P. 1
Testnevelés tanmenet

Testnevelés tanmenet

|Views: 5,945|Likes:
Segédanyag testnevelés órákhoz.
Segédanyag testnevelés órákhoz.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Szilvia Gálfiné Lipóczki on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2015

pdf

text

original

TESTNEVELÉS TANMENET

A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi személyiséghez, a tanulók érdeklôdési köréhez közel álló mozgásféleségek tanítására. Az oktatás során az 1.-2. osztályos testnevelés tanításánál vegyük figyelembe az alábbi szövegrészben megjelölt: Belépô tevékenység formákat. A továbbhaladás feltételei: 1. osztály Évi óraszám: 109 Belépô tevékenységformák Alakzatok gyors felvétele és változtatása. Az öltözôk és a gyakorlóhely rendjének kialakítása. Játékos és határozott formájú szabad-, társas- és kézi szergyakorlatok végrehajtása. Gyors indulás különféle testhelyzetekbôl. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és a futásfeladatokban, térnyerés a fogóval szemben. Tartós futás 4-8 percig pihenô nélkül, illetve kisebb séták beiktatásával. Futómozgást tartalmazó feladatok (játékok) végzése. Szökdelések és ugrások megfelelô ritmusban. Távolba és célba dobás egy és két kézzel. Egyszerû támasz-, függô- és egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. Labdás feladatok. Néhány egyszerû, az évszaknak megfelelô a szabadban végezhetô játék. Barátkozás a vízzel, vízbiztonság szerzése. 8-10 m távolság átúszása lábletétel nélkül. Rendszergyakorlatok, gimnasztika, prevenciós feladatok A továbbhaladás feltételei Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelôen. A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvetô mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás stb.) elfogadható végrehajtása. Félelem nélküli részvétel a vízben végzett feladatok során. 2. osztály Évi óraszám: 109 Belépô tevékenységformák Alakzatok gyors felvétele és változtatása. Az öltözôk és a gyakorlóhely rendjének kialakítása. Játékos és határozott formájú szabad-, társas- és kézi szergyakorlatok végrehajtása. Gyors indulás különféle testhelyzetekbôl. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és futásfeladatokban, térnyerés a fogóval szemben. Tartós futás 4-8 percig pihenô nélkül, illetve kisebb séták beiktatásával. Futómozgást tartalmazó feladatok (játékok) végzése. Szökdelések és ugrások megfelelô ritmusban. Távolba és célba dobás egy és két kézzel. Egyszerû támasz-, függô- és egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. Labdás feladatok. Néhány egyszerû, az évszaknak megfelelô a szabadban végezhetô játék. Barátkozás a vízzel. vízbiztonság szerzése. 8-10 m távolság átúszása lábletétel nélkül. A továbbhaladás feltételei Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelôen. A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvetô mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás stb.) elfogadható végrehajtása. Félelem nélküli részvétel a vízben végzett feladatok során.

42

TANMENET 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA
Fô rész Járások. Gumilabda Közepes iramú futások, labdagurítások. Befejezô rész, ÁLLANDÓ Felmérés, osztályozás, JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz

Éves óraszám: 109

Hónap Óraszám

Rendgyakorlatok, gimnasztika, prevenció

IX.

Sorakozás nagyság szerint egyes Lassú iramú futás 2 percig feladatokkal. oszlopban. Utánzó járások: négykézláb, medvejárás. Öltözôi rend. Futás 3 percig feladatokkal. Fogójáték. 1., 2., 3. Egyszerû fogójáték. Futás sípszóra, guggolások, felállások, óriás-, törpejárás.

Tisztálkodás, ruhaváltás. Lassú iramú futás 2–3 perc egyenletes tem- Óriásjárás, törpejárás, Gumilabdák. Kartartások: mély-, oldalsó-, ma- póval. séta, légzôgyakorla- A tanulók ruházatának gas-, csípôre, tarkóra tartás. Labdagurítások párokban. tok. ellenôrzése. Tisztasági csomag. Függések mászókán, létrán, bordásfalon. 4., 5., 6. Utánzó járások: nyusziugrás. Egyéni és sorversenyek utánzó járásokkal. Sorakozás 2-es oszlopban. Pókjárás. Törzshajlítások állásban. Futás különbözô alakzatokban: körben, Járás közben karemehullámvonalban. lés, törzshajlítás. Kétkezes alsó dobás vonalon túlra. Szlalomfutás 15 m-en, 5 m-enként akadály. Kétkezes alsódobás karikába. Futások feladatokkal. Sorversenyek: 2–3-as sor. Gumilabda, babzsák. Éves feladat a felmentetteknek. Felelôsök feladatai.

Sorakozás 1-es, 2-es oszlopban. Köszönés. Ülésben törzshajlítások. 7., 8., 9. Vigyázz! Pihenj! állás. Futás feladatokkal: ülés, felugrás, hasonfekvés, guggolás. „Vonatozás”. Utánzó járások.

10., 11., 12.

Alakzat feloszlatása: Oszolj! jelre megállás, vigyázz!-állás. Törzskörzések. Egyszerû „fogó”. Játékos helycserés futásgyakorlatok 15 m-en. Ugrókötél.

Labda fogása, körbe futása, feldobása, el- Egyszerû „fogó” já- Gumilabda. kapása. ték. Kétkezes alsó dobás gumilabdával. Lassú futás, séta, légSorverseny utánzó járással. zôgyakorlat. Falhoz pattanó labda elkapása.

