P. 1
Találóskérdések

Találóskérdések

|Views: 6,380|Likes:
Published by Gabriella Tárczy

More info:

Published by: Gabriella Tárczy on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2015

pdf

text

original

1200 találós kérdés a magyar folklór világából Ismertetõ a hátoldalról: "Fehér kislány áll a szobában, talpig fehér ruhában

, arany haja lebben-lobban a szélben." Régebben alig volt olyan alkalom, amikor közösségben a fentihez hasonló találós kérdések ne hangzottak volna el. Bizony, ma már kevesen vannak azok akik tudják, hogy a gyertyáról van szó. Pedig a találós kérdések mûfaja szinte egyidõs az emberiséggel. Már az ókorból számos forrás maradt ránk amelyek említik, de ez a nép ajkán terjedõ mûfaj ma is él, s szüntelenül változik, alakul. Bõséges csokorral kínálunk most a fõként erdélybõl gyûjtött népi találós kérdésekbõl azoknak, akik már ismerik, és azoknak, akik még nem ismerik ezt a szórakoztató, de tanulságos mûfajt. ISSN 1585-4841 HORIZONT 789638 606624 1200 találós kérdés a magyar folklór világából HORIZONT KIADÓ Szerkesztette: Mózes István Miklós Megjelenik a Horizont kiadó gondozásában Felelõs kiadó: Baki József Horizont könyvek ISSN 1585-4841 ISBN 963 86066-2-2 Alapító: Horizont Press Kft. 1085 Bp. József krt. 36. Tel. 210-0997 A sorozat terjesztõi: Hírker Rt, Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt Terjesztés gondozása: Zsíros Zoltán Tel/fax: 266-0384 Szkennelte, és javította: Pestalits Péter alias Talitska Bevezetõ A találós kérdés, mint népi mûfaj, szerves részét képezi minden nép kultúrájának. Már az ókori írásos emlékek között

is szép számmal találunk róluk utalásokat. Antiphanész ókori görög komédiaíró a Találós kérdés címû darabjában azért marasztalja el az asszonyi társadalmat, mert ilyen mondásokkal töltik az idõt. Szophoklész egyik mûvében szerepel, hogy Kadmosz városát csak az mentheti meg a Szfinx pusztításától, aki találós kérdését megfejti. A római korból fennmaradt Celius Firmianus Symposion címû mûve, amely hatszáz, hexameterben írt latin nyelvû rejtvényt tartalmaz. A késõbbi korokban is jelentõs szerepe volt a szájhagyományozó népköltészetben e mûfajnak. Hogy mi is tulajdonképpen a találós kérdés, azt talán az alábbi, a szakirodalomban általánosan elfogadott meghatározással jellemezhetjük: "Rövid, epikus nûfaj, célja a mulattatás. A találós kérdésben egy tárgy, jelenség vagy fogalom körülírása kérdés formájában hangzik el." (Szemerkényi, 1982. 162). A találós kérdések a népi közösségek életében fontos szerepet töltöttek be: mondták õket lakodalomban, mulatságban, baráti, rokoni összejöveteleken, de a közös munkák idején is; házépítéskor, aratáskor, kaszáláskor, kukoricafosztáskor, a fonóban stb. Nagy tisztességnek örvendtek azok a (többnyire idõsebb) személyek, akik a legtöbb ilyen kérdést tudták. Mulatságokban gyakori volt, hogy az ilyen személyeket pálinkáért, borért beszéltették, s a talányok megfejtõit is hasonló javakkal jutalmazták. Kiadónk jelen kötetével igyekszik hozzájárulni a hagyományok megõrzéséhez, amikor közlésre bocsátja a magyar folklór legszebb, legérdekesebb találós kérdéseinek gyûjteményét. Ez a gyûjtemény még korántsem teljes (egyetlen gyûjtemény sem lehet az), s elsõsorban erdélyi anyagokból válogattunk. Hogy a mûfaj nem halt meg hanem ma is élõ, szüntelenül változó, az abból is érzékelhetõ, hogy olyan tárgyak is szerepelnek a kérdésekben, mint pl. a fényképezõgép, a telefon, az autó, a villamos stb. (igaz, ezek már százéves múlttal rendelkeznek). Kötetünkben az egyszerûség kedvéért nem csoportosítottuk tárgykörök szerint külön-külön a kérdéseket, hanem azokat mintegy listaszerûen soroljuk fel. Ez alkalmasint még izgalmasabbá is teheti a kérdések megválaszolását, de a figyelmes olvasó nyilván észre fogja venni, hogy azért vannak némi összefüggések az egymás után következõ kérdések között. Gyakori, hogy a találós kérdések szójátékon alapulnak. Szóbeli mûfajról lévén szó, ezt írásos formában nehéz visszaadni: pl. "Mi a libatonátusz?". E megtévesztõen latinos hangzású szó megfejtése: liba tón átúsz. Sok találós kérdés rigmusos formában rögzült, ilyenkor

ragaszkodtunk a versszerû tördeléshez. A találós kérdések minden esetben kérdéssel zárulnak, mi azonban feleslegesnek tartottuk a rengeteg, egymást ismétlõ Mi az?; Mi ez?; Ki az? kérdést kiírni, s csak a törzsszöveg, a leírás ismertetésére szorítkoztunk. A válaszokat a könyv végén közöljük. Jó szórakozást kíván: a terjesztõ. 1. Véren megyen, vért viszen, benne meg egy csepp sincsen. 2. Vízen megyen, vért viszen, benne meg egy csepp sincsen. 3. Se ajtaja, se ablaka, mégis négyen laknak benne. 4. Miért néz hátra a kutya, amikor kergetik? 5. Melyik ló repül? 6. Ha lefelé megy, fölfelé áll, ha felfelé megy, lefelé áll, ha befelé megy, kifelé áll, ha kifelé megy, befelé áll. 7. Miért kacag a patak? 8. Miért bõg a tehén? [9. Mi az abszolút lehetetlen? 10. Milyen kõ van legtöbb a folyóban? 11. Milyen fa van legtöbb az erdõben? 12. Melyik a legújabb favicc? 13. Egyszerre indulnak, egy sebességgel haladnak, mégsem éri utol egyik a másikat. 14. Földobják, fehér, leesik, sárga. 15. Miért varrják föl a gombot a kabátra?

nagyon kemény a kis csõre. 17. 21. 27. Két élõ közt élettelen nála nélkül kényelmetlen. mint a kis szegek. mégsem megy dolgozni.16. ha csirkét lát a kertekben. Melyik ácsnak van vasfeje. . Feje gömbös. szép piros az ajakuk. 22. Reggel fölkel. Veled megyen. kötözgetni nem szeretik. Võlegénynek nincsen. 20. teste szúrós. fagyos szél sem bír velem. Van varróár. és olyan ár is. Gonosz madár biz õkelme. amelyikben jó vagy rossz bor áll. 25. 26. 23. Hegy tetején születtem. este lefekszik. leveleim hegyesek. Nyakra teszik. 24. január. 19. Fehér ingben kis fiúk. mellre fekszik. szúrnak. vízár. menyasszonynak igen. s verselnek. nincs teste. és jó száraz fakeze? 18. elviszi azt nyílsebesen. Vérvörös a felkelése. napsütésben fekete. a majomnak kétfeléál. a szabónál igen kapós. a macskának csak elöl. február. tûzpiros a lefekvése. többen járnak. szent örömet hirdetnek.

földön él. de nagyon szúr. s mind testvérek. Nagy meleg után érkezik. csak azt. Hosszú száron ül egy virág olyan. Szép a virága. Télen meleg. ismered is nagyon õket. Van közöttük angyal is. pusztítja az életet. kettõ. 33. . ha szemedbe száll. nevüket is jól ismered.28. Hosszú idõ szülte õket. sírsz. 36. 32. Heten vannak. tenger. három király is. rám Jézuska mosolyog. amelyikkel jót pihenhetsz. Ismerek egy szép kis házat. nyáron hideg. 31. karácsonykor ragyogok. s ahová csak elmehet. Állandóan szép vagyok. de nem szereted mind õket. vízzel. zörögni kezd termése. kis Jézuskát dicsérik. számuk két tucatnak fele. 38. 35. 37. 29. 30. Ha kinn van. kimegy. leszáll. benne lakik a kis állat. a házikót leteszik. ha meleg éri. mint egy színes tojás ha lehull a levele. ha benn van. elalél. négy idõjós is van benne. Felhõben születik. bemegy. folyó vizében találod. de büszke biz nem vagyok. széllel keveredik. fölszáll. a juhásznak igen kedves. 34.

47. fáról-fára jár. de egy állat bizony szereti. 40. csillagnál is talán. Rajtam nincs ragyogás. Ismerek egy madarat. Miért vesz az ember új kalapot? . egyszer aztán szétfeslik. 43. tudjátok is. mondják. csak négy ujja meg a hüvelykujja. Ragyogó szépség volt az én édesanyám aranynál is szebb volt. hogy elmúlt a meleg nyár. se feje. pedig életemet eloltja a szellõ. ahol megjelenek. 44. szinte repül. gallyakból rakja nagy fészkét. Erõs vagyok. pedig nincsen szárnya. 46. Hosszú száron zöld baba. hol lakhat. ha állat.a réten nincs nála nagyobb úr. még a kis szúnyog is fordít nekem hátat. gyakran mondja kár. nem is szeret senki: ha a szobában vagyok. Se csontja. Ritka vendég a föld felett. korán nõ a bajusza. kikerget mindenki. és semmirekellõ. Tavasszal. 39. S noha semmi rosszat rám nem bizonyítanak. nem árt neki semmi. mindenki nézi boldogan. egyedül áll. se lába. olyan félénk. se csõre. felismeri helyét. kár. 41. sokan sírva szidnak. Kerül engem minden. megöl engem. 45. 42. Erdõben él. Aki nevemet kimondja. mint az õzike. ha ember. kár. ha megjõ. és a babát kiveszik. jöttét lesik az emberek. ha feltûnik az égbolton. mint a madár. se húsa.

minden reggel kinyitják. éjjel meg üres. úton halad. mégsem alszik. s mégis csak négyen jár. Mi van a legtöbb a földön? 59. Mi megy a feje tetején? 64. aki háttal ül a királynak. amit nem esznek. hol meg szalad. hol lassan megy. Meddig van a patkó a ló lábán? 65. hanem elkövetnek? 63. Éjjel tele van. 54. 58. két feje. körme meg huszonnégy. 57. Mit nem szabad a patikában? 66. Ki az. hat lába. Miért viselnek a molnárok szürke kalapot? 51. Nappal tele van. Melyik étek az. szeme négy. Kicsi házikónak két világos ablakát minden este bezárják. Ki látja a saját szemét? 60. nappal meg üres. Füle négy. Úton megy. 53. Mit vesznek legtöbben a vásárban? 61. 52. Mit nem szabad a kovácsmûhelyben? . négy szeme. Melyik királynak legnagyobb a koronája? 49. Két keze. Mi hasonlít legjobban az ülõ macskához? 55.48. és még a kalapját sem veszi le? 50. Milyen fa van legtöbb a piacon? 62. 56. Éjjel-nappal ágyban van.

Milyen ekével szántanak elõször? 85. Hol van az ökörnek legtöbb húsa? 77. Hogy hívják a románok a talicskát? 81. Minek esszük meg a belét? 73. 87. Hogyan lehetett ez? 80. Mi nélkül nem lehet felszántani? 86. Minek esszük meg a haját? 74. Mi hiányzik egy jól elkészített csizmához? 68. mégsem lát. 70. mégsem eszik meg. Kiki a magáét meglõtte. 83. mégis egy tyúk átlépi. Meg is sütik. mégsem melegszünk . 82. Hogyha éhes vagyok. Milyen sóba temetnek? 71. késsel megyek neki. Ha feldobom: egy. meg is fõzik. csörög. harminckettõ. Télen-nyáron fût. csörög. ha leesik. 69. Hogy hívják magyarul a macskát? 76. mégis tizenegy ruca elröpült. Egész határt átéri. ha leteszed. Mikor zenél a ló farka? 78. fehér. Ha fölveszed. Ha feldobják. Melyik kosnak van falába? 79. Melyik várban nincs katona? 75.67. 72. Sok szeme van. Tizenkét vadász elment vadászni. ha leesik sárga. 84.

100. úri méltóságban ablak nélkül csinálatlan házban. Volt egyszer egy háromláb. s mindegyiknek egy-egy jutott. 96. Mikor van a molnár fejetlen a malomban? 94. 101. s úgy megdobta vele négylábat. lúd tolla szántja. . de édes. Erre kétláb felkapta a háromlábat. nagyobb a királynál. 90. kétlábnak volt egy egyláb: odajött négyláb. Ember hajtja. Találtak három almát. 98. 88. Mi lenne nagyobb egy akkora sarkantyúnál. Négyen laknak egy házban. a rektor feleségestül. Hogy lehet az? 95. Olyan. 97. ki nem jössz onnan. s kétlábtól elvette az egy lábat. mikor fát farag? 91.meg mellette. finom. Jaj. jaj de jó: kis gyermekeknek is való. azon volt egy kétláb. hogy az rögtön eleresztette az egy lábat. Kiment a pap lányostul. mégsem körte. mint a körte. édes. Melyik fát nem rakják a tûzre? 93. mint a világ? 92. Király ül a házban. magos palotában négyfelé szobája. ha bevisznek. Mit csinál az ács. Kisebb az Istennél. 89. 99. piroslik a lombos ágon. Két lelkes közt lelketlen. Kicsi golyó vékony száron. Kapuján.

Ha földobják zöld. mint a labda. mint az alma. fel nem veszem. lefekszik. mindig fut. Folt hátán folt. 107. szálkája van. Mikor egészen elkészül. Boton van a kalapja. tõled várom boldogságom. Rétes. felveszem. Ha nem látom. 103.102. piros. Karcsú termetû virágom. jól ismerem. 110. Mi után érik a búza? 114. holta után mindig lop. Hajnalpiros a levele. ha leesik. s a sírba mégis beteszik. de nem béles. piros. Mi nem terem haj nélkül? 109. Szeme van. egy kis házikóba beleül. Mi terem mag nélkül? . Míg él. de nem alszik. hogy mi a neve? 117. kisebb része földön marad. mondd meg hát. szúrós tövis között terem. Zöld istállóban fekete tehenek piros szénát legelnek. Kerek. 112. tû benne sosem volt. Milyen fa nélkül nem lehet el az erdõ? 115. 108. Van egy virág. ezren ülnek alatta. 104. ha látom. Nagyobb része mennybe szalad. 106. kóstoltam: nem édes. de nem lát. 111. de kopoltyúja nincs. 113. Milyen levél van legtöbb az erdõn? 116. 105.

völgybe vág. mezei tacska. Hegyen megyen. Miért nincsen csizmája a rókának? 126. Miért fut a nyúl a partnak? 133. Kézbe se foghatod. 123. Hol kaszálják a szénát? 120. Lyuk. 121. mikor a hegy tetejére ér? 134. 124. Melyik füvet ismeri a vak is? 119. végestelen-végig lyuk. vízi bubucsi. Miért szalad a nyúl az úton keresztül? 132. Miért nyúl a nyúl? 129. édes a gyümölcse. Mikor van a nyúlnak fogfájása? 131. 127. Esztendõs nyúl mibe megy? 128. Hányat lép egy veréb esztendõn át? 136. Hogyan jár a farkas legtöbbet? 125. ha meglövik? 135. tûzre se rakhatod. Mikor örvend a nyúl? 130. Melyik fa nem ég meg a tûzön? 122. Melyik disznó nem volt soha malac? 137. kanál füle. csomó. Mi pirul holta után? . lyuk. bõrnadrág. csomó. maga a mészáros. Kerti kukucsi. Mit csinál a nyúl. végestelen-végig csomó.118. pedig fa a neve. Melyik oldalára esik a nyúl.

