon, mégis tûje van elég. 526. Ezer tûje van, mégsem varr. 527. Erdõn bólyász csontvillával, szénát nem takar vele. 528. Amikor meglõnek egy vaddisznót, melyik felére esik? 529. Zöld mezõn fekete üstöket borogatnak. 530. Éjjeli álom-szökkentyû. 531. Fekete, de nem szerecsen, ugrik, de nem kecske, szereti a menyecske, ha nincs. 532. Melyik állat bírja legjobban a hideget? 533. Miért nem fázik a bolha? 534. Mi a legkisebb a világon? 535. Hány bolha fér egy kilógrammba? 536. A bolhát miért tartják erõs állatnak? 537. Mitõl döglik a légy? 538. Van egy állat, amelyiktõl mindenki fél, pedig utána sokan megnyalják a szájukat. 539. Fél ujjamon is elfér, mégis félek tõle. 540. Tarka, de nem virág, szárnya van, nem madár, álló napon a rét fölött száll.

541. Ki szereti legjobban a virágot? 542. Szõ, fon, de nem takács. 543. Jól szõ, jól fon, pedig a takácsmesterséget nem tanulta. 544. Falon lóg szeg nélkül. 545. Kicsi házban kicsi lakó, kihallatszik a muzsikaszó. Mind azt fújja: krics-krics-krics! Vajon ki lakhatik itt? 546. Melyik a leghanyagabb állat? 547. Fúr, farag, de nem ács. 548. Melyik állat énekel úgy, mintha sírna? 549. Sûrû erdõn suta kecskék járnak. 52 53 550. Kinyújtja a szarvát, mégse döf. 551. Szarvat hord, de nem bánt senkit. 552. Melyik ház a legkisebb a világon? 553. Hosszú, veres, likat keres. 554. Melyik állat szuszog a fülin? 555. Melyik állatot nem vitték be özönvízkor a bárkába, mégis megmaradt? 556. Ki a leggazdagabb a vízben? 557. Melyik állat ragaszkodik legjobban az emberhez? 558. Kerek, kerek, gömbölyû, " ránézni is gyönyörû.

neki könnyebb. Én is éljek. s lenn a szõrös várja. legbelül kõ. piros kendõ a nyakán. nézd meg jól. barna. Engem. 570. Miért kapálják a szõlõt? 572. Mikor jó a kicsi alma? 561. Illeg-billeg az ágon. 564. Sok a szeme. s eggyel se lát. ha leesik. így legyünk mi egymásé. 568. Kívül bõr. mikor aztán megnõttem. . Kicsi leány ül a fán. te is élj. Szíve erõs. 566. 54 55 571. 565. 562. kõjel szõrös. mosolyog a napsugáron. zöld házamból kiestem. hogy mi õ? 563. 567. belül nedves. Zöld asszonynak piros arcú leányai vannak.559. Kerülj. Piros golyó vékony ágon. 569. belül hús. A fán zöld. hágjál rája. ki mondja meg. nagy lettem. s neked jó. rázd meg jól. fordulj. engem reád ragasztanak. Négy testvér egy fakorsóban. mindenkinek nagyon kedves. mint a kõ. 560. Kicsi voltam. téged levágának.

573. pikkelye van. 580. belül hajas. Nincs virágja. 574. 584. 575. fenekén szálka. 583. 585. 587. Töve szõrös. Kívül piros. se gyökere. belül szõrös. Fehér ház fél lábon áll. Kívül veres. 582. 581. se magja. kuporog a fa alatt. 579. fején kalap. mégis terem. se virágja. Se levele. Kicsi fején nagy kalap. ember is megeszi. hátuljában pálca. 577. ha kóstolod nagyon édes. 586. Fán nõ. Dombon ülõ Demeternek künn a lõdörgõje. Erdei vágatokban veres húst árulnak. Törpe zsidó mennybe lát. Kicsi törpe mennybe néz. Nincsen tüze. 578. 576. de nem hal. fejében párta. mégis éget. . róka. nyúl hozzá sem nyúl. farkas. hegye vörös. Medve szereti. Fekete embernek zöld a furulyája.

596. 590. 594. öltés nincsen rajta. Száz bolhánál jobban csíp. Nyáron a kertben kukucskál. Olyan tyúkot nevelek. s várom asszonyomat. 593. 599. Fejében hordja a testét fél lábon áll napestig. télen a vízben bubicskál. kilencvenkilencet kaptam. Hosszú a lakása alul van a tûje. Nagyanyámnak nagy pendelye. Folt ér foltot. Tyúkom föld alá jár tojni. rongy a szokmánya. 598. Csüngök-büngök karó hegyin. száz folt is van rajta. 591. 595. kettõt kaptam. fejül van a füle. költ kilencet. Ahány inge van. Forró vízben le is.588. hatan-heten laknak benne. Egyet raktam. hogy a karóhegyre jár tojni. 597. 56 : 57 592. fel is járnak. kilencet raktam. kettõt raktam kilencet kaptam. . 589. azt mind magán viseli. Zöld mezõben van egy páva tojik egyet.

nevel ezerötszáztízet. Domb tetején. 602. farka van. vékony nyakon ring feje. 610. 608. ezer kicsi fiával. 612. bokor alatt tavaszt énekel. költ kilencet. mégis ezer fekete kisasszony lakja. zöld a cikája. majd virágja elhullott. Pad alatt baksa. Piros. megeszem. Rózsavirág kinyílott. a lányoknak nagy kedvence. se ablaka.nevel ezerkilenszázegyet. Tojásforma és fehér. piros a szokmánya. 600. Egy háznak se ajtója. 611. 58 59 609. 604. fehér haját a földbe fésüli. 606. de nem hagyma. Künn a kertben kerekül. 605. 603. vörös. Pöttyöm Panni maradt ott. 607. de nem alma. . pirosan szedjük. veres a hasa. Szeme száz van s fekete. tojik nyolcat. Kék a feje. 613. Szeretem. farka van. de nem egér. de nem egér. Zöld burján közt kicsi leány piros szoknya a derekán. 601. Piros köpenyû leány ül a kertben. Zöld ürömben zöld vadréce. Zölden ültetjük. mégis megsiratom.

de nem ágról. Milyen növény terem virág nélkül? 629. földre. kenyér lesz belõle. 62'7. amelyik nem veszíti el sem a színét. Melyik az a fa. Füstöl. 626. több tízen is laknak benne. Melyik kerti növénynek nincsen magja? . földön elhamvad. Hótta után is feszt futkos. Amíg él. 618. s szeme. húson füstöl. amelyiket vetik. magzik. Kertben nõ. Jut belõle mindenhova. levegõbe. s szeme. 619. nem magzik. Melyik növénynek van koronája? 616. levél. mindig áll. 628. sem a szagát? 617. 625. de nem terem? 630. hogy fele szálljon a levegõbe. 623. Szakálla van. Melyik az a növény. 624. fele hulljon le a földre. Miért hull le a lapi a fáról? 620. nem virágzik.614. Szakálla van. Melyik évszakban kaszálnak legtöbb szénát? 621. Mi van a legtöbb a fa tövében? 615. Virágzik. 622. Azért termesztik. holta után szaladgál. sosem lángol.

mint az alma. Ki születik pelenkában? 60 61 634. szimatoló. El se vetik. mégsem lát. majd megáll. meg se kapálják. egyen bemegy. nyáron ruhás. mégis annyi terem. Sûrû erdõ. Minek nõtt a szemire a haja? 636. Egy pajtában harminckét tehén. tátogtató. 632. Minek van az oldalán a szeme? 635. szortyogtató. Sûrû erdõ kupac mezõ látoktató. Zöld ruhában hosszú legény. Kerek. mint a hordó. Sok szeme van. 633. 640. 643. nagy kalapot visel szegény 637.631. csak egy lapáttal lapátolják. 638. hogy le sem bírják szedni. Melyik tuskóban van hét lyuk? 642. gurul. ott két látó. 641. 639. . Télen csóré. kupac mezõ itt két halló. Piros istállóban harminckét fehér ló.

én magam nem. Nekem nincs. minden reggel kitáblázzák. 650. azon felül sûrû erdõ. Ki iszik legelõbb a pohárból? 649. . Bokáig érõ víz közepén állok. Hány foga van egy hetvenéves öregasszonynak? 648. Piciny házikónak két világos ablaka minden este betáblázzák. azon felül szortyan-hortyan. azon felül egy hordó. azon felül tátom-bátom. Csak kettõ van. A nyelvnek hány íze van? 651. a világ kincséért sem adnám.644. lányom beleülhet. 62 ' 63 652. Legalul van két karó. 656. de a világ sízrû kincséért oda nem adnám. szûk kapun jön. Mi nélkül nem lehet enni? 646. hogy szárazra kerüljön? 654. Hová tudom letenni. Nyakamba kapaszkodott egy kicsiny leányka. de ha lenne. Akármennyit keresek. azon felül terjesz-berjesz. melegít. a harminckettõ eltemeti. 653. azon felül illancs-pillancs. Tárt kapun jön. Fiam beleülhet. ne is legyen. 647. hidegít. 655. Miért tartották a régiek a bírót? 645.