43

Sípszóra ismételt sorakozások 1es. Ismételt futások 15 m-en. Hasonfekvésben ujjfûzéssel a test mögött mellkasemelés. fókajárás. Szökdelô gyakorlatok egy és páros lábon. Játék: „Vigyázz a lab. Labda feldobása. Testfordulatok helyben. elkapása mozgás közben. Sorakozás gyors végrehajtása. 2-es oszlopban. Egyensúlyozó járás vonalon. „Fogó két fogóval”. jobbra át. Ugrással fordulatok helyben. Célbadobó verseny. labdagurítás.(fejtetôn babzsákkal). elkapása. 24. Futás feladatokkal. 22.. 14. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Járás–futás gyakorlatok 3–4 percig. éles megállás. Hanyattfekvésben lábemelés egy és páros lábbal.. labdaátadás. . Kétkezes alsó dobással célba dobás (Ver. Szórt alakzatból gyors sorakozás. Célba dobások.. majd a szemben levô tanulóig. UTÁNZÓ JÁRÁSOK. Gimnasztika: terpeszállás. ÁLLANDÓ Felmérés. csere. Labdagurítás. prevenció X. Félperces „fogó” játék. Futás feladatokkal: 2. Egyes oszlopból vonalalakítás. Járás közben karkeresztezés a test elôtt. Kitartó futás 3 percig. TARTÁSKORREKCIÓ. 5 kísérlet. Járás gyermekdalra: Labdák. 19. se. Négykézláb-.5 perc. Kitartó futás 400 m-en. 23... Futás idôre: 30 m táv. Nyitódás játékosan. 18. „Mozdulatlanság”. Haladás közben labdagurítás egyik.. labdapattogtatás helyben. Különbözô testhelyzetekbôl gyors indulással futás. 13. – 400 m futás. törzshajlítás és fordítás. ugrással: balra. 30 m-es futás felmérésengés). Bordásfalon mellsô oldalállásban haladás oldalra utánfogással. 20. „Szólj síp!”.. Szórt alakzatban elhelyezkedés. -leengedés. 17. Célbadobás 5 m-re lévô karikába. Szlalomfutás. osztályozás.Labdák dára”. gimnasztika.44 Fô rész Befejezô rész. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. Járás szép tartással Babzsák. Labda feldobása. 21. A gyors indulás fejlesztése.. „Nyúl és Felmérés: vadász” – Célba dobás 5 mrôl. 16. majd másik kézzel. 400 m-es futás lehetôleg pihenô nélkül. labdavezetés helyben. pók-. Kettes oszlopból vonalalakítás. 15.

Mászókötélen hajlított karral csimpaszkodás. Vigyázzállás lábujj-. 26. Medvejárás párokban. Felmérés: – utánzó járások.kettes oszlopban. Egyes oszlopból egyes vonal alakítás. „Féltek-e a medvédtôl?” Ugrókötél. Célbadobás függôleges célba. Ugrókötél-áthajtási kísérletek. Elôször padon ülve tanulják a kulcsolást. Játékos helycsere és futások gyors indulással.. Labda feldobása. TARTÁSKORREKCIÓ. prevenció Befejezô rész. UGRÓKÖTÉL-ÁTHAJTÁS. Törzsgyakorlatok. Pattintott labda elkapása ülésben.. Jelre gyors sorakozás oszlopban. pad).Egyszerû fogó. majd a gurított labda megál.és térdelôtámasz. majd leugrás..és kétsoros vonalban vonalon. Tornapadon utánzó járások. vonal alakzatban.. Sorakozás egy. zárkózások. zsámoly. törzshajlítás. felhúzott térddel kulcsolás. Sorozatugrások akadályra fel-le (zsámoly. guggolásban. zsámoly zett munka értékelése (más órákon is rendszeresen). óriásjárás ugrókötél. 27. osztályozás. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK XI. Labdagurítás. Játékos futás feladatokkal. Gyors indulás utánzó járásokkal. Szlalomfutás kettes oszlopban. 33. Helyben ugrással fordulatok játékosan. Guggoló. Ugrókötél áthajtási kísérletek. gimnasztika. Labdagurítás társnak. törzsdöntés.. Gyors reagálás. „Hol az olló komámasszony?” 45 . Ugrókötél-áthajtási kísérletek. „Párkeresô verseny”. elkapása. Lassú futás közben fellépés zsámolyra. Versen. térdelésben. 32.kötelek. 28. Ugrókötél-áthajtási kísérletek. Játékos nyitódások.. 29. Kettes oszlopból gyors nyitódás és zárkózás játékosan. labdák lítása. 31. Ugrókötél-áthajtás gyakorlása. 30. guggolóállás. ÁLLANDÓ Felmérés. kerüléssel. TARTÁSKORREKCIÓ. Mászókötél. Járás. Karika. TARTÁSKORREKCIÓ. ugróSorakozás: az elvég. légzôgyakorlat. gés. Törpejárás. sarok-.Hónap Óraszám Fô rész Rendgyakorlatok. labdák. Csípôretartás. pad. 25.

Járás. pattintás. Futás irány. függôleges célba. TARTÁSKORREKCIÓ.Tornapad. „Pám. 1-es oszlopból 2-es oszlop kialakítása. osztályozás. padon. elkapás. Bordás falnál függôállásból láblendítések. mászókötél..és iramváltással. Tornapad.. gimnasztika. 36. feldobás.. Labda. Egyensúlyozó járás rúd. ugrókötél. prevenció 34. Hibajavítás. -rúdon mászókulcsolás gyakorlása. 42. kulcsolás gyakorlása. Járás guggolásban láb. -nyújtások. légzôgyakorlatok. fordulatok. Kötetlen tartós futás feladatokkal: térd-sarok emelés játékosan. guruló labda megfo. ÁLLANDÓ Felmérés. XII. kötél gása. paripám”. elkapás. kislabda. „Függô fogó”. Tornapadon utánzó járások: hason csúszás. Haladás közben labdagurítás váltott kézzel. „Labdacica gurítással”. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK Labda gurítása. Kislabdahajítás távolba. 37. Kötélmászás: egy-két fogás. babzsák. Pad gerendáján járás. Labdaérzéket fejlesztô feladatok: kislabdával gurítás terpesztett lábak között stb. Játékos futás feladatokkal. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. Járás ismert gyermekdalra: „Hatan vannak”. A tanult oszlopalakzatok gyors felvétele. ujjon. célba dobás vízszintes. babzsák. Szökdelések egy lábon hullámvonalban. babzsák mellett. Mászókötélen.. Ugrókötél-áthajtás. TARTÁSKORREKCIÓ.. láblendítések. TARTÁSKORREKCIÓ. Szalagos fogójáték. 41. Törzshajlítások. Szökdelések énekre haladással. Szórt alakzatból 3-as oszlop kialakítása. Kitartó futás 3 percig. labda. mászókötél. nyúlugrás. 38..46 Fô rész Befejezô rész. Labda elkapása helyben. 40. mozgás közben. . pám. Párválasztás. „Labdacica babzsákkal”. ugróönszöktetés. Labdás gyakorlatok az elôzô óra alapján. Járás lábemeléssel. Fel-lemászás. Jelre 3-as oszlop gyors kialakítása. 35.fordulatokkal. feldobás-elkapás. Értékelés: – labdagurítás. 39. Járás gyermekdalra.