144. ha vízbe esik is? 153. Úton-útfélen úrfiak ugrálnak. 150. 143. ami az ágyában soha meg nem nyugszik? 145. Hogyan esik az esõ? 151. Melyik tóban nincsen víz? 148. Hold elejti. hegyes tõrömmel mindenkit megszúrok. Nemes állatoknak orcájára szállok s nagy. nádnál vékonyabb. nap felvette. gyepen jöttem. hold meglátta. Gyepen mentem. Miért esik az esõ? 152. Toronynál magasabb. Mi megy át a vízen árnyék nélkül? 147. Ágazik. 154. 140. arany gyûrûm elvesztettem.138. 141. Mi az. Este tûröm. mégsem virágzik. takarom. reggel nézem: bársony. amikor esik az esõ? . nap felkapja. Milyen kõ van legtöbb a vízben? 146. Melyik a legerõsebb állat? 142. bogazik. Melyik a legkisebb hal? 139. Mi nem lesz vizesebb. Mit csinálnak a városiak. 149. Én a vitézeknek mind elõttük járok: nagyobbakat magamnál meghánykolódtatok.

mind megeszi szája nélkül. Vízen megy: nem habzik. Jön a király napkeletrõl. Ki tud mindennap láb nélkül felkelni? 160. Jönnek madarak szárny nélkül. a fára ül lába nélkül. A nagy méhkas sûrûn rajzik ha nap süti. licskes-lucskos temetésem. Aki kitalálja. 156.155. egy pint bor az ára! 165. Szép tizenkét ágán ötvenkét virága. 161. 158. Van a világon egy körtefa. fényes születésem. 159. jön valaki láb nélkül. mind elázik. Ötvenkét virágán három arany alma. Úton megy: nem porzik. s mégis legjobban fáj a helye? . szép tizenkét ága. 157. 365 levél és 3 nagy körte. Melyik esztendõben volt három hét? 168. Mikor volt egy esztendõ három hét? 167. Tiszta. Mit nem teremtett Isten? 169. mind megeszi száj nélkül. hány hét? 166. van rajta 12 ág. 164. Hány font a holdvilág? 162. Melyik ostor nem szól. Kerek istenfája. Melyik úton nem járt ember még soha? 163. Két hét. Száll a madár szárnya nélkül.

Nyáron hideg. oda rúgtat pej paripán Patkó. 174. Foga van. 181. Miért állítják a kályhát a szobába? 182. Melyik lón járunk? 180. 175. Melyik sóban tartanak vizet? 184. Rongyos csárda. Melyik ló vág? 185. Melyik ló eszik parazsat? . jöjjön ki. Úgy öleli. Lehet-e egy lovon hét patkó? 177. 173. neked is van. két oldalán ajtó. másik kettõ csizmámra van verve a hetedik magam vagyok. nemde? 179. Nekem is van. Életem elején nagyobb vagyok nálad. Egy kis vas a házat õrzi. 172. el sem tudja ereszteni. Csaplárnénak így adja fel a szót: Látott-e már egy lovon hét patkót? Ha nem látott. Melyik a legtüzesebb ló? 186. ha be van zárva? 176. Rendesen hány patkó van a lovon? 178. Mi megy be elsõnek a templomba. kertben a karónak is van.170. életem delén kisebb vagyok nálad életem utolján nagyobb vagyok nálad. Hol nem volt még az Isten sem? 171. most láthat: Négyet visel ez a nemes állat. mégsem eszik vele. télen meleg. 183.

187. Miért harapott Ádám az almába? 196. kettõ a nyaka feneke is kettõ van alatta. Kettõ a feje. füle négy. A huszár melyik oldalról ugrik a lóra? 201. Melyik réz nem ásvány? 198. 188. Hegyén hó. Többet hátra. völgyében hó. mikor felkel? 189. mindennap már lefelé. Szeme négy. Milyen kos jár két lábon? 197. a hó sem. mint elé. Mit tud legjobban a néma? 193. Mikor van élõ ember fej nélkül a szobában? 190. 204. Melyik nõben kel kenyér? . 200. mégis mindig nedves. 191. Hol virágzik a bor? 195. Mit csinál az ember legelõször reggel. Mi megy keresztben a templomba? 194. Melyik nõ férfi? 199. Az esõ nem esik bele. Melyik ár szúrja sarkantyúval oldalba a lovat? 202. körme pedig huszonnégy. malmában egy kõ se jó. Fülén fogva emelgetik. Két szomszéd sosem látja egymást. 192. Melyik ár a legnagyobb úr? 203.

Éles foga fát eszik. szeme közül kiesik a kicsinye. 206. belül sima. Melyik ács dolgozik vassal? 215. 209. megrágjátok. Melyik áccsal fõzetik meg az ebédet? 212. 210.205. Kívül ripacsos. Hány tojást ehet meg a nagyevá éhgyomorra? . 208. Melyik tóból csinálnak ruhát? 222. megpofozzák. Ha vize van. és mégis idõben elkészül vele? 216. Sok szemem van. kiveszed. mégsem látok. Milyen fát használ a cipész? 217. Miben hasonlít a cipõ az órára? 221. *224. Melyik ács van vasból? 213. Telerakják. 207. sárga. bort iszik. vonja a munkáját. megsütöd és megeszed. Hol szegik meg a kenyeret? 223. Mi szemembe ment. Milyen cipõn nincsen bõr? 220. ha vize nincs. amit fogok. fehér. Ki húzza. hús a dugója. ha szorongatom. Ha simogatom. Melyik ács fõz? 214. Milyen vár van a víz alatt? 218. 219. vizet iszik. Melyik telet csomózzák meg? 211.

amikor eszik. Melyik paripának nem kell eledel? 236. Milyen ételt fõz az új feleség legelõször? 228. 226. Amott megyen mórika. hogy minden állat meghallotta? 243. ahol olyan kis híd van. Melyik árnak van nagy füle? 234. Miért hunyja be a szemét a kakas. mégis sózni kell. Melyik a leghosszabb? 227. Mikor kukorékolt a kakas akkorát. Egy juhász a nyájával egy patakhoz ér. kanál. A tarka lótól miért nem szednek vámot? 232. Melyik ló a legtüzesebb? 237. amikor egy lábon áll? 241. Melyik oldalán van legtöbb szõre a lónak? 231. villa. míg átmegy a hídon a nyáj? 239. Melyik ló ég? 235. magát mórikálja . hogy egyszerre csak egy birka mehet át. Melyik hordóba nem lehet bort tölteni? 229. Melyik a legerõsebb ital? 230. Milyen kör lát? 238.225. amikor kukorékol? 242. Hogyan repül a tarka tyúk a fára? 240. Melyik ló van a szobában? 233. Akármilyen sós vízben fázik. Meddig tart. Mit csinál a kakas. Egy terített asztalon van kés.

akár hátulról olvasom: ugyanaz. 252. 256. 249. Az egész világot átéri. Sokszor száz a szeme.fekete bársony a szakálla. mégis lyukas. Mi hasonlít legjobban egy fél szalmaszálhoz? 248. örökösen kergetik egymást. Mikor megy a hegy a nyúlnak? 261. 254. Melyik kakasnak nincsen taréja? 245. mezõn hízik. Mikor fél a nyúl? 257. Erdõn vágják. Hogy írják a száraz füvet öt betûvel? 246. Miért szalad a nyúl a hegynek? 260. Ha felveszik. Milyen ekét használt az elsõ földmûves? 253. 251. 244. Ha betoldják. Melyik almát nem esszük meg? 247. 255. de sohasem érik utol. Vadonatúj. sír. Mire esik a nyúl. hetven a kapcája. Van négy testvér. 250. ha leteszik. de soha sem mozdul ki a házából. Mindig utazik. de sohase lát vele. Meddig szalad a nyúl az erdõbe? 259. Hogy lehet egy nyulat négyfelé hajtani? . mit sem ér. mégis egy tyúk átlépi. ha meglövik? 258. Akár elölrõl. A földmûvesnek nagy szüksége van rá. hallgat.

de nem egér. mégis kúszik. Melyik ágyban nincs párna? 277. Egyet lelõnek. húszat költ. százat repít. holtam után a templomba jártam. jaj. 264. farka van. Mindenütt gorombán bánnak velem. ez sem volt elég: porrá morzsolnak. Milyen ár repül? 265. Kinek van sok szeme. de nem alma. Egyet tojik. Majd jól meggyomroznak. lába. Melyik lánc virágzik? 276. féltem. 271. Erdõben-berdõben fekete picike. Egy kalap alatt ezren is vannak. 275. jaj. Mi illik legjobban a görbe fához? 268. Ilyen gorombaságok mellett mégis én vagyok a leghasznosabb. hány marad ott? 266. Míg éltem. 269. Nekem olyan kisleányom van. . Majd agyba-fõbe vernek. Azután kést tesznek a torkomra. s magát mégsem látja? 267. hogy a szemén nõtt a haja. Fehér. ezután lapátra tesznek. leszednek a lábamról. Melyik vas fut? 263. 274. mikor már nagy vagyok. ahol péppé gyúrnak. 270. tûzbe dobnak. Négy galamb van a háztetõn. 273.262. végre sötét üregbe jutok. Nincs keze. Elõször eldobnak. Hány szem borsó megy egy zsákba? 272.

. Se nem adok. belül sárga és kemény 282. 279. 285. falun vágják. mégsem fárad el. se nem veszek. Milyen mély a tenger? 290. Hogyan lehet két almát egy kalap alá tenni úgy. hanyatt fekszik. holta után szaladgál.jaj! 278. Hány lencse megy egy literbe? 284. s élõk felett járok. 283. Feketén megy be a konyhába. meg sem gazdagodom. furkó a feje. zöld a nadrágja. úszik. 298. Zöld a lába. és fekete emberek lakják. Erdõben terme. ágazik. 291. Fut. belül piros. 293. Mindig fut. Mikor legjobb apró halat enni? 292. megyen. hogy nem emeljük fel a kalapot? 281. fel sem áll. élõket tartottam. hogy meghaltam. Kívül kék. Pénzem van. ami tûz nélkül forr? 286. 280. mindig áll. és ha vízre kerül. és vörösen jön ki. Kívül zöld. 287. meg sem áll. élõket hordozok. Míg él. Míg éltem. bogazik s mégsem leveledzik. Mi az. Melyik nád folyó? 289. nem tudom.

Jár és nincsen lába. Miért megy a rák hátrafelé? 296. 297. ennek van 12 ága. Aki kitalálja. derekában vér nincs. Hány nap a világ? 299. 303. 310. Vízbõl lett és vízzé lesz. Van egy fa. Melyik órának nincs rugója? 304. rí. Mikor múlik leglassabban az idõ? 305. 311. Melyik szak világtáj? 301. Milyen sárnak örül a gyermek? 309. 295. egye meg a fél lábát. Mi a hasonlatosság a vadász és a . vályújában víz nincs. minden ágon van 4 fészek. Melyik hónapban eszik az ember legkevesebbet? 307. Ki a legjobb festõ? 314.294. minden fészekben 7 fiók. 302. Mikor van Nagyszombaton nagypéntek? 306. rí. Melyik árban sok az ember? 308. de nem tudja. Hol van a világ közepe? 300. Úton-útfélen úrfiak ugrálnak. Jobbra-balra mutat és nincsen keze. Rí a ruca. Mikor beszél a juh a lóval? 313. mért rí. üt és nincsen keze. Mikor lehet a vizet szitában hordani? 298.

Nem fa és mégis sok a levele: szép mesével és verssel van tele. Egy falusi embernek van száz zsák búzája. kisebb lesz. fekete. Miért esik az esõ lefelé? 332. 330. 331. Hány betû van a bibliában? 317. Melyik az a szám. ha fürdik. 324. Melyik tû nem szúr? 319. 321. vagy magamagával megszorozzuk. fehér. Melyik szó lesz rövidebb. Ha nem fürdik. Meddig tartott a száz éves háború? 327.kincskeresõ között? 315. amelyet ha kétszer veszünk. Ha tesznek hozzá. Milyen ár nem káros? 328. A karját örökösen kinyújtva tartja. Miért nem eshet az esõ három nap . 323. mint öt? 329. ugyanaz az eredmény? 325. Hogyan szállítja a búzát a malomba? 326. gonddal vetik be. Hány betû van az ABC-ben? 316. Mi nagy van Napóleonban? 318. Melyik ár nagyobb. ha elvesznek belõle. ha három betût hozzáteszünk? 320. de csak egy szekere. mégsem fárad el. nagyobb lesz. Lúd szántja. 22. templom tornyán is láthatod. Két vonallal csinálhatod. ember hajtja.

s ablakon. hol lakom. Volt egyszer egy építõmester. nem ázik.? 344. pedig nincsen szája. esõ veri. Mikor van világosság? 334. mindjárt megmar. minden ágnak volt harminc ágacskája és minden ágacskán volt egy fekete meg egy fehér cseresznye. 335.. A palotában volt egy nagy fa. azt sem tudom. Szegény parasztember mindennap lát . 342. Mindörökké barangolok. a fia már a háztetõn nyargalászik. 337. sáson megy. nem zuhog. 341.egymás után? 333. Vízen megy. Mihelyt meglesz. 343. körülötted és benned: azonban még nem láttad. Hogyan esik a hó? 340. Fúj és fütyül. Az anya még meg sem született. dörömbölök: ajtón. Melletted. 339. Ki tud minden nyelven beszélni? 338. Annak a fának volt tizenkét ága. Ahol járok. mindjárt meghal. ki is szeretné a. Két krajcár az ára. mégsem fér a házba. Miért áll a templom a faluban? 345. fagy éri. 336. nem suhog. az épített egy nagy palotát. Nagy hidegben soká élek. S ezért senki nem is szeret. 346. nem fázik. vigy szobádba meghalok.. mihelyt megmar.