Tegyünk úgy. Ot karóval eszem azt. ha közepébe is jut haj. ami az ágon termett. . s a négy letejel. 659. a két szõröst dugjuk össze. Alig várom. harminckettõbõl egy se jó. Mitõl kupacodik meg az ember? 665. hegyen hó. 662. s a golyóját hagyd benne. nem sír. 660. Reggel mi nyílik fel leghamarabb a házban? 661. 669. lent haj. Völgyben tó. az baj. 671.657. este legyen. harminckettõbõl egy se jó. mint tegnap este. a két szõröst összetegyem. hegy alatt két tó. A ma született kicsi leánykának mije nagyobb az anyjáénál? 667. Az emberi testnek melyik a legbecsületesebb s melyik a legpletykább része? 664. Mi az ember legdrágább kincse? 663. A két szõröst csapd össze. Az ember mivel takarja a fejit? 666. Tíz húzza a négyet. 658. 64 65 672. Tízzel szorítom. 668. Hegyen hó. Fent haj. Ha felveszik. 670.

délben két lábon jár. sír. miután férjhez ment? 678. Mit ér egy menyasszony? 682. mégis ingyen adják. Reggel négy lábon mászik. Mikor öleltem meg utoljára a szomszéd leányt? 686. Hol a legfeketébb a menyasszony? 677. 688. este hárman. 676. Ki néz a menyasszonyra a legszúrósabb szemmel? 680. mikor átlép a templom küszöbén? 683. Az asszony mikor másfél? 687. 673. Milyen levest adnak a menyasszonynak leghamarabb? 66 684. 674.ha leteszik. ha leteszik. A võlegényen mi áll lefelé? 681. A menyasszony mit enne meg legelõször. Mikor kotlik a menyasszony? 685. Mit várnak a kicsi gyermektõl és a nyolcvanéves vénembertõl? 675. Meddig megyen az ember sorsa felfelé? . mindjárt sír. Legjobban keresett áru. A menyasszonyi ruhát ki fordítja ki legelõbb? 679. hallgat. Ha felveszik. Mire gondol a menyasszony.

sötét éjszakába. A magtalan embernek mikor veszik hasznát? 693. Ki hintázik egyágú hintán? 694. Milyen három dolgot nem jó elsietni? 696. Miért halászik a halász? 699. 691. Meddig megyen az ember az úton? 702. Honnan nem lophat a tolvaj? 700. Hány tojást tudnál éhomra megenni? 706. Hova üti az asztalos a legtöbb szeget? 67 697. 690.689. A hunok királyát így temették el: napsugárba. s mégis leghamarabb ér oda? 698. Kinek tud elfújni a szél a lába alatt? 695. Mi utazik a legmesszebb. Akkor kel. amikor más lefekszik. Ha felöltözöm tiszta ruhába. Mi lágyítja meg az embert legjobban? 704. holdsugárba. Hány tojás fér az üres gyomorba? 707. Miért kísérik ki a halottat a temetõbe? 692. a férfinek életibe csak egyszer kötnek. Mit tölt a kocsmáros legtöbbet az üvegbe? 705. mit csinálok vele? 703. Mit mond a pap legutoljára a templomban? 701. . Az asszony minden reggel köti.

Melyik a leghaszontalanabb lyuk? 720. Miért koccint az ivó ember? 712. A török szultán miért kötötte meg sárga kötõvel a nadrágját? 713. Mikor csókol az ember kerek lyukat? 722. amikor a võlegény és a menyasszony lefekszik? 724. Hogy hívják azt az embert. Melyik templomban harangoznak pohárral? 715. Mi van a võlegény lába között. Melyik hónapban beszélnek a palócok a legkevesebbet? 709. aki fenn van a fán? 711. Mit csinál az asztalos. amikor beviszi a házba a menyecskét? 718. Mi nélkül nem csinálhat patkót a kovács? 717. mit csinál legelõbb? 714. Mi áll fel leghamarabb. Mit kell csinálni. Mikor habzik az asszonynak a lába között? 721. Hogyan köszönti egymást két pápa? .708. hogy a kenyér ne égjen meg a kemencében és az ember ne fulladjon meg a vízben? 68 69 723. Mit csinál kétszáz arató egy nap legtöbbet? 719. Mikor a törpe leesik a hegyrõl. amikor fûrészel? 710. Mit csinál a kovács legtöbbet? 716.

Vaslajtorján felhágék. Nem mosdik. Hogy tartja a vadász a puskáját. Mije van a szegénynek. mégis mindég fehér. Hol voltál. mégis mindig alszik. elszédít. Ha egy néger beleesik a Fekete-tengerbe.725. mégis mindég aluszik. mikor az ég zengett? 731. bárszékembe beülék. Mi hasonlít legjobban az emberre? 732. Mit csinál most a király? 727. amelyikben nincsen r" betû? " 735. Melyik énekben igaz minden szó? 737. Melyik az a nóta. Melyik énekben van a legtöbb csont? 736. csonttal vasat rágaték. 740. mégis fehér. . 741. mikor kilõtte a golyót? 728. Melyik az az ének. milyen lesz? 729. Akár piros. amelyikben egy szó sem igaz? 738. akár sárga. Milyen lesz estére a napszámos tarisznyája? 726. sosem álmos. nem álmos. Mit láthat a vak ember is? 730. mikor nincs semmije? 733. Mije van a koldusnak? 734. Sosem mosdik. 739.

Hanyattág fektetik. és már nem is leszel. Csontban hol nõ csont? 756. két vén fának kidõlését. Hol nem törik el a szekérkerék alatt a tojás? 757. Hiába rántják. Miért nem mossák a tejet? 753. Csont nélküli sárga hús. Ág eszi ágát. földön elsüllyed. Hány vége van egy kolbásznak? 750. Lágyan beteszik. nyers hússal dömöszkölik. Akasszanak szegre. hiába fõzik. 755. Hány kenyeret sütnek egy esztendeig? 748. Alattam is esznek. úgysem ehetõ. 759. keményen kiveszik. 754. 744. hol holt tartja az elevent. a virágnak. 745. 758. ág ad neki világosságot. .742. Hol kezdik meg a kenyeret? 746. 70 71 749. Vízen fenn marad. Hol terem a legjobb bor? 743. Hol nem szeretik a kenyeret? 747. Ág ül ágon. várja végit a világnak. felettem is esznek. 751. Hogyan csinálnak fûbõl tejet? 752. Engemet ott keressen. Mondd meg virág.

búzát és húst? 764. aki ajkával soha nem érinthetett nõi emlõt? 72 73 770. földön sincs.Azt visszük. pedig mindenkinek van? 766. nem hagyja a kétlábú hogy megegyen a négylábú. hogy nem is született? 765. Jézus mikor állott fél lábon? 773. Ki volt a világon a legboldogabb férfi? 771. Találkozik két hajó. mert ha nekünk volna az. 761. Mije nem volt Ádámnak és Évának. Bent nincs. Ki volt az elsõ tolvaj a világon? 767. Mikor eszik a disznó egyszerre kukoricát. 774.Mit visztek? . .Azt esszük. Ki is néz. Hol találkozik a búza. egylábú. 762. be is néz. amit viszünk. kint sincs. ami nekünk nem kell. Ki halt meg úgy. a kender és a szõlõ? 763. égen sincs. ami nekünk nincsen. amit eszünk. Ki volt az elsõ vérfertõzõ? 769. Ki volt az.engem is esznek. Azt kiáltják az egyikrõl: . . 760. nem vihetnénk azt. Ki volt a világon a legboldogabb nõ? 772. Ne félj.Mit esztek? . Miért kevesebb a férfi a nõnél? 768.

Rab embernek mijét nem lehet elzárni? 781. mégsem virágzik. de senkit meg nem melegít. Öreg apó. 789. 776. benn is megmarkolják.775. Ház tetején büszkélkedik. pipájával pöffeszkedik. 784. Egyik alig várja. benn is van belõle. táncoltatom. Esik. fúj. reggel legyen. Fele a lyukban. harmadiknak mindegy 782. Künn is megmarkolják. 779. pedig sohasem vétkezett. ott is van. mégis künn kuporog. Melyik ablak fagy be télen leghamarabb? 777. mint a világ. . másik alig várja. 783. Mindennap nyílik. 786. 778. nyáron fûtik. 787. papéknál tíz is van. amelyik akkora. 790. Künn is van belõle. ház tetején pipázik. Folyton-folyvást lecsukják. 791. Ház tetején fekete tyúk füstöt fúj. oda is fordítom. Lyukba teszem. este legyen. Ha van egy kenyér. Itt is van. 788. mi nagyobb annál? 785. csikorog. fele a kezemben. Télen. ide is fordítom. Melyik és bûzlik? 780.

benyomom. 802. Négy lába van. zörögteti magát. Négy testvérnek egy a kalapja. tolla van. fán kender. 797. Az iskolát miért építették? 796. 808. kenderen agyag. Nem is féreg. Négy lába van. 800. Senkinek nem kell. teste van. agyagban étek. de nem ember. lelket tesznek belé. velem egyidõs. 801. 807. mégis lesz magától 798. falun megfaragják. Megvetik. mindig megõrzi a házat. jó rajta a tele tál. 806. se bent ne legyen? 74 75 794. Hol álljon az ember. Kihúzom. kincset tartanak benne. 805. Miért építették dombra a templomot? 795.792. Mi menyen a leghamarabb bé a házba? 793. emberek csinálják. de nem jár. 803. de nem madár. Lába is van. télen teli. Erdõn vágják. hogy se kint. de nem állat. 804. Van egy fiam. nem is állat. . bár nem megvetendõ. Erdõn vágják. Nyáron üres. 799. Földön fa.

