P. 1
Testnevelés tanmenet

Testnevelés tanmenet

|Views: 5,868|Likes:
Segédanyag testnevelés órákhoz.
Segédanyag testnevelés órákhoz.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Szilvia Gálfiné Lipóczki on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2015

pdf

text

original

TESTNEVELÉS TANMENET

A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi személyiséghez, a tanulók érdeklôdési köréhez közel álló mozgásféleségek tanítására. Az oktatás során az 1.-2. osztályos testnevelés tanításánál vegyük figyelembe az alábbi szövegrészben megjelölt: Belépô tevékenység formákat. A továbbhaladás feltételei: 1. osztály Évi óraszám: 109 Belépô tevékenységformák Alakzatok gyors felvétele és változtatása. Az öltözôk és a gyakorlóhely rendjének kialakítása. Játékos és határozott formájú szabad-, társas- és kézi szergyakorlatok végrehajtása. Gyors indulás különféle testhelyzetekbôl. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és a futásfeladatokban, térnyerés a fogóval szemben. Tartós futás 4-8 percig pihenô nélkül, illetve kisebb séták beiktatásával. Futómozgást tartalmazó feladatok (játékok) végzése. Szökdelések és ugrások megfelelô ritmusban. Távolba és célba dobás egy és két kézzel. Egyszerû támasz-, függô- és egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. Labdás feladatok. Néhány egyszerû, az évszaknak megfelelô a szabadban végezhetô játék. Barátkozás a vízzel, vízbiztonság szerzése. 8-10 m távolság átúszása lábletétel nélkül. Rendszergyakorlatok, gimnasztika, prevenciós feladatok A továbbhaladás feltételei Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelôen. A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvetô mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás stb.) elfogadható végrehajtása. Félelem nélküli részvétel a vízben végzett feladatok során. 2. osztály Évi óraszám: 109 Belépô tevékenységformák Alakzatok gyors felvétele és változtatása. Az öltözôk és a gyakorlóhely rendjének kialakítása. Játékos és határozott formájú szabad-, társas- és kézi szergyakorlatok végrehajtása. Gyors indulás különféle testhelyzetekbôl. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és futásfeladatokban, térnyerés a fogóval szemben. Tartós futás 4-8 percig pihenô nélkül, illetve kisebb séták beiktatásával. Futómozgást tartalmazó feladatok (játékok) végzése. Szökdelések és ugrások megfelelô ritmusban. Távolba és célba dobás egy és két kézzel. Egyszerû támasz-, függô- és egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. Labdás feladatok. Néhány egyszerû, az évszaknak megfelelô a szabadban végezhetô játék. Barátkozás a vízzel. vízbiztonság szerzése. 8-10 m távolság átúszása lábletétel nélkül. A továbbhaladás feltételei Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelôen. A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvetô mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás stb.) elfogadható végrehajtása. Félelem nélküli részvétel a vízben végzett feladatok során.

42

TANMENET 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA
Fô rész Járások. Gumilabda Közepes iramú futások, labdagurítások. Befejezô rész, ÁLLANDÓ Felmérés, osztályozás, JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz

Éves óraszám: 109

Hónap Óraszám

Rendgyakorlatok, gimnasztika, prevenció

IX.

Sorakozás nagyság szerint egyes Lassú iramú futás 2 percig feladatokkal. oszlopban. Utánzó járások: négykézláb, medvejárás. Öltözôi rend. Futás 3 percig feladatokkal. Fogójáték. 1., 2., 3. Egyszerû fogójáték. Futás sípszóra, guggolások, felállások, óriás-, törpejárás.

Tisztálkodás, ruhaváltás. Lassú iramú futás 2–3 perc egyenletes tem- Óriásjárás, törpejárás, Gumilabdák. Kartartások: mély-, oldalsó-, ma- póval. séta, légzôgyakorla- A tanulók ruházatának gas-, csípôre, tarkóra tartás. Labdagurítások párokban. tok. ellenôrzése. Tisztasági csomag. Függések mászókán, létrán, bordásfalon. 4., 5., 6. Utánzó járások: nyusziugrás. Egyéni és sorversenyek utánzó járásokkal. Sorakozás 2-es oszlopban. Pókjárás. Törzshajlítások állásban. Futás különbözô alakzatokban: körben, Járás közben karemehullámvonalban. lés, törzshajlítás. Kétkezes alsó dobás vonalon túlra. Szlalomfutás 15 m-en, 5 m-enként akadály. Kétkezes alsódobás karikába. Futások feladatokkal. Sorversenyek: 2–3-as sor. Gumilabda, babzsák. Éves feladat a felmentetteknek. Felelôsök feladatai.

Sorakozás 1-es, 2-es oszlopban. Köszönés. Ülésben törzshajlítások. 7., 8., 9. Vigyázz! Pihenj! állás. Futás feladatokkal: ülés, felugrás, hasonfekvés, guggolás. „Vonatozás”. Utánzó járások.

10., 11., 12.

Alakzat feloszlatása: Oszolj! jelre megállás, vigyázz!-állás. Törzskörzések. Egyszerû „fogó”. Játékos helycserés futásgyakorlatok 15 m-en. Ugrókötél.

Labda fogása, körbe futása, feldobása, el- Egyszerû „fogó” já- Gumilabda. kapása. ték. Kétkezes alsó dobás gumilabdával. Lassú futás, séta, légSorverseny utánzó járással. zôgyakorlat. Falhoz pattanó labda elkapása.