Bordásfalnál hátsó guggolótámaszból lépegetés fölfelé magas fekvôtámaszba. gimnasztika. Kötélmászás: a kulcsolás gyakorlása. Járás közben egy és páros lábon szökdelések. 53.. Járásból megállás gyakorlása. láb. átbújás. labda guggolótámaszba. figyelmének értékelé. Ugrókötél-áthajtás: versengés játékosan. ugrókötél. 54. 48. A 46–47. 44. Bordásfalnál lépegetés kézállásba és vissza 4–6 ismétléssel. mászókötél „Sorverseny” nyúlugrással. körben futás irányváltással. Jelre köralakítás. 2-es oszlopból indulva vezényszóra az indulás. 51. TARTÁSKORREKCIÓ. Szlalom-labdavezetés kézzel. KÖTÉLMÁSZÁS. 50. 10–10 percig HÚZÓDZKODÁS. „Sorversenyek”. Ülésben törzshajlítások.Törpejárás. támasszal a váll alatt és gurulás elôre. hátra. Egysoros vonalból kézfogással köralakítás. hibajavítás. futásból járásba. Hanyattfekvésbôl...Hónap Óraszám Fô rész Pad Értékelés: nyúlugrás. 43. lépés.. gyorsítás.. TARTÁSKORREKCIÓ. Járás gyermekdalra ritmusosan. dobbantással. Bordásfal I. 45. Gurulóátfordulás elôre guggolótámaszból se. Ütemes járásgyakorlat tapsra. Lejtôs padon hason csúszás (utánzó járá.. (megállás) gyakorlása. ben. Kötélmászás. lábgyakorlatok állásban. törzs-.mászókötél. hason csúszás Rendgyakorlatok. Futás közben lassítás. óra anyagának bevésése. Kötélmászás. 49. Zsugorülésben térdkulcsolással gurulás elôre. 1-es oszlopból indulás: Futás „Indulj”) „Lépés!” A vezényszóra reagálás gyakorlása. Hajlított ülés. Járás kettes oszlopban.. TARTÁSKORREKCIÓ. osztályozás.. „Kézfogás a ház”. Kar-. 46. gyakorlás. Lejtôs padon csúszás. óriásjárás. hullámvonalban a tanult kartartásokkal.és csípôemeléssel – tarkóállás – gurulás elôre hajlított ülésbe.Bordásfal. Szökdeléssel helyben fordulatok. prevenció Befejezô rész. Járás kézfogással kör. ÁLLANDÓ Felmérés. Kar-. lábgyakorlatok állásban. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK XII. váll fölé emelt hátrafelé nézô tenyérrel gurulás hátra. Az elôzô két óra anyagának bevésése. Sorakozás: az osztály Ugrókötél. lépés tapsra. Járásból átmenet futásba. 52. Játékos futásgyakorlatok. 47. Járás lábujjon. 47 . UGRÓKÖTÉL-ÁTHAJTÁS kilenc testnevelési órán. törzs-. lábemelések. sok).

Futás – járás feladatokkal. Ugrókötél. ÉrtéSzlalomfutás labdavezetéssel. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. „Szalagos fogó”. terpeszállásból gurulás elô– tarkóállás re terpeszülésbe. Szórt alakzatból többsoros vonal kialakítása. Kétsoros vonalban kézfogással köralakítás: szökdelések. Kétkezes al. kaEgyensúlyozó járás a rikák. Gurulások – tarkóállás. gimnasztika. Tarkóállásból gurulóátfordulás elôre gugÉrtékelés: golótámaszba. „Szabadulás a labdától”.Mászókötél. zsámoly. Kétkezes gurítás távolba. Kétkezes felsô átadás a társnak. labdák. 57. Lassú futás párokban. 66..kelés. – gurulóátfordulás Az 55–56.Bordásfal. futásból járás különbözô feladatokkal. bokaérintés. prevenció 55. majd labdavezetés. labdák. ugrókötél. 64. szalag.. Tarkóállás a tanult módon. Terpeszállásban törzshajlítás.. Vonal alakzatból kör alakítás és vissza. Kétkezes felsô dobás távolba. „Szalagos fogó”. hielôre. babzsák.. Futás karikákba lépéssel. karkörzések. BORDÁSFALNÁL LÉPEGETÉS KÉZÁLLÁSBA (6 óra). Ülésben végzett nyújtó jellegû gyakorlatok. Gurulóátfordulások elôre. TARTÁSKORREKCIÓ.. II. 60. alatt. . 56. törzsfordítás. 61. fekvésben végzett gimnasztikai gyakorlatok. Ülésben. pad gerendáján. „Félperces fogó” Átfutások akadályok fölött: ugrókötél – Járás gyermekdalra: „Tekeredik a babzsák – szalag – tömött labda – zsámoly. „Labdás fogó”.. bordásfal. Gyors reagálás: „Sorakozás. só és felsô átadások. osztályozás..„Célbadobás” folyo. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Futás közben átbújás 40 cm magas kötél Járás különbözô kar. Kétkezes alsó átadás után gurítás vissza a párnak. labdák cig. Bordásfalnál lépegetés kézállásba. Vonatozás. Járás gyermekdalra. sóba. 58. bajavítás egyénileg – típushibák! Ugrókötél. Gyakorló óra. ÁLLANDÓ Felmérés. Átadások párokban. TARTÁSKORREKCIÓ. tartásokkal. Járásból futás. kígyó”.48 Fô rész Befejezô rész. Lassú iramú futás hullámvonalban 3–5 per. 63. gurítás ismételt átadások versenyszerûen is. – Oszolj! – Vigyázz!” vezényszavakra. „Páros verseny”: átadások Ugrókötél-áthajtás helybenfutás közben.. 65. óra anyagának begyakorlása. 59. Kötélmászás 2–3 fogással. 62.

TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. Kötélmászás. Helybenjárásból járás. testtartással. A feladatok ismétlése.. ugrószekrényen átmászás. Bemelegítés: körbenjárás feladatokkal. 3.a labdára”. Gyors futás cikkcakkban. 69. kákra. Célbadobás zsámolyba. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok.és nyújtott ülés ismerete. mászókötél..Járás közben légzô. „Házatlan mókus” Kötélmászás. Lassú futásból felfutás lépcsôzetesen elhe. zsámolyok. járásból helybenjárás... Gyors futás 10 m-en ismétléssel.. Járás gyermekdalra: „Ég a gyertya” – leguggolás – járás. 76. „Félperces fogó” Átfutások sorokban elhelyezett tömöttlabdák fölött 3–4 oszlopban.Hónap Óraszám Fô rész Rendgyakorlatok.. Bordásfalon láblendítés oldalra. ugrókötél. Kötélhajtás hátra. Labdavezetés helyben (10-szer). labdák. 4. 78. ÁLLANDÓ Felmérés.” padok. pad alatt kúszás.. 73. 74.Labdák. FelKötél-áthajtás elôre. Gyors indulások állórajttal. labdák kézláb. ülésben végzett gimnasztikai gyakorlatok. 77. Sorakozás fordulatokkal. 71. Szlalomfutás labdavezetéssel. 68. Állásban. 75. Zsámolyra tett emelt padon. Az elôzô két óra anyaga: begyakorlás. Célbadobás fél térdelésbôl 5 m-re 1 m-es „Tûz. Pad.. Egykezes felsô dobás falhoz. víz. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz 67. gimnasztika. leugrás. a lepattanó labda elkapása.Babzsák. Fordított padon járás guggolásban. szor) 2. Félperces fogó 3 fogóval. repülô” folyosóba. 72.mérés: kötélmászás. labdák lyezett szerekre.Járás vonalon szép Pad. hátra. Gimnasztika: gyakorlatok az ismert alapformák felhasználásával... négy. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. „Vigyázz Feladatok 2 órában: 1. Padgyakorlatok. Futás akadályokra lépéssel. gyakorlatok. Padon felhúzott térddel átugrással haladás elôre. 70. „Páros fogó”. 49 . Szökdelések mondó. Sorakozás: gyors reagálás sípszóra. Babzsák dobása függôleges célba (váll fölötti kidobással). prevenció Befejezô rész. ugrókötél. ugrókötél III. járásból helybenjárás. „Ecc-pecc. Kötéláthajtás (20. Gimnasztika: szögállás – haránt terpeszállás – terpesz. Helybenjárásból átmenet járásba. osztályozás.

felzárkóztatás és sok-sok játék az ismert. Lazító gimnasztikai gyakorlatok. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok Járás közben végzett kar-. Járás tapssal. zsámoly.. „Helybenjárás! Lépés indul!” Ülésben végzett gyakorlatok. törzs-. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Lassú futás feladatokkal. két lépés után féltérdelésbôl célba dobás. dobbantással.50 Fô rész Ugrókötél. . Karkörzések ismerete.. Játékos járás. karlendítéssel leugrás. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok.. 85. ismétlés. 90. Labdaadogatás párokban. Ugrókötél. Pár lépés után felguggolás a zsámolyra. Járás énekre. 84. Kötetlen futás feladatokkal. zenére. 88.és futásfeladatok. Az elôzô órák anyagának begyakorlása. Padgyakorlatok. osztályozás.. kal: „Lementem a pinTartós futás 400 m-en.. „Tûz. két lábon. tanult játékokból. ugUgrókötelezés. rókötél Keresztbe állított padokon futás fel. 89. Egykezes felsô átadás. „Páros verseny: átadások”. gimnasztika. párkerülés Szökdelés mondókákután gurítás a párnak..és lelépéssel. egyéni fejlesztés. Egykezes felsô dobás oldalára állított zsámolyra. Labdavezetés lassú futással.. lábgyakorlatok. 81. Zsámolyra tett rézsútos padon felfutásleugrás. „Versengés”.. 82. zsámoly. Járás gyermekdalra. 80. Befejezô rész. prevenció 79. ÁLLANDÓ Felmérés. 83. 86. labdák. Szökdelések egy és Labdák. repülô” Zsámolyra tett rézsútos padon futás fölfelé és leugrás guggolóállásba. víz. „Akadályverseny”. IV. 87. Ülésben nyújtó jellegû gyakorlatok. Szökdelések kötélhajtással. Labdagyakorlatok helyben. Értékelés: járás ütemtartással. cébe”. Értékelés: – labdavezetés tárgykerüléssel. majd járás.

102. „Félperces fogó”. (dobóterpesz felvétele) Kislabda. társnak. osztályozás. Járás szép testtartással.. 92. Gyorsfutás párokban.Kislabdák. 95. gurulás elôre zsugorülésbe. táblák ismerete). 100. Felmérés: Kötélhajtás: 30’ 97... lég. nyújtó jellegû szabadgyakorlatok. 51 . Távolugrás egy lábról két lábra pár lépés nekifutást követôen (tájékozódó méréssel az elugrás helytôl). Kislabdahajítás harántterpeszállásból távolba.. Futás kijelölt pályán 400 m-en. ÁLLANDÓ Felmérés. Lassú futás feladatokkal: térd-. Járás gyermekdalra. gimnasztika... A közlekedési szabá. sor-alakzatba. prevenció Befejezô rész. 98. Kötetlen. Gyorsfutás 15 m-en páronként – csoportosan 4–5-szöri ismétléssel. 99. 94. fokoza. Egykezes felsô átadás gumilabdával. sarokemelés. ugrókötél.Tömöttlabda. 3 perces futás. lyok ismerete. dobások 3–4 m-re. Kislabdahajítás távolba. Jelre sorakozás nagyság szerint oszlopba ill. Labdák. 93. 96. csoportosan 30 men. 5–6 lépés nekifutással távolugrás ugrógödörbe. Futás 5–6 percig feladatokkal. labdák.. „Páros fogó”.tél. Egyenletes futás 400–600 m-en. páronkénti indulással is. tartós futás 400–600 m-en. egy lábról két lábra érkezéssel. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok Járás közben végzett lazító. Sorakozás jelre.Hónap Óraszám Fô rész Rendgyakorlatok. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. Ugrókötél áthajtás futás közben. csípôemelések. 91. ugróköKötélhajtás haladással. karlendítés stb. 1 m-es folyosóba. Felmérés és értékelés: 400 m-es futás. 1 kg-os tömöttlabdával kétkezes alsó-felsô zés. „Szalagos fogó”. Egykezes alsó és felsô átadásuk helyben Értékelés.. A testnevelési órák elsô részét az úttesten történô áthaladás gyakorlásával kezdjük (útjelek. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz V. Értékelés. 101. tos lassítás. járás. Teremben hátonfekvésben láb-. séta. Lassú futás.