811. Fekete kisasszony fekete ruhába. embert nem látok. s nem bír megállni a házba. 817. Fekete boszorkánynak fát nyomnak a szájába. kurtát. apó szivarozik. ha nem volna. Egy fültõbe hány szál fa menyen be? 816. éjjel-nappal mindig pipál. se feneke. mindig eszik. Télen dédelgetik. 818. Kiég a bele. Öregapó négy lábon áll. benne vagyok. Se teteje. nem kiabál. . vastagot dugnak a likába. 815. 822. ráülhetsz. 819. mégis éhes. 820.szája is van. 809. 76 . 810. mégse hal meg. Alkonyattól nõ a kedve. vékonyat. Mindent hallok. sötét lenne. 812. Kicsi fadobozban énekel a világ. mégis beszélek. Ha elõtte állok. Kevés pénz az ára. mégsem jár. 813. Négy lába van. 821. Nagyanyó ül a szobába. 77 a por mégis megáll benne. 814. Fekete nagysága áll a szobába. hosszút dugnak a farába. nyáron rá se gondolnak. 823.

79 . az idõt én jól megmérem. éjjel ragyog. Belenézel. ha kinevetsz. 834. 829. 831. 833. Mindig jár. 826. Nappal alszik. de mégis egy helyben állok. Elöl fényes. Ha rám nézel. Mindig áll. szépecske vagy. ahol vagyok. 827. minden gyermeknek hatvan unokája. 830.824. kinevetlek. Ahogy jövök. Fizetésem sosem kérem. Anyámasszony kiterjeszkedik. 836. lát mindenki. mégis áll. A hátát a falnak dõjti s a két lábát lõdörgeti. és ha hozzátesznek. hogyha elvesznek belõle. rád nézek. 78 828. Miben hasonlít egymáshoz az óra meg a csizma? 835. kisebbedik tõle. mégis jár. Egy embernek hatvan gyermeke. apámuram beléterpeszkedik. 832. 825. Növekedik. hátul fekete. Éjjel-nappal mindig járok. nem lát senki.

Egy lyukon bebújtam. mégis másnak építem. 840. 850. Kívül szõrös. Jó a kutyának. Magam építem. jön felazon. ha teli van. mindenkié. mégis benne vagyok. Van egy tehenem. mégsem apad el a teje. mindenki feji. Két szõrös egymásba ereszkedik. s el nem fárad soha. 847. felfelé fordítjuk. Enyém. azt hittem. ott is szõrös. 849. húsra húzzák. Négy lyuka van. Kívül szõrös. 845. szõrös valagántom. 842. Mikor jár a juh templomba? 851. egyen bebújok. tied.837. ha megharagszom. hogy kibújtam. Megy lefelé. hát egészen bebújtam. belül szõrös. Kinek építi a gazda a kerítést? 843. belül szõrös ha leteszik. magam pénzébõl. 848. 839. . lefelé fordítjuk. Mi az. Irántom-pirántom. három lyukon kibújtam. nem jó az embernek. Amikor üres. amit az ember a háza mellett másnak épít? 841. hárman kibújok. 838. 846. 844.

852. Kinek tapossák meg a talpát? 862. Emberhússal él reggeltõl estélig. Kinek az orrát nyomják bele a sárba? 861. amíg belécsúsz. Húsos uborkámat likadba dugom. 854. babám. Egy pár újonnan készített cipõbõl mi hiányzik? 865. Ki hordja lábon az orrát? ' 855. Egy jól megcsinált cipõnek milyen hibája van? 864. Kis hús. éjjel ásítozom. 856.nyakam köré rántom. g58. Éjjel alszik. 853. Kinek az orra szagolgatja a lábom? 860. Kinek kötik le a nyelvét? 80 81 859. zörög. nappal jár. 867. Kinek a talpa nem fázik a hóban? 863. Talpon talp. nyers hús addig nyomjad. nem zörög. mégis az orrába nyomom a lábam. Kinek a nyelve van a lábamon? 857. Nappal tele vagyok. 868. Nem haragszom rá. 869. ha leteszik. 866. Ha felveszik. Mikor dugnak az asszonyok lyukba húst? .

Hány öltés kell egy jól megvarrt ingre? 877. Úr ül az asztalon fehér öltözetbe. Egy füle van. Egy lyukon bé. 875. hogy aztán a láng megegyen. 882. 878. miféle? 880. egyszeribe emelkedik. csepeg orra vére maga elejébe. ha valaki közeledik. rajtad is van. mondd meg nekem. Rajtam is van. fehér öltözetében. ha leteszem. könnye csepeg ölébe. arany haja lebben-lobban a szélben. 83 881. mikor kiérsz. Fiókban lakik. csak az öt ujja. mégse a király bolondja. Idegen zsír táplál engem. 876. mikor lapos. ötön ki. 82 .. hátán hordja. Se csontja. karika. kígyó. Fehér kislány áll a szobában. Ha felteszem. mikor pörge. talpig fehér ruhában. 879. fazékból él. kettõn ki. Egyen bé. akkor vagy benn.870. és rá ne taposs. se bõre. rajta néha virág is van. rá ne ülj. 871. 874. Mire ég a gyertya? . 883. 873. Királynõ ül székében. Kinek van a világon a legnagyobb kalapja? 872.

s mind megeszi száj nélkül. mennyi marad? 885. holta után lop. nincsen ága. szájam a lyukadon. nem ég sokat. 895.884. Olyan fám van. 889. Egy szája. csak egy percet. Csüngõ-büngõ ártatlan. száz feneke. lyukam a szádon. 897. legényeknek igen kedves. két araszt bedugom. 892. ezer lyuka . ha egyet elfújnak. Fogjad a nyelit. nyomjad a hegyit. de mióta meghótt. 894. serceg. mégse hall. 890. Hasam a hasadon. 891. 886. Elõbb megetetik. Hasam a hasadon. Piros kalap alatt hófehérke haldoklik. madár száll rá nincsen szárnya. egy arasz künn marad. Kívül szõrös. 896. 888. Böcsülettel élte életét. belül nedves. perceg. aztán addig pofozzák. Kilenc égõ gyertyából. 887. Piciny szálfa. 893. Két füle van. ne sajnálkozz rajta semmit. Van nekem egy olyan lányom. egyfolytában csak lop. testem a markodba. míg az apraját ki nem adja.

testvérek vagyunk. Mi lesz a négerbõl. semmit sem ér. 900. 905. ha megfürdik a Fekete-tengerben? 908. ha nincs mit enni. 903. 898. se rokonod. Megetetik. ha likát betömik. Se testvéred. Likas edény. kertben kátyilló. Szegen szátyilló. mégsem telik meg. ház közepén mátyilló. mindenütt pofozzák. 901. . ha megfürdik a Fekete-tengerben? 907. s éhesen jõ haza. Milyen lesz a zöld törülközõ.van neki. utána meg felakasztják. asztalon hever 909. Üres pohárba hogyan töltik a bort? 904. egymást harapjuk. Földön terem. 902. mégis-mégis megcsókolod. Ketten vagyunk. Milyen lesz a fehér ember. s ahová csak viszik. Mikor otthonról elindul. megpofozzák. 84 85 899. teli a hasa. ha vízbe mártják? 906. . Akármennyi vizet töltenek bele.

Vízben fürdik. Elöl menyen hegyeske. Meddig megyen a fûrész a fába? 86 87 9i7. 916. Olyan lovacskám van. 922. 924. 918. 919. hogy maga alól kihányja a ganét. akinek kell. két füle összenéz. ha akarom. pedig hosszú.910. Nyomod: húzom. Fejjel megy a házba. Jó kedvemben. huzigálják. annak nem kell. 912. 914. 913. azután meg fehérke. másik meg benn. 911. az rá sem néz. Ha kifelé menyen hazafelé áll a szarva. Aki csinálja. Zsebre vágom. Egyik fele kinn. tolla is van. 920. aki megveszi. Haja is van. utána megy fényeske. 923. farkincáját megbogozzák. Egész fa meg egy fél. ha hazai elé menyen kifelé áll a szarva. Tolják. mint a karom. 9 5. . Õ meg mérgében fát eszik. Fejjel megy mindennek. rossz kedvemben mindig harapok. tokja is van. 921. húzzák. az nem használja. Húzom: nyomod.

934. Mindig jó kedvem van. fényes farkú. 937: Fenn repül. biztos. 935. s lógatja a nyelvit. ha jól megverem. nem kovács. 88 89 938. mégse fáj. nem madár. vasat viszen. Ütnek. 931. gyakfilléres. morog a mája. 930. mit lõnek. hogy én tudom. likba búvik. 929. Húzom magamhoz. tizenhat lapocka. 926. 936. körbe járok. Akkor énekel. rögtön megállok. menyen a medve. Toronyban húzzák a bikát. Mindig eszik. lököm el magamtól.925. Ha az erdõn lõnek. Gyikkes-gyakkos. Hogy hívják a székelyek a talicskát? 928. szegen áll. mégse lakik jól. Hegyen-völgyön táncot jár. nagy törvényes. Ki kiabál akkorán. . Döng a deszka. hazaviszik. ha nem ihatom. hogy az egész falu hallja? 932. Melyik nyelv a legnehezebb a világon? 933. vernek. 927. nem kígyó.

a tetõzete szintén annyiba. gyere velünk. Elöl menyen négy láb. négy lábon ül két láb. vízen jár. Nem ló húzza. ha nádba megy. s füstöt okád. 950. Építettek egy olyan hajót. Egyszer néz rám fél szemével. 948. vason jár. Vason áll. Ketten mennek egymás mellett. messze menyünk. mégis fut. Melyik állat szuszog a hátulján? 944. soha többé nem felejt el. hátul gurul négy láb. poroz. Mivel jár a vonat? 945. Melyik úton nem mehet más. Mivel jár minden szekér? 942. Ha vízbe megy.939. amelyiknek az oldala belékerült ötvenezer forintba. . lelket hord a padlatán. mint vaskerekû? 952. . Télen szaladgál. ha úton húzzák. 946. Az északi szél merre fújja a villamos füstjét? 954. és nem találkoznak sehol. Mibe került a hajó alja? 949. 947. Ketten menyünk. 940. nyáron otthon áll. 953. Erdõn terem. 943. csobog. ha nem hiszed. zörög. Egy készen szekérbe hány kerékszeg kell? 941. 951.