43

. 15. Kétkezes alsó dobással célba dobás (Ver. – 400 m futás.. 24. „Fogó két fogóval”. Futás feladatokkal. Testfordulatok helyben. Hasonfekvésben ujjfûzéssel a test mögött mellkasemelés. labdavezetés helyben. fókajárás. 16. 23. Járás gyermekdalra: Labdák. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Járás–futás gyakorlatok 3–4 percig. osztályozás. Futás idôre: 30 m táv. Különbözô testhelyzetekbôl gyors indulással futás. Labda feldobása.. Labda feldobása.44 Fô rész Befejezô rész.. pók-. Hanyattfekvésben lábemelés egy és páros lábbal. Szlalomfutás. 14. 5 kísérlet. gimnasztika. elkapása mozgás közben. 18. Célbadobó verseny. se. csere. 19. Járás közben karkeresztezés a test elôtt. Járás szép tartással Babzsák. Haladás közben labdagurítás egyik. Kettes oszlopból vonalalakítás. elkapása. A gyors indulás fejlesztése. 17. labdapattogtatás helyben. „Nyúl és Felmérés: vadász” – Célba dobás 5 mrôl. . 20. Egyes oszlopból vonalalakítás. ugrással: balra. Célba dobások. Négykézláb-. Szórt alakzatban elhelyezkedés. Kitartó futás 400 m-en. „Szólj síp!”.. „Mozdulatlanság”. Szórt alakzatból gyors sorakozás.Labdák dára”. Sorakozás gyors végrehajtása. prevenció X. labdaátadás. 22. Célbadobás 5 m-re lévô karikába. 30 m-es futás felmérésengés). majd a szemben levô tanulóig.5 perc. Szökdelô gyakorlatok egy és páros lábon. 13. Nyitódás játékosan.. Félperces „fogó” játék. majd másik kézzel. UTÁNZÓ JÁRÁSOK. labdagurítás. Ismételt futások 15 m-en. éles megállás. Sípszóra ismételt sorakozások 1es. Futás feladatokkal: 2.. -leengedés. jobbra át.. Ugrással fordulatok helyben. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. 400 m-es futás lehetôleg pihenô nélkül. TARTÁSKORREKCIÓ. 21.(fejtetôn babzsákkal). Játék: „Vigyázz a lab. Kitartó futás 3 percig. Bordásfalon mellsô oldalállásban haladás oldalra utánfogással. Labdagurítás. törzshajlítás és fordítás. ÁLLANDÓ Felmérés. Gimnasztika: terpeszállás. 2-es oszlopban. Egyensúlyozó járás vonalon.

Ugrókötél-áthajtási kísérletek. Lassú futás közben fellépés zsámolyra. törzshajlítás. Tornapadon utánzó járások. elkapása. sarok-. 33. Labdagurítás. 28. guggolóállás.. vonal alakzatban. térdelésben. labdák. 30. 29.. Gyors reagálás. „Hol az olló komámasszony?” 45 . Guggoló. Labdagurítás társnak. Ugrókötél áthajtási kísérletek. 32. TARTÁSKORREKCIÓ. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK XI. pad).kettes oszlopban. Pattintott labda elkapása ülésben. TARTÁSKORREKCIÓ.és kétsoros vonalban vonalon. Célbadobás függôleges célba. Játékos nyitódások. Labda feldobása. Vigyázzállás lábujj-. 27. Játékos futás feladatokkal. Versen.Hónap Óraszám Fô rész Rendgyakorlatok. gimnasztika. gés. Medvejárás párokban. Szlalomfutás kettes oszlopban. osztályozás. Ugrókötél-áthajtási kísérletek. „Párkeresô verseny”. ÁLLANDÓ Felmérés. Mászókötélen hajlított karral csimpaszkodás. Felmérés: – utánzó járások. prevenció Befejezô rész. Ugrókötél-áthajtás gyakorlása. labdák lítása. Törpejárás.kötelek. Járás. Sorozatugrások akadályra fel-le (zsámoly. Jelre gyors sorakozás oszlopban. 26. légzôgyakorlat. Kettes oszlopból gyors nyitódás és zárkózás játékosan. Csípôretartás. Játékos helycsere és futások gyors indulással. zsámoly.és térdelôtámasz. pad... Sorakozás egy. Törzsgyakorlatok.. 31. majd leugrás. Helyben ugrással fordulatok játékosan.. Egyes oszlopból egyes vonal alakítás. Ugrókötél-áthajtási kísérletek. zárkózások. 25. UGRÓKÖTÉL-ÁTHAJTÁS. majd a gurított labda megál. Elôször padon ülve tanulják a kulcsolást. Mászókötél. törzsdöntés. TARTÁSKORREKCIÓ. felhúzott térddel kulcsolás. óriásjárás ugrókötél. Gyors indulás utánzó járásokkal. kerüléssel. ugróSorakozás: az elvég. guggolásban.Egyszerû fogó. Karika. „Féltek-e a medvédtôl?” Ugrókötél. zsámoly zett munka értékelése (más órákon is rendszeresen).

46 Fô rész Befejezô rész. elkapás. gimnasztika. Kitartó futás 3 percig. A tanult oszlopalakzatok gyors felvétele. feldobás-elkapás.és iramváltással.. Fel-lemászás. XII. Szökdelések énekre haladással. Járás ismert gyermekdalra: „Hatan vannak”. légzôgyakorlatok. kislabda. Járás lábemeléssel. Tornapadon utánzó járások: hason csúszás. Hibajavítás. Kötélmászás: egy-két fogás. 38. láblendítések. ujjon. Párválasztás. Szórt alakzatból 3-as oszlop kialakítása.. „Labdacica gurítással”. „Függô fogó”. Labda elkapása helyben. fordulatok. Bordás falnál függôállásból láblendítések.fordulatokkal. mászókötél. Járás. 37. Ugrókötél-áthajtás. feldobás... . TARTÁSKORREKCIÓ.. padon. ugróönszöktetés. 40. elkapás. kötél gása. Haladás közben labdagurítás váltott kézzel. Labdás gyakorlatok az elôzô óra alapján. Egyensúlyozó járás rúd. célba dobás vízszintes. ÁLLANDÓ Felmérés. 42. Kötetlen tartós futás feladatokkal: térd-sarok emelés játékosan. labda. Labdaérzéket fejlesztô feladatok: kislabdával gurítás terpesztett lábak között stb. osztályozás. pattintás. 41. „Labdacica babzsákkal”. -nyújtások. 36. ugrókötél. Értékelés: – labdagurítás. Pad gerendáján járás. babzsák mellett. 35. „Pám. kulcsolás gyakorlása. Mászókötélen. Kislabdahajítás távolba. függôleges célba. babzsák. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK Labda gurítása. -rúdon mászókulcsolás gyakorlása. Játékos futás feladatokkal. guruló labda megfo. 1-es oszlopból 2-es oszlop kialakítása. Szökdelések egy lábon hullámvonalban. nyúlugrás. TARTÁSKORREKCIÓ. 39. pám. mászókötél. babzsák. Szalagos fogójáték. mozgás közben. TARTÁSKORREKCIÓ. Futás irány. Törzshajlítások. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok.. Járás guggolásban láb.Tornapad. Járás gyermekdalra. Tornapad. prevenció 34. paripám”. Labda. Jelre 3-as oszlop gyors kialakítása.