Miféle ló van a szobában? 353. Mi van legmagasabban a faluban? 348. körbe jár. se bent. Melyik tó van a házban? 350. császárok ritkán látnak olyat. Hol vagyok. mégse szédül el . se fönt. mégis jó helyen van. Mindig szépen világít. ami nincs se kint. 362. Isten sose lát olyat. 359. mégse melegít. Nagyapámnak nagy inge. Ha vízbe ér. Kívül is van. ha sárban jár. nem lesz vizes. Mindig süt. milliónyi folt rajta. Mikor bámulják feszt az emberek a napot? 364. nem lesz sáros. Aranyalma fenn az égen. ha sem bent. belül is van. 356. Kifli. 355. mégsem eszik tésztát. Mikor nézik az emberek legtöbbet a napot? *363. Szegényt és gazdagot egyformán melegít. 347. Melyik tó van fából? 352. Láb nélkül kel minden reggel. királyok. Körbe forog. se lent? 354. Mi az. Milyen távolságra van a Hold a Naptól? 365. 360.olyat. sem kint nem vagyok? 349. 361. de nem ehetõ. 357. 351. 358.

Tizenkét gyermeke van egy anyának. Van egy fa. Mit csinál a föld. 377. Mit csinálunk. Négy ága van egy fának. 373. Két vége hideg. Fekete kancsóból kiömlött a tej. a fának ötvenkét ága. mégis megáll a víz benne. mikor esik az esõ? 382. folyva folydogál. 370. onnan hamar visszatér. Milyen a Föld. 372. annak van négy ága. 374.sose. Hideggel jõ. Eleje is tél. felhõbõl jön. alul csobog. hideggel megy. a harmadik hervadozik. Felül kopog. nap felkapja. minden ágán három fióka. mikor a vízbe hull? 380. *378. mikor esik az esõ? 368. együtt sose járnak. mégsem folyik el. Van egy fa. ötvenkét ágán ötvenkét virága. a másik gyümölcsöt terem. Hold elejti. mikor esõ esik? 367. 366. Mi az. Hogy esik az esõ? 379. a negyedik szárazon áll. földet ér. Se oldala. 375. se feneke. hátulja is tél. 376. ami nem lesz vizesebb. 369. egymást kergetik. az egyik kizöldül. a közepe meleg. 371. . 381.

392. 386. 391. mikor a nap jön. Gyökere felfelé. Fehér asztalterítõ ellepi a földet. õ is áll. Éjjel-nappal járok. Ezer kis lepke szárnyatlan. Melyik víz a legnagyobb a világon? 385. de meg nem szólít. Mi marad a hó után? 394. se lába. 395. 390. Vízbõl lett és vízzé válik. mégis fütyül a világra. csak nappal. Hideg napon virágzik. 384. meleg napon elázik. de éjjel nem látom magamat. hegye lefelé. 399. Születése csillogó. temetése locsogó. õ jön. Mikor a nap megy. õ is áll. 393. 397. Árnyékban hiába keresel. Mikor állok. 41 . . 40 387. Fehér szõnyeg egész földön. vetésnek takaró. 389. Hideg pillangó.383. az égbõl jön. Tavasszal a patakban mi szólal meg legelõször? 396. mikor járok. mind megeszi szájatlan. jön valaki lábatlan. nem itt szövik. 388. 398. Mellém szegõdik. Se keze. o megy.

Egy nyelven sem tud. Hogy lehet. Két testvér epekedik egymásért. 406. 409. Meddig nyúlik a fa árnyéka? 402. Miért csobog a patak? 418. 408. meghal. azonnal megsemmisít engem. hátul sötétedik. 405. õ is hallgat. benn is van. de nem macska. 40'7. 411. Folyton eszik. Ha hallgatok. Ha vizet iszik. 416. Alig van meg az apja. Neve van. mégis éhen hal. visszakiált. Fekete bika vörös nyelvét nyújtogatja. hogy nem zörög? 417. 414. 413. 412. Nagyot kiáltok. megfelel. 415. Se keze. mégis minden nyelven beszél. Dorombol. 410. mégsem lehet megí ogni. mégis felmegy a padlásra. hogy egy férfinek nõ az árnyéka? 404. hátán van már a fia. se lába. se arra? 401. Meddig rövidül a fa árnyéka? 403. ha kérdezed.400. Künn is van. Aki a nevem kimondja. Mi megy át úgy a szalmán. Elöl világosodik. teste nincs. de soha . Mi nélkül nem lehet menni se erre.

419. Van-e száraz kõ a tenger fenekén? 426. Miért bújik ki a csibe a tojásból? 432. Mit szívunk legtöbbet a pipán? 429. disznó orra fúrta. benne van a kiscsikó. 423. Hány fekete tyúk van a faluban? 434. feketébe végzõdik. mégis kéknek mondjuk. Télen melegebb. van két lába. 421. Kicsi. Folyónak. Mikor van a tyúkon a legtöbb toll? . Mi van az üres pohárban? 427.nem találkoznak. Ló lába fúrta. 430. tónak csak egy van. Minden üres fazék teli van vele. sárga. Miért van a tyúknak hátul a farka? 435. kerék talpa gyúrta. 424. 431. kimászik a kiscsikó. Kicsi fehér házikó. 428. 420. Feketébe kezdõdik. Mikor legnehezebb a tyúk? 436. nyáron hidegebb. 42 43 425. Mi van a tó körül? 422. Feketébõl indul. Elpattan a házikó. pataknak kettõ. Mikor csipog a csibe a levegõben? 433. feketébe ér.

437. Mikor van a tyúkoknak ünnepe? 438. Elmentem a vásárba, vettem olyan valamit, hogy az egész vásári népnek jutott belõle, mégis a javát én ettem meg. 439. Kinek van a legnagyobb zsebkendõje? 440. Kiknek a kakasa szólal meg a faluban a leghamarabb? 441. Mikor kukorékol a kakas legkevesebbet? 442. Csont a álla, bõr a szakálla, õ a világnak prófétája. 443. Tarka fõn piros kalap. 444. Miért kakast tesznek a ház tetejére dísznek, s nem tyúkot? 445. Alig van már február, s õ tavaszról kiabál. 446. Egy hasít, négy feszít, kettõ hallgat, egy fityinkázik. 447. Egy szánt, kettõ nézi, kettõ hallgatja, négy tartja, egy hajtja. 448. Egyet hajtottam a csordába, ötöt hoztam haza. 449. A család ebédel, az asztal mozog. 450. Elöl megyen médula, keze, lába cédula. 44 45 Szõr maga, szõr nadrágja, reszket elöl a szakálla. 451. Lábon járó párna, gúnár úr a párja. I ...,.... 452. Mikor lúd a lúd? 453. Milyen a bornyú, mikor megszületik? 454. Kettõ nézi az eget, négy nyomja a földet, s

egy hajtja a legyet. 455. Kettõ nézi az eget, négy tapossa a földet, négy fizeti az adót. 456. Elöl villa, hátul seprõ, közbül pedig szénatartó. 457. Elöl van a bólogató, középen a szénatartó, hátul meg a hajtogató. 458. Van egy kutam, kutamnak négy csorgója. 459. Négy édestestvér egy helyre vizel. 460. Melyik szénatartó jár az úton? 461. Mikor a legnehezebb a tehén? 462. Mikor legnehezebb a tehén? i. I 463. Melyik felén van a lónak a legtöbb szõre? 46 '''','~i 464. Melyik ló nem eszik abrakot? 465. Az újonnan felütött patkó meddig áll a ló lábán? 466. Melyik hónapban botlik legkevesebbet a ló? 467. Meddig lehet elmenni egy jó lovon? 468. Meddig lehet elmenni egy döglött lovon? 469. Úton megyen kipe-kopa, hátán ül a ginye-gonya. Füle négy, szeme négy, körme pedig huszonnégy. 470. Két szõrös közt egy fitty kolbász. 471. Elöl megyen gede-guda, hátul megyen tete-muta.

472. A lónak miért kötik fel a farkát? 473. Ha egy gazdának van öt lova, azok hogyan mennek bé az istállóba? 474. Hogyan áll meg öt ló egy istállóban? 475. Mije van a lónak a farka tövétõl a füléig? 47 476. Melyik ló lát egyformán elöl is, hátul is? 477. Mindig mosdik, mégis kormos. 478. Van neki két picinyke lámpása, avval az egeret meglássa. 479. Elöl olyan, mint egy alma, hátul olyan, mint egy nyárs, négy kis bunkós boton jár 480. Mindig mosdik, sohasem törülközik. 481. Ha felmenyen, lenn van, ha lemenyen, fenn van, ha kimenyen, benn van, ha bémenyen, künn van. 482. Miért nem visznek macskát a Holdra? 483. Miért haragszik a kutya a macskára? 484. Miért hordja a kutya a szájában a prédáját? 485. A kutya miért ugat, mikor a szamár óbégat? 486. Miért nem visznek szamarat a Holdra? 487. Hegyen megyen henderi, hátán viszi kenderit. Ha nem szánnám kenderit, meggyújtanám henderit. 488. Életibe soha templomba nem járt, hótta

Hogy jön be a szarka a faluba? 503. hány marad? 504. Zöld a mellénye. Melyik állat a legokosabb? 500. s egyet lelõnek. Ha száz madár van egy fán. A vásárba merrõl hajtják a legtöbb juhot? 490. 489. A juhnak melyik felén van a legtöbb gyapjú? 491. piros a csizmája. szürke a köpenye. Hogy jön ki a szarka az erdõbõl? 502. Ha a veréb berepül a kéménybe. Miért áll a gólya fél lábon? 497. 494. Hogy jön ki a csóka az erdõbõl? 48 49 499. Milyen madár van legtöbb a világon? 505. Melyik állat a legbátrabb a világon? . fekete a kalapja. Melyik a legudvariasabb állat? 495. Hogy hívják a malacokat? 492. Miért hagyja el a madár a fészkét? 506. amikor az anyját szopja? 493. Miért hunyja be a szemét a kismalac. A holló hogy repül ki az erdõbõl? 498. hogyan jön ki? 496.után elmegyen. Hogy áll a madár a dróton? 501.

507. Állat vagyok, vízben élek, úton-útfélen zenélek. 508. Melyik az a szárnyas állat, amelyik szoptat? 509. Melyik egérnek vannak szárnyai? 510. Szeme is van, füle is van, amerre jár, kárt csinál. 511. Miért nem lehet az egeret megfejni? 512. Büdös nagyon, fekete, senki sem fér meg vele. 50 513. Elöl megyen médula, keze, lába korcsolya. Szõr maga, szõr nadrágja, szedresi bársony szakálla. 514. Mi nélkül nem tud megélni a medve? 515. Meddig fut a nyúl az erdõben? 516. A nyulat hogy hívják? 517. Négy lába van, lompos farka, te is tudod, ravasz fajta. 518. Miért nem visznek rókát a Holdra? 519. Van az erdõn egy szép tisztás. jön tizenhárom õzike. Hogy jönnek ki a rétre? 520. Melyik tûpárna tud járni? 521. Ki hord magával a legtöbb fegyvert? 522. Hátán ezer dárda, ki hozzányúl, megjárja. 523. Tûbõl van a ruhája, ha megbántod, behúzódik alája.

524. Megy a katona a várba, csupa nyílvesszõ a háta. 51 525. Nincsen vászna, amit varrjon, mégis tûje van elég. 526. Ezer tûje van, mégsem varr. 527. Erdõn bólyász csontvillával, szénát nem takar vele. 528. Amikor meglõnek egy vaddisznót, melyik felére esik? 529. Zöld mezõn fekete üstöket borogatnak. 530. Éjjeli álom-szökkentyû. 531. Fekete, de nem szerecsen, ugrik, de nem kecske, szereti a menyecske, ha nincs. 532. Melyik állat bírja legjobban a hideget? 533. Miért nem fázik a bolha? 534. Mi a legkisebb a világon? 535. Hány bolha fér egy kilógrammba? 536. A bolhát miért tartják erõs állatnak? 537. Mitõl döglik a légy? 538. Van egy állat, amelyiktõl mindenki fél, pedig utána sokan megnyalják a szájukat. 539. Fél ujjamon is elfér, mégis félek tõle. 540. Tarka, de nem virág, szárnya van, nem madár, álló napon a rét fölött száll.

541. Ki szereti legjobban a virágot? 542. Szõ, fon, de nem takács. 543. Jól szõ, jól fon, pedig a takácsmesterséget nem tanulta. 544. Falon lóg szeg nélkül. 545. Kicsi házban kicsi lakó, kihallatszik a muzsikaszó. Mind azt fújja: krics-krics-krics! Vajon ki lakhatik itt? 546. Melyik a leghanyagabb állat? 547. Fúr, farag, de nem ács. 548. Melyik állat énekel úgy, mintha sírna? 549. Sûrû erdõn suta kecskék járnak. 52 53 550. Kinyújtja a szarvát, mégse döf. 551. Szarvat hord, de nem bánt senkit. 552. Melyik ház a legkisebb a világon? 553. Hosszú, veres, likat keres. 554. Melyik állat szuszog a fülin? 555. Melyik állatot nem vitték be özönvízkor a bárkába, mégis megmaradt? 556. Ki a leggazdagabb a vízben? 557. Melyik állat ragaszkodik legjobban az emberhez? 558. Kerek, kerek, gömbölyû, " ránézni is gyönyörû.

559. s eggyel se lát. Én is éljek. engem reád ragasztanak. hogy mi õ? 563. 566. Illeg-billeg az ágon. Sok a szeme. s neked jó. te is élj. mint a kõ. 568. barna. Miért kapálják a szõlõt? 572. Négy testvér egy fakorsóban. piros kendõ a nyakán. nézd meg jól. ha leesik. . Szíve erõs. kõjel szõrös. 562. fordulj. 567. rázd meg jól. Mikor jó a kicsi alma? 561. 565. Engem. így legyünk mi egymásé. Kicsi voltam. Kicsi leány ül a fán. nagy lettem. Zöld asszonynak piros arcú leányai vannak. legbelül kõ. mosolyog a napsugáron. mindenkinek nagyon kedves. Kerülj. Kívül bõr. 570. ki mondja meg. neki könnyebb. 569. zöld házamból kiestem. A fán zöld. Piros golyó vékony ágon. 54 55 571. s lenn a szõrös várja. téged levágának. mikor aztán megnõttem. 564. belül hús. 560. hágjál rája. belül nedves.

hegye vörös. 576. mégis terem. 581. Kicsi törpe mennybe néz. Fán nõ. 585. 587. Kicsi fején nagy kalap. . fejében párta. 582. fenekén szálka. belül szõrös. se gyökere. Dombon ülõ Demeternek künn a lõdörgõje. 575. se virágja. Nincsen tüze. ha kóstolod nagyon édes. ember is megeszi. 578. 574. belül hajas. Fekete embernek zöld a furulyája. Töve szõrös. Erdei vágatokban veres húst árulnak. 579. 583. 577. Kívül veres. 586. Nincs virágja. hátuljában pálca. kuporog a fa alatt. Fehér ház fél lábon áll. nyúl hozzá sem nyúl. de nem hal. farkas.573. Törpe zsidó mennybe lát. mégis éget. se magja. fején kalap. Kívül piros. róka. pikkelye van. 584. Medve szereti. 580. Se levele.