nincsen vége. annál magasabbra szökik. s meg nem eszed. 90 91 958. 966. fa a levelet. hátul nyalják. milyen voltam. Lába nincsen. hátul nyalják. a nyoma fekete. 965. Szádba teszed. Nincs kezdete. hacsak el nem ment az eszed. Két urat szolgál. 967. 961. Elöl képes. a harmadikon lovagol. Bocskorban. ülve adják. 956. elöl nyomják. utána lecsukod. Beszélni sem tud olvasni sem tud. sokat ér. Csont tartja a fát. Elõbb megnyalod. szája van.955. 959. . hátul fényes. levél a tüzet. csizmában sétál. elöl nyomják. ha hasa teli van. Állva kérik. Fekete vízbõl iszik egy hótt madár. 962. 957. Minél jobban földhöz verik. Halálom után megmutatja. mégis tõle tanulunk. 964. amíg éltem. fehér mezõbe jár. 960. 963.

engem taposnak a lábok. mert ha még ennyien volnánk. Az én édes húgom anyja apjának a veje. Az édes húgom apja anyósának a lánya. három papnak. Egy rendes . Két domb között rátalálsz. égig érne. sok mindent látna. Ipádnak. napádnak. Egy ezer hónapos gyermek hány éves? 92 93 978. ludak? . akkor lennénk húszan ludak. Akkor ég. 973. hallana. Ha vizet kapok. Mi van a hegyek között? 975. az kicsoda énnekem? 983. 974. . s fél ennyien.Nem vagyunk mi húszan ludak. Négy páratlan számból hogy lehet húszat csinálni? 981. Arra .falióra hányat üt egy nap? 980. tûzbe jövök. Melyik küllõ mindig vizes? 976. 970. Két gyermek játszik a homokban.968. Melyik nehEazebb: egy kiló vas. ha vizet kap. ha szeme s füle volna. hat kappannak hány körme van? 979. az nekem kicsodám? 982. Két fa között állok. Ha felkelhetne. vagy egy kiló toll? 972. 971. 977.Hová mentek húszan. 969.

Két fia ötven-ötven kilós. Át kell vinni rajta ii egy fej káposztát. Három szamár hogyan járhat egy nyomban egyszerre? 991. Van egy keskeny palló. Van egy nõvérem. Hány feje van egy nõnek? 994. Hány kutya van a szobában? 987. Egy apa száz kilós. Hogyan mennek át csónakkal a Küküllõn. nem bátyám. Mi van a láb közepén? . a négy sarokban négy kutya. Hogy lehet száz felé hajtani egy libát? 992. mindegyik kutya farkán ül egy kutya. Mivel végzõdik az éjszaka? 995. Ki volt az? 984. 986. s azt mondja nekik: . de még nõvére sincs. Hogy lehet egy tyúkot úgy megültetni. sem bátyja. Nem húgom.Nem vagyok az apátok. hogy vagy mind kakas. 985. Van egy szoba. mégis testvérem. hogy egyik a másikat meg ne bántsa I 989. Hogy lehet õket átvinni úgy. vagy mind jérce legyen a tojásból? 990.menyen valaki. egy kecskét s egy farkast. ha a csónak csak száz kilót bír el egyszerre? 988. de neki sem öccse nincs. Lehet a lábnak mája? 993. de ti az én gyerekeim vagytok. a szobának négy sarka.

Mi áll a rét közepén? 997. se tóba nem fér bele. mamámnak három is van. minden pillanatban egy. Vederbe belefér. 998. Máriának elöl van. Se kádba. cseberbe nem fér. Melyik bika tud repülni? 1006. 999. Minden csepp vízben van.94 95 996. Imrének egy van. Ádámnak hátul van. Melyik a legkönnyebb nyelv? 1009. Hány betû van a magyar ABC-ben? 1004. Melyik hegy a hal halála? lolo. nekem egy. a majomnak elöl is. neked egy sincs. Hogy jelenti be Jónást az Isten inasa? 101 n. 1001. Minden percben egy. Péternek nincs. 1000. Budapestben nem fér el. a tengerben még sincs. 1003. Melyik szekér jár az égen? . hátul is. pedig minden városban van. 1005. 1002. egy vederben mégis elfér. ezer évben egy se. Melyik szakadást nem lehet bevarrni? 1007. két ökör nem bírja egy veréb elbírja. Melyik Ágnestõl fél leginkább a vasorrú bába? 1008.

Melyik fiók egyidõs az apjával? 1018. Melyik a legkisebb hegy? 1029. Melyik rózsa van tövis nélkül? 1025. Melyik szekérnek áll legmagasabban a rúdja? 1015.1012. Melyik levest utálják a legtöbben? 1020. Melyik disznót nem érdemes simogatni? 1023. Melyik háló nem fog halat? 1022. Melyik szekér nem zörög? 1013. Melyik hal nem hal? 1031. Melyik hordóra nem vernek abroncsot? 96 97 1019. Melyik hajat esszük meg legszívesebben? 1017. Melyik háborúhoz nem kell hadsereg? . Melyik vallástól félnek leginkább az emberek? 1014. Melyik mérték a legpontatlanabb? 1027. Melyik virág él meg a legkeményebb télben? 1016. Melyik macska nem fog egeret? 1030. Melyik leves okozza a legtöbb fejfájást? 1021. Melyik rózsa nem hervad el? 1026. Melyik úton nem járhat az ember gyalog? 1028. . Melyik padlásra nem lehet felmászni? 1024.

Melyik fa gyûjti a pénzt? . Milyen tó van minden háznál? 1052.1032. Melyik lóra nem tesznek patkót? 1050. Melyik kas zsong? 1043. Melyik só terem? 1037. Melyik ló zenél? 1040. Melyik ló õröl diót? 1041. Melyik kas harap? 1042. Melyik ács kopácsol a legtöbbet? 1034. Melyik olló repül? 1049. Melyik a legédesebb kor? 1039. Melyik kos vág? 1044. Melyik ló lakik a fán? 1048. Melyik lóval fognak halat? 1045. Melyik korban énekelnek legszebben a rigók? 1036. Milyen csõben alszik a baba? 1038. Melyik ló él a tengerben? 1053. Milyen úton menyen a lakodalmi menet? 1033. Melyik fa szól a legszebben? 1046. Melyik ló repül? 1047. Melyik ló van aranyból? 1035. Melyik bort nem lehet meginni? 1051.

Melyik ló ing? 1069. Melyik dió beszél? 1071. Melyik szeg alatt mozog az út? 1075. Melyik sárba teszik a tiszta ruhát? 1059. Melyik szeg hajladozik? 1074. Melyik lónak van csak két lába? 1061. Melyik csõ vezet az emeletre? 1065. Melyik bot a legnehezebb? 1076. Melyik hó olvasztja a vasat? 1056. Melyik ló lop? 1070. Melyik csõ járható? t 066. amelyiken taposnak? 1067. Melyik ló jár az ablakon? . Melyik ló csíp? 1062. Melyik télen lehet bogot kötni? 1063. Melyik az a ló. Melyik vár ehetõ? 1064.1054. Milyen sóba fektetik a halottakat? 1057. Melyik ló fér el egy kosárban? 1060. Melyik fa tud beszélni? 1055. Melyik ló tud átnyúlni a patakon? 100 1068. Melyik dióban énekelnek? 1072. Melyik jármû lõ? 1073. Melyik rom a legfeketébb? 1058.

Melyik ló terem az erdõn? 1087. Melyik nõ nem nõ? 1094. Melyik ló ehetõ? 1080. Melyik lónak nincs sörénye? 1093. Melyik ajtón nincs kilincs? 108 . Melyik ló füstöl? 1089. Melyik ló arat? 1079. Melyik tû csíp? 1097. Melyik nõ nem köt kötényt maga elé? 1095. Melyik vas tud járni? 1082. Melyik tó tud énekelni? 1084. Melyik lón nehéz mezítláb járni? 1092. hanem vágja a füvet? 1078. Melyik ló fog tüzet? 1088. Melyik ló nem rágja. Melyik tû legrosszabb a világon? 1096. Mel ik ló rá 'a a kendert? .1077. Melyik ló tud fütyülni? 101 1085. Melyik ló szúr? 1091. Melyik ló tartja legtovább a tüzet? 1090. Melyik tûben nem jár cérna? 1098. Melyik bort szeretik a cserkészek? 1083. Melyik ló tud írni? 1086.

Melyik ló leng? 1106.y gl 099. Melyik ló nyeli el a legtöbb szalmát? 1111. Melyik ló jár az asztalon? 1103. Melyik lóban lakik a ló? 1113. Melyik ló nem bánja. Melyik ló nem eszi a szénát? 1101. Melyik ló vág posztót. Melyik tóban van benzin? 1109. Melyik tó robog? 1108. Melyik ló nem mozog? i 1114. Melyik lóval nem lehet szántani? 1116. Melyik ló lóg a szegen? 1117. Melyik ló bírja a parazsat? 1104. Melyik lónak nincsen vére? 102 1102. Melyik tó nyílik? 1105. Melyik tóval utaznak az emberek? 1110. Melyik torral szántanak? 1100. vásznat? 1115. Melyik ló legnagyobb a világon? 1112. ha kilógatják a torony ablakából? 1107. Melyik dögre nem szállanak a varjak? 103 i': .