. Járások a lépéshossz változásával. prevenció VI.Akadálypálya építése. Járás ütemtartással. A gyakorlóhelyen található sze. Kislabdahajítás távolba. Befejezô rész. futásból járásba.A kedvelt játékok játszása. 103. karhúzás oldalsó középtartásban. 104.. kon átfutás. . Versengés. 105. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Az ugrógödörben a földre helyezett kötél átugrása. Kötélhajtó versenyek 10 m-en. 106. Gimnasztika: malomkörzések elôre-hátra. 108. Kislabdahajítás függôleges célba. Labdagurítással „fogyasztó”. azokon versengés.. rekre fel. Téli foglalkozások a szabadban. osztályozás. 107. Felmérés: 30 m-es futás. akadályo. osztály tanmenetét. ÁLLANDÓ Felmérés.. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok.52 Fô rész Felmérés: – Kislabdahajítás – Távolugrás.. gimnasztika. Ugrókötél. Lásd: 2. 109. Éves munka értékelése.és lemászás. Átmenet járásból futásba.

– Játékok alatt fogócskáktól kezdve. lábak között – Leforgás Adogatások: – Helyben párokban – kétkezes – egykezes – alsó – felsô – Páros lefutásból – Hármas lefutásban – Kosárlabda dobások helybôl – Ziccerdobás – Védô alapállás elsajátítása Követelmény Cél Megszerettetni a gyermekekkel a kosárlabdát.test körül. lábak között – Helyben – Egyenesvonalú labdavezetések mindkét kézzel – Szlalom-labdavezetések – Indulás . – Minden órán kötelezô bemelegíteni és a versenyek.hosszú! – Labdavezetés hát mögött. a labdát. – A célt legkönnyebb játékokkal elérni. SZAKKÖRÖK RÉSZÉRE Feladat Labda nélkül: – Megtanítani szabályosan futni ôket – Egylábas. játékok ne maradjanak el! – Ne kényszerítsük nehéz feladatok végzésére és sokat dicsérjük a javítások mellett! 53 . váltott lábas és páros lábas szökkenések – Együtemû és kétütemû megállások – Irányváltoztatások kitámasztással. labda nélkül és labdával. sorversenyeket.A KOSÁRLABDA ALAPJAI 1–2. OSZTÁLY TESTNEVELÉSI OSZTÁLYOK. leforgással Labdával: – Sarkazások – Ügyességi gyakorlatok . – Játék közben a gyerekek sajátítsák el a játék különbözô elemeit. váltóversenyeket értek.

ugrókötél.Labda. Futás kijelölt pályán 3–4 percig. gimnasztika. 30 m futás idôre. Mászás mászókára. „Félperces fogó”.. 2. Labdaérzéket fejlesztô feladatok: térdelésben labda leejtése – leszorítása a földre. Felmérés: 30 m futás. osztályozás.. Kötetlen futás 3 percig akadálypályán. 8. nak megszervezése „Érintôfogó”. Az öltözôk..54 TANMENET 2.Ugrókötél. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Éves óraszám: 109 Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. 4. „Kotló és kánya” Labda. OSZTÁLY SZÁMÁRA Fô rész Befejezô rész. tapssal. Távolugrás nekifutással. felelôsök munkájá1. „Házatlan mókus”. séta. dobbantással gyermekdalra.. Futás kötélhajtással. Járás ütemtartással. Gyorsfutás 30 m-en iramváltással. 6. kötél. 9. Felmentettek. 5. 3. lassú futás az ismert feladatokkal. gyakorlat. Lassú futás. Sorakozás nagyság szerint kettes oszlopban. Járás közben karkör. Járás szép testtartással. Távolugrás 8 lépés futással ugrógödörbe. Sorakozás nagyság szerint egyes oszlopban. „Fogó labdavezetés. 11. Célbadobás 5 m-re karikába. Kötélhajtás 10 m-en párokban haladással. Kettes oszlopban fordulatok: „Ugrással balra át!” Karkörzések állásban. Átfutás szerek fölött. ÁLLANDÓ Felmérés. 12.. 10. Jelre gyors reagálás: sorakozás nagyság szerint kettes oszlopban. Kötélhajtás helyben. Köszöntés. légzô. Labdaérzéket fejlesztô feladatok: – a gurított labda megállítása – a feldobott labda elkapása – a labda pörgetése a talajon. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. Járás körben.. Kislabdahajítás távolba (hajító mozdulat). Szökdelések szerek fölött párban. Járás egyenletesen. Ismételt kötélhajtás helyben. gyakorlóhely rendjének kialakítása. zések. Kötetlen futás 4 percig. Távolugrás. prevenció IX. . légzôgyakorlat. sel” (mindenki labdát Felmérés: vezet). Célbadobás 3–5 m-re. Járás.Ugrókötél. Gyorsfutás 15–20 m-en ismétléssel. kislabda. SZÖKDELÉSEK KÖTÉLHAJTÁSSAL. labda. 7. Szabadgyakorlatok állásban...