Egyet raktam. . fejül van a füle. Zöld mezõben van egy páva tojik egyet. kettõt raktam kilencet kaptam. kilencvenkilencet kaptam. 591. Fejében hordja a testét fél lábon áll napestig. 596. 593. 595. 56 : 57 592. öltés nincsen rajta. azt mind magán viseli. 589. Tyúkom föld alá jár tojni. 599. 594. 590.588. száz folt is van rajta. 598. kilencet raktam. télen a vízben bubicskál. fel is járnak. Nagyanyámnak nagy pendelye. hogy a karóhegyre jár tojni. Folt ér foltot. Csüngök-büngök karó hegyin. hatan-heten laknak benne. 597. Olyan tyúkot nevelek. Hosszú a lakása alul van a tûje. s várom asszonyomat. rongy a szokmánya. Nyáron a kertben kukucskál. Forró vízben le is. költ kilencet. Ahány inge van. kettõt kaptam. Száz bolhánál jobban csíp.

608. 611. piros a szokmánya. 601. farka van. majd virágja elhullott. Kék a feje. zöld a cikája. 603. mégis ezer fekete kisasszony lakja. . Egy háznak se ajtója. se ablaka. de nem egér. Tojásforma és fehér. Zöld burján közt kicsi leány piros szoknya a derekán. Piros. Pöttyöm Panni maradt ott. Künn a kertben kerekül. vékony nyakon ring feje. Zölden ültetjük. de nem hagyma. bokor alatt tavaszt énekel. tojik nyolcat. 613. Szeretem. Pad alatt baksa. megeszem. 606. 58 59 609. 602. Domb tetején. 604. a lányoknak nagy kedvence. 607. Zöld ürömben zöld vadréce. de nem egér. pirosan szedjük. Szeme száz van s fekete. Rózsavirág kinyílott. 610. farka van. fehér haját a földbe fésüli.nevel ezerkilenszázegyet. de nem alma. vörös. 605. Piros köpenyû leány ül a kertben. ezer kicsi fiával. 600. mégis megsiratom. 612. nevel ezerötszáztízet. költ kilencet. veres a hasa.

Amíg él. 624. Melyik kerti növénynek nincsen magja? . holta után szaladgál. 623. amelyiket vetik. Szakálla van. Füstöl. Jut belõle mindenhova. Mi van a legtöbb a fa tövében? 615. húson füstöl. Melyik az a növény. kenyér lesz belõle. 626. 622. magzik. levegõbe. Szakálla van. 619. 628. nem magzik. több tízen is laknak benne. Melyik az a fa. sosem lángol. de nem ágról. 618. földre. földön elhamvad. mindig áll. amelyik nem veszíti el sem a színét. Milyen növény terem virág nélkül? 629. nem virágzik. de nem terem? 630. Kertben nõ. levél. Virágzik. Hótta után is feszt futkos. hogy fele szálljon a levegõbe. Melyik évszakban kaszálnak legtöbb szénát? 621. s szeme.614. 62'7. fele hulljon le a földre. Miért hull le a lapi a fáról? 620. s szeme. Azért termesztik. 625. Melyik növénynek van koronája? 616. sem a szagát? 617.

638. Télen csóré. tátogtató. Minek nõtt a szemire a haja? 636. Melyik tuskóban van hét lyuk? 642. Piros istállóban harminckét fehér ló. Sûrû erdõ. Egy pajtában harminckét tehén. nyáron ruhás. meg se kapálják. El se vetik. ott két látó. egyen bemegy. 641. gurul. mint a hordó. mégis annyi terem. 633. kupac mezõ itt két halló. hogy le sem bírják szedni. Minek van az oldalán a szeme? 635. csak egy lapáttal lapátolják. 640. Sok szeme van. Sûrû erdõ kupac mezõ látoktató. Kerek. majd megáll. mint az alma. Ki születik pelenkában? 60 61 634. 643. Zöld ruhában hosszú legény. 639. nagy kalapot visel szegény 637. mégsem lát. . 632. szortyogtató. szimatoló.631.

a harminckettõ eltemeti. minden reggel kitáblázzák. Nekem nincs. 62 ' 63 652. azon felül szortyan-hortyan. 656. Akármennyit keresek. Miért tartották a régiek a bírót? 645. hogy szárazra kerüljön? 654. Ki iszik legelõbb a pohárból? 649. Legalul van két karó. hidegít. a világ kincséért sem adnám. . Nyakamba kapaszkodott egy kicsiny leányka. azon felül sûrû erdõ. én magam nem. Fiam beleülhet. Bokáig érõ víz közepén állok. melegít. de a világ sízrû kincséért oda nem adnám. azon felül terjesz-berjesz. A nyelvnek hány íze van? 651. Hány foga van egy hetvenéves öregasszonynak? 648. lányom beleülhet. Hová tudom letenni. 650. 653. ne is legyen.644. 655. azon felül illancs-pillancs. Piciny házikónak két világos ablaka minden este betáblázzák. Mi nélkül nem lehet enni? 646. Csak kettõ van. azon felül tátom-bátom. szûk kapun jön. de ha lenne. Tárt kapun jön. azon felül egy hordó. 647.

Ot karóval eszem azt. Az emberi testnek melyik a legbecsületesebb s melyik a legpletykább része? 664. 671. a két szõröst összetegyem. Tegyünk úgy. az baj. lent haj. Mi az ember legdrágább kincse? 663. harminckettõbõl egy se jó. 662. harminckettõbõl egy se jó. 64 65 672. ami az ágon termett. este legyen. s a golyóját hagyd benne. 670. Hegyen hó. hegyen hó. mint tegnap este. 660. 668. Ha felveszik. 658. nem sír. hegy alatt két tó.657. Az ember mivel takarja a fejit? 666. Tízzel szorítom. 659. s a négy letejel. Fent haj. Völgyben tó. Alig várom. Reggel mi nyílik fel leghamarabb a házban? 661. Mitõl kupacodik meg az ember? 665. A két szõröst csapd össze. a két szõröst dugjuk össze. ha közepébe is jut haj. 669. A ma született kicsi leánykának mije nagyobb az anyjáénál? 667. Tíz húzza a négyet. .

Meddig megyen az ember sorsa felfelé? . Mikor öleltem meg utoljára a szomszéd leányt? 686. Reggel négy lábon mászik. 688. Hol a legfeketébb a menyasszony? 677.ha leteszik. 673. A menyasszonyi ruhát ki fordítja ki legelõbb? 679. Milyen levest adnak a menyasszonynak leghamarabb? 66 684. hallgat. Ha felveszik. sír. mikor átlép a templom küszöbén? 683. 676. 674. miután férjhez ment? 678. Ki néz a menyasszonyra a legszúrósabb szemmel? 680. Mit ér egy menyasszony? 682. Legjobban keresett áru. Mikor kotlik a menyasszony? 685. A võlegényen mi áll lefelé? 681. A menyasszony mit enne meg legelõször. Mire gondol a menyasszony. Az asszony mikor másfél? 687. Mit várnak a kicsi gyermektõl és a nyolcvanéves vénembertõl? 675. mégis ingyen adják. délben két lábon jár. ha leteszik. mindjárt sír. este hárman.

Mit mond a pap legutoljára a templomban? 701. Honnan nem lophat a tolvaj? 700. Akkor kel. Mi utazik a legmesszebb. Miért halászik a halász? 699. Hány tojás fér az üres gyomorba? 707. A magtalan embernek mikor veszik hasznát? 693. a férfinek életibe csak egyszer kötnek. Kinek tud elfújni a szél a lába alatt? 695. Az asszony minden reggel köti. Mit tölt a kocsmáros legtöbbet az üvegbe? 705. Ha felöltözöm tiszta ruhába. Hova üti az asztalos a legtöbb szeget? 67 697. Milyen három dolgot nem jó elsietni? 696. Ki hintázik egyágú hintán? 694. Miért kísérik ki a halottat a temetõbe? 692. Mi lágyítja meg az embert legjobban? 704. mit csinálok vele? 703. amikor más lefekszik. A hunok királyát így temették el: napsugárba. 691. . 690. Hány tojást tudnál éhomra megenni? 706. Meddig megyen az ember az úton? 702. sötét éjszakába. holdsugárba. s mégis leghamarabb ér oda? 698.689.

Mit csinál a kovács legtöbbet? 716. Melyik templomban harangoznak pohárral? 715. Mikor habzik az asszonynak a lába között? 721. hogy a kenyér ne égjen meg a kemencében és az ember ne fulladjon meg a vízben? 68 69 723. Mi áll fel leghamarabb. Mi nélkül nem csinálhat patkót a kovács? 717.708. A török szultán miért kötötte meg sárga kötõvel a nadrágját? 713. amikor fûrészel? 710. Mikor a törpe leesik a hegyrõl. Hogyan köszönti egymást két pápa? . mit csinál legelõbb? 714. amikor a võlegény és a menyasszony lefekszik? 724. Miért koccint az ivó ember? 712. Mi van a võlegény lába között. Melyik a leghaszontalanabb lyuk? 720. Mit csinál az asztalos. Melyik hónapban beszélnek a palócok a legkevesebbet? 709. Hogy hívják azt az embert. Mikor csókol az ember kerek lyukat? 722. Mit csinál kétszáz arató egy nap legtöbbet? 719. aki fenn van a fán? 711. amikor beviszi a házba a menyecskét? 718. Mit kell csinálni.

Mit csinál most a király? 727. mikor nincs semmije? 733. Nem mosdik. amelyikben egy szó sem igaz? 738. 740. Melyik az az ének. mégis mindig alszik. . nem álmos. Ha egy néger beleesik a Fekete-tengerbe. akár sárga. Akár piros. mikor az ég zengett? 731. Mit láthat a vak ember is? 730. Mije van a koldusnak? 734. Melyik énekben van a legtöbb csont? 736. Hogy tartja a vadász a puskáját. 741. Vaslajtorján felhágék. sosem álmos. amelyikben nincsen r" betû? " 735. elszédít.725. Milyen lesz estére a napszámos tarisznyája? 726. mikor kilõtte a golyót? 728. Mi hasonlít legjobban az emberre? 732. csonttal vasat rágaték. Melyik az a nóta. bárszékembe beülék. mégis mindég aluszik. Hol voltál. milyen lesz? 729. Sosem mosdik. mégis fehér. Mije van a szegénynek. mégis mindég fehér. Melyik énekben igaz minden szó? 737. 739.

felettem is esznek. Ág eszi ágát. Hol nem szeretik a kenyeret? 747. úgysem ehetõ. Miért nem mossák a tejet? 753. nyers hússal dömöszkölik. Csontban hol nõ csont? 756. Vízen fenn marad. 754. . a virágnak. 758. Akasszanak szegre. Lágyan beteszik. 755. Hány kenyeret sütnek egy esztendeig? 748. 70 71 749. Hiába rántják. Hogyan csinálnak fûbõl tejet? 752. Hol nem törik el a szekérkerék alatt a tojás? 757. hol holt tartja az elevent. Hány vége van egy kolbásznak? 750. Ág ül ágon. és már nem is leszel. Csont nélküli sárga hús. két vén fának kidõlését. Alattam is esznek. ág ad neki világosságot. 751. Hol kezdik meg a kenyeret? 746.742. Mondd meg virág. 745. Engemet ott keressen. Hol terem a legjobb bor? 743. Hanyattág fektetik. keményen kiveszik. 744. 759. hiába fõzik. földön elsüllyed. várja végit a világnak.

Ki volt az elsõ vérfertõzõ? 769. nem hagyja a kétlábú hogy megegyen a négylábú. 760. kint sincs.engem is esznek. mert ha nekünk volna az. aki ajkával soha nem érinthetett nõi emlõt? 72 73 770. Találkozik két hajó.Azt esszük. Ki is néz. búzát és húst? 764. ami nekünk nincsen. . földön sincs. nem vihetnénk azt. pedig mindenkinek van? 766. Ki volt az elsõ tolvaj a világon? 767. Hol találkozik a búza.Azt visszük. égen sincs. amit eszünk. Miért kevesebb a férfi a nõnél? 768. amit viszünk. . 762. egylábú. Mikor eszik a disznó egyszerre kukoricát. 761. Jézus mikor állott fél lábon? 773. a kender és a szõlõ? 763. Ki halt meg úgy. hogy nem is született? 765. Ki volt az. Ki volt a világon a legboldogabb férfi? 771. Mije nem volt Ádámnak és Évának.Mit esztek? . Bent nincs.Mit visztek? . ami nekünk nem kell. Azt kiáltják az egyikrõl: . Ki volt a világon a legboldogabb nõ? 772. Ne félj. be is néz. 774.