Melyik ék van a tálason? 1128. Melyik ág' törik el a leghamarabb? 1 131. Melyik ág nem rügyezik? 1137. Melyik ész harapós? 1130.1118. Melyik ács tûzre való? 1129. Melyik ló melegít? 1123. Melyik úr egerészik? 1134. Melyik ész a legokosabb? 1136. Melyik tök nem rothad el? 1119. Melyik ácsot eszik meg? 1133. Hány ár van egy esztendõben? 1121. Melyik tál a legnagyobb a világon? 1127. Melyik ár átlátszó? . Melyik töknek nincs magja? 1120. Melyik ágon nincs levél? 1139. Melyik ág a legrútabb? 1 132. Melyik ágon van gomb? 1138. Milyen lapot teszünk a fejünkre? 1122. Melyik úr a legszõrösebb? 104 1135. Milyen fa nincs az erdõben? 1124. Melyik tóban nem lehet fürödni? 1125. Milyen róka van a fejen? 1126.

Melyik íjjal nem lõnek? 1159. Melyik alma zizeg? 1 157. Melyik irka gyapjas? 1150. Melyik ács szõ? 1144. Melyik irkának kell legelnie? t 151. Melyik kos tud számolni? 1162. Melyik szalonnában van vas? 1161. Melyik árban úszik el a legtöbb pénz? 1146. Melyik a három legutolsó ember? n 148. Melyik ormot nem lehet megmászni? 105 I I! 1152. Melyik üveg nem átlátszó? 1156. Melyik sóval lehet ásni? I 160. Melyik fû szeg? 1149. Melyik almát nem eszi meg az ember? 1158. Melyik rés szorít? 1154.1140. Melyik ács nem használ szeget? 1145. Melyik útban van a legtöbb víz? 1153. Mikor fél igazán a nyúl? . Melyik ár tud bõgni? 1141. Melyik ár füles? 1142. Melyik ér cincog? 1147. Melyik ács dolgozik fejsze nélkül? 1143. Melyik résben fakad a must? 1155.

Mi a libatonátusz? 1175. Hogy lehet ez? 1173. Egyik beleesett a vízbe. mikor mos? 1167.Hány lába van a légynek? . Hány ember maradt szárazon? 1168. Mit ér a döglött lovon a patkó? I 164. Hány éves az öregember? I i' i' 106 107 1178.válaszolta. Egy embert megkérdeztek. Mit ér egy tetõcserép? 1165.I 163. Mi a sikutonporis? 1176. Egy nebulót kérdez a tanító: . Egy huszár hány ár? 1172. 1171. Egy öregember két hét múlva lesz kéthetes. Ha az asszony pénteken vasal.Hány gyermeked van? . Miért nem kapott egyest? 1174.Hatvanhét volt.válaszolja.Hatvan. Egy meg egy az mennyi? . . . Három ember elment halászni. Hatvanegy bolhának hány lába van? 1170. Három hét hány hét? 1177. A kibédi határnak hány hegye van? 1169. Kérdik egy embertõl: . Nyolcvannyolcnak mennyi a fele? 179. Mivel él az ember lógója? I 166. hány gyereke van? Azt válaszolta: nyolcvan.

. Ki látott kenderbõl tornyot? 1186. találkozott kilenc drótos tóttal. Vettünk egy pár cipõt ötven krajcárért. no. Öt istállóba hogy lehet 21 tehenet berakni úgy. hogy mindegyikben egyformán legyenek? 1190. Melyik hónapban van 28 nap? 1191. két hordó az oldalán. Pici Marci elment Piripócsra. Négy tyúk hány pár? 1183. Melyik rosz jó? 1195. Mibe kerül akkor egy pár harisnya? 1188. Egy holló átrepül a Dunán.1180. Hány fillér van a világon? 1189. Hogy lehet eljutni gyalog egy óra alatt Aradról Pestre? 1187. hányan mentek Piripócsra? 1196. A tyúk hány szemet vesz fel egyszerre a földrõl. mikor eszik? 1182. Melyik vaj fekete? 1193. kilenc zsákban kilenc macska. Egy pártban hány t van? 1184. Milyen jótól fél a róka? 1194. Harminchétnek mennyi a fele? 1181. kilenc drótos tótnak kilenc zsákja. Meddig esik az esõ? 108 1192. Melyik nyúl fogatlan? 1185.

mert csiklandozzák a halak 8. szenes csutak fekete. három veréb hat szemû. Láttam túróból csinált házat. Meztelen embernek hogyan lehet a keze a zsebében? Megfejtések 1. mert mások híznak a tején 9. a holló 6. kerek szobának sarkába állni 10. Árva csikó anyátlan. puszta pajta fedetlen. Mi az? 1199. mert hátul nincsen szeme 5. laskaemberek laktak benne. Mi igaz ebbõl? 1197. Mi az? 1200. vizes 11. amit most faragnak . holt ember a hátán. Kiment a ház az ablakon. nyereg 2. a macska farka 7. hajó 3. Mi az? 1198.kutya ül a farkán. dió 4. görbe 12. végigbotlott az udvaron.

nyereg 25. negyven napig esik. karácsonyfa 30. héj a 26. betû 24.. 6. (jégtörõ) Mátyás: ha jeget talál. hogy le ne essen 16. Nov. a kalapácsnak 18. a nap 17. mert rossz idõ lesz. visszamegy. a tizenkét hónap.13. a nap 21. marad. 2. gombostû 23. ha nem talál. Febr. 24. pohár 19. tojás 15. mert jó idõ lesz. betlehemesek 28. az árnyék 20. Jún. s meglátja árnyékát. por 110 1 111 31. Katalin: ha Katalin ko- . A négy idõjós: febr. a bicikli két kereke 14.. Ha nem látja. 25. ha kijön barlangjából. elolvasztja. csinál. fenyõfa 27... Medárd: ha esik. betlehemesek 29. nyaklánc 22. Gyertyaszentelõ: a medve.

suba 38. Karácsony locsog. a hét napjai 37. 32. gólya 40. amelyiknek legnagyobb a feje 49. kagyló 36. füst 47. kukorica 43. kesztyû 45. éjjeliõr cipõje 53. jégesõ 34.pog. csend 46. ha Katalin locsog. varjú 44. mókus 42. ingyen nem adják 48. mák 35. szamártövis 39. szivárvány 41. hó 33. a kocsisa 50. hogy ne legyen lisztes a hajuk 51. folyó . Karácsony kopog. cipõ 52.

cic! 76. a kenyérnek 73. lélegzetet 61. tojás 70. amíg a kovács felszegezi (utána a ló van a patkón) 65. kofa 62. koporsóba 71. ember lóháton 56. ö betû 59. tapogatni (forró vasak!) 67. másik ülõ macska 55. a patkószeg 64. az ember két szeme 58. kóstolgatni 66. ember lóháton 57. hurka madzagja 72. kolbász. a füle mögött . kenyér 69. a lekvárban 75. vétek 63.54. aki a tükörbe néz 60. a kenyérnek 74. a párja 68.

pipa 88. nem hívják. Odament a kutya. így éppen hárman voltak 95. 80. s a kutya elejtette a sonkát. föld nélkül 86. 96.77. a tréfát 93. lánc 83. a fokosnak 79. a pap lánya a rektor felesége volt. kerékvágás 82. lánc 84. háromlábú széken ült egy ember. új ekével 85. ahol készítették 92. erre az ember hozzávágta a széket. csak Kiki lõtte meg a magáét. mikor az ablakon kidugja a fejét 94. egy pakli kártya 112 1 113 87. nyereg 89. papíros 90. s elkapta a sonkát. a mûhely.forgácsot 91. amikor hegedülnek 78. kezében egy disznólábbal. tolják 81. halál .

dió 101. búza. kukorica 109. búzaszál 113. vöröshagyma 105. szélsõ fa nélkül 115. temetõ 98. virágja után 114. görögdinnye 108. görögdinnye 107. sehol. gomba 118.) 112. rózsa 117. gabona (árpa.97. mert mindenütt füvet kaszálnak . csutkás (száras) 116. mák 11 l. a csalánt 119. pipadohány 110. dió 102. lyukas mogyoró 103. lopótök 106. stb. káposzta 104. füge 100. cseresznye 99.

azért. 130. mert nem kerülhet a végére 132. egyet se. békák 140. völgybe megy 134. amelyiknek farka legközelebb esik a fejéhez 139. a tréfa 122. mikor a kutya beleharap 131. a csiga. mert nem hagyja megméretni a lábát 126. gyalog 125. mert a part nem fut a nyúlnak 133. . nádszál (belül üres. mikor vízparton fut. nyúl 127. csomók vannak a szárán) 121. szúnyog 141. mert ugrál 136. s elõle a békák vízbe ugrálnak. a másodikba 128.120. a rák 138. mert a hátán hordja a házát. a sündisznó 137. hogy félnek tõle. a szõrös oldalára 135. tréfa 123. mert azt hiszi. káposztáért 129.farkas 124.

harmat 149. hamu 143. hó 158. esztendõ: 12 hónap. a harangszó 147. patak 144. hó és a nap 159. mert létrán nem jöhet 152. egy font.142. napfény 161. áz esõ 153. harmat 150. a hintóban 148. 365 nap és 3 nagy ünnep . vizesen 151. vizes 114 1 115 146. hó 156. a Tejúton 163. folyóvíz 145. esõ 154. hóesés 157. hagyják esni 155. a nap 160. azaz négy negyed 162.

mindegyikben (52 is van egyben) 168. a padlón. magánál nagyobbat 169. annak neve Patkó. a vasaló . árnyék 174. mert fektetni nem szokás 182. és a pallón 180. árnyékod 175. esztendõ: 12 hónap. és az õ csizmáján is van kettõ. az utolsó ítéleten 171. lehet. 777-ben 167. a lovas neve Patkó 179. olló 185. 177. s aki rajta ül. csak egy: amit éppen szegel a kovács. (a többin a ló van) 178. 365 nap és 3 nagy ünnep 165. a kulcsnyikorgás 176. fésû 173. korsóban 184. az Isten ostora 170. 77 166.164. ha a lovon van négy. gyûrû 172. kályha 181. lakat 183.