prevenció Befejezô rész. gimnasztika. Mászás mászókán. Járás karkörzésekkel. „Füle-farka”. – szlalom futás. 15. Mászás mászókára.. Gyorsfutás 25 m-en ismétléssel (4-szer). Távolugrás. Helyben járásból átmenet járásba. hibajavítás. 400 m futás idôre. Babzsák. Járás szép testtartással. Kötetlen futás akadályok fölött 4 percig. ugrókötél. elôre-hátra – guggolótámaszból ugrás hátra fekvôtámaszba és lábemelések. Futás babzsákok fölött (5)... 20. Kettes-hármas oszlopban tapsra járás ütemtartással. 18. 21. és gurítás társnak. „Érintô fogó”. 55 . gyakorlása. TOK 22. Járás szép testtartás.Hónap Óraszám Fô rész Gyorsfutás 15–20 m-en ismétléssel. Gimnasztikai karkörzések test elôtt. vezetési versengés. Helyben ismételt kötélhajtás.. Kislabdahajítás. Járás ütemtartással. tartós futás 4 percig. 16.és lábgyakorlatok. Kötetlen. labdák. osztályozás. Egyes oszlopban járás ismert gyermekdalra. tapssal. Kislabda. törzs.ból.. nyúlugrás: versengés. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz 13. íves. bal és jobb oldalsó középtartás. járással. Gimnasztika: térdelô ülés. Utánzó járások. Szlalomfutás. láblendítések. ÁLLANDÓ Felmérés. Labdavezetés – átadás párokban. 24. Szórt alakzatból kijelölt helyen többsoros oszlop kialakítása. Utánzó járások: sánta róka járás.” Rendgyakorlatok.. „Balatoni halászok”. 14.kislabdahajítás. Kislabdahajítás zsinór fölött. Labdavezetés guggolásban. járásban kargyakorlatok. Távolugrás az ugrógödör szélesebb oldaláról 3-asával.. pattintott átadás. Szlalomfutás. tól. „Helyben járás!” „Lépés. Távolugrás felmérése. távolugrás nekifutás„Szabadulás a labdá. 23. 26. Labdavezetés.. Az elôzô 6 óra anyagának ismétlése.. Rendgyakorlat.Felmérés: sal. X. járásból helyben járásba.Kislabda. Labdás ügyességi feladatok: feldobás – ellabdák kapás. Felmérés: – 400 m-es futás. indulj!” Járás az udvaron lévô természetes akadályokon. oldalt. labda. 17. Felmérés: LABDÁS FELADA. 25. Kislabdahajítás távolba (felmérés).. magas és mellsô középtartás helyzetek ismerete. „Érintô fogó”. Pár lépés nekifutással ugrás kötél fölött az ugrógödörbe párosával. Gimnasztika: állásban. 19.

tárgykerülés. 30. Karika sza futással. „Húzd át a határon”. 31. 34. „Fogó párokban”.Pad. Tartáskorrekciós gyakorlatok. zsák. KITARTÓ FUTÁS Kötélhajtó verseny. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Gyorsfutás iramváltással. Futás padra fel. labda. Rézsútos padon nyúlugrás. 38. ugrószekrény). Célba dobás a társ által emelt karikába. Futás karikákba lépéssel. Szökdelések elôre. Rézsútos padon négykézláb-. 29. Babzsák Osztályozás: két-három fogás kötélen (fejlôdést) Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. Bordásfalgyakorlat: láblendítés oldalt mellsô függôállásban. „Sapkafogó”. Járás különbözô szereken a távolság növelésével (pad. Járás elôre. Lassú futás. Kötélmászás. Ugrókötél áthajtás Medicinlabda. séta.„Fogó párokban”. 36. kerülés. Fejlôdés egyes oszlopból kettes oszlopba. Sorozatugrások babzsákok fölött egy és két lábon. gimnasztika. átadás. „Tûzharc”.. Helyben futás. zôgyakorlatok.. osztályozás. Futás kifeszített zsinór alatt. oldalt. 33.. Egykezes felsô átadás kisméretû labdával. hason csúszás. Gurulóátfordulás elôre guggolótámaszból guggolótámaszba. Fejlôdések – szakadozások. Célba dobás 1 kg-os medicinlabdával.. hátra.. hátra be. szekrény. Helybôl távolugrás. 28. Járás közben megállás ütemtartásra. szalagfelvétel. Kötélmászás. légPók-. elôre-hátra.és csípôemeléssel tarkóállás. Labdavezetés. hason csúszás. „Üsd a harmadikat!” . Hanyattfekvésbôl láb. 35. Helyzet ismerete. futás tárgykerüléssel. zsámoly. prevenció 27. ugrókötél Versengés 10–15 m-en. Futás karikákba lépéssel. zsámoly.56 Fô rész babBefejezô rész. XII. ÁLLANDÓ Felmérés.. 37. fókajárás.és lelépéssel. Helybôl távolugrás szônyegre. oldalsó középtartás: karlendítés mélytartáson át magastartásba. fókajárás elôre-oldalt labdával. 32.. ugrócsukott szemmel. Felmérés: ingafutás „Kecskézés”. Menet megindítása és megállítása 2 ütemben: „Osztály! Állj! Egy! Kettô!” Gimnasztika: szögállás.. Ingafutás: Rajt – célvonal között oda-visz.

gimnasztika. Kötélhajtás. Nyújtott ülésbôl gurulás hátra. majd vissza. ugrókötelek fölött. „Tekeredik a kígyó”. sál... 53. osztályozás. Lesiklás szánkóval az iskola környékén lévô dombról. 43. Helybôl távolugrás.. Lazító nyújtó jellegû gimnasztikai gyakorlatok. 46. Szánkó I. 48. 42. Tarkóállásból gurulás elôre zsugorülésbe – guggolótámaszba. Gurulóátfordulások elôre terpeszállásból terpeszállásba. két egyenlô térfélen 4–6 hógolyóval tanulónként. Rávezetô gyakorlatok a hátra gurulóátforduláshoz: hintázás hanyattfekvésben. fel-lemászás bordásfalra. ÁLLANDÓ Felmérés. 51. Köralakítás kézfogással. amely több találatot ért el. Gyôz az a csapat. Szlalomfutás. 40. ugrószekBordásfalnál kézállás. mászókötél. Gyors indulások: ülésbôl. szekrényre.. amit a társad – szerepcserével. Szánkózó váltóverseny hóemberkerüléssel. 41. Séta légzéssel egybeKötélmászás. 54. Lazító-nyújtó szabadgyakorlatok.Hónap Óraszám Fô rész Ugrókötél.. prevenció Befejezô rész. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK 39. Hóemberépítés két csapatban.. gyakorló óra 45.. 50. Átmenet járásból futásba: „Futás!” „Indulj!” Átmenet futásból járásba: „Lépés!” Átfutás 3-as oszlopban babzsákok. 45. Futás. kötve. Osztályozás: – helybôl távolugrás (választható) – kötélhajtás. fekvésbôl. Ingafutás. légzôgyakorlat. Bordásfal.. 44...rény ba lépegetés guggolótámaszból. Árnyékmozgás: csináld azt.. 49. LABDADOBÁS. 44. Melyik csapat készült el elôbb? Hócsata két csapatban.. kesztyû). játék óra Osztályozás: – kötélhajtás. Futás. guggolásból. Az elôzô órák anyaga: Téli foglalkozás a szabadban. 57 . 52. Tarkóállás. Járás. 47. Célbadobó verseny 2 hóemberre két csapatban 6–8 m-rôl. Rendgyakorlatok. majd átbújás – kúszás terpesztett láb alatt. „Félperces fogó”. Tanulónként téli öltözék (sapka.