Künn is van belõle. 776. 787. ház tetején pipázik. 791. táncoltatom. reggel legyen. oda is fordítom. Ház tetején büszkélkedik. Mindennap nyílik. 779. de senkit meg nem melegít. Télen. Künn is megmarkolják. mint a világ. 789. mi nagyobb annál? 785. fúj. 788. Egyik alig várja. mégis künn kuporog. Itt is van. pedig sohasem vétkezett. ott is van. mégsem virágzik. nyáron fûtik. 786. Lyukba teszem. Ház tetején fekete tyúk füstöt fúj. Melyik és bûzlik? 780. ide is fordítom. 778. benn is van belõle. papéknál tíz is van. benn is megmarkolják. harmadiknak mindegy 782. Öreg apó. Esik. . másik alig várja. Folyton-folyvást lecsukják. amelyik akkora. csikorog. 790. Fele a lyukban. Ha van egy kenyér. este legyen. 783.775. Melyik ablak fagy be télen leghamarabb? 777. Rab embernek mijét nem lehet elzárni? 781. 784. fele a kezemben. pipájával pöffeszkedik.

de nem madár. 802. Négy lába van. 800. Nem is féreg. lelket tesznek belé. Négy testvérnek egy a kalapja. Kihúzom. 797. mindig megõrzi a házat. kincset tartanak benne.792. 807. Négy lába van. Hol álljon az ember. de nem jár. velem egyidõs. de nem állat. zörögteti magát. 803. hogy se kint. fán kender. 805. falun megfaragják. Az iskolát miért építették? 796. teste van. Erdõn vágják. nem is állat. Mi menyen a leghamarabb bé a házba? 793. télen teli. de nem ember. Lába is van. Erdõn vágják. Megvetik. benyomom. . Nyáron üres. Senkinek nem kell. bár nem megvetendõ. 808. 804. 799. tolla van. mégis lesz magától 798. jó rajta a tele tál. se bent ne legyen? 74 75 794. Van egy fiam. 801. kenderen agyag. Földön fa. Miért építették dombra a templomot? 795. 806. emberek csinálják. agyagban étek.

benne vagyok. mégse hal meg. mégis beszélek. mindig eszik. 813. se feneke. Se teteje. vékonyat. Télen dédelgetik. Kiég a bele. hosszút dugnak a farába. Nagyanyó ül a szobába. mégsem jár. mégis éhes. 811. Négy lába van. Fekete nagysága áll a szobába. 814. 823. Kevés pénz az ára. 821. 822. embert nem látok. nyáron rá se gondolnak. 817. 819. 76 . 812. s nem bír megállni a házba. 810. apó szivarozik. 815. Fekete boszorkánynak fát nyomnak a szájába. Kicsi fadobozban énekel a világ. Alkonyattól nõ a kedve. Öregapó négy lábon áll. . 820. ha nem volna. Egy fültõbe hány szál fa menyen be? 816. Mindent hallok. vastagot dugnak a likába. Fekete kisasszony fekete ruhába. 818. éjjel-nappal mindig pipál. Ha elõtte állok.szája is van. 77 a por mégis megáll benne. 809. kurtát. ráülhetsz. sötét lenne. nem kiabál.

az idõt én jól megmérem. és ha hozzátesznek. 826. lát mindenki. 825. 831. éjjel ragyog. Egy embernek hatvan gyermeke. kinevetlek. minden gyermeknek hatvan unokája. 830. rád nézek. 832. ha kinevetsz. Növekedik. 78 828. Mindig jár. 827. apámuram beléterpeszkedik.824. de mégis egy helyben állok. hogyha elvesznek belõle. nem lát senki. Elöl fényes. Ha rám nézel. 829. 79 . 836. Mindig áll. Miben hasonlít egymáshoz az óra meg a csizma? 835. mégis jár. Ahogy jövök. Éjjel-nappal mindig járok. 834. kisebbedik tõle. szépecske vagy. ahol vagyok. Belenézel. Anyámasszony kiterjeszkedik. Fizetésem sosem kérem. Nappal alszik. 833. A hátát a falnak dõjti s a két lábát lõdörgeti. mégis áll. hátul fekete.

hát egészen bebújtam. szõrös valagántom. egyen bebújok. mindenki feji. jön felazon. Két szõrös egymásba ereszkedik. hárman kibújok. Egy lyukon bebújtam. három lyukon kibújtam. Kívül szõrös. Megy lefelé. 839. 844. 840. mégsem apad el a teje. 842. Enyém. Amikor üres. amit az ember a háza mellett másnak épít? 841. Négy lyuka van. . húsra húzzák.837. mégis benne vagyok. 845. Van egy tehenem. 846. lefelé fordítjuk. 847. mégis másnak építem. 850. 849. azt hittem. belül szõrös. Irántom-pirántom. 848. ott is szõrös. Mikor jár a juh templomba? 851. ha megharagszom. Magam építem. nem jó az embernek. s el nem fárad soha. 838. magam pénzébõl. tied. Jó a kutyának. Kinek építi a gazda a kerítést? 843. mindenkié. hogy kibújtam. Kívül szõrös. felfelé fordítjuk. Mi az. belül szõrös ha leteszik. ha teli van.

amíg belécsúsz.nyakam köré rántom. 856. Kinek a nyelve van a lábamon? 857. ha leteszik. 866. Mikor dugnak az asszonyok lyukba húst? . Kinek a talpa nem fázik a hóban? 863. 853. 852. Kis hús. Kinek az orra szagolgatja a lábom? 860. Éjjel alszik. Nappal tele vagyok. Kinek kötik le a nyelvét? 80 81 859. Egy pár újonnan készített cipõbõl mi hiányzik? 865. Nem haragszom rá. Egy jól megcsinált cipõnek milyen hibája van? 864. nappal jár. Ha felveszik. zörög. 869. babám. 868. 854. Emberhússal él reggeltõl estélig. g58. Talpon talp. 867. Kinek tapossák meg a talpát? 862. Ki hordja lábon az orrát? ' 855. Húsos uborkámat likadba dugom. éjjel ásítozom. mégis az orrába nyomom a lábam. nyers hús addig nyomjad. nem zörög. Kinek az orrát nyomják bele a sárba? 861.

fazékból él. 876. 874. mikor lapos. rajtad is van. Egyen bé. 883. Úr ül az asztalon fehér öltözetbe. Mire ég a gyertya? . 871.. egyszeribe emelkedik. Egy füle van. 83 881. rá ne ülj. mikor pörge. csepeg orra vére maga elejébe. ha leteszem. 879. mondd meg nekem. Fehér kislány áll a szobában.870. hogy aztán a láng megegyen. kígyó. miféle? 880. se bõre. 875. és rá ne taposs. mikor kiérsz. Rajtam is van. arany haja lebben-lobban a szélben. talpig fehér ruhában. Idegen zsír táplál engem. mégse a király bolondja. 873. karika. Hány öltés kell egy jól megvarrt ingre? 877. hátán hordja. fehér öltözetében. akkor vagy benn. 82 . csak az öt ujja. Se csontja. könnye csepeg ölébe. ha valaki közeledik. Ha felteszem. Királynõ ül székében. Kinek van a világon a legnagyobb kalapja? 872. Fiókban lakik. Egy lyukon bé. 878. 882. ötön ki. kettõn ki. rajta néha virág is van.

891. holta után lop. csak egy percet. Hasam a hasadon. 895. ne sajnálkozz rajta semmit. 886. Kilenc égõ gyertyából. perceg. nem ég sokat. 894. ha egyet elfújnak. aztán addig pofozzák. testem a markodba. két araszt bedugom. s mind megeszi száj nélkül. 896. szájam a lyukadon. Böcsülettel élte életét. Kívül szõrös. Egy szája. Van nekem egy olyan lányom. 889. 888. 890. míg az apraját ki nem adja. Piciny szálfa. belül nedves. 892. serceg. 887. 897. Két füle van. Fogjad a nyelit. Csüngõ-büngõ ártatlan. lyukam a szádon. de mióta meghótt. ezer lyuka . nincsen ága. mégse hall. legényeknek igen kedves. egyfolytában csak lop.884. Piros kalap alatt hófehérke haldoklik. Elõbb megetetik. nyomjad a hegyit. madár száll rá nincsen szárnya. Olyan fám van. Hasam a hasadon. száz feneke. mennyi marad? 885. 893. egy arasz künn marad.

van neki. ha nincs mit enni. Milyen lesz a fehér ember. Földön terem. Se testvéred. 900. Milyen lesz a zöld törülközõ. se rokonod. 903. . mégsem telik meg. 905. ha megfürdik a Fekete-tengerben? 908. Mikor otthonról elindul. Akármennyi vizet töltenek bele. 901. semmit sem ér. egymást harapjuk. Likas edény. Ketten vagyunk. utána meg felakasztják. mindenütt pofozzák. Mi lesz a négerbõl. ha megfürdik a Fekete-tengerben? 907. 84 85 899. Szegen szátyilló. asztalon hever 909. ha vízbe mártják? 906. testvérek vagyunk. kertben kátyilló. s éhesen jõ haza. teli a hasa. mégis-mégis megcsókolod. . 902. ház közepén mátyilló. ha likát betömik. megpofozzák. Megetetik. 898. s ahová csak viszik. Üres pohárba hogyan töltik a bort? 904.

Egész fa meg egy fél. Nyomod: húzom. utána megy fényeske. pedig hosszú. ha akarom. 913. Õ meg mérgében fát eszik. annak nem kell. rossz kedvemben mindig harapok. Zsebre vágom. két füle összenéz. húzzák. hogy maga alól kihányja a ganét. Aki csinálja. Fejjel megy a házba. 919. 914. huzigálják. aki megveszi. Elöl menyen hegyeske. tolla is van. tokja is van. az nem használja. farkincáját megbogozzák. 921. 923. 920. 922. Tolják. 916. Egyik fele kinn. 918. másik meg benn. Olyan lovacskám van. . Fejjel megy mindennek. azután meg fehérke. Jó kedvemben. 9 5. 912. Ha kifelé menyen hazafelé áll a szarva. Meddig megyen a fûrész a fába? 86 87 9i7. Húzom: nyomod. 911. 924.910. ha hazai elé menyen kifelé áll a szarva. mint a karom. Haja is van. Vízben fürdik. az rá sem néz. akinek kell.

931. 929. mégse fáj. Mindig eszik. 88 89 938.925. 935. s lógatja a nyelvit. mégse lakik jól. 934. menyen a medve. Ki kiabál akkorán. vasat viszen. likba búvik. mit lõnek. . Hogy hívják a székelyek a talicskát? 928. vernek. rögtön megállok. lököm el magamtól. 927. Mindig jó kedvem van. tizenhat lapocka. Hegyen-völgyön táncot jár. fényes farkú. 937: Fenn repül. nagy törvényes. Toronyban húzzák a bikát. körbe járok. ha jól megverem. nem madár. Ha az erdõn lõnek. nem kovács. 930. Melyik nyelv a legnehezebb a világon? 933. Ütnek. szegen áll. ha nem ihatom. hogy én tudom. hogy az egész falu hallja? 932. nem kígyó. 926. Gyikkes-gyakkos. 936. Húzom magamhoz. Döng a deszka. hazaviszik. gyakfilléres. biztos. Akkor énekel. morog a mája.

lelket hord a padlatán. 946. ha úton húzzák. Télen szaladgál. . Ketten menyünk. ha nádba megy. 950. mégis fut. Vason áll. Ketten mennek egymás mellett. 953. a tetõzete szintén annyiba. Építettek egy olyan hajót. vason jár. nyáron otthon áll. poroz. Ha vízbe megy. Nem ló húzza. Mivel jár a vonat? 945. 948. Melyik úton nem mehet más. Erdõn terem. . 943. s füstöt okád. négy lábon ül két láb. amelyiknek az oldala belékerült ötvenezer forintba. gyere velünk. Mivel jár minden szekér? 942. csobog. Egyszer néz rám fél szemével. 940. mint vaskerekû? 952. ha nem hiszed.939. Mibe került a hajó alja? 949. Egy készen szekérbe hány kerékszeg kell? 941. hátul gurul négy láb. Az északi szél merre fújja a villamos füstjét? 954. 951. Elöl menyen négy láb. Melyik állat szuszog a hátulján? 944. zörög. soha többé nem felejt el. és nem találkoznak sehol. vízen jár. messze menyünk. 947.

955. fa a levelet. hacsak el nem ment az eszed. Lába nincsen. 960. 959. sokat ér. Szádba teszed. elöl nyomják. . 963. csizmában sétál. Elõbb megnyalod. a harmadikon lovagol. 956. 90 91 958. Állva kérik. milyen voltam. nincsen vége. hátul nyalják. annál magasabbra szökik. utána lecsukod. 964. ülve adják. mégis tõle tanulunk. ha hasa teli van. Halálom után megmutatja. levél a tüzet. 961. 965. Fekete vízbõl iszik egy hótt madár. hátul nyalják. 966. s meg nem eszed. Két urat szolgál. Csont tartja a fát. elöl nyomják. 967. Minél jobban földhöz verik. Nincs kezdete. 962. Beszélni sem tud olvasni sem tud. Bocskorban. 957. fehér mezõbe jár. a nyoma fekete. amíg éltem. szája van. Elöl képes. hátul fényes.

napádnak. Melyik nehEazebb: egy kiló vas. tûzbe jövök. sok mindent látna. Mi van a hegyek között? 975. mert ha még ennyien volnánk. . Ipádnak. hat kappannak hány körme van? 979. 971. Két fa között állok.Hová mentek húszan. 970. 969. Arra .falióra hányat üt egy nap? 980. s fél ennyien. Az édes húgom apja anyósának a lánya. égig érne. 977. Egy ezer hónapos gyermek hány éves? 92 93 978. három papnak. az kicsoda énnekem? 983. akkor lennénk húszan ludak. Két domb között rátalálsz. Egy rendes . Négy páratlan számból hogy lehet húszat csinálni? 981. az nekem kicsodám? 982.968. 974.Nem vagyunk mi húszan ludak. ha vizet kap. hallana. engem taposnak a lábok. Két gyermek játszik a homokban. ha szeme s füle volna. 973. Melyik küllõ mindig vizes? 976. Akkor ég. Ha felkelhetne. Ha vizet kapok. Az én édes húgom anyja apjának a veje. ludak? . vagy egy kiló toll? 972.

Két fia ötven-ötven kilós. Van egy szoba. a négy sarokban négy kutya. Van egy nõvérem. mindegyik kutya farkán ül egy kutya. egy kecskét s egy farkast. a szobának négy sarka. Lehet a lábnak mája? 993. Hogyan mennek át csónakkal a Küküllõn. mégis testvérem. Hány feje van egy nõnek? 994. vagy mind jérce legyen a tojásból? 990. de még nõvére sincs. hogy vagy mind kakas. Ki volt az? 984. Egy apa száz kilós. Hány kutya van a szobában? 987. Hogy lehet egy tyúkot úgy megültetni. Nem húgom. de neki sem öccse nincs. hogy egyik a másikat meg ne bántsa I 989. ha a csónak csak száz kilót bír el egyszerre? 988. Van egy keskeny palló. Át kell vinni rajta ii egy fej káposztát. nem bátyám. Hogy lehet száz felé hajtani egy libát? 992. de ti az én gyerekeim vagytok.menyen valaki. Három szamár hogyan járhat egy nyomban egyszerre? 991. Mivel végzõdik az éjszaka? 995. 986. Mi van a láb közepén? . sem bátyja.Nem vagyok az apátok. Hogy lehet õket átvinni úgy. s azt mondja nekik: . 985.