Teréz 198. vén ember 204. amikor kidugja a fejét az ablakon 190. Ernõ 199. szita 206. a dagasztó teknõben 205. az orron 195. mert nem volt kése. a császár 203. gyûszû 116 117 . hallgatni 193. a szemünk 192. a vasaló (régi) 187. halászháló 207. a huszár 202. a bajusz 194. a két szem 191. a szõrös oldalról 201. üres helyet az ágyban 189. Ákos 197. hogy felszelje 196. lovas ember 200. korsó 188.186.

amelyik oldalára a farkát teszi . csak egyet (a többit már nem éhgyomorra eszi) 225.tojás 224. akár malmot is hajt 230. a kovács 215. a víz. a posztóból 222. vízimolnár. mert ha bõven van víz.fûrész 210. a kalapács 213. a bogrács 214. jól keres 219. búvár 218.208. háló. a teli hordóba 229. ahol van 223. az abrosz 227. facipõn. mind a kettõt felhúzzák 221. kaptafát 217. vászoncipõn 220. a szakáccsal 212. meleget 228. hal 209. a hegedûs 216. a kötelet 211.tojás 226.

a faló. a szalmát 247.széna 246. pulyka-kakas 244. a fegyverkakasnak 245. amikor ég 237. kerékvágás 250. a szamárnak 234. a másik fele 248. mert kívülrõl tudja a "szövegét" 242. új ekét 253. favilla . Noé bárkájában 243. eke 252. a vesszõparipának 236. a kocsi négy kereke 249. a másik lábát a tolla alá húzza 241. mert a gazdája fizeti a vámot 232. ökör 238. amíg az utolsó birka át nem ér 239. lánc 251.231. tarkán 240. a padló 233. gereblye. a tapló 235.

öntik 272. kukorica 273. a fának. rosta 255. mikor nyársra húzzák 261. mikor felássák. retek 271. egy sem. a kérge 268. szõrére 258.254. mert a hegy nem szaladhat a nyúlnak 260. a róka. tisztításkor pedig százfelé megy 118 / 119 270. midõn rügyeit kihányta 267. a szarvas 263. mikor kettévágták 257. egy sem: a lelõtt leesik. folyondár . húsz is van. a többi elrepül 266. onnan már kifelé szalad 259. mák 274. búza 269. fokhagyma: egy gerezdet ültetnek. ha négy nyúl felé hajtjuk 262. míg a közepére nem ér. mert bundájából gallért készítenek 264. madár 265. csiga 256.

a veteményes ágyban 277.275. a kalap a fejünkön van. szilva (a magja kemény) 282. görögdinnye 283. mész 286. tövis 278. folyóvíz 288. mikor nagy nincsen 292. mert nincsen lába 284. amibõl csónak készült: éltében disznókat tartott makkjával. mert nem tanították meg elõre menni 296. jég . egy kõdobásnyi (a beledobott kõ meg sem áll a fenékig) 290. holta után embereket hord. hal 293. béka 295. a gyermeklánc(fû) 276. rák 294. s az almákat megesszük 281. káposzta 285. hajó 291. egy se. patak 287. s a halak felett jár 280. a Hernád 289. ördögszekér 279. olyan tölgyfa.

ha megfagyott 298. hogy a mával is kevesebb 299. a vonó szõre lószõrbõl 312. furulya 313. Észak 301. az "N" . a hét 7 napja 310. mikor hegedülnek: a húrok régen juhbélbõl készültek. falióra 302. három 316. a 12 hónap. a napórának 304. de az bizonyos. óra 303. mikor éhes az ember 305. a vásárnak 309. hat 317. mind a kettõ találni akar 315. mérje meg.297. 300.februárban 307. Aki nem hiszi. nagypénteken 306. az esztendõ. Azt nem tudhatja senki. hegedû 311. a tükör 314. a vásárban 308. Bárhol. a hónap 4 hete.

318. felfelé nem mehet 332. a kettõ 325. de a fény az ablakon kimegy az utcára is) 335. írótoll 321. 116 évig: 1337-1453. kereszt 322. szél 337. rövid-rövidebb 320. gödör 331. 120 121 327. mikor sötétség nincsen 334. fehéren . a visszhang 338. többször fordul 326. a határ 328. a betû 319. útmutató az országút mellett 330. lámpafény (két krajcárért vettél petróleumot. árnyék 336. hó 339. mesekönyv 324. írás 323. határ 329. mert közben éjszaka is van 333.

a félhold 357. a tizenkét ág a tizenkét hónap. padló 353. mint lángra kap) 341. a küszöbön 349. az ajtó 350. a fehér a nappal. a templom keresztje 348. a Nap 360. a Nap 359. a fekete cseresznye az éjjel. a Nap . mert a falu nem állhat a templomban 345. magához hasonlót 347. az ajtó 352. a Nap 358. levegõ 343. szél 344. füst (az anya a tûz. amikor begyújtanak. az ég és a csillagok 355.340. a harminc ágacska a harminc nap a hónapban. az ajtó 351. szikra 342. az építõmester: Isten. a Hold 356. a fa elõbb füstöl. A nagy fa az év. ablak 354. 346.

a hetek és a vasárnapok 375. ázik 368. harmat . esõ 378. az esztendõ 370. esõcsepp 380. napfény 362. az esztendõ és a négy évszak 373. felhõ 381. minden évszakban három hónap 376. mint a Nap a Holdtól 365. a Föld 366.361. az esztendõ. mikor fogyatkozik 363. az esztendõ 372. az esztendõ. az esztendõ 371. a Tejút 369. az esztendõ és a tizenkét hónap 374. vizesen 379. esõ 377. négy évszak. napfogyatkozáskor 364. hagyjuk esni 382. kerek 367.

árnyék nélkül 401. utána nõ 403. a harmat: hegyet.383. harmat 384'. hó 388. árnyék 397. árnyékom 398. szél 395. délig. völgyet betakar 122 123 385. hó 389. jég 391. napnyugtáig 402. sár 394. a nappal . árnyék 399. árnyék 400. hó 386. hópelyhek és a nap 390. a vízcsobogás 396. jégvirág 393. jégcsap 392. esteledik 404. hó 387.

a kút vize 424.405. tûz 412. van. a Duna 421. visszhang 409. a tûz a kemencében 414. a folyó két partja 419. part 422. füst 415. a füst 417. partja 423. levegõ . tûz 411. levegõ 427. csend 407. a homokréteg alatt 426. világosság 406. visszhang 408. visszhang 410. sár 425. tûz 413. mert hancúroznak a halak 418. füst (a láng az apja) 416. a Duna: a Fekete-erdõben ered és a Fekete-tengerbe ömlik 420.

csibe 431. mert mindennap fel kellene menni a tojásért 445. négy lába. kakastaréj 444. tyúkot vettem. négy lába. disznó: orra. a tyúkoké 44l. s a farka 124 1 125 447. két szeme. két füle. hogy belefõzik 432. disznó: orra. a tollából mindenkinek jutott. mikor esik az esõ: sok a giliszta 438. fél.februárban 442. tojás és csirke 430. a koca megfialt a mezõn .428. mikor viszi a héja 433. egy se. mikor a kakas hágja 437. csak a tolluk fekete 434. a farka 448. levegõt 429. bárány 446. a húsa nekem maradt 439. a tyúknak: az egész udvarba beletörli a száját 440. két füle. mikor a kakas rajta ül 436. kakas 443. ha elöl volna. nem tudna enni 435.

farka 458. mikor egyedül van: két lúd már ludak 453. a tehén (hasában tartja a szénát) 461. tehén: szarva. mikor a lábadra lép 462. tõgye 456. tehén tõgye 460. amelyik nem kap 465. farka 455. a kecske 451. amelyik felére a sörényét fésülik 464. lába. liba 452. mikor a bika hágja 463. orra hegyétõl a farka végéig 469. ökör: feje. farka. lába. amíg felütik: azután a ló áll a patkón 466. tehén tõgye 459. tehén. hasa 457. két ló és a szekér rúdja 471. a koca szoptatja a malacokat 450. kisebb. ló és csikója . ló és lovas 470. mint az anyja 454.449. ökör: szarva.februárban 467. hasa. tehén. amíg bírja 468. tehén: szarva.

szõre 476. cinege 494. a vak ló 477. páratlanul 474. a külsõ felén 491. mert a kutyát ritkán eresztik be a szobába 484. juh 488. a harkály: a saját ajtaján is kopogtat . hogy ne húzza el a Göncölszekeret 487. hogy meg ne egye a Tejutat 483. a farka felõl 490. mert nincs tarisznyája 485. juh bõrébõl készült bunda. macska 480. szégyelli. mert a szamárbõgés csiklandozza a fülét 486. macska farka 482. hogy az anyja olyan nagy disznó 493.472. fekete macska 478. páratlanul 475. macska 481. kupával: kukoricát rázogatnak a kupában 492. bekecs 489. macska 479. mert maga nem tudja 473.

mert a másikat felemelte 497. a béka: beugrik a legmélyebb vízbe is 507. a lelõtt meg leesik 504. mert nem viheti magával 506.495. mert elrepülnek. mert a sajtár nem fér alája 512. béka 508. egy sem. a bõregérnek (denevér) 126 127 510. oldali bolond: feszt a hegyoldalban matat . s be tud mutatkozni 500. amíg kiér 516. medve 514. kormosan 496. feketén 498. egér 511. kétlábú 505. szuszogás nélkül 515. a kakukk: tudja a nevét. tarkán 503. görény 513. tarkán 502. repülve 499. keresztbe 501. a denevér 509.