Járásból átmenet futásba. 47 . lábemelések. 44. „Sorversenyek”. támasszal a váll alatt és gurulás elôre. Játékos futásgyakorlatok. figyelmének értékelé. labda guggolótámaszba. Kar-. Járás kettes oszlopban. Lejtôs padon csúszás.. futásból járásba. Kötélmászás. 46. óra anyagának bevésése. TARTÁSKORREKCIÓ. ben. Szlalom-labdavezetés kézzel. osztályozás. Hajlított ülés. hullámvonalban a tanult kartartásokkal. ugrókötél. váll fölé emelt hátrafelé nézô tenyérrel gurulás hátra. KÖTÉLMÁSZÁS. Ülésben törzshajlítások. Jelre köralakítás. 49. 2-es oszlopból indulva vezényszóra az indulás. körben futás irányváltással. 45. Járásból megállás gyakorlása. TARTÁSKORREKCIÓ. 47. Járás lábujjon. törzs-. törzs-. A 46–47.... Járás gyermekdalra ritmusosan. Lejtôs padon hason csúszás (utánzó járá. Futás közben lassítás.. Hanyattfekvésbôl. Kötélmászás: a kulcsolás gyakorlása. Bordásfalnál lépegetés kézállásba és vissza 4–6 ismétléssel. Bordásfal I. 50. hibajavítás. 51. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK XII. dobbantással. (megállás) gyakorlása.. Egysoros vonalból kézfogással köralakítás. prevenció Befejezô rész. hátra. Járás közben egy és páros lábon szökdelések.Hónap Óraszám Fô rész Pad Értékelés: nyúlugrás. átbújás. Kötélmászás. Ütemes járásgyakorlat tapsra.. 10–10 percig HÚZÓDZKODÁS. Járás kézfogással kör. 54. 48. Sorakozás: az osztály Ugrókötél. Szökdeléssel helyben fordulatok..Bordásfal. lépés tapsra. óriásjárás. Zsugorülésben térdkulcsolással gurulás elôre. Az elôzô két óra anyagának bevésése. sok). Gurulóátfordulás elôre guggolótámaszból se. lábgyakorlatok állásban. gimnasztika. lábgyakorlatok állásban. 52. Bordásfalnál hátsó guggolótámaszból lépegetés fölfelé magas fekvôtámaszba. „Kézfogás a ház”. lépés. gyorsítás. hason csúszás Rendgyakorlatok. ÁLLANDÓ Felmérés. UGRÓKÖTÉL-ÁTHAJTÁS kilenc testnevelési órán. Kar-.mászókötél. mászókötél „Sorverseny” nyúlugrással. 1-es oszlopból indulás: Futás „Indulj”) „Lépés!” A vezényszóra reagálás gyakorlása. gyakorlás.Törpejárás. Ugrókötél-áthajtás: versengés játékosan. 53. TARTÁSKORREKCIÓ.és csípôemeléssel – tarkóállás – gurulás elôre hajlított ülésbe. 43. láb.

Kétkezes alsó átadás után gurítás vissza a párnak. Kétsoros vonalban kézfogással köralakítás: szökdelések. Tarkóállásból gurulóátfordulás elôre gugÉrtékelés: golótámaszba. Gurulások – tarkóállás.48 Fô rész Befejezô rész.„Célbadobás” folyo. – gurulóátfordulás Az 55–56. pad gerendáján. Járásból futás. 56. BORDÁSFALNÁL LÉPEGETÉS KÉZÁLLÁSBA (6 óra). 64. Gyakorló óra. prevenció 55. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. Szórt alakzatból többsoros vonal kialakítása. zsámoly. 57.. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Futás közben átbújás 40 cm magas kötél Járás különbözô kar. TARTÁSKORREKCIÓ. labdák. Lassú iramú futás hullámvonalban 3–5 per. – Oszolj! – Vigyázz!” vezényszavakra. bajavítás egyénileg – típushibák! Ugrókötél. Vonatozás. „Szabadulás a labdától”. 62.. ÉrtéSzlalomfutás labdavezetéssel. Ugrókötél. só és felsô átadások.Mászókötél. labdák cig. terpeszállásból gurulás elô– tarkóállás re terpeszülésbe.. sóba. Terpeszállásban törzshajlítás. gurítás ismételt átadások versenyszerûen is. II. Futás – járás feladatokkal. TARTÁSKORREKCIÓ.kelés. „Páros verseny”: átadások Ugrókötél-áthajtás helybenfutás közben. 58. Ülésben végzett nyújtó jellegû gyakorlatok. Vonal alakzatból kör alakítás és vissza.. Lassú futás párokban. kaEgyensúlyozó járás a rikák. Járás gyermekdalra. babzsák. futásból járás különbözô feladatokkal. Gurulóátfordulások elôre. tartásokkal. „Szalagos fogó”. 60. Gyors reagálás: „Sorakozás. Átadások párokban. karkörzések. törzsfordítás. osztályozás. Futás karikákba lépéssel.. ugrókötél. ÁLLANDÓ Felmérés.. Ülésben. 66. „Szalagos fogó”. Bordásfalnál lépegetés kézállásba. Kétkezes al. Kétkezes felsô átadás a társnak. Kötélmászás 2–3 fogással. Kétkezes felsô dobás távolba. alatt. 59. szalag.. labdák.Bordásfal. 63. 61. fekvésben végzett gimnasztikai gyakorlatok. Tarkóállás a tanult módon. „Labdás fogó”. hielôre. 65. kígyó”. Kétkezes gurítás távolba. gimnasztika.. bokaérintés. „Félperces fogó” Átfutások akadályok fölött: ugrókötél – Járás gyermekdalra: „Tekeredik a babzsák – szalag – tömött labda – zsámoly. óra anyagának begyakorlása. . majd labdavezetés. bordásfal.