Melyik Ágnestõl fél leginkább a vasorrú bába? 1008. Imrének egy van. 1000. Melyik szakadást nem lehet bevarrni? 1007. nekem egy. Se kádba. két ökör nem bírja egy veréb elbírja. Mi áll a rét közepén? 997. egy vederben mégis elfér.94 95 996. Minden csepp vízben van. minden pillanatban egy. Melyik hegy a hal halála? lolo. Vederbe belefér. mamámnak három is van. 999. cseberbe nem fér. 998. neked egy sincs. a majomnak elöl is. Hogy jelenti be Jónást az Isten inasa? 101 n. ezer évben egy se. Ádámnak hátul van. Melyik szekér jár az égen? . Melyik a legkönnyebb nyelv? 1009. se tóba nem fér bele. 1001. 1003. Minden percben egy. Péternek nincs. Máriának elöl van. 1005. a tengerben még sincs. Hány betû van a magyar ABC-ben? 1004. Melyik bika tud repülni? 1006. 1002. hátul is. Budapestben nem fér el. pedig minden városban van.

Melyik hajat esszük meg legszívesebben? 1017. Melyik szekérnek áll legmagasabban a rúdja? 1015. Melyik hordóra nem vernek abroncsot? 96 97 1019. Melyik háborúhoz nem kell hadsereg? . Melyik rózsa van tövis nélkül? 1025. Melyik levest utálják a legtöbben? 1020. . Melyik mérték a legpontatlanabb? 1027. Melyik leves okozza a legtöbb fejfájást? 1021. Melyik disznót nem érdemes simogatni? 1023. Melyik rózsa nem hervad el? 1026.1012. Melyik szekér nem zörög? 1013. Melyik virág él meg a legkeményebb télben? 1016. Melyik macska nem fog egeret? 1030. Melyik hal nem hal? 1031. Melyik úton nem járhat az ember gyalog? 1028. Melyik vallástól félnek leginkább az emberek? 1014. Melyik a legkisebb hegy? 1029. Melyik fiók egyidõs az apjával? 1018. Melyik háló nem fog halat? 1022. Melyik padlásra nem lehet felmászni? 1024.

Melyik ló repül? 1047. Milyen tó van minden háznál? 1052. Melyik kos vág? 1044. Melyik korban énekelnek legszebben a rigók? 1036. Melyik ló lakik a fán? 1048. Melyik lóval fognak halat? 1045.1032. Melyik ló él a tengerben? 1053. Melyik ló õröl diót? 1041. Melyik ács kopácsol a legtöbbet? 1034. Melyik kas zsong? 1043. Melyik só terem? 1037. Melyik fa szól a legszebben? 1046. Melyik kas harap? 1042. Melyik ló van aranyból? 1035. Melyik bort nem lehet meginni? 1051. Melyik fa gyûjti a pénzt? . Melyik a legédesebb kor? 1039. Milyen csõben alszik a baba? 1038. Melyik ló zenél? 1040. Milyen úton menyen a lakodalmi menet? 1033. Melyik lóra nem tesznek patkót? 1050. Melyik olló repül? 1049.

Melyik ló fér el egy kosárban? 1060. Melyik lónak van csak két lába? 1061. Melyik bot a legnehezebb? 1076. Melyik télen lehet bogot kötni? 1063. Melyik sárba teszik a tiszta ruhát? 1059. Melyik szeg alatt mozog az út? 1075. Melyik ló jár az ablakon? . Melyik az a ló. Melyik csõ járható? t 066. amelyiken taposnak? 1067. Milyen sóba fektetik a halottakat? 1057. Melyik hó olvasztja a vasat? 1056. Melyik jármû lõ? 1073. Melyik szeg hajladozik? 1074. Melyik ló ing? 1069. Melyik dióban énekelnek? 1072. Melyik rom a legfeketébb? 1058. Melyik ló csíp? 1062. Melyik fa tud beszélni? 1055. Melyik vár ehetõ? 1064. Melyik dió beszél? 1071. Melyik ló lop? 1070.1054. Melyik ló tud átnyúlni a patakon? 100 1068. Melyik csõ vezet az emeletre? 1065.

Melyik nõ nem nõ? 1094. Melyik ló nem rágja. Melyik tûben nem jár cérna? 1098. Melyik tû legrosszabb a világon? 1096. Melyik ló arat? 1079. Melyik ló tud írni? 1086. Melyik ló terem az erdõn? 1087. Melyik ló tud fütyülni? 101 1085. Melyik bort szeretik a cserkészek? 1083. Mel ik ló rá 'a a kendert? . Melyik ló szúr? 1091. Melyik ló ehetõ? 1080. Melyik ló füstöl? 1089. Melyik ajtón nincs kilincs? 108 . Melyik lón nehéz mezítláb járni? 1092. Melyik ló fog tüzet? 1088. Melyik vas tud járni? 1082. hanem vágja a füvet? 1078. Melyik lónak nincs sörénye? 1093. Melyik tû csíp? 1097. Melyik tó tud énekelni? 1084.1077. Melyik ló tartja legtovább a tüzet? 1090. Melyik nõ nem köt kötényt maga elé? 1095.

Melyik torral szántanak? 1100. Melyik ló nem bánja. Melyik ló nyeli el a legtöbb szalmát? 1111. Melyik tó robog? 1108. Melyik dögre nem szállanak a varjak? 103 i': . Melyik ló leng? 1106. Melyik ló nem mozog? i 1114. Melyik ló nem eszi a szénát? 1101. Melyik ló vág posztót. Melyik ló jár az asztalon? 1103. ha kilógatják a torony ablakából? 1107.y gl 099. Melyik lóban lakik a ló? 1113. Melyik tó nyílik? 1105. Melyik lónak nincsen vére? 102 1102. vásznat? 1115. Melyik tóban van benzin? 1109. Melyik ló lóg a szegen? 1117. Melyik ló legnagyobb a világon? 1112. Melyik ló bírja a parazsat? 1104. Melyik tóval utaznak az emberek? 1110. Melyik lóval nem lehet szántani? 1116.

Melyik tál a legnagyobb a világon? 1127. Milyen róka van a fejen? 1126. Melyik ész a legokosabb? 1136. Melyik úr a legszõrösebb? 104 1135. Melyik ácsot eszik meg? 1133. Hány ár van egy esztendõben? 1121. Melyik ár átlátszó? . Milyen lapot teszünk a fejünkre? 1122. Melyik ágon van gomb? 1138. Melyik tök nem rothad el? 1119. Melyik tóban nem lehet fürödni? 1125. Melyik úr egerészik? 1134. Melyik ágon nincs levél? 1139. Melyik ág nem rügyezik? 1137. Milyen fa nincs az erdõben? 1124.1118. Melyik töknek nincs magja? 1120. Melyik ész harapós? 1130. Melyik ács tûzre való? 1129. Melyik ág' törik el a leghamarabb? 1 131. Melyik ló melegít? 1123. Melyik ág a legrútabb? 1 132. Melyik ék van a tálason? 1128.

Melyik fû szeg? 1149. Melyik almát nem eszi meg az ember? 1158. Melyik ár füles? 1142. Melyik alma zizeg? 1 157. Melyik ács szõ? 1144. Melyik ár tud bõgni? 1141. Melyik kos tud számolni? 1162. Melyik irkának kell legelnie? t 151. Melyik útban van a legtöbb víz? 1153. Melyik árban úszik el a legtöbb pénz? 1146. Melyik résben fakad a must? 1155. Melyik irka gyapjas? 1150. Melyik szalonnában van vas? 1161. Melyik üveg nem átlátszó? 1156.1140. Melyik a három legutolsó ember? n 148. Melyik íjjal nem lõnek? 1159. Melyik ér cincog? 1147. Melyik rés szorít? 1154. Melyik sóval lehet ásni? I 160. Melyik ács dolgozik fejsze nélkül? 1143. Mikor fél igazán a nyúl? . Melyik ács nem használ szeget? 1145. Melyik ormot nem lehet megmászni? 105 I I! 1152.

Egy öregember két hét múlva lesz kéthetes. Hogy lehet ez? 1173. A kibédi határnak hány hegye van? 1169. Egy embert megkérdeztek. Miért nem kapott egyest? 1174. Kérdik egy embertõl: . Három ember elment halászni. Mi a libatonátusz? 1175.Hatvan. mikor mos? 1167. Mit ér egy tetõcserép? 1165. Egy meg egy az mennyi? . Egyik beleesett a vízbe. Hatvanegy bolhának hány lába van? 1170. hány gyereke van? Azt válaszolta: nyolcvan.Hány gyermeked van? . Három hét hány hét? 1177.Hány lába van a légynek? .válaszolta.válaszolja. Egy huszár hány ár? 1172. Nyolcvannyolcnak mennyi a fele? 179.I 163. Hány ember maradt szárazon? 1168.Hatvanhét volt. 1171. Mit ér a döglött lovon a patkó? I 164. . Mi a sikutonporis? 1176. Egy nebulót kérdez a tanító: . Mivel él az ember lógója? I 166. Ha az asszony pénteken vasal. Hány éves az öregember? I i' i' 106 107 1178. .

Melyik vaj fekete? 1193. hányan mentek Piripócsra? 1196. Egy holló átrepül a Dunán. Vettünk egy pár cipõt ötven krajcárért. A tyúk hány szemet vesz fel egyszerre a földrõl. kilenc drótos tótnak kilenc zsákja. . Egy pártban hány t van? 1184. Melyik rosz jó? 1195. Pici Marci elment Piripócsra. no. Milyen jótól fél a róka? 1194. Hogy lehet eljutni gyalog egy óra alatt Aradról Pestre? 1187. Mibe kerül akkor egy pár harisnya? 1188. Ki látott kenderbõl tornyot? 1186. Négy tyúk hány pár? 1183. Melyik nyúl fogatlan? 1185. kilenc zsákban kilenc macska.1180. találkozott kilenc drótos tóttal. két hordó az oldalán. Melyik hónapban van 28 nap? 1191. Öt istállóba hogy lehet 21 tehenet berakni úgy. Harminchétnek mennyi a fele? 1181. Hány fillér van a világon? 1189. Meddig esik az esõ? 108 1192. hogy mindegyikben egyformán legyenek? 1190. mikor eszik? 1182.

puszta pajta fedetlen. kerek szobának sarkába állni 10. Láttam túróból csinált házat. holt ember a hátán. Meztelen embernek hogyan lehet a keze a zsebében? Megfejtések 1. laskaemberek laktak benne.kutya ül a farkán. dió 4. Mi az? 1200. a holló 6. vizes 11. nyereg 2. szenes csutak fekete. mert mások híznak a tején 9. mert csiklandozzák a halak 8. Mi az? 1198. Árva csikó anyátlan. végigbotlott az udvaron. Mi az? 1199. három veréb hat szemû. amit most faragnak . görbe 12. mert hátul nincsen szeme 5. hajó 3. Kiment a ház az ablakon. Mi igaz ebbõl? 1197. a macska farka 7.

betû 24. mert jó idõ lesz. marad.. Katalin: ha Katalin ko- . 24. a nap 17. a tizenkét hónap. visszamegy. s meglátja árnyékát. ha nem talál. mert rossz idõ lesz. Medárd: ha esik. fenyõfa 27. Ha nem látja. héj a 26.13. (jégtörõ) Mátyás: ha jeget talál. hogy le ne essen 16. gombostû 23. a bicikli két kereke 14. pohár 19.. A négy idõjós: febr. nyereg 25. elolvasztja.. 6. 2. tojás 15. 25. a nap 21.. csinál. a kalapácsnak 18. betlehemesek 29. negyven napig esik. betlehemesek 28. az árnyék 20. nyaklánc 22. por 110 1 111 31. Jún. Gyertyaszentelõ: a medve. ha kijön barlangjából. karácsonyfa 30. Nov. Febr.

hó 33. füst 47. Karácsony kopog. csend 46. ingyen nem adják 48. folyó . amelyiknek legnagyobb a feje 49. a kocsisa 50. hogy ne legyen lisztes a hajuk 51. kukorica 43. 32. cipõ 52.pog. szivárvány 41. a hét napjai 37. szamártövis 39. éjjeliõr cipõje 53. kagyló 36. suba 38. kesztyû 45. ha Katalin locsog. jégesõ 34. varjú 44. mák 35. Karácsony locsog. mókus 42. gólya 40.

amíg a kovács felszegezi (utána a ló van a patkón) 65. tojás 70. a patkószeg 64. lélegzetet 61. az ember két szeme 58. hurka madzagja 72. a füle mögött . a kenyérnek 74. tapogatni (forró vasak!) 67. ember lóháton 57. kóstolgatni 66. a kenyérnek 73. koporsóba 71. aki a tükörbe néz 60. kenyér 69. kolbász. kofa 62. másik ülõ macska 55. a párja 68. ember lóháton 56. vétek 63. cic! 76. ö betû 59.54. a lekvárban 75.

mikor az ablakon kidugja a fejét 94. kerékvágás 82. csak Kiki lõtte meg a magáét. a fokosnak 79. s elkapta a sonkát.77. lánc 83. 80.forgácsot 91. a pap lánya a rektor felesége volt. papíros 90. kezében egy disznólábbal. egy pakli kártya 112 1 113 87. amikor hegedülnek 78. lánc 84. háromlábú széken ült egy ember. pipa 88. új ekével 85. így éppen hárman voltak 95. föld nélkül 86. nem hívják. s a kutya elejtette a sonkát. nyereg 89. Odament a kutya. a mûhely. a tréfát 93. tolják 81. halál . ahol készítették 92. 96. erre az ember hozzávágta a széket.

temetõ 98. gomba 118. rózsa 117.) 112. lopótök 106. görögdinnye 108. dió 101. sehol. stb. dió 102. mák 11 l. lyukas mogyoró 103. füge 100. kukorica 109. vöröshagyma 105. búza. búzaszál 113. virágja után 114. görögdinnye 107.97. a csalánt 119. mert mindenütt füvet kaszálnak . pipadohány 110. szélsõ fa nélkül 115. csutkás (száras) 116. káposzta 104. gabona (árpa. cseresznye 99.

mikor vízparton fut. nádszál (belül üres. mert a hátán hordja a házát. a másodikba 128.farkas 124. mert azt hiszi. mert nem hagyja megméretni a lábát 126. hogy félnek tõle. azért. a rák 138. káposztáért 129. a sündisznó 137. szúnyog 141. a tréfa 122. mert ugrál 136. nyúl 127. s elõle a békák vízbe ugrálnak. völgybe megy 134. csomók vannak a szárán) 121. egyet se. amelyiknek farka legközelebb esik a fejéhez 139. békák 140.120. a csiga. mert nem kerülhet a végére 132. gyalog 125. 130. . a szõrös oldalára 135. tréfa 123. mert a part nem fut a nyúlnak 133. mikor a kutya beleharap 131.

a harangszó 147. vizes 114 1 115 146. áz esõ 153. esztendõ: 12 hónap. esõ 154. napfény 161. mert létrán nem jöhet 152. hagyják esni 155. hóesés 157. harmat 149. hó 158. patak 144. a nap 160. folyóvíz 145. azaz négy negyed 162. vizesen 151. 365 nap és 3 nagy ünnep .142. hó és a nap 159. hó 156. harmat 150. a Tejúton 163. egy font. hamu 143. a hintóban 148.