bolha 532. az életétõl 538. bolha 531.517. róka 518. a szõrös felére 529. a bolha: télen is csak ingben-gatyában jár 533. sündisznó 525. sündisznó 526. méh . sündisznó 524. a bolha mellén a pattanás 535. egy sem: mind elszökik 536. páratlanul 520. megbír akár egy mázsát is: ha megcsípi a mázsás embert. mert megeszi a Fiastyúkot 519. a sündisznó 521. szarvas 528. sündisznó 523. a sündisznó 522. még azt is megszökkenti 537. vakondtúrás 530. télen-nyáron ruhában van 534. sündisznó 527.

pók 543. a méhecske 542. méhecske 540. pillangó 541. a tücsök: egész nyáron muzsikál 547. prücsök 546.539. alma 559. a hal. piros almák 560. a hal 555. giliszta 554. mert sok pénze van 557. csiga 552. a csigaház 553. pók 545. mikor nincs nagy 561. pók 544. csiga 551. a szúnyog 549. barack . a pióca 558. fejtetûk a hajban 550. a halat 556. almafa. szú 548.

cseresznye vagy meggy 563. gomba 582. szilva 570. oltvány 569. eper 574. gomba 580. gyümölcsfa 568. cseresznye vagy meggy 564. eper 575. gomba 579. fenyõtoboz 577. disznó 128 I 129 573. fekete szeder 576.562. cseremakk. szõlõfürt 571. dió 566. hecserli (csipkebogyó) . dió 567. gomba 578. dió 565. gomba 583. a boráért 572. gomba 581.

krumpli 599. csípõspaprika 589. mák 600. zöld fuszulyka (zöldbab) 592. mák 602.584. fuszulyka (bab) 590. káposzta 595. krumpli 598. retek 606. paradicsom 604. káposzta 594. fuszulyka (bab) 591. káposzta 596. mák 603. málna 587. csípõspaprika 588. málna 586. mák 601. hecserli (csipkebogyó) 585. retek . paradicsom 605. káposzta (télen hordóban savanyítják) 597. fõvõ babszemek 593.

pipacs 614. torma 608. gyökér 615. dohány 624. a magos kender 629. hóvirág 612. dohány 625. kender 628. búzakalász 622. vöröshagyma 610. falevél 618. ibolya 613. a fának 616.607. dohány 626. dohány 627. falevél 619. a fenyõfa 617. uborka 609. nem szénát 621. füvet kaszálnak. vöröshagyma 61 l. létrán nem jöhet 620. búzakalász 623. a virágos kender .

a kukoricacsõ 634. a kukoricának 635. orr. has. orra. szeme. haja. az ember szája.630. homloka. haj 650. napraforgó 130 131 637. száj. két fül 642. burján. fogai 644. egy száj. két kéz. az ember feje: haja. orra. füle. szeme. kukorica 632. az ember orra 649. ahány megmaradt 648. az ember szája. szem. a virágos kendernek 631. kukorica 633. szája. gyomra 640. az ember fején: két orrlik. gyom 639. fogai és a nyelve 643. tök 638. száj nélkül 646. homloka. másikkal szitkozódik az ember) . szája 641. az ember fogai 647. két szem. kettõ: édes és keserû (egyikkel szépen beszél. az ember: feje. a kukoricának 636. a szájáért 645. az emberi test: láb.

öt ujj és a gyümölcs 670. szempilla 659. a szempilla 661.651. szempilla és szemgolyó 662. fél szem 657. fejik a tehenet 669. a tehenet fejõ ember két keze és a tehén tõgye 668. fogai 671. a hajától 665. s nem mond el semmit. mégis mindent kibeszél 132 664. szempilla 658. a melle köze 667. az ember lehelete 652. öregember haja. öregember szeme. a szeme világa 663. A legpletykább a száj: nem lát semmit. szem 656. a legbecsületesebb a két szem: mindent lát. az ember öle 653. az ölembe 654. szeme. szem 655. a hajával 666. szempilla 660. haja. fogai .

menyasszony 676. egyedül nem tud kimenni 692. az anyósa 680. öregkora 688. a rossz anyóst 678. elkapatott gyermek 673. azon túl már lefelé hanyatlik 689. mikor a võlegény ölében ül 685. felnõttkora. a varrónõ 679. egy võlegényt 682. fejkendõ: férfinek halálakor az állát kötik föl vele 690. a vénembertõl.672. aranykoporsóban. mikor õ is megölelt 686. vaskoporsóban 691. ötven évig. hogy hallgasson el 675. a gyermektõl. meleg levest 684. az ember élete: gyermekkora. elkapatott gyermek 674. ezüstkoporsóban. a négereknél 677. holta után . hogy kifelé már asszony lesz 683. mikor várandós 687. cipõje talpán a szeg 681. hogy szólaljon meg.

bolondulást 705. az akasztott embernek 695. beszennyezem. a halevést és a nõsülést 696. mert a többi már nem üres gyomorba kerül 707. a deszkába 697. a gondolat 698. egyet. amíg megáll 702. hogy le ne essen 713. fûrészport 710.februárban 709. gyere le! 71 l. s levetem 703.133 693. az erõs pálinka 704. éjjeliõr 708. a másodikat már nem éhomra eszed 706. hogy a füle is élvezzen 712. ámen 701. ahol semmi sincs 700. egy. az akasztott ember 694. jajgat 714. a halért 699. a kocsmában . a borotválkozást.

mikor üvegbõl iszik 722. lélegzik 727. reménysége 733. "Kihajtom az ökörcsordát a rétre. a tükörképe 732.. mikor feji a tehenet 721. bimbóból a rózsa.. álmot 730. alatta 731. lyukat a gabona szárában 719. mert pápa mindig csak egy van 725. akinek a szeme kék . szegénysége 734... sehogy. "Lányból lesz az asszony.. koppintás nélkül 717. üresen 728. "Márványkõbõl." 736. kopácsol 716. a kar és a test között 720. a küszöb 718. mind a kettõt idõben kell kivenni 723. vizes 729. a párna csücske 724.. az a szép. márványkõbõl van a Tisza . mikor az ember csípõre teszi a kezét. üres 726. "Az a szép." 737.715." 735.

feneke.. aludttej 740. mikor elfogy 750. három: két rendes vége és egy keserves.. tojásban (a héja is "csont") 756. a kés élin 747. a szoba sarkában 757. zabla 739. csak a szõlõ terem 743. akkor õt az ágyban megtalálja . tojás 755. s öreg szülei elalszanak. ha kialszik a lámpa. ahol van 746. tojás 134 135 754. odaadják a tehénnek 752. egyet sem 748. lovas katona: kengyel." 738. aludttej 741. sehol. kolbászon a madzag 749. kenyér 744. hogy este. mert úgyis fehér 753. nyereg. olaj 751. bor 742. egy leány üzente kedvesének. tészta dagasztása 745.

Éva: neki sem volt anyósa 772.758. az asztalon: kenyér. zsírja volt a lámpa olaja. Ág király megölte a fiát (ágát). abrosz és bor 763. csontjából széket csinált. hogy ne féljen. mert õ nem hagyja. de nagyszüleik sem voltak 766. s kivette az oldalbordáját 767. Éva (Ádám viszont megtehette) 770. Isten: elaltatta Ádámot. õ pedig szoptatja a gyerekét 760. Ádám: nem volt anyósa 771. ablak 776. egy asszony áll a hídon. hogy a kecske megegye 762. alatta a halak esznek. a külsõ . mikor fellépett a szamárra 773. mikor moslékot kap 764. Ádám: a saját oldalbordáját termékenyítette meg 769. felette a fán madarak esznek. s a király a fia húsát ette 759. ablak 774. ablak 775. a másik hajón herélt férfiak háremhölgyeket szállítottak és tököt ettek 761. anyja és apja. Ádám 765. anyósa és apósa. a gazda mondja a káposztának. hiányzik egy bordája 768.

kémény 789. a küszöbön 794. ajtó (nem nyitogatják többet). óra (neki aztán egyre megy. kémény 787. kulcs 792. amiben sült 785. úgyis mindig egyre megy) 782. a szellentés 780. pince 797. zár . ajtókilincs 783. ajtó 778. a kemence. repedés 798. pénzért 796. ajtókilincs 784. kémény 788. pénzért 795. kémény 786. kémény 790. ágy (nem nyikogatják többet). gondolatját 781. szem 779. a kulcs hegye 793.777. kulcs 791.

ágy 801. rádió . amennyi belefér 816. étel 806. kályha 811. asztal 802. abrosz. kályha 813. asztal. kályha 814. kályha 809. kályha. fiók 805. asztal. kémény 815. bölcsõ 808. agyagtányér. lámpa 819. bölcsõ 136 137 807. kürtõcsõ 817. asztal 803. lámpafény 820. lámpa 818. asztalfiók 804. ágy 800. kályha 810. kályha 812.799.

kút 839. mind a kettõt felhúzzák 835. falióra 830. telefon 823. kerítés 842. óra 833. tükör 827. villanyfény 829. a kerítés 841. perc. gödör 836. óra 832. tükör 825. óra 831. szék 822. másodperc 834. óra. villanykörte 828. másoknak 843. a kútveder 838. gémeskút 837. tükör 826. tükör 824. kutyaól .821. kerítés 840.

cipõ .844. bundasapka vagy bekecs formájában 851. papucsnak 862. blúz. bundasapka vagy szokmány 852. láb és csizma 866. a csizmának 861. a cipõnek 860. a lábak 865. cipó 856. pulóver 846. cipõtalp 858. csizma. a cipõnek 857. a cipõ 855. csizmának. blúz. hiányzik a párja 864. pulóver 845. télen. bundasapka és az ember feje 850. a csizmának 863. a cipõnek. bundasapka és az ember feje 849. cipõ 854. bundasapka 847. bundasapka 848. cipõ 853. a cipõnek 859.