73. „Vigyázz Feladatok 2 órában: 1. ugrókötél. Helybenjárásból átmenet járásba. Állásban. zsámolyok. Gimnasztika: gyakorlatok az ismert alapformák felhasználásával...” padok. „Ecc-pecc. „Félperces fogó” Átfutások sorokban elhelyezett tömöttlabdák fölött 3–4 oszlopban.és nyújtott ülés ismerete. Félperces fogó 3 fogóval.. 68. ülésben végzett gimnasztikai gyakorlatok. gimnasztika.. 78. Sorakozás: gyors reagálás sípszóra. A feladatok ismétlése. Helybenjárásból járás. Szökdelések mondó. Az elôzô két óra anyaga: begyakorlás. Sorakozás fordulatokkal..Járás vonalon szép Pad. Kötélmászás. „Páros fogó”. négy. Babzsák dobása függôleges célba (váll fölötti kidobással). a lepattanó labda elkapása. 75. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. 74. mászókötél. Zsámolyra tett emelt padon. 77. pad alatt kúszás. gyakorlatok.Babzsák. leugrás. kákra.. ugrószekrényen átmászás. osztályozás. Padon felhúzott térddel átugrással haladás elôre. Pad. 49 . Gyors futás cikkcakkban. Járás gyermekdalra: „Ég a gyertya” – leguggolás – járás. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. Fordított padon járás guggolásban. testtartással.a labdára”. Bordásfalon láblendítés oldalra. járásból helybenjárás. FelKötél-áthajtás elôre. ÁLLANDÓ Felmérés.Labdák. hátra. ugrókötél. Labdavezetés helyben (10-szer)..Hónap Óraszám Fô rész Rendgyakorlatok.. Egykezes felsô dobás falhoz. Kötélhajtás hátra. Gyors indulások állórajttal. Kötéláthajtás (20. ugrókötél III. repülô” folyosóba.. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz 67. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. labdák kézláb. Szlalomfutás labdavezetéssel. prevenció Befejezô rész. 71. Padgyakorlatok. 69. járásból helybenjárás. Célbadobás fél térdelésbôl 5 m-re 1 m-es „Tûz. szor) 2. Gyors futás 10 m-en ismétléssel. Lassú futásból felfutás lépcsôzetesen elhe. 3. 76.Járás közben légzô. labdák lyezett szerekre.mérés: kötélmászás. Bemelegítés: körbenjárás feladatokkal. Futás akadályokra lépéssel.. 4. Célbadobás zsámolyba. labdák. 70. Gimnasztika: szögállás – haránt terpeszállás – terpesz. 72. víz. „Házatlan mókus” Kötélmászás.

. ismétlés. Padgyakorlatok. 84. dobbantással. két lépés után féltérdelésbôl célba dobás. ugUgrókötelezés. „Tûz. Az elôzô órák anyagának begyakorlása. Ülésben nyújtó jellegû gyakorlatok. Szökdelések kötélhajtással. 80. két lábon.. párkerülés Szökdelés mondókákután gurítás a párnak. tanult játékokból. repülô” Zsámolyra tett rézsútos padon futás fölfelé és leugrás guggolóállásba. Értékelés: – labdavezetés tárgykerüléssel. víz.és lelépéssel. ÁLLANDÓ Felmérés. 89. Befejezô rész. gimnasztika. „Páros verseny: átadások”. 90. Labdavezetés lassú futással. cébe”. Karkörzések ismerete. „Versengés”. Ugrókötél. törzs-. 83.és futásfeladatok. Értékelés: járás ütemtartással. Lazító gimnasztikai gyakorlatok. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. Zsámolyra tett rézsútos padon felfutásleugrás. 86. zsámoly. ... Labdaadogatás párokban. Pár lépés után felguggolás a zsámolyra. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Lassú futás feladatokkal. osztályozás. kal: „Lementem a pinTartós futás 400 m-en.50 Fô rész Ugrókötél.. lábgyakorlatok.. rókötél Keresztbe állított padokon futás fel. Szökdelések egy és Labdák.. 88. 81. prevenció 79. majd járás. Járás gyermekdalra. Egykezes felsô átadás. Labdagyakorlatok helyben. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok Járás közben végzett kar-. Járás énekre. zenére. Játékos járás. 87. „Helybenjárás! Lépés indul!” Ülésben végzett gyakorlatok. Járás tapssal. karlendítéssel leugrás. egyéni fejlesztés. 82. Egykezes felsô dobás oldalára állított zsámolyra. zsámoly. „Akadályverseny”. labdák.. Kötetlen futás feladatokkal. IV. 85. felzárkóztatás és sok-sok játék az ismert.

TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. 1 kg-os tömöttlabdával kétkezes alsó-felsô zés.. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok Járás közben végzett lazító. egy lábról két lábra érkezéssel.. csípôemelések. osztályozás.. A testnevelési órák elsô részét az úttesten történô áthaladás gyakorlásával kezdjük (útjelek.Tömöttlabda. „Páros fogó”. 91. Teremben hátonfekvésben láb-. társnak. csoportosan 30 men. járás. 5–6 lépés nekifutással távolugrás ugrógödörbe. 99. 101. 93. Gyorsfutás 15 m-en páronként – csoportosan 4–5-szöri ismétléssel. karlendítés stb. Sorakozás jelre. Futás 5–6 percig feladatokkal. gurulás elôre zsugorülésbe. 102. lég. sor-alakzatba. 95. gimnasztika. „Félperces fogó”. ÁLLANDÓ Felmérés. táblák ismerete). prevenció Befejezô rész.. nyújtó jellegû szabadgyakorlatok. Felmérés: Kötélhajtás: 30’ 97. (dobóterpesz felvétele) Kislabda.. Egykezes alsó és felsô átadásuk helyben Értékelés. Kislabdahajítás távolba. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz V.. fokoza. Futás kijelölt pályán 400 m-en. Értékelés. Labdák. sarokemelés. dobások 3–4 m-re. Kötetlen. 100. Jelre sorakozás nagyság szerint oszlopba ill. labdák.Hónap Óraszám Fô rész Rendgyakorlatok. Járás szép testtartással.tél.. „Szalagos fogó”. lyok ismerete. Egykezes felsô átadás gumilabdával. tos lassítás. Egyenletes futás 400–600 m-en.. 98.Kislabdák. tartós futás 400–600 m-en. 3 perces futás. Ugrókötél áthajtás futás közben. ugrókötél. Gyorsfutás párokban. Felmérés és értékelés: 400 m-es futás. Kislabdahajítás harántterpeszállásból távolba. ugróköKötélhajtás haladással. páronkénti indulással is. 51 . Lassú futás. A közlekedési szabá. Járás gyermekdalra. Lassú futás feladatokkal: térd-. Távolugrás egy lábról két lábra pár lépés nekifutást követôen (tájékozódó méréssel az elugrás helytôl). 94. séta. 92. 96. 1 m-es folyosóba.