majd vonal kialakítása. Szlalom-labdavezetés lábbal. Kötélhajtás. Karika. Járás gyermekdalra. Labdadobás párokban két kézzel. 56. kapása. Szlalom-labdavezetés kézzel. 59. TARTÁSKORREKCIÓ.„Fekete-fehér” kézzel. támasz a talajon és gurulás vissza. közben Osztályozás: kislabda feldobása. Labdagurítás. Mellkas.. leugrás. osztályozás.és lelépés keresztbe helyezett padokon. Futás. Gurulóátfordulás: az elôzô óra anyaga. szlalom-labdavezetés Utánzó járások 3-as oszlopban (sorver. Dobások járásból. Bordásfalon függôállás. futásból távolba. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok.. Szórt alakzatból 1–2–3–4-es oszlop.da. Nyúlugrás 2 részes ugrószekrényre. . Lassú futás tárgykerüléssel. gimnasztika. Szórt alakzatból 2–3–4-es oszlop kialakítása. láblendítés oldalt. 66. Befejezô rész. Hanyattfekvés: láb-.. 63. Járás gyermekdalra: „Elvesztettem zsebkendômet”. az alakzat helyének változtatásával. babzsák. 57. el.58 Fô rész Utánzó járások. csípôemelés – lábbal talajérintés a fej mögött. labda). II. Padon járás. Rávezetô gyakorlat: gurulóátfordulás hátra: guggolóállás váll fölé emelt kéz.. 58. labdavezetés. Babzsákgyakorlatok. seny). Kötélmászás. ÁLLANDÓ Felmérés. Dobások térdelésbôl.és lábemelés. zsámolyokon. 60. a végén leug. labdadobás.. térdfelhúzással. Hasonfekvésben bokafogás. Felmérés: ülés.labdadobás két kézzel. ülésbôl karikákba (babzsák. pad rás egy lábról két lábra. gurulás hátra.. KÖTÉLMÁSZÁS. lábbal. Rézsútos padon futás fölfelé. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Nyúlugrás talajon. célba.Pad gerendáján járás Tömött labda. 62.HÚZÓDZKODÁS V.. „Fogyasztó” Futás közben feladatok: guggolás. zsámoly ugrással. Járás gyermekdalra. Futás 2-es oszlopban irányváltással 4 percig. 65. JÁTÉKOS KÉZÁLLÁS (CSIKÓZÁS). fel. török.. Labda Gurulóátfordulás elôre terpeszállásból guggolótámaszba. „Balatoni halászok”. elkapás. lab„Váltóverseny” nyúl. elôrenézô könyök. TARTÁSKORREKCIÓ. 61. kötélhajtással. prevenció 55. Játékos cigánykerék. „Told be a körbe!” 64. Bordásfalnál kézállás lépegetéssel guggolásból.

75. zása ujjon. Ugrókötél-áthajtás elôre-hátra. Járás gyermekdalra: „Pám. pám”. közben taps. hátra térdrugózással.. cigánykerék. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK III. Gurulóátfordulás hátra nyújtott ülésbôl guggolótámaszba. váll fölött tartott tenyérrel. Labdarúgás párokban. gurulóátfordulás elôHíd. elkapás. 67. futás.Hónap Óraszám Fô rész Rendgyakorlatok.és harántspárga-kísérletek. gimnasztika. szakadozás. 73. majd ismételt futás. Guruló labda megállítása kézzel-lábbal. Akadályfutás (zsámoly. Futás közben guruló labda felvétele. Kézállás. ÁLLANDÓ Felmérés.Zsámoly. Cigánykerék.. labdagyakorlatok. Osztályozás: gurulóátfordulás hátra. re. pad. test körüli leütéssel. 71. leguggolás.„Mocsárjárás” télhajtás – kötélmászás (5-6 fogás) – labda. Tornabot egyensúlyo. lábtartáscsere. TARKÓÁLLÁS Oldal. Bordásfal. Pad gerendáján négy. ugrókötél. Futás tartósan 4 percig. Bordásfalnál hátsó guggolótámaszból lépelabda getés kézállásig.. 77. bordásfal. osztályozás.„Tûzharc”. kézláb járás. Guggoló-támaszból bal láb nyújtás. helyben. karika. 69. Járás. pad.. Lassú futás feladatokkal. Hanyattfekvésbôl híd..Osztályozás: Gurulóátfordulás elôre. karika). Szlalom-labdavezetés. labdavezetés helyben. 76. prevenció Befejezô rész. Párokban fejelés. Járás szép testtartással. dobás falra 10-szer. Fejelés falra. Labdagyakorlat: feldobás. 74. Futás párokban. híd.. sípszóra különbözô feladatok. Gyakorló órák. Feladatok: bordásfalon lábemelés – 20 kö. „Elvesztettem zsebkendômet”.. 59 . 70. gurulóátfordulás. Egyszerû mozgások dalra: „Kis kertem”. Fordulatok. mászókötél 72. labda. Térdelôtámaszból csípôtolás fölfelé. Egyes oszlopból kettes oszlopba fejlôdés. 68. Labda.