öv 876. egy sem 877. a végire 884. mikor felhúzzák a gyûrûjüket. akinek legnagyobb a feje 872. gyöngysor 868. láng 887. 870. gyertya 882. kesztyû 874. gyufaszál 888. gyertya 883. a többi elég 885. kalap 138 I 139 871. fakanál 878. kesztyû 873. gyertya 881. gyertya 886. fedõ 879.867. gyertya 880. gyûrû 869. nadrág 875. húsdaráló . csak egy. gyertya.

vizes 907. csikóbõrös kulacs 890. lábos 891. szita 897. tölcsér 905. lopóták 894. lopótök 893. szita 899. vizes néger 908. szita. tölcsér 902. lopóták 895. abrosz 909.889. szita 898. káposzta. sehogy. párna 911. macska 900. vizes 906. palack. kulacs 903. tû és cérna . lopótök 892. seprû 896. tarisznya 901. az üres pohár is tele van (levegõvel) 904. olló 910.

amit a falba vernek 920. harang 931. utána már kifelé megyen 917. cseber és a két füle 923. a közepéig. a harang nyelve 933. tolják 928.912. nem hívják. cimbalom 929. cséphadaró 924. dob 930. kalapács 921. bakancsszeg 922. tü és cérna 913. fúró 914. harapófogó 915. malomgarat . kasza 927. harcsafûrész 916. koporsó 918. a harang 932. szabócenti 919. eke 925. szeg. malom 934. gereblye 926.

kanál. egy sem 941. vízbe 949. mert a villamosnak nincs füstje 954. puska 937. semerre. sínpár 953. hajó 948. puskagolyót 939. a szekeret húzza a ló. az autó 944. a vasúton 952. a szekéren ül a gazda 940. villa .140 j 141 935. vízimalom kereke 936. szánkó 950. autó 943. zakatolással 945. fényképezõgép 955. fénykép 956. sínpár 951. csónak 946. puskagolyó 938. zörgéssel 942. gõzmozdony 947.

szemüveg 960. írás: toll. oltatlan mész 971. 83 éves és három hónapos 978. tankönyv 962. völgy 975. tinta. (5x20)+(6x10) 979. nyolcan vannak 977. völgy 974. egyik sem. országút 973. bélyeg 964. ha csak az egészeket üti . ár 963. karika 967. pipa 959. a küküllõ 976. mindegyik egy kiló 972. pénztárca 958.957. 156-ot. boríték 966. oltatlan mész 970. bélyeg 965. labda 968. 160. papír 961. létrafok 969.

é bettí 997. m betû 999. úgy. p betû . úgy. á betû 996. két kézfeje. négy: mindegyik kutya a saját farkán ül 987. Elõbb átvisszük a kecskét. Átvisszük a farkast. Utána átvisszük a káposztát. anyám 982. az édesanyjuk 984. Marad a farkas a káposztával. átmegy a két fiú. lehet: csizmája 993. 7+7+5+1. 3+3+3+11. 5+5+7+3. 7+3+9+1 981. egyik visszahozza a csónakot. hogy száz liba felé hajtják 992. é betûvel 995. öt: egy feje. 5+5+5+5. a húga vagyok 986. s visszahozzuk a kecskét. a csónakkal az ott maradt fia visszajön a testvéréért 988. öcsém 985. m betû 998. 989. apám vagy a nagybátyám 983. hogy a vemhes szamáron ülsz te! 991. akkor átmegy az apa. két lábfeje 142 I 143 994. végül a kecskét. úgy. hogy csak egy tojást teszünk alája 990.980..

1000. v betû 1001. v betû 1002. betû 1003. három 1004. v betû 1005. a bölömbika (nádimadár) 1006. a felhõszakadást 1007. a mágnestõl 1008. a pillangóé 1009. a horoghegy 1010. egy úr várja a halban 101 l. a Göncölszekér 1012. a Göncölszekér 1013. a kárvallástól 1014. a Göncölszekérnek 1015. a jégvirág 1016. a kenyérhajat 1017. az asztalfiók 1018. a levélhordóra 1019. a nyaklevest 1020. a nyakleves 1021. a pókháló 1022. a sündisznót

1023. a szájpadlásra 1024. a szélrózsa 1025. a szélrózsa 1026. a szemmérték 1027. a Tejúton 1028. a tûhegy 1029. a vasmacska 1030. az ebihal (békaporonty) 1031. az égi háborúhoz 1032. nászúton 1033. a fakopács (harkály) 1034. a fülbevaló 1035. a bokorban 1036. a borsó 1037. a bölcsõben 1038. a cukor 1039. a cselló 1040. a daráló 1041. a farkas 1042. a méhkas 1043. a fokos 1044. a hálóval 1045. a hárfa

1046. a holló 1047. a holló 1048. a holló 1049. a hollóra 1050. a jámbort 1051. ajtó 1052. a kagyló 1053. a kofa 1054. a kofa 1055. a kohó 1056. koporsóba 1057. a korom I 145 1058. a kosárba 1059. a kotló 1060. a kotlónak 1061. a kotló 1062. a kötélen 1063. a lekvár 1064. a lépcsõ 1065. a lépcsõ 1066. a padló 1067. a palló

a tanuló 1086. a részeg 1074. a tapló 1090. a siló 1080. a tarló . a szarvas 1082. a rádióban 1072. a rádió 1071. a tanító 1084. a robot 1076. a repülõ 1073. a tanuló vagy László 1085. a szakajtón 1081. a tapló 1088. a tapló 1089. a tapló 1087. a sarló 1079. a tábort 1083. a sarló 1078. a részeg alatt 1075. a rabló 1070.1068. a palló 1069. a roló 1077.

az istálló 1111. a tarlónak 1093. a tetû 1096. az ajtó 1105.1091. a vasalónak 1102. az istállóban 1113. a teknõ 1095. az autó 1108. a vasaló 1103. az istálló 1112. az autóban 1109. a tet~Z 1097. a zászló 1106. a tarlón 1092. a teknõ 1094. a vasaló 1101. a vasaló 1104. az istálló . a tetõben 1098. a tiló 1099. az autóval 1110. a traktorral 1100. a zászló 1107.

Torontál 1127. a kalácsot 1133.1114. az ördögre 1118. a kandúr 1135. a hazugság 1131. kofa 1124. február 1121. a hazugság 1132. az olló 1117. a fazék 1128. kalapot 146 147 1122. a kandalló 1123. a lángész . paróka 1126. az ollóval 1116. a kandúr 1134. a csütörtöknek 1120. a csütörtök 1119. a forgács 1129. kettõ: január. Ottóban 1125. az olló 1115. a fûrész 1130.

a nadrágon 1138. a szalmát 1158. a szamár 1142. a süveg 1156. a szalma 1157. a kormot 1152. a nadrág 1137. a présben 1155. december 1148. a takács 1144. a szamár 1141.1136. a takács és a szakács 1145. a szíjjal . a takács és a szakács 1143. a szegfûszeg 1149. az egér 1147. a pohár 1140. a kútban 1153. a nadrágon 1139. a birka 1150. szeptember. november. a prés 1154. a birkának 1 151. a vásárban 1146.

hat van. a kémény 1167. harminc hétnek tizenöt 1181. húsz ár 1172. tényleg hat van 1174. a ló zabbal. hármat: egy gabonaszemet és a saját két szemét . liba tón átúsz 1175. 777 1 177. az avas szalonnában 1161. mikor kettévágják 1163. hét volt: egyik meghalt 1171. az ásóval 1160. nyolc (88-nak 8) 1179. sík úton por is 1176. hat van egy bolhának 1170. a patáját 1164. másik cserepet 1165. három: egy gyík esett a vízbe 1168. a gólya békával 1166.1159. az ember étellel. 77 1178. hat árnak hat hegye 1169. nyolc van 1173. az okos 1162. 11 1180. lécet.

úgy. amelyik nincs megfogva 1185.gyom bürák . a cipdbe 1188. az órát a fejünkre tesszük 1187. aki a kenderföldön állt és látta a templomtornyot 148 ' 149 1186.(itt) gömbölyû bólyász . ángyom . 99.(itt) burok . amíg leér 1192. levágjuk a teheneket és elosztjuk öt felé 1190. a golyótól 1194. mindegyikben 1191. egy sem: a tyúk csak a kakassal alkot párt 1183. igaz 1198. mert 100 fillér már egy forint 1189. egyedül Pici Marci 1196. hogy a levetett ruhája zsebébe dugja Tájszójegyzék ángy. nem igaz 1200.férfirokon felesége baksa .bolyong. nem igaz 1199. csatangol bubuta .bóbita burján . az abrosz 1195. kettõ: egy pár t 1184. minden sora (!) igaz 1197.1182. a bivaly 1193.

kályhacsõ lõdörget .após kõjel .(itt) darab fuszulyka . ipam .szarvasbogár felazon .kívül.cserbika . kürtõcsõ .lóg fitty . napam .kopasz kürtõ.megy napa. kinn kupac .ványolt posztóból készült kabát Készült a debreceni Kinizsi Nyomdában Felelõs vezetõ: Bördõs János . paszuly fültõ .nõi alsó ing szokmány . himbál megyen.lógat.anyós pendely .kályha hecserli .bab.folyton fityinkázik .felfelé feszt . menyen .csipkebogyó ipa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->