52 Fô rész Felmérés: – Kislabdahajítás – Távolugrás.. 109. futásból járásba. Versengés. Kötélhajtó versenyek 10 m-en. osztályozás. Átmenet járásból futásba. Felmérés: 30 m-es futás.. 103. rekre fel. ÁLLANDÓ Felmérés.. 108. Kislabdahajítás függôleges célba. Befejezô rész.. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Az ugrógödörben a földre helyezett kötél átugrása. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. Éves munka értékelése. gimnasztika. akadályo. Lásd: 2. Gimnasztika: malomkörzések elôre-hátra. Kislabdahajítás távolba. . Járás ütemtartással. 105. A gyakorlóhelyen található sze. Labdagurítással „fogyasztó”.és lemászás.. Téli foglalkozások a szabadban. Ugrókötél. prevenció VI. Járások a lépéshossz változásával. 106.A kedvelt játékok játszása. osztály tanmenetét. 104.Akadálypálya építése. 107. azokon versengés. karhúzás oldalsó középtartásban. kon átfutás.

játékok ne maradjanak el! – Ne kényszerítsük nehéz feladatok végzésére és sokat dicsérjük a javítások mellett! 53 . leforgással Labdával: – Sarkazások – Ügyességi gyakorlatok . a labdát. labda nélkül és labdával.test körül. – Játékok alatt fogócskáktól kezdve.hosszú! – Labdavezetés hát mögött. SZAKKÖRÖK RÉSZÉRE Feladat Labda nélkül: – Megtanítani szabályosan futni ôket – Egylábas. – Minden órán kötelezô bemelegíteni és a versenyek. sorversenyeket. váltóversenyeket értek. – Játék közben a gyerekek sajátítsák el a játék különbözô elemeit. lábak között – Leforgás Adogatások: – Helyben párokban – kétkezes – egykezes – alsó – felsô – Páros lefutásból – Hármas lefutásban – Kosárlabda dobások helybôl – Ziccerdobás – Védô alapállás elsajátítása Követelmény Cél Megszerettetni a gyermekekkel a kosárlabdát.A KOSÁRLABDA ALAPJAI 1–2. OSZTÁLY TESTNEVELÉSI OSZTÁLYOK. váltott lábas és páros lábas szökkenések – Együtemû és kétütemû megállások – Irányváltoztatások kitámasztással. lábak között – Helyben – Egyenesvonalú labdavezetések mindkét kézzel – Szlalom-labdavezetések – Indulás . – A célt legkönnyebb játékokkal elérni.

. dobbantással gyermekdalra.. Labdaérzéket fejlesztô feladatok: – a gurított labda megállítása – a feldobott labda elkapása – a labda pörgetése a talajon. 5. gyakorlat. 9. 12. Szabadgyakorlatok állásban. Jelre gyors reagálás: sorakozás nagyság szerint kettes oszlopban. nak megszervezése „Érintôfogó”. gyakorlóhely rendjének kialakítása. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. Kislabdahajítás távolba (hajító mozdulat). 2. Járás szép testtartással. Gyorsfutás 15–20 m-en ismétléssel. Kötélhajtás 10 m-en párokban haladással. tapssal.Ugrókötél. Az öltözôk. Járás. Járás ütemtartással.. ÁLLANDÓ Felmérés. 30 m futás idôre. Labdaérzéket fejlesztô feladatok: térdelésben labda leejtése – leszorítása a földre. Kettes oszlopban fordulatok: „Ugrással balra át!” Karkörzések állásban. Mászás mászókára. 8. séta. gimnasztika. felelôsök munkájá1.. ugrókötél. Járás körben.. . „Fogó labdavezetés. Köszöntés. Sorakozás nagyság szerint kettes oszlopban. Szökdelések szerek fölött párban. osztályozás. Felmentettek.. Felmérés: 30 m futás. Célbadobás 3–5 m-re.Ugrókötél. Kötetlen futás 4 percig. 10. légzôgyakorlat. 11. Lassú futás. Futás kijelölt pályán 3–4 percig. Célbadobás 5 m-re karikába. kislabda. lassú futás az ismert feladatokkal. Távolugrás 8 lépés futással ugrógödörbe. „Kotló és kánya” Labda.. Futás kötélhajtással.Labda. Sorakozás nagyság szerint egyes oszlopban. Távolugrás. 7.54 TANMENET 2. sel” (mindenki labdát Felmérés: vezet). kötél. SZÖKDELÉSEK KÖTÉLHAJTÁSSAL. 4. Gyorsfutás 30 m-en iramváltással. zések. Járás közben karkör. labda. légzô. „Házatlan mókus”. 6. Átfutás szerek fölött. prevenció IX. „Félperces fogó”. 3. Kötetlen futás 3 percig akadálypályán.. Ismételt kötélhajtás helyben. Kötélhajtás helyben. Távolugrás nekifutással. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Éves óraszám: 109 Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. Járás egyenletesen. OSZTÁLY SZÁMÁRA Fô rész Befejezô rész.