lakat 183. és a pallón 180. 177. fésû 173. 77 166. a padlón. olló 185. kályha 181. az Isten ostora 170. a kulcsnyikorgás 176. lehet. ha a lovon van négy. korsóban 184. magánál nagyobbat 169. a lovas neve Patkó 179. esztendõ: 12 hónap. az utolsó ítéleten 171. csak egy: amit éppen szegel a kovács. árnyék 174. mindegyikben (52 is van egyben) 168. mert fektetni nem szokás 182. árnyékod 175.164. (a többin a ló van) 178. 365 nap és 3 nagy ünnep 165. annak neve Patkó. gyûrû 172. a vasaló . 777-ben 167. és az õ csizmáján is van kettõ. s aki rajta ül.

korsó 188. halászháló 207. Ernõ 199. vén ember 204. Teréz 198. Ákos 197. szita 206. a szõrös oldalról 201. a császár 203. hogy felszelje 196. az orron 195. üres helyet az ágyban 189. amikor kidugja a fejét az ablakon 190. lovas ember 200. a huszár 202. a két szem 191. a szemünk 192. a dagasztó teknõben 205. a vasaló (régi) 187. hallgatni 193. gyûszû 116 117 . a bajusz 194. mert nem volt kése.186.

búvár 218. amelyik oldalára a farkát teszi . hal 209. meleget 228. a hegedûs 216. a teli hordóba 229. a szakáccsal 212.fûrész 210. a víz. a posztóból 222. a bogrács 214. facipõn. vízimolnár.208. a kovács 215. háló. az abrosz 227. ahol van 223. akár malmot is hajt 230.tojás 226. a kötelet 211. a kalapács 213. kaptafát 217. jól keres 219. mind a kettõt felhúzzák 221.tojás 224. csak egyet (a többit már nem éhgyomorra eszi) 225. vászoncipõn 220. mert ha bõven van víz.

a tapló 235. új ekét 253. a fegyverkakasnak 245. a vesszõparipának 236. a másik lábát a tolla alá húzza 241. favilla . mert kívülrõl tudja a "szövegét" 242. a szalmát 247.széna 246. a szamárnak 234. a másik fele 248. mert a gazdája fizeti a vámot 232. ökör 238. a padló 233. tarkán 240. Noé bárkájában 243. a kocsi négy kereke 249. kerékvágás 250. gereblye. a faló. lánc 251. amíg az utolsó birka át nem ér 239. pulyka-kakas 244.231. amikor ég 237. eke 252.

húsz is van. a kérge 268. a róka. egy sem. retek 271. fokhagyma: egy gerezdet ültetnek. mák 274.254. folyondár . míg a közepére nem ér. madár 265. onnan már kifelé szalad 259. a többi elrepül 266. mert a hegy nem szaladhat a nyúlnak 260. rosta 255. midõn rügyeit kihányta 267. mikor felássák. szõrére 258. a fának. búza 269. mert bundájából gallért készítenek 264. mikor nyársra húzzák 261. tisztításkor pedig százfelé megy 118 / 119 270. mikor kettévágták 257. öntik 272. ha négy nyúl felé hajtjuk 262. egy sem: a lelõtt leesik. kukorica 273. a szarvas 263. csiga 256.

a Hernád 289. folyóvíz 288. mikor nagy nincsen 292. béka 295. olyan tölgyfa. ördögszekér 279. mert nincsen lába 284.275. a gyermeklánc(fû) 276. káposzta 285. s az almákat megesszük 281. hajó 291. s a halak felett jár 280. mert nem tanították meg elõre menni 296. egy kõdobásnyi (a beledobott kõ meg sem áll a fenékig) 290. patak 287. mész 286. holta után embereket hord. rák 294. hal 293. jég . a veteményes ágyban 277. tövis 278. a kalap a fejünkön van. szilva (a magja kemény) 282. egy se. amibõl csónak készült: éltében disznókat tartott makkjával. görögdinnye 283.

a hónap 4 hete. óra 303. Észak 301. mérje meg. a vonó szõre lószõrbõl 312. három 316. ha megfagyott 298. a 12 hónap. a vásárnak 309. falióra 302. Bárhol. mikor hegedülnek: a húrok régen juhbélbõl készültek. 300. a hét 7 napja 310. nagypénteken 306. hegedû 311. az "N" . hat 317. a vásárban 308.297. az esztendõ. furulya 313. a tükör 314. Azt nem tudhatja senki. mind a kettõ találni akar 315. Aki nem hiszi. a napórának 304.februárban 307. de az bizonyos. mikor éhes az ember 305. hogy a mával is kevesebb 299.

116 évig: 1337-1453. felfelé nem mehet 332. kereszt 322. fehéren . 120 121 327. a kettõ 325.318. határ 329. a határ 328. hó 339. gödör 331. lámpafény (két krajcárért vettél petróleumot. írás 323. a visszhang 338. mikor sötétség nincsen 334. mesekönyv 324. árnyék 336. a betû 319. de a fény az ablakon kimegy az utcára is) 335. rövid-rövidebb 320. szél 337. többször fordul 326. írótoll 321. útmutató az országút mellett 330. mert közben éjszaka is van 333.

340. A nagy fa az év. a Nap 358. füst (az anya a tûz. magához hasonlót 347. mert a falu nem állhat a templomban 345. padló 353. a Hold 356. szél 344. levegõ 343. a harminc ágacska a harminc nap a hónapban. a fekete cseresznye az éjjel. a fehér a nappal. a félhold 357. az ég és a csillagok 355. az ajtó 350. a Nap 360. a Nap . mint lángra kap) 341. ablak 354. a templom keresztje 348. az ajtó 351. amikor begyújtanak. 346. a tizenkét ág a tizenkét hónap. szikra 342. az ajtó 352. az építõmester: Isten. a Nap 359. a küszöbön 349. a fa elõbb füstöl.

felhõ 381. mikor fogyatkozik 363. minden évszakban három hónap 376. mint a Nap a Holdtól 365. a Tejút 369. hagyjuk esni 382. az esztendõ 371. napfény 362. az esztendõ 372. esõ 377. esõ 378. esõcsepp 380. a Föld 366. négy évszak. az esztendõ. az esztendõ. napfogyatkozáskor 364. ázik 368. az esztendõ és a négy évszak 373. harmat .361. vizesen 379. kerek 367. az esztendõ és a tizenkét hónap 374. az esztendõ 370. a hetek és a vasárnapok 375.

árnyék 399. szél 395. hó 386. jégcsap 392. hópelyhek és a nap 390. napnyugtáig 402. völgyet betakar 122 123 385. árnyék 400. árnyékom 398. a harmat: hegyet.383. harmat 384'. hó 388. jégvirág 393. esteledik 404. sár 394. délig. árnyék 397. hó 389. árnyék nélkül 401. utána nõ 403. hó 387. jég 391. a nappal . a vízcsobogás 396.

levegõ . tûz 411. a folyó két partja 419. visszhang 409. visszhang 408. tûz 413. a kút vize 424. a Duna 421. a füst 417. van. tûz 412.405. part 422. füst (a láng az apja) 416. a Duna: a Fekete-erdõben ered és a Fekete-tengerbe ömlik 420. mert hancúroznak a halak 418. partja 423. visszhang 410. csend 407. füst 415. a tûz a kemencében 414. világosság 406. a homokréteg alatt 426. levegõ 427. sár 425.

mikor esik az esõ: sok a giliszta 438. bárány 446. négy lába. két füle. csibe 431.428. a tyúknak: az egész udvarba beletörli a száját 440. kakas 443. tojás és csirke 430. a tollából mindenkinek jutott. fél. levegõt 429. a tyúkoké 44l. mert mindennap fel kellene menni a tojásért 445. tyúkot vettem. mikor a kakas hágja 437.februárban 442. mikor viszi a héja 433. négy lába. ha elöl volna. két szeme. kakastaréj 444. hogy belefõzik 432. két füle. nem tudna enni 435. egy se. s a farka 124 1 125 447. disznó: orra. disznó: orra. csak a tolluk fekete 434. mikor a kakas rajta ül 436. a koca megfialt a mezõn . a farka 448. a húsa nekem maradt 439.

mikor a bika hágja 463. mikor a lábadra lép 462. kisebb. mint az anyja 454. a koca szoptatja a malacokat 450. liba 452. tehén: szarva. két ló és a szekér rúdja 471. amíg bírja 468. tehén: szarva. hasa. lába. tõgye 456. farka. tehén. amelyik felére a sörényét fésülik 464. a kecske 451. tehén tõgye 459. amíg felütik: azután a ló áll a patkón 466. lába. farka 455. tehén tõgye 460. ló és lovas 470. mikor egyedül van: két lúd már ludak 453.449. amelyik nem kap 465. ökör: szarva. hasa 457. ökör: feje.februárban 467. tehén. ló és csikója . farka 458. orra hegyétõl a farka végéig 469. a tehén (hasában tartja a szénát) 461.

mert nincs tarisznyája 485. macska 479. juh 488. páratlanul 474. macska 480. mert a kutyát ritkán eresztik be a szobába 484. a vak ló 477. a külsõ felén 491. szégyelli. páratlanul 475. a farka felõl 490. mert maga nem tudja 473. mert a szamárbõgés csiklandozza a fülét 486.472. fekete macska 478. macska farka 482. szõre 476. hogy ne húzza el a Göncölszekeret 487. hogy meg ne egye a Tejutat 483. macska 481. hogy az anyja olyan nagy disznó 493. a harkály: a saját ajtaján is kopogtat . bekecs 489. juh bõrébõl készült bunda. cinege 494. kupával: kukoricát rázogatnak a kupában 492.

szuszogás nélkül 515. oldali bolond: feszt a hegyoldalban matat . s be tud mutatkozni 500. a lelõtt meg leesik 504. keresztbe 501. görény 513. tarkán 502. mert a másikat felemelte 497. tarkán 503.495. mert elrepülnek. kétlábú 505. egér 511. feketén 498. mert nem viheti magával 506. amíg kiér 516. mert a sajtár nem fér alája 512. béka 508. a kakukk: tudja a nevét. kormosan 496. a béka: beugrik a legmélyebb vízbe is 507. repülve 499. a denevér 509. medve 514. a bõregérnek (denevér) 126 127 510. egy sem.

sündisznó 523. télen-nyáron ruhában van 534. bolha 531. sündisznó 524. méh . a szõrös felére 529. a sündisznó 522. egy sem: mind elszökik 536. páratlanul 520. a bolha: télen is csak ingben-gatyában jár 533. megbír akár egy mázsát is: ha megcsípi a mázsás embert. szarvas 528. a bolha mellén a pattanás 535. sündisznó 526. az életétõl 538. róka 518. bolha 532. mert megeszi a Fiastyúkot 519.517. még azt is megszökkenti 537. sündisznó 527. a sündisznó 521. sündisznó 525. vakondtúrás 530.

piros almák 560. a méhecske 542. pillangó 541. prücsök 546. a szúnyog 549. pók 543. csiga 552. pók 545. a halat 556. giliszta 554. a hal 555. a tücsök: egész nyáron muzsikál 547. mert sok pénze van 557. szú 548. alma 559. barack . a pióca 558. fejtetûk a hajban 550. almafa. a hal. a csigaház 553. pók 544.539. csiga 551. méhecske 540. mikor nincs nagy 561.

cseresznye vagy meggy 563. cseresznye vagy meggy 564.562. gomba 583. dió 565. eper 575. gomba 579. gomba 580. szilva 570. oltvány 569. fekete szeder 576. gomba 581. a boráért 572. disznó 128 I 129 573. hecserli (csipkebogyó) . eper 574. dió 566. dió 567. gyümölcsfa 568. gomba 578. cseremakk. szõlõfürt 571. fenyõtoboz 577. gomba 582.

paradicsom 605. málna 586. fuszulyka (bab) 591. káposzta 594. mák 603. retek 606. csípõspaprika 589. mák 602. málna 587. káposzta 595. káposzta 596. hecserli (csipkebogyó) 585. krumpli 599. mák 601. mák 600. retek . zöld fuszulyka (zöldbab) 592. fõvõ babszemek 593. krumpli 598.584. káposzta (télen hordóban savanyítják) 597. fuszulyka (bab) 590. csípõspaprika 588. paradicsom 604.

a fenyõfa 617. vöröshagyma 610. dohány 626. búzakalász 623.607. ibolya 613. a magos kender 629. pipacs 614. kender 628. a fának 616. búzakalász 622. nem szénát 621. falevél 618. füvet kaszálnak. torma 608. létrán nem jöhet 620. uborka 609. dohány 624. falevél 619. dohány 625. hóvirág 612. vöröshagyma 61 l. a virágos kender . dohány 627. gyökér 615.

kukorica 633. haja.630. szeme. két kéz. száj. száj nélkül 646. fogai és a nyelve 643. a kukoricának 636. szája 641. homloka. has. egy száj. az ember szája. gyom 639. kettõ: édes és keserû (egyikkel szépen beszél. a virágos kendernek 631. két szem. burján. füle. ahány megmaradt 648. a kukoricának 635. tök 638. szem. a szájáért 645. fogai 644. két fül 642. az ember fogai 647. kukorica 632. az emberi test: láb. gyomra 640. orra. szája. szeme. orra. az ember feje: haja. napraforgó 130 131 637. az ember fején: két orrlik. az ember: feje. homloka. a kukoricacsõ 634. másikkal szitkozódik az ember) . az ember orra 649. orr. az ember szája. haj 650.

szem 655. s nem mond el semmit. fogai 671. szempilla 660. haja. szempilla és szemgolyó 662. A legpletykább a száj: nem lát semmit. mégis mindent kibeszél 132 664. fejik a tehenet 669. a legbecsületesebb a két szem: mindent lát. a hajával 666. öregember szeme. a tehenet fejõ ember két keze és a tehén tõgye 668. fél szem 657. szem 656. öregember haja. szempilla 659. a melle köze 667. szeme. a szeme világa 663.651. a szempilla 661. szempilla 658. az ember öle 653. fogai . az ember lehelete 652. a hajától 665. öt ujj és a gyümölcs 670. az ölembe 654.

menyasszony 676. hogy szólaljon meg. hogy kifelé már asszony lesz 683. az ember élete: gyermekkora. elkapatott gyermek 674. hogy hallgasson el 675. öregkora 688. elkapatott gyermek 673. egyedül nem tud kimenni 692. mikor õ is megölelt 686. a rossz anyóst 678. mikor várandós 687. vaskoporsóban 691. aranykoporsóban. a vénembertõl. egy võlegényt 682. meleg levest 684. fejkendõ: férfinek halálakor az állát kötik föl vele 690. a varrónõ 679. cipõje talpán a szeg 681. a négereknél 677. ezüstkoporsóban. ötven évig. mikor a võlegény ölében ül 685.672. holta után . a gyermektõl. azon túl már lefelé hanyatlik 689. felnõttkora. az anyósa 680.

a gondolat 698.februárban 709. jajgat 714. ahol semmi sincs 700. a másodikat már nem éhomra eszed 706. az erõs pálinka 704. a halért 699. hogy le ne essen 713. az akasztott ember 694. mert a többi már nem üres gyomorba kerül 707. bolondulást 705. hogy a füle is élvezzen 712. a halevést és a nõsülést 696. gyere le! 71 l. amíg megáll 702. s levetem 703. a borotválkozást. fûrészport 710.133 693. éjjeliõr 708. az akasztott embernek 695. egyet. beszennyezem. egy. a deszkába 697. a kocsmában . ámen 701.