futás feladatokkal. Hosszába állított 2 részes ugrószekrényre felugrás guggolásba. Célba dobás egykezes felsô dobással zsámolyba. láblendítéssel fellendülés kézállásba (kísérletek). majd kisülésre.. mászóköUgrókötél-áthajtás elôre-hátra egy. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Kitartó futás feladatokkal 5 percig. 86. gurulóátfordulás elôre-hátra. ill. 87. Labdaterelgetés pókjárással. Hasonfekvésben törzs. Labdaadogatás párok. karika Osztályozás: tarkóállás Befejezô rész.és lábemelés kartartásokkal (csípôre. lábon. hármas oszlopban testfordulatok: ugrással vonalalakítás. Ingafutás. 80. lépés és leugrás (esôs órák). tarkóra tartás). IV.. ülésben. kézzel. tél. „Félperces fogó” 3 fogóval.. .. „Félperces fogó”. mászás mászókán. 85. Ingafutás. nyújtó gimnasztika állás.kézzel-lábbal: egyénileg – párokban. Gyakorló óra: labdás ügyességi feladatok „Tûzharc” Lazító. zsámoly. Ismételt futás 15 m-en. ÁLLANDÓ Felmérés. Járás. KITARTÓ FUTÁS Szônyeg.. Mászás mászókulcsolással.60 Fô rész Torna. Tarkóállás. Labda Futás zsámolyokra fel. Kétsoros nyitott vonal kialakítása szórt alakzatból. Guruló labda megállítása kézzel-lábbal. Kettes. 81. Bordásfalnál lépegetés kézállásba. 79.és lelépéssel. Szökdelés a zsámolyokon (és közöttük). 82. prevenció 78. osztályozás.. Labdaterelgetés négykézlábjárással. lábbal. karikába. labda. Ugrókötél-gyakorlat.Ugrókötél. bordásfal. Állásból kéz-.. Egyensúlyozása térden. gimnasztika. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. Kötélmászás. zsámolyok között. Tartós futás 5 percig. lábfejen. 88. 83. Átfutás mozgó zsinóron: a körben hajtott kötél fölött a hajtott kötéllel szembe jövô tanulók felugranak. zsámolyokra lépéssel.és két ban. Futás kézfogással puha szônyegen. 84. vállra. ban.

légzôgyakorlat Tartós futás 6–7 percig feladatokkal. séta.cig.. Felmérés: bújással. 95. 2–3 perc lassú futás. 98. állásból. labdák „Sor. rokban. pattintott átadás. kelés Osztályozás: Állórajttal gyors indulások.. Labdavezetés futással. Rendgyakorlatok. két kézzel 2–3 m-re karikába. 400 m tartós futás kimért pályán. 100. háttal is. Az elöl futó tanuló mozgását követik társai 2–3 csoportban. át. 96. 94. „Kakasviadal. Egykezes felsô átadások feladatokkal. „Mókusok ki a házból!” Mászás mászókán.Hónap Óraszám Fô rész Utánzó járások. Járás ütemtartással. do– szlalom-labdavezebás elôtt lepattintás. Járás gyermekdalra. Tartáskorrekciós gyakorlat.és váltóverseny” Felmérés. Tartáskorrekciós gyakorlatok: „Mókusok ki a házból” „Sótörés. ÁLLANDÓ Felmérés. Kislabdahajítás távolba. 97. átmászással. Ugrókötél-áthajtás. fejlôdések. osztályozás: labdával – kötélhajtás 30 – ingafutás. labda Kislabdahajítás távolba. Távolugrás ugrógödörbe kifeszített gumizsinór fölött.. megállás két ütemben: „Osztály” „Állj!” „Egy!” „Kettô!” Labdagyakorlatok. tés Társak által tartott kötél átugrása. felugrás. Nyújtó-lazító gimnasztika.” Akadályfutás természetes akadályok vagy Kötetlen futás 7 per. Futó állóképesség fejlesztése (6–7 perc) Lassú futás. 92. Természetes gyakorlatok párokban. osztályozás. – egykezes felsô Társak által tartott gumizsinór átugrása páátadások. Haladás párokban.” „Kakasviadal. 3–4 ismétléssel. prevenció Befejezô rész. labda kitett tárgyak kerülésével. gimnasztika. terpesztett lábak között. Célba dobás tömöttlabdával. 99. Párokban fejelés. 90.. – szlalomfutás. Kígyófutás.” Gyors futás 15–20 m-en.. Karika.Ugrókötél. 61 . Járás ütemtartással. Távolugrás ugrógödörbe 6–8 lépés nekifutást követôen. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK V–VI. Akadályfutás természetes akadályokon. séta. Helybenjárás.Gumizsinór feladatokkal.. szakadozások. „Sótörés”. Járás ütemtartással zenére.. 89.. leguggolás. 93. érté. Ugrókötél. 91. Szlalom-labdavezetés. tárgykerülés.

Egyensúlyozó feladatok. elkapás. Egyéb szabadidôsportok. lása. 102. 108. Tollaslabdázás. Távolugrás.. Járás vonalon szép Ugrókötél. útkeresztezôdésekben a Kislabdahajítás párokban: kiszorító játék. leguggolás.Tollaslabdázás. prevenció 101. 400 m-es futás felmérése. „Érintô fogó. véssel. Rollerezés. haránt terpeszállás. Járások a lépéshossz Kislabdahajítás párokban távolságra törek. Labdarúgás párokban kapura. Felmérés: ból. „Mókusok ki a házból!” . 106... Kerékpározás. fektetett gumizsinóron át. játékok. kerékpározás kijelölt pályán stb. távolságra törekvés ugrógödörbe.. Játékok: „Füle-farka”. A tanultak ismétlése. gimnasztika. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Kötélhajtás haladással. labdavezetés helyben.. „Páros fogó”. közben tapsolás. 30 m-es futás. Kislabda. fejelés párokban. kislabda Kislabdahajítás oldal-. ugrókötél. Labdagyakorlat: feldobás. Átmenet járásból futásba. futásból járásba.” 103. ÁLLANDÓ Felmérés. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. saját eszköz Felmérés. – 30 m-es futás Átfutás gurított labdák fölött. felmérés. osztályozás. Távolugrás. Úttesten. 104. 109. 103. közlekedés szabályainak gyakor.változtatásával. 107.Saját eszköz lyainak átismétlése.. osztályozás: – 400 m-es futás – távolugrás – kislabdahajítás Labdás ügyességi feladatok. távolságra törekvéssel. Intelmek a nyárra Éves munka értékelése tanulónként. rollerezés.. Kötélhajtás: versengés. A közlekedés szabá.62 Fô rész Befejezô rész.testtartással. 105.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->