. X.. – szlalom futás. Gyorsfutás 25 m-en ismétléssel (4-szer). Gimnasztikai karkörzések test elôtt. Egyes oszlopban járás ismert gyermekdalra. 20.” Rendgyakorlatok. elôre-hátra – guggolótámaszból ugrás hátra fekvôtámaszba és lábemelések. Labdavezetés. vezetési versengés. Kötetlen futás akadályok fölött 4 percig. Futás babzsákok fölött (5). 19. ugrókötél. 400 m futás idôre. Babzsák. pattintott átadás. 26.és lábgyakorlatok.kislabdahajítás. járással. Mászás mászókán. és gurítás társnak. tól. gyakorlása. prevenció Befejezô rész. Helyben ismételt kötélhajtás. Gimnasztika: állásban. Járás ütemtartással. Kötetlen. íves. ÁLLANDÓ Felmérés. „Balatoni halászok”. Az elôzô 6 óra anyagának ismétlése. Gimnasztika: térdelô ülés. Távolugrás az ugrógödör szélesebb oldaláról 3-asával. TOK 22. Labdavezetés guggolásban.. Szórt alakzatból kijelölt helyen többsoros oszlop kialakítása. Rendgyakorlat. Kislabda. járásban kargyakorlatok. Felmérés: LABDÁS FELADA.Kislabda. Szlalomfutás. Járás karkörzésekkel. 15. „Helyben járás!” „Lépés.. Kettes-hármas oszlopban tapsra járás ütemtartással. 24... Kislabdahajítás. törzs.ból. osztályozás.. Labdavezetés – átadás párokban. Utánzó járások: sánta róka járás. Kislabdahajítás zsinór fölött. „Érintô fogó”. Utánzó járások. távolugrás nekifutás„Szabadulás a labdá. hibajavítás. Kislabdahajítás távolba (felmérés). labda. Labdás ügyességi feladatok: feldobás – ellabdák kapás. indulj!” Járás az udvaron lévô természetes akadályokon. Mászás mászókára.Felmérés: sal. 17. 16. 21. Járás szép testtartással. Távolugrás felmérése. magas és mellsô középtartás helyzetek ismerete. Járás szép testtartás. láblendítések. járásból helyben járásba. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz 13... 55 . tartós futás 4 percig. labdák. Felmérés: – 400 m-es futás. Helyben járásból átmenet járásba. nyúlugrás: versengés. 18. 23. „Érintô fogó”. gimnasztika. tapssal. 25. Szlalomfutás. Távolugrás. oldalt.Hónap Óraszám Fô rész Gyorsfutás 15–20 m-en ismétléssel. Pár lépés nekifutással ugrás kötél fölött az ugrógödörbe párosával. „Füle-farka”.. bal és jobb oldalsó középtartás. 14.

Futás karikákba lépéssel. Járás közben megállás ütemtartásra. Járás elôre. Sorozatugrások babzsákok fölött egy és két lábon.és csípôemeléssel tarkóállás. Célba dobás 1 kg-os medicinlabdával. hátra.. „Üsd a harmadikat!” .. Célba dobás a társ által emelt karikába. Ugrókötél áthajtás Medicinlabda. labda.Pad. Futás kifeszített zsinór alatt. hátra be. 37. hason csúszás.56 Fô rész babBefejezô rész. Fejlôdések – szakadozások. 28. zôgyakorlatok. gimnasztika. Fejlôdés egyes oszlopból kettes oszlopba. 29.. kerülés. ugrókötél Versengés 10–15 m-en. hason csúszás. ugrószekrény). Helybôl távolugrás szônyegre. Kötélmászás. 32. zsámoly. 33. prevenció 27. Szökdelések elôre. Helyben futás. KITARTÓ FUTÁS Kötélhajtó verseny. Felmérés: ingafutás „Kecskézés”. „Húzd át a határon”. Lassú futás. ugrócsukott szemmel. átadás. 38.„Fogó párokban”. „Tûzharc”. 35.. zsámoly. Bordásfalgyakorlat: láblendítés oldalt mellsô függôállásban. Futás karikákba lépéssel. Gurulóátfordulás elôre guggolótámaszból guggolótámaszba. 36. Járás különbözô szereken a távolság növelésével (pad. zsák. fókajárás elôre-oldalt labdával. Hanyattfekvésbôl láb. ÁLLANDÓ Felmérés. Labdavezetés. Futás padra fel. séta. Egykezes felsô átadás kisméretû labdával.. elôre-hátra. szekrény. „Sapkafogó”. Helybôl távolugrás. XII. oldalt. Helyzet ismerete. oldalsó középtartás: karlendítés mélytartáson át magastartásba.és lelépéssel. Karika sza futással. Rézsútos padon négykézláb-. 34. Babzsák Osztályozás: két-három fogás kötélen (fejlôdést) Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. „Fogó párokban”. Kötélmászás. szalagfelvétel. légPók-. osztályozás. Menet megindítása és megállítása 2 ütemben: „Osztály! Állj! Egy! Kettô!” Gimnasztika: szögállás.. tárgykerülés. 30. 31. Tartáskorrekciós gyakorlatok. Ingafutás: Rajt – célvonal között oda-visz.. Rézsútos padon nyúlugrás. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Gyorsfutás iramváltással. futás tárgykerüléssel. fókajárás..

45. Rendgyakorlatok. guggolásból.. prevenció Befejezô rész. „Tekeredik a kígyó”. 52. 44.Hónap Óraszám Fô rész Ugrókötél. Séta légzéssel egybeKötélmászás. Melyik csapat készült el elôbb? Hócsata két csapatban.. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK 39. 53.. 43.. ugrókötelek fölött. ÁLLANDÓ Felmérés.. majd átbújás – kúszás terpesztett láb alatt. LABDADOBÁS. Helybôl távolugrás. Futás. amely több találatot ért el.. Bordásfal. osztályozás. 41. játék óra Osztályozás: – kötélhajtás... 49... Célbadobó verseny 2 hóemberre két csapatban 6–8 m-rôl. Nyújtott ülésbôl gurulás hátra. „Félperces fogó”. 48. Gurulóátfordulások elôre terpeszállásból terpeszállásba. mászókötél. 40. Tarkóállásból gurulás elôre zsugorülésbe – guggolótámaszba.. Gyors indulások: ülésbôl. ugrószekBordásfalnál kézállás. légzôgyakorlat. Tarkóállás. 50. Rávezetô gyakorlatok a hátra gurulóátforduláshoz: hintázás hanyattfekvésben. Tanulónként téli öltözék (sapka.. 47. Szánkózó váltóverseny hóemberkerüléssel. Osztályozás: – helybôl távolugrás (választható) – kötélhajtás. Szlalomfutás. kötve. Lazító nyújtó jellegû gimnasztikai gyakorlatok. Az elôzô órák anyaga: Téli foglalkozás a szabadban. Járás. kesztyû). Árnyékmozgás: csináld azt. amit a társad – szerepcserével. Gyôz az a csapat. 54. 51. 57 .rény ba lépegetés guggolótámaszból. 42. Átmenet járásból futásba: „Futás!” „Indulj!” Átmenet futásból járásba: „Lépés!” Átfutás 3-as oszlopban babzsákok. Lesiklás szánkóval az iskola környékén lévô dombról. fel-lemászás bordásfalra. Lazító-nyújtó szabadgyakorlatok. két egyenlô térfélen 4–6 hógolyóval tanulónként. Ingafutás. gyakorló óra 45. Kötélhajtás. Futás. gimnasztika. 44. sál. fekvésbôl. majd vissza. Hóemberépítés két csapatban. 46. szekrényre. Szánkó I. Köralakítás kézfogással.