"Az a szép. mikor feji a tehenet 721.." 737. sehogy. koppintás nélkül 717. kopácsol 716.. üresen 728. márványkõbõl van a Tisza . mind a kettõt idõben kell kivenni 723. a párna csücske 724. "Lányból lesz az asszony. álmot 730. lélegzik 727. mikor üvegbõl iszik 722. "Márványkõbõl. a kar és a test között 720. alatta 731. reménysége 733. mikor az ember csípõre teszi a kezét." 735. üres 726. "Kihajtom az ökörcsordát a rétre.. az a szép. lyukat a gabona szárában 719.. a tükörképe 732.. mert pápa mindig csak egy van 725.. akinek a szeme kék . vizes 729. a küszöb 718. szegénysége 734." 736. bimbóból a rózsa.715.

." 738..feneke. s öreg szülei elalszanak. a szoba sarkában 757. kenyér 744. sehol. tészta dagasztása 745. a kés élin 747. csak a szõlõ terem 743. zabla 739. nyereg. olaj 751. akkor õt az ágyban megtalálja . ha kialszik a lámpa. három: két rendes vége és egy keserves. mikor elfogy 750. odaadják a tehénnek 752. aludttej 740. egyet sem 748. hogy este. aludttej 741. bor 742. tojás 134 135 754. ahol van 746. lovas katona: kengyel. egy leány üzente kedvesének. tojásban (a héja is "csont") 756. kolbászon a madzag 749. mert úgyis fehér 753. tojás 755.

alatta a halak esznek. a gazda mondja a káposztának. mikor moslékot kap 764. csontjából széket csinált. ablak 775. Éva: neki sem volt anyósa 772. hiányzik egy bordája 768. a másik hajón herélt férfiak háremhölgyeket szállítottak és tököt ettek 761. zsírja volt a lámpa olaja. s kivette az oldalbordáját 767. Ádám: nem volt anyósa 771. anyja és apja. az asztalon: kenyér. Isten: elaltatta Ádámot. Éva (Ádám viszont megtehette) 770. Ádám: a saját oldalbordáját termékenyítette meg 769. de nagyszüleik sem voltak 766. õ pedig szoptatja a gyerekét 760. mert õ nem hagyja. hogy ne féljen. ablak 774. Ág király megölte a fiát (ágát). felette a fán madarak esznek. a külsõ . Ádám 765. egy asszony áll a hídon. anyósa és apósa. ablak 776.758. mikor fellépett a szamárra 773. s a király a fia húsát ette 759. hogy a kecske megegye 762. abrosz és bor 763.

kémény 787. pénzért 796. ajtó (nem nyitogatják többet). zár . úgyis mindig egyre megy) 782. pince 797.777. ajtókilincs 784. amiben sült 785. ajtó 778. kémény 788. kulcs 791. a szellentés 780. repedés 798. kémény 789. a kulcs hegye 793. pénzért 795. gondolatját 781. a küszöbön 794. óra (neki aztán egyre megy. ajtókilincs 783. kulcs 792. kémény 786. kémény 790. szem 779. ágy (nem nyikogatják többet). a kemence.

kályha 810. étel 806. kályha 812. abrosz. ágy 801. ágy 800. kürtõcsõ 817. asztal. asztalfiók 804. lámpafény 820. bölcsõ 808. kályha 809. kályha. kémény 815.799. fiók 805. bölcsõ 136 137 807. lámpa 818. amennyi belefér 816. lámpa 819. asztal. rádió . kályha 814. asztal 802. agyagtányér. kályha 813. asztal 803. kályha 811.

szék 822. villanyfény 829. a kerítés 841. falióra 830. villanykörte 828. kút 839. másoknak 843. másodperc 834. tükör 826. kutyaól . tükör 824. kerítés 842.821. óra 833. óra 832. óra. tükör 825. mind a kettõt felhúzzák 835. óra 831. gémeskút 837. perc. gödör 836. kerítés 840. a kútveder 838. telefon 823. tükör 827.

papucsnak 862. cipõtalp 858. a cipõnek. blúz. télen. a csizmának 861. csizmának. bundasapka 847. bundasapka 848. a cipõ 855. blúz. csizma. a cipõnek 859. láb és csizma 866. bundasapka és az ember feje 849. a lábak 865. pulóver 846. cipõ 853. a cipõnek 860.844. cipó 856. a csizmának 863. cipõ 854. bundasapka és az ember feje 850. bundasapka vagy bekecs formájában 851. cipõ . bundasapka vagy szokmány 852. hiányzik a párja 864. pulóver 845. a cipõnek 857.

kesztyû 873. kalap 138 I 139 871. húsdaráló . gyertya 882. csak egy. gyertya 880. gyertya 883. gyertya. mikor felhúzzák a gyûrûjüket. fedõ 879. nadrág 875. gyertya 881. a végire 884. láng 887.867. gyertya 886. 870. egy sem 877. gyufaszál 888. gyûrû 869. akinek legnagyobb a feje 872. a többi elég 885. kesztyû 874. fakanál 878. öv 876. gyöngysor 868.

olló 910. tarisznya 901. szita. vizes 906. lopótök 893. macska 900. káposzta. abrosz 909. lopóták 894. seprû 896. szita 898. palack. vizes néger 908. tölcsér 905. lopóták 895. sehogy. lopótök 892. tû és cérna . kulacs 903. tölcsér 902. szita 897. párna 911. az üres pohár is tele van (levegõvel) 904.889. lábos 891. csikóbõrös kulacs 890. szita 899. vizes 907.

fúró 914. a közepéig. nem hívják. gereblye 926. amit a falba vernek 920. eke 925. dob 930. malom 934. a harang nyelve 933. utána már kifelé megyen 917. bakancsszeg 922. harapófogó 915. harang 931. szeg. a harang 932.912. koporsó 918. kasza 927. cséphadaró 924. harcsafûrész 916. cimbalom 929. szabócenti 919. tolják 928. kalapács 921. cseber és a két füle 923. malomgarat . tü és cérna 913.

mert a villamosnak nincs füstje 954. zörgéssel 942. a szekeret húzza a ló. hajó 948. szánkó 950. fényképezõgép 955. zakatolással 945. puskagolyó 938. vízbe 949. a szekéren ül a gazda 940. csónak 946. az autó 944. kanál. puskagolyót 939. gõzmozdony 947. egy sem 941. sínpár 953. a vasúton 952. sínpár 951. puska 937. fénykép 956. villa . autó 943.140 j 141 935. vízimalom kereke 936. semerre.

völgy 975. tankönyv 962. szemüveg 960. boríték 966. 83 éves és három hónapos 978. ár 963. országút 973. oltatlan mész 971. karika 967. oltatlan mész 970. írás: toll. papír 961. völgy 974. a küküllõ 976. bélyeg 964. labda 968. tinta.957. bélyeg 965. (5x20)+(6x10) 979. mindegyik egy kiló 972. pénztárca 958. egyik sem. ha csak az egészeket üti . 160. pipa 959. nyolcan vannak 977. létrafok 969. 156-ot.

öcsém 985. é betûvel 995. p betû . négy: mindegyik kutya a saját farkán ül 987. m betû 999. átmegy a két fiú. s visszahozzuk a kecskét. úgy. két lábfeje 142 I 143 994. két kézfeje.. a csónakkal az ott maradt fia visszajön a testvéréért 988. 7+7+5+1. Marad a farkas a káposztával. úgy. az édesanyjuk 984. úgy. hogy a vemhes szamáron ülsz te! 991. hogy száz liba felé hajtják 992. é bettí 997. á betû 996.980. akkor átmegy az apa. 3+3+3+11. hogy csak egy tojást teszünk alája 990. lehet: csizmája 993. m betû 998. 5+5+7+3. Átvisszük a farkast. 989. anyám 982. Elõbb átvisszük a kecskét. végül a kecskét. apám vagy a nagybátyám 983. öt: egy feje. a húga vagyok 986. 5+5+5+5. egyik visszahozza a csónakot. Utána átvisszük a káposztát. 7+3+9+1 981.

1000. v betû 1001. v betû 1002. betû 1003. három 1004. v betû 1005. a bölömbika (nádimadár) 1006. a felhõszakadást 1007. a mágnestõl 1008. a pillangóé 1009. a horoghegy 1010. egy úr várja a halban 101 l. a Göncölszekér 1012. a Göncölszekér 1013. a kárvallástól 1014. a Göncölszekérnek 1015. a jégvirág 1016. a kenyérhajat 1017. az asztalfiók 1018. a levélhordóra 1019. a nyaklevest 1020. a nyakleves 1021. a pókháló 1022. a sündisznót

1023. a szájpadlásra 1024. a szélrózsa 1025. a szélrózsa 1026. a szemmérték 1027. a Tejúton 1028. a tûhegy 1029. a vasmacska 1030. az ebihal (békaporonty) 1031. az égi háborúhoz 1032. nászúton 1033. a fakopács (harkály) 1034. a fülbevaló 1035. a bokorban 1036. a borsó 1037. a bölcsõben 1038. a cukor 1039. a cselló 1040. a daráló 1041. a farkas 1042. a méhkas 1043. a fokos 1044. a hálóval 1045. a hárfa

1046. a holló 1047. a holló 1048. a holló 1049. a hollóra 1050. a jámbort 1051. ajtó 1052. a kagyló 1053. a kofa 1054. a kofa 1055. a kohó 1056. koporsóba 1057. a korom I 145 1058. a kosárba 1059. a kotló 1060. a kotlónak 1061. a kotló 1062. a kötélen 1063. a lekvár 1064. a lépcsõ 1065. a lépcsõ 1066. a padló 1067. a palló

a roló 1077. a palló 1069. a sarló 1078. a tábort 1083. a tapló 1088. a tanuló 1086. a sarló 1079. a tapló 1090. a robot 1076.1068. a siló 1080. a tanuló vagy László 1085. a tanító 1084. a tapló 1089. a szakajtón 1081. a tapló 1087. a rabló 1070. a rádióban 1072. a részeg alatt 1075. a részeg 1074. a tarló . a szarvas 1082. a repülõ 1073. a rádió 1071.

a vasaló 1103. a zászló 1107. a zászló 1106. az istálló 1112. a tet~Z 1097. az istálló . a vasaló 1101. az ajtó 1105. a tiló 1099. az autó 1108. az autóval 1110. a tarlónak 1093. a teknõ 1095. az autóban 1109. a tarlón 1092.1091. az istállóban 1113. a tetû 1096. a vasalónak 1102. a vasaló 1104. a teknõ 1094. a tetõben 1098. az istálló 1111. a traktorral 1100.

Torontál 1127. a kalácsot 1133. az olló 1117. az ollóval 1116. a fûrész 1130. a kandúr 1135. február 1121. a kandalló 1123. a kandúr 1134.1114. a hazugság 1132. paróka 1126. a fazék 1128. a csütörtök 1119. a forgács 1129. kofa 1124. a lángész . kettõ: január. a hazugság 1131. kalapot 146 147 1122. a csütörtöknek 1120. Ottóban 1125. az ördögre 1118. az olló 1115.

a kormot 1152. a birkának 1 151. szeptember. az egér 1147. a birka 1150. december 1148. a nadrág 1137. a nadrágon 1138. a szamár 1142. a vásárban 1146.1136. a süveg 1156. november. a présben 1155. a szalmát 1158. a takács 1144. a szíjjal . a prés 1154. a pohár 1140. a szalma 1157. a takács és a szakács 1145. a kútban 1153. a szamár 1141. a takács és a szakács 1143. a szegfûszeg 1149. a nadrágon 1139.

hármat: egy gabonaszemet és a saját két szemét . nyolc (88-nak 8) 1179. hat van. a ló zabbal. nyolc van 1173. az avas szalonnában 1161. hat van egy bolhának 1170. liba tón átúsz 1175. húsz ár 1172. mikor kettévágják 1163. hat árnak hat hegye 1169. 77 1178. a patáját 1164. harminc hétnek tizenöt 1181. a gólya békával 1166. másik cserepet 1165. lécet.1159. az okos 1162. sík úton por is 1176. hét volt: egyik meghalt 1171. tényleg hat van 1174. 11 1180. az ember étellel. három: egy gyík esett a vízbe 1168. a kémény 1167. 777 1 177. az ásóval 1160.

ángyom . hogy a levetett ruhája zsebébe dugja Tájszójegyzék ángy. aki a kenderföldön állt és látta a templomtornyot 148 ' 149 1186. amelyik nincs megfogva 1185. a golyótól 1194. egy sem: a tyúk csak a kakassal alkot párt 1183. egyedül Pici Marci 1196. az órát a fejünkre tesszük 1187.1182. mert 100 fillér már egy forint 1189. nem igaz 1199. kettõ: egy pár t 1184. 99. minden sora (!) igaz 1197. mindegyikben 1191.bóbita burján . amíg leér 1192.(itt) burok .férfirokon felesége baksa . a cipdbe 1188. levágjuk a teheneket és elosztjuk öt felé 1190. úgy.bolyong. nem igaz 1200.(itt) gömbölyû bólyász . igaz 1198. csatangol bubuta .gyom bürák . a bivaly 1193. az abrosz 1195.

kályhacsõ lõdörget . kürtõcsõ .kályha hecserli . himbál megyen.lógat.ványolt posztóból készült kabát Készült a debreceni Kinizsi Nyomdában Felelõs vezetõ: Bördõs János .kopasz kürtõ.lóg fitty .kívül. ipam .bab. paszuly fültõ .megy napa.csipkebogyó ipa.felfelé feszt . menyen .cserbika . napam .após kõjel . kinn kupac .(itt) darab fuszulyka .anyós pendely .szarvasbogár felazon .nõi alsó ing szokmány .folyton fityinkázik .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->