Lassú futás tárgykerüléssel. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Nyúlugrás talajon. seny). Járás gyermekdalra. 60. támasz a talajon és gurulás vissza.. Labda Gurulóátfordulás elôre terpeszállásból guggolótámaszba. Hasonfekvésben bokafogás. 63. 58. leugrás. Kötélmászás.da. TARTÁSKORREKCIÓ. Szlalom-labdavezetés kézzel. labda).és lelépés keresztbe helyezett padokon. Járás gyermekdalra. labdavezetés. Futás 2-es oszlopban irányváltással 4 percig. fel.58 Fô rész Utánzó járások. kötélhajtással. a végén leug. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. 62. zsámolyokon. futásból távolba.HÚZÓDZKODÁS V. kapása. láblendítés oldalt. Szórt alakzatból 1–2–3–4-es oszlop. csípôemelés – lábbal talajérintés a fej mögött. Bordásfalnál kézállás lépegetéssel guggolásból. ÁLLANDÓ Felmérés.és lábemelés. Szlalom-labdavezetés lábbal. Befejezô rész.. célba. Labdagurítás. Karika. babzsák. Labdadobás párokban két kézzel. török.Pad gerendáján járás Tömött labda. prevenció 55.. lábbal. elôrenézô könyök. Padon járás. Hanyattfekvés: láb-. „Fogyasztó” Futás közben feladatok: guggolás. Bordásfalon függôállás. Felmérés: ülés. Mellkas. ülésbôl karikákba (babzsák. 66.. Gurulóátfordulás: az elôzô óra anyaga.. 57. el.„Fekete-fehér” kézzel. Babzsákgyakorlatok. 56. KÖTÉLMÁSZÁS. Szórt alakzatból 2–3–4-es oszlop kialakítása. Futás. szlalom-labdavezetés Utánzó járások 3-as oszlopban (sorver. Játékos cigánykerék..labdadobás két kézzel. térdfelhúzással. Rávezetô gyakorlat: gurulóátfordulás hátra: guggolóállás váll fölé emelt kéz. JÁTÉKOS KÉZÁLLÁS (CSIKÓZÁS). osztályozás. elkapás. zsámoly ugrással. pad rás egy lábról két lábra. . labdadobás. lab„Váltóverseny” nyúl. Dobások térdelésbôl. 65... közben Osztályozás: kislabda feldobása. majd vonal kialakítása. Kötélhajtás. Rézsútos padon futás fölfelé. TARTÁSKORREKCIÓ. II. Nyúlugrás 2 részes ugrószekrényre. 59. Járás gyermekdalra: „Elvesztettem zsebkendômet”. „Balatoni halászok”. gurulás hátra. 61. gimnasztika. Dobások járásból. „Told be a körbe!” 64. az alakzat helyének változtatásával.

pám”. labdavezetés helyben. szakadozás. prevenció Befejezô rész.Hónap Óraszám Fô rész Rendgyakorlatok. közben taps. Térdelôtámaszból csípôtolás fölfelé.„Tûzharc”. helyben. gimnasztika. karika. bordásfal. test körüli leütéssel. pad. Labdagyakorlat: feldobás. gurulóátfordulás. Egyes oszlopból kettes oszlopba fejlôdés.. Járás szép testtartással.Osztályozás: Gurulóátfordulás elôre. 71.. „Elvesztettem zsebkendômet”. elkapás. híd.. Futás tartósan 4 percig. Osztályozás: gurulóátfordulás hátra. dobás falra 10-szer. labda. 68. Futás közben guruló labda felvétele. Lassú futás feladatokkal. gurulóátfordulás elôHíd. cigánykerék.. váll fölött tartott tenyérrel.és harántspárga-kísérletek.. Fordulatok. leguggolás.„Mocsárjárás” télhajtás – kötélmászás (5-6 fogás) – labda. Futás párokban. 76. 74. Bordásfal. 77. hátra térdrugózással. 59 . majd ismételt futás. Járás gyermekdalra: „Pám. TARKÓÁLLÁS Oldal. Guggoló-támaszból bal láb nyújtás. re. 69. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK III..Zsámoly. Párokban fejelés. karika). Guruló labda megállítása kézzel-lábbal. Cigánykerék. osztályozás. Labdarúgás párokban. 73. Kézállás. zása ujjon. 75. 67. futás. mászókötél 72.. Bordásfalnál hátsó guggolótámaszból lépelabda getés kézállásig. Hanyattfekvésbôl híd. Pad gerendáján négy. labdagyakorlatok. Feladatok: bordásfalon lábemelés – 20 kö. Szlalom-labdavezetés. Fejelés falra. Egyszerû mozgások dalra: „Kis kertem”. ugrókötél. Gyakorló órák. Akadályfutás (zsámoly. sípszóra különbözô feladatok. Gurulóátfordulás hátra nyújtott ülésbôl guggolótámaszba. 70. lábtartáscsere. kézláb járás. Tornabot egyensúlyo. Ugrókötél-áthajtás elôre-hátra. ÁLLANDÓ Felmérés. Járás. pad. Labda.

futás feladatokkal. Tartós futás 5 percig. bordásfal. lábbal. 83. Célba dobás egykezes felsô dobással zsámolyba. 82. Labdaterelgetés pókjárással. 88. Járás. Tarkóállás. labda. nyújtó gimnasztika állás. 86. kézzel.. tarkóra tartás). Ingafutás. mászóköUgrókötél-áthajtás elôre-hátra egy. 81. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Kitartó futás feladatokkal 5 percig. „Félperces fogó” 3 fogóval. Egyensúlyozása térden.és két ban.kézzel-lábbal: egyénileg – párokban.. Labdaterelgetés négykézlábjárással. 87. Labda Futás zsámolyokra fel.és lábemelés kartartásokkal (csípôre. ülésben. prevenció 78. Szökdelés a zsámolyokon (és közöttük).és lelépéssel.. Kettes. lábon. lábfejen. Ismételt futás 15 m-en. 79. hármas oszlopban testfordulatok: ugrással vonalalakítás. Kétsoros nyitott vonal kialakítása szórt alakzatból. Hosszába állított 2 részes ugrószekrényre felugrás guggolásba. Kötélmászás. gurulóátfordulás elôre-hátra. . majd kisülésre. Ugrókötél-gyakorlat.60 Fô rész Torna. Bordásfalnál lépegetés kézállásba. tél. karikába. KITARTÓ FUTÁS Szônyeg. Gyakorló óra: labdás ügyességi feladatok „Tûzharc” Lazító. Átfutás mozgó zsinóron: a körben hajtott kötél fölött a hajtott kötéllel szembe jövô tanulók felugranak. vállra. „Félperces fogó”. Mászás mászókulcsolással. IV. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. Ingafutás.. zsámolyok között. Labdaadogatás párok. 84. Guruló labda megállítása kézzel-lábbal. Hasonfekvésben törzs. ill. ban. mászás mászókán.. láblendítéssel fellendülés kézállásba (kísérletek). zsámolyokra lépéssel. Futás kézfogással puha szônyegen.. lépés és leugrás (esôs órák). zsámoly. ÁLLANDÓ Felmérés.. 85. karika Osztályozás: tarkóállás Befejezô rész. 80. Állásból kéz-. osztályozás.Ugrókötél. gimnasztika.

– egykezes felsô Társak által tartott gumizsinór átugrása páátadások. Természetes gyakorlatok párokban. Járás ütemtartással. kelés Osztályozás: Állórajttal gyors indulások. Haladás párokban. Rendgyakorlatok. labda kitett tárgyak kerülésével. Felmérés: bújással. Labdavezetés futással. 92. osztályozás: labdával – kötélhajtás 30 – ingafutás. labdák „Sor. 90. Akadályfutás természetes akadályokon. prevenció Befejezô rész. do– szlalom-labdavezebás elôtt lepattintás. átmászással. 94. 3–4 ismétléssel. 97. át. séta. eszköz JELLEGÛ GYAKORLATOK V–VI. gimnasztika.. 91. Párokban fejelés. 96.. felugrás. séta. Kislabdahajítás távolba. megállás két ütemben: „Osztály” „Állj!” „Egy!” „Kettô!” Labdagyakorlatok. labda Kislabdahajítás távolba. tárgykerülés..cig. Járás ütemtartással. állásból. Nyújtó-lazító gimnasztika.. Karika. 61 . két kézzel 2–3 m-re karikába. 95.. 99. Helybenjárás. Ugrókötél-áthajtás. háttal is. tés Társak által tartott kötél átugrása. pattintott átadás. Távolugrás ugrógödörbe 6–8 lépés nekifutást követôen. – szlalomfutás.” Akadályfutás természetes akadályok vagy Kötetlen futás 7 per. osztályozás. Egykezes felsô átadások feladatokkal.. érté.” „Kakasviadal. Tartáskorrekciós gyakorlat.” Gyors futás 15–20 m-en. Kígyófutás. 100. Ugrókötél. ÁLLANDÓ Felmérés. terpesztett lábak között. szakadozások. Járás gyermekdalra. 93. Távolugrás ugrógödörbe kifeszített gumizsinór fölött. Szlalom-labdavezetés. „Kakasviadal.Gumizsinór feladatokkal.Hónap Óraszám Fô rész Utánzó járások. „Mókusok ki a házból!” Mászás mászókán. 98. rokban. fejlôdések. leguggolás. Tartáskorrekciós gyakorlatok: „Mókusok ki a házból” „Sótörés. 2–3 perc lassú futás. Célba dobás tömöttlabdával.. 400 m tartós futás kimért pályán. Járás ütemtartással zenére. Az elöl futó tanuló mozgását követik társai 2–3 csoportban.. 89. légzôgyakorlat Tartós futás 6–7 percig feladatokkal. „Sótörés”.és váltóverseny” Felmérés. Futó állóképesség fejlesztése (6–7 perc) Lassú futás.Ugrókötél.

Intelmek a nyárra Éves munka értékelése tanulónként. Járás vonalon szép Ugrókötél. Kislabda. rollerezés.Saját eszköz lyainak átismétlése. lása. Távolugrás. „Mókusok ki a házból!” .. 105. elkapás..testtartással. Hónap Óraszám Rendgyakorlatok. Kerékpározás. 30 m-es futás. távolságra törekvés ugrógödörbe. Egyéb szabadidôsportok. útkeresztezôdésekben a Kislabdahajítás párokban: kiszorító játék. gimnasztika.változtatásával. ÁLLANDÓ Felmérés.. 106. Felmérés: ból.62 Fô rész Befejezô rész. 103. labdavezetés helyben. 104. Kötélhajtás: versengés. Játékok: „Füle-farka”. Járások a lépéshossz Kislabdahajítás párokban távolságra törek. Átmenet járásból futásba. fektetett gumizsinóron át. közben tapsolás.. fejelés párokban. 400 m-es futás felmérése. felmérés. közlekedés szabályainak gyakor. 109. osztályozás. „Páros fogó”. kislabda Kislabdahajítás oldal-. Távolugrás. Tollaslabdázás. 108.. „Érintô fogó. A közlekedés szabá. Labdarúgás párokban kapura. saját eszköz Felmérés. kerékpározás kijelölt pályán stb. 102. futásból járásba. Labdagyakorlat: feldobás. osztályozás: – 400 m-es futás – távolugrás – kislabdahajítás Labdás ügyességi feladatok. ugrókötél. véssel. – 30 m-es futás Átfutás gurított labdák fölött. 107. A tanultak ismétlése. Egyensúlyozó feladatok.” 103.Tollaslabdázás. prevenció 101. leguggolás.. Rollerezés. Úttesten.. haránt terpeszállás. JELLEGÛ GYAKORLATOK eszköz Kötélhajtás haladással. távolságra törekvéssel. játékok.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->